К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: спінтроніка в концепції "знизу – вгору", Кругляк Н. Ю., Стріха М. В. (2013)
Khetselius O. Yu. - Sensing nuclear anapole moment and parity non-conservation effect in heavy atomic systems: new scheme (2013)
Florko T. A. - New numerical approach in sensing radiative transitions probabilities in spectra of some complex ions (2013)
Лозовий С. В. - Розрахунок електрофізичних параметрів іоноселективних польових транзисторів: теоретичні та практичні аспекти, Кукла О. Л., Павлюченко О. С., Голтвянський Ю. В., Прищепа М. М. (2013)
Кудринський З. Р. - Інтеркальовані шаруваті кристали InSe, GaSe і Bi2Te3 та чутливі елементи перетворювачів тиску на їх основі, Ковалюк З. Д. (2013)
Starodub N. F. - Control of mycotoxins by immune biosensor based on the structured nano-porouse silicon, Slishek N. F, Pylypenko I. V., Mel’nichenko M. M., Pylypenko L. N. (2013)
Мацишин М. Й. - Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач – буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі, Пєшкова В. M., Мельник В. Г., Кукла О. Л., Мамикін А. В., Семеничева Л. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Панасюк Л. І. - Датчики тиску: об’ємні напівпровідники, ниткоподібні кристали, нанопровідники, Єрмаков В. М., Коломоєць В. В., Божко А. В., Ящинський Л. В. (2013)
Ницук Ю. А. - Оптические свойства ионов ванадия в кристаллах ZnS (2013)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Титул, зміст (2015)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі, Карпюк Т. С., Безусько А. Г. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин (2015)
Кузьмішина І. І. - Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у Волинській області (Україна), Коцун Л. О., Войтюк В. П. (2015)
Ломберг М. Л. - Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України, Михайлова О. Б., Бісько Н. А. (2015)
Морозова І. І. - Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп) (2015)
Гелюта В. П. - Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales), Кравчук О. О. (2015)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of Milesina blechni and Milesina kriegeriana (Pucciniales) from the Ukrainian Carpathians, Hayova V. P. (2015)
Shcherbakova Yu. V. - Scutellinia torrentis (Pyronemataceae, Pezizales), a new for Ukraine species from the Carpathian Biosphere Reserve, Dzhagan V. V. (2015)
Придюк М. П. - Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів (2015)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел (2015)
Васюк В. А. - Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів, Косаківська І. В. (2015)
Жадько С. І. - Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica (2015)
Колодяженська Т. І. - Якість насіння Juniperus та критичні періоди його формування в умовах Лісостепу України, Похильченко О. П. (2015)
Чубірко М. М. - Професор Г. В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя (до ювілейної дати Ужгородського національного університету) (2015)
Ситник К. М. - Степану Михайловичу Стойку — 95! (2015)
Шиян Н. М. - Колекція ботаніка Г. Й. Потапенка з фондів гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (MSUD). Рецензія: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, Н. В. Герасимюк, Т. В. Васильєва. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенка (2015)
Баженова О. В. - Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки (2014)
Варналій З. С. - Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування, Панасюк О. В. (2014)
Галушка З. І. - Трансформація механізму функціонування ринку праці в умовах модернізації сучасної економіки, Антохов А. А. (2014)
Горна М. О. - Статистичний аналіз загальнообов'язкового державного страхування: соціально-економічна нормаль (2014)
Гуляєва Л. П. - Еволюція податку Тобіна як інструмента регулювання фінансових ринків Evolution of the (2014)
Іванова Т. Г. - Оцінка конкурентної позиції банків України (2014)
Кальна-Дубінюк T.П. - Розвиток ринку PR-консалтингу в Україні (2014)
Степасюк Л. М. - Органічне виробництво – основний фактор підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в сільськогосподарським підприємствах, Тітенко З. М. (2014)
Шумський А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності економіки через інноваційні стратегічні шляхи модернізації (2014)
Язлюк Б.О. - Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Андрєєв А. С. - Діяльність організаторів-агітаторів радянських органів репатріації "переміщених осіб" на початковому етапі репатріації (1945-1946 pp.) (2014)
Ворона Ю. В. - Радянська "освітянська" періодика періоду "перебудови" (1985 - 1991 pp.) про проблеми проф.-тех. освіти у Києві (2014)
Лєбедева Ю.О. - Сучасна інтерпретація українськими істориками теорій походження та розвитку Київської Русі (2014)
Ніколаєць K. M. - Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. (2014)
Обметко О. М. - Роль земств у вирішенні питань соціально-економічного піднесення українських губерній в останній чверті XIX ст. (2014)
Пуховець Д. С. - Дві промови Фемістія як історичне джерело (2014)
Сапєлкіна З. П. - Культуротворча діяльність Імператорського Православного Палестинського Товариства (2014)
Третьякова A. C. - Федералізм як втілення національної автономії України (2014)
Щербатюк В. М. - До питання про причини Голодоморів в Україні (на вшанування жертв Голодоморів 1921-1923,1932-1933,1946-1947 pp.) (2014)
Кондрашова Л. - Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета (2014)
Кушнір В. - Концепція моделювання інформаційно-освітнього середовища в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2014)
Маралова Е. - Дополнительное профессиональное образование педагогов: методология и методика исследования (2014)
Харківська А. - Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній освітній системі (2014)
Григорова Л. - Перспективи розвитку мережі освітньо-виховних закладів для обдарованих дітей (2014)
Малихіна Я. - Аналіз підходів до визначення впливу складових зовнішнього середовища на ВНЗ (2014)
Першукова О. - Диверсифікація структури багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти, Гайдай Л. (2014)
Головко І. - Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України (2014)
Грибков О. - Методика використання віртуального навчального тренажера "Гель електрофорез" (2014)
Кулик О. - Нові форми роботи з педагогами та основні елементи створення розвивального середовища району як індикатор управління якістю освіти (2014)
Процишин Н. - Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках (2014)
Стукаленко З. - Розвиток толерантності в епоху Античності та Середньовіччя (2014)
Анісімов М. - Наочність в процесі виконання лабораторних робіт (2014)
Казимирская И. - Общее среднее образование в контексте педагогической практики будущих учителей (2014)
Кобилянський О. - Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності, Дембіцька С. (2014)
Садовий М. - Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять, Трифонова О., Стадніченко С. (2014)
Shandruk S. - Second language acquisition for bilingual and foreign students (2014)
Гавриленко О. - Формування перекладацької компетентності студентів технічних спеціальностей (2014)
Горбенко О. - Комплексно-інтеграційна технологія формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Демешко І. - Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у викладанні курсу "Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” (2014)
Єжова О. - Аналіз функцій робітників для побудови прогностичної моделі фахівця (2014)
Ковтюх С. - Тести з однією чи кількома правильними відповідями в курсі сучасної української літературної мови (2014)
Куліш І. - Дослідження особливостей самостійності курсантів-диспетчерів у навчальній діяльності (2014)
Лабенко О. - Нелінійні фрактальні системи в англійській мові та їх застосування у навчальному процесі (2014)
Коженовська Т. - Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів), Лісневська А. (2014)
Лопатинська Н. - Управління самостійною роботою студентів шляхом впровадження робочих зошитів з неврологічних основ логопедії (2014)
Назаренко Н. - Формування міжпредметних зв’язків інформатики і математики при навчанні студентів нетехнічних спеціальностей (2014)
Подопригора Н. - Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2014)
Прокоф’єва М. - Моніторинговий супровід професійної підготовки майбутніх учителів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2014)
Рожкова Н. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов (2014)
Чубар В. - Взаємозв'язок загальноосвітніх і професійних знань у процесі профільного навчання старшокласників технологій (2014)
Борисенко Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2014)
Василенко О. - Проблема підбору управлінських кадрів та використання інноваційних технологій управління колективом у ресторанному господарстві при підготовці фахівців ресторанної справи (2014)
Гляненко К. - Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках української мови (2014)
Медведенко І. - Застосування методики нормування часу у процесі навчання технології обробки текстильних матеріалів (2014)
Мурована І. - Аналіз програм з хореографічного навчання для загальноосвітніх та позашкільних закладів (2014)
Соснова М. - Особливості застосування мультимедії на уроках української мови (2014)
Стогній А. - Обгрунтування інформаційного обсягу навчального матеріалу з харчових технологій для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2014)
Шелудько І. - Роль інтегрованих спецкурсів до підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Калініченко Н. - Використання педагогічного досвіду вчителів біології в практиці підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі "природознавство" (2014)
Чавдарова–Костова С. - Выявление студенческой активности в рамках университетской педагогической подготовки (самостоятельная работа при изучении факультативных предметов) (2014)
Васенок Т. - Соціально-професійне становлення майбутніх викладачів спецдисциплін птнз швейного профілю під час проектування одягу (2014)
Гуцул Л. - Географічна термінологія як компонента мовної підготовки вчителя географії (2014)
Дідич Г. - Аналіз поняття "творчі здібності" та "імпровізація" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Особистісно-професійний імідж учителя початкової школи як інструмент суб'єкт-суб'єктної взаємодії (2014)
Долина А. - Чинники фосилізації вимови сдудентів-філологів (2014)
Іноземцева С. - Соціально-професійне становлення молоді з особливими потребами (2014)
Кондрацька Г. - Результати емпіричного дослідження комунікативно-мовленневої культури фахівців фізичної культури (2014)
Лещенко Г. - Професійна надійність майбутніх фахівців: ретроспектива та сучасність (2014)
Локарєва Ю. - Теоретико-методологічні основи професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Mytsenko V. - The role of teaching Approaches in the Process of Formation of Professional Skills of economists (2014)
Негребецька О. - Особливості процесу соціалізації студентської молоді засобами музичної культури у навчально-виховному середовищі педагогічного університету (2014)
Плачинда Т. - До питання професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Спіріна Т. - До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Тимошенко Н. - Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у системі неперервної освіти (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Харламенко В. - Орієнтація соціального педагога на реалізацію метасистемного підходу у процесі його профорієнтологічної діяльності у ЗНЗ (2014)
Яковлєва М. - Упровадження інтерактивних методів навчання при вивченні іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі (2014)
Бєлікова І. - Методологічний аспект застосування неімітаційних форм навчання вчителів іноземної мови (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності до професійного самовизначення майбутнього вчителя філологічних спеціальностей (2014)
Гусєва К. - Формування творчого самовираження майбутніх вчителів образотворчого мистецтва через розуміння символу як засобу виразності художнього образу (2014)
Мішин С. - Фізичне самовдосконалення як провідний чинник впливу на процес професійної підготовки студентів (2014)
Уйсімбаєва М. - Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку (2014)
Клим-Климашевска А. - Innowacje w nauczaniu języka obcego w przedszkolu, Ягелло Е. (2014)
Растригіна А. - Менталітет майбутнього фахівця як запорука розвитку духовності мистецького освітнього простору ВНЗ (2014)
Федорченко Т. - Особливості технології педагогічної діагностики школярів у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Просвітництва (2014)
Півень М. - Міжпредметна інтеграція як методологічна основа дослідження проблеми формування психологічної готовності курсантів-пілотів до професійної діяльності, Редозубова Є. (2014)
Шишова І. - Комунікативна складова у структурі формування психологічної культури майбутніх педагогів в умовах оптимізації навчання та виховання дітей з особливими потребами (2014)
Кулініч Л. - Творчий досвід майстрів цвітнянських гончарних осередків у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Мельнік А. - Оптимізація пізнавальної активності майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Грозан С. - Компетентнісний підхід як складова частина підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації (2014)
Картава Ю. - Професійна компетентність учителя української мови та літератури як педагогічна категорія (2014)
Квас В. - Можливості граф-схем у конструюванні викладу теми ,,Хімія неметалів та їх сполук” у старшій школі, Сандул Г. (2014)
Рябовол Л. - Особливості уроку як форми організації компетентнісного навчання правознавства (2014)
Чернецька Т. - Моделювання учіння "навчаю сам себе" як одного із видів активності молодших школярів у навчально-дослідницькій діяльності (2014)
Жадленко І. - Компетентісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у вищій школі (2014)
Кравченя А. - Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики (2014)
Мазур Н. - Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів (2014)
Нікітіна О. - Дослідницькі вміння і навички в складі операційного компонента навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Бабич В. - Проблеми сучасної родини у формуванні соціального здоров’я підростаючого покоління, Онучак Я. (2014)
Замойська К. - Раціональне харчування студентів – запорука їхнього здоров’я, Замойський С., Вільчинська Д., Чорна О. (2014)
Міцай Ю. - Науково-методичне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності організаторів виховного процесу в умовах післядипломної освіти (2014)
Шевченко О. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання у спеціальні освітні заклади (2014)
Тертилова А. - Лечебная физкультура как метод профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у преподавателей высшей школы (2014)
Черній В. - Формування у молодших школярів стійкої мотивації на здоровий спосіб життя у процесі реалізації програми інтегрованого предмета "Основи здоров’я" (2014)
Жесткова М. С. - Соціальні технології формування професійних якостей співробітника дрібної фірми (2014)
Кузьмін В. В. - Працевлаштування молоді як соціальна проблема (2014)
Маслов Д. О. - Розвиток партійної системи України за роки незалежності (2014)
Петрушина Т. О. - Динамика инновационности украинской экономики, Вайнштейн М. (2014)
Пиронкова О. Ф. - Социально-средовые детерминанты формирования отношения к психически больным (2014)
Садовська А. О. - Ринок праці і ринок праці молодих спеціалістів як об’єкт наукових досліджень (історична ретроспектива) (2014)
Величко О. В. - Механізм формування економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гуляєва Л. П. - Державне регулювання банківських бонусів в рамках підвищення соціальної відповідальності фінансового сектора економіки (2014)
Карпенко Н. В. - Розвиток ІТ-галузі як складова зростання економіки України (2014)
Красільник О. В. - Особливості фінансування вищої освіти в Україні (2014)
Логінов М. М. - Вплив Першої світової війни на господарську систему провідних країн Західної Європи, Лавриненко В.М. (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методики оцінки ефективності податкових пільг: теорія та практика (2014)
Ткаченко Я. С. - Фінансування в рамках державно-приватного партнерства: методологічні підходи визначення сутності та основних елементів інфраструктури (2014)
Туголуков С. І. - Щодо впровадження другого рівня пенсійної системи України та ризики його функціонування (2014)
Чалюк Ю. О. - Країнові моделі соціалізації економіки (2014)
Яцунь О. М. - Людський капітал як чинник економічного зростання (2014)
Берест І. Р. - Сучасні погляди на розвиток історіографії щодо питання дослідження історії профспілкового руху Східної Галичини (1772–1919 рр.) (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові досягнення вчених в удосконаленні сівозмін у системах світового землеробства першої половини ХХ століття (2014)
Кузовова Н. М. - Єврейська община Херсонщини в 1944-1960 рр. (за документами фондів партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ) (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Українська геополітична думка перш. трет. ХХ ст.: історіографічний огляд (2014)
Ступак Ф. Я. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський (2014)
Лютий В. П. - Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів, Коломієць К. С. (2014)
Варбан М. Ю. - Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження, Гончар Л. К., Дмитрук Н. А., Дебелюк М. І. (2014)
Барилович О. М. - Ринок молока і молочної продукції: стан, проблеми та основні напрямки розвитку, Пилипенко Н. В. (2014)
Бесчастна М. В. - Теоретичні аспекти соціального управління в контексті системи управління (2014)
Буряк Р. І. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення рівня якості діяльності підприємств аграрного сектору (2014)
Гальчинська Ю. М. - Дослідження тенденцій розвитку кон’юнктури ринку органічної продукції України, Коцюруба М. В. (2014)
Гапоненко Т. М. - Інноваційний маркетинг як запорука розвитку підприємства (2014)
Коденська М. Ю. - Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій (2014)
Корчинська О. А. - Розвиток та сутність банківського маркетингу, Веселова М. Ю. (2014)
Ларіна Я. С. - Стратегічніе маркетингове планування діяльності переробних підприємств апк в умовах динамічних змін зовнішнього середовища (2014)
Любкіна О. В. - Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку (2014)
Нестеренко О. П. - Неоліберальна концепція соціальної справедливості (2014)
Сокол Л. М. - Аспекти екологічного управління у рибогосподарській діяльності, Мосіюк С. І. (2014)
Тітенко З. М. - Особливості формування та функціонування інтеграційних утворень в м'ясо-молочному скотарстві (2014)
Четверик О. В. - Аналіз ринку основної та побічної продукції бурякоцукрового виробництва: стан та перспективи розвитку (2014)
Юрчик І. Б. - Аналіз інституційного забезпечення національного ринку праці (2014)
Ворона Ю. В. - Діяльність Київського індустріального технікуму (1950–1966 рр.) (2014)
Кириченко Ю. Т. - Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці ХХ ст. (2014)
Ступак Ф. Я. - Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги (2014)
Титул, зміст (2010)
Новікова А. М. - Громадський транспорт Австрії: досвід та уроки для України (2010)
Вікович І. А. - Організація перевезення відвідувачів Євро 2012 після проведення матчу у місті Львові, Зубачик Р. М., Вілюра О. Г. (2010)
Федоров В. В. - Пірамідальні екрани — чемпіони шумопоглинання (2010)
Гутаревич С. Ю. - Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників (споживачів) на підприємствах автомобільної галузі, Науменко В. А. (2010)
Бабін Ю. В. - Оцінювання невизначеності вимірювань значення рівня зовнішнього шуму на нерухомому колісному транспортному засобі, Лесик О. С., Логвін С. М., Нілов Р. Ю. (2010)
Смолянюк Р. В. - Використання системи відеосканування "ОКО” для діагностики стану покриттів автомобільних доріг, Кіяшко І. В., Новаковський Д. М. (2010)
Павлюк Д. А. - Сравнение результатов исследования по возможности приживаться тонких слоев износа в натурных условиях и с помощью устройства "ЦП-НТУ", Глуховеря В. М., Лебедєв А. С., Дзисяк В. В., Кисарець Н. М. (2010)
Філіппов В. В. - Спрощення методики розрахунку асфальтобетонних шарів армованих геосинтетичним прошарком, Вьюник І. М. (2010)
Славінська О. С. - Визначення основних параметрів дренажних систем мілкого залягання, Стьожка В. В. (2010)
Кузьмін В. І. - Розрахунок параметрів лісонасаджень на закругленнях автомобільних доріг у рівнинній місцевості, Галкіна Н. Г. (2010)
До ювілею Георгія Васильовича Гайка (2012)
До ювілею Сергія Івановича Герасименка (2012)
До ювілею Олександра Івановича Волошина (2012)
До 100-річчя з дня народження професора Антона Хрисанфовича Озерова (2012)
До 85-річчя з дня народження професора Олега Олександровича Бухтіарова (2012)
Пам’яті професора Борислава Оксентійовича Толстоп’ятова (2012)
Грицай М. П. - Помилки та ускладнення черезкісткового остеосинтезу в лікуванні постостеомієлітичних сегментарних дефектів великогомілкової кістки, Ліненко О. М., Гордій А. С. (2012)
Кикош Г. В. - Лечение врожденной эквино-поло-варусной деформации стоп у детей на основе метода I. Ponseti, Корольков А. И. (2012)
Лябах А. П. - Диференційна діагностика діабетичної артропатії та остеомієліту стопи за даними рентгенографії, Грицай М. П., Печерський А. Г., Блінова О. М., Пятковський В. М. (2012)
Проценко В. В. - Тактика лікування хворих з фібросаркомою та злоякісною фіброзною гістіоцитомою кістки (2012)
Чёрный В. С. - Прогностическое значение VEGF, Her-2/neu и лечебного патоморфоза для оптимизации комбинированного лечения больных остеосаркомой костей конечностей, Бурьянов А. А., Тарасова Т. А., Коноваленко В. Ф., Проценко В. В. (2012)
Гур’єв С. О. - Причини смертності у постраждалих з інфекційними ускладненнями полі травми, Танасієнко П. В., Соловийов О. С., Павлішен Ю. І. (2012)
Лакша А. М. - Проверка адекватности конечно-элементарной модели системы "большеберцовая кость – стержневой аппарат” методом стендовых натурных испытаний (2012)
Анкін М. Л. - Ускладненя при остеосинтезі переломів проксимального відділу плечової кістки, Петрик Т. М., Ковальчук В. М., Ковальчук М. В. (2012)
Гайко Г. В. - Патогенетичні варіанти розвитку остеоартрозу кульшового суглоба, Бруско А. Т., Калашніков О. В. (2012)
Гошко В. Ю. - Сучасні аспекти діагностики та лікування вродженого вертикального положення таранної кістки, Герцен І. Г. (2012)
Голюк Є. Л. - Кут для оцінки та моніторингу ремоделяції епіфізарно-метафізарного переходу при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В. (2012)
Страфун С. С. - Лікування закритих переломів кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичними ішемічними ушкодженнями, Долгополов О. В. (2012)
Зінченко В. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на формування кульшової западини у немовлят (2012)
Лоскутов О. Є. - Спосіб визначення об’єму диспластичного дефекту кульшової западини, Олійник О. Є., Зуб Т. О. (2012)
Левицький А. Ф. - Лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей з використанням малоінвазивного інтрамедуллярного остеосинтезу спицями Кіршнера, Бебешко О. В., Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2012)
Левицький А. Ф. - Клініко-рентгенологічна оцінка результатів хірургічного лікування кіст кісток у дітей, Головатюк Д. В., Бебешко О. В. (2012)
Миренков К. В. - Обоснование способа фиксации внутрисуставных переломов дистального отдела голени, Труфанов И. И. (2012)
Хмызов С. А. - Ошибки и осложнения при лечении врождённой лучевой и локтевой косорукости, Гарбузняк И. Н. (2012)
Филиппенко В. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния в костной ткани бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава, Яресько А. В., Подгайская О. А., Жигун А. И. (2012)
Головаха М. Л. - Метод малоинвазивного оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы, Шишка И. В., Забелин И. Н., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Хірургічні аспекти лікування постраждалих з діафізарними переломами довгих кісток при поєднаній травмі в системі відновлювального лікування та реабілітації, Асланян С. А., Ярмолюк Ю. О., Лакша А. А. (2012)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту поперекового відділу хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В., Мартиненко В. Г. (2012)
Хащук А. В. - Анестезіологічна профілактика синдрому вегетативної гіперрефлексії при хірургічному лікуванні трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Бур’янов О. А., Ненько А. М., Плис І. Б., Костирко В. Н., Облямітова З. З. (2012)
Пліс І. Б. - Комплексне хірургічне лікування рецидивів компресійно-трофічних виразок у постраждалих із наслідками спинальної травми, Хащук А. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та лікування медіальної нестабільності ліктьового суглоба, Лєсков В. Г., Страфун О. С. (2012)
Магомедов С. - Активность креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и содержание электролитов в сыворотке крови и мышцах больных с последствиями травм нервов верхней конечности, Страфун С. С., Кравченко Е. Н., Гайко О. Г. (2012)
Яременко О. Б. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лефлуноміду у хворих на псоріатичний артрит, Федьков Д. Л., Яременко К. М. (2012)
Черняк І. С. - Особливості реабілітації при стабільному остеосинтезі переломів стегна та гомілки у дітей та підлітків, Терпиловський Ю. Р., Левицький А. Ф., Бебешко О. В., Воронько Т. В. (2012)
Шидловский Н. С. - Критерии деформационной надежности систем остеосинтеза (2012)
Яременко О. Б. - Структуромодифікуюча дія основних небіологічних базисних препаратів та їх комбінацій при ревматоїдному артриті, Микитенко Г. М. (2012)
Люткевич М. І. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів кульшового суглоба у дітей хворих на дитячий церебральний параліч (математичне моделювання), Корольков О. І., Яресько О. В. (2012)
Ткач А. В. - Местный гипертензионный ишемический синдром в дифференциальной диагностике нарушений трофики нижних конечностей (2012)
Лиходій В. В. - Діагностична значимість тесту "передчуття" (apprehension test) для визначення нестабільності наколінка, Бур’янов О. А., Сергієнко Р. О., Задніченко М. О., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бабко А. М. - Лікування уражень ліктьового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко С. І., Полулях М. В. (2012)
Калашніков А. В. - Біомеханічне обґрунтування хірургічного лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки, Тяжелов О. А., Назаренко Ю. В. (2012)
Курінний І. М. - Особливості етапного хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів при наслідках поліструктурної травми верхньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г. (2012)
Бур’янов О. А. - Оптимізація лікування переломів проксимального епіметафізу великогомілкової кістки, Кваша В. П., Скобенко Є. О., Соболевський Ю. Л., Карась В.В., Кухарук М. І., Самусенко І. В. (2012)
Бур’янов О. А. - Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з метастатичним ураженням кісток при невизначеному первинному вогнищі, Проценко В. В., Касем Мансіа (2012)
Джанбахишов Г. С. - Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста, Талышинский Р. Р., Гаджиев Ш. Ш., Агабеков И. Ф. (2012)
Яременко Д. А. - Технологические аспекты хирургического лечения поперечнораспластанной деформации переднего отдела стопы (2012)
Рекалов Д. Г. - Можливості використання біологічних агентів — інгібіторів фактору некрозу пухлин-альфа — у хворих на ранній ревматоїдний артрит з метою індивідуалізації програм фармакотерапії, Проценко Г. О. (2012)
Головач І. Ю. - Ризендронат в лікуванні остеопорозу: фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність (2012)
Шимон В. М. - Концептуальна модель сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2012)
Уліс Н. Є. - Полеміка доцільності консервативного чи оперативного (вертебропластика, артроскопія) лікування деяких спонділопатій та інших дорсопатій, а також хворих з хондропатіями, артропатіями, остеопатіями на фоні дегенеративно-дистрофічного ураження хребта (2012)
Шимон В. М. - Особливості діагностики пошкоджень гомілково-ступневого суглоба у дітей, Горба В. І. (2012)
Косяков О. М. - Шляхи профілактики асептичної нестабільністі стегнового компоненту ендопротезу кульшового суглоба, Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2012)
Котюк В. В. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Термінологія, класифікація та діагностичні критерії, Бур’янов О. А., Самохін А. В. (2012)
Заморський Т. В. - Порівняльна характеристика сучасних іммобілізаційних матеріалів (2012)
Юрик О. Е. - Особенности клиники и лечения протрузий и грыж межпозвоночных дисков в сочетании с нестабильностью поясничного отдела позвоночника (обзор литературы), Секер Т. М. (2012)
Шимон В. М. - Пластика дефектів при деструкції тіл хребців, Василинець М. М., Гелета М. М., Литвак В. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностична цінність клініко-анамнестичних даних при звичному звиху плеча, Гомонай І. В., Сергієнко Р. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів на тему: "дисплазія кульшового суглоба та вроджений звих стегна”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Пухлини органів руху та опори”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пошкодження ключиці, лопатки, плечового суглоба та проксимального епіметафізу плечової кістки”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна індексу маси тіла хворих на гонартроз 0-І рентгенологічної стадії в результаті лікування та фізичної реабілітації (2012)
Богдан О. В. - Оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Головаха М. Л., Кожемяка М. А. (2012)
Головаха М. Л. - Наш досвід викладання травматології та ортопедії для студентів 6-го курсу медичного та педіатричного факультетів, Нерянов Ю. М., Кудієвський А. В., Шишка І. В. (2012)
Гончарова Л. Д. - Мышечная стабилизация голеностопного сустава, Тяжелов А. А. (2012)
Демченко А. В. - Диагностика и лечение статических и функциональных нарушений позвоночника у детей и подростков, Маланчук Р. А. (2012)
Диннік О. А. - Коригувальні операції на порочних середніх та коротких кусах стоп з експрес-протезуванням хворих (2012)
Шевченко С. Д. - Хирургическое лечение вывиха бедра у детей больных ДЦП, Корольков А. И. (2012)
Сташкевич А. Т. - Результати хірургічного лікування хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Кудрін А. П. (2012)
Сташкевич А. Т. - Методика застосування блокад з анестетиками при функціональній спондилографії у хворих з протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Вітковський А. М. (2012)
Чернышева И. Н. - Алгоритм восстановления вертикальной позы и передвижения детей с последствиями травмы позвоночника, Шевченко С. Д. (2012)
Лябах А. П. - Резекційний артродез надп’ятковогомілкового суглоба із застосуванням ретроградного інтрамедулярного блокованого стержня, Хомич С. В., Омельченко Т. М. (2012)
Черенок Є. П. - Альтернативний спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів пальців кисті (2012)
Черныш В. Ю. - Предпосылки к разработке дифференцированного подхода к лечению внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости, Лобко А. Я., Чернецкий В. Ю., Приколота В. Д., Уманский К. С. (2012)
Чёрный В. Н. - Иглорефлексотерапия в ведении больных после артроскопических вмешательств, Малышев В. В., Карзуничев И. С. (2012)
Чёрный В. Н. - Биорезорбтивные свойства сплавов магния, Яцун Е. В., Юркив В. Ю., Головаха М. Л. (2012)
Шишка И. В. - Применение малоинвазивного остеосинтеза при лечении переломов лодыжек, Кожемяка М. А., Головаха М. Л. (2012)
Шишка И. В. - Роль магниторезонансной томографии в диагностике свежих повреждений капсульно-связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л., Красноперов С. Н., Банит О. В., Твердовский А. О., Забелин И. Н. (2012)
Ошкадеров С. П. - Актуальные проблемы медицинского материаловедения, Бурьянов А. А., Корж Н. А. (2012)
Бур’янов О. А. - Кредитно-модульна система у викладанні травматології та ортопедії в системі вищої медичної освіти, Задніченко М. О., Грек В. П., Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В. (2012)
Літвішко В. О. - Досвід лікування діафізарних переломів кінцівок апаратами зовнішньої фіксації в умовах притрасової районної лікарні м. Чугуєва, Попсуйшапка О. К. (2012)
Березницкий Я. С. - Альтернативы переливания компонентов донорской крови при ортопедических вмешательствах, Головаха М. Л., Горобчук Е. О. Горелов А. М., Титарчук Р. В., Чупахина Н. Н., Гулега И. Е. (2012)
Корж Н. А. - Chevron — остеотомия I-ой плюсневой кости в лечении вальгусной деформации первого пальца стопы, Прозоровский Д. В., Романенко К. К., Ершов Д. В. (2012)
Белебеха І. О. - Теоретико-методичні основи та практичний базис застосування МСФЗ в Україні, Янчева І. В., Янчев В. В. (2014)
Крутова А. С. - Перспективи гармонізації обліку в Україні в рамках податкової реформи, Янчев А. В. (2014)
Крутова А. С. - Сценарний підхід до прогнозування і планування прибутку підприємств, Ставерська Т. О. (2014)
Сідорова Т. О. - Методичні підходи до управлінського аналізу фінансової стійкості підприємств, Лисак Г. Г. (2014)
Гаркуша Н. М. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоздатності продукції підприємства, Руденко І. В. (2014)
Гейєр Е. С. - Напрями аналізу відстрочених податків та використання його результатів для прийняття рішень (2014)
Тарасова Т. О. - Функціональна модель обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2014)
Чорна М. В. - Регіональний аспект економічної безпеки держави, Кушнір Т. Б., Маковоз О. С. (2014)
Чорна М. В. - Проблеми інноваційної діяльності підприємств текстильної промисловості, Доценко К. В. (2014)
Краснокутська Н. С. - Системна модель оцінки підприємницького потенціалу торговельних підприємств, Бубенець І. Г., Артеменко В. С. (2014)
Олійник О. В. - Систематизація методичних підходів і методів нормування оборотних активів підприємств торгівлі, Смольнякова Н. М., Михайлова О. В. (2014)
Козуб В. О. - Модель оцінки якості фінансових результатів підприємств торгівлі (2014)
Зубков С. О. - Методичний підхід до вибору корпоративних стратегій торговельних мереж з урахуванням ціннісних пріоритетів, Колесник А. О., Агу Боклі Чебуіке (2014)
Безпарточний М. Г. - Основні напрями вдосконалення нормативно-правової бази функціонування та регулювання діяльності торговельних підприємств (2014)
Тімченко О. Д. - Роздрібний товарооборот у системі показників діяльності підприємств торгівлі (2014)
Єсінова Н. І. - Інтелектуальний капітал: новий погляд на нематеріальні активи, Харченко Д. Д. (2014)
Єсінова Н. І. - Формування трудового потенціалу працівників, Верещака А. А. (2014)
Єсінова Н. І. - Зайнятість на ринку праці: реалії та прогнози, Сахнюк А. Р. (2014)
Єсінова Н. І. - Стимулювання трудової активності персоналу, Ольхова П. В. (2014)
Зарецька Л. М. - Роль освіти в економічному розвитку, Кулініч О. А. (2014)
Ковальова Я. Г. - Інтегрований підхід до формування логістики на підприємствах торгівлі (2014)
Пічугіна Т. С. - Особливості розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства ресторанного бізнесу, Ткачова С. С., Ткаченко О. П., Чатченко О. Є. (2014)
Пічугіна Т. С. - Розвиток кризи: послідовність та особливості управління на підприємстві, Забродська Л. Д., Забродська Г.І . (2014)
Ольшанський О.В. - Формування політики якості послуг на підприємствах туристичного профілю (2014)
Жегус О. В. - Методичні аспекти планування розвитку роздрібної торговельної мережі на макрорівні, Соболев В. Л. (2014)
Волошин П. В. - Использование современных реабилитационных технологий для повышения качества услуг санаторно-курортной сферы и гостиничного хозяйства, Домбровская Ю. А. (2014)
Корженко К. А. - Моделювання ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі за умов франчайзингу (2014)
Артьомова А. В. - Підвищення ефективності підприємства шляхом оптимізації ресурсного потенціалу, Какаєва Г. (2014)
Гвазава Н. Г. - Мотивація та її вплив на формування особистості сучасного державного службовця (2014)
Безгінова Л. І. - Моделі стратегічного управління підприємством, Забродська Л. Д., Швед С. А., Яроцька О. Г. (2014)
Грінько А. П. - Методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства, Безгінова Л. І., Шарапова О. М., Щербань А. І. (2014)
Петрова Л. І. - Фізична витривалість як запорука розумової працездатності, Максимова Н. Б. (2014)
Кравцова Т. А. - Професійно-орієнтоване читання як засіб формування лексичної та комунікативної компетенції іноземних студентів, Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Використання міждисциплінарного підходу у викладанні російської мови як іноземної студентам 4-го курсу (навчання реферування), Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Чернєй В. В. - Роль відомчої освіти та науки в забезпеченні протидії кіберзлочинності в Україні (2014)
Середа Г. П. - Реалізація управлінських рішень та контроль за їх виконанням в органах прокуратури України (2014)
Татаров О. Ю. - Актуальні питання досудового розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою, Чернявський С. С. (2014)
Василевич В. В. - Кримінологічне обґрунтування запровадження відновного правосуддя та пробації в Україні, Михайлова І. М. (2014)
Нечитайло В. А. - Взаємодія органів внутрішніх справ із держфінінспекцією під час виявлення нецільового використання бюджетних коштів (2014)
Джужа О. М. - Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні (2014)
Таран О. В. - Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва (2014)
Чубенко А. Г. - Теоретико-правовий аспект забезпечення економічної безпеки (2014)
Прохоренко О. Ф. - Деякі аспекти формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2014)
Горлач с. В. - Деякі особливості кримінологічної характеристики ювенальної групової злочинності (2014)
Боднар В. Є. - Протидія злочинам у сфері службової діяльності в органах внутрішніх справ: історично-правовий аспект (2014)
Панчишин М. Я. - Стан наукових досліджень проблем методики розслідування злочинів, передбачених ст. 272 кримінального кодексу України (2014)
Руденко Т. О. - Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочинів, що пов’язані з переміщенням товарів, предметів та речовин через митний кордон (2014)
Обушенко О. М. - Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 188–1 кримінального кодексу України (2014)
Катеринчук К. В. - Нормативні чинники, що обумовлюють кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи (2014)
Зубкова Л. А. - Ґенеза приватноправового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2014)
Титко А. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Гора І. Ю. - Психологічна характеристика криміногенних ознак і властивостей злочинів, учинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Василинчук В. І. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з правоохоронними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Дубина В. І. (2014)
Ємець О. М. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з неурядовими організаціями у сфері протидії ввезенню, виготовленню, збуту й розповсюдженню порнографічних предметів (2014)
Макаренко Н. Н. - Взаимодействие следователей, оперативных подразделений и госавтоинспекции при выявлении транспортного средства с признаками уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов (2014)
Вовканич С. Й. - Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України (2014)
Устименко В. А. - Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою, Джабраілов Р. А. (2014)
Максимчук М. В. - Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики (2014)
Огліх В. В. - Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації, Єфанова Т. І. (2014)
Шкварчук Л. О. - Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку (2014)
Pysarenko S. M. - Competitiveness improvement of the industrial potential of the Carpathian region (2014)
Коломієць О. Г. - Локалізовані економічні системи в контексті мережево-просторового розвитку (2014)
Палига Є. М. - Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону (2014)
Кондра О. Р. - Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону (2014)
Заблоцький М. Б. - Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії (2014)
Бутко М. П. - Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці, Ворвинець Б. М. (2014)
Сембер С. В. - Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області, Машіко К. С., Рябак М. І. (2014)
Козоріз Г. Г. - Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні (2014)
Ільїч Л. М. - Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів (2014)
Стеченко Д. М. - Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Черчик Л. М. - Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, Мостенець О. В. (2014)
Корінець Р. Я. - Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Рибак Я. Я. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне обґрунтування просторової локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області (2014)
Кудак К. М. - Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації (2014)
Буряк П. Ю. - Перспективи реформування місцевих податків в Україні, Савчук Н. В. (2014)
Лещух І. В. - Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні, Олійник Н. Р. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення (2014)
Денис О. Б. - Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління (2014)
Пастернак О. І. - Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України (2014)
Демченко В. В. - Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Борщевський В. В. - Методологія і практика безпеки структурно-інституційної трансформації економіки регіону (2014)
Сторонянська І. З. - Актуальне дослідження політики розвитку банківської системи України на регіональному рівні (2014)
Зміст журналу за 2014 рік (2014)
Пінчевська О. О. - Особливості сушіння пилопродукції з деревини ясеня у виробничих умовах, Компанець С. М. (2013)
Білецький М. О. - Лісопиляльні круглопилкові верстати (2013)
Малахова О. С. - Залежність механічних властивостей пресованої деревинно-клейової композиції від структурних параметрів, Лакида Ю. П. (2013)
Буйських Н. В. - До питання міцності круглих соснових балок з вадами при статичному поперечному вигині (2013)
Дьяконов В. К. - Научно-обоснованная методика многокритериального выбора деревообрабатівающего оборудования, Сирко З. С. (2013)
Спірочкін А. К. - Апробація методу визначення тривалості сушіння пилопродукції з деревини сосни (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса мотоагротехники (2013)
Сосновський Л. А. - Начала механотермодинаміки, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Іванілов І. М. - Визначення науково-технічної ефективності результатів наукових досліджень з позиції сучасної економетрії, Приймаков О. Г., Сагайдачна Т. М. (2013)
Маргуліс М. В. - Розробка критерію вібростійкості силових трьоххвильових зубчастих передач, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Дьяченко В. Ю. - О новых тенденциях использования дерева в эко-стиле, Вдовиченко Д. А. (2013)
Ремарчук М. П. - Енергозбереження в гідравлічних приводахмобільних і стаціонарних технічних систем, Овсянніков С. І., Чмуж Я. В., Воронін С. В. (2013)
Шевченко С. А. - Методика порівняння технологій виготовлення та захисту виробів з деревини різних порід відповідно до концепції сталого розвитку, Висоцька Н. Ю. (2013)
Дзюба Л. Ф. - Контактні напруження на ділянці охоплення полотном стрічкової пилки пилкового шківа, Ольховий І. М., Ребезнюк І. Т. (2013)
Ремарчук М. П. - Модернізація гідросистеми землерийної машинидля копання траншей (2013)
Куликівський В. Л. - Перспективи удосконалення конструкцій гвинтових робочих органів транспортерів (2013)
Дьяченко В. Ю. - Деревянное домостроение сегодня и завтра, Вакуленко Е. В., Захаров А. В. (2013)
Дручинин Д. Ю. - Результаты теоретического исследования процесса работы машины для выкопки саженцев с комом почвы (2013)
Дьяченко В. Ю. - 3D фрезерование древесины – синтез технологии и дизайна (2013)
Бакай Б. Я. - Математична модель взаємодії круглих лісоматеріалів у штабелі (2013)
Цимбалюк Ю. І. - Математична модель обходу ростучого дерева на смузі транспортування при трелюванні лісоматеріалу під наметом лісу, Думанський О. І. (2013)
Ремарчук Н. П. - Применение частотного регулирования электродвигателя насоса в прессах для сращивания древесины, Мальцев В. В. (2013)
Магура Б. О. - Дослідження впливу твердості абразивних кругів на довжину шліфування, Гончар І. М. (2013)
Приймаков О. Г. - Тріщиностійкість і витривалість металополімерних гнучких коліс силових хвильових механізмів, Градиський Ю. О. (2013)
Кий В. В. - Розколювання деревини з наявними в площині ділення сучками (2013)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану трансмісії форвардера на його продуктивність (2013)
Шевченко С. А. - Визначення кута змочування деревини клеєм за допомогою usb- мікроскопа (2013)
Нездоймишапка Ю. М. - Анализ химических веществ в древесных отходах и их влияние на качество брикетирования, Сабліна М. О. (2013)
Войтов В. А. - Экспериментальные исследования дисперсности помола биомассы в дезинтеграторе, Дригуля С. В. (2013)
Войтов В. А. - Обоснование и выбор критериев моделирования скорости изнашивания на переходных режимах, Козырь А. Г. (2013)
Войтов В. А. - Физическое моделирование скорости изнашивания и ресурса трибосистем двухтактного двигателя бензопилы при использовании растительных масел, Сысенко И. И. (2013)
Горяинов А. Н. - Выделение диагностических параметров в группах показателей работы транспорта (2013)
Кравцов А. Г. - Аналіз перспектив впровадження логістичних підходів в сферу апк (2013)
Сумец А. М. - Мотивация водителей – экспедиторов как средство повышения эффективности транспортного процесса, Войтов В. А., Беляева О. С. (2013)
Губерський Л. - Два славні ювілеї (2014)
Обушний М. - Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі (2014)
Цимбал Т. - Україна як бренд: освітньо-виховний потенціал вивчення надбань співвітчизників (2014)
Абизова Л. - Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб’єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри (2014)
Мостяєв О. - Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації (2014)
Косьмій О. - Політична віра, освіта та менталітет як чинники формування політичної культури українського суспільства (2014)
Гордієнко М. - Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України (2014)
Жадько П. - Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір (2014)
Гойман О. - Значення телебачення у процесі міфологізації масової свідомості (2014)
Фесенко Г. - Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики (2014)
Сорочук Л. - Сучасні прояви етнокультурного поступу українців (2014)
Чик А. - Пам’ять в контексті інтелектуального потенціалу людини (2014)
Петруньок Б. - Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією (2014)
Петрушкевич М. - Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України (2014)
Талько Т. - Відображення цивілізаційного вибору України у вітчизняному русі Нью-ейдж (2014)
Усенко Н. - Освіта, культура, релігія як чинники повсякденного життя сільської молоді у 1990– 2000-х рр. (2014)
Конча С. - Демократичні традиції українства давньої доби (2014)
Довбищенко М. - "Аскольдове хрещення" Русі у творах українських письменників-полемістів XVII cт. (2014)
Агееў А. - Магілёўска-украінскія ўзаемаўплывы і запазычанні ў школьнай адукацыі ХVII–XVIII ст. (2014)
Попружна А. - "Останній притулок" представників козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (за матеріалами духівниць козацької старшини) (2014)
Кагамлик С. - Діяльність української церковної еліти ранньомодерного часу як цивілізаційний чинник розвитку Російської імперії (2014)
Коніва Ю. - Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. (2014)
Співак В. - "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського (2014)
Фйольдварі Ш. - Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов’янських народів Габсбурзької імперії (2014)
Тіменик З. - Україноцентричність у контексті філософсько-релігійних ідей: зі спадщини українських філософів (30-ті рр. ХІХ – 60-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Василик І. - Юридичний факультет Львівського університету у підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського національного відродження (2014)
Стамбол І. - Наслідування українцями "молодих" національних рухів Європи у ХІХ ст.: Іван Липа у "Братерстві Тарасівців" (2014)
Wierzbieniec W. - Trudne losy grekokatolickiej Cerkwi na przykładzie życia biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego (1876–1947), Potaczek J. E. (2014)
Чернова Ю. - Філософські аспекти національної ідентичності феміністок України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Коник О. - Освіта, мова і національний устрій Російської імперії в програмах загальноросійських політичних партій 1906 р. (2014)
Кобченко К. - Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті (2014)
Валявко І. - Історія кафедри філософії Університету св. Володимира в контексті європейської інтелектуальної традиції (2014)
Рудакевич О. - Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії (2014)
Баканідзе О. - University of Kyiv – The Centre of Education of Georgian Students, Наскідашвілі Н., Чхатарашвілі С. Київський університет – осередок освіти грузинської молоді (2014)
Кравченко О. - Антропологічний вимір філософської освіти у Києво-Могилянській академії (2014)
Оніщенко О. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти (2014)
Вовк О. - Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу (2014)
Петрикова В. - Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи (2014)
Виздрик В. - Роль Українського педагогічного товариства "Рідна школа" у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття (2014)
Калінічева Г. - Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Юрченко Е. - Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України (2014)
Пономаревський С. - Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси (2014)
Харченко Л. - Європейські освітні традиції в сучасному українському суспільстві (2014)
Терепищий С. - Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій (2014)
Свириденко Д. - Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обґрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Антонюк Т. - Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України (2014)
Юхименко Н. - Динаміка функцій системи освіти у світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства (2014)
Грицик Л. - Глобалізація: український літературознавчий дискурс (2014)
Щербатюк О. - Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору (2014)
Назаревич Л. - Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника (2014)
Патлань Ю. - Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження (2014)
Дунай П. - Євангельська інтертекстуальність короткої прози Наталени Королевої (оповідання "На морі Галілейськім") (2014)
Авер’янова Н. - Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості (2014)
Єржиківська Н. - Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" (2014)
Ліщинська О. - Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення (2014)
Кушнарьова М. - Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? (2014)
Гончаренко Н. - Присутність сучасного українського кіномистецтва у світі (2014)
Даниліна О. - Постмодерна трансформація жанру бесіди на матеріалі текстів серії "Інший формат" (2014)
Іванчишен В. - Сучасні тенденції та перспективи традиційної культури подолян наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі каменотесного промислу) (2014)
Грабовська І. - Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності (2014)
Пушкін І. - Украінская дыяспара Беларусі ў перыяд Навейшай гісторыі (1919–2009 гг.) (2014)
Шахно Ю. - Концепція триангулярності діаспорального буття (2014)
Шептицька Т. - Діяльність зарубіжного українства в утвердженні загальнонаціональної єдності (приклад Івана Кошелівця) (2014)
Ємець Т. - Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції (2014)
Машкова І. - Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект (2014)
Дарморіз О. - Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ ст. (2014)
Васильєва В. - Державотворення і суспільний ідеал в діяльності української діаспори (2014)
Ковтун Л. - Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір (2014)
Гавдида Н. - Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади (2014)
Балера О. - Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках (2014)
Куций І. - Рецепція Європи в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. (2014)
Барвінська П. - Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі (2014)
Мчеделадзе І. - Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття (2014)
Шевченко Т. - Німецька україністика сьогодні: специфіка інституційного розвитку (2014)
Іваницька М. - Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника (2014)
Скляр В. - Значущість творчого доробку Тараса Шевченка у формуванні української ідентичності (2014)
Бойко С. - Творчість Тараса Шевченка як формотворча домінанта цивілізаційного поступу українства: світоглядний вимір (2014)
Беззуб Ю. - Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка (2014)
Денисюк С. - Рецепція постаті Тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова (2014)
Дворніцька Л. - Тарасове слово – стимул до морально-духовного розвитку учнівської та студентської молоді (2014)
Кононенко А. - Музеї Тараса Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства (2014)
Троян В. - Внесок українських учених у світову науку на прикладі природничих наук: минуле, сьогодення, перспективи (2014)
Литвинко А. - Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В. Ф. Уткіна (2014)
Голікова О. - Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) (2014)
Радогуз С. - Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Камчатний В. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора І. П. Осипова в Харківському технологічному інституті (1906–1918 рр.) (2014)
Голова В. - Наукова школа професора О. П. Лідова у галузі хімічної технології (2014)
Макарчук О. - Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення (2014)
Журило А. - Cтановлення металургійної освіти в Україні у європейському освітньому контексті, Журило Д. (2014)
Тверитникова О. - Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. (2014)
Кузьменко Н. - Віталій Таран – фундатор досліджень іоносфери в українській науці (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Овчаренко Ю. - Внесок харківських учених у розвиток фізики низьких температур (2014)
Веселова Н. - Досягнення науковців Харківського політехнічного інституту в сфері високовольтної імпульсної техніки (1960–1990 рр.) (2014)
Ляшуга І. - Міжнародне співробітництво Харківського державного науково-дослідного інституту метрології у 60–70 рр. XX ст. (2014)
Шелкунова Н. - Інноваційні дослідження професора Г. Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з’єднань (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та її складові (2014)
Смоленюк Р. П. - Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку (2014)
Цвігун І. А. - Дослідження демографічної безпеки: інституціональний підхід, Брич В. Я. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні особливості ефективного виробництва м’ясо-молочної продукції за рахунок впровадження інтенсивних технологій (2014)
Басюркіна Н. Й. - Сучасні трансформації ринку борошна України (2014)
Ібатуллін М. І. - Сучасний стан та проблеми державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Полякова Ю. В. - Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України (2014)
Кундеус О. М. - Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК (2014)
Бойко А. Б. - Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку (2014)
Данилишин М. С. - Стан, проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва України (2014)
Шкіль Н. Г. - Моделювання міжнародних бізнес – процесів в Україні (2014)
Стельмащук А. М. - Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів переробних підприємств АПК (2014)
Ведерніков М. Д. - Методи організації навчання персоналу в умовах вимушеного переміщення основних засобів підприємств, Ларичева Г. В. (2014)
Свиноус І. В. - Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України, Підгорний А. В. (2014)
Дорофеева А. А. - Модель максимизации мотивированности персонала при планировании и организации распределения работ на предприятии, Самуйлов В. О. (2014)
Палант О. Ю. - Системна результативність роботи міського електротранспорту (2014)
Нагара М. Б. - Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери: системний аспект (2014)
Ільїн В. Ю. - Оцінка конкурентоздатності аграрного підприємства з урахуванням впливу інституційного середовища, Заруцький І. Д., Клименчукова Н. С. (2014)
Полозова Т. В. - Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства" (2014)
Чайківський І. А. - Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Гришко О. А. - Аналіз особливостей впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах "Укрзалізниці" (2014)
Дьомкіна О. В. - Сутність та особливості ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2014)
Мосін О. О. - Управління реалізацією ендогенного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Панас Я. В. - Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу (2014)
Бойко О. Б. - Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Бутило Р. І. - Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока (2014)
Кужель В. В. - Аналіз потенціалу кластеризації в агропромисловому комплексі Черкаської області, Манзій О. П. (2014)
Стеценко В. В. - Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста (2014)
Ільченко Л. Б. - Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області, Вечірко О. Г. (2014)
Горлачук О. А. - Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні (2014)
Попова М. М. - Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об’єднання – теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні (2014)
Циганенко Г. В. - Методичний підхід до оцінки стану екологічного менеджменту підприємств лісової галузі, Кобзар С. К. (2014)
Хижнякова Н. О. - Загальна характеристика об’єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні (2014)
Воронкова А. Е. - Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства, Бабенко М. К. (2014)
Мазур Н. О. - Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати (2014)
Басанцов І. В. - Обґрунтування взаємозв’язку інновацій та результатів діяльності підприємства в контексті вартісно-орієнтованого управлінського підходу, Захаркін О. О. (2014)
Матвєєв В. В. - Теоретичні аспекти маркетингу в ракурсі діяльності авіатранспортних підприємств, Непоп А. В. (2014)
Бутов А. М. - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві (2014)
Лялюк А. М. - Дослідження впливу маркетингової політики на поведінку покупців кухонного приладдя, Остромухова Н. С. (2014)
Панченко М. О. - Методика впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, Бровкова О. Г. (2014)
Нянько В. М. - Інноваційний маркетинг на підприємствах України (2014)
Стефанишин Л. С. - Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства (2014)
Фроленко О. М. - Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно – економічні засади диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств України (2014)
Тимчак В. С. - Особливості теоретико-методологічних підходів до змісту категорії "інновація" у кормовиробництві (2014)
Прудніков Ю. В. - Локальні ринки сільськогосподарської продукції (2014)
Вініченко І. І. - Формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства, Трусова Н. В. (2014)
Болгар Т. М. - Реструктуризація проблемних боргів у сучасній банківській практиці України (2014)
Волощук В. Р. - Моделювання ризиків кредитно-інвестиційної діяльності банків (2014)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків в Україні: кредитний портфель, як основа здорового функціонування фінансової системи країни (2014)
Пучко А. О. - Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини (2014)
Потриваєва Н. В. - Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві, Жорняк М. І. (2014)
Волошан І. Г. - Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства (2014)
Лега О. В. - Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін (2014)
Довбуш А. В. - Стратегічний облік: сутність та поняття (2014)
Очеретько Л. М. - Спрощення обліково-інформаційного забезпечення оподаткування прибутку у відповідності до концепції реформування податкової системи України, Кулик Н. М. (2014)
Іващенко І. М. - Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів (2014)
Бріль М. С. - Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки, Мащенко М. А. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Перспективи покращення енергетичної безпеки України (2015)
Липчук В. В. - Сортові ресурси зернових культур в Україні: стан та проблеми розвитку, Малаховський Д. В. (2015)
Логутова Т. Г. - Інноваційний економічний ресурс у металургійній галузі України, Полторацька О. В. (2015)
Алиев А. Г. - Важные особенности инновационной экономики в современных условиях, Шахвердиева Р. О., Алиев Ш. Т. (2015)
Карасьова Н. А. - Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики (2015)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для підприємств машинобудівного комплексу України (2015)
Пробоїв О. А. - Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки (2015)
Гоцелюк А. Ю. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах міжнародного співробітництва, Попович В. Р. (2015)
Стельмащук А. М. - Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств (2015)
Темченко О. А. - Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ (2015)
Нікітін Ю. О. - Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Литвинов А. І. - Критерії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Жукевич С. М. - Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Фроленко Р. В. (2015)
Полозова Т. В. - Формування класового контуру діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2015)
Зеленська М. О. - Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства (2015)
Східницька Г. В. - Формування доходів сільськогосподарських підприємств та шляхи їх збільшення (2015)
Рущак В. М. - Сучасний стан забезпеченості та рівня використання земельних ресурсів в особистих селянських господарствах (2015)
Бричко А. М. - Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Фесун А. С. - Розробка адаптогенного інструментарію вибору джерела фінансування будівельних підприємств: від нової логіки фінансових операцій до програмних продуктів (2015)
Соколов О. Є. - Інвестиційна привабливість як фактор забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства (2015)
Сидорук Б. О. - Оптимізація частки енергомістких сільськогосподарських культур в структурі посівних площ регіону (2015)
Волкова А. А. - Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений (2015)
Клокар О. О. - Аналіз складових елементів розвитку соціального капіталу (2015)
Юркевич Г. Й. - Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі (2015)
Базалійська Н. П. - Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою (2015)
Баланюк І. Ф. - Маркетингове забезпечення товарної політики (2015)
Мудрак Р. П. - "Провали" ринку та права як фактори ризику продовольчого забезпечення домогосподарств (2015)
Заячковська Г. А. - Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація (2015)
Васильцова С. О. - Продуктова стратегія як основа успішного просування товару на ринок, Кітченко О. М., Хохлюк Т. В. (2015)
Чан-хі О. С. - Прогнозування тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів (2015)
Гевко Б. Р. - Перспективні напрями покращення енергозбереження в сфері ЖКГ (2015)
Ткаченко Н. В. - Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні, Харченко А. М. (2015)
Буряк О. П. - Особливості і тенденції (тренди) посткризового розвитку банківської системи (2010-2013 рр.) (2015)
Костюк У. З. - Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення (2015)
Попович І. В. - Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях (2015)
Пуцентейло П. Р. - Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств (2015)
Левченко Н. М. - Удосконалення обліку медикаментів та лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, Головань С. В. (2015)
Мошковська О. А. - Організаційно - методичні принципи управлінського обліку на виробничих підприємствах (2015)
Будько О. В. - Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2015)
Василюк М. М. - Умови забезпечення та чинники впливу на якість аудиторських послуг (2015)
Михайленко Д. Г. - Інструменти діагностики соціально-психологічного стану персоналу та колективу (2015)
Кудіна О. М. - Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства (2015)
Тютлікова В. В. - Проблеми обліково-аналітичного забезпечення інтелектуального капіталу (2015)
Кожушко О. В. - Фактори впливу на стан організації ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2015)
Шавлюк А. О. - Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі (2015)
Нежива М. О. - Аналітичні процедури в аудиті ефективності формування фінансових резервів (2015)
Саченко С. І. - Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення (2015)
Антохов А. А. - Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Ламарі Н. П. - Взаємозв'язок стоматографічних характеристик листа з морозостійкістю генотипів пшениці м’якої, Файт В. І., Нагуляк О. І. (2014)
Бойко М. С. - Андрогенез in vitro у ліній і популяцій пшениці м’якої озимої з різними строками достигання, Моцний І. І., Шестопал О. Л. (2014)
Поліщук С. С. - Поліморфізм генів Bmy1, LOX-1 та Wax як детермінантів ознак харчової цінності зерна ячменю, Моргун Б. В., Рибалка О. І. (2014)
Доброва Г. О. - Вплив попередньої холодової та гормональної обробки колосся на андрогенез in vitro сортів пшениці твердої озимої (2014)
Сурженко І. О. - Селекційно-генетичні методи поліпшення тритикале як біоенергетичної культури та його порівняльний аналіз з іншими зерновими культурами, Червоніс М. В., Топораш І. Г., Поліщук С. С. (2014)
Жуков Б. С. - Аналіз гена y1 у кукурудзи методами біоінформатики, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2014)
Волкова Н. Е. - TILLING-технологія та функціональні молекулярні маркери в селекції томата (2014)
Карастан О. М. - Ідентифікація та походження безнасіннєвих сортів винограду з колекції ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова", Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С. (2014)
Литвиненко М. А. - Селекційна цінність транслокацій 1AL/1RS щодо стійкості до бурої та стеблової іржі на Півдні України, Топал М. М. (2014)
Шпикуляк Є. А. - Закономірності прояву та рівень мінливості сортових ідентифікаційних ознак пшениці м’якої озимої (2014)
Легкун І. Б. - Оцінка та добір у селекції озимого ячменю на стійкість до сажкових патогенів (2014)
Січкар В. І. - Ефективність селекції сої на підвищення посухостійкості та покращення біохімічних властивостей насіння, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І., Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. (2014)
Сєчняк В. Ю. - Характеристика інтродукованих сортів пшениці м’якої озимої послідовним розкриттям інформації , Хохлов О. М. (2014)
Вишневська А. М. - Якість насіння пшениці озимої, сформованого і збереженого в різних умовах (2014)
Тищенко А. В. - Вплив умов зволоження і регулятора росту рослин Плантафол 30 на посівні якості насіння люцерни (2014)
Бугайов В. В. - Особливості проростання насіння малопоширених видів багаторічних злакових трав, Кіндрук М. О. (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2008)
Вишеславський Г. - Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. (2008)
Бурлака В. - Багатозначна оптика мистецтва 2000-х (2008)
Савицька Л. - Мистецтво Харкова на зламі сторіч (2008)
Сидоренко В. - Перетікання різних модальностей (2008)
Чепелик О. - Мультимедійний проект "Генезис" (2008)
Кондель-Пермінова Н. - "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик (2008)
Скляренко Г. - Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик (2008)
Пучков А. - Над желтизной правительственных зданий… (До "Генезису" Оксани Чепелик) (2008)
Протас М. - Седнев-2008. Скульптурные пленэры в "тихом свете" критики (2008)
Яцик І. - Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм (2008)
Зубавіна І. - Berlinale-2008: PostScript (або роздуми після закінчення кінофестивалю в Берліні) (2008)
Булавіна Н. - Мистецька критика в сучасних реаліях, або голос позбавлених голосу (2008)
Карнак А. - Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження (2008)
Кашуба-Вольвач О. - Педагогічні програми з Фортеху. Огляд авторських концепцій та їх аналіз (2008)
Веселовська Г. - Візаві: театр і карикатура у взаємному віддзеркаленні (2008)
Паньків Г. - "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна (2008)
Нікішин С. - Маніпуляція красою (2008)
Ременяка О. - "Український парадокс": Спроба організації образотворчого матеріалу в концепцію виставки (2008)
Босенко А. - Вопрос времени (2008)
Авдєєнко Т. - Лінгвокультурологічні особливості англійських мовних реалій (2014)
Andriyevska V. - L’image de la Societe de Consommation Dans les Romans de F. Beigbeder: L’aspect Linguistique et Cognitif (2014)
Басюк Л. - Стратегії і тактики Спікера як адресанта й адресата в дискурсі дебатів у парламенті Великобританії та Конгресі США (2014)
Бєлих О. - Консолідація засобів будови німецьких речень епохи пізнього Середньовіччя (2014)
Belyakov O. - Stream-of-Consciousness of W. Faulkner’s "The Sound and the Fury”: Modifying the Narrative Convention (2014)
Biskub Iryna - Diagnostical Categorization in Software Discourse (2014)
Bulatetska L. - From Communicative Strategies to Pragmatic Motivations (2014)
Василенко О. - Біологічні терміни в англомовних науково-популярних статтях дитячого стилю: лексичні, структурні, семантичні параметри(на матеріалі журналу "National Geographic Kids”), Шелудченко С. (2014)
Voloshynovych N. - Structural and Semantic Peculiarities of Phraseological Units Containing the Somatic Component "Hand”, Trotsiuk A. (2014)
Галапчук-Тарнавська О. - Вікова диференціація стратегій і тактик сімейного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Halytska O. - Methodische Moglichkeiten des Einsatzes von Audiopodcast im Daf-Unterricht (2014)
Гончарук С. - Когнітивні особливості англійських дієслів-синонімів, Єфремова Н. (2014)
Грибок О. - Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу, Застровська С. (2014)
Данилюк Н. - Можливості використання лінгвокраїнознавчих словників для вивчення іноземних мов (2014)
Kalynovska I. - Lexico-Semantic Group STABILITY of Modern English Nouns (2014)
Khaidemeier V. - Die Typologie der Genres (Funktional-Stilistisch Betrachtet) (2014)
Kozak S. - Frames that Describe People in Fictional Discourse (2014)
Kyrychuk L. - Self Presentation as Subjective Stancetaking in Celebrity Interview Show (2014)
Лисецька Н. - Мовне вираження антивоєнного художнього дискурсу (2014)
Макарук Л. - Диференційні ознаки сучасної англомовної реклами (2014)
Мельник О. - До питання про комунікативну поведінку егоїста (2014)
Ніжегородцева-Кириченко Л. - Вербализованный эквивалент концепта "познание" (2014)
Novak G. - Wenderoman als eine Literarische Gattung (2014)
Pavliuk A. - Values and Beliefs in the System of a National Culture, Rohach O. (2014)
Передон Н. - Імпліцитний складник комунікації в процесі деескалації конфлікту (2014)
Рись Л. - Особливі випадки іменникового словоскладання в сучасній німецькій мові (2014)
Semenyuk T. - Semantische Text-Bild-Beziehungen bei der Gestaltung von Werbeanzeigen (2014)
Хайчевська Т. - Прояви експресивності пунктуаційних знаків у художньому тексті(на матеріалі сучасної французької літератури) (2014)
Цісар А. - Конфігураційні можливості концепту BERUFSWAHL у сучасному німецькомовному рекламному дискурсії (2014)
Чарікова І. - Вплив прагматичних змінних і соціального статусу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк (2014)
Мельничук Д. О. - Передумови запровадження нанотехнологій в управлінні якістю продукції АПК, Баль-Прилипко Л. В., Патика М. В., Лопатько К. Г. (2010)
Мазуренко І. К. - Демографічна ситуація та стан здоров’я дітей, динаміка забезпечення спеціальними продуктами харчування (2010)
Капрельянц Л. В. - Модифікований колориметричний метод визначення b-глюкана у зернових, Шунько А. С. (2010)
Безусов А. Т. - Розробка технології отримання овочевих напоїв та нектарів лікувально-профілактичної, Стельмашенко К. В., Верба О. В. (2010)
Біленька І. Р. - Використання топінамбуру у функціональному харчуванні, Буланша Н. А. (2010)
Попова І. В. - Розробка технологічної схеми добування фруктозо-інулоолігосахаридних сиропів із цикорію у присутності лимонної кислоти, Слива Ю. В. (2010)
Бочарова О. В. - Сучасні аспекти формування якості харчових продуктів (2010)
Верхівкер Я. Г. - Асептичне консервування харчових продуктів, Мирошніченко О.М. (2010)
Малькова М. Г. - Спосіб отримання дієтичних харчових волокон із відходів консервного виробництва (2010)
Капрельянц Л. В. - Структуроутворення у розчинах желатину під дією ферменту трансглутамінази, Шпирко Т. В., Зинов’єв А. А., Шалигін О. В. (2010)
Власенко В. В. - Визначення пробіотичної складової для десертних кисломолочних продуктів функціонального призначення, Соломон А. М. Дідух Г. В., Д’яконова А. К. (2010)
Алейніков В. Г. - Виділення і гідроліз вуглеводів топінамбуру, Бурушкіна Т. М., Количев В. І., Ратушняк В. В. (2010)
Черно Н. К. - Інтерполіелектролітний комплекс хітозан-пектин як матриця для іммобілізації трипсину, Озоліна С. А., Капустян А. І. (2010)
Калугіна І. М. - Харчова корекція йодного дефіциту у населення України шляхом використання добавок з морських водоростей (2010)
Манолі Т. А. - Дослідження параметрів біотехнологічного способу видалення луски, Памбук С. А. (2010)
Тележенко Л. М. - Креативні соуси-дресінги – нові продукти на ринку України, Жмудь А. В. (2010)
Хомич Г. П. - Вплив технології переробки та тривалості зберігання на якість соків із дикорослих ягід, Капрельянц Л. В. (2010)
Дідух Г. В. - Пивобезалкогольні напої на основі іонітної молочної сироватки, Фесенко А. В., Шалигин А. В., Максименко А. Д. (2010)
Сидоренко О. В. - Раціоналізація мінерального складу заморожених заливних продуктів, Дончевська Р. С. (2010)
Білоусова І. О. - Дослідження якісних показників фруктових концентрованих напівфабрикатів, Сапожнікова Н. Ю., Нікітчіна Т. І. (2010)
Горячова О. О. - Дослідження ароматичних властивостей купажованих соків (2010)
Лапардін М. І. - Тиск кипіння і в'язкість суміші хладагента R407 С із змащувальною олією ISO 46 (2010)
Тітлов О. С. - Аналіз схем отримання води з атмосферного повітря, Краснопольський А. М. (2010)
Тележенко Л. М. - Вплив пророщування сочевиці на зміну технологічних властивостей та хімічного складу продукту, Атанасова В. В. (2010)
Гладушняк О. К - Необхідні зміни технології первинної переробки рослинної сировини у консервній промисловості і інших галузях харчових виробництв, Федоренко І. В. (2010)
Черевко О. І. - Морфологічні зміни в тканинах буряка після низькотемпературного заморожування, Погожих М. І., Одарченко А. М., Одарченко Д. М., Звягінцева Г. Л. (2010)
Капліна Т. В. - Вплив обробки ягід шипшини, обліпихи та калини у вихровому шарі феромагнітних частинок на мінеральний склад рослинних екстрактів, Миронов Д. А. (2010)
Іщенко І. М. - Інженерні методи розрахунку термодинамічних параметрів і теплофізичних властивостей робочого тіла холодильного агрегату абсорбції, Тітлов О. С., Осадчук Е. А. (2010)
Козонов Т. В. - Визначення теплофізичних властивостей кави, Козонова Ю. О. (2010)
Верхівкер Я. Г. - Дослідженння кон’юнктури ринку виробництва нектарів та соковмісних напоїв, Дроздова В. А., Крікополо Г. Г., Івашковська К. Г., Геращенко А. С. (2010)
Гулієв Ш. Р. - Статистична оцінка параметрів виборчої інактивації мікрофлори виноматеріалів у НВЧ-полі, Дем’янчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Завалій А. А. - Вплив форми відзеркалювальних поверхонь на рівномірність опромінювання продукту сушіння в інфрачервоній сушильній камері, Янович І. В. (2010)
Уліцька О. О. - Всережимне управління багатокорпусними випарними установками, Стопакевич О. А., Тодорцев Ю. К. (2010)
Тюхай Д. С. - Підвищення якості теплоенергетичного моніторингу харчових підприємств (2010)
Іщенко І. М. - Результати експериментальних досліджень холодильних приладів абсорбції, що працюють в кліматичних умовах класу SN, Тітлов О. С., Оліфер Г. М. (2010)
Крючкова Ю. Б. - Система управління харчовою безпекою на виробництві (2010)
Аджабі Я. - Семантичний рівень мовної особистості. Особливості інтерпретації слів арабською та німецькою мовними особистостями, Застровський О. (2015)
Біскуб І. - Реалізація зв’язності діалогу людини та віртуального співрозмовника, Бегаль О. (2015)
Близнюк Л. - Опис людини і природи у фреймових структурах (на матеріалі англомовного художнього дискурсу), Козак С. (2015)
Bovda O. - Techniques for Language Acquisition, Nifaka T. (2015)
Бондарчук О. - Особливості топос-аналізу (2015)
Vorobiova Т. - Implementation of Effective Formative Assessment Methods in the Process of Teaching English for Professional Communication (2015)
Глюдзик Ю. - Поетонімосфера циклу "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса з точки зору етимології та мовного функціонування (на прикладі гідропоетонімів) (2015)
Гончар К. - Ад’єктивне лексико-семантичне мікрополе "байдужість” у сучасній англійській мові, Троцюк А. (2015)
Гордієнко Ю. - Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя (2015)
Gountchik I. - Les Lettres-Ideogrammes de L’alphabet Francais Contemporain, Raffier V. (2015)
Гусак Л. - Психолінгвістичні аспекти асоціативного навчання іноземних мов (2015)
Жулінська М. - Інтернет-меми як одиниці інформації у кіберпросторі, Смоляр Н. (2015)
Засєкін С. - Динаміка художнього перекладу в контексті "гіпотези новотлумачення" (2015)
Каліщук Д. - Ціннісні сегменти концепту freedom у дискурсі Барака Обами (2015)
Кияк Т. - Міжкультурна комунікація, дискурс та переклад (2015)
Кінах Л. - Парадигматичні та синтагматичні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови, Приходько А. (2015)
Коляда Е. - Евфемізми як засіб маніпуляції у політичному дискурсі, Кондрук А. (2015)
Kotys O. - Stammering: Linguistic, Physical and Social Aspects (2015)
Крисанова Т. - Когнітивна метафора і когнітивна метонімія гніву в англомовному кіно дискурсі (2015)
Лавриненко Г. - Стилістичні функції професійних жаргонізмів у мові сучасної німецької преси (2015)
Левчук А. - Засоби графічного оформлення тексту та їх вплив на інтимізацію (2015)
Лещук Ю. - Художній концепт "Zeit" ("час") у поезії Пауля Целана: особливості мовної об’єктивації, Новак Г. (2015)
Мазяр О. - Les Approches Differentes de L’analyse Conversationnelle (2015)
Макарук Л. - Синтез вербальних та невербальних засобів у сучасній англомовній комунікації (2015)
Мартинюк О. - Мовні засоби вираження порівняльних конструкцій у французькому художньому дискурсі(на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі") (2015)
Навроцька І. - Лексико-семантичний аспект розмежування омонімії та полісемії англійських іменників (2015)
Нижегородцева-Кириченко Л. - Аранжировка лексических полей через призму прототипа (2015)
Rohach O. - The Language of War (2015)
Rohach Yu. - Application of the Distributional and Descriptive Methods in Studies of Ideograms and Pictograms (2015)
Розвод Е. - Роль стереотипів у формуванні та реалізації лінгвокультурних концептів(на прикладі концепту "Sun”) (2015)
Savichuk V. - Some Aspects of Content-Based Instruction in English for Economics Students(on the Basis of the Teaching Complex Intelligent Business) (2015)
Сорокіна Л. - Комунікативна стратегія vs. маніпулятивна стратегія (2015)
Тарасюк І. - Психолінгвістичний аспект аналізу семантики мовлення дітей мігрантів (2015)
Чендей Н. - Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) (2015)
Юшак В. - Концептуальна метафора software is a magical creature/thing в ономастичній групі софтонімів (2015)
Андреева Т. Е. - Основные подходы к разработке математической модели определения влияния факторов сложности и динамичности внешней среды предприятия в формате перспектив его развития, Гетьман О. А. (2015)
Атаманчук Ю. М. - Деякі аспекти покращення результатів виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств (2015)
Білоцерківець В. В. - Роль податкової та фіскальної політики в забезпеченні розвитку національної економіки: таксономічний ракурс (2015)
Бойко А. Б. - Оцінка сучасного стану галузі зв`язку та інформатизації в Україні (2015)
Бордун О. Ю. - Економічні можливості відродження культурного шляху Європи – "Віа Регіа" на території України (2015)
Бурак І. О. - Переваги автоматизованого обліку розрахунків на підприємствах торгівлі (2015)
Бутенко О. П. - Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств, Бондаренко Ю. С. (2015)
Vdovenko N. M. - Contemporary paradigm of the regulatory policy in aquaculture (2015)
Гребенюк О. В. - Ресурсно-функціональне забезпечення процесів регенерації та цілеорієнтованого розвитку національної економіки, Кузьменко Р. В. (2015)
Демешок О. О. - Прогнозно-аналітичні детермінанти функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2015)
Єлісєєва Л. В. - Проблеми внутрішньої міграції в Україні (2015)
Журавка А. В. - Моделювання спільної динаміки ВВП та робочих місць, Тімофєєв В. О., Елеоджо О. (2015)
Зибарева О. В. - Актуалізація концепції "великі дані" (англ. "Big Data") в умовах поширення інформаційного суспільства, Кравчук І. П. (2015)
Калита Т. А. - Проектне фінансування як метод залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансово-економічної кризи (2015)
Капінус Ю. І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2015)
Клімова І. О. - Експортно-імпортний потенціал товарів України як показник її конкурентоспроможності на світовому ринку, Андрушко А. С. (2015)
Конєва І. І. - Теоретичні засади формування видатків місцевих бюджетів (2015)
Круп’як Л. Б. - Зовнішня заборгованість держави в умовах економічних перетворень, Круп’як І. Й. (2015)
Кутковецька Т. О. - Інтегральна оцінка ресурсного потенціалу в галузі садівництва (2015)
Лозовський О. М. - Формування системного підходу оцінки стану відтворення природноресурсного потенціалу регіону, Горшков М. А. (2015)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій прогнозно-аналітичної оцінки результативності управління розвитком реального сектору економіки, Шкарлет С. М. (2015)
Момонт Т. В. - Визначення необхідності трансформації управлінської звітності за умови диверсифікації діяльності підприємств туристичної індустрії (2015)
Мрачковська Н. К. - Інвестиційне забезпечення розвитку галузі молочного скотарства (2015)
Нагайчук В. В. - Оцінювання і кoнтpoль фінансових pезультaтів дiяльнocтi пiдпpиємcтвa (2015)
Найпак Д. В. - Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства (2015)
Непочатенко О. О. - Оподаткування прибутку підприємств в Україні, Боровик П. М., Щепелюк Б. Р. (2015)
Онищук Н. В. - Моделювання стратегій диференціації та фокусування туристичних підприємств (2015)
Паршин Ю. І. - Методи та інструменти забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства (2015)
Равлик Н. В. - Оцінка реального стану підприємств машинобудівної галузі України на зовнішніх та внутрішніх ринках (2015)
Свидло А. И. - Подход к управлению затратами предприятия в динамических рыночных условиях (2015)
Скриньковський Р. М. - Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи (2015)
Скрипник Ю. В. - Кредитна підтримка аграрних формувань (2015)
Смирнов І. Г. - Національна валюта та військова логістика у міжнародному туризмі в історичному аспекті: латиноамериканський досвід (2015)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку, Гурова Д. Д. (2015)
Столяр Л. Г. - Сутність "витрат" через призму бухгалтерського обліку (2015)
Хаймьонова Н. С. - Методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємства: об`єкти та джерела інформації (2015)
Хромушина Л. А. - Санація балансу як метод антикризового фінансового менеджменту підприємства (2015)
Худолей В. Ю. - Сучасний інструментарій управління динамічною стійкістю виробничо-економічних систем, Парицька Н. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу, Дорофєєва Х. М. (2015)
Чугаєвська С. В. - Організаційно-правові аспекти забезпечення інноваційних процесів в молокопродуктовому підкомплексі (2015)
Шатирко Д. В. - Оцінка світового досвіду венчурної діяльності та його адаптація до реалій української економіки (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти (2015)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні ефекти у конденсованих системах. Науково-історичні аспекти (Огляд), Харун Л. Т., Добровольська А.М. (2011)
Рувінський М. А. - Динамічна провідність прямолінійної смужки графену, Рувінський Б. М. (2011)
Шірінян А. С. - Розмірно-індукована реакційна дифузія у бінарній твердофазній системі (2011)
Галій П. В. - Вплив областей просторового заряду на релаксаційну емісію електронів опромінених електричних поверхонь, Тузяк О. Я., Поплавський О. П., Цвєткова О. В. (2011)
Коваленко О. В. - Розкладання спектрів фотолюмінесценції біологічних об’єктів на складові, форма яких істотно відрізняється від елементарних гавсіанів, Морозов О. С. (2011)
Балицький О. О. - Вплив тиску на фазові перетворення в монохалькогенідах індію та галію (2011)
Левицький Р. Р. - Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків KH2PO4 і K(H0.12D0.88)2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2011)
Дзумедзей Р. О. - Механізми розсіювання у легованих вісмутом кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ві (2011)
Зарін П. П. - Вплив іонів індію на магнітні властивості ферограната самарію (2011)
Фреїк Д.М. - Мікроструктура і оптичні властивості плівок PbTe на склі, Малашеквич Г. Є., Лоп’янко М. А., Бачук В. В., Никируй Р. І. (2011)
Магілін Д. В. - Аналіз елементного складу плівок CdTe з високою локальністю, Пономарьов О. Г., Косяк В. В., Опанасюк А. С., Опанасюк Н. М. (2011)
Дзундза Б. С. - Зміна кінетичних параметрів плівок p-PbTe при тривалій витримці на повітрі, Яворський Я. С., Матеїк Г. Д., Лисюк Ю. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Технологічні аспекти осадження плівок CdТe методом гарячої стінки, Горічок І.В., Соколов О. Л., Потяк Ю. В. (2011)
Шевчук В. Н. - Вплив d-іонів на спектри дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, Белюх В. М., Попович Д. І., Усатенко Ю. М. (2011)
Сминтина В. А. - Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію. Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію, Кулініч О. А., Глауберман М. А., Свірідова О. В., Марчук І. О., Яцунський І. Р. (2011)
Григорчак І. І. - Кінетичні і поляризаційні процеси в гетерофазних напівпровідниково-рідкокристалічних наноструктурах та їх модифікація магнітним полем і освітленням, Іващишин Ф. О., Микитюк З. М., Фечан А. В., Будзуляк І.М., Будзуляк І. І., Яблонь Л. С. (2011)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічні моделі дефектоутворення у нестехіометричних кристалах CdTe, SnTe, PbTe, Прокопів В. В. (мол.), Галущак М. О. (2011)
Філоненко О. В. - Теоретичне дослідження фулереноподібних кремнеземних молекул і їх комплексів із С60, Лобанов В. В. (2011)
Фесич І.В. - Дослідження фазоутворення в системі La1-2xLixSrxCoOy (x = 0-0,5), Неділько С. А., Дзязько О. Г., Багінський І. Л. (2011)
Павлович І. І. - Вплив обробки на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі Bi2Te3, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Копил О. І. (2011)
Пукас С. Я. - Система GdAl-GdSi при 600 ºС, Данильчук І. О., Стародуб П. К., Гладишевський Р. Є. (2011)
Горічок І. В. - Кристалохімія власних точкових дефектів у кристалах системи PbTe-Bi, Туровська Л. В., Бойчук В. М., Межиловська Л. Й. (2011)
Гургула Г. Я. - Дефектна підсистема і механізми самолегування у кристалах цинк телуруду (2011)
Шабловський Я. О. - Вплив поліморфізму на високотемпературну реакційну здатність кристалів в неізобаричних умовах (2011)
Бордун О. М. - ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей, Дробчак О. З. (2011)
Roik N. V. - IR Spectroscopy, X Ray Diffraction and Thermal Analysis Studies of Solid "b Cyclodextrin - Para Aminobenzoic Acid” Inclusion Complex, Belyakova L. A. (2011)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок SnO2, одержаних пірогенним і рідкофазним методами, Челядин В. Л., Коцюбинський В. О., Миронюк Л. І. (2011)
Савчук О. А. - Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Калитчук С. М., Стратійчук І. Б., Борук С. Д. (2011)
Стецишин Ю. - Дослідження структури наношару олігопероксиду з флуорованими ланками на поверхні cкла, Коструба A., Жолобко О., Заїченко О., Мітіна Н., Маєвська С. (2011)
Чекайло М. В. - Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X = Si, Ge, Sn), Українець В. О., Ільчук Г. А., Павловський Ю. П., Українець Н. А. (2011)
Сіренко Г. О. - Теплофізичні властивости металів та стопів: залежність зміни ентальпії від температури та радіусу атомів, Базюк Л. В., Мещерякова Н. В. (2011)
Семенюк М. Ф. - Ґрадієнт анізотропної нано- та мікрошорсткої поверхні твердого тіла, змодельованої випадковим полем, Сіренко Г. О., Солтис Л. М. (2011)
Сабадах Н. І. - Вплив температури на товщину плівки при дослідженні на протизносні властивості лінійних перфторполіефірів (2011)
Ляпіна О. В. - Електрофізичні характеристики тонкоплівкових структур зі спеціальними властивостями, Берегова О. М., Подолян Р. А. (2011)
Krajewski T. A. - Schottky Junctions with Silver Based on Zinc Oxide Grown by Atomic Layer Deposition, Luka G. , Wachnicki L., Lukasiewicz M. I., Zakrzewski A. J., Witkowski B. S., Jakiela R., Lusakowska E., Kopalko K., Kowalski B. J., Godlewski M., Guziewicz E. (2011)
Khoverko Yu. N. - Polysilicon on Insulator Structures for Sensor Application at Harsh Conditions (2011)
Мерена Р. І. - Вплив виду електроліту на питому ємність електрохімічних конденсаторів, Будзуляк І. М., Мандзюк В. І., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Іванічок Н. Я. (2011)
Гасюк І. М. - Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в Fe3O4 методами циклічної вольтамперометрії та спектроскопії електродного імпедансу, Угорчук В. В., Угорчук О. М., Кайкан Л. С., Січка М. Я., Грабко Т. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Комірка для вимірювання теплопровідності твердих тіл, Запухляк Р. І., Терлецький А. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2011)
Сіренко Геннадій Олександрович – до 70-ти річчя від дня народження (2011)
Поплавський Омелян Павлович – до 60-ти річчя від дня народження (2011)
Пам’яті Федорака Руслана Миколайовича (2011)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Державне регулювання енергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України (2014)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення оцінювання інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств олійно-жирового комплексу (2014)
Шевчук Л. Т. - Соціально-економічні наслідки впливу новітніх технологій на індивідуальне та суспільне здоров’я, Федоришина Л. М. (2014)
Живко З. Б. - Суміжні площини детінізації економіки та розвитку підприємницьких структур (2014)
Koval L. M. - Forming and use of labor potential of agrarian sector in Ukraine (2014)
Титарчук І. М. - Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України (2014)
Ібатуллін М. І. - Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС (2014)
Козлова В. Я. - Основи земельного законодавства України (2014)
Кушнір Н. О. - "Економічне НАТО": потенційні вигоди та можливі ризики для економіки США та ЄС, Стеблак Д. М. (2014)
Фатюха Н. Г. - Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Дем’яненко Я. Ю. (2014)
Зеленська М. І. - Економіко-математичне моделювання результатів вступу абітурієнтів до ВНЗ (на прикладі ДВНЗ "УАБС НБУ"), Саєва К. В. (2014)
Тесля А. І. - Системи управління інтелектуальним капіталом (2014)
Стельмащук А. М. - Ефективність кооперації в машинно-тракторному обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Андрушків Б. М. - Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до європейських вимог, Слободян Н. О. (2014)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України, Іванова Л. С. (2014)
Головко О. Г. - Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства, Кохан О. С. (2014)
Русінко М. І. - Дослідження інноваційної активності будівельних підприємств України як відображення потенціалу їх інноваційного розвитку (2014)
Пасічник Т. О. - Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств (2014)
Бойко О. Б. - Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі (2014)
Чумак Р. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Мартусенко І. В. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області, Ціхановська О. М. (2014)
Бурмака Т. М. - Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життєзабезпечення міста (2014)
Черкасова О. С. - Податковий потенціал регіону: сутність та методика оцінки (2014)
Абрамик М. І. - Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект (2014)
Бурмака М. М. - Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств (2014)
Бялковська Г. Д. - Насінництво тютюну в умовах ринку, Юречко А. А. (2014)
Музиченко Т. О. - Інвестиції та інвестиційна діяльність: понятійний апарат (2014)
Очеретько Л. М. - Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря, Таран М. М. (2014)
Івашків І. М. - Формування ринку олії та шроту соняшникового в Україні в умовах експортоорієнтованості галузі (2014)
Забурмеха Є. М. - Маркетингові підходи до формування категорійного апарату страхового ринку (2014)
Чорний В. С. - Деякі аспекти оцінювання соціальних ризиків на ринку праці (2014)
Горлачук О. А. - Цінові взаємовідносини та ефективність сільськогосподарського виробництва в регіоні (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон’юнктури ринку (2014)
Рудич О. А. - Ціна як фундатор формування відносин в ринковій економіці (2014)
Гевко Б. Р. - Економія електроенергії загального користування та шляхи її досягнення (2014)
Веселова М. Ю. - Нові тенденції маркетингової діяльності комерційних банків: зарубіжний досвід (2014)
Малишко Є. О. - Розробка і впровадження пенсійного проекту недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва (2014)
Азаренкова Г. М. - Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкта господарювання, Дудник І. Ю. (2014)
Фадєєва І. Г. - Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу (2014)
Буряк О. П. - Сутність, елементи та ознаки банківської системи ринкової економіки (2014)
Башлай С. В. - Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Груздєв Ю. В. - Проблеми розвитку земельно-іпотечного кредитування сільського господарства України (2014)
Станко Г. В. - Фінансово-економічна діагностика функціонування сільськогосподарських підприємств Буковини (2014)
Симчера В. М. - Сила образования и науки – в утверждении правды (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та шляхи її реалізації (2014)
Пуцентейло П. Р. - Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва (2014)
Панухник О. В. - Фінансово-адміністративні переваги територіальної трансформації України в умовах економічних реформ (2014)
Повстин О. В. - Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики (2014)
Тенюх З. І. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки (2014)
Клименко К. С. - Особливості вдосконалення системи інновацій та трансферу технологій в Україні (2014)
Матвіїв О. В. - Аналіз динаміки фінансового потенціалу фармацевтичної галузі та проблем і методів їх подолання на ринку України (2014)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні засади ефективності використання основних засобів підприємства, Григоришина О. І. (2014)
Кондратенко Т. В. - Управління виробничо-збутовими сферами як чинник сталого розвитку підприємства (2014)
Мосін О. О. - Алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Мануйлович Ю. М. - Стимулювання маркетингових структур для підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання системи збалансованих показників (2014)
Панкова А. Ю. - Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста (2014)
Yakymchuk O. K. - Concept of managing regional budgets during transition to sustainable self-development (2014)
Сидорук Б. О. - Організаційно-технологічні засади виробництва екобезпечної продукції сільського господарства, Сава А. П., Довгань С. В. (2014)
Давиденко Д. О. - Ієрархічна модель проблем фінансування будівництва житла інвестором (2014)
Левченко Н. М. - Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом, Воскобойник Ю. М. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві, Денчук П. Н. (2014)
Скляр Л. Б. - Основні напрями удосконалення управління потоками еколого-економічної інформації в консервній галузі (2014)
Качмар О. В. - Документальне оформлення облікової політики аграрних підприємств (2014)
Візіренко С. В. - Внутрішній аудит умовних зобов’язань (2014)
Очеретько Л. М. - Шляхи вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів, Пальцева М. В. (2014)
Костецький Я. І. - Удосконалення управління та аналізу фінансових ресурсів аграрних підприємств, Новак Н. Є. (2014)
Ждек Т. В. - Математико-статистичний аналіз та прогнозування рівня технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових культур в Україні (2014)
Кондрич В. І. - Проблематика обліку витрат та її представлення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених (2014)
Кропивко М. М. - Формальні об’єднання господарств населення виробничої сфери сільського господарства (2014)
Антонюк Д. А. - Концептуальні аспекти інституціональної інфраструктури підприємництва (2014)
Колосінський Є. Ю. - Визначення поняття "торговельний кластер" (2014)
Нагернюк Д. В. - Розвиток сільськогосподарської кооперації як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції олійних культур (2014)
Романишин О. В. - Дослідження економічного механізму конкуренції регіонального агропродовольчого ринку (2014)
Нестеренко Ж. К. - Підходи до оцінки фінансової стійкості комерційних банків, Гриценко К. О. (2014)
Заборовець Ю. О. - Сутність, зміст та перспективи розвитку інноваційних технологій у банківських установах України (2014)
Манжос С. Б. - Державне антикризове управління банківською діяльністю (2014)
Мединська Т. В. - Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою (2014)
Луцик-Дубова Т. О. - Загрози фінансовій безпеці в умовах глобалізації (2014)
Васьківська К. В. - Інноваційний розвиток теорії та практики ризик-менеджменту у банківській діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Таранік-Ткачук К. - Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013—2014 навчальному році (2013)
Фасоля А. - Як заохотити учня до читання (2013)
Фасоля А. - Календарно-тематичне планування уроків української літератури (5 клас, 1 семестр, 1 тема) (2013)
Гаврилюк О. - Моделювання уроків. 5 клас. Уроки перший, другий (2013)
Куцевол О. - Проблема методичної творчості вчителя літератури в науковій рецепції професора Ніли Волошиної (2013)
Логвіненко Н. - Формування змісту шкільного курсу літератури — одна з невіддільних функцій методики літератури (2013)
Чайка О. - Розвиток творчої особистості як актуальна проблема методики викладання літератури (2013)
Скоморовська Н. - Критичне мислення як основа правильної інтерпретації художніх текстів на уроках української літератури в старших класах (2013)
Бондаренко Ю. - Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору (2013)
Петровська Т. - Робота над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в 2—4 класах (2013)
Нежива Л. - Естетичні орієнтири сприйняття літератури: до проблеми компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті (2013)
Небеленчук І. - "Моє село в терновому вінку". Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті розділу "Література рідного краю" (2013)
Добровольська О. - "Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю...". Вивчення послання Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим...". 9 клас (2013)
Сорокіна Л. - "В степу безкраїм за Уралом". Сценарій літературної вітальні. 9 клас (2013)
Маслюк Г. - Частини мови. Урок-практикум. 10 клас (2013)
Ярошенко Р. - Літературне підпілля — гріх чи реальність?, Приліпко Д. (2013)
Головченко Н. - Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури (2013)
Тарасюк Н. - Леся Українка і німецька література (2013)
Єременко О. - Симпозіум україністів у Чехії, Зубець Н., Кравченко В. (2013)
Анікіна О. П. - Чинники формування сільськогосподарської періодики на українських теренах (2014)
Бесов Л. М. - В. И. Вернадский - историк и методолог науки, Звонкова Г. Л. (2014)
Богач Є. М. - Наукова діяльність С. І. Лебедєва в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Григорюк І. П. (2014)
Божко Л. Д. - Роль індустріального туризму в інтенсифікації мобільності та гуманізації технологій в Україні (2014)
Веселова Н. В. - Деякі видатні установки ННЦ "ХФТІ" у контексті історичного розвитку прискорювальної техніки (2014)
Вовк О. І. - Н. В. Каразін як електротехнік: дискусійне питання історіографічного образу (2014)
Гамалія В. М. - Історія досліджень феномену бактеріографії в Україні (ХХ століття) (2014)
Гелеш А. В. - Основні напрямки співпраці вчених Львівського політехнічного інституту з промисловими підприємствами у 60-х - 80-х роках ХХ століття (2014)
Голова В. В. - Науковий доробок професора О. П. Лідова в галузі газової справи наприкінці ХХ - на початку ХХ ст. (2014)
Дем'яновський Ю. О. - Соціально-економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи (2014)
Жам О. М. - Створення та діяльність каретного двору Н. П. Гусакова в місті Переяславі Полтавської губернії (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.), Грудевич Т. В. (2014)
Ісаєнко О. І. - Наукова та педагогічна діяльність академіка І. Г. Александрова (2014)
Камчатний В. Г. - Перші кроки на шляху до науки майбутнього професора І. П. Осипова (2014)
Карадобрій Т. А. - Внесок академіка Б. Є. Веденєєва у будівництво Волховської ГЕС (1921-1926 рр.) (2014)
Криленко І. М. - Історичні аспекти підготовки військових кадрів на Харківщині в 20-х роках ХХ ст. (2014)
Кунець В. В. - Розвиток наукових досліджень з біології розмноження сільськогосподарських тварин у інституті тваринництва НААН (2014)
Латиш В. І. - Внесок Л. Ф. Ніколаї (1844-1908) у розвиток вітчизняного мостобудування (2014)
Липова Ю. Д. - Популяризаційна діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняного тваринництва (2014)
Радогуз С. А. - Роль професора В. Л. Кірпічова в поступі початкової технічної освіти: створення школи слюсарної справи при механічних майстернях ХПТІ (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов - організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин (2014)
Тарасенко І. А. - Внесок вчених-силікатників Харківського політехнічного інституту в розвиток регіонального науково-виробничого осередку цементної галузі України на етапі науково-технічної революції (1950-і - 1980-і роки) (2014)
Тверитникова О. Є. - Трансформація системи підготовки інженерів електротехнічного профілю в Харківському політехнічному інституті (1950-і - 1980) (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти розвитку графічного дизайну кінця ХХ - початку ХХІ ст., Цемра Т. С., Вискварка Я. М. (2014)
Шемаєв О. О. - Учні та послідовники професора М. В. Рязанцева (2014)
Шудрик І. О. - Першість харків'ян в природничих та технічних науках (2014)
Наші ювіляри. Литвинко Алла Степанівна (2014)
Baziur G. - "Pełnić służbę Bogu i Polsce Niepodległej": Henryk Glass i Harcerstwo Polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej wobec bolszewizmu (2014)
Вітюк І. К. - "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору (2014)
Козьма В. В. - Проблеми національної ідентичності українців, Комарова О. С. (2014)
Тофтул М. Г. - Етика особистісних стосунків (2014)
Шеремет Л. А. - Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності та духовності суспільства (2014)
Ношин Я. І. - Етика Еманюеля Левінаса як "перша філософія" (2014)
Дудар О. П. - Синестезія як соціально-культурне та мистецько-хуждожнє явище: естетична візія (2014)
Існюк І. В. - Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України (2014)
Мороз Ю. А. - Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії (2014)
Присакар О. В. - Формування Канону Нового Заповіту (2014)
Муллокандова О. М. - Мусульманське релігійне право щодо шлюбів з іновірцями: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2014)
Попович Я. М. - Паломництво у ранньохристиянський період (2014)
Міщик Л. І. - Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до профілактики соціального сирітства (2014)
Бабенко Л. В. - Соціокультурні ціннісні орієнтації розвитку українського образотворчого мистецтва ХІХ початку ХХ століття (2014)
Бовсунівська Н. М. - Музична освіта чеського й німецького населення Волинської губернії (XVIII–ХІХ ст.) (2014)
Глазунова І. К. - Методи навчання в інструментальному класі майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової організації підготовки (2014)
Горобець С. М. - Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" (2014)
Гуманкова О. С. - Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах (2014)
Денисенко С. М. - Принцип емоційності як важлива складова проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів (2014)
Дерев’янко О. В. - Формування у майбутніх гірничих інженерах готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки (2014)
Дідківська Т. В. - Розв'язування рівнянь методами геометричної алгебри в історії математики, Сверчевська І. А. (2014)
Колесник Н. Є. - Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання (2014)
Коновальчук І .І. - Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Косигіна О. В. - Освіта дорослих у світі та в Україні як освітня інновація (2014)
Максименко О. О. - Особливості організації та змісту навчання іноземних мов на рівні середньої освіти Нідерландів (2014)
Мельниченко Р. К. - Проблема готовності вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання (2014)
Першукова О. О. - Освіта вчителів для роботи в умовах багатомовної освіти в країнах об’єднаної Європи (2014)
Петришен О. Г. - Соціально-історичні та педагогічні чинники розвитку теорії і практики колективу в 20-х роках XX століття (2014)
Самаріна С. І. - Сутність правового виховання учнів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2014)
Ситняківська С. М. - Особливості впровадження білінгвального навчання у технічних навчальних закладах України, Хливнюк М. Г. (2014)
Солдатов Д. В. - Проблемы реализации интегрированного образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, Солдатова С. В., Сузанский И. В. (2014)
Гавриш І. І. - Особливості сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності на формувальному етапі експерименту (потребово-мотиваційний та практично-поведінковий компонент) (2014)
Головач О. П. - Сучасні педагогічні технології: віртуальний музей (2014)
Литньова І. Ф. - Тестовий контроль як засіб моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі студентів філологічних спеціальностей (2014)
Фонарюк О. В. - Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Андрухів І. В. - Експериментальна перевірка моделі формування іншомовного соціокультурного навчального середовища для учнів основної школи (2014)
Кючюк Д. - Підготовка учителя в Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект (2014)
Мирна І. О. - Технологія розвитку соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2014)
Мосіюк О. О. - Структура готовності майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності (2014)
Мостіпака Т. П. - Підготовка майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Петрович О. Б. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2014)
Юхно О. І. - Діяльність політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття: чинники та етапи (2014)
Демянчук О. С. - Система чинників розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2014)
Сухомлинов О. М. - Естетико-філософський псевдобіографізм "Зенобії Пальмури" Ярослава Івашкевича (2014)
Борисенко Н. Д. - Комплімент в персонажному дискурсі британської драми (2014)
Герасименко Л. С. - Специфіка директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології радіообміну англійською мовою (2014)
Герасимчук С. В. - Алегорія як засіб оптимізації міжкультурної комунікації у творчості Івана Вишенського (2014)
Мосієнко О. В. - Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації злочинів у газетному дискурсі (2014)
Токарь Є. Б. - Радіообмін цивільної авіації як різновид фахової мови (2014)
Череповська Т. В. - Порівняльне дослідження художнього часопростору (на прикладі романів Енн Тайлер ("Ladder of Years") та Ірен Роздобудько ("Якби") (2014)
Должич Е. А. - Вербальные и невербальные элементы в построении научного текста (на материале испанского языка) (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайських художніх текстів ХХI ст. (2014)
Луцик В. І. - Мала проза Доріс Лессінг: посутні впливи на ранньому етапі творчості (2014)
Суворова Л. К. - Художнє втілення концепту смерті в ліричних творах Тараса Шевченка (2014)
Щербак О. В. - Жіночі постаті та їхня історична роль у Галицько-Волинському літописі (2014)
Шевчук А. В. - З нестандартним підходом (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського