Паранько С. - Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізують для ближнього зарубіжжя (2012)
Світ досліджень: кодекси та керівні засади. ESOMAR: Керівництво з досліджень у соціальних медіа (2012)
Зустрічі з лідерами, які надихають (2012)
План роботи УАМ на 2012 маркетинговий рік (2012)
Титул, зміст (2015)
Гриневич Л. М. - Шановні колеги! (2015)
Кремень В. Г. - Шановні видавці й читачі Українського педагогічного журналу! (2015)
Кремень В. Г. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2015)
Топузов О. М. - Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів (2015)
Tran Duc Tuan - Сonception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 (2015)
Локшина О. І. - Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики (2015)
Бібік Н. М. - Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Бондар В. І. - Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення (2015)
Арцишевський Р. А. - Методологічні засади гуманістичної педагогіки (2015)
Мальований Ю. І. - Концептуальні підходи до формування зовнішньої структури змісту профільного навчання (2015)
Савченко О. Я. - Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися (2015)
Величко Л. П. - Дидактичний потенціал предметного тезауруса учня (2015)
Голуб Н. Б. - Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі (2015)
Гупан Н. М. - Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу "Історія України" (7 клас) (2015)
Tsymbalaru A. D. - Modelling the educative process of the junior schoolchildren: a didactic aspect (2015)
Мацько Л. І. - Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки філологів (2015)
Hurzhii A. M. - The peculiarities of forming the contents of training manual on information technologies for the future teachers of arts & humanities, Kartashova L. A., Lapinskyi V. V. (2015)
Ільченко В.Р. - Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти (2015)
Пометун О.І. - Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі (2015)
Смагін І.І. - Особистісно зорієнтоване і суб’єктивно зорієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі (2015)
Спірін О. М. - Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України, Іванова С. М. (2015)
Кирій С. В. - Бібліографічне дослідження "Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів" (2015)
Лазор Л. И. - Задачи и функции трудового процессуального права (2014)
Лазор В. В. - Правоотношения в каноническом праве (2014)
Шамшина І. І. - Випробувальний строк як факультативна умова трудового договору: проблеми правового регулювання (2014)
Барбашова Н. В. - Правове регулювання інноваційної діяльності екологічно небезпечних підприємств (2014)
Арсентьєва О. С. - Колективні договори та угоди як основа соціального партнерства, Соболєв С. Ю. (2014)
Капліна Г. А. - Інституалізація поняття гідної праці як чинник розвитку трудових правовідносин (2014)
Зеньков Д. О. - Сучасні тенденції розвитку представницької функції профспілок (2014)
Капліна Г. А. - Модель соціального партнерства в Україні: проблеми запозичення зарубіжного досвіду, Гніденко В. І. (2014)
Котова Л. В. - Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності: проблемні питання, Бабенко Т. В. (2014)
Лазор І. В. - Порядок укладення колективного договору: проблеми правового регулювання (2014)
Плахотіна Н. А. - Шляхи вдосконалення наказного провадження в Україні (2014)
Скубак Е. О. - Співвідношення понять "державний службовець", "посадова особа" та "службова особа" в сфері трудових відносин (2014)
Таликін Є. А. - Судові акти та господарська процесуальна форма: окремі аспекти співвідношення (2014)
Татаренко Г. В. - Відновне правосуддя: проблеми імплементації в систему кримінального судочинства (2014)
Церковна А. О. - Проблеми правового регулювання компенсації моральної шкоди в цивільному праві Україні, Сироваткін С. А. (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність категорії "тягар доказування" в кримінальному провадженні України (2014)
Вегера В. М. - До питання основних чинників диференціації розміру оплати праці (2014)
Волосенко О. А. - Щодо питання про єдність і диференціацію в правовому регулюванні праці (2014)
Перевозник А. С. - Впровадження зарубіжних методик активного навчання у навчальний процес освітніх закладів І-ІІ рівні акредитації, Бєлік Т. А., Гордєєва О. І. (2014)
Зіноватна І. В. - Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин (2014)
Левченков О. І. - Революція як радикальний політичний регулятор суспільних відносин у державах перехідного типу (2014)
Луценко О. Є. - Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями (2014)
Моргунов О. А. - Контрольно-наглядові процедури у сфері організаційно-штатної роботи органів внутрішніх справ України (2014)
Марченко І. В. - Проблеми забезпечення дисципліни праці в нових умовах господарювання (2014)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2014)
Матвієнко О. С. - Особливості адаптації трудового законодавства до законодавства Європейського союзу (2014)
Михайлюк О. В. - Проблема управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2014)
Надьон О. В. - Щодо проблем працевлаштування інвалідів в Україні (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Неплюхіна С. Е. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Остапенко О. Г. - Функціонування органів самоорганізації населення як дієвого механізму розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Семенова А. В. - Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Сєребряк С. В. - Проблеми правового регулювання часу відпочинку працівників прокуратури (2014)
Ткачук П. О. - Злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальним кодексом України та кримінальним Кодексом китайської народної республіки: система та побудова санкцій (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсінг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правове регулювання інтеграції суднобудівних підприємств (2014)
Чудновець А. А. - Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (2014)
Шапка О. М. - Становлення інституту охорони праці молоді на рубежі ХІХ – ХХ сторіч (2014)
Шевченко Л. А. - Роль екологічних стандартів та нормативів в системі заходів забезпечення екологічної безпеки (2014)
Титул, Зміст (2013)
Ніщеменко М. П. - Вплив згодовування мікорму куркам-несучкам на активність лужної фосфатази та обмін кальцію і неорганічного фосфору в їх організмі, Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2013)
Камбур М. Д. - Вміст ліпідів у молоці корів у перший період лактації, Замазій А. А., Півень С. М. (2013)
Камбур М. Д. - Використання тканинами молочної залози корів кальцію впродовж доби та за періодами лактації, Плюта Л. В. (2013)
Камбур М. Д. - Зміни показників загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків під впливом абіотичного чинника, Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П., Задорожний І. В. (2013)
Камбур М. Д. - Склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності та його енергетична цінність, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2013)
Панікар І. І. - Стан білкового обміну у поросят до 2-х тижневого віку (2013)
Камбур М. Д. - Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят, Замазій А. А. (2013)
Фесенко І. А. - Морфогенез підшлункової залози гусей у ранній період постнатального онтогенезу (2013)
Гутий Б. В. - Вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Мазуркевич Б. В. - Вплив трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин на відновлення видільної функції нирок у котів за гострої експериментальної ниркової недостатності, Бобось О. Л. (2013)
Гайдюк М. Б. - Клінічний статус та показники гемопоезу крові собак за лікування гнійних ран (2013)
Фотіна Т. І. - Визначення санітарно-мікробіологічних показників повітря, грунту та води підприємств з виробництва товарного молока, Нагорна Л. В., Фотіна Г. А. (2013)
Фотіна Т. І. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології отримання діагностичної кампілобактеріозної аглютинуючої сироватки, Касяненко О. І. (2013)
Бергілевич О. М. - Характеристика ступенів ризику стосовно бактерій Enterobacter sakazakii в молоці корів після пастеризації, Касянчук В. В. (2013)
Скрипка Г. А. - Визначення залишкових кількостей пестицидів в бджолиному меді за допомогою високоефективної газової хроматографії (2013)
Титор О. Б. - Принципи роботи та порівняльна детекторна ефективність методів для визначення антибіотиків в молоці (2013)
Касянчук В. В. - Забезпечення сталого виробництва сирого молока на фермах за використання загальних та специфічних екологічних критеріїв при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю, Бергілевич О. М., Марченко А. М., Козловська М. В. (2013)
Сенченко А. Л. - Визначення фальсифікацій м'ясних та м'ясо-рослинних виробів мікроструктурним методом (2013)
Петров Р. В. - Експериментальне обгрунтування застосування препарату ВетОкс-1000 для обробки риби перед випуском у водойму, Назаренко С. М. (2013)
Фарафонов С. Ж. - Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на морфологічні, біохімічні показники крові і продуктивність бугайців волинської м’ясної породи, Малик О. Г., Періг Ж. М., Процик Я. М. (2013)
Мусієнко О. В. - Взаємозв’язок між ураженням розплоду грибом Ascosphaera apis та вароозом протягом бджолярського сезону з врахуванням екологічних умов й продуктивності сімей, Мусієнко В. М., Кистерна О. С. (2013)
Лівощенко Л. П. - Стан природної резистентності і її корекція для профілактики набрякової хвороби поросят, Камбур М. Д., Лівощенко Є.М., Куса І. В. (2013)
Гарагуля Г. І. - Структура захворювань домашніх тварин в м. Суми, Гаркава В. В., Хряпін В. М., Шенкер Д. М. (2013)
Омельченко Г. О. - Деякі аспекти поширення сказу в Україні (2013)
Авраменко Н. О. - Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу в Полтавській області (2013)
Гаркава В. В. - Діагностична цінність гематологічного дослідження при панлейкопенії котів, Гарагуля Г. І., Матковська С. Г., Михайлов О. Ю. (2013)
Коваленко Л. М. - Зміни біохімічних показників крові телят хворих на колібактеріоз при комплексній дії діоксиветину і тилозину, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2013)
Григор'єва І. В. - Патологоанатомічні та патогістологічні зміни в органах кролів за хронічного міксоматозу (2013)
Зон Г. А. - Сучасна комплексна діагностика псевдомонозу птиці, Ващик Є. В. (2013)
Купрієнко Л. С. - Рівень контамінації продуктів птахівництва сульфітредукувальними клостридіями, Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С. (2013)
Паращенко В. В. - Аналіз основних показників захворюваності кішок в умовах клініки "Ветсервіс" м. Суми, Зон Г. А., Паращенко І. В., Чекан О. М. (2013)
Кассіч В. Ю. - Біологічні властивості виробничого штаму М.bovis valle (2013)
Кассіч В. Ю. - Мікобактерії та їх диференціація (2013)
Ребенко Г. І. - Дослідження епізоотичної ситуації з хламідіозу великої рогатої худоби та свиней в Білопільському районі Сумської області, Бойко Ю. М. (2013)
Плис В. М. - Вплив фіксуючих речовин на еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного (2013)
Калашник О. М. - Діагностичні та лікувальні заходи при піодермії у собак (2013)
Дахно Ю. І. - Протипаразитарна дія рослин та використання їх у ветеринарній практиці (2013)
Дахно І. С. - Номенклатура інвазійних хвороб та систематика зоопаразитів (2013)
Дахно І. С. - Змішаний перебіг гістомонозу та гетеракідозу птиці, Дахно Г. П., Панасенко О. С., Рисований В. І. (2013)
Дахно І. С. - Контамінація об’єктів тваринницьких приміщень збудниками інвазійних хвороб в господарствах за різної технології вирощування свиней, Негреба Ю. В. (2013)
Харенко М. І. - Інтенсивність використання свиноматок при сучасній технології, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гріценко А. А. (2013)
Харенко М. І. - Особливості добової динаміки опоросу та виведення послідів у свиноматок при фізіологічному перебігу родового процесу, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Костюченко В. І. (2013)
Давиденко Н. Г. - Поширення репродуктивної патології у собак в умовах ветеринарної клініки "Хелс" м. Суми, Пономаренко В. Г. (2013)
Харенко М. І. - Діагностичні і лікувально-профілактичні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх використання й удосконалення, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гребеник Н. П., Афанасьєва Н. О. (2013)
Приходько Д. О. - Вміст прогестерону та естрадіолу в крові кішок хворих на піометру, Пономаренко В. П. (2013)
Захарова Т. В. - Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника (2013)
Афанасієва Л. П. - Вплив введення фетоплацентату, сапоніту і сірки на природну резистентність корів до та після отелення (2013)
Захарін В. В. - Клінічне значення біохімічного складу крові корів-первісток до і після отелення (2013)
Стоцький О. Г. - Фазово–контрастний аналіз біоптатів грануляційної тканини коней за гнійних ран (2013)
Виговська К. Л. - Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок (2013)
Паращенко І. В. - Динаміка лактатдегідрогенази плазмі крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2013)
Лазаренко А. Б. - Уміст ліпідних фракцій в сухожилковій та хрящовій тканині копит коней за унгулярних деформацій на тлі хронічного ламініту (2013)
Краєвський С. А. - Динаміка фізико-механічних показників різних видів шовного матеріалу за імплантації в підшкірну клітковину великої рогатої худоби (2013)
Соколюк В. М. - Характеристика якості води для напування тварин у північно-східній біогеохімічній зоні України (2013)
Дворська Ю. Є. - Вивчення чутливості бактерій роду Listeria monigytogenes до цефтіокура (2013)
Титул, Зміст (2010)
Павленко А. Ф. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ, Лилик І. В. (2010)
Коментарі дослідницьких агенції щодо розвитку ринку маркетингових досліджень в 2009 році (2010)
Лилик І. В. - Ринок обирає кращих. Представлення результатів дослідження МД на фармацевтичному ринку (2010)
Чурилов М. М. - Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях (2010)
Зозульов О. В. - Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку, Гусиніна А. В. (2010)
Бєлявцев М. І. - Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств, Беспята М. М. (2010)
Данніков О. В. - Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю (2010)
Шаргородський А. П. - Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє (2010)
Ткачук О. В. - Event - важлива складова сучасного PR (2010)
Співаковська Т. В. - Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії "блакитного океану" на українському ринку, Отрода М. М. (2010)
Стадниченко В. В. - Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення, Цибулько А. В. (2010)
Гавриш О. М. - Ринок матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. Методологія визначення товарних меж ринку, Старченко О. Ю. (2010)
Бровченко В. А. - Технологічні інновації для роздрібних мереж (2010)
Ковальчук С. В. - Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів, Слободян І. А. (2010)
Стратегія маркетингу в умовах кризи (2010)
Інформація про проект "Сприяння розвитку індивідуального будівництва із застосуванням природними матеріалів і відновлювальних джерел енергії (2010)
Регіональний конкурс студентської реклами (2010)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2009 рік (2010)
Кормич Б. А. - Формування інституцій міжнародного митного співробітництва: від Групи Вивчення Європейського Митного Союзу до РМС/ВМО (1947-1953) (2015)
Цанько Я. О. - Основна мета та завдання створення СОТ та її роль у міжнародній торговельній системі, Козинець Ю. С. (2015)
Пісов М. П. - Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН (2015)
Гуд А. М. - Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2015)
Дукова Н. М. - Правотворчість фіскальної (митної) служби: історичні аспекти та сучасний стан (2015)
Федотов О. П. - Деякі питання правового регулювання утворення та припинення митниць як територіальних органів Державної фіскальної служби України (2015)
Ніканорова О. В. - Особливості внутрішньоорганізаційних правовідносин у митній сфері (2015)
Чуприна О. В. - До питання нормативно-правового регулювання митних режимів переробки (2015)
Гречаний Д. М. - Особливості застосування диспозитивного методу у правовому регулюванні тимчасового ввезення (2015)
Лазарчук К. Р. - Умови переміщення продуктів морського та річкового промислу через митний кордон України (2015)
Биков І. О. - Формування інституту митної вартості в митному законодавстві (2015)
Серафимов В. В. - Ответственность за нарушение Закона КНР о морских портах (2015)
Черныш Т. В. - Возникновение и становление защиты от пиратства в истории международного права (2015)
Михайлуца М. І. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення (2015)
Титул, Зміст (2010)
Третій рейтинг від МАМІ: третина агенцій покращили свої позиції (2010)
Лилик І. В. - Рейтингування спеціалізованих фахових видань, Примак Т. О. (2010)
Григоренко О. І. - Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань (2010)
Чикусова М. Ю. - Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні (2010)
Карпенко Н. В. - Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Тимощук М. Р. - Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств (2010)
Магдюк Л. Б. - Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за гендерними - обмеденими спеціальностями (2010)
Зайцева А. В. - Споживча проекція управління доданою вартісттю (2010)
Віннікова І. І. - Маркетингове планування на підприємствах житлово - комунального господарства, Гребньов Г. М. (2010)
Хадріан П. - Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії (2010)
Віктор Я. - Структура польських експортерів: методичні аспекти вивчення та оцінки (2010)
Чубала Я. - Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства (2010)
Старостіна А. О. - Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття, Кравченко В. А., Личова Г. (2010)
Решетнікова І. Л. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів (2010)
Титул, Зміст (2012)
Деркач О. - Перший млинець не став грудкою (2012)
Щиріна Т. - Інтернет в Україні виходить на новий рівень (2012)
Коленчук О. - Головне - зворотна реакція (2012)
Щирін Є. - Дизайн - річ суб'єктивна, але... (2012)
Засідання клубу фахових дослідників ринку MRP Club 19 квітня 2012 (2012)
Бутенко Н. - Міжнародному бізнесу - маркетингову підтримку, Кравченко В., Пащук Л. (2012)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2011: експертна оцінка та аналіз УАМ (2012)
Примак Т. - Маркетингове дослідження спеціалізованих ЗМІ на ринку стоматології України (2012)
Співаковська Л. - Будь ексклюзивним або... Ексклюзивний маркетинг як нова філософія брендів, Жебровська А. (2012)
Гриценко С. - Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів (2012)
Окландер М. - Фахова сертифікація маркетологів в Україні: досвід Одеського національного економічного університету (2012)
Клименко Л. - Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні, Кондратенко Ю. (2012)
Пронкевич О. - Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти (2012)
Онищенко В. - Концептуально-стратегічні підходи маркетингововї діяльності інноваційного університету (2012)
План роботи УАМ 2012 - 2013 маркетинговий рік (2012)
Zelenko G. - Institutional traps in political practice of post-communist countries: case of Ukraine (2015)
Новакова О. В. - Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі (2015)
Радченко Л. М. - Сутність та особливості політичної трансформації (2015)
Семченко О. Р. - Політична стабільність: огляд дисертаційних досліджень (2003-2014 рр.) (2015)
Пономаренко Л. В. - Демократичні інновації в політичній сфері, їх сутність та значення (2015)
Бульбенюк С. С. - Посткомуністична модернізація України: влада (держава) versus громадянське суспільство (2015)
Баскакова Ю. В. - Політико-правові аспекти парламентської діяльності в сучасній Україні (2015)
Берестова Г. І. - Основні концепції політичного протесту (2015)
Гаращук Є. В. - Політичний протест як фактор комунікації між владою та суспільством (2015)
Губерт Ю. Г. - Роль громадянського суспільства в забезпеченні реалізації права дітей на виховання в сім’ї (2015)
Шаповал К. І. - Феномен політичного протесту в політичній науці (2015)
Хома Н. М. - Віртуалізація держави: зміна функцій в добу цифромодернізму (2015)
Лікарчук Н. В. - Базові семіотичні моделі комунікації (2015)
Смола Л. Є. - Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-російського конфлікту на Донбасі (2015)
Dzherdzh S. - Russia’s information warfare against Ukraine. Asymmetric response (2015)
Волощук Ю. І. - Проблематика періодики української національної меншини Румунії (2015)
Цимбал І. В. - Інформаційні потоки в умовах сучасних суспільно-політичних змін, Скрипка А. О., Жовтун А. А. (2015)
Остапенко М. А. - Політична ідентичність як синтезуючий концепт політичної науки (2015)
Денисюк С. Г. - "Синдром сьогоднішнього дня" як характерна ознака сучасної політичної свідомості (2015)
Волянюк О. Я. - Героїчний дискурс: політологічний аналіз понять і концепцій (2015)
Дьоміна О. С. - Політична соціалізація та політична освіта громадян у світлі проблем недовіри до влади (2015)
Неприцька Т. І. - Етичні межі політичної реклами (2015)
Смірнова В. О. - Колективна воля більшості як суспільно-політичний феномен (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Наші автори (2015)
Ажиппо А. Ю. - Финитные системы оптимизации спортивной техники движений, Балонин Н. А., Друзь В. А., Суздаль В. С. (2015)
Андрєєва О. В. - Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Баламутова Н. М. - Оптимизация ускоренного обучения технике спортивного плавания студенток высших учебных заведений, Ширяева С. В. (2015)
Безверхня Г. В. - Мотивація до занять фізичним вихованням студенток педагогічних спеціальностей, Маєвський М. І. (2015)
Бойченко Н. В. - Модель техніко-тактичної підготовки каратистів "ігрової" манери ведення поєдинку (2015)
Бурла А. О. - Особливості розвитку швидкісних та силових якостей у юних біатлоністів 14–15 років у підготовчому періоді (2015)
Васьков Ю. В. - Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі, Куделко В. Е., Понікарьова В. Г., Болтєнкова О. М. (2015)
Герцык А. М. - К вопросу принятия решений в физической реабилитации (2015)
Гончар Г. І. - Особливості та структура професійної діяльності викладача фізичного виховання (2015)
Горіна В. В. - Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи велосипедистів категорії MASTERS різних вікових груп, Котляр С. М., Сидорова Т. В. (2015)
Груцяк Н. Б. - Волейбол в неспортивном вузе: тенденции развития (2015)
Демчук С. П. - Особистісний розвиток молодшого школяра із депривацією сенсорних систем спеціальної школи-інтернату (2015)
Долбишева Н. Г. - Неолімпійський спорт як соціальний інститут на рівні державності (2015)
Дугіна Л. В. - Відновне лікування бійців антитерористичної операції засобами фізичної реабілітації після ампутації нижніх кінцівок (2015)
Дутчак Ю. В. - Можливі шляхи співпраці комерційних закладів фізичної культури і спорту із суб’єктами сфери послуг (2015)
Єфіменко П. Б. - Домінуючі мотиви майбутніх реабілітологів при вивченні дисципліни "Лікувальний масаж" (2015)
Когут І. О. - Соціальні аспекти навчально-тренувальної діяльності футболістів Спеціальних олімпіад в Україні, Ярмоленко М. А. (2015)
Краснокутський М. І. - Психологічні засади зменшення помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагань (2015)
Кутек Т. Б. - Дослідження інформативності спеціальних фізичних і технічних параметрів підготовленості кваліфікованих спортсменів (2015)
Лобко В. С. - Показники рухових здібностей, антропометричні та функціональні характеристики студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять (2015)
Луценко Л. С. - Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории "В-класс" в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2015)
Лю Чжишуан - Управленческие решения в государственных органах управления физической культуры, Приходько И. И. (2015)
Маракушин А. І. - Використання засобів електронного навчання у системі вищої освіти, Чередніченко А. В. (2015)
Миргород Д. О. - Стан та перспективи удосконалення системи фізичного виховання правознавців, Коломійцева О. Е. (2015)
Мифтахутдинова Д. А. - Сравнительный анализ эффективности разных тренировочных программ для спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в академической гребле (2015)
Моісеєнко О. К. - Визначення функціонального стану вестибулярного аналізатора волейболістів 14–15 років під впливом спеціально-спрямованих вправ, Горчанюк Ю. А., Горчанюк В. А. (2015)
Мулик В. В. - Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками юних біатлоністів 15–16 років (2015)
Новицкая Н. А. - Проблема организации физического воспитания студентов вузов с учетом их интересов, уровня физической подготовленности и индивидуального физического развития (2015)
Павлова Ю. О. - Якість життя та здоров’я дітей та молоді України (2015)
Пєшкова О. В. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики для дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Помещикова И. П. - Исследование эффективности выступления мужской сборной команды украины на чемпионате мира по баскетболу в 2014 году, Пащенко Н. А., Чуча Н. И., Стрельникова Е. Я. (2015)
Саєнко В. Г. - Взаємозв’язок психофізіологічних характеристик каратистів високої кваліфікації легкої вагової категорії з ефективністю реалізації ударних прийомів ногою у верхній рівень супротивника (2015)
Сергієнко Л. П. - Генетичний прогноз рухової обдарованості дітей та підлітків: методологія вивчення та застосування у практиці одонтологічних маркерів (2015)
Слободянюк В. О. - Динаміка показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки (2015)
Соколова Н. Д. - Формування здорового способу життя вихованок інституту шляхетних дівчат в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Сушко Р. О. - Інноваційні технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор, Ібраімова М. В. (2015)
Таможанська Г. В. - Стан відвідування занять з фізичної культури та інших предметів учнів м. Харкова, Пруднікова М. С. (2015)
Топорков А. Н. - Исследование уровня психологической подготовленности туристов-лыжников 30–40 лет в процессе предпоходной подготовки (2015)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступления сборных команд по греко-римской борьбе на Кубке мира 2015 года, Пономарев В. А., Белецкий С. В. (2015)
Уткина А. Г. - Особенности методики физического оперативного контроля состояния спортсмена при помощи "Информационно диагностического комплекса восстановления функционального состояния организма спортсмена" (2015)
Ярмолюк Е. В. - Анализ спонсорской деятельности организационного комитета соревнований "Киевский марафон – 2014", Золотарева А. А. (2015)
Ashanin V. - Biological age as a determinating factor of individualization of physical education of children, Pyatisotskaya S., Zhernovnikova Ya. (2015)
Cheng Shouling - Comparative analysis of physical recreation of Chinese youth as a means of Anhui Province sports tourism, Brusentsev V. (2015)
Содержание (2014)
Нарыжный А. Г. - Термомеханическая модель процесса резания резцом с износостойким покрытием, Куценко Ю. Н., Гром М. В., Степаненко Д. Р. (2014)
Ходько А. А. - Особенности выбора модели пластичности металла деформируемой заготовки при численном исследовании процесса гидродинамической штамповки (2014)
Лякун С. Ф. - Алгоритм расчета управляющей программы по обработке трехгранного угла на станках с ЧПУ, Юркевич В. Е. (2014)
Мехоношин Ю. Г. - Проблемные вопросы проектирования воздушно-космической парашютной системы, Чижухин В. Н., Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Аврамов К. В. - Численный анализ разрушающих нагрузок оребренных баков ракетоносителей, Морачковский О. К., Тонконоженко А. М., Кожарин В. Ю., Дегтяренко П. Г. (2014)
Николаев А. Г. - Новые теоремы сложения базисных решений уравнения Ламе для вытянутых сфероидов и их применение к моделированию пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич А. В. - Циркуляционный принцип траекторного поддержания за счет интеграции эжекторного прямоточного двигателя в летающее крыло, Грищенко А. В., Корнев А. В., Мигалин К. В., Середа В. А. (2014)
Фомичев П. А. - Применение метода конечных элементов на этапе предварительной тарировки препарированных сечений стреловидного крыла самолета, Мандзюк С. Ф., Ледовских И. В. (2014)
Халилов С. А. - Собственный спектр бигармонического оператора в прямоугольнике при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Кривохатько И. С. - Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата с крылом сложной формы в плане при низких числах Рейнольдса, Сухов В. В. (2014)
Бойко Л. Г. - Анализ особенностей течения и суммарных характеристик многоступенчатого осевого компрессора ГТД, Дёмин А. Е., Максимов Ю. П., Ахтеменко Ю. Ф., Калюжная В. А. (2014)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности газотурбинных установок рекуперацией теплоты с охлаждением воздуха на входе, Кантор С. А. (2014)
Радченко А. Н. - Охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД абсорбционной и эжекторной теплоиспользующими холодильными машинами, Эл Герби Рамзи (2014)
Радченко Р. Н. - Анализ альтернативных вариантов охлаждения циклового воздуха малооборотного дизеля транспортного судна (2014)
Федорович O. Е. - Стратегия последовательного улучшения качества в логистической цепи аэрокосмического производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2015)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2015)
Зюзиков А. - Рекламные возможности Facebook - как увеличить свои продажи (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерні особливості інтернет реклами (2015)
Зозульов О. - Ринкові форми торгової марки (2015)
Дима О. - Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України (2015)
Решетнікова І. - Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції (2015)
Кривещенко В. - Аналіз систем розміщення складської мережі (2015)
Федоришина І. - Місія у структурі корпоративної відповідальності сучасного підприємства (2015)
Юрчак А. - Портреты менеджеров по маркетингу и продажам 2015 (2015)
Зміст журналу Маркетинг в Україні за 2014 рік (2015)
Шановні передплатники (2015)
Содержание (2014)
Кива Д. С. - Этапы становления и начала развернутого применения полимерных композиционных материалов в конструкциях пассажирских и транспортных самолетов (1970 – 1995 гг.) (2014)
Планковский С. И. - Методика расчета тепловых потоков при термоимпульсной обработке детонирующими газовыми смесями, Шипуль О. В., Палазюк Е. C., Красовский С. А. (2014)
Костюк Г. И. - Микротвердость нано- и субмикроструктур в покрытии на режущих инструментах из твердых сплавов, Миргородская Е. В., Бруяка О. О. (2014)
Исаков А. В. - Определение параметров плазмы в аномальном тлеющем разряде в скрещенных электрическом и магнитном полях, Колесник В. П., Охримовский А. М., Степанушкин Н. П., Таран А. А. (2014)
Халилов С. А. - Обобщённая задача на собственные значения в прямоугольнике с бигармоническим оператором при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Николаев А. Г. - Развитие аппарата обобщенного метода Фурье на некоторые многосвязные области и его использование для моделирования пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич М. В. - Траекторный процесс летательного аппарата типа крыло-эжектор с учетом влияния экрана, Грищенко А. В., Мигалин К. В., Середа В. А., Силевич В. Ю. (2014)
Бойко Л. Г. - Расчетное исследование течения в многоступенчатом осевом компрессоре приводного турбовального ГТД на пониженных режимах, Дёмин А. Е., Дегтярёв О. Д., Ахтёменко Ю. Ф. (2014)
Кислов О. В. - Особенности выбора режима работы свободной турбины конвертированного ГТД (2014)
Варбанец Р. А. - Анализ возможности вибродиагностики технического состояния судовых дизелей, Кучеренко Ю. Н., Кырнац В. И. (2014)
Гвоздева И. М. - Сравнительная оценка помехоустойчивости каналов аддитивной и мультипликативной обработки акустических сигналов (2014)
Радченко А. Н. - Двухступенчатое охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД каскадной абсорбционно-эжекторной теплоиспользующей холодильной машиной, Эл Герби Рамзи (2014)
Сирота А. А. - Экономичность судового среднеоборотного дизеля, работающего по винтовой характеристике, с применением небольших добавок водорода к дизельному топливу, Радченко Н. И., Щербак Ю. Г. (2014)
Perez Ruiz J. L. - A flexible fault classification for gas turbine diagnosis, Loboda I. I. (2014)
Радченко Р. Н. - Двухступенчатое охлаждение приточного воздуха газовых двигателей тригенерационной установки, Грич А. В. (2014)
Морозова О. И. - Анализ современных информационных систем и средств моделирования, используемых в промышленной логистике, Сыпченко И. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2010)
Кваліфікаційні іспити в НТУУ "КПІ" (2010)
Міжвузівська студентська конференція "МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ" (2010)
Форум "промисловий маркетинг" (2010)
Гладунов О. В. - Система "Субмарин" - управління бізнесом на засадах справедливості і здорового глузду, Задорожний В. Г. (2010)
Окландер М. А. - Маркетингові стратегії інституційних інвесторів, Новошинська Л. В. (2010)
Ковальчук С. В. - Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства (2010)
Ткачук О. В. - Маркетингові комунікації у логістичних системах (2010)
Чи будуть нові правила гри? Матеріали засідання круглого столу "Нішеві телеканали: взаємодія з рекламним ринком" (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних: Як вести бізнес далі? (2010)
Тихонова Ю. О. - Шляхи підвищення цінності матеріальних товарів (2010)
Хамідова А. Ш. - Стимулювання реалізації соціально- відповідального маркетингу підприємств галузі мінеральних добрив у контексті державного регулювання (2010)
Осипов А. В. - Маркетинг очима українських FMCG - компаній (2010)
Титул, Зміст (2010)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні (2010)
Жебровська А. - Україна - мета розширення польських компаній (2010)
Компанія Action Data Group - Онлайн опитування : побудова панелі, рекрутинг, використання (2010)
Старостіна А. О. - Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів, Журило В. В. (2010)
Горняк О. В. - Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект), Чуньбу Ду (2010)
Доронін В. В. - Еволюція маркетингової політики на ринку вина України (2010)
Луцій О. П. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування, Весперіс С. З. (2010)
Сахарова Т. В. - Формування каналів збуту в міжнародному туризмі (2010)
Длігач А. О. - Системно- рефлексивний маркетинг у сучасному підприємстві (2010)
Клівець П. Г. - Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів, Нечепуренко Д. О. (2010)
Антонюк О. В. - Бренд держави: особливості формування національного бренду (2010)
Шацьких К. О. - Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу (2010)
Міжнародний кодекс ESOMAR проведення досліджень з використанням мобільних телефонів (2010)
Чорний О. О. - Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою (2010)
Юрчак О. В. - Виклики маркетингу В2В в Україні (2010)
Школа модераторів (2010)
Абдулгазис А. У. - Метод экспериментальной оценки сцепления колес автомобиля с дорогой, Феватов С. А., Подригало М. А. (2014)
Абдулгазис Д. У. - Влияние наноглинистых минеральных присадок к масляным СОТС на качество обрабатываемых поверхностей при сверлении титановых сплавов, Умеров Э. Д., Ягьяев Э. Э. (2014)
Богуцкий В. Б. - Моделирование процессов шлифования и заточки поверхностей зубьев протяжек, Братан С. М., Ярошенко А. А. (2014)
Божко Т. Є. - Вплив характеристик шліфувального круга на шорсткість поверхні при фінішній обробці пористого спеченого матеріалу ПЖР-3, Рудь В. Д., Гальчук Т. Н. (2014)
Братан С. М. - Покрытия для электроизоляционной защиты планшайбы шлифовального станка , Янку К., Гуцаленко Ю. Г., Севидова Е. К. (2014)
Букин В. Е. - Новые эффективные смазочные материалы, Горбатюк С. М., Хуснутдинов Р. А. (2014)
Внуков Ю. Н. - Особенности формирования топографии обработанной поверхности детали при точении с вибрациями, Кучугуров М. В. (2014)
Вожжов А. А. - Особенности расчета сил резания при вибрационном точении с учетом влияния параметров колебаний накладываемых в радиальном направлении (2014)
Герасимова А. А. - Нанесение газотермических покритий на узкие стенки кристаллизатора МНЛЗ, Радюк А. Г., Зарапин А. Ю. (2014)
Данильченко Ю. М. - Теоретико-экспериментальное исследование динамических характеристик шпиндельного узла, Петришин А. И. (2014)
Залога В. О. - Програмно-апаратний комплекс діагностики металообробної технологічної системи, Нагорний В. В., Тур А. М. (2014)
Колесов А. Г. - Исследования влияния режимов процесса доводки на параметры качества маятников акселерометров, Сазонов С. Е., Братан С. М. (2014)
Левченко Е. А. - Расчет боковой режущей поверхности отрезного круга с учетом износа абразивных зерен, Покинтелица Н. И., Новоселов Ю. К. (2014)
Литвин О. В. - Технологічна система токарного верстата та її вплив на обробку нежорстких деталей (2014)
Мана О. М. - Передування розшарування композитних пластин при переформуванні гідро абразивним пристроєм (2014)
Матюха П. Г. - Определение упругого перемещения шпинделя плоскошлифовального станка модели 3Г71, Полтавец В. В., Габитов В. В. (2014)
Михайлов А. Н. - Повышение эффективности технологических систем непрервного действия на базе 2-D И 3-D компоновок, Михайлов Д. А. (2014)
Новиков П. А. - Моделирование площади среза металла при нарезании внутренних малых резьб (М2…М6), Канареев Ф. Н. (2014)
Новиков Ф. В. - Разработка и внедрение эффективных операций механической обработки деталей гидравлических систем, Жовтобрюх В. А., Кленов О. С. (2014)
Осетров В. Г. - Разработка и исследование магнитных планетарных редукторов, Федоров В. Б., Слащев Е. С. (2014)
Петраков Ю. В. - Управление шлифованием оправок станов холодной прокатки труб, Чамата С. Н. (2014)
Пижов І. М. - Дослідження особливостей формування відхилень від площинності при плоскому торцевому шліфуванні, Клименко В. Г. (2014)
Погребной Н. А. - Поведение, структура и свойства медно-оловяной связки марки М2-01 в инструментах процессов алмазно-искрового шлифования, Гуцаленко Ю. Г. (2014)
Покинтелица Н. И. - Исследование влияния анизотропии теплофизических свойств на процесс теплопередачи при термофрикционной обработке (2014)
Сазонов С. Е. - Оценка непосредственно измеряемых параметров процесса шлифования (2014)
Саленко О. Ф. - До питань моделювання течії двофазного потоку в калібрувальному каналі гідрорізної системи, Доценко В. Г., Хорольська М. С. (2014)
Седых Л. В. - Разработка нового технологического процесса обработки детали "фланец" на станках с ЧПУ, Наумова М. Г. (2014)
Сидоров Д. Е. - Разработка САУ ТП плоского шлифования, Братан С. М., Ярошенко А. А. (2014)
Струтинський В. Б. - Розробка та апробація системи активного контролю динамічного просторового положення інструмента верстата паралельної кінематики, Дем’яненко А. С. (2014)
Тараховский А. Ю. - Оценка влияния погрешностей изготовления деталей на качество сборки уплотнительных соединений (2014)
Трубачев Е. С. - Разработка новой технологии нарезания зубьев спироидных колес , Логинов С. Е., Богданов К. В. (2014)
Фалалеев А. П. - Метод неразрушающей магнитооптической дефектоскопии для оценки усталостной прочности, Авакян А. Г., Ярошенко А. А. (2014)
Чиченев Н. А. - Применение теории размерностей для описания процесса лазерной закалки (2014)
Шелковой А. Н. - Анализ технологических методов, обеспечивающих эксплуатационные свойства контактирующих поверхностей закаленных крупномодульных зубчатых колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2014)
Ягьяев Э. Э. - Организация мониторинга технологического процесса чистового шлифования, Шрон Л. Б., Ярошенко А. А. (2014)
Сіденко В. Р. - Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей (2014)
Малюк А. М. - Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальних трансформацій (2014)
Марценюк Т. О. - Крос-культурний аналіз ставлення населення до геїв та лесбійок: Україна, Швеція, Іспанія, Угорщина та Німеччина, Новик Т. О., Святненко С. В. (2014)
Пивоварова Н. П. - Проблема інтерпретації та операціоналізації термінів "релігія", "віра", "релігійність": огляд наукових підходів (2014)
Рахманов О. А. - Формування ринку праці топ-менеджерів в Україні (2014)
Савельєв Ю. Б. - Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процесі модернізації (2014)
Кудласевич О. М. - Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Петроє О. М. - Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку (2014)
Филюк Г. М. - Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації (2014)
Требін М. П. - Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Балакірєва О. М. - Суспільно-політичні настрої населення України: оцінки поточної ситуації, рівень довіри, електоральні орієнтації та показники громадської активності: березень 2014 р., Дмитрук Д. А. (2014)
Балакірєва О. М. - Динаміка матеріального становища та соціально-економічних очікувань населення: березень 2014 р., Середа Ю. В. (2014)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія" (2014)
ІV Всеукраїнська конференція молодих науковців "Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем" (2014)
Міжнародна наукова конференція "Чи втрачене покоління? Дилема молоді на початку ХХІ ст." 20-21 травня 2014 р. у м. Перемишль (Польща) (2014)
Автори номера (2014)
Науменко М. І. - Концептуальні засади і напрями сучасного етапу розвитку військової освіти і науки (2009)
Дроздов В. О. - Кластерное моделирование фотовентильного эффекта в гетеропереходе, Ленков С. В., Ковальчук В. В., Дроздов М. О., Афанасьева О. В. (2009)
Зінчик А. Г. - Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України (2009)
Лєнков С. В. - Кремнієва оптоелектроніка з позицій кластерного підходу, Ковальчук В. В., Грабовський О. В., Жеребцова Л. Н. (2009)
Сєлюков О. В. - Лазерна далекометрії військового призначення (2009)
Шинкарук О. М. - Метод компенсаційної похибки вимірювання швидкості сейсмічної хвилі при визначенні місцеположення об’єкта пасивними засобами, Зубарєв В. В., Лисий М. І. (2009)
Балабін В. В. - Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації, Бабіч О. М. (2009)
Барабаш О. В. - Методика диагностирования отказов в распределенных автоматизированных системах управления воздушным движением, Чмут А. В., Слюняев А. С. (2009)
Касаткина Н. В. - Построение системы функциональных ассоциативных правил на основе свойств реляционной модели данных, Пономаренко Л. А., Танянский С. С., Филатов В. А. (2009)
Пампуха І. В. - Обґрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій інформаційно-аналітичної діяльності (2009)
Лефтеров В. О. - Дослідження використання психотренінгових технологій у особистісно-професійному розвитку працівників правоохоронних органів (2009)
Логін І. В. - Сучасні підходи до професіоналізації особистості в особливих умовах діяльності, Мась Н. М. (2009)
Мамічєва О. В. - Сутність і структура педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу, Сафін О. Д. (2009)
Мась Н. М. - Індивідуально-психологічні особливості особистості викладача як детермінанти його педагогічних та предметних здібностей і професіональної успішності, Матвийчук Т. В. (2009)
Матеюк О. А. - Ініціації як форма психологічного впливу на особистість (2009)
Мороз Л. І. - Тренингі як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей (2009)
Олексієнко С. Б. - Щодо технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів, Малий Н. Ю. Радкович І. М. (2009)
Потапчук Є. М. - Особливості попередження та подолання мобінгу у колективі, Адамчук О. В. (2009)
Присяжнюк Д. М. - Застосування маніпулятивних психотехнологій з боку Росії в ЗМІ України (на прикладі Криму) (2009)
Сафін О. Д. - Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови, Баранов О. М. (2009)
Ягупова О. В. - Методологічні засади обґрунтування детермінантів розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання (2009)
Содержание (2014)
Уманский А. П. - Плазменные покрытия системы TiB2-(Fe-Mo), Стороженко М. С., Терентьев А. Е., Акопян В. В. (2014)
Пугачевская Е. П. - Эксплуатационные характеристики электроискровых покрытий на основе тугоплавких боридов (2014)
Дронь Н. М. - К одному способу увода космических объектов с низких околоземных орбит, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2014)
Жулай Ю. А. - Уточнение линейной математической модели кавитационного генератора колебаний давления жидкости (2014)
Скосарь В. Ю. - Возможные механизмы энерговыделения в кавитационных устройствах (2014)
Хоряк Н. В. - Влияние демпфирования колебаний жидкого топлива в баках на амплитуды продольных колебаний жидкостной ракеты, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2014)
Долматов Д. А. - Генерация, развитие и затухание аномальных возбужденных реакций в стехиометрическом бутано – воздушном пламени (2014)
Бахмет Я. Г. - Влияние конструктивных параметров на статическую характеристику регулятора расхода ЖРД (2014)
Конох В. И. - Влияние конструктивных параметров пневмонасоса на его выходные характеристики при изменении режимов работы орбитальной ЖДУ, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2014)
Маркушин А. Н. - Результаты испытаний по измерениям концентрации углекислого газа в струях вихревых горелок, Бакланов А. В. (2014)
Кравченко И. Ф. - Структурный синтез топливной системы двигателя для учебно-боевого самолета (2014)
Алёхин С. А. - Адаптация отечественного автомобильного дизеля 4ДТНА1 к моторному отделению современного грузопассажирского автомобиля, Грицюк А. В., Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Мотора А. А., Струков В. П. (2014)
Халатов А. А. - Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при выдуве охладителя в сферические углубления, Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д., Коваленко А. С. (2014)
Нестеренко В. Г. - Исследование и анализ эффективности систем воздушного охлаждения лопаток турбин высокого давления ГТД, Нестеренко В. В., Матушкин А. А., Маслаков С. А., Асадоллахи Гохиех А., Ревант Редди А. (2014)
Паровай Е. Ф. - Оптимизационное исследование зависимостей рабочих характеристик сегментного гидродинамического подшипника от величины эксцентриситета вала, Фалалеев С. В. (2014)
Назин В. И. - Теория гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа с упругой установкой рабочих поверхностей диска (2014)
Сніжной Г. В. - Вплив магнітного стану аустенітної матриці на механічні властивості сталі AISI 321 (2014)
Симбирский Д. Ф. - Чувствительность сплава ЖС-6КП к повторности длительных статических нагружений при повышенных температурах, Брунак А. А. (2014)
Вакуленко К. В. - Повреждаемость поверхности при кавитационной эрозии стали 20Х13 с покрытиями, Библик И. В., Казак И. Б. (2014)
Лепешкин А. Р. - Методика исследования температуропроводности и теплопередачи в материалах в поле действия виброускорений, Стадников А. Н., Руденок Е. С. (2014)
Плащинская А. В. - Анализ влияния асимметрии цикла нагружения на кинетику роста усталостных трещин (2014)
Кобзарь Ю. М. - Модель хрупкого разрушения конструкционных материалов при сжатии в условиях длительной ползучести (2014)
Масляный Н. В. - Оценка потенциала пучка стационарного плазменного двигателя, Черкун А. М., Хитько А. В. (2014)
Огиенко С. A. - Аналитическая зависимость скорости транспортировки электронов в разряде стационарного плазменного двигателя (2014)
Рева В. С. - Обеспечение резервирования и бесперебойности работы систем электроснабжения наземного комплекса, Фролов В. П., Земляной К. Н. (2014)
Ширинский С. В. - Построение математических моделей разрядных характеристик литий-ионных аккумуляторов на основе эмпирических соотношений (2014)
Третьяк В. В. - Алгоритм корректировки параметров импульсной штамповки листовых деталей и его программная реализация с учетом опытной апробированной технологии, Стадник С. А., Онопченко А. В., Зейниев Т. Г. (2014)
Буряченко А. Г. - Аттестация программного обеспечения косвенных измерений при испытаниях газотурбинных двигателей, Сидяк К. М., Кондратюк В. В., Качура В. А. (2014)
Лещенко Ю. П. - Вимірювання геометричних параметрів об’єктів інтелектуальними вимірювальними системами (2014)
Меняйлов Е. С. - Формирование облика технических систем в условиях неопределенности входных данных на основе методов искусcтвенного интеллекта, Угрюмова Е. М., Трончук А. А., Черныш С. В. (2014)
Миргород В. Ф. - Оценка доверительных интервалов трендовой компоненты временных рядов, Деренг Е. В. (2014)
Покидько Л. Н. - Синтез алгоритма управления позиционированием в системах управления сканаторами (2014)
Умінський В. В. - Алгоритм оптимального оцінювання координат автономного мобільного робота на основі диференціальних перетворень (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Информационное сообщение (2014)
Кропивко М. Ф. - Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності, Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. (2015)
Забуранна Л. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва, Попрозман Н. В. (2015)
Бондар В. С. - Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива, Фурса А. В. (2015)
Тонюк М. О. - Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні, Концеба С. М. (2015)
Одінцов О. М. - Мультиплікативний ефект збільшення внутрішніх резервів аграрного виробництва (2015)
Тулуш Л. Д. - Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні (2015)
Боднар О. В. - Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні, Педорченко А. Л. (2015)
Parmacli D. M. - Operating leverage and production profitability: functional dependence, Ianioglo A. I. (2015)
Ігнатенко М. М. - Соціальна відповідальності бізнесових структур у діяльності харчових підприємств (2015)
Влізло Є. М. - Оцінка спільних ресурсів регіонів (2015)
Саблук Г. І. - Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях (2015)
Супрун О. М. - Інституційні трансформації та їх вплив на інвестиційну привабливість аграрних підприємств (2015)
Андрійчук В. Г. - Витязь вітчизняної аграрної економічної науки (2015)
Малік М. Й. - Завжди на передових рубежах економічної науки (2015)
Сахацький М. П. - Основоположник науки відродження сільського господарства України, Запша Г. М. (2015)
Дієсперов В. С. - Наукове осмислення долі українського села (2015)
Хорунжий М. Й. - Народжений сіяти мудрість (2015)
Бардин О. Я. - Методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств (2015)
Малік М. Й. - Методологічні та методичні засади формування ринку сільськогосподарської продукції (2015)
Юрчишин Володимир Васильович святкує ювілей (2015)
Пабату Віктору Олексійовичу – 70 (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, Зміст (2010)
Кваліфікаційні іспити (2010)
Премія EFFI Awards 2010 (2010)
Семак Б. Б. - Механізм управління етапами життєвого циклу екотекстилю на рирнку України, Іванова Л. О. (2010)
Старостіна А. О. - Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду, Кравченко В. А., Шмиглюк Д. С. (2010)
Хліпала П. - Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (Спроба аналізу) (2010)
Примак Т. О. - Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні (2010)
Граніш С. А. - Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій (2010)
Коноплянникова М. А. - Інформаційно-комунікаційні технології в картографії: рівень застосування (2010)
Презентація огляду консалтингових послуг в Україні (2010)
Зінчук А. О. - сім компаній які забезпечують 70% обсягу ринку аутсорсингових контакт - центрів (2010)
Сульповар Л. Б. - Показники ефективності соціально- орієнтованої маркетингової стратегії підприємства, Богачова Т. В. (2010)
Кочкіна Н. Ю. - Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування, Румянцева А. М. (2010)
Данніков О. В. - Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ (2010)
План роботи УАМ на 2011 - 2012 маркетинговий рік (2010)
Балакірєва О. М. - Науковий аналіз та доказове обгрунтування - успіх стратегій розвитку та конкретних дій ("Український соціум"- № 50) (2014)
Кліменкова А. М. - Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація (2014)
Любчук В. В. - Воцерковлена молодь як суб'єкт позакультових практик сучасних християнських церков (2014)
Середа В. В. - Oсобливості функціонування молодіжних громадських організацій у м. Львові: динаміка та актуальний стан, Яхтома О. Я. (2014)
Максименко А. О. - Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологічний аспект, Говоруха О. М. (2014)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя, Афонін Е. А. (2014)
Груздова Т. В. - Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Юхновська Т. М. (2014)
Перегудова Т. В. - Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект, Бистров А. Г. (2014)
Сливка Т. О. - Еволюція наукових поглядів на розвиток корпоративної власності (2014)
Близнюк В. В. - Вартість людського життя: теорія та практика вимірювання (2014)
Требін М. П. - "Гібридна" війна як нова українська реальність (2014)
Балакірєва О. М. - Оцінки населенням України АТО на Донбасі, Дмитрук Д. А. (2014)
Тітар І. О. - План Маршалла для України: нотатки із засідання "круглого столу" (2014)
Автори номера (2014)
Бешун О. А. - Дослідження динаміки дизельного двигуна з регулюванням потужності відключенням циклів і їх перспектива, Лях М. А., Дем'янюк О. С. (2010)
Долгушин В. П. - Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності, Пампуха І. В., Лоза В. (2010)
Жердєв М. К. - Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння, Вишнівський В. В. (2010)
Карпенко Б. О. - Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі, Бадрук О. О., Савчинська Н. Ю. (2010)
Ленков С. В. - Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона, Мокрицкий В. А., Гаркавенко А. С. (2010)
Барабаш О. В. - Математична модель інформаційного об'єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту, Слюняєв А. С., Савченко І. М., Плосконос І. М. (2010)
Вилко В. М. - Інформаційно-психологічні війни і масова свідомість, Дзюба М. Т. (2010)
Гостев В. И. - Робастность фаззи-системы автоматического управления объектом "водогрейный котел + отапливаемое здание", Скуртов С. Н., Иванченко В. А. (2010)
Дудикевич В. Б. - Дослідження криптографічних перетворень на прикладі вибраних історичних шифрів в пакеті cryptool, Ракобовчук В. О., Стеренчук В. М. (2010)
Кувшинов О. В. - Функціональна модель системи радіозв'язку, Восколович О. І., Макарчук О. М. (2010)
Онищук М. І. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування збройних контингентів США в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах (2010)
Присяжнюк М. М. - Психологічний захист від маніпулятивного впливу (2010)
Яремчук Ю. Є. - Магнітооптичні засоби технічного захисту інформації, Труш О. В. (2010)
Алещенко В. І. - Миротворча діяльність і історико-психологічному вимірі (2010)
Канарский Є. Г. - Стилі індивідуальної поведінки курсантів у міжособистісних конфліктах, Мась В. М. (2010)
Лефтеров В. О. - До питання ефективності психологічних тренінгів (2010)
Олексієнко С. Б. - Застосування окремих технік нейролінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів (2010)
Радкович І. М. - Особливості психологічного захисту від маніпулятивних впливів (2010)
Шимко В. А. - Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії (2010)
Вишнівський В. В. - Трансформація поглядів на забезпечення воєнної безпеки і оборони держави в сучасних умовах, Васєчко С. В., Іващенко А. М., Шпура М. І. (2010)
Пампуха И. В. - Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты, Савкова В. П., Харченко И. В., Харченко С. Л. (2010)
Сащук І. М. - Потенційні загрози безпеці інформації в автоматизованих системах, Болобан С. І., Жовноватюк Р. М. (2010)
Ващенко І. В. - Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України, Кузьмич О. І., Сизов А. І. (2010)
Кириленко І. В. - Роль венчурного фінансування у розвитку інноваційної діяльності, Спіцин М. М. (2010)
Лісовський В. І. - Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах, Кузьмич О. І., Сизов А. І. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн, Смаль А. П. (2010)
Спіцин М. М. - Особливості інноваційної діяльності як економічної категорії, Кириленко І. В. (2010)
Медведєв Ю. Б. - Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України, Чистик О. М., Софієнко А. П. (2010)
Шпильовий С. Є. - Формування оборонного бюджету в сучасних умовах (2010)
Алещенко В. І. - Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях (2010)
Маслова М. Г. - Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних Силах України, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л. (2010)
Мась Н. М. - Характеристика структури професійної компетентності майбутніх військових психологів (2010)
Олексієнко С. Б. - Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів, Андріеті А. В. (2010)
Осьодло В. І. - Методичні аспекти діагностики, формування й розвитку психологічної готовності професійної діяльності (2010)
Радкович І. М. - Особливості маніпулятивних впливів у військовій сфері (2010)
Ягупова О. В. - Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти, Тихонов Г. М. (2010)
Отрешко Н. - Трансформация понятия "субъект” в социологической теории (2010)
Бевзенко Л. - Модернізаційні процеси і соціальні інтереси українців: методологічні проблеми дослідження (2010)
Мартинюк І. - Історичні передумови міждисциплінарного дослідження проблеми інтересів (2010)
Александров Д. - Про ступінь затребуваності категорії "інтерес” у теоретичних дослідженнях соціології (2010)
Інклюд В. - Передача соціального досвіду як соціологічна проблема (2010)
Стеценко Т. - Проблема інтерпретації категорії довіри в соціології (2010)
Ткаченко І. - Теоретичні витоки концептуалізації поняття "стереотип” (2010)
Загороднюк Т. - Нормативно-личностный подход к изучению трансформационных процессов в социологии Н.Паниной (2010)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет загальної теорії систем Н.Лумана (2010)
Дембицкий С. - Исследования смешанного типа в социологии (2010)
Малюк А. - Траєкторія розвитку українського суспільства в контексті неоліберальних реформ (2010)
Соколова К. - Основні напрями досліджень ліберальних цінностей ХХ–ХХІ ст (2010)
Рокицька О. - Поняття, зміст і структура громадянського суспільства (2010)
Резнік О. - Громадянські практики в процесі політичної інституціоналізації суспільства, Мальчевська К. (2010)
Бекешкіна І. - Ставлення населення до виборів як демократичного інституту (2010)
Бойко Н. - Демократичні настанови як фактор реалізації соціальних інтересів (2010)
Гоч Р. - Особливості довіри в економічних відносинах суспільства (2010)
Беленок А. - Советский человек vs "совок” в реалиях постсоветского времени (2010)
Литвин Є. - Прояв особистісної суб’єктності в процесі політичної гри (2010)
Рахманов О. - Підприємницька верства як соціальна основа перехідного суспільства (2010)
Буткалюк В. - Современные концепции, формы и методы повышения качества трудовой жизни (2010)
Мазурик О. - Соціальна відповідальність бізнесу очима донеччан (2010)
Грищенко Я. - До визначення поняття екстремізму (2010)
Злобіна О. - Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових (2010)
Паращевін М. - Релігія і соціальні інтереси особистості та груп: до постановки проблеми (2010)
Коваліско Н. - Соціально-статусна та класова ідентичності страт у регіональному вимірі (2010)
Теличко Т. - Вплив соціально-демографічних характеристик на цінність "традиція-конформність” (2010)
Каджаметов Л. - Особенности социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообщество (2010)
Гірник Д - Вплив Інтернет-середовища на формування соціальної поведінки молоді (2010)
Качур Д. - Застосування концепції сталого розвитку для відродження поселень, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (2010)
Столбова Ю. - Теоретичні аспекти інституціоналізації туризму (2010)
Нестеренко Н. - Потреби як соціально-психологічний механізм формування музичних преференцій студентів (2010)
Кириленко О. - Дослідження фізичної активності населення: міжнародний досвід для України (2010)
Прозоза А. - Образ командира (начальника) в солдатских рифмах (2010)
Фурдига О. - Ексклюзія в культурі: феномен гомосексуальності (2010)
Palchevskyi B. - The principles of hybrid computer-aided design system of technological machine (2014)
Pryjmak M. - Stochastic periodic queuing systems of markov type and their analysis by the example of power supply systems, Matsiuk O., Majevskiy O., Proshyn S., Yaskilka V. (2014)
Дьяков С. О. - Динамічне планування у виробничих системах в умовах невизначеності, Ямпольський Л. С. (2014)
Білан В. П. - Методика побудови цифрових моделей стрічкоживильної та стрічкопровідної систем аркушерізальних машин, Верхола М. І. (2014)
Кузнецов В. О. - Синтез комбінованих шарнірних чотириланковиків зі змінною довжиною кривошипа за заданим рухом виконавчої ланки, Коломієць А. Б. (2014)
Семенцов Г. Н. - Аналіз законів розподілу випадкових процесів, отриманих в результаті багатопараметричного злиття даних, Фешанич Л. І. (2014)
Семенцов Г. Н. - Синтез оптимального за швидкодією закону керування відцентровим нагнітачем газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунько С. М. - Кольороподільні недоліки цифрових півтонових зображень та технологія їх виправлення коригуючими зображеннями, Дубневич М. М. (2014)
Верхола М. І. - Інформаційна технологія аналізу розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин, Гук І. Б., Пановик У. П. (2014)
Сабат Н. В. - Автоматизована обробка геолого-технологічної інформації про процес буріння свердловини (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Комплексна інформаційна система захисту паковань (2014)
Бут С. А. - Визначення енергетичних витрат в системах транспортування вантажів конвеєрами, Соколенко А. І., Васильківський К. В. (2014)
Gavva A. - Reasons for the main directions of enhancement of mechanisms of orientation of tare loads in a packet creating machines, Krivoplyаs-Volodina L., Kohan E. (2014)
Яглинский В. П. - Моделирование акселерационного воздействия на экипажи мобильных машин, Гутыря С. С., Обайди А. С., Фелько Н. В., Беликов В. Т. (2014)
Скальський В. Р. - Вплив технологічних чинників на водневу об’ємну пошкодженість корпусів реакторів, Назарчук З. Т., Добровольська Л. Н., Ярема Р. Я. (2014)
Добровольська Л. Н. - Аналіз ефективності електроспоживання технологічних комплексів вугільних шахт, Волинець В. І. (2014)
Yakymchuk M. - Scientific rationale for the parameters of vacuum gripping devices for porous packages, Gavva A., Bespal’ko A. (2014)
Stetsiv Ya. - Experimental researches of mechanism with programmable movement of executive link for sheet semifinished items’ feeder (2014)
Безвесільна О. М. - Система ударо- і віброзахисту системи стабілізації навігаційного комплексу легкої броньованої техніки, Цірук В. Г. (2014)
Безвесільна О. М. - Коріолісовий вібраційний гіроскоп, як чутливий елемент комплексу управління системи стабілізації, Цірук В. Г., Ткачук А. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація вибору абразивних матеріалів для шліфування зносостійких деталей з легованих титанових композитів для технологічних комплексів, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Олійник В. Г. (2014)
Сапон С. П. - Врахування температурних деформацій при визначенні функції радіального зазору в гідростатичній опорі високошвидкісного шпиндельного узла, Федориненко Д. Ю., Бойко С. В. (2014)
Krestуаnpol О. - Functional models of optimization of flexible manufacturing system of packaging (2014)
Равенець Л. М. - Вдосконалення системи суперфінішного оброблення поверхонь обертання кілець в технологічному комплексі підшипникового виробництва (2014)
Подольський М. І. - Експериментальні дослідження динамічних параметрів стрижневої супортної системи багатоцільового токарного верстата у процесі різання, Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. О., Сідоров В. А. (2014)
Анотації (2014)
Бевзенко Л. - Трансформация практик повседневности в ситуации социальной переходности: возможные методологические повороты (2011)
Злобіна О. - Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження (2011)
Соболева Н. - Проблема регуляции социального поведения в условиях социальной нестабильности: социологический аспект (2011)
Резнік О. - Громадянські практики в перехідному суспільстві: досвід теоретико-прикладного дослідження (2011)
Паращевін М. - Проблеми релігійної регуляції соціальної поведінки (2011)
Кухта М. - "Життєві стратегії”: поняття та особливості формування (2011)
Інклюд В. - Особливості передачі соціального досвіду в сучасному суспільстві (2011)
Литвин Є. - Рефлексія суб’єктності в теорії соціальної дії (2011)
Іваненко О. - Деякі аспекти соціального захисту: європейський досвід і українські реалії (2011)
Кравцова Д. - Посередництво у контексті проблеми кризи публічної сфери в сучасних суспільствах (2011)
Супруненко О. - Смислова рефлексія в міждисциплінарному контексті: постановка питання (2011)
Малюк А. - Противоречия и сущность неолиберальной глобализации (2011)
Резнік В. - Феномен леґітимації як предмет теорії комунікативної дії Ю.Габермаса (2011)
Гусак Н. - Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі: інституційний підхід (2011)
Пахолок О. - Орієнтація на здоровий спосіб життя: до проблеми логічної формалізації об’єкта дослідження (2011)
Бурова О. - Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття (2011)
Бекешкіна І. - Молодь Азербайджану, Росії та України: спільне та відмінне (2002–2010) (2011)
Мартинюк І. - Молодь України: штрихи до соціального портрета (2011)
Федоренко Н. - Статусні та функціональні особливості вторинної зайнятості сучасної студентської молоді (2011)
Рахманов О. - Образ власників великого капіталу в масовій свідомості громадян України (2011)
Гончарук О. - Земельна реформа в Україні: час оцінок (2011)
Толстых Н. - Социальные измерения инноваций (2011)
Буткалюк В. - Качество жизни как интегральный показатель благосостояния населения Украины (2011)
Стеценко Т. - Місце довіри в теоретичній моделі структури соціального капіталу (2011)
Гоч Р. - Вимірювання довіри в економічних відносинах: шкали, показники та індекси (2011)
Петренко О. - Інтерпретація даних: дескрипції, пояснення, докази крізь призму об’єктивістського та позитивістського підходів (2011)
Бойко Н. - Інтернет як фактор саморегуляції поведінки користувачів в умовах соціально-економічної нестабільності (2011)
Наривська Е. - Чи можна робити крос-національний порівняльний аналіз життєвих шляхів? (2011)
Беленок А. - Потенциальные мигранты из Украины в Россию: кто они? (2011)
Петрецька О. - Соціально-культурне розмаїття етнічних груп Закарпатської області: толерантність і розвиток (2011)
Петрушина Т. - О ментальности украинского этноса (2011)
Даник Ю. Г. - Військові аспекти класифікації високотехнологічних систем, Іщенко Д. А., Манько О. В. (2013)
Даник Ю. Г. - Система радіоконтролю для забезпечення безпеки масових заходів, Павлюк В. В., Жовноватюк Р. М., Молодецький Б. В., Поляков М. С. (2013)
Васильєв В. М. - Схема комплексування інерціальної і супутникової навігаційних систем та її дослідження, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2013)
Фриз П. В. - Моделювання процесів перенацілювання поля зору космічних апаратів у завданнях оптико-електронного спостереження Землі (2013)
Фриз В. П. - Математична модель прогнозування дальності дії звукомовної станції, Орищук І. О. (2013)
Логачов С. В. - Дослідження методів ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводі близько розташованих космічних об’єктів, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2013)
Одарченко Р. С. - Концепція сенсорної мережі збору метеорологічних даних для системи регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж (2013)
Нагорнюк О. А. - Покращення точності оцінювання несучої та символьної частоти сигналів з цифровою модуляцією (2013)
Ільницький Л. Я. - Антенна система з амплітудною компенсацією завади, Щербина О. А., Білоус Н. М. (2013)
Ільницький Л. Я. - Вимірювач займаної ширини смуги частот, Щербина О. А., Сташенко І. О. (2013)
Бондаренко Ю. Л. - Варіант побудови одноканального амплітудного радіопеленгатора з часовим розподілом сигналу (2013)
Даник Ю. Г. - Проблеми застосування угруповань малих безпілотних літальних апаратів мультикоптерного типу для вирішення військових завдань, Пулеко І. В., Топольницький П. П., Чуб С. В. (2013)
Осадчук Р. М. - Розпізнавання зображень позицій зенітно-ракетних комплексів на аерокосмічних знімках з використанням геоінформаційної системи ArcGIS, Болобан С. І., Присяжний В. І., Молодецький Б. В., Носова Г. Д. (2013)
Чернишук С. В. - Методика виявлення кібернетичних загроз у природномовних текстах (2013)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу діаграми спрямованості антени на якість передачі інформації в системах рухомого зв’язку стандарту GSM (2013)
Шуренок В. А. - Методика класифікації групових об’єктів радіомоніторингу на основі нечітких алгоритмів кластерного аналізу, Заєць Ю. О., Паньків В. В. (2013)
Фриз С. П. - Науково-методичний апарат для розрахунків параметрів землеогляду в завданнях детальних космічних спостережень (2013)
Даник Ю. Г. - Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-телекомунікаційних системах, Дерпак Ю. І. (2013)
Хомів Б. А. - Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126, Лупенко С. А., Яцишин В. В., Круковський І. А. (2013)
Содержание (2014)
Мозговой В. Ф. - Унификация управляющих программ обработки деталей ГТД на пятикоординатных станках с ЧПУ, Панасенко В. А., Балушок К. Б., Бирук М. К. (2014)
Калиниченко Н. Ю. - Теплофизическая модель расчёта температурных полей в приповерхностных слоях деталей обрабатываемых по технологии планетарного шлифования, Маркович С. Е. (2014)
Сорокин В. Ф. - Стабилизация контурной скорости в сплайновом интерполяторе системы ЧПУ по критерию высокого быстродействия, Комбаров В. В., Тернюк И. А. (2014)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений роторных деталей из титановых сплавов, Селиверстов А. Г., Овчинников А. В. (2014)
Лось А. В. - Критерии эффективности применения антифрикционных покрытий в подвижных предельно и кососимметрично нагруженных узлах самолетных агрегатов (2014)
Котов А. В. - Аэродинамическое совершенствование радиального лопаточного диффузора центробежной ступени компрессора, Шаровский М. А., Шелковский М. Ю. (2014)
Попуга А. И. - Формирование рационального облика системы двигатель - мотогондола - самолетный пилон с использованием численного моделирования, Коляда В. В., Еланский А. В. (2014)
Коробко В. В. - Особливості процессів запуску термоакустичних двигунів за умов використання низькотемпературних джерел теплової енергії, Московко О. О. (2014)
Мамедов Б. Ш. - Единая теория движителей. Новое назначение и принцип работы "нулевой" ступени компрессора низкого давления (2014)
Горячкин Е. С. - Моделирование рабочего процесса трехступенчатого компрессора низкого давления газотурбинного двигателя, Попов Г. М., Матвеев В. Н. (2014)
Григорьев В. А. - Методы обобщения и представление характеристик турбин авиационных ГТД, Калабухов Д. С., Радько В. М. (2014)
Абдулин М. З. - Принципы организации рабочего процесса камер сгорания, Серый А. А., Жученко А. М. (2014)
Кравченко И. Ф. - Математические модели параметров энергетической эффективности работы камеры сгорания ГТД, Журавлев В. Н., Борзов С. А., Папчёнков А. В. (2014)
Сербин С. И. - Методы снижения интенсивности пульсационного горения в камере сгорания ГТД, работающей на газообразном топливе, Мостипаненко А. Б., Козловский А. В., Вилкул В. В. (2014)
Долматов Д. А. - Математическое моделирование горения гетерогенной смеси при дополнительной стимуляции, Хадживанд М. (2014)
Халатов А. А. - Неравномерность двухструйного пленочного охлаждения, Панченко Н. А., Борисов И. И., Дашевский Ю. Я. (2014)
Назин В. И. - Стенд, опытная установка и методика опытных исследований гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2014)
Назаренко Ю. Б. - Параметрический резонанс ротора турбины низкого давления при раззазоривании посадочных поясков носка на вал ТНД, Родюк С. А. (2014)
Панарин В. Е. - Плазменное покрытие из эвтектического сплава квазитройной системы Fe-TiB2-CrB2, Захаров С. М., Шматко О. А., Кисель В. М., Терентьев А. Е. (2014)
Сало М. П. - Метод повышения эксплуатационных характеристик топлива для ЖРД космических ступеней, Иваницкий Г. М., Налета А. Г., Сичевой А. В. (2014)
Лазуткин Г. В. - Разработка алгоритма проектирования разгрузочных и противоударных устройств для металлорезиновых виброизоляторов, Бояров К. В. (2014)
Ермаков А. И. - Анализ влияния величины связанности колебаний лопаток на искажение собственных форм рабочих колёс, отклоняющихся от строгой симметрии, Урлапкин А. В. (2014)
Кабанник С. Н. - Алгоритм реализации метода экспресс-оценки прогнозирования устойчивости к дозвуковому решеточному флаттеру лопаточных венцов компрессоров, Стельмах А. Л., Зиньковский А. П. (2014)
Довгань Д. В. - Влияние величины зажатия рабочих лопаток ГТД на частоту их собственных колебаний, Жук И. Ю. (2014)
Горбенко А. Н. - Влияние инерционной анизотропии на вынужденные колебания неуравновешенного гироскопического ротора (2014)
Шульженко Н. Г. - Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Воробьев Ю. С. - Вынужденные колебания ступени компрессора ГТД в потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Цаглов А. И. - Механизмы ускорения плазмы в геликонном ЭРД, Нестеренко С. Ю., Лоян А. В. (2014)
Игуменцев Е. А. - Модель движения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2014)
Любченко В. В. - Система візуалізації даних в автоматизованій системі управління (2014)
Миргород В. Ф. - Оптимальное управление кусочно-линейными динамическими системами, Гвоздева И. М., Буряченко А. Г. (2014)
Третьяк В. В. - Разработка учебного программного комплекса для решения изобретательских задач методом беспрототипного проектирования в области импульсных технологий (2014)
Шостак И. В. - Подход к комплексной автоматизации национальных форсайт-проектов, Данова М. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Информационное сообщение (2014)
Пальчевський Б. О. - Будова експерних систем для автоматизованого проектування технологічного устаткування (2014)
Кузнецов Ю. Н. - Описание и синтез зажимных механизмов станков на различных уровнях сложности структуры, Герра Ж. А. Хамуйела, Аль-Рефо Ибрагим Фархан Салман (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології прогнозування та забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (методологія вирішення проблеми), Сеньківський В. М., Піх І. В. (2014)
Пасічник В. А. - Зворотний синтез послідовності складання на основі моделі бінарних відношень обмежень рухливості (2014)
Сеньківський В. М. - Функції належності параметрів паперу для плоского офсетного друку, Піх І. В., Гілета І. В., Петрів Ю. І. (2014)
Цейко А. В. - Проектування РТК за допомогою CAD/CAM/CAE-систем як вирішення складної інженерної задачі, Заболотний А. В., Рудь В. Д. (2014)
Дурняк Б. В. - Математичне обгрунтування раціональних геометричних параметрів паперових пакетів для пакування сипкої продукції, Млинко О. І. (2014)
Казьмірович Р. В. - Розробка математичних моделей для нового способу контролю точності суміщення та позиціювання фарбовідбитків на аркушах, Казьмірович О. Р. (2014)
Барановський І. - Паралельна корекція растрового перетворення для квадратного елемента: аналітичний підхід, Луцків М., Філь Л. (2014)
Луців І. В. - Алголритм керування обробкою при тонкому точінні багаторізцевою головкою, Шарик В., Стрембіцький М. (2014)
Семенцов Г. Н. - Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад, Гутак О. В. (2014)
Редько О. І. - Способи інтенсифікації інформаційних тех­нологій навчання у сучасних умовах розвитку технологічних комплексів (2014)
Струтинський В. Б. - Математичне моделювання динамічних характеристик багатокоординатних верстатів з використанням теорії нечітких множин, Гаврушкевич Н. В., Полунічев В. Е. (2014)
Колосов О. Є. - Проектування конструктивно-технологічних параметрів вузлів просочування і дозованого нанесення просочувально-сушильного комплексу, призначеного для одержання намоточних виробів з волокнистих реактопластичних полімерних композитів (2014)
Гавриш А. П. - Оптимізація технологічних режимів тонкого абразивного шліфування зностійких деталей з нових композитів на основі алюмінію для поліграфічних комплексів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г., Дорфман І. Є. (2014)
Шоловій Ю. П. - Моделювання поведінки дрібнодисперсного сипкого матеріалу під дією вібрації у конічній лунці дозатора за допомогою системи Лоренца, Тимошенко Н. М., Магерус Н. І. (2014)
Зінько Р. В. - Моделювання роботи пральної машини барабанного типу, Серкіз О. Р., Іваникович Н. В. (2014)
Гальчук Т. Н. - Обладнання і режими отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Оцінка ефективності операцій механічного оброблення, Приступа С. О., Дахнюк О. П. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка динамічних інерційних магнітних приводів із феромагнітною рідиною для переміщення рухомого просторового механізму октаедричного типу (2014)
Сасс Т. - Порівняльний аналіз поведінки перехідних потенціалів тепловоло­гопереносу в процесі конвективного сушіння дерева і картону, Коляно Я. (2014)
Шевченко О. В. - Дослідження вібростійкості консольного інструменту при розточуванні на токарних верстатах, Яшник А. В. (2014)
Стоцько З. А. - Вплив динаміки руху сипкого середовища на продуктивність вібраційних сепараторів, Ребот Д. П. (2014)
Книш О. Б. - Дослідження трансформації кута загострення дискового ножа при обробці корінця книжкового блока перехресним способом (2014)
Грабовський А. П. - Заліковування мікропошкоджень в конструкційних матеріалах при реверсних режимах навантажень, Бондарець О. А. (2014)
Пальчевський Б. О. - Застосування інформаційних технологій в оптимізаційному синтезі захисної системи паковання алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2014)
Moroz. I. - Estimate of powder aggregation after their re-dispersion in liquids (2014)
Гордєєв О. Ф. - Характеристики і моделювання стиків несучої системи верстата, Полінкевич Р. М., Четвержук Т. І., Голодюк Р. П. (2014)
Придальний Б. І. - Синтез схем приводів затиску для високошвидкісної обробки методом морфологічного аналізу (2014)
Сичук В. А. - Дослідження повітропроникності пористих зразків з метою виявлення оптимальних параметрів, Заболотний О. В. (2014)
Приходько О. С. - Просторовий напружено-деформований стан металевих композитних матеріалів із пружно-пластичним глобулярним наповненням, Пастернак Я. М. (2014)
Бондарчук Д. В. - Моделювання і дослідження контактної взаємодії сипких речовин із виконавчими механізмами технологічного обладнання (2014)
Пальчевський Б. О. - Інформаційне забезпечення оптимізаційного синтезу структури гнучких виробничих модулів пакування, Вараніцький Т. Л. (2014)
Świć A. - Metoda kwalifikacji części do wytwarzania w elastycznym systemie produkcyjnym (ESP), Zubrzycki J., Opielak M. (2014)
Denysyuk V. - Mathematical modeling the dynamic modes of cutting lathe groups equipping, Myhalevich V., Lapchenko Y. (2014)
Крестьянполь О. А. - Функціональне проектування гнучких виробничих систем пакування (2014)
Валецький Б. П. - Оптимізація роботи складу та складських технологій (2014)
Бондар М. Ю. - Діагностика процесу обробки кінцевими фрезами, на фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням, Єськін М. Ю., Заєць С. С., Максимчук І. В. (2014)
Анотації (2014)
Злобіна О. - До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності (2012)
Соболевська М. - Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Рокицька О. - Методологічні підходи до розуміння сутності процесів самоорганізації суспільства (2012)
Загороднюк Т. - Эволюция научных интересов Т.Заславской и предпосылки создания концепции социетальной трансформации российского общества (2012)
Кучер Г. - Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях (2012)
Мартинюк І. - Соціологія довіри в українських реаліях, Соболєва Н. (2012)
Кухта М. - Обґрунтування типологізації життєвих стратегій молоді України (2012)
Бевзенко Л. - Ресурси досягнення соціального успіху – вітчизняні реалії з погляду випускників шкіл та вчителів (2012)
Андрієвська Ю. - Приватність як складова соціальної реальності: сутність, функції та ґенеза (2012)
Паращевін М. - Чи впливає релігійність на морально-психологічну готовність до модернізації України? (2012)
Петрушина Т. - Социальный потенциал инновационного экономического развития: анатомия определения понятий (2012)
Данилюк Т. - Інтернаціональні суб’єкти глобалізації економіки (2012)
Рахманов О. - Соціальна верства власників великого капіталу в українському суспільстві: проблема фіксації кількості (2012)
Арсеенко А. - Глобальный капитализм в интерпретации американского социолога У.Робинсона (2012)
Малюк А. - Релевантность неолиберальной интерпретации концепта глобализации в условиях глобального кризиса (2012)
Резнік В. - Чинники довіри до влади як об’єкт теоретичної типологізації (2012)
Гоч Р. - Динаміка довіри суб’єктам соціально-економічних відносин у сучасній Україні (2012)
Зоткин А. - Коррупция в системе отношений между обществом и государством в постсоветских республиках (2012)
Резнік О. - Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ (2012)
Гончарук А. - Оценки перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп (2012)
Чабан Ю. - Сутність соціального діалогу в системі трудових відносин (2012)
Бойко Н. - Інтернет – новітній чинник регуляції соціальної поведінки в демократичному суспільстві (2012)
Домаранская А. - Опыт построения стратифицированной классификации оценок неравенства (2012)
Бурова О. - Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту (2012)
Сусська О. - Світ атрибутів та атрибути нового світу (2012)
Метулинська Н. - Проблема наукового етносу в соціологічному вимірі (2012)
Беленок А. - Симптомы ностальгии по советскому прошлому в коллективных представлениях населения Украины (2012)
Мажак І. - Інституціоналізація сімейної медицини в Україні (2012)
Литвин Є. - Специфіка ігрової суб’єктності (2012)
Гаджук О. - Специфіка дискримінації при прийомі на роботу в різних сферах зайнятості, Пригоровська Л., Свердлова О. (2012)
Кабанець Т. - Дослідження феномену любові в сучасних соціологічних теоріях (2012)
Даник Ю. Г. - Роль і місце Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова в підготовці висококваліфікованих кадрів за пріоритетними для забезпечення обороноздатності держави напрямами (2014)
Даник Ю. Г. - Шляхи підвищення ефективності заходів зі створення високотехнологічних систем озброєння і військової техніки, Писарчук О. О., Соколов К. О., Шестаков В. І. (2014)
Даник Ю. Г. - Метод підвищення відношення сигнал/шум при зондуванні простору пачками багатокомпонентних сигналів, Бугайов М. В. (2014)
Писарчук О. О. - Методика розробки інформаційно-довідкових систем для автоматизації аналітичної роботи, Багрійчук А. М., Присяжний В. І. (2014)
Писарчук О. О. - Методика фільтрації інформаційних повідомлень інтернет-джерел та їх класифікація, Стиров Н. В. (2014)
Писарчук О. О. - Технологія ситуаційного структурно-параметричного синтезу складної інформаційно-керуючої системи (2014)
Мухтаров П. Ш. - Нечітка модель оцінювання ставлення авіадиспетчерів до порушення норми ешелонування повітряного простору (2014)
Рихальський О. Р. - Оцінка впливу параметрів модуляції сигналу в системах рухомого зв’язку стандарту GSM на показники якості зв’язку (2014)
Андреєв О. В. - Алгоритм пасивного синтезування апертури антени з рухомої платформи, Топольницький П. П. (2014)
Зубков А. М. - Багатофункціональний комплекс артилерійської розвідки на основі інтеграції наземних та повітряних засобів спостереження, Щерба А. А., Сальник Ю. П. (2014)
Соломоненко Ю. С. - Перетворення Хоха як метод виділення контурів об’єктів на оптико-електронних зображеннях, Худов Г. В., Дзюбчук Р. В. (2014)
Кубрак О. М. - Метод розрахунку ймовірності помилки на біт інформації для систем радіозв’язку із шумоподібними сигналами в умовах впливу взаємних перешкод, Борисов П. С. (2014)
Коріненко В. В. - Обґрунтування необхідності розробки адаптивної системи декаметрового зв’язку в умовах невизначеності, Роговець М. А. (2014)
Левченко О. В. - Досвід застосування інструментів "м’якої сили” провідними країнами світу, Марченко-Бабіч О. М. (2014)
Манойлов В. П. - Методика розрахунку власних чисел жолобкового хвилеводу, Павлюк В. В., Ставісюк Р. Л. (2014)
Бучик С. С. - Оцінка функціональних профілів загроз державним інформаційним ресурсам (2014)
Куліков С. П. - Можливість використання інформації головного центру спеціального контролю для визначення місцеположення та оцінювання масштабів техногенних катастроф, Андрощук Р. А., Андрущенко Ю. А., Корнієнко В. І. (2014)
Стрінада В. В. - Підхід до визначення типу джерела збурень засобами інфразвукового моніторингу, Лящук О. І., Карягін Є. В. (2014)
Нагорнюк О. А. - Аналіз методів автоматизованого розпізнавання виду модуляції радіосигналів телекомунікаційних систем, Дзюбчук Р. В., Токар А. М. (2014)
Фриз С. П. - Можливий підхід до прогнозування контрольованості заданих районів землі в задачах планування космічних спостережень (2014)
Фриз П. В. - Методика розрахунків параметрів землeогляду в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду поза надиром (2014)
Даник Ю. Г. - Аналіз ефективності виявлення тактичних безпілотних літальних апаратів пасивними та активними засобами спостереження, Бугайов М. В. (2015)
Даник Ю. Г. - Аналіз власних випромінювань обладнання тактичних безпілотних літальних апаратів, Дупелич С. О. (2015)
Канкін І. О. - Синтез алгоритмів адаптивної фільтрації в навігаційних системах безпілотних літальних апаратів, Зімчук І. В., Умінський В. В. (2015)
Даник Ю. Г. - Особливості застосування безпілотного авіаційного комплексу в інтересах підрозділів тактичної ланки Сухопутних військ, Пулеко І. В., Осадчук Р. М., Іщенко Д. А. (2015)
Журавський Ю. В. - Аналіз впливу заходів радіомаскування на розвідзахищеність радіоелектронних засобів, Жовноватюк Р. М., Носова Г. Д., Завада А. А. (2015)
Зінченко А. О. - Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації на основі конформних антенних решіток у режимі мульти-МІМО (2015)
Омельчук В. В. - Аналіз інформаційних характеристик космічних апаратів видової радіолокаційної розвідки, Кондратюк С. А., Демченко О. В. (2015)
Ожінський В. В. - Модель адаптивного планування роботи космічних апаратів з мінімізацією використання ресурсів (2015)
Фриз П. В. - Уточнений математичний апарат для розрахунків параметрів землеогляду в задачах космічних спостережень конічною зоною огляду поза надиром (2015)
Ковбасюк С. В. - Методичні підходи до процесу дешифрування даних дистанційного зондування Землі середньої розрізненності в інтересах національної безпеки й оборони, Федорчук Д. Л., Носова Г. Д. (2015)
Павлова С. В. - Аналіз моделі структури повітряного простору, Задорожня А. О., Лукіянчук Р. Е. (2015)
Іщенко Д. А. - Методологічні аспекти багатобічної класифікації технічної розвідки, Кирилюк В. А., Маковський І. Ю. (2015)
Манько О. В. - Варіант побудови макета пеленгатора радіотелевізійних станцій для пересувного радіотелевізійного комплексу, Міхєєв Ю. І., Пінчук О. І., Чернявський Г. П. (2015)
Токар А. М. - Методика оцінювання розбірливості мовлення, що відтворюється радіоприймальним пристроєм поста радіомоніторингу (2015)
Нагорнюк О. А. - Спосіб автоматизованого визначення символьної швидкості радіосигналів з частотною маніпуляцією в умовах апріорної параметричної невизначеності, Павлюк В. В. (2015)
Журавський Ю. В. - Коефіцієнт подавлення систем радіозв’язку з псевдовипадковим перестроюванням робочих частот, Кирилюк В. А. (2015)
Опенько П. В. - Перспективи розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ, Крижний А. В., Дранник П. А. (2015)
Лаврут О. О. - Метод динамічного управління потоками інформації з контролем якості передачі в телекомунікаційній мережі військового призначення (2015)
Писарчук О. О. - Методика прогнозування розвитку інформаційного контенту в мережі Інтернет, Порада Д. В. (2015)
Писарчук О. О. - Технологія автоматизованої багатовимірної оперативної та поглибленої аналітичної обробки актуальних інформаційних масивів, Косіков В. С. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Побудова діаграми потоків даних дій у системах передачі даних для забезпечення часу на передачу інформації при зміні довжини повідомлень (2015)
Степаненко В. - Громадянське суспільство та держава в неомарксистській концепції А.Грамші (2013)
Барматова С. - Громадянське суспільство: його роль та можливості в модернізації сучасної держави (2013)
Казаков В. - Николай Кондратьев: проблемы социального конфликта (2013)
Науменко М. - Конструювання базових понять у феноменологічній соціології А.Щютца (2013)
Загороднюк Т. - Акторы трансформационного процесса в концепции социетальной трансформации российского общества Т.Заславской (2013)
Резнік В. - Інновація та леґітимація у макросоціальних революціях: концептуалізація та кроскультурний аналіз Ш.Айзенштадта (2013)
Солодько С. - Природа агентності в акторно-мережевій теорії Бруно Латура (2013)
Злобіна О. - Соціальне та психологічне vs соціально-психологічне: що і як регулює соціальну поведінку в макроситуаціях (2013)
Резнік О. - Статусні особливості регуляції соціальної поведінки (2013)
Мартинюк І. - Соціальні ролі та рольова регуляція в ситуації суспільної нестабільності, Соболєва Н. (2013)
Мариніч І. - Моделювання соціальної реальності: системно-методологічні та когнітивні аспекти (2013)
Саєнко Ю. - До питання коректності деяких соціологічних термінів (2013)
Жуленева О. - Инвариантность данных кросс-национальных исследований: теоретико-методологический анализ (2013)
Арсеенко А. - Положение "среднего класса” в США: политическая мифология и действительность (2013)
Зоткин А. - Проблемные зоны концептуализации власти (2013)
Вишняк О. - Ставлення громадян України до виборчих систем: методики та результати досліджень (2013)
Бекешкіна І. - Вибори–2012: динаміка рейтингів і мотивація вибору (2013)
Маслов Д. - Подходы к изучению теории партий в социологии и смежных дисциплинах (2013)
Малюк А. - Об основных аспектах кризиса современного мирового капиталистического порядка (2013)
Толстых Н. - Социальное исключение в условиях глобального экономического кризиса (2013)
Панькова O. - Украина в системе международных координат: диагностика состояния в контексте развития человеческого потенциала (2013)
Рахманов О. - Демографічні та освітні характеристики великих власників в Україні (2013)
Петрушина Т. - А креативны ли мы? К вопросу об инновационной культуре населения Украины (2013)
Ядранський Д. - Соціальні механізми поширення організаційної культури підприємства (2013)
Максимчук О. - Стан земельного реформування в українському селі (2013)
Гончарук О. - Земельні відносини: час рівноваги (2013)
Сакада М. - Захист сільського населення в сфері земельних відносин в умовах агрореформування в Україн (2013)
Заремба Г. - Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії (2013)
Лінцова Н. - Категорія споживання: контекстуальний аналіз (2013)
Стукало С. - Динаміка престижності професій і занять в українському суспільстві, Оксамитна С. (2013)
Беленок А. - Поколения постсоветской Украины: динамика социально-экономических ориентаций, Бова А. (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в системной парадигме (2013)
Рішко А. - Морфологічна структура соціального простору міста Львова (2013)
Бевзенко Л. - Основные идеи теории социальной самоорганизации и кризисные социальные технологии (2013)
Бойко Н. - Актуалізація феномену "The Surveillance Society” (2013)
Сергиенко Н. - Технологии виртуальной реальности в информационном обществе: симультация социального (2013)
Сусська О. - Соціалізаційний протест в алгоритмі необмежених просторів (2013)
Наумова М. - Електронні медіа і нові фігурації сенсу (2013)
Шульга А. - Медийные предпочтения украинцев: динамика и выводы (2013)
Солдатова В. - Трансляція смислів постмодерної культури засобами реклами: результати візуального дослідження (2013)
Скокова Л. - Концепт omnivorousness у дослідженні динаміки культурних практик (2013)
Стеценко Т. - Функції довіри та недовіри у складі соціального капіталу (2013)
Дячук А. - Культуральна соціологія в контексті сучасної соціологічної теорії (2013)
Паращевін М. - Релігія як соціальний інститут: реальність чи метафора? (2013)
Ричка К. - Освітній потенціал населення: сутність, історія формування та особливості виміру, Смакота В. (2013)
Іваненко О. - Реформування вітчизняної медицини: на користь чи на шкоду українському населенню (2013)
Ходорівська Н. - Деякі аспекти та тенденції змін мовної ситуації в Києві (2013)
Домаранська А. - Стратифікація практик дозвілля (2013)
Кабанець Т. - Репрезентація соціокультурних моделей любові в радянському кінематографі (2013)
Тягло К. - Сучасна українська література очима молодих читачів (2013)
Вергуленко І. - Моделі репрезентації образів психічно хворих людей і реакції на них соціуму в популярних кінострічках, Гумен К., Тимець О. (2013)
Зацепіна Н. - Туризм як соціальний інститут (2013)
Шапошникова І. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Кухта М. - Випускники на життєвому роздоріжжі: особливості соціальної ситуації (2013)
Метулинська Н. - Вплив ціннісних орієнтацій на постановку та розв’язання наукових проблем (2013)
Отріщенко Н. - Місце методу незакінчених речень в арсеналі соціологічних методів (2013)
Любива Т. - Представлення результатів аналізу даних кількісних соціологічних досліджень у наукових публікаціях, Нікітіна Т. (2013)
Волинка Г. І. - Рукописна спадщина П. Юркевича з логіки, Мозгова Н. Г. (2008)
Ільїн В. В. - Концепт інновації в парадигмі синергетики (2008)
Мочалов И. И. - Религия и научное мировоззрение В. И. Вернадского (2008)
Оноприенко В. И. - Передний край исследований: метафора и конструктивный смысл (2008)
Суходуб Т. Д. - Сопротивление небытию: становление традиции (2008)
Білоус T. М. - Натуралізм та когнітивний поворот у філософії науки (2008)
Держко І. З. - Трансцендентний зміст аксіологічних орієнтацій індивіда (2008)
Іщук Н. В. - Правова держава та держава правди: конфлікт цінностей? (2008)
Льовкіна О. Г. - Вирішення проблеми організованої системи в тектології О. О. Богданова (2008)
Мелков Ю. А. - "Киевская школа философии": основные идеи и характерные черты (2008)
Онопрієнко М. В. - Морально-ціннісні імперативи розвитку науки і техніки у філософії Г. Йонаса (2008)
Осипов А. О. - Феномен духовності (філософсько-антропологічний аспект) (2008)
Рогожа М. М. - Митець в умовах тоталітарного режиму (2008)
Савостьянова М. В. - Діапазон можливостей аксіологічного підходу до вивчення науки (2008)
Сластенко Е. Ф. - Роль методологической функции философии в научном познании, Кадникова Л. В. (2008)
Тімченко О. П. - Вчення про свободу й об’єктивацію у християнсько-гуманістичному антропоцентризмі М. О. Бердяєва (2008)
Фоменко А. М. - Тероризм як новітня глобальна проблема:методологічні та соціальні виміри (2008)
Ягодзінський С. М. - Постановка проблеми дискурсивності в новоєвропейській науці (2008)
Давиденко В. О. - Транзит маргінальних спільнот в умовах регіональної інтеграції суспільства (2008)
Іщук С. М. - Інтернет-комунікації: інформаційний зміст та ігровий характер (2008)
Русул О. В. - Сучасні процеси цивілізаційних стосунків і концепція С. Гантінгтона (2008)
Русяєва Т. Г. - До питання еволюціонізму в науці (2008)
Скиба О. П. - Стиль мислення і наукові комунікації (2008)
Сухомлин Р. Г. - Філософський аналіз психологічних наслідків інформатизації та комп’ютеризації (2008)
Шоріна Т. Г. - Про деформації суб’єктивних орієнтацій в сучасному суспільстві (2008)
Дротянко Л. Г. - Полілог культур як феномен інформаційної ери (2008)
Богдановський І. В. - Релігія і сучасний світ: нові форми взаємодії (2008)
Даренська В. М. - Історичні типи рефлексії національної ідентичності (2008)
Кошетар У. П. - Психологія релігії в контексті архетипічної психології(деякі аспекти концепції душі Дж. Хіллмана) (2008)
Машталер А. А. - Культура в епоху інтернету: зміна ціннісних орієнтацій (2008)
Морозов А. Ю. - До питання про "зачаклування" та "розчаклування" світу (2008)
Стежко З. В. - Соціокультурна обумовленість сучасних освітніх трансформацій, Стежко Г. П. (2008)
Харченко Ю. В. - "Географія" як термін політичного дискурсу в контексті діалогу "Схід-Захід" (2008)
Абисова М. А. - Проблема вибору вербального коду як компоненту комунікативного акту (2008)
Бардичевська А. Б. - Феномен харизматичного лідерства (2008)
Бобровський О. Є. - Діалог як цінність сучасного світу і соціуму (2008)
Задубняк Ю. А. - Трансформації символічного в культурі постмодерну (2008)
Марійко С. В. - Трансформація поглядів на смерть в інформаційному суспільстві (2008)
Михалевич В. В. - Гносеологічний статус символу в духовному житті середньовіччя (2008)
Ороховська Л. А. - Вплив векторів розвитку "Схід – Захід" на Україну (2008)
Суздалєва Ю. І. - П’єса В. Винниченка "Пророк" як приклад філософського дослідження моделей віри у сучасному суспільстві (2008)
Мельничайко В. Я. - Шляхи підвищення ефективності навчання рідної мови (2012)
Любашенко О. В. - Мовна освіта: європейські тенденції і перспективи розвитку української лінгводидактики (2012)
Палихата Е. Я. - Проблема навчання письма і писемного мовлення (2012)
Криськів М. Й. - Наукові основи розвитку мовленнєвих умінь (2012)
Савич Л. П. - Вивчення й використання передового педагогічного досвіду у світлі праць О. М. Біляєва (2012)
Васильківська Н. А. - Ознайомлення молодших школярів із спільнокореневими морфемними повторами як засобами вираження зв’язності тексту (2012)
Бурда К. Л. - Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) (2012)
Балик Т. М. - Поступове ускладнення завдань у роботі над переказами із введенням додаткових мікротем (2012)
Терп’як О. П. - . Реалізація креативності у процесі роботи над текстом на уроках української мови ліцеїстами-гуманітаріями (2012)
Симоненко Т. В. - Мультимедіа як дидактичний засіб формування мовнокомунікативної компетентності студентів філологічних факультетів (2012)
Климова К. Я. - Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного вузу (2012)
Дроздова І. П. - Система вправ із розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2012)
Пігур М. В. - Використання авторських неологізмів на заняттях зі словотвору (на матеріалі поезій Василя Стуса) (2012)
Дащенко Н. Л. - Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського "Ластівко біля вікна", Крупа М. П. (2012)
Головата Л. М. - Формування у майбутніх вчителів фізичної культури умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері (2012)
Златів Л. М. - Проектування інноваційних технологій навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ (на матеріалі курсу "Текстознавство") (2012)
Білоусова Я. В. - Активізація мовленнєвої діяльності студентів методом творчих завдань і вправ (2012)
Миколенко Т. М. - Специфіка опрацювання курсу історії української літературної мови в умовах кредитно-трансферної системи (2012)
Михайлишин У. І. - Збагачення німецького діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів космогонічними фразеологізмами (2012)
Орлова О. П. - Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічного спілкування студентів внз (на матеріалі художніх творів Б. Харчука) (2012)
Резнік В. - Леґітимація соціального порядку в суспільстві: уповноважування влади чи упокорення владі? (2014)
Шульга А. - Перспективы феноменологической парадигмы в социологии (2014)
Малюк А. - Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования современного глобального кризиса (2014)
Бевзенко Л. - Социальная интеграция – концептуальные акценты в контексте социосамоорганизационного подхода (2014)
Зоткин А. - Трансформация властных отношений: от принуждения к информационному господству (2014)
Заремба Г. - Ідеї про справедливість: ретроспектива та сучасність (2014)
Андрієвська Ю. - Континуум приватність – публічність: взаємодія та протистояння (2014)
Малиш Л. - Позиції українців у соціальному просторі залежно від поселенських особливостей зв’язків (2014)
Панькова О. - Человеческий потенциал в инновационном развитии экономики Украины (2014)
Буткалюк В. - Качество трудовой жизни рабочих современной Украины (2014)
Максимчук О. - Особливості розвитку соціальної інфраструктури в умовах реформування українського села (2014)
Фурдик О. - Соціальні чинники регуляції споживання продуктів харчування (2014)
Рахманов О. - Дилема зовнішнього найму та внутрішнього просування топ-менеджерів у великій корпорації (2014)
Поцелуйко А. - Поняття образу держави в соціології та гуманітарних науках (2014)
Мартинюк І. - Статусно-рольова структура сучасного українського суспільства: емпіричні розвідки, Соболєва Н. (2014)
Оксамитна С. - Масовість вищої освіти та освітня нерівність в Україні, Стукало С. (2014)
Беленок А. - Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов (2014)
Лінцова Н. - Ціннісні орієнтації українських селян в умовах соціокультурних трансформацій (2014)
Кухта М. - Життєві перспективи людей похилого віку: теоретичний аналіз (2014)
Паращевін М. - Характер зв’язку релігійності та екзистенційної безпеки (2014)
Вишняк О. - Динаміка рівня релігійності та змін конфесійної структури громадян України (2003–2013 рр.): методики та результати досліджень (2014)
Резнік О. - Залученість у добровільне об’єднання як кооперативна практика солідарності, відповідальності, толерантності і довіри (2014)
Бекешкіна І. - Майдан: хто, чому і навіщо? (2014)
Злобіна О. - Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) (2014)
Cусська О. - Формування громадянського суспільства і сучасні соціомедійні практики (2014)
Бойко Н. - Динаміка матеріалістичних та постматеріалістичних ціннісних пріоритетів у реаліях сучасного українського суспільства (2014)
Даценко М. - Мода як соціальне явище: спроба визначення (2014)
Отріщенко Н. - Чотири етапи в історії розвитку проективних методів (2014)
Солдатова В. - Загальнонаукові чинники актуалізації візуальних методів у соціології (2014)
Жуленьова О. - Інваріантність і еквівалентність даних у крос-національних дослідженнях: зіставлення понять (2014)
Устич C. - Роль соціологічного аналізу в інформаційному забезпеченні транскордонного співробітництва (2014)
Яценко Т. С. - Глибинне пізнання психіки – основа професійної підготовки психолога, Педченко О. В. (2014)
Овчаренко О. В. - Цінність самопізнання як необхідна умова професійного становлення психолога (2014)
Сірик І. В. - Особливості професійного становлення психолога-практика (2014)
Бондаревська Л. Л. - Проблема спілкування у контексті глибинної психології, Стасько О. Г., Франчук О. Ю. (2014)
Дударенко І. С. - Міжособистісний зворотній зв'язок як механізм зміни суджень учасників групової психокорекції (2014)
Бабарикіна О. П. - Інтеграція в глибинно-психологічному пізнанні (2014)
Сіденко Ю. О. - Основні напрямки дослідження перинатальної психології (2014)
Павлюк М. М. - Деякі питання розвитку пізнавальної самостійності студентів (2014)
Гришина А. В. - Характеристика уровней развития и динамики профессионального самоопределения студентов в процессе обучения в техническом вузе (2014)
Косцова М. В. - Индивидуальные ресурсы будущей профессиональной деятельности у студентов технических специальностей (2014)
Грись А. М. - Особливості роботи психолога із механізмами психологічного захисту клієнтів (2014)
Аматьєва О. П. - Активізація самостійної роботи майбутніх практичних психологів шляхом залучення до діяльності ресурсного центру, Трубник І. В. (2014)
Куліш О. В. - Становлення професійної ідентичності психолога шляхом подолання нормативних криз (2014)
Стахова О. О. - Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів (2014)
Сазонова О. В. - Формування ціннісних орієнтацій практичного психолога у процесі навчання (2014)
Шопша О. Л. - Змістові аспекти конативного компонента соціально-психологічного клімату колективу театру (2014)
Митник О. Я. - Теоретичні та прикладні засади особистісно-орієнтованої професійної підготовки практичного психолога, Томаржевська І. В. (2014)
Чорна І. М. - Концепція державної системи профорієнтації в Україні (2014)
Чанцева-Коваленко О. М. - Специфіка роботи практичного психолога під час сімейного консультування (2014)
Гриньова Н. В. - Психокорекція засобом малюнку в контексті професійної підготовки практичного психолога (2014)
Середюк Т. В. - Розвиток мнемічних здібностей майбутнього практичного психолога (2014)
Помиткіна Л. В. - Вікові особливості прийняття стратегічних життєвих рішень у пізній юності (2014)
Зелінська Т. М. - Психологічні механізми балансу та узгодженості особистісної амбівалентності в осіб юнацького віку (2014)
Царькова О. В. - Психологічний супровід сімей, де росте дитина з психофізіологічними вадами (2014)
Левус Н. І. - Соціально-психологічні установки у сфері професійної мотивації студентів різних форм навчання (2014)
Кузнєцова Л. М. - Психологічний аналіз особливостей життєстійкості сучасної студентської молоді (2014)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості сором’язливості та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2014)
Сидоренко О. Б. - Планувальна функція мислення як умова розвитку довільної поведінки у молодшому шкільному віці (2014)
Нечипоренко К. С. - Дослідження взаємозв’язку між самооцінкою депривованих підлітків з психофізіологічними вадами і ставленням до них найближчого соціального оточення (2014)
Гейко Є. В. - Психологічні аспекти цілісності у структурі особистості (2014)
Зінченко О. В. - Особливості знаково-текстового типу Інтернет-комунікації у котексті різних моделей спілкування (2014)
Харченко Н. А. - Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка (2014)
Чорна І. М. - Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі (2014)
Чорна І. М. - Класифікація етапів профорієнтаційної роботи в школі (2014)
Погорільська Н. І. - Особливості психологічної сумісності при формуванні повторного шлюбу, Ічанська О. М., Логінова Н. С. (2014)
Долинська Л. В. - Рецензія на монографію Г. М. Свідерської "Психологія чуйності" (2014)
Титул, зміст (2015)
Колесник В. Г. - DS-теория. Представление канонического алгоритма с помощью алгоритмического языка (2015)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизована генерація паралельних програм для графічних прискорювачів на основі схем алгоритмів, Бекетов О. Г., Іванів Р. Б., Іовчев В. О., Мироненко І. О., Яценко О. А. (2015)
Якуб К. - Декомпіляція VLIW виконуваних файлів (2015)
Захарова О. В. - Використання дескриптивних логік в проблематиці WEB-сервісів (2015)
Андрущак І. Є. - Підхід якісного аналізу динамічної системи на основі дерева рішень (2015)
Дорошенко А. Ю. - Програмування симулятора жестів методом статистичного моделювання, Новак О. C. (2015)
Жеребко В. А. - Віртуалізація моделей технічних об'єктів управління в навчально-наукових задачах проектування систем управління (2015)
Ігнатенко О. П. - Одна модель виконання обчислень у гетерогенних розподілених середовищах, Парусімов Г.В., Синецький О. Б. (2015)
Слабоспицкая О. А. - Портфельная модель процесса принятия решений по управлению изменениями в организации (2015)
Терещенко А. М. - Аналіз складності операції множення багаторозрядних чисел при реалізації у паралельній моделі обчислень (2015)
Глибовець М. М. - Розробка агентної рекомендаційної системи віртуального університету засобами JADE, Конюшенко О. В. (2015)
Німчук В. - Лексеми раб і слуга в українських перекладах Нового Завіту (2011)
Матвіяс І. - Особливості словотвору в західноукраїнському варіанті літературної мови (2011)
Весельська Г. - Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ — початку ХХІ століть (2011)
Колібаба Л. - Теоретичні засади та принципи укладання "Cловника граматичного керування дієслів” (2011)
Тищенко О. - Нові й актуалізовані слова та значення (словникові матеріали) у контексті сучасних неословників (2011)
Сюта Г. - Мовний портрет Богдана Рубчака (2011)
Василькова Л. - Термінопоняття "кримінальне право” як системотворче в юридичній термінології (2011)
Сушко Н. - Особливості структурної організації дефініцій назв суб’єктів культурної діяльності в нормативно-правових актах (2011)
Барань Є. - Міжнародна конференція, присвячена 60-й роковині від дня народження та 5-й річниці дня пам’яті професора Іштвана Удварі (1950–2005) (2011)
Білоусенко П. - Наукові обшири відомого вченого В. В. Ґрещук. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці / Упор. Р. Бачкур. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с. (2011)
Титаренко В. - Реконструкція української медичної лексики XVI – XVIII століть Г. Дидик-Меуш. Українська медицина. Історія назв. – Львів, 2008. – 400 с. (2011)
Коваленко Б. - Комплексне дослідження використання діалектів у мові української художньої літератури.Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис (2011)
Вербич С. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова", Яценко Н. (2011)
Витяг iз протоколу № 5 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів вiд 25.01.11 р. (2011)
Мiжнародны камiтэт славiстаў international slavistic committee. Тематика XV Мiжнародного з'їзду славiстiв (Мiнськ, Бiлорусь, 2013 р.) (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського