Бибик М. С. - Составы тяжелого бетона и энергосбережение при его тепловлажностной обработке, Голшани М., Бабицкий В. В., Семенюк С. Д. (2013)
Борисенко О. Б. - Експериментальні дослідження температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів фасадних систем з штукатурним шаром, Качан Т. Ю., Геращенко О. О. (2013)
Герб П. И. - Отходы ГОК − это проблема или неисчерпаемый запас эффективных заполнителей для бетонов? (2013)
Гоц В. І. - Ефективність використання лужного шлакопортландцементу з добавкою сульфату кальцію, Ластівка О. В., Руденко І. І. (2013)
Дворкін Л. Й. - Шляхи підвищення міцності низькоклінкерного шлакопортландцементу, Мироненко А. В., Степасюк Ю. О., Більчук В. О. (2013)
Зайченко М. М. - Властивості бетонних сумішей з високим вмістом золи-винесення ТЕС, Сердюк О. І. (2013)
Золотов С. М. - Математическая модель долговечности акриловых клеев (2013)
Золотова Н. М. - Моделирование организационно-технологических решений по соединению старого и нового бетона путем их склеивания (2013)
Киценко Т. П. - Влияние микрокремнезема на свойства кремнеземистых огнеупорных бетонов (2013)
Коробко О. О. - Аналіз механізмів поетапної організації мікроструктури бетонів, Суханов В. Г., Вировой В. М., Пархоменко Р. В. (2013)
Котів Р. М. - Модифіковані штукатурні розчини на основі декоративних багатокомпонентних цементів (2013)
Кравченко С. А. - Модуль пружності конструкційно-теплоізоляційного керамзитобетону на багатокомпонентному в'яжучому, Постернак О. О., Костюк А. І., Столевич І. А. (2013)
Кропивницька Т. П. - Пластифіковані композиційні цементи з карбонатними наповнювачами, Саницький М. А., Гев`юк І. М. (2013)
Лахтарина С. В. - Влияние дополнительного количества воды затворения для восстановления подвижности бетонных смесей на среднюю плотность и прочность конструкционных легких бетонов, Зайченко Н. М. (2013)
Лащівський В. В. - Міцність модифікованих золошлакобетонів (2013)
Мишутин А. В. - Новые виды судостроительных бетонов, Богуцкий В. Л., Петричко С. Н. (2013)
Пушкар Н. В. - Технологическая повреждённость бетона, армированного полипропиленовым волокном, Хассейн Джухад Салман Аль-Амері, Сабір Юсіф Бакір. (2013)
Руденко І. І. - Пластифікація лужних дрібнозернистих бетонів комплексними добавками на основі багатоатомних спиртів, Гергало А. О., Скорик В. В. (2013)
Рунова Р. Ф. - Формування пластичної міцності шлаковміщуючих цементів, Ластівка О. В., Гергало М. О., Іваненко Б. І. (2013)
Стукалов А. А. - Вязкость состаренных битумов (2013)
Халюшев О. К. - Реологічні властивості бетонних сумішей на основі модифікованих мінеральних дисперсій, Губар В. М., Іл’єнко Д. С. (2013)
Чурсин С. И. - Влияние технологических факторов на свойства бетонных смесей и бетона в начальный период твердения, Вешневская В. Г. (2013)
Шаленний В. Т. - Оцінка ефективності робіт із влаштування залізобетонних перекриттів на основі встановлених норм часу та врахування виробника розбірно-переставних опалубок, Капшук О. А., Гризодуб В. В. (2013)
Азизов Т. Н. - Учет трения при расчете конструкций в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2013)
Алексієвець В. І. - Особливості роботи нагельних з'єднань дерев'яних конструкцій за дії малоциклових навантажень (2013)
Алексієвець І. І. - Особливості роботи позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами (2013)
Бабаев В. Н. - Влияние поперечных размеров скважин в бетоне в случае клеевой заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса А500С на напряженно-деформируемое состояние анкерного соединения, Золотов М. С., Шишкин Э. А., Скляров В. А., Гарбуз А. О. (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок нормальних перерізів залізобетонних балок з одиничним армуванням, Бабич В. Є., Савицький В. В., Гомон П. С. (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок несучої здатності похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів, підсилених вуглепластиковими матеріалами, з врахуванням впливу малоциклового навантаження, Мельник С. В. (2013)
Бова Я. О. - Дослідження усадки та повзучості бетону в плитах зі змішаним армуванням та пропозиції щодо їх розрахунку (2013)
Була С. С. - Порівняльний аналіз методів визначення розподілу температури у залізобетонній плиті при дії вогневого впливу, Бойко Р. О. (2013)
Валовой М. О. - Технологія виготовлення та аналіз тріщиностійкості дослідних зразків балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів (2013)
Голоднов А. И. - Несущая способность железобетонных плит при свободном опирании на систему стальных балок, Псюк В. В., Кондратюк Е. В. (2013)
Гомон С. С. - Критерій руйнування позацентровостиснутих та згинальних елементів з деревини з урахуванням пружнопластичної роботи матеріалу з обмеженою деформативністю (2013)
Горик О. В. - Визначальні рівняння моделі згину композитних брусів з обмеженими умовами деформування, Ковальчук С. Б. (2013)
Григорчук А. Б. - Практика використання віброізолюючих опор фундаментів житлових будинків в умовах впливу динамічного навантаження від руху поїздів підземного метро (2013)
Дмитренко А. О. - Чисельне дослідження напружено - деформованого стану вузлів з’єднання монолітного залізобетонного безбалкового перекриття за допомогою новітніх комп’ютерних технологій, Дмитренко Т. А. (2013)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень шпонкових з’єднань: характер тріщиноутворення, міцність бетонних і залізобетонних шпонок, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Дрозд А. А. - Защитные свойства особо плотного бетона по отношению к стальной арматуре железобетона, Гущин С. В., Бабицкий В. В., Семенюк С. Д. (2013)
Елькин А. В. - Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы, Выровой В. Н. (2013)
Кислюк Д. Я. - Розрахунок двошарнірної арки за СНИП 2.03.01-84* та за ДБН В.2.6-98:2009 і порівняння з експериментальними даними (2013)
Клименко Е. В. - К вопросу о напряженно-деформированном состоянии поврежденных железобетонных балок таврового сечения, Чернева Е. С., Арез Мохаммед Исмаел (2013)
Клюка О. М. - До визначення міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності та жорсткості залізобетонних статично-невизначених балок на основі деформаційної моделі (2013)
Масюк Г. Х. - Розрахунок міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами з застосуванням деформаційної моделі (2013)
Мельник О. В. - Чисельно-аналітичний метод визначення напружено-деформованого стану залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами (2013)
Микитенко С. М. - Оптимізація залізобетонних балок на основі критерію вартості (2013)
Михайловський Д. В. - Аналіз методик розрахунку гнутоклеєних рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2013)
Нілова Т. О. - До розрахунку на місцеву стійкість поясів двотаврових елементів з поперечно-гофрованою стінкою (2013)
Павліков А. М. - Перевірка міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів на основі дволінійних діаграм стану бетону й арматури, Гарькава О. В. (2013)
Павліков А. М. - Визначення форм стиснутої зони бетону залізобетонних балок таврового профілю, обумовлених косим деформуванням, Качан Т. Ю., Харченко М. О. (2013)
Павліков А. М. - Особливості розрахунку ширини розкриття нормальних тріщин у косозігнутих залізобетонних елементах на основі ДБН В.2.6-98:2009, Федоров Д. Ф. (2013)
Пічугін С. Ф. - Сучасний підхід до розрахунку на дію поперечних сил сталевих легких балок із подвійною профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Поляновська О. Є. - Використання математичної моделі для аналізу зчеплення арматури з бетоном (2013)
Романюк В. В. - Методика проведення експериментальних досліджень перфорованих прогонів в умовах косого згину, Василенко В. Б. (2013)
Романюк В. В. - Розрахунок перфорованих елементів в програмному комплексі "ЛІРА”, Василенко В. Б. (2013)
Ромашко В. М. - Тріщиноутворення в залізобетонних елементах та конструкціях за загальною моделлю їх деформування (2013)
Салійчук Л. В. - Вплив відігнутих анкерів на міцність і деформативність закладних деталей при зсуві та суміжній дії зсуваючої сили і згинального моменту (2013)
Семиног Н. Н. - Експериментальні дослідження міцності арматури і бетону колон при високотемпературних впливах, Отрош Ю. А., Голоднов А. И. (2013)
Скляров І. О. - Штучне регулювання зусиль в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою (2013)
Смолянюк Н. В. - Дослідження роботи плит з зовнішнім армуванням при короткочасному навантаженні (2013)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження плит перекриття зі сталевим обрамленням у порівнянні зі звичайними залізобетонними плитами, Нижник О. В., Клестов О. В., Гапченко С. А., Горб О. О., Дячук О. Ф. (2013)
Фенко О. Г. - Вплив власних напружень на міцність матеріалів, Фенко Г. О. (2013)
Цапко Ю. В. - Визначення впливу модифікаторів деревини на вогнестійкість дерев’яних конструкцій (2013)
Шкурупій О. А. - Граничний напружено-деформований стан і міцність стиснутих залізобетонних елементів, Митрофанов П. Б. (2013)
Юрченко В. В. - Дослідження втрати місцевої стійкості та втрати стійкості форми перерізу тонкостінних стержнів відкритого профілю (2013)
Алексєєнко В. М. - Багатофакторний аналіз експлуатаційних характеристик несучої системи будівлі spa-центру, Жиленко О. Б. (2013)
Барашиков А. Я. - Збереження стародавніх архітектурних пам′яток сирії – першочергова задача всього прогресивного людства, Аліа Мохамад Гіяс (2013)
Білик А. С. - Дослідження вартості висотних офісних будівель зі сталевим та залізобетонним каркасом, Хмельницька A. В., Бут М. О., Курашов Р. В., Бурган Б. (2013)
Валовой О. І. - Розрахунок на сейсмостійкість несучих залізобетонних елементів промислової споруди з урахуванням фізичної нелінійності бетону та арматури, Романенко К. М., Сліпич О. О. (2013)
Галінська Т. А. - Удосконалення методики проектування природного освітлення приміщень будівель (2013)
Іленков Ю. А. - Сучасні енергоефективні тришарові конструкції стін: основні типи конструкцій та їх особливості (2013)
Єфіменко В. І. - Аналіз сучасного стану конструювання будівель зі сталезалізобетонними конструкціями, Паливода О. А. (2013)
Краснов С. М. - Дослідження розрахункових характеристик матеріалів пішохідного мосту нового типу, Краснова К. С., Борисенко М. А., Роменський В. Ю. (2013)
Літвицька О. І. - Планувальні схеми сучасних багатоповерхових та висотних будівель, Пахолюк О. А (2013)
Пашинський В. А. - Методика статистичного аналізу результатів внутрішньотрубної діагностики магістральних нафтопроводів, Бескровна Ж. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Техніко-економічне порівняння легких сталевих конструкцій покриття літньої естради, Гасенко А. В., Дмитренко А. Ю., Крамарь А. С (2013)
Семенюк М. П. - Про врахування нелінійності в рівняннях теорії анізотропних оболонок типу тимошенко, Трач В. М., Хоружий М. М., Власюк Д. С. (2013)
Семко В. О. - Експериментальні дослідження теплопровідності огороджувальних конструкцій із сталевих тонкостінних профілів, Лещенко М. В., Філіпович Л. М., Резніков А. А. (2013)
Стечишин С. М. - Експериментальні дослідження сумісної роботи моделей балок прольотних будов з ребристою накладною плитою (2013)
Суханов В. Г. - Характеристика структуры монолитных железобетонных конструкций каркасных зданий (2013)
Югов А. М. - Моделирование монтажа пространственных стержневых конструкций, Бондарев А. Б. (2013)
Винников Ю. Л. - Чисельне моделювання лоткових випробувань системи "стрічковий ростверк – набивні палі у пробитих свердловинах – основа", Марченко В. І., Мірошниченко І. В. (2013)
Грецький Д. В. - Дослідне визначення основних технологічних параметрів, що впливають на процес бетонування буронабивних паль (2013)
Ігнатов С. В. - Вплив обпресування на характеристики навколосвайного грунту і несучу здатність паль (2013)
Харченко М.О. - Моделювання трубопроводу на основі, здатної до набрякання, Зімін О.Л. (2013)
Харченко М. О. - Чисельні дослідження ґрунтоцементних основ методом скінченних елементів, Ларцева І. І., Марченко В. І., Пасюта А. С. (2013)
Болошенко Ю. Г. - Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, на основе трансформированных диаграмм деформирования бетона (2013)
Валовой О. І. - Оцінка типових дефектів при улаштуванні підсилення залізобетонних елементів нарощуванням, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з локальними пошкодженнями труби-оболонки, Гасенко А. В., Пархоменко І. О. (2013)
Гранько О. В. - Технічний стан надбудованих житлових будівель на фундаментах, які влаштовані з вийманням ґрунту (2013)
Жданюк І. І. - Технології, що впливають на економію ресурсів при ремонтах мостових споруд на автомобільних дорогах, Джалалов М. Н., Більченко А. В. (2013)
Иванов Б. В. - Особенности работы и расчета конструкций при их усилении под нагрузкой, Голоднов А. И. (2013)
Йовчик О. Д. - Вплив рівня діючого навантаження на жорсткість залізобетонних балок, підсилених системою ruredil x mesh gold, Країнський П. І., Вашкевич Р. В., Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2013)
Кваша В. Г. - Аварійний стан опори моста та її післяаварійне відновлення, Салійчук Л. В. (2013)
Кваша В. Г. - Підсилення опор при реконструкції мостів, Салійчук Л. В. (2013)
Лучко Й. Й. - Момент тріщиноутворення в балках, відновлених інєкційними методами, Гайда О. М. (2013)
Риблов В. В. - Техническое состояние шатровых плит перекрытий жилых домов серий 1-480А и 1-464А в городе Алчевске (2013)
Чеканович О. М. - Несуча здатність залізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою (2013)
Титул, зміст (2013)
Ісаєнко В. - "Бровафармі" – 20 років (2013)
Березовський А. В. - Ефективність препарату цефтіоклін при лікуванні свиней за респіраторних хвороб бактеріального походження, Ображей А. Ф., Карюхін О. С. (2013)
Ткаченко О. А. - Біологічні властивості дисоціативних l- та інших форм M. BOVIS, Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Шевченко А. М. - Паразитози великої рогатої худоби стійлового періоду та сучасний стан ринку інсектоакарицидних препаратів в Україні (2013)
Левицька В. А. - Діагностика енцефалітозоонозу кролів методом імуноферментного аналізу, Березовський А. В. (2013)
Сорока Н. М. - Клінічні прояви телязіозу у великої рогатої худоби, Овчарук В. М. (2013)
Щербатий А. Р. - Діагностика мікроелементозів кобил у західній біогеохімічній зоні України, Слівінська Л. Г. (2013)
Кошевой В .П. - Мамологічна диспансеризація корів з використанням інформаційно-діагностичних приладів, Пастернак А. М. (2013)
Котелевич В.А. - Порівняльний аналіз якості продуктів забою птиці, вирощеної в приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Бурківська Д.А. (2013)
Шуляк С. В. - Здатність колоїдного срібла до кумуляції органами і тканинами за повного циклу вирощування перепелів, Засєкін Д. А. (2013)
Качуровська В .М. - Проблему сказу потрібно вирішувати лише спільними зусиллями (2013)
Кириченко В. А. - Аналіз результатів дослідження молока на мастит у приватному та державному секторах (2013)
Мельник М. Я. - Випадок з ветеринарної практики (2013)
Перспективи розвитку кафедри акушерства та гінекології ФПО ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" (2012)
Шульгай О. М. - Застосування інфузійного препарату "реосорбілакт" у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей, Кабакова А. Б., Кінаш М. І., Лобода В. Ф., Шостак І. Й., Сахарова І. Є., Шульгай А.-М. А. (2012)
Боярчук О. Р. - Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей (2012)
Борак І. В. - Зміни ниркового кровоплину у дітей хворих на гломерулонефрит, Борак В. Т. (2012)
Романюк Л. Б. - Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникнені гострих респіраторних інфекцій у дітей (2012)
Аврелькіна Є. В. - Иммуногистохимическое исследование инсулиноподобного (IGF-1) и трансформирующего (TGF-В) факторов роста при гипоплазии легких у плодов и новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей, Перетятко Л. П. (2012)
Кочерова О. Ю. - Взаимосвязь состояния здоровья детей раннего возраста с перинатальными поражениями центральной нервной системы и психологических особенностей их родителей, Филькина О. М., Пыхтина Л. А., Долотова Н. В., Воробьева Е. А., Шанина Т. Г. (2012)
Долотова Н. В. - Инвалидизация детей, рожденных с массой тела менее 1 500 граммов и особенности их соматической патологии на первом году жизни, Филькина О. М., Андреюк О. Г., Воробьева Е.А ., Кудряшова И. Л., Пыхтина Л. А. (2012)
Бенис Н. А. - Особенности неврологических нарушений у глубоконедоношенных детей первого года жизни с церебральной ишемией II и III степеней, Самсонова Т. В., Смирнова И. В. (2012)
Проценко Е. В. - Сравнительная морфология герминативного матрикса при вентрикуломегалии и врожденной внутренней гидроцефалии у плодов и новорожденных 22-40 недель гестации, Васильева М. Е., Перетятко Л. П. (2012)
Котик А. О. - Особливості гормонального статусу та морфологічні зміни яєчників при лейоміомі матки, Франчук А. Ю., Франчук О. А., Бойчук Ю. Б. (2012)
Коптюх В. І. - Застосування антибіотиків в терапії післяопераційних ускладнень в акушерстві та гінекології, Бегош Б. М., Шадріна В. С. (2012)
Хлібовська О. І. - Дисфункція плаценти у вагітних після тривало лікованого непліддя, Сопель В. В., Дживак В. Г. (2012)
Геряк С. М. - Особливості морфогенезу плаценти у жінок з метаболічним синдромом, Куценко А. В., Орел Ю. М. (2012)
Маланчин І. М. - Профілактика та зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з прееклампсією за допомогою програми "Партнерські пологи” (2012)
Андрієць О. А. - Гормональні зміни у дівчат пубертатного віку з порушенням репродуктивної функції при супутній патології щитоподібної залози, Цисар Ю. В. (2012)
Іванюта С. О. - Дискусійні питання ендохірургії у жінок репродуктивного віку, Іванюта Л. І. (2012)
Андрієць О. А. - Ожиріння та синдром полікістозних яєчників з точки зору доказової медицини, Олексина Н. М., Боднарюк О. І., Андрієць А. В. (2012)
Запорожан В. М. - Профілактика інфекційних ускладнень при хірургічному лікуванні генітальних пролапсів з використанням синтетичних імплантів, Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Петровський Ю. Ю., Маричереда В. Г., Волянська А. Г. (2012)
Корнацька А. Г. - Психоемоційний стан жінок з втратами плода, Даниленко О. Г., Біль І. (2012)
Вакалюк Л. М. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних з рубцем на матці, Гудивок І. І., Стоцький С. С., Любінець В. О. (2012)
Маляр В. А. - Передумови формування гемодинамічних змін при вагітності, Качала Т. М., Бичко М. В., Маляр В. В. (2012)
Павлов А. В. - Плацентарные и иммунологические факторы угрозы невынашивания беременности поздних сроков, Кулида Л. В., Панова И. А., Сотникова Н. Ю., Крошкина Н. В. (2012)
Кінаш Н. М. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з аліментарно-конституційним та гестаційним ожирінням, Геник Н. І., Стефанко С. Л., Скрипник Н. В. (2012)
Гуменецький І. Є. - Прогностичне значення гістеросальпінгографії та лапароскопії в діагностиці неплідності (2012)
Геник Н. І. - Порівняльна характеристика вагінальної мікроекосистеми у практично здорових не вагітних жінок та під час другого триместру вагітності, Поліщук О. І., Поліщук І. П., Гудивок І. І. (2012)
Косілова С. Є. - Деякі аспекти невиношування вагітності (2012)
Адамовська Т. М. - Оцінка оваріального резерву шляхом визначення рівня секреції антимюлерівського гормону (2012)
Дубчак А. Є. - Влив хронічного тазового болю на психоемоційний стан у жінок з безплідністю, Мілєвський О. В., Мандзій І. О. (2012)
Булик Т. С. - Трофобластичний В1-глікопротеїн, як фактор гестаційної синтоксичної адаптації у жінок з ожирінням (2012)
Клічук Р. В. - Сучасні підходи до діагностики порушень репродуктивної функції у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Боюк А. П. (2012)
Яворський П. В. - Особливості розвитку та перебігу лейоміоми матки у жінок з ожирінням (2012)
Кузнецов Р. А. - Иммуногистохимические аспекты эндометриальной и первичной плацентарной недостаточности, Перетятко Л. П., Рачкова О. В., Круглова Л. В. (2012)
Ситникова О. Г. - Оцінка інформативності деяких лабораторних показників спермальной плазми чоловіків з нормо-і астенозооспермією при безплідді, Бойко Е. Л., Назаров С. Б., Попова І. Г., Кузьменко Г. Н., Кличева М. М. (2012)
Дубініна В. Г. - Біомаркери проліферації при доброякісних пухлинах молочної залози, Четверіков С. Г., Заволока О. В., Морозюк О. М., Сажиєнко В. В., Вододюк В. Ю. (2012)
Бойко Є. Л. - Порівняльна оцінка даних ультразвукового дослідження матки жінок із загрозою невиношувания вагітності ранніх термінів при використанні різних методів лікування, Полякова В. К., Чухіна С. І. (2012)
Линовицкая С. А. - Роль личного потенциала беременных женщин в охране репродуктивного здоровья, Водолажская Е. В., Васильева Т. П., Чумаков А. С., Филькина Е. В., Куксенко В. М. (2012)
Дубініна В. Г. - Переваги діагностичної лапароскопії при поширеному раку яєчників, Рибін А. І., Лук’янчук О. В. (2012)
Дубініна В. Г. - Порівняльна оцінка протоколів стимуляції суперовуляції у пацієнток з "бідною" відповіддю у програмах запліднення in vitro, Захаренко І. Л. (2012)
Євдокимова В. В. - Аналіз частоти генотипів GSTM1 0 та GSTM 1 при зовнішньому генітальному ендометріозі, підтвердженного гістологічним дослідженням, у жінок після оперативного лікування (2012)
Михайлик-Пішак Л. В. - Профілактика реологічних порушень крові у вагітних з гіпертонічною хворобою, Гудивок І. І., Стоцький С. С. (2012)
Запорожан В. М. - Поліморфізм гена, що кодує транспортер відновлених фолатів RFC1, та вроджені дефекти нервової трубки плоду, Марічереда В. Г., Куліш О. М. (2012)
Баранецька І. О. - Лікування жінок з трубно-перитонеальною безплідністю на тлі дисгормональних захворювань молочних залоз (2012)
Приймак С. Г. - Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень, Кошурба І. В., Ринжук В. Є., Формазюк Т. В. (2012)
Семеняк А. В. - Вплив хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів на функціональний стан яєчників, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2012)
Гресько М. Д. - Оцінка ефективності комплексу лікувальних заходів при лікуванні надмірних маткових кровотеч у жінок пременопаузального віку, Юзько О. М., Андрієць О. А., Ринжук Л. В., Ходан А. Г. (2012)
Островська О. М. - Морфологічна характеристика плацент при невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, Бойчук О. Г., Кулинич Г. Б., Прокопенко Х. М., Римарчук М. І. (2012)
Рыбалка А. Н. - Профилактика осложнений и рецидивов опухолевидных образований яичников, Егорова Я. А., Заболотнов В. А., Румянцева З. С. (2012)
Венцківська І. Б. - Протизапальні препарати в лікуванні загрози передчасних пологів, Загородня О. С., Венцківський К. О. (2012)
Петрух Л. І. - Супозиторії флуренізиду в системі медичної стандартизації, Павленко О. В., Франчук А. Ю., Бойчук А. В. (2012)
Лимар Л. Є. - Особливості патогенезу та корекція дисфункціональних маткових кровотеч (ДМК) дітородного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) (2012)
Данилюк О. І. - Порівняльна характеристика ефективності різних методів оперативного та консервативного лікування позаматкової вагітності, Іщак О. М., Бойчук Ю. Б., Курило О. Ю. (2012)
Вовк І. Б. - Сучасні підходи до діагностики та лікування папіломавірусної інфекції, Калюта А. О., Чубей Г. В., Задорожна Т. Д. Пустовалова О. І. (2012)
Дубініна В. Г. - Патологічні зміни молочних залоз після неефективних циклів запліднення in vitro та їх корекція, Лук’янчук О. В., Кошик Д. А., Вододюк О. В., Вододюк В. Ю., Заволока О. В. (2012)
Бойчук Л. Г. - Особливості перебігу багатоплідної вагітності у жінок з непліддям, лікованим із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, Макарчук О. М., Островська О. М., Юнгер В. І., Жукович С. Р. (2012)
Юнгер В. І. - Динаміка репаративних процесів ектоцервіксу при лікуванні фонових процесів шийки матки із використанням аргоноплазмової коагуляції, Макарчук О. М., Дрінь Т. М., Бойчук О. Г., Пономарьова Н. Ю. (2012)
Самойлова М. В. - Імунологічний профіль у жінок з ендометріозом яєчників (2012)
До 75-річчя Михайла Францовича Зіньковського (2012)
Коваль Е. А. - Юбилейный Европейский конгресс кардиологов: от молекулярных технологий к клиническому воплощению и новым практическим рекомендациям (2012)
Кнышов Г. В. - Причины ишемии миокарда при гипертрофической кардиомиопатии, Гогаева Е. К., Руденко К. В., Дзахоева Л. С., Руденко А. В., Паничкин Ю. В., Захарова В. П. (2012)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010 року щодо ведення дорослих із природженою вадою серця Частина ІІ, Січінава Д. Ш. (2012)
Урсуленко В. И. - "Ишемическая кардиомиопатия": непосредственные и отдаленные результаты хирургического и медикаментозного лечения, Якоб Л. В. (2012)
Воронков Л. Г. - Поліморфні варіанти Т(–786)С і G894T гена ендотеліальної NO-синтази та стан вазодилатаційної функції ендотелію у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Шкурат І. А., Мхітарян Л. С., Орлова Н. М. (2012)
Амосова Е. Н. - Сравнительная оценка влияния комбинации ивабрадина с метопрололом и монотерапии метопрололом на продольную систолическую и диастолическую функцию левого желудочкаи плазменный уровень NT-proANP у больных с острым инфарктом миокарда передней локализации и ранней систолической дисфункцией, Руденко Ю. В., Сюй Яо, Безродный А. Б., Прудкий И. В., Герула О. М. (2012)
Гудз І. М. - Роль кросектомії в рецидиві варикозної хвороби, Лавринець В. З., Гудз О. І., Дмитрів І. В., Багрій М. М. (2012)
Валуєва С. В. - Прихильність до лікування у хворих через рік після гострого інфаркту міокарда із зубцем Q, за даними українського реєстру STIMUL (2012)
Чижова В. П. - Возрастные особенности развития предиабетических нарушений углеводного обмена и их связь с функциональным состоянием эндотелия сосудов микроциркуляторного русла и показателями липидного спектра крови (2012)
Паничкин Ю. В. - Одномоментное устранение коарктации аорты, шаровидной аневризмы грудной части аорты и вторичного дефекта межпредсердной перегородки транскатетерным методом, Дитковский И. А., Черпак Б. В., Ящук Н. С. (2012)
Спирин Ю. С. - Редкий случай гипоплазии брюшной аорты в сочетании с ее атеросклеротической окклюзией, Арбузов И. В., Арбузов В. И., Ивашко Р. В., Ющук С. И., Боляновский И. И., Безрукова Е. Н. (2012)
Костилєв М. В. - Показники деформації та використання їх в ультразвуковій діагностиці порушень скорочувальної функції міокарда , Матящук А. С. (2012)
Мангилёва Т. А. - Система сосудистого эндотелиального фактора роста и артериальная гипертензия (2012)
Мишалов В. Г. - Генерики статинов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, Литвинова Н. Ю. (2012)
Жарінов О. Й. - Клінічні характеристики та лікування хворих із персистентною фібриляцією передсердь, Левчук Н. П. (2012)
Памяти профессора Владимира Фёдоровича Кубышкина (2012)
Боброва І. А. - До питання класифікації цитокініндукованих тиреопатій при хронічному гепатиті С (2012)
Огнєва О. В. - Взаємозв’язок фактора некрозу пухлин α й лептину та їхній вплив на функцію печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2012)
Радченко Л. М. - Холестероз жовчного міхура в жінок: значення, частота та кореляційні зв’язки (2012)
Соловйова Г. А. - Морфологічні ознаки передракових змін шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Клочков А. Е - Клинико-диагностические особенности лекарственного панкреатита, развившегося при лечении туберкулеза легких , Губергриц Н. Б. (2012)
Гарник Т. П. - Особливості клінічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння, Мирзабаєва Н. А. (2012)
Мартинчук О. А. - Елімінаційна дієта у лікуванні ожиріння, зумовленого харчовою непереносимістю, Роттер М. М. (2012)
Бойко Т. Й. - Аналіз показників мікробіоценозу вмісту товстої кишки у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику та анемію, Сорочан О. В., Тропко Л. В., Стойкевич М. В., Толстикова Т. М. (2012)
Свінціцький А. С. - Особливості стану загальноадаптивних реакцій організму при захворюваннях печінки, Дземан М. І., Динник Н. В. (2012)
Губергриц Н. Б. - Возможности препарата "Октра" в купировании абдоминальной боли при хроническом панкреатите, Лукашевич Г. М., Беляева Н. В. (2012)
Харченко Н. В. - Оптимизация лечения больных функциональной диспепсией, Анохина Г. А., Коруля И. А., Кисла О. Н., Джанелидзе Д. Т. (2012)
Звягинцева Т. Д. - Дивертикулярная болезнь толстого кишечника: терапевтические возможности колонопротекции, Чернобай А. И. (2012)
Харченко Н. В. - Оптимизация парентерального питания больных в послеоперационный период, Анохина Г. А., Харченко В. В. (2012)
Маев И. В. - Эволюция представлений о диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori (по материалам консенсуса Маастрихт IV, Флоренция, 2010), Самсонов А. А., Андреев Д. Н., Кочетов С. А. (2012)
Степанов Ю. М. - Селен и заболевания печени, Белицкий В. В., Коссинская С. В. (2012)
Щербинина М. Б. - Качество жизни пациентов после холецистэктомии, Горач Н. В., Закревская Е. В. (2012)
Попович О. О. - Огляд та обговорення рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування хворих на хронічний гепатит В (2012), Мороз Л. В., Чабанов Ф. А., Куляс С. М. (2012)
Степанов Ю. М. - Асцит, ассоциированный с внутрибрюшинным разрывом мочевого пузыря и мочевым перитонитом, Кононов И. Н., Скороход Т. А., Волик О. Н., Можейко А. А., Можейко А. Н. (2012)
Нізова Н. М. - Партнерство України з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією як чинник зміцнення ролі держави у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні (2012)
Норейко Б. В. - Безаппаратная коллапсотерапия туберкулеза легких, Мозговой В. В., Норейко С. Б., Гришун Ю. А., Тлустова Т. В. (2012)
Цапенко Ю. П. - Вплив апіпродукту на імунологічні показники у хворих із уперше виявленим інфільтративним туберкульозом легень, Бойко М. Г., Гречка Г. М., Носик Н. І., Краєвська О. О. (2012)
Тодоріко Л. Д. - Деякі аспекти проблеми апоптозу та його місце у формуванні загального синдрому дизадаптації при інфільтративних захворюваннях легень, Мигайлюк Л. Д. (2012)
Кужко М. М. - Вплив цитокінів на модуляцію моноклональних антитіл крові у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Бутов Д. О., Степаненко Г. Л., Гринішина О. О., Максименко О. А. (2012)
Лаповець Н. Є. - Особливості змін рівнів IL-8, IL-10 та показників гуморального імунітету в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2012)
Жадан В. М. - Вивчення функціонального стану глутатіонозалежних ферментів еритроцитів у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2012)
Борисова Л. І. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області у період 1986–2000 років, Зайков С. В. (2012)
Миронюк І. С. - Результати оцінки ефективності заходів залучення трудових мігрантів — жителів Закарпатської області до визначення власного ВІЛ-статусу (2012)
Москалюк В. Д. - Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією, Меленко С. Р. (2012)
Богомолов А. Є. - Можливості використання шкірного тестування з умовно-патогенними грибами для оцінки функціонального стану клітинної ланки імунної системи у хворих на туберкульоз, Зайков С. В. (2012)
Пухлик Б. М. - Вітчизняні надбання в галузі специфічної імунотерапії алергенами хворих на бронхіальну астму, Зайков С. В., Гогунська І. В., Корицька І. В., Яковенко О. К., Булеза Б. Я. (2012)
Николаева О. Д. - Внелегочный туберкулез у ВИЧ-инфицированных (2012)
Ільїнська І. Ф. - Система гамма-інтерферону та її місце у патогенезі туберкульозу (2012)
Матвеева C. Л. - Нужен ли скрининг тиреоидного статуса при туберкулезе легких? Аналитический обзор литературы и результаты собственных наблюдений, Шевченко О. С., Черенько С. А., Сенчева Т. В., Филиппова О. Ю. (2012)
Гойдык В. С. - Случай транзиторной механической желтухи у ВИЧ-инфицированного пациента с туберкулезом лимфоузлов (2012)
Лепшина С. М. - Использование интерактивных методов обучения в самостоятельной аудиторной работе студентов медицинского университета, Миндрул М. А., Тищенко Е. В., Обухова Н. В. (2012)
Радиш Г. В. - Потенційний прорив у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу (2012)
Отзыв на журнал "Туберкульоз, легеневі хороби, ВІЛ-інфекція" (2012)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 108 "Про затвердження Змін до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз" Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (2012)
Содержание (2013)
Кульчицький О. К. - Вікові особливості змін акетивності вільно-радикального окиснення і складу ліпідного матриксу синаптичних мембран нейронів півкуль головного мозку щурів за дії гострої гіпобаричної гіпоксії, Потапенко Р. І., Новікова С. М. (2013)
Тарасова К. В. - Вікові особливості енергетичного забезпечення міокарда: вплив активаторів КАТФ-каналів, Французова С. Б. (2013)
Швец В. Н. - Фосфолипидная структура миокарда и ее модуляция у крыс разного возраста в условиях индуцированного перекисного окисления липидов (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Залежність адаптаційних здатностей організму літніх людей від стану мелатонінутворювальної функуції епіфізу (2013)
Резніченко Н. Ю. - Вікові зміни шарів шкіри та кровоплину в ній у чоловіків різного віку (2013)
Ена Л. М. - Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения в пожилом и старческом возрасте (обзор литературы), Лысенко Т. В. (2013)
Коляда О. К. - Асоціація поліморфізмів генів CYP1F1 та GSTM1 з ризиком розвитку хвороби Паркінсона в Українській популяції, Вайсерман О. М., Карабань І. М. (2013)
Дыкан И. Н. - Возрастные особенности изменений комплекса интима-медиа общих сонных артерий в период реабилитации после перенесенного ишемического инсульта, Глазовская И. И., Мазур С. Г., Андрущенко И. В. (2013)
Дыба И. А. - Влияние дыхательных тренировок на вентиляционную функцию легких у людей пожилого возраста с ускоренным старением дыхательной системы (2013)
Левада О. А. - Епідеміологічні аспекти судинної деменції: стан проблеми за останні 5 років (огляд літератури), Чабан О. С., Пінчук І .Я. (2013)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку (2013)
Новые книги (2013)
Content (2013)
Петренко В. І. - Сучасний погляд на проблему поєднаної потрійної інфекції: туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатитів В і С (2012)
Черенько С. О. - Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та наслідки їх лікування, Роєнко Г. М., Погребна М. В. (2012)
Варченко Ю. А. - Клінічна ефективність застосування ендогенного індуктора інтерферону у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2012)
Радиш Г. В. - Ефективність застосування геміфлоксацину для лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (2012)
Асмолов А. К. - Вторичный иммунодефицит: следствие или причина бронхо-легочных заболеваний? (2012)
Роєнко Г. М. - Терміни і причини розвитку рецидиву туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О. (2012)
Асмолов О. К. - Стан функції нирок у хворих на туберкульоз легень за даними генотипів GSTM1, GSTT1 та NAT2, Бєсєда Я. В. (2012)
Бойко М. Г. - Вплив глюкокортикостероїдів на динаміку клінічної симптоматики та системні значення про- та протизапальних цитокінів у хворих на саркоїдоз, Бойко Д. М. (2012)
Кужко М. М. - Можливості фармакотерапії туберкульозу легень, Клименко М. Т., Гульчук Н. М., Линник М. І., Аврамчук О. В., Процик Л. М. (2012)
Дужий І. Д. - До характеристики поєднаного хронічного плевриту і туберкульозу легень, Піддубна Г. П., Бондаренко Л. А., Глазунова Н. І., Ель-Асталь Р. З. (2012)
Бількевич Н. А. - Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при негоспітальній пневмонії (2012)
Савула М. М. - Гіперурикемія при туберкульозі легень і його антимікобактеріальній терапії, Лопушанська Н. М., Похиляк С. М., Майовецька Н. С., Якимець І. С., Лазарчук О. В. (2012)
Баскаков И. Н. - Зависимость результатов гистологического исследования лимфатических узлов у больных с лимфаденопатией при ВИЧ-инфекции от исходного количества CD4+-лимфоцитов, Чхетиани Р. Б., Скачко О. Н., Линёв К. А. (2012)
Литвиненко Н. А. - Профіль медикаментозної резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МТБ залежно від випадку захворювання, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Барбова Г. І., Роєнко Г. М., Василенко С. П. (2012)
Кужко М. М. - Зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих з рецидивом туберкульозу легень на тлі стандартної протитуберкульозної хіміотерапії, Бутов Д. О., Кузнєцова І. М. (2012)
Онищенко О. В. - Штамова характеристика складу популяції вірусів грипу, виділених в Україні в сезон 2011–2012 рр., Голубка О. С., Міроненко А. П., Степанський Д. О. (2012)
Грищук Л. А. - Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи, П’ятночка І. Т., Савула М. М., Кравченко Н. С., Корнага С. І. (2012)
Постнов О. В. - Оцінка різних методів перетворення статистичних показників для узагальненої оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в регіонах України (2012)
Петренко В. І. - Зустріч експертів із питання поєднаної педіатричної патології туберкульоз / ВІЛ-інфекція (2012)
Радиш Г. В. - USAID розпочинає новий проект боротьби з туберкульозом в Україні (2012)
Олег Григорович Спесівцев (2012)
Ковальчук Н. - Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії (2013)
Овсянкіна Л. - Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти (2013)
Омельченко Ю. - Місце етики ненасилля в розвитку гуманістичних ідей філософії освіти (2013)
Купрій Т. - Метафоричне мислення як ознака креативності студента (2013)
Морщиньська У. - Методи сучасної філософії в дослідженнях питань міжкультурної освіти, Морщиньський В. (2013)
Саух П. - Модель реформування вітчизняної університетської освіти (2013)
Тригуб І. - Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації (2013)
Сисоєва С. - Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми (англ.) (2013)
Козак Л. - Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2013)
Максимова Л. - Педагогічні умови функціонування інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу економічного профілю (2013)
Задорожна Н. - Формування комунікативної компетентності у професійній підготовці економістів (2013)
Юсеф Ю. - Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу формування комунікативної культури майбутніх лікарів (2013)
Кульбашна Я. - Принцип безперервності освіти у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів (2013)
Логуш Л. - Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії (2013)
Кряжев П. - Модель реформування вищої освіти в Україні на межі ХХ-ХХІ століть (2013)
Пахолок Р. - Дидактичні особливості навчального процесу в чоловічих західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Батечко Н. - До проблеми модернізації вищої освіти Російської Федерації (2013)
Бінницька О. - Підготовка майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти у Великій Британії та Україні (2013)
Кристопчук Т. - Педагогічна освіта в Республіці Польща: структура та зміст (2013)
Біницька К. - Ретроспективний аналіз розвитку Криворізького державного педагогічного університету та Університету Казимира Великого (2013)
Яремчук Н. - Експериментальне дослідження психологічної підготовки молодої жінки до материнства (2013)
Чигирин Т. - Сучасні підходи до вивчення феномену самопрезентації (2013)
Кузьмічова Є. В. - Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовий аспект, Александренко O. В. (2013)
Прилуцький Р. Б. - Щодо проблеми визначення цивільного права як самостійної галузі приватного права (2013)
Дараганова Н. В. - Визнання страйку незаконним (2013)
Самбор М. А. - Методологічні питання щодо визначення змісту адміністративних правопорушень суб’єктами не законодавчої гілки влади (2013)
Юрченко О. М. - Функції міліції (поліції) у сучасних умовах, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Кастарнов Д. Б. - Вплив суб’єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження (2013)
Ковалевська Є. С. - Об’єкт умисного та необережного знищення або пошкодження військового майна (статті 411 та 412 Кримінального кодексу України) (2013)
Кульчинська Ю. О. - Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності (2013)
Матвійчук В. К. - Злочини проти основ національної безпеки: поняття та загальна характеристика (2013)
Карпенко М. І. - Погроза або насильство щодо начальника: методика розслідування цих злочинів (2013)
Війтєв Ю. М. - Впровадження в практичну діяльність вимог Кримінального процесуального кодексу України в прокуратурах з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (2013)
Рецензія на посібник Карпенка М. І. "Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання" (2013)
Привітання з нагоди Дня юриста (2013)
Антоненко К. В. - Клінічні прояви та наслідки ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну (огляд) (2013)
Кадыков А. С. - Ведение постинсультных больных на амбулаторном этапе, Шахпаронова Н. В. (2013)
Мяловицька О. А. - Діагностика та лікування гострої невропатії променевого нерва, Заводнова З. І., Матюшко М. Г. (2013)
Мурашко Н. К. - Габапентин: почему в клинической практике спектр использования препарата вызывает так много дискуссий? (2013)
Сепиханова М. М. - Клинико-диагностические особенности рассеянного склероза в зависимости от сроков начала заболевания (2013)
Мяловицька О. А. - Узагальнена оцінка впливу захворювання на функціональний стан пацієнтів із діагнозом хвороби Паркінсона, Лобанова І. С. (2013)
Селюк М. Н. - Эффективная терапия дорсалгий, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2013)
Ковальчук В. В. - Влияние Фенотропила на функциональное состояние и качество жизни пациентов после инсульта, Скоромец А. А., Ковальчук И. В., Стоянова Е. Г., Высоцкая М. Л., Мелихова Е. В., Ильяйнен Е. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок аневризми середньої мозкової артерії, Мизак Я. В. (2013)
Гужевский И. В. - Некоторые аспекты патогенеза и терапии остеоартроза при спондилоэпифизарной дисплазии (2013)
Журавльова Л. В. - Дистиреоз у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Власенко М. В. - Значення інсулінової терапії в компенсації цукрового діабету (2013)
Малый В. П. - Индукторы эндогенного интерферона в терапии HCV-инфекции, Пеньков Д. Б., Чирюкина О. И. (2013)
Харченко Н. В. - Комплексные полифункциональные гепатопротекторы в лечении больных неалкогольной болезнью печени в сочетании с гипертонической болезнью, Анохина Г. А., Харченко В. В. (2013)
Катеренчук І. П. - Можливості сучасної фітотерапії в комплексному лікуванні й профілактиці захворювань нирок і сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря, Ткаченко Л. А., Ярмола Т. І. (2013)
Катеренчук І. П. - Клімадинон у комплексному лікуванні й профілактиці кардіологічних проблем клімактеричного синдрому, М’якінькова Л. О., Мохначов В. Я., Єрмалінський Ф. О. (2013)
Носова Е. В. - Вторичный поликистоз яичников: лечение (клинический случай) (2013)
Дземан М. І. - Напади бронхіальної астми (лекція) (2013)
Андрух В. С. - Засади післядипломної медичної освіти лікарів України в аспекті Бoлонського процесу, Слободян М. В. (2013)
Дземан М. І. - Терниста доля українських лікарів. Покоління втрачених можливостей: брати Юрій та Олександр Вороні (частина 1) (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Передплата (2013)
Мірошниченко Ю. Р. - Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя (2012)
Недюха М. П. - Правова ідеологія: класичні та модерні інтерпретації. (2012)
Шевченко А. Є. - Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 1), Ситник О. М. (2012)
Живицький В. А. - Морально-правові засади гуманізації відносин держави і платників податку (2012)
Прокопенко Б. О. - Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України (2012)
Янків О. Б. - Теорія управління та адміністративне право: проблеми методології (2012)
Губар В. В. - Проблеми становлення дистанційного навчання у системі вищої школи (2012)
Чернуха Н. М. - Професійна діяльність юриста: теоретичні засади, Рижиков В. С. (2012)
Якібчук М. І. - Сучасна освіта: виклики та ризики (2012)
Хеірабаді М. - Cтудентське самоврядування як засіб розвитку менеджерських якостей студентів (2012)
Бондаренко І. С. - Формування правової свідомості молоді як педагогічна проблема (2012)
Дорошенко С. І. - Особливості тлумачення юридичних норм у контексті забезпечення прав і свобод людини, Шашкова-Журавель І. О. (2012)
Крапив’янський А. В. - Судовий прецедент – джерело права країн англосаксонської правової сім’ї, Куртакова А. О. (2012)
Мутусханов А. А. - Становлення європейських стандартів прав людини, Костенко-Костейчук Г. А. (2012)
Посімбайло О. В. - Інститут помилування в Україні: сучасний стан (2012)
Тишковська Н. Л. - Податкова система в Україні: історико-правові аспекти становлення (2012)
Гулєвата Н. Г. - Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення (2012)
Ідзьо В. С. - Лев I Данилович – король Руси-України (1292–1301 рр.) (2012)
Зуй В. Д. - Містечко Орлівка на Убеді (продовження), Недюха М. П. (2012)
Устименко В. Є. - Господарі Жуклі. Хто вони? (продовження) (2012)
Забіяка І. М. - Трилогія Василя Устименка. Рецензія на наукові праці Устименка В.Є. "Жукля", "Зведи свій храм. З історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині", "Обов’язок. Звитяга. Честь. З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку а Служби дипло-матичних кур’єрів України" (2012)
Адаменко Н. - Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан (2013)
Гайналь Т. - Образ та рух у філософії кіно Ж. Дельоза (2013)
Добровольська О. - Естетичне виховання та самовиховання в системі підготовки майбутніх педагогів (2013)
Доній Н. - Проект життя в філософському доробку Хосе Ортегі-і-Гаммета (2013)
Дребницька К. - Аналітика сучасних мовних стратегій освіти України (2013)
Захаріна М. - Ціннісні пріоритети соціального виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2013)
Малишева А. - Полікультурність як принцип реалізації мовних стратегій в освіті (2013)
Морозов В. - Збільшення наукового потенціалу педагогічного процесу як соціальна потреба періоду інформаційної революції (2013)
Невмержицька Н. - Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення соціального ідеалу українського суспільства (2013)
Париш Н. - Практична спрямованість екологічного компоненту педагогічного процесу в інженерно-педагогічних закладах (2013)
Петінова О. - Філософське осмислення неолібералізму: чиказька та австрійська школи (2013)
Стеценко К. - Ліберальні реформи кінця XX століття у освітній системі Великобританії, як продовження традицій англійської філософської думки в парадигмі ідей сучасної педагогіки (2013)
Шевченко Г. - Поняття "відчуження" та "привласнення" в українському інтелектуальному дискурсі (2013)
Шелюк Л. - Модернізації та інновація освіти як теоретична і практична проблема (2013)
Ягубов Я. - Влияние религии на формирование национальной идентичности (2013)
Амиралиева И. - Формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и мышления, практики толерантного поведения (2013)
Бойченко Т. - Підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності як чинник розвитку творчого потенціалу керівних кадрів освіти (2013)
Бондар Л. - Дидаткичні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів у професійній підготовці (2013)
Бояринцев О. - Молодь і студенти у громадянському житті суспільства: участь та патріотичне виховання (2013)
Вачкова С. - Организационно-педагогические условия управления формированием уклада школы (2013)
Воронецкая Л. - Нормативное и интерпретативное понимание социальных компетентностей детей дошкольного возраста (2013)
Дзундза А. - Формування гуманістично орієнтованої інформаційної культури майбутніх фахівців, Лосєва Н. (2013)
Дудка Т. - Організаційні умови підготовки фахівців до раціонального природокористування в умовах вищої школи (2013)
Іваненко О. - Методика діагностування сформованості здатності дітей дошкільного віку до художньо-творчої самореалізації на музичних заняттях в школах мистецтв (2013)
Северіна Т. - Педагогічна практика в системі особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя (2013)
Хован І. - Організація роботи на уроках з фізики інтерактивними методами (2013)
Яременко Л. - Методологічна сутність розвитку обдарованих дітей у позашкільній освіті (2013)
Ярчук Ю. - Проблема формування "здорового способу життя" як соціальне завдання (2013)
Гальченко В. - Компоненти життєтворчого потенціалу особистості майбутнього педагога (2013)
Губеладзе І. - Формування почуття власності у дошкільників в процесі економічної соціалізації (2013)
Лисакова І. - Індивідуально-психологічні передумови підготовки менеджера соціокультурної діяльності (2013)
Сущинська Т. - Особливості образу "Я" дітей дошкільного віку (2013)
Лікарі-дерматовенерологи, нагороджені почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2012 році (2012)
21-й Конгресс Европейской академии дерматологии и венерологии (27—30 cентября 2012 года, Прага, Чехия) (2012)
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні" (3—4 жовтня 2012 року, Чернівці) (2012)
Степаненко В. І. - Телемедицина, теледерматологія: реалії та перспективи в Україні, Короленко В. В. (2012)
Соколова Т. В. - Чесотка. Состояние проблемы Часть 2. Диагностика, лечение, профилактика, Малярчук А. П. (2012)
Корольова Ж. В. - Алгоритм лікування неуточненої інфекції підшкірної жирової клітковини — бактеріального целюліту (2012)
Калюжна Л. Д. - Можливість застосування препаратів метронідазолу в лікуванні розацеа та періорального дерматиту, поєднаних з демодекозом, Бардова К. О. (2012)
Спрюанс С. Л. - Применение крема, содержащего пенцикловир, для лечения лабиального простого герпеса. Рандомизированное многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое исследование, Ри Т. Л., Томинг К., Такер Р., Сальцман Р., Бун Р. (2012)
Кочергин Н. Г. - Современный взгляд на проблему выбора лекарственной формы средств наружной терапии, Петрунин Д. Д. (2012)
Мавров Г. И. - Значение дерматоскопии в диагностике базально-клеточного рака кожи, Олейник И. А., Свистунов И. В., Куценко И. В., Сафанков В. И. (2012)
Прохоров Д. В. - Изменения показателей протеиназ-ингибиторной системы крови при меланоцитарных новообразованиях кожи (2012)
Проценко Т. В. - Опыт лечения контагиозного моллюска, Проценко О. А. (2012)
Калюжна Л. Д. - Досвід застосування синбіотика у комплексній терапії хворих на червоний плескатий лишай, Ошивалова О. О., Шармазан С. І. (2012)
Волкова Е. Н. - Инновация ведения больных с акне: предварительные результаты лечения, Есимбиева М. Л., Ландышева К. А., Лебедева С. В., Елистратова И. В. (2012)
Болотная Л. А. - Сухость кожи: средства лечебной косметики (2012)
Халдин А. А. - Клинико-этиологическая эффективность "Ламизил спрея 1 %" при лечении грибковых поражений крупных складок кожи, Цыкин А. А., Изюмова И. М. (2012)
Болотная Л. А. - Роль тербинафина в терапии грибковых поражений кожи (2012)
Шевченко О. П. - Терапія гострокінцевих кондилом, спричинених вірусом папіломи людини, із застосуванням методу радіохвильової хірургії (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Субпопуляційний склад лейкоцитів сперми та його вплив на морфогенез сперматозоїдів у чоловіків з урогенітальною інфекцією залежно від фертильності, Лоскутова І. В. (2012)
Радионов В. Г. - Особенности течения СПИД-ассоциированных заболеваний кожи и слизистых оболочек, Когония Т. З., Загайнова Е. Г. (2012)
Федорич П. В. - Визначення деяких найпростіших у хворих з урогенітальними інфекціями методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Зелений С. Б., Зайцева Л. С., Мазій О. В. (2012)
Коляденко Е. В. - Реклама средств для лечения кожных болезней и ухода за кожей в дореволюционных изданиях (2012)
За матеріалами зарубіжних наукових видань (2012)
Бабак О. Я. - Взаємозв'язок між вмістом адипонектину, вісцерального жиру та поліморфним геном ADIPOR1 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки , Колеснікова О. В., Шуть І. В. (2012)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу , Гальчінська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломєнцева Т. А., Гріднєв О. Є., Шапкін А. С. (2012)
Коркушко О. В. - Влияние возрастных изменений автономной регуляции на микроциркуляцию в слизистой оболочке желудка и кислотопродукцию при физиологическом старении и атрофическом гастрите , Шатило В. Б., Гавалко Ю. В., Гриб О. Н., Багрий А. С. (2012)
Клочков А. Е. - Тактика лечения лекарственного панкреатита, вызванного противотуберкулезными средствами , Губергриц Н. Б. (2012)
Бондаренко О. А. - Клинические аспекты эффективности лечения хронического панкреатита в сочетании с ожирением (2012)
Ткачишин В. С. - Залежність рівня загального білірубіну в крові від стажу роботи працівників локомотивних бригад , Алексійчук О. Ю., Ткачишина Н. Ю. (2012)
Осьодло Г. В. - Позастравохідні маски гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: патогенетичні та лікувальні аспекти (2012)
Дудар Л. В. - Новий спосіб діагностики скоротливої функції жовчного міхура в осіб молодого віку із застосуванням дозованого фізичного навантаження на велоергометрі , Гончаренко Л. І., Назарко Н. М. (2012)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Чинники ризику безсимптомного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при цукровому діабеті 2 типу (2012)
Степанов Ю. М. - Нові погляди на механізми розвитку синдрому подразненого кишечнику та реальність їх корекції , Будзак І. Я. (2012)
Абрагамович О. О. - Рак печінки: сучасні погляди на діагностику та лікування. Огляд літератури та опис клінічного випадку Частина 2 , Поспішіль Ю. О., Абрагамович М. О., Лисак Л. Ф., Абрагамович У. О., Кузик П. В., Смаль Б. О. (2012)
Щербинина М. Б. - Синдром верхней мезентериальной артерии , Гладун В. Н., Кожан С. И., Семашко А. В., Фещенко С. И. (2012)
Ткач С. М. - Современные подходы к оптимизации терапии инфекции Helicobacter pylori (2012)
Губергриц Н. Б. - Гепатогенные язвы: современные представления о патогенезе и лечении , Лукашевич Г. М. (2012)
Вдовиченко В. І. - Ефективність антигелікобактерної терапії ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони з використанням препаратів "Проксіум" та "Лаціум" , Меренцова О. О., Демидова А. Л. (2012)
Полевая Е. В. - Энтеросорбционные свойства псиллиума ("Мукофалька") и возможные механизмы его действия при кишечных инфекциях , Вахитов Т. Я., Ситкин С. И. (2012)
Маменко М. Е. - Применение ферментных препаратов в лечении детей с идиопатической антибиотикассоциированной диареей , Ерохина О. И., Гейвах В. С. (2012)
Бабак О. Я. - Роль пробиотических продуктов питания в профилактике и лечении функциональных запоров , Фадеенко Г. Д., Сытник К. А. (2012)
Нерешенные вопросы в области подходов к диагностике и лечению кислотозависимых заболеваний — в фокусе внимания ведущих гастроэнтерологов Украины и Европы (2012)
Валерій Митрофанович Фролов (2012)
Алексієвець Л. - На одній землі Разом: міжнародний контекст історії України (2012)
Алексієвець М. - Історія України – органічна частина всесвітньої історії, Алексієвець Л. (2012)
Бурдяк В. - Інтеграція Республіки Болгарія до Європейського Союзу (2012)
Окаринський В. - Формування українолюбного напрямку в середовищі нонконформістських течій в українсько-польському соціокультурному просторі (до кінця 1850-х рр.) (2012)
Ореховський В. - Діяльність Російського Червоного Хреста по організації медичної, харчової та санітарно-епідемічної допомоги пораненим військовим у роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2012)
Москалюк М. - Стаціонарна торгівля в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: становище, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Секо Я. - Витоки українського самвидаву (2012)
Бондаренко С. - Роль Народного Руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Григорук А. - Політико-економічні чинники формування сучасних відносин в системі міжнародної торгівлі, Тустанівський Б. (2012)
Чорна Н. - Еволюція польсько-українських відносин після вступу Польщі до Європейського Союзу (2012)
Наумчук В. - Євро – 2012: історія українського футболу в контексті європейського виміру (2012)
Гевко В. - Українсько-польське співробітництво в контексті спільного проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 (2012)
Бистрицька Е. - Встановлення дипломатичних відносин між Росією та Святим Престолом за понтифікату Лева ХІІІ (1878–1903 рр.): від конфронтації до діалогу (2012)
Валіон О. - Трансформація білоруської економічної моделі у 2001–2005 рр.: перехід до стійкого соціально-економічного зростання (2012)
Мітькіна О. - Алжирська криза та повернення до влади Шарля де Голля (2012)
Лахманюк Т. - Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва (2012)
Білянський О. - Адміністративно-територіальна реформа в Республіці Польща: досвід для України (1998–1999 рр.) (2012)
Wawrynjuk А. - Matka Boska Chełmska w swym cudownym obliczu patronką ludu Polsko-Ukraińskiego pogranicza (2012)
Olejko А. - Galicyjski teatr działań wojennych w planach operacyjnych carskiej Rosji i Austro-Węgier u progu wielkiej wojny 1914 r. (2012)
Zielińska К. - Partia Populistyczna (People’s Party) i jej funkcjonowanie w czasie trzeciego i czwartego systemu partyjnego w USA (2012)
Макар Ю. - Історія України – понад усе. До 80-ліття Любомира Винара, Макар В. (2012)
Федорів І. - Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст. (2012)
Древніцький Ю. - Володимир Старосольський у боротьбі за український університет (2012)
Гловацький А. - Літературні та наукові взаємини Агатангела Кримського з видатними українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX століття (2012)
Штука С. - Митрополит Йосиф Сліпий в національно-духовному житті України (1892–1984 рр.) (2012)
Удод О. - Меморіалізація історичної та соціокультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання, Юрій М. (2012)
Киридон А. - Новітня польська візія дослідження історичного минулого, Троян С. (2012)
Алексієвець О. - Історія та сучасність політичної лінгвістики (2012)
Скакальська І. - Еліта: методологія дослідження (2012)
Ткаченко В. - Страсті по ідентичності: критика історичного досвіду (2012)
Марценюк А. - Суспільно-політичний рух Східної Галичини 1920–1939 рр. в західноукраїнській історіографії першої половини ХХ ст. (2012)
Терещенко В. - Західноукраїнський кооперативний рух 20–30-х рр. ХХ ст. в сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Старка В. - Рух Опору на території Східної Галичини в роки Другої світової війни: вибрані проблеми історіографії (2012)
Гуменюк Т. - Історіографія радянського періоду у розвитку української фольклористики другої половини ХХ ст. в західних областях УРСР (2012)
Васірук І. - Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект (2012)
Сулаберидзе Ю. - Украинская школа им. М. Грушевского в Тбилиси (2012)
Кліш А. - Українська Християнська Організація: структура, форми та методи діяльності (1925–1930 рр.) (2012)
Костюк Л. - Обряд народження дитини на Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Tereszczuk Н. - Proces dydaktyczny jako środowisko nowych spreczności i problemów w kontekście innowacyjnych zmian w szkole wyższej, Łuczko M. (2012)
Лень А. - Розвиток технічного прогресу у борошномельній промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Романишин Л. - Міжнародна діяльність українських жіночих організацій (ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Алексієвець М. - Україна та її європейський контекст: історія і сучасність, Алексієвець Л. (2012)
Алексієвець М. - Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упорядники Даниленко В. М., Кривець Н. В. – К.: "Смолоскип”, 2012. – 592 с., Боровська І. (2012)
Алексієвець Л. - Україна – Польща 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УСРР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. – К.: Дух і Літера, 2012. – 624 с., Секо Я. (2012)
Із книги Юрія Макара, Михайла Горного, Віталія Макара, Анатолія Салюка "Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том 1. Дослідження”. – Чернівці: БукРек, 2011. – 880 с. : іл. (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Ганаба С. - "Навчати мисленню": епістемологічний проект Метью Ліпмана (2013)
Загарницька І. - Потенціал дошкільної освіти у розвитку обдарованої дитини: проблеми реалізації (2013)
Кочубей Н. - Дитина в сучасній інформаційній культурі: проблеми добра і зла (2013)
Рибка Н. - Специфіка людської діяльності у глобальному інформаційному суспільстві (2013)
Ханжи В. - Детерминанты истории. Аттрактор смерти и оружие массового поражения (2013)
Шелюк Л. - Модернізація освіти як інноваційний процес (2013)
Андрющенко Т. - Педагогічний супровід процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2013)
Вачкова С. - Структура уклада образовательного учреждения и его виртуальная проекция (2013)
Дудка Т. - Краєзнавчо-туристичний захід як інструмент розвитку процесу мислення дітей старшого дошкільного віку (2013)
Журавель В. - Самостійна робота як складова професійної підготовки студента коледжу: теоретичний аспект (2013)
Загородня Л. - Підготовка вихователів до створення середовищного іміджу дошкільного навчального закладу (2013)
Зданевич Л. - Можливості соціально-педагогічного патронату в роботі з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Іваненко О. - Методика формування здатності до художньо-творчої самореалізації дітей 4-5 років у процесі музичних занять у школах мистецтв (за експериментальною програмою) (2013)
Княжева І. - Динаміка розвитку діяльнісно-організаційного компонента методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2013)
Коржук О. - Педагогічна практика як складова професійної підготовки компетентного вихователя (2013)
Левінець Н. - Храктеристика шляхів оптимізації рухової активності дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2013)
Львова А. - Профессиональная подготовка студентов к деловому общению в контексте педагогической коммуникации: психофизиологический аспект (2013)
Марєєва Т. - Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу (2013)
Мордоус И. - Содержательные линии профессиональной подготовки учителей иностранного языка для дошкольных учреждений (2013)
Новгородська Ю. - Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Полковникова Н. - Реализация гуманистических ценностей в воспитании детей дошкольного возраста: теоретический и практический аспекты (2013)
Стеффес Ю. - Организационно-содержательный аспект социализации одаренных детей в общеобразовательных школах Канады (2013)
Фасолько Т. - Теоретико-методологічні засади формування моральної компетенції дошкільника крізь призму загальнолюдських духовних цінностей (2013)
Хован І. - Самостійна робота учнів на уроках з фізики засобами інформаційних технологій (2013)
Шелестова Л. - До питання діагностики сформованості картини світу дітей старшого дошкільного віку (2013)
Шулигіна Р. - Формування комунікативної культури особистості: історія проблеми та перспективи її розвитку (2013)
Гнетецька О. - Пізнавальний інтерес як критерій розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку (2013)
Леганькова О. - Психологическое сопровождение дошкольников в контексте сохранения и укрепления их психологического здоровья (2013)
Островська К. - Особливості психологічної діагностики аутичних дітей у системі психологічного супроводу в умовах дошкільної установи, Качмарик Х. (2013)
Павлик Н. - Гармонізація психосоматичного компоненту характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Савенков А. - Феномен творчества в современной психологии: из истории изучения личности творца и феномена творчества (2013)
Рафальский В. В. - Рекомендации Маастрихт IV: выбор схемы эрадикации в эру роста антибиотикорезистентности H. pylori (2012)
Свінціцький А. С. - Морфологічна характеристика гастриту при неалкогольному стеатогепатиті , Курик О. Г., Долгая Н. Є. (2012)
Дорофеев А. Э. - Аспекты диагностики и лечения H. pylori-ассоциированных заболеваний: практический опыт восточного и западного регионов Украины , Агибалов А. Н., Ванханен Н. В., Руденко Н. Н., Сибилев А. В., Вдовиченко В. И., Бондаренко О. А. (2012)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі цукрового діабету 2 типу (2012)
Сокольник С. В. - Стан цитокінового профілю, проокcидантної та антиокcидантної систем у дітей з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно від цитотоксичності штамів Helicobacter pylori (2012)
Огнева Е. В. - Дисбаланс адипокинов, инсулинорезистентность и нарушение обмена липидов у больных с неалкогольной жировой болезнью печени и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2012)
Боброва І. А. - Ехографічна оцінка стану щитоподібної залози у хворих із цитокініндукованими порушеннями на тлі гепатиту C (2012)
Пархоменко Л. К. - Роль біохімічних маркерів у ранній діагностиці фіброзу печінки у дітей, хворих на ожиріння , Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2012)
Вдовиченко В. І. - Підготовка до ультразвукової діагностики хронічного панкреатиту , Демидова А. Л., Ступар Т. Г., Аксентійчук М. І. (2012)
Ярошевская Т. В. - Оптимизация панкреатической ферментной терапии у детей с проявлениями вторичной панкреатической недостаточности при хронических заболеваниях органов пищеварения , Сапа Н. Б., Недава О. А. (2012)
Сергиенко Е. И. - О риске развития колоректального рака у больных неспецифическим язвенным колитом по данным доказательной медицины (2012)
Чернобровий В. М. - Пептична стравохідно-шлунково-дуоденальна патологія: кислотоінгібувальна ефективність стандартної пероральної дози препарату "Золопент" (пантопразол) у динаміці спостереження за даними експрес-гастро-рН-моніторингу , Кізлова Н. М. (2012)
Чернявский В. В. - Практические вопросы лечения диспепсии: возможности растительных средств (2012)
Звягинцева Т. Д. - Патогенетическая коррекция билиарной боли при постхолецистэктомическом синдроме и дисфункции сфинктера Одди , Чернобай А. И. (2012)
Зайцев И. А. - Необратимая универсальная алопеция вследствие лечения вирусного гепатита С интерфероном-α2а и рибавирином , Потий В. В., Паниева Д. С. (2012)
Васюкова М. М. - Тактика лікаря щодо діагностики та лікування токсокарозу в дітей (клінічні спостереження) (2012)
Радченко О. М. - Сучасний стан клініки та діагностики кропив’янки (огляд літератури та власні спостереження) , Гуль І. В. (2012)
Вдовиченко В. І. - Запальні захворювання кишки (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт): поширеність, чинники ризику, клінічні форми , Нагурна Я. В. (2012)
ХХ Объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (2012)
Научно-практическая конференция "Сложные вопросы гастроэнтерологии и перспективы их решения" (1—2 ноября 2012 года, Донецк) (2012)
Мироненко Т. В. - Транзиторная глобальная амнезия, Мироненко М. О., Смирнова М. П., Жукова И. Ю. (2012)
Слободин Т. Н. - Клиническая и нейровизуализационная диагностика деменций (2012)
Мельник В. С. - Епілепсія та епілептичні синдроми (2012)
Личко В. С. - Гематоенцефалічний бар’єр та сучасні можливості управління ним в експерименті, Малахов В. О. (2012)
Дубенко О. Е. - Ренин-ангиотензиновая система при остром инсульте, Костюковский С. Л., Подушка И. И. (2012)
Пулик О. Р. - Аналіз 12-місячного спостереження за пізнавальним процесом пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт (2012)
Кубашко А. В. - Особливості біохімічних змін при демієлінізувальних та судинних захворюваннях головного мозку в осіб, опромінених унаслідок Чорнобильської катастрофи, Овсяннікова Л. М., Альохіна С. М., Чумак С. А., Носач О. В., Логановський К. М., Чумак А. А. (2012)
Копчак О. О. - Вплив метаболічного синдрому та його окремих компонентів на тяжкість депресивних розладів і когнітивних порушень у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (2012)
Труфанов Е. А. - Скорость прогрессирования болезни Паркинсона в зависимости от стороны появления (доминантная, субдоминантная) первых двигательных симптомов (2012)
Щеглов Д. В. - Разрывы мешотчатых церебральных аневризм после успешной эндоваскулярной окклюзии (2012)
Слынько Е. И. - Дифференцированное эндоваскулярное и микрохирургическое лечение спинальных сосудистых мальформаций, Хонда В. А., Хонда А. Н. (2012)
Зозуля И. С. - Электрофизиологические особенности функционального состояния мышц в норме и при патологии, Бредихин А. В., Бредихин К. А., Чеха О. А., Зозуля А. И. (2012)
Цимбалюк В. І. - Модифікована модель експериментального ішемічного інсульту в щурів з використанням монофіламентів із силіконовим покриттям, Ярмолюк Є. С. (2012)
Яворская В. А. - Применение холина альфосцерата у пациентов с острым ишемическим инсультом, Першина Ю. В., Бондарь О. Б., Филиппов А. В., Белевцова Е. Н. (2012)
Соколова Л. І. - Стимулювання нейропластичності — перспективний напрям у терапії ішемічного інсульту, Мельник В. С., Шандюк В. Ю., Сепіханова М. М., Лєтовальцева Г. М., Костовецький О. В. (2012)
Коценко Ю. И. - Особенности терапии ишемического инсульта, обусловленного аномалиями церебральных артерий, у лиц молодого возраста, Статинова Е. А. (2012)
Соколова Л. І. - 16-й Конгрес Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS), Антоненко К. В. (2012)
Антоненко К. В. - За матеріалами зарубіжних видань (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Народовладдя як принцип вітчизняного конституціоналізму (2012)
Недюха М. П. - Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення (2012)
Шевченко А. Є. - Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 2), Ситник О. М. (2012)
Рудакевич О. М. - Культурно-ідеологічні чинники вітчизняного конституціоналізму (2012)
Гавіловський Р. В. - Колективна власність у контексті цивільного та господарського законодавства (2012)
Савіовський М. Ю. - Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки (2012)
Бахов І. С. - Методологічні основи сучасної полікультурної освіти, Чернуха Н. М. (2012)
Корман О. А. - Розвиток батьківства у правовій літературі другої половини XX ст. (2012)
Юсеф Н. Н. - Етика в мусульманській культурі: досвід та перспективи (2012)
Бондаренко І. С. - Основні напрями правової соціалізації особистості (2012)
Дубогрій С. В. - Виконавча влада України як об’єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян, Костенко-Костейчук Г. А. (2012)
Лаптош М. В. - Договір довічного утримання: питання теорії, Куртакова А. О. (2012)
Мутусханов А. А. - Європейські стандарти прав людини у правовій системі України (2012)
Огієнко А. А. - Проблема праворозуміння у науковому доробку представниківрізних юридичних шкіл (2012)
Опульський В. Б. - Віктимологічна профілактика насильницької злочинності (2012)
Посімбайло О. В. - Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання (2012)
Ідзьо В. С. - Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини ХІІІ ст. (2012)
Смульський І. В. - Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави ІХ-ХІV ст. (2012)
Зуй В. Д. - Містечко Орлівка на Убеді (продовження), Недюха М. П. (2012)
Устименко В. Є. - Нащадки гетьмана (2012)
Шевченко А. Є. - Дослідження конституційно-правового забезпечення народовладдя в Україні. Рецензія на монографію Мірошниченка Ю.Р. "Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні" (2012)
Мислива О. О. - Кваліфікація убивства донора за чинним КК України (2012)
Філяніна Л. А. - Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів за злочини геноциду, Тарантюк Ю. Р. (2012)
Хилюк С. В. - Кваліфікація заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій (2012)
Шаблистий В. В. - Реальність як обов’язкова ознака погрози вбивством та особливості її встановлення органами внутрішніх справ (2012)
Бабенко В. М. - Організовані форми умисного вбивства у законодавстві Радянської України (2012)
Бараксанов Є. О. - Об’єкт посягань на життя, здоров’я та власність осіб, що здійснюють правосуддя (2012)
Бочарников С. О. - Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 298 КК України (2012)
Кричківський О. М. - Види конкуренції кримінально-правових норм при призначенні покарання (2012)
Павликівський О. І. - Будівлі і споруди як предмет злочину, передбаченого ст. 275 КК України (2012)
Денисов С. Ф. Кулик С. Г. - Правові засади запобігання злочинам проти моральності: міжнародний, іноземний та національний рівень (2012)
Богатирьова О. І. - Правовий аналіз діяльності служби пробації у Республіці Казахстан (2012)
Пальченкова В. М. - Спостережні комісії як форма контролю за діяльністю пенітенціарної системи в Російській імперії наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. (2012)
Руфанова В. М. - Взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної фінансової інспекції щодо запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів (2012)
Савочкін Д. С. - Інформаційна складова протидії тероризму в Україні (2012)
Шендрик В. В. - Особливості попередження злочинності неповнолітніх в США, Канаді та Україні, Лаптій Ю. І. (2012)
Іваненко Ю. Л. - Детермінація злочинів, що вчинюються стосовно осіб, які займаються бродяжництвом (2012)
Кисельов І. О. - Нормативно-правове забезпечення запобігання рецидивній злочинності органами внутрішніх справ (2012)
Климкін В. М. - Досконале та всебічне вивчення особи засудженого до позбавлення волі як одна з найголовніших передумов розробки дієвих засобів боротьби з насильницькою злочинністюу пенітенціарних установах (2012)
Овчарик Н. О. - Викрадення чужого майна з автомобілів як об’єкт кримінологічного дослідження (2012)
Тихоненко Л. Л. - Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні (2012)
Наливайко Л. Р. - Особливості позовної діяльності прокурора у кримінальному провадженні як засобу реалізації конституційних функцій прокуратури: актуальні питання у світі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, Мала О. Р. (2012)
Гемай С. О. - Норми-принципи як окремий вид нетипових норм кримінально-процесуального права (2012)
Захарко А. В. - Правила прийняття рішення про застосування запобіжного заходу (2012)
Уваров В. Г. - Домашній арешт як запобіжний захід, Горецька В. С. (2012)
Мірковець Д. М. - Перспективи удосконалення досудового провадження в умовах реформування кримінальної юстиції (2012)
Шиян А. Г. - Якою повинна бути скарга потерпілого у справах приватного обвинувачення?, Демошенко Є. Г. (2012)
Безрукава А. Ф. - Домашній арешт у системі запобіжних заходів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Артемов В. Ю. - Ризик прийняття рішень в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Гутнік К. В. - Подолання протидії, яка чиниться під час розслідування злочинів при проведенні допиту (2012)
Деревягін О. О. - Сучасний стан оперативної обстановки та перспективи розвитку боротьби оперативних підрозділів МВС зі злочинами майнової спрямованості, зокрема насильницького характеру (2012)
Кириченко О. В. - Принципи запобіжної діяльності підрозділів карного розшуку, Шевченко О. А. (2012)
Комаринська Ю. Б. - Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті (2012)
Лускатов О. В. - Типові ситуації початкового етапу розслідування злочинів проти громадського порядку (2012)
Плетенець В. М. - Особливості проведення слідчого огляду місця, щодо якого висловлено повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2012)
Хараберюш І. Ф. - Вдосконалення технічної підготовки працівників ОВС: концептуальний підхід (2012)
Чаплинська Ю. А. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до пред’явлення для впізнання (2012)
Антонов Д. К. - Особливості оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Гаршина О. Є. - Принцип як наукова категорія (2012)
Єфіменко І. М. - Нормативно-правові підстави взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при отриманні інформації, що становить захищену законом таємницю (2012)
Єфімов М. М. - Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування хуліганства (2012)
Іваниця А. В. - Структура криміналістичної характеристики вбивств через необережність (2012)
Ковальов В. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з крадіжками культурних цінностей та предметів антикваріату (2012)
Ковтун І. В. - Організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання кримінальним правопорушенням (2012)
Кулик І. Я. - Організація і тактичні прийоми проведення одночасних обшуків при розслідуванні злочинів, учинених транснаціональними злочинними угрупованнями (2012)
Палькін М. В. - До проблеми визначення форм взаємодії кримінальної міліції з іншими суб’єктами протидії злочинності (2012)
Риб’янець С. А. - Особливості допиту неповнолітніх, підозрюваних у злочинах, кваліфікованих за ст. 259 КК України (2012)
Савенко С. А. - Оперативно-розшукове забезпечення діяльності прокурора під час підтримання державного обвинувачення в суді (2012)
Чугуй С. В. - Проблема індивідуальності в теорії оперативно-розшукової діяльності (2012)
Шаповалова О. В. - Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування, Гудіма Т. С. (2013)
Іщук С. О. - Правове забезпечення реалізації Інвестиційної реформи в Україні (2013)
Висоцький Д. Є. - Поняття, структура та суб’єкти національної інноваційної системи (2013)
Шептій О. В. - Інвестиційна політика територіальних одиниць: зона творчих режимів (2013)
Зельдіна О. Р. - Деякі питання дерегулювання господарської діяльності (2013)
Рєзнікова В. В. - Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види (2013)
Татьков В. І. - Ефективне виконання рішень господарських судів: складова права на справедливий суд і тенденція розвитку господарського процесу (2013)
Ямкова І. М. - Напрями вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні (2013)
Васильєва С. А. - Проблема зловживання матеріальними і процесуальними правами: поняття й ознаки зловживання правом (2013)
Дучал О. Ф. - Заставна як спосіб забезпечення виконання господарського зобов’язання (2013)
Чалая Г. О. - Щодо змісту податкового обов’язку із податкової звітності (2013)
Жарікова Е. О. - Про окремі аспекти припинення діяльності суб’єктів підприємництва — громадян (2013)
Ставицький О. В. - Правові засади здійснення антимонопольно-конкурентної політики в державному секторі економіки (2013)
Герасименко Н. О. - Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання (2013)
Єськов О. Л. - Управління професійним розвитком персоналу підприємства на основі його оцінки, Гітіс Т. П. (2013)
Василенко І. К. - Міграційні процеси як фактор поширення релігійного екстремізму (2013)
Шабаліна Л. В. - Розвиток фермерських господарств України як елемент соціально-економічного розвитку селищ, Школьнікова М. Д. (2013)
Трисєєва Л. А. - Зі світового досвіду регулювання рентних стосунків (2013)
Закотнюк О. Л. - Результати оцінювання кластерів сільських районів і міст обласного значення Донецької області за показниками якості життя населення (2013)
Свистунова А. С. - Деякий світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин (2013)
Благодарний О. І. - Міжрегіональні відмінності в економічному розвитку і їх оцінка, Коршикова І. О., Плужникова Є. А. (2013)
Бутенко Т. О. - Оцінка міжрегіональної економічної інтеграції в Україні (2013)
Василенко Д. В. - Оцінка ренти як чинника міжрегіональних відмінностей в економічному та соціальному розвитку (2013)
Ашурков О. О. - Рівень інтеграції України з ЄС і Митним союзом з огляду на стан адаптації відповідного законодавства, Дутов М. М., Ілларіонов О. Ю. (2013)
Устименко В. А. - Рецензія на підручник "Господарське право" / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. — Х. : Право, 2012. — 696 с. (2013)
Знаменський Г. Л. - Наука й лукавство — дві речі несумісні (2013)
Устименко В. А. - Про деструктивність критики, позбавленої раціонального початку, Джабраїлов Р. А., Зельдіна О. Р. (2013)
Грудницька С. Н. - Відгук на статті Г. Л. Знаменського "Наука й лукавство — дві речі несумісні" і "Фантазії на тему власності" (2013)
Головань І. В. - Статус сучасного юрисконсульта (2013)
Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 3 (2012)
Беловол А. Н. - Особенности кардиогемодинамики, изменений маркеров дисфункции почек и цитокиногенеза при хронической сердечной недостаточности и хронической сердечной недостаточности в сочетании с хронической болезнью почек, Михайлова Ю. А., Петюнина О. В., Лапшина Л. А. (2012)
Соловйова Г. А. - Серологічні ознаки передракових змін шлунка в пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Лисунець О. М. - Первинна інвалідність при вроджених вадах серцево-судинної системи , Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Коробкін Ю. І., Танцура О. В., Фурса О. В. (2012)
Бондаренко О. А. - Клиническая диагностика хронического панкреатита в сочетании с ожирением (2012)
Хомазюк І. М. - Зміни структурно-функціонального стану лівого і правого шлуночків серця та їх взаємозалежність в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із гіпертонічною хворобою , Настіна О. М., Хомазюк В. А. (2012)
Валуєва С. В. - Пілотний реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST "STIMUL": організація медичної допомоги в стаціонарі залежно від методу лікування , Денисюк В. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Групи ризику розвитку діастолічної дисфункції у хворих на цукровий діабет 2 типу, Сокольнікова Н. В., Арсеньєв А. В. (2012)
Серик С. А. - Интерлейкин-10 и про-/противовоспалительный цитокиновый баланс при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа , Ченчик Т. А., Сердобинская-Канивец Э. Н., Бондарь Т. Н. (2012)
Бобронникова Л. Р. - Особенности биоэнергетического метаболизма у пациентов с гипертонической болезнью , Журавлёва Л. В. (2012)
Кравченко И. Г. - Антигипертензивная и гиполипидемическая эффективность амлодипина и аторвастатина и состояние эндотелиальной дисфункции у пациентов с ишемической болезнью сердца с сопутствующей гипертонической болезнью: курс на комбинированную терапию (2012)
Коваленко С. В. - Динаміка показників вентиляційної функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму із супутнім синдромом подразненого кишечнику (2012)
Чернишов В. А. - Внесок дисліпідемії, що існує на тлі інших чинників ризику серцево-судинних захворювань, у підвищення артеріального тиску при нейроциркуляторній дистонії , Гапонова О. Г. (2012)
Лемко О. І. - Особливості імунореабілітаційного впливу рекомбінантного пробіотика в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень , Вантюх Н. В., Сафронова Л. А., Лемко І. С. (2012)
Несен А. О. - Транспорт ліпідів лейкоцитами та ліпопероксидація при коморбідності хронічних хвороб нирок та атеросклерозу (2012)
Бабак О. Я. - Ефективність агоністів PPARs глітазонів, фібратів, сартанів та селективних модуляторів у зниженні серцево-судинного ризику при ожирінні , Фадєєнко Г. Д., Кравченко Н. О., Ярмиш Н. В. (2012)
Питецька Н. І. - Фокус на артеріальну гіпертензію в жінок з позиції кардіоваскулярного ризику , Ковальова О. М. (2012)
Карнаух Ю. В. - Відновне лікування та реабілітація хворих на псоріатичний артрит (2012)
Ткач С. М. - Клиническая польза и потенциальный риск применения ингибиторов протонной помпы (2012)
Линевский Ю. В. - "Гепатомакс" в лечении хронических воспалительных заболеваний гепатобилиарной системы , Линевская К. Ю., Воронин К. А., Шкарбун Л. И. (2012)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2012 року (2012)
Підсумки роботи ХХ щорічної конференції Асоціації серцево-судинних хірургів України (2012)
Бурячок В. Л. - Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу, Корченко О. Г., Хорошко В. О., Кудінов В. А. (2013)
Захарова М.В. - Методологія синтезу та програмна реалізація системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці, Дрейс Ю.О. (2013)
Кінзерявий В.М. - Верхні оцінки стійкості блокових шифрів із рандомізованими вузлами заміни до методів лінійного та диференціального криптоаналізу (2013)
Казмирчук С.В. - Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов (2013)
Васіліу Є.В. - Аналіз послідовної атаки пасивного перехоплення декількох зловмисників на пінг-понг протокол з переплутаними парами кубітів, Ніколаєнко С.В. (2013)
Шиліна Н.Є. - Ділові ігри як метод підготовки фахівців з інформаційної безпеки, Копитін Ю.В. (2013)
Яремчук Ю.Є. - Спеціалізовані процесори для здійснення автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Шевчук А.В. - Модель засобів захисту друкованих документів (2013)
Гізун А.І. - Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Волянська В.В., Риндюк В.О., Гнатюк С.О. (2013)
Коломыцев М.В. - Безопасность пользовательских процедур аутентификации web-приложений, Носок С.А., Грайворонский Н.В. (2013)
Домарєв Д.В. - Методика оцінювання захищеності інформаційних систем за допомогою СУІБ "Матриця", Домарєв В.В., Прокопенко С.Д. (2013)
Куц Г. М. - Ідеологічні процеси сучасності у глобальному контексті (2012)
Краснокутська Ю. С. - Засоби масової комунікації та символічна політика: аспекти впливу (2012)
Поліщук І. О. - Політичні медіатехнології: від виникнення до концептуалізації (2012)
Безрук О. О. - Проблемне поле політичної мобільності:теоретичний аспект (2012)
Жданенко С. Б. - Роль правової культури субсидіарності у розвитку місцевого самоврядування в Україні, Калиновський Ю. Ю. (2012)
Магда Г. В. - Пошук оптимальної моделі української виборчої системи. Відкриті партійні списки в реаліях України: популізм або перспектива (2012)
Півнева Л. М. - Студентство як політична субкультура (на прикладі України) (2012)
Бабухіна С. А. - Жінка і сучасна політика: цілі не досягнуті? (2012)
Денисенко І. Д. - Криза соціологічного знання у контексті пострадянського наукового дискурсу, Савченко Л. М. (2012)
Пасісниченко В. Л. - Концептуалізація поняття "уяви" в соціальній теорії: в пошуках "соціологічної уяви", Пасісниченко Ю. В. (2012)
Носенко В. В. - "ЗАХІД" ТА "СХІД": криза відносин чи різні погляди на теорію суспільства (2012)
Савельєва Т. П. - Сучасне мережеве суспільство: проблеми визначення (2012)
Панфілов О. Ю. - Військова соціологія: до питання інституціалізації (2012)
Шепеленко І. П. - Зміни структури сучасного простору міста як результат стратифікаційних трансформацій (2012)
Марченко І. І. - Поняття "міграція населення" в контексті сучасних соціологічних підходів, Пелішенко І.І., Пелішенко О.В. (2012)
Денисенко Ю. А. - Демографічна ситуація в Україні в контексті соціологічного аналізу (2012)
Роговський О. М. - Маргінальність як форма соціалізації (2012)
Ревенко Н. Г. - Соціалізація та маргінальність у контексті трансформації українського суспільства (2012)
Білоцерківська Н. Г. - Студентство: минуле та сьогодення в маргінальній практиці, Лантух А. П. (2012)
Данько Ю. А. - Феномен агресивного телебачення у контексті сучасних соціологічних досліджень (2012)
Радіонова І. О. - Мультикультуралізм versus пост-мультикультуралізм: практики та дискурси (2012)
Шелковая Н. В. - Типологія духовності (2012)
Чеботарьова Н. В. - Людина в інформаційній культурі (2012)
Стефанюк С. К. - Концепція національної іманентної культури: умови формування, зміст, основні напрямки розвитку (2012)
Олійник Б. І . - Проблема порятунку в західному християнстві (2012)
Скалацька О. В. - Ґенеза і розвиток релігійних конфліктів (2012)
Кобозева А.А. - Анализ чувствительности сингулярных векторов матрицы изображения-контейнера как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию с потерями, Мельник М.О. (2013)
Баранник В.В. - Методологическая база криптокмпрессионного представления видеоинформационных ресурсов, Сидченко С.А., Ларин В.В. (2013)
Белецкий Е.А. - Системы функций Уолша и коды Грея (2013)
Терейковський І.А. - Методологія класифікації листів електронної пошти з використанням нейронних мереж (2013)
Рудницкий В.Н. - Стеганоаналитический алгоритм для изображений, подвергавшихся операции сжатия с потерями, Узун И.А. (2013)
Белецкий А.А. - Криптографические приложения обобщенных матриц Галуа и Фибоначчи (2013)
Казмирчук С.В. - Анализ и оценивание рисков информационных ресурсов в нечетких условиях (2013)
Баранник В.В. - Метод компрессии изображений в телекоммуникационных системах на основе устранения структурной избыточности, Додух А.Н. (2013)
Баранник В.В. - Метод реверсного кодирования структурно-весовых чисел для снижения битовой скорости видеопотока, Красноруцкий А.А. (2013)
Мачалин И.А. - Оценка уровня утечки информации за счет побочного побочного электромагнитного излучения, Андрухович П.А., Пузыренко А.Ю., Терентьева И.Е. (2013)
Горбенко Ю.І. - Сутність законодавчих основ та умови надання довірчих послуг в Європейському союзі в період 2015-2030 рр. (2013)
Жвалюк Ю.А. - Використання шифру "Прямокутні гратки" для генерування ключів переставляння, Грицюк Ю.І. (2013)
Король А.Г. - Разработка модели и метода каскадного формирования мас с использованием модулярных преобразований, Пархуць Л.Т., Евсеев С.П. (2013)
Баранник В.В. - Технология реконструкции кадров видеоинформационного потока в телекоммуникационной сети, Кривонос В.Н. (2013)
Рябова Л.В. - Способы защиты видеоданных от несанкционированного доступа, Подгорный Е.И., Мацуева К.А. (2013)
Баранник В.В. - Метод кодирования динамических изображений стационарного фона в инфокоммуникационных системах, Леках А.А., Остроумов Б.В. (2013)
Пелещишин О.П. - Аналіз та протидія загрозам маркетинговій позиції підприємства в онлайн-спільнотах (2013)
Жилин А.В. - Использование RSA алгоритма для обеспечения задач криптографической защиты информации в современных информационно-телекоммуникационных системах, Корнейко А.В., Мохор В.В. (2013)
Луценко В.М. - Особливості системи контролю інформаційних потоків великого розміру, Балан А.М. (2013)
Козловский В.В. - Концептуальная модель СВЧ канала утечки информации по цепи электропитания, Лысенко Р.М. (2013)
Корченко А. А. - Система формирования нечетких эталонов сетевых параметров (2013)
Басараб О.К. - Технологія визначення раціональної структури інформаційно-телекомунікаційної системи державної прикордонної служби України на основі використання резервних каналів (2013)
Корченко А. О. - Евристичні правила на основі логіко-лінгвістичних зв'язок для виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Гізун А. І., Волянська В. В., Гавриленко О. В. (2013)
Антонов В.В. - Технологічна схема обробки захищеного мовного трафіку із використанням некогерентного прийому (2013)
Лужецький В.А. - Метод формування перестановок довільної кількості елементів, Горбенко І.С. (2013)
Казмирчук С.В. - Метод трансформирования термов лингвичстических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности (2013)
Білущак Ю. - Двоточкова функція кореляції та дисперсія випадкового дифузійного поля концентрації в смузі з рівномірним розподілом шаруватих включень, Чапля Є., Чернуха О. (2012)
Благітко Б. - Моделювання процесу керування вертикальним злетом і приземленням безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Кіт Л., Заячук І. (2012)
Бомба А. - Про моделювання процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень у сорбційних фільтрах, Сафоник А. (2012)
Hayvas B. - On an approach to solution of problems, Torskyy A., Chaplya Y. (2012)
Гера Б. - Моделювання неідеальних умов теплового контакту теплопровідних шарів (2012)
Грицина О. - До опису впливу локального зміщення маси на зсувні напруження (2012)
Константінов О. - Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною, Лимарченко О. (2012)
Limarchenko O. - Bifurcation dynamics of pipeline with liquid, Timokhin O. (2012)
Малицький Д. - Матричний метод для прямої й оберненої задачі сейсмології: результати моделювання та перспективи використання (2012)
Нагірний Т. - Оцінка коефіцієнтів моделі пружного тіла із врахуванням структурної неоднорідності, Бойко З. (2012)
Пастернак Я. - Взаємодія гармонічних SH-хвиль із тріщинами та тонкими пружними включеннями, Сулим Г., Пастернак Р. (2012)
П’янило Я. - Використання дробових похідних для аналізу нестаціонарного руху газу в трубопроводах за наявності компресорних станцій та відводів (2012)
Соколовський Я. - Математична модель тепловологоперенесення та напружено-деформівного стану у капілярно-пористих матеріалах із фрактальною структурою, Шиманський В. (2012)
Фенченко В. - Моделювання нестаціонарних течій суспензії дрібних твердих заряджених часток у в’язкому нестисливому середовищі (2012)
Chekurin V. - Mathematical model for interaction of normally incident elliptically polarized light with a stressed dielectric layer, Vaso N. (2012)
Шахно С. - Локальна збіжність двокрокового методу типу Ньютона для розв’язування нелінійних рівнянь за узагальнених умов Ліпшиця (2012)
Вимоги до оформлення статті (2012)
Батечко Н. Г. - Сучасний стан розвитку кадрового потенціалу вищої школи України (2013)
Біницька К. М. - Розвиток вищих педагогічних шкіл Республіки Польща: історіографія питання (2013)
Біницька О. П. - Сучасний стан підготовки майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти до інноваційної економічної діяльності (2013)
Богданова Н. Г. - До проблеми формування творчої особистості (2013)
Главацька А. О. - Структурні компоненти професійної компетентності педагога вищої школи (2013)
Добротвор О. В. - Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження (2013)
Карпов О. О. - Педагогічні умови формування здорового способу життя у молоді (2013)
Козак Л. В. - Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2013)
Кристопчук Т. Є. - Педагогічна освіта у центральноєвропейських постсоціалістичних країнах: Республіка Словаччина та Республіка Словенія (2013)
Кряжев П. В. - Модель управління освітою в Україні на межі ХХ-ХХІ ст. (2013)
Кульбашна Я. А. - Формування науково-дослідної компетентності у майбутніх стоматологів (2013)
Логуш Л. Г. - Перспективні напрями розвитку медичної освіти в Україні (2013)
Невзоров Р. В. - Професійна підготовка курсантів-льотчиків як психолого-педагогічна проблема (2013)
Поляничко З. О. - Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителів шкіл у Республіці Польща (2013)
Сівак Н. А. - Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Смілянець О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики (2013)
Филипська В. І. - Дослідницькі підходи до поняття, видів та заходів заохочення вчителів до самовдосконалення (2013)
Фурса О. О. - Тенденції розвитку дизайн-освіти в теорії і практиці профільних вищих навчальних закладів (2013)
Шпагіна О. В. - Обгрунтування етапів розвитку дистанційної освіти (2013)
Юсеф Ю. В. - Теоретичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2013)
Алексєєва Т. В. - Аналіз психологічних ризиків у процесі розвитку Відповідальності студентів вищої школи: теоретичні засади (2013)
Яремчук Н. В. - Програма врахування психологічних особливостей у підготовці молодих жінок до народженя дитини (2013)
Алексієвець Л. - "Україна–Європа–Світ”: думки удосвіта (2012)
Кравець В. - Проблеми модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації (2012)
Сухий О. - Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями (2012)
Клименюк А. - Методология и творческая судьба исследователя (2012)
Віднянський С. - Рецепції новітньої історії країн Центрально-Східної Європи у наукових працях українських учених-всесвітників відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (2012)
Федорів І. - Тернопільська наукова школа історичної біографістики професора Миколи Алексієвця: етапи, здобутки і перспективи розвитку (2012)
Алексієвець М. - Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (2012)
Киридон А. - Історик в культурній топографії пам’яті (2012)
Зашкільняк Л. - Галичина на ментальних мапах українців ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Литвин М. - Українсько-польська війна 1918–1919 років як конфлікт історичної пам’яті (2012)
Секо Я. - Нелегальні організації УРСР другої половини ХХ ст.: загальна характеристика (2012)
Бурдяк В. - Популізм – складова діяльності українських політичних партій, Макар Ю. (2012)
Троян С. - "Арабський злам” 2011 року в контексті еволюції сучасних міжнародних відносин (2012)
Алексієвець М. - Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (2012)
Ткаченко В. - О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности: взгляд с Украины (2012)
Бутковський Б. - Визначення слов’янства як окремої етнокультурної спільноти у контексті цивілізаційного підходу (2012)
Алексієвець Л. - Україна–Європа–Світ: "єдність у різноманітті” як відповідь на виклики ХХІ ст. (есей) (2012)
Алексієвець Л. - Україна в системі міжнародних відносин: деякі особливості й проблеми (1991–2011), Прийдун С. (2012)
Чорна Н. - Розвиток концептуальних засад співробітництва України та Польщі (2012)
Цуп О. - Співробітництво України й Чеської Республіки у сфері науки та технологій (2012)
Лахманюк Т. - Україна й Ісламська Республіка Іран: шляхи співробітництва (2012)
Валіон О. - Проблеми модернізації економіки Білорусі впродовж 2006–2010 рр. у контексті тенденцій світового економічного розвитку (2012)
Романишин Н. - Політика польського уряду щодо українців Галичини напередодні Другої світової війни (2012)
Левик Б. - Військово-політична захищеність Республіки Білорусь після 1991 року (2012)
Сулаберидзе Ю. - Начнется ли новый цикл грузинской постсоветской истории: в поисках выхода из кризиса (2012)
Wawrynjuk А. - Korekta polsko-ukraińskiej granicy państwowej w 1951 r. – ustrzyki dolne (2012)
Jagielska-Burduk А. - Trust jako nowe rozwiązanie w zarządzaniu dziedzictwem kultury (2012)
Древніцький Ю. - Вчення про державу у працях Володимира Старосольського (2012)
Удод О. - Соціально-методологічні аспекти модернізації, Юрій М. (2012)
Верменич Я. - Макро-, мезо-, мікропідходи в історіографічному аналізі: концептуальний плюралізм (2012)
Куций І. - Способи цивілізаційної самоідентифікації в українській історіографії Галичини ХІХ ст. (2012)
Григорук Н. - Огляд історіографії і джерельної бази наукової та громадської діяльності Миколи Чубатого (2012)
Москалюк М. - Обробна промисловість українських губерній Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографічний та економічний аналіз (2012)
Кватира І. - Особливості економічного розвитку Польщі у міжвоєнний період (1919–1939 рр.): історіографічний огляд (2012)
Гайдукевич О. - Історіографія дослідження природоохоронної діяльності УГКЦ в Галичині у 1920–1939 рр. (2012)
Марценюк А. - Національна історіографія українського громадського руху Східної Галичини у міжвоєнний період (20–30-і рр. ХХ ст.) (2012)
Ревуцький М. - Аналітична характеристика складу товариства російських студентів "Друг” у Львові на підставі їх персональних анкет (1924–1934 рр.), Луговська Т. (2012)
Кліш А. - Українська католицька народна партія (Українська народна обнова) в інтерпретації сучасних українських дослідників (2012)
Романишин Л. - Український жіночий рух у контексті національного відродження наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми (2012)
Гевко В. - Українсько-польські відносини в українській історіографії (1991–2011 рр.) (2012)
Алексієвець О. - Просодичні "інструменти влади” (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2012)
Ореховський В. - Формування політико-правових відносин між церквою і державними інституціями періоду Реформації (2012)
Костюк л. - Поховальна обрядовість галичан другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Ніколаєць Ю. - Етнокультурний простір та міжетнічна інтеграція в Донбасі у другій половині ХХ ст. (2012)
Васірук І. - Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності (2012)
Юрчак М. - Україна – Європа – Світ: реалії сьогодення, бачення спільного духовного майбутнього (2012)
Гіщинський В. - Переосмислення геополітичного становища і міжнародно-правових гарантій безпеки України (2012)
Саківський І. - Пацифікація в Тернопільському воєводстві (2012)
Білянський О. - Проблема вибору та пріоритетності інтеграційного вектора Республіки Польща (1989–1991) (2012)
Новінчук С. - Деякі особливості сучасної української історіографії відносин України та Росії в пострадянський період (1991–2011 рр.) (2012)
Лень А. - Особливості збуту продукції харчової промисловості України на зовнішні ринки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Желізняк В. - Особливості взаємовідносин дворянського зібрання та губернатора у Волинській губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (2012)
Сухий О. - Юрій М. Ф. Україна найдавнішого часу – ХVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. І. – 700 с., Федорів І. (2012)
Алексієвець Л. - Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат (політико-економічний і секторальний аналіз): монографія / М. Янків. – Львів: Світ, 2011. – 384 с., Гевко В. (2012)
Алексієвець Л. - Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 360 с., Секо Я. (2012)
Окаринський В. - Українська проблематика на сторінках міжнародних наукових збірників щорічних Конференцій молодих славістів у Празі (2012)
Із книги Юрія М. Ф., Алексієвець Л. М., Калакури Я. С., Удода О. А. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. І. – 700 с. (2012)
Боровська І. - Портрет історика в інтер’єрі епохи (до 70-річчя доктора історичних наук, професора Коріненка П. С.) (2012)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 р. (2012)
Редколегія (2012)
Contents (2012)
Gun’ko V. M. - The behaviour of intracellular water in yeast cells affected by organic solvents, Krupska T. V., Barvinchenko V. M., Turov V. V. (2012)
Belyakova L. A. - New nanoporous β-cyclodextrin-containing silicas for sorption of heavy metal nitrates, Shvets O. M., Lyashenko D. Yu. (2012)
Nazarkovsky M. A. - Effect of doping with copper (II) and nickel (II) oxides on morphological properties of silica/titania nanocomposites, Goncharuk E. V., Pakhlov E. M., Skwarek E., Skubiszewska-Zięba J., Leboda R., Janusz W., Gun’ko V. M. (2012)
Inshina E. I. - Hammett acidity function for mixed ZrO2 – SiO2 oxide at elevated temperatures, Shistka D. V., Telbiz G. M., Brei V. V. (2012)
Patrylak K. I. - Driving forces of coke alternate dynamics in zeolite deactivated, Patrylak L. K., Konovalov S. V., Ivanenko V. V., Okhrimenko M. V., Voloshyna Yu. G. (2012)
Fomina E. S. - Quantum chemical analysis of thermodynamic parameters of α-hydroxy acid dimerization at the air/water interface (2012)
Dadashev A. D. - Ion-exchange properties of modified silica with bound amides of polyhexamethyleneguanidine and maleic or o-phthalic acids, Tertykh V. A., Yanovska E. S., Yanova K. V. (2012)
Filippov A. P. - Investigation of adsorption dynamics of volatile compounds on fine-dispersed adsorbents with a pulsing mode by quartz crystal microbalance method, Strizhak P. E., Vlasenko N. V., Kochkin Yu. N., Serebrii T. G. (2012)
Yanovska E. S. - Complexing properties of silica gel‑polyaniline composites with grafted heterocyclic azo reagents, Ryabchenko K. V., Tertykh V. A., Kichkiruk O. Yu. (2012)
Laguta I. V. - Antioxidant properties of Zn(II) and Fe(III) complexes with flavonols (2012)
Rakytskaya T. L. - Adsorption of water vapour by natural and chemically modified clinoptilolite and mordenite samples, Kiose T. A., Truba A. S., Ennan A. A., Dlubovskiy R. M., Volkova V. YA. (2012)
Kovtun G. I. - pH Influence on adsorption behavior, surface dilational rheology and foam stability of mixed sodium humates / cetyltrimethylammonium bromide solutions, Khil’ko S. L. (2012)
Kazakova O. O. - Stabilization of the adsorption complexes of biomolecules on the surface of partially hydrophobized silica in an aqueous medium: a quantum chemical study (2012)
Kaczorowski P. - Alkali doped (Na, K) Cu/Cr2O3:Al2O3 catalysts for water gas shift reaction, Maniecki T. P., Szynkowska I., Rogowski J. (2012)
Kaczorowski P. - The Pd/Cu–Cr2O3–Al2O3 catalysts in methanol synthesis reaction, Maniecki T. P. (2012)
Kutarov V. V. - Application of scaling theory to description of adsorption hysteresis in open slit-like micropores, Tarasevich Yu. I., Aksenenko E. V. (2012)
Хомин О. - Висока оцінка керівництва держави – найкраща нагорода! (2013)
Позняк Н. - Міжнародне співробітництво у протидії корупції (2013)
Законодавчі обмеження при наданні копій актів ревізій (2013)
Литвин О. - Запитання, відповіді (2013)
Єрмілова Г. - Громадський контроль у сфері державних закупівель (2013)
Дуброва Я. - Відповідальність у сфері державних закупівель: практичні аспекти (2013)
Вергейчик О. - Повне "затемнення" землі (2013)
Глиняна О. - Молодіжний кредит на житло – черга на століття? (2013)
Підмогильний О. - Закупівлі за державні кошти. Система звітності (2013)
Москалець С. - Державний фінансовий аудит. Шляхи підвищення ефективності (2013)
Осипович І. - Як газопровід… "заблукав" (2013)
Шелакова О. - Проти злочинців – голіруч? (2013)
Кизименко О. - Де "зариті" земельні мільйони (2013)
Новицький С. - "Комісійна винагорода" та інші фантазії при використанні бюджетних коштів (2013)
Бровченко С. - Португальський досвід державного фінансового контролю (2013)
Війна тарифів. Сплачуємо за законом чи за бажанням енергопостачальників? (2013)
Долина Н. - Успіх вимагає нових правил (2013)
Долганова-Аврамчук О. - Чому паперові гроші не стали золотими (2013)
Фінансовий календар (2013)
Увага і турбота – найкращі ліки (2013)
Коваль Л. М. - Світло-кольорова композиція в інтер’єрі (2012)
Малік Т. В. - Оптичні ілюзії в торгових інтер’єрах, Колоцей Ю. (2012)
Мельник О. Я. - Мотиви народного мистецтва у дизайні української дитячої книги ХХ століття (2012)
Сбитнева Н. Ф. - Особенности стилистического развития графического дизайна в Украине в 80-е годы ХХ ст. (2012)
Северин В. Д. - Виставкова справа в Україні (2012)
Смоляр О. В. - Сучасні архітектурно-дизайнерські тенденції готельно-ресторанних комплексів в особливостях створення стилю "неомодерн” (2012)
Струтинська Ю. В. - Розвиток закладів громадського харчування Станіславова кінця XIX – першої третини XX століття: оціокультурні та етнічні впливи (2012)
Фурса О. О. - Мистецька та економічна детермінованість комплексного розвитку дизайну і дизайн-освіти (2012)
Чепелюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційного дизайну, Новикова О. А. (2012)
Берлач О. П. - Біографічні аспекти становлення творчості А. Лазарчука "волинського періоду", Чихурський А. С. (2012)
Глушич А. О. - Сучасні тенденції розвитку музейної експозиції (2012)
Коваленко Н. П. - Мистецька спадщина Івана Гончара – скульптора, живописця, графіка, мистецтвознавця, етнографа, громадянина (2012)
Костюк М. П. - Система вправ з англійської мови для формування навичок мовлення студентів художніх спеціальностей (2012)
Котляр Е. Р. - Роль этнографических экспедиций в открытии художественного мира штетлов (2012)
Кузнецова І. О. - Засоби створення сучасного національного українського інтер’єру, Лобода О. В. (2012)
Мазова Е. В. - Сценическая конструкция как архитектоническая основа пространственной организации в станковом творчестве А. Г. Тышлера, Чечик В. В. (2012)
Осадча О. А. - Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон (2012)
Павлова Т. В. - Символический образ штетла (выставочный проект Евгения Котляра) (2012)
Підгурний І. С. - Типологія та атрибутика паспарту художніх фотографійМихайла Грейма (2012)
Пономаренко М. В. - К вопросам анализа формы в произведениях живописи портретного жанра (2012)
Степанян Ю. Г. - Скульптура в пластике городской среды (2012)
Ткаченко Р. В. - Массовая культура и музейная среда (2012)
Штець В. О. - Пленер як засіб трактування краєвиду закарпатськими пейзажистами (2012)
Шумська Я. І. - Перформанс — мислення (2012)
Бай Е. - Звуковой мир фортепианных сочинений Алексины Луи (2012)
Білик А. В. - Проблеми розвитку масової музичної культури (2012)
Верхівська М. - Проблема історико-культурного виховання молоді в Україні (2012)
Жерздев А. В. - Жанр и жанры музыки в гитарной спецификации (2012)
Карелова Г. В. - Функции Багатели в контексте творческого наследия Людвига ван Бетховена (2012)
Кириллова О. М. - Раннее развитие. В ногу со временем (2012)
Коновалова Г. О. - Класичний танець як засіб формування виконавської культури (2012)
Куприяненко Э. Б. - Альтовый стиль в камерно-инструментальном ансамбле – становление и этапы развития (2012)
Курінна Г. В. - Сучасна телевізійна реклама: особливості сценарної роботи (2012)
Літвінова С. А. - Культуротрансляційна функція псалма та псалмових жанрів у мистецтві (2012)
Мельник А. В. - Тенденции и этапы становления стиля вокальной школы Харьковской консерватории (2012)
Рощенко О. О. - Комунікативна діяльність студентів (2012)
Русалова А. Г. - Петербург как город-Ludus в мюзикле "Любовь в стиле Modern" Владислава Панченко (2012)
Снєдкова Л. А. - Сучасне ансамблеве музикування за участю баяна та акордеона в Слобожанщині (2012)
Тарасова О. А. - Хоровое пение как репрезентативный тип шведского искусства (2012)
Ткаченко В. Н. - Истоки универсализма в гитарном мышлении Новейшего времени: Ф.Таррега "Венецианский карнавал" (2012)
Хоцяновська Л. Ф. - Генезис танцювальної імпровізації у ХХ ст. (2012)
Мережный П. Г. - Датчик режима насыщения выходного n-p-n - транзистора, Павлов Л. Н. (2013)
Мартынов В. В. - Системы электропитания для энерогоемких технологий, Руденко Ю. В., Руденко Т. В. (2013)
Жуйков В. Я. - К вопросу об использовании метода наложения при анализе переходных процессов с ненулевыми начальными условиями, Ромашко В. Я. (2013)
Лесник С. В. - Применение метода линейной свертки для выбора источника альтернативной энергии, Хижняк Т. А. (2013)
Продеус А. Н. - Программный инструментарий для тестирования систем обработки речевых сигналов. Часть 2. Оценка эффективности (2013)
Корнев В. П. - Многоуровневый вейвлет анализ в задаче сегментации электрокардиограмм, Таценко В. А. (2013)
Богданова Н. В. - О статистической и индивидуальной частотной зависимости порога слышимости, Зубченко О .А., Найда С. А., Скирдов К. Н. (2013)
Коржик А. В. - Особенности импедансных характеристик цилиндрического излучателя нулевого порядка, размещенного в замкнутом кольцевом слое (2013)
Горбашова А. Г. - Исследование передаточных характеристик ультразвуковых трактов с электромагнитным возбуждением и регистрацией волн Рэлея в ферромагнетиках. Часть 2, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сучков Г. М., Хащина С. В.. (2013)
Борисов А. В. - Кластерная многопользовательская система MIMO на кристалле на основе пирамидальных наносхем, Слюсар Д. В. (2013)
Артёменко В. А. - Метод управления трафиком IPTV, Артёменко К. А. (2013)
Правила оформления статей (2013)
Информация для авторов (2013)
Богач М. В. - Улучшение обратных характеристик диода Шоттки с охранным кольцом, Бежан П. Л., Литвиненко В. М., Самойлов Н. А., Шутов С. В. (2013)
Борисов А. В. - Модификация источника опорного напряжения, Павлов Л. Н. (2013)
Кравец П. И. - Прецизионное управление параметрами импульсных газоразрядных источников электронов, Тугай С. Б. (2013)
Ромашко В. Я. - К вопросу отбора максимальной мощности от источника электрической энергии (2013)
Продеус А. Н. - Об оценивании коэффициента эксцесса узкополосного процесса в частотной области (2013)
Воронов С. А. - Измерение парциального давления кислорода в подкожных тканях, Ивченко П. А. (2013)
Гонтаренко А. А. - Адаптивная фильтрация сетевой помехи 50 Гц в системах регистрации электрокардиограмм, Корнев В. П. (2013)
Бурлаченко А. В. - Исследование акустических характеристик цилиндрического пьезокерамического преобразователя с разрезными электродами, Коржик А. В., Скирдов К.Н. (2013)
Коржик А. В. - Звукопрозрачность замкнутого кольцевого слоя в сквозной задаче излучения звука цилиндрическим источником нулевого порядка (2013)
Кириченко В. С. - Учебный комплекс по курсу "Дополнительные разделы информационной электроники" (2013)
Правила оформления статей (2013)
Информация для авторов (2013)
Бочков Є. М. - Інтегральний дескриптор зображень для систем класифікації (2013)
Мокін Б. І. - Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни, Писклярова А. В., Мокіна О. Б. (2013)
Войтович О. П. - Достовірність прийняття рішення в системах захисту інформації (2013)
Жуков И. А. - Оценка сложности вычислений в конечных полях, Кубицкий В. И. (2013)
Лозінський Д. О. - Комп’ютеризована система керування роботом МП-11 на базі вільнопрограмованого контролера FESTO FC620 FST, Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Ковальчук В. А. Солтик О. О., Павлюк В. О. (2013)
Сидоров Є. М. - Зворотня інженерія програмного забезпечення авіацийних тренажерів (2013)
Яцків В. В. - Модифіковані коректуючі коди системи залишкових класів та їх застосування (2013)
Мусаев В. Г - Разработка расчетных моделей переходных процессов в системах с распределенными параметрами с регулирующими объектами системы (2013)
Коваленко О. М. - Хірургічне лікування дітей з поширеними опіками (2012)
Руденко Н. М. - Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят (2012)
Ємець І. М. - Тотальний аномальний дренаж легеневих вен: результати хірургічного лікування (2012)
Кривченя Д. Ю. - Динамика провоспалительных медиаторов в зависимости от типа возбудителя у детей с гнойно-септическими заболеваниями, Притуло Л. Ф., Притула В. П. , Астахов А. А., Бисюк Ю. А. (2012)
Переяслов А. А. - Традиційна та лапароскопічна апендектомія у дітей із надлишковою масою тіла: що краще?, Бобак А. І., Дворакевич А. О. (2012)
Толстанов О. К. - Особливості лікування абдомінальної форми крипторхізму, Данилов О. А., Русак П. С., Рибальченко В. Ф., Шевчук Д. В., Заремба В. Р., Волошин Ю. Л. (2012)
Горбатюк О. М. - Інструментальна діагностика некротичного ентероколіту у новонароджених, Недавній Г. В., Мартинюк Т. В., Чеканов Д. Ю., Мартьянова Н. І. (2012)
Русак П. С. - Клініко-діагностичні паралелі при інвагінації кишечнику в дітей, Рибальченко В. Ф., Стахов В. В. (2012)
Чернов А. В. - Методы диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей, Рыбась С. Н., Николенко А. В., Зинкевич В. Г., Нелепенко Е. Д., Шмалько И. Д. (2012)
Дольницький О. В. - Вроджена ішемічна контрактура Фолькмана, Фідельський В. В., Бовкун В. М. (2012)
Данилов О. А. - Суглобовий синдром у дітей із хірургічною і соматичною патологіями, Рибальченко В. Ф., Акмоллаєв Д. С., Зінченко С. О., Волкодав О. В., Душкевич Ю. Л. (2012)
Самарін Д. В. - Синдром надмірного росту бактерій у тонкому кишечнику в дітей із соматичною та хірургічною патологіями, Юхименко О. О. (2012)
Слєпов О. К. - Cиндром лівого головного бронха в новонародженого з бронхогенною кістою, Риженко О. В. (2012)
Рибальченко В. Ф. - Сторонні предмети (магніти) в кишечнику дітей, Доманський О. Б., Гнатюк С. М., Бондаренко С. І. (2012)
Демиденко Ю. Г. - Інфільтрат черевної порожнини при кістозному подвоєнні тонкої кишки (2012)
Недавній Г. В. - Історія хірургії дитячого віку на Миколаївщині, Сірацький С. Ю. (2012)
Лосєв О. О. - Основоположник одеської школи дитячих хірургів, Мельниченко М. Г. (2012)
До 65-річчя Миколи Івановича Тутченка (2012)
Байдо С. В. - Лапароскопическая гастрэктомия в хирургии рака желудка, Фомин П. Д., Жигулин А. В., Винницкая А. Б., Голуб Д. А., Сильвестров М. А., Приндюк С. И., Бернштейн Г. Б. (2012)
Ничитайло М. Е. - Миниинвазивные хирургические вмешательства при обтурации дистального отдела общего желчного протока, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Христюк Д. И. (2012)
Бойко В. В. - Диссекция паренхимы в резекционной хирургии печени. Оценка пяти методов в проспективном рандомизированном исследовании, Тищенко А. М., Скорый Д. И., Козлова Т. В. (2012)
Копчак В. М. - Нові технології в хірургічному лікуванні злоякісних новоутворень головки підшлункової залози та періампулярної зони, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко О. В. (2012)
Ходос В. А. - Опыт применения амбулаторной эхосклерооблитерации foam-form при варикозной болезни нижних конечностей (2012)
Галайчук І. Й. - Рани в онкохворих: патофізіологічні та клінічні аспекти (2012)
Косульников С. О. - Хирургическое лечение пролежней в седалищной области, Карпенко С. И., Беседин А. М., Кравченко К. В., Тарнопольский С. А., Баринов И. В. (2012)
Беляева О. А. - Антимикробная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических осложнений у пациентов с синдромом диабетической стопы, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Рыбянец Ю. В., Уланович Л. И., Яковлева Э. И., Шендрик В. Г. (2012)
Крышень В. П. - Изменение активности индуцибельной no-синтазы периульцерозной зоны у больных с кровоточащими гастродуоденальными язвами, Трофимов Н. В. (2012)
Гаджиев Н. Дж. - Иммунный статус, цитокиновый профиль и эндогенная интоксикация у больных с распространенным перитонитом (2012)
Лещишин І. М. - Хірургічне лікування апоплексії яєчника і гострого апендициту, Охоцька О. І., Криворчук І. Г., Гойда С. М., Мішалов В. Г., Бик П. Л., Мішалова А. В. (2012)
Тутченко М. І. - Ефективність внутрішньоартеріального введення лікарських препаратів у комплексному лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Меркотан В. Г., Смовженко В. І., Клюзко І. В., Марчук С. Ф. (2012)
Родин Ю. В. - Коррекция синдрома доброкачественной внутричерепной гипертензии при выполнении каротидной эндартерэктомии путем фармакологического улучшения венозного оттока для профилактики синдрома церебральной гиперперфузии, Дюба Д. Ш., Яснопольская Н. В., Юсупов Р. Ю. (2012)
Абу Шамсия Р. Н. - Эндовидеохирургия в лечении послеоперационных внутрибрюшных осложнений (2012)
Воровський О. О. - Актуальні питання оперативного лікування гриж пахвинно-стегнової ділянки у хворих похилого та старечого віку (2012)
Спирин Ю. С. - Случай успешной пневмонэктомии с медиастинальной лимфодиссекцией и резекцией левого предсердия по поводу рака легкого, Сташенко А. Д., Комелев Д. Б., Сирик А. А., Арбузов В. И., Золотарев А. Й., Кабакова Е. А., Ющук С. И., Максимишин И. В. (2012)
Лифшиц Ю. З. - Модификация петлевой колостомы, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Федосеев Г. Ю., Михальчевский П. С. (2012)
Звіт про проведення IV з'їзду судинних хірургів і ангіологів України з міжнародною участю (Ужгород, 12—14 вересня 2012 року) (2012)
V Международный Конгресс Герниологов (2012)
Валентина Сергеевна Рогачёва: трогательное единство стали и нежности (2012)
Рибальченко В. Ф. - Токсичний мегаколон, доліхомегаколон у дітей (2012)
Кривченя Д. Ю. - Мініінвазивний спосіб лікування лімфатичних мальфoрмацій у дітей, Бензар І. М. (2012)
Кулик О. М. - Патогенетичне обґрунтування попередження та комплексного лікування гнійного кокситу в дітей раннього віку (2012)
Русак П. С. - Діагностика та хірургічне лікування гострого гематогенного остеомієліту в дітей (2012)
Кобись В. Л. - Променеве дослідження в лікуванні дітей, хворих на остеогенну саркому, Головко Т. С., Коноваленко В. Ф., Рєпіна Н. В., Тарасова Т. О. (2012)
Фофанов О. Д. - Результати лікування вроджених діафрагмальних гриж у дітей, Никифорук Р. І., Глагович М. В., Фофанов В. О. (2012)
Слєпов О. К. - Сучасний підхід до тактики і стратегії лікування природженої діафрагмальної грижі в новонароджених дітей, Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Слєпова Л. Ф., Сорока В. П., Джам О. П., Голопапа Г. В., Гладижко О. П. (2012)
Погорілий В. В. - Реконструктивна тазова ректопластика при лікуванні хвороби Гіршпрунга в дітей, Конопліцький В. С. (2012)
Боднар О. Б. - Аномалії фіксації товстої кишки в дітей, Ватаманеску Л. І. (2012)
Журило И. П. - Поствакцинальные БЦЖ-осложнения в детской хирургической практике, Черкун А. В., Латышов К. В., Кириллова Т. В., Иноземцев И. Н., Буслаев А. И. (2012)
Сеймівський Д. А. - Етапне лікування декомпенсованих порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів у дітей із мегауретером, Петербургський В. Ф., Головкевич В. В., Гуйван Г. І. (2012)
Дворакевич А. О. - Торакоскопічне лікування атрезії стравоходу в новонародженого, Переяслов А. А., Патковский Д. (2012)
Журило И. П. - Дирофиляриоз в практике детского хирурга, Литовка В. К., Латышов К. В., Фоменко С. А., Гунькин А. Ю., Лепихов П. А., Щербинин А. А. (2012)
Овечкін Д. В. - Лікування пацієнта з рентгенонеконтрастним стороннім тілом у сечовому міхурі, Райденко В. П., Беляєв Ф. В., Овечкін В. С. (2012)
Подольська Л. С. - Історія дитячої хірургічної служби на Херсонщині, Олійник В. С., Рибалко О. М. (2012)
Пам’яті Олександра Володимировича Добровольського (2012)
Памяти Валентина Павловича Слепцова (2012)
Лісовий В. М. - Вплив одно- та двобічного інтратестикулярного введення різної кількості стовбурових клітин на стан щурів з експериментальною моделлю вторинного андрогенного дефіциту, Антонян І. М., Волчік І. В., Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Кожина О. Ю. - Морфологическое состояние иммунокомпетентных органов мышей, инфицированных вирусом гриппа после введения криоконсервированной кордовой крови, Волина В. В., Гольцев А. Н. (2013)
Маракушин Д. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние антиоксидантной системы в подостром эксперименте, Наконечная О. А., Максимова И. Г., Гопкалов В. Г. (2013)
Гольева Н. В. - Морфологические особенности межпозвонковых дисков у женщин постклимактерического возраста, Гаргин В. В., Гольева П. К. (2013)
Ліскіна І. В. - Сучасний патоморфоз прогресуючого мультирезистентного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень з позицій морфологічної характеристики збудника та його локалізації в легеневій тканині, Олексинська О. О. (2013)
Жарова Н. В. - Сравнительная характеристика миелоархитектоники нервов яичников и вилочковой железы у плодов и новорожденных (2013)
Бережная М. А. - Нейронально-глиальные отношения в верхней лобной извилине головного мозга человека у лиц разного пола и возраста (2013)
Карнаух Э. В. - Кардиопротекторное влияние пирацетама на баланс тканевых катехоламинов в миокарде при эмоциональном стрессе (2013)
Звягинцева Т. В. - Морфологические изменения кожи морских свинок после локального ультрафиолетового облучения при применении лекарственных средств с фотопротекторной активностью, Гринь В. В., Наумова О. В. (2013)
Яковцова І. І. - Особливості епідеміології муцинозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості в Харківській області. Ретроспективний аналіз за 1995–2004 роки, Гопич І. П., Олійник А. Є. (2013)
Толстанов О. К. - Медико-соціальна проблема цукрового діабету у дітей (2013)
Кириченко М. П. - Реабилитация больных хроническим бронхитом с заболеваниями позвоночника, Латогуз С. И. (2013)
Клименко М. О. - С-реактивний білок як маркер перебігу хронічних запальних захворювань, Шелест М. О. (2013)
Титкова А. В. - Клинико-функциональные и иммуновоспалительные особенности сочетанного течения хронического обструктивного заболевания легких и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и их коррекция (2013)
Шелест О. М. - Клінічні та антиагрегаційні ефекти застосування тиклопідину у хворих на гострий інфаркт міокарда, Прохоров О. В. (2013)
Калашникова О. С. - Тривалість антикоагулянтної підготовки до електричної кардіоверсії фібриляції передсердь (2013)
Марабян Р. В. - Особливості фізичного розвитку дітей з органічною церебральною патологією за умов спеціалізованого будинку дитини, Макєєва Н. І, Ріга О. О. (2013)
Даниленко Г. В. - Вариабельность сердечного ритма и умственная работоспособность у старшеклассников разного профиля обучения, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Степанченко К. А. (2013)
Череднікова Т. Ю. - Нові можливості підвищення ефективності лікування пневмоній у дітей (2013)
Козько В. М. - Досвід використання препарату "Аміксин" при лікуванні хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти, Сохань А. В., Копійченко Я. І., Анциферова. Анциферова. (2013)
Соломенник Г. О. - Патогенетичне та прогностичне значення антитіл до мікросом печінки, нативної та денатурованої ДНК у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С (2013)
Бойко В. В. - Ендоскопічні втручання в лікуванні хронічного рецидивуючого панкреатиту, Кулик І. А., Грома В. Г., Павличенко С. А., Шадрін О. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Кожно-фасциальный лоскут медиальной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной питающей ножке (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського