Бабакін В. М. - Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень (2010)
Гончаренко І. Б. - Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги суб’єктів публічної адміністрації як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Нечитайло О. М. - Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин (2010)
Шендрик В. В. - Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення, Крєпаков І. О. (2010)
Филипенко Є. П. - Форми і методи попередження насильства в сім’ї дільничними інспекторами міліції (2010)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП "Беркут" (2010)
Обрусна С. Ю. - Соціальний характер судового управління: окремі питання (2010)
Алфьоров С. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України (2010)
Жилін Є. В. - Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції, Сафронов С. О. (2010)
Мельник К. Ю. - Конкурсний відбір до правоохоронних органів (2010)
Олійник А. Р. - Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави (2010)
Татарінов Р. В. - Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України (2010)
Ваганова І. М. - Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Аттестация в вузе: правовая регламентация (2010)
Ковальов Є. В. - Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України (2010)
Курко М. Н. - Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти (2010)
Лисенко І. В. - Щодо підстав набуття права приватної власності на житло (2010)
Гужва А. М. - Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві (2010)
Мінченко А. О. - Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом (2010)
Сапейко Л. В. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі (2010)
Васіна Г. В. - Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні (2010)
Губіна Г. Л. - Сутність державного фінансового контролю за діяльністю українських страхових організацій, що пов’язана з використанням морського транспорту (2010)
Петрова І. А. - Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку, Фурса В. А. (2010)
Проскурякова О. С. - Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Балабанова Л. М. - Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості, Кондратова А. В. (2010)
Гульбс О. А. - Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі (2010)
Озерський І. В. - Психодіагностика конфліктної установки у студентів національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз) (2010)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців, Романчук Т. С. (2010)
Туркалова О. О. - Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ (2010)
Бондаренко Я. Г. - Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов’язків (2010)
Шаша І. К. - Шляхи використання новітніх технологій в задачах транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту (2010)
Єрохін А. Л. - Модель управління часом на основі матрицi Ковi, Красільніков І. О. (2010)
Четвериков Г. Г. - Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням, Процай Н. Т. (2010)
Дерев’янко Ю. В. - Дослідження можливостей "інтелектуального будинку", Краснікова О. Л. (2010)
Руденко О. Г. - Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID, Волк М. О., Філімончук М. А., Філімончук Т. В. (2010)
Голян В. В. - Системи діагностики i адміністрування обчислювальних засобів комп’ютерних мереж, Пелешенко С. С. (2010)
Магдаліна І. В. - До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем, Кобзев І. В., Соседка Ю. Е. (2010)
Вечірська І. Д. - Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами (2010)
Дюбко Г. Ф. - Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик, Голян В. В., Глущенко Р. О. (2010)
Титул, зміст (2014)
Бобоев И. Р. - Гидрометаллургический способ выщелачивания упорного окисленного золотосодержащего сырья, Стрижко Л. С., Эргашев Н. У., Горбунов Е. П. (2014)
Гулеватая М. А. - Исследование показателей качества безалкогольных напитков, Усатюк С. И. (2014)
Ломотько Д. В. - Современные подходы по обеспечению сохранности грузов при перевозке железнодорожным транспортом, Запара Я. В., Лютый В. А. (2014)
Турчинов Р. В. - Метод визначення технічного стану тепловозу в умовах експлуатації, Змій С. О. (2014)
Камсуліна Н. В. - Удосконалення технологічного процесу виробництва м'ясних виробів драглеподібної структури, Скуріхіна Л. А. (2014)
Мысак И. С. - Особенности термовакуумного процесса непрерывного производства мелкодисперсных материалов, Кутовой В. А., Луценко А. С., Николаенко А. А. (2014)
Мартинюк О. О. - Основні принципи та правила впровадження Mobile device management і bring your own device у роботу сучасного підприємства (2014)
Ломотько Д. В. - Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи, Обухова А. Л. (2014)
Рибалова О. В. - Комплексна оцінка екологічної небезпеки промислового підприємства на прикладі Зміївської ТЕС, Бєлан С. В. (2014)
Шумакова Т. А. - К вопросу исследования процесса съема металла при вибрационной обработке (2014)
Літвінова І. О. - Дослідження впливу комплексної добавки "Мальтовин" на функціональні властивості заморожених м'ясних напівфабрикатів, Савінок О. М. (2014)
Сахацкий В. Д. - Антенный излучатель для систем диагностики подповерхностных объектов, Щеглов А. Ю. (2014)
Семенов А. О. - Особливості конструкції одноцокольних ламп для ультрафіолетового опромінювання (2014)
Taher Abdullah - Testing of floodlight controller with mininet in SDN topology (2014)
Егорова И. Н. - Об эффективном использовании современных технологий создания интерактивных веб-документов, Трофименко А. С. (2014)
Фролова Н. Е. - Фракціонування ефірної олії Dracocephalum Moldavica L. і шляхи використання фракцій у харчових технологіях, Усатюк О. М., Карпутіна М. В. (2014)
Якимечко Я. Б. - Вплив фізико-хімічних та технологічних чинників на процеси гідратаційного тверднення кальцію оксиду, Чеканський Б. Б. (2014)
Казак В. Н. - Диагностика типовых отказов приводящих к возникновению особой ситуации в полете, Шевчук Д. О., Васильев М. А. (2014)
Гонтарь Ю. Н. - Принципы построения информационной технологии сбора и систематизации бизнес-информации (2014)
Суханевич М. В. - Особливості композиційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів (2014)
Ковыршин В. Г. - Пути получения представительных результатов исследования образцов-свидетелей для оценки радиационного охрупчивания материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, Сахно А. В., Григорьева В. А. (2014)
Мельничук М. Д. - Вірусна природа скручування листків томатів, Міщенко Л. Т., Дуніч А. А., Антіпов І. О. (2014)
Ляшенко А. В. - Хрестоцвіті блішки на капусті білоголовій (2014)
Кочерга М. О. - Рослиноїдні кліщі на чорній смородині, Дрозда В. Ф. (2014)
Лук’яненко Т. Л. - Пероксидаза - як маркер стійкості рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф. (2014)
Дерев’янський В. П. - Біологічне живлення та захист ріпаку озимого, Рудюк Т. Д., Паюк Н. О., Ковальчук Н. В., Ліщук О. А. (2014)
Віктору Петровичу Дерев’янському — 60! (2014)
Ющенко Л. П. - Кафедрі ентомології ім. професора М. П. Дядечка НУБіП України — 70 років, Плиска М. М. (2014)
Круть М. В. - На початку історії Інституту захисту рослин (2014)
Титул, зміст (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенный метод Хартри-Фока и его версии: от атомов и молекул до полимеров (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель транспорта электронов и тепла Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике (2014)
Косолап А. И. - Поиск глобального минимума методом точной квадратичной регуляризации (2014)
Потопахина Т. Ю. - Оценка диагностических свойств теста проверки оперативной памяти March_DSS, Сивальнева А. И., Попова А. Ю., Либерг И. Г. (2014)
Мірошниченко Ю. А. - Хімічні науки моделювання гетерогенних систем (рідина-рідина) у мікрореакторах, Безносик Ю. О. (2014)
Suberlyak O. - The polyvinylpyrrolidone graft copolymers and soft contact lenses on their basis, Skorokhoda V., Kozlova N., Melnyk Yu., Semenyuk N., Chopyk N. (2014)
Колодійчук В. А. - Передумови якісних трансформацій логістичних систем (2014)
Онищенко С. П. - Статистические закономерности рынка продажи судов, Гончар Н. А. (2014)
Чехранова А. В. - Особенности кросс-культурного менеджмента с бизнесом исламского мира, Богоявленский О. В. (2014)
Каверіна Н. О. - Науково-методичні підходи до аналізу та оцінки ризиків інноваційної діяльності (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kuzmin O. Ye. - Methodological foundations ofeconomic evaluation of technogenic losses of national economy, Bublyk M. I. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine, Pyrog O. V. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Conceptual basis of management activities diagnostics in the system of process-structured management, Melnyk O. H., Mukan O. V. (2014)
Chmielecki M. - Key drivers of Corporate Social Responsibility in Asia (2014)
Oleksiv I. - Theoretical and Practical Approaches to Identification of Stakeholder Interests of the Company (2014)
Khoma I. B. - Simulation of the distribution of fixation of impact of threats from internal and external environments on economic protectability of enterprise (2014)
Partyn H. O. - The outsourcing operation risk management by the corporate customer, Didukh O. V. (2014)
Yaremko I. J. - Capital as a generic concept of economics and accounting: the content of category, the problems of formalization and management (2014)
Chukhrai N. I. - Flexibility as the source of supply chain ompetitive advantage (2014)
Duda J. T. - Basket payment combined with markowitz portfolio applied to commodity trade, Augustynek A., Fuksa M. l., Borshchuk I. V. (2014)
Чуйко З. Д. - Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки (2010)
Лазарєв В. В. - Система законодавства про громадянство України (2010)
Київець О. В. - Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права (2010)
Коптєва О. О. - Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів (2010)
Погребняк О. С. - Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами (2010)
Семіног О. О. - Правове регулювання паспортно-візової системи України (2010)
Передерій О. С. - Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція (2010)
Лисенко А. М. - Аналіз наукових поглядів російських учених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Обрусна С. Ю. - Поняття судового управління: проблеми дефініції (2010)
Усеінова Г. С. - Судова реформа УСРР 1922–1929 pp.: етапи, принципи, цінність досвіду (2010)
Синявська О. Ю. - Суб’єктивні публічні права приватних осіб (2010)
Мельник Р. С. - Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості (2010)
Потапенко С. В. - Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України (2010)
Абакумов В. М. - Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні (2010)
Сіверін В. І. - Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг (2010)
Джафарова О. В. - Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України (2010)
Левченко С. О. - Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні (2010)
Черних С. П. - Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності (2010)
Курило С. Л. - Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади (2010)
Нечипоренко С. І. - Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання (2010)
Джагупов Г. В. - Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2010)
Курко М. Н. - Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в України (2010)
Мартинов М. Д. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України (2010)
Корнієць А. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин (2010)
Губарєв Г. Г. - Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень (2010)
Манжай О. В. - Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору (2010)
Андрєєва О. Б. - Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ (2010)
Лєшукова І. В. - Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування (2010)
Голубов А. Є. - Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура (2010)
Глобенко Г. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи (2010)
Лапта С. П. - Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів (2010)
Селезень С. В. - Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин (2010)
Мельник К. Ю. - Ротація кадрів правоохоронних органів (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Новые технологии на рынке труда: правовое регулирование (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту (2010)
Коляда Т. А. - Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання (2010)
Тонконог Т. Ю. - Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення (2010)
Чумаченко І. М. - Практичні дії профспілок при укладенні колективних договорів та угод (2010)
Кройтор В. А. - Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2010)
Мандрика Л. М. - Політичні партії як юридичні особи (2010)
Акімов В. В. - Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми (2010)
Кириченко Т. С. - До питання про необхідність в універсальному понятті "сім’я" (2010)
Краснікова О. Л. - Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні (2010)
Старіцина С. О. - Поняття зброї як об’єкта цивільно-правових відносин (2010)
Мороз О. В. - Права та обов’язки сторін за договором найму, Мороз М. В. (2010)
Кухарєв О. Є. - Підстави виникнення зобов’язань унаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2010)
Кравець О. М. - До питання про поняття "розірвання цивільно-правового договору" (2010)
Добряков А. В. - Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России, Филимонов О. В. (2010)
Пастухова О. В. - Практика реализации моделей мотивации в современных организациях (2010)
Кибак И. А. - Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития (2010)
Чепіга Л. П. - Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості (2010)
Платковська О. В. - Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби (2010)
Федоренкова Л. С. - Особливості емоційно-когнітивного відношення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя (2010)
Ступакова О. В. - Особливості системи відношень жінок – працівників ОВС (2010)
Рябєв С. А. - Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автортранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП (2010)
Присенко А. О. - Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров’я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення (2010)
Чміль М. О. - Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини, Скляр О. С. (2010)
Кобзев І. В. - До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах, Петров К. Е., Харитоненко О. В. (2010)
Єрохін А. Л. - Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи рішення, Фролов А. Ю. (2010)
Голян В. В. - Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клiєнтiв, Коваленко А. Г., Чувалджян В. С. (2010)
Давиденко Л. М. - Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку (2000)
Терещук О. В. - Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією (2000)
Корж В. П. - Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності (2000)
Долженков О. Ф. - Характерні риси сучасної організованої злочинності (2000)
Даньшин І. М. - Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки, Оболенцев В. Ф. (2000)
Орлеан А. М. - Торгівля жінками в Україні: історія та сучасність (2000)
Харитонов С. О. - Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї (2000)
Блага А. Б. - Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід (2000)
Вапсва Ю. А - Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки (2000)
Колесніков С. В. - Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об’єкт (2000)
Іншин М. І. - Деякі питання методології науки управління в ОВС України (2000)
Матюхіна Н. П. - Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи (2000)
Братель О. Г. - Надзвичайні ситуації в історичному аспекті (2000)
Говоруха В. В. - Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні, Кузніченко С. О. (2000)
Арістова І. В. - Державна інформаційна політика та її правове забезпечення (2000)
Синявська О. Ю. - Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України (2000)
Гузь В. І. - Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей (2000)
Рябошапко В. І. - Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції (2000)
Зубчук В. А. - Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2000)
Корнієнко М. В. - Поняття "особливих умов" в діяльності органів внутрішніх справ (2000)
Навроцький В. О. - Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю (2000)
Авраменко Л. В. - Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти (2000)
Ємельянов В. П. - Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві (2000)
Погорелов Є. В. - Конституція України і структура національного законодавства України (2000)
Древаль Ю. Д. - Конституційний договір: урок компромісу (2000)
Кучеренко Т. В. - Регіональне представництво в умовах українського парламенту (2000)
Лі І. Т. - Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України (2000)
Жовтобрюх М. М. - Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі (2000)
Тимощук О. В. - "Хліборобські" загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів) (2000)
Гончарук В. Я. - Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст. (2000)
Чередниченко Е. А. - Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст. (2000)
Комзюк А. Т. - Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки (2000)
Гуторова Н. О. - Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку (2000)
Лавріненко О. В. - Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства (2000)
Рябченко О. П. - Державне управління відносинами власності в Україні (2000)
Дорошенко Г. О. - Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України (2000)
Фомін Г. Ф. - Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету (2000)
Дятленко Н. М. - Питання правового регулювання малого підприємництва (2000)
Гутник А. Є. - Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків (2000)
Сімсон О. Е. - Правова природа договорів інвестиційного характеру (2000)
Сліпченко С. О. - Деякі питання речових прав в Україні (2000)
Чапічадзе Я. О. - Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності (2000)
Соболєв О. В. - Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва (2000)
Вакулович Е. В. - Зміст та форма договору оренди (2000)
Сидоренко О. Л. - Приватна вища школа в системі ринкових відносин України (2000)
Жилінкова І. В. - Поняття сім’ї в праві (2000)
Попов С. В. - Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС (2000)
Бондар О. Г. - Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення (2000)
Шем’яков О. П. - Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр (2000)
Радик І. Л. - Правовий режим ліцензування користування надрами (2000)
Китаєва О. О. - Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Рущенко І. П. - Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології (2000)
Московець В. І. - Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку (2000)
Логвиненко О. С. - Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу (2000)
Сливка С. С. - Національна культура юриста (2000)
Тонков Е. Е. - Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости (2000)
Title (2014)
Contents (2014)
Alieksieiev I. V. - Methodology of economic and mathematical assessment formation of holding structures activities, Khoma I. B., Dilai N. H. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Theoretical and applied principles of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals, Melnyk O. G., Adamiv M. Ye. (2014)
Bashnyanyn G. I. - About perspective directions of establishment and further development of economic metrology (2014)
Zahorodniy A. G. - Tendencies in developing university rankings and the ways of improving them, Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. (2014)
Krykavskyy E. V. - Implementation of marketing concepts into supply chain management, Pokhylchenko E. А. (2014)
Skvortsov I. B. - Managing entertprises with the account of the real time factor, Zahoretskа O. Y., Zaverbna M. S. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society, Pyrog O. V., Matviyishyn V. Ye. (2014)
Alieksieiev I. V. - State and factors of development perspectives of tourist activity in ukrainian regions, Trusova T. S. (2014)
Skybinskyy O. S. - Analisys of diversification on machine-building enterprises: innovative approach, Drymalovska Ch. V. (2014)
Chernobay L. I. - Expenditures algorithm formation on export activities based on economic entity involvement stages to foreign market, Vatsyk N. Ja. (2014)
Титул, зміст (2014)
Копица Н. П. - Прогнозирование летального исхода у больных острым коронарным синдромом в ближайший и отдаленный периоды, Вишневская И. Р. (2014)
Коваленко С. В. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечнику у пацієнтів на бронхообструктивну патологію (2014)
Козлов А. П. - Портальный кровоток при неалкогольной жировой болезни печени в динамике лечения (2014)
Катюхин Л. Н. - К объяснению механизма влияния сдвигового напряжения на вязкостные параметры крови в сосудах малого диаметра (2014)
Беляева Н. Ф. - Исследование токсичности наночастиц золота и алмазов, Золотарёв К. В., Каширцева В. Н., Дружиловская О. С., Игнатов Д. В., Ипатова О. М., Михайлова М. В. (2014)
Лаповець Л. Є. - Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла, Онищук Ю. І., Башта Г. В., Войтович М. О., Федевич Ю. М. (2014)
Karlińska M. - Patient electronic medical record – the importance of proper implementation assessment (2014)
Гулюк А. Г. - Обоснование выбора метода лечения ятрогенного гайморита в зависимости от природы инородного тела и микробной ассоциации, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2014)
Бергилевич А. Н. - Характеристика микробиологического риска Enterobacter Sakazakii в сыром молоке (2014)
Бергилевич А. Н. - Влияние современных технологий доения и психротрофных микроорганизмов на содержание свободных жирных кислот в молоке, Марченко А. Н., Бергилевич О. А. (2014)
Germanyuk T. - Rational choice of monotherapy for the treatment of type 2 diabetes mellitus based on the pharmacoeconomical analysis, Ivko T. (2014)
Гуторова Н. О. - Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів (2001)
Трубников В. М. - Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ (2001)
Гусаров С. М. - Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб’єктами державного управління безпекою дорожнього руху (2001)
Музичук О. М. - Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями (2001)
Єгупенко В. В. - Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення, Константий О. В. (2001)
Погорецький М. А. - Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи (2001)
Штанько Д. О. - Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними (2001)
Сандуляк І. О. - Додаткове розслідування: задача з двома невідомими (2001)
Настюк В. Я. - Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв’язок (2001)
Шаша І. К. - Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ, Конціялов О. В. (2001)
Лозова С. М. - Застосування психологічного впливу на очній ставці (2001)
Храмцов О. М. - Кримінологічна характеристика та попередження "телефонного тероризму" (2001)
Косміна Н. М. - Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків (2001)
Губарєв Г. Г. - Особливості класифікації технічних засобів охорони об’єктів (2001)
Венедиктов В. С. - До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства (2001)
Лизогуб Б. В. - Про посилення протидії злочинним об’єднанням у сфері торгівлі людьми (2001)
Левченко К. Б. - Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини (2001)
Орлеан А. М. - Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми (2001)
Возна Т. І. - Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні (2001)
Шваб І. А. - Соціальна допомого особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз) (2001)
Петрова Л. В. - Про визначення права за його джерелом (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Ідея права у Г. Гегеля (2001)
Рум’янцев В. О. - Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року, Перчакова Л. О. (2001)
Шестак В. С. - Поняття державного контролю та його основні види (2001)
Альошин Д. П. - Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті, Альошина І. П. (2001)
Прадід Ю. Ф. - Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці (2001)
Комзюк А. Т. Сутність - The essence, significance and types of the measures of administrative suspension used in the police work, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції (2001)
Тучак М. О. - Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції (2001)
Логвиненко М. І. - Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфестацій (2001)
Тищенко М. М. - До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу (2001)
Тищенко М. В. - Деякі теоретичні аспекти поняття суті реалізації оперативно-розшукової інформації, Душейко Г. О. (2001)
Малиновська О. А. - Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні (2001)
Фролова О. Г. - Методи удосконалення адміністративного законодавства України (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом (2001)
Стеценко А. Ю. - Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання (2001)
Гура Р. М. - Особливості правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2001)
Зозуля І. В. - Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами, Каплун С. О. (2001)
Кузьмінова В. Ю. - Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи (2001)
Дубко Ю. В. - Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах (2001)
Іншин М. І. - Сучасний стан нормативно-правого забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України (2001)
Погрібний І. М. - Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ, Куракін О. М. (2001)
Теличкін О. О. - Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН (2001)
Яровий С. М. - Організація та управління виховним процесом в закладах освіти МВС України (2001)
Джафарова О. В. - Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС (2001)
Совгір І. М. - Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС (2001)
Лукаш С. С. - Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2001)
Матюхіна Н. П. - Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС (2001)
Бартков В. П. - Селянське (волосне і сільське) самоврядування під час проведення реформ 1861 р. в Україні (2001)
Неалов О. П. - Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Москаль Г. Г. - Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях (2001)
Гаркавий С. В. - Право власності іноземних підданих на землю в Україні в роки першої світової війни (2001)
Олійник О. М. - Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) (2001)
Косюта М. В. - Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті – початок 30-х рр.) (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.) (2001)
Слепець В. М. - Досвід правого регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність (2001)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (2001)
Гудзь Т. І. - Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі федерального парламенту (2001)
Сироїд Т. Л. - Проблема забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи (2001)
Леженіна О. І. - Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? (2001)
Шишка Р. В. - Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності (2001)
Гетманець О. П. - Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні (2001)
Селіванов М. В. - Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм (2001)
Гнєздов О. В. - Встановлення змісту та застосування іноземного закону в цивільних справах (2001)
Погуляєв С. Ю. - Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство (2001)
Клемпарський М. М. - Щодо створення недержавних пенсійних фондів (2001)
Мавліханова Р. В. - Основні види і напрямки діяльності кооперативів (2001)
Савченко Л. А. - Види фінансового контролю: спроба класифікації (2001)
Шевчук І. Л. - Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств (2001)
Лавріненко О. В. - Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ (2001)
Греков І. П. - Державна служба як особливий різновид суспільної організації права (2001)
Венедиктов С. В. - Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України (2001)
Веренич Н. В. - Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору (2001)
Бермічева О. В. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування (2001)
Шаша І. К. - Ефективність екологічного моніторингу при забрудненні атмосферного повітря, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2001)
Древаль Ю. Д. - Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід, перспективи (2001)
Куц Ю. О. - Українська національно-державницька ідея: етапи становлення (2001)
Новіков М. М. - Добровільні правозахисні об’єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави (2001)
Бесєдін А. А. - Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій (2001)
Новини наукового життя (2001)
Бандурка О. М. - В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с. (2001)
Хуторян Н. М. - Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с. (2001)
Наші автори (2001)
Титул, зміст (2015)
Błażej Balewski - Corporate social responsibility and human performance, Andrzej Janowski (2015)
Карабаза І. А. - Адаптація зарубіжного досвіду обліку запасів у вітчизняну практику, Лежненко Л. І. (2015)
Andrzej Janowski - Commision – based compenstion system – the factor of effectiveness or pathology determinant (2015)
Коваленко Ю. М. - Інформаційна асиметрія та моральний ризик у фінансовій діяльності: проблеми та способи подолання (2015)
Боднар І. Р. - Стратегічні напрями державного регулювання національного інформаційного простору (2015)
Карпенко С. П. - Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів (2015)
Васильчук І. П. - Методи та інструменти вимірювання успіху корпорацій у досягненні цілей сталого розвитку (2015)
Вишинська Т. Л. - Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Генералов О. В., Севрук І. М. (2015)
Деревацька М.-М. Р. - Світова валюта майбутнього у системі управління фінансовою безпекою (2015)
Колодізєв О. М. - Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів, Коцюба О. В. (2015)
Мацелюх Н. П. - Взаємопов’язані фактори впливу на ціноутворення сучасного ринку цінних паперів (2015)
Непокупна Т. А. - Критичне осмислення дестабілізаційних інтерпретацій подій і явищ: роль економічних наук (2015)
Гармідер Л. Д. - Методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2015)
Коваленко В. В. - Вплив депозитної політики на формування архітектоніки розвитку банків (2015)
Кирилов Ю. Є. - Удосконалення організаційно-економічного механі-зму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки (2015)
Проскура К. П. - Окремі аспекти проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг (2015)
Попик В. - Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" (2015)
Симоненко Т. - Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання (2015)
Курганова О. - Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ (2015)
Осталецька О. - Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ, Шовкопляс Т., Герус А. (2015)
Пастушенко О. - Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні (2015)
Кунанець Н. - Посібник з історії вітчизняних бібліографічних ресурсів, Плитус О. (2015)
Гребенніков В. О. - Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення, Колченко Г. Ф. (2015)
Гребенніков В. О. - Теорія розвитку і основи політики загального доступу: конспект найважливіших положень роботи К. Нето, Колченко Г. Ф. (2015)
Онищенко В. В. - Застосування лінійних дискретних рівнянь Вольтерра в системах управління, Шевченко С. М. (2015)
Попов А. А. - Алгоритм и устройство формирования М-оценок на основе операций L-группы (2015)
Воронцов С. С. - Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання, Танець Р. І., Калинюк Р. О., Зеленін А. Ю., Трапезон К. О. (2015)
Белоусов А. В. - Анализ линий связи для использования в качестве физической среды передачи информации, Кошлич Ю. А., Гребеник А. Г., Паращук О. В. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережева пошукова система за критеріями відповідності (2015)
Высочиненко М. C. - Оценивание параметров и оптимизация информационных систем на основе матрицы ключевых показателей эффективности, Булаковская А. А. (2015)
Коновальчук Ю. С. - Моделювання безпровідної системи на частоті 240 ГГц, Беспалова О. Г., Шелковніков Б. М. (2015)
Зубець А. М. - Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності інфокомунікаційних мереж на основі графу складної системи, Шматко В. С. (2015)
Поворознюк Н. І. - Розробка модуля студента для електронних засобів навчання технічних і технологічних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Скулиш М. А. - Метод контролю за перевантаженнями в процесі багатоетапної обробки заявок (2015)
Моденов С. Ю. - Розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційним мережам як об'єктам несанкціонованого втручання (2015)
Олещенко Л. М. - Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону (2015)
Abstracts (2015)
Серьогін В. О. - Прайвесі як право "бути залишеним у спокої" (2010)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України (2010)
Денисов С. Ф. - Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд (2010)
Стеблинська О. С. - Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2010)
Новікова Л. В. - Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення (2010)
Марчук М. І. - Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС (2010)
Назаренко Я. М. - Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України (2010)
Шульга А. М. - Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини (2010)
Обрусна С. Ю. - Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України (2010)
Камінська Н. В. - Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку (2010)
Сай Н. Я. - Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період (2010)
Рязанцева І. М. - Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Мельник Р. С. - Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права (2010)
Крикун В. Б. - Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування (2010)
Панова І. В. - Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права (2010)
Лихачов С. В. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки (2010)
Щепановський З. В. - Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні (2010)
Музичук О. М. - Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Джафарова О. В. - Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Угровецький П. О. - Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації (2010)
Потапенко С. В. - Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді (2010)
Филипенко Є. П. - Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх (2010)
Семенко Б. М. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва (2010)
Тер-Степанян О. В. - Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій (2010)
Прокопенко О. Ю. - Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України (2010)
Курко М. Н. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Литвинов О. М. - Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України (2010)
Глобенко Г. І. - Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду (2010)
Загуменна Ю. О. - Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності (2010)
Бовкун Є. А. - Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах Державної податкової служби України (2010)
Михалко І. С. - Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві (2010)
Логвиненко А. М. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи (2010)
Шоптенко С. С. - Система завдань судової міліції в Україні (2010)
Бондаренко О. О. - Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі (2010)
Логінова В. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень (2010)
Бурбело Б. А. - Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення (2010)
Осмолян В. А. - Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі (2010)
Приходько О. В. - Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Мельник К. Ю. - Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (2010)
Коляда Т. А. - Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави (2010)
Марченко В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "істотні умови праці" (2010)
Мічурін Є. О. - Межі та обмеження цивільних прав (2010)
Гетманець О. П. - Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби України (2010)
Кириченко Т. С. - Поняття "конкубінат": проблемні питання, підстави виникнення (2010)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти процесуального правонаступництва (2010)
Мороз О. В. - Особливості відновлення орендованого майна (2010)
Острогляд О. В. - Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права (2010)
Симов’ян B. C. - Колізії чинного законодавства щодо понять "банківський контроль" та "банківський нагляд" (2010)
Шушляпин О. И. - Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования, Шелест А. Н., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Борзова Е. Ю. (2010)
Бацилєва О. В. - Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення (2010)
Кобзев І. В. - Програмне забезпечення системи дистанційного тестування, Петров К. Е., Лановий О. Ф. (2010)
Єрохін А. Л. - Аналіз і тестування якості CAPTCHA, Прись І. С. (2010)
Кравченко Ю. Ф. - Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України (2000)
Ануфрієв М. І. - Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС (2000)
Литвак О. М. - Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні (2000)
Хальота А. І. - Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина (2000)
Куц В. М. - Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми (2000)
Левченко К. Б. - "Торгівля людьми" та "торгівля жінками": проблеми формування термінології сучасних документів (2000)
Лизогуб Б. В. - Проблеми системної протидії торгівлі людьми (2000)
Проневич О. С. - Правові засади діяльності німецької поліції щодо протидії торгівлі жінками (2000)
Арістова І. В. - Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України (2000)
Орлеан А. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції (2000)
Теличкін О. О. - Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми (2000)
Філіпенко Н. Є. - Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми (2000)
Готін О. М. - Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діянням і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України (2000)
Заросило В. О. - Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) (2000)
Струков В. М. - Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, Тагаєв М. М., Щербіна О. В. (2000)
Альошин Д. П. - Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб (2000)
Гуторова Н. О. - Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони (2000)
Мезенцева І. Є. - Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку (2000)
Щербатих В. Ю. - Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України (2000)
Матюхіна Н. П. - Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ (2000)
Казанчук І. Д. - Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції (2000)
Кузніченко С. О. - Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання (2000)
Дяченко С. А. - Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз) (2000)
Кириченко О. А. - Проблеми класифікації одорологічних об’єктів, Васильєв Г. І. (2000)
Литвин Т. В. - Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення, Сервецький І. В., Радецька В. Я. (2000)
Навроцький В. О. - Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин (2000)
Бородін І. Л. - Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція (2000)
Тучак М. О. - Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень (2000)
Михайлович Д. М. - Юридична природа тлумачення норм права (2000)
Храмцов О. М. - Про поняття і види кримінальної вербальної агресії (2000)
Голубов А.Є. - Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу (2000)
Омельченко Т. В. - Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства (2000)
Головко О. М. - Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності (2000)
Жвалюк В. Р. - Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст. (2000)
Коломієць Ю. М. - Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини XIX – початку XX століття, Коломієць Т. В. (2000)
Сичова В. В. - Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі (2000)
Саксонов В. Б. - Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст. (2000)
Чередніченко Е. А. - Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. (2000)
Холод Ю. А. - Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст. (2000)
Лабоженко Д. Б. - Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни (2000)
Коцан І. Д. - Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки (2000)
Войцеховський М. М. - Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.) (2000)
Жовтобрюх М. М. - Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості (2000)
Калиновський В. Б. - Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві, Шаповаленко М. Л. (2000)
Колесник К. О. - Сутність та характер парламентської процедури (2000)
Хайбулаєва Ф. А. - Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) (2000)
Рябченко О. П. - Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні (2000)
Чалий Ю. І. - Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України (2000)
Колісник Т. В. - Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права (2000)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права інтелектуальної власності (2000)
Венедиктова І. В. - Передумови виникнення інституту довірчого управління майном (2000)
Семерак О. С. - Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів (2000)
Нагорняк В. А. - Право на житло в Україні: реалії та перспективи (2000)
Степанов О. В. - Характеристика автомобіля як об’єкта права власності (2000)
Сараскіна Т. В. - Щодо питання фінансової відповідальності (2000)
Міненко В. Л. - Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу (2000)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю (2000)
Львова П. М. - Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ (2000)
Іншин М. І. - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС (2000)
Божко В. М. - Поняття договірного регулювання заробітної плати (2000)
Жернаков В. В. - Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі (2000)
Шульга А. М. - Конституційні основи кримінально-правової охорони земель (2000)
Грохольський В. П. - Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України (2000)
Китаєва О. О. - Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Бондар О. Г. - Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології (2000)
Шем’яков О. П. - Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу (2000)
Кривуля О. М. - Соціальні норми як база інтеграції суспільства (2000)
Титов В. Д. - Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США (2000)
Шкода В. В. - Право як здатність (2000)
Новини наукового життя (2000)
Титул, зміст (2015)
Блінова М. Ю. - Співвідношення понять "сприйняття", "розуміння" та "смисл" в дослідженнях соціокультурного аспекту архітектури (2015)
Дёмина Э. А. - Проблемные вопросы лучевой терапии онкологических больных с позиций радиобиологии (2015)
Чернадчук С. С. - Стан процесів вільнорадикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою, Рустамова А. О., Петров С. А., Будняк О. К. (2015)
Snigirova A. - Patterns of sand fractions influence on microalgae of the marine coast, Aleksandrov B. (2015)
Якубчак О. М. - Патоморфологічні зміни яловичини за саркоцистозу, Таран Т. В. (2015)
Михайлов В. И. - Об уязвимости флота РФ и высоких рисков для грузопотоков через порты Анапа, Новороссийск, Туапсе, Зорин В. Ю., Капочкина М. Б. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность и повторяемость атмосферной циркуляции меридионального южного типа, Никифорова М. П. (2015)
Баличева Л. В. - Політика царського уряду щодо формування та розвитку купецтва України (2015)
Ігнатенко М. М. - Чернігівський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка як осередок краєзнавчих студій регіону (70–80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Kryvokon A. G. - Kharkiv plant of self-propelled chassis – the producer of unique non-classic layout tractors (2015)
Аронова Р. С. - Модель формирования профессиональной компетентности специалистов дошкольного воспитания в педагогических колледжах (2015)
Боднар О. С. - Оцінювання ефективності управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (2015)
Ландо О. А. - Специфика модели управления формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей начального образования (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Про об’єктивність використання педагогічних інваріантів (2015)
Pushkarova T. - The concept of scientific and pedagogical project "Rostok” (2015)
Журлова Е. Д. - Исследование пребиотической активности ксилоолигосахаридов из пшеничных и ржаных отрубей In Vitro, Капрельянц Л. В. (2015)
Шейдик К. А. - Вплив рівня прояву стійкості до шкідників і хвороб сортів махорки на вихід продуктивності вегетативної і генеративної маси (2015)
Кияниця Є. О. - Еволюція зв’язків із громадськістю в діяльності організацій соціально-культурної сфери України (2015)
Перегрим О. М. - Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. у флорі Криму (2014)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні насінин видів роду Gladiolus L. (Iridaceae Juss.) флори України, Жигалова С.Л. (2014)
Глущенко Л. А. - Вплив деяких екологічних факторів на сировинну цінність ценопопуляцій Ledum palustre L. (2014)
Корольова О. В. - Новий та рідкісні для степової зони України види локулоаскоміцетів (2014)
Ткаченко Ф. П. - Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море), Ковтун О. О. (2014)
Лобачевська О. В. - Мохоподібні як модель дослідження екофізіологічної адаптації до умов природного середовища (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби узбережжя Тилігульського лиману, Попова О. М., Товстуха Н. І. (2014)
Віннікова О. І. - The comparison of micromycetes and algae diversity in soils of various biocenoses of Eastern Forestial Steppe of Ukraine (2014)
Мальцев Є. І. - Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області (2014)
Новосад К. В. - Біоморфологічні особливості і демографічна структура популяцій Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev за умов різної флорокомплексної приуроченості та антропопресії, Щербакова О. Ф. (2014)
Крюкова Г. М. - Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку "Тузловські лимани", Бондаренко О. Ю. (2014)
Перегудова О. С. - Віруси орхідних Чорноморського біосферного заповіднику, Коротєєва Г. В., Компанець Т. А., Поліщук В. П. (2014)
Перегрим М. М. - Види "Червоної книги України" у колекційному фонді ділянки "Рідкісні та зникаючі рослини природної флори України" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, Безсмертна О. О., Єрисова А. В. (2014)
Работягов В. Д. - Анатомо-морфологические особенности межвидовых гибридов F1 в сравнении с исходными диплоидными видами и их тетраплоидами, Свиденко Л. В., Бойко М. Ф. (2014)
Бабицький А.І. - Успішність інтродукції видів роду Exochorda lindl. (Rosaceae) у Правобережному Лісостепу України (2014)
Ковальчук Ю. П. - Формування комунікаційної інфраструктури, Копійка О. В., Ройко О. О., Толубко В. Б. (2015)
Кравченко Ю. В. - Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу, Поліщук А. О. (2015)
Родионов С. С. - Оценка достоверности диагностики отказа в каналах связи телекоммуникационной сети (2015)
Стрихалюк Б. М. - Моделювання та тестування системи управління гетерогенної мережі доступу, Бешлей М. І., Холявка Г. В., Брич М. В. (2015)
Колченко Г. Ф. - Корпоративна інформаційна система оператора телекомунікацій як основа ефективної організації управління, Варфоломеєва О. Г. (2015)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного випромінювання, Гайдур Г. І., Сєрих С. О. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними помилками (2015)
Комарова Л. О. - Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі, Шматко В. С. (2015)
Родионов С. С. - Компенсация помех при пространственной селекции адаптивной защиты системы связи, Кондаков А. Н. (2015)
Семко В. В. - Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження (2015)
Ткаченко О. М. - Імітаційне моделювання об’єкта управління, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л. (2015)
Высочиненко М. C. - Управление запросами с переключениями к станциям беспроводной сети (2015)
Савенко О. С. - Надійність у мережах з використанням технології SDN (2015)
Ніколов К. О. - Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку (2015)
Abstracts (2015)
Коломійчук В. П. - Зміни фітомаси акумулятивних екосистем кіс Приазов'я під впливом та без впливу ратичних, Домніч А. В. (2014)
Крохмаль І. І. - Анатомо-физиологические особенности листа Campanula glomerata L. (2014)
Жиляєв Г. Г. - Передумови збереження життєздатності природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) при демутаціях на субальпійських луках Карпат (2014)
Ольшанський І. Г. - Родина Rhamnaceae Juss. у флорі України (2014)
Ходосовцев О. Є. - Епігейні угруповання лишайників Рівнинного Криму (Україна), Надєіна О. В., Ходосовцева Ю. А. (2014)
Бойко М. Ф. - Індекс пари родин (Pottiaceae/Amblystegiaceae) бріофлор рівнинної України у системі екокоординат "аридність-гумідність" (2014)
Коритнянська В. Г. - Історія вивчення облігатнопаразитних фітотрофних грибів правобережжя Степу України (2014)
Дармостук В. В. - Lecanora strоbilina (Spreng.) Kieff. – новий вид лишайників для рівнинної частини України (2014)
Клименко В. М. - Massjukiella uсrainica – рідкісний для півдня України ксанторіоїдний соредіозний лишайник з урбанізованих ландшафтів, Ходосовцев О. Є. (2014)
Агурова І. В. - Моніторинг стану рослинного покриву техногенних земель: популяційний та морфологічний аспекти, Прохорова С. І. (2014)
Панченко С. М. - Доповнення до флори Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2014)
Титул, зміст (2015)
Гунько И. М. - Извлечение пентаоксида ванадия из отходов тетрахлорида титана различными методами, Егоров С. Г. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив параметрів процесу перевезень пасажирів у приміському сполученні на розподіл обсягу перевезень між видами транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Павленко Е. П. - Методология и модели оценки качества программного обеспечения информационных систем, Елецкий Я. С. (2015)
Котенко А. М. - Технології залізничних перевезень пошти і вантажобагажу на основі принципів логістики, Пархоменко О. О. (2015)
Маєвський О. В. - Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій, Пількевич І. А., Бродський Ю. Б. (2015)
Черемісін М. М. - Особливості впровадження технологій Smart Grid в електроенергетичну галузь України, Черкашина В. В., Попадченко С. А. (2015)
Крашенінін О. С. - Пошук оптимальної кількості варіантів транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів, Шапатіна О. О. (2015)
Капочкина М. Б. - Гидродинамическое моделирование принудительной конвекции в черном море в районе новороссийска, Зорин В. Ю. (2015)
Ружинська Л. І. - Дослідження процесу розчинення полісахаридів, Булах Н. М. (2015)
Заєць В. О. - Оптимізація основних параметрів циклічної експлуатації підземних газосховищ, Тимків Д. Ф., Крихівський М. В. (2015)
Замиховский Л. М. - Математическое моделирование процесса теплообмена в регенераторе газоперекачивающего агрегата с использованием аппарата обратных задач, Петрив С. Я. (2015)
Замиховский Л. М. - Построение интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении технологическим процессом компримирования газа, Матвиенко Р. М. (2015)
Козечко В. А. - Комплексная химико-термическая обработка конструкционных сталей (2015)
Ali Abdourahamane Ahmed - Using adaptive antenna array in LTE with mimo for space-time processing (2015)
Катрич О. О. - Наукові підходи до оцінювання якості процесів (2015)
Копытчук Н. Б. - Построение набора эталонов для повышения точности экспертных оценок, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Измерение электрофизических свойств в концепции транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Криворучко Я. С. - Поляризуемость шара с поверхностным зарядом, Лерман Л. Б. (2015)
Сироїд Т. Л. - Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні (2010)
Кравцова Т. - Історія створення і функціонування федерального бюро розслідувань США, Кравцов О. (2010)
Перерва Ю. М. - Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн (2010)
Вдовиченко О. І. - Демократизація законодавчого процесу в Європейському союзі (2010)
Саракуца М. О. - Система джерел права Європейського союзу (2010)
Головко О. М. - Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Кириченко В. Є. - Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту (2010)
Походзіло Ю. М. - Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х – початку ХХ століть (2010)
Загуменна Ю. О. - Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції (2010)
Середа О. В. - Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. (2010)
Комзюк В. Т. - Права та обов’язки посадової особи митної служби України (2010)
Шестак В. С. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини (2010)
Джагупов Г. В. - Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура (2010)
Джафарова О. В. - Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України (2010)
Кириченко Ю. М. - Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні (2010)
Алтуніна О. М. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування (2010)
Артем’єва Д. В. - Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю (2010)
Полякова О. С. - Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності (2010)
Селюков В. С. - Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України (2010)
Бондарчук С. А. - Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду (2010)
Головач А. В. - Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби (2010)
Фігель Ю. О. - Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей (2010)
Угровецький П О. - Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури (2010)
Діткевич І. І. - Поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність": проблеми дефініції (2010)
Литвинов О. М. - Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності (2010)
Проневич О. С. - Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація (2010)
Демидова Л. М. - Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2010)
Шендрик В. В. - Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів, Сафронов С. О. (2010)
Мартинов М. Д. - Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням (2010)
Гайдай Н. В. - Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2010)
Кочура А. В. - Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст (2010)
Мірошниченко Ю. М. - Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ (2010)
Кам’янець Т. В. - Режим виконання покарання у виді обмеження волі (2010)
Денисюк С. Ф. - Співвідношення тактики та організації проведення слідчої дії (2010)
Щур Б. В. - Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики (2010)
Матюшкова Т. П. - Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання (2010)
Пчеліна О. В. - Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки (2010)
Лисенко А. М. - Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованості (2010)
Шрамко С. С. - Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики (2010)
Мельник К. Ю. - Стабільність та змінюваність трудових правовідносин (2010)
Петрова І. А. - Управління часом – важливий фактор успіху керівника, Марков В. В., Чупандін В. П. (2010)
Щербак В. М. - Сучасні тенденції на ринку інтелектуальної праці в умовах становлення неоекономіки (2010)
Гуцу С. Ф. - Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах (2010)
Мічурін Є. О. - Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб (2010)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності на нерухоме майно (2010)
Сущ О. П. - Поняття правової категорії "корпоративне інвестування" та його відмінність від категорій "спільна діяльність" та "спільне інвестування" (2010)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2010)
Міньковський С. В. - Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство (2010)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2010)
Солонько М. Ф. - Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини (2010)
Святокум О. І. - Типологизація працівників із ментальними проблемами (2010)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення у структурі соціального самовизначення учнівської молоді (2010)
Шевченко Л. О. - Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2010)
Шаша І. К. - Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ємельянов С. Л. - Сутність та методи комп’ютерної розвідки (2010)
Проневич О. С. - Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація (2014)
Бєляков Р. Г. - Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Горбач Д. О. - Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні (2014)
Горбачов В. П. - Питання обов’язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гузєй В. М. - Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Даль А. Л. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини, Юхно О. О. (2014)
Дворецький О. С. - Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України, Даниленко А. В. (2014)
Демедюк С. В. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності, Демедюк Т. С. (2014)
Новак Р. В. - Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження (2014)
Овчаренко А. С. - Щодо ліквідації покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2014)
Перепелиця М. М. - Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків (2014)
Романюк В. В. - Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Стрелюк Я. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства (2014)
Чумак В. В. - Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні (2014)
Бугайчук К. Л. - Проблемні питання порядку здійснення перевезення деяких видів прекурсорів залізничним транспортом (2014)
Гетманець О. П. - Принцип законності у бюджетному контролі (2014)
Карпенко М. М. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2014)
Луцик А. М. - Деякі аспекти здійснення зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур Державною фіскальною службою України (2014)
Пабат О. В. - Сучасний стан податкової системи України (2014)
Харенко О. В. - Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект (2014)
Басова А. В. - Порядок укладання договору охорони фізичних осіб (2014)
Вусатий Д. Ю. - Правова природа договорів, що укладаються в системі громадського харчування (2014)
Шпак А. П. - Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
Коваленко К. В. - Правове регулювання дисциплінарного провадження (2014)
Петрова І. А. - Особливості формування трудового колективу у сучасних умовах (2014)
Синчук С. М. - Щодо питання про юридичні обов’язки соціально зобов’язаних суб’єктів у процедурних правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Єкімова М. О. - Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології (2014)
Піронкова О. Ф. - Державні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Рущенко І. П. - Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові), Сердюк О. О. (2014)
Саппа М. М. - Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону, Саппа Г.-М. М. (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Moysiyenko I. I. - Centaurea breviceps Iljin (Asteraceae, Magnoliophyta): neotype and its annotation according to ITS1 and ITS2 secondary structures, Tarieiev A. S., Didenko V. I., Karpenko N. I., Kostikov I. Yu. (2014)
Бойко М. Ф. - Матеріали до Червоної книги України (Marchantiophyta) (2014)
Барсуков О. О. - Бріофлора урбанізованих територій Харківської області (2014)
Дармостук В. В. - Лишайники та ліхенофільні гриби Кальміуського відділення Українського степового заповідника, Ходосовцев О. Є. (2014)
Герасимюк В. П. - Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг, Кириленко Н. А. (2014)
Дубина Д. В. - Созофіти степової зони України та їх представленість у проектованій екомережі, Устименко П. М., Вакаренко Л. П., Дворецький Т. В. (2014)
Мойсієнко І. І - Білоперлинні волошки берегів Каховського водосховища: сучасний стан популяцій та заходи охорони, Коломійчук В. П., Діденко В. І., Костіков І. Ю., Баданіна В. А., Захарова М. Я., Овсієнко В. М. (2014)
Перегрим Ю. С. - Репрезентативність рідкісних і зникаючих видів роду Astragalus L. (Fabaceae) у межах природно-заповідних територій та колекціях інтродукційних центрів України (2014)
Ярова О. А. - Географічна структура синантропної флори національного природного парку "Білоозерський", Федорончук М. М. (2014)
Устименко П. М. - Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі, Дубина Д. В. (2014)
Петрович О. З. - Передумови формування адвентивної фракції лісостепових локальних флор природно-заповідного фонду України, Бурда Р. І., Пашкевич Н. А., Голівець М. О. (2014)
Хлипенко Л. А. - Интродукция Thymus roegneri K. Koch aggr. в Никитском ботаническом саду, Работягов В. Д., Марко Н. В. (2014)
Перегрим М. М. - Асатрян А., Файвуш Г. Ключевые ботанические территории, представляющие редкие и исчезающие природные местообитания Армении, Коломийчук В. П. (2014)
Лодатко Є. О. - Освітні парадигми в історичному вимірі соціуму, Лук’янова М. І. (2014)
Жаданова О. М. - Розвиток ідей К. Д. Ушинського стосовно духовно-морального виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857-1917 рр.): історико-педагогічний огляд (2014)
Мороз Ю. М. - Історико-педагогічний аналіз підходів до оздоровлення дітей шкільного віку (2014)
Сорока-Скиба Г. И. - Очерк о рукописных памятниках на примере нотолинейного певческого Ирмолоя квадратной линейной нотации конца ХVII – начала XVIII века под шифром 11RK922K (2014)
Дзундза А. І. - Математичне навчання як засіб формування інтелектуальної сфери цифрового покоління, Цапов В. О. (2014)
Чернишева Р. І. - Триєдність хімічної освіти, виховання, культури в контексті моделі сталого розвитку (2014)
Кушнир Г. Л. - Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Літвінова В. Ю. - Проблема формування емоційно-почуттєвої сфери цифрового покоління сучасних учнів (2014)
Родигіна І. В. - Компетентнісний підхід в освіті: синергетичний вимір (2014)
Будник О. Б. - Підготовка майбутнього вчителя до змістово-функціонального моделювання соціально-педагогічної діяльності (2014)
Оліфіренко Л. В. - Мовна естетика художнього твору: категорійні ознаки (2014)
Мамонова О. І. - Роль мультимедійних технологій у контекстному навчанні іноземної мови майбутніх офіцерів-правоохоронців (2014)
Гурська О. В. - Аналіз проблеми організаційних форм навчальної діяльності студентів (2014)
Чернишов О. І. - Методологічні засади розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти в нових соціокультурних умовах (2014)
Волобуєва Т. Б. - Експертиза інноваційної діяльності як технологія дослідження (2014)
Данильченко С. В. - Теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти в системі підготовки педагогів (2014)
Макаренко С. І. - Психологічна готовність дітей 5-6 років до навчання у школі, Пуресіна Н. О. (2014)
Мироненко Л. Л. - Психолого-педагогічні основи формування суспільствознавчих понять в учнів 9-10 класів Дисциплинарные метаморфозы категории "знание" (2014)
Посторонко А. І. - Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін (2014)
Алфімов Д. В. - Мотивація учнів до самовиховання лідерських якостей (2014)
Пустинникова І. М. - Формування знань, умінь та навичок з фізики на уроках природознавства, Бердик О. О. (2014)
Воротнікова І. Г. - Громадянсько-патріотичне виховання студентів засобами іноземної мови (2014)
Корнєєва О. Л. - Експериментальна робота в ДНЗ з проблеми взаємодії вихователів і батьків, Хартман О. Ю. (2014)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями в Фінляндії (2014)
Палкин В. А. - Досуг современной семьи: от разобщенности к культуре единения (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гаврилюк О. Н. - Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках (2010)
Макієнко О. А. - Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Мануілова К. В. - Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) (2010)
Ніколаєнко О. О. - Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Ніта Марек - Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства (2010)
Посохов І. С. - Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство (2010)
Рогатін В. М. - Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України (2010)
Савочка А. М. - Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Савчук Т. Г. - Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст. (2010)
Сінкевич Є. Г. - Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність (2010)
Stefaniak R. - Harcerstwo Polskie w Państwie Rosyjskim (2010)
Фрей Л. В. - Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст. ) (2010)
Цецик Я. П. - Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття (2010)
Ciesielski T. - Polacy i ukraińcy w Odessie na przełomie xix і xx w. : liczebność, struktura i kontakty obu diaspor (2010)
Ярославська Л. П. - Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Яшан О. О. - Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху (2010)
Гарагонич В. В. - Вплив діаспори на розвиток транскордонного співробітництва (2010)
Дымченко Н. В. - Украинцы в поликультурном пространстве Приднестровья: историко-культурологический аспект (2010)
Ісакова І. А. - Національно-культурне життя українців Кубані 20-х – початку 30-х років ХХ ст. (2010)
Лупул Т. Я. - Українська етнічна група Канади як тип "незавершеної" та "перехідної" етнічності (2010)
Pisuliński Jan - Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w polskiej polityce zagranicznej po 1926 r. (2010)
Сабадин А. О. - Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр. ) (2010)
Бойко В. О. - Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років (2010)
Грибенюк Н. І. - Августин Волошин очима очевидців (2010)
Ковальчук О. О. - Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори (2010)
Король А. І. - Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Пронь Т. М. - Український тижневик "Наше Слово" (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр. (2010)
Титул, зміст (2015)
Робак І. Ю. - Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров'я в Харкові (2010)
Makhovsky D. - The state and prospects for the development of poultry enterprises in Ukraine (2015)
Urbanowicz B. - Ukraina na kartach polskich podręcznikow historii xx wieku (2010)
Судник Н. В. - Оптимизация использования фрахтового ресурса для формирования национального флота, Онищенко С. П., Рылов С. И. (2015)
Винниченко І. І. - Українці в пострадянських державах: аспекти дослідження (2010)
Шевченко О. М. - Інноваційні ризики венчурного фінансування та удосконалення системи їх управління (2015)
Чубіна Т. Д. - Благодійний фонд "Історична спадщина": основні засади діяльності (2010)
Водовозов Е. Н. - Реформирование собственности и последовательная реструктуризация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины в кризисный период, Адаменко Н. И. (2015)
Шевченко Н. В. - Гарвардський університет: традиція досконалості (2010)
Андриенко В. М. - Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке (2015)
Палант О. Ю. - Рестуктуризація та модернізація транспортного комплексу України з переведенням його на беззбиткову роботу (2015)
Бобко А. Н. - Экономика использования лесных земель в государственном лесоводстве Украины: состояние и пути повышения его эффективности (2015)
Галинська Ю. В. - Еколого-економічні проблеми не відновлення територій після завершення видобування природних ресурсів (2015)
Огданський К. М. - Концепція сутності, оцінки й експлікації соціальної динаміки в перехідній економіці (2015)
Джерелейко С. О. - Функціональна підтримка бюджетування на підприємствах легкої промисловості на основі автоматизованої системи (2015)
Пляшко О. С. - Методичні засади визначення конкурентоспроможності людських ресурсів (2015)
Martynyuk V. O. - Taxonomic status of Atocion hypanicum (Klokov) Tzvelev (Caryophyllaceae) inferred from analysis of ITS1 and ITS2 secondary structure, Tyshchenko O. V., Karpenko N. I., Tarieiev A. S., Kostikov I. Yu. (2014)
Boiko M. F. - The Second checklist of Bryobionta of Ukraine (2014)
Коритнянська В. Г. - Борошнисторосяні та іржасті гриби Національного природного парку "Бузький Гард", Попова О. М., Драбинюк Г. В. (2014)
Корольова О. В. - Новий для України вид локулоаскоміцета Phaeosphaeria typharum (Desm.) L. Holm (Phaeosphaeriaceae) (2014)
Громакова А. Б. - Нові та рідкісні для Лівобережної України лишайники та ліхенофільні гриби з басейну річки Сіверський Донець (2014)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби дендрологічного парку біосферного заповідника "Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна", Ходосовцева Ю. А. (2014)
Абдулоєва О. С. - Harvesting of common reed in the national nature park "Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management, Подобайло А. В. (2014)
Гавриленко Н. О. - Інтродукція Paeonia tenuifolia L. в дендропарку "Асканiя-Нова" (2014)
Покажчик статей у "Чорноморському ботанічному журналі" (Том 10, 2014 р.) (2014)
Подяка рецензентам (2014)
Биканова М. О. - Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах центральної Європи (2010)
Колєсник М. А. - Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні (2010)
Верхогляд В. О. - Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становлення громадянського суспільства (2010)
Бригадир І. В. - Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки (2010)
Онищук І. І. - Термінологія нормативно-правового акта (2010)
Радченко О. І. - Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір (2010)
Головко О. М. - Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.) (2010)
Проневич О. С. - Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі (2010)
Логвиненко І. А. - Гетьманат в українській державі: сутність та особливості (2010)
Холод Ю. А. - Органи загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століть (2010)
Фіночко Ф. Д. - Ретроспекція адміністративного права (2010)
Шевчук В. О. - Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі (2010)
Велика Є. С. - Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу (2010)
Мельник П. В. - Адміністративна відповідальність за порушення, пов’язані з ризиком професійної діяльності (2010)
Джафарова О. В. - Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види (2010)
Бараш Є. Ю. - Нормативно-правове забезпечення управління в державній кримінально-виконавчій службі України (2010)
Джафарова М. В. - Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві (2010)
Артем’єва Д. В. - Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування (2010)
Резанов С. А. - Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Букін М. П. - Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Панова І. В. - Актуальні питання реформування інформаційного законодавства (2010)
Єльцов В. О. - Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності (2010)
Шпенов Д. Ю. - Ґенеза правових відносин в інформаційній сфері (2010)
Крикун О. В. - Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення (2010)
Довгань О. І. - Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Іщук О. С. - До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень (2010)
Діткевич І. І. - Адміністративна процесуальна правосуб’єктність прокурора в адміністративному судочинстві (2010)
Тер-Степанян О. В. - Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку: поняття та сутність (2010)
Радько Д. В. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній (2010)
Михайлова Ю. О. - Система суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2010)
Опацький В. І. - Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2010)
Курило С. Л. - Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку (2010)
Шестак В. С. - Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення (2010)
Бондарчук С. А. - Принцип рівності учасників адміністративного процесу (2010)
Писаренко В. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю (2010)
Книш В. І. - Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Власова Г. П. - Види кримінального процесу: історично-правові аспекти (2010)
Лисенко А. М. - Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Стеблинська О. С. - Торгівля людьми як вид організованої злочинності (2010)
Тихоненко Л. Л. - До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки (2010)
Коваль А. А. - Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм (2010)
Фоміна Т. Г. - Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій (2010)
Шевчук Т. А. - Про деякі питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією (2010)
Пузиревський Є. Б. - Військові злочини як форма кримінального конфлікту (2010)
Денисюк С. Ф. - Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення (2010)
Куліш А. М. - Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів (2010)
Пчеліна О. В. - Тактичні завдання розслідування економічних злочинів (2010)
Літвінова О. В. - Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі (2010)
Лещук К. Б. - Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів (2010)
Долгополов С. В. - Закриття кримінальної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства? (2010)
Юшко В. О. - Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст (2010)
Добкін М. М. - Координація як функція місцевих державних адміністрацій (2010)
Стародубцев А. А. - Службова кар’єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ (2010)
Мельник К. Ю. - Передумови виникнення трудових правовідносин (2010)
Щербак В. М. - Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи (2010)
Головач А. В. - Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби (2010)
Мічурін Є. О. - Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі (2010)
Покатаєва О. В. - Правове визначення об’єкта оподаткування (2010)
Галіцина Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура (2010)
Сергиенко В. В. - Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергией (2010)
Кириченко Т. С. - Місце і роль жінки у країнах Ісламського світу (2010)
Пабат О. В. - Органи управління ціноутворенням в Україні (2010)
Нор Ж. В. - Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)? (2010)
Топоркова М. М. - Теплова енергія як об’єкт цивільних прав (2010)
Луценко Л. А. - Порядок та форма укладeння договору подружжя про надання утримання (2010)
Андрєєва Г. В. - Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ, Чапала О. Ю. (2010)
Гусаров С. М. - Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави (2012)
Балинська О. М. - Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права (2012)
Вільгушинський М. Й. - Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання (2012)
Жаровська І. М. - Правова природа народовладдя (2012)
Журавльова Г. С. - Зміст принципу рівності в конституційному праві України (2012)
Загурський О. Б. - Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України (2012)
Книженко О. О. - Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки (2012)
Корнієнко В. В. - Особливості лібертарно-юридичного мислення (2012)
Петров Є. Ю. - Конституційні обов’язки іноземців в Україні (2012)
Прохазка Г. А. - Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом (2012)
Сворак С. Д. - Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів (2012)
Бершов Г. Є. - Покарання за втручання у діяльність судових органів (2012)
Блажівський Є. М. - Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності (2012)
Вознюк А. А. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із зайняттям гральним бізнесом, Пиняга Р. О. (2012)
Головкін Б. М. - Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері (2012)
Даниленко А. В. - Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України, Купріянова Л. С. (2012)
Житний О. О. - Місце міжнародно-правової зумовленості заборони суспільно небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації (2012)
Кононенко В. П. - Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумпція свободи в нормах нового КПК України (2012)
Кононець В. П. - Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту (2012)
Кушнарьов І. В. - Основні типи корупції в сучасному світі (2012)
Ратушняк В. І. - Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Россіхін В. В. - Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929–1938 рр.) (2012)
Стецюк Б. Р. - Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр. (2012)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти (2012)
Царенко О. О. - Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин (2012)
Бобро Н. В. - До питання про сутність соціального капіталу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз (2012)
Довгаль І. В. - Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу (2012)
Котеленець К. М. - Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів) (2012)
Мосаєв Ю. В. - Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи (2012)
Свєженцева Ю. О. - Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху, Щербакова І. В. (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Вербич Н. - Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України : історія та перспективи розвитку (2011)
Єфименко І. - Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) (2011)
Бибик С. - Диференційні ознаки розмовно-побутового стилю літературної мови (2011)
Данилюк Н. - Семантико-стилістичні особливості народнопісенних звертань (2011)
Пономаренко С. - Акцентні відмінності активних дієприкметників теперішнього та минулого часів у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2011)
Котенко Т. - Що може бути святіше для серця народу, за слово Боже рідною мовою! (Листи П. С. Морачевського до І. І. Срезневського 1862, 1864, 1874 рр.) (2011)
Голосовська Г. - Активні дієприкметники в українській літературній мові: уживати чи ні? (2011)
Ріпей М. - Росіянізми "так”, "таким чином” у газетних матеріалах (2011)
Барчук В. - Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу (2011)
Вокальчук Г. - Міжнародна наукова конференція "Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті" (до 450-річчя Пересопницького Євангелія)" (м. Рівне, 13–14 жовтня 2011 р.), Кузьмич О. (2011)
Яценко Н. - Пленум Наукової ради "Українська мова" Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання (м. Ніжин, 10–11 листопада 2011 р.) (2011)
Дорошенко С. - Перший в Україні паремійний словник як комунікативний кодекс українців Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу / авт.-упоряд. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. – Дрогобич: КОЛО, 2010. – 272 с. (2011)
Карпіловська Є. - Корисний внесок у лінгводидактику Jarmila Kredátusová. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. – Prešov, 2011. – 171 s., Кислюк Л. (2011)
Масенко Л. - Нове періодичне видання з соціолінгвістики "Мова і суспільство". – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — Вип. 1. — 234 с.; 2011. — Вип. 2. — 174 с. (2011)
Руда О. - Перше в Україні монографічне дослідження суржику: між комою і крапкою Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 135 с. (2011)
Стишов О. - Як змінюється лексикон сучасної української періодики? Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : (2011)
Ганудель З. - Особистість Василя Латти і його наукові досягнення (2011)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" у 2011 році (2011)
Протокол № 7 засідання погоджувальної комісії з проблемних питань українського слововживання, словотворення та написання слів вiд 18.10.2011 р. (2011)
Колібаба Л. - Подружжів і подруж, але не подружь! (2011)
Городенська К. - Числівники "не знаються” з топ-Читаючи словник (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2015)
Против боли - Фастум гель. Доказательная медицина рекомендует! (2015)
Малішевська Н. - Формуляр - основа для принятия решений (2015)
Дедишина Л. - АПАУ: у пошуках експертів (2015)
Британский парламент одобрил закон о "трех родителях" (2015)
Памятка провизору: инфекционно-воспалительные заболевания почек и мочевых путей (2015)
Успенская А. - Актуальная тема: отпуск, Топчий В. (2015)
Качество и репутация - основа профессиональной рекомендации (2015)
Примак Р. - "Каналы жизни" (2015)
Люди верят, что дорогое лекарство эффективнее, чем его более дешевый аналог. Составлен атлас белков человека (2015)
Дедишина Л. - Муковісцидоз (2015)
Облегчаем и устраняем боль. Простое решение непростой задачи (2015)
Дедишина Л. - Тромболізис: зберігає життя, позбавляє інвалідності (2015)
Демецкая А. - Эмоции и здоровье (2015)
Примак Р. - Незвичайний барвник (2015)
Как справиться с интоксикацией во время воспалительных заболеваний? (2015)
Білошицька І. - Увага, аритмія!, Вишневська Л. (2015)
Кривомаз Т. - Бактерии из материнского молока (2015)
Конец зимы - как не заболеть? (2015)
Демецкая А. - Жаропонижающие препараты (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Кривомаз Т. - Доставка лекарств: в нужное место, в нужное время (2015)
Торхова Т. - Мікроелементи: магній (2015)
Болеть нельзя лечить (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление неводных растворов: жидкость Кастеллани, Редькин Р. (2015)
Дедишина Л. - Курортні історії (2015)
Кириленко М. - Когда боец вернется домой: посттравматический синдром (2015)
Кривомаз Т. - Органические продукты? Позвольте усомниться! (2015)
Кривомаз Т. - Почему у человека есть парные и непарные органы? (2015)
Спокойствие, только спокойствие! (2015)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Demchuk N. I. - Credit frictions, financial leverage and assets prices: nonlinear dynamic interrelations, Pavlenko O. P. (2014)
Krasiuk I. V. - Methodological principles of banking business cost assessment based on the method of market economic added value (2014)
Leonov S. V. - Post-crisis development of mortgage credit market in Ukraine, Tsyhanyuk D. L. (2014)
Nadraga V. I. - The role of educational factor in minimization of social risks of elderly (2014)
Nazarkevych O. B. - State regulation of organic production in small agricultural enterprises: foreign experience and prospects of Ukraine (2014)
Omelyanenko V. A. - Preconditions of intercluster cooperation internationalization (2014)
Чернишов О. І. - Науково-методичний супровід вивчення, узагальнення, поширення перспективного досвіду в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Starshinova L. V. - Pedagogical skills teacher of Ukrainian language and literature as a scientific and theoretical phenomenon: the categorical status correlations in the system of pedagogical definitions (2014)
Сидоренко В. В. - Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як науково-теоретичний феномен: категоріальний статус, кореляційні зв’язки в системі педагогічних дефініцій (2014)
Аматьєва О. П. - Використання можливостей ресурсного центру для підвищення професійної компетентності фахівців галузі освіти, Корнєєва О. Л., Хартман О. Ю. (2014)
Палкин В. А. - Развитие информационной цивилизации: путь к процветанию или катастрофе? (2014)
Корнієць О. М. - Використання відеосервісу Youtube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами (2014)
Романенко Ю. А. - Підходи до розробки стандартизованого інструменту вимірювання результатів навчання хімії (2014)
Кошелева Н. Г. - Визначення критеріїв оцінювання готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2014)
Парамонов А. І. - Роль научно-технических мероприятий соревновательного характера в становлении высококвалифицированных кадров (на примере олимпиад по программированию), Самсонова О. О. (2014)
Голубєва Р. Ю. - Проблема інформаційного забезпечення управління системою професійно-технічної освіти в регіоні в педагогічній теорії (2014)
Волобуєва Т. Б. - Теоретичні засади мотивації та стимулювання інноваційної діяльності педагогів (2014)
Коровка О. А. - Професійна компетентність педагога як необхідна умова формування ціннісних орієнтацій учнів (2014)
Поуль В. С. - Особливості організації моніторингових досліджень оздоровчої функції освіти в навчальних закладах (2014)
Коваль Н. М. - Шляхи вдосконалення аналітичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Жидких Т. М. - Процесний підхід як основа управління навчальним комплексом "коледж-академія" (2014)
Ціко І. Г. - Психолого-педагогогічні підходи до формування етнокультурних знань підлітків у процесі вивчення світової літератури (2014)
Черкашенко В. О. - Соціально-педагогічні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями (2014)
Покришень Д. А. - Інформаційні технології як шлях до креативності (2014)
Цзян Цзюнь - Развитие дидактических материалов по педагогике в контексте политики реформ и открытости Китая, Горянская И. В. (2014)
Чернишева Р. І. - Науково-методичний супровід рейтингової системи оцінювання при модульній технології навчання у профільній школі, Болдарєва Г. В. (2014)
Денисовець Т. М. - Біосоціальні чинники формування здорового способу життя сучасного школяра (2014)
Пустинникова И. Н. - Тематика научно-исследовательских работ школьников по физике (2014)
Куркчі Є. К. - Магістерський модуль у системі підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в університетах Німеччини (2014)
Інформація для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Пополнение в семействе Квикс (2015)
Дедишина Л. - Управлінець — це професія (2015)
Nota bene! Розірвання трудового договору (2015)
Новини. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: фармацевтичний сектор (2015)
Свириденко О. - Новації у порядку проведення вхідного контролю якості лікарських засобів (2015)
Весна без помех (2015)
Демецька О. - Фармацевтична фірма "Дарниця": інновації з теплом у серці (2015)
Що таке "зелена хімія"? (2015)
Чем опасна обычная простуда? (2015)
Остановить туберкулез (2015)
Студенти і наукова робота (2015)
Новини (2015)
Примак Р. - Болезнь по доброй воле (2015)
Кривомаз Т. - Опасный союз (2015)
Корвалкапс — залог эффективного лечения! (2015)
Дедишина Л. - Ой люлечки, люлі (2015)
Кривомаз Т. - Человек и высота (2015)
Демецкая А. - Диеты и лекарства (2015)
Рецепты от простуды для больших и маленьких (2015)
Демецкая А. - Симптоматическая терапия ринита при ОРВИ (2015)
Зайченко А. - Муколитики в лечении болезней органов дыхания: фокус на безопасность, Мищенко О. (2015)
Білошицька І. - Глід колючий vs аритмії, Вишневська Л. (2015)
Седаристон: ситуация под контролем! (2015)
Дедишина Л. - Українські за суттю (2015)
Кириленко М. - Да будет цвет, или Как поднять настроение в хмурую пору (2015)
Демецкая А. - Мини-тренинг: влюблен по собственному желанию (2015)
Кривомаз Т. - Почему люди седеют? (2015)
Устойчивы ли вы к стрессу? (2015)
Алісов Є. О. - Про правові форми фінансової діяльності держави (2012)
Будзан Л. Д. - Суб’єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві (2012)
Буткевич С. А. - Стратегія запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект) (2012)
Гамалій О. Л. - Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гаруст Ю. І. - Поняття та види суб’єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації (2012)
Єфіменко М. Ю. - Правові засади діяльності адвокатури України (2012)
Іванова Л. Ю. - Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Іванцов В. О. - Зупинка транспортних засобів як захід адміністративного примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування (2012)
Казанчук І. Д. - Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації (2012)
Кірєєв Д. В. - Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання формування інформаційного права (2012)
Комзюк В. Т. - Митне законодавство Єропейського Союзу: адміністративно-правова характеристика (2012)
Косик В. В. - Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах (2012)
Лекарь С. І. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект (2012)
Мандичев Д. В. - Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня (2012)
Пабат О. В. - Процесуальні гарантії прав платників податків (2012)
Перетятько А. Ю. - Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах (2012)
Петров Є. В. - Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку (2012)
Пономаренко М. В. - Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації (2012)
Попова С. М. - Взаємодія контролюючих органів державних податкової та митної служб з правоохоронними органами (2012)
Рибалка Н. О. - Система управління органами прокуратури в Україні (2012)
Соболь Є. Ю. - Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в XVІ–XXІ ст. (2012)
Соколенко О. Л. - Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян (2012)
Шестак В. С. - Функції культури як самостійний об’єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва) (2012)
Другова В. А. - Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом (2012)
Жирнова К. О. - Істотні умови договору про надання рекламних послуг (2012)
Олійник А. Р. - Правове регулювання оцінки майна, що перебуває у податковій заставі (2012)
Осятинський С. О. - До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів (2012)
Семенова А. П. - Транспортні засоби як об’єкти договору прокату транспортного засобу (2012)
Дамаєв В. А. - Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ (2012)
Ігнатенко І. В. - Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель (2012)
Кікінчук В. Ю. - Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2012)
Огій О. С. - Землі як об’єкт державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Пшонка А. В. - Сутність та механізм реалізації дисциплінарної відповідальності прокурорів (2012)
Стрєльникова І. Ю. - Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802–1810 рр.) (2012)
Юровська В. В. - Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Від редколегії. Юрію Андрійовичу Мицику – 60 (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського