Розробка і практичне впровадження стандартів реклами, вільної від гендерної дискримінації (2011)
Житник О. В. - Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози (2011)
Action Data Group Короткий огляд ситуації на ринку послуг Mystery Shopping (2011)
Гаєв М. О. - Час "вийті з тіні" (2011)
Галкин Є. - Міфи про Google adwords (2011)
Гриник Н. Р. - Що нам готує мобільний 2011? (2011)
Расходов П. О. - Digital- маркетинг: вперед у майбутнє (2011)
Дубинський І. О. - Медіа-вимірювання інтернету в Україні (2011)
Топ-10 медія-трндів молодіжного маркетингу (2011)
Дослідження рекламного креативу: зручний та ефективний інструмент для маркетолога (2011)
Співакосвська Т. В. - Конкурентні стратегії компаній: кластфікація стратегічних альтернатив та інструментів формування, Дорогань С. М. (2011)
Суслова Т. О. - Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг, Спивакоський С. В. (2011)
Язвінська Н. В. - Аутсорсинг на ринку маркетингових послуг: "за" і "проти" залучення зовнішніх підрядників, Овчиннікова А. В. (2011)
Нодія Г. - Реформа вищої освіти в Грузії (2011)
Ібадов Н. - Освітянська реформа: болонський процес та автономія вищих навчальних закладів: азербайджанський досвід (2011)
Пурванекіене Г. - Реформа системи вищої освіти в Литві (2011)
Размус В. - "Особливість брендів" найбільших мобільних операторів в Україні, Слободяник О., Нуцьковский Б. (2011)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні за 2010 рік (2011)
План роботи УАМ на 2010-2011 маркетинговий рік (2011)
Титул, Зміст (2011)
Засідання професійного клубу дослідників ринку і споживачів MRP Club при Української Асоціації Маркетингу (2011)
Лилик І. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ (2011)
Окунєва О. В. - Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства (макропідхід на прикладі галузі виробництва та обслугування (2011)
Устименко М. В. - Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи (2011)
Топ-10 медіа - трендів молодіжного маркетингу. Ера "Багато багатьом - нова комунікаційна модель і 10 молодіжних трендів нового періоду (2011)
Дупляк Т. П. - Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності (2011)
Пустотін В. С. - Кількісні показники сили бренду (2011)
Заплотинська О. О. - Вища освіта України: ілюзія реформ (2011)
Дробиш Л. В. - Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону (2011)
Чумаченко А. Ю. - Важливість правильного позиціонування бренду в соціальних медіа (2011)
Язвінська Н. В. - Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності?, Касперович Я. О. (2011)
Островерх С. А. - Фан-маркетинг у системі спортивного маркетингу (2011)
Сафоненко А. М. - Сервіс з національним присмаком, або як руйнується актив автобрендів (2011)
Овсяннікова Ю. Л. - Огляд "топових" автомобілів і автосалонів класу D (2011)
Стратегічний маркетинг для навчальних закладів Філіпа Котлера і карен Фокс - в Україні (2011)
Асташова В. В. - Ефективність використання No-till технологій на Черкащині (2011)
Барило В. М. - Економічна ефективність виробництва аграрної продукції (2011)
Білоусько Н. Л. - Методологія оцінки ефективності використання та відтворення основних засобів (2011)
Більський І. Б. - Фактори впливу на формування інвестиційної стратегія розвитку аграрних підприємств (2011)
Бородай В. П. - Проблеми науки і фахівців у тваринництві, Вертійчук А. І. (2011)
Бричка Б. Б. - Державне регулювання фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств (2011)
Бурда І. Я. - Методичні засади моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Гримак О. Я. (2011)
Вдовенко Н. М. - Економіко-організаційні підходи до штучного вирощування гідробіонтів розвинутими риболовецькими державами (2011)
Велесик Т. А. - Еколого-економічна модель оцінки впливу факторів на ціну осушених сільськогосподарських земель Млинівського дердавного технікуму ветеринарної медицини Рівненської області, Барановський С. В. (2011)
Вихопень Л. П. - Аналіз стану та перспективи розвитку галузі скотарства (2011)
Власенко І. В. - Еколого – економічна безпека виробництва продовольства (2011)
Волкова І. М. - Визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами на підставі результатів маркетингових досліджень (2011)
Ганич І. М. - Економіко-правова сутність комерційної таємниці (2011)
Гринчишин Я. М. - Вдосконалення фінансової звітності аграрних підприємств в умовах конкурентної економіки (2011)
Дворська Т. А. - Формування ринку волоських горіхів (2011)
Демедюк Л. В. - Особливості розвитку особистих селянських господарств у приміській зоні (2011)
Добровольська С. Р. - Структурні зрушення в розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Жарун О. В. - Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Івашків В. О. - Проблеми становлення середнього класу в Україні (2011)
Квачов В. П. - Ефективний контроль безпеки тваринницької продукції засобами штрихкодової ідентифікації, Кухар Р. Б., Єлейко О. І., Степанюк О. І. (2011)
Кіц М. В. - Реалізація державної політики у сфері сільського господарства (2011)
Ковальчук Р. Л. - Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, Минів Р. М. (2011)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу збалансованості раціонів годівлі на продуктивність сільськогосподарських тварин, Демчук М. В. (2011)
Корольова О. Г. - Формування ефективної стратегії виходу підприємств плодоовочевого підкомплексу на зовнішній ринок (2011)
Куницька-Іляш М. В. - Європейський досвід державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні (2011)
Левків Г. Я. - Франчайзинг на підприємствах харчової промисловості (2011)
Максим В. Л. - Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Малецька О. І. - Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Зарицька Л. Г. (2011)
Минів Р. М. - Сучасні тенденції розвитку птахівництва (2011)
Музика Т. П. - Механізми функціонування системи економічної безпеки агропідприємницьких структур в ринкових умовах (2011)
Музика П. М. - Кластери як сучасний інструмент формування інноваційного потенціалу наукового проекту, Темненко С. М. (2011)
Музика П. М. - Земельні відносини в Україні, Доманський А. Я., Доманська Н. А. (2011)
Неділько Т. М. - Використання моделей тренду для дослідження рівня інфляції в Україні, Гончарова В. М., Шейко К. В. (2011)
Нестерчук Ю. О. - Оцінка стратегічного ресурсного потенціалу продуктових підкомплексів регіону, Бутко Н. В. (2011)
Онисько С. М. - Ринкові передумови формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Бойко В. В. (2011)
Павленчик А. О. - Раціональне та ефективне використання земельних ресурсів в контексті формування ринку землі, Павленчик Н. Ф., Горбонос Ф. В. (2011)
Пархоменко Л. А. - Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту в Черкаській області, Тернавська І. Б. (2011)
Польовий Л. В. - Економічна ефективність використання мобільного кормороздавача за різними технологіями годівлі корів, Данчевський О. В., Польова О. Л. (2011)
Пунько Б. М. - Національні пріоритети і стратегічні орієнтири економічної інтеграці української економіки в глобальному середовищі (2011)
Пунько Б. М. - Визначення та моделювання регуляторних індикаторів стабілізації та спокою економіки на глобальному рівні, Пеленський Р. О. (2011)
Радух Н. Б. - Забезпеченість фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах (2011)
Сахно І. В. - Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2011)
Сендецька С. В. - Маркетингові інструменти просування молочної продукції (2011)
Скупейко В. В. - Ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Соколюк С. Ю. - Цінова ситуація у цукробуряковій галузі Вінницької області (2011)
Соломонко Д. О. - Впровадження технологій у галузях тваринництва як передумова для реалізації динамічного потенціалу бізнесу (2011)
Степаненко Н. І. - Ефективність управління інноваційною складовою товарної політики аграрних підприємств (2011)
Страшинська Л. В. - Основні принципи мерчандайзингу як способу стимулювання збуту продукції підприємств (2011)
Франчук І. Б. - Створення передумов інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Вовк М. В. (2011)
Черевко В. Д. - Організаційно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК (2011)
Шульський А. М. - Сільськогосподарські підприємства в системі ведення аграрного виробництва Львівщини (2011)
Шульський М. Г. - Тенденції розвитку господарств населення Волині (2011)
Balcerak M. - Tendencies in changes of certain brands of animal production in Poland in the years 2003 – 2009, Śmigielska D. (2011)
Neuwirth J. - Geographical indications for agricultural products in the EU: food quality policy, farmer benefits and consumer demands (2011)
Wojtyra B. - Polish wild game foreign trade – hares, Dzierżanowska – Góryń Danuta (2011)
Wojtyra B. - Factors influencing fluctuations of pork livestock production in polish (2011)
Lytvyn R. І. - Classification of investment resources in a national economy (2011)
Титул, Зміст (2011)
Лилик І. В. - Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід (2011)
Маркетингові і соціологічні дослідження ISO сертифікація в Україні (2011)
Плахтій О. М. - ISO і Маркетинг, Дослідження та Якість, Максименко О. Л. (2011)
Результати дослідження компанії "QuickStart". Заробляти не можна втрачати - як роблять Mystery shopping в Україні (2011)
Андрієнко О. І. - Сучасні маркетингові екологічні стратегії підприємств (2011)
Радіонова Н. Й. - Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства (2011)
Ширяєв В. - Правила маркетингового руху (2011)
Гридін Д. - Спліт - тестування: як подвоїти ефективність директ-маркетингу, не витративши ані копійки (2011)
Смілянець В. В. - Технології формування власної торговельної марки (2011)
Шрамко І. К. - Бренди, про які ви навіть не знали і навіть не було у кого запитати (2011)
Старостіна А. О. - Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу, Кравченко В. А., Личова Г. В. (2011)
Програма саморегулювання щодо дитячої реклами (2011)
Форум "Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі (2011)
Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічної сфері (сертифікаційний рівень) (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Поліщук В. М. - Генетичні та психогенетичні наукові підходи до вивчення вікових нормативних криз (2014)
Чернобровкіна В. А. - Внутрішня свобода особитості в локусі психотерапії (2014)
Дубовик О. М. - Наукові підходи до вивчення індивідуально-особистісних якостей майбутніх спеціальних психологів (2014)
Долинська Л. В. - Самовдосконалення як умова становлення особитості, Пенькова О. І. (2014)
Зінченко А. В. - Психологічні реакції на захворювання та механізми захисту хворих на епілепсію (2014)
Ніконова О. Ю. - Запобігання насиллю в узалежненій сім’ї: з досвіду гендерної школи батьківсьва (2014)
Бажутина С. Б. - Исследование влияния индивидуального психологического консультирования на самоидентичность женщин-домохазяек, Рабогашвили Е. А. (2014)
Гусак В. М. - Теоретичні підходи до розкриття змісту професійно-психологічної культури особистості (2014)
Процик Л. С. - Обдарованість особистості: історичний аспект розуміння проблеми (2014)
Лебединська І. В. - Феномен культури у контексті психологічної інтерпретації (2014)
Кушель Н. А. - Особливості рольових концепцій в психології: культурологічний аспект (2014)
Чумак О. О. - Соціальне мислення як чинник якості смислоутворення особистісних цінностей (2014)
Шевякова І. П. - Два полюси прагнення до досконалості (2014)
Афоніна О. І. - Практичні аспекти психологічної роботи з розвитку та формування емоційної зрілості особистості у період дорослості (2014)
Кузовкова М. - Психотерапевтичні можливості підтримки психічного здоров’я похилих людей (2014)
Брагина Н. В. - Анализ теорий и исследований порядка рождения (2014)
Анпілова Д. В. - Психологічні складові якості життя: проблемне поле дослідження (2014)
Баришева О. І. - Оптимістичність особистості в контексті розуміння суб’єктивного життєвого простору людини (2014)
Сафонова Н. В. - Теоретические и методологические подходы к проблеме психологической помощи в преодолении негативных последствий психотравмирующего стресса (2014)
Богданова С. А. - Особливості прояву релігійних орієнтацій українців, Темрук О. В. (2014)
Звонок О. С. - Образ фізичного Я як чинник усвідомлення себе жінкою в період дорослості (2014)
Сундукова І. В. - Діалогічні стосунки старшокласників зі світом як умова досягнення емоційного благополуччя (2014)
Федорова О. М. - Особливості творчої уяви осіб з глибокими порушеннями зору (2014)
Михайлова І. В. - Вікові особливості прояву турботи про себе (2014)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості розвитку уяви у підлітковому віці (2014)
Найдьонова Г. О. - Способи та методи розвитку комунікативної адаптації у дітей дошкільного віку, Терьошина І. В. (2014)
Петренко В. Є. - Психологічні чинники формування тривожності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу (2014)
Тихонова М. И. - Психологическая помощь подросткам, переживших насилие в семье (2014)
Курицина М. О. - Особливості взаємозв’язку професійних настановлень та самооцінки особистості старшокласника (2014)
Бернацька Л. В. - Роль анімалотерапії в психокорекції агресивності дітей дошкільного віку, Рєпкіна Н. В. (2014)
Прядко Н. О. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування пізнавальних інтересів підлітків до вивчення фізики (2014)
Мазаненко О. М. - Взаємодія психолога і педагога в сучасних умовах освітнього простору (2014)
Чепішко О. І. - Дослідження динаміки розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів соціогуманітарного профілю (2014)
Дьоміна Г. А. - Психолого-педагогічні особливості розвитку відповідальності у майбутніх фахівців соціально-психологічної сфери (2014)
Воронюк І. В. - Структурні перебудови внутрішніх технологій впливу як основа посилення креативності взаємодії вчителя з учнями (2014)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Особливості впливу комунікативних умінь на прояви емоційного вигорання лікарів (2014)
Петрова А. С. - Специфіка соціальних страхів студентів та динаміка їх прояву (2014)
Василевська О. І. - Сучасні тенденції казкотерапії в роботі практичного психолога (2014)
Матяш І. М. - Особливості прояву поведінкового компоненту чуйності як професійно значущої якості майбутнього вчителя (2014)
Янкевич С. М. - Особливості підготовки фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми (2014)
Бевзюк І. М. - Динаміка показників комунікативної компетентності майбутніх прокурорів (2014)
Пашко Т. А. - Досвід роботи з травматичними переживаннями клієнтів в практиці психотерапії: стратегії та специфічні особливості (2014)
Титул, зміст (2015)
Вітання з Днем геолога (2015)
Євдощук М. І. - Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції (2015)
Лысенко А. А. - Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области), Богданова С. И. (2015)
Войновський А. С. - Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) (2015)
Привітання з ювілеєм Володимира Івановича Павлишина (2015)
Никанорова Ю. Є. - Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна), Лазарєва І. І., Шнюков С. Є., Ковтун О. В. (2015)
Кришталь А. М. - Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів (2015)
Зурьян О. В. - К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений, Левченко А. И., Пидтилок А. М. (2015)
Титул, Зміст (2011)
Стандарти недискримінаційної реклами підписані фаховими асоціаціями рекламістів та маркетологів та провідними гендерними організаціями (2011)
Лилик І. В. - Огляд міжнародних стандартів щодо недискримінаційної реклами за ознакою статі та практика впровадження в Україні (2011)
Лерке С. - Корпоративна послідовність в нову еру зростаючого публічного нагляду: що це означає для маркетологів (2011)
Грей О. - Боротьба з дискримінацією у рекламі через ефективне саморегулювання (2011)
Точиленкова Н. Ю. - Актуальність проблеми сексизму в рекламі в Україні. Критерії та механізми прояву (2011)
Стандарти недисримінаційної реклами за ознакою статі (2011)
Кейс компанії Єврокар. В Україні сексизму НЕМАЄ! Або успішний досвід ТОВ "Єврокар" відмови від сексизму у рекламній комунікації. Сексизм у рекламі та автомобільний ринок України. Хто кого? (2011)
Стефанішин В. Я. - Стратегічне позиціонування торговельних марок на ринку В2В: ефективно та креативно (2011)
Примак Т. О. - Маркетингові комунікації: особливості підготовки фахівців (2011)
Дмитрів А. Я. - Маркетинг для "Маркетингу": маркетингова освіта у Львові. Дослідження зв'язку між політикою ціноутворення та формування попиту (2011)
Кравченко О. В. - Міжнародне стратегічне економічне партнерство в сучасних умовах глобалізації (2011)
Решетнікова І. Л. - Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Palchevskiy B. O. - Principles of creation of intellectual computer aided design of technological equipment (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Многоуровневый морфологический синтез малогабаритных фрезерных станков с компьютеным управлением, Степаненко А. А., Хамуйела Ж. А. Герра (2013)
Ямпольський Л. С. - Мультиагентна реалізація ітераційного синтезу штучних нейросіток в умовах нечіткої мета ідентифікації (2013)
Богушевський В. С. - Математичне моделювання конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією, Зубова К. М. (2013)
Кривий П. Д. - Методи визначення несучої здатності приводних роликових і тягових пластинчастих ланцюгів, Ляшук О. Л. (2013)
Копп В. Я. - Использование принципа максимума энтропии при оценке требуемого числа измерений для приборных систем, Балакин А. И., Чуйко Е. А., Заморенов М. В. (2013)
Стеців Б. С. - Експериментальні дослідження динаміки однокоромислового двокулачкового механізму із геометричним замиканням, Петріашвілі Г. Г. (2013)
Ступницький В. В. - Структура та функції системи автоматизованої технологічної підготовки машинобудівного виробництва на основі концепції функціонально-орієнтованого проектування операцій (2013)
Богушевський В. С. - Контроль в’язкісних характеристик чавуна в системі керування конвертерною плавкою, Єгоров К. В., Скачок О. Е., Сухенко В. Ю. (2013)
Palchevskyi B. - The development of the automated system for accounting and packing of turnover for the protection of alcohol products on the basis of the use of rfid technology, Krestyanpol L. (2013)
Мельник В. М. - Алгоритм визначення граничних точок структурних елементів мікрозображень для обладнання технологічних комплексів, Широков В. В., Широков О. В. (2013)
Марчук В. І. - Моделювання зв’язків конструкторсько–технологічних чинників з показниками технологічних операцій підшипникового виробництва, Равенець Л. М., Марчук С. В. (2013)
Шостак А. В. - Побудова реологічних моделей при інженерно-геодезичному моделюванні елементів технологічних комплексів, Божидарнік В. В., Мельник О. В. (2013)
Книш О. Б. - Технологія обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні (2013)
Бегень П. І. - Технічна підготовка виконавчих інструментів в операційних фальцювальних пристроях (2013)
Мельник Ю. А. - 3D-реконструкція приповерхневих структур функціональних елементів технологічних комплексів із застосуванням методу рем-стереомікротомографії, Шостак А. В., Синій С. В. (2013)
Добровольська Л. Н. - Моделювання напруженого стану в околі непрямолінійних за товщиною тонкостінних елементів конструкцій контурів наскрізних тріщин (2013)
Книш О. Б. - Механіка руйнування картону при ножичному різанні з використанням гострого ножа та незагостреного контрножа, Слобода Т. В. (2013)
Гавриш А. П. - Шорсткість поверхонь швидкісних підшипників ковзання з нових композиційних матеріалів для технологічних комплексів машинобудування при борозоновому шліфуванні, Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Безвесильная Е. Н. - Проэктирование нового прибора для измерения ускорения силы тяжести авиационного гравиметрического комплекса (2013)
Струтинський В. Б. - Моделювання закономірностей повільного циркуляційного вихрового руху сипучої суміші при ударно-імпульсному навантаженні вібраційної машини, Симонюк В. П. (2013)
Безвесільна О. М. - Діагностика п’єзоелектричного гравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи шляхом побудови його градуювальної характеристики, Ткачук А. Г. (2013)
Селиверстов И. А. - Конструкция рычажного устройства открытия автоклава, Дмитриев Д. А., Розов Ю. Г., Подольский М. И., Диневич Г. Ю. (2013)
Zablotsky V. - Effect of technological conditions of thermal treatment on the operating parameters work surfaces roller bearings, Lukyanchuk Y. (2013)
Приступа С. О. - Характеристика оброблюваності металів різанням в контексті оптимізації енерговитрат в процесі механічного оброблення (2013)
Крисак Ф. М. - Моделювання процесу миття та технологічних параметрів барабанно-лопатевої мийки (2013)
Khrestyanpol О. - Infornation software for design of flexible manufacturing systems (fms) of packaging (2013)
Varanitskyi T. - Procedural model of computer aided design of flexible manufacturing modules of packaging (2013)
Анотації (2013)
Титул, Зміст (2011)
Гендерне інтегрування у соціо-економічній сфері (2011)
Магдюк Л. Б. - Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічної сфері (2011)
Магдюк Л. Б. - Гендерні стереотипи. Вплив гендерних стереотипів на представлення жінок і чоловіків на ринку праці (2011)
Колос Л. Є. - Громадянський форум "За гендерну рівність" (2011)
Куратченко І. - Гендер у рекламі (2011)
Чудовська І. А. - Соціологічні та маркетингові дослідження з урахуванням гендерної складової (на прикладі фокусованих групових інтерв'ю) (2011)
Давидов Ю. О. - Прикладне соціологічне дослідження з питань гендерної рівності та соціальної справедливості у формі експрес - опитування (2011)
Бакалінcький О. В. - Як пасажири оцінюють якість обслуговування (2011)
Стефанишин В. Я. - Класифікація та аналіз динаміки розвитку сегментів ринку опалювального обладнання (2011)
Сокол М.П. - Авторинок України: прогноз 2012 рік (2011)
Ковальчук С. В. - Ambient - media: новий шлях розвитку партизанського маркетингу, Пугачова О. С. (2011)
Мацкевич П. - Є лише дві альтернативи і один вихід, Мацкевич К. (2011)
Пирогова Д. І. - Чи є різниця між Інтернет-користувачами та тими, хто ним не користується? (2011)
Лилик С. В. - Задоволеність споживача освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних закладів (2011)
Чімишенко С. М. - Скільки коштує український військовослужбовець (2011)
Лилик І. В. - Свідомий споживач як нова маркетингова цінність (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Титул, зміст (2012)
Засідання клубу директорів маркетингових дослідницьких компаній 18 квітня 2012 (2012)
Шуляк М. - Поштові опитування: практика використання в Україні (2012)
Красновський О. - Жахливо і Прекрасно: онлайн дослідження в Україні, Харченко Н. (2012)
Лазебник М. - Що потрібно знати про фестивалі реклами (2012)
Макаренко Л. - Мобільний бум-маркетологам "на руку". Підказки фахівцям (2012)
Галіка В. - Генерація оффлайн продаж через Інтернет (2012)
Тультаєв Т. - Етапи маркетингу аудиторських послуг (2012)
Social CRM: Керуючи досвідом клієнта (2012)
Красовська О. - Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти (2012)
Курси УАМ: Кваліфікація на автомобільному ринку. Як грамотно побудувати стратегію на автомобільному ринку. Випуск слухачів: весна 2012 (2012)
"Однокласники" вивчили українську мову (2012)
Паранько С. - Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізують для ближнього зарубіжжя (2012)
Світ досліджень: кодекси та керівні засади. ESOMAR: Керівництво з досліджень у соціальних медіа (2012)
Зустрічі з лідерами, які надихають (2012)
План роботи УАМ на 2012 маркетинговий рік (2012)
Титул, зміст (2015)
Гриневич Л. М. - Шановні колеги! (2015)
Кремень В. Г. - Шановні видавці й читачі Українського педагогічного журналу! (2015)
Кремень В. Г. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2015)
Топузов О. М. - Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів (2015)
Tran Duc Tuan - Сonception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 (2015)
Локшина О. І. - Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики (2015)
Бібік Н. М. - Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Бондар В. І. - Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення (2015)
Арцишевський Р. А. - Методологічні засади гуманістичної педагогіки (2015)
Мальований Ю. І. - Концептуальні підходи до формування зовнішньої структури змісту профільного навчання (2015)
Савченко О. Я. - Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися (2015)
Величко Л. П. - Дидактичний потенціал предметного тезауруса учня (2015)
Голуб Н. Б. - Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі (2015)
Гупан Н. М. - Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу "Історія України" (7 клас) (2015)
Tsymbalaru A. D. - Modelling the educative process of the junior schoolchildren: a didactic aspect (2015)
Мацько Л. І. - Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки філологів (2015)
Hurzhii A. M. - The peculiarities of forming the contents of training manual on information technologies for the future teachers of arts & humanities, Kartashova L. A., Lapinskyi V. V. (2015)
Ільченко В. Р. - Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти (2015)
Пометун О. І. - Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі (2015)
Смагін І. І. - Особистісно зорієнтоване і суб’єктивно зорієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі (2015)
Спірін О. М. - Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України, Іванова С. М. (2015)
Кирій С. В. - Бібліографічне дослідження "Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів" (2015)
Лазор Л. И. - Задачи и функции трудового процессуального права (2014)
Лазор В. В. - Правоотношения в каноническом праве (2014)
Шамшина І. І. - Випробувальний строк як факультативна умова трудового договору: проблеми правового регулювання (2014)
Барбашова Н. В. - Правове регулювання інноваційної діяльності екологічно небезпечних підприємств (2014)
Арсентьєва О. С. - Колективні договори та угоди як основа соціального партнерства, Соболєв С. Ю. (2014)
Капліна Г. А. - Інституалізація поняття гідної праці як чинник розвитку трудових правовідносин (2014)
Зеньков Д. О. - Сучасні тенденції розвитку представницької функції профспілок (2014)
Капліна Г. А. - Модель соціального партнерства в Україні: проблеми запозичення зарубіжного досвіду, Гніденко В. І. (2014)
Котова Л. В. - Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності: проблемні питання, Бабенко Т. В. (2014)
Лазор І. В. - Порядок укладення колективного договору: проблеми правового регулювання (2014)
Плахотіна Н. А. - Шляхи вдосконалення наказного провадження в Україні (2014)
Скубак Е. О. - Співвідношення понять "державний службовець", "посадова особа" та "службова особа" в сфері трудових відносин (2014)
Таликін Є. А. - Судові акти та господарська процесуальна форма: окремі аспекти співвідношення (2014)
Татаренко Г. В. - Відновне правосуддя: проблеми імплементації в систему кримінального судочинства (2014)
Церковна А. О. - Проблеми правового регулювання компенсації моральної шкоди в цивільному праві Україні, Сироваткін С. А. (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність категорії "тягар доказування" в кримінальному провадженні України (2014)
Вегера В. М. - До питання основних чинників диференціації розміру оплати праці (2014)
Волосенко О. А. - Щодо питання про єдність і диференціацію в правовому регулюванні праці (2014)
Перевозник А. С. - Впровадження зарубіжних методик активного навчання у навчальний процес освітніх закладів І-ІІ рівні акредитації, Бєлік Т. А., Гордєєва О. І. (2014)
Зіноватна І. В. - Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин (2014)
Левченков О. І. - Революція як радикальний політичний регулятор суспільних відносин у державах перехідного типу (2014)
Луценко О. Є. - Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями (2014)
Моргунов О. А. - Контрольно-наглядові процедури у сфері організаційно-штатної роботи органів внутрішніх справ України (2014)
Марченко І. В. - Проблеми забезпечення дисципліни праці в нових умовах господарювання (2014)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2014)
Матвієнко О. С. - Особливості адаптації трудового законодавства до законодавства Європейського союзу (2014)
Михайлюк О. В. - Проблема управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2014)
Надьон О. В. - Щодо проблем працевлаштування інвалідів в Україні (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Неплюхіна С. Е. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Остапенко О. Г. - Функціонування органів самоорганізації населення як дієвого механізму розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Семенова А. В. - Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Сєребряк С. В. - Проблеми правового регулювання часу відпочинку працівників прокуратури (2014)
Ткачук П. О. - Злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальним кодексом України та кримінальним Кодексом китайської народної республіки: система та побудова санкцій (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсінг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правове регулювання інтеграції суднобудівних підприємств (2014)
Чудновець А. А. - Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (2014)
Шапка О. М. - Становлення інституту охорони праці молоді на рубежі ХІХ – ХХ сторіч (2014)
Шевченко Л. А. - Роль екологічних стандартів та нормативів в системі заходів забезпечення екологічної безпеки (2014)
Титул, Зміст (2013)
Ніщеменко М. П. - Вплив згодовування мікорму куркам-несучкам на активність лужної фосфатази та обмін кальцію і неорганічного фосфору в їх організмі, Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2013)
Камбур М. Д. - Вміст ліпідів у молоці корів у перший період лактації, Замазій А. А., Півень С. М. (2013)
Камбур М. Д. - Використання тканинами молочної залози корів кальцію впродовж доби та за періодами лактації, Плюта Л. В. (2013)
Камбур М. Д. - Зміни показників загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків під впливом абіотичного чинника, Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П., Задорожний І. В. (2013)
Камбур М. Д. - Склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності та його енергетична цінність, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2013)
Панікар І. І. - Стан білкового обміну у поросят до 2-х тижневого віку (2013)
Камбур М. Д. - Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят, Замазій А. А. (2013)
Фесенко І. А. - Морфогенез підшлункової залози гусей у ранній період постнатального онтогенезу (2013)
Гутий Б. В. - Вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Мазуркевич Б. В. - Вплив трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин на відновлення видільної функції нирок у котів за гострої експериментальної ниркової недостатності, Бобось О. Л. (2013)
Гайдюк М. Б. - Клінічний статус та показники гемопоезу крові собак за лікування гнійних ран (2013)
Фотіна Т. І. - Визначення санітарно-мікробіологічних показників повітря, грунту та води підприємств з виробництва товарного молока, Нагорна Л. В., Фотіна Г. А. (2013)
Фотіна Т. І. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології отримання діагностичної кампілобактеріозної аглютинуючої сироватки, Касяненко О. І. (2013)
Бергілевич О. М. - Характеристика ступенів ризику стосовно бактерій Enterobacter sakazakii в молоці корів після пастеризації, Касянчук В. В. (2013)
Скрипка Г. А. - Визначення залишкових кількостей пестицидів в бджолиному меді за допомогою високоефективної газової хроматографії (2013)
Титор О. Б. - Принципи роботи та порівняльна детекторна ефективність методів для визначення антибіотиків в молоці (2013)
Касянчук В. В. - Забезпечення сталого виробництва сирого молока на фермах за використання загальних та специфічних екологічних критеріїв при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю, Бергілевич О. М., Марченко А. М., Козловська М. В. (2013)
Сенченко А. Л. - Визначення фальсифікацій м'ясних та м'ясо-рослинних виробів мікроструктурним методом (2013)
Петров Р. В. - Експериментальне обгрунтування застосування препарату ВетОкс-1000 для обробки риби перед випуском у водойму, Назаренко С. М. (2013)
Фарафонов С. Ж. - Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на морфологічні, біохімічні показники крові і продуктивність бугайців волинської м’ясної породи, Малик О. Г., Періг Ж. М., Процик Я. М. (2013)
Мусієнко О. В. - Взаємозв’язок між ураженням розплоду грибом Ascosphaera apis та вароозом протягом бджолярського сезону з врахуванням екологічних умов й продуктивності сімей, Мусієнко В. М., Кистерна О. С. (2013)
Лівощенко Л. П. - Стан природної резистентності і її корекція для профілактики набрякової хвороби поросят, Камбур М. Д., Лівощенко Є.М., Куса І. В. (2013)
Гарагуля Г. І. - Структура захворювань домашніх тварин в м. Суми, Гаркава В. В., Хряпін В. М., Шенкер Д. М. (2013)
Омельченко Г. О. - Деякі аспекти поширення сказу в Україні (2013)
Авраменко Н. О. - Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу в Полтавській області (2013)
Гаркава В. В. - Діагностична цінність гематологічного дослідження при панлейкопенії котів, Гарагуля Г. І., Матковська С. Г., Михайлов О. Ю. (2013)
Коваленко Л. М. - Зміни біохімічних показників крові телят хворих на колібактеріоз при комплексній дії діоксиветину і тилозину, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2013)
Григор'єва І. В. - Патологоанатомічні та патогістологічні зміни в органах кролів за хронічного міксоматозу (2013)
Зон Г. А. - Сучасна комплексна діагностика псевдомонозу птиці, Ващик Є. В. (2013)
Купрієнко Л. С. - Рівень контамінації продуктів птахівництва сульфітредукувальними клостридіями, Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С. (2013)
Паращенко В. В. - Аналіз основних показників захворюваності кішок в умовах клініки "Ветсервіс" м. Суми, Зон Г. А., Паращенко І. В., Чекан О. М. (2013)
Кассіч В. Ю. - Біологічні властивості виробничого штаму М.bovis valle (2013)
Кассіч В. Ю. - Мікобактерії та їх диференціація (2013)
Ребенко Г. І. - Дослідження епізоотичної ситуації з хламідіозу великої рогатої худоби та свиней в Білопільському районі Сумської області, Бойко Ю. М. (2013)
Плис В. М. - Вплив фіксуючих речовин на еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного (2013)
Калашник О. М. - Діагностичні та лікувальні заходи при піодермії у собак (2013)
Дахно Ю. І. - Протипаразитарна дія рослин та використання їх у ветеринарній практиці (2013)
Дахно І. С. - Номенклатура інвазійних хвороб та систематика зоопаразитів (2013)
Дахно І. С. - Змішаний перебіг гістомонозу та гетеракідозу птиці, Дахно Г. П., Панасенко О. С., Рисований В. І. (2013)
Дахно І. С. - Контамінація об’єктів тваринницьких приміщень збудниками інвазійних хвороб в господарствах за різної технології вирощування свиней, Негреба Ю. В. (2013)
Харенко М. І. - Інтенсивність використання свиноматок при сучасній технології, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гріценко А. А. (2013)
Харенко М. І. - Особливості добової динаміки опоросу та виведення послідів у свиноматок при фізіологічному перебігу родового процесу, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Костюченко В. І. (2013)
Давиденко Н. Г. - Поширення репродуктивної патології у собак в умовах ветеринарної клініки "Хелс" м. Суми, Пономаренко В. Г. (2013)
Харенко М. І. - Діагностичні і лікувально-профілактичні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх використання й удосконалення, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гребеник Н. П., Афанасьєва Н. О. (2013)
Приходько Д. О. - Вміст прогестерону та естрадіолу в крові кішок хворих на піометру, Пономаренко В. П. (2013)
Захарова Т. В. - Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника (2013)
Афанасієва Л. П. - Вплив введення фетоплацентату, сапоніту і сірки на природну резистентність корів до та після отелення (2013)
Захарін В. В. - Клінічне значення біохімічного складу крові корів-первісток до і після отелення (2013)
Стоцький О. Г. - Фазово–контрастний аналіз біоптатів грануляційної тканини коней за гнійних ран (2013)
Виговська К. Л. - Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок (2013)
Паращенко І. В. - Динаміка лактатдегідрогенази плазмі крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2013)
Лазаренко А. Б. - Уміст ліпідних фракцій в сухожилковій та хрящовій тканині копит коней за унгулярних деформацій на тлі хронічного ламініту (2013)
Краєвський С. А. - Динаміка фізико-механічних показників різних видів шовного матеріалу за імплантації в підшкірну клітковину великої рогатої худоби (2013)
Соколюк В. М. - Характеристика якості води для напування тварин у північно-східній біогеохімічній зоні України (2013)
Дворська Ю. Є. - Вивчення чутливості бактерій роду Listeria monigytogenes до цефтіокура (2013)
Титул, Зміст (2010)
Павленко А. Ф. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ, Лилик І. В. (2010)
Коментарі дослідницьких агенції щодо розвитку ринку маркетингових досліджень в 2009 році (2010)
Лилик І. В. - Ринок обирає кращих. Представлення результатів дослідження МД на фармацевтичному ринку (2010)
Чурилов М. М. - Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях (2010)
Зозульов О. В. - Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку, Гусиніна А. В. (2010)
Бєлявцев М. І. - Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств, Беспята М. М. (2010)
Данніков О. В. - Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю (2010)
Шаргородський А. П. - Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє (2010)
Ткачук О. В. - Event - важлива складова сучасного PR (2010)
Співаковська Т. В. - Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії "блакитного океану" на українському ринку, Отрода М. М. (2010)
Стадниченко В. В. - Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення, Цибулько А. В. (2010)
Гавриш О. М. - Ринок матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. Методологія визначення товарних меж ринку, Старченко О. Ю. (2010)
Бровченко В. А. - Технологічні інновації для роздрібних мереж (2010)
Ковальчук С. В. - Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів, Слободян І. А. (2010)
Стратегія маркетингу в умовах кризи (2010)
Інформація про проект "Сприяння розвитку індивідуального будівництва із застосуванням природними матеріалів і відновлювальних джерел енергії (2010)
Регіональний конкурс студентської реклами (2010)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2009 рік (2010)
Кормич Б. А. - Формування інституцій міжнародного митного співробітництва: від Групи Вивчення Європейського Митного Союзу до РМС/ВМО (1947-1953) (2015)
Цанько Я. О. - Основна мета та завдання створення СОТ та її роль у міжнародній торговельній системі, Козинець Ю. С. (2015)
Пісов М. П. - Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН (2015)
Гуд А. М. - Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2015)
Дукова Н. М. - Правотворчість фіскальної (митної) служби: історичні аспекти та сучасний стан (2015)
Федотов О. П. - Деякі питання правового регулювання утворення та припинення митниць як територіальних органів Державної фіскальної служби України (2015)
Ніканорова О. В. - Особливості внутрішньоорганізаційних правовідносин у митній сфері (2015)
Чуприна О. В. - До питання нормативно-правового регулювання митних режимів переробки (2015)
Гречаний Д. М. - Особливості застосування диспозитивного методу у правовому регулюванні тимчасового ввезення (2015)
Лазарчук К. Р. - Умови переміщення продуктів морського та річкового промислу через митний кордон України (2015)
Биков І. О. - Формування інституту митної вартості в митному законодавстві (2015)
Серафимов В. В. - Ответственность за нарушение Закона КНР о морских портах (2015)
Черныш Т. В. - Возникновение и становление защиты от пиратства в истории международного права (2015)
Михайлуца М. І. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення (2015)
Титул, Зміст (2010)
Третій рейтинг від МАМІ: третина агенцій покращили свої позиції (2010)
Лилик І. В. - Рейтингування спеціалізованих фахових видань, Примак Т. О. (2010)
Григоренко О. І. - Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань (2010)
Чикусова М. Ю. - Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні (2010)
Карпенко Н. В. - Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Тимощук М. Р. - Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств (2010)
Магдюк Л. Б. - Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за гендерними - обмеденими спеціальностями (2010)
Зайцева А. В. - Споживча проекція управління доданою вартісттю (2010)
Віннікова І. І. - Маркетингове планування на підприємствах житлово - комунального господарства, Гребньов Г. М. (2010)
Хадріан П. - Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії (2010)
Віктор Я. - Структура польських експортерів: методичні аспекти вивчення та оцінки (2010)
Чубала Я. - Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства (2010)
Старостіна А. О. - Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття, Кравченко В. А., Личова Г. (2010)
Решетнікова І. Л. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів (2010)
Титул, Зміст (2012)
Деркач О. - Перший млинець не став грудкою (2012)
Щиріна Т. - Інтернет в Україні виходить на новий рівень (2012)
Коленчук О. - Головне - зворотна реакція (2012)
Щирін Є. - Дизайн - річ суб'єктивна, але... (2012)
Засідання клубу фахових дослідників ринку MRP Club 19 квітня 2012 (2012)
Бутенко Н. - Міжнародному бізнесу - маркетингову підтримку, Кравченко В., Пащук Л. (2012)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2011: експертна оцінка та аналіз УАМ (2012)
Примак Т. - Маркетингове дослідження спеціалізованих ЗМІ на ринку стоматології України (2012)
Співаковська Л. - Будь ексклюзивним або... Ексклюзивний маркетинг як нова філософія брендів, Жебровська А. (2012)
Гриценко С. - Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів (2012)
Окландер М. - Фахова сертифікація маркетологів в Україні: досвід Одеського національного економічного університету (2012)
Клименко Л. - Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні, Кондратенко Ю. (2012)
Пронкевич О. - Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти (2012)
Онищенко В. - Концептуально-стратегічні підходи маркетингововї діяльності інноваційного університету (2012)
План роботи УАМ 2012 - 2013 маркетинговий рік (2012)
Zelenko G. - Institutional traps in political practice of post-communist countries: case of Ukraine (2015)
Новакова О. В. - Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі (2015)
Радченко Л. М. - Сутність та особливості політичної трансформації (2015)
Семченко О. Р. - Політична стабільність: огляд дисертаційних досліджень (2003-2014 рр.) (2015)
Пономаренко Л. В. - Демократичні інновації в політичній сфері, їх сутність та значення (2015)
Бульбенюк С. С. - Посткомуністична модернізація України: влада (держава) versus громадянське суспільство (2015)
Баскакова Ю. В. - Політико-правові аспекти парламентської діяльності в сучасній Україні (2015)
Берестова Г. І. - Основні концепції політичного протесту (2015)
Гаращук Є. В. - Політичний протест як фактор комунікації між владою та суспільством (2015)
Губерт Ю. Г. - Роль громадянського суспільства в забезпеченні реалізації права дітей на виховання в сім’ї (2015)
Шаповал К. І. - Феномен політичного протесту в політичній науці (2015)
Хома Н. М. - Віртуалізація держави: зміна функцій в добу цифромодернізму (2015)
Лікарчук Н. В. - Базові семіотичні моделі комунікації (2015)
Смола Л. Є. - Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-російського конфлікту на Донбасі (2015)
Dzherdzh S. - Russia’s information warfare against Ukraine. Asymmetric response (2015)
Волощук Ю. І. - Проблематика періодики української національної меншини Румунії (2015)
Цимбал І. В. - Інформаційні потоки в умовах сучасних суспільно-політичних змін, Скрипка А. О., Жовтун А. А. (2015)
Остапенко М. А. - Політична ідентичність як синтезуючий концепт політичної науки (2015)
Денисюк С. Г. - "Синдром сьогоднішнього дня" як характерна ознака сучасної політичної свідомості (2015)
Волянюк О. Я. - Героїчний дискурс: політологічний аналіз понять і концепцій (2015)
Дьоміна О. С. - Політична соціалізація та політична освіта громадян у світлі проблем недовіри до влади (2015)
Неприцька Т. І. - Етичні межі політичної реклами (2015)
Смірнова В. О. - Колективна воля більшості як суспільно-політичний феномен (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Наші автори (2015)
Ажиппо А. Ю. - Финитные системы оптимизации спортивной техники движений, Балонин Н. А., Друзь В. А., Суздаль В. С. (2015)
Андрєєва О. В. - Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Баламутова Н. М. - Оптимизация ускоренного обучения технике спортивного плавания студенток высших учебных заведений, Ширяева С. В. (2015)
Безверхня Г. В. - Мотивація до занять фізичним вихованням студенток педагогічних спеціальностей, Маєвський М. І. (2015)
Бойченко Н. В. - Модель техніко-тактичної підготовки каратистів "ігрової" манери ведення поєдинку (2015)
Бурла А. О. - Особливості розвитку швидкісних та силових якостей у юних біатлоністів 14–15 років у підготовчому періоді (2015)
Васьков Ю. В. - Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі, Куделко В. Е., Понікарьова В. Г., Болтєнкова О. М. (2015)
Герцык А. М. - К вопросу принятия решений в физической реабилитации (2015)
Гончар Г. І. - Особливості та структура професійної діяльності викладача фізичного виховання (2015)
Горіна В. В. - Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи велосипедистів категорії MASTERS різних вікових груп, Котляр С. М., Сидорова Т. В. (2015)
Груцяк Н. Б. - Волейбол в неспортивном вузе: тенденции развития (2015)
Демчук С. П. - Особистісний розвиток молодшого школяра із депривацією сенсорних систем спеціальної школи-інтернату (2015)
Долбишева Н. Г. - Неолімпійський спорт як соціальний інститут на рівні державності (2015)
Дугіна Л. В. - Відновне лікування бійців антитерористичної операції засобами фізичної реабілітації після ампутації нижніх кінцівок (2015)
Дутчак Ю. В. - Можливі шляхи співпраці комерційних закладів фізичної культури і спорту із суб’єктами сфери послуг (2015)
Єфіменко П. Б. - Домінуючі мотиви майбутніх реабілітологів при вивченні дисципліни "Лікувальний масаж" (2015)
Когут І. О. - Соціальні аспекти навчально-тренувальної діяльності футболістів Спеціальних олімпіад в Україні, Ярмоленко М. А. (2015)
Краснокутський М. І. - Психологічні засади зменшення помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагань (2015)
Кутек Т. Б. - Дослідження інформативності спеціальних фізичних і технічних параметрів підготовленості кваліфікованих спортсменів (2015)
Лобко В. С. - Показники рухових здібностей, антропометричні та функціональні характеристики студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять (2015)
Луценко Л. С. - Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории "В-класс" в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2015)
Лю Чжишуан - Управленческие решения в государственных органах управления физической культуры, Приходько И. И. (2015)
Маракушин А. І. - Використання засобів електронного навчання у системі вищої освіти, Чередніченко А. В. (2015)
Миргород Д. О. - Стан та перспективи удосконалення системи фізичного виховання правознавців, Коломійцева О. Е. (2015)
Мифтахутдинова Д. А. - Сравнительный анализ эффективности разных тренировочных программ для спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в академической гребле (2015)
Моісеєнко О. К. - Визначення функціонального стану вестибулярного аналізатора волейболістів 14–15 років під впливом спеціально-спрямованих вправ, Горчанюк Ю. А., Горчанюк В. А. (2015)
Мулик В. В. - Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками юних біатлоністів 15–16 років (2015)
Новицкая Н. А. - Проблема организации физического воспитания студентов вузов с учетом их интересов, уровня физической подготовленности и индивидуального физического развития (2015)
Павлова Ю. О. - Якість життя та здоров’я дітей та молоді України (2015)
Пєшкова О. В. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики для дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Помещикова И. П. - Исследование эффективности выступления мужской сборной команды украины на чемпионате мира по баскетболу в 2014 году, Пащенко Н. А., Чуча Н. И., Стрельникова Е. Я. (2015)
Саєнко В. Г. - Взаємозв’язок психофізіологічних характеристик каратистів високої кваліфікації легкої вагової категорії з ефективністю реалізації ударних прийомів ногою у верхній рівень супротивника (2015)
Сергієнко Л. П. - Генетичний прогноз рухової обдарованості дітей та підлітків: методологія вивчення та застосування у практиці одонтологічних маркерів (2015)
Слободянюк В. О. - Динаміка показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки (2015)
Соколова Н. Д. - Формування здорового способу життя вихованок інституту шляхетних дівчат в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Сушко Р. О. - Інноваційні технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор, Ібраімова М. В. (2015)
Таможанська Г. В. - Стан відвідування занять з фізичної культури та інших предметів учнів м. Харкова, Пруднікова М. С. (2015)
Топорков А. Н. - Исследование уровня психологической подготовленности туристов-лыжников 30–40 лет в процессе предпоходной подготовки (2015)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступления сборных команд по греко-римской борьбе на Кубке мира 2015 года, Пономарев В. А., Белецкий С. В. (2015)
Уткина А. Г. - Особенности методики физического оперативного контроля состояния спортсмена при помощи "Информационно диагностического комплекса восстановления функционального состояния организма спортсмена" (2015)
Ярмолюк Е. В. - Анализ спонсорской деятельности организационного комитета соревнований "Киевский марафон – 2014", Золотарева А. А. (2015)
Ashanin V. - Biological age as a determinating factor of individualization of physical education of children, Pyatisotskaya S., Zhernovnikova Ya. (2015)
Cheng Shouling - Comparative analysis of physical recreation of Chinese youth as a means of Anhui Province sports tourism, Brusentsev V. (2015)
Содержание (2014)
Нарыжный А. Г. - Термомеханическая модель процесса резания резцом с износостойким покрытием, Куценко Ю. Н., Гром М. В., Степаненко Д. Р. (2014)
Ходько А. А. - Особенности выбора модели пластичности металла деформируемой заготовки при численном исследовании процесса гидродинамической штамповки (2014)
Лякун С. Ф. - Алгоритм расчета управляющей программы по обработке трехгранного угла на станках с ЧПУ, Юркевич В. Е. (2014)
Мехоношин Ю. Г. - Проблемные вопросы проектирования воздушно-космической парашютной системы, Чижухин В. Н., Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Аврамов К. В. - Численный анализ разрушающих нагрузок оребренных баков ракетоносителей, Морачковский О. К., Тонконоженко А. М., Кожарин В. Ю., Дегтяренко П. Г. (2014)
Николаев А. Г. - Новые теоремы сложения базисных решений уравнения Ламе для вытянутых сфероидов и их применение к моделированию пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич А. В. - Циркуляционный принцип траекторного поддержания за счет интеграции эжекторного прямоточного двигателя в летающее крыло, Грищенко А. В., Корнев А. В., Мигалин К. В., Середа В. А. (2014)
Фомичев П. А. - Применение метода конечных элементов на этапе предварительной тарировки препарированных сечений стреловидного крыла самолета, Мандзюк С. Ф., Ледовских И. В. (2014)
Халилов С. А. - Собственный спектр бигармонического оператора в прямоугольнике при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Кривохатько И. С. - Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата с крылом сложной формы в плане при низких числах Рейнольдса, Сухов В. В. (2014)
Бойко Л. Г. - Анализ особенностей течения и суммарных характеристик многоступенчатого осевого компрессора ГТД, Дёмин А. Е., Максимов Ю. П., Ахтеменко Ю. Ф., Калюжная В. А. (2014)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности газотурбинных установок рекуперацией теплоты с охлаждением воздуха на входе, Кантор С. А. (2014)
Радченко А. Н. - Охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД абсорбционной и эжекторной теплоиспользующими холодильными машинами, Эл Герби Рамзи (2014)
Радченко Р. Н. - Анализ альтернативных вариантов охлаждения циклового воздуха малооборотного дизеля транспортного судна (2014)
Федорович O. Е. - Стратегия последовательного улучшения качества в логистической цепи аэрокосмического производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2015)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2015)
Зюзиков А. - Рекламные возможности Facebook - как увеличить свои продажи (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерні особливості інтернет реклами (2015)
Зозульов О. - Ринкові форми торгової марки (2015)
Дима О. - Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України (2015)
Решетнікова І. - Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції (2015)
Кривещенко В. - Аналіз систем розміщення складської мережі (2015)
Федоришина І. - Місія у структурі корпоративної відповідальності сучасного підприємства (2015)
Юрчак А. - Портреты менеджеров по маркетингу и продажам 2015 (2015)
Зміст журналу Маркетинг в Україні за 2014 рік (2015)
Шановні передплатники (2015)
Содержание (2014)
Кива Д. С. - Этапы становления и начала развернутого применения полимерных композиционных материалов в конструкциях пассажирских и транспортных самолетов (1970 – 1995 гг.) (2014)
Планковский С. И. - Методика расчета тепловых потоков при термоимпульсной обработке детонирующими газовыми смесями, Шипуль О. В., Палазюк Е. C., Красовский С. А. (2014)
Костюк Г. И. - Микротвердость нано- и субмикроструктур в покрытии на режущих инструментах из твердых сплавов, Миргородская Е. В., Бруяка О. О. (2014)
Исаков А. В. - Определение параметров плазмы в аномальном тлеющем разряде в скрещенных электрическом и магнитном полях, Колесник В. П., Охримовский А. М., Степанушкин Н. П., Таран А. А. (2014)
Халилов С. А. - Обобщённая задача на собственные значения в прямоугольнике с бигармоническим оператором при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Николаев А. Г. - Развитие аппарата обобщенного метода Фурье на некоторые многосвязные области и его использование для моделирования пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич М. В. - Траекторный процесс летательного аппарата типа крыло-эжектор с учетом влияния экрана, Грищенко А. В., Мигалин К. В., Середа В. А., Силевич В. Ю. (2014)
Бойко Л. Г. - Расчетное исследование течения в многоступенчатом осевом компрессоре приводного турбовального ГТД на пониженных режимах, Дёмин А. Е., Дегтярёв О. Д., Ахтёменко Ю. Ф. (2014)
Кислов О. В. - Особенности выбора режима работы свободной турбины конвертированного ГТД (2014)
Варбанец Р. А. - Анализ возможности вибродиагностики технического состояния судовых дизелей, Кучеренко Ю. Н., Кырнац В. И. (2014)
Гвоздева И. М. - Сравнительная оценка помехоустойчивости каналов аддитивной и мультипликативной обработки акустических сигналов (2014)
Радченко А. Н. - Двухступенчатое охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД каскадной абсорбционно-эжекторной теплоиспользующей холодильной машиной, Эл Герби Рамзи (2014)
Сирота А. А. - Экономичность судового среднеоборотного дизеля, работающего по винтовой характеристике, с применением небольших добавок водорода к дизельному топливу, Радченко Н. И., Щербак Ю. Г. (2014)
Perez Ruiz J. L. - A flexible fault classification for gas turbine diagnosis, Loboda I. I. (2014)
Радченко Р. Н. - Двухступенчатое охлаждение приточного воздуха газовых двигателей тригенерационной установки, Грич А. В. (2014)
Морозова О. И. - Анализ современных информационных систем и средств моделирования, используемых в промышленной логистике, Сыпченко И. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2010)
Кваліфікаційні іспити в НТУУ "КПІ" (2010)
Міжвузівська студентська конференція "МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ" (2010)
Форум "промисловий маркетинг" (2010)
Гладунов О. В. - Система "Субмарин" - управління бізнесом на засадах справедливості і здорового глузду, Задорожний В. Г. (2010)
Окландер М. А. - Маркетингові стратегії інституційних інвесторів, Новошинська Л. В. (2010)
Ковальчук С. В. - Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства (2010)
Ткачук О. В. - Маркетингові комунікації у логістичних системах (2010)
Чи будуть нові правила гри? Матеріали засідання круглого столу "Нішеві телеканали: взаємодія з рекламним ринком" (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних: Як вести бізнес далі? (2010)
Тихонова Ю. О. - Шляхи підвищення цінності матеріальних товарів (2010)
Хамідова А. Ш. - Стимулювання реалізації соціально- відповідального маркетингу підприємств галузі мінеральних добрив у контексті державного регулювання (2010)
Осипов А. В. - Маркетинг очима українських FMCG - компаній (2010)
Титул, Зміст (2010)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні (2010)
Жебровська А. - Україна - мета розширення польських компаній (2010)
Компанія Action Data Group - Онлайн опитування : побудова панелі, рекрутинг, використання (2010)
Старостіна А. О. - Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів, Журило В. В. (2010)
Горняк О. В. - Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект), Чуньбу Ду (2010)
Доронін В. В. - Еволюція маркетингової політики на ринку вина України (2010)
Луцій О. П. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування, Весперіс С. З. (2010)
Сахарова Т. В. - Формування каналів збуту в міжнародному туризмі (2010)
Длігач А. О. - Системно- рефлексивний маркетинг у сучасному підприємстві (2010)
Клівець П. Г. - Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів, Нечепуренко Д. О. (2010)
Антонюк О. В. - Бренд держави: особливості формування національного бренду (2010)
Шацьких К. О. - Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу (2010)
Міжнародний кодекс ESOMAR проведення досліджень з використанням мобільних телефонів (2010)
Чорний О. О. - Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою (2010)
Юрчак О. В. - Виклики маркетингу В2В в Україні (2010)
Школа модераторів (2010)
Абдулгазис А. У. - Метод экспериментальной оценки сцепления колес автомобиля с дорогой, Феватов С. А., Подригало М. А. (2014)
Абдулгазис Д. У. - Влияние наноглинистых минеральных присадок к масляным СОТС на качество обрабатываемых поверхностей при сверлении титановых сплавов, Умеров Э. Д., Ягьяев Э. Э. (2014)
Богуцкий В. Б. - Моделирование процессов шлифования и заточки поверхностей зубьев протяжек, Братан С. М., Ярошенко А. А. (2014)
Божко Т. Є. - Вплив характеристик шліфувального круга на шорсткість поверхні при фінішній обробці пористого спеченого матеріалу ПЖР-3, Рудь В. Д., Гальчук Т. Н. (2014)
Братан С. М. - Покрытия для электроизоляционной защиты планшайбы шлифовального станка , Янку К., Гуцаленко Ю. Г., Севидова Е. К. (2014)
Букин В. Е. - Новые эффективные смазочные материалы, Горбатюк С. М., Хуснутдинов Р. А. (2014)
Внуков Ю. Н. - Особенности формирования топографии обработанной поверхности детали при точении с вибрациями, Кучугуров М. В. (2014)
Вожжов А. А. - Особенности расчета сил резания при вибрационном точении с учетом влияния параметров колебаний накладываемых в радиальном направлении (2014)
Герасимова А. А. - Нанесение газотермических покритий на узкие стенки кристаллизатора МНЛЗ, Радюк А. Г., Зарапин А. Ю. (2014)
Данильченко Ю. М. - Теоретико-экспериментальное исследование динамических характеристик шпиндельного узла, Петришин А. И. (2014)
Залога В. О. - Програмно-апаратний комплекс діагностики металообробної технологічної системи, Нагорний В. В., Тур А. М. (2014)
Колесов А. Г. - Исследования влияния режимов процесса доводки на параметры качества маятников акселерометров, Сазонов С. Е., Братан С. М. (2014)
Левченко Е. А. - Расчет боковой режущей поверхности отрезного круга с учетом износа абразивных зерен, Покинтелица Н. И., Новоселов Ю. К. (2014)
Литвин О. В. - Технологічна система токарного верстата та її вплив на обробку нежорстких деталей (2014)
Мана О. М. - Передування розшарування композитних пластин при переформуванні гідро абразивним пристроєм (2014)
Матюха П. Г. - Определение упругого перемещения шпинделя плоскошлифовального станка модели 3Г71, Полтавец В. В., Габитов В. В. (2014)
Михайлов А. Н. - Повышение эффективности технологических систем непрервного действия на базе 2-D И 3-D компоновок, Михайлов Д. А. (2014)
Новиков П. А. - Моделирование площади среза металла при нарезании внутренних малых резьб (М2…М6), Канареев Ф. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Разработка и внедрение эффективных операций механической обработки деталей гидравлических систем, Жовтобрюх В. А., Кленов О. С. (2014)
Осетров В. Г. - Разработка и исследование магнитных планетарных редукторов, Федоров В. Б., Слащев Е. С. (2014)
Петраков Ю. В. - Управление шлифованием оправок станов холодной прокатки труб, Чамата С. Н. (2014)
Пижов І. М. - Дослідження особливостей формування відхилень від площинності при плоскому торцевому шліфуванні, Клименко В. Г. (2014)
Погребной Н. А. - Поведение, структура и свойства медно-оловяной связки марки М2-01 в инструментах процессов алмазно-искрового шлифования, Гуцаленко Ю. Г. (2014)
Покинтелица Н. И. - Исследование влияния анизотропии теплофизических свойств на процесс теплопередачи при термофрикционной обработке (2014)
Сазонов С. Е. - Оценка непосредственно измеряемых параметров процесса шлифования (2014)
Саленко О. Ф. - До питань моделювання течії двофазного потоку в калібрувальному каналі гідрорізної системи, Доценко В. Г., Хорольська М. С. (2014)
Седых Л. В. - Разработка нового технологического процесса обработки детали "фланец" на станках с ЧПУ, Наумова М. Г. (2014)
Сидоров Д. Е. - Разработка САУ ТП плоского шлифования, Братан С. М., Ярошенко А. А. (2014)
Струтинський В. Б. - Розробка та апробація системи активного контролю динамічного просторового положення інструмента верстата паралельної кінематики, Дем’яненко А. С. (2014)
Тараховский А. Ю. - Оценка влияния погрешностей изготовления деталей на качество сборки уплотнительных соединений (2014)
Трубачев Е. С. - Разработка новой технологии нарезания зубьев спироидных колес , Логинов С. Е., Богданов К. В. (2014)
Фалалеев А. П. - Метод неразрушающей магнитооптической дефектоскопии для оценки усталостной прочности, Авакян А. Г., Ярошенко А. А. (2014)
Чиченев Н. А. - Применение теории размерностей для описания процесса лазерной закалки (2014)
Шелковой А. Н. - Анализ технологических методов, обеспечивающих эксплуатационные свойства контактирующих поверхностей закаленных крупномодульных зубчатых колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2014)
Ягьяев Э. Э. - Организация мониторинга технологического процесса чистового шлифования, Шрон Л. Б., Ярошенко А. А. (2014)
Сіденко В. Р. - Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей (2014)
Малюк А. М. - Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальних трансформацій (2014)
Марценюк Т. О. - Крос-культурний аналіз ставлення населення до геїв та лесбійок: Україна, Швеція, Іспанія, Угорщина та Німеччина, Новик Т. О., Святненко С. В. (2014)
Пивоварова Н. П. - Проблема інтерпретації та операціоналізації термінів "релігія", "віра", "релігійність": огляд наукових підходів (2014)
Рахманов О. А. - Формування ринку праці топ-менеджерів в Україні (2014)
Савельєв Ю. Б. - Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процесі модернізації (2014)
Кудласевич О. М. - Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Петроє О. М. - Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку (2014)
Филюк Г. М. - Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації (2014)
Требін М. П. - Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Балакірєва О. М. - Суспільно-політичні настрої населення України: оцінки поточної ситуації, рівень довіри, електоральні орієнтації та показники громадської активності: березень 2014 р., Дмитрук Д. А. (2014)
Балакірєва О. М. - Динаміка матеріального становища та соціально-економічних очікувань населення: березень 2014 р., Середа Ю. В. (2014)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія" (2014)
ІV Всеукраїнська конференція молодих науковців "Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем" (2014)
Міжнародна наукова конференція "Чи втрачене покоління? Дилема молоді на початку ХХІ ст." 20-21 травня 2014 р. у м. Перемишль (Польща) (2014)
Автори номера (2014)
Науменко М. І. - Концептуальні засади і напрями сучасного етапу розвитку військової освіти і науки (2009)
Дроздов В. О. - Кластерное моделирование фотовентильного эффекта в гетеропереходе, Ленков С. В., Ковальчук В. В., Дроздов М. О., Афанасьева О. В. (2009)
Зінчик А. Г. - Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України (2009)
Лєнков С. В. - Кремнієва оптоелектроніка з позицій кластерного підходу, Ковальчук В. В., Грабовський О. В., Жеребцова Л. Н. (2009)
Сєлюков О. В. - Лазерна далекометрії військового призначення (2009)
Шинкарук О. М. - Метод компенсаційної похибки вимірювання швидкості сейсмічної хвилі при визначенні місцеположення об’єкта пасивними засобами, Зубарєв В. В., Лисий М. І. (2009)
Балабін В. В. - Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації, Бабіч О. М. (2009)
Барабаш О. В. - Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением, Чмут А. В., Слюняев А. С. (2009)
Касаткина Н. В. - Построение системы функциональных ассоциативных правил на основе свойств реляционной модели данных, Пономаренко Л. А., Танянский С. С., Филатов В. А. (2009)
Пампуха І. В. - Обґрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій інформаційно-аналітичної діяльності (2009)
Лефтеров В. О. - Дослідження використання психотренінгових технологій у особистісно-професійному розвитку працівників правоохоронних органів (2009)
Логін І. В. - Сучасні підходи до професіоналізації особистості в особливих умовах діяльності, Мась Н. М. (2009)
Мамічєва О. В. - Сутність і структура педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу, Сафін О. Д. (2009)
Мась Н. М. - Індивідуально-психологічні особливості особистості викладача як детермінанти його педагогічних та предметних здібностей і професіональної успішності, Матвийчук Т. В. (2009)
Матеюк О. А. - Ініціації як форма психологічного впливу на особистість (2009)
Мороз Л. І. - Тренингі як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей (2009)
Олексієнко С. Б. - Щодо технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів, Малий Н. Ю. Радкович І. М. (2009)
Потапчук Є. М. - Особливості попередження та подолання мобінгу у колективі, Адамчук О. В. (2009)
Присяжнюк Д. М. - Застосування маніпулятивних психотехнологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) (2009)
Сафін О. Д. - Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови, Баранов О. М. (2009)
Ягупова О. В. - Методологічні засади обґрунтування детермінантів розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання (2009)
Содержание (2014)
Уманский А. П. - Плазменные покрытия системы TiB2-(Fe-Mo), Стороженко М. С., Терентьев А. Е., Акопян В. В. (2014)
Пугачевская Е. П. - Эксплуатационные характеристики электроискровых покрытий на основе тугоплавких боридов (2014)
Дронь Н. М. - К одному способу увода космических объектов с низких околоземных орбит, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2014)
Жулай Ю. А. - Уточнение линейной математической модели кавитационного генератора колебаний давления жидкости (2014)
Скосарь В. Ю. - Возможные механизмы энерговыделения в кавитационных устройствах (2014)
Хоряк Н. В. - Влияние демпфирования колебаний жидкого топлива в баках на амплитуды продольных колебаний жидкостной ракеты, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2014)
Долматов Д. А. - Генерация, развитие и затухание аномальных возбужденных реакций в стехиометрическом бутано – воздушном пламени (2014)
Бахмет Я. Г. - Влияние конструктивных параметров на статическую характеристику регулятора расхода ЖРД (2014)
Конох В. И. - Влияние конструктивных параметров пневмонасоса на его выходные характеристики при изменении режимов работы орбитальной ЖДУ, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2014)
Маркушин А. Н. - Результаты испытаний по измерениям концентрации углекислого газа в струях вихревых горелок, Бакланов А. В. (2014)
Кравченко И. Ф. - Структурный синтез топливной системы двигателя для учебно-боевого самолета (2014)
Алёхин С. А. - Адаптация отечественного автомобильного дизеля 4ДТНА1 к моторному отделению современного грузопассажирского автомобиля, Грицюк А. В., Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Мотора А. А., Струков В. П. (2014)
Халатов А. А. - Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при выдуве охладителя в сферические углубления, Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д., Коваленко А. С. (2014)
Нестеренко В. Г. - Исследование и анализ эффективности систем воздушного охлаждения лопаток турбин высокого давления ГТД, Нестеренко В. В., Матушкин А. А., Маслаков С. А., Асадоллахи Гохиех А., Ревант Редди А. (2014)
Паровай Е. Ф. - Оптимизационное исследование зависимостей рабочих характеристик сегментного гидродинамического подшипника от величины эксцентриситета вала, Фалалеев С. В. (2014)
Назин В. И. - Теория гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа с упругой установкой рабочих поверхностей диска (2014)
Сніжной Г. В. - Вплив магнітного стану аустенітної матриці на механічні властивості сталі AISI 321 (2014)
Симбирский Д. Ф. - Чувствительность сплава ЖС-6КП к повторности длительных статических нагружений при повышенных температурах, Брунак А. А. (2014)
Вакуленко К. В. - Повреждаемость поверхности при кавитационной эрозии стали 20Х13 с покрытиями, Библик И. В., Казак И. Б. (2014)
Лепешкин А. Р. - Методика исследования температуропроводности и теплопередачи в материалах в поле действия виброускорений, Стадников А. Н., Руденок Е. С. (2014)
Плащинская А. В. - Анализ влияния асимметрии цикла нагружения на кинетику роста усталостных трещин (2014)
Кобзарь Ю. М. - Модель хрупкого разрушения конструкционных материалов при сжатии в условиях длительной ползучести (2014)
Масляный Н. В. - Оценка потенциала пучка стационарного плазменного двигателя, Черкун А. М., Хитько А. В. (2014)
Огиенко С. A. - Аналитическая зависимость скорости транспортировки электронов в разряде стационарного плазменного двигателя (2014)
Рева В. С. - Обеспечение резервирования и бесперебойности работы систем электроснабжения наземного комплекса, Фролов В. П., Земляной К. Н. (2014)
Ширинский С. В. - Построение математических моделей разрядных характеристик литий-ионных аккумуляторов на основе эмпирических соотношений (2014)
Третьяк В. В. - Алгоритм корректировки параметров импульсной штамповки листовых деталей и его программная реализация с учетом опытной апробированной технологии, Стадник С. А., Онопченко А. В., Зейниев Т. Г. (2014)
Буряченко А. Г. - Аттестация программного обеспечения косвенных измерений при испытаниях газотурбинных двигателей, Сидяк К. М., Кондратюк В. В., Качура В. А. (2014)
Лещенко Ю. П. - Вимірювання геометричних параметрів об’єктів інтелектуальними вимірювальними системами (2014)
Меняйлов Е. С. - Формирование облика технических систем в условиях неопределенности входных данных на основе методов искусcтвенного интеллекта, Угрюмова Е. М., Трончук А. А., Черныш С. В. (2014)
Миргород В. Ф. - Оценка доверительных интервалов трендовой компоненты временных рядов, Деренг Е. В. (2014)
Покидько Л. Н. - Синтез алгоритма управления позиционированием в системах управления сканаторами (2014)
Умінський В. В. - Алгоритм оптимального оцінювання координат автономного мобільного робота на основі диференціальних перетворень (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Информационное сообщение (2014)
Кропивко М. Ф. - Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності, Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. (2015)
Забуранна Л. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва, Попрозман Н. В. (2015)
Бондар В. С. - Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива, Фурса А. В. (2015)
Тонюк М. О. - Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні, Концеба С. М. (2015)
Одінцов О. М. - Мультиплікативний ефект збільшення внутрішніх резервів аграрного виробництва (2015)
Тулуш Л. Д. - Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні (2015)
Боднар О. В. - Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні, Педорченко А. Л. (2015)
Parmacli D. M. - Operating leverage and production profitability: functional dependence, Ianioglo A. I. (2015)
Ігнатенко М. М. - Соціальна відповідальності бізнесових структур у діяльності харчових підприємств (2015)
Влізло Є. М. - Оцінка спільних ресурсів регіонів (2015)
Саблук Г. І. - Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях (2015)
Супрун О. М. - Інституційні трансформації та їх вплив на інвестиційну привабливість аграрних підприємств (2015)
Андрійчук В. Г. - Витязь вітчизняної аграрної економічної науки (2015)
Малік М. Й. - Завжди на передових рубежах економічної науки (2015)
Сахацький М. П. - Основоположник науки відродження сільського господарства України, Запша Г. М. (2015)
Дієсперов В. С. - Наукове осмислення долі українського села (2015)
Хорунжий М. Й. - Народжений сіяти мудрість (2015)
Бардин О. Я. - Методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств (2015)
Малік М. Й. - Методологічні та методичні засади формування ринку сільськогосподарської продукції (2015)
Юрчишин Володимир Васильович святкує ювілей (2015)
Пабату Віктору Олексійовичу – 70 (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, Зміст (2010)
Кваліфікаційні іспити (2010)
Премія EFFI Awards 2010 (2010)
Семак Б. Б. - Механізм управління етапами життєвого циклу екотекстилю на рирнку України, Іванова Л. О. (2010)
Старостіна А. О. - Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду, Кравченко В. А., Шмиглюк Д. С. (2010)
Хліпала П. - Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (Спроба аналізу) (2010)
Примак Т. О. - Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні (2010)
Граніш С. А. - Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій (2010)
Коноплянникова М. А. - Інформаційно-комунікаційні технології в картографії: рівень застосування (2010)
Презентація огляду консалтингових послуг в Україні (2010)
Зінчук А. О. - сім компаній які забезпечують 70% обсягу ринку аутсорсингових контакт - центрів (2010)
Сульповар Л. Б. - Показники ефективності соціально- орієнтованої маркетингової стратегії підприємства, Богачова Т. В. (2010)
Кочкіна Н. Ю. - Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування, Румянцева А. М. (2010)
Данніков О. В. - Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ (2010)
План роботи УАМ на 2011 - 2012 маркетинговий рік (2010)
Балакірєва О. М. - Науковий аналіз та доказове обгрунтування - успіх стратегій розвитку та конкретних дій ("Український соціум"- № 50) (2014)
Кліменкова А. М. - Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація (2014)
Любчук В. В. - Воцерковлена молодь як суб'єкт позакультових практик сучасних християнських церков (2014)
Середа В. В. - Oсобливості функціонування молодіжних громадських організацій у м. Львові: динаміка та актуальний стан, Яхтома О. Я. (2014)
Максименко А. О. - Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологічний аспект, Говоруха О. М. (2014)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя, Афонін Е. А. (2014)
Груздова Т. В. - Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Юхновська Т. М. (2014)
Перегудова Т. В. - Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект, Бистров А. Г. (2014)
Сливка Т. О. - Еволюція наукових поглядів на розвиток корпоративної власності (2014)
Близнюк В. В. - Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання (2014)
Требін М. П. - "Гібридна" війна як нова українська реальність (2014)
Балакірєва О. М. - Оцінки населенням України АТО на Донбасі, Дмитрук Д. А. (2014)
Тітар І. О. - План Маршалла для України: нотатки із засідання "круглого столу" (2014)
Автори номера (2014)
Бешун О. А. - Дослідження динаміки дизельного двигуна з регулюванням потужності відключенням циклів і їх перспектива, Лях М. А., Дем'янюк О. С. (2010)
Долгушин В. П. - Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності, Пампуха І. В., Лоза В. (2010)
Жердєв М. К. - Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння, Вишнівський В. В. (2010)
Карпенко Б. О. - Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі, Бадрук О. О., Савчинська Н. Ю. (2010)
Ленков С. В. - Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона, Мокрицкий В. А., Гаркавенко А. С. (2010)
Барабаш О. В. - Математична модель інформаційного об'єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту, Слюняєв А. С., Савченко І. М., Плосконос І. М. (2010)
Вилко В. М. - Інформаційно-психологічні війни і масова свідомість, Дзюба М. Т. (2010)
Гостев В. И. - Робастность фаззи-системы автоматического управления объектом "водогрейный котел + отапливаемое здание", Скуртов С. Н., Иванченко В. А. (2010)
Дудикевич В. Б. - Дослідження криптографічних перетворень на прикладі вибраних історичних шифрів в пакеті cryptool, Ракобовчук В. О., Стеренчук В. М. (2010)
Кувшинов О. В. - Функціональна модель системи радіозв'язку, Восколович О. І., Макарчук О. М. (2010)
Онищук М. І. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування збройних контингентів США в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах (2010)
Присяжнюк М. М. - Психологічний захист від маніпулятивного впливу (2010)
Яремчук Ю. Є. - Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації, Труш О. В. (2010)
Алещенко В. І. - Миротворча діяльність і історико-психологічному вимірі (2010)
Канарский Є. Г. - Стилі індивідуальної поведінки курсантів у міжособистісних конфліктах, Мась В. М. (2010)
Лефтеров В. О. - До питання ефективності психологічних тренінгів (2010)
Олексієнко С. Б. - Застосування окремих технік нейролінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів (2010)
Радкович І. М. - Особливості психологічного захисту від маніпулятивних впливів (2010)
Шимко В. А. - Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії (2010)
Вишнівський В. В. - Трансформація поглядів на забезпечення воєнної безпеки і оборони держави в сучасних умовах, Васєчко С. В., Іващенко А. М., Шпура М. І. (2010)
Пампуха И. В. - Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты, Савкова В. П., Харченко И. В., Харченко С. Л. (2010)
Сащук І. М. - Потенційні загрози безпеці інформації в автоматизованих системах, Болобан С. І., Жовноватюк Р. М. (2010)
Ващенко І. В. - Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України, Кузьмич О. І., Сизов А. І. (2010)
Кириленко І. В. - Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності, Спіцин М. М. (2010)
Лісовський В. І. - Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах, Кузьмич О. І., Сизов А. І. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн, Смаль А. П. (2010)
Спіцин М. М. - Особливості інноваційної діяльності як економічної категорії, Кириленко І. В. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України, Чистик О. М., Софієнко А. П. (2010)
Шпильовий С. Є. - Формування оборонного бюджету в сучасних умовах (2010)
Алещенко В. І. - Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях (2010)
Маслова М. Г. - Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних Силах України, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л. (2010)
Мась Н. М. - Характеристика структури професійної компетентності майбутніх військових психологів (2010)
Олексієнко С. Б. - Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів, Андріеті А. В. (2010)
Осьодло В. І. - Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності (2010)
Радкович І. М. - Особливості маніпулятивних впливів у військовій сфері (2010)
Ягупова О. В. - Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти, Тихонов Г. М. (2010)
Отрешко Н. - Трансформация понятия "субъект” в социологической теории (2010)
Бевзенко Л. - Модернізаційні процеси і соціальні інтереси українців: методологічні проблеми дослідження (2010)
Мартинюк І. - Історичні передумови міждисциплінарного дослідження проблеми інтересів (2010)
Александров Д. - Про ступінь затребуваності категорії "інтерес” у теоретичних дослідженнях соціології (2010)
Інклюд В. - Передача соціального досвіду як соціологічна проблема (2010)
Стеценко Т. - Проблема інтерпретації категорії довіри в соціології (2010)
Ткаченко І. - Теоретичні витоки концептуалізації поняття "стереотип” (2010)
Загороднюк Т. - Нормативно-личностный подход к изучению трансформационных процессов в социологии Н.Паниной (2010)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет загальної теорії систем Н.Лумана (2010)
Дембицкий С. - Исследования смешанного типа в социологии (2010)
Малюк А. - Траєкторія розвитку українського суспільства в контексті неоліберальних реформ (2010)
Соколова К. - Основні напрями досліджень ліберальних цінностей ХХ–ХХІ ст (2010)
Рокицька О. - Поняття, зміст і структура громадянського суспільства (2010)
Резнік О. - Громадянські практики в процесі політичної інституціоналізації суспільства, Мальчевська К. (2010)
Бекешкіна І. - Ставлення населення до виборів як демократичного інституту (2010)
Бойко Н. - Демократичні настанови як фактор реалізації соціальних інтересів (2010)
Гоч Р. - Особливості довіри в економічних відносинах суспільства (2010)
Беленок А. - Советский человек vs "совок” в реалиях постсоветского времени (2010)
Литвин Є. - Прояв особистісної суб’єктності в процесі політичної гри (2010)
Рахманов О. - Підприємницька верства як соціальна основа перехідного суспільства (2010)
Буткалюк В. - Современные концепции, формы и методы повышения качества трудовой жизни (2010)
Мазурик О. - Соціальна відповідальність бізнесу очима донеччан (2010)
Грищенко Я. - До визначення поняття екстремізму (2010)
Злобіна О. - Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових (2010)
Паращевін М. - Релігія і соціальні інтереси особистості та груп: до постановки проблеми (2010)
Коваліско Н. - Соціально-статусна та класова ідентичності страт у регіональному вимірі (2010)
Теличко Т. - Вплив соціально-демографічних характеристик на цінність "традиція-конформність” (2010)
Каджаметов Л. - Особенности социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообщество (2010)
Гірник Д - Вплив Інтернет-середовища на формування соціальної поведінки молоді (2010)
Качур Д. - Застосування концепції сталого розвитку для відродження поселень, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2010)
Столбова Ю. - Теоретичні аспекти інституціоналізації туризму (2010)
Нестеренко Н. - Потреби як соціально-психологічний механізм формування музичних преференцій студентів (2010)
Кириленко О. - Дослідження фізичної активності населення: міжнародний досвід для України (2010)
Прозоза А. - Образ командира (начальника) в солдатских рифмах (2010)
Фурдига О. - Ексклюзія в культурі: феномен гомосексуальності (2010)
Palchevskyi B. - The principles of hybrid computer-aided design system of technological machine (2014)
Pryjmak M. - Stochastic periodic queuing systems of markov type and their analysis by the example of power supply systems, Matsiuk O., Majevskiy O., Proshyn S., Yaskilka V. (2014)
Дьяков С. О. - Динамічне планування у виробничих системах в умовах невизначеності, Ямпольський Л. С. (2014)
Білан В. П. - Методика побудови цифрових моделей стрічкоживильної та стрічкопровідної систем аркушерізальних машин, Верхола М. І. (2014)
Кузнецов В. О. - Синтез комбінованих шарнірних чотириланковиків зі змінною довжиною кривошипа за заданим рухом виконавчої ланки, Коломієць А. Б. (2014)
Семенцов Г. Н. - Аналіз законів розподілу випадкових процесів, отриманих в результаті багатопараметричного злиття даних, Фешанич Л. І. (2014)
Семенцов Г. Н. - Синтез оптимального за швидкодією закону керування відцентровим нагнітачем газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунько С. М. - Кольороподільні недоліки цифрових півтонових зображень та технологія їх виправлення коригуючими зображеннями, Дубневич М. М. (2014)
Верхола М. І. - Інформаційна технологія аналізу розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин, Гук І. Б., Пановик У. П. (2014)
Сабат Н. В. - Автоматизована обробка геолого-технологічної інформації про процес буріння свердловини (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Комплексна інформаційна система захисту паковань (2014)
Бут С. А. - Визначення енергетичних витрат в системах транспортування вантажів конвеєрами, Соколенко А. І., Васильківський К. В. (2014)
Gavva A. - Reasons for the main directions of enhancement of mechanisms of orientation of tare loads in a packet creating machines, Krivoplyаs-Volodina L., Kohan E. (2014)
Яглинский В. П. - Моделирование акселерационного воздействия на экипажи мобильных машин, Гутыря С. С., Обайди А. С., Фелько Н. В., Беликов В. Т. (2014)
Скальський В. Р. - Вплив технологічних чинників на водневу об’ємну пошкодженість корпусів реакторів, Назарчук З. Т., Добровольська Л. Н., Ярема Р. Я. (2014)
Добровольська Л. Н. - Аналіз ефективності електроспоживання технологічних комплексів вугільних шахт, Волинець В. І. (2014)
Yakymchuk M. - Scientific rationale for the parameters of vacuum gripping devices for porous packages, Gavva A., Bespal’ko A. (2014)
Stetsiv Ya. - Experimental researches of mechanism with programmable movement of executive link for sheet semifinished items’ feeder (2014)
Безвесільна О. М. - Система ударо- і віброзахисту системи стабілізації навігаційного комплексу легкої броньованої техніки, Цірук В. Г. (2014)
Безвесільна О. М. - Коріолісовий вібраційний гіроскоп, як чутливий елемент комплексу управління системи стабілізації, Цірук В. Г., Ткачук А. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація вибору абразивних матеріалів для шліфування зносостійких деталей з легованих титанових композитів для технологічних комплексів, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Олійник В. Г. (2014)
Сапон С. П. - Врахування температурних деформацій при визначенні функції радіального зазору в гідростатичній опорі високошвидкісного шпиндельного узла, Федориненко Д. Ю., Бойко С. В. (2014)
Krestуаnpol О. - Functional models of optimization of flexible manufacturing system of packaging (2014)
Равенець Л. М. - Вдосконалення системи суперфінішного оброблення поверхонь обертання кілець в технологічному комплексі підшипникового виробництва (2014)
Подольський М. І. - Експериментальні дослідження динамічних параметрів стрижневої супортної системи багатоцільового токарного верстата у процесі різання, Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. О., Сідоров В. А. (2014)
Анотації (2014)
Бевзенко Л. - Трансформация практик повседневности в ситуации социальной переходности: возможные методологические повороты (2011)
Злобіна О. - Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження (2011)
Соболева Н. - Проблема регуляции социального поведения в условиях социальной нестабильности: социологический аспект (2011)
Резнік О. - Громадянські практики в перехідному суспільстві: досвід теоретико-прикладного дослідження (2011)
Паращевін М. - Проблеми релігійної регуляції соціальної поведінки (2011)
Кухта М. - "Життєві стратегії”: поняття та особливості формування (2011)
Інклюд В. - Особливості передачі соціального досвіду в сучасному суспільстві (2011)
Литвин Є. - Рефлексія суб’єктності в теорії соціальної дії (2011)
Іваненко О. - Деякі аспекти соціального захисту: європейський досвід і українські реалії (2011)
Кравцова Д. - Посередництво у контексті проблеми кризи публічної сфери в сучасних суспільствах (2011)
Супруненко О. - Смислова рефлексія в міждисциплінарному контексті: постановка питання (2011)
Малюк А. - Противоречия и сущность неолиберальной глобализации (2011)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет теорії комунікативної дії Ю.Габермаса (2011)
Гусак Н. - Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід (2011)
Пахолок О. - Орієнтація на здоровий спосіб життя: до проблеми логічної формалізації об’єкта дослідження (2011)
Бурова О. - Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття (2011)
Бекешкіна І. - Молодь Азербайджану, Росії та України: спільне та відмінне (2002–2010) (2011)
Мартинюк І. - Молодь України: штрихи до соціального портрета (2011)
Федоренко Н. - Статусні та функціональні особливості вторинної зайнятості сучасної студентської молоді (2011)
Рахманов О. - Образ власників великого капіталу в масовій свідомості громадян України (2011)
Гончарук О. - Земельна реформа в Україні: час оцінок (2011)
Толстых Н. - Социальные измерения инноваций (2011)
Буткалюк В. - Качество жизни как интегральный показатель благосостояния населения Украины (2011)
Стеценко Т. - Місце довіри в теоретичній моделі структури соціального капіталу (2011)
Гоч Р. - Вимірювання довіри в економічних відносинах: шкали, показники та індекси (2011)
Петренко О. - Інтерпретація даних: дескрипції, пояснення, докази крізь призму об’єктивістського та позитивістського підходів (2011)
Бойко Н. - Інтернет як фактор саморегуляції поведінки користувачів в умовах соціально-економічної нестабільності (2011)
Наривська Е. - Чи можна робити крос-національний порівняльний аналіз життєвих шляхів? (2011)
Беленок А. - Потенциальные мигранты из Украины в Россию: кто они? (2011)
Петрецька О. - Соціально-культурне розмаїття етнічних груп Закарпатської області: толерантність і розвиток (2011)
Петрушина Т. - О ментальности украинского этноса (2011)
Даник Ю. Г. - Військові аспекти класифікації високотехнологічних систем, Іщенко Д. А., Манько О. В. (2013)
Даник Ю. Г. - Система радіоконтролю для забезпечення безпеки масових заходів, Павлюк В. В., Жовноватюк Р. М., Молодецький Б. В., Поляков М. С. (2013)
Васильєв В. М. - Схема комплексування інерціальної і супутникової навігаційних систем та її дослідження, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2013)
Фриз П. В. - Моделювання процесів перенацілювання поля зору космічних апаратів у завданнях оптико-електронного спостереження Землі (2013)
Фриз В. П. - Математична модель прогнозування дальності дії звукомовної станції, Орищук І. О. (2013)
Логачов С. В. - Дослідження методів ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводі близько розташованих космічних об’єктів, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2013)
Одарченко Р. С. - Концепція сенсорної мережі збору метеорологічних даних для системи регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж (2013)
Нагорнюк О. А. - Покращення точності оцінювання несучої та символьної частоти сигналів з цифровою модуляцією (2013)
Ільницький Л. Я. - Антенна система з амплітудною компенсацією завади, Щербина О. А., Білоус Н. М. (2013)
Ільницький Л. Я. - Вимірювач займаної ширини смуги частот, Щербина О. А., Сташенко І. О. (2013)
Бондаренко Ю. Л. - Варіант побудови одноканального амплітудного радіопеленгатора з часовим розподілом сигналу (2013)
Даник Ю. Г. - Проблеми застосування угруповань малих безпілотних літальних апаратів мультикоптерного типу для вирішення військових завдань, Пулеко І. В., Топольницький П. П., Чуб С. В. (2013)
Осадчук Р. М. - Розпізнавання зображень позицій зенітно-ракетних комплексів на аерокосмічних знімках з використанням геоінформаційної системи ArcGIS, Болобан С. І., Присяжний В. І., Молодецький Б. В., Носова Г. Д. (2013)
Чернишук С. В. - Методика виявлення кібернетичних загроз у природномовних текстах (2013)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу діаграми спрямованості антени на якість передачі інформації в системах рухомого зв’язку стандарту GSM (2013)
Шуренок В. А. - Методика класифікації групових об’єктів радіомоніторингу на основі нечітких алгоритмів кластерного аналізу, Заєць Ю. О., Паньків В. В. (2013)
Фриз С. П. - Науково-методичний апарат для розрахунків параметрів землеогляду в завданнях детальних космічних спостережень (2013)
Даник Ю. Г. - Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-телекомунікаційних системах, Дерпак Ю. І. (2013)
Хомів Б. А. - Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126, Лупенко С. А., Яцишин В. В., Круковський І. А. (2013)
Содержание (2014)
Мозговой В. Ф. - Унификация управляющих программ обработки деталей ГТД на пятикоординатных станках с ЧПУ, Панасенко В. А., Балушок К. Б., Бирук М. К. (2014)
Калиниченко Н. Ю. - Теплофизическая модель расчёта температурных полей в приповерхностных слоях деталей обрабатываемых по технологии планетарного шлифования, Маркович С. Е. (2014)
Сорокин В. Ф. - Стабилизация контурной скорости в сплайновом интерполяторе системы ЧПУ по критерию высокого быстродействия, Комбаров В. В., Тернюк И. А. (2014)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений роторных деталей из титановых сплавов, Селиверстов А. Г., Овчинников А. В. (2014)
Лось А. В. - Критерии эффективности применения антифрикционных покрытий в подвижных предельно и кососимметрично нагруженных узлах самолетных агрегатов (2014)
Котов А. В. - Аэродинамическое совершенствование радиального лопаточного диффузора центробежной ступени компрессора, Шаровский М. А., Шелковский М. Ю. (2014)
Попуга А. И. - Формирование рационального облика системы двигатель - мотогондола - самолетный пилон с использованием численного моделирования, Коляда В. В., Еланский А. В. (2014)
Коробко В. В. - Особливості процессів запуску термоакустичних двигунів за умов використання низькотемпературних джерел теплової енергії, Московко О. О. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. Новое назначение и принцип работы "нулевой" ступени компрессора низкого давления (2014)
Горячкин Е. С. - Моделирование рабочего процесса трехступенчатого компрессора низкого давления газотурбинного двигателя, Попов Г. М., Матвеев В. Н. (2014)
Григорьев В. А. - Методы обобщения и представление характеристик турбин авиационных ГТД, Калабухов Д. С., Радько В. М. (2014)
Абдулин М. З. - Принципы организации рабочего процесса камер сгорания, Серый А. А., Жученко А. М. (2014)
Кравченко И. Ф. - Математические модели параметров энергетической эффективности работы камеры сгорания ГТД, Журавлев В. Н., Борзов С. А., Папчёнков А. В. (2014)
Сербин С. И. - Методы снижения интенсивности пульсационного горения в камере сгорания ГТД, работающей на газообразном топливе, Мостипаненко А. Б., Козловский А. В., Вилкул В. В. (2014)
Долматов Д. А. - Математическое моделирование горения гетерогенной смеси при дополнительной стимуляции, Хадживанд М. (2014)
Халатов А. А. - Неравномерность двухструйного пленочного охлаждения, Панченко Н. А., Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2014)
Назин В. И. - Стенд, опытная установка и методика опытных исследований гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2014)
Назаренко Ю. Б. - Параметрический резонанс ротора турбины низкого давления при раззазоривании посадочных поясков носка на вал ТНД, Родюк С. А. (2014)
Панарин В. Е. - Плазменное покрытие из эвтектического сплава квазитройной системы Fe-TiB2-CrB2, Захаров С. М., Шматко О. А., Кисель В. М., Терентьев А. Е. (2014)
Сало М. П. - Метод повышения эксплуатационных характеристик топлива для ЖРД космических ступеней, Иваницкий Г. М., Налета А. Г., Сичевой А. В. (2014)
Лазуткин Г. В. - Разработка алгоритма проектирования разгрузочных и противоударных устройств для металлорезиновых виброизоляторов, Бояров К. В. (2014)
Ермаков А. И. - Анализ влияния величины связанности колебаний лопаток на искажение собственных форм рабочих колёс, отклоняющихся от строгой симметрии, Урлапкин А. В. (2014)
Кабанник С. Н. - Алгоритм реализации метода экспресс-оценки прогнозирования устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру лопаточных венцов компрессоров, Стельмах А. Л., Зиньковский А. П. (2014)
Довгань Д. В. - Влияние величины зажатия рабочих лопаток ГТД на частоту их собственных колебаний, Жук И. Ю. (2014)
Горбенко А. Н. - Влияние инерционной анизотропии на вынужденные колебания неуравновешенного гироскопического ротора (2014)
Шульженко Н. Г. - Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Воробьев Ю. С. - Вынужденные колебания ступени компрессора ГТД в потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Цаглов А. И. - Механизмы ускорения плазмы в геликонном ЭРД, Нестеренко С. Ю., Лоян А. В. (2014)
Игуменцев Е. А. - Модель движения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2014)
Любченко В. В. - Система візуалізації даних в автоматизованій системі управління (2014)
Миргород В. Ф. - Оптимальное управление кусочно-линейными динамическими системами, Гвоздева И. М., Буряченко А. Г. (2014)
Третьяк В. В. - Разработка учебного программного комплекса для решения изобретательских задач методом беспрототипного проектирования в области импульсных технологий (2014)
Шостак И. В. - Подход к комплексной автоматизации национальных форсайт-проектов, Данова М. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Информационное сообщение (2014)
Пальчевський Б. О. - Будова експерних систем для автоматизованого проектування технологічного устаткування (2014)
Кузнецов Ю. Н. - Описание и синтез зажимных механизмов станков на различных уровнях сложности структуры, Герра Ж. А. Хамуйела, Аль-Рефо Ибрагим Фархан Салман (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології прогнозування та забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (методологія вирішення проблеми), Сеньківський В. М., Піх І. В. (2014)
Пасічник В. А. - Зворотний синтез послідовності складання на основі моделі бінарних відношень обмежень рухливості (2014)
Сеньківський В. М. - Функції належності параметрів паперу для плоского офсетного друку, Піх І. В., Гілета І. В., Петрів Ю. І. (2014)
Цейко А. В. - Проектування РТК за допомогою CAD/CAM/CAE-систем як вирішення складної інженерної задачі, Заболотний А. В., Рудь В. Д. (2014)
Дурняк Б. В. - Математичне обгрунтування раціональних геометричних параметрів паперових пакетів для пакування сипкої продукції, Млинко О. І. (2014)
Казьмірович Р. В. - Розробка математичних моделей для нового способу контролю точності суміщення та позиціювання фарбовідбитків на аркушах, Казьмірович О. Р. (2014)
Барановський І. - Паралельна корекція растрового перетворення для квадратного елемента: аналітичний підхід, Луцків М., Філь Л. (2014)
Луців І. В. - Алголритм керування обробкою при тонкому точінні багаторізцевою головкою, Шарик В., Стрембіцький М. (2014)
Семенцов Г. Н. - Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад, Гутак О. В. (2014)
Редько О. І. - Способи інтенсифікації інформаційних тех­нологій навчання у сучасних умовах розвитку технологічних комплексів (2014)
Струтинський В. Б. - Математичне моделювання динамічних характеристик багатокоординатних верстатів з використанням теорії нечітких множин, Гаврушкевич Н. В., Полунічев В. Е. (2014)
Колосов О. Є. - Проектування конструктивно-технологічних параметрів вузлів просочування і дозованого нанесення просочувально-сушильного комплексу, призначеного для одержання намоточних виробів з волокнистих реактопластичних полімерних композитів (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація технологічних режимів тонкого абразивного шліфування зностійких деталей з нових композитів на основі алюмінію для поліграфічних комплексів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г., Дорфман І. Є. (2014)
Шоловій Ю. П. - Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца, Тимошенко Н. М., Магерус Н. І. (2014)
Зінько Р. В. - Моделювання роботи пральної машини барабанного типу, Серкіз О. Р., Іваникович Н. В. (2014)
Гальчук Т. Н. - Обладнання і режими отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Оцінка ефективності операцій механічного оброблення, Приступа С. О., Дахнюк О. П. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка динамічних інерційних магнітних приводів із феромагнітною рідиною для переміщення рухомого просторового механізму октаедричного типу (2014)
Сасс Т. - Порівняльний аналіз поведінки перехідних потенціалів тепловоло­гопереносу в процесі конвективного сушіння дерева і картону, Коляно Я. (2014)
Шевченко О. В. - Дослідження вібростійкості консольного інструменту при розточуванні на токарних верстатах, Яшник А. В. (2014)
Стоцько З. А. - Вплив динаміки руху сипкого середовища на продуктивність вібраційних сепараторів, Ребот Д. П. (2014)
Книш О. Б. - Дослідження трансформації кута загострення дискового ножа при обробці корінця книжкового блока перехресним способом (2014)
Грабовський А. П. - Заліковування мікропошкоджень в конструкційних матеріалах при реверсних режимах навантажень, Бондарець О. А. (2014)
Пальчевський Б. О. - Застосування інформаційних технологій в оптимізаційному синтезі захисної системи паковання алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2014)
Moroz. I. - Estimate of powder aggregation after their re-dispersion in liquids (2014)
Гордєєв О. Ф. - Характеристики і моделювання стиків несучої системи верстата, Полінкевич Р. М., Четвержук Т. І., Голодюк Р. П. (2014)
Придальний Б. І. - Синтез схем приводів затиску для високошвидкісної обробки методом морфологічного аналізу (2014)
Сичук В. А. - Дослідження повітропроникності пористих зразків з метою виявлення оптимальних параметрів, Заболотний О. В. (2014)
Приходько О. С. - Просторовий напружено-деформований стан металевих композитних матеріалів із пружно-пластичним глобулярним наповненням, Пастернак Я. М. (2014)
Бондарчук Д. В. - Моделювання і дослідження контактної взаємодії сипких речовин із виконавчими механізмами технологічного обладнання (2014)
Пальчевський Б. О. - Інформаційне забезпечення оптимізаційного синтезу структури гнучких виробничих модулів пакування, Вараніцький Т. Л. (2014)
Świć A. - Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP), Zubrzycki J., Opielak M. (2014)
Denysyuk V. - Mathematical modeling the dynamic modes of cutting lathe groups equipping, Myhalevich V., Lapchenko Y. (2014)
Крестьянполь О. А. - Функціональне проектування гнучких виробничих систем пакування (2014)
Валецький Б. П. - Оптимізація роботи складу та складських технологій (2014)
Бондар М. Ю. - Діагностика процесу обробки кінцевими фрезами, на фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням, Єськін М. Ю., Заєць С. С., Максимчук І. В. (2014)
Анотації (2014)
Злобіна О. - До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності (2012)
Соболевська М. - Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Рокицька О. - Методологічні підходи до розуміння сутності процесів самоорганізації суспільства (2012)
Загороднюк Т. - Эволюция научных интересов Т.Заславской и предпосылки создания концепции социетальной трансформации российского общества (2012)
Кучер Г. - Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях (2012)
Мартинюк І. - Соціологія довіри в українських реаліях, Соболєва Н. (2012)
Кухта М. - Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України (2012)
Бевзенко Л. - Ресурси досягнення соціального успіху – вітчизняні реалії з погляду випускників шкіл та вчителів (2012)
Андрієвська Ю. - Приватність як складова соціальної реальності: сутність, функції та ґенеза (2012)
Паращевін М. - Чи впливає релігійність на морально-психологічну готовність до модернізації України? (2012)
Петрушина Т. - Социальный потенциал инновационного экономического развития: анатомия определения понятий (2012)
Данилюк Т. - Інтернаціональні суб’єкти глобалізації економіки (2012)
Рахманов О. - Соціальна верства власників великого капіталу в українському суспільстві: проблема фіксації кількості (2012)
Арсеенко А. - Глобальный капитализм в интерпретации американского социолога У.Робинсона (2012)
Малюк А. - Релевантность неолиберальной интерпретации концепта глобализации в условиях глобального кризиса (2012)
Резнік В. - Чинники довіри до влади як об’єкт теоретичної типологізації (2012)
Гоч Р. - Динаміка довіри суб’єктам соціально-економічних відносин у сучасній Україні (2012)
Зоткин А. - Коррупция в системе отношений между обществом и государством в постсоветских республиках (2012)
Резнік О. - Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ (2012)
Гончарук А. - Оценки перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп (2012)
Чабан Ю. - Сутність соціального діалогу в системі трудових відносин (2012)
Бойко Н. - Інтернет – новітній чинник регуляції соціальної поведінки в демократичному суспільстві (2012)
Домаранская А. - Опыт построения стратифицированной классификации оценок неравенства (2012)
Бурова О. - Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту (2012)
Сусська О. - Світ атрибутів та атрибути нового світу (2012)
Метулинська Н. - Проблема наукового етносу в соціологічному вимірі (2012)
Беленок А. - Симптомы ностальгии по советскому прошлому в коллективных представлениях населения Украины (2012)
Мажак І. - Інституціоналізація сімейної медицини в Україні (2012)
Литвин Є. - Специфіка ігрової суб’єктності (2012)
Гаджук О. - Специфіка дискримінації при прийомі на роботу в різних сферах зайнятості, Пригоровська Л., Свердлова О. (2012)
Кабанець Т. - Дослідження феномену любові в сучасних соціологічних теоріях (2012)
Даник Ю. Г. - Роль і місце Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова в підготовці висококваліфікованих кадрів за пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави напрямами (2014)
Даник Ю. Г. - Шляхи підвищення ефективності заходів зі створення високотехнологічних систем озброєння і військової техніки, Писарчук О. О., Соколов К. О., Шестаков В. І. (2014)
Даник Ю. Г. - Метод підвищення відношення сигнал/шум при зондуванні простору пачками багатокомпонентних сигналів, Бугайов М. В. (2014)
Писарчук О. О. - Методика розробки інформаційно-довідкових систем для автоматизації аналітичної роботи, Багрійчук А. М., Присяжний В. І. (2014)
Писарчук О. О. - Методика фільтрації інформаційних повідомлень інтернет-джерел та їх класифікація, Стиров Н. В. (2014)
Писарчук О. О. - Технологія ситуаційного структурно-параметричного синтезу складної інформаційно-керуючої системи (2014)
Мухтаров П. Ш. - Нечітка модель оцінювання ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору (2014)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу параметрів модуляції сигналу в системах рухомого зв’язку стандарту GSM на показники якості зв’язку (2014)
Андреєв О. В. - Алгоритм пасивного синтезування апертури антени з рухомої платформи, Топольницький П. П. (2014)
Зубков А. М. - Багатофункціональний комплекс артилерійської розвідки на основі інтеграції наземних та повітряних засобів спостереження, Щерба А. А., Сальник Ю. П. (2014)
Соломоненко Ю. С. - Перетворення Хоха як метод виділення контурів об’єктів на оптико-електронних зображеннях, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2014)
Кубрак О. М. - Метод розрахунку ймовірності помилки на біт інформації для систем радіозв’язку із шумоподібними сигналами в умовах впливу взаємних перешкод, Борисов П. С. (2014)
Коріненко В. В. - Обґрунтування необхідності розробки адаптивної системи декаметрового зв’язку в умовах невизначеності, Роговець М. А. (2014)
Левченко О. В. - Досвід застосування інструментів "м’якої сили” провідними країнами світу, Марченко-Бабіч О. М. (2014)
Манойлов В. П. - Методика розрахунку власних чисел жолобкового хвилеводу, Павлюк В. В., Ставісюк Р. Л. (2014)
Бучик С. С. - Оцінка функціональних профілів загроз державним інформаційним ресурсам (2014)
Куліков С. П. - Можливість використання інформації головного центру спеціального контролю для визначення місцеположення та оцінювання масштабів техногенних катастроф, Андрощук Р. А., Андрущенко Ю. А., Корнієнко В. І. (2014)
Стрінада В. В. - Підхід до визначення типу джерела збурень засобами інфразвукового моніторингу, Лящук О. І., Карягін Є. В. (2014)
Нагорнюк О. А. - Аналіз методів автоматизованого розпізнавання виду модуляції радіосигналів телекомунікаційних систем, Дзюбчук Р. В., Токар А. М. (2014)
Фриз С. П. - Можливий підхід до прогнозування контрольованості заданих районів землі в задачах планування космічних спостережень (2014)
Фриз П. В. - Методика розрахунків параметрів землeогляду в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду поза надиром (2014)
Даник Ю. Г. - Аналіз ефективності виявлення тактичних безпілотних літальних апаратів пасивними та активними засобами спостереження, Бугайов М. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського