Петров О. М. - Метод визначення оптимального часу освітлення світлочутливого елемента при обробленні цифрового зображення у програмно-апаратному комплексі для визначення наявності непрозорих або напівпрозорих об’єктів (2014)
Коробкова Е. Н. - Синтез формирователей одиночных серий с перестраиваемым числом и длительностью импульсов в серии, Коробков Н. Г., Ялинич Ю. И. (2014)
Клеєвська В. Л. - Інформаційна підтримка прогнозування наслідків гідродинамічних аварій, Кручина В. В., Ворошило О. М. (2014)
Баркалова Д. С. - Методика оценки уровня качества объектов по совокупности показателей, включая интегральный показатель качества, Ялинич Ю. И. (2014)
К сведению авторов (2014)
Виходные данные (2014)
Величко C. - Віртуальна реальність як складова освітнього середовища у формуванні особистості студента (2014)
Дьяконов Г. - Гуманітаризація вищої освіти та педагогічні дослідження діалогу (2014)
Мельничук С. - Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Середньовіччя та Відродження (2014)
Растригіна А. - Магістратура: проблеми та перспективи (2014)
Рындак В. - От понимания учения к пониманию мира (в контексте идей В. А. сухомлинского) (2014)
Савченко Н. - Трансгресивний підхід у позашкільній освіті Польщі (2014)
Садовий М. - Особливості трудового виховання і профорієнтації в умовах нової парадигми освіти (2014)
Mahboob А. - Principles-based approach to english language teaching and planning, Tilakaratna N. (2014)
Акуленко І. - Компонування змісту методичної підготовки майбутнього вчителя до навчання математики в класах економічного профілю (2014)
Андросова Н. - Компетентнісний підхід до впровадження інтерактивних технологій навчання (2014)
Барабаш В. - Роль громадянської самосвідомості у процесі громадянського виховання особистості (2014)
Бобрицька Г. - Питання реформування шкільної освіти в роботах членів харківського математичного товариства (ХМТ) на початку ХХ ст. (2014)
Виселко А. - Система навчальних завдань та вправ у програмі попереднього підготовчого англомовного занурення (2014)
Ганжа О. - Експерментальне дослідження впливу творчої проблеми на розвиток соціально-професійної зрілості (2014)
Галета Я. - Інформаційна підготовка: стимули і перешкоди (2014)
Дідич Г. - Вплив народної музики на морально-естетичне виховання школярів (2014)
Довга Т. - Уміння вчитись у системі ціннісних орієнтацій особистості: ретроспективне осмислення (2014)
Dubinka М. - The problem of development of the creative personality during the university studying (2014)
Захарова О. - Реалізація здоров’я- і культуротворчого потенціалу краєзнавчого туризму в сучасній освіті (2014)
Кришталь А. - Характеристика педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2014)
Куліш С. - Становлення системи контролю за якістю знань студентів в харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Кравцов В. - Методологічна культура як характеристика професійного світогляду майбутнього вчителя (2014)
Кравцова Т. - Теоретичні основи педологічної концепції у педагогічній спадщині Стенлі Холла (2014)
Куркіна С. - Виховання ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва на уроках художньої культури (2014)
Кучай Т. - Підтримання стійкої соціальної стабільності в Японії у минулому та в наш час (2014)
Локарєва Ю. - Використання мультимедійних технологій у процесі музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Матвієнко Ю. - Система студентського самоврядування як середовище виховання соціальної активності (2014)
Медведєва Н. - Організаційно-педагогічні умови роботи аматорського хорового колективу (2014)
Москаленко О. - Особливості професійної підготовки авіаційних фахівців у Російській Федерації (2014)
Михайлова Н. - Возможности гуманитарной информационной образовательной среды в организации сетевого взаимодействия субъектов образовательной деятельности, Мещерякова И. (2014)
Москвина А. - Творческая изобразительная деятельность как средство развития наглядно-образного мышления младших школьников с умственной отсталостью, Заболотная Е. (2014)
Михайліченко І. - Професійна самоосвіта працівників органів внутрішніх справ (2014)
Німич Г. - До проблеми про діяльність позашкільних навчальних закладів шкіл в Україні на початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Okolnycha Т. - Formation of the institute of guardianship and upbringing orphans in Ukraine from ancient times to the XIII century (2014)
Оніпко В. - Організаційно-функціональна система професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів біології та хімії до професійної діяльності у профільній школі (2014)
Позняк Т. - Розвиток творчих здібностей дитини (2014)
Примакова В. - Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2014)
Поліщук Р. - Рецепція проблеми "Василь Сухомлинський про фізичне здоров’я учнів" у педагогічних дослідженнях останніх десятиліть: основні тенденції (2014)
Радул О. - Оберігальна педагогіка східних слов’ян (VІ–ХІІІ ст.) (2014)
Ratsul А. - The essence of correctional pedagogy as a science: formation and development, Ratsul А. (2014)
Сапкулова Е. - Идея "очеловечивания знаний" В.А. Сухомлинского в контексте федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, Матвиевская Е. (2014)
Скворцова В. - Гуманистические аспекты системы патриотического воспитания В. А. Сухомлинского, Белая Г. (2014)
Смирнова І. - Використання іт-технологій в процесі розвивального навчання в початкових класах (2014)
Соколова Л. - Идеи целостной школы в теории и практике В. А. Сухомлинского (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Передумови розвитку композиторсько-виконавської діяльності в музичній освіті (2014)
Сулим Н. - Професійна підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великобританії та Шотландії (2014)
Суховірська Л. - Ресурсний підхід у підготовці майбутніх вчителів фізики до інноваційної діяльності (2014)
Ткаченко К. - Аналіз навчальних планів і програм щодо проблеми підготовки вчителя початкових класів до формування комунікативних якостей мовлення в учнів (2014)
Uisimbaieva N. - Self-improvement as a factor of development of personality of future teacher (2014)
Уличний І. - Формування готовності студентів педагогічних вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення (2014)
Філоненко О. - Педагогічне новаторство в. І. Харцієва в Єлисаветградському громадському комерційному училищі (2014)
Харламова Л. - Рефлексивно-оцінний комонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2014)
Челпаченко Т. - Творческий потенциал дидактической системы В. А. Сухомлинского (2014)
Cherednichenko N. - Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the netherlands (2014)
Чичук В. - Самоосвіта вчителя початкових класів у Польщі (2014)
Язловецька О. - Зміст роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо формування позитивного іміджу (2014)
Яцина С. - До проблеми формування професійних умінь у майбутніх учителів-словесників (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Гребеников А. Г. - Аванпроект магистрального пассажирского самолета ХАИ-150, Журавель С. В., Бочко А. Ю. (2014)
Гуменный А. М. - Метод определения взлетной массы многоцелевого гражданского легкого самолета укороченного взлета и посадки на этапе предварительного проектирования, Буйвал Л. Ю. (2014)
Зайцев В. Е. - Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6, Скрипка Е. А., Воронин А. В. (2014)
Бреус А. А. - Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ, Костюк Г. И. (2014)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубина его залегания при действии ионов разных энергий, зарядов и сортов на магниевые сплавы, Костюк А. Н., Кантемир И. В. (2014)
Добротворский С. С. - Энергетический подход к определению технологических режимов при высокоскоростной обработке, Мялица А. К., Басова Е. В., Добровольская Л.Г., Коркишко Р. А. (2014)
Альохін Г. І. - Теоретичні дослідження аеродинамічних характеристик снарядів з урахуванням їхніх специфічних особливостей руху в повітряному середовищі (2014)
Рябков В. И. - Влияние вибрационных нагрузок на усталостную долговечность сварных воздуховодов, Шмырев В. Ф. (2014)
Костюк Г. И. - Определение температурных напряжений и скорости деформирования при действии ионов на алюминиевые сплавы и наноструктуры, Постельник Т. А., Воляк Е. А. (2014)
Богачева Т. Б. - Вертикальная скорость снижения экраноплана с шасси на воздушной подушке, Сбойчаков В. Н. (2014)
Доник В.Д. - Внезапная разгерметизация отсека через "рваное" отверстие (2014)
Овчаров М.М. - Численный расчет нелинейных аэродинамических характеристик самолетов в широком диапазоне углов атаки и скольжения (2014)
Костюк Г.И. - Температурные напряжения и скорости деформирования при действии ионов на магниевые сплавы, возможность образования наноструктур, Бехзад Размджуи, Гудим А.О. (2014)
Клеевский Н. Р. - Автоматизированный анализ рабочих режимов тупиковой гидравлической системы с потребителем компенсированного расхода, Мураховская Е. А., Рыженко А. И., Рыженко Е. И. (2014)
Мигаль В.П. - Сигнатурный подход к анализу и обеспечению безопасности системы "человек – машина", Мигаль Г.В. (2014)
Соуд Абдалазез Мохаммед Амен - Логистический анализ и планирование системы нефтепродуктообеспечения (2014)
Гайдачук В. Е. - Метод корректирования аналитических моделей физических процессов, явлений или свойств объектов с использованием экспериментальных данных, Карпикова О. А., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2014)
Сургайло М.Л. - Моделирование двумерного течения грунтовых вод, Соляник П.Н., Тараненко В.А., Мащенко Ю.С. (2014)
Гуляєв К.Д. - Дослідження швидкості комутаційних процесів в ех-мережах (2014)
Проценко В. С. - Задачи математической физики составных тел, точно разрешимые с помощью нового интегрального преобразования на бесконечном промежутке, Денисова Т. В. (2014)
Тецкий А. Г. - Исследование структуры системы управления образовательным контентом MOODLE с использованием элементов реверс-инжиниринга, Узун Д. Д. (2014)
Стрижак А. Е. - Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов (2014)
Работягов А.В. - Современные информационные технологии обучения и коррекции произношения глухих, Чернобривец А.Б. (2014)
Красовская И. Г. - Формализация процесса определения показателя общего сердечно-сосудистого риска c учетом дополнительных факторов влияния (2014)
К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Бас Ю. В. - Загальні основи управління підприємством в умовах фінансової кризи, Петлюк А. С. (2015)
Ковалевич Д. А. - Казначейське обслуговування бюджетів в сучасних умовах (2015)
Петрушка О. В. - Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні, Баніт Ю. В. (2015)
Ковч В. В. - Управління фінансовою діяльністю підприємства, Шуст А. О. (2015)
Коцюба І. І. - Роль фінансового менеджменту в системі стратегічного управління банку (2015)
Рошило В. І. - Проблемні аспекти фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади (2015)
Сова О. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Вітчизняні та зарубіжні підходи до контролю за охороною та збереженням культурних цінностей (спадщини) (2015)
Бас Ю. В. - Механізм управління якістю продукції на підприємстві, Вишневський С. С. (2015)
Терехов Д. С. - Нейропсихологічна складова маркетингу в процесі вивчення поведінки споживача (2015)
Ковч В. В. - Місце стратегічного менеджменту в сучасних умовах нестабільності (2015)
Кравченко М. О. - Антикризове управління підприємством на інноваційних засадах, Усманова Е. А. (2015)
Терехов Д. С. - SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством (2015)
Буряк Л. Д. - Проблеми кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2015)
Паздерник Л. М. - Шляхи оптимізації прибутку виробничого підприємства, Лисик Р. І. (2015)
Синчак В. П. - Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва України (2015)
Степанцова Ю. М. - Проблеми кадрового планування персоналу підприємств та шляхи їх вирішення, Лещук С. С. (2015)
Степова С. В. - Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику (2015)
Гавловська Н. І. - Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект, Рудніченко Є. М. (2015)
Стрельник С. О. - Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній (2015)
Сусіденко О. В. - Особливості формування фінансової безпеки підприємства (2015)
Дарвиду Константия - Мировой экономический кризис в Балканских странах и Греции (2015)
Завора Т. М. - Методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Пустяк О. В. (2015)
Лисеный Е. В. - Механизм влияния современных особенностей процесса глобализации на экономические функции государства (2015)
Стецюк Т. І. - Сутність страхування життя: значення, функції, ризики (2015)
Захарченко П. В. - Модель трансформаційної кризи в економіці курортно-рекреаційних систем, Савушкін Д. І. (2015)
Комар В. Ю. - Стан і тенденції розвитку вищої державно-управлінської освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Зелюк В. В. - Післядипломна освіта як простір розвитку педагогічної майстерності вчителя (2015)
Тарасевич Н. М. - І.А. Зязюн - провідник педагогічної майстерності (2015)
Самодрин А. П. - Школа - педагогічна майстерня часу, Білик Н. І., Бобер І. М. (2015)
Кожевникова А. В. - Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна система та складова педагогічної майстерності сучасного вчителя (2015)
Резніченко З. В. - Удосконалення педагогічної майстерності директорів шкіл у процесі розвитку соціального діалогу (2015)
Ратушко В. А. - Специфіка та моделі експертної діяльності у контексті оцінювання управлінської культури керівників шкіл (2015)
Сень О. О. - Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчально-виховної роботи шляхом реалізації планів розвитку (2015)
Васильченко О. В - Керівництво закладом - запорука успішної освітньої діяльності (з досвіду роботи Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням математики Полтавської області) (2015)
Варецька О. В. - Науково-методичне забезпечення процесу розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сухенко Я. В. - Принципи фасилітації індивідуальних освітніх траєкторій учителів у післядипломній освіті (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом удосконалення професійної майстерності викладачів вищої школи (2015)
Фрицюк В. А. - Проблема професійного саморозвитку у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Григоренко Г. В - Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної майстерності у студентів факультету фізичного виховання (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Формування математичної компетентності на засадах узагальненої системи М. Палтишева (2015)
Копилець Є. В. - Ековиховний потенціал концепції відкритої режисерсько-педагогічної дії (2015)
Піхурко О. В. - Технологія реалізації регіональної програми з розвитку позашкільної освіти (2015)
Чиренко Н. В. - Національна організація скаутів України: досвід діяльності (2015)
Гриньова М.В. - Про відкриття меморіальної аудиторії І. А. Зязюна у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2015)
Відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Логвиненко Ю. В. - Трансформація системи освіти України під впливом демократичних перетворень українського суспільства, Мазуренко В. О. (2015)
Мерзлякова О. Л. - Проблемні інформаційні поля сучасної педагогічної практики та шляхи їх вирішення (2015)
Палеха О. М. - Досвід організації самостійної поза аудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ Великої Британії (2015)
Михайленко О. А. - Критерії оцінювання стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Стрілець В. В - Зміст екстралінгвістичної компетентності майбутніх технічних перекладачів (2015)
Рудич О. О - Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови (2015)
Стиркіна Ю. С - Навчання іноземної мови на початковому етапі: що можуть зробити небайдужі батьки? (2015)
Кiндpacь I. В. - Методичні передумови використання тестових завдань для навчання студентів граматично правильного висловлювання турецькою мовою, Шoвкoвий В. М. (2015)
Ярошенко О. Г. - Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України, Скиба Ю. А. (2015)
Патієвич О. В. - Писемна комунікація студентів магістратури природничих спеціальностей в академічному середовищі (2015)
Цись В. В - Теоретичні основи готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування педагогічних технологій у галузі "Математика" (2015)
Сокуренко П.І - Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону (про Х Міжнародну науково-практичну конференцію аспірантів, молодих учених та науковців) (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Алгоритмізація процесу проектування педагогічних систем (2015)
Алєксєєнко С. Д - Проблема формалізації педагогічного знання у вітчизняній дидактиці в 60-80-х рр. ХХ століття (2015)
Керик О. Є - Використання ігрових та арттерапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами (2015)
Левченко Л. С - Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, Харькова Є. Д (2015)
Сінельнікова Н. О - Педагогічна культура батьків як умова ефективного виховання дітей (2015)
Винничук Р. В - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Чиренко Н.В - Виховання ініціативності підлітків у скаутських об’єднаннях (2015)
Єщенко М. М. - Безкомпромісний і принциповий герой (2015)
До відома авторів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гриньова М. - Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства, Коновал Н. (2014)
Калініченко Н. - Провідні напрями діяльності Івана Гуровича Ткаченка (1919-1994) (2014)
Корнещук В. - Соціальний працівник: аналіз процесу професійного самовизначення (2014)
Кузнецова О. - Динаміка змін в організації педагогічної освіти у Великій Британії (2014)
Радул В. - До уявлень про соціальне середовище вищого навчального закладу (2014)
Savchenko N. - General concepts and ideas ofhigher pedagogical education in Poland (2014)
Садовий М. - Богданівський учитель, Трифонова О. (2014)
Слюсаренко Н. - Внесок І. Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів (2014)
Федорченко Т. - Організація спільної діяльності школи і сім’ї з формування просоціальної поведінки школярів у контексті профілактики негативної поведінки (2014)
Шандрук С. - Зміст програм підготовки вчителів у системі вищої педагогічної освіти США (2014)
Барабаш В. - Громадянське виховання молоді в контексті українського виховання (2014)
Білецька І. - Соціально-історичні передумови формування державної мовної політики в США (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення засобами ІКТ (2014)
Войтко В. - Особистісно орієнтований підхід до трудового виховання дітей "групи ризику" у спадщині І. Г. Ткаченка (2014)
Голубнича Л. - Принципи навчання як дидактична категорія: історіографія питання (2014)
Гриньов С. - Розвиток емоційного інтелекту майбутніх менеджерів з управління проектами, Мастюх К. (2014)
Демченко В. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Демченко Ю. - Формування мотиваційного компоненту майбутніх учителів математики у процесі самоосвітньої компетентності (2014)
Дереш В. - Взаємодія педагогів богданівської школи, сім’ї і громадськості як основа формування особистості дитини (50–70-ті роки ХХ ст.) (2014)
Довгий О. - Формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Доннік М. - Трудова соціалізація вихованців соціального гуртожитку крізь педагогічну спадщину І. Г. Ткаченка (2014)
Дубінка М. - Особливості побудови мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх професійної підготовки (2014)
Дуда Г. - Формування фахових вмінь та навичок курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Дягилева О. - Підготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища (2014)
Задорожна О. - Технологія поєднання інноваційних методів та організаційних форм у екологічній освіті та вихованні (2014)
Зорочкіна Т. - Дослідження обдарованості у дітей засобами комплексної діагностики (2014)
Іванко А. - Співпраця І. Г. Ткаченка з О. О. Хмурою в процесі розробки лекційно-практичної системи навчання (2014)
Ковальова Ю. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально−вольових якостей в учнів старшого шкільного віку (2014)
Куліш С. - Розвиток педагогічної освіти в харківському університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) (2014)
Кунашенко Н. - Розвиток обдарованості учнів у школі І. Г. Ткаченка та сучасній освітній практиці (2014)
Лещенко Г. - Аналіз світової практики організації діяльності і підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій (2014)
Логвиновська Т. - Вплив освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу на виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Маркова О. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до волонтерської діяльності в процесі навчально-виховної роботи вищого навчального закладу (2014)
Мачача Т. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи в процесі культуротворчого трудового навчання (2014)
Мельнік А. - Підвищення мотивації майбутніх учителів фізичної культури до навчальної діяльності засобами ігрових технологій (2014)
Mytsenko V. - The role of informational teaching and learning environment in the system of training future economists (2014)
Набока Б. - Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент (2014)
Назаренко М. - Формування навичок читання з листа хорових партитур у майбутніх педагогів-музикантів в процесі підготовки до роботи з хоровим колективом (2014)
Нечепорук Я. - До проблеми визначення поняття "професійне іншомовне спілкування" (2014)
Озерна Н. - Проблема літератури для дошкільників у дитячих журналах початку ХХ століття (2014)
Павленко О. - Цілепокладання як основна мета в системі формування методичної культури викладача вищої школи (2014)
Плачинда Т. - Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням інтегративного підходу (2014)
Подолянська А. - Вивчення мови як педагогічно-філологічна проблема (2014)
Подолянська Н. - Стан іншомовної освіти у коледжах і університетах США наприкінці ХХ століття (2014)
Примакова В. - Вплив реформ 80-х років ХХ ст. на розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів (2014)
Рацул А. - Сучасні підходи до використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови у технічному ВУЗі (2014)
Рокосовик Н. - Напрями досліджень у галузі підготовки фахівців педагогічної сфери засобами дистанційного навчання в Україні та Великій Британії (2014)
Скорик Ю. - Взаємозв’язок особистісних якостей викладача вищої школи та процесу професійного вигорання (2014)
Спінул Н. - Погляди вітчизняних педагогів-рефлексологів 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Суржик А. - Формування культури ділового спілкування засобами інформаційно-комунікативних технологій (2014)
Тишик І. - Аналіз наукових підходів до визначення змісту феномену "міжетнічна толерантність” (2014)
Томашевська С. - Педагогічна культура сучасної молодої сім’ї (2014)
Турчак А. - Фізичне виховання студентів як складова частина вищої гуманітарної освіти, Шевченко О. (2014)
Уйсімбаєва Н. - Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2014)
Filonenko O. - Pedagogical innovation of I. G. Tkachenko in bogdanivska to school (2014)
Чорна О. - Комунікативна складова як одна з передумов успішної підготовки вчителів-філологів засобами дистанційного навчання (2014)
Шевчук О. - Абстиненція – елемент тверезого способу життя особистості (2014)
Шишова І. - Концепт "трудове виховання" у системі психолого-педагогічної підготовки студентів в умовах інклюзивної освіти (2014)
Шостак І. - Роль і місце дисципліни "фізичне виховання" у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів медичного (2014)
Щербань М. - Патріотичне виховання в сім’ї – вимога часу (2014)
Язловецька О. - Здоров'язберігаюча педагогіка та технології її реалізації (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Двейрин А. З. - Обзор и анализ состояния проблемы расчетно-экспериментального обеспечения проектирования агрегатов самолета из полимерных композитов с механическими соединениями деталей (2014)
Фесенко К. В. - Повышение эффективности центробежного нагнетателя путем модификации геометрии проточной части и лопаточных венцов (2014)
Гайдачук В. Е. - Концептуальный подход к формированию физико-механических характеристик сэндвичевых структур композитных конструкций ракетно-космической техники, Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2014)
Даншина С. Ю. - Функциональное моделирование процесса технологической подготовки производства для проектов создания новой техники (2014)
Сергеева Ю. И. - Компонентно-ориентированный подход проектирования технологических процессов создания сложной техники (2014)
Тернюк И. А. - Постановка задачи и алгоритм комплексной оптимизации схемы срезания припусков при механической обработке поверхностей моноколес газотурбинных двигателей, Сорокин В. Ф. (2014)
Бреус А. А. - Повышение периода стойкости ZR0,8HF0,2N наноструктурными покрытиями сменных многогранных твердосплавных пластин при обработке закаленной стали 45 на станках с ЧПУ, Костюк Г. И., Павленко В. Н. (2014)
Костюк Г. И. - Получение наноструктур в покрытии на твердосплавном режущем инструменте из ВК8 и T15K6, Григор О. Д. (2014)
Костюк Г. И. - Исследование влияния энергии образования нанокластера на размер зерна при действии ионов различных сортов, зарядов и энергий на алюминиевые сплавы, Воляк Е. А., Григор О. Д. (2014)
Брега Д. А. - Исследование эффективности газодинамической защиты для плазмотрона типа П-13, Алкиб А. М. (2014)
Гуменный А. М. - Исследование влияния относительных параметров многоцелевого гражданского легкого самолета укороченного взлета и посадки на его аэродинамические характеристики, Овчаров М. М., Буйвал Л. Ю. (2014)
Рыженко А. И. - Влияние перетекания топлива на положение центра масс самолёта с одним баком в каждой консоли крыла, Цуканов Р. Ю. (2014)
Крашаница Ю. А. - Алгоритм построения трехмерной адаптированной сетки для задач аэродинамики, решаемых методом конечных элементов, Бахир А. В., Тараненко В. А., Мащенко Ю. С. (2014)
Дибир А. Г. - Влияние упругости торсионного крепления на дифференциальное уравнение равновесия вращающейся лопасти несущего винта вертолета в плоскости взмаха, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2014)
Назин В. И. - Динамические характеристики неуравновешенного ротора на гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа (2014)
Сикульский В. Т. - Анализ характеристик НДС в регулярной зоне однострингерной фрезерованной панели в процессе ее локального деформирования, Дмитренко Д. Ю., Воронько В. В. (2014)
Денисова Т. В. - Об одной краевой задаче в составной полуполосе со смешанным спектром, Проценко В. С. (2014)
Змиевской И. П. - Экспериментальное исследование усталостной долговечности односрезного болтового соединения с натягом и антифреттинговыми покрытиями (2014)
Федорович О. Е - Фрактальная модель планирования и управления грузоперевозками, Еременко Н. В. (2014)
Маций О. Б. - Удосконалення угорського методу рішення задачі про призначення (2014)
Рябков В. И. - Идентификация исходных параметров объектов наномира в системе "СИ" на основе квантово-энергетических моделей, Толмачев Н. Г., Лось А. В. (2014)
Вамболь В. В. - Численное моделирование процесса охлаждения генераторного газа установки утилизации твердых бытовых и опасных отходов, Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. (2014)
Тецкий А. Г. - Исследование методов получения содержимого базы данных с помощью SQL-инъекций (2014)
Прусак П. В. - Программно-методическое обеспечение системы прогноза вихревой обстановки (2014)
Стрижак А. Е. - Операциональные характеристики онтологий (2014)
К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: спінтроніка в концепції "знизу – вгору", Кругляк Н. Ю., Стріха М. В. (2013)
Khetselius O. Yu. - Sensing nuclear anapole moment and parity non-conservation effect in heavy atomic systems: new scheme (2013)
Florko T. A. - New numerical approach in sensing radiative transitions probabilities in spectra of some complex ions (2013)
Лозовий С. В. - Розрахунок електрофізичних параметрів іоноселективних польових транзисторів: теоретичні та практичні аспекти, Кукла О. Л., Павлюченко О. С., Голтвянський Ю. В., Прищепа М. М. (2013)
Кудринський З. Р. - Інтеркальовані шаруваті кристали InSe, GaSe і Bi2Te3 та чутливі елементи перетворювачів тиску на їх основі, Ковалюк З. Д. (2013)
Starodub N. F. - Control of mycotoxins by immune biosensor based on the structured nano-porouse silicon, Slishek N. F, Pylypenko I. V., Mel’nichenko M. M., Pylypenko L. N. (2013)
Мацишин М. Й. - Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач – буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі, Пєшкова В. M., Мельник В. Г., Кукла О. Л., Мамикін А. В., Семеничева Л. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Панасюк Л. І. - Датчики тиску: об’ємні напівпровідники, ниткоподібні кристали, нанопровідники, Єрмаков В. М., Коломоєць В. В., Божко А. В., Ящинський Л. В. (2013)
Ницук Ю. А. - Оптические свойства ионов ванадия в кристаллах ZnS (2013)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Титул, зміст (2015)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі, Карпюк Т. С., Безусько А. Г. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин (2015)
Кузьмішина І. І. - Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у Волинській області (Україна), Коцун Л. О., Войтюк В. П. (2015)
Ломберг М. Л. - Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України, Михайлова О. Б., Бісько Н. А. (2015)
Морозова І. І. - Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп) (2015)
Гелюта В. П. - Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales), Кравчук О. О. (2015)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of Milesina blechni and Milesina kriegeriana (Pucciniales) from the Ukrainian Carpathians, Hayova V. P. (2015)
Shcherbakova Yu. V. - Scutellinia torrentis (Pyronemataceae, Pezizales), a new for Ukraine species from the Carpathian Biosphere Reserve, Dzhagan V. V. (2015)
Придюк М. П. - Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів (2015)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел (2015)
Васюк В. А. - Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів, Косаківська І. В. (2015)
Жадько С. І. - Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica (2015)
Колодяженська Т. І. - Якість насіння Juniperus та критичні періоди його формування в умовах Лісостепу України, Похильченко О. П. (2015)
Чубірко М. М. - Професор Г. В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя (до ювілейної дати Ужгородського національного університету) (2015)
Ситник К. М. - Степану Михайловичу Стойку — 95! (2015)
Шиян Н. М. - Колекція ботаніка Г. Й. Потапенка з фондів гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (MSUD). Рецензія: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, Н. В. Герасимюк, Т. В. Васильєва. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенка (2015)
Баженова О. В. - Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки (2014)
Варналій З. С. - Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування, Панасюк О. В. (2014)
Галушка З. І. - Трансформація механізму функціонування ринку праці в умовах модернізації сучасної економіки, Антохов А. А. (2014)
Горна М. О. - Статистичний аналіз загальнообов'язкового державного страхування: соціально-економічна нормаль (2014)
Гуляєва Л. П. - Еволюція податку Тобіна як інструмента регулювання фінансових ринків Evolution of the (2014)
Іванова Т. Г. - Оцінка конкурентної позиції банків України (2014)
Кальна-Дубінюк T. П. - Розвиток ринку PR-консалтингу в Україні (2014)
Степасюк Л. М. - Органічне виробництво – основний фактор підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в сільськогосподарським підприємствах, Тітенко З. М. (2014)
Шумський А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності економіки через інноваційні стратегічні шляхи модернізації (2014)
Язлюк Б. О. - Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Андрєєв А. С. - Діяльність організаторів-агітаторів радянських органів репатріації "переміщених осіб" на початковому етапі репатріації (1945-1946 pp.) (2014)
Ворона Ю. В. - Радянська "освітянська" періодика періоду "перебудови" (1985 - 1991 pp.) про проблеми проф.-тех. освіти у Києві (2014)
Лєбедева Ю. О. - Сучасна інтерпретація українськими істориками теорій походження та розвитку Київської Русі (2014)
Ніколаєць K. M. - Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. (2014)
Обметко О. М. - Роль земств у вирішенні питань соціально-економічного піднесення українських губерній в останній чверті XIX ст. (2014)
Пуховець Д. С. - Дві промови Фемістія як історичне джерело (2014)
Сапєлкіна З. П. - Культуротворча діяльність Імператорського Православного Палестинського Товариства (2014)
Третьякова A. C. - Федералізм як втілення національної автономії України (2014)
Щербатюк В. М. - До питання про причини Голодоморів в Україні (на вшанування жертв Голодоморів 1921-1923,1932-1933,1946-1947 pp.) (2014)
Кондрашова Л. - Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета (2014)
Кушнір В. - Концепція моделювання інформаційно-освітнього середовища в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2014)
Маралова Е. - Дополнительное профессиональное образование педагогов: методология и методика исследования (2014)
Харківська А. - Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній освітній системі (2014)
Григорова Л. - Перспективи розвитку мережі освітньо-виховних закладів для обдарованих дітей (2014)
Малихіна Я. - Аналіз підходів до визначення впливу складових зовнішнього середовища на ВНЗ (2014)
Першукова О. - Диверсифікація структури багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти, Гайдай Л. (2014)
Головко І. - Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України (2014)
Грибков О. - Методика використання віртуального навчального тренажера "Гель електрофорез" (2014)
Кулик О. - Нові форми роботи з педагогами та основні елементи створення розвивального середовища району як індикатор управління якістю освіти (2014)
Процишин Н. - Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках (2014)
Стукаленко З. - Розвиток толерантності в епоху Античності та Середньовіччя (2014)
Анісімов М. - Наочність в процесі виконання лабораторних робіт (2014)
Казимирская И. - Общее среднее образование в контексте педагогической практики будущих учителей (2014)
Кобилянський О. - Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності, Дембіцька С. (2014)
Садовий М. - Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять, Трифонова О., Стадніченко С. (2014)
Shandruk S. - Second language acquisition for bilingual and foreign students (2014)
Гавриленко О. - Формування перекладацької компетентності студентів технічних спеціальностей (2014)
Горбенко О. - Комплексно-інтеграційна технологія формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Демешко І. - Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у викладанні курсу "Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” (2014)
Єжова О. - Аналіз функцій робітників для побудови прогностичної моделі фахівця (2014)
Ковтюх С. - Тести з однією чи кількома правильними відповідями в курсі сучасної української літературної мови (2014)
Куліш І. - Дослідження особливостей самостійності курсантів-диспетчерів у навчальній діяльності (2014)
Лабенко О. - Нелінійні фрактальні системи в англійській мові та їх застосування у навчальному процесі (2014)
Коженовська Т. - Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів), Лісневська А. (2014)
Лопатинська Н. - Управління самостійною роботою студентів шляхом впровадження робочих зошитів з неврологічних основ логопедії (2014)
Назаренко Н. - Формування міжпредметних зв’язків інформатики і математики при навчанні студентів нетехнічних спеціальностей (2014)
Подопригора Н. - Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2014)
Прокоф’єва М. - Моніторинговий супровід професійної підготовки майбутніх учителів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2014)
Рожкова Н. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов (2014)
Чубар В. - Взаємозв'язок загальноосвітніх і професійних знань у процесі профільного навчання старшокласників технологій (2014)
Борисенко Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2014)
Василенко О. - Проблема підбору управлінських кадрів та використання інноваційних технологій управління колективом у ресторанному господарстві при підготовці фахівців ресторанної справи (2014)
Гляненко К. - Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках української мови (2014)
Медведенко І. - Застосування методики нормування часу у процесі навчання технології обробки текстильних матеріалів (2014)
Мурована І. - Аналіз програм з хореографічного навчання для загальноосвітніх та позашкільних закладів (2014)
Соснова М. - Особливості застосування мультимедії на уроках української мови (2014)
Стогній А. - Обгрунтування інформаційного обсягу навчального матеріалу з харчових технологій для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2014)
Шелудько І. - Роль інтегрованих спецкурсів до підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Калініченко Н. - Використання педагогічного досвіду вчителів біології в практиці підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі "природознавство" (2014)
Чавдарова–Костова С. - Выявление студенческой активности в рамках университетской педагогической подготовки (самостоятельная работа при изучении факультативных предметов) (2014)
Васенок Т. - Соціально-професійне становлення майбутніх викладачів спецдисциплін птнз швейного профілю під час проектування одягу (2014)
Гуцул Л. - Географічна термінологія як компонента мовної підготовки вчителя географії (2014)
Дідич Г. - Аналіз поняття "творчі здібності" та "імпровізація" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Особистісно-професійний імідж учителя початкової школи як інструмент суб'єкт-суб'єктної взаємодії (2014)
Долина А. - Чинники фосилізації вимови сдудентів-філологів (2014)
Іноземцева С. - Соціально-професійне становлення молоді з особливими потребами (2014)
Кондрацька Г. - Результати емпіричного дослідження комунікативно-мовленневої культури фахівців фізичної культури (2014)
Лещенко Г. - Професійна надійність майбутніх фахівців: ретроспектива та сучасність (2014)
Локарєва Ю. - Теоретико-методологічні основи професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Mytsenko V. - The role of teaching Approaches in the Process of Formation of Professional Skills of economists (2014)
Негребецька О. - Особливості процесу соціалізації студентської молоді засобами музичної культури у навчально-виховному середовищі педагогічного університету (2014)
Плачинда Т. - До питання професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Спіріна Т. - До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Тимошенко Н. - Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у системі неперервної освіти (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Харламенко В. - Орієнтація соціального педагога на реалізацію метасистемного підходу у процесі його профорієнтологічної діяльності у ЗНЗ (2014)
Яковлєва М. - Упровадження інтерактивних методів навчання при вивченні іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі (2014)
Бєлікова І. - Методологічний аспект застосування неімітаційних форм навчання вчителів іноземної мови (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності до професійного самовизначення майбутнього вчителя філологічних спеціальностей (2014)
Гусєва К. - Формування творчого самовираження майбутніх вчителів образотворчого мистецтва через розуміння символу як засобу виразності художнього образу (2014)
Мішин С. - Фізичне самовдосконалення як провідний чинник впливу на процес професійної підготовки студентів (2014)
Уйсімбаєва М. - Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку (2014)
Клим-Климашевска А. - Innowacje w nauczaniu języka obcego w przedszkolu, Ягелло Е. (2014)
Растригіна А. - Менталітет майбутнього фахівця як запорука розвитку духовності мистецького освітнього простору ВНЗ (2014)
Федорченко Т. - Особливості технології педагогічної діагностики школярів у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Просвітництва (2014)
Півень М. - Міжпредметна інтеграція як методологічна основа дослідження проблеми формування психологічної готовності курсантів-пілотів до професійної діяльності, Редозубова Є. (2014)
Шишова І. - Комунікативна складова у структурі формування психологічної культури майбутніх педагогів в умовах оптимізації навчання та виховання дітей з особливими потребами (2014)
Кулініч Л. - Творчий досвід майстрів цвітнянських гончарних осередків у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Мельнік А. - Оптимізація пізнавальної активності майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Грозан С. - Компетентнісний підхід як складова частина підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації (2014)
Картава Ю. - Професійна компетентність учителя української мови та літератури як педагогічна категорія (2014)
Квас В. - Можливості граф-схем у конструюванні викладу теми ,,Хімія неметалів та їх сполук” у старшій школі, Сандул Г. (2014)
Рябовол Л. - Особливості уроку як форми організації компетентнісного навчання правознавства (2014)
Чернецька Т. - Моделювання учіння "навчаю сам себе" як одного із видів активності молодших школярів у навчально-дослідницькій діяльності (2014)
Жадленко І. - Компетентісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у вищій школі (2014)
Кравченя А. - Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики (2014)
Мазур Н. - Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів (2014)
Нікітіна О. - Дослідницькі вміння і навички в складі операційного компонента навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Бабич В. - Проблеми сучасної родини у формуванні соціального здоров’я підростаючого покоління, Онучак Я. (2014)
Замойська К. - Раціональне харчування студентів – запорука їхнього здоров’я, Замойський С., Вільчинська Д., Чорна О. (2014)
Міцай Ю. - Науково-методичне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності організаторів виховного процесу в умовах післядипломної освіти (2014)
Шевченко О. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання у спеціальні освітні заклади (2014)
Тертилова А. - Лечебная физкультура как метод профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у преподавателей высшей школы (2014)
Черній В. - Формування у молодших школярів стійкої мотивації на здоровий спосіб життя у процесі реалізації програми інтегрованого предмета "Основи здоров’я" (2014)
Жесткова М. С. - Соціальні технології формування професійних якостей співробітника дрібної фірми (2014)
Кузьмін В. В. - Працевлаштування молоді як соціальна проблема (2014)
Маслов Д. О. - Розвиток партійної системи України за роки незалежності (2014)
Петрушина Т. О. - Динамика инновационности украинской экономики, Вайнштейн М. (2014)
Пиронкова О. Ф. - Социально-средовые детерминанты формирования отношения к психически больным (2014)
Садовська А. О. - Ринок праці і ринок праці молодих спеціалістів як об’єкт наукових досліджень (історична ретроспектива) (2014)
Величко О. В. - Механізм формування економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гуляєва Л. П. - Державне регулювання банківських бонусів в рамках підвищення соціальної відповідальності фінансового сектора економіки (2014)
Карпенко Н. В. - Розвиток ІТ-галузі як складова зростання економіки України (2014)
Красільник О. В. - Особливості фінансування вищої освіти в Україні (2014)
Логінов М. М. - Вплив Першої світової війни на господарську систему провідних країн Західної Європи, Лавриненко В.М. (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методики оцінки ефективності податкових пільг: теорія та практика (2014)
Ткаченко Я. С. - Фінансування в рамках державно-приватного партнерства: методологічні підходи визначення сутності та основних елементів інфраструктури (2014)
Туголуков С. І. - Щодо впровадження другого рівня пенсійної системи України та ризики його функціонування (2014)
Чалюк Ю. О. - Країнові моделі соціалізації економіки (2014)
Яцунь О. М. - Людський капітал як чинник економічного зростання (2014)
Берест І. Р. - Сучасні погляди на розвиток історіографії щодо питання дослідження історії профспілкового руху Східної Галичини (1772–1919 рр.) (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові досягнення вчених в удосконаленні сівозмін у системах світового землеробства першої половини ХХ століття (2014)
Кузовова Н. М. - Єврейська община Херсонщини в 1944-1960 рр. (за документами фондів партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ) (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Українська геополітична думка перш. трет. ХХ ст.: історіографічний огляд (2014)
Ступак Ф. Я. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський (2014)
Лютий В. П. - Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів, Коломієць К. С. (2014)
Варбан М. Ю. - Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження, Гончар Л. К., Дмитрук Н. А., Дебелюк М. І. (2014)
Барилович О. М. - Ринок молока і молочної продукції: стан, проблеми та основні напрямки розвитку, Пилипенко Н. В. (2014)
Бесчастна М. В. - Теоретичні аспекти соціального управління в контексті системи управління (2014)
Буряк Р. І. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення рівня якості діяльності підприємств аграрного сектору (2014)
Гальчинська Ю. М. - Дослідження тенденцій розвитку кон’юнктури ринку органічної продукції України, Коцюруба М. В. (2014)
Гапоненко Т. М. - Інноваційний маркетинг як запорука розвитку підприємства (2014)
Коденська М. Ю. - Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій (2014)
Корчинська О. А. - Розвиток та сутність банківського маркетингу, Веселова М. Ю. (2014)
Ларіна Я. С. - Стратегічніе маркетингове планування діяльності переробних підприємств апк в умовах динамічних змін зовнішнього середовища (2014)
Любкіна О. В. - Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку (2014)
Нестеренко О. П. - Неоліберальна концепція соціальної справедливості (2014)
Сокол Л. М. - Аспекти екологічного управління у рибогосподарській діяльності, Мосіюк С. І. (2014)
Тітенко З. М. - Особливості формування та функціонування інтеграційних утворень в м'ясо-молочному скотарстві (2014)
Четверик О. В. - Аналіз ринку основної та побічної продукції бурякоцукрового виробництва: стан та перспективи розвитку (2014)
Юрчик І. Б. - Аналіз інституційного забезпечення національного ринку праці (2014)
Ворона Ю. В. - Діяльність Київського індустріального технікуму (1950–1966 рр.) (2014)
Кириченко Ю. Т. - Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці ХХ ст. (2014)
Ступак Ф. Я. - Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги (2014)
Титул, зміст (2010)
Новікова А. М. - Громадський транспорт Австрії: досвід та уроки для України (2010)
Вікович І. А. - Організація перевезення відвідувачів Євро 2012 після проведення матчу у місті Львові, Зубачик Р. М., Вілюра О. Г. (2010)
Федоров В. В. - Пірамідальні екрани — чемпіони шумопоглинання (2010)
Гутаревич С. Ю. - Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників (споживачів) на підприємствах автомобільної галузі, Науменко В. А. (2010)
Бабін Ю. В. - Оцінювання невизначеності вимірювань значення рівня зовнішнього шуму на нерухомому колісному транспортному засобі, Лесик О. С., Логвін С. М., Нілов Р. Ю. (2010)
Смолянюк Р. В. - Використання системи відеосканування "ОКО” для діагностики стану покриттів автомобільних доріг, Кіяшко І. В., Новаковський Д. М. (2010)
Павлюк Д. А. - Сравнение результатов исследования по возможности приживаться тонких слоев износа в натурных условиях и с помощью устройства "ЦП-НТУ", Глуховеря В. М., Лебедєв А. С., Дзисяк В. В., Кисарець Н. М. (2010)
Філіппов В. В. - Спрощення методики розрахунку асфальтобетонних шарів армованих геосинтетичним прошарком, Вьюник І. М. (2010)
Славінська О. С. - Визначення основних параметрів дренажних систем мілкого залягання, Стьожка В. В. (2010)
Кузьмін В. І. - Розрахунок параметрів лісонасаджень на закругленнях автомобільних доріг у рівнинній місцевості, Галкіна Н. Г. (2010)
До ювілею Георгія Васильовича Гайка (2012)
До ювілею Сергія Івановича Герасименка (2012)
До ювілею Олександра Івановича Волошина (2012)
До 100-річчя з дня народження професора Антона Хрисанфовича Озерова (2012)
До 85-річчя з дня народження професора Олега Олександровича Бухтіарова (2012)
Пам’яті професора Борислава Оксентійовича Толстоп’ятова (2012)
Грицай М. П. - Помилки та ускладнення черезкісткового остеосинтезу в лікуванні постостеомієлітичних сегментарних дефектів великогомілкової кістки, Ліненко О. М., Гордій А. С. (2012)
Кикош Г. В. - Лечение врожденной эквино-поло-варусной деформации стоп у детей на основе метода I. Ponseti, Корольков А. И. (2012)
Лябах А. П. - Диференційна діагностика діабетичної артропатії та остеомієліту стопи за даними рентгенографії, Грицай М. П., Печерський А. Г., Блінова О. М., Пятковський В. М. (2012)
Проценко В. В. - Тактика лікування хворих з фібросаркомою та злоякісною фіброзною гістіоцитомою кістки (2012)
Чёрный В. С. - Прогностическое значение VEGF, Her-2/neu и лечебного патоморфоза для оптимизации комбинированного лечения больных остеосаркомой костей конечностей, Бурьянов А. А., Тарасова Т. А., Коноваленко В. Ф., Проценко В. В. (2012)
Гур’єв С. О. - Причини смертності у постраждалих з інфекційними ускладненнями полі травми, Танасієнко П. В., Соловийов О. С., Павлішен Ю. І. (2012)
Лакша А. М. - Проверка адекватности конечно-элементарной модели системы "большеберцовая кость – стержневой аппарат” методом стендовых натурных испытаний (2012)
Анкін М. Л. - Ускладненя при остеосинтезі переломів проксимального відділу плечової кістки, Петрик Т. М., Ковальчук В. М., Ковальчук М. В. (2012)
Гайко Г. В. - Патогенетичні варіанти розвитку остеоартрозу кульшового суглоба, Бруско А. Т., Калашніков О. В. (2012)
Гошко В. Ю. - Сучасні аспекти діагностики та лікування вродженого вертикального положення таранної кістки, Герцен І. Г. (2012)
Голюк Є. Л. - Кут для оцінки та моніторингу ремоделяції епіфізарно-метафізарного переходу при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В. (2012)
Страфун С. С. - Лікування закритих переломів кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичними ішемічними ушкодженнями, Долгополов О. В. (2012)
Зінченко В. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на формування кульшової западини у немовлят (2012)
Лоскутов О. Є. - Спосіб визначення об’єму диспластичного дефекту кульшової западини, Олійник О. Є., Зуб Т. О. (2012)
Левицький А. Ф. - Лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей з використанням малоінвазивного інтрамедуллярного остеосинтезу спицями Кіршнера, Бебешко О. В., Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2012)
Левицький А. Ф. - Клініко-рентгенологічна оцінка результатів хірургічного лікування кіст кісток у дітей, Головатюк Д. В., Бебешко О. В. (2012)
Миренков К. В. - Обоснование способа фиксации внутрисуставных переломов дистального отдела голени, Труфанов И. И. (2012)
Хмызов С. А. - Ошибки и осложнения при лечении врождённой лучевой и локтевой косорукости, Гарбузняк И. Н. (2012)
Филиппенко В. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния в костной ткани бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава, Яресько А. В., Подгайская О. А., Жигун А. И. (2012)
Головаха М. Л. - Метод малоинвазивного оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы, Шишка И. В., Забелин И. Н., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Хірургічні аспекти лікування постраждалих з діафізарними переломами довгих кісток при поєднаній травмі в системі відновлювального лікування та реабілітації, Асланян С. А., Ярмолюк Ю. О., Лакша А. А. (2012)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту поперекового відділу хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В., Мартиненко В. Г. (2012)
Хащук А. В. - Анестезіологічна профілактика синдрому вегетативної гіперрефлексії при хірургічному лікуванні трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Бур’янов О. А., Ненько А. М., Плис І. Б., Костирко В. Н., Облямітова З. З. (2012)
Пліс І. Б. - Комплексне хірургічне лікування рецидивів компресійно-трофічних виразок у постраждалих із наслідками спинальної травми, Хащук А. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та лікування медіальної нестабільності ліктьового суглоба, Лєсков В. Г., Страфун О. С. (2012)
Магомедов С. - Активность креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и содержание электролитов в сыворотке крови и мышцах больных с последствиями травм нервов верхней конечности, Страфун С. С., Кравченко Е. Н., Гайко О. Г. (2012)
Яременко О. Б. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лефлуноміду у хворих на псоріатичний артрит, Федьков Д. Л., Яременко К. М. (2012)
Черняк І. С. - Особливості реабілітації при стабільному остеосинтезі переломів стегна та гомілки у дітей та підлітків, Терпиловський Ю. Р., Левицький А. Ф., Бебешко О. В., Воронько Т. В. (2012)
Шидловский Н. С. - Критерии деформационной надежности систем остеосинтеза (2012)
Яременко О. Б. - Структуромодифікуюча дія основних небіологічних базисних препаратів та їх комбінацій при ревматоїдному артриті, Микитенко Г. М. (2012)
Люткевич М. І. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів кульшового суглоба у дітей хворих на дитячий церебральний параліч (математичне моделювання), Корольков О. І., Яресько О. В. (2012)
Ткач А. В. - Местный гипертензионный ишемический синдром в дифференциальной диагностике нарушений трофики нижних конечностей (2012)
Лиходій В. В. - Діагностична значимість тесту "передчуття" (apprehension test) для визначення нестабільності наколінка, Бур’янов О. А., Сергієнко Р. О., Задніченко М. О., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бабко А. М. - Лікування уражень ліктьового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко С. І., Полулях М. В. (2012)
Калашніков А. В. - Біомеханічне обґрунтування хірургічного лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки, Тяжелов О. А., Назаренко Ю. В. (2012)
Курінний І. М. - Особливості етапного хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів при наслідках поліструктурної травми верхньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г. (2012)
Бур’янов О. А. - Оптимізація лікування переломів проксимального епіметафізу великогомілкової кістки, Кваша В. П., Скобенко Є. О., Соболевський Ю. Л., Карась В.В., Кухарук М. І., Самусенко І. В. (2012)
Бур’янов О. А. - Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з метастатичним ураженням кісток при невизначеному первинному вогнищі, Проценко В. В., Касем Мансіа (2012)
Джанбахишов Г. С. - Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста, Талышинский Р. Р., Гаджиев Ш. Ш., Агабеков И. Ф. (2012)
Яременко Д. А. - Технологические аспекты хирургического лечения поперечнораспластанной деформации переднего отдела стопы (2012)
Рекалов Д. Г. - Можливості використання біологічних агентів — інгібіторів фактору некрозу пухлин-альфа — у хворих на ранній ревматоїдний артрит з метою індивідуалізації програм фармакотерапії, Проценко Г. О. (2012)
Головач І. Ю. - Ризендронат в лікуванні остеопорозу: фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність (2012)
Шимон В. М. - Концептуальна модель сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2012)
Уліс Н. Є. - Полеміка доцільності консервативного чи оперативного (вертебропластика, артроскопія) лікування деяких спонділопатій та інших дорсопатій, а також хворих з хондропатіями, артропатіями, остеопатіями на фоні дегенеративно-дистрофічного ураження хребта (2012)
Шимон В. М. - Особливості діагностики пошкоджень гомілково-ступневого суглоба у дітей, Горба В. І. (2012)
Косяков О. М. - Шляхи профілактики асептичної нестабільністі стегнового компоненту ендопротезу кульшового суглоба, Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2012)
Котюк В. В. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Термінологія, класифікація та діагностичні критерії, Бур’янов О. А., Самохін А. В. (2012)
Заморський Т. В. - Порівняльна характеристика сучасних іммобілізаційних матеріалів (2012)
Юрик О. Е. - Особенности клиники и лечения протрузий и грыж межпозвоночных дисков в сочетании с нестабильностью поясничного отдела позвоночника (обзор литературы), Секер Т. М. (2012)
Шимон В. М. - Пластика дефектів при деструкції тіл хребців, Василинець М. М., Гелета М. М., Литвак В. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностична цінність клініко-анамнестичних даних при звичному звиху плеча, Гомонай І. В., Сергієнко Р. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів на тему: "дисплазія кульшового суглоба та вроджений звих стегна”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Пухлини органів руху та опори”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пошкодження ключиці, лопатки, плечового суглоба та проксимального епіметафізу плечової кістки”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна індексу маси тіла хворих на гонартроз 0-І рентгенологічної стадії в результаті лікування та фізичної реабілітації (2012)
Богдан О. В. - Оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Головаха М. Л., Кожемяка М. А. (2012)
Головаха М. Л. - Наш досвід викладання травматології та ортопедії для студентів 6-го курсу медичного та педіатричного факультетів, Нерянов Ю. М., Кудієвський А. В., Шишка І. В. (2012)
Гончарова Л. Д. - Мышечная стабилизация голеностопного сустава, Тяжелов А. А. (2012)
Демченко А. В. - Диагностика и лечение статических и функциональных нарушений позвоночника у детей и подростков, Маланчук Р. А. (2012)
Диннік О. А. - Коригувальні операції на порочних середніх та коротких кусах стоп з експрес-протезуванням хворих (2012)
Шевченко С. Д. - Хирургическое лечение вывиха бедра у детей больных ДЦП, Корольков А. И. (2012)
Сташкевич А. Т. - Результати хірургічного лікування хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Кудрін А. П. (2012)
Сташкевич А. Т. - Методика застосування блокад з анестетиками при функціональній спондилографії у хворих з протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Вітковський А. М. (2012)
Чернышева И. Н. - Алгоритм восстановления вертикальной позы и передвижения детей с последствиями травмы позвоночника, Шевченко С. Д. (2012)
Лябах А. П. - Резекційний артродез надп’ятковогомілкового суглоба із застосуванням ретроградного інтрамедулярного блокованого стержня, Хомич С. В., Омельченко Т. М. (2012)
Черенок Є. П. - Альтернативний спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів пальців кисті (2012)
Черныш В. Ю. - Предпосылки к разработке дифференцированного подхода к лечению внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, Лобко А. Я., Чернецкий В. Ю., Приколота В. Д., Уманский К. С. (2012)
Чёрный В. Н. - Иглорефлексотерапия в ведении больных после артроскопических вмешательств, Малышев В. В., Карзуничев И. С. (2012)
Чёрный В. Н. - Биорезорбтивные свойства сплавов магния, Яцун Е. В., Юркив В. Ю., Головаха М. Л. (2012)
Шишка И. В. - Применение малоинвазивного остеосинтеза при лечении переломов лодыжек, Кожемяка М. А., Головаха М. Л. (2012)
Шишка И. В. - Роль магниторезонансной томографии в диагностике свежих повреждений капсульно-связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л., Красноперов С. Н., Банит О. В., Твердовский А. О., Забелин И. Н. (2012)
Ошкадеров С. П. - Актуальные проблемы медицинского материаловедения, Бурьянов А. А., Корж Н. А. (2012)
Бур’янов О. А. - Кредитно-модульна система у викладанні травматології та ортопедії в системі вищої медичної освіти, Задніченко М. О., Грек В. П., Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В. (2012)
Літвішко В. О. - Досвід лікування діафізарних переломів кінцівок апаратами зовнішньої фіксації в умовах притрасової районної лікарні м. Чугуєва, Попсуйшапка О. К. (2012)
Березницкий Я. С. - Альтернативы переливания компонентов донорской крови при ортопедических вмешательствах, Головаха М. Л., Горобчук Е. О. Горелов А. М., Титарчук Р. В., Чупахина Н. Н., Гулега И. Е. (2012)
Корж Н. А. - Chevron — остеотомия I-ой плюсневой кости в лечении вальгусной деформации первого пальца стопы, Прозоровский Д. В., Романенко К. К., Ершов Д. В. (2012)
Белебеха І. О. - Теоретико-методичні основи та практичний базис застосування МСФЗ в Україні, Янчева І. В., Янчев В. В. (2014)
Крутова А. С. - Перспективи гармонізації обліку в Україні в рамках податкової реформи, Янчев А. В. (2014)
Крутова А. С. - Сценарний підхід до прогнозування і планування прибутку підприємств, Ставерська Т. О. (2014)
Сідорова Т. О. - Методичні підходи до управлінського аналізу фінансової стійкості підприємств, Лисак Г. Г. (2014)
Гаркуша Н. М. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоздатності продукції підприємства, Руденко І. В. (2014)
Гейєр Е. С. - Напрями аналізу відстрочених податків та використання його результатів для прийняття рішень (2014)
Тарасова Т. О. - Функціональна модель обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2014)
Чорна М. В. - Регіональний аспект економічної безпеки держави, Кушнір Т. Б., Маковоз О. С. (2014)
Чорна М. В. - Проблеми інноваційної діяльності підприємств текстильної промисловості, Доценко К. В. (2014)
Краснокутська Н. С. - Системна модель оцінки підприємницького потенціалу торговельних підприємств, Бубенець І. Г., Артеменко В. С. (2014)
Олійник О. В. - Систематизація методичних підходів і методів нормування оборотних активів підприємств торгівлі, Смольнякова Н. М., Михайлова О. В. (2014)
Козуб В. О. - Модель оцінки якості фінансових результатів підприємств торгівлі (2014)
Зубков С. О. - Методичний підхід до вибору корпоративних стратегій торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів, Колесник А. О., Агу Боклі Чебуіке (2014)
Безпарточний М. Г. - Основні напрями вдосконалення нормативно-правової бази функціонування та регулювання діяльності торговельних підприємств (2014)
Тімченко О. Д. - Роздрібний товарооборот у системі показників діяльності підприємств торгівлі (2014)
Єсінова Н. І. - Інтелектуальний капітал: новий погляд на нематеріальні активи, Харченко Д. Д. (2014)
Єсінова Н. І. - Формування трудового потенціалу працівників, Верещака А. А. (2014)
Єсінова Н. І. - Зайнятість на ринку праці: реалії та прогнози, Сахнюк А. Р. (2014)
Єсінова Н. І. - Стимулювання трудової активності персоналу, Ольхова П. В. (2014)
Зарецька Л. М. - Роль освіти в економічному розвитку, Кулініч О. А. (2014)
Ковальова Я. Г. - Інтегрований підхід до формування логістики на підприємствах торгівлі (2014)
Пічугіна Т. С. - Особливості розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства ресторанного бізнесу, Ткачова С. С., Ткаченко О. П., Чатченко О. Є. (2014)
Пічугіна Т. С. - Розвиток кризи: послідовність та особливості управління на підприємстві, Забродська Л. Д., Забродська Г.І . (2014)
Ольшанський О.В. - Формування політики якості послуг на підприємствах туристичного профілю (2014)
Жегус О. В. - Методичні аспекти планування розвитку роздрібної торговельної мережі на макрорівні, Соболев В. Л. (2014)
Волошин П. В. - Использование современных реабилитационных технологий для повышения качества услуг санаторно-курортной сферы и гостиничного хозяйства, Домбровская Ю. А. (2014)
Корженко К. А. - Моделювання ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі за умов франчайзингу (2014)
Артьомова А. В. - Підвищення ефективності підприємства шляхом оптимізації ресурсного потенціалу, Какаєва Г. (2014)
Гвазава Н. Г. - Мотивація та її вплив на формування особистості сучасного державного службовця (2014)
Безгінова Л. І. - Моделі стратегічного управління підприємством, Забродська Л. Д., Швед С. А., Яроцька О. Г. (2014)
Грінько А. П. - Методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства, Безгінова Л. І., Шарапова О. М., Щербань А. І. (2014)
Петрова Л. І. - Фізична витривалість як запорука розумової працездатності, Максимова Н. Б. (2014)
Кравцова Т. А. - Професійно-орієнтоване читання як засіб формування лексичної та комунікативної компетенції іноземних студентів, Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Використання міждисциплінарного підходу у викладанні російської мови як іноземної студентам 4-го курсу (навчання реферування), Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Чернєй В. В. - Роль відомчої освіти та науки в забезпеченні протидії кіберзлочинності в Україні (2014)
Середа Г. П. - Реалізація управлінських рішень та контроль за їх виконанням в органах прокуратури України (2014)
Татаров О. Ю. - Актуальні питання досудового розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою, Чернявський С. С. (2014)
Василевич В. В. - Кримінологічне обґрунтування запровадження відновного правосуддя та пробації в Україні, Михайлова І. М. (2014)
Нечитайло В. А. - Взаємодія органів внутрішніх справ із держфінінспекцією під час виявлення нецільового використання бюджетних коштів (2014)
Джужа О. М. - Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні (2014)
Таран О. В. - Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва (2014)
Чубенко А. Г. - Теоретико-правовий аспект забезпечення економічної безпеки (2014)
Прохоренко О. Ф. - Деякі аспекти формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2014)
Горлач с. В. - Деякі особливості кримінологічної характеристики ювенальної групової злочинності (2014)
Боднар В. Є. - Протидія злочинам у сфері службової діяльності в органах внутрішніх справ: історично-правовий аспект (2014)
Панчишин М. Я. - Стан наукових досліджень проблем методики розслідування злочинів, передбачених ст. 272 кримінального кодексу України (2014)
Руденко Т. О. - Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочинів, що пов’язані з переміщенням товарів, предметів та речовин через митний кордон (2014)
Обушенко О. М. - Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 188–1 кримінального кодексу України (2014)
Катеринчук К. В. - Нормативні чинники, що обумовлюють кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи (2014)
Зубкова Л. А. - Ґенеза приватноправового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2014)
Титко А. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Гора І. Ю. - Психологічна характеристика криміногенних ознак і властивостей злочинів, учинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Василинчук В. І. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з правоохоронними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Дубина В. І. (2014)
Ємець О. М. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з неурядовими організаціями у сфері протидії ввезенню, виготовленню, збуту й розповсюдженню порнографічних предметів (2014)
Макаренко Н. Н. - Взаимодействие следователей, оперативных подразделений и госавтоинспекции при выявлении транспортного средства с признаками уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов (2014)
Вовканич С. Й. - Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України (2014)
Устименко В. А. - Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою, Джабраілов Р. А. (2014)
Максимчук М. В. - Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики (2014)
Огліх В. В. - Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації, Єфанова Т. І. (2014)
Шкварчук Л. О. - Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку (2014)
Pysarenko S. M. - Competitiveness improvement of the industrial potential of the Carpathian region (2014)
Коломієць О. Г. - Локалізовані економічні системи в контексті мережево-просторового розвитку (2014)
Палига Є. М. - Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону (2014)
Кондра О. Р. - Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону (2014)
Заблоцький М. Б. - Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії (2014)
Бутко М. П. - Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці, Ворвинець Б. М. (2014)
Сембер С. В. - Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області, Машіко К. С., Рябак М. І. (2014)
Козоріз Г. Г. - Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні (2014)
Ільїч Л. М. - Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів (2014)
Стеченко Д. М. - Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Черчик Л. М. - Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, Мостенець О. В. (2014)
Корінець Р. Я. - Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Рибак Я. Я. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне обґрунтування просторової локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області (2014)
Кудак К. М. - Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації (2014)
Буряк П. Ю. - Перспективи реформування місцевих податків в Україні, Савчук Н. В. (2014)
Лещух І. В. - Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні, Олійник Н. Р. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення (2014)
Денис О. Б. - Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління (2014)
Пастернак О. І. - Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України (2014)
Демченко В. В. - Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Борщевський В. В. - Методологія і практика безпеки структурно-інституційної трансформації економіки регіону (2014)
Сторонянська І. З. - Актуальне дослідження політики розвитку банківської системи України на регіональному рівні (2014)
Зміст журналу за 2014 рік (2014)
Пінчевська О. О. - Особливості сушіння пилопродукції з деревини ясеня у виробничих умовах, Компанець С. М. (2013)
Білецький М. О. - Лісопиляльні круглопилкові верстати (2013)
Малахова О. С. - Залежність механічних властивостей пресованої деревинно-клейової композиції від структурних параметрів, Лакида Ю. П. (2013)
Буйських Н. В. - До питання міцності круглих соснових балок з вадами при статичному поперечному вигині (2013)
Дьяконов В. К. - Научно-обоснованная методика многокритериального выбора деревообрабатівающего оборудования, Сирко З. С. (2013)
Спірочкін А. К. - Апробація методу визначення тривалості сушіння пилопродукції з деревини сосни (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса мотоагротехники (2013)
Сосновський Л. А. - Начала механотермодинаміки, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Іванілов І. М. - Визначення науково-технічної ефективності результатів наукових досліджень з позиції сучасної економетрії, Приймаков О. Г., Сагайдачна Т. М. (2013)
Маргуліс М. В. - Розробка критерію вібростійкості силових трьоххвильових зубчастих передач, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Дьяченко В. Ю. - О новых тенденциях использования дерева в эко-стиле, Вдовиченко Д. А. (2013)
Ремарчук М. П. - Енергозбереження в гідравлічних приводахмобільних і стаціонарних технічних систем, Овсянніков С. І., Чмуж Я. В., Воронін С. В. (2013)
Шевченко С. А. - Методика порівняння технологій виготовлення та захисту виробів з деревини різних порід відповідно до концепції сталого розвитку, Висоцька Н. Ю. (2013)
Дзюба Л. Ф. - Контактні напруження на ділянці охоплення полотном стрічкової пилки пилкового шківа, Ольховий І. М., Ребезнюк І. Т. (2013)
Ремарчук М. П. - Модернізація гідросистеми землерийної машинидля копання траншей (2013)
Куликівський В. Л. - Перспективи удосконалення конструкцій гвинтових робочих органів транспортерів (2013)
Дьяченко В. Ю. - Деревянное домостроение сегодня и завтра, Вакуленко Е. В., Захаров А. В. (2013)
Дручинин Д. Ю. - Результаты теоретического исследования процесса работы машины для выкопки саженцев с комом почвы (2013)
Дьяченко В. Ю. - 3D фрезерование древесины – синтез технологии и дизайна (2013)
Бакай Б. Я. - Математична модель взаємодії круглих лісоматеріалів у штабелі (2013)
Цимбалюк Ю. І. - Математична модель обходу ростучого дерева на смузі транспортування при трелюванні лісоматеріалу під наметом лісу, Думанський О. І. (2013)
Ремарчук Н. П. - Применение частотного регулирования электродвигателя насоса в прессах для сращивания древесины, Мальцев В. В. (2013)
Магура Б. О. - Дослідження впливу твердості абразивних кругів на довжину шліфування, Гончар І. М. (2013)
Приймаков О. Г. - Тріщиностійкість і витривалість металополімерних гнучких коліс силових хвильових механізмів, Градиський Ю. О. (2013)
Кий В. В. - Розколювання деревини з наявними в площині ділення сучками (2013)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану трансмісії форвардера на його продуктивність (2013)
Шевченко С. А. - Визначення кута змочування деревини клеєм за допомогою usb- мікроскопа (2013)
Нездоймишапка Ю. М. - Анализ химических веществ в древесных отходах и их влияние на качество брикетирования, Сабліна М. О. (2013)
Войтов В. А. - Экспериментальные исследования дисперсности помола биомассы в дезинтеграторе, Дригуля С. В. (2013)
Войтов В. А. - Обоснование и выбор критериев моделирования скорости изнашивания на переходных режимах, Козырь А. Г. (2013)
Войтов В. А. - Физическое моделирование скорости изнашивания и ресурса трибосистем двухтактного двигателя бензопилы при использовании растительных масел, Сысенко И. И. (2013)
Горяинов А. Н. - Выделение диагностических параметров в группах показателей работы транспорта (2013)
Кравцов А. Г. - Аналіз перспектив впровадження логістичних підходів в сферу апк (2013)
Сумец А. М. - Мотивация водителей – экспедиторов как средство повышения эффективности транспортного процесса, Войтов В. А., Беляева О. С. (2013)
Губерський Л. - Два славні ювілеї (2014)
Обушний М. - Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі (2014)
Цимбал Т. - Україна як бренд: освітньо-виховний потенціал вивчення надбань співвітчизників (2014)
Абизова Л. - Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб’єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри (2014)
Мостяєв О. - Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації (2014)
Косьмій О. - Політична віра, освіта та менталітет як чинники формування політичної культури українського суспільства (2014)
Гордієнко М. - Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України (2014)
Жадько П. - Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір (2014)
Гойман О. - Значення телебачення у процесі міфологізації масової свідомості (2014)
Фесенко Г. - Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики (2014)
Сорочук Л. - Сучасні прояви етнокультурного поступу українців (2014)
Чик А. - Пам’ять в контексті інтелектуального потенціалу людини (2014)
Петруньок Б. - Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією (2014)
Петрушкевич М. - Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України (2014)
Талько Т. - Відображення цивілізаційного вибору України у вітчизняному русі Нью-ейдж (2014)
Усенко Н. - Освіта, культура, релігія як чинники повсякденного життя сільської молоді у 1990– 2000-х рр. (2014)
Конча С. - Демократичні традиції українства давньої доби (2014)
Довбищенко М. - "Аскольдове хрещення" Русі у творах українських письменників-полемістів XVII cт. (2014)
Агееў А. - Магілёўска-украінскія ўзаемаўплывы і запазычанні ў школьнай адукацыі ХVII–XVIII ст. (2014)
Попружна А. - "Останній притулок" представників козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (за матеріалами духівниць козацької старшини) (2014)
Кагамлик С. - Діяльність української церковної еліти ранньомодерного часу як цивілізаційний чинник розвитку Російської імперії (2014)
Коніва Ю. - Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. (2014)
Співак В. - "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського (2014)
Фйольдварі Ш. - Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов’янських народів Габсбурзької імперії (2014)
Тіменик З. - Україноцентричність у контексті філософсько-релігійних ідей: зі спадщини українських філософів (30-ті рр. ХІХ – 60-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Василик І. - Юридичний факультет Львівського університету у підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського національного відродження (2014)
Стамбол І. - Наслідування українцями "молодих" національних рухів Європи у ХІХ ст.: Іван Липа у "Братерстві Тарасівців" (2014)
Wierzbieniec W. - Trudne losy grekokatolickiej Cerkwi na przykładzie życia biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego (1876–1947), Potaczek J. E. (2014)
Чернова Ю. - Філософські аспекти національної ідентичності феміністок України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Коник О. - Освіта, мова і національний устрій Російської імперії в програмах загальноросійських політичних партій 1906 р. (2014)
Кобченко К. - Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті (2014)
Валявко І. - Історія кафедри філософії Університету св. Володимира в контексті європейської інтелектуальної традиції (2014)
Рудакевич О. - Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії (2014)
Баканідзе О. - University of Kyiv – The Centre of Education of Georgian Students, Наскідашвілі Н., Чхатарашвілі С. Київський університет – осередок освіти грузинської молоді (2014)
Кравченко О. - Антропологічний вимір філософської освіти у Києво-Могилянській академії (2014)
Оніщенко О. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти (2014)
Вовк О. - Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу (2014)
Петрикова В. - Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи (2014)
Виздрик В. - Роль Українського педагогічного товариства "Рідна школа" у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття (2014)
Калінічева Г. - Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Юрченко Е. - Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України (2014)
Пономаревський С. - Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси (2014)
Харченко Л. - Європейські освітні традиції в сучасному українському суспільстві (2014)
Терепищий С. - Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій (2014)
Свириденко Д. - Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обґрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Антонюк Т. - Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України (2014)
Юхименко Н. - Динаміка функцій системи освіти у світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства (2014)
Грицик Л. - Глобалізація: український літературознавчий дискурс (2014)
Щербатюк О. - Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору (2014)
Назаревич Л. - Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника (2014)
Патлань Ю. - Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження (2014)
Дунай П. - Євангельська інтертекстуальність короткої прози Наталени Королевої (оповідання "На морі Галілейськім") (2014)
Авер’янова Н. - Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості (2014)
Єржиківська Н. - Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" (2014)
Ліщинська О. - Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення (2014)
Кушнарьова М. - Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? (2014)
Гончаренко Н. - Присутність сучасного українського кіномистецтва у світі (2014)
Даниліна О. - Постмодерна трансформація жанру бесіди на матеріалі текстів серії "Інший формат" (2014)
Іванчишен В. - Сучасні тенденції та перспективи традиційної культури подолян наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі каменотесного промислу) (2014)
Грабовська І. - Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності (2014)
Пушкін І. - Украінская дыяспара Беларусі ў перыяд Навейшай гісторыі (1919–2009 гг.) (2014)
Шахно Ю. - Концепція триангулярності діаспорального буття (2014)
Шептицька Т. - Діяльність зарубіжного українства в утвердженні загальнонаціональної єдності (приклад Івана Кошелівця) (2014)
Ємець Т. - Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції (2014)
Машкова І. - Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект (2014)
Дарморіз О. - Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ ст. (2014)
Васильєва В. - Державотворення і суспільний ідеал в діяльності української діаспори (2014)
Ковтун Л. - Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір (2014)
Гавдида Н. - Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади (2014)
Балера О. - Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках (2014)
Куций І. - Рецепція Європи в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. (2014)
Барвінська П. - Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі (2014)
Мчеделадзе І. - Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття (2014)
Шевченко Т. - Німецька україністика сьогодні: специфіка інституційного розвитку (2014)
Іваницька М. - Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника (2014)
Скляр В. - Значущість творчого доробку Тараса Шевченка у формуванні української ідентичності (2014)
Бойко С. - Творчість Тараса Шевченка як формотворча домінанта цивілізаційного поступу українства: світоглядний вимір (2014)
Беззуб Ю. - Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка (2014)
Денисюк С. - Рецепція постаті Тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова (2014)
Дворніцька Л. - Тарасове слово – стимул до морально-духовного розвитку учнівської та студентської молоді (2014)
Кононенко А. - Музеї Тараса Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства (2014)
Троян В. - Внесок українських учених у світову науку на прикладі природничих наук: минуле, сьогодення, перспективи (2014)
Литвинко А. - Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В. Ф. Уткіна (2014)
Голікова О. - Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) (2014)
Радогуз С. - Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Камчатний В. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора І. П. Осипова в Харківському технологічному інституті (1906–1918 рр.) (2014)
Голова В. - Наукова школа професора О. П. Лідова у галузі хімічної технології (2014)
Макарчук О. - Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення (2014)
Журило А. - Cтановлення металургійної освіти в Україні у європейському освітньому контексті, Журило Д. (2014)
Тверитникова О. - Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. (2014)
Кузьменко Н. - Віталій Таран – фундатор досліджень іоносфери в українській науці (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Овчаренко Ю. - Внесок харківських учених у розвиток фізики низьких температур (2014)
Веселова Н. - Досягнення науковців Харківського політехнічного інституту в сфері високовольтної імпульсної техніки (1960–1990 рр.) (2014)
Ляшуга І. - Міжнародне співробітництво Харківського державного науково-дослідного інституту метрології у 60–70 рр. XX ст. (2014)
Шелкунова Н. - Інноваційні дослідження професора Г. Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з’єднань (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та її складові (2014)
Смоленюк Р. П. - Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку (2014)
Цвігун І. А. - Дослідження демографічної безпеки: інституціональний підхід, Брич В. Я. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні особливості ефективного виробництва м’ясо-молочної продукції за рахунок впровадження інтенсивних технологій (2014)
Басюркіна Н. Й. - Сучасні трансформації ринку борошна України (2014)
Ібатуллін М. І. - Сучасний стан та проблеми державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Полякова Ю. В. - Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України (2014)
Кундеус О. М. - Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК (2014)
Бойко А. Б. - Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку (2014)
Данилишин М. С. - Стан, проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва України (2014)
Шкіль Н. Г. - Моделювання міжнародних бізнес – процесів в Україні (2014)
Стельмащук А. М. - Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів переробних підприємств АПК (2014)
Ведерніков М. Д. - Методи організації навчання персоналу в умовах вимушеного переміщення основних засобів підприємств, Ларичева Г. В. (2014)
Свиноус І. В. - Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України, Підгорний А. В. (2014)
Дорофеева А. А. - Модель максимизации мотивированности персонала при планировании и организации распределения работ на предприятии, Самуйлов В. О. (2014)
Палант О. Ю. - Системна результативність роботи міського електротранспорту (2014)
Нагара М. Б. - Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери: системний аспект (2014)
Ільїн В. Ю. - Оцінка конкурентоздатності аграрного підприємства з урахуванням впливу інституційного середовища, Заруцький І. Д., Клименчукова Н. С. (2014)
Полозова Т. В. - Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства" (2014)
Чайківський І. А. - Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Гришко О. А. - Аналіз особливостей впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах "Укрзалізниці" (2014)
Дьомкіна О. В. - Сутність та особливості ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2014)
Мосін О. О. - Управління реалізацією ендогенного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Панас Я. В. - Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу (2014)
Бойко О. Б. - Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Бутило Р. І. - Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока (2014)
Кужель В. В. - Аналіз потенціалу кластеризації в агропромисловому комплексі Черкаської області, Манзій О. П. (2014)
Стеценко В. В. - Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста (2014)
Ільченко Л. Б. - Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області, Вечірко О. Г. (2014)
Горлачук О. А. - Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні (2014)
Попова М. М. - Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об’єднання – теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні (2014)
Циганенко Г. В. - Методичний підхід до оцінки стану екологічного менеджменту підприємств лісової галузі, Кобзар С. К. (2014)
Хижнякова Н. О. - Загальна характеристика об’єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні (2014)
Воронкова А. Е. - Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства, Бабенко М. К. (2014)
Мазур Н. О. - Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати (2014)
Басанцов І. В. - Обґрунтування взаємозв’язку інновацій та результатів діяльності підприємства в контексті вартісно-орієнтованого управлінського підходу, Захаркін О. О. (2014)
Матвєєв В. В. - Теоретичні аспекти маркетингу в ракурсі діяльності авіатранспортних підприємств, Непоп А. В. (2014)
Бутов А. М. - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві (2014)
Лялюк А. М. - Дослідження впливу маркетингової політики на поведінку покупців кухонного приладдя, Остромухова Н. С. (2014)
Панченко М. О. - Методика впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, Бровкова О. Г. (2014)
Нянько В. М. - Інноваційний маркетинг на підприємствах України (2014)
Стефанишин Л. С. - Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства (2014)
Фроленко О. М. - Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно – економічні засади диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств України (2014)
Тимчак В. С. - Особливості теоретико-методологічних підходів до змісту категорії "інновація" у кормовиробництві (2014)
Прудніков Ю. В. - Локальні ринки сільськогосподарської продукції (2014)
Вініченко І. І. - Формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства, Трусова Н. В. (2014)
Болгар Т. М. - Реструктуризація проблемних боргів у сучасній банківській практиці України (2014)
Волощук В. Р. - Моделювання ризиків кредитно-інвестиційної діяльності банків (2014)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків в Україні: кредитний портфель, як основа здорового функціонування фінансової системи країни (2014)
Пучко А. О. - Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини (2014)
Потриваєва Н. В. - Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві, Жорняк М. І. (2014)
Волошан І. Г. - Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства (2014)
Лега О. В. - Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін (2014)
Довбуш А. В. - Стратегічний облік: сутність та поняття (2014)
Очеретько Л. М. - Спрощення обліково-інформаційного забезпечення оподаткування прибутку у відповідності до концепції реформування податкової системи України, Кулик Н. М. (2014)
Іващенко І. М. - Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів (2014)
Бріль М. С. - Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки, Мащенко М. А. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Перспективи покращення енергетичної безпеки України (2015)
Липчук В. В. - Сортові ресурси зернових культур в Україні: стан та проблеми розвитку, Малаховський Д. В. (2015)
Логутова Т. Г. - Інноваційний економічний ресурс у металургійній галузі України, Полторацька О. В. (2015)
Алиев А. Г. - Важные особенности инновационной экономики в современных условиях, Шахвердиева Р. О., Алиев Ш. Т. (2015)
Карасьова Н. А. - Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики (2015)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для підприємств машинобудівного комплексу України (2015)
Пробоїв О. А. - Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки (2015)
Гоцелюк А. Ю. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах міжнародного співробітництва, Попович В. Р. (2015)
Стельмащук А. М. - Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств (2015)
Темченко О. А. - Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ (2015)
Нікітін Ю. О. - Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Литвинов А. І. - Критерії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Жукевич С. М. - Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Фроленко Р. В. (2015)
Полозова Т. В. - Формування класового контуру діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2015)
Зеленська М. О. - Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства (2015)
Східницька Г. В. - Формування доходів сільськогосподарських підприємств та шляхи їх збільшення (2015)
Рущак В. М. - Сучасний стан забезпеченості та рівня використання земельних ресурсів в особистих селянських господарствах (2015)
Бричко А. М. - Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Фесун А. С. - Розробка адаптогенного інструментарію вибору джерела фінансування будівельних підприємств: від нової логіки фінансових операцій до програмних продуктів (2015)
Соколов О. Є. - Інвестиційна привабливість як фактор забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства (2015)
Сидорук Б. О. - Оптимізація частки енергомістких сільськогосподарських культур в структурі посівних площ регіону (2015)
Волкова А. А. - Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений (2015)
Клокар О. О. - Аналіз складових елементів розвитку соціального капіталу (2015)
Юркевич Г. Й. - Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі (2015)
Базалійська Н. П. - Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою (2015)
Баланюк І. Ф. - Маркетингове забезпечення товарної політики (2015)
Мудрак Р. П. - "Провали" ринку та права як фактори ризику продовольчого забезпечення домогосподарств (2015)
Заячковська Г. А. - Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація (2015)
Васильцова С. О. - Продуктова стратегія як основа успішного просування товару на ринок, Кітченко О. М., Хохлюк Т. В. (2015)
Чан-хі О. С. - Прогнозування тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів (2015)
Гевко Б. Р. - Перспективні напрями покращення енергозбереження в сфері ЖКГ (2015)
Ткаченко Н. В. - Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні, Харченко А. М. (2015)
Буряк О. П. - Особливості і тенденції (тренди) посткризового розвитку банківської системи (2010-2013 рр.) (2015)
Костюк У. З. - Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення (2015)
Попович І. В. - Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях (2015)
Пуцентейло П. Р. - Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств (2015)
Левченко Н. М. - Удосконалення обліку медикаментів та лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, Головань С. В. (2015)
Мошковська О. А. - Організаційно - методичні принципи управлінського обліку на виробничих підприємствах (2015)
Будько О. В. - Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2015)
Василюк М. М. - Умови забезпечення та чинники впливу на якість аудиторських послуг (2015)
Михайленко Д. Г. - Інструменти діагностики соціально-психологічного стану персоналу та колективу (2015)
Кудіна О. М. - Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства (2015)
Тютлікова В. В. - Проблеми обліково-аналітичного забезпечення інтелектуального капіталу (2015)
Кожушко О. В. - Фактори впливу на стан організації ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2015)
Шавлюк А. О. - Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі (2015)
Нежива М. О. - Аналітичні процедури в аудиті ефективності формування фінансових резервів (2015)
Саченко С. І. - Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення (2015)
Антохов А. А. - Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Ламарі Н. П. - Взаємозв'язок стоматографічних характеристик листа з морозостійкістю генотипів пшениці м’якої, Файт В. І., Нагуляк О. І. (2014)
Бойко М. С. - Андрогенез in vitro у ліній і популяцій пшениці м’якої озимої з різними строками достигання, Моцний І. І., Шестопал О. Л. (2014)
Поліщук С. С. - Поліморфізм генів Bmy1, LOX-1 та Wax як детермінантів ознак харчової цінності зерна ячменю, Моргун Б. В., Рибалка О. І. (2014)
Доброва Г. О. - Вплив попередньої холодової та гормональної обробки колосся на андрогенез in vitro сортів пшениці твердої озимої (2014)
Сурженко І. О. - Селекційно-генетичні методи поліпшення тритикале як біоенергетичної культури та його порівняльний аналіз з іншими зерновими культурами, Червоніс М. В., Топораш І. Г., Поліщук С. С. (2014)
Жуков Б. С. - Аналіз гена y1 у кукурудзи методами біоінформатики, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2014)
Волкова Н. Е. - TILLING-технологія та функціональні молекулярні маркери в селекції томата (2014)
Карастан О. М. - Ідентифікація та походження безнасіннєвих сортів винограду з колекції ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова", Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С. (2014)
Литвиненко М. А. - Селекційна цінність транслокацій 1AL/1RS щодо стійкості до бурої та стеблової іржі на Півдні України, Топал М. М. (2014)
Шпикуляк Є. А. - Закономірності прояву та рівень мінливості сортових ідентифікаційних ознак пшениці м’якої озимої (2014)
Легкун І. Б. - Оцінка та добір у селекції озимого ячменю на стійкість до сажкових патогенів (2014)
Січкар В. І. - Ефективність селекції сої на підвищення посухостійкості та покращення біохімічних властивостей насіння, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І., Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. (2014)
Сєчняк В. Ю. - Характеристика інтродукованих сортів пшениці м’якої озимої послідовним розкриттям інформації , Хохлов О. М. (2014)
Вишневська А. М. - Якість насіння пшениці озимої, сформованого і збереженого в різних умовах (2014)
Тищенко А. В. - Вплив умов зволоження і регулятора росту рослин Плантафол 30 на посівні якості насіння люцерни (2014)
Бугайов В. В. - Особливості проростання насіння малопоширених видів багаторічних злакових трав, Кіндрук М. О. (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2008)
Вишеславський Г. - Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. (2008)
Бурлака В. - Багатозначна оптика мистецтва 2000-х (2008)
Савицька Л. - Мистецтво Харкова на зламі сторіч (2008)
Сидоренко В. - Перетікання різних модальностей (2008)
Чепелик О. - Мультимедійний проект "Генезис" (2008)
Кондель-Пермінова Н. - "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик (2008)
Скляренко Г. - Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик (2008)
Пучков А. - Над желтизной правительственных зданий… (До "Генезису" Оксани Чепелик) (2008)
Протас М. - Седнев-2008. Скульптурные пленэры в "тихом свете" критики (2008)
Яцик І. - Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм (2008)
Зубавіна І. - Berlinale-2008: PostScript (або роздуми після закінчення кінофестивалю в Берліні) (2008)
Булавіна Н. - Мистецька критика в сучасних реаліях, або голос позбавлених голосу (2008)
Карнак А. - Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження (2008)
Кашуба-Вольвач О. - Педагогічні програми з Фортеху. Огляд авторських концепцій та їх аналіз (2008)
Веселовська Г. - Візаві: театр і карикатура у взаємному віддзеркаленні (2008)
Паньків Г. - "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна (2008)
Нікішин С. - Маніпуляція красою (2008)
Ременяка О. - "Український парадокс": Спроба організації образотворчого матеріалу в концепцію виставки (2008)
Босенко А. - Вопрос времени (2008)
Авдєєнко Т. - Лінгвокультурологічні особливості англійських мовних реалій (2014)
Andriyevska V. - L’image de la Societe de Consommation Dans les Romans de F. Beigbeder: L’aspect Linguistique et Cognitif (2014)
Басюк Л. - Стратегії і тактики Спікера як адресанта й адресата в дискурсі дебатів у парламенті Великобританії та Конгресі США (2014)
Бєлих О. - Консолідація засобів будови німецьких речень епохи пізнього Середньовіччя (2014)
Belyakov O. - Stream-of-Consciousness of W. Faulkner’s "The Sound and the Fury”: Modifying the Narrative Convention (2014)
Biskub Iryna - Diagnostical Categorization in Software Discourse (2014)
Bulatetska L. - From Communicative Strategies to Pragmatic Motivations (2014)
Василенко О. - Біологічні терміни в англомовних науково-популярних статтях дитячого стилю: лексичні, структурні, семантичні параметри(на матеріалі журналу "National Geographic Kids”), Шелудченко С. (2014)
Voloshynovych N. - Structural and Semantic Peculiarities of Phraseological Units Containing the Somatic Component "Hand”, Trotsiuk A. (2014)
Галапчук-Тарнавська О. - Вікова диференціація стратегій і тактик сімейного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Halytska O. - Methodische Moglichkeiten des Einsatzes von Audiopodcast im Daf-Unterricht (2014)
Гончарук С. - Когнітивні особливості англійських дієслів-синонімів, Єфремова Н. (2014)
Грибок О. - Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу, Застровська С. (2014)
Данилюк Н. - Можливості використання лінгвокраїнознавчих словників для вивчення іноземних мов (2014)
Kalynovska I. - Lexico-Semantic Group STABILITY of Modern English Nouns (2014)
Khaidemeier V. - Die Typologie der Genres (Funktional-Stilistisch Betrachtet) (2014)
Kozak S. - Frames that Describe People in Fictional Discourse (2014)
Kyrychuk L. - Self Presentation as Subjective Stancetaking in Celebrity Interview Show (2014)
Лисецька Н. - Мовне вираження антивоєнного художнього дискурсу (2014)
Макарук Л. - Диференційні ознаки сучасної англомовної реклами (2014)
Мельник О. - До питання про комунікативну поведінку егоїста (2014)
Ніжегородцева-Кириченко Л. - Вербализованный эквивалент концепта "познание" (2014)
Novak G. - Wenderoman als eine Literarische Gattung (2014)
Pavliuk A. - Values and Beliefs in the System of a National Culture, Rohach O. (2014)
Передон Н. - Імпліцитний складник комунікації в процесі деескалації конфлікту (2014)
Рись Л. - Особливі випадки іменникового словоскладання в сучасній німецькій мові (2014)
Semenyuk T. - Semantische Text-Bild-Beziehungen bei der Gestaltung von Werbeanzeigen (2014)
Хайчевська Т. - Прояви експресивності пунктуаційних знаків у художньому тексті(на матеріалі сучасної французької літератури) (2014)
Цісар А. - Конфігураційні можливості концепту BERUFSWAHL у сучасному німецькомовному рекламному дискурсії (2014)
Чарікова І. - Вплив прагматичних змінних і соціального статусу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк (2014)
Мельничук Д. О. - Передумови запровадження нанотехнологій в управлінні якістю продукції АПК, Баль-Прилипко Л. В., Патика М. В., Лопатько К. Г. (2010)
Мазуренко І. К. - Демографічна ситуація та стан здоров’я дітей, динаміка забезпечення спеціальними продуктами харчування (2010)
Капрельянц Л. В. - Модифікований колориметричний метод визначення b-глюкана у зернових, Шунько А. С. (2010)
Безусов А. Т. - Розробка технології отримання овочевих напоїв та нектарів лікувально-профілактичної, Стельмашенко К. В., Верба О. В. (2010)
Біленька І. Р. - Використання топінамбуру у функціональному харчуванні, Буланша Н. А. (2010)
Попова І. В. - Розробка технологічної схеми добування фруктозо-інулоолігосахаридних сиропів із цикорію у присутності лимонної кислоти, Слива Ю. В. (2010)
Бочарова О. В. - Сучасні аспекти формування якості харчових продуктів (2010)
Верхівкер Я. Г. - Асептичне консервування харчових продуктів, Мирошніченко О.М. (2010)
Малькова М. Г. - Спосіб отримання дієтичних харчових волокон із відходів консервного виробництва (2010)
Капрельянц Л. В. - Структуроутворення у розчинах желатину під дією ферменту трансглутамінази, Шпирко Т. В., Зинов’єв А. А., Шалигін О. В. (2010)
Власенко В. В. - Визначення пробіотичної складової для десертних кисломолочних продуктів функціонального призначення, Соломон А. М. Дідух Г. В., Д’яконова А. К. (2010)
Алейніков В. Г. - Виділення і гідроліз вуглеводів топінамбуру, Бурушкіна Т. М., Количев В. І., Ратушняк В. В. (2010)
Черно Н. К. - Інтерполіелектролітний комплекс хітозан-пектин як матриця для іммобілізації трипсину, Озоліна С. А., Капустян А. І. (2010)
Калугіна І. М. - Харчова корекція йодного дефіциту у населення України шляхом використання добавок з морських водоростей (2010)
Манолі Т. А. - Дослідження параметрів біотехнологічного способу видалення луски, Памбук С. А. (2010)
Тележенко Л. М. - Креативні соуси-дресінги – нові продукти на ринку України, Жмудь А. В. (2010)
Хомич Г. П. - Вплив технології переробки та тривалості зберігання на якість соків із дикорослих ягід, Капрельянц Л. В. (2010)
Дідух Г. В. - Пивобезалкогольні напої на основі іонітної молочної сироватки, Фесенко А. В., Шалигин А. В., Максименко А. Д. (2010)
Сидоренко О. В. - Раціоналізація мінерального складу заморожених заливних продуктів, Дончевська Р. С. (2010)
Білоусова І. О. - Дослідження якісних показників фруктових концентрованих напівфабрикатів, Сапожнікова Н. Ю., Нікітчіна Т. І. (2010)
Горячова О. О. - Дослідження ароматичних властивостей купажованих соків (2010)
Лапардін М. І. - Тиск кипіння і в'язкість суміші хладагента R407 С із змащувальною олією ISO 46 (2010)
Тітлов О. С. - Аналіз схем отримання води з атмосферного повітря, Краснопольський А. М. (2010)
Тележенко Л. М. - Вплив пророщування сочевиці на зміну технологічних властивостей та хімічного складу продукту, Атанасова В. В. (2010)
Гладушняк О. К - Необхідні зміни технології первинної переробки рослинної сировини у консервній промисловості і інших галузях харчових виробництв, Федоренко І. В. (2010)
Черевко О. І. - Морфологічні зміни в тканинах буряка після низькотемпературного заморожування, Погожих М. І., Одарченко А. М., Одарченко Д. М., Звягінцева Г. Л. (2010)
Капліна Т. В. - Вплив обробки ягід шипшини, обліпихи та калини у вихровому шарі феромагнітних частинок на мінеральний склад рослинних екстрактів, Миронов Д. А. (2010)
Іщенко І. М. - Інженерні методи розрахунку термодинамічних параметрів і теплофізичних властивостей робочого тіла холодильного агрегату абсорбції, Тітлов О. С., Осадчук Е. А. (2010)
Козонов Т. В. - Визначення теплофізичних властивостей кави, Козонова Ю. О. (2010)
Верхівкер Я. Г. - Дослідженння кон’юнктури ринку виробництва нектарів та соковмісних напоїв, Дроздова В. А., Крікополо Г. Г., Івашковська К. Г., Геращенко А. С. (2010)
Гулієв Ш. Р. - Статистична оцінка параметрів виборчої інактивації мікрофлори виноматеріалів у НВЧ-полі, Дем’янчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Завалій А. А. - Вплив форми відзеркалювальних поверхонь на рівномірність опромінювання продукту сушіння в інфрачервоній сушильній камері, Янович І. В. (2010)
Уліцька О. О. - Всережимне управління багатокорпусними випарними установками, Стопакевич О. А., Тодорцев Ю. К. (2010)
Тюхай Д. С. - Підвищення якості теплоенергетичного моніторингу харчових підприємств (2010)
Іщенко І. М. - Результати експериментальних досліджень холодильних приладів абсорбції, що працюють в кліматичних умовах класу SN, Тітлов О. С., Оліфер Г. М. (2010)
Крючкова Ю. Б. - Система управління харчовою безпекою на виробництві (2010)
Аджабі Я. - Семантичний рівень мовної особистості. Особливості інтерпретації слів арабською та німецькою мовними особистостями, Застровський О. (2015)
Біскуб І. - Реалізація зв’язності діалогу людини та віртуального співрозмовника, Бегаль О. (2015)
Близнюк Л. - Опис людини і природи у фреймових структурах (на матеріалі англомовного художнього дискурсу), Козак С. (2015)
Bovda O. - Techniques for Language Acquisition, Nifaka T. (2015)
Бондарчук О. - Особливості топос-аналізу (2015)
Vorobiova Т. - Implementation of Effective Formative Assessment Methods in the Process of Teaching English for Professional Communication (2015)
Глюдзик Ю. - Поетонімосфера циклу "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса з точки зору етимології та мовного функціонування (на прикладі гідропоетонімів) (2015)
Гончар К. - Ад’єктивне лексико-семантичне мікрополе "байдужість” у сучасній англійській мові, Троцюк А. (2015)
Гордієнко Ю. - Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя (2015)
Gountchik I. - Les Lettres-Ideogrammes de L’alphabet Francais Contemporain, Raffier V. (2015)
Гусак Л. - Психолінгвістичні аспекти асоціативного навчання іноземних мов (2015)
Жулінська М. - Інтернет-меми як одиниці інформації у кіберпросторі, Смоляр Н. (2015)
Засєкін С. - Динаміка художнього перекладу в контексті "гіпотези новотлумачення" (2015)
Каліщук Д. - Ціннісні сегменти концепту freedom у дискурсі Барака Обами (2015)
Кияк Т. - Міжкультурна комунікація, дискурс та переклад (2015)
Кінах Л. - Парадигматичні та синтагматичні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови, Приходько А. (2015)
Коляда Е. - Евфемізми як засіб маніпуляції у політичному дискурсі, Кондрук А. (2015)
Kotys O. - Stammering: Linguistic, Physical and Social Aspects (2015)
Крисанова Т. - Когнітивна метафора і когнітивна метонімія гніву в англомовному кіно дискурсі (2015)
Лавриненко Г. - Стилістичні функції професійних жаргонізмів у мові сучасної німецької преси (2015)
Левчук А. - Засоби графічного оформлення тексту та їх вплив на інтимізацію (2015)
Лещук Ю. - Художній концепт "Zeit" ("час") у поезії Пауля Целана: особливості мовної об’єктивації, Новак Г. (2015)
Мазяр О. - Les Approches Differentes de L’analyse Conversationnelle (2015)
Макарук Л. - Синтез вербальних та невербальних засобів у сучасній англомовній комунікації (2015)
Мартинюк О. - Мовні засоби вираження порівняльних конструкцій у французькому художньому дискурсі(на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі") (2015)
Навроцька І. - Лексико-семантичний аспект розмежування омонімії та полісемії англійських іменників (2015)
Нижегородцева-Кириченко Л. - Аранжировка лексических полей через призму прототипа (2015)
Rohach O. - The Language of War (2015)
Rohach Yu. - Application of the Distributional and Descriptive Methods in Studies of Ideograms and Pictograms (2015)
Розвод Е. - Роль стереотипів у формуванні та реалізації лінгвокультурних концептів(на прикладі концепту "Sun”) (2015)
Savichuk V. - Some Aspects of Content-Based Instruction in English for Economics Students(on the Basis of the Teaching Complex Intelligent Business) (2015)
Сорокіна Л. - Комунікативна стратегія vs. маніпулятивна стратегія (2015)
Тарасюк І. - Психолінгвістичний аспект аналізу семантики мовлення дітей мігрантів (2015)
Чендей Н. - Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) (2015)
Юшак В. - Концептуальна метафора software is a magical creature/thing в ономастичній групі софтонімів (2015)
Андреева Т. Е. - Основные подходы к разработке математической модели определения влияния факторов сложности и динамичности внешней среды предприятия в формате перспектив его развития, Гетьман О. А. (2015)
Атаманчук Ю. М. - Деякі аспекти покращення результатів виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств (2015)
Білоцерківець В. В. - Роль податкової та фіскальної політики в забезпеченні розвитку національної економіки: таксономічний ракурс (2015)
Бойко А. Б. - Оцінка сучасного стану галузі зв`язку та інформатизації в Україні (2015)
Бордун О. Ю. - Економічні можливості відродження культурного шляху Європи – "Віа Регіа" на території України (2015)
Бурак І. О. - Переваги автоматизованого обліку розрахунків на підприємствах торгівлі (2015)
Бутенко О. П. - Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств, Бондаренко Ю. С. (2015)
Vdovenko N. M. - Contemporary paradigm of the regulatory policy in aquaculture (2015)
Гребенюк О. В. - Ресурсно-функціональне забезпечення процесів регенерації та цілеорієнтованого розвитку національної економіки, Кузьменко Р. В. (2015)
Демешок О. О. - Прогнозно-аналітичні детермінанти функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2015)
Єлісєєва Л. В. - Проблеми внутрішньої міграції в Україні (2015)
Журавка А. В. - Моделювання спільної динаміки ВВП та робочих місць, Тімофєєв В. О., Елеоджо О. (2015)
Зибарева О. В. - Актуалізація концепції "великі дані" (англ. "Big Data") в умовах поширення інформаційного суспільства, Кравчук І. П. (2015)
Калита Т. А. - Проектне фінансування як метод залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансово-економічної кризи (2015)
Капінус Ю. І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2015)
Клімова І. О. - Експортно-імпортний потенціал товарів України як показник її конкурентоспроможності на світовому ринку, Андрушко А. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського