Білик Н. М. - Обсяг додаткових оперативних втручань, величина крововтрати, особливості перебігу післяпологового періоду у жінок з передчасним відшаруванням плаценти (2004)
Оборотов Ю. М. - Державна територія та державний простір: співвідношення понять, Долматов І. В. (2006)
Крижанівський А. Ф. - Право і правопорядок: грані співвідношення (2006)
Дудченко B. В. - Багатофункціональні властивості порівняльного правознавства (2006)
Крестовська H. М. - Система соціальних джерел ювенального права (2006)
Тіщенко Ю. В. - Концептуальний підхід до визначення правового міфу (2006)
Павлов C. С. - Правовий менталітет та правова традиція (2006)
Сидоренко О. М. - Правова доктрина як вторинне джерело права (2006)
Ульяновська О. В. - Інформаційні технології і правові фікції (2006)
Ткаля О. В. - Правовий імунітет у категоріальному апараті юриспруденції (2006)
Санжарук Т. О. - Суб'єкти права у сфері приватного права (2006)
Тарасишина О. М. - Поняття толерантності в політичній і правовій культурі (2006)
Шпагіна I. С. - До питання про поняття та властивості компетенції (2006)
Богуцький П. П. - Особливості військовоправових відносин (2006)
Козаченко О. В. - Новітні погляди на типологію кримінального права (2006)
Чувакова Г. М. - Юридичні факти у сфері публічного права (2006)
Осадча О. Г. - Процесуальна відповідальність у системі юридичної відповідальності (2006)
Мельничук 0. С. - Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в концепції правосвідомості І. О. Ільїна (2006)
Оборотов І. Г. - Проблеми розвитку часових характеристик джерел права (2006)
Івакін О. А. - Об'єктивність як неодмінний принцип пізнання (2006)
Овчиннікова А. П. - Розуміння тексту як систем різних видів мовного дискурсу (2006)
Матюшина І. І. - Комунікативна природа змісту: системний підхід (2006)
Шамша І. В. - Розуміння буття в феноменології Гуссерля (2006)
Капустіна H. Б. - Становлення та еволюція класичного філософсько-правового розуміння феномена влади (2006)
Фальковський А. О. - До проблеми соціальної детермінованості тероризму: філософський аспект (2006)
Смазнова I. С. - Аналіз методів протидії тероризму в Україні (2006)
Музиченко П. П. - "Руська мова" як об'єднавчий фактор державної та правової діяльності у Великому князівстві Литовському (2006)
Волошкевич Г. А. - Політико-правова регламентація діяльності споживчих товариств Наддніпрянської України на початку XX ст (2006)
Юрій І. А. - Історико-правова сутність Ізмаїльського градоначальництва в державному управлінні Російської імперії (2006)
Василенко А. М. - Історико-правовий генезис міждержавних відносин й "особливого партнерства" між Україною та Канадою (2006)
Кузнецов С. О. - Історико-правові джерела з організації судноплавства Стародавньої Месопотамії (ХХ-ХІХ ст. до н. е.) (2006)
Медєнцев A. М. - Прусський ландрехт про шлюб (2006)
Дуфенюк О. М. - Акмеологічний аспект правової спадщини С. Оріховського-Роксолана (2006)
Латковська Т. А. - Історія виникнення та розвитку Банку Англії (2006)
Комаха B. В. - Перші криміналістичні установи в системі МВС України (2006)
Назарян Р. С. - Планіметричні методи у визначенні захисної спрямованості харчування, Подригало Л. В. (2004)
Кормич Л. І. - Проблеми сучасної соціальної політики України, Гансова Е. А. (2006)
Гаргін В. В. - Взаємодія оксиду азоту та симпатичної іннервації при ішемічній хворобі серця (2004)
Сушко А. І. - Гендерні аспекти сучасної культурної політики (2006)
Полянська О. С. - Протеолітична активність плазми крові та ішемія міокарда, Тащук В. К., Коломоєць М. Ю., Микалюк Л. В., Амеліна Т. М., Стрижевська І. А. (2004)
Кормич А. І. - Конфлікти в державному розвитку та форми управління конфліктами (2006)
Сахарова І. Є. - Імунний статус і вплив на нього відеїну-3 та гліцерофосфату кальцію у дітей з цукровим діабетом І типу, Бузько Є. Ф. (2004)
Бальжик І. А. - Право й держава в умовах православної цивілізації (2006)
Кучма І. Л. - Вплив антиоксидантів на ефективність еритропоетинотерапії анемії у хворих із ХНН, які перебувають на програмному гемодіалізі (2004)
Мінченко Р. М. - Проблеми взаємодії державної влади і громадянського суспільства (2006)
Мартинюк Л. П. - Остеометричні, гістіоморфометричні і біомеханічні характеристики кісткової тканини самок білих щурів при експериментальній хронічній нирковій недостатності, Лузін В. І., Гнатюк М. С., Сміян С. І., Бутвин С. М. (2004)
Ковбасюк С. В. - Институциональный подход в государствоведении (2006)
Парій В. Д. - Роль та місце сімейного лікаря в організації медичної допомоги членам благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області", Грищук С. М., Криворучек В. М. (2004)
Корнієнко B. О. - Інститути громадянського суспільства та Української держави: правові витоки (2006)
Дуць Р. П. - "Immunocomb II" - допоміжний неінвазивний серологічний метод у комплексній діагностиці виразкової хвороби (2004)
Бальцій Ю. Ю. - Громадянське суспільство й локальна (муніципальна) демократія (2006)
Гощинський В. Б. - Ефективність препарату "Кальцій-Д3 нікомед" в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби, Боровик І. О., Рябоконь-Гранківська С. С., Творко В. М. (2004)
Мацкевич Р. М. - Класифікація лобізму, його види (2006)
Романюк Л. М. - Сучасні проблеми інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я, Шульгай А. Г., Панчишин Н. Я., Федчишин Н. Є., Авдоніна О. М., Штанюк М. М. (2004)
Поляков І. І. - Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави (2006)
Сопель О. М. - Вплив тіотриазоліну на зміни вмісту в крові і нирках оксиду азоту при отруєнні блідою поганкою (2004)
Тароєва В. В. - Сучасна держава та принципи єдності і поділу влад (2006)
Бойчук А. В. - Здобутки та досягнення кафедри акушерствата гінекології ФПО за 25-річний термін діяльності в ТДМА ім. І. Я. Горбачевського, Франчук А. Ю., Шадріна В. С., Коптюх В. І., Хлібовська О. І., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2004)
Перекрестова І. Ю. - Феномени міжетнічної толерантності (2006)
Гурський А. Й. - Функція щитоподібної залози і її вплив на чоловічий пубертат у мешканців йододефіцитного регіону, Гурська В. А., Гуменюк Л. В. (2004)
Тельник М. В. - Політичні конфлікти: особливості та шляхи регулювання (2006)
Гапонюк В. В. - Операційний ризик: новий напрямок підходу до вивчення проблеми (2004)
Польовий М. А. - Деякі методичні проблеми нейромережевого моделювання розвитку теорії історії, Нєнов І. Г. (2006)
Грищук Л. А. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень із геморагічними ускладненнями (2004)
Двойних К. Є. - Етнологічна модель економічної безпеки (2006)
Вайда О. В. - Патоморфологічні зміни тканин кукси бронха після пульмонектомії у тварин з різним типом запальної реакції (2004)
Бабенко В. А. - Сучасні тенденції руху прямих іноземних інвестицій в світовому господарстві (2006)
Олійник О. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на бронхіальну астму (2004)
Несімко О. Д. - Поняття економічної культури юриста та її структура (2006)
Бугай Б. Г. - Частота і динаміка анемічного синдрому при різноманітних формах хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи (2004)
Орзіх М. П. - Перші зміни Конституції та перспективи "нової конституційно-правової ери" в Україні (2006)
Яшан О. І. - Консервована аутофасція при тимпанопластиці у хворих на хронічний мезотимпаніт, Яшан І. А., Протасевич Г. С., Глух Є. В., Іванчук Н. І. (2004)
Фрицький Ю. О. - Особливості функціонування судової влади як окремої гілки державної влади в Україні (2006)
Коваленко В. М. - Оцінка методів корекції синдрому дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) на основі місячного курсу застосування системної ензимотерапії (СЕТ) порівняно з симвастатином, Корнієнко Т. М., Гулая Н. М. (2004)
Скрипнюк В. М. - Правові проблеми визначення та забезпечення функціонування місцевого самоврядування (2006)
Венцківський Б. М. - Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики і лікування урогенітальних порушень у жінок після гістер- і гістероваріоектомії, Яроцький М. Є., Пирогов В. О., Сокол І. В. (2004)
Куранін В. О. - Правове регулювання транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України у сфері захисту національних меншин (2006)
Грищенко В. І. - Автоімунний оофорит у проблемі лікування ендокринної безплідності у жінок, Феськов О. М., Лазуренко В. В., Феськова І. А., Мерцалова О. В. (2004)
Погібко О. І. - Конституційні засади системи центральних органів управління Збройними Силами України (2006)
Маркін Л. Б. - Комплексна оцінка стану плода при хронічній внутрішньоутробній гіпоксії, Палига І. Е. (2004)
Майдебура А. М. - Державні нагороди України: сучасний стан нормативно-правового регулювання (2006)
Паращук Ю. С. - Морфологічні особливості плаценти при дискоординації пологової діяльності, що розвилися на тлі артеріальної гіпертензії, та результати лікування препаратом "Спазмобрю”, Сорокіна І. В., Горшкова З. А. (2004)
Дашковська A. В. - Правові засади участі засобів масової інформації у виборчому процесі (2006)
Іванюта Л. І. - Лапароскопія в лікуванні неплідності у жінок, Іванюта С. О., Ракша І. І. (2004)
Міхальов B. О. - Гарантії біологічних прав людини (2006)
Іванюта Л. І. - Особливості фетоплацентарного комплексу у жінок після консервативного та хірургічного лікування неплідності, Дубенко О. Д. (2004)
Дашо Т. Ю. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов'язків людини і громадянина (2006)
Дацун І. Г. - Нейрогломусна регуляція кровотоку у міжворсинчастому просторі, Лизин М. А., Лизин Т. М., Гуцуляк А. І. (2004)
Афанасьєва М. В. - Особливості реалізації права на судове оскарження в межах виборчого процесу (2006)
Барковський Д. Є. - Генетичні та нейроімуноендокринні предиктори патологічного перебігу вагітності (2004)
Аніщук H. В. - Право на аборт: стан законодавчого забезпечення та реалізації в Україні (2006)
Макарчук О. М. - Оцінка імуномодулюючого впливу комплексної терапії при гестаційній анемії (2004)
Андронов І. В. - Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили (2006)
Нагорна В. Ф. - Використання препарату "Ломадей” в профілактиці післяабортних запальних ускладнень, Коломейчук В. М. (2004)
Тріпульський Г. Я. - Поняття немайнових правовідносин батьків і дітей (2006)
Галалу С. І. - Використовування препарату "Прегнавіт” при лікуванні залізодефіцитних анемій у вагітних, Данькина І. А., Джеломанова С. О. (2004)
Карпенко Г. Л. - Визначення статусу експерта та спеціаліста в різних галузях українського права (2006)
Кравченко О. В. - Оцінка ефективності корекції децидуально-трофобластичних розладів у жінок з невиношуванням в ранні терміни гестації, Бербець А. М. (2004)
Узун Н. Ф. - Діяльність адвоката в Європейському суді з прав людини (2006)
Кравченко О. В. - Клінічна оцінка ефективності комплексної диференційно-реабілітаційної терапії у жінок з ПМВ, Співак А. В. (2004)
Іванова С. М. - Система способів захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України (2006)
Дука Ю. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з гіперандрогенією (2004)
Колесниченко В. М. - Розвиток судового захисту активного виборчого права (2006)
Банахевич Р. М. - Прогнозування прееклампсії у жінок із звичною втратою вагітності і антифосфоліпідним синдромом (2004)
Пахаренко Л. В. - Характеристика гемодинаміки в системі "мати–плацента–плід” в умовах хронічної фетоплацентарної недостатності і затримки розвитку плода (2004)
Мірович Є. Д. - Профілактика пошкоджень нервово-м’язового апарату тазового дна в пологах у жінок групи ризику розвитку тазової десценції (2004)
Тутченко Л. І. - Застосування препарату "Епадол” в комплексній терапії вагітних з серцево-судинною патологією, Марушко Т. Л., Коваленко Г. Б. (2004)
Щурко М. І. - Порівняльна характеристика місцевого лікування кандидозних вагінітів у вагітних, Хіменко М. В., Теплякова Г. В., Захарченко О. Б., Янчук Л. І. (2004)
Григоренко А. П. - Випадання матки, поєднане з фіброміомою, особливості оперативного лікування, Яворська Л. О., Якубовський А. Ф. (2004)
Піотрович Л. М. - Стан репродуктивного здоров’я населення України (2004)
Борисюк О. Ю. - Особливості клінічного перебігу, діагностики генітальної вірусної інфекції у жінок репродуктивного віку залежно від ступеня її активності, Кондратюк В. К., Чубей Г. В., Подоляка Д. І. (2004)
Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2888–ІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи” (2002)
Корнацька А. Г. - Стан системного та локального імунітету у жінок репродуктивного віку з статевою вірусно-бактеріальною інфекцією, Борисюк О. Ю., Чубей Г. В., Тригуб М. В., Данилюк О. І. (2004)
Віслобоков К. А. - Проблеми джерелознавства історії українського права (2002)
Сніжко Т. Б. - Діагностика і корекція порушень у фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією, Головчак І. С. (2004)
Тимошенко Л. В. - Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел (2002)
Луценко Н. С. - Вегетосудинна астенія (ВСА) у вагітних крупного промислового центру півдня України, Потебня В. Ю., Колотілкіна Т. О. (2004)
Маковська Н. В. - Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи (2002)
Луценко Н. С. - Характеристика функціонального стану бета-клітин підшлункової залози у вагітних з цукровим діабетом типу 1, Євтерєва І. О. (2004)
Журба О. І. - Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. ХІХ ст.) (2002)
Луценко Н. С. - Зниження частоти розвитку гемолітичної хвороби новонароджених шляхом удосконалення методу специфічної профілактики в антенатальний період, Гераскіна Л. Р. (2004)
Барчук Ж. В. - Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал (2002)
Сорокіна І. В. - Імуноморфологічні особливості плацент у жінок, зайнятих у хімічній промисловості, Паращук Ю. С., Кузьоменська М. Л. (2004)
Папакін Г. В. - Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії) (2002)
Бойчук А. В. - Профілактика та лікування посткастраційного синдрому, Франчук А. Ю., Берегуляк О. О., Шубала Т. Є., Ткаліч В. П. (2004)
Білоус Н. О. - Привілеї на київське війтівство XVI - першої половини XVII ст. (2002)
Лінніков В. І. - Антифосфоліпідний синдром в асоціації з гіпергомоцистинемією – ускладнений етіопатогенетичний фактор синдрому втрати плода (2004)
Кривенко С. І. - Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області (2002)
Усевич І. А. - Зміни регіонального артеріального тиску при пізньому гестозі, Диндар О. А., Мироненко Н. О. (2004)
Архівна освіта в Україні очима керівника університетської кафедри. На запитання редакції відповідає Ярослав Калакура (2002)
Корнацька А. Г. - Мікробіоценоз генітального тракту у неплідних жінок з хронічними запальними захворюваннями геніталій, Ревенько О. О., Лисяна Т. О., Тригуб М. В., Подоляка Д. В. (2004)
Хлібовська О. І. - Клініко-фармакологічні аспекти застосування препарату "Трихопол” при лікуванні бактеріального вагінозу, Бойчук А. В. (2004)
Слюдикова T. Б. - Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань (2002)
Однокоз Т. О. - Особливості лікування бактеріальних вагінозів препаратом "Нео-Пенотран” У ВІЛ-інфікованих вагітних, Камінський В. В., Єщенков О. Г. (2004)
Яременко М. В. - Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих неставропігійних монастирів 70-80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джерела та інформаційні можливості (2002)
Іванюта Л. І. - Оцінка стану ендометрія залежно від менструальної функції у жінок з неплідністю, Іванюта С. О., Бринь В. М. (2004)
Масіян Н. Б. - Переселення липованів на Буковину та їхні колонії кінця XVIII - початку ХХ ст. (2002)
Сольський С. Я. - Мератин в лікуванні урогенітального трихомоніазу, Гнатко О. П., Чубатий А. І. (2004)
Горенко-Баранівська Л. І. - Військова музика Української козацько-гетьманської держави (на прикладі Лубенського полку) (2002)
Авраменко Т. В. - Особливості гормонально-метаболічних процесів в організмі вагітних з цукровим діабетом та їх вплив на стан плода і новонародженого (2004)
Кентій А. В. - Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) (2002)
Маланчин І. М. - Нові підходи до лікування артеріальної гіпертензії та прееклампсії у вагітних (2004)
Кузьменко М. М. - Процес СВУ за періодичною пресою України (1929-1933) (2002)
Ісламова О. В. - Ведення вагітних з хронічним холециститом (2004)
Даниленко В. П. - Державний архів Київської області: 1922-2002 рр., Максюта Л. Г. (2002)
Рак Л. М. - Обґрунтування необхідності застосування гістероскопії у жінок з безпліддям на етапі підготовки їх до допоміжних репродуктивних технологій (2004)
Черкаська Н. О. - Графи Замойські - власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК України (до генеалогічних зв'язків однієї з гілок роду Замойських) (2002)
Лучков А. І. - Застосування малоінвазивних хірургічних методів в лікуванні фіброміоми матки, Гнатенко В. М. (2004)
Іствуд Т. - Експертиза цінності електронних документів (2002)
Гоженко А. І. - Динаміка кліренсу антипірину в слині вагітних з фетоплацентарною недостатністю (ФПН), викликаною прееклампсією легкого ступеня на тлі куріння, Москаленко Т. Я. (2004)
"Мікроісторія" за документами Надзвичайної державної комісії при РНК УРСР: Два погляди на збитки, завдані війною (2002)
Кравченко О. В. - Перев’язка внутрішньої здухвинної артерії при акушерських кровотечах, Ніцович Р. М., Каліновська І. В., Головачук О. К. (2004)
Шандра В. С. - Епізод із діяльності новоросійського і бессарабського генерал-губернатора М. С. Воронцова (2002)
Вітовський Я. М. - Порівняльна характеристика інструментальних методів дослідження стану плаценти при пізніх гестозах вагітних, Гужевська І. В., Костенко О. Ю., Щуревська О. Д. (2004)
Боряк Т. Г. - "Ваш університет - вільний університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації) (2002)
Лукащук-Федик С. В. - Застосування "Патентекс-Овалу" при лікуванні вульвовагінітів (2004)
Матяш І. Б. - Останній автограф Олександра Грушевського (2002)
Бойчук А. В. - Реабілітація жінок після хірургічної корекції гіпертиреозу, Петренко Н. В., Шадріна В. С., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2004)
Новікова О. О. - До біографії професора В. К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р. (2002)
Данилко В. О. - До питання про значення антитиреоїдного автоімунного процесу для перебігу та закінчень вагітності при цукровому діабеті (2004)
Турков В. В. - Невідоме архівне джерело про переселення з України на Далекий Схід у другій половині 1920-х рр. (2002)
Пернаков С. Н. - Значення раннього скринінгу маркерів вагітності для прогнозу розвитку фетоплацентарної недостатності, Князева Н. В., Мітюков В. О. (2004)
Половець В. М. - Два погляди на довідник: Думка досвідченого науковця. Точка зору молодого дослідника, Зозуля С. Ю. (2002)
Вербановська Н. В. - Шляхи оптимізації ведення пологів при хронічній фетоплацентарній недостатності, Григоренко П. П. (2004)
Бездрабко В. В. - Vivat Academia! Vivant Professores! (До виходу в світ збірки "ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції, 1917-1920. Матеріали, документи, спогади") (2002)
Антонян І. М. - Використання тканинної терапії у відновленні репродуктивного здоров’я чоловіків (2004)
Романовський Р. В. - Журнал Товариства польських архівістів "Archiwista polski" (№№ 1, 2, 3-4 за 2001 р.) (2002)
Галникіна С. О. - Клінічна характеристика жінок з постоваріоектомічним синдромом, хворих на ксероз шкіри, андрогенну алопецію, рожеві вугрі, клімактеричну екзему (2004)
Кишакевич І. Т. - Використання індукторів інтерферону-гамма у лікуванні фонових захворювань шийки матки, асоційованих з вірусними інфекціями (2004)
Непомнящий А. А. - Нове довідкове видання з історії народів Таврії (2002)
Галич С. Р. - Аквагімнастика як метод профілактики прееклампсії у вагітних групи ризику (2004)
Воронін К. В. - Прогнозування гестаційної артеріальної гіпертензії, Лоскутова Т. О. (2004)
Гнатейко О. З. - Принципи медико-генетичного консультування сімей, що проживають на території, забрудненій солями важких металів та фтору, Лук’яненко Н. С., Акопян Г. Р., Печеник С. О., Ковалів І. Б., Косцик Н. Р., Чайковська Г. С. (2004)
Кочерга З. Р. - Екопатогенетичні ефекти мутагенного забруднення довкілля в соматичних клітинах дітей Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є. (2004)
Колоскова О. К. - Забруднення атмосферного повітря м. Чернівців і показники захворюваності дітей (дані ретроспективного десятирічного дослідження) (2004)
Годованець Ю. Д. - Особливості показників інтерлейкінового статусу новонароджених дітей екологічно несприятливого Чернівецького регіону, Юр’єва Л. М. (2004)
Третьякевич З. М. - Вивчення зв’язку між рівнем забруднення навколишнього середовища важкими металами та структурою захворюваності дітей м. Луганська, Зубова Г. О., Дубова Г. А., Таловєрова Л. І., Ричкова Т. А., Давидчук Г. М., Дорофєєв О. Е., Грабар І. В. (2004)
Аряєв М. Л. - Вплив територіальних навантажень пестицидами на стан здоров’я дітей, Старикова А. А., Маслакова Е. О., Маломуж І. П. (2004)
Федорців О. Є. - Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей Тернопільської області, Патра Л. І., Цідилко У. М., Воронцова Т. О. (2004)
Горленко О. М. - Стан ланок гомеостазу у дітей карпатського єврорегіону як продукт мультикомпонентного екологічного впливу, Мальованик Н. Г., Александров О. Ю., Томей А. І., Попадинець В. В. (2004)
Горленко О. М. - Дослідження нуклеїнового обміну у дитячого контингенту в умовах ендемічної зони, Маляр Н. М., Коваль В. Ю., Александров О. Ю., Пушкаренко О. А. (2004)
Скородумова Н. П. - Вплив екопатологічних та медико-соціальних чинників на перебіг нейроінфекцій у дітей (2004)
Алексєєнко Н. В. - Перинатальні аспекти формування патологічних станів у дітей різних екологічних регіонів, Лукашук В. Д., Бекетова Г. В., Ходаківська С. П. (2004)
Федорців О. Є. - Атопічний дерматит як прояв синдрому екологічної дезадаптації, Богуславець О. Т., Гудима А. А., Балацька Н. І. (2004)
Бабінцева А. Г. - Аспекти метаболічної адаптації недоношених новонароджених дітей Чернівецької області, Калугіна Л. В. (2004)
Іванова Л. А. - Особливості захворюваності та імунологічної толерантності дошкільнят, які мешкають поблизу регіонів геотектонічних розломів земної кори, Колоскова О. К. (2004)
Каладзе Н. Н. - Вплив методу біорезонансної вібростимуляції на показники імунного статусу і адаптаційні резерви організму в дітей з бронхіальною астмою, що проживають в зонах антропогенного забруднення, Соболева Е. М. (2004)
Домбровська Н. В. - Ураження центральної нервово системи у дітей першого року життя як наслідок впливу несприятливих чинників зовнішнього середовища (2004)
Траверсе Г. М. - Аналіз факторів ризику розвитку бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних вірусних інфекціях у немовлят, Шумейко І. С. (2004)
Терещенко А. І. - Стан здоров’я дівчат, народжених від опромінених батьків, на етапах статевого дозрівання (2004)
Мазур Н. В. - Чинники, що впливають на тривалість діарейного синдрому та формування бактеріоносійства при гострих кишкових інфекціях у дітей (2004)
Дука К. Д. - Індивідуальна донозологічна діагностика дизадаптації імунної системи дітей при екоімунологічному моніторингу, Ільченко С. І., Коренюк О. С., Єфанова А. О., та ін. (2004)
Банадига Н. В. - Особливості формування та перебігу атопічних захворювань у дітей в сучасних екологічних умовах, Рогальський І. О., Рибіна Т. В. (2004)
Голубова Т. Ф. - Санаторно-курортне лікування дітей з токсикодермією, Прочан В. Н. (2004)
Пипа Л. В. - Етіотропна терапія вродженого та набутого токсоплазмозу у дітей (2004)
Лобода В. Ф. - Функціональні зміни серцево-судинної системи у дітей за хронічного ураження органів гастродуоденальної та гепатобіліарної зон, Шідловська Н. В. (2004)
Лобода В. Ф. - Динаміка структури супутньої патології в дітей з хронічним гастродуоденітом, Балацька Н. І. (2004)
Шминдюк Л. Л. - Вплив соціоекологічних чинників на розвиток анемії новонародженого в Тернопільській області (2004)
Лебедєва О. В. - Фактори ризику та формування здоров’я дітей з дуже малою та екстремально малою масою тіла при народженні, Ткаченко С. К. (2004)
Казак С. С. - Емоційний стрес – як фактор ризику розвитку хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, Дубченко О. Ю. (2004)
Бойченко А. Д. - Функціональна адаптація серцево-судинної системи дітей з природженими вадами серця після хірургічної корекції у віддалений період та аспекти їх соціальної реабілітації, Сенаторова Г. С., Гончарь М. О., Ріга О. О., Омельченко О. В., Страшок О. І. (2004)
Лагунова Н. В. - Стан імунологічної реактивності в дітей, прооперованих із приводу раку щитоподібної залози, на етапі санаторно-курортної реабілітації (2004)
Каладзе Н. Н. - Вплив захворювань органів травлення на стан антиендотоксинового імунітету в дітей із бронхіальною астмою, Юр’єва А. В. (2004)
Няньковський С. Л. - Вітамінне забезпечення, стан місцевого імунітету і біоценозу кишок у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією під час санаторно-курортного лікування в Трускавці, Гудзан Н. Ф. (2004)
Сенаторова Г. С. - Імунологічні аспекти реабілітації дітей хворих на затяжну бронхолегеневу патологію запального генезу, Логвінова О. Л., Бужинська Н. Р., Костенко В. В. (2004)
Процайло М. Д. - Проблемні питання етіології остеохондропатичного синдрому, Єдинак О. М. (2004)
Подліанова О. І. - Структура вегетативних дисфункцій при синдромі недиференційованої дисплазії сполучної тканини у школярів м. Запоріжжя (2004)
Паращук Ю. С. - Стан ендокринної функції фетоплацентарного комплексу у вагітних з тиреотоксикозом, Афанасьєв І. В. (2004)
Коломійцева А. Г. - Застосування гомеопатичних препаратів в комплексній терапії загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки, Хомінська З. Б., Гурська М. В., Черненко Т. С., Скрипченко Н. Я., Бондаренко О. М. (2004)
Писарєва С. П. - Особливості функціонального стану жовтого тіла при загрозі переривання вагітності, Лук’янова І. С., Воробйова І. І., Сопко Я. О., Рудакова Н. В. (2004)
Дашкевич В. Є. - Імунологічні аспекти в профілактиці прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією за допомогою препарату Магне-В6, Круть Ю. Я., Мелліна І. М., Тутченко Л. І. (2004)
Беседін В. М. - Стан гормональної функції плаценти у немолодих першородячих. Можливості комплексної терапії фетоплацентарної недостатності, Дорошенко-Кравчик М. В. (2004)
Луценко Н. С. - Функціональний стан симпатико-адреналової системи (САС) у вагітних з вегетосудинною астенією (ВСА), Колотілкіна Т. О. (2004)
Лінніков В. І. - Застосування плазмаферезу при синдромі втрати плода, обумовленому антифосфоліпідним синдромом (2004)
Кравченко О. В. - Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні запальних процесів придатків матки, Ніцович Р. М., Каліновська І. В., Головачук О. К. (2004)
Паращук Ю. С. - Стан системи гемостазу у вагітних з аліментарно-конституціональним ожирінням, Сафонов Р. А. (2004)
Мошков Н. П. - Організація гінекологічної допомоги на курорті Євпаторія, Находова Л. А. (2004)
Жабченко І. А. - Стан вегетативної регуляції та центральної гемодинаміки у практично здорових вагітних, Бондаренко О. М., Яремко Г. Є., Ткаченко В. Б., Рахубінська В. В. (2004)
Подольський В. В. - Оцінка сексуального здоров’я жінок фертильного віку за даними біоелектричного стану та інтракраніальної гемодинаміки, Тетерін В. В., Дронова В. Л., Клименко О. Ф., Гульчій Л. П. (2004)
Олійник Н. М. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з екстрагенітальною патологією, Геряк С. М., Маланчин І. М., Багній Н. І. (2004)
Янюта С. М. - Особливості мозкового кровообігу плода у вагітних із затримкою його розвитку, Присяжнюк В. П., Янюта Г. С. (2004)
Барковський Д. Є. - Стан нейроендокринної регуляції гомеостазу у вагітних із прегестозом (2004)
Живецька-Денисова А. А. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних, інфікованих вірусами цитомегалії та герпесу типу 2, Толкач С. М. (2004)
Кульчицький С. К. - Міокардитичний кардіосклероз у вагітних жінок (2004)
Мініна О. О. - Серцева недостатність у вагітних з первинною легеневою гіпертензією (2004)
Лиманська А. Ю. - Стан ендокринної системи за даними рівня кортизолу, ТТГ, Т3, Т4 у вагітних з порушеннями серцевого ритму, Близнюк З. В. (2004)
Подольський В. В. - Особливості стану матково-плацентарного та фетоплацентарного кровообігу у вагітних з нейроциркуляторною астенією залежно від порушень функції зовнішнього дихання, Лук’янова І. С., Теслюк Р. С., Латишева З. М. (2004)
Луценко Н. С. - Функціональний стан ендотелію у вагітних з цукровим діабетом та його вплив на розвиток ускладнень вагітності, Євтерєва І. О., Івахненко Н. Т. (2004)
Луценко Н. С. - Вплив нетрадиційної превентивної терапії в звичній кліматичній зоні на стан матері та дитини при ізосерологічній несумісності, Гераскіна Л. Р. (2004)
Величко Т. М. - Стан навколоплодових вод у вагітних жінок, інфікованих цитомегаловірусом, Величко А. В. (2004)
Олійник Н. М. - Клініко-статистичний аналіз гестаційної анемії у вагітних високої групи ризику, Якимчик В. Д., Кузьма Н. О. (2004)
Подольський В. В. - Взаємозв’язок сексуальної функції з особливостями гормонального статусу у здорових жінок репродуктивного віку, Дронова В. Л., Хомінська З. Б., Гульчій Л. П., Геревич Г. Й. (2004)
Маланчук Л. М. - Застосування міомектомії у хворих на фіброміому матки в сучасній гінекології, Темченко О. І., Гута Л. В., Кучма З. М., Лимар Л. Є. (2004)
Лукащук-Федик С. В. - Психологічні аспекти планування сім’ї, Луй З. І. (2004)
Кравченко О. В. - Характеристика гормональних показників при порушеній трубній вагітності залежно від локалізації плідного яйця, Співак А. В. (2004)
Лимар Л. Є. - Стан імунної системи у жінок з розладами менструальної функції на фоні захворювань гепатобіліарної системи, Маланчук Л. М., Лимар Н. А. (2004)
Маланчук Л. М. - Малоінвазивні оперативні втручання при трубно-перитонеальній формі безплідності, Кучма З. М., Флехнер В. М., Лимар Л. Є., Темченко О. І. (2004)
Лимар Н. А. - Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексній терапії порушень менструальної функції, Маланчук Л. М. (2004)
Воронцов О. О. - Деякі принципи та резерви амбулаторної допомоги жінкам з хронічними неспецифічними запальними процесами внутрішніх статевих органів, Гощинський В. Б., Воронцова Т. В. (2004)
Грицько М. І. - Екстрагенітальна патологія як фактор ризику порушень репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків і її значення в плануванні сім’ї (2004)
Лучков А. І. - Комплексні діагностично-лікувальні заходи при лікуванні жінок із фіброміомою матки (2004)
Артимович А. І. - Сучасні підходи до комплексного знеболювання пологів (2004)
Хміль С. В. - Папіломавірусна інфекція людини, Федорейко Л. Р., Ботюк Я. В. (2004)
Сюсюка В. Г. - Морфологічні аспекти плацентарної недостатності у вагітних з варикозною хворобою (2004)
Бєляєва Т. М. - Показники кровотоку в судинах плода та матковій артерії при проведенні диференційованої фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів (2004)
Остафійчук С. О. - Стан білковосинтезуючої функції печінки у вагітних з пізніми гестозами тяжкого ступеня, Лизин М. А. (2004)
Островська О. М. - Деякі аспекти морфологічної структури плаценти у породіль, вагітність яких перебігала із загрозою переривання на фоні хламідійної інфекції, Дельцова О. Е., Гудивок І. І. (2004)
Шиманська О. Г. - Використання внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія та міомою матки (2004)
Роздільська О. М. - Використання препарату "Кардонат" та галотерапії для лікування хронічної плацентарної недостатності в умовах спеціалізованого санаторію для вагітних "Високий”, Калюжка А. А., Кантемир О. В., Пак С. О., Андрєєв В. А., Коберник Т. М. (2004)
Жерновая Я. С. - Гіпофізарний генез ендокринної неплідності жінок (2004)
Бутенко І. Ю. - Стан фетоплацентарного комплексу при внутрішньоутробному інфікуванні плода (2004)
Білик Н. М. - Обсяг додаткових оперативних втручань, величина крововтрати, особливості перебігу післяпологового періоду у жінок з передчасним відшаруванням плаценти (2004)
Матейко Г. Б. - Вплив герпетичної інфекції на перебіг вагітності і пологів (2004)
Кишакевич І. Т. - Цитологічний та кольпоскопічний методи діагностики вірусної інфекції при патології шийки матки, Кучеренко К. В. (2004)
Нітефор І. Б. - Стан імунної реактивності організму, гормонопродукуюча функція фетоплацентарного комплексу у вагітних, інфікованих збудниками Torch-комплексу, Стоцький С. С. (2004)
Конько Д. І. - Корекція імунологічних показників препаратом "Гемокорд” у комплексному лікуванні хворих на запальні захворювання придатків матки (2004)
Лінніков В. І. - Тромбофілія – етіопатогенетичний ризик при жіночому безплідді (2004)
Сумцов Г. О. - Використання імунологічних показників в прогнозуванні гнійно-запальних захворювань у породілей, Сухарєв А. Б., Сміян С. А. (2004)
Камінський В. В. - Вертикальна трансмісія вірусу гепатиту С, Дудка С. В., Арендар О. А. (2004)
Шалімов С. О. - Роль виявлення метастатичних клітин у кістковому мозку хворих на рак молочної залози, Литвиненко О. О., Сівкович С. О., Калюта О. М. (2004)
Бондар Г. В. - Можливості ендолімфатичної антибіотикотерапії у лікуванні хворих із запальними ускладненнями раку прямої кишки, Думанський Ю. В., Борота О. В., Кияшко О. Ю. (2004)
Дрижак В. І. - Гормони і гормонотерапія раку молочної залози (2004)
Чорнобай А. В. - Використання ендолімфатичного введення імуномодуляторів під час неоад’ювантної хіміотерапії місцевопоширеного раку верхньоампулярного відділу прямої кишки (2004)
Виговська Я. І. - Клінічні аспекти активації зсідання крові у хворих на неоплазії (2004)
Губарева Г. О. - Комбіноване лікування лімфогранулематозу з використанням аутомієлотрансплантації (2004)
Яковець Ю. І. - Консервативна терапія неоперабельного раку легенів з використанням тривалої ендолімфатичної поліхіміотерапії, Гончар О. Г., Кондратюк Б. П., Комендант В. В., Чістяков А. А. (2004)
Дрижак В. І. - Результати клінічного застосування озонотерапії в онкологічній практиці, Загурська Н. О., Домбрович М. І., Данилків С. О., Тернопільська М. Й., Нітефор Л. В. (2004)
Галайчук І. Й. - Паліативне лікування хворих із меланомою шкіри (2004)
Сівкович С. О. - Тактика лікування хворих із неходжкінськими лімфомами (2004)
Павлик С. В. - Профілактика інфекційних ускладнень при застосуванні високодозової хіміотерапії з підтримкою стовбуровими клітинами периферичної крові для лікування рефрактерних солідних новоутворень у дітей, Климнюк Г. І., Балицька О. В., Шайда О. В., Кобись В. Л., Жукова В. М., Храновська Н. М. (2004)
Мельник М. М. - Імунофенотипування злоякісних пухлин у діагностиці і лікуванні онкологічних хворих на сучасному етапі, Колеснік О. О., Сівкович С. О., Галахін К. О., Денека Є. Р. (2004)
Галахін К. О. - Карциносаркома матки: проблема прогнозу хвороби та тактики лікування, Воробйова Л. І., Микита М. В., Мельник М. М. (2004)
Ткачук Т. Є. - Неоад’ювантна поліхіміотерапія (НПХТ) як компонент комплексного лікування при місцеворозповсюджених карциномах вульви (2004)
Бабінець Л. С. - Вплив комплексного лікування хронічного панкреатиту з включенням гомеосиніатрії на параметри імунного статусу та синдрому ліпероксидації, Криськів О. І., Складанюк Л. І. (2004)
Гребеник М. В. - Гострий коронарний синдром, бронхіальна обструкція – конкурентні стани чи клінічні маски онкопатології? (2004)
Сівкович С. О. - Досвід використання синглетно-кисневої терапії при опроміненні ділянки середостіння у хворих зі злоякісними лімфомами, Гнат Н. В., Бобро Л. В. (2004)
Баштан В. П. - Використання осетрону з метою попередження високоеметогенної дії протипухлинних препаратів у хворих на рак яєчників, Кравцова А. П., Гайовий К. В., Фісенко В. М., Лимар Л. О., Жукова Т. О. (2004)
Дрижак В. І. - Особливості доопераційної підготовки хворих на рак шлунка, Костишин Р. Д., Угляр Ю. В., Туманова О. Р., Багній В. С., Назарко Г. І. (2004)
Іванкова В. С. - Профілактика пізніх променевих ушкоджень при хіміопроменевій терапії раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Гореліна Г. Л., Лялька І. Ю., Отрощенко І. П. (2004)
Сівкович С. О. - Квантифікаційний аналіз іррегулярності контуру лімфоїдних клітин хворих із лімфомою ходжкіна та неходжкінськими лімфомами, Орел В. Е., Морозов О. Б. (2004)
Чибісов Л. П. - Досвід роботи ХОСПІСУ Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру, Філатов В. А. (2004)
Сікович С. А. - Особливості лікування хворих з метою попередження ускладнень при агресивній хіміотерапії системних пухлинних захворювань, Давидович О. В., Давидович Н. Я., Калюта А. А. (2004)
Мечев Д. С. - Лікарський супровід радіонуклідної і променевої терапії метастатичних уражень скелета, Щербина О. В., Авраменко А. И., Полякова Н. И., Крушинский Н. В. (2004)
Жулкевич І. В. - Томас Ходжкін – життя після життя (2004)
Глинчак Т. І. - Досвід лікування променевих циститів комбінованою медикаментозною сумішшю, Нікула І. П., Бідованець Б. Ю. (2004)
СамборЛ. Ф. - Профілактика ускладнень при органозберігаючих операціях у хворих на рак шийки матки, Кривокульський Д. Б., Фінашина Т. В. (2004)
Самбор Л. Ф. - Замісна терапія посткастраційного синдрому у хворих на рак шийки матки, Темченко О. І., Фінашина Т. В. (2004)
Бабанли Ш. Р. - Актуальні питання профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак яєчників, Кочан М. М., Темченко О. І., Гута Л. В., Загарія Г. В. (2004)
Бабанли Ш. Р. - "Берламін модуляр” в інтенсивній терапії хворих, оперованих з приводу раку шлунка та стравоходу, Кочан М. М., Угляр Ю. В., Юрик О. І., Гуменюк В. В., Яременко А. В. (2004)
Бабанли Ш. Р. - Застосування препарату "Кетанов” при онкогінекологічних операціях, Кочан М. М., Загарія Г. В. (2004)
Бідованець Б. Ю. - БЦЖ імунотерапія неінвазивного раку сечового міхура, Бідованець Ю. М. (2004)
Дрижак В. І. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак шлунка, Назарко Г. І., Туманова О. Р., Костишин Р. Д., Угляр Ю. В., Подолян М. В. (2004)
Хурані І. Ф. - Профілактика післяпроменевого фіброзу грудних м’язів у хворих на рак молочної залози шляхом застосування детралексу, Какаркін А. Я., Печевистий О. Н. (2004)
Дрижак В. І. - Досвід активної лікувальної тактики хворих на рак молочної залози ІV стадії, Туманова О. Р., Бабанли Ш. Р., Костишин Р. Д., Коваль В. П., Багній В. С., Бутов С. В. (2004)
Банахевич Н. В. - Результати застосування Тропісетрону-КМП під час високоеметогенних курсів поліхіміотерапії (ПХТ), Вельма І. В. (2004)
Какарькін О. Я. - Вплив препаратів "Три-Ві плюс” та "Силард” на токсичність хіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Мацишевська І. В., Шнайдерман П. Ю., Одарченко Н. Я. (2004)
Какарькін О. Я. - Вплив препаратів "Три-Ві плюс” та "Силард” на рівень ендогенної інтоксикації у хворих на рак молочної залози під час проведення їм хіміотерапії, Мацишевська І. В., Хурані І. Ф. (2004)
Бондар Г. В. - Регіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія в комплексному лікуванні місцеворозповсюдженого раку прямої кишки, Борота О. В., Бондаренко М. В., Бондар О. В., Кияшко О. Ю. (2004)
Лехан В. М. - До проблеми відмовлень онкологічних хворих від спеціального лікування, Зюков О. Л., Сокур І. В. (2004)
Єгоров І. В. - Застосування препарату "Нефопам” в онкологічних хворих у ранньому післяопераційному періоді, Кабан О. П. (2004)
Гуніна Л. М. - Засоби супроводу при хіміотерапії злоякісних новоутворень травного каналу, Кабан О. П., Сорокін Б. В., Гуменюк Р. С., Парфенюк Н. С. (2004)
Гуніна Л. М. - Антиоксидантна терапія при цитостатичному лікуванні хворих зі злоякісними новоутвореннями печінки, Кабан О. П., Литвиненко О. О., Чорний В. В., Парфенюк Н. С. (2004)
Матвійчук С. Л. - Застосування тропісетрону вітчизняного виробництва у хворих, які отримували хіміотерапію з високою еметогенною активністю, Чернявський Г. О., Макидон О. М., Зотов В. М. (2004)
Федоренко З. П. - Стан захворюваності на рак та лікування онкологічних хворих в Україні, Гулак Л. О., Горох Є. Л. (2004)
Олійніченко Г. П. - Досвід організації паліативної допомоги онкологічним хворим у Святошинському районі м. Києва, Глінка Є. П., Калачов О. В. (2004)
Бабінець Л. С. - Вплив комплексного лікування хронічного панкреатиту з включенням гомеосиніатрії на параметри імунного статусу та синдрому ліпероксидації, Криськів О. І., Складанюк Л. І. (2004)
Пострелко В. М. - Клінічна динаміка при лікуванні стану відміни за допомогою сорбенту "Ультрасорб” у хворих з коморбідною патологією, Коновалов О. Г., Картель М. Т., Ставицька С. С., Петренко Т. П. (2004)
Зіменковський А. Б. - Роль клінічного провізора в підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України (2004)
Візір І. В. - Оцінка клінічної ефективності лацидіпіну у хворих із порушеннями мозкового кровообігу, асоційованими з артеріальною гіпертензією (2004)
Коптюх В. В. - Дерматом з роликовими деформуючими елементами (2004)
Нагайчук В. І. - Анестезіологічне забезпечення раннього оперативного лікування хворих з поверхневими опіками, Смелянський О. О., Гуда Н. В. (2004)
Венгер І. К. - Структурно-гемодинамічні аспекти атеросклеротичної оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента, Костів С. Я., Шкробот Л. В., Гощинський П. В. (2004)
Василишин Р. Й. - Оптимізація діагностики та лікування виразкової хвороби, ускладненої кровотечею (2004)
Мисула І. Р. - Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії, Сусла О. Б., Творко В. М. (2004)
Оленович О. А. - Характеристика функціонального стану нирок у щурів з експериментальним гіпертиреозом (2004)
Головко Л. Л. - Вплив поєднаного введення нітритів та солей важких металів на стан захисних систем організму в експерименті, Гонський Я. І., Кліщ І. М. (2004)
Никитюк Г. П. - Фагоцитарні процеси в умовах інкубації нейтрофілів з ендотеліоцитами у тварин з хронічним імунокомплексним синдромом (2004)
Качмарська М. О. - Експериментальна корекція хронічного гіперімунокомплексного процесу, Бідюк М. М., Чоп’як В. В., Ковалишин В. І. (2004)
Жабоєдов Г. Д. - Морфо-функціональні показники стану зорового аналізатора при метаноловій інтоксикації з наступним консервативним лікуванням, Васюта В. А., Носов А. Т. (2004)
Коляда Т. І. - Оцінка впливу низькоінтенсивного пренатального опромінення на гематологічний статус новонароджених щурів, Романова О. А., Сидоренко Т. А., Руденко С. С., Гогадзе Л. Г., Савченко С. П., Волков Т. А., Ігумнова Н. І., Єгошина В. А. (2004)
Гнатюк М. С. - Морфометричний аналіз структурної перебудови дрібних артерій очного яблука при дистрофії сітківки, Гнатко К. В. (2004)
Дубчак А. Є. - Стан системи мати-плацента-плід у жінок, які лікувались з приводу неплідності запального генезу, Мілєвський О. В., Дубчак В. Є. (2004)
Ласитчук О. М. - Комплексна оцінка стану плода у вагітних з багатоводдям (2004)
Яблонь О. С. - Ефективність нових технологій виходжування новонароджених з дуже малою масою тіла (2004)
Копча В. С. - Імунний статус хворих на гострий шигельоз (2004)
Андріїв В. М. - Місце трудових прав у системі прав людини і громадянина (2007)
Лазор В. В. - Перспективи розвитку соціального партнерства у трудовому праві України (2007)
Пузирний В. Ф. - Право на належні, безпечні і здорові умови праці (2007)
Сирота І. М. - Три рівні пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Сонін О. Є. - Захист трудових прав в аспекті відповідності права суспільним відносинам (2007)
Сташків Б. І. - Соціальна безпека як інститут права соціального захисту населення (2007)
Тарасенко В. С. - Правове забезпечення працевлаштування інвалідів (2007)
Чанишева Г. І. - Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці (2007)
Шумна Л. П. - Пенсійна система України: зміст та правове регулювання (2007)
Карпенко Г. Л. - Щодо проблемних питань експертної роботи у митній справі (2007)
Гісцова Л. З. - Київський центральний архів давніх актів (1917-1941) (2002)
Лавріненко О. В. - Застосування контрактної форми трудового договору науково-педагогічних працівників (2007)
Кеннеді Грімстед П. - Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій війні: потрійна трагедія - нищення, пограбування, пропаганди (2002)
Лагутіна І. В. - Захист трудових прав працівників Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (2007)
Черкаська Н. О. - До історії збірки "магнатських" фондів Центрального архіву давніх актів у Києві (1921-1945) (2002)
Часопис "Архіви України" очима його головних редакторів - О. Г. Мітюкова (1970-1988), Р. Я. Пирога (1998-2002) (2002)
Покажчик матеріалів, видрукуваних у журналі "Архіви України" в 1996-2002 рр. (2002)
Післямова екс-керівника галузі. На запитання редакції відповідає доктор історичних наук, професор Р. Я. Пиріг (2002)
Боряк Г. В. - Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів (2002)
Іванова О. А. - Рукописна кирилична книга ХVI-ХVII ст.: основні принципи атрибуції, Іваннікова М. К. (2002)
Журба О. І. - Комплектування архівних зібрань і колекцій на Катеринославщині у другій половині ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. (2002)
Бездрабко В. В. - Ретроспекція: З історії впровадження Єдиної схеми класифікації документної інформації в Державному архіві Львівської області (кінець 1950-х - початок 1970-х рр.) (2002)
Платонова Н. В. - Сучасні методи репрезентації архівної інформації в Державному архіві МВС України (2002)
Гаврилюк С. В. - Історичне пам'яткознавство Волині ХІХ - початку ХХ ст. (за документами Рукописного архіву Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук) (2002)
"Архіви - серце суспільства": нові ініціативи щорічного всесвітнього архівного форуму (2002)
Прагматичне використання архівних документів: архів "Приказа общественного призрения" - на службу його чиновникам (2002)
Боряк Т. Г. - Проблеми джерелознавства та архівознавства на П'ятому міжнародному конгресі україністів (2002)
Білоус Н. О. - Привілеї на війтівство київським міщанам Черевчеям (2002)
Слободніченко А. А. - Нові білоруські архівознавчі видання (2002)
Папакін А. Г. - Українсько-польська війна 1918-1919 рр. у сучасній польській історіографії (2002)
Глизь І. І. - Корпусне археографічне видання про С. Подолинського (2002)
Іванова Є. О. - Правові засади планування використання земель житлової та громадської забудови у містах (2007)
Валентина Сергіївна Коновалова : некролог (2002)
Локтева Н. В. - Актуальні питання комплексного використання дніпровських водосховищ (2007)
Яків Григорович Сеник : некролог (2002)
Фролова Н. В. - Приєднання та участь України у міжнародно-правовій охороні водно-болотних угідь (2007)
Юрескул B. О. - Правове врегулювання впровадження окремого збирання твердих побутових відходів населенням (2007)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" у 2002 році (2002)
Арнаут А. Г. - Співвідношення народної власності на землю в Україні та публічної власності в Румунії (2007)
Додін Є. В. - Новітня парадигма управління сільськими територіями України в контексті історичного досвіду, Каракаш І. І. (2007)
Оцяця А. С. - Об'єкт кримінально-правової охорони (2007)
Полянський Є. Ю. - Ресторативна юстиція: за і проти (2007)
"...Зробити все можливе задля збереження для нащадків архіву української науки". Нa запитання редакції відповідає Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Олексій Семенович Онищенко (2003)
Солонська Н. Г. - Бібліотека Ярослава Мудрого як "поле документації" та як архів епохи Київської Русі (2003)
Тороповська Т. М. - "Київський Нестор істориків...": Архівні документи до біографії Володимира Щербини (2003)
Матеріали до документальної виставки "Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.". Вступне слово В. М. Горобця (2003)
Матеріали до документальної виставки "Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.". Вступне слово В. М. Горобця (2003)
Чепуренко Я. О. - Формування президентських архівів у країнах СНД (2003)
Страшко В. В. - Про поліфонічність вживання літери "S" (ЕПСІЛОН) в актових книгах (2003)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності комбінованого препарату кальцію і вітаміну Д3 – Ідеосу в лікуванні глюкокортикоїдіндукованої остеопенії за умов бронхіальної астми, Барладин О. Р. (2006)
Захараш А. Д. - Імунопатогістологічні паралелі хронічного гепатиту з ознаками холестазу (2006)
Захрабова О. М. - Зіставлення показників збудження різних відділів серця за даними магнітокардіографії та електрокардіографії високого підсилення у практично здорових осіб, Стаднюк Л. А., Кондратюк В. Є. (2006)
Звершхановський Ф. А. - Доцільність використання пропафенону гідрохлориду для купірування пароксизму фібриляції передсердь відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Американської асоціації серця, Проць О. Б., Бурковська Л. А., Майка Л. К., та ін. (2006)
Тофан І. П. - Роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидних систем захисту в патогенезі автоімунних ускладнень гострого інфаркту міокарда та перспективи їх корекції (2006)
Рузібаєв Р. Ю. - Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М. (2006)
Гриза П. В. - Імунологічні та інфекційні ускладнення при проведенні гемотрансфузій в хірургії та їх профілактика, Лучанко П. І. (2006)
Боднар Я. Я. - Вплив повного голодування на репаративні процеси печінки при тетрахлорметановому гепатозі, Кузів О. І., Грималюк О. І., Климчук Л. Ф., Левандовська К. В., Кузів О. Є. (2006)
Гнатюк М. С. - Особливості просторової перебудови камер серця при дії на організм токсинів блідої поганки, Ковальчук М. Ф., Пришляк А. М. (2006)
Цимбалюк В. І. - Вивчення специфічності дії трансплантату на відновлення вмісту дофаміну у мозку при експериментальній черепно-мозковій травмі, Васильєва І. Г., Парій К. C. (2006)
Рішко М. Ф. - ExPress – антиестроген, антиоксидант протипухлинний препарат: використання препарату в ад’ювантній ендокринній терапії раку молочної залози, Козодаєва М. П., Конар Р. С., Бугрей О. В. (2006)
Мицик Юрій. - Довкола "архіву Переяславської ради": міфи та реалії джерельної бази (2003)
Архіви в системі інститутів захисту прав людини в громадянському суспільстві: Кейптаунській самміт–2003 "Архіви та права людини" (2003)
Себта Тетяна. - Фонди магнатських архівів та судово-адміністративних установ КЦАДА у контексті взаємних претензій Рейхскомісаріату України та Генерал-губернаторства Польщі, Черкаська Наталія (2003)
Архіви в системі інститутів захисту прав людини в громадянському суспільстві: Кейптаунській самміт–2003 "Архіви та права людини" (2003)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2003 року (2003)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2003 року (2003)
Подольський В. В. - Прогнозування виникнення нейроциркуляторної астенії (НЦА) та її впливу на розвиток порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Гульчій Л. П., Латишева З. М. (2006)
Шафарчук В. М. - Імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин при артеріальній гіпертензії у вагітних (2006)
Венцківський Б. М. - Особливості патогенезу невиношування вагітності в терміні 22-28 тижнів, Жабіцька Л. А. (2006)
Семенина Г. Б. - Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та аналіз стану потомства у жінок із синдромом полікістозних яєчників в анамнезі, Бесєдін В. М., Стах Б. З. (2006)
Ревенько О. О. - Стан мікробіоценозу у жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників, Кондратюк В. К. (2006)
Іванюта Л. І. - Динамічна оцінка показників мікробіоценозу репродуктивного тракту у жінок в віддалені терміни після мікрохірургічного та ендохірургічного лікування неплідності, Дубенко О. Д., Лисяна Т. О., Іванюта С. О., Ракша І. І. (2006)
Воробйова І. І. - Стан системи L-Аргінін/оксид азоту та її роль у патогенезі невиношування вагітності, Писарева С. П., Рудакова Н. В., Черненко Т. С. (2006)
Маляр В. А. - Лікування лейоміом матки методом емболізації маткових артерій з використанням препарату "Емболін”, Русин О. М. (2006)
Карякіна О. Л. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із лейоміомою матки, Рожковська Н. М. (2006)
Макарчук О. М. - Прогнозування імовірності розвитку плацентарної недостатності у вагітних з лікованим непліддям в анамнезі, Бойчук О. Г. (2006)
Макарчук О. М. - Шляхи оптимізації лікування залізодефіцитної анемії, поєднаної з гестозами, з використанням ліпосомальної та ензимотерапіЇ, Сніжко Т. Б. (2006)
Лимар Л. Є. - Корекція гормональних змін при дисфункціональних маткових кровотечах (ДМК) у жінок репродуктивного віку з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ХЗШКТ), Маланчук Л. М., Франчук А. Ю., Лимар Н. А., Стельмах О. Є. (2006)
Мехедко В. В. - Клінічні та імунологічні аспекти лікування післяопераційних ран піхви після виконання вагінальної гістеректомії із застосуванням озонотерапії (2006)
Ковальчук Л. Я. - Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання артерій шлунка при виразковій хворобі (Johnson І), Гнатюк М. С., Футуйма Ю. М. (2006)
Мороз В. М. - Механізм формування структурних змін у тканинах органів при патологічних імпульсаціях з сегментарних вегетативних анатомічних утворень, Колісник П. Ф., Колісник С. П., Хомовський В. В., Кравець Р. А. (2006)
Мицкан Богдан. - Вплив психоемоційного стресу на морфологічні властивості букального епітелію, Попель Сергій., Файчак Роман. (2006)
Козлов В. О. - Гістотопографічне взаємовідношення компонентів міокарда у різних відділах серцевої стінки, Жаріков М. Ю. (2006)
Захарова В. П. - Клапанні вади серця: механізми альтерації, що визначають розвиток різних патологічних процесів (за матеріалами гістологічних досліджень), Федонюк Л. Я., Руденко О. В. (2006)
Кущ О. Г. - Кількісний та якісний склад лімфоцитів децидуальної тканини матки породіль при фізіологічно перебігаючий вагітності та при пізніх гестозах, Волошин М. А. (2006)
Шутка Б. В. - Морфофункціональні зміни міокарда передсердь на висоті дії загальної глибокої гіпотермії, Жураківська О. Я., Попадинець О. Г., Іваночко В. М., Гречин А. Б. (2006)
Горбенко В. М. - Зміна мітотичної активності епітеліальних злоякісних пухлин щитоподібної залози під впливом цитостатичної терапії, Яковцова А. Ф., Масловський С. Ю., Кихтенко О. В. (2006)
Раскалєй Д. В. - Ультраструктурні зміни пошкодженого нерва в умовах дії магнітного поля та лазерного випромінення з різною частотою модуляції, Стеченко Л. О. (2006)
Єршов В. Ю. - Зміни інтрамурального нервового апарату кишки при атрезіях у новонароджених (2006)
Баринов Е. Ф. - Ремоделювання нефронів при обструкції сечоводу: роль ангіотензину II, Бондаренко Н. Н., Волошин В. В. (2006)
Висоцька В. Г. - Хронобіологія тканинного фібринолізу нирки тварин при дії стресу та ксенобіотиків (2006)
Герасименко В. В. - Корекція порушень постави і сколіозів першого та другого ступенів у дітей та підлітків, Коноплицький В. С. (2006)
Грушка Н. Г. - Вплив екзогенного тромбоксану В2 на загибель культивованих гепатоцитів щурів за різними шляхами та участь мітохондрій в цих процесах, Корнійчук Г. М., Макогон Н. В., Алексєєва І. М. (2006)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’яза, Франчук В. В., Сельський П. Р., Андрійчук О. В. (2006)
Калинюк І. Г. - Зміни клітинного складу лімфоїдних вузликів слизової оболонки шлунка білих статевонезрілих щурів після антигенної стимуляції організму, Головацький А. С., Попович Ф. А. (2006)
Орел Ю. М. - Структурно-просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності (2006)
Піскун Р. П. - Структурні зміни сенсомоторної кори великого мозку щурів в умовах гострого порушення мозкового кровообігу та при фармакокорекції похідним 1,4-нафтохінону, Шеремета Р. О., Степанюк Г. І. (2006)
Абдуллін Р. Ф. - Імуноекспресія панцитокератинів як маркер ступеня епітеліального диференціювання пухлини Вільмса (2006)
Козлов В. О. - Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку, Шаторна В. Ф., Савенкова О. О., Козлов С. В., Козловська Г. О. (2006)
Постолюк І. Г. - Стан рецепторного апарату до стероїдних гормонів в міоепітеліальних пухлинах молочної залози (2006)
Климчук Л. Ф. - Вплив ендотоксемії на морфофункціональний стан нейтрофільних гранулоцитів крові опікових хворих, Кузів О. Є., Левандовська К. В. (2006)
Пермякова И. С. - Влияние комбинированной оральной контрацепции на примере препарата "Регулон" на систему адгезивной активности в системе "Candida albicans – вагинальные эпителиоциты” (2006)
Гончарук С. Ф. - Морфологічний та функціональний стан тимуса щурів в умовах бензолової моделі імунодефіциту, Павлова О. С., Насібулін Б. А., Бахолдина О. І., Касьяненко Г. В. (2006)
Горбоконь Н. М. - Застосування імуноморфологічного типування в диференціальній діагностиці тяжкої дисплазії та iнвазивного раку шийки матки (2006)
Гуда Н. В. - Регенераторні процеси в опіковій рані у хворих з дермальними опіками при використанні фотооксигенованих ксенодермотрансплантатів (2006)
Гейленко О. А. - Морфологічні особливості формування рубця після електротермоадгезіїї печінки в експерименті, Гомоляко І. В., Савицька І. М. (2006)
Гортинська О. М. - Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів, Карпенко Л. І., Моісеєнко О. С., Романюк К. А., Будко Г. Ю. (2006)
Науково-організаційна діяльність Інституту економіки (2001)
Рузибаев Р. Ю. - Экспериментальное прицельное моделирование язвы желудка у крыс. І часть (2006)
Звітує Інститут сорбції і проблем ендоекології (2001)
Кононенко В. С. - Рефлекторні впливи на вегетативний гомеостаз, Яворська О. В. (2006)
"Наука без совісті спустошує душу" (2001)
Каширіна Н. К. - Ультраструктурний та морфометричний аналіз гонадотропоцитів гіпофіза під впливом хронічної свинцевої інтоксикації, Рогозіна О. В. (2006)
Кундієв Ю. - Біоетика — веління часу (2001)
Кондратюк Р. Б. - Особливості паренхіми, що впливають на стромоутворення при кишковому типі раку шлунка (2006)
Кисельов М. - Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики (2001)
Поляков К. В. - Морфологічні особливості васкулопатій при легеневій артеріальній гіпертензії (2006)
Гончарук Є. - Чи виправданий ризик учених, що експериментують на собі?, Широбоков В. (2001)
Корсак А. В. - Морфологічні зміни периферійного нерва щура за умов його пошкодження та застосування Омега-3-поліненасичених жирних кислот, Стеченко Л. О., Куфтиревa Т. П., Козак Г. І. (2006)
Рєзніков О. - Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних досліджень на тваринах (2001)
Гульков Ю. К. - Морфологічні особливості раку шлунка дифузного типу (2006)
Бернардо Джуліано Ді. - Біоетика : філософське обґрунтування (2001)
Григорьева Е. А. - Особенности морфогенеза суставного хряща новорожденных крыс после введения гидрокортизона беременным (2006)
Левчук Ю. - Лідери наукового прогресу : Нобелівським преміям — 100 років (2001)
Кучеренко Н. П. - Морфологічні зміни кишечника щурів під дією антибіотикотерапії (2006)
Кіблик В. - Порядок пенсійного забезпечення науковців має бути чіткішим (2001)
Ремезюк Е. B. - Аналіз клітин запального інфільтрату періульцелярної зони при виразковій хворобі, ускладненій перфорацією, Боднар Я. Я., Дацко Т. В., Сельський П. Р., Леськів І. М. (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Г. Самофалова (2001)
Сікора В. В. - Ультраструктура кіркової речовини нирок щурів при споживанні солей важких металів (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. О. Куліша (2001)
Ющак М. В. - Структурні та фізіологічні зміни в довгих кістках тварин з парасимпатотонічним типом вегетативної нервової системи при загальній дегідр, Голод Б. В., Флекей П. П., Волошин В. Д. (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Фролова (2001)
Цицюра Р. І. - Досвід використання А-бактерину в лікуванні гнійних ран (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2001)
Холодкова О. Л. - Стан репродуктивної функції самців білих мишей лінії ICR за умов адрибластинової інтоксикації (2006)
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського фізико-технічного інституту (державного університету) (2001)
Шашкова О. Н. - Морфологические изменения в паренхиматозных органах, обусловленные преморбидным и токсическим стрессом при отравлениях прижигающими ядами и суррогатом алкоголя – этиленгликолем в эксперименте и клиническом исследовании, Изатулин В. Г., Воймова Ю. С., Изатулин А. В., Провадо А. И. (2006)
МААН і міжнародне наукове співробітництво (2001)
Пермякова И. С. - Влияние комбинированной оральной контрацепции на примере препарата "Регулон" на систему адгезивной активности в системе "Candida albicans – вагинальные эпителиоциты” (2006)
Програма виконання рішень МААН (2001)
Кордюм В. - Біоетика: минуле, сучасне і майбутнє (2001)
Александрова В. - Спільні підприємства як форма трансферу технологій, Гороховатська М., Щедріна Т. (2001)
Проскура О. - О. Гольдман: "Я залишив як слід своєї праці великий дослідний інститут фізики…" (2001)
Брехуненко В. - Зоряний час української археографії, Маврин О. (2001)
Кондратов В. - Стратегічна мета — точність вимірювань (2001)
Голубець М. - Підсумки десятирічного шляху : ювілей Інституту екології Карпат НАН України, Марискевич О., Кагало О. (2001)
Габович О. - Очікувані несподіванки : Міжнародний семінар "Нові тенденції у надпровідності" (Ялта, 16-20 вересня 2001 р.) (2001)
80-річчя академіка НАН України О. С. Парасюка (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Герасимчука (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Литовченка (2001)
Зміст журналу за 2001 рік (2001)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2001 року (2002)
Амоша О. - Стратегія вдосконалення господарського механізму (2002)
Запорожан В. - Біоетика у сучасній медицині (2002)
Грищенко В. - Етичні питання клітинної і тканинної трансплантації (2002)
Шевчук О. - Клонування людини як соціально-філософська проблема (2002)
Тарахонич Т. - Біоетичні проблеми: теоретико-правовий аспект, Тарахонич О. (2002)
Чешко В. - Біоетика і громадянське суспільство (2002)
Амосов М. - Жити за Заповідями — це безпрограшно (2002)
Куликова Л. - Вітчизняна наука: уроки втрат : Михайло Ростовцев — "Моммзен ХХ століття" (2002)
Бахонський О. - Проблеми наукової інтеграції : Міжнародний сомпозіум "Роль міжнародних організацій у розвитку загальноєвропейського науково-технологічного простору" (Київ, 22-25 вересня 2001 р.) (2002)
Скотний В. - Сучасні проблеми фізики напівпровідників : Міжнародна школа-конференція (Дрогобич, 24-30 червня 2001 р.) (2002)
80-річчя академіка НАН України В. М. Потураєва (2002)
60-річчя академіка НАН України В. М. Єремєєва (2002)
60-річчя академіка НАН України В. П. Кухаря (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Іщенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Солошенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Сидорова (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Мельника (2002)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року (2002)
Завдання — розробка і створення сучасних конкурентоспроможних регуляторів росту рослин (2002)
Звітує НТК "Інститут монокристалів" (2002)
Нові мікохітинові матеріали (2002)
Сергієнко І. - Економічна кібернетика: проблеми розвитку та перспективи застосування, Михалевич М. (2002)
Трахтенберг І. - "Нетрадиційне цілительство" і наука: компроміс неможливий, Шумаков В. (2002)
Трегобчук В. - Концепція сталого розвитку для України (2002)
Вовканич С. - Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості, Копистянська Х., Риндзак О. (2002)
Безруков В. - Мораль та етика в геронтології (2002)
Хиля В. - "У цих роботах усе пов'язано, немає нічого випадкового…" : 28 лютого - 85-річчя від дня народження Ф. С. Бабичева (2002)
Шевченко А. - На шляху до штучного інтелекту : відзначення ювілею Інституту проблем штучного інтелекту (2002)
Керча Ю. - Новий поштовх до творчої співпраці : Українсько-російський симпозіум з високомолекулярних сполук (Донецьк, 28-30 жовтня 2001 р.) (2002)
80-річчя академіка НАН України О. Ф. Німця (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Доліна (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Ізотова (2002)
Варварцев М. - Михайло Драгоманов: портрет політичного мислителя : Анатолій Круглашова. - Чернівці: Прут, 2000. - 487 с. (2002)
Пам'яті В. І. Шинкарука (2002)
Українська лінгвістична географія у слов'янському контексті (2002)
Звітує Інститут ботаніки (2002)
50 років української інформатики : доповідь академіка НАН України І. В. Сергієнка (2002)
Павленко Ю. - Україна у світовому цивілізаційному процесі (2002)
Долішній М. - Національна економіка в умовах глобалізації, Козоріз М. (2002)
Поджарський М. - Розвиток людських спільнот і приватна власність (2002)
Короткий Т. - Правові аспекти клонування людини (2002)
Гриценко В. - Комп'ютерний інтегральний мозок в інтелектуальному інформаційному суспільстві : запрошення до роздумів, Вовк М., Котова А. (2002)
Корсунь А. - Наука жити "за зоряним часом", Панченко М. (2002)
Паталаха Є. - Він не визнавав "легкої геології" : слово про колегу (2002)
Хідекелі А. - Наріжний камінь духовності нації (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Д. Товстюка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Непокупного (2002)
Лісові пожежі та радіоактивність (2002)
Сірка у морській воді (2002)
Біотестування води на клітинному рівні (2002)
Клітинна денітрифікація питної води (2002)
Альтернативне біопальне (2002)
Памяті О. Г. Ситенка (2002)
Koziuk Victor - Institutional model evolution of fiscal rules in the EMU (2013)
Vdovychenko Artem - Discretionary component of fiscal policy in Ukraine (2013)
Dovhan Zhanna - Influence of international financial relations on the financial stability of national banking systems (2013)
Vlasenko Marina - Improvement of methodical approach to comprehensive assessment of countries’ financial markets development (on the example of the European Union (2013)
Stefanyshyn Olha - Peculiarities of the regional labour market development in Ukraine and professional – qualification structure of human resources under the conditions of open economy (2013)
Veshko Artem - Reindustrialization of the Eurozone countries as a prerequisite for industrial renaissance of economy in Ukraine (2013)
OUR AUTHORS (2013)
Лук’янова Л. В - Вивчення впливу диклофенак-натрію, кофеїну та їх композиції на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах формалінового набряку, Сирова Г. О, Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О, Шаповал О. В. (2012)
Нікогосян Л. Р. - Аналіз частоти антенатальної загибелі плоду у вагітних в Одеському регіоні за 2007-2011 роки (2012)
Орловський В. Ф. - Вплив вітаміну В12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, Жаркова А. В. (2012)
Машко О. П. - Динаміка вмісту інтерферону-Г та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією на фоні імуномодулюючої терапії, Рябоконь О. В. (2012)
Міщенко О. Я. - Фармакоепідеміологічне дослідження споживання бета-адреноблокаторів в Україні, Адонкіна В. Ю., Чинуш І. В. (2012)
Педаченко Є. Г. - Статистичний аналіз інвалідності при травмі хребта та спинного мозку, Іпатов А. В., Тарасенко О. М. (2012)
Притуло Л. Ф. - Ретроспективный анализ диагностики и лечения острого гематогенного остеомиелита у детей с учетом клинико-анамнестических и микробиологических характеристик (2012)
Самура Б. Б. - Сердечно-сосудистые осложнения полихимиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к диагностике (2012)
Симонец Е. Н. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений грудной стенки у больных с острой эпидемой плевры, Макаров В. В., Шкурат А. Н. (2012)
Сятиня М. Л. - Аналіз організаційно-медичних дркументів і формулярних переліків, що регламенртують лікарське забезпечення вагітних, Коваленко Е. О. (2012)
Шевченко А. И. - Анализ эффективности высокодозной тамоксифенотерапии в комплексном лечении больных с ІІІ-ІV стадиями немелкоклеточного рака легкого, Каджоян А. В. (2012)
Шимон В. М. - Діагностика дисплазії колінного суглоба, Пушкаш І. І. (2012)
Шумна Т. Є. - Формування алергічної патології у дітей Запорізького регіону (2012)
Георгієвський Г. В. - Розробка методики кількісного визначення вмісту 1-(В-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-тріазолію броміду у 0,2% розчині для ін'єкцій (2012)
Гусаров В. І. - Аналіз амідів холевої кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії, Коваленко С. М., Заремба О. В., Гусарова Т. Д. (2012)
Куринной А. В. - Изучение консистентных свойств инстилляционного линимента-геля для терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, Рыжов А. А., Гладышев В. В., Соловьева В. П. (2012)
Загорій Г. В. - Науково-практичні підходи і принципи гарантованого забезпечення населення України ліками, ветеринарними лікарськими засобами, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацевтичних, нооетичних та антиейджингових позицій, Бушуєва І. В., Пономаренко М. С., Григорук Ю. М. (2012)
Курочка В. Л. - Вторинна профілактика артеріальної гіпертензії в первинній ланці системи охорони здоров'я (2012)
Алєксєєва І. М. - Викладання правових аспектів професійної діяльності провізорів-косметологів студентам зі спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів у Запорізькому державному медичному університеті, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О., Зарічна Т. П. (2012)
Шевченко А. І. - Бластома легені. Рідкісний клінічний випадок, Лихачов С. С., Шатовський Ю. О. (2012)
Авдеенко Г. Ю. - Информационные технологии в фармации (2012)
Арсеньев А. В. - Естественная классификация больных псориазом по степени тяжести состояния, Сариан Е. И. (2012)
Білай І. М. - Прогнозування гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу за моделями QSAR, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Гоцуля А. С. (2012)
Боярская Л. Н. - Опыт преподавания заболеваний детского возраста с помощью компьютерных технологий на циклах тематического усовершенствования в ЗГМУ, Котлова Ю. В., Подлианова Е. И., Дмитрякова Г. Н., Давыдова А.Г. (2012)
Візір В. А. - Педагогічні аспекти трансляції та оцінки знань з використанням інформаційних технологій, Деміденко О. В., Садомов А. С., Приходько І. Б. (2012)
Каблуков А. А. - Защита персонифицированной информации в медицинских информационных системах, Иванькова Н. А. (2012)
Кандибей К. І. - Технологія актуалізації знань студента при підготовці до ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація" на засадах ІКТ, Рижов О. А., Корнієвська В. Г. (2012)
Кизима Н. В. - Опыт использования когнитивных технологий обучения студентов на клинической кафедре, Иванько О. Г., Круть А. С., Пащенко И. В., Пидкова В. Я., Пацера М. В. (2012)
Макарова М. О. - Формування професійної компетенції студентів медичних спеціальностей у медичних вишах, Лятуринська О. В., Спахі О. В. (2012)
Одинцова В. М. - Роль і місце текстового контролю як засобу оптимізації навчального процесу при вивченні фармакогнозії (2012)
Оніщенко Т. Є. - Деякі методологічні аспекти доказової медицини, Рябоконь Ю. Ю., Савельєв В. Г., Ушеніна Л. О., Фурик О. О., Тютюнщиков Б. Г. (2012)
Панасенко О. І. - Персональні комп'ютери в автоматизованих системах хіміко-токсикологічного аналізу, Буряк В. П., Юрченко І. О., Сафонов А. А., Гоцуля А. С., Тимошик Ю. В., Галюлько О. О., Кочура Н. М. (2012)
Пряхін О. Р. - Проблеми якості навчання студентів заочної форми фармацевтичного факультету та роль іфнормаційних технологій в організації навчального процесу, Портна О. О., Денисенко О. М. (2012)
Александрова К. В. - Проблеми та перспективи трансляції наукових знань в умовах болонського процесу, Іванченко Д. Г., Романенко М. І., Білоконь Л. Є., Макоїд О. Б., Крісанова Н. В., Рудько Н. П., Черчесова О. Ю., Шкода О. С. (2012)
Андросов А. И. - Microsoft Share Point как инструмент организации электронного документооборота на основе форм (2012)
Білай І. М. - Роль інформаційних технологій у проведенні економічного аналізу фінансових ресурсів охорони здоров'я, Яковлева О. С. (2012)
Богуцкая Г. А. - Формирование когнитивных схем при изучении высшей математики, Прокопченко А. Е., Бессольникова Л. В., Лукина А. М. (2012)
Боярская Л. Н. - Организация преподавания вопросов оказания неотложной помощи детям в режиме дистанционного обучения, Подлианова Е. И., Котлова Ю. В. (2012)
Васецкая Л. И. - Коммуникативно-когнитивное обучение неродному языку иностранных студентов в нефилологическом вузе (2012)
Васілакін В. В. - Організація та особливості отримання інформації на прикладі німецького університету, Рижов О. А. (2012)
Визир В. А. - Психологические факторы применения тестового контроля учебного процесса, Демиденко А. В., Потрух М. Г., Федченко И. В. (2012)
Гейченко Е. И. - Использование когнитивных стратегий в процессе обучения иностранных студентов самостоятельной работе при чтении, Рощупкина Е. А. (2012)
Горілик А. В. - Освітні майданчики віртуальної системи неперервної фармацевтичної освіти (2012)
Жарких А. В. - К вопросу использования дистанционных форм подготовки специалистов в медицинских университетах, Павлюченко М. И., Слинько О. М. (2012)
Кривенко В. И. - Зачем знания, которые "не нужны"?, Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Пахомова С. П., Гриненко Т. Ю., Колесник М. Ю. (2012)
Мазулін О. В. - Використання інформаційних технологій у дистанційному навчанні провізорів-інтернів з фармакогнозії, Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Доля В. С., Гречана О. В. (2012)
Марценюк В. П. - Ефективність використання телемедичних технологій у підготовці лікаря на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги, Сельський П. Р., Климук Н. Я., Семенець А. В. (2012)
Саржевский С. Н. - Особенности когнитивных технологий обучения студентов медицинского университета, Саржевская Л. Э. (2012)
Самко А. В. - Методичні аспекти викладання фармацевтичних дисциплін при впровадженні інформаційних технологій, Галиця В. В. (2012)
Страхова О. П. - Корреляционный анализ показателей функционального состояния участников эргатической обучающей системы, Рыжов А. А. (2012)
Строгонова Т. В. - Маркетинговое исследование спроса студентов дальнего зарубежья на дистанционные образовательные услуги ЗГМУ (2012)
Попов А. Н. - Использование серверной платформы Microsoft Sharepoin для представления E-workbooks на основе когнитивных прототипов, Рыжов А. А. (2012)
Прокопченко О. Є. - Актуальність застосування когнітивних технологій у навчальному процесі, Бессольнікова Л. В., Біляк Н. С., Богуцька Г. А. (2012)
Прокопченко О. Є. - Аналіз можливостей використання когнітивних навчальних технологій та їх впровадження в навчальний процес, Богуцька Г. А., Бессольнікова Л. В., Біляк Н. С. (2012)
Пряхін О. Р. - Впровадження дистанційного навчання на кафедрі фізколоїдної хімії ЗДМУ, Каплаушенко А. Г., Авраменко А. І. (2012)
Толмосова Н. М. - Проблема мотивації студентів у процесі пошукової роботи при викладанні хіміко-фармацевтичних дисциплін з використанням інформаційних технологій, Галиця В. В., Галяміна Т. М., Сапа Л. В., Капустян І. І. (2012)
Федосеева А. А. - Курс лабораторных работ "Информационные системы и технологии в логистике" для дистанционного обучения студентов фармацевтических специальностей, Пенкин Ю. М. (2012)
Редакционная информация (2012)
Белас О. М. - Пiдхiд до оцінки якості реалiзацii алгоритму обробки сигналів, Іванько О. О. (2012)
Винничук С. Д. - Аналіз часової складності кроків алгоритму крускала при відсортованих вагах ребер з часом роботи O(E+VlogV) для варіанту його C-реалізації (2012)
Евецкий В. Л. - Повышение эффективности защиты данных за счет биометрической идентификации пользователя (2012)
Зубок В. Ю. - Аналіз впливу топології на ефективність та вразливість в глобальних комп‘ютерних мережах (2012)
Zhytska S. A. - Computer assisted language learning (2012)
Куліков В. М. - Порівняльний аналіз методів побудови тестів для цифрових пристроїв (2012)
Любарський С. В. - Дослідження архітектури системи оперативного аудиту подій безпеки інформаційної системи, Шаціло П. В. (2012)
Нестеренко М. М. - Проблема інваріантності в інфокомунікаційних системах зв'язку, Толюпа С. В., Успенський О. А. (2012)
Сакович Л. М. - Порівняльний аналіз моделей надійності програмного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Павлов В. П., Лівенцев С. П., Гнатюк С. Є., Небесна Я. Е. (2012)
Шаціло П. В. - Аналіз основних аспектів безпеки функціонування мобільних радіомереж з динамічною топологією, Сова О. Я., Симоненко О. А., Жук П. В. (2012)
Єфімова О. М. - Інтерактивні методи при вивченні професійно-орієтованої іноземної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Яковив И. Б. - Канал связи с позиций атрибутивно-трансферной сущности информации (2012)
Безштанько В. М. - Анализ методов решений неоднородных положительных линейных диофантовых уравнений в контексте моделирования рисков (2012)
Сведения об авторах (2012)
Правила оформления статьи (2012)
Симпозиум "Первичная головная боль у детей и подростков" (2012)
Зозуля И.С. - Некоторые особенности метамерной акупунктуры, Бредихин А.В., Бредихин К.А. (2012)
Шепотинник Е.В. - Применение цитиколина как нейропротектора в потенцировании эффекта тромболитической терапии (2012)
Гоженко А.И. - Особенности изменения гематоэнцефалического барьера ВИЧ-инфицированных больных с разными этиологическими збудителями менингоэнцефалита, Гуменюк Н.А., Бурлаченко В.П., Насибуллин Б.А., Гойдык В.С. (2012)
Кожина А.М. - Современные подходы к терапии больных эпилепсией с аффективными и когнитивными нарушениями, Коростий В.И., Стрельникова И.Н. (2012)
Товажнянская Е.Л. - Нарушение ауторегуляции мозгового кровотока как фактор развития мозговых дисциркуляций при сахарном диабете 2-го типа, Дубинская О.И., Безуглая И.О., Наврузов М.Б. (2012)
Маджидова Ё.Н. - Эффективность Кортексина в коррекции когнитивных расстройств у пациентов с хронической ишемией мозга, Усманова Д.Д. (2012)
Henck V. - Глатирамера ацетат (Копаксон®) влияет на генную экспрессию субпопуляций Т-клеток и моноцитов: продольное широкое геномное исследование транскриптомов, Mostertz J., Breuker N., Vogelgesang A., Homuth G., Weber F., Dressel A. (2012)
Морозова А.В. - Соотношение нейрорадиологических изменений и параметров мультифокальных вызванных потенциалов у больных с различными вариантами течения рассеянного склероза (2012)
Смычек В.Б. - Особенности вегетативного статуса пациентов с инфарктом головного мозга в сравнении с состояниями-предикторами, Галиновская Н.В., Усова Н.Н., Елизаветов П.А., Иваньков К.А. (2012)
Малышев О.Б. - Возрастные аспекты хронических субдуральных гематом, Ющенко А.И., Вартанов С.В., Хрущ А.Л., Березюк М.В., Федулова Е.Н., Коста А.Н., Алеева Т.М., Заболотный А.Д. (2012)
Эффективность и безопасность нейротрофической терапии при инсульте и когнитивных расстройствах (2012)
Пономарева Е.Н. - Поражение каудальной группы черепных нервов при параганглиомах яремной локализации и спонтанной диссекции внутренней сонной артерии, Барабанова Э.В., Антоненко А.И. (2012)
Мурашко Н.К. - Возможности Милдроната в кардионеврологической практике (2012)
Цитиколин в лечении острого ишемического инсульта: данные крупного исследования в азиатской популяции (2012)
Amanda Sierra - Нейрогенез у взрослых: от микроскопии до магнитно-резонансной визуализации, Juan M. Encinas, Mirjana Maletic-Savatic (2012)
Шитиков Т.А. - К вопросу лечения и реабилитации посттравматических цефалгий методами мануальной терапии и акупрессуры (2012)
Морозова О.Г. - Миофасциальная дисфункция и нарушение биомеханики позвоночника в генезе головной боли и головокружения, Ярошевский А.А. (2012)
Здыбский В.И. - Рефлексотерапия при некоторых заболеваниях периферической нервной системы (2012)
Климовицкий В.Г. - Рабочая классификация клинических групп больных с метастатическими поражениями длинных костей конечностей, Бабоша В.А., Гребенюк Ю.А., Солоницын Е.А. (2012)
Цымбалюк В.И. - Historia est magistra vitae (к 30-летнему юбилею кафедры нейрохирургии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца), Марущенко М.О., Медведев В.В. (2012)
К 100-летию со дня рождения выдающегося украинского невролога, д.м.н., профессора Бориса Сергеевича Агте (12.07.1912 — 4.04.1991) (2012)
Пономарев В.В. - О’Генри и его "рецепты" (2012)
Сторінка редактора (2013)
Вітання редактору (2013)
Толстанов О. К. - Пріоритетні завдання педіатричної освіти та науки в контексті реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Височина І. Л. - Адаптація як інтегральна система клініко-анамнестичних, імунологічних та психологічних складових у дітей — вихованців дитячих будинків (2013)
Перебендюк Т. В. - Колонізація стрептококами групи В урогенітального та ректального шляхів вагітних із вилікуваним безпліддям шляхом застосування екстракорпорального запліднення (2013)
Нагорная Н. В. - Опыт применения домперидона в суспензии у детей раннего возраста с синдромом срыгиваний, Лимаренко М. П., Логвиненко Н. Г. (2013)
Шадрін О. Г. - Особливості функціонального стану гепатобіліарної системи в дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею, Ленченко А. В., Чернега Н. Ф., Тарасюк Б. А. (2013)
Борисова Т. П. - Эффективность повторных курсов противовирусной и иммунотропной терапии у детей с гематурической формой хронического гломерулонефрита и хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией, Толченникова Е. Н. (2013)
Разнатовська О. М. - Оцінка стану імунної системи у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від клінічної форми (2013)
Закордонец Л. В. - Современные подходы к лечению острой кишечной инфекции у детей, Крамарев С. А., Береговая Т. В., Толстанова А. Н., Довбинчук Т. В., Путников А. В., Фурзикова Т. M. (2013)
Белых Н. А. - Оценка содержания микроэлементов (йода и железа) в грудном молоке, Корниенко Л. И. (2013)
Коренев Н. М. - Гиперурикемия в дестабилизации функции эндотелия у подростков с артериальной гипертензией, Бессонова И. Н., Введенская Т. С. (2013)
Сенаторова А. С. - Роль ЭКГ в прогнозе формирования хронического легочного сердца у детей с бронхолегочной дисплазией, Логвинова О. Л., Бужинская Н. Р., Волкова Е. А. (2013)
Резниченко Ю. Г. - Роль внутриутробного антигенного влияния в морфогенезе сердечно-сосудистой системы, Лебединец А. Н., Волошин Н. А. (2013)
Уська В. Р. - Медико-соціальна реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму, в умовах поліклініки (2013)
Каладзе Н. Н. - Роль асимметричного диметиларгинина в патогенезе артериальной гипертензии у детей, Янина Т. Ю., Ревенко Н. А. (2013)
Абатуров А. Е. - Значение бактериальных лизатов в профилактике острых респираторных инфекций у детей (2013)
Няньковський С. Л. - Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Добрянський Д. О., Івахненко О. С., Яворська М. О., Платонова О. М., Солодовнік Г. Л., Заєць В. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Роль лейкотриенов в развитии бронхообструктивного синдрома, Чернышева О. Е., Тюрина А. С., Колесникова В. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Антибиотикотерапия при острых бактериальных поражениях респираторного тракта у детей в амбулаторной практике, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Балычевцева И. В., Гадецкая С. Г. (2013)
Марушко Ю. В. - Гіпертермія та призначення антипіретиків у педіатричній практиці, Нагорна К. І. (2013)
Богадельников И. В. - Не промахнись, доктор!, Усова С. В., Вяльцева Ю. В., Бездольная Т. Н. (2013)
Место пероральных цефалоспоринов в лечении острых кишечных инфекций у детей (2013)
Сенаторова Г. С. - Особливості імунної відповіді у дітей раннього та дошкільного віку із цукровим діабетом I типу на тлі герпесвірусної інфекції, Помазуновська О. П., Шульга Н. В. (2013)
Незгода І. І. - Генетичні аспекти в патогенезі ротавірусної інфекції в дітей, Науменко О. М., Макух Г. В., Бук А. Я. (2013)
Снисарь В. I. - Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 2), Оболонський О. I., Сурков Д. М., Капустіна О. Г., Волков Д. Г. (2013)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова, Ю. Ю. Степановой "Ротавирусная инфекция у детей" (Киев, 2013, 189 с.) (2013)
Крюгер Е. А. - Механизмы ускользания герпесвирусов от системы комплемента (2013)
Абатуров А. Е. - Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 4. Протеины NLR семейства, участвующие в регуляции процесса воспаления и иммунного ответа, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Профессор Острополец Савелий Савельевич (28.08.1931 — 04.07.2013) (2013)
Симпозіум "Дефіцитні анемії у дітей" (2013)
Вітання Президента України з нагоди Дня місцевого самоврядування (2012)
Маліков С. - Україна та Європа - спільно до розвитку (2012)
Чернов С. - Україніська асоціація районних та обласних рад: сьогодення і пріоритети подальшої діяльності (2012)
Маликов С. - Непротокольные заметки о протокольном мероприятии (2012)
Авраменко М. - З турботою про людей нелегкої долі та бажанням покращити якість життя громади (2012)
"Європейські виміри та орієнтири: на шляху до самодостатніх громад". Проект Дніпропетровської обласної ради (2012)
Лепська О. - Новоград-Волинський на шляху сталогоенергетичного розвитку (2012)
Іванова Н. - Посилення впливу громади на культурну політику міста (2012)
Головкіна О. - Універсам адміністративних послуг – як інструмент забезпечення якості обслуговування мешканців (2012)
Волошин Ю. - Європейські стандарти транскордонної співпраці місцевого самоврядування: проблеми теорії та її реалізації у вітчизняному законодавстві, Квач С. (2012)
Кравченко Т. - Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сільській місцевості (2012)
Гошовська В. - Практико-орієнтована освіта. Сучасні підходи до підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2012)
Білорусов С. - Удосконалення практики підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Досвід навчання керівного складу сільських та селищних рад у Херсонській області (2012)
Щербаков П. - Перспективи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Досвід Дніпропетровської області (2012)
Рекомендації десятого фінансово-економічного форуму (2012)
Жук П. - Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків (2012)
Швейцарський досвід місцевого самоврядування (2012)
Компетентні відповіді на актуальні запитання (2012)
Монаєнко А. - Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Казюк Я. - Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку регіонів та місцевого самоврядування (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (2012)
Рішення Ради регіонів від 19 вересня 2012 року (2012)
Рекомендації щодо переліку документів, які подаються до Верховної Ради України місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при порушенні питання про призначення позачергових місцевих виборів, схвалені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, рішення від 1 жовтня 2012 року, протокол № 156/03 (2012)
Правова позиція Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо вирішення питань найменування і перейменування населених пунктів, затверджена на засіданні Комітету 15 грудня 2010 року, протокол № 110/08 (2012)
Скрипничук В. - Методичні рекомендації щодо порядку ведення депутатами місцевих рад прийому виборців та оформлення, подання, розгляд і документування результатів звернень, запитань і запитів депутатів (2012)
Книжкові новинки (2012)
Анкета читача (2012)
Чернуський В. В. - Селекційна програма по створенню сортів картоплі різних напрямів господарського використання як елемент інноваційного проекту регіонального розвитку галузі картоплярства на території Житомирської області (2013)
Осипчук А. А. - Успадкування стиглості та отримання рекомбінантів залежно від типів схрещування і батьківських форм картоплі, Тактаєв Б. А. (2013)
Гордієнко В. В. - Прояв стійкості проти сухої фузаріозної гнилі та основних господарсько-цінних показників серед потомства беккросів міжвидових гібридів (2013)
Фурдига М. М. - Використання міжвидової гібридизації при створенні середньостиглого сорту картоплі Околиця , Осипчук А. А., Купріянова Т. М., Бондар М. Ю., Подгаєцький А.А. (2013)
Чередниченко Л. М. - Оцінка селекційного матеріалу картоплі за стійкістю надземної частини рослин проти фітофторозу з використанням відокремлених частинок листків (2013)
Назар С. Г. - Використання ранньостиглого сорту Беллароза в селекції картоплі (2013)
Вишневська О. В. - Адаптивна здатність сортів вітчизняної селекції в умовах південної частини зони Полісся України , Столярчук Л. В., Костянець М. І., Лященко С. А. (2013)
Кармазіна Л. Є. - Елементи агротехніки вирощування нових сортів картоплі при сидерально-мінеральній системі удобрення , Петренко А. М., Скринько А. Ю., Колосніченко О. І., Купріянова Т. М, Войцешина Н. І., Вишневська О. А. (2013)
Закорчемний М. С. - Обробка бульб картоплі засобами захисту під час садіння , Спісак А. В., Пйонтик Ю. Л., Ільчук Р. В. (2013)
Мороз І. Х. - Вплив ширини міжрядь, розміру шин коліс трактора на щільність і твердість ґрунту та врожайність картоплі , Рожнятовський А. О., Завальнюк О. М. (2013)
Котвицький Б. Б. - Системи удобрення картоплі в Західному Поліссі України (2013)
Возна М. О. - Моніторинг цін на картоплю та основні фактори впливу на їх рівень (2013)
Перспективні сорти (2013)
Максимович В. - Дифракція пружних хвиль у нескінченних пластинках з отворами прямокутної форми, Мікуліч О. (2008)
Коцаньда Д. - Втомні короткі тріщини в металах, Мєжиньскі Я., Гуцайлюк В. , Гладьо В. (2008)
Головатий А. - Розрахунок та конструювання пружних систем мікроелектромеханічних (МЕМС) гіроскопів (2008)
Букетов А. - Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень у модифікованих епоксидних композитах, Стухляк П., Левицький В. (2008)
Мариненко С. - Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC – (VC, NbC, WC), Бодрова Л., Прокопів М., Крамар Г., Лазарюк В. (2008)
Цирульник О. - Оцінювання роботоздатності сталі 17Г1С після тривалої експлуатації на газогоні, Греділь М., Студент О., Никифорчин Г. (2008)
Стухляк П. - Дослідження антикорозійних двошарових покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками в умовах впливу агресивних середовищ, Редько О., Голотенко О. (2012)
Майборода В. - Магнітно-абразивне оброблення кінцевого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин із використанням відновлювальних елементів, Джулій Д., Ткачук І., Бєляєв О. (2012)
Дзюра В. - Техно-логічне оснащення для виготовлення приводних пасів машин, Ляшук О., Логуш І., Фльонц О., Чвартацький І., Гевко. І. (2012)
Божко Т. - Дослідження розмірних зв’язків при абразивній обробці спечених пористих матеріалів (2012)
Андрійчук В. - Аналіз систем зовнішнього освітлення та шляхів підвищення їх ефективності, Поталіцин С. (2012)
Кочан О. - Удосконалення метрологічного програмного тесту вимірювального каналу температури, Сапожник Г., Паучок В., Майків І. (2012)
Ліщинська Л. - Фізична еквівалентна схема інжекційно-прольотного транзистора в режимі прямого зміщення емітерного переходу, Чехместрук Р., Філинюк М. (2012)
Головатий А. - Математична модель для дослідження технічних характеристик інтегрального мікросенсора кутової швидкості, Артюшенко Б. (2012)
Алілуйко А. - Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса (2012)
Сінчук А. - Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення з урахуванням включень (2012)
Нікіфоров Ю. - Закономірності змін рельєфу поверхні матеріалів при дії лазера в режимімодульованої добротності, Ковалюк Б., Сіткар О., Мочарський В., Сорочак А. (2012)
Мирончук В. - Застосування теплової обробки утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах, Єщенко О., Самілик М. (2012)
Павельчук Ю. - Обґрунтування швидкості подачі насіння на відбивач сошника (2009)
Євтух П. - Моделі похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги, Куземко Н., Бабюк С. (2009)
Мушак А. - Фірмові теги та атрибути: відмінності в інтерпретації популярними браузерами та найуживаніші альтернативи (2009)
Шевчук Р. - Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування , Манжула В., Адамів О. (2009)
Кочан О. - Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар, Васильків Н. (2009)
Приймак М. - Елементи однорідності для періодичних ланцюгів Маркова, Прошин С. (2009)
Яворський Б. - Достовірність віддаленого, мобільного, автоматизованого, голтерівського моніторингу кардіоритмосигналу, Бачинський М., Фалендиш В. (2009)
Ленюк М. - Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур‘є- Ейлера, Шелестовська М. (2009)
Пелех Р. - Двосторонні методи розв’язування задачі Коші для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь Вольтерра, Лучко Й. (2009)
Ткачук Р. - Математична модель та оптимальна обробка електроетиносигналу в задачах офтальмодіагностики (2009)
Бугрій Н. - Асимптотика перетворення Лапласа функції відновлення (2009)
Москаль Д. - Особливості фотолюмінесценції кремнієвих нанокластерів в оксидній матриці при наявності домішки азоту , Мельник В., Попов В., Калістий Г., Хацевич І., Оберемок О., Чернух О. (2009)
Луняка К. - Вплив кількості обертів мішалки і кількості відбивних перегородок на коефіцієнти масо передачі при розчиненні твердої речовини, Вус Д., Русанов С., Чумаков Г. (2009)
Вітенько Т. - Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації (2009)
Klepacki B. - Dobor i adaptacja personelu w przedsiebiorstwach o zroznicowanej wielkosci i kierunku dziatania, Marciniak B. (2009)
Szurgot В. - Gospodarka krajowa a etyka chrzescijanska (2009)
Липчук В. - SWOT-аналіз фермерських господарств, Кордоба О. (2009)
Karpenko O. S. - Properties of hexagon-shaped carbon nanoclusters, Lobanov V. V., Kartel N. Т. (2013)
Goliney I. Yu. - Gold nanoshell effect on light-harvesting in LH2 complexes from photosynthetic bacteria, Sugakov V. I. , Vertsimakha G. V. (2013)
Sementsov Yu. I. - Polypropylene fibers filled with carbon nanotubes: mechanical properties and biocompatibility, Prikhod’ko G. P., Kartel N. T., Aleksyeyeva T. A., Tsebrenko M. V. (2013)
Каленюк П. І. - Зада­ча з не­од­но­рід­ною ін­тег­раль­ною ча­со­вою умо­вою для рів­нян­ня із час­тин­ни­ми по­хід­ними пер­шо­го по­ряд­ку за ча­сом та не­скін­чен­но­го по­ряд­ку за про­сто­ро­ви­ми змін­ни­ми, Когут І. В., Нитребич З. М., Ярка У. Б. (2012)
Гут В. М. - Асимптотичні розвинення влас­них зна­чень і влас­них функ­цій ко­лив­ної сис­те­ми з жорст­ки­ми лег­ки­ми вклю­чен­ня­ми (2012)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження мате­ма­тич­ної мо­де­лі не­лі­ній­них ко­ли­вань стріч­ки кон­ве­єра (2012)
Алтухов Е. В. - Уста­но­вив­шие­ся ко­леба­ния двух­слой­ных плас­тин с жест­ко за­креп­лен­ны­ми тор­ца­ми и не­со­вер­шен­ным кон­так­том сло­ев, Симбратович Е. В., Фоменко М. В. (2012)
Скуратівський С. І. - Хаотичні хвильові розв’яз­ки не­ло­каль­ної мо­де­лі се­ре­до­ви­ща з ко­лив­ни­ми вклю­чен­ня­ми (2012)
Кривий О. Ф. - Тунельна внутрішня тріщи­на в кус­ко­во-од­но­рід­но­му ан­ізо­троп­но­му про­сто­рі (2012)
Гольдштейн Р. В. - Ефект част­ко­во­го за­крит­тя між­фаз­ної трі­щи­ни з теп­ло­про­від­ним за­пов­ню­ва­чем і по­верх­не­ви­ми плів­ка­ми при дії на бі­ма­те­рі­ал тер­міч­но­го на­ван­та­жен­ня, Кіт Г. С., Мартиняк Р. М., Середницька Х. І. (2012)
Камінський А. О. - Ви­зна­чен­ня пе­ре­мі­щень бе­ре­гів двох ко­лі­не­ар­них трі­щин різних дов­жин в рам­ках мо­де­лі Лео­но­ва – Па­на­сюка, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2012)
Сулим Г. Т. - Осесиметричний квазі­ста­тич­ний тер­мо­на­пру­же­ний стан у пів­про­сто­рі з по­крит­тям, Турчин І. М. (2012)
Кривень В. А. - Плас­тич­не від­ша­ро­ву­ван­ня жорст­ко­го пря­мо­кут­но­го вклю­чен­ня під дією зосе­ред­же­ної си­ли, Яворська М. І., Каплун А. В., Валяшек В. Б. (2012)
Улітко А. Ф. - Фрикційний контакт жорсткого ко­ну­са з пруж­ним пів­про­сто­ром, Острик В. І. (2012)
Сенченков І. К. - Вплив мік­ро­струк­тур­них пе­ре­тво­рень на на­пру­же­но-де­фор­мо­ва­ний стан опро­мі­не­но­го теп­ло­вим ім­пуль­сом ста­ле­во­го ци­лінд­ра, Оксенчук Н. Д., Червінко О. П. (2012)
Григоренко Я. М. - Напружений стан по­рож­нис­тих ци­лінд­рів з опук­лим гоф­ро­ва­ним по­пе­реч­ним пе­ре­рі­зом, Рожок Л. С. (2012)
Туктамышев В. С. - Независимое управ­ле­ние на­пря­же­ни­я­ми в не­од­но­род­ных сис­те­мах с соб­ствен­ны­ми де­фор­ма­ция­ми, Лохов В. А., Няшин Ю. И. (2012)
Стащук М. Г. - Оцінка напруженого ста­ну по­лі­мер­них труб­них кон­струк­цій з по­рож­нис­тою (стіль­ни­ко­вою) бу­до­вою стін­ки, Дорош М. І. (2012)
Гук Н. А. - Алгоритм розв’язування обер­не­ної за­да­чі тео­рії обо­ло­нок, Ободан Н. І. (2012)
Хапко Б. С. - Осе­си­мет­рич­не тем­пе­ра­тур­не по­ле зрі­за­ної ко­ніч­ної обо­лон­ки зі змін­ни­ми ко­ефі­ці­єн­та­ми теп­ло­від­да­чі, Чиж А. І., Швець Р. М. (2012)
GertJan van Heijst - To the memory of V. V. Meleshko (2012)
Lavrenchenko G. K. - Actual problems of CNG and LNG production and using are being discussed (2010)
Лавренченко Г. К. - "Gasworld"-конференция: Восток встретился с Западом... в Киеве (2010)
Lavrenchenko G. K. - "Gasworld"-conference: East has met West... in Kiev (2010)
Kharlampidi D. Kh. - System-structural analysis technological schemes of vapor-compression thermotransformer (2010)
Butkevich I. K. - Untraditional view to the type of expanders of cryogenic helium plants of small and average productivity (2010)
Kravchenko M. B. - Optimization the opposite heat exchangers (2010)
Cheremnikh O. Ya. - Improvement of the equipment for storage and transporting liquid hydrogen (2010)
Popov N. A. - Creation arrangements of liquation natural gas and introduction effective LNG-technologies, Belov M. B. (2010)
Vasserman A. A. - Characteristics of mixture ethane-propane as working body plants of refrigerating natural gas, Kozlovsky S. V., Malchenko K. S. (2010)
Trotsenko A. V. - Elements of low-temperature and energetic systems formalization (2010)
Popov N. A. - Experience of exploitation AGFCS with finishing pressing out hydraulic equipment, Belov M. B. (2010)
Klepacki B. - Stock Management with the example of the production/logistic company Vive Textile Recykling, Dziedzic-Jagocka I. (2010)
Кривий П. - Cтатистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок, Тимошенко Н., Коломієць В., Чорний Р. (2013)
Дейнека В. - Математичне моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках оксидної структури (дослідження зразка за технологією виробництва базальтового супертонкого волокна), Петрик М., Василюк П., Бабій Н. (2013)
Киселев В. В. - Структурные изменения в корковом веществе надпочечных желез самцов белых крыс под воздействием ксеногенной цереброспинальной жидкости, Шаймарданова Л. Р., Ткач В. В., Варочкин К. А., Белоцерковский В. П. (2013)
Ашукіна Н. О. - Особливості репаративного остеогенезу в діафізарних дефектах стегнових кісток щурів за умов моделювання гіпотиреозу, Дєдух Н. В., Гелета М. М. (2013)
Барсуков А. Н. - Кариометрическая характеристика эпителио-мезенхимных взаимодействий в процессе развития челюстно-лицевого аппарата человека. Сообщение 2: ранний плодный период, Барсуков Н. П., Шаповалова Е. Ю., Юнси Г. А. (2013)
Бекмухамбетов Е. Ж. - Микроанатомическая организация трахеобронхиального лимфоузла крыс при длительном содержании их в условиях производства (нефтепереработки), Умбетов Т. Ж., Мутигулина Г. А., Барсуков Н. П. (2013)
Белоцерковский В. П. - Морфоэнзимологические аспекты влияния симпатической денервации сосудов головного мозга на церебральные структуры, Белоцерковская Е. Н., Каширина Н. К. (2013)
Бенгус Л. М. - Морфологические аспекты экспериментального моделирования поясничного спинального стеноза, Дедух Н. В., Чернышов А. Г., Левшин А. А., Федотова И. Ф. (2013)
Бобрышева И. В. - Морфологические особенности кортикотропных эндокриноцитов аденогипофиза белых крыс после применения имунофана (2013)
Большакова О. В. - Ультраструктура кортикотропоцитов при интоксикации свинцом (2013)
Буштрук А. М. - Механічні властивості кісток тварин молодого віку в динаміці репаративного остеогенезу, Ткач Г. Ф., Погорєлов М. В., Сікора В. З., Дейнека В. М., Бумейстер В. І. (2013)
Вадюк Р. Л. - Прояви ретинотоксичності цисплатину в експерименті (2013)
Волошин М. А. - Оcобливості судинної інвазії при формуванні колінного суглоба щурів, Григор'єва О. А., Федотченко А. В., Моніна О. В., Абросімов Ю. Ю. (2013)
Волошин Н. А. - Применение лектина завязи пшеницы для изучения особенностей синтеза секреторного иммуноглобулина A в эпителии тонкой, толстой кишки и клетками нефрона, Лазарик А. Л., Светлицкий А. А., Чугин С. В., Гончарова Н. Г. (2013)
Гаргула Т. І. - Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію, Гнатюк М. С. (2013)
Гасанова И. Х. - Морфологические преобразования эпендимоцитов сосудистых сплетений желудочков головного мозга половозрелых крыс при введении ксеногенного ликвора, Пикалюк В. С. (2013)
Головацький А. С. - Співвідношення між щільністю лімфоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла у часточках загруднинної залози у статевонезрілих та статевозрілих білих щурів, Добрянська Е. С., Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю. (2013)
Головацький А. С. - Зміни структурної організації ділянкових лімфатичних вузлів матки під час вагітності у білих щурів, Маляр Вол. В., Маляр В. А. (2013)
Горбатюк С. М. - Возрастные стромально-паренхиматозные перестройки яичников белых крыс (2013)
Демьяненко И. А. - Особенности цитодифференцировки в закладках легких у эктопически имплантированного эмбриона человека (2013)
Дубинин С. И. - Морфо-функциональное состояние печени, желчного пузыря и магистральных желчевыводящих протоков в условиях экспериментального острого холецистита, Улановская-Циба Н. А., Ваценко А. В., Передерий Н. А., Рябушко Е. Б. (2013)
Евтушенко В. М. - Особенности формирования иммуноморфологического комплекса желудка при антигенном раздражении, Ключко С. С. (2013)
Ермакова О. В. - Эколого-морфологический анализ эндокринных желез мелких млекопитающих из районов с повышенным естественным радиоактивным фоном (2013)
Єршов В. Ю. - Ультрамікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла кардіального відділу шлунку в умовах експериментальної портальної гіпертензії, Дорошенко С. В., Радомська Н. Ю., Пархоменко М. В., Прокопець К. О. (2013)
Катеренюк И. М. - Гепатолигаментарный комплекс – классические и современные морфоклинические аспекты, Лупашку Ф. И. (2013)
Кащенко С. А. - Строение селезенки белых крыс подсосного возраста, Золотаревская М. В., Станишевская Н. В., Войновская Л. Г. (2013)
Киселев В. В. - Структурные изменения в корковом веществе надпочечных желез самцов белых крыс под воздействием ксеногенной цереброспинальной жидкости, Шаймарданова Л. Р., Ткач В. В., Варочкин К. А., Белоцерковский В. П. (2013)
Ковешніков В. Г. - Вплив настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники селезінки білих щурів, Волошин В. М. (2013)
Коптев М. М. - Морфофункціональні зміни у бронхах щурів після впливу хронічної іммобілізації, Проніна О. М., Данильченко С. І., Ніколенко Д. Є., Зюзіна Л. С. (2013)
Костюк О. Г. - Стан тварин з поверхневим раком сечового міхура після підслизового введення хіміопрепарата, Болюх Б. А., Костюк Г. Я., Костюк В. Г., Коновалюк О. О. (2013)
Кошарный В. В. - Структурные изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинно – мозговых нервов, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Великородный В. И., Царёв А. А. (2013)
Кувенева О. Н. - Морфологические изменения щитовидной железы под действием ионизирующего излучения, Радионов С. Н. (2013)
Лебединець О. М. - Особливості динаміки маси тіла і серця щурів після впливу антигенів в антенатальному періоді, Волошин М. А., Резніченко Ю. Г. (2013)
Лугин И. А. - Воздействие экспериментального гипокинетического стресса на простатические регионы и сосуды микроциркуляторного русла предстательной железы крыс, Троценко Б. В. (2013)
Лузин В. И. - Особенности роста костей скелета белых крыс различного возраста после ингаляционной затравки Толуолом, Скоробогатов А. Н., Морозов В. Н. (2013)
Лузін В. І. - Вплив толуолу на органометричні показники нирок статевонезрілих щурів, Фастова О. М. (2013)
Лупир М. В. - Спосіб забарвлювання нервових волокон (2013)
Лященко О. И. - Ультраструктура кардиомиоцитов левого желудочка при вазоренальной гипертензии и вариантах ее лечения (экспериментальное исследование) (2013)
Малишкіна С. В. - Репаративна регенерація кістки навколо титанових імплантатів після дії низькоінтенсивного імпульсного ультразвуку, Маколінець В. І., Вишнякова І. В., Нікольченко О. А., Гращенкова Т. М. (2013)
Мальцева В. Е. - Структурные нарушения в позвоночнике неполовозрелых крыс в условиях свинцовой интоксикации (2013)
Мороз Г. А. - Возрастные особенности распределения рецепторов лектинов в лимфоцитах тимуса крыс (2013)
Морозова Е. Н. - Ультрамикроскопическое строение пейеровых бляшек тонкой кишки интактных половозрелых крыс (2013)
Новак В. П. - Морфоадаптивний гістогенез волокнистого хряща в експерименті, Мельниченко А. П. (2013)
Онул Н. М. - Експериментальна оцінка ембріотоксичності свинцю як фактору малої інтенсивності (2013)
Остапенко О. В. - Морфофункциональные изменения поджелудочной железы крыс при гипотиреозе и его коррекции (2013)
Остапенко О. В. - Экспериментальная модель экзотоксического поражения почек бифосфонатами, Мостовой С. О. (2013)
Островська С. С. - Морфометрічне дослідження судин міокарда при дії іонізуючого випромінювання і важких металів (2013)
Pankevych L. V. - SBA and PNA lectin receptors in rat liver structural components on the background of experimental streptozorocin-induced diabetes mellitus, Yashchenko A. M., Smolkova O. V. (2013)
Пикалюк В. С. - Изменения миелограммы животных после облучения с последующей коррекцией ксеногенной цереброспинальной жидкостью, Абсеттарова А. И., Шаймарданова Л. Р. (2013)
Пикалюк В. С. - Гистохимические преобразования гепатоцитов крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации на фоне применения физического метода защиты и фармакологической коррекции, Гафарова Э. А. (2013)
Піскун Р. П. - Вплив генної корекції на структуру нирок при експериментальному атеросклерозі, Ромашкіна О. А. (2013)
Попандопуло А. Г. - Морфологическое исследование костной ткани при действии травмирующей силы различной интенсивности, Буше В. В., Оксимец В. М. (2013)
Пошелок Д. М. - Структурна організація компактної кістки після загальної гіпотермії, Малишкіна С. В. (2013)
Пришляк А. М. - Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію, Гнатюк М. С., Стахурська І. О. (2013)
Радионов С. Н. - Анализ плотности нейронов в ядрах кортико-медиального отдела миндалевидного тела головного мозга крыс неполовозрелого возраста после хронической интоксикации барбитуратами, Шубина О. Ю., Кувенёва О. Н., Захаров А. А., Радионова О. И. (2013)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни у статевих органах (сім’яники, передміхурова залоза) в умовах впливу на організм солей важких металів, Сауляк С. В., Москаленко Ю. В., Романюк О. К., Шкрьоба А. О. (2013)
Рудюк Т. Я. - Cтруктурні особливості регенераційних процесів в сідничому нерві на пізніх етапах після травмування, Стеченко Л. О., Довгань Р. С., Чухрай С. М., Раскалєй Д. В. (2013)
Рудюк Т. Я. - Морфологічні oсобливості будови ушкодженого сідничого нерва за умов гіпотиреозу, Храпай О. В., Раскалєй В. Б., Ковальчук О. І., Демидчук А. С. (2013)
Яворська-Скрабут І. М. - Cтруктурна перебудова компонентів паренхіми та судин великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії (2013)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізу в гангліонарному шарі сенсомоторної кори при моделюванні порушення церебрального кровообігу за умов імунокорекції у щурів, Грабовий О. М., Раскалей В. Б., Запривода Л. П. (2013)
Нецветов М. В. - Вплив вітру на освітленість підпокривного простору Acer saccharinum L. та A. pseudoplatanus L. (2012)
Протопопова В. В. - Види-трансформери у флорі Південного берега Криму, Шевера М. В., Багрікова Н. О., Рифф Л. Е. (2012)
Ольшанський І. Г. - Рід Luzula DC. (Juncaceae) у флорі України, Федорончук М. М. (2012)
Шиян Н. М. - Національному гербарію України — 90 років, Дудка І. О., Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Вірченко В. М., Безусько Л. Г. (2012)
Бухтіярова Л. М. - Bacillariophyta Правобережного Лісостепу України. ІІ. Північно-Західна Придніпровська та Північно-Східна Придніпровська височинні області (2012)
Димитрова Л. В. - Лишайники Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ), Надєіна О. В., Блюм О. Б. (2012)
Дарієнко Т. М. - Загальна характеристика та особливості видового складу водоростей позаводних місцезростань острова Зміїний (Чорне море, Україна) (2012)
Овруцька І. І. - Анатомо-морфологічні ознаки листків Sium latifolium L. у різних умовах зростання (2012)
Мусатенко Л. І. - Академік Андрій Михайлович Гродзінський — істини алелопатії (до 85-річчя від дня народження вченого), Мусієнко М. М., Ситник К. М. (2012)
Дудка І. О. - Михайлу Феодосійовичу Бойку — 70 років. Вітаємо ювіляра!, Гапон С. В., Кондратюк С. Я., Дубина Д. В. (2012)
Голуб В. Б. - Тритомне видання "Біорізноманітність Південної Африки" — вагомий здобуток широкомасштабного міжнародного наукового співробітництва, Дубина Д. В., Ніколайчук Л. Ф. (2012)
Бахтеева Т. Д. - 20-летие Национальной академии медицинских наук Украины (2013)
Сердюк А. М. - 20 років НАМН України: підсумки та погляд у майбутнє (2013)
Волянский Ю. Л. - SOS в прямом и переносном смысле. Новая стратегия борьбы с развитием устойчивости к антибиотикам (обзор литературы), Колотова Т. Ю., Кучма И. Ю. (2013)
Головенко М. Я. - Особливості біокинетики та дозозалежність концентраційного профілю 14С-етоксозепаму в організмі мишей після його внутрішньовенного введення, Ларіонов В. Б., Жукова Н. О. (2013)
V з’їзд нейрохірургів України (Ужгород, 25-27 червня 2013 р.) (2013)
Куземко А. А. - Використання соціологічних груп видів та методу "коктейлю" для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України (2012)
Димитрова Л. В. - Bactrospora A. Massal. (Roccellaceae, Ascomycota) — новий рід для ліхенофлори України, Кондратюк С. Я. (2012)
Онищенко В. - Ризики євразійської інтеграції (2013)
Мельник А. - Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації, Адамик В. (2013)
Ольга Кириленко О. - Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні, Петрушка О. (2013)
Фаріон В. - Роль облікової інформації в системі управління банком, Фаріон Т. (2013)
Okeнфельс А. - Люди і ринки: економіка як технічна наука, Вамба А. (2013)
Сохацька О. - Стратегічне маркетингове управління, Лагоцька Н. (2013)
Savelyev Y. - Benchmarking methods of management of competition??in the world economy, Kurylyak V., Smalyuk H. (2013)
Onishchenko V. - Risks of eurasian integration (2013)
Melnyk A. - Regional Policy of the EU and Ukraine under the Deepening Contradictions of Globalization, Adamyk V. (2013)
Kyrylenko O. - Institutional principles of state pension insurance in Ukraine, Petrushka O. (2013)
Farion V. - Role of accounting information in the system of banking management, Farion T. (2013)
Ockenfels A. - Men and Markets: Economics as Engineering Science, Wambach A. (2013)
Sokhatska O. - Strategic marketing management, Lahotska N. (2013)
Бордюжа Н. П. - Вплив добрив та різних способів їх внесення на врожайність зерна пшениці озимої за вирощування на лучно-чорноземному карбонатному грунті (2012)
Ільчук М. М. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрної сфери, Коновал А. І. (2012)
Бундук Ю. М. - Особливості мікроклонального розмноження рослин айви звичайної (Cydonia ob longa Mill.) МС як вегетативних підщеп для груші звичайної (Pirus communis L.), Григорюк І. П., Хом'як В. В. (2012)
Махрова Є. Г. - Прогнозування впливу підвищених температур повітря та кислотних дощів на процес некро тизації листків рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) за допомогою мікрокосмних моделей, Руденко C. С. (2012)
Аретинська Т. Б. - Дубовий шовкопряд як тест-об'єкт для вивчення біологічних характеристик нових препаратів (стан питання) , Трокоз В. О. (2012)
Іщенко В. М. - Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах, Панчук Т. К. (2012)
Яцкін М. М. - Фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах систем Na2O—P2O5—Al2O3—MIIO (MII—Mn, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Огородник І. В., Слободяник М. С. (2012)
Боброва О. М. - Стійкість інтродукованих представників роду Berberis до забруднення довкілля важкими металами, Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. (2012)
Боговін А. А. - Еколого-біологічна структура і продуктивність трав'янистих ценозів за різних способів їх відтворення на вилучених з обробітку орних землях , Пташнік М. М., Дудник С. В. (2012)
Гриб В. М. - Вплив бактеріального препарату"Азогран" на розвиток хвойних рослин, Курдиш І. К., Чоботарьов А. Ю. (2012)
Конончук О. Б. - Ефективність інокулюючої суміші "Байкал ЕМ-1У"-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), Пида С. В., Григорюк І. П. (2012)
Іскра Р. Я. - Імунобіологічний стан організму свиноматок і поросят за дії хром хлориду (2012)
Кучерявий В. П. - Вплив згодовування препарату "Ентеро-Актив" на відгодівельні показники молодняка свиней, Трачук Є. Г., Пустовіт В. О., Медвідь А. А. (2012)
Дроник Г. В. - Вплив ферментного препарату "Авізим" на ріст та розвиток курчат-бройлерів, Андрощук О. С. (2012)
Опришко О. О. - Дослідження гео-гелеогеотермальної теплиці , Пасічник Н. А., Зубков І. С. (2012)
Сидоренко В. К. - Інноваційні підходи до модернізації управління сучасною вищою освітою (2012)
Сопівник Р. В. - Функції наставників академічних груп у процесі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу України (2012)
Пивоварова Н. С. - Методика викладання органічної хімії англійською мовою у вузі аграрного профілю, Заславський А. М., Копилевич В. А., Бухтіяров В. К. (2012)
Балалаєва О. Ю. - Електронні посібники з латинської мови для формування термінологічної компетентності майбутніх ветеринарів (2012)
Миронюк В. В. - Особливості визначення видового складу міських зелених насаджень за даними супутникових знімків GeoEye-1, Кохан С. С., Востоков А. Б. (2012)
Бойко І. І. - Постіндустріальні виміри сучасного суспільства, Ільченко Н. В. (2012)
Якубенко Б. Є. - Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / Під редакцією С.Ю. Поповича, Григорюк І. П. (2012)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Cоціальна історична пам’ять про Велику Вітчизняну війну в емпіричному вимірі (2013)
Адамовські В. - Viola odorata L. (Violaceae) як останець культури в Біловезькому лісовому районі (2012)
Drapikowska M. - Variability of the alien species Antoxanthum aristatum Boiss. (poaceae) in the Wielkopolska lowland (Western Poland), Celka Z., Szkudlarz P. , Jackowiak B. (2012)
Mosyakin S. L. - New nomenclatural combinations in Blitum L. and Kali Mill. (Chenopodiaceae): taxa occurring in Eastern Europe (2012)
Тихоненко Ю. Я. - Phragmidium mexicanum (Mains) H.Y. Yun, Minnis et Aime (Pucciniales) — новий для України вид іржастих грибів, Коритнянська В. Г. (2012)
Якубенко Б. Є. - Наукові та навчально-освітні аспекти розвитку кафедри ботаніки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Григорюк І. П., Шабарова С. І. (2012)
Instructions for authors (2013)
Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary (2013)
Howie J. - Generalised triangle groups of type (2013)
Kasyanuk M. - On one class of semiperfect semidistributive rings (2013)
Kurdachenko L. A. - On normalizers in fuzzy groups , Grin K. O., Turbay N. A. (2013)
Maxson C. J. - Function algebras on rectangular bands (2013)
Oliynyk B. - Infinitely iterated wreath products of metric spaces (2013)
Pinedo H. - On elementary domains of partial projective representations of groups (2013)
Plonka E. - Associative words in the symmetric group of degree three (2013)
Shestakov I. - Automorphic equivalence of the representations of Lie algebras, Tsurkov A. (2013)
Wisbauer R. - Regular pairings of functors and weak (co)monads (2013)
Panfilov A. S. - Pressure effect on magnetic properties of gadolinium in paramagnetic state, Grechnev G. E., Logosha A. V., Zhuravleva I. P. (2013)
Хейфец О. Л. - Влияние высоких давлений и магнитных полей на электрические свойства халькогенидов (PbSe)x(AgAsSe2)1-x (х = 0. 5, 0. 9), Пинигина К. С., Тебеньков А. В., Филиппов А. Л., Шакиров Э. Ф., Мельникова Н. В., Бабушкин А. Н. (2013)
Рассолов С. Г. - Зарождение нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при нагреве с постоянной скоростью, Ткач В. И., Максимов В. В., Коваленко О. В., Моисеева Т. Н., Попов В. В. (2013)
Прохоров А. А. - Основное состояние иона Gd3+ в монокристалле TmAl3(BO3)4 (2013)
Бойченко В. А. - Туннельный эффект в контактах MgB2/LCMO: подавление зоны проводимости манганита при температуре порядка температуры Кюри, Дьяченко А. И., Криворучко В. Н., Таренков В. Ю. (2013)
Утяшев Ф. З. - Кинематика течения и структурообразование металла при интенсивной пластической деформации (2013)
Хаймович П. А. - От гидроэкструзии к барокриодеформированию (2013)
Лаптев А. В. - Влияние температуры и давления прессования на свойства твердого сплава WC c 25 mass% Co, Толочин А. И., Окунь И. Ю. (2013)
Эфрос Б. М. - Образование наноразмерных кластеров в ГЦК-сплавах при интенсивной пластической деформации, Дерягин А. И., Эфрос Н. Б., Сагарадзе В. В., Стефа-нович Л. И., Варюхин В. Н. (2013)
Абросимова Г. Е. - Изменение структуры металлического стекла Al88Ni2Y10 при термообработке и деформации, Аронин А. С., Ширнина Д. П. (2013)
Коржов В. П. - Многослойная структура и высокотемпературная прочность жаропрочных материалов на основе соединений ниобия с алюминием и кремнием, полученных из композитов Nb-Al и Nb-Si, Карпов М. И., Прохоров Д. В. (2013)
Даниленко Н. И. - Исследование границ раздела многокомпонентных материалов с применением аналитической электронной микроскопии, Подрезов Ю. Н., Щиголев В. В. (2013)
Прокофьева О. В. - Особенности пластического течения металлических и полимерных материалов при интенсивной пластической деформации методом плоской винтовой экструзии, Возняк Ю. В., Прилепо Д. В. (2013)
Ананська М. О. - Бюджетування в сиситемі управління промислового підприємства (2012)
Андрєєва Н. М. - Науково-методичний підхід до діагностики та ранжуванню ресурсозберігаючих проектів: соціо-еколого-економічний аспект (2012)
Балан А. А. - Оцінювання альтернатив розвитку підприємства на базі методів нечіткої математики: методичний підхід (2012)
Башинська І. О. - Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах (2012)
Безпарточний М. Г. - Концептуальні підходи до маркетингового забезпечення функціонування торговельних підприємств (2012)
Бойко О. В. - Застосування маркетингу в сфері управління персоналом, Соловей О. М. (2012)
Боровик О. Н. - Економічний механізм екологічного регулювання суб'єктів підприємництва (2012)
Валінкевич Н. В. - Методика організації процесного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості (2012)
Димченко Н. С. - Формування особистості менеджера як професійного керівника організації (2012)
Драченко О. В. - Формування стратегії маркетингу міста залежно від цільових групп (2012)
Дрогомирецька М. І. - Становлення і розвиток принципів менеджменту та їхня роль у діяльності сучасних організацій (2012)
Дубинська О. С. - Діагностика та пргнозування як складові механізму антикризового управління (2012)
Єсіпова К. А. - Управління бізнес-процесами туристичних підприємств (2012)
Захаркін О. О. - Основні положення концепції управління механізмом реалізаціїт інноваційної політики в в умовах ринкової економіки, Захаркіна Л. С. (2012)
Коваленко О. М. - Проблемні аспекти інноваційної діяльностіпромислових підприємств, Станіславик О. В. (2012)
Коленда Н. В. - Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення (2012)
Кондратюк Д. М. - Важливість розрахунку точки беззбитковості у формуванні та функціонуванні логістичної системи (2012)
Коротун О. П. - Складові та структура індексів конкурентоспроможності в туризмі (2012)
Костирко А. Г. - Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті управління їх фінансовим потенціалом (2012)
Крекотун С. А. - Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу (2012)
Кривов'язюк І. В. - Концептуальні засади формування системи реінженірингу бізнес-процесів на підприємствах спиртогорілчаної промисловості (2012)
Крикавський Є. В. - Ланцюг поставок в оптимізації енерговитрат підприємств АПК, Якимишин Л. Я. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Марчук О. В. - Потенціал підприємства сфери медичних послуг та його різновиди, Войтович С. Я. (2012)
Могилова А. Ю. - Капіталізація підприємств: теорія і практика (2012)
Морохова В. О. - Місце концепцій маркетингу в інноваційному розвитку підприємств-виробників торгівельного обладнання, Борзаковська Л. В. (2012)
Морохова В. О. - Дослідження основних тенденцій розаитку ринку контрольно-вимірювальних приладів України, Лорві І. Ф. (2012)
Нараєвський С. В. - Класифікація традиційних та альтернативних джерел і технологій отримання енергії (2012)
Орлова К. Є. - Досліджування сучасних тенденцій розвитку зовнішнього серидовища підприємств добуваної промисловості житомирської області (2012)
Паска І. М. - Місце посередника в проведенні товарообміних операцій з продукцією рослинництва госрлдарств населення (2012)
Перерва П. Г. - Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу, Ткачова Н. П. (2012)
Перерва П. Г. - Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції, Романчик Т. В. (2012)
Писанко А. І. - Адаптивне управління підприємством у сучасному середовищі (2012)
Побережна Н. М. - Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств (2012)
Полінкевич О. М. - Механізми впливу інноваційних бізнес-процесів на розвиток промислового підприємства (2012)
Попова О. Ю. - Особливості стимулів кооперації промислових підприємств в забезпеченні еколого-економічвної безпеки (2012)
Різник Н. С. - Етапи проектування організаційних структур управління детінізацією еконміки регіону (2012)
Русановська О. А. - Перспективи інновації в логістичній діяльності підприємств, Петецкі І. (2012)
Сатир Л. М. - Організаційно-економічні засади формування виробничого потенціалу господарств населення (2012)
Сорока Н. В. - Характеристики людського капіталу підприємства як об'єкту управління (2012)
Стрижеус Л. В. - Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, Костьович В. І. (2012)
Стрижеус Л. В. - Про деякі аспекти корпоративного управління в україні, Мошківська Т. А. (2012)
Сяська О. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання раціонального водокористування на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2012)
Таранюк Л. М. - Класифікаційний апарат реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2012)
Тищенко В. Ф. - Формування понятійного апарату базових категорій економіки знань (2012)
Тома Н. Г. - Прогноз показників урохайності органічної продукції зернових та зернобобових на основі використання економіко-математичних методів (2012)
Трішкіна Н. І. - Методологічні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах оптової торгівлі (2012)
Філліпова С. В. - Трансферне формування ключових компетенцій в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Нізяєва С. А., Дашковський О. С. (2012)
Хижнякова Н. О. - Класифікація екологоорієнтованих управлінських рішень (2012)
Чернякова В. В. - До визначення функцій контролінгу в системі управління підприємством автотранспорту (2012)
Шубалий О. М. - Етапи трансформації системи стимулювання розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Шумська В. Б. - Ідентифікація відносин між виробником та постачальником у сфері вирощування продукції рослинництва (2012)
Юшкевич О. О. - Екологічні інструменти механізму регулювання економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Ющишина Л. О. - Елементи системи управління витрвтами: організіційний аспект (2012)
Яворська Н. П. - Удосконалення механізму підвищення економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств (2012)
70-річчя з дня народження О.Г. Додонова (2011)
Poryev G.V. - Using the Internet registries to construct а structural model for locality estimation in the overlay networks (2011)
Матов О.Я. - Граничні значення пропускної спроможності каналів розподілених мереж в умовах забезпечення заданої цілісності інформаційних об’єктів, Василенко В.С., Дубчак О.В. (2011)
Бабанин В. А. - Ультраструктурная организация клеток воспалительного инфильтрата в коже больных псориазом при узкополосной ультрафиолет В (311 нм) терапии, Притуло О. А., Филоненко Т. Г., Бисюк Ю. А. (2013)
Біляков А. М. - Особливості встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми за співвідношенням вмісту кортизол/кортизон у тканині наднирників людини (2013)
Болховитинов А. С. - Достижение сопоставимости морфометрических и модельных гистогенетических-морфогенетических данных с помощью тестовых функций глобальной оптимизации (2013)
Бабанин В. А. - Ультраструктурная организация клеток воспалительного инфильтрата в коже больных псориазом при узкополосной ультрафиолет В (311 нм) терапии, Притуло О. А., Филоненко Т. Г., Бисюк Ю. А. (2013)
Дмитрієва Е. О. - Експериментальне і клінічне обгрунтування використання остеотропного матеріалу "Easy-Graft" при генералізованому пародонтиті (2013)
Волошин М. А. - Особливості розподілу a-SMA в структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Таланова О. С. (2013)
Джура О. Р. - Порівняльна характеристика фізіологічних та морфологічних параметрів прищитоподібних залоз у віковому аспекті (2013)
Калашникова О. С. - Структурні та функціональні предиктори організації тромбів вушок передсердь при персистуючій неклапанній фібриляції передсердь (2013)
Кащенко С. А. - Основные морфометрические параметры паращитовидных желез белых крыс после введения им циклофосфана и имунофана, Ерохина В. В. (2013)
Мирошниченко М. С. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональные особенности органов мочевыделительной системы плодов и новорожденных, Марковский В. Д., Сорокина И. В. (2013)
Самойленко А. В. - Імуноморфологічні аспекти різних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту, Шпонька І. С., Бабенко Л. М., Пославська О. В., Ши Юнін (2013)
Ханюков А. А. - Влияние комплексного медикаментозного лечения на динамику лодыжечно-плечевого индекса и выраженность эндотелиальной дисфункции у пациентов с мультифокальным атеросклерозом (2013)
Біляков А. М. - Особливості встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми за співвідношенням вмісту кортизол/кортизон у тканині наднирників людини (2013)
Додонов О. Г. - Імовірнісна модель виявлення латентних зв’язків у мережах понять, Ланде Д. В. (2011)
Poryev G. V. - Efficiency of the Overlay Network Clustering based on the Locality Metric (2011)
Poryev G. V. - Improved CARMA Locality Estimation Model for Peer List Reordering and Its Experimental Validation, Poryev V. A. (2011)
Пінчук І. Я. - Динаміка психічного здоров’я населення україни в період 2008–2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги країни, Богачев Р. М., Хобзей М. К., Петриченко О. О. (2013)
Зінченко О. М. - Кадрове забезпечення психіатричної служби україни (2013)
Білобривка Р. І. - Стигма в психіатрії (2013)
Vasylyeva A. - Efficiency of correction of emotional disorders in women suffering from malignant tumors of reproductive system, Kyrychenko N. (2013)
Соловьева М. А. - Основные направления профилактики стрессовых расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений в странах европейского союза (по данным зарубежной литературы) (2013)
Степаненко Л. В. - Дослідження протекторної дії мітокоректину на розвиток процесів нейродегенерації у тварин у віддаленому періоді відтвореного повторного інсульту (2013)
Шум С. С. - Соціально-демографічні характеристики осіб, які захворіли на психічні хвороби під час проведення судово-слідчих дій, внаслідок чого до них були застосовані примусові заходи медичного характеру в психіатричному закладі із суворим наглядом, Руденко І. В., Суховій О. О. (2013)
Сайко Д.Ю. - Клинико-психопатологические особенности психических расстройств при болезни паркинсона (2012)
Степаненко Л.В. - Лікування патопсихічних порушень у хворих із деменцією та хворобою альцгеймера (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського