Добрянська Г. М. - Розподіл кобальту у складових екосистеми рибоводного ставу, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2013)
Дружбяк А. Й. - Вплив мінеральних речовин на перебіг зимівлі бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Іванова О. В. - Гігієнічні показники гнойових стоків свинарських підприємств за біологічних способів очистки, Захаренко М. О. (2013)
Клименко О. М. - Екологічна оцінка якості води річки горинь та її приток, Буцяк В. І. (2013)
Ковальський Ю. В. - Динаміка класів фосфоліпідів при гістолізі та гістогенезі лялечок медоносних бджіл, Кирилів Я. І., Голубець О. В. (2013)
Козенко О. В. - Вплив сезонного чинника на показники осмотичної резистентності та сорбційної здатності еритроцитів крові корів, Сус Г. В. (2013)
Коняхін О. П. - Порівняльна оцінка яєчної продуктивності та жирнокислотного спектру ліпідів жовтка яєць у курей за впливу електромагнітного опромінення, Решетник А. О., Памірський А. С. (2013)
Кривохижа Є. М. - Гігієнічне значення окремого здоювання перших порцій молока, Мусієнко М. Т., Степанюк М. В., Свергун Ж. Г., Русенко Я. Г. (2013)
Курляк І. М. - Закономірності міграції свинцю і цинку в організмі дійних корів, Буцяк В. І. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на абіогенних поверхнях за різної початкової кількості бактерій, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куциняк І. В. - Відмінності морфологічної та хімічної будови м'яса кабана і свині (2013)
Максішко Л. М. - Спосіб хемосорбційної очистки біогазу (2013)
Мацуська О. В. - Аналіз впливу капсульованих та гранульованих мінеральних добрив на стан сільськогосподарських культур, Гумницький Я. М., Сабадаш В. В., Сухорська О. П. (2013)
Мокрий В. І. - Концепція формування культури екологічної безпеки в контексті екологічної політики, Янович Д. О., Сухорська О. П., Гончарук В. Є. (2013)
Павліченко О. В. - Гігієнічна оцінка використання антистресових препаратів при вирощуванні м’ясних курчат, Ткачова О. В., Козлова А. С. (2013)
Паска М. З. - Етологічні показники телят волинської мясної породи в онтогенезі (2013)
Похил В. І. - Якість та хімічний склад м’яса овець різних генотипів, Похил О. М. (2013)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у грунті, кормах та біологічному матеріалі в агроекологічних умовах Лісостепу та Пoлісся, Лесик Я. В., Пилипець А. З., Грабовська О. С., Венгрин А. В. (2013)
Сачук Р. М. - Добробут хутрових звірів і кролів: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні (2013)
Тюпіна Н. В. - Порівняльна оцінка природної резистентності телят отриманих від корів голштинської породи за різних технологій іх використання та умов утримання (2013)
Фаріонік Т. В. - Оцінка якості яловичини та її харчова і біологічна цінність (2013)
Шкромада О. І. - Дезінфекція та дезодорація повітря приміщень промислових свинарників препаратом "Біоцидін" (2013)
Яценко І. В. - Дегустаційне оцінювання м’яса й м’ясного бульйону курчат-бройлерів за введення в раціон наноаквахелату срібла, Сененко Є. О. (2013)
Князюк В. И. - Исследование тепловых характеристик пакетов труб с поперечными наклонными ребрами, Лагутин А. Е., Стоянов П. Ф. (2013)
Никитин Д. Н. - Влияние наноструктурированных материалов на процессы переноса в конструктальных средах (2013)
Дорошенко А. В. - Разработка газо-жидкостных солненых коллекторов для альтернативных холодильных систем, Милованов В. И., Силич С. С. (2013)
Дорошенко А. В. - Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем, Лисогурская О. А., Розум М. В. (2013)
Клименко В. В. - Конвективный теплообмен в кристаллизаторах и плавителях газогидратных технологических установок (2013)
Прусенков Н. А. - Схема перехода тепла через многослойное ограждение с подачей "подвижной" составляющей (2013)
Нго Минь Хиеу - Анализ взаимосвязи энергетики и экономики Вьетнама (2013)
Цыкало А. Л. - Молекулярная динамика дисперсных систем. 1. Простые дисперсионные среды (2013)
Лабай В. Й. - Метод визначення параметрів мікроклімату в приміщенні за використання split-кондиціонерів, Лабай О. В., Гарасим Д. І. (2013)
Дрозд Ю. В. - Використання природних ресурсів FPGA-орієнтованих проектів для підвищення достовірності обчислюваних результатів, Дрозд О. В., Кузнєцов М. О. (2013)
Бойко В. Д. - Когнитивная модель оценки функциональных угроз и рисков системы кондиционирования воздуха (2013)
Глухова С. А. - Формалізація задачі забезпечення цілісності надлишкових даних при проведенні денормалізації бази даних, Зіноватна С. Л. (2013)
Маренич К. М. - Властивості силового електроустаткування технологічної дільниці в контексті створення експлуатаційних небезпек (2013)
Панфилов И. П. - Синтез опорного сигнала для канала с сосредоточенной и флуктуационной помехами, Флейта Ю. В. (2013)
Суліма Ю. Ю. - Оцінка та метод підвищення контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування, Дрозд О. В. (2013)
Бодюл О. І. - Програмне забезпечення для обробки палеоекологічних даних, Віноградова Е. І., Владімірова В. Б., Бодюл О. С. (2013)
Бубенок О. Б. - Дискусія навколо "кочових цивілізацій” (термінологічний аспект) (2014)
Вертієнко Г. В. - Надгробний рельєф із Трьохбратнього кургану (до семантики образів) (2014)
Капранов С. В. - Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина І (2014)
Пилипчук Я. В. - Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі (2014)
Хаутала Р. - Сведения францисканских миссионеров об исламизации кочевников Золотой Орды в начале правления хана Узбека (2014)
Масалова К. Ю. - Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу (2014)
Moon Hyoungjin - Korea’s Adoption of and Adaptation to Chinese Culture Recorded in "The Journal of Hendrick Hamel”, Ho Thi Long An. (2014)
Тарасенко М. О. - Папірус Книги мертвих Istanbul № 10846–10847 (2014)
Чернухін Є. К. - Невідомий автограф Касандри Костан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Bogomolov A. V. - Know your enemy: the concept of FULŪL in the discourse of the Egyptian Revolution (2014)
Мусійчук В. А. - Модернізація та стандартизація в’єтнамської мови (2014)
Цолін Д. В. - До питання про синтаксис часток у середньоарамейській мові (2014)
Шестопалец Д. В. - Современные интерпретации Корана: к постановке проблемы (2014)
Кіктенко В. О. - Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство (2014)
Mоngush М. V. - Expedition on the Reindeer Breeders in Todja in 2012: A Preliminary Report (2014)
Капранов С. В. - Новий російський переклад славетного щоденника Басьо (2014)
Василюк О. Д. - Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) (2014)
Капранов С. В. - Ювілей О. Д. Огнєвої (2014)
Капранов С. В. - Список наукових публікацій О. Д. Огнєвої (2009–2014 роки) (2014)
Рибалкін С. В. - Світлої пам’яті Хасана Тауфіка (1943–2014) (2014)
Бінкевич Т. В. - Вибір моделі опори повітряної лінії електропересилання напругою 35-220 кВ при аналізі грозових перенапруг (2014)
Боднарчук О. В. - Особливості функціонування заквашувальних культур під час виробництва кисловершкового масла різними способами та їх вплив на його якість (2014)
Вічко О. І. - Мікробіологічна характестика пробіотичної кисломолочної добавки з асоціації культури "тибетський грибок" та вплив її на кишковий мікробіоценоз поросят, Кухтин М. Д., Новіков В. П. (2014)
Власенко В. В. - Формування пробіотичних властивостей йогурту шляхом внесення сиропу на основі екстракту ехінацеї, Крижак Л. М. (2014)
Власенко В. В. - Дослідження впливу стартових культур на кількість, внесеного в м'ясний фарш, нітриту натрію, Крижак С. В. (2014)
Гащук О. І. - Розширення асортименту м’ясних продуктів для харчування дітей шкільного віку, Москалюк О. Є., Федурко І. А. (2014)
Гащук О. І. - Розробка м'ясних геродієтичних продуктів - основа здорового харчування, Москалюк О. Є., Чернюшок О. А. (2014)
Даниленко С. Г. - Селекція молочнокислих бактерій з некомерційних м’ясних продуктів (2014)
Жукова Я. Ф. - Визначення інтенсивності кисломолочного аромату у ферментованих вершках, Король Ц. О., Петрищенко С. С. (2014)
Загарія Г. М. - Якість спредів при використанні антиоксидантів, Бігун П. П. (2014)
Ковтун Ю. А. - Дослідження процесу водопоглинання концентратом сироваткових білків та мікроструктури його розчину , Рашевська Т. О. (2014)
Косів Р. Б. - Питома швидкість розмноження спиртових дріжджів, Березовська Н. І., Паляниця Л. Я., Паньків Н. І., Харандюк Т. В. (2014)
Крижова Ю. П. - Збагачення галантинів кальцієм та харчовими волокнами, Кишенько І. І., Топчій О. А., Повх Т., Палій І. (2014)
Мартич В. В. - Дослідження кріоскопічної температури сумішей морозива різного хімічного складу, Поліщук Г. Є., Максим М. М. (2014)
Мелех Т. М. - Використання солоду з метою підвищення біологічної цінності питного молока, Турчин І. М., Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2014)
Мусій Л. Я. - Смако-ароматичні речовини у кисловершковому маслі залежно від складу заквашувальної композиції і умов культивування, Цісарик О. Й., Голубець О. В., Шкаруба С. М. (2014)
Наговська В. О. - Розроблення технології кефіру зі шротом розторопші, Сливка Н. Б. (2014)
Науменко О. В. - Науково-практичні аспекти виявлення інгібуючих речовин у молочній сировині (2014)
Ніпрук Н. І. - Ефективність, раціональність та перспективи зведення монолітно-каркасних будівель (2014)
Носенко Т. Т. - Дослідження споживчих властивостей ріпакової олії, Бабенко В. І., Левчук І. В., Кот Т. О., Голодна О. В., Тимощук А. Ю. (2014)
Овсяннікова Т. О. - Вивчення впливу молочної кислоти на процес йодування дріжджів, Кричковська Л. В. (2014)
Ощипок І. М. - Забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції м'ясопереробних підприємств, Багрій Л. М., Кринська Н. В., Ярошевич В. І. (2014)
Пасічний В. М. - М'ясомісткі напівфабрикати кулінарні з м’яса птиці підвищеної харчової цінності, Сімахіна Г. О., Гередчук А. М., Задорожній В. В. (2014)
Паска М. З. - Гістологічна характеристика напівкопчених ковбас із використанням різного вмісту борошна сочевиці, Маркович І. І. (2014)
Пешук Л. В. - Використання маринадів на основі харчових кислот для приготування напівфабрикатів з м'яса дикого кабана, Іщенко В. М., Штик І. І., Іванова Т. М. (2014)
Свідрак І. Г. - Задачі моделювання поверхонь, Галкіна Н. С. (2014)
Сподинюк Н. А. - Теоретичні дослідження температурного режиму в приміщенні пташника (2014)
Стешенко О. М. - Встановлення оптимальних параметрів процесу екстракції фітоадаптогенної суміші, Арсеньєва Л. Ю., Паламарчук О. П., Ройко О. Ю. (2014)
Страшинський І. М. - Розширення асортименту м’ясних січених напівфабрикатів з використанням соєвих білків, Раєв О. В., Фурсік О. П., Горбач О. Я. (2014)
Ткаченко О. Б. - Використання комплексного препарату "Полігрин" як елементу в системі захисту виноградного сусла від окиснення, Гураль Л. С., Древова С. С., Ткаченко Д. П. (2014)
Фаріонік Т. В. - Вплив мікроелементів і їх хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та сенсорні показники м’яса і бульйону, отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи, Галух Б. І. (2014)
Федишин Я. І. - Алгоритми оптимального управління теплофізичним процесом стерилізації, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2014)
Чохань М. І. - Електропровідність гнучких сенсорних плівок на основі композитів поліортотолуїдину з діелектричними полімерними матрицями (2014)
Юкало В. Г. - Гель-фільтрація казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А. (2014)
Бубенок О. Б. - А.Ю. Кримський у засланні у Звенигородці (деякі обставини написання монографії "Історія хазарів”), Хамрай О. О. (2012)
Лямець А. М. - Основні підрозділи Александрійської бібліотеки: огляд діяльності та комплектування (2012)
Орешкова С. Ф. - Османские источники по истории Украины: их значение и проблемы, связанные с их изучением (2012)
Цыганкова Э. Г. - Наука древних в творчестве Д.А. Граве (2012)
Вертієнко Г. В. - Релігійні функції дзеркала у Скіфії та Ірані (скіфська богиня та зороастрійська Даена: спільні риси?) (2012)
Кіктенко В. О. - Історія китайської домодерної науки і переформулювання питання Нідема (2012)
Пилипчук Я. В. - Язичництво у кипчаків (2012)
Ислам Садыг - Образ Дели Домрула и мотивы "жизнь вместо жизни” в шумерских текстах (2012)
Мазепова О. В. - Дослідження кольороназв у перському поетичному тексті (на матеріалі творчості Форуг Фаррохзад), Могаддам М. А. (2012)
Мусійчук В. А. - Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: голосні фонеми (2012)
Петрова Ю. І. - Становлення Йорданської діалектної макросистеми (2012)
Тарасенко Н. А. - "Рисовалыцики” (SS kD.wT) Дейр эль-Медины и создание Книги мертвых (2012)
Щестопалец Д. В. - Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ источников (2012)
Ульченко Н. Ю. - Экономическая политика правящей с 2002 года Партии справедливости и развития Турции: достижения и проблемы (2012)
Кочубей Ю. М. - Джерело до історії науки про Крим (2012)
Мурашевич К. Г. - Цей світ – любові острів (2012)
Маленька Т. Ф. - Сходознавчі студії Ришарда Капущинського (2012)
Завгородній Ю. Ю. - Глобальнне буддійське зібрання (2012)
Дорошенко А. В. - Использование пористой керамики в области испарительного охлаждения и теоретический анализ комбинированных систем, Чебан Д. Н. (2013)
Клименко В. В. - Влияние гидродинамических и поверхностных сил на коагуляционную составляющую кинетики гидратообразования, Лопатенко С. В. (2013)
Очеретяный Ю. А. - Определение изменений теплотехнических характеристик судовых холодильных установок в процессе эксплуатации (2013)
Антонова А. Р. - Теоретическое и экспериментальное изучение пленочных течений в тепломасcообменных аппаратах (испарительных охладителях, газо-жидкостных солнечных коллекторах-регенераторах) энергетических систем, Кириллов В. Х. (2013)
Бошкова И. Л. - Измерение диэлектрических характеристик растительных материалов, Дементьева Т. Ю., Георгиеш Е. В., Колобков Е. Н. (2013)
Дорошенко А. В. - Метало-полимерные солнечные коллекторы для многофункциональных энергетических систем, Маршан Ясер, Данько В. П. (2013)
Милованова В. В. - Применение современных конструкционных материалов в газотурбинных установках (2013)
Нго Минь Хиеу - Биогазовая установка для условий Вьетнама, Денисова А. Е. (2013)
Прусенков Н. А. - Предпосылки пересмотра ДБН В.2.6-31:2006 для обоснования возможности регулирования потерь подвижным потоком (2013)
Дорошенко А. В. - Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Часть II. Экспериментальное изучение процессов тепломассообмена в испарительных охладителях с подвижной насадкой, Васютинский С. Ю., Данько В. П., Глауберман М. А. (2013)
Денисов Ю. П. - Опріснення води виморожуванням (2013)
Наер В. А. - Криогенные системы жизнеобеспечения – термодинамический анализ, математическая модель, результаты испытания опытных образцов, Кравченко М. Б., Роженцев А. В. (2013)
Петушенко С. Н. - Современное состояние техники и технологии низкотемпературной обработки и хранения зерна мелкосеменных культур (2013)
Иконников С. Н. - Проблемы распределения спектра на глобальном уровне, Лапин В. А., Маковеенко Д. А. (2013)
Антонюк В. В. - Апаратна модель цифрових компонентів комп'ютерних систем, Дрозд О. В., Ніколенко І. М. (2013)
Мартынюк А. Н. - Модели тестирования для композиций сетей Петри, Васим Аль Шариф (2013)
Бондаренко А. А. - Автоматизована процедура синтезу топологічної структури мережі доступу, Родік О. А. (2013)
Гурский А. А. - Особенности моделирования холодильного центробежного компрессора как объекта автоматического управления, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2013)
Дрозд М. О. - Проблема контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування (2013)
Иванова Л. В. - Технология реинженеринга гетерогенных сегментов мультисервисных сетей, Нестеренко С. А. (2013)
Олещук О. В. - Програмно-апаратні засоби багатовимірного картування місцевості, Хмелевськой В. М. (2013)
Смирнова А. С. - Подход к построению модели пользователя информационных сетей как плохоформализованного объекта (2013)
Становська Т. П. - Метод розкриття невизначеності у структурі складного об'єкта, Становський А. О., Торопенко А. В., Налєва Г. В. (2013)
Становська Т. П. - Инфракрасный метод измерения тепловых параметров затвердевания бетона, Духанина М. А., Шихирева Ю. В. (2013)
Свирин А. В. - Использование вычислительного сервера в федеративной гетерогенной неоднородной SQL-системе (2013)
Крижановський В. І. - Плазмові реактори для генерації озону на коронному розряді з вторинними емітерами електронів, Кузьмичєв А. І., Чаплинський Р. Ю. (2010)
Пелих С. М. - Порівняння ефективності алгоритмiв маневру потужністю ВВЕР-1000 (2010)
Болдак А. О. - Моделювання причинно-наслідкових зв’язків між показниками безпеки, суспільного розвитку і глобалізації на основі байєсівських мереж довіри, Згуровський О. М. (2010)
Боримський Ю. С. - Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю, Рябушенко А. В., Маслянко П. П., Любашенко Н. Д. (2010)
Дейнеко Ж. В. - Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні, Кирій В. В., Кіріченко Л. О. (2010)
Добровська Л. М. - Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики, Добровська І. А. (2010)
Кравченко А. А. - Мінімізація випадкової похибки при оцінці знань тестами із закритими завданнями, Шантир А. С., Шантир Д. С. (2010)
Кудрявцев Ю. В. - Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей, Шмалько Р. О., Бідюк П. І. (2010)
Луценко В. М. - Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні комплексних систем захисту інформації (2010)
Романенко В. Д. - Дослідження стійкості одновимірних і багатовимірних систем із різнотемповою дискретизацією, Мілявський Ю. Л. (2010)
Засядько І. З. - Зварювання тонколистових конструкцій, Корінець І. П. (2010)
Іващенко Є. В. - Модифікування поверхні сплаву заліза з хромом при насиченні вуглецем з обмазок у процесі лазерної обробки, Красавін О. П., Франчік Н. В., Ходаківський А. С. (2010)
Лоскутова Т. В. - Абразивна зносостійкість комплексних дифузійних покриттів при наявності титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А, Хижняк В. Г., Волошановський П. М., Хижняк О. В., Гольштейн К. В. (2010)
Макогон Ю. М. - Формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb(1,82–2,51)(30 нм)/SiO2(100 нм)/ Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки, Беддіс Г., Вербицька Т. І., Даніель М., Шкарбань Р. А. (2010)
Мікульонок І. О. - Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії, Воронін Л. Г., Лукач Ю. Ю., Ружинська Л.І. (2010)
Чвертко Є. П. - Удосконалення методики оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням, Мельник А. Ф. (2010)
Алхімова С. М. - Застосування компартментного аналізу для розрахунку тканинної перфузії (2010)
Вдовиченко А. В. - Вимірювання втрат в індуктивностях за параметрами перехідного процесу, Туз Ю. М. (2010)
Губар В. І. - Вимірювання параметрів електричних кіл із застосуванням випробувальних сигналів спеціальної форми, Шумков Ю. С., Хіміченко Б. П. (2010)
Колобродов В. Г. - Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції, Півторак Д. О. (2010)
Черненко В. Ю. - Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками, Астрелін І. М. (2010)
Яворський В. Т. - Моніторинг газових викидів із реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану (IV) оксиду, Гелеш А. Б., Калимон Я. А. (2010)
Реферати (2010)
Автори номера (2010)
Ніколенко О. - Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" (2009)
Наенко З. - "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинемотографическая версия, Наенко М. (2009)
Дереза Л. - Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя (2009)
Кобзар О. - Поетичний реалізм "Міщанської трагедії" "Марія Магдалина" (2009)
Орлова О. - Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" (2009)
Конєва Т. - Творча діяльність М. Горького на Полтавщині, Тарасова Н. (2009)
Зуєнко М. - Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна (2009)
Марченко Н. - Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова, Дорошенко Л. (2009)
Корнєва Л. - Про деякі типологічні риси українського анекдоту (2009)
Кушнірова Т. - Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На сваннову сторону" (2009)
Пірошенко С. - Образне втілення природних циклів у ліриці Іннокентія Анненського (2009)
Зелік О. - Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського (2009)
Чеботарьова А. - Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мальденыштама (2009)
Фісак І. - Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями М. В. Гоголя" (2009)
Валюх З. - Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови (2009)
Тупиця О. - Особливості організацію поетичної картини світу (2009)
Степаненко Я. - Семантико - синтаксична структура речень з акузативним об'єктом (2009)
Браїлко Ю. - Семантична специфіка онімів (2009)
Білка О. - Функції наукової метафори у біологічній галузі (2009)
Педченко С. - Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів (2009)
Носенко І. - Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови (2009)
Мацапура В. - Гоголь і Булгаков: точки перетину та "Діалог митців" (2009)
Степаненко М. - Лексикографічний опис індивідульно-авторських лексичних новотворів, Степаненко Н. (2009)
Наші автори (2009)
Бунін С. Г. - Застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів у супутникових системах зв’язку і системах дальнього радіозв’язку, Долженко Д. О., Висоцький М. В., Плотник К. О. (2010)
Іванько К. О. - Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів, Іванушкіна Н. Г. (2010)
Найденко В. І. - Розрахунок силових ліній електричного поля власних хвиль відкритої гребінки, Полегенька Н. В., Постульга О. С. (2010)
Уривський Л. О. - Модифікована методика оцінки ефективності систем передачі інформації, Мошинська А. В., Прокопенко К. А. (2010)
Олійник С. Ю. - Оптимальна фільтрація даних на основі калманівського алгоритму для температурного контролю генератора енергоблока в умовах значних промислових завад, Корнієнко О. В., Бунь В. П., Лук’янець К. І. (2010)
Письменний Є. М. - Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах, Епік Е. Я., Баранюк О. В. (2010)
Рассамакін Б. М. - Теплове моделювання наносупутника, що розробляється в НТУУ "КПІ”, Хайрнасов С. М., Чорнобай В. О., Цюк Т. А. (2010)
Трегуб В. Г. - Використання технології OPC в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій, Куник А. О. (2010)
Маслянко П. П. - Системна інженерія прогнозування та модель системи прогнозування фінансових даних, Землянський Ю. Р., Рябушенко А. В. (2010)
Романюк В. В. - Елементарна модель пошуку активного об’єкта в умовах часткової невизначеності у формі багатоетапної діагональної 2х2-гри (2010)
Хнигічева А. М. - Моделювання безпеки складних інформаційно-комунікаційних систем із використанням логіко-ймовірнісного методу, Новіков О. М., Тимошенко А. О. (2010)
Веретільник Т. І. - Технологія очищення стічних вод із використанням кавітаційних пристроїв, Яхно О. М. (2010)
Калініченко П. М. - Осьове розвантаження ротора відцентрового насоса дроселюючим бар’єром, Супрун О. В. (2010)
Котляров В. П. - Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас, Лавріненков Є. О., Титаренко О. О., Аліверді М. А. (2010)
Макогон Ю. М. - Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Беддіс Г. (2010)
Маслюк В. А. - Вплив температури відпалювання на фазовий склад і фізико-технологічні властивості порошку оксиду заліза, отриманого біохімічною утилізацією металевого лому, Незабитовський Д. Г., Гончарук О. Й., Білик І. І. (2010)
Скуратовський А. К. - Підвищення довговічності конструкційних елементів машин при використанні порошкових композиційних матеріалів типу ЖЧ25Х3 І ПС5ГШ, Яхно М. М. (2010)
Степанчук А. М. - Отримання і властивості гранул з тугоплавких сполук для створення композиційних матеріалів, Шевчук М. Б., Мазаєв С. В. (2010)
Хижняк В. Г. - Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Пересенчук Т. Л. (2010)
Денисов М. О. - Система флуоресцентної діагностики онкологічних захворювань (2010)
Кузьменко В. А. - Алгоритм визначення розташування джерела іонізуючого випромінювання при дослідженні об’єкта із складною геометрією, Мариніна С. В. (2010)
Макеєнко І. Л. - Субпіксельне оцінювання параметрів об’єктів за аероскопічними знімками, Смирнов С. А., Сидоренко А. В. (2010)
Мельник Л. І. - Структура і фізико-хімічні властивості природних та терморозширених графітів, Волинець Р. П., Будя Д. О. (2010)
Овсієнко О. Л. - Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію, Алексєєва Т. М. (2010)
Чигиринець О. Е. - Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів, Воробйова В. І. (2010)
Реферати (2010)
Автори номера (2010)
Мокрицкая Т. П. - Особенности изменений перигляциальной формации в зоне влияния транспортних сооружений на примере г. Днепродзержинска (2013)
Манюк В. В. - Особливості будови четвертинних відкладів у типових розрізів Середнього Придніпров’я (2013)
Стефанский В. Л. - К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья и Северного Причерноморья (2013)
Иванова Т. А. - Распространение и геологическое значение спонгиофоссилий миоценовых отложениях Южной Украины (2013)
Старин Д. А. - К вопросу о стратиграфической детализации конкских отложений Борисфенского залива (Южная Украина) по фауне моллюсков (2013)
Бондар О. В. - Конксько-сарматський етап розвитку міоценових остракод Південної України (2013)
Босевская Л. П. - Структурно-литологическая характеристика соляних диапиров Закарпатья (2013)
Перков Е. С. - Геологическая и минералого-технологическая характеристика хромитовых руд из никеленосных кор выветривания Среднего Побужья (2013)
Євграшкіна Г. П. - Еколого-гідрогеологічні проблеми Західного Донбасу і шляхи їх вирішення, Сабадаш О. Є., Авдєєнко Д. А. (2013)
Шерстюк Н. П. - Особенности засоления (содообразования) почвогрунтов в супеаквальных ландшафтах аридных зон, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2013)
Євграшкіна Г. П. - Вибір та обґрунтування оптимальних гідрогеологічних умов для варіанту обводненого відвалу вільного заростання на території Західного Донбасу, Грабовець О. М., Єрченко М. А. (2013)
Євграшкіна Г. П. - Метод розв’язання прогнозних міграційних задач у зоні повного водо насичення, Сабадаш О. Є. (2013)
Сухорученко С. К. - Регрессионные уравнения деформационно-прочностных характеристик глин нижнего мела Крымского предгорья (2013)
Чабан В. В. - Влияние техногенных изменений геологической среды на экологическое состояние Сакского соленого озера (2013)
Мокрицкая Т. П. - Особенности формирования эрозионно-оползневых процессов на примере бассейна б. Тоннельная, Богаченко Л. Д. (2013)
Гежий А. И. - Оценка загрязнения территории Западного Донбасса на примере отвала шахты Самарской (2013)
Омельчук А. Ю. - Основні результати гідрогеологічних досліджень на територіях, прилеглих до ставків-накопичувачів скидних шахтних вод Західного Донбасу (2013)
Кураєва І. В. - Літолого-геохімічні особливості розподілу важких металів в донних відкладах Київського мегаполісу, Акімова О. Р., Кроїк Г. А. (2013)
Кроїк Г. А. - Вплив відходів вугледобування на розподіл і накопичення солей у грунтах на територіях розташованих поблизу відвалів вугледобування, Тонкова Н. В. (2013)
Кроїк Г. А. - Оцінка класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу, Колосок Я. М. (2013)
Готвянська В. О. - Розподіл та накопичення важких металів в грунтово-рослинному покриві в умовах техногенного впливу, Демура В. І. (2013)
Білецька В. А. - Використання природних сорбентів для детоксикації продуктів термічної переробки побутових відходів від кадміюm, Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2013)
Богаченко Л. Д. - Моніторинг земель та стану геологічного середовища по балці Діївська в м. Дніпропетровську, Осадча Л. І., Сібуль Т. В. (2013)
Удалов И. В. - Формы нахождения и генезис токсичных элементов во вмещающих угли породах тектонических структур горнопромышленных районов Луганской области (2013)
Жолудєв С. В. - Математичні основи теплопереносу в підземних водах (2013)
Жолудєв С. В. - Досліджування руху тепла та води при роботі підземних генераторів (2013)
Тарихазер С. А. - Эндодинамическая обусловленность экзогенных рельефообразующих процессов в горных геосистемах Азербайджанской части Малого Кавказа (на примере северо- восточного склона), Мамиева С. А. (2013)
Половка С. Г. - Полеонтолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П. А. Тутковського) (2013)
Архіпова Р. М. - Стимулювання розвитку вівчарства в Івано-Франківській області (2014)
Банах Л. Є. - Вплив державного регулювання на збільшення поголів’я молодняку ВРХ в особистих селянських господарствах (2014)
Білоган І. М. - Запровадження європейських стандартів з метою покращання якості продукції м’ясних виробів (2014)
Бренич І. Є. - Роль підприємств агропродовольчого підкомплексу в ринковій економіці (2014)
Василишин М. С. - Резерви підвищення продуктивності праці на ремонті сільськогосподарських машин (2014)
Васильчак С. В. - Формування інвестиційного клімату в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р. (2014)
Галанець В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку птахівництва у Львівській області (2014)
Гарасимлюк М. В. - Регіональні проблеми та особливості розвитку аграрного підприємництва в сільській місцевості, Смолинець І. Б. (2014)
Гірняк К. М. - Інтелектуальний розвиток як запорука успішності керівника (2014)
Гончаренко Л. В. - Фінансове забезпечення розвитку регіонального АПК, Чемерис В. А. (2014)
Грабовський Р. С. - Регіональна система збору та переробки сміття, як спосіб вирішення еколого-економічних проблем, Дорош М. М., Дудяк Р. П. (2014)
Дацко О. Б. - Ефективність функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу: ціновий аспект (2014)
Дорош М. М. - Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення, Дадак О. О., Дорош М. М. (2014)
Ковалів О. Р. - Діяльність фермерських господарств у Івано–Франківській області (2014)
Козій Б. І. - Про можливі підходи до оцінки впливу екологічних факторів на продуктивність тварин, Янович Д. О. (2014)
Колодійчук В. А. - Актуальні проблеми євроінтеграції зерновиробників України, Колодійчук І. А. (2014)
Кравців С. М. - Формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств та шляхи її удосконалення (2014)
Kunytska-Ilyash M. V. - Historical development, origins and features of institutionalism, Brychka B. B., Dubyna M. P. (2014)
Lytvyn R. I. - The role of transnational corporations in agricultural investment (2014)
Мартинчук М. І. - Екологічні наслідки сучасного аграрного виробництв (2014)
Мартинчук І. В. - Методичні засади оцінки ефективності лісокористування на територіях забруднених радіонуклідами (2014)
Пеленський Р. О. - Застосування складської логістики у виробничій сфері (2014)
Минів Р. М. - Компетенція менеджера у професійній діяльності, Батюк О. Я. (2014)
Саламін О. С. - Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах формування великих суб'єктів господарювання (2014)
Філяк М. С. - Деурбанізація як інструмент сталого розвитку мікрорегіонів, Завадовська Ю. Ю. (2014)
Шувар Б. І. - Перспективи розвитку органічного сільського господарства (2014)
Шульський М. Г. - Організація виробництва органічної аграрної продукції та сировини (2014)
Шульський А. М. - Державне регулювання розвитку малого і середнього підприємництва (2014)
Шульський А. М. - Державне регулювання підприємницької діяльності фермерських господарств (2014)
Юхно А. С. - Економіко-екологічна оптимізація використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Garasym P. - Innowacje productowe w rozwoju przedsiębiorstw w warunckach gospodarki rynkowej, Leśniewski M. A., Garasym M. (2014)
Бежук О. М. - Матурантки Українського інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН-УПА (2014)
Бінкевич О. М. - Деякі аспекти моральної свідомості педагога вищої школи (2014)
Бінкевич О. М. - Аналіз парадигм виховної роботи та створення нових моделей виховного процесу у вищих навчальних закладах, Бінкевич В. Я. (2014)
Гладка Н. І. - Актуальні питання викладання біоорганічної та біологічної хімії у вищій школі, Приходченко В. О., Денисова О. М., Якименко Т. І., Жегунов Г. Ф. (2014)
Голубовська О. В. - Розум і воля людини як рушії перетворення біосфери в ноосферу у вченні Володимира Вернадського (2014)
Берко П. Г. - Володимир Вернадський: системність світоглядних засад, Дзера М. М. (2014)
Здинюк М. О. - Структурні елементи античної трагедії в драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої, Кузьмук О. М. (2014)
Карбовнік І. В. - Термін-метафора у субмові медицини (на матеріалі латинських анатомічних та клінічних термінів) (2014)
Ковальчук Ю. В. - Знак, як основна семіотична категорія ( модель знаку Ч. Пірса і Ф. де Соссюра, три види знаків за Ч. Пірсом) (2014)
Костенко В. Г. - Ноосферна концепція Володимира Вернадського в світлі сучасних глобальних проблем і філософії сталого розвитку (2014)
Крупник Я. Г. - Початок "Буття" як прообраз благовіщення та різдва, Крупник М. Г. (2014)
Лисий В. П. - Ф. Шеллінг про діяльну сутність природи та теорія ноосфери В. Вернадського (2014)
Музика П. М. - Філософія економічного розвитку та виклики глобалізації (2014)
Огірко О. В. - Взаємозв’язок християнської і ноосферної етики (2014)
Ощипок І. М. - Методичні аспекти розвивального навчання в системі підготовки магістрів готельної і ресторанної справи (2014)
Пацевко А. Й. - Сучасні підходи до розвитку фізичних якостей студентів, Приставський Т. Г., Василів О. В., Якимишин І. Д. (2014)
Приставський Т. Г. - Види фізичних вправ для підвищення рухової активності чоловіків зрілого віку, Пацевко А. Й., Бабич А. М., Голубева О. Т. (2014)
Прокопів В. В. - Обробка кісткової сировини в I-V ст. в межиріччі Дністра та Прип’яті (2014)
Рудий В. Г. - Німецькі прислів`я та приказки з компонентом – "назва кольору" (2014)
Стахів М. М. - Розвиток сили та гнучкості з методичним обгрунтуванням, Василів О. В., Ковбан О. Л., Ковтун А. А. (2014)
Халецький О. В. - Антропоноосферизація в.вернадського як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або просвітлення хаосу, Халецька О. О. (2014)
Череповська Т. В. - Навчання студентів деяких особливостей наукового стилю англійської мови, Падура М. Ф. (2014)
Васильчак С. В. - Загрози енергетичній безпеці – загрози сталому світовому розвитку, Гладун Ю. (2014)
Редакційна колегія (2012)
Погребная В. - Философские детерминанты интерпретации традиционных сюжетов и образов в творчестве, Тонких И. (2012)
Казарин В. - Стихотворение А.А. Ахматовой "Вновь подарен мне дремотой..." (Опыты реального комментария), Новикова М. (2012)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості роману "Біла гвардія" М. Булгакова (2012)
Мелешко В. - Поетичний світ Володимира Тарасенка: інтимна лірика , Драгіна Т. (2012)
Ленська С. - Експресіоністичність стилю малої прози М. Хвильового (2012)
Дмитрів І. - "Сад божественних пісень" Г. Сковороди І "Велика гармонія" Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу (2012)
Алієва З. - Архетипні риси ментальності в імагологічних літературознавчих студіях (2012)
Маслій І. - Наративні стратегії та авторські інтенції в романах "Жизнь и похождение столбикова" Г. Ф. Квітки-Основ'яненка та "Российский жилблаз" В. Т. Нарєжного (2012)
Ларионова С. - Художественный мир Николая Клюева (2012)
Зубенко О. - Співвідношення літературної та фольклорної казки (2012)
Українець Л. - Конотаційні властивості голосного (2012)
Халчанська О. - Мовні способи переконливого впливу під час спілкування (2012)
Калитюк Л. - Емоційно марковані квеситиви в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст. (2012)
Рахно М. - Епічні формули в думі про Івана Коновченка (2012)
Антонова В. - Лингвострановедческий аспект в изучении иностранных языков (2012)
Ніколенко О. - Поэтика импрессионизма в автобиографических произведениях Пастернака Б. ("Охранная грамота" и "Люди и положения"), Мелащенко М. (2013)
Кобзар О. - Міф про нібелунґів: рецепція,трансформація,ідеологія (2013)
Кушнірова Т. - Особливості хронотопу в романі "Дар" Набокова В. (2013)
Зуєнко М. - Міфологічні моделі в літературі англійського Бароко (2013)
Мацапура Л. - Формирование жанрового канона в готических ромнах Льюиса М. Г. "Монах" и Метьюрина Ч. Р. "Мельмот скиталец" (2013)
Кравець О. - Символіка художнього простору в творах Апдайка Дж. і Гоголя І. М. (2013)
Мелешко В. - "Голодна воля" Панаса Мирного: образ головного персонажа (2013)
Троша Н. - Дискурс Української історії в щоденникових записах Довженка О. (2013)
Подрига В. - Образ Григорія Сковороди у спогадах його сучасників (2013)
Чернуха А. - Війна як суб’єкт і об’єкт творчого процесу Ігоря Муратова (2013)
Орлов А. - Специфика художественного образа в ранней лирике Бунина И. (2013)
Палий Е. - Исторические и мифологические образы в лирике Брюсова В. (2013)
Баландіна Н. - Навчальний текст: проблема визначення,типологія,функції (2013)
Алефіренко Л. - Структурно-семантичні властивості синонімічних і варіантних однокореневих терміноутворень (2013)
Корнєва Л. - Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Бразова Л. "Втеча з-під слідства"), Сологуб Л. (2013)
Ківшик С. - Прийменики як репрезентанти семантики інтенційності у простому ускладненому реченні (2013)
Петрова Т. - Особливості параметризації фітомеліоративної термінології у словниках 20-30-х років ХХ ст. (2013)
Орлова О. - ХІ міжнародні Гоголівські читання в Полтаві (2013)
Наші автори (2013)
Коженьовський Л. Ф. - Батько просвіти, української мови, української безпеки, культури і свободи в Україні — Борис Грінченко (2010)
Олексюк О. М. - Експрес-діагностика загальнокультурної компетентності учнівської молоді: ціннісно-орієнтаційний аспект (2010)
Дороніна Т. О. - Суспільно-політичні передумови упровадження принципу гендерної рівності у вітчизняну систему освіти (2010)
Лозова О. М. - Міф як первинна метамова суспільної свідомості: огляд проблематики (2010)
Ольшанський Д. В. - Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи (2010)
Цюман Т. П. - Психолого-педагогічний аналіз формування культури життєвого самовизначення особистості (2010)
Гончаренко А. М. - Педагогічний такт у вихованні мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві (2010)
Паламарчук Л. Б. - Розвиток особистості школяра у процесі набуття соціокультурних знань під час вивчення географії (2010)
Добренко І. А. - Система моніторингу професійно-особистісного становлення студентів (2010)
Дзюбенко А. С. - Використання сучасних підходів до навчання іноземних мов студентів педагогічних немовних спеціальностей (2010)
Михайлик О. П. - Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою студентів непрофільних педагогічних спеціальностей (2010)
Онуфрієнко Н. О. - Проблема готовності майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін до професійної діяльності (2010)
Чернігівська Н. С. - Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної практики (2010)
Калашнікова С. А. - Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення (2010)
Остапченко Л. І. - Особливості ціннісно-мотиваційної та емоційної структури особистості юнаків та дівчат шкільного віку, Дробінська О. В., Філімонова Н. Б., Павлович С. А., Пелюх Л. І. (2010)
Васильєв О. О. - Психічні стани студентів та їх прояви у навчальній діяльності під час екзаменаційної сесії (2010)
Корман О. А. - Батьківське ставлення та його вплив на формування дитячої особистості (2010)
Сорокіна О. А. - Психологія мотивації студентської зайнятості (2010)
Степанова Т. М. - Фізіолого-психологічні основи змісту передшкільної освіти (2010)
Новікова І. М. - Навчання дитини з урахуванням її нейропсихологічних особливостей (2010)
Стибель В. В. - Від першої кафедри ветеринарії у Східній Європі, Падура М. Ф., Кирилів Я. І. (2014)
Андрієць В. Г. - Клініко-рентгенологічна характеристика та цитокінова регуляція репаративного остеогенезу у випадку інтрамедулярного остеосинтезу кісток у собак (2014)
Березовський А. В. - Ефективність водорозчинних форм івермектину щодо курячого кліща Dermanyssus gallinae, Нагорна Л. В. (2014)
Білопольська Т. П. - Роль проміжних та додаткових хазяїв у поширенні збудника дикроцеліозу серед великої рогатої худоби (2014)
Богач М. В. - Антигельмінтна ефективність препарату "Вермаль" за скрябініозу курей та його вплив на гематологічні і біохімічні показники крові, Степанова Н. О., Темний М. В. (2014)
Бойко П. К. - Особливості контролю епізоотичного процесу за сальмонельоз у птиці у птахівничих господарствах України, Куртяк Б. М., Сень О. М., Пундяк Т. О., Собко Г. В. (2014)
Боровікова Є. І. - Стан системи антиоксидантного захисту кролів за умов спонтанного псороптозу в літній період року, Юськів І. Д. (2014)
Влізло В. В. - Функціональний стан печінки у овець, хворих на первинну гепатодистрофію, Слівінська Л. Г., Чернушкін Б. О., Максимович І. А., Леньо М. І., Русин В. І. (2014)
Галатюк О. Є. - Значення оцінки епізоотологічного профілю медоносних бджіл Північно-Східної України, Кистерна О. С., Мусієнко О. В. (2014)
Гарда С. О. - Визначення стійкості технологічно важливої мікрофлори птиці до кокцидіостатиків, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2014)
Гриневич Н. Є. - Динаміка інвазії Myxobolus Displar у цьоголітки коропа (2014)
Гудима Т. М. - Функціональний стан печінки у собак службових порід за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2014)
Гунчак В. М. - Перспективи використання антиоксидантів у ветеринарії, Остап’юк А. Ю. (2014)
Дворська Ю. Є. - Мікотоксини в кормах свиней: оцінка ризику (2014)
Євстаф’єва В. О. - Морфометрична будова яєць аскаридій курей, Мельничук В. В., Тарасенко В. О. (2014)
Іовенко А. В. - Епізоотологічний моніторинг сибірки тварин у південних районах Одеської області (2014)
Калініна О. С. - Сучасна класифікація і номенклатура вірусів хребетних (2014)
Касяненко О. І. - Розробка альтернативних засобів профілактики кампілобактеріозної інфекції птиці, Собина М. М., Гладченко С. М. (2014)
Кладницька Л. В. - Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на експериментальний пухлинний ріст і процеси метастазування у мишей C57BL/6 з трансплантованою метастатичною карциномою легень Льюіс, Мазуркевич А. Й., Гарманччук Л. В., Величко С. В., Ковпак В. В. (2014)
Клєцов А. М. - Поширення патологій шкіри у собак в умовах ветеринарної клініки "Ветдопомога" м. Суми, Улько Л. Г. (2014)
Колтун Є. М. - Профілактика гіпомікроелементозів молодняка худоби в умовах ВАТ "Дубнохміль", Русин В. І. (2014)
Корнят С. Б. - Біохімічний профіль крові за різних способів лікування гнійно-катарального ендометриту корів, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Яремчук І. М. (2014)
Крупник Я. Г. - Клінічний випадок лікування кози з абсцесом вим’я, Мисак А. Р., Леньо Ю. М., Цісінська С. В., Пріцак В. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Репродуктивно-респіраторний синдром свиней, Грубіч П. Ю. (2014)
Лаврів П. Ю. - Взаємозалежність між формуванням імунофізологічного статусу у телят проти сальмонельозу та рівнем антинатального розвитку організму (2014)
Лавріненко І. В. - Заходи ліквідації і профілактики фавусу кролів в приватному господарстві Диканського району, Передера О. О., Жерносік І. А. Сидоренко О. М. (2014)
Левченко А. Г. - Вплив цефтіоклину in vitro на золотистий стафілокок, виділений із молока маститних корів (2014)
Лук’яник І. М. - Застосування комплексного мінерального препарату кальфомін при патології обміну речовин у сільськогосподарських тварин, Жигалюк С. В., Дмитрієв І. М., Твердий В. М. (2014)
Максимович І. А. - Актуальність і перспективи діагностики хвороб серця у коней, Слівінська Л. Г. (2014)
Манойло Ю. Б. - Сезонна та вікова динаміка езофагостомозу свиней в умовах господарств Полтавської області (2014)
Мельник А. Ю. - Профілактика гепатодистрофії у курчат-бройлерів з використанням препаратів Карнівет l і Вігорпол, Пономар С. І. (2014)
Мисак А. Р. - Особливості хірургічного видалення трансмісивної венеричної саркоми у собак, Пріцак В. В., Леньо Ю. М. (2014)
Панич О. П. - Порівняльна оцінка терапевтичної ефективності вітчизняних та імпортних ветеринарних препаратів при лікуванні корів, хворих на мастит, Падовський В. Н., Калініна О. Й., Пашковська М. В., Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2014)
Петров Р. В. - Обґрунтування застосування препарату "Авеcстим" для підвищення показників імунітету коропів в експериментальних умовах (2014)
Пундяк Т. О. - Імунологічний моніторинг сальмонельозу серед молодняка великої рогатої худоби на молочнотоварних фермах не благополучних щодо шлунково-кишкових захворювань новонароджених телят (2014)
Радохліб Г. М. - Гістологічні зміни за патології матки у сук (2014)
Рубленко М. В. - Клініко-патогенетичне значення білків гострої фази та маркерів сполучної тканини за кістково-суглобової патології в собак, Єрошенко О. В. (2014)
Рубленко М. В. - Динаміка біомаркерів репаративного остеогенезу за умов заміщення кісткових дефектів, Семеняк С. А., Ульянчич Н. В. (2014)
Рустамова С. И. - Испытание нового комплексного антигельминтика при ассоциированных нематодозах овец, Гурбанов Ф. Ш. (2014)
Сачук Р. М. - Особливості етіології та лікування екзогенної інтоксикації норок, Степаняк І. В. (2014)
Семанюк Н. В. - Лікування собак за хронічного катарального гінгівіту (2014)
Скрипка М. В. - Морфофункціональні зміни в печінці при хронічній інтоксикації мікроелементами у молодняку свиней, Запека І. Є. (2014)
Слівінська Л. Г. - Вміст кобальту та купруму в молоці підсисних кобил гуцульської породи за мікроелементної корекції раціону, Щербатий А. Р., Личук М. Г. (2014)
Слівінська Л. Г. - Остеодистрофії корів у місцевості, збідненій на біогенні мікроелементи (етіологія), Федорович В. Л., Демидюк С. К. (2014)
Стибель В. В. - Дослідження кількості Т- і В-лімфоцитів за дії інвазії Toxocara canis, Прийма О. Б., Пономар С. І. (2014)
Стибель В. В. - Терапевтична ефективність бровальзену за фасціольозу великої рогатої худоби та його вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А., Данко М. М., Соболта А. Г. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Показники імунореактивності організму телят на тлі специфічної профілактики стрептококової інфекції з використанням аутовакцини, Кісера Я. В. (2014)
Тафійчук Р. І. - Активність трансаміназ у двохліток коропа при філометроїдозній інвазії, Юськів І. Д. (2014)
Ушкалов В. О. - Гематологічні та біохімічні маркери крові щурів за гострого токсикологічного експерименту з використанням нанокобальту, Турко Я. І. (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення оптимальної імуностимулюючої дози препарату "Авесстимтм" на бройлерах, Березовський А. В., Олефір О. М. (2014)
Фотіна Т. І. - Теоретичне та практичне обгрунтування доцільності використання препарату "Фос-Бевіт" у промисловому свинарстві, Максименко Н. О. (2014)
Харів І. І. - Вивчення гострої токсичності "Ампролінсилу", Стибель В. В., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Павлів О. В. (2014)
Ховайло Є. В. - Морфофункціональна характеристика пальцевого м'якуша великої рогатої худоби, Ховайло В. A., Лях А. Л. (2014)
Хомин Н. М. - Поширеність та особливості перебігу пародонтиту у собак, Костишин Л. Є. (2014)
Цівенко Т. М. - Розроблення терапевтичних схем за хламідіозу собак (2014)
Шуманський Ю. І. - Біоплівка у ветеринарному акушерстві – особлива організація життя, Федорків О. П., Киричук Т. А. (2014)
Gutyi B. - Influence of feed additives of mevesel and metifen on level of buuls lipid peroxidation in cadmium loading, Hufriy D., Khariv I., Binkevych V., Vengryn A., Pavliv O. (2014)
Gutyi B. - Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies, Les’kiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. (2014)
Janusz K. - The fallow deer (dama dama) protection against parasites in the ecological meat breeding, Maria R. (2014)
Kurtyak B. M. - Mucosal immunity of the respiratory tract in chickens, Maslyanko R. P., Levkivsky D. M., Pundyak T. O., Sobko G. V. (2014)
Maslianko R. P. - The effect of T-2 toxin on percentages of T-lymphocytes and their cytokines, Kozumbas G. I., Romanovych M. S., Levkivskiy D. M., Bozhyk L. Ya., Levkivska N. D., Rapa O. I., Matviishin T. (2014)
Maslianko R. P. - Seminal plasma protein and their importance in the improvement of the reproductive function, Stefanyk V. Y., Bozhyk L. Ya., Levkivska N. D., Matviishin T., Rapa O. I. (2014)
Maslyanko R. P. - Interaction of antigen presentation and antibacterial immunity, Kisera Y. V., Levkivsky D. M., Levkivska N. D., Storchak Y. G. (2014)
Maslianko R. P. - Evolution of longevity in mammals, Hutyj B. V., Semaniuk V. I., Levkivsky D. M. (2014)
Мушка О. - Діяльність Наркомосу УСРР щодо українізації шкільної освіти у 1919 — поч. 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Полякова О. - Історичні аспекти становлення поняття "толерантність", Знобей О. (2010)
Головчук С. - Способи та форми патріотичного виховання молодого покоління у творчій спадщині Г. Ващенка (2010)
Глоба Т. - Методи виховання моральних цінностей у сучасній французькій школі (2010)
Мукан Н. - Характеристика середньої та початкової професійної освіти у німецькомовній спільноті Бельгії, Закаулова Ю. (2010)
Дружененко Р. - Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови (2010)
Сніжко М. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі алгоритмічної підготовки (2010)
Удовиченко Л. - Динаміка розвитку методичних ідей в галузі навчання світової літератури у середній школі (2010)
Ясак Т. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 9 класу на уроках української мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Бобрицька В. - Оганізаційно-педагогічні умови формування самостійної компетенції майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури (2010)
Калашнікова С. - Професійна підготовка бізнес-лідерів як фактор розвитку сучасних організацій (2010)
Козачук А. - Дотримання правил техніки безпеки при роботі з персональним комп’ютером у процесі підготовки студентів до педагогічної практики (2010)
Терентьєва Н. - Реабілітаційний потенціал дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого туризму (2010)
Маруненко І. - Нейроанатомічна і функціональна організація центральних механізмів емоцій (2010)
Подшивайлова Л. - Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості, Гончаренко М. (2010)
Коханова О. - Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2010)
Сергєєнкова О. - Психологічні основи формування інноваційної готовності майбутніх учителів (2010)
Столярчук О. - Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх педагогів (2010)
Чала О. - Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку (2010)
Відомості про авторів (2010)
Арістова В. М. - Лексичні способи створення інвективного ефекту у творі Л.-Ф. Селіна "VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT" (2012)
Бірюкова О. О. - Суспільно-політична лексика: дискурсівні стратегії пом'кшення та дискредитації (2012)
Бондарєва Н. В. - Специфіка відтворення мотивів багатства та бідності під час перекаду поетичного тексту XVIII століття (2012)
Гайович Г. В. - Прескриптивний підхід до вивчення мовних явищ: зміст, значення, проблеми (2012)
Говорун Н.В. - Семантика дієслів інтелектуальної діяльності у "загальному пролозі" "Кентерберйських оповдань" Джефри Чосера (2012)
Голіцина О. В. - Новітні критерії щодо класифікації мінімальних ідіом у сучасному мовознавстві (2012)
Колядич Ю. В. - Функціонально-прагматичні особливості евфемізмів в англомовному дискурсі (2012)
Кондратьєва О. В. - Перекладацькі трансформації у світлі проблеми адекватності (на матеріалі українських перекладів англомовної наукової прози, опублікованих у журналі "Світ науки") (2012)
Лемішка О. Я. - Основні складові концепту "HEALTH” у сучасній англійській мові (2012)
Малигіна К. А. - Метеосимволи в ліриці англійських поетів-романтиків як об'єкт перекладу (2012)
Менчук М. С. - Граматичний суб'єкт в поетичному тексті. Суб'єкт як поетичне позначуване. Суб'єкт у тематичній зв'язності тексту (2012)
Місечко О. Є. - Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: досвід спільного польськл-українського проекту (2012)
Прокойченко А. В. - Семантична організація англійської термінології та її переклад (на матеріалі дослідження юридичних термінів) (2012)
Снісаренко Я. С. - Суспільно-політична лексика як специфічна лексична категорія (2012)
Строганова Г. О. - Вживання прецедентних метафор в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі німецьких економічних статей) (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Функціонально-семантичні засади формування навчально-наукового висловлювання (на матеріалі простого односкладного речення) (2012)
Терсіна І. З. - Мовний потенціал новотворів сучасної дитячої літератури (на матеріалі поттеріани) (2012)
Голеніщева Г. Г. - Художній простір ліриці Ліни Костенко (2012)
Зорницька І. В. - Типологія пародоксального: класифікація парадоксів у художньому тексті (2012)
Колеснікова А. Ю. - Інтерпретація галицько-волинського пперіоду української історії у творах О.Лупія (2012)
Литвиненко Г. С. - Проблема історичного збереження ліричного горизонту у свідомості новітньої пам'яті етносу (2012)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад'єктивна концептуалізація образу половця у східнослов'янських писемних пам'ятках ХІ-ХІІІ ст. (2012)
Наумовська О. В. - Співвіднесеність сну зі смертю: історичне тло і фольклорна традиція (2012)
Оселедько К. О. - Конфлікт демонічності та християнської етики у творчості Г. Пагутяк (2012)
Плужник О. М. - Особистість як основа ідейно-естетичних та художньо-психологічних вимірів творчості А. Дімарова (2012)
Рудакова Н. І. - типологічні риси героя-козака в українській народній прозі (2012)
Сліпушко О. М. - Синтез книжної та фольклорної традицій у літописі "Повість врем'яних літ" (2012)
Телеуця В. В. - Створення мовного середовища як чинник збереження фольклорної традиції в сучасних умовах (2012)
Ткалич А. М. - "Провокація іншості"Неди Нежданої: жанрово-стильове та тематичне розмаїття творів (2012)
Усатенко Г. О. - Діалогічність художього мислення Миколи Гоголя (на матеріалі повісті "Ніс") (2012)
Відомості про авторів (2012)
Адамян Ю. - Фактори, що впливають на формування та розвиток пасажирських перевезень у межах великого міста (2014)
Марчук В. - Транспортно-логістичний "тренажер" для підвищення якості підготовки фахівців транспорту і логістики, Коломієць Р. (2014)
Костюченко Л. - Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації, Матвієнко М. (2014)
Кулик А. - Управління трансфером інноваційних змін бізнес-процесів транспортно-логістичної діяльності (2014)
Садловська І. - Сучасні проблеми функціонування транспортної інфраструктури та шляхів сполучення і визначення напрямів їх розвитку (2014)
Стукало А. - Сутність глобалізаційних процесів на ринку транспортних послуг (2014)
Творонович В. - Сучасна концепція інтегрованого маркетингу у сфері перевезень транспортних підприємств України (2014)
Харчук О. - Передумови створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг, Афанасьєв О. (2014)
Бакаєва І. - Дослідження автоматизованих систем управління процесами матеріально-технічного забезпечення, Цвігун В. (2014)
Брайковська А. - Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на залізничному транспорті, Чабанюк В. (2014)
Вертель В. - Роль диспетчера у виконанні плану роботи станції, Мартиненко А. (2014)
Двуліт З. - Розвиток залізничного транспорту в умовах євроінтеграції, Савицький О. (2014)
Карась О. - Класифікація ризиків залізничного транспорту (2014)
Карась О. - Підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту, Волга М. (2014)
Колесникова Н. - Особливості планування показників діяльності в умовах ПАТ"Українські залізниці", Снітко Є. (2014)
Макаренко М. - Удосконалення умов функціонування залізничного транспорту в умовах реформування, Стукало А. (2014)
Підлісний П. - Напрями формування корпоративного управління на залізничному транспорті в процесі його реформування, Чеховська М., Паткевич Н. (2014)
Польова В. - Збалансована система показників ефективності: світовий досвід та рекомендації щодо застосування на залізничному транспорті України (2014)
Левченко О. - Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту (2014)
Харчук О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Ковальчук О. (2014)
Молчанова К. - Електронний обмін даними як основний чинник розвитку вантажних авіаційних перевезень (2014)
Юденко Є. - Еволюція бізнес-моделей авіаперевізників на ринку вантажних перевезень (2014)
Бакаєв Л. - Дослідження проблем управління проектом організації державних закупівель в Україні, Косолапова О. (2014)
Бакаєв Л. - Стан та динаміка ринку аудиторських послуг в Україні, Шайдюк Н. (2014)
Григорак М. - Формування професійних компетенцій менеджерів з логістики у віртуальних лабораторіях з використанням хмарних технологій (2014)
Двуліт З. - Використання сонячної енергетики для покращення соціального становища сільського населення, Крахмелюк Є. (2014)
Двуліт З. - Дослідження методів та засобів збору, зберігання і поширення інформації, Лучникова Т. (2014)
Двуліт З. - Молодь на ринку праці: проблеми та шляхи вирішення, Моренець Ю. (2014)
Карпунь О. - Концептуальний підхід до оптимізації рівня обслуговування клієнтів компанії (2014)
Колесникова Н. - Сучасні системи оплати праці персоналу організації, Іскоростенська М., Щелкунов В. (2014)
Костюк Ж. - Протиріччя процесу реформування в економіці (2014)
Кучерук Г. - Проблеми та перспективи розвитку інтелектуального бізнесу в Україні, Щелкунов В. (2014)
Костюченко Л. - Система управління якістю поставок фармацевтичної продукції, Кошова О. (2014)
Марченко Н. - Рационализаторская деятельность и ее место в инновационном процессе (2014)
Оберемчук В. - Особливості формування стратегії розвитку бренду в умовах євроінтеграці (2014)
Ремига Ю. - Митні бар’єри в діяльності логістичних підприємств, Вознюк О. (2014)
Савченко Т. - Застосування логістичного підходу до управління хлібопекарськими підприємствами (2014)
Стасишен М. - Процес контролю і регулювання грошових операцій в бухгалтерському обліку, Кургузкіна Т. (2014)
Терованесов М. - Оцінка економічної маси як складової інерційності розвитку вищої освіти (2014)
Харчук О. - Зарубіжний досвід практичного застосування та розвитку логістики в Україні, Козак С. (2014)
Гуйванюк Н. - "Складня" Степана Смаль-Стоцького крізь призму сучасних наукових парадигм (2010)
Соколова С. - Аспектуальні ланцюжки в українській мові порівняно з російською та німецькою (2010)
Матвіяс І. - Говіркові риси в мові творів Ольги Кобилянської (2010)
Карпенко Ю. - Дещо про вивчення власних назв (2010)
Тищенко О. - Топоніміка Комишанського краю Херсонської області (2010)
Павликівська Н. - Про кримінальні псевдоніми (2010)
Васильченко В. - Відображення українськими обрядовими фразеологізмами статусної зміни зовнішності людини (2010)
Стасюк Т. - Технології мовного впливу як компонент сучасної комунікації (2010)
Вакуленко М. - Розвиток терміносистем і термінотворення (2010)
Соколова С. - 2 міжнародна наукова конференція "Типологія виду/аспекту: проблеми, пошуки, рішення” (2010)
Вербич С. - Історія української літературної мови: минуле й сьогодення (Пленум Наукової ради "Українська мова", 29 жовтня 2009 р., м. Переяслав-Хмельницький) (2010)
Колоїз Ж. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри" (2010)
Барань Є. - Наукова конференція україністів Угорщини (Сегед, 7 листопада 2008 р.) (2010)
Кульбабська О. - В іскристих філігранях рідного слова (до ювілею професора Ніни Гуйванюк) (2010)
Барань Є. - На ниві слов’янського мовознавства (до 60-річчя від дня народження Андраша Золтана) (2010)
Городенська К. - Зірка граматичної плеяди, Вихованець І. (2010)
Колеги Інституту філології й журналістик Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - Науковець і викладач, і учитель, і жінка… (2010)
Лесюк М. - Прикметник у споріднених мовах: спільні й відмінні риси (І. В. Кононенко. Прикметник у слов’янських мовах. Монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 495 с.) (2010)
Скаб М. - Комплексний історико-лінгвістичний аналіз назв богослужінь, обрядів і священнодій (Ю.В. Осінчук "Історія української богослужбово-обрядової лексики" – К., 2009. – 176 с.), Скаб М. (2010)
Городенська К. - Виборці являються чи приходять на дільниці? (2010)
Городенська К. - Не видаляйте нічого! (2010)
Городенська К. - Чи потрібен українській мові екзит-пол? (2010)
Городенська К. - Навколо нас інші чи оточуючі? (2010)
Городенська К. - Винятком будуть дев’яностники (2010)
Городенська К. - Як уникнути підйому рівня води? (2010)
Городенська К. - Позиціонуватися як… – не потрібне ніяк! (2010)
Городенська К. - Почнемо виконувати з дві тисячі десятого року (2010)
Івасишина Т. - Посилання чи поклика́ння? (2010)
Івасишина Т. - Інтеграція – це об’єднання, а не входження,приєднання, Мармоленко Н. (2010)
Виправте! (2010)
Витяг з протоколу № 3 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів Інституту української мови НАН України від 22.01.2009 р. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Селігей П. - Юрій Шевельов — майстер наукового стилю (2010)
Сулима О. - Складений іменний присудок у науковому стилі (2010)
Багмут І. - Ієрархія лексем у польовій структурі (2010)
Лавер О. - Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П. Куліша (2010)
Фаріон І. - Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського (2010)
Белей Л. - "Сторінки минулого” Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови (2010)
Малиновська Г. - Концепт "ГРОШІ” в українській мовній картині світу (2010)
Халимоненко Г. - Походження слова чумак (2010)
Булаховський К. - Стан і проблеми розвитку україномовної локалізації комп’ютерних програм (2010)
Барталіш-Бан Ю. - Міжнародний науковий симпозіум, присвячений 10-річчю українського відділення в Клузькому університеті імені Бабеша-Боляї (Клуж-Напока, березень 2010 р.), Кондор М., Семенюк І. (2010)
Барчук В. - Всеукраїнська наукова конференція "Гуцульський діалект: минуле і сучасність", Ковальчук М. (2010)
Яценко Н. - Пленум Координаційної ради "Українська мова" на тему: "Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи” (м. Київ, 5 листопада 2010 р.) (2010)
Ковтун А. А. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального”, Скаб М. С. (2010)
Городенська К. - Іван Романович Вихованець — видатний граматист, теоретик, новатор (2010)
Загнітко А. - На граматичних вершинах (2010)
Бігусяк М. - Микола Петрович Лесюк. Штрихи до портрета: науковця, педагога, українця (2010)
Масенко Л. - Польський славіст про українсько-російську вербальну "дорогу навпростець" (Bracki Artur. Surżyk: Historia i teraźniejszość. — Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. — Gdańsk 2009. — 273 s.) (2010)
Воронич Г. - Не на жарт поважно (Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дідик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт. — Львів, 2009. — 670 с.) (2010)
Лучик В. - Праслов’янська топонімія балканського ареалу як цілісне системне явище (Іліаді О.І. Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан. – К. – Кіровоград: Код, 2008. – 418 с.) (2010)
Ярун Г. - Марія Михайлівна Пещак (24 листопада 1928 — 23 січня 2010), Лучик А. (2010)
Колектив кафедри української мови… Рівненського гуманітарного ун-ту - Пам’яті професора К.Ф. Шульжука (2010)
Городенська К. - Як уникнути посадки? (2010)
Городенська К. - Дóнька –дóнечка – дóня, але дочкá (2010)
Городенська К. - Керівна партія чи партія влади замість правлячої партії (2010)
Городенська К. - Документ показують, а не пред’являють (2010)
Мiжнародны камiтэт славiстаў international slavistic committee. Тематика XV Мiжнародного з'їзду славiстiв (Мiнськ, Бiлорусь, 2013 р.) (2010)
Виправте (2010)
Відомості про авторів (2010)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів відцентрової сушарки з псевдозрідженим шаром в системі тверде тіло – повітря, Білонога Д. М., Максисько О. Р., Турчин І. М. (2014)
Боднарчук О. В. - Дослідження якості кисловершкового та солодковершкового масла під час зберіганння (2014)
Галух Б. І. - Дослідження стійкості майонезних емульсій виготовлених із використанням харчових волокон, Паска М. З., Драчук У. Р. (2014)
Гачак Ю. Р. - Використання сиропів імунного спрямування в технології йогуртів, Дмитрович О., Нечай М. (2014)
Гребельник О. П. - Технологічні властивості молока кіз зааненської породи, Пірова Л. В. (2014)
Грибан В. Г. - Забійні якості та хімічний склад яловичини за збагачення раціону мікроелементами, Милостива Д. Ф. (2014)
Жукова Я. Ф. - Ідентифікація тростинного та бурякового цукру методом аналізу стабільних ізотопів вуглецю, Деміхов Ю. М., Петров П. І. (2014)
Іванов С. В. - Вплив нанокомпозитів на показники білкових препаратів тваринного походження, Пасічний В. М., Страшинський І. М., Фурсік О. П. (2014)
Ковтун Ю. А. - Дослідження впливу добавок з комплексом гепатопротекторних мікронутрієнтів на показники структури та консистенції масляної пасти в залежності від температури та терміну зберігання, Рашевська Т. О. (2014)
Кухтин М. Д. - Характеристика молока сирого за показниками якості та безпеки, яке надходить на молокопереробні підприємства Тернопільської області, Перкій Ю. Б., Шах А. Є. (2014)
Лепета Л. В. - Технології отримання безмікробних поросят (2014)
Лесновська О. В. - Біохімічний склад та повноцінність молока овець (2014)
Мартинюк І. О. - Розробка та дослідження загального хімічного складу білково - жирових емульсій на основі білкових композицій з амарантовим борошном, Ромашко І. С. (2014)
Мусій Л. Я. - Біохімічні особливості складу жирних кислот ліпідів кисловершкового масла, виготовленого в літній та зимовий періоди, Цісарик О. Й. (2014)
Наговська В. О. - Органолептичні та фізико-хімічні властивості кефіру з пшеничними висівками, Сливка Н. Б., Білик О. Я. (2014)
Ощипок І. М. - Перспективи використання наноцитратів в технології м'ясних виробів з м'ясом птиці, Ярошевич В. І. (2014)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології підготовки м’яса перепелів для їх промислового використання, Хайдер М., Шевченко Т. П., Єленець Ю. А. (2014)
Паска М. З. - Функціонально-технологічні показники напівкопчених ковбас із частковою заміною м’ясної сировини борошном сочевиці, Маркович І. І., Симонов Р. (2014)
Паска М. З. - Енергозбереження в сучасних умовах на підприємствах олійно-жирової промисловості, Жук О. І., Галух Б. І., Драчук У. Р. (2014)
Паска М. З. - Сучасні тенденції формування функціональних продуктів, Лескович О. В. (2014)
Ромашко І. С. - Утилізація жирових відходів переробки риби, Мартинюк І. О. (2014)
Скульська І. В. - Вміст вільних амінокислот бринзи в залежності від складу мікробіальної композиції, Цісарик О. Й. (2014)
Степанищев М. І. - Дослідження впливу температури пастеризації молока на зміну рівня протеолізу, ліполізу та органолептичних показників сиру з двома видами плісені (2014)
Тищенко В. І. - Залежність якості свинини від умов транспортування та тривалості витримки свиней перед забоєм, Божко Н. В. (2014)
Фоміна М. В. - Вимоги до якості маргарину "Сонячний особливий" відповідно до ДСТУ 4465:2005, Дашковський О. О. (2014)
Чохань М. І. - Гнучкі елементи оптичних сенсорів на основі спряжених полімерів (2014)
Юкало В. Г. - Визначення умов отримання природних біоактивних казеїнових фосфопептидів, Сторож Л. А., Штокало М. О. (2014)
Kalinina G. - Milk drinks in food of school students (2014)
Непорада К. С. - Механізми стреспротекторної дії меланіну на підшлункову залозу залежно від стресостійкості організму, Слободяник Н. М., Слободяник В. М. (2011)
Іванова Н. М. - Інгібування гемолізу полімерами та ліпосомами, Каплун А. П., Швец В. І (2011)
Резуненко Ю. К. - Оцінка токсичності метилкарбітолу та метилцеллозольву з використанням різних тест-систем (2011)
Нечипорук В. М. - Обмін сірковмісних амінокислот та утворення гідроген сульфіду при гіперглюкокортикоїдемії, Корда М. М. (2011)
Шамро Н. Р. - Вплив вітаміну С на активність NO-синтаз та процеси ліпопероксидації за умов блокування ЦОГ-2, iNOS або введення L-аргініну при експериментальному ульцерогенному коліті у щурів, Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2011)
Качула С. О. - Вплив гіперкетонемії на активність ферментів кон’югації ксенобіотиків та гепатотоксичність бромбензолу, Бондар С. А., Качула О. О. (2011)
Король Л. В. - Визначення L-аргінін: гліцин амідинотрансферази при діабетичному ураженні нирок (2011)
Вашкеба Е. М. - Використання екстракту з надземної частини хріну звичайного за умов парацетамолового гепатиту, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2011)
Петров С. А. - Регуляція тіаміном та його метаболітами активності деяких протеолітичних ферментів, Устянська О. В. (2011)
Сушко Ю. І. - Повторне оксидантне ураження печінки при експериментальному гепатиті та панкреонекрозі у щурів, Ляхович Р. М., Олійник О. В., Гудима А. А. (2011)
Бойчук Т. І. - Особливості реакції окремих структур головного мозку старих щурів на двобічну каротидну ішемію-реперфузію за параметрами протео- та фібринолітичної активності (2011)
Підручна С. Р. - Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі, Василишин Н. А., Кулянда О. О., Кулянда І. С. (2011)
Кленіна І. А. - Вплив кластерних сполук ренію та протипухлинної системи реній-платина на білки плазми крові, Горіла М. В., Полішко Т. М., Штеменко Н. І. (2011)
Григор’єва Г. С. - Корекція штучної бензольної гіпопластичної анемії при використанні комплексних мікроелементних композицій, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2011)
Лихацький П. Г. - Стан клітинних мембран щурів різного віку за умов ураження нітритом натрію, Фіра Л. С., Бурмас Н. І., Кернична І. З. (2011)
Пида В. П. - Застосування густого екстракту з обліпихи крушиноподібної в умовах хронічного комбінованого гепатиту в щурів (2011)
Українець І. В. - Арилалкіламіди 1-r-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот. Синтез та біологічна активність, Голік М. Ю., Кравченко В. М., Паршиков В. О. (2011)
Чубка М. Б. - Спектрофотометричне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої, Вронська Л. В., Сур С. В., Смалюх О. Г., Кернична І. З. (2011)
Рогачов І. О. - Біофармацевтичне обґрунтування складу інтраназальної м’якої лікарської форми німодипіну, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2011)
Чорна М. В. - Токсичний вплив кобальту хлориду на швидкість утворення активних форм кисню та окиснення ліпідів в організмі білих щурів, Криницька І. Я., Бекус І. Р. (2011)
Ткаченко М. Ф. - Вивчення флавоноїдних глікозидів листків ендоспермального мутанта кукурудзи Sugary-1, Ковальов В. М., Кононенко А. Г. (2011)
Баєв О. О. - Дослідження вмісту ефірних олій у траві настурції великої (Tropaeolum majus L.), Марчишин С. М. (2011)
Бандрівський Ю. Л. - Фізико-хімічні властивості ротової рідини у працівниць кондитерського виробництва (2011)
Ганьбергер І. І. - Клінічні особливості остеоартрозу та показники обміну сполучної тканини у хворих з токсичним ураженням печінки (2011)
Березняков А. В. - Ефективність мазі "Глітацид” на експериментальній моделі скипидарного дерматиту в щурів, Попов С. Б. (2011)
Волобуєва О. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів у гомогенаті тканин привушної залози при гострому сіаладеніті (2011)
Амброзюк О. Б. - Дослідження полісахаридного комплексу трави перстачу гусячого (Potentilla anserina L.), Марчишин С. М. (2011)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності, Бойків А. Б. (2011)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–червні 2010 року (2010)
Тройнікова О. М. - Енергозбереження при заміні перетинань транспортних потоків в одному рівні (2010)
Колодяжная Л. В. - Аэроупругое поведение лопаточных венцов в трехступенчатом отсеке осевого компрессора (2010)
Гиря М. П. - Прогнозирование остаточного ресурса электрооборудования АЭС (2010)
Болотских Н. Н. - Модульные системы газового инфракрасного отопления производственных помещений больших размеров (2010)
Куріс Ю. В. - Математична модель роботи біогазової установки (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження функціонального зв'язку між питомою провідністю речовинного середовища і її діелектричною проникністю, Хоменко І. В. (2010)
Куп’янський Д. В. - Асинхронний двигун як об’єкт автоматичного управління, Тарасова В. В. (2010)
Курашкин С. Ф. - Диагностирование эксплуатационного режима погружного электродвигателя, Телюта Р. В. (2010)
Расторгуєв О. К. - Про підготовку до осінньо–зимового періоду 2010–2011 р.р. (2010)
Конференция: стан енергозбереження економіки україни (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 394, липень 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Николенко О. - Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова (2009)
Мацапура В. - Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризація української теми в російській літературі (повість "Головатый" (2009)
Остапенко И. - Городской пейзаж: мифопоэтический аспект (2009)
Дмитренко Е. - А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений (2009)
Чередник Л. - Концепт "Спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна (2009)
Тагільцева Я. - Світ природи у циклі "Петербуг" Б. Пастернака (2009)
Цехановська Н. - Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" (2009)
Тарасова В. - Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онегіні" О. Пушкіна (2009)
Грінченко Н. - Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученое море" (2009)
Шахов П. - Поетика драми (2009)
Глушко К. - Жанрова сваоєрідність сатиричних повістей М. Булгакова (2009)
Улянченко О. - Розкриття теми "Маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка (2009)
Дмитренко Н. - Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна (2009)
Крючкова Я. - Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання (2009)
Алефіренко Л. - Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові (2009)
Романюк С. - Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу (2009)
Сологор І. - Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою (2009)
Знаменська І. - Структура,семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників (2009)
Нікульшина Т. - Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови (2009)
Петрик О. - Класифікаційні основи іменників опредметненої дії (2009)
Бардакова О. - Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- (2009)
Девальєр О. - Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретації (2009)
Дереза Л. - Чи настав час збирати каміння? (2009)
Степаненко М. - "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар-Павло Губенко: творчі зв'язки (2010)
Ніколенко О. - В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко, Ольховська Л. (2010)
Дереза Л. - Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" (2010)
Мацапура В. - Прием автокомментария в очерке Гоголя "Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ"" (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Будіна "Життя Арсеньєва" (2010)
Сирота Ю. - Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша (2010)
Тагільцева Я. - Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака (2010)
Чеботарьова А. - Ліричний герой поезії Осипа Мальдештама 1920-х років (2010)
Кобзар О. - Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у ХІХ столітті (2010)
Павельева А. - Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2010)
Люлька В. - Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности (2010)
Конєва Т. - Г. Ібсен. "Будівничий сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва), Тарасова Н. (2010)
Зелік О. - Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики (2010)
Зуєнко М. - Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна (2010)
Коваленко К. - Стильова домінанта як літературознавча проблема (2010)
Браїлко Ю. - Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників (2010)
Тупиця О. - Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту (2010)
Лелюх С. - Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізд з омонімічною вершиною клуб (2010)
Білка О. - Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології (2010)
Наші автори (2010)
Ленська С. - Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика (2010)
Зінченко Н. - Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку ХХ століття (2010)
Мацапура В. - Особенности поэтики рассказа Татьяны Толстой "Чистый лист" (2010)
Ліпницька І. - Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся (2010)
Чеботарева А. - Лирический герой и "Век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921–1925 годов" (2010)
Люлька В. - Формы и функции иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2010)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" (2010)
Орлова О. - Читацькі очікування як теоретична проблема (2010)
Конєва Т. - "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років, Тарасова Н. (2010)
Чередник Л. - Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва (2010)
Дмитренко Е. - Фольклорный образ домового в сказке В. Ф. Одоевского "Игоша" (2010)
Волощук Ю. - Романна трилогія В. Гжицького "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день": синтез художності і документальності (2010)
Назарук Е. - ПИтання звя'зку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) (2010)
Врублевска-Муцек А. - Образ повествователя и повествования в повести Ф. М. Достоевского "Двойник" (2010)
Стоцький А. - Жозе Сарамаго та його роман "Друге євангеліє від Ісуса Христа" (2010)
Мацьків П. - Периферійна зона поняттєвого поля "Священна особа" в словниково-діахронному дискурсі (2010)
Браїлко Ю. - Функції конфесійних геортонімів у поетичному тексті (2010)
Тупиця О. - Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту (2010)
Дзивиш М. - Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык (2010)
Степаненко М. - Динаміка лінгво-естетичної парадигми української поетичної мовотворчості (2010)
Безобразова Л. - Інше життя (2010)
Ніколенко О. - Діалог текстів і культур у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості роману В.Вересаєва "В тупике" (2010)
Кобзар О. - Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття Ф. Геббеля та Р. Вагнера (2010)
Анненкова Е. - Принцип "тайной психологии" И.С.Тургенева в малой прозе Б. К. Зайцева (2010)
Чеботарëва А. - Проблема лирического "я" в поэзии О.Мандельштама (2010)
Дакаленко О. - "Людина й світ" Пауля Флемінга у поетичній антропології німецького бароко XVII сторіччя (2010)
Клейменова Т. - Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового (2010)
Фісак І. - Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. Гоголя (2010)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А. П. Чехова (2010)
Горшечникова Е. - Образ "Маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н. В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского (2010)
Тыминская И. - Жанровые особенности пьес Г.Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений (2010)
Алефіренко Л. - Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови (2010)
Браїлко Ю. - Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект (2010)
Тупиця О. - Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту (2010)
Григорьева О. - Информативность как проявление системной организации научной терминологии (2010)
Мартиросян Л. - Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков (2010)
Халчанська O. - До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) (2010)
Петрук Г. - Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови (2010)
Николенко О. - Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков) (2012)
Зуєнко М. - Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору (2012)
Орлова О. - Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса (2012)
Величко М. - Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу (2012)
Муввафак Т. - Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The Mark on the Wall") (2012)
Коваленко К. - Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя", "Розповідь невідомої людини") (2012)
Школа І. - Інтертекстуальність "Подорожі…" М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації (2012)
Куць O. - Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем (2012)
Садецкий А. - Ирония в романе "Обломов" И. А. Гончарова (2012)
Мирзоева Л. - Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) (2012)
Галаур С. - Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" (2012)
Тупиця O. - Етномовна картина світу поетичного тексту, Зімакова Л. (2012)
Жовнір М. - Функціонування етикетних формул вітання і прощання в жанрі світської бесіди (2012)
Дзівіш М. - Місце японізмів у системі української мови (2012)
Мацапура В. - О мифопоэтической составляющей предромантической поэзии в русской литературе (2012)
Конєва Т. - Всеукраїнська наукова конференція "Зарубіжні письменники і Україна" (2012)
Николенко О. - Традиции украинского фольклера и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед рождеством", Николенко Е. (2012)
Мелешко В. - "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу (2012)
Ленська C. - Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели” й "Арабесок”) (2012)
Конєва Т. - Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки, Тарасова Н. (2012)
Юган Н. - "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "Народные" писатели (2012)
Дмитренко Е. - Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского (2012)
Люлька В. - Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2012)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова (2012)
Фісак І. - М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору (2012)
Ларионова С. - Духовная поэзия Николая Клюєва (2012)
Мелащенко М. - Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака (2012)
Тыминская И. - Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "Новой драмы" (2012)
Садецкий А. - Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина (2012)
Степаненко М. - Сематичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення (2012)
Степаненко Н. - Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки (2012)
Анікеєнко Ю. - Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку (2012)
Шаповалова Л. - Особливості концепту "Розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко (2012)
Рахно М. - Функція кольору в давньогерманському та українському епосі (2012)
Степаненко М. - Ще один успішний лінгвістичний крок на шляху осягнення категорії заперечення (2012)
Рєзник О. - Жанровий синтез в російському романі першої третини ХХ століття (2012)
Авдос'єва І. К. - Ефективність гепатопротектора гепабіалькарнітин при вирощуванні бройлерів, Темненко С. М., Калиновська Л. В., Здолини С. О. (2014)
Агій В. М. - Корекція мінерального живлення овець шляхом використання комплексних мінерально-сольових брикетів-лизунців, Спаський Г. В., Дурдинець Т. М., Грига Н. П., Богдан В. П. (2014)
Бевз О. С. - Експериментально-морфологічне дослідження сегментальної іннервації капсули колінного суглоба свійського кота (2014)
Бігун Ю. П. - Фізіологічний стан організму птиці та її збереженість за впливу рослинного адаптогену "Вітастимул", Стояновський В. Г. (2014)
Божик В. Й. - Сизонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis (2014)
Брошков М. М. - Динаміка показників клітиного і гуморального імунітету у цуценят залежно від ступеня стресованості організму (2014)
Власенко В. В. - Використання полісахаридів рослинного походження для приготування поживного середовища АПМ-Вінтуб, Блащук М. В., Блащук В. В., Войціцька О. М. (2014)
Водоп’янова Л. А. - Морфофункціональні характеристики та вміст метаболітів енергетичного обміну в клітинах кісткового мозку собак (2014)
Главатчук В. А. - Морфологічні та біохімічні показники крові молодняку свиней при годівлі раціоном із ферментним препаратом МЕК-БТУ-6 (2014)
Гончар А. О. - Дослідження цервікального слизу високопродуктивних голштинських корів (2014)
Грибан В. Г. - Фізіологічний стан молодняку великої рогатої худоби залежно від рівня "Гуміліду", Павленко С. М., Медведенко О. С. (2014)
Грибан В. Г. - Показники білково-ліпідного обміну у поросят-сисунів за впливу мікроелементів та "Гуміліду", Пінчук С. М. (2014)
Гуцол А. В. - Забійні показники, морфологічний склад туш та маса внутрішніх органів свиней при використанні в раціонах білково–вітамінно-мінеральної добавки "Проактимін", Шегеда Л. М. (2014)
Гуцол А. В. - Забійні показники, морфологічний склад туш та товщина підшкірного шпику молодняку свиней при згодовуванні білково-вітамінної мінеральної добавки "Мінактивіт", Бондаренко В. В. (2014)
Жила М. І. - Порівняльна оцінка фармакологічних властивостей пробіотичних препаратів при їх клінічному випробуванні (2014)
Жукова І. О. - Вплив сорбенту-пробіотику "Вітакорм-БІО" на деякі фізіологічні показники білих щурів (2014)
Журенко О. В. - Дія суспензії з самок сетарій на органи та тканини морських свинок (2014)
Змія М. М. - Обмін вуглеводів у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2014)
Калачнюк Л. Г. - Регуляція трансляційних процесів РНК-зв’язуючими протеїнами у мікроорганізмів (2014)
Карем А. - Судово-ветеринарне значення динаміки нелінійних остеометричних параметрів носомозкового відділу черепа великої рогатої худоби у віковому аспекті, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2014)
Карповський П. В. - Взаємозв’язок показниківвищої нервової діяльності ітонусу автономної нервової системи у свиней, Карповський В. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М., Щербаков С. М., Постой Р. В., Трокоз А. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І. (2014)
Ковальський Ю. В. - Вплив пониженої температури інкубації розплоду медоносних бджіл на морфологічні особливості будови глоткової залози, Кирилів Я. І. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів хрому та селену на ліпідний склад тканин організму медоносних бджіл (2014)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні зміни в нирках за спонтанного енцефалітозоонозу кролів, Левицька В. А., Шкіль М. І., Вінічук А. М. (2014)
Кочевенко О. С. - Гостра токсичність карбендазиму для курей, Жукова І. О. (2014)
Кражан С. А. - Особенности развития естественной кормовой базы в прудах при выращивании в монокультуре сеголеток карпа из неподрощенных и подрощенных личинок, Коваленко В. А., Григоренко Т. В. (2014)
Крупник Я. Г. - Особливості розвитку регенеративних процесів в суглобах худоби за остеодистрофії, Данкович Р. С., Зайцев О. О. (2014)
Лаврів П. Ю. - Значення імуноглобулінового захисту слизової оболонки у теляти в протидії збудникам та алергенам сальмонельозу (2014)
Ландсман А. О. - Роль печінки в процесах білкового обміну у свиней з різними типами вищої нервової діяльності (2014)
Лесик Я. В. - Мікроелементи тканин кролів за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С. (2014)
Мароунек М. - Гиполипидемический эффект амидированной целлюлозы, Волек З., Тума Я., Душкова Д., Калачнюк М. С., Калачнюк Л. Г., Калачнюк Г. І. (2014)
Мудрак Д. І. - Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в крові тільних корів-первісток за дії вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт", Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., Голубець О. В., Шкаруба С. М. (2014)
Насєдкіна Н. В. - Якість еякулятів і активність холінестераз сперми бугаїв, Остапів Д. Д., Кава С. Й., Дмитрів О. Я. (2014)
Огородник Н. З. - Вміст мінеральних елементів у крові поросят при відлученні від свиноматок та за дії препарату "Селцивіт", Віщур О. І. (2014)
Панікар І. І. - Гуморальний імунітет поросят неонатального періоду і вплив на нього молозива і молока (2014)
Періг Ж. М. - Кумулятивні властивості 7 % робочого розчину вітчизняного дезінфікуючого засобу "Аеросан”, Юринець Т. В., Козира О. Н., Крушельницька Н. В., Фаріон О. В., Кішко А. С. (2014)
Понкало Л. І. - Вміст кальцію, фосфору та цинку у крові та молозиві корів за дії імунотропних засобів, Віщур О. І., Стефанишин О. М., Соловодзінська І. Є. (2014)
Присяжнюк Н. М. - Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів білого амура (Ctenopharyngodon idella) впродовж вегетаційного періоду (2014)
Приходченко В. О. - Онтогенетичні зміни активності ферментів циклу кребса в мітохондріях м’язів курчат-бройлерів (2014)
Рівіс Й. Ф. - Обмін жирних кислот у печінці та ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі, Янович Н. Є. (2014)
Салата В. З. - Динаміка мікрофлори за переробки яловичини в м’ясопереробних підприємствах, Семанюк В. І., Шах Л. В. (2014)
Сливка І. М. - Ідентифікація молочнокислих бактерій із застосуванням комплексу молекулярно-генетичних методів, Цісарик О. Й., Боцер Т. (2014)
Сокульський І. М. - Порівняльна характеристика ядер сірої речовини різних сегментів спинного мозку свійського собаки, Горальський Л. П., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. (2014)
Стояновський В. Г. - Дослідження формуваня слизової оболонки тонких кишок молодняку курей з віком, Колотницький В. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Дослідження зміни активність ферментів вмісту та слизової оболонки тонких кишок молодняку птиці з віком, Колотницький В. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Топографічні особливості імунних структур кишечника кролів, Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2014)
Стояновський В. Г. - Синбіотики для поросят. Механізм дії. Переваги застосування, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Мацюк О. І. (2014)
Тибінка А. М. - Відмінності відносної площі нуклеїнових кислот у курей з різною типологією автономного тонусу (2014)
Федець О. М. - Глутатіонтрансферази кишок (2014)
Федорович Н. М. - Стан мінерального обміну молодняку овець за корекції раціонів хелатними сполуками мікроелементів (2014)
Шемедюк Н. П. - Застосування біотехнологічних методів для збереження біорізноманіття представників родини Orchidaceae Juss, Скіп О. С. (2014)
Gutyi B. - The change of increases body weight and weight ratios of rats during prolonged cadmium toxicosis, Hufriy D., Binkevych V., Pavliv A., Binkevych O., Vengryn A., Vischur V. (2014)
Maslyanko R. P. - Modern notion of immune formation during evolution, Padovsky A. I., Shekel V. F., Levkivska N. D., Matviishyn T. S. (2014)
Maslyanko R. P. - The immune system and aging, Stoyanovsky V. G., Bozhyk L. Y., Romanovich M. S., Rapa O. I. (2014)
Maslyanko R. P. - Meeting the demand for innate and adaptive immunities during evolution, Semaniuk N. V., Levkivska N. D. (2014)
Тарасенко Л. О. - Особливості кумуляції важких металів в організмі риб (2014)
Пам’яті Калачнюка Григорія Івановича (2014)
Казарин В. - Стихотворение А. Ахматовой "Вновь подарен мне дремотой..." (опыты реального комментария).Часть 2, Новикова М. (2013)
Кобзар О. - Жанрово-стильова своєрідність тетралогії Р. Ваґнера "Перстень нібелунґа" (2013)
Кушнірова Т. - Жанрові особливості роману "Аеліта" О. Толстого (2013)
Александрова И. - К проблеме жанрово-стилевых взаимодействий в русской комедии первой трети XIX века (2013)
Мацапура Л. - Английский готический роман конца ХVIII - начала ХIХ веков: формирование канона (2013)
Конєва Т. - Проблема морального випробування в повісті Л. Бразова "Перший гарт", Тарасова Н. (2013)
Волочай М. - Сприйняття творчості Сергія Єсеніна в українській літературі (2013)
Фісак І. - Творчість М. Гоголя в сучасному науковому дискурсі (2013)
Зубенко О. - Своєрідність російської філософської казки кінця ХХ ст. (на матеріалі творів Н. Абрамцевої та С. Козлова (2013)
Волошко А. - Религиозный дискурс в переписке Н. Гоголя и В. Жуковского (2013)
Григор’єва О. - Вивчення семантики термінів на основі їх системної організації (2013)
Тагільцева Я. - Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови (2013)
Махоніна Н. - Модефікація емотивності фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії: тату пристойності (2013)
Галаур С. - Семантичний потенціал префіксально-прийменникової кореляції в конституюванні значення "Шлях руху" (2013)
Воловик Л. - Словотвірні моделі префіксальних дієслів та співвідносних з ними похідних іменників у тексті економічної газетної статті (2013)
Педченко С. - До проблеми модальної ідентифікації стверджувальної частки так (2013)
Корнєва Л. - Гендерний аспект комунікації (2013)
Степаненко М. - Традиційна граматична проблема в новому науковому представленні (2013)
Мацапура В. - О новонайденном списке второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя (2013)
Конопельнюк В. В. - Вплив m-хлорофенілпіперазину на вміст серотоніну в мозку та сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу, Середницька К. Р., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2011)
Бурлака А. П. - Активність матриксних металопротеїназ у тканинах щурів за введення доксорубіцину та дії комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону, Ганусевич І. І., Сидорик Є. П., Мамонтова Л. А., Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2011)
Зінченко Н. - Елегії Тараса Шевченка: Традиції і новаторство, Кравченко О. (2014)
Тучак О. І. - Метаболічні та морфофункціональні зміни в структурах головного мозку і щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та за умов корекції, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2011)
Зуєнко М. - Міфологічні образи й мотиви у вірші "Пам'яті Шекспіра. 1630 р." Джона Мільтона (2014)
Бєленічев І. Ф. - Стан енергетичного метаболізму і поєднаного з ним ГАМК-шунта в головному мозку тварин із хронічною алкогольною інтоксикацією на тлі фармакокорекції, Соколик О. П. (2011)
Семенко С. - Висвітлення нерозривного взаємозв'язку української літератури й національної ідеї у збірці літературно-публіцистичних нарисів "На варті нації" Юрія Косача (2014)
Ісак О. Д. - Синтез і біологічна активність 6-метил-2,4-діоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-сульфонаміду та його n-похідних, Моспанова О. В., Науменко О. О. (2011)
Мелешко В. - Зоря-дорога Заболотного: специфіка творення образу головного героя роману "Твоя зоря" Олеся Гончара (2014)
Марущак М. І. - Роль вільнорадикальних процесів та апоптозу нейтрофілів у щурів у фізіологічних умовах (2011)
Тарасова Н. - "Жіночність" як один із провідних концептів у поезії О. Забужко, Люлька В. (2014)
Міщенко О. Я. - Актопротекторна активність нового комбінованого засобу "Апітар”, Тихонов О. І., Гращенкова С. А., Юдкевич Т. К., Горбань Є. М. (2011)
Осадча Ю. - Літературний канон на далекому сході: до означення поняття (2014)
Авраменко А. І. - Дослідження фізико-хімічних властивостей солей 1,2,4-тріазол-3-ілтіоацетатних кислот, Сафонов А. А., Роман O. Б. (2011)
Остапенко И. - Временная организация картины мира в пейзажном дискурсе лирики Е. Шварц (2014)
Котляренко Л. Т. - Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом, Ярема О. М. (2011)
Казарин В. - Стихотворение А. А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней..." (Опыт реального комментария), Новикова М. (2014)
Цубер В. Ю. - Слинна альфа-амілаза як маркер реакції організму на психоемоційне напруження (2011)
Кушнірова Т. - Мотивна організація дитячої прози Роальда Дала (2014)
Лой Т. О. - Вивчення гастротоксичності метилового естеру n-, Тюпка Т. І., Кононенко Н. М. (2011)
Фісак І. - Категорія "Концепт" у сучасному науковому дискурсі (2014)
Івануса І. Б. - Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів, Кліщ І. М., Кернична І. З., Василишин Н. А. (2011)
Кир’янчук І. - Збірка Михайла Ореста "Душа і доля" (втаємничений сенс в явному) (2014)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність g-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот, Георгіянц В. А., Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2011)
Палий Е. - Концепт "Прошлого" в сборнике стихотворений В. Брюсова "Третья стража" (2014)
Крижна С. І. - Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у щурів з експериментальним порушенням порфіринового обміну (2011)
Орлов А. - Образ аллеи в творчестве Ивана Будина (2014)
Фаді Ал Зедан - Розробка й біофармацевтичні дослідження супозиторіїв з амлодипіном, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2011)
Браїлко Ю. - Лексема Бог в ономастичному просторі стусової поезії: семантико-стилістичний аспект (2014)
Торянік Е. Л. - Функціональний стан нирок за умов гіпергідратації організму у вагітних щурів-самок (2011)
Кобзар О. - Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов фахівців туристичної галузі (2014)
Перехода Л. О. - Фармакологічні властивості похідних триазолопіримідину та кількісні співвідношення "структура-протисудомна активність”, Северіна Г. І., Георгіянц В. А., Гриненко В. В. (2011)
Кононенко М. - Вербалізація концепту народ у текстах підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Парченко В. В. - Гістологічні дослідження м’яких тканин овець з експериментальним гнійно-запальним процесом на фоні використання похідних 5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2011)
Зуєнко М. - Новий погляд на поезію Гейне (2014)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенольних екстрактів з насіння винограду на прооксидантно-антиоксидантні показники тканин щурів в умовах стресу, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Шишкіна Н. В. (2011)
Білай І. М. - Вивчення антиагрегантної та антикоагулянтної активності 7-(2’-гідрокси-3’-ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4’-фенілпіперазин-1’-іл)-ксантину в щурів на фоні експериментальної гіперліпідемії, Остапенко А. О., Романенко М. І. (2011)
Алексєєва М. О. - Оцінка мутагенної активності уроксаліну в культурі лімфоцитів людини, Березнякова А. І. (2011)
Геращенко І. І. - Структура зв’язаної води в склоподібному тілі за даними 1Н ЯМР-спектроскопії, Маркіна А. І., Туров В. В. (2011)
Макаренко О. А. - Деструктивна роль еластази в патогенезі остеопорозу та інгібіція її активності флавоноїдами (2011)
Козак Д. В. - Динаміка антиоксидантного захисту в ранньому періоді експериментальної тяжкої травми (2011)
Левачкова Ю. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення метронідазолу в песаріях, Здорик О. А. (2011)
Іванчук І. М. - Розробка методик ізолювання донормілу з біологічних рідин організму, Болотов В. В., Клименко Л. Ю., Шовкова З. В. (2011)
Береговий С. М. - Egr-1 – фактор транскрипції при патологіях шлунково-кишкового тракту, Толстанова Г. М. (2011)
Зуєнко М. - Категорія "Міфопоетика" в сучасному літературознавстві (2014)
Рахно М. - Символіка квітів у поезії Едґара Аллана По (2014)
Таран З. - Специфіка романного мислення Едмона і Жуля Гонкурів (2014)
Євланова О. - Категорія "Гротекс" у сучасному літературознавчому дискурсі (2014)
Мацапура Л. - Традиции готического романа в исторической прозе Е. П. Гребенки (2014)
Демченко Л. - Вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування громадянської позиції В. Г. Короленка, Ємець С. (2014)
Ситник О. - Жанровий код новели та його модерністська трансформація (2014)
Казарин В. - Образ Крыма в творчестве зарубежных писателей (от средневековья до ХІХ–ХХ вв.), Новикова М., Тулуп Э. (2014)
Мелащенко М. - Поэтика импрессионизма в ранней прозе Б. Пастернака ("Апеллесова черта", "Письма из тулы" (2014)
Ларионова С. - Способы выражения авторской позиции в поэзии Николая Клюева (2014)
Белогорская Л. - Модель мира в романах Александра Грина (2014)
Вовк О. - Реалізація когнітивної парадигми в навчанні іноземної мови (2014)
Ємець О. - Максима кількості як критерій прагмастилістичного аналізу тексту (2014)
Лукаш Н. - Внутрішньокласифікаційне ранжування предикатів кількості (2014)
Бурковська Л. - Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних текстів (2014)
Халчанська О. - Від пізнання таємничої мови символів писанки-до мовної майстерності (2014)
Степаненко М. - Шлях від структуралізму до антропоцентризму, лінгвістики мовця,граматики висловлення (2014)
Великий М. М. - Особливості гіпокальціємічної дії преднізолону за різної забезпеченості організму щурів вітаміном D3, Апуховська Л. І., Хоменко А. В., Шиманський І. О., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Безусяк А. І., Макарова О. О. (2011)
Жукова А. І. - Розробка методів ідентифікації цільових білків отрути змій роду Agkistrodon, Краснобрижа Є. М., Гаврилюк С. П., Волков Г. Л. (2011)
Воробець Н. М. - Calamintha officinalis як джерело жирних кислот (2011)
Длябога Ю. З. - Концентрація неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові, печінці та скелетних м’язах щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та впливу риб’ячого жиру (2011)
Іскра Р. Я. - Мікроелементи тканин внутрішніх органів щурів за дії хлориду і наноцитрату хрому (2011)
Хара М. Р. - Статеві особливості метаболічних змін у міокарді тварин з експериментальним гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2011)
Алмохамад Жумаа Абдуллах - Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення каптоприлу з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Лисянська А. П., Кечин І. Л. (2011)
Мамедова С. О. - Вивчення ліпофільних сполук вегетативних органів суниці лісової, Павлій О. І. (2011)
Попик А. І. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії Syringa vulgaris L., Кисличенко В. С., Король В. В., Кочкіна О. С. (2011)
Ісаєв С. Г. - Метоксизаміщені 5-нітро-9-N-ариламіноакридини, їх синтез та біологічна активність, Бризицький О. А., Афанасьєва В. В., Єрьоміна З. Г., Динник К. В., Кизь О. В. (2011)
Гарна С. В. - Валідація методик якісного та кількісного визначення піридоксину гідрохлориду в розчині для пиття "Седавіт”, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2011)
Пругло Є. С. - Синтез та нейротропна активність похідних галогенідів 1-R-4-(фуран-2-іл-метиламіно)-4Н-1,2,4-тріазолу, Гоцуля Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Залізняк М. С. - Кальцій-фосфорний обмін та стан метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом (2011)
Логойда Л. С. - Кількісне визначення кислоти розмаринової у таблетках, які містять сухі екстракти валеріани і меліси та гліцин, Вронська Л. В. (2011)
Андрейчин Ю. М. - Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції при верхньощелепному синуситі (2011)
Івануса І. Б. - Вплив тіотриазоліну на деякі показники антиоксидантної системи, вільнорадикального окиснення та ендогенної інтоксикації у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі тривалого введення естрогенів і прогестинів (2011)
Щербина Р. О. - PASS-скринінг можливих видів біологічної активності похідних 2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Привроцька І. Б. - Жирнокислотний склад ліпідів печінки за умов гострого аргінінового панкреатиту в щурів, Покотило О. С. (2011)
Колодницька Г. Б. - Перебіг ліпополісахаридного запалення ясен при інсулінозалежному цукровому діабеті, Корда М. М. (2011)
Марчишин С. М. - Дослідження ліпофільної фракції трави перстачу гусячого (Potentilla anserina L.), Амброзюк О. Б. (2011)
Коровенкова О. М. - Вплив одноразового та багаторазового введення тіоцетаму на екскреторну функцію нирок за умов водного навантаження, Косуба Р. Б. (2011)
Корнієнко В. І. - Вплив амонійних солей 1-N-метилбензилтеобромін-8-амінооцтової кислоти на збудливість вісцеральних ноцицепторів і перебіг експериментальної запальної реакції у щурів, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О. (2011)
Загайко А. Л. - Біодоступність і антиоксидантна активність поліфенолів з насіння винограду у вільному вигляді та у складі фітосом, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Вороніна Л. М., Сенюк І. В. (2011)
Сологуб В. А. - Дослідження протизапальної дії мазі з екстрактом звіробою звичайного, Грицик Л. М., Грицик А. Р. (2011)
Кузьмак І. П. - Зміни показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою, Кліщ І. М. (2011)
Цубер В. Ю. - Слинна альфа-амілаза як маркер стресорної реакції організму (огляд літератури), Тарасенко Л. М. (2011)
Барштейн В. Ю. - Успіхи хімічного дослідження сечі в кінці ХVIII–першій третині XIX ст. у пам’ятках матеріальної культури (2011)
Балим Ю. П. - Вплив пробіотику "Біосвіт" на фізіологічні та продуктивні показники поросят, Лемішко О. Я., Донських О. Д., Чорний М. В., Баско С. О. (2012)
Вахуткевич І. Ю. - Вміст важких металів у печінці та скелетних мʼязах курок-несучок за умов тривалої їх дії (2012)
Гайдей О. С. - Фізіологічні механізми стресу у тварин (2012)
Горчанок Н. В. - Протозойні хвороби в акваріумістиці, Бойко О. О., Пікель М. М. (2012)
Демус Н. В. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники судин теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Горальський Л. П., Сокульський І. М., Федорович В. С. (2012)
Демус Н. В. - Особливості обміну білків у телят чорно-рябої породи різного фізіологічного розвитку, Сенечин В. В., Цимбала В. І. (2012)
Іскра Р. Я. - Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму свиноматок і поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2012)
Калачнюк Л. Г. - Ізозим ЛДГ5(М4 – γ2) – ключовий молекулярний маркер пошкоджень субструктур гепатоцитів у новонароджених телят за аліментарної діареї, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк М. С., Калачнюк Г. І. (2012)
Кобилецька М. C. - Активність хлорофілази у рослин кукурудзи за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти , Корчинська О. С., Маленька У. С. (2012)
Ковалів Л. М. - Вміст нуклеїнових кислот та білків в ядрах тканин новонароджених телят за впливу мінерально-вітамінної добавки в раціоні тільних корів (2012)
Ковальова І. М. - Особливості умов ембріонального розвитку рукокрилих (chiroptera) та їхні можливі еволюційні наслідки (2012)
Костенко С. О. - Асинхронність розщеплення центромірних районів хромосом в цитогенетичних дослідженнях свійських тварин (2012)
Коцюмбас Г. І. - Морфо-біохімічна характеристика нирок півнів за впливу розчину "вет-окс-1000", застосованого у різних концентраціях, Пріцак В. В., Щебентовська О. М. (2012)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні та морфометричні показники 12-палої кишки курчат-бройлерів за впливу пробіотиків, застосованих у різних дозах, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2012)
Кравець С. І. - Активність Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа за інвазії крустацеозами (2012)
Куциняк І. В. - Відмінностівітамінного складу м'яса, отриманого від косулі та дрібної рогатої худоби (2012)
Левкович С. Р. - Вплив іонів кадмію та свинцю на активність ферментів антиоксидантної системи в еритроцитах білого товстолоба (hypophthalmichthys molitrix) (2012)
Маслянко Р. П. - Система інтерферону і її роль в імунітеті, Божик Л. Я., Шекель В. Ф., Флюнт Р. Б., Рапа О. І. (2012)
Маслянко Р. П. - Метаболізм заліза в організмі тварин, Рапа О. І., Божик Л. Я. (2012)
Мельник О. П. - Біоморфологія плавального міхура деяких видів костистих риб , Гром К. І. (2012)
Павліченко О. В. - Корекція резистентності та продуктивності курей-несучок за впливу аскорбінової кислоти, Чорний М. В. (2012)
Пеленьо Р. А. - Біохімічні показники крові за асоційованого бактеріайно-балантидійного паразитоценозу шлунково-кишкового тракту поросят (2012)
Петренко А. М. - Вплив гумісолу на природну резистентність ягнят, Чорний М. В. (2012)
Присяжнюк В. Я. - Морфометрія кісток черепів свиней (2012)
Рудь О. Г. - Морфофункціональні особливості печінки окремих видів риб як діагностичний тест імунодепресивних станів (2012)
Сенечин В. В. - Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин, Цимбала В. І., Осередчук Р. С. (2012)
Скаб О. Б. - Вплив інгаляційного надходження шестивалентного хрому на активність ензимів енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів, Антоняк Г. Л. (2012)
Тішин О. Л. - Вплив Е-селену на тлі тривалого введення препарату клозаверм-а на показники метафазного аналізу клітин кісткового мозку щурів (2012)
Федак В. В. - Динаміка вмісту жирних кислот загальних ліпідів у стеблі та листках кукурудзи у період дозрівання качанів, Рівіс Й. Ф., Мамчур О. В. (2012)
Федяков Р. О. - Вплив афлатоксину в1 на стійкість еритроцитів білих щурів до гемолізу, Антоняк Г. Л. (2012)
Фесенко І. А. - Вплив гуміліду на ріст тіла і морфометричні показники підшлункової залози гусенят, Кущ М. М., Степченко Л. М. (2012)
Бабік Н. П. - Динаміка росту й розвитку молодняку великої рогатої худоби порід лімузин та волинської м’ясної , Федорович Є. І. (2012)
Бомко В. С. - Застосування ІЧ-спектроскопії для перевірки змішанолігандних комплексів цинку, Маршалок В. А. (2012)
Брезвин О. М. - Моніторинг кормової сировини західного регіону України (2012)
Вантух А. Є. - Молочна продуктивність і рубцеві метаболіти у корів залежно від джерела протеїну в раціоні , Вовк С. О., Павкович С. Я., Самсонюк В. Г. (2012)
Виговський І. В. - Конкурентоспроможність технологій створення злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу (2012)
Віщур В. Я. - Рівень жирних кислот загальних ліпідів у тканинах черевця медоносних бджіл за різного рівня техногенного навантаження на довкілля (2012)
Воробель М. І. - Концентрація азотових метаболітів у вмістимому рубця лактуючих корів при включенні у склад комбікорму вітамінно-мінеральної добавки (вмд) нової рецептури у літньо-пасовищний період утримання (2012)
Голуб О. М. - Особливості мінливості та кореляційних зв’язків молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів, Когут М. І., Шаловило С. Г. (2012)
Гордійчук Л. М. - Надходження жирних кислот в організм корів за додаткового введення клітковини до раціону у літній період, Рівіс Й. Ф. (2012)
Гунчак А. В. - Вплив рівня йоду в раціоні гусок на морфоструктуру печінки, вміст тиреоїдних гормонів у крові та йоду у щитоподібній залозі та жовтках яєць, Ратич І. Б., Федик Ю. Я. (2012)
Гуцол А. В. - Використання біологічно активної добавки пробіо-актив в годівлі бугайців при вирощуванні на м'ясо, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гончарук В. В., Гуцол Н. В., Бідяк І. М., Болоховська В. А., Болоховський В. В., Благодір А. М. (2012)
Гуцол А. В. - Стан структур ендокринних залоз бугайців при споживанні препарату пробіо-актив, Кирилів Я.І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гнатюк В. С. (2012)
Гуцол А. В. - Вплив ферментних препаратів на вивільнення білкових речовин концентрованих кормів, Кирилів Я. І. (2012)
Дармограй Л. М. - Встановлення розчинності протеїну та вмісту біологічно активних речовин у кормах – важливі чинники технологічної й продуктивної можливості (2012)
Козьменко В. В. - Вплив цеолітів сокирницького родовища на інтер’єрні показники і продуктивні якості свиней, Чорний М. В., Туряниця В. А. (2012)
Кріп О. М. - Динаміка хімічного складу молока корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2012)
Мащак Я. І. - Вплив складу травосумішок, строків скошування та мінерального удобрення на економічні та енергетичні показники, Терлецька М. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність виродженого травостою залежно від норм всівання бобових багаторічних трав у нерозроблену дернину, Мізерник Д. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від системи удобрення і використання біопрепаратів, Рудавська Н. М. (2012)
Мерзлова Г. В. - Динаміка росту культури spirulina platensis за різних концентрацй кобальту в поживному середовищі, Мельниченко О. М. (2012)
Микитюк В. В. - Визначення оптимального рівня сірки в раціоні вівцематок останнього періоду кітності, Бегма Н. А., Бугай Т. О. (2012)
Павлюк М. В. - Вікові особливості становлення репродуктивних функцій у бугаїв чорно-рябої породи залежно від інтенсивності росту і розвитку, Вовк С. О. (2012)
Періг Д. П. - Особливості масового та лінійного росту помісного кросбредного молодняку овець в різні вікові періоди постнатального онтогенезу, Кирилів Я. І. (2012)
Півторак Я. І. - Ефективність вирощування молодняку свиней на м'ясо за різних умов нормованої годівлі, Семчук І. Я., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2012)
Попов В. Є. - Ефективність використання азоту кормів за різних рівнів протеїнового живлення молодняку кролів (2012)
Пукало Д. Л. - Урожайність злаково-бобових травосумішок залежно від передпосівних обробітків ґрунту (2012)
Романів Л. І. - Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому (2012)
Руснак П. Й. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування виходу молочного жиру у їх нащадків, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2012)
Седіло Г. М. - Нова білково-вітамінно-мінеральна добавка (БВМД) для дійних корів у зимово-стійловий період утримання в грунтово-кліматичних умовах Передкарпаття, Полуліх М. І., Душара І. В., Войтович Н. Г. (2012)
Сеник І. І. - Вплив режимів використання та удобрення на якість сінокісного лучного корму, Сидорук Г. П., Ящук Т. В. (2012)
Снітинський В. В. - Вплив іонів свинцю на питому поверхню коренів ячменю (Hordeum sativum distichum), Качмар Н. В., Лозовицька Т. М., Мазурак О. Т. (2012)
Сподинюк Н. А. - Дослідження температурного режиму в модулі для вирощування курчат-бройлерів, Сподинюк О. А. (2012)
Тищенко В. І. - Перспективи отримання яловичини, як сировини для м’ясопереробної галузі, Божко Н. В. (2012)
Федорович В. В. - Жива маса та лінійний ріст корів айрширської породи в умовах західного регіону України (2012)
Хвостик В. П. - Інтенсивність росту гусей створюваної диморфної популяції (2012)
Хомин М. М. - Вплив сполук хрому і селену на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів та якість молока, Кропивка С. Й., Долайчук О. П. (2012)
Черненко О. М. - Оцінка бугаїв-плідників за стресостійкістю та поєднаністю ознак молочної продуктивності і відтворної здатності у дочок (2012)
Шаран М. М. - Біотехнологічний метод стимуляції статевої охоти в овець різних генотипів, Андрушко О. Б., Яремчук І. М., Корнят С. Б., Чокан Т. В., Гримак Х. М. (2012)
Щербатий З. Є. - Екстер'єрно-конституційні особливості та господарсько корисні ознаки корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Боднар П. В. (2012)
Barbara Biesiada-Drzazga - Wartośc rzeźna i jakość mięsa bażantów łownych (phasianus colchicus), Stefan Kostiuk, Justyna Łęczycka, Michalina Zowczak (2012)
Grażyna Niedziałek - Problemy mastitis u krów z regionu północno-wschodniej polski, Aneta Frankowska, Łukasz Karwowski, Stepan Kostiuk (2012)
Piwtorak Ja. - Efficiency of selenium using in the content of mixed fodder for meat ducklings, Petryshak R., Bobko K., Biel W., Petryshak O. (2012)
Авраменко А. А. - Влияние внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Авраменко А. А. - Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при их плановом тестировании (результаты 697 исследований) (2015)
Андрійчук Н. Й. - Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів, Власик Л. І. (2015)
Безруков Л. О. - Фенотипова неоднорідність відповіді на лікування тяжкої бронхіальної астми за результатами кластерного аналізу, Хільчевська В. С., Гарас М. Н., Паладюк В. В. (2015)
Беш О. М. - Аналіз результатів комплексного моніторування ефективності лікування бронхіальної астми (2015)
Васильєва Н. В. - Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції та мінімалізація впливу оксидантного стресу при дисциркуляторній енцефалопатії, Кричун І. І., Мельник А. І. (2015)
Власенко О. В. - Стадії формування оперантного рефлексу у щурів (2015)
Гайсак М. О. - Обґрунтування неінтенсивної бальнеологічної детоксикації при хронічній патології органів травлення, Лемко І. С., Яковенко Н. А., Вагерич К. І., Чайковська Т. В., Дичка Л. В., Малиновська В. Г., Ляхова О. Б., Голубка О. П., Кудик В. Г. (2015)
Гармидер О. В. - Состояние психоэмоциональной сферы у больных поллинозом в фазе обострения, Гоженко А. И. (2015)
Герман Л. В. - Особливості плацентарного кровотоку у вагітних із невиношуванням, Каліновська І. В. (2015)
Гордієнко В. В. - Вікові особливості гепатотоксичної дії кадмію хлориду у щурів за субхронічної експозиції доз малої інтенсивності, Бойчук Т. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського