Орендарчук О. Л. - Дієслівна лексика "чуттєвої сфери” в семасіологічному та ономасіологічному аспектах (2010)
Oriňáková S. - Modifying Derivational Suffixes in Latin Adjectives (2010)
Охріменко В. І. - Варіативність моделей вираження модального значення необхідності, контамінованої емотивністю (на матеріалі італійської мови) (2010)
Pažuchová M. - Kontaktmotivation zwischen dem Deutschen und Slowakischen (2010)
Panocová R. - Properties of Evaluative Suffixes in Russian (2010)
Панфілова Н. Ю. - Особливості вербалізації концепту Зрада/Treachery в українській та англійській мовних картинах світу (2010)
Пеливан О. К. - Роль частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливости в устных конфликтных диалогах (на материале англоязычных фильмов) (2010)
Поміркована Т. В. - Особливості граматичної сполучуваності англійських та українських прийменників (2010)
Пономаренко Е. А. - Благодарность как жанр речеэтикетного дискурса (на материале произведений писателей-врачей) (2010)
Prysyazhnyuk O. - Changing Attitudes Towards Non-Standard Varieties of the English Dialects (2010)
Розводовська О. В. - Особливості абревіаціїї в англійській термінології бізнесу (2010)
Рубанюк Н. В. - Статус межличностной функции в системе языка (2010)
Рудик И. В. - О роли чужой речи в текстах англоязычных проповедей (2010)
Середа Н. А. - Категоріальне значення похідних іменників у сучасній німецькій мові (2010)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний вплив у лінгвістичній парадигмі (2010)
Сливка М. І. - Назви артефактів, історичних документів, фольклорних та літературних творів (2010)
Сніцар В. П. - Вербалізація понять кримінального права у системах юридичних термінів англійської та української мов (2010)
Сорока Т. В. - Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) (2010)
Sotak E. - Media and Social Change (2010)
Стародєдова О. Л. - Методологічні засади дослідження мотивованості конотативного значення фразеологічних одиниць у зіставному аспекті (2010)
Стельмащук З. В. - Використання метонімічних трансформацій для передачі значення неоднократності дії (дієслівної множинності) в англо-українському перекладі (2010)
Толчеєва Т. С. - Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах (2010)
Tomascikova S. - Media Narrative and Semiotics (2010)
Turis I. - Gemeinsame deutscher-ungarische Mundartwörter in der Küchenterminologie Transkarpatiens (2010)
Uherová Z. - Entstehung der Medizinischen Terminologie (2010)
Uherová Z. - Interkulturelles Lernen und Kommunikation (2010)
Улитина Н. А. - Лингвистические особенности слогана как особой формы текстовой реализации рекламного послания (2010)
Фельцан І. М. - Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) (2010)
Фоменко О. С. - Кока-кола як символ американської лінгвокультури (на матеріалі англійської мови) (2010)
Фурист Н. П. - Особливості фольклорної інтимізації (2010)
Харлай О. В. - Співвідношення маскулінного й фемінінного в номінаційній мікросистемі ´Парубкувати – Бути на виданні´ (на матеріалі англійської, польської, чеської і української мов) (2010)
Цимбалиста О. - Невербальна комунікація у співвідношенні з невербальною (2010)
Цобенко О. В. - Функціонування номінацій ювелірних прикрас в англомовних народних казках (2010)
Чендей Н. В. - Функціональний потенціал метафоричного поля AIR/ПОВІТРЯ в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2010)
Шарандаченко А. С. - Некоторые особенности произнесения зубных аффрикат (θ) (ð) и смычных (t) (d) (2010)
Швед Е. В. - Михайло Лучкай. Науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая ”Historia Carpato-Ruthenorum”). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая (2010)
Шкворченко Н. Н. - Гендерный аспект зависимости степени успешности делового диалога от ранга отношений коммуникантов (2010)
Юшкова С. О. - Зіставний аналіз реципрокальних дієслів та їх конструкцій у німецькій та українській мовах (2010)
Janigová S. - Contrastive Speech Act Analysis of Anglo-American and Slovak Divorce Judgements in Translation (2010)
Ярун Г. М. - Особливості взаємодії структур змісту українського Пити та його англійських відповідників (2010)
Яценко П. І. - Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі (2010)
Алієва З. - Образ "Я”/ Іншого як проблема імагології (2010)
Домбровський Ю. О. - "Паломництво Карла Великого” – деякі питання атрибуції та гносеології французької епічної поеми, Бабкіна М. І. (2010)
Куриленко О. Є. - Сучасна іспанська література (2010)
Майборода Р. В. - Пролог "Перед занавесом” романа У. М. Теккерея "Ярмарка тщеславия” как предмет изучения отношений между художником, его изобретением и самим читателем (2010)
Малиш В. М. - Хронотип і його функція у розвитку сюжету серії історичних романів Р. Мерлея "Доля Франції” (2010)
Мегела І. П. - Дієгетичний наратор у романі Петра Гандке "Мій Рік у Нічиїй Бухті” (2010)
Романенко Я. А. - Отражение нехристианского трансмифа в повести Льва Прозорова "Евпатий Коловрат” (2010)
Šnircová S. - The Grotesque Motif of the Mask in Angela Carter’s Shadow Dance (2010)
Фийса Н. В. - Інтертекстуальний дискурс прози Мілана Кундери (на прикладі роману "Повільність”) (2010)
Ярмолович О. І. - Мовностилістичні засоби формування сатири в романі Стівена Лікока (2010)
Cehan A. - Thank you: An Analysis of the Thanking Strategies Taught In the English Classrooms in Romania (2010)
Головчак Н. І. - Інтерференційні помилки при вивченні німецької мови україномовними студентами, Кушнірчук О. О. (2010)
Gogová L. - Internet Applications in the Process of Foreign Language Learning (2010)
Horňáková A. - Communication Strategy in Learning Foreign Languages (2010)
Hulpa L. - Teaching Speaking Skills at Tertiary Level: problems and decisions (2010)
Колодько Т. М. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Maťková S. - Avoiding Monotony in Foreign Language Classroom (Introducing new vocabulary items through gestures) (2010)
Назаревская М. П. - Новые подходы к изучению латинского языка в контексте поликультурного воспитания современной личности (2010)
Pastirčák V. - On the Alleged Impracticality of the Grammar-translation Method in Adult Learners (2010)
Rozenfeld J. - The Philosophical Roots of the British System of Education (2010)
Svyda-Susidenko T. - Spieleinsatz im Deutschunterricht (2010)
Sepešiová M. - Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education (2010)
Ткачова Г. - Современные направления иноязычной эдукации (2010)
Насирова Х. Б. - Осложнения и пути их профилактики при эндодонтическом лечении зубов (2014)
Сафаров А. М. - Повышение эффективности комплексного лечения пришеечного кариеса, Алиева Е .Р., Шахбазов К .Б., Гаджиев Д. Н. (2014)
Бабаев Е. Е. - Альтернативные методы лечения заболеваний пародонта на фоне развития синдрома перетренированности, Сафаралиев Ф. Р., Мамедов Ф. Ю. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Изучение бактерицидной активности препаратов серебра по отношению к возбудителям воспалительных процессов в тканях пародонта, Павленко Э. М., Руденко А. В. (2014)
Сидельникова Л.Ф. - Комплексная дезинтоксикационная терапия генерализованного пародонтита в период обострения, Скибицкая Е. А., Мялковский К. О. (2014)
Мазур І. П. - Протизапальні лікарські засоби для місцевого застосування у стоматології, Слободяник М. В. (2014)
М. Б. Мєдвєдєва - Кандидоз порожнини рота, сучасні аспекти етіології та патогенезу (2014)
Власенко М. Р. - Вісцеро-лабіальні паралелі розвитку ексфоліативного хейліту, Власенко О. М. (2014)
Каськова Л. Ф. - Методи лікування флюорозу в дітей, Янко Н. В. (2014)
Скрипник Ю. В. - Ефективність лікувально-профілактичного комплексу для профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2014)
Павленко О. В. - Забезпеченість вітаміном D3 дітей пубертатного віку з карієсом зубів і дисплазією сполучної тканини, Мельничук В. В. (2014)
Чижевский И. В. - Клинический пример применения препарата "Триоксидент" для лечения хронического пульпита временных зубов, Стуликова В. С. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение ацеклофенака у пострадавших с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И., Беридзе Б., Диасамидзе Л., Раквиашвилли Г. (2014)
Барило О. С. - Електродіагностика порушення провідності нижнього альвеолярного нерва у хворих з переломами нижньої щелепи при використанні шин з антибактеріальним покриттям і препарату "Нуклео ЦМ форте", Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Костенко Є. Я. - Систематизація дефектів зубних рядів у пацієнтів з нефіксованою міжальвеолярною висотою та центральним співвідношенням щелеп, Кенюк А.Т., Гончарук-Хомін М. Ю., Ганущак О. Б. (2014)
Ищенко П. В. - Реставрация фронтальных зубов. Восстановление депульпированного зуба с поддесневым дефектом корня, Борисова И. В., Вильчик А. А., Шабранская В. В. (2014)
Фліс П. С. - Електроміографічний аналіз (обґрунтування) доцільності застосування ортодонтичної апаратури в пацієнтів різних вікових групп з патологією недорозвинення верхньої щелепи та нормально розвиненою нижньою щелепою, Шпак Д. Ю. (2014)
Палійчук В. І. - Біохімічні показники крові експериментальних тварин при імплантації зразків із пластмасс "Biocril-C" та "Фторакс", Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2014)
Система атестації лікарів та аналіз роботи атестаційних комісій з атестації лікарів стоматологічного профілю (2014)
Савченко В. Ф. - Інвестиційно-інноваційний розвиток та економічне зростання і їхній вплив на економічну безпеку в Україні (2015)
Калінько І. В. - Державно-приватне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи реалізації в Україні, Гончаренко Н. В. (2015)
Лісун Я. В. - Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу як основа сталого розвитку економіки (2015)
Mekshun P. V. - Milestones of public policy of ensuring economic security under the influence of transnational corporations (2015)
Шестаковська Т. Л. - Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти (2015)
Пліско І. М. - Стратегічні пріоритети розвитку Чернігівського регіону на засадах "зеленої" економіки (2015)
Богдан О. Д. - Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки (2015)
Петренко А. А. - Влияние степени адаптивности системы профессионального обучения работников на изменение финансовых показателей предприятия (2015)
Холодницька А. В. - Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання (2015)
Боярчук Л. В. - Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості України (2015)
Вдовенко С. М. - Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері, Рогова О. В. (2015)
Гончар О. І. - Функціонально-організаційні аспекти управління потенціалом підприємства на засадах синергетики (2015)
Малюкіна А. О. - Обґрунтування впровадження CRM-системи для удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (2015)
Хмурова В. В. - Опір змінам в системі управління підприємством (2015)
Бондаренко Д. В. - Механізм відображення в обліку та звітності військового збору, Маркова Н. М. (2015)
Єрмак О. І. - Повернення коштів з депозитних рахунків у кредитних спілках (2015)
Вдовенко С. М. - Науково-методологічні підходи до застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади, Вдовенко Ю. С. (2015)
Карпенко Ю. М. - Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування, Карпенко Н. Л. (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління суб’єктами господарювання (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Гнидюк І. В. - Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн (2015)
Іващенко А. І. - Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как новая научно-учебная дисциплина (2015)
Mitrofanova I. - Problems and prospects of innovative development within the WTO agricultural machinery in Russia, Mitrofanova I., Ivanov N. (2015)
Селин В. С. - Тенденции развития грузопотоков северного морского пути и проблемы их регулирования, Павлов К. В. (2015)
Ярошевська О. В. - Аспекти розвитку промисловості України в умовах системної кризи (2015)
Калінеску Т. В. - Метаморфози сучасної податкової політики України (2015)
Житний П. Є. - Особливості управління ризиками в умовах фінансово-промислової системи (2015)
Костирко Р. О. - Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України, Середа О. О. (2015)
Костирко Л. А. - Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України (2015)
Ільїн В. Ю. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації (2015)
Бурлуцький С. В. - Стратегія формування суспільного договору в умовах посилення соціальної стратифікації (2015)
Баланда А. Л. - Концептуальні основи соціальної відповідальності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Зеленко О. О. - Світовий досвід розвитку соціального діалогу (2015)
Камышев А. Л. - Роль управления в повышении благополоучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2015)
Likhonosova G. - The selfish problems society of realization national priorities (2015)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2015)
Большенко С. Ф. - Визначення конкурентних позицій трудового потенціалу регіону: методичний аспект (2015)
Мохначев С. А. - Функционирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2015)
Mitrofanova I. - Analysis of organizational changes in the system of regional administration in Russia, Rodionova E. (2015)
Буриев Х. Т. - Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан (2015)
Верезубова Т. А. - Общенациональные приоритеты развития белорусских страховщиков (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги щодо змісту та оформлення статтей (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Concept of Air Traffic Flow and Capacity Management in European region, Chynchenko Yu. (2013)
Kharchenko V. - Modeling of Airborne Collision Avoidance System performance using MATLAB, Barabanov Yu., Grekhov A., Shyshkov F. (2013)
Konin V. - GNSS technology determination of flying machine guidance parameters, Kovalevskiy E., Olevinska T. (2013)
Udartsev I. - Parametric analysis of longitudinal stability Unmanned Aerial Vehicle, Bondar A., Plakhotniuk Ie. (2013)
Luppo A. - Implementation of local and sub-regional Airspace Management supporting system in Ukraine, Lazorenko V., Prygara O. (2013)
Kredentsar S. - Software implementation methods of detection and resolution of potential conflicts between aircraft, Chorna M. (2013)
Sushchenko O. - Computer-Aided design of robust system for stabilization of information-measuring devices at moving base (2013)
Bogunenko M. - Conflict modelling in highly interactive problem solver, Pyvovarska K. (2013)
Bogunenko M. - Investigation of the drawbacks of the current NOTAM system, Khomenok A. (2013)
Pekurovskyi G. - The methodology of the synthesis of adaptive control system of active cancellation of vibrational loading (2013)
Sibruk L. - Simulation of radiation field of DVB-T2 digital television, Basansky A., Bondarenko D. (2013)
Borodin V. - The face extraction method for mobile devices (2013)
Yutskevych S. - Hidden sequences in results of tests identifying (2013)
Makarenko V. - Feedforward semi-active model-based control of a plate carrying concentrated masses, Hufenbach W., Modler N., Dannemann M., Tokarev V. (2013)
Prusov D. - Aspects of the influence assessment of the new construction during the reconstruction of urban territory areas in the dense building conditions (2013)
Remez N. - Classification of forecasting methods for earth’s surface deformation above the subsurface mining, Vovk O., Yakovleva A. (2013)
Shevchenko Yu. - New ranking method of traffic noise reduction measures (2013)
Kulyk M. - Safety of aviation in global context of the world air transport development, Bugayko D., Ilienko O. (2013)
Kaptiurova O. - Directive interjections in English professional communication (2013)
Instructions for authors (2013)
Наші автори (2013)
Боднар О. - Методологія оцінки ефективності та результативності управління аналітико-експертною діяльністю (2013)
Величко Н. - Розвиток ідеї формування полікультурної компетентності майбутніх учителів у психолого-педагогічній літературі (2013)
Драч І. - Інтеграція змісту, технологічного та науково-методичного супроводу як умова управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ (2013)
Ілійчук Л. - Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх (2013)
Картава Ю. - Упровадження структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Коваль І. - Студентська науково-дослідницька робота в системі чоловічої богословської освіти Галичини (1029–1939 роки), Пахолок Р. (2013)
Кучерак І. - Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу (2013)
Мариновська О. - Теорія і практика впровадження інновацій у післядипломній освіті: розвиток професійної компетентності вчителя (2013)
Маслов В. - Методологічні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону, Білянін Г. (2013)
Радиш О. - Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком життєтворчої особистості у Рожнівському навчально-виховному комплексі "Гуцульщина” ім. Ф. Погребенника НаУКМА (2013)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Барабаш О. - Порівняльна характеристика педагогічної та андрагогічної моделей навчання (2013)
Бігун М. - Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті (2013)
Бойчук В. - Роль гри у розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики, Стинська В. (2013)
Вєтрова І. - Проблема формування лексичної компетенції при підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків, Подобінська З. (2013)
Зозуляк-Случик Р - Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі як чинник самореалізації старшокласників, Федорів Х. (2013)
Касьянова О. - Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання (2013)
Козак Н. - Психолого-педагогічні особливості сучасних підлітків у контексті формування здорового способу життя (2013)
Кіщак Г. - Педагогічна система районного (міського) методичного кабінету (центру): специфічні риси та сутнісні характеристики (2013)
Лемко Г. - Формування вольових якостей старшокласників у процесі навчання, Головата М. (2013)
Лемко Г. - Шляхи запобігання емоційного вигорання у студентів: соціально-педагогічний аспект, Косюч М. (2013)
Лучицький Р. - Лінгвосинергетика як складова термінотворення (2013)
Марковецька Г. - Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів (2013)
Павленко В. - Виховна система роботи як невід’ємна частина якісної освіти в навчальному закладі (2013)
Попович О. - Категоріальний аналіз поняття "виховання фізичних якостей” (2013)
Просіна О. - Інноваційна педагогічна технологія підготовки вчителів до інтегрованого викладання предметів мистецького циклу (2013)
Русин Г. - Педагогічна культура батьків як основа покращення взаємодії сім’ї та школи (2013)
Семотюк О. - Особливості застосування аудіювання у процесі вивчення української мови як іноземної (2013)
Сілевич Л - Упровадження інноваційних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням), Мельничук О. (2013)
Скрипник М. - Парадигмальні засади експериментальних досліджень науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти (2013)
Скоморовська Н. - Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів (2013)
Калуська Л. - Основи наукової спадщини академіка Мирослава Стельмаховича (2013)
Нагачевська З. - Освітня діяльність і педагогічні погляди Ольги-Олександри Дучимінської, Бедрій Х. (2013)
Замрозевич-Шадріна С. - Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Печенин В. В. - Экспериментальные исследования системы регулирования уровня сигнала синхронизации управляемого генератора следящего узкополосного фильтра, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2015)
Дьяченко Т. В. - Автоматизация опытно-промышленного аппарата первичного обогащения технологических смесей, содержащих неон (2015)
Чорнобородов М. П. - Експериментальне ослідження ефективності компенсатора імпульсних завад (2015)
Брежнев Е. В. - Методология обеспечения безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности: концепция и принципы, Харченко В. С. (2015)
Рвачев В. А. - Биркгоффова интерполяция полиномиальными сплайнами четвертой степени, Рвачева Т. В., Томилова Е. П. (2015)
Al-Sudani Mustafa Qahtan Abdulmunem - Cybersecurity of FPGA-based automation systems for smart building, Vyacheslav Kharchenko (2015)
Дмитриева О. А. - Параллельное управление точностью численного интегрирования на основе вариации размерности блока (2015)
Краснобаев В. А. - Метод возведения остатков целых чисел по произвольному модулю системы остаточных классов в степень натурального числа, Янко А. С., Кошман С. А. (2015)
Роенко А. А. - Анализ точности известных оценок параметра формы обобщенного гауссова распределения (2015)
Радченко А. Н. - Ступенчатая трансформация сбросной теплоты газовых двигателей, Кантор С. А., Остапенко А. В. (2015)
Чухрай А. Г. - Анализ разработки обучающих компьютерных программ по физике, Шаталова М. О. (2015)
Логачев Д. Ю. - Метод оценивания взаимной задержки широкополосных сигналов с использованием робастного дискретного преобразования Фурье, Роенко А. А., Лукин В. В. (2015)
Сахаревич П. В. - Исследование влияния шумов на результаты эквализации монохромных изображений (2015)
Соколова Е. В. - Экспериментальные исследования эффективности применения методов рефакторинга (2015)
Малеева О. В. - Модель формирования стратегии корпорации с учетом влияния внешней среды, Елизева А. В. (2015)
Выходец Ю. С. - Проект реинжиниринга промышленного предприятия: многообразие подходов и точка опоры в целеполагании , Ровинская Н. Ю. (2015)
Прохоров А. В. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению региональными ресурсами, Матюшко А. О. (2015)
Доценко Н. В. - Применение модели "Стейкхолдер" для анализа эффективности управления заинтересованными сторонами проекта, Скрынник А. И., Лысенко А. И. (2015)
Еременко Н. В. - Структурный анализ распределенной логистической системы сбыта продукции (2015)
Латкин М. А. - Системное моделирование в проектах организационного развития авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2015)
Попов В. А. - Анализ методов расчёта вероятностных параметров в логистических системах, Судак А. Д. (2015)
Концевич В. В. - Экспертное оценивание как метод формирования входных данных для реализации метода несилового улучшения качества проекта (2015)
Vorobets G. I. - Application of the self-adaptive and self-reconfigurable computer devices for micro- and nanoelectronics, Tarasenko V. P. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Федоровский А. Д. - Методы системного анализа и модели решения задач рационального природопользования и экологии на основе материалов космической съемки и наземных наблюдений (по материалам работ отдела системного анализа ЦАКИЗ ИГН НАН Украины), Якимчук В. Г., Соколовская А. В. (2014)
Lukin V. V. - Approaches to prediction of speckle removal efficiency for DCT-based filter, Rubel O. S., Naumenko O. V., Vozel B., Chehdi K. (2014)
Пазинич Н.В. - Аналіз впливу рельєфу на поверхневий перерозподіл радіонуклідів територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1), Філіпович В.Є. (2014)
Єсипович С. М. - Концепція утворення та пошуку нафти і газу (2014)
Євтушевський О. М. - Довготна залежність сезонних змін загального вмісту озону в середньоширотній атмосфері північної півкулі (2014)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Передмова, розділ 1), Сахацький О. І., Костюченко Ю. В., Мовчан Д. М., Артеменко І. Г., Ваколюк М. В. (2014)
Седлерова О. В. - Що пишуть про нас (2014)
Маслов Ю. О. - IAEG XII Конгрес Міжнародної Асоціації з Інженерної Геології (Турин 2014) "Інженерна Геологія для Суспільства і Території” (2014)
Маслов Ю. А. - IAEG XII Конгресс Международной Асcоциации по инженерной Геологии (Турин 2014) "Инженерная Геология для Общества и Территории” (2014)
Maslov Y. - IAEG XII Congress Torino 2014 Engineering Geology for Society and Territory Overview of Congress’ materials (September 15–19, 2014) (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Правила и рекомендации для авторов (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Error-control coding of ADS-B messages for Iridium satellites, Barabanov Yu., Grekhov A., Bogunenko M., Rudnyk Ju. (2013)
Kharchenko V. - Principles of improvement of air traffic flow and capacity management in terminal control areas under uncertainty conditions, Chynchenko Yu. (2013)
Pavlov V. - Computer simulation of modern aircrafts by using network technologies of remote control, Volkov O., Voloshenyuk D. (2013)
Tunik A. - Usage of vector parametric optimization for robust stabilization of ground vehicles information-measuring devices, Sushchenko O. (2013)
Bordyuh H. - Holographic grating recording in "lyotropic liquid crystal – viologen” system, Polishchuk A. (2013)
Buivol V. - Nonlinear perturbation method for calculating axisymmetric cavitational flows (2013)
Agayev Nadir Bafadin oqlu - Information technology security aircraft flight in difficult conditions based multifactorial fuzzy models, Agamalieva Jeyran Aqamali qizi (2013)
Gridyakina A. - Optical properties of mesophases and mesomorphic glasses of Co2+ alkanoates homologous series, Polishchuk A. (2013)
Lopatjuk M. - Spline-functions in the task of the flow airfoil profile (2013)
Goncharenko A. - Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis (2013)
Linnik I. - The basic principles of forecasting of aviation systems optimal development, Oleg M., Bogayskaya E. (2013)
Oleshko T. - Formation of the information portrait of the airport (2013)
Zaporozhchenko O. - Trends of shaping architecture of ecological treatment and rehabilitation complexes, Dugina V. (2013)
Filonenko S. - Acoustic emission at change of contact interaction area of friction unit of composite material, Kosmach O., Kositskaya T. (2013)
Gorbunov V. - Objectification of ergonomic assessment of the pilot operation on the basis of "photoshop – technology” (2013)
Lala Rustam Bekirova - Principle of validation of multilevel RGB colorimetric systems of remote sensing (2013)
Kichata N. - Environmental assessment of suburban areas of Kyiv, Zaplatynskyi V. (2013)
Kozlova T. - Correspondence between cadastral-register system of Ukraine and standards of similar EU systems, Burdilna Ya., Pismenna M. (2013)
Dmitrucha T. - Accumulative safety period of premises in the case of their pollution with toxic mercury vapors (2013)
Madzhd S. - Bioassay techniques of soil ecological status assessment near the airports (2013)
Myhalevska T. - Technogenic pollution and improvement of ecological condition of Goloseevsky ponds, Kravets M. (2013)
Bodachivskyi Iu. - Synthesis and properties of ethanolamides acids of higlyerucic rapeseed oil, Bilokopytov Iu., Pop G. (2013)
Ranskiy A. - Economic efficiency and anthropogenic risks of regeneration of industrial oils, Gordienko O., Titov T., Tkachenko S., Pivovarov A. (2013)
Fryder I. - Usage of pyrolysis heavy resin for the petroleum bitumen production, Grynyshyn O., Khlibyshyn Yu. (2013)
Bondar N. - Asphalt-resin-wax deposits analysis with petroleum refinery equipment usage, Denysyuk A., Simonov Yu., Tertyshna O., Snizhko L. (2013)
Titova O. - Kinetics of a silicate composition gelation in presence of reaction rate regulating compounds, Trachevskyi V., Grushak Z., Stolyarova N. (2013)
Paweska M. - Transport law and the certification process in Poland and European Union, Bugayko D., Grigorak M., Mendrun R. (2013)
Petrashchuk O. - Aviation English test development (2013)
Yakovishin K. - VIP-personnel for telecommunications (2013)
Onyshkiv Z. - Training of future teachers to the work in primary school in rural area (2013)
Index of the articles, published in 2013 (2013)
Instructions for authors (2013)
Stankevich S. - Risk assessment of adsorbed radionuclide emission by fire within Fukushima exclusion zone using multispectral satellite imagery, Sakhatsky A., Bobro D., Iwasaki A., Nakasuka Sh., Yoshimoto S., Aoyanagi Yo. (2015)
Соколовская А. В. - Методические основы дистанционных аэрокосмических исследований в природопользовании как мульти-междисциплинарное научное направление (на примере оценки нефтегазоперспективности участков Каспийского шельфа Туркменистана), Федоровский А. Д. (2015)
Грищенко М.Ю. - Ландшафтная карта полуострова Весловский (остров Кунашир, Курильские острова), Карпачевский А.М., Леонова Г.М. (2015)
Філіпович В. Є. - Дистанційний екологічний моніторинг звалищ твердих побутових відходів, Кудряшов О. І., Мичак А. Г. (2015)
Лялько В. І. - Визначення зміщення бульбашок газу при спливанні з дна до поверхні моря з використанням супутникової інформації, Воробйов А. І., Гейхман А. М. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 2) Експериментальне визначення стоку (абсорбції рослинами) СО2 для основних агрокультур України, Халаїм О. О., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Ваколюк М. В., Дугін С. С. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Фабіан М. П. - Типологія етикетної лексики в різноструктурних мовах (2012)
Алієва О. - Семантичне поле терміна та його структура (2012)
Бабелюк О. А. - Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації (2012)
Balážová V. - Rendering of Marked Language and Wordplay in Film Subtitles (2012)
Baňasová J. - Semantische Merkmale Des Wissenschaftlichen Textes (2012)
Бигунова Н. А. - Одобрительные речевые акты: объекты и стратеги реализации (на материале англоязычного художественного дискуса) (2012)
Bilas L. M. - Linguistic Peculiarities of Australian English (2012)
Білецька О. В. - Графон як засіб вираження іронії у постмодерністському художньому тексті: семантика, структура, функції (2012)
Valdmanová K. - Common Pronunciation Mistakes in Latinised English Terms (2012)
Vasiľová M. - Gender Stereotyping in British Toy Commercials (2012)
Виноградова Е. Ю. - Выражение одобрения посредством комплимента, лести и похвалы: коммуникативно-прагматические различия (на материале современного англоязычного романа) (2012)
Виросткова А. - Англицизмы в речи радиопередач (2012)
Haláček J. - Media Power and Concept of Class (2012)
Гідора А. Л. - Мовленнєво-етикетні закономірності вживання фактичних висловлювань у сучасному англомовному діалозі (2012)
Honnerová B. - Stellung Der Neologismen In Der Fachlexik (2012)
Домброван Т. І. - Динамічна рекурентність як підґрунтя міжрівневої когерентності мовної мегасистеми (2012)
Дорофеева Е. Н. - Современная газетная коммуникация: тенденции развития (2012)
Duruttyová M. - Expressing Gender in English and Its Cultural Meaning (2012)
Evinová N. - On Media Influence and Media Literacy (2012)
Есенова Е. Й. - Фонетико-графічні особливості передачі англійських задньоязикових фонем в українській мові (2012)
Жук А. В. - К вопросу о моделях перевода (2012)
Zhuk V. A. - Etymological Characteristics of English Words (2012)
Zeleňáková M. - Head Nouns in That-Complement Clauses as a Means of Conveying Stance: Future Research Perspectives (2012)
Іваненко С. М. - Стилістика і комунікативна прагматика (2012)
Карпенко У. А. - Шаги выявления первокорня (2012)
Кінах Л. С. - Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові (2012)
Kňazovická K. - Demands of Translation of Medical Instruments Into Slovak Language (2012)
Коваленко Н. М. - Адресантність мовленнєвого жанру "коментар”: лінгвориторичний аспект (2012)
Костенко В. Г. - Категорія інтердискурсивності в науковому медичному дискурсі (2012)
Коцюба З. Г. - Об’єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов’янських, германських і романських мов (2012)
Ладницька О. Л. - Стилістичні орієнтири в епоху функціоналізму (2012)
Лазер-Паньків О. В. - Синтаксичні особливості мови твору Арріана АΛЕΞАNΔPOY ANABAΣIΣ як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові ІІ-ІІІ ст. (2012)
Lacková M. - Формальные средства выражения категории детерминации в фразеологических единицах в типологически разных языках (2012)
Leláková E. - The Role of Elementary Semantic Components in the Word’s Meaning Composition (2012)
Лимаренко О. А. - Градація зумовленості в контрадикторному реченні сучасної англійської мови (2012)
Лучик А. А. - Генетичні зв’язки українських соматизмів з їхніми відповідниками у неслов’янських мовах (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") (2012)
Маштакова Н. В. - Національно-культурна сутність прислів’їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах (2012)
Мелько Х. Б. - Поняттєва реалізація синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Мельник Ю. П. - Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині (2012)
Морозова И. Б. - Паратекст в художественном диалоге как индикатор авторской оценки (2012)
Mudrák B. - Language in the Service of Political and Post-War Propaganda (2012)
Nováková V. - The Evolution of Santana Lopez (2012)
Олексієнко А. В. - Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови (2012)
Oriňáková S. - Differences in Pronunciation of Latin Terms in Slovak and English, Valdmanová K. (2012)
Пожарицкая Е. А. - Синтаксическая карнавализация речи главных героев американского вестерна (2012)
Popovych N. - Übersetzung Von γФІΣTHMI Formen Und Ableitungen Bei Den Kirschenvätern Des Ostens Auf Dem Beispiel Der Antiochenischen Formeln (2012)
Присяжнюк О. Я. - Специфика языкового развития североанглийских диалектов (2012)
Прушковська І. В. - До питання генези турецької епічної драми: Дестан "Ергенекон" (2012)
Романова Н. В. - Семантика асоціатів Schamgefuhl у лінгвістичному аспекті (2012)
Терлецька І. М. - Особливості сучасної медичної термінології, Кобильченко М. О., Шекера Н. С. (2012)
Uherová Z. - Characteristics of Paralinguistic Means of Communication, Timková Z. (2012)
Uherová Z. - Bedeutung Und Wichtigkeit Der Nonverbalen Kommunikation (2012)
Філоненко З. Л. - Американська постмодерністська експериментальна проза: дефініція поняття та етапи становлення (2012)
Čuriová H. - Abstract Nouns and – Ing Derivation (2012)
Júdová L. - On Translation of Shall in EU’s Legislative Documents, Papák M. (2012)
Janigová S. - Understanding the Translation Technique of Transposition (2012)
Ярмолович О. И. - Архетипы в цветообозначении. Красный (2012)
Бібік О. М. - Використання ресурсів інтернету для навчання другої іноземної мови, Бібік Р. К. (2012)
Gogová L. - Second Language Teaching Through Newspapers (2012)
Horňáková A. - Linking Theory with Practice in the Specialized Language Training, Magurová D. (2012)
Dančišinová L. - Heterogeneousness of Genre Analysis and Its Potential for Genre Writing Teaching (2012)
Козак Т. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах (2012)
Левко Л. В. - Викладання іноземної мови професійного спрямування для майбутніх фахівців сфери туризму (2012)
Мишко С. А. - Особливості тестування по визначенню розуміння прочитаного (2012)
Паничок Т. Я. - Mündliche Kommunikation Im Fremdsprachenunterricht (2012)
Sepešiová M. - Enhancing the Presentation Competence in Foreign Language (2012)
Цвяк Л. В. - Особливості навчання іноземної мови слухачів курсів охорони закордонних дипломатичних установ (2012)
Яцканич Н. М. - Тестування як метод оцінювання мовленнєвих здібностей на заняттях з іноземної мови (2012)
Загнітко К. - Класифікація ладової належності західної монодії на ранньому етапі розвитку (2014)
Міщенко І. - Великі групи знаків (θέσεις) та їх місце в калофонічній стихирі Преображення "Прοтuπώv тήv Àvάσтασιv" (2014)
Качмар М. - До питання теоретичного аналізу української церковної монодії (на прикладі величання "Архангельський глас") (2014)
Горбунова І. - Особливості виконання фортепіанних творів Клода Дебюссі на прикладі прелюдії "Ворота Альгамбри" (порівняльний аналіз трьох інтерпретацій мініатюри) (2014)
Шаповал О. - Конструювання віртуального образу в анімації: традиції та новаторство (2014)
Волошенюк О. - "Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція (2014)
Дорошенко А. - Образ війни в українському кінодокументі 1920-х років (2014)
Шульгіна А. - Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавалерідзе (2014)
Батанов В. - Універсальність музичного професіоналізму у ХХ столітті та діяльність Ейтора Вілла-Лобоса (2014)
Шегда Л. - Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму (2014)
Маскович Т. - Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика (2014)
Жулковський Б. - Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні) (2014)
Кравченко А. - Музично-театральна справа в Житомирі (кінець ХІХ - початок ХХ століття) (2014)
Василик С. - Ярослав Лопатинський: реконструкція біографії на архівних джерелах (2014)
Росляк Р. - До питання про українізацію вітчизняної кіногалузі (1920 - початок 1930-х років) (2014)
Летичевська О. - Майстер хорового звучання (2014)
Бардашевська Я. - Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця (2014)
Захарчук О. - Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / упоряд. : Уляна Граб, Олександр Козаренко, Наталя Сиротинська. - Л. : Видавець Тетюк Т. В., 2014. - 280 с. (2014)
Про авторів (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Meroufel B. - Abstraction Checkpointing Levels: Problems and Solutions, Belalem G. (2014)
Subbotin S. A. - The Instance Selection Method for Neuro-Fuzzy Model Synthesis (2014)
Balakhontseva H. - Web-server Application for Fast and Robust Recognition of Exhibits in the Museum, Sieck J. (2014)
Volochiy B. - Technique of Construction Models of Behavior Algorithms of Radio Electronic Complex System Using the New Scheme of Paths Method, Ozirkovskyi L., Shkiliuk O., Mashchak A. (2014)
Megelin star A. - Wavelet Shrinkage Adaptive histogram Equalization for Medical Images, Subburaj P. (2014)
Страничка редактора (2015)
Курдиль Н. В. - Современные боевые химические средства несмертельного действия: токсико-логические и клинические аспекты, Иващенко А. В. (2015)
Ренке А. Л. - Сопроводительное лечение осложнений химиотерапии онкологических больных, Жежер А. А., Шлапак И. П. (2015)
Бондарь М. В. - ТЭЛА (лекция в стихах) (2015)
Мальцев Д. В. - Иммуноглобулинотерапия сепсиса (2015)
Чепкий Л. П. - Сбалансированная инфузионная терапия. Применение Волютенза® с целью жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери (2015)
Бишовець С. М. - Медикаментозна підготовка пацієнтів перед спінальною анестезією в абдомінальній хірургії (2015)
Алиев Н. А. - Реосорбилакт и Латрен в коррекции эндогенной интоксикации и оксидантного стресса у больных с острым деструктивным панкреатитом, Бобиев А. Б., Хамидов Д. Б., Баротов Э. Д., Буриев Т. Н., Курбанов Д. А., Шомуродов Х., Эшмирзаев Б. А. (2015)
П’ятикоп В. О. - Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку, Кутовий І. О., Бабалян Ю. О., Стогній А. В., Котляревський Ю. О., Пшеничний А. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Гіпералгезія при лікуванні пацієнтів у гострому періоді черепно-мозкової травми (2015)
Гончаренко Д. О. - Ключове питання замісної терапії акушерських кровотеч — фібриноген, Жежер А. О., Колівошко А. М. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Використання пролонгованої епідуральної інфузії бупівакаїну для зменшення проявів інтраабдомінальної гіпертензії, покращення кровотоку в магістральних судинах черевної порожнини та адекватного знеболювання в ранньому післяопераційному періоді в дітей з онкопатологією (2015)
Пасічник Г. П. - Гемодинамічні зміни при хірургічному лікуванні аденоми гіпофіза (2015)
Гомон М. Л. - Вплив редукції дози місцевого анестетика в інтратекальній анестезії на ефективність симпатоміметиків та інфузійної терапії при протезуванні кульшового суглоба, Шлапак І. П. (2015)
Белецкий А. В. - Использование пропофола как компонента анестезии в офтальмологической практике, Саенко С. А., Авдеев А. В. (2015)
Шлапак И. П. - Периоперационная инфузионная терапия, Галушко А. А. (2015)
Бондар М. В. - До питання запобігання виникненню набутих тромбофілій у процесі проведення антикоагулянтної терапії, Бешлей І. А., Арєшніков Д. Б., Кравченко О. В., Цвик І. М. (2015)
Недашківський С. М. - Гостра ниркова недостатність при тяжких отруєннях метадоном, Кучма А. Б., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2015)
Дзюба Д. О. - Особливості застосування епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій, Недашківський С. М., Галушко О. А., Верещагін С. В. (2015)
Крамарева О. Г. - Показники водно-електролітного балансу у постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації левофлоксацину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на менінгоенцефаліт, Матяш В. І., Шлапак І. П. (2015)
Дронов О. І. - Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів із тяжким гострим некротичним панкреатитом, Кучинська І. А., Арешніков Д. Б., Задорожна К. O. (2015)
Перцов І. В. - Клініко-діагностичні паралелі ізольованих і поєднаних пошкоджень судин та нервів кінцівок (2015)
Хижняк А. А. - Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією, Михневич К. Г., Баусов Є. О., Дубівська С. С. (2015)
Смирнова Л. М. - Нутритивная поддержка и выбор ее тактики у критических пациентов (2015)
Лоскутов О. А. - Білатеральний моніторинг церебральної оксигенації та основні параметри перфузії при проведенні операцій аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Дружина О. М., Шлапак І. П., Тодуров Б. М. (2015)
Дудукіна С. О. - Вплив штучної терапевтичної гіпотермії на результати лікування хворих з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами, Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Рудь О. А. - Доцільність та безпечність використання неінвазивних методів контролю показників газообміну під час операцій в положенні хворого на животі (2015)
Корсунов В. А. - Спланхнічний кровообіг, кисневий бюджет та їх зв’язок із вмістом оксиду азоту при сепсисі у дiтей (2015)
Бондар М. В. - Особливості проведення інфузійної терапії у хворих iз гострими порушеннями мозкового кровообігу, Бутко І. С., Цвик І. М. (2015)
Строкань А. М. - Методика ультразвукової регіонарної анестезії при каротидній ендартеректомії (2015)
Харченко Л. А. - Синегнойная палочка: современные реальности антибактериальной терапии (2015)
Синицын М. Н. - Паравертебральная аналгезия, Строкань А. Н. (2015)
Дружина А. Н. - Опыт использования экстракорпоральной мембранной оксигенации в лечении острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком, Лоскутов О. А., Шлапак И. П., Тодуров Б. М. (2015)
Пилипенко М. М. - Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великій Британії: досвід впровадження в Україні, Рибінкіна І., Бондар М. В., Шлапак І. П. (2015)
Галушко О. А. - Першим шприцам — 350 років! Iсторичні нотатки до ювілею, Петриченко В. В., Петриченко С. А. (2015)
Ковальов Є. В. - Економічна безпека України після вступу до СОТ (2008)
Духов В. Є. - Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України (2008)
Прилипко С. М. - Сучасні концептуальні підходи щодо визначення особливостей методу права соціального забезпечення (2008)
Іншин М. І. - Сутність та особливості законності в діяльності ОВС (2008)
Пушкаренко П. І. - Стан і господарсько-правові проблеми тінізації ринку землі (2008)
Литвинов О. М. - Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки (2008)
Дундич Л. В. - Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які здійснюються організованими групами (2008)
Третьякова М. В. - Механізм реалізації прав та свобод суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності (2008)
Калашнік В. О. - Соціально-психологічна характеристика хуліганства (2008)
Музичук О. М. - Кадрова робота з персоналом ОВС: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Покришка В. О. - Взаємодія організацій працівників та роботодавців: до визначення поняття (2008)
Колотік А. С. - Право на пенсійне забезпечення в сучасній державі (2008)
Єременко Л. В. - Дія строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців (2008)
Слюсарів В. О. - Виховна робота та психологічне забезпечення службової діяльності персоналу органів Державної прикордонної служби України (2008)
Ковальова І. В. - Аксіологічні аспекти права у поглядах М. К. Ренненкампфа (2008)
Городняк І. В. - Роль економічної освіти в досягненні успіху (2008)
Солопова І. В. - Юридичні гарантії захисту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров’я (2008)
Тіхонова М. А. - Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту (2008)
Голубенко О. Є. - Правовий режим державних об’єктів права інтелектуальної власності (2008)
Горелов Ю. П. - Технологічні аспекти розробки дистанційних комп’ютерних навчальних курсів для працівників органів внутрішніх справ, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2008)
Єрохін А. Л. - Метод адаптації навчального процесу до психологічних особливостей особи, що навчається, у комп’ютерних навчальних системах, Химич О. І. (2008)
Кириченко Г. С. - Моделювання растрових зображень при побудові методів стеганоаналізу, Зацеркляний М. М. (2008)
Зацеркляний М. М. - Моделювання в системах прийняття рішень в боротьбі зі злочинністю, Бабій А. С. (2008)
Пономаренко Г. О. - Правовий механізм протидії тероризму у системі забезпечення внутрішньої безпеки держави (2008)
Мартиненко О. А. - Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини (2008)
Галан В. О. - Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав (2008)
Марчук М. І. - Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2008)
Панов І. О. - Митна політика України в умовах розвитку відносин із Європейським Союзом (2008)
Шестак В. С. - Культурна функція у системі функцій сучасної держави (2008)
Абакумов В. М. - Інформаційні війни як одна із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави (2008)
Волобуєв А. Ф. - Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики, Бурбело Б. А. (2008)
Щербаковська К. О. - Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів (2008)
Бараш Є. Ю. - Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні (2008)
Ігнатов О. М. - Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС у зв’язку зі службовою діяльністю (2008)
Севостьянов В. П. - Проблеми безпеки кримінально-виконавчої системи України (2008)
Юркова Г. В. - Дія принципу публічності на стадіях досудового провадження (2008)
Северин О. О. - Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечне діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення (2008)
Пабат О. В. - Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у сфері службової діяльності (2008)
Сафонов Д. А. - Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів (2008)
Шестак С. В. - Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами (2008)
Попов С. В. - Актуальні питання класифікації зайнятості в сучасних умовах (2008)
Колотік А. С. - Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення (2008)
Цуркан М. І. - Щодо визначення поняття та змісту проходження державної служби (2008)
Мельник К. Ю. - До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів (2008)
Гриценко І. С. - Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права (2008)
Буткевич С. А. - Форми та методи діяльності Держфінмоніторингу України (адміністративно-правовий аспект) (2008)
Пономарьова Я. О. - Реєстраційні правовстановлюючі відносини у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень (2008)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів у адміністративному судочинстві України (2008)
Радько Д. В. - Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торгівлі цінними паперами (2008)
Ромасько В. О. - Особливості будівництва як об’єкта адміністративно-правового регулювання (2008)
Кириченко В. Є. - Досвід правозастосування норм положення про Селянський поземельний банк 1882 року (2008)
Холод Ю. А. - Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) (2008)
Акімов В. В. - Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів (2008)
Гетманець О. П. - Методологічні основи правового регулювання бюджетного контролю (2008)
Кройтор В. А. - Принцип обов’язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст (2008)
Фомін Г. Ф. - Правові засоби підтримки ліквідності комерційних банків (2008)
Молчанов Р. Ю. - Гарантії здійснення права на ім’я (2008)
Тіхонова М. А. - Правонаступництво фізкультурно-спортивних об’єднань (2008)
Берлач Ю. А. - Діяльність органів державної влади у сфері протидії рейдерству в Україні (2008)
Погрібна В. Л. - Онтологічні аспекти феномена професійних деформацій представників професій типу "людина – людина" (2008)
Токман А. А. - Історичний аналіз проблеми формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України (2008)
Бобро Н. В. - Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення з суміжними поняттями (2008)
Шаша І. К. - Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті, Сазонов О. Г., Лемешко О. М. (2008)
Єрохін А. Л. - Управління взаємодією студентів з ЕОМ, Кольченко О. В. (2008)
Зацеркляний М. М. - Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності, Бабій А. С. (2008)
Єрохін А. Л. - Розробка функції довіри для покращення алгоритму автентифікації користувача, Кухаренок М. А., Турута О. П. (2008)
Лановий О. Ф. - Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об’єктно-орієнтованого програмування, Кобзев І. В., Удовенко О. С. (2008)
Сезонова І. К. - Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти, Хорошайло Ю. Є., Колісник Т. П. (2008)
Страничка редактора (2015)
Курдиль Н. В. - Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по материалам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании — EMCDDA) (2015)
Кобеляцький Ю. Ю. - Сучасні методи об’єктивізації болю та ноцицепції, Шайда О. О. (2015)
Усенко Л. В. - Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции, Криштафор А. А., Полинчук И. С., Тютюнник А. Г., Усенко А. А., Петрашенок Е. В. (2015)
Криштафор А. А. - Когнитивные нарушения, обусловленные критическими состояниями, как проявление церебральной недостаточности (2015)
Черний В. И. - Сбалансированная инфузионная терапия в периоперационном периоде. Методы жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери (2015)
Шлапак І. П. - Про навчання та підготовку анестезіологів і лікарів інтенсивної терапії, які надають допомогу при травмі й вогнепальних пораненнях (передмова до матеріалів, підготовлених за участю співробітників кафедри анестезіології НМАПО імені П.Л. Шупика) (2015)
Досвід надання медичної допомоги на полі бою й подальшого лікування бійців в умовах із різким обмеженням медичного забезпечення (2015)
Колесников А. Н. - Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени (2015)
Досвід надання спеціалізованої медичної допомоги в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова (2015)
Пилипенко М. М. - Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою (2015)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока, Царев А. В., Машин А. М., Йовенко И. А., Муравская Л. И. (2015)
Паєнок А. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін, Задорожна Б. В., Кухленко О. Я., Кухленко Р. В. (2015)
Кропивко Т. В. - Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов, Дружина А. Н., Лоскутов О. А., Шлапак И. П. (2015)
Стаднік С. М. - Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Вплив метоклопраміду та L-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій, Дьомін С. Г. (2015)
Шраменко Е. К. - Анализ факторов, наиболее значимо влияющих на исход острого повреждения почек, Гурьянов В. Г. (2015)
Лизогуб М. В. - Блокада сідничного нерва у підколінній ямці під контролем ультразвукової візуалізації (2015)
Гомон М. Л. - Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення (2015)
Семененко А. І. - Зміни показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійної терапії при ішемії-реперфузії головного мозку, Кобеляцький Ю. Ю., Кондрацький Б. О. (2015)
Гапонова Т. И. - Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, Кобеляцкий Ю. Ю., Панченко Г. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Зміни гомеостазу під час штучної терапевтичної гіпотермії у хворих із внутрішньочерепною гіпертензією при інтракраніальних аневризматичних крововиливах (2015)
Мальцева Л. А. - Нутритивная терапия в клинике критических состояний, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г. (2015)
Мальцева Л. А. - Оценка тяжести сепсиса и септического шока путем использования Sepsis Severity Score, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Базиленко Д. В. (2015)
Айварджи А. А. - Оптимизация периоперационной аналгезии при септопластике в условиях комбинированной анестезии, Ковырев В. Н., Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Тютюнник А. Г. - Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава (2015)
Тютюнник А. Г. - Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава (2015)
Сакович Е. Ф. - Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений, Искра Ю. В., Мальцева Л. А. (2015)
Машин А. М. - Оценка эффективности тотальной внутривенной анестезии на основе инфузии пропофола по целевой концентрации при лапароскопических холецистэктомиях, Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Тарабрин О. А. - Анализ исследования функционального состояния системы гемостаза у больных с опиоидной зависимостью, Суханов А. А. (2015)
Царев А. В. - Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения, Мынка В. Ю., Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Йовенко И. А. - Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек, Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В., Петров В. В., Кузьмова Е. А., Шайда О. А., Дубовская Л. Л., Белоцерковец О. В. (2015)
Йовенко И. А. - Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме, Криштафор Д. А., Кобеляцкий Ю. Ю., Мынка В. Ю., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Дубовская Л. Л., Белоцерковец О. В. (2015)
Корсунов В. А. - Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей (2015)
Курочкин М. Ю. - Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Лятуринская О. В., Скалозубов М. А., Харитонов В. И., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А., Городкова Ю. В. (2015)
Азаров С. І. - Концепція мобільної лабораторії комплексної оцінки та прогнозування надзвичайних ситуацій, Сидоренко В. Л., Єременко С. А., Бикова О. В. (2011)
Тацій Р. М. - Визначення розподілу температурного поля в багатошарових сферичних огороджувальних конструкціях, Чмир О. Ю. (2011)
Бабаджанова О. Ф. - Кінетика поглинання газового конденсату грунтами різного типу, Гринчишин Н. М. (2011)
Данило О. Я. - Моделювання емісій парникових газів від спалювання природного та скрапленого газу в житловому секторі Рівненської області, Бунь Р. А., Сорочич М. П. (2011)
Стародуб Ю. П. - Розробка етапів проектів впливу лісових пожеж на об’єкти підвищеної небезпеки на прикладі Івано-Франківської області, Урсуляк П. П. (2011)
Стародуб Ю. П. - Управління безпекою екогеофізичних процесів, пов'язаних із знелісненням територій, із застосуванням даних дистанційного зондування землі, Рак Т. Є., Федюк Я. І. (2011)
Рак Ю. П. - Розробка моделі організаційної структури вищого навчального закладу засобами системи управління проектами "Мегаплан", Зачко О. Б., Миханишин О. Б., Драч І. Л., Лозинський Ю. Р. (2011)
Грицюк М. Ю. - Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на карпатських полонинах, Лозинський О. І. (2011)
Воротніков В. В. - Оптимізація топологічної структури бездротової мережі, Сичевський М. І. (2011)
Корнійчук В. В. - Особливості розроблення системи підтримки прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на зернових елеваторах, Грицюк Ю. І. (2011)
Смотр О. О. - Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2011)
Рудик Ю. І. - Принципи побудови систем управління якістю підготовки персоналу для галузі безпеки життєдіяльності, Улинець Е. М. (2011)
Огурцов С. Ю. - Обґрунтування даних для моделювання пожеж легкових автомобілів у підземних об’єктах автотранспортної інфраструктури (2011)
Стойко С. М. - Система екологічних заходів запобігання повеней в Українських Карпатах (2011)
Черкас Черкас - Нетрадиційні джерела газоподібного палива – перспективи і реальність, О. Б. Юрим М. Ф. (2011)
Гнатишак І. А. . Юрим М. Ф. - Вплив конструкцій модернізованого роторно-пульсаційного апарата на розчинення глинисто-солевих шламів (2011)
Павлюк В. І. - Активізація екзогенних процесів на Стебницькому родовищі калійних солей, прогноз розвитку та заходи зі зменшення їхнього негативного впливу (2011)
Ковалёв А. П. - О живучести газифицированных объектов, Лехтман И. И. (2011)
Попович В. В. - Особливості мікроклімату териконів Нововолинського гірничопромислового району та його вплив на розвиток рослинності (2011)
Жартовський В. М. - Проблеми та шляхи забезпечення безпеки життєдіяльності обєктів з використанням води і водних речовин, Жартовський С. В., Кріса І. А., Рихліцький І. А., Рихліцький Д. І. (2011)
Богатов О. І. - Шляхи підвищення екологічної безпеки в автомобільній галузі, Попов В. М. (2011)
Андронов В. А. - Антропогенна трансформація рельєфу як передумова виникнення надзвичайних геоморфологічних ситуацій (на прикладі Харківської області), Варивода Є. О. (2011)
Бабич А. В. - Cовершенствование подхода разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, Барчан А. А., Буханцов А. В., Муравьев С. Д., Троян А. Л. (2011)
Годованець Н. М. - Вплив структурних особливостей утворення купрокомплексів на зниження горючості морфоліну, Михалічко Б. М., Щербина О. М. (2011)
Винявська Г. Ф. - Аналіз природних і техногенно-екологічних ризиків при споживанні та кондиціюванні вод із підвищеним вмістом фтору (2011)
Ратушний Р. Т. - Архітектура проектів державної цільової програми розвитку українського села, Ковалишин В. В., Сидорчук О. О. (2011)
Тарнавський А. Б. - Модифіковані поліамідні матеріали з пониженою здатністю до статичної електризації, Бабаджанова О. Ф. (2011)
Щербина О. М. - УФ-спектрофотометрія розчинів азатіоприну та фторацизину, Михалічко Б. М., Бедзай А. О., Щербина І. О. (2011)
Оленюк Ю. Р. - Обгрунтування розвитку міст-супутників у західному регіоні України для запобігання техногенного перевантаження, Новицький Ю. Л., Попович В. В., Оленюк І. Ю. (2011)
Ковалишин В. В. - Експериментальна перевірка адекватності математичної моделі гасіння пожежі парогазовою сумішшю (2011)
Логвиненко В. М. - Педагогічні засади формування екологічної культури курсантів і студентів вищих навчальних закладів МНС України (2011)
Кузик А. Д. - Аналіз факторів впливу на пожежні ризики в житловому секторі (на прикладі м. Львова), Ємельяненко С. О., Карабин О. О., Дух М. В. (2011)
Бевзенко В. М. - Публічно-правові відносини: сутність та ознаки (2009)
Градова Ю. В. - Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази (2009)
Тітов Є. Б. - Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві (2009)
Шендрик В. В. - Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації (2009)
Шестак В. С. - Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення культурної функції держави (2009)
Михалко І. С. - Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у Європейських пенітенціарних правилах (2009)
Волобуєв А. Ф. - Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків психічного насильства (2009)
Буткевич С. А. - Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму (2009)
Орлов Ю. В. - Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів (2009)
Бірюков В. В. - Реєстраційна інформація: поняття та зміст (2009)
Савчук Т. І. - Поняття економічних злочинів та їх види (2009)
Пчеліна О. В. - Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці (2009)
Власенко І. В. - Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень, Чміль М. О. (2009)
Тихоненко Л. Л. - Перспективні напрямки взаємодії дільничних інспекторів міліції з населенням і громадськістю (2009)
Орел О. В. - Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Большаков Є. В. - Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового контролю (2009)
Слінько Д. С. - Процесуальні проблеми перегляду судових рішень (2009)
Кириченко В. Є. - Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній (2009)
Лазарєв В. В. - Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства (2009)
Малишев О. В. - Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1918 рр. (2009)
Мовчан А. В. - Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ (2009)
Юшкевич О. Г. - Надання правової допомоги як вид соціальних послуг (2009)
Татарінов Р. В. - Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування (2009)
Веприцький Р. С. - Профспілкові організації як громадські захисники соціально-економічних прав людини (2009)
Пономаренко Г. О. - Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості (2009)
Панов І. О. - Особливості проходження державної служби в митних органах України (2009)
Музичук О. М. - Умови, форми та методи забезпечення законності та дисципліни в органах внутрішніх справ (2009)
Романяк М. М. - Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки (2009)
Мкртчян Р. С. - Місцева державна адміністрація як сторона в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (2009)
Єремєєв Д. В. - Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність (2009)
Пашков С. М. - Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Шем’яков О. П. (2009)
Мірошниченко О. С. - Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення (2009)
Риженко І. М. - До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців (2009)
Пономарьова Я. О. - Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Костюкевич О. К. - Про функції права громадян на звернення (2009)
Кройтор В. А. - Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду (2009)
Сапейко Л. В. - Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі (2009)
Ковтунова Л. Ю. - Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації органів цивільного стану (2009)
Городилова О. О. - Види відмови від спадщини та її правові наслідки (2009)
Приходько А. А. - Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні та його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку (2009)
Шульга А. М. - Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель (2009)
Киндюк Б. В. - Правові засади охорони лісів на Слобожанщині (2009)
Рущенко І. П. - Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат (2009)
Бобро Н. В. - Основні підходи до визначення соціального капіталу (2009)
Болотова В. О. - Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми (2009)
Катаєв Є. С. - Проблеми персоналізації військовослужбовців контрактної служби (2009)
Щербакова І. В. - Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад (2009)
Бутиліна О. В. - Феномен професійної маргінальності студентства: особливості соціологічного вимірювання (2009)
Зацеркляний М. М. - Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування, Кириченко Г. С. (2009)
Зацеркляний М. М. - Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини, Бабій А. С. (2009)
Ємельянов С. Л. - Шляхи і канали витоку інформації з типового об’єкта інформатизації, Носов В. В. (2009)
Пономаренко Г. О. - Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Панов І. О. - Митні правовідносини як вид правових відносин (2009)
Шестак В. С. - Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи (2009)
Кожевников А. Ю. - Регулювання імунітету суддів Конституційного Суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Мельник Р. С. - Поняття "громадська безпека" та "громадський порядок" у німецькій та українській науці і законодавстві (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Шестаков С. В. - Зловживання пасивним правом у виборчому процесі (2009)
Гейда О. В. - Грошова застава як обмеження виборчих прав (2009)
Давидова О. В. - До питання повноважень Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки (2009)
Горошко О. І. - Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні (2009)
Скалозуб Л. П. - Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення, Василинчук В. І. (2009)
Комзюк А. Т. - Експерт в адміністративному судочинстві (2009)
Стороженко С. М. - Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Поліщук Ю. О. - Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого (2009)
Корнієнко В. В. - Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності (2009)
Торопов С. О. - Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень (2009)
Мандрика Л. М. - Теорії права власності (2009)
Гарасимів Т. З. - Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання (2009)
Савайда О. І. - Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі (2009)
Кириченко В. Є. - Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905–1907 рр. (2009)
Сирота Д. І. - Концепція кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві (2009)
Рудий Н. Я. - Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.) (2009)
Забзалюк Д. Є. - Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польщі (1918–1924 рр.): історико-правовий аспект (2009)
Кульгавець Х. Ю. - Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944–1950 рр. (2009)
Чумаченко І. М. - Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб’єктної складової (2009)
Чорноус О. В. - Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ (2009)
Кройтор В. А. - Принцип усності в цивільному судочинстві (2009)
Карчевський К. А. - Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права (2009)
Гетманець О. П. - Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування (2009)
Мороз О. В. - Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств (2009)
Канішева К. М. - Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин (2009)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти інституту спадкового договору в Україні (2009)
Михайлов С. В. - Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг (2009)
Дубровський І. М. - Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію (2009)
Сердюк О. О. - Взаємозв’язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув’язнених в Україні, Марковська Г. О. (2009)
Варениця В. А. - Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті (2009)
Болотова В. О. - Молодіжна політика в Україні очами студентства, Байдак Т. М. (2009)
Іващенко В. М. - Технології соціальної роботи з дітьми вулиці (2009)
Андрєєва Г. В. - Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу (2009)
Черкашин А. І. - Взаємозв’язок психологічних детермінант емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій, Анікеєнко М. І. (2009)
Головнева И. В. - Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин (2009)
Татарінов Є. В. - Психологічні особливості становлення професіонала як суб’єкта професійної діяльності (2009)
Осьодло В. І. - Критерії суб’єкта військово-професійної діяльності (2009)
Землянська О. В. - Особливості посмертної судово-психологічної експертизи (2009)
Макаренко П. В. - Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім’ях працівників органів внутрішніх справ, Прасол М. І. (2009)
Василенко І. С. - Гендерні особливості страхів в юнацькому віці у студентів-спортсменів (2009)
Лановий О. Ф. - Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання, Кобзев І. В., Петрова О. І. (2009)
Єрохін А. Л. - Розробка додатків засобами бібліотеки wxWidgets, Романов В. О. (2009)
Кобзев І. В. - Мінімізація результату з’єднання відношень у запитах реляційної бази даних, Руденко Д. О., Яковлева І. О. (2009)
Носов В. В. - Міжнародна стандартизація з інформаційної безпеки у фінансових інформаційних системах (2009)
Вечірська І. Д. - Розв’язання задачі знаходження гіпотетично зв’язаних об’єктів (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Kharchenko V. - Modeling of behavioral activity of Air Navigation System’s human-operator in flight emergencies, Shmelova T., Sikirda Yu. (2012)
Kharchenko V. - Minimization of Unmanned Aerial Vehicle trajectory deviation during the complicated obstacles overfly, Kuzmenko N. (2012)
Bocharnikov V. - Optimal discrete fuzzy filter of UAV’s flight parameters, Bocharnikov I. (2012)
Polishchuk S. - Aviation accidents and incidents in USA during 23rd solar cycle, Chynchenko Yu., Shishkov F. (2012)
Sushchenko O. - Features of the mixed sensitivity H?-optimization for the two-degree-of-freedom controller, Chaplay I. (2012)
Kuznetsov I. - Investigation of probability characteristics of the pilot visual activity structure (2012)
Luppo A. - Competence assessment of Air Traffic Control personnel, Rudnenko V. (2012)
Lazorenko V. - Integrated Risk Management process to meet high level of ATM provision, Sukhorebra K. (2012)
Bogunenko N. - Investigation of "green” approach trajectory for full exploit of the benefits of Single European Sky, Khomenok A. (2012)
Chepizhenko V. - Synthesis of artificial gravitational fields virtual meters for the polyconflicts resolution in the aeronavigation environment (2012)
Kharchenko V. - Impact of poly-linguistic load on Air Traffic Control and monitoring quality, Chepizhenko V., Zaitsev Yu. (2012)
Tamargazin A. - Safety design aeronautical engineering, Linnik I. (2012)
Zakrevskiy A. - Test desk for eddy-current probe checking (2012)
Pershakov V. - Building on the Mars planet, Petrova T. (2012)
Biliavskiy G. - Oil pollution of the Black Sea, Golod A. (2012)
Vasylchenko O. - Microorganisms’ surface active substances role in hydrocarbons biodegradation, Matvyeyeva O., Aliieva O. (2012)
Bakhova N. - Finite-element modeling of salt tectonics (2012)
Yakovleva A. - Reduction of heavy metals content in wastewaters during treatment process, Klyvenok M., Vovk O. (2012)
Trachevskyi V. - Influence of phosphorus-retardant on flammability and on physical and mechanical properties of epoxy compound, Katerina Molozovenko K., Zinchenko M. (2012)
Petrashchuk O. - Concept of the English language training of Air Navigation Service personnel (2012)
Burov O. - Ergonomic interface requirements for electronic tools of educational purpose, Tsarik O. (2012)
Akmaldinova O. - Education abroad and its problems, Pysmenna O. (2012)
Kharlamova T. - Professional competency of an aviation engineer as a component of the training (2012)
Povoroznyk K. - Interaction specificity in air navigation communication (2012)
Petrovska Yu. - Antoni Sulima Popiel – a student and a teacher (2012)
Authors in this issue (2012)
Аbstracts in Ukrainian (2012)
Аbstracts in Russian (2012)
Requirements for article submission (2012)
Грищенко М. В. - Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро (2009)
Пономаренко Є. В. - Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади (2009)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект) (2009)
Романюк В. В. - Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей (2009)
Войціховський А. В. - Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності (2009)
Красноборов О. В. - Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації України (2009)
Супрун В. М. - Правові принципи інформаційного суверенітету (2009)
Денисюк С. Ф. - Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади (2009)
Черкасов М. О. - Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції (2009)
Погрібний І. М. - Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2009)
Стороженко С. М. - Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Докучаєва В. Ю. - Особливості адміністративної відповідальності у галузі охорони історичних та культурних цінностей України (2009)
Шендрик В. В. - Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження, Войтович Н. Ф. (2009)
Холод Ю. А. - Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму (2009)
Манько О. Є. - Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі (2009)
Кириченко В. Є. - Реформа Селянського поземельного банку 1895 року (причини та передумови) (2009)
Мельник К. Ю. - Підстави припинення трудових правовідносин із суддями (2009)
Чумаченко І. М. - Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб’єкт колективного договору (2009)
Селезень С. В. - Порядок розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України (2009)
Носова О. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні (2009)
Гетманець О. П. - Методи бюджетного контролю (2009)
Стародубова О. А. - Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням Державного бюджету України (2009)
Марченко Р. В. - Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі (2009)
Ярошевська Г. М. - Форма договору про оплатне надання юридичних послуг (2009)
Череватенко І. М. - Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) (2009)
Рущенко І. П. - Завдання відомчої соціології в системі МВС України (2009)
Дубровський І. М. - Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова і М. І. Бухаріна (2009)
Свєженцева Ю. О. - Традиції в органах внутрішніх справ з огляду їх багаторівневої функціональності, Проскурякова О. С. (2009)
Михайлева Е. Г. - Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики (2009)
Савош Г. П. - Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ (2009)
Балабанова Л. М. - Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения, Бобровникова Н. Ф. (2009)
Климовська О. Ю. - Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні (2009)
Ларіонов С. О. - Психологічний аспект ігрової залежності у працівників ОВС (2009)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості прояву агресивності у злочинців, які вчинили насильницькі злочини (2009)
Попова Г. В. - Особливості емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції з різним ставленням до роботи (2009)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою (2009)
Шаша І. К. - Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, Конціялов О. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі, Турута О. П. (2009)
Лановий О. Ф. - Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх прав (2009)
Лемешко О. М. - Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні, Сазонов О. Г. (2009)
Голян В. В. - Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміру, Голян Н. В., Краснобаєв В. А. (2009)
Антонюк Г. Д. - Вплив латинської школи на розвиток шкільної освіти України (2011)
Афонін В. М. - Спеціальна підготовленість курсантів окремих видів забезпечення військ, Попович О. І., Купріненко О. В. (2011)
Базиляк Н. - Академічна мобільність як процес реалізації мовної практики (2011)
Бєкрєшева Л. О. - Сучасні підходи до визначення поняття "науково-дослідницька робота школяра” (2011)
Бєляєва О. М. - Професійна лінгводидактика в навчанні латинської мови у вищих медичних військових закладах (2011)
Берестецька Н. В. - Формування перекладацької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Биконя О. П. - Оптимізація самостійної роботи в процесі навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами ІКТ (2011)
Близнюк А. О. - Комп'ютерна презентація як метод навчання англомовного письма студентів-психологів (2011)
Віннікова Л. В. - Вивчення професійно-спрямованої лексики на заняттях із англійської мови студентами спеціальності "Комп’ютерні технології" (2011)
Вовк Н. П. - Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів одпн МНС України (2011)
Вовчаста Н. Я. - Роль організаційно-педагогічних умов у підготовці фахівців пожежно-рятувальної служби України й Польщі (2011)
Горіна О. М. - Методичні вказівки до розв'язування фізичних задач як базис ефективної самостійної роботи студентів (2011)
Гудим В. І. - Удосконалення організації підготовки спеціалістів інженерно-технічного спрямування, Козяр М. М., Кусій М. І. (2011)
Гуріненко І. Ю. - Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів ВНЗ МНС України засобами мас-медіа (2011)
Дробіт І. М. - Використання подкастів при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням (2011)
Зязюн Л. І. - Мова – ексклюзивна домінанта гуманістичної парадигми освіти й виховання (2011)
Soura L. - Multimedia dans l'apprentissage des langues etrangeres, Isanina S. (2011)
Кадемія М. Ю. - Самостійна робота студентів в умовах єдиного інформаційного освітнього середовища (2011)
Кащук М. Г. - Організація процесу формування культури спілкування курсантів і працівників органів внутрішніх справ (на матеріалі англійської мови) (2011)
Клос Л. Є. - Діяльність фахівців соціальної роботи спрямована на збереження здоров’я в Російській Федерації (2011)
Ковальчук А. М. - Характеристика рівня фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Антошків Ю. М., Петренко А. М. (2011)
Козяр М. М. - Модернізація вищої освіти України засобами інформатизації (2011)
Кокор М. М. - Поняття "аналіз навчальних потреб" у зарубіжній науково-педагогічній літературі (2011)
Коновальчук С. А. - Лінгвістичні аспекти професійного англомовного спілкування студентів факультету журналістики (2011)
Кошеленко В. В. - Аналіз розвитку основних фізичних якостей курсантів та студентів ЛДУБЖД за напрямом підготовки "Управління інформаційною безпекою", Антошків Ю. М., Ковальчук А. М. (2011)
Кравчук Л. В. - Історичний розвиток методів навчання іноземних мов у другій половині ХХ ст. (2011)
Краснопольський В. Е. - Дидактичний потенціал віртуального середовища (2011)
Кузнєцов М. І. - До проблеми визначення індивідуальності авторського в науковій філологічній прозі (2011)
Липська І. І. - Концепція створення навчального посібника з англійської мови для студентів-магістрів економічних спеціальностей (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Позааудиторна діяльність як складова навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2011)
Мацнєва О. А. - Використання авторської комп’ютерної програми "Improve your listening skills” у навчанні аудіювання студентів мовних спеціальностей (2011)
Мединська С. І. - Обмежувальні умови застосування комп’ютерного тестування при навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ (2011)
Нагірняк М. Я. - Практичні аспекти організації навчального процесу у вищому навчальному закладi, Мачинська Н. І. (2011)
Пісоцька О. О. - Педагогічні технології діалогічної взаємодії викладачів і студентів (2011)
Прокопенко О. І. - Організаційно-педагогічні особливості впровадження проектного методу в позакласну роботу учнів основної школи (2011)
Романко І. Г. - Сучасні тенденції розвитку комунікативної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (2011)
Русанова О. О. - Історичні етапи формування методик навчання чужоземних мов, апробованих в університетах США й Канади, Гого В. Б. (2011)
Саноцька Л. Г. - Shifting the focus of the classroom: from teacher to student (2011)
Смолінська О. Є. - Категорія організаційної культури у вищій педагогічній освіті: проблеми означення (2011)
Соколова К. В. - Особливості побудови й використання посібника "подаємо статистичні матеріали англійською" в професійній підготовці студентів економічних спеціальностей, Свириденко О. Г. (2011)
Сторчова Т. В. - Розвиток системи вмінь і навичок студентів-германістів засобами латинської мови (2011)
Тарнопольський О. Б. - Автентичність навчальних матеріалів у навчанні англійської мови для професійної комунікації у немовних вишах, Дегтярьова Ю. В. (2011)
Телегіна Г. В. - Проблемні аспекти хронобіологічної дезадаптації майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби та шляхи її корекції (2011)
Товканець Г. - Роль мовної підготовки у формуванні комунікативної компетентності майбутнього фахівця економічного спрямування у вищих навчальних закладах Чехії (2011)
Шевчук О. Д. - Современные модели обучения письменной речи (2011)
Шуневич Б. І. - Інтегрована схема класифікації моделей дистанційного навчання (2011)
Cальман І. Ю. - Сутність та характеристика державної регуляторної політики (2009)
Грищенко М. В. - Участь недержавного сектора у протидії корупції (2009)
Кожевников А. Ю. - Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Мещерякова О. В. - Ґенеза законодавства України щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях (2009)
Кріцак І. В. - Трансформація функцій держави та її вплив на функціонування органів внутрішніх справ України (2009)
Панасюк О. В. - Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування (2009)
Асейкін Р. В. - Поняття "об’єкт культурної спадщини" (2009)
Василькевич Я. І. - Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні, Долгий О. О. (2009)
Галкін Д. В. - Всеукраїнська школа міліції – перший "міліцейський університет" (2009)
Рязанцева І. М. - Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській імперії в останній чверті ХVІІІ ст. (на матеріалах українських земель) (2009)
Кириченко В. Є. - Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської імперії у дореволюційній історіографії (2009)
Бурдін М. Ю. - Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (2009)
Заславська М. Г. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (2009)
Шевцова Н. В. - Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві (2009)
Джафарова О. В. - Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Букін М. П. - Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ (2009)
Бродовський В. В. - Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції (2009)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності (2009)
Денисюк C. Ф. - Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Троян І. М. - Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду (2009)
Галіцина Н. В. - Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні (2009)
Дубенко О. М. - Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України (2009)
Журавель О. Є. - Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2009)
Джагупов Г. В. - Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів (2009)
Робак В. А. - Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України (2009)
Пчеліна О. В. - Механізм вчинення економічних злочинів (2009)
Олішевський О. В. - Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою (2009)
Пабат О. В. - Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів (2009)
Сафонов Д. А. - Криміналістична характеристика наруги над могилою (2009)
Мельник К. Ю. - До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права (2009)
Колотік А. С. - До визначення поняття "спеціальні пенсії" працівників органів внутрішніх справ (2009)
Селезень С. В. - Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення (2009)
Кузьменко О. А. - Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами (2009)
Петрова І. А. - Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи (2009)
Літвінова О. В. - Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві (2009)
Стреляний В. І. - Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій (2009)
Євко В. Ю. - Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації (2009)
Тіхонова М. А. - Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій (2009)
Андрєєва Г. В. - Теоретико-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця (2009)
Горбачова О. В. - Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії (2009)
Жданова І. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів, Шиліна А. А. (2009)
Охріменко І. М. - Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності (2009)
Шевченко Л. О. - Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини (2009)
Присенко А. О. - Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції (2009)
Мамічева О. В. - Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів (2009)
Yerokhin A. - The development of information system based on the user interests, Kolchenko A., Kolchenko M. (2009)
Яковлєв С. В. - Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною направленістю, Сезонова І. К. (2009)
Манжай О. В. - Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності (2009)
Колісник Т. П. - Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України (2009)
Трубников В. М. - Принципи кримінально-виконавчої політики України (2001)
Білоус В. Т. - Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою (2001)
Гуторова Н. О. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони ухилення від сплати податків. зборів, інших обов’язкових платежів (2001)
Гусаров С. М. - Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України (2001)
Тяпкін А. С. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України "Порушення авторського права і суміжних прав", Чехунов Д. Н. (2001)
Мінка П. Я. - Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті (2001)
Джагупов Г. В. - Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення (2001)
Бесєдін А. А. - Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників (2001)
Проневич О. С. - Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності (2001)
Володіна О. О. - Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України (2001)
Петрова Л. В. - Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Вчення про право І. Канта (2001)
Прадід Ю. Ф. - Місце юридичної лінгвістики в системі наук (2001)
Письменицький А. А. - Галузеві ознаки інформаційного права (2001)
Губська О. А. - Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства (2001)
Лавріненко О. В. - Щодо структури нового Трудового кодексу України (2001)
Ярмиш А. Н. - Суд присяжних – це дійсно справедливий суд (2001)
Синьов О. В. - Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку (2001)
Орлов П. І. - Правове забезпечення інформаційної безпеки (2001)
Тарусова Л. І. - Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України (2001)
Безсмертний О. К. - Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах (2001)
Лазнюк Н. В. - Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України (2001)
Каткова А. Г. - Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами (2001)
Венедиктов В. С. - Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС (2001)
Джафарова О. В. - Взаємодія органів внутрішніх справ і населення (2001)
Москаль Г. Г. - Інститут тимчасових генерал-губернаторів в України у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. (2001)
Неалов О. П. - Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (XVIII – перша половина ХІХ ст. (2001)
Бартків В. П. - Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років (2001)
Білоконь М. В. - Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХІХ ст. (2001)
Гаркавий С. В. - Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 – початок 30-х рр. (2001)
Сокіл А. О. - Податкова політика УСРР у роки непу (2001)
Бермічева О. В. - Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України (2001)
Пащенко А. О. - Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії) (2001)
Ковальчук О. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні (2001)
Попович В. М. - Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки (2001)
Шишка Р. Б. - Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності (2001)
Тульчевська Н. В. - Предмет договору банківського депозитного рахунку (2001)
Смотров О. І. - Зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики (2001)
Омельчук В. О. - Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку (2001)
Древаль Ю. Д. - "Вертикаль" зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування) (2001)
Копан О. В. - Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект) (2001)
Смирнова Є. В. - Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму (2001)
Логвиненко М. І. - Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання (2001)
Колесник К. О. - Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні (2001)
Дзюндзюк В. Б. - Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації (2001)
Греченко В. А. - Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001 (2001)
Почтовий М. М. - Принципи правової політики України (2009)
Польщиков І. В. - Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів (2009)
Корейба І. В. - Офіційне тлумачення – повноваження Конституційного Суду України (2009)
Кульчицька О. В. - Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві (2009)
Козир О. В. - Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Галкін Д. В. - Організаційно-штатна робота у міліції Радянської України (2009)
Чуйков А. Ю. - Становлення системи спеціальних установ ОВС: історико-правові аспекти (2009)
Кириченко В. Є. - Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905–1907 рр. (2009)
Резанов С. А. - Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Пузанова Т. А. - Поняття та значення принципів державної служби (2009)
Сидорчук О. І. - Щодо системи держаних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Качинська М. О. - Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми (2009)
Салманова О. Ю. - Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Небрат О. О. - Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Денисюк С. Ф. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Ярмак О. М. - Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його вірного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки (2009)
Докучаєва В. Ю. - Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності в сфері охорони історичних та культурних цінностей (2009)
Радько Д. В. - Фінансові компанії у системі суб’єктів адміністративного права (2009)
Коляда О. П. - Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України (2009)
Мандрик С. І. - Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України (2009)
Семенко Б. М. - Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва (2009)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2009)
Бараш Є. Ю. - Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов’язаних з позбавленням волі кримінально-виконавчою службою в Україні (2009)
Собко Ю. В. - Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта координаційного впливу (2009)
Суботін А. О. - Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Акіменко Д. О., Бондаренко Я. Г., Рибенцева А. В. (2009)
Градецький А. В. - Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів (2009)
Романюк В. В. - Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України (2009)
Матвійчук А. В. - Щодо правової природи контрольних проваджень (2009)
Хомич А. С. - Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури (2009)
Голубов А. Є. - Структура завдань кримінального судочинства та її вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ (2009)
Пчеліна О. В. - Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів (2009)
Бурбело Б. А. - Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способи протидії здійсненню досудового слідства (2009)
Фролова І. В. - Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми визначення системи правоохоронних органів (2009)
Єрофєєнко Л. В. - Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті (2009)
Невядовський В. О. - Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв’язку (2009)
Киндюк Б. В. - Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв’язку (2009)
Володін А. В. - Мирова угода: історико-правовий аналіз (2009)
Жуков С. В. - Правові основи здійснення процедур ліквідації підприємства (2009)
Гіда Є. О. - Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм (2009)
Мороз А. В. - Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень (2009)
Зубко Г. Ю. - Маргінальність – загальнотеоретична характеристика (2009)
Лигун Н. В. - Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС (2009)
Моргун О. С. - Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ (2009)
Яцків О. С. - Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції (2009)
Гульбс О. А. - Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності (2009)
Саватєєва Б. В. - Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді (2009)
Маннапова К. Р. - Особливості особистості неповнолітніх правопорушників (2009)
Штриголь Д. В. - Взаємозв’язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт (2009)
Власенко І. В. - Дослідження ризику працівників міліції, Лещишин М. В. (2009)
Горелов Ю. П. - До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2009)
Греченко В. А. - Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. (2014)
Гречко О. О. - Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави (2014)
Лесь І. О. - Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. (2014)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування у Речі Посполитій (2014)
Тітов Є. Б. - Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання (2014)
Герасименко В. С. - Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації (2014)
Ігонін Р. В. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2014)
Качинська М. О. - Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку (2014)
Комзюк В. Т. - Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України (2014)
Наумов І. В. - Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні (2014)
Тихонова Д. С. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні (2014)
Швець В. Д. - Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування (2014)
Абламський С. Є. - Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні (2014)
Бєляков Р. Г. - Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення (2014)
Бічурін Р. Х. - Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Горбачов В. П. - Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) (2014)
Двойніков О. О. - Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення, Глобенко Г. І. (2014)
Дем’яненко Ю. І. - Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України) (2014)
Єрохін В. В. - Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження, Юхно О. О. (2014)
Комісаров О. Г. - Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку (2014)
Марков В. В. - Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності, Караченцев О. В. (2014)
Меденцев А. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Момотенко Т. Д. - Правоохоронні органи: поняття і сутність (2014)
Новак Р. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Перепелиця М. М. - Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам (2014)
Пієв С. С. - Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування, Юхно О. О. (2014)
Стрелюк Я. В. - Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи (2014)
Чумак В. В. - Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні (2014)
Шишкін А. О. - Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Юхно М. О. - Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України (2014)
Луцик А. М. - Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур (2014)
Проневич О. С. - Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація (2014)
Басова А. В. - Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб (2014)
Вікторчук М. В. - Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? (2014)
Вусатий Д. Ю. - Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу (2014)
Жорнокуй В. Г. - Здійснення права участі в управлінні господарським товариством (2014)
Загородній А. С. - Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг (2014)
Карчевський К. А. - Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства (2014)
Мовчан О. В. - Житлові права дітей (2014)
Никитченко Н. В. - Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності (2014)
Петрова І. А. - Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів (2014)
Теремецький В. І. - Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення (2014)
Черновол С. О. - Договір як загальноправова категорія (2014)
Шпак А. П. - Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2014)
Титул, зміст (2012)
Шелудько Н. М. - Вступне слово (2012)
Мельник В. П. - Эвристический потенциал поведенческих финансов (поведенческой теории финансов) в научном познании детерминант принятия решений хозяйствующими субъектами (2012)
Попова О. Л. - Регулирование поведения "экономического человека" с позиций устойчивого развития: концептуальные приоритеты (2012)
Брус С. И. - Кредитные отношения как элемент поведенческих финансов (2012)
Брус С. І. - Поведінкові фінанси і трансформація ринку фінансових послуг, Бублик Є. О., Корнєєв В. В. (2012)
Бублик Е. А. - Модификация поведения и особенности финансовых решений вкладчиков в условиях кризиса (2012)
Ануфрієва К. В. - "Апетит до ризику" українських банків: масштаби і наслідки активізації зовнішніх запозичень (2012)
Ноур А. М. - Стратегії заощаджувальної економічної поведінки населення України (2012)
Береславська О. І. - Міжнародна фінансова архітектура: сучасні тенденції реформування (2012)
Шкляр А. І. - Сучасні валютні війни: шанси і ризики для України, Шелудько Н. М. (2012)
Процько О. В. - Трансформація ринку державних цінних паперів України у 2008–2011 рр.: передумови і наслідки (2012)
Савицький С. В. - Інституційно-психологічні основи прийняття рішень на фондовому ринку України (2012)
Шишков С. Є. - Облігації як інструмент ринку публічного боргу в Україні: сучасні тенденції і проблеми (2012)
Рожкова К. І. - Корпоративне управління в банках України: стан та ключові проблеми (2012)
Кравченко Ю. Ф. - Основні напрямки реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ (1997)
Яковлєв С. В. - Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти, Шеховцов С. Б., Гнусов Ю. В. (1997)
Калиновський В. Б. - Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій, Цимбал П. В. (1997)
Волобуєв А. Ф. - Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності (1997)
Щербаковський М. Г. - Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи, Золотухін І. І. (1997)
Скоков С. І. - Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності (1997)
Лисенко В. В. - Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків (1997)
Чернець М. Г. - Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності (1997)
Одерій О. В. - Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (1997)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування (1997)
Кривуля О. М. - Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?, Куц В. М. (1997)
Шаповал В. Н. - Предмет філософії права: деякі проблеми формування (1997)
Зеленецький В. С. - Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктам кримінального процесу, Куркін М. В. (1997)
Погрібний І. М. - Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права, Фандалюк О. В. (1997)
Лобойко Л. М. - Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу (1997)
Романов С. Ю. - Обман як спосіб посткримінальної діяльності (1997)
Мохончук С. М. - Поняття та види тероризму (1997)
Коломієць Т. В. - Початки конституційного процесу в Україні, Коломієць Ю. М. (1997)
Греченко В. А. - Центральна Рада та проблеми українізації, Бадєєва Л. І., Сорочан Н. А. (1997)
Воронов М. М. - Законодавча влада у системі державної влади (1997)
Анохін О. М. - Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів (1997)
Марчук Є. К. - Поняття злочинної організації за кримінальним правом України (1997)
Каткова Т. В. - Конституція України і принципи кримінального судочинства, Кожевніков Г. К. (1997)
Зелінський А. Ф. - Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу, Куц В. М. (1997)
Яременко О. Л. - Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності (1997)
Кім М. М. - Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні, Нечипорук Л. В., Яременко В. Г. (1997)
Коваленко А. І. - Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району (1997)
Ковальов Є. В. - Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз, Рябченко О. П., Коваленко А. І. (1997)
Петрова К. Я. - Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації, Нечипорук Л. В. (1997)
Венедиктов В. С. - Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи (1997)
Гоц В. Я. - Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці (1997)
Іншин М. І. - Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення (1997)
Соболєв В. О. - Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ), Лапшина В. Л., Дядечко І. І. (1997)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського