Нежива Л. - "Житейські теми і житейський пафос" у творчості Григора Тютюнника: до проблем вивчення неореалізму на уроках української літератури (2012)
Бабійчук Т. - Формування професійної компетентності студентів педагогічного коледжу (науково-практична конференція "Григір Тютюнник: соціальний аспект") (2012)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок третій. Мета і сенс життя людини у філософському творі І. Франка "Легенда про вічне життя" (2012)
Сорокіна Л. - Новела-засторога Олеся Гончара "Залізний острів" (2012)
Разгільдєєва А. - Таїна людської душі. Особиста і творча доля Ольги Кобилянської за романом Валерії Врублевської "Шарітка з Рунгу" (2012)
Проскочило Н. - Вивчаємо життєтворчість Юрія Яновського (2012)
Проскочило Н. - Звертання: роль, місце в реченні, способи вираження (2012)
Неживий О. - Навчальна книга — взірець шкільного літературознавства (2012)
Дудніков М. - Минувшину згадують, дбаючи про майбутнє (2012)
Защипас В. - Андріївські вечорниці (2012)
Верьовкін В. - Український пісенний фольклор як сфера вербалізації концепту ВІЙНА (2012)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі"Українська література в загальноосвітній школі" у 2012 році (2012)
Титул, зміст (2015)
Новини законопроектної діяльності (2015)
Учасникам АТО та членам родин загиблих військових надано дозволи на відведення 16669 земельних ділянок (2015)
Окреслено заходи щодо реформування земельних відносин та забезпечення сталого розвитку сільських територій (2015)
Шарий Г. - Корупція у земельній сфері: шляхи подолання (2015)
Кальніченко А. - Користування сільськогосподарською землею у радянські часи та нині (2015)
Лібанова Е. - Я обома руками за децентралізацію, але розумію її небезпеку (2015)
Джонсон Джонсон - В Україні має з'явитися недорогий ринок землі (2015)
Ясиновський В. - Без поля хліба не бува (2015)
Кальніченко А. - Паювання в Родниківці: А граблі ті ж… (2015)
Третяк В. - Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин, Лобунько Ю. (2015)
Боровий В. - Алгоритм формування шарів кадастрової системи та зонінгу засобами ГІС-технологій, Зарицький О. (2015)
Колосюк А. - Критерії несумісності ринкових перетворень та оцінювання земельної власності в Україні (у тому числі для цілей оподаткування) (2015)
Солов’яненко Н. - Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин (2015)
Шведова О. - Про що слід пам'ятати при оформленні землі садівницькими товариствами (2015)
Гривнак К. - Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку (2015)
Запитували — вдповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Вина контрольованих найменувань за походженням – новий статус якості в Україні (2015)
Притульська Н. В. - Вплив інгредієнтного складу на структурно-механічні властивості драглеподібних продуктів для спортсменів, Бровенко Т. В., Міклашевська Ю. Б. (2015)
Овсянникова Т. А. - Исследование влияния молочной кислоты на качество хлебопекарных дрожжей, обогащенных микроэлементами, Кричковськая Л. В. (2015)
Бельтюкова С. В. - Применение метода твердофазной спектрометрии для тест-определения антиоксидантов, Ливенцова Е. О., Степанова А. А. (2015)
Гладкий Ф. Ф. - Дослідження технологічних та фізико-хімічних властивостей жирної коріандрової олії у процесі рафінації, Калина В. С., Луценко М. В. (2015)
Малинка Е. В. - Определение синтетического пищевого красителя Е 110 в безалкогольном напитке, Егорова А. В., Анельчик А. В., Антонович В. П. (2015)
Mank V. V. - Investigation of antioxidant properties of rape pressing oil, Nosenko T. T., Voloschenko T. A. (2015)
Маркович І. І. - Дослідження жирнокислотного складу напівкопчених ковбас з використанням сочевиці, ялівцю та чебрецю (2015)
Ткаченко О. Б. - Химия ароматов вина, Тринкаль О. В. (2015)
Єгоров Б. В. - Використання екструзії при переробці нетрадиційної сировини, Кузьменко Ю. Я. (2015)
Иоргачева Е. Г. - Использование муки из пшеницы вакси в технологии кексов на дрожжах, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2015)
Крусір Г. В. - Екологічне маркування органічних м’ясних продуктів, Короленко Л. І., Кіріяк А. В., Чернишова О. О. (2015)
Шевченко Р. І. - Екологічна безпека харчових продуктів: визначення поняття, Крестінков І. С., Обухова А. С. (2015)
Янчева М. О. - Функціонально-технологічні властивості м’ясних модельних систем з використанням сумішей кріопротекторної дії, Желєва Т. С. (2015)
Бурдо О. Г. - Моделирование процесса кристализации воды в ультразвуковом поле, Трішин Ф. А., Трач О. Р. (2015)
Abstract and references (2015)
Равлінко З. П. - До питання про співвідношення принципів рівності суб’єктів права та заборони дискримінації (2014)
Слабко С. М. - Мораль як ціннісний критерій права (2014)
Шумило М. М. - Розвиток вчення про правовідносини в сучасній українській юридичній науці (2014)
Задаля Д. К. - Теоретичні основи охорони громадського порядку в середніх закладах освіти міністерства освіти і науки України (2014)
Сікорський О. П. - Профілактика як пріоритетна складова діяльності суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху в напрямі запобігання адміністративним правопорушенням (2014)
Джавага А. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю (2014)
Мазурик Р. В. - Теоретичні роздуми щодо юридичної природи санкцій у бюджетному праві (2014)
Петягіна І. Б. - Фінансово-правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні в контексті запровадження накопичувальної системи (2014)
Шевченко А. Ю. - Фінансово-правові основи банківського регулювання та нагляду в Україні (2014)
Горлов Є. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання (аналіз аналітичної функції) (2014)
Фомічов К. С. - Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях, Заставська Л. П. (2014)
Смолярова М. Л. - Стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць (2014)
Шершун С. М. - Удосконалення правового регулювання громадських слухань з питань екологічної оцінки проектів господарської діяльності (2014)
Бабенко А. М. - Термінологічне упорядкування понять "регіон” і "регіональні особливості злочинності” у кримінологічних дослідженнях (2014)
Босак К. С. - Місце й роль традицій та звичаїв у системі загальносоціальних заходів запобігання злочинам (2014)
Градецька Н. М. - Взаємодія соціальних органів і громадськості в забезпеченні сімейного розвитку та запобіганні молодіжній злочинності (2014)
Доробалюк О. П. - Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні (2014)
Крикушенко О. Г. - Поняття субкультури та її сучасний зміст (2014)
Леоненко Т. Є. - Вплив християнської релігії на формування ціннісної правосвідомості в контексті протидії злочинності (2014)
Павлов В. Г. - Основні властивості режиму та забезпечення його виконання засудженими й персоналом установ виконання покарань (2014)
Шеремет О. С. - Зміст основних функцій органів місцевого самоврядування як суб’єкта запобігання злочинам (2014)
Клименко А. О. - Визнання прецедентної практики європейського суду з прав людини джерелом права та особливості її застосування в кримінальному судочинстві України (2014)
Лукашевич В. Г. - Новий кримінальний процесуальний кодекс України – виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики (2014)
Гороховська О. В. - Єдиний торговий кодекс США як регулятор цивільних і торгових правовідносин (2014)
Монаєнко А. О. - Цікаве нове наукове дослідження (2014)
Монаєнко А. О. - Нові аспекти дослідження адміністративно-правовиx режимів у сфері державної безпеки (2014)
Рибалка Н. О. - Рецензія на монографію Є. Ю. Соболя "адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів” (2014)
До уваги авторів (2014)
Гудзь П. В. - Використання принципів адміністративного менеджменту в управлінні Верховною Радою України, Єршов С. В. (2014)
Кримська Л. О. - Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства, Бєляєва О. В. (2014)
Лищенко О. Г. - Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу, Павленко І. Є. (2014)
Амоша О. І. - Інноваційний потенціал придніпровського регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку, Підоричева І. Ю. (2014)
Косова Т. Д. - Стан і потенціал розвитку галузей споживчої кооперації, Манжура О. В. (2014)
Кримська Л. О. - Оцінка конкурентних переваг українського пасажирського авіабудування, Третяк Н. Г. (2014)
Кулик Л. А. - Теоретичні засади екологічно збалансованого ресурсозбережного розвитку регіону (2014)
Тесленок І. М. - Оцінка ефективності проектів організаційних перетворень, Гуканова М. М. (2014)
Галінська Т. С. - Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства та методи їх фінансування (2014)
Гальцова О. Л. - Наукове узагальнення довгострокових мотиваційних чинників міжнародної діяльності суб’єктів господарювання з позицій різних економічних теорій (2014)
Герасимова О. Л. - Економічне моделювання взаємодії підприємств у межах корпорації, Бородін М. О., Булавка І. В. (2014)
Гуцалюк О. М. - Варіації визначення результативності впровадження та використання технологій управління в діяльності підприємства (2014)
Жилінська Л. О. - Удосконалення підсистеми інформаційного забезпечення на промисловому підприємстві, Печеник А. І. (2014)
Корінєв В. Л. - Концепція маркетингової капіталізації підприємств (2014)
Кулиняк І. Я. - Сімейний бізнес: співвідношення з іншими формами організації бізнесу, Кошик О. В. (2014)
Пивоваров М. Г. - Організація капітального будівництва: недоліки і шляхи оптимізації втрат, Хижняк О. С. (2014)
Поповиченко І. В. - Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах (2014)
Порохня В. М. - Методологія формування та управління інтелектуальним капіталом підприємств, Крикуненко К. М. (2014)
Прочан А. О. - Аналіз теорій поведінкової економіки (2014)
Савченко Т. В. - Дослідження особливостей споживання та виробництва хлібобулочних виробів в Україні (2014)
Семенов А. Г. - Оптимізація структури капіталу підприємства за критерієм максимізації його рентабельності, Ярошевська О. В. (2014)
Сачовський І. М. - До характеристики особливостей розвитку фермерських господарств Миколаївської області (2014)
Дугієнко Н. О. - Державна підтримка підприємств агропромислового виробництва: досвід зарубіжних країн, Кельдер Т. Л. (2014)
Ушенко Н. В. - Тенденції студентського освітнього туризму в умовах інтернаціоналізації освіти (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Сищук О. - План Порошенка (2014)
Павленко Г. - "У президентських виборах участі не брали" (2014)
Коваль Н. - Донеччина: вижити серед "квітів зла" (2014)
Скобельський В. - Понад 2 тисячі переселенців зможуть знайти притулок на Слобожанщині (2014)
Вибори—2014: Крим, Харків, Одеса, Львів (2014)
Марчук Л. - Війна свідомостей (2014)
Цирфа Ю. - Політичний феномен "світ - Україна - Росія". Стратегічні пріорітети сторін (2014)
Анатоленко Ю. - Новий Європарламент – нова Європа? (2014)
Красовська О. - Феномен Кончіти (2014)
Цирфа Ю. - Урок України для НАТО: більше грошей на оборону! (2014)
Савченко Т. - АТО на Сході. Перспективи припинення війни (2014)
Беккер І. - Потрібно розмовляти (2014)
Тищук Є. - "Почув найважливіше…" (2014)
Малієнко О. - Місцеве самоврядування: від слів – до реформ (2014)
Алексєєв В. - Громадівська рада (2014)
Цирфа Ю. - Анексовані території: одвічний статус невизначенності? (2014)
Павлова Л. - Життя в епоху змін (2014)
Тищук Є. - Микола ТІНДЮК: "Ситуація в Україні є справжнім іспитом для влади" (2014)
Тищук Є. - Одеська громада приймає військових моряків із Севастополя (2014)
Беккер І. - Гуртожитки. Кому - житло, кому - активи (2014)
Семиволос Н. - Стандарт "медоборівського" комфорту (2014)
Скобельський В. - Чи був Рузвельд у Полтаві? (2014)
Малієнко О. - Вибір на користь майбутнього (2014)
Романюк Т. - "Нам важливо донести до молоді не формальну ідею права, а його креативну основу…" (2014)
Малієнко О. - Лілія ГРИНЕВИЧ: "Наша країна буде конкурентоспроможною, якщо наука продукуватиме інновації, які зможуть посилити наші економічні позиції" (2014)
Павко А. - Дискусійні питання життєвого і творчого шляху Кобзаря (2014)
Чурюмов С. - Гороскоп генія (2014)
Скобельський В. - Побиті горщики на тлі колишньої слави (2014)
Красовська О. - Античності безмовні свідки (2014)
Клейменова О. - Бранка Межигір'я, або "Хто з вас без гріха?" (2014)
Тренич С. - Самородок козацького роду, Скобельський В. (2014)
Таранюк В. - Веселкова палітра Анатолія Марчука (2014)
Титул, зміст (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
До дня науки (2015)
Li Ji Hua. - Modern Chinese school: Traditions and foreign influence (2015)
Кугай Н. В. - Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України (2015)
Hrynenko D. V. - Educatory process as one of the formation prerequisites for the key competences of the secondary schoolchildren (2015)
Калинина Л. Н. - Анализ и переспективы использование облачных технологий в управлении общеобразовательными учебными заведениями, Петровский С. С. (2015)
Пентилюк М. І. - Типологія уроків у контексті сучасної лінгводидактики (2015)
Мелешко В. В. - Моделювання освітнього округу у сільській місцевості на засадах міжшкільної взаємодії (2015)
Редько В. Г. - Підручник з іноземної мови як засіб оволодіння учнями досвідом самостійної діяльності: результати моніторингу (2015)
Bakulina N. V. - Linguistic basis of the selection of the content of instruction at the lexical level of the Hebrew language for the formation of linguoculturological competence of elementary school students (2015)
Надтока О. Ф. - Перспективи розвитку методики навчання географії на основі особистісно зорієнтованого навчання (2015)
Папушина В. А. - Шляхи формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури (2015)
Пометун О. І. - Реалізація компентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії (2015)
Мариновська О. Я. - Проектно-впроваджувальна діяльність як складова педагогічної інноватики (2015)
Войтко О. В. - До питання про переклад анотації до наукової статті з української мови на англійську (2015)
Трухан О. Ф. - Навчально-методичний комплект з курсу "Всесвітня історія. Історія України" для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів: погляд практика та науковця (2015)
Даценко Л. М. - Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в навчально-методичному комплекті з географії для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Бібліографічний опис авторефератів дисертацій, захищених в Інституті педагогіки НАПН України в 2014 році (2015)
Наукова рада журналу (2015)
Редакційна колегія журналу (2015)
Потоцкая О. Ю. - Анализ динамики наукометрических показателей российского индекса научного цитирования журнала "Morphologia", Твердохлеб И. В. (2014)
Гаджиева А. У. - Гистогенез краниальных полых вен при воздействии этанолом (2014)
Дмитрієва Е. О. - Перебудови кісткової тканини в експерименті та клінічна ефективність остеопластики за допомогою трикальційфосфату у хворих на генералізований пародонтит (2014)
Дронова М. Л. - Ультраструктура Escherichia coli при дії нового похідного арилаліфатичних аміноспиртів, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2014)
Ковтуненко О. В. - Прогностичні імуногістохімічні показники реґіонарного метастазування плоскоклітинних раків гортані, Шпортько Б. В., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2014)
Козлов С. В. - Изменения митохондриома сократительных кардиомиоцитов крыс на этапах постнатального онтогенеза, Маевский А. Е., Мишалов В. Д., Сулаева О. Н. (2014)
Стусь В. П. - Дослідження моделей односторонніх патологічних процесів порушення місцевого ниркового кровообігу з метою визначення змін стану контралатеральної нирки: імуноморфологічні аспекти, Бараннік К. С., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2014)
Шерстюк С. А. - Влияние ВИЧ-инфекции матери на формирование поджелудочной железы ребенка (2014)
Шкуропат В. М. - Ультраструктурна характеристика м’язової тканини при хірургічному лікуванні хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня, Твердохліб І. В., Баранов І. В., Сафронков М. О. (2014)
Евтушенко В .М. - Значение студенческого научного общества на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии в клинической профориентации (2014)
Дмитриева Е. А. - Методические аспекты проведения занятия "Первичные (самостоятельные) поражения слизистой полости рта" (2014)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д.(редактор) (2014)
Мнихович М. В. - Профессор А. Г. Кнорре: жизнь и научно-педагогическая деятельность (к 100-летию со дня рождения), Загребин В. Л. (2014)
Презентація: Inderbir Singh’s Textbook of Human Histology with Colour Atlas and Practical Guide / Revised and edited by Neelam Vasudeva, Sabita Mishra. – 7th edition. – Jaypee Brothers Medical Publish-ers, 2014. – 440 p. (2014)
Корнієнко C. І. - Овочевий ринок: реалії та наукові перспективи (2013)
Біленька О. М. - Мінливість хімічного складу цибулі шалот в умовах Лівобережного Лісостепу України (2013)
Вдовенко С. А. - Урожайність штамів гливи звичайної за інтенсивного способу вирощування (2013)
Герман Л. Л. - Вплив мікробних препаратів на біологічні процеси в ґрунті під час вирощування перцю солодкого в плівкових теплицях, Онищенко О. І., Бойко І. В. (2013)
Гончаренко В. Ю. - Альтернативні системи удобрення капусти білоголової пізньостиглої в умовах зрошення Лівобережного Лісостепу України, Мозговський О. Ф. (2013)
Гончаров О. М. - Сорт – важливий елемент технології вирощування часнику (2013)
Гордієнко І. М. - Вплив органічного добрива Агровіт-Кор і мінеральних добрив на врожайність і якість коренеплодів буряка столового, Даценко С. М. (2013)
Горкуценко О. В. - Отримання надраннього врожаю картоплі в плівкових теплицях у зоні Лісостепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2013)
Горова Т. К. - Мінливість хімічного складу фізіологічно стиглого зерна сортозразків квасолі звичайної, Сайко О. Ю. (2013)
Гунько С. М. - Вплив умов зберігання на біохімічні показники грибів печериця двоспорова та глива звичайна, Тринчук О. О. (2013)
Данілкова Т. В. - Вплив строку садіння і обробки мікробіологічними препаратами на якість врожаю Solanum tuberosum L. в умовах Західного Лісостепу, Колтунов В. А., Бородай В. В. (2013)
Духін Є. О. - Вплив інкрустації насіння на схожість та урожайність цибулі ріпчастої (2013)
Ільїнова Є. М. - Впровадження інноваційних розробок овочівництва в агроформування сільськогосподарських виробників, Терьохіна Л. А. (2013)
Козар С. Ф. - Вплив мікробного препарату АБТ на якість урожаю цибулі ріпчастої, Євтушенко Т. А., Нестеренко В. М., Фірсовський О. В. (2013)
Колесник І. І. - Економічна та енергетична ефективності вирощування баштанних рослин на Дніпропетровській ДС ІОБ НААН (2013)
Колесник І. І. - Комбінаційна здатність гарбуза за урожайністю плодів та продуктивністю насіння (2013)
Колтунов В. А. - Якість і конкурентоспроможність сортів і гібридів цибулі ріпчастої, Гордієнко І. М. (2013)
Кондратенко С. І. - Дія регуляторів росту, похідних піридину на формування андрогенних новоутворень в культурі пиляків огірка in vitro, Сергієнко О. В., Радченко Л. О., Солодовник Л. Д., Дульнєв П. Г. (2013)
Кормош С. М. - Особливості формування продуктивності сортозразків васильків справжніх (Ocimum Basilicum L.) (2013)
Корнієнко С. І. - Особливості генетичної ідентифікації сортових генотипів редиски і буряку столового на основі вивчення поліморфізму запасних білків, Баштан Н. О., Горова Т. К., Кондратенко С. І. (2013)
Куракса Н. П. - Селекція нових сортів томата для дрібнотоварних господарств населення, Крутько Р. В. (2013)
Куракса Н. П. - Створення ранньостиглого сорту томата Гейзер, Пилипенко Л. В. (2013)
Кутовенко В. Б. - Господарсько-біологічні особливості сортименту редиски в умовах Київської області, Мержій Н. М. (2013)
Мельник О. В. - Спосіб вирощування насіннєвої картоплі (2013)
Мельник Р. Г. - Енергоощадні елементи технології виробництва гриба шиїтаке, Михайличенко В. А., Литвін Л. О. (2013)
Мірошниченко Т. М. - Розмноження стерильних форм томата для гетерозисної селекції за допомогою біотехнологічних методів, Івченко Т. В. (2013)
Мозговська Г. В. - Визначення ефективної дози гамма-опромінення для індукції генетичної мінливості рослин баклажана, Івченко Т. В., Терьохіна Л. А. (2013)
Паламарчук І. І. - Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка за мульчування ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Палінчак О. В. - Новий сорт дині Тіна (2013)
Пузік Л. М. - Збереженість коренеплодів пастернаку залежно від тривалості вегетаційного періоду (2013)
Резник Н. Г. - Выращивание картофеля под агроволокном, Кеньо И. М., Сыч З. Д. (2013)
Сидорка І. В. - Новий сорт кавуна звичайного Чумак, Сидорка В. О. (2013)
Сергиенко О. В. - Результаты оценки исходного материала огурца корнишонного типа по признаку устойчивости к пероноспорозу (Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M. A. Curtis) Rostovtsev), Черненко В. Л., Бондаренко С. В. (2013)
Стригун В. М. - Теоретичне та практичне забезпечення конвеєрного виробництва зеленого горошку на переробку, Стригун Л. В. (2013)
Тринчук О. О. - Вплив температурних умов зберігання на якість грибів глива звичайна, Гунько С. М. (2013)
Чабан Л. В. - Новий сорт смикавця їстівного (чуфи) Запас, Позняк О. В. (2013)
Чабан Л. В. - Новий сорт портулака городнього Світанок, Позняк О. В. (2013)
Чередниченко В. М. - Підбір сортименту капусти броколі для умов Лісостепу України (2013)
Черкасова В. К. - Біохімічний потенціал насіння сортозразків овочевих рослин родини Селерові, Шабетя О. М., Штепа Л. Ю. (2013)
Черненко В. Л. - Моніторинг зонального патокомплексу томата відкритого ґрунту та його значення для імунологічних досліджень (2013)
Черненко Е. М. - Специфические особенности проявления у гибридов F1 перца сладкого устойчивости к фузариозному увяданию, Куракса Н. П., Черненко В. Л. (2013)
Чернецький В. М. - Формування урожаю зелених бобів залежно від строку сівби насіння бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О. (2013)
Шабетя О. М. - Інформаційна система банку даних генетичних ресурсів овочевих і баштанних культур (2013)
Щербина Н. М. - Конкурентоспроможність пакетованого насіння, як інноваційного продукту, Юрлакова О. М. (2013)
Потоцкая О. Ю. - Критерии выбора научного периодического издания для публикации исследований в области морфологии. В помощь автору (2015)
Гриценко П. І. - Імуногістохімічні особливості будови грануляційної тканини при первинному та вторинному апікальному періодонтиті, Самойленко А. В., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2015)
Дмитрієва Е. О. - Матеріал EasyGraft: кісткова регенерація в експерименті та клінічна ефективність остеопластики у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Дубина С. О. - Вікова характеристика морфометричних показників очної ямки дорослих людей, Яблучанський М. І. (2015)
Козлов С. В. - Ультраструктурний аналіз будови скоротливого апарата серця щурів на етапах онтогенетичного розвитку, Маєвський О. Є., Мішалов В. Д., Сулаєва О. М. (2015)
Макарчук А. О. - Динаміка морфологічних змін шкіри обличчя у хворих з маласезійною інфекцією на етапах антимікотичної й омолоджувальної терапії (2015)
Неханевич О. Б. - Морфологічні особливості серця спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини (2015)
Оразов М. - Нейрососудистые отношения в стенке матки при аденомиозе, осложненном синдромом тазовой боли, Сулаева О. Н., Носенко Е. Н. (2015)
Трохимович О. В. - Иммуногистохимические особенности хориона и эндометрия у женщин с ранними потерями беременности (2015)
Хоменко Л. О. - Вивчення морфологічних змін поверхні емалі постійних зубів in vitro під впливом засобів екзогенної профілактики карієсу з вмістом різних сполук кальцію, Сороченко Г. В. (2015)
Шкуропат В. М. - Імуногістохімічна характеристика м’язової тканини при хірургічному лікуванні хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки III ступеня, Твердохліб І. В., Баранов І. В., Сафронков М. О. (2015)
Горустович О. А. - Криопрепарирование сосудов сердца человека, Околокулак Е. С. (2015)
Дмитриева Э. А. - К вопросу о методологии организации практического занятия "Воспалительные заболевания губ – хейлиты" (2015)
Петріас К. (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (редактор) (2015)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2015 году (2015)
Презентація: Larsen's Human Embryology / Revised; 5th edition. – Churchill Livingstone, 2014. – 576 p. (2015)
Кравченко В. А. - Якісні дослідження в овочівництві – ефективний інноваційний продукт, Корнієнко С. І. (2014)
Кравченко В. А. - Підвищення ефективності селекції і насінництва овочевих рослин, Гуляк Н. В. (2014)
Біленька О. М. - Адаптивний потенціал полікросних гібридів цибулі шалот (2014)
Вдовенко С. А. - Розвиток грибівництва в Україні (2014)
Волкогон В. В. - Ефективність мікробного препарату біограну та біоорганічного добрива фосфогуміну при вирощуванні огірка в умовах лісостепової зони, Дімова С. Б., Гаценко М. В., Луценко Н. В., Куц О. В. (2014)
Гарт О. Ю. - Біометричні та біохімічні показники плодів селекційноцінних зразків перцю солодкого за умов статевого та змішаного апоміктично-статевого розмноження, Куракса Н. П., Кондратенко С. І. (2014)
Гончаренко В. Ю. - Вплив добрив на протікання основних біологічних процесів і продуктивність капусти червоноголової, Михайлин В. І., Куц О. В., Парамонова Т. В. (2014)
Гончаренко В. Ю. - Вплив альтернативної системи удобрення капусти білоголової пізньостиглої на біометричні показники рослин, Терьохіна Л. А., Мозговський О. Ф. (2014)
Гордієнко І. М. - Якість урожаю цибулі ріпчастої сорту Любчик залежно від розміру цибулин, Гончаренко В. Ю., Даценко С. М., Біленька О. М., Колтунов В. А. (2014)
Горова Т. К. - Мінливість морфологічних ознак рослин квасолі звичайної у фазі технічно стиглого зеленого боба, Сайко О. Ю. (2014)
Гунько С. М. - Вплив умов зберігання на біохімічні показники грибів печериця двоспорова та глива звичайна, Тринчук О. О. (2014)
Даценко С. М. Вплив добрив на врожайність і якість буряку столового сорту Вітал - Already researches of influence of fertilizers on the yield and quality of table beet varieties Vital (2014)
Духін Є. О. - Вплив інструкції на схожість насіння перцю солодкого (2014)
Духіна Н. Г. - Вплив складу ґрунтових сумішей на приживлюваність оздоровлених рослин при вирощуванні розсади картоплі (2014)
Заверталюк О. В. - Формування врожайності зерна кукурудзи розлусної залежно від строку сівби та заходів контролювання бур’янів (2014)
Задорожна О. А. - Стан життєздатності насіння пасльонових при зберіганні в контрольованих умовах, Шиянова Т. П., Шабетя О. М., Удовиченко С. М. (2014)
Капустіна Л. І. - Новий сорт озимого часнику, Мельник Р. Г., Губар М. І. (2014)
Колесник І. І. - Спосіб селекції гарбуза на скоростиглість (2014)
Колесник І. І. - Генетичні ресурси гарбуза великоплідного в селекції на насіннєву продуктивність (2014)
Колтунов В. А. - Зміни фітопатогенної мікрофлори ґрунтів за застосування мікробіологічних препаратів в агроценозі Solanum tuberosum L. в умовах західного лісостепу Львівської області, Бородай В. В., Данілкова Т. В. (2014)
Коноваленко К. М. - Особливості взаємодії мікроорганізмів на біологічну активність ґрунту та якість продукції баклажана в умовах плівкових теплиць, Онищенко О. І. (2014)
Куракса Н. П. - Параметри адаптивності перцю солодкого, Пилипенко Л. В. (2014)
Куц О. В. - Використання комплексних добрив в технології вирощування томата та баклажана, Мельничук Н. В. (2014)
Люта Ю. О. - Оцінка перспективних ліній томата селекції Інститут зрошуваного земле- робства НААН, Кобиліна Н. О. (2014)
Марютін О. Ф. - Фітопатологічна і господарська оцінка субстратів при вирощуванні рослин огірка у блокових теплицях, Шевченко Є. С. (2014)
Мірошніченко Т. М. - Оцінка стійкості зразків томата до фузаріозного в’янення в культурі in vitro, Івченко Т. В., Черненко В. Л. (2014)
Несин В. М. - Новий сорт огірка Ніжинський 23, Позняк О. В. (2014)
Новікова А. В. - Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування (2014)
Онищенко О. И. - Вредоносность Аlternaria solani (ell. Et mart) neerg на томатах в Киевской области, Шотик Н. В., Ярёменко С. С. (2014)
Позняк О. В. - Збагачення вітчизняного cортименту Полину естрагону, Чабан Л. В. (2014)
Пузік Л. М. - Застосування антимікробних речовин під час зберігання капусти броколі, Бондаренко В. А. (2014)
Сергієнко О. В. - Перспективні лінії огірка корнішонного типу для гетерозисної селекції в умовах відкритого грунту, Солодовник Л. Д., Радченко Л. О. (2014)
Сич З. Д. - Біохімічний склад та смакові якості плодів дині за вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві, Кубрак С. М. (2014)
Терьохіна Л. А. - Науково-організаційні засади трансферу інновацій овочівництва в сільськогосподарське виробництво, Ільїнова Є. М. (2014)
Хареба В. В. - Технологічні прийоми та елементи прискореного вирощування печериці двоспорової, Мельник Р. Г., Михайличенко В. А. (2014)
Хареба В. В. - Біометричні показники розсади бамії (Hibiscus Esculentus L. ) залежно від віку рослин, Унучко О. О. (2014)
Черкасова В. К. - Біохімічний потенціал сортозразків овочевих рослин родини селерових, Шабетя О. М. (2014)
Чернецький В. М. - Зміна біохімічних показників якості продукції сортів і гібридів бобу овочевого Faba vulgaris Mill. в умовах Лісостепу України, Костюк О. О., Костюк Р. В., Власюк О. О. (2014)
Шабетя О. М. - Склад і селекційна цінність генофонду баклажана, Зінченко Є. В. (2014)
Шевчук К. М. - Підбір сортименту дині для вирощування в умовах південного Степу України (2014)
Щербина Н. М. - Попит і пропозиції на ринку овочівництва, Юрлакова О. М. (2014)
Яровий Г. І. - Епіфітотіологічне значення гідротермічного фактора повітря, Марютін О. Ф. (2014)
Титул, зміст (2014)
Беккер І. - Конституційний процес стартував. Але… (2014)
Беккер І. - Прем'єр-міністр – до коаліції:"Буде переформатування Кабміну" (2014)
Цирфа Ю. - Кінець тиранів і диктаторів закономірний (2014)
Порошенко П. - Символ долі і прагнень (2014)
Порошенко П. - Замість мови зброї спілкуватися мовою аргументів (2014)
Романюк Т. - Батальйони - новобранці (2014)
Порошенко П. - Щойно я присягнув: "усіма своїми справами боронити суверенітет і незолежність України" і завжди буду вірний цій святій обітниці (2014)
Павленко Г. - "Ми знаємо кожний виліт вашого літака чи гелікоптера, ми знаємо всі ваші вказівки…" (2014)
Коваль Н. - Про Донбас і про людей (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Скобельський В. - Чужого горя не буває (2014)
Марчук Л. - З надією знайти прихисток (2014)
Палій О. - Кримські колізії (2014)
Беккер І. - Прем'єр Арсеній Яценюк про 100 днів роботи уряду: "Ми вистояли" (2014)
Костров В. - В гостях у сонця (2014)
Романюк Т. - Межу, де зупиниться Росія, прокладати нам, або Спіралі історії (2014)
Писаренко С. - "Мене як молодого політика винесло на гребінь влади на хвилі демократії", – зізнався Іван Степанович мені в одному з інтерв’ю (2014)
Сищук О. - Інформаційна сфера чекає на розумну політику (2014)
Тищук Є. - Морпортам — інвестпроекти (2014)
Тищук Є. - "Южний" — найглибоководніший (2014)
Тищук Є. - Володимир ЗАЙКОВ: "Федерація морських профспілок як об’єднувальний чинник серед портів України" (2014)
Беккер І. - Співробітництво громад: пробний "шлюб" (2014)
Скобельський В. - Петро ВОРОНА: "Майбутнє – за сильним місцевим самоврядуванням..." (2014)
Сищук О. - Київ Кличка: все за планом? (2014)
Тищук Є. - Херсонщина курортна (2014)
Кришталь О. - Ключові лабораторії - ключ до конкурентоспроможності. Чому не вдається ним скористатися?, Шульга Н. (2014)
Землянкін А. - Наука як джерело економічного зростання, Підоричева І. (2014)
Красовська О. - "Рівність полягає в тому, щоб до кожного ставитись особливо" (2014)
Клейменова О. - Ера теплосердя (2014)
Малієнко О. - Підсумки шахового конкурсу "Королева" (2014)
Грицюк В. - Львівська фронтова наступальна операція: перемога з другої спроби, Лисенко О. (2014)
Славинський М. - Павло МОВЧАН: "Ювілей з поезією" (2014)
Ясень М. - Якщо хочеш жити, лети на світло (2014)
Славинський М. - Великий театрал (2014)
Іваненко Н. - Хвилі аральського року (2014)
Клейменова О. - Арсенальна Шексперіана (2014)
Скобельський В. - "Усе починалося з чотирьох олівців, які мені подарував брат..." (2014)
Луканюк М. І. - Морфолого-анатомічна будова листків липи повстистої, Марчишин С. М. (2012)
Сіра Л. М. - Вивчення макро- та мікроскопічних ознак трави lythrum salicaria l. (lythraceae), Напраснікова Г. С., Георгіянц В. А. (2012)
Волочай В. І. - Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу трави галінсоги дрібноквіткової, Чушенко В. М., Ковальов В. М., Краснікова Т. О. (2012)
Тернинко І. І. - Дослідження ліпофільних екстрактів сировини malva sylvestris L., Онищенко У. Є. (2012)
Власенко І. О. - Фармацевтична розробка та впровадження лікарських плівок: лабораторія – аптека – клініка, Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Єрошенко С. С. (2012)
Мощиц В. Ф. - Розробка технології мазі "естан" із використанням рослинних екстрактів різної консистенції, Дмитрієвський Д. І., Гербіна Н. А. (2012)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик ідентифікації діючих інгредієнтів оригінального комбінованого лікарського засобу – таблеток "мігрепін", Звягінцева Т. В., Сирова Г. О., Георгіянц В. А., Грудько В. О. (2012)
Дармограй Н. М. - Вивчення умов екстракції міртазапіну органічними розчинниками з водних розчинів, Галькевич І. Й. (2012)
Галькевич І. Й. - Порівняльна оцінка ефективності методик ізолювання міансерину з крові, Гончарук Н. В. (2012)
Левачкова Ю. В. - Розробка методики визначення олії обліпихової у песаріях "клімедекс", Чушенко В. М., Ярних Т. Г. (2012)
Мордінсон А. Ю. - Валідація методики ідентифікації хлорамфеніколу у складі екстемпоральних лікарських форм, Євтіфєєва О. А., Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2012)
Волянська Н. І. - Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів, Соколова Л. В., Бердей І. І., Поляк О. Б., Павх О. І. (2012)
Вронська Л. В. - Застосування хроматографічних методів для ідентифікації настойки валеріани (2012)
Барчук О. З. - Визначення вмісту біологічно активних речовин в екстрактах листя чорниці звичайної, Вронська Л. В. (2012)
Бойко А. І. - Сучасна тенденція до фармакотерапії хворих з інфекційним і неінфекційним захворюванням одночасно: фармацевтична складова (2012)
Левицька О. Р. - Особливості формального та експертного ved-аналізів використання лікарських засобів (на прикладі фармакотерапії інфаркту мозку), Громовик Б. П. (2012)
Прилипко Н. А. - Опрацювання методики аналізу споживання лікарських засобів в умовах стаціонару (на прикладі протитуберкульозних препаратів), Рев’яцький І. Ю., Парновський Б. Л. (2012)
Онишків О. І. - Маркетингове дослідження вітчизняного ринку гастроентерологічних лікарських засобів, Васенда М. М. (2012)
Денис А. І. - Маркетингові дослідження ринку рослинних лікарських засобів, які проявляють діуретичну та протизапальну дії, Демчук М. Б. (2012)
Лелека М. В. - Аналіз сегмента ноотропних препаратів і обґрунтування доцільності створення нових лікарських засобів на основі пірацетаму та кислоти бурштинової, Заліська О. М. (2012)
Немченко А. С. - Методика фармакоекономічної оцінки туберкулінодіагностики в системі оцінки технологій в охороні здоров’я, Косяченко К. Л., Подгайна М. В. (2012)
Гала Л. О. - Дослідження ролі аптечних працівників у санітарно-просвітницькій роботі серед населення (2012)
Дроговоз С. М. - Протизапальні властивості настойки настурції на моделі ультрафіолетової еритеми у мурчаків, Марчишин С. М., Щокіна К. Г., Баєв О. О., Куліцька М. І. (2012)
Савченкова Л. В. - Експериментальне дослідження можливих механізмів стреспротекторної дії кріоактивованого порошку аронії чорноплідної в умовах гіпокінетичного стресу, Акімова М. С. (2012)
Прокопенко Ю. С. - Дослідження фармакологічної активності та гострої токсичності екстрактів з трави рутки, Набока О. І., Георгіянц В. А., Рибак В. А. (2012)
Челін Н. В. - Антимікробна активність екстрактів любистку лікарського, Марчишин С. М., Климнюк С. І . (2012)
Дем’яненко Д. В. - Мікробіологічні дослідження зрідженогазових і надкритичного екстрактів суцвіть липи, Бабич Є. М., Скляр Н. І. (2012)
Громовик Б. П. - Моніторинг фармакотерапії стаціонарних хворих на гепатит токсико-аліментарної етіології, Парновський Б. Л., Якимів А. І., Попович В. П., Глуховський П. В. (2012)
Горішна Н. І. - Клініко-економічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчнокам’яної хвороби, Кліщ І. М., Марків І. М., Тюріна В. Ф. (2012)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Марценюк В. П., Підгірний В. В., Грошовий Т. А. (2012)
Зіменковський Б. С. - 4-тіазолідинони з бензотіазольним фрагментом – основні підходи до синтезу і біологічна активність, Гаврилюк Гаврилюк, Д. Я., Моcула Л. M., Роман О. М., Лесик Р. Б. (2012)
Чабан Т. І. - Синтез нових ариліденпохідних 5,7-диметил-2-оксо-6-фенілазо-тіазоло, Огурцов В. В., Комариця Й. Д., Чабан І. Г. (2012)
Колісник С. В. - Зв’язок "структура-діуретична активність" у ряду похідних n-, Маркіна А. Ю., Тюпка Т. І. (2012)
Мамедова Д. О. - Методи синтезу, комп’ютерний прогноз та фармакологічні дослідження ариламідів 3,5-дибром-n-фенілантранілових кислот, Гриценко І. С., Ісаєв С. Г., Яременко В. Д. (2012)
Дмитрієвський Д. І. - Дослідження анатомічної будови листя дуба звичайного, Кукіна В. М., Опрошанська Т. В. (2012)
Марчишин С. М. - Визначення вмісту аскорбінової та вільних органічних кислот у траві розхідника звичайного (glechoma hederacea (L.)), Гарник М. С., Калушка О. Б. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення морфолого-анатомічних ознак пагонів та листя верби білої, Кисличенко В. С., Хворост О. П. (2012)
Зарівна Н. О. - Вивчення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого, Вронська Л. В., Чубка М. Б. (2012)
Колісник Ю. С. - Дослідження жирнокислотного складу ліпідів трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2012)
Шостак Л. Г. - Компонентний склад ефірної олії первоцвіту весняного (primula veris L.), Марчишин С. М., Демидяк О. Л. (2012)
Гудзь Н. І. - Обґрунтування вибору і концентрації допоміжних речовин при фармацевтичній розробці розчину метронідазолу для інфузій, Калинюк Т. Г., Назарук Я. В. (2012)
Буцька В. Є. - Розробка складу та технології трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом, Ратушний С. В., Шитєєва Т. О. (2012)
Шульга Л. І. - Математичне планування як етап розробки складу і технології фітотерапевтичного засобу, Стороженко І. П. (2012)
Міщенко В. А. - Визначення вмісту тропанових алкалоїдів у надземній частині овочевих рослин родини solanaceae методом екстракційної фотометрії, Прокопенко Ю. С., Гарна С. В., Головченко О. С. (2012)
Ведерникова І. О. - Дослідження структури та складу наночастинок цинкозаміщеного магнетиту, Коваль А. О., Фаталієва А. В. (2012)
Бойко А. І. - Концепція формування фармацевтичних знань (теоретичні та практичні аспекти) (2012)
Громовик Б. П. - Маркетингове дослідження домашніх аптечок першої допомоги, Панькевич О. Б., Пузанова І. П. (2012)
Дорикевич К. І. - Напрями фармацевтичної профілактики у системі планування сім’ї (2012)
Рев’яцький І. Ю. - Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків (2012)
Дацюк Н. О. - Аналіз споживання наркотичних анальгетиків в україні (за даними міжнародного комітету з контролю за наркотиками), Волох Д. С., Шолойко Н. В. (2012)
Косяченко К. Л. - Опрацювання результатів внутрішнього та зовнішнього моніторингу цін на лікарські засоби за державними закупівлями, Немченко А. С., Кубарєва І. В. (2012)
Кліщ І. М. - Дослідження впливу комбінованих таблеток та субстанції екстракту кореня ехінацеї на показники імунної системи, Дроговоз С. М., Коваль В. М. (2012)
Підгірний В. В. - Вплив комбінації лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на жовчоутворювальну функцію печінки і його корекція тіотриазоліном (2012)
Левицький А. П. - Вплив хлорогенової кислоти на біохімічні показники сироватки крові щурів з алоксановим діабетом, Селіванська І. А., Мельник О. А., Грошовий Т. А. (2012)
Жиляєв С. О. - Препарати кверцетину як церебропротектори при тяжкій черепно-мозковій травмі в експерименті, Штриголь С. Ю. (2012)
Разкевич О. С. - Експериментальна оцінка репаративних властивостей гідрофільної мазевої композиції на основі мінералів морської води "мареполіміел" (2012)
Попович В. П. - Фармакоекономічний аналіз терапії хронічного алкогольного гепатиту лікарськими препаратами "фламікар" і "есcенціалє форте Н", Громовик Б. П. (2012)
Заліська О. М. - Фармакоекономічні підходи до оцінки допоміжних репродуктивних технологій, Горбачевська Х.-О. Я., Гуз В. С. (2012)
Лелека М. В. - Епідеміологічні та економічні аспекти захворюваності на грип і грві в україні та світі, Заліська О. М. (2012)
Толубаєв В. В. - Обґрунтування методичного підходу до оцінки прямих і непрямих витрат, що пов’язані з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Мендрік О. А. - Аналіз факторів, які впливають на витрати на лікування онкологічних захворювань, за результатами систематичного огляду (2012)
Белей Н. М. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів (2012)
Чубка М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул, Вронська Л. В., Зарівна Н. О., Грошовий Т. А., Гуреєва С. М. (2012)
Северіна Г. І. - Синтез, кристалічна будова похідних 6,8-заміщених, Янченко В. О., Демченко А. М. (2012)
Ісаєв С. Г. - Реакційна здатність похідних n-фенілантранілових кислот xvii. Кислотно-основні властивості 3-оксамоїл- та 3-сукциноїлзаміщених n-фенілантранілових кислот, Свєчнікова О. М., Сулейман М. М. (2012)
Юрченко Д. М. - Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей ксантиніл-7-алканових та 8-тіоалканових кислот, Александрова К. В., Монайкіна Ю. В. (2012)
Mосула Л. M. - Противірусна активність 3-бензотіазолзаміщених похідних 4-тіазолідинону (2012)
Девяткіна А. О. - Синтез, будова та біологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3,5-дихлорoзаміщених n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д. (2012)
Зінченко І. Г. - Дослідження елементного складу сировини тифону різних періодів вегетації, Кисличенко В. С. (2012)
Демешко О. В. - Вивчення ліпофільних сполук альбіції ленкоранської, Ковальов С. В., Мигаль А. В. (2012)
Сіра Л. М. - Стандартизація трави xanthium strumarium l. За морфолого-анатомічними ознаками, Владимирова І. М. (2012)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад деяких представників підроду eusalvia роду salvia (2012)
Липовецький П. В. - Вивчення амінокислотного складу та вмісту загального азоту в насінні scorzonera hispanica L., Ткаченко М. Ф. (2012)
Вронська Л. В. - Вплив концентрації спирту етилового на екстракцію сесквітерпенових кислот валеріани (2012)
Демчук М. Б. - Дослідження плівкоутворювальних властивостей метилцелюлози марки metolose sm 15 при нанесенні оболонки на таблетки в умовах псевдозрідженого шару, Грошовий Т. А., Пляшко М. М. (2012)
Денис А. І. - Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту листя тополі китайської, Грошовий Т. А. (2012)
Равлів Ю. А. - Обгрунтування вибору допоміжних речовин при створенні таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А. (2012)
Онишків О. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі екстракту кори осики та вісмуту субцитрату, Грошовий Т. А. (2012)
Шульга Л. І. - Обґрунтування придатності застосування субстанції рослинного походження та її вмісту у складі медичних олівців методом in vivo, Пімінов О. Ф., Безценна Т. С. (2012)
Коваленко С. М. - Реологічне вивчення комбінованого гелю з тіоктовою кислотою та алантоїном, Баранова І. І. (2012)
Владимиров О. Ю. - Створення біологічно активної добавки, що містить дигідрокверцетин, Гарна С. В. (2012)
Шлюсар О. І. - Спектрофотометричне визначення тіоридазину гідрохлориду у вигляді s,s’-діоксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є. (2012)
Олійник С. П. - Формування оптимального асортименту регіонального резерву антибактеріальних лікарських засобів на випадок надзвичайних ситуацій, Калинюк Т. Г. (2012)
Косяченко К. Л. - Оцінка основних тенденцій споживання ліків та їх доступності населенню в україні за 2001-2010 роки, Немченко А. С. (2012)
Ярко Н. Б. - Оптимізація фармацевтичної допомоги при реалізації виробів медичного призначення як фактор покращення системи якості життя, Міненко П.-І. П. (2012)
Качерай Ю. В. - Аналіз даних про взаємодію антибактеріальних засобів, які застосовують в педіатрії, Слабий М. В., Заліська О. М. (2012)
Марчишин С. М. - Антиексудативна та мембраностабілізувальна активність густого екстракту трави фіалки, Щокіна К. Г., Наконечна С. С. (2012)
Кліщ І. М. - Вплив комбінованих таблеток та субстанції екстракту кореня ехінацеї на показники імунної системи тварин з імунодефіцитом, Дроговоз С. М., Коваль В. М. (2012)
Гращенкова С. А. - Фармакологічні та токсикологічні дослідження сухого екстракту трави перстачу гусячого, Юдкевич Т. К., Амброзюк О. Б. (2012)
Єрмоленко Т. І. - Вивчення впливу препарату "фларосукцин" на функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем за умов тривалого застосування, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2012)
Штробля А. Л. - Підбір мінімально діючої дози сухого екстракту з листя абрикоса звичайного на моделі тетрахлорметанового ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2012)
Підгірний В. В. - Патогенетичні особливості гепатотоксичного впливу лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину (2012)
Бондарєв Є. В. - Дослідження глюкозаміну гідрохлориду як засобу фригопротекторної дії при поєднаній алкогольно-холодовій травмі (2012)
Шматенко О. П. - Вивчення токсикологічних характеристик гелю на основі цефтріаксону та німесуліду методом in vivo, Тарасенко В. О., Шматенко В. В. (2012)
Коваль Н. І. - Актопротекторна активність комбінації пірацетаму і кислоти бурштинової, Кліщ І. М. (2012)
Мудрак І. Г. - Дослідження системи доказової інформації про лікарські рослинні засоби (2012)
Толубаєв В. В. - Оцінка медичних технологій при хронічних обструктивних захворюваннях легень у популяції економічно активного населення україни, Заліська О. М. (2012)
Єзерська О. І. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Васенда М. М., Грошовий Т. А. (2012)
Чубка М. Б. - Підходи до стандартизації шишок хмелю та препаратів на їх основі (2012)
Содержание (2014)
Издательство "Эксперт" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Шевченко М. В. - Реалізація пілотного проекту (об'єднання фінансових ресурсів, розмежування фінансових ресурсів за видами медичної допомоги): переваги та ризики (2014)
Гордієнко І. Ю. - Обмежений плацентарний мозаїцизм: механізми утворення та перспективи прогнозування, Нікітчина Т. В., Ващенко О. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Болюх В. М. (2014)
Слєпов О. К. - Результати "хірургії перших хвилин" при лікуванні гастрошизису, Грасюкова Н. І., Весельський В. Л. (2014)
Корнєєва К. Л. - Eкспресія генів, які кодують ензими ключових реакцій фолатзалежного метаболізму, у плаценті людини в першому і третьому триместрах неускладненої вагітності, Родрігес Р. Р., Ральченко С. В., Вакуленко О. В., Манжула Л. В., Мельник В. Т., Верещак О. Ю., Оболенська М. Ю. (2014)
Головачук О. К. - Клінічна оцінка плацентарної дисфункції у вагітних із генітальними інфекціями, Каліновська І. В. (2014)
Туманова Л. Є. - Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок після ЕКЗ методом ІКСІ, Молчанова О. О., Коломієць О. В. (2014)
Моісеєнко Р. О. - Проблемні питання розвитку та реабілітації дітей, що народились передчасно (2014)
Хіменко Т. М. - Динаміка показників фізичного розвитку в передчасно народжених дітей на першому році життя, Михайленко В. Є., Адаховська А. О. (2014)
Лук'янова І. С. - Респіраторні порушення в новонароджених: особливості ультрасонографічної картини та стану гемодинаміки, Медведенко Г. Ф., Жадан О. Д., Тарасюк Б. А., Дзюба О. М. (2014)
Старец Е. А. - Использование рефлюкс-анкеты для скрининговой диагностики патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей, Трухальская В. В. (2014)
Чернега Н. Ф. - Этиологическая структура и клинико-параклиническая характеристика вирусных гепатитов у детей раннего возраста (2014)
Крючко Т. О. - Генетичні та імунологічні маркери розвитку жирової дегенерації печінки в дітей та підлітків із метаболічним синдромом, Пода О. А., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2014)
Березенко В. С. - Оцінка прогресуючого перебігу хронічного вірусного гепатиту С у дітей за окремими показниками оксидативного стрессу, Мостовенко Р. В., Диба М. Б. (2014)
Громнацька Н. М. - Маркери ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентності в дітей і підлітків, Скляров О. Я., Фоменко І. С. (2014)
Боярская Л. Н. - Орфанные болезни: семейный случай тирозинемии 1-го типа, Дмитрякова Г. Н., Денисенко И. Г. (2014)
Козакевич В. К. - Інформативні критерії оцінки стану здоров'я дітей та підлітків, Козакевич О. Б. (2014)
Начетова Т. А. - Особенности оценки риска формирования вторичной аменореи у девочек-подростков с использованием морфогенетических показателей (2014)
Сорокман Т. В. - Клінічний випадок сімейної середземноморської лихоманки як прояву первинного імунодефіциту в дитини, Підвисоцька Н. І., Дмитрук Т. В. (2014)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2014 р. (2014)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2014 р. (2014)
Хрулев Н. В. - Функции и структура микроконтроллерной системы управления следящим электроприводом (2014)
Крайник Я. М. - Підвищення ефективності використання пам’яті частково паралельного LDPC-декодера (2014)
Куницька С. Ю. - Ідентифікація та класифікація моделей позиційних надлишкових систем числення для створення оптимально-надлишкових пристроїв обробки інформації (2014)
Лукашенко В. А. - Знакова модель визначення найпридатнішого мікроконтролера для проблемно-орієнтованих систем, Співак В. М., Лукашенко А. Г., Чичужко М. В., Лукашенко В. М., Малахов В. П. (2014)
Шарапов В. М. - Пьезоэлектрический датчик с акустическим резонатором, Петрищев О. Н., Базило К. В. (2014)
Шарапов В. М. - Исследование влияния длины акустического резонатора на характеристики пьезоэлектрического излучателя, Базило К. В., Маштапа А. И., Заика В. М. (2014)
Паламарчук О. С. - Проектування web-орієнтованої інформаційної системи для небанківських фінансових установ (2014)
Протасов С. Ю. - Метод определения связи между параметрами дробного инерционного звена и элементов длинных линий (2014)
Тесля Ю. М. - Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б., Частоколенко І. П. (2014)
Розен В. П. - Алгоритм вибору методу навчання нейромереж типу GAME для побудови математичної моделі процесу сушіння торфу в сушарках цемаг, Кулаковський Л. Я. (2014)
Рубан Д. П. - Дослідження паливного насоса високого тиску ZEXEL105118-7541, Рубан Г. Я., Голубов О. С. (2014)
Березовський А. І. - Дослідження вогнезахисної здатності та індексу потенційної небезпеки вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій (2014)
Зацерковний В. І. - Геоінформаційна підтримка прийняття рішень у системі санітарно-гігієнічного моніторингу, Сивик Д. О., Бабич О. А., Собчук М. В. (2014)
Кириченко О. В. - Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного розкладання піротехнічних сумішей, Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В. (2014)
Гончаренко Т. П. - Дослідження якості міських ґрунтів (м. Черкаси), Жицька Л. І. (2014)
Мережко Н. В. - Дослідження просочення пористих нерудних матеріалів кремнійорганічними сполуками, Золотарьова О. Г. (2014)
Мережко Н. В. - Реологічні властивості стирол-акрилових водних дисперсій, наповнених каолінами, Шульга О. С. (2014)
Пилипенко О. М. - Вплив озоно-радикальних процесів на горіння дизельного палива, Вірьовка Д. І. (2014)
Свояк Н. І. - Дослідження забруднення нітратами питної води з децентралізованих джерел водопостачання в Черкаській області (2014)
Федоренко Д. С. - Заходи щодо зниження вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства з виробництва біодизельного палива, Березовський А. І., Скоробагатько Т. М., Білошицький М. В. (2014)
Пахалюк Р. І. - Візуалізація дефектів кремнієвих фотоелектричних сонячних батарей, Божко К. М. (2014)
Приходько Р. В. - Модифікування пористої структури синтетичного стивенситу, Черненко І. В. (2014)
Трищ Р. М. - Оценка качества координированных отверстий в машиностроении статистическими методами, Бурдейная В. М. (2014)
Горбенко Н. А. - Оценивание процессов системы менеджмента качества предприятий на соответствие требований международных стандартов серии ISO 9000, Катрич О. А. (2014)
Загородня Т. М. - Використання систем підтримки прийняття рішень при оцінюванні сформованого рівня компетентності фахівців технічних спеціальностей (2014)
Шеховцова В. І. - Підходи до оцінки ефективності АСУ інформаційними технологіями (2014)
Самынина М. Г. - Совместное использование кондуктометрических и термометрических датчиков в специализированной аппаратуре для контроля состояния самок КРС, Мегель Ю. Е. (2014)
Асланян А. Е. - Управління споживанням електричної енергії аеропортів, Захарченко В. П., Соколова Н. П. (2014)
Івасенко В. М. - Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій (2014)
Лаврухін О. В. - Формування критерію безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. Часть 1: Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях, Йона Е. О. (2014)
Романовський В. І. - Моделювання споживання електричної енергії динамічним навантаженням в електричних мережах промислових підприємств, Іванов О. О. (2014)
Дорошенко Е. В. - Методика расчета критических режимов течения в решетках аэродинамических профилей, Терещенко Ю. Ю., Техрани А. (2014)
Кроль О. С. - 3D-Моделирование и расчеты привода главного движения фрезерного станка с шестишпиндельной револьверной головкой, Журавлев В. В. (2014)
Білан В. М. - Система прогнозування розвитк у захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень, Кисельова О. Г., Беспалова О. Я. (2014)
Рябчиков М. Л. - Визначення зміни концентрації вологи в шарі матеріалу спецодягу, Денисенко М. В. (2014)
Жужа А. В. - Структурные схемы построения пламенно-ионизационных газоанализаторов (2014)
Радовенчик В. М. - Вивчення процесів видалення твердої фази з води з використанням часток магнетиту, Радовенчик Я. В. (2014)
Березуцкий В. В. - Энергетический кризис разрешит альтернативная энергетика, Березуцкая Н. Л. (2014)
Яцишин А. В. - Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища, Попов О. О., Артемчук В. О. (2014)
Коваль О. С. - Управління якістю конструкційного чавуну для фасонних виливків на основі моделювання ефективності його модифікування, Пензєв П. С., Димко Є. П., Пуляев А. А. (2014)
Костик К. О. - Моделювання глибини боридного шару сталі 4Х5МФС при зміні тривалості борування по нанотехнології, Костик В. О. (2014)
Матюшенко Н. В. - Метрологические аспекты зубчатых передач, Федченко А. В., Шелихова И. Б. (2014)
Артемьев С. Р. - Анализ результатов исследований магнитных и оптических свойств нитевидных кристаллов (2014)
Реферати (2014)
Кушнір В. - Навчальна діяльність у структурі моделей навчальних ситуацій, Рожкова Н. (2012)
Растригіна А. - Підготовка майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри: до постановки проблеми, Живицький В. (2012)
Черкасов В. - Зміст загальної музичної освіти молоді (2012)
Валькевич Р. - Питання сценічно-виконавської педагогіки (2012)
Дідич Г. - Особливості формування творчої особистості школярів засобами музичного сприймання інструментальних творів (2012)
Турчак А. - Функціональний тренінг у формуванні здорового способу життя студентської молоді (2012)
Афанасьєва Л. - Методика формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2012)
Балдинюк О. - Молодіжні громадські об’єднання як засіб самореалізації молоді (2012)
Баранюк І. - Костянтин Ушинський та Василь Сухомлинський про педагогічний вплив казки (2012)
Білецька І. - Еволюція полікультурної освіти в Сполучених Штатах Америки (2012)
Бондаренко Ю. - Розвиток ідей природовідповідного виховання в історії зарубіжної педагогіки (2012)
Вассалатій Ю. - Структуризація навчальної діяльності майбутніх вчителів математики при організації самостійної роботи (на прикладі використання дистанційного навчання) (2012)
Вовк М. - Тенденції професійного вдосконалення майбутнього вчителя музики (2012)
Галета Я. - Критерії готовності студентів педагогічних ВНЗ до реалізації дистанційного навчання (2012)
Гейченко М. - Народна тематика в баянній творчості видатного композитора, виконавця і педагога Володимира Зубицького (2012)
Голіченко С. - Педагогічна діяльність Яна Корнецького в Україні в 1915-1919 рр. (2012)
Горбенко О. - Проблемно-діалогічне спілкування в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Гончаренко Л. - Формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики (2012)
Гринченко І. - Інтеграція інновацій в процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Гуцало Е. - Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій (2012)
Джуринський П. - Динаміка формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності за змістовим компонентом (2012)
Дубінка М. - Діалогічне педагогічне спілкування як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2012)
Ефименко Н. - Вибрационно-волновой принцип в двигательной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2012)
Захарова Є. - Лібералізм як методологічна концепція громадянського виховання США (2012)
Захарова О. - Аксіологічний компонент педагогічної системи К. Денека (2012)
Кравцова Т. - Розвиток інклюзивної освіти в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки (2012)
Краснощок І. - Розвиток лідерських якостей студентів (2012)
Куркіна С. - Творча самореалізація й професійна компетентність майбутнього вчителя художньої культури (2012)
Локарєва Ю. - Особливості музично-теоретичної підготовки у професійному становленні майбутнього вчителя музики (2012)
Мачинська Н. - Компетентнісний підхід у дослідженнях педагогічної освіти магістрантів непедагогічного профілю (2012)
Мельник Ю. - Моделювання елективного компонента допрофільного й профільного навчання фізики в освітньому окрузі (2012)
Мироненко Н. - Роль інноваційних педагогічних технологій в організації проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій (2012)
Нікітіна О. - Загальнонавчальні уміння й навички у навчальних програмах загальноосвітніх шкіл 70 – 80-х р.р. ХХ ст. (2012)
Остапенко О. - Результативність педагогічних умов та методики формування професійної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці (2012)
Прибора Т. - Організація дитячого самоврядування в освітніх установах інтернатного типу Укріїни І-ї третини ХХ століття (2012)
Савченко Н. - Населення як суб’єкт польської позашкільної педагогіки (2012)
Сметана С. - Джазові композиції у творчості сучасних українських композиторів (2012)
Стратан-Артишкова Т. - Композиторсько-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва (2012)
Стукаленко З. - Засвоєння музичних стилів у процесі інструментальної підготовки учителів музики (2012)
Сухоставська Л. - Зміст та структура педагогічної практики майбутніх психологів у ВНЗ України (2012)
Тесцова О. - Англійська виховна система як один із напрямів реформаторської педагогіки (2012)
Ткачук С. - Особливості техніко-технологічної підготовки вчителя трудового навчання (2012)
Торбенко І. - Технологія реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності (2012)
Уйсімбаєва Н. - Особливості формування організаторських здібностей майбутніх керівників навчальних закладів (2012)
Федірко Ж. - Модель підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Філоненко О. - Специфіка іміджу керівника навчального закладу (2012)
Фурсикова Т. - Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до застосування комп’ютерної графіки: результати дослідно-експериментальної роботи (2012)
Чичук В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації освіти в Україні (2012)
Шандрук С. - Зміст професійної підготовки вчителів в університетах США (2012)
Шарошкіна Т. - Ідея вільного виховання в педагогічній спадщині К. Вентцеля (2012)
Яненко О. - Динаміка формування професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта (2012)
Włosiński Ks. Marian - Pedagogika o wartościach w życiu człowieka (2012)
Stępień Dr Henryk - Samorząd terytorialny elementem demokracji w. Polsce – wybrane problemy (2012)
Дьяконов Г. - Проблема рівності у спілкуванні (2012)
Вихідні дані (2012)
Борщевський А. П. - Этнодемографическая ситуация и характеристика защиты прав национальных меньшинств Республике Молдова (2015)
Прус В. З. - Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. (2015)
Пырцак Г. - Реализация принципа разделения властей в Республике Молдова, Паскалу И. (2015)
Васильченко О. П. - Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні (2015)
Кудрявцева О. М. - Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні (2015)
Попова С. М. - Адміністративно-правовий статус органів державного фінансового контролю в умовах реформування міжбюджетних відносин, Касенко І. В. (2015)
Подоляка С. А. - Адміністративно-правова основа безпеки (2015)
Яценко В. П. - Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії і практики (2015)
Комзюк М. А. - Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян (2015)
Ковальчук А. Ю. - Визначення правового статусу мігранта в сучасному Українському законодавстві (2015)
Татарнікова К. Г. - Пропозиції та рекомендації щодо частин структури проекту кодексу України про інформацію (2015)
Негреша Д. М. - Ключові засади модернізації адміністративно-правового забезпечення діяльності апарату Верховної Ради України (2015)
Остапенко Т. А. - Загальноправова характеристика підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві (2015)
Окар-Балаж Я. І. - Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві (2015)
Слуту Н. - Правовое регулирование гражданского иска в уголовном судопроизводстве, Седлецкий О., Факиров Д. (2015)
Веприцький Р. С. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні (2015)
Бортник В. А. - Соціальний зв'язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи (2015)
Мартинців А. М. - Порядок розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення (2015)
Мосяженко В. Ю. - Криміналістичне, судово-експертне забезпечення та оперативно-розшукове супроводження досудового розслідування злочинів у сфері суспільної моралі (2015)
Суворова Р. В. - Контроль за вчиненням злочину як ефективний захід отримання доказів у кримінальному провадженні (2015)
Сосна Б. И. - Совершенствование законодательства, регулирующего защиту права на труд (2015)
Матвєєв П. С. - Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів (2015)
Кирєєва І. В. - Специфіка припинення публічних форм права власності на землю (2015)
Щокін Р. Г. - Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності (2015)
Стахи А. - Практически-правовой аспект действий по сокращению выплат зароботной платы "в конверте" (2015)
Савка Т. - Понятие и основные моменты правоспособности (2015)
Prisac A. - Counter-action with set-off purpose (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності (2015)
Баганець О. О. - Ефективність господарського-правового регулювання (2015)
Захария В. - Механизм ООН постоянного наблюдения и отчетности за положениям детей в зонах вооруженных конфликтов (2015)
Дралюк І. М. - Проблеми формування державної антикорупційної політики та реалізації нового антикорупційного законодавства в контексті забезпечення національної безпеки України (2015)
Антоненко Л. П. - Исследование влияния реконструкции нанопорошка алмаза на адсорбцию ионов меди, Хохотва А. П., Заднипрянец Ю. Н., Тимошенко В. В., Демышок Т. И., Дзюбак О. Н. (2014)
Соболь О. В. - Вплив тиску робочої атмосфери на формування вакуумно-дугових покриттів ZrN та (Zr-Ti-Ta-Hf-V-Nb)N, Андреев А. О., Сердюк І. В., Горбань В. Ф., Пінчук Н. В., Мейлехов А. О., Дума Є. О., Бабец Д. М. (2014)
Скородумова О. Б. - Исследование механизма гелеобразования в гибридных гелях кремнезема с пониженной склонностью к агрегированию, Лозовской А. Ю., Тарахно Е. В., Гонтар Т. Б. (2014)
Цыбуля Е. И. - Повышение качественных характеристик термоантрацита для производства угольной продукции металлургического назначения (2014)
Казак И. А. - Использование возможностей VBA для уменьшения трудоемкости создания программ (2014)
Чайковська Є .Є. - Підтримка функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи, Молодковець Б. І. (2014)
Бедерак Я. С. - Електромагнітна сумісність складноструктурованих електропостачальних систем промислових підприємств (2014)
Алексеєв І. А. - Прецизійний генератор живлення для комплексів однодротової передачі електричної енергії, Садовой О. В., Трикіло А. І., Бабенко М. В. (2014)
Волянский Р. С. - Линеаризация обратными связями уравнений динамики обобщенного электромеханического объекта с дифференциальным уравнением наблюдаемости, Садовой А. В. (2014)
Кутін В. М. - Визначення технічного стану елегазових високовольтних вимикачів в умовах експлуатації, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах, Рубаненко О. Є., Малогулко Ю. В. (2014)
Левкін Д. А. - Математичні моделі оптимізації параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми (2014)
Иевлева С. Н. - Анализ вероятностных параметров моделей корпоративных компьютерных сетей на основе имитационного моделирования, Иевлев Е. С. (2014)
Кузнецов В. В. - Проверка адекватности тепловой динамической модели асинхронного двигателя, работающего в сети с некачественной электроэнергией (2014)
Филоненко Д. В. - Снижение инкрустации дистиллера путем снятия пересыщения по сульфату в реакторе-смесителе отделения дистилляции, Райко В. Ф., Шестопалов А. В. (2014)
Нестеренко О. К. - Математичне моделювання массоперенесення гексану в порах силікагелю, Бойко Т. В., Безносик Ю. О. (2014)
Кузнецов Ю. Н. - Экспериментальные исследования высокоскоростного инструментального зажимного патрона, Недобой В. А., Хамуйела Ж. А. Герра (2014)
Райко В. Ф. - Растворимость отложений гидрокарбоната натрия, образующихся в колоннах карбонизации производства кальцинированной соды, Цейтлин М. А. (2014)
Струтинський С. В. - Гідростатичний сферичний опорний вузол поворотного стола із струменевим приводом мікропереміщень (2014)
Цапар В. С. - Дослідження впливу періодів переключення пальників на однорідність температурного поля скловарної печі (2014)
Кулинич Э. М. - Оптимальное управление распределением материальных потоков технологической линии производства газобетона (2014)
Евланов М. В. - Модели операций интеграции функциональных сервисов в информационной системе управления предприятием, Васильцова Н. В., Никитюк В. А. (2014)
Андронов В. А. - Сучасні шляхи зниження рівнів професійної патології у робітників, які підлягають впливу локальної вібрації, Бухман О. М. (2014)
Івасенко В. М. - Методи і прилади контролю викидів автозаправних станцій, Приміський В. П. (2014)
Зоряні обрії вченого-філолога (2014)
Golachowska E. - Przemiany w antroponimii katolikow na BIalorusi w drugiej polowie XX wieku jako wynik kontaktow jezykowych i kulturowych na pograniczu polsko-bialorusko-litewskim (2014)
Горбань В. В. - Креативный потенциал антропонимов в политическом дискурсе (изменчивость vs устойчивость) (2014)
Карпенко О. Ю. - Проблеми сучасної ономастичної термінології, Тхор Н. М., Попік І. П. (2014)
Касім Г. Ю. - Експліцитні індикатори деонімізації пропріальних назв у публіцистичному тексті, Мінкевич Е. Е. (2014)
Колесник В. А. - Балканские черты в антропонимии болгарских поселенцев Юга Украины (2014)
Корнієнко І. А. - З історії розвитку літературної ономастики (2014)
Лучик В. В. - Походження хоронімів, уживаних на позначення Кримського півострова (2014)
Наливайко М. Я. - Сучасні прізвиська жителів Львівщини (2014)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт українського Інтернету (2014)
Тимошик Г. В. - Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого письма ХІХ–ХХ ст. (на матеріалі найменувань, що містять у своїй структурі назви посад, професій) (2014)
Ткаченко Г. В. - Історичні засади появи терміна хрематонім і межі хрематонімного поля (2014)
Баранник Л. Ф. - Украинско-русское лексическое взаимодействие в русских островных говорах Одесской области (2014)
Вдовиченко Н. В. - Універсальні ознаки концепту сором у науковому дискурсі (2014)
Войцева О. А. - Принципи номінації водних об’єктів в українській, російській і польській мовах (2014)
Георгієва С. І. - Діалектна диференціація болгарського континууму метрополії (2014)
Ковалевська А. В. - Модальнісне редагування як інструмент оптимізації сугестивного ефекту реклами (2014)
Лимаренко О. А. - Таксономізація протиріччя в лінгвістиці (2014)
Мурадян И. В. - Роль лексических средств в "шахматном” воспиятии героя в романе В. В. Набокова "Защита Лужина” (2014)
Пейчева О. М. - Українські елементи в болгарських говірках півдня України (2014)
Яковенко Л. І. - Про один з аспектів викладання польської мови як іноземної (2014)
Яроцкая Г. С. - Прагмалингвистические аспекты вербализации выгоды в истории русской лингвокультуры (2014)
Баган М. П. - Функціональна специфіка невербальної експлікації заперечення в українському лінгвокультурному просторі (2014)
Білих О. П. - Особливості відмінювання числівників три, четыри в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст. (2014)
Зубов Н. И. - Юрий Александрович Карпенко и его кафедра общего и славянского языкознания (2014)
Кондратенко Н. В. - Неологізація сучасного українського політичного дискурсу: загальні тенденції (2014)
Сокіл Б. М. - Боротьба за розширення статусу "руської” (української) мови в Галицькому крайовому Сеймі (2014)
Стрій Л. І. - Структурно-композиційні особливості інавгураційної промови як жанру політичного дискурсу (2014)
Яковлєва О. В. - Багатозначність лексеми вода у контексті українського весільного обряду (2014)
Галунова К. В. - Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска” на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо” на Алеко Константинов (междутекстов анализ) (2014)
Малиновский А. Т. - К одной польско-русской литературной параллели: "Старый слуга” Г. Сенкевича и "Слуги старого века” И. А. Гончарова (2014)
Морева Т. Ю. - Образ Агасфера в русской и польской литературе первой половины ХІХ века (2014)
Мусий В. Б. - Место категорий "свое” и "чужое” в образе предков современных славян в русской и польской литературах XIX века (2014)
Раковская Н. М. - Ментальное пространство Ап. Григорьева (2014)
Романец В. М. - Повесть В. Гюго "Последний день приговорённого к смерти” в оценках А. С. Пушкина (2014)
Фокина С. А. - Легенда о рыцаре Брунсвике в творческом осмыслении А. Ирасека и М. Цветаевой (2014)
Біла Є. С. - До терміна парфумонім (2014)
Дев’ятко Ю. С. - Cтоматологічна термінолексика: впорядкування та проблеми англо-українського перекладу (2014)
Ігнатенко Д. А. - Ареальна характеристика лексики ткацтва в українських говірках півночі Молдови (2014)
Карпенко М. Ю. - Функції сайтонімів (2014)
Лакомська І. В. - Видозміна фразеологічних одиниць у газетних заголовках як компонент комунікативного впливу (2014)
Поліщук С. С. - Проблема кваліфікації говорів середньонадбузького ареалу (2014)
Пособчук О. О. - Особливості перекладу українських прийменникових еквівалентів слова на німецьку мову (2014)
Романенко В. О. - Вербалізація гендерних стереотипів у соціально-побутових казках (2014)
Саворовская А. А. - Романтический мотив игры в художественном постижении литературой 20-х гг. ХIX в. процесса дегуманизации мира (2014)
Сайковська О. Ю. - "Десятий праведник” Любомира Ніколова – наукова фантастика на межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Салєхова С. В. - Семантична диференціація прийменникових конструкцій науково-технічного підстилю: обставинні відношення (2014)
Серебрякова В. В. - Структура асоціативного поля поетонімів (2014)
Славінська М. С. - Семантичні пріоритети морфологічних категорій у соціальній рекламі (2014)
Слишинська Г. М. - Ключові слова як домінантні одиниці тексту в судових промовах адвокатів (2014)
Стоянова А. О. - Особливості антропонімів у текстах українських народних загадок (2014)
Наші автори (2014)
Царенко В. І. - Система кінологічного забезпечення: компоненти та означення поняття, Купрієнко Д. А. (2014)
Баратюк В. І. - Діяльність кінологічної служби митних органів Республіки Білорусь, Жданова В. П. (2014)
Неліпович О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку вантажоперевезень в Україні, Руда Т. В., Попель С. А. (2014)
Лихолат О. А. - Проблеми класифікації шкіряного одягу, Вишнікіна О. В., Навроцька Н. Г. (2014)
Мотюк К. Д. - Проблеми ідентифікації насіння соняшника в контексті здійснення державної митної справи (2014)
Бережнюк І. Г. - Особливості правового регулювання переміщення товарів через адміністративний кордон АР Крим, Лазунін О. О. (2014)
Пунда О. О. - Забезпечення здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини, митними органами (2014)
Хома В. О. - Система принципів охорони та захисту прав інтелектуальної власності, Молдован Е. С. (2014)
Бабенко Б. І. - Особливості правового регулювання захисту об’єктів права інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, Миронов О. В. (2014)
Сівак В. А. - Методи оцінки економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу на підприємствах державної форми власності (2014)
Огороднік К. М. - Дослідження питання вини при ухиленні від сплати податків у науці кримінального права (2014)
Побережник А. О. - Поняття гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в кримінальному провадженні (2014)
Кмецинська У. В. - Захист прав інтелектуальної власності за митним законодавством України (2014)
Сєрих О. В. - Індивідуальна профілактика в системі заходів профілактики порушень митних правил (2014)
Науковці та практики дискутують (2014)
Охорона та захист прав інтелектуальної власності – тема науково-практичної дискусії (2014)
Вимоги щодо оформлення (2014)
Вожегова Р. А. - Біологічна активність грунту та продуктивність сої в сівозміні на зрошенні, Найдьонова В. О. (2015)
Малярчук М. П. - Продуктивність кукурудзи на зрошуваних землях Півдня України за різних способів основного обробітку та доз внесення азотних добрив, Писаренко П. В., Котельников Д. І. (2015)
Vozhegova R. A. - The impact of global climate change on indicators of soil fertility of Southern Ukraine, Granovska L. N., Goloborodko S. P. (2015)
Хорішко С. А. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення по стерньовому попереднику в умовах Північного Степу України (2015)
Averchev O.V. - Progamming of cereal yields under conditions of agro-meliorational field of rice crop rotation (2015)
Вожегова Р. А. - Посухостійкість різних сортів проса в умовах Південного Степу, Коваленко А.М., Чекамова О. Л. (2015)
Четверик О. О. - РІвень комбінаційної здатності сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Lavrynenko Yu. O. - Adaptive potential of maize hybrids of FAO groups 190-500 in the Southern of Ukraine, Hlushko T. V., Marchenko T. Yu. (2015)
Хохлов О. М. - Еколого-географічні відмінності сортів ячменю озимого за адаптивністю та комплексом ознак, Сєчняк В. Ю., Нагуляк О. І. (2015)
Sheludko O. D. - Efficiency of the protectant celest top 312.5 fs in irrigated winter wheat treatment against cereal flies in various sowing periods, Markovska O. E., Bilayeva I. M., Kaminska M. O. (2015)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої залежно від способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив в умовах зрошення, Нежиголенко В. М. (2015)
Fedorchuk M. I. - Productivity and biochemical composition of the silybum marianum depending on differentiation of elements of the technology growing under the conditions of irrigation of the South of Ukraine, Kokovikhin S. V., Fedorchuk V. G., Filipova I. M., Filipov E. G. (2015)
Черниченко І. І. - Вплив метеоумов вегетаційного періоду на урожай картоплі на Півдні України при зрошенні, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2015)
Дудченко В. В. - Поява стійкості до гербіцидів в бур’янів рисового поля, Дудченко Т. В., Цілинко Л. М., Фальковський І. В. (2015)
Василенко Р. М. - Вплив умов зволоження і мінеральних добрив на винос основних елементів живлення урожаєм ярих травосумішок, Голобородько С. П., Степанова І. М. (2015)
Коваленко А. М. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність соняшнику в умовах природного зволоження за різних способів обробітку ґрунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Куц Г. М. (2015)
Шкода О. А. - Винос елементів живлення ріпаком озимим залежно від способу основного обробітку ґрунту та добрив, Пілярська О. О. (2015)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення в агропідприємствах (2015)
Лавриненко Ю. О. - Вплив стимуляторів росту і мікродобрив на урожайність зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення на півдні України, Гож О. А. (2015)
Козирєв В. В. - Ефективність вирощування cої за різних умов зволоження, способів основного обробітку ґрунту та строків внесення меліоранту, Біднина І. О., Томницький А. В., Влащук О. С. (2015)
Заєць С. О. - Осінній розвиток тритикале озимого в чистих і сумісних посівах з ріпаком озимим і викою озимою на зрошуваних землях, Фундират К. С. (2015)
Журавльов О. В. - Формування зон зволоження за краплинного зрошення цибулі ріпчастої на легкосуглинкових ґрунтах (2015)
Тарасюк В. А. - Показники якості насіння розторопші плямистої залежно від технологічних факторів (2015)
Тищенко А. В. - Вплив умов зволоження на фотосинтетичну діяльність посів насіннєвої люцерни, Лужанський І. Ю. (2015)
Малярчук А. С. - Вплив основного обробітку ґрунту та доз азотного підживлення на продуктивність ріпаку озимого (2015)
Tishchenko A. V. - Influence of growth conditions on sowing quality alfalfa seeds of different varieties of alfalfa (2015)
Нестерчук В. В. - Напрями оптимізації елементів технології вирощування гібридів соняшнику в умовах Півдня України (оглядова) (2015)
Кіріяк Ю. П. - Зміни та коливання клімату в південно-степовій зоні україни та його можливі наслідки для зерновиробництва, Коваленко А. М. (2015)
Пілярський В. Г. - Вплив зрошення та добрив на ростові процеси буряку цукрового в умовах Півдня України, Писаренко П. В., Біляєва І. М., Пілярська О. О. (2015)
Керімов А. Н. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від сортового складу, норм висіву та удобрення, Донець А. О. (2015)
Коковіхін С. В. - Ріст і розвиток рослин кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Пілярський В. Г., Пілярська О. О. (2015)
Лавриненко Ю. О. - Ефективність доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Кузьмич В. І. (2015)
Usik L. A. - Ecological tests of winter wheat varieties of breeding of the institute of irrigated agriculture of ukrainian national academy of agrarian sciences in turkey, Bazaliy G. G., Kolesnikova N. D. (2015)
Тищенко О. Д. - Генофонд багаторічних видів люцерни підроду falcago (rchb.) grossh, характеристика основних ознак, Боровик В. О., Тищенко А. В. (2015)
Люта Ю. О. - Вихідний матеріал для селекції томата на півдні України, Кобиліна Н. О. (2015)
Боровик В. О. - Класифікація нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками, Клубук В. В., Михайлов В. О., Осіній М. Л., Куц Г. М. (2015)
Бритік О. А. - Пріоритетні напрями в селекції баштанних культур на півдні України (2015)
Литвиненко Н. А. - Формирования биологического и хозяйственного урожая у озимых линий от ярово-озимых гибридов пшеницы, Соломонов Р. В., Щербина З. В. (2015)
Анотація (2015)
Аннотация (2015)
Summary (2015)
Правила для авторів (2015)
Іменний покажчик (2015)
Головач Н. М. - Роль цінностей у процесі культурної соціалізації особистості (2015)
Купрій Т. Г. - Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ "Про вищу освіту" (2015)
Стоян С. П. - Образотворче мистецтво Італійського Відродження у контексті культурних трансформацій: від символізму до реалізму (2015)
Волосатова М. О. - Еволюція концепцій праці та власності у філософії М. О. Бердяєва (2015)
Дерман Л. М. - Екзистенційні, естетичні та художні ознаки в моді (2015)
Просандєєва Л. Є. - Розвиток самоцінності особистості в контексті вільного часу (2015)
Босик З. О. - Традиційна культура ХХІ століття у контексті життєздатності нематеріальної культурної спадщини України (на прикладі фольклору) (2015)
Виткалов С. В. - Культурно-дозвіллєва сфера регіону: пошук нових форм існування (2015)
Михалевич В. В. - Роль інтернету в розвитку художньої культури та сучасного арт-ринку (2015)
Садовенко С. М. - Клубні заклади як важливий чинник становлення і розвитку культури регіонів України: функції та форми діяльності (2015)
Тимошенко М. О. - Людина-митець як суб’єкт культурної розбудови України (2015)
Шман С. Ю. - Проблеми стандартизації діяльності музеїв (2015)
Вінічук І. М. - Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій (2015)
Жалюк О. П. - Поняття "українське національно-культурне відродження" та його зв'язок з діяльністю клубних закладів (2015)
Ідрісова М. А. - Тенденції інтервального аналізу орнаментально-образотворчих видів кримськотатарського мистецтва ханської епохи (2015)
Масалова К. Ю. - Розташування дітей Хора у сцені з 17-ї глави Книги мертвих у контексті спатіальних та антропогонічних уявлень стародавніх єгиптян (на матеріалі джерел Птолемеївського періоду) (2015)
Поплавська А. В. - Символіка гостинності: понятійно-категоріальний аспект (2015)
Романенко Н. О. - Культурно-мистецьке життя на визволеній від німецької окупації Україні: 1943–1944 рр. (2015)
Румко Ж. П. - Функціональне дослідження державних органів: на прикладі Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (2015)
Афоніна О. С. - Особливості коду в культурі (2015)
Бондар І. С. - Категорія "постмодернізм" у теорії та практиці мистецтва (2015)
Демещенко В. В. - Вплив шекспірівської драматургії на творчість видатного японського режисера Акіри Куросави (2015)
Косінова О. М. - Створення у вищому навчальному закладі естетичного освітнього середовища (2015)
Лісецький С. Й. - Видатні представники українського музичного бароко (творчі досягнення С. Пекалицького і М. Дилецького) (2015)
Фан Бин - Стильові аспекти адаптації національної інструментальної традиції у фортепіанній музиці сучасних китайських композиторів (2015)
Сорока І. І. - Михайло Карасьов про підтекст К. Станіславського (2015)
Велимчаниця О. В. - "Театр для діалогу": на перетині з активізмом і терапією? (2015)
Дьяченко Р. В. - Художньо-естетичні особливості інтер’єрів закладів харчування як осередків дозвілля і розваг (2015)
Канівець І. А. - Варіативність у кіно як відповідь на виклики постмодернізму (2015)
Лавренюк О. О. - Множинність символіки українського народного вбрання (2015)
Узікова О. В. - Композиторська творчість М. К. Чюрльоніса та І. В. Тилика: системність музичного мислення в контексті принципу феноменологічної подібності (2015)
Юрченко К. С. - Символіко-алегоричні зображення жертовників ХVІІІ–ХІХ століть як фактор визначення їх функціонального призначення (2015)
Бадах Ю. Г. - Релігійний та культурний розвиток гетьманщини у ХVIIІ ст. (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Культурно-пропагандистська діяльність українських націонал-політичних організацій за кордоном у період Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2015)
Єсипенко Р. М. - Насичення репертуару українського театру 60–80-х років ХХ століття творами інонаціональної драматургії (2015)
Афанасьєв І. Ю. - Вплив Г. Маккіндера на формування східного кордону Польщі: 1919-1920 рр. (2015)
Карпов В. В. - Фалеристичні традиції Української Народної Республіки (2015)
Олійник В. В. - Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття (2015)
Сокур Л. А. - Основні напрями державного регулювання сфери діловодства періоду згортання політики "українізації" у радянській Україні (2015)
Фурман І. І. - Еволюція поглядів на мінну війну на Чорноморському театрі воєнних дій у 1907–1914 рр. (за досвідом царської Росії) (2015)
Марченко І. Я. - Історичний розвиток деяких методик реставрації станкового живопису в контексті впливу на постреставраційний стан експонатів у XX ст. (2015)
Чижов О. І. - Розвиток та основні проблеми функціонування масових та універсальних бібліотек Сумської області: 90-і роки ХХ – початок ХХІ ст. (2015)
Дубов Д. В. - "Цифровий суверенітет" у сучасному світі: виклики та можливості для України (2015)
Цивін М. Н. - Соціалізація молоді у періоди суспільно-політичних криз, Матвієнко О. В. (2015)
Рева Т. С. - Масонство і політика: точки перетину (2015)
Станіславська К. І. - У–мовне життя Андрія Пучкова, або Лист вдячного читача (2015)
Литвин А. В. - З любов’ю у серці (2015)
Поповський А. М. - Cлово доля в мові Тараса Шевченка (2014)
Баган М. П. - Заперечення як засіб інтенсифікації ознаки (2014)
Мартиняк О. А. - Cиноніми у "Виробничому термінологічному бюлетені" (2014)
Стадній А. С. - Оказіональні й узуальні конотативні значення дієслів у мові сучасних ЗМІ (2014)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот" у публіцистичних статтях Панаса Мирного та Павла Грабовського (2014)
Литвин І. М. - Мовна репрезентація концепту вітер у поезії Т. Шевченкa (2014)
П’єцух О. І. - Поява метафори політики як кухні та їжі в політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Гороф’янюк І. В. - Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті (2014)
Личук С. В. - Номени на позначення підвищення в народній апелятивній лексиці Галицької Гуцульщини (2014)
Тищенко Л. М. - Південнослобожанські назви стола та його частин у просторовій і часовій проекції (2014)
Вдовиченко Н. В. - Етнокультурні чинники вербалізації морально-етичних концептів в українській мовній картині світу (2014)
Литвиненко О. Ю. - Відображення бінарної опозиції добро / зло в перформативних етнофразеологізованих сполученнях, зафіксованих у "Словарі української мови" Б. Д. Грінченка (2014)
Шуляк С. А. - Функціонування антонімів у текстах українських замовлянь (2014)
Мізін К. І. - Специфіка перекладу англомовних художніх фільмів українською мовою: лексичні трансформації (2014)
Камышникова Я. С. - Деловое письмо в английском языке и особенности его перевода на русский (2014)
Навальна М. І. - Розширення сфери функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання "Українська правда") (2014)
Ткач А. В. - Медичні терміни-словосполучення: структура та особливості функціонування (2014)
Костусяк Н. М. - Класифікаційні ознаки слова як граматичної одиниці (2014)
Межов О. Г. - Засоби вираження категорії тотожності в сучасній українській мові (2014)
Христіанінова Р. О. - Типи семантики головної частини в складнопідрядних реченнях із прислівними валентно зумовленими підрядними об’єктного значення (2014)
Бондаренко А. І. - Мікрополе історії, побудоване на основі онімів, у темпоральному світі поетичної мови ХХ ст. (2014)
Данилюк С. С. - Структура англомовних електронних наукових текстів персональних веб-сторінок сучасних лінгвістів: семантичний аспект (2014)
Олешко Ю. Л. - Рукописний збірник Казань XVII ст. у комунікативно-когнітивному аспекті (2014)
Цапок О. М. - Нормативне та нерегламентоване вживання тире в регіональній пресі (на прикладі газети "Нова Доба") (2014)
Селиванова Е. А. - Категориальная информация как ключ энигматического дискурса кроссвордов (2014)
Слободинська Т. С. - Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики й синтаксису тексту (2014)
Сливка Н. П. - Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву (2014)
Постоленко І. С. - Семантика епістемологічної модальності в англійській мові (2014)
Тесля В. А. - Функції вигуків сучасної німецької мови в емотивно насиченому контексті (2014)
Білоконенко Л. А. - Морфологічні маркери мовного конфлікту (2014)
Бугайова О. І. - Структурно-граматичний аналіз текстів україномовної соціальної реклами (на прикладі реклами Державної податкової адміністрації в місті Києві) (2014)
Білокінь О. В. - Риси мовної особистості Івана Ядловського – хранителя Шевченкової могили (2014)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Барселона, 2014): результаты важнейших клинических исследований (2015)
Душина Е. В. - Роль холтеровского мониторирования ЭКГ в стратификации риска внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, Лукьянова М. В., Олейников В. Э. (2015)
Синельник В. П. - Роль апелина в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (2015)
Амбросова Т. М. - Ефекти антигіпертензивної терапії з позицій доказової медицини, Ащеулова Т. В., Смирнова В. І. (2015)
Радзішевська Я. К. - Ехографічні маркери порушення стану судин і серця у хворих на артеріальну гіпертензію та артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Борисенко В. Б. - Способ формирования арефлюксного изоперистальтического холедохоеюнодуоденоанастомоза (2015)
Аллахвердиев В. А. - Динамика показателей цитокинового статуса больных с острым язвенным гастродуоденальным кровотечением при хирургическом лечении (2015)
Козуб Н. И. - Перспективы применения клеточной терапии в восстановлении сократительной функции оперированных маточных труб, Козуб М. Н. (2015)
Асланова Р. А. - Аквапорины и их роль в нормальной и преэкламптической плаценте, Долгун З. Н. Э., Сайин Н. Д. (2015)
Щукин Д. В. - Прогностическое значение морфологических параметров почечно-клеточного рака с внутривенозной инвазией (2015)
Ермоленко Т. И. - Новое в терапии симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты (2015)
Черненко М. Є. - Розсіяний склероз: сучасні підходи до патогенетичної терапії, Вовк В. І. (2015)
Навет Т. И. - Гиперкинезы в патологии детского возраста (2015)
Григорова І. А. - Клініко-неврологічні особливості порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку, Куфтеріна Н. С., Григоров С. М. (2015)
Чередниченко Н. В. - Мозговой нейротрофический фактор BDNF плазмы у пациентов с субкортикальным сосудистым легким когнитивным расстройством: маркерное значение для диагностики и оценки эффективности терапии (2015)
Заседа Ю. И. - Психогении как основной структурный элемент психотерапевтической клиники (2015)
Федак Б. С. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у пациентов с острыми соматическими заболеваниями, Сарвир И. Н. (2015)
Барычева Э. Н. - Организация помощи пациентам с расстройствами спектра аутизма, Шейнина Т. Л., Зайцева Л. В. (2015)
Гончарь Е. Н. - Динамика средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в нижнем квадранте у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин (2015)
Болотная Л. А. - Себорейный дерматит: современные представления о патогенезе, Нарожная М. В. (2015)
Азимова Ф. В. - Молекулярно-генетическое исследование факторов роста при нерубцовых формах алопеции (2015)
Савченко О. - Системний підхід до модернізації змісту загальної середньої освіти (2010)
Ващенко Л. - Планування досліджень з освітньої політики як науковий і суспільний пріоритет (2010)
Бугрій О. - Розвиток мислення школярів під час вивчення шкільної географії (2010)
Земцов І. - Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії, Скрябіна Т. (2010)
Червінська Л. - Розвиток навичок листування під час викладання ділової англійської мови у ВНЗ економічного профілю (2010)
Дзюбенко Л. - Ігри на уроках англійської мови (2010)
Панасенко Г. - Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах, Акопян Т. (2010)
Тарасюк С. - До проблеми вдосконалення професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу художньо-естетичного профілю (2010)
Хрипун В. - Партнерська взаємодія вчителя й учнів – ключ до саморозвитку успішного педагога (2010)
Доброскок І. - Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки (2010)
Березівська Л. - Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. (2010)
Калініченко Н. - І. Г. Ткаченко про трудову підготовку учнів сільської школи (До 90-річчя від дня народження) (2010)
Стукало Н. - Виховання культури мислення та його розвиток у процесі навчання математики (З історії Київського фізико-математичного товариства: кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Бондар О. - Висвітлення проблеми якості підручника на сторінках часопису "Радянська школа" (80-ті роки ХХ ст.) (2010)
Бурдун О. - Особливості впровадження інформаційних технологій у загальноосвітніх школах України (1950–1985 рр.) (2010)
Плахотнюк О. - Концепція громадянського виховання у шкільній практиці США (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Bolotskykh A. V. - TNF-alpha and serum galectin-3 in non diabetic patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction, Rudyk Yu. S., Udovychenko M. M, Lozik T. V. (2014)
Derienko T. A. - Analyze of death in patients with cardiac pacing, Pochinska M. V., Volkov D. E., Yabluchansky M. I. (2014)
Maltseva M. S. - Functional parameters of blood circulation in patients during first six months of right ventricular pacing in QTC interval duration classes, Volkov D. E., Lopin D. O., Yabluchansky M. I. (2014)
Morozova K. E. - Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate variability and paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction, Basnet R., Belal S. A. S., Martynenko O. V., Yabluchansky M. I. (2014)
Petrenko D. E. - Analysis of blood loss after ventral and posterior corrective spinal fusion in patient with idiopathic scoliosis (2014)
Shanina I. V. - Functional blood circulation values in patients with implanted pacemakers in the first six months of permanent pacing in different stimulated QRS complex duration, Volkov D. E., Yabluchansky M. I. (2014)
Shanina I. V. - Functional blood circulation values in patients with implanted pacemakers and cardiac resynchronization therapy after year of permanent pacing in different QRS complex duration classes (2014)
Petrenko O. V. - Essential arterial hypertension with insufficient degree of nocturnal blood pressure reduction: the need of chronobiology approach, Yabluchansky M. I. (2014)
Uvarova K. G. - Polymorbidity in clinical practice, Saprykina M. M., Ahmed M. A., Oyebamire I. B., Makienko N. V., Maltseva M. S., Kamenskaya E. P., Yabluchanskiy M. I. (2014)
Tomina O. E. - Antacids clinical pharmacology, Yabluchansky M. I., Bychkova O. Yu., Ivleva O. O. (2014)
Бармак М. - Генерал-губернатор у системі регіонального управління правобережними українськими землями (1825–1856), Джуринська С. (2013)
Луговий Б. - Регламентація релігійного життя у києво-подільських військових поселеннях (2013)
Черчович І. - Українки у Львові на початку ХХ століття: у світлі щоденних практик (2013)
Ганусин О. - Матеріально-побутове становище галицької творчої інтелігенції на межі ХІХ–ХХ століть (2013)
Шологон Л. - Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.) (2013)
Зуляк І. - Взаємини "Просвіти” Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період (2013)
Молоткіна В. - Особливості організаційного становлення та функціонування видавництва "Український робітник” (1925–1934 рр.) (2013)
Мовчан О. - Ставлення робітників УСРР до антирелігійної політики влади (початок 1930-х рр.) (2013)
Кривизюк Л. - Застосування механізованих корпусів у танковій битві на Західній Україні 1941 року (2013)
Мельнічук Л. - Директивні розпорядження керівництва Третього райху, райхсміністерства східних окупованих територій та Райхскомісаріату "Україна” щодо створення органів місцевого управління (1941–1944 рр.) (2013)
Секо Я. - Група "Об’єднання” в українському підіпільному русі другої половини 1950-х років (2013)
Зьолковський Н. - Створення і початок діяльності спортивно-оздоровчого табору "Карпати” при Львівському державному університеті імені Івана Франка (1957–1964 рр.) (2013)
Малярчук О. - Особливості формування трудових ресурсів прикарпаття (1960–1985 рр.) (2013)
Вепрів Р. - Масово-політична робота комуністичної партії на селі у 1964–1991 рр. (на прикладі Івано-Франківської області), Коростіль Н. (2013)
Погорецький В. - Об’єднавча ідея Петра Могили щодо заснування київського патріархату (2013)
Кожухар Л. - Український інтелігент другої половини ХІХ – початку ХХ століття: крізь призму приватного життя (2013)
Чуйко І. - Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького (2013)
Безпалько У. - Деякі аспекти унійної діяльності митрополита Андрея Шептицького на початку ХХ ст. (2013)
Зуляк М. - Співпраця Антона Крушельницького з українськими видавничими товариствами у Відні (1919–1920 рр.) (2013)
Побережець Г. - Участь В. Чорновола та Народного Руху України в державотворчих процесах 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кліш А. - Програмні засади та ідейні принципи Християнсько-народної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. (2013)
Бистрицька Е. - Участь міжнародних організацій у подоланні голоду на території України і Росії у 1921–1923 рр. (2013)
Алексієвець М. - Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки, Валіон О. (2013)
Шиян Л. - Комплекс монастиря "Босих кармелітів” у вишневці як визначна пам’ятка культури Волині (2013)
Смоляк П. - Денисівський аматорський театральний гурток в культурно-просвітницькому русі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2013)
Клок В. - Святкування 1 Травня польськими лівими партіями Східної Галичини у міжвоєнний період (2013)
Петровський О. - Охорона культурної спадщини у Тернопільській області УРСР (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2013)
Потапенко Я. - Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті (2013)
Алексієвець Л. - Україна новітньої доби: концепт історичної пам’яті, Васірук І. (2013)
Музичин І. - Російський чинник на українських землях Австро-Угорщини періоду Першої світової війни у відображенні української публіцистики (2013)
Футала В. - Українське питання у міжвоєнній Польщі: польський дискурс (2013)
Марценюк А. - Українські громадські організації у суспільно-політичному русі Східної Галичини міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.): історіографія питання (2013)
Чуйко С. - Перспективи консолідації новітнього українського суспільства та вирішення проблеми трактування ключових подій Другої світової війни (2013)
Коріненко П. - Земзюліна Н.І. Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н.І. Земзюліна – Черкаси: Чабаненко Ю.А, 2012. – 360 с. (2013)
Юрію Юрійовичу Свідерському – 65 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Карпенко В. - Т. Г. Шевченко і меценатська діяльність родини Симиренків (2014)
Полянський О. - Сторінка з біографії Кобзаря: Тарас Шевченко і Західна Україна (до 200-Річчя від дня народження) (2014)
Скакальська І. - Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання (2014)
Шульга Я. - Соціопрофесійні параметри світського прочанства до київських православних святинь у XVIII ст. (2014)
Баковецька О. - Діяльність римо-католицької громади у Харкові в ХІХ столітті (2014)
Криськов А. - Акціонерні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ ст. (2014)
Москалюк М. - Зовнішня торгівля українською цукровою продукцією в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Новосадова Н. - Роль і місце інтелігенції в політичних перетвореннях на Житомирщині впродовж 1917 року (2014)
Олійник М. - Стан охорони здоров’я на поділлі в 1921–1925 рр. (2014)
Лиса М. - Товариство "Взаїмна поміч українського вчительства”: структура, вплив на формування національної свідомості учительства (1924–1925 рр.) (2014)
Горішна Н. - Політика українізації в УСРР – засіб етнонаціональної мобілізації (2014)
Гусак Р. - Пошуки шляхів порозуміння між українською і польською спільнотами міжвоєнної доби (2014)
Швалюк І. - Роль духовенства в релігійно-церковному та громадському житті Кременецького повіту міжвоєнного періоду (2014)
Лагіш Р. - Роль чернечих орденів у поширенні "Нової унії” в східних воєводствах Польщі (1924–1938 рр.) (2014)
Мартиненко Т. - Реакція неєврейського населення львова на голокост 1941–1943 рр.: специфіка поведінки в умовах міста (2014)
Волянюк С. - Боротьба відділів УПА проти польських військових формувань під час німецької окупації на території Тернопільської воєнної округи "Лисоня” (друга половина 1943 – перша половина 1944 рр.) (2014)
Бондаренко В. - Українське вільне козацтво на завершальному етапі Другої світової війни (1944–1945 рр.) (2014)
Зуляк І. - Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) (2014)
Тітіка О. - Районні та міські промислові комбінати системи наркомату (міністерства) місцевої промисловості урср у 1943–1950 рр.: відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки (2014)
Малярчук О. - Складові промислового комплексу Прикарпаття – лісове господарство, переробка деревини (1950–1991 рр.) (2014)
Ганусин О. - Володимир Барвінський: образ інтелігента через призму приватного життя (2014)
Зуляк М. - Листування Антона Крушельницького з Іваном Франком (2014)
Полич М. - Становлення Лонґина Цегельського як особистості, науковця та громадського діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Грабар М. - Спосіб життя великих землевласників у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі родини Лянцкоронських) (2014)
Сайко М. - Кредитні товариства у Давньому Римі (епоха Пізньої Республіки – Ранньої Імперії) (2014)
Ковбасюк С. - День Св. Мартіна у ранньомодерних Нідерландах (1480–1580-ті): топоси, наративи, візуальність (2014)
Звягіна О. - Королівство Польське і Франція: особливості міжнародних зв’язків у 1500–1525 рр. (2014)
Кліш А. - Організаційні засади та програмні орієнтири Католицько-Суспільного Союзу в Галичині на початку ХХ ст. (2014)
Безпалько У. - Проблема збереження православної обрядової практики як пріоритетна складова становлення унійної церкви в Російській імперії на початку ХХ ст. (2014)
Секо Я. - Ревізіонізм середини 1950-х рр. у країнах Східної Європи (2014)
Ільчук І. - Україна-Польща: відносини у політичній сфері (1991–2010 рр.) (2014)
Валіон О. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (початок 90-х рр. XX ст. – 2010 р.) (2014)
Лахманюк Т. - Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Японією (1991–2011 рр.) (2014)
Лукашенко А. - Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір (2014)
Берест Р. - Середньовічні аскетичні пам’ятки печерного чернецтва українського Прикарпаття (2014)
Іваневич Л. - Класифікація народної ноші Західного Поділля (2014)
Русавська В. - До проблеми становлення закладів індустрії гостинності на вітчизняних теренах: культурно-історичний контекст (2014)
Лавренюк А. - Піст та традиційні пісні страви народної кухні українців (2014)
Тимів І. - Вірменські літописні джерела про турецько-татарські набіги на Україну в XVI–XVІІ ст. (2014)
Ятищук О. - Художній текст як етнографічне джерело (2014)
Берест І. - Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (2014)
Труба Р. - Публікації Омеляна Терлецького на сторінках часописів товариства "Просвіта” (2014)
Зуляк І. - Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 + 16 с. (2014)
Ювілей Костянтина Костянтиновича Кондратюка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сухомлинська O. - В. О. Сухомлинський і моральне виховання:трансформація педагогічних цінностей (2010)
Дічек Н. - Універсальність педагогічного новаторства В. О. Сухомлинського (2010)
Кузьмінський А. - Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка (2010)
Захаренко С. - Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання (2010)
Біда О. - О. А. Захаренко про роль учителя в самореалізації учня, Прокопенко Л. (2010)
Чжу Сяом Ань - Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на розвиток освіти в сучасному Китаї і міжнародному співтоваристві (2010)
Буряк В. - Оволодіння учнями гносеологічними основами науки – завдання шкільної освіти (2010)
Пустовіт Г. - Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення (2010)
Шестопалюк О. - Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери в контексті організації самостійної навчальної діяльності (2010)
Доброскок І. - До проблеми підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Липова Л. - Шкільний центр допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації: зміст і завдання діяльності, Замаскіна П., Малишев В. (2010)
Столяренко О. - Ціннісне ставлення до людини: виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу (2010)
Мартинець Л. - Методика формування ділових якостей старшокласників засобами проектної діяльності (2010)
Петров О. - Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови: теоретичний аспект (2010)
Назаренко К. - Формування у студентів англомовних спеціальностей фразеологічних компетенцій на прикладі числівників (2010)
Костолович М. - Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи (2010)
Євтушевська Н. - Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів (2010)
Романовська О. - Підготовка студентів ВНЗ в умовах інтернаціоналізації вищої освіти: досвід України і США (2010)
Титул, зміст (2010)
Ганна Кревська (2010)
Юлія Манойленко (2010)
Дарина Риженко (2010)
Григорий Шарий (2010)
Олена Лашко (2010)
Наталія Колісніченко (2010)
Горлиця Д. - Голод. Бувальщина (2010)
Пишу у вічність (2010)
Пісня поля. Нарис з минувшини (2010)
Задорожна О. - Історія одного машиніста (2010)
Осінь життя (2010)
Раз і назавжди (2010)
Трикаш Н. - Вчителька (2010)
Стрельнікова К. - Вірші (2010)
Пушко O. - Вірші (2010)
Лозовська О. - Білий не завжди щасливий. Маленька повість (2010)
Рябчук М. - Понад мурами (2010)
Луньова Т. - Недільна проповідь, рок-к-рол і супермаркет: короткі нотатки про молодість, або Враження одного дня в Клівленді (2010)
Селецький М. - Обраниця його величності таланту (учитель від Бога Тетяна Балагура) (2010)
Калько М. - Утвердження української аспектологічної думки в граматичних працях першої половини ХХ століття (2010)
Примушко Н. - Форми наказового способу дієслова в пам’ятках XVII–XVIII сс. Середньої Наддніпрянщини (2010)
Маньковська Т. - Відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни: взаємодія писемної традиції та нової літературної норми в українськомовних виданнях Почаївської друкарні XVIII ст., Федак С. (2010)
Шаповал К. - Функціональний простір прийменникових сполук у/в межах + Р. в., у/в рамках + Р. в. у сучасній українській мові та їхні лексико-семантичні зв’язки (2010)
Станіславська Л. - Обов’язкові локативні синтаксеми в семантико-синтаксичній структурі простого речення (2010)
Гончаренко І. - Навчання перекладу та медіації в мовній підготовці дипломатів (теоретико-методологічний аспект) (2010)
Наєнко М. - Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості (2010)
Степаненко М. - "Творець найпрекраснішого козацького епосу” Михайло Шолохов (2010)
Литвин Л. - Моралізм та девоційність барокової поезії (2010)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості повісті Анатолія Дімарова "Тридцяті” (2010)
Соловей О. - Збірка Василя Стуса "Веселий цвинтар”: етико-стильовий аспект (2010)
Білик Г. - "Місто-монстр має померти”: постколоніально-урбаністичний дискурс творчості Олеся Ульяненка (2010)
Чуприна Є. - Потопельник у пізніх сльозах (2010)
Поліщук В. - Імперативи Василя Доманицького. До 100-річчя з дня смерті подвижника (2010)
Ніколенко О. - Соловецький в’язень Микола Зеров (2010)
Шкурка М. - Велич і трагедія Павла Полуботка. До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка (2010)
Ревегук В. - Проблема національної освіти на Полтавщині на початку ХХ століття (2010)
Степаненко Н. - Історична розвідка Олени Пчілки про "Марію-Магдалену, матір гетьмана Мазепи” (2010)
Брюховецька Л. - Коли минуле стає зримим. Українська історія у творчості Юрія Іллєнка (2010)
Орлова О. - Лариса з Мавчиного роду (2010)
Білик Г. - Шпальта на ціле життя. Сім щасть, сім гризот і одна правда Григорія Гриня (2010)
Вертій О. - Сторінка із життя Олени Пчілки (2010)
Титаренко Г. - Еволюція від марксизму до українського патріотизму (2010)
Лебідь Н. - Автобіографізм роману Олеся Гончара "Людина і зброя”, Сологуб Л. (2010)
Єрмак О. - Із покоління фронтовиків. До 100-річчя від дня народження М. В. Семиволоса (2010)
Ніколенко О. - Лариса Безобразова: портрет на фоні Полтави (2010)
Безобразова Л. - Наш земляк Леонід Бразов (2010)
Грицай С. - Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього (2010)
Степаненко М. - Семантико-синтаксичний потенціал предикатів тотивності. Рецензія на книгу: Андреєва Тетяна. Семантико-синтаксична структура речень із предикатами тотивності: монографія. – Кіровоград: Вид-во ДЛАУ, 2009. – 164 с. (2010)
Мелешко В. - Об’єктивність у дослідженні національного літературознавства та критики. Рецензія на книгу: Наєнко М. К. Історія українського літературознавства і критики: навч. посібник / М. К. Наєнко. – К.: ВЦ "Академія”, 2010. – 520 с. (2010)
Шебеліст С. - "Жити з розплющеними очима і відкритим серцем”. Рецензія на книгу: Портников В. Богородиця у синагозі / Віталій Портников. – Харків: Акта, 2010. – 650 с. (2010)
Стожук А. - Логос покоління. Рецензія на книгу: І. Перепеляк. "Полтавські сонети” / Іван Перепеляк. – Харків: "Майдан”, 2010. – 260 с. (2010)
Білик Г. - Острівна країна Касталія. Рецензія на книгу: Острови: Альманах молодих полтавських авторів. – Полтава: Дивосвіт 2010. – Вип. 3. – 208 с. (2010)
Луньова Т. - Книга новел та акварелей "Рукописи не форматуються”: авторська концепція (2010)
Свалова М. - Поєднані словом і справою: про журналістику в Полтаві і не тільки (2010)
Зуєнко М. - VIII Короленківські читання, Фісак І. (2010)
Степовичка Л. - Конкурс, що став усенародним. Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську (2010)
Фурса С. - Медіація в Україні : актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації (2014)
Краснова М. - Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії, Макарова З. (2014)
Совгиря О. - Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти (2014)
Бобровник С. - Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву (2014)
Яновська О. - Особливості участі адвоката у процедурі медіації, Біцай А. (2014)
Рєзнікова В. - Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики (2014)
Камінська Н. - Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів (2014)
Сервецький І. - Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека, Дулкай І. (2014)
Шевченко О. - Виникнення і розвиток преторського права, Піша О. (2014)
Кармаза О. - Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах (2014)
Волощук О. - Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі (2014)
Євстігнєєв А. - Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні (2014)
Мельник Я. - Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду, Губанова Т. (2014)
Заярний О. - Правові передумови укладення адміністративного договору (2014)
Шатіло В. - Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення (2014)
Самбор М. - Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві (2014)
Бевз О. - Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення (2014)
Орлова О. - Організація та ведення бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання: господарсько-правовий аспект (2014)
Мойсей Л. - Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського