Ворона В. А. - Етико–філософські засади подолання спесишизму в європейській культурі (2015)
Держко І. З. - Національна свідомість та культура у формуванні громадсько–політичних відносин сучасного суспільства (2015)
Богдановський І. В. - Українське рідновір’я: відродження духовних традицій і нове язичництво (2015)
Коннов А. Ф. - Мера вещей в искусстве: о критериях суждения вкуса (2015)
Сюсель Ю. В. - Одиничне та загальне у контексті етнічного споживання (філософсько-антропологічний аналіз) (2015)
Ханас У. - Соціокультурні аспекти міжетнічного партнерства та діалогу (2015)
Зінченко В. В. - Стратегії освітнього процесу в інтеграції парадигм глобального розвитку і гуманітаризації суспільства: світоглядні засади соціальної філософії освіти (2015)
Терепищий С. О. - Національна держава та освітні реформи в контексті глобалізаційних викликів (2015)
Якимчук О. И. - Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества (2015)
Яковлєва О. В. - Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України (2015)
Василенко О. М. - Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними іноземної мови (2015)
Климончук В. Й. - Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці (2015)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Ґендерна рівність у соціологічно-політичному вимірі в умовах світової кризи (2015)
Олещук П. М. - Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію (2015)
Рагимзаде В. Г. - Свобода слова как важная ценность цивилизованного общества (2015)
Роговик О. Д. - Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах (2015)
Ханстантинов В. О. - Лояльність як умова консенсуальної комунікативної культури (2015)
Чеканов В. Ю. - Формування наукового дискурсу політології міжнародних відносин (2015)
Шелемба М. М. - Дослідження впливу регіонального та соціокультурного виміру на формування електорального простору України (2015)
Прокопенко О. А. - Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення (2015)
Денисюк С. Г. - "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу, Корнієнко В. О. (2015)
Остап’як В. І. - США і партнерство України з ЄС (2015)
Ярмоленко М. І. - Політичне русинство в конструюванні штучної ідентичності Закарпаття (2015)
Барщевський Є. І. - Зовнішньополітичні інтереси України в субрегіоні Південно–Східної Азії: наявні проблеми та перспективи (2015)
Войтенко Ю. М. - Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід (2015)
Кавилін О. А. - Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні (2015)
Красносілецький Д. П. - Корупція як чинник народного невдоволення сучасної України (2015)
Редька С. І. - Вибори в ради Харківщини в умовах формування тоталітарного режиму (2015)
Васильчук Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму (2015)
Przybyszewska K. - Rodzina wielodzietna i niepelna jako klienci pomocy spolecznej (2015)
Самедов Е. - Политика террора Армении (2015)
Багиров Ш. - Элита и демократия в современном обществе (2015)
Гаджалиев Э. Б. - Содержание и особенности политической модернизации (2015)
Антохів–Сколоздра О. М. - Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами (2015)
Гайтан В. В. - Політичний екуменізм як фактор трансформації пострадянського простору (2015)
Годлевський М. С. - Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами (2015)
Зайдель М. І. - Система особистих зв’язків у владі на пострадянському просторі (2015)
Козлітін В. Д. - Республіка Сербія на шляху інтеграції в Європейський Союз у 2010–2014 рр. (2015)
Міхейченко М. А. - Спільна інформаційна політика: політична дискусія у країнах–членах ЄС (2015)
Нащочин О. М. - Євроінтеграційні концепції V Республіки періоду президентства Ф. Міттерана щодо країн Центрально–Східної Європи (1989–1995) (2015)
Печиборщ В. Ю. - Феномен ідеології "духовної оборони" Швейцарії та її значення для збереження суверенітету країни напередодні та на початковому етапі Другої світової війни (2015)
Масаев М. В. - Новые подходы к проблеме глобального гражданского общества и "сетевых революций" в контексте постижения вопросов ноосферологии и концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций. Рецензия на монографию: Буряк В. В. Глобальное гражданское общество и сетевые революции / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. – 150 с. (2015)
Агій В. М. - Забезпечення ягнят широким спектром лімітуючих мінеральних елементів шляхом згодовування їм мінерально-сольових брикетів-лизунців, Бондарчук Т. М., Федак Н. М. (2014)
Бащенко М. І. - Молочна продуктивність корів молочних та комбінованих порід в умовах Західного регіону України, Федорович В. В. (2014)
Боднар Ю. В. - Антиоксидантний захист та інтенсивність синтезу статевих гормонів за культивування клітин гранульозного шару фолікулів корів, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Бойчук В. М. - Перетравність корму та баланс азоту ранньовідлученого молодняку свиней при згодовуванні пробіотику, Кучерявий В. П. (2014)
Вахуткевич І. Ю. - Вплив важких металів та клиноптилоліту на активність ензимів у сироватці крові птиці, Снітинський В. В. (2014)
Главатчук В. А. - Жирнокислотний склад сала свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-6 (2014)
Гладій М. В. - Забійні показники та морфологічний склад напівтуш бугайців порід лімузин та волинської м’ясної в умовах Прикарпаття, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2014)
Голубєв М. І. - Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікормів з різним вмістом сухої пивної дробини, Голубєва Т. А. (2014)
Гордійчук Н. М. - Оцінка симентальської худоби за якістю шкіри (2014)
Гримак Х. М. - Гістоморфологічні та біохімічнні показники матки і яєчників за стимуляції статевої охоти у овець в анестральний період (2014)
Гуменний В. Д. - Науково-методологічні та організаційні заходи із збереження генофонду сірої української породи великої рогатої худоби, Вовк С. О., Вуйцик Ю., Пілярчик Р. (2014)
Дармограй Л. М. - Концептуальні засади визначення поживної цінності кормів та нормування годівлі жуйних тварин у системі INRА-88, Лучин І. С. (2014)
Дармограй Л. М. - Поживна цінність і продуктивна дія біомаси дріжджів на організм тварин і птиці (оглядова інформація), Шевченко М. Є. (2014)
Денисюк П. В. - Роль дифференцировки организма в детерминации продуктивности и здоровья животного (2014)
Дудаш А. В. - Лігнітогумопрепарати та їх вплив на продуктивність курей-несучок, Кириленко Л. Ю., Легеза А. Г., Цмур Ю. Ю. (2014)
Заєць А. П. - Інтенсивність росту ремонтних телиць симентальської породи та його зв'язок з молочною продуктивністю корів-первісток, Мандрик М. О., Бігас О. В., Суховуха С. М. (2014)
Зубкова Ю. С. - Кормова поведінка підсвинків залежно від застосування ароматизатора "Карамель–Ваніль", Ліннік В. С. (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курчат-бройлерів за різних рівнів триптофану у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Кульбаба С. В. - Дослідження процесу створення повітрообміну в птахівничих приміщеннях (2014)
Кучерявий В. П. - Реакція пілоричної зони шлунка свиней на згодовування пробіотичних препаратів (2014)
Лісовська Т. О. - Вивчення можливості використання борошна кукурудзяного екструдованого в технології бісквітного напівфабрикату, Покотило О. С., Чорна Н. В. (2014)
Міхур Н. І. - Організація інтенсивної відгодівлі молодняка великої рогатої худоби в залежності від віку та рівня енергетичного живлення (2014)
Осташевський В. І. - Ріст і розвиток норок в молочний і післямолочний періоди, Щербатий З. Є. (2014)
Палій А. П. - Дослідження процесу промивання доїльних установок (2014)
Півторак Я. І. - Використання кормових дріжджів у годівлі великої рогатої худоби, Петришак Р. А., Наумюк О. С., Голодюк І. П., Долинський В. М. (2014)
Пришедько В. М. - Економічна ефективність племінного використання бугаїв-плідників різних типів стресостійкості (2014)
Руснак П. Й. - Динаміка живої маси телиць симентальської породи та її прогнозування в різні вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Оріхівський Т. В., Руснак П. П. (2014)
Сало Г. І. - Оцінка орних земель Перемишлянського району за результатами агрохімічного обстеження, Колодій Н. М., Войтович Н. Г. (2014)
Седіло Г. М. - Біологічна оцінка комплекції великої рогатої худоби, Федак В. Д., Федак Н. М., Каплінський В. В. (2014)
Слобода О. М. - Біолого-господарські аспекти використання фітази при годівлі курей-несучок, Слобода Л. Я., Салівончик Н. І. (2014)
Терлецька М. І. - Щільнсть бобово-злакового травостою та структура урожаю залежно від частки компонентів у ньому та способів сівби (2014)
Федорук Р. С. - Вміст ліпідів і важких металів у продукції медоносних бджіл за умов підгодівлі борошном з бобів сої нативної та трансгенної, Романів Л. І. (2014)
Фіялович Л. М. - Якісні показники гусячих яєць при використанні в кормі сухих яблучних вичавок, Кирилів Я. І. (2014)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурців миргородської породи у період становлення статевої функції (2014)
Щербатий З. Е. - Використання "разових" корів (первісток) для виробництва м’яса, Кос В. Ф., Музика Л. І., Боднарук В. Є., Оріхівський Т. В. (2014)
Щербатий З. Є. - Причини вибракування корів різних генотипів і ліній, Боднар П. В. (2014)
Яремчук О. С. - Хімічний склад та властивості екскрементів нетелей за різних способів утримання, Варпіховський Р. Л. (2014)
Богатко Н. М. - Екологічні вимоги до національних стандартів на харчову продукцію, Салата В. З., Мазур Т. Г., Богатко Л. М., Богатко Д. Л. (2014)
Бреславець В. О. - Визначення знезаражуючої дії препарату "Йодіс" при дезінфекційній обробці інкубаційних яєць курей, Глєбова К. В., Стегній О. О. (2014)
Вахуткевич І. Ю. - Вміст важких металів в органах і тканинах птиці, Снітинський В. В. (2014)
Гарнаженко Ю. А. - Аналіз імпорту рибо та морепродуктів в Україну (2014)
Добрянська Г. М. - Сезонні та видові особливості розподілу цинку в біотичних та абіотичних складових екосистеми рибницького ставу, Швець Т. М., Мельник А. П., Янович Д. О. (2014)
Іванюк Н. Т. - Фізіологічна роль селену та йоду в організмі риб, Микитин Л. Є., Фоміна М. В., Дашковський О. О. (2014)
Каганець О. О. - Видова характеристика органолептичних показників та пилкового складу меду, одержаного з пасік Одеської області (2014)
Кривохижа Є. М. - Характеристика імпортних кислотних мийних засобів, наявних на ринку України, Перкій Ю. Б., Моткалюк Н. Ф., Кухтин М. Д., Карпенко М. М. (2014)
Новгородська Н. В. - Оцінка якості свинини (2014)
Павліченко О. В. - Гігієнічні аспекти використання антиоксидантів в птахівництві, Чорний М. В., Ткачова О. В. (2014)
Параняк Р. П. - Окремі аспекти екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області, Осташа Т. П. (2014)
Петров Р. В. - Біологічна цінність та токсичність м’яса коропів при лікуванні їх від аеромонозу (2014)
Тарасенко Л. О. - Біотрансформація важких металів в організм свиней (2014)
Фоміна М. В. - Концентрація окремих макроелементів у крові корів, в динаміці, за дії свинцевих сполук екзогенного походження, Дашковський О. О., Калин Б. М., Іванюк Н. Т. (2014)
Чорний М. В. - Клініко-фізіологічний стан телят, які утримуються в аерозольно-сануемих секціях з використаням різних дезінфектантів та імуностимуляторів, Вороняк В. В., Козьменко В. В. (2014)
Binkevych V. - Using of microelements compounds in poultry meat production, Hutiy B., Binkevych O. (2014)
Передмова (2015)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та чинниками мезо- та мікрорівня (2015)
Бондарчук О. І. - Модель психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін (2015)
Брюховецька О. В.  - Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій (2015)
Вознюк А. В. - Специфіка використання інтерактивних технік для психологічної допомоги керівникам освітніх організацій щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2015)
Іщук О. В. - Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності (2015)
Канівець Т. М. - Особливості формування психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар’єри (2015)
Креденцер О. В. - Чинники розвитку типів організаційної культури закладів середньої освіти (2015)
Ліплянська О. В. - Дослідження психологічних особливостей діяльності персоналу торговельних організацій (2015)
Малімон Л. Я. - Психологічний аналіз когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів мотивації професійної діяльності державних службовців, Глова І.В.  (2015)
Ніконорова М. А. - Дослідження основних компонентів психологічної готовності персоналу великих торговельних організацій до профілактики та подолання організаційних конфліктів (2015)
Сич В. М. - Зв’язок між особливостями економічного самовизначення студентської молоді та її соціально-демографічними, організаційно-професійними характеристиками, Сич В. О. (2015)
Сняданко І. І. - Самоефективний підхід в психологічному консультуванні студентів в контексті підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2015)
Терещенко К. В. - Толерантність персоналу в контексті розвитку організаційної культури інноваційних і традиційних закладів освіти (2015)
Ткалич М. Г. - Дослідження гендерної ідентичності, стереотипів та ролей персоналу організацій методом незакінчених речень (2015)
Фелькель Т. Г. - Аналіз зв’язку між рівнем розвитку лідерських якостей у аспірантів і організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками (2015)
Бондаренко В. Л. - Теплообменные аппараты, перспективные для использования в установках обогащения криптоноксеноновой смеси, Дьяченко Т. В., Корж Е. Г., Дьяченко О. В. (2015)
Горин А. Н. - О визуализации температурного поля испарителя холодильной камеры бытового холодильника, Кудрин А. Б., Дeмин М. В., Бурдиян О. Н. (2015)
Когут В. Е. - Применение теплообменника-эжектора в установках промышленного охлаждения воздуха, Бутовский Е. Д., Жихарева Н. В., Хмельнюк М. Г. (2015)
Лагутин А. Е. - Оценка тепловых характеристик труб с поперечными ребрами, Стоянов П. Ф. (2015)
Радченко А. М. - Ступенчатое охлаждение приточного воздуха машинного отделения автономной электростанции, Грич А. В., Портной Б. C. (2015)
Дорошенко А. В. - Разработка многофункциональных солнечных систем на основе теплоиспользующего абcорбционного цикла и тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой, Гончаренко В. А. (2015)
Роганков В. Б. - About correlation between the percolation rate of moisture through the semi-permeable membranes and the standard measurements of their permeability or evaporative resistance, Супрун Н. П., Швец М. В., Щуцкая А. В. (2015)
Пилипенко А. Ю. - Определение коэффициента теплоотдачи при кипении холодильных агентов в аккумуляторах холода, Форсюк А. В., Засядько Я. И., Глушков В. С. (2015)
Симоненко Ю. М. - Прототип вторичного прибора измерителя уровня криогенной жидкости на основе металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников, Емельянов В. Ю. (2015)
Якуб Л. Н. - Уравнение состояния и свойства фуллерита С60 (2015)
Кальченко А. С. - Повышение качества мультимедийных услуг в сетях следующего поколения с использованием методов нечеткой логики (2015)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Баранник Л. Б. - Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект (2014)
Качула С. В. - Реалізація державної політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу (2014)
Макогон В. Д. - Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни (2014)
Мярковський Ю. А. - Фінансове регулювання соціально-економічного розвитку країни (2014)
Гетьман О. О. - Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку, Лежньова Л. В. (2014)
Кіркова Н. П. - Оцінка впливу сезонного фактора на рівень трудової зайнятості населення (2014)
Буряк М. І. - Адміністративно-фінансова децентралізація як фактор розвитку субрегіональних територіальних громад (2014)
Гуцалова Ю. Є. - Фінансові та соціально-економічні передумови запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні (2014)
Калюжна Ю. П. - Основні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства (2014)
Ковальчук Н. В. - Економічні аспекти пріоритетів інтеграції України (2014)
Рибальченко Л. В. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Міщенко Д. А. - Державна підтримка аграрного сектора України в умовах членства у Світовій організації торгівлі (2014)
Куншенко О. О. - Систематизація принципів кластера (2014)
Величкін В. О. - Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави, Олійник В. Я., Дем’яненко І. В. (2014)
Безгуба М. О. - Напрями вдосконалення системи державних фінансів України (2014)
Адаменко І. П. - Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання (2014)
Рибак С. О. - Збалансованість доходів бюджету і соціальних зобов’язань держави (2014)
Пасічний М. Д. - Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України (2014)
Шкура І. С. - Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2014)
Дем’яненко В. Є. - Фінансова самодостатність місцевих бюджетів: об’єктивна детермінанта суспільного розвитку (2014)
Капкайкіна Є. В. - Забезпечення фінансової стійкості підприємств в Україні (2014)
Непран А. В. - Кредиторська заборгованість нефінансових корпорацій: стан та структурні характеристики (2014)
Жадько К. С. - Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю, Горященко Ю. Г. (2014)
Базалійська Н. П. - Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства (2014)
Рядно О. А. - Застосування економетричних моделей для аналізу фінансових можливостей регіонів (на прикладі Дніпропетровської області), Заікін А. А. (2014)
До 80 – річчя з дня народження та 55 – річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, завідувача кафедри економіки підприємств Падеріна Івана Дмитровича (2014)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2014)
Коізумі Д. - Політична промова, виголошена на 151-й сесії Парламенту Японії (2001)
Яценко Б. - Становлення сучасного господарства Японії в другій половині XX століття (2001)
Павлішина Л. - Виконавча влада та закодавчий процес в Японії (2001)
Курганська Т. - Деякі особливості трансферу технологій науково-виробничого комплексу Японії, Яценко Б. (2001)
Стрелкова А. - "Нампороку" – "Біблія" чайної церемонії (2001)
Кобелянська О. - Японська поезія хайку в Україні (2001)
Хіно Т. - Проблеми перекладу "ЕНЕЇДИ" Івана Котляревського японською мовою (2001)
Хоменко О. - Дещо про історію шевчещсознавства в Японії (2001)
Пирогов В. - Етнолінгвістичні паралелі у різносистемних мовах (2001)
Рубель В. - Сьогун Санетомо: особа і політик (2001)
Тітков О. - Комплекс захисного спорядження японських самураїв зі збірки Полтавського краєзнавчого музею (2001)
Капранов С. - Храм Сумійосі-тайся та японська культура (2001)
Рибалко С. - Світ богів та світ людей в мистецтві укійо-е (2001)
Nakortchevski A. - Sacred sites in Japan as pilgrimage destinations (2001)
Шелестова О. - У пошуках механізмів культурної взаємодії (2001)
Отрощенко І. - Релігійний фактор у "монгольській" політиці Японії та Росії на початку XX ст (2001)
Толмачев Н. - Деколонизация португальских владений в тихоокеанском регионе (2001)
ХРОНІКА (2001)
Матвеева Л. В. - Виктор Иванович Григорович - первый украинский славяновед-византинист (1815-1876) (2009)
Бубенок О. Б. - Свідчення ал-Мас'уді та "Худуд ал-'Алам" про дві групи буртасів, Радівілов Д. А. (2009)
Жуковський В.В. - Божественна енергія і її значення у богослов'ї тантризму (2009)
Маврина О. С. - Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК (2009)
Павлішина Л. Ф. - Особливості перших сесій Національного парламенту Японії (2009)
Пінчевська Б. М. - Реконструкція значень символічних зображень тварин на прикладі образу лева у сакральному єврейському мистецтві Галичини на основі радянських та пострадянських культурологічних джерел 2-ї пол. XX — поч. XXI ст (2009)
Романова О. О. - Історія дослідження єгипетської колекції Одеського археологічного музею (2009)
Рубель В. А. - Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. (2009)
Сафронов А. В. - "Воины Великой Зелени": "народы моря" и этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII – начале XII в. до н.э. (часть 1) (2009)
Тарасенко Н. А. - Mdd: одна примечательная черта иконографии "демонического" существа в папирусной графике XXI династии (2009)
Туров И. В. - Роль покаяния в мистической практике раннего хасидизма (2009)
Школьна О. В. - Ритуальний фаянс Любичі Королівської кінця XIX - початку XX століття у світлі мистецьких рефлексій творчості юдеїв різних країн світу (2009)
Гуменюк О. М. - Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики (2009)
Дрига І. М. - Тюркомовні варіанти молитви "Отче наш" у Причорномор'ї (2009)
Мусійчук В. А. - Внутрішньоконцептуальна сегментація в'єтнамських паремій (2009)
Пирогов В. Л. - Структурно-семантичні особливості фразеологізмів йодзідзюкуго, віддзеркалені в японських перекладах класичного твору Китаю "Цяньцзивень" (2009)
Приймаченко В. В. - Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті (2009)
Рибалкін B. C. - Підступність "відомого" слова, або Читаючи ібн Хурдадбега (2009)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (І. Давній Схід. II. Іранський світ) (2009)
Ференчак Ю. Е. - Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови (2009)
Капранов С. В. - Рецензия на: Огнева Е.Д. Боги снежных гор (2009)
Чувпило А. А. - Трещина на компасе истории: шрам Средневековья или позднейший бутафорский декор? (2009)
Мосенкіс Ю. Л. - Японістика у студіях дослідницького центру "Трипілля і Схід" (2009)
Романова О. О. - Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання історії стародавнього світу" (2009)
Отрощенко І. В. - 65-річчя О.Д. Огневої (2009)
Матвеева Л. В. - Славяно-византийские отношения в трудах В.И. Григоровича (2009)
Бубенок О. Б. - Хозари у Києві (до питання про характер хозарської присутності на слов'янських землях) (2009)
Зелінський А. Л. - Птолемей III і Анубіс: можливість неофіційного ототожнення (2009)
Павлішина Л. Ф. - Постать прем’єр-міністра Сігеру Йосіди та його внесок у розвиток післявоєнної парламентської системи Японії (2009)
Рибалкін B. C. - Ал-Газали (к 900-летию смерти) (2009)
Сафронов А. В. - "Воины Великой Зелени": "народы моря" и этнополитические процессы в Восточном Средиземноморье в конце XIII-начале XII в. до н.э. (часть 2) (2009)
Тарасенко Н. А. - Еще раз к семантике подголовника из гробницы Тутанхамона (Cairo IE. 62020) (2009)
Храновський В. А. - До інтерпретації назв календарних місяців в Еламі епохи III династії УРУ (2009)
Василюк О. Д. - Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського (2009)
Кочубей Ю. М. - Методологія дослідження сучасної історії у сходознавчих працях В. В. Дубровського (1897-1966) (2009)
Мавріна О. С. - До питання про походження роду Ширінів та його ролі в Кримському ханаті (за матеріалами ДААРК) (2009)
Черніков І. Ф. - До розробки теми "Туреччина у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945 pp.) (2009)
Чувпило О. О. - Вивчення історії Сходу в Харківському університеті: О.П. Рославський-Петровськнй, Чувпило Л. О. (2009)
Дрига І. M. - Караманлійський текст із Бухареста 1768 р.: до історії тюркських мов Причорномор’я... (2009)
Мурашевич К. Г. - Зародження нової поезії "4 травня" та виникнення контактних зв’язків у китайській літературі початку XX століття (2009)
Пирогов В. Л. - Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов; порівняльний аспект (2009)
Рыжих В. И. - Абсолютное дополнение в арабской грамматической традиции (2009)
Рубель В. А. - Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції (2009)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (III. Алтайський світ) (2009)
Отрощенко І. В. - XIII Сходознавчі читання А.Ю. Кримського (2009)
Тимченко М. П. - 67-й Міжнародний конгрес турецької культури: "Стамбул у турецькій і світовій історії". 5-10.10.2009, Анкара - Культурний центр ім. К. Ататюрка (2009)
Титул, зміст (2015)
Активна політика зайнятості: сучасні виклики та шляхи їх подолання (2015)
Кашуба Я. М. - Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості (2015)
Макарова О. В. - Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості (2015)
Гізело О. І. - Інвестиції в людський капітал як умова соціального розвитку України (2015)
Нартюк О. В. - Проблеми зайнятості економічно активного населення середнього віку з інвалідністю в Україні (2015)
Маршавін О. Ю. - Споживання як чинник зайнятості населення: економіко-статистичний аналіз (2015)
Киричек В. О. - Роль реінжинірингу бізнес-процесів у підвищенні ефективності управління підприємством та розвитку його персоналу (2015)
Зелінська Т. М. - Усвідомлення типів амбівалентності особистості психологами центрів зайнятості у вимірі професійної компетентності (2015)
Побірченко Н. А. - Організація психологічного партнерства у професійній діяльності молодих фахівців на ринку праці (2015)
Судаков В. І. - Ресурсні детермінанти процесу трансформації праці та зайнятості (2015)
Сурмін Ю. П. - Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання (2015)
Туленков М. В. - Стратегії професійної ресоціалізації безробітних, Туленкова І. М. (2015)
Фурман А. В. - Інноваційна освітня модель підготовки соціальних працівників (2015)
Тарасюк С. О. - Особливості сенсожиттєвих орієнтацій та самооцінки безробітних з різними поведінковими стратегіями на ринку праці, Воліховська О. В. (2015)
Пріб К. А. - Подолання опору персоналу в системі управління змінами в організації (2015)
Савченко Н. В. - Впровадження дистанційного навчання безробітних: проблеми та перспективи, Бондіні І. А. (2015)
Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс (2015)
Химейчук П. Р. - Форми і методи роботи центрів зайнятості Тернопільської області щодо залучення безробітних до підприємництва в сучасних умовах (2015)
Доробляй А. А. - Нові підходи в організації співпраці з роботодавцями Київської обласної служби зайнятості (2015)
Вертиенко А. В. - Евразийские кочевники в египетской коропластике: к проблеме межкультурных контактов (2010)
Мавріна О. С. - Діяльність Таврійського Дворянського Депутатського Зібрання у справах перекладу документів татарської знаті у другій половині XIX ст. (2010)
Бубенок О. Б. - Основні принципи організації традиційного суспільства огузів (2010)
Волович О. О. - Особливості глобалізації в арабському світі (2010)
Гусаков В. В. - Східна політика держави Ахеменідів (передумови, стратегія, інтереси) (2010)
Козицький A. M. - Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду (2010)
Рубель В. А. - Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Texan Мінґук (2010)
Туров И. В. - Молитвенная практика хасидов (2010)
Щербань Т. О. - Дослідниця історії східної математики доби Середньовіччя (до 80-річного ювілею академіка Галини Павлівни Матвієвської) (2010)
Грицик Л. В. - Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин початку XX століття (2010)
Журавська Н. В. - Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) (2010)
Маленька Т. Ф. - Філософія Ібн Сіни та її вплив на перську класичну поезію (2010)
Михалицын П. Е. - История атрибуции византийской трагедии "Christos Paschon" ("Страждущий Христос") (2010)
Пирогов В. Л. - Паремії китайського походження в японській мові: проблема ідентифікації (2010)
Тищенко К. М. - Східний світ в українській топонімії (IV. Арабський світ. V. Кавказ. VI. Мадяри) (2010)
Кочубей Ю. М. - Відновлення традицій (2010)
Волович О. О. - Рецензія на монографію С.Ю. Зінько "Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах" (2010)
Бубенок О. Б. - Некролог Дашкевич Ярослав Романович, Мавріна О. С. (2010)
Некролог Шевченко Ігор Іванович (2010)
Некролог Крижанівський Олег Прокопович (2010)
Боднарук В. Є. - Аналіз генетичної мінливості української м’ясної породи великої рогатої худоби, Жмур А. Й. (2013)
Бойчук В. М. - Відгодівельні показники ранньовідлученого молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату, Кучерявий В. П. (2013)
Василенко Т. О. - Гематологічні показники та продуктивність вівцематок за різного рівня кобальту в раціонах (2013)
Виговський І. В. - економічна оцінка одновидових і сумісних посівів багаторічних трав на схилових землях (2013)
Голубєв М. І. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем жиру у годівлі молодняку кролів, Щасливий Р. А. (2013)
Гончар А. О. - Стимуляція відтворної функції голштинских корів та її економічна оцінка (2013)
Горійовська І. М. - Годівля ремонтних телиць симентальської породи в умовах Передкарпаття, Вовк С. О., Вовк Я. С. (2013)
Грицина М. Р. - Рослинність антропогенно порушених територій України (2013)
Гультяєва О. В. - Вплив соняшникової та ріпакової олій на ферментативні процеси у рубці врх in vitro за різного рН середовища, Петрук А. П., Вудмаска І. В. (2013)
Гуменний В. Д. - Генетико-популяційні та організаційні підходи при збереженні аутохтонних локальних порід в Україні, Білоконь А. М., Кирилів Я. І., Шаловило С. Г. (2013)
Добрянський С. А. - Ефективність вирощування ремонтних телиць при впровадженні нових технологічних рішень, Шаловило С. Г., Голуб О. М. (2013)
Жмур А. Й. - Диференціація та консолідація заводських стад української чорно-рябої молочної і голштинської порід за групами крові, Щербатий З. Є., Кос В. Ф., Голубчук Ю. І., Демчук М. П., Стоянов Р. О., Заблудовський Є. Є. (2013)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин корму у ремонтних курчат яєчного напряму продуктивності за різних рівнів аргініну у їх раціонах, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Іжболдіна О. О. - Генотипові особливості вмісту незамінних амінокислот у м’ясі молодняку свиней (2013)
Ільницька О. Ю. - Особливості газоенергетичного обміну у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Музика Л. І., Бабік Н. П. (2013)
Кирилів Б. Я. - Нетрадиційне джерело фосфору в раціоні курей-несучок, Гунчак А. В., Сірко Я. М., Галущак Л. І., Кисців В. О., Лісна Б. Б. (2013)
Кос В. Ф. - Значення деяких негенетичних факторів в селекції української чорно-рябої молочної породи, Щербатий З. Є., Кропивка Кропивка, Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. (2013)
Крушельницька О. В. - Особливості гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства "Миколаївська рибоводно-меліоративна станція" (2013)
Кучерявий В. П. - Вплив пребіотика міколад на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней, Іщенко А. М., Неживенко В. П. (2013)
Мамчур О. В. - Роль фізіологічно активних речовин в онтогенезі рослин кукурудзи (2013)
Мащак Я. І. - Відновлення виродженого травостою шляхом всівання бобових трав у нерозроблену дернину, Кобиренко Ю. О., Виговський І. В., Підпалий І. Ф. (2013)
Новак І. В. - Хімічний склад і морфометрія внутрішніх органів бугайців, Федорович В. С., Федорович Є. І. (2013)
Олешко В. П. - Генеалогічна однорідність стад молочної худоби, Рудик І. А. (2013)
Оріхівський Т. В. - М’ясні якості молодняку різних виробничих типів симентальської породи (2013)
Періг Д. П. - Білковий склад сироватки крові у вівцематок різної кровності залежно від сезонів року, Кирилів Я. І. (2013)
Півторак Я. І. - Використання нетрадиційного виду корму в годівлі лактуючих корів, Дармограй Л. М., Лесів С. М., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Долинський В. М. (2013)
Пікула О. А. - Селекційно-генетичні параметри живої маси телят залежно від віку і способу утримання матерів у сухостійний період (2013)
Піщан С. Г. - Функціональна активність вимені лактуючих корів, Литвищенко Л. О., Піщан І. С. (2013)
Польовий Л. В. - Вільна і фіксована годівля вибракуваних корів з одночасним підсисом телят та подальшою відгодівлею як технологічний прийом збільшення виробництва яловичини, Яремчук О. С., Романенко Т. Д. (2013)
Похил В. І. - Племінна робота у тонкорунному вівчарстві при формуванні м’ясності, Завийборода Д. І. (2013)
Приліпко Т. М. - Продуктивні та біохімічні показники коропа при вирощуванні у ставах національного природничого парку "Подільські товтри”, Кадиш В. О., Косташ В. Б. (2013)
Приліпко Т. М. - Якісні показники м’яса при забої великої рогатої худоби, Булатович О. М., Ліщук С. Г. (2013)
Приходченко В. О. - Ефективність використання біологічно активної кормової добавки гумісол в раціонах курчат-бройлерів, Гладка Н. І. (2013)
Рудь О. Г. - Популяційна характеристика шкідників зернових злакових культур в умовах Рівненщини (2013)
Седіло Г. М. - Стан Т- і В- клітинного імунітету у корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий період за впливу екстракту алое, Дяченко О. Б. (2013)
Терлецька М. І. - Особливості формування видового складу бобово-злакового агрофітоценозу залежно від висіяних травосумішей, удобрення та строків використання (2013)
Трокоз В. О. - Вміст вітамінів та мінералів у гідрофільному екстракті з лялечок дубового шовкопряда (2013)
Тучапська А. Я. - Динаміка показників крові молоді любінського лускатого коропа залежно від умов вирощування, Фріштак О. М., Морміль Л. В. (2013)
Халак В. І. - Ефективність використання інтегрованих показників оцінки свиноматок за ознаками з низьким рівнем успадкування, Луник Ю. М. (2013)
Цап С. В. - Перетравність поживних речовин та продуктивність курчат-бройлерів за згодовування пальмового жиру (2013)
Чудак Р. А. - Продуктивність та маса органів травлення у перепілок при підгодовуванні препаратом вітамінів А і D, Огороднічук Г. М., Паладійчук О. Р. (2013)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні голштинів, Боднар П. В. (2013)
Бігун Ю. П. - Фізіологічні аспекти адаптації організму птиці різного віку та продуктивності за використння фітокомпозиції "Вітастимул" (2013)
Богатко Н. М. - Вимоги до маркування харчових продуктів – забезпечення їх безпечності та якості, Салата В. З., Букалова Н. В., Каблучко М. В. (2013)
Богатко Н. М. - Особливості запровадження системи насср на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України, Салата В. З., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Каблучко М. В. (2013)
Бордунова О. Г. - "Штучна кутикула” (artificial cuticle - article) для захисту інкубаційних яєць курей щодо патогенної мікрофлори: композиція на основі хітозану та нанодисперсного оксиду заліза Fe2O3 (2013)
Варпіховський Р. Л. - Санітарно-гігієнічна оцінка ефективності різних способів утримання нетелів, Яремчук О. С., Польовий Л. В. (2013)
Васерук Н. Я. - Попередня оцінка in vitro якості та безпеки кормових засобів, Коваль Г. М. (2013)
Власенко В. В. - Перспективи використання комп'ютерних технологій для оцінки біологічної безпеки молока корів, інфікованих збудником туберкульозу, Лисенко О. П., Власенко І. Г., Михайлевич Э. А. (2013)
Войтович Н. Г. - Еколого-агрохімічна оцінка стану орних земель Мостиського району Львівської області, Колодій А. М., Ілітич Л. Я. (2013)
Гащук Є. C. - Порівняльна характеристика титру бактерій групи кишкових паличок та ентерококів, як показника санітарної обробки доїльного устаткування і молочного інвентаря (2013)
Гогітідзе Н. А. - Гігієнічне обгрунтування застосування ферментно-пробіотичного кормового препарату "Бацелл" в годівлі молодняку свиней, Бербенець О. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив Е-селену на вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Дашковський О. О. - Окремі фізико-хімічні показники якості молока корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю в динаміці, Фоміна М. В., Калин Б. М. (2013)
Двилюк І. В. - Перспективи застосування пробіотиків з метою профілактики захворюваності медоносних бджіл (2013)
Добрянська Г. М. - Розподіл кобальту у складових екосистеми рибоводного ставу, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2013)
Дружбяк А. Й. - Вплив мінеральних речовин на перебіг зимівлі бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Іванова О. В. - Гігієнічні показники гнойових стоків свинарських підприємств за біологічних способів очистки, Захаренко М. О. (2013)
Клименко О. М. - Екологічна оцінка якості води річки горинь та її приток, Буцяк В. І. (2013)
Ковальський Ю. В. - Динаміка класів фосфоліпідів при гістолізі та гістогенезі лялечок медоносних бджіл, Кирилів Я. І., Голубець О. В. (2013)
Козенко О. В. - Вплив сезонного чинника на показники осмотичної резистентності та сорбційної здатності еритроцитів крові корів, Сус Г. В. (2013)
Коняхін О. П. - Порівняльна оцінка яєчної продуктивності та жирнокислотного спектру ліпідів жовтка яєць у курей за впливу електромагнітного опромінення, Решетник А. О., Памірський А. С. (2013)
Кривохижа Є. М. - Гігієнічне значення окремого здоювання перших порцій молока, Мусієнко М. Т., Степанюк М. В., Свергун Ж. Г., Русенко Я. Г. (2013)
Курляк І. М. - Закономірності міграції свинцю і цинку в організмі дійних корів, Буцяк В. І. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на абіогенних поверхнях за різної початкової кількості бактерій, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куциняк І. В. - Відмінності морфологічної та хімічної будови м'яса кабана і свині (2013)
Максішко Л. М. - Спосіб хемосорбційної очистки біогазу (2013)
Мацуська О. В. - Аналіз впливу капсульованих та гранульованих мінеральних добрив на стан сільськогосподарських культур, Гумницький Я. М., Сабадаш В. В., Сухорська О. П. (2013)
Мокрий В. І. - Концепція формування культури екологічної безпеки в контексті екологічної політики, Янович Д. О., Сухорська О. П., Гончарук В. Є. (2013)
Павліченко О. В. - Гігієнічна оцінка використання антистресових препаратів при вирощуванні м’ясних курчат, Ткачова О. В., Козлова А. С. (2013)
Паска М. З. - Етологічні показники телят волинської мясної породи в онтогенезі (2013)
Похил В. І. - Якість та хімічний склад м’яса овець різних генотипів, Похил О. М. (2013)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у грунті, кормах та біологічному матеріалі в агроекологічних умовах Лісостепу та Пoлісся, Лесик Я. В., Пилипець А. З., Грабовська О. С., Венгрин А. В. (2013)
Сачук Р. М. - Добробут хутрових звірів і кролів: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2013)
Тюпіна Н. В. - Порівняльна оцінка природної резистентності телят отриманих від корів голштинської породи за різних технологій іх використання та умов утримання (2013)
Фаріонік Т. В. - Оцінка якості яловичини та її харчова і біологічна цінність (2013)
Шкромада О. І. - Дезінфекція та дезодорація повітря приміщень промислових свинарників препаратом "Біоцидін" (2013)
Яценко І. В. - Дегустаційне оцінювання м’яса й м’ясного бульйону курчат-бройлерів за введення в раціон наноаквахелату срібла, Сененко Є. О. (2013)
Князюк В. И. - Исследование тепловых характеристик пакетов труб с поперечными наклонными ребрами, Лагутин А. Е., Стоянов П. Ф. (2013)
Никитин Д. Н. - Влияние наноструктурированных материалов на процессы переноса в конструктальных средах (2013)
Дорошенко А. В. - Разработка газо-жидкостных солненых коллекторов для альтернативных холодильных систем, Милованов В. И., Силич С. С. (2013)
Дорошенко А. В. - Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем, Лисогурская О. А., Розум М. В. (2013)
Клименко В. В. - Конвективный теплообмен в кристаллизаторах и плавителях газогидратных технологических установок (2013)
Прусенков Н. А. - Схема перехода тепла через многослойное ограждение с подачей "подвижной" составляющей (2013)
Нго Минь Хиеу - Анализ взаимосвязи энергетики и экономики Вьетнама (2013)
Цыкало А. Л. - Молекулярная динамика дисперсных систем. 1. Простые дисперсионные среды (2013)
Лабай В. Й. - Метод визначення параметрів мікроклімату в приміщенні за використання split-кондиціонерів, Лабай О. В., Гарасим Д. І. (2013)
Дрозд Ю. В. - Використання природних ресурсів FPGA-орієнтованих проектів для підвищення достовірності обчислюваних результатів, Дрозд О. В., Кузнєцов М. О. (2013)
Бойко В. Д. - Когнитивная модель оценки функциональных угроз и рисков системы кондиционирования воздуха (2013)
Глухова С. А. - Формалізація задачі забезпечення цілісності надлишкових даних при проведенні денормалізації бази даних, Зіноватна С. Л. (2013)
Маренич К. М. - Властивості силового електроустаткування технологічної дільниці в контексті створення експлуатаційних небезпек (2013)
Панфилов И. П. - Синтез опорного сигнала для канала с сосредоточенной и флуктуационной помехами, Флейта Ю. В. (2013)
Суліма Ю. Ю. - Оцінка та метод підвищення контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування, Дрозд О. В. (2013)
Бодюл О. І. - Програмне забезпечення для обробки палеоекологічних даних, Віноградова Е. І., Владімірова В. Б., Бодюл О. С. (2013)
Бубенок О. Б. - Дискусія навколо "кочових цивілізацій” (термінологічний аспект) (2014)
Вертієнко Г. В. - Надгробний рельєф із Трьохбратнього кургану (до семантики образів) (2014)
Капранов С. В. - Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина І (2014)
Пилипчук Я. В. - Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі (2014)
Хаутала Р. - Сведения францисканских миссионеров об исламизации кочевников Золотой Орды в начале правления хана Узбека (2014)
Масалова К. Ю. - Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу (2014)
Moon Hyoungjin - Korea’s Adoption of and Adaptation to Chinese Culture Recorded in "The Journal of Hendrick Hamel”, Ho Thi Long An. (2014)
Тарасенко М. О. - Папірус Книги мертвих Istanbul № 10846–10847 (2014)
Чернухін Є. К. - Невідомий автограф Касандри Костан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Bogomolov A. V. - Know your enemy: the concept of FULŪL in the discourse of the Egyptian Revolution (2014)
Мусійчук В. А. - Модернізація та стандартизація в’єтнамської мови (2014)
Цолін Д. В. - До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові (2014)
Шестопалец Д. В. - Современные интерпретации Корана: к постановке проблемы (2014)
Кіктенко В. О. - Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство (2014)
Mоngush М. V. - Expedition on the Reindeer Breeders in Todja in 2012: A Preliminary Report (2014)
Капранов С. В. - Новий російський переклад славетного щоденника Басьо (2014)
Василюк О. Д. - Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) (2014)
Капранов С. В. - Ювілей О. Д. Огнєвої (2014)
Капранов С. В. - Список наукових публікацій О. Д. Огнєвої (2009–2014 роки) (2014)
Рибалкін С. В. - Світлої пам’яті Хасана Тауфіка (1943–2014) (2014)
Бінкевич Т. В. - Вибір моделі опори повітряної лінії електропересилання напругою 35-220 кВ при аналізі грозових перенапруг (2014)
Боднарчук О. В. - Особливості функціонування заквашувальних культур під час виробництва кисловершкового масла різними способами та їх вплив на його якість (2014)
Вічко О. І. - Мікробіологічна характестика пробіотичної кисломолочної добавки з асоціації культури "тибетський грибок" та вплив її на кишковий мікробіоценоз поросят, Кухтин М. Д., Новіков В. П. (2014)
Власенко В. В. - Формування пробіотичних властивостей йогурту шляхом внесення сиропу на основі екстракту ехінацеї, Крижак Л. М. (2014)
Власенко В. В. - Дослідження впливу стартових культур на кількість, внесеного в м'ясний фарш, нітриту натрію, Крижак С. В. (2014)
Гащук О. І. - Розширення асортименту м’ясних продуктів для харчування дітей шкільного віку, Москалюк О. Є., Федурко І. А. (2014)
Гащук О. І. - Розробка м'ясних геродієтичних продуктів - основа здорового харчування, Москалюк О. Є., Чернюшок О. А. (2014)
Даниленко С. Г. - Селекція молочнокислих бактерій з некомерційних м’ясних продуктів (2014)
Жукова Я. Ф. - Визначення інтенсивності кисломолочного аромату у ферментованих вершках, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Загарія Г. М. - Якість спредів при використанні антиоксидантів, Бігун П. П. (2014)
Ковтун Ю. А. - Дослідження процесу водопоглинання концентратом сироваткових білків та мікроструктури його розчину , Рашевська Т. О. (2014)
Косів Р. Б. - Питома швидкість розмноження спиртових дріжджів, Березовська Н. І., Паляниця Л. Я., Паньків Н. І., Харандюк Т. В. (2014)
Крижова Ю. П. - Збагачення галантинів кальцієм та харчовими волокнами, Кишенько І. І., Топчій О. А., Повх Т., Палій І. (2014)
Мартич В. В. - Дослідження кріоскопічної температури сумішей морозива різного хімічного складу, Поліщук Г. Є., Максим М. М. (2014)
Мелех Т. М. - Використання солоду з метою підвищення біологічної цінності питного молока, Турчин І. М., Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2014)
Мусій Л. Я. - Смако-ароматичні речовини у кисловершковому маслі залежно від складу заквашувальної композиції і умов культивування, Цісарик О. Й., Голубець О. В., Шкаруба С. М. (2014)
Наговська В. О. - Розроблення технології кефіру зі шротом розторопші, Сливка Н. Б. (2014)
Науменко О. В. - Науково-практичні аспекти виявлення інгібуючих речовин у молочній сировині (2014)
Ніпрук Н. І. - Ефективність, раціональність та перспективи зведення монолітно-каркасних будівель (2014)
Носенко Т. Т. - Дослідження споживчих властивостей ріпакової олії, Бабенко В. І., Левчук І. В., Кот Т. О., Голодна О. В., Тимощук А. Ю. (2014)
Овсяннікова Т. О. - Вивчення впливу молочної кислоти на процес йодування дріжджів, Кричковська Л. В. (2014)
Ощипок І. М. - Забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції м'ясопереробних підприємств, Багрій Л. М., Кринська Н. В., Ярошевич В. І. (2014)
Пасічний В. М. - М'ясомісткі напівфабрикати кулінарні з м’яса птиці підвищеної харчової цінності, Сімахіна Г. О., Гередчук А. М., Задорожній В. В. (2014)
Паска М. З. - Гістологічна характеристика напівкопчених ковбас із використанням різного вмісту борошна сочевиці, Маркович І. І. (2014)
Пешук Л. В. - Використання маринадів на основі харчових кислот для приготування напівфабрикатів з м'яса дикого кабана, Іщенко В. М., Штик І. І., Іванова Т. М. (2014)
Свідрак І. Г. - Задачі моделювання поверхонь, Галкіна Н. С. (2014)
Сподинюк Н. А. - Теоретичні дослідження температурного режиму в приміщенні пташника (2014)
Стешенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу екстракції фітоадаптогенної суміші, Арсеньєва Л. Ю., Паламарчук О. П., Ройко О. Ю. (2014)
Страшинський І. М. - Розширення асортименту м’ясних січених напівфабрикатів з використанням соєвих білків, Раєв О. В., Фурсік О. П., Горбач О. Я. (2014)
Ткаченко О. Б. - Використання комплексного препарату "Полігрин" як елементу в системі захисту виноградного сусла від окиснення, Гураль Л. С., Древова С. С., Ткаченко Д. П. (2014)
Фаріонік Т. В. - Вплив мікроелементів і їх хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та сенсорні показники м’яса і бульйону, отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи, Галух Б. І. (2014)
Федишин Я. І. - Алгоритми оптимального управління теплофізичним процесом стерилізації, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2014)
Чохань М. І. - Електропровідність гнучких сенсорних плівок на основі композитів поліортотолуїдину з діелектричними полімерними матрицями (2014)
Юкало В. Г. - Гель-фільтрація казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А. (2014)
Бубенок О. Б. - А.Ю. Кримський у засланні у Звенигородці (деякі обставини написання монографії "Історія хазарів”), Хамрай О. О. (2012)
Лямець А. М. - Основні підрозділи Александрійської бібліотеки: огляд діяльності та комплектування (2012)
Орешкова С. Ф. - Османские источники по истории Украины: их значение и проблемы, связанные с их изучением (2012)
Цыганкова Э. Г. - Наука древних в творчестве Д.А. Граве (2012)
Вертієнко Г. В. - Релігійні функції дзеркала у Скіфії та Ірані (скіфська богиня та зороастрійська Даена: спільні риси?) (2012)
Кіктенко В. О. - Історія китайської домодерної науки і переформулювання питання Нідема (2012)
Пилипчук Я. В. - Язичництво у кипчаків (2012)
Ислам Садыг - Образ Дели Домрула и мотивы "жизнь вместо жизни” в шумерских текстах (2012)
Мазепова О. В. - Дослідження кольороназв у перському поетичному тексті (на матеріалі творчості Форуг Фаррохзад), Могаддам М. А. (2012)
Мусійчук В. А. - Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: голосні фонеми (2012)
Петрова Ю. І. - Становлення Йорданської діалектної макросистеми (2012)
Тарасенко Н. А. - "Рисовалыцики” (SS kD.wT) Дейр эль-Медины и создание Книги мертвых (2012)
Щестопалец Д. В. - Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ источников (2012)
Ульченко Н. Ю. - Экономическая политика правящей с 2002 года Партии справедливости и развития Турции: достижения и проблемы (2012)
Кочубей Ю. М. - Джерело до історії науки про Крим (2012)
Мурашевич К. Г. - Цей світ – любові острів (2012)
Маленька Т. Ф. - Сходознавчі студії Ришарда Капущинського (2012)
Завгородній Ю. Ю. - Глобальнне буддійське зібрання (2012)
Дорошенко А. В. - Использование пористой керамики в области испарительного охлаждения и теоретический анализ комбинированных систем, Чебан Д. Н. (2013)
Клименко В. В. - Влияние гидродинамических и поверхностных сил на коагуляционную составляющую кинетики гидратообразования, Лопатенко С. В. (2013)
Очеретяный Ю. А. - Определение изменений теплотехнических характеристик судовых холодильных установок в процессе эксплуатации (2013)
Антонова А. Р. - Теоретическое и экспериментальное изучение пленочных течений в тепломасcообменных аппаратах (испарительных охладителях, газо-жидкостных солнечных коллекторах-регенераторах) энергетических систем, Кириллов В. Х. (2013)
Бошкова И. Л. - Измерение диэлектрических характеристик растительных материалов, Дементьева Т. Ю., Георгиеш Е. В., Колобков Е. Н. (2013)
Дорошенко А. В. - Метало-полимерные солнечные коллекторы для многофункциональных энергетических систем, Маршан Ясер, Данько В. П. (2013)
Милованова В. В. - Применение современных конструкционных материалов в газотурбинных установках (2013)
Нго Минь Хиеу - Биогазовая установка для условий Вьетнама, Денисова А. Е. (2013)
Прусенков Н. А. - Предпосылки пересмотра ДБН В.2.6-31:2006 для обоснования возможности регулирования потерь подвижным потоком (2013)
Дорошенко А. В. - Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Часть II. Экспериментальное изучение процессов тепломассообмена в испарительных охладителях с подвижной насадкой, Васютинский С. Ю., Данько В. П., Глауберман М. А. (2013)
Денисов Ю. П. - Опріснення води виморожуванням (2013)
Наер В. А. - Криогенные системы жизнеобеспечения – термодинамический анализ, математическая модель, результаты испытания опытных образцов, Кравченко М. Б., Роженцев А. В. (2013)
Петушенко С. Н. - Современное состояние техники и технологии низкотемпературной обработки и хранения зерна мелкосеменных культур (2013)
Иконников С. Н. - Проблемы распределения спектра на глобальном уровне, Лапин В. А., Маковеенко Д. А. (2013)
Антонюк В. В. - Апаратна модель цифрових компонентів комп'ютерних систем, Дрозд О. В., Ніколенко І. М. (2013)
Мартынюк А. Н. - Модели тестирования для композиций сетей Петри, Васим Аль Шариф (2013)
Бондаренко А. А. - Автоматизована процедура синтезу топологічної структури мережі доступу, Родік О. А. (2013)
Гурский А. А. - Особенности моделирования холодильного центробежного компрессора как объекта автоматического управления, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2013)
Дрозд М. О. - Проблема контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування (2013)
Иванова Л. В. - Технология реинженеринга гетерогенных сегментов мультисервисных сетей, Нестеренко С. А. (2013)
Олещук О. В. - Програмно-апаратні засоби багатовимірного картування місцевості, Хмелевськой В. М. (2013)
Смирнова А. С. - Подход к построению модели пользователя информационных сетей как плохоформализованного объекта (2013)
Становська Т. П. - Метод розкриття невизначеності у структурі складного об'єкта, Становський А. О., Торопенко А. В., Налєва Г. В. (2013)
Становська Т. П. - Инфракрасный метод измерения тепловых параметров затвердевания бетона, Духанина М. А., Шихирева Ю. В. (2013)
Свирин А. В. - Использование вычислительного сервера в федеративной гетерогенной неоднородной SQL-системе (2013)
Крижановський В. І. - Плазмові реактори для генерації озону на коронному розряді з вторинними емітерами електронів, Кузьмичєв А. І., Чаплинський Р. Ю. (2010)
Пелих С. М. - Порівняння ефективності алгоритмiв маневру потужністю ВВЕР-1000 (2010)
Болдак А. О. - Моделювання причинно-наслідкових зв’язків між показниками безпеки, суспільного розвитку і глобалізації на основі байєсівських мереж довіри, Згуровський О. М. (2010)
Боримський Ю. С. - Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю, Рябушенко А. В., Маслянко П. П., Любашенко Н. Д. (2010)
Дейнеко Ж. В. - Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні, Кирій В. В., Кіріченко Л. О. (2010)
Добровська Л. М. - Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики, Добровська І. А. (2010)
Кравченко А. А. - Мінімізація випадкової похибки при оцінці знань тестами із закритими завданнями, Шантир А. С., Шантир Д. С. (2010)
Кудрявцев Ю. В. - Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей, Шмалько Р. О., Бідюк П. І. (2010)
Луценко В. М. - Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні комплексних систем захисту інформації (2010)
Романенко В. Д. - Дослідження стійкості одновимірних і багатовимірних систем із різнотемповою дискретизацією, Мілявський Ю. Л. (2010)
Засядько І. З. - Зварювання тонколистових конструкцій, Корінець І. П. (2010)
Іващенко Є. В. - Модифікування поверхні сплаву заліза з хромом при насиченні вуглецем з обмазок у процесі лазерної обробки, Красавін О. П., Франчік Н. В., Ходаківський А. С. (2010)
Лоскутова Т. В. - Абразивна зносостійкість комплексних дифузійних покриттів при наявності титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А, Хижняк В. Г., Волошановський П. М., Хижняк О. В., Гольштейн К. В. (2010)
Макогон Ю. М. - Формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb(1,82–2,51)(30 нм)/SiO2(100 нм)/ Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки, Беддіс Г., Вербицька Т. І., Даніель М., Шкарбань Р. А. (2010)
Мікульонок І. О. - Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії, Воронін Л. Г., Лукач Ю. Ю., Ружинська Л.І. (2010)
Чвертко Є. П. - Удосконалення методики оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням, Мельник А. Ф. (2010)
Алхімова С. М. - Застосування компартментного аналізу для розрахунку тканинної перфузії (2010)
Вдовиченко А. В. - Вимірювання втрат в індуктивностях за параметрами перехідного процесу, Туз Ю. М. (2010)
Губар В. І. - Вимірювання параметрів електричних кіл із застосуванням випробувальних сигналів спеціальної форми, Шумков Ю. С., Хіміченко Б. П. (2010)
Колобродов В. Г. - Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції, Півторак Д. О. (2010)
Черненко В. Ю. - Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками, Астрелін І. М. (2010)
Яворський В. Т. - Моніторинг газових викидів із реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану (IV) оксиду, Гелеш А. Б., Калимон Я. А. (2010)
Реферати (2010)
Автори номера (2010)
Ніколенко О. - Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" (2009)
Наенко З. - "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинемотографическая версия, Наенко М. (2009)
Дереза Л. - Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя (2009)
Кобзар О. - Поетичний реалізм "Міщанської трагедії" "Марія Магдалина" (2009)
Орлова О. - Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" (2009)
Конєва Т. - Творча діяльність М. Горького на Полтавщині, Тарасова Н. (2009)
Зуєнко М. - Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна (2009)
Марченко Н. - Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова, Дорошенко Л. (2009)
Корнєва Л. - Про деякі типологічні риси українського анекдоту (2009)
Кушнірова Т. - Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На сваннову сторону" (2009)
Пірошенко С. - Образне втілення природних циклів у ліриці Іннокентія Анненського (2009)
Зелік О. - Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського (2009)
Чеботарьова А. - Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мальденыштама (2009)
Фісак І. - Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями М. В. Гоголя" (2009)
Валюх З. - Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови (2009)
Тупиця О. - Особливості організацію поетичної картини світу (2009)
Степаненко Я. - Семантико - синтаксична структура речень з акузативним об'єктом (2009)
Браїлко Ю. - Семантична специфіка онімів (2009)
Білка О. - Функції наукової метафори у біологічній галузі (2009)
Педченко С. - Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів (2009)
Носенко І. - Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови (2009)
Мацапура В. - Гоголь і Булгаков: точки перетину та "Діалог митців" (2009)
Степаненко М. - Лексикографічний опис індивідульно-авторських лексичних новотворів, Степаненко Н. (2009)
Наші автори (2009)
Бунін С. Г. - Застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів у супутникових системах зв’язку і системах дальнього радіозв’язку, Долженко Д. О., Висоцький М. В., Плотник К. О. (2010)
Іванько К. О. - Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів, Іванушкіна Н. Г. (2010)
Найденко В. І. - Розрахунок силових ліній електричного поля власних хвиль відкритої гребінки, Полегенька Н. В., Постульга О. С. (2010)
Уривський Л. О. - Модифікована методика оцінки ефективності систем передачі інформації, Мошинська А. В., Прокопенко К. А. (2010)
Олійник С. Ю. - Оптимальна фільтрація даних на основі калманівського алгоритму для температурного контролю генератора енергоблока в умовах значних промислових завад, Корнієнко О. В., Бунь В. П., Лук’янець К. І. (2010)
Письменний Є. М. - Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах, Епік Е. Я., Баранюк О. В. (2010)
Рассамакін Б. М. - Теплове моделювання наносупутника, що розробляється в НТУУ "КПІ”, Хайрнасов С. М., Чорнобай В. О., Цюк Т. А. (2010)
Трегуб В. Г. - Використання технології OPC в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій, Куник А. О. (2010)
Маслянко П. П. - Системна інженерія прогнозування та модель системи прогнозування фінансових даних, Землянський Ю. Р., Рябушенко А. В. (2010)
Романюк В. В. - Елементарна модель пошуку активного об’єкта в умовах часткової невизначеності у формі багатоетапної діагональної 2х2-гри (2010)
Хнигічева А. М. - Моделювання безпеки складних інформаційно-комунікаційних систем із використанням логіко-ймовірнісного методу, Новіков О. М., Тимошенко А. О. (2010)
Веретільник Т. І. - Технологія очищення стічних вод із використанням кавітаційних пристроїв, Яхно О. М. (2010)
Калініченко П. М. - Осьове розвантаження ротора відцентрового насоса дроселюючим бар’єром, Супрун О. В. (2010)
Котляров В. П. - Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас, Лавріненков Є. О., Титаренко О. О., Аліверді М. А. (2010)
Макогон Ю. М. - Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Беддіс Г. (2010)
Маслюк В. А. - Вплив температури відпалювання на фазовий склад і фізико-технологічні властивості порошку оксиду заліза, отриманого біохімічною утилізацією металевого лому, Незабитовський Д. Г., Гончарук О. Й., Білик І. І. (2010)
Скуратовський А. К. - Підвищення довговічності конструкційних елементів машин при використанні порошкових композиційних матеріалів типу ЖЧ25Х3 І ПС5ГШ, Яхно М. М. (2010)
Степанчук А. М. - Отримання і властивості гранул з тугоплавких сполук для створення композиційних матеріалів, Шевчук М. Б., Мазаєв С. В. (2010)
Хижняк В. Г. - Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Пересенчук Т. Л. (2010)
Денисов М. О. - Система флуоресцентної діагностики онкологічних захворювань (2010)
Кузьменко В. А. - Алгоритм визначення розташування джерела іонізуючого випромінювання при дослідженні об’єкта із складною геометрією, Мариніна С. В. (2010)
Макеєнко І. Л. - Субпіксельне оцінювання параметрів об’єктів за аероскопічними знімками, Смирнов С. А., Сидоренко А. В. (2010)
Мельник Л. І. - Структура і фізико-хімічні властивості природних та терморозширених графітів, Волинець Р. П., Будя Д. О. (2010)
Овсієнко О. Л. - Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію, Алексєєва Т. М. (2010)
Чигиринець О. Е. - Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів, Воробйова В. І. (2010)
Реферати (2010)
Автори номера (2010)
Мокрицкая Т. П. - Особенности изменений перигляциальной формации в зоне влияния транспортних сооружений на примере г. Днепродзержинска (2013)
Манюк В. В. - Особливості будови четвертинних відкладів у типових розрізів Середнього Придніпров’я (2013)
Стефанский В. Л. - К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья и Северного Причерноморья (2013)
Иванова Т. А. - Распространение и геологическое значение спонгиофоссилий миоценовых отложениях Южной Украины (2013)
Старин Д. А. - К вопросу о стратиграфической детализации конкских отложений Борисфенского залива (Южная Украина) по фауне моллюсков (2013)
Бондар О. В. - Конксько-сарматський етап розвитку міоценових остракод Південної України (2013)
Босевская Л. П. - Структурно-литологическая характеристика соляних диапиров Закарпатья (2013)
Перков Е. С. - Геологическая и минералого-технологическая характеристика хромитовых руд из никеленосных кор выветривания Среднего Побужья (2013)
Євграшкіна Г. П. - Еколого-гідрогеологічні проблеми Західного Донбасу і шляхи їх вирішення, Сабадаш О. Є., Авдєєнко Д. А. (2013)
Шерстюк Н. П. - Особенности засоления (содообразования) почвогрунтов в супеаквальных ландшафтах аридных зон, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2013)
Євграшкіна Г. П. - Вибір та обґрунтування оптимальних гідрогеологічних умов для варіанту обводненого відвалу вільного заростання на території Західного Донбасу, Грабовець О. М., Єрченко М. А. (2013)
Євграшкіна Г. П. - Метод розв’язання прогнозних міграційних задач у зоні повного водо насичення, Сабадаш О. Є. (2013)
Сухорученко С. К. - Регрессионные уравнения деформационно-прочностных характеристик глин нижнего мела Крымского предгорья (2013)
Чабан В. В. - Влияние техногенных изменений геологической среды на экологическое состояние Сакского соленого озера (2013)
Мокрицкая Т. П. - Особенности формирования эрозионно-оползневых процессов на примере бассейна б. Тоннельная, Богаченко Л. Д. (2013)
Гежий А. И. - Оценка загрязнения территории Западного Донбасса на примере отвала шахты Самарской (2013)
Омельчук А. Ю. - Основні результати гідрогеологічних досліджень на територіях, прилеглих до ставків-накопичувачів скидних шахтних вод Західного Донбасу (2013)
Кураєва І. В. - Літолого-геохімічні особливості розподілу важких металів в донних відкладах Київського мегаполісу, Акімова О. Р., Кроїк Г. А. (2013)
Кроїк Г. А. - Вплив відходів вугледобування на розподіл і накопичення солей у грунтах на територіях розташованих поблизу відвалів вугледобування, Тонкова Н. В. (2013)
Кроїк Г. А. - Оцінка класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу, Колосок Я. М. (2013)
Готвянська В. О. - Розподіл та накопичення важких металів в грунтово-рослинному покриві в умовах техногенного впливу, Демура В. І. (2013)
Білецька В. А. - Використання природних сорбентів для детоксикації продуктів термічної переробки побутових відходів від кадміюm, Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2013)
Богаченко Л. Д. - Моніторинг земель та стану геологічного середовища по балці Діївська в м. Дніпропетровську, Осадча Л. І., Сібуль Т. В. (2013)
Удалов И. В. - Формы нахождения и генезис токсичных элементов во вмещающих угли породах тектонических структур горнопромышленных районов Луганской области (2013)
Жолудєв С. В. - Математичні основи теплопереносу в підземних водах (2013)
Жолудєв С. В. - Досліджування руху тепла та води при роботі підземних генераторів (2013)
Тарихазер С. А. - Эндодинамическая обусловленность экзогенных рельефообразующих процессов в горных геосистемах Азербайджанской части Малого Кавказа (на примере северо- восточного склона), Мамиева С. А. (2013)
Половка С. Г. - Полеонтолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П. А. Тутковського) (2013)
Архіпова Р. М. - Стимулювання розвитку вівчарства в Івано-Франківській області (2014)
Банах Л. Є. - Вплив державного регулювання на збільшення поголів’я молодняку ВРХ в особистих селянських господарствах (2014)
Білоган І. М. - Запровадження європейських стандартів з метою покращання якості продукції м’ясних виробів (2014)
Бренич І. Є. - Роль підприємств агропродовольчого підкомплексу в ринковій економіці (2014)
Василишин М. С. - Резерви підвищення продуктивності праці на ремонті сільськогосподарських машин (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Галанець В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва у Львівській області (2014)
Гарасимлюк М. В. - Регіональні проблеми та особливості розвитку аграрного підприємництва в сільській місцевості, Смолинець І. Б. (2014)
Гірняк К. М. - Інтелектуальний розвиток як запорука успішності керівника (2014)
Гончаренко Л. В. - Фінансове забезпечення розвитку регіонального АПК, Чемерис В. А. (2014)
Грабовський Р. С. - Регіональна система збору та переробки сміття, як спосіб вирішення еколого-економічних проблем, Дорош М. М., Дудяк Р. П. (2014)
Дацко О. Б. - Ефективність функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу: ціновий аспект (2014)
Дорош М. М. - Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення, Дадак О. О., Дорош М. М. (2014)
Ковалів О. Р. - Діяльність фермерських господарств у Івано–Франківській області (2014)
Козій Б. І. - Про можливі підходи до оцінки впливу екологічних факторів на продуктивність тварин, Янович Д. О. (2014)
Колодійчук В. А. - Актуальні проблеми євроінтеграції зерновиробників України, Колодійчук І. А. (2014)
Кравців С. М. - Формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств та шляхи її удосконалення (2014)
Kunytska-Ilyash M. V. - Historical development, origins and features of institutionalism, Brychka B. B., Dubyna M. P. (2014)
Lytvyn R. I. - The role of transnational corporations in agricultural investment (2014)
Мартинчук М. І. - Екологічні наслідки сучасного аграрного виробництв (2014)
Мартинчук І. В. - Методичні засади оцінки ефективності лісокористування на територіях забруднених радіонуклідами (2014)
Пеленський Р. О. - Застосування складської логістики у виробничій сфері (2014)
Минів Р. М. - Компетенція менеджера у професійній діяльності, Батюк О. Я. (2014)
Саламін О. С. - Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах формування великих суб'єктів господарювання (2014)
Філяк М. С. - Деурбанізація як інструмент сталого розвитку мікрорегіонів, Завадовська Ю. Ю. (2014)
Шувар Б. І. - Перспективи розвитку органічного сільського господарства (2014)
Шульський М. Г. - Організація виробництва органічної аграрної продукції та сировини (2014)
Шульський А. М. - Державне регулювання розвитку малого і середнього підприємництва (2014)
Шульський А. М. - Державне регулювання підприємницької діяльності фермерських господарств (2014)
Юхно А. С. - Економіко-екологічна оптимізація використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Garasym P. - Innowacje productowe w rozwoju przedsiębiorstw w warunckach gospodarki rynkowej, Leśniewski M. A., Garasym M. (2014)
Бежук О. М. - Матурантки Українського інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН-УПА (2014)
Бінкевич О. М. - Деякі аспекти моральної свідомості педагога вищої школи (2014)
Бінкевич О. М. - Аналіз парадигм виховної роботи та створення нових моделей виховного процесу у вищих навчальних закладах, Бінкевич В. Я. (2014)
Гладка Н. І. - Актуальні питання викладання біоорганічної та біологічної хімії у вищій школі, Приходченко В. О., Денисова О. М., Якименко Т. І., Жегунов Г. Ф. (2014)
Голубовська О. В. - Розум і воля людини як рушії перетворення біосфери в ноосферу у вченні Володимира Вернадського (2014)
Берко П. Г. - Володимир Вернадський: системність світоглядних засад, Дзера М. М. (2014)
Здинюк М. О. - Структурні елементи античної трагедії в драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої, Кузьмук О. М. (2014)
Карбовнік І. В. - Термін-метафора у субмові медицини (на матеріалі латинських анатомічних та клінічних термінів) (2014)
Ковальчук Ю. В. - Знак, як основна семіотична категорія ( модель знаку Ч. Пірса і Ф. де Соссюра, три види знаків за Ч. Пірсом) (2014)
Костенко В. Г. - Ноосферна концепція Володимира Вернадського в світлі сучасних глобальних проблем і філософії сталого розвитку (2014)
Крупник Я. Г. - Початок "Буття" як прообраз благовіщення та різдва, Крупник М. Г. (2014)
Лисий В. П. - Ф. Шеллінг про діяльну сутність природи та теорія ноосфери В. Вернадського (2014)
Музика П. М. - Філософія економічного розвитку та виклики глобалізації (2014)
Огірко О. В. - Взаємозв’язок християнської і ноосферної етики (2014)
Ощипок І. М. - Методичні аспекти розвивального навчання в системі підготовки магістрів готельної і ресторанної справи (2014)
Пацевко А. Й. - Сучасні підходи до розвитку фізичних якостей студентів, Приставський Т. Г., Василів О. В., Якимишин І. Д. (2014)
Приставський Т. Г. - Види фізичних вправ для підвищення рухової активності чоловіків зрілого віку, Пацевко А. Й., Бабич А. М., Голубева О. Т. (2014)
Прокопів В. В. - Обробка кісткової сировини в I-V ст. в межиріччі Дністра та Прип’яті (2014)
Рудий В. Г. - Німецькі прислів`я та приказки з компонентом – "назва кольору" (2014)
Стахів М. М. - Розвиток сили та гнучкості з методичним обгрунтуванням, Василів О. В., Ковбан О. Л., Ковтун А. А. (2014)
Халецький О. В. - Антропоноосферизація в.вернадського як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або просвітлення хаосу, Халецька О. О. (2014)
Череповська Т. В. - Навчання студентів деяких особливостей наукового стилю англійської мови, Падура М. Ф. (2014)
Васильчак С. В. - Загрози енергетичній безпеці – загрози сталому світовому розвитку, Гладун Ю. (2014)
Редакційна колегія (2012)
Погребная В. - Философские детерминанты интерпретации традиционных сюжетов и образов в творчестве, Тонких И. (2012)
Казарин В. - Стихотворение А.А. Ахматовой "Вновь подарен мне дремотой..." (Опыты реального комментария), Новикова М. (2012)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості роману "Біла гвардія" М. Булгакова (2012)
Мелешко В. - Поетичний світ Володимира Тарасенка: інтимна лірика , Драгіна Т. (2012)
Ленська С. - Експресіоністичність стилю малої прози М. Хвильового (2012)
Дмитрів І. - "Сад божественних пісень" Г. Сковороди І "Велика гармонія" Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу (2012)
Алієва З. - Архетипні риси ментальності в імагологічних літературознавчих студіях (2012)
Маслій І. - Наративні стратегії та авторські інтенції в романах "Жизнь и похождение столбикова" Г. Ф. Квітки-Основ'яненка та "Российский жилблаз" В. Т. Нарєжного (2012)
Ларионова С. - Художественный мир Николая Клюева (2012)
Зубенко О. - Співвідношення літературної та фольклорної казки (2012)
Українець Л. - Конотаційні властивості голосного (2012)
Халчанська О. - Мовні способи переконливого впливу під час спілкування (2012)
Калитюк Л. - Емоційно марковані квеситиви в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст. (2012)
Рахно М. - Епічні формули в думі про Івана Коновченка (2012)
Антонова В. - Лингвострановедческий аспект в изучении иностранных языков (2012)
Ніколенко О. - Поэтика импрессионизма в автобиографических произведениях Пастернака Б. ("Охранная грамота" и "Люди и положения"), Мелащенко М. (2013)
Кобзар О. - Міф про нібелунґів: рецепція,трансформація,ідеологія (2013)
Кушнірова Т. - Особливості хронотопу в романі "Дар" Набокова В. (2013)
Зуєнко М. - Міфологічні моделі в літературі англійського Бароко (2013)
Мацапура Л. - Формирование жанрового канона в готических ромнах Льюиса М. Г. "Монах" и Метьюрина Ч. Р. "Мельмот скиталец" (2013)
Кравець О. - Символіка художнього простору в творах Апдайка Дж. і Гоголя І. М. (2013)
Мелешко В. - "Голодна воля" Панаса Мирного: образ головного персонажа (2013)
Троша Н. - Дискурс Української історії в щоденникових записах Довженка О. (2013)
Подрига В. - Образ Григорія Сковороди у спогадах його сучасників (2013)
Чернуха А. - Війна як суб’єкт і об’єкт творчого процесу Ігоря Муратова (2013)
Орлов А. - Специфика художественного образа в ранней лирике Бунина И. (2013)
Палий Е. - Исторические и мифологические образы в лирике Брюсова В. (2013)
Баландіна Н. - Навчальний текст: проблема визначення,типологія,функції (2013)
Алефіренко Л. - Структурно-семантичні властивості синонімічних і варіантних однокореневих терміноутворень (2013)
Корнєва Л. - Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Бразова Л. "Втеча з-під слідства"), Сологуб Л. (2013)
Ківшик С. - Прийменики як репрезентанти семантики інтенційності у простому ускладненому реченні (2013)
Петрова Т. - Особливості параметризації фітомеліоративної термінології у словниках 20-30-х років ХХ ст. (2013)
Орлова О. - ХІ міжнародні Гоголівські читання в Полтаві (2013)
Наші автори (2013)
Коженьовський Л. Ф. - Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні — Борис Грінченко (2010)
Олексюк О. М. - Експрес-діагностика загальнокультурної компетентності учнівської молоді: ціннісно-орієнтаційний аспект (2010)
Дороніна Т. О. - Суспільно-політичні передумови упровадження принципу гендерної рівності у вітчизняну систему освіти (2010)
Лозова О. М. - Міф як первинна метамова суспільної свідомості: огляд проблематики (2010)
Ольшанський Д. В. - Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи (2010)
Цюман Т. П. - Психолого-педагогічний аналіз формування культури життєвого самовизначення особистості (2010)
Гончаренко А. М. - Педагогічний такт у вихованні мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві (2010)
Паламарчук Л. Б. - Розвиток особистості школяра у процесі набуття соціокультурних знань під час вивчення географії (2010)
Добренко І. А. - Система моніторингу професійно-особистісного становлення студентів (2010)
Дзюбенко А. С. - Використання сучасних підходів до навчання іноземних мов студентів педагогічних немовних спеціальностей (2010)
Михайлик О. П. - Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою студентів непрофільних педагогічних спеціальностей (2010)
Онуфрієнко Н. О. - Проблема готовності майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін до професійної діяльності (2010)
Чернігівська Н. С. - Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної практики (2010)
Калашнікова С. А. - Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення (2010)
Остапченко Л. І. - Особливості ціннісно-мотиваційної та емоційної структури особистості юнаків та дівчат шкільного віку, Дробінська О. В., Філімонова Н. Б., Павлович С. А., Пелюх Л. І. (2010)
Васильєв О. О. - Психічні стани студентів та їх прояви у навчальній діяльності під час екзаменаційної сесії (2010)
Корман О. А. - Батьківське ставлення та його вплив на формування дитячої особистості (2010)
Сорокіна О. А. - Психологія мотивації студентської зайнятості (2010)
Степанова Т. М. - Фізіолого-психологічні основи змісту передшкільної освіти (2010)
Новікова І. М. - Навчання дитини з урахуванням її нейропсихологічних особливостей (2010)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у Східній Європі, Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2014)
Андрієць В. Г. - Клініко-рентгенологічна характеристика та цитокінова регуляція репаративного остеогенезу у випадку інтрамедулярного остеосинтезу кісток у собак (2014)
Березовський А. В. - Ефективність водорозчинних форм івермектину щодо курячого кліща Dermanyssus gallinae, Нагорна Л. В. (2014)
Білопольська Т. П. - Роль проміжних та додаткових хазяїв у поширенні збудника дикроцеліозу серед великої рогатої худоби (2014)
Богач М. В. - Антигельмінтна ефективність препарату "Вермаль" за скрябініозу курей та його вплив на гематологічні і біохімічні показники крові, Степанова Н. О., Темний М. В. (2014)
Бойко П. К. - Особливості контролю епізоотичного процесу за сальмонельоз у птиці у птахівничих господарствах України, Куртяк Б. М., Сень О. М., Пундяк Т. О., Собко Г. В. (2014)
Боровікова Є. І. - Стан системи антиоксидантного захисту кролів за умов спонтанного псороптозу в літній період року, Юськів І. Д. (2014)
Влізло В. В. - Функціональний стан печінки у овець, хворих на первинну гепатодистрофію, Слівінська Л. Г., Чернушкін Б. О., Максимович І. А., Леньо М. І., Русин В. І. (2014)
Галатюк О. Є. - Значення оцінки епізоотологічного профілю медоносних бджіл Північно-Східної України, Кистерна О. С., Мусієнко О. В. (2014)
Гарда С. О. - Визначення стійкості технологічно важливої мікрофлори птиці до кокцидіостатиків, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2014)
Гриневич Н. Є. - Динаміка інвазії Myxobolus Displar у цьоголітки коропа (2014)
Гудима Т. М. - Функціональний стан печінки у собак службових порід за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2014)
Гунчак В. М. - Перспективи використання антиоксидантів у ветеринарії, Остап’юк А. Ю. (2014)
Дворська Ю. Є. - Мікотоксини в кормах свиней: оцінка ризику (2014)
Євстаф’єва В. О. - Морфометрична будова яєць аскаридій курей, Мельничук В. В., Тарасенко В. О. (2014)
Іовенко А. В. - Епізоотологічний моніторинг сибірки тварин у південних районах Одеської області (2014)
Калініна О. С. - Сучасна класифікація і номенклатура вірусів хребетних (2014)
Касяненко О. І. - Розробка альтернативних засобів профілактики кампілобактеріозної інфекції птиці, Собина М. М., Гладченко С. М. (2014)
Кладницька Л. В. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на експериментальний пухлинний ріст і процеси метастазування у мишей C57BL/6 з трансплантованою метастатичною карциномою легень Льюіс, Мазуркевич А. Й., Гарманччук Л. В., Величко С. В., Ковпак В. В. (2014)
Клєцов А. М. - Поширення патологій шкіри у собак в умовах ветеринарної клініки "Ветдопомога" м. Суми, Улько Л. Г. (2014)
Колтун Є. М. - Профілактика гіпомікроелементозів молодняка худоби в умовах ВАТ "Дубнохміль", Русин В. І. (2014)
Корнят С. Б. - Біохімічний профіль крові за різних способів лікування гнійно-катарального ендометриту корів, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Яремчук І. М. (2014)
Крупник Я. Г. - Клінічний випадок лікування кози з абсцесом вим’я, Мисак А. Р., Леньо Ю. М., Цісінська С. В., Пріцак В. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Репродуктивно-респіраторний синдром свиней, Грубіч П. Ю. (2014)
Лаврів П. Ю. - Взаємозалежність між формуванням імунофізологічного статусу у телят проти сальмонельозу та рівнем антинатального розвитку організму (2014)
Лавріненко І. В. - Заходи ліквідації і профілактики фавусу кролів в приватному господарстві Диканського району, Передера О. О., Жерносік І. А. Сидоренко О. М. (2014)
Левченко А. Г. - Вплив цефтіоклину in vitro на золотистий стафілокок, виділений із молока маститних корів (2014)
Лук’яник І. М. - Застосування комплексного мінерального препарату кальфомін при патології обміну речовин у сільськогосподарських тварин, Жигалюк С. В., Дмитрієв І. М., Твердий В. М. (2014)
Максимович І. А. - Актуальність і перспективи діагностики хвороб серця у коней, Слівінська Л. Г. (2014)
Манойло Ю. Б. - Сезонна та вікова динаміка езофагостомозу свиней в умовах господарств Полтавської області (2014)
Мельник А. Ю. - Профілактика гепатодистрофії у курчат-бройлерів з використанням препаратів Карнівет l і Вігорпол, Пономар С. І. (2014)
Мисак А. Р. - Особливості хірургічного видалення трансмісивної венеричної саркоми у собак, Пріцак В. В., Леньо Ю. М. (2014)
Панич О. П. - Порівняльна оцінка терапевтичної ефективності вітчизняних та імпортних ветеринарних препаратів при лікуванні корів, хворих на мастит, Падовський В. Н., Калініна О. Й., Пашковська М. В., Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2014)
Петров Р. В. - Обґрунтування застосування препарату "Авеcстим" для підвищення показників імунітету коропів в експериментальних умовах (2014)
Пундяк Т. О. - Імунологічний моніторинг сальмонельозу серед молодняка великої рогатої худоби на молочнотоварних фермах не благополучних щодо шлунково-кишкових захворювань новонароджених телят (2014)
Радохліб Г. М. - Гістологічні зміни за патології матки у сук (2014)
Рубленко М. В. - Клініко-патогенетичне значення білків гострої фази та маркерів сполучної тканини за кістково-суглобової патології в собак, Єрошенко О. В. (2014)
Рубленко М. В. - Динаміка біомаркерів репаративного остеогенезу за умов заміщення кісткових дефектів, Семеняк С. А., Ульянчич Н. В. (2014)
Рустамова С. И. - Испытание нового комплексного антигельминтика при ассоциированных нематодозах овец, Гурбанов Ф. Ш. (2014)
Сачук Р. М. - Особливості етіології та лікування екзогенної інтоксикації норок, Степаняк І. В. (2014)
Семанюк Н. В. - Лікування собак за хронічного катарального гінгівіту (2014)
Скрипка М. В. - Морфофункціональні зміни в печінці при хронічній інтоксикації мікроелементами у молодняку свиней, Запека І. Є. (2014)
Слівінська Л. Г. - Вміст кобальту та купруму в молоці підсисних кобил гуцульської породи за мікроелементної корекції раціону, Щербатий А. Р., Личук М. Г. (2014)
Слівінська Л. Г. - Остеодистрофії корів у місцевості, збідненій на біогенні мікроелементи (етіологія), Федорович В. Л., Демидюк С. К. (2014)
Стибель В. В. - Дослідження кількості Т- і В-лімфоцитів за дії інвазії Toxocara canis, Прийма О. Б., Пономар С. І. (2014)
Стибель В. В. - Терапевтична ефективність бровальзену за фасціольозу великої рогатої худоби та його вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А., Данко М. М., Соболта А. Г. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Показники імунореактивності організму телят на тлі специфічної профілактики стрептококової інфекції з використанням аутовакцини, Кісера Я. В. (2014)
Тафійчук Р. І. - Активність трансаміназ у двохліток коропа при філометроїдозній інвазії, Юськів І. Д. (2014)
Ушкалов В. О. - Гематологічні та біохімічні маркери крові щурів за гострого токсикологічного експерименту з використанням нанокобальту, Турко Я. І. (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення оптимальної імуностимулюючої дози препарату "Авесстимтм" на бройлерах, Березовський А. В., Олефір О. М. (2014)
Фотіна Т. І. - Теоретичне та практичне обгрунтування доцільності використання препарату "Фос-Бевіт" у промисловому свинарстві, Максименко Н. О. (2014)
Харів І. І. - Вивчення гострої токсичності "Ампролінсилу", Стибель В. В., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Павлів О. В. (2014)
Ховайло Є. В. - Морфофункціональна характеристика пальцевого м'якуша великої рогатої худоби, Ховайло В. A., Лях А. Л. (2014)
Хомин Н. М. - Поширеність та особливості перебігу пародонтиту у собак, Костишин Л. Є. (2014)
Цівенко Т. М. - Розроблення терапевтичних схем за хламідіозу собак (2014)
Шуманський Ю. І. - Біоплівка у ветеринарному акушерстві – особлива організація життя, Федорків О. П., Киричук Т. А. (2014)
Gutyi B. - Influence of feed additives of mevesel and metifen on level of buuls lipid peroxidation in cadmium loading, Hufriy D., Khariv I., Binkevych V., Vengryn A., Pavliv O. (2014)
Gutyi B. - Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies, Les’kiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. (2014)
Janusz K. - The fallow deer (dama dama) protection against parasites in the ecological meat breeding, Maria R. (2014)
Kurtyak B. M. - Mucosal immunity of the respiratory tract in chickens, Maslyanko R. P., Levkivsky D. M., Pundyak T. O., Sobko G. V. (2014)
Maslianko R. P. - The effect of T-2 toxin on percentages of T-lymphocytes and their cytokines, Kozumbas G. I., Romanovych M. S., Levkivskiy D. M., Bozhyk L. Ya., Levkivska N. D., Rapa O. I., Matviishin T. (2014)
Maslianko R. P. - Seminal plasma protein and their importance in the improvement of the reproductive function, Stefanyk V. Y., Bozhyk L. Ya., Levkivska N. D., Matviishin T., Rapa O. I. (2014)
Maslyanko R. P. - Interaction of antigen presentation and antibacterial immunity, Kisera Y. V., Levkivsky D. M., Levkivska N. D., Storchak Y. G. (2014)
Maslianko R. P. - Evolution of longevity in mammals, Hutyj B. V., Semaniuk V. I., Levkivsky D. M. (2014)
Мушка О. - Діяльність Наркомосу УСРР щодо українізації шкільної освіти у 1919 — поч. 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Полякова О. - Історичні аспекти становлення поняття "толерантність", Знобей О. (2010)
Головчук С. - Способи та форми патріотичного виховання молодого покоління у творчій спадщині Г. Ващенка (2010)
Глоба Т. - Методи виховання моральних цінностей у сучасній французькій школі (2010)
Мукан Н. - Характеристика середньої та початкової професійної освіти у німецькомовній спільноті Бельгії, Закаулова Ю. (2010)
Дружененко Р. - Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови (2010)
Сніжко М. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі алгоритмічної підготовки (2010)
Удовиченко Л. - Динаміка розвитку методичних ідей в галузі навчання світової літератури у середній школі (2010)
Ясак Т. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 9 класу на уроках української мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Бобрицька В. - Оганізаційно-педагогічні умови формування самостійної компетенції майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури (2010)
Калашнікова С. - Професійна підготовка бізнес-лідерів як фактор розвитку сучасних організацій (2010)
Козачук А. - Дотримання правил техніки безпеки при роботі з персональним комп’ютером у процесі підготовки студентів до педагогічної практики (2010)
Терентьєва Н. - Реабілітаційний потенціал дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого туризму (2010)
Маруненко І. - Нейроанатомічна і функціональна організація центральних механізмів емоцій (2010)
Подшивайлова Л. - Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості, Гончаренко М. (2010)
Коханова О. - Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2010)
Сергєєнкова О. - Психологічні основи формування інноваційної готовності майбутніх учителів (2010)
Столярчук О. - Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх педагогів (2010)
Чала О. - Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку (2010)
Відомості про авторів (2010)
Арістова В. М. - Лексичні способи створення інвективного ефекту у творі Л.-Ф. Селіна "VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT" (2012)
Бірюкова О. О. - Суспільно-політична лексика: дискурсівні стратегії пом'кшення та дискредитації (2012)
Бондарєва Н. В. - Специфіка відтворення мотивів багатства та бідності під час перекаду поетичного тексту XVIII століття (2012)
Гайович Г. В. - Прескриптивний підхід до вивчення мовних явищ: зміст, значення, проблеми (2012)
Говорун Н.В. - Семантика дієслів інтелектуальної діяльності у "загальному пролозі" "Кентерберйських оповдань" Джефри Чосера (2012)
Голіцина О. В. - Новітні критерії щодо класифікації мінімальних ідіом у сучасному мовознавстві (2012)
Колядич Ю. В. - Функціонально-прагматичні особливості евфемізмів в англомовному дискурсі (2012)
Кондратьєва О. В. - Перекладацькі трансформації у світлі проблеми адекватності (на матеріалі українських перекладів англомовної наукової прози, опублікованих у журналі "Світ науки") (2012)
Лемішка О. Я. - Основні складові концепту "HEALTH” у сучасній англійській мові (2012)
Малигіна К. А. - Метеосимволи в ліриці англійських поетів-романтиків як об'єкт перекладу (2012)
Менчук М. С. - Граматичний суб'єкт в поетичному тексті. Суб'єкт як поетичне позначуване. Суб'єкт у тематичній зв'язності тексту (2012)
Місечко О. Є. - Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: досвід спільного польськл-українського проекту (2012)
Прокойченко А. В. - Семантична організація англійської термінології та її переклад (на матеріалі дослідження юридичних термінів) (2012)
Снісаренко Я. С. - Суспільно-політична лексика як специфічна лексична категорія (2012)
Строганова Г. О. - Вживання прецедентних метафор в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі німецьких економічних статей) (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Функціонально-семантичні засади формування навчально-наукового висловлювання (на матеріалі простого односкладного речення) (2012)
Терсіна І. З. - Мовний потенціал новотворів сучасної дитячої літератури (на матеріалі поттеріани) (2012)
Голеніщева Г. Г. - Художній простір ліриці Ліни Костенко (2012)
Зорницька І. В. - Типологія пародоксального: класифікація парадоксів у художньому тексті (2012)
Колеснікова А. Ю. - Інтерпретація галицько-волинського пперіоду української історії у творах О.Лупія (2012)
Литвиненко Г. С. - Проблема історичного збереження ліричного горизонту у свідомості новітньої пам'яті етносу (2012)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад'єктивна концептуалізація образу половця у східнослов'янських писемних пам'ятках ХІ-ХІІІ ст. (2012)
Наумовська О. В. - Співвіднесеність сну зі смертю: історичне тло і фольклорна традиція (2012)
Оселедько К. О. - Конфлікт демонічності та християнської етики у творчості Г. Пагутяк (2012)
Плужник О. М. - Особистість як основа ідейно-естетичних та художньо-психологічних вимірів творчості А. Дімарова (2012)
Рудакова Н. І. - типологічні риси героя-козака в українській народній прозі (2012)
Сліпушко О. М. - Синтез книжної та фольклорної традицій у літописі "Повість врем'яних літ" (2012)
Телеуця В. В. - Створення мовного середовища як чинник збереження фольклорної традиції в сучасних умовах (2012)
Ткалич А. М. - "Провокація іншості"Неди Нежданої: жанрово-стильове та тематичне розмаїття творів (2012)
Усатенко Г. О. - Діалогічність художього мислення Миколи Гоголя (на матеріалі повісті "Ніс") (2012)
Відомості про авторів (2012)
Адамян Ю. - Фактори, що впливають на формування та розвиток пасажирських перевезень у межах великого міста (2014)
Марчук В. - Транспортно-логістичний "тренажер" для підвищення якості підготовки фахівців транспорту і логістики, Коломієць Р. (2014)
Костюченко Л. - Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації, Матвієнко М. (2014)
Кулик А. - Управління трансфером інноваційних змін бізнес-процесів транспортно-логістичної діяльності (2014)
Садловська І. - Сучасні проблеми функціонування транспортної інфраструктури та шляхів сполучення і визначення напрямів їх розвитку (2014)
Стукало А. - Сутність глобалізаційних процесів на ринку транспортних послуг (2014)
Творонович В. - Сучасна концепція інтегрованого маркетингу у сфері перевезень транспортних підприємств України (2014)
Харчук О. - Передумови створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг, Афанасьєв О. (2014)
Бакаєва І. - Дослідження автоматизованих систем управління процесами матеріально-технічного забезпечення, Цвігун В. (2014)
Брайковська А. - Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на залізничному транспорті, Чабанюк В. (2014)
Вертель В. - Роль диспетчера у виконанні плану роботи станції, Мартиненко А. (2014)
Двуліт З. - Розвиток залізничного транспорту в умовах євроінтеграції, Савицький О. (2014)
Карась О. - Класифікація ризиків залізничного транспорту (2014)
Карась О. - Підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту, Волга М. (2014)
Колесникова Н. - Особливості планування показників діяльності в умовах ПАТ"Українські залізниці", Снітко Є. (2014)
Макаренко М. - Удосконалення умов функціонування залізничного транспорту в умовах реформування, Стукало А. (2014)
Підлісний П. - Напрями формування корпоративного управління на залізничному транспорті в процесі його реформування, Чеховська М., Паткевич Н. (2014)
Польова В. - Збалансована система показників ефективності: світовий досвід та рекомендації щодо застосування на залізничному транспорті України (2014)
Левченко О. - Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту (2014)
Харчук О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Ковальчук О. (2014)
Молчанова К. - Електронний обмін даними як основний чинник розвитку вантажних авіаційних перевезень (2014)
Юденко Є. - Еволюція бізнес-моделей авіаперевізників на ринку вантажних перевезень (2014)
Бакаєв Л. - Дослідження проблем управління проектом організації державних закупівель в Україні, Косолапова О. (2014)
Бакаєв Л. - Стан та динаміка ринку аудиторських послуг в Україні, Шайдюк Н. (2014)
Григорак М. - Формування професійних компетенцій менеджерів з логістики у віртуальних лабораторіях з використанням хмарних технологій (2014)
Двуліт З. - Використання сонячної енергетики для покращення соціального становища сільського населення, Крахмелюк Є. (2014)
Двуліт З. - Дослідження методів та засобів збору, зберігання і поширення інформації, Лучникова Т. (2014)
Двуліт З. - Молодь на ринку праці: проблеми та шляхи вирішення, Моренець Ю. (2014)
Карпунь О. - Концептуальний підхід до оптимізації рівня обслуговування клієнтів компанії (2014)
Колесникова Н. - Сучасні системи оплати праці персоналу організації, Іскоростенська М., Щелкунов В. (2014)
Костюк Ж. - Протиріччя процесу реформування в економіці (2014)
Кучерук Г. - Проблеми та перспективи розвитку інтелектуального бізнесу в Україні, Щелкунов В. (2014)
Костюченко Л. - Система управління якістю поставок фармацевтичної продукції, Кошова О. (2014)
Марченко Н. - Рационализаторская деятельность и ее место в инновационном процессе (2014)
Оберемчук В. - Особливості формування стратегії розвитку бренду в умовах євроінтеграці (2014)
Ремига Ю. - Митні бар’єри в діяльності логістичних підприємств, Вознюк О. (2014)
Савченко Т. - Застосування логістичного підходу до управління хлібопекарськими підприємствами (2014)
Стасишен М. - Процес контролю і регулювання грошових операцій в бухгалтерському обліку, Кургузкіна Т. (2014)
Терованесов М. - Оцінка економічної маси як складової інерційності розвитку вищої освіти (2014)
Харчук О. - Зарубіжний досвід практичного застосування та розвитку логістики в Україні, Козак С. (2014)
Гуйванюк Н. - "Складня" Степана Смаль-Стоцького крізь призму сучасних наукових парадигм (2010)
Соколова С. - Аспектуальні ланцюжки в українській мові порівняно з російською та німецькою (2010)
Матвіяс І. - Говіркові риси в мові творів Ольги Кобилянської (2010)
Карпенко Ю. - Дещо про вивчення власних назв (2010)
Тищенко О. - Топоніміка Комишанського краю Херсонської області (2010)
Павликівська Н. - Про кримінальні псевдоніми (2010)
Васильченко В. - Відображення українськими обрядовими фразеологізмами статусної зміни зовнішності людини (2010)
Стасюк Т. - Технології мовного впливу як компонент сучасної комунікації (2010)
Вакуленко М. - Розвиток терміносистем і термінотворення (2010)
Соколова С. - 2 міжнародна наукова конференція "Типологія виду/аспекту: проблеми, пошуки, рішення” (2010)
Вербич С. - Історія української літературної мови: минуле й сьогодення (Пленум Наукової ради "Українська мова", 29 жовтня 2009 р., м. Переяслав-Хмельницький) (2010)
Колоїз Ж. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри" (2010)
Барань Є. - Наукова конференція україністів Угорщини (Сегед, 7 листопада 2008 р.) (2010)
Кульбабська О. - В іскристих філігранях рідного слова (до ювілею професора Ніни Гуйванюк) (2010)
Барань Є. - На ниві слов’янського мовознавства (до 60-річчя від дня народження Андраша Золтана) (2010)
Городенська К. - Зірка граматичної плеяди, Вихованець І. (2010)
Колеги Інституту філології й журналістик Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - Науковець і викладач, і учитель, і жінка… (2010)
Лесюк М. - Прикметник у споріднених мовах: спільні й відмінні риси (І. В. Кононенко. Прикметник у слов’янських мовах. Монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 495 с.) (2010)
Скаб М. - Комплексний історико-лінгвістичний аналіз назв богослужінь, обрядів і священнодій (Ю.В. Осінчук "Історія української богослужбово-обрядової лексики" – К., 2009. – 176 с.), Скаб М. (2010)
Городенська К. - Виборці являються чи приходять на дільниці? (2010)
Городенська К. - Не видаляйте нічого! (2010)
Городенська К. - Чи потрібен українській мові екзит-пол? (2010)
Городенська К. - Навколо нас інші чи оточуючі? (2010)
Городенська К. - Винятком будуть дев’яностники (2010)
Городенська К. - Як уникнути підйому рівня води? (2010)
Городенська К. - Позиціонуватися як… – не потрібне ніяк! (2010)
Городенська К. - Почнемо виконувати з дві тисячі десятого року (2010)
Івасишина Т. - Посилання чи поклика́ння? (2010)
Івасишина Т. - Інтеграція – це об’єднання, а не входження,приєднання, Мармоленко Н. (2010)
Виправте! (2010)
Витяг з протоколу № 3 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів Інституту української мови НАН України від 22.01.2009 р. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Селігей П. - Юрій Шевельов — майстер наукового стилю (2010)
Сулима О. - Складений іменний присудок у науковому стилі (2010)
Багмут І. - Ієрархія лексем у польовій структурі (2010)
Лавер О. - Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П. Куліша (2010)
Фаріон І. - Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського (2010)
Белей Л. - "Сторінки минулого” Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови (2010)
Малиновська Г. - Концепт "ГРОШІ” в українській мовній картині світу (2010)
Халимоненко Г. - Походження слова чумак (2010)
Булаховський К. - Стан і проблеми розвитку україномовної локалізації комп’ютерних програм (2010)
Барталіш-Бан Ю. - Міжнародний науковий симпозіум, присвячений 10-річчю українського відділення в Клузькому університеті імені Бабеша-Боляї (Клуж-Напока, березень 2010 р.), Кондор М., Семенюк І. (2010)
Барчук В. - Всеукраїнська наукова конференція "Гуцульський діалект: минуле і сучасність", Ковальчук М. (2010)
Яценко Н. - Пленум Координаційної ради "Українська мова" на тему: "Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи” (м. Київ, 5 листопада 2010 р.) (2010)
Ковтун А. А. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального”, Скаб М. С. (2010)
Городенська К. - Іван Романович Вихованець — видатний граматист, теоретик, новатор (2010)
Загнітко А. - На граматичних вершинах (2010)
Бігусяк М. - Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета: науковця, педагога, українця (2010)
Масенко Л. - Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець" (Bracki Artur. Surżyk: Historia i teraźniejszość. — Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. — Gdańsk 2009. — 273 s.) (2010)
Воронич Г. - Не на жарт поважно (Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дідик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт. — Львів, 2009. — 670 с.) (2010)
Лучик В. - Праслов’янська топонімія балканського ареалу як цілісне системне явище (Іліаді О.І. Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан. – К. – Кіровоград: Код, 2008. – 418 с.) (2010)
Ярун Г. - Марія Михайлівна Пещак (24 листопада 1928 — 23 січня 2010), Лучик А. (2010)
Колектив кафедри української мови… Рівненського гуманітарного ун-ту - Пам’яті професора К.Ф. Шульжука (2010)
Городенська К. - Як уникнути посадки? (2010)
Городенська К. - Дóнька –дóнечка – дóня, але дочкá (2010)
Городенська К. - Керівна партія чи партія влади замість правлячої партії (2010)
Городенська К. - Документ показують, а не пред’являють (2010)
Мiжнародны камiтэт славiстаў international slavistic committee. Тематика XV Мiжнародного з'їзду славiстiв (Мiнськ, Бiлорусь, 2013 р.) (2010)
Виправте (2010)
Відомості про авторів (2010)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів відцентрової сушарки з псевдозрідженим шаром в системі тверде тіло – повітря, Білонога Д. М., Максисько О. Р., Турчин І. М. (2014)
Боднарчук О. В. - Дослідження якості кисловершкового та солодковершкового масла під час зберіганння (2014)
Галух Б. І. - Дослідження стійкості майонезних емульсій виготовлених із використанням харчових волокон, Паска М. З., Драчук У. Р. (2014)
Гачак Ю. Р. - Використання сиропів імунного спрямування в технології йогуртів, Дмитрович О., Нечай М. (2014)
Гребельник О. П. - Технологічні властивості молока кіз зааненської породи, Пірова Л. В. (2014)
Грибан В. Г. - Забійні якості та хімічний склад яловичини за збагачення раціону мікроелементами, Милостива Д. Ф. (2014)
Жукова Я. Ф. - Ідентифікація тростинного та бурякового цукру методом аналізу стабільних ізотопів вуглецю, Деміхов Ю. М., Петров П. І. (2014)
Іванов С. В. - Вплив нанокомпозитів на показники білкових препаратів тваринного походження, Пасічний В. М., Страшинський І. М., Фурсік О. П. (2014)
Ковтун Ю. А. - Дослідження впливу добавок з комплексом гепатопротекторних мікронутрієнтів на показники структури та консистенції масляної пасти в залежності від температури та терміну зберігання, Рашевська Т. О. (2014)
Кухтин М. Д. - Характеристика молока сирого за показниками якості та безпеки, яке надходить на молокопереробні підприємства Тернопільської області, Перкій Ю. Б., Шах А. Є. (2014)
Лепета Л. В. - Технології отримання безмікробних поросят (2014)
Лесновська О. В. - Біохімічний склад та повноцінність молока овець (2014)
Мартинюк І. О. - Розробка та дослідження загального хімічного складу білково - жирових емульсій на основі білкових композицій з амарантовим борошном, Ромашко І. С. (2014)
Мусій Л. Я. - Біохімічні особливості складу жирних кислот ліпідів кисловершкового масла, виготовленого в літній та зимовий періоди, Цісарик О. Й. (2014)
Наговська В. О. - Органолептичні та фізико-хімічні властивості кефіру з пшеничними висівками, Сливка Н. Б., Білик О. Я. (2014)
Ощипок І. М. - Перспективи використання наноцитратів в технології м'ясних виробів з м'ясом птиці, Ярошевич В. І. (2014)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології підготовки м’яса перепелів для їх промислового використання, Хайдер М., Шевченко Т. П., Єленець Ю. А. (2014)
Паска М. З. - Функціонально-технологічні показники напівкопчених ковбас із частковою заміною м’ясної сировини борошном сочевиці, Маркович І. І., Симонов Р. (2014)
Паска М. З. - Енергозбереження в сучасних умовах на підприємствах олійно-жирової промисловості, Жук О. І., Галух Б. І., Драчук У. Р. (2014)
Паска М. З. - Сучасні тенденції формування функціональних продуктів, Лескович О. В. (2014)
Ромашко І. С. - Утилізація жирових відходів переробки риби, Мартинюк І. О. (2014)
Скульська І. В. - Вміст вільних амінокислот бринзи в залежності від складу мікробіальної композиції, Цісарик О. Й. (2014)
Степанищев М. І. - Дослідження впливу температури пастеризації молока на зміну рівня протеолізу, ліполізу та органолептичних показників сиру з двома видами плісені (2014)
Тищенко В. І. - Залежність якості свинини від умов транспортування та тривалості витримки свиней перед забоєм, Божко Н. В. (2014)
Фоміна М. В. - Вимоги до якості маргарину "Сонячний особливий" відповідно до ДСТУ 4465:2005, Дашковський О. О. (2014)
Чохань М. І. - Гнучкі елементи оптичних сенсорів на основі спряжених полімерів (2014)
Юкало В. Г. - Визначення умов отримання природних біоактивних казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А., Штокало М. О. (2014)
Kalinina G. - Milk drinks in food of school students (2014)
Непорада К. С. - Механізми стреспротекторної дії меланіну на підшлункову залозу залежно від стресостійкості організму, Слободяник Н. М., Слободяник В. М. (2011)
Іванова Н. М. - Інгібування гемолізу полімерами та ліпосомами, Каплун А. П., Швец В. І (2011)
Резуненко Ю. К. - Оцінка токсичності метилкарбітолу та метилцеллозольву з використанням різних тест-систем (2011)
Нечипорук В. М. - Обмін сірковмісних амінокислот та утворення гідроген сульфіду при гіперглюкокортикоїдемії, Корда М. М. (2011)
Шамро Н. Р. - Вплив вітаміну С на активність NO-синтаз та процеси ліпопероксидації за умов блокування ЦОГ-2, iNOS або введення L-аргініну при експериментальному ульцерогенному коліті у щурів, Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2011)
Качула С. О. - Вплив гіперкетонемії на активність ферментів кон’югації ксенобіотиків та гепатотоксичність бромбензолу, Бондар С. А., Качула О. О. (2011)
Король Л. В. - Визначення L-аргінін: гліцин амідинотрансферази при діабетичному ураженні нирок (2011)
Вашкеба Е. М. - Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2011)
Петров С. А. - Регуляція тіаміном та його метаболітами активності деяких протеолітичних ферментів, Устянська О. В. (2011)
Сушко Ю. І. - Повторне оксидантне ураження печінки при експериментальному гепатиті та панкреонекрозі у щурів, Ляхович Р. М., Олійник О. В., Гудима А. А. (2011)
Бойчук Т. І. - Особливості реакції окремих структур головного мозку старих щурів на двобічну каротидну ішемію-реперфузію за параметрами протео- та фібринолітичної активності (2011)
Підручна С. Р. - Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі, Василишин Н. А., Кулянда О. О., Кулянда І. С. (2011)
Кленіна І. А. - Вплив кластерних сполук ренію та протипухлинної системи реній-платина на білки плазми крові, Горіла М. В., Полішко Т. М., Штеменко Н. І. (2011)
Григор’єва Г. С. - Корекція штучної бензольної гіпопластичної анемії при використанні комплексних мікроелементних композицій, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2011)
Лихацький П. Г. - Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію, Фіра Л. С., Бурмас Н. І., Кернична І. З. (2011)
Пида В. П. - Застосування густого екстракту з обліпихи крушиноподібної в умовах хронічного комбінованого гепатиту в щурів (2011)
Українець І. В. - Арилалкіламіди 1-r-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот. Синтез та біологічна активність, Голік М. Ю., Кравченко В. М., Паршиков В. О. (2011)
Чубка М. Б. - Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої, Вронська Л. В., Сур С. В., Смалюх О. Г., Кернична І. З. (2011)
Рогачов І. О. - Біофармацевтичне обґрунтування складу інтраназальної м’якої лікарської форми німодипіну, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2011)
Чорна М. В. - Токсичний вплив кобальту хлориду на швидкість утворення активних форм кисню та окиснення ліпідів в організмі білих щурів, Криницька І. Я., Бекус І. Р. (2011)
Ткаченко М. Ф. - Вивчення флавоноїдних глікозидів листків ендоспермального мутанта кукурудзи Sugary-1, Ковальов В. М., Кононенко А. Г. (2011)
Баєв О. О. - Дослідження вмісту ефірних олій у траві настурції великої (Tropaeolum majus L.), Марчишин С. М. (2011)
Бандрівський Ю. Л. - Фізико-хімічні властивості ротової рідини у працівниць кондитерського виробництва (2011)
Ганьбергер І. І. - Клінічні особливості остеоартрозу та показники обміну сполучної тканини у хворих з токсичним ураженням печінки (2011)
Березняков А. В. - Ефективність мазі "Глітацид” на експериментальній моделі скипидарного дерматиту в щурів, Попов С. Б. (2011)
Волобуєва О. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів у гомогенаті тканин привушної залози при гострому сіаладеніті (2011)
Амброзюк О. Б. - Дослідження полісахаридного комплексу трави перстачу гусячого (Potentilla anserina L.), Марчишин С. М. (2011)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності, Бойків А. Б. (2011)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–червні 2010 року (2010)
Тройнікова О. М. - Енергозбереження при заміні перетинань транспортних потоків в одному рівні (2010)
Колодяжная Л. В. - Аэроупругое поведение лопаточных венцов в трехступенчатом отсеке осевого компрессора (2010)
Гиря М. П. - Прогнозирование остаточного ресурса электрооборудования АЭС (2010)
Болотских Н. Н. - Модульные системы газового инфракрасного отопления производственных помещений больших размеров (2010)
Куріс Ю. В. - Математична модель роботи біогазової установки (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження функціонального зв'язку між питомою провідністю речовинного середовища і її діелектричною проникністю, Хоменко І. В. (2010)
Куп’янський Д. В. - Асинхронний двигун як об’єкт автоматичного управління, Тарасова В. В. (2010)
Курашкин С. Ф. - Диагностирование эксплуатационного режима погружного электродвигателя, Телюта Р. В. (2010)
Расторгуєв О. К. - Про підготовку до осінньо–зимового періоду 2010–2011 р.р. (2010)
Конференция: стан енергозбереження економіки україни (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 394, липень 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Николенко О. - Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова (2009)
Мацапура В. - Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризація української теми в російській літературі (повість "Головатый" (2009)
Остапенко И. - Городской пейзаж: мифопоэтический аспект (2009)
Дмитренко Е. - А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений (2009)
Чередник Л. - Концепт "Спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна (2009)
Тагільцева Я. - Світ природи у циклі "Петербуг" Б. Пастернака (2009)
Цехановська Н. - Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" (2009)
Тарасова В. - Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онегіні" О. Пушкіна (2009)
Грінченко Н. - Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученое море" (2009)
Шахов П. - Поетика драми (2009)
Глушко К. - Жанрова сваоєрідність сатиричних повістей М. Булгакова (2009)
Улянченко О. - Розкриття теми "Маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка (2009)
Дмитренко Н. - Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна (2009)
Крючкова Я. - Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання (2009)
Алефіренко Л. - Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові (2009)
Романюк С. - Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу (2009)
Сологор І. - Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою (2009)
Знаменська І. - Структура,семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників (2009)
Нікульшина Т. - Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови (2009)
Петрик О. - Класифікаційні основи іменників опредметненої дії (2009)
Бардакова О. - Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- (2009)
Девальєр О. - Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретації (2009)
Дереза Л. - Чи настав час збирати каміння? (2009)
Степаненко М. - "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар-Павло Губенко: творчі зв'язки (2010)
Ніколенко О. - В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко, Ольховська Л. (2010)
Дереза Л. - Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" (2010)
Мацапура В. - Прием автокомментария в очерке Гоголя "Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ"" (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Будіна "Життя Арсеньєва" (2010)
Сирота Ю. - Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського