Коцур В. - Наукова, освітня, просвітницька місія університету (2012)
Рик С. - Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі (2012)
Хомич В. - Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір (2012)
Шапран О. - Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів (2012)
Онищенко Н. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Смірнова Н. - Реалізація міжнародних гуманітарних проектів у педагогічному університеті, Яценко Л. (2012)
Токмань Г. - Шляхи творчого розвитку викладачів і студентів-філологів (2012)
Шапран Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій (2012)
Троценко В. - Організаційно-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Гончаренко О. - Формування конкурентоспроможного фахівця зі спеціальності "Технологічна освіта", Коломієць Ю., Вересоцька Н. (2012)
Кредо її життя – зробити так, щоб світ довкола став кращим Майстерня Оксани Смірнової (2012)
Носаченко Т. - Формування у студентів дизайнерських умінь засобами паперопластики (2012)
Коцур Н. - Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Миколаєнко А. - Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Герасимчук В. (2012)
Лохвицька Л. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до процесу морального виховання дітей (2012)
Розсоха А. - Педагогічні погляди та освітня діяльність М. К. Маккавейського, Хмельницька О. (2012)
Потапенко О. - Дві Матері (2012)
Гаврилюк Н. - Кладезь знань (2012)
Переднє cлово (2012)
Бакіна T. - Кулінарна література в процесах формування смаків (2012)
Бандровська O. - Естетичний режим смаку і зміна художніх конвенцій в Англії початку XХ ст. (2012)
Біляшевич T. - Післясмак забороненого плоду. Біблійний інтертекст у романі Ф. Моріака "Гадючник” та повісті А. Камю "Падіння” (2012)
Бовсунівська T. - "Ласощі” Мюріель Барбері: жанр на перетині вітійства й кулінарії (2012)
Варецька C. - Варіації голоду від Ґюнтера Ґраса (2012)
Велигина H. - "Кулинарная трилогия” Джулиана Барнса: от эссеистики и рассказа "Аппетит” к сборнику "Педант на кухне” (2012)
Висоцька H. - Густаторний дискурс як складова поточного "культурного моменту” (2012)
Волощук Є. - Літературний канон як Складова історико-культурної панорами Німеччини у "Моєму столітті” Гюнтера Ґрасса (2012)
Галаєва O. - Моделювання характерів персонажів як вияв естетичного (за романом Галини Пагутяк "Писар східних воріт притулку”) (2012)
Галета О. - Народження смаку: українська література: XХ століття в еміграційних антологіях (2012)
Гон O. - Салони і мюзик-холи: ранній модернізм і метаморфози літературних смаків (2012)
Городнюк Н. - Концепт їжі та мотив насолоди у романі 20-30-х рp. XХ ст.: компаративні аспекти (2012)
Гребенюк T. - Механізми естетичної рецепції подій у літературній фантастиці (на матеріалі сучасної української прози) (2012)
Григоренко O. - "... Пробувати на смак, нюхати, слухати, дивитися і мацати”: пере-відкриття чуттєвого досвіду в оргіастичному містерійному театрі Г. Ніча (2012)
Дергаль Л. - Концептуально-естетичні модуси смаку життя в збірці поезій Олега Гончаренка "Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)” (2012)
Дробіт І. - Естетика споживання у творах Дж. Барнса (2012)
Дубініна O. - "Бондіана” як енциклопедія смаку (2012)
Дубровский P. - Особливості естетичного втілення концепту "смак” у поезії Галини Гордасевич (2012)
Жигун С. - Масова література в оцінці письменників "Ланки”-Марс (2012)
Жлуктенко Н. - Суперечки про смаки: дискусії про роман у Великій Британії 1910-1970 років (2012)
Золотюк Л. - "Смачний/несмачний” портрет у прозі Володимира Винниченка (2012)
Іваненко B. - "Побачити” Іншого: епістемологія смаку і кольору в "Чорній книзі кольорів” М. Коттін І Р. Фаріа (2012)
Кирилова T. - Смак диктатури в романі Г. Мюллер "Краще б я сьогодні з собою не зустрілася” (1997 р.) (2012)
Кицак Л. - Український детектив: критерії художньої якості та смаки читачів (2012)
Козачук К. - Смаки і права в історичних повістях М. Старицького з життя Києва XVI-XVII ст. (2012)
Колядко Н. - Образно-символическая трактовка симулякорности понятия "вкус” в романе Иэна Бэнкса "Шаги по стеклу” (2012)
Лебединцева Н. - Смак як ідентифікаційний маркер в українській поетичній парадигмі 20-x рp. XХ ст. (2012)
Ленська C. - "Запах революції” в українській малій прозі 1920-х років (2012)
Любарець Н. - Зустріч за столом: їжа в романах Вірджинії Вулф (2012)
Марчук К. - Метафора смаку у "Повісті врем’яних літ” (2012)
Маценка C. - "Зображувач добрих обідів”: рефлексія естетичного смаку в образі страв у творах Томаса Манна (2012)
Мейзерська T. - Смак як естетична здатність судження: версія Канта (2012)
Мислива B. - "Польові дослідження з українського сексу” Оксани Забужко: література масова чи елітарна (2012)
Ніколаєв Б. - Парадигма наукової рецепції проблеми смаків в античному світі (2012)
Останіна Г. - "Орієнтальна мода” як формування смаку в українській літературі кінця ХХ – початку ХХ ст. (теоретичний аспект) (2012)
Павленко Ю. - Рецепт від Рокантена: місце категорії "смак” у письмі про себе героя французького роману (2012)
Первушина Л. - Вкус к жизни: "Chick lit” как отражение современной американской действительности (2012)
Пронкевич O. - Смак громадянської війни на дитячих губах у повісті М. Нойшефер-Карлон "Розбитий тротуар” (2012)
Рикова Г. - Смак життя і рецепт самоідентифікації в романі Енн Тайлер "Компас Ноя”(Noah’s Compass, 2009) (2012)
Свербілова T. - Стереотипи художнього смаку в радянському суспільстві 1920–1930-х рр. та "харчова” деталізація побуту в драматургії (2012)
Стороха Б. - "Пристрасть до війни та війна у пристрасті”: насолода амбівалентною стратегією війни в романі М. Р. Гессе "Партенау” (2012)
Тарнашинська Л. - Ієрархія влади: кореляція естетичних понять смаку/моди (філософсько-літературознавчий аспект) (2012)
Турган O. - Літературно-критична діяльність Є. Маланюка як сфера реалізації естетичних смаків (2012)
Улюра Г. - Канон поганого смаку в "літературознавчій” прозі Марусі Клімової (2012)
Фесенко В. - Від Піфа до Актариса : формування смаків покоління (2012)
Цимбал Я. - Категорія смаку в теорії і практиці "Нової генерації” (2012)
Чернокова Е. - Английская лирика начала XХ века: антология как зеркало вкуса (2012)
Чертенко O. - Їжа та історія у прозі Уве Тімма 1990-х рр. (2012)
Шимчишин M. - Смак Раси (Пошанування/заперечення негритянської кухні у творчості письменників-гарлемців) (2012)
Юрчук O. - Еклер як метафора довершеного смаку в романі М. Барбері "Ласощі” (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Содержание (2014)
Зубченко С. Г. - Результаты исследования наклона опорных зубов при лечении больных частичными съемными пластиночными протезами, Калашников Д. В., Зубченко Ю. П. (2014)
Король Д. М. - Определение воспаления слизистой оболочки полости рта на этапе ортопедического лечения, Козак Р. В., Онипко Е. Л., Скубий И. В. (2014)
Tokarevich I. - Influence of the SUS appliance on the maxillo-facial system and TMJ in adult patients with skeletal class ii malocclusion determined by the retroposition of lower jaw, Kolomiets E. (2014)
Tokarevich I. - Мandibular incisor crowding in the mixed dentition. Аdvances in etiology, early diagnosis and orthodontic treatment, Rublevsky D. (2014)
Король М. Д. - Ортодонтические методы лечения вторичных деформаций зубных рядов (обзор литературы) (2014)
Ярковый В. В. - Физико-механические свойства и биосовместимость материалов для стоматологической имплантации, Киндий Д. Д., Малюченко Н. Н., Оджубейская О. Д. (2014)
НП "СибАК" приглашает Вас принять участие в XXVII студенческой международной научно-практической конференции "Научное сообщество студентов XXI столетия: естественные науки" (Россия, г. Новосибирск 20 января 2015 г. ) (2014)
Содержание (2014)
Аветиков Д. С. - Роль NO-эргической системы в развитии рубцовых изменений кожи головы и шеи, Ставицкий С. А., Яценко И. В., Локес Е. П. (2014)
Киндий В. Д. - Механические свойства и структура Сo-Сr-Мo стоматологического сплава "Remanium GM 700" при многократных последовательных переплавах, Киндий Д. Д., Малюченко Н. Н., Ярковый В. В. (2014)
Киндий Д. Д. - Применение усовершенствованной конструкции бюгельного протеза для восстановления жевательной эффективности при двухсторонних экзостозах нижней челюсти, Асанов С. С. (2014)
Король М. Д. - Определение выносливости пародонта интактных зубов к нагрузке (2014)
Малюченко Н. Н. - Возбудимость пульпы премоляров нижней челюсти при патологической стираемости, Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Белый С. Н. - Преимущества и недостатки металлокерамических конструкций зубных протезов при фиксации на внутрикостные имплантаты (обзор литературы) (2014)
Митченок А. В. - Показания и противопоказания к эндодонто-эндооссальной имплантации (обзор литературы) (2014)
Король Д. М. - Стоматология в Украине - инновации и перспективы. Первый съезд стоматологов Украины (2014)
Бех І. - Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості (2012)
Сисоєва С. - Суспільство і особистість: гармонізація розвитку (2012)
Редько В. - Концепція підручників з іноземних мов для основної школи (5–9-ті класи) (2012)
Пасічник О. - Особливості репрезентації гендерних стереотипів у змісті вітчизняних підручників з англійської мови (2012)
Онопрієнко В. - Практично-просвітницька і виховна функції андрагогіки (2012)
Цвєткова Г. - Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи (2012)
Шапран Ю. - Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2012)
Прокоф’єва М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Набока О. - Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів (2012)
Кравченко О. - Медсестринська етика у вимірах педагогічної дії (2012)
Піддубна О. - Системний аналіз передісторії дитячого оздоровчого табору "Артек" (кінець ХVІІІ – перша чверть ХХ ст.) (2012)
Практичний педагогічний марафон V Міжнародні та XIX Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту" (2012)
Дубасенюк О. - Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл, Антонова О. (2012)
ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри" (2012)
Корпанюк М. - Гідне продовження вітчизняної сковородіани Презентація посібника "Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах", Волочай О. (2012)
Брижак П. - Невичерпність краси земної – на вишитих полотнах (2012)
Покажчик статей за 2012 рік (2012)
Содержание (2014)
Нестор Р. А. - Морфологические особенности тканей пародонта при наличии зубов-антагонистов, Король М. Д. (2014)
Оноприенко Н. В. - Опыт использования "витрум энерджи" в лечении хронического генерализованного пародонтита у ликвидаторов аварии на ЧАЭС (2014)
Макеев В. Ф. - Оценка результатов протетической реабилитации пациентов с частичным отсутствием зубов в процессе эксплуатации покровных протезов на телескопических коронках, Нестор Р. А. (2014)
Полянская В. П. - Влияние лекарственного препарата "стоматофит” на активность лизоцима ротовой жидкости в ретенционный период ортодонтического лечения, Коваленко Н. П., Полянский В. А. (2014)
Онипко Е. Л. - Новая конструкция двухстадийного внутрикостного стоматологического имплантата, Король Д. М., Мосейко О. О. (2014)
Порфириадис М.П. - Опыт оказания стоматологической помощи жителям г. Ставрополя, утратившим способность к самостоятельному передвижению, Копейкина О.В., Зеленский В.А., Караков К.Г., Доменюк Д.А. (2014)
Малюченко Н. Н. - Воздействие несъемных зубных протезов на ткани опорных зубов (обзор литературы), Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Ткаченко И. М. - Современный взгляд на лечение чрезмерной стираемости зубов человека (обзор литературы) (2014)
Содержание (2014)
Малюченко Н. Н. - Морфологические изменения дентина зуба при разных степенях стертости, Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Зубченко С. Г. - Результати математического моделирования конструкций частичных съемных пластиночных протезов с разными фиксирующими элементами, Зубченко Ю. П., Калашников Д. В. (2014)
Калашников Д. В. - Физико-химические изменения дентина премоляра и его пульпы после одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции протезов, Зубченко С. Г. (2014)
Козак Р. В. - Методика определения межальвеолярной высоты при патологической стираемости зубов (2014)
Ткаченко И. М. - Методика проведения электромиографических исследований при повышенной и физиологической стираемости зубов (2014)
Удод А. А. - Разработка математической модели прогнозирования прироста кариеса у детей, Зинкович И. И. (2014)
Golovko N. - Dimensions of frenum at I, II and III types of shortening, Iyad Nadzhib Hannam (2014)
Дорошенко С. И. - Профессиональная этика и толерантное взаимодействие участников образовательного процесса в современном медицинском вузе: использование зарубежного опыта, Шагалина С. С., Сергеєва О. С. (2014)
Думанский Ю. В. - Перспективы внедрения интерактивных методов обучения на кафедрах стоматологического профиля, Удод А. А., Косарева Л. И., Мороз А. Б. (2014)
Король Д. М. - Современный взгляд на процессы формирования зубной бляшки в контексте ортопедического лечения, Скубий И. В., Николов В. В., Ефименко А. С., Онипко Е. Л. (2014)
Содержание (2014)
Коробейникова Ю. Л. - Морфофункциональное состояние опорных зубов несъемных мостовидных протезов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии, Король Д. М., Коробейников Л. С. (2014)
Ткаченко И. М. - Методика разработки и изучения проницаемости наночастиц стронция в эмаль зубов (2014)
Мачоган В. Р. - Клиническая эффективность препарата "бактулин" в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте, Пудяк В. Е., Стаханская О. А (2014)
Рузин Г. П. - Опыт применения бальзама "Витаон" при лечении острого одонтогенного периостита, Стеблянко А. А. (2014)
Каськова Л. Ф. - Динамика показателей гигиены полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями в процессе проведения профилактических мероприятий, Бережная Е. Э., Карпенко О. А. (2014)
Король Д. М. - Mетодологические аспекты организации учебного процесса в условиях кредитно-модульной системы обучения, Коробейников Л. С., Король М. Д., Коробейникова Ю. Л. (2014)
Мудрая В. Н. - Перспективы применения коротких невинтовых имплантатов с конусным соединением в дистальных участках верхней челюсти(обзор литературы), Баранова Е. С. (2014)
Реброва О.Ю. - Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica - М., Медисфера, 2006. - 312 с. - 3-е издание (2014)
Авраменко O. - Гуманистический интертекст "Сердца тьмы” Дж. Конрада: ретроспективная функция историко-литературных аллюзий (2013)
Анісімова Л. - "(Нео)антропоцентризм” у літературознавстві США ХХ століття (2013)
Бабарика M. - Чекання у парадигмі "актуальне/віртуальне” на матеріалі роману "Узбережжя Сірту” Ж. Ґрака (2013)
Бедрик B. - Візуальна поезія в категоріях "жанр”, "метажанр”, "стиль” (2013)
Біляшевич P. - Гностична герменевтика як один із витоків дискурсу "смерті автора” (2013)
Біляшевич T. - Критерії humanitas в екзистенціалістському дискурсі про людину (від Ж.-П. Сартра до Ґ. Марселя) (2013)
Бойчук A. - Комп’ютерна гра та дитяча література: рецептивний коефіцієнт кореляції (2013)
Бондар Л. - П’єса Ярослава Верещака "Кєря”: конструювання моделі "глядач–спостерігач–наглядач” в умовах віртуалізації художнього простору (2013)
Висоцька H. - Природокультура Донни Геревей: утопія міжвидової гармонії (2013)
Гольник O. - Філософські виміри роману Т. Антиповича "Хронос” (2013)
Гребенюк T. - Проблема віртуалізації наративу в контексті сучасних теорій модальності (2013)
Дудченко П. - Циклічність побудови фентезійного світу як поетикальний принцип в романі Террі Пратчетта "Музика Душі” (2013)
Ермоленко O. - Эсхатологические мотивы как аспект мифопоэтического творчества (на материале произведений Гора Видала) (2013)
Зайцева К. - Візуалізація сучасного "дитячого” тексту (2013)
Іваненко В. - Археологія машини мозку в романі Йена Бенкса "Міст” (2013)
Камишникова О. - Театр у добу високих технологій: трансформація традиційної форми (2013)
Кирилова T. - "Твіттература. Світова література в 140 знаках” (2011 р.) (2013)
Косарєва Г. - Пост/гуманістичні маркери прози Валерія Шевчука (на матеріалі роману "Роман юрби”) (2013)
Лебединцева Н. - Віртуальна тілесність у сучасному українському поетичному дискурсі (2013)
Левицький В. - Князь Київський, віртуальний: персонаж міського тексту у словесності й мультиплікації (2013)
Любарець Н. - Шлях від антигуманізму до постгуманізму в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин” (2013)
Малахова O. - Уніфікація змістових аспектів естетичного коду естрадної пісенної лірики в добу постгуманізму (на матеріалі української та російської пісні) (2013)
Мейзерська T. - "До трагічної мудрості і за її межі”: есеїстика Галини Пагутяк (2013)
Мірошниченко Л. - Скептицизм як гуманізм. Емпіризм Г’юма і сучасні романні практики (2013)
Нестеренко Ю. - Синкрезія письменницького есе та жанру рецензії в українському літературному просторі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (2013)
Нестерович Є. - "Розповідати себе”: наративна ідентичність особистості у Інтернеті (2013)
Ніколаєв Б. - Інтерпретація постгуманістичної доби в текстах Е. Єлінек й О. Памука (2013)
Павленко Ю. - Актуальність віртуального в письмі про Себе героя французького роману (2013)
Павлюк Х. - Пургаментарний дискурс роману Ельфріди Єлінек "Піаністка” (2013)
Первушина Л. - Виртуальное и реальное в творчестве современных американских писательниц (2013)
Підопригора C. - Есхатологічна модель художнього світу в повістях М. Бриниха (2013)
Починок Ю. - Специфіка мережевої поезії Ю. Завадського (2013)
Работяга Г. - Рецепція традиційних та новітніх медіа в сучасному театрі (на матеріалі п’єси Ф. Міньяна "Інвентар” та відеороботи І.Мюллер "Ти там, але я тебе не бачу”) (2013)
Рекут-Лібераторе O. - Італійська проза 2012: веб-дискурс між неоплазією та текстом (2013)
Садовская E. - Виртуальный мир Ежи Косинского (на материале романа Е. Косинского "Садовник”) (2013)
Собченко I. - Сучасна французька література у кіберпросторі: можливість нової онтології (2013)
Сушко С. - Дихотомія "гуманізм-постгуманізм”: чи існує вона у сучасній англомовній літературі? (2013)
Тарнашинська Л. - (Ре)актуалізація гуманізму в дискурсі українського шістдесятництва: антропоцентричний вектор (2013)
Тимейчук I. - Утопійні погляди Крейка у дистопійній "реальності” романів М. Етвуд ("Орикс і Крейк” та "Рік потопу”) (2013)
Узлова O. - Перезавантажена свідомість та дизоптимізоване тіло (на матеріалі романів Д. Лоджа "Думає” та "Глухота як вирок”) (2013)
Улюра Г. - За версією кіберфемінізму: порнографія як метафора в романі "Ні” Л. Горалік і С. Кузнєцова (2013)
Філоненко O. - Магічний код: постгуманістична трансформація (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера "Острів Доктора Моро”) (2013)
Czerniakowski M. - The Evolution of the Image of Man from Realism to Posthumanism: a Formal – Historical Approach (2013)
Швець Г. - Ненароджена дитина в сучасних гуманістичних концепціях (до про життєвого питання аборту) (2013)
Шимчишин M. - Парадигми та виміри постгуманізму (2013)
Шульгун M. - Проблема типології літературних подорожей (2013)
Юрчук O. - Масова література як віртуальна реальність (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Кремень В. - Постулати філософсько-освітньої діяльності (2013)
Адаменко О. - Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки (2013)
Дічек Н. - А. С. Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період (2013)
Степаненко М. - Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність До 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога, Бойко А. (2013)
Боднар О. - Аналітико-експертні задачі: сутність, структура і алгоритми розв’язання (2013)
Митник О. - Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішньошкільної методичної роботи (2013)
Грабовий А. - Формування у майбутніх учителів хімії експериментально-методичних компетенцій щодо організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Cкиба М. - Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи (2013)
Ребрина А. - Формування комунікативності у студентів засобами фізичного виховання (2013)
Карасевич А. - Теоретична модель формування у студентів готовності до створення сім’ї (2013)
Овсієнко Я. - Реалізація ідей педагогічної майстерності у навчально-виховному процесі спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю (2013)
Березівська Л. - Тенденції розвитку державної політики щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець ХІХ ст. – 1932 р.) (2013)
Овсієнко Я. - Педагогічна діяльність та мистецтво – як два крила для птаха, Рудик О. (2013)
Відкриття першої в Україні кафедри позашкільної освіти (2013)
Ткаченко Л. - Науковий Еверест До ювілею Світлани Сисоєвої (2013)
Визначні дати 2013 року (2013)
Ничкало Н. - Українська наукова школа педагогічної майстерності – скарбниця сьогодення й майбутнього (2013)
Дем’яненко Н. - Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури (2013)
Муранова Н. - Методологічні засади дослідження проблеми фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті: обґрунтування підходів (2013)
Панченко Л. - Університетський портал як складова інформаційно-освітнього середовища університету (2013)
Антонець М. - Законодавча і нормативно-правова база виробничого навчання в школах Української РСР (50–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Бурова Е. - Проблема взаємодії педагогічної теорії та освітянської практики у роботі вчительських з’їздів (50–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Максимова Н. - Позитивний клімат у сім’ї як запорука успішного формування особистості дитини, Порох Л. (2013)
Ярошенко П. - Завдання вчителя – допомогти кожній дитині знайти свій ключ до успіху, Григанська Л. (2013)
Наровлянська М. - Розв’язання проблеми обдарованості в умовах сучасної гімназії, Бабкіна О. (2013)
Максимов М. - Роль шкільної психологічної служби у розкритті творчого потенціалу дитини (2013)
Богдановська Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії (2013)
Чайковська О. - Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики, Александрова Г. (2013)
Беседіна А. - Сучасному учню – сучасний навчальний посібник (2013)
Цепкова Е. - Розширення міжнародних зв’язків гімназії –важлива передумова ефективності навчання іноземних мов, Чаладзе Н., Черкашина О. (2013)
Симониченко Т. - Використання інноваційних технологій у роботі з молодшими школярами (2013)
Вдовухіна Т. - Розумний світ художнього мистецтва Костянтина Могилевського (2013)
Пастухова Н. - III Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології (2013)
Shpyliova-Saeed N. - Jennifer Egan's A Visit from the Goon Squad: Tuning into the World of Disruptions (2014)
Бабарика М. - Ізоморфізм романних поетик ландшафту (на матеріалі романів Ж. Ґрака "Узбережжя Сірту” та Н. Був’є "Інструкція з використання світу”) (2014)
Бакіна Т. - Шкільний підручник з літератури (з теорії і практики підручникотворення проф. Фесенко В. І.) (2014)
Біляшевич Т. - Семантика назви п’єси "Атласний Черевичок” Поля Клоделя: інтермедіальний аспект (2014)
Блик О. - Інтелектуальна атмосфера Харківського університету в контексті діяльності харківської школи романтиків: зародження літературних ініціатив та романтичного руху (2014)
Бондарєва Т. - Інтермедіальна матриця новели "Арабески” М. Хвильового (2014)
Бортнік Ж. - Характер конфлікту в сучасній монодрамі (2014)
Варецька С. - Кіноадаптація роману "Бляшаний барабан” Ґюнтера Ґраса (2014)
Велилаева Л. - Зарубежная научная школа по эмиграционистике: основные направления исследований (2014)
Вещикова О. - Езотерична традиція як засіб творення містичного модусу творів Валерія Шевчука (2014)
Вєльчєва К. - Поетика проповіді в поемі В. Ленгленда "Видіння про Петра Орача” (2014)
Висоцька Н. - Театр і кінематограф: діалектика інтермедіальних стосунків (2014)
Волошко А. - Мотивы рая земного и небесного в поэзии Жуковского (2014)
Волощук E. - Советская Россия 1920-х годов глазами берлинских путешественников ("Московский Дневник” Вальтера Беньямина и "Путешествие в Россию” Йозефа Рота) (2014)
Галета О. - Зворотна перспектива соцреалізму: радянський антологійний проект української літератури (2014)
Глотов А. - Русская литература ХХ века в контексте культового сознания (2014)
Гон О. - Поети-донори: французька традиція і становлення англомовного модернізму (2014)
Григоренко О. - Фактури чуттєвості у площині побутового: роман І. Койн "Дівчина зі штучного шовку” (2014)
Гунько Т. - Пластичний і музикальний наративи в поетиці романів Еухеніо д'Орса (2014)
Гура Н. - Опери К. В. Глюка в контексті інтерпретації міфу про Іфігенію в європейській літературі (2014)
Денисова Т. - Проста душа: Гертруда Стайн versus / vis-a-vis Гюстав Флобер, або Хто такий "Папуга Флобера”? (Компаративна студія) (2014)
Дубініна О. - Чи можливо екранізувати стиль? (2014)
Жлуктенко Н. - Концепція "зміни ролей” у романі Сьюзен Зонтаґ "В Америці” (2014)
Закалюжний Л. - Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії (2014)
Іваненко В. - Champ / Contrechamp літератури і кіно: історія екранізацій роману У. М. Теккерея "Ярмарок марнославства” (2014)
Канчура Є. - Г. К. Честертон та фентезі доби постмодернізму – від алюзій до візуалізації (2014)
Кaрпа Р. - Проблема теми у французькій "новій критиці” (Ж.-П. Вебер) (2014)
Кирилова Т. - Трансформація жанрових форм у сучасній жіночій прозі Німеччини (2014)
Кочегура Г. - "Лелістад” Йоріса ван Кастейрена: топос міста на межі історії та нарації (2014)
Кравченко А. - "Постмодерністська історичність” в романі "Гомер і Ленглі” Е. Л. Доктороу (2014)
Кулешір М. - Апокаліптична художня література: особливості жанру (2014)
Куницька І. - Роман-біографія як жанровий різновид модерністського роману (С. Моем "Місяць і мідяки”) (2014)
Левицька О. - Функціональність мистецтва в поетиці художнього часопростору роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2014)
Любарець Н. - Вірджинія Вулф та англійська романтична традиція (2014)
Мельник Д. - "З життя нікудишка” Й. Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичні твори про митця (2014)
Мірошниченко Л. - Скептична свідомість автора та засоби її оприявнення у романі Доріс Лессінґ "Ущелина” (2014)
Мейзерська Т. - Поетика ідентичності у романі Ф. Лабро "Ці люди…” (2014)
Нестер Л. - Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке "Томбой” (2014)
Новрузов Р. - Магия Александра Фомича Вельтмана, Новрузова Г. (2014)
Остапчук Т. - Перепрочитання американського міста як Іншого в "Лексиконі інтимних міст” Юрія Андруховича (2014)
Павленко Ю. - Метафори письма між автобіографією та автофікційністю: Роман А. Д. Гарі "S, або Надія на життя” як приклад письма про себе фікційного суб’єкта (2014)
Панько О. - Поетика ініціації дитини в сучасній літературній казці: Роальд Дал "Джеймс і гігантський персик” (2014)
Первушина Л. - Интермедиальные переклички в романе Д. Г. Барр "Колокола и ветер”: взаимодействие музыки, визуального образа и художественного Слова (2014)
Поліщук Я. - Формація символізму в українському мистецтві (журнал "Музаґет”) (2014)
Работяга Г. - Прислухаючись до персонажа: особливості драматичного мовлення у "театрі голосів” Ф. Міньяна (на матеріалі п’єси "Помешкання”) (2014)
Рекут-Лібераторе О. - Транспозиція хвороби: автофікціональний аспект онкографії (2014)
Рязанцева Т. - Прийом екфрасису у метафізичній поезії (2014)
Стеценко А. - Жанрова ідентичність католицького роману (на матеріалі роману "Щоденник сільського священика” Жоржа Бернаноса) (2014)
Тарасюк Я. - Еволюція релігійної свідомості у ранніх романах Франсуа Моріака (2014)
Тарнашинська Л. - Інтенції філософії екзистенціалізму в життєвій і творчій топології українського шістдесятництва (2014)
Терпило А. - Джазова наративна стратегія у конструюванні ідентичності афроамериканського тексту (на матеріалі роману "Джаз” Тоні Моррісон) (2014)
Узлова О. - Наративний маскарад як спосіб репрезентації свідомості в сучасному британському романі (на матеріалі роману Девіда Лоджа "Думає…”) (2014)
Шестопал О. - Екфрастичний потенціал роману Мануеля Ріваса "Олівець теслі” (2014)
Шостак І. - Проблеми гностичної універсалізації в романі Леслі Мармон Сілко "Сади в дюнах” (2014)
Шульгун М. - Знаковый код современного "хождения” ("Наблюдение Стамбула” А. Балдин) (2014)
Юрчук О. - Антропологія літератури: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Яремчук В. - Особливості міфопоетичної моделі світу в "Хроніках Нарнії” К. С. Льюїса в контексті "християнського романтизму” (2014)
Яцків Н. - Краса мистецтва та правда життя в естетиці братів Ґонкурів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Рубан С. Ю. - Напрями організації селекційної роботи в молочному скотарстві України, Федота О. М. (2013)
Гузєв І. В. - Стратегічні напрями роботи щодо збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні, Бірюкова О. Д., Вишневський Л. В., Рєзнікова Н. Л., Костенко О. І. (2013)
Бульченко І. О. - Аналіз рівня і спектра генетичного тягаря різних видів сільськогосподарської птиці (2013)
Герілович А. П. - Генетичний аналіз збудника вірусної діареї великої рогатої худоби в господарствах Харківської області, Горайчук І. В., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2013)
Клименко В. В. - Партеногенетическое клонирование в генетике и селекциии тутового шелкопряда, Лысенко Н. Г., Лян Хаоюань (2013)
Марзанова С. Н. - Использование метода диагностики мутантного аллеля, вызывающего комплекс аномалий позвоночника (CVM) черно-пестрого скота, Девришов Д. А., Турбина И. С., Нагорный В. А., Алексеев Я. И., Коновалова Н. В., Сочивко Д. Г., Люцканов П. И., Тохов М. Х., Марзанов Н. С. (2013)
Метлицька О. І. - Популяційно-генетичне дослідження як обгрунтування шляхів збереження генофонду свиней миргородської породи, Нор В. Ю. (2013)
Подоба Ю. В. - Аналіз даних світового генетичного банку: однонуклеотидні поліморфізми мітохондріального геному великої рогатої худоби порід шароле та лімузин (2013)
Ткачик Т. Е. - Оцінка впливу генних модифікацій на мінеральний склад вегетативної маси кукурудзи як складової корму для тварин (2013)
Филенко А. Л. - Генетическая дифференциация пород Gallus gallus L. с помощью ДНК-фингерпринтинга, Васильев В. А., Миделашвили В. В., Моисеева И. Г., Севастьянова А. А., Семенова С. К. (2013)
Шевченко Є. А. - Генетична оцінка кролів новозеландської білої породи за поліморфними варіантами С34T гена MSTN та G2464A гена PGR, Копилов К. В., Федота О. М. (2013)
Зюзюн А. Б. - Морфологічний та цитогенетичний аналіз ооцит-кумулюсних комплексів свійських кіз (Capra hircus) (2013)
Шеремета В. І. - Ліпідний профіль у крові корів-донорів за стимуляції суперовуляції гонадотропіном СЖК спільно з нейротропно-метаболічним препаратом, Вергелес О. П. (2013)
Братушка Р. В. - Влияние возраста первого отела на эффективность хозяйственного использования коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы (2013)
Василів А. П. - Якісні показники м’язової і жирової тканини відгодівельного молодняку порід ландрас, велика біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен (2013)
Федак В. Д. - М’ясна продуктивність та забійні показники бугайців волинської м’ясної породи різних конституціональних типів, Федак Н. М. (2013)
Горобець В. О. - Відтворювальна здатність свиноматок за різних варіантів підбору (2013)
Басовський Д. М. - Проблеми збереження генофонду лебединської породи (2013)
Дмитро Табачник: "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України (2013)
Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України (2013)
Слюсаревський М. - Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби (2013)
Бех І. - Ідентифікація у вихованні особистості (2013)
Хоружа Л. - Духовно-моральне виховання школярів в Україні: досвід та шляхи вдосконалення, Киричок В. (2013)
Кириленко С. - Формування ефективного превентивного виховного середовища за умов державно-громадського управління в системі освіти (2013)
Редько В. - Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов (2013)
Гупан Н. - Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень (2013)
Решетова І. - Учена рада в освітньому просторі вітчизняних педагогічних ВНЗ (друга половина ХХ ст.) (2013)
Онищенко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів в університетських регіональних комплексах: європейський вимір (2013)
Міхно О. - Шкільний музей: ретроспектива і сьогодення (2013)
IV Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти – 2013" (2013)
Кирій С. - Через синтез мистецтв і наук (2013)
Півстоліття – на педагогічній ниві До ювілею академіка Миколи Євтуха (2013)
Вчений, викладач, дослідник, лідер! До ювілею Марії Гончаренко (2013)
Розвиток творчих здібностей школярів (2013)
Гардашук С. - "Колись прадавня оріянка вмістила Всесвіт на яйці. Й тепер сучасна оріянка прадавні створює взірці" (2013)
Бандурка О. М. - Поняття та сутність механізму протидії злочинності, Литвинов О. М. (2015)
Байлов А. В. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, Шеремета Р. Р. (2015)
Батиргареєва В. С. - Зарубіжна практика боротьби з явищем бездомності та злочинами, що вчиняються особами без визначеного місця проживання, Дубович О. В. (2015)
Житний О. О. - Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) (2015)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (2015)
Володавська О. С. - Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2015)
Казначеєва Д. В. - Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2015)
Кондратов Д. Ю. - Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України (2015)
Кундеус В. Г. - Правові підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин (2015)
Олішевський О. В. - Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації (2015)
Харченко В. Б. - Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій (2015)
Хряпінський П. В. - Метод диспозитивності заохочувальних кримінально-правових приписів (2015)
Цвіркун Н. Ю. - Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель (2015)
Черевко К. О. - Використання абортованих матеріалів: кримінально-правовий аспект (2015)
Шульга А. М. - Особливості об’єктного складу земельних злочинів (2015)
Юртаєва К. В. - Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні (2015)
Ященко А. М. - Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру (2015)
Орлов Ю. В. - Концептуальні засади протидії політичній злочинності (2015)
Фіалка М. І. - До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" (2015)
Шевченко О. В. - Корекційна робота з жінками-злочинницями (2015)
Халимон С. І. - Проблеми організації роботи оперативних підрозділів державної пенітенціарної служби україни за оперативно-розшуковими справами (2015)
Яковець І. С. - Проблеми обмеження сімейних прав засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі (2015)
Лагода К. О. - Невиконання судових рішень в механізмі криміногенної детермінації (2015)
Семеногов І. В. - Теоретико-прикладні проблеми суб’єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (2015)
Відгук офіційного опонента Грищука Віктора Клімовича на дисертаційне дослідження Конопельського Віктора Ярославовича "Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні" (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у січні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у лютому 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Кузьмінський А. - "Науковий дебют" – спільні наукові студії українського і польського студентства у Варшаві (2013)
Радул В. - Кореляційний взаємозв’язок соціальної зрілості та активності особистості (2013)
Абсалямова Я. - Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації (2013)
Завалевський Ю. - Деякі аспекти формування основ професіоналізму вчителя (2013)
Набок М. - Умови підвищення ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону (2013)
Островерхова Н. - Державний стандарт загальної середньої освіти: засади реалізації (2013)
Митник О. - Психолого-педагогічні умови побудови творчого навчально-виховного процесу на уроці (2013)
Захаренко С. - Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка, Коваленко О. (2013)
Васьківська Г. - Використання навчальних тестів у процесі формування системи знань про людину в учнів старшої школи (2013)
Майорський В. - Практичне застосування знань учнями профільних класів суспільно-гуманітарного напряму в процесі навчання правознавства (2013)
Люшин М. - Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії в 6–7-х класах (2013)
Литвиненко Г. - Формування науково-методичного середовища: обґрунтування засад та визначення критеріїв ефективності функціонування (2013)
Бондар Л. - Розвиток змісту початкової освіти (40–80-ті роки ХХ століття) (2013)
Шевченко Н. - Особливості соціально-педагогічної діяльності українських письменників (70–90-ті роки ХIХ століття) (2013)
Поліщук О. - Хай світлий вогник в серці гріє і людям віддає тепло Третій Форум молодих учителів української мови та літератури, Плівачук К. (2013)
Цокол О. - "Діти + Літо" (2013)
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського інформує (2013)
Соловйов Ю. - Освітній округ як багатофункціональний механізм державно-громадського управління у регіоні (2013)
Чернишов О. - Формування системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів, Чернікова Л. (2013)
Волобуєва Т. - Єдиний цифровий простір освітнього округу: адаптивна модель (2013)
Бочаров С. - Освітній округ як чинник розвитку виховної системи навчального закладу (2013)
Пасечнікова Л. - Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі (2013)
Соф’янц Е. - Освітній округ як інноваційна модель управління: експеримент триває (2013)
Бухлова Н. - Регіональні аспекти науково-методичного супроводу інноваційної діяльності освітніх округів (2013)
Колтакова Н. - Заклади культури як суб’єкти цілісної моделі освітнього округу, Волкова С. (2013)
Горна Е. - Організація профільного навчання і професійної підготовки школярів в умовах освітнього округу (2013)
Ферсілеєва Ж. - Інноваційні форми організації додаткової та дистанційної освіти в освітньому окрузі, Цунікова І. (2013)
Вінницька Н. - Віртуальний виховний простір як компонент мережевої взаємодії суб’єктів освітнього округу, Ломакіна Г. (2013)
Ях Т. - Управління розвитком освітніх округів сільського району в контексті підвищення якості регіональної системи освіти (2013)
Пелих М. - Активізація громадських ресурсів освітнього округу як чинник розвитку позашкільної системи освіти та виховання дітей і молоді (2013)
Поуль В. - Базовий навчальний заклад освітнього округу – Школа сприяння здоров’ю: напрями діяльності (2013)
Хмельницька Л. - Літня школа – запорука успішної соціалізації особистості (2013)
Гапоненкова Н. - Діяльність опорного закладу як методичного центру в освітньому окрузі, Головіна В. (2013)
Пахомова М. - Формування математичної компетенції старшокласників в умовах освітнього округу, Зуєва Л. (2013)
Сидорова Є. - Освітній округ як інноваційна модель управління освітою: напрями діяльності (2013)
Гусаров С. М. - Колективний суб’єкт і правовідносини у кримінальному праві України (проблеми теорії) (2015)
Колодяжний М. Г. - Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії (2015)
Лантінов Я. О. - Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону (2015)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) (2015)
Беніцький А. С. - Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Володавська О. С. - Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством (2015)
Дорохіна Ю. А. - Систематизація кримінально-правової охорони прав на об’єкти власності та об’єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння (2015)
Дудоров О. О. - Поняття "ухилення від досудового слідства" в контексті звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, Письменський Є. О. (2015)
Кириченко А. А. - Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии (2015)
Книженко О. О. - Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (2015)
Митрофанов І. І. - Суб’єкт злочинів проти довкілля: окремі аспекти (2015)
Олішевський О. В. - Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2015)
Храмцов О. М. - Філософські та психологічні засади дослідження насильства як кримінально-правової категорії (2015)
Цвіркун Н. Ю. - Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель (2015)
Бандурка О. М. - Система протидії злочинності: поняття та сутність, Литвинов О. М. (2015)
Гладкова Є. О. - Функціональний зміст прогнозування у сфері протидії злочинності (2015)
Левченко К. Б. - Повноваження органів охорони здоров’я у впровадженні роботи із попередження насильства в сім’ї, Легенька М. М. (2015)
Орлов Ю. В. - Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) (2015)
Харченко В. Б. - Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність (2015)
Шаблистий В. В. - Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей (2015)
Шевченко О. В. - Сімейне неблагополуччя та його наслідки: кримінологічний аспект (2015)
Яковець І. С. - Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці (2015)
Ланцедова Ю. О. - Вплив новітніх доктрин юриспруденції на розвиток антикримінальної галузі права, криміналістики та інших наук антикримінальної спрямованості (2015)
Юхно О. О. - Актуальні проблеми запобігання кримінальним правопорушенням при запровадженні та вдосконаленні чинного Кримінального процесуального кодексу України (2015)
80-річний ювілей доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Голіни Володимира Васильовича (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у березні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку, Федосов В. М. (2009)
Барановський О. І. - Актуальні проблеми функціонування валютних ринків (2009)
Багратян Г. А. - Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання, Кравченко І. С. (2009)
Радіонова І. Ф. - "Не-кейнсіанський” підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів, Алімпієв Є. В. (2009)
Запатріна І. В. - Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні (2009)
Долінський Л. Б. - Моделювання дефолтів за облігаційними позиками (2009)
Гуменюк В. В. - Фінансові умови сталого розвитку курортного господарства України (2009)
Терещенко О. О. - Фінансові домінанти реструктуризації підприємств, Волошанюк Н. В. (2009)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в Карпатському макрорегіоні (2009)
Даниленко А. А. - Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій (2009)
Кабанов В. Г. - Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України (2009)
Мельник В. М. - Управління податковими платежами суб’єктів малого бізнесу в Україні: теорія і практика (2009)
Малік Є. О. - Засади й інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України, Завистовська Г. І. (2009)
Колегія МОН (2013)
Кремень В. - Проект сучасної освіти: інноваційна людина (2013)
Бех І. - Проблема життєтворчості особистості у наукових пошуках В. О. Сухомлинського (2013)
Богуш А. - Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд В. О. Сухомлинського (2013)
Калініченко Н. - Василь Сухомлинський та проблема розумового виховання школярів (2013)
Завгородня Т. - Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання (2013)
Бондар Л. - В.О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи (2013)
Омельчук В. - Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка гуманізму (2013)
Пустовіт Г. - Проблеми взаємодії людини і природи: генезисно-ментальна характеристика (2013)
Гавриш І. - Всеукраїнський науково-педагогічний проект "Інтелект України": теоретичні та практичні питання реалізації в початковій школі, Кириленко С., Щербаков О. (2013)
Кравченко Т. - Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сімейного життя (2013)
Редько В. - Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі (2013)
Чернишова Є. - Структурно-організаційний аспект формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів (2013)
Цвєткова Г. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обґрунтування технології (2013)
Гупан Н. - Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації (2013)
Шевченко С. - Організація навчального процесу в школах національних меншин в Україні (кінець 20-х–30-ті роки ХХ ст.) (2013)
"Педагогіка сердечності" для особливої дитини Педагогічні портрети: з нагоди ювілею академіка Віталія Бондаря Інтерв’ю головного редактора журналу "Рідна школа" Анжеліни Пугач з дійсним членом НАПН України В. І. Бондарем (2013)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Кузьмін О. Є. - Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи, Шотік Т. М. (2009)
Дяченко Я. Я. - Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень (2009)
Плескач В. Л. - Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів (2009)
Филюк Г. М. - Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні (2009)
Мельник В. М. - Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії, Пенякова Г. Л. (2009)
Никифоров А. Є. - Податкове стимулювання інноваційної діяльності, Диба В. М., Парнюк В. О. (2009)
Терещенко Г. М. - Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні (2009)
Турило А. М. - Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку (2009)
Диба М. І. - Основні джерела фінансових ризиків (2009)
Городянська Л. В. - Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку (2009)
Закревський А. С. - Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики, Кравченко Л. М., Горбатюк В. І. (2009)
Вітаємо Віктора Дмитровича Базилевича із 60-річчям! (2009)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Вахненко Т. П. - Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи (2009)
Крисоватий А. І. - Економічний зміст і складові митної системи держави, Мартинюк В. П. (2009)
Сомик А. В. - Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні (2009)
Падалка В. М. - Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва, Красноступ Н. І., Крапивка В. І. (2009)
Приймак В. І. - Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії, Купрій Н. А. (2009)
Долінський Л. Б. - Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу, Галкін А. І. (2009)
Пасечник Т. О. - Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків, Копилова О. В. (2009)
Плескач В. Л. - Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки, Жадько К. С. (2009)
Михайловська О. В. - Світова фінансова криза: роль транснаціональних корпорацій (2009)
Ткаченко Н. В. - Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи (2009)
Гавриш І. - Інноваційні освітні проекти – кроки до світових стандартів освіти (науково-педагогічний проект "Інтелект України"), Кириленко С. (2013)
Бех І. - Методологічні засади всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2013)
Ткачова Н. - Аксіологічні засади організації навчання здібних і обдарованих учнів, Ткачов А. (2013)
Клочко А. - Поняттєво-термінологічний апарат проблеми навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи, Холтобіна О. (2013)
Коваленко О. - Деякі теоретичні питання ідентифікації здібних і обдарованих дітей старшого дошкільного віку, Щербаков О., Щербакова О. (2013)
Гонтаровська Н. - Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості (2013)
Коваленко О. - Закономірності та принципи навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи (2013)
Євдокимов В. - "Чотири кити" дидактичної моделі навчання учнів початкової школи всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України", Гавриш І. (2013)
Дорожко М. - Дидактичний потенціал предмета "Навчаємося разом" у формуванні в учнів початкової школи ключової компетентності умій учитися (2013)
Доценко С. - Роль навчального предмета "Еврика" у вирішенні завдань освіти здібних та обдарованих учнів початкової школи, Булахова Л., Дорожко Т. (2013)
Хайрулліна В. - Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у проектних класах "Інтелект України" (2013)
Бачинська Є. - Підготовка вчителів до роботи в 1–4-х класах, працюючих за всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Інтелект України", Ушмарова В., Седеревічене А. (2013)
Макєєв С. - Використання педагогічних програмних засобів на уроках у проектних класах "Інтелект України" (2013)
Шаповал Р. - Не зупинятися на досягнутому Інтерв’ю з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, доктором юридичних наук, професором Романом Шаповалом (2013)
Сафронова Л. - Піклуємося про спеціальну освіту для обдарованих дітей Інтерв’ю з начальником управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Ларисою Сафроновою (2013)
Олег Єресько: "Для справжнього вчителя найважливішою оцінкою його діяльності є зацікавленість в очах дітей" Інтерв’ю з директором Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Олегом Єреськом (Розмову провела і записала головний редактор журналу "Рідна школа" Анжеліна Пугач) (2013)
Наталія Клокар: "Завдяки науково-педагогічному проекту "Інтелект України" здійснено прорив у підготовці наших дітей" Інтерв’ю з директором Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, доктором педагогічних наук, професором Наталією Клокар (Інтерв’ю підготувала Анжеліна Пугач) (2013)
Георгій Даниленко: "У проекті імпонує те, що в рамках високої технологізації створено умови емоційного впливу вчителя на розвиток дитини" Інтерв’ю з доктором медичних наук Георгієм Даниленком (Матеріал підготувала Анжеліна Пугач) (2013)
Титул, зміст (2009)
Сивульський М. І. - Національні особливості фінансової кризи (2009)
Огонь Ц. Г. - Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм (2009)
Єщенко П. С. - Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах, Чубук Л. П. (2009)
Карпенко Г. В. - Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства, Данькевич А. П. (2009)
Чуб О. О. - Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації (2009)
Мошенський С. З. - Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів (2009)
Федоренко А. В. - Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій (2009)
Міщенко С. В. - Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування (2009)
Кузькін Є. Ю. - Фінансовий потенціал підприємств машинобудівної галузі (2009)
Колосова В. П. - Північний Інвестиційний Банк в Україні, Капленко О. І. (2009)
Жук В. М. - Інституціональний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні (2009)
Юхименко П. І. - Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки, Бойко С. В. (2009)
Зязюн І. - Історичні витоки психологічної педагогіки (2013)
Дічек Н. - Психолого-педагогічні дослідження в УРСР у контексті індивідуалізації шкільного навчального процесу (1945 – початок 1950-х років) (2013)
Редько В. - Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі "старша школа – ВНЗ": зацікавлений погляд на проблему, Пасічник О. (2013)
Грабовий А. - Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Бондар В. - Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя, Шапошнікова І. (2013)
Митник О. - Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя у системі післядипломної освіти до реалізації компетентнісного підходу (2013)
Матвієнко О. - Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Махінов В. - Соціокультурна комунікативно-мовленнєва діяльність на заняттях з іноземної мови (2013)
Кочерга О. - Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи (2013)
Доброханська О. - Освітнє середовище ЗНЗ як фактор розвитку надпредметних компетентностей учнів (2013)
Денисюк О. - Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості, Казарян І., Лямічев В., Титаренко Н. (2013)
Затворнюк О. - Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позааудиторній діяльності (2013)
Нечипоренко К. - Сучасні методи навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в початковій освіті (2013)
Полякова О. - Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя початкових класів (2013)
Шапошнікова А. - Формування професійної компетентності майбутнього практичного психолога: обґрунтування психолого-педагогічних умов (2013)
Крикун А. - Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті (2013)
Тронько М. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології на 2015-2020 роки (2015)
Тронько М. Д. - Роль фундаментальних досліджень у прогресі діагностики, лікування і профілактики ендокринної патології, Ковзун О. І., Микоша О. С. (2015)
Янчій І. Р. - Віддалені результати лікування хворих із потенційно радіоіндукованим диференційованим раком щитоподібної залози після остаточної тиреоїдектомії, Гулєватий С. В., Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2015)
Геращенко О. Л. - Вплив комбінованого застосування доцетакселу та бета-дефенсину-2 людини на життєздатність клітин фолікулярного раку щитопобідної залози, Журавель О. В., Солдаткіна М. О., Пушкарьов В. М., Погребной П. В. (2015)
Ковзун О. І. - Участь фактора транскрипції АР-1 у перенесенні регуляторного сигналу N-ацильованих похідних етаноламіну в адренокортикоцитах людини, Лукашеня О. С., Горносталь О. А., Микоша О. С. (2015)
Кондратюк Е. А. - Цитокиновый статус и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н., Потапова А. И. (2015)
Горшунська М. Ю. - Асоціація ліпокаліну-2 з про-/антиатерогенними чинниками у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Перцева Н. О. - Вплив тривалої антигіпертензивної терапії на структуру зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і тромбоцитарного гемостазу у хворих із компенсованим цукровим діабетом 2 типу (2015)
Абедимова Р. А. - Клинико-функциональная характеристика состояния центральной нервной системы у детей с сахарным диабетом 1 типа г. Алматы (2015)
Резніков О. Г. - Вікові особливості реакції репродуктивної системи самців щурів на летрозол, Чайковська Л. В., Полякова Л. І., Сачинська О. В., Янішевський О. В. (2015)
Галузинська О. І. - Спектр та клінічні особливості гормонально неактивних інсиденталом надниркових залоз, Кваченюк А. М. (2015)
Большова О. В. - Дефіцит гормону росту в молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці: ліпідний спектр та стан серцево-судинної системи (огляд літератури та власні спостереження), Вишневська О. А., Музь В.А., Ткачова Т. О., Малиновська Т. М., Самсон О. Я. (2015)
Журавльова Л. В. - Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу, Олійник М. О. (2015)
Боднар П. М. - Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 1), Кононенко Л. О., Кирієнко Д. В., Кобиляк Н. М. (2015)
Халангот М. Д. - Препарат Ксилат: за і проти (2015)
Ювілеї (2015)
Ювілеї (2015)
Новини (2015)
Назаренко Г. - Виховання культури демократизму старшокласників: особливості дослідно-експериментальної роботи (2013)
Ломакіна Г. - Сутність і структура поняття "старшокласник як суб’єкт громадянського суспільства" (2013)
Нємцева Т. - Реалізація програмно-цільового підходу до виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності (2013)
Карло Т. - Виховання культури демократизму старшокласників засобами телекомунікаційних проектів, Золотоверха О. (2013)
Каракаш І. - Виховання демократичної політичної культури старшокласників як прояву культури демократизму особистості у політичній сфері життя громадянського суспільства, Боїн Л. (2013)
Стороженко Н. - Вчимося вирішувати проблеми життя учнівської молоді та місцевої громади, Кравець Н. (2013)
Солошенко Т. - Сприяння усвідомленню старшокласниками демократичних цінностей засобами проектної діяльності, Гулінський В. (2013)
Нікіфорова О. - Шкільна практика навчання демократії (2013)
Жукова О. - Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства, Разумова О. (2013)
Запасникова О. - Виховання старшокласників як суб’єктів соціальної сфери життя громадянського суспільства, Лівенцев О. (2013)
Малахова С. - Розвиток соціальної та громадянської компетентностей старшокласників засобами телекомунікаційних проектів, Апалькова Т., Фокіна Н. (2013)
Нємцева Т. - Педагогічні умови виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності, Бондаренко Н. (2013)
Додаток Діагностичний інструментарій для виявлення рівня вихованості культури демократизму старшокласників (Автор-розробник Г. А. Назаренко) (2013)
Покажчик статей за 2013 рік (2013)
Титул, зміст (2009)
Мярковський А. І. - Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Опарін В. М. - Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв’язку України в умовах світової економічної кризи, Поляков М. Й. (2009)
Боголіб Т. М. - Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу (2009)
Гайдуцький А. П. - Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу (2009)
Боднар І. Р. - Наслідки фінансової глобалізації для України (2009)
Жибер Т. В. - Удосконалення процесу бюджетування в Україні (2009)
Ткаченко Н. Б. - Макроекономічні аспекти державних закупівель, Уманців Ю. М. (2009)
Колосова В. П. - Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні (2009)
Нідзельська І. А. - Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи (2009)
Волохов В. І. - Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності (2009)
Петрук О. М. - Модернізація системи господарського контролю в Україні, Виговська Н. Г. (2009)
Титул, зміст (2009)
Стефанюк І. Б. - Нова парадигма розвитку державної контрольно-ревізійної служби (2009)
Лютий І. О. - Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США, Крівцов О. О. (2009)
Ніколаєв В. П. - Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві, Антонюк Ю. Я. (2009)
Школьник І. О. - Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України, Кремень В. М. (2009)
Міщенко С. В. - Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку (2009)
Кульпінський С. В. - Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку (2009)
Луців Б. Л. - Інвестиційний потенціал банківської системи України, Стечишин Т. Б. (2009)
Кузьмін О. Є. - Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, Кужда Т. І. (2009)
Загородній А. Г. - Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства, Партин Г. О. (2009)
Кабанов В.Г. - Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу (2009)
Захарченков С. П. - Обґрунтування концепції дослідження сутності фінансів (2009)
Вербова О. С. - Національна ощадна справа та будівельне кредитування в Західній Україні у міжвоєнний період (2009)
Титул, зміст (2009)
Федулова Л. І. - Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії, Корнєєва Т. М. (2009)
Полозенко Д. В. - Розвиток пенсійної системи України (2009)
Плескач В. Л. - Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку, Кулик А. В. (2009)
Паливода К. В. - Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс (2009)
Міщенко В. І. - Удосконалення управління проблемними активами банків, Граділь А. І. (2009)
Шелудько Н. М. - Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи, Ануфрієва К. В. (2009)
Версаль Н. І. - Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи, Кирій В. П. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку (2009)
Уманців Ю. М. - Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації (2009)
Десятнюк О. М. - Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування (2009)
Глущевський В. В. - Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності (2009)
Мельник В. М. - Податки в системі регулювання економічного розвитку агропромислової сфери (2009)
Вовна О. В. - Застосування програмної компенсації впливу температури для оптичних вимірювачів концентрації газів, Зорі А. А. (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система управління алмазним шліфуванням в умовах неповної інформації (2014)
Байас М. М. - Декомпозиція задач управління методом кластеризації, Дубовой В. М., Дуда М. Е. (2014)
Саєнко Т. В. - Гармонізація теоретичної і практичної екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Іванюта С. П. - Регіональна оцінка рівня техногенного навантаження в Україні, Яковлєв Є. О. (2014)
Турчик П. М. - Моделі кількісної оцінки ризиків перевезення небезпечних відходів, Петрук В. Г., Гикавчук Л. В. (2014)
Клапоущак О. І. - Математичне моделювання процесу розвитку паводків, Олійник А. П. (2014)
Благодир Л. М. - Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійно-жирової галузі України (2014)
Фурик В. Г. - Комплексна оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників комерційним банком, Калугаряну Т. К. (2014)
Мороз О. О. - Аналіз результатів діяльності технологічних парків в Україні, Романець І. В. (2014)
Мартинюк Т. Б. - Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання зображень, Буда А. Г., Любич С. П., Кирияченко А. О. (2014)
Дєєв К. С. - Аналіз методів та засобів реалізації пакетної фільтрації для глибокого аналізу мережевих пакетів, Бойко Ю. В. (2014)
Семеренко В. П. - Паралельні циклічні коди (2014)
Ракитянська Г. Б. - Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення (2014)
Багацький В. О. - Методи оцінки якості комунальних послуг, Багацький О. В. (2014)
Проценко Д. П. - Кросплатформенний інтерфейс LabVIEW для мікропроцесорних систем, Шевчук Ю. В., Дворніцький Р. В. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Автентифікація сторін взаємодії з обмеженою рандомізацією на основі рекурентних послідовностей (2014)
Рудь В. Д. - Застосування пірометричної методики для візуалізації фронту СВС-горіння, Самчук Л. М., Гулієва Н. М. (2014)
Грушко О. В. - Ідентифікація кривої зміцнення матеріалу за твердістю і міцністю (2014)
Гайдамак О. Л. - Розробка газодинамічного напилювального пристрою та дослідження швидкості руху напилювальних порошкових частинок, Савуляк В. І., Осадчук А. Ю. (2014)
Бойко Ю. М. - Оптимізація пристроїв синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О. І., Ткачук В. М. (2014)
Дода А. Ф. - Аналіз сучасного наповнення інтернет-ресурсів онлайн калькуляторами для розв’язання задач елементарної математики, Михалевич В. М. (2014)
Професору Є. Т. Володарському — 70 років (2014)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2014 рік (2014)
До 85-річчя професора Є. Т. Скляренка (2009)
Скляренко Е. Т. - Более чем 50-летний опыт в ревмоортопедии (2009)
Олиниченко Г. Д. - Обоснование хирургического лечения асептического некроза головки бедренной кости на ранних стадиях (2009)
Проценко В. В. - Реконструктивно-відновні хірургічні втручання при первинних та вторинних пухлинах кісток (2009)
Полулях М. В. - Біомеханічне обґрунтування способів фіксації нестабільних переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Бур’янов О. А., Юрійчук Л. М., Шидловський М.С. (2009)
Боровик И. Н. - Внутренние напряжения и перемещения в биомеханической конструкции "Отломки бедренной кости – аппарат внешней фиксации" при нагрузках, и их влияние на форму регенерата кости", Попсуйшапка А. К. (2009)
Капрош Н. Ф. - Хирургическое лечение больных со сколиотическими деформациями позвоночника, Пулбере О. П., Ступак И. В., Унгурян В. С., Олару А. М., Прокопчук В. Е. (2009)
Пульбере О. П. - Ятрогенные осложнения при хирургических вмешательствах на поясничном отделе позвоночника (2009)
Анкин Н. Л. - Хирургические лечение пациентов с переломами пяточной кости: альтернативный подход, Левченко В. А., Мохаммад М. Ю., Левченко А. В. (2009)
Грицай М. П. - Гнійний остеоартрит гомілково-ступневого суглоба після металоостеосинтезу, Ліненко О. М., Білоус Д. І., Цокало В. М. (2009)
Проценко Г. О. - Стан кісткової тканини у хворих на остеоартроз в поєднанні з остеопорозом та підходи до фармакотерапії (2009)
Яременко Д. О. - Кістковопластичний міжгомілковий артродез при післятравматичній фронтальній нестабільності гомілковонадп’яткового суглоба, Бур’янов О. А., Шевченко О. Г. (2009)
Науменко Л. Ю. - Особенности применения дистракционного метода при лечении последствий повреждений кистевого сустава, Доманский А. Н., Лифаренко Е. Л. (2009)
Галиенко Б. И. - Сохранение функционально-выгодного пространственного положения головки плечевой кости и лопатки – основа профилактики нестабильности в системе движения плеча и равновесия тела человека, Галиенко А. Б. (2009)
Зеленецкий И. Б. - Ортопедические проявления гипермобильного синдрома у детей, особенности клинического течения и тактика лечения, Зеленецкий Р. И., Глебов А. Ю., Вольвач Ю. И., Недбайло К. Ю. (2009)
Страфун С. С. - Динаміка підфасціального та внутрішньокісткового тисків при тяжкій травмі тазової кінцівки в експерименті, Бруско А. Т., Долгополов О. В., Боєр В. А. (2009)
Бур’янов О. А. - Лікування синдрому субакроміального конфлікту при наслідках переломів великого горбика плечової кістки, Самусенко І. В. (2009)
Поливода А. Н. - Лечение больных с переломами проксимального отдела большеберцовой кости, Щербина И. Е. (2009)
Пустовойт Б. А. - Эффективность хирургического лечения синдромов феморо-пателлярного сочленения, обусловленных наследственной предрасположенностью, Бабуркина Е. П, Сименач Б. И. (2009)
Павленко С. Н. - Применение лекарственных средств в послеоперационном периоде при внутрисуставных переломах в зависимости от периода репаративного остеогенеза (2009)
Волошин О. І. - Відновне лікування та реабілітація хворих із застарілими ушкодженнями плечового суглоба, Даниленко І. В., Самусенко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Кройтор Г. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе, Дарчук М., Бецишор А., Гергележиу А., Зеленский В., Боляк Д. (2009)
Климовицкий В. Г. - Неинвазивный метод ранней диагностики остеомиелитов, Ютовец Ю. Г., Шпаченко Н. Н., Антонов А. А., Жилицын Е. И., Альфонсо Аронес Гомез, Белошенко В. А. (2009)
Шимон В. М. - Застосування транспедикулярних фіксаторів при хірургічному лікуванні спонділолістезу поперекового відділу хребта, Гайович В. І., Василинець М. М., Шимон М. В., Матічин Ю. М., Білоус І. М. (2009)
Продан А. И. - Результаты применения адгезиолиза у больных с поясничным спинальным стенозом, Елисеев С. Л., Перепечай О. А., Подлипенцев В. В., Тихоненко А. С. (2009)
Корольков О. І. - Актуальні питання ортопедичного лікування дітей з дитячим церебральним паралічом, Шевченко С. Д., Люткевич М. І. (2009)
Климовицкий В. Г. - Основные направления восстановительного лечения пострадавших с переломо-вывихами в области тазобедренного сустава, Канзюба А. И., Донченко Л. И., Канзюба М. А., Степура А. В. (2009)
Канзюба А. И. - Показания к внутреннему остеосинтезу вертлужной впадины и техника оперативных вмешательств, Климовицкий В. Г., Канзюба М. А. (2009)
Бур’янов О. А. - Методика та результати термографічного дослідження кисті в системі ранньої діагностики псоріатичного артриту, Самохін А. В., Кваша В. П., Котюк В. В. (2009)
Істомін А. Г. - Медична реабілітація хворих старших вікових груп з черезвертлюговими переломами стегнової кістки, Голка Г. Г., Суховецький В. В., Істомін Д. А., Олійник А. О. (2009)
Самусенко І. В. - Досвід хірургічного лікування застарілих пошкоджень ротаторної манжети плечового суглоба, Бур’янов О. А., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Гайко Г. В. - Класифікація та диференційований підхід до лікування хворих з дефектами кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба, що виникли внаслідок асептичного розхитування його компонентів, Сулима О. М., Підгаєцький В. М, Осадчук Т. І. (2009)
Левицький А. Ф. - Підхід у виборі метода лікування кісткових кіст у дітей, Головатюк Д. В., Бебешко О. В. (2009)
Мороз П. Ф. - Реконструктивно-восстановительная профилактическая хирургия при сложных переломах в области локтевого сустава у детей, Сандросян А. П., Сандросян Ю. А. (2009)
Шимон В. М. - Експериментальне дослідження дефіциту йоду на стан кісткової тканини, Гелета М. М. (2009)
Шимон В. М. - Погляди на репаративну регенерацію у хворих з переломами довгих кісток кінцівок, Гелета М. М., Шерегій А. А., Матічин Ю. М. (2009)
Ошкадеров С. П. - К вопросу о терминологии в медицинском материаловедении, Бурьянов А. А. (2009)
Корпан М. І. - Нанотехнології та наноматеріали в ортопедії, травматології та реабілітації, Чекман І. С., Бур’янов О. А., Дорошенко А. М., Фіалка-Мозер В. (2009)
Лиходій В. В. - Нестабільність поперекового відділу хребта – визначення та верифікація діагнозу, Бур’янов О. А. (2009)
Пшеничний Т. Є. - Сучасний підхід до діагностики та лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Бур’янов О. А., Марушко Т. В., Задніченко М. О. (2009)
Герасименко С. І. - Рецензія на монографію під редакцією д. мед. н., проф. Бур’янова О. А., д. мед. н., доцента Кваші В. П. "Псориатеческий артрит" (2009)
Корж М. О. - Рецензія на монографію під редакцією д. мед. н. О. А. Бур’янова, к. мед. н. Т. М. Омельченка "Остеоартроз. Генезис. Діагностика. Лікування” (2009)
Бур’янов О. А. - Сучасні технології остеосинтезу при лікуванні переломів дистального епіметафізу кісток гомілки, Кваша В. П., Волошин О. І., Омельченко Т. М., Дебич А. П. (2009)
Черныш В. Ю. - Стандартизация компоновок аппаратов внешней фиксации при лечении переломов дистального эпиметафиза лучевой кости методом чрескостного остеосинтеза, Лобко А. Я., Евтеев Р. В., Чернецкий В. Ю., Антонов А. А. (2009)
Шимон В. М. - Комплексний підхід до лікування стабільних форм остеохондрозу поперекового відділу хребта, Пічкар І. Й. (2009)
Шимон В. М. - Сучасний підхід до лікування компресійних переломів тіл грудних і поперекових хребців, Пічкар І. Й. (2009)
Шимон В. М. - Зняття болі при поперековому остеохондрозі препаратом Дінастат при консервативному та хірургічному лікуванні, Кошеля І. І., Петейчук В. В., Максімов С. С. (2009)
Пелипенко В. П. - Тактика хирурга при нестабильности коленного сустава, Пелипенко О. В., Левус В. С., Бондарь И. Н., Пинчук В. Н., Соколка В. В., Цегельник С. И. (2009)
Барков А. В. - Лечение разгибательных контрактур коленных суставов у пациентов с переломами бедренной кости осложненных несращением, остеомиелитом и дефектами кости, Барков А. А. (2009)
Перцов В. И. - Клиническая и научно-методическая работа отделения политравмы Запорожья, Миренков К. В., Ивахненко Д. С., Гацак В. С. (2009)
Дулуб О. И. - Показания и эффективность стандартных методик хирургического лечения вертебро-спинальной травмы в позднем и резидуальном периодах травматической болезни спинного мозга (2009)
Климовицкий В. Г. - Медицинская подготовка волонтеров к оказанию первой медицинской помощи при проведении юношеского (U-19) чемпионата Европы по футболу, Лавриненко О. В., Чирах Т. М., Черныш В. Ю., Антонов А. А., Климовицкий Ф. В. (2009)
Шимон В. М. - Напрямки та формування дисципліни "Травматологія та ортопедія" в ракурсі болонського процесу в медичних вузах України, Болдіжар О. О., Фенцик В. Л. (2009)
Павленко С. М. - Формування клінічного мислення – важливий етап підготовки майбутніх лікарів (2009)
Голка Г. Г. - Актуальні питання підготовки фахівців за спеціальністю "травматологія та ортопедія", Істомін А. Г., Хименко М. Ф., Олійник А. О. (2009)
Бур’янов О. А. - Етапи підготовки фахівців по травматології та ортопедії у системі вищої школи, Грек В. П., Задніченко М. О., Скляренко Є. Т. (2009)
Перцов В. И. - Возможности клинической базы кафедры медицины катастроф в формировании специалистов хирургии повреждений, Миренков К. В., Ивахненко Д. С., Телушко Я. В., Мирный С. П., Пономаренко Е. В. (2009)
Ивченко В. К. - Компьютеризация в учебном процессе и ее место в подготовке специалистов, Меженский П. С., Швец А. И., Гаврилов И. И., Родичкин В. А., Ивченко Д. В., Ивченко А. В., Самойленко А. А. (2009)
Кривенко С. М. - Сучасні аспекти викладання для лікарів-травматологів на факультеті післядипломної освіти (2009)
Бур’янов О. А. - Досвід відкритої техніки операції Банкарта при звичному вивиху плеча, Самусенко І. В., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Гошко В. Ю. - Хірургічне лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки при фіброзній дисплазії, Мороз Д. М. (2009)
Герасименко С. І. - Сучасні погляди на ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит (2009)
Воронович И. Р. - Хирургическое лечение гетеротопической оссификации, Воронович А. И., Дулуб О. И., Худницкий С. И. (2009)
Танькут В. А. - Реконструктивно-восстановительные операции при коксартрозе, Филиппенко В. А. (2009)
Бублик Л. А. - Реконструктивно-восстановительные операции при травматическом повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника в остром и раннем периодах, Лихолетов А. Н. (2009)
Корж Н. А. - Проксимальная остеотомия I-й плюсневой кости в лечении Hаllux valgus, Прозоровский Д. В., Горидова Л. Д., Романенко К. К. (2009)
Климовицкий В. Г. - Обоснование остеосинтеза берцовых костей при повреждениях голеностопного сустава, Бирук Мунсиф, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Качур Е. Ю. (2009)
Бодаченко К. А. - Сравнительные результаты комплексного лечения пострадавших травматическим остеомиелитом длинных костей конечностей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А. (2009)
Бублік Л. А. - Результати застосування малоінвазивної технології в лікуванні гриж попереково-крижового відділу хребта, Мироненко І. В. (2009)
Белецкий А. В. - Хирургическое лечение нестабильных форм полисегментарного стеноза поясничного отдела позвоночного канала, Дулуб О. И., Бабкин А. В., Мазуренко А. Н., Нечаев Р. В. (2009)
Колосова Т. А. - Выбор тактики лечения при гнойных осложнениях после первичных посттравматических ампутаций нижних конечностей, Рушай А. К., Бодаченко К. А., Климовицкий В. Г., Чучварев Р. В. (2009)
Кривенко С. М. - Дегенеративні ускладнення у хворих із множинними переломами кісток кінцівок (2009)
Бодаченко К. А. - Современные принципы лечения посттравматического остеомиелита длинных костей конечностей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Прадо К. В., Колосова Т. А., Чучварев Р. В. (2009)
Мезенцев В. А. - Современные подходы к хирургическому лечению асептического некроза головки бедренной кости, Олиниченко Г. Д. (2009)
Сташкевич А. Т. - Діагностика, лікування протрузій та гриж міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю хребцево-рухового сегмента та стенозом спинномозкового каналу поперекового відділу хребта при дегенеративних ураженнях, Антонійчук В. Т., Шевчук А. В. (2009)
Чемирис А. И. - Биорезонансная стимуляция в лечении гонартроза с проявлением остеопороза, Кулюпина Т. П. (2009)
Рушай А. К. - Пластика костных дефектов у больных с травматическим остеомиелитом длинных костей, Климовицкий В. Г., Щадько А. А., Чучварев Р. В., Бодаченко К. А. (2009)
Щадько А. А. - Восстановление опороспособности конечности при панартритах голеностопного сустава после МОС погружными конструкціями, Рушай А. К., Бодаченко К. А., Чучварев Р. В. (2009)
Міренков К. В. - Лікування переломів проксимальної ділянки великогомілкової кістки у постраждалих з черепно-мозковою травмою, Перцов В. І., Івахненко Д. С., Гацак В. С. (2009)
Страфун С. С. - Застосування ультразвукової відеоденситометрії для дослідження стану м’язів у хворих з наслідками травм периферичних нервів, Курінний І. М., Гайко О. Г., Вовченко А. Я. (2009)
Світлої пам’яті академіка Коржа Олексія Олександровича (2011)
Світлої пам’яті Олександра Івановича Продана (2011)
Свінціцький А. С. - Система відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням суглобів, Бур’янов О. А., Синяченко О. В. (2011)
Гайко О. Г. - Оцінка ступеня тяжкості ушкоджень та перспектив відновлення нервів при первинному електроміографічному дослідженні хворих з травмою периферичних нервів верхньої кінцівки (2011)
Лакша А. М. - Біомеханічні характеристики стрижньових систем фіксації переломів великогомілкової кістки при короткочасних та циклічних навантаженнях, Шидловський М. С. (2011)
Брехов А. Н. - Разработка технологии межтелового спондилодеза на основе моделирования напряженно-деформированного состояния имплантатов, Поляков А. М., Калинин М. И., Елисеев С. Л., Ващенко П. В., Коваленко А. В., Сулима А. Н., Волков В. В., Долгий С. А. (2011)
Бур’янов О. А. - Особливості відновлювального лікування та реабілітації хворих на псоріатичний артрит, Свінціцький А. С., Карнаух Ю. В., Кваша В. П., Козак Н. П. (2011)
Дехтяренко Н. О. - Патологія імунного стану у хворих з післяостеомієлітичними сегментарними дефектами довгих кісток нижніх кінцівок, Грицай М. П., Карнаух Ю. В. (2011)
Торчинський В. П. - Алгоритмізована схема лікування диспластичного коксартрозу у дорослих, Гайко Г. В. (2011)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих із заочеревинною гематомою при політравмі, Савицький О. Ф., Форостяний П. П., Рибачук В. І. (2011)
Курінний І. М. - Хірургічне лікування контрактур суглобів пальців кисті у хворих з наслідками поліструктурних ушкоджень (2011)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування блокую чого інтрамедулярного остеосинтезу, через кісткового та накісткового остеосинтезу у хворих із переломами кісток гомілки, Малик В. Д., Луцишин В. Г., Майко В. М. (2011)
Поворознюк В. В. - Особливості ремоделювання кісткової тканини у спінальних хворих з гетеротопічною осифікацією, Бистрицька М. А. (2011)
Бородай О. Л. - Реабілітація хворих після двох пучкової нейлонопластики передньої хрестоподібної зв’язки з приводу хронічної нестабільності колінного суглобу, Клапчук Ю. В., Погрібний К. М., Антонов А. Б., Бондар С. В. (2011)
Шидловський М. С. - Методика и результаты испытаний хирургических шовних материалов на перетирание, Лакша А. М., Миколюк Ю. В. (2011)
Бур’янов О. А. - Особливості хірургічного лікування трофічних виразок у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Хащук А. В., Шупіков О. В. (2011)
Драган В. В. - Профилактика варизации шеечно-диафизарного угла бедренной кости при внутреннем дистракционном остеосинтезе аппаратами Блискунова, Андрианов М. В., Ткач А. В., Андрияшек Ю. И., Плоткин А. В., Данилюк А. В., Заричный А. В., Федосов И. Б., Сурия Пратхам (2011)
Ніколаєва Н. Г. - Оцінка результатів лікування дітей з хворобою Пертеса, Перевозниченко О. Б. (2011)
Попов В. А. - Структурні особливості шийки стегнової кістки за даними комп’ютерної томографії, Вадзюк Н. С. (2011)
Бур’янов О. А. - Віддалені результати ендопротезування п’ястково-фалангових суглобів у хворих на псоріатичний артрит, Самохін А. В., Кваша В. П., Котюк В. В. (2011)
Дубас В. І. - Клінічний аналіз ортопедохірургічного лікування дітей з ДЦП у формі спастичної диплегії, Сулима В. С., Балюк Ю. С., Струтинський Я. І. (2011)
Заруцький Я. Л. - Хірургічна тактика при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих із політравмою, Трутяк І. Р., Лакша А. М. (2011)
Чёрный В. С. - Применение кофеина в комбинированном лечении больных остеосаркомой, Бурьянов А. А., Тарасова Т. А., Проценко В. В. (2011)
Філіпчук В. В. - Власний підхід до лікування юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки, Голюк Є. Л. (2011)
Магомедов А. М. - Биохимические показатели костной ткани при имплантации композитных материалов на основе гидроксиапатита (экспериментальное исследование), Герцен И. Г., Кузуб Т. А., Кравченко Е. Н. (2011)
Драган В. В. - Коррекция варусной деформации голени при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Федуличев П. Н., Герман А. А., Могилевский А. А., Салий А. П., Исаев Б. М., Павленко А. А. (2011)
Герасименко С. І. - Післяопераційна реабілітація хворих на ревматоїдний артрит з ураженням ліктьового суглоба, Рой І. В., Бабко А. М., Заморський Т. В., Гугушкін Д. Ю. (2011)
Проценко В. В. - Реабілітація хворих після кістково-пластичних операцій з використанням імплантаційного матеріалу на основі біоактивного скла (2011)
Самусенко І. В. - Відновне лікування пацієнтів з післятравматичними контрактурами та адгезивним капсулітом плечового суглоба, Бур’янов О. А., Волошин О. І., Нечипорчук С. Л., Даниленко І. В., Кухарук М. І. (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з ускладненою травмою хребта, Шніцер Р. І., Василиннець М. М., Пушкаш І. І., Ламбрух І. М. (2011)
Гужевський І. В. - Принципи медичної реабілітації хворих з остеоартрозом суглобів нижніх кінцівок при спонділоепіфізарній дисплазії, Герасименко С. І. (2011)
Щербина И. Е. - Восстановительное лечение больных с переломами мыщелков большеберцовой кости на санаторном этапе (2011)
Шимон В. М. - Медична реабілітація в лікування діафізарних переломів, Шерегій А. А. (2011)
Кривенко С. Н. - Восстановительное лечение пострадавших с переломами костей предплечья (2011)
Гур’єв С. О. - Принципи реабілітації постраждалих з політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод, Сацик С. П. (2011)
Валихов В. А. - Психофизиологические аспекты реабилитации больных с отдаленными последствиями осложненной травмы позвоночника (2011)
Герасименко С. І. - Принципи реабілітації хворих на хронічну подагру, Полулях М. В., Дуда М. С. (2011)
Асланян С. А. - Комплексная реабилитация больных злокачественной остеобластокластомой, Чемирисов В. В., Пичурин В. В., Малый Н. Ю. (2011)
Проценко Г. А. - Оценка эффективности физиотерапевтического лечения у больных анкилозирующим спондилоартритом, Коваленко С. А., Коваленко Л. Н., Скомарохова З. Н. (2011)
Гур’єв С. О. - Медична реабілітація постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2011)
Калашніков О. В. - Порушення D-вітамінного та мінерального обміну у хворих на ідеопатичний кокс артроз, Апуховська Л. І., Калашніков А. В., Василевська В. М., Безусяк А. І., Лотоцька О. Ю. (2011)
Анкін М. Л. - Післяопераційна реабілітація у хворих з переломами проксимального відділу плечової кістки, Петрик Т. М., Ковальчук В. М. (2011)
Бурьянов А. А. - Вопросы классификации, магниторезонансной и артроскопической диагностики дисковидного латерального мениска коленного сустава, Дыкан И. В., Рябикин А. В., Мироняк Л. А., Соболевский Ю. Л. (2011)
Шимон В. М. - Погляди на лікування переломів кісток гомілки методом через кісткового остеосинтезу в умовах ендемічних регіонів, Шерегій А. А., Гелета М. М., Болдижар О. О. (2011)
Перфілова Л. В. - Застосування методу електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих із наслідками травм верхньої кінцівки, Гайко О. Г. (2011)
Продан А. И. - Патогенез и семиотика поясничного спинального стеноза, Перепечай О. А., Федотова И. Ф., Чернышев А. Г., Фищенко Я. В., Ашихмин А. В. (2011)
Бур’янов О. А. - Еволюція поглядів на формування сучасних принципів медичної реабілітації, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О. (2011)
Бур’янов О. А. - Сучасні підходи до лікування нестабільності надколінка (інформаційно-аналітичне дослідження), Лиходій В. В. (2011)
Корпан М. І. - Хондроцити. структура, функція, зміни при остеоартрозі, вплив лікарських засобів, Чекман І. С., Магомедов О. М., Бруско А. Т., Бур’янов О. А., Свінціцький А. С., Кутова Т. В., Загородний М. І., Омельченко Т. М., Фіалка-Мозер В. (2011)
Драган В. В. - Влияние уровня и вида остеотомий костей голени на функцию смежных суставов при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Фоминых Т. А., Жамал Абдель-Карим, Немер М. А., Мильнер В. Н., Шуваев В. Г., Дворянов А. Н., Бом Г. К., Калафатов Э. М. (2011)
Шимон В. М. - Дія діодного лазера при звапнених протрузіях та килах міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й. (2011)
Рець С. М. - Фізична реабілітація хворих після артроскопії колінного суглоба при ушкодженні менісків, Заморський Т. В., Марценюк І. М. (2011)
Міренков К. В. - Післяопераційне відновлення функцій колінного суглоба при внутрішньосуглобових переломах (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих після черезшкірної лазерної вапоризації дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2011)
Рой І. В. - Принципи лікувальної гімнастики в комплексному лікуванні хворих на остеопороз, Зінченко В. В., Катюкова Л. Д. (2011)
Плис И. Б. Хащук А. В. - Оцінка ефективності застосування методу озонотерапії на етапі комплексної підготовки хворих з пролежнями до реконструктивних оперативних втручань (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з вертебропластикою, Василинець М. М., Фенцик В. Л., Литвак В. В. (2011)
Сташкевич А. Т. - Лікування трофічних порушень м’яких тканин у хворих з ускладненою травмою хребта, Вітковський А. М., Вовк М. М., Пашков О. Є. (2011)
Вайда В. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини хребта у жінок різного віку (2011)
Ярыгин С. В. - Применение фантомной импульсивной гимнастики при восстановительном лечении больных после ампутации голени (2011)
Бур’янов О. А. - Застосування колоїдного розчину срібла на етапі підготовки хворих з компресійними трофічними виразками до пластичної операції, Хащук А. В., Пліс І. Б., Юркова І. М., Рябушко В. І. (2011)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Вроджені деформації та аномалії розвитку кисті", Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Навколосуглобові захворювання м’яких тканин опорно-рухового апарата”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Ващенко П. В. - Реконструкция повреждений грудо-поясничного отдела позвоночника, Елисеев С. Л., Брехов А. Н. (2011)
Кравченко В. Г. - Реабілітація хворих після ендопротезування плечового суглобу в ранньому післяопераційнму періоді (2011)
Маколинец В. И. - Зависимость результатов лечения препаратом Карипазим (Карипаин) от клинических проявлений остеохондроза позвоночника, Гращенкова Т. Н., Гаевская А. Н., Мельник В. В. (2011)
Самохін А. В. - Реабілітація хворих після малоінвазивного остеосинтезу уламків виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В., Котюк В. В., Петрощук О. М. (2011)
Драган В. В. - Хирургическая коррекция варусной деформации голени при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Федуличев П. Н., Герман А. А. (2011)
Драган В. В. - Электромиографическое биоуправление в реабилитации больных с внутрикостным дистракционным остеосинтезом нижних конечностей приводными аппаратами, Андрияшек Ю. И. (2011)
Драган В. В. - Реабилитация пациентов с посттравматическим укорочением бедра с использованием имплантируемых аппаратов системы Блискунова, Плоткин А. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Реабилитация пациентов после ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, Танькут В. А., Маколинец В. И., Гращенкова Т. Н., Мезенцев В. А., Танькут А. В., Акрамов В. Р. (2011)
Чеміріс А. Й. - Фізична реабілітація хворих з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Давиденко А. В. (2011)
Черенок Є. П. - Особливості реконструктивно-відновлювального лікування та реабілітації хворих з важкою травмою кисті, Крижановський Я. Й. (2011)
Черенок Є. П. - Петльовий шов Tsuge та рання реабілітація при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті (2011)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Эффективность восстановительного лечения с включением дифференцированной физиотерапии больных с рефлекторными и компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков, Кас И. В., Фурса И. А., Шамова Т. А., Харетоненко А. Л. (2011)
Головаха М. Л. - Ранняя функциональная нагрузка после восстановления повреждений Ахиллова сухожилия, Горелов А. М., Титарчук Р. В. (2011)
Антонов А. А. - Обобщенный подход к ранней реабилитации после интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза закрытых диафизарных переломов бедренной кости, Климовицкий В. Г., Гребенюк А. М., Владзимирский А. В. (2011)
Владзимирський А. В. - Можливості телереабілітації пацієнтів з травмами та захворюваннями кисті, Климовицький В. Г., Борзих О. В. (2011)
Вакуленко В. М. - Реабілітація потерпілих з вертлюговими переломами стегна, Вакуленко А. В., Неділько А. А. (2011)
Гребенюк А. М. - Сравнительное исследование эффективности препарата "Хондроксид®" и 5% ибупрофена с применением реабилитационных мероприятий, Ивашутин Д. А. (2011)
Киреев А. В. - Физиологическая реабилитация детей со сколиотической болезнью в условиях школ-интернатов, Довбня Д. А., Агарков А. В. (2011)
Усикова Т. Я. - Цереброваскулярная дисфункция у детей при диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника, Нагорная Н. В., Кравченко А. И., Богданова Л. В., Валюшко Т. В. (2011)
Чугуй Е. В. - Реабилитация детей ортезированием индивидуальными стельками при патологии опорно-двигательного аппарата, Воропаев В. Н. (2011)
Бублик Л. А. - Профилактика ранних послеоперационных воспалительных осложнений у больных с грыжами межпозвонковых дисков, Мироненко И. В. (2011)
Бублик Л. А. - Комплексная реабилитация позвоночно-спинномозговой травмы грудопоясничного отдела позвоночника в остром и раннем периоде, Гохфельд И. Г., Лихолетов А. Н. (2011)
Павлов Б. Б. - Хирургическая реабилитация пациентов с опухолевым поражением позвоночника, Бублик Л. А., Гохфельд И. Г. (2011)
Борзых А. В. - Лечение последствий травым верхней конечности с использованием сухожильно-мышечных транспозиций, Оприщенко А. А., Труфанов И. М., Кравченко А. В. (2011)
Климовицкий В. Г. - Влияние мягкотканого компонента повреждения на результаты лечения пострадавших с травмой таза, Черныш В. Ю., Пастернак Д. В., Донченко Л. И., Степура А. В. (2011)
Климовицкий В. Г. - Особенности хирургической реабилитации больных с оскольчатыми переломами таранной кости, Антонов А. А., Лавриненко О. В., Черныш В. Ю. (2011)
Салеева А.Д. - Применение технических средств в реабилитации инвалидов с последствиями спинномозговой травмы, Кабаненко И.В., Баев П.А., Юткин В.М. (2011)
Бобошко Р. О. - Ортезування як засіб відновлення рухового стереотипу у хворих з тяжким ураженням великих суглобів збереженої нижньої кінцівки, Дондорєва І. С., Півоваров В. В., Баєв П. О., Зайцев М. В. (2011)
Кабаненко И. В. - Физическая реабилитация инвалидов с последствиями спинномозговой травмы, Салеева А. Д., Зайцев М. В., Юткин В. М., Трегуб Н. Ю. (2011)
Петров В. Г. - Організаційно-методологічні аспекти в реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок, Шевченко С. Д., Чернишова І. М. (2011)
Климовицкий В. Г. - Сравнительная оценка методов консервативного лечения экстензионных чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей, Жилицын Е. В., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2011)
Бойко И. В. - Медицинская реабилитация больных с несросшимися переломами длинных костей с использованием интрамедуллярных блокируемых стержней после первичного накостного металлоостеосинтеза, Макаров В. Б., Сабсай А. В. (2011)
Бойко И. В. - Восстановительное лечение пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, Сабсай А. В., Макаров В. Б. (2011)
Климовицкий В. Г. - Причины и механизмы поражения суставного хряща на ранних стадиях гонартроза, Рами Мушер Талиб, Гончарова Л. Д. (2011)
Лобанов Г. В. - Восстановление стато-динамической функции пояса нижних конечностей при нестабильной травме таза, Худобин В. Ю., Оксимец В. М., Боровой И. С., Островерхов О. А. (2011)
Науменко Л. Ю. - Медицинская реабилитация больных и инвалидов с последствиями полиструктурных повреждений верхних конечностей, Бойко И. В., Хомяков В. Н., Доманский А. Н. (2011)
Голка Г. Г. - Реабилитация пациентов после оперативного лечения последствий переломов проксимального отдела голени, Белостоцкий А. И. (2011)
Бур’янов О. А. - Дзеркальна терапія, як варіант терапії зворотної відповіді, у хворих на синдром комплексного регіонального болю, Самохін А. В., Котюк В. В. (2011)
Лябах А. П. - Артродез гомілковостопного суглоба при післятравматичному деформуючому остеоартрозі, Хомич С. В. (2011)
Полищук Е .А. - Диагностическое значение рентгенисследований в выявлении остеопороза в условиях санатория, Шухрина Л. М. (2011)
Чеботарев В. В. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения болевых синдромов вертеброгенного генеза методом сочетания мануальной терапии и иглорефлексотерапии (2011)
Барамия Г. Ш. - Опыт использования локального циркулярного гидромассажа нижних конечностей в условиях центра "Крым", Балабаев В. А., Резниченко А. И., Турянский А. В. (2011)
Мамонов Ю. Н. - Применение методов бальнеофизиотерапии в лечении и реабилитации больных деформирующим остеоартрозом в центре "Крым", Грибова И. И., Резниченко А. И. (2011)
Сташкевич А. Т. - Концепция построения и опыт медицинского применения аппарата "Экзоскелетон”, Осадчий Е. А., Вовк Н. Н., Горбунов О. А. (2011)
Лябах А. П. - Лікування та реабілітація хворих з діабетичною остеоартропатією стопи, Міхневич О. Е., Пятковський В. М. (2011)
Яровий В. К. - Чинники, патогенез та діагностика функціональних блокувань суглобів у військовослужбовців, Луданін О. М., Адаменко С. І. (2011)
Анкін М. Л. - Внутрішньосуглобові переломи п’яткової кістки: новий варіант мінімально інвазивної техніки при репозиції і остеосинтезу, Левченко В. О., Левченко О. В. (2011)
Грицай М. П. - Відновлювальне лікування хворих дитячого віку з БЦЖ-оститом кісток кінцівок, Печерський А. Г., Ліненко О. М., Цокало В. М., Колов Г. Б., Гордій А. С. (2011)
Яременко Д. А. - Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации больных с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательной системы, Шевченко Е. Г. (2011)
Гошко В. Ю. - Стабільно-функціональний остеосинтез у дитячій підлітковій ортопедії, Кабацій М. С. (2011)
Свінціцький А. С. - Особливості стану міліарної системи у хворих на гіперурикемію, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2011)
Свінціцький А. С. - Особливості перебігу остеоартрозу у хворих з метаболічним синдромом, Козак Н. П., Харченко А. С. (2011)
Драган В. В. - Рентгенологическая характеристика дистракционного регенерата длинных костей нижних конечностей при удлинении приводными внутрикостными аппаратами, Андрианов М. В., Данилюк А. В., Кузнецов А. А. (2011)
Канзюба А. І. - Функціональне розвантаження кульшового суглоба при переломах вертлюжної западини у реабілітаційному періоді, Донченко Л. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2011)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства, Лисяк Л. В. (2009)
Стефанюк І. Б. - Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи (2009)
Веклич О. О. - Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні (2009)
Диба М. І. - Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні, Осадчий Є. С. (2009)
Головань М. М. - Про реформування системи пільгового оподаткування (2009)
Тимченко О. М. - Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу (2009)
Юшко С. В. - Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування (2009)
Прядко В. В. - Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи, Островська Н. С. (2009)
Гуцал І. С. - Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків, Тимків А. О. (2009)
Юркевич О. М. - Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України (2009)
Поддєрьогін А. М. - Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України, Корнилюк А. В. (2009)
Кузнецов О. В. - Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків (2009)
Городянська Л. В. - Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку (2009)
Даниленко А. І. - Проблеми оподаткування доходів населення: теорія і практика (2009)
Титул, зміст (2009)
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи" (2009)
Базилевич В. Д. - Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах (2009)
Лютий І. О. - Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави (2009)
Науменкова С. В. - Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ (2009)
Тропіна В. Б. - До питання про публічні фінанси (2009)
Васильченко З. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності, Васильченко І.П. (2009)
Пікус Р. В. - Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи, Приказюк Н.В. (2009)
Рожко О. Д. - Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів (2009)
Романюк М. В. - Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики (2009)
Рак Р. В. - Інновації на ринку державних цінних паперів України (2009)
Солодка О. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг (2009)
Версаль Н. І. - Особливості формування депозитних ресурсів банками України (2009)
Паливода К. В. - Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві (2009)
Крупка І. М. - Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки (2009)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” у 2009 році (за розділами та рубриками) (2009)
Бальников А. А. - Оценка показателей изменчивости и корреляционных связей откормочных и мясных признаков у чистопородного и помесного молодняка свиней (2014)
Бальников А. А. - Продуктивность хряков зарубежной селекции и их использование при промышленном скрещивании (2014)
Басовський Д. М. - Методичні підходи щодо оцінки генетичної цінності бугаїв молочних порід за комплексом ознак у Північній Америці (2014)
Березовський М. Д. - Вирівняність товщини шпику у свиней великої білої породи різних внутрішньопорідних типів, Ващенко П. А., Вовк В. О. (2014)
Бондаренко О. В. - Нові підходи до ведення племінного обліку у спортивному конярстві України (2014)
Братушка Р. В. - Зв’язок інтенсивності вирощування телиць та їх подальшої молочної продуктивністі, Першута В. В. (2014)
Войтенко С. Л. - Ефективність системи селекції у племінному свинарстві, Вишневський Л. В., Карунна Т. І. (2014)
Гладій М. В. - Вплив генетичних і паратипових чинників на господарськи корисні ознаки корів, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л. (2014)
Дзіцюк В. В. - Сучасний стан чистопородності місцевих бджіл України, Литвинюк О. М. (2014)
Іляшенко Г. Д. - Морфологія і "спадаємість" вим’я корів та їх зв’язок з молочною продуктивністю, Полупан Ю. П. (2014)
Кругляк Т. О. - Мінливість племінної цінності бугаїв-поліпшувачів (2014)
Лобан Н. А. - Результаты селекционной работы с Белорусской крупной белой породой свиней за период 2011-2013 гг., Василюк О. Я., Квашевич С. М. (2014)
Норейко А. Ю. - Влияние промышленного скрещивания на рост и развитие кроликов мясных пород европейской селекции в условиях Беларуси, Герман Ю. И. (2014)
Полупан Ю. П. - Ефективність довічного використання корів: до методики групування і вплив умовної кровності (2014)
Почукалін А. Є. - Комплексна оцінка маточного поголів'я заводських типів української червоно-рябої молочної породи за племінними і продуктивними якостями, Прийма С. В. (2014)
Стефурак Ю. П. - Сезонна динаміка показників природної резистентності гуцульської породи коней, Пасайлюк М. В., Стефурак І. В. (2014)
Столяр Ж. В. - Фенотипова консолідація груп корів різних типів конституції (2014)
Федорович В. В. - Природна резистентність корів комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Хмельничий Л. М. - Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від показників відтворної здатності, Лобода В. П. (2014)
Черняк Н. Г. - Підбір плідників для відтворення стада, Гончарук О. П. (2014)
Черняк С. В. - Вплив генетичного фактору та умов утримання на деформацію ратиць у корів української чорно-рябої молочної породи, Черняк Н. Г., Гончарук О. П. (2014)
Шевченко Є. А. - Селекційна оцінка племінної цінності кролів новозеландської білої породи (2014)
Шейко И. П. - Продуктивные качества свиноматок в зависимости от величины помета, жизнеспособности и выравненности поросят, Шейко Р. И. (2014)
Березовський О. В. - Якісні характеристики молока корів молочних порід з різними генотипами за локусами генів k-CN та TG, Копилова К. В., Бірюкова О. Д. (2014)
Добрянська М. Л. - Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів (2014)
Круглик С. Г. - Генетичний аналіз української популяції собак породи німецький дог з використанням мікросателітних ДНК-маркерів, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Курак О. П. - Мониторинг крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы по локусам хозяйственно-значимых признаков, Ганджа А. И., Журина Н. В., Леткевич Л. Л., Симоненко В. П., Ковальчук М. А., Кириллова И. В. (2014)
Малишева О. О. - Сучасні молекулярно-генетичні підходи для оптимізації штучного відтворення осетрових видів риб (на прикладі стерляді, Acipenser ruthenus, Linnaeus), Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Мельник О. В. - Генетичний аналіз української мікропопуляції шетлендських поні з використанням мікросателітних Днк-маркерів, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Супрович Т. М. - Визначення ДНК-маркерів у схильних та резистентних до маститів корів української чорно-рябої молочної породи, Копилов К. В. (2014)
Богданович Д. М. - Антибактериальный комплекс в составе нового поколения разбавителей спермы хряков, Будевич А. И., Шейко Е. И., Линкевич Е. И., Зубова Т. В., Сахончик П. Е. (2014)
Гевкан І. І. - Вплив різних концентрацій наночастинок срібла в середовищі для розрідження сперми бугаїв на рухливість та життєздатність сперміїв (2014)
Коновалов В. С. - К вопросу о взаимосвязи некоторых аминокислот с показателями спермопродукции быков абердин-ангусской породы, Кадыш В. А. (2014)
Ляшенко А. О. - Морфологічні і фізіологічні характеристики сперми бугаїв довготривалого зберігання (2014)
Сідашова С. О. - Вплив тканниного імуностимулюючого препарату на нормалізацію статевої циклічності телиць в лютеальну фазу (2014)
Яремич Н. В. - Реалізація репродуктивної здатності самок норок різних генотипів скандинавської селекції в умовах інтенсивного використання (2014)
Гузєєв Ю. В. - Характеристика генетичних ресурсів великої рогатої худоби в господарстві ТОВ "Голосієво", Гузєв І. В., Сидоренко О. В., Резнікова Ю. М. (2014)
Шаран П. І. - Порівняльна економічна оцінка ефективності використання генофондових об’єктів локальних і зникаючих порід та конкурентних стад великої рогатої худоби, свиней, овець, Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Почукалін А. Є., Коваленко Н. М. (2014)
Щербак О. В. - Ефективність застосовування наноматеріалів у технології раціонального використання генетичних ресурсів свиней (2014)
Уманський І. І. - Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Міщенко В. І. - Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності (2015)
Ставицький А. В. - Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі (2015)
Диба М. І. - Масштаби діяльності суверенних фондів, Краснова І. В. (2015)
Надрага В. І. - Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект (2015)
Римарська Р. Ю. - Податкові важелі макроекономічної стабілізації у країнах Балтії (2015)
Редзюк Є. В. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання Директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів (2015)
Краус Н. М. - Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації (2015)
Ювілей відомого українського вченого (до 60-річчя з дня народження Володимира Івановича Міщенка) (2015)
Автори (2015)
Климовицький Володимир Гарійович (2013)
Грицай Микола Павлович (2013)
Борзых Александр Владимирович (2013)
Крижановський Ярослав Йосипович (2013)
Світлої пам’яті видатного лікаря ортопеда-травматолога Леона Едвардовича Фрайфельда (2013)
Підручна С. Р. - Активність глутатіонової ланки ферментативної антиоксидантової системи в патогенезі політравматичного ураження (2013)
Філіпчук В. В. - Структурно-функціональний стан середнього сідничного м’язу у дітей та підлітків з розладами пельвіофеморальної стабілізації тазу за даними ультразвукового дослідження, Вовченко Г. Я. (2013)
Корольков А. І. - Роль деформаций большого вертела в развитии патологии тазобедренного сустава (математическое моделирование), Громов А. Б., Карпинский М. Ю. (2013)
Магомедов С. - Биохимические изменения органической основы костной ткани и минерального обмена у больных с диабетической остеоартропатией стопы, Лябах А. П., Орленко В. Л, Ивченко А. К., Выдыш И. А., Полищук Л. В. (2013)
Филиппенко В. А. - Сравнительная оценка напряженно-деформированного состояния различных пар трения тотального эндопротеза тазобедренного сустава, Липовский В. И., Танькут А. В., Бойко И. В., Макаров В. Б., Ролдугин А. В. (2013)
Бур’янов О. А. - S-АДЕНОЗИЛ-L-МЕТІОНІН (SAM-e) у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Николаева Н. Г. - Особенности лечения детей с дисплазией тазобедренных суставов, отягощенной неврологической патологией, Элий Л. Б., Домбровская Н. В. (2013)
Климовицкий В. Г. - Наружный чрескостный остеосинтез при внесуставных переломах костей голени: клинические аспекты выбора метода, Черныш В. Ю., Лафи Хатем, Лавриненко О. В. (2013)
Омельчук В. П. - Метод профілактики ускладнень після металоостеосинтезу медіальних переломів шийки стегнової кістки, Юрійчук Л. М., Лазорик О. М., Омельчук І. В., Стефанишин А. В. (2013)
Хащук А. В. - Прогнозування розвитку ускладнень після реконструктивних операцій з приводу трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Бур’янов О. А., Тонковид О. Б. (2013)
Труфанов И. И. - Виды дисконгруэнтности голеностопного сустава после лечения переломов PILON, Миренков К. В. (2013)
Страфун С. С. - Патоморфологічне обґрунтування застосування операції Angalides при гангліонектомії кистьового суглоба, Григоровський В. В., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2013)
Голка Г. Г. - Математичне моделювання розподілу напруги в кістковій тканині в залежності від типу перелому і методу фіксації при низьких переломах дистального відділу стегнової кістки, Гримайло М. С., Литовченко В. О., Григорук В. В., Фадеєв О. Г. (2013)
Бур’янов О. О. - Причини ускладнень після застосування індивідуальних онкологічних ендопротезів та шляхи їх усунення, Проценко В. В., Дуда Б. С., Касем Менсіа, Коноваленко В. Ф., Хомич С. В., Чорний В. С. (2013)
Бур’янов О. А. - Сучасні можливості та перспективи санаторного етапу в системі відновного лікування постраждалих з наслідками множинних переломів довгих кісток нижніх кінцівок, Комаров М. П., Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Хащук А. В. (2013)
Власенко С. В. - Объективизация подходов к дифференцированной реабилитации двигательных функций у больных с детским церебральным параличом (2013)
Голюк Є. Л. - Методика профілактичного фізіодезу при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Громовий Ю. С. (2013)
Корольков О. І. - Реабілітація хворих з патологією колінного і кульшового суглобів з використанням пристрою для автоматичної розробки рухів, Болховітін П. В., Барков С. Н. (2013)
Мороз Д. М. - Оперативне лікування дисплазії кульшового суглоба у дітей молодшого віку, Кабацій М. С. (2013)
Страфун С. С. - Ефективність операції Латарже при звичному звиху плеча, Сергієнко Р. О., Гомонай І. В. (2013)
Гайко Г. В. - Визначення ризику прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Чалайдюк Т. П. (2013)
Бур’янов О. А. - Клінічне дослідження ефективності ацеклофенаку при лікуванні хворих на дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, Омельченко Т. М. (2013)
Асланян С. А. - Програмоване хірургічне лікування, релапаратомія і планова релапаратомія у постраждалих з ушкодженнями органів живота (2013)
Проценко Г. О. - Інструментальні методи дослідження змін у структурах хребта та їх зв’язок з клініко-функціональними змінами у пацієнтів з різними формами уражень та тривалістю анкілозуючого спондилоартриту, Коваленко С. О. (2013)
Шидловський М. С. - Уніфікація характеристик деформування в біохімічних дослідженнях систем остеосинтезу, Лакша А. М., Шпак Д. Ю. (2013)
Лябах А. П. - Діагностичне та прогностичне значення окремих клініко-рентгенологічних показників при переломах п’яткової кістки та їх наслідках, Омельченко Т. М., Нанинець В. Я., Хомич С. В. (2013)
Яременко Д. О. - Медико-організаційні засади профілактики та зниження інвалідності при дегенеративних захворюваннях хребта, Шевченко О. Г., Голубєва І. В. (2013)
Корж Н. А. - Лечение вальгусной деформации V плюсневой кости, Прозоровский Д. В., Романенко К. К., Ершов Д. В. (2013)
Ненько А. М. - Совместная научная и лечебная деятельность в ортопедо-хирургической реабилитации больных детей в санатории, Бурьянов А. А., Пономаренко Ю. Н., Сиротюк М. В., Хащук А. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Особливості лікування хворих на остеоартроз з поєднаною артеріальною гіпертензією, Мороз А. В. (2013)
Шимон В. М. - Нове в діагностиці дисплазії колінного суглобу, Пушкаш І. І. (2013)
Шимон В. М. - Хронічний остеомієліт у хворих в гірських місцевостях, Ковач В. В., Голубка І. М., Гелета М. М. (2013)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з грижами міжхребцевих дисків після лікування препаратом інгібітором фактору некрозу пухлин інфліксімаб, Шимон М. В., Василинець М. М., Пушкаш І. І., Гелета М. М. (2013)
Страфун С. С. - Проект загальноукраїнських рекомендацій з лікування переломів кісточок гомілки (тип 44А, 44В, 44С за класифікацією АО/ASIF), Лябах А. П., Міхневич О. Е., Бур’янов О. А., Омельченко Т. М., Кваша В. П., Соболевський Ю. Л. (2013)
Куценко С. Н. - Роль внутрикостного остеосинтеза в системе хирургического лечения переломов костей голени и их последствий: международный опыт и собственные результаты, Митюнин Д. А., Никифоров Р. Р. (2013)
Турчин А. М. - Сучасні уявлення про особливості анатомії і кровопостачання таранної кістки (інформаційно-аналітичний огляд), Омельченко Т. М., Турчин О. А., Хомич С. В. (2013)
Грицай М. П. - Клінічні аспекти біоплівкової інфекції в травматології та ортопедії. Сучасний стан проблеми (огляд літератури), Колов Г. Б. (2013)
Свінціцький А. С. - Фармакотерапія псоріатичного артриту: доказовий підхід (2013)
Бур’янов О. А. - Телемедицина в травматології та ортопедії: еволюція та перспективи (огляд літератури), Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Мінстер О. С. (2013)
Лоскутов А. Е. - Костный цемент в эндопротезировании тазобедренного сустава (обзор литературы), Васильченко Е. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Лікування переломів п’ясних кісток. Сучасний стан проблеми, Задніченко М. О., Кваша В. П., Циганков М. А. (2013)
Бур’янов О. А. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Патогенез, Коструб О. О., Котюк В. В., Самохін А. В. (2013)
Герасименко С. І. - Сучасні аспекти консервативного лікування гострого подагричного артриту, Полулях М. В., Дуда М. С., Пшеничний Т. Є. (2013)
Сташкевич А. Т. - Етапність реабілітації хворих при застарілій ускладненій травмі хребта, Вовк М. М., Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Вітковський А. М. (2013)
Бородай О. Л. - Наш досвід етапного лікування вогнепального перелому стегнової кістки, Погрібний К. М., Клапчук Ю. В., Антонов А. Б. (2013)
Заморський Т. В. - Реабілітація хворих при травмах нижньої третини гомілки та стопи з використанням розвантажуючого індивідуального ортеза, Захаров О. А., Бабко А. Н. (2013)
Демченко А. В. - Воспалительные поражения позвоночника у детей и подростков (2013)
Кривенко С. М. - Застосування системи інтерактивного самонавчання у професійній підготовці лікарів-травматологів, Климовицький В. Г. (2013)
Климовицкий В. Г. - Компьютерная 3D-реконструкция переломов вертлужной впадины и её значение в обучении на циклах по специальности "Травматология и ортопедия" 224-228, Худобин В. Ю., Лобанов Г. В., Джерелей О. Б. (2013)
Левицький А. Ф. - Кісти кісток у дітей (етіологія, діагностика та лікування), Головатюк Д. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Впровадження доказового підходу для постановки діагнозу остеоартрозу колінних суглобів під час підготовки лікарів-інтернів терапевтичного профілю (2013)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів на тему: Пошкодження кульшового суглоба, переломи стегнової кістки, пошкодження колінного суглоба, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пошкодження тазу, хребта” 248-254 , Комаров М. П., Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Бур’янов О. А. - Лекція для студентів медичних та медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України та тему: "Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів”, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В. (2013)
Сулима В. С. - Бальна оцінка стану хворого на хронічний остеомієліт, Грицай М. П. (2013)
Кабацій М. С. - Оперативне лікування варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта, Немеш М. М. (2013)
Маколінець В. І. - Вплив ультразвуку на регенерацію кісткової тканини в зоні "кістка-імплантат” (експериментальне дослідження), Малишкіна С. В., Леонтьєва Ф. С., Гращенкова Т. М., Нікольченко О. А., Суббота І. А., Мельник В. В. (2013)
Голка Г. Г. - Физическая реабилитация пациентов со смешанными контрактурами коленного сустава, Белостоцкий А. И. (2013)
Горбань Д. А. - Ефективний метод лікування остеартрозу – артроскопічна субхондральна тунелізація (2013)
Гребенюк А. М. - Состояние микроциркуляции в зависимости от типа нервной регуляции при высокоэнергетических травмах нижних конечностей, Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А., Нехно В. С. (2013)
Лябах А. П. - Збереження колінного суглоба при високих ампутаціях у хворих з трофічними розладами, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Хіміч О. М. (2013)
Коструб О. О. - Комплексний регіонарний больовий синдром І типу. Сучасні підходи до лікування, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Самохін А. В. (2013)
Кривенко С. М. - Малоінвазивні методи лікування постраждалих з множинними переломами кісток кінцівок в гострому періоді травматичної хвороби, Бодня О. І. (2013)
Кривенко С. М. - Посттравматичний остеомієліт, як ускладнення множинних переломів кісток кінцівок, Бодня О. І. (2013)
Радченко В. А. - Лечение различных видов патологии позвоночника на фоне остеопороза и агрессивных гемангиом с использованием канюлированных винтов и приспособления для введения костного цемента, Левшин А. А., Палкин А. В., Федотова И. Ф., Попсуйшапка К. А., Сиренко А. А. (2013)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного низькоінтенсивного ультразвуку на остеорепарацію в ділянці введення титанових імплантатів, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Ашукіна Н. О. (2013)
Герасименко С. І. - Результати відкритих синовектомій і синовкапсулектомій колінних суглобів у хворих з ранніми стадіями ревматоїдного артриту, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Радченко В. А. - Анализ структуры нестабильных повреждений тел грудных и поясничных позвонков, Попсуйшапка К. А., Левшин А. А., Попов А. И. (2013)
Остапчук Р. М. - Реконструктивно-відновна хірургія при hallux valgus, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Бодаченко К. А. - Первичные сегментарные резекции при тяжелых открытых переломах костей голени, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Чучварев Р. В. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы медикаментозной терапии гнойных артритов голеностопного сустава, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Щадько А. А. (2013)
Радченко В. А. - Изучение околопозвоночных мягких тканей у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника методом КТ, Скиданов А. Г., Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Левитская Л. Н., Змиенко Ю. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Результаты комплексного лечения пострадавших с посттравматическим остеомиелитом длинных костей конечностей, Рушай А. К., Бессмертный С. А., Макренко А. В., Щадько А. А., Борисов В. Ю. (2013)
Рушай А. К. - Физиотерапевтические методы на ранних этапах комплексного лечения больных с посттравматическим остеомиелитом и обширными раневыми дефектами, Макаренко А. В., Бодаченко К. А., Колосова Т. А, Бессмертный С. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы профилактики и лечения посттравматического остеомиелита, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Щадько А. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Соответственно-сменный остеосинтез при открытых переломах предплечья, Рушай А. К., Колосова Т. А., Бессмертный С. А, Макарено А. В. (2013)
Філіпчук В. В. - Профілактика феморо-ацетабулярного конфлікту при виконанні остеотомії тазу у дітей та підлітків, Голюк Є. Л. (2013)
Продан А. И. - Профилактика рецидивов спондилоартралгии после денервации дугоотросчатых суставов, Радченко В. А., Cиренко А. А., Левшин А. А., Попов А. И., Попсуйшапка К. А., Федотова И. Ф., Палкин А. В. (2013)
Турчин О. А. - V-подібна резекція стопи у лікуванні хворих на вроджену клишоногість, Лябах А. П., Лазаренко Г. М. (2013)
Радченко В. А. - Хирургическое лечение деструктивных повреждений позвоночника, Куценко В. А., Попсуйшапка К. А., Попов А. И. (2013)
Хмызов С. А. - Малоинвазивные технологии коррекции деформаций нижних конечностей у детей (временный гемиэпифизиодез), Ершов Д. В. (2013)
Штонда Д. В. - Реконстуктивно-відновна хірургія при перипротезних переломах стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Сташкевич А. Т. - Діагностично-лікувальна ефективність епідуральних блокад при грижах міжхребцевих дисків та нестабільності поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Пашков О. Є., Улещенко Д. В. (2013)
Сташкевич А. Т. - Малоінвазивна хірургія в лікуванні гриж та протрузій міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Єрьомік М. Є. (2013)
Єфименко Т. І. - Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження), Леоненко П. М. (2015)
Колосова В. П. - Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями (2015)
Зварич О. В. - Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень (2015)
Невідомий В. І. - Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій (2015)
Баранов А. Л. - Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Зельдіс В. В. - Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству (2015)
Заворотній Р. І. - Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі (2015)
До 60-річчя відомого українського вченого (2015)
Автори (2015)
Майко Вячеслав Михайлович (2013)
Левицький Анатолій Федосійович (2013)
Дольницький Олег Володимирович (2013)
Борзых А. В. - Результаты лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти с применением плазмы обогащенной тромбоцитами, Соловьёв И. А., Погориляк А. Й., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю. (2013)
Сухин Ю. В. - Оперативное лечение переломов межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (ранние результаты), Гуриенко А. В., Бодня А. И., Попов С. М. (2013)
Проценко Г. О. - Вплив різних програм лікування на клініко-лабораторні та функціональні показники у пацієнтів з анкілозуючим спонділоартритом, Коваленко С. О. (2013)
Корольков А. И. - Анализ ошибок и осложнений при лечении шеечно-вертельных переломов бедренной кости у детей, Громов А. Б. (2013)
Петренко Д. Є. - Аналіз напружньо-деформованого стану грудного та поперекового відділів хребта після фіксації вентральним імплантатом, Мезенцев А. О., Яресько О. В. (2013)
Півень Ю. М. - Результат лікування переломів великого горбика плечової кістки за використання анкерної фіксації, Литвин Ю. П. (2013)
Кулаженко Е. В. - Динамическая фиксация межберцового синдесмоза как способ профилактики артроза голеностопного сустава, Варзарь С. А., Харитонов О. Д. (2013)
Гай Л. А. - Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії, Венгер В. Ф., Сайед М. А. (2013)
Сухин Ю. В. - Метод лечения повторяющегося вывиха плеча у людей с высоким операционным риском, Логай В. А., Сухин В. П. (2013)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Бур’янов О. А., Лакша А. М., Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л., Головчак А. В. (2013)
Олейник А. Е. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом протрузионном коксартрозе, Саид Имад Али (2013)
Омельчук В. П. - Аналіз біохімічних причин виникнення ускладнень консолідації при остеосинтезі медіальних переломів шийки стегнової кістки, шляхи її попередження, Юрійчук Л. М., Омельчук І. В. (2013)
Климовицкий В. Г. - Особенности остеосинтеза переломов шейки бедренной кости в молодом возрасте, Канзюба М. А., Канзюба А. И., Хачатрян С. С. (2013)
Кривенко С. Н. - Гонартроз, как одно из осложнений высокоэнергетических повреждений нижних конечностей, Гребенюк А. М., Бодня А. И. (2013)
Кустуров В. - Хирургическое лечение переломов таза и вертлужной впадины устройством внешней фиксации, Кустурова А. (2013)
Грицай М. П. - Особливості та динаміка імунологічних показників у хворих на BCG-остеомієліт дітей раннього віку, Дехтяренко Н. О., Цокало В. М. (2013)
Побел А. Н. - Парапротезные инфекционные осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Гордиенко Ю. А., Зубенко А. Г. (2013)
Проценко В. В. - Использование армированного металлоостеосинтеза в комплексном лечении метастатических опухолей длинных трубчатых костей, Бурьянов А. А., Касем Менсиа, Дуда Б. С., Хомич С. В., Черный В. С. (2013)
Самохін А. В. - Особливості реабілітації після малоінвазивного остеосинтеза переломів виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В., Котюк В. В. (2013)
Сухин Ю. В. - Реабилитация больных с многофрагментарными переломами проксимального отдела плечевой кости после металоостеосинтеза разработанным фиксатором, Павличко Ю. Ю., Сухин В. П. (2013)
Філь А. Ю. - Особливості лікування переломів дистального метаепіфізу гомілки типу "пілона” у постраждалих з політравмою, Філь Ю. Я., Трутяк І. Р., Жуковський В. С. (2013)
Щекин О. В. - Лечение "несвежих" и застарелых посттравматических контрактур локтевого сустава у детей и подростков (2013)
Бур’янов О. А. - Сучасні аспекти відновного лікування постраждалих з полісегментарними переломами довгих кісток, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О. (2013)
Бур’янов О. А. - Ультрасонографічний критерій нестабільності наколінка, Вовченко Г. Я., Лиходій В. В., Соболевський Ю. Л., Задніченко М. О. (2013)
Герасименко С. І. - Порівняльна оцінка результатів відкритої та артро-скопічної синовектомії у хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінного суглоба, Полулях М. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Солод Э. И. - Новые возможности остеосинтеза вертлужной впадины, Лазарев А. Ф., Сахарных И. Н., Стоюхин С. С. (2013)
Корж М. О. - Проект загальноукраїнських рекомендацій по лікуванню переломів кісток верхньої кінцівки, Страфун С. С. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського