Бржезицький В. О. - Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі, Щерба А. А., Подольцев О. Д., Троценко Є. О., Шевченко С. Ю., Гаран Я. О., Атарод С. (2011)
Бідюк П. І. - Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей, Трофимчук О. М., Федоров А. В. (2011)
Голінко І. М. - Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості, Кубрак А. І., Трегуб В. Г. (2011)
Кірік О. Є. - Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах, Клименко В. М., Остапенко В. В., Якуніна І. Л. (2011)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2011)
Романюк В. В. - Континуум оптимальних рішень в чотиривузловій моделі розподілу ресурсів за умов двох некоректно оцінених невизначеностей і відповідного значення гри (2011)
Ясінський В. В. - Задача прогнозування і керування процесом еволюції знань у складних навчальних системах (2011)
Андреєв І. А. - Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віб-роекструзії в круглому кільцевому каналі, Комкіна Н. В. (2011)
Аршук М. В. - Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Погребова І. С. (2011)
Крамар Г. М. - Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- та нанодисперсною зв’язкою, Сушинський В. І., Ісаєв Є. О. (2011)
Лобода П. І. - Вплив анізотропії мікроструктури спрямовано армованого композита на адгезійну міцність зчеплення покриття із нітриду титану, Карпушевський Б., Дюбнер Л. Г., Чайка Д.В. (2011)
Макогон Ю. М. - Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пелих В. М. - Визначення довговічності конструкційних алюмінієвих сплавів за умови асиметричного розтягнення-стиснення методом еквівалентних напружень (2011)
Сороченко В. Ф. - Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2011)
Яхно О. М. - Гідродинаміка струминних течій у щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів, Струтинський С. В. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Дешко В. І. - Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти, Шевченко О. М. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини (2011)
Голембіовський А. О. - Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю., Жданюк Н. В. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2012)
Федосов В. М. - Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс, Юхименко П. І. (2012)
Швабій К. І. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб (2012)
Чекіна В. Д. - Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики (2012)
Серебрянський Д. М. - До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні, Мельничук Г. С. (2012)
Черевиков Є. Л. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності (2012)
Степанова О. В. - Реформування системи охорони здоров’я у США, Іголкін І. В. (2012)
Полозенко Д. В. - Добровільне медичне страхування та лікарняні каси — складові реформи охорони здоров’я України, Парій В. Д. (2012)
Васильців Т. Г. - Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні, Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. (2012)
Петленко Ю. В. - Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації, Решетова Г. В. (2012)
Бабяк Н. Д. - Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах, Буратчук Н. Ю. (2012)
Видатний фінансист України новітньої доби (до 80-річчя Г.О. П’ятаченка — першого Міністра фінансів незалежної України) (2012)
Кочанов В. Ю. - Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні (2013)
Душко В. Р. - Анализ основных формообразующих факторов кранового судна, Несин Д. Ю. (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии степени упорядоченности волнения на силу удара при днищевом слеминге, Ли Тхань Бин (2013)
Половецкий Е. В. - Исследование возможности применения принудительной схемы деформирования при диффузионной сварке сплавов АМГ6 и ВТ6, Новомлинец О. О., Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Трунин К. К. (2013)
Мошенцев Ю. Л. - Опыт разработки водовоздушных охладителей наддувочного воздуха нового поколения, Гогоренко А. А., Тягнирядно Б. А., Минчев Д. С., Нагорный А. В. (2013)
Верещаго Е. Н. - Анализ динамики электрической цепи с дугой и реактором, включенным последовательно с конденсатором, Сидорец В. Н. (2013)
Самойленко Д. М. - Методика визначення довжини пароля шифрів поліабеткової заміни, Дронов В. В. (2013)
Воробйова І. А. - Методики оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасній банківській системі: переваги та недоліки, Перепадья А. С. (2013)
Благодатный В. В. - Разработка математичской модели площадного источника выбросов, Фалько В. В., Зинченко В. Ю. (2013)
Рижков О. С. - Моделювання руху забрудненого потоку газу в апаратах мокрого типу пиловловлювання на прикладі порожнистого форсункового скрубера, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Вступ (2009)
Стороженко І. С. - На яку січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання проти польської влади в Україні? (2009)
Грибовський В. В. - Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі (2009)
Репан О. А. - Система влади та самоврядування в Запорозькій паланці (2009)
Світленко С. І. - Місцеве самоврядування Катеринославщини у процесі формування основ громадянського суспільства дореволюційного періоду (ХІХ–початок ХХ ст.) (2009)
Буланова Н. М. - Діяльність місцевих органів влади Катеринославщини у 1917 р. (На прикладі Карнаухівської волості) (2009)
Митрофаненко Ю. С. - "Вільне місто" : теорія та практика махновського самоврядування у Катеринославі (листопад 1919 р.) (2009)
Суховий В. І. - Заходи органів місцевої влади по боротьбі з проституцією на Катеринославщині-Дніпропетровщині у міжвоєнні роки (2009)
Іваненко В. В. - Роль місцевого партійно-державного апарату у здійсненні політики колективізації на Дніпропетровщині, Романець Н. Р. (2009)
Прушак т. В. - Діяльність комунальних служб Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941–1943 рр. (2009)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація 1953 – початку 60-х рр. ХХ ст.: За матеріалами Дніпропетровського обласного архіву (2009)
Бородін Є. І. - Виконавча влада Дніпропетровщини в роки незалежності України (1991–2009 рр.) (2009)
Мороз В. С. - Князь-гетьман Дмитро Іванович Байда-Вишневецький (? – 1563) (2009)
Джусов А. Б. - Подвижник залюднення Присамар’я (2009)
Лазебник В. І. - Катеринославське губернське земство: перші кроки діяльності і діячі. 1866–1869 рр. (2009)
Лопатіна О. М. - Барон Корф – видатний просвітитель Запорізького краю (2009)
Шляхов О. Б. - Катеринославский губернатор князь П. Д. Святополк-Мирський: постать на тлі епохи (2009)
Коник О. О. - Член Російської Державної думи першого скликання від Катеринославської губернії С. М. Рижков (2009)
Савчук В. С. - Освітянська і громадська діяльність К. І. Попеля, Кушлакова Н. М. (2009)
Яценко В. Я. - В. І. Осипов: політичний портрет у контексті революційної доби 1917–1920 рр. (2009)
Цимлякова Т. М. - "Особистому – лічені години, все життя – пролетаріату, революції" (2009)
Чабан М. П. - М. М. Стасюк – відомий політичний і кооперативний діяч України (2009)
Бойко О. В. - Марко Остапович Озерний − видатний діяч Дніпропетровщини, Дяченко О. В. (2009)
Товстоляк Н. М. - Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії Придніпров’я (2009)
Дірявко Ю. П. - Загальні аспекти розвитку початкової освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., Олешко М. С. (2009)
Посунько А. С. - Заходи органів місцевої влади щодо поширення медичних знань на Катеринославщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Пахоменков Ю. Г. - Діяльність комісара українських урядів з освіти на Катеринославщині (1917–1918 рр.) (2009)
Соляник Н. О. - Повсякдення сільської жінки 1930–1950 рр. (За матеріалами усної історії на прикладі села Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області) (2009)
Кочергін І. О. - Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі (2009)
Ковальова І. Ф. - Археологічні дослідження Новобогородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Шалобудов В. М. - Натільні хрести, знайдені на території Богородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Kotikova O. - The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land, Khristenko O. (2015)
Червен І. І. - Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав, ЦурканН. В. (2015)
Albrecht J. A. - Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States (2015)
Кіщак І. Т. - Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу, Корнєва Н. О., Новіков О. Є. (2015)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів (2015)
Підгребельна М. І. - Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України, Шувар Б. І. (2015)
Музика Б. Б. - Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Манжура О. В. - Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України (2015)
Шишпанова Н. О. - Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій (2015)
Зуб О. М. - Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора (2015)
Вожегова Р. А. - Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення, Олійник О. І. (2015)
Антипова Л. К. - Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України (2015)
Полторецький С. П. - Енергетична ефективність вирощування насіння проса (2015)
Федюшко М. П. - Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України (2015)
Телекало Н. В. - Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Аралова Т. С. - Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного (2015)
Назарчук А. А. - Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах Степу України (2015)
Підпала Т. В. - Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід, Гребенюк Н. В. (2015)
Топіха В. С. - Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной", Волков А. А. (2015)
Волощук В. М. - М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Войтенко С. Л. - Продуктивність свиней породи ландрас, Петренко М. О. (2015)
Раскатова С. М. - Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL, Костюнина О. В., Траспов А. А., Шавырина К. М., Зиновьева Н. А. (2015)
Лихач В. Я. - Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок, Крамаренко С. С., Шебанін П. О. (2015)
Гридюшко Е. С. - Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир, Гридюшко И. Ф. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт с высоким ледовым классом, Автутов Н. В. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Решение оптимизационной задачи определения главных элементов однокорпусного быстроходного пассажирского судна (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии бортовой качки на эффективную поверхность рассеяния корабля, Нгуен Доан Кыонг (2013)
Трунин К. С. - Классификация современных кабель - тросов для подводных исследований (2013)
Лычко Б. М. - Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации морских судов (2013)
Блінцов В. С. - Концепція створення автономних ненаселених підводних апаратів для військово-морських сил держави, Блінцов С. В., Дан Фук Тхи, Красних О. В. (2013)
Колесар И. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния сварных и паяных узлов из разнородных материалов с промежуточными прослойками при нагружении сжатием, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Мартыненко В. А. (2013)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів титану на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смірнов І. В., Шаповал К. П. (2013)
Новогрецкий С. Н. - Влияние насыщения совмещенной магнитной системы бесконтактного синхронного генератора на гармонический состав электродвижущей силы его обмоток, Прудников А. А. (2013)
Шостак В. П. - Расход топлива и экологичность судовой пропульсивной установки с кайтом, Кисарова А. Ю. (2013)
Шостак В. П. - К вопросу о токсичных оксидах азота в отходящих газах малооборотных дизелей, Манзюк А. Ю. (2013)
Серпухов М. Ю. - Ієрархія інструментів прихованого протекціонізму у міжнародній торговельній політиці (2013)
Бондаренко О. В. - Результати обробки статистичних даних щодо науково-дослідних суден, Московко О. С. (2013)
Боднарчук Ю. С. - Влияние лунок на аэрогидродинамическое сопротивление пластины, шара и кругового цилиндра (2013)
Соломенцев О. И. - Оценка потерь скорости судна с малой площадью ватерлинии в условиях ветра и волнения, Гофман А. А. (2013)
Егоров Г. В. - Особенности серии "сверхполных" танкеров cмешанного река-море плавания проекта RST27, Тонюк В. И. (2013)
Соломенцев О. И. - Живучесть фрегата с аутриггерами под действием удобной погрузки, Фам Куанг Шон (2013)
Ермолаев Г. В. - Исследование влияния формы шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2013)
Полишко А. А. - Анализ неметаллических включений в литой высоколегированной стали электрошлакового переплава и электрошлакового переплава жидкого металла, Саенко В. Я., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2013)
Пищанская Н. А. - Выбор компоновочных размеров насадочных контактных устройств на базе регулярных структурированных насадок (2013)
Радионов А. В. - Повышение промышленной и экологической безопасности шахтных вентиляторов главного проветривания (2013)
Приходько С. Б. - Генерування випадкових чисел з розподілом гауcса на основі перетворення джонсона із сім’ї SU (2013)
Вигнан Д. С. - Досягнення і проблеми післягеномної ери (До 60-річчя відкриття структури ДНК та 10-річчя завершення геномного проекту), Оліярник О. Д. (2013)
Бондаренко О. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при каліцивірусній інфекції (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей при інфекційному ларинготрахеїті, Лісова В. В., Криштоп М. С., Дідович М. А. (2013)
Борисевич Б. В. - Роль гістологічних досліджень у діагностиці парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Дідович М. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова серця окуня в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в тонкій кишці курей при синдромі зниження несучості, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2013)
Висоцький А. О. - Порівняльна оцінка морфологічних показників та інтегральних лейкоцитарних індексів крові корів з продуктивністю більше 4000 кг на рік при сучаснихтехнологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України., Романська У. Б. , Висоцький М. В. (2013)
Власенко В. В. - Використання середовища "ВІНТУБ" для виявлення адаптивних форм збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Войціцька О. М. (2013)
Водоп’янова Л. А. - Морфологічна характеристика кісткового мозку і його клінічне застосування, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антипін С. Л. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості морфології спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Веремчук Я. Ю. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості гістоархітектоніки печінки у кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому, Ібатулін І. І., Волківський І. А., Махно К. І., Гуральська С. В. (2013)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту (2013)
Демус Н.В. - Ріст і розвиток теличок чорно-рябої породи залежно від типів автономної регуляції серцевого ритму (2013)
Денисова О. М. - Ефективність використання комбінованих середовищ для кріоконсервування еритроцитів бика, Жегунов Г. Ф., Хасбауі Х. А., Ващенко В. В. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови проміжної зони шлунка та її імунних утворень курей віком 1, 2 і 3 роки (2013)
Єфімов В. Г. - Вплив кормової добавки з торфу на показники природної резистентності поросят у ранній період дорощування, Ракитянський В. М., Ліснича О. М., Костюшкевич К. Л., Ардиковський В. О. (2013)
Замазій А. А. - Енергетична цінність молозива та молока свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності, Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення активності ензимів ЦТК у пошкоджених гепатоцитах (2013)
Калиновський Г. М. - Стан маткових труб корів на стадії збудження статевого циклу, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2013)
Карповський П. В. - Деякі показники обміну вуглеводів в сироватці крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В., Ландсман А. О., Шестеринська В. В., Васильєв А. П. (2013)
Ковалів Л. М. - Ізоферментний спектр лактат- і малатдегідрогенази в цитоплазмі тканин новонароджених телят за впливу біологічно активних речовин (2013)
Ковальський Ю. В. - Морфологічні особливості будови середньої кишки у медоносних робочих бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Ковальчук О. М. - Гістологічні зміни гепатопанкреасу триліток білого амура за різних способів вирощування (2013)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни в легенях собак за бабезіозу (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх класів у тканинах медоносних бджіл за умов традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С. (2013)
Кокарєв А. В. - Динаміка секреції імуноглобулінів молозива свиноматок за дії препарату "Імунолак”, Масюк Д. М. (2013)
Костишин Є. Є. - Морфологічна структура плаценти різних видів жуйних тварин у порівняльному аспекті, Завірюха В. І., Костишин Л. Є. (2013)
Кот Т. Ф. - Органометрія яйцепроводу свійських птахів (2013)
Коцюмбас Г. І. - Клінічні симптоми та патологоанатомічна характеристика синдрому дерматиту і нефропатій за цирковірусної інфекції поросят, Леньо М. І., Вінічук Г. М., Химинець П. С. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни в печінці і нирках свиней за експериментального Т-2 токсикозу, Данкович Р. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Пробіотики — необхідна складова при сучасних технологіях вирощування тварин, Жила М. І., Шкіль М. І. (2013)
Кропивка С. Й. - Антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за згодовування різної кількості цитрату наночастинок селену (2013)
Лаврів П. Ю. - Вплив фізіологічних механізмів слизової оболонки кишечника в молодняка худоби на дію бактерій сальмонел, Романович М. С. (2013)
Ладиш І. О. - Ефективність застосування пробіотика "Болмол" при вирощуванні ягнят, Гужвинська С. О., Бєлогурова В. І., Знагован С. Ю., Сімонович В. М. (2013)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності та впливу кормової добавки на вміст заліза у органах курчат-бройлерів (2013)
Лемішевський В. М. - Гістологічна та гістохімічна характеристика печінки поросят за згодовування пробіотичних кормових добавок (2013)
Лесик Я. В. - Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Кропивка С.Й. (2013)
Лешовська Н. М. - Активність Т- і В-клітинного імунітету у корів і їх телят за дії препарату "Оліговіт", Брода Н. А., Віщур О. І., Мудрак Д. І., Рацький М. І., Смолянінов К. Б., Голубєв М. І. (2013)
Маслянко Р. П. - Медіаторні функції позаклітинного цитокіну (HMGB1) в імунітеті багатоклітинних організмів, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Залізодефіцитний стан у дітей і тварин раннього віку; етіологія та поширеність, Рапа О. І., Сілантієва Т. Р., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про патогенез токсикозу у людей і тварин раннього віку, Гутий Б. В., Романович М. С., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Симбіотна мікрофлора кишечника: сучасний стан проблеми, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2013)
Мотько Н. Р. - Застосування сорбентів при вирощуванні кролів, Мицук О. А., Мідяний С. В. (2013)
Огородник Н. З. - Активність трансаміназ і вміст імуноглобулінів у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Островська М. Ю. - Постембріональний розвиток імунної системи кишечника птиці, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2013)
Пеленьо Р. А. - Моніторинг шлунково-кишкових паразитозів свиней в господарствах західного регіону України (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на вміст вітамінів А та Е у сироватці крові корів та їх телят, Віщур О.І. (2013)
Самсонюк І. М. - Активність трансаміназ і лужної фосфатази сироватки крові щурів трьох поколінь, яким згодовували генномодифіковану сою, Стронський Ю. С. (2013)
Скіп О. С. - Вміст білка та амінокислотний склад біомаси eisenia foetida, культивованих на субстратах із підвищеним вмістом важких металів на тлі дії цеоліту, Буцяк В. І. (2013)
Слипанюк О. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокульський І. М. - Гістоморфологія та гістохімія спинного мозку кроля європейського (2013)
Спіцина Т. Л. - Морфологічний склад крові і проявлення статевих інстинктів у телиць сірої української породи 13 – 14 місячного віку залежно від умов утримання (2013)
Тибінка А. М. - Особливості структури міжм’язового нервового сплетення кишечнику у курей з різною типологією автономного тонусу (2013)
Федорченко А. М. - Показники імунореактивності телят, народжених від корів, яким у сухостійний період ентерально застосовували селенорганічний препарат Сел-Плекс (2013)
Хмель Ю. І. - Підбір оптимального поживного середовища для культивування штаму S.sioyaensis - продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину (2013)
Хомин М. М. - Антиоксидантні та дезінтоксикаційні процеси в організмі вагітних самок щурів за дії цитратів наночастинок хрому та селену, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Шульженко Н. М. - Гематологічні та біохімічні показники крові голштинських корів різних типів стресостійкості (2013)
Щебентовська О. М. - Деякі аспекти вивчення властивостей м’язової тканини за використання динамічних спекл-полів, Муравський Л. І., Березюк М. І. (2013)
Янович Н. Є. - Обмінні процеси жирних кислот у зябрах і ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі (2013)
Kovalchuk N. A. - Metabolic type of horses blood of riding breed under conditions of physical loading, Vischur O. I. (2013)
Титул, зміст (2012)
Звєряков М. І. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи, Коваленко В. В. (2012)
Федулова Л. І. - Фінансовий імператив інститутів розвитку (2012)
Шумська С. С. - Національне багатство України у вимірі показників СНР (2012)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні (2012)
Шемаєв В. В. - Фінансова підтримка розвитку експорту на основі створення експортно-кредитного агентства (2012)
Ловінська Л. Г. - Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу (2012)
Баглюк Ю. Б. - Страховий ринок України: капіталізація й конкуренція (2012)
Ротова Т. А. - Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики, Клапків Л. М. (2012)
Сліпко К. О. - Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні (2012)
Плікус І. Й. - Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація (2012)
Волошанюк Н. В. - Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств (2012)
Гринюк Н. А. - Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу (2012)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Лондар С. Л. - Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2012)
Поддєрьогін А. М. - Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб’єктів підприємництва, Лесько М. В. (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету (2012)
Гаманкова О. О. - Страховий ринок України у глобальному страховому просторі, Хлівний В. К. (2012)
Внукова Н. М. - Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом, Опешко Н. С., Колодізєва С. О. (2012)
Стирський М. В. - Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України (2012)
Кульпінський С. В. - Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу, Сухенко О. А. (2012)
Непран А. В. - Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України (2012)
Тян Р. Б. - Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування, Лисенко О. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Лондар С. Л. - Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні, Башко В. Й. (2012)
Павлюк К. В. - Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні, Степанова О. В. (2012)
Шишко О. В. - Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (2012)
Кучер Г. В. - Ефективність системи управління державним боргом в Україні (2012)
Козоріз М. А. - Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону, Музика І. С. (2012)
Коваль О. П. - Місце й роль загальнообов’язкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект (2012)
Ловінська Л. Г. - Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору, Гізатуліна Л. В. (2012)
Стефанюк І. Б. - Об’єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів (2012)
Глущенко В. В. - Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку, Хмельков А. В. (2012)
Мороз О. В. - Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств, Карачина Н. П. (2012)
Іванов Ю. Б. - Реформування податкових систем: нова якість обговорення, Майбуров І. А., Гончаренко Л. І. (2012)
Титул, зміст (2012)
Богдан Т. П. - Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні, Богдан І. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва, Забчук Г. М. (2012)
Мортіков В. В. - Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах (2012)
Малютін О. К. - Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України (2012)
Диха М. В. - Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети (2012)
Федоренко А. В. - Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя (2012)
Рудик В. К. - Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Ловінська Л. Г. - Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України, Сушко Н. І. (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Пластун О. Л. - Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації (2012)
Юрків Н. Я. - Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення (2012)
Титул, зміст (2012)
Єфименко Т. І. - Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст (2012)
Чухно А. А. - Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука, Леоненко П. М., Юхименко П. І. (2012)
Лагутін В. Д. - Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку (2012)
Тарасевич В. М. - До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм (2012)
Сніжко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи (2012)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій, Лацик Г. М. (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії (2012)
Сизоненко В. О. - Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності (2012)
Ткач А. А. - Теоретичне підґрунтя формування фінансового інституціоналізму (2012)
Длугопольський О. В. - Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки (2012)
Загурський О. М. - Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Венцковський Д. Ю., Лапко О. С. (2012)
Гасанов С. С. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2012)
Лозицький В. П. - Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні, Гаєвська О. В. (2012)
Маркович Г. Б. - Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2012)
Максименко Л. П. - Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, Чумакова І. Ю. (2012)
Гайдай М. Г. - Імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності як необхідна передумова інформаційного забезпечення інноваційного управління, Очеретна М. Ю. (2012)
Павлюк К. В. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування збереження екосистем, Дегтярь Н. В. (2012)
Башко В. Й. - Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні (2012)
Терещенко Г. М. - Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки (2012)
Кульпінський С. В. - Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень (2012)
Титул, зміст (2012)
Даниленко А. І. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів, Зимовець В. В. (2012)
Вожжов А. П. - Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання, Гринько О. Л. (2012)
Тимченко О. М. - Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання, Кондратенко М. Б. (2012)
Олейнікова Л. Г. - Податкові механізми детінізації економічної діяльності (2012)
Смовженко Т. С. - Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні, Міщенко С. В. (2012)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій (2012)
Шемаєва Л. Г. - Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства, Ляшенко О. М. (2012)
Ловінська Л. Г. - Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору, Калюга Є. В. (2012)
Гура Н. О. - Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Гринюк Н. А. - Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Майбуров И. А. - Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России (2012)
Погорлецкий А. И. - Противодействие активности офшорных юрисдикций — налоговых гаваней на современном этапе развития мировой экономики (2012)
Кизим М. О. - Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти, Раєвнєва О. В. (2012)
Соколовська А. М. - Формування податкової політики в умовах невизначеності (2012)
Швабій К. І. - Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України (2012)
Федоренко А. В. - Питання оподаткування операцій із цінними паперами (2012)
Яценко Ю. О. - Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні (2012)
Боголіб Т. М. - Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки (2012)
Затонацька Т. Г. - Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів, Шиманська О. А. (2012)
Маркевич О. В. - Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Кнейслер О. В. - Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні (2012)
Слушаєнко Н. В. - Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу (2012)
Автори (2012)
Мярковський А. І. - Антикризове управління державними фінансами: питання стратегії та ефективних рішень (2012)
Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції "Фінансова політика України за сучасних умов” (2012)
Лондар С. Л. - Уточнення фінансово-економічних дефініцій у контексті посткризових реалій (2012)
Федулова Л. І. - Фінансові аспекти державно-приватного партнерства (2012)
Карлін М. І. - Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Осецький В. Л. - Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України, Мороз П. А. (2012)
Крутова А. С. - Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку, Чумак О. В. (2012)
Автори (2012)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2012 році (2012)
Artemova L.V. - Studying of early childhood education development in the times of UNR by means of electronic presentation (2014)
Белецкий А. Я. - Примитивные матрицы и генераторы псевдослучайных последовательностей Галуа, Белецкий Е. А. (2014)
Кушнір В. А. - Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми (2014)
Львов М. С. - Об одном подходе к построению системы тестирования геометрических знаний (2014)
Шерман М. І. - Використання мультимедійних відеоконсультацій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх економістів (2014)
Babenko N. I. - Application of hierarchical clustering algorithm for structural characteristic of moving physical objects (2014)
Денисенко В. В. - Комп’ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ (2014)
Дюлічева Ю. Ю. - Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів (2014)
Козловский Е. О. - Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2014)
Круглик В. С. - Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом (2014)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище як засіб формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів (2014)
Саган О. В. - Використання різних мов представлення знань як чинник гуманізації математичної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Психологічна стратегія співробітництва, рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Щербина О. А. - Організація обліку успішності та відвідуваності в системі управління навчанням MOODLE (2014)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх інженерів-програмістів (2014)
Григор'єва В. Б. - Методичні системи навчання математики з використанням ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів у галузі геометрії (2014)
Загацька Н. О. - Основи понятійно-термінологічного апарату криптології (2014)
Чумак О. О. - Модель професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів (2014)
Morze N. - Corporate standard of ICT competence of masters, Buinytska O. (2014)
Tryus Y. - Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities, Kachala T. (2014)
Sherman M. I. - Research of influence of computer training of future lawyers on indicators of academic achievement (2014)
Biletska G. A. - Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle (2014)
Zaytseva T. - Cloud technology as a way of Ukrainian education development, Arkhipova T. (2014)
Shyshkina M.P. - Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine, Zaporozhchenko Y.G., Kravtsov H.M. (2014)
Gnedkova О. - Blended learning as tool of intensification of educational process in teaching discipline "Methods and technologies of distance learning" (2014)
Іванова С. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників з використанням системи EPrints (педагогічний експеримент) (2014)
Popel M. - The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the sagemath cloud (2014)
Sereda Kh. V. - Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation (2014)
Sukhikh A. - Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use (2014)
Яцишин А. В. - Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти (2014)
Андрієнко Л. О. - Суфіксальний словотвір в українських прізвищевих назвах іменникового типу: етимологічний та правописний аспекти (2010)
Валчакова П. - Problematika zpracování věcných okruhů ve slovanských jazycích (2010)
Вовк П. С. - Варіативність як закономірність віршованого перекладу поетичного тексту (2010)
Воскобойник Г. М. - Лінгвістичні критерії диференціації номенів та термінів (2010)
Гливінська Л. К. - Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського (2010)
Даниленко Л. І. - Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Дель Гаудіо С. - Типологічні риси словотвору в італійській та українській мовах (2010)
Дем’яненко Н. Б. - Семантична структура фразеологізмів з компонентом "птах" у польській, українській та російських мовах (2010)
Домилівська Л. В. - Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського: особливості функціонування мовної домінанти очі (2010)
Дубова Л. О. - Орнітоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження (2010)
Зелінська М. З. - Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора (2010)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості комерційних назв у сучасних слов’янських мовах (2010)
Климентова О. В. - Чинники вербальносугестивної спроможності перекладу сакрального тексту (2010)
Ковш О. А. - Аналитические прилагательные в болгарском языке (2010)
Кошман І. М. - Специфика морфологических изменений (на примере русских публицистических текстов Украины) (2010)
Кравчук А. Є. - Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові староукраїнських пам’яток (2010)
Луценко С. О. - Вплив медіапростору на сучасного споживача інформації (2010)
Ма Я. - Перифрази політичного дискурсу в українських та китайських газетних текстах (2010)
Мехед А. С. - Таксономії комічного (2010)
Непоп-Айдачич Л. В. - Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу (2010)
Николів І. І. - Тематична група "людина" у лексичній підсистемі хорватського молодіжного сленгу (2010)
Нікітіна Ф. О. - Етнічне та соціологічне підґрунтя ономастикону (2010)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова аджеба (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Паламарчук О. Л. - Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах, Чмир О. Р. (2010)
Переверзєв Д. І. - Фонетичні аспекти взаємодії мов (на прикладі китайського впливу на корейську мову в порівнянні з фонетичними змінами слов’янських мов): постановка питання (2010)
Петровська Л. Є. - Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови) (2010)
Плешкан О. О. - Франкомовні запозичення в терміносистемі фахівців комп'ютерної інженерії та управління (2010)
Савчук Є. О. - Мовні жанри у Всесвітній павутині: методологічні основи класифікації (2010)
Самойлова І. А. - Деякі підходи до інтерпретації дериваційних відношень між значеннями полісемічного слова (2010)
Сокур І. О. - Лексико-стилистическое своеобразие фразеологизмов в научном тексте (2010)
Тепла О. М. - Формування міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземних студентів української мови (2010)
Теряєв Д. О. - Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) (2010)
Тимошук Р. П. - Тлумачні словники в історії польської лексикографії (2010)
Черниш Т. О. - Гра слів у поетичній мові ксьондза Я. Твардовського, Єрмоленко С. С. (2010)
Чумак В. В. - Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови, Калениченко М. М. (2010)
Ярмак В. І. - Стилістичні особливості використання претеритальних конструкцій у романі Мілети Продановича "Сад у Венеції" та в його перекладі українською мовою (2010)
Айдачич Д. - Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена (2010)
Білоног Ю. І. - Інтертекстуальний діалог творчості Мілорада Павича з феміністичним постструктуралізмом (2010)
Букіна Ю. О. - Чеховские мотивы в творчестве В. Токаревой (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про "письменницьку взаємодію” в літературі (2010)
Забіяка І. В. - Маніфести авангардистів: декларація та самоідентифікація (2010)
Захаржевська В. О. - Людина і природа. Символ троянди у художньому світі слов’ян ХХ століття (2010)
Іванова Г. В. - Проблеми екології природи та екологія душі у творчості Івана Давидкова (болгаро – українські паралелі) (2010)
Кондратюк Л. М. - Літературний імпресіонізм як дискурс взаємодії мистецтв (2010)
Костенко О. О. - Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський і В. Винниченко) (2010)
Крикун Л. С. - Модель ідеологізованого простору в романах письменників-емігрантів першої половини XX століття (2010)
Лах Н. - Iz pinakoteke jednog proznog opusa. Socijalni aspekti (s)likovnih kriptograma u djelu Miroslava Krleže (2010)
Лісніченко Л. М. - Архетип культурного героя в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" (2010)
Мушкетик Л. Г. - Мотив "взаємодопомоги" в українських та угорських народних казках: давні та новіші смисли (2010)
Науменко Н. В. - Поетичний твір як форма буття реалій (2010)
Осадца К. Є. - Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії (2010)
Палій О. П. - Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі (2010)
Пащенко Є. М. - Проблеми становлення хорватської україністики в ХІХ ст. (2010)
Переломова О. С. - Семантичне наповнення концептів "самотність" і "одиночество" в українському і російському художніх дискурсах (2010)
Рева Л. В. - В. Підмогильний та І. Бунін: проблеми наративної структури оповідань (2010)
Сайковська О. Ю. - Місце та роль фантастики у сучасній болгарській літературі (2010)
Сидяченко Н. Г. - Семантика болю в художньому світі Ліни Костенко і Віслави Шимборської (2010)
Спатар І. М. - Фемінний тип нарації у новелістиці Елізи Ожешко й Івана Франка (2010)
Татаренко А. Л. - Циклізація оповідань як проект онтологізації тексту ("Відмінності" Г. Петровича) (2010)
Шевченко Г. І. - Читачі М. Некрасова і Т. Шевченка у наукових розвідках академіка О. І. Білецького (2010)
Щеголь Л. Д. - Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2010)
Карацуба М. Ю. - Слово шани науковому керівникові (до 90-річчя від дня народження Г. Д. Вервеса) (2010)
Паламарчук О. Л. - Ян Куклік: вчений і педагог (1940-2009) (2010)
Петровська Л. Є. - Нова хвиля у вивченні українсько-хорватських літературних взаємин: рецензія на монографію Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe (Split: Književni krug, 2010. – 283 s.) (2010)
Bilousova L. I. - Diagnosis of problems of management of the students' independent work in the information and communication pedagogical environment, Kolgatin O. G., Kolgatina L. S. (2014)
Kruglyk V. - Teaching algorithmization and programming using python language, Lvov M. (2014)
Byelyavtseva T. V. - Google docs servise in training of future teachers of mathematics, Ponomareva N. S. (2014)
Запорожченко Ю. Г. - Cтандартизація вимог до засобів ІКТ навчального призначення у міжнародному освітньому просторі (2014)
Kravtsov H. M. - Microsoft cloud services in distance learning system "Kherson virtual university", Chemisova I. O. (2014)
Mukoviz O. P. - The course "Fundamentals of distance learning in primary education” as a component of lifelong education of primary school teachers (2014)
Шишкіна М. П. - Методичні аспекти використання системи MAXIMA як засобу фундаменталізації навчання бакалаврів інформатики, Когут У. П. (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Функції електронних освітніх ресурсів у процесі професійно орієнтованого навчання усного мовлення майбутніх учителів французької мови (2014)
Владимирова А. Л. - Формування естетичного ставлення молодших школярів до національного пісенного фольклору засобами мультимедійних технологій (2014)
Воронкін О. С. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-Х роках XX ст. – на початку XXI ст (2014)
Lytvynova S. - Model of cloud oriented learning environment (COLE) of comprehensive educational establishments (CEE) teacher (2014)
Олексюк В. П. - Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень (2014)
Олексюк О. Р. - Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Ураїні (2014)
Осипова Н. В. - Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Сокіл І. М. - Дистанційний курс підготовки вчителів до упровадження КВЕСТ-технології (2014)
Бабкіна О. В. - Держава і громадянське суспільство: механізм стримувань і противаг (2010)
Горбатенко І. А. - Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень (2010)
Денисюк С. Г. - Побудова політичних комунікацій у системі "авторитарна влада–опозиція" (2010)
Климкова І. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження культури парламентської діяльності (2010)
Мармазова Т. І. - Комунікативна функція політики: аналіз основних змістових складових (2010)
Панченко Т. В. - Еволюція принципу субсидіарності в політичній філософії європейського федералізму (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні інтереси і політичні потреби в політичному житті суспільства (2010)
Волянюк О. Я. - Сструктурні елементи суспільної пам’яті: політологічний аналіз (2010)
Матвійчук А. О. - Місце моделей політико-управлінського циклу в теорії прийняття політичних рішень (2010)
Остапенко М. А. - Партійний плюралізм в Україні: особливості становлення (2010)
Цокур Є. Г. - Перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні (2010)
Юрійчук Є. П. - Роль державного реєстру виборців в Україні в процесі електоральної легітимації політичної влади (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичнік складова демократичної електоральної культури української молоді орієнтації (частина І) (2010)
Череватий С. В. - Європейські цінності для України: лінія горизонту чи спринтерська стрічка? (2010)
Ярова Є. В. - Проблеми формування політичної еліти в контексті трансформації політичної системи в Україні (2010)
Матушенко О. В. - Політична еліта: чи варто говорити про цінності? (2010)
Сельська Г. В. - Вплив національної та регіональної еліти на становлення політичної нації (2010)
Шипіцина І. М. - Гендерний аспект політичного лідерства (2010)
Логвиненко С. В. - Національна консолідація і проблеми толерантності в умовах глобалізації та терористичних загроз (2010)
Опанасенко Ю. Є. - "Національна ідея” як різновид суспільної згоди (2010)
Савич І. О. - Теоретичне підгрунтя проблеми толерантності в контексті західноєвропейської політичної думки (2010)
Волощук Ю. І. - Релігійна політика Румунії по відношенню до української меншини (1918-2000 рр.) (2010)
Вяльцева Ю. С. - Проблеми інтеграції мусульман Криму в українське суспільство (2010)
Пантюхін В. О. - Соціально-економічний розвиток регіону в умовах реформування місцевого самоврядування (2010)
Лук’янова Н. Л. - Соціально-політичні детермінації цінностей дітей, сім’ї та молоді в контексті глобалізаційних та національних проблем в новітній Україні: політологічний аналіз (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Моделі сімейної політики в світі: оцінка в контексті аналізу рівня народжуваності та деяких інших статистичних даних (2010)
Смолянюк В. Ф. - Геополоітичні акценти ХХІ століття: наступна станція "багатополярність"? (2010)
Стариш А. Г. - Информационное измерение цивилизации (2010)
Шутов Р. В. - Теоретичні аспекти дослідження зовнішніх інформаційно-психологічних впливів (2010)
Зеленько Г. І. - Методологія порівняльних досліджень (2010)
Карнаух А. А. - Роль політичної освіти та виховання у процесі формування політичної культури молоді (2010)
Смолянюк В. Ф. - Між минулим і майбутнім (Знайомство з новим навчальним посібником для юристів і політологів) (2010)
Варзар І. М. - Сорокарічна генеза кафедри політичних наук у гранях "ідеологічного кристала" та у мемуарній призмі аспірантської долі автора статті (2010)
Вчений-новатор і талановитий педагог (2010)
Антоненко О. В. - Чеські малопродуктивні суфікси на утворення назв діяча (2010)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості (2010)
Дель Гаудіо С. - Современные тенденции в болгарском языке: лабиализация латерального согласного (2010)
Джєржавін К. - Fonetyka mieszkańców Przemyśla na tle polsko-ukraińskich kontaktów językowych (2010)
Ємчура Н. Р. - Теоретичні засади визначення неологізмів у сучасному слов’янському мовознавстві (2010)
Зайченко Н. Ф. - Порівняльний аналіз поетичного слововживання Т. Г. Шевченка і М. Ю. Лермонтова (2010)
Калениченко М. М. - Безособові речення з предикатом, ускладненим власне модальними характеристиками, у чеській мові (2010)
Кравченко Н. К. - Методологические принципы дискурс-анализа в ракурсе современной компаративной лингвистики (2010)
Кравчук А. Є. - Діалектні риси в структурі прикметника (на матеріалі волинських пам’яток кінця XVI – першої половини XVII ст.) (2010)
Михальчук О. І. - Словники імен: лексикографічні та соціолінгвістичні аспекти (на матеріалі українських, польських, російських джерел кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) (2010)
Наєнко Г. М. - Слов’яноукраїнська мова науково-природничого трактату кінця ХVII ст. (2010)
Назаренко Л. Ю. - Літературна мова versus розмовна мова у мовленні чеських політиків (2010)
Ненько Г. Л. - Самобутність мовної картини світу як чинник новаторства Євгена Пашковського (на матеріалі роману "Щоденний жезл”) (2010)
Нікітіна Ф. О. - М. Я. Калинович і теорія слова (2010)
Паламарчук О. Л. - Українська національно маркована лексика у міжслов’янських перекладах, Чмир О. Р. (2010)
Пономаренко В. П. - О. О. Потебня і проблема становлення форм увічливості у східнослов’янських мовах (2010)
Райчева І. О. - О некоторых текстологических разночтениях в списках Типика св. Саввы Сербского (2010)
Рудь І. А. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовних юридичних документів (2010)
Скорина А. С. - Праксеологічні засади дій перекладача-редактора в роботі над публіцистичним текстом (2010)
Стоянова Д. Ф. - Деякі біографічні довідки про Йосифа Брадатого (2010)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2010)
Фурист Н. П. - Засоби діалогізації інтимізованого авторського мовлення в українському фольклорі (2010)
Ходикіна І. І. - Особові та безособові синтаксичні конструкції в українській літературній мові та північноприазовських говірках (2010)
Чирва А. В. - Особливості виділення лексико-семантичної групи етнонімів (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2010)
Ярмак В. І. - Діалог культур: турцизми у поезії Алекси Шантича, Пономаренко М. В. (2010)
Башчаревич С. С. - Симбиоза уметности и вере у делу Исидоре Секулић (2010)
Білик Н. Л. - Романна творчість М. Продановича у контексті сербського постмодернізму (2010)
Булаховська Ю. Л. - До ювілею "Слова о полку Ігоревім" (про польськомовний переклад Юліана Тувіма з передмовою Александра Брюкнера (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про специфіку жанру "історичної поеми” ("Слово о полку Ігоревім”; О. С. Пушкін; М. Ю. Лермонтов; Т. Г. Шевченко, Адам Міцкевич) (2010)
Захаржевська В. О. - Жіноча поезія ХХ століття (болгаро–українські паралелі) Блага Димитрова і Ліна Костенко (2010)
Левицький В. А. - Структурні особливості у формуванні київського міського тексту (2010)
Мельниченко І. В. - "Безпредметна" іронія Яна Веріха Їржі Восковца (W а V) (2010)
Осадца К. Є. - Жанрово-стилістичні та топологічні особливості сербської середньовічної агіографії (2010)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2010)
Рева Л. В. - "Соперничество двух подходов к миру": реализм и модернизм в творчестве Л. Андреева (2010)
Сало О. І. - Концепція людини в оповіданні Міхала Гворецького "Берлін" (2010)
Татаренко А. Л. - Використання матриці історичного роману в постмодерністській прозі: "Доля і коментарі" Р. Петковича (2010)
Халюк Л. М. - Зображення переселення українців в усних оповіданнях: операція "Вісла” та її наслідки (2010)
Паламарчук О. Л. - Вітання ювіляру: до 80-річчя Юлії Леонідівни Булаховської, Білик Н. Л. (2010)
Булаховська Ю. Л. - Культура чеського народу: традиції та сучасність (рецензія на друге видання навчального посібника О. Антоненко, Г. Гасілової, Ї. Гасіла, О. Паламарчук (Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. вана Франка, 2010) (2010)
Айдачич Д. - Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (рецензія на монографію Алли Татаренко "Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)") (2010)
Назаренко Л. Ю. - "Na cestě za češtinou”: Рецензія на навчальний посібник (автори: O. Palamarcuk, O. Antonenko, J. Hasil) (2010)
Моторний В. А. - Я. Джоганик про словацьку гілку української літератури, Моторний О. А. (2010)
Доценко Т. С. - "Історія Болгарії" в історії української славістики (Рецензія на книгу "Історія Болгарії” В. Чорнія, Львів, 2007. – 403 с.), Петровська Л. Є. (2010)
Діклич Т. - Natalija L. Bilyk: Povijest hrvatske kulture od početaka do kraja II. tisućljeća (Recenzija) (2010)
Ярмак В. І. - З наукових подій: Міжнародній науковій конференції "Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку філологічної думки ХІХ–ХХІ ст. (до 175-річчя від дня народження О. О. Потебні)" (2010)
Карацуба М. Ю. - Презентація наукових видань у Хорватії (2010)
Спиридонов Ю. М. - Проблемы образования в литературном творчестве Н. Г. Помяловского (2010)
Нечепоренко Л. С. - Значення відкриття кафедри педагогіки (2014)
Абасалієва О. М. - Етнічна ідентичність як підґрунтя полікультурної компетенції, Седих К. В. (2014)
Айзенбарт М. М. - Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності (2014)
Акімова О. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі (2014)
Бахмат Л. В. - Використання платформи moodle для вивчення англійської мови, Бабакіна О. О. (2014)
Бєляєв С. Б. - Інтеграція методологічних підходів у системі професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій (2014)
Борисенко К. Б. - Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії (2014)
Боченко О. В - Складові майстра педагогічної справи, Панченко Д., Лутицький А. (2014)
Брик Т. О. - Освітні технології при вивченні англійської мови, Лєбошина Н. В. (2014)
Василенко О. М. - Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2014)
Воронцова І. А. - Екологічне виховання – головна складова компетентності майбутніх викладачів, Влащенко С. В. (2014)
Гапон Е. В. - Cутність евристичного етапу творчого мислення, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2014)
Нorovenko O. A. - Motivation at the successful pedagogical activity as a factor of the formation of the teacher’s professional competence (2014)
Городиська В. В. - Професійна підготовка педагога вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу (2014)
Давидова Ж. В. - Ціннісні орієнтації як складова професійної комунікативно-поведінкової культури економістів (2014)
Дрокіна А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання засобів інформаційних технологій (2014)
Івах С. М. - Формування професійної компететності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час проходження педагогічної практики, Паласевич І. Л. (2014)
Коваленко О. О. - Самостійність як важлива професійна якість у системі вимог до медичних працівників середньої ланки (2014)
Коваленко О. В. - Розвиток навичок корпоративної взаємодії у майбутніх фахівців у процесі формування їх професійної компетентності (2014)
Козлов Д. О. - Сутнісні складові сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки (2014)
Комарова И. А. - Формирование профессионально-игровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования, Здорикова Н. Г. (2014)
Крет З. М. - Особливості підготовки музиканта до професійної діяльності у творчому колективі (2014)
Летік І. В. - Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря, Васильєва О. В., Потапов С. М. (2014)
Лоза Т. В. - Форми та методи підготовки вихованців ДБСТ до самостійного життя в умовах їх соціального супроводу (2014)
Луценко Н. М. - Підвищення результативності навчального процесу при застосуванні інтерактивних методів навчання під час викладання клінічних дисциплін у медичному коледжі (2014)
Мармаза О. І. - Культура ділового спілкування в контексті формування професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу (2014)
Міщенко О. А. - Використання елементів театралізованої діяльності як засіб розвитку лексичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Мокроменко О. В. - Практика наповнення навчальних курсів в елементарних школах великої британії у ХІХ ст. (2014)
Німець О. І. - Інформаційна безпека як засіб формування психологічного здоров’я майбутніх фахівців галузі освіти (2014)
Поєдинцева Л. Л. - Роль виховної роботи у формуванні професійної компетентності медичних сестер (2014)
Полякова І. В. - Особливості втілення технології розвитку креативних здібностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Repko I. P. - The development of the future teacher’s self-education, competence as a component of professional competence (2014)
Савченко Л. Л. - Теоретичні засади патріотичного виховання особистості (2014)
Semenova M. O. - The acquisition of different types of knowledge by future teachers as a factor of their professionalism forming (2014)
Сергеева И. С. - Поэзия французского символизма как материал для анализа на занятиях по стилистике (2014)
Сизоненко І. Є. - Вплив інтерактивного методу "Cпільний проект" на підвищення рівня теоретичних знань студентів, Шалепа О. Г., Одарченко В. І. (2014)
Сідельнікова В. К. - Інтерактивне навчання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Ремзі І. В. (2014)
Снєдкова Л. А. - Майбутній учитель музичного мистецтва в контексті сучасної парадигми освіти (2014)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у педагогічних ВНЗ на засадах компетентнісного підходу (2014)
Фруктова Я. С. - Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з журналістики та інформації (2014)
Цехмістро О. В. - Хорова творчість М. Д. Леонтовича в системі сучасної музичної освіти (2014)
Шапаренко Х. А. - Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ (2014)
Шишкова Є. Г. - Технологічні аспекти формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ (2014)
Яцинік А. В. - Формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки (2014)
Наші автори (2014)
"Політична система України: моделі влади". Підсумки третього конгресу політологів України (2010)
Вибрані доповіді учасників третього конгресу політологів України: Михальченко М. І. Політична система сучасної України: що ми модернізуємо? (2010)
Майборода О. М. - Політична суверенність влади у взаємовідносинах з суспільством (2010)
Рудич Ф. М. - Політична нація України: специфіка становлення, вплив на утвердження єдиної держави (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні зміни та політичний розвиток у політичному процесі (2010)
Маруховська-Картунова О. О. - Сучасна західна етнополітична конфіктологія про поняття та сутність етнократії (2010)
Похило І. Д. - Модерністська концепція Бенедикта Андерсена формування національних держав у Європі (2010)
Козакевич І. О. - Основні риси високорозвинутого індустріального суспільства: критичний аналіз твору Герберта Маркузе "одновимірна людина" (2010)
Пояркова Т. К. - "Мегатренди" − методологія дослідження кризового процесу (2010)
Постол О. Є. - Теоретичні та практичні аспекти вияву політичних ідеологій у сучасному світі (2010)
Найчук А. В. - Соціально-філософські моделі розвитку суспільства: політичний вимір (2010)
Чижова О. М. - Політичний прагматизм (2010)
Панченко Т. В. - Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії (2010)
Рудакевич О. М. - Співвідношення понять "національна політична культура” та "етнополітична культура нації” (2010)
Мазур Л. В. - Місце та роль ідеології у формуванні національної ідентичності (2010)
Волянюк О. Я. - Типові стани суспільної пам’яті та їх вплив на політичну свідомість у трансформаційний період (2010)
Гнатко М. М. - Політичний міф як чинник життєдіяльності сучасного суспільства (2010)
Розлуцька А. - Глобалізація та ризик втрати національної ідентичності (2010)
Сліпецька Ю. М. - Регіональна ідентичність як основа формування соціополітичного поділу (2010)
Денисюк С. Г. - Засоби масової інформації як трансформаційний чинник сучасної політичної комунікації (2010)
Кавка В. В. - Інтернет як засіб мережевої війни (2010)
Карнаух А. А. - Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді (2010)
Мороз А. С. - Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичні орієнтації як складова демократичної електоральної культури української молоді (частина ІІ) (2010)
Волощук Ю. І. - Українська меншина Румунії в контексті політичного діалогу Румунії та України після падіння тоталітарного режиму (2010)
Коцур В. В. - Україна і Республіка Молдова: пріоритетні напрямки міждержавних взаємин та стратегічного партнерства в ХХ столітті (2010)
Дубровський Р. В. - "”Північний потік” і Україна: енегетико-політичний аспект (2010)
Таран Є. І. - Місце України у політичних проектах обхідних газотранспортних маршрутів (2010)
Кононенко Н. - Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2010)
Панчак-Бялоблоцка Н. В. - Політична структуризація парламентів у країнах центральної Європи на рівні постійних комітетів (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Еволюція сімейної політики на прикладі західної демократії (2010)
Бабкіна О. В. - Моделі соціально-правової держави (матеріали до лекції) (2010)
Ситник С. В. - Між теорією та практикою публічної політики (до відкриття нової спеціальності "Публічна політика та управління") (2010)
Остапенко М. А. - Вибори як політичний інститут (методична розробка лекції) (2010)
Савчук К. О. - Діалог між цивілізаціями та міжнародне право (2010)
Феліксу Михайловичу Рудичу – 80 років (2010)
Антоненко О. В. - Новітні дослідження зі словотвору в чеському мовознавстві (2011)
Бурковський І. З. - Про деякі модифікації звукозображального кореня S-P (2011)
Вакуленко В. Ф. - Етнокультурне значення запозичень із грецької і латинської мов (на матеріалі українських народних балад) (2011)
Вакуленко М. О. - Семантичні особливості вживання українських паронімів і псевдосинонімів у контексті перекладу російських фахових термінів (2011)
Вербич Н. С. - Явище сандгі в лінгвістиці (2011)
Даниленко Л. І. - Антиприслів’я: старий склад на новий лад (2011)
Дель Гаудіо С. - Лексеми молізансько-неаполітанського походження у молізансько-хорватській мові (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці із структурою речення у польській мові (2011)
Дядечко Л. А. - Рекламні прототексти – джерело гумору для усно-розмовного дискурсу (2011)
Здражко А. Є. - Роль пунктуації в перекладі дитячої літератури (2011)
Зимовець Г. В. - Роль словоскладання у формуванні ергономікону в слов’янських мовах (2011)
Калениченко М. М. - Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики (2011)
Канова Л. П. - Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з різними європейськими мовами (2011)
Климентова О. В. - Формування емоційних станів засобами молитви (2011)
Козловський С. - Фразеологічні одинниці з компонентом голова на позначення мисленнєвих процесів в українській та польській мовах (2011)
Корольов І. Р. - Типологія дискурсу в сучасній лінгвістиц (2011)
Курченко Л. М. - Компаративний гендерний аналіз звертання до жінки на матеріалі сучасного українського та німецького мовленнєвого етикету (2011)
Малаш О. В. - Метафоричне переосмислення понять у болгарських флорономенах із міфологічною семантикою (2011)
Марченко Н. В. - До питання реконструкції топонімів слов'янського походження з праслов'янською основою *ukr- у північнонімецькій топосистемі (субстратний компонент) (2011)
Моллаахмади А. - О некоторых сложных случаях установления происхождения лексических ориентализмов в русском и украинском языках (2011)
Моторний О. - Верхньолужицька фразеологія з компонентом-онімом з погляду лінгво-культурології (2011)
Мудринич С. Ю. - Функціонально-семантичне поле стану в сучасній українській та російській мовах (2011)
Наєнко Г. М. - Стратегії популяризації в "Люцидарії" XVII ст. (2011)
Ненько Г. Л. - Метафора у творчості Є. Пашковського (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Польська мовна категорія kwiat (‘квітка’) у світлі анкетних даних (2011)
Нікітіна Ф. О. - Нові запозичення у східнослов’янських мовах (Глобалізація очима мовознавця) (2011)
Овсейчик С. В. - Омонімія в термінології (на матеріалі української екологічної термінолексики) (2011)
Пацеєвська О. С. - Прагматичний ефект контекстуального оточення терміна у польських економічних текстах (2011)
Пейчева О. М. - Про ступінь засвоєння діалектних рис південнослов’янськими літературними мовами (2011)
Переверзєв Д. І. - Співвідношення виявів субстрату у фонетиці і лексиці (2011)
Петренко О. Р. - Віддзеркалення уявлень про священну роль животвірного слова у текстах українських колядок (2011)
Сацюк О. В. - Морфолого-фонетична адаптація юридичних термінів латинського походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Образ ідіому крізь процеси кодифікації (на матеріалі української та білоруської літературних мов першої третини ХХ ст.) (2011)
Тепла О. М. - Лексико-семантичний словотвір ботанічних номенів (2011)
Теряєв Д. О. - Звучащая речь оригинала и перевода в концепции золотого сечения (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Ткаченко Д. А. - Переклади В. Симоненка зі словацької, чеської, російської: історико-текстологічний коментар (2011)
Устенко Л. Ф. - Зі спостережень над фраземікою близькоспоріднених ідіомів (на прикладі українських та російських текстів роману "Чорна рада" П. Куліша) (2011)
Фудерер Т. О. - Граматичні трансформації при художньому перекладі прози з хорватської мови на українську (2011)
Холод У. А. - Модально-прагматична особливість семантичного поля у складнопідрядних реченнях (на матеріалах чеських та українських перекладів) (2011)
Чернюх Л. Д. - Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) (2011)
Ярмак В. І. - Деякі проблеми історичного розвитку претеритальних форм дієслова та дієслівного виду в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (2011)
Айдачич Д. - Про Новака Килибарду та його прозу (2011)
Астаф'єв О. Г. - Перекладацька майстерність Максима Рильського в оцінці Євгена Рихлика (на матеріалі поеми "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича) (2011)
Безкровна Н. В. - Особливості характеротворення в романі І. Білика "Меч Арея" (2011)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальна семантика роману М. Продановича "Сад у Венеції": практика імагологічної моделі (2011)
Булаховська Ю. Л. - Кілька уваг в галузі лінгвостилістики при перекладі художніх творів (2011)
Вівчар С. В. - "Сніг у Гейдельбергу" Горана Трибусона – перший хорватський постмодерний фантастичний роман (2011)
Гогуля М. П. - Образ батька в прозі Бруно Шульца і Данила Кіша (2011)
Довжок Т. В. - Смеркання Кресів. Спроба постколоніальної інтерпретації прози В. Одоєвського (2011)
Забіяка І. В. - Авангардний поет: автообраз (на матеріалі поезії Ї. Волькера та О. Влизька) (2011)
Іщенко Є. О. - Семантика ключових екзистенціалів у збірці "Палімпсести" (2011)
Карацуба М. Ю. - Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу (2011)
Мушкетик Л. Г. - Мораль родинних стосунків у народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі) (2011)
Науменко Н. В. - Музичний елемент ранньої лірики Павла Тичини у перекладах європейськими мовами (2011)
Палій О. П. - Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману (Віктор Фішл: "Машкари у Венеції") (2011)
Пащенко Є. М. - Усвідомлення України в хорватській філології п. п. ХІХ ст. (2011)
Рева Л. В. - Проблеми художнього оновлення: реалізм і неореалізм (на матеріалі української та російської літературної критики) (2011)
Сидоренко О. М. - Традиції англійских лімериків у творчості Віслави Шимборської, Львова К. О. (2011)
Усачова К. С. - Єгипетський лабіринт у прозі Болеслава Пруса та Наталени Королеви (2011)
Чіпак У. В. - Типологізація та альтернативи осмислення категорії Танатосу (2011)
Філіна Т. І. - Академіку Миколі Мушинці – 75 (2011)
Булаховська Ю. Л. - Неореалістичний погляд на українські та російські стильові набутки у художній творчості: рецензія на монографію Реви Л. В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 344 с.) (2011)
Савченко А. В. - О новых достижениях: Отзыв на учебное пособие Kultura českého národa – tradice a současnost. Učební příručka. O. Antonenko, H. Hasilová, J. Hasil, N. Lobur, O. Palamarčuk. Культура чеського народу – традициiї та сучаснiсть. Навчальний посiбник. Видання 2-ге, доповнене i перероблене. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка 2010. – 448 (2011)
Степовик Д. В. - Книга з порівняльного казкознавства: Рецензія на видання Л. Г. Мушкетик "Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців". – Київ: ДСГ, 2010. – 321 с. (2011)
Мегела І. П. - Здобутки сучасної лексикографії. Рецензія на "Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології" К. Адягаші, О. Л. Паламарчук, О. С. Снитко, Г. П. Стрельчук, К. Балаж, Н. Л. Білик, М. В. Шевченко (Київ, 2011) (2011)
Тропіна Н. П. - Нове слово про полоністику: Рецензія на книгу Войцевої Олени Андріївни "Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності" (Чернівці : "Букрек", 2010. – 424 с.) (2011)
Попович М. - Пам’яті ученого: Олександр Флакер (2011)
Бабкіна О. В. - Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування (2011)
Ісхакова Н. Г. - Громадянська освіта як чинник політичної соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві (2011)
Костиря І. О. - Сегментація установ та організацій культури як фактор управління (2011)
Коцур В. В. - Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів (2011)
Рудакевич О. М. - Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу (2011)
Ханстантинов В. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження толерантності (2011)
Голішевська А. В. - Особливості політичної культури українського суспільства (2011)
Бульбенюк С. С. - Провідні концепції поліичної влади (2011)
Козьма В. В. - Політичний терор: основні напрями контролю (2011)
Торяник В. М. - Політичний консумеризм як спосіб делегітимації влади (2011)
Панченко Т. В. - Принцип субсидіарності у взаємовідносинах "влада – громадянське суспільство – місцеве самоврядування" (2011)
Богайчук У.-Ю. В. - Сутність характеристики поняття "влада" (2011)
Агарков О. А. - Соціально-політичний маркетинг: постановка проблеми (2011)
Кавка В. В. - Компромат в інтернеті як засіб боротьби за політичну владу (2011)
Капніст Г.С. - Статистичний аналіз законодавства України, що регулює роботу з нематеріальними активами (2011)
Смола Л. Є. - Використання методів інформаційно-психологічного впливу у формуванні переконань особистості (2011)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром як мультикризове явище (2011)
Шутов Р. В. - Агенти зовнішніх інформаційно-психологічних впливів в Україні: спроби загального аналізу (2011)
Яристий М. М. - Форми правового регулювання міграціййних процесів (2011)
Горбатенко І. А. - Національний менталітет як чинник суспільно-політичного розвитку (методична розробка лекції до спецкурсу "Політична культура") (2011)
Дьоміна О. С. - Сутність і поняття правової культури (матеріали до лекції) (2011)
Козакевич І. О. - Франкфуртська школа, як одна з провідних соціально-політичних течій ХХ ст. (методична розробка лекції) (2011)
Бабкіна О. В. - Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "політологія" (2011)
Варзар І. М. - За "круглим столом" – фундатори наукових шкіл і теоретичних концепцій (2011)
Бабкіна О. В. - Нова філософія політики в множинності сучасного світу (2011)
Пояркова Т. К. - Особливості еволюції поняття "кризовий синдром модернізації" (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Аналітичний огляд політологічних парадигм і методів та філософсько-категоріальний метод їх систематизації (2011)
Семенець-Орлова І. А. - Сучасні європейські наукові програми дослідження сімейної політики (2011)
Добіжа В. В. - Проблеми взаємодії владної еліти і громадянського суспільства в Україні (2011)
Климкова І. І. - Особливості процесу інституціоналізації демократії в період політичної трансформації (2011)
Зеленько Г. І. - Громадські об’єднання як структури громадянського суспільства (на прикладі Республіки Молдова), Анікін В. І. (2011)
Радченко Л. М. - Групи інтересів та їх вплив на політичний процес (2011)
Ісхакова Н. Г. - Політична адаптація населення в умовах становлення демократії (2011)
Пиляєва Л. В. - Ретроспективний аналіз стилів поліичного лідера (2011)
Величко В. О. - Механізм формування уряду в історії політичної думки (2011)
Подобєд П. К. - Взаємодія українських православних церков із державою у сфері духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України (2011)
Кубрак О. В. - Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" (2011)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток суспільства як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Масловська О. М. - "Культура політичної опозиції" в системі категорій вітчизняної політичної науки (2011)
Денисюк С. Г. - Стереотипи як спецефічна форма політичної комунікації (2011)
Ханстантинов В. О. - Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності, Казачинський Є. Г. (2011)
Хомрач В. П. - Роль національної ідентичності у процесі формування нового пострадянського простору (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму (2011)
Дьоміна О. С. - Роль правового виховання у формуванні політико-правової культури студентства (матеріали до лекцій) (2011)
Остапенко М. А. - Соціальна стратифікація та політична стратифікація: кореляція понять (2011)
Горбатенко І. А. - Деякі питання практичної підготовки студентів-політологів (2011)
Проценко І. О. - Політичний та економічний вимір освіти в контексті глобальної цивілізаційної парадигми (2011)
Козьма В. В. - Основні тенденції розвитку політичної культури українських студентів (2011)
Айдачич Д. - Про польського мовознавця Єжи Бартмінського (2011)
Безпаленко А. М. - Натяк як особливий тип ґештальтвідношень у комунікативній ситуації (2011)
Бондар О. О. - Стилістична специфіка аналітичних структур поетичного мовлення Івана Котляревського (2011)
Брацкі А. - Wyjątkowość sytuacji językowej na Ukrainie – słowiańskie studium рrównawcze (2011)
Вікторова Л. В. - Зіставний лексико-семантичний аналіз номінативної лексики в румунській, українській та російській мовах (2011)
Ґазда Ї. - Політичний дискурс: функції слова в політичному мовленні (на матеріалі української та чеської мов), Лазурова Н. О. (2011)
Дель Гаудіо С. - Деякі особливості італійської та української дієслівної системи (2011)
Дуганджич А. - Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії (2011)
Єрмоленко С. С. - Про мову і стиль нової прози Юлії Булаховської (на тлі старих проблем української літератури) (2011)
Комарова О. С. - Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах (2011)
Кудрявцева Н. С. - Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу), Бойчук Д. І. (2011)
Лазурова Н. О. - Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці (2011)
Ма Я. - Реалізація імпресивної функції негативної конотації в суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних версій українських газет) (2011)
Марченко Н. В. - Свята у травні у звичаях слов’янських народів як відбиток праслов’янської міфології (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (частина 2) (2011)
Ніколайчук Х. М. - Структура темпорального мікрополя "молодість” (на матеріалі польської фразеології) (2011)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова санким (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2011)
Оришечко-Бартоха Т. А. - Polskie wykrzykniki emotywne: sposoby ich odtworzenia w ukraińskim przekładzie (2011)
Різник С. М. - Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів (2011)
Сагата Ю. І. - Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології (2011)
Самойлова І. А. - Антропонімічна лексикографія сучасної української мови та інших слов’янських і неслов’янських мов (2011)
Сацюк О. В. - Засвоєння державно-управлянських термінів грецького походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови, Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2011)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Хороз Н. С. - Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах (2011)
Шевченко Л. І. - Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької, Дергач Д. В. (2011)
Шевченко М. В. - Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики (2011)
Шостак Н. П. - Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія (2011)
Яковенко Л. - Явища нематеріального світу в українських та польських фразеологізмах на позначення появи – зникнення (2011)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2011)
Астаф'єв О. Г. - Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - "На межі світів”: репрезентація антиномії "історія-вигадка” через теорію Семенова-Зусера (на матеріалі шотландської та української народної і літературної творчості) (2011)
Бажан О. М. - Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") (2011)
Брацка М. - Форми художньої пам’яті в історичних романах Міхала Ґрабовського і Пантелеймона Куліша (2011)
Булаховська Ю. Л. - Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) (2011)
Булаховська Ю. Л. - Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) (2011)
Гогуля М. П. - Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша (2011)
Деркач О. М. - Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х – 30-х рр.) (2011)
Іщенко Є. О. - Формування і структурування екзистенціалістських переконань В. Стуса (2011)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми (2011)
Когут О. - Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії (2011)
Осадца К. Є. - Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації (2011)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2011)
Павлешен Д. - Рецепція Гоголя в хорватській літературі (2011)
Рева Л. Г. - До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича (2011)
Ткаченко О. П. - Образи Каїна й Авеля у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів (2011)
Турчина А. А. - "Поетистичні” збірки Ярослава Сейферта (2011)
Халюк Л. М. - Відображення дійсності в усних народних оповіданнях про переселення 1947 року внаслідок акції "Вісла" у Польщі (2011)
Щеголь Л. Д. - Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2011)
Булаховська Ю. Л. - Несколько впечатлений о сборнике стихов Дмитрия Бураго "Киевский сбор” (Д. С. Бураго, 2011. Изд. дом Дмитрия Бураго) (2011)
Паламарчук О. Л. - Рецензія на підручник "Словацкий язык” (Свидник – Ужгород, 2010; автори – проф. Пахомова С. М., доц. Джоганик Я.) (2011)
Гнатюк М. - Нове прочитання І. Франка словацькими літературознавцями, Моторний В. (2011)
Картунов О. В. - Минуле і сучасне західного імпералізму: політологічний аналіз (2012)
Колісніченко Р. М. - Місце глобалістичної складової політичної свідомості суспільства у поглядах класиків західної політичної думки (від Платона до М. Вербера) (2012)
Митко А. М. - Молодь ЄС у цифровому суспільстві (2012)
Грищук Т. В. - Українська західна діаспора та її роль в розбудові громадянського суспільства (2012)
Волянюк О. Я. - Політичне життя суспільства за законами Memory studies (2012)
Тімашова В. М. - До генез теоретичного концепту "політична сфера суспільного життя": історіолого-концептуальний аналіз (2012)
Рудень Д. - Лівий рух в політичному житті сучасного українського суспільства: узагальнення поглядів та формування політологічної концепції (2012)
Гаврилюк Д. Ю. - Політичний та електоральний абсентеїзм: політологічна теорія, специфіка ризику в Україні (2012)
Подобєд П. К. - Державно-церкові відносини у світлі соціальної концепції української православної церкви (2012)
Марусик К. О. - Історико-політичні аспекти модернізації типу вождистського лідерства в умовах кризи радянської партійно-бюрократичної системи правління (2012)
Дабіжа В. В. - Інструментарії мас-медіа як засіб політичної комунікації в умоваї глобалізації (2012)
Кеворкян К. Е. - Пропаганда як політична комунікація (2012)
Старостенко Д. О. - Комунікаційний компонент політичної реклами у ході передвиборної кампанії (2012)
Голішевська А. В. - Інтернет як агент політичної соціалізації молоді: загрози та перспективи (2012)
Бабкіна О. В. - Рецензія на монографію Картунова О. В. "Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій" (2012)
Видатний вчений і талановитий педагог: до ювілею Івана Михайловича Варзаря (2012)
Безпаленко A. M. - Єдність вокалізму і консонантизму в індоєвропейських мовах. Особливий статус фонем U та І. Ґештальт-теоретичний огляд (2012)
Болобан М. - Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів дослідження календарно-часових номінацій в українській мові (2012)
Ващенко О. О. - Назви Anglie та Amerika і похідні від них у контексті чеської мови (2012)
Гамулець Д. В. - Гендерні стереотипи у системі метафоричних номінацій на позначення жінки та чоловіка у сербській мові (2012)
Гасіл Ї. - Jaké místo zaujímá frazeologie ve výuce češtině pro cizince? (2012)
Дем'яненко Н. Б. - Лінгвокультурний аспект у викладанні порівняльної фразеології слов'янських мов (2012)
Ємчура Н. Р. - Типологія неологізаційних процесів у лексиці сучасної чеської мови (2012)
Ізмайлова С. - O zvratnosti v češtině a chybování rusky mluvících (na základě průběžného hodnocení materiálu z grantu Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským) (2012)
Калениченко М. М. - Безособові речення в історії слов'янського синтаксису (2012)
Климентова О. - Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві (2012)
Кобилецька Л. - Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень) (2012)
Костанда І. - Явище паралелізму в мові українського фольклору (2012)
Николів І. - Місце сленгу у мовленні хорватської молоді (2012)
Новосад М. - Морфологічні способи поповнення чеського молодіжного сленгу (2012)
Петішкова Д. - Česká a ukrajinská redakce středověkého výkladového sborníku Lucidarius (způsob užití minulých časů v české a ukrajinské redakci ve srovnání s redakcí ruskou) (2012)
Пономаренко О. В. - Витоки дипломатичного дискурсу від античних посланників до середньовічних драгоманів (2012)
Синевич А. - Греческие композиты и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О Божественных именах" (2012)
Станкевич А. Л. - Беларуска-ўкраінскія моўныя паралелі ў каляндарна-абрадавай лексіцы зімовага цыклу, Хазанава К. Л. (2012)
Старовойтова Н. Л. - Жанр навукова-публіцыстычнай нататки як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі (2012)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Тенденції розвитку фраземного фонду сучасної української літературної мови (до питання про роль мови художніх перекладів) (2012)
Чернюх Л. Д. - Ключові слова в мові словацької реклами (2012)
Чорна О. О. - Особливості функціонування поняття "безпека / bezpečnost" в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської мов) (2012)
Шевечкова М. - Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický a translatologický) (2012)
Шкелебей В. В. - Образи міфічних, диких та свійських тварин в китайських прислів'ях та приказках (2012)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2012)
Астаф'єв О. Г. - "Ґонта" – невідома драма Генріха Красінського (2012)
Бажан О. М. - Усталена суспільна мораль як руйнівник сущого у творчості Тараса Шевченка та Ганни Барвінок (2012)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальні перспективи Біблійного дискурсу в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2012)
Булаховська Ю. Л. - О роли чтения произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и. . . Мольера в мои детские годы (К проблеме читательской рецепции) (2012)
Василишин М. Б. - Сербська неореалістична проза 60-70-х років у контексті літератури тогочасної Югославії (2012)
Гогуля М. П. - Еволюція нарації та оповідні стратегії Данила Кіша (2012)
Головатюк В. Д. - Фольклорні колективи та їх роль у підтримці традиції власного регіону (на матеріалі українців північного Підляшшя) (2012)
Деркач О. М. - Символ у ліричній прозі Іво Андрича (на матеріалі оповідання "Єлена, жінка, якої немає") (2012)
Довжок Т. В. - Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської. Пам'яті Нобелівської лауреатки (2012)
Задорожна Л. М. - Ескіз до портрета взаємин Т. Шевченка і П. Куліша (за Кулішевим епістолярієм 1843-1846 pp.) (2012)
Іваненко І. М. - Зародження проблеми "комплексу Пилата" у новозавітних апокрифах (на матеріалі "Никодимового Євангелія", "Страстей Ісуса Христа", "Послання Пилата до Тиверія Кесаря", "Прихід Марти і Марії сестер Лазаревих до Риму і уздоровлення кесаря Тиберія" та середньовічних легенд і переказів), Львова К. (2012)
Кость C. C. - Карел Зап про польську літературу (за публікаціями журналу "Casopis ceského muzea") (2012)
Марченко Н. В. - Ретроспекція етнографічного матеріалу щодо святкування чехами обрядового дійства "Їзда королів" (2012)
Мацько О. - Елементи готичної поетики у вірші Звонко Карановича "Психоделічне хутро", Скакун І. (2012)
Микитенко О. О. - Символіка новели Іво Андрича "Милосниця Мара" у слов'янській фольклорній перспективі (2012)
Моллаахмади Д. А. - Влияние русской литературы на творчество современной иранской писательницы Симин Данешвар (2012)
Науменко Н. В. - Рустикальні мотиви російськомовної лірики Леоніда Глібова та Івана Тургенева (2012)
Палій О. П. - Готичний хронотоп Праги в романі Мілоша Урбана "Сім костелів" (2012)
Погребняк О. А. - Феномен "волинських чехів" у сучасній чеській літературі: дискурс національної ідентичності (на матеріалі роману Еди Крісеової "Котячі життя") (2012)
Рева Л. В. - В. Винниченко і його неореалістичні, фантастичні, політичні та інші "контексти" (2012)
Рева Л. Г. - Громадська і наукова діяльність І. Вагилевича в світлі історії українсько-польських зв'язків (2012)
Сидоренко О. - Трансформація фольклорного образу упиря в поемі "Дзяди" Адама Міцкевича, Максимова К. (2012)
Стельмах X. - Теорії жіночого письма та феміністична критика (2012)
Сторощук І. І. - "Тлін" Вацлава Берента як роман із життя мистецького середовища (2012)
Ткаченко О. П. - Хтонічна символіка в біблійній оповіді про братовбивство та її художніх інтерпретаціях (2012)
Халюк Л. - Оповідання-спогади українців про операцію "Вісла" у наукових і популярних збірках України та Польщі (2012)
Шевченко Г. І. - Рецепція творів Т. Шевченка інослов'янськими літературами в оцінці О. Білецького (2012)
Щеголь Л. Д. - Роман "Фортеця": образно-символічне тло (2012)
Паламарчук О. Л. - Перший перекладний словник чеської нелітературної лексики: "Кратьк чешко-български речник на некнижовната лексика" (Янко Бъчваров и кол. – София: ETO, 2011, 243 с.), Чмир О. Р. (2012)
Титул, зміст (2014)
Нікітіна І. М. - Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України, Москвін О. О. (2014)
Рязанцева В. В. - Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід, Подгайська Н. С. (2014)
Ященко Л. О. - Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості, Мотузка О. М. (2014)
Герасименко С. С. - Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми, Герасименко В. С. (2014)
Канева Т. В. - Економічний еквівалент оцінки вартості середньостатистичного життя в Україні: методологія, рекомендації, Карташова С. С. (2014)
Терещенко Г. І. - Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні (2014)
Арлачов Д. В. - Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг, Марецький Р. А., Коршинський І. Я., Бучик В.С. (2014)
Жукович І. А. - Експериментальні розрахунки сумарного індексу інновацій у сфері послуг України, Прилипко Ю. І. (2014)
Вишневська О. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні (2014)
Щербина С. В. - Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України (2014)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія.Частина II. Cтановлення і формування теоретичних засад табличного методу (2014)
Хроніка (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2014)
Бондаренко О. В. - Стилістичні функції змістових прирощень суб’єктивно-оцінного характеру (2013)
Ващенко О. О. - Сопоставительный анализ фразеологических единиц в чешском, сербском, украинском и русском языках на основе составления словаря фразеологизмов славянских языков, Ярмак В. І. (2013)
Гайдученко Л. В. - Сучасна україністика в Німеччині (2013)
Гасіл Ї. - Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011), Лобур Н., Паламарчук О. (2013)
Георгієва С. І. - Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок (2013)
Дерба С. М. - Розвиток навичок писемного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Іваненко І. М. - Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології (2013)
Калениченко М. М. - Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові (2013)
Кошман І. М. - О фонетизации собственных имен в русских текстах Украины (2013)
Кушнір Н. О. - Обучение студентов-иностранцев способам выражения модального значения "необходимости" в русском языке (2013)
Мойсеєнко Л. А. - Фразеологізми як складова українського фольклору (2013)
Наєнко Г. М. - "Виклад о церкви" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. (2013)
Овсейчик С. В. - Особенности понимания термина мерчендайзер в русском и украинском языках (2013)
Руда Н. В. - Репрезентація категорії демінутивності в українській мові (2013)
Сафіулліна Ю. С. - Adaptace anglicismů v současné české ekonomické terminologii (2013)
Синевич А. - Некоторые теоретические аспекты лингвистического анализа терминов в структуре трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2013)
Скопненко О. І. - Гетерогенність / гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов ХХ ст.) (2013)
Совтис Н. М. - Полонізми у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Звуки од наших сел і нив") (2013)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Витоки, здобутки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії, Білик Н. Л. (2013)
Трофімкіна О. І. - Дипломатическая терминология сербского языка, Фаріна Є. М. (2013)
Холод У. - Динамічність модально-прагматичного поля текстів Богуміла Грабала у чесько-українському порівняльному аспекті (2013)
Шовковий В. М. - Структура концепту "рах" у мовній картині світу давніх римлян (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Айдачич Д. - Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеније египетских таин (2013)
Булаховська Ю. Л. - Роздуми навколо жанру детективів (2013)
Волощук М. Б. - Фольклоризм художественной прозы Л. Толстого 1880-1910 гг. (на материале эпитетных структур) (2013)
Вострикава А. В. - Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя ў беларускай культурнай прасторы (2013)
Гаєв Т. - Рецепција стваралаштва Марка Вовчока у српској култури (2013)
Забіяка І. В. - Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур (2013)
Лещинська С. С. - Національна специфіка зображувально-виражальних засобів українських та польських ліричних моностроф (2013)
Мазур М. Б. - Інтертекстуальність як засіб втілення культурної пам’яті в романі Зорана Живковича "Амаркорд" (2013)
Макшеєва Н. С. - Розвиток альтернативної історії в сучасному літературному процесі України (2013)
Маршева Н. П. - Прийом трансформації в міфологічних розвідках К. Леві-Строса (2013)
Моторний А. В. - Роман Їржі Марека "Люди з поляни" в контексті закарпатської теми в чеській літературі, Моторний О. А. (2013)
Мушкетик Л. Г. - Мандрівні мотиви в українському фольклорі про угорського короля Матяша Корвіна (казка "про Матяша та Поган-дівча") (2013)
Наєнко М. К. - Василь Доманицький і слов’янство (2013)
Науменко Н. В. - "Фотографічність" української та російської лірики першої половини ХХ століття (на прикладі "осінньої" поезії) (2013)
Огієнко І. С. - Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської фольклористики і етнології (2013)
Палій О. П. - Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків) (2013)
Півень С. В. - Жанрові межіфентезі (наматеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) (2013)
Поворознюк Р. В. - Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти”), Саволоцька А. А. (2013)
Рева Л. В. - Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного (2013)
Урсуленко А. - Фольклорна традиція і модернізація української культури (на матеріалі сучасної публіцистики) (2013)
Халюк Л. М. - Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію "Вісла" 1947 року в Польщі та Україні (2013)
Хохель Д. Ю. - Функціональність ланцюжкових епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2013)
Щеголь Л. Д. - Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" (2013)
Паламарчук О. Л. - Славістика сьогодні, Чмир О. Р., Білик Н. Л. (2013)
Аніськова С. М. - Этнакультурная прастора беларусаў: астранамічны код (2013)
Болобан М. А. - Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок (2013)
Гасіл Ї. - Jaké problémy musejí překonávat východní Slované, když se učí česky (2013)
Гралюк С. - Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Прийоми та принципи вивчення польської фразеології (2013)
Дуганджич А. - Зозуля в мовній картині світу хорватів і українців, Павлешен Д. (2013)
Зимовець Г. В. - Cемантичні особливості назв туристичних фірм у польській мові (2013)
Курилова А. Д. - Российские рукописные риторики XVIII века на латинском языке о композиции ораторского выступления (2013)
Любецька К. П. - Да характарыстыкі выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 1990-ыя гады ХХ ст. (2013)
Марченко Н. В. - Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів (2013)
Милик О. В. - Лінгвальні засоби вираження концепту "здоров’я" в латинській поезії (2013)
Моторний О. А. - Риси характеру людини та їх відображення у фразеології верхньолужицької мови (2013)
Назаров Н. А. - Етимологічна концепція О. С. Мельничука (2013)
Нікітіна Ф. О. - Нові аспекти компаративістики (перспективи концептології) (2013)
Остапчук А. Л. - Функціональні особливості лексико-семантичної групи дієслів на позначення напряму руху в писемно-книжкових та літературних стилях сучасної китайської мови (2013)
Панчев І. - Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България (2013)
Переверзєв Д. І. - Відображення міфологічної картини світу в українських рефлексах ностратичних та бореальних назв тварин (2013)
Підкуймуха Л. М. - Лексичні запозичення в батярському жаргоні міжвоєнного Львова (2013)
Теряєв Д. О. - Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) (2013)
Тищенко К. М. - Аланські й слов’янські топоніми в Італії (2013)
Фудерер Т. - Дві мовні реальності – українська і хорватська – у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів, Челич Ж. (2013)
Хороз Н. С. - Gordijski čvor хорватської фразеології (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Яскевич О. В. - Основные коммуникативные стратегии в формировании и функционировании религиозного дискурса (на материале современной англоязычной проповеди) (2013)
Айдачич Д. - "Своје” и "туђе” у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) (2013)
Биконя А. Г. - Відьма як матір-родоначальниця в східнослов’янських та японських народних наративах (2013)
Білик Н. Л. - Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Булаховська Ю. Л. - Чи має якесь безпосереднє відношення до лінгвостилістики проблема художнього перекладу? (2013)
Булаховська Ю. Л. - Поезія і образотворче мистецтво (2013)
Довжок Т. В. - Антропологічний вимір літературної критики Чеслава Мілоша (2013)
Іваненко І. М. - Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран"), Попова О. (2013)
Наєнко М. К. - Сучасна українська література в слов’янсьскому (та іншому) світі (2013)
Палій О. П. - Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" (2013)
Рева Л. Г. - Слов’янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків (2013)
Ткаченко О. П. - Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" (2013)
Усачова К. С. - Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) (2013)
Чужа Т. В. - Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство (2013)
Шеремет О. С. - Проблематика пам’яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрґовича й репортажах Войцеха Тохмана (2013)
Паламарчук О. Л. - З наукових зустрічей..., Білик Н. Л. (2013)
Устименко-Косоріч О. - Тенденції розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації (2014)
Загоруйко Л. - Періоди розвитку польської іншомовної освіти (2014)
Коляда Н. - Зарубіжний досвід дитячого руху кінця ХIХ – початку ХХ ст (2014)
Холод І. - Змістове наповнення поняття "обдарованість" у працях британських учених (2014)
Безлюдний Р. - Підтримка дітей з особливими потребами в освітніх закладах США (кінець XІX – початок ХХ століття, Безлюдна В. (2014)
Котенко О. - Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу (2014)
Федоренко С. - Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного педагогічного феномена в складі гуманітарної культури студентів у США (2014)
Колесниченко Н. - Підготовка бакалаврів германської філології в системі університетської освіти Великої Британії: досвід Оксфордського університету (2014)
Пуховська Л. - Розвиток кваліфікацій і професійних стандартів у країнах Європейського Союзу (2014)
Кузьменко Г. - Розвиток системи підготовки вчителів у Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття (2014)
Нелін Є. - Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття (2014)
Гавран М. - Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі, Жорняк Н. (2014)
Панченко Є. - Професійно-зорієнтовані програми як засіб формування лідерів у галузі інженерії, медицини та прав у США (2014)
Паукова А. - Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США (2014)
Старостіна О. - Становлення британської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2014)
Павлюк В. - Підготовка вчителів англійської мови в системі багаторівневої педагогічної освіти Канади: сучасні тенденції (2014)
Заболотна О. - Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Бевз О. - Інтерпретація англомовного тексту як засіб фасилітації особистісного саморозвитку студентів старших курсів мовних факультетів (2014)
Капелюшна Т. - Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Семінар "Актальні проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Беценко Т. П. - Мовна майстернійсть І. С. Нечуя-Левицького як пейзажиста, Сергієнко С. П. (2014)
Вербич С. О. - Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови (2014)
Гладченко А. М. - Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури (2014)
Гончаренко А. В. - Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика (2014)
Дерба С. М. - Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові (2014)
Дідун Л. І. - Фразеологізми із семантикою інтенсивності у "Словарі української мови" за ред. Б. Д. Грінченка (2014)
Дубенко О. Ю. - Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання (2014)
Дюкар К. В. - Структурно-семантична специфіка складних оказіоналізмів у поетичному словнику Т. Мельничука (2014)
Дюндик О. А. - Авторські неологізми, об’єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського (2014)
Ідзьо М. В. - Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) (2014)
Калениченко М. М. - Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови (2014)
Колеснікова І. А. - Парадокси суб’єктивного та об’єктивного при виборі одиниці номінації (2014)
Комарова О. С. - До питання варіантності та системно-семантичних властивостей фразеологізмів у словацькій та українській мовах (2014)
Корпало О. Р. - Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах (2014)
Криконюк К. М. - Число словотвірних моделей і лексична потужність частин мови (до типології перської та слов'янських мов) (2014)
Лукінова Т. Б. - Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови (2014)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад’єктивний дискурс концептуалізації образу князя Андрія Боголюбського в літописах Київської Русі (2014)
Мовчун Л. В. - Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці (2014)
Нестеренко А. К. - Суфіксація ад’єктивів як засіб вираження великої ознаки (2014)
Нікітіна Ф. О. - Ідентичність мови і глобалізаційні процеси (2014)
Новікова Є. Б. - Інноваційні префіксальні ад’єктиви сучасної української мови (2014)
Осадча О. - Мова української фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Переверзєв Д. І. - Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов (2014)
Половинкіна М. І. - Особливості вживання кольоролексеми srebrny та її дериватів польськими поетами кінця XIX – першої половини ХХ ст. (2014)
Попов С. Л. - Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) (2014)
Совтис Н. М. - Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л. Е. Венглінського (2014)
Ткачук М. М. - Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану (2014)
Чешко Г. А. - Прислівники на позначення понять ‘доба’, ‘рік’ у східнополіському говорі (2014)
Чорна О. О. - Лексика іншомовного походження в мові дипломатії (на матеріалі української та чеської мов) (2014)
Щербій Н. О. - Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах (2014)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова як ключові елементи паратексту в дискурсі сербської класичної драми (2014)
Айдачич Д. - Комікс у прозі сербського постмодернізму (2014)
Анісімова Н. П. - Біблія як основний інтертекст поезії Тараса Федюка (2014)
Білик Н. Л. - Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Спільне й відмінне в російському, українському й циганському романсі (2014)
Булаховська Ю. Л. - Про вірші-присвяти видатним державним діячам й іншим відомим письменникам (на матеріалі російської й української літератур) (2014)
Гончаренко Б. Б. - Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя (2014)
Дем’яненко Л. Г. - Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського (2014)
Дорошенко К. С. - Прийом гри образами у творчості О. Ірванця та братів Капранових (2014)
Іваненко І. М. - Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан, Романець О. (2014)
Іванова-Ґірґінова М. - Българската модерната драма по време на войните – синтез на естетически почерци, Рускова Е. (2014)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові (2014)
Колінько О. П. - "Ритмічність і музикальність як елементарні об’яви зворушень душі" (І. Франко) у модерністській новелі (2014)
Лобур Н. В. - Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов’янської філології Франкового університету, Моторний В. А., Татаренко А. Л. (2014)
Марченко Н. В. - Весільне обрядове дійство західних слов’ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера (2014)
Михайлова Т. М. - Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) (2014)
Науменко Н. В. - Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті (2014)
Палій О. П. - Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") (2014)
Пилипчук С. - Компаративістичні студії Франка-фольклориста (2014)
Погребняк О. А. - Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі (2014)
Рева Л. В. - Мала проза І.Буніна: дуалізм світосприйняття та експерименти зі словом (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського