Semenov V. V. - Compact laser probe for surface acoustic waves, Blonskyi I. V., Gryts' V. G. (2010)
Trachevsky V. V. - Changes in the state of paramagnetic centers and lattice parameter of micro-structured Si under the influence of weak magnetic field, Steblenko L. P., Demchenko P. Y., Koplak O. V., Kuryliuk A. M., Melnik A. K. (2010)
Ilashchuk M. I. - Influence of Cr doping on optical and photoluminescent properties of CdTe, Parfenyuk O. A., Ulyanytskiy K. S., Brus V. V., Vakhnyak N. D. (2010)
Tretyak O. V. - Spin-dependent current in silicon p-n junction diodes, Kozonushchenko O. I., Krivokhizha K. V., Revenko A. S. (2010)
Borovytsky V. N. - Two-dimensional digital demodulation for optical microscopes with spatial modulation of illumination (2010)
Lysiuk V. O. - Formation of blisters in thin metal films on lithium niobate implanted by keV Ar+ ions, Moskalenko N. L., Staschuk V. S., Kluy M. I., Vakulenko O. V., Androsyuk I. G., Surmach M. A., Pogoda V. I. (2010)
Титул, зміст (2014)
Global Marketing Research 2014 (2014)
Ковальчук С. - Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Дніпропетровської області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Полтавської області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Харківській області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Львівській області (2014)
Куди звертатися, якщо Вас образила реклама (2014)
Шиманська А. - Класифікація витрат на збут промислового підприємства (2014)
Кулаковський К. - Тренінги як ключ до успішної конкуренції (2014)
Жебровська О. - Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища (2014)
Решетнікова І. - Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг, Єременко Ю. (2014)
Кудирко О. - Фактори конкурентного середовища ринку маркетингових досліджень (2014)
Кваліфікаційні іспити в Одесі на відповідність посаді "менеджер з маркетингових досліджень" (2014)
Резолюція конференції "Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти" (2014)
Залучення громадськості до формування кваліфікаційної рамки юридичної професії (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Нечепоренко Л. С. - Інформаційно-педагогічні технології виховання вчителя (2013)
Андреєва М. О. - Вища освіта осіб з особливими потребами як умова гуманізації українського суспільства (2013)
Бєляєв С. Б. - Ознаки педагогічної системи (2013)
Боченко О. В. - Передумови сучасної педагогіки (2013)
Волкова І. В. - Мовні засоби створення жіночих образів в оповіданні "Квартира" А. Дімарова, Власенко А. І. (2013)
Воронцова І. А. - Використання іноземного досвіду екологічного виховання молоді, Влащенко С. В. (2013)
Григорчук Т. В. - Передумови превалювання компетентнісного підходу в підготовці фахівців з маркетингу (2013)
Дите Л. А. - Мировоззренческий аспект как ведущая составляющая профессионализма хормейстера (2013)
Єфремов С. В. - Вплив ідивідуального завдання на творчий розвиток студента та учня (2013)
Кабанова Д. А. - Навчання й виховання обдарованих студентів (2013)
Казачінер О. С. - Підготовка вчителів до викладання другої іноземної мови з 5 класу в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Капустін І. В. - Визначення показників якості освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Коваленко З. О. - Виховний ідеал як орієнтир у самовихованні майбутнього педагога (2013)
Лазаренко Г. А. - Музичне мистецтво в системі емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку В. Сухомлинського (2013)
Манойло І. С. - А. С. Макаренко про єдність вимогливості та поваги до вихованців (2013)
Молчанюк О. В. - Навчально-пізнавальна мотивація особистості: психолого-дидактичний аспект, Бабакіна О. О. (2013)
Нечепоренко М. В. - Формування емоційно-вольової культури студентів (2013)
Павлова Л. В. - Міжособові стосунки "викладач-студент" як складова частина ефективного навчання у вузі, Сергеєва О. А. (2013)
Попельнюх О. І. - Ідея єдності теорії і практики в просвітницькій діяльності М.О. Корфа (2013)
Рассказова О. І. - Обґрунтування технології розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти (2013)
Сухорукова С. В. - Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2013)
Тиха Г. Д. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до виховної діяльності (2013)
Филипська В. І. - Філософські та психолого-педагогічні підходи до самовдосконалення вчителів (2013)
Фоміна Л. В. - Засоби уникнення конфліктів серед іноземних студентів при викладанні дисциплін гуманітарного циклу, Скорбач Т. В., Кулікова І. І. (2013)
Чернецька Ю. І. - Використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка в процесі ресоціалізації наркозалежної молоді (2013)
Шведова Я. В. - Метод проектів як засіб професійного розвитку студентів (2013)
Шумський О. Л. - Особливості іншомовної підготовки майбутніх працівників ОВС України (2013)
Юрченко Ю. В. - Формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника, Андрусенко М. П. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2014)
Чурилов Н. - Опыт проведения экзит-поллов в Украине (2014)
Паниотто В. - Телефонные опросы сегодня: проблемы и пути их решения, Красновский А. (2014)
Бухалова Н. - "Алло, мы ищем вдохновение!" (2014)
Всеукраинская Рекламная Коалиция - Итоги года (2014)
Кендюхов О. - Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України, Ярим-Агаєв О. (2014)
Передання ноу-хау малим і среднім підприємствам в Україні, Грузії та Молдові (2014)
Данніков О. - Дослідження ринку нерухомості: Україна, 2014 (2014)
Кривещенко В. - Переваги і недоліки впровадження WMS систем управлінн складом (2014)
IMDays - 2015: новый Форум в новой интернет-реальности (2014)
Лилик С. - Орієнтація на задоволенність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні, Лилик М. (2014)
Регіональні представництва ІГКР (2014)
Шановні передплатники (2014)
Гузев М. М. - Современные проблемы экологии как отражение современных проблем экономики (2012)
Орел В. М. - Теоретичні засади інноваційно-інвестиційної активності економіки (2012)
Смірнов О. Ю. - Напрямки державної економічної політики в сфері підвищення темпів економічного зростання в Україні (2012)
Жилєнко С. М. - Боргова політика України: тенденції та перспективи (2012)
Васильєв А. А. - Методика оцінки зовнішньоторговельної безпеки країни (2012)
Ляховець О. О. - Динаміка капіталізації українського фондового ринку (2012)
Корнєв М. М. - Методичні особливості прогнозування показників фінансової системи України (2012)
Казарєзов А. Я. - Вплив державного регулювання резервами на прибутковість банку (2012)
Черненок К. П. - Зростання ролі накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі України: передумови та ризики (2012)
Полєтаєв О. О. - Оцінка якості послуг інтернет-трейдингу на ринку цінних паперів України (2012)
Зельдіс В. В. - Аналіз динаміки та структури поточних активів вітчизняних підприємств, Бородіна Н. В. (2012)
Норд Г. Л. - Нормативно-правове забезпечення обліку доходів спеціального фонду закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, Руденко Н. О. (2012)
Лопатіна В. В. - Економічна сутність виробничих запасів (2012)
Грозний І. С. - Особливості управління розвитком промислового виробництва, Коверга С. В. (2012)
Великий Ю. В. - Інноваційна реструктуризація машинобудівних підприємств (2012)
Яненкова І. Г. - Законодавче забезпечення діяльності підприємств (2012)
Бурлан С. А. - Методи розподілу загальновиробничих витрат у машинобудівному виробництві (2012)
Бєлова Н. М. - Вдосконалення державного регулювання судноплавства як фактор забезпечення конкурентоспроможності національних перевізників (2012)
Комаренко І. С. - Методичні підходи оцінки впливу зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств харчової промисловості (2012)
Мельничук Л. С. - Основні проблеми зайнятості населення України (2012)
Матушко А. Є. - Передавальний механізм програм навчання персоналу в контексті завдань оцінювання ефективності, Верланов Ю. Ю. (2012)
Грендаш Т. Є. - Regional disparities in Ukraine (2012)
Плякин А. В. - О реализации мониторинга конкурентоспособности, устойчивости и безопасности развития муниципальных образований в региональной геоинформационной системе, Орехова Е. А. (2012)
Горлачук В. В. - Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтовного ринку земельних паїв, Семенчук І. М. (2012)
Белінська С. М. - Ринковий механізм формування конкурентних переваг землекористування (2012)
Кузьменко О. Б. - Принципи ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств (2012)
Лазарєва О. В. - Особливості формування земельного капіталу (2012)
Міцкевич Н. В. - Особливості управління соціальним розвитком трудових колективів підприємства (2012)
Кравцова А. О. - Розвиток інклюзивної освіти в умовах ринкової економіки у ЧДУ імені Петра Могили (2012)
Тараненко Ю. К. - Методология повышения эффективности организации заочно-дистанционного обучения в вузе (2012)
Дейнеко О. Т. - Модернізація муніципального управління в Україні (2012)
Efremov A. A. - Nanoprobe spectroscopy of capillary forces and its application for a real surface diagnostics, Lytvyn P. M., Anishchenko А. O., Dyachyns'ka O. M., Aleksyeyeva T. A., Prokopenko I. V. (2010)
Prudnikava A. L. - Mossbauer spectroscopy investigation of magnetic nanoparticles incorporated into carbon nanotubes obtained by the injection CVD method, Fedotova J. A., Kasiuk J. V., Shulitski B. G., Labunov V. A. (2010)
Dmitriev S. M. - Experimental studies of light-wave phase shift by polymer dispersed liquid crystal films, Dick V. P., Kostyuk N. N., Dick T. A., Loiko V. A. (2010)
Labunov V. A. - Composite nanostructure of vertically aligned carbon nanotube array and planar graphite layer obtained by the injection CVD method, Shulitski B. G., Prudnikava A. L., Shaman Y. P., Basaev A. S. (2010)
Osinsky V. - Crystal lattice engineering the novel substrates for III-nitride-oxide heterostructures, Dyachenko O. (2010)
Trofimov Yu. V. - LED lighting. Creation and application peculiarities, Lishik S. I., Posedko V. S., Tsvirko V. I., Pautino А. А. (2010)
Grytsenko K. - SERS of dye film deposited onto gold nano-clusters, Kolomzarov Yu., Lytvyn O., Doroshenko T., Strelchuk V. (2010)
Muravsky A. A. - Photoaligned liquid crystal lens with single low voltage electrode, Agabekov V. E., Tolstik A. L., Mahilny U. V. (2010)
Torgova S. - Optical properties of nematic liquid crystal doped by gold nanorods, Pozhidaev E., Lobanov A., Minchenko M., Khlebtsov B. (2010)
Misiuk A. - Hydrogen gettering in annealed oxygen-implanted silicon, Barcz A., Ulyashin A., Antonova I. V., Prujszczyk M. (2010)
Momot N. - Zero bias terahertz and subterahertz detector operating at room temperature, Zabudsky V., Tsybrii Z., Apats'ka M., Smoliy M., Dmytruk N. (2010)
Bushma A. V. - Information security for optoelectronic ergatic system (2010)
Rybalochka A. - Elimination of the data-dependent defects by doubling the frequency of driving signals for cholesteric LCDs (2010)
Grytsenko K. - Growth and optical properties of dye films and dye-in-polymer matrix deposited by vacuum evaporation, Doroshenko T., Kolomzarov Yu., Lytvyn O., Serik M., Tolmachev O., Slominski Yu., Schrader S. (2010)
Dmitruk N. L. - Effect of chemical modification of thin C60 fullerene films on the fundamental absorption edge, Borkovskaya O. Yu., Havrylenko T. S., Naumenko D. O., Petrik P., Meza-Laguna V., Basiuk E. V. (2010)
Timofeyev V. I. - Model of heterotransistor with quantum dots, Faleyeva E. M. (2010)
Bachinsky V. T. - Wavelet analysis for polarization maps of networks formed by liquid biological crystals in blood plasma: statistical and fractal approaches, Ushenko Yu. O., Tomka Yu. Ya., Dubolazov O. V., Balanets'ka V. O., Karachevtsev A. V. (2010)
Borkovska L. V. - Effect of thermal annealing on the luminescent characteristics of CdSe/ZnSe quantum dot heterostructure, Stara T. R., Korsunska N. O., Pechers'ka К. Yu., Germash L. P., Bondarenko V. O. (2010)
Fodchuk І. М. - Structural changes in Cz-Si single crystals irradiated with high-energy electrons from data of high-resolution X-ray diffractometry, Dovganyuk V. V., Litvinchuk Т. V., Kladko V. P., Slobodian М. V., Gudymenko O. Yo., Swiatek Z. (2010)
Boiko I. I. - Band carriers scattering on impurities (2010)
Sukach A. V. - Mechanisms of carrier transport in CdTe polycrystalline films, Tetyorkin V. V., Krolevec N. M. (2010)
Сидоренко В. - Вступ (2004)
Бурлака В. - Фіґуративний живопис кінця 1980-х - початку 2000-х років: Тенденції розвитку (2004)
Соловйов О. - "Нова хвиля" в українському мистецтві 90-х рр. XX ст. та її трансформація (2004)
Вишеславський Г. - Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи "Фіктивна галерея. Експедиція" (2004)
Протас М. - Континуальне мистецтвознавство і візуальні практики (2004)
Авраменко О. - Актуальна українська образотворчість: Погляд крізь призму Музею сучасного мистецтва (2004)
Скляренко Г. - Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія (2004)
Протас М. - Аспекти сучасної культурно-мистецької практики у просторі міждисциплінарних природничо-наукових досліджень, Лоссовський Є. (2004)
Сидоренко В. - Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні (2004)
Гринишина М. - Інноваційні процеси в театральному мистецтві України XX століття. Київський ландшафт драматургії А. Чехова (2004)
Станішевський Ю. - Шляхи і проблеми розвитку національного режисерського мистецтва в контексті історії українського драматичного театру (2004)
Єрмакова Н. - Режисерські покоління 90-х років (2004)
Раєвська Ю. - "Європейське обличчя" українського театру початку ХХ століття: Людмила Старицька-Черняхівська (2004)
Карнак А. - "Музика іншого роду": Прогностика і реалії сучасного стану музичного мистецтва (2004)
Зубавіна І. - "Стратегії гри" в просторі сучасної екранної культури (Homo ludens у пошуках нової цілісності) (2004)
Сидор-Гібелинда О. - Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності (2004)
Зубавіна І. - Нові екранні технології: Специфіка комунікативної дії. Візуалізація світу як стратегія "нуль-дистанції" (2004)
Кондратьєва М. - Документальна стилістика початку ХХІ ст. (2004)
Босенко А. - Блуждающие огни (Искусство и свобода?) (2004)
Перелік ілюстрацій (2004)
Про авторів публікацій (2004)
Мартинова Р. Ю. - Діалектичні передумови інтеграції в сучасній освіті (2013)
Ігнатенко Н. В. - Особливості становлення та розвитку вітчизняної методики навчання історії у ХХ столітті (2013)
Коробченко А. А. - Розвиток шкільної природничої освіти в Україні на початку ХХ століття (2013)
Губа Ю. А. - Розвиток творчих умінь як умова формування професійної мобільністі майбутнього вчителя (2013)
Гушулей Й. М. - Організаційно-педагогічні умови формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника механічних технологій, Гаврищук І. В. (2013)
Цідило І. М. - Діяльнісний підхід у вивченні інтелектуальних технологій управління прийняття рішень в процесі підготовки інженера-педагога (2013)
Стрижак Н. І. - Особливості структури, змісту і рівнів сформованості екологічної компетентності майбутніх техніків лісового господарства (2013)
Назарко І. С. - Формування умінь дослідницької діяльності студентів-технологів (2013)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі: теоретичний аспект (2013)
Микитенко Н. О. - Основи технологічно-методичної парадигми концепції формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Співаковська Є. О. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності у полісуб’єктному навчальному середовищі (2013)
Шкіцька І. Ю. - Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців (2013)
Терещук А. І. - Педагогічне проектування як засіб формування змісту сучасної технологічної освіти (2013)
Омельчук О. В. - Сутнісно-логічний аналіз проблеми розвитку творчих технологічних здібностей школярів (2013)
Груць Г. М. - Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії (2013)
Попович О. П. - Методика виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах з гандболу дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2013)
Кращенко Ю. П. - Професійно-діяльнісний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Задорожна І. П. - Вимоги до рівня володіння майбутніми вчителями іноземних мов навчально-стратегічною компетентністю (2013)
Романюк О. С. - Сутність процесу оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його граматичних особливостей (2013)
Навольська Г. І. - Особливості організації самостійної та індивідуальної роботи студентів філологічних факультетів у процесі вивчення курсу "Латинська мова" (2013)
Червінко Є. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису (2013)
Левчик І. Ю. - Лінгводидактичні особливості говоріння як компонента професійно орієнтованої англомовної компетенції майбутніх психологів (2013)
Митник М. М. - Особливості методики навчання майбутніх фахівців сфери туризму професійної презентації французькою мовою (2013)
Вовк О. І. - Система вправ для формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів (2013)
Козловська Г. Б. - Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови (2013)
Логвіна С. А. - Ідіоматичність мови засобів масової інформації (2013)
Горновська О. В. - Особливості формування у майбутніх філологів компетенції в японському діалогічному мовленні (2013)
Дроздова І. П. - Роль розумових процесів у розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів (2013)
Гулала Н. - Особливості навчання англійського професійного мовлення майбутніх журналістів (2013)
Вільчковська А. Е. - Виникнення та становлення музичного виховання дітей та молоді у Польщі (X–XVIII століття) (2013)
Янкович І. І. - Класне керівництво в загальноосвітніх навчальних закладах України і Польщі (2013)
Тадеєва Т. В. - Модель мотиваційної школи Алана Макліна (2013)
Огнівко Л. В. - Особливості підготовки магістрів фінансів у вищих навчальних закладах США (2013)
Нагорічна О. С. - Післядипломна підготовка працівників територіальних органів Міндоходів України (2013)
Грод І. М. - Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в індивідуалізації навчання майбутніх фахівців з інформатики, Карабін О. Й. (2013)
Василюк А. В. - Загальноєвропейські тенденції розвитку освіти (2013)
Гусак Л. Є. - Структура і критерії готовності майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи (2013)
Лупінович С. М. - Співпраця батьків і педагогів у загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання, Марієва І. Г. (2013)
Коломінова О. О. - Проблема вивчення іноземної мови у початковій школі в контексті підручникотворення (2013)
Lendel V. V. - Optical properties of thin films of titanium with transient layers on them, Lomakina O. V., Mel'nychenko L. Yu., Shaykevich I. A. (2010)
Bushma A. V. - Increase of data protection level for visual information in control systems (2010)
Ushenko Yu. O. - Phase maps for networks of polycrystalline human biological liquids: Statistical and fractal analyses, Istratiy V. V., Balanets'ka V. O., Kvasniyk D. O., Bachinsky V. T., Olar O. I. (2010)
Ushenko Yu. O. - Polarization-singular structure in laser images of phase-inhomogeneous layers to diagnose and classify their optical properties, Misevich I. Z., Angelsky A. P., Bachinsky V. T., Telen'ga O. Yu., Olar O. I. (2010)
Mumimov R. A. - Relaxation process features of photoconductivity in p-i-n structures, Kanyazov Sh. K., Saymbetov A. K. (2010)
Fodchuk I. - Determination of structural homogeneity of synthetic diamonds from analysis of Kikuchi lines intensity distribution, Balovsyak S., Borcha M., Garabazhiv Ya., Tkach V. (2010)
Novіkov S. M. - Calculated images of dislocations in crystals on section topograms , Fodchuk І. M., Fedortsov D. G., Struk A. Ya. (2010)
Chernenko V. V. - Peculiarities of the influence of high- and low-energy proton and electron irradiations on the characteristics of silicon solar cells (2010)
Tolmachov I. D. - Optical properties and structure of As-Ge-Se thin films, Stronski A. V., Vlcek M. (2010)
Agabekov V. E. - Scattering and birefringence properties of polymeric films modified by nanoparticles of different nature, Ivanova N. A., Kosmacheva T. G., Dlugunovich V. A., Tsaruk A. V. (2010)
Muravsky A. - New dyes for guest-host mode, Agabekov V., Ariko N., Shachab S., Tolstik A., Malashko P. (2010)
Andreev A. - Low voltage FLC for fast active matrix displays, Andreeva T., Kompanets I. (2010)
Hubarevich A. - Sponge like nanostructured silicon for integrated light emitters, Jaguiro P., Mukha Y., Smirnov A., Solovjov Ya. (2010)
Jaguiro P. - Chemiluminescence display, Stsiapanau A., Smirnov A. (2010)
Javidi S. - Growth of a KDP (KH2PO4) twin crystal and comparison of its characteristicswith a single crystal, Esmaeil Nia M., Ali Akbari N. (2010)
Jaguiro P. - Self-organized nanostructured anodic oxides for displays applications, Stsiapanau A., Hubarevich A., Mukha Y., Smirnov A. (2010)
Strelchuk V. V. - Raman spectroscopy of the laser irradiated titanium dioxide, Budzulyak S. I., Budzulyak I. M., Ilnytsyy R. V., Kotsyubynskyy V. O., Segin M. Ya., Yablon L. S. (2010)
Venger E. F. - Effect of strong magnetic field on surface polaritons in ZnO, Ievtushenko A. I., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V. (2010)
Elkadadra A. - Electro-optic effect in GaN/Al0. 15Ga0. 85N single quantum wells for optical switch, Abouelaoualim D., Oueriagli A., Outzourhit A. (2010)
Lyashenko O. V. - Acoustic-emission method of control of defects-formation process in light-emitting structures, Vlasenko A. I., Veleschuk V. P., Kisseluk M. P. (2010)
Milenin V. V. - Defect reorganization induced by pulsed magnetic field in porous InP, Red'ko R. A. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Kumar А. - Characterization of GaN Nanorods Fabricated Using Ni Nanomasking and Reactive Ion Etching: A Top-Down Approach, Latzel М., Tessarek С., Christiansen S., Singh R. (2013)
Dadwal U. - Effect of Implantation Temperature on the Layer Exfoliation of H-implanted Germanium, Praveen K., Singh R. (2013)
Kumar S. - Growth and Characterization of Nickel Catalyzed Gallium Oxide Nanowires on Sapphire Substrate, Goud B. S., Singh R. (2013)
Krishnan N. H. - Control of Switching Characteristics of Silicon-based Semiconductor Diode Using High Energy Linear Accelerator, Yadav V. K., Anandarao N., Jayaraman K. N., Govindaraj S., Sanjeev G., Mittal K. C. (2013)
Modi B. P. - Phase Transition Sensitive Schottky Barriers In Ga-Si(P) Contacts, Dhimmar J. M., Patel K. D. (2013)
Bohra S. S. - Modeling of Si-QD Solar Cell in MATLAB, Panchal A. K. (2013)
Rehani B. - Mechanochemically Synthesized CIGS Nanocrystalline Powder for Solar Cell Application, Ray J. R., Panchal C. J., Master H., Desai R. R., Patel P. B. (2013)
Patel S. J. - Solar Cell Parameters Extraction from a Current-Voltage Characteristic Using Genetic Algorithm, Panchal A. K., Kheraj V. (2013)
Khairnar A. G. - Surface Passivation of Germanium Using NH3 Ambient in RTP for High Mobility MOS Structure, Mhaisagar Y. S., Mahajan A. M. (2013)
Khan S. - Modeling and Design of AlN Based SAW Device and Effect of Reflected Bulk Acoustic Wave Generated in the Device, Arya S., Lehana P. (2013)
Kavitha C. - An Improved SPICE Model for MEMS Based Capacitive Accelerometers, Madhan M. G. (2013)
Kumar A. - Field Emission Behaviour of the Single Wall Carbon Nanotubes Grown by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) System, Parveen S., Husain S., Ali J., Harsh Harsh, Husain M. (2013)
Ray J. R. - Effect of Rapid Thermal Annealing of CIGS Thin Film as an Absorber Layer, Desai M. S., Panchal C. J., Rehani B., Mehta P. K. (2013)
Dass D. - Impact of Scaling Gate Insulator Thickness on the Performance of Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs), Prasher R., Vaid R. (2013)
Parihar U. - Fabrication and Characterization of Al/p-CuInAlSe2 Thin Film Schottky Diodes, Padha N., Panchal C. J. (2013)
Bhatt G. G. - Laser Induced Damage Studies on Al2O3, SiO2, and MgF2 Thin Films for Anti-Reflection Coating Application in Nigh Power Laser Diode, Patel A. L., Desai M. S., Panchal C. J. (2013)
Patial B. S. - Kinetics of Amorphous-Crystalline Transformation of Some Se-Te-In Chalcogenide Glasses Using Gao and Wang Model, Thakur N., Tripathi S. K. (2013)
Mohil M. - Gamma Radiation Induced Effects in TeO2 Thin Films, Kumar G. A. (2013)
Patial B. S. - Dielectric Properties and AC Conductivity Measurements of Amorphous Ge15Se85 Glass, Neha, Prakash J., Kumar R., Tripathi S. K., Thakur N. (2013)
Kumar A. - A. C. Conductivity of Ag Incorporated Se-Te-Bi Glassy Alloy, Heera P., Sharma R. (2013)
Al-Agel F. A. - First Order Phase Transformation in Amorphous Ge25Se75 – xSbx Glasses, Al-Marzouki F. M., Al-Ghamdi A. A., Shamshad A. Khan, Husain M. (2013)
Shah D. D. - Structural Microstructural and Electrical Transport Studies of Ba(Fe0.25Eu0.25Nb0.5)O3, Mehta P. K., Panchal C. J. (2013)
Patel K. J. - All-Solid-Thin Film Electrochromic Devices Consisting of Layers ITO / NiO / ZrO2 / WO3 / ITO, Desai M. S., Panchal C. J., Deota H. N., Trivedi U. B. (2013)
Dar T. A. - Pulsed Laser Deposited Nickel Doped Zinc Oxide Thin Films: Structural and Optical Investigations, Agrawal A., Sen P. (2013)
Agrawal A. - Structural and Optical Studies of Magnesium Doped Zinc Oxide Thin Films, Dar T. A., Sen P. (2013)
Kumar V. S. S. - X-Ray Peak Broadening Analysis and Optical Studies of ZnO Nanoparticles Derived by Surfactant Assisted Combustion Synthesis, Rao K. V. (2013)
Agarwal M. - Study of Electrical, Optical and Structural Properties of Al- Doped ZnO Thin Films on Pen Substrates, Modi P., Dusane R. O. (2013)
Patil L. A. - Effect on Structural, Micro Structural and Optical Properties due to Change in Composition of Zn and Sn in ZnO:SnO2 Nanocomposite Thin Films, Pathan I. G., Suryawanshi D. N., Patil D. M. (2013)
Jariwala C. - Preparation and Characterization of Antimony Doped Tin Oxide Thin Films Synthesized by Co-Evaporation of Sn and Sb using Plasma Assisted Thermal Evaporation, Dhivya M., Rane R., Chauhan N., Rayjada P. A., Raole P. M., John P. I. (2013)
Bandyopadhyay V. - Evidence of Itinerant Ferromagnetism in Transition Metal Doped ZnO Nanostructures, Bhushan K., Mukherjee S. (2013)
Patel K. K. - Effects of Annealing on Structural Properties of Copper Zinc Tin Sulphide (CZTS) Material, Shah D. V., Kheraj V. (2013)
Pai A. R. - Synthesis of Reduced Graphene Oxide Using Novel Exfoliation Technique and its Characterizations, Nair B. (2013)
Boltovets M. S. - Formation of ohmic contacts to n(p)-gan and measurement of their contact resistivity, Ivanov V. M., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Milenin V. V., Shynkarenko V. V., Sheremet V. M., Sveshnikov Yu. N., Yavich B. S. (2010)
Kopcansky P. - Morphology and dielectric properties of polymer dispersed liquid crystal with magnetic nanoparticles, Timko M., Mitrova Z., Zavisova V., Koneracka M., Tomasovicova N., Tomco L., Gornitska O. P., Kovalchuk O. V., Bykov V. M., Kovalchuk T. M., Studenyak I. P. (2010)
Gorban A. P. - The study of solar cells with back side contacts at low illumination, Kostylyov V. P., Litovchenko V. G., Sachenko A. V., Serba A. A., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V. (2010)
Molodkin V. B. - Double- and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon, Olikhovskii S. I., Kyslovskyy Ye. M., Len E. G., Reshetnyk O. V., Vladimirova T. P., Lizunov V. V., Lizunova S. V. (2010)
Gudyma Iu. V. - Nonlinear stochastic relaxation dynamics in spin-crossover solid-state compounds, Maksymov A. Iu. (2010)
Vlasov S. I. - Effect of pressure on the characteristics of Schottky barrier diodes made of overcompensated semiconductor, Saparov F. A., Ismailov K. A. (2010)
Chuiko G. P. - Splitting the eigenvectors space for Kildal's Hamiltonian, Don N. L. (2010)
Dmitruk N. L. - Optical efficiency of Ag and Au nanoparticles, Malynych S. Z., Moroz I. E., Kurlyak V. Yu. (2010)
Ivashchenko O. M. - Smoothing cubic spline approximation of silicon diode temperature sensors thermometric characteristics, Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Kopko D. P., Sypko N. I. (2010)
Milenin V. V. - Effect of pulsing magnetic field on radiative recombination spectra of GaP and InP single crystals, Red'ko R. A. (2010)
Babich V. М. - Magnetic susceptibility of n- and p-Si single crystals containing thermodonors, Luchkevych M. M., Tsmots V. M. (2010)
Steblenko L. P. - Changes in nanostructure and micro-plastic properties of silicon crystals under action of magnetic fields, Kurylyuk A. N., Koplak O. V., Krit O. N., Tkach V. N., Naumenko S. N. (2010)
Burlachenko Yu. V. - Methods of cluster analysis in sensor engineering: advantages and faults, Snopok B. A. (2010)
Kulish M. R. - Nonlinear interaction of the elliptically polarized light with CdSxSe1-x quantum dots, Malysh M. I. (2010)
Ushenko Yu. A. - Complex degree of coherency inherent to laser images of blood plasma polycrystalline networks, Istratiy V. V., Dubolazov A. V., Angelsky A. P. (2010)
Dan'ko V. A. - Control of photoluminescence spectra of porous nc-Si-SiOx structures by vapor treatment, Bratus' V. Ya., Indutnyi I. Z., Lisovskyy I. P., Zlobin S. O., Michailovska K. V., Shepeliavyi P. E. (2010)
Yatsunskiy I. R. - Complex destruction of near-surface silicon layers of Si-SiO2 structure, Kulinich O. A. (2010)
Shukla S. - Electrical transport in thin films of glassy Ge40Te60-xSbx alloys, Kumar S. (2010)
Baschenko S. M. - Compact-sized excimer laser with two-side preionization, Marchenko L. S. (2010)
Savchuk O. A. - CdTe quantum dots precipitation of monodisperse fractions from colloid solutions, Trishchuk L. I., Mazarchuk I. A., Tomashik V. M., Tomashik Z. F., Dimitriev O. P., Boruk S. D., Kapush D. O. (2010)
Tolmachov I. D. - Raman scattering in sulphide glasses, Stronski A. V., Pribylova H., Vlcek M. (2010)
Belyaev A. E. - Temperature dependence of contact resistance of Au Ti Pd2Si n+-Si ohmic contacts, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Sachenko A. V., Sheremet V. N. (2010)
Gavrysh V. I. - Thermal simulation of heterogeneous structural components in microelectronic devices, Fedasyuk D. V. (2010)
Gorley P. M. - Electrical properties of n-SnS2/n-CdIn2Te4 heterostructure, Grushka Z. M., Grushka O. G., Gorley P. P., Zabolotsky I. I. (2010)
Author index 2010 (Volume 13) (2010)
Карпіловська Є. - Зміни в структурі сучасної української мови та можливості їх моделювання (2011)
Ніка О. - Теорія модусу в сучасній лінгвістиці (2011)
Гінзбург М. - Видове протиставлення віддієслівникових іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах (2011)
Харченко С. - Проблема дієслівного зв’язкового компонента бути у структурі речення з предикативом на -но, -то (2011)
Габай А. - Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" (2011)
Коць Т. - Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови (2011)
Шевченко Т. - Олекса Горбач як діалектолог (2011)
Савельєва Л. - Національномовна специфіка категоризації світу (2011)
Прадід Ю. - Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського в удержавленні української мови в Криму (2011)
Бардукова Г. - "Граматичні читання — VI", Ситар Г. (2011)
Лазаренко О. - Міжнародна наукова конференція "Наукова спадщина О. О. Потбні в слов’янському культурному просторі" (2011)
Березовенко А. - Мовний поступ у вищій освіті З. Мацюк, Н. Станкевич Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2006. — 352 с. (2011)
Пена Л. - "Щоб відчути смак і колорит говірки.., необхідно зануритися в її стихію" Микола Лесюк. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. — 328 с. (2011)
Синиця І. - Нове фахове видання з термінології Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. — К.: ІУМ НАНУ, 2011. — Вип. 1. —204 с. (2011)
Савченко Л. - Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю. Ф. Прадіда), Богданович Г. (2011)
Калашник Ю. - Залюблений у слово і життя (до ювілею професора В. С. Калашника), Савченко Л. (2011)
Витяг із протоколу № 6 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів від 23.03.11 р. (2011)
Вербич С. - Василь Васильович Лобода (11.01.1936 — 17.03.2000) (2011)
Симоненко Л. - Алла В’ячеславівна Крижанівська (Лагутіна) (11.02. 1930—09.11. 2010) (2011)
Гриценко П. - Пам’яті професора Костянтина Федоровича Германа, Гуйванюк Н. (2011)
Городенська К. - Бліц і його українські родичі (2011)
Колібаба Л. - Кравець — кравчиня, то й продавець — продавчиня! (2011)
Відомості про авторів (2011)
Manilov A. I. - Electrophysical properties of meso-porous silicon free standing films modified with palladium, Skryshevsky V. A., Alekseev S. A., Kuznetsov G. V. (2011)
Kiselov V. S. - Simple method for SiC nanowires fabrication, Lytvyn O. S., Yukhymchuk V. O., Belyaev A. E. (2011)
Salkov E. A. - An intrinsic physical content of "single photon power" - (hv*dv), Svechnikov G. S. (2011)
Kulish М. R. - Hydrothermal synthesis and properties of titania nanotubes doped with Fe, Ni, Zn, Cd, Mn, Struzhko V. L., Briksa V. P., Murashko A. V., Il'in V. G. (2011)
Strelchuk V. V. - Ferromagnetism in Co-doped ZnO films grown by molecular beam epitaxy: magnetic, electrical and microstructural studies, Bryksa V. P., Avramenko K. A., Lytvyn P. M., Valakh M. Ya., Pashchenko V. O., Bludov O. M., Deparis C., Morhain C., TroncP. TroncP. (2011)
Ushenko Yu. A. - Degree of local depolarization determined for fields of laser radiation scattered by multilayer birefringentnetworks of protein crystals, Angelsky A. P. (2011)
Chernenko I. M. - Computer simulation of vanadium dioxide semiconductor phase formation in supersaturated solutions, Mysov O. P., Oleinik O. Yu., Ivon A. I. (2011)
Sakhno M. V. - Simulated properties of printed antennas on silicon substrates for THz/sub-THz arrays, Gumenjuk-Sichevska J. V., Sizov F. F. (2011)
Lysiuk V. O. - Optical properties of ion implanted thin Ni films on lithium niobate, Staschuk V. S., Androsyuk I. G., Moskalenko N. L. (2011)
Shul'pina I. L. - X-ray study of dopant state in highly doped semiconductor single crystals, Kyutt R. N., Ratnikov V. V., Prokhorov I. A., Bezbakh I. Zh., Shcheglov M. P. (2011)
Gaponov A. V. - Non-ohmic conduction in tin dioxide based ceramics with copper addition, Glot A. B. (2011)
Baschenko S. M. - On Raman spectra of water, its structure and dependence on temperature, Marchenko L. S. (2011)
Beketov G. V. - Enhanced 2D plotting method for scanning probe microscopy imaging (2011)
Borblik V. L. - Negative magnetoresistance of heavily doped silicon p-n junction, Rudnev I. A., Shwarts Yu. M., Shwarts M. M. (2011)
Pipa V. I. - Electromagnetic field quantization in planar absorbing heterostructures (2011)
Ushenko Yu. A. - Mueller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma, Olar O. I., Dubolazov A. V., Balanetskaya V. O., Unguryan V. P., Zabolotna N. I., Oleinichenko B. P. (2011)
Katerynchuk V. M. - Sheet resistance and surface topology time dynamics of intrinsic oxide film on InSe crystals, Kovalyuk Z. D. (2011)
Klym H. - Study of nanoporous in humidity-sensitive MgAl2O4 ceramics with positron annihilation lifetime spectroscopy (2011)
Lopatynskyi A. - Comparative analysis of response modes for gold nanoparticle biosensor based on localized surface plasmon resonance, Lopatynska O., Chegel V. (2011)
Khrypunov G. S. - Thin films CdS/CdTe solar cells with different activation processes base layer, Shelest T. N., Li T. N., Meriuts A. V., Kovtun N. A., Makarov A. V., Avksentyeva L. V. (2011)
Lisovskyy I. P. - Effect of low-temperature annealing on light-emitting properties of na-Si/SiOx porous nanocomposite films, Litovchenko V. G., Zlobin S. O., Voitovych M. V., Khatsevich I. M., Indutnyy I. Z., Shepeliavyi P. E., Kolomys O. F. (2011)
Dauletmuratov B. K. - Features of a shock wave in CdTe by pulsed laser irradiation (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2004)
Бєломєсяцев А. - Охорона пам’яток архітектури як онтологічна проблема (2004)
Вечерський В. - Актуальні проблеми нормативного й організаційного забезпечення збереження архітектурної та містобудівної спадщини України (2004)
Галченко Н. - Керченский заповедник: Развитие музейной деятельности, перспективы и проблемы охраны культурного наследия, Дзюбенко С. (2004)
Ерофалов Б. - Регулярная перепланировка Киева как опыт преемственного преобразования городской структуры (2004)
Криволапов М. - Українська художня критика 1920-1930-х років: Сторінки історії (2004)
Лосицький Ю. - Об’ємно-просторові рішення монументальних споруд середньовічного Криму (2004)
Ненашева О. - До історії формування теоретичних засад реставрації пам’яток давньоруської архітектури (Київська школа) (2004)
Ольховская Е. - Становление высшего образования в Западной и Восточной Европе: Культурологические предпосылки развития архитектуры университетских центров (2004)
Пучков А. - Эпистолярий искусствоведа как охранительная основа культурной памяти: Письма члена-корреспондента АН СССР А. А. Сидорова (2004)
Ревский С. - Методология учета и классификации застройки по историко-архитектурной ценности к историко-архитектурному опорному плану города (2004)
Сіткарьова О. - Архітектурний ансамбль Печерського містечка у Києві наприкінці XVII - на початку ХVIII століть (2004)
Тимофієнко В. - Безстовпні й зальні церкви на Півдні України (2004)
Наші автори (2004)
Сидоренко В. - Переднє слово (2005)
Бєломєсяцев А. - Будівельний статут Російської імперії і практика його застосування в реконструкції міської тканини (2005)
Боднар О. - Актуальні проблеми сучасної теорії дизайну (2005)
Босенко А. - Реставрация времени (2005)
Вечерський В. - Проблеми дослідження і збереження пам’яток містобудівного мистецтва: На прикладі Сумської області (2005)
Ганзенко Л. - Документування пам’яток у контексті світових ідей збереження культурної спадщини (2005)
Ерофалов Б. - Городское строительное законодательство в формировании планировочной структуры Киева XIX - начала XX века (2005)
Каганов Г. - Иерусалим на Неве: Черты святыни в образе Санкт-Петербурга XVIII-XIX веков (2005)
Лосицький Ю. - Питання обґрунтування архітектурних реконструкцій мурованих храмів Херсонеса (2005)
Манаев А. - Византийское раннесредневековое оборонительное зодчество в Крыму: Проблемы изучения и сохранности (2005)
Непомнящий А. - З історії вивчення пам’яток історії та культури в Криму в першій половині XIX століття: А. Б. Ашик (2005)
Ольховская Е. - Архитектурно-планировочной организации университетских центров в структуре городов Украины (2005)
Протас М. - Пластичні новації О. Архипенка в контексті "геометрії простору" А. Ейнштейна та сучасних наукових теорій (2005)
Пучков А. - Познание мира как звучание и ритуал: К реконструкции поэтики античной архитектуры (2005)
Ревский И. - Композиционная реновация ансамблей площадей классицизма: На примере Октябрьской (Соборной) площади в Днепропетровске (2005)
Сіткарьова О. - До питання дослідження некрополя Успенського собору Києво-Печерської лаври: Поховання Г. І. Ведеревського, П. Г. Лещинської, М. О. Глєбової (2005)
Стеценко Э. - Смысл архитектуры: Конспект ненаучного исследования (2005)
Тимофієнко В. - Висвітлення містобудівної спадщини у Зводі пам’яток та забудова Пушкінської вулиці в Одесі (2005)
Трошкіна О. - Загальні семантичні принципи формування образу представницьких споруд (2005)
Царенко С. - Містобудівна еволюція Вінниці за середньовіччя (2005)
Перелік ілюстрацій (2005)
Наші автори (2005)
Tripathy P. R. - Dynamic properties and avalanche noise analysis of 4H-SiC over wz-GaN based IMPATTs at mm-wave window frequency, Mukherjee M., Pati S. P. (2011)
lgomati H. A. - Optimal solution in producing 32nm CMOS technology transistor with desired leakage current, Ahmad I., Salehuddin F., Hamid F. A., Zaharim A., Majlis B. Y., Apte P. R. (2011)
Sharma J. - Role of Sb additive in the dielectric properties of Se90In10 and Se75In25 glassy alloys, Kumar S. (2011)
Ivashchenko M. M. - Structural and optical characteristics of ZnSe and CdSe films condensed on non-oriented substrates, Opanasyuk A. S., Opanasyuk N. M., Danilchenko S. M., Starikov V. V. (2011)
Kovalyuk Z. D. - The electric field gradient asymmetry parameter in InSe, Khandozhko A. G., Lastivka G. I., Samila A. P. (2011)
Burbelo R. - Photo-thermo-acoustic analysis of heterogeneous semiconductor structures under pulse laser irradiation, Isaiev M., Kuzmich A. (2011)
Bochkova T. M. - Charge transport in bismuth orthogermanate crystals, Plyaka S. N. (2011)
Severin V. S. - Influence of polarization of free-electron system in semiconductor on the position of minimum in plasma light reflection (2011)
Javidi S. - Influence of Ca2+ ions on the habit of KDP crystals, Enayati R., Iraj M., Aliakbari N. (2011)
Boiko I. I. - Influence of electron-electron drag on piezoresistance of n-Si (2011)
Balanetska V. O. - Singular analysis of Jones-matrix images describing polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of cholelithiasis in its latent period, Marchuk Yu., Karachevtsev A. V., Ushenko V. O. (2011)
Dvoynenko M. M. - Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules, Kazantseva Z. I., Strelchuk V. V., Kolomys O. F., Bortshagovsky E. G., Venger E. F. (2011)
Pavlovich I. I. - Chemical-dynamic polishing of semiconductor materials based on Bi and Sb chalcogenides by using HNO3-HCl solutions, Tomashik Z. F., Stratiychuk I. B., Tomashik V. M., Savchuk O. A., Kravtsova A. S. (2011)
Rana A. K. - Impact of sidewall spacer on gate leakage behavior of nano-scale MOSFETs, Chand N., Kapoor V. (2011)
Boltovets P. M. - Effect of microwave radiation on optical characteristics of thin gold films (2011)
Gaidar G. P. - The kinetic of point defect transformation during the annealing process in electron-irradiated silicon, Dolgolenko A. P., Litovchenko P. G. (2011)
Bushma A. V. - Information processing in an optoelectronic display system (2011)
Zabolotna N. I. - Wavelet analysis of Jones-matrix images corresponding to polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of tuberculosis, Balanetska V. O., Telenga O. Yu., Ushenko V. O. (2011)
Akinlami J. O. - Photoemission study of the electronic structure of praseodymium filled skutterudite PrOs4Sb12), Awobode A. M. (2011)
Bunak S. V. - Electrical properties of MIS structures with silicon nanoclusters, Ilchenko V. V., Melnik V. P., Hatsevych I. M., Romanyuk B. N., Shkavro A. G., Tretyak O. V. (2011)
Bratus' O. L. - Structural properties of nanocomposite SiO2(Si) films obtained by ion-plasma sputtering and thermal annealing, Evtukh A. A., Lytvyn O. S., Voitovych M. V., Yukhymchuk V. O. (2011)
Vovk V. E. - Dielectric and electro-optical properties of solutions of chemically modified fullerene С60 in nematic liquid crystal, Kovalchuk O. V., Gorishnyj M. P., Kovalchuk T. M. (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово, Галченко Н. (2006)
Дзюбенко С. - Керченський державний історико-культурний заповідник (2006)
Биковська Н. - Фондові колекції Керченського заповідника: Проблеми й перспективи розвитку (2006)
Кучеревська Н. - Основні напрями діяльності Керченського заповідника і збереження лапідарної колекції (2006)
Перепьолкіна Н. - Зібрання дореволюційних світлин з фондів Керченського заповідника (1880-ті - 1920-ті роки) (2006)
Панченко И. - Керчь в типографских изданиях (по материалам фондовой коллекции Керченского заповедника) (2006)
Зінько О. - Склеп Деметри (2006)
Жёлтикова А. - Коллекция терракот из фондов Керченского заповедника (2006)
Артеменко О. - Італійська колонія Воспоро (XІІІ-XV ст.) (2006)
Механиков С. - Керчь - город в культурном пространстве, освященном именем А. С. Пушкина (2006)
Биковська Н. - Освіта у Керч-Єнікальському градоначальстві у XIX - на початку ХХ століть, Перепьолкіна Н. (2006)
Носкова Е. - До питання про керченські храми військового духівництва, Носков А. (2006)
Стародубцев В. - Початок будівництва фортеці Керч (2006)
Громова Л. - Особенности ландшафта Керчи и памятники Великой Отечественной войны (2006)
Литвинова С. - К вопросу об участии советской авиации в боях за Керчь в 1941-1944 годах (по материалам фондов Керченского заповедника) (2006)
Демиденко О. - Подземный музей в Аджимушкае: концепция реэкспозиции, Симонов В. (2006)
Макарова Н. - Экскурсии-прогулки по улицам старой Керчи (2006)
Шестаков С. - Юлій Юлійович Марті (1874-1959), Шестакова Н. (2006)
Лазенкова Л. - Художник Д. В. Шибнёв (1881-1930): Страницы жизни и творчества (2006)
Наші автори (2006)
Титул, зміст (2014)
Лилик І. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні2013 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2014)
Заседание Клуба директоров исследовательских компаний, 4 апреля 2014 (2014)
Новини ESOMAR (2014)
Споживчі настрої в Україні, лютий 2014: погіршення на 7,9 п. до 64,6 (2014)
Шкуратов О. - Современные технологии маркетинговой разведки (2014)
Гліненко Л. - Актуальні тренди ІТ-маркетингу, Дайновський Ю. (2014)
Язвінська Н. - Управління відносинами зі споживачами, Єлісова І. (2014)
Ткаченко Е. - Оценка эффективности маркетинговой деятельности: современные подходы и методы (2014)
Жегус О. - Аналіз та прогнозування розвитку рестораних послуг в Харкові та Харківській області, Михайлова М. (2014)
Гребньов Г. - Маркетингові джерела вартості як чинник розвитку конкурентоспроможності будівельного підприємства (2014)
ДіСтефано Д. - Визначення сучасного маркетолога: від реального до ідеального, Хосфорд К., Бедд Н. (2014)
Всеукраїнське студенське кейс-змагання з маркетингу (2014)
Зміст журналу за 2013 рік (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Березовський А. В. - Результати визначення хронічної токсичності препарату "Оксіпролтм", Фотіна Т. І., Улько Л. Г. (2011)
Білий Д. Д. - Роль розчинного фібрину у патогенезі неоплазій (оглядова інформація) (2011)
Білоконь О. В. - Імунологічна реактивність організму птиці при застосування мінеральної кормової добавки "Кормацинк-Р”, Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Антрапцева Н. М. (2011)
Білопольська Т. П. - Зміни у крові корів за дикроцеліозу (2011)
Вальчук О. - Лікувальний та економічний ефект препарату Мультибай® при маститі у корів, Деркач С., Турчик А. (2011)
Власенко І. Г. - Особливості розвитку збудника туберкульозу при дії електромагнітного поля антропогенного походження за умов in vitro, Левківський Д. М., Фаріонік Т. В., Бабийчук Ю. В. (2011)
Влізло В. В. - Білоксинтезувальна функція печінки та обмін амінокислот у корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р. (2011)
Гірковий А. Ю. - Специфiчна iмунопрофiлактика еймерiозу курей (2011)
Гавілей О. В. - Гістологічна характеристика сімяників півнів при експериментальному Т-2 токсикозі та за впливу "Мікосорбу" (2011)
Гайдюк М. Б. - Дезінфікуючі властивості шумерського срібла (2011)
Головач П. І. - Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на лейкопоез бугайців на відгодівлі, Змія М. М. (2011)
Гриб Ю. В. - Вплив гліцинатів мікроелементів на процеси гемопоезу та метаболічний статус поросят, Захаренко М. О. (2011)
Грубіч П. Ю. - Значення та аналіз окремих біохімічних показників плазми крові при відтворенні бабезіозу на конвенційних цуценятах (2011)
Гунчак В. М. - Вплив глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші плямистої на білоксинтезувальну функцію печінки собак, Журавльов О. Ю. (2011)
Данкович Р. С. - Патоморфологія хронічного охратоксикозу морських свинок (2011)
Деркач С. С. - Ефективність використання методів визначення оптимального часу осіменіння сук, Вальчук О. А., Любецький Я. В., Кунак Ю. В. (2011)
Джаббарова Н. О. - Морфофункціональна характеристика системи нк-стійкості собак після вакцинації проти лептоспірозу (2011)
Джураев С. Д. - Сравнительная эффективность разных способов введения антгельминтика при ассоциативных гельминтозах овец (2011)
Драчук А. О. - Показники метаболічного профілю крові корів господарств Тернопільської області, Слівінська Л. Г., Личук М. Г., Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Жуковський І. К., Биць Г. О., Заєць А. (2011)
Дробот М. В. - Показники крові хворих на неспецифічну катаральну бронхопневмонію телят при застосуванні наноаквахелатів макро- і мікроелементів та ехінацеї (2011)
Дяченко О. Б. - Концентрація жирних кислот загальних ліпідів в еритроцитах крові корів до і після отелення за впливу екстракту алое (2011)
Єфімов В. Г. - Ефективність стимуляції неспецифічної резистентності поросят препаратом "Суігамін", Кокарєв А. В., Бібен І. А., Іванова В. С., Волковинська В. В. (2011)
Желавський М. М. - Зміна оксигеннезалежного протимікробного потенціалу фагоцитів секрету молочної залози корів за субклінічного маститу (2011)
Жила М. І. - Лабораторні дослідження при клінічному випробуванні ветеринарних лікарських засобів (2011)
Жук Ю. В. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу "Баланс” на перебіг післяродового періоду і відтворну функцію корів голштинської породи, Михайлюк М. М., Любецький В. Й. (2011)
Завірюха А. І. - Новий ефективний спосіб оздоровлення великої рогатої худоби враженої вірусом лейкозу, Завірюха Г. А. (2011)
Завірюха В. І. - Профілактична та лікувальна ефективності мікроелементного препарату тіреотон при запальних процесах у корів, Кудла І. М., Леньо Ю. М., Горішна М. М. (2011)
Івахів М. А. - Ультрасонографічна діагностика захворювань передміхурової залози у псів (2011)
Калашніков В. О. - Вивчення антагоністичних властивостей комплексного пробіотичного препарату "Праймікс-Біонорм-К", Шаповалов С. О., Вержак В. В. (2011)
Касянчук В. В. - Характеристика захисних механізмів при маститі корів, Марченко М. І., Скляр О. І., Іваннікова О. А. (2011)
Кікоть Г. В. - Визначення бактерицидної ефективності дезінфекційного засобу "Санідез" щодо Aeromonashydrophila (2011)
Кісера Я. В. - Моніторинг поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні (2011)
Козловська Г. В. - Антагоністичні та адгезивні властивості біфідобактерій, виділених від телят, Даниленко С. Г., Скибіцький В. Г. (2011)
Коцюмбас Г. І. - Генетично модифіковані організми та їх поширення у світі, Самсонюк І. М. (2011)
Крупник Я. Г. - Основні фактори найбільш поширених захворювань кінцівок великої рогатої худоби, Цісінська С. В., Леньо Ю. М. (2011)
Ксьонз І. М. - Хламідійна інфекція серед диких тварин, Лобов А. В., Вітязь М. В. (2011)
Куртасов Г. В. - Пероральне застосування препарату комплексного металоглобуліну (КМГ) у профілактиці інфекційних гастроентеритів новонароджених телят (2011)
Кушнір І. М. - Фармакологічна оцінка ін'єкційних препаратів за проведення повторної стерилізації (2011)
Левицька В. А. - Епізоологія змішаної еймеріозної інвазії кролів в зоні Поділля (2011)
Левківський Д. М. - Особливості імунної недостатності, їх діагностичні критерії та принципи імунокорекції, Маслянко Р. П., Сторчак Ю. Г. (2011)
Левченко В. І. - Ефективність ріндавіталь енерджітранк та інтровіту в профілактиці порушень обміну речовин в ранній післяотельний період у корів-первісток, Порошинський В. В., Харченко А. В. (2011)
Лемішевський В. М. - Антагоністична активність пробіотичних бактерій та механізм дії на резистентність організму (2011)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові та інтенсивність росту кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому, Федорук Р. С. (2011)
Леськів Х. Я. - Вплив нітратів на стан антиоксидантної системи поросят (2011)
Лобойко Ю. В. - Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів (2011)
Лум’яник С. В. - Моніторинг показників еритроцитопоезу у коней української верхової породи, Піддубняк О. В., Головаха В. І. (2011)
Лысенко А. П. - Биохимические свойства бацылярных и измененных форм микобактерий, выращенных на питательных средах, Власенко І. Г., Власенко В. В., Бабийчук Ю. В. (2011)
Любецький В. Й. - Поширеність хламідій та мікоплазм при хворобах репродуктивної системи у дрібних тварин, Провалова О. П. (2011)
Маслянко Р. П. - Деякі питання персистенції мікроорганізмів в інфекційній патології, Божик Л. Я. (2011)
Маслянко Р. П. - Особливості взаємодії асоціативних симбіонтів при вірусних і бактеріальних інфекціях у тварин, Левківський Д. М. (2011)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція в системі мікрофлора - шлунковий-кишковий тракт, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2011)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку імунітету та алергії при інфекційних хворобах, Лаврів П. Ю. (2011)
Мельник А. Ю. - Діагностика та профілактика вітамінно-мінеральної недостатності в курей-несучок (2011)
Мисак А. Р. - Рентгенографічна і ульразвукова діагностика неоплазій молочної залози у сук, Пріцак В. В. (2011)
Михайлюк М. М. - Порівняльна ефективність паліативного лікування сук, хворих на піометру, Жук Ю. В., Морозова О. В. (2011)
Морозенко Д. В. - Обгрунтування ролі біохімічних показників стану сполучної тканини у діагностиці внутрішніх хвороб котів та собак (2011)
Нагорна Л. В. - Вплив температурних параметрів на розвиток кліща Dermanyssus gallinae (2011)
Недосєков В. В. - Визначення напруженості антирабічного імунітету у домашніх тварин м. Києва, Новіцька О. В., Вербенюк О. В., Полупан І. (2011)
Немова Т. В. - Вміст фосфоліпідів у плазмі крові кітних молочних кіз за порушень мінерального обміну, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2011)
Новіцька О. В. - Чутливість до протимікробних засобів мікрофлори статевих органів корів при ендометриті, Гулянич М. М. (2011)
Павлів О. В. - Вплив офлоксацину на функціональний стан печінки собак (2011)
Палій А. П. - Стійкість Mycobacterium avium щодо дії деззасобів з різних хімічних груп (2011)
Палюх Т. А. - Показники мінерального обміну в організмі вагітних норок у нормі та за його порушень (2011)
Пархоменко Л. І. - Серологічний моніторинг птиці щодо метапневмовірусної інфекції, Дубін Р. А. (2011)
Пероцька Л. В. - Деякі особливості епізоотології сказу тварин на півдні України (2011)
Ріполовський О. І. - Ураження цьоголітки коропа метацеркаріями роду Diplostomum у вирощувальних ставах Передкарпаття, Юськів І. Д. (2011)
Русин В. І. - Деякі показники газоенергетичного обміну у дійних корів за профілактики мікроелементозів (2011)
Сахнюк В. В. - Динаміка коротколанцюгових жирних кислот за поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, Левченко В. І., Чуб О. В. (2011)
Свіржевська Є. Л. - Етіотропна та патогенетична терапія мисливських собак за ларвального токсокарозу (2011)
Северин Р. В. - Патогенетичні особливості 2-го типу цирковірусної інфекції свиней, змодельованої з використанням українського ізоляту збудника, Щетинський І. М. (2011)
Сидоренко І. В. - Патогенна дія пероїдів Columbicola colambia на аеродинамічні властивості оперення спортивних голубів (2011)
Ситніченко Л. В. - Вміст макро- і мікроелементів у крові ягнят при застосуванні препарату Лемб-стартер (2011)
Слівінська Л. Г. - Терапевтична ефективність препарату "Мікролакт” за анемії у корів зони техногенного навантаження (2011)
Соколюк В. М. - Якість води в системі диспансеризації корів, Козій В. І., Лотоцький В. В., Духницький В. Б., Засєкін Д. А. (2011)
Старик Л. І. - Вплив піридоксину гідрохлориду, аскорбінової кислоти та тіаміну хлориду на процеси перекисного окиснення ліпідів при гострому нітратно-нітритному токсикозі бугайців (2011)
Стефаник В. Ю. - Особливості лікування корів м’ясних порід при затриманні посліду, Костишин Є. Є., Кацараба О. А. (2011)
Стибель В. В. - Дослідження мутагенного та генотоксичного потенціалу Isospora suis в організмі поросят, Данко М. М. (2011)
Стибель В. В. - Імуноглобулін Е і циркулюючі імунні комплекси та їх значення за гельмінтозів, Сварчевський О. А., Данко М. М., Соболта А. Г. (2011)
Стояновський В. Г. - Імуномодулюючий вплив метіфену на деякі імунологічні показники крові птиці при вакцинації, Колотницький В. А., Ганин М. Д., Коваленко П. П. (2011)
Талоха Н. І. - Активність ферментів переамінування у крові бичків за різної концентрації важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)), Куртяк Б. М. (2011)
Тафійчук Р. І. - Показники мітотичної активності та загального рівня патологічних мітозів у органах коропа за впливу нематодоцидів (2011)
Тибінка А. М. - Особливості варіаційно-пульсометричних показників курей (2011)
Тішин О. Л. - Показники обміну білка та його фракцій у сироватці крові корів за введення препарату Е-селен в комплексі з клозавермом-А (2011)
Ткаченко О. А. - Біологічні закономірності морфологічних ознак та тинкторіальних властивостей M. вovis дисоціативних форм за впливу температури, Зажарський В. В., Алексєєва Н. В. (2011)
Тодорюк В. Б. - Моніторинг ринку протианемічних засобів та препаратів на основі мінеральних речовин для свинарства (2011)
Федець О. М. - Охратоксин та глутатіон-залежні ензими, Макух Є. М., Вигнан Д. С., Красневич А. Я. (2011)
Федорович В. Л. - Профілактика остеодистрофії корів в умовах біогеохімічної західної зони (2011)
Фирас С. - Морфофункціональна характеристика ефекту використання електроактивованої води для профілактики хвороби "слабкості кінцівок" у бройлерів (2011)
Харів І. І. - Стан імунної системи індиків уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією (2011)
Хмель Ю. І. - Створення продуцента тіопептидного антибіотика – сіоміцину, Буцяк В. І. (2011)
Хомин Н. М. - Гнійна хірургічна інфекція у бездомних і домашніх собак західних областей України, Семанюк Н. В. (2011)
Шарандак П. В. - Стан печінки та фосфорно-кальцієвого обміну у вівцематок Краснодонського району Луганської області (2011)
Шкромада О. І. - Фізіологічний та клініко-гематологічний стан свиней при використанні комплексних дезінфектантів (2011)
Шуманський Ю. І. - Лабораторна діагностика маститу корів за різних схем дослідження (2011)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика фіброзу печінки, що розвивається у великої рогатої худоби за отруєння піролізидиновими алкалоїдами (2011)
Ярохно Я. М. - Показники фібринолітичної активності у корів за маститу, Краєвський А. Й. (2011)
Пеленьо Р. А. - Мікробогельмінтоценоз травного каналу як гальмівний чинник розвитку свинарства, Ушкалов В. О. (2011)
Marczuk J. - Hematological and biochemical changes in dairy cows affected by subclinical mycotoxycoses – two clinical cases, Lutnicki K., Gajęcki M. (2011)
Milczak A. - Fibrinogen concentration in blood plasma of newborn piglets, Јuж A., Wуjcik A., Dкbiсska K., Lutnicki K., Winiarczyk S. (2011)
Niżański W. - Flow cytometric, computer assisted and traditional sperm analysis in fertile and subfertile dogs, Partyka A., Ochota M., Antończyk A., Twardoń J. (2011)
Pomorska А. - Nutritional secondary hyperthyroidism (NSP) in shetland ponies - case study, Lutnicki К. (2011)
Титул, зміст (2014)
Ніколаєва С. Ю. - Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність (2014)
Бориско Н. Ф. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим навчально-методичним комплексом "Німецька мова 1", Паршикова О. О. (2014)
Коломінова О. О. - Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення (2014)
Максименко Л. О. - Вправи для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2014)
Майєр Н. В. - Методична компетентність майбутніх викладачів французької мови як компонент загальнопрофесійної підготовки (2014)
Дьячкова Я. О. - Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту (2014)
Ольховська А. С. - Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу (2014)
Андрєєва Н. - Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов, Дем’янова Ю. (2014)
Навчальні матеріали Європейського центру з навчання сучасних мов (2014)
Антоненко О. В. - Дослідження зі словотвору у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Антонова О. К. - Структура концепту та способи його вербалізації (2010)
Ващенко О. О. - Чеські дієслівні конструкції ХХІ століття (2010)
Гальчук І. Ю. - Наголошення іншомовних слів у "Лексиконі” П. Беринди (2010)
Гасіл І. - K některým změnám v užívání českého jazyka (2010)
Грабовий П. М. - Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен (2010)
Даниленко Л. І. - Формування терміносистеми чеської пареміології у ХV-XIX ст. (з деякими східнослов’янськими паралелями) (2010)
Дель Гаудіо С. - "Славеноросский язык" – проблемы дефиниции (2010)
Домилівська Л. В. - Синкретичність дослідницької парадигми в аналізі вербалізації художнього світу Юрія Яновського (2010)
Доценко Т. С. - Крилаті вислови біблійного походження в болгарській і українській мовах (2010)
Іваненко І. М. - До питання про синкретичний характер української логопедичної термінології (2010)
Колесник В. А. - Засоби вираження неозначеності в болгарських говірках Півдня України (2010)
Колесник Н. С. - Дунай як елемент національної концептосфери (на матеріалі українського пісенного фольклору) (2010)
Комарова О. С. - Джерела лексичної синонімії в словацькій мові (2010)
Король Л. Р. - Особливості вираження граматичної категорії роду в мовленні учнів польських шкіл Львова (2010)
Кошман И. Н. - Украинский антропоним в русском тексте (2010)
Луценко С. О. - Роль характеру екстралінгвістичної інформації в процесі формування медійного тексту (2010)
Непоп-Айдачич Л. В. - Явище семантичної деривації антропонімів від назв квітів у польській мовній картині світу (2010)
Новосад М. - З історії дослідження сленгу в чеському мовознавстві (2010)
Паламарчук О. Л. - Українські реалії у творах М.В. Гоголя і їх відтворення у чеських перекладах (2010)
Переверзєв Д. І. - Актуальність теорії мовного субстрату для лінгвістичного дослідження на слов’янському та східному матеріалі (2010)
Петренко О. Р. - Архаїчні словесні жанри, що втілюють уявлення про магію мови (2010)
Петровська Л. Є. - "Поцілунок” у вербальному і невербальному текстах: семантичні аспекти (на матеріалі болгарської мови) (2010)
П’ятецька О. В. - Акцентуаційні особливості економічної та юридичної професійної лексики в українському діловому мовленні (2010)
Рудь І. А. - Принципи відтворення макроструктури юридичних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) (2010)
Сагата Ю. І. - Типи інновацій у польській анімалістичній фразеології (2010)
Скорина А. С. - Основні аспекти редагування перекладу культурологічних статей (2010)
Станкевич-Іванова В. - Bираження емоцій радості засобами фразеології чеської мови (2010)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Тематичний словник сербської мови О. Бодянського (2010)
Стоянова Д. Ф. - Про функціонування описових форм майбутнього часу у болгарському рукописі XVIII ст. (2010)
Трендафилова П. - Библейският мит за блаженството и мъката на душата в българската фразеология (2010)
Федонюк В. Є. - Російсько-чеські мовні контакти кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2010)
Фойту П. - Про поняття синонімів у фразеологізмах (2010)
Хвостенко О. О. - Метафора – продуктивний спосіб утворення одиниць комп’ютерного сленгу в болгарській мові (2010)
Хім’як В. М. - Сленг як вияв мовотворчого потенціалу молоді (2010)
Ярмак В. І. - Ірина Петрівна Бондар – науковець і педагог (2010)
Айдачич Д. - Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст. (2010)
Багратіон-Мухранська К. В. - Парадигма використання творчості Р. Бернса, фольклору та історії для відображення деяких соціально-історичних реалій (від В. Скотта до читачів інтерактивних медій пострадянського простору) (2010)
Бистрова О. - Антропологізм афористичної мови в романі "Біси" Ф. Достоєвського (2010)
Білик Н. Л. - Вічність міфу в миттєвості прози: теоретичний аспект міфологічної інтертекстуальності в літературознавчій семіотиці (2010)
Білоног Ю. І. - Автобіографічний модус романної творчості Мілорада Павича (2010)
Булаховська Ю. Л. - Декілька думок з приводу мемуаристики (2010)
Вахніна Л. К. - Сучасна модель ідентичності народної культури слов’ян в європейському контексті (2010)
Головатюк В. Д. - Народна словесність українців у зацікавленнях польських дослідників кінця ХІХ - І половини ХХ ст. (2010)
Деркач О. М. - Стан польоту героя у "світі без жінки” в оповіданні Іво Андрича "Літній відпочинок на півдні” (2010)
Дзюба О. І. - "Ратни записи". Над чим сміялися серби під час війни (2010)
Довжок Т. В. - Діалогічність художнього світобачення у "пограничній" прозі Леопольда Бучковського (2010)
Єршов В. О. - Генологічна таксономія подорожі як жанру польськомовної мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму (2010)
Захаржевська В. О. - Фантастичне і реальне в художньому світі Болгарії ХХ ст. (2010)
Іванова Г. В. - Ліризована проза І. Давидкова і О. Довженко (болгаро-українські літературні паралелі) (2010)
Карацуба М. Ю. - Літературознавча славістика у ХХ столітті (найважливіші здобутки) (2010)
Микитенко О. О. - Традиція поховального оплакування в Болгарії: термінологія, прагматика, виконавці (2010)
Михайлов К. - Сведения о Болгарии и о болгарах в русской среде ХІ-ХХ вв. (2010)
Мушкетик Л. Г. - Герой чарівної казки українських Карпат у світлі народних уявлень про добро і зло (2010)
Пащенко Є. М. - У витоків хорватської україністики: Юрай Крижанич (2010)
Рева Л. В. - О сверхреализме Л. Андреева и Ю. Яновского (на материале рассказов "Красный смех" и "Поворот") (2010)
Татаренко А. Л. - Роман М.Павича "Остання любов у Царгороді": проблеми інтертекстуальності та семантизації форми (2010)
Тростинська Р. - "Harkiv, Harkiv" (2010)
Усачова К. С. - Житіє Марії Магдалини в інтерпретації Наталени Королеви (2010)
Шавокшина Н. В. - Трансформація топосу карнавалу в російському та українському постмодернізмах (2010)
Паламарчук О. Л. - Здобутки сучасної слов’янської лексикографії. Рецензія на "Чесько-український юридичний словник" Г. М. Миронової і О. Газдошової (2010)
Бойко Н. В. - Ти зробив, і це не пропаде. Рецензія на монографію Ж. В. Некрашевич-Короткої "Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс" (2010)
Карацуба М. Ю. - Про "Вісник Львівського університету" (№ 48, за 2009 рік) – до 80-річчя професора Володимира Андрійовича Моторного (2010)
Петровська Л. Є. - Дні словенської культури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010)
Ярмак В. І. - Міжнародний науковий симпозіум "Харківський університет і серби" (2010)
Білик Н. Л. - Травнева презентація (2010)
Титул, зміст (2014)
Руснак Д. А. - Робота з аудіотекстом у процесі формування в учнів основної школи франкомовної компетентності в аудіюванні (2014)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі (2014)
Прокопчук М. М. - Особливості етапів формування мовних компетентностей в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької) (2014)
Шевелько К. О. - Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови (2014)
Майєр Н. В. - Тенденції і перспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов (2014)
Дацків О. П. - Комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації (2014)
Ярошенко О. В. - Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови (2014)
Николаева С. Ю. - Профессиональный портфель преподавателя высшего учебного заведения (2014)
Білоножко Н. Є. - Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу” (2014)
Мельник Е. Ю. - Du panier au chariot (2014)
Беженар І. В. - Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення” (2014)
Lashkarev G. V. - Diluted magnetic layered semiconductor InSe:Mn with high Curie temperature, Sichkovskyi V. I., Radchenko M. V., Aleshkevych P., Dmitriev O. I., Butorin P. E., Kovalyuk Z. D., Szymczak R., Slawska-Waniewska A., Nedelko N., Yakiela R., Balagurov A. M., Beskrovnyy A. I., Dobrowolski W. (2011)
Oberemok O. S. - Formation of silicon nanoclusters in buried ultra-thin oxide layers, Litovchenko V. G., Gamov D. V., Popov V. G., Melnik V. P., Gudymenko O. Yo., Nikirin V. A., Khatsevich І. M. (2011)
Sopinskyy M. V. - Polarization conversion effect in obliquely deposited SiOx films, Indutnyi I. Z., Michailovska K. V., Shepeliavy P. E., Tkach V. M. (2011)
Studenyak I. P. - Optical absorption edge and luminescence in phosphorous-implanted Cu6PS5X (X = I, Br) single crystals, Izai V. Yu., Stephanovich V. O., Panko V. V., Kus P., Plecenik A., Zahoran M., Gregus J., Roch T. (2011)
Gaidar G. P. - Changes in Hall parameters after -irradiation (60Со) of n-Ge (2011)
Dobrovolskiy Yu. G. - Anti-reflection coatings based on SnO2, SiO2, Si3N4 films for photodiodes operating in ultraviolet and visible spectral ranges, Perevertailo V. L., Shabashkevich B. G. (2011)
Amer H. H. - Characterization of quaternary chalcogenide As-Ge-Te-Si thin films, Elkordy M., Zien M., Dahshan A., Elshamy R. A. (2011)
Khrypunov G. - The role of copper in bifacial CdTe based solar cells, Meriuts A., Shelest T., Deineko N., Klyui N., Avksentyeva L., Gorbulik V. (2011)
Kostyukevych K. V. - Multi-element gas sensor based on surface plasmon resonance: recognition of alcohols by using calixarene films, Khristosenko R. V., Shirshov Yu. M., Kostyukevych S. A., Samoylov A. V., Kalchenko V. I. (2011)
Kovalchuk O. V. - Method and estimation of parameters of dense part of electrical double layer at the interface electrode-solution of the dye in liquid crystal (2011)
Dolgov L. - Optical properties of the Ti surface structured by femtosecond laser beam, Kravchuk R., Rybak A., Kiisk V., Sildos I., Blonskyi I. (2011)
Kozubovsky V. R. - Sensors for fire gas detectors, Kormosh V. V., Alyakshev I. P., Lishchenko N. H. (2011)
Steblenko L. P. - Effect of magnetic field on the reconstruction of the defect-impurity state and сathodoluminescence in Si/SiO2 structure, Koplak O. V., Syvorotka I. I., Kravchenko V. S. (2011)
Vlasenko N. A. - Laser oscillation in Cr2+:ZnS waveguide thin-film structures under electrical pumping with impact excitation mechanism, Oleksenko P. F., Mukhlyo M. O., Lytvyn P. M., Veligura L. I., Denisova Z. L. (2011)
Freik D. M. - Size effects in p-PbTe nanostructures on polyamide, Yurchyshyn I. K., Potyak V. Yu., Lysiuk Yu. V. (2011)
Kostyukevych S. O. - The new approach to identification of film reflecting holographic marks, Muravsky L. I., Fitio V. M., Voronyak T. I., Shepeliavyi P. E., Kostyukevych K. V., Moskalenko N. L., Pogoda V. I. (2011)
Boiko I. I. - Influence of mutual drag of light and heavy holes on conductivity of p-silicon and p-germanium (2011)
Taghiyev T. B. - Photoconductivity and photoluminescence features of y-irradiated GaS0. 75Se0. 25 single crystals (2011)
Ushenko Yu. O. - Jones-matrix images corresponding to networks of biological crystals for diagnostics and classification of their optical properties, Balanetska V. O., Angelsky O. P. (2011)
Gudenko Yu. M. - Lateral drift of photo-generated charge carriers in the p-SiGe/Si heterostructures with quantum wells, Vainberg V. V., Poroshin V. M., Tulupenko V. M. (2011)
Титул, зміст (2014)
Бігич О. Б. - Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою (2014)
Шастова І. В. - Оволодіння шестирічними першокласниками графікою англійської мови (2014)
Шевелько К. О. - Вправи для навчання учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови реферативного перекладу (2014)
Коваленко Ю. В. - Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення, Устименко О. М. (2014)
Бірецька Л. С. - Вправи для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2014)
Квасова О. Г. - Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів (2014)
Мартиненко О. Є. - Дистанційне навчання іноземних мов з використанням програми Skype (2014)
Навчальні матеріали Європейського центру з навчання сучасних мов (Австрія) (2014)
Титул, зміст (2014)
Палій О. А. - Основні тенденції та етапи розвитку теорії підручника з іноземних мов (2014)
Крапчатова Я. А. - Формування в учнів загальноосвітніх шкіл умінь самоконтролю рівня сформованості компетентності в англомовному аудіюванні з використанням комп’ютерного тестування (2014)
Osypenko K. L. - Developing English listening skills of secondary school students (2014)
Устименко О. М. - Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики, Коваленко Ю. В. (2014)
Майєр Н. В. - Види навчально-методичних задач для формування методичних навичок і розвитку методичних умінь майбутнього викладача французької мови (2014)
Zinukova N. V. - Integrated methodological model of interpreters’ training in multilingual society (2014)
Тарнопольський О. Б. - Навчання дорослих на курсах англійської мови (2014)
Бігич О. Б. - "Tricolín: ayer, hoy, mañana": сценарій позакласного заходу з іспанської мови для молодших школярів (2014)
Шерстюк Т. О. - Урок англійської мови у 6-ому класі на тему "Україна і Велика Британія" (2014)
Соловйова І. Л. - Навчальні ігри на уроках іспанської мови (2014)
Титул, зміст (2009)
Європейський день мов (2009)
The celebration of linguistic diversity (2009)
About the European Day of Languages (2009)
Поленок З. В. - Використання пісенного текстового матеріалу на уроках англійської мови (2009)
Данилевська-Бабій Г. Я. - Розвивальний потенціал уроку іноземної мови (2009)
Гапонова С. В. - Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови (2009)
Yuxiang Zh. - Learner-centredness, Jiling W. (2009)
Борщовецька В. Д. - Використання навчальних стратегій для оволодіння іншомовною лексикою, Семенчук Ю. О. (2009)
Гордєєва А. Й. - Як організувати позааудиторну самостійну роботу студентів (2009)
Синекоп О. С. - Вправи для організації інтерактивного навчання англомовного письма у немовному ВНЗ (2009)
Юдіна О. В. - Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою (2009)
Андронік Н. П. - Підсистема вправ для навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів (2009)
Мисечко О. - Тенденції становлення фахової підготовки вчителя іноземної мови в Україні (2009)
Кавицька Т. І. - З досвіду підготовки магістрів з перекладу в університетах Великої Британії: аспекти змісту та організації навчання (2009)
Хоменко Л. - Англійська абетка для початківців (2009)
Бойко Ф. М. - Методична розробка уроку французької мови для старших класів спеціалізованої школи (2009)
Сучасна термінологія в галузі освіти (2009)
Сидоренко В. - Переднє слово (2006)
Бєломєсяцев А. - Історія архітектури - явище історії господарювання: Давнина. Античний світ. Візантія. Західноєвропейське середньовіччя (2006)
Вечерський В. - Українська народна дерев’яна архітектура (2006)
Ерофалов Б. - Проблемы киевского градопланирования в 1910-е годы (2006)
Кармазіна Н. - Збереження історико-культурної спадщини в Криму в 1960-1980-ті рр.: Проблеми, шляхи вирішення, підсумки (2006)
Кондель-Пермінова Н. - Концепція Музейного центру історії архітектури імені академіка П. Ф. Альошина (2006)
Лосицький Ю. - Головні етапи розвитку архітектури Криму V-XV століть (2006)
Манаев А. - Проблемы государственного учета объектов культурного наследия в Автономной Республике Крым (1991-2005 гг.) (2006)
Ненашева О. - Історик архітектури Іполит Моргілевський і Музей-архів Переходової доби часів фашистської окупації Києва: За матеріалами ДАКО (2006)
Непомнящий А. - Из истории подготовки "Археологической карты Крыма": По данным переписки Ю. А. Кулаковского с А. И. Маркевичем (2006)
Ольховская Е. - Развитие системы университетских центров Украины: На примере архитектуры Харьковского университета (2006)
Пучков А. - "Кстати, подумайте, не можете ли помочь…": Письма М. О. Гершензона и два философских трактата Алексея Фёдоровича Селивачёва (1912-1919 гг.) (2006)
Пучков А. - Цветовой режим эллинского храма и "фронтональный принцип" как выразители древнегреческого мировоззрения (2006)
Сіткарьова О. - Матеріали до біографії архітектора та живописця Федора Васильєва (2006)
Тимофієнко В. - Легендарний Севастополь, його формування і перші пам’ятки культури (2006)
Наші автори (2006)
Gudymenko O. Yo. - Influence of small miscuts on self-ordered growth of Ge nanoislands, Kladko V. P., Yefanov O. M., Slobodian M. V., Polischuk Yu. S., Krasilnik Z. F., Lobanov D. V., Novikov А. А. (2011)
Gudyma Iu. V. - High-temperature expansion in self-consistent-field theory of spin-crossover compounds, Daskal Ye. M. (2011)
Ivashchenko O. M. - Optimized calibration of cryogenic silicon thermodiodes, Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Kopko D. P., Sypko M. I. (2011)
Ushenko O. G. - Jones-matrix diagnostics of the structure and classification of optical properties inherent to birefringent polycrystalline networks of human biological tissues, Balanetska V. O., Zabolotna N. I. (2011)
Zorenko A. V. - Development and investigation of microwave radiation sources and detector sections using SBDs within the 220-400 GHz frequency range , Kudryk Ya. Ya., Marunenko Yu. V. (2011)
Sukach A. V. - Tunneling current via dislocations in InAs and InSb infrared photodiodes , Tetyorkin V. V., Krolevec N. M. (2011)
Kosyachenko L. A. - Energy band gap and electrical conductivity of Cd1-xMnxTe alloys with different manganese content, Rarenko I. M., Aoki T., Sklyarchuk V. M., Maslyanchuk O. L., Yurtsenyuk N. S., Zakharuk Z. І. (2011)
Brus V. V. - Comparison of optical properties of TiO2 thin films prepared by reactive magnetron sputtering and electron-beam evaporation techniques, Kovalyuk Z. D., Parfenyuk O. A., Vakhnyak N. D. (2011)
Vlaskina S. I. - 3C-6H transformation in heated cubic silicon carbide 3C-SiC, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2011)
Boiko I. I. - Influence of mutual drag of light and heavy holes on magnetoresistivity and Hall-effect of p-silicon and p-germanium (2011)
Kobeleva O. I. - Photochromic properties of composite films of thermally irreversible diarylethenes and fulgimides in polytetrafluoroethylene matrix, Valova T. M., Ait A. O., Barachevsky V. A., Grytsenko K. P., Machulin V. F., Krayushkin M. M. (2011)
Severin V. S. - Influence of polarization of conduction electrons in semiconductor on their light absorption (2011)
Kovalchuk O. V. - Adsorption of ions and thickness dependence of conductivity in liquid crystals (2011)
Dolgolenko A. P. - Seebeck's effect in p-SiGe whisker samples, Druzhinin A. A., Karpenko A. Ya., Nichkalo S. I., Ostrovsky I. P., Litovchenko P. G., Litovchenko A. P. (2011)
Marchylo O. M. - Investigation of luminescent properties inherent to SrTiO3:Pr3+ luminophor with Al impurity, Zavyalova L. V., Nakanishi Y., Kominami H., Belyaev A. E., Svechnikov G. S. (2011)
Belyaev A. E. - Some aspects of thermal resistance measurement technique for IMPATT and light-emitting diodes, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Sorokin V. M., Sheremet V. N., Shynkarenko V. V. (2011)
Vladimirova T. P. - Transformations of microdefect structure in silicon crystals under the influence of weak magnetic field, Kyslovs`kyy Ye. M., Molodkin V. B., Olikhovskii S. I., Koplak O. V., Kochelab E. V. (2011)
Gavrysh V. I. - Modelling of temperature conditions in the three-dimensional piecewise homogeneous elements of microelectronic devices (2011)
Ignatyeva T. A. - Partial dielectric behavior of the Mo electron spectrum as an effect of Van Hove singularities (2011)
Lozovski V. - Can nanoparticles be useful for antiviral therapy? , Lysenko V., Pyatnitsia V., Spivak M. (2011)
Author Index 2011 (Volume 14) (2011)
Стороженко І. С. - Формування Запорозької Січі як держави-міста: проблеми рицарської корпоративної символіки та ідеології (2014)
Старостін В. С. - Місто Новомосковськ на сторінках часопису "Киевская старина" останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Манько А. О. - Земства Катеринославщини та їх діяльність у роки Першої світової війни (2014)
Бурмага В. П. - Жінки в промисловій сфері Катеринославщини періоду Першої світової війни, Світич К. С. (2014)
Пекун О. І. - Адіміністративно-територіальний статус м. Кам’янське – Дніпродзержинськ у 1917–1939 рр. (2014)
Мащенко О. О. - Кам’янське: життя на зламі епох. 1917–1920 рр. (2014)
Шапочкіна І. В. - Формування інфраструктури та селищної культури м. Кам’янське в умовах нової економічної політики 1921–1928 рр. (2014)
Нікілєв О. Ф. - Село Дніпропетровщини у 1950-х – середині 1960-х рр.: житлово-комунальний стан (2014)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка в діяльності Б. Д. Грінченка на Катеринославщині (2014)
Сміянова О. А. - Т. Г. Шевченко і Д. І. Яворницький: порівняльний аналіз поетичної творчості (2014)
Маріна З. П. - Г. А. Залюбовський: біля витоків архівної комісії Катеринослава (2014)
Манько М. О. - Українська регіональна еліта Катеринославщини періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. за даними мемуаристики (2014)
Митрофаненко Ю. С. - Військова діяльність Андрія Гулого-Гуленка у революційних подіях 1918–1919 р. на Катеринославщині (2014)
Мирончук В. Д. - Правнук Кобзаря Дмитро Красицький на історичному факультеті ДДУ (2014)
Іваненко В. В. - Спілкуючись із патріархом українського краєзнавства (Штрихи до портрета академіка П. Т. Тронька) (2014)
Буланова Н. М. - Катеринославщина другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: побутова релігійність православних жителів краю (2014)
Лучка Л. М. - Видання українських письменників у фондах катеринославських бібліотек другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Савчук В. С. - Катеринославський учительський інститут: створення, матеріальна база, реорганізація (2014)
Шахрайчук І. А. - Знищення духовно-культурних багатств Дніпропетровщини в період Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) (2014)
Ковальова І. Ф. - Деякі роздуми та рекомендації щодо проекту "Скіфський шлях" (2014)
Струкуленко А. С. - Скіфські пам’ятки регіону: історія дослідження (2014)
Фещенко Є. Л. - ІІ Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція (7–13 липня 2014 р.): досвід організації та проведення, Мінакова К. В. (2014)
Титул, зміст (2009)
Запрошуємо на навчання до Київського національного лінгвістичного університету (2009)
Бориско Н. Ф. - "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка”. Анализ некоторых аспектов (2009)
Скляренко Н. К. - Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі (2009)
Ніколаєва С. Ю. - Проектна робота "Europe is more than you think” для учнів старшої школи (2009)
Голованчук Л. П. - Система вправ для формування в учнів 9-го класу англомовної культурно-країнознавчої компетенції (2009)
Гапонова С. В. - Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови (2009)
Шерстюк О. М. - Вивчаємо французьку мову: міжпредметні зв’язки (2009)
Писанко М. Л. - Модель організації навчання студентів мовних спеціальностей стандартів англомовної комунікативної поведінки (2009)
Клименко О. О. - Особливості ознайомлення студентів з іспанськими видо-часовими формами у контексті комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземних мов (2009)
Білецька І. О. - Полікультурне виховання учнів у процесі навчання іноземної мови (2015)
Коберник О. М. - Теоретико-методичні засади моделювання виховної системи школи (2015)
Шмалєй С. В. - Природоохоронна краєзнавча діяльність в системі екологічного виховання старшокласників, Щербина Т. І. (2015)
Величко Н. А. - Особливості естетичного виховання учнів у процесі хореографічної діяльності британських початкових шкіл (2015)
Голобородько Е. П. - О человеческом слове вообще (2015)
Завгородня Т. К. - Диференційоване навчання в системі Школа – ВНЗ (2015)
Кодлюк Я. П. - Методика аналізу технологічності підручника для початкової школи (2015)
Козловський Ю. М. - Аспекти розвитку едукаційної інтегрології, Козловська І. М. (2015)
Юрженко В. В. - Системне уявлення про перегляд змісту освітньої галузі "Технологія" (2015)
Васильєва О. В. - Комунікативний підхід на уроках літературного читання в початковій школі (2015)
Грона Н. В. - Формування комунікативно-стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку (2015)
Сафонова І. Я. - Визначення сформованості предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін (2015)
Січко І. О. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення природознавства (2015)
Зеленська О. П. - Значення навчання рідної та іноземної мов у ВНЗ системи МВС України в умовах полікультурної освіти (2015)
Кузьменко В. В. - Psychological and pedagogical bases of the future elementary school teachers’ methodological and mathematical training intensification, Цись В. В. Психолого-педагогічні основи інтенсифікації методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2015)
Мешко Г. М. - Аналіз детермінант професійного здоров’я вчителя в контексті завдань педагогіки здоров’я (2015)
Сергеєва Л. М. - Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу (2015)
Серёжникова Р. К. - Ноосферная педагогика как инновационная технология в системе подготовки специалистов (2015)
Степанюк А. В. - Підготовка майбутніх учителів до формування біоетичних знань школярів (2015)
Федяєва В. Л. - Наукове стажування в системі підготовки і перепідготовки кадрів вищої кваліфікації (2015)
Щербяк Ю. А. - Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ) (2015)
Гаврилюк С. М. - Формування мотиваційної готовності майбутніх вихователів до творчої професійної діяльності в сучасному дошкільному навчальному закладі (2015)
Гирич З. И. - Система упражнений для обучения иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля аудированию лекций по специальности (2015)
Горяна Л. Г. - Підготовка педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Данилова О. І. - Перспективні напрямки розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Дуля А. В. - Удосконалення компетентностей фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки (2015)
Кашина Г. С. - Особливості розроблення лекційного матеріалу в системі дистанційної освіти для підвищення кваліфікації фахівців в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова, Степанюк О. О. (2015)
Михалєвська Т. В. - Перспективи використання case-технологій в умовах дистанційної освіти (2015)
Огородник Н. Є. - Сучасні тенденції в навчанні англійської мови професійного спрямування майбутніх морських інженерів (2015)
Паламарчук Л. М. - Особливості технологічного підходу у формуванні професійного мовлення майбутніх учителів технологічної освіти (2015)
Пінчук І. О. - Творчі вправи як засіб формування англомовної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Примакова В. В. - Світові тенденції розвитку сучасної неперервної педагогічної освіти (2015)
Роменський О. В. - Training course "Maritime resource management" in the system of training cadets of higher maritime educational institutions of Ukraine: problems and perspectives (2015)
Туркот Т. І. - Педагогічні технології, орієнтовані на активізацію самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання, Чуп Є. В. (2015)
Федорець В. М. - Актуалізація системних уявлень про профілактику бронхіту в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Бобир В. Г. - Якість освітньої діяльності як головна складова позитивного іміджу навчального закладу (2015)
Кошіль В. І. - Теоретичні аспекти управління діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Одайник С. Ф. - Управління навчальним закладом в умовах полікультурного освітнього середовища (2015)
Пермінова Л. А. - Управління розвитком професійної маркетингової компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти (2015)
Решетова І. А. - Місце батьківських комітетів у державно-громадському управлінні загальноосвітнім навчальним закладом, Набока О.Г. (2015)
Чередник О. В. - Планування як етап управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Філончук З. В. - Навчально-виховний простір навчального закладу як чинник економічної соціалізації учнівської молоді (2015)
Фокіна І. О. - Формування соціальної активності в процесі соціально значущої діяльності дитячих громадських організацій (2015)
Жерноклєєв І. В. - Тhe history of technology education of Finland in the context of the development of europeanness of ukrainian studyng youth (2015)
Слюсаренко Н. В. - Гіпатія: жінка і вчений (2015)
Шоробура І. М. - Створення підручника з географії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Дереш В. С. - Джерельна база дослідження соціалізації дітей у сім’ї (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка фахівців з трудової підготовки у 1958-1961 рр. як джерело розвитку трудових ресурсів Радянської України (2015)
Моїсеєв С. О. - Концепт щастя у педагогічних поглядах А.Макаренка та В.Сухомлинського (2015)
Юзбашева Г. С. - Методика диференційованого навчання хімії у 60-х роках ХХ століття (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2010)
Ніколаєва С. Ю. - Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах (2010)
Тестування 2010: Погляд у минуле (2010)
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2010 року. Англійська мова. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (2010)
Англійська мова. Специфікація тесту з англійської мови (2010)
Англійська мова. Демонстраційний варіант тесту з англійської мови (2010)
Англійська мова. Критерії оцінювання письмового висловлення (2010)
Англійська мова. Зразок виконаного тесту (2010)
Німецька мова. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (2010)
Німецька мова. Специфікація тесту з німецької мови (2010)
Німецька мова. Демонстраційний варіант тесту з німецької мови (2010)
Німецька мова. Критерії оцінювання письмового висловлення (2010)
Німецька мова. Зразок виконаного тесту (2010)
Французька мова. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (2010)
Французька мова. Специфікація тесту з французької мови (2010)
Французька мова. Демонстраційний варіант тесту з французької мови (2010)
Французька мова. Критерії оцінювання письмового висловлення (2010)
Французька мова. Зразок виконаного тесту (2010)
Іспанська мова. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (2010)
Іспанська мова. Специфікація тесту з іспанської мови (2010)
Іспанська мова. Демонстраційний варіант тесту з іспанської мови (2010)
Іспанська мова. Критерії оцінювання письмового висловлення (2010)
Іспанська мова. Зразок виконаного тесту (2010)
Титул, зміст (2010)
Плахотник В. М. - Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов (2010)
Черниш В. В. - Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови (2010)
Смоліна С. В. - Методика формування іншомовної лексичної компетенції (2010)
Swappy role plays (2010)
Писанко Л. М. - Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі (2010)
Плотніков Є. О. - Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів (2010)
Личко Л. Я. - Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні (2010)
Юдіна О. В. - Зміст і структура дидактичних матеріалів для навчання майбутніх менеджерів німецькомовного професійно орієнтованого міжкультурного спілкування (2010)
Борецька Г. Е. - Комплекс вправ для навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення (2010)
Систалюк Р. Л. - Методична розробка заняття з позакласного читання у 6 класі (2010)
Хоменко Л. - Англійська абетка для початківців (2010)
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 (2010)
Титул, зміст (2011)
Сажко Л. А. - Профільне навчання іноземних мов у старшій школі (2011)
Богушевич Н. В. - Формування потенційного словника учнів основної і старшої загальноосвітньої школи під час читання, Сорока В. В. (2011)
Гордєєва А. Й. - Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції (2011)
Дацків О. П. - Система вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації (2011)
Окопна Я. В. - Вправи для формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування професійно орієнтованої компетенції у німецькому діалогічному мовленні (2011)
Мірошник І. В. - Вправи для формування англомовної граматичної компетенції в учнів початкової загальноосвітньої школи (2011)
Майєр Н. В. - Навчальні ігри на уроці французької мови (2011)
Ганічева Г. В. - Відбір текстів як навчального матеріалу для підготовки перекладачів (2011)
Бирюк О. В. - Рецензія на навчальний посібник "Основи тестування іншомовних навичок і вмінь" (2011)
Систалюк Р. П. - Про роботу за новим навчально-методичним комплексом з французької мови "Amis et compagnie", Шерстюк О. М. (2011)
Мазурок А. Г. - Методична розробка уроку "William Shakespeare, his life and works" (2011)
Бочарова О. - Працюємо за автентичними підручниками: методична розробка уроку англійської мови у 2 класі (2011)
Поленок З. В. - Працюємо за автентичними підручниками: методична розробка уроку англійської мови у 10 класі (2011)
Бориско Н. Ф. - Учитель року 2011 (німецька мова) (2011)
Титул, зміст (2011)
Бориско Н. Ф. - Методика формування іншомовної фонетичної компетенції (2011)
Черниш В. В. - Засоби формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні (2011)
Тарнопольський О. Б. - Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах (2011)
Караєва Т. В. - Забезпечення навчальної автономії студентів у немовних ВНЗ (2011)
Семенчук Ю. О. - Розвиток умінь міжкультурного спілкування у майбутніх економістів (2011)
Коломінова О. О. - Організація підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі, Роман С. В. (2011)
Ніколаєва С. Ю. - Типова програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах" (Бакалаврат) (2011)
Олексинська А. О. - Ігрові вправи для навчання учнів початкової школи мовного і мовленнєвого матеріалу, Писанко М. Л. (2011)
Листопад Л. О. - Методична розробка позакласного заходу французькою мовою для старших класів, Мельніченко М. І. (2011)
Круківська І. А. - Методична розробка уроку англійської мови в 11 класі загальноосвітньої школи із застосуванням технологій "Intel” (2011)
Добра О. Й. - Роль позакласної роботи у навчанні спілкування англійською мовою (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2007)
Босенко А. - Чувство прошлого (2007)
Вечерський В. - Архітектурна спадщина Шосткинщини (2007)
Кондель-Пермінова Н. - До історії відродження будівлі Полтавського земства (2007)
Мазніченко І. - Критичний метод і естетика Гійома Аполлінера у контексті розвитку критичної думки початку ХХ століття (2007)
Манаев А. - Современные подходы к охране исторической застройки и культурных ландшафтов в АР Крым (2007)
Мосенкіс Ю. - Проблема реконструкції давніх уявлень про всесвіт і світовий закон за творами архітектури і мистецтва (2007)
Непомнящий А. - Новые материалы по крымоведению: По переписке А. И. Маркевича и академика С. Ф. Платонова (2007)
Ольховская Е. - Архитектура астрономических обсерваторий: Наука и образование, процесс и форма (2007)
Пучков А. - "Кирилловские черновики" А. В. Прахова (декабрь 1880 - ноябрь 1881 гг.) (2007)
Ричков П. - Дослідження та відбудова Успенського собору у Володимирі Волинському: Внесок Адріана Прахова (2007)
Сидор-Гібелінда О. - Від шинку до трону: Жанрова мозаїка київського кінорепертуару 1910-1917 років у дзеркалі фільмової рубрикації (2007)
Сіткарьова О. - Матеріали щодо історичного оточення Києво Печерської лаври у середині XVIII століття (2007)
Сторчай О. - Адріан Прахов: Мистецтвознавча і викладацька діяльність в Україні (1880-1890 роки) (2007)
Ушаков Г. - Пористі просторові структури як принцип організації архітектурних об’єктів (2007)
Чепелик О. - "Ікона модернізму" - 80 та річниця cпорудження Баухаузу в Дессау: До питання реставрації та збереження культурної спадщини (2007)
Чібалашвілі А. - Грузинське та українське багатоголосся (2007)
Артішевський А. - Деякі проблеми збереження пам’яток старовини (2007)
Наші автори (2007)
Титул, зміст (2011)
Сажко Л. А. - Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Полонська Т. К. - Концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Білоножко Н. Є. - Cтратегії старшокласника як суб’єкта навчальної діяльності (2011)
Голуб І. Ю. - Використання ситуацій міжкультурних непорозумінь для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2011)
Руснак Д. А. - Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламних матеріалів (2011)
Андрійко І. Ф. - Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей (2011)
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов у 2011-2012 навчальному році (2011)
Kvasova O. - Learning to Ensure Good Testing Practice (notes on a workshop) (2011)
Melnik E. - Etre mime (2011)
Вінічук В. В. - Система мовної підготовки фахівців у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин (2011)
Устименко С. В. - Працюємо за автентичними підручниками. Методична розробка уроку англійської мови із застосуванням відеоматеріалів і проектних робіт на тему "School” у 5 класі. (За навчальним комплектом "Hot line” 1, видавництво Oxford University Press) (2011)
Критська В. - "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства (2013)
Матвіяс І. - Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова (2013)
Лаврінець О. - Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові (2013)
Барчук В. - Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації (2013)
Бибик С. - Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці (на матеріалі лексики діалогізованого повідомлення) (2013)
Бардукова Г. - Способи порушення норми в українській фраземіці (2013)
Коць Т. - Граматична норма: дієслівна парадигма в проскрипціях і в публіцистичних текстах початку ХХ століття (2013)
Ляшук Н. - Метапростір системотворчого поняття "мова" (2013)
Ажнюк Л. - Екологія офіційного мовлення як об’єкт правового захисту (2013)
Шабат-Савка С. - Категорія комунікативної інтенції: типологічні вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові (2013)
Федорова Л. - Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові (на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики) (2013)
Вокальчук Г. - Другі Міжнародні наукові читання "Лінгвістичні студії молодих дослідників", присвячені пам’яті професора К. Ф. Шульжука, Гаврилюк Н. (2013)
Соколова С. - Міжнародна наукова конференція "Діалог культур. Східнослов’янські мови у контакті з польською та іншими європейськими мовами" (2013)
Кульбабська О. - Новий погляд на темпоральність (Барчук В. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 416 с.) (2013)
Карпіловська Є. - Світ, відкритий для співпраці україністів ("Діалог мов – діалог культур. Україна і світ"/ Збірники матеріалів І та II Міжнародних інтернет-конференцій з україністики (2010 і 2011) (2013)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" Інституту української мови НАН України в 2012 році (2013)
Голосовська Г. - Вальпургієва чи вальпургіїна ніч? (2013)
Городенська К. - Чому гостинний народ, але Гостиний двір? (2013)
Городенська К. - Окремо, а не разом (2013)
Городенська К. - Чим можна замінити прийом? (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2008)
Босенко А. - Начала современности (2008)
Вечерський В. - Регіональні особливості архітектури бароко на Слобожанщині (2008)
Ерофалов Б. - Культура мегаполиса VS городская среда: Тезисы сомневающегося (2008)
Каганов Г. - Ойкумена городов (2008)
Кондель-Пермінова Н. - Інтеграція пам’яток архітектури та містобудування у сучасний соціокультурний контекст (2008)
Мазніченко І. - Творчість Гійома Аполлінера як арт-критика у мистецтвознавчому ракурсі (2008)
Мельничук Л. - Націоналізовані приватні мистецькі колекції: Завдання та проблеми дослідників (2008)
Михайлишин О. - Архітектурний комплекс Волинських торгів у Рівному 1930-1938 років, Смолин М. (2008)
Мосенкіс Ю. - Архітектура, астрономія, міф і закон: До реконструкції ідеології творців давніх монументальних пам’яток (2008)
Ненашева О. - Софія Київська і собор у Мокві (Абхазія) в інтерпретації І. В. Моргілевського та Н. П. Кондакова (За матеріалами ІР НБУВ та ЦДАМЛМ України) (2008)
Пучков А. - Древнегреческий архитектор: Реконструкция творческой практики как интерпретация нетворческого ремесла (2008)
Ревський І. - Інтерпретація як один з методологічних принципів історико-архітектурного дослідження площ класицизму з метою їх реконструкції (2008)
Ременяка О. - Ікона Богородиці Холмської та її роль у відновленні "животворящого духу" Української Церкви (2008)
Рябцева І. - Соціокультурні трансформації процесу становлення культурно-просвітницьких інституцій та мистецької освіти на Катеринославщині у першій чверті ХХ століття (2008)
Сидор-Гібелінда О. - 400 витівок диявола, або Кінемо на межі нервового зриву (2008)
Сиверс М. - Графика в архитектуре (2008)
Сіткарьова О. - Військовий інженер генерал-аншеф Данило де Боскет (2008)
Сторчай О. - Колекція Архітектурного кабінету Імператорського університету св. Володимира: Публікація документа, Ольховська О. (2008)
Трошкіна О. - Сучасні прийоми використання знаків-символів у вирішенні образу об’єктів представницької архітектури (2008)
Хорунжа Г. - Орнаментика архітектури Львова другої половини XVI - першої половини XVII століть як віддзеркалення естетичних уподобань східноєвропейської спільноти ранньомодерного часу (2008)
Царенко С. - Формування Великого Поділля: Три джерела і три складові історії розселення (2008)
Чепелик О. - Місто у фокусі мистецьких пошуків (2008)
Чібалашвілі А. - Синтез мистецтв у творчості композиторів ХХ століття (2008)
Пам’яті Володимира Івановича Тимофієнка (1941-2007) (2008)
Бібліографія Володимира Івановича Тимофієнка (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2012)
Борецька Г. Е. - Методика формування іншомовної компетентності у техніці читання (2012)
Черниш В. В. - Контроль рівня сформованості компетентності в англомовному діалогічному мовленні (2012)
Гордєєва А. Й. - Мотивація англомовної комунікативної діяльності молодших школярів за допомогою граматичної гри, Кулик С. Й. (2012)
Майєр Н. В. - Принципи методики самостійного оволодіння іншомовним діловим писемним спілкуванням з використанням дистанційних технологій (2012)
Долина А. В. - Підсистема вправ для удосконалення фонетичної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2012)
Ольховська А. С. - Формування у майбутніх філологів навичок передачі імплікатур означеності/неозначеності при перекладі з аркуша з української мови на англійську (2012)
Київський національний лінгвістичний університет зустрічає вчителів іноземних мов України (2012)
Ніколаєва С. Ю. - Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкової школи (2012)
Щелкунова А. О. - Методична розробка практичного заняття для студентів немовних ВНЗ (2012)
Дем’янова Ю. О. - Методична розробка заняття з англійської мови для студентів педагогічних коледжів (2012)
Титул, Зміст (2012)
Освіта в інтересах споживачів: Чи можливо це в Україні? (2012)
Освіта в інтересах споживачів: дискусія у Миколаєві (2012)
Відкриття студентського наукового маркетинг клубу на базі Черкаського державного бізнес-коледжу (2012)
Чиглінцев С. - Якісні методи дослідження (2012)
IRIS IRIS - Глобальний огляд національних систем охорони здоров'я 2011 (2012)
Примак Т. - Ще раз про ефективність реклами (2012)
Євсюков О. - Який банер продає, а який просуває (2012)
Юркевич Ю. - Чи забезпечує контексна реклама гарантовані продажі? (2012)
100 трендів, що визначають молодіжну культуру у 2012 році. Частина І (2012)
Сокол М. - Українська класифікація легкових автомобілів, Ханенко Г. (2012)
Чикусова М. - Аналіз автомобільного ринку України (2012)
Омельницький О. - Українці витрачають на автомобілі величезні гроші (2012)
Замурій Т. - "Смачний і здоровий" мікс мотивацій респондентів (2012)
Гладунов О. - Дітям капітана Гранта. Професійний маркетинг для грантоїдів (розділи з книги) (2012)
Бородачова Н. - Європейський контекст розвитку системи захисту прав споживачів (2012)
Білецький А. - Новий Інтернет-маркетинг (2012)
Маркетинг в Інтернеті. Реальність чи міф? (2012)
Зміст журналу Маркетинг в Україні за 2011 рік (2012)
План роботи УАМ на 2012 маркетинговий рік (2012)
Kryuchenko Yu. V. - Efficiency of a-Si :H solar cell. Detailed theory, Sachenko A. V., Bobyl A. V., Kostylyov V. P., Romanets P. N., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I., Terukov E. I. (2012)
Fediv V. I. - Synthesis route and optical characterization of CdS:Mn / polyvinyl alcohol nanocomposite, Rudko G. Yu., Savchuk A. I., Gule E. G., Voloshchuk A. G. (2012)
Sorokin V. M. - Technique and setup for diagnostics of p-n junction to case thermal resistance in high-power gallium nitride LEDs, Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Zinovchuk A. V., Bigun R. I., Kudryk R. Ya., Shynkarenko V. V. (2012)
Boiko I. I. - Transport phenomena of two-dimensional band carriers with Dirac-like energetic spectrum (2012)
Gomeniuk Y. V. - Current transport mechanisms in metal - high-k dielectric - silicon structures (2012)
Studenyak I. P. - Optical absorption edge in (Ag3AsS3)x(As2S3)1-x superionic glasses, Kranjcec M., Neimet Yu. Yu., Pop M. M. (2012)
Paiuk A. P. - Mid-IR impurity absorption in As2S3 chalcogenide glasses doped with transition metals, Stronski A. V., Vuichyk N. V., Gubanova A. A., Krys'kov Ts. A., Oleksenko P. F. (2012)
Makhanets O. M. - Intensities of quantum transitions in hexagonal nanotubes within the exciton spectral range, Tsiupak N. R., Voitsekhivska O. M. (2012)
Boyko V. G. - Application of ferroelectrics to create electroluminescent indicators of temperature, Zayats N. S. (2012)
Vlasov S. I. - Effect of pressure on the properties of Al SiO2 n-Si Ni structures, Ovsyannikov A. V., Ismailov B. K., Kuchkarov B. H. (2012)
Smirnov A. B. - Residual stresses and piezoelectric properties of the HgCdTe - based compound heterostructures under anisotropic deformation restriction (2012)
Storozhenko I. P. - Graded-gap AlInN Gunn diodes, Yaroshenko A. N., Kaydash M. V. (2012)
Городенська К. - Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? (2013)
Шитик Л. - Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові (2013)
Висоцький А. - Функціонально-синтаксичні сфери означальних прислівників в українській літературній мові (2013)
Соколова С. - Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) (2013)
Данилевська О. - Типи мовної поведінки київських школярів (2013)
Новоставська О. - Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка (2013)
Стасюк Т. - Соціально-комунікативна природа терміна (2013)
Пиц Т. - До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові (2013)
Шаркань В. - Формування наукового стилю нової української літературної мови в під російській Україні (2013)
Воронич А. - Четья Мінея 1489 р. і кирило-мефодіївська традиція (2013)
Гримашевич Г. - Наукові читання пам’яті професора М. В. Никончука (2013)
Барань Є. - Міжнародна наукова конференція "Українсько-угорські міжмовні контакти: Минуле і сучасність" (м. Берегове, 18–19 жовтня 2012 р.) (2013)
Труб В. - Парадигматичний підхід до вивчення слов’янської аспектуальності (Е. Я. Титаренко. Категория фазовости и вид русского глагола. Монография. — Симферополь : Издательство "ДОЛЯ", 2011. — 368 с.) (2013)
Черемська О. - З любов’ю до слова, до людей у серці (до 75 – річчя від дня народження доктора філологічних нак, професора Ольги Георгіївни Муромцевої), Жовтобрюх В., Дьолог О., Петрова Л. (2013)
Кровицька О. - "Слово твоє до памАти нашєй взАти" (до 80-річчя від дня народження Розалії Керсти), Осінчук Ю. (2013)
Сімович О. - Добре знаний у мовознавчих колах (до роковини пам’яті Л. М. Полюги) (2013)
Григорій Миколайович Колесник. 26.08.1933—9.02.2013 (2013)
Олександр Іванович Бондар (21.11.1952 — 29.03.2013) (2013)
Городенська К. - Найменовані на честь... (2013)
Городенська К. - Станом на 1 січня… (2013)
Городенська К. - Ціни піднімають чи підвищують..? (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2009)
Босенко А. - Онтология чувств (2009)
Єжов В. - Науковий ландшафт і архітектурне почуття Олексія Тіца, Пучков А. (2009)
Єрофалов Б. - Правило и традиция, или Об устойчивом развитии города в конце XIX - начале ХХ века (на примере Киева) (2009)
Иванов С. - Небольшое рассуждение об универсалиях, демократии и реакционности сталинской культуры (2009)
Івашко Ю. - Дослідження взаємозв’язку між традиційним японським мистецтвом і європейським модерном: Архітектурознавчий аспект (2009)
Кондель-Пермінова Н. - Збереження архітектурно-містобудівної спадщини України у контексті розвитку міст (2009)
Кондратьєва М. - Основи драматургії: Класика та сучасність (2009)
Кутузова Т. - Уникальный портрет универсального города (2009)
Михайлишин О. - Відбудова замку Острозьких-Любомирських в Дубно у 1920-1930-х роках: Аспекти формування методики реновації (2009)
Мосенкіс Ю. - Проблема відтворення системи пам’яток європейської сакральної архітектури (На тлі міфологічної ідеології й астрономічної науки): Формулювання проблеми (2009)
Мусієнко Н. - Київ у контексті забудовних війн XXI століття: Case study - Metro "Teatralna" (2005-2009) (2009)
Ненашева О. - Архітектурознавчі студії І. В. Моргілевського: Теорія запозичень у контексті тоталітарної науки 1920-1930-х років (2009)
Непомнящий А. - Академик И. Ю. Крачковский и крымские памятники истории и культуры: Cтраницы истории крымской ориенталистики (2009)
Ольховська О. - Формування структури архітектурної форми (На прикладі університетських центрів) (2009)
Пламеницька О. - До питання методики дослідження стадіальності розвитку архітектурно-урбаністичних утворень (2009)
Протас М. - Проблемы стилистических трансформаций художественной культуры (2009)
Протас М. - До історії культурологічного осмислення стилю: Модель Мейєра Шапіро (2009)
Пучков А. - Вибрані місця з біографії Івана Івановича Врони (2009)
Пучков А. - Юлиан Кулаковский и его конструирование мифологии Древней Греции (2009)
Ременяка О. - Жінки роду Прахових: Образна інтерпретація історії (2009)
Сіткарьова О. - Фортифікаційні роботи на українських теренах, що входили до складу Російської імперії у 1740-1750-х роках (2009)
Собіянський В. - Митець у макрокосмі суспільства 1920-х років: Театрально-критична діяльність Ісаака Туркельтауба (2009)
Царенко С. - Закономірності розселення і мистецтво розпланування з розвитку територій: Фахове підґрунтя просторової композиції на прикладі Поділля (2009)
Чепелик О. - Суспільне замовлення для урбаністичних просторів (2009)
Пучков А. - Наукова біографія пантікапейського Склепу Деметри (Рец. на: Склеп Деметры / Е. А. Зинько, А. С. Русяева, Е. А. Савостина, Ю. Н. Стриленко, О. Ягги. - К.: Мистецтво, 2009) (2009)
Босенко А. - Остентация детали как реконструкция поэтики (Рец. на: Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. - К.: Феникс, 2008) (2009)
Кондель-Перминова Н. - Терракота логоцентричности архитектуроведения (Рец. на: Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. - К.: Феникс, 2008) (2009)
Пучков А. - Крымоведческая историография в ориентальном измерении: К новой книге Андрея Непомнящего (Рец. на: Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. - Симферополь: СГТ, 2008. - Ч. II: Taurica orientalia) (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського