Соловьев В. В. - Расчеты изотопного состава отработавшего ядерного топлива РБМК-1000 для верификации программного модуля SCALE-6, Лебедев Е. А. (2013)
Bulavin L. A. - Small-angle neutron scattering of multiwalled carbon nanotubes in aqueous suspensions in presenсe of laponite platelets or cetyltrimethylammonium bromide, Savenko V. S., Lebovka N. I., Kuklin A. I., Soloviov D. V., Ivankov O. I. (2013)
Долголенко А. П. - Модификация радиационных дефектов в кремнии и германии фоновыми примесями (2013)
Шелковський М. В. - Особливості змін показників вищої нервової діяльності на стресовий вплив у попередньо гамма-опромінених щурів, Ракочі О. Г., Варецький В. В., Крушінський В. В. (2013)
Матвеева И. В. - Радиоэкологическая надежность склоновой экосистемы (2013)
Чепур Н. Л. - Метод определения объемной активности аэрозолей во время коммунальной радиационной аварии с использованием беспилотного летательного аппарата, Бабак С. В., Мариношенко А. П., Морозов А. В., Канченко В. А., Карнаушенко Р. В. (2013)
Сорока В. І. - Особливості використання резонансного розсіяння протонів для перевірки параметрів пучка електростатичного прискорювача, Онищук В. А., Можжухін Е. М., Арцимович М. В., Посмітюх І. В., Шаров А. Ф. (2013)
Гайович В. В. - Регенерація сідничного нерва при різних рівнях травматичного ушкодження в експерименті, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2013)
Лябах А. П. - Регіонарний кровоток нижньої кінцівки при полінейропатіях, Гайко О. Г., Климчук Л. І., Лучко Р. В. (2013)
Цимбалюк В. І. - Комплексна морфометрична, електрофізіологічна та функціональна оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О., Буркуш І. І., Базік О. М. (2013)
Лазарев І. А. - Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах поєднаних ушкоджень суглобового хряща та післяопераційного дефекту меніска, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Класифікація внутрішньосуглобових переломів проксимального епіметафіза великогомілкової кістки, Соболевський Ю. Л., Кваша В. П., Скобенко Є. О., Задніченко М. О. (2013)
Вовченко А. Я. - Определение целесообразности и продолжительности профилактики и лечения детей первого года жизни с нарушением формирования тазобедренного сустава, Лучко Р. В. (2013)
Зінченко В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з неускладненими низькоенергетичними компресійними переломами тіл хребців, Гайко О. Г. (2013)
Васюк С. В. - Удосконалена технологія двоетапного ревізійного ендопротезування кульшового та колінного суглобів із застосуванням цементно-антибіотикових спейсерів, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Рой І. В. - Застосування методу електропунктурної діагностики за Р. Фоллем у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Перфілова Л. В. (2013)
Науменко Л. Ю. - Влияние биокомпозитного материала "Остеоматрикс” на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование), Панасюк А. Ф., Кострица К. Ю., Горегляд А. М., Бондаренко А. А., Хороших В. В. (2013)
Магомедов С. - Влияние введения ростовых факторов на метаболические процессы в соединительной ткани поврежденных сухожилий экспериментальных животных, Коструб А. А., Кравченко Е. Н., Блонский Р. И. (2013)
Ражабов К. Н. - Хирургическое лечение застарелых разрывов собственной связки надколенника, Ирисметов М. Э. (2013)
Рой И. В. - Метаанализ нехирургических методов лечения нейрокомпрессионных болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника. Часть ІІ, Фищенко Я. В. (2013)
Семенів І. П. - Етіологія та патогенез hallux valgus (огляд літератури), Руденко Р. І. (2013)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина І, Блонський Р. І. (2013)
Зазірний І. М. - Клінічне обстеження пацієнтів з розладами надколінно-стегнового суглоба (лекція) (2013)
Гайко Г. В. - Імунний стан хворих з різними формами перебігу ідіопатичного та диспластичного коксартрозу, Калашніков О. В., Панченко Л. М., Соколовська О. Р. (2013)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації фемороацетабулярних співвідношень, Філіпчук В. В., Скибан М. В., Поладюк Володимир В. (2013)
Лябах А. П. - Нейрогенна артропатія нижньої кінцівки: рентгенологічна діагностика та динаміка перебігу, Міхневич О. Е., Турчин О. А., Пятковський В. М. (2013)
Гук Ю. М. - Особливості периферичного кровообігу нижніх кінцівок у хворих з наслідками спинномозкової грижі, Гуч А. О., Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2013)
Лоскутов А. Е. - Ранние результаты эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием цементной фиксации, Васильченко Е. В. (2013)
Гошко В. Ю. - Хірургічне лікування хвороби Пертеса з ускладненим перебігом (2013)
Григоровський В. В. - Особливості даних візуалізивних методів дослідження та патоморфологічних змін у тканинах кистьового суглоба хворих з наслідками переломів човноподібної кістки, Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2013)
Торчинський В. П. - Паліативні операції у лікуванні хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2013)
Науменко Н. О. - Клініко-рентгенологічні прояви фосфат-діабету, Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Сивак М. Ф. (2013)
Лябах А. П. - Вплив скіалогічних показників та суб’єктивної оцінки на рівень функції стопи у пацієнтів з hallux valgus, Руденко Р. І., Руденко І. А., Зазірний І. М. (2013)
Турчин А. М. - Анатомо-біомеханічні аспекти переломів таранної кістки та їх остеосинтез із застосуванням зустрічно-компресуючих гвинтів, Лябах А. П., Анкін М. Л., Омельченко Т. М., Бесарабець Ю. Й. (2013)
Копчак А. В. - Непрямі методи визначення механічних властивостей кісткової тканини in vivo, Шидловський М. С. (2013)
Амосов Микола Михайлович (2013)
Калашніков Андрій Валерійович (2013)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина II, Блонський Р. І. (2013)
Перелік дисертаційних робіт захищених у 2013 р. в Україні за спеціальністю ортопедія і травматологія (2013)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2013)
Інформація про засідання виконкому Європейської федерації національних асоціацій спортивної травматології (EFOST), 27 жовтня 2013 р., Брюссель (Бельгія) (2013)
Інформація про конференцію "Артромост” 30 листопада — 1 грудня 2013 р., Москва (Росія) (2013)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2014 році в Україні (2013)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2013 році (2013)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація та оптимізація процесу виготовлення вершкового масла методом збивання, Варивода Ю. Ю., Турчин І. М., Корнієнко О. Я. (2010)
Боднарчук О. В. - Антагоністична активність заквашувальної мікрофлори кефіру, Шульга Н. М., Гудима В. В., Кігель Н. Ф. (2010)
Видрик А. В. - Нарощування молодих бджіл на зиму при підготовці сімей для виробництва маточного молочка (2010)
Галух Б. І. - Накопичення продуктів протеолізу в процесі дозрівання бринзи з молока різних видів тварин (2010)
Гачак Ю. Р. - Нові кисломолочні напої з маслянки із різними видами меду (2010)
Гончаров Г. І. - Перспективи використання рослинних порошків у виробництві напівфабрикатів, Страшинський І. М., Янушкевич Ю. А. (2010)
Гречка Г. М. - Виробництво та біологічна цінність личинкового продукту бджільництва (2010)
Король О. В. - Особливості процесу дозрівання вершків при виробництві кисловершкового масла, Прокопчук О. В., Венцель О. О. (2010)
Куций В. М. - Вплив концентрації курячого пепсину на розварюваність колагену шкурки в процесі посолу (2010)
Любенко Я. М. - Оцінка та коригування якості продуктів харчування в залежності від кормів (2010)
Мартинюк І. О. - Дієтичні властивості комбінованих ковбасних виробів з амарантовим шротом (2010)
Овчарук В. М. - Поширення телязіозу великої рогатої худоби на території україни (2010)
Ощипок І. М. - Удосконалення технології варено-копчених ковбас з м’яса птиці, Ярошевич В. І., Пасічний В. М. (2010)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології варено-копчених ковбас з м’яса птиці, Мороз О. О., Проворова Т. І. (2010)
Приліпко Т. М. - М’ясна продуктивність овець породи прекос залежно від рівня селену в раціоні, Тимофійшин І. І. (2010)
Ружинська Л. І. - Моделювання гідродинаміки роллерного ферментера у біотехнології вакцин, Шибецький В. Ю., Поводзинський В. М. (2010)
Свідрак І. В. - Співвідношення власних частот коливань вібраційного транспортера-маніпулятора з багатокомпонентними коливаннями, Галкіна Н. С. (2010)
Страшинський І. М. - Мікробіологічні показники варених ковбас зі зменшеним вмістом нітриту натрію, Борсолюк Л. В. (2010)
Страшинський І. М. - Удосконалення рецептур варених ковбас з м’яса птиці, Гончаров Г. І., Борсолюк Л. В., Северин В. Ю. (2010)
Терешкін О. Г. - Оцінка ефективність впровадження машини для очищення плодів перцю солодкого у виробництво, Горєлков Д. В. (2010)
Федюшко Ю. М. - Сучасні технології моделювання систем та популяцій польової дичини, Федюшко М. П. (2010)
Хай М. В. - Моментний двигун електром’ясорубки прямого приводу, Харчишин Б. М. (2010)
Ціж Б. Р. - Тонкоплівкові напівпровідникові гетероструктури для мікроелектроніки (2010)
Шамро Л. П. - Розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою (2010)
Ястреба Ю. А. - Дослідження біологічної цінності порошкопобідного напівфабрикату з грибів глива звичайна, Пасічний В. М. (2010)
Piotr Kulawik - The comparison of basic nutrients and dry weight in pangasius catfish and tilapia`s meat, Władysław Migdał, Joanna Tkaczewska (2010)
Joanna Tkaczewska - Nutritive values of trout, carp and sturgeon. The comparison, Piotr Kulawik, Władysław Migdał (2010)
Балас О. В. - Вплив абіотичних чинників на рибопродуктивність окремих рибогосподарських підприємств київської, черкаської та житомирської областей (2010)
Баранов В. І. - Динаміка вимивання елементів добрив з грунтів різного типу при дощуванні, Гавриляк М. Я., Микієвич І. М., Фецко З. М. (2010)
Баранов В. І. - Оксидативні показники та вміст елементів у проростках ріпаку при використанні капсульованих добрив на грунтах породного відвалу, Безносюк С. В., Гавриляк М. Я., Закалик Г. М., Фецко З. М. (2010)
Баранов В. І. - Синтез амінокислот, білку та азотвмісних сполук у рослин ріпаку за умов росту на субстратах породного відвалу, Гавриляк М. Я., Телегус Я. В. (2010)
Богатко Н. М. - Державний контроль за гмо в харчовій промисловості україни, Салата В. З., Семанюк В. І., Голуб О. Ю. (2010)
Васильцева Л. П. - Вплив штучного навантаження свинцем на біохімічні та імунологічні показники плазми крові гусей та їх корекція сполуками селену, Параняк Р. П. (2010)
Вороняк В. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка умов утримання свиней у реконструйованому приміщенні та заходи щодо їх покращення, Мельничук О. Я. (2010)
Джус П. П. - Цитогенетичний аналіз свиней, яких утримують в різних радіоекологічних умовах, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2010)
Калінін І. В. - Вплив отруєння міддю на активність глутатіонзалежних ферментів печінки щурів, Мельникова Н. М., Сас М. А. (2010)
Кам’янський В. В. - Остеометричні параметри діафіза кісток п’ястка як критерії діагностики віку самок великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2010)
Касянчук В. В. - Статистична оцінка безпечності харчових продуктів як інтегрований підхід до забезпечення здорового харчування населення, Бергілевич О. М., Козловська М. В., Бергілевич О. О., Марченко А. М. (2010)
Ковалів Л. М. - Вплив біологічно активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники в репродуктивних органах телиць (2010)
Кос′янчук Н. І. - Поширення легеневих нематодозів у продуктах забою тварин, Тютюн А. І. (2010)
Кощенко О. М. - Агроекологічні основи оптимізації кормових сівозмін, Калініченко А. В., Протас Н. М. (2010)
Кривохижа Є. М. - Вивчення режимів застосування лужного мийно-дезінфікуючого засобу "сандез” при санітарній обробці переносних доїльних апаратів, Кухтин М. Д., Крижанівський Я. Й. (2010)
Куциняк І. В. - Зміни рівня вільних амінокислот у м'ясі від кабана й свині залежно від терміну зберігання (2010)
Логачова Л. О. - Ветеринарно - гігієнічний мошторінг важких металів у системі грунт - корми - вода – молочна продукція в скотарських підприємствах харківської області за різних екологічних умов, Тарасова Т .О., Колесник К. О. (2010)
Лухтай А. М. - Поведінка корів української червоно-рябої молочної породи у різних за розміром технологічних групах за умови споживання кормів у зафіксованому положенні (2010)
Лысенко Н. П. - Природные альфа-излучающие радионуклиды в подземных водах московской области, Гудыменко В. А., Гулынин А. В., Костюк С. С., Куделькина В. В. (2010)
Мельникова Н. М. - Взаємоз’язок змін вуглеводного метаболізму та мінерального гомеостазу в організмі щурів, отруєних кадмію сульфатом, Ворошилова Н. М. (2010)
Мельникова Н. М. - Вміст кальцію в організмі кролів різного віку за дії стронцію хлориду, Кліх Л. В., Скидан А. (2010)
Поводзинський В. М. - Біобезпека у методології проектування приміщень для виробничої і лабораторної практики, Шибецький В. Ю., Рамазанова-Степкіна О. А. (2010)
Прокопенко Т. О. - Динаміка радіоактивного забруднення продукції тваринництва і рослинництва в україні за період 2000-2009 років, Салата В. З. (2010)
Решетник А. О. - Особливості методики викладання розділу "санітарно-гігієнічний контроль мікроклімату тваринницьких приміщень” на фермах з інтенсивною технологією виробництва продукції з дисципліни "гігієна тварин”( рубрика: якість освіти), Демчук М. В., Коняхін О. П. (2010)
Романчук Л. Д. - Особливості накопичення радіоцезію в організмі гусей при вирощуванні їх на радіоактивно забруднених територіях житомирщини (2010)
Сапронова В. О. - Санітарно-радіологічні показники м’яса риби, ураженої міксоспоридіями роду kudoa, Горчанок Н. В. (2010)
Семанюк В. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження, Салата В. З., Загоруй Л. П., Мазур Т. Г., Присяжнюк Н. М. (2010)
Сердюков Я. К. - Мікроструктурний аналіз ковбасних виробів, які виготовляються на підприємствах торгової марки "маркада”, Костенко Ю. О. (2010)
Сердюков Я. К. - Мікроструктура деяких морепродуктів, що споживаються у ресторанах японської кухні м.києва за нормальної якості та за псування, Беспала О. Ю. (2010)
Снітинський В. В. - Вміст важких металів у фільтраційних водах львівськоко полігону твердих побутових відходів по сезонах року, Щирба О. Р., Якобенчук В. Ф. (2010)
Стегней Ж. Г. - Роль зоологічних парків у збереженні рідкісних та зникаючих видів тварин, Ковзусь М. Є. (2010)
Строкаль В. П. - Шляхи покращення продовольчої безпеки в країні (2010)
Суслова Н. І. - Вміст імуноглобулінів в сироватці крові та молозиві корів сірої української породи, Немировський В. І. (2010)
Талоха Н. І. - Вплив свинцю, кадмію і хрому (vi) на життєдіяльність мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби у дослідах in vitro при додаванні селеніту натрію та вітаміну е, Куртяк Б. М. (2010)
Тодерішка О. С. - Вплив абіотичних факторів на репродукцію норок, Чорний М. В., Шидловська А. О. (2010)
Ярошович І. Г. - Зміна глутатіону в тканинах м’язів печінки гусей 60-ти денного віку, що утримуються в зоні забрудненій радіонуклідами, за різного вмісту Mn і Co та їх хелатів у раціонах, Салата В. З. (2010)
Яценко І. В. - Теоретичне обгрунтування методики остеоскопічного та остеометричного досліджень кісток ступні великої рогатої худоби для завдань судово-ветеринарної експертизи, Бондаревський М. М. (2010)
Венгрин А. В. - Особливості будови скелету грудної кінцівки у свиней типу "кам - росан" (2010)
Marek Balcerak - Changes in the harvest of the pheasant (phasianus colchicus l.) In poland in the years 1999-2009, Robert Głogowski, Bartłomiej Popczyk (2010)
Kramarenko S. S. - A new indirect method for effective size population estimating of the land snail cepaea vindobonensis, intermediate host of trematoda, Kramarenko A. S. (2010)
Мурзін В. Ю. - Про стан охорони археологічних пам'яток у Запорізькій області (2005)
Лиман І. І. - Регулювання порядку формування лав чернецтва південноукраїнських монастирів (1775-1861) (2005)
Константінова В. М. - Основні архівні зібрання документів із соціально-економічної історії міст південної України останньої чверті ХVІІІ - середини ХІХ століття (2005)
Орлянський В. С. - 1934 рік. Відхід від політики коренізації і українське єврейство (2005)
Савченко О. І. - Періодичні видання російських трудових емігрантів у США на початку ХХ ст. (2005)
Антощак М. М. - Парад Победы. Кто нес знамена поверженного рейха? (2005)
Кривошеєва Л. М. - Кооперативний рух у таборах військовополонених українців часів Першої світової війни (2005)
Задорожна І. В. - Становлення ідейно-політичних поглядів шумахера в роки веймарської республіки та нацистської диктатури (2005)
Нога М. А. - Праці О. Водовозової як джерело вивчення особливостей національного характеру польського етносу в контексті етнічної історії (2005)
Рудченко К. В. - Лісова служба менонітів як різновид альтернативної служби у царській Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2005)
Воловик В. И. - Политическая власть (2005)
Бех В. П. - Дві протилежні тенденції у методології дослідження соціального світу на початку ХХІ століття, Бех Ю. В. (2005)
Жадько В. А. - Марксова концепція об'єктивного розуміння історії (2005)
Волова Л. О. - Дисфункції в сучасній системі масових комунікацій (2005)
Подмазин С. И. - Сознание - философский анализ современных концепций (2005)
Воронова Г. В. - Життєдіяльність: сутність і зміст (2005)
Шабанова Ю. А. - Рецепция фундаментальных концептов учения мастера Экхарта в философской системе Гегеля (2005)
Гольченко В. Н. - К вопросу о сохранении мудрости (2005)
Глазунов В. В. - Олигархия и политический режим: социальный аспект (2005)
Дмитрієнко В. Д. - Парадигма української правосвідомості (2005)
Осетрова О. А. - П. А. Гольбах: суицидная мотивация (2005)
Рижова І. С. - Теоретико-методологічні засади індустріального дизайну (2005)
Нестеренко Г. О. - Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи взаємодоповнення? (2005)
Скворець В. О. - Основна закономірність розвитку громадянського суспільства (2005)
Темчурина Л. А. - Причинно-следственные связи в неорелигиозном ориентализме (2005)
Ястребова В. Я. - Філософські та соціологічні підходи до взаємодії системи із зовнішнім середовищем (2005)
Бруско А. Т. - Современные представления о стадиях репаративной регенерации костной ткани при переломах, Гайко Г. В. (2014)
Страфун С. С. - Порівняльний аналіз результатів відновлення сідничного нерва при різних способах аутопластики, Гайович В. В., Безуглий А. А., Савосько С. І. (2014)
Крись-Пугач А. П. - Диференційна діагностика вітамін-D-залежного рахіту, Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2014)
Філь А. Ю. - Клінічна оцінка результатів лікування та шляхи підвищення виживання постраждалих з пошкодженням кісток таза у гострому періоді політравми, Козопас В. С. (2014)
Вирва О. Є. - Особливості хірургічного лікування хворих з метастатичними ураженнями довгих кісток, Головіна Я. О. (2014)
Левандовський Р. А. - Шляхи біомеханічного моделювання резекційної апаратури для верхньої щелепи з піднебінним шарнірним кріпленням, Шайко-Шайковський О. Г. (2014)
Лазарев І. А. - Максимишин О. М., Скуратовський Р. В., Сташкевич А. Т. (2014)
Скибан М. В. - Біомеханічний аналіз навантаження структур колінного суглоба при різних варіантах корекції варусної деформації гомілки у пацієнтів з хворобою Блаунта, Голюк Є. Л., Кабацій М. С., Немеш М. М., Максимишин О. М. (2014)
Курінний І. М. - Особливості тактики хірургічного лікування ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній зоні” в залежності від тяжкості травми, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2014)
Перфілова Л. В. - Нові аспекти діагностики уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко А. С. (2014)
Гарбузняк И. Н. - Эффективность комбинированного хирургического лечения детей с врождённой косорукостью в сочетании с аномалиями кисти (2014)
Гужевський І. В. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при псоріатичній артропатії, Герасименко С. І. (2014)
Твардовская С. П. - Клиника и лечение коксартроза при поясничном остеохондрозе (нейродистрофический коксартроз), Секер Т. М., Юрик О. Е., Галузинский А. А. (2014)
Гайко Г. В. - Високі ампутації нижньої кінцівки у нетравматичних хворих (огляд літератури), Лябах А. П., Міхневич О. Е., Хіміч О. М. (2014)
Гомонай І. В. - Пошкодження Hill–Sachs: актуальність, клініка, діагностика, лікування, вплив на стабільність плечового суглоба (огляд літератури), Страфун О. С. (2014)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина ІІ, Блонський Р. І. (2014)
Немирович-Булгакова О. І. - Особистий внесок учених-медиків у формуванні інформаційно-бібліотечних ресурсів (огляд літератури), Долгополов О. В., Половинка Л. О. (2014)
Інформація про конференцію лікарів ортопедів-травматологів Чернігівської області 28 березня 2014 р., м. Чернігів (2014)
Інформація про конференцію ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” 5–6 вересня 2014 р., м. Запоріжжя (2014)
Содержание (2014)
Карпінський М. Ю. - Математичне моделювання варіантів остеосинтезу ключиці за її переломів у середній третині, Яресько О. В., Павленко К. В., Топор В. П., Уварова О. Б., Попов О. І. (2014)
Головаха М. Л. - Оценка напряжения и деформации системы "кость – фиксатор" при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки, Кожемяка М. А., Панченко С. П., Красовский В. Л. (2014)
Куpінний І. М. - Біомеханічне обґрунтування тактики хірургічного лікування в разі ушкодження сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній" зоні, Лазарев І. А., Ярова М. Л., Скибан М. В. (2014)
Шайко-Шайковский А. Г. - Методика компьютерной оптимизации размещения фиксирующих элементов на корпусе накостной пластины при ротационных воздействиях, Белов М. Е., Олексюк И. С., Дудко А. Г., Бурсук Е. И., Леник Д. К., Шваб Н. Н. (2014)
Самойленко А. А. - Исследование артикулирующих поверхностей однополюсных эндопротезов головки бедренной кости, Лукьянченко В. В., Дубоносов В. В., Круть А. С. (2014)
Гайко Г. В. - Клоногенна активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку за різних форм перебігу ідіопатичного та диспластичного коксартрозу, Панченко Л. М., Калашніков О. В. (2014)
Герасименко С. І. - Клоногенна активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку кісток ліктьового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Панченко Л. М., Бабко А. М. (2014)
Малышкина С. В. - Перестройка костной ткани вокруг титановых имплантатов после применения низкоинтенсивного импульсного ультразвука на разных стадиях остеорепарации (экспериментальное исследование), Маколинец В. И., Никольченко О. А., Гращенкова Т. Н., Иванов Г. В. (2014)
Хвисюк А. Н. - Профилактика посттравматического спаечного процесса вокруг ахилловых сухожилий кроликов, Пастух В. В., Дедух Н. В. (2014)
Петренко Д. Є. - Дослідження якості життя у хворих на ідіопатичний сколіоз у віддаленому післяопераційному періоді, Доляницький М. М. (2014)
Корж Н. А. - Временное блокирование зон роста костей для коррекции угловых эпиметафизарных деформаций коленного сустава у детей, Хмызов С. А., Корольков А. И., Ершов Д. В., Пашенко А. В. (2014)
Крись-Пугач А. П. - Еволюція металоконструкцій в ортопедичній хірургії недосконалого остеогенезу, Зима А. М., Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Чеверда А. І., Зотя А. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Обставини отримання травм таза за умов полісистемних ушкоджень, Цвях А. І. (2014)
Мартель И. И. - Диагностика ротационных смещений при переломах костей голени и сравнительная оценка возможностей кольцевых аппаратов внешней фиксации по их устранению, Швед С. И., Мацукатов Ф. А. (2014)
Поворознюк В. В. - Рентгеноостеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок із переломом кісток дистального відділу передпліччя, Гаркуша М. А. (2014)
Барыш А. Е. - Осложнения и ошибки переднего межтелового аутокостнопластического цервикосподилодеза, Федорина Э. А. (2014)
Рой І. В. - Тактика відновного лікування хворих із дефектами суглобового хряща колінного суглоба після артроскопічного мікрофрактурування, Баяндіна О. І., Костогриз О. А., Катюкова Л. Д. (2014)
Владислав Володимирович Поворознюк (2014)
Дмитрий Александрович Яременко (2014)
Олейник А. Е. - Биомеханические аспекты нагружения тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе (2014)
Радченко В. А. - Структурные особенности паравертебральных мышц в норме и при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника (обзор литературы), Дедух Н. В., Ашукина Н. А., Скиданов А. Г. (2014)
Vyrva O. - Indications and limits for modular endoprosthetic reconstruction by MUTARS implants in patients with malignant bone tumor (literature review), Golovina Ya., Burlaka V., Baev V., Shevchenko I., Malyk R., Mikhanovsky D., Golovina O., Vyrva A., Yutovets Y. (2014)
Лиходій В. В. - Принципи надання допомоги постраждалим із вогнепальними пораненнями, особливості лікування вогнепальної скелетної травми (2014)
Отчеты (2014)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2014 году (2014)
Батюк Б. Б. - Партисипативний менеджмент як один з методів прийняття управлінських рішень, Батюк О. Я. (2010)
Бенцак О. В. - Транскордонне співробітництво в процесі створення взаємозв’язків суміжних територій (2010)
Велесик Т. А. - Ефективність меліорації, як поштовх до формування ринку меліорованих сільськогосподарських земель (2010)
Войнича Л. Й. - Особисті селянські господарства у формуванні кооперативних організацій (2010)
Гірняк К. М. - Обгрунтування перспективних параметрів виробництва продукції свинарства (2010)
Гончарова В. М. - Проблеми використання новітніх інформаційних технологій при виробництві продукції свинарства, Неділько Т. М., Шейко К. В. (2010)
Гринчишин Я. М. - Ідентифікація чинників фінансової кризи як фактор ефективності антикризового управління підприємствами (2010)
Дорош М. М. - Роль аграрної науки та інноваційних впроваджень у подоланні світової економічної кризи та формуванні нової ефективної економіки західного регіону та країни в цілому (2010)
Дутка Г. І. - Агропромисловий комплекс як основа сільського господарства україни (2010)
Жарун О. В. - Розвиток та стан інвестування сільськогосподарських підприємств україни (2010)
Катинська М. З. - Соціально-економічна природа інфляції. Еволюція теорії інфляції (2010)
Климюк О. М. - Роль та діяльність страхового брокера в розвитку страхового ринку україни, Дадак О. О. (2010)
Кобрин Л. М. - Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність функціонування молокопереробних підприємствю (2010)
Ковальчук Р. Л. - Альтернативна енергія в сільському господарстві: переваги та недоліки (2010)
Козій Б. І. - Математична модель в системі аналізу даних метеорологічного моніторингу (2010)
Кравців С. М. - Альтернативи до формування товарної політики сільськогосподарських підприємств (2010)
Лозова О. А. - Удосконалення управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2010)
Мелимука І. М. - Теоретичний зміст організаційно–економічних трансформацій сільськогосподарських підприємств у пореформений період (2010)
Минів Р. М. - Механізм фінансового менеджменту аграрних підприємств, Ковальчук Р. Л. (2010)
Музика Т. П. - Удосконалення правової системи захисту економічної конкуренції в контексті продовольчої безпеки в ринкових умовах (2010)
Нечипоренко В. В. - Економічна ефективність виробництва молока в сумській області та шляхи її підвищення (2010)
Родзяк Н. І. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно, Чипак О. В. (2010)
Сендецька С. В. - Інтервенційні фонди, як механізм регулювання зернового ринку (2010)
Том’юк Г. М. - Конкуренція, як рушійний чинник адаптації підприємств до умов ринку (2010)
Харенко А. О. - Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва і переробки молока, Бурляй О. Л. (2010)
Blaskó L. - Possibilities of sweet sorghum production on a salt effected soil, Balogh I. (2010)
Берко Й. М. - Індивідуальне навчально-дослідне завдання з ботаніки (дидактичний та методичний аспекти) (2010)
Богачик О. Г. - Значення предмету "добробут тварин" для підготовки спеціалістів ветеринарної медицини (2010)
Брик М. В. - Проблеми власності на землю в сучасній україні (2010)
Бучковська В. І. - Стан галузі птахівництва україни у 20-30-х роках хх століття (2010)
Галяс В. Л. - Вацлав морачевський – дорога у світ науки степану ґжицькому (2010)
Голубева О. Т. - Основні напрямки удосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів, Cтахів М. М., Василів О. В. (2010)
Гунчак В. М. - Життя гідне безсмертя! (до 110-річниці від народження С.З.Ґжицького), Галяс В. Л. (2010)
Гунчак В. М. - Дидактичні принципи контролю знань студентів, Ощипок І. М., Драч М. П., Томаневич Л. М. (2010)
Дзера М. - Структурні зміни зайнятості у державному секторі сільського господарства на етапі формування аграрних ринкових відносин, Крачковський Б., Копитко А. (2010)
Дзера М. М. - Інститут глави держави у традиційних парламентських монархіях -швеції та нідерландах: порівняльний аналіз, Прокіп А. В. (2010)
Дзера М. М. - Проблеми розвитку і порівняльна характеристика партій, партійних систем країн єс та україни, Прокіп А. В. (2010)
Костенко В. Г. - Світ у світлі системних уявлень, Федишин Я. І. (2010)
Кричковська А. М. - Інноваційні та альтернативні методи навчання у вищій школі, Болібрух Л. Д., Червецова В. Г., Стасевич М. В., Губицька І. І., Новіков В. П. (2010)
Левківський Д. М. - Виконання комплексних дипломних робіт студентами факультету ветеринарної медицини, Грицик Т. М. (2010)
Лущ У. І. - Переосмислення процесу секуляризації у сучасній західнофілософській думці (у концепціях джанні ваттімо та чарльза тейлора) (2010)
Мазур Т. В. - Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи. Історія та сьогодення, Сорокіна Н. Г., Мельник В. В. (2010)
Падура М. Ф. - Львівський державний ветеринарний інститут (липень 1941 – лютий 1942) (2010)
Плазова Т. І. - Українська еміграція в країнах європи в міжвоєнний період хх ст (2010)
Посудін Я. І. - Власні електричні поля риб, Федишин Я. І., Лобойко Ю. В., Кабан Г. Б. (2010)
Приставський Т. Г. - Актуальні питання виховання в спорті, Пацевко А. Й., Ковбан О. Л., Голубева О. Т. (2010)
Приставський Т. Г. - Вплив фізичноїкультури на здоров’я та працездатність людини, Пацевко А. Й., Бабич А. М. (2010)
Присяжнюк В. Я. - З історії лікувальної справи і освіти на західноукраїнських землях (2010)
Стегней М. М. - Організація ветеринарної служби київських міських скотобоєнь (1888-1914) (2010)
Тищенко В. М. - Ерудиція як складова iq (2010)
Тищенко В. М. - Болонський шлях: кадровий напрямок (2010)
Тищенко В. М. - Рівень викладацького фаху: де-юре і де-факто (2010)
Халецька О. О. - Природничо-наукові засади соціально-культурної парадигми (2010)
Халецький О. В. - Незнаний бог апостола павла як процес –теологічне єдинобожжя, Халецька О. О. (2010)
Хміляр Д. Д. - Педагогічна технологія організації самостійної Роботи при підготовці студентів та слухачів Післядипломної освіти, Чепига М. П. (2010)
Ходарченко К. М. - Аналіз основних напрямків наукової діяльності м.п. чирвинського (2010)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу(футзалу) в україні в період з 2001 по 2003 р.р. (2010)
Бакович О. П. - Особливості облаштування інтер’єру храму Покрови Пресвятої Богородиці другої половини XVIII ст. у Бучачі на Західному Поділлі (2013)
Більдер Н. Т. - Досвід спільної мистецької та проектної діяльності: історичні аспекти (2013)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування засобів проектування як одного з видів засобів дизайну (2013)
Гнецько З. І. - Експериментальні розробки в галузі еко-дизайну дитячих дошкільних закладів (2013)
Гончар О. В. - Мовностилістичні особливості викладення наукових досліджень в галузі дизайну англійською мовою (2013)
Даниленко Л. В. - Діяльність Design Reasearh Unit в контексті післявоєнного розвитку дизайну у Великій Британії (2013)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Шрифт в мультимедіа – перспективи розвитку, Куць Я. Й. (2013)
Звенигородський Л. А. - Генезис графічного дизайну етикетки як єлемента проектно-графічної культури в кінці XIX–XX століття (2013)
Кузнецова І. О. - Інтер’єр в живописі вікторіанської епохи, Соломенко А. Г. (2013)
Кулик Д. А. - Дефиниция художественного образа в дизайне: историографический аспект и современные представления (2013)
Олійник О. П. - Сучасний стан дизайну інтер’єрів та відкритих просторів музейних комплексів, Штика Д. О. (2013)
Потапенко Г. М. - Роль трехмерной программы компьютерного моделирования Autodesk 3ds Max в проектировании объектов промышленного дизайна (2013)
Чупріна Н. В. - Аналіз діяльності будинку моди як суб’єкта індустрії моди (2013)
Юрик Я. М. - Дизайн святкового паковання (2013)
Берлач О. П. - Народна течія в іконописі Волині ХVII ст. на прикладі ікони "Різдво христове" (2013)
Виноградов В. - Пластичне оздоблення архітектури Ялти орієнтального напрямку 1880-х – 1910-х рр. (2013)
Гаврош О. І. - Побутовий живопис Закарпаття повоєнного десятиліття: особливості трансформації жанру в умовах соціалістичного реалізму (2013)
Гончаренко А. О. - Образно-тематичне розмаїття сучасної станкової скульптури України (2013)
Демиденко О. І. - Поддубко К. В. Застосування методу композиційно-графічного аналізу при викладанні рисунку (2013)
Іваненко С. О. - Українське мистецтво і архітектура в науковій спадщині Стефана Таранушенка (1917 – 1920-ті) (2013)
Козловська Є. А. - Формування образу запорізького козака в українському образотворчому мистецтві XVII – XVIII cт. (2013)
Котляр Е. А. - Росписи синагоги Белостокер-шул в Нью-Йорке: память об исчезнувшей художественной культуре евреев Восточной Европы (2013)
Котова О. О. - Особливості мистецького нонконформізму в Одесі (2013)
Луценко І. В. - Портретний жанр у творчості А. Ерделі, художньо-стилістичні особливості, спроба періодизації (2013)
Осадча О. А. - П`ять поглядів на створення мистецького образу (2013)
Панчук Н. - Фотографії Tернополя кінця ХIХ – першої третини ХХ століття (2013)
Радомський М. Т. - Вітражне мистецтво Слобожанщині ХVІІІ – середини ХХ століть в контексті історії вітчизняного мистецтва, Мархайчук Н. В. (2013)
Росляков С. М. - Декоративна скульптура греків в античну добу Північного Причорномор’я (2013)
Усенко Н. О. - Мультимедіа в мистецькому процесі Харкова (на прикладі фестивалю молодіжних проектів "Non Stop Media") (2013)
Хао Сяо Хуа. - Художественная культура Китая первой половины ХХ века. Образование. Традиции и европейские влияния (2013)
Страфун С. С. - Лікування хворих з ушкодженням хряща колінного суглоба, Костогриз О. А., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О. (2014)
Дехтяренко Н. О. - Імунологічні зміни у спортсменів з тендинопатіями нижніх кінцівок (синдром хронічного перенавантаження сухожилків), Коструб О. О., Блонський Р. І. (2014)
Панченко Л. М. - Прогностична оцінка імунологічних показників у хворих на ревматоїдний артрит для запобігання можливим ускладненням тотального ендопротезування суглобів нижньої кінцівки, Соколовська О. Р., Герасименко А. С. (2014)
Магомедов А. М. - Биохимические изменения в сыворотке крови больных хроническим гематогенным остеомиелитом, Полищук Л. В., Кузуб Т. А., Баран Р. П. (2014)
Проценко В. В. - Результати комбінованого лікування остеогенної саркоми кісток кінцівок, Дуда Б. С. (2014)
Зима А. М. - Клініко-ортопедичні аспекти спадкових випадків недосконалого остеогенезу, Крись-Пугач А. П., Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Владикіна Н. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень таза у пацієнтів із політравмою, Цвях А. І. (2014)
Литвиненко К. Н. - Механизмы регуляции постурального баланса у асимптомных волонтеров, Колесниченко В. А. (2014)
Гайко О. Г. - Рання променева діагностика вроджених порушень формування кульшового суглоба у новонароджених і дітей до року, Вовченко А. Я., Куценок Я. Б., Лучко Р. В., Стецула А. С. (2014)
Бабко А. М. - Аналіз результатів ортопедичного лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхніх кінцівок (2014)
Тяжелов А. А. - Моделирование напряженно-деформированного состояния таза как замкнутой биокинематической цепи, Яресько А. В., Гончарова Л. Д., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2014)
Сухин Ю. В. - Метод внеочагового остеосинтеза при оперативном лечении больных с диафизарными переломами костей предплечья, Бодня А. И., Кривенко С. Н., Баккар Тарек (2014)
Фурманов А. Ю. - Немикрохирургическая реплантация кончика пальца. Первый опыт (2014)
Ковальчук П. Є. - Репаративний остеогенез у нормі та в умовах дефіциту мікроелемента селену, Гасько М. В., Тулюлюк С. В. (2014)
Каракулько Н. А. - Выбор тактики хирургического лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Сергеев С. В. (2014)
Жук П. М. - Аналіз віддалених результатів лікування переломів ліктьового відростка, Філоненко Є. А. (2014)
Зазірний І. М. - Сучасні суперечливі погляди на реабілітацію після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури). Частина ІІ (2014)
Зазірний І. М. - Фактори ризику пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури) (2014)
Скляренко Євген Тимофійович (2014)
Бахтіярова Х. Ш. - Управління навчально-виховним процесом підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) (2012)
Бахтіярова X. Ш. - Щодо конструювання змісту курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів (візія компетентністного підходу), Хмелевський М. О. (2012)
Білякович М. О. - Адаптація студентів першого курсу до навчання в університеті, Грищук O. K., Філіпова Г. А. (2012)
Гавриленко В. В. - Використання технології OPEN МРІ в навчальному процесі, Обшта А. Ф., Галкін О. А., Ковальчук О. П. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Концептуальні засади управління якістю вищої освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки у вищих навчальних закладах України, Язвінська О. М. (2012)
Ємельянцева Д. І. - Робота для студентів як можливість для навчання і набуття досвіду, Стоянова Я. Р., Омельян М. В. (2012)
Петуній А. В. - Освітня система на порозі нової парадигми (2012)
Хорошун Б. І. - Висвітлення в науковій літературі стану дослідження міждисциплінарної інтеграції як важливого засобу фундаменталізації професійної підготовки, Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2012)
Боднар Л. П. - Модель обґрунтування стратегії ремонтів мостів, Канін О. П., Халай Т. О. (2012)
Гамеляк І. П. - Аналіз існуючих моделей прогнозування температури покриття нежорстких дорожніх одягів, Волощук Д. В. (2012)
Гамеляк І. П. - Про влаштування швів в брукованих покриттях, Карафізі Л. М. (2012)
Годованюк П. Д. - Формування організаційно-технічного механізму забезпечення ефективності в проектах вдосконалення ремонту дорожньо-будівельної техніки (2012)
Дорошенко Ю. М. - Гідрофобні добавки - модифікатори цементобетонного покриття доріг, Дорошенко О. Ю., Любезный В. О. (2012)
Ігнатюк В. В. - Оптимізація програм ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг (2012)
Мозговий В. В. - Методика приготування та результати випробування бітуму модифікованого полімерами за допомогою лабораторного лопатевого змішування, Онищенко A. M., Аксьонов С. Ю., Гаркуша М. В., Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. (2012)
Соколова Н. М. - Теоретичні підґрунтя важливості контрактів на засадах державно-приватного партнерства в дорожньому будівництві, Харченко К. Г. (2012)
Соколова Н. М. - Особливості контрактної системи в дорожній галузі, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Татусь В. В. - Імітаційна модель оцінки ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Харченко A. M. - До застосування експертної системи проектування річної програми робіт в дорожньо-ремонтних організаціях (2012)
Хом'як А. Я. - Вивчення характеристики руху транспортних потоків, Лісовод Ю. А. (2012)
Березняцький В. В. - Оцінка якості автомобілів на основі їх власників від регламентного обслуговування (2012)
Босенко Я. М. - Маневреність автопоїзда з універсальним напівпричепом-контейнеровозом, Геменюк П. О., Марчук P. M. (2012)
Anatoly Hovoroon - The specifics of the use of biodiesel fuels for diesel of autos, Maxym Pavlovsky, Olexandr Kotelenec. (2012)
Грищук O. K. - Методика вибору конструктивних параметрів системи "двигун-трансмісія" автобусів малого класу, Рубан Д. П. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ, Александров В. Д., Грицук І. В., Постніков В. О., Добровольський О. С., Адров Д. С. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Розрахункові дослідження впливу рециркуляції відпрацьованих газів на утворення оксидів азоту при застосуванні комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев С. В. (2012)
Гутаревич Ю. Ф - Порівняння динамічних якостей та паливної економічності автомобіля при роботі на бензині та зрідженому нафтовому газі, Манько І. В. (2012)
Кошарний М. М. - Оцінка техніко-економічних характеристик процесу діагностування автомобілів з метою цього оптимізації, Клименко Ю. М. (2012)
Кошарний M. M. - Покращення паливної економічності автомобіля за рахунок зниження його спорядженої маси, Кошарний О. М. (2012)
Кравчук П. М. - Можливість розрахункового визначення показників гальмівних властивостей колісних транспортних засобів при сертифікації (2012)
Куций П. В. - Зменшення негативного впливу коливань рейки паливного насосу на паливну економічність дизеля за неусталених режимів роботи (2012)
Лісовал А. А. - Моторна установка для індицирування робочого процесу газового двигуна, Нижник М. Є. (2012)
Марчук P. M. - До питання управління автопоїздом-контейнеровозом шляхом гальмування коліс одного борту напівпричепа (2012)
Посвятенко Н. И. - Качество очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта, Демидова Ю. Е. (2012)
Посвятенко Е. К. - Наростоутворення при протягуванні феритних чавунів, Чернявськии О. В., Студенець С. Ф. (2012)
Сахно В. П. - До визначення критичної швидкості руху три ланкового автопоїзда з напівпричепом на підкатному візку "Dolly", Глінчук В. М, Енглезі О. А., Поляков В. М. (2012)
Сахно В. П. - Шеститактний двигун внутрішнього згорання з ланцюговою передачею крутного моменту та використанням енергії пари, Ковальчук Г. О., Ященко Д. М., Корпач О. А., Тріфонов Д. М. (2012)
Сахно В. П. - Оцінка торгово-швидкісних властивостей, паливної економічності та токсичності автомобіля при використанні двигунів різної потужності, Корпач О. А. (2012)
Славін В. В. - Вплив прискорювального насоса карбюратора на показники автомобіля в режимах їздового циклу, Манько І. В. (2012)
Тімков О. М. - Історія розвитку гібридних силових установок, Луцик А. П. (2012)
Тютін В. М. - Статистична динаміка системи з внутрішнім розгалуженням силового потоку (2012)
Шиманський С. І. - Перспективи використання біогазу в якості моторного палива на колісних транспортних засобах (2012)
Артемчук В. О. - Аналіз ефективності управління транспортним підприємством, Навроцька Т. А. (2012)
Бабич Л. М. - Фінансове планування на державному підприємстві: стан, проблеми та напрями розвитку (2012)
Бабич Л. М. - Система поетапного управління дебіторською заборгованістю підприємства, Бірюкова А. О. (2012)
Базилюк А. В. - Стратегія реалізації розширеного фінансування підприємств автотранспортного комплексу, Теслюк Н. П. (2012)
Безрук Ю. І. - Інноваційно-інвестиційна привабливість в аграрному секторі економіки, Леус П. М. (2012)
Бідняк М. Н. - Теорія і практика традиційного і сучасного управління (2012)
Бідняк М. Н. - Основні напрямки формування організаційно-економічної стабільності на транспортних підприємствах, Клещ A. M. (2012)
Бідняк М. Н. - Формування корпоративної стратегії розвитку диверсифікованого підприємства, Омельянович О. Р., Гребельник В. М. (2012)
Бідняк М. Н. - Теоретичні аспекти контролінгу, Омельянович О. Р., Заяц О. В. (2012)
Бондар Н. М. - Форми державної підтримки реалізації проектів державно-приватного партнерства (2012)
Боровик Н. А. - Методичні основи побудови системи податкового планування, Гуцалюк O. І. (2012)
Височило О. М. - Менеджмент в анімаційній діяльності, Щербакова Н. О. (2012)
Воркут Т. А. - Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту в проектах ланцюгів постачань, Гамеляк І. П., Павлюк Д. О., Білоног О. Є. (2012)
Воякт В. Г. - Сутність та характеристика управлінської праці менеджерів середнього рівня управління підприємств (2012)
Гайдай Г. Г. - Інвестиційна привабливість підприємства як фактор забезпечення конкурентоспроможності, Стрельченко Н. М. (2012)
Гарбар К. В. - Модель виявлення передумов появи кризових ситуацій у внутрішньому середовищі підприємства (2012)
Гончар Т. М. - Формування фінансової стійкості автотранспортного підприємства (2012)
Горбенко О. В. - Сутнісна характеристика логістичних систем ланцюгів постачання, Славінська О. С., Сопоцько О. Ю. (2012)
Горобінська І. В. - Формування міжгалузевих мультиплікативних ефектів в результаті інвестицій в транспортний комплекс (2012)
Дегтярьова О. М. - Формування параметичних показників системної моделі моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни (2012)
Дзюба О. М. - Основні зміни в оподаткуванні на підприємствах України у 2013 році, Ємельянцева Д. І. (2012)
Дорошкевич Д. В. - Застосування японської моделі лідерства на українських підприємствах з врахуванням менталітетних особливостей (2012)
Драгун Н. П. - Методологические основы выявления и предупреждения ценового сговора товаропроизводителей, Ивановская И. В. (2012)
Дудка Т. В. - Сутність та причини банкрутства машинобудівних підприємст, Літус А. О. (2012)
Жулин О. В. - Роль духовної власності у соціально-економічному розвитку суспільства (2012)
Іванчук С. І. - Аналіз досвіду визначення кризового стану підприємства (2012)
Івасишина Н. В. - Аналіз кадрового потенціалу транспортного підприємства, Євсевський О. О. (2012)
Івасишина Н. В. - Застосування логістичного підходу в управлінні трудовими ресурсами автотранспортних підприємств, Пильченко А. О. (2012)
Ільченко В. Ю. - До аналізу методологічних підходів щодо визначення та оцінки конкурентоспроможності транспортного підприємства (2012)
Кабанов В. Г. - До питань ефективного менеджменту, Воробйова Н. П. (2012)
Карпенко О. В. - Методи забезпечення гармонічних відносин в організації оплати праці персоналу (2012)
Кириченко Г. В. - Принципи формування орієнтованої на вартість стратегії розвитку підприємства автомобільного транспорту (2012)
Клименко І. С. - Деякі аспекти управління проектами, Тарануха О. М. (2012)
Козак Л. С. - Ідентифікація сучасних проблем розвитку підприємств дорожньо-транспортного комплексу України, Левіщенко О. С. (2012)
Козак Л. С. - Інвестування автомобільного транспорту України за участю міжнародних фінансових установ, Пересада Т. М., Гайдай Г. Г. (2012)
Козак Л. С. - Концепція міжнародної економічної безпеки та системи її забезпечення, Федорук О. В. (2012)
Козак Л. С. - Роль і місце контролінгу в системі управління підприємством автосервісу, Червякова В. В. (2012)
Компанець К. А. - Формування економічно вигідніших туристичних маршрутів, Іванчук С. І. (2012)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти поняття трансакційних витрат, Воронцова K. B. (2012)
Концева В. В. - Структурно-функціональний аналіз системних закономірностей розвитку транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Копитко М. І. - Умови ведення бізнесу в Україні як ключовий фактор впливу на рівень економічної безпеки промислових підприємств (2012)
Левковець Н. П. - Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства (2012)
Левчук Н. М. - Інвестиційна стратегія транспортного підприємства, Войтулевич А. О. (2012)
Литвишко Л. О. - Оперативне управління товарними запасами підприємства (2012)
Макарова Т. В. - Методичні основи визначення показників параметричної моделі транспортних потоків автомобілів регіону (2012)
Малихіна С. В. - Управління ефективністю використання факторів виробництва на підприємств (2012)
Масалітана В. В. - Методичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства (2012)
Мельниченко Т. М. - Сутність управління стратегічним розвитком підприємства та його складові, Яценко Б. І. (2012)
Назаренко Я. Я. - Стабілізація діяльності підприємства транспорту за допомогою фінансової санації, Жулин О. В. (2012)
Наконечна С. А. - Особливості застосування методів та моделей у фінансовому плануванні на підприємстві (2012)
Носаченко Ю. С. - Економічні реформи і проблеми підготовки фахівців ВНЗ (2012)
Парфентьєва О. Г. - Теоретичні аспекти до визначення сутності стратегічного потенціалу та потенціалу розвитку підприємства (2012)
Петровська С. І. - Доцільність підвищення економічної ефективності пасажирських перевезень (2012)
Полянський В. Г. - Застосування сучасних підходів до економічної оцінки інвестування в людський капітал, Антропова А. Ю. (2012)
Приліпко Є. Л. - Раціональний підхід до вибору та організації схем перевезення швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом на прикладі молока (2012)
Рябікова Г. В. - Математична модель другого порядку фінансової системи ВУЗу, Кузьмич О. І., Мекуш О. Г. (2012)
Самолюк В. М. - Основні процеси управління вартістю проекту (2012)
Сєдая А. В. - Особливості системи забезпечення фінансової безпеки господарського товариства (2012)
Седой В. Г. - Роль мережі Internet у формуванні іміджу автосервісного підприємства (2012)
Сив'юк Т. С. - Державне регулювання роботи пасажирського транспорту (2012)
Соколова Н. М. - Аналіз світового досвіду державно-приватного партнерства та шляхи розвитку в Україні, Герасименко А. В., Маковська Ю. А. (2012)
Сопоцько О. Ю. - Особливості ринку логістики в Україні у контексті операцій з продуктами харчування повсякденного попиту (2012)
Тарануха О. М. - Формування інвестиційної привабливості підприємств, Амеліна Н. К. (2012)
Троцюк Т. С. - Застосування методу динаміки середніх в управлінні фінансовою стійкістю підприємств (2012)
Хмелевський М. О. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства, Цюман Є. С. (2012)
Цегольник П. А. - Комплексний підхід до оцінки функціонування організаційних систем (2012)
Чеснакова Л. С. - Особливості корпоративного податкового менеджменту в системі управління господарською діяльністю підприємства, Малахова Ю. А. (2012)
Швець Л. В. - Вдосконалення мотиваційних механізмів стимулювання персоналу в системі управління підприємством (2012)
Щербакова И. О. - Концептуальні положення оцінювання повноти використання виробничого потенціалу вантажного автотранспортного підприємства (2012)
Яценко І. В. - Роль мотивації персоналу в розвитку підприємства, Дзюба О. М. (2012)
Словінська О. С. - Метод оптимізації визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, Савенко В. Я., Стьожка В. В. (2012)
Лудченко Я. О. - Транспортна політика та управління попитом на послуги міського пасажирського транспорту, Третьяков І. М. (2012)
Третьякова A. I. - Проблеми розвитку транспортної інфраструктури м. Києва (2012)
Курніков С. І. - Оцінка зміни за часом структури парку вантажних автомобілів та їх конструктивних характеристик (2012)
Левківський О. П. - Фактори і організаційні принципи розвитку авторемонтних та автосервісних комплексів, Туриця О. О. (2012)
Марков О. Д. - Авторизований автосервіс України, 2012 рік, Веретельникова Н. В., Степаненко П. В., Ямцун П. Д. (2012)
Марков О. Д. - Незалежний автосервіс України, 2012 рік, Веретельникова Н. В., Степаненко П. В., Ямцун П. Д. (2012)
Бакуліч О. О. - Моделювання розсіювання забруднень від транспортних потоків в умовах сучасних новобудов, Гребельник Ю. М. (2012)
Кобзиста О. П. - До визначення ефективної очисної установки авто мийного комплексу методом аналізу ієрархій, Барабаш О. В. (2012)
Мурзін В. Ю. - Про один з експонатів музею зброї у м. Запоріжжі, Шлайфер В.Г. (2006)
Лиман І. І. - Культ покрови і тенденції в іменуванні храмів Південної України (1734-1837 рр.) (2006)
Лохматова А. И. - Уездный город Александровск и его обитатели в 40 е-60-е годы XIX века. Сравнительный анализ двадцатилетия (2006)
Гузенков С. Г. - Особливості фіксації неправославного населення у православних метричних книгах Південної України другової половини ХІХ - початку ХХ ст. (2006)
Константінова В. М. - Видовий аналіз законодавчих документів із соціально-економічного розвитку південноукраїнських міст останньої чверті ХVІІІ - середини ХІХ ст. (2006)
Савченко О. І. - Закордонні видання російських "толстовців" на початку ХХ ст. (2006)
Додонов А. Ф. - Какая идея перспективного развития нужна Украине (2006)
Орлянский В. С. - "Еврейский вопрос" в годы Первой мировой войны (2006)
Мокієнко М. М. - Пізньопротестантські конфесії у виборчій кампанії 2004 р. (2006)
Воловик В. И. - Родина и Отечество: к вопросу о соотношении понятий (2006)
Кривега Л. Д. - Влада і людина в умовах глобалізації (2006)
Бєдная В. Д. - Генетика соціальної роботи: діяльнісний підхід (2006)
Дробжев М. И. - Человек в натуралистической философии В.И. Вернадского (2006)
Власова Т. И. - Гендерные стереотипы Возрождения в самосознании классической западноевропейской культуры (2006)
Осетрова О. А. - Аврелий Августин о грехе самоубийства (2006)
Лепський М. А. - Якість життя як критерій формування оптимістичної перспективи (2006)
Глазунов В. В. - Трансформация богатства и развития феномена олигархии в постиндустриальную эпоху (2006)
Александрова Е. С. - Содержание категории "хозяйство" и понимание хозяйственной этики в творчестве С.Н. Булгакова в контексте становления современной философии экономики (2006)
Дмитрієнко В. Д. - Високий цикл соціальної активності української правосвідомості: ідеї правової державності періоду української гетьманської держави (2006)
Воробйова Л. С. - Модернізація релігійних цінностей в умовах глобалізації (2006)
Болотина Е. В. - Социокультурная трансформация личности (2006)
Воронова Г. В. - Види і форми життєдіяльності людини (2006)
Подмазін С. І. - Особистісно-орієнтована освіта: сутність і зміст (2006)
Манжура В. И. - Онтологическая парадигма социальной когнитологии (2006)
Зубов В. О. - Глобалізація і кросскультурний пастиш (2006)
Савастьянова М. В. - Место и роль интеллектуальной элиты в современном обществе (2006)
Скворець В. О. - Детермінанти оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні (2006)
Шавкун І. Г. - Менеджерські рішення: соціально-культурний контекст (2006)
Ель Гуессаб К. - Принципи соціально-філософського аналізу мусульманського світогляду (2006)
Кривега К. В. - Туризм як складова життєдіяльності сучасної людини (2006)
Корнієнко Г. Н. - Убеждение как форма практического освоения действительности (2006)
Воронова Г. В. - Фірма в дискурсі організменної ідеї: про монографію В.П. Беха і А.В. Гашенка (2006)
Ботнер В. С. - Новая книга о переводе (2006)
Корнівська В. О. - Інтеграційні перспективи України в контексті інституційної ефективності в країнах Європейського Союзу та Митного Союзу, Яременко В. Г. (2014)
Бандурка А. М. - Проблемы экономических взаимоотношений России и Украины в современных условиях, Носова О. В. (2014)
Пєнська І. О. - Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України (2014)
Панкратова Е. Н. - Стандартизация как инструмент повышения международной конкурентоспособности продукции (2014)
Абрамова І. М. - Управління запасом фінансової стійкості підприємства (2014)
Павленко О. Г. - Особливості переробки на території України давальницької сировини нерезидента, а також оподаткування та облік таких операцій, Краснікова Н. В. (2014)
Діденко Н. В. - Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах, Плотнікова Н. В. (2014)
Гарькавенко К. В. - Напрями диверсифікації джерел формування власної дохідної бази місцевого самоврядування (2014)
Дахнова О. Є. - Сучасний стан і перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Охримчук Н. С. - Напрями управління інноваційною працею зайнятого населення (2014)
Богоявленський О. В. - Управління процесами взаємовідносин з клієнтами як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції (2014)
Токатли Н. М. - Дослідження впливу державних видатків на економічне зростання України (2014)
Череватенко В. А. - Визначення структури активів для інвестиційного фонду з консервативною стратегією (2014)
Кузнецова С. О. - Методичні аспекти проведення аналізу виробничих витрат підприємства в системі управління (2014)
Дорошенко Г. О. - Циклічність розвитку банківської системи України: причини та наслідки (2014)
Городецька Т. Е. - Формування інститутів розвитку бюджетної системи України (2014)
Наркізова Т. М. - Теоретичні аспекти реалізації міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Стеценко Т. В. - Методика складання аналітичного документу за результатами виконання місцевого бюджету (2014)
Шапаренко О. В. - Вплив інформаційних технологій на бухгалтерський облік (2014)
Глотов Є. О. - Автоматизація аналізу короткострокових цінних паперів, Крайнюков В. I., Череватенко В. А. (2014)
Піддубна Л. В. - Концептуальні аспекти економіко-математичного моделювання господарської діяльності підприємства (2014)
Тертичний О. О. - Особливості використання сучасних рекламних засобів (2014)
Янковська В. А. - Аналіз інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Щербань О. Д. - Визначення інвестиційної активності українських підприємств (2014)
Кальницкая М. А. - Маркетинг в социальных сетях: проблемы и тенденции развития (2014)
Дзьобань О. П. - Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки, Панфілов О. Ю., Чемчикаленко Р. А. (2014)
Лапшин В. І. - Стійкість розвитку підприємств у період трансформації економіки, Кузніченко В. М. (2014)
Тіхонова М. А. - Правовий режим майна фізкультурно-спортивних організацій (2014)
Максимов В. І. - Науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Остафійчук Г. В. - Забезпечення процесуальних гарантій прав та свобод людини і громадянина слідчим суддею (2014)
Падалка А. М. - Змагальність, диспозитивність у кримінальному провадженні (2014)
Бабічев Д. О. - Оперативно-розшукові рішення про попередження злочинів: проблеми унормування та правозастосування (2014)
Ромашова М. М. - Загальносоціальне попередження умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (2014)
Жук О. О. - Зарубіжний досвід у сфері страхування та можливості його використання (2014)
Андрійчук В. Г. - Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін, Іванов Є. І. (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на світовому круїзному ринку (2014)
Саліхова О. Б. - Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК, Бак Г. О. (2014)
Якубовський С. О. - Трансформація економічних відносин Словаччини та Чеської Республіки, Журавльов О. В. (2014)
Удод Н. М. - Формування нової парадигми управління бізнесом міжнародних торговельних компаній (2014)
Бойко Ю. Ю. - Аналіз теоретичних основ інтерналізації витрат як необхідної умови формування світового вуглецевого ринку (2014)
Грималюк А. В. - Структурна трансформація сучасної високорозвиненої економіки, Майорова Т.Р. (2014)
Лоссовський І. Є. - Міжнародний досвід розв’язання "водних конфліктів" в контексті визначення стратегії водозабезпечення Криму (2014)
Маркевич К. Л. - Позиціонування прямих іноземних інвестицій у системі економічної безпеки України (2014)
Циганов С. А. - Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку (2014)
Князькова В. Я. - Фіскальна ефективність податкового контролю та напрями його покращення (2014)
Приятельчук О. А. - Основні інструменти та комунікаційні технології управління репутаційним капіталом в умовах кризи, Ковальчук Ю. С. (2014)
Процун Н. М. - Деструктуризація економіки країн-реципієнтів у процесі залучення міжнародного фінансового капіталу (2014)
Моїсеєнко І. В. - Державне фінансове регулювання страхового ринку теоретичний аспект (2014)
Дзюба С. Г. - Правові основи систематики видів підприємств (2014)
Ушаков А. В. - Влияние экологии открытого моря на совершенствование режима его использования (2014)
Шутий М. В. - Аспекти визначення поняття "безпека" та його значення для забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні протягом 2003 - 2014 р.р. На тему "Україна - Європейський Союз" (2014)
До уваги авторів (2014)
Верхола І. І. - Вплив короткотривалих збурень на нелінійні згинні коливання гусеничного обода, Чаган Ю. А., Сокіл Б. І. (2014)
Грабчак В. І. - Математична модель руху центру мас снаряда з гіроскопічною стабілізацією, Бондаренко С. В., Стеців С. В. (2014)
Грабчак В. І. - Застосування апроксимаційних методів до ідентифікації функції лобового опору снаряда, Іваник Є. Г. (2014)
Дзюбенко Ю. А. - Аналіз можливостей щодо підвищення ефективності виконання завдань з ураження рівнозначних за важливістю цілей, Рєпін І. В. (2014)
Зінченко А. О. - Матрична формалізація відгуку багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації у режимі зв’язку (2014)
Кузнєцов О. О. - Перспективи використання прямого привода при модернізації механізму наведення антени станції наземної артилерійської розвідки (2014)
Матюхин Н. И. - Технический облик радиоголографических локаторов, создаваемых для наблюдения потока объектов в ситуациях конфликта, и построение на их примере системной теории радиолокации, Набока А. М. (2014)
Русіло П. О. - Оцінка рівня вогневої потужності та захищеності зразків вітчизняних бронетранспортерів, Черненко А. Д., Варванець Ю. В., Костюк В. В., Калінін О. М. (2014)
Середенко М. М. - Проблеми збалансованості та перспективи розвитку системи озброєння Сухопутних військ Збройних Сил України, Єфімов Г. В. (2014)
Seredyuk B. О. - A study of the kinetic properties of nanostructured intercalates OF AgxIn4Se3 aimed at the creation of photodetectors (2014)
Ткачук П. П. - Система підтримки прийняття рішень як складова автоматизованої системи управління Сухопутних військ Збройних Сил України, Литвин В. В., Лучук Е. В. (2014)
Чорний М. В. - Прогнозування ефективності маршу військового формування за надійністю зразків озброєння і військової техніки аналітичним моделюванням, Степанов С. С. (2014)
Грабчак В. І. - Аналіз стану та обґрунтування шляхів визначення раціональної системи поправок при стрільбі реактивними снарядами, Стеців С. В. (2014)
Казмірчук В. О. - Проблемні питання РХБ захисту військ (сил) в зоні територіальної оборони, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2014)
Паращук Л. Я. - Цемент для протирадіаційних укриттів (2014)
Куприненко А. Н. - Возможности применения имитационной системы JCATS в научных исследованиях, Голуб В. А., Гуминский Р. В. (2014)
Хома В. В. - Обґрунтування системи оборонного планування, Лоза І. В. (2014)
Гвоздецький В. Д. - Оновлення адміністративно-правового механізму запобігання і протидії корупції в Україні, урухомлене Революцією Гідності (2014)
Нікончук А. М. - Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні (2014)
Мацко А. С. - Правове регулювання видобутку сланцевого газу в Україні у контексті захисту навколишнього середовища, Литвиненко Н. С. (2014)
Родоман Т. О. - Характеризуючі ознаки поняття "зміна умов договору" в цивільному законодавстві України (2014)
Гужва І. Ю. - Практичні аспекти створення сприятливих передумов для інтенсифікації торгівлі в Чорноморському регіоні (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід (2014)
Дима О. О. - Аналіз тенденцій у розвитку посередницьких організацій (2014)
Сухорукова М. О. - Глобальна інституалізація: сутнісні характеристики та етапи розвитку (2014)
Жебровська О. О. - Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища (2014)
Чень Цзюнь - Особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі КНР (2014)
Сібекіна А. Ю. - Організаційно-управлінські заходи активізації з впровадження симетричної зони вільної торгівлі України з ЄС (2014)
Сергієнко Л. К. - Вплив бюджетної політики України на економічну безпеку держави, Козак Д. А. (2014)
Амалян Н. - Предмет дисципліни "Гроші та кредит” (2014)
Євтушевська О. А. - Особливості організації контролю та управлінського обліку на підприємствах водного транспорту (2014)
Персенко Л. І. - Деякі підходи щодо формування політики розвитку регіонів (2014)
Саліхова О. Б. - Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України, Кощеєв О. О., Ястремський О. І. (2012)
Смирнов I. Г. - Процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському Союзі (2012)
Валуєв Б. І. - Порівняльна оцінка потенційних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС, Сібекіна А. Ю. (2012)
Юрченко О. Є. - Сучасні тенденції розвитку світового туристського простору (2012)
Рибалко Ю. С. - Розвиток міжнародних корпоративних структур у глобалізованому середовищі, Журлов А. М. (2012)
Hnát Pavel - Аsean at 45: assessing results of economic integration of south east asian nations, Stuchlíková Zuzana. (2012)
Дмитрієва Н. О. - Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на регіональному рівні (на прикладі країн ЄС та СНД), Голубєва В. О., Кучеренко В. Р. (2012)
Буряк Г. С. - Міжнародне управління репутаційним капіталом у сучасному бізнес-середовищі, Ковальчук Ю. С. (2012)
Воробйова Н. П. - Сучасні аспекти підвищення якості управління (2012)
Король О. М. - Енергоефективність аграрного сектору світової економіки (2012)
Лисенков Ю. М. - Системна оцінка майнових податків у загальній структурі національних податкових систем, Педь І. В., Мельник О. Я. (2012)
Михайловська О. В. - Регіональні диспропорції основних сегментів фінансового ринку України, Пердейчук В. М. (2012)
Гусак О. Ю. - Прояви фіскальної інтеграції в державах африканського регіону (2012)
Малащук Д. В. - Аналіз факторів формування валютного курсу (2012)
Бойко А. В. - Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стійкості економіки України (2012)
Іващенко О. А. - Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації (2012)
Резнікова Н. В. - Ісламська фінансова система та проблема подолання соціальної нерівності (2012)
Руденко Ю. М. - Напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні (2012)
Ямко П. Ю. - Світовий досвід удосконалення механізму оподаткування капіталу та шляхи його використання в Україні (2012)
Гасанов М. М. - Ісламська і традиційна банківські системи перед викликами фінансової нестабільності (2012)
Мержа Н. В. - Фінансове забезпечення інвестиційних процесів в Україні (2012)
Парипа К. В. - Забезпечення фінансової стійкості: порівняльний аналіз систем макропруденційного регулювання (2012)
Сидоренко П. О. - Роль збалансованого розвитку міжнародних фондових ринків у системі сучасних світогосподарських відносин (2012)
Кармаза О. О. - Особливості посвідчення нотаріусами правочинів про відчуження житла в міжнародному нотаріальному процесі (2012)
Малютін І. А. - Верховенство права – верховенство справедливості (2012)
Панфілова Ю. М. - Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії проявам піратства та морського тероризму (2012)
Вірченко В. В. - Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві (2012)
Федоренко Т. В. - Нотаріальні дії та порядок їх вчинення (2012)
Живицька Л. І. - Стадії провадження справ про адміністративні правопорушення при їх розгляді різними державними органами (2012)
Херувімова Т. О. - Гармонізація національного законодавства України з європейським правом у сфері обмеження експорту товарів (2012)
Дудник Л. М. - Проблеми кримінального й адміністративно- правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву, Дудник Г. Л. (2012)
Давиденко В. С. - Реалізація завдань досудового розслідування хабарництва в системі наступних слідчих дій (2012)
Якуненко К. В. - Інтеграційний проект рузвельта в електроенергетиці США як інтелектуальне підґрунтя функціонального підходу до євроінтеграції (2012)
Шапошников К. С. - Сучасні чинники підвищення економічної ефективності виробництва в національній економіці: капіталізація підприємств корпоративного сектора, Коваль В. В. (2012)
Краліч В. Р. - Сутність процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ (2012)
Бабій Л. В. - Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України (2012)
Авдєєв В. В. - Фаза руху супутника після корекції середньої висоти орбіти (2012)
Агеев Ю. А. - Сравнение точности оценок математического ожидания случайных процессов, описывающих параметры изделий ракетно-космической техники, Алхимова В. М., Винниченко Л. Ф., Волошко В. Л., Мищенко Н. В., Пашков А. В., Пицык Л. Е., Сердюк М. Е., Фридман А. Д., Цветков В. Н. (2012)
Андронов В. А. - Обеспечение устойчивости при полете быстроходного статически неустойчивого летательного аппарата в атмосфере (2012)
Ащепкова Н. С. - Моделювання системи керування роботом, Іванов А. С. (2012)
Ащепкова Н.С. - Моделювання приводу механізму повороту робота, Кубрак О.В. (2012)
Бучарський В. Л. - Оцінювання використання активно-реактивного снаряда методом сумісної апроксимації, Фролов П. В. (2012)
Волошко В. Л. - Зворотна задача для пластини складної форми з гідростатичним навантаженням, Волошко Л. В. (2012)
Дегтярев А. В. - Системный подход к разработке семейства модульных ракет-носителей, Кашанов А. Э., Литвин Н. Г., Шульга В. А. (2012)
Джур Е. А. - Применение перспективных материалов из конверсионных отходов для внепечной обработки малоуглеродистых сталей, Носова Т. В., Мамчур С. И., Шульга А. В. (2012)
Дронь Н. М. - Сравнительная эффективность одного маневра космического тральщика при очистке околоземного пространства от мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2012)
Иванова Л. Х. - Исследование структуры и свойств валкових комплексно-модифицированных чугунов, Колотило Е. В., Калашникова А. Ю. (2012)
Лабуткина Т. В. - Метод анализа движения космических аппаратов спутниковой системы над плоскостью местного горизонта наземной станции, Отегали С. М., Боранбаева А. Т., Демидюк Н. В. (2012)
Лукавский Р. М. - Дросселируемые жидкостные ракетные двигатели для космического мусоросборщика, Бондаренко С. Г. (2012)
Лурье О. И. - Методика быстрого расчета расписания видимости орбитальных объектов, Лабуткина Т. В. (2012)
Манойленко А. А. - Расчет погрешностей оценивания угловых скоростей ракеты-носителя, Тихонов В. Л. (2012)
Пицык Л. Е. - Расчет сопротивления шероховатых цилиндров при критических и закритических режимах обтекания, Пицык А. Л. (2012)
Семененко П. В. - Выявление особенности скорости спада давления под головным обтекателем ракеты-носителя "Днепр" (2012)
Сокол Г. И. - Динамическое исследование волновых передач (к 85-летию канд. техн. наук, доц. Осиповой О. М.), Горбенко Е. В. (2012)
Файзуллин Д. Р. - Управление транспортным роботом-манипулятором, Кулабухов А. М. (2012)
Chaurais J. R. - Attitude determination, control and stabilization of a nanosatellite using reaction wheels, Souza A. L. G., Oliveira G. F., Larin V. A., Belikov V. V., Kulabukhov A. M. (2012)
Oliveira G. F. - An electromagnetic system for attitude determination and control of a nanosatellite, Chaurais J. R., Souza A. L. G., Kulabukhov A. M., Larin V. A., Belikov V. V. (2012)
Souza A. L. G. - Design of ground communication antenna control system for a nanosatellite mission, Oliveira G. F., Chaurais J. R., Belikov V. V., Kulabukhov A. M., Larin V. A. (2012)
Гончаренко А. В. - Використання штучного інтелекту для керування подачею палива інжекторного двигуна, Черепанська І. Ю. (2014)
Савельєва І. В. - Контейнерна транспортно-технологічна система як засіб реалізації інтермодального перевезення, Дрожжин О. Л. (2014)
Чемоданов П. А. - Побудова компоновки шпинделя верстата з канатним гасінням віброколивань для обробки та розпилювання кам’яних виробів (2014)
Юмашев В. Є. - Аналіз вібрацій при різанні радіусними кінцевими фрезами із застосуванням теорії діаграм стійкості, Штегін О. О. (2014)
Безвербний І. А. - Визначення точності алгоритмів цифрового аналізу тональних та політональних сигналів (2014)
Гірник М. А. - Оптимальний розподіл потужностей в когнітивних радіомережах з лінійною топологією (2014)
Каневський Л. Б. - Застосування оптичних засобів спостереження з метою контролю космічного простору в Україні, Ковбасюк С. В. (2014)
Коренівська О. Л. - Прилад вимірювання концентрації легких аероіонів (2014)
Котенко В. М. - Математична модель застосування градієнтних методів для оптимізації розміщення засобів багатопозиційної радіопеленгаторної мережі короткохвильового діапазону, Меленський В. Д., Шубін Д. К. (2014)
Маслов В. П. - Стан та перспективи розвитку оптичних методів неруйнівного контролю внутрішніх напружень та дефектів в оптичних матеріалах, Качур Н. В. (2014)
Пляцук Л. Д. - Поле звукових коливань довкола вітрових електростанцій. Імпульсний низькочастотний шум, Афанасьєва Н. А. (2014)
Подчашинський Ю. О. - Моделювання випадкових похибок на відеозображеннях виробів з природного каменю в автоматизованих системах (2014)
Проценко М. М. - Математична модель оптичних зображень у вигляді 2D-послідовності (2014)
Сліпокуров В. С. - Дослідження електрофізичних характеристик кремнієвих лавинно-пролітних діодів (2014)
Шеремет В. М. - Формування омічних контактів до напівпровідникових сполук А3N, Сай П. О. (2014)
Єфремов Ю. Н. - Роль почуттів штучного розумного інтелекту і класифікація його реакції, Єфремов Н. Ф. (2014)
Кравченко С. М. - Засоби оцінки вартості програмного забезпечення (2014)
Панчук В. Г. - Дослідження метрологічних характеристик конічного пластоміру, Мельник В. О. (2014)
Соболевський Р. В. - Геостатичний підрахунок запасів Велико-Гадоминецького родовища первинних коалінів з врахуванням сортової диференціації, Ващук О. М. (2014)
Фролов О. О. - Вплив межі поділу різноміцнісних масивів гірських порід на розподіл напружень при вибуху свердловинного заряду, Терентьєв О. М., Котенко В. В. (2014)
Дедяєва Л. М. - Експортні можливості України в посткризовий період (2013)
Stuchlíková Zuzana. - Japanese trade deficit after the great east japan earthquake in 2011 (2013)
Янковий О. Г. - Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів, Янковий В. О. (2013)
Кошельок Г. В. - Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах (2013)
Лактіонова О. А. - Методичні підходи до оцінки рівняфінансових обмежень корпорації, Лук’яненко А. С. (2013)
Поліщук С. В. - Аналіз підходів до організації бюджетування (2013)
Горбаченко С. А. - Впровадження інноваційних механізмів фінансування морських портів України (2013)
Степанова М. О. - Дефініція сутності оборотного капіталу, Степанова І. В. (2013)
Щербань А. А. - Оцінка ризиків інноваційних проектів на прикладі нафтосервісних компаній України (2013)
Цуприк О. І. - Передумови та концептуальні засади запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в україні (2013)
Омельченко О. Ю. - Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля (2013)
Пампура О. І. - Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні (2013)
Молохова Я. О. - Бюджетна система України: становлення та розвиток (2013)
Сілакова Н. Є. - Аналіз процесів інвестування в систему вищої професійної освіти України (2013)
Малікова І. П. - Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг (2013)
Гура О. Л. - Концесія як форма залучення приватних інвестицій (2013)
Рибинська Л. О. - Регламентація внутрішньо-правової діяльності ЮНІСЕФ (2013)
Рибинський Є. І. - Повноваження групи держав та їх принципи діяльності проти відмивання доходів (2013)
Квач Я. П. - Розвиток інноваційного підприємництва у рамках кластерів як джерело економічного зростання регіону, Борисова Л. П. (2013)
Коваль В. В. - Державне регулювання олігополістичної структури ринку телекомунікацій України (2013)
Болгов В. Є. - Аналіз інноваційого розвитку регіонів України (2013)
Подмазко О. М. - Тіньова економіка: сутність та структура (2013)
Васильєва В. В. - Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни (2013)
Мурзін В. Ю. - Кіммерійські пам'ятки Запорізької області (2011)
Пачев С. І. - Українські історики на першому міжнародному конгресі з болгаристики (2011)
Сокульський А. Л. - Монументальна "біжутерія": запорізький вимір (2011)
Сарнацький О. П. - Дії департаменту поліції Російської імперії по керівництву боротьбою жандармських підрозділів в Україні з діяльністю представників та прихильників українських політичних партій Наддніпрянщини (1907-1914 рр.) (2011)
Яцура В. В. - Світоглядна сонячна система аріїв-трипільців-праукраїнців як передумова розвитку управління в прадавній державі Аратта (2011)
Додонов А. Ф. - О роли личности в политической жизни и особенностях её социализации в Украине (2011)
Петухов В. С. - Перші неформальні молодіжні об'єднання в радянській Україні (2011)
Казакова О. М. - Особливості нацистської політики щодо єврейського населення на польських територіях в період становлення окупаційного режиму (1939-1941 рр.) (2011)
Орлянский С. Ф. - Историософия и её место в историческом знании (2011)
Покатаєва Т. О. - Авантюризм і месіанство (2011)
Воловик В. І. - Соціальне буття і спосіб його існування (2011)
Лепський М. А. - Методологічні орієнтації методів прогнозування у практиці суб'єктів управління (2011)
Палагута В. И. - Возможности "возвращения" субъекта в современную социальную теорию (2011)
Бутченко Т. І. - Блок партій соціального прогресу як суб'єкт соціально-політичного проектування (2011)
Глазунов В. В. - Формы проявления олигархии (2011)
Скворець В. О. - Об'єктивні та суб'єктивні фактори розвитку життєустрою народу (2011)
Воронова Г. В. - Об'єктивна основа формування і розвитку життєдіяльності людини (2011)
Утюж І. Г. - Креативность как новая перспектива цивилизационной образованности личности (2011)
Краснокутський О. В. - Ґенеза розвитку державно-владної думки і її філософська рефлексія (2011)
Сайтарли І. А. - Особливості інституціональної культури у безписемних (2011)
Мегрелішвілі М. О. - Взаємозв'язок конструктивного і деструктивного в суспільстві: синергетичний вимір (2011)
Эль Гуэссаб Карим - Культура личности современного молодого мусульманина (2011)
Яковенко А. І. - Особливості християнської антропології М. Тареєва (2011)
Повзло А. Н. - Марксистский "вектор" диалектики образования в системе рыночных отношений (2011)
Попов C. М. - Взаємодія позитивних і негативних зворотних зв'язків у соціоприродних системах та їх вплив на культурно-історичний процес (2011)
Гончаренко П. В. - Комунікативні особливості музики у суспільстві (2011)
Маліновська О. С. - Формування образу людини-громадянина у філософії громадянського гуманізму (2011)
Чайка І. Ю. - Роль інформації у формуванні та збереженні системної структури та здійсненні міжсистемної взаємодії (2011)
Мірошниченко Г. О. - Пенсійна служба як механізм зв'язку між державою і громадянином (2011)
Капріцин І. І. - Соціально-філософський аналіз поняття "спадкоємність" (2011)
Гребінь С. М. - Феномен дитинства: проблема онтогенезу (2011)
Мурзіна О. А. - Проблема ціннісних орієнтацій в системі гуманітарних наук (філософський і психологічний аспекти) (2011)
Ротарева І. В. - Суб'єкт-суб'єкт-об'єктні відносини соцієтального капіталу (2011)
Корнієнко Г. М. - Суб'єктні репрезентації у формуванні переконання (2011)
Брижань О. Ю. - Представления о сексуальности в древних культурах (2011)
Скорик К. Ю. - Соціальна справедливість: сутність і зміст поняття (2011)
Молокова О. В. - Социальный конструктивизм: возможности и перспективы неклассической эпистемологии (2011)
Михайленко І. І. - Соціально-філософський аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" (2011)
Брощак І. І. - Структурно-модульна побудова обмежувальних механізмів, Луців І. В. (2014)
Виноградов О. О. - Особливості процесу обробки інструментами з від’ємними значеннями передніх кутів, Виговський Г. М., Громовий О. А. (2014)
Гавриш А. П. - Формування залишкових напружень під час шліфування композиційних матеріалів для поліграфічної техніки, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Мельничук П. П. - Наукове обгрунтування та технологічне забезпечення об’єднання чорнової і чистової обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом, Лоєв В. Ю. (2014)
Мікульонок І. О. - Універсальні шпинделі хрестовинного типу в полімерному машинобудуванні (2014)
Молодецька К. В. - Модель геоінформаційної системи оптимізації маршрутів транспортних засобів логістичного підприємства, Приймак О. С., Сугоняк І. І. (2014)
Степчин Я. А. - Модель обробної системи торцевого фрезерування з обмеженими автоколиваннями (2014)
Струтинський С. В. - Інформаційні технології на основі штучних нейронних мереж для аналізу двовимірних нестаціонарних випадкових процесів типу процесу різання, Гуржій А. А., Кузьо В. І. (2014)
Штегін О. О. - Визначення кутів врізання та виходу при обробці похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами (2014)
Безвесільна О. М. - Дослідження впливу кутової швидкості обертання Землі на роботу навігаційних елементів гіростабілізатора, Цірук В. Г., Чепюк Л. О. (2014)
Коваль В. М. - Самофокусування адаптивної антенної решітки в радіолінії зв’язку з космічним апаратом, Романчук В. М., Сабадаш С. С. (2014)
Фриз П. В. - Методика розрахунків ширини та географічного положення смуги огляду в завданнях детальних космічних спостережень у надир (2014)
Фриз С. П. - До проблеми ефективного управління процесом космічних спостережень землі при вирішенні оперативних завдань (2014)
Горячев Г. В. - Ідентифікація джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань за допомогою Веб-сервісів, Дзюняк Д. Ю. (2014)
Гура О. В. - Дослідження кінетики сушіння пивної дробини в псевдорозрідженому шарі (2014)
Защепкіна Н. М. - Захист органів дихання людини від негативного впливу навколишкього середовища, Теренсьєва Н. Р. (2014)
Іващенко Т. Г. - Напрямки удосконалення системи безпеки об’єктів ядерно-паливного циклу (2014)
Пушкарьова І. Д. - Екологічна оцінка запланованої господарської діяльності в Україні: історія формування та стратегія удосконалення (2014)
Фролов О. О. - Лабораторні дослідження впливу хвиль напружень під час вибуху на параметри руйнування моделі, Котенко В. В. (2014)
Харин С. В. - Розробка програмного забезпечення і аналіз співвідношення часу операцій під час будівництва вертикальних стволів (2014)
Шамрай В. І. - Дослідження впливу часу руйнування негабаритів на об’єм утворених кондиційних шматків, Зубченко О. А. (2014)
Авраменко Д. К. - Середовище як формоутворюючий фактор об’єктів зовнішньої реклами (2013)
Близнюк М. М. - Інформаційно-комп’ютерні технології у підготовці фахівців етнодизайну: інтеграційні процеси, педагогічна практика (2013)
Габриелян Т. О. - Визуальная идентификация бренда: построение модели единого стратегического дизайна (2013)
Ганоцька О. В. - Новітні тренди сучасного дизайну упаковки (2013)
Гладун О. - Візуальна мова графічного дизайну як вторинна моделююча система (2013)
Голобородько В. М. - Ергодизайн як методологічна стратегія сучасної дизайн-ергономічної діяльності, Свірко В. О., Рубцов А. Л. (2013)
Гончар О. В. - Ергодизайн як потужний інтегратор інтересів учасників педагогічної взаємодії у навчальному процесі (2013)
Даниленко Л. В. - Становлення дизайнерської освіти у Великій Британії (2013)
Лясковська-Манойловіч О. О. - Фрактальний плакат як яскравий акцент екс-, інтер’єру (2013)
Миргородская Н. В. - Женские образы в стилистике пин-ап и их влияние на художественно-коммуникативные аспекты рекламы (2013)
Мышляева О. Б. - Актуальные аспекты в методике обучения цвету на занятиях по живописи в архитектурном, художественном и дизайнерском образовании (2013)
Потапенко Г. М. - Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна (2013)
Прусак В. Ф. - Екологічний дизайн у вирішенні соціальної проблеми "відходів життєдіяльності людини", Кордіяка І. Я. (2013)
Скляренко Н. В. - Аспекти системності голограми як синтетичного дизайн-об’єкту (2013)
Чадаєва К. Ю. - Інновації в освіті: теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій школі (2013)
Чеботарева И. Б. - Чему мы можем научиться у дизайнеров прошлого века?, Романишена И. В., Фартыгина В. И. (2013)
Чжоу Чен. - Современная китайская каллиграфия. Инновационный путь развития (2013)
Яковець І. О. - Корпоративна культура в діяльності музею ХХІ століття (2013)
Божко Ю. Г. - Объект художественно-технического проектирования как иерархическая система (2013)
Будяк В. В. - Гламур в формировании образов "икон стиля": ретроспектива (2013)
Виноградова А. С. - Интерактивный поход в формировании современной выставочной экспозиции (2013)
Гнецько З. І. - Взаємозв’язок світла, форми та кольору в дизайні дитячих дошкільних закладів (2013)
Ермилова Д. Ю. - Арт-дизайн и творческие концепции в дизайне костюма (2013)
Нагорна З. В. - Класифікація методів трансформативного формоутворення в дизайні одягу (2013)
Олексієнко А. М. - Сучасні проблеми реновації промислових об’єктів в житлові приміщення та створення художнього образу (на прикладі робіт студентів 5 курсу "ІО”), Мироненко Н. Г. (2013)
Омельченко О. Н. - Мотивы Природы в украинской народной орнаментике (2013)
Пригодін М. Д. - Колористика у предметному просторі, Грищенко Т. М. (2013)
Прокопенко В. Л. - Застосування композиційних матеріалів та нових технічних прийомів у формоутворенні меблевих виробів, Телішевська Х. Р. (2013)
Романенко Н. Г. - Дизайн – проектування костюма. Інновації освіти, Бердник А. П. (2013)
Свинцова Е. В. - Метод деконструкции в процессе проектирования одежды (2013)
Хомутовская А. В. - Лэнд-арт в формировании открытых городских пространств, Товстик Т. Н. (2013)
Андрейканіч А. І. - Майстер українського кіноплаката – Ібрагім Літинський (2013)
Демиденко О. І. - Застосування в живопису техніки "а-ла прима", Поддубко К. В. (2013)
Залевська О. Ю. - Зародження та розвиток постмодерністського стилю у культурі та мистецтві світу й України (2013)
Іваненко С. О. - Євгенія Берченко – харківська дослідниця народних монументальних декоративних розписів (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Матеріали і техніки українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття) (2013)
Радомський М. Т. - Художні традиції чеського та словацького склоробства (2013)
Сопко О. І. - Пам’ятки рукописного мистецтва Закарпаття XIV – XIX століть (2013)
Чурсін О. В. - Сучасні мистецькі пленери: особливості та тенденції розвитку (2013)
Гайко Г. В. - Перспективи підвищення функціональних характеристик українського ендопротеза кульшового суглоба за рахунок застосування наноматеріалів та нанотехнологій, Підгаєцький В. М., Сулима О. М., Лашнева В. В. (2010)
Торчинський В. П. - Біомеханічне обгрунтування класифікації диспластичного коксартрозу у дорослих, Гайко Г. В. (2010)
Коструб О. О. - Детекція трансплантованих аутологічних клітин у лікуванні дегенеративного пошкодження сухожилля, Грищенко В. І., Блонський Р. І., Волкова Н. А., Гончарук Е. И., Жуликова Е. П. (2010)
Лябах А. П. - Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в гострій стадії, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Турчин Е. А., Хомич С. В. (2010)
Герасименко М. А. - Шестилетний опыт артроскопического лечения патологии коленного сустава в детско юношеском возрасте (2010)
Бур’янов О. А. - Діагностика та прогнозування перебігу уражень кистей у хворих на псоріатичний артрит, Самохін А. В., Кваша В. П. Котюк В. В., Карнаух Ю. В. (2010)
Рой І. В. - Технологія реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Баяндіна О. І. (2010)
Магомедов С. - Порушення обміну сполучної тканини у хворих на синдром Mарфана, Фіщенко Я. В., Поліщук Л. В. (2010)
Бабко А. М. - Експериментальне дослідження взаємозв’язку внутрішньосуглобового тиску та об’єму внутрішньосуглобової рідини нормального ліктьового суглоба (2010)
Фурманов А. Ю. - Изменение поверхности и состава сплава спиц Киршнера при остеосинтезе пальцев кисти в условиях нарушенного артериального притока, Алексеева Т. А., Лазаренко О. Н. (2010)
Вовченко А. Я. - К вопросу использования "кривой темпов созревания тазобедренного сустава” для диагностики, профилактики и лечения замедления и нарушения его формирования у детей первого года жизни (2010)
Майко В. М. - Значення эндопротезування кульшового суглоба для попередження і лікування післятравматичного остеоартрозу (2010)
Гайко О. Г. - Сонографічне дослідження щільності м’язів у хворих з наслідками травми периферичних нервів верхньої кінцівки (2010)
Каримов М. Ю. - Наш опыт диагностики и лечения синдрома хронического синовита коленного сустава, Юлдашев А. Ю., Гулямов Ё. Б. (2010)
Герасименко С. І. - Ортопедичне лікування хворих на системний червоний вовчак з ураженням кульшових суглобів, Полулях М. В., Громадський В. М. (2010)
Юхта М. С. - К вопросу о применении клеточной терапии при дегенеративно-дистрофических повреждениях межпозвонковых дисков, Грищенко В. И. (2010)
Корж Олексій Олександрович (1924–2010) (2010)
Лоскутов О. Є. - Інформація про XV з’їзд ортопедів-травматологів України, Корольков О. І., Синєгубов Д. А. (2010)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2010 р. в Україні за спеціальністю "ортопедія–травматологія” (2010)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2011 році в Україні (2010)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2010 році (2010)
Балаш Л. Я. - Суть особистих селянських господарств та шляхи підвищення ефективності їх функціонування, Березівський З. П. (2012)
Бежук О. М. - Cлавні сини Бойківщини (2012)
Василенко С. В. - Аналіз концетрації поголів’я великої рогатої худоби в контексті впливу на ринок продукції скотарства Житомирської області (2012)
Войтович Н. М. - Іван Франко – дослідник економічного життя Галичини (2012)
Ганич І. М. - Комерційна таємниця в підприємництві (2012)
Гримак О. Я. - Іван Якович Франко: поет з душею економіста, Кутецький М. М. (2012)
Дутка Г. І. - Теоретична сутність процесу соціальної сфери розвитку сільських територій (2012)
Кафлевська С. Г. - Демографічний аспект трудового потенціалу агросфери (2012)
Костирко І. Г. - Сільський розвиток як економічна категорія, Гром’як Т. Д. (2012)
Крупін В. Є. - Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарського сектора України: загальнонаціональні тенденції (2012)
Микитюк В. М. - Обгрунтування макроекономічних чинників розвитку виробництва яловичини (2012)
Мойсеєнко І. П. - Антикризова стратегія економічного розвитку України (2012)
Назарова О. П. - Определение условия существования стоимости (2012)
Назаркевич М. В. - Особливості підвищення ефективності підприємств рибного господарства (2012)
Ніценко В. С. - Інтеграційні процеси в цукробуряковому підкомплексі АПК (2012)
Новак Н. Е. - Проблеми стратегії інноваційного розвитку АПК (2012)
Окуленко О. Ю. - Особливості оподаткування підпримств податком на прибуток, Федоришина Л. І. (2012)
Оленич І. Р. - Формування комплексу маркетингу вітчизняного виробника ветеринарних препаратів, Гутий Б. В., Харів І. І., Шибунько В. В. (2012)
Оленич І. Р. - Особливості сегментування ринку ветеринарних препаратів, Харів І. І., Гутий Б. В. (2012)
Олійник О. О. - Розвиток кредитних кооперативних інститутів в аграрній сфері (2012)
Оліщук П. О. - Детермінанти розвитку підприємництва на селі (2012)
Ощипок І. М. - Організація готельно-туристичних комплексів, Багрій Л. М. (2012)
Пархуць М. Р. - Ринки сільськогосподарської техніки провідних виробників світу (2012)
Палига Є. М. - Методичні аспекти гарантування кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Кушнір Л. П., Бурда І. Я. (2012)
Пеняк Ю. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, Сафронська І. М. (2012)
Півторак Я. І. - Стратегічна оцінка об’єктивних та суб’єктивних відносин на ринку праці, Долинський С. В. (2012)
Поперечний С. І. - Інституційні основи маркетингової діяльності у сільському господарстві (2012)
Поперечний С. І. - Організаційні основи виробництва молока, Путяк С. Б., Бабич Л. В., Кравців І. К. (2012)
Посилаєв В. В. - Вирощування великої рогатої худоби на м’ясо у господарствах Харківської області, Посилаєва К. І. (2012)
Притула Х. М. - Оцінка ризиків розвитку сільських територій Львівської області (2012)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка результатів господарської діяльності ПАФ "Білий Стік” як основа теоретичного обгрунтування економіко-управлінського розвитку підприємства, Ворона М. О., Остапчук І. Р. (2012)
Радух Н. Б. - Залучення зовнішніх фінансових ресурсів у середовище сільськогосподарських підприємств (2012)
Руда Л. П. - До питання про регіональні особливості соціально-економічного розвитку (2012)
Саламін О. С. - Державна регуляторна політика у сфері становлення та розвитку фермерських господарсв (2012)
Сапич В. І. - Формування ринкових земельних відносин як фактор розвитку сільських територій (2012)
Сапич Н. М. - Податкова складова державної підтримки розвитку сільських територій (2012)
Сватюк О. Р. - Шляхи подолання негативних наслідків при вивільненні персоналу, Дудич З. Д. (2012)
Селевко В. О. - Трудові ресурси аграрних формувань регіону та ефективність їх використання (2012)
Семак Б. Б. - Прикладні проблеми маркетингу підприємств апк на вітчизняному ринку рослинної текстильної сировини (2012)
Сегеда С. А. - Інфраструктура аграрно-продовольчого ринку: зміст та особливості (2012)
Сендецька С. В. - Сучасні тенденції розвитку на ринку маркетингових комунікацій України, Хідченко А. О. (2012)
Cенів Р. В. - Становлення маркетингової діяльності у сфері агробізнесу (2012)
Славіна Н. А. - Управління якістю продукції молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Сеник Г. О. - Удосконалення системи управління фермерським господарством шляхом вирішення проблем організації ведення бухгалтерського обліку (2012)
Слинчук К. П. - Наукові основи формування системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Станько В. Ю. - Сучасні тенденції розвитку м’ясного скотарства (2012)
Степаненко Н. І. - Роль товарної політики у мінімізації ризиків сільськогосподарських підприємств як суб’єктів агробізнесу (2012)
Стецько А. Т. - Процесні інновації в скотарстві (2012)
Тимчишин О. Р. - Роль пріоритетів екологічної політики у забезпеченні сталого розвитку сільських територій, Магас Л. М. (2012)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічні моделі: теоретичні основи дослідження (2012)
Томчук О. Ф. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління (2012)
Томчук В. В. - Нормативне регулювання грошових потоків як інформаційне забезпечення їх обліку та контролю (2012)
Тринько Р. І. - Водокористування: еколого-економічний аспект, Стадник М. Є. (2012)
Франчук І. Б. - Раціоналізація діяльності особистих селянських господарств (2012)
Хомин І. П. - Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК, Палюх М. С. (2012)
Хомин П. Я. - Інновації в АПК у контексті формування джерел їхнього забезпечення та розвитку сільських територій, Кривий З. І. (2012)
Чемерис В. А. - Інвестиційна привабливість та криза інноваційного розвитку: парадокси аграрного бізнесу в Україні (2012)
Чорнопищук Т. І. - Основні тенденції формування трудового потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Вінниччини (2012)
Черевко В. Д. - Мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Шерстюк С. В. - Особливості формування та розвитку аркетингової стратегії ринку плодоягідної продукції (2012)
Шиш І. М. - Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику (2012)
Шпикуляк О. Г. - Формування та оцінка можливостей реалізації інноваційних проектів, Тивончук С. О., Тивончук С. В. (2012)
Шукалович В. Ф. - Подолання ризиків формування вертикально інтегрованих структур в агробізнесі в умовах високої специфічності активів (2012)
Шульський М. Г. - Тваринництво Львівщини через призму десятиліть (2012)
Шульський А. М. - Зміни в діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини (2012)
Щурик М. В. - Збалансоване природокористування як передумова збереження, покращення та охорони природних ресурсів: макрорегіональний зріз (2012)
Яворська Т. І. - Обслуговуючі кооперативи: доцільність створення суб’єктами малого бізнесу в сільському господарстві (2012)
Ярова В. В. - Зайнятість сільського населення в системі соціальної відповідальності аграрних підприємств (2012)
Яцуляк М. С. - Кредитне забезпечення підприємств сільського зеленого туризму (2012)
Кубрак Н. Р. - Стратегія еластичності у формуванні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, Брода З. В. (2012)
Борисов Ю. Б. - Перспективи розвитку спілки дизайнерів України в контексті становлення національного дизайну (2013)
Васіна О. В. - До питання формування понятійно-термінологічного апарату в сучасному дизайні (2013)
Карпенко О. О. - Соціальна складова екологічних рішень в автомобільному дизайні (2013)
Маренич Н. А. - Відеогра – мистецтво на стику постмодернізму та постпостмодернізму (2013)
Пономаренко Н. С. - Микола Дем’ян – творець закарпатського книжкового дизайну (2013)
Пригодін М. Д. - Творча діяльність студентів у формуванні художньо-естетичних аспектів, Грищенко Т. М. (2013)
Рубцов А. Л. - Національна нормативна база з дизайну та ергономіки в контексті дизайнерської освіти України, Бойчук О. В., Голобородько В. М., Свірко В. О. (2013)
Сілко Г. Г. - Національна символіка як частина візуальної презентації країн під час спортивних мегазаходів (2013)
Сухорукова Л. А. - Специфіка творчого процесу створення музичних кліпів з елементами 3D-анімації (2013)
Тихонюк О. В. - Папір як формотворчий матеріал в проектній діяльності студентів кафедри графічного дизайну (2013)
Хоменко М. А. - Основные этапы истории развития проектной графики применительно к сфере промышленного дизайна (2013)
Чирва А. Ю. - Визначення підходів мистецтвознавчого аналізу об’єктів актуального, перспективного дизайну та "дизайну майбутнього" (2013)
Чирва О. Ч. - Педагогічний дизайн як стратегія становлення проектної культури дизайнера (2013)
Яремчук О. М. - Когда "технэ” перестало быть искусством. Часть 1. Доантичный и античный мир (2013)
Брижаченко Н. С. - Класифікація музейно-експозиційних просторів, організованих за допомогою використання інтерактивних технологій (2013)
Вольська В. Б. - Екологічний підхід у формуванні просторово-предметного середовища заглибленої та "зеленої"архітектури, Прусак В. Ф. (2013)
Вычегжанина Н. Ю. - Организация офисного пространства как способ повышения продуктивности работы сотрудников (2013)
Дудка С.-Р.О. - Графо-аналітичне моделювання простору ресторанних комплексів (2013)
Кохан Н. М. - Исследование структуры произведений ленд-арта (2013)
Кузьма Б. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища, Кузьма В. В. (2013)
Лагода О. М. - Вітриністика як сучасна форма художньої репрезентації в індустрії моди (2013)
Ляхова Н. Б. - Время шляп (2013)
Підлісна О. В. - Прогностична модель формоутворення виробничого середовища (2013)
Позняк А. Г. - Основні фактори формування концепції дизайну інтер’єру магазина (2013)
Прусак В. Ф. - Сучасні підходи до застосування вітража в організації житлового середовища, Пунда М. І. (2013)
Трегуб Н. Є. - Наноматеріали в дизайні меблів (2013)
Христюк Ю. С. - Аспекти взаємодії системи "дитина – дитяче середовище – громадський простір" (2013)
Виноградов В. - Монументальна пластика Ялти епохи модерну: від декоративізму до естетичного раціоналізму (2013)
Гавронский В. П. - Новые материалы и технологии, изменившие облик скульптуры ХХ века (2013)
Калашникова Е. А. - Особенности современного рекламного и авторского плаката (2013)
Корж-Радько Л. А. - Компаративний аналіз портретного живопису в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Корнєв А. Ю. - Постаті Богдана Хмельницького та Максима Кривоноса у живописі та графіці козацької доби (2013)
Лубенский В. И. - О тоне в живописи, искусствоведах и художниках (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Основні тенденції становлення й розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII – початок ХХ століття) (2013)
Cич М. О. - Особливості паркової скульптури та парків скульптур: світовий аспект (2013)
Титаренко Н. В. - Педагогічна діяльність Мойсея Фрадкіна в контексті перебудови художньої освіти в СРСР. 1960 – 1970 (2013)
Усенко Н. О. - Харківські молодіжні фестивалі 2000-х як явище сучасного мистецького процесу (2013)
Шуліка В. В. - Володимирська-Чугуївська ікона Пресвятої Богородиці та її списки (2013)
Ярошевич А. О. - Графіка Алли Горської. У пошуках нової пластичної мови (1955 – 1965 рр.) (2013)
Гайко Г. В. - Оцінка тяжкості ушкоджень за шкалою ISS у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, Калашніков А. В., Тимочук В. В., Деркач Р. В., Літун Ю. М., Ставінський Ю. О., Біла І. І. (2014)
Страфун С. С. - Особливості діагностики та лікування заднього звиху плеча у хворих на епілепсію, Гайович І. В., Ломко В. М. (2014)
Коструб О. О. - Сонографічна діагностика ARS-синдрому у спортсменів, Блонський Р. І., Гайко О. Г., Вовченко А. Я., Лучко Р. В. (2014)
Костогриз О. А. - Ушкодження хряща в структурі закритої травми колінного суглоба, Безуглий А. А., Риган М. М., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2014)
Гичка С. Г. - Гістологічні зміни в м’язах гомілки у пацієнтів з облітеруючими ангіопатіями, Хіміч О. М. (2014)
Боровой И. С. - Сравнительная оценка эффективности восстановительного лечения пострадавших с нестабильными переломами таза типа В, Лобанов Г. В., Гончарова Л. Д., Тяжелов А. А. (2014)
Кулева О. В. - Віддалені результати транспозиції m. peroneus brevis при лікуванні застарілих розривів ахіллового сухожилка, Лябах А. П., Турчин О. А. (2014)
Квасніцький М. В. - підуральні стероїдні ін’єкції в лікуванні хронічного нижньопоперекового болю, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта, Квасніцький О. М. (2014)
Фищенко Я. В. - Эпидуральный адгезиолиз: опыт применения у больных с поясничным спинальным стенозом, Перепечай О. А. (2014)
Гайович В. В. - Особливості структурних змін скелетних м’язів кінцівок при тривалій денервації в експерименті (2014)
Жук П. М. - Віддалені результати монокондилярної артропластики колінного суглоба, Бойнюк А. Л., Бабун Д. В., Каяфа А. М., Котович О. А., Мінкін В. В., Філоненко Є. А. (2014)
Панченко Л. М. - Эффективность клонирования стволовых стромальных клеток костного мозга человека в присутствии высокопористой стеклокерамики и её растворимость ex vivo, Сыч Е. Е., Яценко А. П. (2014)
Колесниченко В. А. - Кинезотерапия и корсетотерапия в лечении пациентов с кифозом Шейерманна-Мау (обзор литературы), Фищенко В. А., Днепровская Е. В. (2014)
Бицадзе М. З. - Диагностика и лечение импрессионного перелома суставной поверхности головки плечевой кости (повреждение Hill-Sachs) (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2014)
Пирогов Е. Н. - Роль процесса ремоделирования костной ткани в развитии асептического некроза головки бедренной кости при травмах и заболеваниях (концепция патогенеза) (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2014)
Зазірний І.М. - Біомеханіка колінного суглоба з дефектом задньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури) (2014)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2014 р. в Україні на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія і травматологія” (2014)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2014)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2014 році (2014)
Биць Г. О. - Використання препаратів германію в профілактиці гастроентеритів телят (2010)
Вишневський С. Г. - Діагностика сечокислого діатезу в індичат і ефективність застосування препарату індикамін при цій патології (2010)
Власенко В. В. - Проблемы определения безопасности продукции животноводства в системе борьбы с туберкулезом, Власенко И. Г., Лисенко О. П., Архипов И. Н., Притыченко А. Н. (2010)
Власенко В. В. - Середовище влакон для прискореного виявлення збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Палій Г. К., Бабійчук Ю. В., Левківський Д. М. (2010)
Врублевскі Збігнев - Масаж коней, Гамота А. А., Кулай Н. Я. (2010)
Гаращук М. І. - Використання оксигумату з метою корекції обміну речовин у поросят (2010)
Гриневич Н. Є. - Ергазильоз райдужної форелі (2010)
Грицик Т. М. - Лептоспіроз собак – діагностичні і терапевтичні аспекти, Левківський Д. М. (2010)
Гунчак В.М. - Вплив гострого нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у крові бугайців, Гуфрій Д.Ф., Гутий Б.В., Васів Р.О., Харів І.І., Хомик Р.І., Губерук В.О. (2010)
Гунчак В. М. - Вивчення гепатопротекторної дії плодів розторопші плямистої, Журавльов О. Ю., Гутий Б. В. (2010)
Данко Г. В. - Прорівняльна характеристика лікарського препарату на основі розторопші плямистої із засобами рослинного походження, що використовуються при лікуванні тварин з ранами (2010)
Данкович Р. С. - Сучасний стан та перспективи вивчення охратоксинів, їх метаболізму та патогенної дії на організм ссавців та птиці (2010)
Дробот М. В. - Вплив біогенних макро- і мікроелементів та рослинних імуномодуляторів на мікрофлору верхніх дихальних шляхів хворих на неспецифічну бронхопневмонію телят (2010)
Євтушенко А. В. - Паразитологічний аналіз риб бузького лиману (2010)
Завірюха В. І. - Корекція трофічних процесів – основа патогенетичної терапії при лікуванні тварин з хірургічною патологією, Самсонюк В. Г., Дудчак І. П. (2010)
Івашків Р. М. - Фізіологічні основи відтворювальної функції високопродуктивих корів, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2010)
Калита Х. Я. - Вплив метіфену на гематологічні показники крові поросят (2010)
Карповський В. І. - Зв'язок концентрації трийодтироніну крові з молочною продуктивністю корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Костенко В. М., Криворучко Д. І., Карповський П. В. (2010)
Кацараба О. А. - Проблеми ритмічного відтворення корів м’ясних порід (2010)
Ковальський Ю. В. - Динаміка загальних ліпідів та їх класів при лікуванні аскосферозу медоносних бджіл, Кирилів Я. І., Ковальська Л. М. (2010)
Кондрашов М. С. - Поширеність мікозного маститу серед дійних корів (2010)
Костишин Є. Є. - Оцінка ефективності лікування корів при затриманні посліду, Стефаник В. Ю., Дмитрів О. Я., Івашків Р. М. (2010)
Костюк С.С. - Активність ферментів білкового обміну та білкові фракції крові кролів при гострій променевій хворобі на фоні дії вітаміну в6 (2010)
Лаврів П. Ю. - До питання еволюції інфекційних захворювань тварин, Маслянко Р. П. (2010)
Левченко В. І. - Функціональний стан рубця за поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, Сахнюк В. В., Чуб О. В. (2010)
Лісова Н. Е. - Гаптоглобін сироватки крові та імунологічні показники при мікотоксикозі свиней, П’ятничко О. М., Засадна З. С., Голубій Є. М., Михалусь Г. М. (2010)
Лобойко Ю. В. - Експериментальне визначення гострої токсичності препарату бровермектин – гранулят для риб і гіллястовусих ракоподібних, Березовський А. В., Стибель В. В., Тучапська А. Я. (2010)
Макогон Х. Г. - Випадок ураження трематодою leucochloridium paradoxum, Кияк Ю. Г. (2010)
Маслянко Р. Л. - Роль в-лімфоцитів при імунодефіцитах, Олексюк І. І., Божик Л. Я. (2010)
Маслянко Р. П. - Імунотропні препарати при інфекційних захворюваннях тварин, Куртяк Б. М., Божик Л. Я. (2010)
Маслянко Р. П. - До питання еволюції інфекційних захворювань тварин і людини, Лаврів П. Ю. (2010)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку імунітету та алергії при інфекційних хворобах, Божик Л. Я., Кісера Я. В. (2010)
Маслянко Р. П. - Роль апоптозу в імунній системі тварин, Романович М. С., Флюнт Р. Б., Матвіїшин Т. С. (2010)
Мисак А.Р. - Застосування клінічної класифікації пухлин за системою тnm при спонтанних новоувореннях у собак (2010)
Перкій Ю. Б. - Новий спосіб діагностики субклінічного маститу корів у період сухостою, Крижанівський Я. Й., Моткалюк Н. Ф., Гащак О. Я., Шуманський Ю. І. (2010)
Прийма О. Б. - Поширення та сезонна динаміка токсокарозу собак різних порід у львівській області (2010)
Пукало П. Я. - Терапевтична ефективність аміакату міді за лернеозу коропових риб, Божик В. Й., Пірус Р. І. (2010)
Левченко В. І. - Поширення аліментарно-дефіцитної анемії у корів у західних областях україни, Слівінська Л. Г. (2010)
Ріполовський О. І. - Диплостомози коропа в нагульних ставах північно-західного передкарпаття, Юськів І. Д. (2010)
Слюсаренко С. В. - Зміни ренальної системи у грубововнових кіз за фасціольозу, Головаха В. І., Утеченко М. В., Піддубняк О. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування та апробація тест-системи "набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії", Ткаченко С. В., Музика Д. В., Борсук А. М. (2010)
Стефаник В. Ю. - Морфологічна характеристика ендометрію неплідних корів з використанням скануючої електронної мікроскопії, Завірюха В. І., Костишин Є. Є., Івашків Р. М. (2010)
Стибель В. В. - Деструктивні зміни у геномі свиней та лабораторних тварин за експериментальної моно- (аскароз, трихуроз, езофагостомоз) та асоціативної нематодозної інвазії, Данко М. М., Сварчевський О. А., Соболта А. Г. (2010)
Тафійчук Р. І. - Каріотип та ембріогенез нематоди ph. Lusiana (vismanis 1966), Юськів І. Д. (2010)
Турко І. Б. - Циркуляції атипових мікобактерій в зовнішньому середовищі та організмі тварин, як причина позитивних алергічних реакцій, Куляба О. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А. (2010)
Фасоля В. П. - Раціональна терапія поліморбідної внутрішньої патології за бабезіозу собак, Горальська І. Ю. (2010)
Федорович В. Л. - Мінеральний гомеостаз крові корів за остеодистрофії, Драчук А. О., Демидюк С. К. (2010)
Харів І. І. - Вплив плодів розторопші плямистої на показники неспецифічної резистентності оранізму індиків, Павлів О. В. (2010)
Цвіліховський М. І. - Ветеринарна наномедицина: перспективи застосування у діагностиці і профілактиці хвороб та лікуванні тварин, Береза В. І., Дульнєв П. Г., Грушанська Н. Г., Якимчук О. М. (2010)
Чернушкін Б. О. - Ефективність лікування овець, хворих на токсичну гепатодистрофію, Максимович І. А., Влізло В. В. (2010)
Шестопалка Р. І. - Показники ліпідного обміну в організмі собак за ниркової недостатності (2010)
Щербатий А. Р. - Результати диспанзеризації кобил гуцульської породи, Слівінська Л. Г., Драчук А. О. (2010)
Kamila Glińska-Suchocka - Analysis of ascites etiology in dogs, retrospective study (2004-2010), Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Paweł Jonkisz, Maciej Grzegory, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Marcin Jankowski - Rhinoscopy in dogs, Jolanta Spużak, Krzysztof Kubiak, Maciej Grzegory, Agnieszka Hałoń, Kamila Glińska-Suchocka, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Paweł Jonkisz - Tumor of urinary bladder in dog of transitional epithelium cells origin – case presentation, Anna Kuziemska, Agnieszka Kurosad, Kamila Glińska-Suchocka (2010)
Krzysztof Kubiak - Usefulness of the sydney system in diagnosis of gastritis in dogs – clinical cases, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Maciej Grzegory, Kamila Glińska- Suchocka, Józef Nicpoń, Agnieszka Hałoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Jan Marczuk - Chronic renal insufficiency in horses and ruminants – clinical and laboratory analysis reports, Krzysztof Lutnicki (2010)
Agnieszka Pomorska - Granulomatous cell tumour in horse, Krzysztof Lutnicki (2010)
Piotr Sławuta - Gas exchange and acid balance disorders in french bulldogs (2010)
Jolanta Spużak - Sliding hiatal hernia in dogs, Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Maciej Grzegory, Kamila Glińska-Suchocka, Józef Nicpoń, Vasyl Vlizlo, Igor Maksymovych (2010)
Richard Weilenmann - Your practice and pandemic outbreak: anything you could prevent? (2010)
Жук М. Й. - Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища, Чирчик С. В. (2013)
Храмова-Баранова О. Л. - Стандарти в дизайні та еко-культурі, їх значення, Цьомра Т. С., Саєнко І. Ф. (2013)
Яремчук О.М. - Когда "технэ" перестало быть искусством. Часть 2. Эпоха начала промышленной революции (2013)
Артеменко М.П. - Концептуалізм як основний принцип художнього проектування костюму для фрік-шоу (2013)
Гардабхадзе И. А. - Роль конвергенции смежных специализаций в трансформации типовых задач деятельности дизайнеров одежды (2013)
Зеленкова В. А. - Еволюційна та формотворча періодизація розвитку аеровокзалів (2013)
Кохан Н. М. - Творческие подходы как средство выразительности в ленд-арте (2013)
Лагода О. М. - Репрезентація як форма нарративізації (2013)
Онищенко С. М. - Класифікація первинних елементів комбінаторики костюмного формоутворення (2013)
Понікаровська Н. А. - Захисні символи у візерунках української вишиванки як обереги (2013)
Бейлах О. Д. - Специфіка спрямування радянського дизайну 1930-50-х років ХХ століття (2013)
Волік К. С. - Дукачі в історичному та культурному просторі України: соціум, символіка, семіотика (2013)
Козловська М. П. - Специфіка художньо-педагогічних процесів на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Логінський Я. В. - Методика викладання в пейзажній майстерні професора В.І. Забашти (2013)
М’якота І. В. - Графічні цикли М. Казаса 1907–1911 рр.: образно-стилістична і тематична специфіка, особливості творчого методу (2013)
Одрехівський Р. В. - Особливості творчого портрету Богдана Білінчука (2013)
Рибалко С. Б. - Японський татуаж у контексті релігійних, соціальних та мистецьких практик (2013)
Романенкова Ю. В. - Мотив старения в искусстве возрождения и маньеризма (2013)
Самойленко О. Ю. - Специфіка художньо-образних рішень у вітражах І. Левитської (2013)
Титаренко Н. В. - Прикладна графіка харківського художника Всеволода Аверіна (2013)
Антоняк Г. Л. - Функціональний стан антиоксидантної системи в еритроцитах тварин за умов тривалого введення хлориду кадмію, Жиліщич Ю. В., Панас Н. Є. (2010)
Білаш Ю. П. - Вплив кількості селену і вітаміну е у раціоні корів на жирнокислотний склад молока, Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2010)
Бугай А. О. - Жирнокислотний склад базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену, Цвіліховський М. І. (2010)
Галанець В. В. - Вплив триптофану на продуктивність та підвищення якості м'яса бройлерів при внесенні 1,0% триптофану до маси комбікорму (2010)
Головач П. І. - Обмін білків у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи в (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Змія М. М. (2010)
Гордійчук Л. М. - Бродильні процеси у травному каналі корів за згодовування січки сіна в літній період, Рівіс Й. Ф. (2010)
Грабовський С. С. - Ритми синтезу білків під впливом поліамінів (2010)
Гунчак А. В. - Особливості активності гідролітичних ферментів травного тракту курчат–бройлерів (2010)
Демус Н. В. - Морфометрія судин шкіри вуха теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Демус Н. В. - Гістологічна характеристика міокарду теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Жила М. І. - Вплив препарату гепатонік на імунологічні та деякі біохімічні показники організму поросят, Бассараб В. П., Лісова Н. Е., Максимович О. А., Михалюк О. В. (2010)
Кава С. Й. - Запліднювальна здатність сперміїв бугаїв при додаванні у розріджувач еякулятів антиоксидантів, Дмитрів О. Я., Кудла І. М., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Ковалів Л. М. - Вплив біологічно активних речовин на фізіолого-біохімічний гомеостаз репродуктивної системи телиць (2010)
Колтун Є. М. - Білки сироватки крові худоби на тлі мінерального преміксу в онтогенезі (2010)
Кропивка С. Й. - Активність ферментів у крові телиць за згодовування солей селену, цинку і кадмію (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоформи аспартатамінотрансферази в еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Куртяк Б .М. - Метаболічний профіль крові курчат – бройлерів за різного рівня хрому в раціоні, Ненич Н. П. (2010)
Маслянко Р. П. - Особливості функціонування системи інтерферону у неонатальних тварин, Левківський Д. М. (2010)
Маслянко Р. П. - Система інтерферону і її роль у захисних функціях організму, Падовський А. І., Флюнт Р. Б., Шекель В. Ф. (2010)
Мельниченко О. П. - Антиоксиданті властивості каротиноїдів та аскорбінової кислоти в ембріогенезі птиці (2010)
Пеленьо Р. А. - Вплив згодовування коровам мікорму, за різного способу їх утримання, на хімічний склад молока, Семанюк В. І., Турко І. Б., Огура О. В. (2010)
Пилипець А. З. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у яєчниках та матці корів за різного фізіологічного стану статевої залози, Грабовська О. С., Сачко Р. Г., Мартин Ю. В., Вороняк В. В., Венгрин А. В. (2010)
Рапа О. І. - Показники імунітету у вагітних корів і їх телят за корекції залізодефіцитного стану, Маслянко Р. П. (2010)
Сидір-Басараб І. М. - Вміст вільних ароматичних амінокислот у крові за умов розвитку гепатостеатозу та дії екзогенних чинників, Калачнюк Л. Г., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк Г. І. (2010)
Степченко Л. М. - Вплив кормової добавки з торфу на фізіологічний стан поросят в підсисний період, Єфімов В. Г., Ракитянський В. М., Костюшкевич К. Л., Лосєва Є. О. (2010)
Тибінка А. М. - Зв’язок кількості ядерних нуклеїнових кислот в стовпчастих епітеліоцитах кишечника курей з різним типом автономної нервової системи (2010)
Ткач І. М. - Вплив додавання до раціону корів бікарбонату натрію і карбонатів магнію та кальцію на обмін лжк і ліпідів у вмісті рубця, Вудмаска І. В., Дроник Г. В. (2010)
Федорович В. С. - Метаболічний та продуктивний ефект використання ін’єкцій інсуліну у телят різного фізіологічного розвитку, Цимбала В. І. (2010)
Черненко О. М. - Гістологічна будова сім'яників бугаїв-плідників залежно від їх стресостійкості, Пришедько В. М. (2010)
Чокан Т. В. - Стимуляція ранніх окотів у вівцематок української гірськокарпатської породи з використанням біотехнологічних методів відтворення, Шаран М. М., Муравскі М. (2010)
Шамро Л. П. - Розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою, Шамро М. О. (2010)
Шаран М. М. - Життєздатність ембріонів залежно від якості та стадії їх розвитку при надшвидкому заморожуванні, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2010)
Шемедюк Н. П. - Тест-система для експрес-аналізу характеру біологічної дії рослинного препарату з sophora japonica, Буцяк В. І. (2010)
Ших Ю. С. - Особливості морфофункціональних змін у деяких органах імунної системи різних вікових груп гусей за впливу довготривалої дії малих доз радіації, Чолач Я. Б., Мисів О. В., Федик Ю. Я., Щебентовська О. М. (2010)
Шкумбатюк О. Й. - Екотоксичний тривалий вплив кадмію на гематологічні показники у щурів, Шкумбатюк Р. С., Лозовицька Т. М., Зубик С. В. (2010)
Agnieszka Kurosad - Estimation of influence the short-time feeding of the protein hydrolysate on morphology and chosen biochemical parameters in two young german shepherd dogs, Paweł Jonkisz (2010)
Motyl T. - Hydrolytic and oxidative changes in the lipids of chicken breast and thigh muscles during, Kostuik S., Stojanowskij V., Gachak U. (2010)
Бездітко Л. В. - Зміни біохімічних показників крові у телят при шлунково-кишкових захворюваннях (2012)
Бібен І. А. - Антагоністична дія aеrососсus viridаns avium 21 до salmonella pullorum - gallinarum in vitro (2012)
Божик О. В. - Паразитологічна ситуація у форелевому господарстві ,,рибний потік” Рахівського району Закарпатської області, Пукало П. Я. (2012)
Бородиня В. І. - Поширення і діагностика гострого ендометриту в кобил та їх лікування, Вороніна В. І. (2012)
Величко В. О. - Функціональна характеристика та клінічний стан організму бугайців за умов впливу інтенсивного техногенного навантаження (2012)
Величко В. О. - До питання удосконалення системи управління дистрибуційною мережею у ветеринарній медицині, Курилас Л. В., Гарвас Г. Д., Урбан І. Р. (2012)
Власенко В. В. - Нове поживне середовище для прискореної детекції збудника туберкульозу, Левківський Д., Войціцька О. М., Власенко І. Г., Березовський І. В., Фаріонік Т. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського