Бондарчук С. А. - Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду (2010)
Головач А. В. - Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби (2010)
Фігель Ю. О. - Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей (2010)
Угровецький П О. - Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури (2010)
Діткевич І. І. - Поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність": проблеми дефініції (2010)
Литвинов О. М. - Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності (2010)
Проневич О. С. - Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація (2010)
Демидова Л. М. - Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2010)
Шендрик В. В. - Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів, Сафронов С. О. (2010)
Мартинов М. Д. - Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням (2010)
Гайдай Н. В. - Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2010)
Кочура А. В. - Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст (2010)
Мірошниченко Ю. М. - Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ (2010)
Кам’янець Т. В. - Режим виконання покарання у виді обмеження волі (2010)
Денисюк С. Ф. - Співвідношення тактики та організації проведення слідчої дії (2010)
Щур Б. В. - Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики (2010)
Матюшкова Т. П. - Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання (2010)
Пчеліна О. В. - Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки (2010)
Лисенко А. М. - Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованості (2010)
Шрамко С. С. - Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики (2010)
Мельник К. Ю. - Стабільність та змінюваність трудових правовідносин (2010)
Петрова І. А. - Управління часом – важливий фактор успіху керівника, Марков В. В., Чупандін В. П. (2010)
Щербак В. М. - Сучасні тенденції на ринку інтелектуальної праці в умовах становлення неоекономіки (2010)
Гуцу С. Ф. - Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах (2010)
Мічурін Є. О. - Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб (2010)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності на нерухоме майно (2010)
Сущ О. П. - Поняття правової категорії "корпоративне інвестування" та його відмінність від категорій "спільна діяльність" та "спільне інвестування" (2010)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2010)
Міньковський С. В. - Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство (2010)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2010)
Солонько М. Ф. - Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини (2010)
Святокум О. І. - Типологизація працівників із ментальними проблемами (2010)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення у структурі соціального самовизначення учнівської молоді (2010)
Шевченко Л. О. - Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2010)
Шаша І. К. - Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ємельянов С. Л. - Сутність та методи комп’ютерної розвідки (2010)
Проневич О. С. - Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація (2014)
Бєляков Р. Г. - Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Горбач Д. О. - Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні (2014)
Горбачов В. П. - Питання обов’язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гузєй В. М. - Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Даль А. Л. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини, Юхно О. О. (2014)
Дворецький О. С. - Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України, Даниленко А. В. (2014)
Демедюк С. В. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності, Демедюк Т. С. (2014)
Новак Р. В. - Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження (2014)
Овчаренко А. С. - Щодо ліквідації покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2014)
Перепелиця М. М. - Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків (2014)
Романюк В. В. - Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Стрелюк Я. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства (2014)
Чумак В. В. - Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні (2014)
Бугайчук К. Л. - Проблемні питання порядку здійснення перевезення деяких видів прекурсорів залізничним транспортом (2014)
Гетманець О. П. - Принцип законності у бюджетному контролі (2014)
Карпенко М. М. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2014)
Луцик А. М. - Деякі аспекти здійснення зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур Державною фіскальною службою України (2014)
Пабат О. В. - Сучасний стан податкової системи України (2014)
Харенко О. В. - Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект (2014)
Басова А. В. - Порядок укладання договору охорони фізичних осіб (2014)
Вусатий Д. Ю. - Правова природа договорів, що укладаються в системі громадського харчування (2014)
Шпак А. П. - Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
Коваленко К. В. - Правове регулювання дисциплінарного провадження (2014)
Петрова І. А. - Особливості формування трудового колективу у сучасних умовах (2014)
Синчук С. М. - Щодо питання про юридичні обов’язки соціально зобов’язаних суб’єктів у процедурних правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Єкімова М. О. - Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології (2014)
Піронкова О. Ф. - Державні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Рущенко І. П. - Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові), Сердюк О. О. (2014)
Саппа М. М. - Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону, Саппа Г.-М. М. (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Moysiyenko I. I. - Centaurea breviceps Iljin (Asteraceae, Magnoliophyta): neotype and its annotation according to ITS1 and ITS2 secondary structures, Tarieiev A. S., Didenko V. I., Karpenko N. I., Kostikov I. Yu. (2014)
Бойко М. Ф. - Матеріали до Червоної книги України (Marchantiophyta) (2014)
Барсуков О. О. - Бріофлора урбанізованих територій Харківської області (2014)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби Кальміуського відділення Українського степового заповідника, Ходосовцев О. Є. (2014)
Герасимюк В. П. - Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг, Кириленко Н. А. (2014)
Дубина Д. В. - Созофіти степової зони України та їх представленість у проектованій екомережі, Устименко П. М., Вакаренко Л. П., Дворецький Т. В. (2014)
Мойсієнко І. І - Білоперлинні волошки берегів Каховського водосховища: сучасний стан популяцій та заходи охорони, Коломійчук В. П., Діденко В. І., Костіков І. Ю., Баданіна В. А., Захарова М. Я., Овсієнко В. М. (2014)
Перегрим Ю. С. - Репрезентативність рідкісних і зникаючих видів роду Astragalus L. (Fabaceae) у межах природно-заповідних територій та колекціях інтродукційних центрів України (2014)
Ярова О. А. - Географічна структура синантропної флори національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2014)
Устименко П. М. - Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі, Дубина Д. В. (2014)
Петрович О. З. - Передумови формування адвентивної фракції лісостепових локальних флор природно-заповідного фонду України, Бурда Р. І., Пашкевич Н. А., Голівець М. О. (2014)
Хлипенко Л. А. - Интродукция Thymus roegneri K. Koch aggr. в Никитском ботаническом саду, Работягов В. Д., Марко Н. В. (2014)
Перегрим М. М. - Асатрян А., Файвуш Г. Ключевые ботанические территории, представляющие редкие и исчезающие природные местообитания Армении, Коломийчук В. П. (2014)
Лодатко Є. О. - Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму, Лук’янова М. І. (2014)
Жаданова О. М. - Розвиток ідей К. Д. Ушинського стосовно духовно-морального виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857-1917 рр.): історико-педагогічний огляд (2014)
Мороз Ю. М. - Історико-педагогічний аналіз підходів до оздоровлення дітей шкільного віку (2014)
Сорока-Скиба Г. И. - Очерк о рукописных памятниках на примере нотолинейного певческого Ирмолоя квадратной линейной нотации конца ХVII – начала XVIII века под шифром 11RK922K (2014)
Дзундза А. І. - Математичне навчання як засіб формування інтелектуальної сфери цифрового покоління, Цапов В. О. (2014)
Чернишева Р. І. - Триєдність хімічної освіти, виховання, культури в контексті моделі сталого розвитку (2014)
Кушнир Г. Л. - Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Літвінова В. Ю. - Проблема формування емоційно-почуттєвої сфери цифрового покоління сучасних учнів (2014)
Родигіна І. В. - Компетентнісний підхід в освіті: синергетичний вимір (2014)
Будник О. Б. - Підготовка майбутнього вчителя до змістово-функціонального моделювання соціально-педагогічної діяльності (2014)
Оліфіренко Л. В. - Мовна естетика художнього твору: категорійні ознаки (2014)
Мамонова О. І. - Роль мультимедійних технологій у контекстному навчанні іноземної мови майбутніх офіцерів-правоохоронців (2014)
Гурська О. В. - Аналіз проблеми організаційних форм навчальної діяльності студентів (2014)
Чернишов О. І. - Методологічні засади розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти в нових соціокультурних умовах (2014)
Волобуєва Т. Б. - Експертиза інноваційної діяльності як технологія дослідження (2014)
Данильченко С. В. - Теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти в системі підготовки педагогів (2014)
Макаренко С. І. - Психологічна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі, Пуресіна Н. О. (2014)
Мироненко Л. Л. - Психолого-педагогічні основи формування суспільствознавчих понять в учнів 9-10 класів Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Посторонко А. І. - Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін (2014)
Алфімов Д. В. - Мотивація учнів до самовиховання лідерських якостей (2014)
Пустинникова І. М. - Формування знань, умінь та навичок з фізики на уроках природознавства, Бердик О. О. (2014)
Воротнікова І. Г. - Громадянсько-патріотичне виховання студентів засобами іноземної мови (2014)
Корнєєва О. Л. - Експериментальна робота в ДНЗ з проблеми взаємодії вихователів і батьків, Хартман О. Ю. (2014)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями в Фінляндії (2014)
Палкин В. А. - Досуг современной семьи: от разобщенности к культуре единения (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гаврилюк О. Н. - Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках (2010)
Макієнко О. А. - Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Мануілова К. В. - Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) (2010)
Ніколаєнко О. О. - Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Марек Н. - Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства (2010)
Посохов І. С. - Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство (2010)
Рогатін В. М. - Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України (2010)
Савочка А. М. - Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Савчук Т. Г. - Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст. (2010)
Сінкевич Є. Г. - Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність (2010)
Stefaniak R. - Harcerstwo Polskie w Państwie Rosyjskim (2010)
Фрей Л. В. - Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст. ) (2010)
Цецик Я. П. - Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2010)
Ciesielski T. - Polacy i ukraińcy w Odessie na przełomie xix і xx w. : liczebność, struktura i kontakty obu diaspor (2010)
Ярославська Л. П. - Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Яшан О. О. - Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху (2010)
Гарагонич В. В. - Вплив діаспори на розвиток транскордонного співробітництва (2010)
Дымченко Н. В. - Украинцы в поликультурном пространстве Приднестровья: историко-культурологический аспект (2010)
Ісакова І. А. - Національно-культурне життя українців Кубані 20-х – початку 30-х років ХХ ст. (2010)
Лупул Т. Я. - Українська етнічна група Канади як тип "незавершеної" та "перехідної" етнічності (2010)
Pisuliński Jan - Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w polskiej polityce zagranicznej po 1926 r. (2010)
Сабадин А. О. - Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр. ) (2010)
Бойко В. О. - Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років (2010)
Грибенюк Н. І. - Августин Волошин очима очевидців (2010)
Ковальчук О. О. - Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори (2010)
Король А. І. - Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Пронь Т. М. - Український тижневик "Наше Слово" (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр. (2010)
Робак І. Ю. - Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров'я в Харкові (2010)
Urbanowicz B. - Ukraina na kartach polskich podręcznikow historii xx wieku (2010)
Винниченко І. І. - Українці в пострадянських державах: аспекти дослідження (2010)
Чубіна Т. Д. - Благодійний фонд "Історична спадщина": основні засади діяльності (2010)
Шевченко Н. В. - Гарвардський університет: традиція досконалості (2010)
Martynyuk V. O. - Taxonomic status of Atocion hypanicum (Klokov) Tzvelev (Caryophyllaceae) inferred from analysis of ITS1 and ITS2 secondary structure, Tyshchenko O. V., Karpenko N. I., Tarieiev A. S., Kostikov I. Yu. (2014)
Boiko M. F. - The Second checklist of Bryobionta of Ukraine (2014)
Коритнянська В. Г. - Борошнисторосяні та іржасті гриби Національного природного парку "Бузький Гард", Попова О. М., Драбинюк Г. В. (2014)
Корольова О. В. - Новий для України вид локулоаскоміцета Phaeosphaeria typharum (Desm.) L. Holm (Phaeosphaeriaceae) (2014)
Громакова А. Б. - Нові та рідкісні для Лівобережної України лишайники та ліхенофільні гриби з басейну річки Сіверський Донець (2014)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби дендрологічного парку біосферного заповідника "Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна", Ходосовцева Ю. А. (2014)
Абдулоєва О. С. - Harvesting of common reed in the national nature park "Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management, Подобайло А. В. (2014)
Гавриленко Н. О. - Інтродукція Paeonia tenuifolia L. в дендропарку "Асканiя-Нова" (2014)
Покажчик статей у "Чорноморському ботанічному журналі" (Том 10, 2014 р.) (2014)
Подяка рецензентам (2014)
Биканова М. О. - Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах центральної Європи (2010)
Колєсник М. А. - Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні (2010)
Верхогляд В. О. - Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становлення громадянського суспільства (2010)
Бригадир І. В. - Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки (2010)
Онищук І. І. - Термінологія нормативно-правового акта (2010)
Радченко О. І. - Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір (2010)
Головко О. М. - Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.) (2010)
Проневич О. С. - Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі (2010)
Логвиненко І. А. - Гетьманат в українській державі: сутність та особливості (2010)
Холод Ю. А. - Органи загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2010)
Фіночко Ф. Д. - Ретроспекція адміністративного права (2010)
Шевчук В. О. - Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі (2010)
Велика Є. С. - Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу (2010)
Мельник П. В. - Адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з ризиком професійної діяльності (2010)
Джафарова О. В. - Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види (2010)
Бараш Є. Ю. - Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі України (2010)
Джафарова М. В. - Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві (2010)
Артем’єва Д. В. - Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування (2010)
Резанов С. А. - Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Букін М. П. - Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Панова І. В. - Актуальні питання реформування інформаційного законодавства (2010)
Єльцов В. О. - Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності (2010)
Шпенов Д. Ю. - Ґенеза правових відносин в інформаційній сфері (2010)
Крикун О. В. - Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення (2010)
Довгань О. І. - Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Іщук О. С. - До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень (2010)
Діткевич І. І. - Адміністративна процесуальна правосуб’єктність прокурора в адміністративному судочинстві (2010)
Тер-Степанян О. В. - Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку: поняття та сутність (2010)
Радько Д. В. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній (2010)
Михайлова Ю. О. - Система суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2010)
Опацький В. І. - Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2010)
Курило С. Л. - Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку (2010)
Шестак В. С. - Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення (2010)
Бондарчук С. А. - Принцип рівності учасників адміністративного процесу (2010)
Писаренко В. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю (2010)
Книш В. І. - Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Власова Г. П. - Види кримінального процесу: історично-правові аспекти (2010)
Лисенко А. М. - Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Стеблинська О. С. - Торгівля людьми як вид організованої злочинності (2010)
Тихоненко Л. Л. - До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки (2010)
Коваль А. А. - Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм (2010)
Фоміна Т. Г. - Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій (2010)
Шевчук Т. А. - Про деякі питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією (2010)
Пузиревський Є. Б. - Військові злочини як форма кримінального конфлікту (2010)
Денисюк С. Ф. - Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення (2010)
Куліш А. М. - Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів (2010)
Пчеліна О. В. - Тактичні завдання розслідування економічних злочинів (2010)
Літвінова О. В. - Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі (2010)
Лещук К. Б. - Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів (2010)
Долгополов С. В. - Закриття кримінальної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства? (2010)
Юшко В. О. - Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст (2010)
Добкін М. М. - Координація як функція місцевих державних адміністрацій (2010)
Стародубцев А. А. - Службова кар’єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ (2010)
Мельник К. Ю. - Передумови виникнення трудових правовідносин (2010)
Щербак В. М. - Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи (2010)
Головач А. В. - Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби (2010)
Мічурін Є. О. - Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі (2010)
Покатаєва О. В. - Правове визначення об’єкта оподаткування (2010)
Галіцина Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура (2010)
Сергиенко В. В. - Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергией (2010)
Кириченко Т. С. - Місце і роль жінки у країнах Ісламського світу (2010)
Пабат О. В. - Органи управління ціноутворенням в Україні (2010)
Нор Ж. В. - Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)? (2010)
Топоркова М. М. - Теплова енергія як об’єкт цивільних прав (2010)
Луценко Л. А. - Порядок та форма укладeння договору подружжя про надання утримання (2010)
Андрєєва Г. В. - Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ, Чапала О. Ю. (2010)
Гусаров С. М. - Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави (2012)
Балинська О. М. - Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права (2012)
Вільгушинський М. Й. - Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання (2012)
Жаровська І. М. - Правова природа народовладдя (2012)
Журавльова Г. С. - Зміст принципу рівності в конституційному праві України (2012)
Загурський О. Б. - Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України (2012)
Книженко О. О. - Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки (2012)
Корнієнко В. В. - Особливості лібертарно-юридичного мислення (2012)
Петров Є. Ю. - Конституційні обов’язки іноземців в Україні (2012)
Прохазка Г. А. - Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом (2012)
Сворак С. Д. - Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів (2012)
Бершов Г. Є. - Покарання за втручання у діяльність судових органів (2012)
Блажівський Є. М. - Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності (2012)
Вознюк А. А. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із зайняттям гральним бізнесом, Пиняга Р. О. (2012)
Головкін Б. М. - Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері (2012)
Даниленко А. В. - Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України, Купріянова Л. С. (2012)
Житний О. О. - Місце міжнародно-правової зумовленості заборони суспільно небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації (2012)
Кононенко В. П. - Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумпція свободи в нормах нового КПК України (2012)
Кононець В. П. - Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту (2012)
Кушнарьов І. В. - Основні типи корупції в сучасному світі (2012)
Ратушняк В. І. - Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Россіхін В. В. - Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929–1938 рр.) (2012)
Стецюк Б. Р. - Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр. (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Царенко О. О. - Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин (2012)
Бобро Н. В. - До питання про сутність соціального капіталу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз (2012)
Довгаль І. В. - Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу (2012)
Котеленець К. М. - Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів) (2012)
Мосаєв Ю. В. - Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи (2012)
Свєженцева Ю. О. - Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху, Щербакова І. В. (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Вербич Н. - Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України : історія та перспективи розвитку (2011)
Єфименко І. - Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) (2011)
Бибик С. - Диференційні ознаки розмовно-побутового стилю літературної мови (2011)
Данилюк Н. - Семантико-стилістичні особливості народнопісенних звертань (2011)
Пономаренко С. - Акцентні відмінності активних дієприкметників теперішнього та минулого часів у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2011)
Котенко Т. - Що може бути святіше для серця народу, за слово Боже рідною мовою! (Листи П. С. Морачевського до І. І. Срезневського 1862, 1864, 1874 рр.) (2011)
Голосовська Г. - Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? (2011)
Ріпей М. - Росіянізми "так”, "таким чином” у газетних матеріалах (2011)
Барчук В. - Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу (2011)
Вокальчук Г. - Міжнародна наукова конференція "Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті" (до 450-річчя Пересопницького Євангелія)" (м. Рівне, 13–14 жовтня 2011 р.), Кузьмич О. (2011)
Яценко Н. - Пленум Наукової ради "Українська мова" Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання (м. Ніжин, 10–11 листопада 2011 р.) (2011)
Дорошенко С. - Перший в Україні паремійний словник як комунікативний кодекс українців Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу / авт.-упоряд. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. – Дрогобич: КОЛО, 2010. – 272 с. (2011)
Карпіловська Є. - Корисний внесок у лінгводидактику Jarmila Kredátusová. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. – Prešov, 2011. – 171 s., Кислюк Л. (2011)
Масенко Л. - Нове періодичне видання з соціолінгвістики "Мова і суспільство". – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 1. — 234 с.; 2011. — Вип. 2. — 174 с. (2011)
Руда О. - Перше в Україні монографічне дослідження суржику: між комою і крапкою Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Стишов О. - Як змінюється лексикон сучасної української періодики? Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : (2011)
Ганудель З. - Особистість Василя Латти і його наукові досягнення (2011)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" у 2011 році (2011)
Протокол № 7 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів вiд 18.10.2011 р. (2011)
Колібаба Л. - Подружжів і подруж, але не подружь! (2011)
Городенська К. - Числівники "не знаються” з топ-Читаючи словник (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2015)
Против боли - Фастум гель. Доказательная медицина рекомендует! (2015)
Малішевська Н. - Формуляр - основа для принятия решений (2015)
Дедишина Л. - АПАУ: у пошуках експертів (2015)
Британский парламент одобрил закон о "трех родителях" (2015)
Памятка провизору: инфекционно-воспалительные заболевания почек и мочевых путей (2015)
Успенская А. - Актуальная тема: отпуск, Топчий В. (2015)
Качество и репутация - основа профессиональной рекомендации (2015)
Примак Р. - "Каналы жизни" (2015)
Люди верят, что дорогое лекарство эффективнее, чем его более дешевый аналог. Составлен атлас белков человека (2015)
Дедишина Л. - Муковісцидоз (2015)
Облегчаем и устраняем боль. Простое решение непростой задачи (2015)
Дедишина Л. - Тромболізис: зберігає життя, позбавляє інвалідності (2015)
Демецкая А. - Эмоции и здоровье (2015)
Примак Р. - Незвичайний барвник (2015)
Как справиться с интоксикацией во время воспалительных заболеваний? (2015)
Білошицька І. - Увага, аритмія!, Вишневська Л. (2015)
Кривомаз Т. - Бактерии из материнского молока (2015)
Конец зимы - как не заболеть? (2015)
Демецкая А. - Жаропонижающие препараты (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Кривомаз Т. - Доставка лекарств: в нужное место, в нужное время (2015)
Торхова Т. - Мікроелементи: магній (2015)
Болеть нельзя лечить (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление неводных растворов: жидкость Кастеллани, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Курортні історії (2015)
Кириленко М. - Когда боец вернется домой: посттравматический синдром (2015)
Кривомаз Т. - Органические продукты? Позвольте усомниться! (2015)
Кривомаз Т. - Почему у человека есть парные и непарные органы? (2015)
Спокойствие, только спокойствие! (2015)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Demchuk N. I. - Credit frictions, financial leverage and assets prices: nonlinear dynamic interrelations, Pavlenko O. P. (2014)
Krasiuk I. V. - Methodological principles of banking business cost assessment based on the method of market economic added value (2014)
Leonov S. V. - Post-crisis development of mortgage credit market in Ukraine, Tsyhanyuk D. L. (2014)
Nadraga V. I. - The role of educational factor in minimization of social risks of elderly (2014)
Nazarkevych O. B. - State regulation of organic production in small agricultural enterprises: foreign experience and prospects of Ukraine (2014)
Omelyanenko V. A. - Preconditions of intercluster cooperation internationalization (2014)
Чернишов О. І. - Науково-методичний супровід вивчення, узагальнення, поширення перспективного досвіду в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Starshinova L. V. - Pedagogical skills teacher of Ukrainian language and literature as a scientific and theoretical phenomenon: the categorical status correlations in the system of pedagogical definitions (2014)
Сидоренко В. В. - Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій (2014)
Аматьєва О. П. - Використання можливостей ресурсного центру для підвищення професійної компетентності фахівців галузі освіти, Корнєєва О. Л., Хартман О. Ю. (2014)
Палкин В. А. - Развитие информационной цивилизации: путь к процветанию или катастрофе? (2014)
Корнієць О. М. - Використання відеосервісу Youtube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами (2014)
Романенко Ю. А. - Підходи до розробки стандартизованого інструменту вимірювання результатів навчання хімії (2014)
Кошелева Н. Г. - Визначення критеріїв оцінювання готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2014)
Парамонов А. І. - Роль научно-технических мероприятий соревновательного характера в становлении высококвалифицированных кадров (на примере олимпиад по программированию), Самсонова О. О. (2014)
Голубєва Р. Ю. - Проблема інформаційного забезпечення управління системою професійно-технічної освіти в регіоні в педагогічній теорії (2014)
Волобуєва Т. Б. - Теоретичні засади мотивації та стимулювання інноваційної діяльності педагогів (2014)
Коровка О. А. - Професійна компетентність педагога як необхідна умова формування ціннісних орієнтацій учнів (2014)
Поуль В. С. - Особливості організації моніторингових досліджень оздоровчої функції освіти в навчальних закладах (2014)
Коваль Н. М. - Шляхи вдосконалення аналітичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Жидких Т. М. - Процесний підхід як основа управління навчальним комплексом "коледж-академія" (2014)
Ціко І. Г. - Психолого-педагогогічні підходи до формування етнокультурних знань підлітків у процесі вивчення світової літератури (2014)
Черкашенко В. О. - Соціально-педагогічні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями (2014)
Покришень Д. А. - Інформаційні технології як шлях до креативності (2014)
Цзян Цзюнь - Развитие дидактических материалов по педагогике в контексте политики реформ и открытости Китая, Горянская И. В. (2014)
Чернишева Р. І. - Науково-методичний супровід рейтингової системи оцінювання при модульній технології навчання у профільній школі, Болдарєва Г. В. (2014)
Денисовець Т. М. - Біосоціальні чинники формування здорового способу життя сучасного школяра (2014)
Пустинникова И. Н. - Тематика научно-исследовательских работ школьников по физике (2014)
Куркчі Є. К. - Магістерський модуль у системі підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в університетах Німеччини (2014)
Інформація для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Пополнение в семействе Квикс (2015)
Дедишина Л. - Управлінець — це професія (2015)
Nota bene! Розірвання трудового договору (2015)
Новини. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: фармацевтичний сектор (2015)
Свириденко О. - Новації у порядку проведення вхідного контролю якості лікарських засобів (2015)
Весна без помех (2015)
Демецька О. - Фармацевтична фірма "Дарниця": інновації з теплом у серці (2015)
Що таке "зелена хімія"? (2015)
Чем опасна обычная простуда? (2015)
Остановить туберкулез (2015)
Студенти і наукова робота (2015)
Новини (2015)
Примак Р. - Болезнь по доброй воле (2015)
Кривомаз Т. - Опасный союз (2015)
Корвалкапс — залог эффективного лечения! (2015)
Дедишина Л. - Ой люлечки, люлі (2015)
Кривомаз Т. - Человек и высота (2015)
Демецкая А. - Диеты и лекарства (2015)
Рецепты от простуды для больших и маленьких (2015)
Демецкая А. - Симптоматическая терапия ринита при ОРВИ (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Білошицька І. - Глід колючий vs аритмії, Вишневська Л. (2015)
Седаристон: ситуация под контролем! (2015)
Дедишина Л. - Українські за суттю (2015)
Кириленко М. - Да будет цвет, или Как поднять настроение в хмурую пору (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: влюблен по собственному желанию (2015)
Кривомаз Т. - Почему люди седеют? (2015)
Устойчивы ли вы к стрессу? (2015)
Алісов Є. О. - Про правові форми фінансової діяльності держави (2012)
Будзан Л. Д. - Суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві (2012)
Буткевич С. А. - Стратегія запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Гамалій О. Л. - Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гаруст Ю. І. - Поняття та види суб’єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації (2012)
Єфіменко М. Ю. - Правові засади діяльності адвокатури України (2012)
Іванова Л. Ю. - Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Іванцов В. О. - Зупинка транспортних засобів як захід адміністративного примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування (2012)
Казанчук І. Д. - Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації (2012)
Кірєєв Д. В. - Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання формування інформаційного права (2012)
Комзюк В. Т. - Митне законодавство Єропейського Союзу: адміністративно-правова характеристика (2012)
Косик В. В. - Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах (2012)
Лекарь С. І. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект (2012)
Мандичев Д. В. - Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня (2012)
Пабат О. В. - Процесуальні гарантії прав платників податків (2012)
Перетятько А. Ю. - Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах (2012)
Петров Є. В. - Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку (2012)
Пономаренко М. В. - Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації (2012)
Попова С. М. - Взаємодія контролюючих органів державних податкової та митної служб з правоохоронними органами (2012)
Рибалка Н. О. - Система управління органами прокуратури в Україні (2012)
Соболь Є. Ю. - Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в XVІ–XXІ ст. (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Шестак В. С. - Функції культури як самостійний об’єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва) (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом (2012)
Жирнова К. О. - Істотні умови договору про надання рекламних послуг (2012)
Олійник А. Р. - Правове регулювання оцінки майна, що перебуває у податковій заставі (2012)
Осятинський С. О. - До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів (2012)
Семенова А. П. - Транспортні засоби як об’єкти договору прокату транспортного засобу (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ (2012)
Ігнатенко І. В. - Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель (2012)
Кікінчук В. Ю. - Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Пшонка А. В. - Сутність та механізм реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорів (2012)
Стрєльникова І. Ю. - Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802–1810 рр.) (2012)
Юровська В. В. - Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Від редколегії. Юрію Андрійовичу Мицику – 60 (2010)
Горнова І. С. - Боротьба тенденцій у візантійському історіописанні XI сторіччя (на прикладі праць Іоанна Скилиці та Михаїла Пселла) (2010)
Клименко В. В. - Історія розвитку промислової кооперації України в повоєнний період: історіографія проблеми (2010)
Король А. І. - Дослідження В. Сарбеєм проблеми національного відродження України (2010)
Макієнко О. А. - Видання земських установ у фондах Державного архіву Херсонської області (2010)
Скрипник В. В. - Одеський період діяльності сходознавця В. В. Григор’єва (2010)
Шугальова І. М. - Аналіз особистого фонду Петра Євграфовича Ковалевського (за матеріалами Міжнародного інституту соціальної історії) (2010)
Бондарук Л. В. - Роль українського руху опору в організації Норильського повстання (2010)
Бушин М. І. - Особливості збереження етнічної самосвідомості українцями Республіки Башкортостан у 90-х роках ХХ ст. , Чубіна Т. Д. (2010)
Кухарчук О. С. - Участь осередків політичних партій у місцевих виборах 2006 року в Закарпатській області (2010)
Малишев О. В. - Діяльність органів радянської влади стосовно правового забезпечення роботи підприємств дрібної промисловості в роки "воєнного комунізму" та нової економічної політики (2010)
Міронова І. С. - Українська пошта в період правління Єлизавети Петрівни (1741-1761 рр. ) (2010)
Пронь С. В. - Українське сходознавство: "другорядна роль" в умовах загальноцивілізаційного виміру (2010)
Ткачук В. В. - Українізація православного церковного устрою на Волині в 1930-х рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землеволодіння Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX століття (2010)
Богданова Т. Є. - Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, Погромський В. О. (2010)
Богданова Т. Є. - Ліванська криза 2006 р. : результати та наслідки, Чебан С. Ю. (2010)
Гарагонич В. В. - Прикордонне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи та його значення для розвитку транскордонної співпраці на сучасному етапі (2010)
Сінкевич Є. Г. - Курдська проблема на рубежі ХХ-ХХІ століть, Попова С. М. (2010)
Перев’язко Н. В. - Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А. Ейнштейна (2010)
Рудишина О. С. - Внесок фізіологів рослин Новоросійського університету в розвиток гормональної теорії тропізмів на початку XX ст. (2010)
Томаченко О. В. - Трансформаційні процеси у шкільній історичній освіті України (2010)
Дариенко В. Н. - Коллекция профессора М. Д. Хмырова как комплексный источник по истории Северного Причерноморья (2010)
Волосник Ю. П. - Первое исследование раннего этапа отечественной медиевистики: Рецензия на монографию С. И. Лимана "Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг. )" (Харьков, 2009) (2010)
Вітальне слово ректора НУЦЗУ (2014)
Дегтярьова І. О. - Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС, Соболь Р. Г. (2014)
Кучерява К. Я. - Змістовна характеристика сучасного кооперативного руху та роль держави в цих процесах (2014)
Маліков В. В. - Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави, Дєгтяр О. А. (2014)
Мороз В. М. - Діалектика зв'язку змісту категорій "Управління" та "Менеджмент" у межах науки "Державне управління" (2014)
Садковий В. П. - Болонський процес як один з напрямів державного регулювання реформуванням освіти, Домбровська С. М. (2014)
Бєльська Т. В. - Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та держвну політику держави (2014)
Древаль Ю. Д. - До питання про сутніть та зміст механізмів державного управління (2014)
Жадан О. В. - Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз (2014)
Калюга О. О. - Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв'язок із фондовим ринком (2014)
Майстро С. В. - Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектору (2014)
Мельниченко О. А. - Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Механізми забезпечення якості вищої освіти (2014)
Тарасова О. І. - Сучасні механізми моделювання ефективних освітніх практик для дорослих і проблеми інноваційного розвитку суспільства (2014)
Коваль Р. А. - Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні (2014)
Бублій М. П. - Основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Стативка Н. В. - Повышение профессиональной компетентности должностных лиц местного самоуправления (2014)
Чухно І. А. - Окремі аспекти державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах (2014)
Соболь О. М. - Нормативно-правове регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Andronov I. L. - Inter-Longitude Astronomy project: long period variable stars, Marsakova V. I., Kudashkina L. S., Chinarova L. L. (2014)
Iakubovskyi D. A. - New emission line at 3.5 keV - observational status, connection with radiatively decaying dark matter and directions for future studies (2014)
Choliy V. Ya. - On the extension of Helmert transform (2014)
Kushniruk I. O. - Abundances in the atmosphere of the metal-rich planet-host star HD77338, Pavlenko Ya. V., Jenkins J. S., Jones H. R. A. (2014)
Pokhvala S. M. - Low-resolution spectroscopy of the chromospherically active stars 61 CygAB with small telescopes, Zhilyaev B. E., Reshetnyk V. M., Shavlovskij V. I. (2014)
Simon A. O. - Photometric variability of the 1H1936+541 star in 2008-2014, Vasylenko V. V., Metlova N. V. (2014)
Baran O. A. - The dynamics of the observed solar granulation: spatio-temporal variations of line of sight velocity and thermodynamic parameters (2014)
Shubina O. - Photometry of distant active comet C/2010 S1 (LINEAR), Kulyk I., Korsun P., Romanjuk Ya. (2014)
Tugay A. V. - Extragalactic filament detection with a layer smoothing method (2014)
Kudrya Yu. N. - Dark matter in the Local Group, Tsykaliuk Iu. Iu. (2014)
Savchenko D. O. - Creation of 2-5 keV and 5-10 keV sky maps using XMM-Newton data, Iakubovskyi D. A. (2014)
Zhaborovskyy V. P. - Earth's pole coordinates determined from Lageos-1/2 laser ranging, Choliy V.Ya. (2014)
Аліменко О. С. - Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад (2014)
Бобкова Т. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві (2014)
Володіна Т. С. - Технологии перевода терминологических новообразований метаязыка лингвистики (2014)
Воскрес А. A. - Дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу (2014)
Государська О. В. - Семіотична модель як інструмент досягнення смислової адекватності при перекладі (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) (2014)
Дегтярьова Є. О. - Специфіка природи внутрішнього мовлення персонажів у французькому мінімалістичному романі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Денисова С. П. - Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті (2014)
Καλογνωμης Α. - Το Γλωσσικο (Και Οχι Μονο) Υφος Στην Κοινωνιολογια Της Γλωσσας (2014)
Качмар О. Ю. - Дискурс як простір реалізації ментальних структур (2014)
Ковтун О. В. - Відтворення англомовної військової лексики українською мовою (на матеріалі документів НАТО) (2014)
Корольов І. Р. - Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці (2014)
Корольова А. В. - Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості (2014)
Леміш Н. Є. - Реконструкція архетипних уявлень про причину, відображених у свідомості носіїв англійської, нідерландської, іспанської, української та російської мов (2014)
Литвинов О. О. - Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі (2014)
Матківська Н. А. - Відтворення ідіолектів представників Італії у перекладах анімаційних фільмів "Тачки” і "Тачки 2” (2014)
Минкин Л. М. - Эмерджентность, интерпретация концепта в системно-функциональном континууме (2014)
Нечитайло І. М. - Інослов’янські відповідники прамовних рефлексів (2014)
Нікончук О. М. - Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці (2014)
Потапенко С. І. - Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) (2014)
Прищепчук І. О. - Еволюція процедури семантичної реконструкції індоєвропейських дієслівних праоснов (2014)
Садовнікова Г. В. - Фрейм автомобільної термінології в американському варіанті англійської мови (2014)
Черхава О. О. - Типологія метафоричних моделей релігійно-популярного дискурсу в англійській, німецькій та українській мовах (2014)
Шутова М. О. - Методологічні основи вивчення лінгвосеміотичної природи етнокультурних стереотипів (2014)
Васько Р. В. - Пашкова Н. І. Номінативні моделі культурного артефакту дім у мовах карпатського ареалу балкано-слов’янського континууму: (монографія) / Надія Ігорівна Пашкова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 404 с. (2014)
Гудманян А. Г. - Бистров Я. В. Interpreting English Fiction: Theory and Practice: (навчальний посібник) / Яків Володимирович Бистров. – К. : Ленвіт, 2014. – 216 с. – (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2314 від 11.02.2014 р.) (2014)
Вимоги до оформлення рукописів у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія (2014)
Титул, содержание (2014)
Тейтель Е. И. - Структурные и фазовые превращения в твердых телах, индуцируемые интенсивной пластической деформацией и другими внешними воздействиями. Явление квазинагрева (критический аналитический обзор) (2014)
Троицкая Е. П. - Упругие свойства сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов, Жихарев И. В., Пилипенко Е. А. (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. V. Диаграммы напряжение–деформация, Саяпин В. Н. (2014)
Бойло И. В. - Тепловой и дробовой шумы в туннельных структурах на основе сверхпроводников с разной симметрией параметра порядка (2014)
Хачатурова Т. А. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В. (2014)
Николаенко Ю. М. - Сенсор изменений малых величин и направлений постоянного магнитного поля, Мезин Н. И., Эфрос Н. Б., Каменев В. И. (2014)
Русаков В. Ф. - Магнитострикция оксидов и ниобиевых сплавов, обусловленная давлением внешнего магнитного поля, Чабаненко В. В. (2014)
Глазунов Ф. И. - Фазовая стабильность керамики на основе нанопорошков ZrO2–3 mol% Y2O3, компактированных в условиях высокого гидростатического давления, Волкова Г. К., Константинова Т. Е., Даниленко И. А., Глазунова В. А. (2014)
Любименко Е. Н. - Экспериментальное исследование явления водородоупругости на пластине из сплава α-PdHn (2014)
Подрезов Ю. Н. - Особенности механического поведения мартенситного сплава Ti3Sn под давлением, Иванова О. М. (2014)
Эфрос Н. Б. - Износостойкость и структурные изменения поверхностного слоя высокохромистых мартенситных сплавов при абразивном воздействии и трении скольжения, Коршунов Л. Г., Эфрос Б. М., Дмитренко В. Ю., Варюхин В. Н. (2014)
Кравчук Г. В. - Формування когнітивно-еволюційного підходу до синергетики конкурентоспроможності країни та регіону (2014)
Левківський В. М. - Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин (2014)
Бочарова Ю. Г. - Особливості розвитку конфліктно-компромісних відносин ТНК в умовах глобалізації (2014)
Маргасова В. Г. - Обґрунтування критерію раціональності забезпечення стійкості економіки держави (2014)
Пиріков О. В. - Теорія і практика сталого розвитку. Реалії та перспективи, Султанова Д. А. (2014)
Пінчук А. О. - Наукові підходи до трактування сутності категорії "банківська послуга” (2014)
Ткаленко Н. В. - Наукова концептуалізаціяформування інноваційного ресурсу національної економіки (2014)
Юрчишин О. Я. - Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об'єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію, Ащеулова С. В. (2014)
Іванчук К. О. - Інформаційна компонента стійкого економічного розвитку підприємства (2014)
Титаренко Т. Г. - Поняття державного регулювання і державного управління земельними відносинами (2014)
Ilchuk V. - Effectiveness evaluation of clusters’ functioning, Lysenko I. (2014)
Dubyna M. - Gnosiology of the category "economic trust” (2014)
Кичко І. І. - Пріоритетні напрями залучення персоналу підприємствами аграрного сектору, Денисенко Ю. В. (2014)
Горіна Г. О. - Соціально-економічне значення туристичної галузі в економіці держави (2014)
Градобоєва Є. С. - Житлово-комунальне господарство міст України: проблеми та напрями підвищення енергетичної ефективності (2014)
Маловичко А. С. - Тенденции развития транспортных услуг в контексте глобализации (2014)
Маловичко С. В. - Ринок електронної комерції України: основні тенденції (2014)
Москаленко А. М. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: теорія і практика (2014)
Желізняк А. В. - Визнання торгової марки брендом – частина стратегії підвищення конкурентоспроможності ТНК у сфері туризму (2014)
Ященко Ю. А. - Теоретичні засади розвитку агросфери в контексті сталості (2014)
Петрищенко Н. А. - Сучасні проблеми будівельного комплексу України, Серьогіна Н. В. (2014)
Гнатьєва Т. М. - Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору, Ніколюк О. В. (2014)
Журба И. А. - Методологические основы развития стратегического планирования в современном региональном менеджменте (2014)
Лебедєва В. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня економічної ефективності диверсифікованості підприємств аграрної сфери (2014)
Папіж Ю. С. - Класифікація регіональних кластерів: систематизація та удосконалення (2014)
Жусь О. М. - Інтеграційні процеси у будівельному комплексі України (2014)
Лєонов С. В. - Мікрофінансування як кредитний інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку, Сапожнікова М. В. (2014)
Сарапіна О. А. - Теоретичні засади управління дебіторською заборгованістю, Мигович А. С. (2014)
Вдовенко Ю. С. - Фіскально-бюджетні новації децентралізаційного підходу до реформування держави (2014)
Виговська В. В. - Проблемні тенденції формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхового ринку України (2014)
Жарій Я. В. - Основні проблеми та шляхи стабілізації банківської системи України, Куфаєв В. В. (2014)
Мельник П. І. - Проблеми та перспективи вдосконалення фінансів підприємств (2014)
Прокопенко В. Ю. - Приватизаційні процеси в сегменті земельної нерухомості ринку нерухомості: особливості, проблеми, наслідки (2014)
Циганюк Д. Л. - Дослідження фінансової стійкості українських банків, Гланц В. Н. (2014)
Шишкіна О. В. - Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств (2014)
Палюх О. М. - Виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України (2014)
Яковець Г. Ю. - Особливості аналізу тамінімізація ризиків під час здійснення венчурного фінансування інноваційних підприємств (2014)
Пономаренко С. В. - Фінансово-економічні аспекти розвитку сільського господарства (2014)
Столбова М. А. - Проекти з розвитку нерухомості: стадії та проблеми реалізації (2014)
Harafonova O. - Financialrestructuringasamean of financial recovery of enterprises, Ulchenko D. (2014)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві, Яресько А. М. (2014)
Єрмак О. І. - Удосконалення регістрів спрощеної форми обліку на підприємствах малого бізнесу, Биховець С. О. (2014)
Лень В. С. - Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура, Нехай В. А. (2014)
Онищенко В. П. - Облік інвестицій в асоційовані та спільні підприємстваза П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції” (2014)
Сидоренко О. О. - Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання (2014)
Олійченко І. М. - Удосконалення інформаційної діяльності в системі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Стоян О. Ю. - Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку відновлювальної енергетики (2014)
Бальзан М. В. - Перспективи економічного зростання промислових підприємств, Єпіфанова І. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Механізм оцінювання стану соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Калашник М. В. - Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії (2012)
Логвиненко І. А. - Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень–грудень 1918 р.) (2012)
Мацькевич М. М. - Види конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Мурза В. В. - Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі (2012)
Мурза О. В. - Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї" (2012)
Сидоренко О. О. - Призначення та місце процедурних норм у праві України (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правове регулювання відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини (2012)
Фуфалько Т. М. - Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності (2012)
Шем’яков О. П. - Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН), Гресєва О. А. (2012)
Шульга А. М. - Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України (2012)
Гамалій О. Л. - Правове забезпечення протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гусєва В. О. - Способи протидії розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи та шляхи їх подолання (2012)
Кицан Ю. І. - Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання (2012)
Кочура А. В. - Окремі аспекти визначення поняття кримінально-процесуальних документів (2012)
Кривонос І. С. - Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Курило С. Л. - Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та громадської безпеки (2012)
Палькін М. В. - До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучасному законодавстві (2012)
Писаренко В. В. - Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами (2012)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі (2012)
Пчолкін В. Д. - Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства (2012)
Степанюк Р. Л. - Тактичні завдання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Теличкін І. О. - Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США (2012)
Трофімов С. А. - Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності (2012)
Чорноус Ю. М. - Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2012)
Юхно О. О. - Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України, Кочура О. О. (2012)
Дивак М. М. - Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні (2012)
Казанчук І. Д. - Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2012)
Кобзєва Т. А. - Система суб’єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади (2012)
Козицький В. І. - Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Любімова С. Ю. - Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств (2012)
Музичук О. М. - Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю (2012)
Миронюк Р. В. - Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрямки удосконалення (2012)
Михайлишин І. В. - Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні (2012)
Міщенко Л. В. - Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України (2012)
Ольховська С. М. - Місце адміністративного договору у системі правових зв’язків (2012)
Павліченко В. М. - Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Пономарьова Я. О. - Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2012)
Присяжнюк А. Й. - Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Руколайніна І. Є. - Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення (2012)
Семенець Р. М. - Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні (2012)
Симов’ян С. В. - Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів (2012)
Стародубцев А. А. - Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ (2012)
Теремецький В. І. - Проблема визначення об’єкта у структурі податкових правовідносин (2012)
Торкайло Ю. С. - Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення (2012)
Юшкевич О. Г. - Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі (2012)
Батожська О. В. - Порушення зобов’язання як підстава цивільно-правової відповідальності (2012)
Волкович О. Ю. - Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб’єктів господарювання (2012)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах (2012)
Жорнокуй В. Г. - Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства (2012)
Лукіна І. М. - Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права (2012)
Сущ О. П. - Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування (2012)
Таланов Ю. Ю. - Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України (2012)
Ваганова І. М. - Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу (2012)
Грекова М. М. - Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект (2012)
Мельник К. Ю. - Окремі проблеми теорії роботодавців – юридичних осіб (2012)
Пилипенко В. М. - Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України (2012)
Греченко В. А. - Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл. (2012)
Лисенко В. В. - Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Возна Т. І. - Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми (2001)
Войціховський А. В. - Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом (2001)
Лєшукова І. В. - Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу (2001)
Мислива О. О. - Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трансплантології (2001)
Смелік В. Б. - Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності (2001)
Сапальов В. П. - Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів (2001)
Лапта С. П. - Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві (2001)
Головецький М. О. - Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання (2001)
Голубов А. С. - Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх, Омельченко Т. В. (2001)
Каткова А. Г. - Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану (2001)
Криводід О. І. - Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами (2001)
Писаненко С. В. - Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності (2001)
Бугайчук К. Л. - Відмежування адміністративних проступків від інших правопорушень (2001)
Максімова О. О. - Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця (за матеріалами Харківської області) (2001)
Титаренко О. О. - Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.) (2001)
Захарченко С. О. - Проблеми профілактики дорожньо-транспортних пригод (2001)
Литвинов О. М. - Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів (2001)
Мінка П. Я. - Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті (2001)
Коршенко В. А. - Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи (2001)
Ямковий В. І. - Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні (2001)
Невзоров І. Л. - Межі правозастосувальної діяльності і проблеми законності (2001)
Белькова О. В. - Понятий як свідок (2001)
Житний О. О. - Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки (2001)
Заяць Д. Д. - Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації (2001)
Лозова С. М. - Очна ставка як інформаційний процес (2001)
Малярова В. О. - Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця (2001)
Орлеан А. М. - Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України (2001)
Мельник Р. С. - Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу (2001)
Петрищева О. С. - Система адміністративних стягнень (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу (2001)
Рябов О. А. - Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ (2001)
Смелік В. Б. - Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики (2001)
Степанюк Р. Л. - Особливості організації розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства (2001)
Теремецький В. І. - Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі (2001)
Книженко О. О. - Цілі застосування умовного засудження (2001)
Хорольський О. А. - Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України (2001)
Шестаков С. В. - Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура (2001)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення (2001)
Захарченко О. В. - Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі і, зокрема, на досудовому слідстві (2001)
Косміна Н. М. - Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів (2001)
Кравченко О. А. - Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві (2001)
Альошин Д. П. - Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань (2001)
Гуторова Н. О. - Предмет приховування валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства (2001)
Шестак В. С. - Правничі терміни "контроль" і "нагляд" як об’єкт уніфікації (2001)
Омельченко Т. В. - Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Сахарук Т. В. - Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права (2001)
Колєсников В. В. - Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами (2001)
Кузніченко С. О. - Правова природа актів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів (2001)
Фролов М. М. - Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції (2001)
Слинько Д. В. - Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ (2001)
Радисюк А. М. - Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки (2001)
Золотько Д. О. - Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ (2001)
Будрєйко А. Є. - Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи (2001)
Шестак В. С. - Контрольна влада: світ і Україна (2001)
Киценко Д. М. - Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві (2001)
Сядристий А. О. - Правовий статус виконавців в Україні (2001)
Соколецька К. М. - Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні (2001)
Ягнюк Н. А. - Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах (2001)
Дідук А. Г. - Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні (2001)
Казанчук І. Д. - Цільове призначення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ (2001)
Петров Є. В. - Інформація як об’єкт правовідносин (2001)
Рященко В. В. - Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні (2001)
Горян Е. В. - Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії) (2001)
Максимець В. В. - Правова природа приватного підприємства (2001)
Тихонова М. А. - Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах (2001)
Сахарук Д. В. - Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав (2001)
Полтавський О. В. - Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності (2001)
Томчишен С. В. - Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку (2001)
Ткачик А. В. - Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин (2001)
Шестіріков В. В. - Цивільно-правова природа банківських платіжних карток, Томчишен С. В. (2001)
Богля С. С. - Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи (2001)
Брунь А. І. - Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок (2001)
Вакулович Е. В. - Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів (2001)
Венедіктова І. В. - Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві (2001)
Д’ячкова Н. А. - Договір довірчого управління як спосіб захисту майнових прав підопічних (2001)
Желєзов О. Є. - Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інституту спільного інвестування: закордонний досвід (2001)
Літвінова О. В. - Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезеннях вантажу залізничним транспортом (2001)
Мавліханова Р. В. - Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні (2001)
Смотров О. І. - Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2001)
Сапейко Л. В. - Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей (2001)
Євко В. Ю. - Правова природа дитячого будинку сімейного типу (2001)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства (2001)
Кузніченко О. В. - Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС (2001)
Запара С. І. - Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів (2001)
Голопич Т. П. - Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами (на прикладі міста Харкова) (2001)
Радченко О. І. - Психологічні особливості управлінської діяльності (2001)
Храмцов О. М. - Проблема нейтралізації підвищеної агресивності – важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії (2001)
Байлов А. В. - Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту (2001)
Жадан П. О. - Кримінальна діяльність як об’єктивна реальність (2001)
Павлик О. М. - Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства (2001)
Строков І. В - Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення (2001)
Шулекин В. М. - Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел (2001)
Степанюк Р. Л. - Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи (2001)
Дригваль Н. П. - До поняття тіньової економіки (2001)
Романовская И. В. - Агрессия как причина преступного поведения (2001)
Дубко Ю. В. - Про термін "спеціальна операція" (2001)
Московець В. І. - Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності (2001)
Журов М. С. - Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений (2001)
Тимченко Л. Д. - Международное уголовное право: процесс становления, Соколинская О. Ф. (2001)
Анохін О. М. - Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України (2001)
Скрипнюк В. М. - Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади (2001)
Кормич Б. А. - Співвідношення національної безпеки та національних інтересів (2001)
Омельченко Т. В. - Досудові провадження в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Рушковская Е. Р. - Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире (2001)
Легеза Л. А. - Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве (2001)
Бородин В. С. - Моральный вред и размеры его возмещения (2001)
Юрченко Л. В. - Функциональное назначение органов дознания (2001)
Баляба А. В. - О предмете криминологии (2001)
Комзюк А. Т. - Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування (2001)
Горбаль В. М. - Права людини: поняття, сутність та структура (2001)
Яковлєв Ю. В. - Засновницький договір командитного товариства (2001)
Пащенко А. О. - Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності (2001)
Тищенко М. М. - Система адміністративно-процесуальних проваджень (2001)
Міленін О. Л. - Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно-дорожнього руху (2001)
Савонюк Р. Ю. - Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р. (2001)
Анохіна Л. С. - Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні (2001)
Беніцький А. С. - Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм (2001)
Карчевський М. В. - Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн (2001)
Гончарук В. Я. - Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.) (2001)
Журавський В. С. - Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр. (2001)
Поляков И. И. - Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии (2001)
Логвиненко О. І. - Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві (2001)
Тлущак Ю. М. - Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.) (2001)
Григорьев А. Н. - Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии) (2001)
Форстюк О. Д. - Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2001)
Сокіл А. О. - Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики (2001)
Михайлов М. А. - Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій, Прадід Ю. Ф. (2001)
Сидоренко О. Л. - Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства (2001)
Тимощук О. В. - До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (2001)
Семухин И. Ю. - Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин (2001)
Наливайченко С. П. - Роль и задачи государственного регулирования экономики (2001)
Узунов В. Н. - О регионах предпринимательства в Украине (2001)
Соколецкая К. М. - Защита прав иностранных инвесторов (2001)
Трущенко О. О. - Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи (2001)
Скакун Ю. В. - Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму (2001)
Венедиктов В. С. - Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку трудового права України (2001)
Чанишева Г. І. - Вирішення колективних трудових спорів як форма соціального партнерства (окремі питання) (2001)
Попов С. В. - Юридична природа, особливості та поняття службової дисципліни в діяльності ОВС (2001)
Пилипенко П. Д. - Принципи трудового права (2001)
Содержание (2013)
Межуєв В. І. - Інформаційна технологія предметно-орієнтованого математичного моделювання (2013)
Темник К. В. - Интеллектуальная многоагентная система управления персоналом в условиях удалённого сотрудничества (2013)
Володин Н. А. - Идентификация непрерывной функции в одномерном параболическом уравнении, Ильина Ю. В., Александрова О. В., Щебетовская Н. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Оптоелектронний навчений класифікатор, Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А. (2013)
Мироненко Л. П. - Иерархия признаков сравнения в теории числовых рядов (2013)
Павлыш В. Н. - Математическое моделирование в системе автоматического управления процессом пневмогидродинамического воздействия на подземные массивы, Хасер И. Д. (2013)
Чумаченко Е. И. - Алгоритмическое обеспечение распределенных баз данных, Захаров С. С. (2013)
Шкільняк О. С. - Секвенційні числення темпоральних і мультимодальних логік часткових предикатів (2013)
Шкільняк С. С. - Властивості відношень логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів (2013)
Бондаренко Е. А. - Принципы автоматической обработки естественно-языковых текстов: валентностный подход, Каплина О. А. (2013)
Журавлев А. О. - Создание базы данных моделей управления слов русского языка (2013)
Павлишенко Б. М. - Використання лексемних полів у інтелектуальному аналізі текстових масивів (2013)
Андрущак І. Є. - Про задачу оптимального керування в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда, Багрій-Заяць О. А. (2013)
Замула А. А. - Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений для управления банковской деятельностью (2013)
Козин И. В. - Эволюционная модель задачи булева программирования (2013)
Куликов А. М. - Компьютеризированная скоринговая система принятия решений страхования автомобилей: актуальность и необходимость разработки, Савкова Е. О., Филатов Ю. И. (2013)
Павлыш В. Н. - Применение математического моделирования в системе автоматического управления процессом гидрообработки трещиновато-пористого массива в условиях неопределенности фильтрационных параметров среды, Аль-Джерди О. (2013)
Буров Є. В. - Менеджмент складних онтологій з використанням онтологічних моделей (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации в задачах кластеризации данных (2013)
Куценко В. П. - Розрахунки оптимальних параметрів спрямованого хвилевідного відгалужувача і похибок перетворення низькоінтенсивних НЗВЧ-сигналів, Сергієнко С. П. (2013)
Мироненко Л. П. - Вывод первого и второго стандартных пределов из единой системы неравенств, Петренко И. В. (2013)
Прокопович Г. А. - Бионическая структура иерархической распределённой системы управления автономными мобильными роботами (2013)
Фонотов А. М. - Прогнозирование движения цен на фондовом рынке в краткосрочном периоде, Филатов Ю. И., Бабич К. К. (2013)
Ruchkin K. A. - Application of Hough Transform to the Recognitions Problem Of Regular Solutions Of Dynamical Systems (2013)
Журавель І. М. - Аналіз текстури фрактографічних зображень на основі спектру фрактальних розмірностей Реньї (2013)
Murygin K. V. - Detection and Recognition of Objects on Images Based on MKV-Classifiers (2013)
Деревянченко А. Г. - Интеллектуальная система диагностирования отказов и восстановления режущей части инструментов (2013)
Камишин В. В. - Нечітка модель прийняття рішень щодо якісної диференціації кількісних оцінок 200-бальної шкали (2013)
Давидов М. В. - Метод та інформаційна технологія озвучення математичних формул українською мовою, Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2013)
Гуторова Н. О. - Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації), Романов С. Ю. (2001)
Корж В. П. - Криміналістична класифікація економічних злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями (2001)
Строков І. В. - Окремі проблеми проведення обшуку (2001)
Лускатов О. В. - Можливості криміналістичного відеозапису для подолання деяких причин нерозкриття злочинів (2001)
Житний О. О. - Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології (2001)
Салманова О. Ю. - Правове регулювання та практика застосування органами Державтоінспекції огляду водіїв на стан сп’яніння (2001)
Варунц Л. Д. - Федеральна поліція Канади у боротьбі за злочинністю (2001)
Левченко К. Б. - Визначення статусу "особа, потерпіла від торгівлі людьми", Шваб І. А. (2001)
Максюта М. М. - Вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми (2001)
Стрекалов Є. Ф. - Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми (2001)
Теличкін О. О. - Управління діяльністю Цивільної поліції ООН щодо виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі (2001)
Горбунова О. Г. - Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні (2001)
Судаков О. Е. - Деякі міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею людьми, Єлісєєв О. І. (2001)
Кравцова Т. М. - Функція права в системі державного управління (2001)
Остафійчук Г. В. - Сутність законних обмежень прав і свобод особи на досудових стадіях кримінального судочинства України (2001)
Лихачов С. В. - Дозвільна система в Україні: сутність та співвідношення з дозвільною політикою (2001)
Бринцев О. В. - Правовий спір. Визначення поняття (2001)
Костилев В. В. - Принципи контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері (2001)
Слинько Д. В. - Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень (2001)
Голубов А. Є. - Питання побудови визначення процесуального статусу особи (2001)
Кузьмінова В. Ю. - Реконструкція витрачених кримінальних справ: цілі, задачі і значення (2001)
Гультай М. М. - Проблема усунення судової помилки: деякі питання співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально-процесуального закону (2001)
Комзюк А. Т. - Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань та системи (2001)
Литвак О. М. - Справедливість – сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності (2001)
Кондратьєв О. В. - До питання про судовий контроль за попереднім слідством (2001)
Арістова І. В. - Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства України (2001)
Рибалкін А. О. - Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ (2001)
Фролова О. Г. - Головні аспекти управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та їх методичне забезпечення (2001)
Гусаров С. М. - Принципи державного управління безпекою дорожнього руху (2001)
Лукаш С. С. - Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України (2001)
Венедиктов В. С. - Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України (2001)
Іншин М. І. - Сутність відомчої системи освіти ОВС України (2001)
Совгір І. М. - Довузівська підготовка – невід’ємний елемент відомчої системи кадрового забезпечення ОВС України (2001)
Яровий С. М. - Виховання як морально-етична вимога до персоналу органів внутрішніх справ (2001)
Журавський В. С. - Законодавча функція парламенту України (2001)
Мартиненко В. М. - Закономірності інституційного розвитку демократичного характеру державності, Шевердін М. А. (2001)
Рубаник В. Є. - Інститут права власності у першому Кодексі українського права (2001)
Регульський В. Г. - Військове судівництво Галицької армії ЗУНР (2001)
Саксонов В. Б. - Фіскальна політика Російської імперії як фактор колонізації Південної України у середині XVIII ст. (2001)
Погорецький М. А. - Функціонування механізму порушення прав людини в роки сталінських репресій: історичний та правовий аспекти, Шевченко О. І. (2001)
Закоморна К. О. - Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2001)
Петрова К. Я. - Проблеми державного регулювання трансформаційної економіки (2001)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права на творчість (2001)
Карчевський К. А. - Освітні послуги як об’єкт цивільного права (2001)
Татарченко Т. М. - Неправомірне використання фірмового найменування у підприємницькій діяльності (2001)
Плевако Н. В. - Ризик як підстава відповідальності в підприємництві (2001)
Лавріненко О. В. - Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового забезпечення ОВС України (2001)
Мельник К. Ю. - Соціально-правовий захист як елемент соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ (2001)
Веренич Н. В. - Поняття сумісництва і суміщення за трудовим законодавством України (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Нормативно-правові питання спеціальної фізичної підготовки працівників ОВС України (2001)
Герасименко М. С. - Поняття та склад земель міст в Україні (актуальні проблеми вдосконалення земельного законодавства) (2001)
Колісник В. П. - Об’єднання українських земель та проблема формування української політичної нації (2001)
Гордєєва Н. О. - Депопуляція як проблема національної безпеки, Колодяжний М. Г. (2001)
Куц Ю. А. - Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека (2001)
Копан О. В. - Соціальна безпека і процедурні засади управління (2001)
Климчук Ю. В. - Застосування міжнародного гуманітарного права у ситуаціях внутрішніх збройних конфліктів (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Зміцнення партнерських відносин між міліцією та населенням – важливий напрямок у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина (2001)
Пєвцова С. В. - Паблік рілейшнз у сучасному бізнесі (2001)
Содержание (2013)
Куценко В. П. - Зразковий генератор шуму НВЧ-діапазону для метрологічного забезпечення радіометричних приладів контролю, Яненко О. П. (2013)
Леонова М. В. - Алгоритм розв’язування задачі про оптимальні призначення методом гілок та меж (2013)
Минаев Ю. Н. - Тензорные модели НМ-гранул и их применение для решения задач нечеткой арифметики, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2013)
Мурыгин К. В. - Предварительная обработка кандидатов при обнаружении автомобильных номеров на изображениях (2013)
Гиль M. В. - Разработка системы предварительного отбора кандидатов на собеседование на основе методов интеллектуального анализа данных, Филатов Ю. И., Фонотов А. М. (2013)
Гришко Е. А. - Система управления автоматическим распознаванием реального пользователя и компьютерной программы, Орлов Ю. К. (2013)
Замула А. А. - Модель интеллектуального управления банковской деятельностью (2013)
Мартыненко Т. В. - Разработка модели прогнозирования поездного положения, Филатов Ю. И., Авджи Н. И. (2013)
Mironenko L. P. - A Compact System of Inequalities for the Standard Limits in the Theory of Limits, Vlasenko A. Yu. (2013)
Субботин С. А. - Формирование выборок с пространственной локализацией и преобразованием на обобщённую ось (2013)
Сыпко И. А. - Приближенное моделирование процесса кристаллизации при наличии конвекции (2013)
Танянский С. С. - Логическая модель описания и обработки данных (2013)
Поливцев С. А. - Способ настройки ZigBee радиосети, Цыбульник Е. С., Кобыляков В. В. (2013)
Борсук С. П. - Складові стохастичних показників навченості для чотирьох режимів роботи авіаційного оператора (2013)
Вечирская И. Д. - Линейные логические преобразования в задачах семантической разметки текста, Четвериков Г. Г. (2013)
Маркарян Г. О. - Застосування нечіткого логічного виводу для визначення місцезнаходження нелегальних мігрантів та "гастролерів" в інформаційному забезпеченні ОВС (2013)
Mironenko L. P. - An Advanced Necessary Test For Convergent Number Series And Some Consequences, Petrenko I. V. (2013)
Селякова С. М. - Синтез экспертной системы оценки тяжести протекания вирусного гепатита (2013)
Сенченко А. С. - Закон двойного отрицания и правило преобразования разности в табличных алгебрах (2013)
Титул, зміст (2013)
Бобрицька О. М. - Використання лікувального комплексу"ПАРКЕС" при гострій печінкові недостатності у собак, Югай К. Д. (2013)
Брошков М. М. - Прогнозування розвитку уражень нервової системи у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації організму до нейроантигенів сітківки ока (2013)
Абдуллаев М. Г. - Гематурия крупного рогатого скота (2013)
Данчук О. В. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів Fe, Приступа Т. І., Данчук В. В., Андріїшин Ю. Т., Добровольський В. А., Чепурна В. А. (2013)
Замазій А. А. - Показники статевого циклу телиць в біотехнологія відтворення великої рогатої худоби (2013)
Камбур М. Д. - Формування водно-сольової фази молока корів у різні періоди лактації, Замазій А. А., Плюта Л. В., Калашник О. М. (2013)
Камбур М. Д. - Динаміка вмісту ліпідів у організмі корів у період інтенсивної лактації, Замазій А. А., Півень С. М. (2013)
Камбур М. Д. - Забезпеченність молочної залози корів попередниками для синтезу складових компонентів молока залежно від рівня надходження поживних речовин, Замазій А. А., Касич В. Ю., Лівощенко Е. М., Калашник О. М. (2013)
Карповський В. І. - Вміст загального білка сироватки крові та його фракцій у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, Трокоз А. В., Трокоз В. О. (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад окремих тканин медоносних бджіл з пасік розміщених в умовах традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С., Романів Л. І. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіологічні показники крові та вміст фенолів у тканинах кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Замазій А. А. - Роль тромбоцитарного гемостазу у вагітності корів, Лісовенко В. М. (2013)
Камбур М. Д. - Вплив вітаміну С на гематологічні показники крові у індиків, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П. (2013)
Ніщеменко М. П. - Кількісний та якісний склад мікрофлори рубця у телят і її синтезуючі властивості за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят (2013)
Петровський О. Є. - Субмікроструктура лімфатичних капілярів товстої кишки свійської свині (2013)
Степченко Л. М. - Формування сучасного екологічного погляду у студентів в контексті викладання дисципліни "Фізіологія сільськогосподарських тварин", Камбур М. Д., Карповський В. І., Трокоз В. О. (2013)
Стояновський В. Г. - Аналіз лейкограми крові поросят у період відлучення при включенні в раціон пробіотиків, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Мацюк О. І., Соколовський В. М. (2013)
Щербакова Ю. В. - Изменение уровня стероидных гормонов в зависимости от фазы эстрального цикла у домашних кошек разных возрастных групп и пород, Смолянинов Б. В. (2013)
Степченко Л. М. - Оцінка функціонального стану свиноматок в першу фазу супоросності за біохімічними показниками крові при застосуванні біологічно активної кормової добавки "Гумілід", Швецова О. М. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив Е-селену на активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Музика В. П. - Субхронічна токсичність флориколу на щурах при внутрішньом'язовому введенні (2013)
Скрипка Г. А. - Вивчення наявності залишків пестицидів в бджолах та бджолинному розплоді на пасіках Одеської області (2013)
Антоненко П. П. - Профілактика стресів у свиней та підвищення їх продуктивності за впливу фітопрепаратів, Семьонов О. В., Суслова Н. І., Халак В. І. (2013)
Лотоцький О. С. - Імунопрофілактика респіраторних захворювань свиней, Дворська Ю. Є. (2013)
Петров Р. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка товстолобиків при міксоболіозі (2013)
Петров Р. В. - Визначення ступенів контамінації поверхневих покривів прісноводної риби в залежності від методів її вилову, Назаренко С. М. (2013)
Стояновський В. Г. - Структурно-функціональні особливості адаптогенезу імунної системи кишечника поросят до дії технологічних стресів, Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2013)
Шкромада О. І. - Дослідження впливу дезінфектанту Бі-ДезТМ на свиней та мікроклімат приміщень (2013)
Фотін А. І. - Альтернативні ветеринарно-санітарні заходів при виробництві екологічно чистої продукції птахівництва, Коваль Г. І. (2013)
Нагорна Л. В. - Особливості здійснення ветеринарно-санітарних заходів у птахогосподарствах, Фотін О. В. (2013)
Грищук А. В. - Використання препарату Амоксан – 150 для лікування гастроентериту у поросят після відлучення (2013)
Обуховська О. В. - Глобулінові фракції крові курей, імунізованих вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу птиці, Руденко О. П., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Агаев А. А. - Респираторный микоплазмоз птиц в птицехозяйствах Апшерона (2013)
Березовський А. В. - Використання препарату "Авесстим" з метою підвищення резистентності курчат у виробничих умовах, Фотіна Г. А., Олефір О. М. (2013)
Бадмаева О. В. - Корреляционный анализ диагностических показателей сапа лошадей, Нехуров Л. Б., Коровенков А. И. (2013)
Березовский А. В. - Изучение параметров острой токсичности препарата "Тейлерсан", Нагорная Л. В., Муминов А. М., Махмудов С. М. (2013)
Фотіна Т. І. - Розробка методу зниження мікробної контамінації тушок птиці при переробці, Касяненко О. І., Собина М. М., Гладченко С. М. (2013)
Гаркава В. В. - Гуморальна імунна відповідь курчат на вакцинний вірус ньюкаслської хвороби, Гарагуля Г. І., Ахтєєва О. Є. (2013)
Дворська Ю. Є. - Моніторінг харчових токсикоінфекцій в країнах Європейського союзу в 2011 році (2013)
Кассіч В. Ю. - Проблема неплідності інфекційної етіології у великої рогатої худоби в господарствах Одеської області та засоби і заходи боротьби з нею, Волосянко О. В., Гуменний О. Г., Ребенко Г. І. (2013)
Коваленко Л. М. - Вивчення дії ешеріхіозного анатоксину на організм тварин в лабораторних умовах, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2013)
Мазуркевич А. Й. - Оптимальні умови виділення та культивування адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку миші, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2013)
Левицька В. А. - Окремі біохімічні показники крові кролів при енцефалітозоонозі (2013)
Мамедова С. А. - Испытание лекарственных препаратов при смешанных инвазиях птиц (2013)
Касянчук В. В. - Розробка методу прогнозування захворюваності корів на субклінічний мастит, Бергілевич О. М., Марченко А. М., Скляр О. І. (2013)
Локес П. І. - Патоморфологічні зміни печінки за виразок язика у великої рогатої худоби, Скрипка М. В., Канівець Н. С. (2013)
Бабань О. А. - Ефективність застосування препарату дінолітик для привчання кнурів до садки на чучело (2013)
Бородиня В. І. - Поширення і причини серозного і серозно-катарального маститу в післяродовому періоді у свиноматок та їх лікування, Федоров Т. В. (2013)
Виговська К. Л. - Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок (2013)
Мосейчук І. В. - Діагностичне значення дослідження епітелію слизових оболонок різних відділів статевих органів корів, Калиновський Г. М. (2013)
Зон Г. А. - Результати діагностики пухлин собак в м. Суми, Івановська Л. Б., Доб’я М. В. (2013)
Скрипка М. В. - Морфо-функціональні зміни за полікістозу нирок кошенят віком 1,5 місяці, Гаркава В. В., Самченко І. М., Гудзь О. В. (2013)
Супрович Т. М. - Використання лімфоцитарних і ДНК-маркерів МНС-системи для виявлення корів резистентних або чутливих до маститів (2013)
Рустамова С. И. - Рынок химиотерапевтических средств - как важный фактор в системе мер защиты овец от эндопаразитозов (2013)
Содержание (2013)
Нечаев Ю. И. - Философские аспекты реализации проблем современной теории катастроф в интегрированной динамической среде (2013)
Прокопчук Ю. А. - Модели мира, поведения и взаимодействия когнитивных агентов (2013)
Сторож В. В. - Актуальные направления исследований интеллекта и мышления (2013)
Буза М. К. - Эффективный протокол для распределенных систем (2013)
Задірака В. К. - Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами, Коломис О. М., Луц Л. В., Мельникова С. С. (2013)
Новоселова Н. А. - Алгоритм ранжирования признаков для обнаружения биомаркеров в данных генной экспрессии, Том И. Э. (2013)
Kotyra A. - Biomass Co-Combustion Process Assessment Using Series of Flame Images, Wójcik W., Gromaszek K. (2013)
Агарков А. В. - Поиск соответствия между ключевыми точками стереоизображений на основе применения графов (2013)
Азаренко Д. С. - Детектирование объекта на изображении и определение его смещения на двух различных изображениях (2013)
Белозерский Л. А. - Дискретизация области наземного контроля с целью автоматизации систем детерминированного тематического спутникового мониторинга, Орешкина Л. В., Мурашко Н. И. (2013)
Бісікало О. В. - Застосування нечіткої логіки для визначення сили зв’язку між мовними образами, Кириленко Г. О. (2013)
Боюн В. П. - Сприйняття і обробка зображень в системах реального часу (2013)
Сергушин Г. С. - Информационное моделирование сложных автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе миварных технологий, Варламов О. О., Чибирова М. О., Елисеев Д. В., Муравьева Е. А. (2013)
Жизняков А. Л. - Вычисление фрактальных свойств самоподобия на цифровом изображении, Привезенцев Д. Г., Пажин Д. Ю. (2013)
Крак Ю. В. - Розробка архітектури та основних інструментів комп’ютерної анімації для побудови системи синтезу жестової мови, Тернов А. С., Лісняк М. П. (2013)
Крак Ю. В. - Моделирование эмоциональных проявлений с помощью параметрических моделей головы человека, Кузнецов В. А., Тернов А. С. (2013)
Максимова А. Ю. - Метод принятия решения для модели классификации, построенной на основе внутриклассовой кластеризации FCM-алгоритмом (2013)
Марченко А. А. - Алгоритм автоматического определения семантических отношений между концептами онтологий (2013)
Мурыгин К. В. - Обнаружение автомобильных номерных знаков с использованием предварительной обработки кандидатов (2013)
Недзьведь А. М. - Гибкая система обработки изображений на базе скрипт-ядра с использованием интеллектуального агента, Лукашевич П. В., Белоцерковский А. М. (2013)
Ниценко А. В. - О некоторых вопросах, связанных с дифонным распознаванием и распознаванием слитной речи, Шелепов В. Ю., Дорохина Г. В. (2013)
Орлов А. А. - Алгоритм локализации изображений производственных маркировок с использованием анализа цветовых данных, Астафьев А. В., Провоторов А. В. (2013)
Сабельников П. Ю. - Вычисление и использование моментов бинарных изображений при геометрическом сравнении объектов (2013)
Сажок М. М. - Морфологічний розклад слів на основі лексичного наголосу в задачах розпізнавання українського мовлення, Робейко В. В. (2013)
Сальников И. И. - Методы распознавания сложных бинарных изображений на основе построчного и следящего анализа (2013)
Тимченко Л. И. - Новый метод прогнозирования характеристик динамических изображений с использованием параллельно-иерархической сети, Кокряцкая Н. И., Мельников В. В., Косенко Г. Л., Денисова А. Е., Пьяных П. А. (2013)
Шаповалов Е. В. - Стереоскопическое отслеживание траектории движения горелки для сварочных тренажеров, Коляда В. А. (2013)
Шевчук Б. М. - Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж, Задірака В. К., Фраєр С. В., Луц В. К. (2013)
Юхименко О. А. - Адаптація до голосу нового диктора на прикладі спонтанного мовлення з корпусу АКУЕМ, Пилипенко В. В., Селюх Р. А. (2013)
Mironenko L. P. - Classification of the Necessary Tests of Convergence in the Theory of Numerical Series, Petrenko I. V., Vlasenko A. Yu. (2013)
Plechawska-Wojcik M. - The Model of Quality Assessment of Automatically Adjusted Responsive Web Pages and Applications (2013)
Анищенко В. В. - Метод быстрого прототипирования систем нечеткого вывода при неизвестном числе классов, Вятченин Д. А., Доморацкий А. В., Тати Р., Фисенко В. К. (2013)
Анцыферов С. С. - Оценка уровня качества интеллектуальных систем (2013)
Бабосюк Н. А. - О подходе к формализации влияния вербальных стратегий на критерии бизнес-плана на основе моделей вычислительного интеллекта, Каргин А. А., Ковалев О. А. (2013)
Боргест Н. М. - Анализ параметров сложных систем при создании баз данных, Сергеева Т. С. (2013)
Бухановский А. В. - Функционирование виртуальной лаборатории экстренных вычислений в интеллектуальной среде "облачной" модели, Иванов С. В., Нечаев Ю. И., Слоот П. М. А. (2013)
Вороной С. М. - Применение аппарата сетей Петри для проектирования обобщенной многопользовательской системы, Еськов С. С. (2013)
Кравцова Л. В. - Определение вероятностей напряженного состояния эпоксидных композитных материалов под воздействием статической нагрузки, Букетов А. В., Пирог А. П. (2013)
Куценко В. П. - Моделювання оптимального впливу параметрів НВЧ-кіл схеми радіометричного приладу контролю на значення вихідного сигналу комутаційно-модуляційного перемикача, Сергієнко С. П. (2013)
Марценюк В. П. - Побудова експоненціальної оцінки, як розв’язок нелінійної системи із запізненням на основі нерівності Хейла – Лунелла, Гандзюк Н. М. (2013)
Молчанов И. Н. - Гетерогенная интеллектуальная рабочая станция Инпарком для решения научно-технических задач, Химич А. Н., Мова В. И., Николайчук А. А. (2013)
Резников В. А. - Модели формирования поражающих факторов двухконтурного выпарного агрегата, Федоренко А. В. (2013)
Селиванова А. В. - Интеллектуальные средства управления обобщенной холодильной установкой, Мазурок Т. Л. (2013)
Чертов О. Р. - Меметичний алгоритм для модифікації мікрофайлу з мінімізацією спотворень у процесі забезпечення групової анонімності, Тавров Д. Ю. (2013)
Габидулин М. А. - Анализ погрешностей преобразования и точностной синтез цифровых тахометров на растровых синусно-косинусных преобразователях перемещений (2013)
Крачковский Н. В. - О модификации метода обучения с подкреплением на основе моделей когнитивной психологии (2013)
Поливцев С. А. - Оптимизация выбора антенны для беспроводной сенсорной сети диапазона 2,4 ГГц, Цыбульник Е. С., Кобыляков В. В. (2013)
Сапунов С. В. - О высоте идентификаторов вершин помеченных графов, Пилипенко В. Ю. (2013)
Тимофеев А. И. - Онтологическая основа проекта "Искусственная разумная рука", Дмитриева В. А. (2013)
Ткаченко В. Н. - Экстремальная постановка задачи определения координат источника звука в условиях избыточности информации, Хашан Т. С., Мануйленко Р. И. (2013)
Шуть В. Н. - Организация адаптивного движения автотранспортных средств в улично-дорожной сети города, Согоян А. Л. (2013)
Даринцев О. В. - Использование технологий расширенной и виртуальной реальностей при реализации алгоритмов управления коллективом роботов (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельный контроль размера шага на основе коллокационных методов с использованием интерполяционных полиномов Эрмита (2013)
Дроботько Д. В. - Неавтономное обнаружение выбросов и очистка сигналов мониторинга внутричерепного давления, Шевченко А. И., Дроботько В. Ф., Качур И. В. (2013)
Mironenko L. P. - The proof of an equivalence of D’alembert’s and Cauchy’ tests in the theory of numerical series (2013)
Чибирова М. О. - Реализация общедоступного миварного универсального решателя задач на основе адаптивного активного логического вывода с линейной сложностью и облачных технологий, Сергушин Г. С., Варламов О. О., Елисеев Д. В., Хадиев А. М. (2013)
Koziel G. - Neural Nets Usage for Problems of Hiding Data in Audio Signal (2013)
Ахметшина Л. Г. - Улучшение сходимости нейро-фаззи кластеризации многомерных данных при использовании неевклидовых метрик, Егоров А. А., Удовик И. М. (2013)
Бурдаев В. П. - Фильтрация базы знаний (2013)
Дмитриев В. А. - Контроль защиты конфиденциальной информации при вводе с клавиатуры ПЭВМ, Степанян А. Б., Фисенко В. К. (2013)
Швідченко І. В. - Про один метод стеганографічного аналізу контейнерів-зображень (2013)
Сидоренко В. - Замість передмови (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Арнольд Бьоклін у художньо-побутовому українському контексті ХХ століття (2005)
Авраменко О. - Федір Захаров (2005)
Бєломєсяцев А. - Моменти правових регламентацій архітектурно-будівельної справи у Святому Письмі (2005)
Тимофієнко В. - Ядро торговельного центру старої Одеси (2005)
Роготченко О. - Графіка Буковинської України як модель нищення образотворчого мистецтва в умовах тоталітарної сваволі (1930-1950 рр.) (2005)
Зубавіна І. - Екранна культура: Філософські інтенції сучасної теоретичної думки (2005)
Чепелик О. - Пошуки філаної Поля Віріліо (2005)
Ганзенко Л. - Про стінопис Десятинної церкви (До проблеми вивчення монументального малярства Київської Русі) (2005)
Гринишина М. - Дискурс "реалізму" у радянському мистецтвознавстві на рубежі 1920-х - 30-х рр. (2005)
Баканурський А. - Микола Євреїнов: Вистава життя, або Життя - гра (2005)
Веселовська Г. - Актанти та ігрові моделі сучасного українського театру (2005)
Мірошниченко Н. - Передвісник переходу: Українська драматургія 80-х років ХХ століття в контексті розвитку діалогічної моделі "автор-театр" (2005)
Островерх О. - "Гайдамаки" Леся Курбаса та маніфест театру жорстокості. Контекст - експресіонізм (2005)
Селіванова В. - Творча майстерня "Театр у кошику": Зона пошуку у світлі проблем постнекласичної науки (2005)
Шевченко Н. - Психофізичний акторський тренінг як енергетичний процес (2005)
Пучков А. - Еще раз об архитектуроведении, искусствоведении и архитектурной науке (2005)
Босенко А. - Массовое одиночество современного искусства (2005)
Лемешева Л. - Останні романтики українського кіно. Досвід свободи у несвобiдному суспiльствi (2005)
Щербак Ю. - Художня культура і видовищні субкультури (2005)
Вишеславський Г. - Коло Павла Бедзіра та його вплив на сучасне мистецтво Ужгорода (2005)
Коновалова А. - До проблеми стану сучасної української культури у контексті стратегії євроінтеграції (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського