Гребенюк А. М. - Состояние микроциркуляции в зависимости от типа нервной регуляции при высокоэнергетических травмах нижних конечностей, Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А., Нехно В. С. (2013)
Лябах А. П. - Збереження колінного суглоба при високих ампутаціях у хворих з трофічними розладами, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Хіміч О. М. (2013)
Коструб О. О. - Комплексний регіонарний больовий синдром І типу. Сучасні підходи до лікування, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Самохін А. В. (2013)
Кривенко С. М. - Малоінвазивні методи лікування постраждалих з множинними переломами кісток кінцівок в гострому періоді травматичної хвороби, Бодня О. І. (2013)
Кривенко С. М. - Посттравматичний остеомієліт, як ускладнення множинних переломів кісток кінцівок, Бодня О. І. (2013)
Радченко В. А. - Лечение различных видов патологии позвоночника на фоне остеопороза и агрессивных гемангиом с использованием канюлированных винтов и приспособления для введения костного цемента, Левшин А. А., Палкин А. В., Федотова И. Ф., Попсуйшапка К. А., Сиренко А. А. (2013)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного низькоінтенсивного ультразвуку на остеорепарацію в ділянці введення титанових імплантатів, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Ашукіна Н. О. (2013)
Герасименко С. І. - Результати відкритих синовектомій і синовкапсулектомій колінних суглобів у хворих з ранніми стадіями ревматоїдного артриту, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Радченко В. А. - Анализ структуры нестабильных повреждений тел грудных и поясничных позвонков, Попсуйшапка К. А., Левшин А. А., Попов А. И. (2013)
Остапчук Р. М. - Реконструктивно-відновна хірургія при hallux valgus, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Бодаченко К. А. - Первичные сегментарные резекции при тяжелых открытых переломах костей голени, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Чучварев Р. В. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы медикаментозной терапии гнойных артритов голеностопного сустава, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Щадько А. А. (2013)
Радченко В. А. - Изучение околопозвоночных мягких тканей у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника методом КТ, Скиданов А. Г., Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Левитская Л. Н., Змиенко Ю. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Результаты комплексного лечения пострадавших с посттравматическим остеомиелитом длинных костей конечностей, Рушай А. К., Бессмертный С. А., Макренко А. В., Щадько А. А., Борисов В. Ю. (2013)
Рушай А. К. - Физиотерапевтические методы на ранних этапах комплексного лечения больных с посттравматическим остеомиелитом и обширными раневыми дефектами, Макаренко А. В., Бодаченко К. А., Колосова Т. А, Бессмертный С. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы профилактики и лечения посттравматического остеомиелита, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Щадько А. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Соответственно-сменный остеосинтез при открытых переломах предплечья, Рушай А. К., Колосова Т. А., Бессмертный С. А, Макарено А. В. (2013)
Філіпчук В. В. - Профілактика феморо-ацетабулярного конфлікту при виконанні остеотомії тазу у дітей та підлітків, Голюк Є. Л. (2013)
Продан А. И. - Профилактика рецидивов спондилоартралгии после денервации дугоотросчатых суставов, Радченко В. А., Cиренко А. А., Левшин А. А., Попов А. И., Попсуйшапка К. А., Федотова И. Ф., Палкин А. В. (2013)
Турчин О. А. - V-подібна резекція стопи у лікуванні хворих на вроджену клишоногість, Лябах А. П., Лазаренко Г. М. (2013)
Радченко В. А. - Хирургическое лечение деструктивных повреждений позвоночника, Куценко В. А., Попсуйшапка К. А., Попов А. И. (2013)
Хмызов С. А. - Малоинвазивные технологии коррекции деформаций нижних конечностей у детей (временный гемиэпифизиодез), Ершов Д. В. (2013)
Штонда Д. В. - Реконстуктивно-відновна хірургія при перипротезних переломах стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Сташкевич А. Т. - Діагностично-лікувальна ефективність епідуральних блокад при грижах міжхребцевих дисків та нестабільності поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Пашков О. Є., Улещенко Д. В. (2013)
Сташкевич А. Т. - Малоінвазивна хірургія в лікуванні гриж та протрузій міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Єрьомік М. Є. (2013)
Єфименко Т. І. - Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження), Леоненко П. М. (2015)
Колосова В. П. - Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями (2015)
Зварич О. В. - Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень (2015)
Невідомий В. І. - Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій (2015)
Баранов А. Л. - Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Зельдіс В. В. - Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству (2015)
Заворотній Р. І. - Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі (2015)
До 60-річчя відомого українського вченого (2015)
Автори (2015)
Майко Вячеслав Михайлович (2013)
Левицький Анатолій Федосійович (2013)
Дольницький Олег Володимирович (2013)
Борзых А. В. - Результаты лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти с применением плазмы обогащенной тромбоцитами, Соловьёв И. А., Погориляк А. Й., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю. (2013)
Сухин Ю. В. - Оперативное лечение переломов межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (ранние результаты), Гуриенко А. В., Бодня А. И., Попов С. М. (2013)
Проценко Г. О. - Вплив різних програм лікування на клініко-лабораторні та функціональні показники у пацієнтів з анкілозуючим спонділоартритом, Коваленко С. О. (2013)
Корольков А. И. - Анализ ошибок и осложнений при лечении шеечно-вертельных переломов бедренной кости у детей, Громов А. Б. (2013)
Петренко Д. Є. - Аналіз напружньо-деформованого стану грудного та поперекового відділів хребта після фіксації вентральним імплантатом, Мезенцев А. О., Яресько О. В. (2013)
Півень Ю. М. - Результат лікування переломів великого горбика плечової кістки за використання анкерної фіксації, Литвин Ю. П. (2013)
Кулаженко Е. В. - Динамическая фиксация межберцового синдесмоза как способ профилактики артроза голеностопного сустава, Варзарь С. А., Харитонов О. Д. (2013)
Гай Л. А. - Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії, Венгер В. Ф., Сайед М. А. (2013)
Сухин Ю. В. - Метод лечения повторяющегося вывиха плеча у людей с высоким операционным риском, Логай В. А., Сухин В. П. (2013)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Бур’янов О. А., Лакша А. М., Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л., Головчак А. В. (2013)
Олейник А. Е. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом протрузионном коксартрозе, Саид Имад Али (2013)
Омельчук В. П. - Аналіз біохімічних причин виникнення ускладнень консолідації при остеосинтезі медіальних переломів шийки стегнової кістки, шляхи її попередження, Юрійчук Л. М., Омельчук І. В. (2013)
Климовицкий В. Г. - Особенности остеосинтеза переломов шейки бедренной кости в молодом возрасте, Канзюба М. А., Канзюба А. И., Хачатрян С. С. (2013)
Кривенко С. Н. - Гонартроз, как одно из осложнений высокоэнергетических повреждений нижних конечностей, Гребенюк А. М., Бодня А. И. (2013)
Кустуров В. - Хирургическое лечение переломов таза и вертлужной впадины устройством внешней фиксации, Кустурова А. (2013)
Грицай М. П. - Особливості та динаміка імунологічних показників у хворих на BCG-остеомієліт дітей раннього віку, Дехтяренко Н. О., Цокало В. М. (2013)
Побел А. Н. - Парапротезные инфекционные осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Гордиенко Ю. А., Зубенко А. Г. (2013)
Проценко В. В. - Использование армированного металлоостеосинтеза в комплексном лечении метастатических опухолей длинных трубчатых костей, Бурьянов А. А., Касем Менсиа, Дуда Б. С., Хомич С. В., Черный В. С. (2013)
Самохін А. В. - Особливості реабілітації після малоінвазивного остеосинтеза переломів виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В., Котюк В. В. (2013)
Сухин Ю. В. - Реабилитация больных с многофрагментарными переломами проксимального отдела плечевой кости после металоостеосинтеза разработанным фиксатором, Павличко Ю. Ю., Сухин В. П. (2013)
Філь А. Ю. - Особливості лікування переломів дистального метаепіфізу гомілки типу "пілона” у постраждалих з політравмою, Філь Ю. Я., Трутяк І. Р., Жуковський В. С. (2013)
Щекин О. В. - Лечение "несвежих" и застарелых посттравматических контрактур локтевого сустава у детей и подростков (2013)
Бур’янов О. А. - Сучасні аспекти відновного лікування постраждалих з полісегментарними переломами довгих кісток, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О. (2013)
Бур’янов О. А. - Ультрасонографічний критерій нестабільності наколінка, Вовченко Г. Я., Лиходій В. В., Соболевський Ю. Л., Задніченко М. О. (2013)
Герасименко С. І. - Порівняльна оцінка результатів відкритої та артро-скопічної синовектомії у хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінного суглоба, Полулях М. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Солод Э. И. - Новые возможности остеосинтеза вертлужной впадины, Лазарев А. Ф., Сахарных И. Н., Стоюхин С. С. (2013)
Корж М. О. - Проект загальноукраїнських рекомендацій по лікуванню переломів кісток верхньої кінцівки, Страфун С. С. (2013)
Солод Э. И. - Оперативное лечение переломов лодыжек на современном этапе, Лазарев А. Ф., Гудушаури Я. Г., Какабадзе М. Г., Раскидайло А. С. (2013)
Байтингер В. Ф. - "Золотой стандарт" в хирургии периферических нервов, Байтингер А. В. (2013)
Лазарев А. Ф. - Проблемы лечения переломов вертлужной впадины, Солод Э. И., Сахарных И. Н., Стоюхин С. С. (2013)
Сухин Ю. В. - Первый опыт лечения диафизарных переломов костей предплечья с использованием оригинального устройства на стержневой основе, Бодня А. И., Кривенко С. Н., Баккар Тарек (2013)
Сухин Ю. В. - Портативная программируемая шина для реабилитации больных с травмами плечевого сустава, Сушко Е. А., Данилов П. В., Сухин А. Ю. (2013)
Піонтковський В. К. - Остеосинтез пластинами з кутовою стабільністю при переломах пілона, Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2013)
Климовицкий В. Г. - Возможности оптимизации преподавания травматологии и ортопедии врачам специальности "общая практика – семейная медицина", Черныш В. Ю., Лавриненко О. В., Пастернак Д. В., Чирах Т. М. (2013)
Шимон В. М. - Дисципліна "Травматологія та ортопедія” в ракурсі Болонського процесу в медичних ВНЗ України, Василинець М. М., Шимон М. В. (2013)
Омельченко Т. М. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів ВМНЗ України ІІІ-IV рівня на тему: вроджені та набуті захворювання хребта (2013)
Омельченко Т. М. - Методична розробка практичного заняття для студентів на тему: в’ялі та спастичні паралічі. Статичні деформації стоп (2013)
Сухин Ю. В. - Визуализация моделей опорно-двигательного аппарата человека на основе системы дополненной реальности в обучении врача-травматолога, Данилов П. В., Сушко Е. А. (2013)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Congenital talipes equinovarus (CTEV). Congenital torticollis (wryneck)", Samusenko I. (2013)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: Developmental dysplasia of the hip (DDH). Congenital dislocation of the hip (CDH), Samusenko I. (2013)
Лук'янова Л. - Концепція освіти дорослих в Україні (2011)
Зінченко С. - Особливості навчання дорослих у системі неперервної освіти (2011)
Котляревська Н. - Передумови творчості майбутніх фахівців сфери послуг (2011)
Максимова Л. - Електронне навчання як засіб реалізації освіти впродовж життя (2011)
Нікітчина С. - Освіта дорослих як соціально-економічна та педагогічна проблема (2011)
Отич О. - Педагогіка мистецтва у розвитку творчого потенціалу педагога позашкільного навчального закладу (2011)
Погоріла І. - Науково-дослідницька діяльність як фактор соціалізації студентів-медиків, Романенко О. (2011)
Сагун І. - Фактори забезпечення легітимності навчальних пропозицій для людей третього віку на базі вищої школи (2011)
Семеног А. - Ресурсна база інформаційних джерел та їх дидактичні функції у вищій філологічній школі (2011)
Семеног О. - Наукові заходи як засіб вияву культури наукової комунікації дослідника (2011)
Філіпчук Г. - Екологічна освіченість і культура в контексті сталого розвитку (2011)
Балахадзе Л. - Організаційно-педагогічні засади викладання іноземних мов для дорослих у Мексиці (2011)
Безпарточна О. - Посилення практичної складової в організації підвищення кваліфікації фахівців економічного профілю (2011)
Ганіна Л. - Реформування системи освіти дорослих засуджених в Україні (2011)
Гуренкова О. - Компонентно-критеріальна структура екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту (2011)
Кадемія М. - Здійснення інтерактивного навчання у професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Капран С. - Організаційно-методичні умови самостійної роботи студентів кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями Академії муніципального управління (2011)
Корнієнко В. - Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці бакалаврів гуманітарних наук з лінгвістики в США (2011)
Красильник Ю. - Соціально-психологічні основи професійної адаптації викладача університету і вищого військового навчального закладу (2011)
Падалко А. - Інноваційні технології в підготовці інженерів-електриків у технічному університеті (2011)
Поясок Т. - Прогностичне моделювання ефективності навчання дорослих на основі інформаційних технологій (2011)
Сокол Т. - Рейтингова система визначення рівня навченості майбутніх фахівців туристичного менеджменту: досвід Інституту туризму ФПУ (2011)
Товканець Г. - Економічна освіта дорослих у приватних вищих навчальних закладах Чехії: соціально-педагогічний аспект (2011)
Федорук О. - Оцінка якості та контролю знань в адаптивних Системах дистанційного навчання (на прикладі іноземних мов), Жирок М. (2011)
Аніщенко О. - Ґендерна освіченість вчителів – актуальна проблема педагогічної науки і практики (2011)
Аніщенко В. - Професійна компетентність вчителя безпеки життєдіяльності, Падалка О. (2011)
Баніт О. - Формування готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2011)
Бідюк Н. - Ключові професійно-педагогічні компетентності андрагогів у США (2011)
Воскобойнікова Г. - Педагогічне проектування медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2011)
Жижкко О. - Формальна післядипломна освіта вчителів іноземних мов у Мексиці (2011)
Кутова О. - Педагогічні умови підготовки вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів середньої загальноосвітньої школи (2011)
Малишевська І. - Підготовка вчителів початкової школи до використання природотерапевтичних технологій (2011)
Носаченко І. - Удосконалення підготовки викладачів економічних дисциплін – важлива умова модернізації економічної освіти (2011)
Співаковська-Вандерберг Є. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2011)
Тимчук Л. - Ретроспективний аналіз проблеми прогностичної діяльності педагога (2011)
Титаренко В. - Формування у майбутніх учителів здатності до естетичного оцінювання об’єктів технологічної діяльності у процесі вивчення українських народних промислів (2011)
Закревська С. - Неформальна освіта дорослих в Україні та в країнах Європейського Союзу: феномен, історія, значення (2011)
Лапаєнко С. - Проблеми розвитку освіти дорослих у Російській Федерації в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Молодиченко.В. Молодиченко.В. - Художньо-творчий розвиток особистості як чинник виховання національної еліти (2011)
Радченко Ю. - Розвиток ідей професійної підготовки вчителя у науково-педагогічній думці Німеччини (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2011)
Хвисюк Николай Иванович (2014)
Бруско Антон Тимофійович (2014)
Історичний нарис до 90-річчя кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014)
Лазарев І. А. - Біомеханічне обґрунтування тактики лікування при поєднаних ушкодженнях суглобового хряща та меніска колінного суглоба, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2014)
Труфанов И. И. - Костная ткань – композиционная основа опорно-двигательного аппарата, Миренков К. В., Андрияс И. А. (2014)
Маланчук В. О. - Особливості розподілу контактних тисків в системі "фіксатор-кістка" при остеосинтезі нижньої щелепи з використанням накісних мініпластин, Копчак А. В. (2014)
Левицький А. Ф. - Застосування гнучких металевих стрижнів при малоінвазивному інтрамедуллярному остеосинтезі діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей та підлітків, Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2014)
Голюк Є. Л. - Методика визначення скелетної зрілості у дітей та підлітків за рентгенограмами колінних суглобів, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Немеш М. М. (2014)
Філіпчук В. В. - Хірургічна профілактика синдрому фемороацетабулярного конфлікту при реорієнтаційних остеотоміях таза у випадках інконгруентності кульшового суглоба у пацієнтів дитячого та підліткового віку (2014)
Страфун С. С. - Магнітно-резонансна томографія при нестабільності плечового суглоба, Гомонай І. В., Витриховська О. М. (2014)
Бур’янов О. А. - Порівняльна характеристика гідроксиапатиту і біокомпозіту – матеріалів для заміщення дефекту кістки після видалення пухлини, Проценко В. В. (2014)
Корольков А. И. - Биомеханическое значение перемещения большого вертела, Мителева З. М., Громов А. Б., Яресько А. В., Карпинский М. Ю. (2014)
Герцен Г. І. - Можливості досліджень опорних реакцій стоп при оперативному лікуванні hallux valgus, Лазарєв І. А., Остапчук Р. М. (2014)
Погрелюк І. М. - Вплив температури фізіологічного розчину на корозійну стійкість титанових імплантатів з покриттями, Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Крищук М. Г. - Параметри надійності біомеханічних систем з ушкодженими кістками людини, Копчак А. В., Єщенко В. О. (2014)
Погрелюк І. М. - Зносотривкість пари тертя азотований титан ВТ1-0/хірулен, Шейкін С. Є., Ростоцький І. Ю. (2014)
Ульянчич Н. В. - Особенности биоактивных покрытий на титановых имплантатах, Кулак Л. Д., Борисов Ю. С., Войнарович С. Г., Алексеева Т. А., Свирид Е. С., Ксензова О. В., Семенцов Ю. И. (2014)
Кулак Л. Д. - Коррозионные свойства сплавов системы Ti-Nb-Si в тканевой жидкости, Талаш В. Н., Кузьменко Н. Н., Ульянчич Н. В. (2014)
Гайко Г. В. - Вплив біомеханосумісності інтрамедулярних металевих фіксаторів з низькомодульного b(Zr,Ti) сплаву на розвиток репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. О., Скіба І. О. (2014)
Герцен І. Г. - Експериментальні аспекти порівняння пластики порожнинних дефектів кісток композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту (2014)
Юрійчук Л. М. - Біомеханічна оцінка різних способів фіксації при нестабільних переломах вертлюгової ділянки стегнової кістки в експерименті та застосування результатів дослідження в клініці, Полулях М. В., Клепач М. С., Шидловський М.С., Баран А. І., Попович Ю. І. (2014)
Пахалюк В. И. - Оценка регламентируемых шага микролунок и шероховатости поверхности головки с частично регулярным микрорельефом в паре трения эндопротеза тазобедренного сустава, Калинин М. И., Иванов Е. Н., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Омельчук В. П. - Установка прецизійної тонометрії та керованої осередкової гіпотонії для діагностики та усунення локальних порушень мікроциркуляції в кістках, Боднар Р. Т., Омельчук Л. Г., Пюрик В. П., Омельчук І. В. (2014)
Фурманов Ю. А. - Применение разных видов сетчатых полипропиленовых эндопротезов при лечении грыж, Белянский Л. С., Савицкая И. М., Федорова Н. А., Гейленко О. А. (2014)
Юрик О. Є. - Деякі особливості діагностики та лікування неврологічних ускладнень на етапах операційного втручання у пацієнтів з грижами та протрузіями міжхребцевих дисків при нестабільності попереково-крижового відділу хребта, Секер Т. М., Слободянюк Н. П., Юрик Н. Є. (2014)
Підручна С. Р. - Вплив субстрату ліофілізованої ксеношкіри на морфологічні зміни міокарду в умовах тяжкої скелетної та комбінованої травми (2014)
Шидловский Н. С. - Особенности выбора режимов биомеханических натурных испытаний систем остеосинтеза с учетом циклических нагрузок, Лакша А. М., Дымань М. М. (2014)
Бур’янов О. А. - Ультрасонографічне обстеження хворих з наслідками переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2014)
Бур’янов О. А. - Сучасні рекомендації у лікуванні хворих на остеоартроз та ефективність метаболічно-хондропротекторної терапії остеоартрозу із застосуванням SAMe-flex, Омельченко Т. М. (2014)
Асланян С. А. - Методи місцевого гемостазу при пошкодженнях паренхімних органів живота (огляд літератури) (2014)
Філь А. Ю. - Поєднана травма тіла, підвищення виживання постраждалих. Стан проблеми (огляд літератури) (2014)
Радченко В. А. - Травматический поясничный спондилолистез (два случая из практики), Куценко В. А. (2014)
Omelchenko T. - Methodical instructions of practical employment on a theme: "Degenerative-dystrophic diseases of joints”, Samusenko I. (2014)
Samusenko I. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Injuries around the shoulder: scapula fracture, clavicle fracture, injuries of the acromioclavicular joint and sternoclavicular joint, proximal humerus fractures, dislocation of shoulder", Omelchenko T. (2014)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Specific inflammatory diseases of joints (Arthritis)”, Samusenko I. (2014)
Сулима В. С. - Написання реферату – важливий елемент післядипломної освіти у самопідготовці лікаря-інтерна, Андрейчин В. А., Омельчук В. П. (2014)
Бур’янов О. А. - Лекція для студентів медичних та медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України на тему: "Запальні захворювання системи руху та опори”, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В., Лиходій В. В. (2014)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пухлини та пухлиноподібні захворювання опорно-рухового апарату”, Комаров М. П., Скляренко Є. Т., Чорний В. С., Проценко В. В., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Грек В. П. (2014)
Погрелюк І. М. - Вплив температури фізіологічного розчину на корозійну стійкість титанових імплантатів з покриттями, Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Крищук М. Г. - Параметри надійності біомеханічних систем з ушкодженими кістками людини, Копчак А. В., Єщенко В. О. (2014)
Шидловський М. С. - Застосування способів циклічного навантаження для оцінки надійності систем фіксації переломів (2014)
Шидловський М. С. - Оптимізація методик експериментальних досліджень в біомеханіці систем остеосинтезу кінцівок, Лакша А. М. (2014)
Лакша А. М. - Метод оценки биомеханических характеристик костной ткани в области огнестрельного перелома, Шидловский Н. С., Ковбаса Н. Л., Лакша А. А. (2014)
Шидловський М. С. - Біомеханічні властивості кісткової тканини з урахуванням особливості її структури та фізіологічних факторів, Білецький Є. С., Павлюк Я. В., Димань М. М. (2014)
Маланчук В. О. - Клініко-експериментальне дослідження біомеханічних властивостей систем фіксації, що застосовують при переломах щелепи, Копчак А. В., Шидловський М. С. (2014)
Скобенко Є. О. - Дослідження надійності засобів фіксації переломів проксимального епіфізу великогомілкової кістки, Шидловський М. С., Лакша А. М., Ковбаса М. Л. (2014)
Літун Ю. М. - Деформування нижньої кінцівки під дією осьових статичних і циклічних навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки, Шидловський М. С. (2014)
Лакша А. М. - Напружено-деформований стан біомеханічних систем "Сегмент кінцівки – пристрій фіксації” при транспортуванні постраждалих, Шидловский Н. С., Єщенко В. О. (2014)
Борисенко А. В. - Вплив матеріалу внутрішньоканальних штифтів та штучної кукси на механічні характеристики відновлення різців нижньої щелепи, Савичук А. О., Шидловський М. С. (2014)
Пасічник В. А. - Інформаційні технології Delcam у біоінженерії. Досвід застосування, Равська Н. С., Бесарабець Ю. Й. (2014)
Гайко Г. В. - Вплив біомеханосумісності інтрамедулярних металевих фіксаторів з низькомодульного a(Zr,Ti) сплаву на розвиток репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. О., Скіба І. О. (2014)
Бауэр И. В. - Основные принципы в лечении больных с псевдоартрозами длинных костей, Казарезов М. В., Королева А. М., Рыбалко И. В. (2014)
Казарезов М. В. - Совершенствование металлоконструкций для повышения качества лечения переломов длинных костей, Королева А. М., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Казарезов М. В. - Клинико-морфологические проявления в обосновании раннего остеосинтеза при диафизарных переломах голени, Королева А. М., Рыбалко И. В., Репин Р. С. (2014)
Королева А. М. - Лечебно-тактические подходы в реабилитации больных с инфицированными дефектами конечностей, Казарезов М. В., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Королева А. М. - Органосохраняющая концепция в реабилитации больных с инфицированными дефектами сегментов конечностей, Казарезов М. В., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния вариантов бисегментарного переднего спондилодеза на смежные шейные позвоночные двигательные сегменты (2014)
Барыш А. Е. - Сравнительное исследование шейных сегментов после бисегментарного переднего спондилодеза с помощью математического моделирования методом конечных элементов, Федорина Э. А. (2014)
Корж Н. А. - Современные возможности математического моделирования стабилизации шейного отдела позвоночника методом конечных элементов, Барыш А. Е. (2014)
Корж Н. А. - Вентральная фиксация шейных позвонков пластинами с оригинальной топографией контактной поверхности и биоинертным керамическим покрытием, Барыш А. Е. (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Моделювання та оцінка параметрів напружено-деформованого стану накісткових конструкцій для остеосинтезу, Білов М. Є., Олексюк І. С., Дудко О. Г. (2014)
Шимон В. М. - Особливості біомеханіки навантаження в колінному суглобі при синдромі сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2014)
Коваль Ю. М. - Вплив легування Ag і Ta на корозійну стійкість сплавів на основі Ti-Ni, Сліпченко В. М., Мусієнко М. Г., Сліпченко К. В. (2014)
Турчин О. А. - Механогенез та клінічна інтерпретація варусної девіації заднього відділу стопи у пацієнтів із переднім еквінусом, Лябах А. П. (2014)
Страфун С. С. - Визначення оптимального розташування трансплантата під час ревізійної пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Страфун О. С., Богдан С. В. (2014)
Демченко А. В. - Характеристики вертикальной позы у больных со спондилолизами и спондилолистезами начальных степеней (2014)
Дудко О. Г. - Порівняльна характеристика механічних властивостей полімерних матеріалів придатних для остеосинтезу переломів (2014)
Бик П. Л. - Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура, Анякін М. І., Мішалов В. Г., Жук Р. О., Степура О. М., Голінко В. М., Моторний В. М. (2014)
Брехов А. Н. - Биомеханические аспекты заболеваний и повреждений позвоночника, Поляков А. М., Долгий С. А., Калинин М. И., Ульянчич Н. В., Ващенко П. В., Кособокова Е. В., Коваленко А. В. (2014)
Васильєв М. О. - Поверхневі електрохімічні потенціали дентальних імплантатів в розчині штучної слини, Філатова В. С., Гурин П. О., Яценко Л. Ф. (2014)
Грицай М. П. - Особливості перебудови імплантатів при заміщенні кісткових дефектів у дітей з BCG-оститом, Цокало В. М., Баран А. Р. (2014)
Гуцуляк В. І. - Тривимірне моделювання біомеханічних систем "Гомілка – апарат зовнішньої фіксації”, Сулима В. С., Шібель І. В. (2014)
Давыдов О.Д. - Новые показатели стабилометрических измерений и их использование для математического моделирования нормального и патологического функционирования опорно-двигательной, мышечной и нервной систем, Монтиле А.И., Марчук Ю.В., Монтиле А. А. (2014)
Демченко О. В. - Порівняльне біомеханічне дослідження міцності фіксації хребта при використанні вентральних імплантатів різної конструкції (2014)
Дєдух Н. В. - Тестування бактерицидної та остеоінтеграційної ефективності імплантатів з покриттям оксиду титану з додатком іонів молібдену та хрому, Малишкіна С. В., Білоус В. А., Леонтьєва Ф. С., Тимченко І. Б. (2014)
Диннік О. А. - Оптимізація взаємодії в системі "ШВХ-ортез” з позицій анатомо-топографічних, фізіологічних, біомеханічних чинників та математичного моделювання, Тимченко І. Б., Веретельник О. В., Бариш О. Є., Диннік А. О., Погоріла Г. В. (2014)
Кедровский С. Н. - Перспективы применения сплавов на основе Zr-Nb в медицинских целях, Слепченко В. Н., Коваль Ю. Н. (2014)
Маланчук В. О. - Порівняльна оцінка методів остеосинтезу нижньої щелепи із застосуванням імітаційного комп’ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2014)
Лазаренко Г. М. - Біомеханіка нормальної та патологічної ходьби у хворих на гігантизм нижньої кінцівки, Лябах А. П., Драч Л. О. (2014)
Левицький А. Ф. - Розподіл внутрішнього напруження в стегновій кістці дитини за різних умов фіксації відламків та його вплив на процеси зрощення перелому, Черняк І. С. (2014)
Науменко Л. Ю. - Біомеханічні характеристики функціонування пальців кистей при теногенних деформаціях внаслідок застарілих ушкоджень сухожилків розгиначів, Бондарук Д. О., Павленко І. Д. (2014)
Науменко Л. Ю. - Математическое моделирование фиксирующих элементов эндопротезов костей кисти, Маметьев А. А., Мирончук Л. В., Погребной О. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Напружено деформований стан сухожилків згиначів пальців кисті при тенорафії на протязі кістково-фіброзних каналів, Дараган Р. І., Дараган Б. Р. (2014)
Омельчук В. П. - Прилад для прямої прецизійної тонометрії та установка керованої осоредкової внутрішньокісткової гіпотонії в діагностиці та лікуванні локальних ішемічних уражень кісток, Боднар Р. Т., Омельчук Л. Г., Пюрик В. П., Омельчук І. В. (2014)
Пахалюк В. И. - Оценка регламентируемых шага микролунок и шероховатости поверхности головки с частично регулярным микрорельефом в паре трения эндопротеза тазобедренного сустава, Калинин М. И., Иванов Е. Н., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Петренко Д. Є. - Порівняльне біомеханічне дослідження міцності фіксації хребта при використанні вентральних імплантатів різної конструкції, Ватуля Г. Л., Мезенцев А. О., Демченко Д. О. (2014)
Поляков А. М. - Оценка функциональных характеристик эндопротезов тазобедренного сустава с полыми и комбинированными головками, Калинин М. И., Олиниченко Г. Д., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Потапчук А. М. - Порівняльний аналіз можливостей силового навантаження різних типів ортодонтичних мініімплантатів, Крищук М. Г., Міщенко О. М., Рівіс О. Ю., Єщенко В. О. (2014)
Скіба І. О. - Компьютерне моделювання при вивченні розподілу напружень при використанні низькомодульного a(Zr,Ti) сплаву в ортопедії та травматології, Шиванюк В. М., Федоренко Ю. О., Притула В. В., Калашніков А. В., Юхимчук О. А. (2014)
Тимошенко С. В. - Біомеханічний аналіз математичної моделі нестабільного перелому дистального метаепіфіза променевої кістки з позицій взаємодії пари тертя зміщених кісткових фрагментів, Чкалов О. В. (2014)
Філіпенко В. А. - Математичне моделювання результатів пластики кісткових порожнин за допомогою різновидів кальцій-фосфатних керамік, Мезенцев В. О., Бондаренко С. Є., Яресько О. В. (2014)
Малышкина С. В. - Влияние биомеханических факторов и структурной организации кости на остеорепарацию в области имплантации керамик, Дедух Н. В., Никольченко О.А. (2014)
Патон Б. Е. - Разработка новых отечественных сплавов с ЭПФ медицинского назначения на основе системы Ti-Ni, Коваль Ю. Н., Калеко Д. М., Мусиенко Р. Я., Слепченко В. Н., Слепченко К. В. (2014)
Маланчук В. А. - Физико-механические свойства биодеградируемого полимера, используемого в реконструктивно-восстановительной хирургии челюстно-лицевой области, Астапенко Е. А., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2014)
Ивасишин О. М. - Физические принципы создания низкомодульных сплавов на основе циркония и титана для изготовления имплантатов, Скиба И. А., Карасевская О. П., Марковский П. Е., Шиванюк В. Н., Калашников А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Іванишин П. - Творчі злети і пастки Юрія Бачі (2013)
Привалова С. - Мова художнього твору (2013)
Гінкевич О. - Аналітико-синтетичні вміння у методичному аспекті (2013)
Семеног О. - Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксіологічні виміри (2013)
Ситченко А. - Оцінка — рушійна сила навчального процесу (2013)
Нежива Л. - Формування сюрреалістичної складової великостильової компетентності в старшокласників на прикладі поезій Василя Голобородька (2013)
Тур С. - Тарас Шевченко — геніальний художник. Літературно-мистецька конференція (2013)
Лілік О. - У просторі сучасної альтернативної історії: матеріали до вивчення роману Василя Кожелянка "Тероріум" (2013)
Єременко О. - Вивчаємо роман "Диво" Павла Загребельного (2013)
Горячок І. - "Легенда про Добраду", наспівана письменницею-подолянкою Ніною Шмуріковою-Гаврилюк (2013)
Логвіненко Н. - "Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить...". Сучасний стан української фантастичної прози (2013)
Бондаренко Л. - Наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження Миколи Куліша (2013)
Горболіс Л. - Про епістолярну ввічливість мовою науки (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічні особливості впровадження тренінгу "Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій", Терещенко К. В. (2012)
Філь О. А. - Розвиток конкурентоздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку (2012)
Блешмудт П. П. - Психологічні особливості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" (2012)
Бондарчук О. І. - Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Горбань Г. О. - Особливості проектування управлінських рішень як професійної дії (2012)
Грицук О. В. - Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології (2012)
Дектярьова Т. В. - Психологія безпеки: теорія питання (2012)
Задорожна О. М. - Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів (2012)
Іщук О. В. - Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів (2012)
Карамушка Л. М. - Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях, Вознюк А. В. (2012)
Карамушка Л. М. - Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки, Канівець Т. М. (2012)
Карамушка Л. М. - Тренінг "Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників", Фелькель Т. Г. (2012)
Корсакевич В. В. - Зміст та структура експериментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності (2012)
Ліплянська О. В. - Зміст, структура та ефективність тренінгу "Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях" (2012)
Охотницька К. Ю. - Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності відданості організації та основних умов її формування (2012)
Пастухова Т. І. - Аналіз ефективності тренінгу "Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації" (2012)
Карамушка Л. М. - Особливості вияву організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах, Радченко О. Б. (2012)
Самойленко Д. О. - Двопроцесна модель відданості організації (2012)
Тищенко Т. В. - Взаємоз’вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості (2012)
Галаган Л. В. - Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців (2012)
Карамушка Л. М. - Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх економічній соціалізації (2012)
Карамушка Л. М. - Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності, Гнускіна Г. В. (2012)
Карамушка Л. М. - Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності, Ходакевич О. Г. (2012)
Рудюк О. В. - Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у безробітних (2012)
Бондаренко Т. В. - Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей (2012)
Гончаренко Н. В. - Категорія здоров’я як предмет психологічного дослідження (2012)
Карамушка В. І. - Структура і формування екологічних компетентностей особистості (2012)
Кудусова Э. Н. - Формирование вариативности мышления студентов в процессе изучения психологии (2012)
Правдивець Н. О. - Програма розвитку професійної ідентичності в жінок-військовослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби (2012)
Рябчич Я. Є. - Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості (2012)
Францев А. Н. - Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения, Михайлов В. В. (2012)
Харченко Д. М. - Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів (2012)
Шевякова Н. Л. - Індивідуально-особистісні детермінанти емоційно-вольової регуляції в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку (2012)
Щербина Л. Ф. - Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта (2012)
Щіпановська О. Р. - Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології (2012)
Карамушка Л. М. - ІII Польсько-український семінар "Інноваційні напрямки розвитку психології праці та організаційної психології в Польщі та Україні" (4 вересня 2012 року, м. Катовіце, Польща), Філь О. А., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Kożusznik B., Turska E., Polak J. (2012)
Карамушка Л. М. - Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у Міжнародній конференції з економічної психології (5-8 вересня 2012 року, м. Вроцлав, Польща), Креденцер О. В., Філь О. А. (2012)
Summaries (2012)
Гуренкова О. - Організаційно-методична модель формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту: результати експериментальної роботи (2011)
Закревська С. - Оцінка якості неформальної освіти: інноваційні методи та сучасні підходи (2011)
Зінченко С. - Основні аспекти неформальної та позаформальної правової освіти дорослих ув’язнених, Соболєва Т. (2011)
Носаченко І. - Організація самостійної роботи дорослих (на прикладі заочної форми навчання) (2011)
Опольська А. - Проблема розвитку та вдосконалення післядипломної освіти (2011)
Погоріла І. - Напрями екологічного виховання майбутніх лікарів при викладанні медичної біології, Романенко О. (2011)
Поясок Т. - Дистанційна освіта дорослих (2011)
Совгіра С. - Організація екологічних походів у навчально-виховному процесі університету (2011)
Соломаха С. - Андрагогічна модель організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Білобровко Т. - Неперервна освіта дорослих як важливий чинник розвитку особистості (2011)
Бугасова Н. - Шведська модель визнання результатів попереднього навчання серед іммігрантів (2011)
Десятов Т. - Неперервна освіти як проблема порівняльної педагогіки (2011)
Огієнко О. - Професійна підготовка вчителів загальноосвітніх шкіл у Великій Британії, Канаді та США: спільне та відмінне (2011)
Пулінець О. - Освіта дорослих в Австралії: реальність і майбутнє (2011)
Рубан Л. - Біографічне дослідження професійного становлення і розвитку американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) (2011)
Сігаєва Л. - Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні на початку ХХІ століття (2011)
Чулкова Л. - Современные тенденции развития системы образования взрослых в Германии (2011)
Артеменко І. - Технологія створення електронного підручника для психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя економіки (2011)
Берекa В. - Професійно-педагогічна практика менеджерів освіти: основні принципи і технологія (2011)
Борисова Л. - Педагогічний такт і педагогічна майстерність керівника закладу освіти (2011)
Князська В. - Роль інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців перукарського мистецтва (2011)
Мільто Л. - Проблема формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки у ВНЗ (2011)
Поприткіна Д. - Наукова організація праці педагога професійної школи: теоретичний аспект (2011)
Федорчук Ф. - Особливості навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації (2011)
Щербак О. - Підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на андрагогічних засадах (2011)
Аніщенко О. - Історико-педагогічний аспект професійно-художньої освіти жінок у країнах Європи (2011)
Мірошниченко В. - Місце інтелектуальних традицій в pанньохристиянській європейській духовній культурі VІ століття (Віварій Кассіодора) (2011)
Самаріна С. - Професійна підготовка вчителів до формування дисциплінованої поведінки учнів (кінець ХІХ – початок ХХ століття (2011)
Цебрій І. - Роль наставника у виховній парадигмі Ісиодора Севільського (2011)
Скляренко Євген Тимофійович (2015)
Ненько Анатолий Михайлович (2015)
Костюк Анатолій Никифорович (2015)
Бублик Леонід Олександрович (2015)
Сташкевич Анатолій Трохимович (2015)
Мезенцев Андрій Олексійович (2015)
Цівина Сергій Антонович (2015)
Пам’яті Івченка Валерія Костянтиновича (2015)
Пам’яті Яременко Дмитрия Александровича (2015)
Панасюк Я. В. - Біохімічна характеристика посттравматичного репаративного остеогенезу при застосуванні наноаквахелатів металів, Корда М. М. (2015)
Уровський О. О. - Новітні аспекти лікування контрактури Дюпюітрена (2015)
Король С. О. - Використання сучасних методів спеціалізованого травматологічного лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток (IV рівень надання медичної допомоги), Беспаленко А. А. (2015)
Лакша А. М. - Лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями м’яких тканин кінцівок, Лось Д. В. (2015)
Гошко В. Ю. - Застосування апарату зовнішньої фіксації для інтраопераційної стабілізації і дистракції при корегувальних остеотоміях кісток та артродезах суглобів стопи, Герцен І. Г. (2015)
Гур’єв С. О. - Пошкодження ключиці у структурі полі травми, Цвях А. І. (2015)
Зеленецький І. Б. - Методологія діагностично-лікувальної тактики диспластичних синдромів кульшового суглоба, зумовлених спадковою схильністю (2015)
Кулева А. В. - Клінічна діагностика застарілих ушкоджень ахілового сухожилка, Турчин Е. А., Лябах А. П. (2015)
Бур’янов О. А. - Етапне хірургічне лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Лакша А. А. (2015)
Шимон В. М. - Лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку з урахуванням показників вітаміну Д3, Литвак В. В., Шимон М. В. (2015)
Хіміч О. М. - Транстібіальна ампутація у пацієнтів із облітеруючими ангіопатіями: техніка та показання, Білецький М. Й., Лябах А. П. (2015)
Турчин О. А. - Діагностика та хірургічне лікування невроми Мортона, Григоровська А. В., Вадзюк Н. С., Коструб О. О., Лябах А. П. (2015)
Магомедов С. - Влияние мезенхимальных стволовых клеток на показатели метаболизма соединительной ткани у экспериментальных животных, Коструб А. А., Блонский Р. И., Кравченко Е. Н. (2015)
Голюк Є. Л. - Прогнозування спастичного зміщення стегнової кістки у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Мельник М. В. (2015)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дорослих, Улещенко Д. В., Фіщенко Я. В., Мартиненко В. Г. (2015)
Фищенко Я. В. - Оценка результатов нехирургического лечения пациентов с поясничным спинальным стенозом на фоне дегенеративных деформаций поясничного отдела позвоночника, Перепечай О. А., Кравчук Л. Д. (2015)
Бур’янов О. А. - Роль препарату Хондроітин-Комплекс після кістково-пластичних операцій з приводу доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток, Проценко В. В. (2015)
Чорний В. С. - Армований кістково-цементний остеосинтез в лікуванні метастатичних пухлин кісток кінцівок, Проценко В. В., Ільніцький О. В., Найдьонов О. І. (2015)
Бур’янов О. А. - Сучасна система відновного лікування та реабілітації хворих на псоріатичний артрит, Кваша В. П., Карнаух Ю. В., Майко О. В. (2015)
Бур’янов О. А. - Перший досвід ортопедичного лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, що отримують біологічну терапію, Пшеничний Т. Є., Костогриз О. А. (2015)
Страфун С. С. - Структурно-метаболічні зміни скелетних м’язів при травмуванні периферичного нерва, Гайович В. В., Макаренко О. М., Савосько С. І. (2015)
Деркач Р. В. - Надання першої медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату в ДТП у м. Києві, Тимочук В. В. (2015)
Страфун С. С. - Причини незадовільних результатів та помилки в лікуванні хворих з ушкодженнями хряща колінного суглоба, Костогриз О. А., Риган М. М., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2015)
Курінний І. М. - Мікрохірургічне заміщення ампутаційних дефектів пальців кисті при наслідках травм (2015)
Лоскутов А. Е. - Дифференцированный подход к остеотомии первой плюсневой кости при Hallux Valgus, Лоскутов О. А., Науменко А. Н. (2015)
Клапчук Ю. В. - Діагностична цінність СКТ-артрографії у хворих із кістоподібними утвореннями ділянки колінного суглобу, Бородай О. Л., Ясинський О. В. (2015)
Лакша А. М. - Деформационные свойства стержневых аппаратов внешней фиксации (2015)
Климовицкий В. Г. - Эндопротезирование при опухолях проксимального отдела бедра, Хайсам Мохаммад Юсеф Абу-Фардех, Ютовец Ю. Г., Власенко М. А. (2015)
Лоскутов О. А. - Использование метода подтаранного артроэреза у детей с плосковальгусной деформацией стопы, Фурманова К. С. (2015)
Бур’янов О. А. - Хірургічне лікування переломів голівки та шийки п’ясної кістки, Циганков М. А. (2015)
Філь А. Ю. - Комплексний підхід до лікування незрощених діафізарних переломів стегнової кістки, Дутка Ю., Філь Ю. Я., Сенюк Ю. І., Дутка Л. (2015)
Бур’янов О. А. - Оцінка ефективності комплексного хондропротекторного препарату Nemolix С3 в системі лікуванні хворих з ранніми стадіями остеоартроза, Омельченко Т. М. (2015)
Уліс Н. Є. - Рефлексотерапія у хворих з нейротрофічними вертеброгенними рефлекторними нейродистрофічними синдромами (2015)
Бур’янов О. А. - Застосування плейотропних ефектів статинів при лікуванні остеоартроза, Шемета О. О. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика осцеосцинтиграфії І рентгенологічного дослідження при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Шевченко О. Г. - Проблеми інвалідності у дітей внаслідок патології хребта (огляд літератури), Голубєва І. В., Корольков О. І. (2015)
Хіміон Л. В. - Немедикаментозне лікування остеоартриту: огляд сучасних рекомендацій (2015)
Шимон В. М. - Високоінтенсивне лазерне випромінювання для санації остеомієлітичної рани на фоні хронічного остеомієліту, Ковач В. В., Сливка Р. М. (2015)
Бур’янов О. А. - Досвід відкритої міні-Банкарт техніки оперативного лікування звичного вивиху плеча, Самусенко І. В., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л. (2015)
Самусенко І. В. - Хірургічне лікування переломів трубчастих кісток кисті в амбулаторних умовах, Рай Е. М., Мельник О. М. (2015)
Buryanov O. - Methodical development of sessions for training students: "Bone tumors”, Chorney V. (2015)
Лоскутов А. Е. - Пути усовершенствования практической подготовки врачей-интернов по специальности "Травматология и ортопедия”, Олейник А. Е., Синегубов Д. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Этапы подготовки научно-педагогических кадров по травматологии и ортопедии в современных условиях, Олейник А. Е., Синегубов Д. А. (2015)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Вогнепальні поранення верхніх та нижніх кінцівок", Комаров М. П., Лиходій В. В., Кваша В. П., Задніченко М.О., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Грек В. П., Соболевський Ю. Л., Чорний В. С. (2015)
Король П. А. - Диагностическая роль остеосцинтиграфии при ендопротезировании тазобедренных суставов, Ткаченко М. Н. (2015)
Калашніков А. В. - Застосування збагаченого тромбоцитами фібринового гелю для лікування переломів довгих кісток (експериментально-клінічне обґрунтування), Бруско А. Т., Панченко Л. М., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калішніков А. В. - Зміни у надп’ятково-гомілковому суглобі при натурному моделюванні ушкоджень малогомілкової кістки, Літун Ю. М., Шидловський М. С., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калашніков А. В. - Порівняння ефективності блокуючого інтрамедулярного та кісткового остеосинтезу в лікуванні переломів кісток гомілки, Малик М. В., Літун Ю. М., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Міренков К. В. - Остеосинтез трикісточкових переломів (2015)
Перцов В. І. - Досвід викладання військової хірургії у Запорізькому мед університеті, Міренков К. В. (2015)
Корольков О. І. - Відновне лікування після корекції деформацій стоп у дітей, Кикош Г. В., Мельник В. В., Рахман П. М. (2015)
Малык М. В. - Фиксации малоберцовой кости при остеосинтезе большеберцовой кости. Когда это необходимо?, Калашников А. В., Ставинский Ю. О., Вдовиченко К. В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Єременко О. - Не відболить: чорнобильська нота української поезії, Гавриленко І. (2013)
Тодорюк С. - Західноукраїнський літературний дискурс національної ідентичності (на прикладі життя і творчості Костянтини Малицької) (2013)
Дятленко Т. - Майстер-клас як ефективна форма підвищення педагогічної майстерності вчителя (2013)
Зінченко Н. - Фольклорно-етнографічний нарис Анатолія Свидницького "Великдень у подолян": методичний аспект, Шкарупа А. (2013)
Аношкіна Г. - Моральна й політична оцінка історичного минулого в поемі "Великий льох" Тараса Шевченка (2013)
Бондаренко Н. - Художня інтерпретація проблеми української еліти в поемі Тараса Шевченка "І мертвим, і живим..." (2013)
Неживий О. - Луганець Микола Руденко — Герой України. До уроку позакласного читання "Українські письменники — лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка" (2013)
Жовталюк О. - Єдність світу природи і дитячої душі у творі "Гуси-лебеді летять" Михайла Стельмаха (2013)
Мовчан О. - Ідейно-художній зміст віршів М. Рильського "Ознаки весни", "Порада" (2013)
Баранчук О. - Історія, написана життям. Урок за оповіданням Анатолія Гая "Чорна рота" (2013)
Бабійчук Т. - Літературна вітальня з героями драматичних творів Лесі Українки (2013)
Коваленко Л. - Підготовка до написання твору за картиною художниці Катерини Білокур "Рідне поле". Урок розвитку зв'язного мовлення, Щербина Л. (2013)
Баята Л. - Вивчаємо словосполучення. 5 клас (2013)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури. Стаття третя (2013)
Романишина Н. - Формування професійно-творчих здібностей студентів як методична проблема (2013)
Вірші Мазуренко Олени (2013)
Мокляк В. М. - Основні етапи та напрями розвитку студентського самоврядування університетів України ХІХ – поч. ХХ ст. (2011)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічний вплив на формування управлінських умінь студентів (2011)
Белан Т. Г. - Особливості організації педагогічної практики на технологічному факультеті (2011)
Бєляєв С. Б. - Загальні характеристики педагогічної системи (2011)
Боченко О. В. - Луций Сенека про виховання та самовиховання (2011)
Гапон Е. В. - Оновлена форма самостійної роботи студентів, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2011)
Горбунова Н. В. - Моніторинг готовності фахівців дошкільної освіти до організації словникової роботи в ДНЗ (2011)
Дзядевич Ю. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійного іміджу студентів мистецьких спеціальностей (2011)
Донцов А. В. - Проблеми підвищення якості виховного процесу вищого педагогічного навчального закладу (2011)
Єфремов С. В. - Роль лекціі у навчальному процесі вищої школи (2011)
Зінченко В. О. - Тенденції розробки моделі фахівця (2011)
Кобзар О. І. - Особливості недовільного запам’ятовування при навчанні англійської мови студентів немовних факультетів, Лєшньова Н. О. (2011)
Кравцова Л. О. - Mовленнева культура як соціально-педагогічна проблема, Манойло І. С. (2011)
Лазарєва Т. А. - Удосконалення змісту навчання з харчових продуктів майбутніх інженерів-технологів (2011)
Мокроменко О. В. - Розробка організаційно-педагогічних засад елементарної освіти у Великій Британії (1808-1833 рр.) (2011)
Нечепоренко М. В. - Педагогічна освіта як універсальна для фахівця усіх галузей знань (2011)
Павлова Л. В. - Роль гумору у взаємовідносинах "викладач – студент", Сергеєва О. А. (2011)
Петриченко Л. О. - Формування у майбутніх педагогів навичок практичної роботи з обдарованими учнями (2011)
Пилипенко Є. О. - Педагогічні умови формування готовності студентів до самоосвітньої діяльності (2011)
Пилипенко Є. О. - Самоосвіта як педагогічна проблема (2011)
Плохута Т. М. - Евристичне тестове завдання в діагностиці самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів (2011)
Попельнюх О. І. - Гуманістичні актуалітети вітчизняної педагогіки ІІ пол. ХІХ ст. (2011)
Птушка А. С. - Методика перекладу англійських текстів на українську мову та труднощі їх перекладу (2011)
Рассказова О. І. - Розвиток соціальності дітей з особливими потребами як результат практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів в інклюзивній школі (2011)
Рибінська Ю. А. - Принципи реалізації творчого навчання на факультетах іноземних мов (2011)
Рябовол Л. Т. - Організація, зміст та критерії оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів правознавства (2011)
Тарасенко Н. В. - Соціальна вулична робота як форма організації педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів (2011)
Тарасенко Н. В. - До проблеми формування здорового способу життя підлітків (2011)
Упатова І. П. - Створення фахового освітнього простору як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти (2011)
Шведова Я. В. - Професійне становлення особисті студента вищого навчального закладу (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2013)
Токмань Г. - Докторська школа вченої-методиста, професора Ніли Йосипівни Волошиної (2013)
Дятленко Т. - Принцип неперервності літературної освіти у методичній спадщині професора Н.Й. Волошиної (2013)
Білоус Н. - Принципи формування шкільної програми з української літератури у висвітленні Ніли Волошиної (2013)
Лелюх І. - Внесок Ніли Волошиної в розвиток українського підручникотворення (2013)
Дига Н. - Вплив української літератури на національне самовиховання учнів в оцінці Н.Й. Волошиної, Ткачук М. (2013)
Бондаренко Л. - Професор Ніла Волошина про форми співробітництва учителів літератури та бібліотекарів (2013)
Чеховська Л. - Компетентнісно спрямований підхід у вивченні літератури як умова подолання відчуженості у навчанні (2013)
Соловйова Н. - Проблема формування умінь учнів розкривати психологічний аспект у характеристиці героїв літературного твору (2013)
Яценко Т. - Естетична спрямованість шкільного курсу української літератури (2013)
Ткачук Г. - Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність (2013)
Привалова С. - Сучасна шкільна літературна освіта: до проблеми вивчення мови художнього твору (2013)
Лінкевич Л. - Комплексне застосування технічних засобів навчання на уроках української літератури (2013)
Лаврусевич Н. - Із доброго подільського кореня. Уроки літератури рідного краю за творами Миколи Магери (2013)
Ткачук М. - Переяславські освітяни на Перших Волошинських читаннях (2013)
Логвіненко Н. - У світі художнього перекладу. Рецензія на навчальний посібник "Будівничі перекладацьких мостів" Ольги Куцевол (2013)
Гофайзен О. В. - Задачи тв колориметрии, Пилявский В. В. (2015)
Рудик В. Д. - Визначення та компенсація нестаціонарних часових похибок вимірювальних каналів (2015)
Вышинский В. А. - Физическое поле в вакууме (2015)
Устенко С. В. - О реализации ких-фильтров с использованием преобразования фурье-чебышева (2015)
Анахов П. В. - Вимірювання глибини водойми методом власних коливань, Анахова О. В. (2015)
Левченко Е. Г. - Использование дисперсионных резонаторов для измерения длин волн лазерного излучения (2015)
Куцевол О. М. - Діелектрометричний вологомір зерна (2015)
Осадчук В. С. - Микроэлектронный радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом, Осадчук А. В., Осадчук Я. А. (2015)
Троц А. А. - Метод контролю компонентного складу газових технологічних середовищ (2015)
Колобродов В. Г. - Метод вимірювання модуляційної передавальної функції камери з матричним приймачем випромінювання, Явдощак О. М. (2015)
Фесенко А. В. - Современное состояние оптической микроскопии для получения трехмерных изображений, Боровицкий В. Н. (2015)
Шаманський С. Й. - Розрахунок метрологічних характеристик лічильника стічних вод змінного перепаду тиску, Бойченко С. В. (2015)
Швачка А. И. - Оценка погрешности измерения внешних тепловых потерь при использовании в составе асу тп, Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю. (2015)
Федоряк М. М. - Прилад для вивчення температурних преферендумів членистоногих, Волошин В. Л., Браїловський В. В., Олексюк П. М. (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей несиметричного режиму трифазної системи із заземленою нейтраллю, Мельничук С. М., Кошкалда В. О. (2015)
Підченко С. К. - Цифровий синтез високостабільних коливань з термо- та віброкомпенсацією нестабільності кварцового опорного генератора, Таранчук А. А., Хоптинський Р. П. (2015)
Бортник Г. Г. - Метод аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів з додатковим шумоподібним сигналом, Стальченко О. В., Боярський К. О. (2015)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля з датчиком холла та частотним вихідним сигналом, Притула М. О., Коваль К. О., Осадчук Я. О. (2015)
Рябіченко А. В. - Дослідження динамічних процесів коливальних систем вимірювального контролю методом квадратур (2015)
Горященко К. Л. - Проблеми застосування фазового методу для визначення відстаней до пошкоджень в провідникових лініях (2015)
Іларіонов О. Є. - Лабораторний учбовий комплекс на основі стенду AVRLK-02, Іванчук М. М. (2015)
Бабчук С. М. - Вибір спеціалізованої комп’ютерної мережі для систем автоматизаціїї у вибухобезпечних зонах промислових підприємств (2015)
Городний А. В. - Об эффективности использования корректирующих кодов для запоминающих устройств с временной избыточностью, Корнейчук В. И. (2015)
Вяткин C. И. - Архитектура графических процессоров на базе функций, Романюк C. А., Павлов С. В., Дудник А. А. (2015)
Заболотна Н. І. - Діагностичне застосування систем орієнтаційної та фазової мюллер-матричної томографії у диференціації патології печінки пацюків (2015)
Падлецька Н. І. - Інформаційна технологія для ідентифікації зворотного гортанного нерва під час хірургічної операції на щитовидній залозі, Дивак М. П. (2015)
Злепко С. М. - Система для автоматизації обліку і кадрового супроводження військовозобов’язаних та первинного професійного відбору на службу в Збройні сили України, Костишин С. В., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик С. В. (2015)
Тимчик С. В. - Інформаційна технологія моніторингу, підтримки прийняття рішень та ідентифікації здоров'я студента, Московко М. В., Злепко С. М., Лаугс O. Л. (2015)
Архирей М. В. - Застосування експертних оцінок для забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури, Булигіна О. В., Іванець О. Б., Кучеренко В. Л. (2015)
Петрук В. Г. - Аналіз сучасного стану оптичних засобів вимірювального контролю та діагностування параметрів біотканин на основі цифрової колориметрії, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Крот О. І., Моканюк О. І. (2015)
Петрук В. Г. - Метод та засіб цифрової колориметрії поверхневих пошкоджень біотканин для прикладних задач судово-медичної діагностики, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования толщины прослойки на демпфирующую способность трехслойных балок, Горященко С. Л. (2015)
Стайкуца С. В. - Динамічні аспекти інцидентів фізичної та інформаційної безпеки в системах охорони об’єктів (2015)
Ковалюк О. О. - Керування полімеризаційною колоною при виробництві різних марок продукту, Ковалюк Д. О., Чубаров П. М. (2015)
Михалевський Д. В. - Дослідження впливу руху абонентів на ефективну швидкість передачі інформації у мережах стандарту WI-FI, Гузь М. Д. (2015)
Толбатов А. В. - Метод моделювання сигналів контролю функціонування газотурбінної установки для розробки нових інформаційних технологій (2015)
Клещев Г. М. - Лазерные средства измерения активного контроля инструмента штампов холодной листовой штамповки, Биличенко А. Г., Клещев М. А., Клещев М. Г. (2015)
Рожновский М. В. - Обобщенная функциональная схема программного комплекса планирования сетей беспроводной связи (2015)
Проказа О. І. - Розрахунок перехідних процесів об’єктів третього порядку з запізненням методом квадратур (2015)
Рожновская И. Ю. - Исследование пропускной способности мімо-канала с поляризационным разнесением (2015)
Погромська Г. С. - Реалізація вільного програмного забезпечення засобами комплексного середовища розробки міжплатформових додатків QT, Христодоров О. В. (2015)
Василиу Е. В. - Схема криптографической защиты системы электронного голосования c использованием протоколов квантовой криптографии (2015)
Шиян А. А. - Модель створення автоматизованих систем управління технологічним процесом з використанням математичних операторів у інформаційному просторі, Яремчук Ю. Є., Нікіфорова Л. О., Касіяненко В. Х. (2015)
Кухарчук В. В. - Перетворювачі моменту інерції з двома ступенями вільності. метод двох резонансів, Ведмицький Ю. Г. (2015)
Левчук И. Л. - Идентификаций кинетических моделей ХТП с использованием нейросетевых технологий (2015)
Ошаровская Е. В. - Статистическое кодирование топологии сеток 3d изображений, Самусь Н. С. (2015)
Кучерук В. Ю. - Класифікація систем ідентифікації тварин для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм, Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Паламарчук Є. А. (2015)
Захарченко Н. В. - Таймерные сигнальные конструкции - как инструмент системы информационной безопасности, Корчинский В. В., Радзимовский Б. К., Горохов Ю. С. (2015)
Доктору технических наук Виталию Андреевичу Вышинскому 75-лет (2015)
Запрошення на конференцію ВОТТП №14 (2015) (2015)
Нечепоренко Л. С. - Науково-педагогічна діяльність студентів (2011)
Бєляєв С. Б. - Технологічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності (2011)
Білєр О. С. - Дидактичні аспекти використання аудіовізуальних засобів навчання у вищому навчальному закладі (2011)
Гапон Е. В. - Педагогічні умови розвитку мислення студентів, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2011)
Заря Л. О. - Суть і зміст методики формування інтересу до музики у молодших школярів з використанням мультимедійних технологій у процесі вивчення дисципліни "Mузика" (2011)
Зелюк В. В. - Основи моделювання соціальної, соціально-педагогічної та психологічної роботи в загальноосвітній школі (з позицій технологізації управління) (2011)
Копилова О. В. - Види письмових робіт як засіб контролю при навчанні мови іноземних студентів, Саніна Л. П. (2011)
Козир М. К. - Співпраця дошкільного навчального закладу та сімї у формуванні соціальної компетентності дитини, Смик А. І. (2011)
Кузнецова О. Ю. - Неперервна педагогічна освіта: британський досвід (2011)
Кравцова Л. О. - Методичні засади викладання російської мови, Манойло І. С. (2011)
Крехно Т. І. - Технології реалізації комунікативно-діяльнісного принципу лінгвістичної освіти (2011)
Лунячек В. Е. - Особливості процесу підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" до забезпечення якості освіти (2011)
Мащенко С. Г. - Виховання студентів засобами навчальної діяльності (2011)
Нечепоренко М. В. - Про структуру емоційно-вольової культури студентів класичних університетів (2011)
Осова О. О. - Науково-дослідна робота як важлива складова мовної підготовки студентів-філологів (2011)
Пилипенко Є. О. - Самовиховання студента як критерій його професійно-педагогічної культури (2011)
Польшина Ю. Ю. - Сутність, принципи та структура технології формування соціальних якостей молодших школярів (2011)
Пономарьова Г. Ф. - До питання розвитку демократизації управління вищою освітою в Україні, Степанець І. О. (2011)
Попельнюх О. І. - Гуманістична парадигма сучасного виховання в психолого-педагогічній детермінації (2011)
Ремзі І. В. - Розробка педагогічних технологій відбору дітей на етапі початкової підготовки у спортивному плаванні (2011)
Репко І. П. - Обґрунтування педагогічної проблеми становлення духовного досвіду особистості учнів (2011)
Упатова І. П. - Робочі зошити як засіб і спосіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ (2011)
Харківська А. А. - Дидактичний аспект управління інноваційним розвитком навчального процесу педагогічного ВНЗ (2011)
Чугрєєва Н. О. - Значення інноваційних процесів в управлінні вищим навчальним закладом (2011)
Шведова Я. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури студентів (2011)
Швецова Г. А. - ІКТ у навчальному процесі – проблеми та перспективи впровадження (2011)
Якушко Н. М. - Зміст підготовки вчителів у Німеччині (2011)
Наші автори (2011)
Болотнікова І. В. - Особливості професійного самоздійснення та самоактуалізації працівників профспілок (2014)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості прояву адаптаційних ресурсів особистості під впливом самооцінки (2014)
Войтович М. В. - Особливості професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти (2014)
Гуменюк Г. В. - Професійне самоздійснення вченого: постановка проблеми та алгоритм дослідження (2014)
Дзвоник Г. П. - Професійне самоздійснення менеджерів комерційних організацій (2014)
Дулова О. О. - Психологічні особливості становлення ціннісного ставлення до сім’ї у дітей, Проскурняк О. П. (2014)
Завадська Т. В. - Професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів (2014)
Завязкіна Н. В. - Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обґрунтуванні категорії обмеженої осудності (2014)
Кокун О. М. - Особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій (2014)
Корніяка О. М. - Емпіричне вивчення особливостей професійного самоздійснення викладача вищої школи, Лахтадир О. В., Гоменюк В. О. (2014)
Кружева Т. В. - Професійне самоздійснення: система понять (2014)
Малхазов О. Р. - Метод розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю (2014)
Мельник А. І. - Мотивація професійної діяльності вчителя в умовах роботи з гіперактивними молодшими школярами (2014)
Немеш О. М. - Психологічні основи інтернет-комунікації (2014)
Неурова А. Б. - Підходи до розуміння емоційної стійкості як наукове підґрунтя її визначення у фахівців з надзвичайних ситуацій (2014)
Панасенко Н. М. - Вплив синдрому емоційного вигорання на професійне самоздійснення лікаря (2014)
Панасенко Н. М. - Особливості розвитку професійних якостей у програмістів, Гомонюк В. О. (2014)
Петренко І. В. - Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі (2014)
Петрученко Н. М. - Формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами (2014)
Пилипенко Н. М. - Мотиваційні компоненти академічного консультування майбутніх фахівців (2014)
Савченко Т. Л. - Професійне самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів (2014)
Сердюк Л. З. - Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів, Соколюк А. О. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості ціннісних орієнтацій осіб, що зловживають комп’ютерними іграми (2014)
Шмаргун В. М. - Інтелектуальна компетентність особистості (2014)
Фурдичко О. І. - Екологічні проблеми стану агросфери в контексті збалансованого розвитку природокористування в Україні (2015)
Никитюк Ю.А. - Еколого-економічний аналіз сучасного стану ринку лікарської рослинної сировини в Україні (2015)
Регуш Н. В. - Особливості розподілу діаметрів різновікових букових деревостанів південно-західного мегасхилу Українських Карпат, Каганяк Ю. Й. (2015)
Студінська Г. Я. - "Зелена економіка" як базовий чинник формування позитивного іміджу країни (2015)
Цвей Я. П. - Продуктивность сахарной свёклы в зависимости от применения удобрений, Власенко В.С. (2015)
Юрків Н. М. - Еколого-економічні засади формування стратегічного набору лісових підприємств (2015)
Bardyn O. Ya. - Methods of the enterprise cash flows optimization in the context of sustainable development (2015)
Піняга Н. О. - Підвищення ефективності державного впливу на формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Веремеєнко С. І. - Екологічна характеристика популяцій плітки звичайної (Rutilus rutilus L.) Хрінницького водосховища, Мосніцький В. О. (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на трансформацію фізико-хімічних показників і загального гумусу в сірому лісовому ґрунті, Кириченко А. В. (2015)
Ізюмова О. Г. - Вплив аеротехногенних емісій цементного виробництва на фільтраційні властивості ґрунту (2015)
Мельничук А. О. - Цикл вуглецю та азоту за різних систем удобрення в сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в Поліссі, Тараріко М. Ю. (2015)
Швиденко І. К. - Оцінка впливу системи удобрення на інтенсивність накопичення 137 Cs бульбами картоплі в умовах Житомирського Полісся (2015)
Корнілова Н. А. - Особливості ґрунтової післядії Leonurus Cardiaca L. та Hyssopus Officinalis L. на ріст деяких лікарських рослин (2015)
Чудовська В. А. - Механізм державного регулювання екобезпечного використання земельних ресурсів (2015)
Кошель А. О. - Ринкові принципи оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2015)
Височанська М. Я. - Пріоритети формування економічного механізму забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Боцула О. І. - Аналіз стану використання земель лісогосподарського призначення, Костюк У. З. (2015)
Богатирчук-Кривко С. К. - Оцінювання ефективності управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2015)
Чабанюк Я. В. - Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу виділення, Дмитрук О. М., Бунас А. А. (2015)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні підходи до раціонального використання забруднених земель для виробництва безпечної сільськогосподарської продукції, Абідов С. Т. (2015)
Томилина Т. В. - Влияние биологически активных веществ виноградной выжимки на со-стояние пародонта крыс с преднизолоновым иммунодефицитом, Скидан К. В., Левицкий А. П. (2014)
Столяр В. Г. - Гістологічне дослідження ясен щурів з преднізолоновим пародонтитом після аплікацій полівалентного орального гелю (2014)
Трояненко Л. Н. - Сравнительная оценка лечебно-профилактического действия зубных паст на модели пародонтита у крыс, Чумакова Ю. Г. (2014)
Мрочко О. І. - Розвиток запально-дистрофічних та дисбіотичних процесів в паро-донті за умов інгаляції спирта та їх профілактика квертуліном, Заболотний Т. Д., Левицький А. П. (2014)
Сухина И. С. - Развитие воспаления в тканях полости рта больных ра-ком молочной железы после адъювантной химиотерапии, Томилина Т. В., Соколова И. И., Насонова А. Н. (2014)
Дроник И. И. - Клинико-диагностические и этиологические особенности хронического генерализованного пародонтита с гнойными очагами в пародонте (2014)
Макаренко М. В. - Динаміка біохімічних показників ротової рідини після застосування озонотерапії у пацієнтів молодого віку з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом (2014)
Мащенко И. С. - Лечение быстропрогрессирующего генерализованного пародонтита у больных с лекарственной устойчивостью к медикаментозной терапии, Гударьян А. А., Дорогина А. С. (2014)
Струк В. И. - Показатели цитокиновой системы как маркеры доклинической стадии гене-рализованного пародонтита у больных катаральным гингивитом, Ватаманюк Н. В. (2014)
Шостенко А. А. - Характеристика секреторного иммунитета и методы его коррекции у больных с различным проявлением генерализованного катарального гингивита (2014)
Лавровская Я. А. - Состояние воспаления и дисбиоза в полости рта у больных хро-ническим панкреатитом после приема антидисбиотических препаратов, Романенко И. Г., Левицкий А. П. (2014)
Глазунов О. А. - Математическое моделирование влияния общесоматической патологии на стоматологический статус у горнорабочих (2014)
Гударьян А. А. - Системный подход к профилактике и лечению дентального периимплантита при выявлении факторов риска его возникновения (2014)
Любченко А. В. - Отдаленные результаты лечения больных с костно-деструктивной патологией височно-нижнечелюстного сустава (2014)
Гударьян А. А. - Иммунологические и микробиологические особенности послеоперационных воспалительных осложнений челюстно-лицевой области (2014)
Самойленко И. А. - Предоперационная подготовка больных с генерализованным пародонтитом к дентальной имплантации (2014)
Мащенко И. С. - Возможность применения непосредственной имплантации с аугмента-цией кости и немедленной нагрузки в реабилитации пациентов с генерализованным пародонтитом, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2014)
Мащенко И. С. - Эффективность HELBO – терапии в профилактике и лечении посттравматического остеомиелита у больных с переломами нижней челюсти, Гударьян А. А., Идашкина Н. Г., Юнкин Я. О. (2014)
Гулюк А. Г. - Хирургическое устранение дефектов челюстей у больных генерализованным пародонтитом, Лепский В. В. (2014)
Гударьян А. А. - Эффективность местного дифференцированного использования мембран при лечении генерализованного пародонтита у больных сахарным диабетом 2 типа, Шандыба С. И. (2014)
Жуков К. В. - Изменение свойств поверхности съемных пластиночных протезов, изготовленных из акриловых пластмасс (2014)
Стоян Е. Ю. - Дифференцированный подход к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, Соколова И. И., Романова Ю. Г., Перешивайлова И. А. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення (частина 1), Мартиць Ю. М. (2014)
Самойленко В. А. - Причины, значение и роль воспалительных осложнений, возникающих в тканях пародонта при ис-пользовании брекет-систем (2014)
Боднарук Ю. Б. - Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Волченко Н. В. - Особенности гигиены полости рта у детей, обучающихся по различным школьным программам, Соколова И. И. (2014)
Рейзвих О. Э. - Стоматологическая заболеваемость детей школьного возраста г. Ильичевск, Шнайдер С. А., Падун Е. Б. (2014)
Поліщук Т. В. - Характеристика ураженості карієсом дітей та підлітків, Труфанова В. П., Падалка А. І., Шешукова О. В. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Реформування політики кадрового забезпечення та стоматологічного напрямку надання медичної допомоги населенню України, Жуков К. В. (2014)
Диева Т. В. - Сравнительная характеристика эффективности использования методики дифференцированного назначения пациентов на стоматологический ортопедический прием (2014)
Деньга О. В. - Структура стоматологической заболеваемости у детей с детским церебральным пара-личом, Сергиенко О. П. (2014)
Максименко С. Д. - Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології (2015)
Абсалямова Л. М. - Психологічна структура і зміст "Я-тілесного" (рос. мова) (2015)
Бабаян Ю. О. - Тендерні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці, Скачко І. В. (2015)
Баркасі В. В. - Психолого-педагогічний підхід до змішаного навчання як способу викладання іноземних мов (англ. мова), Філіпп'єва Т. І. (2015)
Бацилєва О. В. - Особливості харчової поведінки як складової здорового способу життя сучасної молоді (2015)
Бондар К. В. - Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки (2015)
Варава Л.А. - Особливості виникнення переживання почуття щастя у дошкільному віці (2015)
Василенко Я. О. - Обґрунтування та характеристика програми розвитку феноменів - "Я" тілесного у підлітковому віці (2015)
Воропаєв Є. П. - Рухова хвиля в артистичній практиці (рос. мова) (2015)
Гальцева Т. О. - Вплив соціально-психологічних особливостей безробітних на готовність до професійного навчання (перенавчання) (2015)
Генералова О. М. - Функціонування мнемічних властивостей студентів вищого навчального закладу у ситуації емоційної напруги (2015)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення, Копилов О. М. (2015)
Доцевич Т. І. - Компетентністний підхід до педагогічної діяльності викладача вишу (2015)
Євдокимова Н. О. - Ціннісні орієнтації студентів технічних спеціальностей (2015)
Євдокимова Н. О. - Вплив правосвідомості старших підлітків на рівень агресивності, Бартошук М. М. (2015)
Євдокимова Н. О. - Вплив тривожності старшокласників на оцінку ними якості їх життя, Тимців М. М. (2015)
Євдокимова Н. О. - Подолання дезадаптації студентів при злитті вищих навчальних закладів, Партенадзе О. В, гуров А. Є. (2015)
Кахно І. В. - Особистісний розвиток студентів-лікарів у професіогенезі (англ. мова) (2015)
Кашекова О. П. - Сутність консультативної стратегії у діяльності психолога (2015)
Козлов О. В. - Культурно-специфічні моделі психологічного здоров'я (2015)
Кривопишина О. А. - Особливості рефексивної самореалізації творчої особистості в юності (2015)
Лановенко I.I. - Безпека як складова вибору способу життя сучасною молоддю (2015)
Літуш Є. В. - Самооцінка у структурі професійної компетентності майбутніх економістів (2015)
Литвиненко І. С - Особливості психологічної допомоги молодшим школярам зі Сходу України, які пережили психотравму, Данілова О. В. (2015)
Матвієнко О. В. - Формування життєвого сценарію молоді (2015)
Михальченко Н. В. - Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії молодшого школяра (2015)
Мосьпан М. О. - Діагностика психічних станів та способів саморегуляції студентів та вчителів у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Мухіна Л. М. - Теоретико-методологічні підходи до розгляду поняття конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності викладача (2015)
Нікітіна О. П. - Передумови розробки тренінгової програми "психологія фінансового успіху" для осіб раннього дорослого віку (2015)
Носко Л. А. - Рефлексія як особлива психічна реальність (2015)
Олійник О. О. - Інформаційна культура як складова професіоналізму викладача культурології (2015)
Онуфрієва Л. А. - Аналіз понять мотиву і мотивації у сучасних дослідженнях (англ. мова) (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні складові професійної мобільності особистості (2015)
Просандєєва Л.Є. - Психолого-педагогічні умови становлення автономності особистості (2015)
Рудюк О. В. - Психологічне обґрунтування концепту "криза зайнятості" в аспекті аналізу проблеми безробіття (2015)
Сердюк Л. З. - Самотворення особистості як цілісний само детермінований феномен (2015)
Турбан В. В. - Етична свідомість: психологічна феменологія і досвід концептуалізації (2015)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація у структурі мотиваційної сфери особистості студентів (2015)
Худякова В. І. - Гендерні особливості соціальної перцепції в управлінській діяльності керівника закладу освіти (2015)
Царькова О. В. - Психодіагностичні методи дослідження особливостей переживання почуття провини батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами (2015)
Царькова О. В. - Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності, Радченко С. В. (2015)
Чиханцова О. А. - Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами (2015)
Швалб Ю. М. - Психологічні моделі соціалізації особистості (2015)
Шевяков О. В. - Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах металургійного виробництва, Маркова І. В. (2015)
Шелег Л. С. - Можливості психологічного супроводження емоційних станів працівників органів внутрішніх справ, що спричинюють психосоматичні розлади (2015)
Шилова Н. І. - Вплив конкретизації цілей у підлітків у процесі оволодіння туристичною діяльністю (2015)
Шугурова Т. Л. - Дозвіллєва сутність добровольчої діяльності особистості (2015)
Дубок І. П. - Історичний досвід державно-приватного партнерства (2014)
Тараненко О. П. - Сучасні заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель (2014)
Щербина С. В. - Інституціональні засади державного управління аграрним сектором України в контексті євроінтеграції (2014)
Слюсарчук О. П. - Застосування принципів сталого розвитку в державному управлінні рекреаційно-туристичною сферою (2014)
Найда І. В. - Організаційний механізм забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів (2014)
Обозна О. М. - Розвиток фізичної культури і спорту як важливий напрям державної політики України щодо забезпечення здоров’я громадян (2014)
Мудрак Л. М. - Конвергентні медіа як об’єкт державного регулювання: досвід ЄС (2014)
Супрун М. О. - Психолого-педагогічний компонент підготовки фахівця в галузі державного управління (2014)
Марушевський Г. Б. - Інтегрована політика для збалансованого розвитку (2014)
Романюк О. П. - Нормативно-правове регулювання функції державного нагляду (контролю) у сфері комунальних послуг (2014)
Трегуб О. В. - Становлення комп’ютерної освіти як чинник розвитку інформаційної культури педагога (2014)
Недєлкова О. Г. - Соціальні функції освіти та особливості їх реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах, Покидько О. А. (2014)
Радецька І. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності випускника сучасної профільної школи (2014)
Акіншина О. А. - Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини в шкільні роки, Санталова К. І. (2014)
Гергель А. С. - Використання інтерактивних технологій у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, Делійовська Н. А. (2014)
Одайник С. Ф. - Використання мережевих технологій у навчанні біології, Тетерюк Л. І. (2014)
Христич А. М. - Науково-експериментальна діяльність у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (2014)
Щербина Ж. Ф. - Управління процесом упровадження здоров'язбере-жувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Азмєєва С. Е. - Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога, Мовчан Н. А. (2014)
Баденко І. В. - Використання інтерактивних форм роботи з педагогами дошкільного закладу (2014)
Гатилова Т. Н. - Профилактика нарушений чтения и письма при обучении грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (2014)
Євдакова А. А. - Формування лексичної компетентності в дітей із загальним недорозвитком мовлення (2014)
Живіріхіна Л. А. - Формування екологічної компетентності дошкільників (2014)
Кіхтенко С. С. - Життєве самовизначення молодої людини на прикладі вивчення професії (2014)
Костик С. А. - Особливості логопедичної роботи при формуванні звуковимови в дітей з аномаліями зубощелепної системи (2014)
Потапенко Л. В. - Розвиток критичного мислення учнів та вчителів (2014)
Ріпка А. Й. - Формування й розвиток професійної компетентності вчителя в сучасних умовах (2014)
Харченко О. М. - Психологічні аспекти міжособистісного спілкування "викладач – студент" (2014)
Щур О. А. - Реалізація наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланкою в умовах НВК (2014)
Юрченко Н. В. - Формування інформаційної культури педагогічного колективу, Божкевич С. П. (2014)
Азовська Н. В. - Формування лексичної компетентності в молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення засобами ігрової діяльності, Бережна В. В. (2014)
Войцеховська Л. П. - Медіаосвіта на уроках світової літератури (2014)
Голенок Л. П. - Ситуативно-рольові прийоми навчання іншомовного говоріння на прикладі навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк (2014)
Eдемова Г. С. - Використання мультимедійних засобів під час розвитку у школярів навичок іншомовного спілкування (2014)
Каленська Л. П. - Особливості розвитку мовлення розумово відсталих школярів, Оржаховська Л. С. (2014)
Коваленко А. В. - Формирование познавательного интереса у учащихся с умственной отсталостью в процессе обучения (2014)
Липко І. В. - Особливості формування мовленнєвих навичок у дітей із помірною розумовою відсталістю, Пулінець Т. Г. (2014)
Руда Г. О. - Особливості ґендерного виховання в умовах спеціальної школи, Бєлєхова Н. В. (2014)
Шустваль Н. М. - Навчання іншомовного спілкування молодших школярів на уроках англійської мови, Кольцова Г. В. (2014)
Вовченко Т. Б. - Роль учителя іноземної мови щодо організації роботи з розвитку додаткового освітнього мовного середовища (2014)
Кабанов О. О. - Підвищення ефективності використання методу колового тренування на уроках фізичної культури (2014)
Крилова О. П. - Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів (2014)
Крюкова Л. М. - Использование ролевых игр на уроках английского языка в начальной школе с применением новых средств обучения (2014)
Супрун Т. П. - Залучення особистості до соціального та духовного розвитку на уроках української мови і літератури (2014)
Тарабанова Я. В. - Ситуативні завдання як засіб соціалізації учнів на уроках української мови (2014)
Хоменко Л. М. - Використання автентичих матеріалів у формуванні мовленнєвої компетенції учнів в умовах спеціалізованої школи (2014)
Волинець О. П. - Психологічний супровід дітей дошкільного віку з різними формами ЗПР, Кузьміна О. А. (2014)
Воскова І. В. - Сучасні підходи до управління персоналом в освіті: психологічні аспекти (2014)
Нечитайло В. П. - Побудова індивідуальної траєкторії розвитку молодших школярів у ході профорієнтаційної роботи в сільській школі (2014)
Огурцова С. А. - Особенности развития, обучения и воспитания леворуких детей, Белова И. Ю. (2014)
Павловська Л. О. - Формування навичок безпечної поведінки у підлітків та молоді в умовах "Клініки, дружньої до молоді", Крамаренко Н. І. (2014)
Саніна Н. С. - Робота психолога ДНЗ з підвищення психологічної компетентності вихователя (2014)
Темрякович Н. Б. - Психологічний супровід інтегровано-бінарних уроків-проектів (2014)
Галах В. В. - Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні (2014)
Кавуньова A. A. - Козацькому роду нема переводу. Династія Голобородьків (2014)
Кузьменко В. В. - Невичерпність творчої особистості: роздуми про десятитомне видання професора Г. М. Сагач (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Бараненкова Н. А. - Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної лексики науково-технічного стилю, Литвин С. В. (2014)
Дзикович О. В. - Мовленнєві засоби зближення із телеглядачем у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Зайченко Ю. О. - Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних мовних рівнях (2014)
Казарин В. П. - Драма взаимоотношений А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева в зеркале стихотворения "Вижу выцветший флаг над таможней…" (Опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Моісєєва Н. О. - Аксіологічність – категорія текстової оцінної модальності (2014)
Бецько О.С. - Європейські концепції планування заняття: формулювання навчальних цілей (2014)
Богуш А. М. - Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів, Ковтун О.В. (2014)
Вадаська С. В. - Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Гавриленко К. М. - Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти (2014)
Галацин К. О. - Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ, Фещук А. М. (2014)
Дроздович Н. Ю. - Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ (2014)
Лавриш Ю. Е. - Інтеграція блог-технології у процес викладання іноземної мови (2014)
Литвин С.В. - Навчання написання резюме з питань наукового дослідження, Светенок Л. К. (2014)
Нікітіна Н. С. - Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2014)
Шалова Н. С. - Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів (2014)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения трудовых энерго и ресурсозатрат при подготовке блоков к очистным работам, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2014)
Маланчук Є. З. - Експериментальні дослідження закономірностей розподілу самородної міді за класами крупності на Рафалівському базальтовому кар’єрі (2014)
Фролов О. О. - Формування ефективних режимів детонаційних енергетичних потоків при багатоточковому ініціюванні свердловинних зарядів (2014)
Швагер Н. Ю. - Рекомендації щодо набору індивідуального медичного спорядження громадян у зонах конфліктів та для повсякденного життя, Домнічев М. В., Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2014)
Харин С. А. - Автоматизация исследования влияния факторов проходческого цикла на темпы сооружения выработок в крепких породах (2014)
Сінчук О. М. - Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового керування, Осадчук Ю. Г., Козакевич І. А. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Куліковська О. Є. - Аналіз геодезичного забезпечення території Криворізького регіону (2014)
Суртаєв В. В. - Перспективи розвитку галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2014)
Єфіменко В. І. - Експериментальні дослідженя несучої здатності залізобетонних балок відновлених полімербетонними ремонтними сумішами, Чирва В. М., Савченко А. А., Сухан О. П., Гришковець Т. Ю., Возіян І. О., Наумова М. О. (2014)
Назимко В. В. - Аналіз відповідності програми розвитку гірничих робіт вугільної шахти проектно-орієнтованому стилю управління, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М., Ареф’єв Є. М. (2014)
Драбчук А. М. - Перспективи модернізації уловлювачів конвеєрних стрічок через впровадження інноваційних технологій у процес транспортування сипучих матеріалів, Калінічнко Ю. П. (2014)
Суртаєв В. В. - Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом (2014)
Моркун В. С. - Анализ методов управления параметрами газовой фазы пульпы в процессе флотации, Пикильняк А. В., Бережной Н. Н., Назимко Е. И. (2014)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні (2014)
Степанкіна І. Б. - Удосконалення взаємодії кар’єрного транспорту (2014)
Рудь Ю. С. - Моделирование процесса разрушения кристаллических горных пород машинами ударного действия, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2014)
Михайлів В. І. - Критичний аналіз засобів та методів захисту інформації в хмарних системах зберігання даних (2014)
Моркун В. С. - Формирование робастного автоматизированного управления замкнутым циклом измельчения на основе H-нормы, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2014)
Микитин О. В. - Характеристика цифрового датчика температури DS18B20 фірми "Dallas Semiconductor" та дослідження його точності (2014)
Лобова К. В. - Аналіз і класифікація каналів зв'язку для АСУТП бурових верстатів, Лобов В. Й. (2014)
Почужевский О. Д. - Сравнительная оценка технологий очистки конвейерных лент, Арефьев Е. М. (2014)
Хорольский В. П. - Інтелектуальна система управління електроспоживанням дробарної фабрики, Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2014)
Пироженко А. В. - Основа опори без застосування інвентарних вантажів для високовольтних пересувних внутрішньокар'єрних ліній електропередач, Пироженко Т. В. (2014)
Бурнасов П. В. - Критерії оптимальності задачі складання розкладу занять в системі управління ресурсами як підсистеми АСУ ВИШУ (2014)
Лобов В. Й. - Адаптивне керування процесом нарізання борозни сошником сівалки (2014)
Рудь Ю. С. - Расчет спектров поглощения и рассеяния света наночастицами магния, Радченко И .С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2014)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2014)
Моркун В. С. - Розробка алгоритму формування узгодженого керування швидкостями робочих валків обтискної кліті блюмінга з визначенням пробуксовок, Харламенко В. Ю. (2014)
Азарян А. А. - Aнализ средств и методов контроля качества железорудного сырья на этапе подготовке руды к обогащению, Швец Д. В. (2014)
Сидоренко В. Д. - Опрацювання даних лазерного 3d-сканування з використанням комплексних програми, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Здещиц В. М. - Методи та засоби дослідження геомеханічних процесів у гірському масиві, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Ibrahima Bah - Strategie de recherche scientifique du departement de Genie industriel et maintenance de l’institut polytechnique de l’universite Gamal Abdel Nasser de Conakry, Pozdnyakov V., Stupnik N. I, Kalinichenko V. О., Kalinichenko О. V. (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения офлюсованного окускованного материала для доменной плавки с повышенным содержанием железа, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Лапшина Д. О. - Нормалізація мікроклімату в підземних камерах шахт з працюючим обладнанням (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения сырых окатышей с закатанным внутрь твердым топливом, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Афанас’єв В. Д. - Дослідження накопичувального впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працівників підземного Кривбассу, Гненна О. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності управління охороною праці на підприємствах у гірництві, Гурін А. О., Лапшин О. О., Радіоненко Б. М. (2014)
Барановская М. Л. - Математическое моделирование переходных процессов при ОЗЗ в распределительных сетях 6-35 кВ, Тытюк В. К. (2014)
Палійчук О. В. - Оцінка стану гірських порід на територіях гірничопромислових комплексів (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2013)
Голобородько Я. - Українська література як філософія відкриття. Рефлексії над новим романом Михайла Слабошпицького — лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2013)
Братко В. - Культурологічний аспект вивчення ліричних творів Тараса Шевченка. 5 клас (2013)
Маншина А. - Тарас Шевченко і Поділля. Усний журнал (2013)
Бурко О. - Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії (2013)
Бабійчук Т. - Відеофрагменти як засіб патріотичного виховання. Позакласна робота з української літератури (2013)
Гричаник Н. - Структура і функції навчальної книги з літератури (2013)
Шульган В. - Модель підручника нового покоління в методичних поглядах Н.Й. Волошиної (2013)
Охріменко Н. - Урок за поемою М. Вороного "Євшан-зілля" (2013)
Гаврилюк О. - "Я (Романтика)" Миколи Хвильового — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком (2013)
Прядка Н. - Вивчаємо поезію Миколи Вінграновського "Бабунин дощ", Шулешко Г. (2013)
Неживий О. - До вивчення життєпису Бориса Грінченка: урок — драматичне дійство (2013)
Бондаренко Л. - Ігровий майданчик на уроках української літератури. 5 клас (2013)
Логвіненко Н. - Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури (2013)
Паламар С. - Розвиток літературних компетенцій п'ятикласників у процесі вивчення фольклорної казки (2013)
Парфенюк О. - Шоу "Я люблю Україну!", Борейчук С. (2013)
Овдійчук Л. - Науковці-філологи, педагоги, письменники, бібліотекарі, діти — разом, або Час, Місце і Простір змінити можна (нотатки про IV Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" у Рівному) (2013)
Титул, зміст (2013)
Семеног О. - Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної (2013)
Жила С. - "Майстер творення світів”. Вивчення епопеї Володимира Дрозда "Листя землі” у вищій школі (2013)
Кремінь Т. - Віршований дискурс новітньої української літератури Дмитра Кременя (2013)
Шуляр В. - Вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час лабораторного заняття у старшій профільній школі (2013)
Братко В. - Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті (2013)
Дига Н. - Біографічна модифікація принципу діалогізму в методиці навчання української літератури (2013)
Галушко М. - Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури (2013)
Черненко В. - Ідейно-художня цінність поезії Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати”. 5 клас (2013)
Марусин Г. - Образи руських князів і Ярославни в "Слові о полку Ігоревім”. 8 клас (2013)
Мартинюк І. - Планування уроків української літератури у 5 класі. Уроки 3–8, Крат Н., Паламарчук Н., Стасюк С. (2013)
Бабійчук Т. - Читацька конференція за романом "Зоряний Корсар” Олеся Бердника в педагогічному коледжі (2013)
Від редактора (2015)
Скирда В. В. - Археологічна наука в Харківському університеті, Шрамко І. Б. (2015)
Ручинская О. А. - Древняя история и античная археология в Харьковском университете, Сергеев И. П. (2015)
Сорочан С. Б. - Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета, Домановский А. Н. (2015)
Миколенко Д. В. - Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового та новітнього часу на історичному факультеті (2015)
Станчев М. Г. - Сходознавчі дослідження на кафедрі нової та новітньої історії ХНУ, Тумаков О. І., Чувпило О. О. (2015)
Журавльов Д. В. - Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень (2015)
Наумов С. О. - Українознавчі студії в "непрофільних" підрозділах історичного факультету (2015)
Духопельников В. М. - Русистика на историческом факультете (2015)
Кісельова Ю. А. - Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету (2015)
Іващенко В. Ю. - Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету, Красько О. І. (2015)
Павлова О. Г. - Музеєзнавство, мистецтвознавство та пам’яткознавство на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна, Куделко С. М. (2015)
Безкровний Ю. О. - Анкета журналу "Украинская жизнь" з національного питання (2015)
Бондаренко Г. А. - Організаційні аспекти функціонування православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.) (2015)
Лиман С. И. - История средних веков в творчестве профессора Императорского Харьковского университета Ильи Фёдоровича Тимковского (1773–1853) (2015)
Мизгін К. В. - До питання критики нумізматичних джерел (на прикладі вивчення знахідок античних монет на території Східноєвропейського Барбарикуму) (2015)
Буйнов Ю. В. - Погребения женщин в курганах скифского времени северскодонецкой Лесостепи: палеосоциологический анализ, Гречко Д. С. (2015)
Ващук Л. В. - Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа (2015)
Димидюк Д. А. - Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639-658) (2015)
Сайко М. М. - Кредитні документи банкірів античного Риму (розписки, іпотечні угоди, договори товариства) (2015)
Фомин М. В. - О культе местночтимых святых в ранневизантийском Херсоне (2015)
Янко А. Л. - До інтерпретації етруського напису з Риму (REE 47/29) (2015)
Гребень Е. А. - Партизанское движение в Беларуси в документах коллаборационной администрации (2015)
Долід В. В. - Залізничне будівництво як фактор активізації трудової мобільності у британських африканських колоніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ковбасюк С. А. - "Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. (2015)
Посохова Л. Ю. - Еволюція стратегій виховання дітей козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в XVIII ст. (2015)
Mykolenko D. V. - Stefan Stambolov and "stambolovists" in the opposition to the Government of Konstantin Stoilov (1894–1895) (2015)
Посохов С. І. - Нова книга в факультетській серії меморіальних видань (Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : Биобиблиография. Воспоминания / сост. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова ; науч. ред. С. Ю. Страшнюк ; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 64 с.). (2015)
Чорний Д. М. - Рецензія (на монографію В. В. Калініченко На зламі епох: земельна громада в Наддніпрянській Україні (1917–1930 рр.) : Монографія / В. В. Калініченко. – Х.: ХДАК, Видавець Савчук О. О., 2013. – 635 с.) (2015)
Робак І. Ю. - Історіографічні образи В. Н. Каразіна (Рец. на кн.: В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали / уклад. О. І. Вовк, С. М. Куделко; наук. ред. проф. С. І. Посохов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 272 с.) (2015)
Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2014 р. (2015)
Хроніка подій на історичному факультеті (2015)
Публікації співробітників історичного факультету за 2014 р. (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу цитограм ясен хворих на генералізований пародонтит (2015)
Ковтун Н. Я. - Морфологічні механізми розвитку каріозного процесу пришийкової ділянки малих кутніх зубів, Гнатюк М. С. (2015)
Мачоган В. Р. - Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематологічні показники крові тварин, Пудяк В. Є., Мачоган Р. Р. (2015)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни пародонта щурів при моделюванні гіпореактивності організму (2015)
Мельничук Г. М. - Альтернативні немедикаментозні методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та протипоказання до використання, Личковська О. Л. (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Оцінка стану молярів після терапевтичного лікування у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та комп’ютерної томографії (2015)
Остапко О. І. - Взаємозв’язок хімічного складу емалі та стану твердих тканин постійних зубів у дітей, які постійно мешкають в умовах низького рівня сумарного забруднення довкілля (2015)
Мисула Н. І. - Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом, Авдєєв О. В. (2015)
Якимець М. М. - Кількісна оцінка ремоделювання судин пародонта в динаміці експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (2015)
Лабій Ю. А. - Взаємозв’язок системної гіпоплазії емалі із загальносоматичними захворюваннями у дітей, на які впливають різні екопатогени, Мельничук Г. М. (2015)
Слобода М. Т. - Фактори вірулентності пародонтопатогенної мікрофлори як етіопатогенний фактор розвитку пародонтиту та гінгівіту в осіб молодого віку (2015)
Швець І. Є. - Саногенетично-патогенетичний потенціал ротової рідини та інтрагастрального середовища залежно від обсіменіння Helicobacter pylori у пацієнтів із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту, Виноградова О. М., Дутко Г. З. (2015)
Лучинський М. А. - Оцінка стану вегетативної нервової системи у пацієнтів з одонтогенними запальними процесами на фоні хвороб шлунково-кишкового тракту з помірним ступенем тривоги, Ястремський В. М. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Перекисний гемоліз еритроцитів як прояв оксидаційного стресу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом та ускладненням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2015)
Федірко Г. В. - Сучасне уявлення про механізм регенерації нижньої щелепи в умовах політравми (2015)
Скакун Л. М. - Удосконалення способу лікування одонтогенних верхньощелепних синуситів (2015)
Кузняк Н. Б. - Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології, Бойцанюк С. І., Суховолець І. О. (2015)
Крижановський А. Є. - Результати клінічної апробації повного знімного протеза з тришаровим базисом за даними лазерної доплерівської флоуметрії (2015)
Соколова І. І. - Динаміка зміни стану твердих тканин зубів у дітей з уродженою глухотою під дією лікувально-профілактичних заходів, Прокопова М. В. (2015)
Хоменко Л. О. - Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу, Сороченко Г. В. (2015)
Олуйко В. М. - Деякі проблеми українського парламентаризму (2015)
Івановська А. М. - До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади (2015)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі, Гопкін П. В. (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Реформування системи виконання рішень юрисдикційних органів України (2015)
Посикалюк О. О. - До питання про поняття юридичної особи публічного права (2015)
Піцикевич В. В. - Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України у ХХ — на початку ХХІ століть (2015)
Паракуда І. В. - Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспект (2015)
Чудик-Білоусова Н. І. - Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні (2015)
Андрушко А. В. - "Баланс інтересів”: експлікація поняття в контексті трудового права (2015)
Домбровський С. Ф. - Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптація до законодавства Європейського Союзу, Тараненко Л. С. (2015)
Ніщимна С. О. - Сутність окремих внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю (2015)
Пунда О. О. - Правові засади здійснення відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України, Царенко В. І., Жданова В. П. (2015)
Пахомова І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інформаційних відносин у сфері державної служби України (2015)
Крупко Я. М. - Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами (2015)
Зоря О. В. - Досвід окремих країн Балтійського регіону у сфері організаційно-правового забезпечення протидії корупції (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінальна відповідальність княжої дружини за Руською Правдою: злочини та покарання (2015)
Захарчук В. М. - Особливості кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (2015)
Марчук М. П. - Проблеми впровадження та застосування окремих положень нового антикорупційного законодавства в Україні (2015)
Громко В. Я. - Особливості визнання службової особи суб’єктом злочину за Кримінальним кодексом України (2015)
Семенюк-Прибатень А. В. - Об’єкт умисного та необережного знищення чи пошкодження майна (2015)
Налуцишин В. В. - До питання об’єкта невиконання судового рішення (2015)
Мельник Р. В. - Класифікація саморобної вогнепальної зброї, Кравчук О. В. (2015)
Задорожній О. В. - Становлення і нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права (2015)
Kemel M. - Decentralization and Delimitation of Empowerment between State Management Levels in Kazakhstan (2015)
Кравченко Т. А. - Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна–2020” (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи державного управління у сфері пожежної безпеки (2015)
Плішка Т. П. - Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Щепанський Е. В. - Механізм державного антикризового управління в туристично-рекреаційній сфері України (2015)
Бєлай С. В. - Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Державне управління освітніми змінами: наукові категорії, методологія та актуальна проблематика досліджень на основі досвіду України та США (2015)
Харламова Ю. Є. - Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Лукіша Р. Т. - Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки (2015)
Алексєєв В. М. - Науково-практичні підходи до формування сучасного кадрового потенціалу у сфері державного управління (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Інтеріоризація досвіду окремих держав у сфері організації державної служби у національну правову систему (2015)
Підлісна Т. В. - Сучасні сутнісні трансформації лідерства: досвід для України (2015)
Ящишина І. В. - Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки (2015)
Пилипяк О. В. - Практичні аспекти застосування методу чутливості для оцінки рівня проектного ризику, Швець Л. П., Захаркевич Н. П. (2015)
Ковбасюк О. О. - Сутність конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2015)
Виговська Т. В. - Безпека поводження з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині (2015)
Мороз О. С. - Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу (2015)
Синчак В. П. - Податкові обмеження у спрощеній системі оподаткування як інструменти податкового регулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Заїкіна В. В. - Розвиток критичного мислення при вивченні математичних та економічних дисциплін (2015)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2015)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2015)
Інформація для авторів (2015)
Contents (2015)
Вихідні дані (2015)
Забродіна О. В. - Політико-правова еволюція української суверенної бюрократії (2015)
Коротков Д. С. - Концепція "м’якої сили" в контексті зовнішньополітичної стратегії України (2015)
Сасин Г. В. - Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) (2015)
Бесчасна І. В. - Проект "Південний потік" – нереалізовані амбіції газового монополіста (2015)
Власов В. Г. - Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв’язків (2015)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі (2015)
Красносілецький Д. П. - Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства (2015)
Жекало Г. І. - Природа та сутність політичного конфлікту (2015)
Шелемба М. М. - Дослідження особливостей та структури електорального простору України в 2014 р. із використанням синтетичного підходу (2015)
Бегей І. І. - Профспілкова політика Української cоціал-демократичної партії на етапі її становлення (2015)
Мосьондз М. В. - Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) (2015)
Кузьмук О. М. - Особливості інституціоналізації споживацької поведінки в українському суспільстві (2015)
Бичук І. О. - Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала (2015)
Дударьов В. В. - PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми (2015)
Крячко В. І. - Вервиця як етнорелігійний маркер акціональної підсистеми сигніфікативного поля католицизму (2015)
Піронкова О. Ф. - Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2015)
Ханас У. Я. - Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації (2015)
Костючков С. К. - Cоціально-культурний аспект людської природи в контексті філософської антропології (2015)
Шкіль Л. Л. - Втеча від життя: унікальність філософії Еміля Дюркгейма (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка (2015)
Безена І. М. - Технологічний вимір трансформації змісту освіти для розвитку та самореалізації особистості школяра: філософсько-освітній аспект (2015)
Процюк Р. Р. - Соціальна доктрина православ’я і становлення громадянського суспільства в Україні (2015)
Овчаренко Н. В. - Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми (2015)
Литвиненко Н. В. - Особливості маркетингової моделі розвитку та управління в освіті (2015)
Остренко С. А. - Со-бытийный характер инновационной деятельности (2015)
Гордієнко Г. М. - Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі (2015)
Крупка О. В. - Державна адміністрація та суд на Волині у кінці ХV – середині ХVІ ст.: уряд старости (2015)
Ліхачова О. Є. - Дослідження досвіду західноєвропейського реформізму у статтях О.І. Георгієвського (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Тува і Україна в роки німецько-радянської війни (2015)
Шишкіна Є. К. - Особливості виготовлення дерев’яних та металевих гравірованих друкарських форм в Єєвропі в середині XV—XVIII ст. (2015)
Падалка С. С. - Зміни в економічних і правових передумовах корупційних зловживань соціальних верств підросійської України (друга пол. XIX – поч. XX ст.) (2015)
Артемов В. Є. - Мосты на высокоскоростных железнодорожных магистралях: вызовы для инженеров СНГ, Венько Ф. (2014)
Башкевич І. В. - Математична модель та її аналітична реалізація при визначеннізалишкового розмиву (2014)
Бильченко А. В. - Мультиперспективные модели процесса эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г. (2014)
Боднар Л. П. - Генетичні алгоритми в оптимізації стратегій ремонтів мостів (2014)
Горбатюк Ю. М. - До питання допустимої швидкості руху поїздівпо наплавних мостах, Солдатов К. І., Артьомов В. Є. (2014)
Гречко В. Ф. - Результаты натурных исследований железобетонных опор висячего моста с определением НДС наиболее поврежденной опоры, Гречко О. В. (2014)
Давыденко А. А. - Марковские модели накопления повреждений в оценке и прогнозировании технического состояния мостов (2014)
Казакевич М. И. - Современное развитие проектирования истроительства средне- и длиннопролетных мостов на высокоскоростных железных дорогах (HSR) Китая (2014)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних елементів, що згинаються, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А. (2014)
Кир’ян В. І. - Циклічна довговічність зварного з’єднання шпильок кріплення мостового полотна залізничних мостів, Книш В. В., Соловей С. А., Линник Г. О. (2014)
Лантух-Лященко А. И. - Концепция надежности в Еврокоде (2014)
Мальгин М. Г. - Модель расчета мостовых конструкций на усталость по локальным напряжениям, Медведев К. В. (2014)
Микитенко С. М. - Раціональне проектування безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів будівель (2014)
Пшінько П. О. - Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, Марочка В. В., Ковальчук В. В., Калашніков І. В., Гуменюк А. В. (2014)
Редченко В. П. - Аналіз результатів динамічних випробувань мостів з використанням програми "СПЕКТРУМ" (2014)
Сухоруков Б. Д. - Анализ причин обрыва тяги в металлической эстакаде через шлюзы днепровской ГЭС (2014)
Янчук Л. Л. - Аналіз тріщиностійкості залізобетонних елементів мостів як практичний апарат прогнозу ресурсу (2014)
Яцко Ф. В. - Практична інженерна методика оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів в процесі проектування (2014)
Solomka V. - World experience of design of bridges and their operating conditions on railways with a high speed of trains, Ovchinnikov P. (2014)
Воронова Л. М. - Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Рідкоус О. В. - Гуманістичні основи індивідуалізації навчально-виховного процесу в роботах В.О.Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Інноваційні технології виховання учнів загальноосвітньої школи, Іванечко Л. М. (2015)
Котеленець Л. Л. - Використання шкільного сайту для позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг (2015)
Бабак Н. В. - Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога, Петрова Л. О. (2015)
Бабич Т. К. - Формування потреби у здоровому способі життя в дошкільників (2015)
Бричок Б.П. - Початкова школа: пошуки майбутнього педагога (2015)
Донець О. Б. - Роль самоосвітньої діяльності в розвитку професійного іміджу сучасного педагога (2015)
Мануйло Ю. О. - Можливості міжнародної освітньої Програми педагогічної майстерності вчителів TEA (Teaching Excellence and Achievement program) (2015)
Офатенко О. В. - Формування патріотизму студентів технікуму засобами краєзнавчо-дослідницької діяльності (2015)
Сагач Г. М. - Концепт "дитина" в поетичній творчості Тараса Шевченка (2015)
Строга Г. М. - Використання інноваційних технологій у роботі зі студентами (2015)
Усенко Т. О. - Формування потреби у здоровому способі життя в дітей дошкільного віку (2015)
Білявська Л. В. - Діяльність учителя початкових класів щодо запобігання та розв’язання шкільних конфліктів (2015)
Бойко С. В. - Реалізація компетентнісного підходу у викладанні курсу історії в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Булгакова О. О. - Використання ІКТ на уроках хімії та біології (2015)
Грудницька Н. П. - Методика проведення ранкової зустрічі за програмою "Крок за кроком" (2015)
Долінченко Т. Є. - Розвиток соціокультурної компетенції на уроках англійської мови в початковій школі (2015)
Дутчак О. В. - Використання лексичних карток як ефективного засобу навчання іноземної мови в молодшій школі (2015)
Колісниченко Є. С. - Особливості самостійної роботи учнів під час самопідготовки в умовах школи-інтернату (2015)
Кудак Т. О. - Формування креативних рис особистості молодшого школяра у процесі позакласної роботи (2015)
Кужель О. М. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови (2015)
Кузьменко Ю. В. - Розвиток творчих здібностей дитини як передумова успішної соціалізації особистості, Жиляєва Л. С. (2015)
Несін Ю. М. - Сертифікація ДЕЛЬФ/ДАЛЬФ в Україні (2015)
Онищук Л. М. - Узагальнювальні дії щодо формування екологічної свідомості на уроках біології у випускних класах (2015)
Перерва І. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів (2015)
Пономарьова О. Б. - Роль "Школи становлення особистості" в соціалізації школярів (2015)
Черненко О. Г. - Реалізація компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі (2015)
Чуманська С. О. - Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів (2015)
Акимова С. С. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови в початкових класах, Максатова Т. В. (2015)
Білоус Л. С. - Здійснення дослідницької діяльності на уроках історії для створення ситуації успіху (2015)
Бусс Е. Ю. - Профільне навчання як чинник соціалізації учнів старшої школи, Мацегора С. М. (2015)
Єрохіна О. В. - Практичні методи навчання аудіюванню та читанню на уроках англійської мови (2015)
Козачок О. С. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній роботі в говорінні (2015)
Кривобородько В. Б. - Розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та біології (2015)
Пискунова В. А. - Развитие навыков обратной связи у старшеклассников при иноязычном говорении и письме (2015)
Посуховська О. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час проектної діяльності на уроках української літератури (2015)
Романова Г. В. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови (2015)
Яцкович К. С. - Формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами театралізації казок англійською мовою (2015)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід навчально-виховного процесу (2015)
Гайдаєнко М. М. - Використання проектної технології у роботі соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи (2015)
Дегтяр Г. В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті (2015)
Кравченко Л. О. - Психодіагностична робота з хворими в умовах медико-соціальної експертної комісії (2015)
Лунєгов В. П. - Використання методики "Незавершені речення" в роботі практичного психолога щодо духовно-морального виховання ліцеїстів (2015)
Пулінець Т. Г. - Особливості психофізичного розвитку дітей із дитячим церебральним паралічем, Липко І. В. (2015)
Зозуля С. М. - Формування інформаційно-аналітичних і реферативних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань освіти, педагогіки та психології (2015)
Горак В. В. - Інформаційні видання провідних галузевих біблотек України як інструментарій аналітичної діяльності (2015)
Гончаренко Л. А. - Знайомтеся з колегою: професор В. В. Кузьменко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Беляев Н. Н. - Моделирование разрушения подпорных стен при взаимодействии с агрессивными подземными водами, Гунько Е. Ю. (2014)
Вакуленко І. О. - Технологія виготовлення арматури з високим рівнем міцності, Пройдак С. В., Грищенко М. М., Грищенко М. А., Надєждін Ю. Л., Плітченко С. О. (2014)
Вискребенцев В. Г. - Дослідження ефективності використання вуглецевого волокна у залізобетонних прогонових будовах залізничних мостів, Солдатов К. І. (2014)
Войтович І. І. - Особливості проектування споруд на транспортних розв’язках в cтиснутих умовах, Лотоцький Ю. Л., Фаль А. Є., Рисюк Б. М. (2014)
Горбатюк Ю. М. - Застосування наплавних мостів на сучасному етапі будівництва Збройних Сил України, Ярмолюк В. М., Артем’єв М. С. (2014)
Ключник С. В. - Обзор варіантів підсилення та ремонту балок проїзної частини поверхового типу, Марочка В. В. (2014)
Краснюк А. В. - Комп’ютерні перетворення правильних многогран-ників (тіл Платона) в напівправильні (тіла Архімеда), за допомогою системи autocad на прикладі гексаедра та октаедра, Бочарова Н. П. (2014)
Малый А. Д. - Квазилинейные графические модели пространства, Попудняк Ю. Я., Ульченко Т. В., Старосольска Т. В. (2014)
Момот В. О. - Проблеми управління технологічними властивостями гідротехнічних бетонних сумішей (2014)
Петренко В. Д. - Проблема визначення деформацій оправи перегінних тунелів при суттєвій зміні інженерно-геологічних умов, Тютькін О. Л., Кулаженко Є. Ю. (2014)
Попович М. М. - Методика розрахунку та визначення вантажопідйомності залізобетонних аркових прогонових будов з їздою поверху методом класифікації, Ігнатенко Д. Ю. (2014)
Распопов О. С. - Рекомендації по впровадженню швидкісного руху на існуючих нерозрізних залізобетонних проговнових будовах, Мариніченко О. Г. (2014)
Синеок А. Г. - Атмосферостойкий прокат классов прочности с355-500 для металлоконструкций мостов, Герасименко А. М., Рябоконь В. Д., Рябцев К. В., Гоцуляк А. А. (2014)
Солдатов К. І. - Шляхи удосконалення конструкції наплавних мостів, Горбатюк Ю. М. (2014)
Солдатов К. И. - Оптимизация поперечного сечения железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л. (2014)
Стасюк Б. М. - Дослідження напружено-деформівного стану металевих гофрованих конструкцій при взаємодії з ґрунтом засипки, Станкевич В. З., Ковальчук В. В., Лучко Й. Й. (2014)
Сташук П. М. - Дослідження роботи конструкцій сталезалізобетонної естакади, Полюга Р. І., Бугера А. Р., Танський О. В. (2014)
Шмуклер В. С. - Формирование конструктивных решений и динамические испытания пролетных строений пешеходных мостов нового типа, Краснов С. Н., Краснова Е. С. (2014)
Ovchinnikov P. - Using of finite element modeling for determination of buckling possibility in lengthwise stiffeners of orthotropic plate for bridge spans under operational loa, Kliuchnik S. (2014)
Загорулько С. М. - Определение собственных колебаний автодорожной неразрезной криволинейной в плане эстакады, Журбенко М. К., Мирошник В. А. (2013)
Краснюк А. В. - Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону, Момот В. О., Нікіфорова Н. А. (2013)
Лучко Й. Й. - Закриття тріщин в залізобетонних конструкціях ін’єкційними методами, Назаревич Б. Л., Гайда О. М. (2013)
Лучко Й. Й. - Визначення температурних напружень та деформацій у металевих прогонових будовах мостів, Ковальчук В. В. (2013)
Марочка В. В. - Використання гнучких анкерів з висадженою головкою при виробництві закладних виробів, Бадюл П. О. (2013)
Марочка В. В. - Исследование динамической работы автодорожного металлического неразрезного моста под временной нагрузкой, Пшинько П. А., Клименко И. В., Загорулько С. М. (2013)
Медведев К. В. - Прочность, надежность и долговечность железобетонных элементов автодорожных мостов, Яцко Ф. В. (2013)
Петренко В. И. - Обоснование параметров химического закрепления грунтов при строительстве киевского метрополитена, Петренко В. Д. (2013)
PETRENKO V. I. - Solution of task of the mobile loading in the dynamic statement, PETRENKO V. D., TJUTKIN O. L. (2013)
ПШІНЬКО О. М. - Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві, КРАСНЮК А. В., ЗАЯЦЬ Ю. Л., ГРОМОВА О. В. (2013)
РЕДЧЕНКО В. П. - Еспериментальне визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях (2013)
Солдатов К. І. - До питання нормування статичного навантаження на наплавні мости, Горбатюк Ю. М., Ключник С. В., Журбенко М. К. (2013)
Солдатов К. И. - Экспериментально-теоретическое исследование работы железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л., Сорока В. И. (2013)
Соломка В. І. - Хімічна та біологічна корозія бетону і її наслідки для залізобетонних конструкцій мостів (2013)
Тарасенко В. П. - Анализ токов и напряжений в ветвях мостовых схем при испытаниях конструкций с использованием электрических измерений, Рыкина В. Л. (2013)
Шестовицкий Д. А. - Прогнозирование срока службы железобетонных мостов (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського