Кириленко І. В. - Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності, Спіцин М. М. (2010)
Лісовський В. І. - Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах, Кузьмич О. І., Сизов А. І. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн, Смаль А. П. (2010)
Спіцин М. М. - Особливості інноваційної діяльності як економічної категорії, Кириленко І. В. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України, Чистик О. М., Софієнко А. П. (2010)
Шпильовий С. Є. - Формування оборонного бюджету в сучасних умовах (2010)
Алещенко В. І. - Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях (2010)
Маслова М. Г. - Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних Силах України, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л. (2010)
Мась Н. М. - Характеристика структури професійної компетентності майбутніх військових психологів (2010)
Олексієнко С. Б. - Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів, Андріеті А. В. (2010)
Осьодло В. І. - Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності (2010)
Радкович І. М. - Особливості маніпулятивних впливів у військовій сфері (2010)
Ягупова О. В. - Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти, Тихонов Г. М. (2010)
Отрешко Н. - Трансформация понятия "субъект” в социологической теории (2010)
Бевзенко Л. - Модернізаційні процеси і соціальні інтереси українців: методологічні проблеми дослідження (2010)
Мартинюк І. - Історичні передумови міждисциплінарного дослідження проблеми інтересів (2010)
Александров Д. - Про ступінь затребуваності категорії "інтерес” у теоретичних дослідженнях соціології (2010)
Інклюд В. - Передача соціального досвіду як соціологічна проблема (2010)
Стеценко Т. - Проблема інтерпретації категорії довіри в соціології (2010)
Ткаченко І. - Теоретичні витоки концептуалізації поняття "стереотип” (2010)
Загороднюк Т. - Нормативно-личностный подход к изучению трансформационных процессов в социологии Н.Паниной (2010)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет загальної теорії систем Н.Лумана (2010)
Дембицкий С. - Исследования смешанного типа в социологии (2010)
Малюк А. - Траєкторія розвитку українського суспільства в контексті неоліберальних реформ (2010)
Соколова К. - Основні напрями досліджень ліберальних цінностей ХХ–ХХІ ст (2010)
Рокицька О. - Поняття, зміст і структура громадянського суспільства (2010)
Резнік О. - Громадянські практики в процесі політичної інституціоналізації суспільства, Мальчевська К. (2010)
Бекешкіна І. - Ставлення населення до виборів як демократичного інституту (2010)
Бойко Н. - Демократичні настанови як фактор реалізації соціальних інтересів (2010)
Гоч Р. - Особливості довіри в економічних відносинах суспільства (2010)
Беленок А. - Советский человек vs "совок” в реалиях постсоветского времени (2010)
Литвин Є. - Прояв особистісної суб’єктності в процесі політичної гри (2010)
Рахманов О. - Підприємницька верства як соціальна основа перехідного суспільства (2010)
Буткалюк В. - Современные концепции, формы и методы повышения качества трудовой жизни (2010)
Мазурик О. - Соціальна відповідальність бізнесу очима донеччан (2010)
Грищенко Я. - До визначення поняття екстремізму (2010)
Злобіна О. - Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових (2010)
Паращевін М. - Релігія і соціальні інтереси особистості та груп: до постановки проблеми (2010)
Коваліско Н. - Соціально-статусна та класова ідентичності страт у регіональному вимірі (2010)
Теличко Т. - Вплив соціально-демографічних характеристик на цінність "традиція-конформність” (2010)
Каджаметов Л. - Особенности социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообщество (2010)
Гірник Д - Вплив Інтернет-середовища на формування соціальної поведінки молоді (2010)
Качур Д. - Застосування концепції сталого розвитку для відродження поселень, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2010)
Столбова Ю. - Теоретичні аспекти інституціоналізації туризму (2010)
Нестеренко Н. - Потреби як соціально-психологічний механізм формування музичних преференцій студентів (2010)
Кириленко О. - Дослідження фізичної активності населення: міжнародний досвід для України (2010)
Прозоза А. - Образ командира (начальника) в солдатских рифмах (2010)
Фурдига О. - Ексклюзія в культурі: феномен гомосексуальності (2010)
Palchevskyi B. - The principles of hybrid computer-aided design system of technological machine (2014)
Pryjmak M. - Stochastic periodic queuing systems of markov type and their analysis by the example of power supply systems, Matsiuk O., Majevskiy O., Proshyn S., Yaskilka V. (2014)
Дьяков С. О. - Динамічне планування у виробничих системах в умовах невизначеності, Ямпольський Л. С. (2014)
Білан В. П. - Методика побудови цифрових моделей стрічкоживильної та стрічкопровідної систем аркушерізальних машин, Верхола М. І. (2014)
Кузнецов В. О. - Синтез комбінованих шарнірних чотириланковиків зі змінною довжиною кривошипа за заданим рухом виконавчої ланки, Коломієць А. Б. (2014)
Семенцов Г. Н. - Аналіз законів розподілу випадкових процесів, отриманих в результаті багатопараметричного злиття даних, Фешанич Л. І. (2014)
Семенцов Г. Н. - Синтез оптимального за швидкодією закону керування відцентровим нагнітачем газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунько С. М. - Кольороподільні недоліки цифрових півтонових зображень та технологія їх виправлення коригуючими зображеннями, Дубневич М. М. (2014)
Верхола М. І. - Інформаційна технологія аналізу розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин, Гук І. Б., Пановик У. П. (2014)
Сабат Н. В. - Автоматизована обробка геолого-технологічної інформації про процес буріння свердловини (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Комплексна інформаційна система захисту паковань (2014)
Бут С. А. - Визначення енергетичних витрат в системах транспортування вантажів конвеєрами, Соколенко А. І., Васильківський К. В. (2014)
Gavva A. - Reasons for the main directions of enhancement of mechanisms of orientation of tare loads in a packet creating machines, Krivoplyаs-Volodina L., Kohan E. (2014)
Яглинский В. П. - Моделирование акселерационного воздействия на экипажи мобильных машин, Гутыря С. С., Обайди А. С., Фелько Н. В., Беликов В. Т. (2014)
Скальський В. Р. - Вплив технологічних чинників на водневу об’ємну пошкодженість корпусів реакторів, Назарчук З. Т., Добровольська Л. Н., Ярема Р. Я. (2014)
Добровольська Л. Н. - Аналіз ефективності електроспоживання технологічних комплексів вугільних шахт, Волинець В. І. (2014)
Yakymchuk M. - Scientific rationale for the parameters of vacuum gripping devices for porous packages, Gavva A., Bespal’ko A. (2014)
Stetsiv Ya. - Experimental researches of mechanism with programmable movement of executive link for sheet semifinished items’ feeder (2014)
Безвесільна О. М. - Система ударо- і віброзахисту системи стабілізації навігаційного комплексу легкої броньованої техніки, Цірук В. Г. (2014)
Безвесільна О. М. - Коріолісовий вібраційний гіроскоп, як чутливий елемент комплексу управління системи стабілізації, Цірук В. Г., Ткачук А. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація вибору абразивних матеріалів для шліфування зносостійких деталей з легованих титанових композитів для технологічних комплексів, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Олійник В. Г. (2014)
Сапон С. П. - Врахування температурних деформацій при визначенні функції радіального зазору в гідростатичній опорі високошвидкісного шпиндельного узла, Федориненко Д. Ю., Бойко С. В. (2014)
Krestуаnpol О. - Functional models of optimization of flexible manufacturing system of packaging (2014)
Равенець Л. М. - Вдосконалення системи суперфінішного оброблення поверхонь обертання кілець в технологічному комплексі підшипникового виробництва (2014)
Подольський М. І. - Експериментальні дослідження динамічних параметрів стрижневої супортної системи багатоцільового токарного верстата у процесі різання, Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. О., Сідоров В. А. (2014)
Анотації (2014)
Бевзенко Л. - Трансформация практик повседневности в ситуации социальной переходности: возможные методологические повороты (2011)
Злобіна О. - Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження (2011)
Соболева Н. - Проблема регуляции социального поведения в условиях социальной нестабильности: социологический аспект (2011)
Резнік О. - Громадянські практики в перехідному суспільстві: досвід теоретико-прикладного дослідження (2011)
Паращевін М. - Проблеми релігійної регуляції соціальної поведінки (2011)
Кухта М. - "Життєві стратегії”: поняття та особливості формування (2011)
Інклюд В. - Особливості передачі соціального досвіду в сучасному суспільстві (2011)
Литвин Є. - Рефлексія суб’єктності в теорії соціальної дії (2011)
Іваненко О. - Деякі аспекти соціального захисту: європейський досвід і українські реалії (2011)
Кравцова Д. - Посередництво у контексті проблеми кризи публічної сфери в сучасних суспільствах (2011)
Супруненко О. - Смислова рефлексія в міждисциплінарному контексті: постановка питання (2011)
Малюк А. - Противоречия и сущность неолиберальной глобализации (2011)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет теорії комунікативної дії Ю.Габермаса (2011)
Гусак Н. - Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід (2011)
Пахолок О. - Орієнтація на здоровий спосіб життя: до проблеми логічної формалізації об’єкта дослідження (2011)
Бурова О. - Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття (2011)
Бекешкіна І. - Молодь Азербайджану, Росії та України: спільне та відмінне (2002–2010) (2011)
Мартинюк І. - Молодь України: штрихи до соціального портрета (2011)
Федоренко Н. - Статусні та функціональні особливості вторинної зайнятості сучасної студентської молоді (2011)
Рахманов О. - Образ власників великого капіталу в масовій свідомості громадян України (2011)
Гончарук О. - Земельна реформа в Україні: час оцінок (2011)
Толстых Н. - Социальные измерения инноваций (2011)
Буткалюк В. - Качество жизни как интегральный показатель благосостояния населения Украины (2011)
Стеценко Т. - Місце довіри в теоретичній моделі структури соціального капіталу (2011)
Гоч Р. - Вимірювання довіри в економічних відносинах: шкали, показники та індекси (2011)
Петренко О. - Інтерпретація даних: дескрипції, пояснення, докази крізь призму об’єктивістського та позитивістського підходів (2011)
Бойко Н. - Інтернет як фактор саморегуляції поведінки користувачів в умовах соціально-економічної нестабільності (2011)
Наривська Е. - Чи можна робити крос-національний порівняльний аналіз життєвих шляхів? (2011)
Беленок А. - Потенциальные мигранты из Украины в Россию: кто они? (2011)
Петрецька О. - Соціально-культурне розмаїття етнічних груп Закарпатської області: толерантність і розвиток (2011)
Петрушина Т. - О ментальности украинского этноса (2011)
Даник Ю. Г. - Військові аспекти класифікації високотехнологічних систем, Іщенко Д. А., Манько О. В. (2013)
Даник Ю. Г. - Система радіоконтролю для забезпечення безпеки масових заходів, Павлюк В. В., Жовноватюк Р. М., Молодецький Б. В., Поляков М. С. (2013)
Васильєв В. М. - Схема комплексування інерціальної і супутникової навігаційних систем та її дослідження, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2013)
Фриз П. В. - Моделювання процесів перенацілювання поля зору космічних апаратів у завданнях оптико-електронного спостереження Землі (2013)
Фриз В. П. - Математична модель прогнозування дальності дії звукомовної станції, Орищук І. О. (2013)
Логачов С. В. - Дослідження методів ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводі близько розташованих космічних об’єктів, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2013)
Одарченко Р. С. - Концепція сенсорної мережі збору метеорологічних даних для системи регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж (2013)
Нагорнюк О. А. - Покращення точності оцінювання несучої та символьної частоти сигналів з цифровою модуляцією (2013)
Ільницький Л. Я. - Антенна система з амплітудною компенсацією завади, Щербина О. А., Білоус Н. М. (2013)
Ільницький Л. Я. - Вимірювач займаної ширини смуги частот, Щербина О. А., Сташенко І. О. (2013)
Бондаренко Ю. Л. - Варіант побудови одноканального амплітудного радіопеленгатора з часовим розподілом сигналу (2013)
Даник Ю. Г. - Проблеми застосування угруповань малих безпілотних літальних апаратів мультикоптерного типу для вирішення військових завдань, Пулеко І. В., Топольницький П. П., Чуб С. В. (2013)
Осадчук Р. М. - Розпізнавання зображень позицій зенітно-ракетних комплексів на аерокосмічних знімках з використанням геоінформаційної системи ArcGIS, Болобан С. І., Присяжний В. І., Молодецький Б. В., Носова Г. Д. (2013)
Чернишук С. В. - Методика виявлення кібернетичних загроз у природномовних текстах (2013)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу діаграми спрямованості антени на якість передачі інформації в системах рухомого зв’язку стандарту GSM (2013)
Шуренок В. А. - Методика класифікації групових об’єктів радіомоніторингу на основі нечітких алгоритмів кластерного аналізу, Заєць Ю. О., Паньків В. В. (2013)
Фриз С. П. - Науково-методичний апарат для розрахунків параметрів землеогляду в завданнях детальних космічних спостережень (2013)
Даник Ю. Г. - Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-телекомунікаційних системах, Дерпак Ю. І. (2013)
Хомів Б. А. - Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126, Лупенко С. А., Яцишин В. В., Круковський І. А. (2013)
Содержание (2014)
Мозговой В. Ф. - Унификация управляющих программ обработки деталей ГТД на пятикоординатных станках с ЧПУ, Панасенко В. А., Балушок К. Б., Бирук М. К. (2014)
Калиниченко Н. Ю. - Теплофизическая модель расчёта температурных полей в приповерхностных слоях деталей обрабатываемых по технологии планетарного шлифования, Маркович С. Е. (2014)
Сорокин В. Ф. - Стабилизация контурной скорости в сплайновом интерполяторе системы ЧПУ по критерию высокого быстродействия, Комбаров В. В., Тернюк И. А. (2014)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений роторных деталей из титановых сплавов, Селиверстов А. Г., Овчинников А. В. (2014)
Лось А. В. - Критерии эффективности применения антифрикционных покрытий в подвижных предельно и кососимметрично нагруженных узлах самолетных агрегатов (2014)
Котов А. В. - Аэродинамическое совершенствование радиального лопаточного диффузора центробежной ступени компрессора, Шаровский М. А., Шелковский М. Ю. (2014)
Попуга А. И. - Формирование рационального облика системы двигатель - мотогондола - самолетный пилон с использованием численного моделирования, Коляда В. В., Еланский А. В. (2014)
Коробко В. В. - Особливості процессів запуску термоакустичних двигунів за умов використання низькотемпературних джерел теплової енергії, Московко О. О. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. Новое назначение и принцип работы "нулевой" ступени компрессора низкого давления (2014)
Горячкин Е. С. - Моделирование рабочего процесса трехступенчатого компрессора низкого давления газотурбинного двигателя, Попов Г. М., Матвеев В. Н. (2014)
Григорьев В. А. - Методы обобщения и представление характеристик турбин авиационных ГТД, Калабухов Д. С., Радько В. М. (2014)
Абдулин М. З. - Принципы организации рабочего процесса камер сгорания, Серый А. А., Жученко А. М. (2014)
Кравченко И. Ф. - Математические модели параметров энергетической эффективности работы камеры сгорания ГТД, Журавлев В. Н., Борзов С. А., Папчёнков А. В. (2014)
Сербин С. И. - Методы снижения интенсивности пульсационного горения в камере сгорания ГТД, работающей на газообразном топливе, Мостипаненко А. Б., Козловский А. В., Вилкул В. В. (2014)
Долматов Д. А. - Математическое моделирование горения гетерогенной смеси при дополнительной стимуляции, Хадживанд М. (2014)
Халатов А. А. - Неравномерность двухструйного пленочного охлаждения, Панченко Н. А., Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2014)
Назин В. И. - Стенд, опытная установка и методика опытных исследований гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2014)
Назаренко Ю. Б. - Параметрический резонанс ротора турбины низкого давления при раззазоривании посадочных поясков носка на вал ТНД, Родюк С. А. (2014)
Панарин В. Е. - Плазменное покрытие из эвтектического сплава квазитройной системы Fe-TiB2-CrB2, Захаров С. М., Шматко О. А., Кисель В. М., Терентьев А. Е. (2014)
Сало М. П. - Метод повышения эксплуатационных характеристик топлива для ЖРД космических ступеней, Иваницкий Г. М., Налета А. Г., Сичевой А. В. (2014)
Лазуткин Г. В. - Разработка алгоритма проектирования разгрузочных и противоударных устройств для металлорезиновых виброизоляторов, Бояров К. В. (2014)
Ермаков А. И. - Анализ влияния величины связанности колебаний лопаток на искажение собственных форм рабочих колёс, отклоняющихся от строгой симметрии, Урлапкин А. В. (2014)
Кабанник С. Н. - Алгоритм реализации метода экспресс-оценки прогнозирования устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру лопаточных венцов компрессоров, Стельмах А. Л., Зиньковский А. П. (2014)
Довгань Д. В. - Влияние величины зажатия рабочих лопаток ГТД на частоту их собственных колебаний, Жук И. Ю. (2014)
Горбенко А. Н. - Влияние инерционной анизотропии на вынужденные колебания неуравновешенного гироскопического ротора (2014)
Шульженко Н. Г. - Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Воробьев Ю. С. - Вынужденные колебания ступени компрессора ГТД в потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Цаглов А. И. - Механизмы ускорения плазмы в геликонном ЭРД, Нестеренко С. Ю., Лоян А. В. (2014)
Игуменцев Е. А. - Модель движения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2014)
Любченко В. В. - Система візуалізації даних в автоматизованій системі управління (2014)
Миргород В. Ф. - Оптимальное управление кусочно-линейными динамическими системами, Гвоздева И. М., Буряченко А. Г. (2014)
Третьяк В. В. - Разработка учебного программного комплекса для решения изобретательских задач методом беспрототипного проектирования в области импульсных технологий (2014)
Шостак И. В. - Подход к комплексной автоматизации национальных форсайт-проектов, Данова М. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Информационное сообщение (2014)
Пальчевський Б. О. - Будова експерних систем для автоматизованого проектування технологічного устаткування (2014)
Кузнецов Ю. Н. - Описание и синтез зажимных механизмов станков на различных уровнях сложности структуры, Герра Ж. А. Хамуйела, Аль-Рефо Ибрагим Фархан Салман (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології прогнозування та забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (методологія вирішення проблеми), Сеньківський В. М., Піх І. В. (2014)
Пасічник В. А. - Зворотний синтез послідовності складання на основі моделі бінарних відношень обмежень рухливості (2014)
Сеньківський В. М. - Функції належності параметрів паперу для плоского офсетного друку, Піх І. В., Гілета І. В., Петрів Ю. І. (2014)
Цейко А. В. - Проектування РТК за допомогою CAD/CAM/CAE-систем як вирішення складної інженерної задачі, Заболотний А. В., Рудь В. Д. (2014)
Дурняк Б. В. - Математичне обгрунтування раціональних геометричних параметрів паперових пакетів для пакування сипкої продукції, Млинко О. І. (2014)
Казьмірович Р. В. - Розробка математичних моделей для нового способу контролю точності суміщення та позиціювання фарбовідбитків на аркушах, Казьмірович О. Р. (2014)
Барановський І. - Паралельна корекція растрового перетворення для квадратного елемента: аналітичний підхід, Луцків М., Філь Л. (2014)
Луців І. В. - Алголритм керування обробкою при тонкому точінні багаторізцевою головкою, Шарик В., Стрембіцький М. (2014)
Семенцов Г. Н. - Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад, Гутак О. В. (2014)
Редько О. І. - Способи інтенсифікації інформаційних тех­нологій навчання у сучасних умовах розвитку технологічних комплексів (2014)
Струтинський В. Б. - Математичне моделювання динамічних характеристик багатокоординатних верстатів з використанням теорії нечітких множин, Гаврушкевич Н. В., Полунічев В. Е. (2014)
Колосов О. Є. - Проектування конструктивно-технологічних параметрів вузлів просочування і дозованого нанесення просочувально-сушильного комплексу, призначеного для одержання намоточних виробів з волокнистих реактопластичних полімерних композитів (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація технологічних режимів тонкого абразивного шліфування зностійких деталей з нових композитів на основі алюмінію для поліграфічних комплексів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г., Дорфман І. Є. (2014)
Шоловій Ю. П. - Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца, Тимошенко Н. М., Магерус Н. І. (2014)
Зінько Р. В. - Моделювання роботи пральної машини барабанного типу, Серкіз О. Р., Іваникович Н. В. (2014)
Гальчук Т. Н. - Обладнання і режими отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Оцінка ефективності операцій механічного оброблення, Приступа С. О., Дахнюк О. П. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка динамічних інерційних магнітних приводів із феромагнітною рідиною для переміщення рухомого просторового механізму октаедричного типу (2014)
Сасс Т. - Порівняльний аналіз поведінки перехідних потенціалів тепловоло­гопереносу в процесі конвективного сушіння дерева і картону, Коляно Я. (2014)
Шевченко О. В. - Дослідження вібростійкості консольного інструменту при розточуванні на токарних верстатах, Яшник А. В. (2014)
Стоцько З. А. - Вплив динаміки руху сипкого середовища на продуктивність вібраційних сепараторів, Ребот Д. П. (2014)
Книш О. Б. - Дослідження трансформації кута загострення дискового ножа при обробці корінця книжкового блока перехресним способом (2014)
Грабовський А. П. - Заліковування мікропошкоджень в конструкційних матеріалах при реверсних режимах навантажень, Бондарець О. А. (2014)
Пальчевський Б. О. - Застосування інформаційних технологій в оптимізаційному синтезі захисної системи паковання алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2014)
Moroz. I. - Estimate of powder aggregation after their re-dispersion in liquids (2014)
Гордєєв О. Ф. - Характеристики і моделювання стиків несучої системи верстата, Полінкевич Р. М., Четвержук Т. І., Голодюк Р. П. (2014)
Придальний Б. І. - Синтез схем приводів затиску для високошвидкісної обробки методом морфологічного аналізу (2014)
Сичук В. А. - Дослідження повітропроникності пористих зразків з метою виявлення оптимальних параметрів, Заболотний О. В. (2014)
Приходько О. С. - Просторовий напружено-деформований стан металевих композитних матеріалів із пружно-пластичним глобулярним наповненням, Пастернак Я. М. (2014)
Бондарчук Д. В. - Моделювання і дослідження контактної взаємодії сипких речовин із виконавчими механізмами технологічного обладнання (2014)
Пальчевський Б. О. - Інформаційне забезпечення оптимізаційного синтезу структури гнучких виробничих модулів пакування, Вараніцький Т. Л. (2014)
Świć A. - Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP), Zubrzycki J., Opielak M. (2014)
Denysyuk V. - Mathematical modeling the dynamic modes of cutting lathe groups equipping, Myhalevich V., Lapchenko Y. (2014)
Крестьянполь О. А. - Функціональне проектування гнучких виробничих систем пакування (2014)
Валецький Б. П. - Оптимізація роботи складу та складських технологій (2014)
Бондар М. Ю. - Діагностика процесу обробки кінцевими фрезами, на фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням, Єськін М. Ю., Заєць С. С., Максимчук І. В. (2014)
Анотації (2014)
Злобіна О. - До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності (2012)
Соболевська М. - Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Рокицька О. - Методологічні підходи до розуміння сутності процесів самоорганізації суспільства (2012)
Загороднюк Т. - Эволюция научных интересов Т.Заславской и предпосылки создания концепции социетальной трансформации российского общества (2012)
Кучер Г. - Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях (2012)
Мартинюк І. - Соціологія довіри в українських реаліях, Соболєва Н. (2012)
Кухта М. - Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України (2012)
Бевзенко Л. - Ресурси досягнення соціального успіху – вітчизняні реалії з погляду випускників шкіл та вчителів (2012)
Андрієвська Ю. - Приватність як складова соціальної реальності: сутність, функції та ґенеза (2012)
Паращевін М. - Чи впливає релігійність на морально-психологічну готовність до модернізації України? (2012)
Петрушина Т. - Социальный потенциал инновационного экономического развития: анатомия определения понятий (2012)
Данилюк Т. - Інтернаціональні суб’єкти глобалізації економіки (2012)
Рахманов О. - Соціальна верства власників великого капіталу в українському суспільстві: проблема фіксації кількості (2012)
Арсеенко А. - Глобальный капитализм в интерпретации американского социолога У.Робинсона (2012)
Малюк А. - Релевантность неолиберальной интерпретации концепта глобализации в условиях глобального кризиса (2012)
Резнік В. - Чинники довіри до влади як об’єкт теоретичної типологізації (2012)
Гоч Р. - Динаміка довіри суб’єктам соціально-економічних відносин у сучасній Україні (2012)
Зоткин А. - Коррупция в системе отношений между обществом и государством в постсоветских республиках (2012)
Резнік О. - Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ (2012)
Гончарук А. - Оценки перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп (2012)
Чабан Ю. - Сутність соціального діалогу в системі трудових відносин (2012)
Бойко Н. - Інтернет – новітній чинник регуляції соціальної поведінки в демократичному суспільстві (2012)
Домаранская А. - Опыт построения стратифицированной классификации оценок неравенства (2012)
Бурова О. - Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту (2012)
Сусська О. - Світ атрибутів та атрибути нового світу (2012)
Метулинська Н. - Проблема наукового етносу в соціологічному вимірі (2012)
Беленок А. - Симптомы ностальгии по советскому прошлому в коллективных представлениях населения Украины (2012)
Мажак І. - Інституціоналізація сімейної медицини в Україні (2012)
Литвин Є. - Специфіка ігрової суб’єктності (2012)
Гаджук О. - Специфіка дискримінації при прийомі на роботу в різних сферах зайнятості, Пригоровська Л., Свердлова О. (2012)
Кабанець Т. - Дослідження феномену любові в сучасних соціологічних теоріях (2012)
Даник Ю. Г. - Роль і місце Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова в підготовці висококваліфікованих кадрів за пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави напрямами (2014)
Даник Ю. Г. - Шляхи підвищення ефективності заходів зі створення високотехнологічних систем озброєння і військової техніки, Писарчук О. О., Соколов К. О., Шестаков В. І. (2014)
Даник Ю. Г. - Метод підвищення відношення сигнал/шум при зондуванні простору пачками багатокомпонентних сигналів, Бугайов М. В. (2014)
Писарчук О. О. - Методика розробки інформаційно-довідкових систем для автоматизації аналітичної роботи, Багрійчук А. М., Присяжний В. І. (2014)
Писарчук О. О. - Методика фільтрації інформаційних повідомлень інтернет-джерел та їх класифікація, Стиров Н. В. (2014)
Писарчук О. О. - Технологія ситуаційного структурно-параметричного синтезу складної інформаційно-керуючої системи (2014)
Мухтаров П. Ш. - Нечітка модель оцінювання ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору (2014)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу параметрів модуляції сигналу в системах рухомого зв’язку стандарту GSM на показники якості зв’язку (2014)
Андреєв О. В. - Алгоритм пасивного синтезування апертури антени з рухомої платформи, Топольницький П. П. (2014)
Зубков А. М. - Багатофункціональний комплекс артилерійської розвідки на основі інтеграції наземних та повітряних засобів спостереження, Щерба А. А., Сальник Ю. П. (2014)
Соломоненко Ю. С. - Перетворення Хоха як метод виділення контурів об’єктів на оптико-електронних зображеннях, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2014)
Кубрак О. М. - Метод розрахунку ймовірності помилки на біт інформації для систем радіозв’язку із шумоподібними сигналами в умовах впливу взаємних перешкод, Борисов П. С. (2014)
Коріненко В. В. - Обґрунтування необхідності розробки адаптивної системи декаметрового зв’язку в умовах невизначеності, Роговець М. А. (2014)
Левченко О. В. - Досвід застосування інструментів "м’якої сили” провідними країнами світу, Марченко-Бабіч О. М. (2014)
Манойлов В. П. - Методика розрахунку власних чисел жолобкового хвилеводу, Павлюк В. В., Ставісюк Р. Л. (2014)
Бучик С. С. - Оцінка функціональних профілів загроз державним інформаційним ресурсам (2014)
Куліков С. П. - Можливість використання інформації головного центру спеціального контролю для визначення місцеположення та оцінювання масштабів техногенних катастроф, Андрощук Р. А., Андрущенко Ю. А., Корнієнко В. І. (2014)
Стрінада В. В. - Підхід до визначення типу джерела збурень засобами інфразвукового моніторингу, Лящук О. І., Карягін Є. В. (2014)
Нагорнюк О. А. - Аналіз методів автоматизованого розпізнавання виду модуляції радіосигналів телекомунікаційних систем, Дзюбчук Р. В., Токар А. М. (2014)
Фриз С. П. - Можливий підхід до прогнозування контрольованості заданих районів землі в задачах планування космічних спостережень (2014)
Фриз П. В. - Методика розрахунків параметрів землeогляду в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду поза надиром (2014)
Даник Ю. Г. - Аналіз ефективності виявлення тактичних безпілотних літальних апаратів пасивними та активними засобами спостереження, Бугайов М. В. (2015)
Даник Ю. Г. - Аналіз власних випромінювань обладнання тактичних безпілотних літальних апаратів, Дупелич С. О. (2015)
Канкін І. О. - Синтез алгоритмів адаптивної фільтрації в навігаційних системах безпілотних літальних апаратів, Зімчук І. В., Умінський В. В. (2015)
Даник Ю. Г. - Особливості застосування безпілотного авіаційного комплексу в інтересах підрозділів тактичної ланки Сухопутних військ, Пулеко І. В., Осадчук Р. М., Іщенко Д. А. (2015)
Журавський Ю. В. - Аналіз впливу заходів радіомаскування на розвідзахищеність радіоелектронних засобів, Жовноватюк Р. М., Носова Г. Д., Завада А. А. (2015)
Зінченко А. О. - Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації на основі конформних антенних решіток у режимі мульти-МІМО (2015)
Омельчук В. В. - Аналіз інформаційних характеристик космічних апаратів видової радіолокаційної розвідки, Кондратюк С. А., Демченко О. В. (2015)
Ожінський В. В. - Модель адаптивного планування роботи космічних апаратів з мінімізацією використання ресурсів (2015)
Фриз П. В. - Уточнений математичний апарат для розрахунків параметрів землеогляду в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду поза надиром (2015)
Ковбасюк С. В. - Методичні підходи до процесу дешифрування даних дистанційного зондування Землі середньої розрізненності в інтересах національної безпеки й оборони, Федорчук Д. Л., Носова Г. Д. (2015)
Павлова С. В. - Аналіз моделі структури повітряного простору, Задорожня А. О., Лукіянчук Р. Е. (2015)
Іщенко Д. А. - Методологічні аспекти багатобічної класифікації технічної розвідки, Кирилюк В. А., Маковський І. Ю. (2015)
Манько О. В. - Варіант побудови макета пеленгатора радіотелевізійних станцій для пересувного радіотелевізійного комплексу, Міхєєв Ю. І., Пінчук О. І., Чернявський Г. П. (2015)
Токар А. М. - Методика оцінювання розбірливості мовлення, що відтворюється радіоприймальним пристроєм поста радіомоніторингу (2015)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого визначення символьної швидкості радіосигналів з частотною маніпуляцією в умовах апріорної параметричної невизначеності, Павлюк В. В. (2015)
Журавський Ю. В. - Коефіцієнт подавлення систем радіозв’язку з псевдовипадковим перестроюванням робочих частот, Кирилюк В. А. (2015)
Опенько П. В. - Перспективи розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ, Крижний А. В., Дранник П. А. (2015)
Лаврут О. О. - Метод динамічного управління потоками інформації з контролем якості передачі в телекомунікаційній мережі військового призначення (2015)
Писарчук О. О. - Методика прогнозування розвитку інформаційного контенту в мережі Інтернет, Порада Д. В. (2015)
Писарчук О. О. - Технологія автоматизованої багатовимірної оперативної та поглибленої аналітичної обробки актуальних інформаційних масивів, Косіков В. С. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Побудова діаграми потоків даних дій у системах передачі даних для забезпечення часу на передачу інформації при зміні довжини повідомлень (2015)
Степаненко В. - Громадянське суспільство та держава в неомарксистській концепції А.Грамші (2013)
Барматова С. - Громадянське суспільство: його роль та можливості в модернізації сучасної держави (2013)
Казаков В. - Николай Кондратьев: проблемы социального конфликта (2013)
Науменко М. - Конструювання базових понять у феноменологічній соціології А.Щютца (2013)
Загороднюк Т. - Акторы трансформационного процесса в концепции социетальной трансформации российского общества Т.Заславской (2013)
Резнік В. - Інновація та леґітимація у макросоціальних революціях: концептуалізація та кроскультурний аналіз Ш.Айзенштадта (2013)
Солодько С. - Природа агентності в акторно-мережевій теорії Бруно Латура (2013)
Злобіна О. - Соціальне та психологічне vs соціально-психологічне: що і як регулює соціальну поведінку в макроситуаціях (2013)
Резнік О. - Статусні особливості регуляції соціальної поведінки (2013)
Мартинюк І. - Соціальні ролі та рольова регуляція в ситуації суспільної нестабільності, Соболєва Н. (2013)
Мариніч І. - Моделювання соціальної реальності: системно-методологічні та когнітивні аспекти (2013)
Саєнко Ю. - До питання коректності деяких соціологічних термінів (2013)
Жуленева О. - Инвариантность данных кросс-национальных исследований: теоретико-методологический анализ (2013)
Арсеенко А. - Положение "среднего класса” в США: политическая мифология и действительность (2013)
Зоткин А. - Проблемные зоны концептуализации власти (2013)
Вишняк О. - Ставлення громадян України до виборчих систем: методики та результати досліджень (2013)
Бекешкіна І. - Вибори–2012: динаміка рейтингів і мотивація вибору (2013)
Маслов Д. - Подходы к изучению теории партий в социологии и смежных дисциплинах (2013)
Малюк А. - Об основных аспектах кризиса современного мирового капиталистического порядка (2013)
Толстых Н. - Социальное исключение в условиях глобального экономического кризиса (2013)
Панькова O. - Украина в системе международных координат: диагностика состояния в контексте развития человеческого потенциала (2013)
Рахманов О. - Демографічні та освітні характеристики великих власників в Україні (2013)
Петрушина Т. - А креативны ли мы? К вопросу об инновационной культуре населения Украины (2013)
Ядранський Д. - Соціальні механізми поширення організаційної культури підприємства (2013)
Максимчук О. - Стан земельного реформування в українському селі (2013)
Гончарук О. - Земельні відносини: час рівноваги (2013)
Сакада М. - Захист сільського населення в сфері земельних відносин в умовах агрореформування в Україн (2013)
Заремба Г. - Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії (2013)
Лінцова Н. - Категорія споживання: контекстуальний аналіз (2013)
Стукало С. - Динаміка престижності професій і занять в українському суспільстві, Оксамитна С. (2013)
Беленок А. - Поколения постсоветской Украины: динамика социально-экономических ориентаций, Бова А. (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в системной парадигме (2013)
Рішко А. - Морфологічна структура соціального простору міста Львова (2013)
Бевзенко Л. - Основные идеи теории социальной самоорганизации и кризисные социальные технологии (2013)
Бойко Н. - Актуалізація феномену "The Surveillance Society” (2013)
Сергиенко Н. - Технологии виртуальной реальности в информационном обществе: симультация социального (2013)
Сусська О. - Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів (2013)
Наумова М. - Електронні медіа і нові фігурації сенсу (2013)
Шульга А. - Медийные предпочтения украинцев: динамика и выводы (2013)
Солдатова В. - Трансляція смислів постмодерної культури засобами реклами: результати візуального дослідження (2013)
Скокова Л. - Концепт omnivorousness у дослідженні динаміки культурних практик (2013)
Стеценко Т. - Функції довіри та недовіри у складі соціального капіталу (2013)
Дячук А. - Культуральна соціологія в контексті сучасної соціологічної теорії (2013)
Паращевін М. - Релігія як соціальний інститут: реальність чи метафора? (2013)
Ричка К. - Освітній потенціал населення: сутність, історія формування та особливості виміру, Смакота В. (2013)
Іваненко О. - Реформування вітчизняної медицини: на користь чи на шкоду українському населенню (2013)
Ходорівська Н. - Деякі аспекти та тенденції змін мовної ситуації в Києві (2013)
Домаранська А. - Стратифікація практик дозвілля (2013)
Кабанець Т. - Репрезентація соціокультурних моделей любові в радянському кінематографі (2013)
Тягло К. - Сучасна українська література очима молодих читачів (2013)
Вергуленко І. - Моделі репрезентації образів психічно хворих людей і реакції на них соціуму в популярних кінострічках, Гумен К., Тимець О. (2013)
Зацепіна Н. - Туризм як соціальний інститут (2013)
Шапошникова І. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Кухта М. - Випускники на життєвому роздоріжжі: особливості соціальної ситуації (2013)
Метулинська Н. - Вплив ціннісних орієнтацій на постановку та розв’язання наукових проблем (2013)
Отріщенко Н. - Місце методу незакінчених речень в арсеналі соціологічних методів (2013)
Любива Т. - Представлення результатів аналізу даних кількісних соціологічних досліджень у наукових публікаціях, Нікітіна Т. (2013)
Волинка Г. І. - Рукописна спадщина П. Юркевича з логіки, Мозгова Н. Г. (2008)
Ільїн В. В. - Концепт інновації в парадигмі синергетики (2008)
Мочалов И. И. - Религия и научное мировоззрение В. И. Вернадского (2008)
Оноприенко В. И. - Передний край исследований: метафора и конструктивный смысл (2008)
Суходуб Т. Д. - Сопротивление небытию: становление традиции (2008)
Білоус T. М. - Натуралізм та когнітивний поворот у філософії науки (2008)
Держко І. З. - Трансцендентний зміст аксіологічних орієнтацій індивіда (2008)
Іщук Н. В. - Правова держава та держава правди: конфлікт цінностей? (2008)
Льовкіна О. Г. - Вирішення проблеми організованої системи в тектології О. О. Богданова (2008)
Мелков Ю. А. - "Киевская школа философии": основные идеи и характерные черты (2008)
Онопрієнко М. В. - Морально-ціннісні імперативи розвитку науки і техніки у філософії Г. Йонаса (2008)
Осипов А. О. - Феномен духовності (філософсько-антропологічний аспект) (2008)
Рогожа М. М. - Митець в умовах тоталітарного режиму (2008)
Савостьянова М. В. - Діапазон можливостей аксіологічного підходу до вивчення науки (2008)
Сластенко Е. Ф. - Роль методологической функции философии в научном познании, Кадникова Л. В. (2008)
Тімченко О. П. - Вчення про свободу й об’єктивацію у християнсько-гуманістичному антропоцентризмі М. О. Бердяєва (2008)
Фоменко А. М. - Тероризм як новітня глобальна проблема:методологічні та соціальні виміри (2008)
Ягодзінський С. М. - Постановка проблеми дискурсивності в новоєвропейській науці (2008)
Давиденко В. О. - Транзит маргінальних спільнот в умовах регіональної інтеграції суспільства (2008)
Іщук С. М. - Інтернет-комунікації: інформаційний зміст та ігровий характер (2008)
Русул О. В. - Сучасні процеси цивілізаційних стосунків і концепція С. Гантінгтона (2008)
Русяєва Т. Г. - До питання еволюціонізму в науці (2008)
Скиба О. П. - Стиль мислення і наукові комунікації (2008)
Сухомлин Р. Г. - Філософський аналіз психологічних наслідків інформатизації та комп’ютеризації (2008)
Шоріна Т. Г. - Про деформації суб’єктивних орієнтацій в сучасному суспільстві (2008)
Дротянко Л. Г. - Полілог культур як феномен інформаційної ери (2008)
Богдановський І. В. - Релігія і сучасний світ: нові форми взаємодії (2008)
Даренська В. М. - Історичні типи рефлексії національної ідентичності (2008)
Кошетар У. П. - Психологія релігії в контексті архетипічної психології(деякі аспекти концепції душі Дж. Хіллмана) (2008)
Машталер А. А. - Культура в епоху інтернету: зміна ціннісних орієнтацій (2008)
Морозов А. Ю. - До питання про "зачаклування" та "розчаклування" світу (2008)
Стежко З. В. - Соціокультурна обумовленість сучасних освітніх трансформацій, Стежко Г. П. (2008)
Харченко Ю. В. - "Географія" як термін політичного дискурсу в контексті діалогу "Схід-Захід" (2008)
Абисова М. А. - Проблема вибору вербального коду як компоненту комунікативного акту (2008)
Бардичевська А. Б. - Феномен харизматичного лідерства (2008)
Бобровський О. Є. - Діалог як цінність сучасного світу і соціуму (2008)
Задубняк Ю. А. - Трансформації символічного в культурі постмодерну (2008)
Марійко С. В. - Трансформація поглядів на смерть в інформаційному суспільстві (2008)
Михалевич В. В. - Гносеологічний статус символу в духовному житті середньовіччя (2008)
Ороховська Л. А. - Вплив векторів розвитку "Схід – Захід" на Україну (2008)
Суздалєва Ю. І. - П’єса В. Винниченка "Пророк" як приклад філософського дослідження моделей віри у сучасному суспільстві (2008)
Мельничайко В. Я. - Шляхи підвищення ефективності навчання рідної мови (2012)
Любашенко О. В. - Мовна освіта: європейські тенденції і перспективи розвитку української лінгводидактики (2012)
Палихата Е. Я. - Проблема навчання письма і писемного мовлення (2012)
Криськів М. Й. - Наукові основи розвитку мовленнєвих умінь (2012)
Савич Л. П. - Вивчення й використання передового педагогічного досвіду у світлі праць О. М. Біляєва (2012)
Васильківська Н. А. - Ознайомлення молодших школярів із спільнокореневими морфемними повторами як засобами вираження зв’язності тексту (2012)
Бурда К. Л. - Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) (2012)
Балик Т. М. - Поступове ускладнення завдань у роботі над переказами із введенням додаткових мікротем (2012)
Терп’як О. П. - . Реалізація креативності у процесі роботи над текстом на уроках української мови ліцеїстами-гуманітаріями (2012)
Симоненко Т. В. - Мультимедіа як дидактичний засіб формування мовнокомунікативної компетентності студентів філологічних факультетів (2012)
Климова К. Я. - Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу (2012)
Дроздова І. П. - Система вправ із розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2012)
Пігур М. В. - Використання авторських неологізмів на заняттях зі словотвору (на матеріалі поезій Василя Стуса) (2012)
Дащенко Н. Л. - Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського "Ластівко біля вікна", Крупа М. П. (2012)
Головата Л. М. - Формування у майбутніх вчителів фізичної культури умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері (2012)
Златів Л. М. - Проектування інноваційних технологій навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ (на матеріалі курсу "Текстознавство") (2012)
Білоусова Я. В. - Активізація мовленнєвої діяльності студентів методом творчих завдань і вправ (2012)
Миколенко Т. М. - Специфіка опрацювання курсу історії української літературної мови в умовах кредитно-трансферної системи (2012)
Михайлишин У. І. - Збагачення німецького діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів космогонічними фразеологізмами (2012)
Орлова О. П. - Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічного спілкування студентів внз (на матеріалі художніх творів Б. Харчука) (2012)
Резнік В. - Леґітимація соціального порядку в суспільстві: уповноважування влади чи упокорення владі? (2014)
Шульга А. - Перспективы феноменологической парадигмы в социологии (2014)
Малюк А. - Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования современного глобального кризиса (2014)
Бевзенко Л. - Социальная интеграция – концептуальные акценты в контексте социосамоорганизационного подхода (2014)
Зоткин А. - Трансформация властных отношений: от принуждения к информационному господству (2014)
Заремба Г. - Ідеї про справедливість: ретроспектива та сучасність (2014)
Андрієвська Ю. - Континуум приватність – публічність: взаємодія та протистояння (2014)
Малиш Л. - Позиції українців у соціальному просторі залежно від поселенських особливостей зв’язків (2014)
Панькова О. - Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики Украины (2014)
Буткалюк В. - Качество трудовой жизни рабочих современной Украины (2014)
Максимчук О. - Особливості розвитку соціальної інфраструктури в умовах реформування українського села (2014)
Фурдик О. - Соціальні чинники регуляції споживання продуктів харчування (2014)
Рахманов О. - Дилема зовнішнього найму та внутрішнього просування топ-менеджерів у великій корпорації (2014)
Поцелуйко А. - Поняття образу держави в соціології та гуманітарних науках (2014)
Мартинюк І. - Статусно-рольова структура сучасного українського суспільства: емпіричні розвідки, Соболєва Н. (2014)
Оксамитна С. - Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні, Стукало С. (2014)
Беленок А. - Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов (2014)
Лінцова Н. - Ціннісні орієнтації українських селян в умовах соціокультурних трансформацій (2014)
Кухта М. - Життєві перспективи людей похилого віку: теоретичний аналіз (2014)
Паращевін М. - Характер зв’язку релігійності та екзистенційної безпеки (2014)
Вишняк О. - Динаміка рівня релігійності та змін конфесійної структури громадян України (2003–2013 рр.): методики та результати досліджень (2014)
Резнік О. - Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри (2014)
Бекешкіна І. - Майдан: хто, чому і навіщо? (2014)
Злобіна О. - Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) (2014)
Сусська О. - Формування громадянського суспільства і сучасні соціомедійні практики (2014)
Бойко Н. - Динаміка матеріалістичних та постматеріалістичних ціннісних пріоритетів у реаліях сучасного українського суспільства (2014)
Даценко М. - Мода як соціальне явище: спроба визначення (2014)
Отріщенко Н. - Чотири етапи в історії розвитку проективних методів (2014)
Солдатова В. - Загальнонаукові чинники актуалізації візуальних методів у соціології (2014)
Жуленьова О. - Інваріантність і еквівалентність даних у крос-національних дослідженнях: зіставлення понять (2014)
Устич С. - Роль соціологічного аналізу в інформаційному забезпеченні транскордонного співробітництва (2014)
Яценко Т. С. - Глибинне пізнання психіки – основа професійної підготовки психолога, Педченко О. В. (2014)
Овчаренко О. В. - Цінність самопізнання як необхідна умова професійного становлення психолога (2014)
Сірик І. В. - Особливості професійного становлення психолога-практика (2014)
Бондаревська Л. Л. - Проблема спілкування у контексті глибинної психології, Стасько О. Г., Франчук О. Ю. (2014)
Дударенко І. С. - Міжособистісний зворотній зв'язок як механізм зміни суджень учасників групової психокорекції (2014)
Бабарикіна О. П. - Інтеграція в глибинно-психологічному пізнанні (2014)
Сіденко Ю. О. - Основні напрямки дослідження перинатальної психології (2014)
Павлюк М. М. - Деякі питання розвитку пізнавальної самостійності студентів (2014)
Гришина А. В. - Характеристика уровней развития и динамики профессионального самоопределения студентов в процессе обучения в техническом вузе (2014)
Косцова М. В. - Индивидуальные ресурсы будущей профессиональной деятельности у студентов технических специальностей (2014)
Грись А. М. - Особливості роботи психолога із механізмами психологічного захисту клієнтів (2014)
Аматьєва О. П. - Активізація самостійної роботи майбутніх практичних психологів шляхом залучення до діяльності ресурсного центру, Трубник І. В. (2014)
Куліш О. В. - Становлення професійної ідентичності психолога шляхом подолання нормативних криз (2014)
Стахова О. О. - Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів (2014)
Сазонова О. В. - Формування ціннісних орієнтацій практичного психолога у процесі навчання (2014)
Шопша О. Л. - Змістові аспекти конативного компонента соціально-психологічного клімату колективу театру (2014)
Митник О. Я. - Теоретичні та прикладні засади особистісно-орієнтованої професійної підготовки практичного психолога, Томаржевська І. В. (2014)
Чорна І. М. - Концепція державної системи профорієнтації в Україні (2014)
Чанцева-Коваленко О. М. - Специфіка роботи практичного психолога під час сімейного консультування (2014)
Гриньова Н. В. - Психокорекція засобом малюнку в контексті професійної підготовки практичного психолога (2014)
Середюк Т. В. - Розвиток мнемічних здібностей майбутнього практичного психолога (2014)
Помиткіна Л. В. - Вікові особливості прийняття стратегічних життєвих рішень у пізній юності (2014)
Зелінська Т. М. - Психологічні механізми балансу та узгодженості особистісної амбівалентності в осіб юнацького віку (2014)
Царькова О. В. - Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами (2014)
Левус Н. І. - Соціально-психологічні установки у сфері професійної мотивації студентів різних форм навчання (2014)
Кузнєцова Л. М. - Психологічний аналіз особливостей життєстійкості сучасної студентської молоді (2014)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості сором’язливості та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2014)
Сидоренко О. Б. - Планувальна функція мислення як умова розвитку довільної поведінки у молодшому шкільному віці (2014)
Нечипоренко К. С. - Дослідження взаємозв’язку між самооцінкою депривованих підлітків з психофізіологічними вадами і ставленням до них найближчого соціального оточення (2014)
Гейко Є. В. - Психологічні аспекти цілісності у структурі особистості (2014)
Зінченко О. В. - Особливості знаково-текстового типу Інтернет-комунікації у котексті різних моделей спілкування (2014)
Харченко Н. А. - Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка (2014)
Чорна І. М. - Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі (2014)
Чорна І. М. - Класифікація етапів профорієнтаційної роботи в школі (2014)
Погорільська Н. І. - Особливості психологічної сумісності при формуванні повторного шлюбу, Ічанська О. М., Логінова Н. С. (2014)
Долинська Л. В. - Рецензія на монографію Г. М. Свідерської "Психологія чуйності" (2014)
Титул, зміст (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Представление канонического алгоритма с помощью алгоритмического языка (2015)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизована генерація паралельних програм для графічних прискорювачів на основі схем алгоритмів, Бекетов О. Г., Іванів Р. Б., Іовчев В. О., Мироненко І. О., Яценко О. А. (2015)
Якуб К. - Декомпіляція VLIW виконуваних файлів (2015)
Захарова О. В. - Використання дескриптивних логік в проблематиці WEB-сервісів (2015)
Андрущак І. Є. - Підхід якісного аналізу динамічної системи на основі дерева рішень (2015)
Дорошенко А. Ю. - Програмування симулятора жестів методом статистичного моделювання, Новак О. C. (2015)
Жеребко В. А. - Віртуалізація моделей технічних об'єктів управління в навчально-наукових задачах проектування систем управління (2015)
Ігнатенко О. П. - Одна модель виконання обчислень у гетерогенних розподілених середовищах, Парусімов Г. В., Синецький О. Б. (2015)
Слабоспицкая О. А. - Портфельная модель процесса принятия решений по управлению изменениями в организации (2015)
Терещенко А. М. - Аналіз складності операції множення багаторозрядних чисел при реалізації у паралельній моделі обчислень (2015)
Глибовець М. М. - Розробка агентної рекомендаційної системи віртуального університету засобами JADE, Конюшенко О. В. (2015)
Німчук В. - Лексеми раб і слуга в українських перекладах Нового Завіту (2011)
Матвіяс І. - Особливості словотвору в західноукраїнському варіанті літературної мови (2011)
Весельська Г. - Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ — початку ХХІ століть (2011)
Колібаба Л. - Теоретичні засади та принципи укладання "Cловника граматичного керування дієслів” (2011)
Тищенко О. - Нові й актуалізовані слова та значення (словникові матеріали) у контексті сучасних неословників (2011)
Сюта Г. - Мовний портрет Богдана Рубчака (2011)
Василькова Л. - Термінопоняття "кримінальне право” як системотворче в юридичній термінології (2011)
Сушко Н. - Особливості структурної організації дефініцій назв суб’єктів культурної діяльності в нормативно-правових актах (2011)
Барань Є. - Міжнародна конференція, присвячена 60-й роковині від дня народження та 5-й річниці дня пам’яті професора Іштвана Удварі (1950–2005) (2011)
Білоусенко П. - Наукові обшири відомого вченого В. В. Ґрещук. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці / Упор. Р. Бачкур. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с. (2011)
Титаренко В. - Реконструкція української медичної лексики XVI – XVIII століть Г. Дидик-Меуш. Українська медицина. Історія назв. – Львів, 2008. – 400 с. (2011)
Коваленко Б. - Комплексне дослідження використання діалектів у мові української художньої літератури.Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис (2011)
Вербич С. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова", Яценко Н. (2011)
Витяг iз протоколу № 5 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів вiд 25.01.11 р. (2011)
Мiжнародны камiтэт славiстаў international slavistic committee. Тематика XV Мiжнародного з'їзду славiстiв (Мiнськ, Бiлорусь, 2013 р.) (2011)
Міжнародна наукова конференція "Категорії дієслівної множинності у слов’янських та неслов’янських мовах (синхронія і діахронія)" (2011)
Дидик-Меуш Г. - Дмитро Григорович Гринчишин (16 жовтня 1927 – 27 березня 2010) (2011)
Городенська К. - Згадав Василя Черниха чи Василя Черних? (2011)
Городенська К. - Від Різдва Христового (2011)
Городенська К. - Чим годують жінки немовлят? (2011)
Городенська К. - Як все-таки правильно писати а ля? (2011)
Городенська К. - Чому все лише обрушується! (2011)
Колібаба Л. - Підходящий, але не той, що треба! (2011)
Відомості про авторів (2011)
Гріньова О. М. - Взаємозв’язок темпераменту і характеру як психологічна проблема (2012)
Мосол Н. О. - Психологічна корекція психоемоційного стану жінок в період очікування дитини (2012)
Крюкова О. В. - Психологічні закономірності соціального розвитку особитості (2012)
Фриз І. В. - Психологічні фактори розвитку вольових якостей особистості (2012)
Вятоха И. Ю. - Вербальные характеристики музыкального тембра как основа исследования его воздействия на психику человека: теоретический анализ (2012)
Волошко Н. І. - Психологічні вправи для розвитку саногенної соціальної самореалізації, здорової спрямованості стилю життя (2012)
Курганька Л. О. - Співвідношення понять "Я-концепція" та "професійна ідентичність" в сучасних психологічних дослідженнях (2012)
Могила А. С. - Соціальний страх: психологічне дослідження феномену (2012)
Козачук С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми пізнавальної активності, Портяна О. В. (2012)
Зінченко А. В. - Риси особитості, що обумовлюють соціально-психологічну адаптацію хворого на епілепсію (2012)
Воронюк І. В. - Особистісні конструкти професійних уподобань старшокласників та їх урахування у взаємодії вчителів з учнями (2012)
Долинська Л. В. - Ціннісна обумовленість сімейної взаємодії, Пенькова О. І. (2012)
Зінченко О. В. - Особливості прояву основних потреб особистості в інтервалі 17-19 років і їх зв'язок із кризою ідентичності (2012)
Кокойло Ю. О. - Особливості готовності вчителів до формування потреби у здоровому способі життя в учнів (2012)
Наконечний І. Ю. - Аналіз та оцінка ефективності застосування програми розвитку саморегуляції поведінки підлітків на заняттях з панкратіону (2012)
Єрмакова Н. О. - Особливості прояву саморозкриття в юнацькому віці (2012)
Ширяєва Л. М. - Теоретичні засади психолого-педагогічного проектування когнітивного розвитку школярів (2012)
Мамічева О. В. - Загальнопсихологічний аналіз професійної діяльності викладачів вищої школи в освітньому процесі (2012)
Ткачишина О. Р. - Розвиток комунікативних здібностей у студентів – майбутніх психологів (2012)
Дробот О. В. - Проблема становлення професійної самосвідомості суб’єкта діяльності (2012)
Корякін О. О. - Авторська система роботи з подолання міжособистісних відносин домінування у студентському колективі (2012)
Стахова О. О. - Психологічні особливості професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкової ланки шкільної освіти (2012)
Баришева О. І. - Психологічний супровід ВІЛ-інфікованих: цілі, завдання та зміст діяльності психолога (2012)
Пащенко С. Ю. - Розвиток психологічної відповідності людини та професії у полікультурному середовищі вузу (2012)
Кіясь А. В. - Взаємозв’язки копінг-стратегій вчителів з індивідуально-психологічними властивостями (2012)
Матяш І. М. - Особливості когнітивного компоненту чуйності майбутніх учителів (2012)
Висідалко Н. Л. - Особливості функціонування перцептивної сфери студентів під час розв’язування задач (2012)
Новицька О. В. - Особливості розвитку психомоторного апарату музиканта-початківця дорослого віку (2012)
Строяновська О. В. - Вплив психологічних особливостей міжособистісних відносин на розвток професійної творчості майбутніх вчителів (2012)
Божко К. В. - Структурна модель професійного вигорання юристів (2012)
Дубініна К. В. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці практичного психолога (2012)
Содержание (2014)
Шульженко Н. Г. - Численное моделирование динамической реакции конструкций на импульсное воздействие, Зайцев Б. Ф., Асаенок А. В. (2014)
Терешин А. М. - Исследования воздухозаборных устройств высокоскоростных ПВРД, Чевагин А. Ф. (2014)
Грецков А. И. - К оценке аэродинамических характеристик вертолета в задаче выбора значений параметров рабочего процесса ГТД СТ, Григорьев В. А., Загребельный А. О., Радько В. М. (2014)
Кухтин Ю. П. - Cопряженное численное моделирование внутренней и внешней аэродинамики системы двигатель – корпус летательного аппарата, Лапотко В. М., Еланский А. В. (2014)
Шелковский М. Ю. - Аэродинамическое совершенствование осевого десятиступенчатого компрессора стационарного ГТД (2014)
Долматов Д. А. - Взаимодействие бедных гетерогенных пламен с различной температурой, Кукурудза А. В., Хадживанд М., Фесенко К. В. (2014)
Ткач М. Р. - Эффективность утилизации низкопотенциального тепла металлогидридными установками непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Белоусов Е. В. - Использование отходов сепарации топлива в топливном балансе судовой энергетической установки (2014)
Лисица А. Ю. - К вопросу эффективности косвенно-испарительного охлаждения циклового воздуха ГТП, Немченко Д. А., Петухов И. И., Сорогин Ф. Г. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. Причины генерирования неустойчивой работы турбореактивных двигателей при взлете в условиях жаркого климата (2014)
Шкабура В. А. - Результаты исследований турбинной и компрессорной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в газотурбинных двигателях (2014)
Куликов Г. Г. - Методика построения нейросетевой модели двухвального ГТД с соблюдением условий структурной адекватности, Погорелов Г. И., Бадамшин Б. И., Абдулнагимов А. И. (2014)
Тарасенко М. А. - Сравнительный анализ частичных режимов одновального и многовальных ГТД при изменении температуры наружного воздуха, Тарасенко А. И. (2014)
Миргород В. Ф. - Вычислительная реализация математических моделей пространства состояний в форме Гаммерштейна, Данилов В. В. (2014)
Панін В. В. - Формування нейромережевої моделі гідромеханічної системи автоматичного керування авіаційними двигунами, Єнчев С. В., Таку С. О. (2014)
Кононыхин Е. А. - Оптимизация программы управления ТВаД на этапе приемистости (2014)
Коробко В. В. - Система керування термоакустичною тепловою машиною типу "двигун-тепловий насос" на базі нечіткої логикі, Коробко О. В., Кондратенко Г. В. (2014)
Назин В. И. - О применимости метода Ньютона-Рафсона для определения давлений в камерах гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2014)
Хаустова А. Н. - Калибровка волоконно-оптического спектрометра для проведения оптической эмиссионной спектроскопии электроракетных двигателей (2014)
Епифанов С. В. - Контроль технического состояния турбореактивного двухконтурного двигателя наземным автоматизированным комплексом параметрической диагностики, Щербань Б. А., Товстик А. В., Кулик Т. В., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2014)
Стрелец В. Е. - Методология решения задач диагностирования технического состояния газотурбинных двигателей в условиях неопределенности входных данных, Угрюмов М. Л., Трофимова И. А., Вамболь С. А. (2014)
Абдуллаев П. Ш. - Особенности применения теории Демпстера-Шефера при синтезе информации о техническом состоянии ГТД, Мирзоев А. Дж. (2014)
Гольцов А. С. - Диагностирование технического состояния главного золотника и сервомотора системы управления открытием направляющего аппарата гидротурбины, Савчиц А. В., Зуева О. В. (2014)
Папчёнков А. В. - Анализ адекватности традиционных методов диагностирования ресурса деталей ГТД, Борзов С. А. (2014)
Мухтаров П. Ш. - Основные доминанты в принятии решений авиадиспетчером при оценке полезности-безопасности нормы эшелонирования воздушного пространства (2014)
Рева О. М. - Визначення граничних рівнів ризику під час порушення норми ешелонування повітряного простору, Борсук С. П., Шульгін В. А. (2014)
Устименко И. М. - Информационно-кибернетическая модель организационных аэронавигационных структур (2014)
Груздо И. В. - Применение параллельных вычислений к решению задачи установления авторства текстов, Россоха С. В., Шостак И. В. (2014)
Дмитрієв С. О. - Формалізація процедур та визначення оптимальних програм технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів, Бурлаков В. І., Попов О. В., Попов Д. В. (2014)
Якушенко О. C. - Використання удосконаленого показника технічного обслуговування для обгрунтованого вибору оптимальних ремонтних підприємств, Власенко П. О. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, зміст (2012)
Білоконь О. В. - Вплив мінеральної кормової добавки Кормацинк-Р на продуктивність та обмін речовин в організмі курок-несучок, Карповський В. І., Криворучко Д. І., Шапошнік В. М., Ніщеменко М. П. (2012)
Шапошнік В. М. - Вміст β-ліпопротеїнів, триацилгліцеролів та холестеролу в організмі корів з різними типами вищої нервової діяльності, Постой Р. В., Карповський В. І., Криворучко Д. І. (2012)
Корабльова Т. Р. - Морфологічні особливості лімфоцітарно-тканинного комплексу сліпої і ободової кишки телят (2012)
Кораблева Т. Р. - Влияние фитоиммуностимулятора на функциональную активность нейтрофилов крови телят, Собещанская Е. М. (2012)
Камбур М. Д. - Вплив зниженого рівня зернових концентратів в раціонах корів на їх продуктивність та фізіологічний стан організму, Замазій А. А. (2012)
Камбур М. Д. - Добова динаміка осмотичноактивних речовин в молоці корів за періодами та впродовж всієї лактації, Замазій А. А., Передера О. С. (2012)
Камбур М. Д. - Динаміка ліпідного обміну в крові корів та їх плодів у залежності від місяця тільності, Замазій А. А., Півень С. М. (2012)
Камбур М. Д. - Жирнокислотний склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2012)
Чорний М. В. - Імунологічний статус свиней різних генотипів при інтенсивному їх використанні, Герасименко О. М., Донських О. Д., Щепетільніков Ю. О. (2012)
Гайдей О. С. - Гормони і стрес (2012)
Фесенко І. А. - Особливості будови часток підшлункової залози гусей, Кущ М. М. (2012)
Шарандак П. В. - Стан фосфорно-кальцієвого обміну в кітних вівцематок різних районів Луганської області (2012)
Лемещенко В. В. - Особливості організації навчально-дослідницької роботи студентів у науковому морфологічному кружку, Криштофорова Б. В. (2012)
Фотіна Т. І. - Якість продуктів птахівництва та система НАССР, Коваленко А. В. (2012)
Чорний М. В. - Перспективи профілактики хвороб свиней та підвищення їх резистентності (огляд), Герасименко О. М, Донських О. Д., Шепетільніков Ю. О. (2012)
Антоненко П. П. - Гігієнічні та технологічні порушення умов утримання та годівлі, що викликають захворювання молодняку продуктивних тварин, Суслова Н. І., Високос Н. П., Тюпина Н. П., Милостивий Р. В., Чорний М. В., Постоєнко В. О. (2012)
Бергілевич О. М. - Використання нейронних мереж для прогнозування росту та розмноження мікроорганізмів в молочній сировині під час її зберігання охолодженою, Касянчук В. В., Бергілевич О. О. (2012)
Шкромада О. І. - Дослідження властивостей біоцидної добавка до цементно-піщаного розчину (2012)
Палій А. П. - Резистентність окремих видів атипових мікобактерій до дезінфектанту "Біоконтакт" (2012)
Скляр О. І. - Аналіз виробничих умов при отриманні високоякісного молока та застосування принципів належної гігієнічної практики на молочнотоварних фермах (2012)
Касяненко О. І. - Регіональне розташування та потужності виробництва перепелиних птахогосподарств в Україні, Собина М. М. (2012)
Бойко Т. В. - Вплив препарату "Стартовіт" на продуктивні показники бджолиних сімей (2012)
Фотіна Т. І. - Визначення складу селективної домішки антибактеріальних препаратів до поживних середовищ для ізоляції Campylobacter spp, Касяненко О. І. (2012)
Улько Л. Г. - Антибіотикорезистентність мікрофлори ізольованої із гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у корів (2012)
Дворська Ю. Є. - Порівняння методів визначення рівня контамінації тушок бройлерів сальмонелою (2012)
Коваленко Л. М. - Результати морфологічних і біохімічних досліджень крові хворих мікоплазмозом телят, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2012)
Рисований В. І. - Колібактеріоз індиків в с. Нововасилівка Середино-будського району Сумської області та біологічні особливості збудника, Панасенко О. С., Педан В. А, Острик Г. Н. (2012)
Нагорна Л. В. - Визначення чутливості мікрофлори до антибактеріальних препаратів, Фотін О. В., Гапонов І. В. (2012)
Гарагуля Г. І. - Накопичення вірусу ньюкаслської хвороби при культивуванні в ембріонах курей та перепелів, Гаркава В. В., Шенкер Д. М. (2012)
Мусієнко О. В. - Наслідки змішаного перебігу ноземозу й аскосферозу для пасік, Мусієнко В. М., Кистерна О. С. (2012)
Ємець О. М. - Собаки сільської місцевості як джерело інвазій тварин та людей (2012)
Мамедова А. - Биоэкологические особенности, распространение и сезонная динамика Boophilus calcaratus bir., 1895 в субтропической зоне Азербайджана (2012)
Фотіна Г. А. - Обгрунтування лікувально-профілактичної ефективності експериментального препарату ТімТіл -250 при інфекційному синовіті птиці, Коваленко А. І. (2012)
Рухляда В. В. - Визначення ефективності вітчизняного адсорбенту "Кормосантм” за експериментального фузаріотоксикозу птиці, Розпутня О. А., Анрійчук А. В., Білан А. В., Утеченко М. В., Мельник А. Ю. (2012)
Наливайська Н. М. - Оцінка впливу "Еламіну" на репродуктивну здатність козематок та якість одержаного молодняка, Чорний М. В. (2012)
Козій В. І. - Взаємозвязок окремих параметрів поведінки та захворюваності корів у ділянці пальця, Краєвський А. Й., Козій Н. В. (2012)
Супрович Т. М. - Експресія антигенів bola-системи у стійких та чутливих до маститів корів української червоно-рябої молочної породи (2012)
Боднар О. О. - Регіонарна йодотерапія за ендометриту у корів, Керничний С. П., Білецький В. С., Мізик В. П. (2012)
Стоцький О. Г. - Мікробний пейзаж гнійних ран у коней залежно від їх анатомо-топографічної локалізації (2012)
Паращенко І. В. - Динаміка аспарагінової та аланінової трансфераз у плазмі крові корів залежно від стадії статевого циклу та стану статевої функції (2012)
Байдевлятова Ю. В. - Морфологічний склад секрету молочної залози корів, хворих на серозний мастит, Байдевлятов Ю. А. (2012)
Пономаренко В. П. - Поширеність піометри і хронічного ендометриту у кішок, Приходько Д. О. (2012)
Рубленко С. В. - Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки, Єрошенко О. В. (2012)
Лазоренко А. Б. - Патоморфологічні зміни сухожилків у коней за копитних деформацій на тлі хронічного ламініту (2012)
Іванків М. О. - Поширеність та причини акушерської і гінекологічної патології у високопродуктивних корів, Власенко С. А. (2012)
Чорнозуб Т. В. - Рівні статевих гормонів у сироватці крові кнурів-плідників з різною якістю їх сперми (2012)
Краєвський С. А. - Гістологічна реакція тканин на природні та синтетичні шовні матеріали у великої рогатої худоби, Папченко І. В. (2012)
Коновалова Н. І. - Породні особливості ембріонального розвитку гонад селезнів, Савенко М. М. (2012)
Титул, Зміст (2012)
Старостіна А. - Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях, Пригара О. (2012)
Орлова В. - Матричний трейд: торговий маркетинг (2012)
Диба М. - CRM - система в маркетинговій політиці банку, Данилюк Є. (2012)
Хомченко Б. - Стратегія просування консалтингової компанії (2012)
Гавура А. - Тенденції маркетингу; погляд фахівця з PR (2012)
Пащук Л. - Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичної послуг, Голобородько І. (2012)
Світ до 2050 року: Deutsche Post DHL опублікувала футурологічне дослідження (2012)
Юрчак О. - Розвиток В2В в Україні: на шляху до спільноти та стандартів (2012)
Райко Д. - Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону (2012)
Николин І. - Маркетингові завдання виноробної галузі України (2012)
Перше засідання Індустріального Гендерного Комітету з Реклами (2012)
План роботи УАМ на 2012 - 2013 маркетинговий рік (2012)
Титул, Зміст (2012)
Сокол М. - Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов (2012)
Груздев А. - Сравнение ситуации и тенденции на рынке послепродажного обслуживания Украины и других стран Восточной и Западной Европе (2012)
Овсянников Г. - Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 (2012)
Ханенко Г. - Авторынок - 2012. Как может быть (2012)
Чорноголовко Н. - Обновление - мать достижения! (2012)
Сулковський Л. - Характеристики польських сімейних малих та середніх підприємств (2012)
Золотий PRОпеллер (2012)
Effie Conference 2012 (2012)
Репортаж з другого PR-SPACE Congress (2012)
Фещур Р. - Маркетингові інструменти управління розвитком промислових підприємств, Самуляк В., Шишковський С. (2012)
Зозульов О. - Економічні логіки маркетингових дій (2012)
Доронін В. - Основні завдання виноробної галузевої маркетингової діяльності в Україні (2012)
Новий канал комунікацій в Україні - сервіс рекламних рингбектонів Itone - Реклама (2012)
COMCON StudySmart для студентов (2012)
Расписание тренингов 2013 год (2012)
Передплата (2012)
Подольцев А. Д. - Мультифизическое моделирование электротехнических устройств, Кучерявая И. Н. (2015)
Щерба М. А. - Особенности локальных усилений электрического поля проводящими включениями в нелинейной полимерной изоляции (2015)
Ягуп В. Г. - Синтез электрической системы во временной области методом поисковой оптимизации, Ягуп Е. В. (2015)
Артеменко М. Ю. - Оптимізація енергетичних характеристик трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром у несиметричному синусоїдному режимі, Батрак Л. М., Михальський В. М., Поліщук В. Й. (2015)
Стяжкин В. П. - Пропорционально-интегральный нечеткий логический контроллер тока обмоток намагничивания сепаратора 6ЭРМ, Зайченко О. А. (2015)
Гижко Ю. І. - Елементи теорії та питання практичного застосування систем вібродіагностування рухомих вузлів електричних машин, Мислович М. В. (2015)
Стадник И. П. - Оптимизация геометрических параметров электродвигателя с постоянными магнитами, Чабанов В. В. (2015)
Kyrylenko O. V. - Flexible control of the export power flows by using DC link, Pavlovsky V. V., Steliuk A. O. (2015)
Іванков В. Ф. - Розрахунок вольт-амперної характеристики шунтувального реактора з проміжками в стрижні, Басова А. В., Шульга Н. В. (2015)
Мельник В. Г. - Улучшение подавления синфазной помехи в дифференциальной кондуктометрической биосенсорной системе, Онищенко И. В., Рубанчук М. П., Слицкий А. В. (2015)
Андрійчук В. А. - Комп'ютерне моделювання індуктивного елемента планарної системи, Наконечний М. С. (2015)
Пам'яті Ю.Ф. ВИДОЛОБА (2015)
Титул, Зміст (2012)
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні (2012)
Герасимов А. - Что день грядущий нам готовит? (2012)
Лисовская О. - Социальный маркетинг в Украине - технолoгии новой эры (2012)
Юрчак А. - Тренды отечественного В2В маркетинга на 2013 (2012)
Новосад А. - Системы подсчета - модная технологическая вещь или необходимый инструмент в работе розничных сетей? (2012)
Дубницький В. - Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку, Даниліна Н. (2012)
Пригара О. - Інноваційна політика підприємства: сучасні виклики та перспективи (2012)
Каніщенко О. - Глобально-логістичні системи в системі екпортно-орієнтованого виробництва (2012)
Кузьмина Т. - Почему Фарма должна быть умной (2012)
Зайченко И. - Облачное решение для Контакт-центра (2012)
Лилик І. - Огляд ринку маркетингових досліджень за матеріалами ESOMAR (2012)
Квалификационные экзамены специалистов автомобильного бизнеса (2012)
Академия качественных исследований. Первая украинская школа модераторов (2012)
Украинская Ассоциация Маркетинга подвела итоги выполнения маркетинговой стратегии по продвижению автомобилей-иномарок на рынке Запорожской области за 2012 год (2012)
Новые книги Библиотеки Украинской Ассоциации Маркетинга (2012)
Расписание тренингов 2013 год (2012)
Федорищак Р. Л. - Педагогічна діяльність Мирона Кордуби в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (2013)
Жосан О. Е. - Шкільна навчальна література в Україні під час німецької окупації 1941–1944 років (2013)
Кирлан О. В. - Навчальні програми з читання для початкової школи України другої половини ХХ ст. в контексті реформування системи початкової освіти (2013)
Груць Г. М. - Розвиток духовної культури студентів: історико-педагогічний аспект (2013)
Кекош О. М. - Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті духовного становлення сучасної молоді (2013)
Цідило І. М. - Імітаційне моделювання засобами MATLAB у структурі підготовки інженера-педагога, Ковальський Т. І. (2013)
Ярощук І. Д. - Комунікативна компетентність як важливий компонент професійної підготовки майбутнього економіста (2013)
Каплун І. В. - Когнітивний компонент у структурі професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2013)
Кравець С. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів (2013)
Куца О. І. - Застосування інтерактивних технологій у процесі формування толерантності майбутніх перекладачів (2013)
Боднар О. С. - Концепція управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону (2013)
Іванова С. В. - Теоретичні та організаційні засади інспектування діяльності вищих навчальних закладів державною інспекцією навчальних закладів України (2013)
Робак В. Є. - Соціально-геронтологічні аспекти сприйняття старості в епоху Середньовіччя (2013)
Романовська Л. І. - Волонтерство як засіб професійної соціалізації майбутніх соціальних працівників (2013)
Поліщук О. В. - Соціально-психологічні аспекти правового виховання учнів 5–6 класів шкіл-інтернатів (2013)
Задорожна І. П. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні (2013)
Волік В. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання студентів-міжнародників читання англомовних публіцистичних статей економічної тематики (2013)
Рибінська Ю. А. - Креативний переклад як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх філологів (2013)
Криськів М. Й. - Формування мовленнєвих умінь майбутніх юристів на заняттях з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2013)
Гриджук О. Є. - Культура мовлення у фаховій підготовці студентів лісотехнічного вузу (2013)
Закордонець Н. І. - Реалізація концепції двомовного навчання в процесі вивчення професійних дисциплін у провідних країнах Європи (2013)
Антас-Ящук А. - Освітні та соціальні аспекти проблеми "вуличних дітей" у Польщі (2013)
Козолуп М. С. - Акредитація підготовки майбутніх фахівців природничого профілю в контексті формування змісту університетської освіти в США (2013)
Головацька Ю. Б. - Зародження та становлення системи підготовки перекладачів у Канаді (2013)
Кокор М. М. - Сучасні моделі підготовки викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням в університетах США (2013)
Жорняк Н. Є. - Досвід формування полікультурної складової професійної підготовки туристських фахівців Канади та можливості його використання в Україні (2013)
Білик О. М. - Місце та роль каліграфії в естетичному циклі навчальних предметів японської початкової школи (2013)
Севастьянова О. С. - Врахування індивідуальних особливостей учнів на уроках технологій (2013)
Воробієнко П. П. - Педагогічне обґрунтування системи фільтрації нецільових ресурсів мережі Інтернет, Каптур В. А., Василенко О. А. (2013)
Лазаревська О. М. - Розвиток індивідуальності майбутнього вчителя музики на заняттях з музичного інструмента як педагогічна проблема, Терещук Н. В. (2013)
Матіяш В. В. - Педагогічне краєзнавство як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів (2013)
Титул, зміст (2010)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2010)
Тараненко О. О. - На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань (2010)
Карпенко О. П. - Номінації осіб у сучасній українській мові (2010)
Архангельська А. М. - Методи компонентного аналізу і компонентного синтезу в сучасних ономасіологічних дослідженнях (2010)
Мізін К. І. - Compare ergo sum, або Актуальний лінгвофілософський погляд на природу порівняння (2010)
Баган М. П. - Специфіка фразеологічної реалізації заперечення в українській мові (2010)
Шевченко Л. Л. - Мотиваційні основи та базові моделі семантичного процесу термінологізації, Томіленко Л. М. (2010)
Борщевський С. В. - Характерні особливості давніх субстратів латинської мови (2010)
Бестерс-Дільгер Ю. - Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: західноєвропейський досвід (2010)
Кочерган М. - Кононенко І., Співак О. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів (2010)
Помірко Р. - Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації (2010)
Кут С. - Цимбалюк Ю. В. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів (2010)
Шмігер Т. - Linguistic Bibliography for the Year 2002 and Supplement for previous years (2010)
Хроніка (2010)
Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) (2010)
Марія Михайлівна Пещак (2010)
Титул, зміст (2015)
Бунчук О. - Розвиток видавничої діяльності товариства шкільної освіти в контексті розвитку українського шкільництва (1917-1920 рр.) (2015)
Васильченко Л. - Проблеми досягнення нової якості освіти та освітніх результатів (2015)
Капустеринська Т. - Креативний лідер освітньої команди – керівник нової педагогічної формації (2015)
Мельник Н. - Проблеми функціонування освітніх округів та шляхи їх розв’язання (2015)
Юзик О. - Упровадження спецкурсів з елементами ІКТ у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нового мислення сучасного вчителя (2015)
Кирилецька Г. - Комп’ютерні технології при обробці результатів педагогічного експерименту (2015)
Корнієць О. - Використання LimeSurvey для проведення опитувань у профорієнтаційній роботі вчителів природничо-математичних спеціальностей (2015)
Логвиненко Ю. - Вплив інформаційних технологій на сучасну систему освіти, Мазуренко В., Медведєв І. (2015)
Вовк О. - Поняття готовності та її основні характеристики (2015)
Лоза Т. - Форми та методи підготовки до самостійного життя вихованців ДБСТ у рамках їх соціально-педагогічної підтримки батьками-вихователями (2015)
Пінюгіна К. - Психологічна характеристика особистості батьків, які мають дітей з особливостями психофізичного розвитку (2015)
Полицяк Н. - Компетентність як особлива форма академічної обдарованості особистості, Демчук О. (2015)
Сокуренко О. - Підготовка педагогів до роботи з обдарованими учнями (2015)
Богатирьова М. - Методи вивчення лексики студентами-правознавцями як соціально-комунікативна технологія (2015)
Топчій Л. - Сутність професійної підготовки майбутніх учителів-філологів у педагогіці вищої школи (2015)
Шацька Н. - Особливості формування мовної культури особистості в суспільстві (2015)
Денисюк Л. - Абревіація сучасної англійської мови, Данілова Н. (2015)
Шутяк В. - Проведення екскурсій із трудового навчання в початкових класах (2015)
Абдуліна Т. - Нові загрози національній безпеці Україні: аналіз наукових поглядів (2015)
Олексін Ю. - "Людиноцентрична" модель змісту шкільної історичної освіти (2015)
Омельчук В. - Волинь як культурно-освітній слов’янський і український регіон, Токар Ю. (2015)
Белешко Д. - Метод доведення від супротивного. Деякі питання методики. Позакласна робота (2015)
Бочко О. - Картографічне моделювання земель за матеріалами дистанційного зондування (2015)
Науменко С. - Практичні роботи як метод оцінювання географічної компетентності учнів (2015)
Бухальська С. - Теоретичні аспекти реалізації міжпредметної інтеграції в процесі викладання медичної біології у вищих медичних навчальних закладах, Шамро Н. (2015)
Хмеляр І. - Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх медичних працівників, Щупак О. (2015)
Оксенюк І. - Особливості фізичного виховання студентів у контексті формування професійної компетентності (2015)
Павлюк Р. - Педагогічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі фахової підготовки (2015)
Федорець В. - Інтегративні та соціокультурні аспекти використання наративного підходу для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Іскра Л. - Втілення ідей формування миротворчих поглядів учнів у сучасній загальноосвітній школі (2015)
Кубай Н. - Патріотичні мотиви творчості Т. Шевченка в контексті козацької педагогіки (2015)
Процюк В. - Формування громадянських цінностей у процесі соціалізації особистості (2015)
Крет З. - Cучасне духове виконавство і його розвиток (2015)
Цюлюпа Н. - Розвиток творчих здібностей учнів дитячих музичних шкіл у процесі гри на фортепіано, Мартинюк В. (2015)
Завалевський Ю. - Педагогічні технології формування конкурентоспроможного вчителя в умовах діяльності районних методичних центрів (із досвіду роботи) (2015)
Кириленко С. - Просоціальна поведінка дітей та учнівської молоді як складова утвердження громадянського суспільства в Україні (2015)
Кіян О. - Батьківсько-вчительська взаємодія як педагогічний феномен морально-духовного виховання молодших підлітків (2015)
Василенко Н. - Система післядипломної педагогічної освіти як індикатор якості регіональних освітніх послуг європейського виміру (2015)
Ворон О. - Інформаційна культура як загальнонаукова та педагогічна проблема (2015)
Долід В. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Нігерії (2015)
Жорова І. - Ретроспективний аналіз розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України (40-і роки ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Клічук А. - Особливості удосконалення професійної самореалізації педагога в умовах "ціннісної анархії" (2015)
Клічук О. - Роль сучасних інформаційних технологій у пошуку оптимальних рішень в економіці (2015)
Мазаєва К. - Використання дистанційної освіти як засобу підготовки вчителя біології до формування екологічної свідомості (2015)
Марчук О. - Діяльність бібліотек "Просвіти" на Волині на початку ХХ століття: постулати "правильника" (2015)
Назаренко Л. - Креативне середовище як засіб підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (2015)
Одайник С. - Посилення інноваційності у сфері підвищення кваліфікації і професійного розвитку педагогічних працівників (2015)
Ященко Е. - Комунікативний аспект готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності у сфері післядипломної освіти (2015)
Вступне слово ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Андрущенка В. П. (2014)
Вітальне слово Голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Гриневич Л. М (2014)
Бабкіна О. В. - Демократична політика яу імператив сучасного глобального розвитку (2014)
Варзар І. М. - Дилогія "революція - реформа" в теоретико-історіологічних рефлексіях поточних українських реалій (2014)
Головатий М. Ф. - Масова стихійна поведінка в дзеркалі сучасної політичної психології: анатомія явища (2014)
Горбатенко В. П. - Умови і перспективи життєздатності громадського суспільства в Україні (2014)
Дем’яненко Б. Л. - Ефективність/ неефективність інституту президенства в сучасній Україні (2014)
Джиджеишвили К. М. - Проблема относительности политики и морали в современном мире (2014)
Зеленько Г. І. - Технології сприяння розвитку громадського суспільства: практики посткомуністичних країн (2014)
Остапенко М. А. - Єдність у різноманітті як один із принципів організації сучасного демократичного життя (2014)
Перегуда Є. В. - Гуманізація політики - спроба посткласового комунікативнрого підходу (2014)
Северинюк В. М. - Ффлософія гуманізму і гуманізм влади (2014)
Семигіна Т. В. - Формування цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров’я (2014)
Чхіквішвілі Г. І. - Фактор релігії в сучасній міжнародній політиці (2014)
Шайгородський Ю. Ж. - Феномен політичної прокрастинації як виклик стратегічному мисленню (2014)
Шаповаленко М. В. - Легітимація політичних інститутів України у контексті транзитних викликів (2014)
Горбатенко І. А. - Розвиток гуманістичних цінностей в сучасній теорії політики (2014)
Дьоміна О. С. - Політичні цінності та їх сутність (2014)
Гаращук Є. В. - Проблеми організації сучасного інформаційно-комунікативного простору в Україні (2014)
Жарська О. В. - Чинники формування європейської ідентичності (2014)
Завадська О. Р. - Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект (2014)
Зайченко Л. М. - Переосмислення ідеї технократії в умовах глобалізаційних змін (2014)
Калужська І. О. - Теоретичні та методологічні засади формування парадигми ефективного регіонального розвитку України (2014)
Карчевська О. В. - Теоретико-концептуальні засади процесу глобалізації (2014)
Косьмій О. М. - Чесність у політиці: аксіологічний аспект (2014)
Маруховський О. О. - Конфлікт цивілізацій у сучасному глобальному світі: геополітичний та релігійний виміри (2014)
Морозова В. О. - Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів (2014)
Морозова О. О. - Глобалізація у сфері політики (2014)
Струнін П. А. - Тенденції розвитку інформаційної політики міжнародних організацій (2014)
Ханстантинов В. О. - Духовні засади політики толерантності (2014)
Шелюк Л. М. - Категорії свободи і демократії в сучасному філософському дискурсі (2014)
Волянюк О. Я. - Ретроспективні виміри політики: нові напрямки дослідження (2014)
Голуб’як Н. Р. - Проблема наукової розробки "регіональної політики" у контексті суспільно-політичних трансформацій (2014)
Гордієнко М. Г. - Політична онтологія Євромайдану як субстрат постмодерної ідентичності (2014)
Дабіжа В. В. - Комунікаційна складова становлення громадянського суспільства в умовах модернізації сучасної України (2014)
Дмитренко С. П. - Прагматизм як ідеологічна орієнтація у сучасній українській політиці (2014)
Кубрак О. В. - Європейські політичні цінності: стан і динаміка утвердження в Україні (2014)
Лавриненко Г. А. - Ретрадиціоналізація політичної системи України: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Лебедюк В. М. - Трансформація партійних систем у пострадянських країнах (2014)
Матієк О. М. - Історична природа та специфіка українського менталітету (2014)
Радченко Л. М. - Політичні зміни, політична трансформація і політичний розвиток: співвідношення та взаємозв’язок (2014)
Савойська С. В. - Роль і значення мовно-комунікативної політики та політичної культури у розвитку українського полікультурного суспільства (2014)
Тімашова В. М. - Супутня структурна атрибутика політичної сфери сучасного суспільства: політична культура (2014)
Федорів Х. І. - Інститут президенства як механізм реалізації політики пам’яті (приклад України) (2014)
Чижова О. М. - Реалії сьогодення української держави та політичний прагматизм (2014)
Шаповал К. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності політичної модернізації (2014)
Андрусишин Б. І. - Молодіжний рух сьогодні: формалізація та / чи віртуалізація (2014)
Аксельрод Р. Б. - Політико-культурний чинник професійної компетентності управлінської еліти (2014)
Біляєва І. І. - Медіа-освіта як ціннісно-культурний компонент трансформації сучасного суспільства (2014)
Волощук Ю. І. - Діяльність союзу українців в Румунії: політико-культурний аспект (2014)
Дунець В. Б. - Особливості політичної культури сучасної молоді в демократичному суспільстві: приклад Польщі (2014)
Жабінець Н. В. - Механізми впровадження ціннісної парадигми української молоді в процесі модернізації суспільства (2014)
Жадько П. В. - Культура політичного спілкування як одна з умов демократизації суспільства (2014)
Карнаух А. А. - Молодь і молодіжна політика в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Каюк Т. В. - Трансформація глобального простору, як передумова та причина структурних змін у вітчизняному освітньому полі (2014)
Кіслов Д. В. - Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності (2014)
Козлова О.М. - Вплив ментальності на формування політичної культури українства (2014)
Свиридов К. О. - Основи державної молодіжної політики: компаративий аналіз (Україна і світ) (2014)
Шевель Н. О. - Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти (2014)
Шевель Т. О. - Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу (2014)
Андрійчук Т. С. - Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії (2014)
Апончук І. О. - Трансформація політичної влади в умовах становлення інформаційного суспільства (концепція метаморфоз влади Е. Тофлера) (2014)
Бабка В. Л. - Політичний вплив: характерні риси та ососбливості (2014)
Гаврилюк Д. Ю. - Роль політичних технологій в сприянні сучасної практики абсентеїзму українських виборців (2014)
Голішевська А. В. - Особливості формування репутації політика (2014)
Далявська Т. П. - Нові державні утворення: науковий дискурс щодо категоріально-понятійного апарату (2014)
Ірха К. О. - Тенденції реалізації політичного протесту: європейський вимір (2014)
Лікарчук Д. С. - Класифікація політичних конфліктів (2014)
Мироненко П. В. - Теоретичне підгрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні (2014)
Павлова Л. І. - Роль інституту парламентаризму в процесі консолідації демократії (2014)
Рибак І. В. - Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст (2014)
Рибак О. С. - Ризикологічний потенціал інформаційно-аналітичного забезпечення інституту президенства в Україні (2014)
Чумаков Д. Д. - Формування функціональної взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Шестак М. Л. - Політичні аспекти поняття та особливості характеристики державної інвестиційної політики як важливішого аспекту економічного розвитку країни (2014)
Яценко І. С. - Деякі аспекти формування законодавчої влади в Україні та Республіці Польща (порівняльний аналіз в контексті реалізації принципу поділу влади та доцільнотсі використання польського досвіду) (2014)
Агафонова Г. С. - Роль ідеології у функціонуванні європартій (2014)
Джердж С. Ф. - Формування ініціатив та пропозицій України на саміт НАТО в південному Уельсі (Велика Британія) 4-5 вересня 2014 року в умовах глобальних викликів (2014)
Докаш О. Ю. - Політико-правові та інституційно-процедурні аспекти функціонування органів влади та управління закарпатської України в контектсі визначення характеру політичного режиму (2014)
Козьма В. В. - Демократизація українського суспільства та проблеми становлення демократичних інститутів (2014)
Кокарча Ю. А. - Інтернет-спільноти в системі суспільно-політичних відносин (2014)
Кудіна О. А. - Публічна політика як чинник демократичної організації суспільства (2014)
Кушніренко І. Ю. - Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні (2014)
Мельничук Л. Н. - Особливості договору про вступ Румунії та Болгарії до Європейського союзу (2014)
Меньшеніна А. Є. - Особливості функціонування демократії в інформаційному суспільстві (2014)
Пономаренко Л. В. - Пряма правотворчість народу в системі демократичних інновацій (2014)
Семенець-Орлова І. А. - Імперативи демократії через освіту (у вимірі моделі демократії участі Д. Дюї та сучасних дискурсивних практик) (2014)
Федоренко О. В. - Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір (2014)
Харадзе Н. - Проблема относительности политики и международного права в современном мире (2014)
Жантовская И. - Европейская культурная и духовная идентичность: поиск общего языка (2014)
Жантовский П. - Манипулирование общественным мнением в посттоталитарной реальности (2014)
Титул, зміст (2015)
Фармбизнес: выводы–2014, ожидания–2015 (2015)
Малішевська Н. - Державний експертний центр: ми - експерти, а не регулятори ринку (2015)
Алекперова Н. - Вопросы лидерства в фармации: перспективы и возможности (2015)
Білошицька І. - Гомеопатичні лікарські засоби на ринку України, Вишневська Л. (2015)
Насморк под прицелом (2015)
Успенская А. - Актуальная тема: отпуск, Топчий В. (2015)
Украинский фармрынок: вчера, сегодня, завтра (2015)
До 75-річчя Валентина Петровича Черних (2015)
Активная защита от простуды (2015)
Дедишина Л. - Нанотехнології у фармації (2015)
Освіта як "світоч" (2015)
"Санофи" планирует начать производство 18 новых лекарственных средств (2015)
Редькин Р. - Еx tempore: "ручному" виготовленню ліків бути! (2015)
Дедишина Л. - Фармацевтична освіта і мова (2015)
Кривомаз Т. - Человек и холод (2015)
Дедишина Л. - Народитись у "сорочці" (2015)
Примак Р. - Эти невзрачные черные таблетки (2015)
Долаючи труднощі (2015)
Кривомаз Т. - Лекарство из почвы (2015)
Орловецкая Н. - Лекарственные растительные средства раздражающего и согревающего действия, Редькин Р. (2015)
Демецкая А. - В фокусе: противовирусные противогриппозные препараты (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление линиментов: Паста Розенталя, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Безвихідних ситуацій не буває (2015)
Борьба с устойчивостью к противомикробным средствам: роль провизоров и фармацевтов (2015)
Кириленко М. - Когда боец вернется домой… (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: трудный клиент (2015)
Михайлюк О. - Нефармацевтичні винаходи фармацевтів (2015)
Кривомаз Т. - Скорость против выносливости (2015)
Титул, зміст (2013)
Лилик І. - Досвід українських компаній в налагодженні діалогу з новим споживачем (2013)
Савченко Ю. - Соціальні мережі як інструмент управління репутацією (2013)
Сокол М. - Прогнозы развития рынка легковых автомобилей в 2013 году (2013)
Где учиться маркетологу автомобильного бизнеса (2013)
Бакушевич І. - Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юнктури транскордоних ринків, Мартиняк І. (2013)
Кочкіна Н. - Дослідження мотивації підліткової аудиторії українських споживачів (2013)
Лилик І. - Експертна оцінка оборотів маркетингових досліджень в Україні у 2012 році (2013)
Директора дослідницьких агенцій щодо тенденцій розвитку ринку в 2013 році (2013)
Щирін Ю. - Розробка програми лояльності для виробника конвенторів №1 в Україні, Журавльов Є., Якубець О., Співаковська Т. (2013)
Відео-Конкурс "Разом проти сексизму!" (2013)
Розклад тренінгів (2013)
Содержание (2014)
Олейник Г. С. - Структурные механизмы пластической деформации керамических материалов (2014)
Даниленко М. І. - Використання методу дислокаційної динаміки для аналізу структурної чутливості тріщиностійкості ОЦК металів, схильних до квазікрихкого руйнування, Подрезов Ю. М., Борисовська К. М., Коряк О. С., Фірстов С. О. (2014)
Григорьев О. Н. - Рентгенографическое определение динамических смещений атомов алюминия в однофазном состоянии и в эвтектическом сплаве Al-Si, Устинов А. И., Карпец М. В., Мелах Л. М., Демченкова С. А. (2014)
Абрамов А. А. - Особенности переохлаждения жидких металлических сплавов с различным химическим взаимодействием компонентов, Ткаченко В. Г., Щерецкий А. А., Максимчук И. Н., Вовчок А. С. (2014)
Овсянникова Л. И. - Исследование влияния кадмия на свойства сплавов ZnCdO методом функционала электронной плотности с использованием кластеров Zn36O36 (2014)
Фирстов С. А. - О температурной зависимости коэффициента диффузии, Саржан Г. Ф. (2014)
Дубовий О. М. - Математичне моделювання режиму передкристалізаційної обробки технічно чистого заліза, Чечель О. В., Жданов О. О. (2014)
Ivanova O. I. - Analysis of the transformation strain associated with the hexagonal-to-orthorhombic transition in Ti3Sn (2014)
Чугунова С. И. - Структура и механические характеристики интерметаллида Nd3Al, Цивилицин В. Ю., Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Власов А. А., Самелюк А. В., Ефимов Н. А., Гончарова И. В. (2014)
Подрезов Ю. М. - Механічні властивості порошкового матеріалу Ті46Nb4Та4Al46, отриманого імпульсним гарячим пресуванням, Ремез М. В., Лаптєв А. В., Толочин О. І., Голтвяниця С. К. (2014)
Романко П. М. - Структурная чувствительность механических свойств литых сплавов алюминия тройной системы Al-Mg-Si при повышенных температурах, Малка А. Н., Воскобойник И. В., Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Мильман Ю. В., Подрезов Ю. Н. (2014)
Мильман Ю. В. - Структура и механические свойства сплавов системы Al-Fe-Cr для повышенных температур, упрочненных наноквазикристаллическими частицами и дополнительно легированных Ti, Mo и Nb, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Даниленко Н. И., Шаровский А. О., Самелюк А. В., Гончарук В. А., Нейков О. Д. (2014)
Бродниковский Н. П. - Структура и жаростойкость сплавов циркония, Зубец Ю. Е., Саржан Г. Ф., Орышич И. В., Крапивка Н. А., Фирстов С. А. (2014)
Бродніковський Д. М. - Вплив динамічної рекристалізації на напруження плину під час деформації сплавів на основі Ti-Si-Al-Zr (2014)
Мільман Ю. В. - Дослідження структури, механічних властивостей і корозійної стійкості деформованих напівфабрикатів сплавів Al-5Mg, легованих Sc та перехідними і рідкісноземельними металами, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Даниленко М. І., Гончарук В. А. (2014)
Гогаев К. А. - Влияние режимов формования на структуру и свойства полуфабрикатов из водораспыленных порошков сплава АМг5, Воропаев В. С., Вербило Д. Г., Даниленко Н. И., Коваль А. Ю. (2014)
Подрезов Ю. М. - Вивчення закономірності контактоутворення в металевих порошкових матеріалах за результатами прецизійних механічних випробувань, Назаренко В. А., Євич Я. І., Марченко Н. М. (2014)
Бродниковский Н. П. - Изнашивание ферритной и аустенитной сталей при воздействии незакрепленных частиц кокса, Гогоци А. Г., Мазур П. В., Зозуля Ю. И., Малиновский Б. Н., Самелюк А. В., Губинский М. В., Федоров С. С. (2014)
Шевченко О. М. - Електронно-мікроскопічні дослідження хромової карбідосталі, Максимова Г. О. (2014)
Овсяннікова Л. І. - Ab initio дослідження стабільності наноалмазу (2014)
Титул, зміст (2013)
Форум Лучшие социальные проекты Украины (2013)
Новости Индустриального гендерного комитета по рекламе (2013)
Молодь опановує маркетинг Визначені найкращі молоді студенти-маркетолог (2013)
Школа модераторов (2013)
Данніков О. - Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом (2013)
Попова Л. - Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг, Прядко О., Мітяєва М., Данніков О. (2013)
Ярош-Дмитренко Л. - Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств (2013)
Фірсова С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації, Литвин К. (2013)
Язвінська Н. - Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємств (2013)
Филина О. - Три основы долгосрочного успеха в Интернете (2013)
Корпоративний кодекс поведінки (2013)
Відео-Конкурс "Разом проти сексизму!" (2013)
Розклад тренінгів (2013)
Ляховець О. О. - Держава та інституціональні зміни в умовах модернізації економіки (2014)
Тарасов А. О. - Критичний рівень ризику в умовах циклічності: сільськогосподарські підприємства Миколаївщини (2014)
Дранус В. В. - Перспективи розвитку страхування ризиків сільськогосподарського виробництва в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду (2014)
Жилєнко С. М. - Вплив ефективності державного антикризового регулювання економіки на рівень боргового навантаження країни: досвід країн Балтії та України (2014)
Зеленський А. В. - Аналіз особливостей фінансового регулювання аграрного сектору в зарубіжних країнах (2014)
Філімонова О. Б. - Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа розвитку місцевого самоврядування (2014)
Яненкова І. Г. - Промислово-фінансові групи: Україна та зарубіжжя, Полєтаєв О. О. (2014)
Гнатишин Л. Б. - Полікритеріальна діагностика відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств: методичний підхід, Прокопишин О. С. (2014)
Руденко Н. О. - Оцінка рівня ефективності діяльності центрів фінансової відповідальності в державних ВНЗ (2014)
Мирончук З. П. - Особливості організації обліку поточних біологічних активів тваринництва, стан і перспективи розвитку, Андрушко Р. П., Лиса О. В. (2014)
Мельничук Л. С. - Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів, Дімант Г. С. (2014)
Щербата І. В. - Стимулювання диверсифікації сільської економіки як стратегічний напрям сільського розвитку, Василенька Н. І. (2014)
Іщенко Н. М. - Мінімізація трансакційних витрат у логістичному процесі міжнародних вантажних перевезень на морському транспорті (2014)
Черненок К. П. - Ефективність національних пенсійних систем країн Європи: аналіз впливу соціально-демографічних факторів (2014)
Кузьменко О. Б. - Стан і перспективи розвитку експорту аграрного сектору економіки України (2014)
Міцкевич Н. В. - Регіональні аспекти інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Поліщук Я. П. - Вплив державної аграрної політики на соціально-економічний розвиток сільських територій (2014)
Семенчук І. М. - Розвиток інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, Анисенко О. В. (2014)
Титул, зміст (2013)
Фахові організації: на шляху реформування вітчизняної системи освіти (2013)
НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство (2013)
Четвертая летняя школа социальной демократии "Толерантность и эффективная демократия" (2013)
Магдюк Л. - Міжнародна технічна допомога для розвитку в Україні: підтримка програм забезпечення рівних прав і можливостей в Україні (2013)
Бакушевич І. - Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юнктури транскордоних ринків, Мартиняк І. (2013)
Примак Т. - Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні (2013)
Примак Т. - Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения (2013)
Зварич Л. - О наболевшем "поле" или команда специалистов? проблемы и пути их решения (2013)
Зозульов О. - Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій, Пыдмогыльна О. (2013)
Козак В. - Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет (2013)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2013)
Шановні передплатники (2013)
Титул, зміст (2013)
Український PR-Space Congress. PR - профі шукали гармонію (2013)
База для взаємодії з Міністерством соціальної політики України в процесі розробки національних професійних стандартів (2013)
Тиждень маркетингу в Хмельницькому національному університеті (2013)
Юрчак А. - Лид-менеджмент - ключ к трансформации В2В (2013)
Зайченко И. - Большие возможности при малых затратах или надстройка телефонии для оптимизации работы сотрудников (2013)
Лылык И. - Блеск и нищета рекламного креатива (2013)
Останченок Д. - Дослідження етичності маркетингових комунікацій в Україні, Верденська М., Дима О. (2013)
Співаковський С. - Дослідження мотивацій споживачів на ринку питної води (2013)
Карина Е. - Сфера отдыха и туризма : тенденции 2013 (2013)
Еременко М. - Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній (2013)
Зозульов О. - АТІ- технологія динамичного таргетування, Царьова Т. (2013)
Наказ МОЗ України від 09.10.2013 р. №870 "Лікарські засоби. Належна практика промоції (2013)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2013)
Шановні передплатники (2013)
Титул, зміст (2013)
11-та премія PRопеллер 2013 (2013)
Effi Awards Ukraine 2013 объявил победителей (2013)
Безпека дорожнього руху: комплексне дослідження основних факторів впливу (2013)
Сокол М. - Маркетинг: Макроэкономика и прогнозирование событий (2013)
Коляда Ю. - Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику, Шатарська І. (2013)
Зустріч з генеральним директором компанії AVON Старковою О. Представники компанії залишаються кращими продавцями косметики в епоху диджита технологій (2013)
Орлова В. - Матрица использования инструментов торгового маркетингу (2013)
Зозульов О - Новий підхід до управління в маркетингу, Полторак К. (2013)
Юрчак О. - Інбаунд маркетинг - новий напрямок чи еволюція "старого" маркетингу? (2013)
Любарский И. - Частные онлайн сообщества (2013)
Кириленко В. - ТВ рынок сегодня и завтра (2013)
Герасимов А. - Краткое введение в качественные методы исследований (2013)
Forums, conferences and professional trainings (2013)
Шановні передплатники (2013)
Ляховець О. О. - Інституційна модернізація економіки: сутність та основні напрями (2014)
Нетудихата К. Л. - Особливості формування знаннєвої економіки в сучасних умовах (2014)
Палехова В. А. - Основні макроекономічні індикатори в дзеркалі української статистики (2014)
Фертікова Т. М. - Інституційні проблеми розбудови ринкової економічної моделі в Україні (2014)
Вівчарик А. П. - Фінансово-кредитне забезпечення аграрних підприємств (2014)
Дранус В. В. - Аналіз ринку аграрного страхування в Україні (2014)
Огієнко А. В. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів України на розвиток економіки, Огієнко М. М. (2014)
Філімонова О. Б. - Сутність та формування інвестиційної стратегії підприємств, Іваницька Г. Б. (2014)
Бєлікова В. В. - Метод оцінки запасів як елемент облікової політики підприємства (2014)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Використання зарубіжного досвіду для формування національної інноваційної системи в Україні, Токар М. А. (2014)
Корнієцький О. В. - Міжнародна логістика: поняття та напрями розвитку в сучасному світі (2014)
Мельничук Л. С. - Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського