Одинцова В. М. - Властивості нових солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот у тесті толерантності до глюкози, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Абу Шарк А. І. - Теоретичне обґрунтування базових структур для цілеспрямованого синтезу потенційних спазмолітиків, Безуглий П. О., Бур’ян Г. О. (2015)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активність молекулярних комплексів заміщених 1,1-біс-(піримідин-2,4-діон-1-іл)-2-бромо-2-хлороетиленів і бактерійного лектину (2015)
Barsuk D. O. - Synthesis of two isomers of 3-amino-7α-12α-dihydroxy-5β-cholanic acid, Kovalenko S. M. (2015)
Смалюх О. Г. - Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення ефірних олій м’яти і куркуми в багатокомпонентному лікарському засобі рослинного походження (2015)
Миронова О. Ю. - Спектрофотометричне визначення аторвастатину кальцію в таблетках, Васюк С. О. (2015)
Донченко А. О. - Використання 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону для спектрофотометричного визначення ацетилцистеїну в лікарських препаратах, Васюк С. О., Портна К. П. (2015)
Онишків О. І. - Oптимізація складу та технології таблеток екстракту кори осики (2015)
Мельникова Н. В. - Термогравиметрические исследования вагинальных суппозиториев с эфирным маслом чабреца, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2015)
Бурлака Б. С. - Перспективи створення нового інтраназального лікарського засобу на основі природної сировини для комплексної терапії алергічних ринітів (2015)
Iванченко Д. Г. - Синтез і протимікробні властивості8-бензиліденгідразино-1-н-пропілтеобромінів, Романенко М. І., Шарапова Т. A., Александрова К. В., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2015)
Лукіна І. А. - Амінокислотний склад трави Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L. флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Шевченко І. М. (2015)
Александрова К. В. - Синтез і фізико-хімічні властивості водорозчинних похідних 3-бензилксантину, Левіч С. В., Шкода О. С., Юрченко Д. М. (2015)
Карпенко Ю. В. - Комп’ютерний прогноз біологічної активності похідних2-метил(феніл)-6,9-епоксибензо, Бражко О. А., Омельянчик Л. О. (2015)
Колесник М. Ю. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на стан діастолічної функції лівого шлуночка у спокої та після фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Ганчева О. В. - Особенности динамики показателей окислительной модификации белков и активность каталазы в плазме крови у потомков самок с экспериментальным гестационным диабетом в зависимости от пола, возраста и уровня базальной гликемии (2015)
Перцева Н. О. - Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією (2015)
Білай І. М. - Дослідження гіпоглікемічної активності похідних 3-бензил-8-метилксантину, Александрова К. В., Левіч С. В., Шкода О. С., Михайлюк Є. O., Юрченко Д. М., Данільченко Д. M. (2015)
Шишкін М. А. - Патогістологічні та імуногістохімічні особливості прогресії хронічного вірусного гепатиту В (2015)
Алєксєєва І. М. - Правова освіта та правове виховання провізорів у контексті демократизації суспільства та європейських стандартів освіти в Україні (2015)
Каплаушенко А. Г. - Хімічні властивості аміно- і тіозаміщених 1,2,4-тріазолів (2015)
Михалик О. І. - Про рідкі лікарські форми антисептичної дії (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Процевський В. О. - Проблеми застосування юридичних гарантій заходів дисциплінарного впливу у трудових правовідносинах (2010)
Задихайло О. А. - До питання щодо визначення в адміністративному праві України поняття посадової особи (2010)
Процевський О. І. - Особливості застосування п. 2 ст. 40 КЗпП України (2010)
Логвиненко О. Л. - Щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин (2010)
Іщенко Н. І. - Трудовий договір як юридичний факт у структурі трудових правовідносин (2010)
Новіков Д. О. - Щодо диференціації правового регулювання трудових відносин медичних працівників (2010)
Селезень С. В. - Правові можливості сторін трудового договору щодо його припинення (2010)
Чумак О. О. - Особливості припинення трудового договору за порушення правил охорони праці (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Особливості правового регулювання робочого часу працівників залізничного транспорту України (2010)
Божко В. М. - Погляд на співвідношення змісту термінів "заробітна плата" і "оплата праці" крізь призму дисертаційних досліджень (2010)
Лозовий А. І. - Гарантії реалізації права на належні, безпечні та здорові умови праці (2010)
Саніна О. В. - Значення безпеки праці в реалізації конституційного права працівника на належні, безпечні та здорові умови праці (2010)
Коваленко О. О. - Правові засоби формування правомірної поведінки працівника (2010)
Синицька І. В. - До питання удосконалення правових способів забезпечення трудової дисципліни (2010)
Прогонюк Л. Ю. - Особливості правового регулювання дисципліни праці у новому Трудовому кодексі України (2010)
Даньшина К. Є. - Проблема фермерського господарства в Україні: правова регламентація трудових відносин та перспективи їх розвитку (2010)
Новохатська Я. В. - Реєстрація місця проживання дитини (2010)
Остапенко О. Г. - Щодо правових питань припинення діяльності органів самоорганізації населення (2010)
Єна О. О. - Деякі аспекти ліцензування діяльності у сфері валютних операцій в Україні (2010)
Павленко Т. А. - Розвиток норм права про кримінальну відповідальність за злочини проти життя в Україні до 1917 року (2010)
Іванова Л. О. - Співучасть у злочині: історичний аналіз і теорії законодавства (2010)
Демидова Л. М. - Щодо критеріїв якості кримінального законодавства (історичний аспект) (2010)
Півненко Л. В. - Щодо проблеми визначення змісту і характеру функції прокурора на стадіях апеляційного та касаційного провадження у кримінальному процесі України (2010)
Марченко В. В. - Конституційно-правове закріплення статусу глави уряду Франції (2010)
Нікіфорова С. М. - Безеквівалентний переклад юридичної лексики в англійській та українській мовах (2010)
Білоус С. Г. - Забезпечення гендерної рівності в трудовому праві України (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Богданович І. - Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти (2015)
Врадій О. - Проблеми взаємодії міжнародних структур і неурядових організацій в Україні (2015)
Клименко О. - Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії (2015)
Корнієнко-Зєнкова Н. - Право знати свої права та обов’язки: до визначення в системі конституційних прав людини (2015)
Мушак Н. - Реалізація Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (2015)
Палій О. - Податковий компроміс як варіант податкової амністії (2015)
Подорожна Т. - Проблеми оновлення Конституції України та національного законодавства в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Редакційна колегія (2015)
Содержание (2014)
Шановні читачі! (2014)
Від редактора (2014)
Полторак В. В. - Гликемическая память как патогенетическое основание для формирования алгоритма современной антидиабетической терапии, Красова Н. С., Горшунская М. Ю. (2014)
Комісаренко Ю. І. - Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3, Курченко А. І., Антоненко О. В. (2014)
Исмаилов С. И. - Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга, Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Сафарова Ш. М., Бабаходжаева Ш. А., Гулямова Х. Р. (2014)
Ребров Б. А. - Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы, Сорокина Е. Е. (2014)
Урманова Ю. М. - Характеристика нарушений развития у мальчиков­подростков в г. Ташкенте по данным скрининга, Мавлонов У. Х., Ахмедова Ш. У., Гулямова Х. Р., Ходжаева Ф. С. (2014)
Паньків І. В. - Ефективність терапії альфа­ліпоєвою кислотою при синдромі діабетичної стопи (2014)
Шакирова М. Ю. - Особенности нейроэндокринных и гормональных нарушений при дефиците гормона роста у взрослых с объемными образованиями гипоталамо­гипофизарной области (2014)
Урманова Ю. М. - Функциональное состояние системы "гипофиз — гонады" у мужчин с неактивными аденомами гипофиза и дефицитом гормона роста у взрослых, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Супрун Є. В. - Терапія синдрому глюкозотоксичності у хворих на цукровий діабет 2­го типу, Березова К .В., Супрун В. Є. (2014)
Паньків В. І. - Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів (2014)
Власенко М. В. - Застосування препарату Нейровітан у лікуванні ендокринних полінейропатій, Паламарчук А. В., Головань А. В. (2014)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2­го типа в условиях реальной клинической практики в Украине, Кириченко О. Н. (2014)
Каминский А. В. - Клинические подходы к лечению диабетических нейропатий (2014)
Волошин О. І. - Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу, Доголіч О. І., Пашковська Н. В. (2014)
Паньків В. І. - Діабетична ретинопатія: новий підхід до медикаментозного лікування (2014)
Сергієнко В. О. - Бенфотіамін і альфа­ліпоєва кислота в лікуванні діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (огляд літератури та власних досліджень) (2014)
Генделека Г. Ф. - Атипичные формы течения аутоиммунных заболеваний щитовидной железы как проявление аутоиммунного синдрома перекреста (overlap­синдрома) (2014)
Вернигородський В. С. - Сучасні підходи до медико­соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету, Шевчук В. І., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2014)
Пасєчко Н. В. - Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико­санітарної допомоги, Юрчик О. В. (2014)
Германюк Т. А. - Використання ABC-­аналізу для раціонального планування витрат на фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами, Івко Т. І., Прудиус П. Г. (2014)
Kozak R. O. - Determination of the equivalent diameter and specific straw particles surface (2014)
Solonynka V. R. - Water effect on the structure of adhesive films formed by pva dispersion-based composition, Kshyvetskyy B. Ya. (2014)
Kshyvetskyy B. Ya. - Optimization of moisture and temperature effects on strength and durability of ther-moplastic adhesive wood joints (2014)
Pobereyko S. B. - Developing software for modelling the strength of biaxially stressed wood, Petriv O. М., Pobereyko В. Р. (2014)
Kopanskyy M. M. - Production of wood-based composites made from rape straw wastes (2014)
Kiyko I. O. - Influence of the structural elements’ placement of the furniture boards on their shape stability (2014)
Pylypiv І. Z. - Building mathematical models depending on bend radius fiber boards con-cerning its thickness and hydration time, Dumanskyy О. І. (2014)
Kombarov A. M. - Analysis of physical factors affecting the drying process of lumber, Biley P. V. (2014)
Lesyshyn I. M. - Software development for determination of stress fields in the wood with a parabolic distribution of moisture, Pobereyko В. Р. (2014)
Gayda S. V. - Techniques for recycled of post-consumer wood in the production of quality particleboard (2014)
Mayevskyy V. O. - Location of sawing pattern on the covering working zone of segment and sector with consideration of their real shape, Vus A. Ya., Mayevska O. M., Matsyuk R. I. (2014)
Kopynets Z. P. - Investigation of beech lumber drying process by the low temperature multi-stage regimes, Shchupakivskyy R. B. (2014)
Khoyetskyy P. B. - Re-acclimatization of european bison (bison bonasus l.) in the skole beskids (the eastern carpathians) (2014)
Bondarenko T. V. - Transformation of energy base in poland. Energy conservation and use of renewable energy (2014)
Матюшин О. В. - Монетарне стимулювання розвитку економіки США та його уроки для України, Вишневська О. М. (2014)
Солдак М. О. - Інституційний потенціал промислових регіонів України (2014)
Фірсов А. В. - Інституційні умови капіталізації підприємств інноваційно розвинених країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Лепа В. В. - Концепція формування системи управління якістю на промислових підприємствах, Грязєва М. С. (2014)
Павлій А. С. - Аналіз економічної сутності землі як об'єкта оподаткування (2014)
Лазарева М. Г. - Фінансова модель системи управління динамічною стійкістю холдингу (2014)
Васильєва Н. Ф. - Машинобудування як матеріально-технічна основа неоіндустріальної економіки України, Кавура В. Л. (2014)
Харченко В. А. - Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Стариченко Л. Л. - Окремі положення із Мето¬дичних рекомендацій щодо розроблення Програми відновлення та модернізації вугільної промисловості, які було презентовано на засіданні Вченої ради ІЕП НАН України 29 жовтня 2014 р. (2014)
Ляшенко О. Ф. - Відновлення шахт Донбасу в кон¬тексті реформування вугільної промисловості (2014)
Аннотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Кузьмін І. В. - Інформаційно-екстремальна система підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами, Берест О. Б. (2015)
Сіянов О. І. - Моделювання дії рухомого снігового масиву на покрівлю циліндричних сітчастих покриттів та оточуючі об’єкти (2015)
Романюк О. І. - Рослинна біомаса - перспективна сировина для отримання синтетичних рідких палив, Ощаповський І. В., Шевчик Л. З. (2015)
Березюк О. В. - Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування, Лемешев М. С., Березюк Л. Л., Віштак І. В. (2015)
Мороз О. В. - До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування, Карачина Н. П., Семцов В. М., Марченко С. К., Федоришина О. Ю. (2015)
Безсмертна О. В. - Управління якістю молока в системі антикризового управління, Шварц І. В., Тарасюк Н. М. (2015)
Іванюта П. В. - Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом (2015)
Саїнський Д. А. - Аналіз результатів оцінювання керівниками хмелегосподарств соціально-економічного стану хмелярства в Україні (2015)
Свірський В. С. - Трансформація світової валютної системи в посткризовий період (2015)
Лежнюк П. Д. - Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кВ, Мірошник О. О. (2015)
Лежнюк П. Д. - Розподіл допусків на параметри регулюючих пристроїв в системі автоматичного керування режимом електроенергетичної системи, Остра Н. В., Петрушенко Ю. В. (2015)
Дубовой В. М. - Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2015)
Борисенко О. А. - Оцінка апаратурних витрат підсумовуючого лічильника Фібоначчі в мінімальних кодах представлення, Маценко С. М. (2015)
Моргун І. А. - Про якість контенту електронних навчальних курсів у контексті реалізації відповідної інформаційної технології автоматизованої обробки даних, Боцула М. П. (2015)
Кожем’яко В. П. - Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті, Салдан Й. Р., Прудивус П. Г., Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. (2015)
Козіна М. О. - Метод перевірки автентичності інформації, що передається стеганографічним каналом зв’язку (2015)
Дорофєєв Ю. І. - Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів (2015)
Азаров О. Д. - Метод неперервного коригування струму зсуву нуля двотактних підсилювачів постійного струму, Теплицький М. Ю. (2015)
Гречанюк М. С. - Поперечна стійкість сідлового автопоїзда в режимі гальмування (2015)
Грушко О. В. - Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби (2015)
Новік М. А. - Спосіб експериментального визначення контактних тисків на зовнішній і внутрішній поверхнях затискної втулки малогабаритного затискного патрона з регульованою силою затиску, Музиченко В. В. (2015)
Грубель М. Г. - Резонансні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під час руху вздовж впорядкованої системи нерівностей, Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. (2015)
Шмаров В. М. - Утворення антифрикційних мінеральних сірковмісних біопокриттів на конструкційних матеріалах, Лабунець В. Ф., Бєлєвцев Р. Я., Козлова І. О., Присяжнюк В. В. (2015)
Посвятенко Е. К. - Покращення експлуатаційних характеристик відремонтованих рам засобів транспорту, Заболотний С. А., Поступайло О. В. (2015)
Бєліков К. О. - Використання теплового гідроприводу в системі позиціонування геліостанції, Ганпанцурова О. С., Губарев О. П. (2015)
Мокін О. Б. - Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії, Косарук О. М., Слободянюк О. В., Мізерний В. М., Мокін Б. І. (2015)
Cherenkov A. V. - Quality of grain of different sorts of winter wheat depending on agrotechnology methods of cultivation in the conditions of the northern Steppe, Kozechko V. I. (2014)
Солодушко М. М. - Вплив строків сівби на урожайність та розвиток хвороб пшениці озимої в умовах північного Степу, Явдощенко М. П., Романенко О. Л. (2014)
Хорішко С. А. - Ефективність агротехнологічних заходів підвищення зернової продуктивності пшениці озимої в північному Степу України, Козельський О. М. (2014)
Цилюрик О. І. - Обробіток ґрунту під ячмінь ярий в умовах північного Степу України, Шапка В. П. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Агротехнічні заходи поліпшення агроценозу соняшнику в Степу, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Кохан А. В. (2014)
Чабан В. І. - Вміст хімічних елементів в рослинах кукурудзи та оцінка мінерального живлення, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2014)
Satarova T. M. - SNP-genotyping and allele status in early maize inbreds, Сherchel V. Yu., Abraimova O. E., Borisova V. V., Goncharov Yu. O., Starostina O. M. (2014)
Кирпа М. Я. - Формування якості насіння кукурудзи в умовах типового кукурудзообробного заводу, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2014)
Gyrka A. D. - Agrobiological features of increasing the oat and spring barley productivity in northern steppe of Ukraine (2014)
Горщар О. А. - Завчасна обробка насіння ячменю ярого біопрепаратом мікосан-Н, Педаш Т. М., Горщар В. І. (2014)
Грабовський М. Б. - Урожайність кукурудзи на силос залежно від рівня мінерального живлення в умовах центрального Лісостепу України (2014)
Якунін О. П. - Резистентність рослин гібрида кукурудзи розлусної Гостинець до фітотоксичної дії гербіцидів, Заверталюк О. В., Заверталюк В. Ф. (2014)
Клімова О. Є. - Кластерний аналіз рекомбінантних ліній кукурудзи цукрової за сукупністю селекційних ознак (2014)
Краснєнков С. В. - Вплив строків сівби на врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Дудка М. І., Березовський С. В., Носов С. С. (2014)
Kramaryov S. M. - Agricultural chemical evolution of black soil, Krasnenkov S. V., Artemenko S. F. (2014)
Горщар О. А. - Застосування сумішей препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від найбільш поширених шкідників, Токарчук Г. А., Горщар В. І. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Післядія гербіцидів на гваякол-залежну пероксидазну систему паростків кукурудзи, Матюха В. Л., Богуславська Л. В. (2014)
Артеменко С. Ф. - Агротехнологічні та економічні особливості вирощування ячменю озимого після сої в сівозмінах короткої ротації залежно від мінерального живлення, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2014)
Дудка М. І. - Кормова продуктивність ранніх ярих агрофітоценозів залежно від видового складу при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2014)
Сухова Г. І. - Продуктивність гороху залежно від сортових особливостей в умовах Степу (2014)
Козаченко М. Р. - Морфобіологічні особливості кількісних ознак сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження в умовах східної частини Лісостепу України, Четверик О. О. (2014)
Рожков А. О. - Формування біометричних показників рослин та врожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від впливу норми висіву насіння і способу сівби (2014)
Попов С. І. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої за осіннього підживлення у східній частині Лісостепу України, Авраменко С. В., Курилов О. С. (2014)
Лебідь Є. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно в паровій ланці сівозмін залежно від обробітку та удобрення ґрунту, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Федоренко І. Є., Ліб І. М. (2014)
Бенда Р. В. - Ефективність водоспоживання ячменю озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння (2014)
Пінчук Н. І. - Видовий склад та динаміка щільності комах ряду жорсткокрилих у посівах зернових культур, Гирка Т. В. (2014)
Семеняка І. М. - Обробіток ґрунту та строки сівби залежно від попередника як чинники адаптивності кукурудзи розлусної до умов недостатнього зволоження, Семеняка О. І. (2014)
Гирка А. Д. - Особливості формування маси зерна ячменю ярого плівчастого та голозерного в північному Степу України, Іщенко В. А., Андрейченко О. Г. (2014)
Желязков О. І. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику (2014)
Кулик І. О. - Особливості формування продуктивності вівса голозерного залежно від норм, способівта строків внесення мінеральних добрив після різних попередників (2014)
Прядко Ю. М. - Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників і строків сівби (2014)
Пальчук Н. С. - Фотосинтетична діяльність рослин різних сортів пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення в умовах північного Степу (2014)
Кравець С. С. - Вплив ґрунтового гербіциду на повноту сходів самозапилених ліній кукурудзи (2014)
Черчель В. Ю. - Окремий скрипаль грає самостійно – оркестр потребує диригента, Боденко Н. А., Клименко Л. О. (2014)
Лебідь Є. М. - Видатний вчений сучасного землеробства, Мойсєєнко В. П. (2014)
Kosir V. S. - Increased digestibility and nutritional value of roughage (2014)
Халак В. І. - Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у сироватці крові молодняку свиней та його зв'язок з фізико-хімічними і хімічними показниками найдовшого м’яза спини (2014)
Петренко В. І. - Ефективність використання енергії та протеїну високопродуктивними коровами у різні періоди лактації, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2014)
Логвіненко В. І. - Спосіб підвищення життєвих функцій бугайців на відгодівл, Зєльдін В. Ф. (2014)
Денисюк О. В. - Динаміка живої маси корів різних генотипів у ранньому онтогенезі та її зв'язок з молочною продуктивністю (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Черниш Т. О. - Слов’янська порівняльно-історична лексикологія та її завдання (2013)
Karzarnowicz Jarosław. - Język polski i cerkiewnosłowiański w starobiałoruskiej "Kronice Bychowca” (2013)
Милановић Александар. - О црквенословенским елементима у савременом спрском jезику (2013)
Войцева О. А. - Лінгвокультурологічний і стилістичний потенціал орієнтальної лексики в "Кримських сонетах” Адама Міцкевича (2013)
Петров А. В. - Адъективы с формантами -морфный, -формный и -оидный как периферия семантического поля подобия в русском языке (2013)
Георгиева С. І. - Балканський тип болгарського діалектного континууму: метрополія і діаспора (2013)
Космеда Т. А. - Мовна особистість Тараса Шевченка: новий погляд (2013)
Баландіна Н. Ф. - М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси (2013)
Кондратенко Н. В. - Визначальні принципи текстотворення в дискурсі некласичної парадигми (2013)
Каруник К. Д. - Мова Г. Сковороди в оцінці Ю. Шевельова: кристалізація поглядів (2013)
Касім Г. Ю. - Використання семантичного розвитку власної назви у сучасних ЗМІ, Мінкевич Е. Е. (2013)
Хрустик Н. М. - Деякі міркування про лексикалізацію морфем (2013)
Романченко А. П. - Компарально-обставинні та компарально-темпоральні категорійні ситуації: прагмалінгвістичний аспект (2013)
Зеленко Л. П. - Способи номінації персонажів як засіб когезії художнього тексту (2013)
Дмитрієв С. В. - Типологія номінацій особи пропозиційно-диктумного типу в українських соціолектах (2013)
Самайчук С. С. - Лексика на позначення процесів вирощування та обробки проса (на матеріалі говірки села Чемерполь Гайворонського району Кіровоградської області) (2013)
Петрова Л. А. - Внутрисловная глагольная мотивация в родственных языках (2013)
Касім Г. Ю. - Локально марковані полонізми в українській мові початку ХХІ ст. (2013)
Скляренко О. М. Ще раз про нумеративні топоніми з числівником сім (типологічний aспект) - (2013)
Горбань В. В. - Фразеологические единицы с партонимом голова в русском и польском языках, Грибкова М. Н. (2013)
Гамулець Д. В. - Відображення гендерних стереотипів у лексиці сербської мови (2013)
Jastrzębska Agnieszka. - Wykorzystanie prozy dla dzieci i młodzieży w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w klasach IV–VI (2013)
Малютіна Н. П. - Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми (2013)
Совтис Н. М. - Українсько-польське пограниччя як мовно-культурний феномен (2013)
Мусий В. Б. - Ценностно-смысловые оппозиции в "Маринке” Карела Гинека Махи (2013)
Раковская Н. М. - Миромоделирование в критических текстах славянофилов (2013)
Малиновский А. Т. - Славянские литературы эпохи романтизма в интерпретации Д. И. Чижевского (2013)
Морева Т. Ю. - Об апперцепции в художественном произведении ("Мертвые души” Н. В. Гоголя и "Под игом” И. Вазова) (2013)
Фокина С. А. - Концепт ‘ревность’ в ментальном универсуме Марины Цветаевой (2013)
Демьянова С. К. - Зміна рецепції трагедійного у польському й українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Бытева Т. И. - Рецензия на книгу: Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина: словарь (Одесса : Астропринт, 2008. – 392 с.) (2013)
Jastrzębska Agnieszka - Recenzja na ukraiński podręcznik do nauki jezyka polskiego: Войцева О. А., Бучацька Т. Г. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (5-й рік навчання) (Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с.), Dynarska Sonia. (2013)
Пейчева О. М. - Міжнародна наукова конференція "Болгарська мова, література і культура в контексті сучасності” (2013)
Наші автори (2013)
Соломарська О. - Шевченко як естет і аристократ духу (продовження), Горбачов Д. (2014)
Наумова Н. - Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка, Єрмоленко Ю. (2014)
Ганзенко Л. - Тератологічні мотиви в заставках та ініціалах рукописних книг галицько-волинської традиції (друга половина ХІ - початок ХІІІ століття) (2014)
Забашта Р. - Ікона "Видіння св. Євстафія Плакиди" з Плазова як пам'ятка етнокультурних зв'язків раннього Нового часу (2014)
Бурковська Л. - Ікона "Богородиця Одигітрія" початку XVIII століття майстра іконостаса із церкви Святої Великомучениці Параскеви в селі Космач Івано-Франківської області (2014)
Ходак І. - Науково-дослідна кафедра мистецтвознавства: початковий етап діяльності (1922-1924) (2014)
Кара-Васильєва Т. - Рец.: Косів Р. Літургійні покрови на чашу й дискос (із каталогом творів із фігуративними зображеннями зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) / Роксолана Косів. - К. : Майстер книг, 2013. - 208 с. : іл. - ISBN 978-966-2578-48-5 (2014)
Про авторів (2014)
Бойко Д. І. - Шляхи інтенсифікації процесів приготування комбікормів, Науменко А. А., Щур Т. Г. (2014)
Семенцов В. В. - Експериментальна установка і методика дослідження процесу дозування концентрованих кормів гравітаційним дозатором, Бойко І. Г. (2014)
Мироненко А. П. - Виробнича перевірка результатів досліджень вертикального змішувача інгредієнтів комбікормів в умовах господарства, Завгородній О. І. (2014)
Бойко И. Г. - Теоретические исследования движения сыпучего материала в бункере с кольцевым отверстием, Русалев А. М. (2014)
Палій А. П. - Обгрунтування ефективних заходів з експлуатації доїльних апаратів (2014)
Ікальчик М. І. - Вплив параметрів удосконаленої скреперної установки на якість очищення гнойового каналу (2014)
Нанка О. В. - Метод решения смешанной задачи теории упругости при определении напряженного состояния твердого тела при его резании (2014)
Бахарев Д. Н. - К теории конструирования питателей початков кукурузы с зачерпывающими лапами (2014)
Піскун В. І. - Обґрунтування параметрів удосконаленого змішувача інгредієнтів комбікормів, Яценко Ю. В. (2014)
Кульбаба С. В. - Мультимедиа технологии графики в образовательном процессе, Нагорный С. А., Чигрин А. А. (2014)
Паранюк В. О. - Формування параметрів робочої зони електронасіннєобробних машин, Бенькалович В. Б. (2014)
Кіряцев Л. О. - Рекомендації до проектування свинарських мініферм, Романюха І. О., Дудін В. Ю., Гаврильченко О. С. (2014)
Саенко Ю. В. - Устройство для очистки кормушек, Швец Л. П. (2014)
Романенко А. А. - Математическое описание основных этапов моделирование процесса ориентирования початков при их подаче в молотилку (2014)
Кульбаба С. В. - Мультимедиа технологии графики в образовательном процессе, Нагорный С. А., Чигрин А. А. (2014)
Палій А. П. - Дезінфікуючі властивості препарату "ДЗПТ-2" залежно від забрудненості поверхні (2014)
Науменко А. А. - Роботизированные системы в молочном животноводстве, Чигрин А. А., Палий А. П. (2014)
Науменко О. А. - Матеріально-технічна база і виробництво продукції тваринництва у фермерських господарствах, Петруша Є. З., Нагорній С. А. (2014)
Мілько Д. О. - Теоретичні дослідження руху матеріальної точки в просторі двошнекового ущільнювача (2014)
Голубенко А. В. - Роль компьютерно-інноваційних технологій в АПК, Тимчук Д. С., Палій А. П. (2014)
Дудін В. Ю. - Розгорнута індикаторна діаграма ротаційного пластинчатого вакуумного насоса (2014)
Ляшук О. Л. - Результати експериментальних досліджень неоднорідності змішування сипких матеріалів гвинтовим гофрованим робочим органом (2014)
Ачкевич О. М. - Обґрунтування технологічної схеми виробництва комбікормів в умовах господарств, Жученко В. М. (2014)
Шацкий В. В. - Моделирование однослойного перемещения зернового материала по наклонной круговой поверхности, Демьяненко Д. В. (2014)
Брюховецький А. М. - Моделювання процесу змішування сипких компонентів у лопатевому змішувачі періодичної дії, Боярський О. В., Мелков О. В. (2014)
Ляшук О. Л. - Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі, Дячун А. Є., Тарасюк Ю. М., Клендій В. М. (2014)
Линник Ю. О. - Зниження енерговитрат ротаційних вакуумних насосів доїльних установок, Павленко С. І. (2014)
Мачкарин А. В. - Теоретические основы щеточного разравнивателя семян, Рыжков А. В. (2014)
Мерінець Н. А. - Методика і результати експериментальних досліджень гранулометричного складу гомогенної кормової суміші, Бойко І. Г. (2014)
Шацкий В. В. - Математическое моделирование динамичности структуры смеси сыпучих материалов, Тисличенко А. С., Коломиец С. М. (2014)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2014)
Кульбаба С. В. - Ефективність різних систем освітлення в птахівницьких приміщеннях (2014)
Ходарев В. Я. - Теоретитческое обоснование конструктивно-режимных параметров пульсоколлектора ПВД-2-3 (2014)
Брагинец Н. В. - Теоретические исследования энергетических показателей работы смесителя кормов непрерывного действия, Бахарев Д. Н., Аль Атум М. (2014)
Лиходід В. В. - Результати виробничих випробувань малогабаритної плитно-валяльної машини ПВМ-1, Алієв Е. Б., Павленко С. І., Івлєв В. В. (2014)
Казаков Д. Д. - Дослідження впливу вхідних параметрів на процес сушіння молока, Якуба О. Р. (2014)
Ковалишин С. Й. - Електрокоронна насіннєобробна машина барабаного типу для дрібнонасіннєвих сумішей, Соколюк В. В. (2014)
Стрижак Т. А. - Гематологічні показники як особливості інтер’єрного статусу свиней у селекційно-племінній роботі, Халіна Л. В., Захаров В. В., Нагорний С. А. (2014)
Брагинец Н. В. - Обоснование толщины резиновой подошвы пневмоподушки активной деки домолачивающего аппарата для початков кукурузы, Бахарев Д. Н., Пазин В. В., Бурнукин А. Е. (2014)
Ковалишин С. Й. - Підвищення ефективності пневмосепарування насіння кормових трав, Дадак В. О. (2014)
Карпов В. В. - Повышение эффективности технологического процесса подготовки кормовых корнеплодов к скармливанию животным (2014)
Брагинец Н. В. - Обоснование основных параметров вальцевого аппарата очистителя початков кукурузы от листовой обёртки, Бахарев Д. Н., Тиняков А. В. (2014)
Алієв Е. Б. - Біомеханічна модель функціонування зооморфного механізму кінцівок великої рогатої худоби (2014)
Павліченко В. М. - Результати дослідження процесу кавітаційної обробки вологих багатокомпонентних кормових сумішей, Лиходід В. В., Луц П. М., Ковальов І. І., Забудченко В. М. (2014)
Дібіров Р. М. - Вплив чисельності корів у групі на основні параметри їх утримання, поведінки і молочну продуктивність (2014)
Гуржій Т. О. - Сутність адміністративно-процесуального права (2014)
Гречанюк С. К. - Взаємодія в управлінні правоохоронними органами: становлення та розвиток (2014)
Журавський О. А. - Податкові консультації: сутність, порядок надання і оскарження, Долгий О. О., Долгий О. А. (2014)
Мельник О. П. - Аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Gasimov Z. A. - Practice of use of the international experiment on interaction of tax authorities from mass media, Yatsyk T. P. (2014)
Богатирьов І. Г. - Застосування кримінального покарання щодо військовослужбовців в Україні (2014)
Глушков В. О. - Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства України (2014)
Корж В. П. - Криміналістичний аналіз економічних злочинів, що вчиняються в умовах ринкового господарювання (2014)
Литвинов О. М. - Запобігання побутовому насильству: кримінологічні засади (2014)
Мисливий В. А. - Місце банківських установ серед об'єктів кримінологічної безпеки, Клочко А. М. (2014)
Підюков П. П. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань), Паніотов Є. К. (2014)
Хряпінський П. В. - Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за діючим законодавством (2014)
Цимбал П. В. - Значення загальної теорії судової експертології в системі наукових знань, Клименко Н. І. (2014)
Галай А. О. - Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства: теоретичні засади (2014)
Дирдін М. Є. - Елементи повторності у слідчій діяльності (2014)
Кимлик Н. В. - Розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією, Кимлик Р. В. (2014)
Литвин Н. А. - Роль інформаційних ресурсів органів ДПС України при виявленні кримінальних правопорушень, пов'язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Литвин О. В. - Детермінанти корупційних правопорушень у розрізі протидії корупції в податкових органах (2014)
Мазуренко М. С. - Роль оперативного пошуку в отриманні джерел первинної інформації (2014)
Мудряк Т. О. - Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2014)
Омельчук Л. В. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками (2014)
Сіренко О. В. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця (2014)
Фрідман-Козаченко М. М. - Інститут криміналістичної профілактики: виникнення, розвиток, сучасний стан (2014)
Bernaz V. D. - Legislative regulation of activity of the investigator at the initial stage of pre-judicial investigation (2014)
Vlasova A. P. - The simplified production in structure of criminal trial of Ukraine (2014)
Kozak N. S. - Crime in the Area of Computers, Computer Systems, Computer Networks and Telecommunication Networks: Criminal Legal Analysis (2014)
Харитонов Є. О. - Становлення інституту представництва у цивільному законодавстві України (2014)
Харитонова О. І. - Цивільні правовідносини інтелектуальної власності та їх класифікація (2014)
Шишка Р. Б. - Поняття та характеристика договору про проведення ландшафтно-дизайнерських робіт (2014)
Амеліна А. С. - Гласність як один з принципів цивільного судочинства (2014)
Басай О. В. - Примусове ліцензування використання об’єкта права промислової власності в Україні (2014)
Бондаренко М. О. - Право громадян на відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції (2014)
Дяченко С. В. - Правовий статус ліквідаційної комісії в Україні (2014)
Мілімко Л. В. - Земельна реформа та земельні відносини в Україні (2014)
Шакірова О. В. - Захист прав інтелектуальної власності: законодавчий аспект (2014)
Шишка О. Р. - Застава у цивільному праві України (2014)
Didkivska G. V. - Role of law in the socialization of personality (2014)
Абдуллін А. А. - Злочинна сутність нацизму як тоталітарної й расистської ідеології, Ситник О. М., Суюсанов Л. І. (2011)
Зозуля Є. В. - Співпраця МВС із міжнародними інституціями та організаціями в реалізації програм реформування правоохоронної системи України та приведення її у відповідність до європейських стандартів (2011)
Кушнірчук Я. В. - Душпастирська опіка Збройних Сил і проблема створення військового капеланства в Україні (2011)
Липинський В. В. - Становлення мережі та структури педагогічної освіти в УСРР у 1920-і рр., Аксакова Н. О. (2011)
Лугова О. В. - Реабілітація жертв політичних репресій, репресованих після Великої Вітчизняної війни на Донеччині (2011)
Моісєєнко Л. - Господарська діяльність християнських конфесій в Південно-Східній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Ніколаєць К. М. - Методи визначення стану дослідження суспільно-політичних процесів (2011)
Попов В. Ж. - Особливості приватної торгівлі в індустріальних районах України в 1917 – 1920 рр. (2011)
Разумна Н. М. - Матеріальне забезпечення медиків земствами в Україні (1864 – 1914 рр.) (2011)
Семенов Д. Д. - Росiйсько-латиноамериканське спiвробiтництво в 1990-i роки: iсторiографiя, джерельна база, методологiя дослiдження (2011)
Агаркова А. А. - Мифологема быта в контексте кризиса культурной идентичности: региональные ракурсы (2011)
Киреева Т. И. - Знак истины Новейшего времени (2011)
Лозовая Л. В. - Футуризм: традиции и новаторство (2011)
Содомора П. - Метафізичні терміни та їх відображення в перекладній літературі (на матеріалі термінів esse, accidentia, substantia) (2011)
Дмитриев Р. Е. - Монотеизм: проблема исторической идентификации (2011)
Кузев В. В. - Інфернологічні та демонологічні вірування в іудейській релігії: становлення і розвиток (2011)
Оленич Т. С. - Этнокультурные стереотипы образа мусульманской женщины, Ключник О. П. (2011)
Касьяненко Л. М. - Юридичні гарантії захисту прав платників податків в Україні, Чайка В. В. (2015)
Бондаренко М. О. - Комерційна таємниця в Україні та відповідальність за її порушення, Бондаренко Г. М. (2015)
Комаров В. А. - Організаційно-правові засади реклами лікарських засобів в Україні (2015)
Ткалич М. О. - Законодавче регулювання правового статусу професійних спортсменів в Україні (2015)
Yatsyk T. P. - Genesis and evolution of the process of interaction of tax authorities with mass media (2015)
Назаров В. В. - Роль судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, Тракало Р. І. (2015)
Топчій В. В. - Проблемні питання освідування і застосування примусу для його проведення, Карпенко Н. В. (2015)
Цимбал П. В. - Зародження та еволюція експертології в кримінальному судочинстві, Лазебний А. М. (2015)
Богатирьова О. І. - Особливості виправлення та ресоціалізації засуджених, що відбувають покарання, не пов'язані із позбавленням волі (2015)
Гарбовський Л. А. - Деякі проблемні аспекти забезпечення прав потерпілого у кримінальному процесі України (2015)
Грицюк І. В. - Забезпечення прав та законних інтересів потерпілих при перегляді судових рішень (2015)
Завидняк В. І. - Призначення експертиз у провадженнях щодо злочинів, вчинених з особливою жорстокістю (2015)
Жерж Н. А. - Роль психологічного портрета у встановленні особи невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів, Кимлик Н. В., Кимлик Р. В. (2015)
Краснікова Н. А. - Процесуальні аспекти забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві (2015)
Кубрак П. М. - Конституційні засади як гарантія забезпечення прав і свобод суб’єктів кримінального провадження (2015)
Миронюк С. А. - Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна за законодавством України (2015)
Мілевський О. О. - Початковий етап досудового розслідування злочинів, вчинюваних у зоні Чорнобильської АЕС (2015)
Мілевський О. П. - Специфіка використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків (2015)
Мудряк Т. О. - Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2015)
Сіренко О. В. - Поведінка потерпілого як складова його криміналістичної характеристики (2015)
Титаренко О. О. - Пропозиція надання неправомірної вигоди згідно діючого антикорупційного законодавства України (2015)
Філіпп А. В. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування: міжнародно-правовий досвід (2015)
Vlasova A. P. - Compromise at the simplified kriminal legal proceedings in some foreign countries (2015)
Didkivska G. V. - The rights and duties of persons to which the damage by illegal decisions, actions or inaction of body of pre-judicial investigation, prosecutor’s office or court is caused, Antonyuk A. B. (2015)
Omelchuk L. V. - Use of a polygraph in criminal legal proceedings of foreign countries: historical and legal aspect, Linnik A. V. (2015)
Shkelebey V. A. - Conciliation – as an institution of criminal procedural law of Ukraine (2015)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб: концептуальні та правові аспекти (2015)
Водяхін С. А. - Документи як об’єкти цивільно-правових відносин (2015)
Красицька Л. В. - Неустойка як гарантія захисту права дитини на її утримання (2015)
Ульянова Г. О. - Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок (2015)
Шемелинець І. І. - Правовий статус комісій з трудових спорів в сучасних умовах (2015)
Стефанчук Р. О. - Актуальні питання законотворення в сучасних умовах (2015)
Кармаліта М. В. - Використання наукового потенціалу у становленні сучасної правової системи (2015)
Пікуля Т. О. - Типологізація держав світу: методологія та класифікація (2015)
Цимбал Т. Я. - Роль Організації Об’єднаних Націй у координації міжнародного співробітництва у боротьбі з ксенофобією та расизмом, Калмикова О. С. (2015)
Марущак Н. В. - Право особи на повагу до гідності: міжнародно-правовий аспект (2015)
Власова Г. П. Спрощення кримінального судочинства України: монографія / Власова Г. П. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. – 430 с. ISBN 978-966-337-339-3 (2015)
Максименко С. Д. - Зрости до особистості (вітальне слово), Моргун В. Ф. (2012)
Степаненко М. І. - Вічні й сучасні проблеми особистості (вітальне слово) (2012)
Маскименко С. Д. - Генетичне дослідження психіки (2012)
Москаленко В. В. - Генетична психологія як методологія дослідження соціалізації особистості (2012)
Завгородня О. В. - Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування (2012)
Татенко В. О. - Світ інтимного життя як предмет психологічного дослідження (2012)
Жигайло Н.І. - Психологія духовного становлення молодого викладача (2012)
Самойлов О. Є. - Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання (2012)
Хомутиннікова Н. Н. - Комунікативні очікування молодших школярів щодо вчителя в контексті становлення їхньої "Я-концепції" (2012)
Дьяконов Г. В. - Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу (2012)
Зливков В. Л. - Теоритичне моделювання психолого-педагогічних технологій гуманітаризації освіти (2012)
Седих К. В. - Системна модерація як психологічна технологія гармонізації взаємодії сім’ї та освітньої інституції (2012)
Рибалка В. В. - Честь і гідність особистості як духовні орієнтири праці психолога і педагога: культурно-та аксіопсихологічні аспекти (2012)
Болтівець С. І. - С. Д. Максименко 70-річний ювілей, Боришевський М. Й., Чепелєва Н. В., Губко О. Т., Чепа М.-Л. А. (2012)
Бурлачук Л. Ф. - Основи психодіагностики для психологів (2012)
Кокун О. М. - Психофізіологія людини в сучасному вимірі (2012)
Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) – духовний лідер українських освітян (2015)
Зязюн І. А. - Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості (2015)
Тітов І. Г. - Проблема закону в постнекласичній психології (2015)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик (2015)
Клименко Ю. О. - Роль часового фактору у зменшенні проявів агресивної поведінки підлітків (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку мотивації вибору професії у підлітків (2015)
Лавріненко В. А. - Ціннісно-смислові засади життєвої самореалізації підлітків-неформалів (2015)
Метельська Н. Й. - Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників (2015)
Кононова М. М. - До проблеми пізнання психологічних захистів у контексті психодинамічної теорії (2015)
Хоменко Є. Г. - Психологічні особливості діяльності класного керівника в умовах сучасного освітнього простору (2015)
Вахнован М. М. - Теоретичний аналіз психолого-педагогічних підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності (2015)
Моргун В. Ф. - Психологія багатовимірної толерантності особистості та її межі (2015)
Мирошник О. Г. - Професійно-педагогічна рефлексія у вимірах основних сфер професійної активності вчителя (2015)
Тітова Т. Є. - Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів (2015)
Філоненко М. М. - Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків (2015)
Савчин М. В. - Колективна монографія "особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір" (2015)
Богданов О. В. - Участь українських ліберальних політичних партій у діяльності Державної Думи як початок українського парламентаризму (2012)
Гаєцький В. С. - Історичні причини Куликовської битви (2012)
Ковальська Л. А. - Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни (2012)
Лугова О. В. - Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни (2012)
Попов В. Ж. - Взаємодія громадських організацій з органами управління в індустріальних регіонах України в 1917 – 1920 рр. (2012)
Романуха О. М. - Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991 – 2011 рр.) (2012)
Ступак И. А. - Повышение профессионального уровня рабочих Донбасса в 60-е годы ХХ века, Бигун Г. С. (2012)
Киреева Т. И. - Любомудрие С. С. Прокофьева (к 120-летию со дня рождения великого композитора) (2012)
Туренко О. С. - Чесноти як модуси консолідації громадської спільності в доктрині св. Томи Аквінського (2012)
Фомін Ф. В. - Сім’я як соціокультурний феномен: аналіз підходів та методологій дослідження (2012)
Шигимагина Л. А. - Формирование жизненного мира личности в среде воспитания любви (2012)
Ямчук П. - Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д. І. Чижевським (контекст постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу ХVІ – ХVІІ ст.) (2012)
Гнот С. - Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма (2012)
Балагура О. О. - Нова система морально-духовних цінностей (2012)
Кіреєва В. Г. - Сучасні тенденції українського фортепіанного репертуару, Логвиненко Н. І. (2012)
Петькун С. М. - Мова як складова людської культури в умовах світової глобалізації (2012)
Галуйко Р. М. - Шанування ікон в апологетичному вченні преподобного Феодора Студита (2012)
Козловський І. А. - Церква Христова (Church of Christ) в Україні: історія проникнення та сучасний стан (2012)
Волошин В. В. - Деякі епістемологічні похідні категорії "священне" (2012)
Киреева Т. И. - Две личности – одно произведение – множество интерпретаций (2012)
Кисельов М. М. - Етика та наука: сфери перетину (2012)
Поліщук О. - Колективна дія громадянського суспільства у соціальній системі (2012)
Туренко О. С. - Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського (частина перша) (2012)
Ямчук П. - Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського (2012)
Алексєєв С. В. - Соціальна політика та соціальні наслідки ринкових реформ в Україні (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Байкєніч Д. - Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944 – 1947 рр. Сучасна українська історіографія (2012)
Гіря К. С. - Дослідження проблеми взаємостосунків запорізьких і донських козаків у другій половині 1990-х – на початку ХХІ ст. (2012)
Мусієнко В. Є. - Критерії соціальної стратифікації колгоспного селянства України у 30-і роки ХХ ст. (2012)
Сергєєв А. В. - Діяльність українських культурно-національних товариств на Донеччині та Закарпатті в контексті сприйняття ними державотворчих процесів у період першої половини 1990-х років (2012)
Ступак И. А. - Подготовка научных кадров в Донбассе в 1966 – 1970-е гг., Филатов Ю. И. (2012)
Воловик В. М. - Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси (2015)
Олйник В. Д. - Еволюція концепцій містобудування та їх вплив на розвиток приміських територій (2015)
Таранова Н. Б. - Історія дослідження клімату Тернопільського плато, Шубер П. М. (2015)
Сергєєва Н. П. - Логічна структура поняттєво-термінологічного апарату географічних інформаційних систем (2015)
Баранник А. В. - Кислотно-основні властивості гірсько-лучних буроземних ґрунтів (cambic umbrisols) Чорногірського масиву та їх трансформація у процесі антропогенної діяльності, Позняк С. П. (2015)
Кирильчук А. А. - Закономірності просторового поширення рендзин (rendzic leptosols) західного регіону України (2015)
Чернюк Г. В. - Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області, Касіяник І. П., Любинська І. Б. (2015)
Корнус А. О. - Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області, Данильченко О. С. (2015)
Гришко С. В. - Сучасна ландшафтна структура Радивонівського лісового масиву (2015)
Новак Т. А. - Морфологія і генезис посткріогенного полігонального мікрорельєфу Волинської височини, Федорович Н. Б. (2015)
Заставецька О. В. - Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Яворська В. В. - Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення, Коломієць К. В. (2015)
Влах М. Р. - Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації, Ванда І. В. (2015)
Поручинський В. І. - Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області (2015)
Ламекіна Г. О. - Аналіз статево-вікової структури населення м. Дніпропетровська (2015)
Заставецький Т. Б. - Зміна функцій міських поселень аграрного регіону (2015)
Дуда С. Т. - Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області, Марусинець О. В., Стецький В. В. (2015)
Кузинин А. В. - Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону (2015)
Волошин І. М. - Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття, Ненько К. В., Щурокова Р. М. (2015)
Коцан Н. Н. - Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі, Ящинська Г. Л. (2015)
Волошин І. М. - Стан та перспективи розвитку туризму в межах Українсько-Польського прикордоння, Четирбук О. Р. (2015)
Паньків Н. М. - Організація туристичних ресурсів (2015)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля (2015)
Терещук О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині (2015)
Новицька С. Р. - Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" (2015)
Фесюк В. О. - Інженерний захист території м. Луцька в контексті екологічно збалансованого розвитку територій, Мольчак Я. О., Мороз І. А., Мисковець І. Я. (2015)
Приходько М. М. - Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель (2015)
Петровська М. А. - Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області, Курганевич Л. П. (2015)
Покляцький С. А. - Екологічна складова умов життя населення великих міст України (2015)
Гілета Л. А. - Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів (2015)
Молікевич Р. С. - Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення (2015)
Бакало О. Д. - Геоекологічний стан басейну річки Джурин (2015)
Царик Л. П. - Щодо проблем реалізації загальнодержавної програми формування екомережі України на національному і регіональному рівнях, Вітенко І. М. (2015)
Паньків З. П. - Структура та географія природоохоронного землекористування в Карпатському регіоні України (2015)
Мельнійчук М. М. - Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Безсмертнюк Т. П. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив агровикористання на просторову динаміку та розвиток гірських місцевостей в межах субальпійського високогір’я Карпатського Національного природного парку (2015)
Пилипчук О. Є. - Заповідні об’єкти у системі Бережанського і Бучацького державних лісових господарств (2015)
Шульгач А. С. - Оцінка антропогенного навантаження на геосистему потенційного Національного природного парку "Лісова пісня" (2015)
Професору Мирославу Сивому – 65 (2015)
Царик Л. - Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету). Історико-наукометрична довідка, Кузишин А. (2015)
Природному заповіднику "Медобори" – 25 років (2015)
Рецензія на навчальний посібник "Природокористування" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2013)
Саченко А. В. - Механизмы формирования контактного сопротивления в омических контактах с большой плотностью дислокаций (обзор), Беляев А. Е., Болтовец Н. С., Конакова Р. В., Шеремет В. Н. (2013)
Стронський О. В. - Властивості і застосування халькогенідних стекол. Частина I (огляд), Тельбіз Г. М., Олексенко П. Ф. (2013)
Баранський П. І. - Фізичні фактори, що зумовлюють анізотропію термоерс і анізотропію рухливості в багатодолинних напівпровідниках, Гайдар Г. П. (2013)
Федченко А. Н. - Использование композитных каликсареновых пленок для оптоэлектронного колориметрического детектирования газов, Вахула А. А., Кукла А. Л., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневский С. Г., Матвиенко Л. М. (2013)
Денисова З. Л. - Получение и характеристики тонких пленок металлополимера с координационными комплексами редкоземельных элементов, Олексенко П. Ф., Бережницкая А. С., Федоров Я. В., Велигура Л. И., Стронский А. В., Трунова Е. К. (2013)
Стрельчук В. В. - Спектры комбинационного рассеяния света пористых нанокомпозитных пленок оксида алюминия с Si квантовыми точками, Николенко А. С., Каганович Э. Б., Крищенко И. М., Манойлов Э. Г. (2013)
Капуш О. А. - Вплив умов синтезу на фотолюмінесцентні властивості наночастинок CdS у колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Мазарчук І. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Морозовська В. Й., Курик А. О. (2013)
Вакарюк Т. Є. - Використання поруватих плівок SiOx у сенсорах на базі поверхневого плазмонного резонансу, Громовой Ю. С., Данько В. А., Дорожинський Г. В., Зиньо С. А., Індутний І. З., Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Христосенко Р. В., Шепелявий П. Є. (2013)
Сукач А. В. - Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів a-SiCN/c-Si, Тетьоркін В. В., Іващенко В. І., Порада О. К., Козак А. О., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т. (2013)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний датчик метеорологічної дальності видимості, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф. (2013)
Оліх Я. М. - Про акустостимульовану самоорганізацію дефектно-домішкових структур напівпровідника в процесі йонної мплантації (2013)
Костюкевич Е. В. - Реконструкция поверхности поликристаллических пленок золота под влиянием температурного отжига, Костюкевич С. А., Шепелявый П. Е. (2013)
Сукач А. В. - Механізми перенесення заряду в полікристалічних сандвіч-структурах p+-PbTe/p-CdTe/p+-PbTe, Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Луцишин І. Г. (2013)
Карась Н. И. - Влияние оксидного покрытия на отрицательную фотопроводимость в структурах макропористого кремния (2013)
Титул, зміст (2011)
Приймак І. - Особливості художнього моделювання жіночих образів у малій прозі Любові Яновської (2011)
Лілік О. - "Людська душа — це чаша для горя": дослідження внутрішнього світу Олександра Довженка на уроках української літератури (2011)
Тименко В. - Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості через взаємодію різних видів мистецтв (2011)
Жила С. - Олекса Стороженко: сторінки підручника для 8 класу (2011)
Черниш А. - Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького "Поет із пекла (Тодось Осьмачка)" (2011)
Сеник Н. - Проблема особистого щастя в драмі Івана Франка "Украдене щастя". Конспект уроку (2011)
Небеленчук І. - Оповідання О. Жовни "Маленьке життя" в контексті літератури рідного краю (2011)
Шевченко З. - Мистецький контекст вивчення літератури символізму в спецкурсі "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Паламар С. - Розвиток жанру сонета в українській літературі. Теоретичний аспект (2011)
Радутний Р. - Українська (та не зовсім) альтернатива (2011)
Лінкевич Л. - Володимир Владко — "український Жюль Верн". Матеріали до проведення факультативного заняття (2011)
Єременко О. - Український митець у діаспорі: сторінками творчої біографії Леоніда Полтави. Літературний вечір, Дрожевська В. (2011)
Безкоровайна О. - "Немає загадки таланту — є вічна загадка любові". Літературними стежками рідного краю, Кулик Є. (2011)
Баркалова І. М. - Політичні та економічні передумови європейської інтеграції Німеччини (1949 – 1955 рр.) (2012)
Бойченко А. М. - Американська експансiя в країнах Латинської Америки як фактор становлення мiжамериканської системи відносин (кінець XIX – початок XX ст.) (2012)
Моісєєнко Л. - Православні секти духовного християнства в Південно-Східній Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) (2012)
Новиченко А. С. - Асасини: історія виникнення та механізм функціонування (2012)
Терзі О. С. - Формування історичної школи права, Аракелян Г. А. (2012)
Шологон Л. І. - Періодичні видання товариства "Просвіта" як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Воронова Н. С. - Антропологічна парадигма осягнення музики: феноменологічний підхід (2012)
Зуев К. А. - Сознание и экология (2012)
Кірєєва Т. І. - Духовна музика Нового часу і символістичні цінності Д. Бортнянського, Кірєєва О. Г., Кірєєва В. Г. (2012)
Могилевцев В. В. - Соціальна природа релігійного конфлікту (2012)
Тодорова С. Н. - Развитие концепта "память" в философском дискурсе (2012)
Туренко О. С. - Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського. Частина друга (2012)
Фомін Ф. В. - Еволюція сімейно-шлюбних стосунків у сучасному суспільстві (2012)
Ямчук П. - Християнсько-гуманістична діяльність В.Г. Короленка доби радикального постпросвітництва: духовна й буттєва ретроспекція у аксіологічному сприйнятті ХХІ ст. (2012)
Брязкун В. В. - Граїзація та карнавалізація як критерії сформованості об’єктивованої форми віртуальної свідомості (2012)
Абдуллін А. А. - Проблема переосмислення функцій і призначення органів міліції Донбасу на сучасному етапі державотворення в Україні, Ситник О. М. (2011)
Баркалова І. М. - Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. (2011)
Бородинов В. Д. - Международный терроризм: генезис, характерные черты и основные тенденции, Кирницкий О. В. (2011)
Бочаров С. В. - Польсько-українські стосунки в контексті безпеки Причорноморського регіону на рубежі ХХ – ХХІ ст. (2011)
Бредіхин А. В. - Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни, Клиніна Т. С. (2011)
Воробйов В. В. - Місія Б. Франкліна та створення франко-американського союзу 1778 р. (2011)
Житарюк І. В. - Система освіти Буковини та Хотинщини за часів їх перебування у складі королівської Румунії (1918 – 1940) (2011)
Ковальська Л. А. - Проблеми періодизації історіографії радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Лесіва Н. О. - Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960 – 2010 рр.) (2011)
Моісєєнко Л. - Єврейські благодійні організації в Катеринославській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Патрушев С. С. - Особенности правового регулирования регистрации и использования доменных имен, Филатов Ю. И. (2011)
Сергєєв А. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження окремих регіональних аспектів етнополітичного сприйняття державотворчих процесів протягом 1990 – 1994 років (на прикладі Донеччини та Закарпаття) (2011)
Белокобыльский А. В. - Реальность. Ее структура и социальная природа (2011)
Воронова Н. С. - Музична культура України ХІХ століття: типологічні ознаки національної вдачі (2011)
Додонова В. І. - Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності (2011)
Кірєєва Т. І. - Образи часу у просторі культури і мистецтва (2011)
Туренко О. С. - Страх як фактор синхронізації індивідуального та колективного суверенітетів у доктрині св. Томи Аквінського: відправні модуси феномену (2011)
Фоменко М. В. - Роль науки в формировании современных эсхатологических ожиданий (2011)
Шигимагина Л. А. - "Бог есть любовь" (как идеал религиозного сознания) (2011)
Ямчук П. - Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у ХХ – ХХІ віках (2011)
Могилевцев В. В. - Релігійний конфлікт як об’єкт наукового дослідження: проблеми й перспективи (2011)
Пархоменко А. - Містичне як предмет релігієзнавчого дослідження: від "поняття" до "значення" (2011)
Сітарчук Р. А. - Еволюція протестантизму на Полтавщині (за матеріалами Державного архіву Полтавської області), Зенько Ю. О. (2011)
Халіков Р. Х. - Специфіка застосування феноменологічного підходу під час дослідження раціонального в релігії (2011)
Білько Д. - Соціально-філософські аспекти концептуалізації диспозитива візуальних медіа (2011)
Богданов О. В. - Коригування національно-культурних стереотипів засобами лінгвокраїнознавства (2011)
Бутев В. С. - Мировоззренческие аспекты курса "Основы охраны труда", Никишаева С. С. (2011)
Дулуман Е. - Что было после того, как я перестал верить в Бога (2011)
Титул, зміст (2011)
Дига Н. - Місце творів Т. Шевченка у сучасній програмі та особливості їх прочитання (2011)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення школярів під час вивчення творів Т. Шевченка (2011)
Жила С. - "А залишаюся я живим серцем свого народу...": сторінки підручника для 8 класу про Т. Шевченка (2011)
Єременко О. - Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка. Матеріали до уроку в 9 класі, Кравченко В. (2011)
Кондирєва М. - "Заповіт" Т. Шевченка — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє (2011)
Бойко В. - Історія України в містерії Т. Шевченка "Великий льох" (2011)
Сорокіна Л. - "А пам'яті не перейду". Урок за творчістю Д.Й. Іванова — лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка 2010 року (2011)
Кравченко В. - Світличний — сповідувач Шевченкового слова, Єременко О. І. (2011)
Глеб О. - Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя" (2011)
Шокодько Г. - Шевченкові автопортрети (2011)
Глоба Н. - Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка (2011)
Бабійчук Т. - Студентський лекторій як активна форма позакласної роботи з української літератури у педагогічному коледжі (2011)
Бойченко А. М. - Міжамериканські відносини в контексті американо-іспанської війни 1898 р. (2012)
Бородінов В. Д. - Політичне лідерство та процес становлення стану гегемонії у суспільстві ХХІ століття: світовий досвід та Україна, Кирницький О. В. (2012)
Брацюн В. В. - Зміни у відношенні до трудових мігрантів з України громадян Російської Федерації в 1992 – 2000-х рр. (2012)
Кривошей Д. А. - Работники культуры в культурной политике России, Беларуси, Украины: правовой статус, социально-экономическое положение (1991 – 2011) (2012)
Курзенков М. С. - Россия во внешней политике Германской империи в 1870 – 1890-х гг. (2012)
Левицька Н. М. - Матеріальне забезпечення викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Маньківська Т. О. - Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917 – 1918 роках (2012)
Овчаренко В. П. - Радянська релігійна політика середини 1920-х років на сторінках періодичних відомчих видань НКВС УСРР (2012)
Синявська Л. І. - Забезпечення гірничо-видобувної промисловості Донбасу працівниками у 1914 – 1917 рр. (2012)
Ситник О. М. - Формування ідеологічно-доктринальної політики нацистського окупаційного режиму в Україні (2012)
Ступак И. А. - Повышение профессионального уровня инженерно-технических работников промышленности Донбасса в 60-е годы ХX столетия, Федорова Л. А. (2012)
Хуторянський М. В. - Процес формування політичних настроїв населення України на початку 50-х рр. ХХ ст. (2012)
Балакай О. Б. - Проблема определения среднего класса в западной и отечественной социологии, Кусмаров Б. В. (2012)
Белицкий А. А. - Гносеологические возможности мистического опыта (2012)
Буковинський А. Й. - Підмінені цінності (2012)
Гарбузенко К. А. - Від інтелектуальності "числа" до соціуму "цифри": числова магія Піфагора як складова сучасної квазірелігійності в інтернет-просторі (2012)
Мамчак С. - Трансцендентальна прагматика як дискурсивна стратегія обґрунтування соціально-етичних норм (2012)
Пантелєєва І. А. - Спартанський традиціоналізм публічної культури (історико-філософський аналіз) (2012)
Терзі О. С. - Політико-правові погляди Ш. Монтеск’є, Заставська Л. Ю. (2012)
Усачов В. А. - Звернення до тематики міфу у світовій культурі на рубежі ХIХ – ХХ століть (2012)
Чоловська Н. - Етичний імператив сталого розвитку: комунікативний вимір (2012)
Ямчук П. - Український духовно-буттєвий контекст доби радикального постпросвітництва в інтерпретації провідних митців-мислителів 1910 – 1920-х років (2012)
Черемисин Н. М. - Перспективные оценки повышения эффективности электрических сетей, Черкашина В. В., Буславец О. А. (2014)
Холод А. В. - Повышение эффективности цифровых подстанций за счет интеграции информационных потоков (2014)
Пазій В. Г. - Перспективные оценки повышения эффективности электрических сетей (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням SMART Grid технологій, Кулик В. В., Ковальчук О. A., Котилко І. В. (2014)
Постолатий В. М. - Проблемы совместной работы электроэнергетических систем Молдовы, Украины и Румынии, Быкова Е. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Дослідження ферорезонансних процесів при паралельній роботі трансформаторів напруги, Бесараб О. Б., Мельничук В. А. (2014)
Гуревич В. И. - "Помилкові спрацьовування" і "зайві спрацьовування" у релейного захисту, Савченко П. И. (2014)
Хандола Ю. М. - Зниження витрат електричної енергії при дозуванні кормових сумішей, Середа А. І., Середин М. Ю. (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на дифузію молекул кисню через клітинну мембрану, Синявський О. Ю. (2014)
Куценко Ю. М. - Вибір та обґрунтування режиму роботи молоткової дробарки А1-ДМ2Р-55 (2014)
Сорокін М. С. - Використання математичного моделювання як засобу аналізу та діагностики режимів робити електродвигунів, Вітренко М. М. (2014)
Сотнік О. В. - Аналіз ефективності основних методів діагностування асинхронних двигунів сільськогосподарських підприємств (2014)
Кунденко Н. П. - Пути развития и внедрения энергосберегающих технологий, Мольский С. М., Торбиевская И. В. (2014)
Романченко М. А. - Розробка, дослідження і застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві (2014)
Черепнев И. А. - Возможности тороидальных антенн для повышения эффективности терапевтического воздействия миллиметрового излучения, Ляшенко Г. А. (2014)
Косулина Н. Г. - Анализ кварцевых генераторов с учетом их нелинейных свойств, Черенков А. Д., Янукович Г. И. (2014)
Чёрная М. А. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для предпосевной обработки семян подсолнуха с целью повышения урожайности (2014)
Діордієв В. Т. - Застосування сучасних інформаційних технологій для оцінки морфометричних ознак зернового матеріалу, Кашкарьов А. О. (2014)
Krivtsov V. V. - Comparative analysis of optimal maintenance policies under general repair with underlying weibull distributions, Yevkin A. Yu. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення системи фітомоніторингу в теплиці, Болбот І. М., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Попов С. В. - Распознавание образа искаженного электрического сигнала в распределительных сетях с использование вейвлет-анализа и нейросетевого моделирования, Гапон Д. А., Черемисин Н. М., Мирошник А. А. (2014)
Тимчук С. А. - Методика формирования нечеткой прогнозной регрессионной модели электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Фурман І. О. - Огляд можливостей "розумного будинку" для покращання побутових умов та зменшення витрат на утримання домогосподарств, Старовєров Р. М., Мельський Д. О. (2014)
Титул, зміст (2011)
Погребенник В. - Лірика Лесі Українки та фольклор (2011)
Фасоля А. - Особистісно зорієнтований урок: що "залишається за кадром"? (2011)
Мхитарян О. - Ефективність експериментального навчання учнів 5—6 класів з низьким рівнем успішності (2011)
Коваленко Л. - "Візьму собі твою співочу душу..." Утвердження духовноестетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". 10 клас (2011)
Ревчук С. - "Природа — це казка, яку треба читати серцем" Особистісно зорієнтований урок за твором Лесі Українки "Тиша морська". 6 клас (2011)
Бурко О. - Славетний слобожанський образок "щирої любові". 9 клас (2011)
Ситченко А. - Виховуємо романтиків. Матеріали до уроків з вивчення повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки". 6 клас (2011)
Степаненко В. - Вивчаємо повість В. Нестайка "Тореадори з Васюківки". 6 клас (2011)
Паламар С. - Поетика сонетарію Дмитра Павличка (2011)
Дига Н. - Вивчення творів Т. Шевченка фантастичного спрямування на факультативних заняттях у 10—11 класах: діалогічний аспект, Юхименко І. (2011)
Грабовська С. - "Хотіла б я піснею стати..." Читацька конференція, присвячена 140річчю від дня народження Лесі Українки (2011)
Бабійчук Т. - Студентський лекторій як активна форма позакласної роботи з української літератури у педагогічному коледжі (2011)
Корпанюк М. - Літературознавчий проект у дзеркалі "філософії свідомості" (2011)
Пилипенко О. - Поняття про стійкі сполуки і вирази, фразеологізми. Прислів'я, приказки, афоризми (2011)
Титул, зміст (2012)
Безмилов М. - Вплив інтегральних індексів на оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів різних амплуа, Шинкарук О. (2012)
Лопатенко Г. - Застосування тренувальних та позатренувальних засобів у процесі передстартової підготовки кваліфікованих фехтувальників (2012)
Низаметдинов А. - К вопросу о предсоревновательной подготовке квалифицированных тяжелоатлетов, Махмудов Ш. (2012)
Ніколаєнко В. - Особливості розвитку футболу на сучасному етапі, Байрачний О. (2012)
Рудковська Т. - Методика оцінювання технічної складності довільної композиції кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні (2012)
Эштаев С. - Величина и направленность тренировочной нагрузки в "сверхударном” недельном микроцикле у гимнастов в возрасте 13—15 лет (2012)
Балаж М. - Ефективність програми фізичної реабілітації осіб із ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом за біохімічними показниками крові (2012)
Білецька В. - Зміст занять із фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи вищих навчальних закладів технічного профілю, Семененко В. (2012)
Іващенко С. - Вплив індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники стійкості уваги у студентів, Гузов В. (2012)
Скомороха О. - Зміна компонентного складу тіла жінок з аліментарно-конституціональною формою ожиріння і синдромом полікістозних яєчників під впливом програми фізичної реабілітації (2012)
Футорний С. - Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів (2012)
Цимбалюк В. - Прогнозування процесу фізичної реабілітації при хірургічному лікуванні осіб із вертеброгенним попереково-крижовим компресійним синдромом, Лазарєва О. (2012)
Шевцова А. - Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан м’язів пацієнтів із шийно-грудним остеохондрозом та гіпертонічною хворобою (2012)
Бакум А. - Особливості техніки четвертого прямого захисту з відповіддю у спортсменів різної кваліфікації, що спеціалізуються у фехтуванні на рапірах, Гамалій В. (2012)
Гамалій Н. - Біомеханічні особливості різних типів посадки кваліфікованих велосипедисток при педалюванні на стаціонарному велотренажері, Галета М. (2012)
Безугла В. - Пролапс мітрального клапана в спортивній медицині: оцінювання ризику ускладнень і критерії допуску спортсменів до тренувань (2012)
Дроздовська С. - Поліморфізми генів, що сприяють високій спортивній працездатності лижників-гонщиків (2012)
Міщук Д. - Особливості психофізіологічних функцій нападників у волейболі (2012)
Стельмах Ю. - Зміни психоемоційного стану спортсменок-борців у динаміці оваріально-менструального циклу (2012)
Тищенко В. - Типові травми під час занять спортивними єдиноборствами: ознаки та перша допомога, Мезенцева Л. (2012)
Бубка С. - Від відродження олімпійських ідей і традицій до відродження Олімпійських ігор (2012)
Андрєєва О. - Формування київської школи "філософії спорту” як теоретико-світоглядної основи фізкультурно-спортивної науки (2012)
Будрейкайте А. - Олимпийское образование как основа формирования нравственных ценностей подростков (2012)
Галайдюк М. - Формування здорового способу життя як складова соціальної політики держави, Краснобаєва Т. (2012)
Ібрагімов М. - Феноменологія тілесності як "тілесний досвід” у сучасному фізкультурно-спортивному просторі (2012)
Устінова Т. - Розвиток гімнастичного руху в контексті фізкультурної освіти країн Європи (друга половина ХІХ століття — 30-ті роки ХХ століття) (2012)
Харченко В. П. - Дослідження характеристик колінеарної антени приймальної системи ADS-B числовими методами, Барабанов Ю. М., Грехов А. М., Терещенко Д. І. (2013)
Харченко B. П. - Оцінювання допустимих бокових відхилень повітряних кораблів на етапі заходу на посадку, Тапіа К. М., Швець О. В. (2013)
Луппо О. Є. - Визначення індикаторів для оцінювання експлуатаційної безпеки і середовища функціонування елементів аеронавігаційних систем, Пігур Я. А. (2013)
Комнацька М. М. - Синтез статичного зворотного зв’язку для управління польотом малого безпілотного літального апарата, Галагуз Т. А., Савченко О. В. (2013)
Ковалевський Е. О. - Інформаційне забезпечення автоматизованого керування літальним апаратом з використанням системи GNSS, Кондратюк В. М. (2013)
Авер’янова Ю. А. - Алгоритм оцінювання швидкості вітру поляриметричним радіолокатором (2013)
Юцкевич С. С. - Сучасні тенденції розвитку електродистанційних систем керування літаками, Юдін М. М. (2013)
Шишкін О. В. - Формування і виявлення цифрових водяних знаків у системі автоматичної ідентифікації ультракороткохвильових радіопередач (2013)
Васілевський О. М. - Дослідження метрологічних характеристик засобу вимірювання моменту інерції роторів електромоторів (2013)
Степанчук О. В. - Безпека дорожнього руху на кільцевих перетинах, Васюкович Д. Б. (2013)
Коршунов М. В. - Захід на посадку за неточною системою в ручному режимі (2013)
Філоненко С. Ф. - Закономірності акустичного випромінювання у разі зростання навантаження на пару тертя з композиційного матеріалу, Космач О. П., Косицька Т. М. (2013)
Уманський О. П. - Зносостійкі композиційні покриття на основі SiC-Al2O3 для відновлення та зміцнення деталей авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Кулик О. П., Полярус О. М. (2013)
Чемерис В. Т. - Електромагнітні процеси в імпульсних індукторах прискорювачів електронів, Бородій І. О. (2013)
Черняк Л. М. - Вплив якості паливно-мастильних матеріалів на надійність роботи авіаційних двигунів, Стесюк Ю. В. (2013)
Пузік С. О. - Методика розрахунку процесу примусової вентиляції резервуарів від залишків рідких нафтопродуктів, Островський Б. О., Комар Д. А. (2013)
Рудяк Ю. А. - П’єзооптичний ефект поглинального середовища (2013)
Карускевич М. В. - Фольговий сенсор втоми для систем "Structural Health Monitoring", Koрчук О. Ю., Лісовська М. В. (2013)
Горбань А. В. - Розвиток матеріально-технічної бази повітряного транспорту України (2013)
Абрамова Г. В. - Алгоритми планування вагових розрахунків літака, Конотоп Д. І. (2013)
Першаков В. М. - Сучасні будівлі з рамних конструкцій, Петрова Т. О., Лисницька К. М. (2013)
Приставка П. О. - Математичне забезпечення розпізнавання та супроводу рухомого об’єкта в режимі реального часу для відео, Рогатюк А. А. (2013)
Іванкевич О. В. - Iнституційний репозитарій Національного авіаційного університету – новий інтернет-ресурс електронної бібліотеки, Вахнован В. Ю. (2013)
Нікітенко Є. В. - Автоматизована система діагностики комплексу електронно-променевого зварювання (2013)
Бабіч К. С. - Параметричне управління процесом технічної підготовки розосередженого виробництва (2013)
Франчук Г. М. - Управління еколого-геохімічним станом урболандшафтів, Радомська М. М., Маджд С. М. (2013)
Шаманський С. Й. - Шнековий метантенк безперервної дії, Лісіцин Є. Ф., Почтовенко В. В. (2013)
Козлова Т. В. - Аналіз сучасних проблем і стану земельних відносин (2013)
Кипоренко О. Я. - Місце великих вимирань у новій екологічній парадигмі, Шабалтас Г. Б., Сокольський Т. Г. (2013)
Бойченко С. В. - Традиційні технології виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів, Черняк Л. М., Яковлєва А. В. (2013)
Привалко Е. Г. - Кінетика зворотних та незворотних процесів нанокомпозитних полімерних матеріалів на основі полі-?-капролактону, Полякова О. В., Тарасенко Ю. В. (2013)
Привалко Е. Г. - Метод диференціальної сканувальної калориметрії для вивчення механізму структуроутворення нанокомпозитів на основі карбонанотрубок, Дінжос Р. В., Рехтета М. А., Ващук А. В. (2013)
Тертишна О. В. - Дослідження деяких розчинників асфальто-смолисто-парафінових відкладень заводського походження (2013)
Голуб Н. Б. - Вплив якісного складу сировини на продукування водню мікроорганізмами, Жураховська Д. І., Чумак В. Л. (2013)
Корж М. В. - Програма маркетингу в загальному маркетинговому управлінні на авіапромислових підприємствах (2013)
Новикова М. В. - Особливості методологічного підходу до оцінювання потенціалу підприємств авіатранспортного комплексу України (2013)
Астапова Г. В. - Оцінювання кредитоспроможності авіапідприємств-позичальників у процесі їх корпоративної взаємодії із комерційними банками (2013)
Гончаренко А. В. - Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми, Запорожченко О. А. (2013)
Коніцула Т. Я. - Оцінка сучасної системи національної безпеки України в умовах євроінтеграції (2013)
Павлюх Л. І. - Особливості логіко-методологічного підходу під час виконання кваліфікаційної роботи студентом-екологом та хіммотологом (2013)
Царик О. Р. - Оцінювання юзабіліті електронних засобів навчального призначення (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2014)
Данько Г. - Моделювання оптимальної структури функціональної підготовленості кваліфікованих борців, Григоренко О., Орлюк В. (2014)
Коженкова А. - Моделювання змагальної дистанції 2000 м жіночої четвірки парної у веслуванні академічному (2014)
Козлова О. - Змагальна діяльність спортсменів високої кваліфікації у різних дисциплінах легкої атлетики (2014)
Большакова І. - Сприятливі вікові межі для демонстрації найвищих результатів серед плавців (2014)
Андрєєва О. - Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку (2014)
Жарова І. - Застосування кінезитерапії у комплексній фізичній реабілітації осіб із аліментарною формою ожиріння, Кравчук Л. (2014)
Маринич В. - Характеристика організації фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах, Когут І. (2014)
Пархотик І. - Фізичні засоби в реабілітації хворих із ревматичними вадами серця, Марченко О., Чорний В. (2014)
Kashuba V. - Computer systems for monitoring of hard hearing school-child’s motorics, Khmelnitska I. (2014)
Виноградов В. - Тренування дихальних м'язів як засіб стимуляції працездатності у спортивних танцях, Доля В. (2014)
Мусаханов З. - Підвищення спеціальної працездатності у дзюдоїстів високої кваліфікації шляхом використання сірковмісних комплексів амінокислот, Земцова І. (2014)
Семенець Н. - Фізіологічна характеристика формування функціональних систем під впливом навантажень, Петлюк Т. (2014)
Тайболіна Л. - Індивідуальні адаптаційні зміни серцевого м'яза кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у фристайлі, в підготовчий період підготовки, Талатинник О. (2014)
Тищенко В. - Теплові травми під час фізичних вправ в умовах підвищених температур: запобігання та перша допомога, Мезенцева Л. (2014)
Чайковський Є. - Гендерні відмінності функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів (2014)
Черкес Л. - Особливості адаптації до умов середньогір’я спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у бігу на середні дистанції, залежно від типу вегетативного гомеостазу, Ільїн В., Колот А., Коваль С., Михайлович М. (2014)
Бабушкин Г. - Взаимосвязь результативности соревновательной деятельности дзюдоистов и отношения к занятиям спортом, Близневский А., Шумилин А. (2014)
Борисейко В. - Літні Юнацькі Олімпійські ігри: особливості проведення змагань (2014)
Кравченко О. - Реклама як фактор зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх: аналіз зарубіжних концепцій (2014)
Лях-Породько О. - Значення міжміських легкоатлетичних змагань Москва–Київ 1913–1914 рр. у розвитку легкої атлетики у Російській імперії (2014)
Учені не повинні самоізолюватися від життя країни (інтерв’ю з академіком НАН України В. П. Кухарем) (2015)
Комісаренко С. В. - Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці, Романюк С. І. (2015)
Локтєв В. М. - У хвилюючому очікуванні (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (11 лютого 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (25 лютого 2015 року) (2015)
Подальше поглиблення співробітництва у сфері наукових досліджень та використання космічного простору (підписання угоди про співробітництво з Державним космічним агентством України 25 лютого 2015 року) (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (6 березня 2015 р.) (2015)
Комісаренко С. В. - Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій (стенограма наукової доповіді співкоординаторів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 11 лютого 2015 року), Моргун В. В. (2015)
Андон П. І. - Про підсумки виконання Програми інформатизації НАН України на 2010–2014 рр. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року), Загородній А. Г. (2015)
Носенко В. К. - Аморфні та нанокристалічні сплави для приладобудування і енергоефективних технологій (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року) (2015)
Лукин А. Е. - Разгадка генезиса сухарных глин – ключ к решению проблемы освоения суши растениями (2015)
Долінський А. А. - Стратегія теплозабезпечення населених пунктів України (до обговорення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2020, 2030 та 2035 року), Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2015)
Хрущов Д. П. - Національний комітет України з Міжнародної програми геологічної кореляції (програми геологічних наук) – орган міжнародного співробітництва у сфері наук про Землю (2015)
Вакаренко О. Г. - Академічні періодичні видання: сучасний формат (2015)
Куковська Т. С. - Геологія як світоглядний елемент життя (до 85-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова) (2015)
80-річчя академіка НАН України В. І. Старостенка (2015)
70-річчя академіка НАН України В. М. Гейця (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Никифоровича (2015)
Титул, зміст (2011)
Єременко О. - Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука, Кобилякова Г. (2011)
Зінченко Н. - Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького, Шкарупа А. (2011)
Лазаренко І. - Розвиток методичної думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір (2011)
Романишина Н. - Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета (2011)
Сорокіна Л. - Марко Вовчок — "кроткий пророк". Урок-портрет (2011)
Коваленко Л. - "Нерівня душ — це гірше, ніж майна!". Урок-дослідження (2011)
Ситченко А. - Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки" (2011)
Грабовська С. - Пісенна творчість Андрія Малишка. Урок з вивчення поезії "Пісня про рушник" (2011)
Паламар С. - Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - Становлення української фантастичної прози (2011)
Голобородько Я. - Вітражі спогадів і документів (2011)
Ярошенко Р. - Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз (2011)
Кислашко О. - М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання (2011)
Климова А. - "Заворожи мені, волхве…"Літературна конференція-презентація книги В. Мельниченка "Шевченківська Москва", Шевченко А. (2011)
Грабовська C. - Кому щастя служить, той ніколи не тужить. Сценарій родинного свята для учнів 7—9 класів (2011)
Набока М. - До витоків духовності українців Румунії (2011)
Михайлова Л. І. - Методика та методологія дослідження зовнішньоекономічної діяльності, Дашутіна Л. О. (2014)
Сухоставець А. І. - Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села (2014)
Ковтун О. В. - Капітальні інвестиції в нерухомість в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Кулиняк І. Я. - Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини, Глянцева О. І. (2014)
Тищенко Т. В. - Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України, Синиціна Ю. П. (2014)
Сосновська І. М. - Дослідження напрямків визначення сутності поняття "економічна безпека" (2014)
Юхно А. С. - Необхідність встановлення ринкової вартості земельних часток (паїв) в контексті здійснення економічного управління (2014)
Самойлік М. С. - Методичні основи розвитку регіонального ринку вторинної сировини (2014)
Сапич В. І. - Теоретико-методологічні засади розвитку відносин власності на землю (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні основи підвищення економічної ефективності вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах на основі інтенсифікації виробництва (2014)
Данкевич Є. М. - Інформаційно-консультативне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Калашнікова Т. В. - Зональні особливості державної підтримки сільськогосподарських підприємств України (2014)
Калачевська Л. І. - Економічні аспекти використання інноваційних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві України (2014)
Дудар О. Т. - Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників (2014)
Маслак О. М. - Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні (2014)
Висоцька І. М. - Нові підходи у визначенні понять якість і безпечність продукції тваринництва (2014)
Владика Ю. П. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Колодка Я. В. - Аутсорсинг в логістиці: переваги та недоліки (2014)
Васильченко О. О. - Механізм застосування прийомів маркетингової політики комунікацій у виробничо–комерційній діяльності підприємств, Попова Т. В. (2014)
Продан І. О. - Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі (2014)
Решетняк О. І. - Теоретичні аспекти логістичного бюджетування як сучасної ефективної технології планування, контролю та аналізу (2014)
Шестакова С. О. - Найменування як один із основних атрибутів бренду (2014)
Ковтун О. В. - Розвиток та оцінка ринку житлової нерухомості в Україні (2014)
Гойсюк Л. В. - Оцінка інвестиційного проекту виробництва біодизельного пального (2014)
Гончар В. І. - Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі (2014)
Нєсвєтов О. О. - Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в агропромисловому комплексі Сумської області, Єрмак О. М. (2014)
Пилипенко С. П. - Теоретичні аспекти формування механізму реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі (2014)
Лаврик В. В. - Концептуальні засади організаційно–інноваційної діяльності в Україні (2014)
Мартинюк В. П. - Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави (2014)
Верещагіна Т. М. - Грошово-кредитна складова національної економічної безпеки в контексті фінансового розвитку України (2014)
Кадацька А. М. - Сутність власного капіталу підприємства (2014)
Лащак В. В. - Роль фінансових механізмів впливу на споживчий ринок на до реалізаційній стадії, Лащак Т. В. (2014)
Пасько О. В. - Термінологічні аспекти аудиту в Україні у контексті перекладу міжнародних стандартів аудиту, Гордієнко М. І. (2014)
Рудь В. В. - Інтерпретація поняття доданої вартості (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Шевченко О. В. - Облік та реєстрація сільськогосподарських землекористувань в Україні (2014)
Гришова І. Ю. - Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу, Шабатура Т. С. (2014)
Федорчук О. М. - Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору (2014)
Петрушенко Ю. М. - Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні (2014)
Занина О. В. - Социальная защита населения в эпоху хозяйства первобытных цивилизаций и в период феодальной системы хазяйства (2014)
Иванов М. А. - Теоретические аспекты оценки эффективности трудовых ресурсов (2014)
Ильинова О. В. - Прогнозирование структуры фонда материального стимулированя труда работников сельскохозяйственных организаций (2014)
Панич О. О. - Розвиток номіналістичної філософії мови у Джона Стюарта Мілла (2011)
Мельничук В. В. - Ціннісна сутність природи в контексті розвитку соціальної держави (філософсько-релігійний аспект) (2011)
Миргородский А. А. - Дружба как истинная Любовь в философии отца Павла Флоренского (2011)
Подолянко Л. А. - Ціннісний світ людини в її екзистенції (2011)
Туренко О. С. - Грані святості Франциска Ассізького: пошук європейської індивідуалізації (2011)
Ямчук П. - Родинно-світоглядний філософський феномен Івана Нечуя-Левицького та вітчизняний християнсько-консервативний контекст (2011)
Бабічева О. С. - Вплив мішечницького руху на громадсько-політичне життя Росії та України в 1918 р. (2011)
Бацилєва О. В. - Освіта в системі сучасних ринкових відносин: проблеми та перспективи, Жеденова Н. В. (2011)
Бобков Д. І. - Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Гальченко С. І. - Забезпечення хлібом населення міст Центральної України у перші повоєнні роки (2011)
Земзюліна Н. І. - Кооперація як один з інструментів розвитку селянського господарства: історична ретроспектива (2011)
Лебедев Д. В. - Профессионально-технические школы в системе начального образования Екатеринославской губернии (на примере Мариупольского уезда) в конце ХІХ – начале ХХ вв. (2011)
Приймак О. М. - Асоціативні ринково-капіталістичні форми самоорганізації селянства Степової України (2011)
Рощина Л. О. - Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента, Захаров О. О. (2011)
Семенов Д. Д. - Уявлення про цивілізаційну подібність як фактор сприяння становленню російсько-латиноамериканського співробітництва у 1990-і роки в умовах формування багатополюсного світу (2011)
Сергєєва М. В. - Інженерно-технічні кадри чорної металургії Донбасу (1965 – 1980-і рр.) (2011)
Ступак И. А. - Инновационная деятельность в угольной промышленности Донбасса в 1966 – 1970-е гг., Петрова Н. Н. (2011)
Терзі О. С. - Реалізація права на освіту, Русін В. С. (2011)
Дмитриев Р. Е. - Опыт построения социального государства в ОАЭ: религиозно-политический аспект, Разумный В. В. (2011)
Москаленко Л. - Пророки як формат релігійного лідерства єврейського народу (2011)
Папаяні І. В. - Протистояння євангельських християн, баптистів і п’ятидесятників як засіб збереження та перебудови власної релігійної ідентичності (на матеріалах Донеччини другої половини 60-х – 80-х рр. ХХ ст.) (2011)
Данилюк О. Я. - Вплив ціннісної системи Римо-католицької церкви на формування соціальної ідентичності в контексті трансформації українського суспільства (2011)
Качур І. В. - Біоетичні проблеми: аналіз громадської думки щодо легалізації евтаназії в Україні, Полонська К. О. (2011)
Кірєєва Т. І. - Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу (2011)
Муха-Шаек Е. - Философские и социальные основы массовой культуры (2011)
Поліщук О. - Українська політична нація – міф чи реальність? (2011)
Приходченко К. І. - Виховання як складна динамічна система соціального середовища: різнохарактерні видові категорії (2011)
Белокобыльский А. В. - Возможна ли нравственность, не зависимая от религии? (2011)
Gun’ko V. M. - Modelling of evaporation of clusters and nanodroplets of organic molecules using quantum chemical and the kinetic gas theory methods (2015)
Melnyk I. А. - Microstructure and physical properties of glycerol doped by oxidized multiwalled carbon nanotubes, Bulavin L. А., Hrapatyi S. V., Dovbeshko G. I., Solovyova E. A., Mykhailyk V. A., Lebovka N. I. (2015)
Kartel M. T. - Comparative quantum chemical examination of lithiation/delithiation processes in Sin nanoclusters and CmSin nanocomposites, Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Tarasenko Yu. A. (2015)
Бондарчук С. В. - Синглет-триплетное расщепление этилена при взаимодействии с поверхностью Cu(100) и малыми кластерами меди, Минаев Б. Ф. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Адсорбция органических анионов и катионов из водных растворов на органозамещенных слоистых силикатах, Трифонова М. Ю. (2015)
Stroyuk O. L. - Semiconductor nanocrystals and graphene oxide as visible-light-sensitive photoinitiators of acrylamide polymerization in water, Kuchmiy S. Ya., Andryushina N. S. (2015)
Донцова Т. А. - Характеризация и фотоактивность оксида титана(ІV), полученного из различных прекурсоров, Иваненко И. Н., Астрелин И. М. (2015)
Щербань Н. Д. - Матричний і об’ємний синтез, активація та функціоналізація нанопористих вуглецевих адсорбентів, Ільїн В. Г. (2015)
Омельчук А. О. - Електрохімічна дезактивація поверхонь, Юденкова І. М., Шевель В. М., Масло М. А. (2015)
Семчук О. Ю. - Кінетика взаємодіючих квазічастинок в напівпровідниках в полі когерентних світлових пучків, Клименко В. Є. (2015)
Коваль Л. І. - Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до екобезпечних мастильних композицій, Дзюба В. І., Ільницька О. Л., Пехньо В. І., Міщук О. О. (2015)
Колмаз Ю. Т. - Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід, Ракоїд О. О., Проценко Л. Д., Легка О. В. (2015)
Тараріко О. Г. - Збалансоване управління природно-ресурсним потенціалом агросфери України за принципами конвенцій Ріо, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2015)
Булигін С. Ю. - Якість земель як основа контролю землекористування (2015)
Ковалів О. І. - Обґрунтування змін до Конституції України щодо ґрунтів як основного національного багатства (2015)
Снітинський В. В. - Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах, Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М., Германович О. М. (2015)
Тімченко Д. О. - Оцінювання ерозійної небезпеки ґрунтів під час проведення землевпорядних робіт, Куценко М. В., Круглов О. В., Назарок П. Г. (2015)
Вожегова Р. А. - Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України, Голобородько С. П. (2015)
Долженчук В. І. - Monitoring processes of degradation and desertification in Rivne region, Крупко Г. Д. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області (2015)
Шпилька Ю. М. - Родючість ґрунтів та шляхи збереження їх екологічної стійкості в Чернігівському Поліссі, Мукосій М. П., Шабанова І. І., Єгоров О. В. (2015)
Коніщук В. В. - Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України, Коніщук М. О., Булгаков В. П., Бобрик І. В., Руденко О. М., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Кирничишин О. Р. (2015)
Самохвалова В. Л. - Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів, Фатєєва А. І., Зуза С. Г., Погромська Я. А., Зуза В. О., Панасенко Є. В., Горпинченко П. Ю. (2015)
Симочко Л. Ю. - Біодіагностика ґрунтів агроекосистем Закарпаття (2015)
Романенко О. Л. - Вплив агроекологічних чинників на врожайність пшениці озимої в степовій зоні України, Конова С. Р., Солодушко М. М., Бальошенко С. В. (2015)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання забруднених земель у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, Ландін В. П., Мельничук А. О., Гриник О. І. (2015)
Мельничук А. О. - Еколого-економічна ефективність альтернативної системи удобрення на радіактивно забруднених ґрунтах Полісся, Тараріко М. Ю. (2015)
В.І. Парпану — 70 (2015)
М.О. Клименку — 70 (2015)
Н.В. Палапі — 55 (2015)
І.В. Гринику — 45 (2015)
Содержание (2014)
Власенко О. І. - Акустична емісія напівпровідників та діодних структур (огляд), Киселюк М. П., Велещук В. П., Власенко З. К., Ляшенко І. О., Ляшенко О. В. (2014)
Кудрик Я. Я. - Методы определения высоты барьера шоттки из вольт-амперных характеристик (обзор), Шинкаренко В. В., Слепокуров В. С., Бигун Р. И., Кудрик Р. Я. (2014)
Акимова Е. А. - Запись голограммных дифракционных решеток на карбазолсодержащих тонких полимерных пленках, Стронский А. В., Паюк А. П., Мешалкин А. Ю., Бояринов Ю. Ю., Присакарь А. М., Робу С. В., Олексенко П. Ф., Литвин О. С. (2014)
Бабійчук І. В. - Фотостимульовані реверсивні перетворення у плівках Ge-Se як основа резистивного процесу, Данько В. А., Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Баранський П. І. - Вплив термовідпалів при 450 і 650 °С на тензоопір і параметр анізотропії рухливості монокристалів кремнію, Гайдар Г. П. (2014)
Хмиль Д. Н. - Использование гибридных органно-неорганических фотолюминофо-ров для повышения индекса цветопередачи белых светодиодов, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А., Хабусєва С. У., Паценкер Л. Д. (2014)
Станецкая А. С. - Химическое травление поверхности кристаллов ZnSe растворами H2O2–HBr–уксусная кислота, Томашик В. Н., Стратийчук И. Б., Томашик З. Ф., Галкин С. Н. (2014)
Костюкевич Е. В. - Оптимизация эксплуатационных характеристик преобра-зователей на основе поверхностного плазмонного резонанса, Костюкевич С. А. (2014)
Бобренко Ю. Н. - Фотоэлектрические преобразователи ультрафиолетового излучения с варизонными слоями на основе твердых растворов CdxZn1–xS, Павелец С. Ю., Семикина Т. В., Шереметова Г. И., Ярошенко Н. В. (2014)
Онищенко В. Ф. - Вплив підкладки та поверхні макропори на фотопровідність у двомірних структурах макропористого кремнію (2014)
Матяш И. Е. - Модуляционная поляриметрия поверхностного плазмонного резонанса как сред-ство детектирования диэлектрических свойств газов (2014)
Карась Н. И. - Отрицательная фотопроводимость и поверхностно-барьерный фотодиодный эф-фект – два взаимосвязанных поверхностных фотоэффекта в макропористом кремнии (2014)
Стеценко М. А. - Анализ результатов аппроксимации спектральных характеристик поверх-ностного плазмонного резонанса аналитическими функциями (2014)
Бєляєв О. Є. - Чарівні подорожі у блакитне світло, Кочелап В. О. (2014)
Алексєєв С. В. - Історичні особливості формування середнього класу в Україні в перехідний до ринку період (1991 – 2004 рр.) (2011)
Бєліков О. В. - Сучасні мусульманки в Україні: стереотипи і реалії, Масальський В. І. (2011)
Бредіхин А. В. - Російсько-бразильські взаємовідносини в 1992 – 1999 роках, Семенов Д. Д. (2011)
Бригунець В. О. - Формування та розвиток відомчої системи освіти МВС періоду існування УРСР (2011)
Воробйов В. В. - Роль Шарля Вержена в створенні франко-американського союзу 1776 – 1778 рр. (2011)
Гаєцький В. С. - Перемога на Куликовім полі як свідчення переможної стратегії русичів (2011)
Герасимова М. С. - Вплив радянської торгівлі на повсякденне життя населення Донбасу в 1945 – 1953 рр. (2011)
Гнот С. І. - Культура доброчинності як вияв гуманізму: Греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій (2011)
Зозуля Є. В. - Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю (2011)
Ковальська Л. А. - Методологічні засади дослідження Руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Краснопьоров В. М. - Процес демократизації в країнах Вишеградської групи на початку євроінтеграції (1989 – 1998) (2011)
Міхеєва О. К. - Динаміка посадової злочинності серед працівників міліції та кримінального розшуку УСРР часів непу (2011)
Мурза Н. О. - Країни Скандинавії на початковому етапі європейської інтеграції (2011)
М'якоход Л. О. - Образ жінки періоду хрущовської "відлиги" на сторінках журналу "Радянська жінка" (2011)
Ніколаєць Ю. О. - Історична пам’ять про роль козаків у освоєнні земель Донбасу (2011)
Овчаренко В. П. - Ліквідаційний відділ з відокремлення церкви від держави Наркомату юстиції УСРР: історія утворення та діяльності (2011)
Попов В. Ж. - Стан і функціонування культурних установ в індустріальних центрах України в 1917 – 1920 рр. (2011)
Романуха О. М. - Розвиток взаємовідносин України і Російської Федерації в сфері економіки (1991 – 2009 рр.) (2011)
Рощина Л. О. - Проблема сімейного виховання в педагогіці Макаренка, Корбань Л. О. (2011)
Ситник О. М. - Становище релігії, церкви та духовності в УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років (2011)
Ступак И. А. - Роль творческих объединений трудящихся в техническом совершенствовании тяжелой промышленности Донбасса в 1966 – 1970 гг., Бигун Г. С. (2011)
Авдіянц Г. М. - Онтологічні виміри простору та часу в танці (2011)
Белокобыльский А. В. - Прелесть Серебряного века: мистические поиски поэтов contra мистическая сущность поэзии (2011)
Бобкова Н. П. - Д’Аламбер и эпоха Просвещения, Бобков Д. И. (2011)
Воронова Н. С. - Мистецтво бандуристів в контексті мультикультуралізму (2011)
Горохолінська І. - Ідейно-методологічні особливості концепції релігії І. Канта (2011)
Єщенко Т. А. - Концепт "сумління/совість" в етнокогнітивному та біблійному аспектах (2011)
Кушнир Е. Я. - Основания и базовые составляющие сферы духовного и духовности (2011)
Содомора П. - Інтелект, мислення, розуміння у системі термінів святого Томи з Аквіну (2011)
Ямчук П. - Феномен В. Г. Короленка в контексті вітчизняних соціально-філософських реалій минулого століття (2011)
Артюхов М. Н. - Роль физической культуры и спорта в жизни воцерковленного человека (2011)
Величко В. Н. - Действенность православного сознания (2011)
Панков Г. Д. - Ценность смирения в этике крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого) (2011)
Шалашна Н. М. - Вплив богословських ідей Чернігівського літературно-філософського гуртка на своєрідність української ікони другої половини XVII – першої половини XVIII століття (2011)
Білько Д. - Виробництво глядача: візуальні медіа в контексті соціальної оптики Мішеля Фуко (2011)
Качур І. В. - Проблеми формування екологічної культури в освітньому середовищі (2011)
Кірєєва Т. І. - Символи мистецтва у часі, Кірєєва О. Г. (2011)
Багдай Т. В. - Вплив Кадмію та Хрому (VI) на стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (Cyprinus Carpio l.), Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., Олексюк Н. П. (2015)
Брошков М. М. - Динаміка показників клітинного імунітету у цуценят упродовж неонатального періоду (2015)
Волков А. М. - Метод визначення вірулентності збудників дерматомікозів тварин (2015)
Гаврилін П. М. - Вікові перетворення гістоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в постнатальному онтогенезі, Перепечаєва Н. Г., Тішкіна Н. М. (2015)
Гунчак А. В. - Депонування гормонів щитоподібної залози в яйцях птахів та їх вплив на розвиток ембріонів, Ратич І. Б. (2015)
Данчук О. В. - Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності, Добровольський В. А., Чепурна В. А., Савчук Л. Б., Карповський В. В., Карповский П. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О. (2015)
Dzen Ye. O. - Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds, Luchka I. V., Salyha Y. T., Malyk O. G. (2015)
Жила М. І. - Гістологічна структура окремих внутрішніх органів поросят при застосуванні пробіотичних кормових добавок (2015)
Коберська В. А. - Вплив L-карнітину у складі раціону бугаїв на ліпідний склад та якість сперми (2015)
Куцан О. Т. - Токсикокінетика Купруму в організмі щурів за умов тривалого введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) з кормом, Оробченко О. Л., Романько М. Є. (2015)
Огородник Н. З. - Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату, Віщур О. І., Мізик В. П. (2015)
Рацький М. І. - Неспецифічна резистентність у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Смолянінов К. Б., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Мудрак Д. І. (2015)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату "Ремівітал" на показники обміну вуглеводів у корів, хворих на кетоз (2015)
Скрипка Г. А. - Порівняльний аналіз вмісту хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів у меді та продуктах бджільництва, Касянчук В. В. (2015)
Сливка І. М. - Виділення та ідентифікації молочнокислих бактерій за допомогою методу RFLP-PCR гену 16s рРНК, Цісарик О. Й., Боцер T. (2015)
Смольянінова Є. І. - Вплив ступеня зрілості на електричну провідність ооцитів мишей, Шигимага В. О., Колеснікова А. О., Стріха О. А., Попівненко Л. І., Гордієнко Є. О. (2015)
Ткачов О. В. - Вплив максимально допустимих концентрацій мікотоксинів корму на ефективність штучного осіменіння коней, Жукова І. О. (2015)
Fedorko A. S. - Fatty acid composition of tissue lipids goslings and goose embryons, Danchenko O. O., Nikolaeva Yu. V., Yakoviychuk A. V. (2015)
Fedoruk R. S. - The content of certain heavy metals in tissues and products of honey-bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate, Romaniv L. I., Kovalchuk I. I. (2015)
Харченко Н. М. - Коригування стану організму щеплених тварин імуномодуляторами на прикладі препарату "Аміксин" після застосування комплексної вакцини "Хіпрабовіс-4" молодняку ВРХ (2015)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2015)
Щербакова Ю. В. - Зміна концентрації фолікулостимулюючого гормону та естрадіолу у домашніх кішок протягом естрального циклу та за введення синтетичних аналогів прогестерону (2015)
Пам’яті колег (2015)
Оголошення (2015)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2015)
Andriichuk A. - Oxidative stress biomarkers and erythrocyte hemolysis in trained ukrainian warmblood horses during training session, Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. (2013)
Грабовський С. С. - Вміст окремих класів ліпідів у крові курчат-бройлерів при передзабійному стресі (2013)
Hultiaieva O. V. - Effect of soybeans and palm oil addition to the cows diets on milk fatty acid profile, Petruk A. P., Golubets O. V., Vudmaska I. V., Vlizlo V. V. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив препарату "Мевесел" на активність ензимної та неензимної ланок антиоксидантної системи організму бугайців за умов хронічного кадмієвого токсикозу (2013)
Канюка О. Ю. - Вміст креатиніну в м’язах свиней різної локалізації, Цебржинський О. І. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст важких металів у тканинах бджіл та їх продукції залежно від агроекологічних умов карпатського регіону, Федорук Р. С. (2013)
Малюк М. О. - Імунофенотиповий профіль мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів на пізніх пасажах in vіtro (2013)
Мельник О. В. - Молекулярно-генетична характеристика шетлендських поні з використанням мікросателітних локусів ДНК, Спиридонов В. Г., Дзіцюк В. В., Осадчий С. А. (2013)
Недосєков В. В. - Вплив несприятливих умов утримання тварин на формування антирабічного імунітету, Нікітова А. П., Полупан І. М. (2013)
Паска М. З. - Особливості змін показників білкового обміну та м’ясна продуктивність бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки "Мікроліповіт" (2013)
Петрух І. М. - Показники білкового обміну у корів, хворих на кетоз (2013)
Прус М. П. - Клініко-морфологічні та цитогенетичні зміни клітин крові коней за анаплазмозно-бабезіозної інвазії, Джус П. П., Перегіняк Н. С. (2013)
Пундяк Т. О. - Динаміка антитіл за спонтанного сальмонельозу у телят (2013)
Салига Ю. Т. - Вміст Феруму та Купруму в тканинах різних органів щурів за інтоксикації хлорпірифосом, Дзень Є. О., Лучка І. В. (2013)
Супрович Т. М. - Використання імуногенетичних маркерів для виявлення корів, резистентних або чутливих до маститів, Влізло В. В. (2013)
Федорова О. В. - Аналіз впливу хронічного низькодозового іонізуючого опромінення на Mus musculus лінії AF і їх нащадків, Костенко С. О. (2013)
Федорова С. В. - Проліферативний ріст та біохімічні зміни кондиційного середовища як показники функціональності за культивування клітин яйцепроводів кролів на модифікованих покриттях, Штапенко О. В., Гевкан І. І., Матюха І. О., Жолобко М. О., Огар О. М., Стецишин Ю. Б., Сливчук Ю. І. (2013)
Федорук Р. С. - Фізіолого-біохімічний вплив цитратів хрому та селену в організмі щуренят, Хомин Н. М., Хомин М. М. (2013)
Fedyakova O. I. - Functional status of erythron system under the influence of T-2 toxin and the posibility of corection with aerosil, Kotsyumbas I. Y. (2013)
Харів І. І. - Вплив "Ампролінсилу" та бровітакокциду на показники клітинного і гуморального імунітету індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії (2013)
Оголошення (2013)
Інститут біології тварин НААН. Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Титул, содержание (2010)
Мачулін В. Ф. - Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Свечников Г. С. - Наноинтеграция и самосборка в нано-электронике (обзор), Морозовская А. Н. (2010)
Толмачев И. Д. - Оптические нелинейности в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (обзор), Стронский А. В. (2010)
Хмиль Д. Н. - Экспресс-метод определения наименьшей разницы цветов испытуемого люмино-фора и белого света, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Алексенко Н. Г., Камуз В. Г. (2010)
Литовченко Н. М. - Анализ фотолюминесценции кристаллов р-Сd1–xZnxTe, облученных гамма-квантами, Насека Ю. Н., Прохорович А. В., Рашковецкий Л. В., Стрильчук О. Н., Сизов Ф. Ф., Войциховская О. О., Данильченко Б. А. (2010)
Венгер Є. Ф. - Поверхневі поляритони в монокристалах 6Н-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі, Євтушенко А. І., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2010)
Баранський П. І. - Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем і наноструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникових сполук, Гайдар Г. П. (2010)
Власенко Н. А. - Влияние пленки SiOx, нанесенной термическим испарением, на краевую люминесценцию монокристаллического кремния, Сопинский Н. В., Гуле Е. Г., Велигура Л. И., Братусь В. Я., Мельник Р. С., Денисова З. Л., Мухльо М. А. (2010)
Данько В. А. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si—SiOx наноструктур, оброблених парами HF, Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2010)
Павлюченко А. С. - Исследование стабильности характеристик рН-чув-ствительных полевых транзисторов, Кукла А. Л., Голтвянский Ю. В., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткин А. П. (2010)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2010)
Сукач А. В. - Вплив поверхневої провідності на електричні властивості мезаструктурних InAs p—n-переходів, Тетьоркін В. В., Мазарчук І. О., Кролевець М. М., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2010)
Павлович І. І. - Легування термоелектричного матеріалу електроактивними домішками, Копил О. І., Томашик В. М. (2010)
Вахула О. А. - Оптоелектронний колориметричний сенсор аміаку, Хоруженко В. Ю., Кукла О. Л., Самойлова І. О., Шульженко О. В., Манорик П. А. (2010)
Костюкевич Е. В. - Сенсор поверхностного плазмонного резонанса для определения уровня барбитуратов в жидкой пробе, Костюкевич С. А. (2010)
Христосенко Р. В. - Газовый сенсор на поверхностных плазмонах для распознавания спиртов с использованием чувствительных пленок каликсаренов, Костюкевич Е. В., Зыньо С. А., Павлюченко А. С., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С. А., Кальченко В. И. (2010)
Титул, зміст (2011)
Домчук М. - Імпліцитний смисл поеми В.Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") (2011)
Сипливець С. - Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В.Самійленка (2011)
Романишина Н. - Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П.Куліша: аналіз в аспекті компаративної генології (2011)
Жила С. - Олесь Гончар: сторінки підручника для 8-го класу (2011)
Сорокіна Л. - Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка "Максим Гримач" (2011)
Болюк О. - Вивчаємо оповідання В.Винниченка "Салдатики!" (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (2011)
Шабада Т. - Чарівний світ природи (за казкою Л.Пшеничної "Квіткая") (2011)
Пшенична Л. - Квіткая (2011)
Лінкевич Л. - На зорі української фантастичної прози: "Господарство доктора Гальванеску" Юрія Смолича — зразок гостросюжетної фантастичнопригодницької літератури (2011)
Безкоровайна О. - Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника (2011)
Полякова О. - Основні підходи до аналізу ліро-епічних творів у старшій школі (2011)
Горболіс Л. - Ґрунтовна презентація поетики твору української драматургії першої половини ХІХ ст. (2011)
Набок М. - До першоджерел народної пісенності (2011)
Гончарук Є. - Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (2 уроки) (2011)
Дубенцова М. - Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Односкладні речення як частини складного речення (2011)
Горобец В. Г. - Влияние геометрии компактного поперечно обтекаемого гладкотрубного пучка на его показатели, Панин В. В., Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов, Носовский А. Н. (2015)
Масик И. П. - Определение безопасности, надежности и качества эксплуатации судна, Коломиец Д. П. (2015)
Майборода А. Н. - Расчёт гидродинамических нагрузок при транс- и сверхзвуковом обтекании водой тонкого клина (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о причинах аварийности торгового флота (2015)
Андрєєв А. А. - Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ, Пирисунько М. А. (2015)
Свиридов В. И. - Расчет эксплуатационной долговечности подшипников насосного оборудования судовых энергетических установок (2015)
Шаповал Є. В. - Залежність фактичної похибки обсервації від часу експлуатації апаратури (2015)
Байрактар Ю. П. - Механізми взаємодії підприємств та держави при реалізації концепції соціальної відповідальності (2015)
Беник Н. Г. - Концептуальна модель механізму адаптації судноремонтних підприємств до змін зовнішнього середовища (2015)
Власова В. П. - Аналіз діяльності та перспективи розвитку морських торговельних портів України (2015)
Клюєва В. І. - Механізм впливу інтелектуального капіталу на ефективність роботи підприємства (2015)
Коба В. Г. - Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків, Шелест Т. М. (2015)
Ковбатюк М. В. - Формування креативного потенціалу на підприємстві (2015)
Колмакова С. І. - Соціальна спрямованість економічної політики в умовах реформування української економіки (2015)
Майкова Е. В. - Характер і структура міграційних процесів в Україні (2015)
Малишкін О. І. - Адаптація українського податкового законодавства з податку на прибуток до світових моделей (2015)
Мельник Н. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2015)
Нікітін Ю. О. - Моделі та організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Олту І. В. - Судноремонт як пріоритетний напрямок розвитку ГВСП "Кілійський СБСРЗ" (2015)
Онищенко С. П. - Регресійні моделі залежності вартості суден від дедвейту та віку: до і після кризи, Берневек Т. І., Гончар Н. О. (2015)
Осипова Є. Л. - Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах (2015)
Студінська Г. Я. - Стратегічні принципи інтеграції українських брендів в міжнародний ринок в умовах глобалізації світової економіки (2015)
Тищенко В. М. - Пріоритетні напрямки податкової політики держави (2015)
Шкляр В. В. - Формування системи антикризових заходів для транспортних підприємств (2015)
Євтушевська О. А. - Побудова системи контролю для підприємств водного транспорту (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із керуючими точками, що належать кривій (2015)
Кільчинський О. О. - Узагальнене інтегральне перетворення Мелера-Фока в задачах теорії потенціалу для двопорожнинного гіперболоїда, Скрипка В. І. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Зважені полікоординатні відображення NURBS-кривих, Лагодіна Л. П. (2015)
Блиндарук А. О. - Корегування графіка кривини NURBS-кривої 4-го порядку за рахунок модифікацій вузлового вектора (2015)
Піщана В. М. - Шляхи оптимізації підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у ВНЗ, Мясоутов Ш. К. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського