Ригованова В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики (2011)
Балко М. - Всеукраїнський діалектологічний семінар "Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження", Загнітко А. (2011)
Гнатюк І. - Міжнародна наукова конференція: "Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія" До 90-річчя від дня народження професора Лариси Григорівни Скрипник (Інститут української мови НАН України, м. Київ 12 – 13 травня 2011 р.), Самойлова І. (2011)
Ухвала міжнародної наукової конференції "Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія” (до 90-річчя професора Лариси Григорівни Скрипник) (2011)
Карпіловська Є. - Свято слов’янської дериватології (ХІІІ Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів "Слов’янське словотворення: система і текст" (Познань, Польща, 17–19 травня 2011 р.) (2011)
Дудко І. - Міжнародна наукова конференція "Системний аналіз функціонування мовних одиниць" (2011)
Вербич С. - У скарбницю слов’янської ономастики (Димитрова-Тодорова Л. Местните имена в Поповско. – София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006. – 695 с.) (2011)
Валюх З. - Нове дослідження з історичної дериватології (П. І. Білоусенко, О. І. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). – Запоріжжя; Кривий Ріг: ТОВ "ЛІПС” ЛТД, 2010. – 480 с.) (2011)
Клименко Н. - Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О. Білецького) (2011)
Степаненко М. - З когорти найдостойніших учених-мовознавців (Арнольд Панасович Грищенко) (2011)
Фаріон І. - Михайло Лукич Худаш (20 грудня 1925 – 11 травня 2011) (2011)
Городенська К. - І чи и писати у власних іншомовних назвах? (2011)
Городенська К. - Їдемо з Новóї Каховки до Асканії-Новóї (2011)
Городенська К. - Кубка і кубку (2011)
Городенська К. - Завідувачу, але небоже (2011)
Городенська К. - Як писати слова з арт-? (2011)
Колібаба Л. - Дуже багато — це не маса! (2011)
Відомості про авторів (2011)
Удовіченко О. В. - Дорогою звершень (2012)
Степаненко М. І. - Крайові винагороди за високі здобутки (2012)
Кравченко П. А. - Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму, Мельник А. І. (2012)
Коваленко О. В. - Ремісничі цехи Полтавського полку першої чверті XVIII століття (2012)
Бабенко Л. Л. - ВУЧК - ДПУ - НКВС - НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті - 1953 роки) (2012)
Ковальська Л. А. - Соціальна стратифікація радянського партизансько-підпільного руху в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Мороко В. В. - Партія Регіонів - на шляху до влади (1997 - 2002 роки) (2012)
Кручиненко В. В. - Шлюбний стан населення села Мануйлівка Миргородського полку в другій половині ХVIII століття: історико-демографічний аналіз (за даними Румянцевського опису) (2012)
Шерстюк І. В. - Закарпатська реформатська церква у перші повоєнні роки (2012)
Якименко С. В. - Фінансове забезпечення переселенських господарств з України у 20-их роках ХХ століття при проведенні міграційної політики радянської влади (2012)
Ревегук В. Я. - Фінансові системи України в 1917-1921 роках: історичний контекст (2012)
Зенько Ю. О. - Динаміка змін чисельного складу віруючих протестантських конфесій на Полтавщині (1900-1920-ті роки) (2012)
Вільховий Ю. В. - Спілка Євангельських християн-баптистів СРСР і трансформація її духовного центру в Україні (друга половина 1980-их - початок XXI століття) (2012)
Лахно О. П. - Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов’янських землях (2012)
Год Б. В. - Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20 - 40-ті роки ХІХ століття) (2012)
Бесєдіна Н. В. - Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії (2012)
Степанчук Ю. С. - Періодичні видання як історичне джерело у дослідженні суспільного життя УСРР у 20-их роках XX століття (2012)
Коляструк О. А. - Повсякденне життя інтелігенції УСРР в 1920-ті роки як об’єкт історичного дослідження (2012)
Гавриленко М. І. - Школа (2012)
Єрмак О. П. - Будинок із шістьма меморіальними дошками (2012)
Вергунов В. А. - В. С. Костенко та його творча спадщина з "полтавським" наповненням на благо України (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Луговий Р. С. - У ретроспективі археологічних досліджень, Коваленко О. В. (2012)
Бабенко Л. Л. - Всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України" (2012)
Єрмак О. П. - Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. - К. : Генеза, 2012. - 512 с., Радько П. Г. (2012)
Ігнатуша О. М. - Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Історія та сучасність /За заг. ред. О. Б. Дроботенка. Авт. кол.: Бабенко Л. Л. (кер. авт. кол., текст, упорядник), Даниленко О. І., Злидар А. І. та ін. - Полтава, 2012. - 359 с. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2012)
Вихідні дані (2012)
Тракало О. М. - Становлення європейського джазу (від початку ХХ століття до Другої світової війни) (2012)
Горак Я. Р. - З’їзд українських музик 1899 року: до історії незреалізованої події (2012)
Юзюк Н. Ф. - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога Ольги Феофанівни Качевої (2012)
Палійчук І. С. - Жанр концерту для туби у творчості європейських композиторів ХХ століття (2012)
Регуліч І. В. - Категорія канону в світовому культурологічному дискурсі (2012)
Марач О. М. - Актуалізація регіонального хорового мистецтва україни у діяльності Хмельницького муніципального камерного хору: за матеріалами інтерв’ю з маестро Ігорем Цмуром (2012)
Масляєва О. Ю. - Фортепіанні парафрази Ф. Ліста за операми Дж. Верді: "Ернані", "Ріголетто", "Трубадур" (2012)
Драганчук В. М. - Відображення національної ментальності у сучасній хоровій музиці на основі трансформованої української пісенності (2012)
Бермес І. Л. - Глухівська співоча школа як підґрунтя вітчизняної професійної вокально-хорової освіти у ХVIII столітті (2012)
Панасюк І. В. - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті (2012)
Олексів Я. В. - Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів (2012)
Єфіменко А. Г. - Оновлення літургійної музики з точки зору церковних композиторів – сучасників реформи Другого Ватиканського Собору (2012)
Ярко М. І. - Сучасні епістемологічні (знаннєві) та теоретичні основи загальної музичної освіти (2012)
Максименко Л. В. - Російська саксофонна школа: особливості розвитку та проекція на становлення української школи виконавства (2012)
Колубаєв О. Л. - Формування естрадно-пісенної традиції Галичини в контексті полікультурної взаємодії (2012)
Матійчин І. М. - До питання зародження нового етапу духовної пісні в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Мартиненко О. В. - Наукові взаємини Філарета Колесси і Федора Стешка в контексті їхнього епістолярію (2012)
Лучанко О. М. - Постать Д. Драгонетті в історії контрабасового мистецтва: виконавство та творчість (2012)
Калин Р. Й. - Вокальна школа як ментальний феномен (2012)
Костюк Н. О. - Діяльність регентів у царині богослужбово-музичної культури України початку ХХ століття (2012)
Синкевич Н. Т. - Соціально-архетипове підґрунтя національного хорового мистецтва (2012)
Довгань П. В. - Сюїтний цикл: до проблеми теорії жанру (2012)
Максименко Д. П. - Інтерпретаційні засади концерту для саксофона з оркестром Олександра Глазунова (2012)
Мельник О. Ю. - Мистецька муза Івано-Франківська (до 350-ліття міста) (2012)
Рудик М. М. - Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини ХХ ст.: цикли п’єс, сонати (2012)
Алфьорова З. І. - Фантазми культури у "дзеркалі" телевізійних шоу (2012)
Ванюга Л. С. - Друга світова війна та український драматичний театр ім. Івана Франка в Тернополі (2012)
Хім’як В. А. - Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави "Мазепа" (2012)
Смоляк П. О. - Режисери аматорських театральних гуртків Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2012)
Бех Л. В. - Порцеляна в культурі Китаю: становлення традиції (2012)
Ісайкова О. С. - Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі Богородиці (2012)
Білоус Л. М. - Відродження Української греко-католицької церкви на Рогатинщині в період "перебудови" (1985–1991): культурно-релігійний аспект (2012)
Золотарчук Н. І. - Запровадження процесійних хрестів та патериць: теологічний аспект (2012)
Лосик Г. І. - Гончарний промисел Опілля та Підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2012)
Тютюнник І. С. - Особливості оздоблення вітчизняного ексклюзивного вбрання другої половини ХХ століття (2012)
Гошовський Р. М. - Нові тенденції сакралізації на прикладі храму-маяка святого Миколая Чудотворця в Криму (2012)
Тобілевич Г. М. - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах (2012)
Автори номера (2012)
Алєксєєнко Т. Ф. - Вплив інформаційних технологій на стан і вирішення актуальних соціально-педагогічних проблем суспільства (2013)
Бондаренко О. А. - Технології медіаосвіти в сучасній школі (2013)
Варецька О. В. - Критичне ставлення до рекламного медіапродукту як складова соціальної компетентності вчителя початкової школи (2013)
Васянович Г. П. - Духовно-моральний смисл використання мультимедіа у навчально-виховному процесі (2013)
Кравчук В. О. - Перспективи використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів творчих вишів (2013)
Литвин А. В. - Завдання медіаосвіти в підготовці фахівців, Робак В. Є. (2013)
Мельниченко М. В. - Використання медіаосвітніх ресурсів у процесі формування статеворольової поведінки у дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку (з досвіду роботи), Хованова О. А. (2013)
Оноко О. О. - Сайт медіаосвітнього спрямування "медиадошкольник. рф" у роботі редактора періодичного видання для дітей дошкільного віку (2013)
Петрочко Ж. В. - Участь у житті суспільства як прояв соціальної ініціативності підростаючої особистості (2013)
Радченко К. В. - Особливості гендерних стереотипів українських педагогів залежно від рівня стереотипності сучасних мас-медіа (2013)
Челишева І. В. - Методика організації медіаосвітніх занять: традиції естетично орієнтованої медіаосвіти (2013)
Чорна К. І. - Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах інформаційного суспільства (2013)
Висоцька А. М. - Медіаосвіта як аспект корекційного виховання школярів з розумовою відсталістю (2013)
Гладченко І. В. - Медіаосвітня гра як засіб формування життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку (2013)
Глазиріна О. В. - Медіапедагогіка як складова педагогічних знань (2013)
Козир Л. М. - Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу (2013)
Крутій К. Л. - Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників (2013)
Лук’янчук Н. В. - Віртуальна комунікація у формуванні комунікативної компетентності обдарованих старшокласників, Климова Н. А. (2013)
Мокрогуз О. П. - До питання запровадження медіаосвіти у школі (2013)
Носаченко І. М. - Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процессу в школі (2013)
Полєвікова О. Б. - Специфіка впровадження дошкільної медіаосвіти на Херсонщині (2013)
Поліхун Н. І. - Мережеві ресурси підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів (2013)
Супрун М. О. - Медіаосвіта в соціалізуючому вимірі особистості дитини з особливостями психічного розвитку (кадровий аспект) (2013)
Чеботарьова О. В. - Використання інформаційних технологій у навчанні молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2013)
Балабанова К. Є. - Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ, Вакарєв Є. С. (2013)
Дивак В. В. - Елементи використання медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Каліцева О. В. - Застосування медіаосвітніх технологій у процесі навчання фахового мовлення майбутніх юристів (2013)
Миколаєнко А. С. - Сутність формування засобами медіаосвіти технологічних понять в учнів професійно-технічного навчального закладу (2013)
Петренко Л. М. - Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти (2013)
Сахневич І. А. - Критичний аналіз медіатекстів фахового спрямування як необхідна складова формування медіакомпетентності майбутніх фахівців технічних галузей (2013)
Юрженко В. В. - Проблеми медіаосвіти в контексті підручникотворення для системи професійно-технічної освіти України (2013)
Янишин О. К. - Формування медіаграмотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (2013)
Соколова С. - Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі, Ачилова О. (2012)
Труб В. - Про обмеження на варіативність виду дієслівних форм та деякі функції видового протиставлення (2012)
Мединська Н. - Специфіка аспектуального значення дієслів багатократно-дистрибутивної та розподільної дії (2012)
Кобченко Н. - Структурно-семантична типологія речень з прономінативно-інфінітивним комплексом в українській мові (2012)
Кислюк Л. - Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація (2012)
Матвіяс І. - Особливості лексики та фразеології в західноукраїнському варіанті літературної мови (2012)
Семенюк С. - Формування словотвірної підсистеми назв самиць у новій українській мові (2012)
Голосовська Г. - Неповнозначні частини мови у функціональному аспекті (2012)
Поліщук В. - Мовні питання в доробку Василя Доманицького (2012)
Кульбабська О. - "Пишу, як серце диктує…” (Роль Сидора Вороб кевича в історії української літературної мови на Буковині в другій половині ХІХ ст.), Шатілова Н. (2012)
Федурко М. - Lexicographis secundus post herculem labor Критська В. І., Недозим Т. І., Орлова Л. В., Пуздирєва Т. К., Романюк Ю. В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. — 760 с. (2012)
Романюк Ю. - Міжнародний семінар з актуальних проблем слов’янського мовознавства (Міжнародний науковий семінар "Актуальні проблеми слов’янського мовознавства" під почесним патронатом Міжнародного Комітету Славістів, Седльце, Польща, 19–21 верес. 2011 р.) (2012)
Соколова С. - Міжнародна наукова конференція "Дієслівний вид: граматичне значення і контекст" (м. Падуя, Італія, 30 вересня — 4 жовтня 2011 р.), Труб В. (2012)
Федонюк В. - Львівський славістичний форум (Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи розвитку". Львів, 26–28 жовтня 2011 р.) (2012)
Кислюк Л. - Міжнародна наукова конференція "Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури та культури” (2012)
Городенська К. - Самолікування може зашкодити чи нашкодити здоров'ю? (2012)
Городенська К. - Вимагає чи потребує? (2012)
Колібаба Л. - Позбутися чого чи від чого? (2012)
Пономарів О. - У Латвії — лат, у Литві — лит (2012)
Пономарів О. - Скарбниця — це не казна-що (2012)
Відомі постаті про мову (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, содержание (2015)
Ботчоришвілі Р. Г. - Проблема генітального пролапса у жінок. Майстер-клас "Пролапс 2014", Гладчук І. З. (2015)
Спиридонова Н. В. - Особенности микробного пейзажа влагалища у девочек со слипчивым процессом в наружных половых органах, Казакова А. В. (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистоза яичников: лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины (2015)
Жабченко І. А. - Ефективність застосування експрес-тестів у пацієнток з недоношеною та переношеною вагітністю на фоні бактеріального вагінозу, Ліщенко І. С. (2015)
Назначение лекарственных средств беременным (2015)
Луценко Н. С. - Эффективность использования управляемой баллонной тампонады матки как метода остановки послеродового гипотонического кровотечения, Коломоец С. П., Островский К. В., Галацкий В. Е., Четвертушкина С. Д., Гайдай Н. В., Голубев М. В., Любомирская Е. С. (2015)
Горовий В. І. - Сечостатеві нориці у жінок, Барало І. В. (2015)
Прилепская Е. А. - Роль междисциплинарного подхода в лечении инфекций нижних мочевых путей, Зайцев А. В., Тупикина Н. В. (2015)
Профилактика инсульта у женщин (2015)
Обновленные требования к рукописям, направляемым в редакцию журнала "Медицинские аспекты здоровья женщины" (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Вихованець І. - Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови (2012)
Мельник І. - Відприкметникова дієслівна морфологічна транспозиція (2012)
Масицъка Т. - Функційні типи семантичних залежностей у структурі простого речення (2012)
Симонова К. - Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення (2012)
Лаврінець О. - З історії вивчення предикативних форм на -но, -то в українській мові (2012)
Косенко К. - Формально-синтаксичні кореляти предикатів кількості в українській мові (2012)
Туровська Л. - Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2012)
Овсейчик С. - Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми (2012)
Пашинська Л. - Напрями дослідження неофраземіки в сучасній лінгвістиці (2012)
Бойчук М. - Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань (2012)
Рак М. - Рутеніка в зібраннях Антропологічної Комісії Польської Академії Мистецтв (2012)
Наєнко Г. - Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду (2012)
Лучик В. - Системне дослідження сучасної української псевдонімії (Н. М. Павликівська. Питання української псевдонімії ХХ століття. — Вінниця: Глобус-прес, 2009. — 386 с.) (2012)
Степаненко М. - Науковий восьмигранник М. Я. Плющ (Плющ М. Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці. — К., 2011. — 362 с.), Педченко С. (2012)
Клименко Н. - Земська Олена Андріївна (5. XI.1926, Москва — 22.ІІІ.2012, Москва), Карпиловська Є. (2012)
Дзюбко Л. - Купуймо дешевше, але не по дешевій ціні (2012)
Горголюк Н. - А хто, хто в Кончі-Заспі живе? (2012)
Городенська К. - Три незабутні і три незабутніх зустрічі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Німчук В. - Про сучасну українську тлумачну лексикографію (2012)
Перебийніс В. - Ступені генетичної спорідненості української мови з іншими слов’янськими мовами: статистичний підхід (2012)
Завальнюк І. - Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха (2012)
Кравець Л. - Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії ХХ ст. (2012)
Коць Т. - Прикметниковий словотвір у мові публіцистичного стилю початку ХХ століття і тенденції граматичної норми (2012)
Устенко Л. - Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії (2012)
Купчинська З. - Архаїчні ойконіми на -ичі в системі плюративів (2012)
Яценко Н. - Перекладне термінознавство в Україні кінця XX — початку XXI ст. (2012)
Вєтрова Е. - Засоби вираження привітання в різних лінгвокультурних традиціях (на матеріалі української та лезгинської мов) (2012)
Сікора-Литвин Г. - 2 Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (2012)
Прискока О. - Наукова спадщина І. І. Срезневського у славістичному аспекті (до 200-річчя від дня народження) (2012)
Чикут В. - Наукові здобутки І. Панькевича у галузі лінгвістики (до 125-річчя від дня народження вченого) (2012)
Гуйванюк Н. - Учений і педагог І. І. Слинько (19.06.1912 — 01.01.1994) (2012)
Городенська К. - Перше зіставне дослідження дієслівних систем (Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика : (2012)
Городенська К. - Три брати, два дуби (2012)
Городенська К. - Хто вони: данці, данійці чи датчани? (2012)
Городенська К. - Про велику і малу літери в назвах вулиць (2012)
Городенська К. - Обидва ока й обоє очей (2012)
Городенська К. - З другого чи іншого боку? (2012)
Колібаба Л. - Дуже багато – це не маса! (2012)
Відомості про авторів (2012)
Карась Г. В. - Концертне турне Соломії Крушельницької містами США у 1928 р. (за матеріалами газети "Свобода") (2012)
Чигер О. О. - Концертна діяльність Соломії Крушельницької за межами України (2012)
Бєлікова В. В. - Фортепіанні твори для дітей у творчості Б. Фільц (2012)
Федорків О. П. - Діяльність Василя Барвінського в контексті професіоналізації музичної освіти першої половини ХХ ст. в Галичині (2012)
Никорак Н. Ю. - Рефлексія культурно-мистецького життя Галичини першої третини ХХ століття у публіцистичній спадщині Ярослава Ярославенка (2012)
Немцова Л. О. - Хорові трансценденції Станіслава Людкевича в соціокультурному контексті епохи (2012)
Стасюк Ю. А. - Робота хормейстера над розвитком вокальної техніки співаків-початківців, Мельник В. Н. (2012)
Максименко Д. П. Рапсодія К. - Дебюссі: до проблеми становлення концертного академічного саксофонного репертуару (2012)
Горак Я. Р. - Збірка рукописних документів: до історії композиторської спадщини Дениса Січинського (2012)
Пастеляк Н. В. - Літературні джерела поемності в українській музичній творчості першої третини ХХ століття (2012)
Макаренко Л. П. - Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба (на основі аналізу другої сюїти із симфонічного циклу "Українські танці") (2012)
Вар’янко О. І. - Європейська соната для труби: історія, виконавство (2012)
Палійчук І. С. - Жанр валторнового концерту у творчості українських композиторів 70–90-х років ХХ століття (2012)
Майчик О. І. - Педагогічна діяльність Івана Майчика та її проекція на композиторську творчість (2012)
Зайченко Х. С. - Сапфічна строфа в апокрифічних колядках Західного Поділля (2012)
Вишневська С. В. - Вокальні засади ансамблевої специфіки бандурного виконавства (2012)
Закопець Р. Л. - Вплив чеської педагогіки на становлення скрипкової школи в Галичині (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Обух Л. В. - Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку (2012)
Олексів Я. В. - Програмність в українській баянній сюїті у формотворчій та стильовій проекціях (2012)
Довгань П. В. - Принцип жанрово-стильової ретроспекції в українських сюїтах другої половини ХХ століття (2012)
Чайка О. В. - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії Яго в опері "Отелло" Джузеппе Верді (2012)
Ластовецький М. А. - Композиторські інтенції бандуриста Миколи Мошика (2012)
Соланський С. С. - Особливості фортепіанних транскрипцій творів Й. С. Баха (2012)
Вавренчук І. А. - Сецесійні акценти у вокальній ліриці В. Косенка (2012)
Туровська Н. А. - Ранній період композиторської творчості як феномен еволюційного процесу: музикознавчий дискурс (2012)
Слюсар Т. М. - Камерно-інструментальні сонати сучасних львівських композиторів з використанням додаткових звукових рядів (2012)
Сивохіп В. С. - До історії фортепіанної спадщини львівських композиторів 20–30 рр. ХХ століття (2012)
Даюк Ж. Ю. - Музичне життя Кременецького ліцею 1805–1832 років (2012)
Гиса О. А. - Краківська та Львівська музикологічні школи: до 100-літнього ювілею (2012)
Губ’як Д. В. - Імпровізація як складова традиційного та академічного бандурного виконавства (2012)
Гуральна С. С. - Жанрово-стильові особливості "Служб божих" Д. Січинського та Я. Ярославенка (2012)
Ігнатова Л. П. - Творча біографія Дмитра Бортнянського як джерело духовного відродження сучасності (2012)
Мішеніна В. В. - Історія становлення вірменської нотації (хазова та нововірменська системи запису нотного тексту) (2012)
Лазука В. М. - Сучасна волинська фольклористика: регіональний аспект (2012)
Стець Л. Л. - Руйнація духовних цінностей сучасної молоді під впливом західної рок-музики (2012)
Смоляк П. О. - Діяльність аматорського театрального гуртка села Петриків Тернопільського повіту в першій третині ХХ століття (2012)
Колісниченко Г. В. - Від "Papier colle" до синтетичної скульптури: еволюція художніх експериментів (на прикладі творчості П. Пікассо 1910–1915 років) (2012)
Литвинюк Л. К. - Глобалізаційні тенденції як домінуючий напрям у проектуванні логотипів закладів мистецтва (2012)
Попенюк В. М. - Особливості використання природних матеріалів та технології столярства у виготовленні кивотів на Гуцульщині другої половини ХІХ – початку ХХІ століття (2012)
Троцька О. С. - Біоестетична характеристика флористичних елементів у дизайні інтер’єрів (2012)
Струтинська Ю. В. - Станіславівське помешкання початку ХХ століття – інтер’єр кухонного середовища в стилі модерн: національний дух та європейська вишуканість (2012)
Бородченко Н. В. - До проблеми формування внутрішнього простору сучасного концертного залу (2012)
Катріченко С. В. - Мозаїка як основний обробний матеріал у створенні художнього образу сучасних магазинів (2012)
Шпільчак У. В. - Сприйняття історичного міського середовища у контексті регенерації (на прикладі міст Західної України) (2012)
Бондаренко Б. К. - Філософія автомобільного бренду Lexus та принципи її втілення у середовищному дизайні шоу-румів (2012)
Автори номера (2012)
Соколова С. - Мовна ситуація Києва: погляд зовні (2012)
Селігей П. - Науковець і його мова (2012)
Гінзбург М. - Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах (2012)
Романюк Ю. - Типологія української дієслівної словозміни: регулярність та унікальність (2012)
Кушлик О. - Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів (2012)
Лясковський Р. - Влив староукраїнської мови на пізньосередньовічну польську мову південно-східного порубіжжя: розмисел Перемишлянський, Жепка В., Тварджик В. (2012)
Коца Р. - Прикметники-композити на благо-, добро-, зъло- в пам’ятках української мови ХІ—ХІІІ ст. (2012)
Пономаренко С. - Акцентні відмінності коротких прикметників у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2012)
Давиденко І. - Концепт "дух” як репрезентант внутрішнього світу людини (2012)
Шаркань В. - Королівське Євангеліє — пам’ятка духовної культури Закарпаття (2012)
Бутко С. - Наукові читання, присвячені 100-річчю від дня народження професора Федора Пилиповича Медведева, Філон М. (2012)
Ткачук М. - Тематичний словник як джерело вивчення лексики подільського говору (І. В. Гороф’янюк "Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови". — Вінниця, 2012. — 304 с.) (2012)
Степаненко М. - Синтаксична специфіка українського художнього дискурсу неокласичної парадигми (Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу / (2012)
Попова І. - Учителеві, колезі красні ці слова (до 85-ліття від дня народження професора В. О. Горпинича) (2012)
Гнатюк І. - До 90-річчя від дня народження Л. С. Паламарчука, визначного лексиколога і лексикографа (2012)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" за 2012 звітний рік (2012)
Городенська К. - За сприяння чи за сприянням? (2012)
Городенська К. - Кличте їх Лесю, Олесю, Орисю (2012)
Городенська К. - Українськомовний, а не україномовний (2012)
Городенська К. - Чекайте в приймальні (2012)
Городенська К. - Малолітні діти чи малі діти, підлітки (2012)
Городенська К. - Правильно вживайте складні українські прізвища (2012)
Ріпей М. - Що обробляємо, а що опрацьовуємо (2012)
Відомості про авторів (2012)
Штерр Д. І. - Особливості ведення парафіяльної документації обрядів життєвого циклу в Мукачівській греко-католицькій єпархії (друга половина XVIII – перша половина ХХ століть) (2014)
Левченко Т. М. - Роль Київського, Харківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850-1917) (2014)
Брецко Ф. Ф. - Дещо про національну ідею, націоналізм, націотворення та борців за Україну (2014)
Панфілова Т. О. - Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки ХХ століття) (2014)
Щербина І. В. - Виселення непманів України та ренаціоналізація Радянською державою їхнього житла (кінець 1920-х – початок 1930-х років) (2014)
Славік Ю. В. - Репресії угорського окупаційного режиму в Карпатській Україні (весна 1939 р.) (2014)
Дем'янчук Ю. С. - Визвольний рух на території Рівненщини в роки Другої світової війни через призму теорії фронтиту (2014)
Міщанин В. В. - Діяльність крайової "Надзвичайної Комісії для розслідування та встановлення злочинів і збитків, спричинених угорсько-німецькими фашистськими загарбниками на території Закарпатської України" (1944-1946 рр.) (2014)
Худіш П. М. - Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 - квітень 1946 рр. (За матеріалами чеських архівів) (2014)
Товтин Я. І. - Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця (2014)
Ліхтей І. М. - Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньо-політичне життя Чеського королівства (серпень 1278 – грудень 1280 рр.) (2014)
Вакуленко Т. І. - Історія розвитку радикальних реформаційних течій на землях Корони Чеської наприкінці XV – у першій половині XVI століть (2014)
Лавер О. Г. - Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти ХХ – початку ХХІ століть як глобальна проблема людства (2014)
Сурнін В. Б. - Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни (2014)
Коцан В. В. - Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ – першій половині ХХ століть (2014)
Ладжун Ю. Ю. - Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919-1939) (2014)
Леньо П. Ю. - Використання вогню у народній медицині українців Закарпаття (на основі сучасних польових матеріалів) (2014)
Мазурок О. С. - Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові, Мандрик І. О. (2014)
Фенич В. І. - Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року (2014)
Мазурок О. С. - Свідки давно минулих днів, Олашин М. В. (2014)
Міщанин В. В. - Радянська колективізація на Закарпатті мовою документів (2014)
Леньо П. Ю. - Забуття чи подолання минулого? Німецький досвід вирішення проблем колективної вини та відповідальності (2014)
Хроніка життя історичного факультету Ужгородського національного університету у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титаренко Т. М. - Особистість у сучасному соціумі: сфери практикування (2014)
Яценко Т. С. - Універсальність законів цілісності психічного – основа професійної підготовки практичного психолога (2014)
Булах І. С. - Інтегративний підхід до використання психотехнологій у консультуванні та психотерапії клієнта (2014)
Лушин П. В. - К проблеме проектирования учебника для взрослых (2014)
Мозговая Г. П. - Психосоматика: медико – психологическая коррекция, Бекетова Г. В., Мозговая З. Д. (2014)
Шевченко Н. Ф. - Психологічна допомога тяжко хворим пацієнтам: духовна складова відновленого сенсу життя (2014)
Анопрієнко О. В. - Порушення дитячо-батьківських взаємин як чинник виникнення хронічного стресу у підлітків (2014)
Бородулькина Т. А. - Опыт использования метафорических ассоциативных карт в преподавании психологических дисциплин (2014)
Дубініна К. В. - Іноваційні форми навчання у підготовці практичного психолога (2014)
Зайчикова Т. В. - Соціально-психологічні передумови виникнення синдрому вигорання у вчителів (2014)
Захарченко В. Г. - Моделирование профессиональной подготовки психолога: гештальт-подход (2014)
Іщук О. В. - Психологічний тренінг становлення професійної ідентичності студентів вищого навчального закладу (2014)
Кутішенко В. П. - Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки, Ставицька С. О. (2014)
Лазос Г. П. - Технології застосування групової кататимно-імагінативної психотерапії (гкіп) у роботі з підлітками (2014)
Мугаль С. О. - Розвиток психосоматики як науки (2014)
Омельченко Я. М. - Особливості психотерапії стосунків у сучасній родині засобами символ драми (2014)
Скляренко О. М. - Особливості формулювання терапевтичного випадку у когнітивно-поведінковій психотерапії (2014)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості взаємозв’язку адаптації та соціалізації особистості в контексті досліджень соціальної психології та психотерапії (2014)
Шпак С. Г. - Вплив тривожності на механізми адаптації дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шубертій Н. Г. - Розвиваючі можливості тренінгу творчої спонтанності (2014)
Ханецька Т. І. - Професійне висловлювання як спосіб психологічного впливу у практичній діяльності психолога (2014)
Андрущенко Т. В. - Психологічні засоби маніпулювання свідомістю громадян у сучасних політичних процесах (2014)
Чернобровкин В. Н. - Психодиагностика склонности к манипуляции, Литвинчук А. Н. (2014)
Бігун Н. І. - Батьківське ставлення як чинник психічного розвитку дитини (2014)
Бушуєва Т. В. - Методологічна проблема предмета психодіагностики: підходи до розв’язання (2014)
Вареніч В. В. - Роль емоційної стійкості в професійній діяльності працівників соціальної сфери (2014)
Волошина В. В. - Психологічна парадигма аксіотехнології підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності (2014)
Гукова А. М. - Адаптація дітей мігрантів до умов іноетнічного середовища (2014)
Гула Н. В. - Психологічні особливості саморегуляції особистості та її роль у подоланні негативних психічних станів (2014)
Зеленін В. В. - Життєві сценарії як можливі передумови психологічних бар'єрів професійної самоактуалізації музикантів-виконавців (2014)
Коваленко О. Г. - Обґрунтування програми впливу на міжособистісне спілкування осіб похилого віку (2014)
Ковальчук Д. В. - Соціально-психологічний контекст розвитку образу тіла (2014)
Лапченко І. О. - Формування готовності до викладацької діяльності як завдання магістратури (2014)
Маляр О. І. - Психологічне дослідження взаємозв’язку розвитку довільної сфери з емоційними проявами дітей молодшого шкільного віку (2014)
Марусинець М. М. - Рефлексія як засіб інноваційної діяльності вчителя (2014)
Мішкулинець О. О. - Формування "Я образу" в процесі соціально-психологічної адаптації молодшого школяра (2014)
Мирошник О. Г. - Рефлепрактика у розвитку рефлексивності вчителя (2014)
Отич Д. Д. - Психологічні особливості розвитку я-концепції особистості в різні вікові періоди (2014)
Панченко С. М. - Особливості психологічної допомоги дорослим засобами Internet-технологій (2014)
Праченко О. К. - Психологічні особливості взаємозалежності рівня толерантності та схильності до міжособистісних конфліктів особистості юнацького віку (2014)
Походенко С. В. - Мотивація особистості як чинник інтересу до політики (2014)
Репецька А. В. - Екзистенціальна активність та екзистенціальна рефлексія в структурі особистісного самовизначення студентів (2014)
Рудюк Л. К. - Психологічні підходи до визначення структурно-змістових характеристик професійної я-концепціі особистості (2014)
Скрипаченко Т. В. - Дослідження феномену стрессу (2014)
Смольникова Г. В. - Методи дослідження спілкування дітей в умовах різновікової групи (2014)
Чеканська Л. М. - Особливості використання розвивальної кінезіологічної програми з ліворукими дітьми в учбовій діяльності (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз основних психологічних підходів до розуміння проблеми розвитку духовності особистості (2014)
Ставицька С. О. - Життєвий шлях особистості у вимірі її духовності, Пилипенко Н. Г. (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Конструювання методики дослідження віри (2014)
Бугерко Я. М. - Духовні виміри ціннісно-смислової сфери особистості студентів вузу (2014)
Горбенко Ю. Л. - Особливості розвитку духовності особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Кізіма В. В. - Самотність як соціально-психологічна категорія (2014)
Кондратенко І. Г. - Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку системи цінностей особистості (2014)
Лохвицька Л. В. - Моральний розвиток дошкільників: теоретичний аналіз сутності та особливостей (2014)
Лукасевич О. А. - Духовність як інтегральна психологічна ознака зрілості особистості (2014)
Патинок О. П. - Духовність як основа професійної відповідальності майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Перетятько В. А. - Волонтерство та формування духовних цінностей і ціннісних орієнтацій (2014)
Романова Ю. В. - Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення студентів (за результатами експериментального дослідження) (2014)
Сафіулліна Ю. В. - Динаміка відповідальності студентів вищих навчальних закладів (2014)
Ставицький Г. А. - Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти (2014)
Томіліна О. Л. - Завдання розвитку екологічних уявлень та екологічної свідомості в контексті духовності особистості (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Performance analysis of "Aircraft-to-Satellite-to-Ground” link using forward error correction, Barabanov Yu., Grekhov A., Bogunenko M., Rudnyk Ju. (2013)
Kharchenko V. - Integrated risk picture methodology for Air Traffic Management in Europe, Chynchenko Yu. (2013)
Kharchenko V. - Unmanned Aerial Vehicle collision avoidance using digital elevation model, Kuzmenko N. (2013)
Kharchenko V. - Collision probability of aircraft flying on parallel tracks, Alexeiev O., Tapia K. (2013)
Kharchenko V. - Analysis of factors affecting varying maximum range ability for Unmanned Aerial Vehicle, Plakhotniuk Ie. (2013)
Luppo A. - Analysis of air traffic in European region, Hlushko O., Dolmatova D. (2013)
Badyorina L. - Method of grammatical structure formalization of a natural language (2013)
Kazak V. - Optimal choice within a fault tolerant flight control system, Shevchuk D., Bugryk S., Smerechynskyy Yu. (2013)
Mukhina M. - Correlation extremal principle of object detection on ground surface (2013)
Kopytova K. - Simulation results of composited and integrated aircraft flight altitude control system (2013)
Kulyk M. - Control of rigidity of an elastic element active vibrosupport, Kvasnikov V. (2013)
Filonenko S. - Influence of friction surfaces properties of composite materials on acoustic emission, Kosmach O. (2013)
Puzik O. - Experimental test-bench for researching properties of fuel-lubricant materials, Zaionchkovskyi G., Tarasenko T. (2013)
Karuskevich M. - Deformation relief as an indicator of Rebinder effect, Maslak T., Seidametova G. (2013)
Trofimov I. - Research of dielectric liquids behavior in intense electric fields, Zubchenko A., Maximov S., Kolomiiets G. (2013)
Ivannikova V. - Multicriterion model of an air cargo terminal technological and planning decision optimization (2013)
Kutlakhmedov Yu. - Radionuclides behaviour modelling of 137CS and 90SR in Glyboke and Daleke Lakes of Chernobyl exclusion zone, Iavniuk A. (2013)
Pavliukh L. - Oil sorbents manufacturing from plant material for water reservoirs ecological improvement (2013)
Garkava K. - Molecular aspects of the immunobiological stability of the organism (2013)
Ilienko O. - Analysis of the methodological approach of strengthening of international economic security (2013)
Katerna O. - Conceptual provisions of the theory of stakeholders in the system of economic interests of an airport (2013)
Otlivanskaya N. - Evolution of concept of controlling (2013)
Klymenko V. - Contemporary trends and toolkit of competition advocacy (2013)
Bilenko T. - Modern international approaches to investment policy objectives statement and effectiveness measurement (2013)
Instructions for authors (2013)
Титул, зміст (2009)
Ліфанов С. М. - Який шанс криза дає В2В маркетингу? (2009)
Чернова І. М. - Скористаємося кризою, або як увійти у двері, що відкрили? (2009)
Дубинський І. О. - Розвиток інтернету в Україні відкриває нові можливості для маркетингових досліджень (2009)
Окландер М. А. - Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки (2009)
Бухалова Н. О. - Як відпочинок на пляжі, краб та інші тварини принесли багатомільйонний прибуток (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах (2009)
Майстер клас Джонсона Г. - Нові маркетингові технології: Анархія переможе! (2009)
Київський міжнародний фестиваль реклами (2009)
Форум "Дні директ-маркетингу в Україні зібрав кращих! (2009)
Таранська О. Є. - Стратегічне планування у рекламних агентствах (2009)
Лилик І. В. - Завоювання сектору кредитування для малого та середнього бізнесу, Волянська М. І., Магдік М. І. (2009)
Міненко М. А. - Інституційна спроможність фахових об'єднань в Україні (2009)
Іванова Л. О. - Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємствами готельного господарства (2009)
Кирилова О. В. - Маркетинг на ринку туристичних послуг (2009)
Кулицький С. П. - Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні (2009)
Солнцев С. О. - Сертифікація маркетологів (2009)
Мельников С. М. - Програма сертифікації маркетологів та ремаркетинг професії, Голованова М. А. (2009)
Сертифікація у Харкові (2009)
Визначені і нагороджені переможці конкурсу "Молодь опановує маркетинг" (2009)
Титул, зміст (2009)
Литовка І. В. - Думка лікарів і фармацевтів - що змінилося за період кризи? (2009)
Даллоз С. - Дослідницький аналіз емоційних станів, які викликають почуття несправедливості під час туристичного відпочинку, Буайс А. (2009)
Тєлєтов О. С. - Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі, Івашова Н. В. (2009)
Пилипчук В. П. - Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг, Данніков О. В. (2009)
Доронін В. В. - Тренд здорових напоїв на ринку безалкогольної продукції України (2009)
Бурятченко А. Є. - Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень (2009)
Карпенко Н. В. - Система управління маркетингом у спожівчі кооперації: методологія і практика (2009)
Фокс К. - Вплив Філіпа Котлера в Радянському Союзі і Росії , Скоробагатих І. І., Сагінова О. В. (2009)
Войчак А. В. - Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту, Шумейко В. М. (2009)
Цибулько А. В. - Оцінка потенціалу імпортозаміщення на українському ринку побутових котлів (2009)
Арзуманян Р. Ч. - Ситуація на автомобільному ринку України (2009)
Закревський А. В. - Трансформація маркетингової орієнтації будівельної промисловості України під час економічної кризи (2009)
Оболенська Т. Є. - Українсько - Французьке співробітництво у сфері вищої освіти, Решетнікова І. Л. (2009)
Завальнюк А. Х. - Встановлення причини смерті та її тлумачення в судово-медичних висновках з позиції доказової медицини, Юхимець І. О., Франчук В. В., Кравець О. Ф. (2014)
Кривда Г. Ф. - Проблемные вопросы регламентации проведения комиссионных судебно-медицинских и комплексных экспертиз в отделе комиссионных экспертиз бюро СМЭ, Плевинскис П. В. (2014)
Кісь А. В. - Оптимізація роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей, повязаної з бойовими діями в зоні АТО, Мішалов В. Д., Войченко В. В., Кравченко Ю. М. (2014)
Воронов В. Т. - Причинно-системный анализ детерминирования телесного повреждения причинным основанием и внешним условием (2014)
Зосіменко В. В. - Статистичне моделювання ознак, які індивідуалізують особу за наслідками її агресивних дій з використанням гострих предметів (2014)
Грушенко Л. Д. - Аналіз структури насильницької смерті у Миколаївській області за 2009-2013 р. р. за даними статистичного обліку Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, Косицький С. Є. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Діагностика структурних змін міокарда людини у випадку гострого ішемічного ушкодження (огляд літератури) (2014)
Индиаминов С. И. - Морфология сосудистых повреждений в гипоталамусе при разных видах кровопотери (2014)
Скурчак Т. Н. - Патомрфологические изменения в яичниках мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ (2014)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 2) (2014)
Деркач Р. В. - Аналіз причин смертності загиблих в дорожньо-транспортних пригодах у м. Києві (2014)
Войченко В. В. - Особливості проведення молекулярно-генетичної ідентифікації загиблих в зоні АТО, Івашина О. Х., Полотенко-Повстяна Н. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Експертиза трупів загиблих від загальної дії високої температури зовнішнього середовища. Тепловий удар, Паливода О. Г., Павлюкович О. В., Тимощук Н. В., Марчук В. О. (2014)
Бачинський В. Т. - Особливості інтрадуральних гематом при гострих лейкозах, Паливода О. Г., Павлюкович О. В., Тимощук Н. В., Шкрумеда О. І. (2014)
Потапенко І. В. - Досвід роботи судово-медичних експертів при ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди з масовою загибеллю паломників у Чернігівській області, Касай Є. М. (2014)
Шевчук М. М. - Гостре отруєння фентанілом, Станько І. С. (2014)
Бартошик Н. В. - Нещасний випадок на полюванні при пострілах з нарізної вогнепальної зброї кулею, що володіє високою експансивністю (2014)
Тюфанов О. І. - Рідкісний випадок "травматичних пологів" при дорожньо-транспортній пригоді (2014)
Устинченко И. В. - Атипичное огнестрельное осколочное пулевое ранение бедра, Рощин Г. Г., Иркин И. В. (2014)
Хмель С. Є. - Випадкове колоте поранення живота на паркані (2014)
Мішалов В. Д. - Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану (2014)
Ольховський В. О. - Заслуженный профессор Н. С. Бокариус и его научные труды - исторический вклад в развитие отечественной судебной медицины, Бондаренко В. В., Кись А. В. (2014)
Григорійчук В. І. - Історичні нариси відділу судово-медичної експертизи трупів Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи: найвиразніші аспекти науково-практичної та навчальної діяльності (2014)
Косицький С. Є. - До 75-річчя Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, Гудема С. Д. (2014)
Хоменко Володимир Іванович - до 75-річчя від дня народження (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Integrated Safety Management System in Air Traffic Services, Chynchenko Y. (2014)
Kharchenko V. - Experimental Unmanned Aerial Vehicle flight data measurement and their post-processing analysis, Kuzmenko N., Mykhatsky O., Savchenko O. (2014)
Pavlova S. - Synthesis of kinematic control of an aircraft in ”big” (2014)
Chepizhenko V. - Synthesis of air traffic controlling on the base of artificial gravitational fields method using, Solomina N. (2014)
Sushchenko O. - Design of robust two-axis systems for stabilization and tracking of information-measuring devices operated on ground vehicles (2014)
Bogunenko M. - Introduction of different specifications of navigation positioning accuracy based on the PBN performances by the DME/DME, Mishchenko V. (2014)
Petrova Y. - Dynamic characteristics of operator`s "visual channel” while working with TFT monitor (2014)
Bordyuh H. - Mechanism of optical nonlinearity in "lyotropic liquid crystal — viologen” system, Polishchuk A. (2014)
Hryshchenko Y. - Scientific research on the anti-stress preparation of specialists in a quarter century (2014)
Radomska M. - Improvement of environment quality by greenery recovering, Kumejko S., Shtelma K. (2014)
Radomska M. - Definition of environmental threats imposed by filling stations activity, Golovko A. (2014)
Matveeva I. - Radiocapacity model appliance for ecological standardization of radiation factor in a lake ecosystem (2014)
Garkava K. - Lymphocytic chalones is a new class of natural antioxidants (2014)
Kozlova T. - Moratorium on land, Kryachek V. (2014)
Petrashchuk O. - Integrated approach to language training of air traffic controllers (2014)
Kaptiurova O. - Speech tactics in mass media discourse (2014)
Slipukhina I. - Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers (2014)
Instructions for authors (2014)
Олексюк О. О. - Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб’єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі (2013)
Безугла М. В. - Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти (2013)
Бурська О. П. - Виконавське почуття форми в контексті художнього цілого музичного твору (феноменологічні основи методики виконавської підготовки) (2013)
Реброва О. Є. - Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії в контексті поліпарадигмальної методології (2013)
Довгань О. З. - Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Чен Л. - Виконавські артикуляційні вміння вчителя музики – піаніста в контексті полімодального підходу (2013)
Попович Н. М. - Компетентнісні засади формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Татарінцева Н. Є. - Рефлексивні моделі навчання як умова формування творчої самостійності особистості педагога, Реброва О. Є. (2013)
Цідило І. І. - Етнодизайн у формуванні інформаційно-графічної культури майбутнього дизайнера (2013)
Мин Ч. - Формирование интереса к художественной культуре как задача современного гуманитарного образования (2013)
Гринь Л. О. - Вокальний голос як професійний інструмент актора музично-драматичного театру (2013)
Ороновська Л. Д. - Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні (2013)
Водяна В. О. - Педагогічне керівництво художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм (2013)
Мережко Ю. В. - Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів (2013)
Кудінова Г. Л. - Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів студентів (2013)
Проців Л. Й. - Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання (2013)
Рагозіна В. В. - Генеза ідеї раннього естетичного розвитку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ століття (2013)
Гринчук І. П. - Історія української музичної педагогіки в Україні: новітні підходи до методичного забезпечення курсу, Палій Н. В. (2013)
Безсмертна О. В. - Вплив комплексу мистецтв на формування естетичного досвіду студентів класичних університетів Польщі (культурологічний і аксіологічний підходи) (2013)
Ратко М. В. - Духовно-світоглядні константи традиційної художньо-естетичної культури Японії (2013)
Гриб О. А. - Основні аспекти педагогічного досвіду роботи з ансамблем бандуристів (2013)
Цяньцянь Л. - Впровадження спецкурсу "Основи художньої компетентності" у професійну підготовку майбутніх учителів музики і хореографії" (2013)
Стельмащук З. М. - Організація навчально-виховного процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи підготовки фахівців за спеціальністю "Музичне мистецтво" (2013)
Татаринцева Н. Е. - Приобщение ребенка дошкольного возраста к культурному наследию народа, Платохина Н. А. (2013)
Бондаренко А. В. - Формування диригентських прийомів у майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки (2013)
Абдульманова Л. В. - Стратегія розвитку соціокультурного мислення у педагогів, готових до виховання здорового покоління (2013)
Базелюк О. В. - Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема (2013)
Бондаренко Д. В. - Основні психотипи студентів – майбутніх учителів музики (2013)
Гнатів З. Я. - Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Azarskov V. - Life and scientific achievements of Alexander Ivanovich Kukhtenko, Petrashchuk O. (2014)
Kharchenko V. - Analysing surface movement delays in an airport, Tapia K., Shvets O. (2014)
Kovalevskiy E. - Aircraft landing flare, Konin V., Olevinska T. (2014)
Azarskov V. - Discrete-time control of linear multivariable systems with either singular or ill-conditioned transfer function matrices, Zhiteckii L., Solovchuk K. (2014)
Sushchenko O. - Design of robust triaxial systems for stabilization of airborne observation equipment (2014)
Luppo A. - Optimisation of the performance of the ATM network in Europe, Argunov G., Gorlenko N., Chaika V. (2014)
Shevchuk D. - Method of the aircraft control reconfiguration when unexpected situation appears during flight (2014)
Sushych O. - Hardware-software complex for navigation satellite systems availability prediction, Prykhodko I. (2014)
Bogunenko N. - Precision GNSS landing system without the usage of augmentation systems, Prygara O. (2014)
Mamontov V. - The evaluation system of moving objects’ close-quarters situation (2014)
Antonova A. - Modeling of an airplane wing moments induced by atmospheric turbulence, Kulyk M., Lastivka I. (2014)
Filonenko S. - Analysis of speed of changing acoustic emission parameters by friction of surfaces of composite materials, Kositskaia T., Nimchenko T. (2014)
Gridyakina A. - Structural characteristics of mesophases and mesomorphic glasses of metalalkanoates, Polishchuk A. (2014)
Enchev S. - Wavelet-based algorithm for detection of bearing faults in a gas turbine engine, Tovkach S. (2014)
Marintseva K. - Comparative analysis of check-in technologies at the airport (2014)
Pavlenko P. - The method of analysis and performance management of dispersed production planning, Khlevnyy A. (2014)
Litvinov V. - Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing, Matsueva K. (2014)
Koziyakov S. - The technology of informational support of IT-specialists motivation managing processes (2014)
Bilyk T. - Accumulation of heavy metals by higher aquatic vegetation of artificial canals, Shylo O., Karpova G., Chumanova O. (2014)
Simeyko K. - Thermal influence of microdischarge plasma on the process of receiving of quartz sand encapsulated by pyrocarbon (2014)
Burov O. - Combination of usability evaluation of e-learning tools and ergonomic expertise, Tsarik O. (2014)
Slipukhina I. - Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course (2014)
Levytska V. - Analysis of artistic aesthetic creativity and children’s art education based on the scientific sources (2014)
Instructions for authors (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Investigation of modulation scheme and transmitter nonlinearity impact on ADS-B messages transmission via OFDM satellite link, Wang Bo, Grekhov A., Bezsmertna D. (2014)
Kharchenko V. - Modeling of ADS-B messages transmission via satellite using MIMO systems, Wang Bo, Grekhov A., Kostynska J. (2014)
Kharchenko V. - The methodics of signal type identification accuracy with hardware tools, Larin V., Savitskaya I. (2014)
Kharchenko V. - Analysis of aircraft delays at the stage of arrival at airport, Tapia K. (2014)
Udartsev I. - Navigation range and duration of flight of unmanned aerial vehicle, Bondar A., Plakhotniuk Ie. (2014)
Luppo A. - European Centralized Services of air navigation system, Argunov G., Prygara O. (2014)
Blahaia L. - Concept of automated control system with analyzing condition of the ergatic component, Polishchuk S. (2014)
Prusov D. - The concept of the urban areas reconstruction planning on the basis of the scientific and engineering substantiation (2014)
Bliznyuk T. - Theoretical aspects of lightweight helipad pavement calculation (2014)
Tolbatov Ye. - The solution of the equations applying the general series of Fibonacci (2014)
Kredentsar S. - Algorithm and software implementation of international meteorological codes decoding method, Rudas S., Ivlieva H. (2014)
Pavliukh L. - Environmental awareness of university students (2014)
Borul N. - Evolution of Cs-137 content of private sector milk in settlements of Dubrovytsia district of Rivne region (2014)
Tanin V. - Docking studies of typical conformations of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanchuk V. (2014)
Ledovskykh V. - Cathode reduction of aliphatic aldehydes on cadmium electrode for regeneration of used motor oils, Davydenko O., Rogova E. (2014)
Ledovskykh V. - Influence of surfactants on surface tension and saturated vapor pressure of hydrocarbons, Stepanov N., Freimantal E. (2014)
Kharchenko V. - Strategy for the training of highly qualified scientific personnel at the National Aviation University, Prusov D. (2014)
Petrashchuk O. - Video based teaching of Aviation English, Skypalska O. (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2009)
Десята міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні" (2009)
Практикум - клуб УАМ "Кваліфікація маркетологів" в рамках проведення дня студентів на виставці REX (2009)
Пилипенко В. М. - Ринок маркетингових досліджень: погляд на 2009 рік (2009)
Лян С. В. - Оптимізація надання послуги в Україні "Mystery Shopping" (2009)
Стефанишин В. Я. - Побудова функціонуючої системи маркетингового бізнес-аналізу (2009)
Зайчук Т. О. - Холістични й ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку (2009)
Азарян О. М. - Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку, Соболєв В. О. (2009)
Ковальчук С. В. - Сучасний "партизанський маркетинг", Тябіна О. С. (2009)
Примак Т. О. - Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такої українець (2009)
Литовченко І. Л. - Інтернет- маркетинг як інструмент антикризових програм підприємств (2009)
Тарасенко І. О. - Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства (2009)
Шульгіна Л. М. - Маркетолог на підприємстві: стратегія чи мішень? Які знання та навички життєво необхідні (2009)
Єрьоменко Г. В. - Медіація - альтернативний способ розвязання конфліктів, або і вівці цілі і вовки не голодні (2009)
Єреоменко Г. В. - Кейс "Турецький Гамбіт" (2009)
Петрова Н. М. - Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті (2014)
Заредінова Е. Р. - Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі, Муєдінова А. С. (2014)
Пустовіт Г. П. - Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти (2014)
Воловець М. В. - Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття) (2014)
Кобрій О. М. - Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лещак Т. В. - Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. ) (2014)
Бакум З. П. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу, Саприкіна Л. В. (2014)
Петров А. О. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Соцький К. О. - Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку (2014)
Калашнік Н. В. - Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків (2014)
Мерва Л. С. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2014)
Олексюк Н. С. - Роль соціальної взаємодії школи та сім’ї у процесі соціалізації дитини (2014)
Кравець В. П. - Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім’ї, Терещук Г. В. (2014)
Іванюк І. В. - Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект (2014)
Колесник К. В. - Застосування лінгвокультурологічного підходу в навчанні новогрецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Задорожна І. П. - Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю (2014)
Мартинова Р. Ю. - Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків, Попель О. В. (2014)
Бреславець Н. О. - Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі (2014)
Світлична О. Р. - Навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансово-банківській галузі (2014)
Гудима Ю. П. - Сучасні дослідження формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні (2014)
Терещук В. Г. - Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2014)
Максименко Л. О. - Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення (2014)
Терещук Д. Г. - Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю: теоретичний та прикладний аспекти (2014)
Романюк О. С. - Загальна характеристика вправ щодо набуття знань лінгвістичного матеріалу, вибраного з автентичних художніх творів (2014)
Монько Р. М. - Підготовка вчителів техніки та інформатики на факультетах інформаційно-технічного навчання в Польщі (2014)
Фрейман М. - Технічно-інформаційна освіта очима батьків учнів гімназій у Польщі, Фрейман Д. (2014)
Кравець І. Л. - Методологічні засади альтернативної освіти у сучасній педагогічній науці Польщі (2014)
Білецька І. О. - Іншомовна освіта США: полікультурні засади (2014)
Закордонець Н. І. - Закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії (2014)
Ігнатенко Н. В. - Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі (2014)
Дацків О. П. - Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Вашків Л. П. - Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів, Вашків О. П. (2014)
Хоменко В. Г. - Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Козіброда С. В. - Застосування онтології комп’ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога (2014)
Шеремет І. В. - Готовність вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності як педагогічна проблема (2014)
Клименко А. О. - Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ (2014)
Карелова Г. А. - Виховання оптимістичного ставлення до життя особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Бойко М. М. - Проблеми професійного самовизначення випускника сучасної школи: результати діагностичного дослідження (2014)
Дроздов А. Л. - Нейротропное действие соевого лецитина в процессе формирования когнитивной функции у белых крыс, Родинский А. Г., Зубковская А. Г., Демченко Е. М., Романенко Л. А. (2015)
Попадюк О. Я. - Перспективи застосування нанооксиду цинку в лікуванні гнійних ран (2015)
Cтепанський Д. О. - Антагоністична активність аутосимбіонтів А. viridans, B. subtilis та їх пробіотичної асоціації до умовно-патогенної мікрофлори (2015)
Мельник А. В. - Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді (2015)
Лоскутов А. Е. - Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости, Олейник А. Е., Алтанец А. В., Ковбаса Е. А. (2015)
Колесник М. Ю. - Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих, Дьомін С. Г. (2015)
Молчанов Р. Н. - Прогнозирование рецидивов опухолей мочевого пузыря с учетом факторов риска и особенностей лечения, Блюсс О. Б. (2015)
Дука Ю. М. - Аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних жінок з надмірною вагою (2015)
Лоскутова Т. О. - Тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії (2015)
Воронін К. В. - Мультигенні форми тромбофілії при звичному невиношуванні плода, Давиденко Н. В., Лоскутова Т. О. (2015)
Гашинова К. Ю. - Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на тривалість госпіталізацій (2015)
Спирина И. Д. - Клинико-психопатологические особенности органического депрессивного расстройства у личности, злоупотребляющей алкоголем (клинический случай), Леонов С. Ф., Шустерман Т. И., Варшавский Я. С. (2015)
Шевченко Ю. Н. - Качество жизни у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, страдающих рецидивирующим панкреатитом (2015)
Корпусенко І. В. - Міні-інвазивна етапна хірургічна тактика лікування хворих на двобічний туберкульоз легень, ускладнений емпіємою плеври (2015)
Дюдюн А. Д. - Вплив частого вживання алкоголю на стан шкіри та загальний стан здоров'я чоловіків, Резніченко Н. Ю. (2015)
Дука К. Д. - Сучасні особливості вигодовування дітей раннього віку та його вплив на захворювання органів дихання, Мишина Н. В., Чергінець В. І. (2015)
Білецька Е. М. - Вміст важких металів в індикаторних біосередовищах фертильних та інфертильних чоловіків, які мешкають на урбанізованих територіях, Стусь В. П., Онул Н. М., Поліон М. Ю. (2015)
Сова С. Г. - До питання вдосконалення гігієнічного нормування імпульсної локальної вібрації у виробничому середовищі (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей молодшого шкільного віку, які проживають на геохімічній території, Скалецька Н. М. (2015)
Коваль В. В. - Характеристика водоспоживання населенням промислового міста, Кондрат’єв А. Ю., Бобров В. В., Шматков В. М., Рублевська Н. І. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка стану водних об’єктів у місцях водокористування населення Українського Придунав’я, Мокієнко А. В. (2015)
Академіку НАМН України, ректору ДЗ "ДМА МОЗ України" Георгію Вікторовичу Дзяку – 70 років (2015)
Семенова Л. С. - Значення наукових ідей М. І. Пирогова для сучасної організації охорони здоров’я, Корягін Ю. А. (2015)
Семенова Л. С. - Згадаймо вчителя та колегу Івана Олександровича Логвиненка (2015)
Дичко Е. Н. - Пам’яті професора Василя Павловича Панчохи (до 95 – річчя від дня народження) (2015)
Belyaev A. E. - Role of dislocations in formation of ohmic contacts to heavily doped n-Si, Pilipenko V. A., Anischik V. M., Petlitskaya T. V., Sachenko A. V., Klad'ko V. P., Konakova R. V., Boltovets N. S., Korostinskaya T. V., Kapitanchuk L. M. (2013)
Semikina T. V. - ZnO as a conductive layer prepared by ALD for solar cells based on n-CdS/n-CdTe/p-Cu1. 8S heterostructure, Mamykin S. V., Godlewski M., Luka G., Pietruszka R., Kopalko K., Krajewski T. A., Gieraltowska S., Wachnicki L., Shmyryeva L. N. (2013)
Felinskyi G. S. - Effect of optical losses irregularity on wideband fiber Raman amplification for total telecom window in silica fibers, Dyriv M. Y., Korotkov P. A. (2013)
Rubish V. M. - The influence of obtaining and heat treatment conditions on the structure of As2S3-SbSI system, Bih L., Mykaylo O. A., Gorina O. V., Maryan V. M., Gasinets S. M., Solomon A. M., Lazor P., Kostyukevych S. O. (2013)
Goloborodko A. A. - Simulating the diffraction grating reflectivity using effective medium theory, Goloborodko N. S., Oberemok Ye. A., Savenkov S. N. (2013)
Vlaskina S. I. - Silicon carbide phase transition in as-grown 3C-6H polytypes junction, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Svechnikov G. S., Rodionov V. E., Lee S. W. (2013)
Kavetskyy T. S. - Modified correlation equation in the FSDP-related void-based model for As2S(Se)3 chalcogenide glasses (2013)
Tomashyk V. M. - Optimization of conditions for treatment of ZnSe crystal surfaces by chemical etching, Kravtsova A. S., Tomashyk Z. F., Stratiychuk I. B., Galkin S. M. (2013)
Studenyak I. P. - Influence of cation substitution on phase transition and optical absorption edge in Cu6(P1-xAsx)S5I mixed crystals, Kranjcec M., Kayla M. I., Izai V. Yu., Orliukas A. F. (2013)
Vainberg V. V. - Electron mobility in the GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells, Pylypchuk A. S., Baidus N. V., Zvonkov B. N. (2013)
Totsky I. M. - Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites, Shynkarenko V. V., Popov O. Yu., Makara V. A. (2013)
Bondar V. M. - Optical and electronic properties of Cu-Mn solid solutions, Stashchuk V. S., Polianska O. P., Chernukha Ie. O., Tsuk B. A., Lysiuk V. O. (2013)
Pugantseva O. V. - Temperature changes of the exciton transition energy in lead di-iodide nanofilms, Kramar V. M., Fesiv I. V., Kudryavtsev O. O. (2013)
Miskevich A. A. - Periodic structures with spherical alumina particles: Transmission and reflection spectra, Loiko V. A. (2013)
Loiko V. A. - Light passage through the polymer film of liquid crystal droplets with modified boundary conditions, Zyryanov V. Ya., Krakhalev M. N., Konkolovich A. V., Miskevich A. A. (2013)
Trofimov Y. V. - High-pole LED lighting system, Lishik S. I., Dolgushin V. V., Kernazhytski Y. V. (2013)
Trofimov Yu. V. - White LED modules encapsulation features, Posedko V. S., Ostretsov E. F., Tsvirko L. N., Survilo V. I., Marus N. N. (2013)
Trofimov Yu. V. - On application of heat-conductive plastics in LED technology, Lishik S. I., Pershukevich P. P. (2013)
Trofimov Y. V. - Quasi-active thermal control in LED street lights, Lishik S. I., Pershukevich P. P., Tsvirko V. I. (2013)
Kudrautsau K. A. - Features of the development of LED spotlight for local illumination of extended objects, Kernazhytski Y. V., Tsvirka V. I., Trofimov Yu. V., Posedko V. S., Posedko А. S. (2013)
Litsis O. O. - Europium coordination compounds based on carbacylamidophosphate ligands for metal-organic light-emitting diodes (MOLEDs), Ovchynnikov V. A., Sliva T. Yu., Amirkhanov V. M., Sorokin V. M., Minyailo M. A., Kolomzarov Yu. V., Tytarenko P. A., Minakova I. E. (2013)
Yasunas A. - Low-temperature deposition of silicon dioxide films in high-density plasma, Kotov D., Shiripov V., Radzionay U. (2013)
Filippovich L. N. - Structure effect and orientation distribution of azo dyes on optical anisotropy of dyed PVA-films, Ariko N. G., Almodarresiyeh H. A., Shahab S. N., Malashko P. M., Agabekov V. E. (2013)
Титул, зміст (2013)
Хохлов М. П. - Економічний зміст власності в аспекті соціально-економічних перетворень (2013)
Москаленко О. М. - Загальноцивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку (2013)
Усик В. І. - Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив (2013)
Олійник О. О. - Теоретичні основи договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах (2013)
Яременко О. Л. - Соціальні гарантії та інституційна рівновага в економіці, Саленков А. В. (2013)
Кричевська Т. О. - Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи (2013)
Непран А. В. - Ринок позичкового капіталу і система процентних ставок в Україні: структурні характеристики (2013)
Скрипниченко М. І. - Тема 22. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції (2013)
Тарасевич В. М. - Глухі кути неоліберальної ортодоксії та перспективи глобалізації, Лебедєва В. К. (2013)
Буяк Б. Б. - Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті (2014)
Юхно О. І. - Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) (2014)
Винничук О. Т. - Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття (2014)
Наход С. А. - Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання (2014)
Смолінська О. Є. - Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці (2014)
Топорівська Я. В. - Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій: організація та результати експерименту (2014)
Тинкалюк О. В. - Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування (2014)
Цідило І. М. - Навчальні проекти як засіб застосування знань у практичній діяльності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Тур О. М. - Професійно-комунікативна компетентність майбутнього документознавця: зміст і структура (2014)
Опалюк Т. Л. - Адаптивне навчання студентів та його структура (2014)
Матвійчина С. В. - Саморозвиток особистості студентів коледжу під час вивчення предметів природничого циклу на основі компетентнісного підходу (2014)
Бак В. Ф. - Методика формирования биоэтический знаний школьников в процессе изучения биологии, Степанюк А. В. (2014)
Жирська Г. Я. - Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури (2014)
Зіядінова Р. І. - Формування орфографічної компетентності молодших школярів в умовах російсько-української двомовності, Каленська В. П. (2014)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Дискурсно-текстологічний і прагматико-комунікативний аспекти лінгвометодичної інноваційної макротехнології "Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови" в основній школі (2014)
Глушко Т. В. - Моделювання процесу навчання читання англомовної періодики (2014)
Боднар С. В. - Формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Миськів В. А. - Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької (2014)
Світлична О. Р. - Сучасні підходи щодо визначення перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі (2014)
Василюк А. В. - Поширення польського досвіду у практику реформування вітчизняного шкільництва (2014)
Мушинські А. - Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів (2014)
Пальчевський С. С. - Проблема психолого-педагогічного інструментарію формування творчої особистості (2014)
Примина Н. Н. - Психологические особенности обучения будущих судоводителей чтению англоязычных аутентичных лоций (2014)
Шеремет І. В. - Формування здорового способу життя як складова фізичної культури і спорту (2014)
Титул, зміст (2013)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів (2013)
Бойко А. В. - Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту (2013)
Тарасевич В. М. - Про інституційну еволюцію перших цивілізацій: поділ і кооперація діяльності (2013)
Шумська С. С. - Теорія оптимальних валютних зон: критерії та аналіз показників, що характеризують інтеграційні процеси в Україні та СНД (2013)
Супрун Н. А. - Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму, Боднарчук Т. Л. (2013)
Скрипниченко М. І. - Тема 23. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків (2013)
Корнівська В. О. - Економічна соціодінаміка в контексті модернізації держави і подолання інституційних дисбалансів (2013)
Леоненко П. М. - Eкономічні вчення: історія і сучасність (2013)
Киридон А. М. - Студії пам’яті у соціогуманітарному мейнстримі України: осмислення та перспективи (2015)
Жванко Л. М. - Евакуація біженців Першої світової війни: допомога на шляхах руху українськими землями (літо – осінь 1915 року) (2015)
Петренко І. М. - Політика Російської імперії щодо шлюбно-сімейних відносин українців у XVIII столітті (2015)
Шпак В. І. - Книговидання України: чинники становлення (2015)
Шаповал Л. І. - Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості (2015)
Якименко О. І. - Структура селянської родини Лівобережної України у другій половині XVIII століття (на прикладі села В’язівка Стародубського полку (2015)
Гура О. А. - Обмеження діяльності юдейських громад на Центральному Сході України у післявоєнний період (2015)
Ігнатуша О. М. - Слуга чи жертва більшовицького режиму? Протоієрей Андрій Корєнєв у відносинах з владою (1925 – 1928 роки) (2015)
Троян С. С. - Кайзерівська Німеччина на шляху до Великої війни 1914 – 1918: геополітичний вимір (2015)
Цебрій І. В. - Основні напрями досліджень єгиптології в світлі міжнародних конференцій ХХ століття (2015)
Киридон П. В. - Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945-1964 років: класифікація неопублікованих матеріалів джерельного комплексу (2015)
Куйбіда В. В. - Становлення народної природничої термінології в середині ХІХ – на початку ХХ століть (2015)
Шаравара Т. О. - Освітні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографія (2015)
Вільховий Ю. В. - Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження (2015)
Год Н. В. - Унітарність як оптимальна форма державного устрою України, Швець Л. М. (2015)
Тригуб О. П. - Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-их рр.): монографія / Л. Л. Бабенко. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. – 549 с (2015)
Романенко М. І. - Цебрій І. В. Героїчне Середньовіччя в театральних образах: посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Цебрій. –Полтава: Вид-во ПНПУ, 2014. – У 2 кн. – . – Кн. 1. – 71 с.; Кн. 2. – 216 с (2015)
Довідка про авторів (2015)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2015)
Титул, зміст (2014)
Сухарєв О. С. - Економічна теорія і управління економікою: точки сполучення (2014)
Архієреєв С. І. - Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки (2014)
Липов В. В. - Дж. Арригі vs. П. Кругман: фатальні стратегії та комплементарні витоки світової фінансової кризи (2014)
Унковська Т. Є. - Системні ризики і макропруденційна політика (2014)
Подлєсна В. Г. - Соціально-економічні цикли у плановій економіці (2014)
Надрага В. І. - Ризик безробіття у розрізі професійних груп (2014)
Чжочао Ю. - Демографічні чинники соціально-економічного розвитку Китаю (2014)
Довбенко М. В. - Премію Нобеля – дослідникам фінансових ринків (2014)
Близнюк В. - Макроекономіка: Підручник Тема 24. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності (2014)
Венгерська В. О. - Розвиток "національних проектів" в українських губерніях Російської імперії напередодні та в роки Великої війни (2011)
Цвиркун А. Ф. - Украинский вопрос в годы Первой мировой войны (по материалам российской периодической печати) (2011)
Ненашева З. С. - Идейно-политические аспекты чешского национального движения в России в 1914 – 1915 гг. (2011)
Сахновский А. Е. - Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны (2011)
Жванко Л. М. - Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) (2011)
Бондаренко В. Г. - Козацькі співтовариства України і Росії у пошуках ідентичності та державотворчих процесах (1917 – 1923 рр.) (2011)
Віднянський С. В. - Розпад Австро-Угорської монархії і проблеми національного державотворення в Центрально-Східній Європі (2011)
Кріль М. М. - Зовнішній чинник у розвитку ЗУНР (2011)
Макара М. П. - Перша світова війна і підкарпаторусинське питання (історико-територіальний аспект) (2011)
Рябченко О. Л. - "Прошу виключити мене із комсомолу і дати можливість вільно мислити": Студентські виклики політиці "пролетаризації" вищої школи України в перше радянське десятиліття (2011)
Ďurišin M. - Prouhorské štátoprávne a národnopolitické koncepcie na území Slovenska v rokoch 1918 – 1919 (2011)
Сич О. І. - Імперська спадщина versus демократії (до питання про еволюцію політичного ладу в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період) (2011)
Дедурин Г. Г. - Концепции белорусской государственности политических партий и организаций Западной Беларуси (1921 – 1939 гг.) (2011)
Стыкалин А. С. - Проблемы чешской и польской историографии нового и новейшего времени в работе И. Бибо "О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств” (2011)
Марьина В. В. - Карпатская Украина в контексте европейской политики 1939-1941 гг. (2011)
Мельник В. А. - Найдавніші розписи Горянської ротонди (2011)
Сенько С. І. - Ландшафтні хрести на Закарпатті у ХІХ – ХХ століттях: процес заміни дерева каменем і залізом (2011)
Выскварко С. А. - Русские военнопленные на территории Закарпатья (1915 – 1918 гг.) (по документам фондов Государственного архива Закарпатской области) (2011)
Панов А. В. - Американські русини, Томаш Масарик та уряд Сполучених Штатів Америки як ключові гравці дипломатично-правового процесу у визначенні статусу Закарпаття після Першої світової війни (2011)
Стряпко І. О. - Вплив товариства "Просвіта" на розвиток музичного мистецтва Підкарпатської Русі (1920 – 1939 рр.) (2011)
Кузьма В. В. - Розвиток музейної справи на Підкарпатській Русі (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Фенич В. І. - Пряшівський єпископ Павло Ґойдич та Мукачівська греко-католицька єпархія (2011)
Мазило І. В. - Проблема забезпечення залізничного транспорту України кваліфікованими кадрами і людськими ресурсами в початковий період його відбудови (1943 – 1945 рр.) (2011)
Данилець Ю. В. - Становище православної церкви в період Закарпатської України (листопад 1944 – січень 1946 рр.), Міщанин В. В. (2011)
Тиводар М. П. - Бедевлянська сільська ОУН "Перемога” 1946 – 1947 років (2011)
Чура В. І. - Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах відновлення державної самостійності України на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Туряниця І. А. - Україна і Литва в системі координат Балто-чорноморського співробітництва (2011)
Сергієнко Т. С. - Словацько-українські зв’язки в гуманітарній сфері на сучасному етапі: питання національних меншин, освіти і культури (2011)
Корсак Р. В. - Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001 – 2006 рр.) (2011)
Алешкевич Я. А. - Органи влади та управління стародавньої Греції доелліністичного періоду (2011)
Мокрянин Д. М. - Місійна діяльність Св. Войтєха Славниковича після вигнання з чеських земель (995 – 997 рр.) (2011)
Ферков О. В. - Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контексті реформ короля Бейли IV (2011)
Птицын А. Н. - Российские переселенцы в Австро-Венгрии в последней трети XIX – начале ХХ в. (2011)
Віросткова А. - Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року (2011)
Кулчар Т. Ф. - Європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва (2011)
Товт К. Я. - Субрегіональний вимір зовнішньої політики Угорської Республіки у 1990 – 1994 роках (2011)
Шатров В. В. - Причини, хід і наслідки створення Камчатського краю Російської Федерації (2005 – 2010 роки) (2011)
Кічера В. В. - Девіантність парафіяльного духовенства за щоденником Йосифа де Камеліса (2011)
Ісак Ю. І. - Еволюція іспанського парламентаризму в оцінці вчених-новістів підросійської України другої половини ХІХ ст. (2011)
Світлик Н. М. - Закарпаття у публіцистичній рецепції галичан (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Панкулич В. В. - Тиводар Легоцький – закарпатський історик, етнограф і археолог (2011)
Бевзюк Є. В. - Методологія дослідження процесу слов’янського пробудження (2011)
Гуменюк Т. І. - Сучасні вітчизняні дослідження про розвиток мистецтва в західних областях УРСР у другій половині 40-х – першій половині 80-х рр. ХХ століття (2011)
Мателешко Ю. П. - Григорій Павленко: огляд наукової спадщини (2011)
Федака С. Д. - Професору Дмитру Данилюку – 70 (2011)
Історіограф Дмитро Данилюк: Бібліографічний покажчик / укладач Ільченко Л. О. (2011)
Сліпецький О. С. - З любов’ю до Ю. Жатковича. Нове дослідження відомого вченого (2011)
Пам’яті доцента В. П. Мельника (2011)
Пам’яті доцента І. Г. Шершуна (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2009)
Директиви ESOMAR щодо проведення досліджень через мобільні телефони (2009)
Головні твердження про маркетинг в Угорщині (2009)
Лазебник М. Р. - Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської комісії (SEC(2009)948) від 7.7.2009, Лабурцева О. І., Лилик І. В., Лилик С. В. (2009)
Максимова Т. С. - Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи, Жданова О. С., Івченко Є. В. (2009)
Результати дослідження якості телефоного обслуговування страхових компаній України, представлені на засіданні клубу "HOT Skills" (2009)
Вакалюк А.В. - Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2009 р і прогноз на 2010р. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції, Лазебник М. Р. (2009)
Примак Т. О. - Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такої українець (2009)
Шкварук Л. О. - Дослідження особливостей формування попиту на продовольчому ринку України (2009)
Шафалюк О. К. - Сучасні підходи в оптимізації асортиментних портфелів та архітектури брендів підприємств (2009)
Шрамко І. К. - Коли маркетинг "нафарбовує нігті", а бренд - менеджери "грають у гольф" (2009)
Каніщенко О. Л. - Ідентифікація бренда: юридичне визнання і маркетингові реалії, Сухомліна О. І. (2009)
Харих Л. О. - Діяльність Харківської обласної організації. Семінар-практикум "Директ-маркетинг: від знакомства до продажів" (2009)
Василенко Н. В. - Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення (2014)
Писарчук О. Т. - Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу (2014)
Данюк М. І. - Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання, Бак В. Ф. (2014)
Войтович І. С. - Мoтивацiя навчання майбутніх учителів в процесі їх підготовки до професійної діяльності (2014)
Бєгунова Ю. В. - . Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні (2014)
Баранюк В. В. - Сучасні підходи до формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2014)
Маладика Л. В. - Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки (2014)
Бєляєва Н. В. - Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Немлій Л. С. - Експериментальна перевірка технології формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряним рухом (2014)
Цепкало О. В. - Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей (2014)
Литвиненко І. Ю. - Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції (2014)
Ленюк Н. М. - Сутнісні ознаки навчально-методичного забезпечення формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей (2014)
Жовтюк Н. П. - Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2014)
Штохман Л. М. - Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови (2014)
Джуринский П. Б. - Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи (2014)
Куца О. І. - Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету (2014)
Колесник Н. Є. - Проблема наступності підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей (2014)
Міркович І. Л. - Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема (2014)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Чиста моральна наука: про самовиправдання "фундаментального" наукового знання в епоху глобальної модернізації (2014)
Яременко О. Л. - Назиров К. З. Інституційні підвалини суб’єктного виміру господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності (2014)
Онищенко В. Ф. - Феноменологія глобалізації (2014)
Пустовойт О. В. - Дослідження структури ринків: напрями, методологія, прикладні можливості (2014)
Мазур О. Є. - Інституційні пастки роздрібної торгівлі України (2014)
Буковинський С. - До питання оптимізації стратегії монетарної політики Національного банку України, Унковська Т. Є. (2014)
Корнівська В. О. - Трансформації в системі регулювання європейського фінансового ринку в контексті глобального контркризового реформування (2014)
Мортіков В. В. - Економічні виграші та програші внаслідок змін законодавства (2014)
Шелудько Н. - Макроекономіка: Підручник. Тема 25. Інфляція та антиінфляційне регулювання (2014)
Кальний С. В. - Оцінка економічної безпеки сільського господарства України (2014)
Молодецький С. С. - Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні (2014)
Рудковський О. В. - Теоретичні засади дослідження інституту економічної безпеки (2014)
Румик І. І. - Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України (2014)
Степанкевич К. С. - Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту (2014)
Штундер І. О. - Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку (2014)
Кабанов В. Г. - Управління фінансовими ризиками на підприємстві, Овчіннікова Ю. І. (2014)
Кошембар Л. О. - Недосконалість законодавчого забезпечення як загроза фінансовій безпеці підприємств (2014)
Мазуренко А. В. - Інвестиційна діяльність банків і ринок ОВДП України (2014)
Миронов Ю. Б. - Класифікація банківських рейтингів та їх практичне використання (2014)
Ставицький А. В. - Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні, Наумова О. О. (2014)
Тулуш Л. Д. - Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва (2014)
Шестак М. Л. - Основоположні засади державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Москаль І. І. - Активізація іноземного інвестування в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (2014)
Пекна Г. Б. - Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на інноваційну складову економічної безпеки держави (2014)
Гаврилюк С. П. - Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні (2014)
Кудак В. М. - SWOT-аналіз, як інструмент забезпечення економічної безпеки страхових компаній (2014)
Попович А. В. - Оцінка необхідності технічної реструктуризації авіапідприємства (2014)
Семенова Л. Н. - Концептуальні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємства, Потятиник І. О. (2014)
Федорак В. І. - Управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів, Ряшенцев М. І. (2014)
Абдрахманова А. О. - Аналіз динаміки "соціального" патерну поведінки споживача на ринку продуктів харчування, Кокодей Т. О. (2014)
Алькема В. Г. - Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу, Арцюх Ю. В. (2014)
Микитюк О. Л. - Роль менеджменту економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2014)
Попов О. І. - Аспекти формування стратегії розвитку логістики підприємств харчової промисловості та алгоритм її реалізації (2014)
Шапоренко О. І. - Економіко-екологічні ризики: визначення, принципи, менеджмент та оцінка (2014)
Щербина С. В. - Механизм государственного управления развитием эффективного маркетинга и логистики в аграрном секторе экономики Украины (2014)
Троян С. С. - Метод Едварда Саїда: від орієнталізму до постколоніальних студій (2015)
Киридон А. М. - Євромайдан / Революція Гідності: причини, характер, основні етапи (2015)
Передерій І. Г. - Українці-латинники як паросток консервативної течії у загальному українському національному русі початку ХХ століття (2015)
Стрілець В. В. - Встановлення революційними комітетами радянських порядків у Полтавській губернії (грудень 1919 – квітень 1920 років) (2015)
Фареній І. А. - До питання про ідеологічні настрої в українській кооперації періоду непу (2015)
Вільховик О. В. - Особливості мобілізації до Червоної армії на території України (кінець 1918 – початок 1920-их років) (2015)
Матвієнко Т. О. - Реакція земств України на жовтневий переворот 1917 року (2015)
Овчаренко Л. М. - Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894-1899 роках (2015)
Посохова Л. Ю. - Провина та покарання: виховні практики в православних колегіумах України (XVIII – початок ХІХ століття) (2015)
Бесєдіна Н. В. - Аристократична культура Японії епохи Хейан (2015)
Калакура Я. С. - Соборність України як концепт новітньої історіографії (2015)
Радько П. Г. - Козацька держава в сучасній історичній літературі (2015)
Стаценко Д. В. - Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон) на Полтавщині у світлі джерел (початок 1920-их років) (2015)
Тронько Т. В. - Дев’ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання" у Полтаві (2015)
Сердюк І. О. - Презентація нового дослідження соціотопографії "старої" Полтави (2015)
Капелюшний В. П. - Демиденко В. О. Слов'янські портрети-2 : збірник нарисів / В. О. Демиденко, Т. П. Демиденко. ‒ Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. - 272 с. (2015)
Троян С. С. - Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: монографія / В. В. Вісин. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 440 с. (2015)
Довідка про авторів (2015)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2015)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Чиста моральна наука: про самовиправдання "фундаментального" наукового знання в епоху глобальної модернізації (закінчення) (2014)
Єщенко П. С. - Світова криза і криза економічної теорії: співвідношення і взаємодія (2014)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: онтологія (2014)
Буркинський Б. В. - Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід, Горячук В. Ф. (2014)
Богиня Д. П. - Домогосподарство: гомеостатичний підхід, Бурлуцький С. В. (2014)
Звонар В. П. - Параметри соціально відповідальної особистості економчного суб’єкта (2014)
Козюк В. В. - Фіскальний вимір теорії оптимальних валютних зон у світлі дивергенції ЄВС (2014)
Гриценко А. А. - Тема 26. Економічні цикли: об'єктивний характер і теорії, Подлєсна В. Г. (2014)
Білорус О. Г. - Політекономія – наукова база сучасної економічної теорії (2014)
Белова Н. А. - О происхождении кремнеземистой присыпки в почвах степных лесов, Травлеев А. П. (2012)
Тарасова О. С. - Фіторізноманітність Олександрівської степової цілини (Дніпропетровська область), Мицик Л. П., Шеремет М. С. (2012)
Зверковський В. М. - До оцінки гідрологічного режиму ґрунтів на різних варіантах рекультивації, Котович О. В. (2012)
Барановський Б. О. - Аналіз раритетного фонду флори судинних рослин Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Волошина Н. О. (2012)
Ворошилова Н. В. - Екоелементи ценопопуляцій рослинних серійних угруповань як об’єкт теорії (2012)
Шанда В. І. - Стабільність і циклічність угруповань організмів, Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2012)
Горбань В. А. - Фізико-хімічні властивості еолово-ґрунтових відкладів лісових культурбіогеоценозів Присамар’я Дніпровського (2012)
Тагунова Є. О. - Використання багатофакторного кореляційного аналізу в дослідженні мікроелементного складу ґрунтів лісових культурбіогеоценозів (2012)
Божко К. М. - Екологічні та мікроморфологічні особливості ґрунтотвірних процесів байрачних едафотопів колишньої порожистої частини Дніпра (2012)
Горейко В. А. - Снегозащитные свойства лесных полос на железнодорожном транспорте (2012)
Коба В. П. - Вплив стіни корінного деревостану на поновлення Pinus pallasiana D. Don. в умовах пустища згарища (2012)
Орлова Л. Д. - Біоморфологічні особливості представників лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (2012)
Павлюкова Н. Ф. - Кинетические параметры активности почвенных ферментов азотного обмена в условиях загрязнения городской среды (2012)
Легостаєва Т. В. - Уміст важких металів в едафотопах та листках деяких деревних рослин (2012)
Юсипіва Т. І. - Динаміка білків у пагонах представників роду Tilia L. за умов коксохімічного виробництва, Коваль Ю. П. (2012)
Гассо В. Я. - Характеристика популяції звичайної мідянки лісових біогеоценозів Присамар’я Дніпровського (2012)
Смирнов Ю. Б. - Характеристика почвенной мезофауны байрачных дубрав правобережья реки Днепр (2012)
Долинська Л. В. - Становлення процесу самовдосконалення особистості: ціннісний аспект, Пенькова О. І. (2012)
Співак Л. М. - Аксіологічні витоки розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2012)
Зінченко А. В. - Використання тесту М. Люшера в діагностиці хворих на епілепсію (2012)
Моїсеєва І. В. - Аналіз негативних факторів сучасного соціального середовища (2012)
Василевська О. І. - Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу (2012)
Кузікова С. Б. - Психологічна культура як суб’єктна активність: механізми становлення суб’єкта саморозвитку (2012)
Гріньова О. М. - Теоретичні підходи до проблеми смисложиттєвого самовизначення в юнацькому віці (2012)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості кретиріальної системи вибору методу впливу в ході творчої взаємодії вчителя з учнями (2012)
Андрійчук І. П. - Особливості взаємозв’язку Я-концепції та професійного самовизначення старшокласників (2012)
Вовк М. В. - Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в юнацькому віці (2012)
Макух О. І. - Навчальні труднощі періоду адаптації як фактор відхилень у поведінці підлітків, Куца С. І. (2012)
Гладуш Г. В. - Психологічні аспекти толерантності підлітків (2012)
Чернов А. А. - Ставлення молодшого школяра до моральних настанов як проекція його особистісного розвитку (2012)
Кіщук Н. - Інтегрований підхід до розвитку просторових уявлень молодших школярів (2012)
Захарчук Т. П. - Психологічні особливості мотивації учбової діяльності сучасних старшокласників, Строкач Л. М. (2012)
Могила А. С. - Усвідомлення студентами-першокурниками соціальних страхів у контексті формування їх професійної культури (2012)
Курганська Л. О. - Емоційний інтелект як структурна одиниця професійної ідентичності фахівців психолого-педагогічної сфери (2012)
Благодир Н. Ф. - Стан розвитку самоставлення як психологічного механізму саморозуміння майбутнього психолога (2012)
Левченко Л. С. - Соціально-психологічні фактори комунікативної компетентності особистості, Косенко Ю. В. (2012)
Тарасова Т. Б. - Викладання психології в процесі професійної підготовки практичних психологів (2012)
Гальцова С. В. - Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття педагогічних рішень (2012)
Романова Ю. В. - Індивідуальна система цінностей як ресурсний потенціал становлення особистості фахівця з психології (2012)
Ніколаєнко С. О. - Особливості когнітивного компоненту в психологічній структурі сугестивного впливу педагога (2012)
Улунова Г. Є. - Професійна психологічна культура державних службовців як культура мікросистеми (2012)
Помиткіна Л. В. - Психолого-педагогічні умови підготовки студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень (2012)
Бедлінський В. О. - Психологічні особливості творчого мислення лікаря (2012)
Дерябіна О. А. - Методика дослідження індивідуальних стратегій саморегуляції функціональних станів студентів у процесі професійної підготовки (2012)
Черенщикова Д. В. - Позитивна суб'єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у ВНЗ: досвід впровадження (2012)
Ющенко І. М. - Соціально-психологічні чинники адаптації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до соціальних змін (2012)
Блинова О. Є. - Прагнення до професійної самореалізації та міграційна готовність сучасної молоді (2012)
Веретяннікова Ю. С. - Роль особистісних цінностей у професійному становленні студентів-психологів (2012)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості довіри до себе як складової професійної культури майбутніх практичних психологів (2012)
Москальов М. В. - Роль психологічної культури молодих педагогів при входженні в освітню організацію (2012)
Щербакова І. М. - Професійна культура фахівця в умовах духовної кризи сьогодення, зумовленої глобалізаційним поворотом історії (2012)
Бабич С. С. - Аналіз психологічних детермінант трансформації особистісного смислу професійної діяльності (2012)
Корякін О. О. - Подолання відносин домінування у студентському колективі як фактор формування професійної культури фахівця (2012)
Травлеев А. П. - Славный юбилей (к 62-й годовщине со дня выхода в свет классического труда А. Л. Бельгарда "Лесная растительность юго-востока УССР"), Белова Н. А., Зверковский В. Н. (2013)
Шанда В. І. - Аспекти фундаментальної екології: склад угруповань організмів, Ворошилова Н. В. (2013)
Шанда В. І. - До теорії просторової будови біогеоценозу, Ворошилова Н. В. (2013)
Горейко В. А. - Научно-исторические материалы по созданию степных лесов (2013)
Іванько І. А. - Характеристика видового складу штучних лісонасаджень Присамар’я Дніпровського (2013)
Орлова Л. Д. - Екоморфна насиченість біо- і ценоморф лучних фітоценозів лівобережного лісостепу України (2013)
Білик І. В. - Інтродукція дрібноквіткових хризантем в умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Лихолат Ю. В. (2013)
Барановський Б. О. - Аналіз фіторізноманіття басейну річки Багатенька (2013)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні особливості та розповсюдження CYNODON DACTYLON (L.) PERS. В Україні (2013)
Сулейман Дара Н. - Адвентивные виды в аграрных залежах востока Украины, Евтушенко Г. А. (2013)
Філімоніхіна О. Г. - Екологічні принципи формування деревних насаджень для біодренажу в умовах міста на підтоплюваних територіях, Лихолат Ю. В. (2013)
Кулік А. Ф. - Особливості мікрофлори грунтів степових та лісових байрачних біогеоценозів, Бондаренко О. А. (2013)
Горбань В. А. - Природна радіоактивність лісопокращених едафотопів Присамар’я Дніпровського, Беркар А. О. (2013)
Павлюкова Н. Ф. - Особливості перерозподілу деяких важких металів у системі "грунт – рослина", Рижова О. Ю. (2013)
Тарахкало И. А. - К вопросу возникновения и распространения пирогенных сукцессий на территории Луганской области (2013)
Масюк О. М. - Особливості формування кореневої системи маслинки вузьколистої на техноземах Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу (2013)
Волошина Н. О. - Аналіз фіторізноманіття заплави Дніпра в межах мегаполісу, Кармизова Л. О. (2013)
Зверковский В. Н. - Можжевельник виргинский как лесопарковая культура, Гунько И. Б., Мелентьев А. П. (2013)
Юсипіва Т. І. - Вплив промислового забруднення на міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у листках декоративних чагарників, Білоус А. В. (2013)
Заїко Г. А. - Фізіологічні особливості стійкості основних представників декоративних газонотвірних рослин, що зростають на території Дніпровсько-Орільського заповідника, Ганжа Д. С. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги насіння деяких деревних порід в умовах промислового міста, Вінниченко О. М. (2013)
Вовк М. В. - Вплив середовищетвірної діяльності колоніальних поселень чаплі сірої (Ardea cinerea L.) на рослинність осокорових лісів, Ганжа Д. С. (2013)
Гассо В. Я. - Роль плазунів у створенні вторинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я (2013)
Ситнік О. І. - Характеристика щільності і структури поселень зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) Придніпровського лісостепу України (2013)
Крючкова І. В. - Динаміка валових заощаджень за інституційними секторами економіки України (2014)
Федоренко А. В. - Управління державними корпоративними правами (2014)
Никифорук О. І. - Зміна моделі фінансування дорожньої інфраструктури в Україні, Чмирьова Л. Ю. (2014)
Іллюша С. Н. - Оцінка впливу вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України (2014)
Оліферук С. І. - Інтегральна оцінка сталого розвитку сільського господарства: регіональний аспект (2014)
Скрипниченко М. І. - Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України" (2014)
Благун І. С. - Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств, Ільчук П. Г. (2014)
Лебеда Т. Б. - Вплив освіти на економічну динаміку в Україні (2014)
Бондаренко Т. М. - Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник (2014)
Мельник В. М. - Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС, Кощук Т. В. (2014)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: нові реалії, старі проблеми (2014)
Покажчик статей опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2014 року (2014)
Шанда В. І. - До теорії будови біогеоценозу, Маленко Я. В., Поздній Е. В., Ворошилова Н. В. (2014)
Орлова Л. Д. - Систематичний аналіз лучної флори лівобережного лісостепу України (2014)
Мицик Л. П. - Фіторізноманітність Мар’ївської степової цілини (Дніпропетровська бласть), Тарасова О. С., Дуженко М. А. (2014)
Барановський Б. О. - Екоморфічний та созологічний аналіз Флористичного складу рослинності басейну річки Ворона (2014)
Мальцев Є. І. - Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України, Солоненко А. М., Туровцева Н. М. (2014)
Намлієва Л. М. - Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті (2014)
Кармизова Л. О. - Сучасний стан фіторізноманіття відновленного байрачного комплексу мегаполісу (м. Дніпропетровськ) (2014)
Лісовець О. І. - Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетровської області, Єгошина А. В. (2014)
Россихіна-Галича Г. С. - Функціонування ферментів антиоксидантної системи в репродуктивних органах ROBINIA PSEUDOACACIA L. за умов промислового міста, Лихолат Ю. В., Лисенко Н. О. (2014)
Дядькова Л. В. - Вплив біологічно активних речовин – стимуляторів росту на вміст пігментів у листках чагарників, Россихіна-Галича Г. С., Лихолат Ю. В. (2014)
Пюрко О. Є. - Адаптивні структурно-функціональні перебудови органів інтродукованих рослин роду PETUNIA (2014)
Лашко В. В. - Фізіолого-біохімічні зміни поліпептидного складу розчинних білків зрілого насіння ACER NEGUNDO L. в умовах міста Дніпропетровська, Богуславська Л. В., Павлюкова Н. Ф. (2014)
Цветкова Н. Н. - Варьирование концентрации хрома в черноземе обыкновенном Присамарья Днепровского, Дубина А. А. (2014)
Кулік А. Ф. - Динаміка біологічної активності ґрунтів природних та штучних лісових біогеоценозів Присамар’я, Бондаренко О. А. (2014)
Божко К. М. - Еколого-мікроморфологічні та фізичні характеристики основних педонів катени байраку Військовий (2014)
Шеховцева О. Г. - Ґрунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя (2014)
Жуков А. В. - Фізичні властивості рекультоземів Нікопольського марганцеворудного басейну, Задорожна Г. А., Лядська И. В. (2014)
Кунах О. Н. - Анализ маргинальности и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Євтушенко Т. М. - Лісорослинні властивості штучних ґрунтів рекультиваційного шару на захисній дамбі із шахтних порід (Західний Донбас), Зверковський В. М. (2014)
Андрусевич Е. В. - Экоморфическая характеристика мезофауны дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна (2014)
Гассо В. Я. - До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я (2014)
Замєсова Т. А. - Роль екскреторної діяльності ссавців у відновленні біологічної активності ґрунтів за умов їх забруднення свинцем на території Присамарського біосферного стаціонару (2014)
Кічера В. В. - Основні віхи релігійного розвитку Мукачівського монастиря (2010)
Жук М. І. - Особливості землеволодіння у Галичині в останній третині XIV ст. на підставі привілеїв князя Володислава Опольського (2010)
Кашка М. Ю. - Слов’янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті (2010)
Ілько В. І. - З історії аграрних відносин на Закарпатті в другій половині XIX ст. (2010)
Клапчук В. М. - Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX – першій третині XX століть (2010)
Ситник О. М. - Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття (2010)
Ковальчук Т. В. - Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам’ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період (2010)
Щербина І. В. - Позбавлення виборчих прав непманів в Україні як засіб соціально-політичної дискримінації (1928 -1932 рр.) (2010)
Боднарчук Ю. Ю. - Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944–1946 рр. (2010)
Піпаш В. В. - Греко-католицька церква на Закарпатті у "Катакомбний" період (1950 – 1989) (2010)
Чура В. І. - Діяльність компартійних органів Львівської області в умовах опозиції наприкінці 80-х рр. XX ст. (2010)
Скиба І. І. - Українсько-угорські міждержавні взаємини (1991-2008 рр.) (2010)
Кухарчук О. С. - Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежної України (2010)
Сенько С. І. - Використання металу в малих архітектурних формах Ужгорода (2010)
Мойжес В. В. - Класифікація кераміки Верхнього Потисся епохи латену (2010)
Мокрянин Д. М. - Динамічне протистояння між Пршемисловичами та Славниковичами у контексті становлення Чеської держави (70-90-ті роки Х ст.) (2010)
Ліхтей І. М. - Останній Пршемислович на Чеському троні Вацлав ІІІ: успіхи й прорахунки його правління (2010)
Шпонтак К. О. - Боротьба за Угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Їскри (1440-1444) (2010)
Волошин Т. І. - Проникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони (2010)
Нікітін Ю. О. - Політико-правовий статус органів міського самоврядування за Положенням 1870 р. (2010)
Палінчак М. М. - Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках ХХ століття (2010)
Сурнін В. Б. - За кулісами "секретної" доповіді М. С. Хрущова (2010)
Корсак Р. В. - Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. (2010)
Гарагонич В. В. - Особливості й перспективи функціонування єврорегіонів за участі України (2010)
Лавер О. Г. - Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років (2010)
Ганус С. О. - Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII – пешшої половини ХІХ ст. (2010)
Світлик Н. М. - Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) (2010)
Ісак Ю. І. - Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2010)
Куцов К. О. - Періодичні видання та видавнича діяльність підкарпатських студентів в навчальних закладах Чехословацької Республіки (1920 - 1930-ті рр. XX ст.) (2010)
Рекіта В. І. - Василь Ґренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії (2010)
Рудишина О. С. - Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України: історія і сьогодення фітогормонології (2010)
Алмашій В. В. - Джерела до вивчення українського-словацького співробітництва у сфері міжнаціональних відносин (1994–1996 рр.) (2010)
Федака С. Д. - Поема про романтичну юність нашої історіографії (2010)
Леньо П. Ю. - Нова публікація праць визначного вченого (2010)
Ганус С. О. - Українська історіографія у дзеркалі історіографії компаративістики (2010)
Таран Л. В. - Нотатки на полях нової історіографічної праці (2010)
Міщанин В. В. - Нова публікація документів про Карпатську Україну (2010)
Ганус С. О. - Шляхи і тернії російського слов’янознавства (2010)
Делеган М. В. - Уникальные документы в фондах Государственного архива Закарпатской области, Выскарко С. А. (2010)
Тиводар М. П. - Лист з Сорокського табору (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського