Федорів Х. І. - Інститут президенства як механізм реалізації політики пам’яті (приклад України) (2014)
Чижова О. М. - Реалії сьогодення української держави та політичний прагматизм (2014)
Шаповал К. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності політичної модернізації (2014)
Андрусишин Б. І. - Молодіжний рух сьогодні: формалізація та / чи віртуалізація (2014)
Аксельрод Р. Б. - Політико-культурний чинник професійної компетентності управлінської еліти (2014)
Біляєва І. І. - Медіа-освіта як ціннісно-культурний компонент трансформації сучасного суспільства (2014)
Волощук Ю. І. - Діяльність союзу українців в Румунії: політико-культурний аспект (2014)
Дунець В. Б. - Особливості політичної культури сучасної молоді в демократичному суспільстві: приклад Польщі (2014)
Жабінець Н. В. - Механізми впровадження ціннісної парадигми української молоді в процесі модернізації суспільства (2014)
Жадько П. В. - Культура політичного спілкування як одна з умов демократизації суспільства (2014)
Карнаух А. А. - Молодь і молодіжна політика в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Каюк Т. В. - Трансформація глобального простору, як передумова та причина структурних змін у вітчизняному освітньому полі (2014)
Кіслов Д. В. - Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності (2014)
Козлова О.М. - Вплив ментальності на формування політичної культури українства (2014)
Свиридов К. О. - Основи державної молодіжної політики: компаративий аналіз (Україна і світ) (2014)
Шевель Н. О. - Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти (2014)
Шевель Т. О. - Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу (2014)
Андрійчук Т. С. - Інститути громадянського суспільства в сучасних моделях демократії (2014)
Апончук І. О. - Трансформація політичної влади в умовах становлення інформаційного суспільства (концепція метаморфоз влади Е. Тофлера) (2014)
Бабка В. Л. - Політичний вплив: характерні риси та ососбливості (2014)
Гаврилюк Д. Ю. - Роль політичних технологій в сприянні сучасної практики абсентеїзму українських виборців (2014)
Голішевська А. В. - Особливості формування репутації політика (2014)
Далявська Т. П. - Нові державні утворення: науковий дискурс щодо категоріально-понятійного апарату (2014)
Ірха К. О. - Тенденції реалізації політичного протесту: європейський вимір (2014)
Лікарчук Д. С. - Класифікація політичних конфліктів (2014)
Мироненко П. В. - Теоретичне підгрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні (2014)
Павлова Л. І. - Роль інституту парламентаризму в процесі консолідації демократії (2014)
Рибак І. В. - Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст (2014)
Рибак О. С. - Ризикологічний потенціал інформаційно-аналітичного забезпечення інституту президенства в Україні (2014)
Чумаков Д. Д. - Формування функціональної взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Шестак М. Л. - Політичні аспекти поняття та особливості характеристики державної інвестиційної політики як важливішого аспекту економічного розвитку країни (2014)
Яценко І. С. - Деякі аспекти формування законодавчої влади в Україні та Республіці Польща (порівняльний аналіз в контексті реалізації принципу поділу влади та доцільнотсі використання польського досвіду) (2014)
Агафонова Г. С. - Роль ідеології у функціонуванні європартій (2014)
Джердж С. Ф. - Формування ініціатив та пропозицій України на саміт НАТО в південному Уельсі (Велика Британія) 4-5 вересня 2014 року в умовах глобальних викликів (2014)
Докаш О. Ю. - Політико-правові та інституційно-процедурні аспекти функціонування органів влади та управління закарпатської України в контектсі визначення характеру політичного режиму (2014)
Козьма В. В. - Демократизація українського суспільства та проблеми становлення демократичних інститутів (2014)
Кокарча Ю. А. - Інтернет-спільноти в системі суспільно-політичних відносин (2014)
Кудіна О. А. - Публічна політика як чинник демократичної організації суспільства (2014)
Кушніренко І. Ю. - Проблеми розвитку та практичного застосування політико-правових та організаційних заходів щодо реалізації захисту прав національних меншин в Україні (2014)
Мельничук Л. Н. - Особливості договору про вступ Румунії та Болгарії до Європейського союзу (2014)
Меньшеніна А. Є. - Особливості функціонування демократії в інформаційному суспільстві (2014)
Пономаренко Л. В. - Пряма правотворчість народу в системі демократичних інновацій (2014)
Семенець-Орлова І. А. - Імперативи демократії через освіту (у вимірі моделі демократії участі Д. Дюї та сучасних дискурсивних практик) (2014)
Федоренко О. В. - Демократія як форма організації суспільства: гуманістичний вимір (2014)
Харадзе Н. - Проблема относительности политики и международного права в современном мире (2014)
Жантовская И. - Европейская культурная и духовная идентичность: поиск общего языка (2014)
Жантовский П. - Манипулирование общественным мнением в посттоталитарной реальности (2014)
Титул, зміст (2015)
Фармбизнес: выводы–2014, ожидания–2015 (2015)
Малішевська Н. - Державний експертний центр: ми - експерти, а не регулятори ринку (2015)
Алекперова Н. - Вопросы лидерства в фармации: перспективы и возможности (2015)
Білошицька І. - Гомеопатичні лікарські засоби на ринку України, Вишневська Л. (2015)
Насморк под прицелом (2015)
Успенская А. - Актуальная тема: отпуск, Топчий В. (2015)
Украинский фармрынок: вчера, сегодня, завтра (2015)
До 75-річчя Валентина Петровича Черних (2015)
Активная защита от простуды (2015)
Дедишина Л. - Нанотехнології у фармації (2015)
Освіта як "світоч" (2015)
"Санофи" планирует начать производство 18 новых лекарственных средств (2015)
Редькин Р. - Еx tempore: "ручному" виготовленню ліків бути! (2015)
Дедишина Л. - Фармацевтична освіта і мова (2015)
Кривомаз Т. - Человек и холод (2015)
Дедишина Л. - Народитись у "сорочці" (2015)
Примак Р. - Эти невзрачные черные таблетки (2015)
Долаючи труднощі (2015)
Кривомаз Т. - Лекарство из почвы (2015)
Орловецкая Н. - Лекарственные растительные средства раздражающего и согревающего действия, Редькин Р. (2015)
Демецкая А. - В фокусе: противовирусные противогриппозные препараты (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление линиментов: Паста Розенталя, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Безвихідних ситуацій не буває (2015)
Борьба с устойчивостью к противомикробным средствам: роль провизоров и фармацевтов (2015)
Кириленко М. - Когда боец вернется домой… (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: трудный клиент (2015)
Михайлюк О. - Нефармацевтичні винаходи фармацевтів (2015)
Кривомаз Т. - Скорость против выносливости (2015)
Титул, зміст (2013)
Лилик І. - Досвід українських компаній в налагодженні діалогу з новим споживачем (2013)
Савченко Ю. - Соціальні мережі як інструмент управління репутацією (2013)
Сокол М. - Прогнозы развития рынка легковых автомобилей в 2013 году (2013)
Где учиться маркетологу автомобильного бизнеса (2013)
Бакушевич І. - Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юнктури транскордоних ринків, Мартиняк І. (2013)
Кочкіна Н. - Дослідження мотивації підліткової аудиторії українських споживачів (2013)
Лилик І. - Експертна оцінка оборотів маркетингових досліджень в Україні у 2012 році (2013)
Директора дослідницьких агенцій щодо тенденцій розвитку ринку в 2013 році (2013)
Щирін Ю. - Розробка програми лояльності для виробника конвенторів №1 в Україні, Журавльов Є., Якубець О., Співаковська Т. (2013)
Відео-Конкурс "Разом проти сексизму!" (2013)
Розклад тренінгів (2013)
Содержание (2014)
Олейник Г. С. - Структурные механизмы пластической деформации керамических материалов (2014)
Даниленко М. І. - Використання методу дислокаційної динаміки для аналізу структурної чутливості тріщиностійкості ОЦК металів, схильних до квазікрихкого руйнування, Подрезов Ю. М., Борисовська К. М., Коряк О. С., Фірстов С. О. (2014)
Григорьев О. Н. - Рентгенографическое определение динамических смещений атомов алюминия в однофазном состоянии и в эвтектическом сплаве Al-Si, Устинов А. И., Карпец М. В., Мелах Л. М., Демченкова С. А. (2014)
Абрамов А. А. - Особенности переохлаждения жидких металлических сплавов с различным химическим взаимодействием компонентов, Ткаченко В. Г., Щерецкий А. А., Максимчук И. Н., Вовчок А. С. (2014)
Овсянникова Л. И. - Исследование влияния кадмия на свойства сплавов ZnCdO методом функционала электронной плотности с использованием кластеров Zn36O36 (2014)
Фирстов С. А. - О температурной зависимости коэффициента диффузии, Саржан Г. Ф. (2014)
Дубовий О. М. - Математичне моделювання режиму передкристалізаційної обробки технічно чистого заліза, Чечель О. В., Жданов О. О. (2014)
Ivanova O.I. - Analysis of the transformation strain associated with the hexagonal-to-orthorhombic transition in Ti3Sn (2014)
Чугунова С. И. - Структура и механические характеристики интерметаллида Nd3Al, Цивилицин В. Ю., Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Власов А. А., Самелюк А. В., Ефимов Н. А., Гончарова И. В. (2014)
Подрезов Ю. М. - Механічні властивості порошкового матеріалу Ті46Nb4Та4Al46, отриманого імпульсним гарячим пресуванням, Ремез М. В., Лаптєв А. В., Толочин О. І., Голтвяниця С. К. (2014)
Романко П. М. - Структурная чувствительность механических свойств литых сплавов алюминия тройной системы Al-Mg-Si при повышенных температурах, Малка А. Н., Воскобойник И. В., Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Мильман Ю. В., Подрезов Ю. Н. (2014)
Мильман Ю. В. - Структура и механические свойства сплавов системы Al-Fe-Cr для повышенных температур, упрочненных наноквазикристаллическими частицами и дополнительно легированных Ti, Mo и Nb, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Даниленко Н. И., Шаровский А. О., Самелюк А. В., Гончарук В. А., Нейков О. Д. (2014)
Бродниковский Н. П. - Структура и жаростойкость сплавов циркония, Зубец Ю. Е., Саржан Г. Ф., Орышич И. В., Крапивка Н. А., Фирстов С. А. (2014)
Бродніковський Д. М. - Вплив динамічної рекристалізації на напруження плину під час деформації сплавів на основі Ti-Si-Al-Zr (2014)
Мільман Ю. В. - Дослідження структури, механічних властивостей і корозійної стійкості деформованих напівфабрикатів сплавів Al-5Mg, легованих Sc та перехідними і рідкісноземельними металами, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Даниленко М. І., Гончарук В. А. (2014)
Гогаев К. А. - Влияние режимов формования на структуру и свойства полуфабрикатов из водораспыленных порошков сплава АМг5, Воропаев В. С., Вербило Д. Г., Даниленко Н. И., Коваль А. Ю. (2014)
Подрезов Ю. М. - Вивчення закономірності контактоутворення в металевих порошкових матеріалах за результатами прецизійних механічних випробувань, Назаренко В. А., Євич Я. І., Марченко Н. М. (2014)
Бродниковский Н. П. - Изнашивание ферритной и аустенитной сталей при воздействии незакрепленных частиц кокса, Гогоци А. Г., Мазур П. В., Зозуля Ю. И., Малиновский Б. Н., Самелюк А. В., Губинский М. В., Федоров С. С. (2014)
Шевченко О. М. - Електронно-мікроскопічні дослідження хромової карбідосталі, Максимова Г. О. (2014)
Овсяннікова Л. І. - Ab initio дослідження стабільності наноалмазу (2014)
Титул, зміст (2013)
Форум Лучшие социальные проекты Украины (2013)
Новости Индустриального гендерного комитета по рекламе (2013)
Молодь опановує маркетинг Визначені найкращі молоді студенти-маркетолог (2013)
Школа модераторов (2013)
Данніков О. - Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом (2013)
Попова Л. - Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг, Прядко О., Мітяєва М., Данніков О. (2013)
Ярош-Дмитренко Л. - Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств (2013)
Фірсова С. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації, Литвин К. (2013)
Язвінська Н. - Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємств (2013)
Филина О. - Три основы долгосрочного успеха в Интернете (2013)
Корпоративний кодекс поведінки (2013)
Відео-Конкурс "Разом проти сексизму!" (2013)
Розклад тренінгів (2013)
Ляховець О. О. - Держава та інституціональні зміни в умовах модернізації економіки (2014)
Тарасов А. О. - Критичний рівень ризику в умовах циклічності: сільськогосподарські підприємства Миколаївщини (2014)
Дранус В. В. - Перспективи розвитку страхування ризиків сільськогосподарського виробництва в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду (2014)
Жилєнко С. М. - Вплив ефективності державного антикризового регулювання економіки на рівень боргового навантаження країни: досвід країн Балтії та України (2014)
Зеленський А. В. - Аналіз особливостей фінансового регулювання аграрного сектору в зарубіжних країнах (2014)
Філімонова О. Б. - Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа розвитку місцевого самоврядування (2014)
Яненкова І. Г. - Промислово-фінансові групи: Україна та зарубіжжя, Полєтаєв О. О. (2014)
Гнатишин Л. Б. - Полікритеріальна діагностика відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств: методичний підхід, Прокопишин О. С. (2014)
Руденко Н. О. - Оцінка рівня ефективності діяльності центрів фінансової відповідальності в державних ВНЗ (2014)
Мирончук З. П. - Особливості організації обліку поточних біологічних активів тваринництва, стан і перспективи розвитку, Андрушко Р. П., Лиса О. В. (2014)
Мельничук Л. С. - Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів, Дімант Г. С. (2014)
Щербата І. В. - Стимулювання диверсифікації сільської економіки як стратегічний напрям сільського розвитку, Василенька Н. І. (2014)
Іщенко Н. М. - Мінімізація трансакційних витрат у логістичному процесі міжнародних вантажних перевезень на морському транспорті (2014)
Черненок К. П. - Ефективність національних пенсійних систем країн Європи: аналіз впливу соціально-демографічних факторів (2014)
Кузьменко О. Б. - Стан і перспективи розвитку експорту аграрного сектору економіки України (2014)
Міцкевич Н. В. - Регіональні аспекти інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Поліщук Я. П. - Вплив державної аграрної політики на соціально-економічний розвиток сільських територій (2014)
Семенчук І. М. - Розвиток інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, Анисенко О. В. (2014)
Титул, зміст (2013)
Фахові організації: на шляху реформування вітчизняної системи освіти (2013)
НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: стратегічне партнерство (2013)
Четвертая летняя школа социальной демократии "Толерантность и эффективная демократия" (2013)
Магдюк Л. - Міжнародна технічна допомога для розвитку в Україні: підтримка програм забезпечення рівних прав і можливостей в Україні (2013)
Бакушевич І. - Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон'юнктури транскордоних ринків, Мартиняк І. (2013)
Примак Т. - Маркетингові шляхи реформування медицини в Україні (2013)
Примак Т. - Рейтинг торговых марок бутилированной воды Киевского региона по уровню сервисного сопровождения (2013)
Зварич Л. - О наболевшем "поле" или команда специалистов? проблемы и пути их решения (2013)
Зозульов О. - Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій, Пыдмогыльна О. (2013)
Козак В. - Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет (2013)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2013)
Шановні передплатники (2013)
Титул, зміст (2013)
Український PR-Space Congress. PR - профі шукали гармонію (2013)
База для взаємодії з Міністерством соціальної політики України в процесі розробки національних професійних стандартів (2013)
Тиждень маркетингу в Хмельницькому національному університеті (2013)
Юрчак А. - Лид-менеджмент - ключ к трансформации В2В (2013)
Зайченко И. - Большие возможности при малых затратах или надстройка телефонии для оптимизации работы сотрудников (2013)
Лылык И. - Блеск и нищета рекламного креатива (2013)
Останченок Д. - Дослідження етичності маркетингових комунікацій в Україні, Верденська М., Дима О. (2013)
Співаковський С. - Дослідження мотивацій споживачів на ринку питної води (2013)
Карина Е. - Сфера отдыха и туризма : тенденции 2013 (2013)
Еременко М. - Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній (2013)
Зозульов О. - АТІ- технологія динамичного таргетування, Царьова Т. (2013)
Наказ МОЗ України від 09.10.2013 р. №870 "Лікарські засоби. Належна практика промоції (2013)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2013)
Шановні передплатники (2013)
Титул, зміст (2013)
11-та премія PRопеллер 2013 (2013)
Effi Awards Ukraine 2013 объявил победителей (2013)
Безпека дорожнього руху: комплексне дослідження основних факторів впливу (2013)
Сокол М. - Маркетинг: Макроэкономика и прогнозирование событий (2013)
Коляда Ю. - Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику, Шатарська І. (2013)
Зустріч з генеральним директором компанії AVON Старковою О. Представники компанії залишаються кращими продавцями косметики в епоху диджита технологій (2013)
Орлова В. - Матрица использования инструментов торгового маркетингу (2013)
Зозульов О - Новий підхід до управління в маркетингу, Полторак К. (2013)
Юрчак О. - Інбаунд маркетинг - новий напрямок чи еволюція "старого" маркетингу? (2013)
Любарский И. - Частные онлайн сообщества (2013)
Кириленко В. - ТВ рынок сегодня и завтра (2013)
Герасимов А. - Краткое введение в качественные методы исследований (2013)
Forums, conferences and professional trainings (2013)
Шановні передплатники (2013)
Ляховець О. О. - Інституційна модернізація економіки: сутність та основні напрями (2014)
Нетудихата К. Л. - Особливості формування знаннєвої економіки в сучасних умовах (2014)
Палехова В. А. - Основні макроекономічні індикатори в дзеркалі української статистики (2014)
Фертікова Т. М. - Інституційні проблеми розбудови ринкової економічної моделі в Україні (2014)
Вівчарик А. П. - Фінансово-кредитне забезпечення аграрних підприємств (2014)
Дранус В. В. - Аналіз ринку аграрного страхування в Україні (2014)
Огієнко А. В. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів України на розвиток економіки, Огієнко М. М. (2014)
Філімонова О. Б. - Сутність та формування інвестиційної стратегії підприємств, Іваницька Г. Б. (2014)
Бєлікова В. В. - Метод оцінки запасів як елемент облікової політики підприємства (2014)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Використання зарубіжного досвіду для формування національної інноваційної системи в Україні, Токар М. А. (2014)
Корнієцький О. В. - Міжнародна логістика: поняття та напрями розвитку в сучасному світі (2014)
Мельничук Л. С. - Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу (2014)
Міцкевич Н. В. - Актуальні проблеми мотивації ефективної праці на підприємстві, Хухаркін С. П. (2014)
Корчинський І. О. - Роль корпоративних структур аграрного сектору в інтеграції України у світовий економічний простір (2014)
Кузьменко О. Б. - Оцінка ступеня реаліації ризиків сільськогосподарського землекористування (2014)
Пилипенко Т. В. - Управління процесом прогнозування виробництва ріпаку на регіональному рівні (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв’язку із закінченням строків давності (2015)
Селіванов А. О. - Правовий статус асистента судді: новий інститут у світлі судової реформи (2015)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету за 2014 р. (2015)
Потильчак Б. О. - Верховний Суд УРСР у 1943—1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова (2015)
Содержание (2014)
Овчинников А. В. - Ремонт деталей авиадвигателей из титановых сплавов методами сварки с применением субмикрокристаллических присадочных материалов (2014)
Савченко Н. Ф. - Определение коэффициента использования металла при штамповке и методы его увеличения, Третьяк В. В., Онопченко А. В., Стадник С. А. (2014)
Марценюк Е. В. - Получение крупногабаритных полимерных органических стекол, Потапов А. В. (2014)
Лось А. В. - Влияние кососимметричной нагрузки на изгибные напряжения в стыкующих подсборках шарнирных самолетных узлов (2014)
Данов А. С. - Исследование статических и усталостных характеристик соединений из сплава Д16АТ титановыми заклёпками из ВТ 16 с ограничительными элементами при стеснённой осадке (2014)
Библик И. В. - Компьютерное моделирование роста остаточной дефектности в процессе эксплуатации элементов конструкций (2014)
Логинов В. В. - Анализ летно-технических характеристик и экономических показателей легкого регионального самолета с авиационным дизельным и газотурбинным двигателями, Украинец Е. А., Кравченко И. Ф., Еланский А. В. (2014)
Хамидуллин Ф. А. - Некоторые пространственно-временные характеристики горения дизельного топлива, Валиев Ф. М., Щукин В. А., Дунай О. В. (2014)
Павленко Д. В. - Повышениe эксплуатационных характеристик лопаток компрессора высокого давления из сплава ЭП718-ИД, Пейчев Г. И., Коцюба В. Ю., Бейгельзимер Я. Е., Кондратюк Э. В., Ткач Д. В., Зиличихис С. Д., Гребенников М. А., Уланов С. А. (2014)
Шереметьев А. В. - Обеспечение прочностной надежности авиационных ГТД большой степени двухконтурности, Прибора Т. И., Придорожный Р. П., Тихомиров В. В. (2014)
Медведовская Т. Ф. - Ресурс крышки и силовой шпильки обратимой гидромашины, Ржевская И. Е., Медведева Е. Л., Ефименко В. Н., Зеленская О. Н. (2014)
Воробьев Ю. С. - Особенности температурного и термоупругого состояния монокристаллической охлаждаемой лопатки ГТД, Овчарова Н. Ю., Берлизова Т. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Симбирский Д. Ф. - Влияние выдержек в цикле нагружения образцов из сплава ЖС-6КП на их сопротивление малоцикловой усталости, Брунак А. А. (2014)
Енчев С. В. - Оценка качества функционирования системы управления авиадвигателями в задачах идентификации ее технического состояния, Олали М. О., Олали Н. В. (2014)
Ранченко Г. С. - Регулятор двигателя АИ-450М – результаты разработки и квалификации на категорию А, Буряченко А. Г., Грудинкин В. М., Голубев Н. Л., Данилов В. В. (2014)
Марченко А. П. - Использование высоких технологий малолитражного дизелестроения в системе смазки металлургического оборудования, Грицюк А. В., Татьков В. В., Савич В. К., Мотора А. А., Мыльников А. А., Жуков А. С. (2014)
Тарасенко А. И. - Работа пропульсивного судового малооборотного дизельного комплекса в условиях ледового плавания (2014)
Белогуб А. В. - Пути модернизации поршневой группы двигателя АШ-62, Пылев В. А., Зотов А. А., Глибко Е. А. (2014)
Таусенев Е. М. - Исследование вариантов теплоизоляции топливопроводов дизеля, Кох К. В., Свистула А. Е. (2014)
Лозня С. В. - Аппаратно-программные средства для разработки и оптимизации управления ДВС с искровым зажиганием, Пустовой С. А. (2014)
Гожий О. П. - Динамічне планування розподілу ресурсів в автономній енергосистемі, Калініна І. О., Андреева Н. Ю. (2014)
Петренко В. Д. - Адаптивный метод формирования заданий для развивающего тестирования студентов технических вузов (2014)
Груздо И. В. - Разработка программного обеспечения для компьютеризации процесса установления авторства текста, на основе параллельных вычислений, Россоха С. В., Шостак И. В. (2014)
Рева О. М. - Стійкість основної домінанти прийняття рішень авіадиспетчером в умовах ризику, Мухтаров П. Ш., Мирзоєв Б. М., Вдовиченко В. І., Насіров Ш. Ш. (2014)
Нечипорук Е. П. - Экспериментальная логико-лингвистическая модель диагностирования сложных систем, Попов А. В. (2014)
Пепа Ю. В. - Розпізнавання випадкових сигналів на базі спектральних мір (2014)
Миргород В. Ф. - Прогноз поведения временных рядов в задачах оценки технического состояния ГТД, Деренг Е. В. (2014)
Трунов А. Н. - Оценка эффективности технологии программирования (2014)
Дзензерский В. А. - Промышленный энергопарк для высокотехнологической отрасли, Тарасов С. В., Бурылов С. В., Жулай Ю. А., Скосарь В. Ю. (2014)
Бахтияров Д. В. - Практика адаптации СМК организации разработчика авиационной техники к стандарту EN 9103, Бирулин В. Ф., Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Носова Т. Ю. - Институциональная конкуренция и институциональная среда: взаимосвязь и взаимозависимость (2008)
Фертікова Т. М. - Особливості впливу економічної динаміки на рівень добробуту населення (2008)
Савченко В. Ф. - Теоретичні засади регулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів (2008)
Ципліцька О. О. - Капіталізація банківської системи України в умовах економічної кризи (2008)
Носова О. В. - Institutional Changes in the Corporate Governance System in transition (2008)
Смірнов О. Ю. - Специфікація моделі оцінки впливу заощаджень на темпи економічного зростання (2008)
Кузнєцова Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності фінансів банку (2008)
Полєтаєв О. О. - Методичні основи оцінювання послуг фінансових посередників (2008)
Довгань О. В. - Фундаментальні фактори коливання валютного курсу в Україні (2008)
Хімчук Г. О. - Резерви на можливі втрати по позичках у банківській діяльності (2008)
Норд Г. Л. - Концептуальні аспекти розробки моделі стратегічного управління оборотним капіталом як інструменту покращення інвестиційної привабливості підприємства, Кравченко Т. В. (2008)
Бурлан С. А. - Кредит як джерело фінансування інвестиційної стратегії підприємств, Філімонова О. Б. (2008)
Черненок К. П. - Особливості впровадження накопичувальної складової пенсійної системи в Україні (2008)
Лола Ю. Ю. - Інтеґральна система управління матеріальними ресурсами підприємства на основі логістики та реінжинірингу (2008)
Казарєзов А. Я. - Сучасні питання інноваційної діяльності підприємств України, Копієвська М. М. (2008)
Абрамова І. С. - Класифікація підходів, завдань та методів оцінювання конкурентоздатності підприємства (2008)
Білов Г. О. - Теоретичний аспект та класифікації інтелектуального капіталу підприємства (2008)
Верланов Ю. Ю. - Ефективність регіональних інвестицій в Україні, Верланов О. Ю. (2008)
Марущак С. М. - Комплексна оцінка ризику в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства (2008)
Ломоносов А. В. - Залежність між основними трудовими показниками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (2008)
Лазарєва О. В. - Розвиток екологобезпечного природокористування в регіоні (2008)
Коваленко О. Ю. - Методичний підхід до економічної оцінки ресурсів природно-заповідних територій регіону (2008)
Горлачук В. В. - Організаційно-економічні інструменти ефективного управління землекористуванням, Астремський А. В. (2008)
Титул, зміст (2013)
Методологічні підходи до формування професійних стандартів (2013)
Всеукраинский Форум "Дни Интернет маркетинга (2013)
Фролова А. - Маркетинг в зеркале Майдана (2013)
Гладунов О. - Бренд Майдану в чотирьох вимірах (2013)
Юрчак А. - Программы автоматизации маркетинга - технологии будущего или необходимость уже сегодня (2013)
Лазебник М. - Объем рекламно-коммуникацинного рынка Украины 2013 и развитие рынка в 2014 году. Экспертный прогноз Всеукраинской рекламной коалиции (2013)
Слободян М. - 10 рабочих фишек в составлении Интернет рекламы (2013)
Пазюк Н. - Программы лояльности для фармацевтической компании (2013)
Лилик С. - Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід в Україні? (2013)
Сырокваша А. - Образование как главный фактор конкурентоспроможности молодых специалистов, Тихонова В. (2013)
Академия качественных исследований Первая украинская школа модераторов (2013)
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з маркетингу ім. Ігоря Ткаченка "Молодь опановує маркетинг" (2013)
Ковтунець В. - Вища освіта і ринок праці (2013)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2013)
Шановні передплатники (2013)
Абєлєнцев В. М. - Дослідження неоднорідності порового сере-довища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів, Лур’є А. Й., Міщенко Л. О. (2014)
Абєлєнцев В. М. - Прогнозування вибіркового обводнення покла-дів вуглеводнів за результатами дослідження літологічних та фільтраційних властивостей порід-колекторів, Сусяк Т. Я., Пашков В. О. (2014)
Безродна І. М. - Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за ре-зультатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) (2014)
Гежий О. І. - Закономірності зміни інфільтраційного живлення підземних вод Західного Дон-басу на прикладі шахтних відвалів (2014)
Клевцов А. А. - Магматические породы крупнообломочного материала из угольных пластов Донецкого бассейна (2014)
Колодій І. В. - Прогнозування локалізації вуглеводневих скупчень Причорноморського водо-напірного басейну за гідрогеохімічними показниками (2014)
Мокрицкая Т. П. - О некоторых возможностях анализа тенденций режима подземных вод по траектории приращений уровня подземных вод, Самойлич Д. А. (2014)
Омельчук А. Ю. - Закономірності зміни коефіцієнта водної міграції у підземних водах Захід-ного Донбасу (2014)
Поверенный С. Ф. - Экспериментальное обоснование методики определения коэффициента газоотдачи пород-коллекторов по кер-ну, Лурье А. И., Нестеренко Н. Ю., Поддубная Е. В. (2014)
Полєвич О. В. - Формування гідрогеохімічних бар’єрів у зонах контакту підземних техногенних потоків з поверхневими природними водами, Шперер О. В., Чуєнко О. В. (2014)
Прибылова В. Н. - Проблемы и пути совершенствования нормирования показателей качества питьевых вод (2014)
Прибылова В. Н. - Особенности гидрогеохимии техногенеза при разработке нефтяных месторождений, Хоу Чуньсян (2014)
Соловьев В. О. - Тектонические движения и нефтегазоносность, Фык И. М. (2014)
Суярко В. Г. - Про джерела надходження та міграцію брому у підземних во-дах (на прикладі Дніпровсько-Донецького авлакогену), Гаврилюк О. В. (2014)
Трохименко Г. Л. - Геологічні та промислово-геофізичні передумови регіональної нафтогазоносності відкладів тріасу в ДДЗ, Височанський І. В., Святенко Г. Є. (2014)
Чомко Д. Ф. - Солеутворення при видобутку нафти та вплив на нього гідрогеоло-гічних умов, Рева М. В. (2014)
Чомко Ф. В. - Комплексне застосування багатовимірного статис-тичного аналізу при дослідженнях набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, Чомко Д. Ф., Таранов В. Г. (2014)
Шморг Я. С. - Комплексні літологічні, геохімічні, палінологіч-ні та вугле-петрографічні дослідження осадових порід Орільської площі, Карбань А. В., Ужвенко А. С. (2014)
Щербак О. В. - Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області (2014)
Городиський Ю. Я. - Територіальні особливості розвитку паломництва у Львівській області (2014)
Нємець Л. М. - Територіальні особливості сільсь-кого господарства Харківської області, Лур’є А. Й., Кулєшова Г. О., Ліхван В. Ф. (2014)
Нємець К. А. - Вплив процесу урбанізації на виникнення сучасних форм мі-ських поселень, Мазурова А. В. (2014)
Писарев Д. Н. - Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д. Н. Соболева (2014)
Сегіда К. Ю. - Епістемологічні основи дослідження демо-графічної поведінки, Завєтний С. О., Кузьменко Д. М. (2014)
Tyshkovets V. V. - Modern mapping technologies of cadastral works software, Opara V. N. (2014)
Касимов А. М. - Эколого-экономические методы сокращения ущерба окру-жающей среде, наносимого накопителями отходов, Удалов И. В. (2014)
Касіянчук Д. В. - Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів (2014)
Потапенко Г. Є. - Особливості міграції та концентрації пестицидів у ґрунтових водах кайно-зойських відкладів (2014)
Ричак Н. В. - Якість зливово-талого стоку транспортної урбофункціональної підсистеми басейну р. Харків, Срібна К. В. (2014)
Білецький В. С. - Засновник мінералогії та гірничої науки Георг Агрікола і його книги, Гайко Г. І. (2014)
Степаненко А. В. - Рецензія на монографію Ю. К. Яковлєвої "Комплексне дослідження соціального розвитку старопромислового регіону" (2014)
Реферати (2014)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2014)
Хохлов М. П. - Экономическая политика роста национальной экономики (2010)
Дмитриченко Л. А. - Зайнятість населення як відбиття розвитку суспільної форми праці (2010)
Конєва Т. А. - Стимулювання наукоємного малого бізнесу як фактора економічного розвитку країни (2010)
Палехова В. А. - Освіта: суспільне благо або товар? (2010)
Коновалов С. В. - Дисбаланси сучасної світової економіки, їх вплив на поглиблення рецесії (2010)
Фертікова Т. М. - Можливості зменшення шкідливого впливу на довкілля в умовах економічного зростання (2010)
Кравцова Г. О. - Проблеми зайнятості інвалідів в контексті соціально-економічного розвитку України (2010)
Полєтаєв О. О. - Проблеми і напрями удосконалення функціонування фінансового посередництва на ринку цінних паперів (2010)
Коваленко О. Ю. - Аналіз та оцінка рівня фінансової безпеки України (2010)
Дмитриченко Л. І. - Податковий ресурс забезпечення економічного розвитку, Єгорова Т. М. (2010)
Казарєзов А. Я. - Модель формування фінансової стратегії комерційного банку, Матвієнко С. В. (2010)
Черненок К. П. - Аналіз рівня життя пенсіонерів як індикатору ефективності реформування пенсійної системи України (2010)
Рудь О. В. - Адміністрування податку на прибуток підприємств (2010)
Бєлова Н. М. - Формування інтеграційних процесів судноплавної компанії в інтермодальних перевезеннях (2010)
Максимюк Н. В. - Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины (2010)
Комаренко І. С. - Фінансова конкурентоздатність підприємств харчової промисловості: методичні засади оцінювання та прогнозування (2010)
Горлачук В. В. - Формування конкурентоспроможності землекористування в регіоні (2010)
Верланов Ю. Ю. - Агломерації в Україні та економічне зростання, Верланов О. Ю. (2010)
Єганов О. Ю. - Законодавчо-нормативне регулювання трудових відносин як складова організаційного механізму матеріального стимулювання, Ришняк Н. М. (2010)
Title (2013)
Content (2013)
Emelyanov V. M. - The Control of Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Raman Spectrograms in Conditions of Information Uncertainty with Detection Accuracy, Dobrovolskaya T. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V., Orlov E. J. (2013)
Morchenko A. T. - Magneto-Ellipsometry Investigations of Multilayer Nanofilms of Fe and Co, Panina L. V., Kostishin V. G., Yudanov N. A., Kurochka S. P., Sergienko A. A., Piliposyan R. D., Krupa N. N. (2013)
Panina L. V. - Effective Impedance Method for In situ Ellipsometry Analysis of Magnetic Films, Morchenko A. T., Kozhitov L. V., Ryapolov P. A. (2013)
Yudanov N. A. - High Sensitivity Magnetic Sensors Based on Off-diagonal Magnetoimpedance in Amorphous FeCoSiB Wires, Panina L. V., Morchenko A. T., Kostishyn V. G., Ryapolov P. A. (2013)
Samsonov V. M. - Size Dependence of the Melting Temperature of Metallic Films: Two Possible Scenarios, Sdobnyakov N. Yu., Bembel A. G., Sokolov D. N., Novozhilov N. V. (2013)
Postnikov E. - Practical Simulation of Magnetic Field of Permanent Magnets System to Explore Size of Magnetic Nanoparticles, Storozhenko A. (2013)
Kozhitov L. V. - The Synthesis of Metalcarbon Nanocomposite Ni / C on the Basis of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Yakushko E. V., Kozhitov S. L., Savchenko A. G., Shchetinin I. V., Emelyanov S. G., Chervjakov L. M. (2013)
Kozhitov L. V. - Influence of the Ratio of Metal Composed Nanocomposites Fe-Co / C on Phase Composition, Kuzmenko A. P., Kozhitov S. L., Muratov D. G., Harseev V. A., Rodionov V. V., Popkova A. V., Matveev K. E., Yakushko E. V. (2013)
Kirichek A. V. - Nanostructure Changes in Iron-Carbon Alloys as a Result of Impulse Deformation Wave Action, Soloviyev D. L. (2013)
Kirichek A - Properties and Technology for Quasi-Composite Blanket Using Natural Reinforcement of the Metal by Strain Affected Areas, Soloviev D. (2013)
Bashtovoi V. G. - Influence of Mass Transfer Processes on Couette Flow of Magnetic Fluid, Pogirnitskaya S. G., Kuzhir R., Polunin V. M., Ryapolov P. A., Shabanova I. A., Storozhenko A. M. (2013)
Bashtovoi V. - Statics of Magnetic Fluid Drop with Compound Magnetic Core in a Wedge-Shaped Channel, Klimovich S., Motsar А., Reks A., Ryapolov P., Storozhenko A., Shabanova I. (2013)
Kochura A. V. - Magnetic Properties of AIIBIVCV2 Compounds Doped with Mn, Ivanenko S. V., Lashkul A., Kochura E. P., Marenkin S. F., Fedorchenko I. V., Kuzmenko A. P., Lahderanta E. (2013)
Boev M. L. - Fluctuations of the Solitary Bubble at the Separation from the Air Cavity, Compressed by the Magnetic Field in Magnetic Liquid, Polunin V. M., Lobova O. V., Shabanova I. A., Chervjakov L. M., Ryapolov A. N. (2013)
Kochura A. V. - Magnetoresistance and Anomalous Hall Effect of InSb Doped with Mn , Aronzon B. A., Alam M., Lashkul A., Marenkin S. F., Shakhov M. A., Kochura E. P., Lahderanta E. (2013)
Morozov A. V. - The Study of Anisotropy and Domain Condition of Permalloy Thin Films, Alekseev V. P., Naumov V. A., Morozov V. V. (2013)
Demydenko M. H. - Correlation Between Phase-Structural State and Magnetic Characteristics of Spin-Valve Systems Based on Fe, Co and Au, Kuzmenko A. P., Protsenko S. I. Fedchenko O. V. (2013)
Maslobrod S. N. - Stimulation of Seed Viability by Means of Dispersed Solutions of Copper and Silver Nanoparticles, Mirgorod Yu. A., Borodina V. G., Borsch N. A. (2013)
Kuzmenko A. P. - Mechanisms of Fractal Formation in Colloidal Carbon-Bearing Natural System, Chakov V. V., Chan Nyein Aung, Dobromyslov M. B. (2013)
Kozhitov L. V. - The Structure and Content Peculiarities of Carbon Material Obtained under the Polyacrylonitrile Infra-red Heating, V’et N.Ch., Kozlov V. V., Emelyanov S. G. (2013)
Kobeleva S. P. - Some Aspects of Phosphorus Diffusion in Germanium in In0,01Ga0,99As / In0,56Ga0,44P / Ge Heterostructures, Anfimov I. M., Yurchuk S. Y., Turutin A. V. (2013)
Kosushkin V. G. - "The Thermal Wave” in Technology of Crystal Growth from the Melt , Kozhitov S. L. (2013)
Emelyanov S. - Mechanisms of Microwave Absorption in Carbon Compounds from Shungite, Kuzmenko A., Rodionov V., Dobromyslov M. (2013)
Kuzmenko A. - Formation of Spherical Nanoparticles BaTiO3 by Peroxide Method, Sizov A., Yacovlev O., Emelianov N. (2013)
Kuzmenko A. P. - Features of Structure of Magnetron Films Si3N4 and SiC, Chekadanov A. S., Zakhvalinsky S. V., Pilyuk E. A., Dobromyslov M. B. (2013)
Kuzmenko A. - Kinetic Characteristics, Phase and Structural Changes in Electrical Materials and Devices, Grechushnikov E., Kharseev V., Dobromyslov M. (2013)
Emelyanov S. G. - From the Dynamic Demagnitizing Factor to the Heat Capacity of a Nanodispersed Magnetic Fluid, Polunin V. M., Tantsyura A. O., Storozhenko A. M., Ryapolov P. A. (2013)
Bashtovoi V. - Influence of Brownian Diffusion on Levitation of Bodies in Magnetic Fluid, Reks A., Klimovich S., Motsar А., Ryapolov P., Storozhenko A., Shabanova I. (2013)
Zakhvalinskii V. S. - Diode Based on Amorphous SiC, Borisenko L. V., Aleynikov A. J., Piljuk E. A., Goncharov I., Taran S. V. (2013)
Zhakin A. I. - Influence of Electroconvection on Nano- and on Microstructural Relief of the Electrodes Surface, Kuz'ko A. E., Kuz'ko A. V., Abakumov P. V. (2013)
Laptinskiy K. A. - Mechanisms of Ions Adsorption by Nanodiamonds in Aqueous Suspensions, Burikov S. A., Laptinskaya T. V., Rosenholm J., Shenderova O. A., Vlasov I. I., Dolenko T. A. (2013)
Larin S. L. - Synthesis and Identification of Zinc Oxide Nanoparticles as Precursor for Getting Zinc-Based Biologically Active Additives, Orlov E. Y., Borsch N. A., Gorbacheva L. A., Budko E. V., Khabarov A. A. (2013)
Mirgorod Yu. A. - Physico-Chemical Properties of Nanoparticles Functionalized by Polypyrrole, Fedosyuk V. M., Borsch N. A. (2013)
Neruchev Yu. A. - Method of Measurement Isobaric Heat Capacity of the Organic Liquid, Korotkovskiy V. I. (2013)
Kuzmenko A. P. - Features in Formation and Properties of Langmuir-Blodgett Monolayers, Chuhaeva I. V., Dobromyslov M. B. (2013)
Kurochka A. - Features of Ion-Electronic Emission from Surface of Semiconductors, Sergienko A., Kurochka S., Kolybelkin V., Emelyanov S. G., Yakushko E. V., Chervjakov L. M. (2013)
Arefyev I. M. - Colloidal Stability and Thermal Stability of Magnetic Fluids, Arefyeva T. A., Kazakov Yu. B. (2013)
Ageeva E. V. - Properties And Characterizations Of Powders Produced From Waste Carbides, Ageev E. V., Osminina A. S. (2013)
Kuzmenko A. P. - Interrelation of Shape and Structure of Domain Walls with Magnetic Inhomogeneities, Abakumov P. V., Roslyakova L. I., Dobromyslov M. B. (2013)
Emelyanov S. G. - Opportunities of AFM in the Description of Charge Formation from the Nanostructured Electrode at Electroconvection, Kuz'ko A. E., Kuz'ko A. V., Kuzmenko A. P., Timakov D. I. (2013)
Kiselev D. A. - Piezoelectric Characteristics of LiNbO3 Thin-film Heterostructures via Piezoresponse Force Microscopy, Ksenich S. V., Zhukov R. N., Bykov A. S., Malinkovich M. D., Shvartsman V. V., Lupascu D. C., Parkhomenko Yu. N. (2013)
Kovarda V. V. - Fundamental Research of Physics of Magnetic Nanodispersed Fluids as Hardware Dampers (2013)
Kuzmenko A. P. - Method for the Determination of Magnetoelastic and Elastic Constants of Weak Ferromagnets, Zhukov E. A., Kaminsky A. V., Zhukova V. I., Adamova M. E. (2013)
Melnikov G. A. - Some Abnormal Properties of Water in the Cluster Model, Ignatenko N. M., Melnikov V. G. (2013)
Kuzmenko A. - Atomic Force Analysis of Elastic Deformations of CD, Kuzko A., Timakov D., Dobromyslov M. (2013)
Kovarda V. V. - Importance of Nanotechnologies in Supply of Sustainable Social Economic Development in Russia, Yevglevskaya T. A., Shevyakin A. S., Kuznetsova O. I. (2013)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. (витяг) із коментарем (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання (2015)
Нижний А. В. - Спір про право у цивільному процесуальному законодавстві та судовій практиці (2015)
Романюк Я. М. - Масовий позов: загальна характеристика, зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні, Майстренко Л. О. (2015)
Скоро рассвет, выход... есть: экперты рынка маркетинговых коммуникаций о стратегии успешного преодоления кризиса (2014)
Козлова І. - Специфика управління асортиментною політикою телевізійного каналу (2014)
Пащук Л. - Перспективні напрями використання нейромаркетингу в управлінні поведінкою споживачів (2014)
Долгова О. - Розвиток ринку пенсійних послуг за участі недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід (2014)
Щирина Т. - Форум состоялся, продолжение будет! (2014)
Лылык И. - Комплексный подход к успеху (2014)
Пилипенко А. - Интернет-маркетинг с каждым днем становится все более авантюрным (2014)
Филина О. - Компаниям в онлайн пока не хватает простого человеческого общения (2014)
Трофимов Я. - Extraordinary: ключ к успеху в правильном переводе (2014)
Грибов А. - Банк ПУМБ: системность - залог победы! (2014)
Журавель О. - Работа в тандеме (2014)
АртАбсент АртАбсент - Ставка на визуальный контент (2014)
SEndExpert - ваши клиенты в прямом доступе! (2014)
Засади розробки і впровадження професійних стандартів (2014)
Квалификационные экзамены в НТУУ "КПИ" (2014)
І Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг і цифрові технології" (2014)
Засідання Дніпропетровської обласної організації "Українська Асоціація Маркетингу" (2014)
Другий міжнародний бізнес-форум "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство" (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Шановні передплатники! (2014)
Ляховець О. О. - Оцінка національного багатства України (2010)
Смірнов О. Ю. - Заощадження населення в контексті антикризової політики (2010)
Грушинська Н. М. - Еволюційні зміни в структурі національного господарства в умовах інтеграційних процесів суспільства (2010)
Єнальєв М. М. - Співвідношення функції корисності окремих благ та їх наборів (2010)
Фертікова Т. М. - Проблема економічної мотивації підвищення екологічної безпеки (2010)
Полєтаєв О. О. - Економічна сутність фінансового посередництва (2010)
Норд Г. Л. - Порівняльний аналіз функціонування багаторівневих систем пенсійного забезпечення в країнах ЄС та можливості їх запровадження в Україні, Черненок К. П. (2010)
Конєва Т. А. - Політика фінансування та фінансова політика підприємства: співвідношення понять (2010)
Довгань О. В. - Особливості використання технічних індикаторів у прогнозуванні обмінного курсу (2010)
Калинка Д. Г. - Взаємозв’язок валютного курсу з кризовими процесами в українській економіці (2010)
Бурлан С. А. - Кредитне забезпечення підприємств: сутність та принципи, Філімонова О. Б. (2010)
Казарєзов А. Я. - Аналіз можливих напрямків розвитку вищих навчальних закладів України, Драгомиров В. В. (2010)
Фінагіна О. В. - Розвиток системи освіти як передумови накопичення соціального капіталу, Яловець О. С. (2010)
Савченко В. Ф. - Шляхи подолання кризового стану в чорній металургії України (2010)
Бєлова Н. М. - Оптимізація маршруту доставки вантажів сільськогосподарського призначення в рамках реалізації стратегії судноплавної компанії (2010)
Комаренко І. С. - Теоретичні підходи до моделювання конкурентоздатності виробничих підприємств (2010)
Гуренко А. В. - Проблеми розвитку наукоємного малого та середнього бізнесу в Україні (2010)
Поплавська Ж. В. - Архітектурні особливості системи раннього попередження та реагування для машинобудівних підприємств, Цмоць О. І. (2010)
Верланов О. Ю. - Фактори формування валового регіонального продукту (2010)
Зінченко О. А. - Інституціональний аспект розвитку ринкової інформаційної інфраструктури у регіонах (2010)
Коваленко О. Ю. - Прогнозування розвитку рекреаційних та інших об’єктів сезонного типу функціонування (2010)
Майборода І. С. - Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств на основі інтегрального показника (2010)
Береславська О. І. - Інструменти валютного регулювання: структура та класифікація, Овсяник В. А. (2014)
Бобиль В. В. - Оцінка фінансового стану банку в умовах кризи (2014)
Болдова А. А. - Менеджмент системи взаємодії фонду фінансування будівництва та банку, Вітренко Л. О. (2014)
Брехов С. С. - Концепція горизонтального моніторингу великих платників податків (2014)
Віктор І. С. - Індекси та рейтинги на фондовому ринку України, Ліпич С. В. (2014)
Вірстюк М. В. - Оцінка діяльності НБУ, як одного з інститутів контролю держави банківських фінансово-кредитних установ, Панасюк С. М. (2014)
Даниленко Ю. В. - Шляхи підвищення стабільності національної валюти, Столяр О. В. (2014)
Діденко Л. В. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в сучасних умовах, Павленко К. І., Устимук С. М. (2014)
Дульська І. П. - Інституційні проблеми освіти в умовах формування інформаційного суспільства, Петровська І. О. (2014)
Євтушенко Г. І. - Аналіз стану управління робочим часом та шляхи підвищення ефективності застосування "Тайм-менеджменту" в організації, Дерев'янко В. М. (2014)
Канцур І. Г. - Коучинг як інноваційний механізм управління персоналом в банку, Прищепа І. Г. (2014)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади комплексної оцінки природного багатства України, Петровська І. О. (2014)
Коваленко Ю. М. - Прямі іноземні інвестиції: національний і міжнародний аспект, Мельнічук Т. О. (2014)
Коляда Т. А. - Необхідність оновлення інструментів бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах посткризового розвитку України (2014)
Кухарчук А. В. - Сучасний стан іноземного інвестування в економіку України, Новицький М. М. (2014)
Остапенко Я. О. - Класифікація готельних послуг для цілей бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат підприємств готельного господарства (2014)
Панасюк О. В. - Особливості державного регулювання та контролю фондового ринку України, Плотникова Г. Л., Сідоренко М.Л. (2014)
Перехрест Л. М. - Валютна інтервенція як метод регулювання валютного ринку в умовах вітчизняної економіки, Баранюк Р. Ю. (2014)
Рибак М. П. - Оцінка ефективності фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів (2014)
Солодовник Г. В. - Проблеми фінансового забезпечення системи охорони здоров'я України (2014)
Шемаєв В. М. - Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь (2014)
Юрків Н. Я. - Загрози економічної безпеки реального сектора економіки (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, Зміст (2014)
Залучення громадськості до формування кваліфікаційної рамки юридичної професії (2014)
Экватор года: прогноз рынка маркетинговых сервисов на 2014 год (2014)
Лазебник М. - Объем рекламного рынка Украины 2014. Обновленный экспертный прогноз Всеукраинской рекламной коалиции (2014)
Лазебник М. - Как выбрать рекламное агентство сегодня (2014)
Деятельность Индустриального Гендерного Комитета по Рекламе: лето 2014 (2014)
Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі - дискусії в Одесі (2014)
Мартинюк О. - Захист прав споживачів в контексті рекламно-інформаційної діяльності (2014)
Стандарт недискримінаційної реклами за ознакою статі. Нова редакція (2014)
В Україні стартував сайт проти сексизму (2014)
Бобрицька Н. - Маркетинг в управлінні туристичними дестинаціями (2014)
Цопа М. - Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольної продукції і соків як передумова планування збутової діяльності виробничих підприємств (2014)
Кривещенко В. - Загрози конкурентного середовища у системі економічної безпеки підприємства, Єременко М. (2014)
Козлова І. - Процес управління асортиментом телеканалу (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Шановні передплатники! (2014)
Klad'ko V. P. - X-ray diffraction study of deformation state in InGaN/GaN multilayered structures, Kuchuk A. V., Safryuk N. V., Machulin V. F., Belyaev A. E., Konakova R. V., Yavich B. sS. (2010)
Belyaev A. E. - The features of temperature dependence of contact resistivity of Au Ti Pd2Si p+-Si ohmic contacts, Boltovets N. S., Kapitanchuk L. M., Konakova R. V., Kladko V. P., Kudryk Ya. Ya., Kuchuk A. V., Lytvyn O. S., Milenin V. V., Korostinskaya T. V., Ataubaeva A. B., Nevolin P. V. (2010)
Bunak S. V. - Electrical properties of semiconductor structures with Si nanoclusters in SiO2 grown by high temperature annealing technology of SiOX layer, X<2, Buyanin A. A., Ilchenko V. V., Marin V. V., Melnik V. P., Khacevich I. M., Tretyak O. V., Shkavro A. G. (2010)
Kolomzarov Yu. - ITO layers modified in glow discharge plasma for Nematic Liquid Crystal alignment, Oleksenko P., Rybalochka A., Sorokin V., Tytarenko P., Zelinskyy R. (2010)
Lee S. W. - Silicon carbide defects and luminescence centers in current heated 6H-SiC, Vlaskina S. I., Vlaskin V. I., Zaharchenko I. V., Gubanov V. A., Mishinova G. N., Svechnikov G. S., Rodionov V. E., Podlasov S. A. (2010)
Hontaruk O. - Radiative recombination in initial and electron-irradiated GaP crystals, Konoreva O., Litovchenko P., Manzhara V., Opilat V., Pinkovska M., Tartachnyk V. (2010)
Lytvyn P. M. - Ultrasonic assisted nanomanipulations with atomic force microscope, Olikh O. Ya., Lytvyn O. S., Dyachyns'ka O. M., Prokopenko I. V. (2010)
Savchenko D. V. - Intrinsic defects in nonstoichiometric b-SiC nanoparticles studied by pulsed magnetic resonance methods, Poppl A., Kalabukhova E. N., Venger E. F., Gadzira M. P., Gnesin G. G. (2010)
Litovchenko V. G. - Electron-hole Fermi liquid in nanosized semiconductor structures, Grygoriev A. A. (2010)
Kovalenko N. O. - Photoluminescent properties of crystalline solid solution Zn1-xMgxSe:Cr2+, a new active material for tunable IR, Zagoruiko Yu. A., Fedorenko O. O., Kuzminov E. A. (2010)
Bilozertseva V. I. - Li-Bi-Se semiconductor thin films: technology, structure and electrophysical properties, Khlyap H. M., Shkumbatyuk P. S., Dyakonenko N. L., Mamaluy A. O., Gaman D. O. (2010)
Goloborodko N. S. - Surface defects determining by the wave front scanner, Grygoruk V. I., Kurashov V. N., Podanchuk D. V., Goloborodko A. A., Kotov M. M. (2010)
Zelensky S. E. - Optical transmittance of carbon suspensions in polymer matrixes under powerful pulsed laser irradiation, Kopyshinsky O. V., Garashchenko V. V., Kolesnik A. S., Stadnytskyi V. M., Zelenska K. S., Shynkarenko Ye . V. (2010)
Smyntyna V. A. and Sviridova O. V. - Genesis of initial defects in the process of monocrystalline silicon oxidation with subsequent scribing (2010)
Veleschuk V. P. - Acoustic emission and fluctuations of electroluminescence intensity in light-emitting heterostructures, Lyashenko O. V., Vlasenko Z. K., Kysselyuk M. P. (2010)
Semenov V. V. - Compact laser probe for surface acoustic waves, Blonskyi I. V., Gryts' V. G. (2010)
Trachevsky V. V. - Changes in the state of paramagnetic centers and lattice parameter of micro-structured Si under the influence of weak magnetic field, Steblenko L. P., Demchenko P. Y., Koplak O. V., Kuryliuk A. M., Melnik A. K. (2010)
Ilashchuk М. I. - Influence of Cr doping on optical and photoluminescent properties of CdTe, Parfenyuk Parfenyuk, Ulyanytskiy K. S., Brus V. V., Vakhnyak N. D. (2010)
Tretyak O. V. - Spin-dependent current in silicon p-n junction diodes, Kozonushchenko O. I., Krivokhizha K. V., Revenko A. S. (2010)
Borovytsky V. N. - Two-dimensional digital demodulation for optical microscopes with spatial modulation of illumination (2010)
Lysiuk V. O. - Formation of blisters in thin metal films on lithium niobate implanted by keV Ar+ ions, Moskalenko N. L., Staschuk V. S., Kluy M. I., Vakulenko O. V., Androsyuk I. G., Surmach M. A., Pogoda V. I. (2010)
Титул, зміст (2014)
Global Marketing Research 2014 (2014)
Ковальчук С. - Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Дніпропетровської області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Полтавської області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Харківській області (2014)
Діяльність Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами в Львівській області (2014)
Куди звертатися, якщо Вас образила реклама (2014)
Шиманська А. - Класифікація витрат на збут промислового підприємства (2014)
Кулаковський К. - Тренінги як ключ до успішної конкуренції (2014)
Жебровська О. - Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища (2014)
Решетнікова І. - Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг, Єременко Ю. (2014)
Кудирко О. - Фактори конкурентного середовища ринку маркетингових досліджень (2014)
Кваліфікаційні іспити в Одесі на відповідність посаді "менеджер з маркетингових досліджень" (2014)
Резолюція конференції "Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти" (2014)
Залучення громадськості до формування кваліфікаційної рамки юридичної професії (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Нечепоренко Л. С. - Інформаційно-педагогічні технології виховання вчителя (2013)
Андреєва М. О. - Вища освіта осіб з особливими потребами як умова гуманізації українського суспільства (2013)
Бєляєв С. Б. - Ознаки педагогічної системи (2013)
Боченко О. В. - Передумови сучасної педагогіки (2013)
Волкова І. В. - Мовні засоби створення жіночих образів в оповіданні "Квартира" А. Дімарова, Власенко А. І. (2013)
Воронцова І. А. - Використання іноземного досвіду екологічного виховання молоді, Влащенко С. В. (2013)
Григорчук Т. В. - Передумови превалювання компетентнісного підходу в підготовці фахівців з маркетингу (2013)
Дите Л. А. - Мировоззренческий аспект как ведущая составляющая профессионализма хормейстера (2013)
Єфремов С. В. - Вплив ідивідуального завдання на творчий розвиток студента та учня (2013)
Кабанова Д. А. - Навчання й виховання обдарованих студентів (2013)
Казачінер О. С. - Підготовка вчителів до викладання другої іноземної мови з 5 класу в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Капустін І. В. - Визначення показників якості освіти на рівні загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Коваленко З. О. - Виховний ідеал як орієнтир у самовихованні майбутнього педагога (2013)
Лазаренко Г. А. - Музичне мистецтво в системі емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку В. Сухомлинського (2013)
Манойло І. С. - А. С. Макаренко про єдність вимогливості та поваги до вихованців (2013)
Молчанюк О. В. - Навчально-пізнавальна мотивація особистості: психолого-дидактичний аспект, Бабакіна О. О. (2013)
Нечепоренко М. В. - Формування емоційно-вольової культури студентів (2013)
Павлова Л. В. - Міжособові стосунки "викладач-студент" як складова частина ефективного навчання у вузі, Сергеєва О. А. (2013)
Попельнюх О. І. - Ідея єдності теорії і практики в просвітницькій діяльності М.О. Корфа (2013)
Рассказова О. І. - Обґрунтування технології розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти (2013)
Сухорукова С. В. - Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2013)
Тиха Г. Д. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до виховної діяльності (2013)
Филипська В. І. - Філософські та психолого-педагогічні підходи до самовдосконалення вчителів (2013)
Фоміна Л. В. - Засоби уникнення конфліктів серед іноземних студентів при викладанні дисциплін гуманітарного циклу, Скорбач Т. В., Кулікова І. І. (2013)
Чернецька Ю. І. - Використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка в процесі ресоціалізації наркозалежної молоді (2013)
Шведова Я. В. - Метод проектів як засіб професійного розвитку студентів (2013)
Шумський О. Л. - Особливості іншомовної підготовки майбутніх працівників ОВС України (2013)
Юрченко Ю. В. - Формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника, Андрусенко М. П. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2014)
Чурилов Н. - Опыт проведения экзит-поллов в Украине (2014)
Паниотто В. - Телефонные опросы сегодня: проблемы и пути их решения, Красновский А. (2014)
Бухалова Н. - "Алло, мы ищем вдохновение!" (2014)
Всеукраинская Рекламная Коалиция - Итоги года (2014)
Кендюхов О. - Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України, Ярим-Агаєв О. (2014)
Передання ноу-хау малим і среднім підприємствам в Україні, Грузії та Молдові (2014)
Данніков О. - Дослідження ринку нерухомості: Україна, 2014 (2014)
Кривещенко В. - Переваги і недоліки впровадження WMS систем управлінн складом (2014)
IMDays - 2015: новый Форум в новой интернет-реальности (2014)
Лилик С. - Орієнтація на задоволенність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні, Лилик М. (2014)
Регіональні представництва ІГКР (2014)
Шановні передплатники (2014)
Гузев М. М. - Современные проблемы экологии как отражение современных проблем экономики (2012)
Орел В. М. - Теоретичні засади інноваційно-інвестиційної активності економіки (2012)
Смірнов О. Ю. - Напрямки державної економічної політики в сфері підвищення темпів економічного зростання в Україні (2012)
Жилєнко С. М. - Боргова політика України: тенденції та перспективи (2012)
Васильєв А. А. - Методика оцінки зовнішньоторговельної безпеки країни (2012)
Ляховець О. О. - Динаміка капіталізації українського фондового ринку (2012)
Корнєв М. М. - Методичні особливості прогнозування показників фінансової системи України (2012)
Казарєзов А. Я. - Вплив державного регулювання резервами на прибутковість банку (2012)
Черненок К. П. - Зростання ролі накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі України: передумови та ризики (2012)
Полєтаєв О. О. - Оцінка якості послуг інтернет-трейдингу на ринку цінних паперів України (2012)
Зельдіс В. В. - Аналіз динаміки та структури поточних активів вітчизняних підприємств, Бородіна Н. В. (2012)
Норд Г. Л. - Нормативно-правове забезпечення обліку доходів спеціального фонду закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, Руденко Н. О. (2012)
Лопатіна В. В. - Економічна сутність виробничих запасів (2012)
Грозний І. С. - Особливості управління розвитком промислового виробництва, Коверга С. В. (2012)
Великий Ю. В. - Інноваційна реструктуризація машинобудівних підприємств (2012)
Яненкова І. Г. - Законодавче забезпечення діяльності підприємств (2012)
Бурлан С. А. - Методи розподілу загальновиробничих витрат у машинобудівному виробництві (2012)
Бєлова Н. М. - Вдосконалення державного регулювання судноплавства як фактор забезпечення конкурентоспроможності національних перевізників (2012)
Комаренко І. С. - Методичні підходи оцінки впливу зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств харчової промисловості (2012)
Мельничук Л. С. - Основні проблеми зайнятості населення України (2012)
Матушко А. Є. - Передавальний механізм програм навчання персоналу в контексті завдань оцінювання ефективності, Верланов Ю. Ю. (2012)
Грендаш Т. Є. - Regional disparities in Ukraine (2012)
Плякин А. В. - О реализации мониторинга конкурентоспособности, устойчивости и безопасности развития муниципальных образований в региональной геоинформационной системе, Орехова Е. А. (2012)
Горлачук В. В. - Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтовного ринку земельних паїв, Семенчук І. М. (2012)
Белінська С. М. - Ринковий механізм формування конкурентних переваг землекористування (2012)
Кузьменко О. Б. - Принципи ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств (2012)
Лазарєва О. В. - Особливості формування земельного капіталу (2012)
Міцкевич Н. В. - Особливості управління соціальним розвитком трудових колективів підприємства (2012)
Кравцова А. О. - Розвиток інклюзивної освіти в умовах ринкової економіки у ЧДУ імені Петра Могили (2012)
Тараненко Ю. К. - Методология повышения эффективности организации заочно-дистанционного обучения в вузе (2012)
Дейнеко О. Т. - Модернізація муніципального управління в Україні (2012)
Efremov A. A. - Nanoprobe spectroscopy of capillary forces and its application for a real surface diagnostics, Lytvyn P. M., Anishchenko А. O., Dyachyns'ka O. M., Aleksyeyeva T. A., Prokopenko I. V. (2010)
Prudnikava A. L. - Mossbauer spectroscopy investigation of magnetic nanoparticles incorporated into carbon nanotubes obtained by the injection CVD method, Fedotova J. A., Kasiuk J. V., Shulitski B. G., Labunov V. A. (2010)
Dmitriev S. M. - Experimental studies of light-wave phase shift by polymer dispersed liquid crystal films, Dick V. P., Kostyuk N. N., Dick T. A., Loiko V. A. (2010)
Labunov V. A. - Composite nanostructure of vertically aligned carbon nanotube array and planar graphite layer obtained by the injection CVD method, Shulitski B. G., Prudnikava A. L., Shaman Y. P., Basaev A. S. (2010)
Osinsky V. - Crystal lattice engineering the novel substrates for III-nitride-oxide heterostructures, Dyachenko O. (2010)
Trofimov Yu. V. - LED lighting. Creation and application peculiarities, Lishik S. I., Posedko V. S., Tsvirko V. I., Pautino А. А. (2010)
Grytsenko K. - SERS of dye film deposited onto gold nano-clusters, Kolomzarov Yu., Lytvyn O., Doroshenko T., Strelchuk V. (2010)
Muravsky A. A. - Photoaligned liquid crystal lens with single low voltage electrode, Agabekov V. E., Tolstik A. L., Mahilny U. V. (2010)
Torgova S. - Optical properties of nematic liquid crystal doped by gold nanorods, Pozhidaev E., Lobanov A., Minchenko M., Khlebtsov B. (2010)
Misiuk A. - Hydrogen gettering in annealed oxygen-implanted silicon, Barcz A., Ulyashin A., Antonova I. V., Prujszczyk M. (2010)
Momot N. - Zero bias terahertz and subterahertz detector operating at room temperature, Zabudsky V., Tsybrii Z., Apats'ka M., Smoliy M., Dmytruk N. (2010)
Bushma A. V. - Information security for optoelectronic ergatic system (2010)
Rybalochka A. - Elimination of the data-dependent defects by doubling the frequency of driving signals for cholesteric LCDs (2010)
Grytsenko K. - Growth and optical properties of dye films and dye-in-polymer matrix deposited by vacuum evaporation, Doroshenko T., Kolomzarov Yu., Lytvyn O., Serik M., Tolmachev O., Slominski Yu., Schrader S. (2010)
Dmitruk N. L. - Effect of chemical modification of thin C60 fullerene films on the fundamental absorption edge, Borkovskaya O. Yu., Havrylenko T. S., Naumenko D. O., Petrik P., Meza-Laguna V., Basiuk E. V. (2010)
Timofeyev V. I. - Model of heterotransistor with quantum dots, Faleyeva E. M. (2010)
Bachinsky V. T. - Wavelet analysis for polarization maps of networks formed by liquid biological crystals in blood plasma: statistical and fractal approaches, Ushenko Yu. O., Tomka Yu. Ya., Dubolazov O. V., Balanets'ka V. O., Karachevtsev A. V. (2010)
Borkovska L. V. - Effect of thermal annealing on the luminescent characteristics of CdSe/ZnSe quantum dot heterostructure, Stara T. R., Korsunska N. O., Pechers'ka К. Yu., Germash L. P., Bondarenko V. O. (2010)
Fodchuk І. М. - Structural changes in Cz-Si single crystals irradiated with high-energy electrons from data of high-resolution X-ray diffractometry, Dovganyuk V. V., Litvinchuk Т. V., Kladko V. P., Slobodian М. V., Gudymenko O. Yo., Swiatek Z. (2010)
Boiko I. I. - Band carriers scattering on impurities (2010)
Sukach A. V. - Mechanisms of carrier transport in CdTe polycrystalline films, Tetyorkin V. V., Krolevec N. M. (2010)
Сидоренко В. - Вступ (2004)
Бурлака В. - Фіґуративний живопис кінця 1980-х - початку 2000-х років: Тенденції розвитку (2004)
Соловйов О. - "Нова хвиля" в українському мистецтві 90-х рр. XX ст. та її трансформація (2004)
Вишеславський Г. - Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи "Фіктивна галерея. Експедиція" (2004)
Протас М. - Континуальне мистецтвознавство і візуальні практики (2004)
Авраменко О. - Актуальна українська образотворчість: Погляд крізь призму Музею сучасного мистецтва (2004)
Скляренко Г. - Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія (2004)
Протас М. - Аспекти сучасної культурно-мистецької практики у просторі міждисциплінарних природничо-наукових досліджень, Лоссовський Є. (2004)
Сидоренко В. - Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні (2004)
Гринишина М. - Інноваційні процеси в театральному мистецтві України XX століття. Київський ландшафт драматургії А. Чехова (2004)
Станішевський Ю. - Шляхи і проблеми розвитку національного режисерського мистецтва в контексті історії українського драматичного театру (2004)
Єрмакова Н. - Режисерські покоління 90-х років (2004)
Раєвська Ю. - "Європейське обличчя" українського театру початку ХХ століття: Людмила Старицька-Черняхівська (2004)
Карнак А. - "Музика іншого роду": Прогностика і реалії сучасного стану музичного мистецтва (2004)
Зубавіна І. - "Стратегії гри" в просторі сучасної екранної культури (Homo ludens у пошуках нової цілісності) (2004)
Сидор-Гібелинда О. - Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності (2004)
Зубавіна І. - Нові екранні технології: Специфіка комунікативної дії. Візуалізація світу як стратегія "нуль-дистанції" (2004)
Кондратьєва М. - Документальна стилістика початку ХХІ ст. (2004)
Босенко А. - Блуждающие огни (Искусство и свобода?) (2004)
Перелік ілюстрацій (2004)
Про авторів публікацій (2004)
Мартинова Р. Ю. - Діалектичні передумови інтеграції в сучасній освіті (2013)
Ігнатенко Н. В. - Особливості становлення та розвитку вітчизняної методики навчання історії у ХХ столітті (2013)
Коробченко А. А. - Розвиток шкільної природничої освіти в Україні на початку ХХ століття (2013)
Губа Ю. А. - Розвиток творчих умінь як умова формування професійної мобільністі майбутнього вчителя (2013)
Гушулей Й. М. - Організаційно-педагогічні умови формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника механічних технологій, Гаврищук І. В. (2013)
Цідило І. М. - Діяльнісний підхід у вивченні інтелектуальних технологій управління прийняття рішень в процесі підготовки інженера-педагога (2013)
Стрижак Н. І. - Особливості структури, змісту і рівнів сформованості екологічної компетентності майбутніх техніків лісового господарства (2013)
Назарко І. С. - Формування умінь дослідницької діяльності студентів-технологів (2013)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі: теоретичний аспект (2013)
Микитенко Н. О. - Основи технологічно-методичної парадигми концепції формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Співаковська Є. О. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності у полісуб’єктному навчальному середовищі (2013)
Шкіцька І. Ю. - Форми і методи перевірки знань і навичок аналітико-синтетичної переробки інформації студентів-документознавців (2013)
Терещук А. І. - Педагогічне проектування як засіб формування змісту сучасної технологічної освіти (2013)
Омельчук О. В. - Сутнісно-логічний аналіз проблеми розвитку творчих технологічних здібностей школярів (2013)
Груць Г. М. - Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії (2013)
Попович О. П. - Методика виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах з гандболу дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2013)
Кращенко Ю. П. - Професійно-діяльнісний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Задорожна І. П. - Вимоги до рівня володіння майбутніми вчителями іноземних мов навчально-стратегічною компетентністю (2013)
Романюк О. С. - Сутність процесу оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його граматичних особливостей (2013)
Навольська Г. І. - Особливості організації самостійної та індивідуальної роботи студентів філологічних факультетів у процесі вивчення курсу "Латинська мова" (2013)
Червінко Є. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису (2013)
Левчик І. Ю. - Лінгводидактичні особливості говоріння як компонента професійно орієнтованої англомовної компетенції майбутніх психологів (2013)
Митник М. М. - Особливості методики навчання майбутніх фахівців сфери туризму професійної презентації французькою мовою (2013)
Вовк О. І. - Система вправ для формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів (2013)
Козловська Г. Б. - Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови (2013)
Логвіна С. А. - Ідіоматичність мови засобів масової інформації (2013)
Горновська О. В. - Особливості формування у майбутніх філологів компетенції в японському діалогічному мовленні (2013)
Дроздова І. П. - Роль розумових процесів у розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів (2013)
Гулала Н. - Особливості навчання англійського професійного мовлення майбутніх журналістів (2013)
Вільчковська А. Е. - Виникнення та становлення музичного виховання дітей та молоді у Польщі (X–XVIII століття) (2013)
Янкович І. І. - Класне керівництво в загальноосвітніх навчальних закладах України і Польщі (2013)
Тадеєва Т. В. - Модель мотиваційної школи Алана Макліна (2013)
Огнівко Л. В. - Особливості підготовки магістрів фінансів у вищих навчальних закладах США (2013)
Нагорічна О. С. - Післядипломна підготовка працівників територіальних органів Міндоходів України (2013)
Грод І. М. - Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в індивідуалізації навчання майбутніх фахівців з інформатики, Карабін О. Й. (2013)
Василюк А. В. - Загальноєвропейські тенденції розвитку освіти (2013)
Гусак Л. Є. - Структура і критерії готовності майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи (2013)
Лупінович С. М. - Співпраця батьків і педагогів у загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання, Марієва І. Г. (2013)
Коломінова О. О. - Проблема вивчення іноземної мови у початковій школі в контексті підручникотворення (2013)
Lendel V. V. - Optical properties of thin films of titanium with transient layers on them, Lomakina O. V., Mel'nychenko L. Yu., Shaykevich I. A. (2010)
Bushma A. V. - Increase of data protection level for visual information in control systems (2010)
Ushenko Yu. O. - Phase maps for networks of polycrystalline human biological liquids: Statistical and fractal analyses, Istratiy V. V., Balanets'ka V. O., Kvasniyk D. O., Bachinsky V. T., Olar O. I. (2010)
Ushenko Yu. O. - Polarization-singular structure in laser images of phase-inhomogeneous layers to diagnose and classify their optical properties, Misevich I. Z., Angelsky A. P., Bachinsky V. T., Telen'ga O. Yu., Olar O. I. (2010)
Mumimov R. A. - Relaxation process features of photoconductivity in p-i-n structures, Kanyazov Sh. K., Saymbetov A. K. (2010)
Fodchuk I. - Determination of structural homogeneity of synthetic diamonds from analysis of Kikuchi lines intensity distribution, Balovsyak S., Borcha M., Garabazhiv Ya., Tkach V. (2010)
Novіkov S. M. - Calculated images of dislocations in crystals on section topograms , Fodchuk І. M., Fedortsov D. G., Struk A. Ya. (2010)
Chernenko V. V. - Peculiarities of the influence of high- and low-energy proton and electron irradiations on the characteristics of silicon solar cells (2010)
Tolmachov I. D. - Optical properties and structure of As-Ge-Se thin films, Stronski A. V., Vlcek M. (2010)
Agabekov V. E. - Scattering and birefringence properties of polymeric films modified by nanoparticles of different nature, Ivanova N. A., Kosmacheva T. G., Dlugunovich V. A., Tsaruk A. V. (2010)
Muravsky A. - New dyes for guest-host mode, Agabekov V., Ariko N., Shachab S., Tolstik A., Malashko P. (2010)
Andreev A. - Low voltage FLC for fast active matrix displays, Andreeva T., Kompanets I. (2010)
Hubarevich A. - Sponge like nanostructured silicon for integrated light emitters, Jaguiro P., Mukha Y., Smirnov A., Solovjov Ya. (2010)
Jaguiro P. - Chemiluminescence display, Stsiapanau A., Smirnov A. (2010)
Javidi S. - Growth of a KDP (KH2PO4) twin crystal and comparison of its characteristicswith a single crystal, Esmaeil Nia M., Ali Akbari N. (2010)
Jaguiro P. - Self-organized nanostructured anodic oxides for displays applications, Stsiapanau A., Hubarevich A., Mukha Y., Smirnov A. (2010)
Strelchuk V. V. - Raman spectroscopy of the laser irradiated titanium dioxide, Budzulyak S. I., Budzulyak I. M., Ilnytsyy R. V., Kotsyubynskyy V. O., Segin M. Ya., Yablon L. S. (2010)
Venger E. F. - Effect of strong magnetic field on surface polaritons in ZnO, Ievtushenko A. I., Melnichuk L. Yu., Melnichuk O. V. (2010)
Elkadadra A. - Electro-optic effect in GaN/Al0. 15Ga0. 85N single quantum wells for optical switch, Abouelaoualim D., Oueriagli A., Outzourhit A. (2010)
Lyashenko O. V. - Acoustic-emission method of control of defects-formation process in light-emitting structures, Vlasenko A. I., Veleschuk V. P., Kisseluk M. P. (2010)
Milenin V. V. - Defect reorganization induced by pulsed magnetic field in porous InP, Red'ko R. A. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Kumar А. - Characterization of GaN Nanorods Fabricated Using Ni Nanomasking and Reactive Ion Etching: A Top-Down Approach, Latzel М., Tessarek С., Christiansen S., Singh R. (2013)
Dadwal U. - Effect of Implantation Temperature on the Layer Exfoliation of H-implanted Germanium, Kumar Praveen, Singh R. (2013)
Kumar S. - Growth and Characterization of Nickel Catalyzed Gallium Oxide Nanowires on Sapphire Substrate, Goud B. S., Singh R. (2013)
Krishnan N. H. - Control of Switching Characteristics of Silicon-based Semiconductor Diode Using High Energy Linear Accelerator, Vikram Kumar Yadav, Anandarao N., Jayaraman K. N., Govindaraj S., Ganesh Sanjeev, Mittal K. C. (2013)
Modi B. P. - Phase Transition Sensitive Schottky Barriers In Ga-Si(P) Contacts, Dhimmar J. M., Patel K. D. (2013)
Bohra S. S. - Modeling of Si-QD Solar Cell in MATLAB, Panchal A. K. (2013)
Rehani B. - Mechanochemically Synthesized CIGS Nanocrystalline Powder for Solar Cell Application, Ray J. R., Panchal C. J., Master H., Desai R. R., Patel P. B. (2013)
Patel S. J. - Solar Cell Parameters Extraction from a Current-Voltage Characteristic Using Genetic Algorithm, Panchal A. K., Kheraj V. (2013)
Khairnar A. G. - Surface Passivation of Germanium Using NH3 Ambient in RTP for High Mobility MOS Structure, Mhaisagar Y. S., Mahajan A. M. (2013)
Khan S. - Modeling and Design of AlN Based SAW Device and Effect of Reflected Bulk Acoustic Wave Generated in the Device, Arya S., Lehana P. (2013)
Kavitha C. - An Improved SPICE Model for MEMS Based Capacitive Accelerometers, Madhan M. G. (2013)
Kumar A. - Field Emission Behaviour of the Single Wall Carbon Nanotubes Grown by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) System, Parveen S., Husain Sh., Ali J., Harsh Harsh, Husain M. (2013)
Ray J. R. - Effect of Rapid Thermal Annealing of CIGS Thin Film as an Absorber Layer, Desai M. S., Panchal C. J., Bharati Rehani, Mehta P. K. (2013)
Devi Dass - Impact of Scaling Gate Insulator Thickness on the Performance of Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs), Rakesh Prasher, Rakesh Vaid (2013)
Usha Parihar - Fabrication and Characterization of Al/p-CuInAlSe2 Thin Film Schottky Diodes, Padha N., Panchal C. J. (2013)
Bhatt G. G. - Laser Induced Damage Studies on Al2O3, SiO2, and MgF2 Thin Films for Anti-Reflection Coating Application in Nigh Power Laser Diode, Patel A. L., Desai M. S., Panchal C. J. (2013)
Balbir Singh Patial - Kinetics of Amorphous-Crystalline Transformation of Some Se-Te-In Chalcogenide Glasses Using Gao and Wang Model, Nagesh Thakur, S. K. Tripathi (2013)
Mohil M. - Gamma Radiation Induced Effects in TeO2 Thin Films, G. Anil Kumar (2013)
Balbir Singh Patial - Dielectric Properties and AC Conductivity Measurements of Amorphous Ge15Se85 Glass, Neha Neha, Jai Prakash, Rajesh Kumar, S. K. Tripathi, Nagesh Thakur (2013)
Kumar A. - A. C. Conductivity of Ag Incorporated Se-Te-Bi Glassy Alloy, Heera P., Sharma R. (2013)
Al-Agel F. A. - First Order Phase Transformation in Amorphous Ge25Se75 – xSbx Glasses, Al-Marzouki F. M., Al-Ghamdi A. A., Shamshad A. Khan, Husain M. (2013)
Shah D. D. - Structural Microstructural and Electrical Transport Studies of Ba(Fe0.25Eu0.25Nb0.5)O3, Mehta P. K., Panchal C. J. (2013)
Patel K. J. - All-Solid-Thin Film Electrochromic Devices Consisting of Layers ITO / NiO / ZrO2 / WO3 / ITO, Desai M. S., Panchal C. J., Deota H. N., Trivedi U. B. (2013)
Tanveer A. Dar - Pulsed Laser Deposited Nickel Doped Zinc Oxide Thin Films: Structural and Optical Investigations, Arpana Agrawal, Pratima Sen (2013)
Arpana Agrawal - Structural and Optical Studies of Magnesium Doped Zinc Oxide Thin Films, Tanveer Ahmad Dar, Pratima Sen (2013)
Kumar Sesha Sai V. - X-Ray Peak Broadening Analysis and Optical Studies of ZnO Nanoparticles Derived by Surfactant Assisted Combustion Synthesis, Venkateswara Rao K. (2013)
Mohit Agarwal - Study of Electrical, Optical and Structural Properties of Al- Doped ZnO Thin Films on Pen Substrates, Pankaj Modi, Dusane R. O. (2013)
Patil L. A. - Effect on Structural, Micro Structural and Optical Properties due to Change in Composition of Zn and Sn in ZnO:SnO2 Nanocomposite Thin Films, Pathan I. G., Suryawanshi D. N., Patil D. M. (2013)
Jariwala C. - Preparation and Characterization of Antimony Doped Tin Oxide Thin Films Synthesized by Co-Evaporation of Sn and Sb using Plasma Assisted Thermal Evaporation, Dhivya M., Rane R., Chauhan N., Rayjada P. A., Raole P. M., John P. I. (2013)
Bandyopadhyay V. - Evidence of Itinerant Ferromagnetism in Transition Metal Doped ZnO Nanostructures, Bhushan K., Mukherjee S. (2013)
Patel K. K. - Effects of Annealing on Structural Properties of Copper Zinc Tin Sulphide (CZTS) Material, Shah D. V., Kheraj V. (2013)
Asha R. Pai - Synthesis of Reduced Graphene Oxide Using Novel Exfoliation Technique and its Characterizations, Bipin Nair (2013)
Boltovets M. S. - Formation of ohmic contacts to n(p)-gan and measurement of their contact resistivity, Ivanov V. M., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Milenin V. V., Shynkarenko V. V., Sheremet V. M., Sveshnikov Yu. N., Yavich B. S. (2010)
Kopcansky P. - Morphology and dielectric properties of polymer dispersed liquid crystal with magnetic nanoparticles, Timko M., Mitrova Z., Zavisova V., Koneracka M., Tomasovicova N., Tomco L., Gornitska O. P., Kovalchuk O. V., Bykov V. M., Kovalchuk T. M., Studenyak I. P. (2010)
Gorban A. P. - The study of solar cells with back side contacts at low illumination, Kostylyov V. P., Litovchenko V. G., Sachenko A. V., Serba A. A., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V. (2010)
Molodkin V. B. - Double- and triple-crystal X-ray diffractometry of microdefects in silicon, Olikhovskii S. I., Kyslovskyy Ye. M., Len E. G., Reshetnyk O. V., Vladimirova T. P., Lizunov V. V., Lizunova S. V. (2010)
Gudyma Iu. V. - Nonlinear stochastic relaxation dynamics in spin-crossover solid-state compounds, Maksymov A. Iu. (2010)
Vlasov S. I. - Effect of pressure on the characteristics of Schottky barrier diodes made of overcompensated semiconductor, Saparov F. A., Ismailov K. A. (2010)
Chuiko G. P. - Splitting the eigenvectors space for Kildal's Hamiltonian, Don N. L. (2010)
Dmitruk N. L. - Optical efficiency of Ag and Au nanoparticles, Malynych S. Z., Moroz I. E., Kurlyak V. Yu. (2010)
Ivashchenko O. M. - Smoothing cubic spline approximation of silicon diode temperature sensors thermometric characteristics, Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Kopko D. P., Sypko N. I. (2010)
Milenin V. V. - Effect of pulsing magnetic field on radiative recombination spectra of GaP and InP single crystals, Red'ko R. A. (2010)
Babich V. М. - Magnetic susceptibility of n- and p-Si single crystals containing thermodonors, Luchkevych M. M., Tsmots V. M. (2010)
Steblenko L. P. - Changes in nanostructure and micro-plastic properties of silicon crystals under action of magnetic fields, Kurylyuk A. N., Koplak O. V., Krit O. N., Tkach V. N., Naumenko S. N. (2010)
Burlachenko Yu. V. - Methods of cluster analysis in sensor engineering: advantages and faults, Snopok B. A. (2010)
Kulish M. R. - Nonlinear interaction of the elliptically polarized light with CdSxSe1-x quantum dots, Malysh M. I. (2010)
Ushenko Yu. A. - Complex degree of coherency inherent to laser images of blood plasma polycrystalline networks, Istratiy V. V., Dubolazov A. V., Angelsky A. P. (2010)
Dan'ko V. A. - Control of photoluminescence spectra of porous nc-Si-SiOx structures by vapor treatment, Bratus' V. Ya., Indutnyi I. Z., Lisovskyy I. P., Zlobin S. O., Michailovska K. V., Shepeliavyi P. E. (2010)
Yatsunskiy I. R. - Complex destruction of near-surface silicon layers of Si-SiO2 structure, Kulinich O. A. (2010)
Shukla S. - Electrical transport in thin films of glassy Ge40Te60-xSbx alloys, Kumar S. (2010)
Baschenko S. M. - Compact-sized excimer laser with two-side preionization, Marchenko L. S. (2010)
Savchuk O. A. - CdTe quantum dots precipitation of monodisperse fractions from colloid solutions, Trishchuk L. I., Mazarchuk I. A., Tomashik V. M., Tomashik Z. F., Dimitriev O. P., Boruk S. D., Kapush D. O. (2010)
Tolmachov I. D. - Raman scattering in sulphide glasses, Stronski A. V., Pribylova H., Vlcek M. (2010)
Belyaev A. E. - Temperature dependence of contact resistance of Au Ti Pd2Si n+-Si ohmic contacts, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Sachenko A. V., Sheremet V. N. (2010)
Gavrysh V. I. - Thermal simulation of heterogeneous structural components in microelectronic devices, Fedasyuk D. V. (2010)
Gorley P. M. - Electrical properties of n-SnS2/n-CdIn2Te4 heterostructure, Grushka Z. M., Grushka O. G., Gorley P. P., Zabolotsky I. I. (2010)
Author index 2010 (Volume 13) (2010)
Карпіловська Є. - Зміни в структурі сучасної української мови та можливості їх моделювання (2011)
Ніка О. - Теорія модусу в сучасній лінгвістиці (2011)
Гінзбург М. - Видове протиставлення віддієслівникових іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах (2011)
Харченко С. - Проблема дієслівного зв’язкового компонента бути у структурі речення з предикативом на -но, -то (2011)
Габай А. - Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" (2011)
Коць Т. - Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови (2011)
Шевченко Т. - Олекса Горбач як діалектолог (2011)
Савельєва Л. - Національномовна специфіка категоризації світу (2011)
Прадід Ю. - Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського в удержавленні української мови в Криму (2011)
Бардукова Г. - "Граматичні читання — VI", Ситар Г. (2011)
Лазаренко О. - Міжнародна наукова конференція "Наукова спадщина О. О. Потбні в слов’янському культурному просторі" (2011)
Березовенко А. - Мовний поступ у вищій освіті З. Мацюк, Н. Станкевич Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2006. — 352 с. (2011)
Пена Л. - "Щоб відчути смак і колорит говірки.., необхідно зануритися в її стихію" Микола Лесюк. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. — 328 с. (2011)
Синиця І. - Нове фахове видання з термінології Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. — К.: ІУМ НАНУ, 2011. — Вип. 1. —204 с. (2011)
Савченко Л. - Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю. Ф. Прадіда), Богданович Г. (2011)
Калашник Ю. - Залюблений у слово і життя (до ювілею професора В. С. Калашника), Савченко Л. (2011)
Витяг із протоколу № 6 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів від 23.03.11 р. (2011)
Вербич С. - Василь Васильович Лобода (11.01.1936 — 17.03.2000) (2011)
Симоненко Л. - Алла В’ячеславівна Крижанівська (Лагутіна) (11.02. 1930—09.11. 2010) (2011)
Гриценко П. - Пам’яті професора Костянтина Федоровича Германа, Гуйванюк Н. (2011)
Городенська К. - Бліц і його українські родичі (2011)
Колібаба Л. - Кравець — кравчиня, то й продавець — продавчиня! (2011)
Відомості про авторів (2011)
Manilov A. I. - Electrophysical properties of meso-porous silicon free standing films modified with palladium, Skryshevsky V. A., Alekseev S. A., Kuznetsov G. V. (2011)
Kiselov V. S. - Simple method for SiC nanowires fabrication, Lytvyn O. S., Yukhymchuk V. O., Belyaev A. E. (2011)
Salkov E. A. - An intrinsic physical content of "single photon power" - (hv*dv), Svechnikov G. S. (2011)
Kulish М. R. - Hydrothermal synthesis and properties of titania nanotubes doped with Fe, Ni, Zn, Cd, Mn, Struzhko V. L., Briksa V. P., Murashko A. V., Il'in V. G. (2011)
Strelchuk V. V. - Ferromagnetism in Co-doped ZnO films grown by molecular beam epitaxy: magnetic, electrical and microstructural studies, Bryksa V. P., Avramenko K. A., Lytvyn P. M., Valakh M. Ya., Pashchenko V. O., Bludov O. M., Deparis C., Morhain C., TroncP. TroncP. (2011)
Ushenko Yu. A. - Degree of local depolarization determined for fields of laser radiation scattered by multilayer birefringentnetworks of protein crystals, Angelsky A. P. (2011)
Chernenko I. M. - Computer simulation of vanadium dioxide semiconductor phase formation in supersaturated solutions, Mysov O. P., Oleinik O. Yu., Ivon A. I. (2011)
Sakhno M. V. - Simulated properties of printed antennas on silicon substrates for THz/sub-THz arrays, Gumenjuk-Sichevska J. V., Sizov F. F. (2011)
Lysiuk V. O. - Optical properties of ion implanted thin Ni films on lithium niobate, Staschuk V. S., Androsyuk I. G., Moskalenko N. L. (2011)
Shul'pina I. L. - X-ray study of dopant state in highly doped semiconductor single crystals, Kyutt R. N., Ratnikov V. V., Prokhorov I. A., Bezbakh I. Zh., Shcheglov M. P. (2011)
Gaponov A. V. - Non-ohmic conduction in tin dioxide based ceramics with copper addition, Glot A. B. (2011)
Baschenko S. M. - On Raman spectra of water, its structure and dependence on temperature, Marchenko L. S. (2011)
Beketov G. V. - Enhanced 2D plotting method for scanning probe microscopy imaging (2011)
Borblik V. L. - Negative magnetoresistance of heavily doped silicon p-n junction, Rudnev I. A., Shwarts Yu. M., Shwarts M. M. (2011)
Pipa V. I. - Electromagnetic field quantization in planar absorbing heterostructures (2011)
Ushenko Yu. A. - Mueller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma, Olar O. I., Dubolazov A. V., Balanetskaya V. O., Unguryan V. P., Zabolotna N. I., Oleinichenko B. P. (2011)
Katerynchuk V. M. - Sheet resistance and surface topology time dynamics of intrinsic oxide film on InSe crystals, Kovalyuk Z. D. (2011)
Klym H. - Study of nanoporous in humidity-sensitive MgAl2O4 ceramics with positron annihilation lifetime spectroscopy (2011)
Lopatynskyi A. - Comparative analysis of response modes for gold nanoparticle biosensor based on localized surface plasmon resonance, Lopatynska O., Chegel V. (2011)
Khrypunov G. S. - Thin films CdS/CdTe solar cells with different activation processes base layer, Shelest T. N., Li T. N., Meriuts A. V., Kovtun N. A., Makarov A. V., Avksentyeva L. V. (2011)
Lisovskyy I. P. - Effect of low-temperature annealing on light-emitting properties of na-Si/SiOx porous nanocomposite films, Litovchenko V. G., Zlobin S. O., Voitovych M. V., Khatsevich I. M., Indutnyy I. Z., Shepeliavyi P. E., Kolomys O. F. (2011)
Dauletmuratov B. K. - Features of a shock wave in CdTe by pulsed laser irradiation (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2004)
Бєломєсяцев А. - Охорона пам’яток архітектури як онтологічна проблема (2004)
Вечерський В. - Актуальні проблеми нормативного й організаційного забезпечення збереження архітектурної та містобудівної спадщини України (2004)
Галченко Н. - Керченский заповедник: Развитие музейной деятельности, перспективы и проблемы охраны культурного наследия, Дзюбенко С. (2004)
Ерофалов Б. - Регулярная перепланировка Киева как опыт преемственного преобразования городской структуры (2004)
Криволапов М. - Українська художня критика 1920-1930-х років: Сторінки історії (2004)
Лосицький Ю. - Об’ємно-просторові рішення монументальних споруд середньовічного Криму (2004)
Ненашева О. - До історії формування теоретичних засад реставрації пам’яток давньоруської архітектури (Київська школа) (2004)
Ольховская Е. - Становление высшего образования в Западной и Восточной Европе: Культурологические предпосылки развития архитектуры университетских центров (2004)
Пучков А. - Эпистолярий искусствоведа как охранительная основа культурной памяти: Письма члена-корреспондента АН СССР А. А. Сидорова (2004)
Ревский С. - Методология учета и классификации застройки по историко-архитектурной ценности к историко-архитектурному опорному плану города (2004)
Сіткарьова О. - Архітектурний ансамбль Печерського містечка у Києві наприкінці XVII - на початку ХVIII століть (2004)
Тимофієнко В. - Безстовпні й зальні церкви на Півдні України (2004)
Наші автори (2004)
Сидоренко В. - Переднє слово (2005)
Бєломєсяцев А. - Будівельний статут Російської імперії і практика його застосування в реконструкції міської тканини (2005)
Боднар О. - Актуальні проблеми сучасної теорії дизайну (2005)
Босенко А. - Реставрация времени (2005)
Вечерський В. - Проблеми дослідження і збереження пам’яток містобудівного мистецтва: На прикладі Сумської області (2005)
Ганзенко Л. - Документування пам’яток у контексті світових ідей збереження культурної спадщини (2005)
Ерофалов Б. - Городское строительное законодательство в формировании планировочной структуры Киева XIX - начала XX века (2005)
Каганов Г. - Иерусалим на Неве: Черты святыни в образе Санкт-Петербурга XVIII-XIX веков (2005)
Лосицький Ю. - Питання обґрунтування архітектурних реконструкцій мурованих храмів Херсонеса (2005)
Манаев А. - Византийское раннесредневековое оборонительное зодчество в Крыму: Проблемы изучения и сохранности (2005)
Непомнящий А. - З історії вивчення пам’яток історії та культури в Криму в першій половині XIX століття: А. Б. Ашик (2005)
Ольховская Е. - Архитектурно-планировочной организации университетских центров в структуре городов Украины (2005)
Протас М. - Пластичні новації О. Архипенка в контексті "геометрії простору" А. Ейнштейна та сучасних наукових теорій (2005)
Пучков А. - Познание мира как звучание и ритуал: К реконструкции поэтики античной архитектуры (2005)
Ревский И. - Композиционная реновация ансамблей площадей классицизма: На примере Октябрьской (Соборной) площади в Днепропетровске (2005)
Сіткарьова О. - До питання дослідження некрополя Успенського собору Києво-Печерської лаври: Поховання Г. І. Ведеревського, П. Г. Лещинської, М. О. Глєбової (2005)
Стеценко Э. - Смысл архитектуры: Конспект ненаучного исследования (2005)
Тимофієнко В. - Висвітлення містобудівної спадщини у Зводі пам’яток та забудова Пушкінської вулиці в Одесі (2005)
Трошкіна О. - Загальні семантичні принципи формування образу представницьких споруд (2005)
Царенко С. - Містобудівна еволюція Вінниці за середньовіччя (2005)
Перелік ілюстрацій (2005)
Наші автори (2005)
Tripathy P. R. - Dynamic properties and avalanche noise analysis of 4H-SiC over wz-GaN based IMPATTs at mm-wave window frequency, Mukherjee M., Pati S. P. (2011)
lgomati H. A. - Optimal solution in producing 32nm CMOS technology transistor with desired leakage current, Ahmad I., Salehuddin F., Hamid F. A., Zaharim A., Majlis B. Y., Apte P. R. (2011)
Sharma J. - Role of Sb additive in the dielectric properties of Se90In10 and Se75In25 glassy alloys, Kumar S. (2011)
Ivashchenko M. M. - Structural and optical characteristics of ZnSe and CdSe films condensed on non-oriented substrates, Opanasyuk A. S., Opanasyuk N. M., Danilchenko S. M., Starikov V. V. (2011)
Kovalyuk Z. D. - The electric field gradient asymmetry parameter in InSe, Khandozhko A. G., Lastivka G. I., Samila A. P. (2011)
Burbelo R. - Photo-thermo-acoustic analysis of heterogeneous semiconductor structures under pulse laser irradiation, Isaiev M., Kuzmich A. (2011)
Bochkova T. M. - Charge transport in bismuth orthogermanate crystals, Plyaka S. N. (2011)
Severin V. S. - Influence of polarization of free-electron system in semiconductor on the position of minimum in plasma light reflection (2011)
Javidi S. - Influence of Ca2+ ions on the habit of KDP crystals, Enayati R., Iraj M., Aliakbari N. (2011)
Boiko I. I. - Influence of electron-electron drag on piezoresistance of n-Si (2011)
Balanetska V. O. - Singular analysis of Jones-matrix images describing polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of cholelithiasis in its latent period, Marchuk Yu., Karachevtsev A. V., Ushenko V. O. (2011)
Dvoynenko M. M. - Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules, Kazantseva Z. I., Strelchuk V. V., Kolomys O. F., Bortshagovsky E. G., Venger E. F. (2011)
Pavlovich I. I. - Chemical-dynamic polishing of semiconductor materials based on Bi and Sb chalcogenides by using HNO3-HCl solutions, Tomashik Z. F., Stratiychuk I. B., Tomashik V. M., SavchukO. A., Kravtsova A. S. (2011)
Rana A. K. - Impact of sidewall spacer on gate leakage behavior of nano-scale MOSFETs, Chand N., Kapoor V. (2011)
Boltovets P. M. - Effect of microwave radiation on optical characteristics of thin gold films (2011)
Gaidar G. P. - The kinetic of point defect transformation during the annealing process in electron-irradiated silicon, Dolgolenko A. P., Litovchenko P. G. (2011)
Bushma A. V. - Information processing in an optoelectronic display system (2011)
Zabolotna N. I. - Wavelet analysis of Jones-matrix images corresponding to polycrystalline networks of biological crystals in diagnostics of tuberculosis, Balanetska V. O., Telenga O. Yu., Ushenko V. O. (2011)
Akinlami J. O. - Photoemission study of the electronic structure of praseodymium filled skutterudite PrOs4Sb12), Awobode A. M. (2011)
Bunak S. V. - Electrical properties of MIS structures with silicon nanoclusters, Ilchenko V. V., Melnik V. P., Hatsevych I. M., Romanyuk B. N., Shkavro A. G., Tretyak O. V. (2011)
Bratus' O. L. - Structural properties of nanocomposite SiO2(Si) films obtained by ion-plasma sputtering and thermal annealing, Evtukh A. A., Lytvyn O. S., Voitovych M. V., Yukhymchuk V. О. (2011)
Vovk V. E. - Dielectric and electro-optical properties of solutions of chemically modified fullerene С60 in nematic liquid crystal, Kovalchuk O. V., Gorishnyj M. P., Kovalchuk T. M. (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово, Галченко Н. (2006)
Дзюбенко С. - Керченський державний історико-культурний заповідник (2006)
Биковська Н. - Фондові колекції Керченського заповідника: Проблеми й перспективи розвитку (2006)
Кучеревська Н. - Основні напрями діяльності Керченського заповідника і збереження лапідарної колекції (2006)
Перепьолкіна Н. - Зібрання дореволюційних світлин з фондів Керченського заповідника (1880-ті - 1920-ті роки) (2006)
Панченко И. - Керчь в типографских изданиях (по материалам фондовой коллекции Керченского заповедника) (2006)
Зінько О. - Склеп Деметри (2006)
Жёлтикова А. - Коллекция терракот из фондов Керченского заповедника (2006)
Артеменко О. - Італійська колонія Воспоро (XІІІ-XV ст.) (2006)
Механиков С. - Керчь - город в культурном пространстве, освященном именем А. С. Пушкина (2006)
Биковська Н. - Освіта у Керч-Єнікальському градоначальстві у XIX - на початку ХХ століть, Перепьолкіна Н. (2006)
Носкова Е. - До питання про керченські храми військового духівництва, Носков А. (2006)
Стародубцев В. - Початок будівництва фортеці Керч (2006)
Громова Л. - Особенности ландшафта Керчи и памятники Великой Отечественной войны (2006)
Литвинова С. - К вопросу об участии советской авиации в боях за Керчь в 1941-1944 годах (по материалам фондов Керченского заповедника) (2006)
Демиденко О. - Подземный музей в Аджимушкае: концепция реэкспозиции, Симонов В. (2006)
Макарова Н. - Экскурсии-прогулки по улицам старой Керчи (2006)
Шестаков С. - Юлій Юлійович Марті (1874-1959), Шестакова Н. (2006)
Лазенкова Л. - Художник Д. В. Шибнёв (1881-1930): Страницы жизни и творчества (2006)
Наші автори (2006)
Титул, зміст (2014)
Лилик І. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні2013 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2014)
Заседание Клуба директоров исследовательских компаний, 4 апреля 2014 (2014)
Новини ESOMAR (2014)
Споживчі настрої в Україні, лютий 2014: погіршення на 7,9 п. до 64,6 (2014)
Шкуратов О. - Современные технологии маркетинговой разведки (2014)
Гліненко Л. - Актуальні тренди ІТ-маркетингу, Дайновський Ю. (2014)
Язвінська Н. - Управління відносинами зі споживачами, Єлісова І. (2014)
Ткаченко Е. - Оценка эффективности маркетинговой деятельности: современные подходы и методы (2014)
Жегус О. - Аналіз та прогнозування розвитку рестораних послуг в Харкові та Харківській області, Михайлова М. (2014)
Гребньов Г. - Маркетингові джерела вартості як чинник розвитку конкурентоспроможності будівельного підприємства (2014)
ДіСтефано Д. - Визначення сучасного маркетолога: від реального до ідеального, Хосфорд К., Бедд Н. (2014)
Всеукраїнське студенське кейс-змагання з маркетингу (2014)
Зміст журналу за 2013 рік (2014)
Форумы, конференции и профессиональные тренинги (2014)
Березовський А. В. - Результати визначення хронічної токсичності препарату "Оксіпролтм", Фотіна Т. І., Улько Л. Г. (2011)
Білий Д. Д. - Роль розчинного фібрину у патогенезі неоплазій (оглядова інформація) (2011)
Білоконь О. В. - Імунологічна реактивність організму птиці при застосування мінеральної кормової добавки "Кормацинк-Р”, Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Антрапцева Н. М. (2011)
Білопольська Т. П. - Зміни у крові корів за дикроцеліозу (2011)
Вальчук О. - Лікувальний та економічний ефект препарату Мультибай® при маститі у корів, Деркач С., Турчик А. (2011)
Власенко І. Г. - Особливості розвитку збудника туберкульозу при дії електромагнітного поля антропогенного походження за умов in vitro, Левківський Д. М., Фаріонік Т. В., Бабийчук Ю. В. (2011)
Влізло В. В. - Білоксинтезувальна функція печінки та обмін амінокислот у корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р. (2011)
Гірковий А. Ю. - Специфiчна iмунопрофiлактика еймерiозу курей (2011)
Гавілей О. В. - Гістологічна характеристика сімяників півнів при експериментальному Т-2 токсикозі та за впливу "Мікосорбу" (2011)
Гайдюк М. Б. - Дезінфікуючі властивості шумерського срібла (2011)
Головач П. І. - Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на лейкопоез бугайців на відгодівлі, Змія М. М. (2011)
Гриб Ю. В. - Вплив гліцинатів мікроелементів на процеси гемопоезу та метаболічний статус поросят, Захаренко М. О. (2011)
Грубіч П. Ю. - Значення та аналіз окремих біохімічних показників плазми крові при відтворенні бабезіозу на конвенційних цуценятах (2011)
Гунчак В. М. - Вплив глюкозо-аскорбінового розчину і плодів розторопші плямистої на білоксинтезувальну функцію печінки собак, Журавльов О. Ю. (2011)
Данкович Р. С. - Патоморфологія хронічного охратоксикозу морських свинок (2011)
Деркач С. С. - Ефективність використання методів визначення оптимального часу осіменіння сук, Вальчук О. А., Любецький Я. В., Кунак Ю. В. (2011)
Джаббарова Н. О. - Морфофункціональна характеристика системи нк-стійкості собак після вакцинації проти лептоспірозу (2011)
Джураев С. Д. - Сравнительная эффективность разных способов введения антгельминтика при ассоциативных гельминтозах овец (2011)
Драчук А. О. - Показники метаболічного профілю крові корів господарств Тернопільської області, Слівінська Л. Г., Личук М. Г., Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Жуковський І. К., Биць Г. О., Заєць А. (2011)
Дробот М. В. - Показники крові хворих на неспецифічну катаральну бронхопневмонію телят при застосуванні наноаквахелатів макро- і мікроелементів та ехінацеї (2011)
Дяченко О. Б. - Концентрація жирних кислот загальних ліпідів в еритроцитах крові корів до і після отелення за впливу екстракту алое (2011)
Єфімов В. Г. - Ефективність стимуляції неспецифічної резистентності поросят препаратом "Суігамін", Кокарєв А. В., Бібен І. А., Іванова В. С., Волковинська В. В. (2011)
Желавський М. М. - Зміна оксигеннезалежного протимікробного потенціалу фагоцитів секрету молочної залози корів за субклінічного маститу (2011)
Жила М. І. - Лабораторні дослідження при клінічному випробуванні ветеринарних лікарських засобів (2011)
Жук Ю. В. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу "Баланс” на перебіг післяродового періоду і відтворну функцію корів голштинської породи, Михайлюк М. М., Любецький В. Й. (2011)
Завірюха А. І. - Новий ефективний спосіб оздоровлення великої рогатої худоби враженої вірусом лейкозу, Завірюха Г. А. (2011)
Завірюха В. І. - Профілактична та лікувальна ефективності мікроелементного препарату тіреотон при запальних процесах у корів, Кудла І. М., Леньо Ю. М., Горішна М. М. (2011)
Івахів М. А. - Ультрасонографічна діагностика захворювань передміхурової залози у псів (2011)
Калашніков В. О. - Вивчення антагоністичних властивостей комплексного пробіотичного препарату "Праймікс-Біонорм-К", Шаповалов С. О., Вержак В. В. (2011)
Касянчук В. В. - Характеристика захисних механізмів при маститі корів, Марченко М. І., Скляр О. І., Іваннікова О. А. (2011)
Кікоть Г. В. - Визначення бактерицидної ефективності дезінфекційного засобу "Санідез" щодо Aeromonashydrophila (2011)
Кісера Я. В. - Моніторинг поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні (2011)
Козловська Г. В. - Антагоністичні та адгезивні властивості біфідобактерій, виділених від телят, Даниленко С. Г., Скибіцький В. Г. (2011)
Коцюмбас Г. І. - Генетично модифіковані організми та їх поширення у світі, Самсонюк І. М. (2011)
Крупник Я. Г. - Основні фактори найбільш поширених захворювань кінцівок великої рогатої худоби, Цісінська С. В., Леньо Ю. М. (2011)
Ксьонз І. М. - Хламідійна інфекція серед диких тварин, Лобов А. В., Вітязь М. В. (2011)
Куртасов Г. В. - Пероральне застосування препарату комплексного металоглобуліну (КМГ) у профілактиці інфекційних гастроентеритів новонароджених телят (2011)
Кушнір І. М. - Фармакологічна оцінка ін'єкційних препаратів за проведення повторної стерилізації (2011)
Левицька В. А. - Епізоологія змішаної еймеріозної інвазії кролів в зоні Поділля (2011)
Левківський Д. М. - Особливості імунної недостатності, їх діагностичні критерії та принципи імунокорекції, Маслянко Р. П., Сторчак Ю. Г. (2011)
Левченко В. І. - Ефективність ріндавіталь енерджітранк та інтровіту в профілактиці порушень обміну речовин в ранній післяотельний період у корів-первісток, Порошинський В. В., Харченко А. В. (2011)
Лемішевський В. М. - Антагоністична активність пробіотичних бактерій та механізм дії на резистентність організму (2011)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові та інтенсивність росту кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому, Федорук Р. С. (2011)
Леськів Х. Я. - Вплив нітратів на стан антиоксидантної системи поросят (2011)
Лобойко Ю. В. - Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів (2011)
Лум’яник С. В. - Моніторинг показників еритроцитопоезу у коней української верхової породи, Піддубняк О. В., Головаха В. І. (2011)
Лысенко А. П. - Биохимические свойства бацылярных и измененных форм микобактерий, выращенных на питательных средах, Власенко І. Г., Власенко В. В., Бабийчук Ю. В. (2011)
Любецький В. Й. - Поширеність хламідій та мікоплазм при хворобах репродуктивної системи у дрібних тварин, Провалова О. П. (2011)
Маслянко Р. П. - Деякі питання персистенції мікроорганізмів в інфекційній патології, Божик Л. Я. (2011)
Маслянко Р. П. - Особливості взаємодії асоціативних симбіонтів при вірусних і бактеріальних інфекціях у тварин, Левківський Д. М. (2011)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція в системі мікрофлора - шлунковий-кишковий тракт, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2011)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку імунітету та алергії при інфекційних хворобах, Лаврів П. Ю. (2011)
Мельник А. Ю. - Діагностика та профілактика вітамінно-мінеральної недостатності в курей-несучок (2011)
Мисак А. Р. - Рентгенографічна і ульразвукова діагностика неоплазій молочної залози у сук, Пріцак В. В. (2011)
Михайлюк М. М. - Порівняльна ефективність паліативного лікування сук, хворих на піометру, Жук Ю. В., Морозова О. В. (2011)
Морозенко Д. В. - Обгрунтування ролі біохімічних показників стану сполучної тканини у діагностиці внутрішніх хвороб котів та собак (2011)
Нагорна Л. В. - Вплив температурних параметрів на розвиток кліща Dermanyssus gallinae (2011)
Недосєков В. В. - Визначення напруженості антирабічного імунітету у домашніх тварин м. Києва, Новіцька О. В., Вербенюк О. В., Полупан І. (2011)
Немова Т. В. - Вміст фосфоліпідів у плазмі крові кітних молочних кіз за порушень мінерального обміну, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2011)
Новіцька О. В. - Чутливість до протимікробних засобів мікрофлори статевих органів корів при ендометриті, Гулянич М. М. (2011)
Павлів О. В. - Вплив офлоксацину на функціональний стан печінки собак (2011)
Палій А. П. - Стійкість Mycobacterium avium щодо дії деззасобів з різних хімічних груп (2011)
Палюх Т. А. - Показники мінерального обміну в організмі вагітних норок у нормі та за його порушень (2011)
Пархоменко Л. І. - Серологічний моніторинг птиці щодо метапневмовірусної інфекції, Дубін Р. А. (2011)
Пероцька Л. В. - Деякі особливості епізоотології сказу тварин на півдні України (2011)
Ріполовський О. І. - Ураження цьоголітки коропа метацеркаріями роду Diplostomum у вирощувальних ставах Передкарпаття, Юськів І. Д. (2011)
Русин В. І. - Деякі показники газоенергетичного обміну у дійних корів за профілактики мікроелементозів (2011)
Сахнюк В. В. - Динаміка коротколанцюгових жирних кислот за поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, Левченко В. І., Чуб О. В. (2011)
Свіржевська Є. Л. - Етіотропна та патогенетична терапія мисливських собак за ларвального токсокарозу (2011)
Северин Р. В. - Патогенетичні особливості 2-го типу цирковірусної інфекції свиней, змодельованої з використанням українського ізоляту збудника, Щетинський І. М. (2011)
Сидоренко І. В. - Патогенна дія пероїдів Columbicola colambia на аеродинамічні властивості оперення спортивних голубів (2011)
Ситніченко Л. В. - Вміст макро- і мікроелементів у крові ягнят при застосуванні препарату Лемб-стартер (2011)
Слівінська Л. Г. - Терапевтична ефективність препарату "Мікролакт” за анемії у корів зони техногенного навантаження (2011)
Соколюк В. М. - Якість води в системі диспансеризації корів, Козій В. І., Лотоцький В. В., Духницький В. Б., Засєкін Д. А. (2011)
Старик Л. І. - Вплив піридоксину гідрохлориду, аскорбінової кислоти та тіаміну хлориду на процеси перекисного окиснення ліпідів при гострому нітратно-нітритному токсикозі бугайців (2011)
Стефаник В. Ю. - Особливості лікування корів м’ясних порід при затриманні посліду, Костишин Є. Є., Кацараба О. А. (2011)
Стибель В. В. - Дослідження мутагенного та генотоксичного потенціалу Isospora suis в організмі поросят, Данко М. М. (2011)
Стибель В. В. - Імуноглобулін Е і циркулюючі імунні комплекси та їх значення за гельмінтозів, Сварчевський О. А., Данко М. М., Соболта А. Г. (2011)
Стояновський В. Г. - Імуномодулюючий вплив метіфену на деякі імунологічні показники крові птиці при вакцинації, Колотницький В. А., Ганин М. Д., Коваленко П. П. (2011)
Талоха Н. І. - Активність ферментів переамінування у крові бичків за різної концентрації важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)), Куртяк Б. М. (2011)
Тафійчук Р. І. - Показники мітотичної активності та загального рівня патологічних мітозів у органах коропа за впливу нематодоцидів (2011)
Тибінка А. М. - Особливості варіаційно-пульсометричних показників курей (2011)
Тішин О. Л. - Показники обміну білка та його фракцій у сироватці крові корів за введення препарату Е-селен в комплексі з клозавермом-А (2011)
Ткаченко О. А. - Біологічні закономірності морфологічних ознак та тинкторіальних властивостей M. вovis дисоціативних форм за впливу температури, Зажарський В. В., Алексєєва Н. В. (2011)
Тодорюк В. Б. - Моніторинг ринку протианемічних засобів та препаратів на основі мінеральних речовин для свинарства (2011)
Федець О. М. - Охратоксин та глутатіон-залежні ензими, Макух Є. М., Вигнан Д. С., Красневич А. Я. (2011)
Федорович В. Л. - Профілактика остеодистрофії корів в умовах біогеохімічної західної зони (2011)
Фирас С. - Морфофункціональна характеристика ефекту використання електроактивованої води для профілактики хвороби "слабкості кінцівок" у бройлерів (2011)
Харів І. І. - Стан імунної системи індиків уражених еймеріозо-гістомонозною інвазією (2011)
Хмель Ю. І. - Створення продуцента тіопептидного антибіотика – сіоміцину, Буцяк В. І. (2011)
Хомин Н. М. - Гнійна хірургічна інфекція у бездомних і домашніх собак західних областей України, Семанюк Н. В. (2011)
Шарандак П. В. - Стан печінки та фосфорно-кальцієвого обміну у вівцематок Краснодонського району Луганської області (2011)
Шкромада О. І. - Фізіологічний та клініко-гематологічний стан свиней при використанні комплексних дезінфектантів (2011)
Шуманський Ю. І. - Лабораторна діагностика маститу корів за різних схем дослідження (2011)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика фіброзу печінки, що розвивається у великої рогатої худоби за отруєння піролізидиновими алкалоїдами (2011)
Ярохно Я. М. - Показники фібринолітичної активності у корів за маститу, Краєвський А. Й. (2011)
Пеленьо Р. А. - Мікробогельмінтоценоз травного каналу як гальмівний чинник розвитку свинарства, Ушкалов В. О. (2011)
Marczuk J. - Hematological and biochemical changes in dairy cows affected by subclinical mycotoxycoses – two clinical cases, Lutnicki K., Gajęcki M. (2011)
Milczak A. - Fibrinogen concentration in blood plasma of newborn piglets, Јuж A., Wуjcik A., Dкbiсska K., Lutnicki K., Winiarczyk S. (2011)
Niżański W. - Flow cytometric, computer assisted and traditional sperm analysis in fertile and subfertile dogs, Partyka A., Ochota M., Antończyk A., Twardoń J. (2011)
Pomorska А. - Nutritional secondary hyperthyroidism (NSP) in shetland ponies - case study, Lutnicki К. (2011)
Титул, зміст (2014)
Ніколаєва С. Ю. - Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність (2014)
Бориско Н. Ф. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим навчально-методичним комплексом "Німецька мова 1", Паршикова О. О. (2014)
Коломінова О. О. - Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення (2014)
Максименко Л. О. - Вправи для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2014)
Майєр Н. В. - Методична компетентність майбутніх викладачів французької мови як компонент загальнопрофесійної підготовки (2014)
Дьячкова Я. О. - Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту (2014)
Ольховська А. С. - Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу (2014)
Андрєєва Н. - Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов, Дем’янова Ю. (2014)
Навчальні матеріали Європейського центру з навчання сучасних мов (2014)
Антоненко О. В. - Дослідження зі словотвору у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Антонова О. К. - Структура концепту та способи його вербалізації (2010)
Ващенко О. О. - Чеські дієслівні конструкції ХХІ століття (2010)
Гальчук І. Ю. - Наголошення іншомовних слів у "Лексиконі” П. Беринди (2010)
Гасіл І. - K některým změnám v užívání českého jazyka (2010)
Грабовий П. М. - Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен (2010)
Даниленко Л. І. - Формування терміносистеми чеської пареміології у ХV-XIX ст. (з деякими східнослов’янськими паралелями) (2010)
Дель Гаудіо С. - "Славеноросский язык" – проблемы дефиниции (2010)
Домилівська Л. В. - Синкретичність дослідницької парадигми в аналізі вербалізації художнього світу Юрія Яновського (2010)
Доценко Т. С. - Крилаті вислови біблійного походження в болгарській і українській мовах (2010)
Іваненко І. М. - До питання про синкретичний характер української логопедичної термінології (2010)
Колесник В. А. - Засоби вираження неозначеності в болгарських говірках Півдня України (2010)
Колесник Н. С. - Дунай як елемент національної концептосфери (на матеріалі українського пісенного фольклору) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського