Корнійчук В. В. - Особливості розроблення системи підтримки прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на зернових елеваторах, Грицюк Ю. І. (2011)
Смотр О. О. - Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2011)
Рудик Ю. І. - Принципи побудови систем управління якістю підготовки персоналу для галузі безпеки життєдіяльності, Улинець Е. М. (2011)
Огурцов С. Ю. - Обґрунтування даних для моделювання пожеж легкових автомобілів у підземних об’єктах автотранспортної інфраструктури (2011)
Стойко С. М. - Система екологічних заходів запобігання повеней в Українських Карпатах (2011)
Черкас Черкас - Нетрадиційні джерела газоподібного палива – перспективи і реальність, О. Б. Юрим М. Ф. (2011)
Гнатишак І. А. . Юрим М. Ф. - Вплив конструкцій модернізованого роторно-пульсаційного апарата на розчинення глинисто-солевих шламів (2011)
Павлюк В. І. - Активізація екзогенних процесів на Стебницькому родовищі калійних солей, прогноз розвитку та заходи зі зменшення їхнього негативного впливу (2011)
Ковалёв А. П. - О живучести газифицированных объектов, Лехтман И. И. (2011)
Попович В. В. - Особливості мікроклімату териконів Нововолинського гірничопромислового району та його вплив на розвиток рослинності (2011)
Жартовський В. М. - Проблеми та шляхи забезпечення безпеки життєдіяльності обєктів з використанням води і водних речовин, Жартовський С. В., Кріса І. А., Рихліцький І. А., Рихліцький Д. І. (2011)
Богатов О. І. - Шляхи підвищення екологічної безпеки в автомобільній галузі, Попов В. М. (2011)
Андронов В. А. - Антропогенна трансформація рельєфу як передумова виникнення надзвичайних геоморфологічних ситуацій (на прикладі Харківської області), Варивода Є. О. (2011)
Бабич А. В. - Cовершенствование подхода разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, Барчан А. А., Буханцов А. В., Муравьев С. Д., Троян А. Л. (2011)
Годованець Н. М. - Вплив структурних особливостей утворення купрокомплексів на зниження горючості морфоліну, Михалічко Б. М., Щербина О. М. (2011)
Винявська Г. Ф. - Аналіз природних і техногенно-екологічних ризиків при споживанні та кондиціюванні вод із підвищеним вмістом фтору (2011)
Ратушний Р. Т. - Архітектура проектів державної цільової програми розвитку українського села, Ковалишин В. В., Сидорчук О. О. (2011)
Тарнавський А. Б. - Модифіковані поліамідні матеріали з пониженою здатністю до статичної електризації, Бабаджанова О. Ф. (2011)
Щербина О. М. - УФ-спектрофотометрія розчинів азатіоприну та фторацизину, Михалічко Б. М., Бедзай А. О., Щербина І. О. (2011)
Оленюк Ю. Р. - Обгрунтування розвитку міст-супутників у західному регіоні України для запобігання техногенного перевантаження, Новицький Ю. Л., Попович В. В., Оленюк І. Ю. (2011)
Ковалишин В. В. - Експериментальна перевірка адекватності математичної моделі гасіння пожежі парогазовою сумішшю (2011)
Логвиненко В. М. - Педагогічні засади формування екологічної культури курсантів і студентів вищих навчальних закладів МНС України (2011)
Кузик А. Д. - Аналіз факторів впливу на пожежні ризики в житловому секторі (на прикладі м. Львова), Ємельяненко С. О., Карабин О. О., Дух М. В. (2011)
Бевзенко В. М. - Публічно-правові відносини: сутність та ознаки (2009)
Градова Ю. В. - Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази (2009)
Тітов Є. Б. - Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві (2009)
Шендрик В. В. - Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації (2009)
Шестак В. С. - Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення культурної функції держави (2009)
Михалко І. С. - Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у Європейських пенітенціарних правилах (2009)
Волобуєв А. Ф. - Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків психічного насильства (2009)
Буткевич С. А. - Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму (2009)
Орлов Ю. В. - Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів (2009)
Бірюков В. В. - Реєстраційна інформація: поняття та зміст (2009)
Савчук Т. І. - Поняття економічних злочинів та їх види (2009)
Пчеліна О. В. - Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці (2009)
Власенко І. В. - Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень, Чміль М. О. (2009)
Тихоненко Л. Л. - Перспективні напрямки взаємодії дільничних інспекторів міліції з населенням і громадськістю (2009)
Орел О. В. - Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Большаков Є. В. - Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового контролю (2009)
Слінько Д. С. - Процесуальні проблеми перегляду судових рішень (2009)
Кириченко В. Є. - Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній (2009)
Лазарєв В. В. - Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства (2009)
Малишев О. В. - Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1918 рр. (2009)
Мовчан А. В. - Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ (2009)
Юшкевич О. Г. - Надання правової допомоги як вид соціальних послуг (2009)
Татарінов Р. В. - Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування (2009)
Веприцький Р. С. - Профспілкові організації як громадські захисники соціально-економічних прав людини (2009)
Пономаренко Г. О. - Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості (2009)
Панов І. О. - Особливості проходження державної служби в митних органах України (2009)
Музичук О. М. - Умови, форми та методи забезпечення законності та дисципліни в органах внутрішніх справ (2009)
Романяк М. М. - Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки (2009)
Мкртчян Р. С. - Місцева державна адміністрація як сторона в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (2009)
Єремєєв Д. В. - Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність (2009)
Пашков С. М. - Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Шем’яков О. П. (2009)
Мірошниченко О. С. - Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення (2009)
Риженко І. М. - До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців (2009)
Пономарьова Я. О. - Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Костюкевич О. К. - Про функції права громадян на звернення (2009)
Кройтор В. А. - Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду (2009)
Сапейко Л. В. - Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі (2009)
Ковтунова Л. Ю. - Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації органів цивільного стану (2009)
Городилова О. О. - Види відмови від спадщини та її правові наслідки (2009)
Приходько А. А. - Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні та його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку (2009)
Шульга А. М. - Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель (2009)
Киндюк Б. В. - Правові засади охорони лісів на Слобожанщині (2009)
Рущенко І. П. - Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат (2009)
Бобро Н. В. - Основні підходи до визначення соціального капіталу (2009)
Болотова В. О. - Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми (2009)
Катаєв Є. С. - Проблеми персоналізації військовослужбовців контрактної служби (2009)
Щербакова І. В. - Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад (2009)
Бутиліна О. В. - Феномен професійної маргінальності студентства: особливості соціологічного вимірювання (2009)
Зацеркляний М. М. - Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування, Кириченко Г. С. (2009)
Зацеркляний М. М. - Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини, Бабій А. С. (2009)
Ємельянов С. Л. - Шляхи і канали витоку інформації з типового об’єкта інформатизації, Носов В. В. (2009)
Пономаренко Г. О. - Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Панов І. О. - Митні правовідносини як вид правових відносин (2009)
Шестак В. С. - Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи (2009)
Кожевников А. Ю. - Регулювання імунітету суддів Конституційного Суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Мельник Р. С. - Поняття "громадська безпека" та "громадський порядок" у німецькій та українській науці і законодавстві (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Шестаков С. В. - Зловживання пасивним правом у виборчому процесі (2009)
Гейда О. В. - Грошова застава як обмеження виборчих прав (2009)
Давидова О. В. - До питання повноважень Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки (2009)
Горошко О. І. - Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні (2009)
Скалозуб Л. П. - Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення, Василинчук В. І. (2009)
Комзюк А. Т. - Експерт в адміністративному судочинстві (2009)
Стороженко С. М. - Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Поліщук Ю. О. - Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого (2009)
Корнієнко В. В. - Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності (2009)
Торопов С. О. - Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень (2009)
Мандрика Л. М. - Теорії права власності (2009)
Гарасимів Т. З. - Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання (2009)
Савайда О. І. - Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі (2009)
Кириченко В. Є. - Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905–1907 рр. (2009)
Сирота Д. І. - Концепція кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві (2009)
Рудий Н. Я. - Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.) (2009)
Забзалюк Д. Є. - Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польщі (1918–1924 рр.): історико-правовий аспект (2009)
Кульгавець Х. Ю. - Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944–1950 рр. (2009)
Чумаченко І. М. - Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб’єктної складової (2009)
Чорноус О. В. - Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ (2009)
Кройтор В. А. - Принцип усності в цивільному судочинстві (2009)
Карчевський К. А. - Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права (2009)
Гетманець О. П. - Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування (2009)
Мороз О. В. - Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств (2009)
Канішева К. М. - Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин (2009)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти інституту спадкового договору в Україні (2009)
Михайлов С. В. - Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг (2009)
Дубровський І. М. - Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію (2009)
Сердюк О. О. - Взаємозв’язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув’язнених в Україні, Марковська Г. О. (2009)
Варениця В. А. - Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті (2009)
Болотова В. О. - Молодіжна політика в Україні очами студентства, Байдак Т. М. (2009)
Іващенко В. М. - Технології соціальної роботи з дітьми вулиці (2009)
Андрєєва Г. В. - Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу (2009)
Черкашин А. І. - Взаємозв’язок психологічних детермінант емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій, Анікеєнко М. І. (2009)
Головнева И. В. - Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин (2009)
Татарінов Є. В. - Психологічні особливості становлення професіонала як суб’єкта професійної діяльності (2009)
Осьодло В. І. - Критерії суб’єкта військово-професійної діяльності (2009)
Землянська О. В. - Особливості посмертної судово-психологічної експертизи (2009)
Макаренко П. В. - Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім’ях працівників органів внутрішніх справ, Прасол М. І. (2009)
Василенко І. С. - Гендерні особливості страхів в юнацькому віці у студентів-спортсменів (2009)
Лановий О. Ф. - Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання, Кобзев І. В., Петрова О. І. (2009)
Єрохін А. Л. - Розробка додатків засобами бібліотеки wxWidgets, Романов В. О. (2009)
Кобзев І. В. - Мінімізація результату з’єднання відношень у запитах реляційної бази даних, Руденко Д. О., Яковлева І. О. (2009)
Носов В. В. - Міжнародна стандартизація з інформаційної безпеки у фінансових інформаційних системах (2009)
Вечірська І. Д. - Розв’язання задачі знаходження гіпотетично зв’язаних об’єктів (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Kharchenko V. - Modeling of behavioral activity of Air Navigation System’s human-operator in flight emergencies, Shmelova T., Sikirda Yu. (2012)
Kharchenko V. - Minimization of Unmanned Aerial Vehicle trajectory deviation during the complicated obstacles overfly, Kuzmenko N. (2012)
Bocharnikov V. - Optimal discrete fuzzy filter of UAV’s flight parameters, Bocharnikov I. (2012)
Polishchuk S. - Aviation accidents and incidents in USA during 23rd solar cycle, Chynchenko Yu., Shishkov F. (2012)
Sushchenko O. - Features of the mixed sensitivity H?-optimization for the two-degree-of-freedom controller, Chaplay I. (2012)
Kuznetsov I. - Investigation of probability characteristics of the pilot visual activity structure (2012)
Luppo A. - Competence assessment of Air Traffic Control personnel, Rudnenko V. (2012)
Lazorenko V. - Integrated Risk Management process to meet high level of ATM provision, Sukhorebra K. (2012)
Bogunenko N. - Investigation of "green” approach trajectory for full exploit of the benefits of Single European Sky, Khomenok A. (2012)
Chepizhenko V. - Synthesis of artificial gravitational fields virtual meters for the polyconflicts resolution in the aeronavigation environment (2012)
Kharchenko V. - Impact of poly-linguistic load on Air Traffic Control and monitoring quality, Chepizhenko V., Zaitsev Yu. (2012)
Tamargazin A. - Safety design aeronautical engineering, Linnik I. (2012)
Zakrevskiy A. - Test desk for eddy-current probe checking (2012)
Pershakov V. - Building on the Mars planet, Petrova T. (2012)
Biliavskiy G. - Oil pollution of the Black Sea, Golod A. (2012)
Vasylchenko O. - Microorganisms’ surface active substances role in hydrocarbons biodegradation, Matvyeyeva O., Aliieva O. (2012)
Bakhova N. - Finite-element modeling of salt tectonics (2012)
Yakovleva A. - Reduction of heavy metals content in wastewaters during treatment process, Klyvenok M., Vovk O. (2012)
Trachevskyi V. - Influence of phosphorus-retardant on flammability and on physical and mechanical properties of epoxy compound, Katerina Molozovenko K., Zinchenko M. (2012)
Petrashchuk O. - Concept of the English language training of Air Navigation Service personnel (2012)
Burov O. - Ergonomic interface requirements for electronic tools of educational purpose, Tsarik O. (2012)
Akmaldinova O. - Education abroad and its problems, Pysmenna O. (2012)
Kharlamova T. - Professional competency of an aviation engineer as a component of the training (2012)
Povoroznyk K. - Interaction specificity in air navigation communication (2012)
Petrovska Yu. - Antoni Sulima Popiel – a student and a teacher (2012)
Authors in this issue (2012)
Аbstracts in Ukrainian (2012)
Аbstracts in Russian (2012)
Requirements for article submission (2012)
Грищенко М. В. - Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро (2009)
Пономаренко Є. В. - Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади (2009)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект) (2009)
Романюк В. В. - Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей (2009)
Войціховський А. В. - Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності (2009)
Красноборов О. В. - Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації України (2009)
Супрун В. М. - Правові принципи інформаційного суверенітету (2009)
Денисюк С. Ф. - Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади (2009)
Черкасов М. О. - Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції (2009)
Погрібний І. М. - Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2009)
Стороженко С. М. - Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Докучаєва В. Ю. - Особливості адміністративної відповідальності у галузі охорони історичних та культурних цінностей України (2009)
Шендрик В. В. - Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження, Войтович Н. Ф. (2009)
Холод Ю. А. - Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму (2009)
Манько О. Є. - Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі (2009)
Кириченко В. Є. - Реформа Селянського поземельного банку 1895 року (причини та передумови) (2009)
Мельник К. Ю. - Підстави припинення трудових правовідносин із суддями (2009)
Чумаченко І. М. - Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб’єкт колективного договору (2009)
Селезень С. В. - Порядок розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України (2009)
Носова О. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні (2009)
Гетманець О. П. - Методи бюджетного контролю (2009)
Стародубова О. А. - Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням Державного бюджету України (2009)
Марченко Р. В. - Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі (2009)
Ярошевська Г. М. - Форма договору про оплатне надання юридичних послуг (2009)
Череватенко І. М. - Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) (2009)
Рущенко І. П. - Завдання відомчої соціології в системі МВС України (2009)
Дубровський І. М. - Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова і М. І. Бухаріна (2009)
Свєженцева Ю. О. - Традиції в органах внутрішніх справ з огляду їх багаторівневої функціональності, Проскурякова О. С. (2009)
Михайлева Е. Г. - Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики (2009)
Савош Г. П. - Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ (2009)
Балабанова Л. М. - Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения, Бобровникова Н. Ф. (2009)
Климовська О. Ю. - Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні (2009)
Ларіонов С. О. - Психологічний аспект ігрової залежності у працівників ОВС (2009)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості прояву агресивності у злочинців, які вчинили насильницькі злочини (2009)
Попова Г. В. - Особливості емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції з різним ставленням до роботи (2009)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою (2009)
Шаша І. К. - Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, Конціялов О. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі, Турута О. П. (2009)
Лановий О. Ф. - Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх прав (2009)
Лемешко О. М. - Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні, Сазонов О. Г. (2009)
Голян В. В. - Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміру, Голян Н. В., Краснобаєв В. А. (2009)
Антонюк Г. Д. - Вплив латинської школи на розвиток шкільної освіти України (2011)
Афонін В. М. - Спеціальна підготовленість курсантів окремих видів забезпечення військ, Попович О. І., Купріненко О. В. (2011)
Базиляк Н. - Академічна мобільність як процес реалізації мовної практики (2011)
Бєкрєшева Л. О. - Сучасні підходи до визначення поняття "науково-дослідницька робота школяра” (2011)
Бєляєва О. М. - Професійна лінгводидактика в навчанні латинської мови у вищих медичних військових закладах (2011)
Берестецька Н. В. - Формування перекладацької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Биконя О. П. - Оптимізація самостійної роботи в процесі навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами ІКТ (2011)
Близнюк А. О. - Комп'ютерна презентація як метод навчання англомовного письма студентів-психологів (2011)
Віннікова Л. В. - Вивчення професійно-спрямованої лексики на заняттях із англійської мови студентами спеціальності "Комп’ютерні технології" (2011)
Вовк Н. П. - Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів одпн МНС України (2011)
Вовчаста Н. Я. - Роль організаційно-педагогічних умов у підготовці фахівців пожежно-рятувальної служби України й Польщі (2011)
Горіна О. М. - Методичні вказівки до розв'язування фізичних задач як базис ефективної самостійної роботи студентів (2011)
Гудим В. І. - Удосконалення організації підготовки спеціалістів інженерно-технічного спрямування, Козяр М. М., Кусій М. І. (2011)
Гуріненко І. Ю. - Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів ВНЗ МНС України засобами мас-медіа (2011)
Дробіт І. М. - Використання подкастів при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням (2011)
Зязюн Л. І. - Мова – ексклюзивна домінанта гуманістичної парадигми освіти й виховання (2011)
Soura L. - Multimedia dans l'apprentissage des langues etrangeres, Isanina S. (2011)
Кадемія М. Ю. - Самостійна робота студентів в умовах єдиного інформаційного освітнього середовища (2011)
Кащук М. Г. - Організація процесу формування культури спілкування курсантів і працівників органів внутрішніх справ (на матеріалі англійської мови) (2011)
Клос Л. Є. - Діяльність фахівців соціальної роботи спрямована на збереження здоров’я в Російській Федерації (2011)
Ковальчук А. М. - Характеристика рівня фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Антошків Ю. М., Петренко А. М. (2011)
Козяр М. М. - Модернізація вищої освіти України засобами інформатизації (2011)
Кокор М. М. - Поняття "аналіз навчальних потреб" у зарубіжній науково-педагогічній літературі (2011)
Коновальчук С. А. - Лінгвістичні аспекти професійного англомовного спілкування студентів факультету журналістики (2011)
Кошеленко В. В. - Аналіз розвитку основних фізичних якостей курсантів та студентів ЛДУБЖД за напрямом підготовки "Управління інформаційною безпекою", Антошків Ю. М., Ковальчук А. М. (2011)
Кравчук Л. В. - Історичний розвиток методів навчання іноземних мов у другій половині ХХ ст. (2011)
Краснопольський В. Е. - Дидактичний потенціал віртуального середовища (2011)
Кузнєцов М. І. - До проблеми визначення індивідуальності авторського в науковій філологічній прозі (2011)
Липська І. І. - Концепція створення навчального посібника з англійської мови для студентів-магістрів економічних спеціальностей (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Позааудиторна діяльність як складова навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2011)
Мацнєва О. А. - Використання авторської комп’ютерної програми "Improve your listening skills” у навчанні аудіювання студентів мовних спеціальностей (2011)
Мединська С. І. - Обмежувальні умови застосування комп’ютерного тестування при навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ (2011)
Нагірняк М. Я. - Практичні аспекти організації навчального процесу у вищому навчальному закладi, Мачинська Н. І. (2011)
Пісоцька О. О. - Педагогічні технології діалогічної взаємодії викладачів і студентів (2011)
Прокопенко О. І. - Організаційно-педагогічні особливості впровадження проектного методу в позакласну роботу учнів основної школи (2011)
Романко І. Г. - Сучасні тенденції розвитку комунікативної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (2011)
Русанова О. О. - Історичні етапи формування методик навчання чужоземних мов, апробованих в університетах США й Канади, Гого В. Б. (2011)
Саноцька Л. Г. - Shifting the focus of the classroom: from teacher to student (2011)
Смолінська О. Є. - Категорія організаційної культури у вищій педагогічній освіті: проблеми означення (2011)
Соколова К. В. - Особливості побудови й використання посібника "подаємо статистичні матеріали англійською" в професійній підготовці студентів економічних спеціальностей, Свириденко О. Г. (2011)
Сторчова Т. В. - Розвиток системи вмінь і навичок студентів-германістів засобами латинської мови (2011)
Тарнопольський О. Б. - Автентичність навчальних матеріалів у навчанні англійської мови для професійної комунікації у немовних вишах, Дегтярьова Ю. В. (2011)
Телегіна Г. В. - Проблемні аспекти хронобіологічної дезадаптації майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби та шляхи її корекції (2011)
Товканець Г. - Роль мовної підготовки у формуванні комунікативної компетентності майбутнього фахівця економічного спрямування у вищих навчальних закладах Чехії (2011)
Шевчук О. Д. - Современные модели обучения письменной речи (2011)
Шуневич Б. І. - Інтегрована схема класифікації моделей дистанційного навчання (2011)
Cальман І. Ю. - Сутність та характеристика державної регуляторної політики (2009)
Грищенко М. В. - Участь недержавного сектора у протидії корупції (2009)
Кожевников А. Ю. - Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Мещерякова О. В. - Ґенеза законодавства України щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях (2009)
Кріцак І. В. - Трансформація функцій держави та її вплив на функціонування органів внутрішніх справ України (2009)
Панасюк О. В. - Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування (2009)
Асейкін Р. В. - Поняття "об’єкт культурної спадщини" (2009)
Василькевич Я. І. - Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні, Долгий О. О. (2009)
Галкін Д. В. - Всеукраїнська школа міліції – перший "міліцейський університет" (2009)
Рязанцева І. М. - Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській імперії в останній чверті ХVІІІ ст. (на матеріалах українських земель) (2009)
Кириченко В. Є. - Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської імперії у дореволюційній історіографії (2009)
Бурдін М. Ю. - Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (2009)
Заславська М. Г. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (2009)
Шевцова Н. В. - Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві (2009)
Джафарова О. В. - Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Букін М. П. - Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ (2009)
Бродовський В. В. - Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції (2009)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності (2009)
Денисюк C. Ф. - Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Троян І. М. - Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду (2009)
Галіцина Н. В. - Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні (2009)
Дубенко О. М. - Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України (2009)
Журавель О. Є. - Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2009)
Джагупов Г. В. - Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів (2009)
Робак В. А. - Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України (2009)
Пчеліна О. В. - Механізм вчинення економічних злочинів (2009)
Олішевський О. В. - Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою (2009)
Пабат О. В. - Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів (2009)
Сафонов Д. А. - Криміналістична характеристика наруги над могилою (2009)
Мельник К. Ю. - До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права (2009)
Колотік А. С. - До визначення поняття "спеціальні пенсії" працівників органів внутрішніх справ (2009)
Селезень С. В. - Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення (2009)
Кузьменко О. А. - Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами (2009)
Петрова І. А. - Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи (2009)
Літвінова О. В. - Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві (2009)
Стреляний В. І. - Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій (2009)
Євко В. Ю. - Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації (2009)
Тіхонова М. А. - Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій (2009)
Андрєєва Г. В. - Теоретико-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця (2009)
Горбачова О. В. - Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії (2009)
Жданова І. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів, Шиліна А. А. (2009)
Охріменко І. М. - Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності (2009)
Шевченко Л. О. - Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини (2009)
Присенко А. О. - Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції (2009)
Мамічева О. В. - Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів (2009)
Yerokhin A. - The development of information system based on the user interests, Kolchenko A., Kolchenko M. (2009)
Яковлєв С. В. - Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною направленістю, Сезонова І. К. (2009)
Манжай О. В. - Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності (2009)
Колісник Т. П. - Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України (2009)
Трубников В. М. - Принципи кримінально-виконавчої політики України (2001)
Білоус В. Т. - Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою (2001)
Гуторова Н. О. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони ухилення від сплати податків. зборів, інших обов’язкових платежів (2001)
Гусаров С. М. - Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України (2001)
Тяпкін А. С. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України "Порушення авторського права і суміжних прав", Чехунов Д. Н. (2001)
Мінка П. Я. - Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті (2001)
Джагупов Г. В. - Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення (2001)
Бесєдін А. А. - Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників (2001)
Проневич О. С. - Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності (2001)
Володіна О. О. - Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України (2001)
Петрова Л. В. - Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Вчення про право І. Канта (2001)
Прадід Ю. Ф. - Місце юридичної лінгвістики в системі наук (2001)
Письменицький А. А. - Галузеві ознаки інформаційного права (2001)
Губська О. А. - Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства (2001)
Лавріненко О. В. - Щодо структури нового Трудового кодексу України (2001)
Ярмиш А. Н. - Суд присяжних – це дійсно справедливий суд (2001)
Синьов О. В. - Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку (2001)
Орлов П. І. - Правове забезпечення інформаційної безпеки (2001)
Тарусова Л. І. - Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України (2001)
Безсмертний О. К. - Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах (2001)
Лазнюк Н. В. - Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України (2001)
Каткова А. Г. - Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами (2001)
Венедиктов В. С. - Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС (2001)
Джафарова О. В. - Взаємодія органів внутрішніх справ і населення (2001)
Москаль Г. Г. - Інститут тимчасових генерал-губернаторів в України у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. (2001)
Неалов О. П. - Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (XVIII – перша половина ХІХ ст. (2001)
Бартків В. П. - Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років (2001)
Білоконь М. В. - Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХІХ ст. (2001)
Гаркавий С. В. - Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 – початок 30-х рр. (2001)
Сокіл А. О. - Податкова політика УСРР у роки непу (2001)
Бермічева О. В. - Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України (2001)
Пащенко А. О. - Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії) (2001)
Ковальчук О. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні (2001)
Попович В. М. - Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки (2001)
Шишка Р. Б. - Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності (2001)
Тульчевська Н. В. - Предмет договору банківського депозитного рахунку (2001)
Смотров О. І. - Зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики (2001)
Омельчук В. О. - Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку (2001)
Древаль Ю. Д. - "Вертикаль" зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування) (2001)
Копан О. В. - Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект) (2001)
Смирнова Є. В. - Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму (2001)
Логвиненко М. І. - Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання (2001)
Колесник К. О. - Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні (2001)
Дзюндзюк В. Б. - Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації (2001)
Греченко В. А. - Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001 (2001)
Почтовий М. М. - Принципи правової політики України (2009)
Польщиков І. В. - Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів (2009)
Корейба І. В. - Офіційне тлумачення – повноваження Конституційного Суду України (2009)
Кульчицька О. В. - Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві (2009)
Козир О. В. - Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Галкін Д. В. - Організаційно-штатна робота у міліції Радянської України (2009)
Чуйков А. Ю. - Становлення системи спеціальних установ ОВС: історико-правові аспекти (2009)
Кириченко В. Є. - Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905–1907 рр. (2009)
Резанов С. А. - Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Пузанова Т. А. - Поняття та значення принципів державної служби (2009)
Сидорчук О. І. - Щодо системи держаних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Качинська М. О. - Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми (2009)
Салманова О. Ю. - Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Небрат О. О. - Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Денисюк С. Ф. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Ярмак О. М. - Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його вірного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки (2009)
Докучаєва В. Ю. - Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності в сфері охорони історичних та культурних цінностей (2009)
Радько Д. В. - Фінансові компанії у системі суб’єктів адміністративного права (2009)
Коляда О. П. - Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України (2009)
Мандрик С. І. - Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України (2009)
Семенко Б. М. - Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва (2009)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2009)
Бараш Є. Ю. - Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов’язаних з позбавленням волі кримінально-виконавчою службою в Україні (2009)
Собко Ю. В. - Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта координаційного впливу (2009)
Суботін А. О. - Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Акіменко Д. О., Бондаренко Я. Г., Рибенцева А. В. (2009)
Градецький А. В. - Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів (2009)
Романюк В. В. - Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України (2009)
Матвійчук А. В. - Щодо правової природи контрольних проваджень (2009)
Хомич А. С. - Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури (2009)
Голубов А. Є. - Структура завдань кримінального судочинства та її вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ (2009)
Пчеліна О. В. - Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів (2009)
Бурбело Б. А. - Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способи протидії здійсненню досудового слідства (2009)
Фролова І. В. - Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми визначення системи правоохоронних органів (2009)
Єрофєєнко Л. В. - Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті (2009)
Невядовський В. О. - Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв’язку (2009)
Киндюк Б. В. - Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв’язку (2009)
Володін А. В. - Мирова угода: історико-правовий аналіз (2009)
Жуков С. В. - Правові основи здійснення процедур ліквідації підприємства (2009)
Гіда Є. О. - Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм (2009)
Мороз А. В. - Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень (2009)
Зубко Г. Ю. - Маргінальність – загальнотеоретична характеристика (2009)
Лигун Н. В. - Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС (2009)
Моргун О. С. - Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ (2009)
Яцків О. С. - Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції (2009)
Гульбс О. А. - Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності (2009)
Саватєєва Б. В. - Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді (2009)
Маннапова К. Р. - Особливості особистості неповнолітніх правопорушників (2009)
Штриголь Д. В. - Взаємозв’язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт (2009)
Власенко І. В. - Дослідження ризику працівників міліції, Лещишин М. В. (2009)
Горелов Ю. П. - До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2009)
Греченко В. А. - Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. (2014)
Гречко О. О. - Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави (2014)
Лесь І. О. - Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. (2014)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування у Речі Посполитій (2014)
Тітов Є. Б. - Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання (2014)
Герасименко В. С. - Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації (2014)
Ігонін Р. В. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2014)
Качинська М. О. - Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку (2014)
Комзюк В. Т. - Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України (2014)
Наумов І. В. - Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні (2014)
Тихонова Д. С. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні (2014)
Швець В. Д. - Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування (2014)
Абламський С. Є. - Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні (2014)
Бєляков Р. Г. - Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення (2014)
Бічурін Р. Х. - Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Горбачов В. П. - Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) (2014)
Двойніков О. О. - Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення, Глобенко Г. І. (2014)
Дем’яненко Ю. І. - Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України) (2014)
Єрохін В. В. - Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження, Юхно О. О. (2014)
Комісаров О. Г. - Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку (2014)
Марков В. В. - Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності, Караченцев О. В. (2014)
Меденцев А. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Момотенко Т. Д. - Правоохоронні органи: поняття і сутність (2014)
Новак Р. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Перепелиця М. М. - Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам (2014)
Пієв С. С. - Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування, Юхно О. О. (2014)
Стрелюк Я. В. - Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи (2014)
Чумак В. В. - Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні (2014)
Шишкін А. О. - Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Юхно М. О. - Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України (2014)
Луцик А. М. - Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур (2014)
Проневич О. С. - Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація (2014)
Басова А. В. - Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб (2014)
Вікторчук М. В. - Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? (2014)
Вусатий Д. Ю. - Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу (2014)
Жорнокуй В. Г. - Здійснення права участі в управлінні господарським товариством (2014)
Загородній А. С. - Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг (2014)
Карчевський К. А. - Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства (2014)
Мовчан О. В. - Житлові права дітей (2014)
Никитченко Н. В. - Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності (2014)
Петрова І. А. - Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів (2014)
Теремецький В. І. - Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення (2014)
Черновол С. О. - Договір як загальноправова категорія (2014)
Шпак А. П. - Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2014)
Титул, зміст (2012)
Шелудько Н. М. - Вступне слово (2012)
Мельник В. П. - Эвристический потенциал поведенческих финансов (поведенческой теории финансов) в научном познании детерминант принятия решений хозяйствующими субъектами (2012)
Попова О. Л. - Регулирование поведения "экономического человека" с позиций устойчивого развития: концептуальные приоритеты (2012)
Брус С. И. - Кредитные отношения как элемент поведенческих финансов (2012)
Брус С. І. - Поведінкові фінанси і трансформація ринку фінансових послуг, Бублик Є. О., Корнєєв В. В. (2012)
Бублик Е. А. - Модификация поведения и особенности финансовых решений вкладчиков в условиях кризиса (2012)
Ануфрієва К. В. - "Апетит до ризику" українських банків: масштаби і наслідки активізації зовнішніх запозичень (2012)
Ноур А. М. - Стратегії заощаджувальної економічної поведінки населення України (2012)
Береславська О. І. - Міжнародна фінансова архітектура: сучасні тенденції реформування (2012)
Шкляр А. І. - Сучасні валютні війни: шанси і ризики для України, Шелудько Н. М. (2012)
Процько О. В. - Трансформація ринку державних цінних паперів України у 2008–2011 рр.: передумови і наслідки (2012)
Савицький С. В. - Інституційно-психологічні основи прийняття рішень на фондовому ринку України (2012)
Шишков С. Є. - Облігації як інструмент ринку публічного боргу в Україні: сучасні тенденції і проблеми (2012)
Рожкова К. І. - Корпоративне управління в банках України: стан та ключові проблеми (2012)
Кравченко Ю. Ф. - Основні напрямки реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ (1997)
Яковлєв С. В. - Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти, Шеховцов С. Б., Гнусов Ю. В. (1997)
Калиновський В. Б. - Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій, Цимбал П. В. (1997)
Волобуєв А. Ф. - Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності (1997)
Щербаковський М. Г. - Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи, Золотухін І. І. (1997)
Скоков С. І. - Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності (1997)
Лисенко В. В. - Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків (1997)
Чернець М. Г. - Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності (1997)
Одерій О. В. - Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (1997)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування (1997)
Кривуля О. М. - Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?, Куц В. М. (1997)
Шаповал В. Н. - Предмет філософії права: деякі проблеми формування (1997)
Зеленецький В. С. - Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктам кримінального процесу, Куркін М. В. (1997)
Погрібний І. М. - Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права, Фандалюк О. В. (1997)
Лобойко Л. М. - Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу (1997)
Романов С. Ю. - Обман як спосіб посткримінальної діяльності (1997)
Мохончук С. М. - Поняття та види тероризму (1997)
Коломієць Т. В. - Початки конституційного процесу в Україні, Коломієць Ю. М. (1997)
Греченко В. А. - Центральна Рада та проблеми українізації, Бадєєва Л. І., Сорочан Н. А. (1997)
Воронов М. М. - Законодавча влада у системі державної влади (1997)
Анохін О. М. - Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів (1997)
Марчук Є. К. - Поняття злочинної організації за кримінальним правом України (1997)
Каткова Т. В. - Конституція України і принципи кримінального судочинства, Кожевніков Г. К. (1997)
Зелінський А. Ф. - Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу, Куц В. М. (1997)
Яременко О. Л. - Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності (1997)
Кім М. М. - Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні, Нечипорук Л. В., Яременко В. Г. (1997)
Коваленко А. І. - Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району (1997)
Ковальов Є. В. - Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз, Рябченко О. П., Коваленко А. І. (1997)
Петрова К. Я. - Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації, Нечипорук Л. В. (1997)
Венедиктов В. С. - Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи (1997)
Гоц В. Я. - Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці (1997)
Іншин М. І. - Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення (1997)
Соболєв В. О. - Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ), Лапшина В. Л., Дядечко І. І. (1997)
Рущенко І. П. - Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання, Соболєв В. О., Ярмиш О. Н. (1997)
Бандурка О. М. - Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки, Мартиненко О. А. (1997)
Відєнєєв І. О. - Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях (1997)
Клюєв О. М. - До питання про управління в правоохоронній діяльності, Якушко П. М. (1997)
Щербина В. І. - Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України (1997)
Тягло О. В. - Критичне мислення як освітня інновація (1997)
Ноттурно М. А. - Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет (1997)
Макаренко Є. І. - Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України (1997)
Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції "Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні" (1997)
Ярмиш О. Н. - Наукові форуми (1997)
Венедиктова І. В. - Яким я бачу Європейський континент у 2000 році (1997)
Греченко В. А. - В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934. К.: Україна, 1996. (1997)
Киричок Р. І. - В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: ун-т внутр. справ, 1996. (1997)
Шипілов Л. М. - До питання про поняття та сутність зловживання правом (2010)
Сікорський О. П. - Проблеми становлення Державної міграційної служби України в аспекті європейської інтеграції (2010)
Ринажевський Б. М. - Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України (2010)
Проневич О. С. - Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга пол. ХVIII – поч. ХХ ст.) (2010)
Сатохіна Н. І. - Розуміння у здійсненні права: онтологічний вимір (2010)
Новікова Л. В. - Правове регулювання фінансового моніторингу в Україні (2010)
Кириченко В. Є. - Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування (2010)
Джафарова О. В. - Щодо напрямків адміністративної діяльності антимонопольного комітету України (2010)
Музичук О. М. - Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації (2010)
Небеська М. С. - Роль відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки (2010)
Лихачов С. В. - Роль громадян та органів виконавчої влади в системі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2010)
Шоптенко С. С. - Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні (2010)
Троян І. М. - Види державних службовців в органах пожежного нагляду (2010)
Невядовський В. О. - Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій (2010)
Бабакін В. М. - Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень (2010)
Гончаренко І. Б. - Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги суб’єктів публічної адміністрації як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Нечитайло О. М. - Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин (2010)
Шендрик В. В. - Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення, Крєпаков І. О. (2010)
Филипенко Є. П. - Форми і методи попередження насильства в сім’ї дільничними інспекторами міліції (2010)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП "Беркут" (2010)
Обрусна С. Ю. - Соціальний характер судового управління: окремі питання (2010)
Алфьоров С. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України (2010)
Жилін Є. В. - Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції, Сафронов С. О. (2010)
Мельник К. Ю. - Конкурсний відбір до правоохоронних органів (2010)
Олійник А. Р. - Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави (2010)
Татарінов Р. В. - Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України (2010)
Ваганова І. М. - Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Аттестация в вузе: правовая регламентация (2010)
Ковальов Є. В. - Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України (2010)
Курко М. Н. - Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти (2010)
Лисенко І. В. - Щодо підстав набуття права приватної власності на житло (2010)
Гужва А. М. - Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві (2010)
Мінченко А. О. - Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом (2010)
Сапейко Л. В. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі (2010)
Васіна Г. В. - Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні (2010)
Губіна Г. Л. - Сутність державного фінансового контролю за діяльністю українських страхових організацій, що пов’язана з використанням морського транспорту (2010)
Петрова І. А. - Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку, Фурса В. А. (2010)
Проскурякова О. С. - Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Балабанова Л. М. - Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості, Кондратова А. В. (2010)
Гульбс О. А. - Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі (2010)
Озерський І. В. - Психодіагностика конфліктної установки у студентів національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз) (2010)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців, Романчук Т. С. (2010)
Туркалова О. О. - Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ (2010)
Бондаренко Я. Г. - Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов’язків (2010)
Шаша І. К. - Шляхи використання новітніх технологій в задачах транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту (2010)
Єрохін А. Л. - Модель управління часом на основі матрицi Ковi, Красільніков І. О. (2010)
Четвериков Г. Г. - Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням, Процай Н. Т. (2010)
Дерев’янко Ю. В. - Дослідження можливостей "інтелектуального будинку", Краснікова О. Л. (2010)
Руденко О. Г. - Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID, Волк М. О., Філімончук М. А., Філімончук Т. В. (2010)
Голян В. В. - Системи діагностики i адміністрування обчислювальних засобів комп’ютерних мереж, Пелешенко С. С. (2010)
Магдаліна І. В. - До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем, Кобзев І. В., Соседка Ю. Е. (2010)
Вечірська І. Д. - Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами (2010)
Дюбко Г. Ф. - Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик, Голян В. В., Глущенко Р. О. (2010)
Мельничук М. Д. - Вірусна природа скручування листків томатів, Міщенко Л. Т., Дуніч А. А., Антіпов І. О. (2014)
Ляшенко А. В. - Хрестоцвіті блішки на капусті білоголовій (2014)
Кочерга М. О. - Рослиноїдні кліщі на чорній смородині, Дрозда В. Ф. (2014)
Лук’яненко Т. Л. - Пероксидаза - як маркер стійкості рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф. (2014)
Дерев’янський В. П. - Біологічне живлення та захист ріпаку озимого, Рудюк Т. Д., Паюк Н. О., Ковальчук Н. В., Ліщук О. А. (2014)
Віктору Петровичу Дерев’янському — 60! (2014)
Ющенко Л. П. - Кафедрі ентомології ім. професора М. П. Дядечка НУБіП України — 70 років, Плиска М. М. (2014)
Круть М. В. - На початку історії Інституту захисту рослин (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kuzmin O. Ye. - Methodological foundations ofeconomic evaluation of technogenic losses of national economy, Bublyk M. I. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine, Pyrog O. V. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Conceptual basis of management activities diagnostics in the system of process-structured management, Melnyk O. H., Mukan O. V. (2014)
Chmielecki M. - Key drivers of Corporate Social Responsibility in Asia (2014)
Oleksiv I. - Theoretical and Practical Approaches to Identification of Stakeholder Interests of the Company (2014)
Khoma I. B. - Simulation of the distribution of fixation of impact of threats from internal and external environments on economic protectability of enterprise (2014)
Partyn H. O. - The outsourcing operation risk management by the corporate customer, Didukh O. V. (2014)
Yaremko I. J. - Capital as a generic concept of economics and accounting: the content of category, the problems of formalization and management (2014)
Chukhrai N. I. - Flexibility as the source of supply chain ompetitive advantage (2014)
Duda J. T. - Basket payment combined with markowitz portfolio applied to commodity trade, Augustynek A., Fuksa M. l., Borshchuk I. V. (2014)
Чуйко З. Д. - Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки (2010)
Лазарєв В. В. - Система законодавства про громадянство України (2010)
Київець О. В. - Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права (2010)
Коптєва О. О. - Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів (2010)
Погребняк О. С. - Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами (2010)
Семіног О. О. - Правове регулювання паспортно-візової системи України (2010)
Передерій О. С. - Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція (2010)
Лисенко А. М. - Аналіз наукових поглядів російських учених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Обрусна С. Ю. - Поняття судового управління: проблеми дефініції (2010)
Усеінова Г. С. - Судова реформа УСРР 1922–1929 pp.: етапи, принципи, цінність досвіду (2010)
Синявська О. Ю. - Суб’єктивні публічні права приватних осіб (2010)
Мельник Р. С. - Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості (2010)
Потапенко С. В. - Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України (2010)
Абакумов В. М. - Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні (2010)
Сіверін В. І. - Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг (2010)
Джафарова О. В. - Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України (2010)
Левченко С. О. - Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні (2010)
Черних С. П. - Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності (2010)
Курило С. Л. - Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади (2010)
Нечипоренко С. І. - Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання (2010)
Джагупов Г. В. - Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2010)
Курко М. Н. - Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в України (2010)
Мартинов М. Д. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України (2010)
Корнієць А. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин (2010)
Губарєв Г. Г. - Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень (2010)
Манжай О. В. - Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору (2010)
Андрєєва О. Б. - Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ (2010)
Лєшукова І. В. - Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування (2010)
Голубов А. Є. - Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура (2010)
Глобенко Г. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи (2010)
Лапта С. П. - Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів (2010)
Селезень С. В. - Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин (2010)
Мельник К. Ю. - Ротація кадрів правоохоронних органів (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Новые технологии на рынке труда: правовое регулирование (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту (2010)
Коляда Т. А. - Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання (2010)
Тонконог Т. Ю. - Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення (2010)
Чумаченко І. М. - Практичні дії профспілок при укладенні колективних договорів та угод (2010)
Кройтор В. А. - Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2010)
Мандрика Л. М. - Політичні партії як юридичні особи (2010)
Акімов В. В. - Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми (2010)
Кириченко Т. С. - До питання про необхідність в універсальному понятті "сім’я" (2010)
Краснікова О. Л. - Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні (2010)
Старіцина С. О. - Поняття зброї як об’єкта цивільно-правових відносин (2010)
Мороз О. В. - Права та обов’язки сторін за договором найму, Мороз М. В. (2010)
Кухарєв О. Є. - Підстави виникнення зобов’язань унаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2010)
Кравець О. М. - До питання про поняття "розірвання цивільно-правового договору" (2010)
Добряков А. В. - Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России, Филимонов О. В. (2010)
Пастухова О. В. - Практика реализации моделей мотивации в современных организациях (2010)
Кибак И. А. - Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития (2010)
Чепіга Л. П. - Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості (2010)
Платковська О. В. - Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби (2010)
Федоренкова Л. С. - Особливості емоційно-когнітивного відношення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя (2010)
Ступакова О. В. - Особливості системи відношень жінок – працівників ОВС (2010)
Рябєв С. А. - Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автортранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП (2010)
Присенко А. О. - Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров’я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення (2010)
Чміль М. О. - Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини, Скляр О. С. (2010)
Кобзев І. В. - До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах, Петров К. Е., Харитоненко О. В. (2010)
Єрохін А. Л. - Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи рішення, Фролов А. Ю. (2010)
Голян В. В. - Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клiєнтiв, Коваленко А. Г., Чувалджян В. С. (2010)
Давиденко Л. М. - Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку (2000)
Терещук О. В. - Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією (2000)
Корж В. П. - Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності (2000)
Долженков О. Ф. - Характерні риси сучасної організованої злочинності (2000)
Даньшин І. М. - Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки, Оболенцев В. Ф. (2000)
Орлеан А. М. - Торгівля жінками в Україні: історія та сучасність (2000)
Харитонов С. О. - Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї (2000)
Блага А. Б. - Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід (2000)
Вапсва Ю. А - Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки (2000)
Колесніков С. В. - Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об’єкт (2000)
Іншин М. І. - Деякі питання методології науки управління в ОВС України (2000)
Матюхіна Н. П. - Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи (2000)
Братель О. Г. - Надзвичайні ситуації в історичному аспекті (2000)
Говоруха В. В. - Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні, Кузніченко С. О. (2000)
Арістова І. В. - Державна інформаційна політика та її правове забезпечення (2000)
Синявська О. Ю. - Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України (2000)
Гузь В. І. - Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей (2000)
Рябошапко В. І. - Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції (2000)
Зубчук В. А. - Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2000)
Корнієнко М. В. - Поняття "особливих умов" в діяльності органів внутрішніх справ (2000)
Навроцький В. О. - Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю (2000)
Авраменко Л. В. - Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти (2000)
Ємельянов В. П. - Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві (2000)
Погорелов Є. В. - Конституція України і структура національного законодавства України (2000)
Древаль Ю. Д. - Конституційний договір: урок компромісу (2000)
Кучеренко Т. В. - Регіональне представництво в умовах українського парламенту (2000)
Лі І. Т. - Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України (2000)
Жовтобрюх М. М. - Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі (2000)
Тимощук О. В. - "Хліборобські" загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів) (2000)
Гончарук В. Я. - Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст. (2000)
Чередниченко Е. А. - Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст. (2000)
Комзюк А. Т. - Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки (2000)
Гуторова Н. О. - Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку (2000)
Лавріненко О. В. - Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства (2000)
Рябченко О. П. - Державне управління відносинами власності в Україні (2000)
Дорошенко Г. О. - Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України (2000)
Фомін Г. Ф. - Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету (2000)
Дятленко Н. М. - Питання правового регулювання малого підприємництва (2000)
Гутник А. Є. - Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків (2000)
Сімсон О. Е. - Правова природа договорів інвестиційного характеру (2000)
Сліпченко С. О. - Деякі питання речових прав в Україні (2000)
Чапічадзе Я. О. - Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності (2000)
Соболєв О. В. - Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва (2000)
Вакулович Е. В. - Зміст та форма договору оренди (2000)
Сидоренко О. Л. - Приватна вища школа в системі ринкових відносин України (2000)
Жилінкова І. В. - Поняття сім’ї в праві (2000)
Попов С. В. - Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС (2000)
Бондар О. Г. - Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення (2000)
Шем’яков О. П. - Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр (2000)
Радик І. Л. - Правовий режим ліцензування користування надрами (2000)
Китаєва О. О. - Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Рущенко І. П. - Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології (2000)
Московець В. І. - Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку (2000)
Логвиненко О. С. - Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу (2000)
Сливка С. С. - Національна культура юриста (2000)
Тонков Е. Е. - Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости (2000)
Title (2014)
Contents (2014)
Alieksieiev I. V. - Methodology of economic and mathematical assessment formation of holding structures activities, Khoma I. B., Dilai N. H. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Theoretical and applied principles of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals, Melnyk O. G., Adamiv M. Ye. (2014)
Bashnyanyn G. I. - About perspective directions of establishment and further development of economic metrology (2014)
Zahorodniy A. G. - Tendencies in developing university rankings and the ways of improving them, Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. (2014)
Krykavskyy E. V. - Implementation of marketing concepts into supply chain management, Pokhylchenko E. А. (2014)
Skvortsov I. B. - Managing entertprises with the account of the real time factor, Zahoretskа O. Y., Zaverbna M. S. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society, Pyrog O. V., Matviyishyn V. Ye. (2014)
Alieksieiev I. V. - State and factors of development perspectives of tourist activity in ukrainian regions, Trusova T. S. (2014)
Skybinskyy O. S. - Analisys of diversification on machine-building enterprises: innovative approach, Drymalovska Ch. V. (2014)
Chernobay L. I. - Expenditures algorithm formation on export activities based on economic entity involvement stages to foreign market, Vatsyk N. Ja. (2014)
Гуторова Н. О. - Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів (2001)
Трубников В. М. - Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ (2001)
Гусаров С. М. - Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб’єктами державного управління безпекою дорожнього руху (2001)
Музичук О. М. - Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями (2001)
Єгупенко В. В. - Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення, Константий О. В. (2001)
Погорецький М. А. - Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи (2001)
Штанько Д. О. - Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними (2001)
Сандуляк І. О. - Додаткове розслідування: задача з двома невідомими (2001)
Настюк В. Я. - Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв’язок (2001)
Шаша І. К. - Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ, Конціялов О. В. (2001)
Лозова С. М. - Застосування психологічного впливу на очній ставці (2001)
Храмцов О. М. - Кримінологічна характеристика та попередження "телефонного тероризму" (2001)
Косміна Н. М. - Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків (2001)
Губарєв Г. Г. - Особливості класифікації технічних засобів охорони об’єктів (2001)
Венедиктов В. С. - До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства (2001)
Лизогуб Б. В. - Про посилення протидії злочинним об’єднанням у сфері торгівлі людьми (2001)
Левченко К. Б. - Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини (2001)
Орлеан А. М. - Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми (2001)
Возна Т. І. - Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні (2001)
Шваб І. А. - Соціальна допомого особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз) (2001)
Петрова Л. В. - Про визначення права за його джерелом (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Ідея права у Г. Гегеля (2001)
Рум’янцев В. О. - Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року, Перчакова Л. О. (2001)
Шестак В. С. - Поняття державного контролю та його основні види (2001)
Альошин Д. П. - Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті, Альошина І. П. (2001)
Прадід Ю. Ф. - Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці (2001)
Комзюк А. Т. Сутність - The essence, significance and types of the measures of administrative suspension used in the police work, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції (2001)
Тучак М. О. - Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції (2001)
Логвиненко М. І. - Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфестацій (2001)
Тищенко М. М. - До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу (2001)
Тищенко М. В. - Деякі теоретичні аспекти поняття суті реалізації оперативно-розшукової інформації, Душейко Г. О. (2001)
Малиновська О. А. - Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні (2001)
Фролова О. Г. - Методи удосконалення адміністративного законодавства України (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом (2001)
Стеценко А. Ю. - Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання (2001)
Гура Р. М. - Особливості правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2001)
Зозуля І. В. - Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами, Каплун С. О. (2001)
Кузьмінова В. Ю. - Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи (2001)
Дубко Ю. В. - Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах (2001)
Іншин М. І. - Сучасний стан нормативно-правого забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України (2001)
Погрібний І. М. - Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ, Куракін О. М. (2001)
Теличкін О. О. - Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН (2001)
Яровий С. М. - Організація та управління виховним процесом в закладах освіти МВС України (2001)
Джафарова О. В. - Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС (2001)
Совгір І. М. - Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС (2001)
Лукаш С. С. - Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2001)
Матюхіна Н. П. - Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС (2001)
Бартков В. П. - Селянське (волосне і сільське) самоврядування під час проведення реформ 1861 р. в Україні (2001)
Неалов О. П. - Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Москаль Г. Г. - Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях (2001)
Гаркавий С. В. - Право власності іноземних підданих на землю в Україні в роки першої світової війни (2001)
Олійник О. М. - Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) (2001)
Косюта М. В. - Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті – початок 30-х рр.) (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.) (2001)
Слепець В. М. - Досвід правого регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність (2001)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (2001)
Гудзь Т. І. - Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі федерального парламенту (2001)
Сироїд Т. Л. - Проблема забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи (2001)
Леженіна О. І. - Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? (2001)
Шишка Р. В. - Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності (2001)
Гетманець О. П. - Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні (2001)
Селіванов М. В. - Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм (2001)
Гнєздов О. В. - Встановлення змісту та застосування іноземного закону в цивільних справах (2001)
Погуляєв С. Ю. - Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство (2001)
Клемпарський М. М. - Щодо створення недержавних пенсійних фондів (2001)
Мавліханова Р. В. - Основні види і напрямки діяльності кооперативів (2001)
Савченко Л. А. - Види фінансового контролю: спроба класифікації (2001)
Шевчук І. Л. - Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств (2001)
Лавріненко О. В. - Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ (2001)
Греков І. П. - Державна служба як особливий різновид суспільної організації права (2001)
Венедиктов С. В. - Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України (2001)
Веренич Н. В. - Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору (2001)
Бермічева О. В. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування (2001)
Шаша І. К. - Ефективність екологічного моніторингу при забрудненні атмосферного повітря, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2001)
Древаль Ю. Д. - Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід, перспективи (2001)
Куц Ю. О. - Українська національно-державницька ідея: етапи становлення (2001)
Новіков М. М. - Добровільні правозахисні об’єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави (2001)
Бесєдін А. А. - Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій (2001)
Новини наукового життя (2001)
Бандурка О. М. - В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с. (2001)
Хуторян Н. М. - Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с. (2001)
Наші автори (2001)
Попик В. - Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" (2015)
Симоненко Т. - Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання (2015)
Курганова О. - Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ (2015)
Осталецька О. - Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ, Шовкопляс Т., Герус А. (2015)
Пастушенко О. - Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні (2015)
Кунанець Н. - Посібник з історії вітчизняних бібліографічних ресурсів, Плитус О. (2015)
Гребенніков В. О. - Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення, Колченко Г. Ф. (2015)
Гребенніков В. О. - Теорія розвитку і основи політики загального доступу: конспект найважливіших положень роботи К. Нето, Колченко Г. Ф. (2015)
Онищенко В. В. - Застосування лінійних дискретних рівнянь Вольтерра в системах управління, Шевченко С. М. (2015)
Попов А. А. - Алгоритм и устройство формирования М-оценок на основе операций L-группы (2015)
Воронцов С. С. - Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання, Танець Р. І., Калинюк Р. О., Зеленін А. Ю., Трапезон К. О. (2015)
Белоусов А. В. - Анализ линий связи для использования в качестве физической среды передачи информации, Кошлич Ю. А., Гребеник А. Г., Паращук О. В. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережева пошукова система за критеріями відповідності (2015)
Высочиненко М. C. - Оценивание параметров и оптимизация информационных систем на основе матрицы ключевых показателей эффективности, Булаковская А. А. (2015)
Коновальчук Ю. С. - Моделювання безпровідної системи на частоті 240 ГГц, Беспалова О. Г., Шелковніков Б. М. (2015)
Зубець А. М. - Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності інфокомунікаційних мереж на основі графу складної системи, Шматко В. С. (2015)
Поворознюк Н. І. - Розробка модуля студента для електронних засобів навчання технічних і технологічних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Скулиш М. А. - Метод контролю за перевантаженнями в процесі багатоетапної обробки заявок (2015)
Моденов С. Ю. - Розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційним мережам як об'єктам несанкціонованого втручання (2015)
Олещенко Л. М. - Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону (2015)
Abstracts (2015)
Серьогін В. О. - Прайвесі як право "бути залишеним у спокої" (2010)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України (2010)
Денисов С. Ф. - Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд (2010)
Стеблинська О. С. - Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2010)
Новікова Л. В. - Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення (2010)
Марчук М. І. - Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС (2010)
Назаренко Я. М. - Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України (2010)
Шульга А. М. - Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини (2010)
Обрусна С. Ю. - Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України (2010)
Камінська Н. В. - Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку (2010)
Сай Н. Я. - Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період (2010)
Рязанцева І. М. - Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Мельник Р. С. - Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права (2010)
Крикун В. Б. - Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування (2010)
Панова І. В. - Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права (2010)
Лихачов С. В. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки (2010)
Щепановський З. В. - Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні (2010)
Музичук О. М. - Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Джафарова О. В. - Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Угровецький П. О. - Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації (2010)
Потапенко С. В. - Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді (2010)
Филипенко Є. П. - Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх (2010)
Семенко Б. М. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва (2010)
Тер-Степанян О. В. - Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій (2010)
Прокопенко О. Ю. - Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України (2010)
Курко М. Н. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Литвинов О. М. - Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України (2010)
Глобенко Г. І. - Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду (2010)
Загуменна Ю. О. - Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності (2010)
Бовкун Є. А. - Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах Державної податкової служби України (2010)
Михалко І. С. - Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві (2010)
Логвиненко А. М. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи (2010)
Шоптенко С. С. - Система завдань судової міліції в Україні (2010)
Бондаренко О. О. - Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі (2010)
Логінова В. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень (2010)
Бурбело Б. А. - Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення (2010)
Осмолян В. А. - Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі (2010)
Приходько О. В. - Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Мельник К. Ю. - Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (2010)
Коляда Т. А. - Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави (2010)
Марченко В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "істотні умови праці" (2010)
Мічурін Є. О. - Межі та обмеження цивільних прав (2010)
Гетманець О. П. - Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби України (2010)
Кириченко Т. С. - Поняття "конкубінат": проблемні питання, підстави виникнення (2010)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти процесуального правонаступництва (2010)
Мороз О. В. - Особливості відновлення орендованого майна (2010)
Острогляд О. В. - Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права (2010)
Симов’ян B. C. - Колізії чинного законодавства щодо понять "банківський контроль" та "банківський нагляд" (2010)
Шушляпин О. И. - Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования, Шелест А. Н., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Борзова Е. Ю. (2010)
Бацилєва О. В. - Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення (2010)
Кобзев І. В. - Програмне забезпечення системи дистанційного тестування, Петров К. Е., Лановий О. Ф. (2010)
Єрохін А. Л. - Аналіз і тестування якості CAPTCHA, Прись І. С. (2010)
Кравченко Ю. Ф. - Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України (2000)
Ануфрієв М. І. - Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС (2000)
Литвак О. М. - Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні (2000)
Хальота А. І. - Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина (2000)
Куц В. М. - Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми (2000)
Левченко К. Б. - "Торгівля людьми" та "торгівля жінками": проблеми формування термінології сучасних документів (2000)
Лизогуб Б. В. - Проблеми системної протидії торгівлі людьми (2000)
Проневич О. С. - Правові засади діяльності німецької поліції щодо протидії торгівлі жінками (2000)
Арістова І. В. - Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України (2000)
Орлеан А. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції (2000)
Теличкін О. О. - Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми (2000)
Філіпенко Н. Є. - Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми (2000)
Готін О. М. - Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діянням і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України (2000)
Заросило В. О. - Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) (2000)
Струков В. М. - Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, Тагаєв М. М., Щербіна О. В. (2000)
Альошин Д. П. - Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб (2000)
Гуторова Н. О. - Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони (2000)
Мезенцева І. Є. - Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку (2000)
Щербатих В. Ю. - Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України (2000)
Матюхіна Н. П. - Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ (2000)
Казанчук І. Д. - Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції (2000)
Кузніченко С. О. - Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання (2000)
Дяченко С. А. - Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз) (2000)
Кириченко О. А. - Проблеми класифікації одорологічних об’єктів, Васильєв Г. І. (2000)
Литвин Т. В. - Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення, Сервецький І. В., Радецька В. Я. (2000)
Навроцький В. О. - Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин (2000)
Бородін І. Л. - Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція (2000)
Тучак М. О. - Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень (2000)
Михайлович Д. М. - Юридична природа тлумачення норм права (2000)
Храмцов О. М. - Про поняття і види кримінальної вербальної агресії (2000)
Голубов А.Є. - Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу (2000)
Омельченко Т. В. - Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства (2000)
Головко О. М. - Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності (2000)
Жвалюк В. Р. - Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст. (2000)
Коломієць Ю. М. - Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини XIX – початку XX століття, Коломієць Т. В. (2000)
Сичова В. В. - Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі (2000)
Саксонов В. Б. - Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст. (2000)
Чередніченко Е. А. - Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. (2000)
Холод Ю. А. - Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст. (2000)
Лабоженко Д. Б. - Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни (2000)
Коцан І. Д. - Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки (2000)
Войцеховський М. М. - Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.) (2000)
Жовтобрюх М. М. - Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості (2000)
Калиновський В. Б. - Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві, Шаповаленко М. Л. (2000)
Колесник К. О. - Сутність та характер парламентської процедури (2000)
Хайбулаєва Ф. А. - Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) (2000)
Рябченко О. П. - Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні (2000)
Чалий Ю. І. - Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України (2000)
Колісник Т. В. - Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права (2000)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права інтелектуальної власності (2000)
Венедиктова І. В. - Передумови виникнення інституту довірчого управління майном (2000)
Семерак О. С. - Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів (2000)
Нагорняк В. А. - Право на житло в Україні: реалії та перспективи (2000)
Степанов О. В. - Характеристика автомобіля як об’єкта права власності (2000)
Сараскіна Т. В. - Щодо питання фінансової відповідальності (2000)
Міненко В. Л. - Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу (2000)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю (2000)
Львова П. М. - Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ (2000)
Іншин М. І. - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС (2000)
Божко В. М. - Поняття договірного регулювання заробітної плати (2000)
Жернаков В. В. - Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі (2000)
Шульга А. М. - Конституційні основи кримінально-правової охорони земель (2000)
Грохольський В. П. - Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України (2000)
Китаєва О. О. - Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Бондар О. Г. - Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології (2000)
Шем’яков О. П. - Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу (2000)
Кривуля О. М. - Соціальні норми як база інтеграції суспільства (2000)
Титов В. Д. - Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США (2000)
Шкода В. В. - Право як здатність (2000)
Новини наукового життя (2000)
Перегрим О. М. - Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. у флорі Криму (2014)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні насінин видів роду Gladiolus L. (Iridaceae Juss.) флори України, Жигалова С.Л. (2014)
Глущенко Л. А. - Вплив деяких екологічних факторів на сировинну цінність ценопопуляцій Ledum palustre L. (2014)
Корольова О. В. - Новий та рідкісні для степової зони України види локулоаскоміцетів (2014)
Ткаченко Ф. П. - Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море), Ковтун О. О. (2014)
Лобачевська О. В. - Мохоподібні як модель дослідження екофізіологічної адаптації до умов природного середовища (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби узбережжя Тилігульського лиману, Попова О. М., Товстуха Н. І. (2014)
Віннікова О. І. - The comparison of micromycetes and algae diversity in soils of various biocenoses of Eastern Forestial Steppe of Ukraine (2014)
Мальцев Є. І. - Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області (2014)
Новосад К. В. - Біоморфологічні особливості і демографічна структура популяцій Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev за умов різної флорокомплексної приуроченості та антропопресії, Щербакова О. Ф. (2014)
Крюкова Г. М. - Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку "Тузловські лимани", Бондаренко О. Ю. (2014)
Перегудова О. С. - Віруси орхідних Чорноморського біосферного заповіднику, Коротєєва Г. В., Компанець Т. А., Поліщук В. П. (2014)
Перегрим М. М. - Види "Червоної книги України" у колекційному фонді ділянки "Рідкісні та зникаючі рослини природної флори України" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, Безсмертна О. О., Єрисова А. В. (2014)
Работягов В. Д. - Анатомо-морфологические особенности межвидовых гибридов F1 в сравнении с исходными диплоидными видами и их тетраплоидами, Свиденко Л. В., Бойко М. Ф. (2014)
Бабицький А.І. - Успішність інтродукції видів роду Exochorda lindl. (Rosaceae) у Правобережному Лісостепу України (2014)
Ковальчук Ю. П. - Формування комунікаційної інфраструктури, Копійка О. В., Ройко О. О., Толубко В. Б. (2015)
Кравченко Ю. В. - Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу, Поліщук А. О. (2015)
Родионов С. С. - Оценка достоверности диагностики отказа в каналах связи телекоммуникационной сети (2015)
Стрихалюк Б. М. - Моделювання та тестування системи управління гетерогенної мережі доступу, Бешлей М. І., Холявка Г. В., Брич М. В. (2015)
Колченко Г. Ф. - Корпоративна інформаційна система оператора телекомунікацій як основа ефективної організації управління, Варфоломеєва О. Г. (2015)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного випромінювання, Гайдур Г. І., Сєрих С. О. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними помилками (2015)
Комарова Л. О. - Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі, Шматко В. С. (2015)
Родионов С. С. - Компенсация помех при пространственной селекции адаптивной защиты системы связи, Кондаков А. Н. (2015)
Семко В. В. - Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження (2015)
Ткаченко О. М. - Імітаційне моделювання об’єкта управління, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л. (2015)
Высочиненко М. C. - Управление запросами с переключениями к станциям беспроводной сети (2015)
Савенко О. С. - Надійність у мережах з використанням технології SDN (2015)
Ніколов К. О. - Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку (2015)
Abstracts (2015)
Коломійчук В. П. - Зміни фітомаси акумулятивних екосистем кіс Приазов'я під впливом та без впливу ратичних, Домніч А. В. (2014)
Крохмаль І. І. - Анатомо-физиологические особенности листа Campanula glomerata L. (2014)
Жиляєв Г. Г. - Передумови збереження життєздатності природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) при демутаціях на субальпійських луках Карпат (2014)
Ольшанський І. Г. - Родина Rhamnaceae Juss. у флорі України (2014)
Ходосовцев О. Є. - Епігейні угруповання лишайників Рівнинного Криму (Україна), Надєіна О. В., Ходосовцева Ю. А. (2014)
Бойко М. Ф. - Індекс пари родин (Pottiaceae/Amblystegiaceae) бріофлор рівнинної України у системі екокоординат "аридність-гумідність" (2014)
Коритнянська В. Г. - Історія вивчення облігатнопаразитних фітотрофних грибів правобережжя Степу України (2014)
Дармостук В. В. - Lecanora strоbilina (Spreng.) Kieff. – новий вид лишайників для рівнинної частини України (2014)
Клименко В. М. - Massjukiella uсrainica – рідкісний для півдня України ксанторіоїдний соредіозний лишайник з урбанізованих ландшафтів, Ходосовцев О. Є. (2014)
Агурова І. В. - Моніторинг стану рослинного покриву техногенних земель: популяційний та морфологічний аспекти, Прохорова С. І. (2014)
Панченко С. М. - Доповнення до флори Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2014)
Сироїд Т. Л. - Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні (2010)
Кравцова Т. - Історія створення і функціонування федерального бюро розслідувань США, Кравцов О. (2010)
Перерва Ю. М. - Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн (2010)
Вдовиченко О. І. - Демократизація законодавчого процесу в Європейському союзі (2010)
Саракуца М. О. - Система джерел права Європейського союзу (2010)
Головко О. М. - Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Кириченко В. Є. - Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту (2010)
Походзіло Ю. М. - Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х – початку ХХ століть (2010)
Загуменна Ю. О. - Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції (2010)
Середа О. В. - Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. (2010)
Комзюк В. Т. - Права та обов’язки посадової особи митної служби України (2010)
Шестак В. С. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини (2010)
Джагупов Г. В. - Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура (2010)
Джафарова О. В. - Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України (2010)
Кириченко Ю. М. - Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні (2010)
Алтуніна О. М. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування (2010)
Артем’єва Д. В. - Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю (2010)
Полякова О. С. - Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності (2010)
Селюков В. С. - Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського