Толков О. С. - Розвиток комунікативної компетентності школярів (2013)
Співак Л. М. - Методологічна парадигма дослідження розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2013)
Співак Н. В. - Навчання і психічний розвиток як чинники формування загальнонавчальних дій (2013)
Співак Д. М. - Становлення моральних цінностей особистості учня у навчально-виховному процесі (2013)
Гріньова О. М. - Смисложиттєві орієнтації як чинник особистісно-професійного зростання в юнацькому віці (2013)
Падалка Р. Г. - Теоретичні засади дослідження розвитку екологічних уявлень молодших школярів (2013)
Токарева Н. М. - Генеза комунікативних стратегій поведінки у підлітковому віцi (2013)
Петренко В. Є. - Вікові аспекти психологічної корекції тривожності (2013)
Улунова Г. Є. - Особливості розвитку культури професійного спілкування державних службовців при підвищенні кваліфікації як етапу безперервної освіти (2013)
Долинська Л. В. - Розвиток духовної культури майбутнього вчителя як показника його особистісно-професійного зростання, Темрук О. В. (2013)
Строяновська О. В. - Особливості та розвиток професійної творчості майбутніх вчителів (2013)
Андріяшина Н. В. - Психологічна готовність майбутнього вчителя до розвитку уваги учнів (2013)
Шевчишина О. В. - Збереження та зміцнення професійного здоров’я педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення (2013)
Волошина К. - Теоретичні засади дослідження екологічної свідомості майбутнього вчителя (2013)
Лапченко І. О. - Стан розробки проблеми готовності до викладацької діяльності у психолого-педагогічній літературі (2013)
Момот Н. С. - Врахування гендерних особливостей студентів при розробці програми розвитку творчої компетентності майбутніх вчителів (2013)
Куренна Т. В. - Розвиток ціннісно-смислової сфери майбутніх учителів у процесі вивчення психологічних дисциплін (2013)
Романова Ю. В. - Психологічні особливості компонентної структури професійного мислення майбутніх психологів (2013)
Лобода О. В. - Визначення психологічної моделі творчого потенціалу особистості майбутнього практичного психолога (2013)
Цимбал І. В. - Психологічні чинники розуміння іншомовних наукових текстів (2013)
Кононець М. О. - Програма розвитку професійної моральності підприємців (2013)
Зінченко А. В. - Особистісні зміни та навчання хворих на епілепсію (2013)
Бевзюк І. М. - Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури (2013)
Василенко О. М. - Організація самопідготовки студента в умовах навчання за кредитно-модульною системою (2013)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічних змін твердих тканин зубів після одонтопрепарування, Калашніков Д. В., Радчук В. Б. (2014)
Соколова І. І. - Вивчення стоматологічного статусу дітей-інвалідів із уродженою глухотою – актуальна проблема сучасної стоматології, Прокопова М. В. (2014)
Суховолець І. О. - Вплив серцево-судинної патології на перебіг запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта, Мацко Н. В. (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота ураження карієсом премолярів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного та комп’ютерно-томографічного обстежень (2014)
Ефремова О. В. - Оценка эффективности комплекса профилактики основных стоматологических заболеваний для работников химического производства на животных, Макаренко О. А. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування гідроксиду кальцію в стоматологічній практиці при лікуванні апікальних періодонтитів (2014)
Горицький Я. В. - Застосування збагаченої тромбоцитарної плазми крові при лікуванні переломів нижньої щелепи, Трифаненко С. І., Кузняк Б. В. (2014)
Горицький Я. В. - Оптимізація репараційного остеогенезу після атипового видалення зубів, Трифаненко С. І., Кузняк Л. В. (2014)
Кузняк Н. Б. - Сучасні методи лікування альвеоліту, Ткачик С. В., Кушнір О. Л., Трифаненко С. І. (2014)
Кузняк Н. Б. - Застосування препаратів сорбційної дії при лікуванні одонтогенних аденоабсцесів підщелепної ділянки, Ткачик С. В., Трифаненко С. І., Кузняк Б. В. (2014)
Трифаненко С. І. - Спосіб лікування переломів нижньої щелепи з гнійно-запальними ускладненнями із застосуванням нікелід-титанових дилататорів, Кушнір О. Л., Кузняк Л. В. (2014)
Чирик О. І. - Шляхи удосконалення лікування хворих із переломами нижньої щелепи при емпіричному застосуванні антимікробних препаратів (2014)
Ярошенко О. Г. - Деякі аспекти розвитку раннього дитячого карієсу, Соколова І. І. (2014)
Шкварок Ю. С. - Самооцінка стану порожнини рота як фактор, що сприяє мотивації до лікування, Горзов Булей Л. Ф. (2014)
Романишин С. С. - Дослідження антибактеріальної активності зинаксину в присутності біологічних рідин, Кобрин О. П., Герелюк В. І., Кукурудз Н. І., Павелко Н. І. (2014)
Кобрин О. П. - Особливості лікування хворих на генералізований пародонтит із супутньою патологією, Герелюк В. І., Романишин С. С., Кукурудз Н. І., Кобрин Н. Т. (2014)
Герелюк В. І. - Оцінка якості реставрацій бічних зубів у практиці лікаря-стоматолога, Кобрин Н. Т. (2014)
Герелюк В. І. - Вивчення стану якості естетичних реставрацій фронтальної групи зубів, Кобрин Н. Т. (2014)
Yukhymchuk V. O. - Efficient core-SiO2/shell-Au nanostructures for surface enhanced Raman scattering, Hreshchuk O. M., Valakh M. Ya., Skoryk M. A., Efanov V. S., Matveevskaya N. A. (2014)
Rudko G. Yu. - Nucleation and growth kinetics of colloidal nanoparticles CdS:Mn in aqueous solution of polyvinyl alcohol, Fediv V. I., Savchuk А. I., Gule E. G., Vorona I. P., Nosenko V. V. (2014)
Okhrimenko O. B. - A model for non-thermal action of microwave radiation on oxide film/semiconductor structures (2014)
Studenyak I. P. - Structural and optical studies of (Ag3AsS3)0. 6(As2S3)0. 4 thin films deposited at different technological conditions, Neimet Yu. Yu., Rati Y. Y., Buchuk M. Yu., Kokenyesi S., Daroci L., Bohdan R. (2014)
Borblik V. L. - Nanocrystalline Ge films created by thermal vacuum deposition on GaAs substrates: structural and electric properties, Korchevoi A. A., Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Fonkich A. M., Shwarts Yu. M., Shwarts M. M. (2014)
Shpotyuk O. I. - Free-volume correlations in positron-sensitive annihilation modes in chalcogenide vitreous semiconductors: on the path from illusions towards realistic physical description, Vakiv M. M., Shpotyuk M. V., Ingram A., Filipecki J., Vaskiv A. P. (2014)
Fitio V. M. - A determination of propagation constants of symmetric planar waveguide modes in a frequency domain, Romakh V. V. (2014)
Dobrovolskyi Yu. - Photodiode based on epitaxial silicon with high sensitivity at the wavelength 254 nm, Pidkamin L., Brus V., Kuzenko V. (2014)
Kashirina N. I. - Pekar bipolaron and the virial theorem (arbitrary coupling) (2014)
Sukach A. V. - Heterostructure ohmic contacts to p-CdTe polycrystalline films, Tetyorkin V. V., Tkachuk A. I. (2014)
Red'ko S. M. - Influence of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of GaAs (2014)
Kolomys O. - Optical and structural studies of phase transformations and composition fluctuations at annealing of Zn1-xCdxO films grown by dc magnetron sputtering, Romanyuk A., Strelchuk V., Lashkarev G., Khyzhun O., Timofeeva I., Lazorenko V., Khomyak V. (2014)
Babichuk I. S. - Optical and morphological properties of tetragonal Cu2ZnSnS4 thin films grown from sulphide precursors at lower temperatures, Yukhymchuk V. O., Semenenko M. O., Klyui N. I., Caballero R., Hreshchuk O. M., Lemishko I. S., Babichuk I. V., Ganus V. O., Leon M. (2014)
Tetyorkin V. V. - Conductivity type conversion in p-CdZnTe under pulsed laser irradiation, Sukach A. V., Krolevec N. M. (2014)
Steblova O. V. - Transformation of SiOx films into nanocomposite SiO2(Si) films under thermal and laser annealing, Evtukh A. A., Bratus' O. L., Fedorenko L. L., Voitovych M. V., Lytvyn O. S., Gavrylyuk O. O., Semchuk O. Yu. (2014)
Kiselov V. S. - The growth of weakly coupled graphene sheets from silicon carbide powder, Lytvyn P. M., Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Stubrov Yu. Yu., Tryus M. P., Belyaev A. E. (2014)
Kavetskyy T. S. - Radiation-induced optical darkening and oxidation effects in As2S3 glass (2014)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2014)
Information for contributors to semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics (2014)
Вихідні дані (2014)
Ківалов С. В. - Компетентнісний підхід в оцінюванні якості освіти в контексті нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Кормич Л. І. - Соціально-рольовий вплив статей на суспільний розвиток (2014)
Вітман К. М. - Особливості процесу сепаратизації в Україні (2014)
Толстенко В. Л. - Розвиток самоврядних начал у трансформаціях форми сучасної держави: теоретично-правові проблеми (2014)
Хома Н. М. - Соціалізуючий вплив акціонізму: мистецько-політичний синтез в проекції моделювання політичної поведінки (2014)
Телелим І. В. - Соціальний конструктивізм в поясненні походження політичних інститутів (2014)
Кравець Г. В. - Посткомуністичні трансформації як новий тип процесу суспільно-політичних перетворень (2014)
Подзолков Ю. А. - Гражданский контроль публичной власти (2014)
Купцова І. І. - Політико-правові засади права на протест (2014)
Санковська Т. І. - Основні підходи до розуміння державного суверенітету (2014)
Кориневич А. О. - Кваліфікація ситуації в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській області з точки зору міжнародного гуманітарного права (2014)
Скриль С. А. - Правове регулювання інститутів політичної системи в умовах глобалізації (на прикладі держав ЄС та України) (2014)
Эминов Р. Д. - Оценка возможных внешнеполитических и экономических последствий для Украины в вариантах интеграции с ЕС и ЕЭП (2014)
Кулачинський М. М. - Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" (2014)
Бессараб Н. М. - Компетентний суд як орган належної юрисдикції (2014)
Багацький Є. В. - ЄС в Боснії: цілі та досягнення (2014)
Вакарчук К. В. - Зовнішня політика Бразилії в період правління Д. Руссефф (2014)
Кан Д. С. - Корейская проблема и интеграционные процессы в северо-восточной Азии (2014)
Юрескул В. О. - Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання у міжнародних документах та на національному рівні (2014)
Недбай В. В. - Основні етапи розвитку комунікаційних технологій (2014)
Бедрак Н. М. - Комунікативний вимір політичного представництва (2014)
Тимоць Б. Ю. - Легітимізація політичних конфліктів в умовах демократії (2014)
Шерман О. М. - Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера (2014)
Ляшенко Є. О. - Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку XXI сторіччя (2014)
Маслов Ю. К. - Ідеологічне підґрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти (2014)
Павлова В. О. - Біженці як правова фігура в сьогоденній політиці України (2014)
Панасюк В. А. - Особливості відбудови авторитарного режиму в сучасній Російській Федерації (2014)
Ковадло Н. П. - "Великі" та "малі" стилі політики у сучасному українському соціально-політичному контексті (2014)
Мордовець М. В. - Громадянська активність в Україні: динаміка та основні форми (2014)
Білоусов О. С. - Громадські практики та специфіка їх використання у перехідних суспільствах (2014)
Пеньковська Н. К. - Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування (2014)
Єфтєні Н. М. - Проблеми формування політичної культури в сучасному українському суспільстві (2014)
Кормич Б. А. - Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення (2014)
Гаверський В. В. - Правова основа державного регулювання інвестиційних процесів в Україні (2014)
Єрохов В. М. - Особливості та зміст фінансово-правової відповідальності за порушення валютного законодавства (2014)
Задоя І. І. - Атестація державних службовців – важлива складова проходження державної служби (2014)
Избаш О. О. - Объекты интеллектуальной собственности в век цифровых технологий (2014)
Обушенко О. М. - Окремі аспекти розвитку функції прокуратури на стадії досудового розслідування (2014)
Цимбалюк В. І. - Переваги та недоліки впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб у законодавство України (2014)
Ягунов Д. В. - Дотримання розумних строків на стадії досудового розслідування та захист прав потерпілого: окремі проблеми чинного кримінального процесуального законодавства та шляхи їх вирішення (2014)
Дейнека В. М. - Примирні процедури з вирішення трудових спорів (2014)
Кормич А. І. - Проблеми державної влади та прав людини в правових концепціях України ХVІІІ століття (2014)
Хаялі Р. И. - Влияние политических процессов на эволюцию крымскотатарской политико-правовой мысли в вопросе государственного статуса Крыма (январь – июнь 1918 гг.) (2014)
Корнієнко І. В. - Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є. В. Васьковського (2014)
Дзевелюк А. В. - М. Ю. Чижов про походження і матеріальні джерела права (2014)
Попсуенко Л. А. - Право и религия в Византии: проблемы соотношения, Шевчук-Белая Я. В. (2014)
Богданов В. С. - Рецензія на монографію: Іщенко М. П., Іщенко О. М. Соціально-політична енциклопедія (2014)
Абрамітова Д. Р. - Міжнародне регулювання страхування на світовому туристичному ринку (2014)
Балакіна Ю. С. - Діяльність Національного банку України у сфері платіжних систем (2014)
Бондаренко А. Ф. - Основні підходи до аналізу конкурентоспроможності українських банків, Бондаркова Д. В. (2014)
Войт Д. С. - Формування інфраструктурного забезпечення інноваційної моделі сталого розвитку економіки (2014)
Гончаренко Т. П. - Засади формування та розвитку лісоресурсного потенціалу світу та України, Хомутенко Я. В. (2014)
Гребенюк Н. В. - Логістика в управлінні банком у сучасних умовах ведення бізнесу (2014)
Гриценко Л. Л. - Моделі реалізації державної інвестиційної політики на засадах взаємодії держави та бізнесу в різних країнах (2014)
Гурьева А. В. - Меры нетрадиционной денежно-кредитной политики: сущность и классификация (2014)
Кузнєцова А. Я. - Консолідаційні процеси в банківських системах країн Західної Європи (2014)
Лаврик О. Л. - Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування (2014)
Лук’яненко Я. С. - Закордонний досвід розвитку ринку спільного інвестування (2014)
Лєонов С. В. - Діяльність кредитних спілок: світовий досвід і перспективи їх функціонування на вітчизняному ринку кредитних послуг, Олещук М. Г. (2014)
Могиліна Л. А. - Науково-теоретичні основи економічної нестабільності в контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств (2014)
Мірошниченко Г. О. - Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності банківської системи (2014)
Нілова Н. М. - Поведінкові особливості споживачів, Семененко Т. О. (2014)
Олійник В. М. - Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї, Бондаренко Є. К. (2014)
Пластун О. Л. - Особливості впливу фундаментальних факторів на динаміку цін на фінансових ринках (2014)
Рекуненко І. І. - Періодизація розвитку грошового та кредитного ринків України (2014)
Руденко Я. П. - Розвиток пенсійного страхування в контексті демографічних проблем у країнах Східної Європи та Центральної Азії (2014)
Рябушка Л. Б. - Регулювання податкових надходжень у системі міжбюджетних відносин (2014)
Соколенко К. О. - Ефективність залучення позикових коштів в оборот суб’єкта господарювання (2014)
Фролов С. М. - Інструменти прихованого протекціонізму та їх вплив на регулювання зовнішньоекономічної діяльності України, Чоботар О. І. (2014)
Фролов С. М. - Фінансовий потенціал регіону: дослідження сутності та аналіз його структури, Шестопалов В. Г. (2014)
Шпіцглуз С. О. - Хеджування як інструмент оптимізації фінансових ризиків бюджету України (2014)
Титул, зміст (2011)
Чухліб Т. В. - Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. (2011)
Реєнт О. П. - До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. (2011)
Іваненко О. А. - Міжнародні зв’язки Університету св.Володимира (60-ті рр. ХІХ ст.) (2011)
Передерій І. Г. - В’ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908–1914 рр.) (2011)
Федорова Л. Д. - Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам’яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) (2011)
Вронська Т. В. - 21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору (2011)
Рендюк Т. Г. - Прикордонне та регіональне співробітництво між Україною й Румунією з питань національних меншин (2011)
Бездрабко В. В. - Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії і практики (2011)
Шаравара Т. О. - Реформи і контрреформи місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ ст. в Російській імперії у працях радянських та зарубіжних дослідників (2011)
Кудряченко А.І. - Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Україні (2011)
Ващук Д. П. - Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) (2011)
Лаас Н. О. - Україна модерна. – Вип.4 (15): Пам’ять як поле змагань (2011)
Музичко О. Є. - Євген Чикаленко, Володимир Винниченко. Листування. 1902–1929 роки; Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903–1928 роки; Євген Чикаленко, Андрій Ніковський. Листування. 1908–1921 роки (2011)
Домановський А. М. - Міжнародний симпозіум "Homo byzantinus серед ідей та речей", Файда О. В. (2011)
Михайлюк М. В. - Міжнародний науковий семінар "Націонал-соціалістична окупаційна преса на зайнятих радянських територіях (1941–1944)" (2011)
Фареній І. А. - VIII Міжнародний симпозіум із проблем аграрної історії (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Kladko V. P. - Deformation state of short-period AlGaN/GaN superlattices at different well-barrier thickness ratios, Safriuk N. V., Stanchu H. V., Kuchuk A. V., Melnyk V. P., Oberemok A. S., Kriviy S. B., Maksymenko Z. V., A. E. Belyaev, Yavich B. S. (2014)
Sukach A. - Carrier transport mechanisms in InSb diffusion p-n junctions, Tetyorkin V., Voroschenko A., Tkachuk A., Kravetskii M., Lucyshyn I. (2014)
Melnichuk Ye. Ye. - Photoconductivity mechanism in structures with Ge-nanoclusters grown on Si(100) surface, Hyrka Yu. V., Kondratenko S. V., Kozyrev Yu. N., Lysenko V. S. (2014)
Michailovska K. V. - Nickel-induced enhancement of photo-luminescence in nc-Si-SiOx nanostructures, IndutnyiI. Z., Shepeliavyi P. E., Dan'ko V. A. (2014)
Stronski A. V. - Photoluminescence of As2S3 doped by Cr and Yb , Paiuk O. P., Strelchuk V. V., Nasieka Iu. M., Vlcek M. (2014)
Zorenko A. V. - Hybrid-integrated version of SBD amplitude detector intended for the 400-600 GHz frequency range, Bychok A. V., Shynkarenko V. V., Kudryk Ya. Ya., Slipokurov V. S. (2014)
Kulish M. R. - Influence of absorption saturation on the shape of CdSe absorption edge, Malysh M. I., Isaienko G. L., Litvinova V. (2014)
Savchuk A. I. - Structural and optical properties of Zn1-xCoxO thin films prepared by RF reactive sputtering technique, Stolyarchuk I. D., Stefanuk I., Cieniek B., Sheregii E. (2014)
Klochko N. P. - Nanoscale tin dioxide films and zinc oxide hierarchical nanostructures for gas sensing applications, Klepikova K. S., Khrypunov G. S., Pirohov O. V., Novikov V. A. (2014)
Rengevych O. V. - Visualization of submicron Si-rods by SPR-enhanced total internal reflection microscopy, Beketov G. V., Ushenin Yu. V. (2014)
Bacherikov Yu. Yu. - Luminescent properties of fine-dispersed ZnS:Cu prepared using self-propagating high-temperature synthesis, Zelensky S. E., Zhuk A. G., Semenenko N. A., Krylova O. S. (2014)
Vlaskina S. I. - Peculiarities of phase transformations of SiC crystals and thin films with in-grown original defects, Mishinova G. N., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2014)
Kopcansky P. - Peculiarities of nonadditive changes in conductivity of nano-PDLC under influence of magnetite and single-wall carbon nanotubes, Timko M., Mitrova Z., Tomasovicova N., Tomco L., Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M., Oleinikova I. V., Lad A. I., Studenyak I. P. (2014)
Kryuchyn A. A. - High-speed optical recording in vitreous chalcogenide thin films, Petrov V. V., Rubish V. M., Lapchuk A. S., Kostyukevych S. O., Shepeliavyi P. E. (2014)
Sheremet V. N. - Metrological aspects of studying the specific contact resistivity of ohmic contacts by using the four-contact method (2014)
Kudryk a. Ya. - Determination of the Schottky barrier height in diodes based on Au-TiB2-n-SiC 6H from the current-voltage and capacitance-voltage characteristics, Shynkarenko V. V., Slipokurov V. S., Bigun R. I., Kudryk R. Ya. (2014)
Koev M. S. - Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism, Kolomiets I. S., Savenkov S. N., Oberemok Ye. A., Skoblya Yu. A. (2014)
Lepikh Ya. I. - Uncooled СЂ(Pb1-xSnxSe)-n(CdSe) hetero-structure-based spectral range, Ivanchenko I. A., Budiyanskaya L. M. (2014)
Angelsky P. O. - Statistical structure of the biological tissue scattering of laser field with the complex degree of coherence (2014)
Litovchenko P. G. - Magnetic and magnetoresistive characteristics of neutron-irradiated Si0. 97Ge0. 03 whiskers, Pavlovska N. T., Pavlovskyy Yu. V., Ugrin Yu. O., Luka G., Ostrovskyy I. P. (2014)
Strelkova T. A. - Studies on the optical fluxes Attenuation Process in optoelectronic systems (2014)
Studenyak I. P. - Electric conductivity studies of composites (Cu1-xAgx)6PS5I superionic conductors, Buchuk R. Yu., Bendak A. V., Yamkovy O. O., Kazakevicius E., Salkus T., Kezionis A., Orliukas A. F. (2014)
Authors Index (2014)
Бова Т. В. - Сучасний стан і напрямки вдосконалення системи інституційного забезпечення регулювання вітчизняного енергетичного сектору (2013)
Філіппова В. Д. - "Фабрика думок" як складова формування державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Коваленко М. А. - Економічний механізм реалізації екологічної політики в Україні, Мацієвич Т. О. (2013)
Ковальська Н. М. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на сучасному ринку праці України (2013)
Лопушинський А. І. - Електронна демократія: Україна "за" чи "проти"? (2013)
Лопушинський І. П. - Механізм удосконалення регулювання факторингових послуг в Україні, Савченко А. А. (2013)
Максимочкіна О. В. - Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства (2013)
Момоток О. М. - Локальні нормативно-правові акти та їх місце в системі джерел трудового права, Шелдагаєва А. В. (2013)
Половцев О. В. - Державне управління регіональним розвитком в умовах невизначеності: аналіз підходів до прийняття рішень (2013)
Попова І. М. - Сучасна етнополітика української держави в контексті посилення євроінтеграційних процесів (2013)
Проніна О. П. - Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами (2013)
Рильська В. В. - Конституційні свободи людини і громадянина: міфічне та реальне (2013)
Семенченко Ф. Г. - Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності (2013)
Казюк Я. М. - Повноваження учасників бюджетного процесу з управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні (2013)
Демченко В. М. - Духовні цінності жителів Херсонської області через призму пізньої топонімії (2013)
Клюцевський В. І. - Концептуальні засади організації електронного документообігу в місцевих органах влади (2013)
Оленковська Л. П. - Співпраця соціально відповідального бізнесу та органів місцевого самоврядування в процесі реалізації стратегій соціального партнерства (2013)
Топалова Е. Х. - Шляхи становлення європейської регіональної демократії, Топал М. Х. (2013)
Тохтарова І. М. - Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на стан етнонаціональних відносин в АР Крим (2013)
Коваленко М. А. - Державне регулювання інноваційних процесів на підприємствах Херсонської області: теорія і практика (2013)
Лопушинський І. П. - Довіра до влади як державотворчий чинник в Україні (2013)
Розіна К. О. - Деякі аспекти державно-громадського управління освітою (2013)
Титул, зміст (2011)
Кириченко К. В. - Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) (2011)
Земський Ю. С. - Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. (2011)
Опря І. А. - Утиски адептів пізньопротестантських конфесій у Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Таранець С. В. - Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії (2011)
Білоус Л. В. - Депортації єврейського населення на території Російської імперії під час Першої світової війни (2011)
Михайлуца М. І. - Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941–1944 рр.) (2011)
Пилявець Ю. Г. - Каторга у СРСР (1943–1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в’язнів, Пилявець Р.І. (2011)
Генега Р. Я. - Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття (2011)
Барановська Н. П. - Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) (2011)
Ричка В. М. - Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії ХІХ ст. (2011)
Яременко В. І. - Історіософський зміст Шевченкових "Гайдамаків" (до 170-річчя виходу поеми) (2011)
Бондар В. В. - Сучасна історіографія пореформеного селянства, Присяжнюк Ю. П. (2011)
Кентій А. В. - Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України (2011)
Огуй О. Д. - М.Ф.Котляр. Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі, Федорук А. В. (2011)
Ясь О. В. - Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Блануца А. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", Доброчинська В. А. (2011)
Мартинов А. Ю. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.В.Віднянського (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Яценко Т. С. - Розвиток психодинамічної парадигми та методу АСПП, Галушко Л. Я., Дметерко Н. В., Євтушенко І. В., Максименко О. Г., Педченко О. В., Поляничко О. М., Туз Л. Г., Усатенко О. М. (2013)
Андрущенко В. П. - Філософія та психологія цілісності глибинного пізнання з врахуванням архетипу віри, Яценко Т. С. (2013)
Глузман О. В. - Науково-дослідна діяльність академіка НАПН України Т. С. Яценко в Кримському гуманітарному університеті (2013)
Яценко Т. С. - Использование визуализированной самопрезентации субъекта в глубинном познании психики (2013)
Усатенко О. М. - Підсумки ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару "Теоретичні та методологічні засади практичної психології: роль архетипу в візуалізації феномену психічного" (29 вересня – 1 жовтня 2012 р., м. Ялта), Григорова І. Р., Зажирко М. П., Сухоставська Л. О. (2013)
Усатенко О. М. - Теорія і практика глибинної психокорекції (За результатами VІІІ Авторської школи академіка НАПН України Т. С. Яценко) (2013)
Бабенко К. А. - Психоаналітичне трактування форм символізації несвідомого змісту психіки на прикладі творів мистецтв, Білуха Т. І., Горобець Т. В. (2013)
Богуславская М. А. - Архетипная сущность психологической защиты (2013)
Боровицька О. М. - Архетипна феноменологія як фундаментальна методологія дослідження психічних універсалій (2013)
Бугерко Я. М. - Зв'язок архетипу із духовно-ментальними факторами формування психіки (2013)
Галушко Л. Я. - Роль архетипу в мотивації глибинного самопізнання (2013)
Горбач Г. М. - Поняття несвідомого та психологічна характеристика основних архетипів у глибинній психології (2013)
Гришкан А. С. - Архетипические основания научного познания и глубинной психологии (2013)
Драгола Л. В. - Взаємозв’язок метафори з образом, символом та архетипом (2013)
Іваненко Б. Б. - Філософсько-психологічне значення символу в поєднанні з архетипом (2013)
Лифар Н. Л. - Вияв об’єктних відношень суб’єкта в архетипній символіці (2013)
Мелоян А. Е. - Символічне вираження агресії у міфах, казках і легендах (2013)
Поляничко Е. Н. - Влияние архетипа на процесс психического отражения (2013)
Різник М. О. - Психоаналітична інтерпретація авторських малюнків з врахуванням архетипної символіки (2013)
Святенко Ю. О. - Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів (2013)
Туз Л. Г. - Особливості інтерпретації у герменевтиці та психоаналізі, Сірик І. В. (2013)
Берегов А. В. - К проблеме архетипов небесных светил (2013)
Дерій Н. О. - Архетипна символіка в етносексуальній культурі українців, Докучко А. С. (2013)
Дметерко Н. В. - Когнітивні параметри архетипу і їх вияв в засобах візуалізації особистісної проблеми суб’єкта (малюнок, ліпка, моделі з каменів) (2013)
Дроздова Д. С. - Індивідуальні особливості вияву архетипної символіки в глибинному пізнанні (2013)
Дударенко І. С. - Роль архетипної символіки у пізнанні глибинних витоків релігійної віри суб’єкта, Педченко О. В. (2013)
Євтушенко І. В. - Архетип тіста в глибинному пізнанні психіки суб’єкта шляхом самопрезентації (2013)
Иванова А. А. - Визуализация эдипальной зависимости субъекта в рисунках с архетипической символикой (2013)
Камінська А. М. - Специфіка вияву архетипу в глибинному пізнанні психіки суб’єкта з використанням художніх творів (2013)
Лазарева И. В. - Возможности проективных методик в познании архетипности в детском рисунке и пути психокоррекции, Чернова Н. М., Грязнова С. В. (2013)
Лайкова И. В. - Архетипические аспекты образа "бабушки" (2013)
Магур Л. М. - Архетип Матері в казках та психомалюнках (2013)
Маїк М. С. - Архетип "каменя" в глибинному пізнанні психіки (2013)
Максименко Е. Г. - Роль архетипа в рисуночном объективировании самодепривации и дезадаптации (2013)
Маричева А. В. - Архетипические импликации структурно-аналитической модели психической реальности субъекта (2013)
Паркулаб О. Г. - Пізнання мови архетипів як основа співтворчості людини й навколишнього світу (2013)
Порученко О. С. - Архетип Матері у формуванні тенденції до злочинної поведінки (2013)
Семиліт М. В. - Життєві шляхи групового несвідомого українців (2013)
Сіденко Ю. О. - Особливості вияву архетипу Матері в міфології східних слов’ян (2013)
Сиренко А. С. - Архетип "огня" в глубинном познании психики, Яручик Е. Ю. (2013)
Харенко С. Г. - Роль архетипу в об’єктивуванні несвідомого змісту психіки підлітків у процесі аналізу психомалюнків (2013)
Яценко Т. С. - Архетипическая сущность "пустоты" и ее презентация в самовизуализации психики субъекта, Усатенко О. Н. (2013)
Яценко Т. С. - Метафорично-архетипическая сущность символа "глаз", Яручик Е. Ю., Бекетова Е. С., Богданова Н. Н. (2013)
Дударенко І. С. - Формування інтерпретаційних умінь майбутнього психолога у процесі AСПП (2013)
Кондрашова Ю. - Архетипная символика в тематических рисунках детей младшего школьного возраста (2013)
Разношинська К. В. - Особливості інтерпретації змісту кольору в практичній діяльності психолога (2013)
Сергиенко И. М. - Анализ структуры совместной исследовательской деятельности в процессе оказания психологической помощи субъекту саморазвития (с использованием интерпретации) (2013)
Ярошенко В. С. - Категорія архетипу в професійній підготовці практичного психолога (2013)
Яценко Т. С. - "Интровизия-супервизия" в профессиональной подготовке практических психологов, Усатенко О. Н., Каминская А. Н. (2013)
Аврамченко С. М. - Архетип "Самости" и энергетическое связывание (2013)
Богдан Т. В. - Розкриття глибинних детермінант внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта при допомозі психодраматичних прийомів (2013)
Власова Т. В. - Концепция архетипов в разработке проблемы психологической безопасности образовательного учреждения, Миляева М. В., Зиновьева Н. В., Кузнецова А. В., Харькина Н. А. (2013)
Дудник Л. М. - Особливості вияву синдрому емоційного вигорання в лікарів, Туз Л. Г. (2013)
Жихарева Л. В. - Дитячо-батьківські стосунки у контексті теорії прихильності (2013)
Кіян А. П. - Психологічні проблеми спілкування вчителя з підлітками (2013)
Локтаева С. А. - Взаимосвязь внутрисемейных (супружеских) отношений и развития самосознания ребенка (2013)
Мазовецька Н. М. - Використання архетипної символіки у рекламній продукції, Аврамченко Т. В. (2013)
Мустафаев С. М. - Особенности невербальной коммуникации подростков с признаками интернет-зависимости (2013)
Сергієнко І. М. - Застосування арт-терапії у роботі з подружніми парами з врахуванням архетипної символіки, Тетеріна О. О. (2013)
Сивопляс Н. В. - Взаємодія індивідуального та еволюційно-біологічного в архетипі сексуальності жінки (теоретичний аналіз практичного досвіду) (2013)
Солодухова Л. В. - Особливості метафоричності казки в глибинній корекції емпатійності суб’єкта в групі активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) (2013)
Старовойтов А. В. - Скрытый контекст символических образов в системно-аналитической арт-терапии (2013)
Степаненко Л. В. - Вивчення мотивації афіліації як чинника прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2013)
Шайда О. Г. - Розвиток професійного мислення в процесі організованої діяльності студентів (2013)
Яворський М. В. - Ґенеза довірчих стосунків в мережі Інтернет (2013)
Д’яконова І. І. - Методичні підходи до формування стратегії банків України в умовах невизначеності, Сіренко Ю. В. (2014)
Макаренко М. І. - Ризики посткризової нормалізації грошово-кредитної політики (2014)
Савченко Т. Г. - Розвиток комунікаційної політики Національного банку України в контексті впровадження інфляційного таргетування, Закутняя А. О. (2014)
Ткаченко Н. В. - Вектори побудови пенсійних систем у країнах Європейського Союзу (2014)
Бондаренко А. Ф. - Взаємозв’язок маркетингової діяльності банку та його фінансової стійкості, Красюк Н. В. (2014)
Бухтіарова А. Г. - Аналіз системи страхування вкладів в Україні (2014)
Вантух Т. З. - Оптимізація механізму оподаткування доходів з депозитів фізичних осіб (2014)
Верхуша Н. П. - Методичне забезпечення управління стратегічним ризиком банку (2014)
Гнатів О. А. - Фінансовий ринок України: сучасний стан і напрями розвитку (2014)
Дмитриев Е. Е. - Международная финансовая безопасность в контексте глобализации (2014)
Дудченко В. Ю. - Етапи формування та сучасні проблеми розвитку банківської системи України (2014)
Єріс Л. М. - Ефективність банківської діяльності як результат якісного управління грошовими потоками (2014)
Колдовський А. В. - Розкриття інформації у фінансовій звітності: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Конопліна Ю. С. - Соціальна відповідальність у контексті соціального страхування (2014)
Коріньок Я. О. - Цільова спрямованість грошово-кредитної політики в контексті фінансової стабільності (2014)
Кочума І. Ю. - Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу (2014)
Кузнєцов А. М. - Стратегічне управління персоналом банку в сучасних умовах розвитку економіки України (2014)
Лук’янська О. В. - Стратегічний аспект формування вартості банків (2014)
Любенко А. М. - Підходи до планування та підготовки до проведення контрольних заходів з урахуванням уніфікації та стандартизації (2014)
Малахов В. А. - Особливості державного регулювання соціальних процесів засобами непрямого оподаткування (2014)
Москаленко О. В. - Елементи теорії управління в системі облікового забезпечення банку, Піскунов Р. О. (2014)
Нагайчук Н. Г. - Сучасний стан і тенденції біржової торгівлі на фондовому ринку України (2014)
Назаренко Л. В. - Визначення сутності поняття "фондовий ринок” (2014)
Павловська Є. О. - Тенденції формування державного боргу та стан боргової стійкості України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Джерела формування місцевих бюджетів: вітчизняний і зарубіжний досвід, Воронцова А. С. (2014)
Рябушка Л. Б. - Інституційне регулювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання, Сюркало Б. І. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Інвентаризація програмного забезпечення на підприємстві, Алтинцева О. С. (2014)
Сокол С. В. - Змішане страхування сільськогосподарських ризиків: держава та аграрний страховий пул (2014)
Цікановська Н. А. - Наукова інтерпретація принципів діяльності недержавних пенсійних фондів (2014)
Чала Ю. В. - Соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки (2014)
Титул, зміст (2011)
Котляр М. Ф. - Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі (2011)
Волощук М. М. - До питання східнослов’янського походження Петра Петуні (2011)
Сас П. М. - Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? (2011)
Когут З. - Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б.Хмельницького до гетьмана І.Самойловича (2011)
Коник Ю. О. - Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Ніколаєва Т. М. - Соціокультурна характеристика підприємців України (1861–1914 рр.) (2011)
Жванко Л. М. - Нормативно-правова база та органи соціальної опіки біженців Першої світової війни за доби Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Панич О. І. - Міф про баптистів у радянському суспільстві 1950–1980-х рр.: марновірство і пропаганда (2011)
Агапов В. Л. - Шахтарські колективи радянської України й органи влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. (2011)
Кульчицький С. В. - Періодизація вітчизняної історії у працях Інституту історії України НАНУ (2011)
Папакін Г. В. - Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база (2011)
Федорук Я. О. - Східноєвропейська політична криза середини XVII ст. в історіографії (2011)
Катренко А. М. - І.М.Петренко. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. (2011)
Книш Г. М. - В.Ф.Солдатенко. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: У 4 т. – Т.Ш: Рік 1919 (2011)
Вєдєнєєв Д. В. - Партизанська війна на Україні. Щоденники командирів партизанських загонів та з’єднань. 1941–1944 (2011)
Гузенко Ю. І. - І Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання" (2011)
Дубик М. Г. - X Міжнародна наукова конференція "Білорусія й Німеччина: історія та сучасність" (2011)
Великочий В. С. - До 90-річчя доктора історичних наук, професора О.Ю.Карпенка, Кугутяк М. В., Райківський І. Я. (2011)
Верстюк В. Ф. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога (2011)
Литвин М. Р. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л.В.Войтовича (2011)
Реєнт О. П. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.М.Лебеденка (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Korotyeyev V. V. - Theory of high-field electron transport in the heterostructures AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-x with delta-doped barriers. Effect of real-space transfer (2015)
Bletskan M. M. - Electronic structure of PbSnS3 and PbGeS3 semiconductor compounds with the mixed cation coordination, Bletskan D. I., Kabatsii V. M. (2015)
Rudko G. Yu. - Zinc oxide nanoparticles fabricated in the porous silica matrix by the sublimation method, Kovalenko S. A., Gule E. G., Bobyk V. V., Solomakha V. M., Bogoslovskaya A. B. (2015)
Rozouvan T. S. - Influence of the surface roughness and oxide surface layer onto Si optical constants measured by the ellipsometry technique, Poperenko L. V., Shaykevich I. A. (2015)
Dmitruk N. L. - Au/GaAs photovoltaic structures with single-wall carbon nanotubes on the microrelief interface, Borkovskaya O. Yu., Mamykin S. V., Havrylenko T. S., Mamontova I. B., Kotova N. V., Basiuk E. V. (2015)
Rusakov K. I. - Nonlinear - optical processes at streamer discharge in semiconductor, Parashchuk V. V. (2015)
Golenkov A. G. - Sub-THz nonresonant detection in AlGaN/GaN heterojunction FETs, Zhuravlev K. S., Gumenjuk-Sichevska J. V., Lysiuk I. O., Sizov F. F. (2015)
Strelchuk V. V. - Micro-Raman study of nanocomposite porous films with silver nanoparticles prepared using pulsed laser deposition, Kolomys O. F., Golichenko B. O., Boyko M. I., Kaganovich E. B., Krishchenko I. M., Kravchenko S. O., Lytvyn O. S., Manoilov E. G., Nasieka Iu. M. (2015)
Gaidar G. P. - Changes in electrophysical properties of heavily doped n-Ge single crystals under the influence of thermoannealings (2015)
Makhanets O. M. - Spectral parameters of electron in multi-shell open semiconductor nanotube, Kuchak A. I., Gutsul V. I., Voitsekhivska O. M. (2015)
Vasin A. V. - Photoluminescent properties of oxidized stochiometric and carbon-rich amorphous Si1-xCx:H films, Ishikawa Y., Rusavsky A. V., Nazarov A. N., Konchitz A. A., Lysenko V. S. (2015)
Red'ko S. M. - Influence of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of GaN:Si (2015)
Kovalchuk A. O. - Analysis of conditions for synthesis of CdS:Mn nanoparticles, Rudko G. Yu., Fediv V. I., Gule E. G. (2015)
Syngayivska G. I. - Elecron transport in crossed electric and magnetic fields under the condition of the electron streaming in GaN, Korotyeyev V. V. (2015)
Kupchak I. M. - Vibrational states of hexagonal ZnO doped with Co, Serpak N. F., Strelchuk V. V., Korbutyak D. V. (2015)
Shpotyuk M. V. - On the origin of radiation-induced metastability in vitreous chalcogenide semiconductors: The role of intrinsic and impurity-related destruction-polymerization transformations, Vakiv M. M., Shpotyuk O. I., Ubizskii S. B. (2015)
Kondratenko S. V. - Recombination of charge carriers in heterostructures with Ge nanoislands grown on Si(100) (2015)
Bobrenko Yu. N. - Thin-film solar converters based on the p-Cu1. 8S/n-CdTe surface-barrier structure, Pavelets S. Yu., Semikina T. V., Stadnyk O. A., Sheremetova G. I., Yaroshenko M. V. (2015)
Kozachenko V. V. - Morphology and optical constants of nanographite films created by thermal vacuum deposition, Kondratenko O. S., Le Normand F. (2015)
Vertsimakha G. V. - Peculiarities of the exciton scattering in double semiconductor quantum wells with disordered layers (2015)
Титул, зміст (2011)
Даниленко В. М. - Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр., Смольніцька М. К. (2011)
Агапов В. Л. - Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р. (2011)
Кузьменко Ю. В. - Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР (2011)
Віднянський С. В. - Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації, Мартинов А. Ю. (2011)
Падалка С. С. - Українська приватизація у системі відносин: влада–суспільство–індивід (1991–2011 рр.) (2011)
Ковпак Л. В. - Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991–2011 рр.) (2011)
Шульга Т. С. - Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України (2011)
Матях В. М. - Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика (2011)
Гай-Нижник П. П. - Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським (2011)
Лисенко О. Є. - Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи (2011)
Ясь О. В. - Неоромантизм в історичній візії С.Томашівського (2011)
Шандра В. С. - А.С.Мінаков. Губернаторський корпус і центральна влада: проблема взаємовідносин (за матеріалами губерній Чорноземного центру другої половини XIX – початку XX ст.) (2011)
Кураєв О. О. - Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917–1919 рр.): Зб. док. і мат. (2011)
Шляхов О. Б. - ІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті професора А.М.Черненка "Питання політичної історії України та Росії" (2011)
Афоніна І. О. - IV Драгоманівські читання молодих істориків (2011)
Гура В. К. - До 80-річчя доктора історичних наук, професора Л.О.Лещенка (2011)
Ковальчук О. О. - До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф.Чернікова (2011)
Віднянський С. В. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.М.Алексієвця (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Волошин П. В. - Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди, Марута Н. О. (2015)
Козявкін В. І. - Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна, Шестопалова Л. Ф., Волошин Т. Б. (2015)
Бокатуєва В. В. - Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця (2015)
Волошина Н. П. - Алгоритмы диагностики и ведения пациентов с болезнью Вильсона — Коновалова, Волошин-Гапонов И. К., Важова Е. А. (2015)
Гейко В. В. - Сопоставительный анализ модификационной (обусловленной внутриутробным влиянием) и генетической составляющих предрасположенности к развитию аутоиммунной демиелинизирующей патологии у крыс разного пола, наследственно отягощенных рассеянным склерозом по материнской линии (2015)
Кузьмина Л. Н. - Клинические особенности течения различных форм миастении (2015)
Мищенко Т. С. - Оптимизация терапии больных дисциркуляторной энцефалопатией, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2015)
Мяловицька О. А. - Нейропсихологічні порушення при ізольованих інфарктах мозочка та їх діагностика з використанням тесту струпа, Трепет Г. С., Синицький І. В. (2015)
Носатов А. В. - Адренергическая активность мембран эритроцитов больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике комплексной терапии с применением КВЧ-aутогемотерапии (2015)
Перцев Г. Д. - Особенности типов работоспособности у больных с отдаленными последствиями черепно-мозговых травм (2015)
Радзіховська Н. С. - Зв’язок втоми і порушення сексуальної функції у хворих на розсіяний склероз (2015)
Архипенко Е. П. - Психологические защиты у женщин, зависимых от алкоголя, с ненормативными (по медицинскому критерию) стереотипами полоролевого поведения (2015)
Білобривка Р. І. - Критерії сексуального здоров'я чоловіків, в яких спостерігаються афективні порушення та виникає сексуальна дисгармонія (2015)
Божук О. А. - Дослідження становлення емоційного зв’язку в діаді мати — пренейт під час гестації (2015)
Вовк В. И. - Психодиагностический подход в оценке особенностей личности военнослужащих, Заворотный В. И., Лазаренко Ю. Н., Матвиенко Ж. И. (2015)
Вороніна О. В. - Результати оцінки поведінки та якості життя осіб молодого віку з психічними та поведінковими розладами, із тютюнопалінням і тютюновою залежністю (2015)
Зайцева Л. В. - Удовлетворённость супружескими отношениями и адаптивность супружества при депрессивных расстройствах различного генеза у жены, Барычева Э. Н., Григорчук М. Ю. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации контингента пациентов, страдающих гипертонической болезнью (2015)
Касьянова А. Ю. - Концепція медико-психологічної допомоги в клініці дитячої кардіохірургії, Маркова М. В. (2015)
Панько Т. В. - Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження, Каленська Г. Ю., Федченко В. Ю., Денисенко М. М. (2015)
Пшук Н. Г. - Клініко-психопатологічні особливості та диференціальна діагностика соціальної фобії у студентської молоді, Слободянюк Д. П. (2015)
Соловйова М. О. - Загальна характеристика обстежених співробітників фінансово-кредитних установ з невротичними розладами (2015)
Сукачёва О. Н. - Результаты исследования мотивов употребления алкоголя у кадровых военнослужащих с признаками расстройства адаптации, уволенных из рядов вооруженных сил в процессе реформирования армии (2015)
Телюков О. С. - Комбіноване застосування ламотріджину та солей літію у лікуванні біполярного афективного розладу ІІ типу (результати відкритого порівняльного дослідження) (2015)
Усков О. А. - Інтрапсихічні та поведінкові паттерни підлітків з атопічним дерматитом як мішені їх медико-психологічної підтримки, Маркова М. В. (2015)
Федак Б. С. - Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих з гострими соматичними захворюваннями (2015)
Явдак І. О. - Особистість хворого в формуванні резистентності дисоціативних розладів (2015)
Васіна Ю. В. - Судово-фармацевтичні аспекти порушень правил обігу психоактивних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Ковальова К. І. (2015)
Венгер О. П. - Синдромологічна структура депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Жупанова Д. А. - Клинические особенности медикаментозного комплайенса у пациентов с депрессивным эпизодом (2015)
Мардзвік В. М. - Ефективність препарату неогабін у лікуванні постгерпетичної невралгії, Мардзвік М. В. (2015)
Рахман Л. В. - Порівняльний аналіз ефективності селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну в комплексному лікуванні терапевтично резистентних депресій (2015)
Напрєєнко О. К. - Матеріали науково-практичної конференції Київського регіонального науково-практичного товариства психіатрів, наркологів та медичних психологів, Сиропятов О. Г., Дзеружинська Н. О., Напрєєнко Н. Ю., Друзь О. В., Гічун В. С., Горбань А. Є. (2015)
Колядко С. П. - Жан Мартен Шарко: великая личность, врач, ученый, учитель, Каленская Г. Ю. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гриценко А. А. - Формування інформаційно-мережевої економіки, Песоцька Є. І. (2013)
Тарасевич В. М. - Про інституційну еволюцію перших цивілізацій: циклічність і етногенез (2013)
Прозоров Ю. В. - Інституційна трансформація цілей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні (2013)
Унковська Т. Є. - Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку (2013)
Скрипниченко М. І. - Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем, Абдрахманова А. О. (2013)
Алімпієв Є. В. - Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці (2013)
Довбенко М. В. - Нобелівська оцінка практичності теорії ігор (2013)
Небрат В. В. - Економіко-правова концепція та реформаторські ідеї Семена Десницького (2013)
Богдан Т. П. - Макроекономіка. Підручник. Тема 20. Бюджетний дефіцит і державний борг (2013)
Базилевич В. Д. - Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття, Ігнатюк А. І., Гайдай Т. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Старченко Н. П. - Про ефективність судочинства на Волині (на прикладі роботи Луцького ґродського суду 1598 і 1600 рр.) (2011)
ЗатилюК Я. В. - "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. (2011)
Дзюба О. М. - Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760–1780-х рр.: "свої – чужі" (2011)
Пиріг Р. Я. - Діяльність Федора Лизогуба щодо організації роботи уряду Української Держави (травень – листопад 1918 р.) (2011)
Кабанець Є. П. - Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. (2011)
Головата Л. В. - Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник леґальної видавничої діяльності (2011)
Верменич Я. В. - Системологія історичної локалістики: пошук парадигмальних орієнтирів (2011)
Мартинов А. Ю. - Історична компаративістика світових економічних криз (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Шаравара Т. О. - Історіографія освітніх реформ у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Вілкул Т. Л. - "Въшествиє в Ієроусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Амартола в "Александрії Хронографічній" (2011)
Блануца А. В. - М.М.Кром. Між Руссю та Литвою. Прикордонні землі у системі російсько-литовських відносин кінця XV – першої третини XVI ст. – 2-ге вид. (2011)
Чухліб Т. В. - Т.Ґ.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія "зради" (2011)
Константінова В.М. - Райнер Лінднер. Підприємці і місто в Україні: 1860–1914 рр. (Індустріалізація й соціальна комунікація на Півдні Російської імперії) (2011)
Кобченко К. А. - Франк Ґольчевський. Німці та українці: 1914–1939 (2011)
Крупина В. О. - Я.Л.Примаченко. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА (2011)
Віднянський С. В. - До 85-річчя члена-кореспондента НАН України П.С.Соханя, Павленко В. В. (2011)
Мартинчук І. І. - До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р.М.Постоловського (2011)
Тронько Петро Тимофійович (2011)
Зуц Всеволод Леонідович (2011)
Панібудьласка Володимир Федорович (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2011)
Страшко В. В. - Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК України, Сухих Л. А. (2011)
Сас П. М. - Артилерія у Хотинській битві 1621 р. (2011)
Шевченко Т. М. - Рекрутація русинів до єзуїтського ордену (остання чверть XVI – середина XVII ст.): на прикладі викладацького складу шкіл в українських землях Польської провінції Товариства Ісуса (2011)
Ткаченко І. В. - Науково-видавнича діяльність М.Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907–1914 рр.) (2011)
Корольов Г. О. - Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського (2011)
Єфіменко Г. Г. - Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 – у 1920 рр.: нетрадиційний погляд (2011)
Нахманович В. Р. - Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (роздуми до 70-річчя київської масакри 29–30 вересня 1941 р.) (2011)
Кот С. І. - Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (3 листопада 1941 р.): версії (2011)
Лозицький В. С. - До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) (2011)
Арістов В. Ю. - Раннє літописання про уличів, древлян і Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О.Шахматова) (2011)
Кириленко С. О. - Проблема походження Русі в радянській історичній науці 1930–1940-х рр. (2011)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич як автор підручників та посібників з історії (2011)
Кононенко В. П. - А.Бовгиря. Козацьке історіописання в рукописній традиції XVIII ст. (2011)
Солдатенко В. Ф. - О.П.Реєнт, О.В.Сердюк. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.), Гуржій О. І., Молчанов В. Б. (2011)
Дмитрієнко М. Ф. - Пам’ять народу: геноцид в Україні голодом 1932–1933 років: Свідчення: У 2 кн. (2011)
Литвин М. Р. - Ювілейна академія до 125-ліття від дня народження видатного українського історика І.П.Крип’якевича (2011)
Хромова І. К. - Науково-практична конференція "І Міжнародні Ястребовські читання: актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки" (2011)
Степанков В. С. - До 60-річчя ректора Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка О.М.Завальнюка (2011)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2011)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2010 р. (2011)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2011 р. (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2012)
Смолій В. А. - Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики), Удод О. А., Ясь О. В. (2012)
Ричка В. М. - Пригадування Русі (осмислення спадщини св.Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) (2012)
Романова О. О. - Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730–1760-х рр. (2012)
Распопович Р. - Владика Василій III Петрович і проект переселення чорногорців до Російської імперії у другій половині XVIII ст. (2012)
Устименко В. М. - Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради (2012)
Зайцев О. Ю. - ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи міжвоєнної Європи (2012)
Казьмирчук М. Г. - Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933–1941 рр.) (2012)
Вронська Т. В. - Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.), Лисенко О. Є., Чорний Р. Л. (2012)
Мицик Ю. А. - Нові документи з історії Берестецької битви 1651 р. (2012)
Луняк Є. М. - Юрій Хмельницький у свідченнях французьких дипломатів другої половини ХVІІ ст. (2012)
Милько В. І. - Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): історіографічний аналіз (2012)
Киридон П. В. - Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії (2012)
Папакін Г. В. - Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х рр. (Із приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010)) (2012)
Ковалевська О. О. - До питання ідентифікації світських постатей композиції "Перший Вселенський собор" стінопису Софії Київської (2012)
Шандра В. С. - Л.Ф.Писарькова. Міські реформи в Росії й Московська дума (2012)
Ясь О. В. - Міжнародна наукова конференція "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття" (2012)
Кононенко В. П. - Варшавська східноєвропейська конференція "1991–2011: 20 років незалежності пострадянських країн" (2012)
Пришляк В. В. - Міжнародна наукова конференція "Берестецька битва 1651 р. в історії України й Польщі: дискусійні питання" (2012)
Газін В. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі" (2012)
Дєдков М. В. - ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України" (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Сontents (2012)
Бураков Ю. В. - З історії першого застосування миротворчих сил ООН у залагодженні конфлікту в Тропічній Африці (2012)
Голик М. М. - Українські миротворці як приклад мужності, відваги та героїзму (2012)
Грицевич Т. Л. - Конфліктологічні компетенції як основа превентивної культури офіцерів миротворчих контингентів: історичний аспект і сучасна проблематика (2012)
Кожевніков В. М. - Особливості підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних миротворчих сил (2012)
Мільченко О. М. - Історія участі України в діяльності тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак, Камєнцев Д. С. (2012)
Підлісний А. Р. - Інформаційно-психологічний вплив на військовослужбовців українського миротворчого контингенту в Іраку (2012)
Речич С. Л. - З історії формування та розвитку воєнно-політичного співробітництва Збройних Сил України з НАТО (2012)
Рєпін І. В. - Миротворчий інститут ООН: віхи становлення та розвитку (2012)
Стукаліна Н. Т. - Становлення та розвиток правових основ миротворчої діяльності України (2012)
Феденко О. В. - Миротворча діяльність України як критерій готовності її Збройних Сил (2012)
Школяренко В. В. - Підвищення бойових можливостей Збройних Сил України шляхом збереження кадрів з досвідом участі у міжнародних миротворчих операціях, Призиглей Ю. І. (2012)
Гапон Н. М. - Історіософські погляди Якима Яреми в праці "Українська духовість у її культурно-історичних виявах” (2012)
Годій М. В. - Наступ Червоної Армії в Східнокарпатській операції 1944 р.: критичний погляд, Рєпін І. В. (2012)
Гула Р. В. - Патріотичне та інтернаціональне виховання бійців Червоної Армії у 1923-1928 рр. (2012)
Ільницька У. В. - Становлення українського парламентаризму та функціонування представницьких органів врядування періоду національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. (2012)
Каша М. Є. - Історія дослідження шляхетських замків Центральної Волині (2012)
Кузьмук О. І. - Воєнна організація України як об’єкт дослідження вітчизняної воєнної науки у період 1991-2004 рр. (2012)
Підкова І. З. - Парламентська опозиція у підготовці і проведенні Всеукраїнського референдуму 1991 р. на підтвердження Акта проголошення незалежності України (2012)
Соколюк С. М. - Історія бойового застосування підводних мінних загороджувачів Чорноморського флоту в 1941-1944 рр. (2012)
Терський С. В. - Зарубіжна історіографія розвитку зброї доби Галицько-Волинської держави (2012)
Трофимович В. В. - Проблема західного кордону України в 1941-1945 рр. (2012)
Футала В. П. - Військово-політична еміграція Української Народної Республіки у міжвоєнній Польщі: стан вивчення проблеми до 1991 р. (2012)
Харук А. І. - Винищувачі Дмитра Григоровича (2012)
Гордійчук І. В. - Основні тенденції застосування засобів повітряного нападу на сучасному етапі розвитку озброєння та військової техніки (2012)
Куцька О. М. - Заходи німецького командування щодо підвищення морально-психологічного стану своїх військ у 1944-1945 рр., Годій М. В. (2012)
Питльована Л. Ю. - Наслідки Суецької кризи 1956-1957 рр. у контексті глобальної зовнішньої політики США (2012)
Ткачук П. П. - Ядерна зброя як фактор повоєнної міжнародної політики (2012)
Топальський В. Л. - Військові навчання із застосуванням ядерної зброї на Тоцькому полігоні, Хруленко І. П. (2012)
Трофимович Л. В. - Англо-франко-радянські переговори в серпні 1939 р. та їх український сюжет (2012)
Красюк О. П. - Розвідувальне забезпечення артилерії в локальних війнах та збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Бураков Ю. В. - Наукові військово-історичні конференції в Україні (2012)
Ватолін А. Г. - Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.) (2011)
Волошин Т. І. - Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст. (2011)
Задерейчук І. П. - Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст. (2011)
Коник Ю. О. - Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках (2011)
Кузьменко І. В. - Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів (2011)
Marcoń W. - Unifikacja prawna województwa Śląskiego z Drugą Rzeczpospolitą (2011)
Присяжнюк Ю. П. - "Незручні" селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Спіркіна О. О. - Данило Нарбут: портрет на тлі епохи (2011)
Sterczewska I. - Wybrane aspekty funkcjonowania Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej: liczebność i wykształcenie korpusu policyjnego (2011)
Черемісін О. В. - Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.) (2011)
Шугальова І. М. - Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр. (2011)
Погромський В. О. - Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії (2011)
Шевчук О. В. - Проблема сепаратизму в СУАР КНР як дестабілізуючий фактор системи безпеки Центрально-Азійського регіону (2011)
Балягузова О. Ю. - Діалектика сутності соціологічних концепцій нації та націогенези як процес до самовизначення етносів (2011)
Гонтар Т. М. - Документи державних польських і українських архівів про депортацію українців у 1944-1946 рр. (2011)
Карпенко В. В. - Склад і зміст родинного фонду Симиренків: його наукове і практичне значення (2011)
Котляр Ю. В. - Ю. Тютюнник у матеріалах Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України (2011)
Лазуренко В. М. - Соціальна стратиграфія українського селянства доби НЕПу: історіографія 60-90-х років XX ст. (2011)
Лосовський Я. - Академические учебники по архивоведению в Польше (2011)
Макієнко О. А. - Протокольна документація земських установ в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): проблеми джерелознавчого дослідження (2011)
Мальшина К. В. - Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст.: колекція документів та спогадів у зібранні Школи слов’янських та східноєвропейських студій при Університеті м. Лондона (2011)
Морозов В. В. - Внесок дворянства Лівобережної України в становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду (2011)
Рижева Н. О. - Визначення пріоритетних архівних установ у дослідженні історії суднобудування України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (2011)
Руснак О. В. - Джерела з історії соціально-економічного розвитку Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр. (2011)
Сокирська В. В. - Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело вивчення російсько-українських відносин у період становлення тоталітарної держави (2011)
Сусоров С. В. - Особливості документів правоохоронних органів з фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів у селах України (1907-1914 рр.) (2011)
Ткачук А. І. - Українська історична наука 1960-1970-х років на прикладі діяльності В. Сарбея (2011)
Чернік С. Д. - Періодичні видання України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878-1918 рр. (2011)
Якимчук О. О. - Джерела до вивчення шляхти Рівненського повіту Волинської губернії кінця XVIII – початку ХХ століть (за матеріалами Державного архіву Рівненської області) (2011)
Коротяєв С. І. - Сучасна науково-технічна революція та її вплив на різні аспекти трудової діяльності людини (2011)
Сусоров В. Д. - Розповсюдження нелегальних видань у Миколаєві в 1905 р. (за матеріалами Державного архіву Миколаївської області) (2011)
Чубіна Т. Д. - Микола Бушин: людина, вчений, учитель (2011)
Моравець Н. - Краківська історична школа в дослідженні українського історика Рецензія на монографію : Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії (Миколаїв, 2010) (2011)
Бушин М. І. - Немає правди – немає честі. І навпаки (2011)
Малюта В. О. - Всеукраїнський трудовий конгрес як представницький орган українського народу в другій Українській Народній Республіці (2011)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Отделение реанимации и интенсивной терапии кардиологического профиля ГУ ННЦ "Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско" НАМН Украины (2014)
Пархоменко А. Н. - Новый маркер раннего ремоделирования сердца у больных острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, Лутай Я. М., Степура А. А., Иркин О. И. (2014)
Лутай Я. М. - Эффективность и безопасность комбинированной гиполипидемической терапии эзетимибом и аторвастатином у пациентов с острым инфарктом миокарда, Иркин О. И., Степура А. А., Белый Д. А., Пархоменко А. Н. (2014)
Пархоменко О. М. - Гостра серцева недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST на ЕКГ, Кожухов С. М. (2014)
Лутай Я. М. - Клініко­прогностичне значення результатів проби з потік­залежною вазодилатацією у хворих із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Пархоменко О. М., Степура А. О., Іркін О. І., Білий Д. О., Сопко О. О. (2014)
Пархоменко А. Н. - Клинико­прогностическое значение полиморфизма гена эндотелиальной NO­синтетазы у больных с острыми коронарными синдромами, Лутай Я. М., Иркин О. И., Кожухов С. Н., Скаржевский А. А., Досенко В. Е., Мойбенко А. А. (2014)
Гомон М. Л. - Перидуральна аналгезія при оперативних втручаннях в абдомінальній хірургії (2014)
Андрющенко В. П. - Фармакотерапія больового синдрому у хворих на гострий панкреатит, Андрющенко Д. В., Куновський В. В. (2014)
Малеев С. Б. - Гемодинамические эффекты акупана и нефопама в свете профилактики и коррекции артериальной гипотензии и брадикардии, обусловленных симпатическим блоком при спинномозговой анестезии, Малеева Е. С. (2014)
Сорокина Е. Ю. - Пропофол в современной поликомпонентной общей анестезии (2014)
Шраменко Е. К. - Профилактика и лечение острого повреждения почек, вызванного рабдомиолизом различного генеза, Черний В. И., Прокопенко Б. Б. (2014)
Черний В. И. - Диагностика тяжести ишемического инсульта методом определения уровня маркеров повреждения центральной нервной системы, Городник Г. А., Куглер С. Е. (2014)
Яременко О. Б. - Анти­В­клеточная терапия — новое направление в лечении АНЦА­ассоциированных системных васкулитов, Петелицкая Л. Б. (2014)
Комарова О. Б. - Артроскопічні зміни синовіальної оболонки при ревматоїдному артриті, Ребров Б. О., Лібстер К. С. (2014)
Пархоменко А. Н. - Случай успешной диагностики и лечения псевдоаневризмы левого желудочка при остром инфаркте миокарда, Иркин О. И., Лутай Я. М., Вовченко В. Е., Кушнир С. П. (2014)
Колесников А. Н. - Опыт применения антагониста глутаматных NMDA­рецепторов (ПК­Мерц) при повреждениях головного мозга травматического происхождения в остром периоде (описание клинического случая), Чернуцкий С. О., Стасюк В. Н., Дружинская Е. А. (2014)
Целуйко В. И. - Рекомендации и рутинная практика тромболитической терапии у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, Матузок О. Э. (2014)
Голдовський Б. М. - Предикторна цінність аналізу варіабельності серцевого ритму в діагностиці фатальних аритмій у хворих із гострим інфарктом міокарда, Юрчак Ю. В., Сідь Є. В. (2014)
Глумчер Ф. С. - Профилактика и коррекция гепатоцеребральной недостаточности у пациентов с тяжелыми расстройствами, вызванными злоупотреблением алкоголем, Стрепетова Е. В., Мухоморов А. Е., Перебийнис М. В. (2014)
Недашківський С. М. - Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній, Бабак С. І., Галушко О. А. (2014)
Кожухов С. М. - Гостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: клініко­гемодинамічні, електрофізіологічні особливості та вплив на прогноз, Пархоменко О. М., Іркін О. І., Лутай Я. М., Шумаков О. В., Скаржевський О. А. (2014)
Кравец О. В. - Пути повышения эффективности интенсивной терапии у пациентов с острым панкреатитом (2014)
Целуйко В. И. - Беременность при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, Будко Е. А., Дагхар С. , Киношенко К. Ю. (2014)
Пархоменко А. Н. - Принципы ведения пациентов с субмассивной тромбоэмболией легочной артерии. Клинический случай, Лутай Я .М., Иркин О. И., Кушнир С. П., Сопко А. А., Федькив С. В. (2014)
Никонов В. В. - Клиническое наблюдение больной с печеночным вариантом острой перемежающейся порфирии, Савицкая И. Б., Ивлева В. И., Бутко Л. В., Ярычкина Л. П., Бирюкова Л. И. (2014)
Яковлева Э. Б. - Предменструальный синдром, Бабенко О. М., Пилипенко О. Н. (2014)
Колтунова А. Б. - Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности (2014)
Кочин И. В. - Современные проблемы охраны труда медицинских работников, Акулова О. М., Протас С. В., Ланкмилер Т. В., Сидоренко П. И., Гайволя А. А., Шило И. Ф., Трошин Д. А. (2014)
Васкес Абанто Х. Э. - Здравоохранение и вопросы его финансирования, Васкес Абанто А. Э. (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Опыт, устремленный в будущее (2014)
Практические аспекты поддержания уровня артериального давления в периоперационном периоде (2014)
Гордеева М. В. - Внезапная ненасильственная смерть молодых людей (ретроспективный анализ), Велеславова О. Е., Батурова М. А., Рылов А. Ю., Лаврентюк Г. П., Платонов П. Г., Шубик Ю. В. (2014)
Сорокина Е. Ю. - Жировые эмульсии: современное состояние проблемы при проведении интенсивной терапии у больных в критическом состоянии (2014)
Курдиль Н. В. - Современное состояние и перспективы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения специалистами в области клинической токсикологии (2014)
Петюнин Г. П. - Лаборатории аналитической токсикологии. Состояние, организация и особенности работы, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2014)
Большой Д. В. - Методика отбора биологических сред и образцов для элементного анализа, Пыхтеева Е. Г. (2014)
Рубльов Б. B. - Математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника ендотоксикозу, Шкуліпа О. В., Шейман Б. С. (2014)
Шейман Б. С. - Токсикокинетика таллия и параметры эндотоксемии при острой таллиевой интоксикации, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Шейман Б. С. - Роль почечной системы элиминации в лечении острого отравления таллием, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Шейман Б. С. - Оценка эффективности использования экстракорпоральных технологий детоксикации в лечении острого отравления таллием, Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Макаров А. А., Урин А. А., Иць В. В. (2014)
Рубльов Б. B. - Прояви ендотоксемії та математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника захворювання, Шкуліпа О. В., Проданчук М. Г., Шейман Б. С. (2014)
Шейман Б. С. - Антидотная терапия в комплексном лечении острого отравления хлорпирифосом, Кривенчук В. Е., Проданчук Н. Г., Волошина Н. А., Урин А. А., Сафронова И. А. (2014)
Шраменко Е. К. - Сравнительная оценка изменений почечного кровотока при различных вариантах острого повреждения почек, Шкарбун Л. И. (2014)
Бойко В. В. - Оптимізація хірургічної тактики лікування післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень у постраждалих з абдомінальною травмою, Лелиця А. В., Миловидова Г. Е., Лебідь П. Б. (2014)
Юрченко О. П. - Периоперационная профилактика тромбогеморрагических осложнений у больных с cиндромом диабетической стопы (2014)
Підгірний Я. М. - Перший власний досвід застосування концентрату протромбіназного комплексу при життєзагрожуючій коагулопатії, Філик О. В., Яєчник О. Р. (2014)
Левкин О. А. - Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при политравме на догоспитальном этапе, Голдовский Б. М., Сериков К. В. (2014)
Разнатовская Е. Н. - Стеноз гортани при туберкулезе, Грицова Н. А., Николаева О. Д., Войтюк И. Н. (2014)
Ломей Я. І. - Облітеруючий тромбангіїт нижніх кінцівок — хвороба Вінівартера — Бюргера, Лудин В. І., Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Вельмишановна Людмило Василівно! (2014)
Стоя на плечах гигантов (2014)
Усенко Л. В. Колокола и колокольчики (2014)
Черний Т. В. - Черепно­мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций, Стецик В. Ю., Черний В. И. (2014)
Хачатрян Н. Н. - Место современных фторхинолонов III поколения в лечении распространенного перитонита, Вабищевич Н. К., Охинько Л. В., Муслимов Б. Г. (2014)
Постернак Г. І. - Гемостазіопатії як показник гострої гіпоксії у новонароджених дітей, Пизіна К. В. (2014)
Кондрацька І. М. - Невідкладні стани в діабетології. Коми, Маньковський Б. М. (2014)
Цогоева Л. М. - Лихорадка неясного генеза (в помощь практикующему врачу), Снопков Ю. П., Лаврова Е. В., Павлова Е. А. (2014)
Современные тенденции холинергической фармакотерапии в интенсивной терапии (2014)
Георгіянц М. А. - Септична гіперглікемія у дітей та можливості її корекції за допомогою тривалої інфузії 4,2% розчину L­аргініну, Корсунов В. А. (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка стану кровопостачання нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну поліневропатію без уражень магістральних артерій (2014)
Філик О. В. - Гемостаз і цитокіни у дітей із сепсисом, Бойків Н. Д. (2014)
Воротынцев С. И. - Эффективность и безопасность раствора Гекотон в интенсивной терапии критических состояний, Кононенко С. К., Гузенко В. Н., Звегинцева И. А. (2014)
Гомон М. Л. - Періопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хворих з операціями на артеріях нижніх кінцівок, Мітюк О. І. (2014)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання постійної епідуральної інфузії бупівакаїну для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді в дітей (2014)
Щур О. І. - Динаміка рівня серотоніну при хімічному нейролізисі в пацієнтів із колоректальним раком (2014)
Богуславская Н. Н. - Оценка адекватности анестезиологического обеспечения у пациентов молодого возраста, прооперированных по поводу травм конечностей в условиях различных видов анестезии, Георгиянц М. А. (2014)
Георгиянц М. А. - Интенсивная терапия энцефалитов у детей, Корсунов В. А. (2014)
Колтунова А. Б. - Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности (2014)
Щербина Н. А. - Токолитическая активность мелатонина при угрожающих преждевременных родах, Демиденко Д. И., Демиденко А. Д. (2014)
Дацюк О. І. - Показники системної запальної реакції у хворих із тяжким гострим панкреатитом у ранній стадії залежно від компонентів інфузійної терапії (2014)
Бєлая І. Є. - Фазові зсуви електрорушійної сили серця у хворих на гострий інфаркт міокарда (2014)
Патратій М. В. - Клінічний випадок гострого жирового гепатозу у вагітної, Олексюк С. І., Білоус Д. Г. (2014)
Постернак Г. И. - Особенности мозговых инсультов в детском возрасте (клиническое наблюдение мигренозного инсульта у девочки 17 лет), Федорковская Б. О. (2014)
Снисарь В. И. - Современные рекомендации по диагностике и лечению черепно­мозговой травмы у детей, Лацинский А. Р. (2014)
Титул, зміст (2012)
Моця О. П. - Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи (2012)
Козир І. А. - Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел, Чорний О. В. (2012)
Котляр М. Ф. - Початки Русі. Довкола 862-го року (2012)
Котенко А. Л. - До питання про творення українського національного простору в журналі "Основа" (2012)
Коляда І. А. - Цензурна політика російського самодержавства в "українському питанні" (до історії відносин М.Коцюбинського з органами цензури) (2012)
Машкін О. М. - П.А.Столипін та Україна (2012)
Передерій І. Г. - Український науковий інститут у Берліні та В’ячеслав Липинський (до 130-річчя від дня народження) (2012)
Єфіменко Г. Г. - Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? (2012)
Ясь О. В. - Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова (2012)
Кісь О. Р. - Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології (2012)
Филипчук О. М. - Роси у "Житії Георгія Амастридського" (2012)
Таїрова-Яковлева Т. Ґ. - Літопис Самійла Величка: до питання про нове академічне видання (2012)
Толочко П. П. - Острозька академія XVI–XVII століття: Енциклопедія (2012)
Дмитрієнко М. Ф. - Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009), Іщенко Я. О. (2012)
Кучерепа М. М. - Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т.8: Великий терор: Польська операція 1937–1938 / Wielki terror: Operacja polska 1937–1938: У 2 ч. (2012)
Дубик М. Г. - Карл Гайнц Рот, Ян-Петер Абрагам. "Реемтсма" у Криму: Тютюнове виробництво й примусова праця під німецьким окупаційним правлінням 1941–1944 (2012)
Яремчук В. П. - А.Портнов. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття (2012)
Реєнт О. П. - Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу: Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип.1, Добров П. В. (2012)
Тельвак В. В. - XI Міжнародна наукова конференція "Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ та ХХ століття", Педич В. П., Лазурко Л. М (2012)
Шевченко В. В. - V Міжнародна наукова школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита" (2012)
Корнійчук Л. В. - До 90-річчя академіка Аркадія Жуковського, Кучерук О. С. (2012)
Атаманенко А. Є. - До 80-річчя професора Любомира Романа Винара, Хеленюк А. А. (2012)
Шаповал Ю. І. - До 75-річчя доктора історичних наук, професора С.В.Кульчицького (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Contents (2012)
Титул, зміст (2012)
Верстюк В. Ф. - Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії (2012)
Пиріг Р. Я. - Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2012)
Корольов Г. О. - Консервативна утопія В.Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа (2012)
Старченко Н. П. - Поєдинки у шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI – початок XVII ст.) (2012)
Таранець С. В. - Правове становище старообрядців у Росії наприкінці ХVІІ – на початку ХХ ст. (2012)
Маркевич О. В. - Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVIII – першої половини XIX ст. (на прикладі Волинської губернії) (2012)
Баженова Г. Ю. - Просопографічний портрет істориків Імператорського Варшавського університету (1869–1915 рр.) (2012)
Маєвський М. - Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій (2012)
Глушко А. О. - Образ "перманентного зовнішнього ворога" як національний автостереотип українців і словенців (2012)
Верстюк В. Ф. - Історик і епоха (до 90-річчя від дня народження академіка Ю.Ю.Кондуфора) (2012)
Бездрабко В. В. - А.О.Введенський: дореволюційний історик-ерудит і радянський професор (2012)
Колесник І. І. - "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень (2012)
Калакура Я. С. - Нариси історії Української революції 1917–1921 рр.: У 2 кн. – Кн.1 (2012)
Ясь О. В. - Гирич І. Київ в українській історії: Києвознавчі статті (2012)
Павко А. І. - Політична енциклопедія (2012)
Посохов С. І. - Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації (2012)
Іваненко В. В. - Біобібліографія кримознавства. – Вип.1–14, Кавун М. Е. (2012)
Каністратенко М. М. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.М.Шейка, Кушнаренко Н. М. (2012)
Атаманенко А. Є. - Теодор Мацьків, Мицик Ю. А. (2012)
Гуржій О. І. - Михайлина Павло Васильович, Коцур А. П. (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Contents (2012)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку (2014)
Яременко О. Л. - Вплив кредитної експансії на рівновагу на глобальних фінансових ринках (2014)
Бублик Є. О. - Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України (2014)
Бурлай Т. В. - Система виявлення і коригування макроекономічних дисбалансів Євросоюзу та її адаптація до умов України (2014)
Данилова К. І. - Проблеми регулювання нестабільності платіжного балансу країни: сучасний дискурс та невирішені питання (2014)
Корнівська В. О. - Європейський фінансовий простір у контексті монетизації (2014)
Кричевська Т. О. - Пріоритети та інструменти грошово-кредитної політики в сучасних умовах (2014)
Подлесная В. Г. - Плотность экономического пространства-времени в социально-экономических циклах общественного воспроизводства (2014)
Прозоров Ю. В. - Трансформация режимов пруденциального надзора в процессе эволюции регулирования банковского сектора, Прозоров Х. Х. (2014)
Савицький С. В. - Перспективи банківського інвестування на фондовому ринку України (2014)
Шкляр А. І. - Вплив програми "кількісного пом’якшення” на ринки, що розвиваються: деякі висновки для України (2014)
Брус С. І. - Ринок рейтингових послуг в Україні: реалії і вектори розвитку (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Профессор Юрий Иванович Козин (к 70­летию со дня рождения) (2014)
Підгірний Я. М. - Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину (2014)
Волощук Р. Р. - Вентилятор­асоційований трахеобронхіт: огляд літератури (2014)
Шейман Б. С. - Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики (короткий огляд), Георгіянц М. А., Постернак Г. І., Бондаренко І. В., Волков В. М., Постернак Д. Г. (2014)
ESPEN. Что нового? (2014)
Современные позиции применения холинергической терапии в анестезиологии и реаниматологии (2014)
Гриценко С. Н. - Коррекция гиповолемии у хирургических больных с использованием комбинированного раствора Гекотон® в комплексе инфузионной терапии, Корогод С. Н., Пуха И. П. (2014)
Дмитриев Д. В. - Использование пропофола у детей, или немного новой информации об известном препарате (2014)
Міщук В. Р. - Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей (2014)
Энтеральное питание пациентов в клинике интенсивной терапии: современное состояние вопроса и перспективы на будущее (2014)
Михневич К. Г. - Эффективность препарата Ауротаз­Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами, Хижняк А. А., Баусов Е. А. (2014)
Голдовський Б. М. - Місце b­адреноблокаторів у комплексній терапії персистуючої форми фібриляції передсердь, Сідь Є. В. (2014)
Черний В. И. - Оптимизация профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в оперативной онкопульмонологии, Смирнова Н. Н., Егоров А. А., Егоров А. Н., Босько И. Л. (2014)
Світлик Ю. О. - Динаміка показників коригованого інтервалу QT і дисперсії інтервалу QT та їх прогностичне значення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця на фоні епідуральної анестезії із застосуванням різних місцевих анестетиків (2014)
Жадан А. В. - Особенности течения сердечной недостаточности при митральных пороках сердца, Зедгинидзе Э. (2014)
Ільчишин О. Я. - Досвід моніторингу внутрішньочерепного тиску з використанням екстракраніального тензодатчика, Волощук Р. Р., Яськів Ю. О., Піган В. М. (2014)
Бабак С. И. - Опыт применения препарата Пропофол­Ново в нашей клинике, Крутой С. В., Злочевский А. Н., Пантес А. В. (2014)
Бойко В. В. - Характер морфологических изменений в стенках бронхов, влияющий на риск возникновения послеоперационной несостоятельности культи бронха, Смоляник К. Н., Козин Ю. И., Наумова О. В. (2014)
Щур О. І. - Динаміка рівня соматостатину при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком (2014)
Яєчник О. Р. - Стратегічні напрямки інтенсивної терапії субкомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із тяжкою черепно­мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета (2014)
Мальцева Л. А. - Новое в диагностике и лечении острых панкреатитов, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г., Мосенцев Н. Н. (2014)
Підгірний Я. М. - Організація навчального процесу викладання дисципліни "Екстрена і невідкладна медична допомога" на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5­го курсу, Іванюшко О. В., Матолінець Н. В. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Комплексна біохемілюмінесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно­мозкової травми, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Постернак Г. І., Кравець Д. С., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Є. (2014)
Кравчун П. П. - Зміни діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та артеріальною гіпертензією залежно від ступеня ожиріння (2014)
Шальмін О. С. - Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД­асоційований туберкульоз, Ясінський Р. М., Лукомська В. М., Носач С. Г., Кучер Т. В. (2014)
Матолінець Н. В. - Обґрунтування переваг комбінованої загальної анестезії зі штучною вентиляцією легень у поєднанні з нейроаксіальними блокадами при лапароскопічних гістеректоміях (2014)
Стаднік С. М. - Вплив імплантації електрокардіостимулятора на когнітивну дисфункцію пацієнтів із брадіаритміями (2014)
Никонов В. В. - Особенности клинической картины острых отравлений некоторыми суррогатами алкоголя: кардиодепрессивный эффект, Курсов С. В., Иевлева В. И., Белашко С. А., Воронцов В. В., Кучерявченко В. В., Романенко В. В. (2014)
Ломей Я. І. - Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини), Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Гарбар М. О. - Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаря­анестезіолога (2014)
Міщук В. Р. - Оцінка нутритивного статусу й енергопотреби в дітей у критичних станах (2014)
Фабіан М. П. - Типи етикетного спілкування в сучасній англійській мові (2011)
Арделян О. В. - Фразеологізм як одиниця мови (2011)
Бабелюк О. А. - Наративна ризома як вихідний формальний принцип постмодерністського текстотворення (2011)
Бачинська А. А. - Особливості вживання артиклів зі словами "Language” та "Speech” (2011)
Бехта І. А. - Репрезентативна специфіка наративної моделі у художньому просторі постмодернізму (2011)
Боговик О. А. - Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності (2011)
Богуславский С. С. - Предикатно-аргументная разновидность мотивации немецких футбольних терминов (2011)
Бордюк Л. В. - Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі (2011)
Буренко Т. М. - Конвенціональна природа мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі (2011)
Васильченко Е. Г. - Фонема /r/ в системе немецкого консонантизма (2011)
Вербицкая Т. Д. - Особенности реализации бифонемных сочетаний гласных в языке СМИ Германии, Фрумкина А. Л. (2011)
Вереш М. Т. - Лексичні особливості німецької фахової мови теології у давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький періоди (2011)
Виросткова А. - Распространение неологизмов английского происхождения в словацкой и русской культурной средах (2011)
Haláček J. - Social class in contemporary british society and how it is portrayed in the newsprint media (2011)
Гвоздяк О. М. - Мовні контакти як суттєвий чинник збагачення словникового складу (2011)
Holyk S. V. - The nature and causes of language change (2011)
Horňáková A. - The possible influences of culture and cultural diversity, Hudáková A. (2011)
Grischina T. V. - Glottisschlageinsatzvarietäten in der Deutschen standardaussprache (2011)
Гураль О. Ю. - Засоби об’єктивації складників концепту Персонаж у постмодерністських романах М. Аміса (2011)
Дакаленко О. В. - Органика образа и идеи в философском мире позирования немецкого барокко XVII века (2011)
Dančišinová L. - Evaluative potential of reporting verbs and interactive character of academic writing (2011)
Дëмина Н. Е. - Вариативные особенности энергетической структуры аргументативных диалогических единств (2011)
Демчук Н. М. - Особливості ієрархізації базових концептів маркетингу у французькій мові (2011)
Домброван Т. І. - Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний понятійний та термінологічний апарат (2011)
Драбов Н. Ю. - "Хибні друзі перекладача” як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови (2011)
Duruttyová M. - Parallel multilingual corpora and their advantages for translators and researchers (2011)
Evinová N. - Portrayal of British society in humor (2011)
Есенова Е. Й. - Способи відтворення англійської середньоязикової та фарингальної фонем графічними засобами української мови (2011)
Загородня Л. З. - Відтворення стилістичної функції англійських артиклів в українському перекладі художньої рози (2011)
Zeleňáková M. - Point de vue comparatif sur les aspects linguistiques des procédés de traduction dans les textes communautaires. Quelques remarques sur l’analyse en perspective anglo-française (2011)
Іваненко Ю. В. - Зоопоетоніми в контексті повісті "Prince Caspian: the Return to Narnia” К. С. Льюїса (2011)
Карпа І. Б. - Застосування комунікативних стратегій в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2011)
Коваль Н. А. - Особенности композиционного построения речи политического деятеля (2011)
Костенко В. Г. - Метатекстові засоби додаткової інтерпретації тексту наукової журнальної статті (2011)
Коцюба О. П. - Творчість Йозефа Рота як об’єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Кротенко Л. Б. - Реалізація категорії зв’язності у постмодерністському дискурсі на прикладі творів Тараса Прохаська "Спалене літо” та Дональда Бартельмі "The Party”, "The School” (2011)
Кротенко Л. Б. - Реалізація категорії зв’язності через багатозначність лексеми у постмодерністському дискурсі (2011)
Кувшинова Н. М. - Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями (2011)
Куранова С. І. - Дискурс-аналіз як інтегративний комунікативно орієнтований метод у лінгвістиці (2011)
Ladtschenko M. - Sprachmittel zum ausdruck der modetendenzen in der Deutschen gegenwartssprache, Honak N. (2011)
Leláková E. - Presentation on relations between lexical units and their meanings (2011)
Ливрінц К. Е. - Запозичення медичної термінології з французької мови в угорську (2011)
Липчанко О. В. - Засоби вираження емоційного концепту "гнів/ anger" в англійських та українських пареміях (2011)
Лучканин С. М. - Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) (2011)
Маковська О. О. - Вербалізація концепту malformations в англійській терміносистемі пластичної хірургії (2011)
Marcinova S. - On the importance of intercultural communications within the study of literature (2011)
Матвіїшин (Лопушанська) О. М. - Особливості відтворення заголовків класичних прозових творів у перекладах німецькою мовою (2011)
Маштакова Н. В. - Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур (2011)
Мелько Х. Б. - Типи синестетичних мапувань в англійському постмодерністському художньому дискурсі (2011)
Миголинець О. І. - Номінативний аспект аналізу мовних одиниць (2011)
Миклаш Л. Т. - Формування англомовної термінології лісової галузі: американський досвід (2011)
Морозова И. Б. - Осложненное предложение в уровневой системе английского языка (2011)
Mudrak B. - Travel brochures and their manipulative strategies (2011)
Panocová R. - A corpus-based view on predicatives in Russian (2011)
Пашкова Н. І. - Субстратні, суперстратні та адстратні явища в Карпато-Балканській етнолінгвістиці (2011)
Пиц Т. Б. - Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови (2011)
Попович Н. М. - Особливості перекладу давньогрецьких тринітарних термінів "Ousia” та "γΠОΣТАΣІΣ” (на матеріалі листів 125, 236.6, 38 Св. Василія Великого) (2011)
Пріц О. М. - Застосування корпусного підходу в дослідженні мови (2011)
Птуха В. А. - Конотація як результат взаємозв’язку мови і культури (2011)
Rozenfeld J. - Chаnging aspects of immigration into the UK (2011)
Романова Н. В. - Семантична структура синонімів емотивної лексеми Hoffnung (2011)
Рубанюк Э. В. - Семантический потенциал предложно-именных конструкций в немецком языке (на материале предложно-именной группы mit + Nomen (Dat.)) (2011)
Семенюк О. - Мовні засоби створення образу ворога в романі Т. Кленсі "Debt of Honor”, Білоус В. (2011)
Синьо В. В. - Термінологічні аспекти формування німецькомовних навчальних текстів лісництва (2011)
Сливка М. І. - Особливості передачі історичних хрононімів (2011)
Сливка Н. Т. - Універсальні концепти: пріоритетність когнітивного над семантичним (2011)
Станко Д. В. - До проблеми вивчення емоцій у сучасному мовознавстві (2011)
Сорока Т. В. - Особливості семантизації аксіономенів Воля, Will, Volonte в українській, англійській та французькій мовах (2011)
Толчеєва Т. С. - Абстрактні і конкретні поняття як категорії мислення (2011)
Uherová Z. - Gespräche im bereich des gesundheitswesens (2011)
Улитина Н. А. - Гендерная направленность рекламного слогана (2011)
Філоненко З. Л. - Стилістичні засоби і прийоми вираження амбівалентності у постмодерністському художньому тексті (2011)
Harčaríková P. - Scenes of transformation in stories as the basis for communication between father and daughter (in the book "Five minutes to dinner”) (2011)
Ковальова Я. - Мультикультурний контекст автобіографічної трилогії Еліаса Канетті (2011)
Мищур Т. Л. - "Безумье и благоразумье,/ позор и честь,/ все, что наводит на раздумье,/ все слишком есть - / во мне" (М. И. Цветаева). М. И. Цветаева и барокко (2011)
Рошко М. М. - Неоміфологізм казки Антуана де Сент Екзюпері "Маленький принц" (2011)
Шевчук Т. С. - Метаморфоза образу нарциса та метаморфози його інтерпретації в європейській гуманістиці (2011)
Šnircová S. - Images of grotesque degradation in feminist critique of patriarchy (2011)
Benková E. - Interaction in university lectures (2011)
Valdmanová K. - On correlation between knowledge about communication and a second language performance (2011)
Габовда А. М. - Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога (2011)
Gogová L. - Situation comedies – an effective tool in the process of foreign language learning (2011)
Долгош К. І. - Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин (2011)
Корнєва З. М. - Аспектна модель підручника з іноземної мови для спеціальних цілей у експеренційній методиці навчання іноземних мов (2011)
Соломка Е. Т. - Міжнародні мовні іспити на Україні – інтегрований крок національної системи освіти вропейський простір, Костюк М. П. (2011)
Левко Л. В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування (2011)
Мишко С. А. - Основні принципи розробки тестових завдань (2011)
Мишко С. А. - Особливості проведення та оцінювання тестування (2011)
Mitríková B. - The incorporation of historical and cultural aspects into teaching English to students of law chools (2011)
Nikiforenko I. V. - Rolle der modalpartikeln im Daf-unterricht (2011)
Sepešiová M. - Planning a CLIL lesson (2011)
Uherová Z. - Motivation und motivationsmethoden im sprachunterricht (2011)
Цвяк Л. В. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальної лексики німецької мови (2011)
Ярославцева К. В. - Методи навчання усному мовленню (2011)
Яцканич Н. М. - Les documenta authentiques: outil incontournable de la sēanse d’apprentissage (FLE) (2011)
Парамонова С. А. - Gaétane Dostie. Pragmaticalisation et marqueurs discursifs. Analyse sémantique et traitement lexicographique. Bruxelles. Editions Duculot, 2004, - 296 p. (2011)
Ryník J. - Coleman, S., Ross, K. The media and the public. "Them” and "Us” in media discourse.- Chichester: Wiley-Blackwell Publishing, 2010. - 199 p. (2011)
Титул, содержание (2015)
Скрипниченко М. И. - Макроэкономическая сбалансированность и критические дисбалансы в экономике Украины (2015)
Лебедева В. К. - Экономико-теоретические аспекты перемены деятельности (2015)
Рябинина Л. Н. - Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка (2015)
Радионов Ю. Д. - Проблемы реализации бюджетных инвестиций (2015)
Демьяненко С. И. - Основы формирования инструментов инвестиционной деятельности аграрных предприятий, Коваль В. М. (2015)
Каленюк И. С. - Современные риски развития высшего образования в Украине, Куклин О. В., Ямковой В. А. (2015)
Соколова З. С. - Анализ трансакционных издержек регионального экономического сотрудничества со странами – членами ОХАДА (2015)
Титул, зміст (2015)
Скрипниченко М. І. - Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України (2015)
Лебедєва В. К. - Економіко-теоретичні аспекти зміни діяльності (2015)
Рябініна Л. М. - Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку (2015)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми реалізації бюджетних інвестицій (2015)
Дем’яненко С. І. - Засади формування інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств, Коваль В. М. (2015)
Каленюк І. С. - Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні, Куклін О. В., Ямковий В. А. (2015)
Соколова З. С. - Аналіз трансакційних витрат регіонального економічного співробітництва з країнами – членами ОХАДА (2015)
Титул, зміст (2012)
Ричка В. М. - Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства (2012)
Волощук М. М. - Руські переселенці в Угорщині ХІІ–XIV ст.: обов’язки та соціальне становище (2012)
Сокирко О. Г. - Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648–1781 рр.) (2012)
Горобець В. М. - Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви (2012)
Таїрова-Яковлева Т. Ґ. - До питання про історичні й територіальні уявлення козацької старшини наприкінці XVII ст. (2012)
Іваненко О. А. - Міжнародна співпраця вчених Університету св.Володимира (1900–1914 рр.) (2012)
Євсєєва Т. М. - Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.), Лисенко О. Є. (2012)
Бек К. - Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР (2012)
Крупина В. О. - "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві) (2012)
Папакін Г. В. - Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження (2012)
Грінченко Г. Г. - Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України), Реброва І. В., Романова І. М. (2012)
Вілкул Т. Л. - Створення леґенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини ХІІІ ст. (2012)
Конопська Б. - Польські наукові історичні атласи в XIX–XX ст. (2012)
Шандра В. С. - С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття (2012)
Ясь О. В. - О.О. Ковальчук. Українське історичне джерелознавство доби романтизму (2012)
Приходько Л. Ф. - М.М. Варварцев. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто (2012)
Патлатюк Б. Ю. - Я на сповіді сказав би: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем: Документи (2012)
Сас П. М. - Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. (2012)
Боровик М. А. - Всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні: сучасність та перспективи", Пастушенко Т. В. (2012)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2011 р. (2012)
Contents (2012)
Кульчицький І. М. - Проблеми електронного оформлення окремих видів наукових документів, Магеровська Т. В., Сеник В. В. (2013)
Тацій Р. М. - Визначення теплопередачі в багатошаровій нескінченній плиті при початкових умовах на границі розділу суміжних шарів, Пазен О. Ю. (2013)
Гречанінов В. Ф. - Інформаційні технології управління ризиками, Бєгун В. В. (2013)
Луцук С. М. - Маскування графічних робіт для пересилання мережею інтернет, Мартин Є. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Супровід рухомих об’єктів у локальних системах відеоспостереження міської інфраструктури, Іванов Ю. (2013)
Ущапівський І. Л. - Ком’пютерне моделювання вібрацій відцентрового пожежного насоса, Кирилів Я. Б., Ларін О. О. (2013)
Берегулько Н. О. - Управління проектами впровадження систем захисту інформації у структурні підрозділи ДСНС України, Грицюк Ю. І. (2013)
Бурак Н. Є. - Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника: компетентнісний підхід, Рак Ю. П. (2013)
Гайдукова Н. В. - Исследование и применение методов системного анализа при формировании портфеля проектов (2013)
Драч І. Є. - Розрахунок інтегрального показника портфеля наукових проектів вищого навчального закладу, Рулікова Н. С. (2013)
Євсюков О. П. - Когнітивні технології управління інноваціями знань в освітніх проектах формування кібер-рятувальника, Рак Ю. П., Рак О. Ю. (2013)
Ратушний Р. Т. - Системний підхід до ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву, Завер В. Б., Тимочко В. О. (2013)
Сташевський З. П. - Управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки на основі моделей компетенцій, Грицюк Ю. І. (2013)
Марек Хмель - Методи та засоби відбору персоналу в проектні команди системи цивільного захисту, Зачко О. Б., Павел Хмель (2013)
Пйотр Хмель - Об’єктно-орієнтоване управління проектами маршрутних перевезень засобами gps - моніторингу, Підгородецький Я. І., Оленюк Ю. Р. Мартин Є. В. (2013)
Bedzay A. A. - Man-caused-ecological and chemical-toxicological safety of utilization of the pesticides on basis of carbamic acid derivatives, Scherbina O. N., Mykhalitchko B. M. (2013)
Винявська Г. Ф. - Дослідження ефективності іммобілізації іонів флюору в алюмосилікатній матриці природного клиноптилоліту в процесі очищення природних вод (2013)
Гащук П. М. - Прояв режимної автомодельності в характеристиках динамічних нагнітачів, застосовуваних у пожежній техніці, Сичевський М. І. (2013)
Казимиренко Ю. О. - Перспективи застосування металоскляних покриттів з підвищеними рентгенозахисними властивостями для конструкцій технічних засобів перевезення радіоактивних речовин (2013)
Ковалишин В. В. - Дослідження з визначення небезпечних факторів пожежі в тунелях (2013)
Мовчан І. О. - Вибір критеріїв для прийняття рішень в системі пожежогасіння, Васильєв М. І. (2013)
Ольховий І. М. - Про вплив стріли підйому двошарнірної арки постійного радіуса кривизни на її несучу здатність, Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І. (2013)
Петрова М. А. - Динамічні характеристики побутових фільтрів для очищення питної води, Фартушняк К. А. (2013)
Попович В. В. - Логістична система транспортування небезпечних відходів в умовах міста, Бучковський А. І, Попович Н. П. (2013)
Радомська М. М. - Енергетичний аудит як основа підвищення енергоефективності виробничих та житлових об’єктів (2013)
Семерак М. М. - Нагрівання балонів для зберігання газу за умов пожежі, Балицький О. І., Субота А. В. (2013)
Тарнавський А. Б. - Зміна теплофізичних властивостей поліаміду-6 під впливом функціонально-активного полімеру (2013)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів: тваринництво Польщі, Бунь Р. А., Нахорскі З., Сорочич М. П., Хорабік І. (2013)
Антошків Ю. М. - Вивчення дисципліни "Фізичне виховання" у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на засадах кредитно-модульної системи (2013)
Гнатишин І. Л. - Ключові фактори становлення професійної майстерності фахівця (2013)
Грицанюк В. В. - Особисті якості куратора як важлива складова ефективності навчально-виховного процесу (2013)
Заячковська Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти оволодіння науковими основами безпеки експлуатації інфокомуніка-ційних освітніх систем та мереж (2013)
Києнко-Романюк Л. А. - Критичне мислення як складова здоров'язбереження компетентності фахівця: психолого-педагогічний аспект (2013)
Клос Л. Є. - Практична складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності (2013)
Ковальчук А. М. - Удосконалення ігрової майстерності курсантів і студентів військових навчальних закладів України засобами міні-футболу, Петренко А. М., Баран Ю. С. (2013)
Козловська І. М. - Структурування інформації та взаємодія знань у сучасній дидактиці: теоретичний аспект, Цюприк А. Я. (2013)
Kozolup M. S. - Foreign language academic socialization as an aspect of science majors professional training at Ukrainian universities (2013)
Козяр М. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності у процесі підготовки фахівців гуманітарного розмінування під час навчання, Окіпняк Д. А. (2013)
Колодій І. С. - Проблеми якості освіти у вищій школі України (2013)
Коломієць А. М. - Електронне навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців сфери туризму, Черній Г. В. (2013)
Mykytenko N. O. - ESP teachers training:American experience in Ukrainian context (2013)
Myronchuk O. - Main stages of grammar teaching methods evolution (2013)
Омельченко Н. А. - Формування навичок читання на заняттях з німецької мови (2013)
Рубель Н. В. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів у системі екологічної освіти України (2013)
Savruk R. - Pros and cons of error correction in teaching studies (2013)
Tatarovska O. V. - Pedagogical grammar: a cognitive and communicative approaches (2013)
Харчук А. І. - Вплив екологічної освіти на формування екологічного світогляду майбутніх фахівців ДСНС України, Купчак М. Я. (2013)
Якимович Т. Д. - Розвивальний потенціал творчих робіт у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Титул, зміст (2012)
Смолій В. А. - Лабораторія українського наративу (вступне слово головного наукового редактора) (2012)
Ясь О. В. - Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця ХVIII–ХХ ст. (2012)
Козубовський Г. А. - Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) (2012)
Федорук Я. О. - Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. (2012)
Моця О. П. - Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І.Мазепи (2012)
Андрєєв В. М. - Діяльність В.Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН (1921–1933 рр.) (2012)
Євсєєва Т. М. - Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1930-ті рр.) (2012)
Верменич Я. В. - Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти (2012)
Калакура Я. С. - Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії (2012)
Колесник І. І. - Ментальне картографування та професія історика: між раціональним й уявленим (2012)
Жданович О. П. - Візантійське посольство 568 р. до тюрків за твором Менандра Протектора (2012)
Вілкул Т. Л. - "Старьци" та "старишины" в "Повісті временних літ" і давньослов’янському Восьмикнижжі (2012)
Ададуров В. В. - Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції (2012)
Шевчук Т. М. - Чи були герої зрадниками, або Ще раз про проблему історизму фольклору (з приводу статті О.І.Галенка "Зрадники-герої або український ідеал потурченця", опублікованої в альманаху "Соціум" (2006 р., вип.6)), Балушок В. Г. (2012)
Галенко О. І. - Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики (2012)
Ясь О. В. - Н.Полонська-Василенко. Спогади (2012)
Гейда О. С. - В.Шандра. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина ХІХ ст.), Демченко Т. П. (2012)
Гогун О. С. - Ґжеґож Мотика. Від Волинської різанини до акції "Вісла": польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. (2012)
Кот С. І. - Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy / Архівна спадщина у співпраці Польщі і України (2012)
Бачинська О. А. - Міжнародні наукові читання "Південна Україна: козацька та післякозацька доба", Чухліб Т. В. (2012)
Заболотна Т. В. - Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміґрація" (2012)
Плахонін А. Г. - До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф.Котляра (2012)
Жерноклеєв О. С. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора М.В.Кугутяка, Сигидин М. В. (2012)
Черкас Б. В. - Шабульдо Фелікс Михайлович (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Contents (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Serheyev V. - The Enthalpy of Mixing of the Laurylmethacrylate with Some Organic Solvents (2015)
Mizyuk V. - Effect of Substituent Geometrical Parameters on the Chemical Shifts of ortho- and meta-Protones in 1H NMR-Spectra of Monosubstituted Benzenes, Shibanov V. (2015)
Figovsky O. - Crystallography of Coaxial and Scroll Nanotubes of Arbitrary Composition, Pashin D., Khalitov Z., Valeeva D. (2015)
Lelyukh M. - Synthesis and Anticancer Activity of Isatin, Oxadiazole and 4-Thiazolidinone Based Conjugates, Havrylyuk D., Lesyk R. (2015)
Mudryy S. - Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation, Reutskyy V., Ivashchuk O., Suprun O., Ivasiv V. (2015)
Bushuyev A. - Kinetics and Products of 4-Aminotoluene Oxidization by Ozone in the Liquid Phase , Keremet M., Galstyan A., Galstyan T. (2015)
Zeynalov E. - Effect of Br-Grafted Multi-Walled Carbon Nanotubes on the Model Oxidative Environment, Friedrich J., Wagner M., Hidde G. (2015)
Skorokhoda V. - Obtaining Peculiarities and Properties of Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Hydrophobic Vinyl Monomers, Melnyk Yu., Semenyuk N., Suberlyak O. (2015)
Rudenchyk T. - Research on Biodegradation of Epoxy-Polyurethane Composites Filled with Ferrocene in the Model Biological Medium, Rozhnova R., Shtompel V., Galatenko N., Ostapuk S. (2015)
Ivashkiv O. - Structure and Application of ED-20 Epoxy Resin Hydroxy-Containing Derivatives in Bitumen-Polymeric Blends, Astakhova O., Shyshchak O., Plonska-Brzezinska M., Bratychak M. (2015)
Arkis E. - Characterization of a Pearlescent Biaxially Oriented Multilayer Polypropylene Film, Cetinkaya H., Kurtulus I., Ulucan U., Aytac A., Balci B., Colak F., Germen E., Kutluay G., Dilhan B., Balkose D. (2015)
Kolesnyk V. - Methods of Parameters Calculation for Wastes High-Temperature Plasma Processing , Orlyk V. (2015)
Tamazashvili A. - Evaluation of the Reducing Ability of Anion Exchange Resin AV-17-8 in the Sulphite Form, Makarenko I. (2015)
Pivovarov O. - Treatment of Aqueous Solutions of Sodium Chloride by Nonequilibrium Low Temperature Plasma, Zakharov R., Nikolenko M. (2015)
Ved` V. - Modelling of Hydrocarbons Catalytic Conversion Process, Tovazhnyanskiy L., Krasnokutskiy Ye., Koshchiy V. (2015)
Dyachok V. - Mathematical Model of Mass Transfer from Lamina of the Leaf into Extractant, Dyachok R., Gaiduchok O., Ilkiv N. (2015)
Bragina L. - Glass Coatings on the Basis of Na2O-B2O3-SiO2 System for Tin Bronze Protection During Melting, Sobol Yu. (2015)
Saribekova D. - Cationic Polymers as Fixer Preparations of Protective Finishing on Cotton Fabrics, Kunik A., Saleba L., Saribekov G., Danchenko V. (2015)
Liaposhchenko O. - Analysis of the Conditions of Phase Equilibrium and Influence of the United Heat and Mass Transfer on the Effectiveness of Separation in the Inertial-Filtering Separator, Nastenko O. (2015)
Титул, зміст (2012)
Касьянов Г. В. - Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України, Толочко О. П. (2012)
Старченко Н. П. - Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст.) (2012)
Затилюк Я. В. - Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини – другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії (2012)
Дзюба О. М. - Українська духовна еліта в Росії XVIII ст.: служіння і служба (на матеріалах епістолярної спадщини) (2012)
Кочергін І. О. - Дворянство пореформеної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) (2012)
Шноре Е. - Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні, Паавле І. (2012)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами) (2012)
Кириченко К. В. - Галицько-Волинський літопис і створення леґендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського (2012)
Михайловський В. М. - Православні парафії Подільського воєводства за матеріалами поборових реєстрів 1560-х рр. (2012)
Осіпян О. Л. - Запрошення вірмен до Львова галицькими князями Данилом та Левом Даниловичем у "Topographia civitatis Leopolitanae" Іоганна Алембека: особливості ренесансного історієписання (2012)
Вирський Д. С. - Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанія 1648 р.) (2012)
Реєнт О. П. - Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання (2012)
Войтович Л. В. - М.Б.Петров. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління, Поляков Є. І. (2012)
Бездрабко В. В. - І.О.Ворончук. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники (2012)
Шацилло В. К. - Л.М.Жванко. Біженці Першої світової війни: українский вимір (1914–1918 рр.) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни: Документи: У 2 т., Лозицький В. С. (2012)
Білоус Н. О. - ІІ конгрес зарубіжних дослідників історії Польщі (2012)
Мицик Ю. А. - VІІ наукові читання, присвячені гетьманові Іванові Виговському, Тарасенко І. Ю. (2012)
Боряк Г. В. - Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків (2012)
Скальський В. В. - ІІІ літня школа "Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи у ХІХ–ХХ ст.", Шевченко В. В. (2012)
Мартинов А. Ю. - Ерік Гобсбаум (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2012 р. (2012)
Contents (2012)
Гадзало Я. М. - Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2014 рік та основні завдання на перспективу (2015)
Юшин С. О. - Фактор партнерства в аграрному реформуванні (2015)
Гладій М. В. - Економічне обґрунтування державної підтримки збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин, Шаран П. І., Полупан Ю. П., Кругляк О. В., Кругляк А. П. (2015)
Фурса А. В. - До питання насінництва цукрових буряків (2015)
Попрозман Н. В. - Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу (2015)
Кужель В. В. - Маркетинг у підвищенні соціальної відповідальності аграрних підприємств (2015)
Колодійчук В. А. - Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2015)
Комарова І. Л. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини (2015)
Рябоконь В. П. - Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі (2015)
Іртищева І. О. - Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій, Хвесик Ю. М., Стегней М. І. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського