Совгір І. М. - Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС (2001)
Лукаш С. С. - Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2001)
Матюхіна Н. П. - Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС (2001)
Бартков В. П. - Селянське (волосне і сільське) самоврядування під час проведення реформ 1861 р. в Україні (2001)
Неалов О. П. - Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Москаль Г. Г. - Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях (2001)
Гаркавий С. В. - Право власності іноземних підданих на землю в Україні в роки першої світової війни (2001)
Олійник О. М. - Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) (2001)
Косюта М. В. - Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті – початок 30-х рр.) (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.) (2001)
Слепець В. М. - Досвід правого регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність (2001)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (2001)
Гудзь Т. І. - Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі федерального парламенту (2001)
Сироїд Т. Л. - Проблема забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи (2001)
Леженіна О. І. - Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? (2001)
Шишка Р. В. - Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності (2001)
Гетманець О. П. - Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні (2001)
Селіванов М. В. - Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм (2001)
Гнєздов О. В. - Встановлення змісту та застосування іноземного закону в цивільних справах (2001)
Погуляєв С. Ю. - Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство (2001)
Клемпарський М. М. - Щодо створення недержавних пенсійних фондів (2001)
Мавліханова Р. В. - Основні види і напрямки діяльності кооперативів (2001)
Савченко Л. А. - Види фінансового контролю: спроба класифікації (2001)
Шевчук І. Л. - Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств (2001)
Лавріненко О. В. - Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ (2001)
Греков І. П. - Державна служба як особливий різновид суспільної організації права (2001)
Венедиктов С. В. - Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України (2001)
Веренич Н. В. - Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору (2001)
Бермічева О. В. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування (2001)
Шаша І. К. - Ефективність екологічного моніторингу при забрудненні атмосферного повітря, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2001)
Древаль Ю. Д. - Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід, перспективи (2001)
Куц Ю. О. - Українська національно-державницька ідея: етапи становлення (2001)
Новіков М. М. - Добровільні правозахисні об’єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави (2001)
Бесєдін А. А. - Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій (2001)
Новини наукового життя (2001)
Бандурка О. М. - В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с. (2001)
Хуторян Н. М. - Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с. (2001)
Наші автори (2001)
Попик В. - Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" (2015)
Симоненко Т. - Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання (2015)
Курганова О. - Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ (2015)
Осталецька О. - Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ, Шовкопляс Т., Герус А. (2015)
Пастушенко О. - Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні (2015)
Кунанець Н. - Посібник з історії вітчизняних бібліографічних ресурсів, Плитус О. (2015)
Гребенніков В. О. - Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення, Колченко Г. Ф. (2015)
Гребенніков В. О. - Теорія розвитку і основи політики загального доступу: конспект найважливіших положень роботи К. Нето, Колченко Г. Ф. (2015)
Онищенко В. В. - Застосування лінійних дискретних рівнянь Вольтерра в системах управління, Шевченко С. М. (2015)
Попов А. А. - Алгоритм и устройство формирования М-оценок на основе операций L-группы (2015)
Воронцов С. С. - Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання, Танець Р. І., Калинюк Р. О., Зеленін А. Ю., Трапезон К. О. (2015)
Белоусов А. В. - Анализ линий связи для использования в качестве физической среды передачи информации, Кошлич Ю. А., Гребеник А. Г., Паращук О. В. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережева пошукова система за критеріями відповідності (2015)
Высочиненко М. C. - Оценивание параметров и оптимизация информационных систем на основе матрицы ключевых показателей эффективности, Булаковская А. А. (2015)
Коновальчук Ю. С. - Моделювання безпровідної системи на частоті 240 ГГц, Беспалова О. Г., Шелковніков Б. М. (2015)
Зубець А. М. - Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності інфокомунікаційних мереж на основі графу складної системи, Шматко В. С. (2015)
Поворознюк Н. І. - Розробка модуля студента для електронних засобів навчання технічних і технологічних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Скулиш М. А. - Метод контролю за перевантаженнями в процесі багатоетапної обробки заявок (2015)
Моденов С. Ю. - Розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційним мережам як об'єктам несанкціонованого втручання (2015)
Олещенко Л. М. - Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону (2015)
Abstracts (2015)
Серьогін В. О. - Прайвесі як право "бути залишеним у спокої" (2010)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України (2010)
Денисов С. Ф. - Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд (2010)
Стеблинська О. С. - Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2010)
Новікова Л. В. - Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення (2010)
Марчук М. І. - Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС (2010)
Назаренко Я. М. - Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України (2010)
Шульга А. М. - Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини (2010)
Обрусна С. Ю. - Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України (2010)
Камінська Н. В. - Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку (2010)
Сай Н. Я. - Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період (2010)
Рязанцева І. М. - Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Мельник Р. С. - Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права (2010)
Крикун В. Б. - Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування (2010)
Панова І. В. - Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права (2010)
Лихачов С. В. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки (2010)
Щепановський З. В. - Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні (2010)
Музичук О. М. - Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Джафарова О. В. - Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Угровецький П. О. - Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації (2010)
Потапенко С. В. - Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді (2010)
Филипенко Є. П. - Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх (2010)
Семенко Б. М. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва (2010)
Тер-Степанян О. В. - Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій (2010)
Прокопенко О. Ю. - Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України (2010)
Курко М. Н. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Литвинов О. М. - Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України (2010)
Глобенко Г. І. - Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду (2010)
Загуменна Ю. О. - Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності (2010)
Бовкун Є. А. - Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах Державної податкової служби України (2010)
Михалко І. С. - Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві (2010)
Логвиненко А. М. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи (2010)
Шоптенко С. С. - Система завдань судової міліції в Україні (2010)
Бондаренко О. О. - Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі (2010)
Логінова В. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень (2010)
Бурбело Б. А. - Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення (2010)
Осмолян В. А. - Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі (2010)
Приходько О. В. - Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Мельник К. Ю. - Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (2010)
Коляда Т. А. - Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави (2010)
Марченко В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "істотні умови праці" (2010)
Мічурін Є. О. - Межі та обмеження цивільних прав (2010)
Гетманець О. П. - Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби України (2010)
Кириченко Т. С. - Поняття "конкубінат": проблемні питання, підстави виникнення (2010)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти процесуального правонаступництва (2010)
Мороз О. В. - Особливості відновлення орендованого майна (2010)
Острогляд О. В. - Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права (2010)
Симов’ян B. C. - Колізії чинного законодавства щодо понять "банківський контроль" та "банківський нагляд" (2010)
Шушляпин О. И. - Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования, Шелест А. Н., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Борзова Е. Ю. (2010)
Бацилєва О. В. - Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення (2010)
Кобзев І. В. - Програмне забезпечення системи дистанційного тестування, Петров К. Е., Лановий О. Ф. (2010)
Єрохін А. Л. - Аналіз і тестування якості CAPTCHA, Прись І. С. (2010)
Кравченко Ю. Ф. - Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України (2000)
Ануфрієв М. І. - Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС (2000)
Литвак О. М. - Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні (2000)
Хальота А. І. - Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина (2000)
Куц В. М. - Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми (2000)
Левченко К. Б. - "Торгівля людьми" та "торгівля жінками": проблеми формування термінології сучасних документів (2000)
Лизогуб Б. В. - Проблеми системної протидії торгівлі людьми (2000)
Проневич О. С. - Правові засади діяльності німецької поліції щодо протидії торгівлі жінками (2000)
Арістова І. В. - Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України (2000)
Орлеан А. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції (2000)
Теличкін О. О. - Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми (2000)
Філіпенко Н. Є. - Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми (2000)
Готін О. М. - Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діянням і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України (2000)
Заросило В. О. - Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) (2000)
Струков В. М. - Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, Тагаєв М. М., Щербіна О. В. (2000)
Альошин Д. П. - Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб (2000)
Гуторова Н. О. - Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони (2000)
Мезенцева І. Є. - Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку (2000)
Щербатих В. Ю. - Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України (2000)
Матюхіна Н. П. - Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ (2000)
Казанчук І. Д. - Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції (2000)
Кузніченко С. О. - Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання (2000)
Дяченко С. А. - Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз) (2000)
Кириченко О. А. - Проблеми класифікації одорологічних об’єктів, Васильєв Г. І. (2000)
Литвин Т. В. - Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення, Сервецький І. В., Радецька В. Я. (2000)
Навроцький В. О. - Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин (2000)
Бородін І. Л. - Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція (2000)
Тучак М. О. - Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень (2000)
Михайлович Д. М. - Юридична природа тлумачення норм права (2000)
Храмцов О. М. - Про поняття і види кримінальної вербальної агресії (2000)
Голубов А.Є. - Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу (2000)
Омельченко Т. В. - Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства (2000)
Головко О. М. - Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності (2000)
Жвалюк В. Р. - Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст. (2000)
Коломієць Ю. М. - Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини XIX – початку XX століття, Коломієць Т. В. (2000)
Сичова В. В. - Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі (2000)
Саксонов В. Б. - Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст. (2000)
Чередніченко Е. А. - Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. (2000)
Холод Ю. А. - Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст. (2000)
Лабоженко Д. Б. - Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни (2000)
Коцан І. Д. - Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки (2000)
Войцеховський М. М. - Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.) (2000)
Жовтобрюх М. М. - Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості (2000)
Калиновський В. Б. - Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві, Шаповаленко М. Л. (2000)
Колесник К. О. - Сутність та характер парламентської процедури (2000)
Хайбулаєва Ф. А. - Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) (2000)
Рябченко О. П. - Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні (2000)
Чалий Ю. І. - Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України (2000)
Колісник Т. В. - Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права (2000)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права інтелектуальної власності (2000)
Венедиктова І. В. - Передумови виникнення інституту довірчого управління майном (2000)
Семерак О. С. - Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів (2000)
Нагорняк В. А. - Право на житло в Україні: реалії та перспективи (2000)
Степанов О. В. - Характеристика автомобіля як об’єкта права власності (2000)
Сараскіна Т. В. - Щодо питання фінансової відповідальності (2000)
Міненко В. Л. - Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу (2000)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю (2000)
Львова П. М. - Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ (2000)
Іншин М. І. - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС (2000)
Божко В. М. - Поняття договірного регулювання заробітної плати (2000)
Жернаков В. В. - Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі (2000)
Шульга А. М. - Конституційні основи кримінально-правової охорони земель (2000)
Грохольський В. П. - Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України (2000)
Китаєва О. О. - Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Бондар О. Г. - Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології (2000)
Шем’яков О. П. - Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу (2000)
Кривуля О. М. - Соціальні норми як база інтеграції суспільства (2000)
Титов В. Д. - Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США (2000)
Шкода В. В. - Право як здатність (2000)
Новини наукового життя (2000)
Перегрим О. М. - Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. у флорі Криму (2014)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні насінин видів роду Gladiolus L. (Iridaceae Juss.) флори України, Жигалова С.Л. (2014)
Глущенко Л. А. - Вплив деяких екологічних факторів на сировинну цінність ценопопуляцій Ledum palustre L. (2014)
Корольова О. В. - Новий та рідкісні для степової зони України види локулоаскоміцетів (2014)
Ткаченко Ф. П. - Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море), Ковтун О. О. (2014)
Лобачевська О. В. - Мохоподібні як модель дослідження екофізіологічної адаптації до умов природного середовища (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби узбережжя Тилігульського лиману, Попова О. М., Товстуха Н. І. (2014)
Віннікова О. І. - The comparison of micromycetes and algae diversity in soils of various biocenoses of Eastern Forestial Steppe of Ukraine (2014)
Мальцев Є. І. - Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області (2014)
Новосад К. В. - Біоморфологічні особливості і демографічна структура популяцій Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev за умов різної флорокомплексної приуроченості та антропопресії, Щербакова О. Ф. (2014)
Крюкова Г. М. - Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку "Тузловські лимани", Бондаренко О. Ю. (2014)
Перегудова О. С. - Віруси орхідних Чорноморського біосферного заповіднику, Коротєєва Г. В., Компанець Т. А., Поліщук В. П. (2014)
Перегрим М. М. - Види "Червоної книги України" у колекційному фонді ділянки "Рідкісні та зникаючі рослини природної флори України" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, Безсмертна О. О., Єрисова А. В. (2014)
Работягов В. Д. - Анатомо-морфологические особенности межвидовых гибридов F1 в сравнении с исходными диплоидными видами и их тетраплоидами, Свиденко Л. В., Бойко М. Ф. (2014)
Бабицький А.І. - Успішність інтродукції видів роду Exochorda lindl. (Rosaceae) у Правобережному Лісостепу України (2014)
Ковальчук Ю. П. - Формування комунікаційної інфраструктури, Копійка О. В., Ройко О. О., Толубко В. Б. (2015)
Кравченко Ю. В. - Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу, Поліщук А. О. (2015)
Родионов С. С. - Оценка достоверности диагностики отказа в каналах связи телекоммуникационной сети (2015)
Стрихалюк Б. М. - Моделювання та тестування системи управління гетерогенної мережі доступу, Бешлей М. І., Холявка Г. В., Брич М. В. (2015)
Колченко Г. Ф. - Корпоративна інформаційна система оператора телекомунікацій як основа ефективної організації управління, Варфоломеєва О. Г. (2015)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного випромінювання, Гайдур Г. І., Сєрих С. О. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними помилками (2015)
Комарова Л. О. - Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі, Шматко В. С. (2015)
Родионов С. С. - Компенсация помех при пространственной селекции адаптивной защиты системы связи, Кондаков А. Н. (2015)
Семко В. В. - Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження (2015)
Ткаченко О. М. - Імітаційне моделювання об’єкта управління, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л. (2015)
Высочиненко М. C. - Управление запросами с переключениями к станциям беспроводной сети (2015)
Савенко О. С. - Надійність у мережах з використанням технології SDN (2015)
Ніколов К. О. - Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку (2015)
Abstracts (2015)
Коломійчук В. П. - Зміни фітомаси акумулятивних екосистем кіс Приазов'я під впливом та без впливу ратичних, Домніч А. В. (2014)
Крохмаль І. І. - Анатомо-физиологические особенности листа Campanula glomerata L. (2014)
Жиляєв Г. Г. - Передумови збереження життєздатності природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) при демутаціях на субальпійських луках Карпат (2014)
Ольшанський І. Г. - Родина Rhamnaceae Juss. у флорі України (2014)
Ходосовцев О. Є. - Епігейні угруповання лишайників Рівнинного Криму (Україна), Надєіна О. В., Ходосовцева Ю. А. (2014)
Бойко М. Ф. - Індекс пари родин (Pottiaceae/Amblystegiaceae) бріофлор рівнинної України у системі екокоординат "аридність-гумідність" (2014)
Коритнянська В. Г. - Історія вивчення облігатнопаразитних фітотрофних грибів правобережжя Степу України (2014)
Дармостук В. В. - Lecanora strоbilina (Spreng.) Kieff. – новий вид лишайників для рівнинної частини України (2014)
Клименко В. М. - Massjukiella uсrainica – рідкісний для півдня України ксанторіоїдний соредіозний лишайник з урбанізованих ландшафтів, Ходосовцев О. Є. (2014)
Агурова І. В. - Моніторинг стану рослинного покриву техногенних земель: популяційний та морфологічний аспекти, Прохорова С. І. (2014)
Панченко С. М. - Доповнення до флори Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2014)
Сироїд Т. Л. - Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні (2010)
Кравцова Т. - Історія створення і функціонування федерального бюро розслідувань США, Кравцов О. (2010)
Перерва Ю. М. - Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн (2010)
Вдовиченко О. І. - Демократизація законодавчого процесу в Європейському союзі (2010)
Саракуца М. О. - Система джерел права Європейського союзу (2010)
Головко О. М. - Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Кириченко В. Є. - Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту (2010)
Походзіло Ю. М. - Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х – початку ХХ століть (2010)
Загуменна Ю. О. - Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції (2010)
Середа О. В. - Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. (2010)
Комзюк В. Т. - Права та обов’язки посадової особи митної служби України (2010)
Шестак В. С. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини (2010)
Джагупов Г. В. - Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура (2010)
Джафарова О. В. - Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України (2010)
Кириченко Ю. М. - Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні (2010)
Алтуніна О. М. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування (2010)
Артем’єва Д. В. - Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю (2010)
Полякова О. С. - Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності (2010)
Селюков В. С. - Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України (2010)
Бондарчук С. А. - Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду (2010)
Головач А. В. - Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби (2010)
Фігель Ю. О. - Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей (2010)
Угровецький П О. - Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури (2010)
Діткевич І. І. - Поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність": проблеми дефініції (2010)
Литвинов О. М. - Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності (2010)
Проневич О. С. - Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація (2010)
Демидова Л. М. - Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2010)
Шендрик В. В. - Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів, Сафронов С. О. (2010)
Мартинов М. Д. - Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням (2010)
Гайдай Н. В. - Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2010)
Кочура А. В. - Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст (2010)
Мірошниченко Ю. М. - Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ (2010)
Кам’янець Т. В. - Режим виконання покарання у виді обмеження волі (2010)
Денисюк С. Ф. - Співвідношення тактики та організації проведення слідчої дії (2010)
Щур Б. В. - Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики (2010)
Матюшкова Т. П. - Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання (2010)
Пчеліна О. В. - Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки (2010)
Лисенко А. М. - Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованості (2010)
Шрамко С. С. - Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики (2010)
Мельник К. Ю. - Стабільність та змінюваність трудових правовідносин (2010)
Петрова І. А. - Управління часом – важливий фактор успіху керівника, Марков В. В., Чупандін В. П. (2010)
Щербак В. М. - Сучасні тенденції на ринку інтелектуальної праці в умовах становлення неоекономіки (2010)
Гуцу С. Ф. - Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах (2010)
Мічурін Є. О. - Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб (2010)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності на нерухоме майно (2010)
Сущ О. П. - Поняття правової категорії "корпоративне інвестування" та його відмінність від категорій "спільна діяльність" та "спільне інвестування" (2010)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2010)
Міньковський С. В. - Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство (2010)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2010)
Солонько М. Ф. - Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини (2010)
Святокум О. І. - Типологизація працівників із ментальними проблемами (2010)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення у структурі соціального самовизначення учнівської молоді (2010)
Шевченко Л. О. - Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2010)
Шаша І. К. - Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ємельянов С. Л. - Сутність та методи комп’ютерної розвідки (2010)
Проневич О. С. - Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація (2014)
Бєляков Р. Г. - Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Горбач Д. О. - Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні (2014)
Горбачов В. П. - Питання обов’язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гузєй В. М. - Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Даль А. Л. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини, Юхно О. О. (2014)
Дворецький О. С. - Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України, Даниленко А. В. (2014)
Демедюк С. В. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності, Демедюк Т. С. (2014)
Новак Р. В. - Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження (2014)
Овчаренко А. С. - Щодо ліквідації покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2014)
Перепелиця М. М. - Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків (2014)
Романюк В. В. - Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Стрелюк Я. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства (2014)
Чумак В. В. - Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні (2014)
Бугайчук К. Л. - Проблемні питання порядку здійснення перевезення деяких видів прекурсорів залізничним транспортом (2014)
Гетманець О. П. - Принцип законності у бюджетному контролі (2014)
Карпенко М. М. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2014)
Луцик А. М. - Деякі аспекти здійснення зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур Державною фіскальною службою України (2014)
Пабат О. В. - Сучасний стан податкової системи України (2014)
Харенко О. В. - Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект (2014)
Басова А. В. - Порядок укладання договору охорони фізичних осіб (2014)
Вусатий Д. Ю. - Правова природа договорів, що укладаються в системі громадського харчування (2014)
Шпак А. П. - Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
Коваленко К. В. - Правове регулювання дисциплінарного провадження (2014)
Петрова І. А. - Особливості формування трудового колективу у сучасних умовах (2014)
Синчук С. М. - Щодо питання про юридичні обов’язки соціально зобов’язаних суб’єктів у процедурних правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Єкімова М. О. - Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології (2014)
Піронкова О. Ф. - Державні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Рущенко І. П. - Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові), Сердюк О. О. (2014)
Саппа М. М. - Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону, Саппа Г.-М. М. (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Moysiyenko I. I. - Centaurea breviceps Iljin (Asteraceae, Magnoliophyta): neotype and its annotation according to ITS1 and ITS2 secondary structures, Tarieiev A. S., Didenko V. I., Karpenko N. I., Kostikov I. Yu. (2014)
Бойко М. Ф. - Матеріали до Червоної книги України (Marchantiophyta) (2014)
Барсуков О. О. - Бріофлора урбанізованих територій Харківської області (2014)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби Кальміуського відділення Українського степового заповідника, Ходосовцев О. Є. (2014)
Герасимюк В. П. - Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг, Кириленко Н. А. (2014)
Дубина Д. В. - Созофіти степової зони України та їх представленість у проектованій екомережі, Устименко П. М., Вакаренко Л. П., Дворецький Т. В. (2014)
Мойсієнко І. І - Білоперлинні волошки берегів Каховського водосховища: сучасний стан популяцій та заходи охорони, Коломійчук В. П., Діденко В. І., Костіков І. Ю., Баданіна В. А., Захарова М. Я., Овсієнко В. М. (2014)
Перегрим Ю. С. - Репрезентативність рідкісних і зникаючих видів роду Astragalus L. (Fabaceae) у межах природно-заповідних територій та колекціях інтродукційних центрів України (2014)
Ярова О. А. - Географічна структура синантропної флори національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2014)
Устименко П. М. - Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі, Дубина Д. В. (2014)
Петрович О. З. - Передумови формування адвентивної фракції лісостепових локальних флор природно-заповідного фонду України, Бурда Р. І., Пашкевич Н. А., Голівець М. О. (2014)
Хлипенко Л. А. - Интродукция Thymus roegneri K. Koch aggr. в Никитском ботаническом саду, Работягов В. Д., Марко Н. В. (2014)
Перегрим М. М. - Асатрян А., Файвуш Г. Ключевые ботанические территории, представляющие редкие и исчезающие природные местообитания Армении, Коломийчук В. П. (2014)
Лодатко Є. О. - Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму, Лук’янова М. І. (2014)
Жаданова О. М. - Розвиток ідей К. Д. Ушинського стосовно духовно-морального виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857-1917 рр.): історико-педагогічний огляд (2014)
Мороз Ю. М. - Історико-педагогічний аналіз підходів до оздоровлення дітей шкільного віку (2014)
Сорока-Скиба Г. И. - Очерк о рукописных памятниках на примере нотолинейного певческого Ирмолоя квадратной линейной нотации конца ХVII – начала XVIII века под шифром 11RK922K (2014)
Дзундза А. І. - Математичне навчання як засіб формування інтелектуальної сфери цифрового покоління, Цапов В. О. (2014)
Чернишева Р. І. - Триєдність хімічної освіти, виховання, культури в контексті моделі сталого розвитку (2014)
Кушнир Г. Л. - Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Літвінова В. Ю. - Проблема формування емоційно-почуттєвої сфери цифрового покоління сучасних учнів (2014)
Родигіна І. В. - Компетентнісний підхід в освіті: синергетичний вимір (2014)
Будник О. Б. - Підготовка майбутнього вчителя до змістово-функціонального моделювання соціально-педагогічної діяльності (2014)
Оліфіренко Л. В. - Мовна естетика художнього твору: категорійні ознаки (2014)
Мамонова О. І. - Роль мультимедійних технологій у контекстному навчанні іноземної мови майбутніх офіцерів-правоохоронців (2014)
Гурська О. В. - Аналіз проблеми організаційних форм навчальної діяльності студентів (2014)
Чернишов О. І. - Методологічні засади розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти в нових соціокультурних умовах (2014)
Волобуєва Т. Б. - Експертиза інноваційної діяльності як технологія дослідження (2014)
Данильченко С. В. - Теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти в системі підготовки педагогів (2014)
Макаренко С. І. - Психологічна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі, Пуресіна Н. О. (2014)
Мироненко Л. Л. - Психолого-педагогічні основи формування суспільствознавчих понять в учнів 9-10 класів Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Посторонко А. І. - Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін (2014)
Алфімов Д. В. - Мотивація учнів до самовиховання лідерських якостей (2014)
Пустинникова І. М. - Формування знань, умінь та навичок з фізики на уроках природознавства, Бердик О. О. (2014)
Воротнікова І. Г. - Громадянсько-патріотичне виховання студентів засобами іноземної мови (2014)
Корнєєва О. Л. - Експериментальна робота в ДНЗ з проблеми взаємодії вихователів і батьків, Хартман О. Ю. (2014)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями в Фінляндії (2014)
Палкин В. А. - Досуг современной семьи: от разобщенности к культуре единения (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гаврилюк О. Н. - Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках (2010)
Макієнко О. А. - Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Мануілова К. В. - Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) (2010)
Ніколаєнко О. О. - Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Марек Н. - Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства (2010)
Посохов І. С. - Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство (2010)
Рогатін В. М. - Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України (2010)
Савочка А. М. - Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Савчук Т. Г. - Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст. (2010)
Сінкевич Є. Г. - Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність (2010)
Stefaniak R. - Harcerstwo Polskie w Państwie Rosyjskim (2010)
Фрей Л. В. - Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст. ) (2010)
Цецик Я. П. - Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2010)
Ciesielski T. - Polacy i ukraińcy w Odessie na przełomie xix і xx w. : liczebność, struktura i kontakty obu diaspor (2010)
Ярославська Л. П. - Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Яшан О. О. - Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху (2010)
Гарагонич В. В. - Вплив діаспори на розвиток транскордонного співробітництва (2010)
Дымченко Н. В. - Украинцы в поликультурном пространстве Приднестровья: историко-культурологический аспект (2010)
Ісакова І. А. - Національно-культурне життя українців Кубані 20-х – початку 30-х років ХХ ст. (2010)
Лупул Т. Я. - Українська етнічна група Канади як тип "незавершеної" та "перехідної" етнічності (2010)
Pisuliński Jan - Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w polskiej polityce zagranicznej po 1926 r. (2010)
Сабадин А. О. - Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр. ) (2010)
Бойко В. О. - Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років (2010)
Грибенюк Н. І. - Августин Волошин очима очевидців (2010)
Ковальчук О. О. - Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори (2010)
Король А. І. - Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Пронь Т. М. - Український тижневик "Наше Слово" (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр. (2010)
Робак І. Ю. - Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров'я в Харкові (2010)
Urbanowicz B. - Ukraina na kartach polskich podręcznikow historii xx wieku (2010)
Винниченко І. І. - Українці в пострадянських державах: аспекти дослідження (2010)
Чубіна Т. Д. - Благодійний фонд "Історична спадщина": основні засади діяльності (2010)
Шевченко Н. В. - Гарвардський університет: традиція досконалості (2010)
Martynyuk V. O. - Taxonomic status of Atocion hypanicum (Klokov) Tzvelev (Caryophyllaceae) inferred from analysis of ITS1 and ITS2 secondary structure, Tyshchenko O. V., Karpenko N. I., Tarieiev A. S., Kostikov I. Yu. (2014)
Boiko M. F. - The Second checklist of Bryobionta of Ukraine (2014)
Коритнянська В. Г. - Борошнисторосяні та іржасті гриби Національного природного парку "Бузький Гард", Попова О. М., Драбинюк Г. В. (2014)
Корольова О. В. - Новий для України вид локулоаскоміцета Phaeosphaeria typharum (Desm.) L. Holm (Phaeosphaeriaceae) (2014)
Громакова А. Б. - Нові та рідкісні для Лівобережної України лишайники та ліхенофільні гриби з басейну річки Сіверський Донець (2014)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби дендрологічного парку біосферного заповідника "Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна", Ходосовцева Ю. А. (2014)
Абдулоєва О. С. - Harvesting of common reed in the national nature park "Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management, Подобайло А. В. (2014)
Гавриленко Н. О. - Інтродукція Paeonia tenuifolia L. в дендропарку "Асканiя-Нова" (2014)
Покажчик статей у "Чорноморському ботанічному журналі" (Том 10, 2014 р.) (2014)
Подяка рецензентам (2014)
Биканова М. О. - Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах центральної Європи (2010)
Колєсник М. А. - Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні (2010)
Верхогляд В. О. - Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становлення громадянського суспільства (2010)
Бригадир І. В. - Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки (2010)
Онищук І. І. - Термінологія нормативно-правового акта (2010)
Радченко О. І. - Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір (2010)
Головко О. М. - Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.) (2010)
Проневич О. С. - Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі (2010)
Логвиненко І. А. - Гетьманат в українській державі: сутність та особливості (2010)
Холод Ю. А. - Органи загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2010)
Фіночко Ф. Д. - Ретроспекція адміністративного права (2010)
Шевчук В. О. - Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі (2010)
Велика Є. С. - Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу (2010)
Мельник П. В. - Адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з ризиком професійної діяльності (2010)
Джафарова О. В. - Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види (2010)
Бараш Є. Ю. - Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі України (2010)
Джафарова М. В. - Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві (2010)
Артем’єва Д. В. - Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування (2010)
Резанов С. А. - Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Букін М. П. - Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Панова І. В. - Актуальні питання реформування інформаційного законодавства (2010)
Єльцов В. О. - Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності (2010)
Шпенов Д. Ю. - Ґенеза правових відносин в інформаційній сфері (2010)
Крикун О. В. - Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення (2010)
Довгань О. І. - Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Іщук О. С. - До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень (2010)
Діткевич І. І. - Адміністративна процесуальна правосуб’єктність прокурора в адміністративному судочинстві (2010)
Тер-Степанян О. В. - Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку: поняття та сутність (2010)
Радько Д. В. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній (2010)
Михайлова Ю. О. - Система суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2010)
Опацький В. І. - Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2010)
Курило С. Л. - Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку (2010)
Шестак В. С. - Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення (2010)
Бондарчук С. А. - Принцип рівності учасників адміністративного процесу (2010)
Писаренко В. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю (2010)
Книш В. І. - Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Власова Г. П. - Види кримінального процесу: історично-правові аспекти (2010)
Лисенко А. М. - Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Стеблинська О. С. - Торгівля людьми як вид організованої злочинності (2010)
Тихоненко Л. Л. - До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки (2010)
Коваль А. А. - Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм (2010)
Фоміна Т. Г. - Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій (2010)
Шевчук Т. А. - Про деякі питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією (2010)
Пузиревський Є. Б. - Військові злочини як форма кримінального конфлікту (2010)
Денисюк С. Ф. - Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення (2010)
Куліш А. М. - Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів (2010)
Пчеліна О. В. - Тактичні завдання розслідування економічних злочинів (2010)
Літвінова О. В. - Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі (2010)
Лещук К. Б. - Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів (2010)
Долгополов С. В. - Закриття кримінальної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства? (2010)
Юшко В. О. - Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст (2010)
Добкін М. М. - Координація як функція місцевих державних адміністрацій (2010)
Стародубцев А. А. - Службова кар’єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ (2010)
Мельник К. Ю. - Передумови виникнення трудових правовідносин (2010)
Щербак В. М. - Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи (2010)
Головач А. В. - Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби (2010)
Мічурін Є. О. - Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі (2010)
Покатаєва О. В. - Правове визначення об’єкта оподаткування (2010)
Галіцина Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура (2010)
Сергиенко В. В. - Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергией (2010)
Кириченко Т. С. - Місце і роль жінки у країнах Ісламського світу (2010)
Пабат О. В. - Органи управління ціноутворенням в Україні (2010)
Нор Ж. В. - Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)? (2010)
Топоркова М. М. - Теплова енергія як об’єкт цивільних прав (2010)
Луценко Л. А. - Порядок та форма укладeння договору подружжя про надання утримання (2010)
Андрєєва Г. В. - Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ, Чапала О. Ю. (2010)
Гусаров С. М. - Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави (2012)
Балинська О. М. - Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права (2012)
Вільгушинський М. Й. - Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання (2012)
Жаровська І. М. - Правова природа народовладдя (2012)
Журавльова Г. С. - Зміст принципу рівності в конституційному праві України (2012)
Загурський О. Б. - Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України (2012)
Книженко О. О. - Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки (2012)
Корнієнко В. В. - Особливості лібертарно-юридичного мислення (2012)
Петров Є. Ю. - Конституційні обов’язки іноземців в Україні (2012)
Прохазка Г. А. - Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом (2012)
Сворак С. Д. - Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів (2012)
Бершов Г. Є. - Покарання за втручання у діяльність судових органів (2012)
Блажівський Є. М. - Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності (2012)
Вознюк А. А. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із зайняттям гральним бізнесом, Пиняга Р. О. (2012)
Головкін Б. М. - Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері (2012)
Даниленко А. В. - Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України, Купріянова Л. С. (2012)
Житний О. О. - Місце міжнародно-правової зумовленості заборони суспільно небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації (2012)
Кононенко В. П. - Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумпція свободи в нормах нового КПК України (2012)
Кононець В. П. - Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту (2012)
Кушнарьов І. В. - Основні типи корупції в сучасному світі (2012)
Ратушняк В. І. - Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Россіхін В. В. - Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929–1938 рр.) (2012)
Стецюк Б. Р. - Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр. (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Царенко О. О. - Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин (2012)
Бобро Н. В. - До питання про сутність соціального капіталу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз (2012)
Довгаль І. В. - Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу (2012)
Котеленець К. М. - Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів) (2012)
Мосаєв Ю. В. - Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи (2012)
Свєженцева Ю. О. - Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху, Щербакова І. В. (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Вербич Н. - Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України : історія та перспективи розвитку (2011)
Єфименко І. - Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) (2011)
Бибик С. - Диференційні ознаки розмовно-побутового стилю літературної мови (2011)
Данилюк Н. - Семантико-стилістичні особливості народнопісенних звертань (2011)
Пономаренко С. - Акцентні відмінності активних дієприкметників теперішнього та минулого часів у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2011)
Котенко Т. - Що може бути святіше для серця народу, за слово Боже рідною мовою! (Листи П. С. Морачевського до І. І. Срезневського 1862, 1864, 1874 рр.) (2011)
Голосовська Г. - Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? (2011)
Ріпей М. - Росіянізми "так”, "таким чином” у газетних матеріалах (2011)
Барчук В. - Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу (2011)
Вокальчук Г. - Міжнародна наукова конференція "Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті" (до 450-річчя Пересопницького Євангелія)" (м. Рівне, 13–14 жовтня 2011 р.), Кузьмич О. (2011)
Яценко Н. - Пленум Наукової ради "Українська мова" Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання (м. Ніжин, 10–11 листопада 2011 р.) (2011)
Дорошенко С. - Перший в Україні паремійний словник як комунікативний кодекс українців Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу / авт.-упоряд. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. – Дрогобич: КОЛО, 2010. – 272 с. (2011)
Карпіловська Є. - Корисний внесок у лінгводидактику Jarmila Kredátusová. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. – Prešov, 2011. – 171 s., Кислюк Л. (2011)
Масенко Л. - Нове періодичне видання з соціолінгвістики "Мова і суспільство". – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 1. — 234 с.; 2011. — Вип. 2. — 174 с. (2011)
Руда О. - Перше в Україні монографічне дослідження суржику: між комою і крапкою Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Стишов О. - Як змінюється лексикон сучасної української періодики? Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : (2011)
Ганудель З. - Особистість Василя Латти і його наукові досягнення (2011)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" у 2011 році (2011)
Протокол № 7 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів вiд 18.10.2011 р. (2011)
Колібаба Л. - Подружжів і подруж, але не подружь! (2011)
Городенська К. - Числівники "не знаються” з топ-Читаючи словник (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2015)
Против боли - Фастум гель. Доказательная медицина рекомендует! (2015)
Малішевська Н. - Формуляр - основа для принятия решений (2015)
Дедишина Л. - АПАУ: у пошуках експертів (2015)
Британский парламент одобрил закон о "трех родителях" (2015)
Памятка провизору: инфекционно-воспалительные заболевания почек и мочевых путей (2015)
Успенская А. - Актуальная тема: отпуск, Топчий В. (2015)
Качество и репутация - основа профессиональной рекомендации (2015)
Примак Р. - "Каналы жизни" (2015)
Люди верят, что дорогое лекарство эффективнее, чем его более дешевый аналог. Составлен атлас белков человека (2015)
Дедишина Л. - Муковісцидоз (2015)
Облегчаем и устраняем боль. Простое решение непростой задачи (2015)
Дедишина Л. - Тромболізис: зберігає життя, позбавляє інвалідності (2015)
Демецкая А. - Эмоции и здоровье (2015)
Примак Р. - Незвичайний барвник (2015)
Как справиться с интоксикацией во время воспалительных заболеваний? (2015)
Білошицька І. - Увага, аритмія!, Вишневська Л. (2015)
Кривомаз Т. - Бактерии из материнского молока (2015)
Конец зимы - как не заболеть? (2015)
Демецкая А. - Жаропонижающие препараты (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Кривомаз Т. - Доставка лекарств: в нужное место, в нужное время (2015)
Торхова Т. - Мікроелементи: магній (2015)
Болеть нельзя лечить (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление неводных растворов: жидкость Кастеллани, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Курортні історії (2015)
Кириленко М. - Когда боец вернется домой: посттравматический синдром (2015)
Кривомаз Т. - Органические продукты? Позвольте усомниться! (2015)
Кривомаз Т. - Почему у человека есть парные и непарные органы? (2015)
Спокойствие, только спокойствие! (2015)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Demchuk N. I. - Credit frictions, financial leverage and assets prices: nonlinear dynamic interrelations, Pavlenko O. P. (2014)
Krasiuk I. V. - Methodological principles of banking business cost assessment based on the method of market economic added value (2014)
Leonov S. V. - Post-crisis development of mortgage credit market in Ukraine, Tsyhanyuk D. L. (2014)
Nadraga V. I. - The role of educational factor in minimization of social risks of elderly (2014)
Nazarkevych O. B. - State regulation of organic production in small agricultural enterprises: foreign experience and prospects of Ukraine (2014)
Omelyanenko V. A. - Preconditions of intercluster cooperation internationalization (2014)
Чернишов О. І. - Науково-методичний супровід вивчення, узагальнення, поширення перспективного досвіду в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Starshinova L. V. - Pedagogical skills teacher of Ukrainian language and literature as a scientific and theoretical phenomenon: the categorical status correlations in the system of pedagogical definitions (2014)
Сидоренко В. В. - Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій (2014)
Аматьєва О. П. - Використання можливостей ресурсного центру для підвищення професійної компетентності фахівців галузі освіти, Корнєєва О. Л., Хартман О. Ю. (2014)
Палкин В. А. - Развитие информационной цивилизации: путь к процветанию или катастрофе? (2014)
Корнієць О. М. - Використання відеосервісу Youtube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами (2014)
Романенко Ю. А. - Підходи до розробки стандартизованого інструменту вимірювання результатів навчання хімії (2014)
Кошелева Н. Г. - Визначення критеріїв оцінювання готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2014)
Парамонов А. І. - Роль научно-технических мероприятий соревновательного характера в становлении высококвалифицированных кадров (на примере олимпиад по программированию), Самсонова О. О. (2014)
Голубєва Р. Ю. - Проблема інформаційного забезпечення управління системою професійно-технічної освіти в регіоні в педагогічній теорії (2014)
Волобуєва Т. Б. - Теоретичні засади мотивації та стимулювання інноваційної діяльності педагогів (2014)
Коровка О. А. - Професійна компетентність педагога як необхідна умова формування ціннісних орієнтацій учнів (2014)
Поуль В. С. - Особливості організації моніторингових досліджень оздоровчої функції освіти в навчальних закладах (2014)
Коваль Н. М. - Шляхи вдосконалення аналітичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Жидких Т. М. - Процесний підхід як основа управління навчальним комплексом "коледж-академія" (2014)
Ціко І. Г. - Психолого-педагогогічні підходи до формування етнокультурних знань підлітків у процесі вивчення світової літератури (2014)
Черкашенко В. О. - Соціально-педагогічні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями (2014)
Покришень Д. А. - Інформаційні технології як шлях до креативності (2014)
Цзян Цзюнь - Развитие дидактических материалов по педагогике в контексте политики реформ и открытости Китая, Горянская И. В. (2014)
Чернишева Р. І. - Науково-методичний супровід рейтингової системи оцінювання при модульній технології навчання у профільній школі, Болдарєва Г. В. (2014)
Денисовець Т. М. - Біосоціальні чинники формування здорового способу життя сучасного школяра (2014)
Пустинникова И. Н. - Тематика научно-исследовательских работ школьников по физике (2014)
Куркчі Є. К. - Магістерський модуль у системі підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в університетах Німеччини (2014)
Інформація для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Пополнение в семействе Квикс (2015)
Дедишина Л. - Управлінець — це професія (2015)
Nota bene! Розірвання трудового договору (2015)
Новини. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: фармацевтичний сектор (2015)
Свириденко О. - Новації у порядку проведення вхідного контролю якості лікарських засобів (2015)
Весна без помех (2015)
Демецька О. - Фармацевтична фірма "Дарниця": інновації з теплом у серці (2015)
Що таке "зелена хімія"? (2015)
Чем опасна обычная простуда? (2015)
Остановить туберкулез (2015)
Студенти і наукова робота (2015)
Новини (2015)
Примак Р. - Болезнь по доброй воле (2015)
Кривомаз Т. - Опасный союз (2015)
Корвалкапс — залог эффективного лечения! (2015)
Дедишина Л. - Ой люлечки, люлі (2015)
Кривомаз Т. - Человек и высота (2015)
Демецкая А. - Диеты и лекарства (2015)
Рецепты от простуды для больших и маленьких (2015)
Демецкая А. - Симптоматическая терапия ринита при ОРВИ (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Білошицька І. - Глід колючий vs аритмії, Вишневська Л. (2015)
Седаристон: ситуация под контролем! (2015)
Дедишина Л. - Українські за суттю (2015)
Кириленко М. - Да будет цвет, или Как поднять настроение в хмурую пору (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: влюблен по собственному желанию (2015)
Кривомаз Т. - Почему люди седеют? (2015)
Устойчивы ли вы к стрессу? (2015)
Алісов Є. О. - Про правові форми фінансової діяльності держави (2012)
Будзан Л. Д. - Суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві (2012)
Буткевич С. А. - Стратегія запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Гамалій О. Л. - Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гаруст Ю. І. - Поняття та види суб’єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації (2012)
Єфіменко М. Ю. - Правові засади діяльності адвокатури України (2012)
Іванова Л. Ю. - Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Іванцов В. О. - Зупинка транспортних засобів як захід адміністративного примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування (2012)
Казанчук І. Д. - Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації (2012)
Кірєєв Д. В. - Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання формування інформаційного права (2012)
Комзюк В. Т. - Митне законодавство Єропейського Союзу: адміністративно-правова характеристика (2012)
Косик В. В. - Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах (2012)
Лекарь С. І. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект (2012)
Мандичев Д. В. - Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня (2012)
Пабат О. В. - Процесуальні гарантії прав платників податків (2012)
Перетятько А. Ю. - Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах (2012)
Петров Є. В. - Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку (2012)
Пономаренко М. В. - Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації (2012)
Попова С. М. - Взаємодія контролюючих органів державних податкової та митної служб з правоохоронними органами (2012)
Рибалка Н. О. - Система управління органами прокуратури в Україні (2012)
Соболь Є. Ю. - Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в XVІ–XXІ ст. (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Шестак В. С. - Функції культури як самостійний об’єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва) (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом (2012)
Жирнова К. О. - Істотні умови договору про надання рекламних послуг (2012)
Олійник А. Р. - Правове регулювання оцінки майна, що перебуває у податковій заставі (2012)
Осятинський С. О. - До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів (2012)
Семенова А. П. - Транспортні засоби як об’єкти договору прокату транспортного засобу (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ (2012)
Ігнатенко І. В. - Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель (2012)
Кікінчук В. Ю. - Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Пшонка А. В. - Сутність та механізм реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорів (2012)
Стрєльникова І. Ю. - Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802–1810 рр.) (2012)
Юровська В. В. - Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Від редколегії. Юрію Андрійовичу Мицику – 60 (2010)
Горнова І. С. - Боротьба тенденцій у візантійському історіописанні XI сторіччя (на прикладі праць Іоанна Скилиці та Михаїла Пселла) (2010)
Клименко В. В. - Історія розвитку промислової кооперації України в повоєнний період: історіографія проблеми (2010)
Король А. І. - Дослідження В. Сарбеєм проблеми національного відродження України (2010)
Макієнко О. А. - Видання земських установ у фондах Державного архіву Херсонської області (2010)
Скрипник В. В. - Одеський період діяльності сходознавця В. В. Григор’єва (2010)
Шугальова І. М. - Аналіз особистого фонду Петра Євграфовича Ковалевського (за матеріалами Міжнародного інституту соціальної історії) (2010)
Бондарук Л. В. - Роль українського руху опору в організації Норильського повстання (2010)
Бушин М. І. - Особливості збереження етнічної самосвідомості українцями Республіки Башкортостан у 90-х роках ХХ ст. , Чубіна Т. Д. (2010)
Кухарчук О. С. - Участь осередків політичних партій у місцевих виборах 2006 року в Закарпатській області (2010)
Малишев О. В. - Діяльність органів радянської влади стосовно правового забезпечення роботи підприємств дрібної промисловості в роки "воєнного комунізму" та нової економічної політики (2010)
Міронова І. С. - Українська пошта в період правління Єлизавети Петрівни (1741-1761 рр. ) (2010)
Пронь С. В. - Українське сходознавство: "другорядна роль" в умовах загальноцивілізаційного виміру (2010)
Ткачук В. В. - Українізація православного церковного устрою на Волині в 1930-х рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землеволодіння Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX століття (2010)
Богданова Т. Є. - Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, Погромський В. О. (2010)
Богданова Т. Є. - Ліванська криза 2006 р. : результати та наслідки, Чебан С. Ю. (2010)
Гарагонич В. В. - Прикордонне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи та його значення для розвитку транскордонної співпраці на сучасному етапі (2010)
Сінкевич Є. Г. - Курдська проблема на рубежі ХХ-ХХІ століть, Попова С. М. (2010)
Перев’язко Н. В. - Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А. Ейнштейна (2010)
Рудишина О. С. - Внесок фізіологів рослин Новоросійського університету в розвиток гормональної теорії тропізмів на початку XX ст. (2010)
Томаченко О. В. - Трансформаційні процеси у шкільній історичній освіті України (2010)
Дариенко В. Н. - Коллекция профессора М. Д. Хмырова как комплексный источник по истории Северного Причерноморья (2010)
Волосник Ю. П. - Первое исследование раннего этапа отечественной медиевистики: Рецензия на монографию С. И. Лимана "Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг. )" (Харьков, 2009) (2010)
Вітальне слово ректора НУЦЗУ (2014)
Дегтярьова І. О. - Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС, Соболь Р. Г. (2014)
Кучерява К. Я. - Змістовна характеристика сучасного кооперативного руху та роль держави в цих процесах (2014)
Маліков В. В. - Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави, Дєгтяр О. А. (2014)
Мороз В. М. - Діалектика зв'язку змісту категорій "Управління" та "Менеджмент" у межах науки "Державне управління" (2014)
Садковий В. П. - Болонський процес як один з напрямів державного регулювання реформуванням освіти, Домбровська С. М. (2014)
Бєльська Т. В. - Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та держвну політику держави (2014)
Древаль Ю. Д. - До питання про сутніть та зміст механізмів державного управління (2014)
Жадан О. В. - Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз (2014)
Калюга О. О. - Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв'язок із фондовим ринком (2014)
Майстро С. В. - Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектору (2014)
Мельниченко О. А. - Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Механізми забезпечення якості вищої освіти (2014)
Тарасова О. І. - Сучасні механізми моделювання ефективних освітніх практик для дорослих і проблеми інноваційного розвитку суспільства (2014)
Коваль Р. А. - Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні (2014)
Бублій М. П. - Основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Стативка Н. В. - Повышение профессиональной компетентности должностных лиц местного самоуправления (2014)
Чухно І. А. - Окремі аспекти державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах (2014)
Соболь О. М. - Нормативно-правове регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Andronov I. L. - Inter-Longitude Astronomy project: long period variable stars, Marsakova V. I., Kudashkina L. S., Chinarova L. L. (2014)
Iakubovskyi D. A. - New emission line at 3.5 keV - observational status, connection with radiatively decaying dark matter and directions for future studies (2014)
Choliy V. Ya. - On the extension of Helmert transform (2014)
Kushniruk I. O. - Abundances in the atmosphere of the metal-rich planet-host star HD77338, Pavlenko Ya. V., Jenkins J. S., Jones H. R. A. (2014)
Pokhvala S. M. - Low-resolution spectroscopy of the chromospherically active stars 61 CygAB with small telescopes, Zhilyaev B. E., Reshetnyk V. M., Shavlovskij V. I. (2014)
Simon A. O. - Photometric variability of the 1H1936+541 star in 2008-2014, Vasylenko V. V., Metlova N. V. (2014)
Baran O. A. - The dynamics of the observed solar granulation: spatio-temporal variations of line of sight velocity and thermodynamic parameters (2014)
Shubina O. - Photometry of distant active comet C/2010 S1 (LINEAR), Kulyk I., Korsun P., Romanjuk Ya. (2014)
Tugay A. V. - Extragalactic filament detection with a layer smoothing method (2014)
Kudrya Yu. N. - Dark matter in the Local Group, Tsykaliuk Iu. Iu. (2014)
Savchenko D. O. - Creation of 2-5 keV and 5-10 keV sky maps using XMM-Newton data, Iakubovskyi D. A. (2014)
Zhaborovskyy V. P. - Earth's pole coordinates determined from Lageos-1/2 laser ranging, Choliy V.Ya. (2014)
Аліменко О. С. - Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад (2014)
Бобкова Т. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві (2014)
Володіна Т. С. - Технологии перевода терминологических новообразований метаязыка лингвистики (2014)
Воскрес А. A. - Дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу (2014)
Государська О. В. - Семіотична модель як інструмент досягнення смислової адекватності при перекладі (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) (2014)
Дегтярьова Є. О. - Специфіка природи внутрішнього мовлення персонажів у французькому мінімалістичному романі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Денисова С. П. - Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті (2014)
Καλογνωμης Α. - Το Γλωσσικο (Και Οχι Μονο) Υφος Στην Κοινωνιολογια Της Γλωσσας (2014)
Качмар О. Ю. - Дискурс як простір реалізації ментальних структур (2014)
Ковтун О. В. - Відтворення англомовної військової лексики українською мовою (на матеріалі документів НАТО) (2014)
Корольов І. Р. - Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці (2014)
Корольова А. В. - Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості (2014)
Леміш Н. Є. - Реконструкція архетипних уявлень про причину, відображених у свідомості носіїв англійської, нідерландської, іспанської, української та російської мов (2014)
Литвинов О. О. - Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі (2014)
Матківська Н. А. - Відтворення ідіолектів представників Італії у перекладах анімаційних фільмів "Тачки” і "Тачки 2” (2014)
Минкин Л. М. - Эмерджентность, интерпретация концепта в системно-функциональном континууме (2014)
Нечитайло І. М. - Інослов’янські відповідники прамовних рефлексів (2014)
Нікончук О. М. - Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці (2014)
Потапенко С. І. - Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) (2014)
Прищепчук І. О. - Еволюція процедури семантичної реконструкції індоєвропейських дієслівних праоснов (2014)
Садовнікова Г. В. - Фрейм автомобільної термінології в американському варіанті англійської мови (2014)
Черхава О. О. - Типологія метафоричних моделей релігійно-популярного дискурсу в англійській, німецькій та українській мовах (2014)
Шутова М. О. - Методологічні основи вивчення лінгвосеміотичної природи етнокультурних стереотипів (2014)
Васько Р. В. - Пашкова Н. І. Номінативні моделі культурного артефакту дім у мовах карпатського ареалу балкано-слов’янського континууму: (монографія) / Надія Ігорівна Пашкова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 404 с. (2014)
Гудманян А. Г. - Бистров Я. В. Interpreting English Fiction: Theory and Practice: (навчальний посібник) / Яків Володимирович Бистров. – К. : Ленвіт, 2014. – 216 с. – (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2314 від 11.02.2014 р.) (2014)
Вимоги до оформлення рукописів у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія (2014)
Титул, содержание (2014)
Тейтель Е. И. - Структурные и фазовые превращения в твердых телах, индуцируемые интенсивной пластической деформацией и другими внешними воздействиями. Явление квазинагрева (критический аналитический обзор) (2014)
Троицкая Е. П. - Упругие свойства сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов, Жихарев И. В., Пилипенко Е. А. (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. V. Диаграммы напряжение–деформация, Саяпин В. Н. (2014)
Бойло И. В. - Тепловой и дробовой шумы в туннельных структурах на основе сверхпроводников с разной симметрией параметра порядка (2014)
Хачатурова Т. А. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В. (2014)
Николаенко Ю. М. - Сенсор изменений малых величин и направлений постоянного магнитного поля, Мезин Н. И., Эфрос Н. Б., Каменев В. И. (2014)
Русаков В. Ф. - Магнитострикция оксидов и ниобиевых сплавов, обусловленная давлением внешнего магнитного поля, Чабаненко В. В. (2014)
Глазунов Ф. И. - Фазовая стабильность керамики на основе нанопорошков ZrO2–3 mol% Y2O3, компактированных в условиях высокого гидростатического давления, Волкова Г. К., Константинова Т. Е., Даниленко И. А., Глазунова В. А. (2014)
Любименко Е. Н. - Экспериментальное исследование явления водородоупругости на пластине из сплава α-PdHn (2014)
Подрезов Ю. Н. - Особенности механического поведения мартенситного сплава Ti3Sn под давлением, Иванова О. М. (2014)
Эфрос Н. Б. - Износостойкость и структурные изменения поверхностного слоя высокохромистых мартенситных сплавов при абразивном воздействии и трении скольжения, Коршунов Л. Г., Эфрос Б. М., Дмитренко В. Ю., Варюхин В. Н. (2014)
Кравчук Г. В. - Формування когнітивно-еволюційного підходу до синергетики конкурентоспроможності країни та регіону (2014)
Левківський В. М. - Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин (2014)
Бочарова Ю. Г. - Особливості розвитку конфліктно-компромісних відносин ТНК в умовах глобалізації (2014)
Маргасова В. Г. - Обґрунтування критерію раціональності забезпечення стійкості економіки держави (2014)
Пиріков О. В. - Теорія і практика сталого розвитку. Реалії та перспективи, Султанова Д. А. (2014)
Пінчук А. О. - Наукові підходи до трактування сутності категорії "банківська послуга” (2014)
Ткаленко Н. В. - Наукова концептуалізаціяформування інноваційного ресурсу національної економіки (2014)
Юрчишин О. Я. - Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об'єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію, Ащеулова С. В. (2014)
Іванчук К. О. - Інформаційна компонента стійкого економічного розвитку підприємства (2014)
Титаренко Т. Г. - Поняття державного регулювання і державного управління земельними відносинами (2014)
Ilchuk V. - Effectiveness evaluation of clusters’ functioning, Lysenko I. (2014)
Dubyna M. - Gnosiology of the category "economic trust” (2014)
Кичко І. І. - Пріоритетні напрями залучення персоналу підприємствами аграрного сектору, Денисенко Ю. В. (2014)
Горіна Г. О. - Соціально-економічне значення туристичної галузі в економіці держави (2014)
Градобоєва Є. С. - Житлово-комунальне господарство міст України: проблеми та напрями підвищення енергетичної ефективності (2014)
Маловичко А. С. - Тенденции развития транспортных услуг в контексте глобализации (2014)
Маловичко С. В. - Ринок електронної комерції України: основні тенденції (2014)
Москаленко А. М. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: теорія і практика (2014)
Желізняк А. В. - Визнання торгової марки брендом – частина стратегії підвищення конкурентоспроможності ТНК у сфері туризму (2014)
Ященко Ю. А. - Теоретичні засади розвитку агросфери в контексті сталості (2014)
Петрищенко Н. А. - Сучасні проблеми будівельного комплексу України, Серьогіна Н. В. (2014)
Гнатьєва Т. М. - Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору, Ніколюк О. В. (2014)
Журба И. А. - Методологические основы развития стратегического планирования в современном региональном менеджменте (2014)
Лебедєва В. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня економічної ефективності диверсифікованості підприємств аграрної сфери (2014)
Папіж Ю. С. - Класифікація регіональних кластерів: систематизація та удосконалення (2014)
Жусь О. М. - Інтеграційні процеси у будівельному комплексі України (2014)
Лєонов С. В. - Мікрофінансування як кредитний інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку, Сапожнікова М. В. (2014)
Сарапіна О. А. - Теоретичні засади управління дебіторською заборгованістю, Мигович А. С. (2014)
Вдовенко Ю. С. - Фіскально-бюджетні новації децентралізаційного підходу до реформування держави (2014)
Виговська В. В. - Проблемні тенденції формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхового ринку України (2014)
Жарій Я. В. - Основні проблеми та шляхи стабілізації банківської системи України, Куфаєв В. В. (2014)
Мельник П. І. - Проблеми та перспективи вдосконалення фінансів підприємств (2014)
Прокопенко В. Ю. - Приватизаційні процеси в сегменті земельної нерухомості ринку нерухомості: особливості, проблеми, наслідки (2014)
Циганюк Д. Л. - Дослідження фінансової стійкості українських банків, Гланц В. Н. (2014)
Шишкіна О. В. - Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств (2014)
Палюх О. М. - Виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України (2014)
Яковець Г. Ю. - Особливості аналізу тамінімізація ризиків під час здійснення венчурного фінансування інноваційних підприємств (2014)
Пономаренко С. В. - Фінансово-економічні аспекти розвитку сільського господарства (2014)
Столбова М. А. - Проекти з розвитку нерухомості: стадії та проблеми реалізації (2014)
Harafonova O. - Financialrestructuringasamean of financial recovery of enterprises, Ulchenko D. (2014)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві, Яресько А. М. (2014)
Єрмак О. І. - Удосконалення регістрів спрощеної форми обліку на підприємствах малого бізнесу, Биховець С. О. (2014)
Лень В. С. - Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура, Нехай В. А. (2014)
Онищенко В. П. - Облік інвестицій в асоційовані та спільні підприємстваза П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції” (2014)
Сидоренко О. О. - Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання (2014)
Олійченко І. М. - Удосконалення інформаційної діяльності в системі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Стоян О. Ю. - Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку відновлювальної енергетики (2014)
Бальзан М. В. - Перспективи економічного зростання промислових підприємств, Єпіфанова І. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Механізм оцінювання стану соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Калашник М. В. - Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії (2012)
Логвиненко І. А. - Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень–грудень 1918 р.) (2012)
Мацькевич М. М. - Види конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Мурза В. В. - Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі (2012)
Мурза О. В. - Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї" (2012)
Сидоренко О. О. - Призначення та місце процедурних норм у праві України (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правове регулювання відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини (2012)
Фуфалько Т. М. - Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності (2012)
Шем’яков О. П. - Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН), Гресєва О. А. (2012)
Шульга А. М. - Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України (2012)
Гамалій О. Л. - Правове забезпечення протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гусєва В. О. - Способи протидії розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи та шляхи їх подолання (2012)
Кицан Ю. І. - Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання (2012)
Кочура А. В. - Окремі аспекти визначення поняття кримінально-процесуальних документів (2012)
Кривонос І. С. - Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Курило С. Л. - Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та громадської безпеки (2012)
Палькін М. В. - До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучасному законодавстві (2012)
Писаренко В. В. - Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами (2012)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі (2012)
Пчолкін В. Д. - Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства (2012)
Степанюк Р. Л. - Тактичні завдання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Теличкін І. О. - Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США (2012)
Трофімов С. А. - Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності (2012)
Чорноус Ю. М. - Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2012)
Юхно О. О. - Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України, Кочура О. О. (2012)
Дивак М. М. - Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні (2012)
Казанчук І. Д. - Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2012)
Кобзєва Т. А. - Система суб’єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади (2012)
Козицький В. І. - Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Любімова С. Ю. - Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств (2012)
Музичук О. М. - Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю (2012)
Миронюк Р. В. - Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрямки удосконалення (2012)
Михайлишин І. В. - Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні (2012)
Міщенко Л. В. - Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України (2012)
Ольховська С. М. - Місце адміністративного договору у системі правових зв’язків (2012)
Павліченко В. М. - Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Пономарьова Я. О. - Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2012)
Присяжнюк А. Й. - Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Руколайніна І. Є. - Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення (2012)
Семенець Р. М. - Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні (2012)
Симов’ян С. В. - Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів (2012)
Стародубцев А. А. - Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ (2012)
Теремецький В. І. - Проблема визначення об’єкта у структурі податкових правовідносин (2012)
Торкайло Ю. С. - Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення (2012)
Юшкевич О. Г. - Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі (2012)
Батожська О. В. - Порушення зобов’язання як підстава цивільно-правової відповідальності (2012)
Волкович О. Ю. - Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб’єктів господарювання (2012)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах (2012)
Жорнокуй В. Г. - Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства (2012)
Лукіна І. М. - Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права (2012)
Сущ О. П. - Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування (2012)
Таланов Ю. Ю. - Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України (2012)
Ваганова І. М. - Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу (2012)
Грекова М. М. - Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект (2012)
Мельник К. Ю. - Окремі проблеми теорії роботодавців – юридичних осіб (2012)
Пилипенко В. М. - Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України (2012)
Греченко В. А. - Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл. (2012)
Лисенко В. В. - Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Возна Т. І. - Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми (2001)
Войціховський А. В. - Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом (2001)
Лєшукова І. В. - Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу (2001)
Мислива О. О. - Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трансплантології (2001)
Смелік В. Б. - Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності (2001)
Сапальов В. П. - Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів (2001)
Лапта С. П. - Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві (2001)
Головецький М. О. - Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання (2001)
Голубов А. С. - Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх, Омельченко Т. В. (2001)
Каткова А. Г. - Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану (2001)
Криводід О. І. - Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами (2001)
Писаненко С. В. - Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності (2001)
Бугайчук К. Л. - Відмежування адміністративних проступків від інших правопорушень (2001)
Максімова О. О. - Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця (за матеріалами Харківської області) (2001)
Титаренко О. О. - Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.) (2001)
Захарченко С. О. - Проблеми профілактики дорожньо-транспортних пригод (2001)
Литвинов О. М. - Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів (2001)
Мінка П. Я. - Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті (2001)
Коршенко В. А. - Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи (2001)
Ямковий В. І. - Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні (2001)
Невзоров І. Л. - Межі правозастосувальної діяльності і проблеми законності (2001)
Белькова О. В. - Понятий як свідок (2001)
Житний О. О. - Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки (2001)
Заяць Д. Д. - Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації (2001)
Лозова С. М. - Очна ставка як інформаційний процес (2001)
Малярова В. О. - Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця (2001)
Орлеан А. М. - Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України (2001)
Мельник Р. С. - Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу (2001)
Петрищева О. С. - Система адміністративних стягнень (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу (2001)
Рябов О. А. - Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ (2001)
Смелік В. Б. - Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики (2001)
Степанюк Р. Л. - Особливості організації розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства (2001)
Теремецький В. І. - Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі (2001)
Книженко О. О. - Цілі застосування умовного засудження (2001)
Хорольський О. А. - Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України (2001)
Шестаков С. В. - Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура (2001)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення (2001)
Захарченко О. В. - Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі і, зокрема, на досудовому слідстві (2001)
Косміна Н. М. - Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів (2001)
Кравченко О. А. - Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві (2001)
Альошин Д. П. - Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань (2001)
Гуторова Н. О. - Предмет приховування валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства (2001)
Шестак В. С. - Правничі терміни "контроль" і "нагляд" як об’єкт уніфікації (2001)
Омельченко Т. В. - Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Сахарук Т. В. - Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права (2001)
Колєсников В. В. - Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами (2001)
Кузніченко С. О. - Правова природа актів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів (2001)
Фролов М. М. - Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції (2001)
Слинько Д. В. - Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ (2001)
Радисюк А. М. - Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки (2001)
Золотько Д. О. - Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ (2001)
Будрєйко А. Є. - Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи (2001)
Шестак В. С. - Контрольна влада: світ і Україна (2001)
Киценко Д. М. - Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві (2001)
Сядристий А. О. - Правовий статус виконавців в Україні (2001)
Соколецька К. М. - Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні (2001)
Ягнюк Н. А. - Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах (2001)
Дідук А. Г. - Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні (2001)
Казанчук І. Д. - Цільове призначення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ (2001)
Петров Є. В. - Інформація як об’єкт правовідносин (2001)
Рященко В. В. - Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні (2001)
Горян Е. В. - Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії) (2001)
Максимець В. В. - Правова природа приватного підприємства (2001)
Тихонова М. А. - Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах (2001)
Сахарук Д. В. - Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав (2001)
Полтавський О. В. - Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності (2001)
Томчишен С. В. - Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку (2001)
Ткачик А. В. - Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин (2001)
Шестіріков В. В. - Цивільно-правова природа банківських платіжних карток, Томчишен С. В. (2001)
Богля С. С. - Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи (2001)
Брунь А. І. - Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок (2001)
Вакулович Е. В. - Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів (2001)
Венедіктова І. В. - Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві (2001)
Д’ячкова Н. А. - Договір довірчого управління як спосіб захисту майнових прав підопічних (2001)
Желєзов О. Є. - Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інституту спільного інвестування: закордонний досвід (2001)
Літвінова О. В. - Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезеннях вантажу залізничним транспортом (2001)
Мавліханова Р. В. - Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні (2001)
Смотров О. І. - Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2001)
Сапейко Л. В. - Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей (2001)
Євко В. Ю. - Правова природа дитячого будинку сімейного типу (2001)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства (2001)
Кузніченко О. В. - Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС (2001)
Запара С. І. - Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів (2001)
Голопич Т. П. - Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами (на прикладі міста Харкова) (2001)
Радченко О. І. - Психологічні особливості управлінської діяльності (2001)
Храмцов О. М. - Проблема нейтралізації підвищеної агресивності – важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії (2001)
Байлов А. В. - Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту (2001)
Жадан П. О. - Кримінальна діяльність як об’єктивна реальність (2001)
Павлик О. М. - Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства (2001)
Строков І. В - Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення (2001)
Шулекин В. М. - Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел (2001)
Степанюк Р. Л. - Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи (2001)
Дригваль Н. П. - До поняття тіньової економіки (2001)
Романовская И. В. - Агрессия как причина преступного поведения (2001)
Дубко Ю. В. - Про термін "спеціальна операція" (2001)
Московець В. І. - Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності (2001)
Журов М. С. - Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений (2001)
Тимченко Л. Д. - Международное уголовное право: процесс становления, Соколинская О. Ф. (2001)
Анохін О. М. - Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України (2001)
Скрипнюк В. М. - Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади (2001)
Кормич Б. А. - Співвідношення національної безпеки та національних інтересів (2001)
Омельченко Т. В. - Досудові провадження в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Рушковская Е. Р. - Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире (2001)
Легеза Л. А. - Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве (2001)
Бородин В. С. - Моральный вред и размеры его возмещения (2001)
Юрченко Л. В. - Функциональное назначение органов дознания (2001)
Баляба А. В. - О предмете криминологии (2001)
Комзюк А. Т. - Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування (2001)
Горбаль В. М. - Права людини: поняття, сутність та структура (2001)
Яковлєв Ю. В. - Засновницький договір командитного товариства (2001)
Пащенко А. О. - Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності (2001)
Тищенко М. М. - Система адміністративно-процесуальних проваджень (2001)
Міленін О. Л. - Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно-дорожнього руху (2001)
Савонюк Р. Ю. - Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р. (2001)
Анохіна Л. С. - Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні (2001)
Беніцький А. С. - Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм (2001)
Карчевський М. В. - Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн (2001)
Гончарук В. Я. - Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.) (2001)
Журавський В. С. - Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр. (2001)
Поляков И. И. - Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии (2001)
Логвиненко О. І. - Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві (2001)
Тлущак Ю. М. - Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.) (2001)
Григорьев А. Н. - Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии) (2001)
Форстюк О. Д. - Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2001)
Сокіл А. О. - Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики (2001)
Михайлов М. А. - Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій, Прадід Ю. Ф. (2001)
Сидоренко О. Л. - Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства (2001)
Тимощук О. В. - До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (2001)
Семухин И. Ю. - Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин (2001)
Наливайченко С. П. - Роль и задачи государственного регулирования экономики (2001)
Узунов В. Н. - О регионах предпринимательства в Украине (2001)
Соколецкая К. М. - Защита прав иностранных инвесторов (2001)
Трущенко О. О. - Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи (2001)
Скакун Ю. В. - Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму (2001)
Венедиктов В. С. - Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку трудового права України (2001)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського