Буренко Ю. А. - Мотивационные факторы усиления компетенций персонала при инновационном развитии производства (2014)
Пожуєва Т. О. - Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Радулов Д. Д. - Оценка влияния внешних факторов на уровень конкурентоспособности предприятий по производству готовых металлических изделий (2014)
Марценовський В. О. - Дослідження особливостей здійснення покупок у торговельних підприємствах мережі Інтернет (2014)
Шевчук Л. Т. - Організаційно-економічний механізм енергозбереження в житловому фонді міста, Мельничук І. В. (2014)
Гаращук О. В. - Інноваційний шлях розвитку вищої освіти в Україні: концептуальні основи, Куценко В. І. (2014)
Сніщенко Р. Г. - Математичні методи дослідження ризиків (2014)
Виноградов А. - Факторы префиксальной валентности русских и венгерских глаголов – названий разновидностей основных типов самостоятельного перемещения (2014)
Вегеш А. - Промовистість назв романів Мирослава Дочинця (2014)
Папіш В. - Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Кассандра") (2014)
Сукаленко Т. - Лінгвістичний потенціал теорії фреймів (2014)
Рошко С. - Трансформаційні процеси у системі порівняльних конструкцій сучасної української мови (2014)
Лавер О. - Символічна функція літературно-художніх антропонімів у романі Івана Багряного "Тигролови" (2014)
Бабяк Е. - Фразеологизм как лингвокультурема в концептосфере языковой личности (2014)
Сенько І. - Ситуативність і динаміка побутування фольклорної прози в регіоні Карпат (2014)
Голембовська Т. - Творчість Олени Теліги в літературознавчих дослідженнях: аспект ідентичності (2014)
Садыкова Л. - Современная эссеистика: жизнь на грани смысла (2014)
Шошура С. - Теория литературы в российских вузовских учебниках и учебных пособиях постсоветского времени (конец ХХ – начало ХХI века) (2014)
Панчук О. - Социальные процессы в молодёжной среде: новый вызов российской и украинской публицистике и литературе (2014)
Поліха Л. - Метафора як основний засіб увиразнення дизайну просвітницьких медіа Закарпаття 1919-1944 років (2014)
Бедзір Н. - Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України (2014)
Рошко М. - Подорож головного героя як ініціація у "Божественній комедії" Данте Аліг’єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері (2014)
Ходанич П. - Закарпатська тематика в зарубіжній літературі першої половини ХХ століття (2014)
Юсип-Якимович Ю. - Інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи (2014)
Мотрук В - Художній переклад як важливий засіб формування духовної культури школярів і студентів, Тищук А. (2014)
Демчик М. - Методичні підходи до вивчення перекладів творів світової літератури у шкільній програмі (2014)
Славич Т. - Тести у викладанні зарубіжної літератури: літературно-теоретичний аспект (2014)
Гаврило І. - Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" (2014)
Бачинська К. - Використання інноваційних методів у процесі вивчення словацької літератури (2014)
Книгиницкая Н. - Воспитание любви к художественному слову у школьников в процессе изучения стилевых особенностей произведений Ф. Кривина (2014)
Зверєва Л. - Компаративний аналіз літературного тексту на уроках світової літератури: теорія і практика (2014)
Сеник В. - Доцільність та специфіка інтеграції при вивченні літератур як шлях до формування компаративної компетенції особистості у сучасній школі (2014)
Марко В. - За рядками листів – людська і творча доля (2014)
Бобинець С. - Третє видання закарпатських балад у записах П. В. Лінтура (2014)
Федака С. - Студентський "Погляд” зсередини (2014)
Ліхтей Т. - Полудневінь Ярослава Джоґаника (2014)
Ігнатович О. - Поетичний архів Дмитра Поповича (2014)
Гуторова Н. О. - Проблеми відповідальності за фінансові злочини, вчинені організованими групами (2000)
Шульга А. М. - Злочинність у сфері охорони та використання земельних ресурсів (2000)
Бандурка С. О. - Проблеми обліку показників злочинності (2000)
Бондаренко О. О. - Допит обізнаних осіб в кримінальному судочинстві (2000)
Лукашевич С. Ю. - Протидія кримінальній субкультурі як один із напрямів попередження злочинності (2000)
Рябченко О. П. - Правове регулювання відповідальності за корупційні правопорушення (2000)
Орлеан А. М. - Правові та кримінологічні аспекти протидії торгівлі жінками (2000)
Альошин Д. П. - Функції співучасників, які вчинюють розкрадання за попереднім зговором групою осіб (2000)
Лантінов Я. О. - Вчинення незаконної торговельної діяльності організованою групою осіб (2000)
Книженко О. О. - Застосування умовного засудження до учасників організованої злочинної групи при скоєнні господарських злочинів (2000)
Штанько О. Ф. - Організаційні питання підвищення ефективності слідчої діяльності (2000)
Волобуєв А. Ф. - Профілактична діяльність при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва (2000)
Міленін О. Л. - Особливості правосвідомості учасників дорожнього руху (2000)
Мурашиин О. Г. - Проблеми уніфікації термінології у наукових дослідженнях та її застосування на практиці (на прикладі терміна "страйк") (2000)
Ярмиш Н. М. - Пасивний характер бездіяльності як одна з ознак об’єктивної сторони злочину (2000)
Голубов А. Є. - Елементи процесуального статусу особи (2000)
Бринцев О. В. - Організаційно-правова форма юридичної особи: визначення поняття (2000)
Степанюк Р. Л. - Криміналістична характеристика злочинних порушень законодавства про бюджетну систему (2000)
Пащенко А. О. - Конституційна відповідальність: проблема "позитивного" та "негативного" аспекту (загальнотеоретичні питання) (2000)
Слинько Д. В. - Поняття юридичного процесу: до історії питання (2000)
Приходько T. M. - Обмежена, межова чи зменшена осудність: термінологічний аспект (2000)
Омельченко Т. В. - Функції обвинувачення і захисту на досудовому слідстві (2000)
Варунц Л. Д. - Становлення федеральної поліції Канади (2000)
Мезенцева І. Є. - Відповідальність за "відмивання" брудних коштів за законодавством Австрії та Швейцарії (2000)
Чанишева Г. І. - Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України (2000)
Литвинов О. М. - До концепції проекту Закону України "Про профілактику злочинності" (2000)
Сидоренко О. Л. - Про створення інтегрованої системи управління освітою (2000)
Іванов В. В. - Судовий контроль як спосіб забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності: стан і перспектива (2000)
Радисюк А. М. - Організація управління підрозділами органів внутрішніх справ при техногенних надзвичайних ситуаціях, Аннопольський Д. В. (2000)
Іншин М. І. - Поняття соціально-організаційного явища "управління персоналом" (2000)
Кузніченко С. О. - Підготовка працівників ОВС до дій у надзвичайних ситуаціях: результати соціологічного дослідження (2000)
Журавський В. С. - З історичного досвіду формування парламентаризму в Європі та Північній Америці (2000)
Горбаль В. М. - Права особи в українській та російській теорії природного права XIX – поч. XX століття (2000)
Калугін С. А. - Організаційно-правове забезпечення роботи Харківського губернського земства (2000)
Гапон О. А. - Нормативне регулювання оперативно-розшукової діяльності наприкінці XIX – на початку XX ст. (2000)
Холод Ю. А. - Поліцейське право Російської імперії (2000)
Гончарук В. Я. - Дореволюційна юридична думка про регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2000)
Олійник О. М. - Кодекс про працю 1922 р. і проблема вільного найму робочої сили (2000)
Рябошапко Л. І. - Депортаційні акції як різновид репресій щодо національних меншин Західної України (1939–1941) (2000)
Войцеховський М. М. - Діяльність міліції України по ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності у повоєнний період (1946–1953 рр.) (2000)
Мурза В. В. - Передумови створення прокуратури в УСРР (2000)
Гетманець О. П. - Фінансові санкції як засіб наповнення Держбюджету, Лебедь А. В. (2000)
Карманов Є. В. - Валюта як особливий об’єкт цивільно-правових відносин (2000)
Малиновська В. С. - До питання про недобросовісну конкуренцію в підприємницькій діяльності (2000)
Тульчевська Н. В. - Права батьків і дітей на майно (2000)
Полтавський О. В. - Договір морського агентування: юридична природа і правові особливості (2000)
Попов С. В. - Юридичні гарантії припинення службово-трудових відносин працівників ОВС (2000)
Веренич Н. В. - Контракт як різновид трудового договору (2000)
Божко В. М. - Наймані працівники як суб’єкти організації заробітної плати (2000)
Кравченко П. А. - Приватизація і реформування аграрного сектора економіки (2000)
Куц Ю. О. - Етнонаціональна політика України – головний напрям управління етнонаціональною сферою (2000)
Данильчук О. Ю. - Україна і світ: до проблеми пошуку змісту співробітництва, Захарчук А. С. (2000)
Максимов С. І. - Справедливість як основна правова цінність (2000)
Тягло О. В. - Як розуміти толерантність сьогодні? (2000)
Новини наукового життя (2000)
Ківалов С. В. - Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с. (2000)
Венедиктов В. С. - Настільна книга працівника підрозділу по роботі з персоналом : Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в ОВС. Підручник. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. (2000)
Onischenko V. O. - Improvement of the institutional providing of the alternative energy investments development: european experience and Ukrainian realities, Sivitska S. P. (2014)
Оболенський О. Ю. - Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну економіку (2014)
Філонич О. М. - Ефективність адміністрування податку на додану вартість: перспективи здійснення та обмеження (2014)
Яковлєв А. І. - Визначення зовнішніх екологічних ефектів від впровадження нововведень (2014)
Павлов О. І. - Зелений сценарій розвитку промисловості України: реалії та перспективи, Брижань І. А. (2014)
Бойко А. В. - Механізми забезпечення стійкості економіки України до викликів і ризиків сучасності (2014)
Дуднік І. М. - Інституціональні зміни та тенденції трансформації національної економіки (2014)
Шевчук І. Б. - Регіональна політика формування ринків медичних послуг в Україні: принципи реалізації та показники ефективності (2014)
Лифарь В. В. - Формування конку-рентоспроможного трудового потенціалу транспортної галузі регіону (2014)
Заяць Т. А. - Сільська інфраструктура охорони здоров’я України: проблеми збереження і розвитку, Краєвська Г. О. (2014)
Малюкіна А. О. - Теоретичні аспекти знань та класифікація їх видів (2014)
Заїнчковський А. О. - Сучасний стан вітчизняних підприємств олійно-жирової галузі в Україні, Швед Т. В. (2014)
Павленко Т. Ю. - Обліково-аналітичний підхід до забезпечення анти-кризового правління на підприємствах будівельного комплексу (2014)
Бокій В. І. - Конкуренто-стійкість як чинник, що формує конкурентний статут підприємства, Ковадло К. Л. (2014)
Ніколайчук О. А. - Удосконалення організаційного забезпечення управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах (2014)
Бесараб Д. А. - Моделі управління запасами підприємства в системі вартісно-орієнтованого управління (2014)
Васильченко Е. Г. - Моделирование рисковых ситуаций в управлении инновационной деятельностью в условиях неопределенности (2014)
Дідух В. В. - Аналіз впливу зовнішніх факторів на бізнес-процеси машинобуді-вельних підприємств (2014)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Міжнародний досвід стимулювання розвитку інтелектуального потенціалу та захисту інтелектуальної власності, Теницька Н. Б. (2014)
Заремський Б. В. - Тенденції та особливості інноваційного розвитку світової економіки (2014)
Onischenko V. O. - Competition policy formation as a price control method in the market, Rudych O. A. (2014)
Ткаченко А. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, Плаксіна Є. М. (2014)
Дубіщев В. П. - Методологічний зміст дослідження процесу формування державної регуляторної політики в Україні в умовах поглиблення ринкових відносин, Глушко А. Д. (2014)
Корганашвили Л. Д. - Социально-экономические аспекты развития Грузии: проблемы и перспективы (2014)
Мазур Г. О. - Особливості сучасних міжрегіональних інтеграційних процесів та їх основні тенденції територіальної організації макроструктури (2014)
Крахіна В. А. - Сучасний підхід до оцінювання стану інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах України в умовах ринкової економіки (2014)
Птащенко Л. О. - Орієнтовані та соціальні аспекти інвестиційної діяльності корпорацій (2014)
Філонич О. М. - Перспективи розвитку міжнародної діяльності бюджетних установ у сфері вищої освіти (2014)
Татаревська М. С. - HR-брендінг в системі управління персоналом сучасної організації, Сорока О. В., Лосікова О. О. (2014)
Мєняйлова Г. Є. - Проблеми впровадження нових техніки та технології на переробних підприємствах (2014)
Ласкавий О. Р. - Комплексні витрати як об’єкт обліку та аналізу (2014)
Просяник Н. В. - Концептуальні засади побудови моделі управління витратами міського господарства (2014)
Денисенко А. В. - Роль та місце контролю в процесі управління ризиками на туристичних підприємствах (2014)
Міщенко А. О. - Комплексний компаративний аналіз торговельного підприємства: конкурентний аспект (2014)
Черевко О. І. - Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування (2014)
Сидорчук І. П. - Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства (2014)
Лещух І. В. - Проблемні аспекти та перспективи податкового контролю підприємств Львівської області (2014)
Онищенко С. В. - Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації (2014)
Мельничук О. П. - Податкове навантаження у системи оподаткування України, Мельник О. В. (2014)
Затєйщикова О. О. - Сутність та основні етапи впровадження соціальної відповідальності на підприємстві (2014)
Собко О. М. - Модернізація інструментів оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2014)
Овчинникова М. О. - Імітаційне моделювання збалансованої господарської політики (2014)
Горбачова О. М. - Формування організаційно-економічного механізму управління інформаційною діяльністю авіапідприємства, Родіонов П. Ю. (2014)
Титул, содержание (2011)
Пилипенко О. В. - Михаил Кузьмич Янгель (2011)
Дегтярев А. В. - Михаил Кузьмич Янгель (штрихи к портрету) (2011)
Пилипенко В. В. - Исследования в области динамики жидкостных ракетных двигательных установок и продольной устойчивости жидкостных ракет-носителей, Довготько Н. И., Пилипенко О. В. (2011)
Пилипенко В. В. - Теоретический прогноз продольных виброускорений космического аппарата при его выведении на рабочую орбиту жидкостной ракетой космического назначения "Циклон-4", Довготько Н. И., Пилипенко О. В., Николаев А. Д., Пирог В. А., Долгополов С. И., Ходоренко В. Ф., Хоряк Н. В., Башлий И. Д. (2011)
Николаев А. Д. - Математическое моделирование свободных продольных колебаний конструкции третьей ступени и корпуса ракеты космического назначения "Циклон-4", Хоряк Н. В., Башлий И. Д., Пирог В. А., Ходоренко В. Ф. (2011)
Дегтярев А. В. - Модернизация ракетных комплексов ГП "КБ "Южное" в условиях международной кооперации (2011)
Гудрамович В. С. - Конечноэлементный анализ упруго-пластического напряженно-деформированного состояния отсеков ракетных конструкций с вырезами, Гарт Э. Л., Клименко Д. В., Тонконоженко А. М., Рябоконь С. А. (2011)
Пошивалов В. П. - Экспертная оценка продления срока эксплуатации сложных технических систем (2011)
Горбунцов В. В. - Применение активного управления движением ракеты-носителя с учётом изгибных деформаций корпуса, Заволока А. Н. (2011)
Басс В. П. - Численное моделирование стационарного истечения струи двигателя малой тяги в вакуум, Печерица Л. Л. (2011)
Алпатов А. П. - Прогнозирование успешности пусков ракет-носителей на основе статистической классификации, Сарычев А. П., Визер Т. Ф. (2011)
Алпатов А. П. - Комплексная задача оптимизации основных проектных параметров и программ управления движением ракет космического назначения, Сенькин В. С. (2011)
Obolensky O. - State mechanism for ensuring the economic security of the country (2014)
Височан О. С. - Повне висвітлення як принцип бухгалтерського обліку та вимога до облікової інформації в системі управління підприємством (2014)
Лебедик Г. В. - Особливості розрахунку орендної плати за використання державного майна (2014)
Самойлик Ю. В. - Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи (2014)
Скібіна Т. І. - Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в системах централізованого теплопостачання (2014)
Шавлюк А. О. - Специфіка застосування аналітичних процедур аудиту ефективності ділового партнерства (2014)
Ткаченко А. М. - Управління персоналом за кордоном та закордонний досвід соціального партнерства, Єрьоменко Г. С. (2014)
Стежко Н. В. - Методологічні підходи до визначення категоріального апарату світової продовольчої безпеки (2014)
Полікевич Н. І. - Особливості функціонування енергетичних бірж Центрально-Східної Європи (2014)
Онищенко В. О. - Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору України в регіональному розрізі, Соловей Т. В. (2014)
Азарова А. В. - Система регионального планирования в Японии (2014)
Філонич О. М. - Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності (2014)
Свистун Л. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування України, Погрібний О. В. (2014)
Завора Т. М. - Теоретичні основи аналізу та оптимізації грошових потоків підприємства, Берест О. С. (2014)
Глухова В. І. - Міжбюджетні трансферти як форма бюджетного регулювання, Кравченко Ю. М. (2014)
Авксентьев М. Ю. - Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием (2014)
Ворвинець Б. М. - Особливості функціонування регіонального ринку праці в модернізаційних умовах (2014)
Васильєв А. Й. - Критерії оцінки ефективності відтворення водних ресурсів (2014)
Іванов Ю. Б. - Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні, Бережна Ю. В. (2014)
Болдирева Л. М. - Логістична система агропродовольчого сектора економіки: формування та розвиток (2014)
Ляховець О. О. - Формування інституційного середовища в процесі модернізації економіки (2014)
Титул, содержание (2011)
Пилипенко О. В. - Двухзондовый метод измерения параметров движения механических объектов, Горев Н. Б., Доронин А. В., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н. (2011)
Заволока А. Н. - Работа капиллярного накопителя внутрибакового устройства обеспечения сплошности компонентов топлива в условиях полетных вибраций, Свириденко Н. Ф., Смоленский Д. Э. (2011)
Башлий И. Д. - Влияние полетных вибраций верхних ступеней ракет-носителей на характеристики сорбционных процессов в жидком газонасыщенном топливе в баках сложной пространственной конфигурации, Николаев А. Д., Свириденко Н. Ф. (2011)
Дегтярев А. В. - Пути модернизации ракетных комплексов (2011)
Коваленко Н. Д. - О состоянии разработок и перспективах применения реактивных двигателей с детонационной газификацией топлива, Золотько А. Е., Кириченко А. О. (2011)
Соболевская М. Б. - Оценка напряженно-деформированного состояния элементов конструкции кабины машиниста электровоза с системой пассивной безопасности при его столкновении с мобильным транспортным средством, Теличко И. Б. (2011)
Брынза А. А. - Устойчивость и колебания стержня с опорами типа упругих заделок (2011)
Коновалов Н. А. - О термогазодинамических процессах в приборах снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Кваша Ю. А., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Коваленко В. И. (2011)
Мищенко А. В. - К постановке задач экспериментальных исследований электродинамической космической тросовой системы, Пироженко А. В. (2011)
Пилов П. И. - Результаты акустического мониторинга промышленной струйной установки, Горобец Л. Ж., Прядко Н. С., Верхоробина И. В., Бакум П. А. (2011)
Ольшанский В. П. - Колебания кольцевого слоя зерновой смеси в цилиндрическом виброрешете, Ольшанский С. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Вячеслав Михайлович Ковтуненко (2011)
Гоман О. Г. - Вячеслав Михайлович Ковтуненко – выдающийся ученый в области космонавтики (2011)
Тимошенко В. И. - О численных исследованиях в ИТМ НАНУ и НКАУ сверхзвукового обтекания тел с крыльями переменной стреловидности, Галинский В. П. (2011)
Басс В. П. - Аэрогазодинамическое сопровождение отдельных космических проектов (2011)
Коваленко Н. Д. - Газодинамические аспекты и разработки сопел двигателей ступеней ракет с высокой плотностью компоновки, Стрельников Г. А., Золотько А. Е. (2011)
Дегтярев А. В. - Модернизация ракеты-носителя "Зенит" – история и перспективы (2011)
Болотова Н. В. - Численное моделирование нестационарного течения в гидравлической системе с кавитирующей трубкой Вентури на неструктурной расчетной сетке, Кваша Ю. А. (2011)
Елисеев В. И. - Математическая модель течения пастообразных топливных композиций в ступенчатых каналах, Бондаренко С. Г., Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И. (2011)
Письменный Н. И. - Деградация мощности солнечных батарей космических аппаратов в ионосфере и магнитосфере Земли, Цокур А. Г., Носиков С. В., Кулагин С. Н. (2011)
Храмов Д. А. - Особенности моделирования динамики экспериментальной тросовой системы современными компьютерными программами (2011)
Закржевский А. Е. - Динамика раскрытия упругого пантографного гравитационного стабилизатора, Хорошилов В. С. (2011)
Хорошилов С. В. - Управление ориентацией солнечной электростанции космического базирования с использованием наблюдателя для расширенного вектора состояния (2011)
Горобец Д. В. - Выбор параметров конструкций сотовых пакетов, используемых в качестве энергопоглощающих элементов устройств пассивной защиты, Хрущ И. К., Клык Ю. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Лапина Л. Г. - Особенности использования записей вагона-путеизмерителя при построении возмущений для расчета динамики грузовых вагонов, Мащенко И. А. (2011)
Рухлов И. В. - Влияние повышения твердости колеса на количество дефектов на его поверхности катания и интенсивность износа гребня (2011)
Радченко Н. А. - Устойчивость левитационного движения электродинамического экипажа нетрадиционной упрощенной конструкции, Губа Т. Л., Звонарева О. В. (2011)
Приходько А. А. - Влияние теплообмена на автоколебания скачка уплотнения при трансзвуковом обтекании профиля NACA 0012, Полевой О. Б., Пилипенко А. А. (2011)
Коваленко Г. Н. - О боковых силах, управляющих вектором тяги, и тепловом режиме в сопле камеры ЖРД при несимметричном кольцевом вдуве выхлопного газа турбины в сверхзвуковую часть сопла, Коваленко Н. Д., Сироткина Н. П., Токарева Е. Л. (2011)
Смелая Т. Г. - Оценки влияния потоков солнечного излучения на полутеневых участках орбит спутников глобальных навигационных систем (2011)
Переверзев Е. С. - Вероятностные и энтропийные методы в моделях долговечности (2011)
Гарт Е. Л. - Числовий аналіз рівноваги пружної пластини з включенням на основі проекційно-ітераційного варіанта методу скінченних елементі, Ніжніченко К. О. (2011)
Борщевская Д. Г. - Повышение долговечности сплава АМг6М за счет введения промежуточной пластической деформации, Рябчий В. Д., Бутенко В. Ф., Телегина И. И. (2011)
Заволока А. Н. - Использование акустических эффектов для повышения энергетической эффективности неизотермических систем наддува топливных баков ракет-носителей, Логвиненко А. И., Свириденко Н. Ф. (2011)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела стрелкового оружия с коническими перегородочными элементами, Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Стрельников Г. А., Скорик А. Д., Авдеев А. Н. (2011)
Доронин А. В. - Применение нейросетевых технологий для измерений параметров вибрации объектов с неплоской поверхностью (2011)
Безпалова О. І. - Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері (2012)
Вільгушинський М. Й. - Суди в системі публічної влади України (2012)
Говоров В. С. - Дитячі регіональні омбудсмани: зарубіжний досвід функціонування (2012)
Єрмоленко Д. О. - Теоретичні аспекти класифікації правової свідомості (2012)
Жидовцева О. А. - Особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей" (2012)
Зозуля І. В. - Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень (2012)
Конопелько О. В. - Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми (2012)
Мерник А. М. - Поняття та ознаки інституцій громадянського суспільства (2012)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Теоретичні засади деяких видів державної дисципліни (2012)
Борисов В. І. - Транснаціональна організована злочинність: деякі питання міжнародного співробітництва, Корж В. П. (2000)
Мурза В. В. - Поняття та види нагляду органів виконавчої влади за сучасних умов (2012)
Біленчук П. Д. - Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку, Прокопенко Н. С. (2000)
Мурза О. В. - Функції правових пільг: поняття та види (2012)
Журов М. С. - Меры противодействия транснациональной преступности (2000)
Соколенко О. Л. - Захист прав громадян як ознака та основна функція правової держави (2012)
Кравченко Ю. Ф. - Захист прав людини у контексті боротьби з транснаціональною злочинністю (2000)
Боровицький Д. І. - Сучасний стан кримінального законодавства у сфері суспільної моралі (2012)
Тимченко Л. Д. - Договорно-правовая практика Украины по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью (2000)
Голуб М. В. - Охорона громадського порядку: регіональний аспект проблеми (2012)
Букач В. В. - Особливості політико-правових гарантій захисту прав учасників кримінального судочинства в Україні (2000)
Заброда Д. Г. - Правова основа державної антикорупційної політики (2012)
Куц В. Н. - Роль кодификации уголовного законодательства Украины в сближении европейских законодательных систем (2000)
Завгородня Г. В. - Криміналістичні особливості предмета й обстановки злочинного порушення правил охорони або використання надр (2012)
Ануфрієв М. І. - Міжнародне співробітництво – один з напрямів діяльності органів внутрішніх справ України (2000)
Лекарь С. І. - Механізм економічної безпеки в Україні (2012)
Рущенко І. П. - Соціологія наркотизму як джерело інформації про закономірності розповсюдження наркотиків та їх незаконний обіг у транснаціональному масштабі, Соболєв В. О., Ярмиш О. Н. (2000)
Московець В. І. - Роль громадськості в забезпеченні національної безпеки України (2012)
Проневич О. С. - Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейського розшуку каналами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) (2000)
Оржинська Е. І. - Метод криміналістичного аналізу злочину (2012)
Вихрист С. М. - Процесуальне регулювання міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами (2000)
Петров Д. В. - Кримінологічний аналіз рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях (2012)
Лєшукова І. В. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю (2000)
Петров Є. Ю. - Роль органів внутрішніх справ в охороні та захисті прав і свобод іноземців в Україні (2012)
Заброда Д. Г. - Основні напрямки боротьби з міжнародною корупцією (2000)
Ребалко Н. В. - Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього, який вчиняє злочини корисливо-насильницького спрямування (2012)
Навроцький В. О. - Принцип "подвійної кримінальності" та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав (2000)
Соловей Г. В. - Реалізація принципу змагальності в кримінальному процесі зарубіжних країн (2012)
Белозерцев О. І. - Проблеми професійного ризику в боротьбі із організованою транснаціональною злочинністю, Задояний М. Т. (2000)
Степанюк Р. Л. - Стан і перспективи формування методик розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель (2012)
Золотухін І. І. - Шахрайство з використанням "фінансових пірамід" як транснаціональний злочин (2000)
Фаринник В. І. - Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Тимченко А. В. - Информационный терроризм как форма транснациональной преступности, Христенко В. Е. (2000)
Шайтуро О. П. - Знаряддя та засоби вчинення злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2012)
Дятленко Н. М. - Господарсько-правові заходи попередження транснаціональної злочинності щодо ухилень від сплати податків (2000)
Щербаковський А. М. - Етапи та засоби перевірки інформації про економічні злочини (2012)
Антипов В. І. - Види транснаціональних злочинів за класифікацією ООН та їх поширеність в Україні (2000)
Ювченко Я. В. - Відомча нормотворчість МВС України як форма соціально-правового контролю за злочинністю (2012)
Біленчук П. Д. - Боротьба з організованою транснаціональною злочинністю потребує кооперації правоохоронних органів на концептуальній основі, Білоус В. Т. (2000)
Юхно О. О. - Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів (2012)
Арістова І. В. - Адаптація українського законодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію (2000)
Андрєєва О. Б. - Поняття та особливості самоосвіти як форми професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ (2012)
Теличкін О. О. - Управління діяльністю Цивільної поліції ООН по боротьбі з міжнародною злочинністю (2000)
Глазунова С. М. - Проблеми визначення поняття "гірський населений пункт" (2012)
Макаренко Є. І. - Криміналістичне забезпечення боротьби з організованою контрабандною діяльністю (2000)
Дмитренко Ю. М. - Принципи контрольної діяльності Національного банку України (2012)
Цимбал П. В. - Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю (2000)
Лазарєв Д. В. - Місце та значення адміністративних договорів у регулюванні міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2012)
Казанчук І. Д. - Роль засобів масової інформації в боротьбі з транснаціональною злочинністю (2000)
Любімова С. Ю. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу приватних підприємств (2012)
Шкарупа В. К. - Адміністративно-правові заходи щодо протидії крадіжкам та незаконному вивезенню (увезенню) культурних цінностей (2000)
Малиновська Т. М. - Завдання, функції та види банківського контролю (2012)
Сараскіна Т. В. - Зарубіжний досвід діяльності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування (2000)
Машніцька Н. В. - Поняття та види методів адміністративної діяльності міліції (2012)
Житний О. О. - Про можливість застосування кримінально-правового заохочення як засобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин (2000)
Михайлишин І. В. - Перспективні напрямки забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сучасному демократичному суспільстві: адміністративно-правовий аспект (2012)
Шалгунова С. А. - Попередження корупції в органах внутрішніх справ (2000)
Мосьондз С. О. - Специфіка адміністративної відповідальності у сфері науки (2012)
Гіренко С. П. - Соціально-психологічні аспекти динаміки "телефонного тероризму" (2000)
Образцова І. О. - Система бюджетного права України та її складові елементи (2012)
Левашов О. С. - "Синдром струсу немовляти". Злочинець біля колиски (2000)
Орищенко І. В. - Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з Верховною Радою України (2012)
Михайлов М. А. - Сводка происшествий как источник информации о преступлениях, совершаемых путем взрыва (2000)
Павліченко В. М. - Адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності (2012)
Орлов П. І. - Інформація як об’єкт правового і технічного захисту (2000)
Панасюк О. В. - Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України (2012)
Литвак О. М. - Проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів (теорія і практика) (2000)
Проневич О. С. - Адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції Польщі (2012)
Венедиктов В. С. - Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України (2000)
Симов’ян С. В. - Первинний фінансовий моніторинг як метод банківського контролю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2012)
Тарусова Л. І. - Проблеми підготовки кадрів до виконання обов’язків в нових соціально-економічних умовах в Україні (2000)
Сіверін Д. В. - Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби (2012)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми підготовки співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які займаються боротьбою з транснаціональною злочинністю, Писаненко С. В. (2000)
Стецюк Б. Р. - Комісія (Канцелярія) з прийняття прохань та її роль у здійсненні адміністративних процедур за російським імперським законодавством (початок ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ливріненко О. В. - Щодо реформи законодавства про працю працівників правоохоронних органів України (2000)
Теремецький В. І. - Основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України (2012)
Бацько І. М. - Підвищення ефективності викладання кримінального процесу у вищих юридичних закладах освіти системи МВС України (2000)
Фіночко Ф. Д. - Елементи управління в стародавньому Єгипті (2012)
Щербина В. І. - Питання правовою статусу працівників митних органів України (2000)
Кашкарьова О. В. - Законодавче регулювання страхових відносин (2012)
Остапюк В. Г. - Особенности борьбы с организованной преступностью в региональной экономике: проблемы подготовки персонала, Тонков Е. Е. (2000)
Літвінова О. В. - Суб’єктний склад страхових правовідносин (2012)
Лобойко Л. М. - Підготовка кадрів правоохоронних органів України в сучасних умовах боротьби зі злочинністю (2000)
Мирза С. С. - До питання про правову природу та співвідношення понять "послуга" та "житлово-комунальна послуга" (2012)
Коваленко В. В. - Діяльність правоохоронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів (2000)
Плєвако Н. В. - Природа права на комерційне (фірмове) найменування (2012)
Синявська О. Ю. - Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (2000)
Рудий Н. Я. - Поняття та місце опіки і піклування у звичаєвому праві України (XVIII – поч. XX ст.) (2012)
Московець В. І. - Проблеми забезпечення взаємодії міліції та населення: соціологічний аспект (2000)
Лісіцков О. В. - Процедури добору та прийняття на державну службу в органи Державної пенітенціарної служби (2012)
Матюхіна Н. П. - Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ (2000)
Стародубцев А. А. - Порядок здійснення стажування в органах внутрішніх справ (2012)
Акімов В. В. - Про формування національної екологічної мережі в Україні (2000)
Шуміло О. М. - Договір контрактації сільськогосподарської продукції у контексті екологічних вимог (2012)
Тищенко М. М. - До питання про історичний розвиток адміністративно-процесуальної форми (2000)
Юревич І. В. - Добір кандидатів на посаду судді: їх рівність при проходженні відбору та єдність критеріїв оцінювання (2012)
Захаров В. П. - Правове регулювання діяльності оперативних підрозділів пенітенціарної системи України (2000)
Мороз А. В. - Професійні вимоги до працівників органів внутрішніх справ: гендерний аналіз (2012)
Журавський В. С. - Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України (2000)
Греченко В. А. - Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна. – Х. : Право, 2011. – 768 с. (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Титул, содержание (2010)
Пасичник С. С. - Влияние геометрии диска железнодорожного колеса на его радиальную и осевую жесткости (2010)
Ушкалов В. Ф. - Влияние толщины гребня колес на их износ и динамические качества грузового вагона с модернизированными тележками, оборудован-ными диагональными связями, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Подъельников И. В. (2010)
Жечев М. М. - Формальное определение и условия возникновения заклинивания в системах с кулоновским трением (2010)
Хоряк Н. В. - Математическое моделирование взаимодействия продольных колебаний корпуса жидкостной ракеты как многосвязной упруго-диссипативной системы и динамических процессов в двигательной установке, Николаев А. Д. (2010)
Коновалов Н. А. - Ударная установка для исследования газодинамических процессов в приборах снижения уровня звука выстрела, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Стрельников Г. А., Чаплиц А. Д., Семенчук Д. В., Астапов А. И. (2010)
Маслова А. И. - Пространственное движение КА относительно центра масс с учетом переменности аэродинамического момента, Пироженко А. В. (2010)
Басс В. П. - Аэрогазодинамические характеристики КА "Сич-2" на этапе входа в плотные слои атмосферы Земли, Печерица Л. Л. (2010)
Тимошенко В. И. - К вопросу интенсификации горения углеводородного топлива в спутном потоке воздуха, Дешко А. Е., Белоцерковец И. С. (2010)
Переверзев Е. С. - Энтропийные методы в теории самоорганизационных процессов (2010)
Гудрамович В. С. - Экспериментальные исследования энергопоглощающих свойств трубчатых перфорированных элементов при статическом сжатии, Соболевская М. Б., Сирота С. А., Демешко М. Ф., Хрущ И. К., Горобец Д. В., Клык Ю. А. (2010)
Дронь Н. М. - Оценка массовой эффективности косми-ческих тральщиков при использовании жидкостных ракетных двигателей малой тяги, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Волошенюк О. Л. - Модель процессов стабилизации движения концевых тел вращаю-щейся космической тросовой системы в наземных экспериментах, Пироженко А. В. (2010)
Пожидаев В. Ф. - Фрактальные особенности частиц износа, Марченко Д. Н., Мельник П. В. (2010)
Прядко Н. С. - Оптимизация процесса струйного измельчения (2010)
Янкович О. І. - Система підготовки педагогів до реалізації освітніх технологій (2010)
Олендр Т. М. - Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент відображення якості вищої освіти (2010)
Сиротич Н. Б. - Методологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2010)
Левчук Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до діяльності в галузі екологічної освіти на засадах сталого розвитку, Степанюк А. В. (2010)
Шишкіна О. О. - Формування організаційних умінь як основна компонента процесу підготовки вчителя хімії (2010)
Колесник М. О. - Підготовка майбутніх учителів біології на засадах колективної творчості (2010)
Прошкін В. В. - Стимулювання студентських наукових пошуків як засіб інтеграції науки й освіти (2010)
Дудоладова А. В. - Роль емоційної складової в системі професійних якостей майбутнього перекладача (2010)
Гальчак Т. В. - Модель формування професійної компетентності усного перекладача в процесі навчання у вищій школі (2010)
Підручна З. Ф. - Особливості навчально-методичної підготовки майбутніх перекладачів у вищій педагогічній школі (2010)
Голуб І. І. - Специфіка іншомовної підготовки студентів у галузі англійської мови для спеціальних цілей (2010)
Лісун Д. В. - Сутнісна характеристика та структура професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця (2010)
Костишина Г. І. - Формування вмінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентівтехнічного вищого навчального закладу (2010)
Ходань О. Л. - Критерії та показники сформованості корпоративної культури майбутніх офіцерів: результати дослідження (2010)
Троцька О. С. - Етичне виховання учнівськоїмолоді на засадах екоетики: методичний аспект (2010)
Головська І. В. - Показники та рівні розвитку моральної вихованості особистості молодшого школяра (2010)
Фасолько Т. С. - Психолого-педагогічні передумови формування відповідального самовизначення в дошкільному віці (2010)
Приймас Н. В. - Філософсько-педагогічна концепція Уласа Самчука і сучасність (2010)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Лінгводидактичні можливості корпусної лінгвістики (2010)
Коломінова О. О. - Навчально-методичний комплекс як засіб формування компетенції молодших школярів у читанні англійською мовою (2010)
Ягенська Г. В. - Сутність та особливості формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі вивчення біології (2010)
Рибалко Л. М. - Педагогічні основи формування в учнів цілісності знань про живу природу (2010)
Бібік Г. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків математики з фізикою на прикладі вивчення понять "Вектор" і "Векторна величина" в курсі математики основної школи (2010)
Балик Н. Р. - Формування інформаційно-освітнього простору курсу "СІТ в навчальному процесі" для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій Веб 2. 0, Шмигер Г. П. (2010)
Терещук А. І. - Проектна технологія в контексті особистісно-орієнтованого підходу в процесі трудового навчання (2010)
Романюк Н. В. - Методичні особливості навчання учнів основам гаварецької кераміки (2010)
Пагута М. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці майбутніх учителів трудового навчання до навчально-конструкторської діяльності (2010)
Майовські Я. - Учителі та учні базових шкіл про мотивацію учіння на уроках техніки (2010)
Монько Р. М. - Підготовка майбутнього вчителя "Техніки" у Республіці Польща (2010)
Буянов П. Г. - Ступінь і складові графічної професійної компетентності майбутніх учителів технології (2010)
Загоруйко Л. О. - Реалізація права на освіту в країнах Європейського Союзу (2010)
Біницька К. М. - Розвиток вищих педагогічних шкіл в Республіці Польща (70-90-ті роки ХХ ст. ): ретроспективний аналіз (2010)
Турчин А. І. - Система контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини (2010)
Ломакович В. Я. - Методичні моделі екологічної освіти учнів Німеччини в закладах освіти середнього ступеня навчання (2010)
Грабар Е. В. - Основні типи і види тестів з іноземних мов у педагогіці США (2010)
Садовець О. В. - Форми професійного розвитку вчителів в освітніх асоціаціях США (2010)
Пасічник В. Р. - Зміст чинних навчальних планів сучасної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах Польщі та України (2010)
Титаренко Л. М. - Роль польової практики у формуванні екологічної компетентності студентів (2010)
Грушко В. С. - Методичні особливості викладу теми "Соціологія особистості" в курсі вивчення соціології у педагогічних ВНЗ (2010)
Онищук І. А. - Творче самовираження дошкільниківяк педагогічна проблема (2010)
Гушулей Й. М. - Ділова гра як метод підготовки майбутніх економістів до професійного спілкування (2010)
Матківська І. В. - Освіта як просвітлення душі: культурологічні колізії історичного досвіду (2010)
Ельбрехт О. М. - Проблема актуалізації педагогічних знань у підготовці фахівців у вищих навчальних закладах (2010)
Кобилянський О. В. - Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування (2010)
Зубрик А. Р. - Структура, особливості та умови формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов (2010)
Шеремет І. В. - Регбі як спортивна гра та засіб підготовки фахівців з фізичного виховання (2010)
Старовойт Л. В. - Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання (2010)
Титул, содержание (2010)
Академик НАН Украины Виктор Васильевич Пилипенко (2010)
Пилипенко В. В. - Методика численного моделирования внутренних турбулентных течений газа, Кваша Ю. А., Мелашич С. В. (2010)
Тимошенко В. И. - Влияние газонасыщенности жидкости на неустановившиеся процессы течения в трубопроводных системах, Кнышенко Ю. В. (2010)
Абрамовская М. Г. - Применение методов динамики разреженного газа для определения потоков техногенных частиц в верхней атмосфере Земли на поверхность космических аппаратов, Басс В. П., Данакин Ю. В., Смелая Т. Г. (2010)
Поляков Г. А. - Определение характеристик приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия (2010)
Соболевская М. Б. - Математическое моделирование упругопластического деформирования энергопоглощающих элементов системы пассивной безопасности локомотива при аварийном столкновении с препятствием, Теличко И. Б., Сирота С. А., Хрущ И. К., Горобец Д. В., Клык Ю. А. (2010)
Науменко Н. Е. - Динамическая нагруженность грузо-вого поезда при его движении по переломам продольного профиля пути в режимах выбега и торможения, Хижа И. Ю., Соболевская Ю. Г., Богомаз Е. Г. (2010)
Лапина Л. Г. - Влияние смещения центра тяжести грузового вагона на устойчивость его движения и интенсивность износа колес, Серебряный И. А. (2010)
Сенькин В. С. - Исследование чувствительности целевого функционала к вариациям проектных пара-метров ракеты-носителя (2010)
Кремена А. П. - Модель пожара при разливе самовоспламеняющихся компонентов топлива на стартовом комплексе ракеты-носителя, Свириденко Н. Ф. (2010)
Кравченко В. П. - Гранулометрические и фракционные характеристики порошков домен-ного шлака при различных способах измельчения, Прядко Н. С. (2010)
Литвак О. М. - Тіньова економіка і економічна злочинність (2000)
Гуторова Н. О. - Організована злочинність і тіньова економіка – чи існують вони окремо? (2000)
Скоробагатько С. С. - Деякі спеціально-кримінологічні заходи попередження корупції (2000)
Філіпенко Н. Є. - Індивідуально-профілактична робота із засудженими як суттєвий важіль у боротьбі з пенітенціарною злочинністю в Україні (2000)
Київець О. В. - Підпільні банківські системи як один із методів відмивання коштів (2000)
Орлеан А. М. - Торгівля жінками: суспільна небезпечність та заходи протидії (2000)
Літвінов О. В. - Про деякі правові та організаційні проблеми боротьби з легалізацією незаконних прибутків та шляхи їх вирішення (2000)
Комзюк В. Т. - Деякі проблемні питання застосування конфіскації предметів порушень митних правил (2000)
Федоров П. В. - Теоретичні проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб (2000)
Косміна Н. М. - Використання спеціальних знань у профілактиці злочинів про незаконний обіг наркотиків (2000)
Мислива О. О. - Про деякі питання криміналізації діянь у сфері трансплантології (2000)
Радисюк А. М. - Управління в органах внутрішніх справ при аваріях на атомних електростанціях (2000)
Кузніченко С. О. - Використання працівниками ОВС засобів зв’язку та технічних засобів передачі інформації (2000)
Соколінська О. Ф. - Глобальна інформатизація та право: проблеми і окремі напрямки рішення (2000)
Дідук А. Г. - Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні (2000)
Греченко В. В. - Шляхи вдосконалення системи місцевого оподаткування (2000)
Литвинов О. М. - Поняття, зміст та значення координації дій суб’єктів профілактики злочинів (2000)
Пчолкіна О. В. - Питання класифікації слідчих ситуацій (2000)
Тяпкін А. С. - Деякі напрямки дослідження правових питань книговидавничої справи (2000)
Скакун О. Ф. - Правова система України: перспективи розвитку (2000)
Червяцова А. О. - Народний суверенітет: загальна характеристика (2000)
Марчук М. І. - Про деякі проблеми становлення інституту місцевого референдуму в Україні (2000)
Вихрист С. М. - Чи видає Україна своїх громадян? (2000)
Горян Е. В. - Розподіл компетенції між органами публічної влади на місцях як один з етапів адміністративної реформи (2000)
Закоморна К. О. - Роль інституту омбудсмана у розв’язанні конфліктних ситуацій в суспільстві (2000)
Мещеряков Є. В. - Щодо питання про періодизацію історії міліції Української PCP 1921–1930 рр. (2000)
Коцан І. Д. - Створення і становлення карного розшуку на Харківщині (1919–1930 рр.) (2000)
Саксонов В. Б - Деякі аспекти фіскальної політики Російської імперії на території Таврійської області у 80-ті роки XVIII століття (2000)
Лисенко М. О. - Українізація освіти в період правління гетьмана П. П. Скоропадського (2000)
Мельничук В. А. - Інститут голови британської співдружності (2000)
Поволоцький О. В. - Поліцейська діяльність на консенсуальній основі (2000)
Лі І. Т. - Діалектична єдність і протиріччя принципів незастосування сили і права на самооборону (2000)
Лантінов Я. О. - Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 155-6 Кримінального кодексу України "незаконна торговельна діяльність" (2000)
Байлов А. В. - Деякі проблеми кримінальної відповідальності за діяння, вчинені у стані сильного душевного хвилювання (2000)
Шульга А. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки (2000)
Бондар Г. Ю. - Особливості розслідування кримінальних справ групою слідчих з різних правоохоронних відомств (2000)
Малярова В. О. - Сутність затримання як слідчої дії (2000)
Севідов О. А. - Підготовка до допиту неповнолітнього обвинуваченого (2000)
Белова О. І. - Інформаційне забезпечення тактики проведення окремих слідчих дій по справах щодо злочинів неповнолітніх (2000)
Степанюк Р. Л. - Про організаційно-підготовчі заходи у кримінальних справах, пов’язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему (2000)
Кожевников М. Г. - Пояснення окремих громадян чи посадових осіб як докази в кримінальному судочинстві України (2000)
Лозова С. М. - Вивчення ефективності проведення очних ставок на попередньому слідстві (2000)
Коршенко В. А. - Проблема визначення об’єктів судової комп’ютерно-технічної експертизи (2000)
Лапта С. П. - Співвідношення висновку експерта з іншими способами доказування (2000)
Хорольський О. А. - Удосконалення заходів безпеки в місцях позбавлення волі (2000)
Мельник Р. С. - Вплив адміністративного розсуду на законність застосування заходів адміністративного примусу (2000)
Книженко О. О. - Штраф при умовному засудженні (2000)
Орлов С. О. - Кримінальна відповідальність за комп’ютерні злочини у деяких країнах СНД (2000)
Саітгаліна Ж. Р. - Механізм виникнення суб’єктивного цивільного права (2000)
Фролов М. М. - Владний акт органів внутрішніх справ України як підстава виникнення цивільної відповідальності (2000)
Карчевський К. А. - Майнові передумови підприємництва державних вищих закладів освіти в Україні (2000)
Орловська О. А. - Проблема визначення цивільно-правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ України у сучасних умовах (2000)
Тяпкіна М. А. - Участь органів внутрішніх справ в цивільних правовідносинах (2000)
Сапейко Л. В. - Судовий захист права власності фізичних осіб від неправомірних дій державних органів (2000)
Бойко Р. В. - Права та обов’язки сторін у договорі дарування (за проектом ЦК України) (2000)
Сергеєв А. Л. - Здійснення права власності на автомобіль через довіреність (2000)
Вакулович Е. В. - Види договору оренди транспортних засобів (2000)
Мічурін Є. О. - Формальні вимоги щодо договорів на відчуження житла (2000)
Апанасюк М. П. - Походження договору ренти (2000)
Сядристий А. О. - Результати творчої діяльності і шоу-бізнес (2000)
Селиванов М. В. - Правові підстави та докази визнання права на комп’ютерну програму (2000)
Петров Є. В. - Право власності на науково-технічну інформацію (2000)
Кириченко Т. С. - Поняття використання винаходу (корисної моделі) (2000)
Яркіна Е. Є. - Проблеми правової охорони результатів видавничої діяльності (2000)
Погуляєв С. Ю. - Договір про спільну діяльність і патентно-ліцензійний договір: теорія і практика (2000)
Жорнокуй Ю. М. - Промислова власність як основа венчурного бізнесу (2000)
Дьячкова Н. А. - Фактичне виховання як правова форма виховання дітей, які залишилися без піклування батьків (2000)
Євко В. Ю. - Право дитини жити та виховуватися у родині (2000)
Чапічадзе Я. О. - Змішана природа договору факторингу (2000)
Піхурець О. В. - Деякі питання виконання біржових угод (2000)
Мармураш Л. П. - Проблема гуманістичної спрямованості освіти у контексті епістемологічної парадигми (2010)
Прокопенко А. В. - Санація боржника як засіб запобігання банкрутству (2000)
Гах Р. В. - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.) (2010)
Літвінова О. В. - Страхування вантажів у міжнародних правилах: інтерпретація комерційних термінів (2000)
Гуцал Л. А. - Навчально-методичне забезпечення процесу викладання предметів природознавчого циклу в середніх навчальних закладах Правобережної України (на початку ХХ століття) (2010)
Томчишен С. В. - Торговельна діяльність як вид підприємництва (2000)
Тушева В. В. - Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя: сутність поняття та теоретичні аспекти її формування (2010)
Шинкаренко І. Р. - Класифікація видів контрольованої поставки, Костенко К. Г. (2000)
Сеньовська Н. Л. - Особливості підготовки майбутніх учителів до професійної саморегуляції в процесі лабораторно-практичних занять з педагогіки (2010)
Самойлов М. О - Специфіка спадкування польських фермерських господарств громадянами України (2000)
Петрова Н. М. - Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін: організація та результати педагогічного експерименту (2010)
Книженко О. О. - Штраф при умовному засудженні (2000)
Степанюк А. В. - Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю, Москалюк Н. В. (2010)
Колісник Т. В. - Сучасність і тенденції розвитку міжнародного приватного права (2000)
Микитенко Н. О. - Структура іншомовної професійної підготовки фахівця природничого профілю у вищих навчальних закладах України (2010)
Бєлоусов Ю. Л. - Соціальна робота у ОВС як вид діяльності і соціальної системи (2000)
Штанова В. Є. - Сутність і структура професійно важливих якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу (2010)
Оспіщев Є. Я. - Вплив факторів ризику на адаптацію курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2000)
Кондратюк В. В. - Основні напрямки підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах профільної школи (2010)
Казанчук І. Д. - Впровадження паблік рілейшнз як метод вирішення проблемних ситуацій (2000)
Прокопенко А. І. - Теоретичні питання оцінки якості роботи вищого навчального закладу (2010)
Храмцов О. М. - Психічне насильство та вербальна агресія у кримінальному праві та кримінології (2000)
Гончар О. В. - Педагогічна взаємодія як ключова складова гуманізації навчального процесу у вищому навчальному закладі (2010)
Бойко О. В. - Психологічне забезпечення у контексті роботи з персоналом в ОВС України (2000)
Ярощук І. Д. - Структура та рівні готовності майбутніх економістів до професійного спілкування (2010)
Максімова О. О. - Шахрайство як соціально-психологічна проблема (2000)
Зубченко Л. В. - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання : результати педагогічного експерименту (2010)
Лавріненко О. В. - Особистісний елемент службово-трудового правовідношення працівника органів внутрішніх справ (2000)
Маслій О. М. - Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики: результати експерименту (2010)
Кузніченко О. В. - Організаційно-правові питання притягнення працівників органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну ними (2000)
Романовська Л. І. - Соціалізація особистості підлітка в умовах дитячого громадського об’єднання як соціально-педагогічна система (2010)
Обушенко О. М. - Забезпечення захисту службово-трудових прав працівників – одне з завдань реформи МВС України (2000)
Парфанович І. І. - Особливості аутоагресивної поведінки дівчат шкільного віку (2010)
Воронін О. С. - До питання розрахунку навантаження працівників органів внутрішніх справ України (2000)
Дацків О. П. - Врахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх учителів іноземних мов у навчанні говоріння засобами драматизації (2010)
Зуєв В. А. - Термінологія екологічного права: значення і перспективи існування окремих понять (2000)
Галябарда Н. В. - Співвідношення теорії і практики у процесі вивчення синтаксису діалогічного мовлення студентами-економістами (2010)
Грохольський В. П. - Проблеми формування законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України (2000)
Дащенко Н. Л. - Лінгвостилістичний аналіз лексико-фразеологічних засобів у публіцистичному тексті (2010)
Рокіцька Н. В. - Лінгводидактичні аспекти навчальної співпраці на уроках іноземної мови в школі (2010)
Ольховська А. С. - Специфіка вживання англійських артиклів при перекладі з української мови на англійську (2010)
Волік В. В. - Проблема оцінювання та контролю у навчанні студентів-міжнародників професійно-орієнтованого читання (2010)
Шилінська І. Ф. - Культура професійного мовлення як чинник особистісного становлення майбутніх фахівців економічного профілю: теоретико-прикладний аспект (2010)
Дроздова І. П. - Професійний дискурс і мовна особистість студента ВНЗ нефілологічного профілю (2010)
Грегоращук Ю. В. - Форми і методи організації навчання в старшій школі США (2010)
П’ятакова Г. П. - Філософсько-теоретичні засади становлення й розвитку вищої педагогічної освіти США та України, Данилишена Т. М. (2010)
Перхун Л. В. - Особистісно орієнтована концепція Французької школи (2010)
Гнатів О. В. - Проблема природоохоронного виховання учнівської молоді у працях вітчизняних педагогів 20-30-х років ХХ століття (2010)
Боднар У. С. - Особистісно орієнтовані технології навчання німецької мови в економічних вищих навчальних закладах (2010)
Кушнерчук І. І. - Ставлення вчителів фізичної культури до використання танцювальних вправ, як засобу гармонійного розвитку учнів у процесі фізичного виховання (2010)
Гаврищак Г. Р. - Диференціація навчальних графічних завдань як засіб здійснення індивідуального підходу (2010)
Житний О. О. - Теоретичні та юридико-технічні проблеми забезпечення міжнародно-правової відповідності кримінального законодавства України (2012)
Коломієць Ю. М. - Правоохоронна функція в історії місцевого самоврядування, Гудзь Т. І. (2012)
Мавдрик М. Я. - Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина (2012)
Сворак С. Д. - Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі (2012)
Абакумова Ю. В. - Кваліфікація співучасті зі спеціальним суб’єктом: досвід Російської Федерації та Республіки Білорусь (2012)
Бершов Г. Є. - Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів (ХІ–ХІХ ст.) (2012)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з морським піратством (2012)
Гладкова Є. О. - Працівник органів внутрішніх справ як жертва злочину (2012)
Голуб М. В. - Індивідуальні форми участі громадян в охороні громадського порядку на регіональному рівні (2012)
Горбачова О. В. - Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід (2012)
Гусєва В. О. - Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними працівниками у розслідуванні тяжких злочинів проти життя і здоров’я особи (2012)
Заславська М. Г. - Кримінологічні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (ст. 137 КК України) (2012)
Калєніченко Л. І. - Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції (2012)
Кривонос І. С. - Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Самойленко Є. Ю. - Обставини, що пом’якшують покарання: поняття та ознаки (2012)
Соловей Г. В. - Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ (2012)
Степанюк Р. Л. - Напрями формування методик розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживаннями з бюджетними коштами в агропромисловому комплексі (2012)
Терещук С. С. - Проблеми інтерпретації та встановлення ознаки "добровільність" при застосуванні заохочувальних норм Особливої частини Кримінального кодексу України (2012)
Шевчук В. М. - Місце тактичних операцій у системі криміналістики (2012)
Щерба В. М. - Провадження в суді присяжних за новим КПК України (2012)
Юхно О. О. - Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України (2012)
Авдєєв О. О. - Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2012)
Брайченко С. М. - Особливості доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Васильєв В. М. - Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю (2012)
Гриценко В. В. - Ґенезис адміністративного провадження у справах про порушення Правил дорожнього руху України (2012)
Лекарь С. І. - Координація дій суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави: поняття та значення (2012)
Машніцька Н. В. - Сутність переконання як методу адміністративної діяльності міліції (2012)
Михайлишин І. В. - Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади (2012)
Михайлов С. В. - Правова регламентація медичної таємниці (2012)
Мурза В. В. - Поняття та види нагляду органів виконавчої влади в сучасних умовах (2012)
Пілюк С. В. - Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції (2012)
Пузанова Т. А. - Принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС України (адміністративно-правове дослідження) (2012)
Россіхіна Г. В. - Норми фінансового права і правова політика їх застосування (2012)
Соколенко О. Л. - Поняття та ознаки системи правоохоронних органів (2012)
Сопільник Л. І. - Особливості адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху (2012)
Шабатько К. В. - Особливості розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2012)
Яворська Н. І. - Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні (2012)
Куций О. В. - Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні (2012)
Теремецький В. І. - База персональних даних як об’єкт цивільних прав, Карпенко Д. В. (2012)
Безкоровайний Б. О. - Окремі аспекти прийняття на державну службу (2012)
Кікінчук В. Ю. - Види процедур проходження служби в органах внутрішніх справ (2012)
Комарницький В. М. - Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів (2012)
Сардінов Р. Т. - Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці (2012)
Терещук В. С. - Права та обов’язки суб’єктів використання земель морського транспорту (2012)
На книжкову полицю (2012)
Новини наукового життя (2012)
Наші автори (2012)
До уваги авторів (2012)
Матвієнко О. В. - Теоретичні аспекти забезпечення педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі школи (2010)
Таланова Ж. В. - Докторський і постдокторський рівні рамки кваліфікацій: теоретико-методологічний аспект (2010)
Смолей В. В. - Загальні принципи шкільного менеджменту (2010)
Бенера В. Є. - Методологічні засади розвитку теорії та практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Ялліна В. Л. - Витоки розвитку ідей розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці (ІХ–ХІХ ст. ) (2010)
Малихін О. В. - Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2010)
Вознюк О. В. - Сучасні наукові підходи до аналізу професійного розвитку педагога (2010)
Городиська О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу (2010)
Коваль Л. В. - Підготовка майбутніх учителів до застосування загально-навчальних технологій у початковій школі: штрихи концепції (2010)
Чайковська Г. Б. - Формування екологічної компетенції в майбутніх учителів початкової школи (2010)
Курач М. С. - Метод проектів як основа сучасних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Олійник Г. М. - Професійна підготовка соціальних педагогів: компетентнісний підхід (2010)
Підручна З. Ф. - Педагогічні технології у професійній освіті майбутніх перекладачів (2010)
Мельничук І. М. - Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: результати педагогічного експерименту (2010)
Грушко В. С. - Становлення життєвої компетентності майбутніх фахівців у процесі вивчення курсу "Соціологія" (2010)
Пігур М. В. - Реалізація принципу міжрівневих зв’язків мовного матеріалу зі словотвору в підручниках для студентів-філологів (2010)
Терещук Д. Г. - Моделювання комунікативної поведінки як засіб розвитку іншомовних мовленнєвих стратегій студентів філологічних спеціальностей (2010)
Орлова О. П. - Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічного спілкування студентів вищих навчальних закладів (на матеріалі української та німецької мов) (2010)
Криськів М. Й. - Рівень мовленнєвої культури юридичних видань (2010)
Власенко К. В. - Досвід створення електронного навчально-методичного посібника з вищої математики (2010)
Терещук Г. В. - Навчальний процес у вищому закладі педагогічної освіти в контексті інноваційних змін (2010)
Кравчук Л. С. - Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (2010)
Калаур С. М. - Попередження та розв’язання конфліктів в освітньому середовищі вищих навчальних закладів (2010)
Церклевич В. С. - Створення сприятливого освітнього середовища як умова інтегрування студентів з обмеженими функціональними можливостями в групу однокурсників, Гурман О. М. (2010)
Товканець Г. В. - Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в Словаччині (2010)
Турчин А. І. - Особливості практичної професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів професійної школи в Німеччині (2010)
Погребняк Н. М. - Розвиток науково-педагогічних центрів у системі вищої педагогічної освіти Великої Британії (2010)
Левчик Н. С. - Шляхи впровадження освітніх технологій з батьківства в національну школу: досвід США та Великої Британії (2010)
Данченко О. М. - Зародження системи соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді у Німеччині (кінець ХІХ ст. – 1939 р. ) (2010)
Тадеєв П. О. - Педагогічні погляди та практична діяльність американської дослідниці Лети Голінгворт у галузі освіти обдарованих школярів (2010)
Бідюк Н. М. - Особливості професійного навчання безробітних у системі освіти дорослих США (2010)
Тадеєва М. І. - Сучасний досвід шкільної іншомовної освіти в Болгарії (2010)
Тульська О. - Сутність і складові професійної культури майбутніх екологів (2009)
Гулай О. - Інтеграція фундаментальних та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх інженерів-будівельників (2009)
Цідило І. - Кольорознавство в комп’ютерному проектуванні (2009)
Нагорнюк Л. - Ефективність формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів: результати експерименту (2009)
Рум’янцева К. - Аналіз результатів дослідження формування готовності майбутніх економістів до вирішення творчих фахових завдань (2009)
Шаран Р. - Особливості стандартів підготовки фахівців інформаційних технологій у системі вищої освіти України (2009)
Гишка Н. - Формування загальнонавчальних умінь та навичок в учнів початкових класів (2009)
Костишина Г. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі формування навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних вищих навчальних закладів (2009)
Мельничук І. - Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі (2009)
Кравець Р. - Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів (2009)
Вербицька П. - Методологічні засади громадянського виховання особистості (2009)
Савченко М. - Особливості комунікативної активності дітей старшого дошкільного віку (2009)
Стежко Ю. - Культуровідповідність релігійного виховання (2009)
Гуменюк С. - Формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання (2009)
Степанюк О. - Психологічні особливості процесу адаптації дитини до дошкільного закладу (2009)
Хоптяна О. - Психолого-педагогічні умови ефективності правового виховання молодших підлітків шкіл-інтернатів (2009)
Сівко Ю. - Педагогічне спілкування у вищому навчальному закладі як соціально-психологічна взаємодія (2009)
Гасай Х. - Оцінювання знань учнів гімназій і вчительських семінарій у Східній Галичині на початку ХХ століття (2009)
Маслій Г. - Підготовка вчителів у жіночих середніх навчальних закладах: західноукраїнський контекст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2009)
Дідук-Ступ’як Г. - Питання інтеракції в когнітивно-комунікативному контексті (2009)
Голуб Н. - Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів (2009)
Ягеніч Л. - Розробка мовного портфеля для майбутніх юристів (2009)
Кіржнер С. - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення (2009)
Тадеєва М. - Білінгвізм в мовній освіті європейських країн: досягнення і проблеми (2009)
Михайлюк Г. - Інтерпретація результатів експериментального навчання майбутніх вчителів японської мови граматичних засобів вираження модальності у процесі читання (2009)
Хмеляр І. - Методичні підходи диференціації та індивідуалізації навчання на заняттях хімії та біології, Лукащук М. (2009)
Думанська Г. - Виконання практичних робіт з географічними та контурними картами як умова розвитку творчих здібностей учнів (2009)
Гайдук М. - Використання засобів мультимедіа при вивченні математики студентами, Мисько О. (2009)
Ошурко С. - Декоративно-прикладне мистецтво на уроках трудового навчання у другій половині ХХ століття (2009)
Іваньо Ю. - Особливості формування особистих професійних планів учнів 8–9 класів (2009)
Фрейман С. - Розвиток професійних компетенцій майбутніх вчителів Польщі: погляд на проблему, Фрейман М. (2009)
Ржевська А. - Сучасні тенденції в університетській освіті країн Західної Європи (2009)
Сидор І. - Професійна підготовка менеджерів дозвілля в університетах Великої Британії (2009)
Горбатюк Р. - Формування комп’ютерної культури в майбутніх інженерів-педагогів на основі інтеграції психолого-педагогічної і фахової підготовки (2009)
Дуганець В. - Технологія вивчення технічних дисциплін з використанням інформаційних карток при підготовці фахівців інженерного напрямку (2009)
Романовська Л. - Співпраця майбутніх соціальних педагогів з дитячими громадськими об’єднаннями як чинник їхнього професійного становлення (2009)
Панасюк Н. - Змістовний аспект економічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2009)
Сидоренко В. - Професійна компетентність як критерій професійного становлення майбутнього педагога, Малихін А. (2009)
Пацалюк І. - Суспільно-соціальна роль образотворчого та декоративно-прикладного видів мистецтва (2009)
Єгорова В. - Сутність поняття "компетентнісний підхід" та його місце у педагогіці вищої школиі (2009)
Гушулей Й. - Принципи уніфікації навчальних планів професійно-технічних училищ за групами професій (2009)
Яремчук Н. - Професійна позиція педагога як вихователя (2009)
Фрейман Й. - Емісія голосу майбутніх учителів (2009)
Титул, содержание (2012)
Науменко Н. Е. - Оценка эффективности системы пассивной безопасности локомотива при отработке тестовых сценариев столкновения, Хижа И. Ю. (2012)
Ушкалов В. Ф. - Оценка эффективности применения разных моделей боковых скользунов постоянного контакта в комплексно-модернизированных тележках 18-100 для цистерн, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Мащенко И. А. (2012)
Подъельников И. В. - Усовершенствование профиля обода железнодорожного колеса (2012)
Коновалов Н. А. - Разработка приборов снижения уровня звука выстрела для единых пулеметов ПКМ, Пилипенко О. В., Пугач Е. О., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Саенко М. В., Хуршудян К. Б. (2012)
Кочубей А. А. - Сравнительный анализ численных и аналитических исследований циркуляционных двумерных течений в кавернах, Кравец Е. В. (2012)
Долгополов С. И. - Влияние напорного трубопровода кавитирующего насоса на совместные продольные колебания конструкции питающего трубопровода и жидкости (2012)
Дегтярев А. В. - Методический подход к оценке конкурентноспособности ракетно-космических комплексов, Кашанов А. Э. (2012)
Горбунцов В. В. - Активное управление возмущенным движением ракеты-носителя на основе данных мониторинга текущего состояния её систем: задачи и перспективы, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2012)
Алпатов А. П. - Перспективы использования и особенности исследования динамики космических манипуляторов с упругими конструктивными элементами, Белоножко П. А., Белоножко П. П., Кузьмина Л. К., Тарасов С. В., Фоков А. А. (2012)
Палий А. С. - Методы и средства увода космических аппаратов с рабочих орбит (состояние проблемы) (2012)
Георгий Иванович Богомаз (2012)
Титул, содержание (2012)
Ушкалов В. Ф. - Влияние изменения конструкции ходовых частей на динамические качества крытого вагона для перевозки автомобилей, Мокрий Т. Ф., Мащенко И. А. (2012)
Науменко Н. Е. - Оценка влияния схемы формирования неоднородного грузового поезда на динамическую нагруженность конструкций вагонов при переходных режимах движения, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г. (2012)
Николаев А. Д. - Математическое моделирование пространственных колебаний жидкости в цилиндрическом баке при продольных вибрациях его конструкции, Башлий И. Д. (2012)
Арлекинова О. Э. - Статистические характеристики параметров внешних воздействий на РКН "Зенит-3SL" при транспортировке на судне "КОНДОК" и стартовой платформе, Василенко А. А., Василенко И. А. (2012)
Тимошенко В. И. - К определению границы вязкой струи сжимаемого газа в спутном потоке, Дешко А. Е., Белоцерковец И. С. (2012)
Кнышенко Ю. В. - Влияние плотности несущего газа на гидравлические характеристики потока с твердыми частицами (2012)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела для автоматов подразделений специального назначения, Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Гунько Г. Л., Якименко М. А., Коваленко В. И. (2012)
Мелашич С. В. - Способ параметрического описания профилей компрессорных решеток (2012)
Шабловский О. Н. - Внешняя сила трения и стационарные вихревые процессы при течении вязкой жидкости на плоскости (2012)
Дегтярев А. В. - К выбору приоритетных вариантов модернизации ракетно-космических комплексов, Кашанов А. Э., Сюткина С. В. (2012)
Сенькин В. С. - Комплексная задача оптимизации проектных параметров и программ управления твердотопливной ракеты-носителя сверхлегкого класса (2012)
Титул, содержание (2012)
Пилипенко О. В. - Измерение параметров движения механических объектов с использованием двух электрических зондов, Горев Н. Б., Доронин А. В., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н. (2012)
Лапина Л. Г. - Амплитудно-частотный анализ составляющих возмущений от вертикальных неровностей железнодорожного пути, Мащенко И. А. (2012)
Дудник А. В. - К возможности вероятностного описания случайной синхронизации орбитального маятника, Пироженко А. В. (2012)
Тимошенко В. И. - Торможение сверхзвукового потока в канале при распределенном подводе массы, Белоцерковец И. С., Гурылева Н. В. (2012)
Дешко А. Е. - Cравнение алгоритмов расчета продольного градиента давления для модели "узкого канала" в задачах внутренней газодинамики, Белоцерковец И. С. (2012)
Мелашич С. В. - Определение аэродинамических характеристик компрессорных решеток путем обобщения экспериментальных данных с применением искусственной нейронной сети (2012)
Лукьянов П. В. - Взаимодействие двух вихрей в стратифицированном водоеме в условиях стационарного ветрового воздействия (2012)
Коновалов Н. А. - Характеристики термогазодинамического процесса на выходе из прибора снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Стрельников Г. А. (2012)
Прядко Н. С. - Моделирование процесса струйного измельчения на основе акустического мониторинга (2012)
Хорошилов С. В. - Моделирование движения космической электростанции с двумя солнечными отража-телями (2012)
Комаров В. Г. - Решение в квадратурах некоторых задач оптимального управления космическим аппаратом (2012)
Авдеев В. В. - Влияние формы орбиты и ориентации оси апсид на согласованное движение двух спутников (2012)
Титул, содержание (2012)
Ушкалов В. Ф. - Исследование влияния увеличения диаметров пятников и подпятников грузового вагона на его динамические качества, Мокрий Т. В., Резник Д. О. (2012)
Ворошилов А. С. - К выбору рациональных конструктивных схем электродинамических транспортных систем с плоской путевой структурой, Губа Т. В., Звонарева О. В., Радченко М. О. (2012)
Коновалов Н. А. - Термогазодинамические процессы в приборах снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Чаплиц А. Д. (2012)
Лазученков Д. Н. - Расчет отталкивающего электроны самосогласованного электрического поля вблизи обтекаемого потоком разряженной плазмы цилиндра (2012)
Тимошенко В. И. - Смешение истекающих из щелевых сопел дозвуковых струй углеводородного горючего со спутным сверхзвуковым потоком в канале, Белоцерковец И. С., Гурылева Н. В. (2012)
Дешко А. Е. - О влиянии модели турбулентности и пульсаций концентраций компонент газовой смеси на расчетные параметры течения при горении углеводородного топлива в спутном потоке воздуха в канале (2012)
Кнышенко Ю. В. - Методика расчетно-экспериментального прогноза эффективности вихревого пылеуловителя (2012)
Тарасов С. В. - Воспроизведение обтекания трехлопастного ротора Дарье, Редчиц Д. А., Костюков И. Ю. (2012)
Пожидаев В. Ф. - К вопросу об аналитической оценке надежно-сти информационных систем, Заболотный П. И., Кохановский М. И. (2012)
Палий А. С. - Об эффективности устройства аэррдинамического торможения для увода космических аппаратов (2012)
Пошивалов В. П. - Акустическая активность сплава АМг6М в условиях энергетического воздействия, Борщевская Д. Г., Рябчий В. Д., Телегина И. И. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Исследование законов распределения, используемых для анализа продуктов измельчения, Прядко Н. С. (2012)
Титул, содержание (2013)
Ушкалов В. Ф. - Прогнозирование динамических качеств грузового локомотива и износа его колес с разными профилями бандажей, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Подъельников И. В., Безрукавый Н. В. (2013)
Лапина Л. Г. - Анализ статистических характеристик просадок рельсовых нитей и построение базовых неровностей пути (2013)
Брынза А. А. - Свободные колебания балки с трещиной при наличии сосредоточенной массы (2013)
Печерица Л. Л. - Параллельный алгоритм метода пробных частиц для решения задач молекулярной газовой динамики (2013)
Смелая Т. Г. - Выбор расчетной сетки при моделировании течений разреженного газа методом пробных частиц (2013)
Болотова Н. В. - Численное моделирование кавитационных автоколебаний в гидравлической системе за дисковой диафрагмой, Кваша Ю. А. (2013)
Митиков Ю. А. - Проблемы использования высокотемпературного газа для наддува топливных баков двигательных установок нового поколения и пути их решения, Свириденко Н. Ф. (2013)
Коновалов Н. А. - Разработка конструкции и технологии изготовления глушителей из титановых сплавов для стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Загреба А. И., Пихотенко С. В., Яковлев А. А. (2013)
Мамчук В. М. - Об одном подходе к определению параметров космической техники, Савоник О. М., Жукова Л. Г. (2013)
Пожидаев В. Ф. - Моделирование массопереноса при осаждении твердой фракции суспензий, Прядко Н. С., Грачев О. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
К 100-летию со дня рождения Василия Сергеевича Будника (2013)
Пилипенко В. В. - Василий Сергеевич Будник (2013)
Алпатов А. П. - Методические аспекты моделирования углового положения аппаратуры, установленной на выносных штангах космического аппарата, Белоножко П. П., Гребенкин Ф. Н., Тарасов С. В., Фоков А. А., Хорошилов В. С. (2013)
Башлий И. Д. - Математическое моделирование пространственных колебаний оболочечных конструкций с жидкостью с использованием современных средств компьютерного проектирования и анализа, Николаев А. Д. (2013)
Сюткина С. В. - Математическая модель для определения области допустимых погрешностей параметров установки ракеты-носителя на стартовом столе (2013)
Кулагин С. Н. - Магниторазрядные датчики нейтральной компоненты плазмы для космических исследований (2013)
Лапина Л. Г. - Оценка просадок рельсовых нитей по ускорениям боковых рам тележек движущегося грузового вагона, Мащенко И. А. (2013)
Радченко Н. А. - Условия рационального демпфирования экипажей электродинамических транспортных систем с плоской путевой структурой, Кузнецова Т. И., Губа Т. Л. (2013)
Тимошенко В. И. - Торможение ламинарного сверхзвукового потока в плоском канале при наличии противодавления, Галинский В. П. (2013)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела стрелкового оружия с использованием эффекта сверхзвуковой резонансной трубы, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И. (2013)
Мелашич С. В. - Интеллектуальная экспертная система для аэродинамического проектирования и оптимизации компрессорных венцов газотурбинных двигателей (2013)
Токарева Е. Л. - Аппроксимация табличных данных свойств теплоносителя при численном моделировании гидродинамики и тепломассообмена в теплонапряженных трактах с переменной массой охладителя (2013)
Свириденко Н. Ф. - Расчет и выбор основных режимных и конструктивных параметров низконапорной вихревой трубы воздушной холодильной установки, Сенькин В. С., Ильин Г. И. (2013)
Дояр И. А. - Вариант вероятностной оценки времени до разрушения при ползучести, Пошивалов В. П. (2013)
Гришкевич А. Д. - Цилиндрическая магнетронная распылительная система с ионным ассистированием (2013)
Титул, зміст (2011)
Яременко О. Л. - Вектор доверия и эволюция социально-экономической системы (2011)
Тарасевич В. Н. - Современное доверие: содержание и кризис (2011)
Артьомова Т. І. - Реформування державного сектора національної економіки як передумова відновлення відносин суспільної довіри до влади (2011)
Давыденко В. А. - Проблема доверия в контексте ментальных установок российской элиты: социально-экономический прогноз будущего России (2011)
Лагутін В. Д. - Конкуренція, довіра і реалізація інтересів ринкових суб’єктів (2011)
Мельник В. П. - Фактор доверия в ожиданиях хозяйствующих субъектов (2011)
Уманців Ю. М. - Світова криза як чинник трансформації довіри до конкурентної політики в Україні (2011)
Кожем’якіна О. М. - Довіра в сучасному соціумі (2011)
Супрун Н. А. - Довіра як необхідна умова ефективного розвитку корпоративного бізнесу (2011)
Морозова О. Г. - Соціальна відповідальність і довіра як чинники сталого економічного розвитку фірми (2011)
Батажок С. Г. - Світовий досвід розвитку інституту довіри у сфері забезпечення якості задоволення потреб населення (2011)
Артеменко С. В. - Институциональный механизм влияния инфляционных процессов на уровень доверия в экономике (2011)
Шишков С. Є. - Проблема довіри на неефективному фондовому ринку: приклад України, Шелудько Н. М. (2011)
Титул, зміст (2013)
Звернення до учасників Голови організаційного комітету конференції, заступника директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" А.І. Даниленка (2013)
Вступне слово директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, академіка НАН України Геєця В.М. (2013)
Даниленко А. І. - Моделі економічного розвитку і фінансова політика (2013)
Ефименко Т. И. - Параметры фискального пространства в условиях кризиса (2013)
Іванов Ю. Б. - Податкові аспекти антикризової фінансової політики підприємств реального сектора економіки (2013)
Городецкий А. Е. - Опыт России по антикризисному регулированию и модели посткризисного развития (2013)
Соколовська А. М. - Оподаткування в контексті детінізації економіки (2013)
Зимовець В. В. - Нагромадження капіталу реального сектора та фінансова політика держави (2013)
Савлук М. І. - Грошові аспекти фінансової стабілізації (2013)
Шумская С. С. - "Ефект переносу" та монетарна політика в Україні (2013)
Петрик О. І. - Інфляційне таргетування та фінансова стабільність. Перспективи для України, Даниленко А. А. (2013)
Терещенко О. О. - Ймовірність дефолту підприємств та витрати на залучення капіталу (2013)
Федоренко А. В. - Ринки капіталу в структурі фінансового ринку (2013)
Зирянова О. Л. - Регулювання трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід та українська практика (2013)
Шаблиста Л. М. - Вплив фінансової кризи на стан оборотного капіталу підприємств реального сектору економіки та шляхи нейтралізації її негативних наслідків (2013)
Титул, содержание (2013)
Тимошенко В. И. - Влияние вдува струй на торможение воздушного сверхзвукового потока в канале, Галинский В. П. (2013)
Николаев А. Д. - Определение параметров колебаний топлива в баках космических ступеней ракет-носителей перед повторными запусками маршевого двигателя при малых уровнях заполнения, Башлий И. Д. (2013)
Хоряк Н. В. - Влияние диссипации энергии колебаний жидкого топлива в баках и конструкционного демпфирования жидкостной ракеты-носителя на её продольную устойчивость (2013)
Кваша Ю. А. - К выбору расчетных сеток при численном моделировании простран-ственных турбулентных течений в рабочих колесах сверхзвуковых компрессорных ступеней, Зиневич Н. А. (2013)
Мелашич С. В. - Параметрическое описание формы лопаток компрессорных венцов авиационных газотурбинных двигателей, Болотова Н. В. (2013)
Науменко Н. Е. - Оценка безопасности движения грузового поезда, в состав которого включен сцеп вагонов-цистерн, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г. (2013)
Лапина Л. Г. - Численное восстановление стационарной функции по значениям её производной для исследования движения механических систем (2013)
Пироженко А. В. - К динамике твердого тела. Моменты центробежных ускорений, Маслова А. И. (2013)
Горев В. Н. - К гидродинамике полностью ионизированной плазмы, Соколовский А. И. (2013)
Скорик А. Д. - Методика выбора проектных параметров аэродинамических систем удаления космических объектов с околоземных орбит, Палий А. С. (2013)
Кравец Т. В. - Об использовании кватернионных матриц в аналитической и вычислительной механике твердого тела (2013)
Шолохов А. В. - Исследование одного робастного алгоритма эллипсоидального оценивания при определении массы и положения центра масс космического аппарата (2013)
Гришкевич А. Д. - Наноструктурированные покрытия как альтернатива гальваническому хромированию внутренних поверхностей (2013)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічне значення імені в процесі спілкування (2012)
Бабічева М. Г. - Інтерактивні форми роботи в умовах комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови, Степенко О. Г. (2012)
Баранник Н. О. - Функціонально-стилістичний підхід до вивчення граматики – запорука розвитку мовленнєвих умінь студентів (2012)
Варганич Г. О. - Співоча діяльність – важливий засіб духовно-естетичного виховання школярів (2012)
Вовк В. П. - Психолого-педагогічні напрями формування конкурентноспроможного вчителя початкової школи (2012)
Воронцова І. А. - Розширення мережі природно-заповідних об'єктів у харківській області з метою екологічного виховання молоді, Влащенко С. В., Саідахмедова Н. Б. (2012)
Гавва В. В. - Социальное партнерство как условие повышения качества практической подготовки будущих воспитателей, Аргунова Н. Н. (2012)
Денисова Н. В. - Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкової освіти (2012)
Дудчак Г. І. - Особливості педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах педагогічної практики (2012)
Ілініцька Н. С. - Асистентська практика як різновид професійної підготовки магістрів факультету мистецтв (2012)
Казакова Н. В. - Критерії ефективності педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки (2012)
Канюка Ю. В. - Педагогическая практика как один из основных этапов подготовки учителя химии (2012)
Кашперський В. П. - Особистісні аспекти реалізації індивідуальної системи управління професійною підготовкою молодших спеціалістів у вищому мистецькому навчальному закладі (2012)
Кащук А. О. - Реалізація принципів управління у керівництві практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів (2012)
Комарова И. А. - Проблемы социально-гуманитарного образования в психолого-педагогической подготовке специалистов (2012)
Крищук Б. С. - Роль товариства "Просвіта" у становленні та розвитку освітніх закладів на Поділлі (перша чверть ХХ століття) (2012)
Лукашова О. В. - Современные формы организации педагогической практики – основа формирования профессиональной компетентности будущего специалиста, Попова Е. А., Филатова Е. В. (2012)
Машкіна Л. А. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з дошкільної освіти в процесі педагогічної практики (2012)
Молчанюк О. В. - Педагогічні аспекти формування здорового способу життя студентської молоді в процесі волонтерської діяльності, Вербенець Т. П. (2012)
Моцна Т. А. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Непомняща Г. І. - Інтеграція математичних і методичних знань у професійній підготовці вчителя початкової школи (2012)
Огородник Л. М. - Роль і місце практичної підготовки у становленні майбутніх педагогів (2012)
Оніпко В. В. - Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи в профільній школі (2012)
Попова В. Л. - Організація педагогічної практики майбутніх вихователів на літніх дитячих майданчиках (початок ХХ ст.) (2012)
Проценко І. І. - Евристична діалогова взаємодія в навчанні студентів педагогічного університету (2012)
Савіцька Г. І. - Особливості організації та змісту педагогічної практики з додаткової спеціалізації "Вихователь логопедичних груп” (на прикладі роботи факультету дошкільної освіти Хмельницької Гуманітарно-педагогічної Академії) (2012)
Севастьянова О. М. - Професійна підготовка педагогів крізь призму сучасності (2012)
Скальська О. В. - Методика використання роздавальних додаткових навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі (2012)
Соболєва С. М. - Проектні технології та їх роль у процесі практично-професійної підготовки студентів економічних спеціальностей (2012)
Суховірський О. В. - Аналіз помилок при створенні конспектів уроків курсу "Cходинки до інформатики" (2012)
Уйсімбаєва Н. В. - Вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога (2012)
Шевчук О. О. - Формування методичної компетенції вчителів іноземної мови в педагогічних навчальних закладах (2012)
Шквир О. Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень: теоретичний аспект (2012)
Наші автори (2012)
Титул, содержание (2013)
Пилипенко В. В. - Математическое моделирование динамических процессов в сложных гидромеханических системах и газодинамических процессов в лопаточных машинах, Довготько Н. И., Пилипенко О. В. (2013)
Коновалов Н. А. - Разработка приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия и исследование их характеристик (2008 – 2013 гг. ), Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Стрельников Г. А., Кваша Ю. А., Коваленко В. И., Поляков Г. А., Чаплиц А. Д. (2013)
Шувалов В. А. - Потери мощности солнечных батарей из-за воздействия околоспутниковой среды (2013)
Гришкевич А. Д. - Технологические плазменные устройства на основе разряда с замкнутым дрейфом электронов. Разработка и применение, Гринюк C. И., Коваленко В. В., Кучугурный Ю. П. (2013)
Горбунцов В. В. - Математическая модель упругодеформирующейся в полёте ракеты-носителя, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2013)
Коваленко Н. Д. - Газодинамические системы регулирования вектора тяги жидкостных ракетных двигателей как исполнительные органы системы управления полетом верхних ступеней ракет, Стрельников Г. А., Коваленко Г. Н., Коваленко Т. А., Токарева Е. Л., Игнатьев А. Д., Сироткина Н. П. (2013)
Науменко Н. Е. - Моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов конструкций железнодорожных экипажей нового поколения при эксплуатационных и сверхнормативных нагрузках, Соболевская М. Б., Хижа И. Ю., Маркова О. М., Ковтун Е. Н, Сирота С. А., Малый В. В., Горобец Д. В. (2013)
Гудрамович В. С. - Моделирование напряженно-деформированного состояния оболочечных конструкций ракетной техники и энергетики (2013)
Пошивалов В. П. - Обеспечение надежности и долговечности сложных технических систем (2013)
Пилипенко О. В. - Двухзондовая реализация интерференционного метода измерения параметров движения механических объектов, Горев Н. Б., Доронин А. В., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н. (2013)
Тимошенко В. И. - Математическое моделирование турбулентных химически-реагирующих течений газовых и двухфазных смесей в струях и каналах (2013)
Ушкалов В. Ф. - Обновление парка грузовых железнодорожных вагонов с повышением эксплуатационных качеств и увеличением ресурса ходовых частей, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Мащенко И. А., Лапина Л. Г., Пасичник С. С., Подъельников И. В., Безрукавый Н. В. (2013)
Алпатов А. П. - Методическое обеспечение для выбора облика, оптимизации проектных параметров и программ управления полетом ракеты-носителя, Сенькин В. С. (2013)
Борзих О. І. - До поліпшення фітосанітарного стану полів (2014)
Алєксєєва С. А. - Попелиці групи "Aphis fabae" на первинних рослинах-живителях у весняно-літній період (2014)
Бакай І. Д. - Фітосанітарний стан та екологічна оцінка технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу України, Іваненко О. В, Тогачинська О. В. (2014)
Балюх О. В. - Вплив протруєння насіння фунгіцидами на активність оксидоредуктазних ферментів у рослинах люпину (2014)
Бокшан О. Я. - Скринінг епіфітних мікроорганізмів-антагоністів збудника бактеріального опіку плодових Erwinia amylovora (2014)
Борзих О. І. - Жасмонати на зернових культурах, Ретьман С. В., Ковбасенко В. М. (2014)
Бублик Л. І. - Методи моніторингу та контролю залишків пестицидів в агроценозах, Гаврилюк Л. Л. (2014)
Бундук Ю. М. - Ефект впливу спектрального складу світла на процес ризогенезу мікропагонів клонових підщеп айви довгастої в культурі in vitro, Гунчак В. М., Григорюк І. П. (2014)
Бундук Ю. М. - Патентно-ліцензійна діяльність української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР як дійовий інструмент створення конкурентоспроможної інноваційної продукції, Гунчак В. М., Соломійчук М. П., Рибак Р. Л. (2014)
Венгер О. В. - Ґрунтові гербіциди у насадженнях хмелю (2014)
Горновська С. В. - Шкідники посівів соняшнику в Північному Степу України, Федоренко В. П. (2014)
Гунчак В. М. - Екологічні аспекти забруднення ґрунтів і продукції рослинництва важкими металами та заходи щодо його зменшення (2014)
Заєць С. О. - Розвиток хвороб на різних сортах сої в умовах зрошення залежно від хімічного і біологічного захисту та строків сівби, Тараненко О. Ю. (2014)
Зеля А. Г. - Вплив хімічних препаратів на життєздатність зооспорангіїв збудника раку картоплі — Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Зеля Г. В., Нікорюк М. Г., Рибак Р. Л., Панімарчук О. І. (2014)
Зеля Г. В. - Відбір сортів картоплі з комплексом господарсько-цінних ознак, стійких проти збудника раку картоплі — Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Зеля А. Г., Олійник Т. М. (2014)
Іващенко О. О. - Аграрне виробництво і проблеми біорізноманіття (2014)
Карелов А. В. - Алельний стан маркерів гена, асоційованого із чутливістю до токсину А Pyrenophora tritici-repentis і Stagonospora nodorum, серед сортів м’якої пшениці степової зони України, Козуб Н. О., Созінов І. О., Созінов О. О., Блюм Я. Б. (2014)
Кирик М. М. - Збудники кореневих гнилей зернобобових культур, Дяченко О. М., Таранухо Ю. М. (2014)
Кірілеско О. Л. - Забруднення ґрунтів та продукції рослинництва радіонуклідами, Гунчак В. М., Старовойтова О. О. (2014)
Ключевич М. М. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на розвиток мікозів тритикале озимого в Поліссі України (2014)
Ковалишина Г. М. - Стійкість сортів пшениці озимої проти хвороб (2014)
Конверська В. П. - Оцінка впливу засобів захисту з різним механізмом дії на життєздатність видів роду Trichogramma Westw.(Hymenoptera, Trichogrammatidae), Москалюк С. П., Лямцева Р. П. (2014)
Кравченко В. А. - Імунітет сільськогосподарських рослин — важливий напрям селекції, Моргун О. В., Гуляк Н. В. (2014)
Крук І. В. - Екотоксична дія пестицидів в агроценозі ріпаку озимого (2014)
Круть М. В. - Екологічна спрямованість інновацій Інституту захисту рослин НААН (2014)
Лешишак О. В. - Вплив режиму освітлення на продуктивність трихограми (2014)
Лісовий М. П. - Імунітет рослин — теорія втілена у практику, Лісова Г. М., Афанасьєва О. Г., Бойко І. А., Голосна Л. М., Довгаль З. М. (2014)
Ляшенко А. В. - Капустяна попелиця (Brevicoryne brassicae L.) на посівах капусти білоголової пізніх строків достигання в Лісостепу України (2014)
Мельник А. Т. - Відбір сортів картоплі із господарськи цінними ознаками, стійких проти альтернаріозу (2014)
Михайленко С. В. - Обмеження розвитку хвороб листя ячменю ярого за допомогою протруйників (2014)
Ніколенко А. В. - Шкідливість борошнистої роси у посівах цукрових буряків у Центральному Лісостепу України (2014)
Пал Д. І. - Визначення імовірності проникнення та акліматизації Monilinia fructicola на територію України, Бокшан О. Я. (2014)
Педаш Т. М. - Поширення і розвиток кореневих гнилей залежно від фаз розвитку пшениці озимої та попередника, Педаш О. О., Горщар О. А. (2014)
Пилипенко Л. А. - Експрес-аналіз фітосанітарного ризику від Heterodera elachista (2014)
Романко В. О. - Овіцидна дія фтористого сульфурилу проти шкідників запасів, Журавчак Т. М., Бокшан О. Я. (2014)
Саблук В. Т. - Вплив ураження насінників цукрових буряків вірусною жовтяницею та мозаїкою на їх продуктивність, Суслик Л. О., Кубик М. М. (2014)
Секун М. П. - Токсикологія — основа хімічного захисту рослин від шкідливих членистоногих, Власова О. Г. (2014)
Сергієнко В. Г. - Протруйники насіння проти хвороб овочевих культур (2014)
Середняк Д. П. - Особливості використання фосфіну проти шкідників хлібних запасів на різних фазах їх розвитку, Федоренко В. П. (2014)
Сігарьова Д. Д. - Видовий склад та шкідливість паразитичних нематод в агроценозах цукрових буряків, Калатур К. А. (2014)
Сігарьова Д. Д. - Гриби — паразити яєць і цист фітонематод та їх застосування у біологічному захисті рослин, Калатур К. А. (2014)
Сікура О. А. - Роль біологічних агентів у регуляції чисельності західного кукурудзяного жука, Сікура О. О. (2014)
Скорейко А. М. - Вплив мульчування міжрядь суниці на розвиток фітофторозу, Андрійчук Т. О., Хомяк В. В. (2014)
Скрипник Н. В. - Бура бактеріальна гниль картоплі — небезпечне карантинне захворювання видів родини Solanaceae, Макарук О. М. (2014)
Сторчоус І. М. - Структура забур’янення посівів сої за різних способів сівби (2014)
Сухарева Р. Д. - Ефективність використання нематодостійких сортів картоплі у Закарпатській області (2014)
Ткаленко Г. М. - Біологічні препарати проти сірої гнилі огірка в теплицях (2014)
Трибель С. О. - Найпоширеніші в Україні пластинчастовусі фітофаги і їх шкідливість, Стригун О. О., Гаманова О. М. (2014)
Федоренко В. П. - Перспективи ентомологічних досліджень в Україні (2014)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику зерноїдів роду Callosobruchus spp. та визначення ступеня їх небезпеки для Центральної України (2014)
Чайка В. М. - Динаміка чисельності шкідників пшениці озимої Лісостепу України в умовах змін клімату, Гавей І. В., Неверовська Т. М. (2014)
Чайка В. М. - Чинники динаміки чисельності популяцій комах, Неверовська Т. М. (2014)
Черв’якова Л. М. - Екотоксикологічна оцінка застосування пестицидів для захисту сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб способом протруювання насіння, Балюх О. В., Панченко Т. П., Бублик Л. І. (2014)
Чергіна О. Д. - Вплив різнополярних пестицидів на активність окисно-відновних ферментів в зернових колосових культурах, Бублик Л. І. (2014)
Черній А. М. - Проблеми фітосанітарного оздоровлення агроекосистеми плодового саду (2014)
Шевага Г. М. - Оздоровлення та введення в культуру in vitro сортів-диференціаторів рас раку картоплі, Гунчак В. М., Зеля А. Г., Кирик М. М. (2014)
Шейко Я. І. - Вплив трофічних чинників на варіабельність морфологічних ознак білокрилки оранжерейної (Trialeurodes vaporariorum West.) в умовах закритого ґрунту ботанічного саду ім. акад. Фоміна, Федоренко В. П. (2014)
Шелудько О. Д. - Ефективність агрометодів та протруйника Селест Топ 312,5 FS, т.к.с. в захисті зрошуваної пшениці озимої від злакових мух, Марковська О. Є., Біляєва І. М., Камінська М. О. (2014)
Широкоступ О. В. - Інтенсивна технологія вимагає адаптації (2014)
Яковлєв Р. В. - Особливості біології ріпакового квіткоїда на посівах гірчиці в Лівобережному Лісостепу України (2014)
Яновський Ю. П. - Особливості біології й шкідливості яблуневого квіткоїда та захист розсадника груші від нього в Лісостепу України, Суханов C. В., Гричанюк В. П. (2014)
Яновський Ю. П. - Препарат Форс 1,5 G, г проти ґрунтових шкідників у промислових насадженнях суниці в Лісостепу України, Суханов C. В., Чепернатий Є. В. (2014)
Gornovska S. V. - Pests of sunflower crops in North Steppe of Ukraine, Fedorenko V. P. (2014)
Serednyak D. P. - Phosphine fumigation against pests of grain stocks, Fedorenko V. P. (2014)
Правила для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Нечепоренко М. В. - Педагогічне виховання (2012)
Андрєєв С. А. - Pеформи середньої освіти у великій британії: досвід реалізації компетентнісного підходу у навчанні учнів старших класів (2012)
Боченко О. В. - Роль педагога у формуванні щасливої особистості (2012)
Брославська Л. Я. - Педагогічна практика як перевірка якості підготовки вчителя іноземної мови, Мащенко С. Г. (2012)
Груцяк В. І. - Особливості викладання дисципліни "Kраїнознавство" на підготовчому факультеті для іноземних громадян (2012)
Жукова О. А. - Підготовка студентів внз до інноваційної діяльності засобами ігрових технологій (2012)
Івах С. М. - Гуманізація взаємин між учителем і учнем як педагогічна проблема (2012)
Іщенко В. І. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів – засіб удосконалення їх практичної підготовки (2012)
Кисла Н. Ю. - Bплив соматичних захворювань на пізнавальну діяльність студентів юнацького віку (за результатами теоретичного аналізу джерел та констатувального експерименту) (2012)
Кравцова Л. О. - Принцип співробітництва при підготовці вчителя, Манойло І. С. (2012)
Ляо Цайчжи - Oсобливості родинного виховання в китаї: традиції та сучасність (2012)
Невмержицька О. В. - Брати Богдан i Корнило Заклинські про виховання підростаючої особистості (2012)
Нечепоренко Л. С. - Педагогіка особистості (2012)
Петриченко Л. О. - Витоки світової та вітчизняної порівняльної педагогіки (2012)
Пономарьова Г. Ф. - Розвиток управління внз у контексті оновлення системи педагогічної освіти України, Степанець І. О. (2012)
Рассказова О. І. - Програма соціально-педагогічної підтримки сімей, що виховують дітей з проблемами здоров’я, як засіб розбудови інклюзивного суспільства (2012)
Ремзі І. В. - Педагогічна технологія відбору перспективних спорсменів (2012)
Степанець І. О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів у позааудиторній роботі, Рябоконь С. І. (2012)
Тригуб С. С. - Гендерный аспект воспитательного процесса в лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, Леонова І. С. (2012)
Уварова Т. Ю. - Деякі аспекти евдемоністичного виховання дітей у Bальфдорфській школі (2012)
Шведова Я. В. - Використання активних методів навчання з метою особистісно-професійного розвитку студентів (2012)
Шемігон Р. П. - Інноваційна діяльність педагога з молодшими школярами (2012)
Шумський О. Л. - Дидактичні умови використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Наші автори (2012)
Малієнко А. М. - Щільність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту у польовій сівозміні залежно від прийомів обробітку (2014)
Мазур Г. А. - Вплив технології вирощування на продуктивність сівозміни в Правобережному Лісостепу, Ткаченко М. А., Шкляр В. М., Пелюховський С. Г. (2014)
Shevchenko I. P. - Optimization of rural land use in the requirements of european integration, Kolomiiets L. P. (2014)
Ятчук В. Я. - Баланс елементів живлення в зерновій сівозміні за різних способів основного обробітку сірого лісового ґрунту (2014)
Зведенюк Т. Б. - Продуктивність зернової сівозміни та родючість сірого лісового ґрунту за різних систем основного обробітку, Гаврилов С. О., Тараріко Н. М. (2014)
Слюсар І. Т. - Формування високопродуктивних агроценозів на осушуваних органогенних грунтах гумідної зони, Соляник О. П., Сербенюк В. О., Гера О. М., Личук Г. І. (2014)
Терещенко К. Є. - Структурно-агрегатний стан чорнозему еродованого залежно від способів обробітку та удобрення, Терещенко О. М. (2014)
Приблуда В. В. - Продуктивність п’ятипільної зернової сівозміни та економічна ефективність технологій вирощування (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства та основного обробітку грунту в сівозміні на ботаніко-біологічну структуру забур’яненості посівів буряків цукрових, Петренко І. М. (2014)
Нецик М. В. - Зміна якісних характеристик ґрунту за використання органічних миючих засобів у побуті (2014)
Корсун С. Г. - Спосіб фіторемедіації сільськогосподарських земель, забруднених важкими металами, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Довбаш Н. І., Хмара Т. М. (2014)
Ізюмова О. Г. - Тепловий режим грунту в умовах техногенних викидів цементного пилу (2014)
Малиновська І. М. - Вплив удобрення і скошувань травостою багаторічного перелогу на угруповання мікроорганізмів в ґрунті, Пташнік М. М. (2014)
Асанішвілі Н. М. - Якість зерна кукурудзи залежно від технології вирощування в північній частині Лісостепу, Корсун С. Г., Шляхтурова С. П. (2014)
Юла В. М. - Ефективність технології вирощування вівса у північній частині Лісостепу, Камінська В. В., Мушик Б. В. (2014)
Любчич О. Г. - Формування продуктивності проса залежно від щільності ґрунту (2014)
Мосьондз Н. П. - Формування продуктивності сої залежно від технологічних заходів вирощування в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Вишнівський П. С. - Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від рівня удобрення в умовах північної частини правобережного Лісостепу, Губенко Л. В., Любчич О. Я. (2014)
Сайко В. Ф. - Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці чорної сорту Вікторія, Вишневський В. С. (2014)
Шляхтуров Д. С. - Продуктивність сортів квасолі залежно від технологічних заходів в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Голодна А. В. - Урожайність та якість зерна люпину вузьколистого за вирощування в зоні західного Полісся, Яблонська В. В. (2014)
Шлапунов В. Н. - Влияние технологических приемов выращивания на продуктивность лядвенца рогатого в условия Беларуси, Карпей О. Н. (2014)
Слюсар С. М. - Продуктивність сорго суданського залежно від способів внесення мінеральних добрив (2014)
Савченко О. - Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу (2009)
Казакова Н. - Діагностика обдарованості в дітей молодшого шкільного віку (2009)
Кормило О. - Аналіз проблеми становлення молодшого школяра як суб’єкта учбової діяльності (2009)
Гончаровська Г. - Наступність як принцип діяльності дошкільного закладу та початкової школи (2009)
Легін В. - Проблема рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів у психолого-педагогічній літературі (2009)
Кодлюк Я. - Інновації в початковій освіті України другої половини ХХ століття (2009)
Гнатів О. - Теорія і практика природоохоронного виховання молодших школярів у 20–30-х роках XX століття в Україні (2009)
Сівак Н. - Соціалізація особистості як базове поняття соціальної педагогіки: історико-педагогічний аспект (2009)
Олефіренко Н. - Реаліазція сучасних підходів у викладанні базових дисциплін початкової школи засобами мультимедіа, Андрієвська В. (2009)
Тарасенко Г. - Інноваційні підходи до мовленнєвотворчої роботи з обдарованими дітьми в контексті підготовки їх до школи (2009)
Онишків З. - Проблема індивідуалізації навчання у практиці роботи сільської початкової школи, Онишків О. (2009)
Каліш В. - Лексико-граматичний підхід до вивчення слова як складова мовного і мовленнєвого розвитку молодших школярів, Собко В. (2009)
Роєнко Л. - Технології розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках рідної мови та читання (2009)
Полєвікова О. - Шляхи збагачення словникового запасу першокласників (2009)
Боднар Н. - Особливості формування графічних навичок молодших школярів (2009)
Девлетов Р. - Формування функціонального трилінгвізму в умовах взаємозв’язаного навчання мов (2009)
Корчевська О. - Розвиток математичного мислення молодших школярів під час розв’язування простих задач, пов’язаних із різницевим і кратним відношенням (2009)
Черненко Г. - Формування особистості молодшого школяра у процесі вивчення освітньої галузі "Людина і світ" (2009)
Жаркова І. - Шляхи вдосконалення процесу формування в молодших школярів картографічних знань та вміння працювати з географічними картами, Мечник Л. (2009)
Кравчук Л. - Проблеми навчання іноземної мови в початковій школі: інноваційний контекст (2009)
Попова Л. - Етимологічний аналіз слів як засіб формування орфографічної грамотності молодших школярів (2009)
Іваниця Г. - Комплексний підхід до організації виховної системи школи першого ступеня (2009)
Пташнік Н. - Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини у контексті технологізації виховного процесу (2009)
Кругленко І. - Виховання естетичних почуттів молодших школярів засобами творчої інтерпретації літературних образів (2009)
Барановська І. - Використання музейно-освітніх технологій у початковій школі (2009)
Колосова О. - Виховання дисциплінованості молодших школярів у контексті формування в них правової культури (2009)
Поляновська О. - Курс "Я і Україна" (громадянська освіта) — ефективний засіб здійснення профілактики правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку (2009)
Сорока О. - Використання ігрової терапії як методу корекції тривожності в роботі з першокласниками (2009)
Корнієнко С. - Педагогічна технологія взаємодії родини і школи у статевому вихованні молодших школярів (2009)
Чіп Р. - Сімейна взаємодія як чинник становлення особистості молодшого школяра (2009)
Коцюбинський О. - Виховна система "Вільної шкільної общини Віккерсдорф" (2009)
Козак І. - Українська букварна традиція кінця ХІХ ст.: особливості змістової та структурної організації підручника (2009)
Хребтова Н. - До проблеми реалізації мотиваційної функції навчальної книги: оцінювання дизайну підручника (2009)
Яценюк Н. - Зарубіжний досвід створення підручників з іноземної мови для початкової школи (2009)
Гишка Н. - Уміння вчитися як психолого-педагогічна проблема (2009)
Нестеренко Т. - Громадянська компетентність учнів як складова громадянської освіти в початковій школі (2009)
Нечепоренко Л. С. - Педагогіка доброчинності (2012)
Бєляєв С. Б. - Технологічний підхід до організації самостійної роботи студента (2012)
Бондар Т. С. - Організаційні умови впровадження інноваційної ігрової практики (на прикладі snag) у позакласне фізичне виховання молодших підлітків, Козарь С. С. (2012)
Гапон Е. В. - Можливий шлях до відродження якісної освіти в україні, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2012)
Гонтаренко І. С. - Використання інтернет-ресурсів та методу проектів на уроці англійської мови (2012)
Донцов А. В. - Проблеми формування морально-етичного компоненту професійної підготовки майбутніх учителів (2012)
Друзь І. М. - Експериментальна перевірка ефективності формування готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності (2012)
Єфремов С. В. - Вплив чинників на розвиток творчих здібностей студентів у навчальному процесі (2012)
Зубань В. М. - Педагогічні умови формування духовного здоров’я учнівської молоді засобами гончарного мистецтва (2012)
Кравцова Л. О. - Значення діяльності А.С. Макаренка для сучасної педагогіки (2012)
Кузьміна Л. В. - Інтеграція сучасних підходів у навчанні українського професійного мовлення (2012)
Манойло І. С. - Технологія формування культури мовленнєвої майстерності вчителя (2012)
Мокроменко О. В. - Систематизація й узгодження діяльності закладів елементарної освіти у Великій Британії (1858-1902 рр.) (2012)
Нечепоренко М. В. - Практична підготовка студентів до професійної діяльності (2012)
Пономарьова Г. Ф. - Інноваційні освітні технології – масова практика педагогічних внз: психолого-педагогічні проблеми (2012)
Ремзі І. В. - Формування культури здоров’я майбутнього викладача фізичної культури, Сичов Д. В., Бойченко А. В. (2012)
Репко І. П. - Специфіка навчання обдарованих дітей (2012)
Смульська А. В. - Негативний вплив бар’єрів саморозвитку на формування акмеологічної культури майбутніх правознавців (2012)
Стерлігова А. Ю. - Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів з різними формами девіантної поведінки з метою ліквідації прогалин у знаннях (2012)
Столярова Н. П. - Адаптація іноземних студентів до навчально-виховного середовища як соціально-педагогічна проблема (2012)
Телехова О. П. - Виховні аспекти уроку словесності, Тесленко О. В. (2012)
Удод І. В. - Психолого-педагогічне розуміння змісту самостійної навчальної діяльності студентів як основа її активізації (2012)
Упатова І. П. - Науково-методична робота як чинник професійного становлення учителя в умовах модернізації освіти (2012)
Харківська А. А. - Закономірності та принципи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ (2012)
Шведова Я. В. - Умови професійного розвитку особистості студента (2012)
Наші автори (2012)
Gadzalo Ya. M. - Crop rotations in agriculture of Ukraine, Kaminsky V. F., Saiko V. F. (2015)
Шевченко М. С. - Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін у зоні Степу, Лебідь Є. М., Десятник Л. М. (2015)
ТарарікоО. Г. - Формування збалансованих агроландшафтів на принципах ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землекористування, Ільєнко Т. В., Сиротенко О. В., Кучма Т. Л. (2015)
Танчик С. П. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників e правобережному Лісостепу, Бабенко А. І. (2015)
Єщенко В. О. - Роль сівозмін у сучасному землеробстві (2015)
Господаренко Г. М. - Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні, Черно О. Д. (2015)
Бойко П. І. - Продуктивність агрофітоценозів різноротаційних сівозмін у Лівобережному Лісостепу, Шаповал І. С., Демиденко О. В., Блащук М. І. (2015)
Качмар О. Й. - Вплив систем удобрення на продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах Західного регіону України, Вавринович О. В., Щерба М. М. (2015)
Дегодюк С. Е. - Сівозмінний чинник в системах обробітку грунту і удобрення, Дегодюк Е. Г., Літвінова О. А. (2015)
Слюсар І. Т. - Структура посівних площ і сівозміни на осушуваних органогенних ґрунтах, Гера О. М. (2015)
Цвей Я. П. - Формування родючості ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу (2015)
Слюсар І. Т. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах осушуваних земель Полісся, Савчук О. І. (2015)
Вожегова Р. А. - Формування сівозмін на зрошуваних землях відповідно до гідромодулю зрошувальних систем, Малярчук М. П., Писаренко П. В., Мішукова Л. С., Котельников Д. І. (2015)
Малієнко А. М. - Деякі шляхи оптимізації режиму вологості грунту у посівах польових культур (2015)
Кірілеско О. Л. - Вплив насичення сівозмін багаторічними травами, заорювання соломи та сидератів на баланс гумусу в ґрунтах, Корнійчук О. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського