Губанова Н. Л. - Методика абсолютного обліку риючих форм земноводних (2014)
Захарченко І. Л. - Стан популяцій основних промислових видів риб Каховського водосховища, Максименко M. Л., Рубцова Н. Ю. (2014)
Корнет М. М. - Цитотоксична активність похідних S-(2-метилхінолін-4-іл) цистеаміну (2014)
Станішевська Т. І. - Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії, Горна О. І. (2014)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси піщаного ґрунту як показник екологічного стану пляжів міста Бердянськ (2014)
Крупєй К. С. - Очистка стічних вод заводу АТ "Мотор Січ" мікроорганізмами, іммобілізованими на штучних носіях, Скокова А. О., Рильський О. Ф., Домбровський К. О., Гвоздяк П. І. (2014)
Крупєй К. С. - Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами, Рильський О. Ф. (2014)
Льовочкін С. В. - Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування, Федосов В. М., Яренко Г. М. (2013)
Швабій К. І. - Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України, Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. (2013)
Радіонова І. Ф. - Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду (2013)
Голинська О. В. - Державне управління бюджетом із допомогою програмно-цільового методу: проблеми та шляхи їх розв’язання, Шапоренко О. О. (2013)
Мамишев А. В. - Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей (2013)
Ребрик Ю. С. - Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ, Ребрик М. А. (2013)
Бобров Є. А. - Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем (2013)
Кузьмін О. Є. - Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства, Алєксєєв І. В., Хома І. Б. (2013)
Костирко Р. О. - Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку, Темнікова Н. В (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін (2013)
Базилевич В. Д. - Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів, Осецький В. Л. (2013)
Леоненко П. М. - Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках (2013)
Слухай С. В. - Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації (2013)
Гражевська Н. І. - Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації, Трохименко В. І. (2013)
Вірченко В. В. - Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності (2013)
Сизоненко В. О. - Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності (2013)
Баластрик Л. О. - Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект (2013)
Коваленко Ю. М. - Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України (2013)
Кравчук Н. Я. - Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій (2013)
Автори (2013)
Антонюк Т. А. - Порівняльна оцінка визначення вмісту жиру і білка в молоці (2013)
Білонога Ю. Л. - Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії, Максисько О. Р. (2013)
Боднарчук О. В. - Вплив технологічних режимів приготування закваски на формування її смако-ароматичних речовин (2013)
Варивода Ю. Ю. - Контроль термомеханічних процесів при експлуатації складних технологічних установок, Тимошик А. М. (2013)
Варивода Ю. Ю. - Теплопровідність неоднорідних циліндричних робочих вузлів, що використовуються у деталях і механізмах машин та устаткуванні харчової промисловості, Ціж Б. Р., Волос В. О., Чохань М. І., Сенів Р. В., Гончар Ф. М. (2013)
Власенко И. Г. - Безопасность фаршевых изделий, изготовленных из мяса туберкулиноположительных животных с применением СВЧ нагрева (2013)
Гачак Ю. Р. - Нові кисломолочні напої з маслянки із сиропами спецпризначення, Панасюк Н. Я. (2013)
Гащук О. І. - М'ясо-рослинні напівфабрикати – комплексні повноцінні продукти харчування, Москалюк О. Є. (2013)
Гребельник О. П. - Дослідження сухих десертних молочних сумішей, Пухляк А. Г., Калініна Г. П. (2013)
Даниленко С. Г. - Біотехнологія бактеріального препарату "ЛЛР" (2013)
Драчук У. Р. - Інтенсифікація видобутку рослинної олії, одержаної методом екстракції, Ромашко І. С., Галух Б. І. (2013)
Кирилів Я. Б. - Вплив параметрів вібраційно-відцентрового зміцнення на глибину та мікротвердість (2013)
Кухтин М. Д. - Вплив температури на процес формування мікробних біоплівок психротрофними мікроорганізмами молока сирого (2013)
Мащак Я. І. - Економічна та енергетична оцінка no-nill технологій при відновленні деградованих травостоїв, Мізерник Д. І., Сметана С. І., Підпалий І.Ф., Виговський І.В. (2013)
Мусій Л. Я. - Динаміка зростання кислотності вершків за різних температурних режимів їх сквашування і визрівання при виробництві кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2013)
Пасічний В. М. - Дослідження кольороутворюючої здатності стабілізованого бурякового соку, Тимошенко І. В. (2013)
Паска М. З. - Оптимізація рецептури нових видів напівкопчених ковбас при використанні сочевиці та пряно-ароматичних рослин, Маркович І. І., Мартинюк І. О. (2013)
Паска М. З. - Іноваційні технології у олійно-жировій промисловості, Жук.О. І., Мартинюк І. О., Драчук У. Р. (2013)
Сливка І. М. - Виділення молочнокислих бактерій із овечого сиру, виготовленого в Буковинському регіоні та їх ідентифікація, Цісарик О. Й. (2013)
Сливка Н. Б. - Розробка технології молочних напоїв з комбінованим складом, Михайлицька О. Р., Турчин І. М. (2013)
Цісарик О. Й. - Удосконалення технології виробництва бринзи шляхом зменшення вмісту хлориду натрію, Скульська І. В. (2013)
Цісарик О. Й. - Пошук шляхів підвищення антиоксидантних властивостей вершкового масла, Білинський Р., Мусій Л. Я. (2013)
Шугай М. О. - Мікробіологічна якість вітчизняних сирів та відповідність вимогам нормативних документів, Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2013)
Шульга Н. М. - Вплив заквашувальної мікрофлори на формування смако-ароматичної композиції твердих сичужних сирів (2013)
Гладій М. В. - Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва (2013)
Березівський З. П. - Особливості механізму формування виробничих витрат у галузі скотарства Львівської області, Березівська О. Й. (2013)
Бурцева Т. І. - Управління економічними системами і процесами та прогнозування їх майбутнього стану економетричними методами (2013)
Власенко І. В. - Сучасне освоєння місцевих земельних ресурсів за принципом розвитку "економічних майданчиків" (2013)
Гачек Т. Т. - Формування організаційних форм підприємництва в сільському господарстві (2013)
Гнилянська О. В. - Дослідження виробничо-господарської перспективності м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівщини (2013)
Демчук М. В. - Математична модель оцінки впливу якості води та напування тварин на їх продуктивність, Козій Б. І. (2013)
Диндин М. Л. - Аналіз динаміки експорту та імпорту овець і кіз (2013)
Доманська Н. А. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: значення і міжнародний досвід (2013)
Дорош М. М. - Виникнення адміністративної відповідальності (2013)
Єлейко О. І. - Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства, Степанюк О. І., Рамський І. О. (2013)
Залізко В. Д. - Вплив сільського господарства України на соціально-економічний розвиток сільських територій: стан, проблеми та перспективи (2013)
Івашків В. О. - Дослідження першопричин бідності населення України (2013)
Кондратюк О. І. - Експорт продукції як показник її конкурентоспроможності (2013)
Коробка С. В. - Проблеми розвитку малого підприємництва в сільські місцевості (2013)
Куницький В. В. - Історичний досвід аграрних реформ в Україні: уроки для нинішньої влади (2013)
Литвин О. І. - Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю (2013)
Матвеєва М. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства: економічна та екологічна складова (2013)
Музичка Ю. М. - Формування сільськогосподарського кластеру з вирощування племінних тварин та виробництва екологічно чистої продукції як один із шляхів підвищення ефективності інвестиційної підтримки економічного розвитку племпідприємств (2013)
Пенцак Т. Г. - Особливі аспекти досвіду в управлінні персоналом підприємства, Гірняк К. М. (2013)
Пунько Б. М. - Поняття "управління" і "менеджмент" та їх теоретико-прикладне застосування щодо суспільно-економічного середовища, Кошарська Н. М., Смолинець І. Б. (2013)
Радух Н. Б. - Проблеми державного фінансування сільськогосподарських підприємств (2013)
Руда О. І. - Захист інформаційних систем підприємств АПК на базі аудиту безпеки, Руда І. І., Борецька І. Б. (2013)
Руліцька К. М. - Аграрний сектор України: перспективи та тенденції розвитку (2013)
Сенів Р. В. - Удосконалення інтеграційних процесів виробників молока та молокопереробних підприємств, Волос В. О. (2013)
Стельмах О. В. - Інноваційні досягнення молочного скотарства Рівненщини (2013)
Телішевська О. Б. - Сутність та класифікація логістично-постачальницьких витрат (2013)
Філяк М. С. - Етичні питання у формулюванні показників сталого розвитку (2013)
Чемерис В. А. - Системні підходи проектного розвитку сільських територій на регіональному рівні, Душка В. І. (2013)
Шульський А. М. - Результати підприємницької діяльності аграрних підприємств (2013)
Берко Й. М. - Ботанічний аспект мистецької творчості Тараса Шевченка (2013)
Буковський І. В. - До історії створення Карпатської Січі (2013)
Гетя А. А. - Європейські рамкові програми. Нові служби майбутнього internet, Костенко О. І., Гуменний В. Д., Скловська С. Л., Шаловило С. Г. (2013)
Голубева О. Т. - Настільний теніс – як один із видів рухової активності студентів у ВНЗ, Василів О. В., Сопіла Ю. М., Приставський Т. Г. (2013)
Дзера М. М. - Залучення україни до митного союзу, як приклад зовнішньополітичного процесу, Пасічний Р. Я. (2013)
Драч М. П. - Психолого – педагогічний аналіз причин неуспішності студентської молоді, Пєкна І. Р. (2013)
Козій Б. І. - Комп’ютерне моделювання обраної професійної діяльності, Драч М. П., Степанюк О. І. (2013)
Костенко В. Г. - Концепція сталого розвитку України, Федишин Я. І., Голубовська О. В. (2013)
Крупник Я. Г. - Патріарх і святий (2013)
Крупник Я. Г. - Триєдина єдність: бог, дух божий, слово, Крупник М. Г. (2013)
Кухар Р. Б. - Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства, Мотько Н. Р. (2013)
Огірко О. В. - Християнські аспекти екології, Огірко М. О. (2013)
Плазова Т. І. - Західноукраїнський молодіжний рух в 1894-1939 роках (2013)
Приставський Т. Г. - ППФП та її місце в системі фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах, Ковбан О. Л., Бабич А. М., Стахів М. М. (2013)
Семенів Б. С. - Методика діяльності кафедр фізичного виховання і спорту з питань визначення професійно-орієнтованої фізичної підготовки студентів, Пацевко А. Й., Якимишин І. Д., Голубева О. Т. (2013)
Смолінська О. Є. - Проблеми управління в культурі університету в їх зв’язку із дією освітніх парадигм, Драч М. П. (2013)
Тищенко В. М. - Мовна культура викладача вищої школи (2013)
Тищенко В. М. - Відкриті лекції чи відкритість лекцій? (2013)
Халецький О. В. - Медитативні детермінанти феномену учнівства-учительства в історико-філософському аспекті (2013)
Хімяк О. М. - Цивілізаційні парадигми та їх вплив на місце україни в світовому політичному просторі (2013)
Хміляр Д. Д. - Підвищення кваліфікації – основа успішності роботи фахівців, Чепига М. П., Мокрицька Г. М. (2013)
Чепига М. П. - До питання оцінки фахово-педагогічної майстерності викладача, Драчук А. О., Галяс В. Л. (2013)
Шульський М. Г. - Володимир Вернадський: віхи життя і діяльності (2013)
Якимишин І. Д. - Побудова тренувального заняття з футзалу, Пацевко А. Й., Семенів Б. С., Василів О. В. (2013)
Яців Р. - Шевченко: пророк у новій епосі (2014)
Овсійчук В. - Творець шедеврів світового значення (2014)
Медвідь Л. - Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки (2014)
Волошин Л. - Тарас Шевченко у творчості Олекси Новаківського (2014)
Захарчук О. - Музичний дар Шевченка (2014)
Ямаш Ю. - Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша (2014)
Шпирало-Запоточна Л. - Іконографія Тараса Шевченка у творчості митців Львівської національної академії мистецтв (2014)
Голдак Т. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Маланчук-Рибак О. - Тарас Шевченко у психоаналітичних дослідженнях Степана Балея (2014)
Карпінчук Г. - Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) (2014)
Костюк І. - Міфопоетика творів Тараса Шевченка в науковому дискурсі (2014)
Лупій С. - Викладачі Львівської національної академії мистецтв — лауреати національної премії україни ім. Т. Г. Шевченка (2014)
Новосядлий Б. - Перший пам’ятник кобзареві на Тернопіллі (2014)
Кравченко Я. - Монументальна Шевченкіана: історія і сучасність (2014)
Щербань А. - Глиняна Шевченкіана, Щербань О. (2014)
Бадяк В. - Монументальна Шевченкіана у державному реєстрі об’єктів культурної спадщини та поза ним (2014)
Жеплинська О. - Пам’ятки живописної Шевченкіани другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у збірці національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2014)
Прокопчук І. - Особливості трактування пластичного образу Тараса Шевченка в мистецтві українського аванґарду (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Історія формування збірки мистецької Шевченкіани музею НТШ у Львові й збереження її цілості після 1939 р. (2014)
Косів В. - Тарас Шевченко у візуальній ідентифікації українців (2014)
Кость Л. - Шевченкіана Олени Кульчицької (2014)
Ярова В. - Шевченківська тема в друкованій графіці Харкова 1960-х років (2014)
Шиленко Ю. - Живописне полотно Тараса Шевченка "Катерина”: історія побутування, атрибуція та дослідження (2014)
Гаюк І. - Вірменський слід у житті Тараса Шевченка (2014)
Гурмак В. - Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи (2014)
Семенюк В. - Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? (2014)
Lupij S. - Lviv sculptors monuments to Taras Shevchenko (2014)
Ігнатенко О. - Студентський вернісаж "Тарас Шевченко — художник. погляд з ХХІ століття” (2014)
Харченко С. І. - Повноваження органів Казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства — запобіжник бюджетних правопорушень (2013)
Власюк О. С. - Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм: проблемы и пути совершенствования в условиях экономической нестабильности (2013)
Ковтун Н. В. - Фактори формування зовнішнього державного боргу, Доліновська О. Я. (2013)
Резнікова О. О. - Україна в регіональних інтеграційних процесах: обґрунтування вибору (2013)
Диба О. М. - Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору та фінансових ринків, Онікієнко С. В. (2013)
Башко В. Й. - Напрями вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні (2013)
Загурський О. М. - Інституціональний капітал аграрного сектору України (2013)
Фурсова В. А. - Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи (2013)
Стан запровадження системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Автори (2013)
Білорус О. Г. - Фінансова глобалізація: парадигмальні зрушення й ризики, Гаврилюк О. В. (2013)
Богдан Т. П. - Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури (2013)
Луніна І. О. - Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів, Серебрянська Д. М. (2013)
Яценко Ю. О. - Окремі аспекти впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів (2013)
Федоренко А. В. - Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика (2013)
Глущенко В. В. - Фактори пожвавлення участі населення в недержавному пенсійному страхуванні, Левченко І. А. (2013)
Редзюк Є. В. - Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України (2013)
Клименко В. В. - Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні (2013)
Сьомченков О. А. - Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах (2013)
Хохлов В. Ю. - Управління портфелем облігацій (2013)
Автори (2013)
Мярковський А. І. - Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами (2013)
Кириленко О. П. - Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Кічурчак М. В. - Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України (2013)
Булана О. О. - Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні (2013)
Затонацька Т. Г. - Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні (2013)
Єгоричева С. Б. - Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств, Гудзь Т. П. (2013)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність (2013)
Шірінян Л. В. - Закономірності вітчизняного ринку "non-life” страхування (2013)
Петрина М. Ю. - Шляхи вдосконалення фiнансового забезпечення дiяльностi технопаркiв України (2013)
Петленко Ю. В. - Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній, Керімов П. О. (2013)
Габелая А. - Корекція моделі стійкого зростання фірм (2013)
Автори (2013)
Крисоватий А. І. - Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки, Федосов В. М., Рязанова Н. С. (2013)
Соколовська А. М. - Особливості податкової системи України та напрями її коригування (2013)
Лондар С. Л. - Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні, Козарезенко Л. В. (2013)
Лук’янов В. С. - Глобалізація національних фінансових систем: базові імперативи та антикризові механізми (2013)
Супрун А. А. - Страховий ринок України в умовах системної кризи, Хлівний В. К. (2013)
Внукова Н. М. - Адаптація вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України, Ачкасова С. А., Скорик І. В. (2013)
Бабіч В. В. - Визначення фінансового результату для обчислення об’єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Поддєрьогін А. М. (2013)
Городянська Л. В. - Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Барилюк І. В. - Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній, Рубаха М. В. (2013)
Чімишенко С. М. - Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців (2013)
Автори (2013)
Соркін І. В. - Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України (2013)
Науменкова С. В. - Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики (2013)
Крилова В. В. - Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг, Ніконова М. В., Крилова А. О. (2013)
Шелудько Н. М. - Зовнішньоборгова модель розвитку банківського сектору України: підсумки кризових трансформацій, Ануфрієва К. В. (2013)
Азаренкова Г. М. - Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій, Іванова М. В. (2013)
Вітка Ю. В. - Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи (2013)
Власюк О. С. - Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку (2013)
Дацко Л. І. - Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу, Мокій А. І., Марченко М. Ю. (2013)
Голубка С. М. - Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України (2013)
Черніченко Г. О. - Фінансові складові соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Автори (2013)
Уривський Л. О. - Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS, Мошинська А. В., Прокопенко К. А. (2011)
Бардик Є. І. - Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем, Костерєв М. В., Литвинов В. В. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції, Притула Н. О. (2011)
Авраменко О. А. - Застосування моделекерованого підходу в редокументуванні програмного забезпечення (2011)
Алхімова С. М. - Алгоритм сегментації зображень комп’ютерної томографії на основі використання зрізів з контрастним посиленням тканин (2011)
Ахрамович М. В. - Задача класифікації пари q-комутуючих нільпотентних операторів, Муратов М. А. (2011)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних, Кузнєцова Н. В., Терентьєв О. М. (2011)
Зінченко В. П. - Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака, Борисов В. В. (2011)
Маслянко П. П. - Бізнес-інжинирінг організаційних систем, Майстренко О. С. (2011)
Новіков О. М. - Моделювання процесів забруднення атмосфери з використанням паралельних обчислень, Терещенко І. М., Ільїн М. І., Семенов О. В. (2011)
Романенко В. Д. - Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни, Жук С. В. (2011)
Гавриш А. П. - Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О., Холявко В. В. (2011)
Кулініч А. А. - Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію (2011)
Лукашова В. В. - Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу "шестірня” одночерв’ячного екструдера, Мікульонок І. О., Гоженко Л. П. (2011)
Хижняк В. Г. - Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Карпець М. В. (2011)
Денисов М. О. - Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини (2011)
Міхеєнко Л. А. - Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Ковалишин Б. М. - Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння (2011)
Праховник А. В. - Енергетична сертифікація будівель, Дешко В. І., Шевченко О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Агєєва І. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподпрських підприємств (2011)
Александрова А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку фермерського сектора харківщини, Александрова О. В. (2011)
Атамась Г. П. - Інноваціїї як умова підвищення ефективності використання зерносховищ, Петренко О. П. (2011)
Бабенко В. О. - Інформаційне забезпечення впровадження та функціонування інноваційних технологій на переробних підприємствах апк (2011)
Барило В. М. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору (2011)
Баланюк І. Ф. - Маркетингова стратегія розвитку підприємства (2011)
Баланюк С. І. - Організаційно-економічні моделі особистих селянських господарств (2011)
Банєва І. О. - Державне управління інноваційно-інвестиційними трансформаціями в апк регіону (2011)
Батюк Б. Б. - Психологічні особливості прийняття рішень в управлінні аграрним підприємством, Пенцак Т. Г. (2011)
Березівський З. П. - Ризик у формуванні виробничих витрат галузі скотарства (2011)
Березівська О. Й. - Конкурентоспроможність організаційно-правових форм господарювання (2011)
Березівська О. Я. - Розвиток форм господарювання і механізми забезпечення їх ефективної діяльності (2011)
Березівський Я. П. - Логістика в апк: європейський досвід, Вишньовська Х. М., Вишньовський М. М. (2011)
Біляк Н. І. - Стратегічний аналіз в системі управління аграрним виробництвом (2011)
Бренич Х. Р. - Чинники сталого розвитку сільських територій, Дудяк Р. П. (2011)
Бунецька Н. В. - Сутність і критерії інтеграції в апк (2011)
Васильчак С. В. - Державне регулювання інфраструктури аграрного ринку, Циганюк А. В., Дубина М. П. (2011)
Васильчак С. В. - Фактори впливу на ефективність виробництва молочної продукції, Петриняк У. Я. (2011)
Васильчак С. В. - Педагогічні підходи до питання викладання економічних дисциплін при підготовці фахівців апк, Вітер О. М., Цюпко І. В. (2011)
Вовк М. В. - Соціальна та економічна ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств, Гарасим М. П. (2011)
Волкова І. М. - Організаційна система маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора, Степаненко Н. І. (2011)
Велесик Т. А. - Побудова емпіричної моделі залежності вартості осушених сільськогосподарських земель від вартості меліоративних систем (2011)
Вольнова О. М. - Особливості функціонування логістичних потоків у птахівництві (2011)
Вихованець В. Я. - Ботанічна та агробіологічна структура агрофітоценозу ріпаку озимого в умовах прикарпаття (2011)
Вихопень Л. П. - Світові тенденції розвитку м’ясного скотарства (2011)
Гірняк К. М. - Конкурентноспроможність підприємств з виробництва свинини (2011)
Гончаров В. М. - Глобальна конкурентоспроможність україни крізь призму міжнародних рейтингів, Шашло Н. В. (2011)
Гримак А. В. - Діюча система управління якістю - складова економічної стабільності підприємств продовольчого підкомплексу (2011)
Гримак О. Я. - Моделювання зовнішніх загроз кадровій безпеці підприємств, Бурда І. Я. (2011)
Гринишин Г. М. - Вступ україни до сот – переваги і прорахунки три роки опісля (2011)
Грицик А. Р - Моніторинг ресурсів деяких дикорослих видів лікарських рослин прикарпаття, Мельник М. В., Грицик Л. М., Сологуб В. А., Тучак Н. І., Сікорин У. Б., Струк О. А. (2011)
Губенко В. І. - Проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності апк: наслідки та шляхи вирішення (2011)
Гуторова І. В. - Аналіз вартісних показників конкурентоспроможності основних видів сільськогосподарської продукції (2011)
Данкевич В. Є. - Оптимізація структури посівних площ для ведення господарства у ринкових умовах, Пшоняк Д. І. (2011)
Децюра С. О. - Стан та тенденції розвитку птахівництва у спеціалізованих птахівничих підприємствах харківської і полтавської області (2011)
Диндин В. Л. - Оцінка впливу природних умов на розвиток молочного скотарства в області (2011)
Диндин М. Л. - Удосконалення первинного обліку заготівельних підприємств (2011)
Дорош М. М. - Інноваційні трансформації птахопродуктового підкомплексу львівської області в контексті вирішення продовольчої проблеми регіону (2011)
Дубров Я. О. - Про інноваційну політику в трисферній економіці апк, Дорош М. М. (2011)
Дутка Г. І. - Аналіз суспільно-політичної діяльності недержавних організацій в україні (2011)
Душка В. І. - Стабільність молокопродуктового підкомплексу апк – основа продовольчої безпеки країни, Дадак О. О., Дорош М. М. (2011)
Єгорова О. О. - Організація розподільчої логістики сільськогосподарських підприємств (2011)
Євчук Л. А. - Мотивація персоналу як важіль інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Брилякова О. П. (2011)
Єлейко О. І. - Кореляційно-регресійна модель формування доходної частини бюджету європейського союзу, Кухар Р. Б., Степанюк О. І., Долинський С. В., Рамський І. О. (2011)
Жидяк О. Р. - Сучасні проблеми інноваційного розвитку в аграрній сфері, Полянчич Т. М. (2011)
Жук О. І. - Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (2011)
Каблак М. І. - Моніторинг зовнішніх умов розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Кафлевська С. Г. - Зайнятість населення в контексті ринку праці (2011)
Кіц М. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств регіону (2011)
Клименко О. П. - Информационное обеспечение управления аграрным предприятием (2011)
Клокар О. О. - Оцінка та підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів аграрного сектора економіки (2011)
Коваленко О. С. - Тенденції розвитку садівництва в україні (2011)
Ковалів В. М. - Залежність економічної безпеки сільськогосподарських підприємств від розвитку банківської системи, Синявська Л. В. (2011)
Козій Б. І. - Алгоритм визначення бальної оцінки мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, Демчук М. В. (2011)
Колос Б. О. - Модернізація системи управління державою – головний шлях до високоцивілізованого розвитку апк україни (2011)
Коробка С.В. - Проблема інвестування економіки україни на сучасному етапі (2011)
Корольова О. Г. - Оцінка привабливості зовнішніх ринків. Методико-аналітичний підхід (2011)
Корчинський І. О. - Роль інформаційно-організаційної підсистеми інфраструктури агропродовольчого ринку в прийнятті управлінських рішень (2011)
Костецька І. І. - Система планування в умовах ринкової економіки (2011)
Костецький О. М. - Екологізація агротуристичних послуг, Костецький О. О. (2011)
Костюк Б. А. - Біологізація землеробства та впровадження грунтозахисних та енергоощадних технологій (2011)
Кошова Л. М. - Забезпечення якості продукції тваринництва в україні відповідно до вимог сот (2011)
Кравчук І. І. - Імплементаційні аспекти методологічного і прикладного забезпечення соціально-економічного розвитку сільського соціуму (2011)
Кравчук І. А. - Адаптація маркетингових стратегій підприємств (2011)
Крупа В. Р. - Особливості застосування єдиної тарифної сітки оплати праці у сільськогосподарських підприємствах, Крупа О. М. (2011)
Кузьо Р. М. - Ефективність використання сільськогосподарських угідь, Лисюк О. В. (2011)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння нарощуванню виробництва екологічно чистих органічних продуктів харчування в україні і світі, Бабієнко М. Ф., Чемерис В. А. (2011)
Кухар Р. Б. - Проблема моделювання та прийняття ефективних управлінських рішень (2011)
Кушнір Л. П. - Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств україни, Кушнір А. М. (2011)
Левків Г. Я. - Інноваційний підхід в маркетинговому менеджменті: управління процесом створення нових знань (2011)
Липчук В. В. - Детермінанти трансформаційних процесів в сільському господарстві україни, Липчук Н. В. (2011)
Музика П. М. - Євроінтеграційні процеси та участь в них україни як передумова успішного розвитку сільських територій, Доманська Н. А. (2011)
Музика П. М. - Стагнація молочної галузі україни та перспективи її розвитку, Колос О. М. (2011)
Оленич І. Р. - Сучасна політика збуту в зовнішньоекономічній діяльності фармацевтичних підприємств, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Сенів Р. В., Гутий Б. В. (2011)
Поперечний С. І. - Зарубіжний досвід організації оптових ринків сільськогосподарської продукції, Клебан О. Л. (2011)
Kamiński S. - Rozwoj swiatowego rynku zboz (2011)
Власюк О. С. - Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Давиденко С. В., Венцковський Д. Ю. (2013)
Соколовська А. М. - Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні, Петраков Я. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень, Музика І. С. (2013)
Штангрет А. М. - Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління, Котляревський Я. В., Мельников О. В. (2013)
Терещенко О. О. - Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу, Стецько М. В. (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні (2013)
Гура Н. О. - Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності (2013)
Чумакова І. Ю. - Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід’ємної складової державного управління (2013)
Автори (2013)
Gurbyk O. - Importance of shallow areas of the upper part of the Kaniv reservoir in the maintenance of its ichthyofauna (2014)
Грициняк И. И. - Оценка экологического состояния рыбоводных прудов по фитопланктону, Григоренко Т. В., Базаева А. Н., Чужма Н. П. (2014)
Федоненко О. В. - Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. (2014)
Колесник Н. Л. - Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд) (2014)
Марценюк В. П. - Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій (2014)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Осіпенко М. І., Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Наукове обґрунтування застосування зерна тритикале озимого в годівлі дволіток коропа, Круковський Ю. В., Шустерук З. С. (2014)
Гулай О. В. - Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій, Жукорський О. М. (2014)
Харкавлюк Н. Є. - Чинники, що впливають на передачу і поширення вірусу весняної віремії коропа, Матвієнко Н. М., Ковбасюк О. О. (2014)
Сироватка Д. А. - Удосконалення кріопротекторного середовища шляхом модифікації його коферментом вітаміну В12 та плазмою крові карася (Carassius auratus gibelio L.) (2014)
Грициняк І. Й. - Раки та їх культивування в Україні. Тематичний бібліографічний перелік, Небрат Л. О. (2014)
Вчений–іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Ірини Леонідівни Захарченко (2014)
До 85-річчя від дня народження Юрія Олександровича Толоконникова (2014)
Пам’яті Володимира Петровича Горошка (2014)
Бунін С. Г. - Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує "неенергетичний” спосіб прийому, Долженко Д. О. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря, Галан М. А. (2011)
Курило І. А. - Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями, Грудська В. П. (2011)
Епік Е. Я. - Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої по-верхні теплоенергетичного обладнання, Супрун Т. Т. (2011)
Бідюк П. І. - Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж, Коршевнюк Л. О., Литвиненко В. І., Фефелов А. О. (2011)
Глушак В. В. - Метод проектування системи захисту інформації з використанням детермінованої гри "захисник–зловмисник”, Новіков О. М. (2011)
Голінко І. М. - Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування, Кубрак А. І. (2011)
Данилов В. Я. - Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій, Зінченко А. Ю., Марчук П. П. (2011)
Дичка І. А. - Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, Голуб В. І., Новосад М. В. (2011)
Коновалюк М. М. - Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS (2011)
Легеза Д. В. - Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання в Україні (2011)
Редько І. В. - Алгебрична характеристика класу графових перетворень на множині зважених графів, Снігур Н. М. (2011)
Радченко С. Г. - Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8), Лапач С. М. (2011)
Гавриш А. П. - Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О. (2011)
Горбатенко Ю. П. - Застосування цівкового евольвентного зачеплення в приводі ескалатора, Бондарєв С. В., Закора О. В. (2011)
Мікульонок І. О. - Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами (2011)
Пуховий І. І. - Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса (2011)
Колобродов В. Г. - Монохроматичні аберації кіноформного елемента, Сірий Є. А. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Буртна І. А. - Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів, Ружинська Л. І., Литвиненко Д. В. (2011)
Горобець С. В. - Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів, Горобець О. Ю., Двойненко О. К., Лебеда Г. Л. (2011)
Донцова Т. А. - Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою, Небога Т. І. (2011)
Погребова І. С. - Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі, Янцевич К. В. (2011)
Юдіна В. В. - Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку, Суховерхов В. Д. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Антоненко Л. О. - Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Клечак І. Р. (2011)
Галкін О. Ю. - Біоетика в Україні: від теорії до практики. Нормативно-правові та навчально-наукові аспекти, Григоренко А. А. (2011)
Голуб Н. Б. - Умови формування і структура мікробних плівок, Андруховець В. М. (2011)
Горобець С. В. - Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharomyces cerevisiae, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2011)
Дехтяренко Н. В. - Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2011)
Дзигун Л. П. - Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus Sulphureus (bull.: fr.) Murrill – перспективний об’єкт біотехнології (2011)
Круподьорова Т. А. - Вплив температури інкубації на життєздатність вегетативного міцелію штамів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst. (2011)
Ліновицька В. М. - Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів, Бухало А. С., Дуган О. М. (2011)
Маніло М. В. - Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2011)
Маринченко Л. В. - Стимуляція накопичення біомаси та бродильної активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання, Ніжельська О. І., Маринченко В. О. (2011)
Поліщук В. Ю. - Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill., Маланюк М. І., Дуган О. М. (2011)
Резенчук О. Є. - Класифікація та аналіз роботи ферментів з пневматичним перемішуванням, Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2011)
Самаруха І. А. - Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних мікроорганізмів. Біотехнологічні показники (2011)
Тодосійчук Т. С. - Підвищення стійкості мікробних патогенів як фактор розробки нових антисептиків, Стрелець Т. І., Конопацька С. В. (2011)
Трохименко О. П. - Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини, Жолнер Л. Г., Куцаєв П. В., Куцик В. М. (2011)
Щурська К. О. - Способи продукування біоводню, Кузьмінський Є. В. (2011)
Архипова В. В. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з одночасним гідролізом карбаміду у водних розчинах хлориду кальцію, Смотраєв Р. В. (2011)
Ізотов В. Ю. - Залежність інтегральної ємності конденсаторів подвійного електричного шару від потенціалу (2011)
Коваленко І. В. - Фізико-хімічні властивості композитних систем з не провідними оксидними наповнювачами, Лисін В. І., Андрійко О. О. (2011)
Косогін О. В. - Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом, Лінючева О. В. (2011)
Фіалков Ю. Я. - Вплив температурної зміни властивостей розчинника на термодинамічні характеристики хімічних рівноваг у розчинах, Кірсенко Т. В., Каменська Т. А. (2011)
Мірошниченко Ю. А. - Квантово-хімічне моделювання функціоналізованої поверхні кремнезему, Безносик Ю. О., Смірнова О. В., Зуб Ю. Л., Лещинський Є. (2011)
Прокоф’єва Г. М. - Екологічно безпечні технічні мийні засоби, Сударушкіна Т. В., Савічева К. Ю., Оліфер О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Березівський П. С. - Регіональні зрушення у розвитку організаційно-правових форм господарювання львівської області (2011)
Березівський Я. П. - Господарське товариство як корпоративна форма аграрного бізнесу (2011)
Бричка Б. Б. - Механізм управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств (2011)
Брус В. Х. - Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу регіону (2011)
Липчук Т. В. - Методи оцінки людського капіталу сільськогосподарських підприємств (2011)
Лисецька Ю. М. - Племінна справа як елемент виробничої iнфраструктури сільськогосподарського виробництва (2011)
Лукаш С. В. - Деякі аспекти розвитку виробництва органічної продукції в україні (2011)
Людвенко Д. В. - Особливості функціонування обліково-інформаційних систем на сучасних підприємствах (2011)
Макаренко П. М. - Організація і методика обліку і аудиту поточної дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками, Васильчак С. В., Іванченко І. М. (2011)
Майданевич П. Н. - Теоретические основы формирования агропромышленных кластеров (2011)
Максим В. Л. - Стан і тенденції розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах україни (2011)
Мартин О. М. - The ecology aspects of function the land market in ukraine, Москва М. Г. Екологічні аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель в україні (2011)
Матковський П. Є. - Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток аграрного підприємництва, Твердохліб В. В. (2011)
Мегедин Н. Р. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств івано-франківської області (2011)
Ментей О. С. - Проблеми оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Міценко Н. Г. - Теоретико-методологічні засади управління локальними інтегрованими системами (2011)
Минів Р. М. - Методичні підходи до моделювання економічної рівноваги на ринку м’яса, Батюк О. Я. (2011)
Музика П. М. - Вплив розвитку інноваційної діяльності в апк на забезпечення продовольчої безпеки в україні, Душка В. І. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека організаційно - правових форм агропідприємницької діяльнсті в прикордонному регіоні (2011)
Назарова О. П. - Когнитивный подход к формированию системы рычагов регионального развития, Гергец А. И. (2011)
Овсяннікова Н. М. - Стан функціонуючої інформаційної системи в аграрних формуваннях одеської області (2011)
Оленич І. Р. - Класифікація зарубіжних фармацевтичних виробників, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Гутий Б. В., Сенів Р. В. (2011)
Олексів І. Б. - Аналізування методів збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу підприємства при виході на зовнішній ринок (2011)
Остапенко Р. М. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку товариств з обмеженою відповідальністю (2011)
Ощипок І. М. - Застосування кореляційного методу для аналізу виробничої діяльності м’ясопереробних підприємств, Наконечний В. В., Кринська Н. В., Ромашко І. С. (2011)
Павленчик А. О. - Інвестиційний клімат в апк: його сутність та чинники формування, Скупейко В. В. (2011)
Пашутина Е. Н. - Сохранение, восстановление плодородия земель и эффективность сельскохозяйственных предприятий луганской области, Белецкая А. В. (2011)
Пеняк Ю. С. - Структура джерел формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2011)
Перевозова І. В. - Щодо застосування економічної експертизи при вирішенні окремих питань управління фермерськими господарствами (2011)
Півторак Я. І. - Якість і конкурентноздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки, Гордійчук Н. М. (2011)
Поперечний С. І. - Маркетингова діяльність в апк, Клебан О. Л. (2011)
Поперечний С. І. - Проблеми становлення підприємницької діяльності у сфері ветеринарного обслуговування, Бабич Л. В. (2011)
Посилаєв В. В. - Моделювання сумісності інтересів підприємств регіонального м’ясопродуктового підкомплексу апк з виробництва яловичини (2011)
Посилаєва К. І. - Застосування індексів для моніторингу цін в м’ясопродуктовому підкомплексі апк, Посилаєв В. В. (2011)
Рибалко С. В. - Стан та напрями розвитку переробки продукції апк на інноваційній основі в південному регіоні (2011)
Рудий Т. В. - Організація технічного захисту інформаційних систем підрозділів мвс, Ганич І. М., Нечепуренко А. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Економічний механізм удосконалення стратегії договірних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі (2011)
Сачук Р. М. - Економічна ефективність виробництва продукції кролівництва (2011)
Сватюк О. Р. - Дослідження попиту споживання хлібобулочної продукції, Назаркевич М. Г. (2011)
Сендецька С. В. - Особливості і проблеми товаропросування ковбасних виробів (2011)
Сергійчук О. В. - Концептуальні аспекти формування агротуризму як інноваційної галузі апк (2011)
Сердюк О. І. - Ефективність використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах, Мирна О. В. (2011)
Смолинець І. Б. - Організаційно-економічні засади функціонування аграрного сектора в умовах трансформаційної економіки (2011)
Соколова А. О. - Інноваційна складова антикризового управління агропромисловим виробництвом (2011)
Солтис М. В. - Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в україні (2011)
Cоломонко Д. О. - Сучасний стан та перспективні напрями інноваційного розвитку молочного скотарства у львівської області (2011)
Степанюк Н. А. - Екологізація системи підготовки та прийняття рішень в природокористуванні (2011)
Стецюк Н. М. - Організаційний аспект державного управління агропромисловим виробництвом в період адміністративної реформи (2011)
Стручок Н. М. - Основні складові загроз економічної безпеки туристичного підприємства (2011)
Тарасов А. О. - Послідовні методи кількісної оцінки ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Тимоць М. В. - Економетричне моделювання та прогнозування площ сільськогосподарських угідь основних землевласників як споживачів інноваційних продуктів у карпатському макрорегіоні (2011)
Томчук В. В. - Аналіз діяльності конкурентів (2011)
Томчук О. Ф. - Роль діагностичного аналізу у стратегічному управлінні підприємством (2011)
Урбан І. Р. - Оцінка конкурентних можливостей сільськогосподарського підприємства (2011)
Федишин Р. С. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції в україні: етапи становлення і формування (2011)
Харенко А. О. - Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва крупяних культур в сільськогосподарських підприємствах, Бурляй О. Л. (2011)
Ходаківський В. М. - Пріоритетні напрями інвестування в сільськогосподарські підприємства житомирської області (2011)
Чемерис В. А. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах світової фінансової кризи, Франчук І. Б. (2011)
Черевко В. Д. - Інноваційний інфраструктурний процес як чинник зростання інвестицій в апк, Желєзняк А. М. (2011)
Чмуленко Н. І. - Раціональне землекористування в сільськогосподарських підприємствах: сутність, фактори, принципи (2011)
Чорнопищук Т. І. - Основні умови залучення інвестиціїй у аграрний сектор вінниччини (2011)
Швець Т. В. - Обґрунтування стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі (2011)
Шеленко Д. І. - Проблеми оперативного контролю на підприємствах (2011)
Шибунько В. В. - Оцінка залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від впливу податкової політики держави (2011)
Шульський М. Г. - Аграрне виробництво львівщини в загальних показниках розвитку апк україни (2011)
Шульський А. М. - Суть підприємництва, його функції та їх роль в діяльності підприємця (2011)
Шувар Б. І. - Закономірності розвитку органічного виробництва в україні (2011)
Шувар І. A. - Абіологізація землеробства – шлях до формування сталих агроекосистем на локальному і глобальному рівнях (2011)
Щурик М. В. - Еколого-економічні засади збалансованого відтворнення природних ресурсів: регіональний аспект (2011)
Яворська Т. І. - Маркетингова політика різних форм малого бізнесу у сільському господарстві (2011)
Якубів В. М. - Аграрні підприємства у забезпеченні сільського зростання (2011)
Яценко О. М. - Маркетингове планування галузі бджільництва (2011)
Дадак О. О. - Стан малого та середнього бізнесу в сучасних умовах господарювання, Гачек Т. С., Дудяк Р. П. (2011)
Квасній Л. Г. - Роль стратегічного планування в управлінні сучасним підприємством, Щербан Т. Й. (2011)
Кіт В. Г. - Шляхи збільшення виробництва молока та підвищення ефективності молочного скотарства, Гримак О. Я. (2011)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (2011)
Сафронська І. М. - Стратегія розвитку продовольчого ринку (2011)
Тивончук Я. О. - Основні напрями організаційно-економічного механізму формування і розвитку ринку молока і молочних продуктів у франції (2011)
Rosiak Е. - Swiatowy rynek rzepaku: perspektywy rozwoju (2011)
Kruzhylina S. - Macrozoobenthos of mountain rivers of the Transcarpathian region as a forage base of benthophagous fishes and saprobity indicator, Velykopolsky I., Didenko O. (2014)
Бузевич І. Ю. - Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства, Рубцова Н. Ю., Шевченко Р. В., Долгопол П. П., Соломатіна В. Д. (2014)
Дворецький А. І. - Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб, Зайченко О. Ю., Байдак Л. А., Кириленко А. С. (2014)
Назаров А. Б. - Применение зеркального способа раскроя сетематериалов при постройке закидных озерных неводов, Грициняк И. И. (2014)
Шекк П. В. - Оптимальные, критические и пороговые значения насыщения воды кислородом для кефалевых и камбаловых рыб в онтогенезе (2014)
Колісник Н. П. - Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми, Особа І. А., Грициняк І. І. (2014)
Дерень О. В. - Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа (2014)
Забитівський Ю. М. - Вплив ліпосомального препарату з вітамінів A, E та мікроелементів Zn, Se, I на фізіологічний стан плідників коропа у переднерестовий період, Юрчак С. В., Бобеляк Л. Й., Гевкан І. І. (2014)
Вчений-іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Світлани Володимирівни Кружиліної (2014)
Акулова К. І. - Проблема реформування системи оплати праці в Україні (2014)
Аніщенко Ю. І. - Стратегії позиціонування за характеристиками товару (2014)
Ануфрієв Д. А. - Сучасні проблеми розвитку ринку інтернет-реклами (2014)
Архипова О. С. - Роль соціального маркетингу для українського бізнесу (2014)
Білик В. І. - Сегментування як основний напрям стратегічного аналізу ринку (2014)
Бражник О. С. - Застосування бізнес-планування інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах (2014)
Галенко К. С. - Проблеми формування маркетингового бюджету підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Голиш Т. І. - Використання брендами колірних маніпуляцій (2014)
Гондаренко М. А. - Сучасний стан вітчизняного ринку інформаційних продуктів та послуг (2014)
Горниченко А. Р. - Теоретические основы планирования рекламной кампании (2014)
Дмитрієва А. Д. - Удосконалення комунікаційної політики фінансової установи (2014)
Кашкіна Ю. Є. - Сутність маркетингової політики комунікацій (2014)
Кісельов В. В. - Проблема використання інтернет-маркетингу на підприємстві (2014)
Корсунова К. Ю. - Ефективний брендинг як основа фінансового благополуччя підприємства (2014)
Кравченко А. С. - Особливості розвитку мобільного маркетингу в Україні (2014)
Кутепова В. О. - Інтернет-простір як елемент пошуку вакансій на ринку праці (2014)
Лазаренко К. А. - Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Лє Тхі Тху Фионг. - Маркетинг у банку (2014)
Марченко Е. Ю. - Маркетинговая политика как фактор успешного развития предприятия (2014)
Нгуен Т. Л. - Роль маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятия (2014)
Побережець Н. В. - Теоретико-методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності торгової марки (2014)
Тельна А. О. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні (2014)
M. Titova. - Significance of the marketing planning process (2014)
Фоміна В. В. - Підвищення якості продукції як фактор конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПрАТ "Хлібозавод "Салтівський") (2014)
Хріпунова Є. О. - Конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність продукції: взаємозв'язок та відмінності (2014)
Алєксєєнко О. С. - Оптимізація забезпечення ефективності депозитних операцій банку (2014)
Єрмакова Ю. В. - Визначення впливу факторів на якість кредитної політики банку (2014)
Лапицька А. С. - Облік цінних паперів, утриманих для продажу, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Ліснича Т. В. - Особливості класифікації розрахункових операцій підприємств (2014)
Музиченко К. О. - Економічна сутність розрахункових операцій (2014)
Пальоха Т. М. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2014)
Склярова І. С. - Ефективність залучення депозитів у систему ресурсного забезпечення вітчизняних банків (2014)
Сукачова М. М. - Формування інформаційної бази для оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Чуприна В. Ю. - Бюджетування як елемент управління господарською діяльністю підприємства (2014)
Баталічева Т. Є. - Правове регулювання інноваційної діяльності України (2014)
Близнюк Г. М. - Аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. М. - Визначення стратегічних напрямів розвитку компанії на основі swot-аналізу (2014)
Компанієць К. В. - Розвиток та вдосконалення логістичного сервісу на підприємствах (2014)
Нурмаммедова Г. Т. - Конкурентоспособность предприятия: сущность и факторы, определяющие ее уровень (2014)
Нурсахатов Ч. Н. - Сущность и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия (2014)
Озеров С. В. - Аутсорсинг транспортних функцій у логістичних системах (2014)
Павлюк В. А. - Зацікавленість робітників як важливий фактор у процесі організаційних змін (2014)
Ткачук О. О. - Структура фінансової частини бізнес-плану інноваційного проекту (2014)
Нудьга М. В. - Особливості аудиту майна підприємства (2014)
Волкова В. В. - Система мотивації персоналу як основа успішного управління персоналом (2014)
Гайдукова Д. В. - Особливості використання вербальних і невербальних каналів комунікацій в управлінні персоналом (2014)
Думчикова А. В. - Складові компоненти поняття "якість життя" (2014)
Зайцева О. О. - Сутність управлінської праці як самостійної системи (2014)
Захарова А. В. - Положительная роль конфликтов в организации (2014)
Кіян Т. В. - Проблеми молодіжного ринку праці (2014)
Кухаренко М. О. - Вплив управління професійним розвитком персоналу на ефективність роботи підприємства (2014)
Литвинова Ю. А. - Роль кадрового планирования на предприятии в современных условиях (2014)
Савченко Д. И. - Методы и алгоритм соционической диагностики работников предприятий (2014)
Топорова Л. Ю. - Особенности гендерного неравенства в системе высшего образования (2014)
Трифанова К. П. - Оцінка персоналу методом "асесмент-центр" (2014)
Шевчук А. В. - Використання методик тайм-менеджменту у системі управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2014)
Шершнева Ю. В. - Использование нестандартных методов при оценке профессиональных качеств персонала (2014)
Нестерцова Л. В. - Вплив корпоративної культури на адаптацію персоналу (2014)
Гайдай Н. М. - Особливості відображення резервів для покриття втрат за банківськими кредитами у бухгалтерському обліку (2014)
Гамзаєва Е. М. - Фінансовий результат як економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку й економічного аналізу (2014)
Зінченко А. С. - Розкриття інформації щодо складання звіту про фінансовий стан банку (2014)
Колівошко Г. М. - Особливості формування собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Компанець М. О. - Аналіз фінансового стану підприємства (2014)
Крута Л. С. - Оцінка впливу структури оборотних активів на ділову активність підприємства (2014)
Левченко М. М. - Проблеми та перспективи переходу українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (2014)
Писарева О. А. - Вплив облікової політики на фінансові результати суб'єктів господарювання (2014)
Прокопенко Д. А. - Порівняння звіту про фінансові результати за П(С)БУ 3 та НП(С)БО 1 (2014)
Світлична О. С. - Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2014)
Хомюк А. В. - Теоретичні аспекти визначення фінансового стану підприємства (2014)
Хричікова М. О. - Теоретичні аспекти обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Шамрай Ю. О. - Особливості організації обліку за формами безготівкових розрахунків (2014)
Шмарівоз С. Г. - Особливості обліку фіксованого сільськогосподарського податку (2014)
Шупікова Н. М. - Характеристика доходів та видатків загального фонду бюджетної установи освіти (2014)
Акбергенов А. А. - Існування періодичних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь (2011)
Александрович І. М. - Обернення інтегральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі, Сидоров М. В. (2011)
Барановська Л. В. - Диференціально-різницева задача групового зближення з нефіксованим часом (2011)
Вишенський О. О. - Вибір фазових операторів у квантовій механіці, Сірик С. В. (2011)
Вірченко Н. О. - Рівності Парсеваля для узагальнених інтегральних перетворень (2011)
Денисенко Н. Л. - Дослідження структури множини неперервно диференційовних на розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом (2011)
Денисюк В. П. - Поліноміальні вейвлети з фінітним носієм, Рибачук Л. В. (2011)
Дудкін М. Є. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі в комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі (2011)
Ільєнко А. Б. - Гранична теорема для числа зіткнень трьох випадкових блукань, Фуйор К. В. (2011)
Капустян В. О. - Оптимальне керування для сингулярно збурених періодичних параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами, Лазаренко I. С. (2011)
Качановський М. О. - Формули типу Кларка–Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за Хідою випадкових величин (2011)
Лисецька О. М. - Інтегральні зображення узагальнених гармонічних функцій (2011)
Макасєєв О. М. - Області стійкості положень рівноваги неідеальної системи маятник–електродвигун (2011)
Овчаренко О. В. - Диференціальні формули для q-інтегрального зображення (τ, β)-узагальненої гіпергеометричної функції (2011)
Редько І. В. - Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над графами, Снігур Н. М. (2011)
Сивак О. А. - Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь (2011)
Скуратовський Р. В. - Проблема скінченної спряженості і спільний спектральний радіус (2011)
Спічак С. В. - Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова, Стогній В. І., Копась І. М. (2011)
Шкляр Т. Б. - Глобальний атрактор неавтономного еволюційного включення типу реакції-дифузії (2011)
Южакова Г. О. - Композиційні формули для τ-узагальненої гіпергеометричної функції Гаусса (2011)
Яременко М. І. - Існування і єдиність розв’язку квазілінійних рівнянь з матрицею Гільберга–Серріна в Rl (2011)
Анісімова О. В. - Визначення параметрів стаціонарного жевріючого центрально-симетричного розряду низького тиску (2011)
Бушинський В. О. - Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці, Воронов С. О., Панкратов В. Й., Родіонов В. М. (2011)
Герасимчук І. В. - Локалізація світлового пучка в системі двох нелінійних оптичних хвилеводів (2011)
Куліш В. В. - Одноелектронні оптичні властивості нанояєць (2011)
Лук’янов П. В. - Модель квазіточкового вихору (2011)
Лук’янов Петро В. - Генерація звуку при дозвуковому обтіканні лопаті гвинта гелікоптера (2011)
Ольшанський С. В. - Розрахунок вертикального руху краплі, що випаровується згідно із законом Срезневського (2011)
Решетняк С. О. - Параметри поверхневої двофокусної спін-хвильової лінзи, Бережинський А. С. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Наритник Т. М. - Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією (2011)
Романов О. І. - Оцінка часу затримки в мережах IP і MPLS при обслуговуванні повідомлень у складних багатотранзитних напрямках зв’язку, Пасько С. П. (2011)
Трубаров І. В. - Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії (2011)
Безценний І. В. - Дослідження вигоряння сумішей антрациту і газового вугілля, Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Плюснова Л. П., Дунаєвська Н. І. (2011)
Дикий М. О. - Підвищення ефективності ГПТУ "Водолій” охолодженням повітряного потоку в компресорі, Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2011)
Пуховий І. І. - Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг (2011)
Петренко А. І. - Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії, Булах Б. В. (2011)
Редько І. В. - Редукційне моделювання в середовищі інтеграції, Снігур Н. М. (2011)
Романенко В. Д. - Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології, Зубова К. М., Сухенко В. Ю. (2011)
Воронін Л. Г. - Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані, Лукач Ю. Ю., Мікульонок І. О., Ружинська Л. І. (2011)
Легеза В. П. - Обґрунтування використання коткових гасників у розширеному діапазоні частот, Легеза Д. В. (2011)
Макогон Ю. М. - Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пірумов А. Є. - Моніторинг якості зварювання за електричними параметрами процесу, Шевченко М. В., Скачков І. О. (2011)
Серебрянський Д. О. - Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла, Плашіхин С. В. (2011)
Степанчук А. М. - Закономірності компактування порошкових антифрикційних матеріалів на основі дисперснозміцненої міді, Богатов О. С., Грабійчук М. О. (2011)
Халімон О. П. - Достовірність феноменологічних моделей накопичення розсіяних пошкоджень при складному напруженому стані, Бондарець О. А. (2011)
Цибенко О. С. - Узагальнена форма закону збереження кількості руху в класичній механіці (2011)
Денисов М. О. - Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем (2011)
Колобродов В. Г. - Розробка методу розрахунку дифракційних лінз, Кучугура І. О. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери, Тимофєєв О. С. (2011)
Синьков М. В. - Тривимірна томографічна реконструкція "великих” об’єктів за використання часткових сканувань, Закидальський А. І., Цибульська Є. О. (2011)
Чиж І. Г. - Допустимі похибки аберометрії ока, Шиша Т. О. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Правила оформлення та подання статей (2011)
Яковлєва Л. В. - Аналіз доступності препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легенів українських пацієнтів, Бондаренко Д. В. (2015)
Крутських Т. В. - Визначення форми та розміру частинок субстанції альтабор (2015)
Logoyda L. S. - Development of methods for determination sesquiterpenic acids in stressprotective pharmacological agent with extracts of valerian, lemon balm and glycine (2015)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) на вираженість агресивної та конфліктної поведінки (2015)
Самура Б. А. - Исследование зависимости противовоспалительной активности от химической структуры в ряду 7-β-гидрокси-γ-(4’-хлорофенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Григорьева Л. В., Самура И. Б., Романенко Н. И. (2015)
Пругло Є. С. - Дослідження гострої токсичності 3-R-4-R1-1,2,4-триазол-5-тіолів в експерименті на щурах, Щербина Р. О., Панасенко Т. В., Книш Є. Г. (2015)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування дози воглібозу у складі нового протидіабетичного засобу глікверину, Кононенко Н. М., Ковалевська І. В. (2015)
Геруш О. В. - Експериментальне вивчення гранул "Гепатропін" як потенційного гепатотропного засобу, Яковлєва Л. В., Лар’яновська Ю. Б., Сахарова Т. С. (2015)
Івануса І. Б. - Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном (2015)
Яковлєва Л. В. - Динаміка вмісту N-ацетилглюкозаміну на тлі старіння статевої системи щурів самців, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю. (2015)
Цубанова Н. А. - Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів (2015)
Бухтіярова І. П. - Вплив ралейкіну на інтенсивність неферментативного глікозилювання та ліпідний обмін на моделі метаболічного синдрому у щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2015)
Акритиду Х. П. - Сравнительная характеристика летучих компонентов травы, семян и корней люпина многолистного, Бойник В. В. (2015)
Демешко О. В. - Вивчення амінокислотного складу трави еспарцету піщаного, Ковальов В. М., Ковальов С. В. (2015)
Чорноус В. О. - Синтез та дослідження антиоксидантних властивостей ((5-((алкіл(арил)аміно)метил)-1-арил-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Яремій І. М., Вовк М. В. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), Сіра Л. М., Островська Г. І., Кудря В. В. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Титул, зміст (2012)
Луніна І. О. - Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації (2012)
Юрій С. І. - Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій, Кізима Т. О. (2012)
Крупка М. І. - Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2012)
Кириленко О. П. - Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, Козак Г. І. (2012)
Забарний Г. Г. - Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України, Баланюк Н. Ю. (2012)
Гапонюк М. А. - Фінансові інновації на українському біржовому ринку, Дегтярьова Н. В. (2012)
Найман Е. Л. - Розподіл щоденної дохідності акцій, Хохлов В. Ю. (2012)
Сидорова А. В. - Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні, Жмайло М. А. (2012)
Шірінян Л. В. - Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні (2012)
Бабіч В. В. - Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку, Поддєрьогін А. М. (2012)
Шиндирук І. П. - Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств (2012)
Миськів Г. В. - Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію, Шевченко Н. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Прогноз Державного бюджету України на 2013—2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України під головуванням Міністра фінансів В. Хорошковського) (2012)
Власюк О. С. - Модернізація фінансової стратегії України: виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку (2012)
Лондар С. Л. - Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств, Мельникова Л. О. (2012)
Кудряшов В. П. - Державні фінанси в період проведення реформ (2012)
Плескач В. Л. - Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування, Івасюк І. Я. (2012)
Затонацька Т. Г. - Середньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід, Шиманська О. А. (2012)
Козюк В. В. - Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування (2012)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2012)
Шемаєва Л. Г. - Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України (2012)
Резнікова О. О. - Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна” рецесії (2012)
Сёмин А. А. - Применение вероятностных методов оценки рисков при проектировании пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (2013)
Трунин К. С. - Совершенствование проектирования гибких связей для морских привязных систем (2013)
Башинський В. Г. - Метод комплексної оцінки захищеності озброєння та військової техніки від керованих ракет з інфрачервоним контуром наведення, Камак Ю. О., Феденько В. М. (2013)
Андрейчикова А. Ю. - Анализ современных систем автоматизированного проектирования в машиностроении (обзор), Галь А. Ф. (2013)
Савицкий М. М. - Определение параметров облегченных стальных баллонов для грузовой системы CNG-газовозов, Савицкий А. М., Супруненко В. А., Зайцев Вал. В., Зайцев В. В. (2013)
Костин В. А. - Особенности формирования структуры при сварке высокопрочных сталей с карбонитридным упрочнением, Григоренко Г. М., Жуков В. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Тенденції розвитку похідних фінансових інструментів у глобальному бізнес-середовищі (2013)
Коваленко І. І. - Деякі принципи побудови автоматизованої системи управління організаційними структурами проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Тур О. В. - Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод (2013)
Коваленко И. И. - Методы качественного анализа сценариев эксплуатации портовых грузоподьемных машин в конфликтных ситуациях, Середа Н. С., Мельник А. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Використання методів динамічної стеганографії для захисту інформаційних ресурсів, Новосьолова К. М. (2013)
Руженцев В. И. - О стойкости к атаке усеченных дифференциалов Rijndael-подобных шифров с большими размерами блоков (2013)
Войтенко Ю. Ю. - Дослідження тайм-ауту повторної передачі транспортного з’єднання в радіомережах, що самоорганізуються (2011)
Крижанівський В. І. - Вплив параметрів тонкоплівкового діелектричного бар’єра на характеристики озонатора, Кузьмичєв А. І., Чаплинський Р. Ю. (2011)
Ксьонзенко П. Я. - Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС, Наритник T. М., Химич П. В. (2011)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення, Галан М. А. (2011)
Бржезицький В. О. - Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі, Щерба А. А., Подольцев О. Д., Троценко Є. О., Шевченко С. Ю., Гаран Я. О., Атарод С. (2011)
Бідюк П. І. - Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей, Трофимчук О. М., Федоров А. В. (2011)
Голінко І. М. - Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості, Кубрак А. І., Трегуб В. Г. (2011)
Кірік О. Є. - Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах, Клименко В. М., Остапенко В. В., Якуніна І. Л. (2011)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2011)
Романюк В. В. - Континуум оптимальних рішень в чотиривузловій моделі розподілу ресурсів за умов двох некоректно оцінених невизначеностей і відповідного значення гри (2011)
Ясінський В. В. - Задача прогнозування і керування процесом еволюції знань у складних навчальних системах (2011)
Андреєв І. А. - Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віб-роекструзії в круглому кільцевому каналі, Комкіна Н. В. (2011)
Аршук М. В. - Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Погребова І. С. (2011)
Крамар Г. М. - Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- та нанодисперсною зв’язкою, Сушинський В. І., Ісаєв Є. О. (2011)
Лобода П. І. - Вплив анізотропії мікроструктури спрямовано армованого композита на адгезійну міцність зчеплення покриття із нітриду титану, Карпушевський Б., Дюбнер Л. Г., Чайка Д.В. (2011)
Макогон Ю. М. - Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пелих В. М. - Визначення довговічності конструкційних алюмінієвих сплавів за умови асиметричного розтягнення-стиснення методом еквівалентних напружень (2011)
Сороченко В. Ф. - Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2011)
Яхно О. М. - Гідродинаміка струминних течій у щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів, Струтинський С. В. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Дешко В. І. - Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти, Шевченко О. М. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини (2011)
Голембіовський А. О. - Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю., Жданюк Н. В. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2012)
Федосов В. М. - Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс, Юхименко П. І. (2012)
Швабій К. І. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб (2012)
Чекіна В. Д. - Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики (2012)
Серебрянський Д. М. - До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні, Мельничук Г. С. (2012)
Черевиков Є. Л. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності (2012)
Степанова О. В. - Реформування системи охорони здоров’я у США, Іголкін І. В. (2012)
Полозенко Д. В. - Добровільне медичне страхування та лікарняні каси — складові реформи охорони здоров’я України, Парій В. Д. (2012)
Васильців Т. Г. - Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні, Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. (2012)
Петленко Ю. В. - Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації, Решетова Г. В. (2012)
Бабяк Н. Д. - Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах, Буратчук Н. Ю. (2012)
Видатний фінансист України новітньої доби (до 80-річчя Г.О. П’ятаченка — першого Міністра фінансів незалежної України) (2012)
Кочанов В. Ю. - Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні (2013)
Душко В. Р. - Анализ основных формообразующих факторов кранового судна, Несин Д. Ю. (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии степени упорядоченности волнения на силу удара при днищевом слеминге, Ли Тхань Бин (2013)
Половецкий Е. В. - Исследование возможности применения принудительной схемы деформирования при диффузионной сварке сплавов АМГ6 и ВТ6, Новомлинец О. О., Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Трунин К. К. (2013)
Мошенцев Ю. Л. - Опыт разработки водовоздушных охладителей наддувочного воздуха нового поколения, Гогоренко А. А., Тягнирядно Б. А., Минчев Д. С., Нагорный А. В. (2013)
Верещаго Е. Н. - Анализ динамики электрической цепи с дугой и реактором, включенным последовательно с конденсатором, Сидорец В. Н. (2013)
Самойленко Д. М. - Методика визначення довжини пароля шифрів поліабеткової заміни, Дронов В. В. (2013)
Воробйова І. А. - Методики оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасній банківській системі: переваги та недоліки, Перепадья А. С. (2013)
Благодатный В. В. - Разработка математичской модели площадного источника выбросов, Фалько В. В., Зинченко В. Ю. (2013)
Рижков О. С. - Моделювання руху забрудненого потоку газу в апаратах мокрого типу пиловловлювання на прикладі порожнистого форсункового скрубера, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Вступ (2009)
Стороженко І. С. - На яку січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання проти польської влади в Україні? (2009)
Грибовський В. В. - Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі (2009)
Репан О. А. - Система влади та самоврядування в Запорозькій паланці (2009)
Світленко С. І. - Місцеве самоврядування Катеринославщини у процесі формування основ громадянського суспільства дореволюційного періоду (ХІХ–початок ХХ ст.) (2009)
Буланова Н. М. - Діяльність місцевих органів влади Катеринославщини у 1917 р. (На прикладі Карнаухівської волості) (2009)
Митрофаненко Ю. С. - "Вільне місто" : теорія та практика махновського самоврядування у Катеринославі (листопад 1919 р.) (2009)
Суховий В. І. - Заходи органів місцевої влади по боротьбі з проституцією на Катеринославщині-Дніпропетровщині у міжвоєнні роки (2009)
Іваненко В. В. - Роль місцевого партійно-державного апарату у здійсненні політики колективізації на Дніпропетровщині, Романець Н. Р. (2009)
Прушак т. В. - Діяльність комунальних служб Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941–1943 рр. (2009)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація 1953 – початку 60-х рр. ХХ ст.: За матеріалами Дніпропетровського обласного архіву (2009)
Бородін Є. І. - Виконавча влада Дніпропетровщини в роки незалежності України (1991–2009 рр.) (2009)
Мороз В. С. - Князь-гетьман Дмитро Іванович Байда-Вишневецький (? – 1563) (2009)
Джусов А. Б. - Подвижник залюднення Присамар’я (2009)
Лазебник В. І. - Катеринославське губернське земство: перші кроки діяльності і діячі. 1866–1869 рр. (2009)
Лопатіна О. М. - Барон Корф – видатний просвітитель Запорізького краю (2009)
Шляхов О. Б. - Катеринославский губернатор князь П. Д. Святополк-Мирський: постать на тлі епохи (2009)
Коник О. О. - Член Російської Державної думи першого скликання від Катеринославської губернії С. М. Рижков (2009)
Савчук В. С. - Освітянська і громадська діяльність К. І. Попеля, Кушлакова Н. М. (2009)
Яценко В. Я. - В. І. Осипов: політичний портрет у контексті революційної доби 1917–1920 рр. (2009)
Цимлякова Т. М. - "Особистому – лічені години, все життя – пролетаріату, революції" (2009)
Чабан М. П. - М. М. Стасюк – відомий політичний і кооперативний діяч України (2009)
Бойко О. В. - Марко Остапович Озерний − видатний діяч Дніпропетровщини, Дяченко О. В. (2009)
Товстоляк Н. М. - Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії Придніпров’я (2009)
Дірявко Ю. П. - Загальні аспекти розвитку початкової освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., Олешко М. С. (2009)
Посунько А. С. - Заходи органів місцевої влади щодо поширення медичних знань на Катеринославщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Пахоменков Ю. Г. - Діяльність комісара українських урядів з освіти на Катеринославщині (1917–1918 рр.) (2009)
Соляник Н. О. - Повсякдення сільської жінки 1930–1950 рр. (За матеріалами усної історії на прикладі села Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області) (2009)
Кочергін І. О. - Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі (2009)
Ковальова І. Ф. - Археологічні дослідження Новобогородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Шалобудов В. М. - Натільні хрести, знайдені на території Богородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Kotikova O. - The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land, Khristenko O. (2015)
Червен І. І. - Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав, ЦурканН. В. (2015)
Albrecht J. A. - Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States (2015)
Кіщак І. Т. - Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу, Корнєва Н. О., Новіков О. Є. (2015)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів (2015)
Підгребельна М. І. - Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України, Шувар Б. І. (2015)
Музика Б. Б. - Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Манжура О. В. - Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України (2015)
Шишпанова Н. О. - Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій (2015)
Зуб О. М. - Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора (2015)
Вожегова Р. А. - Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення, Олійник О. І. (2015)
Антипова Л. К. - Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України (2015)
Полторецький С. П. - Енергетична ефективність вирощування насіння проса (2015)
Федюшко М. П. - Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України (2015)
Телекало Н. В. - Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Аралова Т. С. - Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного (2015)
Назарчук А. А. - Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах Степу України (2015)
Підпала Т. В. - Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід, Гребенюк Н. В. (2015)
Топіха В. С. - Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной", Волков А. А. (2015)
Волощук В. М. - М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Войтенко С. Л. - Продуктивність свиней породи ландрас, Петренко М. О. (2015)
Раскатова С. М. - Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL, Костюнина О. В., Траспов А. А., Шавырина К. М., Зиновьева Н. А. (2015)
Лихач В. Я. - Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок, Крамаренко С. С., Шебанін П. О. (2015)
Гридюшко Е. С. - Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир, Гридюшко И. Ф. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт с высоким ледовым классом, Автутов Н. В. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Решение оптимизационной задачи определения главных элементов однокорпусного быстроходного пассажирского судна (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии бортовой качки на эффективную поверхность рассеяния корабля, Нгуен Доан Кыонг (2013)
Трунин К. С. - Классификация современных кабель - тросов для подводных исследований (2013)
Лычко Б. М. - Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации морских судов (2013)
Блінцов В. С. - Концепція створення автономних ненаселених підводних апаратів для військово-морських сил держави, Блінцов С. В., Дан Фук Тхи, Красних О. В. (2013)
Колесар И. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния сварных и паяных узлов из разнородных материалов с промежуточными прослойками при нагружении сжатием, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Мартыненко В. А. (2013)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів титану на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смірнов І. В., Шаповал К. П. (2013)
Новогрецкий С. Н. - Влияние насыщения совмещенной магнитной системы бесконтактного синхронного генератора на гармонический состав электродвижущей силы его обмоток, Прудников А. А. (2013)
Шостак В. П. - Расход топлива и экологичность судовой пропульсивной установки с кайтом, Кисарова А. Ю. (2013)
Шостак В. П. - К вопросу о токсичных оксидах азота в отходящих газах малооборотных дизелей, Манзюк А. Ю. (2013)
Серпухов М. Ю. - Ієрархія інструментів прихованого протекціонізму у міжнародній торговельній політиці (2013)
Бондаренко О. В. - Результати обробки статистичних даних щодо науково-дослідних суден, Московко О. С. (2013)
Боднарчук Ю. С. - Влияние лунок на аэрогидродинамическое сопротивление пластины, шара и кругового цилиндра (2013)
Соломенцев О. И. - Оценка потерь скорости судна с малой площадью ватерлинии в условиях ветра и волнения, Гофман А. А. (2013)
Егоров Г. В. - Особенности серии "сверхполных" танкеров cмешанного река-море плавания проекта RST27, Тонюк В. И. (2013)
Соломенцев О. И. - Живучесть фрегата с аутриггерами под действием удобной погрузки, Фам Куанг Шон (2013)
Ермолаев Г. В. - Исследование влияния формы шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2013)
Полишко А. А. - Анализ неметаллических включений в литой высоколегированной стали электрошлакового переплава и электрошлакового переплава жидкого металла, Саенко В. Я., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2013)
Пищанская Н. А. - Выбор компоновочных размеров насадочных контактных устройств на базе регулярных структурированных насадок (2013)
Радионов А. В. - Повышение промышленной и экологической безопасности шахтных вентиляторов главного проветривания (2013)
Приходько С. Б. - Генерування випадкових чисел з розподілом гауcса на основі перетворення джонсона із сім’ї SU (2013)
Вигнан Д. С. - Досягнення і проблеми післягеномної ери (До 60-річчя відкриття структури ДНК та 10-річчя завершення геномного проекту), Оліярник О. Д. (2013)
Бондаренко О. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при каліцивірусній інфекції (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей при інфекційному ларинготрахеїті, Лісова В. В., Криштоп М. С., Дідович М. А. (2013)
Борисевич Б. В. - Роль гістологічних досліджень у діагностиці парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Дідович М. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова серця окуня в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в тонкій кишці курей при синдромі зниження несучості, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2013)
Висоцький А. О. - Порівняльна оцінка морфологічних показників та інтегральних лейкоцитарних індексів крові корів з продуктивністю більше 4000 кг на рік при сучаснихтехнологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України., Романська У. Б. , Висоцький М. В. (2013)
Власенко В. В. - Використання середовища "ВІНТУБ" для виявлення адаптивних форм збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Войціцька О. М. (2013)
Водоп’янова Л. А. - Морфологічна характеристика кісткового мозку і його клінічне застосування, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антипін С. Л. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості морфології спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Веремчук Я. Ю. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості гістоархітектоніки печінки у кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому, Ібатулін І. І., Волківський І. А., Махно К. І., Гуральська С. В. (2013)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту (2013)
Демус Н.В. - Ріст і розвиток теличок чорно-рябої породи залежно від типів автономної регуляції серцевого ритму (2013)
Денисова О. М. - Ефективність використання комбінованих середовищ для кріоконсервування еритроцитів бика, Жегунов Г. Ф., Хасбауі Х. А., Ващенко В. В. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови проміжної зони шлунка та її імунних утворень курей віком 1, 2 і 3 роки (2013)
Єфімов В. Г. - Вплив кормової добавки з торфу на показники природної резистентності поросят у ранній період дорощування, Ракитянський В. М., Ліснича О. М., Костюшкевич К. Л., Ардиковський В. О. (2013)
Замазій А. А. - Енергетична цінність молозива та молока свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності, Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення активності ензимів ЦТК у пошкоджених гепатоцитах (2013)
Калиновський Г. М. - Стан маткових труб корів на стадії збудження статевого циклу, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2013)
Карповський П. В. - Деякі показники обміну вуглеводів в сироватці крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В., Ландсман А. О., Шестеринська В. В., Васильєв А. П. (2013)
Ковалів Л. М. - Ізоферментний спектр лактат- і малатдегідрогенази в цитоплазмі тканин новонароджених телят за впливу біологічно активних речовин (2013)
Ковальський Ю. В. - Морфологічні особливості будови середньої кишки у медоносних робочих бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Ковальчук О. М. - Гістологічні зміни гепатопанкреасу триліток білого амура за різних способів вирощування (2013)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни в легенях собак за бабезіозу (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх класів у тканинах медоносних бджіл за умов традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С. (2013)
Кокарєв А. В. - Динаміка секреції імуноглобулінів молозива свиноматок за дії препарату "Імунолак”, Масюк Д. М. (2013)
Костишин Є. Є. - Морфологічна структура плаценти різних видів жуйних тварин у порівняльному аспекті, Завірюха В. І., Костишин Л. Є. (2013)
Кот Т. Ф. - Органометрія яйцепроводу свійських птахів (2013)
Коцюмбас Г. І. - Клінічні симптоми та патологоанатомічна характеристика синдрому дерматиту і нефропатій за цирковірусної інфекції поросят, Леньо М. І., Вінічук Г. М., Химинець П. С. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни в печінці і нирках свиней за експериментального Т-2 токсикозу, Данкович Р. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Пробіотики — необхідна складова при сучасних технологіях вирощування тварин, Жила М. І., Шкіль М. І. (2013)
Кропивка С. Й. - Антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за згодовування різної кількості цитрату наночастинок селену (2013)
Лаврів П. Ю. - Вплив фізіологічних механізмів слизової оболонки кишечника в молодняка худоби на дію бактерій сальмонел, Романович М. С. (2013)
Ладиш І. О. - Ефективність застосування пробіотика "Болмол" при вирощуванні ягнят, Гужвинська С. О., Бєлогурова В. І., Знагован С. Ю., Сімонович В. М. (2013)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності та впливу кормової добавки на вміст заліза у органах курчат-бройлерів (2013)
Лемішевський В. М. - Гістологічна та гістохімічна характеристика печінки поросят за згодовування пробіотичних кормових добавок (2013)
Лесик Я. В. - Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Кропивка С.Й. (2013)
Лешовська Н. М. - Активність Т- і В-клітинного імунітету у корів і їх телят за дії препарату "Оліговіт", Брода Н. А., Віщур О. І., Мудрак Д. І., Рацький М. І., Смолянінов К. Б., Голубєв М. І. (2013)
Маслянко Р. П. - Медіаторні функції позаклітинного цитокіну (HMGB1) в імунітеті багатоклітинних організмів, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Залізодефіцитний стан у дітей і тварин раннього віку; етіологія та поширеність, Рапа О. І., Сілантієва Т. Р., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про патогенез токсикозу у людей і тварин раннього віку, Гутий Б. В., Романович М. С., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Симбіотна мікрофлора кишечника: сучасний стан проблеми, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2013)
Мотько Н. Р. - Застосування сорбентів при вирощуванні кролів, Мицук О. А., Мідяний С. В. (2013)
Огородник Н. З. - Активність трансаміназ і вміст імуноглобулінів у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Островська М. Ю. - Постембріональний розвиток імунної системи кишечника птиці, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2013)
Пеленьо Р. А. - Моніторинг шлунково-кишкових паразитозів свиней в господарствах західного регіону України (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на вміст вітамінів А та Е у сироватці крові корів та їх телят, Віщур О.І. (2013)
Самсонюк І. М. - Активність трансаміназ і лужної фосфатази сироватки крові щурів трьох поколінь, яким згодовували генномодифіковану сою, Стронський Ю. С. (2013)
Скіп О. С. - Вміст білка та амінокислотний склад біомаси eisenia foetida, культивованих на субстратах із підвищеним вмістом важких металів на тлі дії цеоліту, Буцяк В. І. (2013)
Слипанюк О. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокульський І. М. - Гістоморфологія та гістохімія спинного мозку кроля європейського (2013)
Спіцина Т. Л. - Морфологічний склад крові і проявлення статевих інстинктів у телиць сірої української породи 13 – 14 місячного віку залежно від умов утримання (2013)
Тибінка А. М. - Особливості структури міжм’язового нервового сплетення кишечнику у курей з різною типологією автономного тонусу (2013)
Федорченко А. М. - Показники імунореактивності телят, народжених від корів, яким у сухостійний період ентерально застосовували селенорганічний препарат Сел-Плекс (2013)
Хмель Ю. І. - Підбір оптимального поживного середовища для культивування штаму S.sioyaensis - продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину (2013)
Хомин М. М. - Антиоксидантні та дезінтоксикаційні процеси в організмі вагітних самок щурів за дії цитратів наночастинок хрому та селену, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Шульженко Н. М. - Гематологічні та біохімічні показники крові голштинських корів різних типів стресостійкості (2013)
Щебентовська О. М. - Деякі аспекти вивчення властивостей м’язової тканини за використання динамічних спекл-полів, Муравський Л. І., Березюк М. І. (2013)
Янович Н. Є. - Обмінні процеси жирних кислот у зябрах і ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі (2013)
Kovalchuk N. A. - Metabolic type of horses blood of riding breed under conditions of physical loading, Vischur O. I. (2013)
Титул, зміст (2012)
Звєряков М. І. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи, Коваленко В. В. (2012)
Федулова Л. І. - Фінансовий імператив інститутів розвитку (2012)
Шумська С. С. - Національне багатство України у вимірі показників СНР (2012)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні (2012)
Шемаєв В. В. - Фінансова підтримка розвитку експорту на основі створення експортно-кредитного агентства (2012)
Ловінська Л. Г. - Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу (2012)
Баглюк Ю. Б. - Страховий ринок України: капіталізація й конкуренція (2012)
Ротова Т. А. - Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики, Клапків Л. М. (2012)
Сліпко К. О. - Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні (2012)
Плікус І. Й. - Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація (2012)
Волошанюк Н. В. - Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств (2012)
Гринюк Н. А. - Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу (2012)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Лондар С. Л. - Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2012)
Поддєрьогін А. М. - Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб’єктів підприємництва, Лесько М. В. (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету (2012)
Гаманкова О. О. - Страховий ринок України у глобальному страховому просторі, Хлівний В. К. (2012)
Внукова Н. М. - Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом, Опешко Н. С., Колодізєва С. О. (2012)
Стирський М. В. - Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України (2012)
Кульпінський С. В. - Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу, Сухенко О. А. (2012)
Непран А. В. - Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України (2012)
Тян Р. Б. - Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування, Лисенко О. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Лондар С. Л. - Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні, Башко В. Й. (2012)
Павлюк К. В. - Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні, Степанова О. В. (2012)
Шишко О. В. - Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (2012)
Кучер Г. В. - Ефективність системи управління державним боргом в Україні (2012)
Козоріз М. А. - Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону, Музика І. С. (2012)
Коваль О. П. - Місце й роль загальнообов’язкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект (2012)
Ловінська Л. Г. - Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору, Гізатуліна Л. В. (2012)
Стефанюк І. Б. - Об’єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів (2012)
Глущенко В. В. - Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку, Хмельков А. В. (2012)
Мороз О. В. - Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств, Карачина Н. П. (2012)
Іванов Ю. Б. - Реформування податкових систем: нова якість обговорення, Майбуров І. А., Гончаренко Л. І. (2012)
Титул, зміст (2012)
Богдан Т. П. - Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні, Богдан І. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва, Забчук Г. М. (2012)
Мортіков В. В. - Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах (2012)
Малютін О. К. - Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України (2012)
Диха М. В. - Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети (2012)
Федоренко А. В. - Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя (2012)
Рудик В. К. - Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Ловінська Л. Г. - Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України, Сушко Н. І. (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Пластун О. Л. - Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації (2012)
Юрків Н. Я. - Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення (2012)
Титул, зміст (2012)
Єфименко Т. І. - Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст (2012)
Чухно А. А. - Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука, Леоненко П. М., Юхименко П. І. (2012)
Лагутін В. Д. - Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку (2012)
Тарасевич В. М. - До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм (2012)
Сніжко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи (2012)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій, Лацик Г. М. (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії (2012)
Сизоненко В. О. - Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності (2012)
Ткач А. А. - Теоретичне підґрунтя формування фінансового інституціоналізму (2012)
Длугопольський О. В. - Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки (2012)
Загурський О. М. - Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Венцковський Д. Ю., Лапко О. С. (2012)
Гасанов С. С. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2012)
Лозицький В. П. - Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні, Гаєвська О. В. (2012)
Маркович Г. Б. - Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2012)
Максименко Л. П. - Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, Чумакова І. Ю. (2012)
Гайдай М. Г. - Імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності як необхідна передумова інформаційного забезпечення інноваційного управління, Очеретна М. Ю. (2012)
Павлюк К. В. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування збереження екосистем, Дегтярь Н. В. (2012)
Башко В. Й. - Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні (2012)
Терещенко Г. М. - Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки (2012)
Кульпінський С. В. - Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень (2012)
Титул, зміст (2012)
Даниленко А. І. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів, Зимовець В. В. (2012)
Вожжов А. П. - Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання, Гринько О. Л. (2012)
Тимченко О. М. - Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання, Кондратенко М. Б. (2012)
Олейнікова Л. Г. - Податкові механізми детінізації економічної діяльності (2012)
Смовженко Т. С. - Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні, Міщенко С. В. (2012)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій (2012)
Шемаєва Л. Г. - Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства, Ляшенко О. М. (2012)
Ловінська Л. Г. - Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору, Калюга Є. В. (2012)
Гура Н. О. - Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Гринюк Н. А. - Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Майбуров И. А. - Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России (2012)
Погорлецкий А. И. - Противодействие активности офшорных юрисдикций — налоговых гаваней на современном этапе развития мировой экономики (2012)
Кизим М. О. - Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти, Раєвнєва О. В. (2012)
Соколовська А. М. - Формування податкової політики в умовах невизначеності (2012)
Швабій К. І. - Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України (2012)
Федоренко А. В. - Питання оподаткування операцій із цінними паперами (2012)
Яценко Ю. О. - Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні (2012)
Боголіб Т. М. - Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки (2012)
Затонацька Т. Г. - Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів, Шиманська О. А. (2012)
Маркевич О. В. - Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Кнейслер О. В. - Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні (2012)
Слушаєнко Н. В. - Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу (2012)
Автори (2012)
Мярковський А. І. - Антикризове управління державними фінансами: питання стратегії та ефективних рішень (2012)
Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції "Фінансова політика України за сучасних умов” (2012)
Лондар С. Л. - Уточнення фінансово-економічних дефініцій у контексті посткризових реалій (2012)
Федулова Л. І. - Фінансові аспекти державно-приватного партнерства (2012)
Карлін М. І. - Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Осецький В. Л. - Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України, Мороз П. А. (2012)
Крутова А. С. - Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку, Чумак О. В. (2012)
Автори (2012)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2012 році (2012)
Artemova L.V. - Studying of early childhood education development in the times of UNR by means of electronic presentation (2014)
Белецкий А. Я. - Примитивные матрицы и генераторы псевдослучайных последовательностей Галуа, Белецкий Е. А. (2014)
Кушнір В. А. - Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми (2014)
Львов М. С. - Об одном подходе к построению системы тестирования геометрических знаний (2014)
Шерман М. І. - Використання мультимедійних відеоконсультацій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх економістів (2014)
Babenko N. I. - Application of hierarchical clustering algorithm for structural characteristic of moving physical objects (2014)
Денисенко В. В. - Комп’ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ (2014)
Дюлічева Ю. Ю. - Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів (2014)
Козловский Е. О. - Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2014)
Круглик В. С. - Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом (2014)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище як засіб формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів (2014)
Саган О. В. - Використання різних мов представлення знань як чинник гуманізації математичної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Психологічна стратегія співробітництва, рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Щербина О. А. - Організація обліку успішності та відвідуваності в системі управління навчанням MOODLE (2014)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх інженерів-програмістів (2014)
Григор'єва В. Б. - Методичні системи навчання математики з використанням ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів у галузі геометрії (2014)
Загацька Н. О. - Основи понятійно-термінологічного апарату криптології (2014)
Чумак О. О. - Модель професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів (2014)
Morze N. - Corporate standard of ICT competence of masters, Buinytska O. (2014)
Tryus Y. - Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities, Kachala T. (2014)
Sherman M. I. - Research of influence of computer training of future lawyers on indicators of academic achievement (2014)
Biletska G. A. - Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle (2014)
Zaytseva T. - Cloud technology as a way of Ukrainian education development, Arkhipova T. (2014)
Shyshkina M.P. - Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine, Zaporozhchenko Y.G., Kravtsov H.M. (2014)
Gnedkova О. - Blended learning as tool of intensification of educational process in teaching discipline "Methods and technologies of distance learning" (2014)
Іванова С. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників з використанням системи EPrints (педагогічний експеримент) (2014)
Popel M. - The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the sagemath cloud (2014)
Sereda Kh. V. - Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation (2014)
Sukhikh A. - Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use (2014)
Яцишин А. В. - Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти (2014)
Андрієнко Л. О. - Суфіксальний словотвір в українських прізвищевих назвах іменникового типу: етимологічний та правописний аспекти (2010)
Валчакова П. - Problematika zpracování věcných okruhů ve slovanských jazycích (2010)
Вовк П. С. - Варіативність як закономірність віршованого перекладу поетичного тексту (2010)
Воскобойник Г. М. - Лінгвістичні критерії диференціації номенів та термінів (2010)
Гливінська Л. К. - Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського (2010)
Даниленко Л. І. - Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Дель Гаудіо С. - Типологічні риси словотвору в італійській та українській мовах (2010)
Дем’яненко Н. Б. - Семантична структура фразеологізмів з компонентом "птах" у польській, українській та російських мовах (2010)
Домилівська Л. В. - Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського: особливості функціонування мовної домінанти очі (2010)
Дубова Л. О. - Орнітоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження (2010)
Зелінська М. З. - Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора (2010)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості комерційних назв у сучасних слов’янських мовах (2010)
Климентова О. В. - Чинники вербальносугестивної спроможності перекладу сакрального тексту (2010)
Ковш О. А. - Аналитические прилагательные в болгарском языке (2010)
Кошман І. М. - Специфика морфологических изменений (на примере русских публицистических текстов Украины) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського