Kryuchenko Yu. V. - Efficiency of a-Si :H solar cell. Detailed theory, Sachenko A. V., Bobyl A. V., Kostylyov V. P., Romanets P. N., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I., Terukov E. I. (2012)
Fediv V. I. - Synthesis route and optical characterization of CdS:Mn / polyvinyl alcohol nanocomposite, Rudko G. Yu., Savchuk A. I., Gule E. G., Voloshchuk A. G. (2012)
Sorokin V. M. - Technique and setup for diagnostics of p-n junction to case thermal resistance in high-power gallium nitride LEDs, Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Zinovchuk A. V., Bigun R. I., Kudryk R. Ya., Shynkarenko V. V. (2012)
Boiko I. I. - Transport phenomena of two-dimensional band carriers with Dirac-like energetic spectrum (2012)
Gomeniuk Y. V. - Current transport mechanisms in metal - high-k dielectric - silicon structures (2012)
Studenyak I. P. - Optical absorption edge in (Ag3AsS3)x(As2S3)1-x superionic glasses, Kranjcec M., Neimet Yu. Yu., Pop M. M. (2012)
Paiuk A. P. - Mid-IR impurity absorption in As2S3 chalcogenide glasses doped with transition metals, Stronski A. V., Vuichyk N. V., Gubanova A. A., Krys'kov Ts. A., Oleksenko P. F. (2012)
Makhanets O. M. - Intensities of quantum transitions in hexagonal nanotubes within the exciton spectral range, Tsiupak N. R., Voitsekhivska O. M. (2012)
Boyko V. G. - Application of ferroelectrics to create electroluminescent indicators of temperature, Zayats N. S. (2012)
Vlasov S. I. - Effect of pressure on the properties of Al SiO2 n-Si Ni structures, Ovsyannikov A. V., Ismailov B. K., Kuchkarov B. H. (2012)
Smirnov A. B. - Residual stresses and piezoelectric properties of the HgCdTe - based compound heterostructures under anisotropic deformation restriction (2012)
Storozhenko I. P. - Graded-gap AlInN Gunn diodes, Yaroshenko A. N., Kaydash M. V. (2012)
Городенська К. - Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? (2013)
Шитик Л. - Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові (2013)
Висоцький А. - Функціонально-синтаксичні сфери означальних прислівників в українській літературній мові (2013)
Соколова С. - Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) (2013)
Данилевська О. - Типи мовної поведінки київських школярів (2013)
Новоставська О. - Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка (2013)
Стасюк Т. - Соціально-комунікативна природа терміна (2013)
Пиц Т. - До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові (2013)
Шаркань В. - Формування наукового стилю нової української літературної мови в під російській Україні (2013)
Воронич А. - Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція (2013)
Гримашевич Г. - Наукові читання пам’яті професора М. В. Никончука (2013)
Барань Є. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-угорські міжмовні контакти: Минуле і сучасність" (м. Берегове, 18–19 жовтня 2012 р.) (2013)
Труб В. - Парадигматичний підхід до вивчення слов’янської аспектуальності (Е. Я. Титаренко. Категория фазовости и вид русского глагола. Монография. — Симферополь : Издательство "ДОЛЯ", 2011. — 368 с.) (2013)
Черемська О. - З любов’ю до слова, до людей у серці (до 75 – річчя від дня народження доктора філологічних нак, професора Ольги Георгіївни Муромцевої), Жовтобрюх В., Дьолог О., Петрова Л. (2013)
Кровицька О. - "Слово твоє до памАти нашєй взАти" (до 80-річчя від дня народження Розалії Керсти), Осінчук Ю. (2013)
Сімович О. - Добре знаний у мовознавчих колах (до роковини пам’яті Л. М. Полюги) (2013)
Григорій Миколайович Колесник. 26.08.1933—9.02.2013 (2013)
Олександр Іванович Бондар (21.11.1952 — 29.03.2013) (2013)
Городенська К. - Найменовані на честь... (2013)
Городенська К. - Станом на 1 січня… (2013)
Городенська К. - Ціни піднімають чи підвищують..? (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2009)
Босенко А. - Онтология чувств (2009)
Єжов В. - Науковий ландшафт і архітектурне почуття Олексія Тіца, Пучков А. (2009)
Єрофалов Б. - Правило и традиция, или Об устойчивом развитии города в конце XIX - начале ХХ века (на примере Киева) (2009)
Иванов С. - Небольшое рассуждение об универсалиях, демократии и реакционности сталинской культуры (2009)
Івашко Ю. - Дослідження взаємозв’язку між традиційним японським мистецтвом і європейським модерном: Архітектурознавчий аспект (2009)
Кондель-Пермінова Н. - Збереження архітектурно-містобудівної спадщини України у контексті розвитку міст (2009)
Кондратьєва М. - Основи драматургії: Класика та сучасність (2009)
Кутузова Т. - Уникальный портрет универсального города (2009)
Михайлишин О. - Відбудова замку Острозьких-Любомирських в Дубно у 1920-1930-х роках: Аспекти формування методики реновації (2009)
Мосенкіс Ю. - Проблема відтворення системи пам’яток європейської сакральної архітектури (На тлі міфологічної ідеології й астрономічної науки): Формулювання проблеми (2009)
Мусієнко Н. - Київ у контексті забудовних війн XXI століття: Case study - Metro "Teatralna" (2005-2009) (2009)
Ненашева О. - Архітектурознавчі студії І. В. Моргілевського: Теорія запозичень у контексті тоталітарної науки 1920-1930-х років (2009)
Непомнящий А. - Академик И. Ю. Крачковский и крымские памятники истории и культуры: Cтраницы истории крымской ориенталистики (2009)
Ольховська О. - Формування структури архітектурної форми (На прикладі університетських центрів) (2009)
Пламеницька О. - До питання методики дослідження стадіальності розвитку архітектурно-урбаністичних утворень (2009)
Протас М. - Проблемы стилистических трансформаций художественной культуры (2009)
Протас М. - До історії культурологічного осмислення стилю: Модель Мейєра Шапіро (2009)
Пучков А. - Вибрані місця з біографії Івана Івановича Врони (2009)
Пучков А. - Юлиан Кулаковский и его конструирование мифологии Древней Греции (2009)
Ременяка О. - Жінки роду Прахових: Образна інтерпретація історії (2009)
Сіткарьова О. - Фортифікаційні роботи на українських теренах, що входили до складу Російської імперії у 1740-1750-х роках (2009)
Собіянський В. - Митець у макрокосмі суспільства 1920-х років: Театрально-критична діяльність Ісаака Туркельтауба (2009)
Царенко С. - Закономірності розселення і мистецтво розпланування з розвитку територій: Фахове підґрунтя просторової композиції на прикладі Поділля (2009)
Чепелик О. - Суспільне замовлення для урбаністичних просторів (2009)
Пучков А. - Наукова біографія пантікапейського Склепу Деметри (Рец. на: Склеп Деметры / Е. А. Зинько, А. С. Русяева, Е. А. Савостина, Ю. Н. Стриленко, О. Ягги. - К.: Мистецтво, 2009) (2009)
Босенко А. - Остентация детали как реконструкция поэтики (Рец. на: Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. - К.: Феникс, 2008) (2009)
Кондель-Перминова Н. - Терракота логоцентричности архитектуроведения (Рец. на: Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. - К.: Феникс, 2008) (2009)
Пучков А. - Крымоведческая историография в ориентальном измерении: К новой книге Андрея Непомнящего (Рец. на: Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. - Симферополь: СГТ, 2008. - Ч. II: Taurica orientalia) (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2012)
Черниш В. В. - Нерозривність науки і практики: співпраця Київського національного лінгвістичного університету із середніми загальноосвітніми навчальними закладами України (2012)
Николаева С. Ю. - Проект "Тьюнинг образовательных систем в мире” и формирование иноязычной коммуникативной компетентности (2012)
Скляренко Н. К. - Методика формування іншомовної компетентності у техніці письма (2012)
Бігич О. Б. - Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні (2012)
Кочубей Н. П. - Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи (2012)
Роман С. В. - Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення (2012)
Пасічник Т. Д. - Навчання майбутніх перекладачів аналізу англомовних/україномовних комерційних листів з метою здійснення їх писемного перекладу (2012)
Гордєєва А. Й. - Ділова гра як спосіб мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції (2012)
Скляренко Н. В. - Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів монологу доказу на основі художнього тексту (2012)
Устименко С. В. - Нетрадиційні уроки: методична розробка бінарного уроку з англійської та французької мов із застосуванням відеоматеріалів і проектних робіт, Систалюк Р. П. (2012)
Євенко О. В. - Віртуальна лабораторія іноземних мов, Дем’янова Ю. О. (2012)
Melnik E. - Chacun est ici chez soi Everybody is here at his ease (2012)
Сидоренко В. - Переднє слово (2010)
Дрофань Л. - До історії реставрації Канівського собору (2010)
Дрофань Л. - Книга художника у просторі минуле/майбутнє (2010)
Ерофалов Б. - Храм, или Об устройстве сакральной машины (2010)
Ерофалов Б. - Эскориал как математически точное обращение короля к Богу (2010)
Жарков Е. - Айвазовский об Александре Иванове: Неизвестное интервью художника (2010)
Заварзін О. - Культура й естетика мостів (2010)
Заварзін О. - Тектонічна культура творів архітектури та дизайну (2010)
Кондель-Пермінова Н. - Архітектор-художник Георгій Урусов: "Усі мої роки активні" (2010)
Кондель-Пермінова Н. - Архітектурний конкурс в історичній зоні: Результати та висновки (2010)
Молочко Є. - Пам’яткоохоронна справа в Криму у другій половині ХІХ - на початку ХХ cт. як складова екскурсійної діяльності наукових товариств (2010)
Мусієнко Н. - Public art у просторі сучасного міста: Київська практика (2010)
Ольховская Е. - Культуроведческое исследование новых направлений в средовом дизайне, Блудов А. (2010)
Османкина Г. - Витализм изобразительной линии в культуре и искусстве Древней Греции (2010)
Пламеницька О. - Костьол Босих Кармелітів у Кам’янці-Подільському: До питання авторства та будівельної періодизації (2010)
Пучков А. - Гете і Габричевський: Міжвідомчі історико-культурні спостереження (2010)
Пучков А. - Забытая тектология архитектуры: Маленький трактат А. В. Розенберга "Философия архитектуры" 1923 года и большое современное архитектуроведение (2010)
Пучков А. - Архітектурознавець Володимир Євгенович Ясієвич: До 80-річчя з дня народження (2010)
Ревський І. - Типологія площ класицизму за формою та розпланувальною прив’язкою до вуличної мережі (2010)
Ревский С. - Памятник архитектуры, предмет охраны памятника, территория памятника - формальная ясность и реальные парадоксы в контексте охраны (2010)
Ременяка О. - Євген Кузьмін - "Работа: искусствовед, архитектор" (2010)
Реутов А. - Дещо на захист "Нової Десятинної церкви" (2010)
Савеля О. - О древнегреческих винах: К реконструкции форм культуры пития (2010)
Селівачов М. - Георгій Ткаченко: особистість, паломник, художник, музикант: Спогади про незабутнього друга та його розповіді (2010)
Сіткарьова О. - Формування Оленінського подвір’я Києво-Печерської лаври (2010)
Сторчай О. - Перша стаття Федора Ернста "Спор о "Флоре” Леонардо да Винчи": Публікація архівного документа (2010)
Урсу Н. - Стилістика архітектурних об’єктів Домініканського ордену в українському полікультурному просторі XVI-XIХ століть (2010)
Чепелик О. - Рublic art: Співвідношення форм і смислів, або Розглядаючи сучасне візуальне мистецтво в урбаністичних просторах (2010)
Шапченко Ю. - Властитель и градостроитель: Две грани личности монарха (На примере строительства Санкт-Петербурга во второй половине XVIII - начале XIX века) (2010)
Щербань О. - Український модерн в архітектурно-будівельній кераміці Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1912-1924 рр.) (2010)
Щербань О. - Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства (2010)
Абетковий покажчик публікацій, вміщених у 1-6 випусках збірника протягом 2004-2009 років (2010)
Наші автори (2010)
Sizov F. F. - IR region challenges: Photon or thermal detectors? Outlook and means (2012)
Shapoval O. V. - Grating and plasmon resonances in the scattering of light by finite silver nanostrip gratings, Sauleau R., Nosich A. I. (2012)
Natarov D. M. - Resonance scattering and absorption of light by finite two-period gratings of circular silver nanowires, Sauleau R., Nosich A. I. (2012)
Sakhnenko N. K. - Complex source point concept in the modelling of dynamic control for optical beam deflection (2012)
Katerynchuk V. M. - Photoelectric properties of In2O3-InSe heterostructure with nanostructured oxide, Kudrynskyi Z. R. (2012)
Baranskii P. I. - Peculiariries of thermoannealing in n-Si and n-Ge crystals with oxygen impurity, Gaidar G. P. (2012)
Kapush O. A. - The influence of dispersion environment nature on the photoluminescence properties of CdTe nanocrystals in colloidal solutions, Kalytchuk S. M., Trishchuk L. I., Tomashyk V. M., Tomashyk Z. F., Kravtsova A. S., Korbutyak D. V., Boruk S. D. (2012)
Studenyak I. P. - Influence of cation substitution on electrical conductivity and optical absorption edge in Cu7(Ge1-xSix)S5I mixed crystals, Kranjcec M., Bilanchuk V. V., Dziaugys A. , Bany J., Orliukas A. F. (2012)
Yukhymchuk V. O. - SERS of Rhodamine 6G on substrates with laterally ordered and random gold nanoislands, Kostyukevych S. A., Dzhagan V. M., Milekhin A. G., Rodyakina E. E., Yanchuk I. B., Shepeliavy P. Ye., Valakh M. Ya., Kostyukevych K. V., Lysiuk V. O., Tverdokhlib I. V. (2012)
Bacherikov Yu. Yu. - The factors influencing luminescent properties of ZnS:Mn obtained by the method of one-stage synthesis, Zhuk A. G., Optasyuk S. V., Okhrimenko O. B., Kardashov K. D., Kozitskiy S. V. (2012)
Gavrysh V. I. - Thermal state modeling in thermosensitive elements of microelectronic devices with reach-through foreign inclusions (2012)
Karachevtsev A. O. - Fourier-Stokes polarimetry of fields corresponding to linearly and circularly polarized birefringent protein networks (2012)
Novakovs'ka O. Yu. - Polarization correlometry of nets for characteristic states in Mueller-matrix patterns inherent to phase-inhomogeneous biological layers (2012)
Nizam R. - Calculating the electronic transmission properties of semiconducting carbon nanotube Schottky diodes with increase in diameter, Mahdi S., Rizvi A., Azam A. (2012)
Akinlami J. O. - Complex index of refraction of indium nitride InN, Bolaji F. M. (2012)
Akinlami J. O. - Reflection coefficient and optical conductivity of gallium nitride GaN, Olateju I. O. (2012)
Muminov R. A. - Electrophysical characteristics of large-size aSi-Si(Li) detector heterostructures, Saymbetov A. K., Toshmurodov Yo. K. (2012)
Aleinikov A. B. - Effect of magnetic field on hysteretic characteristics of silicon diodes under conditions of low-temperature impurity breakdown, Berezovets V. A., Borblik V. L., Shwarts M. M., Shwarts Yu. M. (2012)
Rubish V. M. - Crystallization study of (As2S3)100-x(SbSI)x amorphous filmsby the optical method, Kozusenok O. V., Shtets P. P., Marjan V. M., Gera E. V., Tarnaj A. A. (2012)
Luchenko A. I. - Photoelectrical properties of nanoporous silicon, Svezhentsova K. V., Melnichenko M. M. (2012)
Титул, зміст (2012)
Черниш В. В. - Наука на службі у вчителів: співробітництво Київського національного лінгвістичного університету із загальноосвітніми навчальними закладами України (2012)
Лук’янець О. Г. - Через вивчення мов і культур – до культури миру, злагоди, співпраці (2012)
Черниш В. В. - Інформаційно-комунікаційні засоби формування та удосконалення іншомовної комунікативної компетентності у навчальних закладах різного типу (2012)
Борецька Г. Е. - Методика формування іншомовної компетентності у читанні (2012)
Роман С. В. - Психолого-дидактичні та методичні засади сучасного навчання іноземних мов у початковій школі, Коломінова О. О. (2012)
Крапчатова Я. А. - Підсистема тестових завдань для само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні у майбутніх філологів (2012)
Шульгун M. Е. - Формування у студентів іншомовної компетенції в читанні на матеріалі німецькомовних історико-правових текстів (2012)
Писанко М. Л. - Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі (2012)
Квасова О. Г. - Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності (2012)
Герасименко М. Д. - Система вправ для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання з використанням комп’ютерної програми (2012)
Стрельченко К. - Використання народних казок у процесі навчання англійської мови (2012)
Гаврильченко Л. - Мюзикли французькою мовою для дітей (2012)
Gomeniuk Yu. V. - Determination of interface state density in high-k dielectric-silicon system from conductance-frequency measurements (2012)
Sarikov A. - Characteristics of gettering process in multicrystalline Si wafers with combined porous Si/Al getters, Naseka V. (2012)
Bacherikov Yu. Yu. - Interface features of SiO2/SiC heterostructures according to methods for producing the SiO2 thin films, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kolyadina E. Yu., Ledn'ova T. M., Okhrimenko O. B. (2012)
Jivani A. R. - Phase diagrams of Si1-xGex solid solution: a theoretical approach, Jani A. R. (2012)
Taqi A. - Binding energy of excitons in parabolic quantum wells in uniform electric and magnetic fields, Diouri J. (2012)
Gaidar G. P. - Influence of -irradiation (60Со) on the concentration and mobility of carriers in Ge and Si single crystals of n-type (2012)
Vakiv M. - Peculiarities of valence band formation in As-Ge-Se semiconductor glasses, Golovchak R., Chalyy D., Shpotyuk M., Ubizskii S., Shpotyuk O. (2012)
Rosul R. R. - Dielectric properties of TlIn(S1-xSex)2 polycrystals near phase transitions, Guranich P. P., Gomonnai O. O., Slivka A. G., Rigan M. Yu., Rubish V. M., Guranich O. G., Gomonnai A. V. (2012)
Kovalyuk Z. D. - Investigation of InS-InSe heterojunctions prepared using sulphurization of p-InSe, Duplavyy V. Y., Sydor O. M. (2012)
Borschak V. A. - Influence of internal parameters on the signal value in optical sensor based on the non-ideal heterostructure CdS-Cu2S, Brytavskyi Ie. V., Smyntyna V. A., Lepikh Ya. I., Balaban A. P., Zatovskaya N. P. (2012)
Dmitriev M. V. - Experimental and theoretical study of stimulated Raman scattering indicatrix asymmetry, Isaienko O. Iu., Ivanisik А. І., Korotkov P. A. (2012)
Korovin A. V. - Ultrafast light-matter interaction in transparent medium (2012)
Osinsky V. I. - Carbides of A3B5 compounds - new class materials for opto- and microelectronics, Masol I. V., Lyahova N. N., Deminsky P. V. (2012)
Dmitruk N. L. - Effect of nanosize metal overlayer on C60 thin film optical parameters near fundamental absorption edge, Borkovskaya O. Yu., Naumenko D. O., Havrylenko T. S., Basiuk E., Shpilevsky E. M. (2012)
Sizov F. F. - Narrow-gap piezoelectric heterostructure as IR detector, Smirnov A. B., Savkina R. K., Deriglazov V. A., Yakushev M. V. (2012)
Sghaier H. - A novel Al0. 33Ga0. 67As/In0. 15Ga0. 85As/GaAs quantum well Hall device grown on (111) GaAs), Bouzaiene L., Sfaxi L., Maaref H. (2012)
Ermakov V. M. - Contribution of f- and g- transitions to electron intervalley scattering of n-Si at temperatures 300 to 450 K, Kolomoets V. V., Panasyuk L. I., Nazarchuk P. F., Yashchynskyi L. V. (2012)
Lozovski V. - Interaction between viral particles and structured metal surface under surface plasmon propagation, Lysenko V., Spivak M., Sterligov V. (2012)
Felinskyi S. G. - Negative dielectric permittivity of nonmagnetic crystals in the terahertz waveband, Korotkov P. A., Felinskyi G. S. (2012)
Німчук В. - "Кодифікувати" нові літературні мови? Зберегти й захистити українські говори! (2013)
Степаненко М. - Олесь Гончар – історик, теоретик, практик української лексикографії (2013)
Мойсієнко А. - Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі (2013)
Гінзбург М. - З історії досліджування та подавання видового протиставлення українських nomina actions на -ння, -ття (2013)
Швидкова Т. - Назви первинних процесів оброблення льону та конопель в українській мові (2013)
Таран О. - Функції сленгізмів у сучасному українському неймінг-просторі (2013)
Чемеркін С. - Наукова комунікація в сучасній українській лінгвістиці (2013)
Полякова Т. - Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна (2013)
Штанденко У. - Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр. як пам'ятка староукраїнської мови (2013)
Сніжко Н. - Системний підхід до вивчення динаміки лексичного складу української мови кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. (2013)
Вокальчук Є. - Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми української неографії", Степанова О., Кирилюк О. (2013)
Яценко Н. - Фестиваль української термінології (Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність" (Київ, 23–25 квітня 2013 р.) (2013)
Кравець Л. - "Коли епітет б’є стрілою у саму щонайглибшу суть" (Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Бибик С. П. Новий словник епітетів української мови. – К. : Грамота, 2012. – 488 с.) (2013)
Демська О. - Між освітою і самоосвітою (Космеда Т. А., Ляховин О. Б. Вступ до мовознавства в тестах. – Дрогобич : Коло, 2012. – 130 с.) (2013)
Єрмоленко С. - Українська мова в світі (Архангельская А. М., Левченко Е. П., Мокиенко В. М. Украинский язык: Учебное пособие по развитию речи. – СПб.: КАРО, 2013. – 336 с.), Коць Т. (2013)
Німчук В. - Репліка на репліку В. А. Широкова (2013)
Мойсієнко В. - В. В. Німчук у лінгвоукраїністиці (До 80-річчя з дня народження Василя Васильовича Німчука) (2013)
Городенська К. - Повертаймо до вжитку парний сполучник не так… як (2013)
Городенська К. - Не приводьте нічого у відповідність… (2013)
Городенська К. - Чи правильно відправляти / відправити? (2013)
Городенська К. - Відбувати, виїжджати, відходити, вирушати, але не відправлятися (2013)
Колібаба Л. - Здавання, а не здача в оренду… (2013)
Колібаба Л. - Чисельність партії, але кількість депутатів (2013)
Ріпей М. - Чи може у законі щось згадуватися? (2013)
Відомості про авторів (2013)
Чайка В. М. - Методологія дидактики як базовий інваріант теорії професійної освіти (2012)
Лєбєдєва Н. А. - Формування ціннісного ставлення студентів аграрних вищих навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності (2012)
Рутецький Р. В. - Комунікативна компетентність як сутнісна складова професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2012)
Іваньо Ю. Ю. - Технологія підготовки учнів 8–9 класів до вибору майбутньої професії типу "людина – художній образ": результати експерименту (2012)
Куца О. І. - Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів (2012)
Кравець В. П. - Шляхи формування ґендерно-фамілістичної компетентності майбутніх вчителів (2012)
Гоголь-Саврій М. В. - Гендерна культура класного керівника (2012)
Кізь О. Б. - Ґендерна ідентичність депривованого юнацтва як інтегративний психологічний феномен (2012)
Білоусова Л. І. - Критеріальний вибір системи комп’ютерно орієнтованого тестування навчальних досягнень, Колгатін О. Г. (2012)
Кодлюк Я. П. - Теоретичні підходи до аналізу технологічності підручника для початкової школи (2012)
Морська Л. І. - Міжкультурна комунікативна компетентність: навчальні аспекти (2012)
Терещук Д. Г. - Розробка критеріїв оцінювання стратегічної компетенції студентів в англомовному говорінні (2012)
Серняк О. М. - Колективна навчально-пізнавальнa діяльність як ефективний чинник успішного опанування іноземною мовою (2012)
Гуменчук А. Й. - Зміст і структура готовності до професійного іншомовного спілкування (2012)
Нестайко І. М. - Роль шкільного педагога у виховному процесі польської школи (2012)
Жук О. І. - Особливості діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю з реалізації ідей теорії дидактичного утилітаризму в США (2012)
Пшибиш-Заремба М. - Внутрісімейні стосунки та ставлення батьків, які проявляють освітню та виховну активність у сім’ї (2012)
Прусік А. - Батьківське ставлення через розуміння молодих людей (2012)
Войт О. І. - Місце та роль самостійної роботи студентів у вивченні фармацевтичних дисциплін в умовах кредитно-модульного навчання (2012)
Шеремет I. В. - Інноваційні підходи до формування здорового способу життя в умовах сучасної школи (2012)
Сидоренко В. - Переднє слово (2012)
Бєломєсяцев А. - Архітектура Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття: Теоретико-методологічні передумови та реалії архітектурної практики (2012)
Берендеев А. - Об Андрее Борисовиче Беломесяцеве (2012)
Дрофань Л. - Сходження до вершини: Про реставрацію Лаврської дзвіниці (2012)
Иванов С. - Средневековая теология и формирование научной парадигмы Нового времени (2012)
Кондель-Пермінова Н. - Головний архітектор Полтави ХХ століття: До сторіччя від дня народження Л. С. Вайнгорта (2012)
Кондель-Перминова Н. - Концепция духовного и культурного возрождения Полтавы (2012)
Кондратьєва М. - Перші фотографи: Загадка появи фотографії (2012)
Криволапов М. - Українська художня критика другої половини ХІХ - початку ХХ століття як активний рушій мистецького процесу (2012)
Михайлова Р. - Античність в сакральній архітектурі та живопису Галицько-Волинської Русі (2012)
Мусієнко Н. - Київське міське середовище як арт-простір (2012)
Оленев О. - Импрессионизм Мандельштама: Очная ставка с замыслом (2012)
Оленев О. - Якопо Селлайо vs. Анжело Полициано: Два варианта "Сказания об Орфее" (2012)
Пучков А. - Николай Иванович Брунов, архитектурологический компаративист: Очерк из истории архитектуроведения (2012)
Пучков А. - Олимпиец: Слово об архитекторе Ежове (2012)
Пучков А. - "Тектоника эллинов" Карла Бёттихера в "Пропилеях" Павла Леонтьева (2012)
Пучков А. - "Но горе тем, кто слышит, как в словах заигранные клавиши фальшивят": И. Ф. Анненский и Ю. А. Кулаковский (2012)
Ременяка О. - З історії художнього життя Житомирщини кінця ХІХ - середини ХХ століття (2012)
Савчук І. - Створення образів Одеси і Санкт-Петербурга офіційною пропагандою Російської імперії (2012)
Селівачов М. - Михайло Юліанович Брайчевський в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури: Спогади (2012)
Сіткарьова О. - До історії іконостасів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (2012)
Солов’яненко А. - Стильова специфіка оперної режисури на галицькій сцені: ХІХ - перша чверть ХХ століття (2012)
Стеф’юк Р. - Гуцульські панікадила - унікальне явище в царині сакрального образотворення (2012)
Сторчай О. - Юнацький щоденник "У серці Німеччині" та подорожній альбом рисунків Федора Ернста (2012)
Тыминский В. - Утопия как форма художественной интерпретации и конструирования современных архитектурно-градостроительных концепций (2012)
Чепелик О. - Щодо діалогу про перспективи мистецько-соціальної реконструкції (2012)
Наші автори (2012)
Титул, зміст (2012)
Черниш В. В. - Досягнення науки – у практику викладання іноземних мов: спільна науково-практична діяльність Київського національного лінгвістичного університету із школами України (2012)
Бориско Н. Ф. - Учебная автономия в школе – пути и возможности (2012)
Черниш В. В. - Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (2012)
Шастова І. В. - Психологічні передумови навчання техніки читання учнів шестирічного віку (2012)
Голуб І. Ю. - Використання стереотипів для формування соціокультурної компетентності студентів на заняттях з іноземної мови (2012)
Гурина Н. В. - Підсистема вправ для професійно орієнтованого навчання майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні (2012)
Гордєєва А. Й. - Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів (2012)
Бориско Н. Ф. - Немецкий язык в детском саду (2012)
Борецька Г. Е. - Фрагменти уроків з формування англомовної аудитивної компетенції в учнів старшої школи з використанням пісенного матеріалу, Сіжук Д. О. (2012)
Шахрайчук Т. Є. - Сценарій новорічного свята англійською мовою "Winter holidays in different countries", Чала Ю. М. (2012)
Лук’янець О. Г. - Методична розробка уроків англійської мови (2012)
Kiselov V. S. - Biomorphic SiC from peas and beans, Yukhymchyk V. A., Poludin V. I., Tryus M. P., Belyaev A. E. (2012)
Kavetskyy T. S. - Radiation/annealing-induced structural changes in GexAs40 xS60 glasses as revealed from high-energy synchrotron X-ray diffraction measurements, Tsmots V. M., Stepanov A. L. (2012)
Lytvyn P. M. - Mechanical scanning probe nanolithography: modeling and application, Lytvyn O. S., Dyachyns'ka O. M., Grytsenko K. P., Schrader S., Prokopenko I. V. (2012)
Kryuchyn A. A. - Perspectives for using technology of laser thermolithography, Lapchuk A. S., Bryts'kyi A. I., Kostyukevych S. O. (2012)
Luchenko A. I. - Structural properties, photoelectric and photoluminescent characteristics of nanostructured silicon, Melnichenko M. M., Svezhentsova K. V. (2012)
Makhniy V. P. - Properties of CdSe heterolayers obtained by isovalent substitution on CdTe substrates, Slyotov М. М., Tkachenko I. V., Slyotov А. М. (2012)
Tetyorkin V. V. - Photoluminescence studies of CdTe polycrystalline films, Sukach A. V., Stariy S. V., Boiko V. A. (2012)
Dan'ko V. A. - Photostimulated etching of germanium chalcogenide films, Indutnyi I. Z., Myn'ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukyanyuk M. V., Litvin O. S. (2012)
Sachenko A. V. - Resistance formation mechanisms for contacts and to n-AlN and n-GaN with a high dislocation density, Belyaev A. E., Boltovets N. S., Zhilyaev Yu. V., Kapitanchuk L. M., Klad'ko V. P., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Kuchuk A. V., Naumov A. V., Panteleev V. V., Sheremet V. N. (2012)
Mustafaeva S. N. - X-ray dosimetry of copper-doped CdGa2S4 single crystals, Asadov M. M., Guseinov D. T. (2012)
Bortchagovsky E. G. - Spectral-ellipsometric examining the films of gold nanoparticles on Si/SiO2 substrate, Lozovski V. Z., Mishakova T. O., Hingerl K. (2012)
Taqi A. - A theoretical model for exciton binding energies in rectangular and parabolic spherical finite quantum dots, Diouri J. (2012)
Ivanisik А. І. - Frequency-angular spectra of the stimulated Raman scattering parametric components under self-action, Isaenko O. Iu., Korotkov P. A. (2012)
Kopyshinsky A. V. - Laser-induced incandescence of silicon surface under 1064-nm excitation, Zelensky S. E., Gomon E. A., Rozouvan S. G., Kolesnik A. S. (2012)
Olenych I. B. - Electrical and photoelectrical properties of iodine modified porous silicon on silicon substrates (2012)
Kiselov V. S. - Mechanical properties of biomorphous ceramics, Borisov Yu. S., Tryus M., Vitusevich S. A., Pud S., Belyaev A. E. (2012)
Lozovski V. - The interaction between two nonpoint nanoparticles: Implementation to biology and medicine, Lysenko V., Piatnytsia V., Spivak M. (2012)
Штангрет А. М. - Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі слабких сигналів, Караїм М. М. (2015)
Малярчук І. І. - Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, Холод З. М. (2015)
Калиневич Г. М. - Обґрунтування структури механізму фінансового контролю в системі освіти (2015)
Базилюк В. Б. - Оцінка розвитку підприємств видавничо-поліграфічного комплексу регіону (2015)
Феш М. С. - Особливості впливу національного характеру на формування корпоративної культури підприємств, Запорожан Л. П., Циквас Х. Р. (2015)
Гомольська В. В. - Актуальні питання формування інформаційної економіки, Гнатюк Я. І. (2015)
Харечко В. М. - Про парадигми історії економіки (2015)
Мазій Н. Г. - Організаційно-економічні механізми формування бізнес-середовища в Україні (2015)
Шира Т. Б. - Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності (2015)
Струк Н. Р. - Логістичні витрати в аспекті ефективності системних формувань (2015)
Халіна О. В. - Моделювання підсистеми фінансової безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Жидецька Х. В. - До питань формування системи показників для визначення рівня соціально-трудової безпеки підприємства (2015)
Миклушка С. І. - Особливості процесів інвестування у видавничо-поліграфічну галузь (2015)
Реферати (2015)
Палига Є. М. - Пріоритетні напрями формування інфраструктурних інститутів розвитку регіонального видавничо-поліграфічного кластера, Базилюк В. Б. (2015)
Штангрет А. М. - Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства (2015)
Ніконенко У. М. - Роль країн Близького Сходу в формуванні світових цін на нафту (2015)
Безпалько І. Р. - Підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю як запорука процесу легалізації заробітної плати в Україні (2015)
Феш М. С. - Деякі аспекти перспектив розвитку ВПК України, Запорожан Л. П. (2015)
Караїм М. М. - Діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Халіна О. В. - Методичні засади оцінки рівня організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства (2015)
Хамула О. О. - Завдання та проблеми розвитку сфери електронної торгівлі в Україні як середовища функціонування системи реалізації книжкової продукції (2015)
Мандзіновська Х. О. - Формування інформаційної бази для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2015)
Королюк Н. Я. - Особливості формування та просування видавничого бренду (2015)
Кристиняк М. Б. - Оцінка ефективності функціонування малих промислових підприємств в Україні (2015)
Обертан Д. В. - Проблеми формування методологічних основ управління економічною безпекою підприємницьких структур (2015)
Реферати (2015)
Даниленко А. - Українська Біблія і Валуєвський циркуляр 1863 р. (2013)
Селігей П. - Типи багатослів’я в наукових текстах (2013)
Костусяк Н. - Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови (2013)
Личук М. - Синтаксично нечленовані речення в системі простого речення (2013)
Межов О. - Особливості ускладнення предметних компонентів просторовими значеннями в сучасній українській мові (2013)
Гарбарчук Т. - Динаміка гібридного словотворення в українській мові (на матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки) (2013)
Сюта Г. - Типологія і функції біблійних цитат в українській поетичній мові ХХ ст. (2013)
Сирко І. - Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд (2013)
Дядченко Г. - Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця ХХ — початку ХХІ століття) (2013)
Федорова Л. - Семантика і структура прикметникових метафор у текстах газетно-журнальної періодики (2013)
Колесник Н. - Онімний простір та онімне поле як категорії структурування об’єкта дослідження у фольклорній ономастиці (2013)
Тішечкіна К. - Особливості перекладу спільнокореневих сільськогосподарських термінів (2013)
Вербич С. - Нова праця з української ойконімії (Котович В. Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії). — Дрогобич: Пóсвіт, 2012. — 88 с.) (2013)
Добосевич У. - Добрилове Євангеліє 1164 року: повернення через століття (Добрилове Євангеліє 1164 року / Відп. ред. В. В. Німчук, упор. Ю. В. Осінчук. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012 (Серії: "Історія мови", "Пам’ятки української мови"). — 804 с.) (2013)
Краснова Л. - Не забуваймо про нашу армію (Ярослав Яремко. Нариси з історії української військової термінології. –2-ге вид. — Дрогобич: Посвіт, 2013. — 411 с.), Ткачук М. (2013)
Клименко Н. - Наукове кредо і творче довголіття В. С. Перебийніс (до 90-річчя з дня народження), Карпіловська Є. (2013)
Гриценко П. - Високий творчий злет ученого-мовознавця (2013)
Колібаба Л. - В ореолі наукової слави (до ювілею професора К. Г. Городенської), Фурса В. (2013)
Сергій Іванович Головащук 30.09.1922 — 24.06.2013 (2013)
Городенська К. - Котеджовий чи котеджний? (2013)
Городенська К. - Півтора літра, а не півтора літри (2013)
Городенська К. - Триває, а не іде (2013)
Городенська К. - УЄФА чи УЕФА? (2013)
Городенська К. - Що це за вживання від двохста до п’ятиста? (2013)
Городенська К. - Мінімум, як мінімум не для загальномовного вжитку (2013)
Городенська К. - По прибутті автобуса (2013)
Фурса В. - Хворіти на грип чи хворіти грипом? (2013)
Виправте (2013)
Відомості про авторів (2013)
Барановська В. М. - Методична система формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2012)
Удич З. І. - Підготовка майбутніх учителів до організації самовиховання учнів старших класів (2012)
Білинський А. М. - Творче освітньо-інформаційне середовище як чинник розвитку особистості вчителя (2012)
Тихолаз С. І. - Діалогізація педагогічної взаємодії як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного університету (2012)
Колодійчук Л. С. - Особливості проектування технічних дисциплін в агротехнічному навчальному закладі (2012)
Чайка В. М. - Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності (2012)
Кальба Я. Є. - Сім’я як осередок формування душевно-духовних потенцій дитини дошкільного віку (2012)
Писарчук О. Т. - Особливості формування освітньо-розвивального середовища дошкільних освітніх закладів (2012)
Греськова В. В. - Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки (2012)
Груць Г. М. - Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2012)
Михайлишин У. І. - Теоретичні передумови навчання ідіоматичного іншомовного діалогічного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2012)
Задорожна І. П. - Модель організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією (2012)
Червінко Є. О. - Вплив щільності скорочених записів майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу (2012)
Семенчук Ю. О. - Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів, Ничко О. Я. (2012)
Кравчук Л. В. - Особливості побудови шкільних навчальних планів та програм з іноземної мови у 1950–1960-ті роки (2012)
Лабінська Б. І. - Освітньо-організаційні передумови розвитку методики навчання іноземних мов у Західній Україні (друга половина XIX століття) (2012)
Фрейман М. - Розвиток професійної свідомості майбутніх учителів (2012)
Майовські Я. - Роль вчителя у мотивації учня до трудового навчання (2012)
Ольхувка П. - Місце і роль гімназій у системі освіти та профорієнтації в Польщі (2012)
Кічула М. Я. - . Сутність і критерії якості освіти в Польщі (2012)
Мельничук І. М. - Особливості викладання курсу "Історія української культури" iноземним студентам-медикам, Романишина Л. М., Яцишина О. В. (2012)
Мамус Г. М. - Використання персонального комп’ютера у процесі проектування та виготовлення виробів на уроках технологій, Бомок А. Я. (2012)
Курач М. С. - Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб виховання студентів – майбутніх вчителів технологій, Білосевич І. А. (2012)
Пастовенський А. В. - Особливості управлінського циклу в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2012)
Вербицька П. В. - Історико-педагогічний аналіз проблеми громадянського виховання особистості (2012)
Sachenko A. V. - Lateral multijunction photovoltaic cells, Kulish M. R., Sokolovskii I. O., Kostylyov V. P. (2013)
Korotyeyev V. V. - Peculiarities of THz-electromagnetic wave transmission through the GaN films under conditions of cyclotron and optical phonon transit-time resonances (2013)
Kavetskyy T. S. - Radiation-induced structural changes in chalcogenide glasses as revealed from Raman spectroscopy measurements (2013)
Brus V. V. - Photoelectrical analysis of n-TiO2/p-CdTe heterojunction solar cells, Maryanchuk P. D., Parfenyuk O. A., Vakhnyak N. D. (2013)
Savkina R. K. - Properties of the crystalline silicon strained via cavitation impact (2013)
Bletskan D. I. - Electron structure of the equilibrium and metastable phases in superionic Li2SiS3, Vakulchak V. V., Glukhov K. E., Mykaylо O. A. (2013)
Fadeyeva T. A. - Singular beams with transverse electric and transverse magnetic fields (2013)
Tetyorkin V. V. - Injection current and infrared photosensitivity in isotype p-PbTe/p-CdTe heterojunctions, Sukach A. V., Tkachuk A. I., Movchan S. P. (2013)
Kulish M. R. - Comparison of properties inherent to wave plates and Fresnel rhomb, Virko S. V. (2013)
Korotchenkov O. O. - Magnetic field-stimulated change of photovoltage in solar silicon crystals, Steblenko L. P., Podolyan A. O., Kalinichenko D. V., Tesel'ko P. O., Kravchenko V. M., Tkach N. V. (2013)
Bondar V. M. - Interband absorption and its relation to the electronic structure of Co-Cr solid solutions, Stashchuk V. S., Polianska O. P., Kudin V. G., Statsenko A. O. (2013)
Gaidar G. P. - Features of piezoresistance in heavily doped n-silicon crystals (2013)
Zorenko A. V. - A subharmonic mixer for the 220-325 GHz frequency range, Kolesnik N. V., Kritskaya T. V., Kudryk Ya. Ya., Marunenko Yu. V., Ryzhanovich L. P. (2013)
Nikolenko A. S. - Laser heating effect on Raman spectra of Si nanocrystals embedded into SiOx matrix (2013)
Sieryk M. M. - The influence of temperature on optical properties of merocyanine dye thin films, Doroshenko T. P., Grytsenko K. P., Navozenko O. M., Tolmachev O. I., Slominski Yu. L., Schrader S. (2013)
Гарматій О. В. - Медіаосвіта державних службовців як тренд сучасності (2015)
Гуманенко О. О. - Місце рецензії в історії наукової періодики (2015)
Зелінська Н. В. - Логічна культура медіапродукту: "риторичне запитання, яке потребує негайної відповіді" (2015)
Капраль І. І. - Електронні медіа як складова літературного процесу (на прикладі найпопулярніших сучасних українських літературних сайтів) (2015)
Копистинська І. М. - Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України, Гринівський Т. С. (2015)
Кулинич М. М. - Висвітлення політичної тематики на шпальтах часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" (2015)
Лозинський А.-Л. Р. - Автор, видавець, читач — проблема взаємодії у цифрову епоху (2015)
Михайлович О. П. - Формування конотації іншомовності у рекламних текстах як ефективний маніпулятивний прийом (2015)
Носко А. М. - Авторське редагування на етапі підготовки творів до перевидань (2015)
Обласова О. І. - Специфіка PR-технологій у державній політиці США часів "Нового курсу" (2015)
Погореловська І. О. - ISBN як базовий елемент сучасної системи книгорозповсюдження (2015)
Стадник О. В. - Біобібліографія як важливий об’єкт наукових досліджень Мирослава Бутрина (2015)
Тодорова О. В. - Передумови формування інноваційного PR-інструментарію (2015)
Тріщук О. В. - Робота редактора над образністю науково-інформаційного тексту (2015)
Фіголь Н. М. - Типологія електронних навчальних видань (2015)
Чекштуріна В. М. - Феноменологія рунічного знака як засобу комунікації (2015)
Черниш Н. І. - Теоретичні засади видання класичних творів (сучасне осмислення редакторської спадщини М. Бажана) (2015)
Реферати (2015)
Бессараб А. О. - Соціальнокомунікаційні заходи PocketBook щодо популяризації читання книг в Україні (2015)
Білограць Х. Р. - Особливості архітектоніки сучасних студентських друкованих періодичних видань (2015)
Воронка Г. В. - Гіпертекст як елемент мультимедійного довідкового видання (2015)
Гершун Г. О. - Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті (2015)
Грубич К. В. - Комунікаційні телевізійні технології шоу-програм (2015)
Дмитрів Л. Й. - Текстовий контент електронного навчального видання (2015)
Задворна К. В. - Політична комунікація крізь призму поглядів Брайана МакНейра (2015)
Кирилова О. В. - Сучасні тенденції розвитку індійської медійної системи (2015)
Левицька О. С. - Переклади творів Чарлза Діккенса в українському видавничому репертуарі (2015)
Листвак Г. Б. - Дослідження читання в Україні: результати і значення (2015)
Перепелиця А. О. - Естетичні ідеали в редакторській діяльності Павла Тичини (2015)
Савчук Г. М. - Видавнича діяльність української діаспори у США та Канаді до Першої світової війни (2015)
Свінціцька О. І. - Образ людини з особливими потребами в репрезентаціях житомирських інформаційно-новинних порталів: світоглядно-ціннісне та естетичне моделювання (2015)
Стадницька Ю. В. - Засоби активізації пізнавальних психічних процесів дитини-читача (на прикладі дитячої публіцистики 20–30-х рр. ХХ ст.) (2015)
Чекштуріна В. М. - Соціокомунікативний підхід до декодування сакрального контенту архаїчних знаків-символів (2015)
Шевченко В. Е. - Роль візуального стилю журналу для ідентифікації видання (2015)
Реферати (2015)
Сеньківський В. М. - Алгоритм імітаційної моделі оцінювання якості реалізації монтажних спусків, Піх І. В., Литовченко О. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (2015)
Хамула О. Г. - Інформаційна система "Скринінг-діагностика зорових функцій", Яців М. Р. (2015)
Петяк Ю. Ф. - Методика опитування експертів для виявлення факторів інформаційної безпеки мобільних пристроїв (2015)
Казьмірович Р. В. - Оцінка та підвищення надійності фотоелектричних захисних пристроїв одноножових паперорізальних машин, Казьмірович О. Р. (2015)
Логойда М. М. - Точність відтворення площі квадратного растрового елемента при дискретному формуванні (2015)
Коротка В. О. - Оптимізація технологічних параметрів трафаретного друку на оксо-біорозкладальних плівках, Базилюк К. Ф., Зацерковна Р. С. (2015)
Благодір О. Л. - Аналіз конфігурації поверхонь анілоксових валиків у коротких фарбодрукарських системах (2015)
Гавенко С. Ф. - Особливості екологічного маркування, Конюхов О. Д. (2015)
Шибанов В. В. - Термометричне дослідження світлочутливості фотополімеризаційно здатних матеріалів, Маршалок І. Й. (2015)
Широков О. В. - Вплив розплавів міді та свинцю на фізико-механічні властивості високоміцних нержавіючих сталей, Широков В. В., Шахбазов Я. О., Дацій О. І. (2015)
Перів М. В. - Z-scan дослідження нанокомпозитiв срібла (2015)
Огірко І. В. - Жорсткі і м’які математичні моделі та їх застосування, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2015)
Реферати (2015)
Нестеренко В. В. - Модель професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти в системі заочного навчання (2012)
Онишків З. М. - Стан готовності майбутніх учителів до роботи в сільській початковій школі (2012)
Ковтонюк М. М. - Проблема фундаменталізації професійної освіти майбутнього вчителя математики (2012)
Шукатка О. В. - Компоненти та рівні здоров’язбережувальної компетентності майбутніх економістів у контексті моделі її формування на засадах аксікології (2012)
Сопівник Р. В. - Методологічні засади виховання лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу (2012)
Дудікова Л. В. - Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх лікарів в умовах глобалізації (2012)
Лучкевич В. В. - Вплив дидактичних праць Я. А. Коменського на розвиток шкільництва України в XVII–XIX століттях (2012)
Барна Л. С. - Особливості підготовки вчителів біології у вищих навчальних закладах України (1944–1946 рр. ) (2012)
Кобрій О. М. - Особливості формування змісту педагогічних дисциплін у вищій школі в другій половині XX – на початку XXI століття (2012)
Федорищак Р. Л. - Культурно-просвітницька діяльність Мирона Кордуби наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Пахолок Р. І. - Реформа богословської освіти в Галичині (1929–1944 рр. ) (2012)
Кравець В. П. - Актуальні проблеми сексуальної освіти учнівської молоді (2012)
Бутурлим Т. І. - Понятійно-сутнісні аспекти ґендерної культури особистості (2012)
Трухан М. А. - Сутність та особливості професійних конфліктів у соціально-педагогічному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Павелко В. В. - Моделювання як важлива умова забезпечення розуміння молодшими школярами логіки розв’язування математичних задач (2012)
Назарко І. С. - Методика організації дослідницької діяльності студентів-технологів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу "Фізична і колоїдна хімія" (2012)
Нацюк М. Б. - Проблема формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у контексті сучасних досліджень (2012)
Олійник І. Д. - . Розвиток навичок читання: активізація фонових знань (2012)
Ольхувка П. - Погляди випускників гімназій стосовно професійної орієнтації вибору післягімназійної освіти в Польщі (2012)
Гречин І. М. - Просвітницька робота позашкільних установ з підготовки учнівської молоді до батьківства у Німеччині (2012)
Сулим Н. В. - Організаційні аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великої Британії (2012)
Тадеєва Т. В. - Педагогічна феноменологія в генезисі і розвитку теорії самодетермінації Дісі-Раяна (2012)
Чирва А. С. - Пріоритетні завдання інтернаціоналізації змісту вищої освіти Канади в контексті сучасних інституційних стратегій (2012)
Боднар О. С. - Планування аналітико-експертних процедур у шкільному менеджменті (2012)
Вовк М. В. - Проблема вдосконалення музичної діяльності молодших школярів на матеріалі колективного інструментального виконавства (2012)
Батрин Н. В. - Проблема підвищення мотивації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (2012)
Соколюк О. В. - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства, Дуда О. В. (2012)
Сеньківський В. М. - Структурно-функціональна модель інформаційної технології прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків, Піх І. В., Голубник Т. С., Калиній І. В. (2015)
Казьмірович Р. В. - Навчально-лабораторний комплекс розподіленої ієрархічної автоматизованої системи керування (АСК) поліграфічними процесами, Казьмірович О. Р. (2015)
Хамула О. Г. - Побудова математичної моделі ієрархії факторів впливу на якість проектування електронних видань для дітей з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2015)
Гілета І. В. - Архітектурні аспекти аналізу якості електронних видань (2015)
Пилип’юк В. В. - Визначення ключових точок у HDR-зображеннях, Цімер О. Б. (2015)
Гавриш Б. М. - Сучасний стан методів та засобів контролювання додрукарських процесів, Ющик О. В. (2015)
Луцків М. М. - Синтез дискретного растрового перетворення для квадратних елементів нерегулярної структури, Логойда М. М. (2015)
Репета В. Б. - Оцінювання якості друкарських відбитків засобами нечіткої логіки, Ривак П. М., Сеньківський В. М. (2015)
Петрик П. Б. - Технологічні особливості висушування аромовідбитків у рулонному офсетному друці (2015)
Вакуліч Д. А. - Вплив поліграфічної фольги на ефективність тактильного сприйняття шрифту Брайля при нанесенні його конгревним тисненням, Базилюк К. Ф., Маїк В. З. (2015)
Киричок Т. Ю. - Розв’язання багатокритеріальної задачі вибору раціонального напряму підвищення зносостійкості банкнот української гривні (2015)
Благодір О. Л. - Систематизація технологій виготовлення етикетково-пакувальної продукції в Україні, Розум Т. В., Сокол О. П. (2015)
Коротка В. О. - Дослідження мікрогеометричних параметрів поверхні оксо-біорозкладальних плівок, Зацерковна Р. С. (2015)
Павлова Ю. О. - Математичні моделі в аналізі рухової активності молоді, Зікрач Д. Ю. (2015)
Гуртовий О. Г. - Особливості уточненого розв’язку задачі про напружений стан балки з повздовжньою тріщиною, Жук Д. В., Угрин Л. С. (2015)
Реферати (2015)
Ярко М. І. - Онтологія знання та епістемологія світу музики: знаннєві орієнтири сучасного теоретичного музикознавства (2011)
Кушлик Н. І. - Тематика музикознавчих студій отця Порфирія Бажанського (2011)
Гайдук В. М. - Історія становлення та розвитку хорового мистецтва Закарпаття в ХІХ – ХХ столітті (2011)
Репка Б. Д. - Роль культурно-просвітницьких організацій у становленні та розвитку вокального мистецтва в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Кдирова І. О. - Музичне мистецтво національних меншин України за роки незалежності (2011)
Тихий С. В. - Історичне значення праці Івана Левицького "Основи теорії музики" (2011)
Величко О. Б. - Ніколо Паганіні – віртуоз-новатор доби романтизму (2011)
Ван Сі - Еволюція опосередкувань образів Китаю у європейській музичній традиції (2011)
Комар А. М. - Інноваційні ансамблеві поєднання в музичній культурі Прикаспійських та Середньоазіатських країн колишнього СРСР (2011)
Муляр П. М. - Про двоїстість виконавських стильових установок (2011)
Чупашко І. П. - Диригентсько-хорова діяльність Володимира Василевича у 40-50-их роках ХХ століття (2011)
Жишкович М. А. - Михайло Голинський на сцені харківської опери (до питання творчих контактів) (2011)
Калин Р. Й. - Творчість Юрія Мазурка на перехресті методичних та виконавських вокальних традицій (2011)
Ященко І. А. - Основні принципи раціонального підбору аплікатури на баяні (2011)
Сташевський А. Я. - Художньо-виражальні можливості концертного баяна на тлі музичного інструментарію (2011)
Сулій Н. Р. - Українська церковна пісня як чинник формування християнського світогляду молоді (на матеріалі Господніх пісень Львівського "Богогласника" 1850 р.б.) (2011)
Матійчин І. М. - Отець Лев Джулинський в історії розвитку української духовної пісні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Лазуркевич Т. М. - Сучасна інтеграція харківської бандури як один з факторів розвитку академічного кобзарського мистецтва України (2011)
Коваль М. О. - Виконавська семантика російсько-українського романсу (2011)
Смоляк О. С. - Традиційне народне інструментальне виконавство Західного Поділля в 50–60-их роках ХХ століття (2011)
Драган М. Т. - Вплив концертно-виконавської та педагогічної діяльності Ференца Ліста на українське фортепіанне мистецтво (2011)
Легкун О. Г. - Постаті музичної культури Південно-Західної Волині першої третини ХХ століття (2011)
Горак Я. Р. - Із рукописних матеріалів Володимира Садовського (2011)
Ванюга Л. С. - Акторські та режисерські новації Ярослава Геляса в драмі "Украдене щастя" Івана Франка на сцені Тернопільського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (2011)
Кусяк І. О. - Процес формування українського професійного театру ХХ століття через призму творчості Ярослава Геляса (2011)
Бабинська Г. В. - Сучасна українська драматургія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: реальність чи віртуальність (2011)
Осадчук Т. Р. - Феномен творчості Федора Стригуна (2011)
Савельєва М. П. - Проблема сценізації епосу: шляхи творчої трансформації (2011)
Смоляк П. О. - Аматорське театральне мистецтво Тернопільщини першої третини ХХ століття (на матеріалі драматичного гуртка с. Настасів Тернопільського повіту) (2011)
Грищенко В. В. - Портретний жанр в дизайні плаката (2011)
Волянюк Н. М. - Образотворче мистецтво та ремісничі осередки Тернопільщини в контексті художньо-культурного розвитку (2011)
Янчук Ю. Я. - Особливості графічного мистецтва Ростислава Глувка (2011)
Вольська С. О. - Західноподільське кахлярство кінця XIX–XX століть (2011)
Квич Л. М. - Культ Зарваницької Богоматері в богословській і художній літературі (2011)
Дзюба М. А. - Мистецькі напрями творчості художників Самбірщини ХХ–ХХІ століть (2011)
Слободян О. О. - Кутське гончарство кінця ХІХ–ХХ століття (2011)
Панфілова О. Г. - Джозеф Саундерс: штрихи до славного імені (2011)
Нетриб’як М. М. - Проблеми розвитку сучасних українських храмів (2011)
Тихонюк О. В. - Сюжетно-жанрові зображення в українській витинанці кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Тивонюк Б. О. - Іконописна та позолотна майстерні Почаївської Свято-Успенської Лаври у 20-их–30-их роках ХХ століття (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2013)
Устименко О. М. - Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (2013)
Богушевич Н. В. - Комплекс вправ для формування потенційного словника в учнів основної і старшої школи, Сорока В. В. (2013)
Шастова І. В. - Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою (2013)
Майєр Н. В. - Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів (2013)
Курило Л. В. - Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2013)
Британ Ю. В. - Підсистема вправ для формування у майбутніх викладачів англомовної професійно орієнтованої читацької компетенції засобами Інтернет-ресурсів (2013)
Коваль Т. І. - Використання сучасних електронних навчальних платформ у підготовці фахівців з вищою освітою (2013)
Коваленко Ю. В. - Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови, Устименко О. М. (2013)
Кліванська О. В. - Ігрові вправи для формування німецькомовної лінгвістичної компетентності старшокласників, Сажко Л. А. (2013)
Свердлова Т. Г. - Рефлексивний аналіз процесу викладання японської мови як засіб підвищення його ефективності (2013)
Дубровський К. І. - Урок французької мови у 3 класі спеціалізованої школи на тему ”La Jungle” (2013)
Осипенко К. Л. - Урок англійської мови у 9 класі на тему "Our Fragile Planet" (2013)
Король Д. - Урок французької мови в 11 класі загальноосвітньої школи на тему "Si on chantait?" (2013)
Гретчин О. В. - Сонати для скрипки соло І. Є. Хандошкіна в контексті української культурної традиції (2011)
Горак Я. Р. - Вокально-виконавська та диригентська діяльність Володимира Садовського (2011)
Басса О. М. - Камерно-вокальна творчість західноукраїнських композиторів першої третини ХХ століття в аспекті проблеми мотивації (2011)
Андрієвська В. В. - Камерно-інструментальні ансамблі Василя Витвицького 40-х років ХХ століття (2011)
Назар-Шевчук Л. Й. - Світські моделі онтологізму в музиці Василя Барвінського (2011)
Созанський Й. Й. - Національні традиції в симфонічній музиці композиторів української діаспори ХХ століття (2011)
Борецький В. Я. - Національні джерела сучасного естетичного концепту української кларнетової музики (2011)
Тихий С. В. - Рухомо-транспонуючі ладові структури в інструментальній музиці Мирослава Скорика (2011)
Чупашко І. П. - Олександр Геринович: штрихи до творчого портрета (2011)
Горбачевська Я. П. - Ідеї автентизму в теоретичній думці та виконавській практиці ХХ століття (на матеріалі творів для струнних соло) (2011)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація як основа музично-виконавської творчості (2011)
Майчик О. І. - Жанрово-стильові прочитання поезії Б.-І. Антонича та Т. Шевченка у вокальних ансамблях І. Майчика (2011)
Паламар С. І. - Співпраця з концертмейстером як домінантний етап на шляху підготовки вокаліста до концертного виступу (2011)
Дутчак В. Г. - Cпецифіка розвитку бандурного мистецтва в Німеччині впродовж ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Скрипка Х. В. - Святкування 1000-річчя хрещення Руси-України у Великобританії (2011)
Филипчук М. С. - Особливості використання свінгу у творах джазової музики (2011)
Стебельська О. С. - Концертне життя Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Цигилик О. І. - Методика роботи Богдана Іваноньківа зі студентським камерним хором інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011)
Бермес І. Л. - Прикмети української народної пісні "Не бий мене, мужу, вночі" в хоровому опрацюванні Миколи Колесси (2011)
Смоляк О. С. - Мобільні елементи в традиційних народних колядках і щедрівках Східного Опілля (на матеріалі пісень із сіл Мужилів, Носів, Новосілка, Завалів Підгаєцького району Тернопільської області) (2011)
Мартинова Н. І. - Тенденції урбанізму в фортепіанній музиці Еріка Саті та представників "французької шістки" (2011)
Драган А. М. - Вияв європейської традиції в музичному мистецтві Швейцарії на прикладі камерно-інструментальної творчості Гайнца Голіґера (2011)
Вар’янко О. І. - Труба в системі інструментальних жанрів європейської музики XVII – першої половини XVIIІ століть (2011)
Бабак І. В. - Проблема гри а prima vista у творах Фридеріка Шопена (2011)
Галонська О. І. - Режисер Януарій Бортник та шляхи становлення української музичної комедії (2011)
Кусяк І. О. - Творча діяльність видатного українського театрального діяча А. В. Бобровського (2011)
Крипчук М. В. - Проблеми створення масового театралізованого видовища (принципи художнього оформлення) (2011)
Кукуруза Н. В. - Інсценізації національної класики на сценах українських театрів у контексті сучасної масової культури (2011)
Смоляк П. О. - До історії становлення та діяльності аматорського театрального гуртка в м. Борщеві Тернопільської області (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) (2011)
Теслюк І. С. - Особливості трактування фольклорної тематики у вітчизняних тиражованих вибійках (2011)
Шулик А. Г. - Художньо-педагогічна діяльність митців-графіків Кам’янеччини у ХХ столітті (2011)
Шпільчак У. В. - Моделювання художнього образу міського середовища (2011)
Урсу Н. О. - Православні храми Хмельниччини, Березіна І. В. (2011)
Прищенко С. В. - Геометричний стиль у рекламному дизайні (2011)
Антонович Є. А. - Дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти (2011)
Маркович М. Й. - Вплив електрики на розвиток дизайнерських світильників ХХ століття (2011)
Пацалюк І. І. - Залучення цінностей етнокультури у навчально-виховну діяльність вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Швед М. І. - Роль акварельного малярства у розвитку творчих здібностей учнів (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2013)
Устименко О. М. - Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження) (2013)
Гордєєва А. Й. - Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам’яті, Кулик С. Й. (2013)
Квасова О. Г. - Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі (2013)
Вікович Р. І. - Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі (2013)
Підько Л. В. - Методична розробка як сучасний засіб навчання студентів мовних спеціальностей (2013)
Соломко З. К. - Комп’ютерні вправи для формування та вдосконалення німецькомовної рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи (2013)
Левченко Т. І. - Актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови (2013)
Николаева С. Ю. - Технология "Портфолио” в высшем профессиональном образовании (2013)
Коваленко Ю. В. - Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу школи з поглибленим вивченням англійської мови (продовження), Устименко О. М. (2013)
Мельник Є. Ю. - Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь студентів у сфері культурознавчого туризму (2013)
Малюх А. О. - Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованості франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Майєр Н. В. (2013)
Койдан Н. М. - Методична розробка інтегрованого уроку "Англійська мова – Інформатика" (2013)
Титул, зміст (2013)
Скляренко Н. К. - Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу, Устименко О. М. (2013)
Майєр Н. В. - Вимоги до сучасного викладача іноземних мов вищого навчального закладу (2013)
Сушко М. О. - Навчання граматики майбутніх учителів китайської мови (на матеріалі загального запитання) (2013)
Зайцева І. В. - Вправи для навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2013)
Сень Т. О. - Multimedia in Education and in Language Teaching: UK and American Experience, Джуган І. Л. (2013)
Квасова О. Г. - Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного і писемного мовлення (2013)
Харченко Г. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови засобами фразеології, Дем’янова Ю. (2013)
Козло І. В. - Практичне заняття з французької мови на тему "Мистецтво. Живопис" для студентів 3 курсу мовних спеціальностей, Шерстюк О. М. (2013)
Кузьменко Ю. В. - Урок англійської мови на тему ”Main Сities and Places of Interest in Ukraine” для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Андрущенко О. С. (2013)
Горак Я. Р. - Про музичну бібліотеку Володимира Садовського (2014)
Легкун О. Г. - Шкільна музична освіта Кременеччини в контексті розвитку музичної культури Волині 20–30-х років ХХ століття (2014)
Молчко У. Б. - Композиторська спадщина Остапа Бобикевича у сучасних навчально-методичних виданнях (2014)
Німилович О. М. - Співочо-диригентська діяльність Романа Прокоповича-Орленка (до 130-річчя від дня народження митця) (2014)
Філоненко Л. П. - Музично-громадська діяльність дрогобицького митця Теодора Барнича (2014)
Чорнобай М. Ю. - Національно-представницька функція фортепіанного виконавства в осередках української діаспори міжвоєнного періоду (2014)
Місько Г. С. - Дослідження обрядового фольклору Західного Поділля та його використання у творах західноукраїнських композиторів (2014)
Дражниця О. Л. - Відображення концертної діяльності єврейського музичного товариства у Львові (1919–1924) у публікаціях газети "Chwila" (2014)
Мацієвська Т. М. - Світська хорова творчість Максима Копка (2014)
Брухаль І. Г. - Ансамбль цимбалістів як представник українського народного виконавства (2014)
Гринчук І. П. - Гойсак В. Ю. Духове виконавство Тернопільщини у першій половині ХХ століття (2014)
Смоляк О. С. - Гастролі української республіканської капели за кордоном у 1919–1920 роках (за матеріалами "Спогадів..." Миколи Чайковського) (2014)
Чергєєв А. А. - Музична культура Криму ХХ століття: регіональний аспект дослідження (2014)
Шатковська І. С. - Французька література як галузь поглибленого пізнання творчої особистості П. І. Чайковського (2014)
Губ’як Д. В. - Бандура харківського типу у контексті вдосконалення конструкції інструмента (2014)
Король О. М. - Особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ століття (2014)
Салій С. І. - Салій В. С. Елементи музично-театральної діяльності в естетичному вихованні підлітків (2014)
Білозуб Л. М. - Національний аспект українського музичного мистецтва (2014)
Сємикін В. Г. - Формування драматургічних принципів одночастинної фортепіанної сонати в творчості композиторів-романтиків (2014)
Кілібарда А. С. - Твори Ф. Шопена в ракурсі інтерпретаційних потреб сучасного фортепіанного виконавства (2014)
Маловічко С. М. - Особливості фахової підготовки музикантів-педагогів на Тернопільщині кінця ХХ – початку ХХІ століття (на матеріалі діяльності факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) (2014)
Камінська М. М. - Історичний аналіз проблем вокального виховання у Львівській державній хоровій школі та народній хоровій капелі хлопчиків та чоловіків "Дударик" (2014)
Швидків М. Л. - Художня виразність мовлення як основа оволодіння технікою співу (2014)
Вишневська С. В. - Особливості традиційних форм хорового виконавства та їх вплив на бандурне мистецтво (2014)
Цмур І. І. - З історії виникнення та становлення церковного хорового співу в Україні як чинника формування музичного професіоналізму (2014)
Карась Г. В. - Соціологічні аспекти музичної культури української діаспори (2014)
Кіндратюк Б. Д. - Образи дзвонів і дзвонінь у хорових творах a cappella українських композиторів (2014)
Стрижиборода П. В. - Конкурсно-фестивальне середовище та його психологічний вплив на музиканта-виконавця (2014)
Миленька Г. Д. - Теорія сценічного мистецтва Г. Е. Лессінга: дослідницький досвід ХІХ–ХХІ століття (2014)
Смоляк П. О. - Вертепна драма як складова українського театрального мистецтва (2014)
Бувалець О. О. - Театралізація як арт-практика у фольклорній святковій дії (2014)
Палумбо де Віво І. М. - Відомі майстри декоративно-прикладного мистецтва Гуцульщини у творах заслуженого художника України М. Варенні (2014)
Ярова В. С. - Ліногравюра в мистецтві Харкова 1910-х років (2014)
Бакович О. П. - Майстри сакрального образотворчого мистецтва Західного Поділля другої половини XVIII століття (2014)
Тютюнник І. С. - Функціонування авторської вибійчаної тканини у вітчизняному культурному просторі початку ХХІ століття (2014)
Колпакова Н. Я. - Принципи побудови житійних циклів св. Георгія в галицькому іконописі (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2013)
Ніколаєва С. Ю. - Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність (2013)
Олійник Т. О. - Особливості формування навчально-стратегічної компетентності (2013)
Ярошенко О. В. - Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу (2013)
Курило Л. В. - Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови (2013)
Бутева В. Є. - Етапи формування стратегічної компетенції у процесі навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого читання (2013)
Гутник В. М. - Вправи для формування фонетичної компетенції у комунікативному вступному корективному курсі (2013)
Мельник Є. Ю. - L’expérience française de faire aimer l’opéra aux jeunes (2013)
Андрєєва Н. - Практичне заняття з англійської мови на тему "Art of conversation” (2013)
Ціпан Т. С. - Практичне заняття з англійської мови на тему "Extraordinary weather” (2013)
Гончар Н. В. - Інтегрований урок у 8 класі (музика і французька мова) , Систалюк Р. П. (2013)
Молчанова Т. О. - Міра і пропорційність виконавського тандему "піаніст-концертмейстер-соліст" (2014)
Обух Л. В. - Роль засобів масової інформації в музично-освітніх процесах української західної діаспори (2014)
Горак Я. Р. - До характеристики Львівського періоду (1922–1940) діяльності Володимира Садовського (2014)
Жишкович М. А. - Вокально-педагогічна спадщина О. Карпатського та її значення для розвитку Львівської вокальної школи середини ХХ століття (2014)
Мацієвська Т. М. - "Ніч Вифлиємська" Максима Копка в контексті розвитку його музично-театральної творчості (2014)
Мазур І. В. - Діяльність етнографічної комісії ВУАН у контексті дослідження народнопісенної спадщини українського народу у 20-х роках ХХ століття (2014)
Цзен Тао. - Камерно-вокальні твори композиторів Росії на поетичні тексти Стародавнього Китаю у професійному перекладі (2014)
Стельмащук З. М. - Творча діяльність народно-інструментальних оркестрових колективів Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Матійчин І. М. - Паралітургійна спрямованість василіянської пісенності (2014)
Данканич Г. М. - Вокально-виконавська діяльність Андрія Алексика у контексті культурних взаємин між Україною та Росією у другій половині ХХ століття (2014)
Хіль О. М. - Фортепіанні концерти Дмитра Шостаковича № 1, № 2 у наслідуванні практики концертного жанру Петра Чайковського (2014)
Бобечко О. Ю. - Становлення професійної бандурної освіти в контексті її фемінізації (2014)
Борецький В. Я. - Шляхи розвитку тембрального звукообразу кларнета у творчості українських композиторів впродовж ХХ століття (2014)
Чигер О. О. - Соціокультурна місія українських співаків діаспори у Шевченківських святкуваннях першої половини ХХ століття (за матеріалами празького архіву) (2014)
Назар-Шевчук Л. Й. - Поетикальні обрії жанру кларнетово-віолончельного фортепіанного тріо Є. Станковича "Квітучий сад ... і яблука, що падають у воду", Пришляк А. Р. (2014)
Левицький О. Г. - Діяльність польських диригентів у Львові впродовж ХІХ століття в контексті становлення галицької диригентської школи (2014)
Хай М. Й. - Структура кобзарсько-лірницьких товариств: цеховий статут і цехове argo, етнопедагогічні засади і реконструкція (2014)
Созанський Й. Й. - Жанрова палітра симфонічної музики композиторів української діаспори (2014)
Ван Ї. - Українські майстри вокального мистецтва в Китаї (про незабутні гастролі видатного українського співака Бориса Гмирі) (2014)
Сун Яньінь. - Здобутки китайських співаків у Міжнародному конкурсі оперних співаків ВВС в Кардиффі "Кардиффські голоси" або "Співак світу" (2014)
Величко О. Б. - "Досвід ґрунтовної скрипкової школи" Леопольда Моцарта у дзеркалі епохи Просвітництва (2014)
Смоляк О. С. - Збірник Йосифа Роздольського-Станіслава Людкевича "Галицько-руські народні мелодії" та його оцінка українськими вченими (2014)
Сільченко Т. І. - Важливість імпровізованої ляльки для майбутнього актора-лялькаря (2014)
Крипчук М. В. - Особливості символічної образності масового театру доби Просвітництва (2014)
Смоляк П. О. - Театральна діяльність осередку товариства "Просвіта" села Біла Тернопільського повіту у першій третині ХХ століття (2014)
Сидор М. Б. - Сакралізація внутрішнього середовища та навколишнього простору галицьких придорожніх каплиць як складова вираження їх духовної сутності (2014)
Матоліч І. Я. - Мистецтвознавча освіта у вищих навчальних закладах України (2014)
Волянюк Н. М. - Художні особливості колориту вишивки на жіночих сорочках північних районів Тернопільської області ХХ століття (2014)
Волошенко В. О. - Використання художнього металу в інтер’єрах громадських будівель міста Києва другої половини ХХ століття, Волошенко О. М. (2014)
Вольська С. О. - Народна тематика у творчості художників Тернопільського фарфорового заводу (2014)
Маркович М. Й. - Переваги світлодіодної технології в галузі освітлення (2014)
Автори номера (2014)
Андрущенко В. П. - Философско-психологические проблемы методологии познания психики, Яценко Т. С. (2012)
Максименко С. Д. - Становлення глибинної психології в Україні: розвиток психодинамічної теорії (2012)
Глузман О. В. - Науково-дослідна діяльність академіка НАПН України Т. С. Яценко в Кримському гуманітарному університеті (2012)
Андрущенко В. П. - Философский взгляд на проблемы развития психологии (2012)
Бондар В. І. - Критичне мислення суб’єктів наукової й практичної діяльності (2012)
Усатенко О. М. - Результати VІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару "Теоретичні та методологічні засади практичної психології: діагностика і корекція в їх єдності" (1–3 жовтня 2011 р., м. Ялта) (2012)
Аврамченко С. М. - Сучасні психоаналітичні дослідження проблеми нарцисизму (2012)
Богдан Т. В. - Діагностика і корекція в різних теоретичних підходах до психодрами (2012)
Гопка Ю. В. - Дезінтеграція та інтеграція психіки, Супруненко Я. В. (2012)
Педченко О. В. - Вияв інтеграційно-дезінтеграційних процесів в релігійній вірі, Калашник І. В. (2012)
Ставицька С. О. - Теоретико-методологічний та методичний інструментарій дослідження духовної самосвідомості особистості (2012)
Стасько О. Г. - Взаємозв’язок умовних цінностей суб’єкта з психологічними захистами (2012)
Царькова О. В. - "Почуття провини" у психоаналізі та екзистенціальній психотерапії (2012)
Байназарова А. З. - Діагностико-корекційні можливості неавторського малюнку у глибинному пізнанні (2012)
Бекетова К. С. - Диагностико-коррекционные возможности татуировки (2012)
Богуславська М. О. - Психодіагностична та психокорекційна спроможність казки (2012)
Вороновська Л. О. - Особливості використання методів пізнання психіки у процесі АСПН (2012)
Горобець Т. В. - Прояви суб’єктивної інтеграції психіки особистості у процесі групової психокорекції за методом АСПН, Нечипоренко О. В. (2012)
Гриньова Н. В. - Роль психокорекційного діалогу в психоаналітичній інтерпретації комплексу тематичних психомалюнків (2012)
Дроздова Д. С. - Інтерпретація архетипної символіки у діагностико-корекційному процесі АСПН (2012)
Карпенко Є. В. - Епістеміологічні джерела дослідження механізмів психологічного захисту (2012)
Лифар Н. Л. - До проблеми об’єктних відношень в психології (2012)
Магдич О. В. - Особливості пізнання принципу задоволення та принципу реальності в їх взаємозв’язках (2012)
Максименко О. Г. - Внутрішня депривація та її діагностика (2012)
Поляничко О. М. - Адекватність пізнання об’єктивної реальності психічного в процесі активного соціально- психологічного навчання (2012)
Приймачок В. О. - Дослідження взаємозв’язку агресії та страху методом активного соціально-психологічного навчання (2012)
Святка О. О. - Проблема пізнання і врахування опорів в роботі з неавторським малюнком (2012)
Усатенко О. М. - Психодинамічна методологія як необхідна передумова психодіагностики дисфункцій психіки (2012)
Харенко С. Г. - Проблеми глибинної психокорекції підлітків (2012)
Яценко Т. С. - Архетипність релігійної символіки в психомалюнках та зображувальному мистецтві, Педченко О. В., Маїк М. С. (2012)
Біла О. Г. - АСПН як метод психокорекції та наукового дослідження у порівнянні з традиційним підходом до експерименту (2012)
Богданова Н. Н. - Самосознание как предпосылка эффективности процесса АСПО (2012)
Бруннер Е. Ю. - К вопросу методологи и диагностики внимания и автоматизации обработки даннях корректурной пробы на основе офтальмологических колец Е. Ландольта (2012)
Драгола Л. В. - Використання метафори в діагностико-корекційному процесі АСПН (2012)
Дударенко І. С. - Диагностика суджений субъекта как путь познания его психической реальности (2012)
Магдич О. В. - Позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція в контексті гармонізації принципу задоволення та принципу реальності суб’єкта (психодинамічний підхід) (2012)
Магур Л. М. - Особливості динаміки особистісної рефлексії суб’єкта в психокорекційних групах за методом активного соціально-психологічного навчання, Бутенко О. П. (2012)
Овчаренко О. В. - Єдність діагностики та корекції в процесі пізнання глибинних цінностей суб’єкта (2012)
Святенко Ю. О. - Пізнання регресії сиблінгів засобами глибинної корекції (2012)
Сепчева З. С. - Активное социально-психологическое обучение и его результативность, Поляничко О. М., Царькова О. В. (2012)
Стасько О. Г. - Психічне здоров’я суб’єкта у контексті глибинно-психологічної корекції, Бондаревська Л. Л., Франчук О. Ю. (2012)
Стромило А. П. - Діагностика та корекція насильства над неповнолітніми (2012)
Яценко Т. С. - Діагностика в процесі метафоричної самопрезентації учасників АСПН з використанням архетипу тіста, Галушко Л. Я. (2012)
Андрєєв О. С. - Модель освіти на основі інтегративного системно-процесуального підходу (2012)
Білуха Т. І. - Нівелювання дисфункцій особистості та регресивних тенденцій психіки в процесі психокорекції майбутнього психолога-практика (2012)
Волошина В. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх психологів за спеціалізацією "психолог-консультант" та "психолог-тренер" (2012)
Генега А. І. - Аналіз проблеми вивчення емпатії у психологічній літературі та її роль у професійному становленні психолога-практика (2012)
Григорова И. Р. - Метод активного социально-психологического обучения и его глубинно-коррекционые возможности (2012)
Дметерко Н. В. - Рефлексивне мислення та його розвиток у процесі АСПН (2012)
Кутішенко В. П. - До проблеми духовного розвитку психотерапевта (2012)
Мелоян А. Е. - Психологічні особливості розвитку професійної компетентності у студентів- психологів, Дубинець О. В. (2012)
Солодухова Л. В. - Емпатійність психолога та її вивчення в процесі АСПН (2012)
Солодухова О. Г. - До питання організації психологічного супроводу студентів у навчальному процесі ВУЗУ (2012)
Сухоставська Л. О. - Сутність і структура професіоналізму та професійної компетентності психолога (2012)
Шайда А. Г. - Психофизиологические аспекты становлення профессионального мышления будущих учителей (2012)
Ярошенко В. С. - Бар’єри особистісної психокорекції майбутнього практичного психолога (2012)
Бугерко Я. М. - Рефлексивна психодіагностика як позиційний метод рефлепрактики (2012)
Власова Т. В. - Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, Миляева М. В., Королев Л. М., Суровцева Т. Н. (2012)
Генералова О. М. - Самооцінка та самоставлення наркозалежних (2012)
Герман Н. І. - Вплив музики на особистість, Панченко В. В. (2012)
Євтушенко І. В. - Вираження архетипів в культурі (2012)
Єгорова О. Б. - Гендерні відмінності в емоційних та поведінкових порушеннях у підлітків–представників молодіжних субкультур, Калмикова О. О. (2012)
Запорожченко О. В. - Психотерапевтичні аспекти у вченні сучасного індійського містика Бхагавана Шрі Раджніша (Ошо) (2012)
Камінська А. М. - Оптимізація взаємовідносин батьків з дітьми шляхом психокорекції за методом АСПН, Поляничко О. М., Усатенко О. М. (2012)
Капидинова С. Б. - Поликультурное воспитание этнготолерантности студенчества: анализ проблемы (2012)
Лазарева И. В. - Возможности рисуночной диагностики эмоционально-личностного отношения к себе детей дошкольного возраста и коррекция выявленных проблем, Грязнова С. В., Чернова Н. М. (2012)
Латышева М. А. - Проблема психосоматического развития в детском воздасте: подходы и методы исследования (2012)
Локтаева С. А. - Специфика проявлений лычностных свойств детей профессиональных военнослужащих и психологическое сопровождение семьи офицера (2012)
Матвіїшин А. М. - Захисні механізми як чинник породження і підтримання політичних ілюзій особистості (2012)
Мустафаев С. М. - Субъективный мир больных страдающих ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда (2012)
Примиська Л. М. - Особенности применения теста Кеттела в семейном консультировании (2012)
Прокопів Л. Я. - Методичні аспекти психологічної допомоги гіперактивним дітям (2012)
Сейдаметова С. И. - Копинг-стратегии и механизмы психологических защит у женщин с посттравматическими осложнениями (2012)
Сорокіна О. А. - Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі (2012)
Чала О. А. - Деструктивна конфліктність як чинник порушення психологічного здоров’я юнацтва (2012)
Шестопалова К. М. - Критерії життєвої компетентності української ментальності на матеріалі аналізу семантичного простору паремій (2012)
Шестопалова О. П. - Особливості використання структурного підходу при консультуванні подружжя після розлучення (2012)
Шукалова О. С. - Емпірична база досліджень пізнавального інтересу як основного мотиву навчальної діяльності молодшого школяра (2012)
Скорик А. Я. - Медіакультура як реальність медіасередовища (2014)
Дуда Л. І. - Трансформація пісенних жанрів родинно-обрядового фольклору у бандурній творчості (2014)
Жишкович М. А. - Ігор Кушплер. Творча постать оперного співака крізь призму сценічних виступів та рецензій (2014)
Тучинська Т. І. - Сучасне музичне аматорство та комп’ютерні технології (2014)
Перепелиця М. Ю. - Театралізація – основна складова музики К. С. Цепколенко для дітей (2014)
Перепелиця О. О. - Критерії музично-виконавського професіоналізму (2014)
Бермес І. Л. - Поезія І. Франка "Червона калино, чого в лузі гнешся?" в хоровій версії М. Ластовецького: особливості прочитання (2014)
Зінків І. Я. - Жанр обробки народної пісні у творчості Миколи Колесси (2014)
Горак Я. Р. - Забутий Олександр Бережницький (2014)
Мірзоян К. О. - Мiф-ритуал у формуванні колективних музичних актів як джерело хорового гетерофонного співу (2014)
Гиса О. А. - Музикологічна діяльність Влодзімєжа Позьняка та Станіслава Голяховського в контексті музичного життя Польщі першої половини ХХ століття (2014)
Батанов В. Ю. - Універсалізм музичного професіоналізму в ХХ сторіччі й діяльність Юна Ісанга (2014)
Мошак Є. Г. - Методичні аспекти сучасного джазового гітарного виконавства (2014)
Смоляк О. С. - Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні (2014)
Хе Цзяньхуй. - Принцип "баритонізації" басового голосу в партіях опер ХІХ сторіччя (2014)
Вишневська С. В. - Корифеї вокального мистецтва Прикарпаття (до 40-річчя чоловічого вокального ансамблю "Легінь") (2014)
Нємцова Л. О. - Українська хорова пісня в художній прозі Івана Франка (2014)
Цзен Тао. - Еволюція засад образно-стильової взаємодії на осі "Схід-Захід" у різних жанрах музичного мистецтва Європи ХVII–ХХ століть (2014)
Гулянич Ю. М. - Проблема фіксації музичного матеріалу в контексті сучасного інформаційного середовища на прикладі композиторської творчості Богдана Котюка (2014)
Юй Ле. - Останні сонати Олександра Скрябіна як явище індивідуального стилю композитора (2014)
Калин Р. Й. - Українська вокальна традиція в російському музичному просторі XVIII–XX ст.: проблема "культурного донорства" (2014)
Данканич Г. М. - Зіставлення явища культурної міграції та збереження зв’язків із вітчизняним мистецтвом (на прикладі педагогічної діяльності професора Надії Сафронової) (2014)
Гойсак В. Ю. - Співвідношення композиторського задуму й виконавської інтерпретації (на прикладі "Котекана" П. Свертса) (2014)
Ло Кунь. - Концертні виступи саксофоністів з України та Росії у Китаї у 2013–2014 роках (2014)
Копелюк О. О. - Формування композиторського стилю І. Карабиця (на прикладі фортепіанного циклу "Прелюдія і токата") (2014)
Шепеленко Н. Б. - Ораторія як жанрово-смислова модель світу у західноєвропейській традиції (2014)
Лукацька А. О. - Флейта в камерно-ансамблевій музиці Ф. Пуленка (2014)
Куркова І. С. - Збіги у виконавському репертуарі С. В. Рахманінова та В. С. Горовиця як фактор творчих біографій (на прикладі фортепіанних мініатюр Рахманінова) (2014)
Царук С. М. - У спільних пошуках національно-культурної ідентичності: Микола Лисенко та Олександр Мишуга (2014)
Александрова О. О. - До визначення концепту "духовність" в контексті творчості Г. Свиридова (2014)
Кучурівський Ю. С. - Хорова музика сучасних британських композиторів як об’єкт музикознавчого дослідження (2014)
Крипчук М. В. - Символічна образність масових видовищ Давньої Греції (на прикладі Діонісійських містерій) (2014)
Сільченко Т. І. - Пластична підготовка рук як один із головних компонентів акторської майстерності (2014)
Лачко О. Ю. - Становлення хепенінгу у театральній практиці ХХ століття (2014)
Бугайова В. О. - Розвиток системно-креативного мислення майбутнього режисера естради та масових свят (2014)
Смоляк П. О. - Театральний гурток села Буцнів Тернопільського повіту в культурно-просвітницькому русі першої третини ХХ століття (2014)
Сливка О. М. - Динаміка функціонування міжнародного фестивалю лялькових театрів "Обереги" (Івано-Франківськ) в контексті розвитку сучасного українського театрального мистецтва (2014)
Юрченко І. А. - Експериментальне формотворення в етнодизайні на рівні фахової освіти (2014)
Шнайдер А. Б. - В’язання та мереживо як техніки сучасного дизайну та мистецтва (2014)
Гілязова Н. М. - Вітраж як елемент декору в дизайні громадських та житлових приміщень Івано-Франківщини початку XXІ століття (2014)
Босий І. М. - Особливості дизайну меблів-трансформерів у країнах Західної Європи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Рудак О. М. - Зображення історичних осіб у сучасному монументальному церковному малярстві України. Церква архистратига Михаїла в селі Верин на Львівщині (2014)
Автори номера (2014)
Горак Я. Р. - Виступи українських виконавців-інструменталістів у музично-критичній оцінці Володимира Садовського (2013)
Коменда О. І. - "Сoncerto rutheno" Олександра Козаренка: тематизм, принципи розвитку, особливості драматургії (2013)
Кущ Є. В. - Про деякі аспекти функціонування електромузичного інструментарію у музичній культурі другої половини ХХ століття (2013)
Легкун О. Г. - Концертне життя Кременеччини 20 – 30-х років ХХ столітття на сторінках часопису "Życie Krzemienieckie" (2013)
Сулій Н. Р. - Богородична тематика пісень "Богогласника". До питання студіювання української церковно-пісенної спадщини у контексті християнських світоглядних засад (2013)
Гойсак В. Ю. - Інтерпретація сучасного саксофонного репертуару (на прикладі "камерного концертино" Ж. Ібера) (2013)
Дедю О. Й. - Художньо-мистецькі аналогії життя і творчості Юліуша Словацького та Фридерика Шопена (2013)
Сун Жуй Лун. - Діяльність скрипаля з України Володимира Трахтенберга в контексті становлення професійного музичного життя Харбіну (2013)
Мамченко О. М. - Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п’ятої симфонії П. Чайковського (2013)
Заєць В. М. - Інтелектуалізація виконавського процесу як пріоритетний напрям українського баянного мистецтва (2013)
Паламар С. І. - Емоційна взаємодія у співтворчості вокаліста і концертмейстера (2013)
Сун Янынь. - Сучасні співаки Китаю у міжнародних конкурсах вокалістів України (2013)
Макаренко Л. П. - Засади фольклорної трансформації на основі дослідження третьої сюїти із симфонічного циклу "Українські танці" Л. Колодуба (2013)
Кириченко І. О. - Розважальна музика Галичини міжвоєнного періоду як передумова появи українського джазу (2013)
Ігнатова Л. П. - Музичний салон як феномен сучасної культури (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкові мініатюри Адама Солтиса: досвід стильової атрибуції (2013)
Кужелев Д. О. - Про взаємовплив композиторської та виконавської творчості в сучасній баянній музиці (2013)
Шнур І. В. - Циганські романси-шлягери ХІХ століття як "культурні віруси" (на прикладі романсів О. Аляб’єва, О. Варламова та О. Гурільова) (2013)
Лютько Л. В. - "Шлюб проти волі" Е. Хумпердінка як один з перших зразків поствагнерівської музичної драми на комічний сюжет (2013)
Гуральна С. С. - Музично-стилістичний семіоз "Літургій" Порфирія Бажанського (2013)
Зайченко Х. С. - Мелодика церковних коляд Західного Поділля (2013)
Станіславська К. І. - До питання ескалації театральності у культурі ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Сорока І. І. - "Підтекст": до визначення змісту поняття у системі К. Станіславського (2013)
Бородченко Н. В. - Передумови створення внутрішнього середовища сучасних багатофункціональних видовищних комплексів та суспільно-культурних центрів (2013)
Волянюк Н. М. - Народна вишивка Тернопільської області у вітчизняній історіографії ХХ століття (2013)
Дутка В. В. - Методи проектування в дизайні одягу (2013)
Панфілова О. Г. - Людвік Гроновський – відомий майстер фотографії на Кременеччині (2013)
Мельник У. В. - Динаміка змін у формах міського простору кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Пацалюк І. І. - Можливості образотворчого мистецтва у формуванні художньо-естетичної культури молодших школярів (2013)
Павлович О. В. - Кременець у творчості Євгена Удіна (2013)
Квич Л. М. - Ікона Зарваницької Богородиці: мистецький аспект (2013)
Михайлевська Г. О. - Художня продукція скляного заводу в Бережанах (2013)
Вербіцька І. О. - Особисті охоронні предмети-обереги: історія, типологія, художні особливості (2013)
Пічкур М. О. - Розвиток проектної уяви майбутнього дизайнера засобами автоматичного малювання (2013)
Стребкова І. В. - Становлення Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Автори номера (2013)
Ніколайчук Н. М. - Особистісна зумовленість рефлексії у процесі формування професійної мотивації майбутнього вчителя (2012)
Моштук В. В. - Проектно-технологічна діяльність як фактор адаптації майбутнього вчителя технологій і креслення до професійно-педагогічної діяльності (2012)
Сопівник Р. В. - Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв (2012)
Токарчук О. М. - Математична компетентність як складова професійної підготовки майбутнього економіста (2012)
Рубель Н. В. - Ефективність відкритої системи підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі (2012)
Гусак А. Л. - Інформативна компетентність студентів непрофільних спеціальностей: результати констатаційного експерименту (2012)
Федорищак Р. Л. - Мирон Кордуба та українське підручникотворення на початку ХХ століття (2012)
Ячменьова О. М. - Педагогічна діяльність отця Йосафата Воротняка (2012)
Мочан Т. М. - Особливості впливу сім’ї на естетичне виховання дітей на Закарпатті у 20–30-ті роки ХХ століття (2012)
Навольська Г. І. - Особливості навчання латинської мови в єзуїтських колегіях на українських землях XVII–XVIIІ століття (2012)
Сопіга В. Б. - Методичні особливості використання наочних посібників на заняттях автосправи у 50–80-ті роки ХХ століття (2012)
Дидик В. М. - Проблеми формування культури здоров’я учнівської молоді в періодичних виданнях Західної України 1900–1939 рр. (2012)
Морська Л. І. - Сутність і визначення комунікативних стратегій у професійному дискурсі (2012)
Терещук Д. Г. - Особливості розвитку іншомовних комунікативних стратегій у говорінні (2012)
Мартинова Р. Ю. - Аналіз методів навчання іноземного професійного мовлення майбутніх журналістів у педагогічній теорії та практиці, Гулала-Нурй А. (2012)
Кордонова А. В. - Лінгводидактичні особливості процесу іншомовного самонавчання (2012)
Федорова І. А. - Етапи навчання англомовного ділового повідомлення (2012)
Терещук В. Г. - Організація процесу запам’ятовування нового лексичного матеріалу на основі віртуального навчального середовища (2012)
Жовтюк Н. П. - Психолінгвістичні аспекти формування лексичної компетентності у процесі навчання англійської мови після німецької (2012)
Петрова Н. М. - Алгоритмізація навчальної діяльності майбутніх педагогів у контексті формування їх інтелектуальної культури (2012)
Жирська Г. Я. - Концептуальні засади змісту предмета "Основи здоров’я" для загальноосвітніх навчальних закладів, Кікінежді О. М., Будна Н. О. (2012)
Муніч Н. В. - Вивчення ландшафтознавчих понять у курсі шкільної географії: теоретико-методологічний аспект (2012)
Фрейман С.-Д. - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у Польщі (2012)
Ольхувка П. - Роль і завдання молодіжних центрів кар’єри та пунктів посередництва праці як інституцій ринку праці у Польщі (2012)
Закордонець Н. І. - Можливості реалізації передових ідей швейцарського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України (2012)
Терещук А. І. - Зарубіжний досвід профільної підготовки старшокласників (2012)
Щур Н. М. - Стандартизація професійної підготовки вчителів природничих дисциплін у США (2012)
Білецька І. О. - Загальна характеристика концепцій, теорій та науково-методичних підходів до вивчення іноземних мов у США (2012)
Шандрук С. І. - Проблема ефективного вчителя в порівняльній педагогіці США (2012)
Левчик Н. С. - Еволюція системи освітньої підготовки молоді до батьківства у США та Великій Британії (2012)
Жорняк Н. Є. - Особливості канадської сфери туризму і туристської освіти (2012)
Царик Л. П. - Досвід підготовки студентів географічних факультетів на засадах сталого розвитку, Янковська Л. В. (2012)
Іваньо Ю. Ю. - Визначення рівнів готовності школярів до вибору професії типу "людина – художній образ" як проблема педагогічної діагностики (2012)
Кучеренко І. А. - Типи і структура розвитку комунікативних умінь і навичок у лінгводидактиці (2012)
Грушко В. С. - Формування соціологічного мислення у майбутніх педагогів: теоретичний аспект (2012)
Андрушків Б. М. - Особливості реформування освіти і науки в умовах суспільних трансформацій в Україні, Владимир О. М., Погайдак О. Б. (2012)
Вихор С. Т. - Гендерна автобіографія як метод вивчення процесів гендерної соціалізації (2012)
Тадеєва Т. В. - Теорія самодетермінації Дісі-Раяна і навчальна мотивація (2012)
Горак Я. Р. - Володимир Садовський і українське хорове виконавство у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Бадалов О. П. - Чернігівський академічний народний хор: етапи становлення і розвитку (2013)
Лемех Л. А. - Поняття архетипу в культурологічному дискурсі (2013)
Яницький Т. Й. - Авторський тип перекладення на прикладі варіацій на тему української народної пісні "Йшли корови із діброви" С. Баштана (2013)
Максименко Л. В. - Творчий портрет Олександра Мельника в контексті розвитку саксофонного мистецтва України (2013)
Ян І. М. - Музично-театральна культура Слобожанщини в структурі соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Мартинюк Т. В. - Періодизація та методологічна зорієнтованість наукової спадщини В. Медушевського (2013)
Ярко М. І. - Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства (2013)
Куркова И. С. - Владимир Горовиц как преемник Сергея Рахманинова в интерпретации Третьего фортепианного концерта (2013)
Шевченко Н. С. - Універсальна практика вокаліста-виконавця у презентації творчості сучасного українського композитора (2013)
Сємикін В. Г. - Драматургічні особливості одночастинної фортепіанної сонати у творчості М. Метнера (2013)
Сун Жуй Лун. - Діяльність першого симфонічного оркестру Харбіну в контексті російсько-китайських музичних зв’язків (2013)
Сун Яньін. - Роль російських педагогів у становленні вокальної освіти у Китаї першої половини ХХ століття (на прикладі діяльності Володимира Шушліна) (2013)
Легкун О. Г. - Хорове мистецтво Південно-Західної Волині 20–30-х років ХХ століття (2013)
Молчанова Т. О. - Концептуальна етимологія та культурологічні передумови становлення фаху піаніста-концертмейстера (2013)
Олійник Д. Б. - Однорядний ксилофон у міській музичній культурі Західної Європи кінця XV–XVIII століть (2013)
Нискогуз І. А. - Втілення етнохарактерності у творчості Олександра Козаренка (2013)
Варнава Р. А. - Універсалізм творчої діяльності Василя Барвінського як відображення певної риси українського менталітету (2013)
Юзюк З. І. - Фортепіанна музика для дітей у творчості В. Барвінського, Н. Нижанківського та М. Скорика (до ювілеїв композиторів) (2013)
Швидків Г. Р. - Значення педагогічних та морально-етичних принципів професора Валерія Висоцького для розвитку сучасної львівської вокальної школи (2013)
Зінків І. Я. - Бандури Василя Герасименка: від "Львів’янки" до харківської бандури (2013)
Токач Ю. С. - Про інтерпретацію струнного квартету G dur op. 106 Антоніна Дворжака (2013)
Гуцал-Римар Р. С. - Концертно-виконавська діяльність галицьких і подільських співацьких колективів "Просвіти" (порівняльний аналіз) (2013)
Лемішка Я. П. - Диригентсько-хорова діяльність Богдана Іваноньківа (2013)
Крипчук М. В. - Особливості створення масових свят на Луганщині у 20–30-х роках ХХ століття (2013)
Москвічова Ю. О. - Театральні тенденції сучасної Вінничини (2013)
Кукуруза Н. В. - Засади візуалізації літературної композиції в сучасному культурно-мистецькому просторі (2013)
Стребкова І. В. - Темістокль Вірста: французький художник з Буковиною в серці (2013)
Бородченко Н. В. - Концептуальные подходы формирования дизайна среды в контексте развития современных научных направлений (2013)
Степанчук Т. А. - Творчість Тетяни Галькун як відображення кордоцентричного світовідчуття (2013)
Гілязова Н. М. - Український вітраж (техніка виконання та технологія виготовлення) (2013)
Марищук Т. В. - Художньо-промислові тканини в Україні другої половини ХХ – початку ХХI століття (досягнення та перспективи галузі) (2013)
Осадца М. З. - Етнографічні мотиви в архітектурних краєвидах українських художників періоду романтизму (2013)
Волянюк Н. М. - Класифікація технік народної вишивки Тернопільщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Вольська С. О. - Розвиток народної кераміки Західного Поділля кінця ХІХ–ХХ століття (2013)
Мацишина З. А. - Особливості виховання національної культури учнів у школах України засобами декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Рублевська Н. В. - Роль музеїв в етновихованні молоді (на прикладі Тернопільського краєзнавчого музею) (2013)
Маркович М. Й. - Художні світильники через призму народного мистецтва (2013)
Дячок О. М. - Сакральні святині Тернопільщини, Дячок В. Ю. (2013)
Автори номера (2013)
Чепелєва Н. В. - Розвиток особистості у контексті постнекласичного методологічного підходу (2012)
Яценко Т. С. - Внутрішня динаміка психіки та її врахування в глибинній корекції (2012)
Лушин П. В. - Технология краудсорсинга: перспективы развития в психологии, Бричник В. А. (2012)
Ставицька С. О. - Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості у процесі розвитку самосвідомості (2012)
Шевченко Н. Ф. - Аксіологічний аспект підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах (2012)
Мірошник З. М. - Індивідуально-стильові особливості педагогічної діяльності вчителя початкових класів (2012)
Походенко С. В. - Політичний вибір особистості як предмет психологічного дослідження (2012)
Романюк Л. В. - Університетський простір становлення цінностей особистості (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні основи професійного розвитку особистості (2012)
Бобіна О. В. - Модель психологічної підготовки майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності, Чугуєва І. Є. (2012)
Щіпановська О. Р. - Здоров’я особистості як багатовимірний соціокультурний феномен (2012)
Бевзюк І. М. - Окремі аспекти методологічних підходів психологічних знань у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх прокурорів (2012)
Дворник М. С. - Практики відтермінування як соціально-психологічний конструкт (2012)
Овчаренко О. В. - Цілісність психічного в контексті принципів голодинаміки (2012)
Півень С. М. - Дослідження особливостей усвідомлення життєвого досвіду методом автобіографії (2012)
Репецька А. В. - Теоретичні засади дослідження екзистенціальної рефлексії як виду особистісної рефлексії (2012)
Романова Ю. В. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення професійного мислення у психології (2012)
Хачатурова Х. М. - Психологічний захист особистості в системі адаптації до нового культурного середовища (2012)
Хомчук О. П. - Підходи, теорії та концепції до вивчення проблеми впевненості у собі (2012)
Бородулькіна Т. О. - Метафора в процесі професійної підготовки майбутніх психологів (2012)
Вознюк А. В. - Особливості розвитку мотивації управлінської діяльності у керівників освітніх організацій (2012)
Данильченко Н. О. - Підготовка майбутніх практичних психологів до психодіагностичної роботи (2012)
Іванеко Ю. В. - Активні методи навчання як засіб актуалізації особистісного сенсу в пізнавальній діяльності студентів (2012)
Ігумнова О. Б. - Корекція негативних психічних станів у студентів вищих навчальних закладів (2012)
Мотрук Т. О. - Аналіз результатів корекції негативних емоційних станів ігрозалежних юнаків (2012)
Омельченко Я. М. - Особливості формування здатності особистості до зрілих стосунків у рамках психодинамічного підходу (2012)
Пилипенко Н. Г. - Психолого-педагогічні можливості оптимізації життєвих стратегій молоді (2012)
Світич С. А. - Результати психологічного дослідження готовності вчителів початкової школи до роботи з соматично ослабленими школярами (2012)
Сімко Р. Т. - Особливості застосування психологічних тренінгів у процесі підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС до діяльності в екстремальних умовах (2012)
Сняданко І. І. - Особливості формування психологічної готовності студентів технічних університетів до професійно-управлінської діяльності (2012)
Руденок А. І. - Чинники забезпечення формування професійної готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2012)
Чернявська В. В. - Формування кар’єрних орієнтацій в процесі підготовки майбутніх практичних психологів (2012)
Блинова О. Є. - Психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів різних регіонів України (2012)
Горожанкіна О. Ю. - Ментальність як відображення духовності особистості (2012)
Клименко І. В. - Реклама як інструмент соціалізації та розвитку духовності студентської молоді (2012)
Литвиненко О. О. - Психологічні особливості сприймання літературних текстів, як комплексного процесу самовдосконалення особистості (2012)
Наконечна М. М. - Психологічні умови формування здатності до допомагаючої поведінки, Никоненко Ю. П., Марченко В. Б., Кушнір Л. М. (2012)
Праченко (Рябкіна) О. К. - Психологічні особливості толерантності в юнацькому віці (2012)
Скок А. Г. - Толерантність як показник духовності студентської молоді (2012)
Хоменко К. В. - Науково-теоретичні засади проблеми вивчення цінностей особистості (2012)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз впливу драматичних ситуацій на емоційну сферу особистості (2012)
Чижиченко Н. М. - Вивчення психологічних особливостей прояву оптимізму в ранньому юнацькому віці (2012)
Шевчук З. М. - Дослідження життєвих цінностей як передумови розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці (2012)
Щербакова І. М. - Освітньо-виховні технології психолого-педагогічної допомоги студентам у кризових ситуаціях (2012)
Анопрієнко О. В. - Cім’я як чинник виникнення психоемоційних порушень підлітків (2012)
Емішянц О. Б. - Індивідуально-психологічні особливості підлітків-наркоманів з невротичними симптомами (2012)
Гетьман Т. О. - Профілактика та збереження здоров’я молодших школярів (2012)
Горбаль І. С. - Вплив життєстійкості на задоволеність життям мешканців геріатричного пансіонату (2012)
Гула Н. В. - Психологічні особливості дослідження домінуючих негативних психічних станів у студентів (2012)
Пов’якель Н. І. - Психологічні передумови виникнення стресових реакцій особистості, Зайчикова Т. В. (2012)
Замша А. В. - Особливості розвитку мислення підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Захарченко В. Г. - Мистецтво дитячо-батьківських стосунків (2012)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості образи як негативного емоційного прояву особистості (2012)
Лах К. О. - Дослідження адаптативності копінгу та вираженості обсесивно-компульсивної симптоматики (2012)
Макарчук Л. О. - Особливості функціонування поведінкової сфери підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Макарчук Н. О. - Специфіка психологічного супроводу підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Марініна В. М. - Психічне здоров’я спеціаліста як критерій ефективності стилю професійної діяльності (2012)
Мельниченко В. Є. - Психологічні умови упередження агресивної поведінки підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Олефір В. О. - Особистісний потенціал як фактор психологічного благополуччя (2012)
Прокопенко О. А. - Особливості емоційної саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Сазонова О. В. - Дослідження співвідношення емоційної зрілості та стійкості з домінуючими копінг-стратегіями у студентів ВНЗ (2012)
Семків І. І. - Суб’єктивне благополуччя як психологічна винагорода за проявлену соціальну активність (2012)
Ставицький О. О. - Психологія ставлення до інвалідизованих (за результатами використання методики "Незакінчених речень") (2012)
Ходан В. П. - Парапсихологічна терапія в попередженні хвороб ноогенної симптоматики (2012)
Шебанова В. І. - Проблематика механізмів психологічного захисту (2012)
Шелестова О. В. - Вплив досвіду депривації на психічні процеси дітей дошкільного віку (2012)
Бурлачук Л. Ф. - Дислексія як індикатор гіперактивного розладу у дітей молодшого шкільного віку, Перепада О. М. (2012)
Бабатіна С. І. - Психологічна структура темпоральності у студентів різного віку (2012)
Бондар Н. Є. - Психологічні особливості самопрезентації студентської молоді в соціальних мережах інтернет, Бондар Ю. І., Дубовська К. М. (2012)
Васьківська С. В. - Аналіз заміщених емоцій та способи роботи з ними в консультуванні (2012)
Гаврилькевич В. К. - Опитувальник загальних особливостей характеру (адекватності самооцінки, алекситимії, ставлення до серця) та його апробація (2012)
Гришина А. В. - Динамика мотивации обучения в вузе студентов технических спеціальностей, Косцова М. В. (2012)
Дворніченко Л. Л. - Біографічний метод і його потенціал у дослідженні професійної орієнтації (2012)
Коваленко А. В. - Виртуальная личность: игровые практики и самопрезентация в web (2012)
Нікітіна О. П. - Оптимізація самовідношення як одна з основ вироблення конструктивного ставлення студенства до грошей (2012)
Паньковець В. Л. - Особливості виявлення професійного стресу в працівників організацій (2012)
Першина А. В. - Технології психодіагностики адаптації студентів-іноземців до навчання у ВНЗ України (2012)
Томіліна О. Л. - Теоретичний аналіз розвитку екологічних уявлень особистості (2012)
Скляренко О. М. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження когнітивно-поведінкового підходу у психотерапії інтерналізуючих розладів у дітей (2012)
Стеценко Н. Д. - Дослідження психологічних показників пам’яті і мислення спортсменів як наукова проблема вищої школи (2012)
Цешнатій О. Б. - Досвід використання методики рат у гендерній психології (2012)
Благодир Н. Ф. - Використання інноваційних психотехнологій формування саморозуміння в процесі професійного становлення майбутніх психологів (2012)
Бушуєва Т. В. - Змістові особливості я-концепції як копінг-ресурсу стратегій копінг-поведінки студентів–психологів, Отич Д. Д. (2012)
Бущак Г. А. - Когнітивно-стильові характеристики та їх вплив на репертуар інтелектуальної поведінки особистості (2012)
Василевська О. І. - Соціальний інтелект в професійному становленні практичних психологів (2012)
Губеладзе І. Г. - Актуалізація психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності студентів сільського походження під час навчанння у ВНЗ (2012)
Климентович О. - Взаємодія сенсотворчих процесів та управлінської діяльності (2012)
Котлярова А. В. - Інтелектуальний розвиток особистості студента в системі психологічних детермінант (2012)
Распутько Ю. В. - Роль захисних механізмів у перебігу внутрішньоособистісних конфліктів (2012)
Собуцька Л. І. - Структурні компоненти професійної ролі (2012)
Тимошенко О. А. - Підготовка майбутніх психологів до експертної діяльності, Наконечна М. М. (2012)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості формування професійного адаптивного потенціалу майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ (2012)
Ханецька Т. І. - Формування культури мовленнєвого спілкування майбутніх психологів у системі фахової підготовки (2012)
Федорків О. П. - Галицька преса першої третини ХХ століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти (2012)
Сташевський А. Я. - Фольклоризм та неофольклоризм баянної творчості Віктора Власова 1960–70-х років (2012)
Ліва Н. В. - Синкретизм тематичного космосу романтиків ХІХ століття та рок-музикантів у контексті аксеології малої культурної традиції (2012)
Помпа О. Д. - Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю (2012)
Романюк Л. Б. - Діяльність польських музично-театральних товариств Станіславова на зламі ХІХ–ХХ століть (2012)
Сенькович А. Я. - Бароковий кларнет в європейській музично-культурній традиції першої половини XVIII століття (2012)
Степанець М. О. - Феномен харизми як чинник художнього впливу музиканта-виконавця на слухачів (2012)
Чернецька С. Ю. - Світова фольклорно-фестивальна традиція: історична ретроспектива та тенденції сьогодення (2012)
Горак Я. Р. - Музично-видавнича діяльність Володимира Садовського (2012)
Максименко Л. В. - Французька саксофонова школа: дискурс розвитку та сучасний стан (2012)
Мартинова Н. І. - Джазові ідіоми у фортепіанних творах французьких композиторів початку ХХ століття (2012)
Тихий С. В. - Підручник Надії Горюхіної "Вчення про музичну форму" і проблеми його україномовної інтерпретації (2012)
Вакалюк П. В. - Український художньо-дидактичний репертуар для труби (2012)
Чумак Ю. В. - До питання поєднання композиторської, науково-методичної та публіцистичної сфер Віктора Власова (2012)
Проців І. В. - Композиції Євгена Станковича для кларнета соло в контексті полікультурних естетико-мистецьких і виконавських тенденцій (2012)
Конончук В. О. - Музично-театральна творчість Анатолія Кос-Анатольського: від класики до розважального жанру (2012)
Антонюк-Гуральна С. С. - "Літургія", укладена Станіславом Людкевичем: стилістичні особливості (2012)
Опанасюк О. П. - Кінець стилю чи інтенціоналізм? (до питання характеристики інтенціонального стилю) (2012)
Варнава Р. А. - Борис Лятошинський – Володимир Барвінський: порівняльно-типологічний аналіз творчості в контексті психологічних характеристик митців (2012)
Смоляк О. С. - Фольклорні засади творчості композитора Євгена Купчинського (2012)
Ізваріна О. М. - Режисерське мистецтво в українському музичному театрі Другої половини XIX cтоліття (2012)
Кусяк І. О. - Роль сценічної мови в трансформаційному процесі ціннісних орієнтацій сучасного актора (2012)
Ванюга Л. С. - Перші гастролі Тернопільського обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (2012)
Хім’як В. А. - Режисерські новації Анатолія Бобровського у постановці Комедії "Мартин Боруля" 1983 року (2012)
Смоляк П. О. - Діяльність Денисівського аматорського театрального гуртка в контексті культурно-просвітницького руху Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського