Горнова І. С. - Боротьба тенденцій у візантійському історіописанні XI сторіччя (на прикладі праць Іоанна Скилиці та Михаїла Пселла) (2010)
Клименко В. В. - Історія розвитку промислової кооперації України в повоєнний період: історіографія проблеми (2010)
Король А. І. - Дослідження В. Сарбеєм проблеми національного відродження України (2010)
Макієнко О. А. - Видання земських установ у фондах Державного архіву Херсонської області (2010)
Скрипник В. В. - Одеський період діяльності сходознавця В. В. Григор’єва (2010)
Шугальова І. М. - Аналіз особистого фонду Петра Євграфовича Ковалевського (за матеріалами Міжнародного інституту соціальної історії) (2010)
Бондарук Л. В. - Роль українського руху опору в організації Норильського повстання (2010)
Бушин М. І. - Особливості збереження етнічної самосвідомості українцями Республіки Башкортостан у 90-х роках ХХ ст. , Чубіна Т. Д. (2010)
Кухарчук О. С. - Участь осередків політичних партій у місцевих виборах 2006 року в Закарпатській області (2010)
Малишев О. В. - Діяльність органів радянської влади стосовно правового забезпечення роботи підприємств дрібної промисловості в роки "воєнного комунізму" та нової економічної політики (2010)
Міронова І. С. - Українська пошта в період правління Єлизавети Петрівни (1741-1761 рр. ) (2010)
Пронь С. В. - Українське сходознавство: "другорядна роль" в умовах загальноцивілізаційного виміру (2010)
Ткачук В. В. - Українізація православного церковного устрою на Волині в 1930-х рр. (2010)
Черемісін О. В. - Міське землеволодіння Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX століття (2010)
Богданова Т. Є. - Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, Погромський В. О. (2010)
Богданова Т. Є. - Ліванська криза 2006 р. : результати та наслідки, Чебан С. Ю. (2010)
Гарагонич В. В. - Прикордонне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи та його значення для розвитку транскордонної співпраці на сучасному етапі (2010)
Сінкевич Є. Г. - Курдська проблема на рубежі ХХ-ХХІ століть, Попова С. М. (2010)
Перев’язко Н. В. - Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А. Ейнштейна (2010)
Рудишина О. С. - Внесок фізіологів рослин Новоросійського університету в розвиток гормональної теорії тропізмів на початку XX ст. (2010)
Томаченко О. В. - Трансформаційні процеси у шкільній історичній освіті України (2010)
Дариенко В. Н. - Коллекция профессора М. Д. Хмырова как комплексный источник по истории Северного Причерноморья (2010)
Волосник Ю. П. - Первое исследование раннего этапа отечественной медиевистики: Рецензия на монографию С. И. Лимана "Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг. )" (Харьков, 2009) (2010)
Вітальне слово ректора НУЦЗУ (2014)
Дегтярьова І. О. - Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання страхової діяльності у країнах ЄС, Соболь Р. Г. (2014)
Кучерява К. Я. - Змістовна характеристика сучасного кооперативного руху та роль держави в цих процесах (2014)
Маліков В. В. - Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави, Дєгтяр О. А. (2014)
Мороз В. М. - Діалектика зв'язку змісту категорій "Управління" та "Менеджмент" у межах науки "Державне управління" (2014)
Садковий В. П. - Болонський процес як один з напрямів державного регулювання реформуванням освіти, Домбровська С. М. (2014)
Бєльська Т. В. - Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та держвну політику держави (2014)
Древаль Ю. Д. - До питання про сутніть та зміст механізмів державного управління (2014)
Жадан О. В. - Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз (2014)
Калюга О. О. - Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв'язок із фондовим ринком (2014)
Майстро С. В. - Екологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектору (2014)
Мельниченко О. А. - Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Механізми забезпечення якості вищої освіти (2014)
Тарасова О. І. - Сучасні механізми моделювання ефективних освітніх практик для дорослих і проблеми інноваційного розвитку суспільства (2014)
Коваль Р. А. - Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади в умовах глобалізації на регіональному рівні (2014)
Бублій М. П. - Основні компоненти трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Стативка Н. В. - Повышение профессиональной компетентности должностных лиц местного самоуправления (2014)
Чухно І. А. - Окремі аспекти державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в сучасних умовах (2014)
Соболь О. М. - Нормативно-правове регулювання моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Andronov I. L. - Inter-Longitude Astronomy project: long period variable stars, Marsakova V. I., Kudashkina L. S., Chinarova L. L. (2014)
Iakubovskyi D. A. - New emission line at 3.5 keV - observational status, connection with radiatively decaying dark matter and directions for future studies (2014)
Choliy V. Ya. - On the extension of Helmert transform (2014)
Kushniruk I. O. - Abundances in the atmosphere of the metal-rich planet-host star HD77338, PavlenkoYa. V., Jenkins J. S., Jones H. R. A. (2014)
Pokhvala S. M. - Low-resolution spectroscopy of the chromospherically active stars 61 CygAB with small telescopes, Zhilyaev B. E., Reshetnyk V. M., Shavlovskij V. I. (2014)
Simon A. O. - Photometric variability of the 1H1936+541 star in 2008-2014, Vasylenko V. V., Metlova N. V. (2014)
Baran O. A. - The dynamics of the observed solar granulation: spatio-temporal variations of line of sight velocity and thermodynamic parameters (2014)
Shubina O. - Photometry of distant active comet C/2010 S1 (LINEAR), Kulyk I., Korsun P., Romanjuk Ya. (2014)
Tugay A. V. - Extragalactic filament detection with a layer smoothing method (2014)
Kudrya Yu. N. - Dark matter in the Local Group, Tsykaliuk Iu. Iu. (2014)
Savchenko D. O. - Creation of 2-5 keV and 5-10 keV sky maps using XMM-Newton data, Iakubovskyi D. A. (2014)
Zhaborovskyy V. P. - Earth's pole coordinates determined from Lageos-1/2 laser ranging, Choliy V.Ya. (2014)
Аліменко О. С. - Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад (2014)
Бобкова Т. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві (2014)
Володіна Т. С. - Технологии перевода терминологических новообразований метаязыка лингвистики (2014)
Воскрес А. A. - Дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу (2014)
Государська О. В. - Семіотична модель як інструмент досягнення смислової адекватності при перекладі (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) (2014)
Дегтярьова Є. О. - Специфіка природи внутрішнього мовлення персонажів у французькому мінімалістичному романі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Денисова С. П. - Дискурсний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті (2014)
Καλογνωμης Α. - Το Γλωσσικο (Και Οχι Μονο) Υφος Στην Κοινωνιολογια Της Γλωσσας (2014)
Качмар О. Ю. - Дискурс як простір реалізації ментальних структур (2014)
Ковтун О. В. - Відтворення англомовної військової лексики українською мовою (на матеріалі документів НАТО) (2014)
Корольов І. Р. - Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці (2014)
Корольова А. В. - Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості (2014)
Леміш Н. Є. - Реконструкція архетипних уявлень про причину, відображених у свідомості носіїв англійської, нідерландської, іспанської, української та російської мов (2014)
Литвинов О. О. - Іллокутивна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному художньому дискурсі (2014)
Матківська Н. А. - Відтворення ідіолектів представників Італії у перекладах анімаційних фільмів "Тачки” і "Тачки 2” (2014)
Минкин Л. М. - Эмерджентность, интерпретация концепта в системно-функциональном континууме (2014)
Нечитайло І. М. - Інослов’янські відповідники прамовних рефлексів (2014)
Нікончук О. М. - Відлуння міждисциплінарності симулякра у лінгвістичній семіотиці (2014)
Потапенко С. І. - Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) (2014)
Прищепчук І. О. - Еволюція процедури семантичної реконструкції індоєвропейських дієслівних праоснов (2014)
Садовнікова Г. В. - Фрейм автомобільної термінології в американському варіанті англійської мови (2014)
Черхава О. О. - Типологія метафоричних моделей релігійно-популярного дискурсу в англійській, німецькій та українській мовах (2014)
Шутова М. О. - Методологічні основи вивчення лінгвосеміотичної природи етнокультурних стереотипів (2014)
Васько Р. В. - Пашкова Н. І. Номінативні моделі культурного артефакту дім у мовах карпатського ареалу балкано-слов’янського континууму: (монографія) / Надія Ігорівна Пашкова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 404 с. (2014)
Гудманян А. Г. - Бистров Я. В. Interpreting English Fiction: Theory and Practice: (навчальний посібник) / Яків Володимирович Бистров. – К. : Ленвіт, 2014. – 216 с. – (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2314 від 11.02.2014 р.) (2014)
Вимоги до оформлення рукописів у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія (2014)
Титул, содержание (2014)
Тейтель Е. И. - Структурные и фазовые превращения в твердых телах, индуцируемые интенсивной пластической деформацией и другими внешними воздействиями. Явление квазинагрева (критический аналитический обзор) (2014)
Троицкая Е. П. - Упругие свойства сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов, Жихарев И. В., Пилипенко Е. А. (2014)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. V. Диаграммы напряжение–деформация, Саяпин В. Н. (2014)
Бойло И. В. - Тепловой и дробовой шумы в туннельных структурах на основе сверхпроводников с разной симметрией параметра порядка (2014)
Хачатурова Т. А. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В. (2014)
Николаенко Ю. М. - Сенсор изменений малых величин и направлений постоянного магнитного поля, Мезин Н. И., Эфрос Н. Б., Каменев В. И. (2014)
Русаков В. Ф. - Магнитострикция оксидов и ниобиевых сплавов, обусловленная давлением внешнего магнитного поля, Чабаненко В. В. (2014)
Глазунов Ф. И. - Фазовая стабильность керамики на основе нанопорошков ZrO2–3 mol% Y2O3, компактированных в условиях высокого гидростатического давления, Волкова Г. К., Константинова Т. Е., Даниленко И. А., Глазунова В. А. (2014)
Любименко Е. Н. - Экспериментальное исследование явления водородоупругости на пластине из сплава α-PdHn (2014)
Подрезов Ю. Н. - Особенности механического поведения мартенситного сплава Ti3Sn под давлением, Иванова О. М. (2014)
Эфрос Н. Б. - Износостойкость и структурные изменения поверхностного слоя высокохромистых мартенситных сплавов при абразивном воздействии и трении скольжения, Коршунов Л. Г., Эфрос Б. М., Дмитренко В. Ю., Варюхин В. Н. (2014)
Кравчук Г. В. - Формування когнітивно-еволюційного підходу до синергетики конкурентоспроможності країни та регіону (2014)
Левківський В. М. - Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин (2014)
Бочарова Ю. Г. - Особливості розвитку конфліктно-компромісних відносин ТНК в умовах глобалізації (2014)
Маргасова В. Г. - Обґрунтування критерію раціональності забезпечення стійкості економіки держави (2014)
Пиріков О. В. - Теорія і практика сталого розвитку. Реалії та перспективи, Султанова Д. А. (2014)
Пінчук А. О. - Наукові підходи до трактування сутності категорії "банківська послуга” (2014)
Ткаленко Н. В. - Наукова концептуалізаціяформування інноваційного ресурсу національної економіки (2014)
Юрчишин О. Я. - Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об'єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію, Ащеулова С. В. (2014)
Іванчук К. О. - Інформаційна компонента стійкого економічного розвитку підприємства (2014)
Титаренко Т. Г. - Поняття державного регулювання і державного управління земельними відносинами (2014)
Ilchuk V. - Effectiveness evaluation of clusters’ functioning, Lysenko I. (2014)
Dubyna M. - Gnosiology of the category "economic trust” (2014)
Кичко І. І. - Пріоритетні напрями залучення персоналу підприємствами аграрного сектору, Денисенко Ю. В. (2014)
Горіна Г. О. - Соціально-економічне значення туристичної галузі в економіці держави (2014)
Градобоєва Є. С. - Житлово-комунальне господарство міст України: проблеми та напрями підвищення енергетичної ефективності (2014)
Маловичко А. С. - Тенденции развития транспортных услуг в контексте глобализации (2014)
Маловичко С. В. - Ринок електронної комерції України: основні тенденції (2014)
Москаленко А. М. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: теорія і практика (2014)
Желізняк А. В. - Визнання торгової марки брендом – частина стратегії підвищення конкурентоспроможності ТНК у сфері туризму (2014)
Ященко Ю. А. - Теоретичні засади розвитку агросфери в контексті сталості (2014)
Петрищенко Н. А. - Сучасні проблеми будівельного комплексу України, Серьогіна Н. В. (2014)
Гнатьєва Т. М. - Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору, Ніколюк О. В. (2014)
Журба И. А. - Методологические основы развития стратегического планирования в современном региональном менеджменте (2014)
Лебедєва В. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня економічної ефективності диверсифікованості підприємств аграрної сфери (2014)
Папіж Ю. С. - Класифікація регіональних кластерів: систематизація та удосконалення (2014)
Жусь О. М. - Інтеграційні процеси у будівельному комплексі України (2014)
Лєонов С. В. - Мікрофінансування як кредитний інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку, Сапожнікова М. В. (2014)
Сарапіна О. А. - Теоретичні засади управління дебіторською заборгованістю, Мигович А. С. (2014)
Вдовенко Ю. С. - Фіскально-бюджетні новації децентралізаційного підходу до реформування держави (2014)
Виговська В. В. - Проблемні тенденції формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхового ринку України (2014)
Жарій Я. В. - Основні проблеми та шляхи стабілізації банківської системи України, Куфаєв В. В. (2014)
Мельник П. І. - Проблеми та перспективи вдосконалення фінансів підприємств (2014)
Прокопенко В. Ю. - Приватизаційні процеси в сегменті земельної нерухомості ринку нерухомості: особливості, проблеми, наслідки (2014)
Циганюк Д. Л. - Дослідження фінансової стійкості українських банків, Гланц В. Н. (2014)
Шишкіна О. В. - Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств (2014)
Палюх О. М. - Виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України (2014)
Яковець Г. Ю. - Особливості аналізу тамінімізація ризиків під час здійснення венчурного фінансування інноваційних підприємств (2014)
Пономаренко С. В. - Фінансово-економічні аспекти розвитку сільського господарства (2014)
Столбова М. А. - Проекти з розвитку нерухомості: стадії та проблеми реалізації (2014)
Harafonova O. - Financialrestructuringasamean of financial recovery of enterprises, Ulchenko D. (2014)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві, Яресько А. М. (2014)
Єрмак О. І. - Удосконалення регістрів спрощеної форми обліку на підприємствах малого бізнесу, Биховець С. О. (2014)
Лень В. С. - Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура, Нехай В. А. (2014)
Онищенко В. П. - Облік інвестицій в асоційовані та спільні підприємстваза П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції” (2014)
Сидоренко О. О. - Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання (2014)
Олійченко І. М. - Удосконалення інформаційної діяльності в системі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Стоян О. Ю. - Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку відновлювальної енергетики (2014)
Бальзан М. В. - Перспективи економічного зростання промислових підприємств, Єпіфанова І. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Механізм оцінювання стану соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Калашник М. В. - Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії (2012)
Логвиненко І. А. - Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень–грудень 1918 р.) (2012)
Мацькевич М. М. - Види конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Мурза В. В. - Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі (2012)
Мурза О. В. - Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї" (2012)
Сидоренко О. О. - Призначення та місце процедурних норм у праві України (2012)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правове регулювання відшкодування шкоди жертвам грубих порушень прав людини (2012)
Фуфалько Т. М. - Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності (2012)
Шем’яков О. П. - Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН), Гресєва О. А. (2012)
Шульга А. М. - Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста (2012)
Абламський С. Є. - Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України (2012)
Гамалій О. Л. - Правове забезпечення протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні (2012)
Гусєва В. О. - Способи протидії розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи та шляхи їх подолання (2012)
Кицан Ю. І. - Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання (2012)
Кочура А. В. - Окремі аспекти визначення поняття кримінально-процесуальних документів (2012)
Кривонос І. С. - Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Курило С. Л. - Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та громадської безпеки (2012)
Палькін М. В. - До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучасному законодавстві (2012)
Писаренко В. В. - Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами (2012)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі (2012)
Пчолкін В. Д. - Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства (2012)
Степанюк Р. Л. - Тактичні завдання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України (2012)
Теличкін І. О. - Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США (2012)
Трофімов С. А. - Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності (2012)
Чорноус Ю. М. - Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2012)
Юхно О. О. - Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України, Кочура О. О. (2012)
Дивак М. М. - Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні (2012)
Казанчук І. Д. - Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2012)
Кобзєва Т. А. - Система суб’єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади (2012)
Козицький В. І. - Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях (2012)
Любімова С. Ю. - Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств (2012)
Музичук О. М. - Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю (2012)
Миронюк Р. В. - Правовий статус суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрямки удосконалення (2012)
Михайлишин І. В. - Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні (2012)
Міщенко Л. В. - Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України (2012)
Ольховська С. М. - Місце адміністративного договору у системі правових зв’язків (2012)
Павліченко В. М. - Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Пономарьова Я. О. - Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2012)
Присяжнюк А. Й. - Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Руколайніна І. Є. - Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення (2012)
Семенець Р. М. - Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні (2012)
Симов’ян С. В. - Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів (2012)
Стародубцев А. А. - Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ (2012)
Теремецький В. І. - Проблема визначення об’єкта у структурі податкових правовідносин (2012)
Торкайло Ю. С. - Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення (2012)
Юшкевич О. Г. - Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі (2012)
Батожська О. В. - Порушення зобов’язання як підстава цивільно-правової відповідальності (2012)
Волкович О. Ю. - Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб’єктів господарювання (2012)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах (2012)
Жорнокуй В. Г. - Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства (2012)
Лукіна І. М. - Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права (2012)
Сущ О. П. - Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування (2012)
Таланов Ю. Ю. - Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України (2012)
Ваганова І. М. - Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу (2012)
Грекова М. М. - Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект (2012)
Мельник К. Ю. - Окремі проблеми теорії роботодавців – юридичних осіб (2012)
Пилипенко В. М. - Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України (2012)
Греченко В. А. - Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл. (2012)
Лисенко В. В. - Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Возна Т. І. - Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми (2001)
Войціховський А. В. - Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом (2001)
Лєшукова І. В. - Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу (2001)
Мислива О. О. - Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трансплантології (2001)
Смелік В. Б. - Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності (2001)
Сапальов В. П. - Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів (2001)
Лапта С. П. - Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві (2001)
Головецький М. О. - Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання (2001)
Голубов А. С. - Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх, Омельченко Т. В. (2001)
Каткова А. Г. - Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану (2001)
Криводід О. І. - Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами (2001)
Писаненко С. В. - Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності (2001)
Бугайчук К. Л. - Відмежування адміністративних проступків від інших правопорушень (2001)
Максімова О. О. - Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця (за матеріалами Харківської області) (2001)
Титаренко О. О. - Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.) (2001)
Захарченко С. О. - Проблеми профілактики дорожньо-транспортних пригод (2001)
Литвинов О. М. - Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів (2001)
Мінка П. Я. - Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті (2001)
Коршенко В. А. - Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи (2001)
Ямковий В. І. - Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні (2001)
Невзоров І. Л. - Межі правозастосувальної діяльності і проблеми законності (2001)
Белькова О. В. - Понятий як свідок (2001)
Житний О. О. - Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки (2001)
Заяць Д. Д. - Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації (2001)
Лозова С. М. - Очна ставка як інформаційний процес (2001)
Малярова В. О. - Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця (2001)
Орлеан А. М. - Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України (2001)
Мельник Р. С. - Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу (2001)
Петрищева О. С. - Система адміністративних стягнень (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу (2001)
Рябов О. А. - Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ (2001)
Смелік В. Б. - Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики (2001)
Степанюк Р. Л. - Особливості організації розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства (2001)
Теремецький В. І. - Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі (2001)
Книженко О. О. - Цілі застосування умовного засудження (2001)
Хорольський О. А. - Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України (2001)
Шестаков С. В. - Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура (2001)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення (2001)
Захарченко О. В. - Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі і, зокрема, на досудовому слідстві (2001)
Косміна Н. М. - Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів (2001)
Кравченко О. А. - Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві (2001)
Альошин Д. П. - Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань (2001)
Гуторова Н. О. - Предмет приховування валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства (2001)
Шестак В. С. - Правничі терміни "контроль" і "нагляд" як об’єкт уніфікації (2001)
Омельченко Т. В. - Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Сахарук Т. В. - Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права (2001)
Колєсников В. В. - Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами (2001)
Кузніченко С. О. - Правова природа актів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів (2001)
Фролов М. М. - Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції (2001)
Слинько Д. В. - Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ (2001)
Радисюк А. М. - Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки (2001)
Золотько Д. О. - Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ (2001)
Будрєйко А. Є. - Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи (2001)
Шестак В. С. - Контрольна влада: світ і Україна (2001)
Киценко Д. М. - Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві (2001)
Сядристий А. О. - Правовий статус виконавців в Україні (2001)
Соколецька К. М. - Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні (2001)
Ягнюк Н. А. - Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах (2001)
Дідук А. Г. - Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні (2001)
Казанчук І. Д. - Цільове призначення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ (2001)
Петров Є. В. - Інформація як об’єкт правовідносин (2001)
Рященко В. В. - Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні (2001)
Горян Е. В. - Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії) (2001)
Максимець В. В. - Правова природа приватного підприємства (2001)
Тихонова М. А. - Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах (2001)
Сахарук Д. В. - Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав (2001)
Полтавський О. В. - Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності (2001)
Томчишен С. В. - Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку (2001)
Ткачик А. В. - Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин (2001)
Шестіріков В. В. - Цивільно-правова природа банківських платіжних карток, Томчишен С. В. (2001)
Богля С. С. - Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи (2001)
Брунь А. І. - Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок (2001)
Вакулович Е. В. - Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів (2001)
Венедіктова І. В. - Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві (2001)
Д’ячкова Н. А. - Договір довірчого управління як спосіб захисту майнових прав підопічних (2001)
Желєзов О. Є. - Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інституту спільного інвестування: закордонний досвід (2001)
Літвінова О. В. - Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезеннях вантажу залізничним транспортом (2001)
Мавліханова Р. В. - Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні (2001)
Смотров О. І. - Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2001)
Сапейко Л. В. - Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей (2001)
Євко В. Ю. - Правова природа дитячого будинку сімейного типу (2001)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства (2001)
Кузніченко О. В. - Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС (2001)
Запара С. І. - Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів (2001)
Голопич Т. П. - Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами (на прикладі міста Харкова) (2001)
Радченко О. І. - Психологічні особливості управлінської діяльності (2001)
Храмцов О. М. - Проблема нейтралізації підвищеної агресивності – важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії (2001)
Байлов А. В. - Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту (2001)
Жадан П. О. - Кримінальна діяльність як об’єктивна реальність (2001)
Павлик О. М. - Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства (2001)
Строков І. В - Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення (2001)
Шулекин В. М. - Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел (2001)
Степанюк Р. Л. - Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи (2001)
Дригваль Н. П. - До поняття тіньової економіки (2001)
Романовская И. В. - Агрессия как причина преступного поведения (2001)
Дубко Ю. В. - Про термін "спеціальна операція" (2001)
Московець В. І. - Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності (2001)
Журов М. С. - Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений (2001)
Тимченко Л. Д. - Международное уголовное право: процесс становления, Соколинская О. Ф. (2001)
Анохін О. М. - Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України (2001)
Скрипнюк В. М. - Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади (2001)
Кормич Б. А. - Співвідношення національної безпеки та національних інтересів (2001)
Омельченко Т. В. - Досудові провадження в кримінальному процесі України: становлення і розвиток (2001)
Рушковская Е. Р. - Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире (2001)
Легеза Л. А. - Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве (2001)
Бородин В. С. - Моральный вред и размеры его возмещения (2001)
Юрченко Л. В. - Функциональное назначение органов дознания (2001)
Баляба А. В. - О предмете криминологии (2001)
Комзюк А. Т. - Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування (2001)
Горбаль В. М. - Права людини: поняття, сутність та структура (2001)
Яковлєв Ю. В. - Засновницький договір командитного товариства (2001)
Пащенко А. О. - Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності (2001)
Тищенко М. М. - Система адміністративно-процесуальних проваджень (2001)
Міленін О. Л. - Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно-дорожнього руху (2001)
Савонюк Р. Ю. - Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р. (2001)
Анохіна Л. С. - Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні (2001)
Беніцький А. С. - Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм (2001)
Карчевський М. В. - Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн (2001)
Гончарук В. Я. - Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.) (2001)
Журавський В. С. - Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр. (2001)
Поляков И. И. - Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии (2001)
Логвиненко О. І. - Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві (2001)
Тлущак Ю. М. - Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.) (2001)
Григорьев А. Н. - Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии) (2001)
Форстюк О. Д. - Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2001)
Сокіл А. О. - Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики (2001)
Михайлов М. А. - Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій, Прадід Ю. Ф. (2001)
Сидоренко О. Л. - Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства (2001)
Тимощук О. В. - До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (2001)
Семухин И. Ю. - Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин (2001)
Наливайченко С. П. - Роль и задачи государственного регулирования экономики (2001)
Узунов В. Н. - О регионах предпринимательства в Украине (2001)
Соколецкая К. М. - Защита прав иностранных инвесторов (2001)
Трущенко О. О. - Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи (2001)
Скакун Ю. В. - Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму (2001)
Венедиктов В. С. - Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку трудового права України (2001)
Чанишева Г. І. - Вирішення колективних трудових спорів як форма соціального партнерства (окремі питання) (2001)
Попов С. В. - Юридична природа, особливості та поняття службової дисципліни в діяльності ОВС (2001)
Пилипенко П. Д. - Принципи трудового права (2001)
Содержание (2013)
Межуєв В. І. - Інформаційна технологія предметно-орієнтованого математичного моделювання (2013)
Темник К. В. - Интеллектуальная многоагентная система управления персоналом в условиях удалённого сотрудничества (2013)
Володин Н. А. - Идентификация непрерывной функции в одномерном параболическом уравнении, Ильина Ю. В., Александрова О. В., Щебетовская Н. В. (2013)
Кожем’яко В. П. - Оптоелектронний навчений класифікатор, Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А. (2013)
Мироненко Л. П. - Иерархия признаков сравнения в теории числовых рядов (2013)
Павлыш В. Н. - Математическое моделирование в системе автоматического управления процессом пневмогидродинамического воздействия на подземные массивы, Хасер И. Д. (2013)
Чумаченко Е. И. - Алгоритмическое обеспечение распределенных баз данных, Захаров С. С. (2013)
Шкільняк О. С. - Секвенційні числення темпоральних і мультимодальних логік часткових предикатів (2013)
Шкільняк С. С. - Властивості відношень логічного наслідку в логіках квазіарних предикатів (2013)
Бондаренко Е. А. - Принципы автоматической обработки естественно-языковых текстов: валентностный подход, Каплина О. А. (2013)
Журавлев А. О. - Создание базы данных моделей управления слов русского языка (2013)
Павлишенко Б. М. - Використання лексемних полів у інтелектуальному аналізі текстових масивів (2013)
Андрущак І. Є. - Про задачу оптимального керування в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда, Багрій-Заяць О. А. (2013)
Замула А. А. - Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений для управления банковской деятельностью (2013)
Козин И. В. - Эволюционная модель задачи булева программирования (2013)
Куликов А. М. - Компьютеризированная скоринговая система принятия решений страхования автомобилей: актуальность и необходимость разработки, Савкова Е. О., Филатов Ю. И. (2013)
Павлыш В. Н. - Применение математического моделирования в системе автоматического управления процессом гидрообработки трещиновато-пористого массива в условиях неопределенности фильтрационных параметров среды, Аль-Джерди О. (2013)
Буров Є. В. - Менеджмент складних онтологій з використанням онтологічних моделей (2013)
Косолап А. И. - Метод точной квадратичной регуляризации в задачах кластеризации данных (2013)
Куценко В. П. - Розрахунки оптимальних параметрів спрямованого хвилевідного відгалужувача і похибок перетворення низькоінтенсивних НЗВЧ-сигналів, Сергієнко С. П. (2013)
Мироненко Л. П. - Вывод первого и второго стандартных пределов из единой системы неравенств, Петренко И. В. (2013)
Прокопович Г. А. - Бионическая структура иерархической распределённой системы управления автономными мобильными роботами (2013)
Фонотов А. М. - Прогнозирование движения цен на фондовом рынке в краткосрочном периоде, Филатов Ю. И., Бабич К. К. (2013)
Ruchkin K. A. - Application of Hough Transform to the Recognitions Problem Of Regular Solutions Of Dynamical Systems (2013)
Журавель І. М. - Аналіз текстури фрактографічних зображень на основі спектру фрактальних розмірностей Реньї (2013)
Murygin K. V. - Detection and Recognition of Objects on Images Based on MKV-Classifiers (2013)
Деревянченко А. Г. - Интеллектуальная система диагностирования отказов и восстановления режущей части инструментов (2013)
Камишин В. В. - Нечітка модель прийняття рішень щодо якісної диференціації кількісних оцінок 200-бальної шкали (2013)
Давидов М. В. - Метод та інформаційна технологія озвучення математичних формул українською мовою, Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2013)
Гуторова Н. О. - Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації), Романов С. Ю. (2001)
Корж В. П. - Криміналістична класифікація економічних злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями (2001)
Строков І. В. - Окремі проблеми проведення обшуку (2001)
Лускатов О. В. - Можливості криміналістичного відеозапису для подолання деяких причин нерозкриття злочинів (2001)
Житний О. О. - Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології (2001)
Салманова О. Ю. - Правове регулювання та практика застосування органами Державтоінспекції огляду водіїв на стан сп’яніння (2001)
Варунц Л. Д. - Федеральна поліція Канади у боротьбі за злочинністю (2001)
Левченко К. Б. - Визначення статусу "особа, потерпіла від торгівлі людьми", Шваб І. А. (2001)
Максюта М. М. - Вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми (2001)
Стрекалов Є. Ф. - Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми (2001)
Теличкін О. О. - Управління діяльністю Цивільної поліції ООН щодо виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі (2001)
Горбунова О. Г. - Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні (2001)
Судаков О. Е. - Деякі міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею людьми, Єлісєєв О. І. (2001)
Кравцова Т. М. - Функція права в системі державного управління (2001)
Остафійчук Г. В. - Сутність законних обмежень прав і свобод особи на досудових стадіях кримінального судочинства України (2001)
Лихачов С. В. - Дозвільна система в Україні: сутність та співвідношення з дозвільною політикою (2001)
Бринцев О. В. - Правовий спір. Визначення поняття (2001)
Костилев В. В. - Принципи контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері (2001)
Слинько Д. В. - Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень (2001)
Голубов А. Є. - Питання побудови визначення процесуального статусу особи (2001)
Кузьмінова В. Ю. - Реконструкція витрачених кримінальних справ: цілі, задачі і значення (2001)
Гультай М. М. - Проблема усунення судової помилки: деякі питання співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально-процесуального закону (2001)
Комзюк А. Т. - Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань та системи (2001)
Литвак О. М. - Справедливість – сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності (2001)
Кондратьєв О. В. - До питання про судовий контроль за попереднім слідством (2001)
Арістова І. В. - Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства України (2001)
Рибалкін А. О. - Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ (2001)
Фролова О. Г. - Головні аспекти управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та їх методичне забезпечення (2001)
Гусаров С. М. - Принципи державного управління безпекою дорожнього руху (2001)
Лукаш С. С. - Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України (2001)
Венедиктов В. С. - Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України (2001)
Іншин М. І. - Сутність відомчої системи освіти ОВС України (2001)
Совгір І. М. - Довузівська підготовка – невід’ємний елемент відомчої системи кадрового забезпечення ОВС України (2001)
Яровий С. М. - Виховання як морально-етична вимога до персоналу органів внутрішніх справ (2001)
Журавський В. С. - Законодавча функція парламенту України (2001)
Мартиненко В. М. - Закономірності інституційного розвитку демократичного характеру державності, Шевердін М. А. (2001)
Рубаник В. Є. - Інститут права власності у першому Кодексі українського права (2001)
Регульський В. Г. - Військове судівництво Галицької армії ЗУНР (2001)
Саксонов В. Б. - Фіскальна політика Російської імперії як фактор колонізації Південної України у середині XVIII ст. (2001)
Погорецький М. А. - Функціонування механізму порушення прав людини в роки сталінських репресій: історичний та правовий аспекти, Шевченко О. І. (2001)
Закоморна К. О. - Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2001)
Петрова К. Я. - Проблеми державного регулювання трансформаційної економіки (2001)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права на творчість (2001)
Карчевський К. А. - Освітні послуги як об’єкт цивільного права (2001)
Татарченко Т. М. - Неправомірне використання фірмового найменування у підприємницькій діяльності (2001)
Плевако Н. В. - Ризик як підстава відповідальності в підприємництві (2001)
Лавріненко О. В. - Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового забезпечення ОВС України (2001)
Мельник К. Ю. - Соціально-правовий захист як елемент соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ (2001)
Веренич Н. В. - Поняття сумісництва і суміщення за трудовим законодавством України (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Нормативно-правові питання спеціальної фізичної підготовки працівників ОВС України (2001)
Герасименко М. С. - Поняття та склад земель міст в Україні (актуальні проблеми вдосконалення земельного законодавства) (2001)
Колісник В. П. - Об’єднання українських земель та проблема формування української політичної нації (2001)
Гордєєва Н. О. - Депопуляція як проблема національної безпеки, Колодяжний М. Г. (2001)
Куц Ю. А. - Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека (2001)
Копан О. В. - Соціальна безпека і процедурні засади управління (2001)
Климчук Ю. В. - Застосування міжнародного гуманітарного права у ситуаціях внутрішніх збройних конфліктів (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Зміцнення партнерських відносин між міліцією та населенням – важливий напрямок у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина (2001)
Пєвцова С. В. - Паблік рілейшнз у сучасному бізнесі (2001)
Содержание (2013)
Куценко В. П. - Зразковий генератор шуму НВЧ-діапазону для метрологічного забезпечення радіометричних приладів контролю, Яненко О. П. (2013)
Леонова М. В. - Алгоритм розв’язування задачі про оптимальні призначення методом гілок та меж (2013)
Минаев Ю. Н. - Тензорные модели НМ-гранул и их применение для решения задач нечеткой арифметики, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2013)
Мурыгин К. В. - Предварительная обработка кандидатов при обнаружении автомобильных номеров на изображениях (2013)
Гиль M. В. - Разработка системы предварительного отбора кандидатов на собеседование на основе методов интеллектуального анализа данных, Филатов Ю. И., Фонотов A. M. (2013)
Гришко Е. А. - Система управления автоматическим распознаванием реального пользователя и компьютерной программы, Орлов Ю. К. (2013)
Замула А. А. - Модель интеллектуального управления банковской деятельностью (2013)
Мартыненко Т. В. - Разработка модели прогнозирования поездного положения, Филатов Ю. И., Авджи Н. И. (2013)
Mironenko L. P. - A Compact System of Inequalities for the Standard Limits in the Theory of Limits, Vlasenko A. Yu. (2013)
Субботин С. А. - Формирование выборок с пространственной локализацией и преобразованием на обобщённую ось (2013)
Сыпко И. А. - Приближенное моделирование процесса кристаллизации при наличии конвекции (2013)
Танянский С. С. - Логическая модель описания и обработки данных (2013)
Поливцев С. А. - Способ настройки ZigBee радиосети, Цыбульник Е. С., Кобыляков В. В. (2013)
Борсук С. П. - Складові стохастичних показників навченості для чотирьох режимів роботи авіаційного оператора (2013)
Вечирская И. Д. - Линейные логические преобразования в задачах семантической разметки текста, Четвериков Г. Г. (2013)
Маркарян Г. О. - Застосування нечіткого логічного виводу для визначення місцезнаходження нелегальних мігрантів та "гастролерів" в інформаційному забезпеченні ОВС (2013)
Mironenko L. P. - An Advanced Necessary Test For Convergent Number Series And Some Consequences, Petrenko I. V. (2013)
Селякова С. М. - Синтез экспертной системы оценки тяжести протекания вирусного гепатита (2013)
Сенченко А. С. - Закон двойного отрицания и правило преобразования разности в табличных алгебрах (2013)
Титул, зміст (2013)
Бобрицька О. М. - Використання лікувального комплексу"ПАРКЕС" при гострій печінкові недостатності у собак, Югай К. Д. (2013)
Брошков М. М. - Прогнозування розвитку уражень нервової системи у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації організму до нейроантигенів сітківки ока (2013)
Абдуллаев М. Г. - Гематурия крупного рогатого скота (2013)
Данчук О. В. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів Fe, Приступа Т. І., Данчук В. В., Андріїшин Ю. Т., Добровольський В. А., Чепурна В. А. (2013)
Замазій А. А. - Показники статевого циклу телиць в біотехнологія відтворення великої рогатої худоби (2013)
Камбур М. Д. - Формування водно-сольової фази молока корів у різні періоди лактації, Замазій А. А., Плюта Л. В., Калашник О. М. (2013)
Камбур М. Д. - Динаміка вмісту ліпідів у організмі корів у період інтенсивної лактації, Замазій А. А., Півень С. М. (2013)
Камбур М. Д. - Забезпеченність молочної залози корів попередниками для синтезу складових компонентів молока залежно від рівня надходження поживних речовин, Замазій А. А., Касич В. Ю., Лівощенко Е. М., Калашник О. М. (2013)
Карповський В. І. - Вміст загального білка сироватки крові та його фракцій у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу біологічного подразника, Трокоз А. В., Трокоз В. О. (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад окремих тканин медоносних бджіл з пасік розміщених в умовах традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С., Романів Л. І. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіологічні показники крові та вміст фенолів у тканинах кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Замазій А. А. - Роль тромбоцитарного гемостазу у вагітності корів, Лісовенко В. М. (2013)
Камбур М. Д. - Вплив вітаміну С на гематологічні показники крові у індиків, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П. (2013)
Ніщеменко М. П. - Кількісний та якісний склад мікрофлори рубця у телят і її синтезуючі властивості за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят (2013)
Петровський О. Є. - Субмікроструктура лімфатичних капілярів товстої кишки свійської свині (2013)
Степченко Л. М. - Формування сучасного екологічного погляду у студентів в контексті викладання дисципліни "Фізіологія сільськогосподарських тварин", Камбур М. Д., Карповський В. І., Трокоз В. О. (2013)
Стояновський В. Г. - Аналіз лейкограми крові поросят у період відлучення при включенні в раціон пробіотиків, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Мацюк О. І., Соколовський В. М. (2013)
Щербакова Ю. В. - Изменение уровня стероидных гормонов в зависимости от фазы эстрального цикла у домашних кошек разных возрастных групп и пород, Смолянинов Б. В. (2013)
Степченко Л. М. - Оцінка функціонального стану свиноматок в першу фазу супоросності за біохімічними показниками крові при застосуванні біологічно активної кормової добавки "Гумілід", Швецова О. М. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив Е-селену на активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Музика В. П. - Субхронічна токсичність флориколу на щурах при внутрішньом'язовому введенні (2013)
Скрипка Г. А. - Вивчення наявності залишків пестицидів в бджолах та бджолинному розплоді на пасіках Одеської області (2013)
Антоненко П. П. - Профілактика стресів у свиней та підвищення їх продуктивності за впливу фітопрепаратів, Семьонов О. В., Суслова Н. І., Халак В. І. (2013)
Лотоцький О. С. - Імунопрофілактика респіраторних захворювань свиней, Дворська Ю. Є. (2013)
Петров Р. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка товстолобиків при міксоболіозі (2013)
Петров Р. В. - Визначення ступенів контамінації поверхневих покривів прісноводної риби в залежності від методів її вилову, Назаренко С. М. (2013)
Стояновський В. Г. - Структурно-функціональні особливості адаптогенезу імунної системи кишечника поросят до дії технологічних стресів, Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2013)
Шкромада О. І. - Дослідження впливу дезінфектанту Бі-ДезТМ на свиней та мікроклімат приміщень (2013)
Фотін А. І. - Альтернативні ветеринарно-санітарні заходів при виробництві екологічно чистої продукції птахівництва, Коваль Г. І. (2013)
Нагорна Л. В. - Особливості здійснення ветеринарно-санітарних заходів у птахогосподарствах, Фотін О. В. (2013)
Грищук А. В. - Використання препарату Амоксан – 150 для лікування гастроентериту у поросят після відлучення (2013)
Обуховська О. В. - Глобулінові фракції крові курей, імунізованих вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу птиці, Руденко О. П., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Агаев А. А. - Респираторный микоплазмоз птиц в птицехозяйствах Апшерона (2013)
Березовський А. В. - Використання препарату "Авесстим" з метою підвищення резистентності курчат у виробничих умовах, Фотіна Г. А., Олефір О. М. (2013)
Бадмаева О. В. - Корреляционный анализ диагностических показателей сапа лошадей, Нехуров Л. Б., Коровенков А. И. (2013)
Березовский А. В. - Изучение параметров острой токсичности препарата "Тейлерсан", Нагорная Л. В., Муминов А. М., Махмудов С. М. (2013)
Фотіна Т. І. - Розробка методу зниження мікробної контамінації тушок птиці при переробці, Касяненко О. І., Собина М. М., Гладченко С. М. (2013)
Гаркава В. В. - Гуморальна імунна відповідь курчат на вакцинний вірус ньюкаслської хвороби, Гарагуля Г. І., Ахтєєва О. Є. (2013)
Дворська Ю. Є. - Моніторінг харчових токсикоінфекцій в країнах Європейського союзу в 2011 році (2013)
Кассіч В. Ю. - Проблема неплідності інфекційної етіології у великої рогатої худоби в господарствах Одеської області та засоби і заходи боротьби з нею, Волосянко О. В., Гуменний О. Г., Ребенко Г. І. (2013)
Коваленко Л. М. - Вивчення дії ешеріхіозного анатоксину на організм тварин в лабораторних умовах, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2013)
Мазуркевич А. Й. - Оптимальні умови виділення та культивування адгезивної фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку миші, Кладницька Л. В., Ковпак В. В. (2013)
Левицька В. А. - Окремі біохімічні показники крові кролів при енцефалітозоонозі (2013)
Мамедова С. А. - Испытание лекарственных препаратов при смешанных инвазиях птиц (2013)
Касянчук В. В. - Розробка методу прогнозування захворюваності корів на субклінічний мастит, Бергілевич О. М., Марченко А. М., Скляр О. І. (2013)
Локес П. І. - Патоморфологічні зміни печінки за виразок язика у великої рогатої худоби, Скрипка М. В., Канівець Н. С. (2013)
Бабань О. А. - Ефективність застосування препарату дінолітик для привчання кнурів до садки на чучело (2013)
Бородиня В. І. - Поширення і причини серозного і серозно-катарального маститу в післяродовому періоді у свиноматок та їх лікування, Федоров Т. В. (2013)
Виговська К. Л. - Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок (2013)
Мосейчук І. В. - Діагностичне значення дослідження епітелію слизових оболонок різних відділів статевих органів корів, Калиновський Г. М. (2013)
Зон Г. А. - Результати діагностики пухлин собак в м. Суми, Івановська Л. Б., Доб’я М. В. (2013)
Скрипка М. В. - Морфо-функціональні зміни за полікістозу нирок кошенят віком 1,5 місяці, Гаркава В. В., Самченко І. М., Гудзь О. В. (2013)
Супрович Т. М. - Використання лімфоцитарних і ДНК-маркерів МНС-системи для виявлення корів резистентних або чутливих до маститів (2013)
Рустамова С. И. - Рынок химиотерапевтических средств - как важный фактор в системе мер защиты овец от эндопаразитозов (2013)
Содержание (2013)
Нечаев Ю. И. - Философские аспекты реализации проблем современной теории катастроф в интегрированной динамической среде (2013)
Прокопчук Ю. А. - Модели мира, поведения и взаимодействия когнитивных агентов (2013)
Сторож В. В. - Актуальные направления исследований интеллекта и мышления (2013)
Буза М. К. - Эффективный протокол для распределенных систем (2013)
Задірака В. К. - Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами, Коломис О. М., Луц Л. В., Мельникова С. С. (2013)
Новоселова Н. А. - Алгоритм ранжирования признаков для обнаружения биомаркеров в данных генной экспрессии, Том И. Э. (2013)
Kotyra A. - Biomass Co-Combustion Process Assessment Using Series of Flame Images, Wójcik W., Gromaszek K. (2013)
Агарков А. В. - Поиск соответствия между ключевыми точками стереоизображений на основе применения графов (2013)
Азаренко Д. С. - Детектирование объекта на изображении и определение его смещения на двух различных изображениях (2013)
Белозерский Л. А. - Дискретизация области наземного контроля с целью автоматизации систем детерминированного тематического спутникового мониторинга, Орешкина Л. В., Мурашко Н. И. (2013)
Бісікало О. В. - Застосування нечіткої логіки для визначення сили зв’язку між мовними образами, Кириленко Г. О. (2013)
Боюн В. П. - Сприйняття і обробка зображень в системах реального часу (2013)
Сергушин Г. С. - Информационное моделирование сложных автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе миварных технологий, Варламов О. О., Чибирова М. О., Елисеев Д. В., Муравьева Е. А. (2013)
Жизняков А. Л. - Вычисление фрактальных свойств самоподобия на цифровом изображении, Привезенцев Д. Г., Пажин Д. Ю. (2013)
Крак Ю. В. - Розробка архітектури та основних інструментів комп’ютерної анімації для побудови системи синтезу жестової мови, Тернов А. С., Лісняк М. П. (2013)
Крак Ю. В. - Моделирование эмоциональных проявлений с помощью параметрических моделей головы человека, Кузнецов В. А., Тернов А. С. (2013)
Максимова А. Ю. - Метод принятия решения для модели классификации, построенной на основе внутриклассовой кластеризации FCM-алгоритмом (2013)
Марченко А. А. - Алгоритм автоматического определения семантических отношений между концептами онтологий (2013)
Мурыгин К. В. - Обнаружение автомобильных номерных знаков с использованием предварительной обработки кандидатов (2013)
Недзьведь А. М. - Гибкая система обработки изображений на базе скрипт-ядра с использованием интеллектуального агента, Лукашевич П. В., Белоцерковский А. М. (2013)
Ниценко А. В. - О некоторых вопросах, связанных с дифонным распознаванием и распознаванием слитной речи, Шелепов В. Ю., Дорохина Г. В. (2013)
Орлов А. А. - Алгоритм локализации изображений производственных маркировок с использованием анализа цветовых данных, Астафьев А. В., Провоторов А. В. (2013)
Сабельников П. Ю. - Вычисление и использование моментов бинарных изображений при геометрическом сравнении объектов (2013)
Сажок М. М. - Морфологічний розклад слів на основі лексичного наголосу в задачах розпізнавання українського мовлення, Робейко В. В. (2013)
Сальников И. И. - Методы распознавания сложных бинарных изображений на основе построчного и следящего анализа (2013)
Тимченко Л. И. - Новый метод прогнозирования характеристик динамических изображений с использованием параллельно-иерархической сети, Кокряцкая Н. И., Мельников В. В., Косенко Г. Л., Денисова А. Е., Пьяных П. А. (2013)
Шаповалов Е. В. - Стереоскопическое отслеживание траектории движения горелки для сварочных тренажеров, Коляда В. А. (2013)
Шевчук Б. М. - Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж, Задірака В. К., Фраєр С. В., Луц В. К. (2013)
Юхименко О. А. - Адаптація до голосу нового диктора на прикладі спонтанного мовлення з корпусу АКУЕМ, Пилипенко В. В., Селюх Р. А. (2013)
Mironenko L. P. - Classification of the Necessary Tests of Convergence in the Theory of Numerical Series, Petrenko I. V., Vlasenko A. Yu. (2013)
Plechawska-Wojcik M. - The Model of Quality Assessment of Automatically Adjusted Responsive Web Pages and Applications (2013)
Анищенко В. В. - Метод быстрого прототипирования систем нечеткого вывода при неизвестном числе классов, Вятченин Д. А., Доморацкий А. В., Тати Р., Фисенко В. К. (2013)
Анцыферов С. С. - Оценка уровня качества интеллектуальных систем (2013)
Бабосюк Н. А. - О подходе к формализации влияния вербальных стратегий на критерии бизнес-плана на основе моделей вычислительного интеллекта, Каргин А. А., Ковалев О. А. (2013)
Боргест Н. М. - Анализ параметров сложных систем при создании баз данных, Сергеева Т. С. (2013)
Бухановский А. В. - Функционирование виртуальной лаборатории экстренных вычислений в интеллектуальной среде "облачной" модели, Иванов С. В., Нечаев Ю. И., Слоот П. М. А. (2013)
Вороной С. М. - Применение аппарата сетей Петри для проектирования обобщенной многопользовательской системы, Еськов С. С. (2013)
Кравцова Л. В. - Определение вероятностей напряженного состояния эпоксидных композитных материалов под воздействием статической нагрузки, Букетов А. В., Пирог А. П. (2013)
Куценко В. П. - Моделювання оптимального впливу параметрів НВЧ-кіл схеми радіометричного приладу контролю на значення вихідного сигналу комутаційно-модуляційного перемикача, Сергієнко С. П. (2013)
Марценюк В. П. - Побудова експоненціальної оцінки, як розв’язок нелінійної системи із запізненням на основі нерівності Хейла – Лунелла, Гандзюк Н. М. (2013)
Молчанов И. Н. - Гетерогенная интеллектуальная рабочая станция Инпарком для решения научно-технических задач, Химич А. Н., Мова В. И., Николайчук А. А. (2013)
Резников В. А. - Модели формирования поражающих факторов двухконтурного выпарного агрегата, Федоренко А. В. (2013)
Селиванова А. В. - Интеллектуальные средства управления обобщенной холодильной установкой, Мазурок Т. Л. (2013)
Чертов О. Р. - Меметичний алгоритм для модифікації мікрофайлу з мінімізацією спотворень у процесі забезпечення групової анонімності, Тавров Д. Ю. (2013)
Габидулин М. А. - Анализ погрешностей преобразования и точностной синтез цифровых тахометров на растровых синусно-косинусных преобразователях перемещений (2013)
Крачковский Н. В. - О модификации метода обучения с подкреплением на основе моделей когнитивной психологии (2013)
Поливцев С. А. - Оптимизация выбора антенны для беспроводной сенсорной сети диапазона 2,4 ГГц, Цыбульник Е. С., Кобыляков В. В. (2013)
Сапунов С. В. - О высоте идентификаторов вершин помеченных графов, Пилипенко В. Ю. (2013)
Тимофеев А. И. - Онтологическая основа проекта "Искусственная разумная рука", Дмитриева В. А. (2013)
Ткаченко В. Н. - Экстремальная постановка задачи определения координат источника звука в условиях избыточности информации, Хашан Т. С., Мануйленко Р. И. (2013)
Шуть В. Н. - Организация адаптивного движения автотранспортных средств в улично-дорожной сети города, Согоян А. Л. (2013)
Даринцев О. В. - Использование технологий расширенной и виртуальной реальностей при реализации алгоритмов управления коллективом роботов (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельный контроль размера шага на основе коллокационных методов с использованием интерполяционных полиномов Эрмита (2013)
Дроботько Д. В. - Неавтономное обнаружение выбросов и очистка сигналов мониторинга внутричерепного давления, Шевченко А. И., Дроботько В. Ф., Качур И. В. (2013)
Mironenko L. P. - The proof of an equivalence of D’alembert’s and Cauchy’ tests in the theory of numerical series (2013)
Чибирова М. О. - Реализация общедоступного миварного универсального решателя задач на основе адаптивного активного логического вывода с линейной сложностью и облачных технологий, Сергушин Г. С., Варламов О. О., Елисеев Д. В., Хадиев А. М. (2013)
Koziel G. - Neural Nets Usage for Problems of Hiding Data in Audio Signal (2013)
Ахметшина Л. Г. - Улучшение сходимости нейро-фаззи кластеризации многомерных данных при использовании неевклидовых метрик, Егоров А. А., Удовик И. М. (2013)
Бурдаев В. П. - Фильтрация базы знаний (2013)
Дмитриев В. А. - Контроль защиты конфиденциальной информации при вводе с клавиатуры ПЭВМ, Степанян А. Б., Фисенко В. К. (2013)
Швідченко І. В. - Про один метод стеганографічного аналізу контейнерів-зображень (2013)
Сидоренко В. - Замість передмови (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Арнольд Бьоклін у художньо-побутовому українському контексті ХХ століття (2005)
Авраменко О. - Федір Захаров (2005)
Бєломєсяцев А. - Моменти правових регламентацій архітектурно-будівельної справи у Святому Письмі (2005)
Тимофієнко В. - Ядро торговельного центру старої Одеси (2005)
Роготченко О. - Графіка Буковинської України як модель нищення образотворчого мистецтва в умовах тоталітарної сваволі (1930-1950 рр.) (2005)
Зубавіна І. - Екранна культура: Філософські інтенції сучасної теоретичної думки (2005)
Чепелик О. - Пошуки філаної Поля Віріліо (2005)
Ганзенко Л. - Про стінопис Десятинної церкви (До проблеми вивчення монументального малярства Київської Русі) (2005)
Гринишина М. - Дискурс "реалізму" у радянському мистецтвознавстві на рубежі 1920-х - 30-х рр. (2005)
Баканурський А. - Микола Євреїнов: Вистава життя, або Життя - гра (2005)
Веселовська Г. - Актанти та ігрові моделі сучасного українського театру (2005)
Мірошниченко Н. - Передвісник переходу: Українська драматургія 80-х років ХХ століття в контексті розвитку діалогічної моделі "автор-театр" (2005)
Островерх О. - "Гайдамаки" Леся Курбаса та маніфест театру жорстокості. Контекст - експресіонізм (2005)
Селіванова В. - Творча майстерня "Театр у кошику": Зона пошуку у світлі проблем постнекласичної науки (2005)
Шевченко Н. - Психофізичний акторський тренінг як енергетичний процес (2005)
Пучков А. - Еще раз об архитектуроведении, искусствоведении и архитектурной науке (2005)
Босенко А. - Массовое одиночество современного искусства (2005)
Лемешева Л. - Останні романтики українського кіно. Досвід свободи у несвобiдному суспiльствi (2005)
Щербак Ю. - Художня культура і видовищні субкультури (2005)
Вишеславський Г. - Коло Павла Бедзіра та його вплив на сучасне мистецтво Ужгорода (2005)
Коновалова А. - До проблеми стану сучасної української культури у контексті стратегії євроінтеграції (2005)
Станішевський Ю. - Проблеми інтеграції українського хореографічного мистецтва у світовий та європейський культурний контекст (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Віра Холодна - рецепція фільмової творчості у ХХ столітті (2005)
Макаренко Г. - Пластичність як феномен мистецтва диригування (2005)
Гонца Ф. - Палацово-паркові ансамблі ХІХ століття Великої Буримки і Тального (2005)
Автори (2005)
Содержание (2014)
Sosnitsky А. V. - Intellectualization of National Education System through Universalization (2014)
Писаренко В. Г. - Структура концепции информационно-аналитической системы "Оптимальный выбор возобновляемых источников энергии", Писаренко Ю. В., Малачинский В. Ю. (2014)
Білик Г. В. - Побудова найкоротших шляхів у дворівневому графі, Грунський І. С., Ногіна Н. В. (2014)
Герасимов И. Г. - Построение ER-модели молекулярного состава клетки как основа функционирования биокомпьютера (цитокомпьютера), Терещенко С. В. (2014)
Емец О. А. - Сравнение методов решения игровых задач: числовые эксперименты, Ольховский Д. Н., Ольховская Е. В. (2014)
Кучвара О. М. - Про стійкість у моделях математичної епідеміології на основі функцій Ляпунова-Вольтера (2014)
Литвин О. Н. - Оценка ошибки округления приближения функций двух переменных одномерными операторами, Ярмош Е. В. (2014)
Сёмкин В. В. - Поиск локальных экстремумов в задаче плотной упаковки неориентированных сфероконусов, Чугай А. М. (2014)
Алєксєєва Г. М. - Теоретичні і практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій засобами програмної інженерії, Хатько А. В. (2014)
Аль-Аммори Али - Исследование возможностей повышения эффективности применения микроконтроллера в информационно-управляющих системах, Харитонова Л. В. (2014)
Литвин В. В. - Інформаційна система моделювання воєнних дій механізованих військ з використанням онтологічного підходу, Господарисько А. Ю., Оборська О. В. (2014)
Марценюк В. П. - Задача оптимального керування компартментних систем, Гандзюк Н. М. (2014)
Марценюк В. П. - Задача оптимального керування в моделі побудови штучних ЕКГ МакШеррі, Сарабун Р. О. (2014)
Пахомова В. М. - Інтелектуальна підсистема вибору раціональних маршрутів вантажних потягів, Міщанюк Л. О. (2014)
Селякова С. М. - Нечёткая модель и алгоритм решения задачи выбора медикаментозной терапии (2014)
Семенець А. В. - Про підхід до побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом (2014)
Субботин С. А. - Критерии сравнения распознающих моделей на основе нейронных сетей и анализ их взаимосвязей (2014)
Сыпко И. А. - Численное моделирование процесса кристаллизации металла (2014)
Сычёв В. А. - Алгоритм поискового движения мобильного робота для реализации эффективной и защищённой ретрансляции пакетов информации, Шевчук Б. М., Пигуз В. Н. (2014)
Тарасова И. А. - Нечеткое управление процессом обеззараживания хозяйственно-питьевой воды, Феньо Т. В. (2014)
Темник К. В. - Модель интеллектуального агента для анализа опыта удалённых сотрудников (2014)
Азаренко Д. С. - Распознавание аккордов на основе метода скелетного распознавания, Герасимов И. Г. (2014)
Содержание (2014)
Antsyferov S. S. - Estimation of Processing Speed of Intellectual Systems in the Conditions of Multivariance and Uncertainty, Rusanov K. E. (2014)
Mironenko L. P. - A New Approach to the Fundamental Limits in the Theory of Limits (2014)
Сосницкий А. В. - Формальное определение Интеллекта (2014)
Повзун О. І. - Математичне моделювання оптимізації системи "дьоготь – полімер – деревний гідролізний лігнін", Кононихін С. В., Горячева Т. В., Ляхова Л. С., Керніс П. С. (2014)
Сёмкин В. В. - Размещение неориентированных трехмерных объектов с учетом кратчайших расстояний, Чугай А. М. (2014)
Азаренко Д. С. - Голосовой калькулятор, Иванова С. Б., Герасимов И. Г. (2014)
Гудаев О. А. - Комбинаторика эквиаффинных слов для проектирования лексикографических кодов расширенной реальности (2014)
Шарий Т. В. - Голосовое управление мобильным роботом на основе когнитивной модели FCAS (2014)
Шевченко Е. А. - Проектирование структуры многоуровневого жестового интерфейса, Ручкин К. А. (2014)
Kaida S. V. - Mironenko’s Limit Test for Numerical and Power Series, Petrenko I. V., Mironenko L. P. (2014)
Андрущак І. Є. - Програмна реалізація методу індукції дерева рішень для класифікації політравм: питання обчислюваної складності, Повстяна Ю. С. (2014)
Маций О. Б. - Рекуррентный метод решения задачи о назначениях, Морозов А. В., Панишев А. В. (2014)
Сальников И. С. - Мобильная инфомационно-измерительная интернет-система контроля и управления удалёнными объектами по сети мобильной связи, Мащенко С. В., Заднепрянный А. Н. (2014)
Mironenko L. P. - A New Representation of Lagrange’s Theorem in Differential Calculus, Petrenko I. V. (2014)
Герасимов И. Г. - Биокомпьютер – цитокомпьютер: основные положения (2014)
Головко В. А. - Нейроинтеллектуальная система диагностики транзиторных ишемических атак, Дривотинов Б. В., Апанель Е. Н., Войцехович Г. Ю., Мастыкин А. С. (2014)
Содержание (2014)
Курилов М. А. - Еще раз об аксиомах программирования и об обучении ему, Иванова С. Б, Пигуз В. Н. (2014)
Сторож В. В. - Принципы реализации семантики в естественных и искусственных системах (2014)
Molchanov I. N. - Intellegent Computers − the Means for Automatization of Scientific Investigating and Reliable Solving of Scientific and Engineering Problems, Khimich A. N., Popov A. V., Chistyakova T. V., Yakovlev M. F. (2014)
Буза М. К. - Среда проектирования распределенной обработки данных (2014)
Дмитриева О. А. - Разработка и обоснование устойчивости параллельных методов моделирования динамических систем с введением коллоцирования на шаге (2014)
Ахметшина Л. Г. - Алгоритм бинаризации фотоизображений горных пород на неоднородном фоне, Егоров А. А., Удовик И. М. (2014)
Белозерский Л. А. - Принципы автоматизации дискретного представления области спутникового мониторинга земной поверхности, Орешкина Л. В., Мурашко Н. И. (2014)
Antsyferov S. S. - Standardisation of Indicators of Quality of Products Cognitive Technologies (2014)
Маслова Н. А. - Использование интеллектуальных агентов при решении задач распределения ресурсов, Мовчан О. В. (2014)
Несенчук А. А. - Моделирование динамики и расчет робастных параметров системы управления электропривода на основе корневых портретов, Опейко О. Ф., Однолько Д. С. (2014)
Сыпко И. А. - Приближенный анализ процесса кристаллизации металла (2014)
Чарковська Н. В. - Аналіз невизначеності результатів моделювання процесів емісії парникових газів від виробництва металів у Польщі, Бунь Р. А. (2014)
Парамонов А. И. - Формирование модели мира автономного робота на основе интерпретации разнородной сенсорной информации, Каргин А. А. (2014)
Сальников И. С. - Алгоритм внесения роботизированным компьютером информации из бумажных документов в электронные базы данных, Терещенко С. В. (2014)
Шевчук Б. М. - Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем, Задірака В. К., Луц С. В., Луц В. К. (2014)
Герасимов И. Г. - Подходы к разработке алгоритма функционирования цитокомпьютера, Шевченко А. И. (2014)
Куценко В. П. - Мікрохвильова експертна система контролю температури в скловарильній печі (2014)
Тимченко Л. И. - Метод классификации пятен лазерных пучков с применением параллельно- иерархических сетей на базе ПЛИС, Петровский Н. С., Кокряцкая Н. И., Марченко Л. В. (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові (2014)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська передова стаття (2014)
Бандура Н. Г. - Типологія журналістських блогів німецького віртуального дискурсу (2014)
Бондар Л. О. - Діалогічність тексту драматичного роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і пси" (2014)
Бурмістенко Т. В. - Дискурсивний простір офіційної політичної промови (2014)
Васильєва Т. О. - Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) (2014)
Величко М. П. - Арабо-іспанська середньовічна поезія, андалузька еврейська поезія та лірика трубадурів (2014)
Долгополова Л. А. - Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові (2014)
Дорошенко О. В. - Інтерпретація лінгвокультурного типажу er deutsche Bürger (на матеріалі сучасної німецької преси) (2014)
Дячук О. В. - Комунікативна стратегія залякування та засоби її реалізації в дискурсі шокової соціальної реклами США (2014)
Жовта Н. - Формульний аспект своєрідності мови чарівної казки (2014)
Казак С. П. - Інтенсивність соматикону емоційного реагування персонажа (2014)
Киричок К. О. - Дієслова типу ощасливити у різнокультурних мовах (2014)
Костюк М. М. - Відношення і місце порівняння в системі образних засобів (2014)
Крушинська О. Г. - Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша (2014)
Міхіденко К. О. - Структура та одиниці німецькомовного конфліктного дискурсу (2014)
Моренець І. М. - Суфіксальне словотворення деад'єктивних дієслів з ознакою перфективності/неперфективності в сучасній іспанській мові (2014)
Негода М. М. - Особливості розвитку фонетичної системи п'ємонтського діалекту (2014)
Петрова К. С. - Категорії фразеологічних одиниць за наявності у їх складі реалій з огляду на їх лінгвокультурний аспект (2014)
Попова Н. М. - Правомірність використання етнологічного та історичного методів у дослідженні динаміки розвитку іспанських національно-маркованих концептів (2014)
Рудківський О. П. - Таксономічна описова модель фонологічних одиниць германських та слов'янських мов (2014)
Свириденко М. А. - Особливості арго іспанських військових (2014)
Сингаївська Г. В. - Антропонімічні метафори в газетно-публіцистичному дискурсі (на матеріалі іспанських ЗМІ) (2014)
Скрипник Ю. С. - Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" (2014)
Соболєва О. В. - Стилістичні засоби відтворення модних тенденцій (2014)
Сторожук Х. В. - Адстратні слова як сакральні найменування в складі української мови (2014)
Толстова О. Л. - Структура іспанського футбольного лексикону (2014)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії і тактики легітимації соціодискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2014)
Тучкова О. О. - Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвостилістики (2014)
Храбан Т. Є. - Концептуальний аналіз як один з основних дослідницьких методів когнітивної лінгвістики (2014)
Цимбалиста О. А. - Жест і його мовні засоби в процесі комунікації (2014)
Шпаченко В. С. - Роль фразеологізмів в лексичній системі італійської мови (2014)
Пахолок З. О. - Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки (2014)
Содержание (2014)
Сальников И. С. - Разработка научно-технических основ мобильных систем для приёма и программно-технического анализа последовательностей котировочных данных, Мащенко С. В., Заднепрянный А. Н. (2014)
Сарычев А. П. - Моделирование в классе систем регрессионных уравнений в условиях структурной неопределённости (2014)
Луц В. К. - Просте цілочисельне косинуснe перетворення порядку 16 для кодування сигналів і зображень (2014)
Шинкаренко В. И. - Объектно-ориентированная модель смысловых составляющих языковых конструкций, Куропятник Е. С. (2014)
Sarycheva L. - Graph Analysis of Underground Transport Networks, Sergieieva K. (2014)
Pavlysh V. N. - The Mathematical Models and Function Algorithms of Automatic Control System of Dynamic Treatment Process on Underground Massive, Lazebnaya L. A. (2014)
Косенко В. Р. - Штучний інтелект підвищення функціональної стійкості бортових інформаційно-керуючих комплексів високошвидкісних транспортних засобів (2014)
Павлыш В. Н. - Исследование стохастических характеристик процесса обезвоживания сыпучих материалов в "кипящем слое" методом вычислительного эксперимента, Тарабаева И. В. (2014)
Стрижак А. Е. - Механизмы формирования состояний онтологических систем (2014)
Хіміч О. М. - Технологія грід-обчислень для математичного моделювання процесів в’язкого руйнування, Полянко В. В., Попов О. В., Сидорук В. А., Чистяков О. В. (2014)
Сальников И. С. - Принципы функционирования роботизированного компьютера, Терещенко С. В. (2014)
Тимофеев А. И. - Мыслящие системы и проблемы нашей цивилизации, Дмитриева В. А. (2014)
Шуть В. Н. - Мультиагентное управление движением транспортных средств в улично-дорожной сети города (2014)
Крячок О. С. - До питання про цифрові моделі ґрунтів, Білянкіна Т. І. (2014)
Куценко В. П. - Концептуальні проблеми радіометричних вимірювань низькоінтенсивних НВЧ-сигналів з періодичним порівняння (2014)
Резаи В. - Реализация эффективной обработки, кодирования и передачи данных в промышленных мониторинговых сетях, Зинченко В. П., Шевчук Б. М. (2014)
Резников В. А. - Модель организации профилактического обслуживания сложных технических объектов, Сандул Ю. О. (2014)
Шалфеева Е. А. - Концептуальная модель интегрированного комплекса интеллектуальных сервисов и средств управления ими (2014)
Dorokhina G. V. - The Algorithm of Syntactic Analysis Based on Grammatical Rules (2014)
Агарков А. В. - Поиск объектов на изображениях с помощью относительной яркости отдельных областей, Кашин Р. О., Ивашко К. С. (2014)
Каплина О. А. - Выявление признаков монтажа фонограммы на основе лингвистического анализа звучащей речи, Бондаренко Е. А. (2014)
Клименко Н. С. - Исследование эффективности бустинга в задаче текстонезависимой идентификации диктора, Герасимов И. Г. (2014)
Шелепов В. Ю. - Сегментация речевого сигнала, соответствующего заранее известному слову, Ниценко А. В. (2014)
Бассай С. М. - Анекдот як мовленнєвий жанр (2015)
Бичок А. В. - Особливості лінгвокраїнознавчої компетентності фахівця міжнародної економіки в ситуаціях міжкультурної комунікації (2015)
Білоконенко Л. А. - Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології) (2015)
Іванова І. Б. - Дискурс, текст, стиль: модель лінгвістичного дослідження реклами (2015)
Кириченко Д. А. - Коммуникация насилия в современной "новой драме” (2015)
Ніколенко А. Г. - Використання мовного ряду для створення культурного реалізму і емотивності у дискурсі американського ігрового кіно (2015)
Stryga E. V. - Common English idioms: meanings and origins (2015)
Шумейко О. В. - Засоби об’єктивації вегетативних симптомів страху в сучасній американській художній прозі (2015)
Жарікова Ю. В. - Когнітивна діяльність людини у фразеології румейської, новогрецької та української мов (2015)
Крижко О. А. - Гіперо-гіпонімічні відношення зооморфних образів в українських казках про тварин (2015)
Шахейд А. А. - Некоторые аспекты проблемы формирования ценностей народной художественной культуры у современной студенческой молодежи (2015)
Шепель Ю. А. - Когнитивная обусловленность основных лингвистических единиц и структур (2015)
Альошина М. Д. - Особливості відтворення стилістики роману Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна” в українських, російських та польських перекладах (2015)
Балабан О. О. - Системний характер та семантичні особливості англійських кольоропозначень (2015)
Дакі О. А. - Тематична класифікація назв суден в українській морській термінології (2015)
Денисенко Н. В. - Відтворення інверсії як перекладознавча проблема, Мілько Н. Є. (2015)
Кутна Ю. Б. - Народнопоетична основа лірики Т. Шевченка у перекладах його творів румейським діалектом новогрецької мови (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття (2015)
Сорока О. Б. - Особливості морфологічної адаптації англонеологізмів у сучасній болгарській мові (на прикладі множини багатоскладових іменників чоловічого роду) (2015)
Жигун С. В. - Образ ученого у творах В. Підмогильного та О. Слісаренка у контексті роздумів про неореалізм (2015)
Колінько О. П. - Екзистенційна самотність генія в новелістиці к. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творів українських і російських письменників) (2015)
Летаева Н. В. - Игры разума в "Романе с кокаином” М. Агеева (2015)
Остапович М. О. - Образ інтелектуала як чужого в оповіданнях Станіслава Дигата (2015)
Ткаченко Р. П. - Особисте життя науковця у романах Н. Рибака "Час сподівань і звершень” і Ю. Мушкетика "Біла тінь” (2015)
Шапошникова О. О. - Інтелектуальний дискурс у романах І. Багряного: образи професорів (2015)
Безруков А. В. - Риторика епохи "готового слова”: бароко як підступ до нової літературної реальності (2015)
Berezhanska Yu. V. - Intellectual duelling as a means of self-comprehension in the reluctant fundamentalist (2015)
Богатирьова К. В. - Просвітницько-інтелектуальні мотиви в українських одах кінця XVIII – початку XIX століть (2015)
Гребенюк Т. В. - Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська) (2015)
Давидова-Біла Г. В. - Проблема гносеологічного мінімуму інтелектуальної прози (2015)
Комаров С. А. - Морально-этическая проблематика русского фельетона 1920-х – начала 1930-х годов (2015)
Пугаченко А. В. - Розкладання гуманістичної концепції людини у дзеркалі художньої літератури: дендізм (2015)
Томченко М. А. - Психоісторія української літератури Н. Зборовської, Калантаєва О. О. (2015)
Ганошенко Ю. А. - Інтелектуальність в романі vs інтелектуальний роман: до проблеми дифініціювання жанру (2015)
Куриленко І. А. - До питання про сутність та жанрові особливості українського інтелектульного роману (2015)
Ленська С. В. - Формування жанру фантастичного оповідання в українській новелістиці 1920-х років (2015)
Філоненко С. О. - Геополітично-гендерний Warcraft: формула "загубленого світу” в романі Владислава Івченка "Химери Дикого Поля” (2015)
Шулькова К. І. - Тенденції розвитку дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Бондарь Н. Ю. - Специфика функционирования архетипа ребенка в романе У. Стайрона "Выбор Софи” (2015)
Городніча Н. В. - Орнаментальний стиль як мистецьке явище в культурі і літературі Київської Русі (2015)
Зуєнко М. О. - Поетика "Священних сонетів” Джона Донна (2015)
Котовець Д. В. - Науковий простір біографії академіка Д. В. Затонського (2015)
Кушнир И. Б. - Пространство детства в новеллах Ж. М. Г. Леклезио (2015)
Новик О. П. - Гра з текстом у романі "Пентакль” (2015)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в романе М. Арцыбашева "Санин” (2015)
Пилипюк Л. А. - Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака (2015)
Салюк Б. А. - Кіноінтерпретації оповідання О. Генрі "Вождь червоношкірих” (2015)
Шарова Т. М. - Поетикальні вектори художньої творчості К. Гордієнка (2015)
Сухомлинов О. М. - Особливості воєнної прози Леопольда Бучковського (2015)
Александрова Г. А. - Комплексне дослідження українського фольклору Поділля. Рецензія на монографію О. Шалак "Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття” (Київ : Освіта України, 2014. – 464 с.) (2015)
Регуш Ю. С. - Шевченкові світи. Рецензія на книгу Реви Л. Г. "Тарас Григорович Шевченко : Людина, Поет, Пророк. Символ України : до 200-ліття від дня народження : збірник наукових статей” (Київ : Фенікс, 2014. – 112 с.) (2015)
Харлан О. Д. - Шевченко на усі часи. Рецензія на посібник Ольги Куцевол "Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани” (Вінниця, 2013. – 256 с.) (2015)
Христіанінова Р. О. - Складні речення крізь призму синхронної перехідності. Рецензія на монографію Л. Шитик "Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові” (Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 474 с.) (2015)
Содержание (2013)
Goncharenko A. V. - Subjective Entropy Maximum Principle for Preferences Functions of Alternatives Given in the View of Logical Conditions (2013)
Афанасьев В. А. - Математическая модель метода сравнения в динамических системах, Наталуха Ю. В., Токарев В. В., Хорошайло Ю. Е. (2013)
Варламов О. О. - Комплексное моделирование процессов понимания компьютерами смысла текстов, речи и образов на основе миварных технологий, Адамова Л. Е., Елисеев Д. В., Майборода Ю. И., Антонов П. Д., Сергушин Г. С., Чибирова М. О. (2013)
Настасенко В. А. - Системы искусственного интеллекта и возможности их связи с процессами творческого мышления, Настасенко Е. В. (2013)
Сторож В. В. - Мозг и искусственные нейросети (2013)
Терещенко С. В. - Моделирование искусственного интеллекта. Интеллектуальный анализ информации (2013)
Шалфеева Е. А. - Метод построения проектных представлений интеллектуального решателя задач по моделям начальных стадий жизненного цикла (2013)
Шкільняк С. С. - Побудова секвенційних числень логік квазіарних предикатів першого порядку (2013)
Petrenko I. V. - Parametric Equations of a Plane and the Problem of Description of Plane Curves in Space R3, Mironenko L. P. (2013)
Potiyenko S. V. - Symbolic Modeling of Basic Protocols Systems with Arbitrary Number of Agents (2013)
Вереник Н. Л. - Имитационная модель векторного процессора на примере задачи поиска пути в графе, Гирель А. И., Сейткулов Е. Н., Татур М. М. (2013)
Желдак Т. А. - Алгоритм моделювання штучної імунної системи з селективним оператором Сааті та одновимірним локальним пошуком, Слєсарєв В. В. (2013)
Колчин А. В. - Метод редукции анализируемого пространства поведения при верификации формальных моделей распределенных программных систем (2013)
Костюченко М. П. - Інформаційно-кібернетичні та психолого-дидактичні аспекти проектування експертно-навчальних систем (2013)
Химич А. Н. - Интеллектуальная система компьютерной математики для высокопроизводительных вычислений, Попов А. В., Чистякова Т. В., Яковлев М. Ф. (2013)
Березький О. М. - Похибки перетворення типу "область – область" в автоматизованих системах аналізу цитологічних зображень (2013)
Васильєва Н. Б. - Проблеми створення систем розпізнавання мовлення для різних комп’ютерних платформ, Федорин Д. Я. (2013)
Задирака В. К. - Компьютерная технология интегрирования быстроосциллирующих функций с заданными значениями характеристик качества по точности и быстродействию (2013)
Инютин А. В. - Мягкая математическая морфология для фильтрации бинарных изображений (2013)
Крапивин Ю. Б. - Функциональность cross-language в задаче автоматического распознавания семантически эквивалентных фрагментов текстовых документов (2013)
Марченко О. О. - Формування лінгвістичного забезпечення для автоматизованого пошуку і відбору текстів на ресурсах новин та в соціальних мережах, Марченко-Бабіч О. М. (2013)
Недзьведь А. М. - Построение контура объектов интерактивным методом на основе псевдодистанционных карт полутонового изображения, Белоцерковский А. М., Лукашевич П. В. (2013)
Никитенко Л. Л. - Методы стеганоанализа на основе технологии калибровки программ (2013)
Никоненко А. О. - UWN:Онтокоректор як інструмент створення лінгвістичної онтології української мови, Лиман К. С., Забєлiн Є. В., Рибачок Б. О. (2013)
Чарковська Н. В. - Геоінформаційна технологія моделювання та просторового аналізу прямих емісій закису азоту від сільськогосподарських ґрунтів, Бунь Р. А. (2013)
Шевченко Е. А. - Задача распознавания контура ладони на сложных изображениях (2013)
Mironenko L. P. - Integration of a Rational Fraction of a Special Kind (2013)
Анцыферов С. С. - Быстродействие интеллектуальных систем, Русанов К. Е. (2013)
Бень А. П. - Системы поддержки принятия решений судоводителя для планирования трансокеанских переходов, Паламарчук И. В., Пивоваров Л. А. (2013)
Боргест Н. М. - Проектный синтез данных сложных систем на основе прототипов, Канчер Г. С. (2013)
Бухановский А. В. - Функциональная модель центров компетенции в интеллектуальной среде "облачных" вычислений, Васильев В. Н., Нечаев Ю. И. (2013)
Варбанец Р. А. - Анализ метода устранения "утечки" спектра при диагностике систем турбонаддува судовых дизелей, Кучеренко Ю. Н., Головань А. И., Александровская Н. И. (2013)
Герасимов И. Г. - Оценка функционального состояния и прогнозирование поведения биологических систем (2013)
Демчина М. М. - Система інтелектуальної підтримки прийняття оптимальних рішень в процесі буріння, Шекета В. І., Романишин Ю. Л. (2013)
Жарикова М. В. - Сценарный подход в системе охраны леса от пожаров (2013)
Искра В. В. - Влияние статистических характеристик обучающей выборки на её репрезентативность, Искра Н. А., Татур М. М. (2013)
Козуб А. Н. - Интеграционный подход к задаче выбора маршрута группы БПЛА, Кучеров Д. П. (2013)
Косолапов А. А. - Онтологічні моделі в задачах автоматизації сортувальних станцій, Пшінько Ю. О. (2013)
Крисилов В. А. - Тенденции внедрения информационных технологий и современных технических средств в учебный процесс, Макарова Ю. А. (2013)
Куценко В. П. - Дослідження залежностей узагальнених комплексних величин подвійного хвилевідного трійника від режимів роботи НВЧ-кіл радіометричного приладу контролю (2013)
Литвинская О. С. - Принятие решений в иерархической системе выбора с использованием целевого функционала при проектировании устройств цифровой обработки информации, Сальников И. И. (2013)
Любінський Б. Б. - Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів у житловому секторі: просторовий аналіз для Житомирської області, Бунь Р. А. (2013)
Марценюк В. П. - Програмне середовище моделювання росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда, Багрій-Заяць О. А. (2013)
Паклин Н. Б. - Оптимальное квантование для повышения качества бинарных классификаторов, Афанасьев В. В. (2013)
Савин Л. А. - Адаптивное управление гидромеханических муфт на базе методов интеллектуальных систем, Бородина М. Б., Мироненко С. В. (2013)
Даринцев О. В. - Использование методов искусственного интеллекта в системах управления техпроцессами получения наноструктурных материалов, Мигранов А. Б. (2013)
Карчевский В. П. - Параллельное использование реального объекта и визуальной информации в обучении, Карчевская Н. В. (2013)
Поливцев С. А. - Адаптивная синхронизация в беспроводной сети (2013)
Топилко П. І. - Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів у електроенергетичному секторі України, Бунь Р. А. (2013)
Дерев’янченко О. В. - Система автоматичного тестування програм під ОС Android, Плакидюк В. О. (2013)
Лелеков С. Г. - Метод учета влияния модификаторов на нечеткие значения лингвистических переменных (2013)
Маслова Н. А. - Использование облачных технологий как способ повышения защищенности тестовых обучающих систем, Сорокин Р. А. (2013)
Савельев О. О. - Определение классов состояний динамической социальной сети по трафикам ее мониторинга, Шевченко А. И. (2013)
Шерстюк В. Г. - Сценарно-прецедентная модель тренажерно-обучающей интеллектуальной системы (2013)
Ганченко В. В. - Программная нейросетевая система контроля космической телеметрии, Дудкин А. А., Инютин А. В., Марушко Е. Е., Поденок Л. П. (2013)
Гладун Г. С. - Совершенствование изделий с использованием обучения, формирующего их "интеллект" в форме понятий о ситуациях, Шевченко А. И., Захариков Б. Г., Субботин В. Ю. (2013)
Зарубин М. Ю. - Использование искусственных нейроподобных сетей для управления технологическими процессами железо-обогатительного комплекса, Зарубина В. Р. (2013)
Порхун О. В. - Застосування підходів мультикласифікації для встановлення діагнозу дерматологічних захворювань (2013)
Степанян А. Б. - Классификация угроз информационной безопасности автоматизированной системы, Дмитриев В. А., Фисенко В. К. (2013)
Тітова В. Ю. - Нечітка нейронна мережа для визначення відповідності результатів тестування програмного забезпечення критичного застосування вимогам (2013)
Басиста І. В. - Історичні передумови становлення системи досудового слідства в Україні (2010)
Грицан О. А. - Становлення правового інституту контролю за використанням та охороню надр УРСР (1917-1991 р.р.) (2010)
Загурський О. Б. - Кримінально-процесуальна політика на українських землях в період Польсько-Литовської держави (2010)
Кошеваров В. П. - Історія політики Європейського Союзу в сфері боротьби зі злочинністю (2010)
Марисюк К. Б. - До питання про кримінально-правову політику у сфері майнових покарань на українських землях за Литовськими Статутами (2010)
Писарєв В. Г. - Причини маргіналізації особистості в епоху Відродження та Нового часу (2010)
Присташ Л. Т. - Судова система в Галичині у складі Австро-Угорщини (2010)
Бортун М. І. - Особливості взаємовідносин прокуратури з іншими органами державної влади в Україні (2010)
Зінич В. М. - Участь правоохоронних органів в охороні громадського порядку при проведенні спортивних масових заходів (2010)
Олькіна О. В. - Відставка посадовця: поняття та правова природа (2010)
Васильєва В. А. - Поняття суб'єктивного корпоративного права (2010)
Височан В. М. - Поняття та предмет договору про надання комунальних послуг (2010)
Гудима М. М. - Застосування типових стандартних форм договорів про надання туристичних послуг в туристичній діяльності: аргументи pro i contra (2010)
Гудима М. М. - Визначення предмету договору про надання туристичних послуг (2010)
Логвінова М. В. - Рішення суду у справах про усиновлення громадянами України та особливості його реалізації (2010)
Мороз Г. В. - До питання про підстави набуття права оренди землі (2010)
Федюк Л. В. - Цивільні кодекси СНД про особисті немайнові права (2010)
Фріс І. П. - До питання про принципи діяльності нотаріату в Україні (2010)
Багай Н. О. - Розвиток законодавства про охорону праці в сільському господарстві (2010)
Берлач Н. А. - Організаційно-правове забезпечення розвитку системи маркування органічної сільськогосподарської продукціїї (2010)
Вівчаренко О. А. - Окремі проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про охорону земель (2010)
Комбарова Ю. В. - Антропогенний фактор навколишнього природного середовища (2010)
Мироненко І. В. - Поняття обмежень права власності на земельну ділянку (2010)
Романко С. М. - Поняття економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції (2010)
Сметанюк І. І. - Поняття та сутність функцій права соціального забезпечення (2010)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні (пошук законодавчого забезпечення) (2010)
Антонюк Н. О. - Негативні ознаки складу злочину: поняття і значення (2010)
Попкова В. В. - Деякі питання дослідженням підстав та умов, які забезпечують правомірність застосування кримінально-правових заходів безпеки (2010)
Семенишин М. О. - Корисливо-насильницька злочинність неповнолітніх (2010)
Федорак Л. М. - Правове значення статті 691 КК України для призначення покарання (2010)
Гагаловська А. П. - Проблеми процесуальної регламентації допиту неповнолітнього підозрюваного (2010)
Когунь А. М. - Дотримання прав осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ (2010)
Микитин Ю. І. - Європейський досвід впровадження відновного правосуддя (2010)
Олейняш Е. М. - Підстави визнання протоколу обшуку недопустимим доказом у справі (2010)
Петечел О. Ю. - Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих від зґвалтування (2010)
Асоянц П. Г. - Проблеми навчання іноземної мови фахівців немовних спеціальностей в умовах інформатизації освіти (2014)
Благинин В. М. - Вопросы эстетики труда в марксистской теории (2014)
Бобро А. А. - Аналіз поняття "соціальне здоров’я студента" (2014)
Бойко Н. І. - Звертання – показник рівня нормативності мовлення школярів, Клепак Л. В. (2014)
Вовк О. Р. - Провідні тенденції гуманізації освіти: теоретичний аналіз (2014)
Гордієнко Н. В. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2014)
Кудря М. М. - Протекція розвитку української мови як педагогічна засада збереження національної ідентичності вищої освіти України (2014)
Мороз Л. М. - Характеристика структурних компонентів креативності вчителів іноземних мов (2014)
Мрачковська М. М. - Генезис поняття "міжкультурна комунікація" у педагогічній науці (2014)
Примачок Л. Л. - Особливості виховання особистості студента-медика (2014)
Рябокінь С. І. - Моніторинг професійного виховання майбутнього педагога як умова підвищення якості освітнього процесу в педагогічному ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Смолінська О. Є. - Антропопсиходинамічний підхід у дослідженні культурно-освітнього простору педагогічних університетів (2014)
Суховєєва Н. М. - Загальноосвітній навчальний заклад виховної колонії як суб’єкт соціально-педагогічної діяльності, Науменко М. І. (2014)
Харицька С. В. - Проблеми створення нових словників для студентів технічних спеціальностей (2014)
Шевчук М. О. - Модель управління процесом формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами педагогічного проектування (2014)
Ярослав Л. О. - Розуміння вчителем особистості учня підліткового віку як фактор вирішення педагогічних конфліктів, Баглай А. (2014)
Арнаута Н. В. - Деякі аспекти використання інформаційних технологій під час вивчення вищої математики (2014)
Бичек О. А. - Психологічний компонент формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування синтетичних видів мистецтва (2014)
Боднарчук О. В. - Використання розрахункових задач при вивченні неорганічної хімії на фармацевтичному факультеті ІФНМУ, Стецьків А. О., Стецьків Л. В. (2014)
Груша Л. О. - Особистісно орієнтоване навчання та виховання у вищих медичних навчальних закладах (2014)
Мельник Д. О. - Використання комп’ютерного тестування для підвищення ефективності засвоєння курсу загальної хімії (2014)
Палій О. А. - Про підвищення ефективності навчання другої іноземної мови в ЗНЗ (2014)
Плотніков Є. О. - Оцінка готовності майбутніх учителів до гібридного навчання іноземних мов (2014)
Ревенчук В. В. - Інтегративний підхід до проблеми змістового наповненнянавчальної взаємодії в інструментальному класі (2014)
Shareiko I. V. - Advantages and Opportunities of Using ICT in Teaching English (2014)
Якимчук С. Н. - Формування професійних компетенцій майбутніх хормейстерів в умовах творчо-педагогічної практики (2014)
Бережок В. Ю. - Труднощі та їх подолання у процесі професійного становлення майбутнього педагога (на прикладі підготовки вчителя хімії) (2014)
Гончарова Є. Є. - Проектування діяльності "викладач – студент" в умовах організації диференціації навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах (2014)
Коваль Т. І. - Комплексний підхід до реалізації індивідуального навчання професійно орієнтованого англомовного читання майбутніх інженерів, Коваль А. О. (2014)
Лашук Н. М. - Навчання професійно спрямованого аудіювання англійською мовою студентів напряму підготовки 0901 "Сільське господарство і лісництво" (2014)
Лукашова Н. І. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя хімії для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Майєр Н. В. - Особливості професійно-методичної діяльності майбутніх викладачів французької мови (2014)
Матвієнко С. І. - Організація лабораторних занять студентів спеціальності "Дошкільна освіта" при вивченні навчальної дисципліни "Художня праця та основи дизайну" (2014)
Окопна Я. В. - Сучасні підходи до формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності майбутніх туристичних менеджерів (2014)
Окопна Я. В. - Психолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності майбутніх працівників туристичної сфери, Чала К. М. (2014)
Павленко О. М. - До проблеми використання музичних комп’ютерних програм у професійній підготовці майбутнього вчителя музики (2014)
Петров А. О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки (2014)
Халимон І. Й. - Зміст соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Особливості процесу формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови на початковому ступені навчання (2014)
Абрамович В. Є. - Особливості відбору кандидатів на медичне навчання в університетах Франції (2014)
Віннікова Л. Ф. - Значущі аспекти британської системи вищої освіти (2014)
Дубровська Л. О. - Педагогічна думка ХVІІІ ст. про значення індивідуального підходу у формуванні особистості дитини (2014)
Киричок І. І. - Філософсько-педагогічні течії на початку ХХ ст. (2014)
Клунко Р. Ю. - Теоретичні основи правового виховання старшокласників у історії вітчизняної педагогічної думки (2014)
Коваленко Є. І. - Тенденції розвитку дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Ковнер В. В. - Питання ефективності співпраці школи і сім’ї у просвітницько-педагогічній діяльності товариства "Знання" (друга половина ХХ ст.) (2014)
Паламаренко І. О. - Теоретико-методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії (2014)
Пилипенко В. В. - Олександр Іванович Стронін – ініціатор відкриття недільних шкіл на Полтавщині (2014)
Щука Г. П. - Галузева система підготовки фахівців сфери туризму в Російській Федерації (2014)
Наші автори (2014)
Мартинюк В. О. - Деякі мікроморфологічні особливості Atocion lithuanicum (ZAPAŁ.) Tzvel. та A. Armeria (L.) Raf. флори України, Карпенко Н. І., Царенко О. М. (2015)
Власенко А. С. - Репрезентативність культивування дендросозоекзотів ex situ у штучних заповідних парках степу України (2015)
Байрактар В. М. - Порівняльна оцінка лабораторних та сухих швидкорозчинних дріжджів Saccharomyces cerevisiae для біотехнології коньячного виробництва (2015)
Качинська В. В. - Біоекологічний аналіз епіфітних лишайників Physcia в умовах гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2015)
Жуков А. В. - Фитоиндикационное оценивание измерений, полученных при многомерном шкалировании структуры растительного сообщества (2015)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика печінки щурів за умов передзабійного стресу та використання біологічно активних речовин, Грабовська О. С. (2015)
Мальцева С.Ю. - Охраняемые и редкие виды в урбанофлоре Геническа (2015)
Вельчева Л. Г. - Екологічний моніторинг стану дубового гаю селища В'ячеславка, Гнатів О. В., Васін В. А. (2015)
Росаловський В. П. - Гематологічні параметри щурів протягом першої години після інтоксикації хлорпірифосом (2015)
Решетняк Д. Е. - Морфологическая изменчивость гемоцитов Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) при питании кормами растительного и животного происхождения (2015)
Білоконь С. В. - Drosophila melanogaster Mg. як тест-об’єкт скринінгу ксенобіотиків на акарицидну активність (2015)
Листопадський М. А. - Історія та сучасний стан лісосмуг біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2015)
Балюк Ю. А. - Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях, Кунах О. Н., Жуков А. В., Задорожная Г. А., Ганжа Д. С. (2014)
Бойко Л. І. - Інтродукція видів роду Pittosporum Banks ex Sol. в умовах захищеного грунту: історія та перспективи (2014)
Земляний О. А. - Деякі особливості виведення кадмію з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту (2014)
Гурбік О. Б. - Заходи зі штучного відтворення іхтіофауни Канівського водосховища, Рудик-Леуська Н. Я., Яковлєва Т. В. (2014)
Екимова В. Б. - Оценка зараженности фитопатогенными грибами зерновых культур в лесостепной зоне Украины, Дрегваль О. А., Винников А. И. (2014)
Митяй И. С. - Геометрические параметры яиц в систематике птиц, Мацюра А. В. (2014)
Котюк Л. А. - Антимікробна активність етанольного екстракту Satureja hortensis L. проти патогенних штамів мікроорганізмів (2014)
Горбань Д. Д. - Індивідуально-типологічні особливості реактивності тканинного кровотоку у дівчат-студенток, Станішевська Т. І. (2014)
Ретьман С. В. - Карликова сажка пшениці озимої, Кислих Т. М., Шевчук О. В. (2014)
Міщенко Л. Т. - Хвороби пшениці, Антіпов І. О., Дуніч А. А., Гринчук К. В. (2014)
Крючкова Л. О. - Кореневі гнилі пшениці озимої - поширення в Північному Лісостепу України, Грицюк Н. В. (2014)
Малиш І. Ю. - Підкошування конюшини - ефективний метод регулювання чисельності довгоносиків родини Apionidae (2014)
Фокін А. В. - Карти прогнозованих ареалів совок роду Spodoptera в Україні (2014)
Романченко В. О. - Проти амброзії полинолистої на Полтавщині, Челомбітко А. Ф., Чибеліс Н. Ю., Назаренко В. К., Бялас В. В. (2014)
Жеребко В. М. - Хімічний метод контролю забур'яненості посівів в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур (2014)
Онищенко В. О. - Теоретичні основи формування та оцінювання інноваційного потенціалу банківських установ, Шевчук Т. А. (2014)
Птащенко Л. О. - Підвищення рівня фінансової грамотності населення: міжнародний досвід, Шабардіна А. М. (2014)
Чижикова О. А. - Анализ современного экологического налогообложения в Украине и в ЕС, Евтюшина А. Э. (2014)
Остапенко В. М. - Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу (2014)
Брижань І. А. - Інноваційні аспекти пом’якшення та виходу з економічних криз (2014)
Азизов Г. С. - Формирование инновационной модели экономики в Украине, Алесина Н. В. (2014)
Стахів І. М. - Спортивно-оздоровча сфера як галузь економіки (2014)
Юрків Н. Я. - Формування інституціонального базису безпеки реального сектора економіки (2014)
Лифар В. В. - Обґрунтування стратегічних цілей використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Понікаров В. Д. - Роль аграрної реформи в поліпшенні якісних характеристик людської складової продуктивних сил сільських територій України, Єрмоленко О. О. (2014)
Бойко А. В. - Конвергенція та нерівномірність розвитку регіонів України: ризики, тенденції, перспективи (2014)
Пинда Р. В. - Регіональна політика розвитку будівельних кластерів в Україні (2014)
Ткаченко А. М. - Сучасні підходи до управління розвитком підприємства, Марченко К. А. (2014)
Хома І. Б. - Організаційно-економічні та управлінські аспекти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Андрушко Н. І. (2014)
Буренко Ю. А. - Мотивационные факторы усиления компетенций персонала при инновационном развитии производства (2014)
Пожуєва Т. О. - Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Радулов Д. Д. - Оценка влияния внешних факторов на уровень конкурентоспособности предприятий по производству готовых металлических изделий (2014)
Марценовський В. О. - Дослідження особливостей здійснення покупок у торговельних підприємствах мережі Інтернет (2014)
Шевчук Л. Т. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження в житловому фонді міста, Мельничук І. В. (2014)
Гаращук О. В. - Інноваційний шлях розвитку вищої освіти в Україні: концептуальні основи, Куценко В. І. (2014)
Сніщенко Р. Г. - Математичні методи дослідження ризиків (2014)
Виноградов А. - Факторы префиксальной валентности русских и венгерских глаголов – названий разновидностей основных типов самостоятельного перемещения (2014)
Вегеш А. - Промовистість назв романів Мирослава Дочинця (2014)
Папіш В. - Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Кассандра") (2014)
Сукаленко Т. - Лінгвістичний потенціал теорії фреймів (2014)
Рошко С. - Трансформаційні процеси у системі порівняльних конструкцій сучасної української мови (2014)
Лавер О. - Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" (2014)
Бабяк Е. - Фразеологизм как лингвокультурема в концептосфере языковой личности (2014)
Сенько І. - Ситуативність і динаміка побутування фольклорної прози в регіоні Карпат (2014)
Голембовська Т. - Творчість Олени Теліги в літературознавчих дослідженнях: аспект ідентичності (2014)
Садыкова Л. - Современная эссеистика: жизнь на грани смысла (2014)
Шошура С. - Теория литературы в российских вузовских учебниках и учебных пособиях постсоветского времени (конец ХХ – начало ХХI века) (2014)
Панчук О. - Социальные процессы в молодёжной среде: новый вызов российской и украинской публицистике и литературе (2014)
Поліха Л. - Метафора як основний засіб увиразнення дизайну просвітницьких медіа Закарпаття 1919-1944 років (2014)
Бедзір Н. - Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України (2014)
Рошко М. - Подорож головного героя як ініціація у "Божественній комедії" Данте Аліг’єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері (2014)
Ходанич П. - Закарпатська тематика в зарубіжній літературі першої половини ХХ століття (2014)
Юсип-Якимович Ю. - Інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи (2014)
Мотрук В - Художній переклад як важливий засіб формування духовної культури школярів і студентів, Тищук А. (2014)
Демчик М. - Методичні підходи до вивчення перекладів творів світової літератури у шкільній програмі (2014)
Славич Т. - Тести у викладанні зарубіжної літератури: літературно-теоретичний аспект (2014)
Гаврило І. - Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" (2014)
Бачинська К. - Використання інноваційних методів у процесі вивчення словацької літератури (2014)
Книгиницкая Н. - Воспитание любви к художественному слову у школьников в процессе изучения стилевых особенностей произведений Ф. Кривина (2014)
Зверєва Л. - Компаративний аналіз літературного тексту на уроках світової літератури: теорія і практика (2014)
Сеник В. - Доцільність та специфіка інтеграції при вивченні літератур як шлях до формування компаративної компетенції особистості у сучасній школі (2014)
Марко В. - За рядками листів – людська і творча доля (2014)
Бобинець С. - Третє видання закарпатських балад у записах П. В. Лінтура (2014)
Федака С. - Студентський "Погляд” зсередини (2014)
Ліхтей Т. - Полудневінь Ярослава Джоґаника (2014)
Ігнатович О. - Поетичний архів Дмитра Поповича (2014)
Гуторова Н. О. - Проблеми відповідальності за фінансові злочини, вчинені організованими групами (2000)
Шульга А. М. - Злочинність у сфері охорони та використання земельних ресурсів (2000)
Бандурка С. О. - Проблеми обліку показників злочинності (2000)
Бондаренко О. О. - Допит обізнаних осіб в кримінальному судочинстві (2000)
Лукашевич С. Ю. - Протидія кримінальній субкультурі як один із напрямів попередження злочинності (2000)
Рябченко О. П. - Правове регулювання відповідальності за корупційні правопорушення (2000)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського