Легасова Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації" (до 65-ї річниці Великої Перемоги), Шевченко Н. О. (2010)
Брехуненко В. А. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора Ю. А. Мицика (2010)
Перкун В. П. - Стефан Кшиштоф Кучинський (2010)
В.М.Михайловський В. М. - Януш Марек Куртика (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Титул, зміст (2015)
Hurmach V. V. - Comparative analysis of SH2 domain structures, Platonov M. O., Boyko O. M., Prylutskyy Yu. I. (2015)
Шаловило Ю. І. - Вплив фітогормонів на експресію генів дефензинів сосни звичайної, Юсипович Ю. М., Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2015)
Лупак М. І. - Застосування біогенних поверхнево-активних речовин для стабілізації фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.), Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Шульга О. М., Щеглова Н. С., Вільданова Р. І., Зинь А. Р., Сибірна Н. О. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus, Гнатишина Л. Л., Копаниця Л. П., Романчук Л. Д., Столяр О. Б. (2015)
Bychkova S. V. - Influence of taurolithocholate 3-sulphate on calcium content in cytosol and store of isolated mice hepatocytes (2015)
Сирватка В. Я. - Вплив наночастинок срібла на дозрівання яйцеклітин кролів під час кокультивування з клітинами гранульози in vitro, Сливчук Ю. I., Розгоні I. I., Гевкан I. I., Штапенко O. В. (2015)
Stadnyk I. V. - Analytical description of genetic controlling systems in cells in of proliferation and differentiation states, Sanagursky D. I. (2015)
Redka I. V. - The autonomic regulation of heart rate in young individuals with visual dysfunctions (2015)
Яремчук М. М. - Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна, Дика М. В., Санагурський Д. І. (2015)
Абдуліна Д. Р. - Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із техногенних екотопів, Тринчук К. Г., Пуріш Л. М. (2015)
Говорін І. А. - Накопичення гетеротрофних бактерій мідіями та мітілястерами у прибережних акваторіях південно-західної частини Чорного моря, Шацилло Е. І., Нідзвецька Л. М. (2015)
Borysova O. - Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics, Ruzhitskaya O. (2015)
Rud N. V. - Crown defoliation of Tilia cordata Mill. as an indicator of air pollution levels in landscape garden areas within city environment (2015)
Кременська Л. В. - Пилкування рослин, концентрація пилку яких є низькою, як фактор виникнення сезонної алергії (2015)
Бабенко Л. М. - Активність ліпоксигенази й ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2015)
Грицина М. Р. - Аналіз синантропної флори Яворівського національного природного парку (2015)
Odintsova A. - Flowering dynamics in the trimorphic species of Lythrum salicaria L. (Lythraceae), Bilyk O., Motiuk K. (2015)
Качинська В. В. - Структурна організація консорцій Ulmus і Populus гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2015)
Квач Ю. - Видовий склад риб прибережних мілин Одеської затоки і його зміни залежно від часу доби (2015)
Ковальчук О. М. - Риби із розкопок поселення ХІІІ–ХІІ ст. до н. е. поблизу с. Виноградний сад (Миколаївська обл., Україна) (2015)
Комарницький І. В. - Топічні зв’язки канюка звичайного Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) у Рівненському природному заповіднику, Шацькому національному природному парку та на суміжних територіях, Франчук М. В. (2015)
Kutsokon Y. - The assemblage of fish of the Tyligul River (Black-Sea basin of South-Western Ukraine), Kvach Y. (2015)
Царик Й. В. - Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ; Чернівці: Букрек, 2014. – 336 с., Хамар І. С. (2015)
До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського (2015)
Титул, зміст (2010)
До уваги авторів (2010)
Михайловський В. М. - Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром ІІІ та Людовіком Угорським (2010)
Сас П. М. - Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) (2010)
Кононенко В. П. - Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя ПавлаПолуботка) (2010)
Шандра В. С. - Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством (2010)
Кирієнко О. Ю. - Загальна та військова цензура в Російській імперії (ХVIII – початок XX ст.) (2010)
Павко А. І. - Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Ковальчук М. А. - Відносини Румунії з урядом Української Народної Республіки в 1919 р. (2010)
Гошко Т. Д. - Іван Крип’якевич – ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН (2010)
Зайцев Ю. Д. - Генезис Народного руху України: львівська організація (2010)
Верменич Я. В. - Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень (2010)
Лаас Н. О. - Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. (2010)
Осіпян О. Л. - "Topographia civitatis Leopolitanae" Іоганна Алембека початку XVII ст. як джерело з історії Львова: коґнітивна рамка, наративні стратегії (2010)
Піскун В. М. - А.Є.Атаманенко. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965–1991) (2010)
Смольніков Ю. Б. - П.М.Бондарчук. Релігійність населення України у 40–80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін (2010)
Мицик Ю. А. - V Міжнародний конґрес білорусистів (2010)
Подкур Р. Ю. - До 95-річчя академіка НАН України П.Т.Тронька (2010)
Кудлай О. Б. - До 80-річчя доктора історичних наук А.П.Гриценко (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Інформаційне повідомлення Міжнародної служби розшуку (м. Бад-Арользен, Німеччина) (2010)
Contents (2010)
Титул, зміст (2010)
Толочко О. П. - Так званий "напис Петра Могили" у Софії Київській та дата заснування собору (2010)
Архипова Є. І. - Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії (2010)
Федорук Я. О. - Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. (2010)
Петренко І. М. - Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.) (2010)
Лукашевич О. А. - Бюрократичний інтелект на службі в губернському управлінні ХVІІІ ст. (примус до творчості) (2010)
Ткаченко І. В. - Редакційна політика М.Грушевського в "Літературно-науковому вістнику" (1907–1914 рр.) (2010)
Корольов Г. О. - Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917–1921 рр. (2010)
Іванець А. В. - До питання про діяльність паризького Українського національного комітету (1919–1921 рр.) (2010)
Рябченко О. Л. - Чистки студентського складу вищих навчальних закладів радянської України (1920-ті рр.) (2010)
Папакін Г. В. - Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій (2010)
Віднянський С. В. - Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні (2010)
Ханенко-Фрізен Н. - У пошуках нового суб’єкта історії: проект "Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр. – селянський досвід" (2010)
Котляр М. Ф. - Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції (2010)
Козерод О. В. - Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927–2006 рр.) (2010)
Стяжкiна О. В. - Г.Г.Грінченко. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів "холодної війни" (2010)
Гай-Нижник П. П. - Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914–1918 рр.) (2010)
Кудiнов Ю. М. - А.Григорович. Бібліографія козацтва. Вибрана бібліографія запорізьких та інших козаків України, донських козаків Росії і кубанських козаків; "Тої слави козацької повік не забудем…": Рекоменд. бібліограф. покажчик з історії українського козацтва; Ucraina terra Cosaccorum: Україна – земля козацька: Бібліограф. нарис (2010)
Блануца А. В. - IV симпозіум з історії бюрократії (2010)
Пастушенко Т. В. - Міжнародна наукова конференція з усної історії "Між минулим і майбутнім: усна історія, пам’ять та смисл" (2010)
Ґанус С. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії" (2010)
Мордвінцев В. М. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Путра (2010)
Іваненко В. В. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора А.Г.Болебруха (2010)
Скочиляс I. Я. - Дашкевич Ярослав Романович (2010)
Литвин М. Р. - Ісаєвич Ярослав Дмитрович (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Sachenko A. V. - On a feature of temperature dependence of contact resistivity for ohmic contacts to n-Si with an n+-n doping step, Belyaev A. E., Boltovets N. S., Vinogradov A. O., Pilipenko V. A., Petlitskaya T. V., Anischik V. M., Konakova R. V., Korostinskaya T. V., Kostylyov V. P., Kudryk Ya. Ya., Lyapin V. G., Romanets P. N., Sheremet V. N. (2014)
Holovatsky V. A. - Effect of magnetic and electric fields on optical properties of semiconductor spherical layer, Bernik I. B. (2014)
Korkishko R. M. - Analysis of features of recombination mechanisms in silicon solar cells, Kostylyov V. P., Prima N. A., Sachenko A. V., Serba O. A., Slusar T. V., Chernenko V. V. (2014)
Denysyuk R. O. - Chemical treatment of Cd1-xMnxTe single crystals with H2O2-HI-citric acid aqueous solutions (2014)
Gaidar G. P. - Investigation of the influence of isovalent impurity of silicon and -irradiation (60Co) on electrophysical parameters of n-Ge Sb (2014)
Babentsov V. N. - Dislocation emission caused by different types of nanoscale deformation defects in CdTe, Boyko V. A., Gasan-zade S. G., Shepelskii G. A., Stariy S. V. (2014)
Tiagulskyi S. I. - Electroluminescent properties of Tb-doped carbon-enriched silicon oxide, Nazarov A. N., Gordienko S. O., Vasin A. V., Rusavsky A. V., Nazarova T. M., Gomeniuk Yu. V., Lysenko V. S., Rebohle L., Voelskow M., Skorupa W., Koshka Y. (2014)
Savchuk A. I. - Comparative studies of optical absorption, photoluminescence and EPR spectra of PbMnI2 bulk layers and nanocrystals, Stolyarchuk I. D., Savchuk O. A., Shporta O. A., Stefaniuk I., Rogalska I., Sheregii E. (2014)
Fediv V. I. - Synthesis of Mn2+-doped CdS nanoparticles covered with different adsorptive layers and their application as biosensors, Rudko G. Yu., Savchuk A. I., Gule E. G., Davydenko І. S., Olar O. I., Volkov K. S. (2014)
Gorbov I. V. - High-density data recording via laser thermo-lithography and ion-beam etching, Kryuchyn A. A., Grytsenko K. P., Manko D. Yu., Borodin Yu. O. (2014)
Zhulay D. S. - Electro-conductive properties of cadmium octanoate composites with CdS nanoparticles, Fedorenko D. V., Koval'chuk A. V., Bugaychuk S. A., Klimusheva G. V., Mirnaya T. A. (2014)
Rubish V. M. - Raman spectroscopy and X-ray diffraction studies of (GeS2)100-x(SbSI)x glasses and composites on their basis, Stefanovich V. O., Maryan V. M., Mykaylo O. A., Shtets P. P., Kaynts D. I., Yurkin I. M. (2014)
Busko T. O. - Electron structure of TiO2 composite films with noble metal nanoparticles, Kulish M. P., Dmytrenko O. P., Vityuk N. V., Eremenko A. M. (2014)
Konakova R. V. - Effect of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of III-V single crystals, Red'ko S. M., Milenin V. V., Red'ko R. A. (2014)
Vuichyk M. V. - Morphologic and optical characterization of ZnO:Co thin films grown by PLD, Tsybrii Z. F., Lavoryk S. R., Svezhentsova K. V., Virt I. S., Chizhov A. (2014)
Melezhik E. O. - Electron relaxation and mobility in the inverted band quantum well CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe, Gumenjuk-Sichevska J. V., Sizov F. F. (2014)
Kossko I. A. - Features of Auger-emission in channeling, Denisov A. Ye. (2014)
Byelobrov V. O. - Extraordinary high-Q resonances in the scattering by a dielectric slab containing a grating of circular cylinders, Benson T. M. (2014)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2014)
Титул, зміст (2009)
Інформація Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти (2009)
Технічні характеристики тесту з англійської мови (2009)
Технічні характеристики тесту з іспанської мови (2009)
Технічні характеристики тесту з німецької мови (2009)
Технічні характеристики тесту з французької мови (2009)
Що потрібно знати про тест з іноземної мови (2009)
Відповіді на найчастіші запитання (FAQ) (2009)
Мельник П. Ю. - Метонімія в рекламі: дидактичні і методичні аспекти (2009)
Витвицкий В. Ф. - Заговорят ли дети в школе на иностранном языке? (2009)
Чорна В. - Методика проведення уроку німецької мови з розвитку інтегративного мислення учнів (2009)
Unbasic English (2009)
Surprising science (2009)
It Works in Practice (2009)
Тарнопольський О. Б. - Принципи побудови професійно орієнтованого підручника англійської мови для факультетів психології (2009)
Голуб І. Ю. - Підсистема вправ для формування соціокультурної компетенції у майбутніх перекладачів з німецької мови як другої іноземної (2009)
Руснак Д. А. - Комплекс вправ для формування франкомовної граматичної компетенції у майбутніх викладачів з використанням навчальної комп’ютерної програми (2009)
Свиридюк В. П. - Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови) (2009)
Роман С. В. - Дидактичне мовлення як предмет лінгвометодичної підготовки вчителя іноземної мови початкової школи (на матеріалі англійської мови) (2009)
Ніколаєва С. Ю. - Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – "Теорія і методика навчання: іноземні мови" (2009)
Пастушок О. В. - Урок-вікторина з теми "Музика у нашому житті” з використанням прийомів інтерактивного навчання (2009)
Гапонова С. В. - Discover Ukraine: Technology. Ukrainian Pioneers of Flight (2009)
Титул, зміст (2010)
Войтович Л. В. - Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства (2010)
Кочеґаров К. О. - Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1704–1711 рр. (2010)
Гончар О. Т. - Українофільська діяльність М.Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) (2010)
Короткий В. А. - Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В.Антоновича та М.Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. (2010)
Федорова Л. Д. - Біля витоків національного музейництва в Україні: музей Південно-Західного відділу Імператорського російського географiчного товариства (2010)
Ковальчик Р. - Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського району до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах державного протекціонізму (2010)
Потапенко М. В. - Польський демократи чний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2010)
Гай-Нижник П. П. - Особисті ад ’ютанти й секретарі П.Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України) (2010)
Рудий Г. Я. - Проблеми збереження музейної спадщини України: за результатами аналізу матеріалів республіканської періодики 1930-х рр. (2010)
Пиріг Р. Я. - "Білий кентавр українського козацтва ": до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського (2010)
Моця О. П. - До вивчення джерельної бази "Повісті временних літ" (2010)
Вирський Д. С. - Битва під Білою Церквою 1626 р. та "Реляція правдива..." Яна Доброцеського (2010)
Соловйова Г. В. - Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв (2010)
Герасименко Н. О. - Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір (2010)
Cилка О.З. - Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852–1923 рр.), Синявська Л. І. (2010)
Курінна М. А. - Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" (2010)
Орлик В. М. - В.Бездрабко. Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти (2010)
Терещенко Ю. І. - І.С.Монолатій. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. (2010)
Митарчук О. О. - Гоголь у "мережі любові" (Колесник Ірина. "Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій") (2010)
Михайловський В. М. - Міжнародна наукова конференція "Часи Яґайла й Вітовта " (2010)
Кудінов Ю. М. - Всеукраїнська науково-теоретична конференція ""Пакти і конституції” Української козацької держави 1710 р.: витоки, інтерпретація, епоха (до 300-річчя укладення)" (2010)
Зашкільняк Л. О. - IV Міжнародна наукова конференція "Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст." (2010)
Заболотна Т. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна – геополітичний і воєнний фактор Другої світової війни (до 65-ї річниці завершення Другої світової війни)", Іржавська А. П. (2010)
Стецкевич В. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція "Україна в добу окупації 1941–1944 рр." (2010)
Дубик М. Г. - Міжнародна конференція "Примусова праця у гітлерівській Європі" (2010)
Ковалевська О. О. - Всеукраїнська наукова конференція "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності" (2010)
Блануца А. В. - IV Міжнародна науково-методична школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита", Дячок О. О. (2010)
Барановська Н. П. - Літня школа "Суспільне подолання ризиків: екологічні проблеми та соціальна мобілізація" (2010)
Середа О. В. - XXI Міжнародний конґрес істориків (2010)
Лозицький В. С. - Кентій Анатолій Вікторович (2010)
Кривець Н. В. - Мельникова Ірина Миколаївна (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ у 2009 р. (2010)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі у 2010 р. (2010)
Сontents (2010)
Титул, зміст (2011)
Запрошуємо на навчання до Київського національного лінгвістичного університету. Правила прийому у 2011 р. (2011)
Скляренко Н. К. - Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Сажко Л. А. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов (2011)
Перлова В. В. - Прийоми корекції помилок у вимові учнів середньої школи (2011)
Бородіна Т. І. - Використання проблемних завдань для формування мовних компетенцій у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2011)
Голуб І. Ю. - Використання явища культурного шоку для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2011)
Петько Л. В. - Робота над піснею в курсі вивчення англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей (2011)
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 (2011)
Ніколаєва С. Ю. - Типова програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов і культур у загальносвітніх навчальних закладах" (Бакалаврат) (2011)
Kvasova O. - Learning to Ensure Good Testing Practice (notes on a workshop) (2011)
Тализіна-Цайтц І. О. - Методичні розробки серії уроків французької мови для початкової школи (2011)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Андрєєва І. А. - Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії (2014)
Анісімов В. Ю. - Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні, Унгурян Л. М., Прилипко Н. А. (2014)
Боярчук О. Р. - Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів, Гребеник М. В., Корда М. М. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Реалізація андрагогічних принципів у професійному розвитку особистості, Соколова Л. В., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Роздорожнюк О. Я., Коритнюк О. Я. (2014)
Верещагіна Н. Я. - Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів, Чернець Т. Ю., Ярема Н. З. (2014)
Волощук Н. І. - Запровадження нетрадиційних методів навчання як засіб підготовки студентів-медиків нової генерації, Пашинська О. С., Денисюк О. М. (2014)
Галюк В. М. - Сучасні мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення якості знань при вивченні абдомінальної хірургії (2014)
Герасимчук М. Р. - Роль дидактичних ігор у процесі вивчення патологічної фізіології (2014)
Головчак І. С. - Напрямки вдосконалення викладання на післядипломному етапі освіти (2014)
Грозав А. М. - Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі, Перепелиця О. О. (2014)
Губіна Н. В. - Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи (2014)
Дзиґа С. В. - Впровадження елективного курсу "Функціональна діагностика” у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2014)
Дубініна В. Г. - Особливості навчання англомовних студентів на клінічних кафедрах, Кузнецова О. В., Рибін А. І. (2014)
Іващук О. І. - Завдання та перспективи організації навчального процесу з онкології на післядипломному етапі, Пересунько О. П., Унгурян В. П., Зелінська Н. В. (2014)
Кишкан І. Г. - Активне використання сервера дистанційного навчання БДМУ – важливий фактор успішної підготовки студентів із фармакології до ЛІІ "Крок 1. Стоматологія” (2014)
Кліщ Г. І. - Форми організації навчання у медичних університетах австрії (2014)
Костюк І. Р. - Адаптація методики проведення практичного заняття "Захист історії хвороби” на V курсі стоматологічного факультету на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ до умов кредитно-модульної системи освіти (2014)
Кравець Н. О. - Застосування відкритого програмного комплексу Imagej в курсі вивчення медичної інформатики, Семенець А. В., Климук Н. Я. (2014)
Кравчук Л. В. - Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939–1941 рр., Кадобний Т. Б., Лабівка О. В., Островська Н. Д. (2014)
Кульчицький В. Й. - Ретроспективний аналіз дефініції "патріотизм” у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) (2014)
Кущ О. Г. - Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія” для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (2014)
Литвинова О. Н. - Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищій школі, Петрашик Ю. М., Юріїв К. Є. (2014)
Манащук Н. В. - Виробнича практика з пародонтології в умовах кредитно-модульної системи (2014)
Махобей К. М. - Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro, Чорненький М. В. (2014)
Мерецький В. М. - Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології (2014)
Молодовець О. Б. - Реалізація міжпредметної інтеграції при викладанні пропедевтики внутрішніх хвороб на прикладі хронічного гастриту (2014)
Оринчак М. А. - Оптимізація педагогічного процесу шляхом взаємовідвідування занять, Човганюк О. С., Вакалюк І. І. (2014)
Палійчук І. В. - Досвід дистанційного навчання лікарів-стоматологів на післядипломному етапі (2014)
Платонова О. М. - Перспективи застосування технологій дистанційного навчання при викладанні педіатричних дисциплін (2014)
Романова Ю. Г. - Впровадження наукових розробок у навчальний процес – запорука якості підготовки студентів-стоматологів, Бас О. А., Заградська О. Л., Бас Н. О. (2014)
Сон А. С. - Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету, Добровольський В. В., Стоянов О. М. (2014)
Фальфушинська Г. І. - Віртуальні навчальні програми з хімічних дисциплін в організації навчального процесу в медичних закладах, Іванець Л. М., Загричук Г. Я. (2014)
Федяк І. О. - Особливості викладання предмета "Фармацевтичне правознавство” у сучасній системі підготовки провізорів (2014)
Філіпець Н. Д. - Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін, Філіпець О. О., Кметь О. Г. (2014)
Хвисюк О. М. - Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Соболєва І. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Сергієнко О. І., Бортний М. О., Коломійченко Ю. А., Пересада Н. О. (2014)
Холодкова О. Л. - Болонський процес у вищій медичній освіті та особливості його втілення в контексті викладання анатомії людини, Марасич А. П., Нескоромна Н. В., Гудіна І. Г. (2014)
Чорній Н. В. - Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно - модульної системи навчання (2014)
Шлімкевич І. В. - Методологічні особливості контролю знань студентів в науково-педагогічному контексті навчання за кредитно-модульною системою у вищих медичних закладах, Царук О. Я. (2014)
Якименко О. О. - Дистанційна освіта – потужна складова екопедагогіки, вебінар – важливий елемент освітньої ноосфери, Тягай О. Я., Бірюков В. С. (2014)
Ківалов С. В. - Методологічний зміст ефективності управління системою освіти (2014)
Завальнюк В. В. - Офіційне та неофіційне право: антропологічне дослідження (2014)
Богданов В. С. - Політичний раціоналізм: статус концепту в управлінні державою, Галицький І. В. (2014)
Витман К. Н. - Этнонациональная политика постсоветских стран :общее и специфическое (2014)
Береза А. В. - ПостНПУ реформи та демократія (2014)
Пехник А. В. - Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства (2014)
Демчук Д. В. - Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику (2014)
Третьякова Т. М. - Головні аспекти сутності гуманізму Л. Фейєрбаха (2014)
Атрашкевич Є. В. - Сучасна англо-американська філософсько-правова думка як дискурсивний контекст концептуалізації права у поглядах Сьюзан Хаак (2014)
Прус Е. У. - Помилка при застосуванні права. Поняття та характеристика (2014)
Красюк І. А. - Дотримання принципу верховенства закону при застосуванні правового звичаю (2014)
Харенко О. А. - О структурообразующих факторах в процессе внутригосударственных институциональных преобразований (2014)
Белова О. В. - Место морали в теории политического реализма: Г. Моргентау (2014)
Короткий Т. Р. - Основные тенденции международно-правовой регламентации региональногосотрудничества в сфере охраны морской среды (2014)
Грабович Т. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження правових основ політики енергетичної безпеки ЄС (2014)
Громовенко К. В. - Розвиток доктрини міжнародного права про міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств (2014)
Бусол К. І. - Ефективність механізму захисту культурних цінностей за Гаазькою конвенцією 1954 р. та двома протоколами до неї (2014)
Кухтін М. М. - Зовнішня політика ХДС у новому світопорядку (2014)
Калініна О. М. - Передумови, напрями та процес реформування корпоративного права Європейського Союзу (2014)
Кузьмін П. В. - Вибір стратегічного курсу: потенційні вигоди та ризики євроінтеграційного вектора України (2014)
Мілюкова А. О. - Етапи та основні тенденції політико-інституційних перетворень в Україні (2014)
Осипова С. А. - Непризнанные государства постсоветского пространства: политические предпосылки возникновения и перспективы развития (2014)
Милосердна І. М. - Законодавче закріплення та функціонування інституту референдуму: світовий досвід (2014)
Садовская А. И. - Выборы и межнациональные отношения (2014)
Левчук П. М. - Можливості громадських рухів у питанні трансформації локальних політичних режимів (2014)
Лазарев С. С. - Формування фрейму "ресурсного поля" (2014)
Забеліна І. О. - Діагностика та прогнозування політичних криз (2014)
Блінцова В. О. - Концепція "Електронного урядування" у контексті парадигм суспільних змін (2014)
Білецька Ю. В. - Сучасний стан дослідження політичних конфліктів у вітчизняній політичній науці (2014)
Колісніченко І. В. - Дестабілізаційні процеси в суспільстві як результат порушення балансу влади і опозиції (2014)
Полухіна А. В. - Дискурсивний простір поняття "ненасильницька політична боротьба" (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні маніпуляції як суб’єктивний вид політичного впливу (2014)
Калиніна А. О. - Виникнення тоталітаризму: умови формування та типологія (2014)
Каретна О. О. - Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні (2014)
Кройтор А. В. - Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт (2014)
Пашина Н. П. - Вплив соціального самопочуття на політичну ідентичність українських громадян (2014)
Гаджиєва Д. В. - Факторний аналіз створення та діяльності інститутів політичного транзиту (2014)
Палінчак М. М. - Особливості державно-церковних взаємин у Чеській Республіці (2014)
Долгов О. В. - Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів (2014)
Мирошниченко Н. А. - Визначення проступку та злочину в кримінальному праві України (2014)
Стратонов В. М. - Окремі проблеми кримінального процесуального закону України, Стратонова О. В. (2014)
Заворотченко Т. М. - Зміст, система та види політичних прав і свобод людини й громадянина (2014)
Караваєв В. С. - Організаційно-правовий механізм забезпечення формування ідентичності спільноти громадян в Україні (2014)
Искендеров Ф. Ш. - Современная политика индивидуализации наказания в компаративном аспекте (2014)
Мельник А. С. - Поняття та особливості джерел процесуального права (2014)
Цихоня Д. Ю. - Правовий механізм реалізації права на апеляційне оскарження (2014)
Дмитришина Т. І. - Шляхи гуманізації кримінальної політики України відносно неповнолітніх (2014)
Аблякімова Е. Е. - Специфіка правових досліджень питань доступу до публічної інформації (2014)
Лоджук М. Т. - Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці (2014)
Глушков В. В. - Византия и Европа: анализ цивилизационного слома (2014)
Польовий М. А. - Синергетичні властивості політичного процесу доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (2014)
Макушев П. В. - Адміністративно-правова діяльність державної виконавчої служби: історико-правовий аспект (2014)
Остапенко Т. О. - "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. – важливий етап систематизації права України-Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Дзевелюк А. В. - Характеристика основних напрямів наукової діяльності Є. В. Васьковського як теоретика права (2014)
Грукач В. О. - Створення й особливості функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Київському генерал-губернаторстві у ХІХ ст. (2014)
Kulyasa Kh. - Rebel Without a Cause and Americ an Youth Culture in the 1950-s (2014)
Матієнко А. В. - Особливості етнонаціональної політики СРСР (2014)
Гриценко-Веселовська О. В. - Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок (2014)
Sokolov V. N. - Theory of relaxation for spontaneous emission of Bloch oscillation radiation, Iafrate G. J. (2014)
Konakova R. V. - Influence of pulse magnetic fields treatment on optical properties of GaAs based films, Sosnova M. V., Red'ko S. M., Milenin V. V., Red'ko R. A. (2014)
Sachenko A. V. - New formalism for self-consistent parameters optimization of highly efficient solar cells, Kostylyov V. P., Kulish M. R., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I. (2014)
Ivashko P. V. - Modeling of light scattering in biotissue (2014)
Vlaskina S. I. - Nanostructures in lightly doped silicon carbide crystals with polytypic defects, Mishinova G. N., Vlaskin L. V., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2014)
Kondryuk D. V. - Concentration-dimension dependences for the electron energy in AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs nanofilms, Kramar V. M., Kroitor O. P. (2014)
Zubrilin N. G. - Manifestation of optical vortices on the surface of solids under irradiation with femtosecond laser pulses, Dmitruk I. M. (2014)
Karachevtseva L. - Quantum-sized effects in oxidized silicon structures with surface II-VI nanocrystals, Kuchmii S., Kolyadina O., Lytvynenko O., Matveeva L., Sapelnikova O., Smirnov O., Stroyuk O. (2014)
Studenyak I. P. - Dielectric permittivity of (Ag3AsS3)x(As2S3)1-x superionic glasses and composites, Neimet Yu. Yu., Orliukas A. F., Kezionis A., Kazakevicius E., Salkus T. (2014)
Melezhik E. O. - Intrinsic concentration dependences in the HgCdTe quantum well in the range of the insulator-semimetal topological transition, Gumenjuk-Sichevska J. V., Dvoretskii S. A. (2014)
Konoreva O. - Influence of complex defects on electrophysical properties of GaP light emitting diodes, Malyj E., Mamykin S., Petrenko I., Pinkovska M., Tartachnyk V. (2014)
Derevyanchuk A. V. - Temperature changes in the function of the shape inherent to the band of exciton absorption in nano-film of layered semiconductor, Pugantseva O. V., Kramar V. M. (2014)
Zorenko O. V. - Hybrid-integrated version of solid-state components for terahertz frequency region, Bychok A. V., Kryts'ka T. V., Kudryk Ya. Ya., Shynkarenko V. V. (2014)
Okhrimenko O. B. - Variation of optical parameters of multilayer structures with thin silicon layers at laser annealing (2014)
Isaenko O. Iu. - Generation and enhancement of SRS sub-nanosecond pulses in self-focusing organic substances, Ivanisik А. І., Korotkov P. A., Ponezha G. V. (2014)
Lysiuk V. O. - Modification of optical properties and structure of thin films for enhancing absorption (2014)
Сербан Ф. І. - Федералізація чи децентралізація. Виклики часу (2015)
Онищенко О. С. - Способи відшкодування моральної шкоди (2015)
Виноградова Г. В. - Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального приміщення (2015)
Матчук С. В. - Особливості правового режиму земель лісового фонду (2015)
Звоненко О. О. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2015)
Кузнецов В. В. - Окремі питання відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мельниченко В. Л. - Предмет злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2015)
Олєйнічук О. М. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.175 КК України (2015)
Ольховенко О. І. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Савенкова Т. Г. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2015)
Cервецький І. В. - Сутність та значення позбавлення волі на певний строк як виду покарання, Горюн А. А. (2015)
Фітьковський С. М. - Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб (2015)
Сокол О. О. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів (2015)
Панов М. І. - Наука кримінального права і проблема її міждисциплінарних зв’язків, Анісімов Г. М. (2015)
Рапаєва М. В. - Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення (2015)
Привітання з ювілеєм Харь Інну Олексіївну (2015)
Котенко О. Г. - Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей воротной вены при подготовке больных к обширной резекции печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2015)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Ткачук О. С., Копчак К. В., Дувалко О. В., Хомяк І. В., Перерва Л. О., Квасівка О. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В., Романів Я. В., Гребінь Р. М. (2015)
Криворучко І. А. - Динаміка змін прозапальних і протизапальних цитокінів, а також деяких показників системи пероксидації крові у хворих за різних типів псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А., Яворська Т. П. (2015)
Стасенко А. А. - Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов при гепатоцеллюлярной карциноме больших размеров, Котенко О. Г., Гриненко А. В., Коршак А. А., Остапишен А. Н. (2015)
Щепотін І. Б. - Результати хірургічного лікування хворих з приводу метастатичного колоректального раку з синхронним ураженням печінки, Колеснік О. О., Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В. (2015)
Малик С. В. - Тактика лікування кровотечі з верхніх відділів травного каналу за умов ендоскопічного моніторинг, Лавренко Д. О., Подлєсний В. І. (2015)
Гаджиев Дж. Н. - Влияние оперативного вмешательства на динамику показателей иммунитета при остром гастродуоденальном кровотечении, Сушков С. В., Аллахвердиев В. А., Гаджиев Н. Дж. (2015)
Лупальцов В. І. - Шляхи поліпшення результатів лікування перитоніту на сучасному етапі, Ягнюк А. І. (2015)
Іоффе О. Ю. - Клініко–експериментальне обґрунтування інтраабдомінальної пластики з приводу пупкових гриж, Швець І. М., Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Цюра Ю. П. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Деформация стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Ткачук О. Л. - Застосування великої підшкірної вени як матеріалу для дистального шунтування за критичної ішемії тканин нижньої кінцівки, Гудз О. І. (2015)
Зюбрицький М. М. - Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи, Козак І. О., Стришка Р. Є., Нікітіна Н. М. (2015)
Скобська О. Є. - Об’єктивізація вестибулярних розладів у потерпілих при струсі головного мозку у гострому періоді, Каджая Н. В., Андрєєв О. А., Потапов Е. В. (2015)
Мельник В. О. - Модифіковане хірургічне лікування хворих з приводу первинної відкритокутової глаукоми (2015)
Товкай О. А. - Кістозні новоутворення надниркових залоз та особливості їх хірургічного лікування (2015)
Щукин Д. В. - Доступ к супрадиафрагмальной части нижней полой вены через диафрагму со стороны брюшной полости без вскрытия перикарда у больных, оперированных по поводу почечноклеточного рака, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г. (2015)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу пошкодження селезінки при закритій поєднаній абдомінальній травмі, Коваленко В. М. (2015)
Коваленко А. О. - Застосування термометрії для визначення глибини опіків шкіри (2015)
Борота А. В. - Дивертикулярная болезнь толстой кишки: диагностика, хирургическая тактика, Кухто А. П., Базиян–Кухто Н. К. (2015)
Кустрьо В. І. - Профілактика параколостомних ускладнень при лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності кишечнику, Лангазо О. В. (2015)
Севергин В. Е. - Применение видеоторакоскопического электросварочного плевродеза в лечении метастатического плеврита, Шипулин П. П., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2015)
Арсенюк В. В. - Рецидивна кровотеча з дивертикула Меккеля, Мінчеков Ю. В., Гринів О. В., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Арсенюк Т. Л. (2015)
Николай Николаевич Велигоцкий к 75–летию со дня рождения (2015)
Михайло Григорович Шевчук до 80–річчя з дня народження (2015)
Іоффе О. Ю. - Використання принципів "fast track" хірургії в лікуванні калькульозного холециститу, Стеценко О. П., Тихонов О. А., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Сучасна класифікація груп лімфатичних вузлів гепатопанкреатобіліарної зони, мультифакторний критерій "Т" та обсяг лімфаденектомії при злоякісних захворюваннях головки підшлункової залози, Загрійчук М. С., Хілько Ю. О., Снопок Ю. В. (2015)
Дзюбановський І. Я. - Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби шлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Сельський П. Р., Війтович Л. Є. (2015)
Вансович В. Є. - Застосування системи C–QUR V–Patch під час преперитонеальної алопластики з приводу малих та середніх пупкових гриж, Котік Ю. М., Строганов П. В., Назаренко В. А. (2015)
Грубник В. В. - Видеоторакоскопическая атипичная резекция легкого с использованием различных хирургических технологий, Кирилюк А. А., Шипулин П. П., Байдан В. В. Севергин В. Е., Тронина Е. Ю., Козяр О. Н. (2015)
Тодуров Б. М. - Целесообразность использования миниинвазивного доступа при протезировании клапана аорты (2015)
Трембовецкая Е. М. - Дилатационная кардиомиопатия: роль блокады левой ножки предсердно–желудочкового пучка в изменении показателей продольной деформации стенок левого желудочка, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Tорма Н. - Хірургічна профілактика гострого порушення кровообігу головного мозку при атеросклеротичному стенозі сонних артерій, Сіготскі В., Кополовець І., Франковічова M., Кубікова M., Томечко M., Смола A., Завацка М. (2015)
Глоба М. В. - Вміст С–реактивного протеїну у пацієнтів у гострому періоді розриву внутрішньочерепної аневризми, Лісяний М. І., Цімейко О. А., Літвак С. О. (2015)
Гуч А. А. - Роль прободающих вен в возникновении варикозной болезни и ее рецидивов после хирургических вмешательств, Чернуха Л. М., Сморжевский В. И., Боброва А. О. (2015)
Прасол В. А. - Тактика ведения пациентов при продолжающемся остром тромбозе глубоких вен, Мишенина Е. В., Оклей Д. В. (2015)
Гук Н. А. - Планирование вариантов эндоскопического трансназального доступа к аденоме гипофиза, Скобская О. Е., Пилипас Л. Ю., Малышева А. Ю., Малышева Т. А. (2015)
Аветіков Д. С. - Динаміка клінічних змін та загоєння гнійних ран при застосуванні нанокапсул фосфатидилхоліну у комплексі консервативного лікування хворих з приводу флегмони дна порожнини рота, Ву В’єт Куонг, Ставицький С. О., Локес К. П., Волошина Л. І. (2015)
Рейті А. О. - Можливості ультразвукового дослідження у диференціюванні дрібновогнищевого ураження щитоподібної залози, Вітюк Н. В., Медведєв В. Є, Старушок І. О. (2015)
Нечай А. П. - Дренирование раны после операции на щитовидной железе, Смоляр В. А., Войтенко В. В., Сичинава Р. М., Ларин А. С., Черенько С. М. (2015)
Шаповал С. Д. - Подовжена блокада сідничого нерва в системі комплексного лікування хворих з приводу ускладненого синдрому діабетичної стопи, Савон І. Л., Софілканич М. М. (2015)
Стаховський Е. О. - Застосування нефрометріїдля вибору тактики лікування хворих з приводу нирковоклітинного раку, Войленко О. А., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е. (2015)
Салютін Р. В. - Диференціація мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини, Запольська К. М., Паляниця С. С., Сірман В. М., Соколов М. Ф. (2015)
Тамм Т. И. - Профилактика гнойных осложнений при механической непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Шакалова Е. А., Дворник И. А. (2015)
Коломоєць О. М. - Динаміка репаративних процесів в стінці привідної петлі тонкої кишки після усунення її гострої механічної низької непрохідності залежно від тривалості защемлення (2015)
Андрющенко В. П. - Гангрена Фурн'є – некротизуючий фасціїт ділянки промежини: сучасні погляди щодо клініки, діагностики, лікування, Мельников В. А., Лесняк М. О. (2015)
Лифшиц Ю. З. - Успешное лечение больного по поводу флегмоны правого предплечья с применением метода отрицательного давления, Васецкий А. М., Зайченко П. А., Доскуч О. А. (2015)
Тандилава Р. З. - Перекрут блуждающих селезенок у ребенка 14 лет, Бахтадзе Т. И., Коридзе Л. Т., Тандилава З. Р. (2015)
Лисянська Т. М. - Основні напрямки наукової школи О. В. Скрипченка (2013)
Богданова С. А. - Проблема визначення структури пізнавальної активності в контексті суб’єктивно-діяльнісного підходу (2013)
Шамне А. В. - "Особистість" та "суб’єкт" у вітчизняній психології: проблема співвідношення понятійного поля (2013)
Поліщук В. М. - Симптомокомплекс переживань як основна структурна одиниця вікових криз (2013)
Матяш-Заяц Л. П. - Сучасні підходи до розуміння конфліктної компетентності у психологічній науці (2013)
Васюк К. М. - Комунікативні якості особистості як детермінанта розпізнавання брехні в безпосередньому спілкуванні, Ляшенко Х. С. (2013)
Волженцева И. В. - Структурно-функциональный механизм звукоцветовой регуляции психических состояний личности (2013)
Єсип М. З. - Особливості самосвідомості віруючих, які переживають релігійну кризу (2013)
Павлік Ю. Г. - Тілесність: культурні та соціальні інструменти тіла (2013)
Кузьменко Ю. В. - Аналіз вітчизняних психологічних концепцій адаптації і копінг-поведінки особистості у важких життєвих умовах (2013)
Кочубейник О. М. - Перформанс як інструмент локальних ідентичностей (2013)
Оніщенко Н. В. - Феноменологія психологічної допомоги (2013)
Колісник Л. О. - Проблема емоційного інтелекту в історії розвитку філософсько-психологічної думки (2013)
Крюкова О. В. - Взаємозв’язки соціально-цінних якостей і соціально-психологічного типу особистості у ранньому юнацькому віці (2013)
Долинська Л. В. - Вплив сімейних ціннісних орієнтацій на становлення процесу самовдосконалення підлітків, Пенькова О. І. (2013)
Гудима О. В. - Воля як чинник формування моральних вчинків в учнів молодшого шкільного віку, Гудима У. В. (2013)
Василевська О. І. - Особливості психічного здоров’я молодшого школяра (2013)
Дубініна К. В. - Наполегливість молодших школярів з різними рівнями навчальних досягнень (2013)
Толков О. С. - Розвиток комунікативної компетентності школярів (2013)
Співак Л. М. - Методологічна парадигма дослідження розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2013)
Співак Н. В. - Навчання і психічний розвиток як чинники формування загальнонавчальних дій (2013)
Співак Д. М. - Становлення моральних цінностей особистості учня у навчально-виховному процесі (2013)
Гріньова О. М. - Смисложиттєві орієнтації як чинник особистісно-професійного зростання в юнацькому віці (2013)
Падалка Р. Г. - Теоретичні засади дослідження розвитку екологічних уявлень молодших школярів (2013)
Токарева Н. М. - Генеза комунікативних стратегій поведінки у підлітковому віцi (2013)
Петренко В. Є. - Вікові аспекти психологічної корекції тривожності (2013)
Улунова Г. Є. - Особливості розвитку культури професійного спілкування державних службовців при підвищенні кваліфікації як етапу безперервної освіти (2013)
Долинська Л. В. - Розвиток духовної культури майбутнього вчителя як показника його особистісно-професійного зростання, Темрук О. В. (2013)
Строяновська О. В. - Особливості та розвиток професійної творчості майбутніх вчителів (2013)
Андріяшина Н. В. - Психологічна готовність майбутнього вчителя до розвитку уваги учнів (2013)
Шевчишина О. В. - Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення (2013)
Волошина К. - Теоретичні засади дослідження екологічної свідомості майбутнього вчителя (2013)
Лапченко І. О. - Стан розробки проблеми готовності до викладацької діяльності у психолого-педагогічній літературі (2013)
Момот Н. С. - Врахування гендерних особливостей студентів при розробці програми розвитку творчої компетентності майбутніх вчителів (2013)
Куренна Т. В. - Розвиток ціннісно-смислової сфери майбутніх учителів у процесі вивчення психологічних дисциплін (2013)
Романова Ю. В. - Психологічні особливості компонентної структури професійного мислення майбутніх психологів (2013)
Лобода О. В. - Визначення психологічної моделі творчого потенціалу особистості майбутнього практичного психолога (2013)
Цимбал І. В. - Психологічні чинники розуміння іншомовних наукових текстів (2013)
Кононець М. О. - Програма розвитку професійної моральності підприємців (2013)
Зінченко А. В. - Особистісні зміни та навчання хворих на епілепсію (2013)
Бевзюк І. М. - Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури (2013)
Василенко О. М. - Організація самопідготовки студента в умовах навчання за кредитно-модульною системою (2013)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічних змін твердих тканин зубів після одонтопрепарування, Калашніков Д. В., Радчук В. Б. (2014)
Соколова І. І. - Вивчення стоматологічного статусу дітей-інвалідів із уродженою глухотою – актуальна проблема сучасної стоматології, Прокопова М. В. (2014)
Суховолець І. О. - Вплив серцево-судинної патології на перебіг запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, Мацко Н. В. (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота ураження карієсом премолярів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного та комп’ютерно-томографічного обстежень (2014)
Ефремова О. В. - Оценка эффективности комплекса профилактики основных стоматологических заболеваний для работников химического производства на животных, Макаренко О. А. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування гідроксиду кальцію в стоматологічній практиці при лікуванні апікальних періодонтитів (2014)
Горицький Я. В. - Застосування збагаченої тромбоцитарної плазми крові при лікуванні переломів нижньої щелепи, Трифаненко С. І., Кузняк Б. В. (2014)
Горицький Я. В. - Оптимізація репараційного остеогенезу після атипового видалення зубів, Трифаненко С. І., Кузняк Л. В. (2014)
Кузняк Н. Б. - Сучасні методи лікування альвеоліту, Ткачик С. В., Кушнір О. Л., Трифаненко С. І. (2014)
Кузняк Н. Б. - Застосування препаратів сорбційної дії при лікуванні одонтогенних аденоабсцесів підщелепної ділянки, Ткачик С. В., Трифаненко С. І., Кузняк Б. В. (2014)
Трифаненко С. І. - Спосіб лікування переломів нижньої щелепи з гнійно-запальними ускладненнями із застосуванням нікелід-титанових дилататорів, Кушнір О. Л., Кузняк Л. В. (2014)
Чирик О. І. - Шляхи удосконалення лікування хворих із переломами нижньої щелепи при емпіричному застосуванні антимікробних препаратів (2014)
Ярошенко О. Г. - Деякі аспекти розвитку раннього дитячого карієсу, Соколова І. І. (2014)
Шкварок Ю. С. - Самооцінка стану порожнини рота як фактор, що сприяє мотивації до лікування, Горзов Булей Л. Ф. (2014)
Романишин С. С. - Дослідження антибактеріальної активності зинаксину в присутності біологічних рідин, Кобрин О. П., Герелюк В. І., Кукурудз Н. І., Павелко Н. І. (2014)
Кобрин О. П. - Особливості лікування хворих на генералізований пародонтит із супутньою патологією, Герелюк В. І., Романишин С. С., Кукурудз Н. І., Кобрин Н. Т. (2014)
Герелюк В. І. - Оцінка якості реставрацій бічних зубів у практиці лікаря-стоматолога, Кобрин Н. Т. (2014)
Герелюк В. І. - Вивчення стану якості естетичних реставрацій фронтальної групи зубів, Кобрин Н. Т. (2014)
Yukhymchuk V. O. - Efficient core-SiO2/shell-Au nanostructures for surface enhanced Raman scattering, Hreshchuk O. M., Valakh M. Ya., Skoryk M. A., Efanov V. S., Matveevskaya N. A. (2014)
Rudko G. Yu. - Nucleation and growth kinetics of colloidal nanoparticles CdS:Mn in aqueous solution of polyvinyl alcohol, Fediv V. I., Savchuk А. I., Gule E. G., Vorona I. P., Nosenko V. V. (2014)
Okhrimenko O. B. - A model for non-thermal action of microwave radiation on oxide film/semiconductor structures (2014)
Studenyak I. P. - Structural and optical studies of (Ag3AsS3)0. 6(As2S3)0. 4 thin films deposited at different technological conditions, Neimet Yu. Yu., Rati Y. Y., Buchuk M. Yu., Kokenyesi S., Daroci L., Bohdan R. (2014)
Borblik V. L. - Nanocrystalline Ge films created by thermal vacuum deposition on GaAs substrates: structural and electric properties, Korchevoi A. A., Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Fonkich A. M., Shwarts Yu. M., Shwarts M. M. (2014)
Shpotyuk O. I. - Free-volume correlations in positron-sensitive annihilation modes in chalcogenide vitreous semiconductors: on the path from illusions towards realistic physical description, Vakiv M. M., Shpotyuk M. V., Ingram A., Filipecki J., Vaskiv A. P. (2014)
Fitio V. M. - A determination of propagation constants of symmetric planar waveguide modes in a frequency domain, Romakh V. V. (2014)
Dobrovolskyi Yu. - Photodiode based on epitaxial silicon with high sensitivity at the wavelength 254 nm, Pidkamin L., Brus V., Kuzenko V. (2014)
Kashirina N. I. - Pekar bipolaron and the virial theorem (arbitrary coupling) (2014)
Sukach A. V. - Heterostructure ohmic contacts to p-CdTe polycrystalline films, Tetyorkin V. V., Tkachuk A. I. (2014)
Red'ko S. M. - Influence of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of GaAs (2014)
Kolomys O. - Optical and structural studies of phase transformations and composition fluctuations at annealing of Zn1-xCdxO films grown by dc magnetron sputtering, Romanyuk A., Strelchuk V., Lashkarev G., Khyzhun O., Timofeeva I., Lazorenko V., Khomyak V. (2014)
Babichuk I. S. - Optical and morphological properties of tetragonal Cu2ZnSnS4 thin films grown from sulphide precursors at lower temperatures, Yukhymchuk V. O., Semenenko M. O., Klyui N. I., Caballero R., Hreshchuk O. M., Lemishko I. S., Babichuk I. V., Ganus V. O., Leon M. (2014)
Tetyorkin V. V. - Conductivity type conversion in p-CdZnTe under pulsed laser irradiation, Sukach A. V., Krolevec N. M. (2014)
Steblova O. V. - Transformation of SiOx films into nanocomposite SiO2(Si) films under thermal and laser annealing, Evtukh A. A., Bratus' O. L., Fedorenko L. L., Voitovych M. V., Lytvyn O. S., Gavrylyuk O. O., Semchuk O. Yu. (2014)
Kiselov V. S. - The growth of weakly coupled graphene sheets from silicon carbide powder, Lytvyn P. M., Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Stubrov Yu. Yu., Tryus M. P., Belyaev A. E. (2014)
Kavetskyy T. S. - Radiation-induced optical darkening and oxidation effects in As2S3 glass (2014)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2014)
Information for contributors to semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics (2014)
Вихідні дані (2014)
Ківалов С. В. - Компетентнісний підхід в оцінюванні якості освіти в контексті нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Кормич Л. І. - Соціально-рольовий вплив статей на суспільний розвиток (2014)
Вітман К. М. - Особливості процесу сепаратизації в Україні (2014)
Толстенко В. Л. - Розвиток самоврядних начал у трансформаціях форми сучасної держави: теоретично-правові проблеми (2014)
Хома Н. М. - Соціалізуючий вплив акціонізму: мистецько-політичний синтез в проекції моделювання політичної поведінки (2014)
Телелим І. В. - Соціальний конструктивізм в поясненні походження політичних інститутів (2014)
Кравець Г. В. - Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень (2014)
Подзолков Ю. А. - Гражданский контроль публичной власти (2014)
Купцова І. І. - Політико-правові засади права на протест (2014)
Санковська Т. І. - Основні підходи до розуміння державного суверенітету (2014)
Кориневич А. О. - Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права (2014)
Скриль С. А. - Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації (на прикладі держав ЄС та України) (2014)
Эминов Р. Д. - Оценка возможных внешнеполитических и экономических последствий для Украины в вариантах интеграции с ЕС и ЕЭП (2014)
Кулачинський М. М. - Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" (2014)
Бессараб Н. М. - Компетентний суд як орган належної юрисдикції (2014)
Багацький Є. В. - ЄС в Боснії: цілі та досягнення (2014)
Вакарчук К. В. - Зовнішня політика Бразилії в період правління Д. Руссефф (2014)
Кан Д. С. - Корейская проблема и интеграционные процессы в северо-восточной Азии (2014)
Юрескул В. О. - Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання у міжнародних документах та на національному рівні (2014)
Недбай В. В. - Основні етапи розвитку комунікаційних технологій (2014)
Бедрак Н. М. - Комунікативний вимір політичного представництва (2014)
Тимоць Б. Ю. - Легітимізація політичних конфліктів в умовах демократії (2014)
Шерман О. М. - Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера (2014)
Ляшенко Є. О. - Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку XXI сторіччя (2014)
Маслов Ю. К. - Ідеологічне підґрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти (2014)
Павлова В. О. - Біженці як правова фігура в сьогоденній політиці України (2014)
Панасюк В. А. - Особливості відбудови авторитарного режиму в сучасній Російській Федерації (2014)
Ковадло Н. П. - "Великі" та "малі" стилі політики у сучасному українському соціально-політичному контексті (2014)
Мордовець М. В. - Громадянська активність в Україні: динаміка та основні форми (2014)
Білоусов О. С. - Громадські практики та специфіка їх використання у перехідних суспільствах (2014)
Пеньковська Н. К. - Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування (2014)
Єфтєні Н. М. - Проблеми формування політичної культури в сучасному українському суспільстві (2014)
Кормич Б. А. - Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення (2014)
Гаверський В. В. - Правова основа державного регулювання інвестиційних процесів в Україні (2014)
Єрохов В. М. - Особливості та зміст фінансово-правової відповідальності за порушення валютного законодавства (2014)
Задоя І. І. - Атестація державних службовців – важлива складова проходження державної служби (2014)
Избаш О. О. - Объекты интеллектуальной собственности в век цифровых технологий (2014)
Обушенко О. М. - Окремі аспекти розвитку функції прокуратури на стадії досудового розслідування (2014)
Цимбалюк В. І. - Переваги та недоліки впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб у законодавство України (2014)
Ягунов Д. В. - Дотримання розумних строків на стадії досудового розслідування та захист прав потерпілого: окремі проблеми чинного кримінального процесуального законодавства та шляхи їх вирішення (2014)
Дейнека В. М. - Примирні процедури з вирішення трудових спорів (2014)
Кормич А. І. - Проблеми державної влади та прав людини в правових концепціях України ХVІІІ століття (2014)
Хаялі Р. И. - Влияние политических процессов на эволюцию крымскотатарской политико-правовой мысли в вопросе государственного статуса Крыма (январь – июнь 1918 гг.) (2014)
Корнієнко І. В. - Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є. В. Васьковського (2014)
Дзевелюк А. В. - М. Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права (2014)
Попсуенко Л. А. - Право и религия в Византии: проблемы соотношения, Шевчук-Белая Я. В. (2014)
Богданов В. С. - Рецензія на монографію: Іщенко М. П., Іщенко О. М. Соціально-політична енциклопедія (2014)
Абрамітова Д. Р. - Міжнародне регулювання страхування на світовому туристичному ринку (2014)
Балакіна Ю. С. - Діяльність Національного банку України у сфері платіжних систем (2014)
Бондаренко А. Ф. - Основні підходи до аналізу конкурентоспроможності українських банків, Бондаркова Д. В. (2014)
Войт Д. С. - Формування інфраструктурного забезпечення інноваційної моделі сталого розвитку економіки (2014)
Гончаренко Т. П. - Засади формування та розвитку лісоресурсного потенціалу світу та України, Хомутенко Я. В. (2014)
Гребенюк Н. В. - Логістика в управлінні банком у сучасних умовах ведення бізнесу (2014)
Гриценко Л. Л. - Моделі реалізації державної інвестиційної політики на засадах взаємодії держави та бізнесу в різних країнах (2014)
Гурьева А. В. - Меры нетрадиционной денежно-кредитной политики: сущность и классификация (2014)
Кузнєцова А. Я. - Консолідаційні процеси в банківських системах країн Західної Європи (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Лук’яненко Я. С. - Закордонний досвід розвитку ринку спільного інвестування (2014)
Лєонов С. В. - Діяльність кредитних спілок: світовий досвід і перспективи їх функціонування на вітчизняному ринку кредитних послуг, Олещук М. Г. (2014)
Могиліна Л. А. - Науково-теоретичні основи економічної нестабільності в контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств (2014)
Мірошниченко Г. О. - Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності банківської системи (2014)
Нілова Н. М. - Поведінкові особливості споживачів, Семененко Т. О. (2014)
Олійник В. М. - Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї, Бондаренко Є. К. (2014)
Пластун О. Л. - Особливості впливу фундаментальних факторів на динаміку цін на фінансових ринках (2014)
Рекуненко І. І. - Періодизація розвитку грошового та кредитного ринків України (2014)
Руденко Я. П. - Розвиток пенсійного страхування в контексті демографічних проблем у країнах Східної Європи та Центральної Азії (2014)
Рябушка Л. Б. - Регулювання податкових надходжень у системі міжбюджетних відносин (2014)
Соколенко К. О. - Ефективність залучення позикових коштів в оборот суб’єкта господарювання (2014)
Фролов С. М. - Інструменти прихованого протекціонізму та їх вплив на регулювання зовнішньоекономічної діяльності України, Чоботар О. І. (2014)
Фролов С. М. - Фінансовий потенціал регіону: дослідження сутності та аналіз його структури, Шестопалов В. Г. (2014)
Шпіцглуз С. О. - Хеджування як інструмент оптимізації фінансових ризиків бюджету України (2014)
Титул, зміст (2011)
Чухліб Т. В. - Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. (2011)
Реєнт О. П. - До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. (2011)
Іваненко О. А. - Міжнародні зв’язки Університету св.Володимира (60-ті рр. ХІХ ст.) (2011)
Передерій І. Г. - В’ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908–1914 рр.) (2011)
Федорова Л. Д. - Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам’яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) (2011)
Вронська Т. В. - 21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору (2011)
Рендюк Т. Г. - Прикордонне та регіональне співробітництво між Україною й Румунією з питань національних меншин (2011)
Бездрабко В. В. - Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії і практики (2011)
Шаравара Т. О. - Реформи і контрреформи місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ ст. в Російській імперії у працях радянських та зарубіжних дослідників (2011)
Кудряченко А.І. - Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Україні (2011)
Ващук Д. П. - Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) (2011)
Лаас Н. О. - Україна модерна. – Вип.4 (15): Пам’ять як поле змагань (2011)
Музичко О. Є. - Євген Чикаленко, Володимир Винниченко. Листування. 1902–1929 роки; Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903–1928 роки; Євген Чикаленко, Андрій Ніковський. Листування. 1908–1921 роки (2011)
Домановський А. М. - Міжнародний симпозіум "Homo byzantinus серед ідей та речей", Файда О. В. (2011)
Михайлюк М. В. - Міжнародний науковий семінар "Націонал-соціалістична окупаційна преса на зайнятих радянських територіях (1941–1944)" (2011)
Фареній І. А. - VIII Міжнародний симпозіум із проблем аграрної історії (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Kladko V. P. - Deformation state of short-period AlGaN/GaN superlattices at different well-barrier thickness ratios, Safriuk N. V., Stanchu H. V., Kuchuk A. V., Melnyk V. P., Oberemok A. S., Kriviy S. B., Maksymenko Z. V., A. E. Belyaev, Yavich B. S. (2014)
Sukach A. - Carrier transport mechanisms in InSb diffusion p-n junctions, Tetyorkin V., Voroschenko A., Tkachuk A., Kravetskii M., Lucyshyn I. (2014)
Melnichuk Ye. Ye. - Photoconductivity mechanism in structures with Ge-nanoclusters grown on Si(100) surface, Hyrka Yu. V., Kondratenko S. V., Kozyrev Yu. N., Lysenko V. S. (2014)
Michailovska K. V. - Nickel-induced enhancement of photo-luminescence in nc-Si-SiOx nanostructures, IndutnyiI. Z., Shepeliavyi P. E., Dan'ko V. A. (2014)
Stronski A. V. - Photoluminescence of As2S3 doped by Cr and Yb , Paiuk O. P., Strelchuk V. V., Nasieka Iu. M., Vlcek M. (2014)
Zorenko A. V. - Hybrid-integrated version of SBD amplitude detector intended for the 400-600 GHz frequency range, Bychok A. V., Shynkarenko V. V., Kudryk Ya. Ya., Slipokurov V. S. (2014)
Kulish M. R. - Influence of absorption saturation on the shape of CdSe absorption edge, Malysh M. I., Isaienko G. L., Litvinova V. (2014)
Savchuk A. I. - Structural and optical properties of Zn1-xCoxO thin films prepared by RF reactive sputtering technique, Stolyarchuk I. D., Stefanuk I., Cieniek B., Sheregii E. (2014)
Klochko N. P. - Nanoscale tin dioxide films and zinc oxide hierarchical nanostructures for gas sensing applications, Klepikova K. S., Khrypunov G. S., Pirohov O. V., Novikov V. A. (2014)
Rengevych O. V. - Visualization of submicron Si-rods by SPR-enhanced total internal reflection microscopy, Beketov G. V., Ushenin Yu. V. (2014)
Bacherikov Yu. Yu. - Luminescent properties of fine-dispersed ZnS:Cu prepared using self-propagating high-temperature synthesis, Zelensky S. E., Zhuk A. G., Semenenko N. A., Krylova O. S. (2014)
Vlaskina S. I. - Peculiarities of phase transformations of SiC crystals and thin films with in-grown original defects, Mishinova G. N., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2014)
Kopcansky P. - Peculiarities of nonadditive changes in conductivity of nano-PDLC under influence of magnetite and single-wall carbon nanotubes, Timko M., Mitrova Z., Tomasovicova N., Tomco L., Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M., Oleinikova I. V., Lad A. I., Studenyak I. P. (2014)
Kryuchyn A. A. - High-speed optical recording in vitreous chalcogenide thin films, Petrov V. V., Rubish V. M., Lapchuk A. S., Kostyukevych S. O., Shepeliavyi P. E. (2014)
Sheremet V. N. - Metrological aspects of studying the specific contact resistivity of ohmic contacts by using the four-contact method (2014)
Kudryk a. Ya. - Determination of the Schottky barrier height in diodes based on Au-TiB2-n-SiC 6H from the current-voltage and capacitance-voltage characteristics, Shynkarenko V. V., Slipokurov V. S., Bigun R. I., Kudryk R. Ya. (2014)
Koev M. S. - Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism, Kolomiets I. S., Savenkov S. N., Oberemok Ye. A., Skoblya Yu. A. (2014)
Lepikh Ya. I. - Uncooled СЂ(Pb1-xSnxSe)-n(CdSe) hetero-structure-based spectral range, Ivanchenko I. A., Budiyanskaya L. M. (2014)
Angelsky P. O. - Statistical structure of the biological tissue scattering of laser field with the complex degree of coherence (2014)
Litovchenko P. G. - Magnetic and magnetoresistive characteristics of neutron-irradiated Si0. 97Ge0. 03 whiskers, Pavlovska N. T., Pavlovskyy Yu. V., Ugrin Yu. O., Luka G., Ostrovskyy I. P. (2014)
Strelkova T. A. - Studies on the optical fluxes Attenuation Process in optoelectronic systems (2014)
Studenyak I. P. - Electric conductivity studies of composites (Cu1-xAgx)6PS5I superionic conductors, Buchuk R. Yu., Bendak A. V., Yamkovy O. O., Kazakevicius E., Salkus T., Kezionis A., Orliukas A. F. (2014)
Authors Index (2014)
Бова Т. В. - Сучасний стан і напрямки вдосконалення системи інституційного забезпечення регулювання вітчизняного енергетичного сектору (2013)
Філіппова В. Д. - "Фабрика думок" як складова формування державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Коваленко М. А. - Економічний механізм реалізації екологічної політики в Україні, Мацієвич Т. О. (2013)
Ковальська Н. М. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на сучасному ринку праці України (2013)
Лопушинський А. І. - Електронна демократія: Україна "за" чи "проти"? (2013)
Лопушинський І. П. - Механізм удосконалення регулювання факторингових послуг в Україні, Савченко А. А. (2013)
Максимочкіна О. В. - Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства (2013)
Момоток О. М. - Локальні нормативно-правові акти та їх місце в системі джерел трудового права, Шелдагаєва А. В. (2013)
Половцев О. В. - Державне управління регіональним розвитком в умовах невизначеності: аналіз підходів до прийняття рішень (2013)
Попова І. М. - Сучасна етнополітика української держави в контексті посилення євроінтеграційних процесів (2013)
Проніна О. П. - Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами (2013)
Рильська В. В. - Конституційні свободи людини і громадянина: міфічне та реальне (2013)
Семенченко Ф. Г. - Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності (2013)
Казюк Я. М. - Повноваження учасників бюджетного процесу з управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні (2013)
Демченко В. М. - Духовні цінності жителів Херсонської області через призму пізньої топонімії (2013)
Клюцевський В. І. - Концептуальні засади організації електронного документообігу в місцевих органах влади (2013)
Оленковська Л. П. - Співпраця соціально відповідального бізнесу та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації стратегій соціального партнерства (2013)
Топалова Е. Х. - Шляхи становлення європейської регіональної демократії, Топал М. Х. (2013)
Тохтарова І. М. - Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на стан етнонаціональних відносин в АР Крим (2013)
Коваленко М. А. - Державне регулювання інноваційних процесів на підприємствах Херсонської області: теорія і практика (2013)
Лопушинський І. П. - Довіра до влади як державотворчий чинник в Україні (2013)
Розіна К. О. - Деякі аспекти державно-громадського управління освітою (2013)
Титул, зміст (2011)
Кириченко К. В. - Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) (2011)
Земський Ю. С. - Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. (2011)
Опря І. А. - Утиски адептів пізньопротестантських конфесій у Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Таранець С. В. - Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії (2011)
Білоус Л. В. - Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни (2011)
Михайлуца М. І. - Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941–1944 рр.) (2011)
Пилявець Ю. Г. - Каторга у СРСР (1943–1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в’язнів, Пилявець Р.І. (2011)
Генега Р. Я. - Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття (2011)
Барановська Н. П. - Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) (2011)
Ричка В. М. - Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії ХІХ ст. (2011)
Яременко В. І. - Історіософський зміст Шевченкових "Гайдамаків" (до 170-річчя виходу поеми) (2011)
Бондар В. В. - Сучасна історіографія пореформеного селянства, Присяжнюк Ю. П. (2011)
Кентій А. В. - Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України (2011)
Огуй О. Д. - М.Ф.Котляр. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі, Федорук А. В. (2011)
Ясь О. В. - Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Блануца А. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", Доброчинська В. А. (2011)
Мартинов А. Ю. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.В.Віднянського (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Яценко Т. С. - Розвиток психодинамічної парадигми та методу АСПП, Галушко Л. Я., Дметерко Н. В., Євтушенко І. В., Максименко О. Г., Педченко О. В., Поляничко О. М., Туз Л. Г., Усатенко О. М. (2013)
Андрущенко В. П. - Філософія та психологія цілісності глибинного пізнання з врахуванням архетипу віри, Яценко Т. С. (2013)
Глузман О. В. - Науково-дослідна діяльність академіка НАПН України Т. С. Яценко в Кримському гуманітарному університеті (2013)
Яценко Т. С. - Использование визуализированной самопрезентации субъекта в глубинном познании психики (2013)
Усатенко О. М. - Підсумки ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару "Теоретичні та методологічні засади практичної психології: роль архетипу в візуалізації феномену психічного" (29 вересня – 1 жовтня 2012 р., м. Ялта), Григорова І. Р., Зажирко М. П., Сухоставська Л. О. (2013)
Усатенко О. М. - Теорія і практика глибинної психокорекції (За результатами VІІІ Авторської школи академіка НАПН України Т. С. Яценко) (2013)
Бабенко К. А. - Психоаналітичне трактування форм символізації несвідомого змісту психіки на прикладі творів мистецтв, Білуха Т. І., Горобець Т. В. (2013)
Богуславская М. А. - Архетипная сущность психологической защиты (2013)
Боровицька О. М. - Архетипна феноменологія як фундаментальна методологія дослідження психічних універсалій (2013)
Бугерко Я. М. - Зв'язок архетипу із духовно-ментальними факторами формування психіки (2013)
Галушко Л. Я. - Роль архетипу в мотивації глибинного самопізнання (2013)
Горбач Г. М. - Поняття несвідомого та психологічна характеристика основних архетипів у глибинній психології (2013)
Гришкан А. С. - Архетипические основания научного познания и глубинной психологии (2013)
Драгола Л. В. - Взаємозв’язок метафори з образом, символом та архетипом (2013)
Іваненко Б. Б. - Філософсько-психологічне значення символу в поєднанні з архетипом (2013)
Лифар Н. Л. - Вияв об’єктних відношень суб’єкта в архетипній символіці (2013)
Мелоян А. Е. - Символічне вираження агресії у міфах, казках і легендах (2013)
Поляничко Е. Н. - Влияние архетипа на процесс психического отражения (2013)
Різник М. О. - Психоаналітична інтерпретація авторських малюнків з врахуванням архетипної символіки (2013)
Святенко Ю. О. - Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів (2013)
Туз Л. Г. - Особливості інтерпретації у герменевтиці та психоаналізі, Сірик І. В. (2013)
Берегов А. В. - К проблеме архетипов небесных светил (2013)
Дерій Н. О. - Архетипна символіка в етносексуальній культурі українців, Докучко А. С. (2013)
Дметерко Н. В. - Когнітивні параметри архетипу і їх вияв в засобах візуалізації особистісної проблеми суб’єкта (малюнок, ліпка, моделі з каменів) (2013)
Дроздова Д. С. - Індивідуальні особливості вияву архетипної символіки в глибинному пізнанні (2013)
Дударенко І. С. - Роль архетипної символіки у пізнанні глибинних витоків релігійної віри суб’єкта, Педченко О. В. (2013)
Євтушенко І. В. - Архетип тіста в глибинному пізнанні психіки суб’єкта шляхом самопрезентації (2013)
Иванова А. А. - Визуализация эдипальной зависимости субъекта в рисунках с архетипической символикой (2013)
Камінська А. М. - Специфіка вияву архетипу в глибинному пізнанні психіки суб’єкта з використанням художніх творів (2013)
Лазарева И. В. - Возможности проективных методик в познании архетипности в детском рисунке и пути психокоррекции, Чернова Н. М., Грязнова С. В. (2013)
Лайкова И. В. - Архетипические аспекты образа "бабушки" (2013)
Магур Л. М. - Архетип Матері в казках та психомалюнках (2013)
Маїк М. С. - Архетип "каменя" в глибинному пізнанні психіки (2013)
Максименко Е. Г. - Роль архетипа в рисуночном объективировании самодепривации и дезадаптации (2013)
Маричева А. В. - Архетипические импликации структурно-аналитической модели психической реальности субъекта (2013)
Паркулаб О. Г. - Пізнання мови архетипів як основа співтворчості людини й навколишнього світу (2013)
Порученко О. С. - Архетип Матері у формуванні тенденції до злочинної поведінки (2013)
Семиліт М. В. - Життєві шляхи групового несвідомого українців (2013)
Сіденко Ю. О. - Особливості вияву архетипу Матері в міфології східних слов’ян (2013)
Сиренко А. С. - Архетип "огня" в глубинном познании психики, Яручик Е. Ю. (2013)
Харенко С. Г. - Роль архетипу в об’єктивуванні несвідомого змісту психіки підлітків у процесі аналізу психомалюнків (2013)
Яценко Т. С. - Архетипическая сущность "пустоты" и ее презентация в самовизуализации психики субъекта, Усатенко О. Н. (2013)
Яценко Т. С. - Метафорично-архетипическая сущность символа "глаз", Яручик Е. Ю., Бекетова Е. С., Богданова Н. Н. (2013)
Дударенко І. С. - Формування інтерпретаційних умінь майбутнього психолога у процесі AСПП (2013)
Кондрашова Ю. - Архетипная символика в тематических рисунках детей младшего школьного возраста (2013)
Разношинська К. В. - Особливості інтерпретації змісту кольору в практичній діяльності психолога (2013)
Сергиенко И. М. - Анализ структуры совместной исследовательской деятельности в процессе оказания психологической помощи субъекту саморазвития (с использованием интерпретации) (2013)
Ярошенко В. С. - Категорія архетипу в професійній підготовці практичного психолога (2013)
Яценко Т. С. - "Интровизия-супервизия" в профессиональной подготовке практических психологов, Усатенко О. Н., Каминская А. Н. (2013)
Аврамченко С. М. - Архетип "Самости" и энергетическое связывание (2013)
Богдан Т. В. - Розкриття глибинних детермінант внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта при допомозі психодраматичних прийомів (2013)
Власова Т. В. - Концепция архетипов в разработке проблемы психологической безопасности образовательного учреждения, Миляева М. В., Зиновьева Н. В., Кузнецова А. В., Харькина Н. А. (2013)
Дудник Л. М. - Особливості вияву синдрому емоційного вигорання в лікарів, Туз Л. Г. (2013)
Жихарева Л. В. - Дитячо-батьківські стосунки у контексті теорії прихильності (2013)
Кіян А. П. - Психологічні проблеми спілкування вчителя з підлітками (2013)
Локтаева С. А. - Взаимосвязь внутрисемейных (супружеских) отношений и развития самосознания ребенка (2013)
Мазовецька Н. М. - Використання архетипної символіки у рекламній продукції, Аврамченко Т. В. (2013)
Мустафаев С. М. - Особенности невербальной коммуникации подростков с признаками интернет-зависимости (2013)
Сергієнко І. М. - Застосування арт-терапії у роботі з подружніми парами з врахуванням архетипної символіки, Тетеріна О. О. (2013)
Сивопляс Н. В. - Взаємодія індивідуального та еволюційно-біологічного в архетипі сексуальності жінки (теоретичний аналіз практичного досвіду) (2013)
Солодухова Л. В. - Особливості метафоричності казки в глибинній корекції емпатійності суб’єкта в групі активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) (2013)
Старовойтов А. В. - Скрытый контекст символических образов в системно-аналитической арт-терапии (2013)
Степаненко Л. В. - Вивчення мотивації афіліації як чинника прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2013)
Шайда О. Г. - Розвиток професійного мислення в процесі організованої діяльності студентів (2013)
Яворський М. В. - Ґенеза довірчих стосунків в мережі Інтернет (2013)
Д’яконова І. І. - Методичні підходи до формування стратегії банків України в умовах невизначеності, Сіренко Ю. В. (2014)
Макаренко М. І. - Ризики посткризової нормалізації грошово-кредитної політики (2014)
Савченко Т. Г. - Розвиток комунікаційної політики Національного банку України в контексті впровадження інфляційного таргетування, Закутняя А. О. (2014)
Ткаченко Н. В. - Вектори побудови пенсійних систем у країнах Європейського Союзу (2014)
Бондаренко А. Ф. - Взаємозв’язок маркетингової діяльності банку та його фінансової стійкості, Красюк Н. В. (2014)
Бухтіарова А. Г. - Аналіз системи страхування вкладів в Україні (2014)
Вантух Т. З. - Оптимізація механізму оподаткування доходів з депозитів фізичних осіб (2014)
Верхуша Н. П. - Методичне забезпечення управління стратегічним ризиком банку (2014)
Гнатів О. А. - Фінансовий ринок України: сучасний стан і напрями розвитку (2014)
Дмитриев Е. Е. - Международная финансовая безопасность в контексте глобализации (2014)
Дудченко В. Ю. - Етапи формування та сучасні проблеми розвитку банківської системи України (2014)
Єріс Л. М. - Ефективність банківської діяльності як результат якісного управління грошовими потоками (2014)
Колдовський А. В. - Розкриття інформації у фінансовій звітності: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Конопліна Ю. С. - Соціальна відповідальність у контексті соціального страхування (2014)
Коріньок Я. О. - Цільова спрямованість грошово-кредитної політики в контексті фінансової стабільності (2014)
Кочума І. Ю. - Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу (2014)
Кузнєцов А. М. - Стратегічне управління персоналом банку в сучасних умовах розвитку економіки України (2014)
Лук’янська О. В. - Стратегічний аспект формування вартості банків (2014)
Любенко А. М. - Підходи до планування та підготовки до проведення контрольних заходів з урахуванням уніфікації та стандартизації (2014)
Малахов В. А. - Особливості державного регулювання соціальних процесів засобами непрямого оподаткування (2014)
Москаленко О. В. - Елементи теорії управління в системі облікового забезпечення банку, Піскунов Р. О. (2014)
Нагайчук Н. Г. - Сучасний стан і тенденції біржової торгівлі на фондовому ринку України (2014)
Назаренко Л. В. - Визначення сутності поняття "фондовий ринок” (2014)
Павловська Є. О. - Тенденції формування державного боргу та стан боргової стійкості України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Джерела формування місцевих бюджетів: вітчизняний і зарубіжний досвід, Воронцова А. С. (2014)
Рябушка Л. Б. - Інституційне регулювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання, Сюркало Б. І. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Інвентаризація програмного забезпечення на підприємстві, Алтинцева О. С. (2014)
Сокол С. В. - Змішане страхування сільськогосподарських ризиків: держава та аграрний страховий пул (2014)
Цікановська Н. А. - Наукова інтерпретація принципів діяльності недержавних пенсійних фондів (2014)
Чала Ю. В. - Соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки (2014)
Титул, зміст (2011)
Котляр М. Ф. - Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі (2011)
Волощук М. М. - До питання східнослов’янського походження Петра Петуні (2011)
Сас П. М. - Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? (2011)
Когут З. - Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б.Хмельницького до гетьмана І.Самойловича (2011)
Коник Ю. О. - Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Ніколаєва Т. М. - Соціокультурна характеристика підприємців України (1861–1914 рр.) (2011)
Жванко Л. М. - Нормативно-правова база та органи соціальної опіки біженців Першої світової війни за доби Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Панич О. І. - Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950–1980-х рр.: марновірство і пропаганда (2011)
Агапов В. Л. - Шахтарські колективи радянської України й органи влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. (2011)
Кульчицький С. В. - Періодизація вітчизняної історії у працях Інституту історії України НАНУ (2011)
Папакін Г. В. - Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база (2011)
Федорук Я. О. - Східноєвропейська політична криза середини XVII ст. в історіографії (2011)
Катренко А. М. - І.М.Петренко. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. (2011)
Книш Г. М. - В.Ф.Солдатенко. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: У 4 т. – Т.Ш: Рік 1919 (2011)
Вєдєнєєв Д. В. - Партизанська війна на Україні. Щоденники командирів партизанських загонів та з’єднань. 1941–1944 (2011)
Гузенко Ю. І. - І Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання" (2011)
Дубик М. Г. - X Міжнародна наукова конференція "Білорусія й Німеччина: історія та сучасність" (2011)
Великочий В. С. - До 90-річчя доктора історичних наук, професора О.Ю.Карпенка, Кугутяк М. В., Райківський І. Я. (2011)
Верстюк В. Ф. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога (2011)
Литвин М. Р. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л.В.Войтовича (2011)
Реєнт О. П. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.М.Лебеденка (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Korotyeyev V. V. - Theory of high-field electron transport in the heterostructures AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-x with delta-doped barriers. Effect of real-space transfer (2015)
Bletskan M. M. - Electronic structure of PbSnS3 and PbGeS3 semiconductor compounds with the mixed cation coordination, Bletskan D. I., Kabatsii V. M. (2015)
Rudko G. Yu. - Zinc oxide nanoparticles fabricated in the porous silica matrix by the sublimation method, Kovalenko S. A., Gule E. G., Bobyk V. V., Solomakha V. M., Bogoslovskaya A. B. (2015)
Rozouvan T. S. - Influence of the surface roughness and oxide surface layer onto Si optical constants measured by the ellipsometry technique, Poperenko L. V., Shaykevich I. A. (2015)
Dmitruk N. L. - Au/GaAs photovoltaic structures with single-wall carbon nanotubes on the microrelief interface, Borkovskaya O. Yu., Mamykin S. V., Havrylenko T. S., Mamontova I. B., Kotova N. V., Basiuk E. V. (2015)
Rusakov K. I. - Nonlinear - optical processes at streamer discharge in semiconductor, Parashchuk V. V. (2015)
Golenkov A. G. - Sub-THz nonresonant detection in AlGaN/GaN heterojunction FETs, Zhuravlev K. S., Gumenjuk-Sichevska J. V., Lysiuk I. O., Sizov F. F. (2015)
Strelchuk V. V. - Micro-Raman study of nanocomposite porous films with silver nanoparticles prepared using pulsed laser deposition, Kolomys O. F., Golichenko B. O., Boyko M. I., Kaganovich E. B., Krishchenko I. M., Kravchenko S. O., Lytvyn O. S., Manoilov E. G., Nasieka Iu. M. (2015)
Gaidar G. P. - Changes in electrophysical properties of heavily doped n-Ge single crystals under the influence of thermoannealings (2015)
Makhanets O. M. - Spectral parameters of electron in multi-shell open semiconductor nanotube, Kuchak A. I., Gutsul V. I., Voitsekhivska O. M. (2015)
Vasin A. V. - Photoluminescent properties of oxidized stochiometric and carbon-rich amorphous Si1-xCx:H films, Ishikawa Y., Rusavsky A. V., Nazarov A. N., Konchitz A. A., Lysenko V. S. (2015)
Red'ko S. M. - Influence of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of GaN:Si (2015)
Kovalchuk A. O. - Analysis of conditions for synthesis of CdS:Mn nanoparticles, Rudko G. Yu., Fediv V. I., Gule E. G. (2015)
Syngayivska G. I. - Elecron transport in crossed electric and magnetic fields under the condition of the electron streaming in GaN, Korotyeyev V. V. (2015)
Kupchak I. M. - Vibrational states of hexagonal ZnO doped with Co, Serpak N. F., Strelchuk V. V., Korbutyak D. V. (2015)
Shpotyuk M. V. - On the origin of radiation-induced metastability in vitreous chalcogenide semiconductors: The role of intrinsic and impurity-related destruction-polymerization transformations, Vakiv M. M., Shpotyuk O. I., Ubizskii S. B. (2015)
Kondratenko S. V. - Recombination of charge carriers in heterostructures with Ge nanoislands grown on Si(100) (2015)
Bobrenko Yu. N. - Thin-film solar converters based on the p-Cu1. 8S/n-CdTe surface-barrier structure, Pavelets S. Yu., Semikina T. V., Stadnyk O. A., Sheremetova G. I., Yaroshenko M. V. (2015)
Kozachenko V. V. - Morphology and optical constants of nanographite films created by thermal vacuum deposition, Kondratenko O. S., Le Normand F. (2015)
Vertsimakha G. V. - Peculiarities of the exciton scattering in double semiconductor quantum wells with disordered layers (2015)
Титул, зміст (2011)
Даниленко В. М. - Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр., Смольніцька М. К. (2011)
Агапов В. Л. - Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р. (2011)
Кузьменко Ю. В. - Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР (2011)
Віднянський С. В. - Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації, Мартинов А. Ю. (2011)
Падалка С. С. - Українська приватизація у системі відносин: влада–суспільство–індивід (1991–2011 рр.) (2011)
Ковпак Л. В. - Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991–2011 рр.) (2011)
Шульга Т. С. - Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України (2011)
Матях В. М. - Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика (2011)
Гай-Нижник П. П. - Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським (2011)
Лисенко О. Є. - Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи (2011)
Ясь О. В. - Неоромантизм в історичній візії С.Томашівського (2011)
Шандра В. С. - А.С.Мінаков. Губернаторський корпус і центральна влада: проблема взаємовідносин (за матеріалами губерній Чорноземного центру другої половини XIX – початку XX ст.) (2011)
Кураєв О. О. - Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917–1919 рр.): Зб. док. і мат. (2011)
Шляхов О. Б. - ІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті професора А.М.Черненка "Питання політичної історії України та Росії" (2011)
Афоніна І. О. - IV Драгоманівські читання молодих істориків (2011)
Гура В. К. - До 80-річчя доктора історичних наук, професора Л.О.Лещенка (2011)
Ковальчук О. О. - До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф.Чернікова (2011)
Віднянський С. В. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.М.Алексієвця (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Волошин П. В. - Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди, Марута Н. О. (2015)
Козявкін В. І. - Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна, Шестопалова Л. Ф., Волошин Т. Б. (2015)
Бокатуєва В. В. - Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця (2015)
Волошина Н. П. - Алгоритмы диагностики и ведения пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова, Волошин-Гапонов И. К., Важова Е. А. (2015)
Гейко В. В. - Сопоставительный анализ модификационной (обусловленной внутриутробным влиянием) и генетической составляющих предрасположенности к развитию аутоиммунной демиелинизирующей патологии у крыс разного пола, наследственно отягощенных рассеянным склерозом по материнской линии (2015)
Кузьмина Л. Н. - Клинические особенности течения различных форм миастении (2015)
Мищенко Т. С. - Оптимизация терапии больных дисциркуляторной энцефалопатией, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2015)
Мяловицька О. А. - Нейропсихологічні порушення при ізольованих інфарктах мозочка та їх діагностика з використанням тесту струпа, Трепет Г. С., Синицький І. В. (2015)
Носатов А. В. - Адренергическая активность мембран эритроцитов больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике комплексной терапии с применением КВЧ-aутогемотерапии (2015)
Перцев Г. Д. - Особенности типов работоспособности у больных с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм (2015)
Радзіховська Н. С. - Зв’язок втоми і порушення сексуальної функції у хворих на розсіяний склероз (2015)
Архипенко Е. П. - Психологические защиты у женщин, зависимых от алкоголя, с ненормативными (по медицинскому критерию) стереотипами полоролевого поведения (2015)
Білобривка Р. І. - Критерії сексуального здоров'я чоловіків, в яких спостерігаються афективні порушення та виникає сексуальна дисгармонія (2015)
Божук О. А. - Дослідження становлення емоційного зв’язку в діаді мати — пренейт під час гестації (2015)
Вовк В. И. - Психодиагностический подход в оценке особенностей личности военнослужащих, Заворотный В. И., Лазаренко Ю. Н., Матвиенко Ж. И. (2015)
Вороніна О. В. - Результати оцінки поведінки та якості життя осіб молодого віку з психічними та поведінковими розладами, із тютюнопалінням і тютюновою залежністю (2015)
Зайцева Л. В. - Удовлетворённость супружескими отношениями и адаптивность супружества при депрессивных расстройствах различного генеза у жены, Барычева Э. Н., Григорчук М. Ю. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов, страдающих гипертонической болезнью (2015)
Касьянова А. Ю. - Концепція медико-психологічної допомоги в клініці дитячої кардіохірургії, Маркова М. В. (2015)
Панько Т. В. - Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження, Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Денисенко М. М. (2015)
Пшук Н. Г. - Клініко-психопатологічні особливості та диференціальна діагностика соціальної фобії у студентської молоді, Слободянюк Д. П. (2015)
Соловйова М. О. - Загальна характеристика обстежених співробітників фінансово-кредитних установ з невротичними розладами (2015)
Сукачёва О. Н. - Результаты исследования мотивов употребления алкоголя у кадровых военнослужащих с признаками расстройства адаптации, уволенных из рядов вооруженных сил в процессе реформирования армии (2015)
Телюков О. С. - Комбіноване застосування ламотріджину та солей літію у лікуванні біполярного афективного розладу ІІ типу (результати відкритого порівняльного дослідження) (2015)
Усков О. А. - Інтрапсихічні та поведінкові паттерни підлітків з атопічним дерматитом як мішені їх медико-психологічної підтримки, Маркова М. В. (2015)
Федак Б. С. - Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих з гострими соматичними захворюваннями (2015)
Явдак І. О. - Особистість хворого в формуванні резистентності дисоціативних розладів (2015)
Васіна Ю. В. - Судово-фармацевтичні аспекти порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Ковальова К. І. (2015)
Венгер О. П. - Синдромологічна структура депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Жупанова Д. А. - Клинические особенности медикаментозного комплайенса у пациентов с депрессивным эпизодом (2015)
Мардзвік В. М. - Ефективність препарату неогабін у лікуванні постгерпетичної невралгії, Мардзвік М. В. (2015)
Рахман Л. В. - Порівняльний аналіз ефективності селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну в комплексному лікуванні терапевтично резистентних депресій (2015)
Напрєєнко О. К. - Матеріали науково-практичної конференції Київського регіонального науково-практичного товариства психіатрів, наркологів та медичних психологів, Сиропятов О. Г., Дзеружинська Н. О., Напрєєнко Н. Ю., Друзь О. В., Гічун В. С., Горбань А. Є. (2015)
Колядко С. П. - Жан Мартен Шарко: великая личность, врач, ученый, учитель, Каленская Г. Ю. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гриценко А. А. - Формування інформаційно-мережевої економіки, Песоцька Є. І. (2013)
Тарасевич В. М. - Про інституційну еволюцію перших цивілізацій: циклічність і етногенез (2013)
Прозоров Ю. В. - Інституційна трансформація цілей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні (2013)
Унковська Т. Є. - Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку (2013)
Скрипниченко М. І. - Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем, Абдрахманова А. О. (2013)
Алімпієв Є. В. - Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці (2013)
Довбенко М. В. - Нобелівська оцінка практичності теорії ігор (2013)
Небрат В. В. - Економіко-правова концепція та реформаторські ідеї Семена Десницького (2013)
Богдан Т. П. - Макроекономіка. Підручник. Тема 20. Бюджетний дефіцит і державний борг (2013)
Базилевич В. Д. - Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття, Ігнатюк А. І., Гайдай Т. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Старченко Н. П. - Про ефективність судочинства на Волині (на прикладі роботи Луцького ґродського суду 1598 і 1600 рр.) (2011)
ЗатилюК Я. В. - "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (2011)
Дзюба О. М. - Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760–1780-х рр.: "свої – чужі" (2011)
Пиріг Р. Я. - Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень – листопад 1918 р.) (2011)
Кабанець Є. П. - Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. (2011)
Головата Л. В. - Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник леґальної видавничої діяльності (2011)
Верменич Я. В. - Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів (2011)
Мартинов А. Ю. - Історична компаративістика світових економічних криз (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Шаравара Т. О. - Історіографія освітніх реформ у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Вілкул Т. Л. - "Въшествиє в Ієроусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Амартола в "Александрії Хронографічній" (2011)
Блануца А. В. - М.М.Кром. Між Руссю та Литвою. Прикордонні землі у системі російсько-литовських відносин кінця XV – першої третини XVI ст. – 2-ге вид. (2011)
Чухліб Т. В. - Т.Ґ.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія "зради" (2011)
Константінова В.М. - Райнер Лінднер. Підприємці і місто в Україні: 1860–1914 рр. (Індустріалізація й соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) (2011)
Кобченко К. А. - Франк Ґольчевський. Німці та українці: 1914–1939 (2011)
Крупина В. О. - Я.Л.Примаченко. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА (2011)
Віднянський С. В. - До 85-річчя члена-кореспондента НАН України П.С.Соханя, Павленко В. В. (2011)
Мартинчук І. І. - До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р.М.Постоловського (2011)
Тронько Петро Тимофійович (2011)
Зуц Всеволод Леонідович (2011)
Панібудьласка Володимир Федорович (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2011)
Страшко В. В. - Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК України, Сухих Л. А. (2011)
Сас П. М. - Артилерія у Хотинській битві 1621 р. (2011)
Шевченко Т. М. - Рекрутація русинів до єзуїтського ордену (остання чверть XVI – середина XVII ст.): на прикладі викладацького складу шкіл в українських землях Польської провінції Товариства Ісуса (2011)
Ткаченко І. В. - Науково-видавнича діяльність М.Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907–1914 рр.) (2011)
Корольов Г. О. - Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського (2011)
Єфіменко Г. Г. - Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 – у 1920 рр.: нетрадиційний погляд (2011)
Нахманович В. Р. - Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (роздуми до 70-річчя київської масакри 29–30 вересня 1941 р.) (2011)
Кот С. І. - Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (3 листопада 1941 р.): версії (2011)
Лозицький В. С. - До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) (2011)
Арістов В. Ю. - Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О.Шахматова) (2011)
Кириленко С. О. - Проблема походження Русі в радянській історичній науці 1930–1940-х рр. (2011)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич як автор підручників та посібників з історії (2011)
Кононенко В. П. - А.Бовгиря. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. (2011)
Солдатенко В. Ф. - О.П.Реєнт, О.В.Сердюк. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.), Гуржій О. І., Молчанов В. Б. (2011)
Дмитрієнко М. Ф. - Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932–1933 років: Свідчення: У 2 кн. (2011)
Литвин М. Р. - Ювілейна академія до 125-ліття від дня народження видатного українського історика І.П.Крип’якевича (2011)
Хромова І. К. - Науково-практична конференція "І Міжнародні Ястребовські читання: актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки" (2011)
Степанков В. С. - До 60-річчя ректора Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка О.М.Завальнюка (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2010 р. (2011)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2011 р. (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2012)
Смолій В. А. - Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики), Удод О. А., Ясь О. В. (2012)
Ричка В. М. - Пригадування Русі (осмислення спадщини св.Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) (2012)
Романова О. О. - Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730–1760-х рр. (2012)
Распопович Р. - Владика Василій III Петрович і проект переселення чорногорців до Російської імперії у другій половині XVIII ст. (2012)
Устименко В. М. - Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради (2012)
Зайцев О. Ю. - ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи міжвоєнної Європи (2012)
Казьмирчук М. Г. - Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933–1941 рр.) (2012)
Вронська Т. В. - Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.), Лисенко О. Є., Чорний Р. Л. (2012)
Мицик Ю. А. - Нові документи з історії Берестецької битви 1651 р. (2012)
Луняк Є. М. - Юрій Хмельницький у свідченнях французьких дипломатів другої половини ХVІІ ст. (2012)
Милько В. І. - Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз (2012)
Киридон П. В. - Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії (2012)
Папакін Г. В. - Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х рр. (Із приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010)) (2012)
Ковалевська О. О. - До питання ідентифікації світських постатей композиції "Перший Вселенський собор" стінопису Софії Київської (2012)
Шандра В. С. - Л.Ф.Писарькова. Міські реформи в Росії й Московська дума (2012)
Ясь О. В. - Міжнародна наукова конференція "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття" (2012)
Кононенко В. П. - Варшавська східноєвропейська конференція "1991–2011: 20 років незалежності пострадянських країн" (2012)
Пришляк В. В. - Міжнародна наукова конференція "Берестецька битва 1651 р. в історії України й Польщі: дискусійні питання" (2012)
Газін В. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі" (2012)
Дєдков М. В. - ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України" (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Сontents (2012)
Бураков Ю. В. - З історії першого застосування миротворчих сил ООН у залагодженні конфлікту в Тропічній Африці (2012)
Голик М. М. - Українські миротворці як приклад мужності, відваги та героїзму (2012)
Грицевич Т. Л. - Конфліктологічні компетенції як основа превентивної культури офіцерів миротворчих контингентів: історичний аспект і сучасна проблематика (2012)
Кожевніков В. М. - Особливості підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних миротворчих сил (2012)
Мільченко О. М. - Історія участі України в діяльності тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак, Камєнцев Д. С. (2012)
Підлісний А. Р. - Інформаційно-психологічний вплив на військовослужбовців українського миротворчого контингенту в Іраку (2012)
Речич С. Л. - З історії формування та розвитку воєнно-політичного співробітництва Збройних Сил України з НАТО (2012)
Рєпін І. В. - Миротворчий інститут ООН: віхи становлення та розвитку (2012)
Стукаліна Н. Т. - Становлення та розвиток правових основ миротворчої діяльності України (2012)
Феденко О. В. - Миротворча діяльність України як критерій готовності її Збройних Сил (2012)
Школяренко В. В. - Підвищення бойових можливостей Збройних Сил України шляхом збереження кадрів з досвідом участі у міжнародних миротворчих операціях, Призиглей Ю. І. (2012)
Гапон Н. М. - Історіософські погляди Якима Яреми в праці "Українська духовість у її культурно-історичних виявах” (2012)
Годій М. В. - Наступ Червоної Армії в Східнокарпатській операції 1944 р.: критичний погляд, Рєпін І. В. (2012)
Гула Р. В. - Патріотичне та інтернаціональне виховання бійців Червоної Армії у 1923-1928 рр. (2012)
Ільницька У. В. - Становлення українського парламентаризму та функціонування представницьких органів врядування періоду національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. (2012)
Каша М. Є. - Історія дослідження шляхетських замків Центральної Волині (2012)
Кузьмук О. І. - Воєнна організація України як об’єкт дослідження вітчизняної воєнної науки у період 1991-2004 рр. (2012)
Підкова І. З. - Парламентська опозиція у підготовці і проведенні Всеукраїнського референдуму 1991 р. на підтвердження Акта проголошення незалежності України (2012)
Соколюк С. М. - Історія бойового застосування підводних мінних загороджувачів Чорноморського флоту в 1941-1944 рр. (2012)
Терський С. В. - Зарубіжна історіографія розвитку зброї доби Галицько-Волинської держави (2012)
Трофимович В. В. - Проблема західного кордону України в 1941-1945 рр. (2012)
Футала В. П. - Військово-політична еміграція Української Народної Республіки у міжвоєнній Польщі: стан вивчення проблеми до 1991 р. (2012)
Харук А. І. - Винищувачі Дмитра Григоровича (2012)
Гордійчук І. В. - Основні тенденції застосування засобів повітряного нападу на сучасному етапі розвитку озброєння та військової техніки (2012)
Куцька О. М. - Заходи німецького командування щодо підвищення морально-психологічного стану своїх військ у 1944-1945 рр., Годій М. В. (2012)
Питльована Л. Ю. - Наслідки Суецької кризи 1956-1957 рр. у контексті глобальної зовнішньої політики США (2012)
Ткачук П. П. - Ядерна зброя як фактор повоєнної міжнародної політики (2012)
Топальський В. Л. - Військові навчання із застосуванням ядерної зброї на Тоцькому полігоні, Хруленко І. П. (2012)
Трофимович Л. В. - Англо-франко-радянські переговори в серпні 1939 р. та їх український сюжет (2012)
Красюк О. П. - Розвідувальне забезпечення артилерії в локальних війнах та збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Бураков Ю. В. - Наукові військово-історичні конференції в Україні (2012)
Ватолін А. Г. - Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.) (2011)
Волошин Т. І. - Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст. (2011)
Задерейчук І. П. - Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст. (2011)
Коник Ю. О. - Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках (2011)
Кузьменко І. В. - Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів (2011)
Marcoń W. - Unifikacja prawna województwa Śląskiego z Drugą Rzeczpospolitą (2011)
Присяжнюк Ю. П. - "Незручні" селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Спіркіна О. О. - Данило Нарбут: портрет на тлі епохи (2011)
Sterczewska I. - Wybrane aspekty funkcjonowania Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej: liczebność i wykształcenie korpusu policyjnego (2011)
Черемісін О. В. - Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.) (2011)
Шугальова І. М. - Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр. (2011)
Погромський В. О. - Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії (2011)
Шевчук О. В. - Проблема сепаратизму в СУАР КНР як дестабілізуючий фактор системи безпеки Центрально-Азійського регіону (2011)
Балягузова О. Ю. - Діалектика сутності соціологічних концепцій нації та націогенези як процес до самовизначення етносів (2011)
Гонтар Т. М. - Документи державних польських і українських архівів про депортацію українців у 1944-1946 рр. (2011)
Карпенко В. В. - Склад і зміст родинного фонду Симиренків: його наукове і практичне значення (2011)
Котляр Ю. В. - Ю. Тютюнник у матеріалах Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України (2011)
Лазуренко В. М. - Соціальна стратиграфія українського селянства доби НЕПу: історіографія 60-90-х років XX ст. (2011)
Лосовський Я. - Академические учебники по архивоведению в Польше (2011)
Макієнко О. А. - Протокольна документація земських установ в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): проблеми джерелознавчого дослідження (2011)
Мальшина К. В. - Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст.: колекція документів та спогадів у зібранні Школи слов’янських та східноєвропейських студій при Університеті м. Лондона (2011)
Морозов В. В. - Внесок дворянства Лівобережної України в становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду (2011)
Рижева Н. О. - Визначення пріоритетних архівних установ у дослідженні історії суднобудування України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (2011)
Руснак О. В. - Джерела з історії соціально-економічного розвитку Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр. (2011)
Сокирська В. В. - Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело вивчення російсько-українських відносин у період становлення тоталітарної держави (2011)
Сусоров С. В. - Особливості документів правоохоронних органів з фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів у селах України (1907-1914 рр.) (2011)
Ткачук А. І. - Українська історична наука 1960-1970-х років на прикладі діяльності В. Сарбея (2011)
Чернік С. Д. - Періодичні видання України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878-1918 рр. (2011)
Якимчук О. О. - Джерела до вивчення шляхти Рівненського повіту Волинської губернії кінця XVIII – початку ХХ століть (за матеріалами Державного архіву Рівненської області) (2011)
Коротяєв С. І. - Сучасна науково-технічна революція та її вплив на різні аспекти трудової діяльності людини (2011)
Сусоров В. Д. - Розповсюдження нелегальних видань у Миколаєві в 1905 р. (за матеріалами Державного архіву Миколаївської області) (2011)
Чубіна Т. Д. - Микола Бушин: людина, вчений, учитель (2011)
Моравець Н. - Краківська історична школа в дослідженні українського історика Рецензія на монографію : Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії (Миколаїв, 2010) (2011)
Бушин М. І. - Немає правди – немає честі. І навпаки (2011)
Малюта В. О. - Всеукраїнський трудовий конгрес як представницький орган українського народу в другій Українській Народній Республіці (2011)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Отделение реанимации и интенсивной терапии кардиологического профиля ГУ ННЦ "Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско" НАМН Украины (2014)
Пархоменко А. Н. - Новый маркер раннего ремоделирования сердца у больных острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, Лутай Я. М., Степура А. А., Иркин О. И. (2014)
Лутай Я. М. - Эффективность и безопасность комбинированной гиполипидемической терапии эзетимибом и аторвастатином у пациентов с острым инфарктом миокарда, Иркин О. И., Степура А. А., Белый Д. А., Пархоменко А. Н. (2014)
Пархоменко О. М. - Гостра серцева недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST на ЕКГ, Кожухов С. М. (2014)
Лутай Я. М. - Клініко­прогностичне значення результатів проби з потік­залежною вазодилатацією у хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Пархоменко О. М., Степура А. О., Іркін О. І., Білий Д. О., Сопко О. О. (2014)
Пархоменко А. Н. - Клинико­прогностическое значение полиморфизма гена эндотелиальной NO­синтетазы у больных с острыми коронарными синдромами, Лутай Я. М., Иркин О. И., Кожухов С. Н., Скаржевский А. А., Досенко В. Е., Мойбенко А. А. (2014)
Гомон М. Л. - Перидуральна аналгезія при оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії (2014)
Андрющенко В. П. - Фармакотерапія больового синдрому у хворих на гострий панкреатит, Андрющенко Д. В., Куновський В. В. (2014)
Малеев С. Б. - Гемодинамические эффекты акупана и нефопама в свете профилактики и коррекции артериальной гипотензии и брадикардии, обусловленных симпатическим блоком при спинномозговой анестезии, Малеева Е. С. (2014)
Сорокина Е. Ю. - Пропофол в современной поликомпонентной общей анестезии (2014)
Шраменко Е. К. - Профилактика и лечение острого повреждения почек, вызванного рабдомиолизом различного генеза, Черний В. И., Прокопенко Б. Б. (2014)
Черний В. И. - Диагностика тяжести ишемического инсульта методом определения уровня маркеров повреждения центральной нервной системы, Городник Г. А., Куглер С. Е. (2014)
Яременко О. Б. - Анти­В­клеточная терапия — новое направление в лечении АНЦА­ассоциированных системных васкулитов, Петелицкая Л. Б. (2014)
Комарова О. Б. - Артроскопічні зміни синовіальної оболонки при ревматоїдному артриті, Ребров Б. О., Лібстер К. С. (2014)
Пархоменко А. Н. - Случай успешной диагностики и лечения псевдоаневризмы левого желудочка при остром инфаркте миокарда, Иркин О. И., Лутай Я. М., Вовченко В. Е., Кушнир С. П. (2014)
Колесников А. Н. - Опыт применения антагониста глутаматных NMDA­рецепторов (ПК­Мерц) при повреждениях головного мозга травматического происхождения в остром периоде (описание клинического случая), Чернуцкий С. О., Стасюк В. Н., Дружинская Е. А. (2014)
Целуйко В. И. - Рекомендации и рутинная практика тромболитической терапии у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, Матузок О. Э. (2014)
Голдовський Б. М. - Предикторна цінність аналізу варіабельності серцевого ритму в діагностиці фатальних аритмій у хворих із гострим інфарктом міокарда, Юрчак Ю. В., Сідь Є. В. (2014)
Глумчер Ф. С. - Профилактика и коррекция гепатоцеребральной недостаточности у пациентов с тяжелыми расстройствами, вызванными злоупотреблением алкоголем, Стрепетова Е. В., Мухоморов А. Е., Перебийнис М. В. (2014)
Недашківський С. М. - Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній, Бабак С. І., Галушко О. А. (2014)
Кожухов С. М. - Гостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: клініко­гемодинамічні, електрофізіологічні особливості та вплив на прогноз, Пархоменко О. М., Іркін О. І., Лутай Я. М., Шумаков О. В., Скаржевський О. А. (2014)
Кравец О. В. - Пути повышения эффективности интенсивной терапии у пациентов с острым панкреатитом (2014)
Целуйко В. И. - Беременность при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, Будко Е. А., Дагхар С. , Киношенко К. Ю. (2014)
Пархоменко А. Н. - Принципы ведения пациентов с субмассивной тромбоэмболией легочной артерии. Клинический случай, Лутай Я .М., Иркин О. И., Кушнир С. П., Сопко А. А., Федькив С. В. (2014)
Никонов В. В. - Клиническое наблюдение больной с печеночным вариантом острой перемежающейся порфирии, Савицкая И. Б., Ивлева В. И., Бутко Л. В., Ярычкина Л. П., Бирюкова Л. И. (2014)
Яковлева Э. Б. - Предменструальный синдром, Бабенко О. М., Пилипенко О. Н. (2014)
Колтунова А. Б. - Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности (2014)
Кочин И. В. - Современные проблемы охраны труда медицинских работников, Акулова О. М., Протас С. В., Ланкмилер Т. В., Сидоренко П. И., Гайволя А. А., Шило И. Ф., Трошин Д. А. (2014)
Васкес Абанто Х. Э. - Здравоохранение и вопросы его финансирования, Васкес Абанто А. Э. (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Опыт, устремленный в будущее (2014)
Практические аспекты поддержания уровня артериального давления в периоперационном периоде (2014)
Гордеева М. В. - Внезапная ненасильственная смерть молодых людей (ретроспективный анализ), Велеславова О. Е., Батурова М. А., Рылов А. Ю., Лаврентюк Г. П., Платонов П. Г., Шубик Ю. В. (2014)
Сорокина Е. Ю. - Жировые эмульсии: современное состояние проблемы при проведении интенсивной терапии у больных в критическом состоянии (2014)
Курдиль Н. В. - Современное состояние и перспективы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения специалистами в области клинической токсикологии (2014)
Петюнин Г. П. - Лаборатории аналитической токсикологии. Состояние, организация и особенности работы, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2014)
Большой Д. В. - Методика отбора биологических сред и образцов для элементного анализа, Пыхтеева Е. Г. (2014)
Рубльов Б. B. - Математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника ендотоксикозу, Шкуліпа О. В., Шейман Б. С. (2014)
Шейман Б. С. - Токсикокинетика таллия и параметры эндотоксемии при острой таллиевой интоксикации, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Шейман Б. С. - Роль почечной системы элиминации в лечении острого отравления таллием, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Шейман Б. С. - Оценка эффективности использования экстракорпоральных технологий детоксикации в лечении острого отравления таллием, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Рубльов Б. B. - Прояви ендотоксемії та математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника захворювання, Шкуліпа О. В., Проданчук М. Г., Шейман Б. С. (2014)
Шейман Б. С. - Антидотная терапия в комплексном лечении острого отравления хлорпирифосом, Кривенчук В. Е., Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Урин А. А., Сафронова И. А. (2014)
Шраменко Е. К. - Сравнительная оценка изменений почечного кровотока при различных вариантах острого повреждения почек, Шкарбун Л. И. (2014)
Бойко В. В. - Оптимізація хірургічної тактики лікування післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень у постраждалих з абдомінальною травмою, Лелиця А. В., Миловидова Г. Е., Лебідь П. Б. (2014)
Юрченко О. П. - Периоперационная профилактика тромбогеморрагических осложнений у больных с cиндромом диабетической стопы (2014)
Підгірний Я. М. - Перший власний досвід застосування концентрату протромбіназного комплексу при життєзагрожуючій коагулопатії, Філик О. В., Яєчник О. Р. (2014)
Левкин О. А. - Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при политравме на догоспитальном этапе, Голдовский Б. М., Сериков К. В. (2014)
Разнатовская Е. Н. - Стеноз гортани при туберкулезе, Грицова Н. А., Николаева О. Д., Войтюк И. Н. (2014)
Ломей Я. І. - Облітеруючий тромбангіїт нижніх кінцівок — хвороба Вінівартера — Бюргера, Лудин В. І., Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Вельмишановна Людмило Василівно! (2014)
Стоя на плечах гигантов (2014)
Усенко Л. В. Колокола и колокольчики (2014)
Черний Т. В. - Черепно­мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций, Стецик В. Ю., Черний В. И. (2014)
Хачатрян Н. Н. - Место современных фторхинолонов III поколения в лечении распространенного перитонита, Вабищевич Н. К., Охинько Л. В., Муслимов Б. Г. (2014)
Постернак Г. І. - Гемостазіопатії як показник гострої гіпоксії у новонароджених дітей, Пизіна К. В. (2014)
Кондрацька І. М. - Невідкладні стани в діабетології. Коми, Маньковський Б. М. (2014)
Цогоева Л. М. - Лихорадка неясного генеза (в помощь практикующему врачу), Снопков Ю. П., Лаврова Е. В., Павлова Е. А. (2014)
Современные тенденции холинергической фармакотерапии в интенсивной терапии (2014)
Георгіянц М. А. - Септична гіперглікемія у дітей та можливості її корекції за допомогою тривалої інфузії 4,2% розчину L­аргініну, Корсунов В. А. (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка стану кровопостачання нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну поліневропатію без уражень магістральних артерій (2014)
Філик О. В. - Гемостаз і цитокіни у дітей із сепсисом, Бойків Н. Д. (2014)
Воротынцев С. И. - Эффективность и безопасность раствора Гекотон в интенсивной терапии критических состояний, Кононенко С. К., Гузенко В. Н., Звегинцева И. А. (2014)
Гомон М. Л. - Періопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хворих з операціями на артеріях нижніх кінцівок, Мітюк О. І. (2014)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання постійної епідуральної інфузії бупівакаїну для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді в дітей (2014)
Щур О. І. - Динаміка рівня серотоніну при хімічному нейролізисі в пацієнтів із колоректальним раком (2014)
Богуславская Н. Н. - Оценка адекватности анестезиологического обеспечения у пациентов молодого возраста, прооперированных по поводу травм конечностей в условиях различных видов анестезии, Георгиянц М. А. (2014)
Георгиянц М. А. - Интенсивная терапия энцефалитов у детей, Корсунов В. А. (2014)
Колтунова А. Б. - Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности (2014)
Щербина Н. А. - Токолитическая активность мелатонина при угрожающих преждевременных родах, Демиденко Д. И., Демиденко А. Д. (2014)
Дацюк О. І. - Показники системної запальної реакції у хворих із тяжким гострим панкреатитом у ранній стадії залежно від компонентів інфузійної терапії (2014)
Бєлая І. Є. - Фазові зсуви електрорушійної сили серця у хворих на гострий інфаркт міокарда (2014)
Патратій М. В. - Клінічний випадок гострого жирового гепатозу у вагітної, Олексюк С. І., Білоус Д. Г. (2014)
Постернак Г. И. - Особенности мозговых инсультов в детском возрасте (клиническое наблюдение мигренозного инсульта у девочки 17 лет), Федорковская Б. О. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського