Кондаурова А. Ю. - Современные взгляды на структурно-функциональную организацию слизистой оболочки желудка (2014)
Нетяженко Н. В. - Відмінності ішемічної хвороби серця у жінок та чоловіків (2014)
Ковальчук О. Л. - Інтерфероновий статус в оцінці імунологічної реактивності дитини (2014)
Шевцова Т. І. - Пологова травма новонароджених дітей (2014)
Умови публікації (2014)
Степанов О. К. - Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк курорту, м. Моршин", Янко Н. В., Касіян О. П., Зуб С. Т., Маненко А. К., Хоп’як Н. А. (2014)
Кіреєва І. С. - До питання перегляду розміру нормативної санітарно-захисної зони для асфальтобетонних заводів, Махнюк В. М., Могильний С. М., Стирта З. В. (2014)
Кіреєва І. С. - Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми, Махнюк В. М., Айлікова Г. В., Кравченко Н. П. (2014)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка пропозицій до нової редакції деяких розділів містобудівних нормативних документів, Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С. М., Чумак Ю. Ю., Данилюк В. М., Чорна В. В. (2014)
Титенко Т. М. - Использование инновационной системы "Синергис" для профилактики негативных воздействий факторов окружающей среды на целостное здоровье человека, Турос Е. И. (2014)
Звінчук О. В. - Вплив виду опалення житлових приміщень на частоту госпіталізації вагітних та стан їх здоров’я за матеріалами програми "Сім’я та діти України". Попередні результати аналізу даних (2014)
Терещенко П. С. - Системи кондиціювання повітря сучасних офісних приміщень та їх ефективність в теплий період року (2014)
Акименко В. Я. - Сплит-системы как источник бактериального загрязнения воздуха, Харченко С. А., Козуля С. В. (2014)
Прокопов В. О. - Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) (2014)
Мокієнко А. В. - Обґрунтування досліджень впливу водного фактора на здоров’я населення (огляд літератури), Ковальчук Л. Й. (2014)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води з джерел та мережі централізованих водопроводів Рівненської області, Брезецька О. І., Гущук В. І. (2014)
Григоренко Л. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я сільського населення (2014)
Мокиенко А. В. - Биоплёнки госпитальных экосистем (анонс монографии) (2014)
Прокопов В. О. - Гігієнічна оцінка використання на водопровідній станції в технології водопідготовки полімерного флокулянту "Валеус", Зоріна О. В., Левицька А. П. (2014)
Лотоцька О. В. - Вплив марганцю на вільнорадикальні процеси в організмі щурів на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію (2014)
Станкевич В. В. - Сучасні технології очистки та знезараження стічних вод протитуберкульозних диспансерів та інфекційних лікарень, Тарабарова С. Б. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми "Harsoe", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Степанов О. К., Касіян О. П., Закаляк Н. Р., Ванюрський М. Ю. (2014)
Швагер О. В. - Внедрение методологии оценки риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения на региональном уровне, Черниченко И. А., Литвиченко О. Н., Соверткова Л. С., Волощук Е. В., Смирнова Г. И. (2014)
Ягофарова М. Г - До питання про можливу роль ДНК-вмісних вірусів у розвитку пухлин, Букалова Р. П., Баленко Н. В. (2014)
Соверткова Л. С - Методи контролю 1,3-бутадієну у повітрі, Сироткіна Н. М., Зінченко Н. О. (2014)
Голіченков О. М. - Оцінка токсичності продуктів термодеструкції галогенфталевих антипіренів та лакофарбових матеріалів (2014)
Ляшенко В. И. - Адаптаційна реакція організму на рівні циклу трикарбонових кислот при інгаляційному затруєні продуктами горіння полімерних будівельних матеріалів, Голіченков О. М., Волощенко О. І., Кучеренко О. Ю., Уманец Г. П. (2014)
Думанський В. Ю. - Гігієнічна оцінка просторового розподілу у навколишньому середовищі електричного та магнітного поля, що створюється вітровими електростанціями, Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Томашевська Л. А., Медведєв С. В., Безверха А. П., Сердюк Е. А., Зотов С. В., Галак С. С., Павлик В. М. (2014)
Tомашевська Л. А. - Результати досліджень впливу магнітного поля (МП) промислової частоти (50 Гц) на поведінкові, гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Думанський В. Ю., Зотов С. В., Безверха А. П., Дідик Н. В., Лемешко Л. П. (2014)
Галак С. С. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється базовими станціями та мобільними радіотелефонами стандарту DCS-1800 (2014)
Гвоздецький В. А. - Проблеми методичного забезпечення експертизи та діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості (2014)
Назаренко В. І. - Світлодіодне освітлення і рівень 6-сульфатоксімелатоніна в організмі офісних працівників, Мартіросова В. Г., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2014)
Перельот Т. М. - Гармоніки електричних струмів промислової частоти та їх вплив на електромагнітну обстановку у приміщеннях (2014)
Корниенко В. Г. - Зависимость роста числа заболеваний от влияния макро вибраций нулевых энергий техники и тёмной энергии (2014)
Яригін А. В. - Визначення суб’єктивної реакції людини на різні джерела штучного світла (2014)
Пономаренко Н. П. - Оцінка радіоекологічної ситуації на Чернігівщині у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Коршун М. М. (2014)
Бузинний М. Г. - Аналіз бета-спектрів рідинно-сцинтиляційного спектрометра шляхом їх стандартизації на основі зміщення і обчислення у багатьох вікнах (2014)
Шабуніна Н. Д. - Рівень радіотривожності населення України в пізній фазі Чорнобильської аварії, Тарасюк О. Є., Власюк Н. В., Семенюк Н. Д., Ковтонюк Н. Л., Біляєв Є. О., Кушнір Н. К. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічна і радіологічна оцінка дозових меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екологічним сорбентом глауконітолітом, Омельчук С. Т., Маненко А. К., Калянчиков І. П., Касіян О. П., Матисік С. І., Закаляк Н. Р., Ткаченко Г. М., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І. (2014)
Козярін І. П. - Органічній сільськогосподарській продукції в Україні бути, Івахно О. П. (2014)
Дубова Н. Ф. - Аналіз законодавства України з питань безпеки та якості харчових продуктів (огляд літератури) (2014)
Першегуба Я. В. - Гігієнічна оцінка харчування жінок, які займаються аквафітнесом, Циганенко О. І., Оксамитна Л. Ф., Склярова Н. А. (2014)
Любарська Л. С. - Забезпеченість дорослого населення м. Києва мікроелементом цинком (2014)
Полька Н. С. - Регіональні стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Вінницької області, Сергета Д. П. (2014)
Гозак С. В. - Вплив факторів організації навчального процесу на вегетативний тонус учнів середнього шкільного віку, Єлізарова О. Т., Парац А. М., Філоненко О. О. (2014)
Калиниченко І. О. - Використання комплексної інтегральної оцінки для визначення рівня санітарно-гігієнічного благополуччя дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Скиба О. О. (2014)
Каракашян А. Н. - Гендерні особливості способу життя учнівської молоді, Мартиновська Т. Ю., Севрюкова О. В. (2014)
Богоявленська В. Ф. - Оцінка адаптаційних можливостей дітей за показниками захворюваності в умовах промислового регіону, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2014)
Сергета І. В. - Прогностична оцінка особливостей перебігу процесів психофізіологічної та психічної адаптації учнів старших класів до умов перебування в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах на основі статистичних моделей, Мостова О. П., Тимощук О. В., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Макаров С. Ю. (2014)
Даниленко Г. М. - Вплив програми навчання на розумову працездатність академічно здібних учнів за умов меритократичної освіти, Голубнича Г. І. (2014)
Москвяк Н. В. - Гігієнічна характеристика організації навчального процесу та режиму життєдіяльності молодших школярів (2014)
Кондратюк О. С. - Оцінка функціонального стану учнів початкової школи в динаміці уроків фізичного виховання та плавання, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Файнзільберг Л. С., Степанов В. А. (2014)
Мельник В. І. - Психолого-фізіологічні особливості впливу кредитно-модульної системи організації навчального процесу на організм студентів-медиків, Мізюк М. І., Суслик З. Б. (2014)
Потейко П. И. - Эколого-гигиеническая обстановка как фактор возникновения склерозирующей гемангиомы лёгких, Крутько В. С., Попов О. И., Ходош Э. М., Ходаковская В. А., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2014)
Федоренко В. І. - Експериментальне вивчення впливу нітратів, нітритів та свинцю на функціональний стан ЦНС, Кіцула Л. М. (2014)
Гнатюк М. С. - Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В., Крицька Г. А., Лотоцький В. В., Флекей Н. В. (2014)
Яцина Г. С. - Організація роботи тимчасових інфекційних стаціонарів під час надзвичайних ситуацій, Попов О. І. (2014)
Гаркуша С. Л. - Новый подход коррекции дислипидемии, как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, Викарий Т. В. (2014)
Кононова О. В. - Сучасний стан лікування карієсу та його ускладнень у населення України (2014)
Ревенько О. О. - Репродуктивне здоров‘я населення: штучний аборт як фактор ризику невиношування вагітності в Київській області, Сизоненко О. В., Линчак О. В., Поканєвич Т. М., Процюк О. В., Вовченко Л. І., Тимченко О. І. (2014)
Омельченко Е. М. - Здоров‘я населення: вплив генетичних параметрів популяції на формування рівнів мультифакторної патології (огляд літератури та результати власних досліджень), Полька О. О., Качко Г. О., Тимченко О. І. (2014)
Педан Л. Р. - Вплив зовнішніх факторів на виникнення мутацій у популяції дрозофіли і їхній зв’язок з плодовитістю (огляд літератури), Тимченко О. І. (2014)
Винарська О. І. - Імунологічні ефекти пролонгованого впливу попередників ендогенних нітрозамінів, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Молдавська Н. Б. (2014)
Останина Н. В. - Проблема дискриминации компонентов пробы на примере определения примесей методом газовой хроматографии, Левин М. Г., Стрельченко И. А., Кузнецова Е. М., Череменко А. Н. (2014)
Влодек А. Б. - Некоторые вопросы повышения эффективности работы веб-сайта лаборатории контроля качества лекарственных средств (2014)
Акіменко В. Я. - Гігієнічна оцінка впливу вентиляційних припливно-витяжних установок з рекуператором Lossnay, виробництва Мitsubishi Уlectric, на акустичний стан житлових та громадських приміщень, Семашко П. В. (2014)
Стахурська І. О. - Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів, Пришляк А. М., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Флекей Н. В. (2014)
Бойченко Н. В. - Показники техніки змагальної діяльності каратистів різної кваліфікації стилю "кіокушинкай" (2014)
Булгаков О. І. - Вплив фізкультурних хвилинок на розумову працездатність учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Дейнеко А. Х., Марченков М. К. (2014)
Галимский В. А. - Влияние экспериментальной методики для избирательного развития двигательных качеств юных каратистов (2014)
Гоманюк С. В. - Використання автоматизованих систем управління в системі фізичної підготовки військовослужбовців, Градусов В. О., Гунченко В. О., Зонов О. В., Макогон О. А. (2014)
Левченко В. А. - Участь стероїдних гормонів у забезпеченні фізичних навантажень у молодих людей з різним ступенем фізичної підготовки (2014)
Леонов Я. В. - Стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в україні, Путятіна Г. М. (2014)
Луценко Л. С. - Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період їх навчання у вузі, Сутула А. В., Шутєєв В. В., Батєєва Н. П., Мельничук Д. Р. (2014)
Михнов А. П. - Изучение структуры технико-тактической деятельности хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа методом главных компонент (2014)
Михнов А. П. - Стресс-устойчивость и ее влияние на эффективность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса (2014)
Нападій А. П. - Планування навчального процесу з фізичної культури з урахуванням динаміки фізичного стану школярів 13–14 років (2014)
Паевский В. В. - Роль тренера-менеджера и организационных форм в управлении подготовкой спортсменов в новых социально-экономических условиях (2014)
Півень О. Б. - Удосконалення тренувального процесу спортсменів силових видів спорту з урахуванням їх біоритмів, Джим В. Ю. (2014)
Ребаз Слеман. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків за перше коло 23 чемпіонату України з футболу в першій лізі 2013–2014 рр. (2014)
Тихонова Н. В. - Удосконалення фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах, Бондар А. С. (2014)
У Линьна. - Роль спортивно-оздоровительного туризма в оздоровлении китайской молодёжи (2014)
Фединяк Н. В. - Використання дозованої гіпоксії для сповільнення вікових змін організму людей старшого віку (2014)
Хазим Тони - Обоснование проблемы совершенствования организационно-управленческой подготовки тренеров по спорту, Паевский В. В. (2014)
Юшковська О. Г - Вивчення рівня адаптивності та фізичної підготовленості іноземних студентів, Долгієр Є. В. (2014)
Ярещенко О. А. - Экспериментальное обоснование эффективности использования технических устройств в процессе совершенствования приёмов задержания правонарушителей (2014)
Ажиппо О. Ю. - Особливості удосконалення методик харчування висококваліфікованих бодібілдерів у перехідному періоді підготовки (2015)
Ашанин В. С. - Специфические особенности структуры технико-тактического арсенала неолимпийских единоборств ударного типа и пути его совершенствования, Литвиненко А. Н. (2015)
Ашанін В. С. - Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16–18 років, Пасько В. В., Подоляка О. Б., Ровний А. С., Єрмолаєв В. К. (2015)
Безмылов Н. Н. - Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельности мужских и женских баскетбольных команд высокой квалификации (2015)
Бойченко Н. В. - Удосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю "кіокушинкай", Пашков І. М., Ананченко К. В. (2015)
Булашев А. Я. - Прикладной и познавательный аспекты спортивного туризма (2015)
Веритов А. И. - Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении функционального состояния сердечно-сосудистой системы дзюдоистов 7–12 лет (2015)
Галимский В. А. - Влияние элементов техники каратэ на функциональное состояние и физическую подготовленность курсантов летной академии (2015)
Гончаренко В .І. - Вплив програми фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток (нападників) на показники змагальної діяльності (2015)
Гринько В. М. - Ставлення студентів до фізичного виховання і здорового способу життя та їх самооцінка рівня фізичної підготовленості (2015)
Дорофєєва Т. І. - Використання засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки у річному циклі підготовки студентів вищих навчальних закладів, які тренуються у секціях спортивного плавання, Пилипко О. О. (2015)
Коломийцева О. Э. - Особенности прикладной физической подготовленности студентов первого курса юридического высшего учебного заведения (2015)
Лизогуб В. С. - Зв’язок спеціальної підготовленості та стану біоенергетики футболістів 13–14 років з типологічними властивостями центральної нервової системи, Пустовалов В. О., Супрунович В. О., Коваль Ю. В. (2015)
Маракушин А. И. - Формирование и диагностика уровня педагогических умений студентов в процессе физического воспитания, Поддубный А. Г., Коновалов В. В., Кирпенко В. Н. (2015)
Мельник А. Ю. - Анализ закономерностей движения мяча при силовой подаче в прыжке (2015)
Мифтахутдинова Д. А. - Оценка эффективности авторской программы подготовки гребчих сборной Украины по академической гребле к олимпийским играм – 2012 (2015)
Михно Л. С. - Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників (2015)
Политько Е. В. - Особенности морфофункциональных показателей юных спортсменов-пловцов 14–18 лет (2015)
Помещикова І. П. - Функціональний стан серцево-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги у процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень, Рубан Л. А., Науменко Л. Г. (2015)
Ровный А. С. - Особенности функциональной активности кинестетической и зрительной сенсорных систем у спортсменов различных специализаций (2015)
Сергиенко Л. П. Непрямые методы определения максимального потребления кислорода (обзор) - Indirect methods of determination of maximum oxygen consumption (2015)
Тихорський О. А. - Особливості розвитку бодібілдингу в Україні та Харківській області, Дорофєєва Т. І., Джим В. Ю. (2015)
Толчєва Г. В. - Поліпшення характеристик гнучкості та координаційних здібностей студенток університетів у процесі занять хатха-йогою протягом навчального року (2015)
Топорков А. Н. - Физическая подготовка туристов-лыжников 30–40 лет к лыжным спортивным походам (2015)
Шейко Л. В. - Использование вспомогательных поддерживающих средств в обучении плаванию взрослых людей, страдающих водобоязнью (2015)
Свінціцький І. А. - Олександр Андрійович Кисіль - видатний організатор студентської науки (2012)
Пузиренко А. М. - β-аденоблокатори: сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування в медичній практиці, Загородний M. І., Горчакова Н. О. (2012)
Загородний М. І. - Зміни показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією під дією лізиноприлу, а також лізиноприлу при сумісному застосуванні з тіотриазоліном (2012)
Алиева Э. Ш. - Эффективность применения неовира в комплексном лечении передних эндогенных увеитов вирусной этиологии, Ширяева А. А, Копаенко А. И. (2012)
Аль Кайяли Ф. З. - Влияние пробиотика субалина на показатели пероксидации липидов и ферменты антиоксидантной системы в слезной жидкости больных передними эндогенными увеитами, Сакович В. Н. (2012)
Антоненко О. В. - Причини розвитку синдрома "сухого ока" у хворих з хронічними кон'юнктивітами на фоні урогенітального хламідіозу, Жабоедов Г. Д. (2012)
Басенко І. О. - Цитоморфологічні храктеристики різних форм респіраторних захворювань у дітей, Мелліна Т. В., Барзилович В. Д. (2012)
Вознюк В. Ю. - Стан слизової оболонки носа у тютюнозалежних дітей та підлітків: аспекти соціальної профілактики, Лисенко О. Ю., Діхтярук О. В. (2012)
Возняк І. Я. - Порушення мікроциркуляції і системи гемостазу у хворих на хронічні дерматози, Білинська О. А. (2012)
Ганоль І. В. - Особливості функції фільтрації та відновлення селезінки після оперативних втручань з приводу травми органу, Колосович І. В., Колосович А. І. (2012)
Гиесми Ш. - Эффективность сочетанного применения пиобактериофага и сенсивита в комплексном лечения бактериальных кератитов, Сакович В. Н. (2012)
Гончаренко Г. Б. - Синдром дауна: частота, діагностика, медико-генетичне консультування, Дудєріна Ю. В., Синиця Ю. П., Галаган В. О., Кульбалаєва Ш. А. (2012)
Даренская М. А. - Система антиоксидантной защиты у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа, Гнусина С. В. (2012)
Джума К. А. - Імунний статус дітей з допечінковою формою портальної гіпертезії, Притула В. П., Годік О. С., Іщенко М. І. (2012)
Дзюбак А. Ф. - Нейрофізіологічні механізми компенсації при міопії (2012)
Климчук В. В. - Василь Єгорович Чернов - перший завідувач кафедри педіатрії Університету Святого Володимира (2012)
Конопляник Е. В. - Анализ толщины слоя нервных волокон сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне миопической рефракции у пациентов с миопией по данным лазерной поляриметрии (2012)
Кулик М. С. - Ревматоидный артрит. Особенности этиопатогенеза, Барзилович В. Д., Минченко А. П. (2012)
Лаврик О. А. - Содержание микроэлементов Cu и Zn у больных острым нарушением кровообращения в венах сетчатки на фоне метаболических и сосудистых заболеваний, Лаврик Н. С. (2012)
Литвинчук Л. М. - Дослідження in vitro клітинних ефектів емульгованої силіконової олії після операцій з приводу відшарування сітківки у пацієнтів з міопією високого ступеня, Сергієнко А. М., Лавренчук Г. Й. (2012)
Малаховская А. А. - Особенности диагностики ангиолимфоидных инфильтратов (ангиолимфоидная гиперплазия, болезнь кимура) в челюстно-лицевой области, Шувалов С. М. (2012)
Матвєйшина Т. М. - Гістоморфометрична характеристика структурних елементів стінки носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена (2012)
Місюра О. М. - Поширеність та прояви комп'ютерної / інтернет залежності у підлітків, Хайтович М. В. (2012)
Никитчина Т. С. - Характеристика клинического течения герпетических кератитов, Сакович В. Н. (2012)
Пальоха О. М. - Центральна пахиметрія рогівки у визначенні точності вимірювання ВОТ при лікуванні первинної відкритокутової глаукоми, Макаренко І. А., Лаврик Н. С. (2012)
Пархоменко О. Г. - Диагностика морфологических разновидностей диабетического макулярного отёка по данным лазерных методов обследования глазного дна, Рыков С. А., Пархоменко Е. Г. (2012)
Поберей Д. Н. - Психосоматические аспекты развития сахарного диабета, Меллина Т. В. (2012)
Полторак І. Ю. - Стан гуморального імунітету у дітей з алергічною схильністю, Корчак А. І., Колосович А. І., Омельненко А. В., Костецька О. В. (2012)
Салата П. М. - Методика визначення специфічностей генів DRB1 системи HLA у пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою, Панчук В. В. (2012)
Сеньків Н. Р. - Оптимізація функціональної діагностики травматичної оптичної нейропатії, Мойсеєнко Н. М. (2012)
Терентьева К. Я. - Розробка техніки застосування збагаченої тромбоцитами плазми при тонзилектомії, Дідковський В. Л. (2012)
Токаренко В. В. - Повышение точности определения внутриглазного давления на глазах с бельмами роговицы, Филипчук Н. А., Лаврик Н. С. (2012)
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб" (2012)
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Cпеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" (2012)
Матеріали V Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (2012)
Умови публікації (2012)
Нечепоренко Л. С. - М. О. Корф про значення життєвої позиції людини, Попельнюх О. І. (2014)
Акімова О. М. - Основні аспекти інклюзивної освіти у підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах в період незалежної України (2014)
Бєляєв С. Б. - Проблема забезпечення технологічної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти (2014)
Боченко О. В. - Гуманізація педагогічного процессу (2014)
Гапон Е. В. - Сучасний статус самоосвіти особистості, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2014)
Гусарова А. В. - Особливості та передумови формування в японському суспільстві ставлення до процесу навчання як до особливої моральної догми (2014)
Донцов А. В. - Вплив духовності на формування морально-регулятивної сфери майбутніх учителів (2014)
Єфремов С. В. - Здійснення науково-дослідної роботи талановитою молоддю (2014)
Зозуля К. В. - Навчання дітей танцям у першій половині ХІХ століття (2014)
Клочко А. Г. - Питання розвитку професійного спілкування майбутніх вихователів ДНЗ (2014)
Краснокутська С. М. - Формування здорового способу життя підлітків (2014)
Кузнецова О. Ю. - Теоретичні і методичні аспекти індивідуалізації навчальної діяльності студентів (2014)
Малихіна Я. А. - Особливості внз як відкритої освітньої системи (2014)
Манойло І. С. - Культура мовленнєвої діяльності студентів (2014)
Маренич І. І. - Формування комунікативних навичок у молодших школярів, Тесленко О. В, Черничко Черничко, В. В. (2014)
Нечепоренко М. В. - Емоційно-вольова культура студентів як педагогічна проблема (2014)
Павлова Л. В. - Гумор в аудиторії: використання та різноманітність форм, Сергеєва О. А. (2014)
Ponomaryova H. F. - Тhe oretical analysis of current trends of innovative development of pedagogical universities (2014)
Рідкозубова С. О. - Організація індивідуальної роботи з іноземними студентами (2014)
Сердюк В. М. - Конфлікт лінгвокультурної особистості та науково-технічного прогресу у контексті вищої освіти, Хіменко Н. Л., Кобзар О. І. (2014)
Сєдєнкова Р. В. - Соціально-педагогічна діяльність з професійної орієнтації майбутніх педагогів У ВНЗ (2014)
Смертіна А. В. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії для формування предметних компетентностей учнів, Тесленко О. В. (2014)
Харківська А. А. - Комп’ютерна графіка в навчальному процесі як запорука підвищення рівня пізнання (2014)
Шалаева В. С. - Сущность и структура самоактуализации личности иностранного студента (2014)
Шведова Я. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Cухомлинського у професійній освіті сучасних студентів (2014)
Шевелева М. О. - Сутність соціальних проблем неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах (2014)
Наші автори (2014)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічне значення слова (2014)
Алаа Х. Малу - Разработка идей гуманитарного образования в работах аль-фараби (философия, логика, грамматика, поэтика) (2014)
Андрєєв C. А. - Реформа системи випускних екзаменів у школах Великої Британії (2014)
Бабкова Т. В. - Методичні аспекти організації роботи із здібними та обдарованими учнями в однопрофільному загальноосвітньому навчальному закладі, Тесленко О. В., Черничко В. В. (2014)
Бахмат Л. В. - Про впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту США (2014)
Бєлкіна Л. В. - Наукові положення теорії діяльності в контексті мовної освіти у вищій школі, Крехно Т. І. (2014)
Бєляєв С. Б. - Обґрунтування методів і засобів професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій (2014)
Боченко О. В. - Основні ідеї виховання та навчання в творах Григорія Сковороди (2014)
Гусарова А. В. - Особливості навчального процесу в сучасній японській початковій школі (2014)
Донцов А. В. - Педагогічні умови функціонування системи формування моральної культури майбутніх учителів (2014)
Завалевський Ю. І. - Методологічні засади формування конкурентоспроможності вчителя (2014)
Кобзар О. І. - Використання активних методів навчання англійської мови на немовних факультетах, Лєшньова Н. О. (2014)
Кравцова Л. О. - Теорія і практика співробітництва в процесі підготовки вчителя, Манойло І. С. (2014)
Кузнецова О. В. - Специфіка організації самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Левіна М. М. - Шляхи створення та підвищення мотивації іноземних студентів під час навчання біології на підготовчому факультеті (2014)
Мокроменко О. В. - Контекстуальні аспекти в дослідженні розвитку елементарної освіти у великій британії ХІХ ст. (2014)
Нечепоренко М. В. - Моральне виховання як педагогічна й соціальна проблема (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з асоціальними сім’ями (2014)
Степанець І. О. - Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України (2014)
Тарасенко Н. В. - Практично-методичний аспект формування здорового способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи (2014)
Татаринов М. В. - Регіональний навчальний предмет "православна культура Слобожанщини" в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області: науково-методичні та практичні складові роботи (2014)
Ткаченко К. Г. - Формування методичної компетентності майбутніх фахівців шляхом застосування завдань навчально-дослідного характеру під час проходження педагогічної практики (2014)
Толмачова І. М. - Дидактична система формування навчальної дії контролю у молодших школярів (2014)
Упатова І. П. - Управління процесом професійного становлення молодого вчителя у 80-ті – 90-ті роки ХХ століття (2014)
Чеботарьова І. О. - Комунікативна компетентність: теоретичний аспект (2014)
Наші автори (2014)
Байдевлятова О. М. - Удосконалення технології інкубації яєць курей з використанням хітозану, Бордунова О. Г., Чіванов В. Д. (2011)
Барило Б. С. - М’ясна продуктивність курчат-бройлерів залежно від джерела жиру в раціоні, Кирилів Я. І. (2011)
Бех В. В. - Морфогенетичні особливості малолускатих коропів нового типу нивківської заводської лінії, Залоїло О. В., Маріуца А. Е., Тарасюк С. І. (2011)
Бігун П. П. - Продуктивність курей-несучок та якість яєць за впливу біологічно активної добавки "Кампровіт" (2011)
Бігун Ю. П. - Вплив рослинного адаптогену "Вітастимул" на фізіологічний стан організму птиці та її збереженість (2011)
Білаш Ю. П. - Біохімічний профіль плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту селену і вітаміну Е у раціоні, Цісарик О. Й., Вудмаска І. В. (2011)
Бірюкова О. Д. - Визначення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, Маковська Н. М. (2011)
Войцехівська Ю. М. - Взаємозв’язок за молочною продуктивністю жіночих предків та племінною цінністю бугаїв-плідників (2011)
Волгіна Н. В. - Про теорію оцінки типів конституції коней, Волков Д. А. (2011)
Воробель М. І. - Значення мікроелементів у життєдіяльності тварин, Півторак Я. І. (2011)
Глушак І. І. - Походження та скороспілість молодняку шетлендських поні (2011)
Голова Н. В. - Жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вмісту органічного і неорганічного селену в раціоні, Голубець О. В., Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2011)
Головатюк А. А. - Обгрунтування режиму годівлі при вирощуванні телиць післямолочного періоду, Ліскович В. А., Гурський І. М. (2011)
Гончаренко І. В. - Відбір корів за відтворною здатністю, молочною продуктивністю та тривалістю господарського використання, Пелих Ю. С. (2011)
Гордійчук Л. М. - Вміст жирних кислот в рідині рубця та продуктивність корів за згодовування січки сіна в літній період (2011)
Грицик В. М. - М'ясне скотарство Черкаської області та передумови його відродження (2011)
Гуцол А. В. - Вплив біологічно активної добавки пробіо-актив на показники забою свиней, Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Дмитрук І. В., Діхтярук Н. С. (2011)
Гуцол А. В. - Перетравність поживних речовин у свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5, Мисенко О. О. (2011)
Дармограй Л. М. - Конверсія гранульованого комбікорму різного складу у продукцію при вирощуванні кролів на м’ясо, Лучин І. С. (2011)
Дзень Є. О. - Вплив додавання до раціону хелатної сполуки хрому на концентрацію заліза у крові, вмістимому рубця та шерсті телят, Лучка І. В., Денис Г. Г., Сав’як З. І., Дудкевич Р. М. (2011)
Добрянська М. Л. - Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби південна м’ясна, симентальська та абердин-ангуська за різними типами днк-маркерів, Копилов К. В., Подоба Ю. В., Вдовиченко Ю. В., Копилова К. В. (2011)
Драгулян М. В. - Вивчення генетичної структури свиноматок за комплексом поліморфних генетичних маркерів їх відтворних якостей, Костенко С. О. (2011)
Ільницька О. Ю. - Особливості газоенергетичного обміну корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2011)
Калиниченко Г. І. - Відгодівельні якості чистопородних і помісних свинок, Коваль О. А. (2011)
Кирилів Б. Я. - Ефективність використання органічних кислот в годівлі курей-несучок, Гунчак А. В., Ратич І. Б. (2011)
Ковальчук Н. А. - Оцінка роботоздатності верхових коней залежно від типів вищої нервової діяльності, Соколова Г. О. (2011)
Коновалов І. В. - Продуктивні якості свиноматок породи ландрас при чистопорідному розведенні і схрещуванні (2011)
Коцюбенко Г. А. - Відтворні та продуктивні якості кролів в залежності від сезону окролу, Петрова О. І. (2011)
Крась С. І. - Генетична характеристика стада амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus) рибогосподарства "Лісневичі", Тарасюк С. І., Маріуца А. Е. (2011)
Кузів М. І. - Поєднуваність ліній в українській чорно-рябій молочній породі (2011)
Курляк І. М. - Використання цеолітів у годівлі дійних корів (2011)
Ладиш І. О. - Морфологія шкіри овець різних генотипів (2011)
Линник В. С. - Повышение продуктивности перепелов (Coturnix coturnix japonica) синтетическими производными 1,2,4 – триазола, Пархоменко Л. И., Аль Н. А., Панасенко А. И., Парченко В. В., Каплаушенко А. Г. (2011)
Ліцкий В. О. - Продуктивність і природна резистентності телят різних рівнів життєздатності визначених за етологічними показниками (2011)
Ліщук С. Г. - Особливості газоенергентичного обміну у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід в умовах Поділля (2011)
Любинський О. І. - Особливості відтворювальної здатності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Бушку О. Г. (2011)
Мартин М. Т. - Зміни жирнокислотнного складу ліпідів молока корів за добавки до раціону "захищеної" ріпакової олії, Вовк С. О., Захарів О. Я., Павлів О. В. (2011)
Мащак Я. І. - Енергетична оцінка технологій створення сіножатей на схилових землях, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2011)
Мащак Я. І. - Зміна ботанічного складу травостою залежно від удобрення, стороків використання та стимулятора росту в умовах Лісостепу західного, Терлецька М. І. (2011)
Медведєв А. Ю. - Теоретичне обґрунтування енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічного використання консервованих кормів (2011)
Могутова В. Ф. - Основні показники поживної цінності вибракуваного молока на молочних фермах, Касянчук В. В. (2011)
Музика Л. І. - Жива маса і молочна продуктивність корів червоної польської породи різних генотипів, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2011)
Невоструєва І. В. - Засвоєння поживних речовин раціону та баланс азоту при згодовуванні коровам екстудованого соєвого шроту, Галяс Г. М., Смолянінов К. Б., Вудмаска І. В. (2011)
Нікітенко А. М. - Вплив кафі на гомеостаз та продуктивність кролів, Малина В. В., Козак М. В. (2011)
Новак І. В. - Оцінка лактаційної діяльності високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи (2011)
Овсієнко С. М. - Зерно гороху і амаратну в годівлі свиней, Гуцол А. В., Діхтярук Н. С. (2011)
Оріхівський Т. В. - М’ясна продуктивність молодняку симентальської породи різних продуктивних типів (2011)
Осадча Ю. В. - Маса яєць і відтворювальна здатність страусів (2011)
Павленко О. К. - Зв'язок молочної продуктивності корів з факторами груп крові та особливостями раннього онтогенезу при створенні української червоно-рябої молочної породи ПЗ "Христинівський" (2011)
Палій А. П. - Технологія доїння високопродуктивних корів на сільськогосподарських підприємствах Слобожанщини (2011)
Петрів Б. М. - Активність ферментів переамінування в крові гусей за тривалого згодовування сульфату натрію (2011)
Петровська Н. І. - Ефективність використання в промисловому схрещуванні кнурів порід дюрок та ландрас, Дереш О. М., Головатюк І. О. (2011)
Полуліх М. І. - Рубцеве травлення у дійних корів за використання в годівлі білково-вітамінно-мінеральної добавки (БВМД) нової рецептури (2011)
Польовий Л. В. - Нові підходи до системи оцінки корів придатних до індустріальної технології, Резніченко Н. В. (2011)
Польовий Л. В. - Рiзні способи утримання сухостiйних корiв та ефективнiсть скорочення термiну тiльностi, Пiкула О. А., Польова О. Л. (2011)
Понько Л. П. - Динаміка продуктивності телиць основних ліній української чорно-рябої молочної породи в умовах Поділля України (2011)
Приліпко Т. М. - Скорочені переривчасті світлові режими при вирощенні ремонтних молодок мясного кросу птиці (2011)
Руснак П. Й. - Особливості росту живої маси та її прогнозування у дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди онтогенезу, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. (2011)
Скляренко Ю. І. - Вплив сезону отелення корів на рівень надоїв і показники стійкості лактації, Братушка Р. В., Чернявська Т. О. (2011)
Слободянюк Н. М. - Ефективність використання ферментних препаратів у годівлі курчат-бройлерів, Кондратюк В. М. (2011)
Спека С. С. - Стан галузі м’ясного скотарства та обгрунтування доцільності створення крупного типу в поліській м’ясній породі, Шаловило С. Г., Бойко А. О. (2011)
Топіха В. С. - Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м’ясної породи, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2011)
Трокоз В. О. - Ефективність акваамінофосфатів мікроелементів при корекції фізіологічних процесів в організмі дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б. (2011)
Федорович Є. І. - Лінійний ріст помісей, отриманих від схрещування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями м’ясних порід, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Гурський І. М., Бойко О.В. (2011)
Федорович Є. І. - М’ясна продуктивність та вміст важких металів у м’ясі і внутрішніх органах бугайців різних генотипів, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Гурський І. М., Бойко О. В. (2011)
Хвостик В. П. - Ентропійний аналіз якісних показників яєць гусей створюваної диморфної популяції (2011)
Хомик М. М. - М’ясна продуктивність оброшинських гусей при включенні в склад комбікорму мінеральних добавок, Півторак Я. І. (2011)
Черненко О. М. - Адаптаційна здатність корів різних типів стресостійкості до зміни температурних умов довкілля, Шульженко Н. М. (2011)
Чехлатий О. М. - Наукові дослідження вчених інституту свинарства ім. О. В. Квасницького наану з питань використання білкових кормів мікробіологічного синтезу (2011)
Чокан Т. В. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока овець української гірськокарпатської породи у пасовищний період (2011)
Шаран М. М. - Фізіолого-біохімічні зміни в організмі корів при нормальному і патологічному станах яєчників, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2011)
Шаран М. М. - Ефективність кріопротекторів рослинного і тваринного походження при заморожуванні сперми бугаїв плідників, Яремчук І. М., Шаловило С. Г. (2011)
Шеремета В. І. - Заплідненість корів залежно від вмісту в крові глюкози та сечовини під час штучного осіменіння, Грунтковський М. С. (2011)
Щербатий З. Є. - Ефективність використання в стаді української чорно-рябої молочної породи бугаїв окремих ліній голштинського походження, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2011)
Яремчук О. С. - Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами (2011)
Długosz В. - The level of cortisol in the saliva of horses as an indicator of stress in different ways of use, Augustyn R. (2011)
Niedziałek G. - Technological changes in cattle breeding and milk production in selected specialistic farms in 1995-2008, Klimek А., Kostiuk S. (2011)
Ильченко М. Е. - Направления создания тропосферных станций нового поколения, Нарытник Т. Н., Слюсар В. И. (2014)
Гуляєв К. Д. - Протокол маршрутизації телекомунікаційного трафіку в ЕХ-мережах (2014)
Проценко М. Б. - Реализация генетического алгоритма оптимизации амплитудного возбуждения криволинейной антенной решетки, Яременко А. А., Рожновская И. Ю. (2014)
Скачков В. В. - Оцінювання якості адаптації інформаційно-вимірювальної системи в умовах внутрішньосистемних збурень, Братченко Г. Д., Єфимчиков О. М., Павлович В. І. (2014)
Ильченко М. Е. - Безпроводові системи зв’язку субтерагерцового та терагерцового діапазонів, Кравчук С. О., Наритник Т. М. (2014)
Рожновский М. В. - Способ анализа зависимости мощности сигнала на входе приемника мобильной станции в условиях закрытой радиотрассы (2014)
Сукачёв Э. А. - Исследование энергетического потенциала нисходящего направления при движении мобильной станции по сетке городских улиц, Поспелова А. А. (2014)
Востров Г. Н. - Анализ эффективности и устойчивости процессов самоорганизации в нелинейной динамической предметной области телемедицины, Атие А., Левенец К. (2014)
Иконников С. Н. - Стохастический метод оценки помех, создаваемых мобильными станциями IMT на наземную станцию службы радиоопределения (2014)
Гладких В. И. - Задача синтеза развязывающей импедансной полосы с чередующимся импедансом (2014)
Gofaizen O. - Problem questions of TV colorimetry, Pilyavskii V. (2014)
Ошаровская Е. В. - Адаптивное иерархическое сжатие произвольных треугольных сеток (2014)
Баляр В. Б. - Ефективність систем доставки мультимедійного контенту, базованих на другому поколінні систем цифрового ТВ мовлення (2014)
Ошаровская Е. В. - Оценка координат объёмных телевизионных объектов, Патлаенко Н. А., Солодкая В. И. (2014)
Йона Л. Г. - Защита информации в электронных платежных системах, Йона Е. О., Запороженко А. А. (2014)
Копичинська І. А. - Захист інформації в локальних мережах банку, Йона Л. Г., Йона О. О. (2014)
Кумиш В. Ю. - Однобайтовий палітровий формат відеофайлу (2014)
Монографія "Телекомунікаційні системи терагерцового діапазону” (2014)
Чотирнадцята міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (ВОТТП_14_2015) (2014)
Правила подготовки и оформления рукописей (2014)
Айдачич Д. - Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju "migrant" (2009)
Антонова О. К. - Семантика слова душа й її роль у процесі фразеологізації (2009)
Безпаленко А. М. - Принцип суміжності і зміни в слов’янському та індоєвропейському вокалізмі (2009)
Вакуленко М. О. - Правило "дев’ятки” в контексті слов’янських і неслов’янських паралелей української мови (2009)
Гливінська Л. К. - Поетична лексика українських шістдесятників: домінантний аналіз (2009)
Гнатюк В. П. - Зіставний аспект в теорії та практиці навчання російської мови як іноземної лінгвістичне обґрунтування (2009)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічна оцінка інтелекту людини ("дурень" у польській, українській та російській мовах) (2009)
Дергач Д. В. - Оніми в контексті лексикографічної інтерпретації мовних одиниць текстів сучасних засобів масової інформації (2009)
Дільна Ю. М. - Трансформація фразеологізмів як засіб створення сатирично-гумористичного ефекту у творах Йоанни Фабіцької (2009)
Домилівська Л. В. - Теоретичне обґрунтування категорій ідіостилістики в сучасному мовознавстві (2009)
Дубова Л. О. - Птахи з чоловічою символікою в мовній картині світу болгар (на прикладі орла та сокола) (2009)
Єрмоленко С. С. - Позахудожні мовні моделі у художньому дискурсі (2009)
Ковш О. А. - Риторические вопросы как средство выражения недоверия (на материале болгарского языка) (2009)
Линник Т. Г. - Фактори мовної соціалізації в ранньому дитячому віці (2009)
Лозинська О. Г. - Польські та українські жестові фразеологізми на позначення емоції страху (2009)
Лукінова Т. Б. - Академік Л. А. Булаховський як етимолог (2009)
Любецкая К. П. - Тэрміналагічная традыцыя ў беларускай лексікаграфіі (2009)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад’єктивний дискурс соціально-етичної репрезентації княгинь у східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. (2009)
Мосенкіс Ю. Л. - Спадщина академіка М. С. Державіна й сучасний навчальний процес (2009)
Непоп-Айдачич Л. В. - Аромат та його сприйняття людиною в польському мовному образі квітки (2009)
Нікітіна Ф. О. - Вплив калькування на слов’янський словотвір та лексику (2009)
Огорілко О. І. - Особливості іменникової та прикметникової словозміни в текстах польськомовної преси України (2009)
Ольшевская А. Г. - Каузативность как градуальная категорія (2009)
Паламарчук О. Л. - Педагогічна діяльність професора А. Й. Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Чмир О. Р., Антоненко О. В. (2009)
Рудая С. М. - Отадъективные существительные в белорусском и словацком язиках (2009)
Руденка А. М. - Дыялектныя назвы хлеба ў беларускай і ўкраінскай мовах, Валатоуска Н. А. (2009)
Савіцкая І. І. - Словари И. Носовича и Б. Гринченко как выразители этнического самосознания (2009)
Скопненко О. І. - Спадщина О. Курило та Я. Льосика: до проблеми українського впливу в історії кодифікації нової білоруської літературної мови (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Скопненко О. І. - Порівняльні конструкції у складі фразеологізмів (на прикладі одиниць перекладу та оригіналу художнього твору), Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2009)
Сніжко А. М. - Концепт успішна людина в українській і англійській мовах (2009)
Солдатова Л. П. - Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах (2009)
Суркова О. С. - К вопросу о статусе старославянского языка в контексте истории классических языков Средневековья (2009)
Тепла О. М. - Функціонально-семантичне поле аспектуальності як універсальна типологічна категорія у зіставленні різних мов (2009)
Теряєв Д. О. - Золотое сечение и ритм в звучащих текстах оригинала и переводов (экспериментально-фонетичнское исследование) (2009)
Федоришин О. Б. - Словотвірна адаптація комп’ютерних термінів англійського походження в мові хорватських та українських засобів масової комунікації (2009)
Хороз Н. С. - Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях (2009)
Черниш Т. О. - Деякі провідні тенденції в діахронічній лексикології слов’янських мов (2009)
Шелест Б. П. - Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі слов’янських мов) (2009)
Ярмак В. І. - Питання методики викладання мови та теорії перекладу в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського у контексті актуальних проблем сьогодення (2009)
Білас Ю. Т. - Біблійні мотиви в новелістиці Мартіна Кукучіна (на матеріалі оповідань "Молоді роки" та "Дві дороги") (2009)
Брайко О. В. - Оповідання Л. Андреєва "В тумане" і роман В. Винниченка "Чесність з собою": деякі компаративні спостереження (2009)
Булаховська Ю. Л. - Декілька штрихів до "портрету" Марії Конопніцької (питання фольклоризму) (2009)
Булаховська Ю. Л. - Персоніфікація і сучасна фольклорність поезії Єжи Гарасимовича (2009)
Гук З. В. - Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича (2009)
Деркач О. М. - Жінка "нового часу” у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені”) (2009)
Єршов В. І. - Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму (2009)
Забіяка І. І. - Поетичний сюрреалізм 1930-х років: чеський та український варіант (2009)
Захаров В. В. - Романістика С. І. Віткевича у вимірі теорії Чистої Форми (2009)
Карацуба М. Ю. - Тематичне і жанрове розмаїття хорватського і сербського модернізму (2009)
Клічак Г. В. - До питання автобіографізму в прозі Арношта Лустіга та Ладіслава Фукса (2009)
Ковтун О. О. - Музикант-виконавець у традиційній культурі південних слов’ян (етнолінгвістичний аспект) (2009)
Лавринович Л. Б. - Метафора зникнення персонажа та мотив деперсоналізації у романах П. Хюлле, А. Бітова та Ю. Андруховича (2009)
Ларіонова М. Ч. - Русско-украинское культурное пространство: творчество А. П. Чехова (2009)
Левицький В. А. - "Kijoviae. Anno Domini”: структура історизму в київському тексті першої половини ХХ ст. (2009)
Манолакев Х. П. - "Палата № 6” А. П. Чехова и конец героя (2009)
Мехед А. С. - Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених (2009)
Моцна І. І. - Час і простір в антиутопічних романах Борислава Пекича (2009)
Науменко Н. В. - Вільні віршовані форми у ліриці Богдана-Ігоря Антонича та Володимира Свідзінського (2009)
Пащенко Є. М. - Хорватський бароковий славізм як паралель українському ХVII ст. (2009)
Петриченко Н. Г. - Творча спадщина П. Куліша в контексті історичної романістики ХІХ століття (2009)
Писаренко Ю. В. - Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночі й прозі 80-90-их рр. ХХ ст. (на прикладі романів Ірени Врклян та Славенки Дракулич) (2009)
Польова Ю. С. - Поетика символів у романі Даніели Годрової "Тета" (2009)
Рева Л. В. - Індивідуальне в суспільному: психологічний та моральний стан героїв В. Винниченка і М. Горького (2009)
Руденко І. В. - Міхал Грабовський – критик "української школи" в польському романтизмі (2009)
Сіомак А. В. - Рослинні словообрази як чинники створення комічного ефекту в українських соціально-побутових піснях (2009)
Хайдер Т. В. - Історико-культурна парадигма в польській літературі ХХ століття (2009)
Чорноус С. С. - Особливості жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського (2009)
Шавокшина Н. В. - Трансформація топосу карнавалу в російському та українському постмодернізмах (2009)
Шевченко Г. І. - Праці О. І. Білецького з проблеми читача в контексті загальноєвропейської наукової традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2009)
Шевчук Т. С. - Синтез традицій в художній поетиці філософських діалогів Г. Сковороди (2009)
Ясній Я. О. - Роль танцю і сміху у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2009)
Булаховська Ю. Л. - Відгук на книгу – есе Людмили Володимирівни Краснової "Іван Франко – Анна Ахматова: "Зів’яле листя". Поетика перекладу" (Дрогобич, "Посвіта", 2008) (2009)
Білик Н. Л. - Травнева презентація, Паламарчук О. Л. (2009)
Hasil J. - Recenzní posudek na Ukrajinsko-český slovník lingvistické ternimologie (autorský kolektiv: O. Palamarčuk, H. Strelčuk, O. Antonenko, M. Ševčenko, N. Lobur) (2009)
Доценко Т. С. - Літній семінар в Лозені (2009)
Недбай В. В. - Генеза сучасних систем онлайн-петицій (2014)
Галюк Р. Г. - Вплив глобалізаційних процесів на систематизацію права України (2014)
Шейна А. М. - Принцип демократизму у праві: філософсько-правові засади дослідження (2014)
Полонка І. А. - Онтологічно-правові витоки розуміння явища поведінки людини в контексті з’ясування передумов виникнення правової поведінки (2014)
Давидов Д. О. - Різноманіття значень категорії "правовий режим” (2014)
Павлусів Н. М. - Образи "неправа”, форм його прояву та подолання: "злочин”, "покарання”, "вина” (2014)
Боднарчук М. М. - Співвідношення принципів "свобода” та "відповідальність” як філософських категорій (2014)
Вишинський П. М. - Гуманізаційно-правове трактування людини як соціально-правової цінності (2014)
Зубрицький В. В. - Інтерналізація людиною соціально-правових норм: внутрішня основа правослухняної поведінки (2014)
Галківська М. Б. - Методологія дослідження філософсько-правових засад маніпулювання правосвідомостю працівників ОВС (2014)
Кузь М. М. - Філософсько-правове дослідження інтенціонального виміру правового буття (2014)
Палій М. Б. - Мотиваційно-ціннісне регулювання правоохоронної діяльності (2014)
Романова А. С. - Правовий ідеал як регулятор поведінки людини у природно-правовому просторі: інтелігібельне і сенсибельне осмислення (2014)
Рибак В. О. - Перше наукове історико-філософське видання "Часопис Правнича” (до 125-річчя з дня виходу) (2014)
Машталір Х. В. - Правові стандарти формування української державності в поглядах Євгена Петрушевича (2014)
Резнік О. І. - Магдебурзьке право та його вплив на формування української правової традиції (2014)
Савенко В. В. - Історіософське бачення явища громадського суспільства: антична та середньовічна правова реальність (2014)
Вайцеховська О. Р. - Історія зародження міжнародних фінансових відносин в стародавній період (2014)
Броневицька О. М. - Початковий етап слідчих дій у розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, Ханас В. А. (2014)
Панасюк А. О. - Щодо криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів (2014)
Дяків Б. З. - Загальносоціальні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи, які вчинюються студентами вищих навчальних закладів (2014)
Танько А. В. - Запобігання погрозам або насильству щодо працівників правоохоронних органів: аналіз загальносоціальних заходів (2014)
Горлач С. В. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання насильницькій злочинності в Україні (2014)
Усова Є. С. - Запобігання злісному невиконанню обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Кутєпов М. Ю. - Щодо визначення поняття кримінально-виконавчої політики України (2014)
Охман О. В. - Соціально-правова природа заходів безпеки, що застосовуються до ув’язнених під варту та засуджених в Україні (2014)
Дудко Є. В. - Участь прокуратури України у кримінально-виконавчій діяльності (2014)
Отчак Н. Я. - Юридична природа особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх (2014)
Устрицька Н. І. - Врахування санкції статті Особливої частини КК України при встановленні суб’єкта складу злочину (2014)
Суховолець У. А. - Поняття організованої злочинності та її стрижневої категорії – злочинного угруповання (2014)
Мацко В. В. - Суб’єктний склад злочину неправомірної вигоди (2014)
Гуртієва Л. М. - Поняття та правова природа повідомлення про підозру у кримінальному провадженні України (2014)
Азарова М. В. - Участь прокурора у процедурі початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (2014)
Ковальов А. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб (2014)
Щирба С. Є. - Про суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі житлово-комунальних послуг (2014)
Криволапчук В. О. - Захист прав та свобод громадян органами поліції в механізмі сучасної держави: адміністративно-правовий аспект (2014)
Галунько А. В. - Адміністративно-правовий статус служби дільничих інспекторів (2014)
Кальчук О. М. - Принципи адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України (2014)
Буханевич О. М. - Закордонний досвід надання адміністративних послуг (2014)
Галай В. О. - Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах модернізації системи державного управління в Україні, Фурманович С. О. (2014)
Капустник В. В. - Деякі аспекти правового механізму податку (2014)
Дамірчиєв М. І. - Правова природа фінансової діяльності (2014)
Білонога Ю. Л. - Оптичні властивості розчинів екстрагентів ронідази, Драчук У. Р., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю. (2011)
Боднарчук О. В. - Дослідження впливу температурних режимів визрівання сиру швейцарської групи на показники його якості (2011)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу екстрагування за виробництва олії амаранту, Буйвол С. М. (2011)
Гачак Ю. Р. - Технологічні та товарознавчі аспекти при виготовленні міні-сиру з рослинною біодобавкою (2011)
Гулак О. В. - Морозиво з рослинними екстрактами, Поліщук Г. Є. (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження консистенції молочно-білкових десертів з додаванням рослинної сировини, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2011)
Дейниченко Г. В. - Кінетика впливу гідродинамічного модулю системи "вода-м'ясна сировина" на фективність процесу стерилізації ультразвуковими хвилями, Постнов Г. М., Червоний В. М., Нечипоренко Д. А., Медяник В. В. (2011)
Захандревич О. - Дослідження білкових і небілкових фракцій сирів з білою плісенню, Жукова Я., Малова В., Король Ц. (2011)
Згурський А. В. - Овочева сировина як емульгувальний компонент у виробництві морозива, Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Бреус Н. М. (2011)
Зиков О. В. - Моделювання процесу сушіння амаранту в апараті з термосифоном, що обертається, Воскресенська О. В. (2011)
Іжболдіна О. О. - Якість м’яса молодняку свиней різного походження (2011)
Каганець О. О. - Динаміка мікробіологічних показників меду при його зберіганні (2011)
Кишенько І. І. - Вибір та обгрунтування складу багатокмопонентних розсолів для виробництва цільном’язових шинкових виробів, Стращенко С. В., Донець О. П. (2011)
Козлова С. Л. - Вплив режимів підготовки і введення інгредієнтів фаршевих напівфабрикатів на їх водоутримуючу здатність, Остролуцька К. В. (2011)
Лейбіна Т. І. - Ефективність різних ритмів фазової відгодівлі бугайців при виробництві яловичини за інтенсивною технологією (2011)
Ломова Н. М. - Вплив терміну зберігання на якісні показники консервованого стерилізованого масла, Очколяс О. М. (2011)
Міхнєва Є. Г. - Вплив органічних кислот і пепсину на органолептичні й структурно-механічні властивості м'язової тканини молюсків, Лебська Т. К. (2011)
Мусій Л. Я. - Особливості технології кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2011)
Онишко Л. Й. - Дослідження динамічної концентрації напружень на краю колового отвору за дії на нього неосесиметричного навантаження, Варивода Ю. Ю., Пономаренко О. М. (2011)
Ощипок І. М. - Зміна технологічних властивостей м’ясного фаршу з вмістом пропіоновокислих бактерій в процесі виробництва ковбасних виробів, Наконечний В. В. (2011)
Павліченко О. В. - Порівняльна оцінка впливу молокопроводів на бактеріальне обсіменіння сирого незбираного молока (2011)
Рябоконь Н. В. - Способи виробництва згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними наповнювачами, Скорченко Т. А. (2011)
Терзієв С. Г. - Дослідження процесу сушіння шламу кави під дією інфрачервоного випромінювання, Ружицька Н. В., Малашевич С. А. (2011)
Ушаков Ф. О. - Зміни якості білку та жиру в ковбасах у процесі їх реалізації (2011)
Федюшко Ю. М. - Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів, Борохов І. В. (2011)
Ціж Б. Р. - Сенсор візуального контролю вмісту аміаку, Аксімєнтьєва О. І., Чохань М. І. (2011)
Шаповал Н. М. - Актуальність використання молочного білку при виробництві січених напівфабрикатів, Штонда О. А. (2011)
Шаповал Є. М. - Дослідження впливу білкового напівфабрикату із колагенвмісної сировини на технологічні властивості напівкопчених ковбасїї, Штонда О. А., Слободянюк Н. М. (2011)
Górecka J. - Jakość kiełbas homogenizowanych przechowywanych w temperaturze bliskiej krioskopowej, Szmańko T., Wereszczyński J. (2011)
Адаменко Л. В. - Розробка методів визначення залишкових кількостей дезінфекційних засобів методами in vitro (2011)
Бергілевич О. М. - Характеристика ризику стосовно Enterobacter sakazakii для молока гатунку екстра (2011)
Богатко Н. М. - Особливості впровадження системи насср на молокопереробних підприємствах України, Власенко В. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Богатко Н. М. - Застосування удосконаленого експресного методу визначення якості м’ясних продуктів при їх ветеринарно-санітарній оцінці (2011)
Богатко Н. М. - Основні показники розвитку молочної галузі України, Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Боцуляк Г. В. - Вплив цистицеркозної інвазії (T. saginata) на бактеріальне обсіменіння та загальну токсичність яловичого м’яса (2011)
Варпіховський Р. Л. - Поведінка нетелів 5-7 місячної тільності при вільному виборі зони відпочинку за різних способів безприв’язного утримання, Польовий Л. В., Яремчук О. С. (2011)
Васерук Н. Я. - Кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями плазми крові лактуючих корів за дії свинцю, метіонатів заліза, міді, та вітаміну Е, в динаміці, Фоміна М. В., Калин Б. М., Дашковський О. О. (2011)
Власенко В. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка залоз внутрішньої секреції молодняку свиней при використанні БВМД Аміномакс №5220, Фаріонік Т. Т., Довгань В. В. (2011)
Гарнаженко Ю. А. - Санітарно-гігієнічна оцінка морської води та нехарчових мідій які виловлюються для виготовлення кормів (2011)
Грицина М. Р. - Географічні та екологічні особливості видів роду Verbascum l. (2011)
Дворська Ю. Є. - Визначення рівня санітарно-показових мікроорганізмів в продуктах птахівництва за допомогою тест-підкладок серіЇ Ridarcount (2011)
Демчук М. В. - Вплив чинників середовища на сезонну динаміку показників функціонального стану і імунореактивності організму та захворюваності в ділянці пальців у молочних корів, Бойко П. К., Книшук П. В. (2011)
Димань Т. М. - Порівняння методів визначання загального бактеріального обсіювання молока, Мазур Т. Г., Загоруй Л. П., Семанюк В. І., Салата В. З. (2011)
Дідик У. М. - Гігієнічні аспекти оцінки токсичності грунту з допомогою ростового тесту (2011)
Ішкова О. І. - Бактеріологічний контроль об’єктів м'ясопереробного підприємства (2011)
Кейван М. П. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря під впливом виробництва птахівничої продукції, Тертична О. В. (2011)
Коваленко В. Л. - Вплив дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду на організм лабораторних тварин, Чехун А. І., Ярохно Я. М., Гнатенко А. В., Савченко Л. Г. (2011)
Коваль О. В. - Екологічні проблеми с. Новосілки, Мазуркевич Т. А. (2011)
Козак Є. Б. - Вміст мікроелементів в раціонах та інтенсивність росту бугайців червоної степової породи, Остап’юк Ю. І., Каплінський В. В. (2011)
Коцун Л. О. - Інвазійні рослини в місті Луцьку (Волинська область), Кузьмішина І. І., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Кузьмішина С. В. (2011)
Куциняк І. В. - Оцінка фракцій білків м'яса благородного оленя, косулі, великої та дрібної рогатої худоби за розчинністю (2011)
Леськів Г. З. - Стан повітряного басейну України та його зміни (2011)
Логачова Л. О. - Вплив типу приміщення на мікроклімат, резистентність овець, Дунаев Ю. К. (2011)
Максішко Л. М. - Шляхи покращення екологічної обстановки з використанням енергії Сонця, вітру і води, а також біогазу, як альтернативних джерел енергії (2011)
Мартиненко А. В. - Оцінка фізіологічного стану корів української чорно-рябої молочної породи в післяотельний період (2011)
Мацуська О. В. - Дослідження фізіологічних показників рослин під час їх удобрення сорбентом з компонентами стічних вод, Параняк Р. П., Гумницький Я. М. (2011)
Микитин Л. Є. - Баранина – поживний та цінний продукт харчування, Бінкевич В. Я. (2011)
Мітрофанов О. О. - До питання вирощування молодняку свиней за умов різної кубатури приміщень (2011)
Наливайська Н. М. - Фактори зовнішнього середовища і їхній вплив на лактацію кіз (2011)
Остапюк М. П. - Вдосконалення ветеринарно-санітарного контролю отримання молока на фермах, Касянчук В. В. (2011)
Плодиста Н. І. - Активність антиоксидантних ферментів у печінці товстолобика за понаднормового рівня свинцю у воді (2011)
Прокопенко Т. О. - Пропозиції щодо способу підготовки лічильних зразків методом фізичного концентрування (2011)
Сачук Р. М. - Коротка зоогігієнічна і добробутна характеристика технологій інтенсивного кролівництва та систем утримання кролів (огляд літератури) (2011)
Стегней Ж. Г. - Вплив деяких антропогенних чинників на навколишнє середовище, Роменська А. (2011)
Топіха В. С. - Вплив антропогенного навантаження на динаміку генофонду свиней за геном естрогенового рецептора (ESR), Крамаренко С. С., Луговий С. І. (2011)
Фотіна Т. І. - Якісна оцінка риби та рибопродуктів при аеромонозі коропів та товстолобиків, Петров Р. В. (2011)
Щебентовська О. М. - Визначення свіжості курячого м’яса методом імпедансної спектроскопії (2011)
Янович Н. Є. - Загальний вміст білків та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа за різного вмісту міді у воді, Янович Д. О. (2011)
Boruta J. - Rules concerning animal by-products management binding in the member states of European Union on the example of Poland, Koncewicz M., Balcerak M. (2011)
Binkevych V. - The quality of milk produkts and poultry meat after the use of helathes of microelements, Hutiy B., Binkevych O., Novotni F., Lesho B. (2011)
Айдачич Д. - Лектори из Југославије (1973 – 1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко (2011)
Албул О. А. - Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку), Лобур Н. В. (2011)
Булаховська Ю. Л. - Декілька думок про славістику (2011)
Дель Ґаудіо С. - Славістика в Італії: історія і сучасність (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії (2011)
Карпенко М. О. - Славістика в Київському університеті: віднайдений А. Й. Багмут перший лист П. Й. Шафарика М. О. Максимовичу (до 50-річчя публікації) (2011)
Колесник В. А. - У истоков одесской болгаристики (2011)
Комарова О. С. - Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці (2011)
Лукінова Т. Б. - До історії славістики в Україні: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Повоєнний період (2011)
Микитенко О. О. - Програма зі слов’янського фольклору П. Г. Богатирьова та невідомий лист його до М. Т. Рильського (2011)
Миронова Г. - Україністика в Брненському університеті (ЧР) (2011)
Мушкетик Л. Г. - Славістика у вузах Угорщини (2011)
Наєнко М. К. - Про перші кроки університетської славістики (2011)
Назаренко Л. Ю. - Славістика у північно-чеському університеті в місті Усті над Лабою (2011)
Паламарчук О. Л. - 165 років славістики в Київському університеті, Чмир О. Р. (2011)
Палій О. П. - Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність (2011)
Пахомова С. М. - Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива (2011)
Пащенко Є. М. - Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст. (2011)
Попович М. - Загребська україністика (2011)
Скопненко О. І. - Юрій Шевельов і вивчення білоруської мови (2011)
Стаменова А. - Університетська україністика в Болгарії: традиції та сучасність (2011)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка (2011)
Черниш Т. О. - Про київську полоністику і полоністів 1971-1976 років (2011)
Шостак Н. П. - Украіністыка ў Беларусі: магістральны агляд беларуска-ўкраінскіх узаемасувязяў (на матэрыяле навуковых і асабістых стасункаў) (2011)
Ярмак В. І. - Питання надсегментного членування мовленнєвого потоку в методичному доробкові кандидата філологічних наук, доцента Ірини Петрівни Бондар (на матеріалі сербської мови) (2011)
Паламарчук О. Л. - Многая літа дорогому нашому Миколі Степановичу Зарицкому!, Снитко О. С. (2011)
Зарицький М. С. - Ергономіка розумової діяльності (2011)
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до біобібліографії (2011)
Сторінки історії: випускники кафедри слов’янської філології (2011)
Спомини колишнього студента про Київський Університет 70-х років ХІХ сторіччя (2011)
Евтухов В. Г. - Высокотемпературная эмаль и алюмооксидный керамический материал для изоляции спирали нагревателя сферического ионизатора масс-спектрометра, Москаленко В. Б., Самойлов П. Е., Чижов И. Г., Шкурат А. И., Бугаёв С. И., Павленко Ю. А. (2014)
Струтинський В. Б. - Обґрунтування використання штучних нейронних мереж для компенсації кінематичних та динамічних похибок верстата паралельної кінематики, Дем’яненко А. С. (2014)
Швець С. В. - Вихідна інструментальна поверхня та проектування різального інструменту (2014)
Artyukhov A. Y. - Calculation of optimal design of heat-mass transfer separation vortex trays, Adeel J. (2014)
Запорожченко В. С. - Моделювання конструкції привода кривошипного устаткування з напресованим маховиком, Запорожченко А. В. (2014)
Найда М. В. - Графоаналітичний метод визначення напірних характеристик відцентрово-вихрових насосів (2014)
Пилипенко С. В. - Метод расчета параметров настройки станов холодной пильгерной прокатки труб, в приводе которых используется рычажная система, Маркевич И. В. (2014)
Бага В. Н. - О физическом моделировании лабиринтного уплотнения (2014)
Радіонов A. В. - О повышении надежности технологического оборудования предприятий ТЭК при использовании магнитожидкостных герметизирующих комплексов (2014)
Дынник О. Д. - Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон. Часть 1. Обзор методов оценки, Залога В. А., Ивченко А. В., Погоржельская Ю. А., Сущенко Н. В. (2014)
Рой І. О. - Оцінка екологічної безпеки систем централізованого питного водопостачання в Україні, Пляцук Л. Д. (2014)
Тедорадзе М. Д. - Правові аспекти майнових прав дітей та засоби їх захисту (2014)
Печений О. П. - Деякі аспекти визначення часу і місця відкриття спадщини (2014)
Бессараб Н. М. - Галузевий критерій відмежування цивільної юрисдикції судів (2014)
Царенко С. І. - Окремі аспекти відкриття касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2014)
Соцький А. М. - Правові основи управління робочим часом працівників (2014)
Осадча О. В. - До проблеми визначення поняття "наукове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України” (2014)
Андрусишин Р. М. - Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Петров С. О. - Моральні та правові засади категорії "ганебний вчинок" в сучасній етиці працівників прокуратури (2014)
Парасюк В. М. - Незаконні дії із бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий та кримінально-правовий аспекти, Парасюк Н. М. (2014)
Гринчак В. А. - Злочин міжнародного характеру як об’єкт міжнародного кримінального права (2014)
Твардовська Х. Р. - Деякі аспекти визначення ознак та наслідків самочинного будівництва (2014)
Висоцький В. М. - Основні функції політичних партій в Україні як змістовна складова їх правового статусу (2014)
Проць О. Є. - Акценти і перспективи сучасних досліджень державної молодіжної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Основні засади проведення господарської діяльності з реконструкції житлової забудови (2014)
Карпов Н. С. - Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості, Івасік Р. М. (2014)
Карпов Н. С. - Забезпечення деяких прав потерпілого у кримінальному провадженні, Цвігун Т. С. (2014)
Каткова А. Г. - Механізми боротьби з корупцією різних країн світу: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Кузьмічова-Кисленко Є. В. - Особливості тактики допиту медичних працівників у кримінальному провадженні (2014)
Лошицький М. В. - Порівняльно-правовий аналіз поліцейської та правоохоронної діяльності (2014)
Немченко С. С. - Теоретико-правові основи правової допомоги (2014)
Сокуренко В. В. - Деякі питання надання адміністративних послуг публічною адміністрацією у сфері оборони України (2014)
Токтогулов А. А. - Система государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики (2014)
Юрій І. А. - Правові аспекти врегулювання проблем підвищення обороноздатності та посилення воєнної безпеки Радою національної безпеки і оборони України (2014)
Тимченко О. В. - Удосконалення процедури збору доказової бази розслідування екологічних злочинів у сфері забруднення морського середовища, Дмитриченко І. В. (2014)
Зарічний О. А. - Теоретико-правові аспекти політичної участі осіб у демократичній державі (2014)
Слободяник Н. С. - Про підвищення ефективності правосуддя та зміцнення довіри до судової влади (2014)
Горлов Є. В. - Зарубіжний дослід діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері економіки (2014)
Гаврущенко І. В. - Модель фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасність та перспективи (2014)
Овсянко Д. С. - Поняття відповідальності у трудовому праві (2014)
Гриценко В. Г. - Поняття правоохоронної діяльності (2014)
Пусан К. Б. - Зарубіжний досвід удосконалення адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2014)
Фролов Ю. М. - Поняття форм взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2014)
Шпенов Д. Ю. - Особливості контролю за службою суддів в Україні (2014)
Мілєнін П. О. - Суб’єкти державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Бурлака В. В. - Криміналістична характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2014)
Комарницька І. І. - Діяльність органів державної влади щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Ніканорова О. Н. - Митні правовідносини як різновид правових відносин в України (2014)
Іншин М. І. - Загальнотеоретична характеристика запозиченої праці в Україні (2014)
Русаль Л. М. - Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника (2014)
Азаров Ю. І. - Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності (2014)
Ваньчук І. Д. - Правосвідомість та правове регулювання: аспекти співвідношення (2014)
Дрозд В. Г. - Інститут угод про визнання винуватості: закордонний та вітчизняний досвід (2014)
Дурнов Є. С. - Рушійні сили та особливості Української революції 1917-1921 років, Рябов О. А. (2014)
Зеленський В. М. - Конкурс в системі юридичних фактів – підстав виникнення трудових правовідносин (2014)
Коваленко Р. І. - Щодо правової природи трудової функції працівника 507-511 (2014)
Мировська А. В. - Окремі аспекти сучасної класифікації засобів криміналістичної техніки (2014)
Новасардова І. В. - Характеристика складу адміністративних деліктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Олефір В. І. - Адміністративна деліктологія як складова адміністративної політики держави (2014)
Сікорський О. П. - Основні напрями удосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї та небезпечних речовин (2014)
Соловей Д. Ю. - Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УРСР (УСРР) в 30-х роках ХХ ст., зумовлені змінами політичного курсу (2014)
Шевчук О. Ю. - Шляхи оптимізації інформаційного забезпечення ОВС у боротьбі зі злочинності (2014)
Попов О. О. - Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2014)
Hilhurt S. Ya. - Application of FPGA-based reconfigurable accelerators for network security tasks (2014)
Артемчук В. О. - Оптимізація мережі моніторингу стану атмосферного повітря (2014)
Глухов О. Д. - Про число мінімальних розрізів графа (2014)
Бородіна Н. А. - Модель техніко-eкономічної ефективності методу очистки вод для проведения екологічного моніторингу існуючих та нових очисних споруд (обладнання), Забулонов Ю. Л., Одукалець Л. А. (2014)
Винничук С. Д. - Ситуативний алгоритм функціонуванняотної протиаварійної автоматики в npoцeci глибокого зниження частоти (2014)
Білан B. П. - Синтез регулятора натягу стрічки стрічкоживильної системи аркушерізальних машин на ocнoвi iї iмітаційної моделі (2014)
Гавриш Б. М. - Розрахунок основних параметрів лазерних вивідних пристроїв, Тимченко О. В. (2014)
Цмоць І. Г. - Структура пристрою обміну на базі багатопортові пам'яті для нейрооріентованих комп'терних систем, Березький О. М., Ігнатєв I. В. (2014)
Винничук C. Д. - Моделювання процесу відділення електростанції для режиму спрацювання чда другого ступеня, Козюк О. I., Коломієць Є. А. (2014)
Азаренко Е. В. - Система мониторинга чрезвычайных ситуаций в районах морских захоронений боевых отравляющих веществ, Бляшенко О. В., Дивизинюк М. М., Ковач В. Е. (2014)
Цмоць I. Г. - Інформаційно-аналітична система управління енергоефективністю регіону, Медиковський М. О., Скорохода О. В., Парубчак В. О. (2014)
Гапак О. М. - Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі peгicтpiв зсуву зi зворотнім зв'язком та перенесения (2014)
Галущак М. О. - Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів від використання викопного палива у металургійній промисловості Польщі, Бунь Р. А. (2014)
Сметанін К. В. - Інформаційні технології екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення, Шумейко В. О. (2014)
Давиденко А. Н. - Разработка методики проведения комплексних систем защиты информации, Шабан М. Р. (2014)
Панова О. С. - Дослідження впливу співвідношення типів трафіків на продуктивність роботи безпровідної мережі, Обельовська К. М., Ліскевич P. I. (2014)
Данило О. Я. - Цифрова карта опалювальних градусо-днів як інструмент для оцінювання енергетичних потреб у житловому секторі України (2014)
Цмоць І. Г. - Модель та НВІС- структура формального нейрона паралельно-вертикального типу з табличним формуванням макрочасткових результатів, Скорохода О. В., Балич Б. I. (2014)
Борукаев 3. X. - Моделирование динамики энергорынка в условиях изменения цен на рынках энергоносителей, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2014)
Кузьмін О. В. - Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури, Кузьмін С. О. (2014)
Коробчинський М. В. - Дослідження методу когерентного прийому складених сигналів у мережах FN, Мешков С. I. (2014)
Пукач П. Я. - Методи аналізу резонансних режимів коливань у сильно нелінійній моделі рівняння Ван-дер-Поля (2014)
Бардила Т. I. - Джерела живлення та їx енергетично- електричні параметри (2014)
Дурняк Б. В. - Використання регресівних моделей для прогнозування вибраних типів подій, Кляп М. М. (2014)
Вовк A. I. - Логічні i інформаційні концепції формування процедур для прийняття рішень для класифікації стану виробничих агрегатів, Тимченко О. В. (2014)
Колодчак О. М. - Метод розподілу pecypciв в системах, побудованих на хмарних технологіях, на основі модифікованого генетичного алгоритму (2014)
Сабат B. I. - Аналіз ризиків в автоматизованих системах документообміну (2014)
Хамула О. Г. - Оптімізація багаторівневої моделі факторів впливу на проектування композиційного оформления електронного видання для дітей з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2014)
Хамула О. Г. - Особливості проектування i адаптації користувацького інтерфейсу для "розумного годинника" pebble, Сорока Н. В. (2014)
Врублевський А. Р. - Модифікація протоколу маршрутизації EIGRP на основі нечіткої логіки, Лісовий І. П. (2014)
Шмаков О. М. - Теорiя оперативного мистецтва (теорія тактики) Нацiональної гвардiї України як науковий метод (2014)
Орлов М. М. - Роль державного управління у сфері розвитку воєнної науки в Україні (2014)
Неклонський І. М. - Рекомендації щодо формування групи експертів для визначення вихідних даних для аналізу системи взаємодії Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у надзвичайних ситуаціях (2014)
Адамчук М. М. - Методика ранжирування районів призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави, Бабков Ю. П., Бацамут В. М. (2014)
Клішин В. М. - Використання комп’ютерно-тренажерних засобів у вогневій підготовці курсантів, Афанасьєв В. В., Забула О. Є. (2014)
Соколовський С. А. - Електронні освітні ресурси. практична реалізація, Козлов В. Є., Сальніков О. М. (2014)
Пеньков В. І. - Вирішення тактичних та вогневих завдань у ході подолання смуги перешкод, Сутюшев Т. А., Шкорбатов Ю. Г., Маґда І. Ю., Бучацький Д. В., Гуля В. В. (2014)
Овчаренко В. В. - Польовий вихід як одна з форм підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, Панченко В. Ю., Башкатов Є. Г. (2014)
Осипенко С. М. - Модель формування плану постачання матеріальних засобів для частин Національної гвардії України (2014)
Дробаха Г. А. - Методика синтезу структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України, що діє в умовах надзвичайного стану, Ковальов І. В., Башкатов Є. Г., Петік А. В., Шаповал О. М. (2014)
Городнов В. П. - Модель прогнозу ефективності та вибору раціонального варіанта застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу "С” під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону, Назаренко В. О., Мейко О. В. (2014)
Розанова Л. В. - Визначення структури інформаційної мережі для забезпечення прийняття рішення командиром військової частини на етапі підготовки до спеціальної операції (2014)
Комісаров О. Г. - Етапи інформаційного супроводження службово-бойової діяльності (2014)
Іллюк О. О. - Співвідношення категорій "моральний дух” і "морально-психологічний стан” (2014)
Семенов С. С. - Релігія та військова служба (соціально-філософський аналіз взаємовідносин), Гегечкорі О. В., Желаго А. М. (2014)
Щербак В. Г. - Рецензія на монографію "Механізми оцінки матеріального забезпечення та управління витратами з’єднань і частин Національної гвардії України” (підготовлену колективом Національної академії Національної гвардії України за редакцією начальника кафедри тилового забезпечення кандидата наук з державного управління, доцента О. Г. Бондаренка) (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Зміст журналу "Честь і закон" у 2014 році (2014)
Вихідні дані (2014)
Анфилец С. В. - Моделирование работы перекрестков различных типов управления с визуализацией процесса, Шуть В. Н. (2012)
Арсенюк М. С. - Численное моделирование вихревых структур в донной области высокоскоростных транспортных средств на основе уравнений Навье-Стокса, Приходько А. А. (2012)
Бабенко К. Є. - Про чисельне розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами методом граничних інтегральних рівнянь, Хапко Р. С. (2012)
Бердник О. М. - Моделювання ламінарного потоку в трубі з проникним шаром перешкод в околі осі, Гаєв Є. О. (2012)
Братченко М. И. - Эффективные алгоритмы моделирования переноса излучения в случайно-неоднородных материалах, Дюльдя С. В. (2012)
Брунеткин А. И. - Нестационарное движение жидкости в трубе (глухой) при произвольном продольном инерционном воздействии, Максимов М. В. (2012)
Гарасим Я. С. - Ефективне застосування методу граничних інтегральних рівнянь при чисельному моделюванні задач теорії потенціалу, Остудін Б. А. (2012)
Гнитько В. И. - Численное моделирование плесканий жидкости в упругой цилиндрической оболочке, Науменко В. В. (2012)
Голубев Г. В. - Об одном численном методе определения поля давлений в нелинейном случае (2012)
Дегтярев К. Г. - Компьютерное моделирование лопастей ветроустановок с оптимальными параметрами, Стрельникова Е. А., Шелудько Г. А. (2012)
Дейнека В. С. - Функціональна ідентифікація параметрів дифузії в неоднорідних наномульти-композитах: перетворення та градієнтні методи, Петрик М. Р. (2012)
Дубовой В. М. - Оцінювання ризику технологічного процесу обробки овочів, Пилипенко І. В. (2012)
Душкин В. Д. - Математические модели рассеяния волн экранированными периодическими импедансными решётками (2012)
Есин В. И. - Основные компоненты универсальной модели данных (2012)
Засуха С. А. - Методология оперативной верификации программного обеспечения космических систем: модели готовности и выбор сценариев, Поночовный Ю. Л., Харченко В. С. (2012)
Карасюк В. В. - Онтологическая парадигма обработки контента информационной системы для целей обучения (2012)
Kiyanchuk R. I. - Linear transformation properties of ZUC cipher, Oliynykov R. V. (2012)
Кобильська О. Б. - Задача Стефана зі змінним у часі джерелом тепла, Ляшенко В. П. (2012)
Kobrinovich J. O. - Structural difference model of unsteady high temperature processes, Slesarenko A. P. (2012)
Коробская А. В. - Один класс эволюционно представимых случайных процессов, Назыров З. Ф., Янцевич А. А. (2012)
Крючковский В. В. - Компараторная идентификация интеллектуальной модели ординальной классификации, Петров К. Э. (2012)
Литвин О. М. - Відновлення розривної функції двох змінних за допомогою розривного інтерполяційного сплайна на трапецевидному елементі, Першина Ю. І. (2012)
Литвин О. М. - Наближення функціями спеціального виду функцій двох змінних, заданих дискретно або слідами на системі прямих, Ярмош О. В. (2012)
Литвинова Е. С. - Компьютерная модель лазерного пожарного извещателя на основе анализа флуктуаций интенсивности (2012)
Литвинчук М. М. - Архітектурні моделі та метрики оцінки складності пост об’єктно-орієнтованих технологій розробки програмних систем, Нагорний К. А., Ткачук М. В. (2012)
Нечуйвітер О. П. - Оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації та 2D коефіцієнти Фур’є на класі Гьольдера (2012)
Письменний В. Ю. - Мультиагентна система інтеграції розподілених баз даних, Терновой М. Ю. (2012)
Поляков В. А. - Динамика тяговой электромагнитной подсистемы магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2012)
Приходько С. Б. - Оценка параметров нелинейных стохастических дифференциальных уравнений на основе нормализирующих преобразований (2012)
Приходько А. А. - Численное моделирование сверхзвукового обтекания цилиндра, Рогоза Е. Б. (2012)
Трончук А. А. - Математические модели и эволюционный метод решения задач стохастической оптимизации, Угрюмова Е. М. (2012)
Филипковская М. С. - Продолжение решений полулинейных дифференциально-алгебраических уравнений и приложения в нелинейной радиотехнике (2012)
Шувалова Ю. С. - Математическое моделирование первой основной задачи динамики тонких упругих пластин методами теории потенциалов (2012)
Contents (2012)
Ракитская Т. Л. - Физико-химические свойсва твердой составляющей сварочного аэрозоля. 1. Фазовый состав, Труба А. С., Эннан А. А., Опря М. В. (2014)
Плужник-Гладырь С. М. - Превращение бензо-15-краун-5, (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние легирования пленкообразующего материалоа ZnS на эксплуатационные свойства покрытий, Магунов И. Р., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Чигринов В. Э., Мазур О. С., Тимухин Е. В., Мозговая О. В., Кочерба Г. (2014)
Чеботарев А. Н. - Сорбционно-спектрофотометрическое определение Al (III), Ga (III), In (III) с использованием диметилхлорсиланаэросила, импрегнированого полярным растворителем, Рахлицка Е. М., Захария А. Н. (2014)
Джамбек А. А. - Изучение кинетики выщелачивания отвалов углеобогащения методом циклической вольтамперометрии, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2014)
Егорова А. В. - Люминесцентное определение Этодолака, Скрипинец Ю. В., Леоненко И. И., Анельчик А. В., Малинка Е. В. (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционные и защитные свойства модифицированного клиноптилолита относительно диоксида серы, Раскола Л. А., Киосе Т. А., Ярчук А. В., Короткова А. С. (2014)
Шматкова Н. В. - Продукты взаимодействия гидразидных комплексов терахлорида олова с ароматическими альдегидами, Сейфуллина И. И. (2014)
Amer Tahseen Salameh A.-J. - Increasing availability of SOA systems, Tkachova O. В. (2012)
Артюх А. В. - Математическое моделирование и численный анализ течения в канавке подшипника методами R-функций и Галеркина, Сидоров М. В. (2012)
Бомба А. Я. - Числово-асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених задач процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень, Сафоник А. П. (2012)
Глоба Л. С. - Онтологія для побудови порталу Єдиної інформаційної системи ВНЗ, Кирилков В. В. (2012)
Громыко И. А. - Общий закон защиты информации (2012)
Душкин В. Д. - Граничные интегральные уравнения задач дифракции поляризованных волн на экранированной многослойной системе импедансных лент (2012)
Есин В. И. - Методы разработки баз данных для информационных систем (2012)
Іванов С. М. - Моделювання динаміки активної системи з екзомоделлю Харрода-Домара, Касьянов В. О. (2012)
Карпуша М. В. - Ідентифікація параметрів задачі багатокритеріальної оптимізації інвестиційного портфеля, Назаренко О. М. (2012)
Когут Е. А. - Об одном классе линейных дискретных систем, Назыров З. Ф., Янцевич А. А. (2012)
Кононенко И. Ю. - Математические модели динамики оболочек, частично заполненных жидкостью, Огородник У. Е., Стрельникова Е. А. (2012)
Костенко А. В. - Еще раз о дифракции плоской монохроматической электромагнитной волны на импедансной ленте (2012)
Мельник Т. П. - Застосування ГІС для потреби попередження стихійних гідрологічних явищ (2012)
Мишин А. В. - Моделирование неустойчивости движущегося в плазме сгустка заряженных частиц, Приймак А. В. (2012)
Nesvit K. V. - Discrete mathematical model of diffraction on periodic pre-Cantor gratings with shield and numerical experiment (2012)
Першина Ю. І. - Апроксимація розривних функцій розривними лінійними сплайнами на лініях триангуляції (2012)
Пигнастый О. М. - Статистическое обоснование энтропийных закономерностей в моделях управления технологическими процессами, Ходусов В. Д. (2012)
Романюк В. В. - Решение обобщённой нестрогой задачи устранения однопараметрической трёхмодельной неопределённости с минимумом отклонений (2012)
Сёмкин В. В. - Нормализованные Φ-функции сферического сегмента с параллелепипедом, цилиндром, шаром и сфероцилиндром, Чугай А. М. (2012)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання аеродинаміки несучих систем складної геометрії поблизу землі (2012)
Чернышев Ю. К. - О численном интегрировании уравнений движения при наличии полей с разрывами (2012)
Чочиев Т. З. - О решении обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка (2012)
Contents (2012)
Ракитская Т. Л. - Физико-химические свойства твердой составляющей сварочного аэрозоля. 2. ИК-спектральные характеристика, Труба А. С., Эннан А. А., Опря М. В. (2014)
Зинченко В. Ф. - Взаимосвязь кислотности-основности, растворимости и способности к взаимодействию фторидов щелочных и щелочноземельных металлов (2014)
Эннан А. А. - Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами, импрегнированными полиэтиленполиамином. 1. О гидрофильности волокнистых материалов, импрегнированных полиэтиленполиамином, Хома Р. Е., Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н. (2014)
Кокшарова Т. В. - Координационные соединения ацетилацетонатов 3d-металлов с тиосемикарбазидом (2014)
Счастливец А. С. - Оптимизация метода получения биметаллического макрокомплекса с фрагментами β-дикетонатов Mn (II) и Cu (II), Шевченко О. В., Захария А. Н., Волошановский И. С. (2014)
Хома Р. Е. - Антиоксидантные свойства экстрактов из растительного сырья, Чеботарев А. Н., Топоров С. В., Ляшенко К. И. (2014)
Чеботарёв А. Н. - Кислотно-основные и цветометрические характеристики пищевого красителя желтый "Солнечный закат", Бевзюк Е. В., Христова Н. М., Столовник Е. А. (2014)
Ляпунов А. Ю. - Новые краунофаны, содержащие фрагменты 2,7-диоксифлуоренона и 2,7-диоксинафталина (2014)
Антонян И. М. - Усовершенствованный метод и информационная технология решения задачи классификации состояния элементов сложных систем, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2013)
Abdel-Fattah A. A. - Computer simulation of radiation processing on industrial gamma J-9600 Co60 irradiator, Mohammed Bayomi A. M., Popov G., Rogov Yu. (2013)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель дифракції на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь (2013)
Бомба А. Я. - Ідентифікація параметрів сингулярно збурених задач типу "конвекція-дифузія-масообмін" в наносередовищах, Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Буланчук О. Н. - Программа построения линий тока по дискретному полю скоростей, Буланчук Г. Г. (2013)
Величко О. В. - Вплив геометричних і пружних характеристик плити на положення зон можливої пластичної деформації, Штефан Т. О. (2013)
Григорова Т. А. - Анализ изображения интерференционной картины волокна методом выделения цветовых регионов (2013)
Жученко С. В. - Численная модель дифракции плоской электромагнитной волны на осесимметричном параболическом рефлекторе (2013)
Касаткин А. Е. - Сравнительный анализ двоякопериодических систем заводнения с помощью эллиптических функций Вейерштрасса (2013)
Кобильська О. Б. - Моделювання імпульсного теплового процессу (2013)
Купатадзе К. Р. - О квадратурных формулах для сингулярных интегралов с ядром Коши, имеющих близкую к гауссовской степень точности, Саникидзе Д. Г., Хубежты Ш. С. (2013)
Медведовская Т. Ф. - Математическое моделирование вибрационного состояния несущих конструкций обратимых машин ГАЭС, Медведева Е. Л. (2013)
Мищенко В. О. - Согласование схем программных систем с диаграммами компонент UML и их сравнительная оценка (2013)
Назаренко А. М. - Моделирование взаимодействия гармонических P- и SV- волн с периодической системой криволинейных разрезов (2013)
Pilipenko А. Y. - Analysis of the Buffer’s Increment for the Billing System, Cherdyntseva V. F. (2013)
Редчиц Д. А. - Управление отрывом потока воздуха на цилиндре с помощью диэлектрического барьерного разряда (2013)
Редькина К. В. - Расчёт течения около аэродинамического профиля с интерцептором, Фролов В. А. (2013)
Часновский Е. В. - Существование и единственность непрерывной траектории одной системы с переменной структурой (2013)
Contents (2013)
Шмаков О. М. - Чинники ефективності оперативних дій Національної гвардії України (2015)
Бабков Ю. П. - Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України, Адамчук М. М., Бабков А. Ю. (2015)
Бацамут В. М. - Підхід до визначення ризиків, що виникають під час перегрупування сил Національної гвардії України внаслідок ускладнення суспільно-політичної обстановки у державі (2015)
Неклонський І. М. - Результати наукових досліджень взаємодії Національної гвардії України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Варакута В. П. - Система показників можливостей бригади оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань, Дробаха Г. А., Луговський І. С., Гніденко С. М. (2015)
Горєлишев С. А. - Технічне та тилове забезпечення підрозділів Національної гвардії України під час виконання службово-бойових завдань: проблеми і шляхи їх вирішення, Бондаренко О. Г., Баулін Д. С., Побережний А. А. (2015)
Лисенко С. В. - Проблемні питання виконання завдань розвідки частинами та підрозділами Національної гвардії України в антитерористичній операції, Ковтонюк Д. О., Афанасьєв В. В., Кузнецов В. В. (2015)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій для коригування стрільби артилерійських підрозділів Національної гвардії України, Овчаренко В. В., Радіонов Г. О., Луговський І. С. (2015)
Ліпатов І. І. - Проблемні питання забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України під час проведення спеціальних операцій (2015)
Подригало М. А. - Рецензія на довідник "Сучасні зразки озброєння та військової техніки військових формувань України” (2015)
Матеюк О. А. - Рецензія на навчальний посібник "Психологія натовпу та управління ним при виконанні службово-бойових завдань”, який підготував авторський колектив: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Приходько І. І., доктор психологічних наук, професор Тімченко О. В., кандидат педагогічних наук, професор Полторак С. Т., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Мацегора Я. В., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Воробйова І. В., Молдавчук В. С., кандидат психологічних наук, професор Ліпатов І. І., кандидат педагогічних наук Рютін В. В., кандидат психологічних наук, доцент Кравченко О. В. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Гуков Я. С. - Актуальні проблеми і перспективи агроінженерних досліджень, Дринча В. М. (2010)
Говоров О. Ф. - Машини для скошування і подрібнення рослин або їх решток і розподілення подрібнених частинок по поверхні ґрунту, Гуков Я. С., Мойсеєнко В. К. (2010)
Лінник М. К. - Дослідження руху частинки по внутрішній поверхні похилого циліндра з обертальним рухом, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2010)
Ковалев Н. Г. - Биомелиоративные аспекты использования нетрадиционных удобрений, получаемых путем биоконверсии органического сырья на предприятиях агропромышленного комплекса, Барановский И. Н. (2010)
Величко В. А. - Реалізація регіональних інвестиційно-інноваційних проектів через системне використання та оцінку земельних ресурсів (на прикладі Херсонської області) (2010)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти використання соломи для удобрення ґрунту, Лукаш М. І. (2010)
Голуб Г. А. - Деякі аспекти теорії падіння тіл у повітряному середовищі, Марус О. А. (2010)
Павлоцький А. С. - Змістова геометрична теорія розгортних ґрунтодеформуючих поверхонь: основні положення і визначення, Вознюк В. А., Савченко І. Ф. (2010)
Сидорчук О. В. - Системний підхід до механізованого вирощування столової моркви, Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2010)
Мороз І. Х. - Ширина міжрядь у технології механізованого вирощування картоплі, Кравченко О. А. (2010)
Музика О. П. - Зрошення в Україні та шляхи його покращення (2010)
Шмат С. І. - Ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур, Лузан П. Г. (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування оптимального способу посіву сидеральних культур в пару (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування параметрів різака-мульчувача рослин (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування оптимальних строків і умов посіву ярих сидеральних культур в пару для Південної степової зони України, Федоренко В. В. (2010)
Баєв І. В. - Обґрунтування зароблювачів насіння для поверхневого розкидного посіву, Мельник О. В. (2010)
Булгаков В. М. - Оцінка впливу поздовжніх і поперечних коливань тіла коренеплоду на його пошкодження, Головач І. В. (2010)
Ганженко О. М. - Обґрунтування параметрів дискового робочого органу з внутрішніми вирізами (2010)
Гілязетдінов Р. Н. - Нові процеси у виділенні волокна луб’яних культур, Коропченко С. П., Москаленко Б. І. (2010)
Климчук В. М. - Вплив пошкоджень стебел льонотрести в рулонах, сформованих пресами різного типу на вихід і якість волокна, Любченко В. В., Камінський В. І., Карпека Г. І. (2010)
Тимошенко С. П. - Протруювання насіння — стан, проблеми і досягнення, Вечера О. М. (2010)
Барановський О. С. - Дослідження струминного насоса для прямої подачі пестицидів у нагнітальну комунікацію обприскувача, П’ятаченко В. І., Сергєєва О. В. (2010)
Прилуцький А. Н. - До обґрунтування шляхів підвищення інтенсифікації процесу пневмосепарації і конструкційної схеми пневмосепаруючої частини вібровідцентрового сепаратора зерна, Степаненко С. П., Коваль Ю. Г. (2010)
Васильковський О. М. - Економічні аспекти використання зерноочисних машин в Україні, Васильковська К. В. (2010)
Караєв О. Г. - Метод формування раціональних комплексів машин для садівництва (2010)
Соколов В. О. - Розкриття клонових підщеп залежно від конструкційних і кінематичних параметрів розкриваючого барабана, Привалов І. С., Денисюк О. Ф. (2010)
Фененко А. И. - Режимная характеритика биотехнического звена "машина– животное” процесса выведения молока из вымени коров, Карташов Л. П. (2010)
Фененко А. І. - Удосконалення процесу і засобів машинного доїння корів, Москаленко С. П., Ткач В. В., Рєзніков І. В., Остапенко М. А., Михайленко П. М., Брилянт В. Ф., Дріго В. О. (2010)
Брагінець М. В. - Технологічний процес чищення і масажу шкіри ВРХ електромеханічним пристроєм, Демченко В. М., Борзілов В. М. (2010)
Зора В. Б. - Кліткове обладнання для утримання батьківського поголів’я курей-несучок з роздільним годуванням різних статевих груп птиці (2010)
Прокопенко Д. Д. - До теорії взаємодії ромбовидного робочого органу з кротовинами, мурашковими купинами та стернею пасовища, Пйонтик Л. Д. (2010)
Кузьменко В. Ф. - Аналіз схем сучасних кормозбиральних комбайнів та особливості їх конструкцій, Максіменко В. В., Ямпольський С. М. (2010)
Піскун В. І. - Ефективність нової технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства, Яценко Ю. В. (2010)
Булгаков В. М. - До питання стійкості мотоблока при роботі на схилах, Усенко М. В. (2010)
Третяк В. М. - Покращення експлуатаційних характеристик ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів шляхом застосування механічного накопичувача енергії, оляднічук Р. В., Третяк М. В. (2010)
Божок А. М. - До удосконалення гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова (2010)
Мойсеєнко В. К. - Обгінна муфта для гідромотора (2010)
Попко В. Й. - Агрегатування причіпних та напівпричіпних машин (2010)
Заборський В. П. - Отриманання дизельного біопального на основі рослинної олії, Чуба В. В., Бурдейний Д. М., Грешнова Н. М. (2010)
Бурдейний Д. М. - Перспективи використання відходів виробництва біодизельного палива (2010)
Вірьовка М. І. - Дослідження параметрів трубчатого реактора для виробництва біодизельного пального (2010)
Адаменко О. І. - Проміжний енергоносій і об’єднання поновлюваних та традиційних джерел енергії, Адаменко І. О., Тарнавський С. О., Ладоренко О. В. (2010)
Трегуб М. І. - Вдосконалення конструкцій сільськогосподарських вітроустановок (2010)
Козирський В. В. - Обґрунтування регулювальних якостей вітроелектричного зарядного агрегату, Петренко А. В., Жоров В. І., Жоров С. В., Тимощук Д. В. (2010)
Ковалишин Б. М. - Підвищення енергоефективності опромінювальних установок в умовах закритих агроекосистем (2010)
Кушніренко А. Г. - Метод визначення параметрів електромагнітного поля технологічного вузла установки для передпосівної обробки насіння (2010)
Кушніренко Р. А. - Електрофізичні методи визначення показників концентрації водорозчинних іоноутворюючих електролітів, водорозчиних нейтральних та водонерозчинних речовин у ґрунті (2010)
Молодик М. В. - Універсальне технологічне обладнання для ремонту трансмісій нових марок тракторів вітчизняного виробництва, Моргун А. М., Шаповал Л. І., Галушко О. І. (2010)
Молодик М. В. - Підвищення довговічності культиваторних лап, Василенко М. О., Чернявський О. О., Матвійченко В. С. (2010)
Молодик М. В. - Дослідження впливу нанопрепаратів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, Больбут В. С., Фастовець П. М., Клімчук О. Д., Забродський М. В. (2010)
Молодик М. В. - Оцінка надійності електрообладнання ернозбиральних комбайнів, Деркач А. О., Сліпченко В. В. (2010)
Кушлянський В. Л. - Дослідження вібраційних характеристик форсунок дизельних двигунів, Кушлянський К. В. (2010)
Смашнюк О. В. - Закономірності відмов зернозбиральних комбайнів в умовах експлуатації (2010)
Фастовець П. М. - Дослідження впливу параметрів дугової цементації на якісні показники зміцненого шару, Кононогов Ю. А., Пономаренко О. В. (2010)
Смирнов І. В. - Напилення порошкових матеріалів плазмотроном в режимі генерації ламінарного плазмового струменя, Чорний А. В., Бакай Б. Ю. (2010)
Гайдук І. В. - Визначення технологічних параметрів режиму при напиленні воднево-кисневим полум’ям, Попіль Ю. С., Корж В. М. (2010)
Болдар Л. Н. - Концепція забезпечення життєвого циклу мобільної сільськогосподарської техніки (2010)
Сидорчук О. В. - Економічна оцінка способів збирання льону-довгунця в сучасних технологіях його вирощування, Шейченко В. О., Грицишин М. І., Макаєв В. І. (2010)
Кравчук В. І. - Наукове забезпечення формування якості і конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки (2010)
Шаповал Л. І. - Оцінка комерційного потенціалу результатів наукових досліджень та форми трансферу інноваційних розробок (2010)
Кравчук В. І. - Ефективність інформаційного забезпечення технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві в умовах СОТ, Гусар В. Г. (2010)
Деревець І. С. - Пропозиції щодо створення матеріально-технічної бази та інвестиційно-інноваційного розвитку системи для АПК України на період до 2015 року (2010)
Білоткач М. П. - Енергетична оцінка обробітку ґрунту з урахуванням якості його розпушення, Романенко М. П. (2010)
Korenko M. - Detection of reserve production organizations by raising the performance of their production processes, Kaplík P., Jablonický J., Bulgakov V. (2010)
Лехман С. Д. - Логістика процесів утворення небезпечних ситуацій на виробництвах АПК та запобігання їх наслідкам (2010)
Кіров І. М. - Дослідження методів тепловідведення у виробництвах мікробіопрепаратів захисту рослин, Косой С. М., овчарук В. С., Бурденко Т. І. (2010)
Доровських В. І. - Енергозберігаючий автоматизований комплекс розведення маточної культури зернової молі (2010)
Снітинський В. В. - Наукові досягнення вчених Львівського НАУ в галузі аграрної інженерії, Ковалишин С. Й., Флис І. М. (2010)
Мазоренко Д. І. - Співдружність наукових шкіл ННЦ "ІМЕСГ” і ХНТУСГ ім. П. Василенка з проблем післязбиральної обробки зерна, тракторомашинобудування і технічного сервісу машин, Тіщенко Л. М. (2010)
Надикто В. Т. - Науковий потенціал Таврійського ДАТУ —виробничникам регіону (2010)
Бабенко Д. В. - Основні напрями науково-дослідної діяльності з проблем механізації АПК в Миколаївському ДАУ, Гавриш В. І. (2010)
Булгаков В. М. - До теорії процесу взаємодії активних дискових викопувальних робочих органів з ґрунтом та коренеплодами, Мазуренко А. М. (2010)
Говоров О. Ф. - Енергоємність робочого процесу ножа різального апарата подрібнювача рослинних решток з вертикальною віссю обертання (2010)
Кириченко А. Л. - Дослідження зміни кута різання при подрібненні рослинних решток (2010)
Тютюнник Н. В. - До питання створення комплексної автоматичної системи контролю режимів роботи вузлів і агрегатів мобільних енергетичних засобів (2010)
Корнюшин В. М. - Обґрунтування параметрів пруткових барабанів підкопувально-сепаруючого пристрою картоплезбиральної машини (2010)
Василюк В. І. - Про підбір пружин для вальців льонотеркового апарата (2010)
Толмачов В. С. - Застосування сенсорного аналізу для визначення показників якості льняної сировини (2010)
Олександру Васильовичу Сидорчуку — 60 (2010)
Віктору Михайловичу Третяку — 60 (2010)
Володимиру Леонідовичу Кушлянському — 70 (2010)
Валерію Івановичу Корабельському — 70 (2010)
Степану Пантелеймоновичу Москаленку — 75 (2010)
Миколі Андрійовичу Остапенку — 75 (2010)
Андреев Ф. М. - Оценка ошибок измерения радиальных скорости и ускорения цели по данным моделирования, Статкус А. В. (2013)
Антоненко Н. М. - Плоска деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2013)
Бомба А. Я. - Числово-аналітичне узагальнення методу сумарних зображень розв'язання одного класу нелінійних крайових задач, Гладка О. М. (2013)
Бомба А. Я. - Метод комплексного аналізу моделювання процесу витіснення сланцевого газу з урахуванням тріщин гідророзриву, Сінчук А. М. (2013)
Гнитько В. И. - Свободные и вынужденные колебания оболочек вращения, частично заполненных жидкостью, Дегтярев К. Г., Науменко В. В., Тонконоженко А. М. (2013)
Жученко С. В. - Дискретная математическая модель 3D дифракции электромагнитной волны на осесимметричном рефлекторе (2013)
Знахур С. В. - Имитационное моделирование и информационные технологии ценообразования ресурсов Грид-систем на основе двойного аукциона, Минухин С. В. (2013)
Кобзар Л. С. - Основні підходи до вирішення задачі визначення якості сприйняття у системі IPTV, Сундучков К. С. (2013)
Косолап А. И. - Верхние и нижние оценки решений в общих задачах квадратичной оптимизации, Перетятько А. С. (2013)
Kostenko O. V. - A mathematical model for the characteristic impedance: the dependence on temperature and frequency (2013)
Kuvakina A. E. - The data acquisition and management system for controlling the physical installation, Osipchuk A. V., Ralo A. N., Styervoyedov S. N. (2013)
Пазен О. Ю. - Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті за нестандартних двоточкових умов, Тацій Р. М. (2013)
Подцыкин Н. С. - Метод оптимизации надежности технической системы в условиях ограниченной информации (2013)
Приймак А. В. - Анализ гибридных моделей модуляционной неустойчивости ленгмюровских волн в плазме (2013)
Contents (2013)
Марцинко Е. Э. - 2-Гидроксипропилен-1,3-диаминтетраацетатогерманаты: синтез, свойства, особенности строения (2014)
Эннан А. А. - Хемосорбция оксида серы (IV) волокнистыми материалами, импрегнированными полиэтилеполиамином. 2. Изучение влияния предадсорбции паров воды на хемосорбцию SO2 волокнистыми материалами, Длубовский Р. М., Абрамова Н. Н., Хома Р. Е. (2014)
Перлова О. В. - Коллоидно-химические свойства суспензий твердых растворов фосфиноксида разнорадикального в парафине, Чернецкая В. В. (2014)
Егорова А. В. - Валидация методики ВЭЖХ определения остаточных количеств клофелина гдрохлорида с поверхностей фармоборудования, Федосенко А. А., Витюкова Е. О., Кашуцкий С. Н., Мальцев Г. В. (2014)
Ляпунов А. Ю. - Молекулярные клипсы на основе краун-эфиров: потенциальные рецепторы для извлечения катионов Sr2+ (2014)
Эннан А. А. - Причины и последствия деградации куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина, Шихалеев И. И., Шихалеева Г. Н., Адобовский В. В., Кирюшкина А. Н. (2014)
Нікіпелова О. М. - Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища (2014)
Белкин Е. В. - О верификации S-теории, используемой для описания модуляционных неустойчивостей волнового поля, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Василенко Я. П. - Клас функцій зі змінним періодом, Дмитроца Л. П., Приймак М. В. (2014)
Глоба Л. С. - Процедура оновлення програмного забезпечення в системі Software Defined Radio, Курдеча В. В., Суліма С. В. (2014)
Глушич П. А. - Формы собственных колебаний жидкости в жестких цилиндрических резервуарах в условиях низкой гравитации, Науменко О. В., Стрельникова Е. А. (2014)
Гнитько В. И. - Компьютерное моделирование разрушающей нагрузки на топливный бак, Дегтярев К. Г., Тонконоженко А. М. (2014)
Григорова Т. А. - Cтворення мультимедійних підручників з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, Зіненко Ю. Г. (2014)
Григорова Т. А. - Особенности автоматизации подготовки лекций и презентаций для систем дистанционного обучения, Мандрыка А. И. (2014)
Кахута Н. Д. - Математические основания реляционных баз данных. Часть 1: представления основных табличных операций (2014)
Коробская А. В. - Полугруппа оператора интегрирования и его свойства (2014)
Кутя Т. В. - Математичне моделювання змочування ґрунту на схилі в умовах багатокомпонентного неізотермічного солеперенесення (2014)
Ламтюгова С. Н. - Математическое моделирование задач обтекания в цилиндрической системе координат, Сидоров М. В. (2014)
Литвинова Ю. С. - R-функции в математическом моделировании 3D-дома для реализации технологий 3D-печати, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2014)
Огородник У. Е. - Сингулярные интегральные уравнения в задаче о свободных колебаниях оболочки вращения с жидкостью, Стрельникова Е. А., Шувалова Ю. С. (2014)
Погрибный В. Б. - Алгоритм численного решения системы уравнений Навье-Стокса методом конечных объемов, Стрельникова Е. А. (2014)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання коливань шаруватих оболонок зі складною формою плану при ударному навантаженні (2014)
Терновой М. Ю. - Представлення баз нечітких знань за допомогою мета графа та проведення нечіткого логічного виведення на його основі, Штогріна О. С. (2014)
Contents (2014)
Кокшарова Т. Т. - Координационные соединения 3d-металлов с производными барбитуровой кислоты (2014)
Бельтюкова С. В. - Антиоксиданты в пищевых продуктах и методы их определения, Степанова А. А., Ливенцова Е. О. (2014)
Громовая М. И. - Синтез, строение и свойства малатогерманатных комплексов разных типов, Чебаненок Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Песрогло А. Г. (2014)
Нікіпелова О. М. - Результати оцінки впливу морської води на систему ропа-пелоїди куяльницького лиману при її моделюванні (2014)
Беляева Е. А. - Расчет термодинамических параметров кластеризации алкилзамещенных меламина на межфазной поверхности вода/воздух в рамках квантово-химического подхода (2014)
Луганська О. В. - Екстракційні характеристики катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-мембранний розчинник, Маложон А. О., Калінін П. А., Сніжко І. А. (2014)
Шихалеева Г. Н. - Пространственно-временное распределение тяжелых металлов в донных отложениях южной части куяльницкого лимана, Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н., Кузьмина И. С. (2014)
Савин С. Н. - Математическое моделирование процессов тепловыделения при отверждении эпоксидных смол (2014)
Доброскок В. Л. - Компенсирующие деформации триангуляционных моделей промышленных изделий на этапе технологической подготовки, Витязев Ю. Б., Погарский А. В. (2014)
Недобой В. А. - Експериментальні дослідження впливу конструкції хвостовика інструмента на характеристики затискного патрона, Кузнєцов Ю. М., Гера Жоаким Аугушто Хамуйєла (2014)
Ткачук І. Є. - Експериментальне дослідження температури різання при точінні порошкових спечених матеріалів (2014)
Осадчий И. О. - Интегрированная технология изготовления зубчатых колес из волокнистых полимерных композиционных материалов, Криворучко Д. В., Родин И. С. (2014)
Штегін О. О. - Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 1. Вихідні дані (2014)
Денисюк С. П. - Особливості аналізу впливу завад від різнорідних типів джерел розосередженої генерації на процеси в навантаженнях, Дерев’янко Д. Г., Щербань К. Ю. (2014)
Нішта Б. В. - Комп’ютерний аналіз напружено-деформованого стану робочого колеса відцентрового компресора, Криворучко Д. В., Бурняшев А. В. (2014)
Симоновский В. И. - Особенности колебаний роторов турбокомпрессоров в неустойчивой области частот вращения, Василевский В. А. (2014)
Дынник О. Д. - Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон. Часть 2. Разработка шкалы оценивания, Залога В. А., Ивченко А. В., Погоржельская Ю. А., Сущенко Н. В. (2014)
Ткач Д. В. - Вплив структури на демпфірувальну здатність технічно чистого титану ВТ1-0 (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
До 125-річчя заснування кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Звіт про проведення Національного циклу семінарів "Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних хвороб у дітей" (2014)
Профилактика пневмококковой инфекции. Современные стратегии защиты (2014)
Рейтинг спеціалізованих журналів України для лікарів-педіатрів за даними Українського рейтингового агентства (листопад 2014 р. ) (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінка впливу програми медико-психологічної корекції та санаторної реабілітації вагітних на стан новонароджених і перебіг їх раннього неонатального періоду, Котлова Ю. В. (2014)
Редько І. І. - Актуальні питання ранньої діагностики внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених (2014)
Вороненко Ю. В. - Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О. (2014)
Захарова И. Н. - Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты, Мачнева Е. Б. (2014)
Шевчук Д. В. - Застосування ботулотоксину А в лікуванні нервово-м'язової дисфункції сечового міхура у дітей із спінальними дизрафіями (2014)
Агафонова Е. А. - Эффективность Кларитромицина при острых респираторных заболеваниях у детей, Деев В. В., Москаленко Л. М., Татьяненко О. В., Титаренко О. В., Куприненко Н. И., Новикова Е. Ю. (2014)
Kosir P. - Клінічний досвід використання продуктів Септолете плюс для лікування захворювань горла (2014)
Крючко Т. О. - Проблемні питання амбулаторного ведення дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Кушнерева Т. В., Остапенко В. П., Коленко І. О. (2014)
Прохоров Е. В. - Эффективность синбиотической терапии при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста, Кобец В. Н., Островский И. М. (2014)
Божко Н. В. - Промывание носа: что это?, Маркитан Т. В. (2014)
Боброва В. И. - Современный взгляд на роль витамина D3 и его применение в комбинации с Lactibacillus reuteri DSM 17938 при функциональных гастроинтестинальных нарушениях пищеварительной системы у детей раннего возраста (2014)
Бережной В. В. - Принципы ферментной терапии у детей, Курило Л. В., Козачук В. Г. (2014)
Марушко Р. В. - Ефективність застосування самоелімінуючих пробіотиків-антагоністів при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2014)
Шадрин О. Г. - Нарушения жирнокислотного спектра крови и пути его коррекции у детей с врожденными гепатитами, Чернега Н. Ф., Марушко Р. В. (2014)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом, Бондаренко Л. В., Іванова Т. П., Усова О. І., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Кирильчук К. Ю., Шестакова О. С., Онисько С. О., Семененко Л. В. (2014)
Тяжка О. В. - Роль порушення метаболізму фосфоліпідів у патогенезі холелітіазу у дітей, Сміщуко В. В. (2014)
Дудник В. М. - Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту, Вижга Ю. В. (2014)
Майданник В. Г. - Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В., Борзенко І. О. Прохорович Т. П., Долгополова О. В. (2014)
Волоха А. П. - Поствакцинальний імунітет проти кору та епідемічного паротиту у ВІЛ-інфікованих дітей, Чернишова Л. І., Раус І. В., Демчишина І. В. (2014)
Нечай А. Ф. - Аноксично-епілептичні напади. Оляд лiтератури та власні спостереження, Смульська Н. О., Зозуля І. С. (2014)
Рустамов И. Р. - Исследование различий между самооценкой ребёнка и результатами клинического обследования при детской депрессии (2014)
Роды дома: законно или нелегально? (2014)
Герасименко Н. Д. - Липиды, воспаление и патология человека: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (2015)
Даниленко Р. В. - Використання представників роду Melilotus Mill. родини Fabaceae в медичній практиці, Чувпило В. Л. (2015)
Кононова О. В. - Сучасний стан ендодонтичного лікування періодонтиту зубів у населення України (2015)
Курочкін М. Ю. - Концепція антистресової збалансованої анестезії у новонароджених та немовлят (2015)
Ляховська А. В. - Стан зубо-щелепної ділянки у дівчат з розладами репродуктивної функції з урахуванням стану кісткової тканини (2015)
Нуралиев Н. А. - Феномен бактериальной транслокации – микробиологические аспекты, Сувонов К. Ж. (2015)
Петров Е. Е. - Особенности клиники и диагностики ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1, Казаков Ю. М., Треумова С. И. (2015)
Струк В. І. - Сучасний погляд на поширеність патологічної стертості зубів (2015)
Шепель О. А. - Гени, пов’язані з передчасним виснаженням яєчників, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Янчій Р. І. (2015)
Шуть С. В. - Фактори, що впливають на розвиток метаболічного синдрому (2015)
Безвушко Е. В. - Надмірна маса тіла і ожиріння та здоров’я дітей, Костура В. Л. (2015)
Зайцев А. В. - Представление кариеса с помощью диаграмм Эйлера-Венна, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2015)
Подовжній О. Г. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів в комплексному лікуванні ЛОР-патології (2015)
Дівнич Т. Я. - Місце та роль тестування в системі моніторингу якості освіти студентів-стоматологів (2015)
Дрок В. А. - Оптимизация процесса обучение врачей-интернов по специальности "Стоматология" (2015)
Жураківська О. Я. - Нетрадиційні форми лекцій, як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих медичних закладах (2015)
Лаврів Л. П. - Значення демонстраційних макропре­паратів як елемента наочності в сучасних методиках викладання анатомії людини, Кашперук-Карпюк І. С. (2015)
Фрич Н. І. - Впровадження інтерактивного методу "мозкового штурму" при вивченні тем змістового модулю "Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби" (2015)
Погоріла М. С. - Вплив препарату з ембріональних тканин птахів на морфологію тимусу мишей за радіаційної імунодепресії (2015)
Берегова А. А. - Оцінка обміну катехоламінів у динаміці прогресування псоріазу, Біловол А. М. (2015)
Бокатуева В. В. - Особенности исхода кардиоэмболического инсульта в зависимости от объема и локализации очага ишемии (2015)
Герасименко Л. О. - Принципи психосоціальної реабілітації жінок з невротичним розладами (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Вміст IL-1β у сироватці крові та грудному молоці при лактаційних маститах, Белявська Б. М., Лаповець Л. Є., Куніна І. О. (2015)
Денесюк О. В. - Динаміка ступенів ремоделювання, систоло-діастолічної дисфункції лівого шлуночка при нестабільній стенокардії під впливом оптимального тривалого лікування, Денесюк В. І. (2015)
Довгань Р. С. - Вплив периндоприлу на артеріальний тиск та систему вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів в міокарді щурів з артеріальною гіпертензією, Горчакова Н. О. (2015)
Єрьоменко Р. Ф. - Особливості фармакодинаміки коректору білкового обміну з анаболічною дією, Малоштан Л. М., Шаталова О. М. (2015)
Камишний О. М. - Особливості експресії індуцибельного костимулятору ICOS лімфоцитами селезінки при експериментальному стрептозотоциновому діабеті (2015)
Король Л. В. - Показники окисної модифікації білків крові у хворих на пієлонефрит (2015)
Кравчун П. Г. - Рівень обестатину у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в залежності від наявності ожиріння, Табаченко О. С. (2015)
Курташ Н. Я. - Оцінка функціонального стану печінки у вагітних з HBV- інфекцією (2015)
Латогуз С. И. - Применение ингибитора АПФ периндо­прила у больных хронической ишемической болезнью сердца и аритмиями, Латогуз Ю. И. (2015)
Луців Н. З. - Особливості імунопатогенезу у хворих на гострий калькульозний холецистит в контексті адаптаційних реакцій, Акімова В. М. (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану симпатоадреналової системи організму при первинній артеріальній гіпотонії, Ісаєва І. М. (2015)
Немцова В. Д. - Фармакологическая коррекция факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов неалкогольной жировой болезнью печени (2015)
Одноріг Л. О. - Зміни вмісту IL-1β та IL-10 у хворих на нестабільну стенокардію залежно від віку, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Залецький М. П. (2015)
Омельченко О. Є. - Стресостійкість органів травлення, зміни ліпідного спектру крові у щурів при висококалорійному харчуванні, іммобілізаційному стресі та їх поєднаному впливі (2015)
Остапець М. О. - Дослідження механізмів дії сухого екстракту з трави герані болотної, Деркач Н. В., Фоміна Г. П. (2015)
Пастухова О. А. - Ефективність фітоконцентратів у хворих на нейроциркуляторну дистонію по гіпертонічному типу (2015)
Сорока І. О. - Цитокінопосередковані імунореактивні зміни в корі півкуль великого мозку при хронічному ендотоксикозі та його сорбційній корекції, Демків І. Я., Сорока Ю. В., Лісничук Н. Є. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности параметров продольной деформации стенок левого желудочка у больных с дилатационной кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Чучеліна О. О. - Meханізм участі фосфоінозитидів в прогресуванні хронічної хвороби нирок (2015)
Лыхман В. Н. - Возможные пути снижения количества осложнений при низких резекциях прямой кишки (2015)
Лыхман В. Н. - Оптимизация результатов реконструктивно–востановительных операций на толстой кишке с учетом профилактики гнойно–септических ослонений (2015)
Микитюк О. Ю. - Проточна цитометрія: фізичні основи та практичне застосування у медицині і біології (2015)
Ісаєнко О. Ю. - Вивчення імуногенних властивостей антигенних фракцій Bordetellapertussis (2015)
Фік В. Б. - Мікрофлора ротової порожнини лабораторних щурів при дії антибіотика, Федечко Й. М., Кривко Ю. Я., Корнійчук О. П. (2015)
Гасюк Н. В. - Цитологічна характеристика епітелію піхви жінок молодого віку залежно від фази менструального циклу (2015)
Kоноваленко С. О. - Гістостереометричний аналіз вікових змін частин міокарда при кадмієвій інтоксикації (2015)
Лонський К. Л. - Порівняльний аналіз морфологічних змін єдиної нирки при уретерогідронефрозі в умовах відновлення пасажу сечі за допомогою пластики сечоводу ділянкою тонкої кишки та ділянкою контрлатерального сечоводу, Костюк Г. Я., Лонський Л. Й., Король А. П. (2015)
Мартынова Ю. В. - Особенности изменений ультраструктурной организации кардиомиоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда крыс в динамике старения после сочетанного применения кордовой крови и экстремального охлаждения (-120°С), Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Чернявская Е. А., Кулик В. В. (2015)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічна будова сухожилкових струн мітрального та тристулкового клапанів серця плодів людини в нормі (2015)
Попель С. Л. - Нейроно-гліальні взаємовідношення в передніх рогах спинного мозку при довготривалій гіпокінезії (2015)
Потяк О. Ю. - Гісто-ультраструктурна характеристика жувального м’язу (2015)
Зінабадінова С. С. - Особливості структурно-функціонального стану печінки та нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих наново локон (2015)
Лавриненко В. Є. - Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан печінки та нирок курячих ембріонів (2015)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности строения матки плодов от матерей с физиологической беременностью в различные сроки гестации, Куприянова Л. С. (2015)
Проценко О. С. - Характерні ознаки будови печінки плодів та новонароджених від матерів із залізо­дефіцитною анемією різних ступенів тяжкості (2015)
Щукин Д. В. - Активность матриксной металлопротеиназы – 9 (ММР-9) при внутривенозном распространении почечно-клеточного рака, Лесовой В. Н., Яковцова И. И., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д. (2015)
Дячук Д. Д. - Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення, якому надається медична допомога у ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, Ященко Ю. Б., Лисенко І. Ю. (2015)
Карлова О. О. - Патогенетичне обгрунтування лікування сатурнізму, Яворовський О. П., Шейман Б. С. (2015)
Піщиков В. А. - Особливості прийняття управлінських рішень менеджерами в охороні здоров’я, Мазепа Ю. С., Ященко Ю. Б. (2015)
Шевченко М. В. - Система діагностично-споріднених груп: перспективи запровадження в Україні (2015)
Харченко О. В. - Фізичний розвиток студентів та його зв’язок із станом їхнього здоров’я (2015)
Астапенко О. О. - Результати рентген-структурного аналізу ділянки кісткового зрощення за даними МСКТ у хворих з переломами та деформаціями кісток лицевого черепа при застосуванні різних способів остеосинтезу (2015)
Бирсан Ю. А. - Клиническая эффективность лечения хронического катарального гингивита у лиц молодого возраста с применением препаратов Vivax Dent (2015)
Виноградова О. М. - Ультраструктурне дослідження впливу вибілюючих препаратів на поверхню емалі зубів (2015)
Возная И. В. - Клиническая оценка влияния ортопедического лечения на ткани пародонта (2015)
Любарець С. Ф. - Визначення рівня антитіл до антигену сполучної тканини по Cole в сироватці крові дітей з вадами твердих тканин зубів (2015)
Любченко О. В. - Оценка экономической эффективности применения отечественных материалов при лечении осложненного кариеса в сравнении с импортными аналогами (2015)
Остапко О. І. - Математико-статистичний аналіз впливу чинників довкілля на стан твердих тканин постійних зубів у дітей в різних за екологічною ситуацією регіонах України (2015)
Рузин Г. П. - Результаты комплексного лечения больных хроническим токсическим остеомиелитом челюстей, Ткаченко О. В. (2015)
Сов’як О. О. - Алельний поліморфізм гена амелогеніна серед дітей з різною інтенсивністю карієсу, Смоляр Н. І., Макух Г. В. (2015)
Яценко О. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика компресійно-больового симптома скронево-нижньощелепного суглоба, Рибалов О. В., Іваницька О. С., Яценко П. І. (2015)
Біляков А. М. - Використання надниркових залоз для визначення тривалості перебігу стрес – реакції при динамічному розвитку смертельної механічної травми (2015)
Дроздов А. Л. - Нейротропное действие подсолнечникового лецитина в процессе формирования когнитивной функции белых крыс, Родинский А. Г., Зубковская А. Г., Демченко Е. М. (2015)
Мурзін О. Б. - Зміни біоелектричної активності кори головного мозку щурів, під впливом вихрового імпульсного магнітного поля, Ляшенко В. П., Задорожна Г. О. (2015)
Бобров Є. А. - Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України (2013)
Веретенникова О. В. - Інститут соціального інвестування:сутнісні ознаки та функціональний прояв у світлі поглядів класиків економічної теорії (2013)
Денисенко М. П. - Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи, Бреус С. В. (2013)
Дічек О. І. - Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки (2013)
Ковальова О. М. - Тенденції розвитку венчурних інститутів спільного інвестування в Україні (2013)
Мельник С. В. - Оцінка можливостей монетизації пільг у сфері житлово-комунального господарства України, Кошелева Г. Б. (2013)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів, Сідак В. С. (2013)
Одягайло Б. М. - Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки, Москаленко О. М. (2013)
Пироженко О. Ю. - Оцінка територіальної організації економічної діяльності АР Крим як чинника просторового розвитку урбанізованої території (2013)
Румик І. І. - Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці (2013)
Цибовський В. Л. - Розвиток людського капіталу як умова становлення ефективного підприємництва Білорусі (2013)
Штундер І. О. - Соціально-економічна природа ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку (2013)
Грушко В. І. - Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні (2013)
Жуковська О. В. - Детермінанти формування довіри до інституту страхування в Україні (2013)
Кабанов В. Г. - Регулювання національної економіки валютними інструментами, Ванькевич А. М. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Фінансово-економічні аспекти утримання систем водопостачання та водовідведення в неприбуткових обслуговуючих кооперативах (2013)
Кузьмінський В. З. - Діяльність банків на ринку цінних паперів України, Іваненко Т. В., Стойловський Д. М. (2013)
Степаненко М. Л. - Можливості вдосконалення механізмів контролю банківської діяльності на основі досвіду європейських країн (2013)
Терехов В. І. - Механізм фінансового контролю за здійсненням лізингових операцій в Україні (2013)
Мельник В. А. - Особливості організації торгового фінансування як форми міжнародного кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2013)
Пекна Г. Б. - Розвиток транзитного потенціалу в системі забезпечення енергетичної безпеки України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського