Мищенко Т. С. - Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Разрушительные и труднокурабельные формы эпилепсии и эпилептические энцефалопатии у детей (2012)
Бунчук М. М. - Динамика заболеваемости эпилепсией и эпилептическими синдромами у младенцев и детей в Автономной Республике Крым за 5 лет (2007–2011 гг.), Номеровская А. А., Воронова А. В. (2012)
Литовченко Т. А. - Формирование и прогноз эпилептических синдромов у детей, рожденных недоношенными, Варешнюк Е. В. (2012)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз поширеності епілепсії та захворюваності на неї серед дитячого населення Харківської області, Гасюк Г. І. (2012)
Пянтковская Н. С. - Применение нейропептидов при расстройствах речи у детей, Стецюк Р. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Эпилептический синдром у детей с туберозным склерозом, Омельяненко А. А., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Евтушенко Л. Ф., Савченко Е. А., Голубева И. Н., Богуславская Е. Н., Прохорова Л. М. (2012)
Шандру С. К - Послеоперационные когнитивные нарушения у пожилых пациентов: нейропротективный эффект Цераксона и Актовегина, Белый А. К., Балтага Р. А., Кобылецки С. С., Фрунза Г. М., Устурой И. К. (2012)
Цимбалюк В. І. - Резекційні методи хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, Костюк К. Р. (2012)
Літовченко Т. А. - Особливості ранньої діагностики метаболічних порушень у жінок, хворих на епілепсію, у молодому віці, Троценко О. Б., Гасюк Г. І. (2012)
Яновская Н. В. - Терапевтическая эффективность кальция гопантената у детей с психоречемоторной задержкой, с судорожным синдромом различной этиологии, Евтушенко О. С., Евтушенко С. К., Порошина Е. В., Евтушенко И. С. (2012)
Мар’єнко Л. Б. - Терапевтичний патоморфоз уперше діагностованої симптоматичної та криптогенної епілепсії (2012)
Московко С. П. - Ноотропний вибір: міркування з приводу синдромного та симптоматичного підходу (2012)
Омельяненко А. А. - Применение леветирацетама (Кеппры) у новорожденных и детей раннего возраста: современное состояние проблемы, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Голубева И. Н., Прохорова Л. М., Чишко О. Н., Танцюра Л. Н., Бунчук М. М., Номеровская А. А. (2012)
Орос М. М. - Можливості та перспективи фармакогенетики в лікуванні епілепсії, Смоланка В. І. (2012)
Афанасьев В. В. - Милдронат® — лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии, Мурашко Н. К. (2012)
Кремец К. А. - Лечение невропатических болевых синдромов: акцент на роли карбамазепина (2012)
Горанський Ю. І. - Неврологія акушерства: особливості гестаційного періоду при епілепсії (2012)
Дюба Д. Ш. - Антиоксидантная терапия в лечении и профилактике цереброваскулярных заболеваний, Симонян В.А., Евтушенко С. К. (2012)
Дубенко А. Е. - Первый эпилептический припадок, постановка диагноза эпилепсии и начало лечения у взрослых (2012)
Адаптированная современная классификация эпилептических синдромов (2001, 2005 гг.) (2012)
Михайлов Б. В. - Клиника и принципы терапии пароксизмальных состояний в структуре невротических соматоформных расстройств (2012)
Проект. Рекомендации Украинской противоэпилептической лиги по применению оригинальных препаратов и генериков (воспроизведенных препаратов) для лечения эпилепсии (2012)
Харибегашвили А. С. - К вопросу о патогенезе эпилепсии, Чачия Г. И. (2012)
Вниманию авторов (2012)
Торкут Н. М. - "Анонім” Роланда Еммеріха в контексті антистретфордіанської полеміки (2013)
Бандровська О. Т. - Поняття "цивілізація”, "культура”, "новий час”: паралелі та дихотомії (2013)
Тарасенко К. В. - Модифікації романного жанру в літературі постмодернізму, Шадріна Т. В. (2013)
Балюта Е. Г. - Евфемістичні аспекти утворення інновацій економічної лексики англійської мови (2013)
Миронюк Н. П. - Український варіант роману Раймонда Коурі "The lest templar” ("Останній тамплієр”): редакторський погляд (2013)
Чорна С. С. - Особливості функціонування емотивно-оцінної лексики в публіцистичному тексті (на базі німецької преси) (2013)
Мирошниченко Л. І. - Мовна антонімія та вираження полярності в мові (2013)
Хамдауі Н. І. - Якісні ознаки мовної соматоморфної оцінки фразеологічних одиниць іспанської мови (2013)
Смурова Л. И. - Характерные ошибки в английской речи студентов (при искусственном билингвизме) (2013)
Бахметьєва А. М. - Реалізація захисної функції ПР у кризових і конфліктних ситуаціях у вищій школі (2013)
Синеокий О. В. - Грампластинки западных поп- и рок-исполнителей в СССР: социально-информационный обзор (2013)
Кирич І. В. - Принципи формування програмної концепції громадського мовлення (2013)
Нетреба М. М. - Організація роботи прес-служби банку в умовах інформаційної війни (2013)
Полісученко А. Ю. - Інтерактивність у телевізійній комерції: телемагазини (2013)
Дяченко І. М. - До проблеми елітарного жіночого журналу: теоретичний аспект (2013)
Горбик Р. О. - Маски ідентичностей: соціолінгвістичні аспекти українізації на шпальтах розважальної преси кінця 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика у контексті розвитку індустрії туризму (2013)
Хаджі М. Х. - Компаративний аналіз преси України та іракського Курдистану в перехідний період (2013)
Юферева О. В. - Дослідницькі перспективи автоетнографії: якісна методологія на межі науки та журналістики (2013)
Кіргєєва І. В. - Емфатична інверсія в аспекті проблеми перекладу (2013)
Лемещенко В. В. - Історичний аспект лексикографічної фіксації шотландської мови (2013)
Лория Л. - Глобализация и поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (2013)
Люта А. В. - Сучасні шляхи втілення болонської системи у ВНЗ України (2013)
Содержание (2012)
Соколова Л. И. - Современные критерии Мак-Дональда в диагностике рассеянного склероза, Кобысь Т. А., Домрес Н. В. (2012)
Орел А. М. - Концепция патогенеза анкилозирующего спондилита (биомеханические аспекты поражения) (2012)
Бачинська Н. Ю. - Клініко-нейропсихологічна ефективність застосування препарату Проноран при синдромі помірних когнітивних порушень на фоні дисциркуляторної енцефалопатії, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Шулькевич А. А. (2012)
Демченко А. В. - Оценка эффективности препарата Вазопро® в качестве антиоксидантной терапии при хронической ишемии головного мозга, Горбачева С. В., Ревенько А. В., Волик А. А., Ярковая С. В. (2012)
Інформаційне повідомлення (2012)
Труфанов Е. А. - Эпидемиология болезни Паркинсона в Украине, Головченко Ю. И., Слободин Т. Н., Суховерская О. Н. (2012)
Сайко В. В. - Клініко-морфологічне дослідження пневмоній у гострому періоді фатального церебрального ішемічного інсульту, Сайко О. В. (2012)
Байло М. В. - Динамика психоневрологических расстройств при адъювантном использовании ламотриджина, Рымша С. В. (2012)
Калашников В. И. - Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной венозной гемодинамики у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника, Тягнирядко А. К. (2012)
Яворская В. А. - Нейропротективный эффект цитиколина у больных с ишемическим инсультом, Хвисюк В. В., Бондарь О. Б., Першина Ю. В., Михаелян Т. Х., Бондарь Б. Е. (2012)
Власенко С. В. - Диспортотерапия в системе комплексного медико-реабилитационного обеспечения больных со спастическими формами детского церебрального паралича (результаты годичной программы бесплатного обеспечения больных ДЦП препаратом Диспорт в Крыму), Кушнир Г. М., Бунчук М. М., Немировская А. А., Мазур Е. Н. (2012)
Хасенова Г. П. - Эффективность применения препарата Милдронат у больных с дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического генеза, Кайшибаев Н. С., Кайшибаева Г. С., Жумагулова К. Г., Жиенбаева К. С., Юдайбергенова А. С., Имашева И. А., Ню М. А. (2012)
Костюченко С. И. - Применение эсциталопрама у больных после ишемического инсульта (2012)
Малахов В. О. - Кінезотерапія у клініці нервових хвороб (2012)
Бурчинский С. Г. - Нейрональные и сосудистые механизмы в стратегии нейропротекции при хронических нарушениях мозгового кровообращения (2012)
Принципы диагностики и терапии заболеваний периферической нервной системы (2012)
Мироненко Т. В. - Гемиплегическая мигрень: отдельные вопросы патогенеза, клиники, диагностики (обзор литературы и собственное наблюдение), Мироненко М. О., Бурцева Е. М., Муругайах Викнесварар (2012)
Трінус К. Ф. - Запаморочення: особливості діагностики та клінічної інтерпретації (2012)
Гаврюшин А. Ю. - Рецензия на учебное пособие Малахова В.А., Потапова О.О., Личко В.С. "Клінічна лікворологія". — Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2011. — 166 с., Грецких К. В. (2012)
Вниманию авторов (2012)
Содержание (2012)
Самосюк И. З. - Восстановление двигательных функций после инсульта: нейрофизиологические основы и мишени для реабилитационных вмешательств, Фломин Ю. В., Самосюк Н. И., Пионтковская Н. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Метод транскраниальной магнитной стимуляции: новые возможности в диагностике и реабилитации заболеваний нервной системы у детей и взрослых, Казарян Н. Э., Симонян В. А. (2012)
Лисенюк В. П. - Реабілітаційна медицина: основні поняття та дефініції, Самосюк І. З., Самосюк Н. І., Ткаліна А. В. (2012)
Лихачев С. А. - Опыт лечения блефароспазма в Республике Беларусь за период с 2001 по 2011 год, Веевник Е. В. (2012)
Лисенюк В. П. - Застосування транскраніальної магнітної стимуляції для кількісної оцінки порушень рухових функцій і медичної реабілітації постінсультних хворих, Самосюк Н. І., Балицький О. П. (2012)
Омельяненко А. А. - Применение топирамата в детской неврологии (научный обзор и личное наблюдение), Евтушенко С. К., Голубева И. Н. (2012)
Труфанов Е. А. - Современные аспекты использования амантадина у больных с болезнью Паркинсона (2012)
Иванова М. Ф. - Постгерпетическая опоясывающая невралгия и ее лечение амантадином (ПК-Мерц®), Евтушенко И. С., Макарчук О. А. (2012)
Піонтківська Н. І. - Фізична реабілітація — важливий крок до незалежного життя після інсульту, Фломін Ю. В., Самосюк Н. І. (2012)
Самосюк И. З. - Постинсультная когнитивная дисфункция: спектр нарушений и современные подходы к их выявлению и лечению, Фломин Ю. В., Самосюк Н. И., Гаврылив И. Р., Александренко В. А. (2012)
Самосюк И. З. - Основные принципы выбора зон воздействия и их обоснование при использовании физических факторов в медицинской реабилитации, Евтушенко С. К., Самосюк Н. И. (2012)
Иванова М. Ф. - Денебол гель в терапии спондилогенной дорсалгии, Евтушенко С. К., Волков М. В. (2012)
Дюба Д. Ш. - Мультимодальный подход в лечении хронической ишемии мозга, Евтушенко И. С. (2012)
Волошина Н. П. - Проект протокола лечения педиатрического рассеянного склероза, Егоркина О. В., Евтушенко С. К., Москаленко М. А. (2012)
Коршняк В. О. - Немедикаментозне лікування цефалгічного синдрому, обумовленого венозною дисциркуляцією, у хворих із наслідками черепно-мозкових травм (2012)
Копчак О. О. - Когнітивні та нейровізуалізаційні характеристики (за даними МРТ) у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (атеросклеротичної, гіпертонічної та дисметаболічної етіології) (2012)
Колкер И. А. - Электронейромиография в дифференциальной диагностике БАС и клинически сходных синдромов на ранних стадиях заболевания (2012)
Лихачев С. А. - Отсутствие эффекта ботулинотерапии блефароспазма, обусловленное локальной склеродермией, Веевник Е. В. (2012)
Современные аспекты диагностики и лечения вертеброгенных болевых синдромов (2012)
Туган-Барановский Д. М. - М. И. Туган-Барановский и его идеи социолизма (2013)
Шубін О. O. - Стратегічне управління дитячим брендом з урахуванням типології марки, Кривоніс А. О. (2013)
Біленький О. Ю. - Особливості моделювання процесів екстремального управління в харчовій промисловості (2013)
Крупа О. В. - Обґрунтування механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів підприємств машинобудування (2013)
Старенька О. М. - Інформаційне забезпечення системи оперативного управління промислових підприємств (2013)
Фоміна О. О. - Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності (2013)
Білозубенко В. С. - Модернізація як інструмент перманентного розвитку соціально-економічних систем, Горіна Г. О., Абрашка О. В. (2013)
Горожанкіна М. Є. - Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні (2013)
Гавриш К. С. - Оцінка розвитку готельного господарства України в регіональному розрізі на основі методичного підходу (2013)
Ільєнко Ю. І. - Особливості прогнозування економічних показників на підприємствах туристичного бізнесу, Шершньова Г. В. (2013)
Косова Т. Д. - Аналіз складу та структури витрат на навчання під час підготовки офіцера в системі вищої освіти, Березовенко Л. В. (2013)
Омелянович Л. О. - Нові погляди на бюджетні відносини в Україні (2013)
Кононенко О. Т. - Методи пошуку та обробки інформації з інноваційної діяльності банку (2013)
Омелянович М. Ю. - Нові підходи до державної підтримки підприємництва (2013)
Орлова В. О. - Підвищення рівня довіри населення до банківського сектора за допомогою системи гарантування вкладів, Кожухов Д. Л. (2013)
Гейєр Е. С. - Визнання та облік відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств (2013)
Гречина І. В. - Науково-методичні підходи до потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління (2013)
Сухарева Л. О. - Вибіркові дослідження в загальній системі аудиту: методичний аспект, Саєнко А. О. (2013)
Оліфірова Ю. О. - Облік витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі: організація та методика, Ягмур К. А. (2013)
Кобозева А. А. - Метод выявления симметричного клонирования при фальсификации цифрового изображения, Зорило В. В., Лебедева Е. Ю. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Можливість цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2013)
Трифонова Е. А. - Метод идентификации и локализации масштабирования в цифровом изображении (2013)
Vaysfel’d N. - The stress state of the conical layered medium (2013)
Ленков С. В. - Гистограммный способ генерирования случайных чисел в задачах исследования надежности, Селюков А. В., Браун В. О., Цыцарев В. Н., Березовская Ю. В. (2013)
Павлов І. М. - Амальгами, повнота діаграм та підоб’єкти множин в системах захисту інформації (2013)
Козловский В. В. - Математическая модель экранированного распределённого фильтра, Лысенко Р. М. (2013)
Хорошко В. О. - Оптимізація параметрів систем захисту в мережах передачі інформації, Хохлачова Ю. Є. (2013)
Замаруєва І. В. - Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природномовної текстової інформації, Толубко В. Б., Литвиненко Л. О., Ніколаєвський О. Ю. (2013)
Якименко І. З. - Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури (2013)
Дубчак Л. О. - Захист інформації в телемедичних системах на основі нечіткої логіки (2013)
Технічна сторінка (2013)
Павленко С. В. - Оптимізація обчислювальних алгоритмів апроксимаційного методу ідентифікації нелінійних систем у вигляді моделей Вольтерра, Положаєнко С. А. (2013)
Чирков Д. В. - Алгоритм точечного прогнозирования случайных процессов в авиационных инфокоммуникационных сетях, Липовский В.Г. (2013)
Бурячок В. Л. - Модель формування дерева атак для одержання інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах при вилученому доступі (2013)
Даниленко Е. Л. - Эффективное применение математико-статистических методов (2013)
Мельник М. А. - Sign-нечувствительность сингулярных векторов матрицы изображения как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию (2013)
Гахович С. В. - Аналіз можливостей імітаційного моделювання складних радіотехнічних систем, Мірошніченко О. В., Охрамович М. М., Савченко Т. В. (2013)
Нариманова Е. В. - Новая классификация методов защиты информации, Трифонова Е. А. (2013)
Кобозева А. А. - Стеганографический метод двухэтапного декодирования, обеспечивающий аутентификацию контейнера, Козина М. А. (2013)
Узун И. А. - Стеганоанализ цифровых изображений, хранящихся в произвольных форматах (2013)
Muayad Omar Abdullah - Research of major information tasks solved by the mathematical modeling of diffusion processes, Berezovsky B. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Чайка О. В. - Національні показники інструментальної музики в контексті епохи предсимволізму (2012)
Муравская О. В. - Духовно-символические аспекты образа Ивана Сусанина в русской музыке первой половины XIX века и традиции бидермайера (2012)
Алехина Е. В. - Жанрово-стилистические черты барокко в музыке Джулио Каччини (2012)
Каплун Т. М. - Музыкально-стилистическая характеристика песнопений греческого роспева (2012)
Давидов М. А. - Наукова термінологія як фактор інтелектуалізації музичної педагогіки (до проблеми формування самостійності професійного мислення молодого виконавця) (2012)
Дите Л. А. - Научно-духовное осмысление феномена звука (2012)
Щербіна І. В. - Сучасна художня інтерпретація музичного фольклору в вокальному мистецтві України (2012)
Ластовецький М. А. - Актуальні проблеми підготовки музикантів-фахівців для сучасної вищої школи (2012)
Новицька О. В. - Интерпретация произведений Ф. Шопена: редакторские и исполнительские аспекты (на примере Прелюдий, ор. 28) (2012)
Варакута В. М. - Темброве мислення диригента оркестру (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Чабан В. А. - Научные направления белорусской баянной школы (2012)
Алехина Е. В. - Концепция жанра в оперетте Ш. Лекока "Дочь мадам Анго" (2012)
Антипова Н. А. - Янычарская музыка и театр Люлли (2012)
Сорочан М. А. - Методика анализа традиционных осмогласных песнопений (на примере напевов монастыря Глинская пустынь) (2012)
Маркова Е. Н. - Режиссерский аспект вокального исполнительства оперного артиста, Андросова Д. В. (2012)
Давыдов М. А. - Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне (2012)
Ергиев И. Д. - Художественное сознание исполнителя-артиста (к постановке проблемы) (2012)
Чайка Е. В. - Национальные показатели в артистической позиции гитарного инструментализма (2012)
Сова М. О. - Інноваційні технології навчального процесу в університетах культури і мистецтв (2012)
Науменко С. І. - Музичне мистецтво як соціальне явище (2012)
Деніжна С. О. - Інформаційна культура особистості та використання музичних компютерних технологій у процесі ії формування (2012)
Щербіна І. В. - Психотренінг вокаліста в музичному мистецтві (2012)
Новицька О. В. - Особливості розуміння учнями підліткового віку творів музичного мистецтва (2012)
Семухіна І. С. - Інноваційна культура викладача вищого мистецького навчального закладу: структурно-змістовний аналіз (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Белый Л. К. - Культурологическая ситуация в Автономной Республике Крым: проблемы и перспективы развития в контексте Закона Украины "О культуре" № 2778 - VI от 14.14.2010 г. (2012)
Деніжна С. О. - Культурологічні принципи технології евристичного навчання (2012)
Шевчук А. Г. - Социокультурная рубежность как фактор формирования этноконфессионального своеобразия современного Крыма (2012)
Севастьянов А. В. - Исследования быта и культуры народов Крыма в научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922-1932 гг.) (2012)
Shevchenko O. V. - Values of cultural diversity and cultural identity in shaping sustainable cultural policy for the city (2012)
Габриелян О. А. - Построение концепции культуры города: пространство крымской столицы (2012)
Запорожченко А. В. - Анализ антропологических проблем современной информационной культуры (2012)
Грибанова Н. Е. - Закономерности эстетики мироощущения в музыкальной культуре (2012)
Лыкова Н. Н. - Культурологические основы духовных идеалов в христианском мире раннесредневековой Таврики (2012)
Бобовникова И. А. - Социокультурные параметры музыкального искусства (2012)
Соланський Н. В. - Художньо-інтерпретаційний дискурс глобалізованого простору (2012)
Баландина Н. В. - Эволюция танцевальной культуры в Крыму на рубеже XX-XXI веков (2012)
Асанова У. К. - Наркомпросс РСФСР и крымские музеи в первой половине 20-х гг. ХХ века (2012)
Чебаненко Т. А. - Миниатюры Радзивиловской летописи как музейный и исторический источник (2012)
Алєксєєв О. О. - Формування пам'яткоохоронного законодавтсва в перші роки радянської влади (1917-1920 рр.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Valentinov V. L. - Accountability and the Public Interest in the Nonprofit Sector: A Conceptual Framework (2013)
Здирко Н. Г. - Уніфікація фінансової звітності для відображення коштів державної підтримки фермерськими господарствами (2013)
Касич А. О. - Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення, Яковенко Я. Ю. (2013)
Маринченко О. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення про діяльність аграрних холдингових формувань (2013)
Метелиця В. М. - Становлення аграрного сегменту бухгалтерської професії (2013)
Олійничук В. М. - Організація облікового процесу та її вплив на формування якісної фінансової інформації (2013)
Попко Є. Ю. - Удосконалення документального забезпечення оцінки біологічних активів (2013)
Сорока Л. С. - Обліково-інформаційна система в управлінні економічною безпекою для різних поведінкових моделей підприємства (2013)
Хоружий Л. И. - Оценка справедливой стоимости биологических активов и результатов их биотрансформации (2013)
Чудовець В. В. - Стан та перспективи розвитку обліку витрат на підприємствах цукрової промисловості (2013)
Шевчук В. О. - Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації (2013)
Золотницька Ю. В. - Імітаційне моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат галузі хмелярства (2013)
Пасько О. В. - Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту (2013)
Багацька К. В. - Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах реформування податкової системи, Коваленко О. С. (2013)
Гришова І .Ю. - Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства, Шабатура Т. С. (2013)
Долгошея Н. О. - Комплексна оцінка інноваційних ризиків в аграрному секторі (2013)
Синчак В. П. - Податкова культура як феномен працівників податкової служби (2013)
Єфимов В. В. - Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства (2013)
Зось-Кіор М. В. - Вплив концентрації сільськогосподарських земель на ефективність їх використання (2013)
Мазуренко О. В. - Інформаційно-консультаційне забезпечення управління стійким розвитком аграрного сектору економіки (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шпичак О. М. - Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні у контексті купівельної спроможності населення, Боднар О. В. (2013)
Коденська М. Ю. - Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки, Єрємєєва А. В. (2013)
Рябоконь В. П. - Формування і розвиток виробничого потенціалу м’ясопереробних підприємств, Шаповалова Ю. П. (2013)
Артиш В. І. - Удосконалення управління виробництва органічної продукції (2013)
Mroczek R. - To the problem of the development of food industry in Poland: investments, assets of enterprises (2013)
Моссаковський В. Б. - Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Метелиця В. М. - Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера (2013)
Кочерга М. М. - Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві (2013)
Тарабрін О. Є. - Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів (2013)
Янченко З. Б. - Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери (2013)
Ушачев И. Г. - Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (2013)
Tereszczuk M. - The position of the Polish food industry in the European Union (2013)
Бугайчук О. В. - Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях (2013)
Безкровний А. В. - Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва (2013)
Князєва О. П. - Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь (2013)
Березівська О. Я. - Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь (2013)
Ксьонова О. В. - Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства (2013)
Стельмащук І. З. - Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві (2013)
Задорожна Л. М. - Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій (2013)
Гончарук Т. В. - Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект (2013)
Сичова О. Д. - Сучасні трансформації землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2013)
Гончарук І. В. - Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Назарчук З. - Акустико-емісійнеоцінювання динаміки накопичення об’ємної пошкодженості корпусів реакторів, Скальський В., Добровольська Л. (2013)
Харченко В. - Визначення моменту зародження тріщини в зразках Шарпі при ударному навантаженні, Кондряков Є., Панасенко О. (2013)
Крижанівський Є. - Роль водню в розвитку розсіяної пошкодженості сталей нафтогазопроводів, Никифорчин Г. (2013)
Бобир М. - Визначення ресурсу роторів лабораторних центрифуг, Бабенко А., Лавренко Я., Халімон О. (2013)
Зиньковский А. - О характеристиках колебаний регулярных систем стержневых элементов для диагностики их повреждений, Токарь И., Круглий Я., Круц В., Синенко Е. (2013)
Писаренко Г. - Амплітудні характеристики дискретної непружності субмікрокристалічного титану ВТ1-0 за багатоциклового навантажування, Войналович О., Майло А. (2013)
Побережний Л. - Вплив змінного струму на швидкість зовнішньої корозії матеріалу трубопроводу та локалізацію корозійних процесів у хлоридних середовищах, Присліпська Г. (2013)
Скальський В. - Вплив абсорбованого водню на пружні властивості конструкційної сталі, Гірний С., Клим Б., Великий П. (2013)
Родічев Ю. - Aналіз визначальних факторів та керування тримкістю системи "авіаційне скління" на основі цілеспрямовано вибору параметрів адгезійного з’єднання, Шабетя О. (2013)
Дацишин О. - Оцінювання довговічності тіл кочення за утворенням типових контактно-втомних пошкоджень – пітингу і відшарування, Глазов А. (2013)
Доценко Є. - Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом, Карпаш М. (2013)
Матохнюк Л. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости материалов на больших базах нагружения, Бялонович А., Войналович А., Кофто Д. (2013)
Воробйов Є. - Низькотемпературна стрибкоподібна деформація металів: локалізоване пошкодження та втрата міцності, Анпілогова Т. (2013)
Кучер М. - Моделювання процесів повзучості й тривалої міцності матеріалів, Приходько Р. (2013)
Сорока О. - Зміцнення твердосплавного різального інструменту для важкого машинобудування на основі поверхневої та об’ємної модифікації фізичними методами, Родічев Ю., Ковальов В., Васильченко Я. (2013)
Стечишин М. - Кавітаційна зносостійкість зміцнених металевих поверхонь у корозійних середовищах, Білик Ю., Форкун В. (2013)
Миндюк В. - Експериментальна перевірка характеру зв’язку між параметрами мікроструктури і фізичними властивостями матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації для оцінювання ступеня їх деградації, Карпаш М., Доценко Є., Карпаш О. (2013)
Соловей C. - Дослідження закономірностей накопичення втомних пошкоджень у зварних з’єднаннях (2013)
Прокопенко Г. - Фізико-механічні властивості ливарної сталі 20ГЛ після електроіскрового легування та ультразвукової ударної обробки, Мазанко В., Мордюк Б., Карасєвська О., Попова Т. (2013)
Матвецов В. - Повреждения рельсов дефектами в различных условиях эксплуатации, Мирошников Н., Кратенок В. (2013)
Книш В. - Підвищення опору втомі зварних з'єднань з накопиченими втомними пошкодженнями, Соловей C. (2013)
Шульженко М. - Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень, Гонтаровський П. , Гармаш Н., Мележик І. (2013)
Беженов С. - Застосування методу акустичної емісії для оцінювання впливу поверхневого зміцнення на характеристики опору багатоцикловій втомі залізовуглецевих сплавів (2013)
Каток О. - Розроблення процедури визначення характеристик твердості і міцності сталей методом інструментованого індентування, Дроздов О. (2013)
Цих В. - Багатопараметровий контроль стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів (2013)
Міленін О. - Чисельний аналіз розвитку в’язкого руйнування з типовими дефектами ділянок магістральних трубопроводів, Великоіваненко О., Розинка Г., Півторак Н. (2013)
Андрейко І. - Моніторинг експлуатаційної деградації авіаконструкцій, Головатюк Ю. (2013)
Майборода О. - Оцінювання точності та достовірності при побудові дозових залежностей зсувів критичної температури крихкості згідно з методикою Verlife на основі даних досліджень зразків-свідків АЕС України, Шкапяк О. (2013)
Ревка В. - Зміна характеристик міцності корпусної сталі при довготривалому опроміненні, Тригубенко О., Чайковський Ю., Чирко Л. (2013)
Волошин В. - Електрохімічні аспекти опору корозійній втомі трубної сталі 17Г1С (2013)
Ясній В. - Вплив наводнювання на сповільнене деформування і руйнування теплостійкої сталі (2013)
Бержанский В. - Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии, Марущак П., Бищак Р., Данилюк И., Вишневский В., Прокопов А., Панков Ф., Луговской Н. (2013)
Сулим Г. - Поздовжній зсув анізотропних тіл з лінійно періодичними системами тонких неоднорідностей різної довжини та орієнтації, Оліярник Н., Пастернак Я. (2013)
Лазарев Ф. В. - К проблеме экологии культуры в современную эпоху (2012)
Ильянович Е. Б. - Культурные противоречия техногенного прогресса (2012)
Микитинец А. Ю. - Граница как концепт культурной антропологии (2012)
Абрашкевічус Г. О. - Вплив соціокультурної взаємодії на проблеми ідентичності (2012)
Кузьмин Н. Н. - Социальное пространство и взаимодействие культур (2012)
Gabrielyan O. A. - Crimean project rhrough dialogue of cultures (2012)
Ромадикіна В. С. - Метатекст культури в контексті художньої свідомості: аксіологічний аспект проблеми (2012)
Микитинец О. И. - Хронотопные характеристики символического пространства культуры (2012)
Шендрикова С. П. - Крымский период и его роль в становлении великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой (2012)
Федоров Ю. В. - Феномен вырождения (дегенерации) как существенный аспект аксио-антропологического кризиса современной техногенной цивилизации (2012)
Донская Е. В. - Движение как прием художественного синтеза и его представление в произведениях Серебряного века (2012)
Мініна О. В. - Етнохореологічні дослідження народної традиційної танцювальної етнокультури болгар України (2012)
Близняков Р. А. - Проблемы хранения фондовых коллекций музеев древностей Крыма, Малышев Д. А. (2012)
Сомов М. В. - Анализ коммуникации в музейной сфере в контексте системно-структурного подхода (2012)
Османов Э. Э. - Проблемы исследования культовых сооружений Бахчисарая в конце XVIII - начала XX века (2012)
Молочко Е. В. - Пещерные города Крыма как объект изучения и охраны историко-культурного наследия (по запискам Е. Л. Маркова) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Макарова О. В. - Організація бухгалтерського обліку у суб'єктів малого підприємництва (2012)
Метелиця В. М. - Фізіократичні аспекти розвитку бухгалтерської професії в аграрній галузі (2012)
Погосова А. В. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки, Ярмолюк О. Ф. (2012)
Романенко О. В. - Методичне забезпечення аналізу використання нематеріальних активів підприємства (2012)
Sadovska I. B. - Role of Institutional Theory in Management Accounting Methodological Basis Formation (2012)
Слободян В. Д. - Сисак Е.О. Вплив системи реєстрації договорів оренди земельних ділянок на облік і оподаткування сільськогосподарських підприємств (2012)
Говорушко Т. А. - Факторинг як форма рефінансування дебіторської заборгованості, Ситник І. П., Степаненко К. М. (2012)
Крюкова І. О. - Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств (2012)
Мірошниченко І. С. - Сучасні проблеми пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2012)
Синчак В. П. - Формування спрощеної системи оподаткування у контексті державної підтримки малого бізнесу та стимулювання зайнятості населення (2012)
Скосирська С. В. - Концептуальні засади створення та функціонування державного земельного банку (2012)
Стецюк П. А. - Страхування ризиків іпотечного кредитування, Гудзь О. Є. (2012)
Шабатура Т. С. - Формування системи фінансової безпеки підприємств птахівництва (2012)
Довгалюк В. І. - Обґрунтування потреби інвестицій в основний капітал на виробництво хмелю в лісостепу України (2012)
Moroz O. O. - Management of Financial and Investing Provision of Business Innovative Development, Piliavoz T. M. (2012)
Barsky Yu. M. - Indexes of Region’s Financial Security Evaluation (2012)
Виклюк М. І. - Функціонування кластерних об’єднань – передумова інноваційного розвитку національної економіки (2012)
Gagalyuk T. V. - Impact of Retail Internationalization on Agribusiness: the Case of Ukraine, Hanf J. H. (2012)
Костенко О. М. - Проектування інформаційно-аналітичної системи забезпечення управлінського впливу (2012)
Покиньчереда В. В. - Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання (2012)
Відомості про авторів (2012)
Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України – 10 років! (2013)
Безверхий К. В. - Деякі питання порядку складання вітчизняної фінансової звітності підприємств в контексті законодавчих змін, Бочуля Т. В. (2013)
Zhuk V. M. - Scientific Grounds for Brand New – Institutional – Accounting Theory (2013)
Метелиця В. М. - Міжнародні підходи до регулювання бухгалтерської професії (2013)
Petruk O. M. - Development of Accounting Theory in English-Speaking Countries: On the Way to Multi-Paradigmatic Discipline, Legenchuk S. F., Koroliuk N. M. (2013)
Хоружий Л. И. - Роль бухгалтерского учета в поддержании концепции устойчивого развития национальной экономики (2013)
Ambarchyan M. S. - Method for Complex Analysis of Banking Group Member Efficiency Rate (2013)
Гераймович В. Л. - Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору економіки Київської області (2013)
Мазур Г. Ф. - Податкові важелі фінансово-економічного механізму стимулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Непочатенко О. О. - Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва, Боровик П. М., Гузар Б. С. (2013)
Стецюк П. А. - Страхові механізми та управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств, Гудзь О. Є. (2013)
Гуріна Н. В. - Організаційні аспекти аналізу витрат і доходів підприємств (2013)
Остапенко Ю. П. - Оцінка ризиків бізнесу та аудиторського ризику в процесі перевірки витрат судноплавних компаній (2013)
Сметанко О. В. - Особливості формування та інтеграції служби внутрішнього аудиту в систему корпоративного управління акціонерного товариства (2013)
Wasilewski M. - Farm Productivity Depending on Economic Size, Felczak T. (2013)
Голик С. І. - Виробництво зернових культур в Україні як важлива складова розв’язання глобальної продовольчої проблеми (2013)
Горьовий В. П. - Управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств, Збарська А. В. (2013)
Ксьонжик І. В. - Мотивація праці бухгалтерів як чинник підвищення ефективності облікового процесу в бюджетних установах, Нікітіна Р. Є. (2013)
Лисак М. А. - Аналіз стану забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Транченко О. М. - Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, методи та критерії оцінки (2013)
Швець Л. І. - Планування соціальних витрат за стадіями життєвого циклу продукту (2013)
Відомості про авторів (2013)
Безверхий К. В. - Перше національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку: а що буде далі? (2013)
Замлинський В. А. - Міжнародні підходи до обліку фінансових інструментів та їх застосування в Україні (2013)
Здирко Н. Г. - Удосконалення фінансової звітності фермерських господарств в частині державної підтримки (2013)
Метелиця В. М. - Наукові принципи управління бухгалтерським персоналом у школах і теоріях менеджменту (2013)
Проданчук М. А. - Формування завдань бухгалтерського обліку, орієнтованих на запити системи управління (2013)
Циган Р. М. - Обґрунтування класифікаційних ознак біологічних активів для підвищення ефективності їх обліку, Чубка О. Ю. (2013)
Бычкова С. М. - Концепция налогового консалтинга в области налоговой оптимизации, Макарова Н. Н. (2013)
Wasilewski M. - The Dependence Between Volatility of Share Prices and Shareholder Return of the Companies From WIG-Ukraine Index of Warsaw Stock Exchange, Zabolotnyy S. (2013)
Гераймович В. Л. - Формування державної інвестиційної політики в аграрному секторі економіки України (2013)
Гудзь О. Є. - Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства, Стецюк П. А., Навроцький С. А., Алексійчук В. М. (2013)
Крюкова І. О. - Фінансова архітектура інноваційного розвитку молокопереробних підприємств (2013)
Момотюк Л. Є. - Статистика державних фінансів та її гармонізація з міжнародними стандартами (2013)
Олійник О. О. - Запровадження схеми гарантування кредиту в сільському господарстві України (2013)
Дерій М. В. - SWOT-аналіз автоматизації контролю грошових коштів і розрахунків у будівництві (2013)
Чирва А. А. - Проблеми проведення аналізу виробничих затрат на хлібопекарних підприємствах (2013)
Бабицька О. О. - Ефективність управління прибутком сільськогосподарських підприємств (2013)
Бахарєва Я. В. - Підходи до маркетингового бюджетування та їх вплив на оцінку ефективності маркетингових витрат (2013)
Динько І. М. - Еволюція поняття прибутку: теоретичний аспект (2013)
Okabe Y. - The Japanese Economy: A Historical Review and Prospectus (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Юбилейный форум создателей криогенного оборудования и низкотемпературных технологий (2012)
Бондаренко С. И. - Высокотемпературные сверхпроводники и некоторые аспекты их применения, Лавренченко Г. К. (2012)
Бондаренко В. Л. - Применение мембранных процессов в технологиях разделения газовых смесей на основе компонентов воздуха, Лосяков Н. П., Симоненко Ю. М., Чуклин А. П., Кузьменко И. Ф., Талакин О. Г. (2012)
Черемных О. Я. - Исследования процессов, разработка методов и средств газификации, хранения водорода высокой чистоты, используемого в качестве топлива в электрохимических генераторах (2012)
Довбиш А. Л. - Опыт создания блоков ожижения СПГ-установок малой производительности, Передельский В. А., Безруков К. В., Васильева И. Ю., Гуров Е. И. (2012)
Бровко А. Д. - Особенности конструкций и технологий изготовления аппаратов воздухоразделительных установок среднего и высокого давлений, Тешин Н. А. (2012)
Подгорный И. П. - Актуальные проблемы производства медицинского газообразного кислорода (2012)
Вассерман А. А. - Описание фазового равновесия в бинарных смесях, содержащих редкие газы, азот либо кислород, Слынько А. Г. (2012)
Рубан А. Г. - Характеристики и выгода от применения облегченных цельнотянутых cтальных ацетиленовых баллонов (2012)
Рубцов Д. В. - Нестандартные подходы к разработке эффективного атмосферного испарителя криопродуктов, Зибер Г. В., Зырянов Е. Н. (2012)
Виговська О. - Суспільство, творці та вчителі- новатори: очевидне і ні (2013)
Луговий В. - Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація, Таланова Ж. (2013)
Янісів Ю. - Природа і сутність сучасних освітніх інновацій (2013)
Романенко М. - Освіта для стійкого розвитку як методологічна основа інтеграції змісту постнекласичної освіти (2013)
Войтко О. - Сучасна Європа: політика збереження багатомовності (2013)
Буркова Л. - Види професійних компетент-ностей педагога для роботи з обдарованими дітьми в системі освіти (2013)
Цимбалару А. - Освітній простір молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі: особ ливості моделювання (2013)
Хілінська Л. - Життя та його сенс у рецепції сучасних старшокласників. З досвіду науково-дослідницької роботи зі світової літератури (2013)
Ковальська А. - Дослідницька діяльність ліцеїстів як засіб активізації пізнавальної самостійності в умовах профільного навчання, Слободянюк Л. (2013)
Куліненко Л. - Гуманістична спрямованість діяльності вчителя (2013)
Виговська О. - Сільська школа: всеукраїнські обрії плекання обдарованої молоді. Реферативно-аналітичний огляд конкурсних матеріалів учасників всеукраїнського конкурсу "Первоцвіт – 2012”, Годецька Т., Виговський О., Павловська О. (2013)
"Педагогіка – моє життя”: 75-літній ювілей Івана Зязюна (2013)
Кремень В. - Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти (2013)
Виговська О. - "Педагоги-новатори в Україні”: динаміка роботи Всеукраїнського проекту. Аналітичний огляд, Виговський О., Годецька Т. (2013)
Романенко М. - Філософія освіти: проблеми конституювання (2013)
Гриньова М. - Спадщина А.С. Макаренка: колективне дослідження кафедри педмайстерності ПНПУ імені В.Г. Короленка, Ткаченко А. (2013)
Палтишев М. - Педагогіка розуміння. Навчити – означає зрозуміти (2013)
Буркова Л. - Зміст освіти як чинник розвитку здібностей суб’єкта навчальної діяльност (2013)
Ликова В. - Чи навчає здоров’ю здоров’язбережувальна освіта? (2013)
Головай І. - Як ми творимо здоров’язбережувальний акмеологіч-ний простір ліцею, Пономаренко А. (2013)
Кот М. - До глибин душі засобами музичного мистецтва (2013)
Кольченко Л. - Ліцей на березі Лугані (2013)
Войчишин О. - Обдаровані діти – дар від Бога для народу та усього людства (2013)
Азаренко Е. В. - Информационно-технологическое сопровождение при использовании специальных акустических средств, Гончаренко Д. Г., Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Ожиганова М. И. (2013)
Иващук Н. Л. - Математические методы контроля нестабильных колебаний в конкурирующих системах, Кавалець И. И. (2013)
Ніколаєнко С. В. - Гамування як метод підсилення стійкості пінг-понг протоколу з парами переплутаних кубітів (2013)
Бурячок В. Л. - Сучасні системи виявлення атак в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах. Модель вибору раціонального варіанта реагування на прояви стороннього кібернетичного впливу (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Оптимизация математической модели растекания нефтяного пятна для обеспечения экологической безопастности (2013)
Гостев В. И. - Определение устойчивости и робастности aqm-системы с регулятором совокупной скорости передачи в защищенных системах связи, Кротов В. Д., Артющик А. С. (2013)
Дудикевич В. Б. - Вплив елементного складу скла на коефіцієнт відбивання зондуючого, Ракобовчук В. О. (2013)
Иванченко И. С. - Анализ трафиков информационных ресурсов, Хорошко В. А. (2013)
Карпінець В. В. - Аналіз впливу параметрів відбору придатних матриць ДКП векторних зображень на спотворення та розмір ЦВЗ (2013)
Козловский В. В. - Синтез базовых элементов для распределённых фильтров нижних частот с расширенной полосой заграждения, Лысенко Р. М. (2013)
Корчинский В. В. - Повышение качественных характеристик криптосистемы Макэлиса (2013)
Ліпівський В. Г. - Застосування децентралізованої системи керування послугами в інфокомунікаційній системі, Чирков Д. В. (2013)
Молодецька К. В. - Метод аутентифікації користувачів автоматизованої системи за відбитком пальця, Сохан О. В. (2013)
Ожиганова М. И. - Электроакустическое воздействие на операторов – носителей конфиденциальной информации (2013)
Павлов І. М. - Функторність та гранічність відображень об’єктів множин в системах захисту інформації, Хорошко В. О. (2013)
Petrov O. - Modeling survivable information network, Minin A.V., Aleksander M., Mikvabiya E.Y. (2013)
Петров А. А. - Выявление и идентификация атак на информационно-вычислительную среду на основе математической модели сети (2013)
Пігур Н. В. - Розроблення структурної моделі організаційних заходів у комплексній системі захисту інформації, Погребенник В. Д. (2013)
Сірченко Г. А. - Алгоритм визначення показників для оцінки надійності систем спеціального призначення, Хорошко В. О., Хохлачова Ю. Є. (2013)
Самойленко Д. М. - Комплексна система захисту інформаційного ресурсу (2013)
Скачек Л. М. - Цінність інформації в інформаційній безпеці (2013)
Чиж В. М. - Моделирование беспроводных сенсорных сетей на основании кластеров, Балабан С. Н., Карпинская О. Н., Карпинский В. Н. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2013)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2 та М3, Головатюк О. В., Безпалий К. В. (2013)
Сиропятов О. А. - Проблема мoдeлювaння трафіку у мeрeжах доступу до недовірених систем, Казакова Н. Ф. (2013)
Випускні дані (2013)
Лупенко Ю. О. - Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності, Кропивко М. Ф. (2013)
Коваленко О. В. - Формування ринкової ціни продукції переробки молока, Славов В. П., Шубенко О. І. (2013)
Буркинський Б. В. - Реформування системи державної сертифікації на зерновому ринку України, Ганганов В. М., Лисюк В. М., Нікішина О. В. (2013)
Буняк Н. М. - Формування ринку насіння зернових колосових (2013)
Сало І. А. - Еволюція вітчизняного ринку плодів від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст. (2013)
Mamchur V. A. - Market coordination as sustainable development of agricultural market (2013)
Калетнік Г. М. - Іпотечне кредитування в сільському господарстві України (2013)
Проданчук М. А. - Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств (2013)
Резнік Н. П. - Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України (2013)
Євчук Л. А. - Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування, Тарасов А. О. (2013)
Терещенко С. І. - Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки (2013)
Zbarska A. V. - Cooperation as promising way of development of personal subsidiary plots (2013)
Шпикуляк О. Г. - Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект, Курило Л. І., Лузан О. Ю. (2013)
Тивончук С. О. - Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення), Тивончук Я. О. (2013)
Василенька Н. І. - Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання (2013)
Міненко М. А. - Кооперативні об’єднання Німеччини як основа для формування соціально-економічного середовища (2013)
Сус Т. Й. - Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі (2013)
Шваб О. В. - Зарубіжний досвід у сфері діяльності молокопереробних акціонерних компаній на фондовому ринку (2013)
Остапчук С. М. - Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Саблук П. Т. - Фінансове забезпечення розвитку аграрного сектору України (Огляд монографії Давиденко Н.М.) (2013)
Юрчишин В. В. - Підручник монографічного рівня (Огляд підручника Андрійчука В.Г.) (2013)
Славову Володимиру Петровичу – 75 (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Петриченко В. Ф. - Про концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України (2013)
Кваша С. М. - Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці (2013)
Борович. О. В. - Механізм оподаткування ПДВ молокопереробних підприємств: вплив на організацію аналітичного обліку готової продукції, Івашків Т. С. (2013)
Сало І. А. - Фінансове забезпечення галузі садівництва (2013)
Гуторов О. І. - Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств, Прозорова Н. В. (2013)
Minenko M. A. - Professional associations in the agro-industrial and commerce sectors of economy as main regulators of the realization of Ukrainian National Technology Platform "AGRO-FOOD” (2013)
Панкратова Л. Л. - Витрати на виробництво молока як чинник його конкурентоспроможності (2013)
Кальченко С. В. - Особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері (2013)
Морозюк Н. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня та якості життя сільського населення (2013)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження (2013)
Дадашев Б. А. - Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки (2013)
Фаїзов А. В. - Технологічний фактор розвитку національної економіки (2013)
Bilych А. V. - Theoretical and practical aspects of business valuation based on DCF-method (discounted cash flow) (2013)
Яремчук Н. Ф. - Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості (2013)
Голік І. Л. - Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу (2013)
Завадська Ю. С. - Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції (2013)
Гомза В. М. - Новий високоекономічний метод сушіння зерна (2013)
Коваль В. М. - Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2013)
Паламарчук М. М. - Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області (2013)
Шалевська О. Ю. - Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах (2013)
Одосій О. В. - Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2013)
Гончарук Т. В. - Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції – сировини для переробки на біопаливо (2013)
Гончарук І. В. - Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Булеев И. П. - Организационно-экономический механизм внедрения системы развития человеческого капитала предприятия, Хромов Н. И. (2011)
Брюховецкая Н. Е. - Методология оценки рисков предприятия, Педерсен И. А. (2011)
Семенов А. Г. - Особливості формування та використання кадрового потенціалу підприємства, Закаблук Г. О., Шарко А. І. (2011)
Васильева Н. Ф. - Информационный риск как составляющая экономического риска в антикризисном управлении (2011)
Гріневська С. М. - Бюджетна та соціальна політики: механізми регулювання, Ганзуленко P. M. (2011)
Прокопенко Р. В. - Прогнозирование конфликтов институтов инвестирования (2011)
Рассуждай Л. H. - Капитализация как фактор инвестиционной привлекательности угледобывающих предприятий (2011)
Шемякіна H. B. - Стан і проблеми інвестиційної діяльності у промисловості України, Гориненко Г. С. (2011)
Дзюба Б. П. - Моделирование налоговых реакций корпоративных структур, Шишацкий Д. В. (2011)
Дементьева Т. А. - Аутсорсинг как средство повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий (2011)
Завгородняя О. П. - Проблемы вертикальной интеграции теплогенерирующих компаний Украины в контексте их приватизации (2011)
Чорна O. A. - Інструменти управління розвитком людського капіталу на промисловому підприємстві (2011)
Черних О. В. - Перешкоди та напрями регіонального розвитку соціальної відповідальності вітчизняних підприємств (2011)
Бавин В. В. - Анализ мирового опыта использования полуавтономных налоговых агентств и возможностей его применения в Украине (2011)
Єфименко Г. В. - Управління капіталізацією в рамках класичних і сучасних підходів менеджменту (2011)
Аборчи A. B. - Концептуальные подходы к определению равновесного количества банков в экономике (2011)
Базартінова О. В. - Методи визначення вартості позикового капіталу підприємства (2011)
Галкин Н. С. - Традиционная и электронная торговля в Украине (2011)
Рассуждай Э. Я. - Формирование стратегии развития предприятия на основе стоимостно-ориентированного подхода (2011)
Петренко Ю. О. - Оцінка податкового потенціалу промислового міста (2011)
Егиазарова К. Ю. - Актуальные направления производственной кооперации между крупным и малым бизнесом (2011)
Шемякіна Н. В. - Перспективи лізингового кредитування технічного оновлення промислового виробництва в умовах інноваційного розвитку, Пономаренко А. А. (2011)
Пономарьов С. В. - Розвиток механізмів спільного фінансування проектів з енергозбереження (2011)
Аннотации (2011)
Анотації (2011)
Abstracts (2011)
Ломотько Д.В. - Удосконалення функціонування автоматизованої системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних перевезень, Ковальов А.О., Ковальова О.В. (2013)
Котенко А.М. - Визначення доцільності та моделювання контрейлерних перевезень, Шилаєв П.С., Світлична А.В. (2013)
Огар О.М. - Математична модель визначення раціональних параметрів поздовжнього профілю насувної частини сортувальних гірок (2013)
Альошинський Є.С. - Аналіз впливу простою міжнародного вагонопотоку на оборот вагонів, Пестременко-Скрипка О.С. (2013)
Лаврухін О.В. - Формування оптимізаційної моделі розрахунку оперативного плану поїзної роботи залізничної станції, Доценко Ю.В., Долгополов П.В. (2013)
Мартынов И.Э. - Напряженно-деформированное и предельное состояние трехслойных плит, Орел Е.Ф., Ватуля Г.Л. (2013)
Запара В.М. - Дослідження роботи пунктів комерційного огляду станції Дебальцеве-Сортувальна Донецької залізниці (2013)
Берестов І.В. - Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі, Шаповал Г.В., Валуйська Ю.В. (2013)
Кулешов В.В. - Удосконалення інформаційної технології взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень за умовами логістики, Олефір О.С., Селюк Д.В., Турченко І.В. (2013)
Продащук С.М. - Математична модель взаємодії автомобільного і залізничного транспорту при переробці контейнерів, Рахматулоєва Т.М., Кухарчик Ю.І. (2013)
Розсоха О.В. - Перспективи удосконалення підходів до оцінки ефективності експлуатаційної діяльності залізниць, Федорко І.П. (2013)
Крячко К.В. - Мінімізація експлуатаційних витрат при удосконаленні технічного стану сортувальних станцій, Шалімова О.М., Кабанець Є.В. (2013)
Куценко М.Ю. - Розрахунок економічної ефективності впровадження вагонних уповільнювачів нового покоління на механізованих сортувальних гірках України, Христиченко О.О., Віслов Я.В., Мельниченко О.В., Мельниченко С.В. (2013)
Обухова А.Л. - Питання пріоритету для пасажирських та вантажних поїздів при змішаному русі (2013)
Костєнніков О.М. - Формування системи підтримки прийняття рішень оперативних працівників при виконанні місцевої роботи на залізничних полігонах (2013)
Бауліна Г.С. - Формування моделі функціонування транспортно-логістичного центру (2013)
Запара Я.В. - Розширення технологічних задач АРМ вузлового диспетчера при плануванні технології роботи (2013)
Богомазова Г.Є. - Удосконалення методів визначення ефективності маршрутизації перевезень з урахуванням сучасних вимог (2013)
Каньовська Д.В. - Удосконалення структури інформаційно-керуючої системи місцевої роботи залізничного транспорту (2013)
Кулешов А.В. - Удосконалення інформаційного забезпечення розв’язання задачі моделювання маршрутних перевезень масових вантажів (2013)
Шелехань Г.І. - Застосування принципів системного аналізу для раціоналізації функціонування припортових вантажних станцій з обслуговуванням контейнерних вантажопотоків (2013)
Шапатіна О.О. - Визначення сфери ефективності бімодальних перевезень (2013)
Любченко А.О. - Аналіз підходів до управління пропускною спроможністю залізниць (2013)
Альфьоров С. М. - Теоретико-правові засади гарантій державного ладу України (2011)
Бесчастний В. М. - Роль інноваційних технологій у підготовці кадрів для органів внутрішніх справ (2011)
Грибан В. Г. - Потреба формування культури здоров'я молодої людини (2011)
Балинська О. М. - Дуалістичні характеристики права як системи: філософсько-правовий аналіз (2011)
Заморська Л. І. - Соціально-правова природа нормативності як основа правопорядку (теоретичний аналіз) (2011)
Калєніченко Л. І. - "Правозастосвна помилка працівника міліцї" і "казус": співвідношення понять (2011)
Наливайко Л. Р. - Сучасний державний лад України: історія становлення і розвитку (2011)
Наливайко О .І. - Порівняльно-правовий аналіз реалізації процедури імпічменту (2011)
Словська І. Є. - Парламентські слухання як форма реалізації контрольних повноважень парламенту (2011)
Юрковська Л. Г. - Класифікація органів самоорганізації населення в Україні (2011)
Гончарук В. В. - Місцевість як одна з необхідних умов трудового договору (2011)
Мікуліна М. О. - Територіальна приватність фізичних осіб (2011)
Фатхутдінов В. Г. - Вплив засобів масової інформації на культуру поведінки футбольних вболівальників (2011)
Заброда Д. Г. - Загальна характеристика антикорупційної політики Грузії (2011)
Легеза Є. О. - Поняття процедури надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки (2011)
Гуржій А. В. - Теоретико-правові засади визначення підстав адміністративної відповідальності (2011)
Буцьких О. О. - Проблемні питання визначення поняття "нововиявлені обставини" у теорії процесуального права (2011)
Ємець Р. О. - Принципи державного контролю у сфері земельних відносин (2011)
Іщук Є. М. - Теоретичні аспекти провадження у справах про корупційні адміністративні правопорушення (2011)
Лобов Д. В. - Адміністративно-правові механізми визначення статусу ОБСЄ (2011)
Марченко О. В. - Виборчі комісії з виборів народних депутатів як суб’єкти адміністративного права (2011)
Давиденко М. Л. - Про показники та тенденції злочинності в Україні (2011)
Олійничук Р. П. - Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді (2011)
Шамара О. В. - Поняття злочину проти основ національної безпеки України (2011)
Бауер Л. О. - Кримінологічно значущі ознаки осіб з психічними аномаліями та проблеми притягнення їх до кримінальної відповідальності (на матеріалах справ судів Запорізької області) 199-208 (2011)
Богатирьов А. І. - Витоки становлення та розвитку професійної деформації працівників виправних колоній середнього рівня безпеки (2011)
Журова І. І. - Правовий механізм звільнення від відбування покарання з випробуванням (2011)
Зубов Д. О. - Історико-правове дослідження кримінально-виконавчих установ відкритого типу (2011)
Ларіна О. В. - Історико-правовий аналіз законодавства, що встановлює відповідальність за грабіж (2011)
Луганський В. І. - Деякі проблемні аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення (2011)
Лучко С. В. - Зарубіжний досвід соціальної роботи із засудженими в кримінально-виконавчому законодавстві країн СНД (2011)
Басиста І. В. - Процесуальні рішення слідчого, що виражаються у формі подання: проблемні аспекти (2011)
Варцаба В. М. - Допит як спосіб одержання інформації про організовану групу (2011)
Весельський В. К. - Розвиток уявлень про криміналістичну тактику як розділ науки криміналістики (2011)
Вишня О. В. - Інформаційно-технічна мережа ОВС для боротьби з викраданнями вантажів на залізницях (2011)
Комаринська Ю. Б. - Особливості слідової картини умисних вбивств на залізничному транспорті (2011)
Лоскутов Т. О. - Природа предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Петрова І. А. - Дослідження маркування при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Самбор М. А. - Відсутність події злочину та відсутність у діянні складу злочину як обставини, що виключають провадження у кримінальній справі: національний та зарубіжний досвід у забезпеченні прав, свобод та інтересів людини і громадянина під час прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи (2011)
Чаплинський К. О. - Тактика слідчого огляду при розслідуванні злочинів у сфері використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж (2011)
Щербакова Г. В. - Теоретичні засади формування та розвитку криміналістичної ситуалогії (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах (2011)
Рядінська В. О. - Застосування сервісу електронної пошти як спосіб належного повідомлення платників податків про проведення перевірок (2011)
Кравченко П. А. - Чи існують"вектори" історичного розвитку для України?, Мельник А. І. (2013)
Ревегук В. Я. - "Штаб Війська Українського" – остання повстанська організація полтавського краю(1929 – 1930 роки) (2013)
Бабенко Л. Л. - Взаємодія органів державної безпеки з органами партійної і державної влади у справі ліквідації православної церкви в Україні (2013)
Безотосний М. Т. - До питання історіографії проблеми сутності, структури та концептуальних засад української національної ідеї (2013)
Кривенко Ю. О. - Науково-організаційна діяльність О. В. Фоміна в гірських відділеннях Тифліського ботанічного саду (2013)
Кручиненко В. В. - Шлюбний стан сільського населення Миргородського полку в другій половині ХVІІІ століття: історико-демографічний аналіз (за даними Румянцевського опису) (2013)
Стаценко Д. В. - Самоліквідація осередків Української комуністичної партії (боротьбистів) у 1920-му році (на прикладі Полтавщини) (2013)
Якименко М. А. - Джерела формування та основні напрями використання бюджету органів місцевого самоврядування на Полтавщині епохи вільного підприємництва (1861 – 1917 роки), Краснікова О. М. (2013)
Лазуренко В. М. - Особливості розвитку селянських господарств України доби непу в історіографічних дослідженнях останньої чверті XX століття, Лазуренко Ю. М. (2013)
Молоткіна В. К. - Матеріально-технічне забезпечення видавництв Радянської України в системі державного видавничого об’єднання України (1930-1934 роки) (2013)
Шпак В. І. - Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 роки) (2013)
Год Н. В. - Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина ХІХ століття) (2013)
Єрмак О. П. - Постать Івана Паскевича в працях полтавських істориків (2013)
Потапенко Я. О. - Трансформації базових моделей рецепції другої світової війни в українській історичній науці початку ХХІ століття (2013)
Тронько Т. В. - Восьмий Всеукраїнський науково-практичний семінар із всесвітньої історії у Полтаві (2013)
Шаповал Л. І. - Вшанування пам’яті політрепресованих українців– жертв тоталітаризму (до75-річчя Великого терору на Полтавщині) (2013)
Стародубець Г. М. - Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ– початок ХХ ст.): Монографія/ О. А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 452 с., Буравський О. А. (2013)
Ставнюк В. В. - Год Б. В., Год Н. В. "Еразм Роттердамський– "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси" / Б. В. Год, Н. В. Год. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206 с., Лобач О. О. (2013)
Довідка про авторів (2013)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2013)
Дубініна Н. В. - Технологія використання мультимедіа у навчально-виховному процесі технічного ВНЗ інженерно-будівельного профілю (2013)
Петков А. А. - Педагогические возможности тестов с восстанавливаемыми фрагментами (2013)
Бісіркін П. М. - Особливості використання комп’ютерних та інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи (2013)
Дементієвська Н. П. - Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні лабораторних робіт з фізики (2013)
Зеленяк О. П. - Технології застосування середовищ динамічної геометрії (2013)
Тукало М. Д. - Електронні освітні ресурси для Інтернет-підтримки сучасного уроку хімії в профільній школі (2013)
Буйницька О. П. - Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету, Грицеляк Б. І. (2013)
Вакалюк Т. А. - Використання Інтернет-порталу e-olimp при проведенні занять з програмування у вищих навчальних закладах (2013)
Прилуцька Н. С. - Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем та технологій майбутніх менеджерів, Яценко О. І. (2013)
Степура І. С. - Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури із принципами роботи з електронними науковими виданнями (2013)
Метешкін К. О. - Досвід використання web-технологій у інтерактивній рекламі освітніх послуг, Поморцева О. Є. (2013)
Вольневич О. І. - Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні (2013)
Спірін О. М. - Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Результативная встреча производителей и потребителей продуктов разделения воздуха (2012)
Лавренченко Г. К. - Термодинамический анализ криогенного разделения воздуха, Плесной А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Cовершенствование безмашинных генераторов холода,использующих бросовые источники тепла, Далаков П. И., Лосяков Н. П. (2012)
Кузнецов В. В. - Анализ влияния эмпирических соотношений на интегральные характеристики низкотемпературных охладителей с пульсационной трубкой, Кухаренко В. Н. (2012)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 3. Резонансные характеристики компрессоров, Лавренченко Г. К. (2012)
Завадских Р. М. - Ксеноновая терапия: технические, правовые, медицинские и организационные аспекты, Костромитина Г. Г., Наумов С. А., Холодняк А. А., Беляева Е. В., Ситников Е. В., Давыдова Н. С., Собетова Г. В. (2012)
Троценко А. В. - Восстановление термодинамической работоспособности двухпоточного теплообменника в цикле высокого давления путем изменения расходов рабочих тел, Поддубная М. В. (2012)
Крикунов А. А. - Об обеспечении пожарной и экологической безопасности резервуарных парков с сернистой нефтью, Ленский А. Б., Бегишев И. Р., Андросов А. С., Реформатская И. И., Шишканов Б. А. (2012)
Графов А. П. - Анализ двух способов конденсационной очистки сырой Ne-He-смеси от азота, Васютинская Н. А. (2012)
Беловол А. Н. - Характер дефицита железа у пациентов с анемией различной степени тяжести, развившейся на фоне хронической сердечной недостаточности, Кравчун П. Г., Рындина Н. Г., Титова А. Ю., Мишина М. М. (2013)
Білай І. М. - Хіміко-фармакологічна оцінка ефективності застосування еналаприлу малеату при стенокардії напруження у осіб похилого та старечого віку, Стець Р. В., Гнітько І. В., Красько М. П., Хмельова А. В., Стець В. Р. (2013)
Власенко Н. О. - Вміст глутатіону в еритроцитах i кістковому мозку тварин при застосуванні мексидолу за умов гострого стрессу (2013)
Доценко С. Я. - Прихильність до антигіпертензивної терапії хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (2013)
Єрмоленко Т. І. - Дослідження азотвидільної функції нирок статевонезрілих щурів на фоні застосування нового уролітичного засобу на основі сукцинатів за умов експериментального моделювання ниркової недостатності, Зупанець І. А., Отрішко І. А. (2013)
Жиляєв С. О. - Порівняльний аналіз вплив корвітину та ліпофлавону на показники енергетичного обміну у головному мозку щурів з моделлю тяжкої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю. (2013)
Іванов А. В. - Церебропротекторна профілактика порушень пам’яті при застосуванні вальпроату натрію (2013)
Колесник А. П. - Влияние индекса массы тела на выживаемость больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого после оперативного лечения (2013)
Москвичов Є. П. - Вплив імунокоригуючих засобів на зміни цитокінового профілю в умовах курсового введення доксорубіцину (2013)
Ніженковська І. В. - Інформаційна забезпеченість населення щодо самолікування: стан, проблеми та шляхи оптимізації, Лисенко О. Ю., Дикуха І. М. (2013)
Павленова О. Ю. - Особливості змін показників функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на кір, Ушеніна Л. О., Рябоконь О. В., Машко О. П., Фурик О. О., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г., Онищенко Т. Є., Фірюліна О. М. (2013)
Плотник В. О. - Клінічна характеристика перебігу гестаційних процесів у жінок при невиношуванні вагітності (2013)
Резніченко Ю. Г. - Клініко-інструментальні характеристики кардитів у дітей раннього віку на фоні вродженого токсоплазмозу, Лебединець О. М. (2013)
Слонецкий Б. И. - Эффективность использования биолейкина в комплексном лечении больных с острым разлитым перитонитом, Максименко М. В., Лобанов С. М., Керашвили С. Г. (2013)
Чугунов В. В. - Модель психопатоґенезу психічних розладів у хворих на пневмоконіоз, Васякіна Л. О. (2013)
Білай А. І. - Еволюція хірургічних методів лікування пахових гриж, Клименко А. В., Русанов І. В. (2013)
Каджарян В. Г. - Эндогенная каннабиноидная система: роль в развитии эндокринной патологии, Соловьюк А. О., Бидзиля П. П. (2013)
Рябоконь Ю. Ю. - Сучасні підходи до лікування хворих на хронічний гепатит С з наявністю позапечінкових проявів, Машко О. П., Абрамов А. В., Іпатова Д. П. (2013)
Сыволап В. В. - Прямые ингибиторы ренина – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой, Герасько М. П. (2013)
Ткаченко Н. О. - Сучасний стан і характеристика соціальної відповідальності підприємницької діяльності, Червоненко Н. М., Книш Є. Г. (2013)
Білий A. K. - Дослідження рістстимулюючої активності 2-гетерил, Koваленко С. I., Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2013)
Гладышев В. В. - Изучение влияния основы-носителя на биофармацевтические свойства назальной лекарственной формы дилтиазема, Кучина Г. К., Бурлака Б. С., Бирюк И. А., Григорьева М. Ю. (2013)
Завалько І. В. - Дослідження впливу кількісних характеристик допоміжних речовин на основні показники якості офтальмологічної/отологічної суспензії (2013)
Олексієнко Т. О. - Синтез 2-алкіламіно-4-метилхінолін-6-r’-феніл-сульфамідів та вивчення їх протимікробної активності, Гриценко І. С., Осолодченко Т. П. (2013)
Молодожонова О. О. - Передумови формування моделі управління лояльністю у фармацевтичному підприємстві, Бушуєва І. В. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження оптимальних умов сушіння листя подорожника середнього, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Логвін П. А. (2013)
Шульга Л. І. - Концептуальні аспекти розробки фармакотерапевтичних засобів для стоматології та шляхи їх реалізації (2013)
Юрченко Д. М. - Вивчення протимікробної та протигрибкової активності нових похідних ксантиніл-7-ацетатних i ксантиніл-8-тіоацетатних кислот, Александрова К. В., Камишний О. М., Поліщук Н. М., Романенко М. І. (2013)
Литвиненко Т. М. - Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес підготовки провізорів-технологів (2013)
Корнієвська В. Г. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармацевтичної ботаніки (2013)
Сельський П. Р. - Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста, Боднар Я. Я. (2013)
Титул, зміст (2013)
Українське книговидання і книгорозповсюдження потребують державної підтримки (2013)
Петренко О. - Аналіз дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2012 рік, Хювенен Ю. (2013)
Сухоруков К. - Углубляющийся кризис: книгоиздание России в 2012 году, Кириллова Л. (2013)
Иванова Е. - Тенденции книгоиздания Беларуси (по итогам 2011—2013 гг.) (2013)
Шпак В. - Джерельна база досліджень книговидавничої справи незалежної України (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (2013)
Зарванська І. - Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів (2013)
Сищук О. - Удосконалення контенту веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України (2013)
Федотова О. - Утвердження матеріалістичного світогляду в УСРР—УРСР (на прикладі обмеження випуску та розповсюдження релігійної літератури) (2013)
Лоза Г. - Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту під час Великої Вітчизняної війни (1941—1945) (2013)
Рябцева Л. - Еволюція формульного тексту на прикладах книг астронома Карла Кнорре (2013)
Шкуркіна В. - Теоретичні засади розвитку символьної комунікації: від знака до символа (на прикладі рун) (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: естетичний протест (2013)
Гавеля Б. - Тарас Шевченко і польський національно-визвольний рух XIX століття (2013)
Скляренко Є. - Знайомство з книжковими новинками, налагодження творчих контактів (2013)
Кухленко А. - І традиції, і новації (2013)
Світло ідей Миколи Хвильового (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Актуальные проблемы производства и использовагния КПГ и СПГ (2012)
Лавренченко Г. К. - "Эрликид" расширяет своё присутствие в России, Кебал Е. Е. (2012)
Кузьменко И. Ф. - Научно-конструкторская база, опыт разработки и производства ОАО "Криогенмаш" — совершенствованию СПГ-оборудования, Довбиш А. Л., Безруков К. В., Передельский В. А. (2012)
Вассерман А. А. - Совершенствование хранения и регазификации сжиженных газов при их морской доставке, Шутенко М. А. (2012)
Горячев Г. С. - Модернизация АГНКС с интегрированием в её состав оборудования для производства СПГ, Кульбякин В. П., Лебедев С. Ю., Попов Н. А., Желтобрюхов А. В., Суслов А. Н. (2012)
Жиляев Ю. Г. - Оборудование для производства и использования сжиженного и компримированного природного газа, Кельс Л. М., Подгорная М. В., Попов Л. В., Рогальский Е. И. (2012)
Смирнов А. В. - Поршневые компрессорные установки с различными типами главных приводов для сжатия углеводородных газов, Фесенко В. Н., Шаповалов А. В., Верныдуб С. И., Онищенко А. И., Теслик А. Н. (2012)
Рязанцев Г. Б. - Биометановая продуктивность донного ила Азовского моря, Мнацаканян В. Г., Хасков М. А. (2012)
Пятничко А. И. - Характеристики силовой установки, использующей холод регазификации СПГ и теплоту отработавших газов ГТУ, Онопа Л. Р., Лавренченко Г. К., Копытин А. В. (2012)
Троценко А. В. - Формализованное представление расчётных схем низкотемпературных систем (2012)
Жук Г. В. - Система сбора и утилизации биогаза полигона твёрдых бытовых отходов, Пятничко А. И., Баннов В. Е. (2012)
Иванов К. А. - Атмосферные испарители высокого давления для газификации СПГ и жидких продуктов разделения воздуха, Павлов Н. В. (2012)
Кошевий М. М. - Розвиток наукоємного сектора національної економіки України (2013)
Потоцька Т. Г. - Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці (2013)
Салига С. Я. - Підходи щодо визначення неспостережених доходів домогосподарств, Гнєушева В. О. (2013)
Серветник Н. О. - Аналіз основних індикаторів ділових циклів в Україні (2013)
Феофанова І. В. - Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України (2013)
Безбородова Т. В. - Стан банківського кредитування в Україні в посткризовому періоді (2013)
Бережна Г. В. - Особливості експорту та імпорту послуг України (2013)
Кашпрук Ю. А. - Реформування системи інституційного регулювання банківської діяльності в Україні у контексті світового досвіду (2013)
Максимчук О. С. - Тpанспopт як пpiopитетний напрям екoнoмiчнoгo poзвитку сфеpи пoслуг (2013)
Покатаєва О. В. - Напрями вдосконалення системи управління місцевими фінансами, Жук С. П. (2013)
Сергєєв В. В. - Напрями вдосконалення діяльності закладів культури в умовах інноваційного й інформаційного розвитку держави, Світлічна С. М. (2013)
Чайка Ю. М. - Державне регулювання структурних трансформацій економіки України (2013)
Чириченко Ю. В. - Зовнішня торгівля послугами: глобальна емерджентність (2013)
Паршин Ю. И. - Разработка множественной регрессионной модели функционирования экономики днепропетровской области (2013)
Томарева-Патлахова В. В. - Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ (2013)
Чечуніна Г. В. - Особливості застосування математичних методів у процесі прийняття управлінського рішення в митних органах України (2013)
Ащаулов В. В. - Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку (2013)
Бакурова Г. В. - Значення фінансової звітності підприємств для прийняття рішень на її основі, Трохимець О. І. (2013)
Білик О. С. - Впровадження енергозбереження на промислових підприємствах України як засіб формування еколого-інноваційних промислових підприємств (2013)
Гармідер Л. Д. - Розвиток кадрового потенціалу за життєвим циклом торговельного підприємства (2013)
Гринько Т. В. - Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг (2013)
Ільяшенко В. А. - Організація обліку витрат і калькулювання собівартості в будівництві, Юхновська Ю. О. (2013)
Карапейчик І. М. - Потенціали та інші граничні характеристики підприємств як об’єкт економічних досліджень (2013)
Коваленко О. В. - Експрес-діагностика неплатоспроможності як необхідна складова механізму запобігання загрозі банкрутства підприємства (2013)
Кулько І. В. - Питання про сутність та напрями вдосконалення основних засобів підприємств (2013)
Лівіновська О. В. - Особливості фінансового забезпечення інтегрованих підприємницьких структур у сучасних ринкових умовах (2013)
Лозинська Т. М. - Забезпечення сільськогосподарських підприємств полтавської області керівниками, професіоналами, фахівцями, Сердюк О. І., Федірець О. В., Лєщина О. Г. (2013)
Прочан А. О. - Технології нейромаркетингових досліджень (2013)
Савченко Т. В. - Оцінювання ефективності методів визначення конкурентоспроможності хлібопекарних підприємств (2013)
Чала О. А. - Теоретичні основи визначення фінансового стану торговельних підприємств (2013)
Юхновська Ю. О. - Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України (2013)
Косова Т. Д. - Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна (2013)
Швороб Г. М. - Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки (2013)
Шмиголь Н. М. - Суперечності в організації управління інвестиційною діяльністю банків в Україні та способи їх подолання, Антонюк А. А. (2013)
Пивоваров М. Г. - Система управління малими підприємствами регіону: стан, проблеми та розвиток (2013)
Вербицкая Н. О. - Мотивация и стимулирование труда как основные методы управления (2013)
Гранин А. Н. - Маркетинг инвестиций (2013)
Зенюк Л. А. - Методологические аспекты инновационной деятельности (2013)
Иванов Е. А. - Использование логистических методов для повышения конкурентной устойчивости предприятия (2013)
Иванова Ю. В. - Государственно-частное партнерство: опыт зарубежных стран и перспективы для республики Беларусь (2013)
Кунцевич О. Ю. - Оптимизация логистических процессов посредством экономико-математического моделирования (2013)
Маковский А. Л. - Некоторые аспекты применения математических методов при решении логистических задач (2013)
Никитина Э. И. - Развитие экспортного потенциала предприятия: продвижение продукции на зарубежные рынки (2013)
Фалько Л. П. - Логистические задачи в курсе математики средней школы как составляющего компонента стратегического ресурса современного общества (2013)
Хлюст Л. П. - Роль маркетинга персонала в системе управления на рынке труда (2013)
Джалал А. К. - Методи дослідження економічних процесів : монографія /, Жура В. В. (2013)
До уваги авторів (2013)
Комеліна О. В. - Оптимізація організаційної структури управління інноваційним розвитком регіонів, Христенко О. В. (2013)
Орлова О. М. - Комплексне оцінювання наявності та ефективності використання інвестиційних ресурсів регіону (2013)
Балабанова Н. В. - Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України (2013)
Мітюшкіна Х. С. - Особливості участі України в міжнародних міграційних процесах, Самойленко І. В. (2013)
Ніколенко Т. І. - Інвестиційно-інноваційна діяльність Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки (2013)
Марена Т. В. - Сучасні комплексні методики оцінки рівня конкурентоспроможності фінансових ринків (2013)
Ведмідь Н. І. - Методика побудови базових сегментів споживачів санаторно-курортних та оздоровчих послуг з урахуванням сервісної компоненти (2013)
Бойко М. Г. - Пріоритети підвищення ефективності управління туристичними підприємствами (2013)
Мацука В. М. - Розвиток форм управіння готельними ТНК, Геращенко О. О. (2013)
Бударіна Н. О. - Фінансова безпека України в умовах економічної невизначеності світової фінансової системи (2013)
Кравченко В. О. - Сучасний стан світового та українського ринку нафти в умовах глобалізації, Гудаков О. К. (2013)
Булатова О. В. - Рівні інтеграційної складової стратегії розвитку країн (2013)
Беззубченко О. А. - Сучасний стан рівня конкурентоспроможності України та країн ЄС (2013)
Захарова О. В. - Особливості розвитку процесів глобальної інтеграції в транспортному секторі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - История и современность известного вуза (2012)
Подгорный И. П. - Харьковский автогенный завод: достижения и устремлённость в будущее (2012)
Лавренченко Г. К. - Улучшение показателей системы регазификации СПГ и подачи природного газа в магистральный газопровод, Копытин А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Расчёт баромембранных процессов извлечения редких газов, Чуклин А. П. (2012)
Лавренченко Г. К. - Исследование работы детандер-компрессорного агрегата с двумя ступенями расширения в составе ВРУ среднего давления, Плесной А. В. (2012)
Тарасова Е. Ю. - Направления совершенствования воздухоразделительных установок ОАО "Криогенмаш", Кортиков А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Оптимизация процессов извлечения изотопа 3 Не из природного гелия, Графов А. П., Куприянов М. Ю., Кислый А. А., Сирош А. С. (2012)
Черемных О. Я. - Анализ процессов эвакуации водорода при закритических параметрах из баков системы энергопитания орбитального корабля (2012)
Вассерман А. А. - Уравнения для расчёта равновесия жидкость-пар в бинарных смесях компонентов воздуха, Слынько А. Г., Галкин В. Н. (2012)
Бровко А. Д. - Создание вспомогательных систем кислородных станций, Воробьев А. В., Борщевский В. А. (2012)
Иванов К. А. - Быстросъёмные зажимы для газонаполнительных станций, Павлов Н. В., Иванов А. А. (2012)
Виноград Н. О. - Арбовірусні інфекції Північно-Західного Причорномор’я, Юрченко О. О., Дубіна Д. О. (2013)
Андрейчин М. А. - Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ, Копча В. С., Москалюк В. Д., Гиріна О. М., Йосик Я. І. (2013)
Прийменко Н. О. - Особливості преморбідного фону та перебігу пневмоній при грипі в осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 (2013)
Потокій Н. Й. - Використання репродуктивних технологій для профілактики ВІЛ-інфекції, Щербінська А. М. (2013)
Веприк Т. В. - Спосіб удосконалення діагностики ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції, Матейко Г. Б. (2013)
Баланюк І. В. - Вплив дисбіозу товстої кишки на параметри клітинного імунітету ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2013)
Чикаренко З. О. - Вплив поліморфізму гену корецептора CCR5 на ризик несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-1-інфекції у дітей (2013)
Нікітіна О. Є. - Інфікування хворих на передпухлинні захворювання шийки матки папіломавірусами та вірусами простого герпесу, Лазаренко Л. М., Нікітін Є. В., Демченко О. М., Ковтонюк Г. В., Ганова Л. О., Шевчук В. О., Співак М. Я. (2013)
Покровська Т. В. - Кардіальні ускладнення у хворих на хронічну Епштейна-Барр вірусну інфекцію (2013)
Когутич А. І. - Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень і ефективність галоаерозольтерапії, Андрейчин М. А. (2013)
Рикало Н. А. - Маркери деструкції сполучної тканини у сироватці крові дітей різних вікових груп, хворих на хронічні гепатити В і С , Рауцкіс В. А. (2013)
Ковальчук М. Т. - Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом, Климнюк С. І. (2013)
Ліпковська І. В. - Стан імунної системи у хворих на маніфестну форму хронічної стадії токсоплазмозу (2013)
Андрейчин Ю. М. - Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі, Климнюк С. І., Покришко О. В. (2013)
Куновський В. В. - Клінічне значення бактеріологічних досліджень перитонеального випоту у комплексі діагностично-лікувального алгоритму у хірургічних хворих (2013)
Кужко М. М. - Вплив стандартної протитуберкульозної терапії на імунологічні показники хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О. (2013)
Бондаренко А. М. - "Біохімічна" біопсія печінки у діагностиці фіброзу і цирозу печінки (частина II) (2013)
Шпікула Н. Г. - Корекція дисбіозу у минулому і сьогодні. Терапевтичні можливості сучасних бацилярних препаратів, Легеза К. М. (2013)
Крюгер О. О. - Сучасне трактування термінології в інфектології (2013)
Андрейчин М. А. - Як львівські рикетсіологи допомогли врятувати життя французькому колезі (з історії медицини), Сагайдаковський М. М. (2013)
Малий В. П. - Сибірка в Україні, Лядова Т. І., Брятко Н. В., Волгіна С. І., Морозов В. З. (2013)
Алексеєнко В. В. - Характеристика та особливості формування стійких вторинних осередків холери в Україні, Зарицький А. М., Марієвський В. Ф. (2013)
Ничик Н. А. - Сучасні методи лабораторної діагностики ГРВІ (2013)
Пам’яті Анатолія Леонтійовича Гураля (19.02.1937-07.05.2013) (2013)
Титул, зміст (2013)
Луків М. - Поезія (2013)
Гущин Є. - Поезія (2013)
Устименко А. - Поезія (2013)
Новакович Р. - Два оповідання з давноминулих літ (2013)
Копаниця М. - Не забудь (2013)
Чугуй Є. - Поезія (2013)
Ярмак О. - Поезія (2013)
Лисенко Л. - Публіцистика Євгена Сверстюка: пошук "істини" у ствердженні духовних цінностей (2013)
Іршенко В. - З любов’ю до України (2013)
Безотосний М. - Без мови немає нації, а без нації – держави (2013)
Калита В. - Герой сучасного українського роману: рух від успіху до щастя (2013)
Луньова Т. - Оскар для Варшави (2013)
Беценко Т. - Питання походження жанру і мови народних дум (підсумки досліджень) (2013)
Українець Л. - Конотація вокальних одиниць як засіб відтворення міфологеми сонце (на матеріалі української поетичної мови ХХ–ХХІ сс.), Гришко Ю. (2013)
Анікеєнко Ю. - Розділові семантико-синтаксичні відношення в сучасній українській мові (2013)
Сулима М. - Оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей ассигнации" (компаративний аспект) (2013)
Зінченко Н. - Естетичне освоєння народної поезії поетами-романтиками Полтавщини (2013)
Пилипчук С. - "Безпристрасне вистудіювання тексту": методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка (2013)
Саєнко В. - Діалогічність і автотематизм у новелістиці Миколи Хвильового (2013)
Соловей О. - Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської (2013)
Наєнко М. - Літературна періодика і заник літературного процесу (2013)
Танана Р. - З історії одного експоната. До 125-річчя появи ікони Спаса Нерукотворного в Тарасовій світлиці (2013)
Деко О. - Тарас Шевченко. 1840. Два кроки в безсмертя (2013)
Титаренко Г. - Повість "Близнецы" Т. Г. Шевченка в перекладі І. М. Стешенка (2013)
Шкурка М. - Шляхами першої туристичної Шевченкіани на Полтавщині (2013)
Бичкова Д. - Дерево життя Надії Бабенко, Бабенко О. (2013)
Граб В. - Орнаменти долі Віктора Фурмана (2013)
Когут Г. - Олексій Оголевець і його вчення. Переднє слово Анни Оголевець (2013)
Рубан Л. - Музей Олеся Гончара як важливий складник системи навчально-виховної роботи в школі (2013)
Вертій О. - Етика Григорія Нудьги (2013)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка" про вчених-мовознавців (2013)
Лазуренко В. - Буденне життя та врочистості в побутуванні українського селянства (2013)
Діптан І. - Суспільно-політичні погляди М. П. Драгоманова: візія І. П. Лисяка-Рудницького (2013)
Ревегук В. - Початок українського автокефального церковного руху на Полтавщині (1917–1923 рр.) (2013)
Мандрівка в світі цьому грішного Йоасафа, ігумена Мгарського (2013)
Степаненко Н. - Тематична рубрика "Українське слово й мистецтво" часопису "Рідний Край" про літературно-мистецьке життя в Україні (2013)
Дейна Г. - Напіврозкрита таїна доріг (2013)
Білик Г. - Галина Орлівна – Клим Поліщук: "Дієві жертви великого історичного лихоліття" (2013)
Танана Р. - Із Кобзарем у серці. До 95-річчя від дня народження Олеся Гончара (2013)
Подрига В. - "Живої пам’яті багаття": до 70-річчя від дня народження Петра Линовицького (2013)
Степаненко М. - Атомізований синтаксис: необхідність чи мода? Рецензія на книгу: Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць: (2013)
Баландіна Н. - Українська ввічливість як "наука душі". Рецензія на книгу: Журавльова Н. М. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття : (2013)
Дичко І. - Дві книжкові новинки в доробку полтавських літераторів (2013)
Мелешко В. - "У сповіді молитвенних розмов": поезія Олександра Пушка. Рецензія на книгу: Пушко О. О. Завтра : Поезія. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 100 с. (2013)
Зелененька І. - Відчуття "рівнодення". Рецензія на книгу: Василенко В. С. Рівнодення. Поезії.– Вінниця : Планер, 2012. – 32 с. (2013)
Білик Г. - Уміння віднаходити ім’я. Рецензія на книгу: Плотникова Раїса. Без фіранок : Поезії.– Лубни : Комунальне видавництво "Лубни", 2013. – 242 с. (2013)
Наші автори (2013)
Бекеш С. Д. - Cатиричні вірші олеся бабія у західноукраїнській періодиці і половини хх століття (2013)
Городнюк Н. А. - Філософія речі у романі В. Домонтовича "Без ґрунту" (2013)
Грачова Т. М. - Ідеологічні константи памфлету М. Хвильового "Україна чи Малоросія" (2013)
Дуркалевич В. В. - Пам’ять як об’єкт метарефлексії у спогадах Анджея Хцюка "Атлантида" й "Місяцева земля" (2013)
Кара Т. С. - Змістовні і структурні ознаки історичної повісті (2013)
Кирилюк С. Д. - Проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка: антропологічний аспект (2013)
Максименко Г. А. - Загальнолюдські та національні цінності у дзеркалі творчості Володимира Малика (2013)
Мараховська Н. В. - Проблема гендерної ідентичності чоловіка в системі родинних стосунків на матеріалі творів Рейчел Каск (2013)
Мельничук І. В. - Міфологема роду як форма вираження авторської свідомості у поезії Ганни Чубач (2013)
Назаренко Н. І. - Наративні моделі малої прози В. С. Моема (2013)
Нестелєєв М. А. - Інтелігенція і народ у прозі Володимира Леонтовича (2013)
Офіцерова А. П. - Олена Пчілка за національний скарб українського народу (2013)
Просцевичене Е. И. - "Степь" А. Чехова и С. Бондарчука: экранизация как предмет нарратологии (2013)
Романенко Л. В. - Патріотична спрямованість оповідань для дітей Леоніда Полтави (2013)
Салій О. Р. - Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту (2013)
Сардарян К. Г. - Творчість Ірини Жиленко як культурний феномен (2013)
Титянин К. А. - Нарратологические точки зрения на фигуру иностранца в романах Ф. М. Достоевского, Мельничук И. Н. (2013)
Хорошков М. М. - Аксіологічний дискурс української літературної критики і публіцистики другої половини хіх – початку хх ст. (2013)
Зубар Л. С. - Особливості власних назв у науково-фантастичному романі Миколи Руденка "Син Сонця – Фаетон" (2013)
Олійник С. В. - Особливості репрезентації україномовної картини світу оцінними фразеологічними субстантивами (2013)
Титул, зміст (2013)
Супрун Н. П. - Визначення механічних характеристик термоклейових пакетів текстильних матеріалів, Василенко В. М., Щуцька Г. В. (2013)
Kotlyarova I. I. - Evaluation of measurement uncertainty of textiles quality, Goncharov A. S., Slizkov A. N. (2013)
Зейліш А. М. - Дослідження можливості покращення робочого циклу компресійного холодильника за рахунок збільшення холодоємкості випарника, Петко І. В. (2013)
Спірінцев В. В. - Програмне забезпечення при автоматизованому проектуванні, Пихтєєва І. В. (2013)
Абдуллин И. Ш. - Исследование процесса осветления модифицированного волоса шубной овчины в технологическом процессе их выделки, Шарифуллин Ф. С., Гайнутдинов Р. Ф. (2013)
Абдуллин И. Ш. - Модификация композиционных сорбционно-мембранных материалов для очистки сточных вод кожевенных предприятий, Ибрагимов Р. Г., Зайцева О. В., Парошин В. В. (2013)
Barsukov V. Z. - Stability of common and modified exfoliated graphite to oxidation, Chernysh O. V., Plavan V. P. (2013)
Лутфуллина Г. Г. - О влиянии компонентов пикельных растворов на структурирование белка дермы, Берселева М. Ю., Абдуллин И. Ш. (2013)
Гришанова И. А. - Активизация поверхностных свойств полимерных текстильных волокон в высокочастотном газовом разряде, Мигачева О. С. (2013)
Николаенко Г. Р. - Гидрофобизация кож специального назначения с помощью обработки неравновесной низкотемпературной плазмой, Шестов А. В., Кулевцов Г. Н. (2013)
Панкова Е. А. - Исследование возможности улучшения комплекса эстетических и эксплуатационных характеристик меховых материалов, Шарифуллин Ф. С., Усенко В. А. (2013)
Рахматуллина Г. Р. - Создание натуральных кож с улучшенными свойствами за счет их плазменной модификации (2013)
Чиркова Н. А. - Использование липосомальных композиций в производстве и эксплуатации кожи и меха, Есина Г. Ф., Чубатова С. А., Чипиленко Е. В. (2013)
Убушуева И. Г. - Обезжиривающая способность синергетических композиций ПАВ, Чурсин В. И. (2013)
Суворова О. К. - Визначення композиційно-технологічних ознак скатертин у івент-дизайні (для кайтерінгу), Бондар Г. Б. (2013)
Кудрявцева Н. И. - Актуализация профессиональных компетенций дизайнеров одежды в контексте проблем современных зрелищных искусств, Кокорина Г. В. (2013)
Пихтєєва І. В. - Моделювання корекції панелі керування верстату з ЧПК згідно ергономічних вимог (2013)
Денисенко Л. О. - Система енергетичного менеджменту як основа ефективного управління енергоспоживанням, Малогловець Р. Л. (2013)
Моргулець О. Б. - Історія розвитку побутового обслуговування населення України, Стріжко К. В. (2013)
Журавлёв А. С. - Клинико-патоморфологический анализ случаев тонзиллэктомии, Губина-Вакулик Г. И., Мани Ханс. (2013)
Лебедєва Н. Ю. - Фібринолітичні властивості бактерій роду Staphylococcus, ізольованих з поверхні шкіри (2013)
Мінухін В. В. - Вивчення протимікробної активності ефірної олії мануки та її комбінацій з антибіотиками по відношенню до збудників опікової інфекції in vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Сіріца Г. В. (2013)
Симонова-Пушкарь Л. И. - Маркёры метаболизма коллагена в сыворотке крови больных раком молочной железы при фотомагнитной терапии радиоиндуцированных повреждений кожи, Гертман В. З. (2013)
Хазієв В. В. - Експресія рецепторів до ендотеліну-1 у вузлових еутиреоїдних неоплазіях щитовидної залози, Сорокіна І. В. (2013)
Щерба В. В. - Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту, Корда М. М. (2013)
Амбросова Т. М. - Ефективність застосування метформіну при цукровому діабеті 2-го типу: кардіоваскулярні, протективні та метаболічні ефекти (2013)
Коваль С. Н. - Прогнозирование тяжести течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2-го типа методом "деревьев классификации", Першина Е. С., Старченко Т. Г., Арсеньев А. В. (2013)
Коваль С. Н. - Структурно-функциональные показатели сердца, инсулинорезистентность и нарушения липидного обмена у больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом и бессимптомной гиперурикемией, Снегурская И. А., Мысниченко О. В., Юшко К. А., Пенькова М. Ю. (2013)
Коломієць М. В. - Виявлення порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутньою хронічною хворобою нирок (2013)
Осовська Н. Ю. - Клінічне значення аномальних хорд лівого шлуночка (2013)
Чуб О. И. - Выявляемость плазмид-индуцированных генных механизмов резистентности у больных пиелонефритом (2013)
Ясинский Р. Н. - Изменения в белковом обмене при ВИЧ/СПИД-ассоциированном впервые диагностированном туберкулёзе лёгких у больных с различным уровнем угнетения иммунной системы, Шальмин А. С., Растворов А. А. (2013)
Логвінова О. Л. - Оцінка виживаності дітей з легеневою гіпертензією на тлі бронхолегеневої дисплазії (2013)
Чайченко Т. В. - Система інтегральної допомоги дітям з ожирінням і метаболічним синдромом (2013)
Чернуский В. Г. - Роль сенсбилизации в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2013)
Бондаренко А. В. - Клиническая эффективность применения доксициклина при лечении болезни от кошачьих царапин, Максименко И. Н., Гвоздецкая М. Г. (2013)
Соломенник А. О. - Сложные липиды крови у больных хроническим гепатитом С (2013)
Юрко К. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції в Харківській області (2013)
Аксенко А. А. - Эндоваскулярное и эндовасулярно-хирургическое лечение аневризм аортоподвздошного сегмента: проблемы и решения, Савенков В. И. (2013)
Каджоян А. В. - Значення онкомаркерів у діагностиці та лікуванні недрібноклітинного раку легені. (Огляд літератури) (2013)
Лесовой В. Н. - Проблема обучения технике лапароскопических урологических операций в Украине и пути её решения, Галлямов Э. А., Савенков В. И. (2013)
Пятикоп В. А. - Преимущества предоперационной эмболизации гиперваскуляризированных менингососудистых опухолей, Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Котляревский Ю. А., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г. (2013)
Голка Г. Г. - Рентгенометрический анализ кинематики шейных позвоночных сегментов при ортезировании больных с дегенеративной нестабильностью, Фадеев О. Г., Рябов О. В., Истомин Д. А., Олейник А. А. (2013)
Литовченко В. А. - Клиническая эффективность комплексного лечения больных ревматоидным артритом с применением экстракта плаценты, Березка Н. И., Гулида М. О., Гарячий Е. В. (2013)
Соколова И. И. - Стоматологическая заболеваемость пожилых больных, Савельева Н. Н. (2013)
Содержание (2013)
Петренко Д. Є. - Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу, Мезенцев А. О., Демченко А. В., Барков О. О. (2013)
Салиев М. М. - Результаты лечения врожденных гипоплазий плюсневых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову, Равшанов Ш. Н., Жабборберганов О. Д., Холов З. С., Хужаназаров И. Э., Кадыров С. С. (2013)
Шевченко С. Д. - Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей, Корольков О. І., Мартюк В. І., Яковенко І. Г. (2013)
Ненько А. М. - Влияние нарушений фазно-тонической деятельности мышц конечностей на формирование неблагоприятных исходов ортопедо-хирургического лечения детей с церебральными спастическими параличами, Пономаренко Ю. Н., Сиротюк М. В. (2013)
Корольков А. И. - Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом, Люткевич Н. И., Хащук А. В. (2013)
Дюкенджиев Е. Р. Метод для абилитации детей с церебральным параличом и спинномозговыми заболеваниями при использовании эволюционного робота - (2013)
Хмелевская И. О. - , Солнцева И. Л., Чернышова И. Н., Луковенко А. А., Литвиненко О. Н. Использование ортезов из силиконового материала в реабилитации детей с ортопедическими проявлениями неврологических заболеваний (2013)
Гадяцький О. В. - Методика контролю дії корсету для сидіння у пацієнтів з нервово-м’язовою деформацією хребта, Роман Л. К., Василенко І. М., Качер В. С., Чернишова І. М. (2013)
Головаха М. Л. - Особенности метаболизма лабораторных крыс при биодеградации имплантата из сплава на основе магния, Беленичев И. Ф., Черный В. Н., Яцун Е. В. (2013)
Бабуркина Е. П. - Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения, Сименач Б. И., Пустовойт Б. А. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства синовиальной жидкости у больных гонартрозом, Лукашенко Л. В., Головкина Е. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Орлик Т. В., Крочак С. П., Парахіна Т. В. (2013)
Голобородько С. А. - Болезнь Нора: описание случая, Криничанская М. И., Котлярова В. Е. (2013)
Азизов М. Ж. - Способ хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей верхней конечност, Абдулхаков Н. Т., Рахимов А. М. (2013)
Филиппенко В. А. - Различные пары трения эндопротезов тазобедренного сустава (2013)
Махамбетчин М. М. - Рентгенологические признаки скрытых и труднодиагностируемых пневмотораксов, Стовба В. Г. (2013)
Анатолий Николаевич Кейер (2013)
Григоровский В. В. - Аспекты патоморфологии и номенклатуры в современной классификации неспецифических остеомиелитов (2013)
Білінський П. І. - Концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу діафізарних переломів кісток гомілки, Чаплинський В. П., Андрейчин В. А. (2013)
Дедух Н. В. - Костная ткань в норме и при остеопорозе: препараты кальция и витамина D (обзор литературы), Побел Е. А. (2013)
Лизогуб М. В. - Анестезіологічне забезпечення хірургічних втручань у положенні хворого на животі (огляд літератури), Кострикова Е. В., Хмизов А. O. (2013)
Зазірний І. М. - Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки (огляд літератури), Василенко А. В. (2013)
Коструб О. О. - Конференція ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії", Зазірний І. М. (2013)
Коструб О. О. - IX конгрес Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Зазірний І. М., Болховітін П. В. (2013)
Филиппенко В. А. - Научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием "Актуальные проблемы современной ортопедии и травматологии", Бондаренко С. Е., Кикош Г. В. (2013)
Філіпенко В. А. - V Українсько-польська науково-практична конференція "Складне і ревізійне ендопротезування великих суглобів", Бондаренко С. Є., Підлісецький Т. М. (2013)
Отчеты (2013)
Биографический очерк о Моисее Абрамовиче Фришмане (2003)
Воспоминания профессора Т. Г. Яковлевой (МИИТ) (2003)
Воспоминания доцента Р. С. Липовского (ДИИТ) (2003)
Рыбкин В. В. - История, достижения, перспективы отраслевой путеиспытательной научно-исследовательской лаборатории Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Моисеенко К. В. (2003)
Костюк М. Д. - Оцінка параметрів пружної клеми марки КП-5.2, Рибкін В. В., Бондаренко І. О., Іванченко Н. М. (2003)
Gerber U. - A relationship between the service life of the permanent way and the inhomogeneity of the substructure (2003)
Рибкін В. В. - Знаходження вертикальної нерівності залізничної колії за даними вагона-колієвимірника, Сисин М. П. (2003)
Рибкін В. В. - Моделювання життєвого циклу залізничних рейок в колії, Баль О. М. (2003)
Рибкін В. В - Применение номограмм для определения возвышения наружного рельса и допускаемых скоростей движения в кривых, Патласов А. М., Власенко А. В. (2003)
Карпущенко Н. И. - Износ и сроки службы рельсов и колес подвижного состава, Котова И. А. (2003)
Карпущенко Н. И. - Технико-экономическое сравнение современных промежуточных скреплений, Антонов Н. И., Величко Д. В. (2003)
Новакович В. И. - Устойчивость бесстыкового пути под движущимся поездом (2003)
Грицык В. И. - Аналитические функции стабильности объектов земляного полотна (2003)
Новакович М. В. - Удлинение или восстановление сваркой рельсовых плетей с введением их в желаемую температуру закрепления с применением натяжных устройств, Карпачевский Г. В., Курилина И. А., Потлов А. В. (2003)
Новакович М. В. - О резервах увеличения прочности и устойчивости бесстыкового пути, Григорьева Л. А., Курилина И. А. (2003)
Жадан Г. Г. - К вопросам обеспечения устойчивой работы бесстыкового пути (2003)
Свистунов В. Н. - Совершенствование методического обеспечения дисциплин, изучающих взаимодействие пути и подвижного состава (2003)
Борисов Э. А. - Применение спутниковых технологий при изысканиях железных дорог (2003)
Спиридонов Э. С. - Наукоёмкие подходы к прогнозированию линейно протяжённых объектов, Емельянов Р. Е., Куликова И. В., Денисов А. А., Жеребцова В. (2003)
Данович В. Д. - Определение допускаемых скоростей движения грузовых вагонов по железнодорожным путям колеи 1520 мм, Рыбкин В. В., Мямлин С. В., Рейдемейстер А. Г., ТрякинА. П., Халипова Н. В. (2003)
Матвецов В. И. - Продольные силы, возникающие в пути впереди тормозящего поезда, Ковтун П. В., Кебиков А. А. (2003)
Матвецов В. И. - Анализ состояния и перспективы развития путевого хозяйства на белорусской железной дороге, Ковтун П. В., Кебиков А. А. (2003)
Татуревич А. П. - Результаты определения фактических значений жесткости пути для исследований взаимодействия пути и подвижного состава (2003)
Уманов М. И. - Исследования напряженно-деформированного состояния пути со скреплением КПП, Ковалев В. В., Сова С. Н. (2003)
Бельтюков В. П. - Разработка автоматизированного рабочего места дорожного мастера дистанции пути (2003)
Блажко Л. С. - Варианты систем технического обслуживания текущего содержания пути машинизированными комплексами (2003)
Демченко С. М. - Впровадження нових конструкцій залізничної колії на залізницях України (2003)
Певзнер В. О. - Совершенствование системы технического обслуживания пути, Прохоров В. М. (2003)
Рибкін В. В. - Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів, Курган М. Б., Курган Д. М., Харлан В. І. (2003)
Курган Н. Б. - Критерии определения допускаемой скорости движения в кривых (2003)
Татуревич А. А. - Теоретические исследования устойчивости подвижного состава против схода от вкатывания гребня колеса на рельс (2003)
Даніленко Е. І. - Визначення строків служби стрілочних переводів, Карпов М. І., Бойко В. Д. (2003)
Даніленко Е. І. - Сучасний підхід до визначення сил взаємодії колії та рухомого складу в зоні стрілочного переводу, Молчанов В. М. (2003)
Данович В. Д. - Влияние параметров грунта на значения вертикального модуля упругости пути, Рыбкин В. В., Патласов А. М., Бондаренко И. А. (2003)
Бугайов А. К. - Порівняльний аналіз та впровадження результатів практичних розрахунків земляного полотна з варіацією динамічного впливу, Петренко В. Д., Тютькін О. Л., Цепак С. В. (2003)
Говоруха В. В. - Создание и внедрение упругих элементов промежуточного скрепления рельсового пути (2003)
Желнин Г. Г. - Концепция совершенствования конструкции пути, Лысюк В. С., Кузнецов В. В. (2003)
Корженевич И. П. - Обеспечение точности съемки кривых при возрастании скоростей движения поездов, Ренгач Н. Г. (2003)
Шехватов А. А. - Вероятностные методы оценки несущей способности рельсов в процессе эксплуатации (2003)
Шехватов О. О. - Дослідження роботи рейок в кривих ділянках колії в умовах метрополітену, Вітольберг В. Г., Потапов Д. О. (2003)
Левочко Б. С. - Методика визначення параметрів хвилеподібного зносу поверхні катання рейок по кореляційній функції, Махота А. О., Шехватов О. О. (2003)
Радкевич А. В. - Матричная структура оценки организационно-технологических возможностей строительной организации, Яковлев С. А., Матусевич А. А. (2003)
Список скорочень назв організацій (2003)
Титул, зміст (2013)
Гриценко В. И. - Академик Ивахненко Алексей Григорьевич — ученый и педагог. К 100-летию со дня рождения (2013)
Гриценко В. И. - Здоровье — профилактика: принципы и постулаты, Вовк М. И., Кифоренко С. И., Котова А. Б. (2013)
Коваленко Н. Н. - Информационная система прямого мониторинга самостоятельного дыхания пациента, Куцяк А. А. (2013)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный алгоритм обучения системы диагностирования инфекционных патологий, Стадник А. А., Руденко М. С. (2013)
Ермакова И. И. - Компьютерная модель терморегуляции человека при погружении в воду, Солопчук Ю. Н. (2013)
Мазурок Т. Л. - Адаптивное управление обучением на основе синергетического подхода (2013)
Прокопчук Ю. А. - Формальная модель базовых сущностей "орграф значений" и "структурная энергия" (2013)
Пархомчук Д. М. - Идентификация многомерных систем с использованием генетических алгоритмов оптимизации, Визнюк Е. В. (2013)
Аннотации (2013)
Информация об авторах (2013)
Антофій Н. М. - Економічна сутність кінцевого споживання: методологічні аспекти (2013)
Більцан А. О. - Розвиток соціального захисту населення: історична довідка (2013)
Ільяшенко В. А. - Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції (2013)
Кулішов В. В. - Особливості світової глобалізації в сучасних умовах (2013)
Топільницька Я. О. - Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання (2013)
Yagan M. - The analysis of Russia influence on the transformation of energy strategy of the European Union (2013)
Андрушків Б. М. - Особливості організації транспортного обслуговування в умовах трансформаційного суспільства, Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Керничний Б. (2013)
Волощенко Л. М. - Оцінка динамічної стійкості фінансової системи країни і регіону (2013)
Домашенко С. В. - Сучасні інформаційні технології у розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону (2013)
Дятлова В. В. - Лідерство країн у світовій і регіональній торгівлі на засадах активної участі у розвитку стандартизації (2013)
Залунін В. Ф. - Оцінка економічної ефективності будівництва автомобільних доріг, Щеглова О. Ю., Лаже М. В. (2013)
Кучмійов А. В. - Використання інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологічної безпеки регіону (2013)
Медвідь В. Ю. - Сучасні концепції та теорії економічного регіонального розвитку (2013)
Гнєушева В. О. - Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні (2013)
Афанасьєва М. Г. - Теоретико-методологічні підходи моделювання ризику в процесі розвитку виробничо-економічної діяльності гірничорудного підприємства (2013)
Кравець Т. В. - Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу, Петрик М. В. (2013)
Трофименко Г. С. - Аналіз методів моделювання економічних структур у сфері медичного обслуговування (2013)
Шапошников К. С. - Сучасні особливості прийняття управлінських рішень: креативний аспект (2013)
Височин І. В. - Соціально-демографічні фактори розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України (2013)
Григор’єв С. М. - Стратегія ресурсозбереження в металургії спеціальних сталей на прикладі використання губчастого феровольфраму, Головань О. О. (2013)
Закаблук Г. О. - Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами (2013)
Зенюк Л. А. - Роль качества в экономике (2013)
Зикіна В. О. - Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Сучасна стратегія управління персоналом на підприємстві в умовах ринкової економіки (2013)
Карчевська Г. Г. - Особливості процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах (2013)
Корінєв В. Л. - Обґрунтування заходів щодо підвищення попиту на продукцію підприємства, Мокроусова Ю. О. (2013)
Корінєв В. Л. - Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності підприємства, Олійник І. В. (2013)
Король С. А. - Показники якості продукції та методи їх оцінювання (2013)
Криворотько І. О. - Дослідження зарубіжного досвіду мотивації персоналу для використання в українських умовах (2013)
Нусінов В. Я. - Прогнозування економічних показників гірничорудного підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини, Турило А. М., Афанасьєв І. Є. (2013)
Приходько І. П. - Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку (2013)
Семенов Г. А. - Особливості розробки бізнес-плану для металургійного підприємства, Семенов А. Г., Єлькін А. В. (2013)
Семенов Г. А. - Впровадження безтарифної системи оплати праці, Складанна К. І. (2013)
Семенов А. Г. - Резерви продуктивності праці та їх вплив на оплату праці, Юсипчук Л. А. (2013)
Тунік А. Г. - Організація маркетингових досліджень на підприємстві ПАТ ПБК "Славутич” (2013)
Юхновська Ю. О. - Методи аналізу ефективності інтегрованих корпоративних структур (2013)
Апарова О. В. - Аналіз прозорості державних фінансів в Україні (2013)
Буряк О. П. - Банківська криза: суть, причини, наслідки (2013)
Дроботя Я. А. - Центральні банки: погляд у минуле (2013)
Марчук О. О. - Основні віхи у формуванні грошово-кредитної політики в Україні (2013)
Стичінська О. О. - Обґрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування (2013)
Тарасов І. Ю. - Маркетингова макросегментація вкладників банків (2013)
Сачовський І. М. - Особливості сільськогосподарського виробництва на івано-франківщині в сучасних умовах (2013)
Шмиголь Н. М. - Аналіз методів оцінювання ринкової вартості бренда, Антонюк А. А. (2013)
Ярошевська О. В. - Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства, Світла А. О. (2013)
Гальцова О. Л. - Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі (2013)
Семенов Г. А. - Сучасне фінансування та якісний склад кадрів України як запорука ефективності навчального процесу, Трелецька Г. В. (2013)
Фесенко В. І. - Оздоровче фізичне виховання у вищому навчальному закладі як фактор зростання соціально-економічного ефекту суспільства, Гетьман А. О., Перова Т. К., Суббота Ю. В. (2013)
Лепьохін О. В. - Визначення та порівняльний аналіз маркетингової категорії "освітня послуга” і "освітній продукт” у загальній системі інформаційних ресурсів, послуг і продуктів, Прокопченко П. О. (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
К 90-летию со дня рождения академіка В. М. Глушкова (2013)
К 100-летнему юбилею академика Н. М. Амосова (2013)
Гриценко В. И. - Нейросетевые распределенные представления для интеллектуальных информационных технологий и моделирования мышления, Рачковский Д. А., Гольцев А. Д., Лукович В. В., Мисуно И. С., Ревунова Е. Г., Слипченко С. В, Соколов А. М., Талаев С. А. (2013)
Гольцев А.Д. - Алгоритм последовательного определения текстурных признаков, характеризующих однородные текстурные области, для задачи сегментации зображений, Гриценко В.И. (2013)
Ревунова Е.Г. - Подход рандомизации в задачах восстановления сигналов по результатам непрямых измерений (2013)
Куссуль Э.М. - Микромеханика как полигон для оценки методов искусственного интеллекта в производстве, Байдык Т.Н. (2013)
Слипченко С.В. - Распознавание именованных сущностей с использованием контекстных векторов (2013)
Лукович В.В. - Простая архитектура нейронной сети для распознавания рукописных цифр (2013)
Ермакова И.И. - Моделирующий комплекс для прогноза эффекта общего и регионального ультразвукового воздействия на человека, Тадеева Ю.П. (2013)
Лябах Е.Г. - Математические модели для исследования влияния оксида азота и миоглобина на кислородный режим клетки (2013)
Аннотации (2013)
Информация об авторах (2013)
Костицький М. В. - Питання про методологію психологічної науки (2013)
Кузьмін Р. Р. - Питання правового регулювання державних закупівель в Україні (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського