Шевченко Р. И. - Сравнительный эколого-энергетический анализ хлебопекарных печей, Иванова Е. М., Крестинков И. С. (2011)
Мардар М. Р. - Зміни споживних властивостей хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів у процесі зберігання, Кордзая Н. Р. (2011)
Пшенишнюк Г. Ф. - Влияние компонентов рецептуры и способа тестоприготовления на величину энергозатрат при замесе теста, Павловский С. Н. (2011)
Сафонова О. М. - Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на вуглеводно-амілазний комплекс борошна, Разборська О. О. (2011)
Нетребский А. А. - Систематика критериев охраны труда (2011)
Терзиев С. Г. - Системный анализ потоков сырья и энергетических ресурсов в технологиях пищевых концентратов (2011)
Ищенко И. Н. - Моделирование режимов работы испарителя абсорбционного холодильного агрегата (АХА), Титлов А. С. (2011)
Потапов В. О. - Оцінка впливу інерційності жарильних апаратів з непрямим обігрівом на технологічні показники кулінарних виробів, Петренко О. В., Семенюк Д. П. (2011)
Белецький Е. В. - Течение неньютоновской жидкости в щелевом канале шнековой машины, Толчинський Ю. А. (2011)
Корнієнко С. І. - Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки, Рудь В. П., Кіях О. О., Терьохіна Л. А. (2012)
Лимар В. А. - Пріоритетні напрями селекції та технології вирощування баштанних культур на Півдні України, Книш В. І., Холодняк О. Г. (2012)
Гончаренко В. Ю. - Зонально адаптовані ресурсозберігаючі технології виробництва овочевої продукції, Корнієнко С. І., Гончаров О. М. (2012)
Безносюк К. П. - Ступінь спорідненості сортозразків за комплексом ознак для селекції моркви (2012)
Біленька О. М. - Вихідний матеріал в селекції цибулі ріпчастої на лежкість (2012)
Бондаренко С. В. - Поліморфізм колекційного та селекційного матеріалу огірка корнішонного типу за комплексом ознак, Солодовник Л. Д. (2012)
Борисенко Л. Д. - Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея, Катаєва Т. Є. (2012)
Вдовенко С. А. - Виробництво гливи звичайної в захищеному грунті (2012)
Вітанов О. Д. - Агрохімічний стан грунту за різних систем удобрення тривалої овочевої монокультури, Виродов О. С. (2012)
Віценя Т. І. - Вплив фільтрату культуральної рідини Аlternaria Radicina на індукцію калюсу та регенерацію рослин моркви у культурі in vitro, Сергієнко О. Ф. (2012)
Войцехівський В. І. - Особливості хімічного складу плодів помідора середньоранніх сортів та гібридів, вирощених в Україні, Слободяник Г. Я. (2012)
Гончаренко В. Ю. - Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної, Духін Є. О. (2012)
Гордієнко І. М. - Лежкість маточників моркви за різних технологій вирощування, Щербина С. О., Герман Л. Л., Даценко С. М. (2012)
Гордієнко І. М. - Характеристика ефірної олії цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська і Мавка, Ткаленко Г. М. (2012)
Горова Т. К. - Дія препарату Байкал ЕМ-1У на розвиток та типовість маточних коренеплодів буряка столового сорту Вітал, Ремпель І. М. (2012)
Горова Т. К. - Заморожена морква – джерело вітамінів та поживних речовин, Черкасова В. К. (2012)
Губар М. І. - Динаміка формування товарної врожайності нових районованих ранньостиглих сортів картоплі залежно від способів передсадивного пророщування, Губар Н. О., Фурман В. А. (2012)
Гуменюк А. В. - Кластерний аналіз у маркетинговій діяльності овочевих підприємств (2012)
Гунько С. М. - Вплив післязбиральної обробки на якість грибів печериці двоспорової, Тринчук О. О. (2012)
Гурін М. В. - Екологічна пластичність і стабільність продуктивності у гібридів F1 томата (2012)
Дидів І. В. - Продуктивність селери коренеплідної в залежності від рівня удобрення в умовах Західного Лісостепу України (2012)
Дидів А. І. - Транслокація іонів важких металів (Сd і Рb) в буряк столовий за використання різної системи удобрення (2012)
Дидів О. Й. - Агробіологічна оцінка сортів салату головчастого в умовах Західного регіону України, Дидів І. В. (2012)
Жук О. Я. - Здатність до формування головочок у сортів капусти брюссельської, Жук В. Ю., Сидорова І. М. (2012)
Івченко Т. В. - Регенераційний потенціал експлантатів перцю солодкого (Сapsicum Аnnum L. ), Гарт О. Ю. (2012)
Івченко Т. В. - Оптимізація способів адаптації отриманих в умовах in vitro рослин-регенерантів баклажана, Мозговська Г. В. (2012)
Ільїнова Є. М. - Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої при вирощуванні на товарні та насіннєві цілі (2012)
Коваленко Н. П. - Історичні аспекти удосконалення овочевих сівозмін ХХ-ХХІ століття (2012)
Кондратенко С. І. - Результати випробувань біологічно активних сполук з ряду піридинів в лабораторних дослідах при пророщуванні насіння капусти головчастої, Чернишенко Т. В., Баштан Н. О., Дульнєв П. Г. (2012)
Кузь О. Ю. - Ефективність застосування рістактивуючих речовин в передсадивній підготовці маточників для підвищення урожайності насіння капусти червоноголової (2012)
Куц О. В. - Позакореневі підживлення комплексними добривами в системі удобрення томата, Парамонова Т. В., Головко М. О. (2012)
Люта Ю. О. - Оптимізація режимів висушування насіння томата, Косенко Н. П. (2012)
Михайлин В. І. - Вміст біологічно активних речовин у продукції капусти червоноголової залежно від внесення добрив (2012)
Могильна О. М. - Вплив інкрустації стимуляторами росту та мікродобривами на лабораторну та польову схожість насіння капусти пізньостиглої, Духін Є. О., Могильний В. В., Молчанов Ю. А., Духіна Н. Г., Нестеренко Є. Л. (2012)
Немтинов В. И. - Реакция сортов овоще-бахчевых растений на абиотические факторы Крыма, Кацкая А. Г., Костанчук Ю. Н., Елисеева Н. А. (2012)
Онищенко О. І. - Патогенна мікрофлора насіння капусти червоноголової, Рудой С. А. (2012)
Поліщук О. О. - Ефективність регіонального овочівництва на основі інноваційно-інвестиційного розвитку (2012)
Помаз Н. В. - Дія добрив на родючість чорнозему типового та урожайність баклажана (2012)
Резник Н. Г. - Применение антитранспирантов на растениях картофеля, Кеньо И. М., Сыч З. Д. (2012)
Рудь В. П. - Виробництво цибулі ріпчастої в Україні та його наукове забезпечення, Кіях О. О., Ільїнова Є. М. (2012)
Сайко О. Ю. - Джерела для селекції квасолі овочевої, придатні до механізованого збирання (2012)
Самовол А. П. - Проявления степени доминантности по количественным признакам у гибридов F1 томата межвидового происхождения, Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Проявление истинного и гипотетического гетерозиса у гибридов F1 томата межвидового происхождения, Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Межвидовые формы томата, трансгрессивные по сочетанию хозяйственно-ценных признаков, Монтвид П. Ю., Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Изменчивость хозяйственно-ценных признаков у линий, родительских форм внутри- и межвидовых гибридов F1 томата, Монтвид П. Ю., Замыцкая Т. Н. (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив передсадивної обробки бульб розчином сечовини на ранню врожайність картоплі (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив стимулятора росту гумісол на ранню врожайність картоплі (2012)
Сергієнко В. Г. - Фунгіцидний контроль основних хвороб томата (2012)
Сергієнко О. В. - Нові перспективні сортозразки огірка партенокарпічного типу в умовах плівкових теплиць, Радченко Л. О. (2012)
Сич З. Д. - Експрес-оцінка впливу ширини міжрядь на морфологічні ознаки бобу овочевого, Кутовенко В. Б., Гаврилюк Н. С. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Придатність до зберігання коренеплодів буряка столового, вирощених за різних умов мінерального живлення, Завадська О. В. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Підбір коренеплодів моркви різних сортів для переробки, Завадська О. В., Дяденко О. В. (2012)
Слободяник Г. Я. - Ефективність застосування регуляторів росту рослин на посівах цибулі батун в умовах Лісостепу України, Войцехівський В. І. (2012)
Стригун В. М. - Сортова сертифікація насіння гороху овочевого (Pisum Sativum L. Partim) (2012)
Терьохіна Л. А. - Поновлення сортових ресурсів в овочівництві (2012)
Ткаленко Г. М. - Вплив різних видів штамів гриба роду Trichoderma проти розвитку хвороб столових коренеплодів при зберіганні, Гораль С. В., Ігнат В. В., Колтунов В. А., Бородай В. В. (2012)
Улянич О. І. - Урожайність шпинату городнього залежно від передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин, Алексейчук О. М. (2012)
Улянич О. І. - Виробництво овочів і картоплі та перспективи розвитку галузі овочівництва на Черкащині, Ковтунюк З. І., Кецкало В. В., Філонова О. М. Мельниченко Т. В., Воробйова Н. В. (2012)
Хареба В. В. - Поповнення ринку сортів овочевих рослин України: васильки справжні (Ocimum basilicum L. ), Хареба О. В., Позняк О. В. (2012)
Чередниченко В. М. - Якість врожаю капусти броколі та динаміка його надходження за застосування водоутримуючих гранул і мульчування грунту (2012)
Шабетя О. М. - Генетичне різноманіття генофонду овочевих і баштанних рослин (2012)
Шотик М. В. - Новий сорт томата Ураган, Яременко С. С. (2012)
Щербина С. О. - Збереженість маточних коренеплодів буряка столового залежно від способів зрошення та удобрення, Даценко С. М., Могильний В. В., Томах Є. О. (2012)
Кевшин А. Г. - Особливості структури халькогенідних стекол на базі GeX2 (X=S, Se) (Огляд) (2014)
Рувінський Б. М. - Вплив флуктуацій товщини на електропровідність і термоерс квантового напівпровідникового дроту, Рувінський М. А. (2014)
Пелещак Р. М. - Моделювання розподілу потенціалу в бар’єрній структурі Шотткі з вбудованим шаром квантових точок, Лазурчак І. І., Дорошенко М. В., Кулик Н. Я. (2014)
Костробій П. - Теоретичні аспекти процесів інтеркаляції: узагальнені рівняння переносу типу Нернста-Планка для іонів та електронів в системі "електроліт - електрод", Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. (2014)
Давидок А. Є. - Комп’ютерне моделювання взаємозв’язних теплових і дифузійних процесів з урахуванням розпаду речовини у випадково неоднорідній шаруватій смузі, Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. (2014)
Раранський М. Д. - Закономірності формування поверхонь модулів Юнга монокристалів кубічної сингонії, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Гунько М. М., Веребчан Я. С. (2014)
Малик О. П. - Локальна взаємодія електронів з потенціалом дефектів у кристалах CdTe:Cl, Ільчук Г. А., Родич В. М. (2014)
Зачек І. Р. - Поздовжні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектрика CsH2AsO4, Левицький Р. Р., Біленькa О. Б. (2014)
Гера Е. В. - Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15), Дуркот О. М., Мар’ян В. М., Микайло О. А., Поп М. М., Рубіш В. М., Штець П. П. (2014)
Чав’як І. І. - Вплив технологічних факторів у методі "гарячої стінки" на структуру плівок SnTe (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і явища переносу у плівках Pb18Ag2-xSbxTe20 (LAST) на ситалі, Дзундза Б. С., Мудрий С. І., Костюк О. Б., Маковишин В. І., Яворський Р. С., Криськов У. А., Семко Т. О. (2014)
Никируй Л. І. - Вплив термічного відпалу та радіаційного опромінення на субструктуру плівок SnTe вирощених із парової фази методом "гарячої стінки", Чав’як І. І. (2014)
Кушнір Б. В. - Топологія поверхні тонкої оксидної плівки ZnO, сформованої на поверхні шаруватого кристалу GaSe, Кудринський З. Р., Камінський В. М., Хомяк В. В. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станум телуру SnTe:Bi, Яворський Я. С., Чавяк І. І., Маковишин В. І., Матківський О. М., Яремків Р. Я. (2014)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічне представлення амфотерного впливу домішки вісмуту у станум телуриді, Туровська Л. В., Горічок І. В., Матківський О. М. (2014)
Сівак О. А. - Особливості утворення тугоплавких фаз в системі Al-Сr2О3-B2O3, Чередник М. І., Тоцький І. М., Попов О. Ю., Макара В. А. (2014)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічний аналіз дефектної підсистеми у легованих і відпалених у шарі селену кристалах ZnSe:Mn, Левкун М. П., Бойчук В. М., Юрчишин Л. Д. (2014)
Tatarchuk T. R. - Synthesis, Crystal Chemistry and Antistructure Modelling of CoFe2O4 Nanoparticles Prepared by Citrate Sol-Gel Method, Boyko E. V., Yaremiy I. P., Rachiy B. І., Fedorchenko S. V. (2014)
Дзюбенко Л. С. - Вплив нанодисперсної добавки срібло/глинозем на реологічні властивості розплавів та фазові переходи в сумішах поліпропілен/співполіамід, Сап’яненко О. О., Горбик П. П., Цебренко І. О., Резанова Н. М., Мельник І. А. (2014)
Бойчишин Л. М. - Електрохімічний синтез поверхневих оксидних шарів на аморфних металевих сплавах Fe-Nb-B-РЗМ, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Мудрий С. І., Котур Б. Я. (2014)
Пилипченко В. А. - Дослідження сорбції іонів барію та стронцію неорганічними сорбентами та можливість елементного аналізу поверхні сорбентів фотоядерними методами, Васильєва Г. В., Гайсак І. І., Яковлев В. І., Килівник Ю. М., Циба М. М. (2014)
Сніжной Г. В. - Магнітний стан аустеніту сталі 08Х20Н9Г2Б після кріогенної обробки, Бобирь С. В. (2014)
Мініцький А. В. - Розробка композиційних порошкових матеріалів електротехнічного призначення (2014)
Сіренко Г. О. - Кореляція протизносних і антифрикційних властивостей карбоволокнита з твердістю та шорсткістю металевих суміжних поверхонь, Солтис Л. М., Сулима І. В. (2014)
Лисенко О. Б. - Model of Mass Crystallization in Layers of Small Thickness, Косинська О. Л., Борисова Г. В., Казанцева Г. О. (2014)
Сіренко Г. О. - Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по анізотропній шорсткій поверхні сталі 45, Солтис Л. М. (2014)
Завойко О. С. - Дослідження лазерного зміцнення колінчатих валів та механо-термічної обробки при руйнуванні на втому та знос (2014)
Генцарь П. О. - Лазерно-стимульоване збільшення відбиваючої здатності напівпровідників, Власенко О. І. , Левицький С. М. , Гнатюк В. А. (2014)
Гаврилюк О. О. - Розповсюдження температурних профілів в нестехіометричних плівках SiOx при лазерному відпалі двома пучками, Семчук О. Ю. (2014)
Штапенко Е. П. - Поверхнева дифузія при електрокристалізації, Заблудовський В. О., Дудкіна В. В. (2014)
Новосядлий С. П. - Моделі напівізолюючих шарів арсеніду галію при їх формуванні багатозарядною іонною імплантацією, Марчук С. М., Варварук В. М., Мельник Л. В. (2014)
Kovalyuk Z. D. - A Porous Carbon Material of Organic Raw Materials of Vegetable Nature as an Electrode Component for Electric Double-Layer Capacitors, Mykytyuk I. P., Yurtsenyuk N. S., Yurtsenyuk S. P. (2014)
Касьяненко І. М. - Взаємозв’язок крайового кута змочування та кута скочування краплі з похилої поверхні, Крамаренко В. Ю. (2014)
Доценту кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" кандидату фізико-математичних наук Лоп’янку Михайлу Антоновичу –55 років від дня народження (2014)
Гущин О. В. - Совершенствование пневмотранспорта сыпучих материалов на основе синергетической концепции, Чернецкая-Белецкая Н. Б. (2015)
Колодяжна Л. Г. - Підвищення ефективності роботи прикордонних передавальних станцій за рахунок застосування інформаційних і логістичних технологій, Глушко В. І. (2015)
Сумцов А. Л. - Повышение энергоэффективности пункта технического обслуживания локомотивов, Белан А. Н., Клецкая О. В. (2015)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Перспективы развития технологий сжигания низкосортных угольных топлив, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2015)
Чигирик Н. Д. - Досвід технічної експлуатації тягового рухомого складу на залізницях країн Європи, Сумцов А. Л., Білецький Ю. В. (2015)
Колодяжный П. В. - Повышение износостойкости зубчатых колес локомотивов путем выбора технологических способов упрочняющей обработки (2015)
Фомін О. В. - Дослідження доцільності застосування круглих труб в якості елементів несучих систем залізничних вагонів-платформ, Ловська А. О. (2015)
Мартинов І. Е. - Визначення допустимих швидкостей руху пасажирських вагонів при несправностях гідравлічних гасителів коливань, Рейдеймейстер О. Г., Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. (2015)
Турпак С. М. - Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств (2015)
Теслик А. Г. - Аналіз систем технічного обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць країн Європи та Північної Америки, Дацун Ю. М., Зіньківський А. М. (2015)
Білецький Ю. В. - Удосконалення системи розвезення місцевих вагонів у залізничному вузлі, Герчак М. О., Найш Н. М. (2015)
Драпалюк М. В. - Влияние особенности технологии сухого формования железобетонных изделий транспортных сооружений на их эксплуатационные свойства (2015)
Роговий А. С. - Особливості розрахунку пневмотранспортних установок, побудованих на основі безроторних відцентрових насосів (2015)
Дощечкін В. С. - Створення високошвидкісної магістралі на основі аналізу матриці кореспонденцій залізничних пасажирських перевезень, Роговий А. С., Романюк В. В. (2015)
Дацун Ю. Н. - Выбор стратегии технического обслуживания и ремонта локомотивов на основе методов нечеткой логики (2015)
Ольховська Т. О. - Моделювання процесу створення запасу запасних частин для утримання локомотивів (2015)
Семенов С. А. - Применение теории подобия для моделирования сопротивления движению рельсового экипажа, Михайлов Е. В. (2015)
Анісімова Т. І. - Безпека автомобільного транспорту в Україні, Касьянов М. А. (2015)
Кичкин А. В. - Автоматизация управления тягой поезда на основе технологии RFID (2015)
Белецкий Ю. В. - Исследование методов расчета размеров движения пригородных поездов, Данилина И. В., Шепитько О. В. (2015)
Черніков В. Д. - Удосконалення моделей функціонування стаціонарних об'єктів залізничної автоматики, Наталуха Н. В., Брагін М. І. (2015)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Анализ вариантов управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в условиях неравномерности, Баранов И. О., Солдаткин Д. О. (2015)
Обозний О. М. - Визначення залежності швидкості зміни параметрів вузлів локомотива від умов експлуатації (2015)
Гусенцова Е. С. - Вентилятор с переменной длинной лопатки (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Спрощення процедур митного контролю за рахунок широкого впровадження електронного декларування, Сєврук К. В. (2015)
Михайлов Е. В. - Совершенствование технологий перевозки сыпучих грузов, Дебижа Е. Л. (2015)
Пархотько А. В. - Влияние интеграции в информационную систему на участке погрузки-разгрузки порта на стояночное время судна (2015)
Белецкий Ю. В. - Разработка модели прогнозирования значения оборота грузового вагона, Будников Е. Д., Полякова Т. Ю. (2015)
Жолтикова К. О. - Удосконалення роботи залізничної станції методами імітаційного моделювання, Коваль О. П., Пивоварова Н. В., Роговий А. С., Хуснутдінов І. Г. (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз забезпечення якості процесів виробництва науково-технічної продукції на залізничному транспорті, Рязанцева А. К., Вітер В. Г. (2015)
Черніков В. Д. - Аналіз функціонування пасажирських комплексів на залізничному транспорті, Семенов С. О., Молякова К. М. (2015)
Білецький Ю. В. - Підвищення конкурентноздатності залізничного транспорту за рахунок контейнерних перевезень, Семенов С. О., Горюшко Я. С. (2015)
Таранцова В. Є. - Аналіз методів підвищення економічної ефективності доставки цементу залізничним транспортом, Шворнікова Г. М. (2015)
Черніков В. Д. - Використання прогнозування як елементу системи підтримки ухвалення рішень для оптимізації роботи станційних процесів, Бодрухін О. М., Хілобок К. О. (2015)
Медведева О. А. - Расчет параметров и режимов работы гидротранспортного комплекса при разработке техногенных россыпей из хранилищ отходов обогащения, Семененко Е. В., Витушко О. В. (2015)
Белецкий Ю. В. - Повышение эффективности перевозочного процесса на основе модели построения твердых ниток графика движения поездов, Баранов И. О., Горбачева Ю. С. (2015)
Гриндей Е. О. - Модальный анализ рамы ведущей тележки дизель поезда Д1 (2015)
Шевчук П. А. - Модальний аналіз рами моторного візка дизель-поїзда ДР1А, Гриндей П. О. (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз шляхів удосконалення системи організації вагонопотоків, Шепітько О. В., Рябчиков А. В. (2015)
Касьянов М. А. - Аналіз проблем професійної адаптації до монтажних робіт та експлуатації кліматичної техніки як однієї з умов підвищення виробничої безпеки, Андріанова О. О., Андріанов В. С. (2015)
Рамазанов С. К. - Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об’єктів залізничного транспорту, Велігура А. В., Івановська М. В. (2015)
Горбунов М. І. - Обгрунтування технічних рішень щодо підвищення міцності візка вантажного вагона, Ноженко О. С., Кара С. В., Кравченко К. О., Кравченко К. О., Макарова В. Д. (2015)
Ямшинський М. М. - Аналіз гальмівних колодок та шляхи оцінки їх перспективних конструкцій, Назаренко В. С., Кравченко К. О. (2015)
Белецкий Ю. В. - Анализ систем взаимодействия различных видов транспорта на основе формирования транспортно-логистических цепей при мультимодальных перевозках, Мирошникова М. В., Сергиенко А. В. (2015)
Горбунов М. І. - Дослідження конвективного теплообміну у залізничному вентильованому гальмовому диску з урахуванням параметрів руху повітряного потоку, Просвірова О. В., Ноженко В. С., Ковтанець М. В., Кравченко К. О. (2015)
Черніков В. Д. - Мінімізація експлуатаційних витрат за рахунок оптимального використання вагонного парку, Джуган А. М., Брагін М. І. (2015)
Кічкіна О. І. - Системний аналіз транспортно-складського комплексу в складі логістичної системи (2015)
Оліскевич М. С. - Дослідження структури та параметрів транспортно-технологічної системи матеріального постачання за умов прогнозованої зміни попиту на продукцію (2015)
Горбунов Н. И. - Автоматизированная система подачи абразивного материала с использованием управляемого пневмодозирования, Ковтанец М. В., Ноженко Е. С., Ноженко В. С., Просвирова О. В., Черников В. Д. (2015)
Білецький Ю. В. - Удосконалення технології управління вагонопотоками з використанням автоматизованих систем управління, Сергієнко А. А., Найш Н. М. (2015)
Загорій К. Е. - Сучасні методи підвищення якості сервісного обслуговування на залізничному транспорті, Шворнікова Г. М. (2015)
Міхєєв С. О. - Обґрунтування контролю малої кількості параметрів модернізованого тепловозу при проведенні експлуатаційних випробувань на надійність (2015)
Зиньковский А. Н. - Использование усовершенствованных моделей для проведения сравнительных эксплуатационных испытаний модернизированных и серийных тепловозов ЧМЭ3 на безотказность, Брагин Н. И., Трубихин О. В. (2015)
Фалендиш А. П. - Визначення раціональних параметрів гібридного маневрового тепловозана базі ЧМЕ3, Володарець М. В., Артеменко О. В. (2015)
Іванченко Д. А. - Методы и модели выбора объема испытаний модернизированного тягового подвижного состава (2015)
Гурьева А. Г. - Основы моделирования процессов технического обслуживания локомотивов, Чернецка-Белецкая Н. Б. (2015)
Ткаченко В. П. - Оцінка стійкості залізничних екіпажів від сходу з рейок, Сапронова С. Ю. (2015)
Анацький О. О. - Аналіз факторів впливаючих на пускові характеристики дизельних двигунів тепловозів та допоміжних пристроїв для полегшення пуску, Бобрицький С. В. (2015)
Грисюк Ю. С. - Аналіз передумов реалізації проектів партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів, Лабута А. В. (2015)
Белозерова Я. А. - Выделение идентификационных характеристик диктора на основе вейвлет-разложения голосового сигнала (2015)
Яровий Р. О. - Моделювання тягового електроприводу маневрового локомотиву з накопичувачем енергії у силовому ланцюгу (2015)
Білецький Ю. В. - Аналіз стану вантажної і комерційної роботи і термінів доставки вантажів на залізницях України, Бистрицький Р. В., Мірошникова М. В. (2015)
Найш Н. М. - Аналіз міжнародних транспортних коридорів, як засіб економічної інтеграції України, Аксьонов М. В., Івченко Ж. М. (2015)
Горобец В. Л. - Методология комплексной оценки эксплуатационных качеств накладок токоприемников электроподвижного состава, Бабяк Н. А., Ярмак А. Я., Бондарев А. М. (2015)
Сеті Ю. О. - Теорія динамічної провідності трибар’єрної резонансно-тунельної структури з двофотонними лазерними переходами, Бойко І. В., Паньків М. В. (2015)
Гуцул І. В. - Нестаціонарний розподіл температури та термоелектрорушійна сила анізотропного оптикотермоелемента при антипаралельних напрямах градієнта температури і променевого потоку, Гуцул В. І. (2015)
Шірінян А. С. - Про роль мезоентропіі в термодинаміці фазових перетворень першого роду в сплавах (2015)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок, Волочанська Б. П., Паращук Т. О. (2015)
Раранський М. Д. - Ауксетичні властивості кристалів гексагональної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Камінський В. М. - Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів In2Se3Mn, InSeMn і InSeFe, Ковалюк З. Д., Іванов В. І. (2015)
Фреїк Д. М. - Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te, Мудрий С. І., Криськов Ц. А., Горічок І. В., Матківський О. М., Семко Т. О. (2015)
Зауличний Я. В. - Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів, Яворський Ю. В., Гунько В. М., Зарко В. І , Ільків В. Я., Карпець М. В., Коцюбинський В. О., Відливаний М. М., Харлан М. Б. (2015)
Матківський О. М. - Термоелектричний плюмбуму телурид із нановключеннями ZnO (2015)
Мокляк В. В. - Особливості кристалічної структури епітаксійних LaGa – заміщених плівок залізо-ітрієвого ґранату. Визначення ступеня дефектності (2015)
Бордун О. М. - Центри люмінесценції в тонких плівках ZnGa2O4, Кухарський І. Й., Бордун Б. О. (2015)
Салій Я. П. - Кристалографічні особливості наноструктур SnTe на полііміді (2015)
Биліна І. С. - Механізми структуроутворення та термоелектричні властивості парафазних конденсатів твердого розчину PbTe-Bi2Te3 на ситалі (2015)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 на слюді, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І., Яворський Р. С. (2015)
Будзуляк І. М. - Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію, Рачій Б. І., Ващинський В. М., Беркещук М. В. (2015)
Gvozdetskyi V. Ya. - Multicomponent Phases with CeAl2Ga2- and Y0.5Co3Ge3-Type Structures in the Gd–Ca–Fe–Co–Ge System, Gladyshevskii R. E., German N. V. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В.Я., Горинь А. М. (2015)
Коротков Л. M. - Dielectric, Electromechanical and Elastic Properties of K1-x (NH4)x H2PO4 Compounds, Ліхова Д. В., Левицкий Р. Р., Зачек І. Р., Вдович А. С. (2015)
Віленський В. О. - Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях, Бардадим Ю. В., Гомза Ю. П., Керча Ю.Ю. (2015)
Семко Л. С. - Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка, Сторожук Л. П., Хуторний С. В., Горбик П. П. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій монобориду заліза FeB (2015)
Бережанський Є. І. - Нанотекстурування кремнію методом каталітичного хімічного травлення, Нічкало С. І., Єрохов В. Ю., Дружинін А. О. (2015)
Татарчук Т. Р. - Розв’язок прикладних проблем комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у октаедричному оточенні ліґандів на основі теорії кристалічного поля, Сіренко Г. О., Куш У.Л. (2015)
Завойко О. С. - Динаміка використання властивостей лазерних променів для поверхневого зміцнення металів та збагачення уранових і трансуранових елементів (Огляд) (2015)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при термічному синтезі порошків карбідосталі на основі шламових відходів підшипникових сталей, Уськова Н. О., Бездорожев О. В., Мамонова А. А. (2015)
Петрик І. Я. - Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей (2015)
Korablov S. F. - Regeneration of Hard alloy Wastes by Low Energy Consumption and Environmentally Friendly Hydrothermal Technology (2015)
Бушкова В. С. - Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту, Остафійчук Б. К., Тафійчук Ю. М., Яремій І. П. (2015)
Сіренко Г. О. - Металізація вуглецевих волокон подвійними і потрійними мідними композиціями, Складанюк М. Б., Солтис Л. М. (2015)
Груб’як А. Б. - Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза, Коцюбинський В. О., Мокляк В.В. (2015)
Нестеренко О. І. - Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають, Нестеренко М. Г. (2015)
Пеленський Р. А. - Міцність вуглецевих наноплівок (2015)
Орловська С. Г. - Дослідження закономірностей горіння газозависів вуглецевих частинок (2015)
Мандзюк В. І. - Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу, Хоменко В. Г., Сачко В. М., Миронюк І. Ф., Барсуков В. З. (2015)
Новосядлий С. П. - Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs – транзисторів як основи сучасних ВІС, Босацький А. М. (2015)
Пам’яті колеги: Лисюка Юрія Володимировича (2015)
Титул, зміст (2012)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти визначення суттєвості в аудиті (2012)
Мініна О. В. - Роль регіонального менеджменту в процесі активізації використання специфічних конкурентних переваг території (2012)
Дейнека О. Г. - Особливості проведення реструктуризації залізничного транспорту в Україні, Кравченко Ю. М., Гулай О. С. (2012)
Позднякова Л. О. - Реформування залізничного транспорту як фактор стабілізації національної економіки України, Сліпченко О. Л., Котик В. В. (2012)
Бояринова І. О. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "реструктуризація" (2012)
Ляшенко Я. А. - Динамическая самосогласованная эволюционная модель спроса / предложения в экономических системах, Борисюк В. Н., Люлёв А. В., Головченко А. И. (2012)
Назаренко О. В. - Етичні принципи аудиту: сутність, призначення та порядок застосування, Колдовська Є. В. (2012)
Савченко К. В. - Напрями удосконалення стабілізаційної політики підприємства (2012)
Богданов П. Ю. - Сучасний стан та розвиток підприємств спиртової галузі Сумської області (2012)
Васенко В.К. - Національні економічні інтереси та економічна безпека (2012)
Виганяйло С. М. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва Сумщини (2012)
Гончар В. П. - Нормативно-правові засади функціонування системи внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств (2012)
Долгіх Я. В. - Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умовою цінового ризику (2012)
Пуцентейло П. Р. - Розвиток інтеграційних відносин – чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі тваринництва (2012)
Єропкін В. А. - Організаційно-економічні засади розвитку рисівництва в сільськогосподарських підприємствах України (2012)
Бабаєв О. Ю. - Розробка моделі свинарського обслуговуючого кооперативу як одного із напрямів підвищення прибутковості свинарства в регіоні (2012)
Зось-Кіор М. В. - Удосконалення застосування економічних методів мотивації на молокопереробних підприємствах, Шалевська О. Ю. (2012)
Шелудько К. В. - Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь в Харківській області (2012)
Данько Ю. І. - Розробка шляхів вдосконалення системи мотивації сільськогосподарських підприємств, Жмайлов В. М., Бондар В. В. (2012)
Ксенофонтова М. М. - Управлінська культура: сутність та особливості формування, Заболотна Т. М. (2012)
Македонська Ю. О. - Рівень оплати праці та його взаємозв'язок з рівнем продуктивності на сучасному етапі розвитку, Македонський А. В. (2012)
Родіонова О. Ю. - Роль трудових відносин в забезпеченні розвитку потенціалу підприємства (2012)
Смоляров Г. А. - Розвиток інформаційного забезпечення управління АПК, Смоляров Ю. Г. (2012)
Сухотеріна М. І. - Питання індикаторів зовнішнього моніторингу діяльності підприємств у післяприватизаційний період (2012)
Мішенін Є. В. - Використання інструментів логістичного управління в реалізації концепції сталого розвитку, Коблянська І. І. (2012)
Ярова І. Є. - Логістичні механізми управління лісогосподарюванням (2012)
Галенін Р. В. - Аналіз рекламної діяльності підприємства, Певна К. О. (2012)
Шумкова О. В. - Особливості аналізу маркетингу – МІКС (2012)
Муштай В. А. - Стратегічне планування банківського маркетингу як основа макроекономічної стабілізації та зростання (2012)
Наумік К. Г. - Комунікаційний комплекс національної економіки (2012)
Онопрієнко І. М. - Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини (2012)
Пересадько Г. О. - Оцінка впливу мережевого маркетингу на фінансові показники банку, Струк Л. Є., Ткаченко Т. В. (2012)
Супіханов Б. К. - Світовий лідер з виробництва та експорту кукурудзи (2012)
Михайлова Л. І. - Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку м’яса, Бобирєва Т. С. (2012)
Строченко Н.І. - Глобалізація в агропромисловому комплексі (2012)
Полятикіна Л. І. - Основні сучасні проблеми організації обліку в малому бізнесі (2012)
Михайлов А. М. - Аграрний сектор України в глобалізаційних процесах, Галіч М. О. (2012)
Гродський С. - Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії, Кривоус В. (2012)
Дашутіна Л. О. - Особливості інвестування транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі, Турчін В. С. (2012)
Устік Т. В. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах інтеграції до світового співтовариства (2012)
Дубовик С. Г. - Підвищення рівня якості трудового життя працівників організації як передумова зростання її конкурентоспроможності, Драбчук Т. І. (2012)
Макарюк О. В. - Шляхи підвищення інвестиційного потенціалу в контексті формування державної інвестиційної політики (2012)
Шершун М. Х. - Особливості запровадження лісогосподарських заходів щодо покращення якісного стану лісів України (2012)
Петрушенко Ю. М. - Вплив міжнародного проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" на соціально-економічні показники життєдіяльності сільських громад Сумської області (2012)
Родіонов О. В. - Розвиток науково-методичних підходів до управління якістю вищої освіти (2012)
Шелудько В. М. - Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві (2012)
Титул, зміст (2014)
Тимченко О. - Податки як інструмент протидії приховуванню доходів в офшорних юрисдикціях, Медвецький І. (2014)
Бец О. - Еволюція наукових концепцій державного боргу, Лісовенко В. (2014)
Нескородєва І. - Волатильні прояви ринку цінних паперів України в аспекті його інвестиційної привабливості (2014)
Андрійко О. - Особливості реалізації стабілізаційної фіскальної політики в країнах ЄС, Сущенко О. (2014)
Уманців Ю. - Інституціональні засади формування корпоративних структур (2014)
Майстер А. - Ефективне управління державними корпоративними правами в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Суторміна К. - Передумови, мотиви та причини концентрації банківського капіталу (2014)
Харченко В. - Європейський досвід управління кредитним ризиком у зовнішньоекономічній діяльності (2014)
Постний А. - Загальні підходи до регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів (2014)
Залєтов О. - Вплив страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України (2014)
Циплюк Д. - Чинники що впливають на фінансову стійкість підприємства, Півень Я. (2014)
Титул, зміст (2014)
Садыгов Ш. М. - Экономический рост и развитие банковской системы Азербайджана (2014)
Мацук З. - Формування мегарегулятора українського ринку фінансових послуг (2014)
Яренко Г. - Перспективи ефективного впровадження податку на багатство в Україні (2014)
Міняйло О. - Планування видатків державного бюджету в контексті національної фіскальної політики (2014)
Кручко А. - Бюджетування видатків на охорону здоров’я у м. Києві, Жибер Т. (2014)
Жук І. - Підвищення ефективності механізмів бюджетного забезпечення регіонального розвитку (2014)
Сибірянська Ю. - Вплив банківського кредитування на економічний розвиток України, Божко Є. (2014)
Рябий Р. - Іноземні інвестиції в банківській системі: українські реалії (2014)
Василишен Ю. - Пріоритетні напрями розвитку банківської інвестиційної діяльності України (2014)
Ковтун В. - Інститути спільного інвестування на ринку фінансового посередництва (2014)
Табакова Т. - Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах глобалізацій них процесів, Алексєєва Н. (2014)
Стеценко Б. - Корпоративні фінанси: проблеми та виклики сучасного розвитку, Федосов В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Муршудли Ф. Ф. - Кредитные инструменты международного банковского бизнеса: особенности проявления в Азербайджане (2014)
Диба О. - Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України, Осадчий Є. (2014)
Сурай Д. - До питання сутності фінансових посередників та їх функцій (2014)
Редзюк Є. - Роль державних регуляторів ринків цінних паперів в стабілізації міжнародної фінансової системи (2014)
Піддубний В. - Тенденції залучення іноземних інвестицій в Україну, Красножон С. (2014)
Троненко Н. - Роль європейських фармацевтичних ТНК у формуванні спільного ринку ЄС (2014)
Проць Н. - Історія етимологічного розвитку терміну "бюджетування" та його значення (2014)
Нагорна О. - Проблеми і перспективи банківського інноваційно-інвестиційного кредитування, Продан М. (2014)
Буряченко А. - Соціальна інфраструктура у системі управління місцевим розвитком (2014)
Гирба Б. - Муніципальні цінні папери як метод покращення рівня виконання видаткової частини місцевих бюджетів в Україні (2014)
Стогнухін А. - Цінні папери ІСІ в сегментарній структурі фінансового ринку України (2014)
Бобров С. - Фактори розвитку первинного ринку цінних паперів в Україні (2014)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Чернець В. С. - Аналіз стандартів освітлення України та їх відповідність міжнародним рейтинговим системам (2014)
Васильева Ю. О. - Опыт проектирования светодиодных систем освещения для атомных электростанций, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2014)
Щербінін О. О. - Аналітичний розрахунок спектральних характеристик приймачів з залежностю іх від інтенсивності опромінювання (2014)
Гоц Н. Є. - Модель методології вдосконалення системи метрологічного забезпечення термометрії за випроміненням, Микийчук М. М. (2014)
Жуков Л. Ф. - Исследование влияния оптических характеристик пирометрии излучения на погрешности линейной многоцветовой симметрично-волновой термометрии, Корниенко А. Л. (2014)
Момот В. В. - Дослідження точності обліку реактивної електроенергії статичними (електронними) лічильниками, Рой В. Ф. (2014)
Любарский Б. Г. - Идентификация параметров синхронного электромеханического преобразователя энергии с возбуждением от постоянных магнитов, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Королев А. В. - Обеспечение безопасности объектов атомной электроэнергетики в условиях аварийного электрообесточивания, Погосов А. Ю., Деревянко О. В. (2014)
2015 рік – Міжнародний рік світла і світлових технологій (2014)
Лаборатория светового дизайна Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (2014)
Світлотехнічний міжнародний форум "LEDLight ‘2015" (2014)
"Основи радіометрії та фотометрії" Л. А. Назаренко, В. М. Сорокін (2014)
Пам´яті проф. Намітокова Кемаля Кадировича (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, зміст (2014)
Шульга Н. - Вплив інформаційної прозорості діяльності банків на їх ринкову дисципліну, Бусько К. (2014)
Демченко В. - Система пенсійного страхування в Україні та шляхи її реформування (2014)
Антонюк К. - Провідні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної туристичної сфери (2014)
Прийма І. - Організація забезпечення безпеки кредитної діяльності банків, Толстошеєва А. (2014)
Калиневич Г. - Особливості здійснення державного фінансового контролю закладів освіти (2014)
Свиридовська А. - Проблеми та перспективи розвитку пенсійної системи України (2014)
Яковенко В. - Особливості сучасного етапу розвитку торговельних відносин України з ЄС (2014)
Ракітіна Н. - Реінжиніринг як необхідність розвитку компанії в сучасному стрімко змінному середовищі (2014)
Пісна О. - Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначення (2014)
Дробязко А. - Банківська система України: фінансові реалії 2014 року, Лісовенко В., Федосов В. (2014)
Куць Н. - Перехід до маркет-орієнтованої моделі ведення банківського бізнесу та трансформація понять "банківська послуга" та "банківський продукт" (2014)
Мельничук М. - До питання сутності інтегрованої системи управління ризиками в банку (2014)
Сокіл Л. - Польський досвід контролю виконання страхових зобов’язань і доцільність розширення його використання в Україні (2014)
Гапонюк М. - Розвиток правових основ функціонування ринку хеджування ризиків АПК в Україні, Усатий Д. (2014)
Гонтарева В. - Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України (2014)
Козьменко С. - Реалізація в процесі банківсько-страхової інтеграції продуктів добровільного медичного страхування, Лисенко В. (2014)
Абасова К. - Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи (2014)
Ринок державних цінних паперів України у липні 2014 року (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за липень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за липень 2014 року) (2014)
Постанова Правління Національного банку України від 06. 08. 2014 р. № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру” (2014)
Матвійчук Ю. - Банкнотно-монетному двору Національного банку України – 20 років! (2014)
Анатолій Шевчук: "Своє 20-ліття Банкнотно-монетний двір зустрічає глибоким технічним переоснащенням” (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 50 гривень у серпні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Джон Джеймс Юз” (2014)
Барановський О. - Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у липні 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Снігурська Л. - Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (2014)
Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року (2014)
Університет банківської справи – найперспективніший соціальний проект НБУ (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Липень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Антонюк К. - Інституціональна структура регулювання та розвитку міжнародного туризму (2014)
Коновалова І. - Трансформація змісту фіскальної політики: цілі та взаємозв’язки (2014)
Єфремов Д. - Принципи та правила регіональних бюджетно-фінансових відносин в КНР (2014)
Мельник В. - Соціалізація відносин розподілу як основа їх постіндустріальної трансформації (2014)
Уманців Ю. - Доходи бюджету в системі економічного регулювання, Міняйло О. (2014)
Диба О. - Еволюція валютного ринку в Україні, Змійчук А. Мироненко Г. (2014)
Штань М. - Активізація інвестиційної діяльності на основі використання спеціальних режимів оподаткування (2014)
Ольшевська І. - Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі (2014)
Левченко К. - Глобальні стандарти результативності інвестування (2014)
Суторміна А. - Міжнародні резерви НБУ: оцінка ефективності та оптимальності (2014)
Бірюк С. - Глобалізація та питання захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Зейналов З. Г. - Лизинг в Азербайджане: теоретические предпосылки и реальная практика (2014)
Постний А. - Інвестування пенсійних активів: проблеми захисту прав учасників НПФ (2014)
Поліщук Є. - Застосування дискретних часових моделей у формуванні інвестиційного портфелю, Крук В. Воротнікова А. (2014)
Бец О. - Економічні та соціальні ефекти державного боргу (2014)
Титул, зміст (2014)
Панченко Є. - Прямі іноземні інвестиції китайських транснаціональних корпорацій: динаміка, структура та перспективи, Шаповал А. (2014)
Волковський Є. - Бюджетний потенціал та економічне зростання: теоретичний аспект впливу (2014)
Крук В. - Ринок фінансового посередництва, Ковтун В. (2014)
Котіна Г. - Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні, Степура М. (2014)
Баріда Н. - Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи (2014)
Лук’яненко О. - Інтелектуальна власність у глобальній парадигмі економічного розвитку, Лук’яненко Л. (2014)
Кір’яков Д. - Сучасні тенденції злиттів та поглинань на світовому ринку споживчих товарів (2014)
Диба О. - Кредитний потенціал банківської системи в умовах фінансово-економічної кризи, Харевич А. (2014)
Степаник А. - Оцінювання ринку банківських платіжних карток в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Примостка А. - Інвестиційна діяльність банків на фондовому ринку України (2014)
Юшко І. - Управління бізнес-процесами банку у нестабільному конкурентному середовищі (2014)
Гапонюк М. - Корпоративні інвестиційні фонди на ринку фінансових послуг України, Бороденко Т. (2014)
Трубачева К. - Рейтингування портфелів інститутів спільного інвестування (2014)
Прохорчук І. - Удосконалення управління обліковим процесом реалізації товарів на підприємствах торгівлі (2014)
До 70-річчя від дня народження Георгія Вікторовича Дзяка (2015)
До 50-річчя від дня народження Бориса Михайловича Тодурова (2015)
Ватутин Н. Т. - Обзор современных рекомендаций по ведению пациентов с аортальным стенозом, Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Столика О. И. (2015)
Kalangos A. - Профілактична заміна кореня аорти в пацієнтів із синдромом Марфана при виконанні пластики мітрального клапана, Cherian S. M. , Jolou J., Pache J.-C., Muller H., Myers P. O., Cikirikcioglu M. (2015)
Павлюк В. І. - Мітральний стеноз (2015)
Жарінов О. Й. - Діагностика атріовентрикулярних блокад. Показання до кардіостимуляції, Куць В. О., Мохначова Н. О., Грицай О. М. (2015)
Nakatani S. - Альманах-2014: візуалізація серця і судин (2015)
Дни аритмологии в Киеве (2015)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2015)
Дмитришин Л. І. - Аналіз балансових ризиків при оцінці реальної бази комерційного банку (2010)
Зінченко О. А. - Інституціональний підхід до формування інформаційної моделі регіонального ринку, Зінченко Д. А. (2010)
Тарасова І. І. - Результати застосування методу групового врахування аргументів (МГВА) для синтезу моделей економічних показників діяльності підприємства, Ткаченко М. І. (2010)
Казарінова Н. Л. - Моделювання бізнес-систем з урахуванням збалансованої системи показників (2010)
Грицюк П. М. - Застосування штучних нейронних мереж для довгострокового прогнозування врожайності зернових (2010)
Радько В. М. - Моделювання організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних комбінатів кривбасу (2010)
Рязанцев А. В. - Інформаційна модель оцінки діяльності комерційного банку (2010)
Хрущ Н. А. - Економічна оцінка управління охороною праці на мікроекономічному рівні (2010)
Яремко І. Й. - Методологічні аспекти визначення ефективності поліпшення умов праці на макроекономічному рівні (2010)
Жученко О. Й. - Дослідження імітаційної моделі інноваційного розвитку молочного скотарства (2010)
Гнатюк Т. М. - Актуальні аспекти відшкодування капітальних витрат, Василюк В. В. (2010)
Андрієнко В. М. - Методи оцінки платоспроможності підприємств (2010)
Левчук К. О. - Ефективний механізм менеджменту підприємств металургійної промисловості (2010)
Жерліцина Д. М. - Особливості інформаційно-аналітичної роботи в системі податкового адміністрування підприємств України, Денисова Г. Є. (2010)
Лендел Я. В. - Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення ефективності управління підприємством (2010)
Лизунова О. М. - Механізми ефективного управління аутсорсингом фінансових ресурсів металургійних підприємств (2010)
Пашенко Г. В. - Джерела ефективності систем управління промисловими підприємствами (2010)
Плахотнік О. О. - Механізм реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованістю підприємства (2010)
Воротинцев В. А. - Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах в умовах кризи (2010)
Кленін О. В. - Вдосконалення процесів управління відтворенням основного і оборотного капіталу металургійних підприємств України (2010)
Тернавський Ю. І. - Механізм стимулювання виробничої діяльності за кінцевими результатами роботи промислового підприємства (2010)
Литовченко Д. М. - Реінжиніринг інформаційних систем економічних об’єктів (2010)
Смагін В. Л. - Проблеми регулювання фінансового ринку в контексті структурних трансформацій (2010)
Данилюк М. О. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичних фірм, Гаврилюк Н. М. (2010)
Костирко Л. А. - Іпотечне кредитування в системі перспектив розвитку фінансового ринку в Україні, Манн Р. В. (2010)
Мащенко Н. Є. - Інформаційна культура як складова інформаційного потенціалу ВНЗ (2010)
Вербовська Л. С. - Єврорегіони – стратегічний напрямок розвитку (2010)
Яловець О. С. - Соціальний капітал та добробут суспільства (2010)
Орнат М. Р. - Оцінка особливостей та впливу функціонування вільних економічних зон (2010)
Тягнирядно Л. Л. - Окремі аспекти управлінського обліку власного капіталу та використання облікової інформації в управлінні акціонерним товариством (2010)
Перкатюк І. Й. - Моделювання стратегій реалізації збутової політики на ринку сільськогосподарської продукції, Мушеник І. М. (2010)
Матюшенко І. Ю. - Законодавча основа створення технопарків в Україні, Череднік В. І. (2010)
Узунов В. В. - Програмно-цільовий підхід як механізм вирішення соціально-економічних проблем, Мощицька Т. О. (2010)
Крупа О. М. - Фінансове забезпечення державної підтримки розвитку проблемних територій в Україні (2010)
Хаустова В. Є. - Дослідження сутності дефініції "туризм", Горбатова Є. Ф. (2010)
Бєлікова Н. В. - Концепція інфраструктури в постіндустріальній економіці, Соляр В. В. (2010)
Врода Ю. Ф. - Моніторинг в системі державного регулювання регіонального розвитку в України, Крупа О. М. (2010)
Райнін І. Л. - Особливості проведення оцінки пріоритетних напрямів розвитку інфраструктурного комплексу регіонів України (2010)
Витвицький Я. С. - Економічний розвиток регіональних суспільних систем у постіндустріальний період, Палійчук М. В., Петренко В. П. (2010)
Галюк Л. І. - Забезпечення економічної стійкості газорозподільних підприємств (2010)
Редькін О. С. - Розвиток форм господарювання в паливно-енергетичному комплексі України, Квач Я. П. (2010)
Савків У. С. - Аналіз підходів до визначення поняття і принципів сталого розвитку регіону (2010)
Громико Н. К. - Методичний підхід до вибору стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Драч О. І. - Стимулювання як чинник підвищення ефективності виробництва (2010)
Марчук В. Д. - Моделювання і оптимізація виробничої системи на основі управління товарним асортиментом (2010)
Дребот С. Д. - Концептуальні засади антикризового управління підприємств на основі моделювання процесів економічного моніторингу (2010)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік (2014)
Смовженко Т. - Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр. : банківська і фінансова сфери, Багратян Г., Кравченко І. (2014)
Колектив Національного банку України надає благодійну допомогу захисникам Вітчизни (2014)
Матвійчук Ю. - Підтримка українського війська – справа честі колективу Університету банківської справи НБУ (2014)
Пацера М. - Академія допомагає воїнам-землякам (2014)
Даниленко А. - Заходи економічної політики із подолання кризи в країнах, що постраждали від анексії: світовий досвід та рекомендації для України (2014)
Васильєва Т. - Фінансову грамотність сумчан від школяра до пенсіонера підвищує банківська академія, Євченко Н. (2014)
Пасічник І. - Трансформація каналів продажу банківських послуг у контексті забезпечення конкурентоспроможності банків, Базадзе К. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у серпні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у серпні 2014 року (2014)
Снігурська Л. - Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (2014)
Підвисоцький Р. - Фінансова звітність за міжнародними стандартами сприятиме модернізації економіки України (2014)
Самородов Б. - Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб, Кобилін А., Семенцов Р. (2014)
Заруцька О. - Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Дівчатко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети “За творами - О. П. Довженка” (до 120-річчя від дня народження) (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 500 гривень у вересні 2014 року (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 10 копійок із низьковуглецевої сталі (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
"Пробіг під каштанами” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Серпень 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за серпень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за серпень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у серпні 2014 року (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2014 року (2014)
Винникова Л. Г. - Влияние параметров замораживания на микроструктуру мяса, Шарпе А. А., Янковая Е. Д. (2011)
Didukh N. A. - Diabetic fermented milk drinks, Mogilyanska N. O. (2011)
Пешук Л. В. - Технологія нутрієнтно-адекватних продуктів з використанням нетрадиційної сировини у геродієтичному харчуванні, Салов К. М., Галенко О. О. (2011)
Лисицын А. Б. - Органопрепараты из сырья животного происхождения, применяемые при лечении болезней органов пищеварения, Чернуха И. М., Мотилина Н. С., Федулова Л. В., Арашанова Э. Б., Макаренко А. Н. (2011)
Рашевська Т. О. - Поліморфні перетворення гліцеридів у вершковому маслі з пектином функціонального призначення (2011)
Добровечный П. Н. - Видовой состав микроорганизмов в организме уток различных пород, Мишанин Ю. Ф., Хворостова Т. Ю. (2011)
Авершина А. С. - Симбіотичний комплекс для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів для дитячого харчування, Дідух Н. А. (2011)
Didukh N. A. - Gerodietic fermented functional milk products (2011)
Азарова Н. Г. - "Лісове м'ясо" у виробництві ковбас, Агунова Л. В., Поточний А. А. (2011)
Могилянська Н. О. - Вплив вітамінів А, Е, β–каротину та їх комплексів на гальмування окислювальних процесів при зберіганні спредів (2011)
Стинга Л. М. - Вплив комплексної добавки на мікроструктурні показники варених ковбас, Асауляк А. В., Білоус С. І. (2011)
Коваленко В. О. - Мікробіологічні показники продукту структурованого на основі сиру кисломолочного в процесі зберігання, Перцевой М. Ф., Чернова Л. О., Колесникова М. Б. (2011)
Хижняк О. О. - Застосування композиції високоосновного коагулянту з бактерицидним флокулянтом для отримання води високої якості, Запольський А. К., Ничик О. В. (2011)
Назаренко Ю. В. - Біотехнологія кисломолочного сиру дитячого харчування з подовженим терміном зберігання (2011)
Патюков С. Д. - Коррекция технологических свойств колбасного фарша, содержащего мясо птицы механической обвалки (2011)
Дідух Н. А. - Визначення раціональних співвідношень між монокультурами B. Infantis та змішаними культурами L. Lactis у складі заквашувальних композицій, Назаренко Ю. В., Романченко С. В. (2011)
Махоніна М. Ю. - Жирова фаза мікроструктури суспензії добавки із насіння льону, Рашевська Т. О. (2011)
Штангеєва Н. І. - Використання натуральних цукрозамінників у харчовій промисловості, Григоренко Н. О. (2011)
Іванова В. Д. - Дослідження впливу екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини на якісні показники морозива, Каряка Н. М. (2011)
Шульга О. С. - Вплив процесу екструзії на крохмаль екструзійних картопле продуктів, Ковбаса В. М., Шульга С. І. (2011)
Ракша-Слюсарева Е. А. - Использование базилика обыкновенного в качестве пищевой добавки при производстве мороженого, Медведкова И. И., Попова Н. А. (2011)
Солецька А. Д. - Вплив технологічної води на якість м'ясних продуктів, Асауляк А. В., Соколова О. М. (2011)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів зберігання сиру кисломолочного для дитячого харчування, Назаренко Ю. В. (2011)
Касьянов Г. И. - Современные технологии криоконсервирования и криосепарации пищевого сырья, Сязин И. Е., Лугинин М. И. (2011)
Перцевой Ф. В. - Використання фізичних методів досліджень для вивчення вмісту вільної та зв’язаної вологи сирного продукту м’якого, Дьяков О. Г., Пак А. О., Обозна М. В. (2011)
Плотнікова Р. В. - Розробка технологічного процесу виробництва напівфабрикатів для десертної продукції (2011)
Бреславец Т. В. - Обоснование режимов технологического процесса получения изолированных белков пелагических рыб, Крайнюк Л. М., Колесникова М. Б. (2011)
Кудашев С. М. - Застосування озону для поліпшення санітарно-гігієнічної якості молока та молочних продуктів, Новицька Н. С., Пушкар Т. Д. (2011)
Романченко С. В. - Обґрунтування параметрів зберігання кефіру дитячого харчування, збагаченого лактулозою, Дідух Н. А. (2011)
Акулич А. В. - Метод расчета кинетики процесса сушки растительного сырья при комбинированном энергоподводе с использованием СВЧ-излучения, Темрук А. В. (2011)
Пономаренко В. В. - Дослідження ефективності електрообробки цукрового розчину електричним полем (2011)
Kasyanov G. I. - Some technological peculiarities of CO2 – extracts obtained from vegetative and animal raw material, Korobitsyn V. S., Tymchuk E. V. (2011)
Тележенко Л. М. - Вплив електромагнітного оброблення на молочнокислі бактерії, Штепа Є. П., Михайлова К. А., Пауліна Я. Б. (2011)
Сергєєва О. Є. - Аналіз явищ дифузії і конвекції В РАЗІ рідкого харчового продукту в одношаровій пластиковій упаковці, Федосов С. Н. (2011)
Скарбовійчук О. М. - Формалізація залежності теплофізичних характеристик знежиреного молока від температури і концентрації СЗМЗ, Федоров В. Г. (2011)
Савінок О. М. - Термогравіметричні дослідження яловичини при дозріванні (2011)
Згурський А. В. - Дослідження реологічних характеристик молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива, Поліщук Г. Є., Ковалевська Є. І., Крапивницька І. О. (2011)
Линник С. О. - Реалізація в Україні стратегій вооз щодо глобальної ліквідації вродженого сифілісу та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом (2013)
Кукін І. В. - Окремі підходи щодо управління державними правоохоронними послугами у системі інтегрованого управління кордонами (2013)
Кіслов Д. В. - Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання (2013)
Шойко В. А. - Застосування ефективних методів проведення занять з державними службовцями сфери цивільного захисту (2013)
Григорчак І. М. - Політико-адміністративні взаємовідносини номенклатури в управлінській культурі періоду радянської України (2013)
Черкас О. Г. - Зарубіжний досвід впливу парламенту на становлення та розвиток представницьких органів влади: республіка естонія (2013)
Стратієнко Г. Д. - Теоретико-методологічні засади та організаційно-правовий аспект добору кадрів для заняття посад державної служби в Україні (2013)
Алимова О. О. - Експортний потенціал України: проблеми та перспективи реалізації (2013)
Воропаєв В. Г. - Демографічні процеси в Україні як предмет політичного менеджменту (2013)
Бєлкін Л. М. - Концепти "влада" та "громадянське суспільство": ґенеза виникнення та взаємодії (2013)
Костенок І. В. - Механізми та способи децентралізації влади: рівень місцевого самоврядування (2013)
Розметова О. Г. - Проблеми та перспективи впровадження соціальних інновацій в діяльність підприємств готельного господарства (2013)
Клуб А. І. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні (2013)
Волянський П. Б. - Принципи взаємодії сил цивільного захисту в міжнародних гуманітарних операціях з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Стан та перспективи державного регулювання сталого розвитку промисловості (2013)
Кудрейко О. М. - Інфраструктурне забезпечення державного управління розвитком системи освіти в Україні (2013)
Алексевич К. О. - Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів, одночасно уражених адреналіном та тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Штробля А. Л. (2015)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків "Легеневого серця", Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини та лімфоїдних передвузликів слизової оболонки шлунка новонароджених дітей, Палапа В. Й., Гецко О. І., Гербут А. О., Добрянська Е. С., Александрович Т. А., Головацький Т. А. (2015)
Гунас І. В. - Використання мембранопластичних властивостей лактопротеїну-с для поновлення структур внутрішніх органів при опіковій хворобі, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2015)
Кріпка О. І. - Вікові особливості морфологічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії, Боднар Я. Я. (2015)
Назимок Є. В. - Динаміка змін параметрів сигмоподібної ободової кишки та сигморектального сегмента в неонатальному періоді, Олійник І. Ю., Цигикало І. Ю. (2015)
Федонюк Л. Я. - Структурна організація аномально розташованих сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини, Малик Ю. Ю. (2015)
Федонюк Л. Я. - Порівняльна морфологічна характеристика клапанів серця у плодів та дітей віком до 1-го року за умов норми, Семенюк Т. О. (2015)
Федоров Д. Ю. - Індивідуальна анатомічна мінливість вен твердої оболони головного мозку людини (2015)
Бельська О. А. - Клініко-параклінічні особливості хронічних колітів у дітей (2015)
Деміхова Н. В. - Стан прозапальних факторів жирової тканини при артеріальній гіпертензії (2015)
Куцин О. О. - Клінічні та ангіографічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця серед мешканців населених пунктів закарпатської області, котрі не мають гірського статусу, Устич О. В. (2015)
Мишанич Т. В. - Місце пребіотиків у комплексній терапії хворих на хронічний панкреат з ішемічною хворобою серця (2015)
Пулик О. Р. - Динамічне спостереження за відновленням когнітивних функцій після перенесеного мозкового інсульту (2015)
Симулик В. Д. - Клініко-морфологічне обґрунтування ефективності повторних курсів спелеотерапії при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2015)
Симулик В. Д. - Цитоморфологічна характеристика мокротиння у дітей, хворих на бронхіальну астму, котрі лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Симулик В. Д. - Фагоцитарна активність гранулоцитів крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, котрі лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Симулик В. Д. - Ензиматична активність гранулоцитів крові у міжнападовому періоді бронхіальної астми у дітей, які лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Сміянова Ю. О. - Динаміка цитокінів при артеріальній гіпертензії під впливом лікування (2015)
Стоянов О. М. - Патогенетичне значення центральної моноамінергічної нейропередачі в механізмах розвитку моторних дисфункцій та неврологічного дефіциту після легкої черепно-мозкової травми, Пулик О. Р., Вастьянов Р. С. (2015)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання препаратів цинку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім ожирінням (2015)
Францух-Яцола А. І. - Якість життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням та нормальною масою тіла, Товт-Коршинська М. І., Блага О. С., Ростока-Резнікова М. В. (2015)
Артищук В. М. - Черезшкірна нефролітотрипсія як альтернатива екстракорпоральній ударно-хвильовій літотрипсії у лікуванні хворих із каменями нижніх ниркових чашечок (2015)
Боброва А. О. - Роль вени джіакоміні у розвитку варикозної хвороби нижніх кінцівок (2015)
Бора К. В. - Лазерна коагуляція сітківки в лікуванні діабетичного макулярного набряку, Фальбуш О. О. (2015)
Бучок О. О. - Вплив методу дренування верхніх сечових шляхів на якість життя хворих із гострим обструктивним пієлонефритом (2015)
Денисенко В. Л. - Комплексне лікування раку прямої кишки, ускладненого кишковою непрохідністю (2015)
Копчак К. В. - Роль ендоскопічної ультрасонографії в діагностиці та лікуванні пухлиних утворень лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Хомяк І. В., Терешкевич І. С., Дувалко О. В., Ткачук О. С., Перерва Л. О., Андронік С. В. (2015)
Лешко М. М. - Результати хірургічного лікування хордом крижової ділянки, Слинько Є. І. (2015)
Палієнко Р. К. - Порівняльна оцінка розповсюдженості спайкового процесу очеревини залежно від різних методів обробки культі червоподібного відростка (експериментальне дослідження), Цема Є. В., Оссовський О. В. (2015)
Русин В. І. - Ультразвукова діагностика пухлинного тромбозу нижньої порожнистої вени при нирково-клітинному раку на етапах планування операції, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М., Левчак Ю. А. (2015)
Русин В. І. - Патогенетичне обґрунтування тактики хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок при дистальних формах атеросклерозу, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Носенко О. А., Машура В. В. (2015)
Русин В. І. - Роль холецистокініну у формуванні ускладнень у хворих після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2015)
Чобей С. М. - Використання біофлавоноїдів у комплексному лікуванні геморою (2015)
Бисага Н. Ю. - Акушерські та перинатальні аспекти доброякісної патології шийки матки (2015)
Лоя Н. О. - Деякі особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із деструктивними методами лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Фединчук Г. В. - Оцінка функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи у вагітних з прееклампсією в умовах природної нестачі йоду, Маляр В. А. (2015)
Фединчук Г. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту при прееклампсії на тлі йододефіциту, Маляр В. А. (2015)
Єрем Т. В. - Вплив еколого-гігієнічних факторів на захворюваність карієсом зубів у мешканців різних біогеохімічних зон закарпаття, Варга М. Д. (2015)
Єрем Т. В. - Особливості виникнення та розвитку карієсу зубів у населення закарпатської області при тривалому вживанні мінеральних вод як питних, Єрем Х. В. (2015)
Костенко Є. Я. - Теоретичне обґрунтування використання ультразвукової ідентифікації основних стоматологічних матеріалів, Костенко С. Б., Гаврилешко К. І. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Стан тканин пародонту у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки та її ускладнення (2015)
Назаревич М. Р. - Досвід застосування транскраніальної стимуляції у щелепно-лицевій хірургії, Огоновський Р. З., Горицький В. М., Гайдук Р. В., Локота Ю. Є. (2015)
Потапчук А. М. - Електроміографічна оцінка функціональної активності жувальних м’язів при ортопедичному лікуванні з опорою на дентальні імплантати системи zircon prior, Криванич В. М. (2015)
Бекесевич А. М. - Вплив наркотичних середників на структурну організацію нервової тканини (2015)
Вантюх Н. В. - Особливості вісцеральної патології при псоріатичній хворобі, Лемко О. І. (2015)
Кополовець І. І. - Принципи хірургічної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу у хворих із атеросклеротичним ураженням сонних артерій, Русин В. І., Сіготскі В. (2015)
Корчинська О. О. - Гіпергомоцистеїнемія у патогенезі звичного невиношування вагітності, Маляр Вол. В., Маляр В. А., Балога О. А. (2015)
Маланчук Р. О. - Клінічне значення та діагностика нерівної довжини ніг у хворих із міофасціальними больовими синдромами (2015)
Потапчук А. М. - Сучасні методи реставрації сколів керамічного покриття металокерамічних зубних протезів, Крулик В. В. (2015)
Решетар Д. В. - Негоспітальні пневмонії: деякі аспекти патогенетичних механізмів розвитку (2015)
Усенко О. Ю. - Побічні явища та місцеві ускладнення при трансплантації стовбурових клітин у пацієнтів зі зниженою функцією скорочення міокарда, Якушев А. В., Сморжевський В. Й., Габриєлян А. В., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф., Романова С. В. (2015)
Фатула М. І. - Артеріальна гіпертензія і хлорид натрію, Машура Г. Ю. (2015)
Губіна Н. В. - Етика і деонтологія у фармації: нові аспекти викладання в рамках кредитно-модульної системи (2015)
Кашперук-Карпюк І. С. - Оптимізація викладання анатомії людини за умов використання комплексу комп’ютерних інформаційних технологій, Лаврів Л. П. (2015)
Шимон В. М. - Покращення якості викладання дисципліни "топографічна анатомія та оперативна хірургія", Вайнагій О. М., Шерегій А. А. (2015)
Костенко С. Б. - Теоретичне обґрунтування використання спектрофотометричного методу ідентифікації пломбувальних стоматологічних матеріалів, Мішалов В. Д., Радько В. І. (2015)
Сухан В. С. - Небулайзерна терапія як метод інгаляційної аерозольтерапії у лікуванні хворих на бронхіальну астму (2015)
Дуло О. А. - Порівняльна характеристика анаеробної продуктивності у дівчат із різним соматотипом, які проживають у гірських та низинних районах закарпатської області (2015)
Маляр Р. В. - Стоматологічний заклад як підприємство у нових економічних умовах, Канюра О. А., Савчук О. В. (2015)
Мельник В. С. - Проведення "уроків здоров’я" в дитячих дошкільних та шкільних закладах м. Ужгород, Горзов Л. Ф., Головацька Р. Т. (2015)
Палко А. І. - Причини та нозологічна структура первинної інвалідності працездатного населення Закарпатської області за 2009–2013 роки, Керецман А. О. (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Характеристика якості та доступності надання вторинної та третинної медичної допомоги населенню на регіональному рівні (2015)
Вакула Н. С. - Андрій Новак – фундатор закарпатської обласної клінічної лікарні. До 165 річниці з дня народження (2015)
Фатула Ю. М. - Досвід війьково-медичної служби австро-угорської армії у Першій світовій війні, Петнегазі Д. С. (2015)
Доцентові кафедри факультетської терапії медичного факультету Ужгородського національного університету Рішку Олександру Адальбертовичу – 60 (2015)
Лендьел Майя Пилипівна (до 80-річчя з дня народження) (2015)
Світлій пам’яті доктора медичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Михайла Дмитровича Торохтіна (до 90-річчя від дня народження) (1924–2010) (2015)
Фуркевич В. А. - О проблемах адаптации украинского законодательства по виноделию к законодательству Европейского союза (2011)
Мельник И. В. - История и современные тенденции развития одесского пивоварения, Чебанова Л. А., Пухони Леош (2011)
Калмыкова И. С. - Технология виноградного сока с повышенным содержанием антоцианов (2011)
Слива Ю. В. - Переробка продукції рослинництва: вимоги та реальність, Хомічак Л. М. (2011)
Дышкантюк О. В. - Особенности технологий приготовления блюд ресторанного питания при обслуживании иностранных туристов, Титомир Л. А. (2011)
Євлаш В. В. - Дослідження споживчих властивостей фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, та визначення їх якості протягом зберігання, Акмен В. О. (2011)
Дождалева М. И. - Новая технология и рецептуры диабетических сахаристых кондитерских изделий, Гончар В. В., Росляков Ю. Ф., Калашнова Т. В. (2011)
Шмалько Н. А. - Технология data mining для комплексной оценки качества хлебопекарного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, Росляков Ю. Ф., Руденко О. В., Токарева Ю. А. (2011)
Черно Н. К. - Визначення раціональних режимів концентрування лізоцимної складової капусти білокачанної (Brassica oleracea) шляхом комплексоутворення з іоногенними полісахаридами, Станкевич Г. М., Озоліна С. О., Тірон-Воробйова Н. Б. (2011)
Бондар М. В. - Вплив антисептичних засобів на дріжджі у спиртовому виробництві (2011)
Бабакіна Е. Л. - Використання ферментних препаратів в технології червоних сухих вин, Толстенко Н. В. (2011)
Хомич Г. П. - Дослідження зміни біологічно активних речовин чорниці в процесі виробництва соків, Осипова Л. А., Лозовська Т. С. (2011)
Ходаков А. Л. - Физико-химические показатели виноматериала из ежевики, Ермолин Д. В., Ермолина Г. В., Зайцев Г. П., Виноградов В. А. (2011)
Бельтюкова С. В. - Сорбционно-люминесцентное определение катехинов, Бычкова А. А. (2011)
Колесниченко С. Л. - Метод оценки качества активации воды (2011)
Андріянов О. Д. - Умови формування карбонатної плівки для захисту сталі від корозії, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2011)
Полумбрик М. О. - Циклодекстрини в харчових продуктах (2011)
Макаров А. С. - Способы приготовления виноматериалов для красных игристых вин, Загоруйко В. А., Ермолин Д. В., Лутков И. П., Чичинадзе Л. Ж., Шалимова Т. Р., Ходаков А. Л. (2011)
Омельчук С. В. - Використання нетрадиційної рослинної сировини у пивоварінні для створення спеціальних сортів пива, Мельник І. В, Головченко В. М. (2011)
Бурда В. Е. - Зависимость поверхностного натяжения от содержания поверхностно-активных веществ при трехступенчатом блочном вымораживании виноградных сусел (2011)
Polukarova L. A. - The environmental assessment of coastal aquatory the Tiligul estuary by bioindicators (macrophytes and microbiota), Bayraktar V. N. (2011)
Кошова В. М. - Дослідження і підбір натуральних інгредієнтів для приготування безалкогольних напоїв, Романова З. М. (2011)
Нагурна Н. А. - Природа домішок етилового спирту та засоби регулювання хімічних і сенсорних характеристик спирту, Головченко В. М., Буряков В. Г. (2011)
Півоваров О. А. - Дериватографічні дослідження тіста, приготованого з використанням плазмохімічно активованих водних розчинів, Миколенко С. Ю. (2011)
Власов С. А. - Совершенствование технологии вин и напитков из плодов кизила, Кепин Н. И., Осипова Л. А. (2011)
Гулієв Ш. Р. - Концепція створення нових технологій та обладнання для переробки винограду, Іваненко А. В., Сологуб О. А. (2011)
Буряков В. Г. - Оптимізація параметрів бражної колони (2011)
Коваленко О. О. - Експериментальне дослідження процесу мембранного очищення стічних вод консервних виробництв, Безусов А. Т., Патік Т. П., Мочернюк Д. В. (2011)
Андреянов А. Д. - Квантовомеханическая оценка влияния содержания Nd на электрокаталитическую активность тройных дисперсных сплавов, Кузнецова И. А. (2011)
Нужин Е. В. - Методика расчета коэффициента полезного действия гомогенизатора для молока (2011)
Вискребцов В. Б. - Інтенсифікація технологічних процесів в цукровій промисловості на основі ежекційних методів, Пономаренко В. В. (2011)
Білько М. В. - Вплив оклеюючих матеріалів на стабільність кольору рожевих столових виноматеріалів, Тенетка А. І., Ткаченко О. Б. (2011)
Вінніков В. А. - Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України: наукові дослідження в короткій ретроспективі (2015)
Вороньжев І. О. - Променева діагностика аспіраційного синдрому та його ускладнень у дітей раннього віку з перинатальними ураженнями центральної нервової системи (2015)
Калашников В. И. - Роль дуплексного сканирования магистральных артерий головы и магнитно-резонансной томографии в диагностике структурно-гемодинамических нарушений при мигрени, Абдуллаев Р. Я., Костюковская А. Е. (2015)
Симонова-Пушкарь Л. И. - Особенности микробиоценоза кожи лабораторных животных после воздействия ионизирующей радиации, Скляр Н. И., Гертман В. З., Белогурова Л. В., Гони Симеха А. Т. (2015)
Кузьменко Е. В. - Роль трансформирующего ростового фактора TGF-β1 в патогенезе злокачественных новообразований, Кулинич Г. В., Сорочан П. П., Савченко А. С. (2015)
Пономаренко С. О. - Порівняльний аналіз променевих методів дослідження при стенозі хребетного каналу поперекового відділу хребта (2015)
Васильєв Л. Я. - Математичний аналіз результатів лікування онкологічних хворих з огляду на можливий канцерогенний ефект хіміолікування та появу метахронних пухлин, Радзішевська Є. Б., Вікман Я. Е., Насонова А. М. (2015)
Карвасарська В. В. - Сироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легені, Гребіник Л. В., Білозор Н. В., Басилайшвілі С. Ю., Бакай Т. С., Мітряєва Н. А., Старенький В. П., Старіков В. І. (2015)
Головко Т. С. - Применение эластографии для мониторинга эффективности консервативной терапии рака шейки матки, Иванкова В. С., Бакай О. А. (2015)
Громакова І. А. - Гематологічні, імунологічні та ендокринні порушення у хворих на рак тіла матки з інсулінорезистентністю різної вираженості при комбінованому протипухлинному лікуванні, Сорочан П. П., Прохач Н. Е., Громакова І. С., Кругова І. М. (2015)
Ткаченко М. М. - Роль остеосцинтиграфії в діагностичному скринінгу пацієнтів при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Артамонова Н. О. - Наукометричний аналіз засобів наукових комунікацій в онкології, Горбань А. Є., Кулініч Г. В., Павліченко Ю. В., Закрутько Л. І., Новгородська Л. М., Білан Л. Г. (2015)
Скоробогатова Н. Г. - Мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку: біологічні і радіобіологічні аспекти досліджень, Узленкова Н. Є. (2015)
Сафонова І. М. - Постнатальні клінічні результати різних ехографічних варіантів аномалій сечовидільної системи плода: огляд літератури і аналіз серії випадків (2015)
Сімонова-Пушкар Л. І. - Історія становлення та перспективи застосування на сучасному етапі фотодинамічної терапії у різних галузях медицини, Гертман В. З., Білогурова Л. В. (2015)
Красносельский Н. В. - Особенности диагностики и лечения крупного инородного тела промежуточного бронха, Белый А. Н., Крутько Е. Н., Панов А. В., Мовчан А. В. (2015)
Артамонова Н. О. - Современные радиологические методы диагностики метастазирования опухолей (реферативный обзор), Павліченко Ю. В., Кривуля О. С. (2015)
Артамонова Н. О. - Перша жінка-радіолог в Україні: Анна Генріхівна Ченч (2015)
Сиваченко Тамара Порфиріївна (2015)
Щурик М. В. - Інвентаризація земельних ресурсів АПК як найважливіша передумова організації земельних господарств (2010)
Пілько А. Д. - Модель оцінки ефективності управління системою маркетингових комунікацій підприємства (2010)
Дмитришин Л. І. - Нейромережеві технології аналізу валютного ринку (2010)
Ткаченко І. С. - Моделювання процесу вибору претендента на вакантну посаду в команді, Медецька С. П. (2010)
Курінєнко О. В. - Переваги та недоліки існуючих моделей оцінки фінансового стану підприємства (2010)
Загвойська Л. Д. - Моделювання менеджменту одновікових лісонасаджень на засадах сталого розвитку (2010)
Лук’янова В. В. - Структурно-логічна модель діагностики підприємства з урахуванням ризику (2010)
Судук Н. В. - Постановка і дослідження багатоетапної транспортно-виробничої задачі (2010)
Хабер І. Б. - Концептуальна модель інваріантної економічної системи промислового підприємства (2010)
Загурська М. М. - Модель оптимального вибору постачальників на вітчизняних підприємствах (2010)
Лендел Я. В. - Моделювання процесів стратегічного управління оборотними коштами промислового підприємства, Митрохіна О. О. (2010)
Мардар О. В. - Методи оцінювання пропозицій потенційних постачальників у рамках проведення процедури відкритих торгів, Шамарін Ю. В. (2010)
Мацкевич Ю. І. - Методичне забезпечення стратегічного фінансового планування інвестиційної діяльності підприємства (2010)
Левчук К. О. - Інтеграція управління логістичними процесами в загальну систему управління витратами великого промислового підприємства (2010)
Самофалов В. В. - Роль і місце інформаційних технологій в системі чинників виробництва (2010)
Гринів Л. В. - Маркетинг в період кризи в економіці, Cиниця С. М. (2010)
Павленко І. А. - Вдосконалення фінансового механізму інноваційного підприємництва в Україні (2010)
Витвицький Я. С. - Економічний механізм постіндустріального реінжинірингу регіональних суспільних систем, Палійчук М. В. (2010)
Шкромида Н. Я. - Механізм оцінки економічного потенціалу підприємства (2010)
Благун І. С. - Світовий досвід розвитку оптових ринків електричної енергії, Чернявський М. О. (2010)
Аржевітін С. М. - Фактори впливу на формування та розміщення грошової маси (2010)
Мацола С. М. - Управління прибутком газорозподільного підприємства з врахуванням невизначеності (2010)
Пархоменко О. П. - Концептуальний підхід до формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств (2010)
Благун І. І. - Зарубіжний досвід управління розвитком промисловості на основі кредитних інструментів (2010)
Дмитришин М. В. - Методологічні підходи до оцінки ефективності організаційно-фінансового механізму ВНЗ (2010)
Остап’юк Н. І. - Кон’юктуротворні фактори туризму (2010)
Король В. С. - Міжрегіональний міжгалузевий баланс із взаємозв'язками виробництва, споживання та доходів населення (2010)
Кейван О. І. - Теоретичні основи формування переваг споживачів на туристичному ринку (2010)
Казарінова Н. Л. - Методи контролю та оперативного регулювання дебіторської та кредторської заборгованостей ВНЗ (2010)
Ткаченко І. С. - Обгрунтування економічної доцільності функціонування недержавного пенсійного фонду, як соціального інституту країни, Томашевська Ю. А. (2010)
Кирилишен Я. В. - Проектування структури інформаційної системи підтримки процесів управління ресурсами, Чредніченко О. С. (2010)
Кириченко Д. О. - Вибір системи оперативного управління основним виробництвом (2010)
Колбасін Є. С. - Кластеризація автомобільної продукції за її технічним рівнем на ринку України (2010)
Красноносова О. М. - Визначення впливу важелів державного регулювання на динаміку промисловості, Каплієнко М. В. (2010)
Кривий М. В. - Рівень освіти населення Івано-Франківської області: сучасний стан, тенденції розвитку, Крива Ю. Р. (2010)
Лисенко М. О. - Економічна природа власного капіталу банку та його роль у ресурсному забезпеченні банківських установ (2010)
Мічківський С. М. - Рейтинговий показник вищого навчального закладу як індикатор в процесах прийняття управлінських рішень, Моісеєнко О. П. (2010)
Скрипник О. А. - Аналіз підходів до побудови основи інформаційно-аналітичних систем (2010)
Терещенко Е. Ю. - Напрямки перспективного розвитку промисловості України, Заргана М. А. (2010)
Турчин О. І. - Інформаційна безпека процесів менеджменту інтегрованих систем (2010)
Лотоцька М. Р. - Характеристика та основні тенденції розвитку просторової структури внутрішнього ринку України (2010)
Лещук Г. В. - Формування оптимальної інвестиційної програми реструктуризації підприємства (2010)
Паркулаб А. Г. - Генезис моделей дослідження фондового ринку (2010)
Савчук Т. В. - Прогнозування ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами (2010)
Савків У. С. - Еволюційний, системний та інституціональний підходи до визначення регіону з позиції його сталого розвитку (2010)
Курок О. О. - Розробка заходів зменшення митних податків для машинобудівних підприємств (2010)
Ракитская Т. Л. - Теоретические основы разработки нанесенных металлокомплексных катализаторов (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез и строение бис(ксилатато)германатов (IV) магния, кальция и бария (2015)
Бельтюкова С. В. - Определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибилизированной люминесценции иона Tb (III) в комплексе с ципрофлоксацином, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О., Ситникова Ю. С. (2015)
Денисенко Т. А. - Спектрофотометрическое поределение рутина и сакорбиновой кислоты при совместном присутствии с использованием 18-молибдодифосфорного гетерополикомплекса, Вишникин А. Б., Цыганок Л. П. (2015)
Bacherikov V. A. - Strategy and preparation of some bulding blocks for synthesis of branched oligosaccarides (2015)
Сазонова В. Ф. - Флотационное разделение оксалатов скандия и лантана, Кожемяк М. А., Блащук Е. И. (2015)
Скрильов Л. Д. (5.01.1935-1.02.1999) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Привітання ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з нагоди 20-річного ювілею журналу "Інфекційні хвороби" (2015)
Бондаренко А. М. - Визначення чутливості криптококів до антимікотиків – основа ефективності лікування криптококового менінгіту (2015)
Грижак Л. Р. - Ефективність препаратів специфічних імуноглобулінів і рибонуклеїнової кислоти у лікуванні ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на цитомегаловірусний енцефаліт, Дикий Б. М., Ткачук З. Ю. (2015)
Москалюк В. Д. - Епідеміологічна характеристика герпесвірусної інфекції на Буковині протягом 2010-2014 рр., Соколенко М. О. (2015)
Покровська Т. В. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу кору в дітей і дорослих, Гнатюк В. В., Надрага О. Б. (2015)
Ліпковська І. В. - Застосування токсоплазміну для протирецидивного лікування хворих на токсоплазмоз, Сидяченко А. І., Сидяченко В. А. (2015)
Климнюк С. І. - Ієрархічна структура мікробіоти носоглотки у хворих на гостру респіраторну інфекцію, Романюк Л. Б., Покришко О. В., Савчук M. M., Ткачук Н. І., Творко М. С., Борак В. П. (2015)
Андрейчин Ю. М. - Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі, Міхньов В. А., Орел Ю. М. (2015)
Бобровицька А. I. - Особливості загального реактивного потенціалу дітей раннього віку при БЦЖ-лімфаденітах, Голубова Т. Ф., Суходольська В. В. (2015)
Винничук Н. А. - Особливості хіміорезистентності мікобактерій туберкульозу в Тернопільській області за останні роки, Климнюк С. І. (2015)
Орел Ю. М. - Порушення поглинально-видільної функції печінки в пізній період травматичної хвороби та її корекція тіотриазоліном (2015)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання під час локальних війн, Майданюк В. П., Ткачук С. І., Півник В. М. (2015)
Возна Х. І. - Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція, Москалюк В. Д. (2015)
Завіднюк Н. Г. - Бактеріофаги: назад у майбутнє (2015)
Кравчук Ю. А. - Оцінка ситуації стосовно лептоспірозу в світлі соцекосистемного аналізу (2015)
Демкович А. Є. - Особливості формування мікробіоценозу в розвитку запальних захворювань пародонта (2015)
Кіселик І. О. - Спалах гострого гепатиту D у відділенні хронічного гемодіалізу (2015)
Морочковський Р. С. - Захворювання на сказ у Волинській області (2015)
Ювілей Наталії Сергіївни Доніч (2015)
Славний ювілей Михайла Антоновича Андрейчина (2015)
Вітаємо з ювілеєм! (До 70-річчя доцента Миколи Степановича Суременка) (2015)
Зінчук О. М. - Світлій пам’яті Дмитра Євгеновича Телегіна (2015)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція: "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2015)
Рябоконь О. В. - Рецензія на підручник Infectious diseases. Textbook for English-speaking students of medical universities IV level of accreditation / M. Andreychyn, V. Moskaliuk, V. Sorohan, N. Bohachyk – Chernivtsi: Bukovinian State Medical University, 2014. – 336 p. (2015)
Безусов А. Т. - Розробка технології отримання гарбузового нектару функціонального призначення, Зубкова К. В. (2011)
Бабов К. Д. - Контролювання якості вуглекислих лікувальних вод при використанні їх для відпуску процедур, Нікіпелова О. М., Кисилевська А. Ю. (2011)
Стрікаленко Т. В - Прогнозування знезаражуючої дії полігексаметиленгуанідину для водопровідної води, Шалигін О. В., Труфкаті Л. В., Скубій Н. В, Соловьова А. С. (2011)
Калугіна І. М. - Моделювання драглеподібних страв функціонального призначення з добавками морських водоростей (2011)
Гойко І. Ю. - Новий кисломолочний напій оздоровчого призначення, Івасенко І. А. (2011)
Мельнічук О. Є. - Використання прийомів біотехнології для підвищення виходу соку з йошти, Безусов А. Т., Сторожук В. М. (2011)
Черно Н. К. - Дослідження арабіногалактану деревини Pinus silvestris L., Гураль Л. С., Ломака О. В. (2011)
Вікуль С. І. - Биологическая активность ягод черники и продуктов ее переработки, Хомич Г. А. (2011)
Манолі Т. А. - Вплив параметрів ферментативної обробки на ступінь відділення шкіри шпроту чорноморського, Памбук С. А., Камінський Є. В. (2011)
Чабанова О. Б. - Розробка технології ферментованих сироваткових напоїв з використанням натуральних соків, Кочмар Л. П. (2011)
Ткаченко Л. В. - Вплив кукурудзяного екстракту на накопичення біомаси та бродильну активність спиртових дріжджів, Горшунов Ю. В., Богданов Є. С., Дуган О. М. (2011)
Гайдай І. В. - Плоди дерену, як джерело біологічно активних речовин (2011)
Тележенко Л. М. - Дослідження процесів попередньої обробки земляного мигдалю при виготовленні десертів, Золовська О. В. (2011)
Єгорова А. В. - Удосконалення процесу підготовки плодоовочевої сировини для виробництва консервованих продуктів, Верхівкер Я. Г., Гондза Н. І. (2011)
Колесніченко С. Л. - Состояние воды в зависимости от физико-химической обработки (2011)
Віннов А. С. - Современные ферментативные процессы в производстве реструктурированных пищевых продуктов, Манолі Т. А. (2011)
Геок В. Н. - Влияние способа экстрагирования мезги на содержание азотистых веществ в красных столовых виноматериалах (2011)
Філінська Т. Г. - Ацидолиз подсолнечного масла с применением сульфокислотного полиамида в качестве катализатора, Черваков О. В., Рoстокина М. А., Герасименко К. О. (2011)
Асланова М. С. - Физико–химические показатели новых помологических сортов плодов граната и их изменения при хранении в МГС, Магеррамов М. А. (2011)
Мороз О. В. - Визначення закономірностей формування змішаних драглів на основі систем "альгінат натрію - карагінан", Пивоваров Є. П., Трощій Т. В. (2011)
Пахомова К. Ю. - Застосування гідродинамічної обробки у консервуванні продуктів рослинного походження, Стоянова Л. О., Верхівкер Я. Г. (2011)
Гайдай І. В. - Використання екстрактів і соку з дерену в технології плодово-ягідних алкогольних напоїв, Литовченко О. М., Домарецький В. А., Мельник І. В. (2011)
Палвашова Г. І. - Вдосконалення процесу підготовки яблучної начинки для напівфабрикатів громадського харчування, Саламатіна С. Є., Костинюк А. М. (2011)
Іщенко І. М. - Аналитический обзор методов получения воды из атмосферного воздуха (2011)
Герасим Г. С. - Исследование процесса рассольного замораживания рыбы с использование защитных покрытий на основе НПВ, Ільєва О. С., Нікітчіна Т. І. (2011)
Моськалюк І. В. - Проблеми профзахворювань на підприємствах України, Д’яконова А. К., Сакун М. М. (2011)
Бочарова О. В. - Оценивание качества кофе, Решта С. П., Подолян Р. А., Баришев С. (2011)
Баля Л. В - Визначення кольорових характеристик зразків соусів, Горячова О. О. (2011)
Мірошніченко О .М. - Использование электроактивированной воды в производстве овощных стерилизованных консервов, Колесніченко С. Л., Терзі С. В. (2011)
Станкевич Г. М. - Оптимізація рецептур соків та паст на основі ферментованого топінамбура, Біленька І. Р., Буланша Н. А. (2011)
Лапардін М. І. - Использование уравнения состояния РКС для расчета фазовых равновесий и параметров цикла ДМКС (2011)
Бурдо О. Г. - Кінетика ІЧ-сушіння шламу кави, Терзієв С. Г., Ружицька Н. В., Борщ А. А. (2011)
Верхівкер Я. Г. - Разработка параметров предварительной подготовки специй при производстве соусов и кетчупов на томатной основе, Єфремов В. В. (2011)
Добробабіна Л. Б. - Розробка параметрів теплової обробки напівконсервів із морепродуктів, Кушніренко Н. М., Зінченко В. І. (2011)
Василів О. Б. - Опріснення води виморожуванням в установці зі змінною в циклі температурою холодоносія, Тітлов О. С., Іщенко С. В. (2011)
Очеретяний Ю. А. - Разработка системы измерения энергетических показателей компрессионной холодильной установки, Жівіца В. І., Оніщенко О. А., Вайнфельд Є. Й., Тюхай Д. С. (2011)
Підсумки конкурсу на кращі дипломні проекти (роботи) та кваліфікаційні роботи випускників ОНАХТ 2011 р (2011)
Дмитришин Л. І. - Методологічні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємства (2011)
Омельченко О. І. - Моделювання процесів розробки та реалізації цільових програм соціального розвитку регіонів (2011)
Русин Р. С. - Імітаційні моделі динаміки в діяльності банку (2011)
Циганець В. В. - Класифікація статистичних рядів як елементів багатомірного масиву даних (2011)
Писар Н. Б. - Дослідження зміни прибутку монополіста залежно від ціни на товар (2011)
Дикий А. П. - Роль служби економічної безпеки підприємства при забезпеченні захисту бухгалтерської інформації (2011)
Легенчук С. Ф. - Принцип превалювання сутності над формою та концепція правдивого і справедливого погляду / справедливого представлення: в пошуках критеріїв демаркації (2011)
Нижник І. В. - Оцінка конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Хмельниччини (2011)
Момчева А. М. - Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств (2011)
Березівський П. С. - Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва, Ліпич Л. Г., Ющишина Л. О. (2011)
Ляхович Л. А. - Моніторинг інвестиційних проектів підприємств (2011)
Фаловська (Калинчук) І. Д. - Механізм формування резервів економії витрат виробничих ресурсів (2011)
Жерліцин Д. М. - Синтез системи управління фінансової стійкості операційної діяльності підприємства, Телегіна В. О. (2011)
Левчук К. О. - Синтез структури інформаційного забезпечення механізмів управління логістичними процесами промислового підприємства (2011)
Ліпич Л. Г. - Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального господарства, Іванків О. Я. (2011)
Дехтяр Н. А. - Особливості формування ефективних державних програм в сфері туризму з урахуванням стратегічних пріоритетів України у зовнішній економічній політиц (2011)
Остап’юк Н. І. - Вплив макроекономічної ситуації на розвиток туризму в Україні (2011)
Благун І. І. - Ринок інвестицій в золото (2011)
Красноносова О. М. - Визначення впливу важелів державного регулювання на динаміку промисловості, Каплієнко М. В. (2011)
Крамаренко Р. М. - Оптимизация процесса утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) (2011)
Палант О. Ю. - Перспективні альтернативні напрями розвитку транспортного комплексу України за видами транспорту (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи в умовах глобалізації (2011)
Казарінова Н. Л. - Синтез ефективної структури процесно-орієнтованої системи бюджетування ВНЗ (2011)
Кирилишен Я. В. - Синтез ефективних фінансових механізмів управління центрами відповідальності в рамках багаторівневих інформаційних систем, Лисенко М. О. (2011)
Мічківський С. М. - Розробка методів проведення тестування й оцінки їхніх результатів з використанням сучасних інформаційних технологій, Зейдіна М. І. (2011)
Пустюльга Л. С. - Побудова багаторівневої системи мотивації персоналу (2011)
Узунова Н. С. - Удосконалення управління комплексним розвитком галузей АПК АР Крим на основі факторів економічного зростання (2011)
Прігунов О. В. - Інформаційно-правові аспекти та особливості нарахування компенсаційних виплат на підприємствах України (2011)
Самофалов В. В. - Механізм інтеграції інформаційних технологій і систем металургійного підприємства (2011)
Скрипник О. А. - Інструментальні засоби побудови віртуальних утворень підприємств (2011)
Тамбовцева О. Є. - Система управління органами державної податкової служби України, Тульнешов Л. П. (2011)
Зварич І. Т. - Особливості моделювання та прогнозування сучасних етнополітичних процесів і тенденцій, Зварич О. І. (2011)
Ліпич О. А. - Ідентифікація інтелектуального капіталу підприємства та виокремлення його складових (2011)
Гринюк Р. М. - Розвиток системи прямого оподаткування в Україні (2011)
Мощицька Т. О. - Вдосконалення понятійного інструментарію регіонального розвитку (2011)
Кейван О. І. - Туризм, як фактор сталого розвитку Карпатського регіону (2011)
Гораль Л. Т. - Оцінка ефективності технічного розвитку системи магістрального транспорту газу (2011)
Ягольницький О. А. - Оцінка ефективності реалізації фінансових кластерних ініціатив (2011)
Савків У. С. - Формування системи показників сталого розвитку регіону (2011)
Громико Н. К. - Сценарний підхід у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Паркулаб А. Г. - Системне страхування дій на ринку капіталів (2011)
Безуглий О. Ю. - Формування механізмів узгодженої взаємодії в промислових комплексах (2011)
Марчук В. Д. - Інтегрована модель виробничої системи (2011)
Романків І. М. - Еволюція теорій росту та розвитку регіонів (2011)
Куценко О. В. - Визначення еталонних координатів та траєкторій при проведенні досліджень супутникових навігаційнеих систем (2010)
Приходбко І. А. - Оцінка цілісності переспективної глобальної супутникової навігаційної системи Galileo (2010)
Харченко В. П. - Оцінка алгоритму інтегрування рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарату, Ільніцька С. І. (2010)
Харченко В. П. - Малобазовый метод пеленгации высокой точности, Сорочан А. Г. (2010)
Мисак Й. С. - Оптимальний режим роботи пилосистеми з кульовим барабанним млином при розмелюванні вугілля марки АШ, Омеляновський П. Й., Голишев Л. В. (2010)
Мисак Й. С. - Ефективність роботи пилосистеми від кульового завантаження барабана млина (КБМ), Івасик Я. Ф., Омеляновський П. Й. (2010)
Безвесільна О. М. - Засоби зменшення дискретності квантування сигналу кільцевого лазера, Гнатейко Н. В., Ткаченко С. С (2010)
Безвесільна О. М. - Аналітичний огляд теоретичних та експерементальних досліджень у галузі авіаційної гравіметрії, Гура Є. В. (2010)
Безвесільна О. М. - Алгоритмічна обробка двовимірної інформації про механічні велечини на основі штучних нейронних мереж, Подчашинський Ю. О. (2010)
Бєлятинський А. О. - Метод чисельного розрахунку похідної з використанням швидкого сплайн-перетворення, Кужель Н. В (2010)
Бойченко О. В. - Моделювання управлінської інформаційно-аналітичної системи підприємства, Яценко Л. Ф., Яловенко Ю.В. (2010)
Борковский А. В. - Компьютеризованая система обработки и анализа изрображений объектов, полученных с помощью систем технического зрения, Борковская Л.А (2010)
Ведміцький Ю. Г. - Узагальнені електричні схеми аналоги неперервних денамічних систем довільного порядку (2010)
Вишневський О. А - Разработка математических моделей измерения механических велечин трубопроводной арматуры (2010)
Вінічук І. М. - Переспективи застосування та оцінювання якості інтерактивних голосових систем у сучасних інформаційних технологіях (2010)
Девлет'янц О. І. - Модифікація рангового алгоритму виявлення радіолокаційних сигналів (2010)
Дудатьев А. В. - Аналіз та забезпечення інформаційної безпеки в умовах конфліктів, Войтович О. П., Дудатьєв І. А. (2010)
Іванець О. Б. - Використання мереж петрі для задач моделювання складних систем, Дворнік М. В. (2010)
Ільченко В. М. - Дослідження кривих відбиття лазерного променя від металевих поверхонь комп'ютеризованою лазерно інформаційно-вимірювальною системо, Кочеткова О. В. (2010)
Квасніков В. П. - Дослідження датчиків з індуктивним перетворювачем для контролю геометричних параметрів деталей, Петров А. А. (2010)
Клещев Г. М. - Математичні основи управління стандартизованою підготовкою виробництва штампів (2010)
Колганова О. О. - Двовимірний багватомасштабний розклад у задачах стиснення зображень (2010)
Корченко О. Г. - Атаки в квантових системах захисту інформації, Васіліу Є. В., Гнатюк С. О., Кінзернявий В.М. (2010)
Кухарчук В. В. - Уточнені математичні і електричні моделі позиційно чутливих детекторів, Ведміцький Ю. Г. (2010)
Лютак І. З. - Експерементальні дослідження виявлення донних дефектів ультразвуковими спрямованими кільцевими хвилями, Кісіль І. С. (2010)
Мураховський С. А. - Динимика наземного компенсационного маятникового гирокомпаса, Лазарев Ю. Ф., Мироненко П. С. (2010)
Орнатський Д. П. - Методы построения аппаратуры для диагностирования подшипников качения, Довгань В. В., Никитенко Д. В. (2010)
Чепинога А. В. - Аналіз ефективності застосування чисельних методів для пошуку параметрів полігаусових моделей (2010)
Чечельницький В. Я. - Упрощение вычислений двумерных переодических автокорреляционных функций прямоугольных матриц (2010)
Шелевицький І.В. - Аналіз втрат при компресії відео зображень, Барабанов Ю.М., Гуйда О. Г., Негода А.М., Кушнір О. М. (2010)
Шевченко Б. Д - Информационно-измерительные системы в современных технологических комплексах (2010)
Шутко В. М. Шелевицький І. В. - Сплайни непарних степенів, Москалець О. Ф. (2010)
Шутко В. М. - Особливості систем моніторингу транспортних засобів на базі GPS (Global Positioning system), Шутко М. О., Шумков В. Г., Кучерук О. О. (2010)
Chertov O. - Data group anonymity in microfiles, Tavrov D. (2010)
Кочканян Р. О. - Клатратные органоминеральные удобрения на основе бурых углей, Заритовський А. Н., Нечитайлов М. М., Клименко А. А., Апраксина С. М. (2010)
Чернецкая Н. Б. - Анализ процесса функционирования и определения надежности работы транспортной системы, Белецкий Ю. В., Варакута Е. А., Балдин И.В. (2010)
Вишняков Л. Р. - Металлотрикотажные сетки в конструкциях огнестойких гибких уплотнителей в авиационной технике, Коханая И. Н., Коханий В. А., Андриенко Е. М., Ромашко Е. М., Ромашко И. М., Горобиенко А. И., Петренко В. П. (2010)
Вишняков Л. Р. - Композиційна кераміка на основі графітоподібного нітриду бору, Мазна О. В., Сінайський Б. М. (2010)
Вишняков Л. Р. - Разработка волокнистых слоисто-комбинированых материалов для эластичных взрывозащитных камер, Паламарчук Б. И., Мороз В. П., Синайский Б. Н., Вишневский Л. Г., Манченко А.Н., Хохлова Н.Н. (2010)
Бурмистр М. В. - Углерод - углеродные композиты для применения в электротехническом оборудовании, Буря А. И., Байгушев В. В. (2010)
Гаращенко В. І. - Вплив геометричних параметрів пластинчастої перфорованої насадки магнітних фільтрів на велечину її щільності, Лук'янчук О. п., Скрипник І. Г., Гаращенко О. В. (2010)
Нестеренко В. П. - Дослідження гідрооб'ємного приводу з LS регулюванням в перехідних режимах, Данченков Я. В., Гудь В. М., ЯЧкимчук О. П. (2010)
Лабай В. Й. - Залежнсть втрат ексергії у компромісі SPLIT-кондиціонерів від повітряних потоків у випарнику і кондиціонері, Мисак Й. С. (2010)
Мисак Й. С. - Зниження теплового забруднення котлів ТП-100 та ТП-92 за допомогою термоелектричних елементіва, Кравець Т. Ю., Римар Т. І. (2010)
Древецький В. В. - Багатофункціональний автоматичний аналізатогр показників якості нафтопродуктів, Воробюк Т. Ю., Римар Т. І. (2010)
Квасніков В. П. - Метрологическая аттестация переносных и стационарных средств для виброконтроля и вибродиагностирования газаперекачивающего оборудования, Сапрыкин С. А. (2010)
Ахмадов О. А.-Б. - Вторичный еталон електричної потужності для промислового діапазону частот, Ахмадов С. О., Гальовський Б. П. (2010)
Безвесільна О. М. - Математична модель похибки вимірювання кутів системою з лазерним гіроскопом, Гнатейко Н. В., Штефан Н. І., Гнатейко В. В. (2010)
Безвесільна О. М. - Динамічні похибки нового двогіроскопного гравіметра, Коваль А. В., Гура Є. В. (2010)
Дёмин Д. А. - Метод обработки малой выборки нечетных результатов ортогонализованого пассивного эксперемента, Каткова Т. И. (2010)
Квасников В. П. - Номограмма абсолютных значений измеряемых параметров средств инициирования при законе распределения Максвелла, Новиков В. Ф (2010)
Квасников В. П. - Анализ работоспособности методов дистанционного определения фазав коэффициента отражения при неоднородности среды распостранения сигналов, Овчаров Ю. В. (2010)
Пашкевич І. Д. - Удосконалення парк пересуваних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем, Юсов В. В. (2010)
Шевченко О. І. - Метрологічне забезпечення наукоємних технологій машинобудування (2010)
Ярмоленко С. П. - Градування хроматографа та метод вимірювання проб (2010)
Куковський А. Г. - Аналітичні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємст, Прознаховський В. А. (2010)
Михайлюта С. Л. - Регульований електропривід як засіб підвищкення ефективності виробництва, Биков В. І., Михайлюта Г. С. (2010)
Сластенко Е. Ф. - Философские проблемы техники (2010)
Степура В. С. - Ефективність капітальних вкладень в будівнитство автомобільних доріг, Тімкіна С. Ю., Олюха Я. Л. (2010)
Харитонов Ю. Н. - Планирование коммуникаций в пректах реконструкции систем теплоснабжения (2010)
Харічков С. К. - Основні напрямки розвитку інтегрованої інноваційно-інвестеційної ситеми регіону, Забарна Е. М. (2010)
Титул, зміст (2013)
Мокій А. І. - Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів, Мікула Н. А., Дацко О. І. (2013)
Олійник Т. І. - Реалізація державної продовольчої політики в сучасних умовах, Сєвідова І. О. (2013)
Шибаєва Н. В. - Структура економіки України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи, Батюк Л. А. (2013)
Волченко Н. В. - Сутність та поточний стан продовольчої безпеки держави (2013)
Письменний В. І. - Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань, Письменний В. В. (2013)
Ксенофонтова М. М. - Етичний кодекс менеджера, Панков М. В. (2013)
Чеботарьова О. М. - Моніторінг діяльності переробних підприємств Луганської області, Тарасенко Н. І. (2013)
Дунда С. П. - Основні шляхи розвитку хлібопекарних підприємств (2013)
Шпиг Ю. М. - Формування та розвиток інтегрованих структур: особливості, переваги, проблеми розвитку (2013)
Монастирська Т. Б. - ОСББ як сучасна форма обслуговування житлового фонду: проблеми та перспективи (2013)
Михайлова Л. І. - Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі, Кабанець О. В. (2013)
Лозинська І. В. - Стан м’ясо-молочного скотарства Сумської області: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Данкевич Є. М. - Інтеграційні процеси на зерновому ринку (2013)
Мамчур Р. М. - Перспективи розвитку агрострахування з державною підтримкою (2013)
Кучер А. В. - Економічні проблеми підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Ткаченко Д. О. (2013)
Калініченко О. В. - Формування енергоефективної вітчизняної системи машин та технології для виробництва цукрових буряків (2013)
Кулик О. Г. - Резерви підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації рослинницької продукції (2013)
Савельєва О. М. - Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення ефективності виробництва (2013)
Мазій І. М. - Забезпеченість аграрного сектора Сумщини основними засобами (2013)
Васюта Т. М. - Сутність управління технологічними процесами в підприємствах галузі птахівництва (2013)
Бугайчук В. В. - Сучасний стан земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Харченко Т. О. - Ефективність виробництва основних сільськогосподарських культур в Сумській області, Курило А. О. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Економічна стійкість аграрного підприємства як основа його конкурентоспроможності (2013)
Колосова К. А. - Управління стійкістю діяльності підприємства АПК (2013)
Стадник В. П. - Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Лиса Н. В. - Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання основних засобів харчових підприємств (2013)
Єранкін О. О. - Особливості трансформації маркетингового середовища агробізнесу в Україні (2013)
Дацюк-Томчук М. Б. - Напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу (2013)
Квятко Т. М. - Бенчмаркінг – основа ефективного розвитку підприємства (2013)
Підлісна О. В. - Формування організаційно-методичного та інформаційного забезпечення рекламних кампаній туристичних підприємств (2013)
Суховерха Ю. В. - Розвиток концепції холістичного маркетингу: аспект адаптивного управління компонентами (2013)
Степаненко Н. І. - Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю продукцією аграрних підприємств (2013)
Царук Н. Г. - Формування результативної інформаційно-аналітичної системи управління ринком агропродовольчої продукції (2013)
Запорожченко Т. Г. - Розвиток маркетингової діяльності підприємств на ринку племінних (генетичних) ресурсів тваринництва (2013)
Пересадько Г. О. - Особливості копірайтингу в Україні, Чеманова О. А. (2013)
Березовик К. В. - Сутність маркетинг-аудиту діяльності підприємств (2013)
Фалех Вісам Рамадан - Генезис систем розподілу сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку (2013)
Сисенко Л. М. - Сутність та структура системи управління якістю продукції виробництва овочів закритого грунту у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Клименко Л. В. - Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств: теорія та практика (2013)
Ліповська-Маковецька Н. І. - Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Гордєєва І. В. - Оцінка впливу тарифної ставки на обсяги імпорту м’яса (2013)
Кравченко А. С. - Міжнародний валютний ринок Forex та валютні операції (2013)
Михайлов А. М. - Порівняльні переваги та недоліки від інтеграції України у західному або східному векторі інтеграції, Бузова Я. Ю. (2013)
Сафронов В. В. - Фермерское производство как форма хозяйствования и образ жизни, Терехов В. П. (2013)
Переверзева Н. В. - Аномальные факторы формирования консолидированных издержек производства в современной экономике (2013)
Чижов А. В. - Аграрный сектор экономики России в условиях глобализации: положение и перспективы развития, Прокопов Е. Е. (2013)
Балашенко В. А. - Система управления транснациональными вертикальными ритейлеровым компаниями в мире на примере WAL-MART, Руденко Н. Р., Пашкина О. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Михайлова Л. І. - Психологічні особливості підготовки майбутніх менеджерів, Глуходід Г. Ю. (2012)
Солоха Д. В. - Інноваційні складові підвищення якості праці та трудового життя на харчовому підприємстві (2012)
Бурнукіна О. А. - Менеджмент якості як складова загального менеджменту підприємства (2012)
Нечипоренко В. В. - Роздрібна торгівля Сумської області: стан та перспективи розвитку (2012)
Гречаний В. М. - Сутність корпоративного управління та особливості формування корпоративного сектора в країнах з перехідною економікою (2012)
Шалигіна І. В. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку лісовиробничого комплексу України, Ліпчей М. І. (2012)
Михайлов М. Г. - Сутність та місце інвестиційного забезпечення в системі економічних категорій, Крючкова М. І. (2012)
Гущин А.А. - Проблеми регулювання земельних відносин в Україні та можливі шляхи їх вирішеня (2012)
Михайлова Л. І. - Особливості оцінки результативності створення та функціонування сайту-візитки вітчизняних сільськогосподарських підприємств, Валинкін О. О. (2012)
Одінцов М. М. - Проблеми і перспективи формування та розвитку територіально-галузевих агропромислових кластерів, Одінцов О. М. (2012)
Талавиря М. П. - Перспективи розвитку виробництва біоетанолу, Талавиря О. М. (2012)
Томілін О. О. - Формування міжгалузевих зв’язків на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Маслак О. М. - Становлення ринку органічної продукції в Україні (2012)
Ткаль Я. С. - Удосконалення існуючих технологій раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Кобилкін О. М. - Вдосконалення методики визначення показників економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Кобилкіна С. В. (2012)
Лихіцький В. В. - Сучасний стан та економічні перспективи вирощування зернових культур в Сумській області (2012)
Полтавський С. К. - Формування системи управління процесом реінжинірингу в аграрному підприємстві (2012)
Родіонов О. В. - Організаційні аспекти забезпечення фінансової стійкості підприємств АПК регіону, Манько І. М. (2012)
Заговора А. С. - Роль та місце управління витрат і собівартості в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств (2012)
Нєсвєтова С. В. - Соціально-психологічна характеристика керівників сільськогосподарських підприємств Сумської області (2012)
Школьна В. В. - Економічна природа і функції заробітної плати (2012)
Жмайлов В. М. - Оцінка впливу соціально-етичного маркетингу на потенціал підприємства (2012)
Рибінцев В. О. - Теоретичний аналіз категорії "бренд роботодавця", Волобоєв В. Д., Іванченко В. О. (2012)
Мандич О. В. - Організація маркетингового підходу в зернопродуктовому підкомплексі України (2012)
Самойлик Ю. В. - Механізм прийняття управлінського рішення в агроформуваннях корпоративного типу (2012)
Бричко А. М. - Конкурентноздатність як фактор адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2012)
Шашло Н.В. - Розвиток сільського господарства України в контексті підвищення конкурентоспроможності (2012)
Строченко Н. І. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної стабільності підприємства (2012)
Селезень О. М. - Платоспроможність та ліквідність в системі оцінки фінансової стійкості ТОВ "Сумське МНВО” (2012)
Дейнека О. Г. - Світовий досвід проведення реформування залізниць, Моцна І. В., Манівчук В. В. (2012)
Хромушина Л. А. - Зарубіжний досвід еколого-економічної безпеки розвитку підприємницької діяльності (2012)
Ярема Я. Р. - Формування структури зовнішньоекономічного потенціалу підприємства (2012)
Телегунь М. І. - Облік операцій в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності, Довжик О. О. (2012)
Єрмак О. М. - Шляхи формування інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств (2012)
Ліпський Р. В. - Інноваційні стратегії управління ресурсокористуванням аграрних підприємств (2012)
Івченко Н. М. - Кластер як основа конкурентноздатної, іноваційної та інвестиційно привабливої економіки (2012)
Арістова І. В. - Організаційно-правові засади інноваційного розвитку аграрного сектору в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні (2012)
Руденко О. Є. - Сучасний стан та особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Позднякова Л. О. - Розробка моделі підвищення ефективності транспортного виробництва, Ковалевич Л. С., Котик В. О. (2012)
Кадацька А. М. - Удосконалення обліку доходів в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Телегунь М. І. - Зобов’язання бюджетних установ та їх облік: практичні аспекти (2012)
Чуб Ю. В. - Система управління нематеріальними активами підприємств АПК (2012)
Ничик А. В. - Методи покращення фінансових результатів діяльності державного підприємства "Сумська біологічна фабрика" (2012)
Майданевич П. М. - Особливості облікової політики продукції сільськогосподарського виробництва у відповідності до П(с)БО 30 "Біологічні активи" (2012)
Баранік О. О. - Проблемні питання елементів податкового обліку (2012)
Полятикіна Л. І. - Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва (2012)
Божок О. М. - Оцінка сучасного стану пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Закоморний С. М. - Соціальна інфраструктура підприємства: проблеми і перспективи розвитку (2012)
Конєва І. І. - Фінансові інструменти портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва (2012)
Стрельник В. - Регіональний екологічний контроль в Україні (2012)
Черкасов А. В. - Аналіз стандартів та міжнародного досвіду управління якістю життя населення (2012)
Гімпель В. В. - Формування критеріальної основи визначення еколого-економічної активності кластерів (2012)
Толмачева Е. Н. - Факторы устойчивости социально-экономического развития сельских территорий (2012)
Мішньова Н. А. - Вплив окремих факторів на формування оцінки землі (2012)
Захарченко О. В. - Перспективи розвитку сільського туризму (2012)
Дмитришин Л. І. - Моделі управління власними засобами і ризиками комерційних банків (2011)
Буртняк І. В. - Застосування моделі Гобсона-Роджерса для дослідження індексу ПФТС, Малицька Г.П. (2011)
Паркулаб А. Г. - Нейромережеві технології моделювання кон’юнктури ринку капіталів (2011)
Стефанишин Л. С. - Моделювання руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства (2011)
Фурса Т. П. - Оцінювання економічної ефективності взаємодії підприємств і кредитних організацій при реалізації інвестиційної програми (2011)
Загурська М. М. - Інформаційне забезпечення оцінки економічної стійкості підприємства (2011)
Кленін О. В. - Актуальні проблеми управління оборотними коштами промислових підприємств (2011)
Огороднікова Н. - Вдосконалення механізму управління платіжними зобов’язаннями підприємств перед пенсійним фондом України (2011)
Самофалов В. В. - Інформаційні технології як основа побудови системи управління металургійного підприємства, Ходикін В. Ф. (2011)
Скрипник О. А. - Інформаційне забезпечення процесів управління (2011)
Строцюк Ю. В. - Процес формування іміджу підприємства (2011)
Андрієнко В. М. - Інформація і документ як чинники виробництва постіндустріального суспільства (2011)
Аровіна М. П. - Регіональні особливості ринку вентиляційних систем (2011)
Зварич І. Т. - Програмно-цільовий метод дослідження і менеджменту етнополітичних процесів: регіональний контекст, Зварич О. І. (2011)
Казаринова Н. Л. - Модель процесу організації підбору кадрів на вакантні посади ВНЗ (2011)
Кирилишен Я. В. - Розробка інформаційно-документарних показників взаємодії в рамках багаторівневих інформаційних систем бюджетування (2011)
Кужелєв М. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні, Юрова Д. Б. (2011)
Мальцева І. В. - Інформаційна підтримка судових органів влади (2011)
Ліпич Л. Г. - Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави, Івашко О. А. (2011)
Дмитришин М. В. - Оцінювання рівнів показників ефективності організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів (2011)
Гораль Л. Т. - Концепція моделі технічної реструктуризації системи магістрального транспорту газу України (2011)
Тимошенко Д. В. - Мотиваційна функція в інтегрованій системі управління ВАТ "Укрнафта" (2011)
Плець І. І. - Механізми фінансового регулювання державного боргу в Україні, Шпак А. Д. (2011)
Стадніченко О. В. - Функціональне призначення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями бюджету (2011)
Ключенко А. В. - Організаційно-економічний механізм використання та відтворення рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2011)
Пашенко Г. В. - Документальне забезпечення процесів впровадження стандартів менеджменту якості (2011)
Турчін О. І. - Інтеграція системи обліку службових посвідчень в інформаційну систему електронного документообігу (2011)
Аверіна К. С. - Вплив соціального середовища на внутрішні та зовнішні комунікації у ВНЗ (2011)
Варенко В. М. - Система менеджменту якості як ефективний засіб підготовки майбутніх фахівців-документознавців у технічному університеті (2011)
Добровольська В. В. - Проектування системи керування документацією у сфері культури (2011)
Романишин Ю. Л. - Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання у підготовці документознавців-менеджерів (2011)
Спрінсян В. Г. - Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства (2011)
Мардар О. В. - Використання інформаційних технологій у підготовці тендерної документації (2011)
Леміш Н. О. - Законодавче регулювання процесу організації діловодства в губерніях лівобережної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Палеха Ю. І. - Періодизація становлення і розвитку діловодства в Україні (2011)
Паркулаб А. Г. - Моделювання операцій на строковому ринку капіталів (2011)
Безуглий О. Ю. - Модель взаємодії в промислових комплексах (2011)
Марчук В. Д. - Моделі моніторингу і управління матеріальними виробничими потоками (2011)
Бабій І. В. - Структурна модель організаційно-економічного механізму реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством (2011)
Романків І. М. - Концептуальні моделі регіонального розвитку (2011)
Содержание (2015)
Абрамов Ю. А. - Моделирование процессов тушения пожаров класса В распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Антошкин А. А. - Влияние схем размещения оросителей спринклерных установок пожаротушения на формирование распределительной сети (2015)
Афанасенко К. А. - Влияние строения и структуры коксовых остатков полиэпоксидных связующих на их горючесть, Михайлюк А. П. (2015)
Баранов М. І. - Виникнення локальних осередків пожежі кабельної продукції при дії на неї надструмів, Рудаков С. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського