Златіна Н. - Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) (2010)
Заярний О. - Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності (2010)
Машков А. - Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності, Машков А. (2010)
Плахтій Ю. - Конфедерація як суб'єкт міжнародно-правових відносин (2010)
Котюк І. - Адміністративні послуги як категорія адміністративного права (2010)
Гудов Я. - Політико-правові передумови співпраці Європейського Союзу з Україною (2010)
Титул, зміст (2012)
Таран Л. (2012)
Булах Г. (2012)
Козинець О. (2012)
Гармаш Г. (2012)
Горлиця Д. (2012)
Цілющі ліки (2012)
Легенда про очі (2012)
Чемерис В. - Яструби не посміхаються (2012)
Бондаревська Т. - Зі "щоденника” Сіроманки (2012)
Мій друг Арнольд (2012)
Повзик Р. - Вірші (2012)
Єгорова А. - Вірші (2012)
Жулинський М. - Велич національного обов’язку (2012)
Єрмоленко С. - Пророчий вірш-симфонія Миколи Вінграновського (2012)
Вертій О. - "Готуй нових борців, Холодний Яре!” (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського"Холодний Яр”) (2012)
Безотосний М. - "Пересопницьке Євангеліє” – символ духовності України (2012)
Луньова Т. - Сamera lucida і сamera obscura, або Чим фото моєї бабусі відрізняється від мого. Есей (2012)
Білик Г. - Доля – відбутися у Слові. Журналістсько-літературна родина Антиповичів (2012)
Українець Л. - Шиплячі консонанти в українських народних замовляннях: конотаційний аспект, Гречковська Т. (2012)
Бондар Н. - Інтерпретація статусу концепту в мовній дослідницькій парадигмі (2012)
Жовнір М. - Особливості структури та актуалізації концепту МИСТЕЦТВО в жанрі світської бесіди (2012)
Галаур С. - Просторове значення "напрям руху з меж вокативного орієнтира” на тлі префіксально-прийменникової кореляції (2012)
Дейна Л. - Прагмарелевантні засоби вираження суб’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі (2012)
Педченко С. - Модально-прагматичні виміри підсилювально-видільних часток (2012)
Ленська C. - Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття (2012)
Генова Є. - Віршований роман "Скелька” Івана Багряного: особливості поетики (2012)
Саєнко В. - Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології (2012)
Білик Г. - Трагічна Зеровіана (2012)
Голубченко В. - Одержимий наукою і совістю (штрихи до портрета П. П. Охріменка) (2012)
Соловей О. - На боці добра і світла (декілька слів про Олеся Ульяненка) (2012)
Степаненко М. - Олесь Гончар і Василь Бережний: епістолярний діалог (2012)
Ротач А. - Гіркі і світлі тридцять літ і три роки. Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею) (2012)
Кононенко Ю. - Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка (2012)
Диба А. - Спогади Юрія Кононенка про батька (2012)
Селецький М. - Славного батька достойний син (штрихи до портрета українознавця Тараса Пустовіта) (2012)
Стороженко П. - Пам’ять дворняжки, або Розмова двох дилетантів про рідні видноколи (2012)
Ревегук В. - Справа миргородських "ображених” (липень 1929 – лютий 1930 рр.), Кочерга Н. (2012)
Чернов А. - Пилип Йосипович Капельгородський (2012)
Граб В. - Вчителі художника Новобранця (2012)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка” про крайові літературно-мистецькі дійства (2012)
Орлова О. - Вузол творчості та любові: історія двох скульпторів (2012)
Савчук О. - Світоглядна система українських парацерковних співців: структурний аналіз (2012)
Шкурка М. - Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо… ”. 195-річчю з дня народження поета-романтика М. М. Петренка присвячується (2012)
Танана Р. - Він часто бував на Тарасовій горі. До 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (2012)
Наєнко М. - З роси і води! 17 травня виповнюється 90 років Анатолію Дімарову (2012)
Подрига В. - Олена Леонтович: штрихи до життєпису (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Вогонь мудрості і знань академіка Олександри Савченко. Вітальне слово ректора ПНПУ М. І. Степаненка (2012)
Степаненко Н. - Юліуш Словацький "яко чоловік і поет” у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край”) (2012)
Шебеліст С. - Становлення несподіваної нації. Рецензія на книгу: Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К. : К. І. С., 2011. – 416 с. (2012)
Два погляди на одну книгу. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2012. – 284 с. (2012)
Білик Г. - Лектура Івана Дзюби про Ліну Костенко. Рецензія на книгу: Дзюба, Іван. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : іл. (2012)
Дичко І. - Куди йдемо, Дніпрові люди? (2012)
Самойленко Н. - Собор болгар України (2012)
Олена Кашицина О. - Змушені воювати (2012)
Радько Г. - До 200-ліття від дня народження письменника, педагога, видавця Євгена Павловича Гребінки (2012)
Шебеліст С. - Зміна українського історичного наративу: від етноцентризму до багатоетнічності (2012)
Наші автори (2012)
Дмитро Табачник: Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти (З доповіді міністра освіти і науки України на колегії МОН) (2010)
Соловйов Ю. - Ліцей – флагман обласної програми "Обдаровані діти" (2010)
Шевченко В. - Університетський ліцей – старт у майбутнє (2010)
Алфімов В. - Педагогічна система університетського ліцею (2010)
Чернишов О. - Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми (2010)
Алфімов В. - Професійне довголіття педагогів: проблема підтримки (2010)
Васильєв С. - Науково-методична робота і творчість педагогів ліцею (2010)
Мельничук Т. - Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності (2010)
Алфімов Д. - Гуманізація учнівського самоврядування в бізнес-ліцеї (2010)
Зотова І. - Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею (2010)
Ісаєнко В. - Творчі задачі з фізики як засіб розвитку уяви в обдарованих дітей (2010)
Килівник Н. - Ліцейське наукове товариство – шлях у велику науку, Губіна Ю. (2010)
Кретова М. - Використання методу проектів на уроках інформатики (2010)
Максимов Ю. - Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства (2010)
Димченко Л. - Нетрадиційні письмові роботи з мови – один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної освіти (2010)
Кириченко М. - Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування (2010)
Глущенко Л. - Проблеми формування читацької компетентності ліцеїстів у контексті сучасного змісту шкільної літературної освіти (2010)
Нафанець О. - Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантної особистості (2010)
Чернова Г. - Формування дискурсивної компетентності ліцеїстів (2010)
Ходос Б. - Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання (2010)
Ручка М. - Робота з обдарованими дітьми у процесі вивчення іноземних мов (2010)
Камаралі С. - Зміст історичної освіти в ліцеї і проблеми її гуманізації (2010)
Безродна В. - Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності (2010)
Алфімов В. - Діяльність клубу "Інтелігент" у виховній системі ліцею, Вітко Т. (2010)
Богомаз І. - Особистий життєвий простір ліцеїста в умовах гуртожитку (2010)
НовІков М. - Турбота про здоров’я – шлях до гуманізації фізичного виховання, Понафідін В. (2010)
Акименко І. - Бібліотека – інформаційно-дослідницький центр (2010)
Овсянникова А. - Формування естетичних цінностей на заняттях з хореографічного мистецтва (2010)
Кривошеєва Г. - Ліцей – здоров’язберігальний навчальний заклад (2010)
Кохановська О. - Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України (2010)
Краснова М. - Юридичні засади договорів в екологічному праві (2010)
Шевченко О. - Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї (2010)
Шибіко В. - Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України (2010)
Комзюк Л. - Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти (2010)
Ващенко Ю. - Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (2010)
Пацурія Н. - Проблемні питання закріплення та реалізації правовідносин із обов'язкового страхування (2010)
Дячук Л. - Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми (2010)
Бобровник С. - Конфлікт та компроміс в процесі реалізації громадянами деяких конституційних прав і свобод (2010)
Цвєткова Ю. - Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції (2010)
Черноус С. - Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України (2010)
Задирака Н. - Рівність доступу до управління державними справами за ґендерною ознакою (2010)
Беньківський В. - Логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв'язку в кримінальному праві (2010)
Коваленко Т. - Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність (2010)
Марченко С. - Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України (2010)
Шамрай В. - Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського (2010)
Совгиря О. - Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання (2010)
Попова А. - Функції господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2010)
Рєзнікова В. - Поняття та особливості посередницьких договорів (2010)
Верес М. - Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917 – 1920 рр.) (2010)
Киндюк Б. - Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни (2010)
Сидор В. - Юридична техніка земельного законодавства (2010)
Бевз О. - Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення (2010)
Якимова І. - Новели правового регулювання концесійних відносин (2010)
Науменко О. - Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів (2010)
Шульгіна В. - Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України (2010)
Толкачова Н. - Звичаєве право України: особливості розвитку (2010)
Коваленко В. - Проблеми правового регулювання фінансових ризиків (2010)
Кремень В. - Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення (2010)
Сисоєва С. - Створення Національної системи кваліфікацій – проблема загальнонаціонального рівня (2010)
Отич О. - Педагогіка мистецтва: від історичної практики – до теоретичного осмислення (2010)
Онищук Л. - Організаційно-методичні принципи децентралізованого управління професійно-технічною освітою (2010)
Щекатунова Г. - Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація – основна умова формування досвіду самостійної практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів (2010)
Терезюк Н. - Фoрмування кoмунікативнoї кoмпетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови (2010)
Пушкарьова Т. - Теоретичні аспекти інформатизації освіти у моделі "1 учень – 1 комп’ютер", Лозовський Е. (2010)
Мартинюк М. - Актуальні питання підготовки майбутніх учителів (До 80-річчя УДПУ імені Павла Тичини) (2010)
Білоусова Н. - Педагогічні умови формування потреби у самовдосконаленні в учнів молодшого підліткового віку (2010)
Котова Л. - Технологія підготовки майбутніх учителів музики до публічних виступів, Погорєлова В. (2010)
Ільченко О. - Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна – подвижниця жіночої освіти на Полтавщині (2010)
Кільова Г. - Народна іграшка як засіб виховання дітей (2010)
Долецька С. - Шкільний підручник з історії рідного краю: минуле і сьогодення (2010)
Постоленко І. - Планування й цілеспрямування педагогічного процесу у школах Великої Британії (2010)
Вовченко Г. - Слово про наставника (2010)
Падалка Л. - Обдарованість дитини: знайти і підтримати (2010)
Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "Виховати особистість" (2010)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Загальні проблеми виховання. Інформаційний бібліографічний список (2010)
Лукашова Н. - Сучасне, цікаве і корисне енциклопедичне видання з хімії (2010)
Шкурська Т. - Білі птахи життєтворчості Ольги Стрілець (2010)
Єпик Л. І. - Документи Державного архіву Сумської області про українізацію партійного і державного апарату на початку 20-х років ХХ ст. (2013)
Гедз В. А. - "Матч смерті” та інші ігри команди "Старт”: до історіографії проблеми (2013)
Білоус О. П. - Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності (2013)
Бровендер Д. Ю. - Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство” (1993-2012 рр.) (2013)
Дегтярьов С. І. - Зв’язок освіти та цивільної державної служби у Російській імперії першої половини XVIII ст. (2013)
Цубенко В. Л. - Особливості містобудування Новоросійського військового поселення кавалерії (1817-1857) (2013)
Майдебура О. П. - Бурксер Є. С. – перший дослідник природної радіоактивноті в Україні (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) (2013)
Кузьмук О. І. - Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України: досягнення і проблеми (історичний аспект) (2013)
Боднарюк Б. М. - Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.), Сандуляк І. Г. (2013)
Харьковский Р. Г. - Проекты европейской экспансии в Египте (XVII-XVIII вв.): причины и последствия (2013)
Гончаренко Л. Л. - Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура: типологія у соціальному вимірі (2015)
Бойко А. О. - Структурно-функціональний аналіз масової культури (2015)
Кузьоменська Л. Г. - Функціонально-інструментальні основи філософського аналізу мови (2015)
Фельдман О. Б. - Особистісне та колективне у самоствердженні людини (2015)
Алексейчук И. С. - Педагогические коммуникации: основные закономерности генерации смыслов (философский анализ) (2015)
Єрахторіна О. М. - Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер (2015)
Лебедев В. А. - Массовая культура и проблема гуманизма (2015)
Нарядко Г. Я. - Особистість як цінність в українській філософській думці (2015)
Сошніков А. О. - Витоки культури: доісторія на українських теренах (2015)
Філяніна Н. М. - Мистецьке осягнення природи та екологічна естетика (2015)
Чаркіна Т. І. - Методологічні підходи досліджень ментальності (2015)
Завгородько Л. В. - Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії (2015)
Eskov S. S. - Philosophical-anthropological analysis of Sufism (2015)
Скалацька О. В. - Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір (2015)
Козирєва Н. В. - Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового (2015)
Krapivnyk G. O. - Detectivization as a Part of Modern Everyday Human Life (2015)
Потапов В. М. - Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С. С. Хоружего (2015)
Kurbatov S. V. - The Mission of Contemporary University Through the Lenses of Time and Space (2015)
Панченко Л. М. - Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб (2015)
Скубашевська О. С. - Сучасні тенденції інновативних форм навчання у другому десятиріччі ХХІ ст (2015)
Петрова Л. О. - Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз (2015)
Лантінова Г. С. - Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей (2015)
Brusakova O. V. - Moral as a connecting link between University idea and its institutional form (2015)
Качмар О. В. - Онтологічні засади феномена соціальної агресивності (2015)
Буряк В. - Урахування особливостей індивідуальних стилів навчальної роботи в підвищенні ефективності пізнавальної діяльності (2010)
Шрамко Я. - Досвід упровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес педагогічного університету (2010)
Шелевицький І. - Сплайн-моделі в тестових вимірюваннях знань, Дубан Р. (2010)
Кондрашова Л. - Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2010)
Бугрій О. - Методологічне обґрунтування дидактичних проблем (2010)
ТокарЄва Н. - Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки (2010)
Гапоненко Л. - Формування готовності студента-психолога до професійної взаємодії з учителем (2010)
Лобанова А. - Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді, Кучерявенко Л. (2010)
Остапчук О. - Педагогічна система вчителя – базовий рівень модернізації освіти України (2010)
Рейзенкінд Т. - Теоретико-методичні засади моделювання сценаріїв науково-професійної мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ, Александрова В. (2010)
Макаренко І. - Проблема моніторингу в педагогічній теорії і практиці (2010)
Корольський В. - Технологія диференційованого навчання математики в основній школі, Капіносов А., Лов’янова І. (2010)
Бакум З. - Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи (2010)
Шарманова Н. - Етнолінгвістичні студії як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього словесника (2010)
Павлик О. - Компетентнісно орієнтований підхід до навчання в контексті неперервної мовної освіти: суть, проблеми та перспективи (2010)
Мельник Н. - Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві (На матеріалі творів Г.Пагутяк "Душа метелика" і "Потрапити в сад") (2010)
Гнілуша Н. - Організація біолого-екологічних екскурсій як чинник розвитку пізнавального інтересу учнів та їх професійної орієнтації (2010)
Пильник Р. - Яскрава палітра Володимира Томашевського (2010)
Краснова М. - Правові аспекти форми та змісту договорів в екологічному праві (2011)
Кохановська О. - Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні (2011)
Берзін П. - Невідомі учні О. Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) (2011)
Комзюк Л. - Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України (2011)
Пацурія Н. - Страхування як соціально-економічний феномен (2011)
Отраднова О. - Деліктні зобов'язання в цивільному праві Франції (2011)
Дячук Л. - Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти (2011)
Мірошниченко А. - Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні, Шаіпов А. (2011)
Черноус С. - Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми (2011)
Кологойда О. - Поняття та юридична природа цінних паперів (2011)
Марченко С. - Тенденции и перспективы законодательного регулирования товарного сельскохозяйственного производства в Украине (2011)
Рєзнікова В. - Державне регулювання посередництва в сфері господарювання (2011)
Божко В. - Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації (2011)
Лукач І. - Загальний огляд конкурентних правопорушень (2011)
Тищенко О. - Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації (2011)
Малишев Б. - Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" (2011)
Цвєткова Ю. - До питання про поділ романо-германської правової сім'ї на підсім'ї (2011)
Назарова В. - Правові режими зовнішньоторговельної діяльності, Поєдинок В. (2011)
Кармаза О. - Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України (2011)
Куцевич М. - Місце доктрини в системі джерел кримінального права України (2011)
Краснова Ю. - Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Самбор М. - Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю (2011)
Сидор В. - Співвідношення системи земельного права і системи земельного законодавства України (2011)
Совгиря О. - Уряд як суб'єкт конституційно-правової та політичної відповідальності (2011)
Лагнюк О. - Питання визначення суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) (2011)
Златіна Н. - Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи (2011)
Кравченко М. - Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) (2011)
Волинець Р. - Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) (2011)
Скирта Д. - Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель в світлі нового Закону України "Про здійснення державних закупівель" (2011)
Прохоренко К. - Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні (2011)
Шоха Т. - Теоретико-правові аспекти екологічного страхування (2011)
Заярний О. - Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин (2011)
Суліма Є. - Інноваційно-інформаційний розвиток освіти – якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи (2010)
Пушкарьова Т. - Інформаційно-комунікаційна компетентність – важливий чинник формування світогляду учнів (2010)
Сухомлинська О. - Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? (2010)
Антонець М. - Дитиноцентричні домінанти у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2010)
Деркач В. - Школа шкіл. До 100-річчя Павлиської загальноосвітньої школи імені В. О. Сухомлинського (2010)
Основи критичного мислення Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів соціально-гуманітарного напряму (2010)
Васьківська Г. - Роль природничо-гуманітарних наук у процесі формування в учнів системи знань про людину (2010)
Турянська О. - Типи уроків історії: теоретичні основи свідомого вибору (2010)
Мельник Ю. - Дидактичні особливості конструювання системи прикладних завдань з фізики (2010)
Бондар Л. - Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2010)
Слюсаревський М. - Медіа-освіта: українська перспектива, Найдьонова Л. (2010)
Прутас А. - Школа-новобудова: проблеми становлення (2010)
Савченко Д. - Якісна виховна робота – запорука ефективної діяльності сучасного навчального закладу (2010)
Малишева Ю. - Психологічний супровід допрофільної підготовки учнів основної школи (2010)
Гриневич М. - Організація допрофільної підготовки з математики учнів 8-х класів (2010)
Мальчевська О. - Використання засобів ІКТ для стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення геометрії в 11-му класі (2010)
Маркевич Н. - Формування мовної культури учнів: пошук підходів, Сєрікова Н. (2010)
Співакова Л. - Викладання англійської мови у багаторівневих класах (2010)
Клименко Є. - "Французькі канікули" Володимира Труша (2010)
Балушок М. В. - Корекційно-розвивальна програма по роботі із внутрішньоособистісними конфліктами в юнацькому віці (2015)
Бочелюк В. Й. - Психологія організації та розвитку самостійності сучасних закладів освіти (2015)
Ван Сяо Лун - Мотивационно-ценностная структура личности китайских студентов с разными уровнями субъективного благополучия (2015)
Вдовиченко О. В. - Структура та типологічні особливості особистості ризику (2015)
Волкова О. Г. - Ставлення до себе старшокласників із різним рівнем соціально-психологічного статусу в учнівському колективі, Цзя Сіфен (2015)
Даниленко Н. В. - Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості (2015)
Дин Шао Цзе - Особенности полоролевой сферы личности женщин с гиперпластическими заболеваниями матки (2015)
Доцевич Т. І. - Структура метакогнітивної компетентності викладачів вищої школи (2015)
Жванія Т. В. - Готовність до професійної діяльності в психології: теоретичний аналіз (2015)
Заика Е. В. - Харьковская психологическая школа: 80 лет исследования психологии памяти, Кузнецов М. А. (2015)
Зарицька В. В. - Самоконтроль емоцій як детермінанта стресостійкості (2015)
Заїкіна Т. В. - Визначення видів здібностей дошкільників – шлях до розвитку індивідуальності зростаючої особистості, Сухарь Г. Ф. (2015)
Кучинова Н. М. - Обґрунтування інструментарію дослідження креативної складової професійного мислення майбутнього маркетолога (2015)
Леженіна Л. М. - Засоби профілактики професійної деформації особистості у слідчих служби безпеки України (2015)
Меднікова Г. І. - Підходи до розуміння сутності системної детермінації в психологічній науці (2015)
Нестеренко М. О. - Особливості ставлення до себе і до представників різних гендерних груп у підлітків, які виховуються в деприваційних умовах (2015)
Олефір В. О. - Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями (2015)
Попова Г. В. - Метафорические ассоциативные карты как инструмент психологического консультирования, Милорадова Н. Э. (2015)
Підчасов Є. В. - Соціалізація особистості в контексті правосвідомості та правового виховання (2015)
Саврасов В. П. - Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів на завершальному етапі професійної підготовки (2015)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості динаміки креативності особистості протягом юнацького віку (2015)
Скворчевська Є. Л. - Особливості динаміки учбової мотивації та професійної спрямованості студентів на різних курсах навчання (2015)
Скрипник Н. Г. - Емоціна складова професійно значущих якостей майбутнього психолога, Волкова О. Г. (2015)
Сошина Ю. М. - Смислодидактика та смислоутворення в навчальному процесі: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Старовойт Т. П. - Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів (2015)
Ткалич М. Г. - Гендерні детермінанти міжособистісної взаємодії персоналу українських організацій (2015)
Ткаченко Е. В. - Влияние индивидуального профиля межполушарной асимметрии на когнитивные параметры личности у студентов ВГУЗУ "УМСА" из Ирака (2015)
Фальова О. Є. - Асертивність як фактор самореалізації особистості жінки (2015)
Филоненко М. М. - Профессиональное развитие как фактор формирования личности будущего врача (2015)
Фоменко К. І. - Мотиваційні фактори психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності, Кузнецов О. І. (2015)
Ходыкина Ю. Ю. - Оценка эффективности программы стимуляции развития моторной памяти старших дошкольников (2015)
Хомуленко Т. Б. - Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як компетентності, Поденко А. В. (2015)
Chepishko O. I. - Results of the program approbation of future teachers’ professional consciousness development (2015)
Чжао Синь - Семейный контекст исследования эмоциональной зрелости личности: теоретико-методологический анализ (2015)
Шаповалова В. С. - Оптимістичний атрибутивний стиль студентів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Шевченко Н. Ф. - Особливості трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації (2015)
Вербицький В. - Центральному штабу юннатів та юннатівському рухові в Україні – 85!, Манорик Л. (2010)
Вербицький В. - Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості (2010)
Пустовіт Г. - Концептуальні засади модернізації змісту сучасної позашкільної освіти і виховання учнів (2010)
Науменко Р. - Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні (2010)
Ковбасенко Л. - Роль позашкільної освіти в оптимізації процесу формування у старшокласників потреби в навчанні впродовж усього життя (2010)
Тихенко Л. - Методика формування творчих здібностей старшокласників у процесі пошуково-дослідницької діяльності в МАН України (2010)
Міщенко Н. - Проектні технології – перспективний шлях виховання молоді у позашкільному закладі (З досвіду роботи Бердянської станції юннатів Запорізької області), Гриценко М. (2010)
Яковлєв В. - Інтеграція еколого-натуралістичної діяльності в освітній простір Луганщини (2010)
Федорович А. - Проведення СМС-вікторини як нової форми навчання гуртківців (2010)
Зотова О. - Профорієнтаційні ігри для учнів старшого шкільного віку (2010)
Кошіль М. - Профорієнтаційний напрям діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю Львівщини (2010)
Манорик Л. - Всеукраїнський табір праці і відпочинку "Юний натураліст": історія і сьогодення (2010)
Козинець А. - Виховати почуття особистої відповідальності за стан довкілля (З досвіду роботи еколого-натуралістичних закладів Черкащини) (2010)
Ульянова О. - Формування урбоекологічної культури в позашкільному закладі освіти (2010)
Трегубова Л. - Виховати дбайливих господарів землі (2010)
Климчук В. - Еколого-натуралістичні заклади позашкільної освіти Хмельниччини: організаційно-методичні аспекти діяльності (2010)
Лабунська В. - Екологічне землеробство як напрям дослідницької роботи вихованців позашкільних закладів освіти Житомирщини (2010)
Палічева Г. - До вершин науки через співпрацю з науковими закладами Херсонщини (2010)
Остроушко Т. - Інноваційні технології – крок до творчості й успіху (2010)
БеднінА В. - Виховання творчої особистості засобами еколого-натуралістичної діяльності (2010)
Геревич О. - Специфіка еколого-натуралістичної діяльності в Закарпатському регіоні (2010)
Драгомирецька О. - Виховання екологічної культури молоді: пошук науково-методичних підходів (2010)
Привітання (2012)
Терещенко Ю. - Потенціал українського консерватизму (вступне слово) (2012)
Gancarz B. - Czy Wiaczeslaw Lypynski byl ukrainskim Maurrasem? (2012)
Томахів В. - В’ячеслав Липинський як теоретик українського державотворення: формування політичних ідеалів (2012)
Юрченко Е. - Трудова монархія та постсучасність: футурологічний вимір державотворчої концепції В. Липинського (2012)
Осташко Т. - Епістолярна спадщина В’ячеслава Липинського (2012)
Масненко В. - Галичина та ідея соборності у реалізації модерного українського націєтворення: консервативна візія В’ячеслава Липинського (2012)
Приймак О. - Студії В. Липинського у Краківському та Женевському університетах (2012)
Передерій І. - В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності (2012)
Кукса Н. - Народні джерела в студіях В’ячеслава Липинського (2012)
Кушнір В. - Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського: етапи становлення, Гатальська Н. (2012)
Нестеренко В. - Національна політика Української Держави (2012)
Лазарович М. - Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз (2012)
Дацків І. - Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти (2012)
Гедін М. - Українсько-румунські відносини напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2012)
Єгоршина О. - Продовольчий аспект українсько-німецьких відносин у березні – квітні 1918 р. як передумова створення Української Держави (2012)
Сорочан Н. - Діяльність П. Я. Дорошенка в Головному управлінні мистецтв і національної культури Української Держави (2012)
Маньківська Т. - Становище вчительства в Українській Державі (2012)
Литовський Д. - Професійні вчительські організації за доби Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Демочко Г. - Охорона здоров’я в Українській Державі (2012)
Антонишин А. - Ліквідація гетьманської влади в Подільській губернії (1918 рік) (2012)
Робак І. - Валентин Отамановський – борець за українську державність (2012)
Дуйкін В. - Консерватизм як складова української філософії історії (2012)
Чупрій Л. - Християнський консерватизм як основа консолідації української нації та зміцнення української державності (2012)
Голець О. - Традиціоналізм в релігійній культурі (2012)
Кулєшов О. - Концепція нейтрального монізму Б. Рассела та її сприйняття в сучасній філософії (2012)
Буравський О. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. (2012)
Михайлик А. - Антирадянський рух селян у Дунаєвецькому районі на Поділлі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Колісник Д. - Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та на початку Другої світової війни (2012)
Кордон М. - Стан безпеки і оборони України (2012)
Галушко К. - Окреслення етнічного ареалу українців у статистико-демографічних дослідженнях державних та наукових установ Російської імперії у 1850–1870-х роках (2012)
Бабінська М. - Українська шляхта в дослідженнях членів Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908–1939) (2012)
Нагорна Т. - Щоденники С. Єфремова як джерело для вивчення особливостей суспільно-культурного та наукового життя в підрадянській Україні 1920-х років (2012)
Кучерук О. - Спроба консолідації української еміграції (2012)
Стопчак М. - Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії (2012)
Тараненко О. - Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики Гетьманату Павла Скоропадського: стан наукового вивчення теми, Іващенко В. (2012)
Терещенко Ю. - Україна у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2012)
Мяловицька Н. - Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку (2011)
Фурса С. - Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин (2011)
Краснова М. - Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві (2011)
Клименко Н. - Проблеми сучасної криміналістичної дидактики (2011)
Бобровник С. - Компроміс і конфлікт при дотриманні заборон (2011)
Цірат Г. - Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах (2011)
Коваленко Т. - Види прогалин у земельному праві України (2011)
Совгиря О. - Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти (2011)
Назарова В. - Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності), Радзивілюк В. (2011)
Комзюк Л. - Деякі аспекти обмеження авторського права в Словацькій Республиці (2011)
Пацурія Н. - Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій (2011)
Попова А. - Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2011)
Дячук Л. - Нормативно-праовий зміст інституту посагу у еклозі-візантійському законодавчому зводі (2011)
Краснова Ю. - Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Хаврук В. - Значення історичної школи праворозуміння в збагаченні системи цінностей права, Ковальчук О. (2011)
Самбор М. - Право як поняття та підходи до його розуміння (2011)
Левківський Б. - Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов'язаних з реєстрацією правовідносин (2011)
Апанасенко К. - Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів (2011)
Прохоренко К. - Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України (2011)
Руда Т. - Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект (2011)
Лукомська О. - Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Гончарук Л. - Поняття концесії і концесійного договору в Україні (2011)
Музиченко А. - Порушення правил суддівської етики – підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування (2011)
Бажанов В. - Істотні умови авторських договорів (2011)
Сосемко А. - Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання (2011)
Макарова З. - Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі (2011)
Пірон І. - Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні (2011)
Духовна О. - Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні (2011)
Словська І. - Поняття, зміст та властивості парламенту. (2011)
Ющенко І. - Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) (2011)
Копанчук в. - Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження, Дзюба В. (2011)
Криштопа О. - Заповіти, процедура їх складання, нотаріального посвідчення і реєстрації: Україна та Іспанія (2011)
Сисоєва С. - Інтерактивні технології навчання дорослих (2010)
Міщенко В. - Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти (2010)
Кушнір В. - Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів, Кушнір Г., Рожкова Н. (2010)
Редько В. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов (2010)
Матяш Н. - Кореляційний підхід до створення методичної системи навчання біології (2010)
Назаренко Т. - Формування системи географічних понять у старшокласників, Шиліна Н. (2010)
Муранова Н. - Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти (2010)
Локшин В. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ (2010)
Смірнова О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності (2010)
Столяренко О. - Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі (2010)
Задорожній А. - Моделювання ціннісно-смислової картини світу молодшого школяра: пошук підходів (2010)
Порох Л. - Система діагностики та моніторингу психологічного розвитку учнів як запорука успішної навчально-виховної роботи гімназії, Наровлянська М. (2010)
Романовський О. - Корпоративна культура вищого навчального закладу, Романовська Ю., Романовська О. (2010)
Шеверун Н. - До проблем змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2010)
Ничкало Н. - Педагогіка мистецтва у контексті творчого розвитку суб’єктів освітнього процесу (2010)
Вінник О. - Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання (2011)
Краснова М. - Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні (2011)
Мяловицька Н. - Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) (2011)
Грабовська О. - Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві, Захарова О. (2011)
Шибіко В. - Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України (2011)
Вовк О. - Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття (2011)
Дячук Л. - Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції (2011)
Пацурія Н. - Страховий інтерес: теоретичне обґрунтування та проблем правового закріплення (2011)
Поєдинок В. - Система правових режимів іноземного інвестування (2011)
Кравець І. - Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем (2011)
Комзюк Л. - Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права (2011)
Коваленко Т. - Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування (2011)
Шатіло Т. - Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади (2011)
Діковська І. - Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи (2011)
Совгиря О. - Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України (2011)
Прохоренко К. - Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні (2011)
Криштопа О. - Міжнародний союзу нотаріату: принципи латинського нотаріату та їх значення для діяльності нотаріусів України (2011)
Підпала І. - Правові вимоги до кандидатів у члени морського екіпажу за нормами міжнародного та національного законодавства (2011)
Божко В. - Обсяг права на справедливу заробітну плату (2011)
Лисенко Л. - Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів (2011)
Туцький Ю. - Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб (2011)
Вечірко І. - Про деякі проблеми правового регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення (2011)
Касумова А. - Міжнародно-правовий аспект реалізації права особи на скаргу (2011)
Ткаченко В. - Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД (2011)
Міхровська М. - Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії (2011)
Борисова Ю. - До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину (2011)
Казаков Ю. - Проблеми процесуального використання інформації, що містить банківську таємницю (2011)
Косянчук П. - Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності (2011)
Руда Т. - Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Калініченко О. - Форми заповіту за Цивільним кодексом України (2011)
Булкат М. - Ознаки та поняття зовнішніх функцій (2011)
Музиченко А. - Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2011)
Лазарев А. - Принципи діяльності центральної виборчої комісії в Україні (2011)
Капляр К. - Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом, Фурса С. (2011)
Берзін П. - Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України) (2011)
Грабовська О. - Місце доказування у системі цивільного процесуального права (2011)
Крижанівський В. - Мировий суд в Україні та Англії (2011)
Клепікова О. - Відшкодування збитків від зіткнення суден (2011)
Пацурія Н. - Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об'єднання страховиків (2011)
Рєзнікова В. - Фінансове посередництво: господарсько-правовий аспект (2011)
Поєдинок В. - Державна інвестиційна політика: поняття, об'єкт, цілі, принципи (2011)
Совгиря О. - Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства (2011)
Задирака Н. - Державне управління та виконавча влада: співвідношення понять (2011)
Дячук Л. - Сoncubinatus у візантійському праві (ІV – VІ ст.) (2011)
Мусієнко А. - Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини (2011)
Москалюк О. - Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі (2011)
Куйбіда Р. - Свобода мирних зібрань в адміністративному судочинстві: загальні тенденції судової практики (2011)
Куцевич М. - Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов'язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права (2011)
Божко В. - Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень (2011)
Ізарова І. - Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст (2011)
Заярний О. - Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою (2011)
Вовк О. - Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект (2011)
Шевченко А. - Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за новим законодавством про судоустрій та статус суддів (2011)
Шоха Т. - Имущественный интерес как предмет договора экологического страхования (2011)
Горбань Н. - Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса (2011)
Шпенов Д. - Суб'єкти правовідносин в інформаційній сфері (2011)
Боднар В. - Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту (2011)
Кравченко М. - Класифікація закономірностей реалізації закону (2011)
Яценко Н. - Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах (2011)
Коваленко О. - Повторність злочинів в окремих пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період (2011)
Топорецька З. - Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудо манії (2011)
Липій Є. - Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Кіндюк Б. - Охорона лісів згідно із законом "Про охорону природи Української РСР" від 30 червня 1960 р. (2011)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2011)
Переднє слово (2013)
Бондарчук І. А. - Проблема гуманітарності живого слова філософії (з досвіду спостереження за образами викладання філософії у вузах) (2013)
Воробйова О. П. - РІЧ як антиконцепт у творах художнього модернізму: лінгвофілософські аспекти естетики негативності (2013)
Марутовська О. О. - Філософія – художня література – маркетинг у площині сучасної духовності (2013)
Комісар Л. П. - Гуманістична традиція у палімпсестах дігімодернізму: респонсивність чи симуляція? (2013)
Діденко Г. М. - Проблема "цивілізованого безкультур’я” в сучасному суспільстві (2013)
Троицкий С. А. - Духовные основания социального существования в системе взаимоотношений индивидов (2013)
Поломошнов Б. Є. - Семантика терміну "дух” (2013)
Заєць С. М. - Пошук смислів у сучасній цивілізації (2013)
Панищев А. Л. - Человек и мир: проблема онтологической чужеродности человека естественной природе в учении Н. А. Бердяєва (2013)
Беля В. В. - Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму (2013)
Малюта К. О. - Синкретичний характер вчення про Бога у філософії ісмаїлізму (2013)
Голець О. Я. - Проблема добра і зла в духовній традиції Китаю (2013)
Киселиця С. В. - Знання і віра в контексті морального вибору індивіду (2013)
Стукало О. О. - До питання про трансформацію суб’єкта моральної регуляції за доби глобалізації (2013)
Овчаренко К. Ф. - Моральний горизонт релігійної свідомості (2013)
Дуйкін В. Р. - "Консервативи” в ціннісно-смисловому універсумі життєвого світу людини (2013)
Чехун Н. В. - Лінгвістична освіта як "запрошення до розмови” (2013)
Рибка Н. М. - Протиріччя творчого та стереотипного у сучасній науковій діяльності (2013)
Навроцький В. В. - Твердження, переконання і аргументація (2013)
Суходуб Т. Д. - ХХ століття: дискурс осмислення філософії (2013)
Солодка О. О. - Про "цінності”, "вартості” та "значущості”, або як складнощі перекладу позначають "дифузію смислової насиченості” понять (2013)
Mykhailova I. I. - Florentine Neoplatonism between Humanism and Philosophy: Variety of Interpretations (2013)
Бондарчук І. А. - Соціокультурний зміст феномена негативного (2013)
Мяловицька Н. - Європейський союз: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Берзін П. - Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15.11.2011 р. (2012)
Рєзнікова В. - Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів (2012)
Фурса С. - Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса, Ляшенко Р. (2012)
Комзюк В. - Митні органи як суб'єкти адміністративного права (2012)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2012)
Присяжнюк А. - Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб'єктами державного контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Добкін М. - Щодо удосконалення нормативного визначення системи завдань місцевих державних адміністрацій (2012)
Вовк О. - Джерела міського права Києва XV – XVI століть (2012)
Лазарєв Д. - Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії (2012)
Поєдинок В. - Провали ринку як об'єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Пацурія Н. - Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності (2012)
Златіна Н. - Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України (2012)
Цюра В. - Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України (2012)
Самбор М. - Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення (2012)
Грабовська О. - Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа (2012)
Куцевич М. - Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов'язанням (2012)
Скирта Д. - Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела (2012)
Московець В. - Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави (2012)
Заярний О. - Механізм оскарження в адміністративних судах рішень контролюючих органів, винесених за результатами перевірок діяльності юридичних осіб: доктринальний і правозастосовчий аспекти (2012)
Молдован А. - Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині (2012)
Повар П. - Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади (2012)
Лисенко Л. - Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2012)
Прохоренко К. - Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України (2012)
Міхровська М. - Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення (2012)
Вовк О. - Теоретичні засади стратегії європейської безпеки (2012)
Боднар В. - Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав (2012)
Стародубцев А. - Правове регулювання переміщення по службіпрацівників органів внутрішніх справ (2012)
Сіньова Л. - Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні (2012)
Бевз О. - Зони охорони об'єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць (2012)
Іщенко О. - Правовий статус та адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим як територіальної автономії у складі України (2012)
Коцур В. - За знаннями та духовним здоров’ям – до Переяслава! (2010)
Рик С. - Педагогічна етика: пошуки нової парадигми (2010)
Куйбіда В. - Роль народних знань про навколишній світ у формуванні академічних природничих наук (2010)
Коцур Н. - Фізіолого-гігієнічний супровід навчання школярів (2010)
Доброскок І. - Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Коханець П. - Спорт і наука – фундамент Інституту фізичного виховання і природознавства (2010)
Смірнова Н. - Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури, Свириденко О. (2010)
Яременко Л. - Фінансування як функція управління вищою освітою (2010)
Виноградня В. - Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ (2010)
Розсоха А. - Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту, Коваленко О. (2010)
Дудар В. - Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині (хіх – початок хх ст.) (2010)
Городецька О. - Формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського в контексті розвитку науки та освіти в Галичині (друга половина хіх – початок хх ст.) (2010)
Чернов Б. - Розвиток ідей щодо методів навчання в історії педагогічної думки (кінець ХIХ – початок ХХ ст.), Ковальська К. (2010)
Багно Ю. - Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2010)
Черненко Г. - Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920–1933 роки) (2010)
Демуз І. - Організація навчально-виховної роботи у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі (1944–1987 роки) (2010)
Яценко Л. - Гендерні відносини в шлюбі та сім’ї: ретроспективний аналіз європейської реальності (2010)
Пентилюк М. - Виховний потенціал сім’ї: традиції, реалії та перспективи (2010)
Коновалова Я. - Презентація підручника "Історія середніх віків" (2010)
Ляшко Л. - "Моя робота – моє життя" (2010)
Покажчик статей за 2010 рік (2010)
Терещенко Ю. - Українська аристократична еліта і родина Скоропадських (2014)
Поліш В. - Дворянство Поділля під час проведення реформи 1861 року (2014)
Марченко Н. - Консервативний дискурс творчості П. Куліша (2014)
Попенко Я. - Українсько-французькі політичні відносини (1917–1921 рр.) (2014)
Гедін М. - Проблема Криму напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2014)
Бойко О. - Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української Держави з РСФРР (Аналітична записка Д. Донцова "О границях Української держави під взглядом політичним") (2014)
Буравченков А. - Проблема творення єдиного антибільшовицького фронту в контексті політичного курсу Української Держави (1918 р.) (2014)
Осташко Т. - До історії родинного фотоархіву Скоропадських (2014)
Лазько О. - Социніанство в Україні в контексті суспільно-політичних антагонізмів у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Новіцька Ю. - Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Володимира Кубійовича в Другій Речі Посполитій (2014)
Маньківська Т. - Микола Антонович Плевако – директор першої Харківської української гімназії імені Б. Грінченка (2014)
Назарук Ю. - Державницька кадрово-регіональна політика Гетьманату Павла Скоропадського (на матеріалах політичної біографії О. Скорописа-Йолтуховського) (2014)
Терещенко Ю. - Україна в умовах розвитку промислового капіталізму і буржуазної трансформації двох імперій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Яблонський В. - Рецензія на кн.: Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу гетьманату Павла Скоропадського: Збірник документів, матеріалів та світлин. – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 310 с. (2014)
Сажко Л. А. - Реалізація культурологічного підходу в аспекті формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації прямого методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії (1890-1918 р.р.) (2012)
Бірецька Л. С. - Психологічні та дидактико-методичні передумови формування англомовної лексичної компетенції майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2012)
Зайцева І. В. - Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемного методу (2012)
Курило Л. В. - Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2012)
Ніщик Р. О. - Лінгвістичні передумови навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць у говорінні (2012)
Шевелько К. О. - Лінгвістичні і психолінгвістичні особливості анотаційного та реферативного перекладу (2012)
Черниш В. В. - Теоретичні передумови створення спецкурсу "Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтовного говоріння" (2012)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння студентами економічних спеціальностей англомовною комунікативною компетентністю у діловому говорінні (2012)
Вавіліна С. Г. - Принципи і критерії добору текстів для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання (2012)
Дьячкова Я. О. - Цілі навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2012)
Скляренко Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів монологу-доказу на основі художнього тексту (2012)
Фабрична Я. Г. - Структура і зміст професійно орієнтованої компетентності у писемному двосторонньому перекладі майбутніх викладачів іноземних мов і культур (2012)
Василенко Т. П. - Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Дубчак І. П. - Лінгвістичні особливості англійських субстантивних конструкцій у монологічному мовленні (2012)
Сушко М. О. - Особистісний розвиток майбутніх учителів китайської мови в процесі оволодіння граматичною компетентністю (2012)
Шастова І. В. - Зміст компетенції в техніці читання на початковому ступені навчання (школа з поглибленим вивченням англійської мови) (2012)
Гутник В. М. - Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичної компетенції перед, після і під час проведення комунікативного вступного корективного курсу (ВКК) (2012)
Крапчатова Я. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики реалізації само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної аудитивної компетенції у майбутніх філологів (2012)
Петрусевич Ю. А. - Контроль та оцінювання англійського монологічного мовлення майбутніх учителів (2012)
Соломко 3. К. - Автономія як основа самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Шевкопляс Л. В. - Добір навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2012)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2012)
Теми докторських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2012)
Горбач Е. Б. - Функціональне граматико-семантичне поле активності/пасивності та труднощі його перекладу (порівняльний аналіз німецької та української мов) (2013)
Дідух О. О. - Психологічні особливості процесу ведення дебатів іноземною мовою) (2013)
Зайцева І. В. - Відбір матеріалів для навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2013)
Ніщик Р. О. - Принципи та критерії відбору автентичних художніх фільміві відеофрагментів для навчання майбутніх філологів англомовного говоріння з використанням фразеологічних одиниць (2013)
Павловська Ю. В. - Система індивідуалізації навчання англійської мови у технічному ВНЗ в історико-аналітичному аспекті (2013)
Фабрична Я.Г. - Лінгвостилістичні характеристики англомовних і україномовних текстів з методики викладання іноземних мов і культур (2013)
Ярема І. А. - Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності металургів у професійно орієнтованому говорінні (2013)
Гальченко О. Ю. - Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах (2013)
Гудимо Ю. П. - Підсистема вправ для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2013)
Курило Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2013)
Меньковська Ю. А. - Система вправ для реалізації індивідуалізованого навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови у початковій школі (2013)
Мокіна А. Г. - Старший дошкільник як суб'єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу (2013)
Ольховська А. С. - Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх філологів синхронного перекладу з української мови на англійську (2013)
Ярошенко О. В. - Зміст професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови (2013)
Дука М. В. - Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об'єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури (2013)
Сташко О. В. - Психолінгвістичні особливості навчання майбутніх менеджерів техніки читання іспанською мовою після англійської (2013)
Сушко М. О. - Експериментальна перевірка методики формування граматичної компетентності китайською мовою у майбутніх учителів (2013)
Терещук В. Г. - Принципи формування англомовної лексичної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища (2013)
Шастова І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання молодших школярів техніки читання у школах з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шевкопляс Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2013)
Биконя О. П. - Вимоги до електронного посібника для самостійного оволодіння майбутніми економістами англомовним діловим говорінням та письмом (2013)
Глазунов М. С. - Facebook як сучасний засіб навчання майбутніх учителів англомовного писемного мовлення (2013)
Драненко Г. Ф. - Дидактичні властивості блогу в організації навчання французької мови студентів мовних спеціальностей, Руснак Д. А. (2013)
Дьячкова Я. О. - Веб-квест як засіб навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2013)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2013)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2013)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Уміння, навички, знання як складові професійно орієнтованої компетентності майбутніх учителів французької мови в аудіюванні на І курсі навчання (2014)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі (2014)
Дідух О. О. - Принципи навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2014)
Ігнатенко В. Д. - Лінгвостилістичні особливості наукової франкомовної статті аграрного профілю як першоджерела анотативного та реферативного перекладів (2014)
Федоренко І. С. - Цілі формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників (2014)
Крапчатова Я. А. - Засоби само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх перекладачів (2014)
Зайцева І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2014)
Мокіна А. Г. - Зміст навчання англійського усного мовлення старших дошкільників (2014)
Ніщик Р. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів (2014)
Шевелько К. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання анотаційного та реферативного перекладу учнів старших класів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної Мови (2014)
Майєр Н. В. - Методична субкомпетенція майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої фонетичної компетентності (2014)
Горбач Е. Б. - Шляхи і засоби професіоналізації формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів на початковому ступені навчання (2014)
Зайченко І. А. - Модель формування англомовної лексичної компетентності майбутніх металургів у процесі навчання професійно орієнтованого говоріння (2014)
Панзига О. М. - Реалізація дидактичних і методичних принципів у процесі формування рецептивних мовних компетентностей другої іноземної мови у майбутніх учителів (2014)
Глазунов М. С. - Навчальна комп'ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі (2014)
Драч А. С. - Модель навчання майбутніх учителів англійської мови читання художніх текстів з використанням комп'ютерної програми (2014)
Ярошенко О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу (2014)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2014)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2014)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2014)
Содержание (2014)
Марченко А. П. - Особливості температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром теплоізоляції в зоні наявності паливної плівки, Пильов В. В. (2014)
Прохоренко А. А. - Математическое описание комбинированного дизеля с аккумуляторной системой топливоподачи как регулируемого объекта (2014)
Минчев Д. С. - Совершенствование систем газотурбинного наддува дизельных двигателей скоростных глиссирующих судов, Мошенцев Ю. Л., Нагорный А. В. (2014)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность двигателя 2Ч 7,2/6 при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2014)
Мешков Д. В. - Метод расчета термодинамической погрешности при индицировании ДВС, Савченко А. В. (2014)
Яманин А. И. - Численное моделирование виброактивности поршневых двигателей с продолженным расширением рабочего тела, Жуков В. А. (2014)
Головчук А. Ф. - Універсальний електронний регулятор для тракторного дизеля, Габрієль Ю. І. (2014)
Ткач М. Р. - Утилизация низкопотенциального тепла ДВС 9G80 ME металогидридной установкой непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Триньов О. В. - Моделювання нестаціонарного теплонапруженого стану випускного клапана швидкохідного дизеля на перехідних режимах, Могильний О. П., Куліш О. М. (2014)
Посвятенко Э. К. - Повышение ресурса работы цилиндро-поршневой группы газовых двигателей, Литвин С. Н., Гончаров В. Г. (2014)
Алёхин С. А. - Подшипники качения поршневой головки шатуна высокофорсированных двухтактных двигателей, Коваленко А. Н., Косовцев А. Н., Лыков С. В. (2014)
Ткачук Н. А. - Повышение прочностных и трибомеханических характеристик элементов машиностроительных конструкций на основе комбинированных методов упрочнения приповерхностных слоев, Веретельник О. В., Грабовский А. В., Кравченко С. А., Белик С. Ю. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Пути повышения эффективности применения ДВС как силовой установки автомобиля ХАДИ-34, Врублевский А. Н., Подлещук С. О. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження системи комбінованого прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом, Грицук І. В. (2014)
Заренбин В. Г. - Расчет температур при множественнном контакте в условиях неустановившихся режимов трения, Мищенко Н. И., Богомолов В. В. (2014)
Оксень Д. Е. - Исследование влияния технического состояния пары кривошип-шатун на характер вибрации корпуса двигателя, Оксень Е. И. (2014)
Васильев И. П. - Повышение эффективности очистки отработавших газов дизелей (2014)
Кондратенко А. Н. - Регенерация фильтров твердых частиц дизелей, Строков А. П., Вамболь С. А., Семикин В. М. (2014)
Парсаданов І. В. - Комплексна оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів дизеля, Рикова І. В., Маклаков О. М. (2014)
Полив’янчук А. П. - Прогнозування стану сажового фільтра на різних режимах роботи автомобільного дизеля, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Грицюк А. В. - Выбор и обоснование дополнительных критериев формирования внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля, Овчинников А. А. (2014)
Панасенко М. В. - Принципи керування дизель-генераторами двохдизельної енергетичної установки тепловоза в процесах перерозподілу навантаження між ними, Пелепейченко В. І., Сергієнко М. І. (2014)
Шпаковский В. В. - Продление ресурса двигателя внутреннего сгорания установкой поршней с корундовым слоем (2014)
Зонов В. Д. - Математическая модель критерия приработки цилиндропоршневой группы тепловозных дизелей при заводских обкаточных испытаниях (2014)
Луков Н. М. - Методика расчета динамических характеристик и параметров энергетической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С., Кашников Г. Ф. (2014)
Гирдзияускас С. А. - Экономико-логистический анализ: фундаментальные предпосылки бескризисного развития, Дряунис К. С. (2015)
Кривенко С. В. - Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект (2015)
Лукашев С. В. - Мотивація працівників фармацевтичної галузі, Яндола К. О. (2015)
Рєпіна І. М. - Енергонезалежність України:аналіз потенціалу нафтогазових регіонів, Андрющенко В. В., Гнедько К. Б. (2015)
Чмутова І. М. - Принципи формування технологій фінансового менеджменту банку (2015)
Єлісєєва Л. В. - Банківська криза як індикатор суспільної довіри (2015)
Леонова О. О. - Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні (2015)
Котко О. К. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки, Осадча Н. В. (2015)
Мних О. Б. - Пошук нових векторів розвитку бізнесу для українських машинобудівних підприємств в умовах кризи (2015)
Гонтарева І. В. - Поняття вартості при оцінці ефективності діяльності підприємства (2015)
Нусінов В. Я. - Експрес-діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи, Семеняка Т. В. (2015)
Тирінов А. В. - Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства (2015)
Пилипенко Д. Р. - Когнітивна модель оптимізації маркетингових та логістичних витрат корпоративних логістичних систем (2015)
Потрашкова Л. В. - Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності (2015)
Iващенко А. I. - Аналiз методик оцiнки iнвестицiйної привабливостi аграрних пiдприємств України (2015)
Цимбал Ю. В. - Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку (2015)
Осадчук А. І. - Обґрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства (2015)
Піскунова О. В. - Кластерний аналіз і теорія нечітких множин у дослідженні регіональних особливостей споживання харчових продуктів, Тарасова Л. Г., Осипова О. І. (2015)
Сенчуков В. Ф. - Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації (2015)
Шляхи, які вона обирає (до ювілею професора О. П. Воробйової) (2012)
Бондаренко Є. В. - Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження, Шевченко І. С. (2012)
Васько Р. В. - Латинська менталізація аспектуальних значень дієслівної дії у сучасних романських мовах (2012)
Галуцьких І. А. - Тілесний код емоцій та почуттів в образному просторі художнього тексту: концептуальний аналіз (на матеріалі оповідань В. Вулф та Д. Г. Лоуренса) (2012)
Єсипенко Н. Г. - Роль асоціативних зв’язків у текстовій репрезентації концепту (2012)
Калита А. А. - Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации, Тараненко Л. И. (2012)
Колегаєва І. М. - Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах (2012)
Кухаренко В. А. - Лингвокультурный типаж "гламурная стерва” (2012)
Chrzanowska-Kluczewska E. - Can tropes be seen? (2012)
Левицкий А. Э. - Роль ситуации в процессе понимания значений лексических единиц (2012)
Мартынюк А. П. - Лингвистика эмоций в интеграционной перспективе (2012)
Минкин Л. М. - Теория лингвистического ментализма Г. Гийома и вопросы нейролингвистики (2012)
Морозова Е. И. - Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов (2012)
Ніконова В. Г. - Концепт – концептуальний простір – картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту (2012)
Петлюченко Н. В. - Когнітивні механізми харизматичного мовленнєвого впливу (2012)
Потапенко С. І. - Когнітивна риторика ефекту: в пошуках методу (на матеріалі інавгураційних звернень американських президентів Дж. Кеннеді і Дж. Буша) (2012)
Присяжнюк Л. Ф. - Когнітивні аспекти поетики змінених станів свідомості (2012)
Приходько А. Н. - Системная организация концептокорпуса (2012)
Радзієвська Т. В. - Стратегія наближення до реальності у світі вимислу: синтаксис і прагматика роману "Рnin” В. В. Набокова (2012)
Федорів Я. Р. - Лінгвокогнітивні ознаки статусу жінки: крос-культурне дослідження публічного мовлення жінок-ораторів (2012)
Швачко С. О. - Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному дискурсах (2012)
Єсипенко Н. Г. - Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів (2012)
Вимоги до рукописів (2012)
Кононова Я. В. - "Прагматический поворот” в концепции Б. Латура: эвристический потенциал результатов отдельных областей исследования (2014)
Барзенкова-М’ясникова Л. В. - Концепція соціального капіталу як теоретична основа для вивчення корупції (2014)
Буланов В. А. - Феномен якості життя та його зв’язок із салютогенетичною парадигмою особистості (2014)
Бутиліна О. В. - Професійна маргінальність: визначення та соціальні прояви (2014)
Заремба Г. Р. - Зовнішня міграція українців. Стан дослідження (2014)
Зацепіна Н. О. - Cучасні тенденції моди як фактор формування соціокультурних практик вітчизняного туризму (2014)
Кнуренко В. М. - Інформаційні технології як інструменти впливу на розвиток процесу інформатизації суспільства в Україні (2014)
Коваленко Ю. П. - Теоретичні засади розуміння категорії маскулінності/фемінності в соціальній площині, Зоська Я. В. (2014)
Кухта М. П. - Похилий вік: часові перспективи життя (2014)
Опрятна О. С. - Соціальні наслідки ранжирування території при впровадженні медичної реформи в Україні (2014)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі Бразилії (2014)
Мосьондз М. В. - Ціннісні орієнтації та життєві установки молоді у сучасному соціокультурному контексті (2014)
Петренко Л. А. - Трансформации брачных отношений и их влияние на характер зависимости и насилия в семье (2014)
Піронкова О. Ф. - Емоційна наповненість вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Поцелуйко А. О. - Імідж держави: поле концептуальних визначень у соціально-психологічних та політичних студіях (2014)
Рудяков А. В. - Скорочення ринку персональних комп’ютерних систем. Аналіз причин та прогнози на найближче майбутнє (2014)
Харин С. А. - Анализ взаимодействия человека и машины в менеджменте проектов программного обеспечения, Кокин А. Ю., Усайте В. И. (2014)
Бойко І. І. - Медіа як ретранслятор соціальних проблем у констукціоністському підході до фреймінгу (2014)
Кравченкова Г. М. - Соціологічні концепції як теоретична основа pr-діяльності (2014)
Лобовікова О. О. - Специфіка взаємодії в соціальних мережах (2014)
Хижняк К. В. - Комунікативний тренінг як технологія підвищення ефективності кроскультурної комунікації, Хижняк О. В. (2014)
Астахова Т. Г. - Лідерство: соціально-філософський аспект (2014)
Лаврік В. А. - Генезис теоретичного осмислення соціокультурного простору розвитку міста (2014)
Сірий Є. В. - Соціокультурна трансформація ціннісної системи українського суспільства в динаміці: "Традиція – модерн” (2014)
Яковенко А. К. - Змішування цінностей в історико-культурних регіонах: спільні та унікальні риси, Тащенко А. Ю. (2014)
Кузьмін В. В. - Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Городько М. О. (2014)
Швець Д. Є. - Соціоструктурні детермінанти управління вищою освітою франції (2014)
Ядранський Д. М. - Оцінка ефективності зайнятості в бюджетній сфері (2014)
Зоря О. П. - Шляхи вдосконалення регулювання трудової міграції, Пенчук І. Л. (2014)
Андрущенко Г. І. - Аналіз та оцінка рівня довіри українців до різних соціальних об’єктів в умовах військових дій 2014 (2014)
Відомості про авторів (2014)
Борщевський С. В. - Моногенетичний і субстратний вектори в дослідженні праслов’янської лексики невідомого походження (на прикладі псл. *mogyla "могила”) (2013)
Гриценко С. П. - Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам’ятках XVI–XVII ст. (2013)
Денисова С. П. - Лінгвістика на зламі наукових парадигм: від Фердинанда де Соссюра до Ноама Хомського (2013)
Кагановська О. М. - Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози (2013)
Капранов Я. В. - Принципи узагальнення словникових відомостей як моделювання плану змісту мови (2013)
Качмар О. Ю. - Ціннісний компонент концепту management в американському управлінському дискурсі (2013)
Крокіс А. М. - Адекватність відтворення давньогрецького кон’юнктива підрядних речень в українських перекладах Євангелія від Матвія (2013)
Кучер І. А. - Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі (2013)
Кушнєрова О. А. - Анаграматичний принцип організації віршованого тексту як вияв зміненого стану свідомості автора (на матеріалі збірки любовної лірики T. Hughes "Birthday Letters”) (2013)
Пирогов В. Л. - Логографічне письмо як інструмент пізнання й моделювання світу (2013)
Романова Н. В. - Базові емоції та процеси їх номінації у сучасній німецькій мові (2013)
Сніцар В. П. - Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов’ян (2013)
Цимбалиста О. А. - Засоби відображення виразів обличчя в художній літературі: функціонально-інтерпретаційний аспект (2013)
Черхава О. О. - Дефініції місіонерського дискурсу крізь призму суміжних понять теологічної лінгводискурсології (2013)
Шутова М. О. - Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації (2013)
Яновая О. А. - Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) (2013)
Борщевський С. - Слов’янська, германська та романська лексика невідомого походження в контексті контактологічної передісторії мов європейського ареалу (2013)
Głaz A. - Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Кливак В. В. - Метаболічні критерії розвитку порушень в систем мати-плацента-плід у вагітних з різними типами герпетичної інфекції (2014)
Чайка К. В. - Особенности методологического подхода к ведению беременности и родов у женщин с лейомиомой матки (2014)
Роговой А. Н. - Содержание эссенциальных и токсичных микро- и макроэлементов в волосах женщин, родивших детей с врожденными пороками сердца, Стрионова В. С., Межова О. К. (2014)
Кливак В. В. - Прогностичні особливості виникнення плацентарної дисфункції та дистресу плода на тлі герпетичної інфекції вагітних (2014)
Говоруха І. Т. - Оперативні втручання на яєчниках і їх зв’язок з порушеннями репродуктивного здоров’я, акушерськими та перинатальними ускладненнями, Дьоміна Д. В. Дьоміна Д. В. (2014)
Бугайов А. Б. - Особливості анамнезу жінок з застійним тазовим синдромом, Йотенко Б. А. (2014)
Мацынин А. Н. - Структура причин спаечного процесса органов малого таза при гинекологической патологии у женщин репродуктивного возраста, Шаганов П. Ф., Гребельная Н. В. (2014)
Шелестова Л. П. Шелестова Л. П. - Дослідження вмісту гіпофізарних та яєчникових гормонів у жінок з дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С. Аллахвердієв Р. С. (2014)
Орлик Т. В. - Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді (2014)
Железная А. А. - Современные представления о кесаревом сечении (лекция для врачей-интернов) (2014)
Шелестова Л. П. - Багатоплідна вагітність (клінічна лекція), Гребельна Н. В., Князєва Н. В. (2014)
Чебалина Е. А. - Ветряная оспа у беременных: риск, профилактика, диагностика, тактика ведения (клиническая лекция), Салоникиди А. И., Баун Е. Э., Максимцева Н. В. (2014)
Майлян Э. А. - Современные представления о ВИЧ-инфекции (клиническая лекция) (2014)
До відома авторів (2014)
Содержание (2014)
Прохоренко А. А. - Математическое моделирование и расчетно-экспериментальное исследование механизма регулирования подачи ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля, Пожидаев И. Г. (2014)
Лисовал А. А. - Исследование работы газового двигателя на топливах с разным содержанием углекислого газа, Нижник М. Е., Свистун Ю. А. (2014)
Марченко А. П. - Дослідження та математичне моделювання процесу згоряння в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Тимошевский Б. Г. - Повышение эффективности двигателя 2Ч 7,2/6, работающего на этаноле с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2014)
Пильов В. О. - Експериментальне дослідження впливу регулювання теплового стану поршня на показники дизеля, Клименко О. М., Обозний С. В. (2014)
Міщенко М. І. - Деякі результати порівняльних досліджень показників безшатунного та класичного двигунів, Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М., Юрченко Ю. В., Шляхов В. С., Супрун В. Л., Касьяненко Д. В. (2014)
Врублевский А. Н. - Опеределение цикловой подачи газового двигателя с электронным управлением топливоподачи, Дзюбенко А. А., Липинский М. С., Кузьменко А. П., Подлещук С. О. (2014)
Marchenko A. - Waste heat recovery systems for internal combustion engines: classification and benefits, Samoilenko D., Hamzah A. A., Hamzah Omar Adel (2014)
Мешков Д. В. - Выбор исходных данных при расчете погрешности индицирования ДВС (2014)
Безюков О. К. - Анализ перспективности газопоршневых ДВС, Жуков В. А., Ященко О. И. (2014)
Савчук В. П. - Аналіз надійності циліндрових втулок двигунів фірми B&W серії S70МС та S80MC (2014)
Ткач М. Р. - Влияние регенерации энергии на эффективность утилизации низкопотенциального тепла металлогидридной установкой непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Ткачук Н. А. - Численное моделирование контактного взаимодействия деталей ДВС, изготовленных с применением комбинированных технологий, Веретельник О. В., Грабовский А. В., Кравченко С. А., Белик С. Ю. (2014)
Пылев В. А. - Совершенствование методики сравнительной оценки термонапряженного состояния поршней, Белогуб А. В., Нестеренко И. А., Федоров А. Ю., Ариан Р., Хижняк В. А. (2014)
Ведь М. В. - Формирование каталитически активных покрытий на рабочих поверхностях камер сгорания ДВС, Сахненко Н. Д., Андрощук Д. С., Ярошок Т. П. (2014)
Кондратенко А. Н. - Регенерация фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита, Строков А. П., Вамболь С. А., Авраменко А. Н. (2014)
Клименко Л. П. - Упрочнения деталей двигателей внутреннего сгорания методами ионно-плазменных и лазерных технологий, Ревнюк П. Я., Прищепов О. Ф., Андреев В. И., Соловьёв С. Н. (2014)
Вербовський В. С. - Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом, Грицук І. В., Адров Д. С., Краснокутська З. І. (2014)
Зонов В. Д. - Методика комплексной оценки критического состояния прецизионных поверхностей топливной аппаратуры тепловозных дизелей (2014)
Богаевский А. Б. - Оценка энергозатрат в процессе запуска дизеля тепловоза и заряда аккумуляторной батареи, Осичев А. В., Войтенко М. С. (2014)
Тарасенко А. И. - Выбор расчетной крутильной схемы пропульсивного судового малооборотного дизельного комплекса, Тарасенко А. А. (2014)
Парсаданов И. В. - Генеральный конструктор, Косулин А. Г., Литвинцева Н. И. (2014)
Даниленко О. В. - Архівні джерела дослідження історії міжнародних зв’язків УСРР у 1920-ті роки (2014)
Кудінов Д. В. - Висвітлення мемуарною літературою діяльності осередків Всеросійського селянського союзу в Україні в роки Першої російської революції (2014)
Хлынина Т. П. - Локусы приватного: дом и семья в устных воспоминаниях очевидцев Великой Отечественной войны (2014)
Кринко Е. Ф. - Воспоминания детей военного времени (1941-1945): источники изучения (2014)
Бондар О. М. - Чернігівська фортеця в другій половині ХVII ст. (2014)
Кравченко О. М. - Михайлівський Іоанно-Предтеченський монастир середини ХVII-XVIII ст. (2014)
Дегтярьов С. І. - Педагогічні чиновники в українських губерніях першої половини ХІХ ст.: види утримання, заохочень і покарань (2014)
Майдебура О. П. - Становлення медичної радіобіології на півдні України (2014)
Стельникович С. В. - Адміністративно-територіальний устрій генерального округу Житомир (друга половина 1941 - початок 1944 рр.) (2014)
Власенко С. І. - Степовий рейд з’єднання українських кавалерійських партизанських загонів (за документами ЦДАГО України) (2014)
Максимов К. Н. - С. А. Кропачев, Е. Ф. Кринко. Потери населения СССР в 1937-1945 гг.: масштабы и формы. Отечественная историография. - М.: РОССПЭН, 2012. - 350 с. (2014)
Лобко Н. В. - Сповідні відомості церков: інформаційний потенціал та особливості використання при реконструкції родоводів (2014)
Бугрій В. С. - Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Агарин Е. В. - Л. Н. Толстой и толстовство в критике последователей (2014)
Кудінов Д. В. - Чутки як інформаційний засіб мобілізації суспільно-політичної активності селянства на початку ХХ ст.: історичний та історіографічний дискурс (2014)
Шевчук Б. Л. - Законодательное регулирование и практика применения налоговых, контрольных, ревизских и хозяйственных полномочий Волынской казенной палаты в отношении евреев в 1796-1860-х гг. (2014)
Максимов О. В. - Фахова дискримінація поляків в умовах судової реформи 1864 року на Правобережній Україні (2014)
Дегтярьов С. І. - Віанор та Адріан Франковські: матеріали до біографій, Федчишина В. В., Форіс Ю. Б. (2014)
Єрмакова В. Я. - Діяльність міжнародних організацій АРА та "Джойнт” по наданню допомоги дитячому населенню Східного Поділля в умовах голоду (1921-1923 рр.), Романюк І. М. (2014)
Жмака В. М. - До питання про прийняття і виконання міських кошторисів у 20-ті роки ХХ ст. (на прикладі міст Лівобережжя України) (2014)
Нестеренко В. А. - Фактори деурбанізації в областях військової зони України (1941-1943 рр.) (2014)
Пекарчук В. М. - Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин України: тенденції 1990-2000-х років (2014)
Фіннік С. В. - Етнонім народу булгар у зв’язку з їх етнічним походженням (2014)
Таран В. К. - Crawford K. R., Мitiukov N. W. Identification of the Parameters of Naval Artillery. – Prague: Vedecko vidavatelske centrum "Sociosfera-CZ”, 2013. – 212 p. (2014)
Побожій С. І. - Обозная В., Деревянко О. "Неизвестная”: разгадка тайны. Опыт искусствоведческого расследования. – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2013. – 36 с., ил. (2014)
Бех І. - Совість: психологічна сутність та механізм виховання (2011)
Андрущенко Т. - Виховна функція мистецтва в освітньому процесі (2011)
Ципко В. - Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (2011)
Захаренко С. - Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка, Захаренко О. (2011)
Клокар Н. - Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону (2011)
Ільман В. - Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції (2011)
Курило В. - Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу (До 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка), Климов А. (2011)
Бенера В. - Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Крутько О. - Навчальне телебачення: погляд у минуле (На матеріалах фахових педагогічних видань України 50–80-х років ХХ ст.) (2011)
Дем’яненко Н. - Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949–2010 роки) (2011)
Редько В. - Сучасний підхід до навчання іноземних мов (2011)
Липова Л. - Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи, Войцехівський М., Замаскіна П. (2011)
Громадська В. - Вибір методів виховання як ефективного засобу формування загальнолюдських цінностей (2011)
Орішак Л. - Організація роботи педагогічного колективу гімназії у контексті вивчення освітніх систем інших країн (2011)
Глушко О. - Психологічний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання учнів гімназії (2011)
Секіріна В. - Дослідницько-пошукова робота учнів у процесі вивчення світової літератури (2011)
Россихіна О. - Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію (2011)
Ковтун Н. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури (2011)
Мистецтво художньої кераміки – дітям Майстерня Надії Шлапунової (2011)
Кремень В. - Інновація – alter ego глобалізації (2011)
Бондар В. - Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен (2011)
Радул В. - Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості (2011)
Отич О. - Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної естетики (2011)
Малихін О. - Аспектний аналіз категорій "пізнавальна самостійність" і "пізнавальна активність" у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Онопрієнко В. - Практико-екологічна складова підготовки і перепідготовки сільськогосподарських кадрів (2011)
Матвєєва Г. - Методика вивчення та аналізу стану організації діяльності спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю (2011)
Порох Л. - Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект, Осінна Н. (2011)
Покась В. - Шкільництво в Україні: становлення та історична генеза інтернатної освіти (2011)
Лях Г. - Позакласна виховна робота у гімназіях східноукраїнського регіону (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Фатальчук С. (2011)
Петрощук Н. - До проблеми профільного навчання: особливості диференціації освіти та підготовки вчителів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Дунаєва Л. - Безкомпромісний лицар національної ідеї (До дня вшанування пам’яті Б. Д. Грінченка) (2011)
Гавриленко Т. - Україномовна навчальна література для початкової школи (1905–1914 роки) (2011)
Кучай О. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики в Польщі та Україні: порівняльний аналіз (2011)
Гарбуза Т. - Основні функції тьютора у процесі дистанційного навчання іноземної мови студентів ВНЗ Великої Британії (2011)
Берегиня історико-педагогічної науки. До ювілею Нінелі Павлівни Калениченко (2011)
Найда Ю. - "Горить моє серце", Найда В. (2011)
Доркену А. - Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову, Лога Т. (2011)
Кирій С. - Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової (2011)
Шевченко І. С. - Г. Г. Почепцов и украинская прагмалингвистика (2013)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційно-структурні властивості нуклеарного наголосу в давньоанглійському простому реченні (2013)
Безуглая Л. Р. - Прагмопоэтика в когнитивном измерении (2013)
Васько Р. В. - Лінгвосеміотика і віртуальна реальність у проекції на світ соціальної комунікації (2013)
Volkova L. M. - Illocutionary potential of the discourse marker "really” (2013)
Воробьёва О. П. - Лингвистика сегодня: реинтерпретация эпистемы (2013)
Dvorzhetska M. P. - Linguistic diversity of the English language in multicultural world (2013)
Jaffae/Kolomiytseva O. A. - Expressive discourse in a communicative setting: a linguist’s look at schizophrenic speech (2013)
Игина З. А. - Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward”) (2013)
Καλογνωμης A. - Οι πολύχρονες ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις της Ουκρανίας και της Ελλάδας (2013)
Левицький А. Е. - Фокусування інформації в сучасному англомовному дискурсі (2013)
Межжеріна Г. В. - Лексеми з коренем -лют- зі значенням соціально-етичної оцінки особи в контексті мовної картини світу часів Київської Русі (2013)
Morozova E. I. - Speech Manipulation in a Multi-Party Interactive Field (2013)
Радзієвська Т. В. - К вопросу о манипулятивном воздействии: адресат и его реакции (2013)
Рыжова Л. П. - Лингвистическая прагматика во Франции: базовые понятия (2013)
Сабо О. А. - Австралізми-агроніми аборигенного походження (2013)
Семененко Г. М. - Структура і функціонування абсолютних дієприкметникових підрядних речень в англійській мові XIV–XVII ст. (2013)
Сєрякова І. І. - Семіозис невербальних знаків комунікації (2013)
Студенець Г. І. - Уточнення в діалогічному дискурсі (2013)
Черхава О. О. - Концептуальне формування науково-термінологічного поля поняття "релігійний дискурс” у контексті становлення теолінгвістики (2013)
Chugu S. D. - Interpretation Potential of Literary Text in the Cognitive Dimension (2013)
Шнуровська Л. В. - Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки (2013)
Яновая О. А. - Языковые средства конструирования гендерного стереотипа в современном рекламном дискурсе (на материале англоязычных парфюмерных аннотаций) (2013)
Vorobyova O. P. - Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination (2013)
Корольова А. В. - Терехова Д. І. Вступ до мовознавства (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Соловйов Ю. - Регіональна модель системи освіти Донецької області: інноваційний аспект (2011)
Чернишов О. - Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку, Соф’янц Е. (2011)
Кучерявий О. - Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті (2011)
Омельченко С. - Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку (На прикладі Слов’янського ДПУ), Чуйко С. (2011)
Набока О. - Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів (2011)
Щербакова К. - Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку, Брежнєва О. (2011)
Вінарева Л. - Тенденції розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовищі ВНЗ лінгвістичного профілю (На прикладі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов), Марченко Г. (2011)
Чернікова Л. - Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти (2011)
Малахова О. - Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу (2011)
Алфімов В. - Формування акмеологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл (2011)
Чернишов Д. - Підготовка керівників до проектування виховної діяльності у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2011)
Сіліна Н. - Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі (2011)
Горна Е. - Діяльність методичної служби як умова підвищення професіоналізму педагогів та вдосконалення освітньої системи району (2011)
Тараріна І. - Моделювання процесу діяльності вчителів фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період (2011)
Куцманд К. - Адаптація молодого вчителя сільської школи, Коссе О. (2011)
Пархоменко С. Є. - Соціологічна концептуалізація корупційних практик у правоохоронних органах: до постановки проблеми (2014)
Скідін Л. О. - Театралізовані політичні конфлікти як різновид перформативної соціальної взаємодії (2014)
Щербина В. В. - Західна соціологія та постмодерне суспільство (2014)
Зоська Я. В. - Послуги та сервіс у постіндустріальному суспільстві: затребуваність у споживанні (2014)
Мосаєв Ю. В. - Теоретичні аспекти футбольних дербі країн східної азії (2014)
Опрятная О. С. - Медико-социальная адаптация проекта медицинской реформы в пилотных регионах страны на ііі этапе развития (2014)
Пиронкова О. Ф. - К вопросу об участниках психоического дискурса и причинах стигматизации психически больных (2014)
Щудло С. А. - Релігійний вимір сучасного українського суспільства: регіональні особливості соціальних практик та ідентичностей (2014)
Віндюк А. В. - Валеологічний світогляд молоді як феномен соціологічної рефлексії (2014)
Зарицька В. В. - Регуляторна дія соціонормативної системи у формуванні структури соціального капіталу (2014)
Нестеренко Л. М. - Виникнення музичних преференцій сучасної студентської молоді (за даними емпіричного соціологічного дослідження) (2014)
Сурміна Г. Ю. - Театр опери та балету як об’єкт соціологічного дослідження (2014)
Катаєв С. Л. - Соціальні якості міської спільноти (на прикладі м. Запоріжжя) (2014)
Сущенко Л. О. - Наукова та інноваційна політика в системі вищої освіти україни в умовах глобалізаційних змін суспільства, що трансформується (2014)
Хомерікі О. А. - Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів, Кльов М. В. (2014)
Шапошникова І. В. - Соціальне виключення як проблема професійної соціалізації студентської молоді (2014)
Яцук Н. В. - Застосування соціальної технології "Соціальна анімація” у реконструкції туристичної спадщини промислового сходу України (2014)
Серга Т. О. - Чинники суб’єктної соціалізації особистості (2014)
Битко А. С. - Новорічне звернення президента як ритуальний жанр політичного дискурсу (2014)
Гугнін Е. А. - Трансформація партійної структури політичного простору сучасної України (2014)
Кузьмін В. В. - Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб, які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних конфліктах в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Бренд політичної партії в електоральному маркетингу (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Пометун О. - Cтарша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів (2011)
Остапчук О. - Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності (2011)
Васьківська Г. - Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі, Кизенко В. (2011)
Щекатунова Г. - Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього (2011)
Бех І. - Виховні закони у благодійному житті особистості (2011)
Оржеховська В. - Про безпеку дітей у всесвітній мережі Інтернет (2011)
Столяренко О. - Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ (2011)
Драч І. - Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом", Чернишова Є. (2011)
Кисільова-Біла В. - До проблеми розвитку творчих можливостей студента у процесі загальнопедагогічної підготовки (2011)
Онопрієнко В. - Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету (2011)
Ганжа О. - Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя (2011)
Турчин Т. - Пріоритетність інтуїтивно-образного осягнення музичного мистецтва молодшими школярами в навчальному процесі (2011)
Білецький О. - Організація системи підготовки вчителів народних училищ на Катеринославщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Отич О. - Культура української наукової мови – запорука творчого поступу вітчизняної педагогічної науки (2011)
Кирій С. - "Звуки квітів" Михайла Яремківа (2011)
Гунчак В. М. - Життя гідне безсмертя! До 110-річниці від народження С. З. Ґжицького, Галяс В. Л. (2010)
Козак М. Р. - Трансмісивні спонгіформні енцефалопатії: загальна характеристика, теорії розвитку і біологічні моделі дослідження, Стойка Р. С., Кіт Ю. Я., Влізло В. В. (2010)
Малик О. Г. - Біологічно активні речовини і лікувальні препарати з ялівцю звичайного, Волошанська С. Я., Кравців М. М. (2010)
Стапай П. В. - Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець, Бурда Л. Р. (2010)
Borowiec F. - Effect of lactation period on profile of fatty acids, including conjugated linoleic acid (CLA), in cow’s milk, Ratych I., Mazur B., Kamińska M. (2010)
Гложик І. З. - Активність ферментів антиоксидантного захисту в крові спортсменів-важкоатлетів до і після фізичного навантаження (2010)
Грубінко В. В. - Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект, Курант В. З., Хоменчук В. О., Бияк В. Я., Синюк Ю. В. (2010)
Гудима В. Ю. - Метаболічний профіль крові курей-несучок за різного рівня вітаміну Д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Гунчак А. В. - Видові особливості ліпідного складу та вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах печінки і жовтків яєць індиків та гусей, Кисців В. О., Ратич І. Б. (2010)
Кава С. Й. - Ліпопротеїни сперми бугая за додавання антиоксидантів у розріджувач, Яремчук І. М., Остапів Д. Д. (2010)
Коцюмбас І. Я. - Ефект застосування препарату Карнівет-L за гематологічними, біохімічними показниками крові та неспецифічною резистентністю організму молодняку великої рогатої худоби, Голубій Є. М. (2010)
Kystsiv V. - Species peculiarities of lipid and fatty acid composition of liver and egg yolk in japanese quails and laying hens, Ratych I., Borowiec F., Kyryliv B., Andrejeva L. (2010)
Луцик М. М. - Характеристика вуглеводних детермінант поверхні клітин мишиної лімфоми NK/Ly по зв’язуванню нативних лектинів із наступним їх виявленням непрямим імуноцитохімічним методом, Ковалишин В. І., Ященко А. М. (2010)
Федорова С. В. - Вміст ТБК-активних продуктів та активність ферментів антиоксидантного захисту в гомогенатах внутрішніх органів самиць щурів при стимуляції ембріонально-маткового сигналу за умов введення селенвмісного препарату, Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І. (2010)
Червінська О. Й. - Інтенсифікація штучного способу виведення сім’ями-виховательками бджолиних маток, Шеремета В. І. (2010)
Юськів І. Д. - Особливості обміну речовин у тканинах імагінальної стадії стьожаків — Bothriocephalus acheilognathi (2010)
Базаєва А. В. - Розвиток фіто- та зоопланктону в рибогосподарських ставах при використанні фосформобілізуючого бактеріального препарату, Тарасова О. М., Вовк Н. І. (2010)
Гончаренко В. В. - Вплив адсорбенту мікотоксинів Екосорб 25 як добавки до раціону на загальний стан і біохімічний склад крові нетелей, Калиновський Г. М., Тупальська О. М., Пікула М. В. (2010)
Дубінський В. В. - Біохімічні показники та вміст вільних амінокислот крові корів при годівлі силосом з різним рівнем чистого протеїну, Гольтерсгінкен М., Влізло В. В. (2010)
Маринич І. М. - Метаболічний профіль крові дворічок коропа за різного рівня хрому в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Шаповалов С. О. - Активність глутатіонзалежних ферментів в ранньому постнатальному онтогенезі поросят за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Березовський А. В. - Визначення гострої токсичності експериментального препарату "ТімтилТМ–150", Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Сенча В. В. (2010)
Гунчак В. М. - Вплив нітрату натрію у токсичних дозах на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів у крові бугайців, Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Васів Р. О., Харів І. І., Хомик Р. І., Мурська С. Д., Губерук В. О. (2010)
Мельникова Н. М. - Характеристика вмісту окремих мікроелементів у печінці, нирках, селезінці вагітних щурів за отруєння Плюмбумом, Ткаченко Т. А., Лазаренко І. А. (2010)
Salyha Y. - Toxic effect of chlorpyrifos on hippocampal neurons in vitro (2010)
Талоха Н. І. - Вплив Кадмію на метаболічну активність мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби у дослідах in vitro і способи зниження його токсичної дії, Куртяк Б. М. (2010)
Цвіліховський В. І. - Стан і безпека кормів та кормової сировини за показниками забрудненості мікотоксинами в тваринницьких господарствах України, Лапоша О. А., Бєлоцька А. В. (2010)
Baumgartner W. - Risk factors associated with diarrhoea in calves, Klein D. (2010)
Власенко С. А. - Поширеність гінекологічних хвороб та ефективність гормональної стимуляції і синхронізації стадії збудження статевого циклу у корів з гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальців (2010)
Грищенко В. А. - Стимулювання пігментоутворної функції печінки фосфоліпідовмісними препаратами за розвитку токсичного гепатиту, Томчук В. А., Литвиненко О. М. (2010)
Kubiak K. - Prophylaxis and treatment of gastric ulcers syndrome in horses, Jankowski M., Spużak J., Niedźwiedź A., Nicpoń J., Vlizlo V., Michlik K., Grzegory M., Maksymovych I. (2010)
Микуленко І. М. - Вплив тіопротектину на показники функції нирок у собак, Літаров В. Є., Ладогубець О. В. (2010)
Пасічна Е. П. - Дія вітаміну D3 на розвиток оксидативного стресу та ліпідного дисбалансу в тканині мозку щурів за умов експериментального аутоімунного енцефаломієліту, Донченко Г. В., Морозова Р. П. (2010)
Посохова К. А. - Вплив препарату супероксиддисмутази та l-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті, Яремчук О. З. (2010)
Steiner S. - Abomasal diseases in calves, Baumgartner W. (2010)
Шамро Н. Р. - Корекція процесів ліпопероксидації у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов поєднаної дії вітамінів С та Е при стресі, Грюк І. Б., Скляров О. Я. (2010)
Глушко Ю. М. - Генетика і розведення цитогенетична характеристика українських коропів з різних регіонів України, Тарасюк С. І. (2010)
Danielak-Czech B. - Cytomolecular analysis of chromosome X fragility in subfertile sheep, Kaczor U., Sharan M. (2010)
Констандогло А. Г. - Иммуногенетическая характеристика популяции крупного рогатого скота красной эстонской породы, Фокша В. Ф., Александрова Т. О. (2010)
Котенджи Г. П. - Методи підвищення ефективності селекції (за молочною продуктивністю та живою масою) у скотарстві при використанні бугаїв-плідників світового генофонду, Левченко І. В., Бурнатний С. В., Болгова Н. В., Бородай В. П. (2010)
Метлицька О. І. - Застосування методів морфометрії та молекулярно-генетичної оцінки при визначенні чистопородності українських бджіл, Поліщук В. П., Таран С. І. (2010)
Новак І. В. - Динаміка живої маси корів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування, Федорович В. В., Федорович Є. І., Кузів М. І. (2010)
Ревунець А. С. - Характеристика нетелей та корів-первісток різних порід у зоні Полісся і Лісостепу Житомирщини (2010)
Супрун І. О. - Значення чистокровної верхової породи в створенні та вдосконаленні орловського рисака (2010)
Чокан Т. В. - Особливості генетичної структури внутрішньопородних груп овець з різним кольором вовни, Стапай П. В., Тарасюк С. І. (2010)
Акимишин М. М. - Мікроструктура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів, Мартин Ю. В., Сачко Р. Г., Грабовська О. С., Пилипець А. З., Остапів Д. Д. (2010)
Гавриляк В. В. - Морфологічні зміни волоса в процесі його оновлення (2010)
Зоценко В. М. - Імуномодулюючі та протизапальні ефекти антибіотиків (2010)
Кичун І. В. - Вплив препарату "Ліпофлок" на імунний статус та продуктивність поросят після відлучення від свиноматки, Лешовська Н. М., Рацький М. І. (2010)
Łapiński S. - Morphometric parameters of rex rabbits’ hairs, Barabasz B., Magiera M., Kornaś S. (2010)
Мартинишин І. М. - Вміст Т- і В-лімфоцитів у крові підсисних і відлучених поросят за різного рівня цинку в раціоні, Снітинський В. В. (2010)
Рацький М. І. - Вміст окремих класів імуноглобулінів у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та при застосуванні γ-глобулінів, Віщур О. І., Кичун І. В., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Мудрак Д. І. (2010)
Ушкова Ю. Ф. - Формування клітинного імунітету у поросят при відлученні їх від свиноматок та за дії препарату "Інтерфлок" (2010)
Андрушко О. Б. - Особливості дії комплексних гормональних препаратів на відтворну функцію свиноматок після відлучення поросят, Шаран М. М. (2010)
Климишин Д. О. - Вплив умов культивування на рівень синтезу аранціаміцину штамом Streptomyces echinatus DSM40730 (2010)
Лисиця А. В. - Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину, Мандигра М. С. (2010)
Нарижный А. Г. - Воспроизводительная функция хряков при использовании в их рационе препарата Баксин-вет, Крейндлина Н. И., Курипко А. Н., Онищук И. М. (2010)
Рєпко О. В. - Вплив пробіотика "Лактин-К" на стан білоксинтезуючої функції печінки, урікемію і яйценосність курей (2010)
Супрун С. М. - Біотехнологія одержання та перспектива використання протеїново-вітамінного грибного препарату в тваринництві, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Чехівська Л. І., Кучмеровська Т. М. (2010)
Телятніков А. В. - Ензимобіохімічні реакції у клінічно здорових собак при застосуванні нанотехнології (2010)
Шульга О. М. - Вплив ліпопептидних біопар штаму B. subtilis c-14 на проникність мембран та активність травних ферментів великої рогатої худоби, Карпенко О. В., Гамкало З. Г., Грабовська О. С. (2010)
Даниш Т. В. - Розробка методів солюбілізації мембран вірусів та їх застосування при виготовленні препаратів крові (2010)
Ушкалов В. О. - Індикаторне середовище "ВС" як засіб контролю при визначенні присутності бактеріальної мікрофлори в інактивованих непрозорих біопрепаратах, Тиндик В. С., Андрущенко В. В., Мачуський О. В. (2010)
Шпакова Н. М. - Осмотичний і температурний стрес еритроцитів різних видів ссавців (2010)
Наші ювіляри (2010)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2010)
Погорецький М. - Право на справедливий суд, Гриценко І. С. (2012)
Безклубий І. - Правова відповідальність (2012)
Мяловицька Н. - Особливості конституційної системи Королівства Данія (2012)
Рабовська С. - Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти, Фурса С. (2012)
Вільгушинський М. - Взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю як вид діяльності судів (2012)
Клименко Н. - Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка (2012)
Редька В. - Формування політичної свідомість громадян – прогрес суспільства, Сервецький І. (2012)
Шибіко В. - Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя (2012)
Паламарчук Л. - Комп'ютерна програма як предмет злочинного посягання (2012)
Пацурія Н. - Окремі теоретико – практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності (2012)
Лисенко А. - Документи з біометричними елементи захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи (2012)
Лукач І. - Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права (2012)
Левківський Б. - Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя (2012)
Радченко Л. - Специфіка судового захисту інвесторів житлового будівництва (2012)
Мусієнко А. - Особливості формування системи заходів запобігання торгівлі органами та тканинами людини (2012)
Клименко О. - Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України (2012)
Нагребецька Ю. - Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств, Радзивілюк В. (2012)
Златіна Н. - Організація здійснення банківського нагляду в Україні та його правове регулювання (2012)
Поєдинок В. - Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Задоєнко О. - Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості (2012)
Сесемко А. - Модернізація державних органів – об'ективна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров'я (2012)
Безклубий О. - Становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського