Крилова В. Ю. - Етіологія та клінічні вияви післяінсультної депресії (2014)
Кричун І. І. - Ефективність венотонізувальних засобів у комплексному лікуванні гострої невропатії лицьового нерва, Пашковський В. М. (2014)
Кузнецов А. А. - Возможность прогнозирования исхода в острый период мозгового ишемического супратенториального инсульта на основании идентификации интегрального электроэнцефалографического паттерна в дебюте заболевания (2014)
Ласкаржевська Н. М. - Досвід ведення пацієнтів з міастенією, Довбонос Т. А., Шандюк В. Ю. (2014)
Лисенюк В. П. - Ефективність транскраніальної магнітної стимуляції в реабілітації хворих на ішемічний інсульт, Засуха В. О., Балицький О. П. (2014)
Литвиненко Н. В. - Особливості обміну речовин у хрящовій тканині при дорсалгіях, Ковтун І. І. (2014)
Литвиненко Н. В. - Чинники ризику розвитку когнітивних розладів у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та ожиріння, Паленка О. Є. (2014)
Липатова Л. В. - Возможности иммуномодулирующей терапии цитокинами больных эпилепсией, Серебряная Н. Б., Сивакова Н. А., Капустина Т. В. (2014)
Лисяный Н. И. - Содержание нейроаутоантител в крови больных при геморрагическом и ишемическом мозговом инсульте, Бельская Л. Н., Глоба М. В., Цимейко О. А., Шкурко М. О. (2014)
Лисяный Н. И. - Врожденный и приобретенный иммунитет ЦНС и проблемы иммунокоррекции при заболеваниях нервной системы, Cоколова Л. И., Руденко А. А., Муравская Л. В., Унич П. П., Сидорова Ж. П. (2014)
Лисяный Н. И. - Молекулы средней массы как показатель повреждения нервных клеток при остром нарушении мозгового кровообращения, Цимейко О. А., Глоба М. В., Лисяная Т. А., Бельская Л. Н., Шкурко М. О. (2014)
Лобанова І. С. - Якість життя пацієнтів з гострим розсіяним енцефаломієлітом (2014)
Медведкова С. А. - Эффективность комбинированной нейрометаболической терапии в ранний восстановительный период мозгового ишемического полушарного инсульта (2014)
Мельник В. С. - Потенційні ризики та переваги застосування низькомолекулярного гепарину в гострий період ішемічного інсульту (2014)
Мельник Т. М. - Спектральный анализ вариабельности ритма сердца у больных сахарным диабетом с ранними цереброваскулярными осложнениями (2014)
Меркулова О. Ю. - Первичная лимфома головного мозга (случай из практики), Пономарев В. И., Слепак Е. Н. (2014)
Мироненко Т. В. - Псевдотуморозний перебіг мозкових інсультів, Коваленко О. П., Шамрай М. Г. (2014)
Мироненко Т. В. - Нові підходи до комплексного лікування хворих з травматичними нейрогенними офтальмопатіями, Федорковський С. О., Победьоний А. Л. (2014)
Мироненко Т. В. - Новые подходы к диагностике неврологических расстройств в ранний восстановительный период ишемического инсульта, Яковлева Л. В. (2014)
Найдьонова Ю. Л. - Особливості вегетативної дисфункції у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Наумова М. І. - Активне виявлення периферичної сенсорної невропатії для профілактики виразок стопи у хворих на цукровий діабет 2 типу, Приступюк М. О. (2014)
Негрич Т. І. - Синдром втоми при розсіяному склерозі: патофізіологія та способи лікування, Кирилюк С. Я. (2014)
Оринчак Л. Б. - Вивчення терапевтичного впливу внутрішньовенних імуноглобулінів у хворих на розсіяний склероз, Негрич Т. І. (2014)
Пантелеєнко Л. В. - Вплив використання статинів на тяжкість ішемічного інсульту (2014)
Пашковський В. М. - Ефективність лікування при ішіалгіях, спричинених дегенеративно­дистрофічними змінами хребта, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Мельник А. І. (2014)
Пітик О. М. - Значення оцінки якості життя і стану психічного здоров’я хворих на гіпертиреоз для планування якісної медичної допомоги (2014)
Пітик М. І. - Характер і динаміка електронейроміографічних показників системи "лицьовий нерв — мімічні м’язи" під час лікування невропатії лицьового нерва у дітей, Ліскевич І. І. (2014)
Прокопів М. М. - Відновлення неврологічних та психічних функцій у хворих з півкульним ішемічним інсультом під впливом комплексної терапії, Кащенко О. І. (2014)
Радзіховська Н. С. - Вплив психоемоційних розладів на сексуальну функцію у хворих на розсіяний склероз, Соколова Л. І. (2014)
Редуто Е. В. - Клинические и электронейромиографические изменения при развитии сенсорной паранеопластической полинейропатии, Ходулев В. И., Пономарев В. В. (2014)
Реміняк І. В. - Особливості мігрені в осіб похилого віку, Реміняк Ю. К. (2014)
Романенко В. І. - Валідація російськомовної версії опитувальника dn­4 для визначення невропатичного компонента болю в нижній частині спини (2014)
Салій З. В. - Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом, Шкробот С. І., Салій І. І. (2014)
Салій М. І. - Показники системи зсідання крові у хворих з гострим лакунарним інсультом (2014)
Симоненко Г. Г. - Використання варіаційної кардіоінтервалографії для скринінгу автономних дисфункцій у студентів (2014)
Соколова Л. І. - Особливості клінічної картини, когнітивних розладів та динаміки неврологічного дефіциту у хворих з ішемічним інсультом у басейні задніх мозкових артерій, Антоненко К. В. (2014)
Соколова Л. И. - Анализ чувствительности лейкоцитов к нейроспецифическим белкам у пациентов с рассеянным склерозом разных возрастных групп, Сепиханова М. М. (2014)
Стецюк Р. А. - Клінічні та електронейроміографічні зіставлення при синдромі Русі — Леві, Пянтковська Н. С., Цьоха І. О. (2014)
Турчина Н. С. - Влияние энтеровирусной инфекции на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, Андрюшкова Н. Г. (2014)
Хоменко О. Д. - Можливості методу ехоенцефалоскопії в діагностиці лікворно­гіпертензивного синдрому у хворих з наслідками черепно­мозкової травми, Кричун І. І., Тимочко Ю. Д. (2014)
Черенько Т. М. - Особливості відновлення неврологічних функцій у хворих з ішемічним інсультом залежно від ступеня і тривалості артеріальної гіпертензії, Гелетюк Ю. Л. (2014)
Черенько Т. М. - Якість життя у хворих з артеріальною гіпертензією після розвитку мозкового інсульту, Ілляш Т. І., Гелетюк Ю. Л., Трепет Л. М., Балабан К. М., Вакуленко Л. О. (2014)
Шкробот С. І. - Особливості периферичної гемодинаміки у хворих молодого віку з вертеброгенним попереково­крижовим больовим синдромом та супутнім остеодефіцитом, Сагайдак Л. О. (2014)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Н. А. - Разработка и натурные испытания унифицированных приборов снижения уровня звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Биленко А. И. (2014)
Тимошенко В. И. - Торможение сверхзвукового потока в осесимметричном канале переменной формы, Галинский В. П. (2014)
Дегтярев А. В. - Неядерные ракетные силы сдерживания: проблемные вопросы создания и подходы к решению (2014)
Башлий И. Д. - Определение напряженно-деформированного состояния конструкции космической ступени жидкостной ракеты-носителя при продольных колебаниях (2014)
Дешко А. Е. - К вопросу о выборе кинетической модели горения водорода при численном моделировании сверхзвукового неравновесного течения (2014)
Мелашич С. В. - Применение искусственных нейронных сетей для решения обратной задачи газодинамики компрессорных решеток (2014)
Лапина Л. Г. - Оценка состояния пути по перекосам рельсовых нитей с использованием данных ходовых динамических испытаний грузовых вагонов, Мащенко И. А. (2014)
Резник Д. О. - Исследование влияния увеличения диаметров пятника и подпятника грузового вагона на его динамические качества в криволинейных участках пути (2014)
Науменко Н. Е. - Расчетные модели для оценки напряженно-деформированного состояния костной ткани при тотальном эндопротезировании тазобедерного сустава, Лоскутов О. А., Горобец Д. В., Сирота С. А., Хрущ И. К. (2014)
Пожидаев В. Ф. - Оценка надежности сложных информационных систем с перекрестными связями, Заболотный П. И., Марченко Д. Н. (2014)
Дояр И. А. - Прогнозирование долговечности стали 12Х18Н10Т при изотермической ползучести в условиях одноосного растяжения, Пошивалов В. П. (2014)
Кремена А. П. - Обеспечение химической и взрывопожарной безопасности проливов компонентов топлива на стартовых комплексах ракет-носителей, Свириденко Н. Ф. (2014)
Кулагин С. Н. - Характеристики электрореактивного двигателя холловского типа коррекции орбиты микроспутников (2014)
Берегова О. А. - "Лудичні резерви" внутрішньої структури загадки (2014)
Білоножко Л. В. - Художньо-символічний зміст образу чорношкірого піаніста як центрального елементу засобів вербальної музики у романі Е. Доктороу "Регтайм" (2014)
Бондар Л. О. - Основні типи трансформацій фразеологічних одиниць у іспанській пресі (2014)
Борисов О. О. - Інформаційний взаємовплив у сучасній британській та українській електронній розмові (2014)
Бохун Н. В. - Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму (2014)
Бражук Ю. Б. - Натуроморфний метафоричний компонент у складі анатомічних термінів (2014)
Братель О. М. - Міфологічна свідомість як основа духовно-практичного освоєння дійсності (2014)
Васильєва Н. В. - Відтворення ситуацій з кінологічним компонентом в українських перекладах періоду 1920-30-х років (2014)
Власенко М. С. - Композиційні особливості іспанських законодавчих текстів (2014)
Галицька Є. А. - Взаємодія типів номінації при утворенні лексико-семантичної групи найменувань парфумерно-косметичних товарів (2014)
Гетьман З. О. - Драматичний текст як різновид діалогічного тексту (2014)
Даниліна С. Ю. - Складові комічного у ідіостилі Чака Паланіка та їхнє відтворення у перекладах (на матеріалі перекладів роману "Карлик" українською і російською мовами) (2014)
Дмитрук О. В. - Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до тематичного кола "тероризм" (2014)
Дорошенко О. В. - Поняттєва складова семантичної структури лінгвокультурного типажу der deutsche Burger (німецький бюргер) (2014)
Дьомкіна О. В. - Прагматично-дискурсивні особливості інтернет-реклами всесвітньо відомих брендів, Калинець М. Р. (2014)
Ізотова Н. П. - Поетика фотографії в романі Дж. М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір (2014)
Капранов Я. В. - Типологічна класово-видова організація лексикографічних джерел (2014)
Костюк М. М. - Теорія символу: лінгвосеміотичний і лінгвофілософський підходи (2014)
Крупко О. І. - Концепт як одиниця опису мовної картини світу (2014)
Крушинська О. Г. - Переклади поезій французького символізму та формування дискурсу символізму в українській поезії на межі ХІХ-ХХ століть (2014)
Мамосюк О. С. - Дейктичні елементи у наративній структурі художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі прозових творів Н. Саррот) (2014)
Мариненко П. І. - Сучасний іспанський анекдот як жанр міського фольклору (2014)
Назаров Н. А. - Формалізація опису та процедури етимологічного дослідження як комунікативного акту (2014)
Негода М. М. - Взаємовплив італійської літературної мови та п'ємонтського діалекту (2014)
Ніколенко А. Г. - Мовленнєва маска як засіб розкриття персонажів у дискурс американського ігрового кіно (2014)
Нужна К. А. - Семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення (2014)
Осадча О. - Стилізація мови українського фольклору як засіб творення фентезійного тексту (на матеріалі дитячої повісті Леоніда Кононенка "Пекельний звіздар") (2014)
Охріменко В. І. - Модальне значення необхідності, контамінованої волевиявом (на матеріалі італійської мови) (2014)
Павличко О. О. - Щодо мовних засобів реалізації тактики дискредитації в сучасній пресі (2014)
Падалка Ю. М. - Модальні відмінності в іспанській мові (2014)
Переверзєв Д. І. - Функціонування найдавнішого пласту української питомої лексики в мові українських народних казок (2014)
Петрова К. С. - Явище полісемії в юридичній термінології іспанської мови (2014)
Пилипенко Р. Є. - Die rolle der mehrsprachigkeit und interkulturalitatin der ukrainischen literatur (2014)
Попова Н. М. - Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості (2014)
Прима О. І. - Аксіологічні прояви релігії в турецькому мовленнєвому етикеті (2014)
Савлук О. М. - Характерні особливості художнього тексту як лінгвістичного феномену (2014)
Сем'янків Н. В. - Емотивно-оцінний потенціал лексичних форм демінутивів у сучасній італійській пресі (2014)
Сидельникова Л. В. - Особливості графічного інвентаря для передачі приголосних звуків французької мови ІХ-ХVIII століть (2014)
Сингаївська Г. В. - Семантика антропонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Smouchtchynska I. V. - L'Homéoptote, figure préférée de Gorgias (2014)
Ткаченко Н. Д. - Вербалізація концепту "Space" у казці Р. Кіплінга "How the Whale Got His Throat" (2014)
Трубенко І. А. - Метафтонімія та її різновиди у прозі англійського модернізму (2014)
Філоненко Н. Г. - Репрезентація концепту "інверсив" у двокомпонентних реченнях у романі Мішеля Уельбека "La Carte et le Territoire" (2014)
Фокін С. Б. - Маркери дисфемізмів у художньому тексті (на матеріалі іспанської та української мов) (2014)
Храбан Т. Є. - Теоретичне осмислення концепту "Жінка" у лінгвістиці (2014)
Чорна Н. В. - Мовна картина світу постмодерну у творчості сучасних латиноамериканських авторів (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Теоретичні засади визначення прикметника як семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови (2014)
Шевченко Л. О. - Комунікативні стратегії поетичного дискурсу другої половини ХХ століття з орієнтацією на семантичний складник (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Шутова М. О. - Реконструкція фактів етнокультури від архетипів до стереотипів (2014)
Бойчук Т. - Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства, Мойсей А. (2014)
Кожолянко Г. - Етнографічні музеї північної частини Буковини (2014)
Kojolianko A. - Ethnic processes in Bukovyna in XXI century ( Upon the Problem Ethnonyms "Ukrainian”, "Rusyn”) (2014)
Сидоренко М. - Лінгвістична парадигма знання: становлення та можливості, Манчул Б. (2014)
Скрицька Н. - Формування предметного поля метафізичних категорій у просторі філософських ідей Пізньої схоластики (2014)
Троянський В. - Проблеми методологічної інтеграції гуманітаристики в Україні (2014)
Борисюк А. - Дослідження суб’єктивних уявлень студентів соціономічних професій щодо статусу власної професійної спільноти (2014)
Зорій Н. - Методологічні проблеми в психології та критерії наукового знання (2014)
Podgórecki J. - Social Communication and an Effective Teacher (2014)
Запоточна Л. - Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації (2014)
Рак О. - Вплив античного світу на ойконімні утворення Галії (2014)
Синиця В. - Репрезентація концепту "зуб” у латинській стоматологічній термінології (2014)
Шалаєва Г. - Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів (2014)
Шутак Л. - Українська мова як визначальна складова процесу державотворення, Навчук Г. (2014)
Чебан В. - Історичний аспект станловлення проблеми здорового способу життя людини, Чебан Л. (2014)
Сидоренко М. - Moysey А.А. Agrarian Customs and Rituals in the People’s Calendar of the East Romanian Population of Bukovina / Аntoniy Moysey. – Chernivtsi: LLC "Druk art”, 2010. – 304 s.: 36 il. (2014)
Іванчук М. - Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Нечепоренко Л. С. - Педагогика высшей школы как наука (2013)
Бабакіна О. О. - Виховання творчої особистості учнів початкової школи шляхом використання інтерактивних технологій, Колесникова О. М. (2013)
Боченко О. В. - Основний принцип педагогіки А. С. Макаренка (2013)
Бровчак Л. С. - "Школа молодого лідера" як засіб організаторської підготовки майбутніх учителів (2013)
Бульба Т. Ю. - Дидактичні умови формування індивідуально-творчих стратегій самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу (2013)
Варганич Г. О. - Комунікативний аспект у діяльності диригента хору (2013)
Вдович О. М. - Розвиток творчого потенціалу як складової професійної культури засобом використання комп’ютерних технологій (2013)
Галузяк В. М. - Толерантність як критерій особистісної зрілості вчителя (2013)
Давкуш Н. В. - Познавательная направленность процесса работы над задачами на пропорциональную зависимость в начальной школе (2013)
Дегтяр О. Г. - Розвиток творчого потенціалу студентів під час слухання музичних творів (2013)
Дорош Т. Л. - Трансформація художнього образу подоляночки у творах українських композиторів: аналітичний аспект , Сінна О. Ф. (2013)
Завгородня Н. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів на заняттях з практичного курсу англійської мови (2013)
Ібрагім Ю. С. - Компоненти культури розумової праці студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Качалова Т. Г. - Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів (2013)
Климова В. Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів як важливої складової педагогічної культури (2013)
Колосова Н. М. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів (2013)
Кравцова Л. О. - Формування умінь мовленнєвої культури, Манойло І.С. (2013)
Кузнецова Г. Г. - Володіння іноземною мовою – ефективний засіб здійснення самостійної навчальної діяльності учнів старшої професійної школи (2013)
Лихвар В. Д. - Мистецтво як фактор цілісного виховання і розвитку особистості, формування власного "Я" серед інших "Я" (2013)
Майковська В. І. - Модель конкурентоспроможного фахівця як результат урахування вимог щодо якості й ефективності його професійної підготовки (2013)
Матвеєва Н. О. - Проблеми самоосвіти сучасного вчителя (2013)
Мармаза О. І. - Використання можливостей програмно-цільового підходу для формування іміджу вчителя засобами самопрезентації, Горовенко О. А. (2013)
Мінєнко Г. М. - Екологічне виховання як умова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів, Буряк О. О. (2013)
Мокроменко О. В. - Приватна ініціатива, просвітницька діяльність в елементарній освіті Великої Британії ХІХ ст. (2013)
Мухіна О. М. - Формування професійної культури вчителів математики з історії чернігівської вищої школи (2013)
Нагрибельна І. А. - Самостійна навчальна діяльність майбутніх учителів початкової школи (2013)
Назаренко Т. А. - Организация досуговой деятельности в социуме как средство развития коммуникативной компетенции у будущих специалистов, Гнедая О. Д (2013)
Нечепоренко М. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки студентів (2013)
Никитина В. Н. - Самостоятельная работа студентов как условие подготовки компетентного педагога (2013)
Репко І. П. - Інтеграція різних видів мистецтва як засіб креативної підготовки майбутніх педагогів, Ільченко О. В., Одарченко В. І. (2013)
Овчаров С. М. - Інтегровані уроки як засіб розвитку креативності учнів (2013)
Погребняк Н. М. - До питання глобалізації у контексті розвитку національних освітніх систем (2013)
Попова В. Л. - Засоби створення естетико-виховного середовища для дітей дошкільного віку в поглядах видатних педагогів кінця хіх – початку хх століття (2013)
Прокоф’єва М. Ю. - Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів у системі підготовки до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2013)
Рассказова О. І. - Інклюзивна освіта: діагностика соціальності учнів (2013)
Рубан Л. І. - Роль техніки мовлення в системі педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи (2013)
Смірнова Я. В. - Тенденції розвитку педагогічної рефлексії в системі професійної освіти (2013)
Табачник І. Г. - Тренінг спілкування як педагогічна технологія для формування професійної культури майбутніх фахівців (2013)
Таранова В. Ф. - Формирование профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа в процессе изучения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, Болотова Н. А. (2013)
Тельна О. А. - Педагогічна практика як фактор професійної підготовки майбутніх вихователів-дефектологів ДНЗ (2013)
Ткаченко К. Г. - Контроль та оцінювання педагогічної практики студентів педагогічних внз в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Топольський В. О. - Модель застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів у педагогічному університеті (2013)
Торшевська О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної самореалізації студентів коледжу в процесі проходження практики (2013)
Удовіченко Г. М. - Актуальна та потенційна дидактична кваліфікованість як основа визначення предметних компетентностей студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Упатова І. П. - Становлення методичної роботи з молодими вчителями в історії педагогічної думки у другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Холковська І. Л. - Компетентнісний підхід до конфліктологічної підготовки педагогів (2013)
Цуранова О. О. - Деякі питання організації процесу навчання гри на музичному інструменті (фортепіано) майбутніх учителів музики, Булгакова В. А. (2013)
Шапаренко Х. А. - Особливості професійної самореалізації майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2013)
Шевченко Н. О. - Формування національних цінностей дітей та молоді в поглядах вітчизняних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Шишкова Е. М. - Развитие учебно-исследовательских умений будущих педагогов в проектной деятельности (2013)
Ярка М. О. - Проблеми професійної підготовки вчителів-валеологів у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Наші автори (2013)
Zabarna E. M. - Characteristics of marketing of industrial innovations in the region (2014)
Zagornaya T. O. - Analytical and mathematical instruments of the competitive dynamic diagnostics in the retail dealing (2014)
Sokolova L. V. - To the question of effective marketing innovation and investment projects choice in the engineering industry, Veriasova G. M., Sokolov O. Ye. (2014)
Kendiukhov O. V. - System solution of evaluation of the brand management’s efficiency in the competitive environment: a methodology of benchmarking (2014)
Teletov A. S. - Marketing of education at the Ukrainian higher educational institutions, Teletova S. G. (2014)
Widawska-Stanisz A. - Gamification as a new trend in marketing (2014)
Ivashova N. V. - Formation of brand-focused communication management system of industrial enterprise (2014)
Potrashkova L. V. - Enterprise marketing potential modeling taking into account optimizing and dynamic essence of the potential (2014)
Yeletskyh S. Ya. - The elements of innovative management in a financially sustainable development of industrial enterprises (2014)
Novikova M. M. - Evaluation of efficiency of innovation projects in housing and communal services, Burmaka T. M. (2014)
Krikunenko D. O. - Personnel creativeness management as a base to provide enterprise sustainable development (2014)
Sichkarenko K. O. - Some perspectives of the innovation development in Ukraine: needs in new technologies and materials (2014)
Franiv I. A. - Innovative processes impact on the factors optimal number formation of the enterprise location (2014)
Mosin O. O. - Stochastic methods of machinery enterprise endogenous innovative potential realization management (2014)
Tregub I. V. - Menges model applied to the economy of the USA, Turkina S. N. (2014)
Bilotskiy S. D. - Economic expansion of the European renewable energy market in case of European union law, Danylova N. V. (2014)
Serzhuk A. V. - Innovations in television field: transition to the digital television, Kozlova I. V. (2014)
Strochenko N. I. - Innovation investment principles harmonizing legal and regulatory documents (2014)
Mishenin Ye. V. - Development of cluster structures in the field of waste management, Mishenina N. V. (2014)
Orlovska J. V. - Organizational frame of environmental policy convergence of Ukraine with EU, Vovk M. S. (2014)
Prokopenko O. V. - The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system, Shkola V. Yu., Domashenko M. D., Prokopenko M. O. (2014)
Shkarupa O. V. - Sustainable energy management in a "green” economy – the case of Ukraine, Chasnyk O. M. (2014)
Винничук С. Д. - Оценка вычислительных затрат -метода Полларда в зависимости от выбора отображения и начального приближения для малых факторизуемых чисел, Максименко Е. В., Мисько В. Н. (2014)
Родін С. О. - Дослідження моделей розповсюдження радіохвиль всередині приміщення для проектування живучих систем охорони побудованих на стандарті ZIGBEE (2014)
Белецкий А. Я. - Примитивные матрицы Галуа в криптографических приложениях (2014)
Корченко А. Г. - Метод n-кратного понижения числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков, Ахметов Б. С., Казмирчук С. В., Гололобов А. О., Сейлова Н. А. (2014)
Корченко А. А. - Метод α-уровневой номинализации нечетких чисел для систем обнаружения вторжений (2014)
Ковтун В. Ю. - ПЕкспериментальне дослідження стійкості методу побітового приховування даних відносно атак на основі афінних перетворень, Кінзерявий О. М. (2014)
Шиян А. А. - Модель та методи захисту структурованої соціальної групи від негативного інформаційно-психологічного впливу, Яремчук Ю. Є. (2014)
Туйчиев Г. Н. - О сети PES16–8, состоящей из восьми раундовых функций (2014)
Домарєв Д. В. - Модель конфліктних ситуацій в управлінні інформаційною безпекою, Милокум Я. В. (2014)
Alekseychuk А. М. - On the computational security of randomized stream ciphers proposed by Mihaljević and Imai, Gryshakov S. V. (2014)
Фауре Э. В. - Метод формирования имитовставки на основе перестановок, Швыдкий В. В., Щерба В. А. (2014)
Рябова Л. В. - Особенности алгоритма предварительной обработки изображений радужной оболочке глаза (2015)
Белецкий А. Я. - Новые принципы построения криптографических примитивов нелинейной подстановки, Навроцкий Д. А., Семенюк А. И. (2015)
Назаркевич М. А. - Розробка методу захисту документів латентними елементами на основі фракталів, Дронюк І. М., Троян О.А., Томащук Т. Ю. (2015)
Швец В. А. - Выделение характерных фрагментов на изображении лица человека, Нимченко Т. В., Васянович В. В. (2015)
Самойленко Д. М. - Самотестування та контроль цілісності клієнтського коду мережного інформаційного ресурсу (2015)
Коваленко Ю. Б. - Системний аналіз проблеми багатокритеріального вибору варіанту удосконалення системи захисту інформації (2015)
Олексійчук А. М. - Швидкі алгоритми побудови k -вимірних наближень булевих функцій, Конюшок С. М., Сторожук А. Ю. (2015)
Туйчиев Г. Н. - О сетях PES16–4, PES16–2 и PES16–1, созданных на основе сети PES16–8 (2015)
Архипов О. Є. - Розширення економіко-вартісних моделей інформаційних ризиків за рахунок використання соціально-психологічних типів зловмисника, Скиба А. В., Хоріна О. І. (2015)
Бессалов А. В. - Взаимосвязь семейства точек больших порядков кривой Эдвардса над простым полем, Цыганкова О. В. (2015)
Грищук Р. В. - Технологічні аспекти інформаційного протиборства на сучасному етапі, Канкін І. О., Охрімчук В. В. (2015)
Корченко А. О. - Метод оцінки рівня критичності для систем управління кризовими ситуаціями, Козачок В. А., Гізун А. І. (2015)
Кожолянко О. - Весняна календарна народна обрядовість у контексті народної медицини українців, молдован і румунів буковини (2014)
Kostyuchok P. - Ethnic and national identity: theoretical analysis attempt (2014)
Rakhno K. - The magic meaning of dry vegetation in the ceremony of buying of dairy crockery (2014)
Потапова Л. - Філософсько-теоретичні аспекти валеології (2014)
Троянський В. - Проблеми дослідження духовності як цінності українського народу (2014)
Podgorecki J. - Social communication in different educational systems. communication skills of the modern academic teacher on the example of the international research in poland, lithuania, russian federation and ukraine, Borysiuk A. (2014)
Тимофієва М. - Дослідження професійної спрямованості студента-медика (2014)
Оробчук Д. - Соціально-рольові, комунікативні та структурно- семантичні особливості медичного інституційного дискурсу (2014)
Pochynok L. - Principles of compiling dictionary of medical terms with onymic component, Makovska O. (2014)
Руснак Н. - Назви головних весільних персонажів у буковинському діалекті, Руснак Ю. (2014)
Семисюк А. - Текстовий діапазон функціонування пропріальної лексики у Німецькому медичному дискурсі "мова для спеціальних цілей” (2014)
Скрипник І. - Грицько Чубай: особистість як закритий текст із відкритим підтекстом та літературне середовище Львова кінця 60-70- х років (2014)
Moisey A. - Traditional methods of treatment in Bucovina in scientific works of romanian researchers (second half of 19th – first half of 20th century) (2014)
Чебан В. - Історичний аспект лікарської етики, біоетики та медичної деонтології (2014)
Мойсей А. - Рецензія на монографію Рахно Костянтин. свистопляска і ренкавка (глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів): Монографія. – Полтава: тов "АСМІ”, 2013. – 488 с. (2014)
Шутак Л. - Рецензія на навчальний посібник Тєлєжкіна О. О., Берестова А. А., Тимченко А. О. Фахова мова лікаря-лаборанта. – Харків : видавництво НФАУ, 2014. – 320 с. (2014)
Чучко М. - Рецензія на навчальний посібник Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. Історія української культури: навчальний посібник / А. Мойсей, А. Ткач, І. Скакун. – Чернівці : Видавництво БДМУ, 2014. – 160 С. (2014)
Руснак Ю. - Рецензія на монографію Аністратенко А. В. Спогад про майбутнє: творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах / А. В Аністратенко. – Чернівці : Місто, 2013. – 136 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Н. А. - Глушители звука выстрела стрелкового оружия с упругими деформируемыми конструктивными элементами, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2014)
Гудрамович В. С. - Моделирование процесса деформирования пластины с упругими протяженными включениями на основе метода конечных элементов, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2014)
Николаев А. Д. - Математическое моделирование пространственных колебаний верхней ступени жидкостной ракеты-носителя с маршевым двигателем в карданном подвесе, Хоряк Н. В., Башлий И. Д., Пирог В. А., Ходоренко В. Ф. (2014)
Долгополов С. В. - Полуэмпирический способ определения коэффициента инерционного сопротивления жидкости, обусловленного обратными течениями на входе в шнекоцентробежный насос (2014)
Палий А. С. - Анализ возможности использования аэродинамических систем для увода модульных крупногабаритных космических объектов с низких околоземных орбит, Скорик А. Д. (2014)
Сало М. П. - Методический подход к расчету и выбору параметров барботажной системы топливоподготовки, Сичевой А. В. (2014)
Лазученков Д. Н. - Моделирование взаимодействия потока разреженной плазмы с обтекаемым заряженным проводящим цилиндром вблизи проводящей поверхности, Лазученков Н. М. (2014)
Ольшанский В. П. - Аналитическое решение задачи о падении шара, радиус которого убывает по дробно-линейному закону, Ольшанский С. В. (2014)
Хорошилов С. В. - Синтез субоптимальных компенсаторов возмущений в форме наблюдателя расширенного вектора состояния (2014)
Прядко Н. С. - Динамическое моделирование замкнутых циклов тонкого измельчения (2014)
Дзензерский В. А. - Оценка движения экипажа электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой по боковому пути стрелочного перевода, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2014)
Редчиц Д. А. - Управление отрывом потока воздуха на цилиндре с помощью плазменных актуаторов (2014)
Горбань Т. - Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії (2013)
Черепанов А. - Соціально правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті ХІХ ст. (2013)
Могильний Л. - Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність (2013)
Опанащук П. - Висвітлення революційних подій 1905 - 1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії (2013)
Загорулько Р. - Боротьба газети "Києвлянин" з українським національним відродженням (1905 - 1914 рр.) (2013)
Даниленко О. - Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) (2013)
Хмельницька Л. - Творчість Катерини Білокур в контексті формування української художньої спадщини ХХ ст. (2013)
Медвідь В. - Громадські організації в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) (2013)
Коцур В. - "Пласт" - національна скаутська організація України: історія і сучасність (до 100-річчя від дня заснування), Білецький Б. (2013)
Коцур Г. - Хотин (2013)
Георгієва М. - Особливості формування аграрних відносин в Болгарії (1948-1960 рр.) (2013)
Скляренко О. - Місце закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби у 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Коцур Г. - Ф. Д. Ніколайчик про кошового отамана Петра Калнишевського (2013)
Коцур В. - Благодійна діяльність у житті кошового отамана П. Калнишевського: українська історіографія (2013)
Демуз І. - Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії дорадянського періоду (2013)
Дмитрушко В. - Відображення ідеї парламентаризму в програмних документах та конституційних проектах українських політичних партій початку ХХ ст.: історіографія (2013)
Левицька К. - Висвітлення діяльності законодавчих органів влади УРСР радянською історіографією (2013)
Дмитрушко О. - Відносини України з Північноатлантичним Альянсом: історіографія (2013)
Потапенко Я. - Перспективи актуалізації соматичної проблематики в контексті формування нової парадигми історіописання (2013)
Герасим П. - Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор'я: історіографія (2013)
Кикоть М. - Життєвий і творчий шлях професора К. Г. Воблого (1876 - 1947) (2013)
Чернецький С. - Життя і наукова спадщина Єремеєва Івана Максимовича (1887-1957) (2013)
Коцур А. - Калакура Я. Українська історіографія: курс лекцій - друге видання, доповнене. - К.:Генеза, 2012. - 512 с., Коцур Г. (2013)
Білецький Б. - Буковина шукає себе і знаходить у православ'ї або нариси з історії Православної Церкви на Буковині, Шкрібляк М. (2013)
Наші ювіляри (2013)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики за 2012 р. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Джалилова Д. А. - Расширение деятельности Азербайджана на мировом рынке (2015)
Балабанова Н. В. - Торговельна складова Європейської інтерграції (2015)
Стукан І. Ю. - Фінансова глобалізація: сутніст, етапи та наслідки (2015)
Єрмакова Г. С. - Історичний досвід та ознаки радянської моделі державно-церковних і правових відносин (2015)
Павленко В. В. - Формування виборчної системи радянській Україні за конституйіями 1919, 1929, 1937 рр (2015)
Рибалка Н. О. - Зарубіжний досвід прокурорського нагляду за діяльністю публічної адміністрації (2015)
Шпенов Д. Ю. - Класифікація суб'єктів управління службою суддів України (2015)
Зарічний О. А. - Взаємодія держави та громадянського суспільства через інститути участі громадян в управлінні державними справами (2015)
Комзюк М. А. - Поняття, зміст, види та форми обмеження особистої свободи громадян за адміністративним правом (2015)
Негреша Д. М. - Зарубіжний досвід правового забезпечення діяльності органів законодавчої влади (2015)
Шендрик В. В. - Гласне сприяння громадян підрозділам внутрішньої безпеки МВС України у протидії злочинам у сфері службової діяльностиі, Колінко І. О. (2015)
Претула К. К. - Важность актуальных теоритических и практических занятий в области предотвращения преступлений с криминологической точки зрения (2015)
Давиденко В. Л. - Віктимологічна профілактика як напрям протидії злочинності (2015)
Момотенко Т. Д. - Організована злочинність і корупція в правоохоронних органах держави: співвідношення та взаємозв'язок (2015)
Чорнобай Є. А. - Передумови компенсації процесуальних витрат на судовій стадії кримінального процесу (2015)
Осадча О. С. - Процесуальна діяльність прокурора при застосуванні особистого зобов'язання у кримінальному провадженні (2015)
Задоя К. П. - Кримінально-правове значення для кваліфікації контрабанди запровадження вільної економічної зони "Крим" (2015)
Сегеді Т. Й. - Проблеми нормативного закріплення караності незакінченого злочину (2015)
Перепелиця М. М. - Інститут конфіденційного співробітництва у ФРН, Шендрик А. В. (2015)
Матвєєв П. С. - Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення сторонами договору, укладеного в букмекерській конторі, Логвиненко В. В. (2015)
Лазько О. М. - Перспективи розвитку електронних (технічних) засобів доказування в цивільному процесі України (2015)
Алієва-Барановська В. - Недоліки державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) (2015)
Дякович М. М. - Особливості нотаріальної охорони і захисту у спадкових правовідносинах (2015)
Гопанчук В. С. - Підстави і критерії застосування принципу автономності тлумачення Європейським судом з прав людини, Матвєєва С. П. (2015)
Погребняк О. С. - Застосування оціночних понять у цивільному судочинстві як спосіб подолання прогалин у праві (2015)
Кирєєва І.В. - Припинення діяльності суб'єкта господарювання як підстава припинення відносин природокористування (2015)
Ільченко А. В. - Право особи на звернення до суду із позовом у справах, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості правового регулювання об'єктів у сфері містобудівної діяльності (2015)
Успенський С. О. - Професійна адвокатська консультація-перший крок до успішного вирішення справи (2015)
Олійник К. М. - Поняття та значення умов трудового договору в правовому регулюванні трудових правовідносин (2015)
Пляс О. В. - Природа правовідносин користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та для забудови (2015)
Сирота І. М. - Проблемні питання державної реєстрації права оренди на земельні ділянки (2015)
Жаровська І. М. - Правове регулювання ядерної зброї як засобу ведення військових дій (2015)
Черненко З. С. - Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров'я (2015)
Падалко А. - Теоретичні аспекти створення технології формування професійних знань майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій, Падалко Н. (2009)
Семеновська Л. - Реалізація ідеї політехнізму як стратегічний напрям модернізації національної системи освіти (2009)
Собко Р. - Дистанційна освіта як інноваційна форма навчання (2009)
Крукевич Л. - Особливості контролю за організацією самостійної роботи студентів коледжів з різними індивідуально-типологічними властивостями (2009)
Панасюк О. - Теоретичні аспекти розвитку моральних цінностей майбутніх учителів фізичної культури (2009)
Цина А. - Концептуальні підходи до вивчення динамічних особливостей спрямованості особистості майбутнього вчителя на досягнення цілей професійної підготовки (2009)
Лисак Г. - Динаміка та результати підготовки викладачів до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів (2009)
Олексів Н. - Формування професійної компетентності інженерів-педагогів засобами інтернет-технологій, Герасимчук О. (2009)
Тишко Н. - Психолінгвістичні передумови формування англомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей засобами інтенсивного навчання (2009)
Макодзей Л. - Компетентністний підхід до управлінської діяльності майбутніх фахівців лісової галузі у вищих навчальних закладах (2009)
Тархан Л. - Концептуальные основы реализации компетентностного подхода в подготовке инженеров-педагогов (2009)
Туранов Ю. - Інформаційна складова у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів та інженерів-педагогів, Рак В. (2009)
Скучинська Л. - Компетентнісний підхід у процесі професійно спрямованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей (2009)
Заболотній О. - Експертна оцінка домінантних детермінант формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів-аграрників (2009)
Тулашвілі Ю. - Формування iнформацiйно-технологiчної компетенцiї інженерів-педагогів як передумова інформатизації системи професійної освіти (2009)
Михнюк М. - Формування системи професійно-педагогічної діяльності – основи професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів, Куркчі Е. (2009)
Антонюк В. - Комп’ютерна грамотність як складова професійної компетентності сучасного педагога (2009)
Павх І. - Особливості вивчення навчальної дисципліни "Деталі машин" у контексті вимог Болонського процесу (2009)
Коломієць А. - Розвиток інформаційної культури педагога в процесі професійної інноваційної діяльності, Коломієць Т. (2009)
Падалко А. - Формування професійних знань майбутніх програмістів у контексті Болонського процесу, Падалко Н., Собчук О. (2009)
Дідух М. - Теоретична модель підготовки майбутніх фахівців ресторанної справи та її реалізація у навчально-виховному процесі (2009)
Маладика Л. - Тестовий контроль професійних знань у структурі підготовки майбутніх фахівців МНС України (2009)
Зуєва О. - Визначення кількісних характеристик і норм-компонент у процесі розвитку професійного мислення в майбутніх фахівців-інженерів аграрної галузі (2009)
Черепащук О. - Проблеми формування мотивації навчальної діяльності в процесі підготовки фахівців технічного напряму (2009)
Шереметьева Ю. - Содержание и структура преемственной профессиональной подготовки инженеров-педагогов швейного профиля в вузе (2009)
Ткаченко Т. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2009)
Коробчук Л. - Формування екологічного світогляду як складова підготовки майбутніх фахівців-екологів (2009)
Мартинюк А. - Структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів (2009)
Луцик І. - Інтерактивні семінари як форма активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих закладів освіти (2009)
Гельфанова Д. - Особливості фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2009)
Михнюк М. - Сучасні підходи до використання в навчальному процесі методів виробничого навчання (2009)
Омельченко Г. - Сучасні підходи до розробки змісту взаємодії майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін у професійно-технічному навчальному закладі (2009)
Марковська О. - Форми організації професійно-практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю (2009)
Редько О. - Особливості використання інноваційних освітніх технологій у системі професійно-технічної освіти, Редько Р. (2009)
Пашинський А. - Вивчення майбутніми фахівцями шляхів переобладнання автомобілів на альтернативні види палива (2009)
Собко Я. - Моделювання структури інтегративних курсів у професійно-технічній освіті (2009)
Нагорнюк О. - Методика підготовки та проведення лекційз дисципліни "Земельне проектування", Дубовик М. (2009)
Гаврищак Г. - Розвиток просторового мислення майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення дисциплін графічного циклу (2009)
Ломницький Я. - Концептуальні засади вивчення проективної технології виготовлення декоративних деталей з похилими осями точіння (2009)
Мамус Г. - Використання сучасних інформаційних технологій навчання у підготовці студентів до художньо-конструкторської діяльності, Павх С., Понятишин В. (2009)
Герасимчук О. - Метод перетворення семантичної моделі в шаблон проектування засобів контролю процесу навчання, Жигаревич О., Левчук А. (2009)
Кошелюк В. - Дидактичні аспекти викладання дисципліни "Комп’ютерні мережі" (2009)
Матвійчук Л. - Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2009)
Пінаєва О. - Педагогічні інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців, Шевченко Л. (2009)
Пінаєва О. - Використання нових інформаційних технологій в процесі фахової підготовки технологів харчової промисловості, Шилов А. (2009)
Худякова І. - Використання Інтернет-ресурсів і відеокурсів для підготовки геоінформатиків (2009)
Падалко А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як складової професійної компетентності педагогічних працівників, Падалко Н., Собчук О. (2009)
Севастьянова О. - Особливості застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2009)
Уруський А. - Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій на уроках трудового навчання (2009)
Арестенко В. - Використання інформаційних технологій в умовах інтеграції навчальних предметів, Романишина Л., Романишина О. (2009)
Горбатюк Р. - Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності (2009)
Абільтарова Е. - Модель професійної підготовки інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій навчання (2009)
Гуревич Р. - Формування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій, Кадемія М. (2009)
Ковальчук О. - Інформаційні технології в управлінні школою (2009)
Гордійчук Г. - Використання інформаційного освітнього середовища вищого навчального закладу для підготовки педагогів (2009)
Кабак В. - Особливості навчання інженерів-педагогів з вадами зору роботі в мережі Інтернету, Лепкий М. (2009)
Ковальчук М. - Формування прийомів розумової діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Дубова Н. (2009)
Кириленко Н. - Роль педагогічних програмних засобів з ігровою компонентою у розвитку пізнавальних інтересів студентів (2009)
Лепкий М. - Особливості використання комп’ютерних навчальних тренажерів для організації практичних занять студентів, Подоляк В., Кабак В. (2009)
Усеинова Л. - Использование анкетирования для совершенствования организации производственной практики будущих инженеров-педагогов (2009)
Шарипова Э. - Педагогическая практика будущих инженеров-педагогов: поиск путей оптимизации (2009)
Борсук В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі переходу на інноваційні технології вивчення дисципліни "Експлуатація та ремонт автомобілів і місцевого транспорту", Кондратюк В. (2009)
Цідило І. - Застосування елементів андрагогіки в процесі підготовки викладача вищого навчального закладу, Дудар С. (2009)
Косинська О. - Самостійна робота студента як провідний компонент процесу підготовки фахівця, Маковська Г. (2009)
Грицан П. - Впровадження болонського процесу в Луцькому інституті розвитку людини Університету "Україна" (2009)
Ягупов В. - Компетентнісний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх бакалаврів технічного профілю (на прикладі спеціальності "Інженерне матеріалознавство"), Півень Н. (2009)
Бурчак І. - Розвиток засобів дистанційної освіти кафедрою інженерної і комп’ютерної графіки Луцького національного технічного університету, Бойко Л. (2009)
Коваленко Л. - Підготовка творчого вчителя технологій: деякі аспекти проблеми (2009)
Панасюк Н. - Дослідження ролі інтенсивних освітніх технологійу навчально-виховному процесі (2009)
Позінкевич Р. - Творчість як критерій та умова формування особистості майбутніх фахівців (2009)
Пріма Р. - Модель формування професійно мобільного вчителя: постановка проблеми (2009)
Канівець О. - Використання підкастінгу в навчальному процесі Королівського ветеринарного коледжу (Велика Британія) (2009)
Козак Т. - Особливості організації професійної підготовки старшокласників у професійних спеціалізованих училищах Німеччини (2009)
Цимбалюк О. - Статус вчителів народних шкіл у Другій Речі Посполитій (1920–1939 рр.) (2009)
Марченко Н. - Людина і суспільство в сучасній мовній картині світу (2010)
Охріменко В. - Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами (2010)
Любчук. Н. - Фразеологія дискурсу сучасних німецьких засобів масової інформації (2010)
Садлівська О. - Роль ритму у формуванні лірико-епічної тональності композиційно-мовленнєвої форми "статичний опис" (2010)
Халецька Л. - Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови (2010)
Калустова О. - Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях (2010)
Качановська Т. - Морфологічні характеристики багатокомпонентних образів як проблема поетичного перекладу (2010)
Орлова І. - Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?” М.Варгаса Лйосі та його відтворення у перекладі (2010)
Вакуленко М. - Кирилично-латинична транслітерація українських назв: наукові та інші підходи (2010)
Чернишова Ю. - Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів (2010)
Сопилюк Н. - Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М.Пруста (2010)
Гомон Н. - Персоніфікація: перекладознавчі аспекти (2010)
Жлуктенко Н. - Прецедентне ім’я "гоголь” в романі Джумпи Лахірі "ТЕЗКО” (2010)
Мірошниченко Л. - Типологія нараторів у пізніх романах Вільяма Голдінґа (2010)
Матасова Ю. - Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон ‘The dilettante’ (2010)
Кобчінська О. - Наративна фокалізація та усна традиція у романі тагара бен джеллуна "ДИТЯ ПІСКУ" (2010)
Ярмиш Є. - Імплементація мотиву подорожі в сучасній нідерландській прозі (2010)
Лазаренко Т. - Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США (2010)
Чередниченко О. - Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) (2010)
Безаров О. - Идеология политкорректности в современном демократическом обществе (2014)
Cvilincova E. - Gagauz variant of "The epistle about lord’s day (Sunday)” from the point of view of ethno-cultural interaction (2014)
Кожолянко О. - Буковинські великодні писанки: історія і сучасність (2014)
Мойсей А. - Призначення та роль історика в суспільстві, Мойсей А. (2014)
Sakhnovskyi E. - Semiotics as a method of the humanities studies (2014)
Скакун І. - Історичні витоки антропоцентризму (2014)
Скрицька Н. - Метафізична сутність Бога у філософії Іоанна Дунса Скота (2014)
Потапова Л. - Екологічні аспекти буття людини (теоретичні засади) (2014)
Podgórecki J. - Moral determinants social communication (2014)
Тимофієва М. - Розвиток рефлексивних компонентів на вузівському етапі підготовки студентів-медиків (2014)
Бронських С. - Світові духовні пошуки від античності до епохи романтизму (2014)
Гешко Н. - Лексико-семантичне поле як системно структурне утворення та методи його дослідження (2014)
Максимюк М. - Роль національного героя у романах В. Кожелянка "Котигорошко” та "Третє поле” (антропонімний аспект), Аністратенко А. (2014)
Соловйова Н. - Новітні лексичні реалії у сучасній англійській мові медицини (2014)
Колесникова Є. - Українські лікарі польського походження, Ковальський Я., Радван Л., Федів О., Ступницька Г. (2014)
Чебан В. - Соціально-медична профілактика порушень репродуктивного здоров’я: історичний аспект та перспектива розвитку (2014)
Ivassioutine T. - Une nouvelle etude anthropologique dans la litterature comparee (2014)
Мойсей А. - Рецензія на монографію Корсак Р. В. Політична і економічна співпраця України та чехії в умовах трансформації суспільних відносин: з 2000 до 2012 рр. / Р. В. Корсак. – Ужгород: Видавництво Береза А. Є., 2013. – 518 с. (2014)
Найдьонова Г. - Розвиток пам’яті. Підготовчий курс: психологічний практикум / Бойчук Т. М., Тимофієва М. П.– Чернівці: Книги- ХХІ, 2012. - 88 с. (2014)
Сидоренко М. - Рецензія на навчальний посібник Кожолянко Г., Кожолянко О., Мойсей А. Етнологічні експедиції та студентська етнографічна практика. – чернівці, 2010 (2014)
Юрій М. - Символіка і семантика календарної обрядовості українців Буковини. Рецензія на монографію Кожолянко О. Календарна обрядовість українців Буковини: семантика і символіка. – Чернівці-Вижниця: Друк-Арт, 2014. – 608 с. (2014)
Minayev A. - The world in late XXth – early XXIst century: the main trends of political and social-economic development: Manual. – Chernivtsi, 2010 (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Бурбело В. - Здобутки та перспективи мовознавства хх –ххі ст.: у пошуках складності, динаміки, інтеграції (2011)
Крючков.г. Крючков.г. - Теоретичні засади французького письма (2011)
Чередниченко о. - Проблеми еволюції французької літературної норми (2011)
Орличенко o. - Лингвокультурні аспекти латиноамериканськоi топоніміки (2011)
Лучканин C. - Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини хіх ст. (2011)
Афанасьєва O. - Мовленнєві акти в структурі сучасного дискурсу cуспільно-політичних наук (2011)
Крижановська М. - Етноспецифічні особливості об’єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі (2011)
Малікова O. - Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова (2011)
Марченко H. - Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у хх ст. (сто найпопулярніших слів хх ст.) (2011)
Слухай A. - Репрезентація концептів "слава” і "благо” засобами колоративних та нумеративних образів у давньоанглійському епосі (2011)
Лемішка O. - Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ (2011)
Тирон I. - Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу (2011)
Бондаренко M. - Проблема ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах (2011)
Дворніков A. - Переклади Mиколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень (2011)
Фокін С. - Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози (2011)
Шиянова I. - Зміна порядку слів як засіб відтворення функціональної перспективи речення у перекладі (2011)
Титул, содержание (2014)
Коновалов Н. А. - Глушители звука выстрела стрелкового оружия с наствольной расширительной камерой, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2014)
Мелашич С. В. - Численное моделирование трансзвукового турбулентного течения в рабочем колесе осевого компрессора, Кваша Ю. А. (2014)
Ушкалов В. Ф. - Влияние угла наклона рабочей части гребня неизношенного колеса комплексно модернизированной тележки на износ колес, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю. (2014)
Радченко Н. А. - Устойчивость движения и колебания экипажей электродинамических транспортных систем при различном числе сверхпроводящих магнитов, Звонарева О. В., Губа Т. Л. (2014)
Сенькин В. С. - Выбор проектных параметров и программ управления на начальном этапе проектирования ракет-носителей, Сарычев А. П. (2014)
Бондарь М. А. - Взрыв ракеты-носителя в полете: экологические аспекты последствий и их оценка, Дегтяренко П. Г., Кремена А. П., Свириденко Н. Ф. (2014)
Хоряк Н. В. - Рациональный выбор параметров динамического гасителя продольных колебаний жидкостной ракеты-носителя (2014)
Авдеев В. В. - Коэффициенты ошибок стабилизации вращательного движения ракеты (2014)
Долгополов С. И. - Определение параметров кавитационных автоколебаний в гидравлической системе при совместных продольных колебаниях конструкции трубопровода и жидкости (2014)
Пославский С. Ю. - Условия устойчивости систем с переключениями (2014)
Гришкевич А. Д. - Исследование зависимости усталости магнетронного хромового покрытия от его механических свойств (2014)
Гришкевич А. Д. - Получение и свойства магнетронного хромового покрытия на рабочих поверхностях силового титанового гидроцилиндра, Гринюк С. И., Антонюк С. Л., Бойченко В. А., Коваленко В. В. (2014)
Прядко Н. С. - Оценка скорости тонкого измельчения руд мельницами различных типов, Стрельников Г. А., Терновая Е. В., Грушко В. А., Пясецкий Н. Ю. (2014)
Максименко С. Д. - Теорія специфічних рушіїв розвитку Г.С. Костюка (2015)
Alieksieieva Y. A. - Psychological aspects of studying the phenomenon of faith (2015)
Бацилєва О. В. - Особливості психоемоційного стану жінок з переношуваною вагітністю (2015)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Психологічний супровід професійної діяльності керівників органів і підрозділів МВС України (2015)
Бондарчук О. І. - Організаційно-професійні особливості самоефективності керівників освітніх організацій (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості толерантності до невизначеності в управлінській діяльності як однієї зі складових професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Василенко Я. О. - Особливості ставлення до власного тіла у дівчаток та хлопчиків підліткового віку (2015)
Вахнован М. М. - Взаємозв’язок мовлення та пізнавальної сфери студентів у контексті оволодіння іноземною мовою (2015)
Венгер Г. С. - Психологічні особливості рольових стосунків у дистантних сім’ях (2015)
Вічалковська Н. К. - Гармонізація відносин між суб’єктами інтегрованого навчання, Іванашко О. Є. (2015)
Гончарова Л. А. - Ефективність впровадження програми розвитку творчої активності особистості людей похилого віку (2015)
Дмитришин Б. Я. - Психологічні особливості формування позитивної навчальної мотивації студентів (2015)
Доцевич Т. І. - Металінгвістичні здібності викладача вищої школи (2015)
Здоровець Т. Г. - Особливості наративної компетентності майбутніх практичних психологів (2015)
Камінська С. В. Наукові підходи до дослідження маргінальності у суспільних науках - Scientific approaches to the study of marginality in the social sciences (2015)
Карамушка Т. В. - Типи професійної кар’єри аспірантів (2015)
Кирпенко Т. М. - Вплив механізмів психологічного самозахисту на особистісні утворення та поведінкові моделі підлітків (2015)
Коваль І. А. - Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці (2015)
Корчакова Н. В. - Стимулювання дитячої просоціальності в умовах сім’ї (2015)
Косенчук О. Г. - Обґрунтування психолого-компетентнісної моделі професійного саморозвитку управлінських кадрів промислових підприємств (2015)
Кот В. Г. - Гендерні відмінності особистісних детермінант професійної самореалізації працівників рекламної сфери (2015)
Кривопишина О. А. - Особливості впливу гендерних стереотипів на розвиток обдарованої особистості в юності (2015)
Кукуленко-Лук’янець І. В. - Психологічні особливості прояву фемінності/маскулінності у жінок-педагогів (2015)
Макаренко Н. М. - Сучасний погляд на основні проблеми українських та американських підлітків (2015)
Максименко К. С. - Личностно-ориентированная психотерапия московской психотерапевтической школы (2015)
Максименко Е. Г. - Модель самодепривации как социально-психологического явления (2015)
Москальова А. С. - Психологічні особливості проявів поведінкового типу А серед керівників освітніх організацій (2015)
Miąso Janusz - Dydaktyka równoległa – panaceum na mediatyzacje edukacji (2015)
Онуфрієва Л. А. - Theoretical and methodological analysis of the motivational sphere of future socionomic specialists’ personalities (2015)
Осика К. С. - Психологічні особливості особистості юнаків-каратистів високого рівня кваліфікації (2015)
Осика О. В. - Теорія морального розвитку дитини Л.Колберга в сучасній психології (2015)
Отчич С. В. - Стереотипи любовних стосунків у гендерному аспекті (2015)
Павелків В. Р. - Вплив молодіжних субкультур на прояви рівня агресії у молодіжному середовищі (2015)
Палько Т. В. - Особливості регулятивно-процесуальної складової розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як складова життєвих стратегій особистості (2015)
Пастух Л. В. - Особливості мотиваційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Перетятько В. А. - Структурні компоненти особистості, включеної до волонтерської діяльності (2015)
Подкопаєва Ю. В. - Специфіка сформованості уявлень про духовний ідеал у молодших школярів (2015)
Прокоф’єва О. О. - Формування субсфери Я-соціальне у юнацькому віці засобами гештальт-терапії, Мартинюк А. Г. (2015)
Савицька О. В. - Динаміка професіоналізації свідомості на різних етапах підготовки у виші (2015)
Семенів Н. М. - Сучасні методи дослідження етностереотипів у структурі міжетнічної взаємодії (2015)
Семиліт М. В. - Гендерні відмінності соціально-перцептивного статусу особистості у групі (2015)
Сімко Р. Т. - Особливості розвитку психомоторики працівників патрульної служби міліції із застосуванням типових програм (2015)
Скворчевська Є. Л. - Виявлення зв’язку компонентів мотиваційно-ціннісної сфери студентів на різних курсах навчання (2015)
Сняданко І. І. - Формування навчально-професійної компетенції в студентів технічних університетів у контексті їх психологічної підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2015)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності (2015)
Станіславська М. В. - Психологічні аспекти типології організаційної культури майбутнього місця роботи (2015)
Столяренко О. Б. - Вплив сім’ї на розвиток різновікових взаємин дітей (2015)
Філоненко М. М. - Організація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на розвиток психологічних структур особистості (2015)
Хомуленко Т. Б. - Особливості виникнення внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому віці, Балушок М. В. (2015)
Царькова О. В. - Особливості психотерапії у роботі з сім’ями, де росте дитина з психофізіологічними вадами (2015)
Цешнатій О. Б. - Особливості використання методики М. Куна та Т. Макпартленда "Хто Я?" при вивченні гендерної ідентичності (2015)
Чичуга М. М. - Вплив деструктивних психічних станів на особистість та професійну діяльність начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Шебанова В. І. - Ідентичність особистості як базова структура нормалізації харчової поведінки (2015)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність у структурі суб’єктності особистості (2015)
Щербакова О. О. - Внутрішньосімейні взаємини як фактор шкільної адаптації академічно здібних дітей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Чередниченко O. - Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) (2012)
Некряч T. - Переклад і культура: особистісний вимір (2012)
Максименко О. - Усний переклад мовою "B" у контексті глобалізації І розширення Європейського Союзу (2012)
Фокін С. - Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів (2012)
Прутько C. - Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського (2012)
Дорошенко O. - Інтертекстуальність у романі Хуліо Кортасара "libro de manuel” та її відтворення в українському перекладі (2012)
Малікова O. - Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту Divine Love (2012)
Марченко н. - Взаємозв’язок понять "мова – культура – суспільство" у сучасній мовній картині світу (2012)
Коваленко Г. - Метафорична репрезентація концепту Dream в англомовному психоаналітичному дискурсі (2012)
Нікульшина т. - Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Пономаренко O. - Еволюція дипломатичного дискурсу італії в епоху Середньовіччя (2012)
Гейко Т. - Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові) (2012)
Дель Гаудіо Сальваторе - Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти (2012)
Бойніцька O. - Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі (2012)
Коваленко О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи центру англійської мови та інформації), Фоменко О, Шелякіна А. (2012)
Титул, содержание (2014)
Пилипенко О. В. - Определение параметров газожидкостных структур, формирующихся в компонентах топлива при запуске маршевого двигателя космической ступени с малыми уровнями за-полнения её баков, Дегтярев А. В., Заволока А. Н., Кашанов А. Э., Николаев А. Д., Свириденко Н. Ф., Башлий И. Д. (2014)
Закржевский А. Е. - Динамика космического аппарата при приведении в проектное положение крупногаба-ритной упругой конструкции, Хорошилов В. С. (2014)
Храмов Д. А. - Анализ схем и моделей развертывания космических тросовых систем (2014)
Сенькин В. С. - К вопросу о постановке задачи оптимизации проектных параметров ракетного двигателя на твёрдом топливе (2014)
Нарыжный А. Г. - Моделирование механических процессов в системах и агрегатах изделий космической техники, Павленко В. Н. (2014)
Науменко Н. Е. - Моделирование аварийного соударения с преградой пассажирского поезда, оборудо-ванного системой пассивной безопасности , Хижа И. Ю. (2014)
Приходько А. А. - Численное исследование влияния пространственного расположения высокоскоростного транспортного средства относительно путевой структуры на аэродинамические харакетеристики, Арсенюк М. С. (2014)
Пилипенко О. В. - Измерение параметров движения с использованием двухзондовой реализации интерфе-ренционного метода, Горев Н. Б., Доронин А. В., Коджеспирова И. Ф. (2014)
Пошивалов В. П. - Влияние промежуточной термомеханической обработки в условиях ползучести на ха-рактеристики прочности и микроструктуру сплава АМг6М, Борщевская Д. Г. Рябчий В. Д., Телегина И. И. (2014)
Редчиц Д. А. - Численное моделирование диэлектрического барьерного разряда в воздухе (2014)
Прядко Н. С. - Информационная технология управления тонким измельчением, Стрельников Г. А. (2014)
Артюхов М. Н. - Влияние японской оккупации Корейского полуострова на современные отношения Кореи и Японии: пути решения проблем (2013)
Баркалова І. М. - Теоретичні моделі розвитку європейської інтеграції у 40 – 70-х роках XX ст. (2013)
Булдакова Е. В. - От монастырской реформы до Вормского конкордата: из истории Клюнийского движения (2013)
Гончаров В. В. - Развлекательная культура рабочих Донбасса (конец ХIХ – начало ХХ вв.), Койнаш В. В. (2013)
Крюков В. Г. - Писемні документи Арабського халіфату ІХ – Х століть про місце розташування столиці Хозарського каганату (2013)
Петров С. В. - Молитовні будинки в контексті релігійної політики СРСР щодо євангельських церков у 1940 – 1960-і роки (2013)
Сергєєв А. В. - Формування основ громадянського суспільства на Донеччині наприкінці 1980-х – початку 1990-х років (2013)
Тарнавський І. С. - Рейхсміністерство окупованих східних територій та підпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941 – 1945 рр.) (2013)
Удовенко О. Ю. - Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер (2013)
Федорова Л. А. - Международное сотрудничество трудящихся Донбасса с иностранными рабочими и специалистами в 20 – 30-е годы ХХ в., Ступак И. А. (2013)
Фирсов А. В. - Неизвестные и малоизвестные факты из биографии гениального Конструктора Б.Г. Луцкого (2013)
Киреева Т. И. - Время и воплощение звукового поля (к 242-й годовщине Л. Бетховена, к 121-й годовщине С. Прокофьева) (2013)
Стасенко С. О. - Екзистенціальна апологія християнства у творчості Б. Паскаля (2013)
Усачов В. А. - Культурологічні передумови розвитку гуманістичного світогляду на основі традицій українського національного виховання (2013)
Агаркова А. А. - "Городской двор": социокультурная политика локуса (к изучению граней культурной идентичности) (2013)
Квятковский Д. О. - Особенности гуманистического идеала в дискурсе античной социальной философии (2013)
Петькун С. М. - Формування нової галузі знання – глобалістики (2013)
Терзі О. С. - Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова, Гудков О. О. (2013)
Булдакова Е. В. - Гуго Сен-Викторский и нормандский аноним о власти в христианском обществе (2013)
Горб Є. С. - Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918 – 1926 рр. (2013)
Крюков В. Г. - Значення етноніму "ат-турк" у творах "астрономічного" жанру арабської географії доби раннього Середньовіччя (2013)
Ситник О. М. - Політико-правовий аспект політики "українізації" 1920-х років, Стрельник О. Л. (2013)
Шевченко О. М. - Проблема застосування кластерної теорії в умовах трансформації української економіки (2013)
Жданов А. О. - Ключевые аспекты рационализации смыслообраза Софии в русской мысли XIX века (2013)
Киреева Т. И. - Время монологов как диалог культур (2013)
Стасенко С. О. - Біля витоків сучасного лібералізму: ідеї Ж. Кальвіна і Дж. Локка про цивільне правління і свободу совісті (2013)
Агаркова А. А. - Развлекательный модус культуры в зеркале социально-исторических преобразований (2013)
Титул, содержание (2015)
Коновалов Н. А. - Разработка и натурные испытания глушителей звука выстрела стрелкового оружия со сферическими перегородочными элементами, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В., Михайлов С. П. (2015)
Чернобрывко М. В. - Динамическая неустойчивость подкрепленных конических обтекателей ракет-носителей в сверхзвуковом газовом потоке, Аврамов К. В., Батутина Т. Я., Дегтяренко П. Г., Тонконоженко А. М., Сулейменов У. С (2015)
Горбунцов В. В. - Методический подход к формированию активного управления гидродинамической об-становкой в топливных баках ракеты-носителя на основе данных мониторинга текущего состояния, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2015)
Коваленко Т. А. - Бифункциональная система управления вектором тяги двигателя космической ступени ракеты-носителя, Сироткина Н. П., Коваленко Н. Д. (2015)
Маслова А. И. - Модель движения малой радиальной космической тросовой системы под действием аэродинамического момента (2015)
Мелашич С. В. - Решение обратных задач газодинамики плоских компрессорных решеток на основе чис-ленного моделирования турбулентных течений (2015)
Лисенко О. І. - Постановка задачі застосування теорії розгалужених траєкторій для вирішення задач пошуку та рятування в зоні надзвичайних ситуацій, Нікулін О. Ф., Чумаченко С. М., Тачиніна О. М. (2015)
Резник Д. О. - Об изломах пружин рессорного комплекта типовых тележек грузовых вагонов и реко-мендации по увеличению их равнопрочности (2015)
Соболевская М. Б. - Основные положения концепции пассивной защиты скоростного пассажирского поезда при аварийных столкновениях, Сирота С. А. (2015)
Ушкалов В. Ф. - Увеличение ресурса колесных пар за счет использования износостойких профилей колес, Безрукавый Н. В. (2015)
Радченко Н. А. - Оценка левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы нетрадиционной конструкции, Губа Т. Л., Кузнецова Т. И. (2015)
Науменко Н. Е. - Численный анализ напряжений системы "кость–имплантант" вертлужной впадины тазо-бедренного сустава, Горобец Д. В., Лоскутов О. А., Сирота С. А. (2015)
Алєксєєва І. О. - Концепт yoga крізь призму назв книг (на матеріалі англомовних видань) (2013)
Амеліна М. Ю. - Взаємодія вербального та невербального компонентів в текстах іспаномовної реклами (2013)
Андрійченко Ю. В. - Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект (2013)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська авторська публіцистика: жанр критики (2013)
Берегова О. А. - Метафоризація іспанської народної загадки (2013)
Великодська О. О. - Переклад англійських присудків в аспектуальній формі українською мовою (2013)
Власенко М. С. - Прагматичне значення підрядних означальних речень в іспанських законодавчих текстах (2013)
Волгіна О. О. - Стилістична варіативність і когнітивна лексикографія (2013)
Волосенко І. В. - Комунікативні тактики репрезентації іміджу молоді у німецькомовній блогосфері (2013)
Галицька Є. А. - Назви парфумерно-косметичних товарів як номінативно-інформаційний структурний каркас (2013)
Гетьман З. О. - Складники соціального контексту мовленнєвого спілкування (2013)
Головач У. В. - Прагматичний аспект перекладу у світлі теорії мовної комунікації (2013)
Гузієва А. І. - Структурно-семантичні особливості іспаномовної блогосфери (2013)
Дмитрук О. В. - Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю (2013)
Дундій П. Н. - Запозичення та запозичування англо-американізмів у німецькомовному дискурсі (на прикладі фінансової та банківської термінології) (2013)
Дьомкіна О. В. - Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі (2013)
Єсипович К. П. - Лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний підходи в дослідженні концепту куртуазність у французькому фольклорному дискурсі (2013)
Касіян Г. В. - Мовленнєвий етикет як засіб реалізації комунікативних стратегій у суспільно-політичному дискурсі (2013)
Козаченко Я. - Трансформована маскулінність Роберта Фроста (2013)
Козько Г. С. - Лексика колоніального дискурсу в оповіданнях Сомерсета Моема (2013)
Korbozerova N. M. - Clasificación semántica de los marcadores españoles de relación supraoracional (2013)
Котенко В. Л. - Реалізація естетичної категорії героїчного у іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі футбольної тематики) (2013)
Крижановська М. В. - Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресатно-адресатній конфігурації "чоловік - жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) (2013)
Круківська О. В. - Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс, Круковський В. І. (2013)
Курченко О. О. - Грані вербальної ввічливості в іспанській мові: національна специфіка подяки (2013)
Лісняк С. П. - Деякі функціонально-стилістичні характеристики фразеологічних одиниць в мові іспанської преси (2013)
Літинська Н. В. - Концепт immigrazione в італійській мовній свідомості (2013)
Лобода Ю. А. - Прагмакультурні аспекти перекладу англійськомовних міфологем (2013)
Лук'янченко М. П. - Лексичні трансформації при перекладі українською мовою "Першої людини" Альбера Камю (2013)
Мегела І. П. - "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars amatoria" Овідія (2013)
Молокова О. Ф. - Мезоконцепт середовище існування як структурний компонент текстового мегаконцепту пам'ять (на матеріалі псевдоавтобіографії П. Модіано) (2013)
Моренець І. М. - Морфологічної продуктивності словотворення в сучасній іспанській мові (2013)
Назаров Н. А. - Культурна роль лексикографічної діяльності Памви Беринди на тлі західноєвропейської філології XVI-XVII століть (2013)
Настенко С. В. - Ключові концепти іспанської поезії ХІІ-ХХ століть: когнітивна динаміка (2013)
Негода М. М. - Мовний стандарт та діалект у Італії (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора in pratica (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Суб'єктивно-модальне значення словотворення (на матеріалі іспанської мови) (2013)
Пахолок З. О. - Повторюваність як категорія фізичного і психічного світу людини (2013)
Переверзєв Д. І. - Ностратична лексика і ностратичний міф у мові Тараса Шевченка (на прикладі вірша "Садок вишневий коло хати") (2013)
Пилипенко Р. Є. - Історична періодизація вивчення творчості Тараса Шевченка в німецькомовних країнах (2013)
Пількевич А. М. - Національна специфіка іспанського гумору (2013)
Попова Н. М. - Принцип єдності свідомості й діяльності та його відображення у взаємодії концептуальної й мовної картини світу (2013)
Савлук О. М. - Синтагматичний та парадигматичний аспект дієслівної перифрази (2013)
Саєнко С. Г. - Письмовий переклад поправок офіційних робочих документів Ради Європи: примара буквалізму (2013)
Сингаївська Г. В. - Власне ім'я в лексико-семантичній системі мови (2013)
Столярова А. А. - Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою (2013)
Толстова О. Л. - Семіотична система емотиконів в іспаномовному інтерне-спілкуванні (2013)
філоненко Н. Г. - Концептуальний зміст синтаксичних одиниць у сучасних французьких художніх прозових текстах (2013)
Цимбалиста О. А. - Засоби відображення усмішки персонажів в англійських художніх текстах (2013)
Чернишова Ю. О. - Релігійний переклад як особливий вид перекладацької діяльності (2013)
Черхава О. О. - Дискурсивна композиція релігійного тексту (на матеріалі англо-, німецько-, україно- та російськомовних календарних релігійних путівників) (2013)
Чорна Н. В. - Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу (2013)
Шавелашвілі Є. В. - Морфологічна категорія ступенів вияву ознаки якісних прикметників турецької мови (2013)
Шутова М. О. - Дискурсивна природа рольової поведінки мовної особистості та її вплив на формування етнокультурних стереотипів (2013)
Губарева М. В. - Пекотська війна 1636 – 1637 рр.: початок знищення корінних американців у Новій Англії (2013)
Капітан Л. І. - ВВнутрішні трансформації Римо-католицької церкви в повоєнному Закарпатті (2013)
Касьянова М. М. - Основні чинники та соціальний склад трудової міграції населення України (1991 – 2011 рр.), Ширма О. В. (2013)
Пекарчук В. М. - Розвиток культури етносів України у вимірі базових положень світової та європейської культурної політики (1990 – 2000-і роки) (2013)
Ступак И. А. - Научно-техническая пропаганда как фактор роста профессиональной подготовки трудящихся тяжелой индустрии Донбасса в 60-е годы ХХ века, Рощина Л. А. (2013)
Волошин В. В. - Принцип об’єктивності у соціально-гуманітарному пізнанні: фокус на релігієзнавстві (2013)
Гижа А. В. - Идеология как метаязык отчужденного индивида (2013)
Киреева Т. И. - Иллюзии, драмы, реалии в потоке времени (2013)
Павло Ямчук - Вітчизняна православна церква і служіння української громади Христу: минуле, сучасне, перспективи (кілька міркувань у контексті святкування 1025-літнього буття Русі-України в христовій вірі) (2013)
Берестова А. С. - Зміни української релігійності в умовах глобалізації (2013)
Дрей К. В. - Трансформація релігійної свідомості у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Козловський І. А. - Криза реставраційного руху у США у другій половині ХІХ століття (2013)
Петлякова М. І. - Сучасні процеси секуляризації та десекуляризації і релігійні заборони (2013)
Бартагарієва І. І. - Легітимація права як чинник громадянського суспільства: західні парадигми та українські реалії (2013)
Титул, зміст (2015)
Шиян А. В. - Оценка механического качества конструкционных титановых сплавов по их способности сопротивляться охрупчиванию при одноосном растяжении, Мешков Ю. Я. (2015)
Кузяев И. М. - Моделирование процесса волнообразного течения поверхностных слоев металла, электроосаждаемого при внешнем силовом воздействии, Гирин О. Б. (2015)
Вакуленко І. О. - Оцінка впливу електрогідравлічної імпульсної обробки на поведінку вуглецевої сталі в умовах циклічного навантаження, Лісняк О. Г., Чайковський О. О., Перков О. М. (2015)
Узлов К. І. - Вибір раціонального залізовуглецевого сплаву для виготовлення литих деталей візків вантажних вагонів (2015)
Грешта В. Л. - Дослідження структури та хімічного складу металообробного інструменту, що постачається на ринок України (2015)
Полишко С. А. - Влияние модифицирования на структуру и распределение основных легирующих элементов в микрообъемах малоуглеродистой стали Ст1КП (2015)
Реферати (2015)
Безаров О. - Григорій Гершуні та становлення ідеології політичного терору в Російській Імперії на початку ХХ століття (2014)
Wingfield M. N. - "White slave” trafficking in turn-of-the-century Bukovina and Galicia: the experience of imperial austria’s eastern provinces (2014)
Дем’янчук О. - Специфіка початкової освіти на Буковині (перша половина ХІХ ст.) (2014)
Курочкін О. - Бали-маскаради на теренах Східної Європи (2014)
Tsyganenko L. - Southern Ukraine nobility’s ethnic structure (late 18th – early 19th centuries) (2014)
Безарова Г. - Філософсько-релігійний зміст поняття духовності (2014)
Manchul B. - Axiological and cognitive potential of integrative processes in science (2014)
Зорій Н. - Розв’язання проблеми цілісності в гештальт психології (2014)
Павлюк О. - Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі (2014)
Antofijchuk I. - Using of the tag questions in the english texts (2014)
Makovska O. - Main issues of cognitive linguistics as a science, Vakhotskyi M. (2014)
Roman I. - Rethinking the hermeneutic contents of anthropological linguistics, Roman L. (2014)
Телеки М. - Суб’єктивна модальність висловлення у писемній комунікації (2014)
Зорій Н. - Історія розвитку кафедри психології та соціології, Борисюк А., Тимофіїва М. (2014)
Мойсей А. - Традиційні методи лікування в українців та румунів Буковини у друкованих матеріалах та архівних джерелах XVIII – ХХ ст. (2014)
Чебан В. - Лікар-хірург-педагог-композитор знаний в усьому світі Йосип Мойсейович Ельгісер (2014)
Берестова А. - Рецензія на навчальний посібник Шутак Л. Б., Навчук Г. В. "Культура усного спілкування медичних працівників” / Л. Б. Шутак, Г. В. Навчук. – Чернівці: в-во БДМУ, 2014. – 175 с. (2014)
Сидоренко М. - Рецензія на національний підручник "Історія української культури : національний підручник" / В. А. Качкан, О. Б. Величко та ін.; за ред. В. А. Качкана. – К.: ВСВ "Медицина”, 2014. – 368 с. (2014)
Скрипник І. - Рецензія на монографію Марія Маєрчик. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу: Монографія. – К.: Критика, 2011. – 327 с. (2014)
Томусяк Л. - Рецензія на монографію Руснак Н. О. Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів буковинських говірок – Чернівці : Чернівецький національний університет. – 2010. – 448 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Тітул (2013)
Баркалова І. М. - Розвиток економічної інтеграції країн Західної Європи у 1950 – 1960-і рр. XX ст (2013)
Борбачева Л. В. - Особенности кадрового обеспечения индустриализации в Украине на основе сотрудничества республик (1926 – 1932) (2013)
Бородінов В. Д. - Етнонаціональна структура українського суспільства, Сисоєва І. І. (2013)
Кліш А. Б. - Програмні засади та ідейні принципи Католицько-національної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. (2013)
Крюков В. Г. - Відображення міжетнічних відносин на Піренейському півострові в арабській географічній писемній традиції ІХ – Х століть (2013)
Ніколаєць К. М. - Вплив "тінізації" економіки на здійснення соціальної політики в Україні у 90-х роках ХХ ст (2013)
Синявська Л. І. - Роль ціноутворення в організації видобутку вугілля Донбасу в 1914 – 1917 рр. (2013)
Тюльченко И. К. - Эволюция идей государственного строительства в Украине (март 1917 – январь 1918 гг.) (2013)
Александр Беликов - Дуэли в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.), Богдан Беликов (2013)
Кірєєва Т. І. - Музика і особистість, Кірєєва О. Г. (2013)
Моісєєва Ф. А. - Осмислення культури як процесу розвитку людського суспільства, Усачов В. А. (2013)
Сепетий Д. П. - Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості (2013)
Стасенко С. О. - Рецепція методологічних ідей Р. Декарта у творчості М. Мамардашвілі (2013)
Павло Ямчук - Симулякри і симуляції доби радикально-атеїстичного постпросвітництва та їхня вітчизняна світоглядна альтернатива (2013)
Кузнецова А. В. - Теоретичні основи вивчення феномену християнського екуменізму (2013)
Куренний Л. Ю. - Загальноєвропейський зміст реформаційних рухів в Україні в XVI – XVII століттях (2013)
Надія Руско - Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі (2013)
Ткачова К. С. - Особливості місіонерської діяльності Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні та світі (2013)
Ярмош О. Р. - Вплив конфесійного чинника на шлюбні відносини (2013)
Лозовая Л. В. - Технический аспект существования человека (2013)
Чікарькова М. Ю. - "Люди місячного світла" у Біблії: заклик до знищення чи заклик до сумління? (2013)
Бровко О. Ф. - Особливості формування мікробоценозів у ризосфері ялівця козацького, який зростає в осередках із небезпечним рівнем забруднення грунтів рухомими формами свинцю (2015)
Гуменюк В. В. - Вплив низової пожежі на деревостан та наземні лісові горючі матеріали в соснових лісах Центрального Полісся України, Зібцев С. В., Борсук А. А. (2015)
Зібцев С. В. - Динаміка лісового покриву Чорнобильської зони відчуження за даними глобальної карти лісових екосистем високого розрізнення, Миронюк В. В., Гілітуха Д. В. (2015)
Konishchuk V. - Impact agrochemical and physico-chemical properties of the soil on the development of populations primula veris L.s.l., Kyrnychyshyn O. (2015)
Лакида М. О. - Аналіз сучасного стану лісів державної організації "Резиденція "Залісся", Василишин Р. Д. (2015)
Лакида П. І. - Прогностичне оцінювання біопродуктивності лісів НПП "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2015)
Лещенко О. Ю. - Діагностика жаростійкості рослин lolium perenne L. вітчизняної селекції, Ліханов А. Ф. (2015)
Марченко Н. В. - Щодо шляхів раціонального використання деревини граба, Новицький С. В., Грабар І. Г. (2015)
Маурер В. М. - Особливості вегетативного розмноження листяних кущів здерев’янілими живцями, Косенко Ю. І., Пінчук А. П. (2015)
Розенфельд В. В. - Технологічні засоби контролю борошнистої роси дуба (microsphaera alphitoides Qriff et Maubl.) та алгоритм їх реалізації (2015)
Ситник С. А. - Вміст елементів групи важких металів у деревині головних лісотвірних порід рекреаційно-оздоровчих лісів Північного Придніпровського Степу України, Ловинська В. М., Харитонов М. М. (2015)
Швець І. В. - Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss – походження, інтродукція та перспективи використання у ландшафтному будівництві м. Києва (2015)
Яворовський П. П. - Вплив змін клімату на лісові екосистеми (2015)
Ярмоленко А. К. - Географічний аналіз флори лучної рослинності на перелогах різних років демутації в Лісостепу України, Чурілов А. М., Якубенко Б. Є., Тертишний А. П. (2015)
Бреус Н. Ю. - Роль гарноквітучих кущів у колориті ландшафтів м. Києва (2014)
Василишин Р. Д. - Оцінювання енергоємності компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Українських Карпат (2014)
Гірс О. А. - Моделювання динаміки товарної структури деревостанів та обґрунтування віку стиглості в соснових лісах Київщини, Содолінський Р. В. (2014)
Гнатів П. С. - Флуоресценція пігментного комплексу деревних рослин як реакція на техногенні зміни у природному довкіллі Карпат, Лопотич Н. Я., Хоркавців Я. Д., Кияк Н.Я. (2014)
Davydenko К. - European ash (fraxinus excelsior) dieback – situation in Europe and Ukraine, Meshkova V. (2014)
Дрозда В. Ф. - Еколого-фізіологічні особливості жолудевого довгоносика (Curculio glandium Marsch) у дібровах північної частини Правобережного Лісостепу, Гойчук А.Ф., Зюбак М.М. (2014)
Іващенко І. Є. - Вплив стимуляторів росту на укорінення живців декоративних форм Thuja plicata Donn ex D. Don (2014)
Лустюк Т. В. - Успішність природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах суборів Західного Полісся (2014)
Слиш О.А. - Особливості повнодеревності та сортиментна структура стовбурів дуба у різних лісорослинних умовах, Яроцький В.Ю., Букша М.І. (2014)
Соловей Д. С. - Оцінка декоративності загальної композиції саду "Нової Хвилі" на основі принципу золотого січення (2014)
Чорнобров О. Ю. - Особливості введення в культуру in vitro рослин бука лісового (Fagus silvatica L.), Олексійченко Н. О. (2014)
Шлапак В. П. - Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків Черкащини, Марно-Куца О. Ю. (2014)
Тітул (2014)
Губарева М. В. - Повсякденне життя індіанців Нової Англії за даними Д. Гукіна (1674 р.) (2014)
Іваненко В. А. - Вивчення інтелектуальної спадщини З. Бжезінского у роботах вітчизняних та зарубіжних авторів (2014)
Рощина Л. О. - Відродження Української Греко-католицької церкви в 90-і роки ХХ ст., Ступак І. О. (2014)
Чепіга Г. Г. - "Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії" Феодосія (О.Г. Макаревського) як історичне та історіографічне джерело (2014)
Киреева Т. И. - Единый комплексный символ и движение Вселенной (2014)
Моісєєва Ф. А. - Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу, Усачов В. А. (2014)
Туренко О. С. - Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного – візії Ж. Бодена (2014)
Шепетяк О. М. - Церква і екуменізм: кроки до об’єднання (2014)
Волошин В. В. - Аналіз визначень релігії за допомогою критерію "Поняття з нульовою денотацією у дійсному світі" (2014)
Лозовая Л. В. - Социальная проблематика футуризма (2014)
Сергієнко В. - Система управління православними церковними братствами Лівобережної України (1864-1917) (2013)
Соколова Н. - Фахова підготовка істориків в імператорському новоросійському університеті (1865-1920) (2013)
Хададова Ф. - До питання виборів у міські магістрати Волині (кінець ХVІІІ - І пол. ХІХ ст.) (2013)
Могильний Л. - Історичні погляди С. Єфремова (2013)
Молоткіна В. - Специфіка діяльності видавництва "Рух" у Радянській Україні (1920-1930-ті рр.) (2013)
Кулик Ж. - Громадсько-культурницька діяльність Олени Теліги в Києві як члена "похідної" групи ОУН(М) (1940-1942 рр.) (2013)
Скопенко Б. - Створення артилерійських, бронетанкових та інших спеціальних частин чехословацького армійського корпусу в СРСР (квітень-серпень 1944 р.) (2013)
Ворона Ю. - Культурне та спортивне життя ремісничих,залізничних училищ та шкіл ФЗН у Києві в роки повоєнної відбудови (1943-1950 рр.) (2013)
Поліщук А. - Розвиток мережі освітніх установ на Вінничині у середині 60-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Черниш О. - Роль В. Чорновола в президентських виборах 1991 року: історико-політичний аналіз (2013)
Зеркаль М. - Історичний нарис інформаційного забезпечення розвитку освітнього простору етносів України (1991-2012) (2013)
Тищенко В. - Роль НУО в реалізації державнолї молодіжної політики в Україні (1990-ті-2000-ні рр.) (2013)
Шпаковська Л. - Роль релігійного чинника у політичному житті незалежної України (2013)
Коцур А. - Ромни (2013)
Лукашенко А. - Повсякденність середньовічної сім'ї: ціннісні орієнтири в християнській дуалістичній системі координат (2013)
Івашко Ю. - Формування політичних взаємовідносин між Німеччиною та Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою (1919-1922) (2013)
Скляренко О. - Основні етапи політики США щодо Куби (1959-1991 рр.) (2013)
Колос О. - Геополітична мотивація вступу Польщі в НАТО та Європейський Союз (2013)
Коцур Г. - Про ув'язнення кошового П. Калнишевського та "умови утримання, які неможливо здоровій на розум людині уявити" (за матеріалами досліджень М. А. Колчина) (2013)
Кузьменко А. - Тенденції розвитку знань з української історії в останні десятиліття XVIII ст. (2013)
Куницький М. - Проблеми реконструкції правового становища місцевого населення райхскомісаріату "Україна" у працях радянських істориків 40-70-х рр. ХХ ст. (2013)
Гарбар О. - Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність професора С. С. Рубіна (1921-1985 рр.): історіографія проблеми (2013)
Коцур В. - Благодійність в останній період Гетьманщини: українська історіографія (1991-2012) (2013)
Дмитрушко В. - Петро Калнишевський у працях українських дослідників (1991-2013 рр.) (2013)
Левицька К. - Науковці Російської Федерації про сучасний український парламентаризм (1991-2012) (2013)
Антонюк Т. - Міжнародні зв'язки українських вищих навчальних закладів (1991-2012 рр.): історіографія проблеми (2013)
Кизименко І. - Історіографічне осмислення збереження археологічної спадщини в Незалежній Україна (2013)
Ганцян Р. - Проблеми історичного процесу у висвітленні британських ліберально-ідеалістичних істориків (2013)
Страйгородська Л. - Науково-педагогічна діяльність професора В. О. Поггенполя (1877-1927) (2013)
Діденко О. - Розвиток методів часткового спостереження у науковій спадщині Р. М. Орженцького (2013)
Чернецький С. - Професор І. М. Єремеєв у спогадах колишнього директора миронівсьої секлекційної станції І. К. Бобира (2013)
Іваницька Л. - В. М. Глушков і Київський університет (2013)
Відомості про авторів (2013)
Потапюк Л. М. - Становлення економічної освіти на прикладі діяльності західноукраїнських громад (кінець XIX– початок ХХ століття), Потапюк І. П. (2015)
Вознюк М. А. - Перспективні напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційних та інвестиційних процесів (2015)
Голубка В. М. - Механізми регулювання фармацевтичного ринку: сутність, класифікація та роль у забезпеченні конкурентоспроможності (2015)
Данкевич Є. М. - Теоретичні та методологічні імперативи стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки (2015)
Замазій О. В. - Сутність концепції ціннісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання (2015)
Кільніцька О. С. - Стан та проблеми розвитку скотарства в Україні, Тарасюк Ю. В. (2015)
Кужель В. В. - Трансформація парадигми соціально-економічного розвитку під впливом соціально відповідальних інвестицій, Атаманчук Ю. М. (2015)
Савіцька Г. П. - Математична модель прогнозування доходів від вантажних залізничних перевезень (2015)
Ужва А. М. - Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку агропромислового комплексу (2015)
Фігурек О. - Аналіз бюджетної підтримки аграрного сектора Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина) (2015)
Цимбалістова О. А. - Вплив розвитку інноваційних технологій на розширення ринку авіаційних послуг (2015)
Бубенко О. П. - Адаптація зарубіжного досвіду енергозбереження в ЖКГ до умов України (2015)
Diachenko O. V. - Сustoms union as a form of international integration of countries, Generalov O. V., Zubko O. V. (2015)
Лозовський О. М. - Основні тенденції формування експортного потенціалу олійно-жирової галузі України в умовах фінансової нестабільності (2015)
Почтовюк А. Б. - Вища освіта України: європейська інтеграція, Сухомлин Л. В. (2015)
Скриль В. В. - Фінансування заходів з підвищення енергоефективності міжнародними фінансовими організаціями, Чичкало Д. В. (2015)
Клімович О. М. - Шляхи стимулювання міжрегіональної взаємодії на основі формування полюсів росту (2015)
Купира М. І. - Фактори впливу на соціально-економічну безпеку депресивного регіону (2015)
Левчук В. Ю. - Методичний підхід до оцінки транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів (2015)
Папіж Ю. С. - Особливості створення кластерних територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіонів України (2015)
Потьомкіна О. В. - Напрями дослідження розвитку людського капіталу у забезпеченні економічного зростання регіону (2015)
Карпук А. І. - Особливості реалізації механізму екологічного страхування лісокористування, Шестак М. Л. (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Концептуальні напрями економічного забезпечення рекреаційно-туристичного природокористування, Лужанська Т. Ю. (2015)
Тищук І. В. - Концептуальні засади формування розвитку зеленого туризму в регіоні (2015)
Чепурда Л. М. - Концептуальні основи використання туристичних ресурсів на засадах сталого розвиту (2015)
Шубалий О. М. - Перспективи імплементації принципів сталого лісокористування в Україні в контексті євроінтеграції (2015)
Баранець Г. В. - Сценарний підхід в управлінні логістичним потенціалом підприємства (2015)
Барибіна Я. О. - Комунікаційна політика крупноформатних підприємств торгівлі (2015)
Войтко С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на зовнішні, Мяло Н. С. (2015)
Забарна Е. М. - Стратегія і тактика розвитку промислових підприємств на основі прогнозування та моделювання, Кула М. В. (2015)
Захаркін О. О. - Удосконалення методичних підходів до оцінки впливу інновацій на дохідність акцій підприємств (2015)
Кравець О. Ю. - Інструментарій управління збалансованим функціонуванням паливно-енергетичного комплексу з урахуванням виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств України, Саллі С. В., Бондаренко Г. В. (2015)
Кравцова А. В. - Етимологічна сутність "соціально-економічного потенціалу" підприємств туристичної галузі (2015)
Лазарева Н. О. - Гносеологічні аспекти ефективності діяльності підприємства, Гончарук А. Г. (2015)
Олександренко І. В. - Основні причини банкрутства підприємств, Іщук Л. І. (2015)
Пиріг С. О. - Автоматизація діагностики ймовірностібанкрутства підприємства, Олександренко І. В. (2015)
Ревіна О. М. - Складові механізму ефективного управління людським потенціалом підприємств залізничного транспорту (2015)
Федорусь Ю. В. - Фактори підвищення конкурентоспроможністі підприємств переробної галузі (2015)
Харченко М. В. - Оптимізація логістичних витрат аеропорту шляхом застосування сучасних методів управління витратами (2015)
Чкан А. С. - Механізм антикризової політики промислових підприємств Донецького регіону, Коваленко А. І. (2015)
Баула О. В. - Перспективи інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів у світовий фондовий ринок, Никитюк Т. Л. (2015)
Вахович І. М. - Аналіз банківського забезпечення розвитку малого підприємництва у регіонах України, Франчук Ю. О. (2015)
Галазюк Н. М. - Фінансова стійкість – передумова інвестиційної привабливості, Зелінська О. М. (2015)
Дорош В. Ю. - Європейські імперативи вирівнювання фінансових дисбалансів територій, Косинський І. М. (2015)
Карлін М. І. - Місцеві платежі у бюджетній системі України (2015)
Коваленко В. В. - Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України (2015)
Корецька Н. І. - Комплексна оцінка ринку платіжних карток в Україні, Збирун Д. В. (2015)
Полінкевич О. М. - Суть та роль фінансових ресурсів підприємств у новій економіці, Іванова А. Л. (2015)
Сіташ Т. Д. - Непрямі податки в податковій системі України (2015)
Храпкіна В. В. - Сучасні теоретичні та прикладні аспекти аналізу діяльності комерційного банку (2015)
Гандзюк О. В. - Визначення місця та значення облікової звітності в системі економічної інформації (2015)
Бакало Н. В. - Психологічна адаптація людини в колективі підприємства (2015)
Шубала І. В. - Базові положення державної політики забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення (2015)
Вісин В. В. - Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст (2015)
Булдакова О. - "Імператорська" та "королівська" концепція влади: використання політичних моделей за часів утвердження династії Капетингів (кінець Х – перша половина ХІ ст.) (2014)
Петренко К. А. - Культурна співпраця Німеччини та Росії (1990 – 1995 рр.) (2014)
Білокобильський О. В. - Дискурс про секуляризацію як новий шлях саморозуміння модерну (2014)
Бєліков О. В. - Побудова сакрального простору середньовічного міста під впливом християнського світосприйняття, Бєлікова К. О. (2014)
Герасимов И. Г. - "Слово о полку Игореве" и античные эпические поэмы: параллели и меридианы (рассуждения) (2014)
Киреева Т. И. - Модель-импульс культуры Вселенной (2014)
Усачов В. А. - Зіставлення оптимістичної філософії Гегеля і песимізму філософії Шопенгауера (2014)
Гнот С. - Євангельське наповнення освіти як домінантний аспект формування здоров’я особистості (2014)
Шлапак В. П. - Простір як форма існування матеріальних об’єктів (2014)
Прядко С. М. - Когнитивное религиоведение как новое направление религиоведческой методологии (2014)
Гуржи В. С. - Конфликт социальных реальностей в процессах реализации пенитенциарных функций постсоветстких исправительных учреждений (2014)
Гуржи К. Л. - Соціальна реальність: міський простір міфологічного (2014)
Игорь Герасимов - К чему ведет динамика энтропии социума (2014)
Нікітіна Н. В. - Соціальний аспект Чорнобильської національної катастрофи у філософському просторі української історії, Нікітіна А. А., Ізосімова С. О. (2014)
Борбачева Л. В. - Сотрудничество Украины с республиками СССР в решении кадровых вопросов культурного строительства в 1928 – 1932 гг. (2014)
Лесіва Н. О. - Гібралтар у відносинах Великої Британії та Іспанії (1998 – 2009 рр.): теоретичний аспект (2014)
Рощина Л. О. - Розколи та об’єднання євангельських християн-баптистів у радянську добу, Горбатенко О. В. (2014)
Кірєєва Т. І. - Мистецтво формування особистості, Кірєєва О. Г. (2014)
Герасимов И. Г. - Апология предательства (2014)
Ізосімова Сніжана - Екзистенціальна філософія Міста, як основна риса однойменного роману В. Підмогильного (2014)
Паршакова Е. Д. - Влияние информационных войн на Украине на формирование политической культуры студентов Донбасской государственной машиностроительной академии (2014)
Бобков Д. И. - Вендинг, как современная услуга торговли в Украине (2014)
Воробйов В. В. - Юридичне оформлення Франко-американського союзу 1777 р (2014)
Романуха О. М. - Розвиток українсько-російських відносин у сфері військово-промислового комплексу (2014)
Киреева Т. И. - Тайна действа-мысли в образах Мира, Киреева В. Г. (2014)
Суровцева І. Ю. - Інститути донаторства та ктиторства як форми благодійної діяльності віруючих: мистецькі традиції (2014)
Туренко О. С. - Принцип гармонізації протиріч соціальних елементів у фундаторів німецького консерватизму (Ю. Мьозер та А. Мюллер) (2014)
Ізосімова С. О. - Екзистенціальна проблема самотності у творчості Т.Г. Шевченка, Нікітіна Н. В. (2014)
Коцур А. - Науковець. Педагог. Наставник (До ювілею доктора історичних наук, профессора Ірини Нінелівни Войцехівської), Коцур В. (2014)
Коцур А. - Хай стелиться доля рушниками (До 50-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора Капелюшного Валерія Петровича), Коцур В. (2014)
Коцур А. - Шляхетний інтелігент (До 50-річчя з дня народження кандидата історичних наук, доцента Олександра Юрійовича Комаренка) (2014)
Могильний Л. - С. Єфремов і його відносини з цензурою (2014)
Молоткіна В. - Механізми контролю за друкованими виданнями в Україні в 1930-і рр. (2014)
Автушенко І. - Реалізація права на свободу совісті та віросповідання військовослужбовців України (2014)
Гусєва Н. - Міжнародний в’єтнамський конгрес у західному Берліні в 1968 році та роль у ньому студентства ФРН (2014)
Коцур Г. - Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 pp.(на прикладі знахідок в українських землях) (2014)
Бойко-Гагарін А. - Технологічні особливості використання пуансонів при карбуванні монет у XV – XVIII ст:переваги та недоліки (2014)
Дмитрушко В. - Парламентаризм на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):історіографія (2014)
Тимошенко Ю. - Невідома епістолярна спадщина Івана Боберського (2014)
Ластовська О. - Періодизація сучасних досліджень з історії православної церкви і чернецтва в Україні (2014)
Коцур В. - Благодійність полково-сотенної козацької старшини середини XVII – XVIII ст. в оцінці української сучасної історіографії (2014)
Кизименко І. - Гетьман Іван Скоропадський в сучасній українській історіографії (2014)
Грицик Л. - Регіональна специфіка масових репресій 1930-х рр. проти вітчизняної інтелігенції: сучасна українська історіографія (2014)
Діденко О. - Відображення еволюції наукових ідей Р. М. Орженцького у роботі "елементарна теорія статистичних величин і обчислень" (2014)
Чернецький С. - Із маловідомих сторінок наукової діяльності професора І.М. Єремеєва (2014)
Красікова О. - Дослідження ґрунтів України професором Володимиром Івановичем Крокосом (1913-1929 рр.) (2014)
Підгайна Т. - Науково-редакційна діяльність К. І. Осьмака (1890-1960) з розвитку сільськогосподарської термінології в Інституті української наукової мови ВУАН (2014)
Білоцерківська А. - Світла горниця духовності й надії (2014)
Коцур А. - Цивілізаційний погляд на історію України від найдавніших часів до сучасності, Коцур В. (2014)
Войцехівська І. - Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення. Тлумачний словник / Упорядник Василь Туркевич. – К.:Видавнича група "Сучасність", 2013. – 135 с., Коломієць Н. (2014)
Білецький Б. - Центр історичної освіти та науки на Буковині, Коцур Г. (2014)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2013 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2015)
Григорова Т. М. - Розробка моделі зміни транспортної стомлюваності пасажирів при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Окороков А. М. - Розробка методики оптимізації технічних параметрів транспортних вантажних комплексів (2015)
Рудницкий С. И. - Разработка модели обобщенного процесса управления конфигурацией в управлении сложными проектами (2015)
Tartakovskyi E. - Refining the models of performing service tests of upgraded locomotives, Falendysh A., Zinkivskyi A., Mikheev S. (2015)
Мураховская-Печенежская Е. Ю. - Разработка динамической модели качества продукции в процессе производства, Рябчиков Н. Л. (2015)
Тесля Ю. М. - Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами, Тімінський О. Г. (2015)
Григорян Т. Г. - Совершенствование моделей ценностно-ориентированного управления портфелями проектов реконструкции систем водоснабжения, Кошкин В. К. (2015)
Романов М. С. - Розробка системи сценарного управління технологічними процесами приготування пива, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2015)
Morozov V. - Project management for development of scientific organizations in the field of nanotechnologies on the base of commercial strategy, Liubyma I. (2015)
Журавель В. В. - Підвищення ефективності функціонування промислової станції шляхом вдосконалення її конструкції, Журавель І. Л. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Барановская Л. В. - Метод разрешающих функций для одного класса задач преследования (2015)
Сафонова Г. Ф. - Розробка математичної моделі комбінованого методу створення базових конструкцій одягу (2015)
Приходько С. Б. - Розробка регресійної моделі тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань, Князь Н. В. (2015)
Щелкалин В. Н. - Системный подход к синтезу математических моделей прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов (2015)
Тевяшев А. Д. - Геоинформационная аналитическая система оперативного планирования маршрутов движения мусороуборочных машин, Матвиенко О. И., Шиян О. В. (2015)
Жученко А. І. - Розробка спрощеної математичної моделі скловарної печі, Цапар В. С. (2015)
Мамедова М. Г. - Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS, Джабраилова З. Г. (2015)
Каткова Т. И. - Оценка важности показателей методом попарных сравнений при скаляризации векторного критерия (2015)
Abstract and References (2015)
Чернєй В. В. - Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді, Кудерміна О. І. (2015)
Костицький М. В. - Психологічна експертиза в системі психологічної практики (2015)
Сіверс З. Ф. - Уявлення про справедливість як складова політико-правової свідомості особистості (2015)
Духневич В. М. - Спроба психологічного аналізу механізмів становлення політико-правової свідомості особистості (2015)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми розвитку правосвідомості особистості (2015)
Одинцова Г. Ю. - Аналіз психологічних детермінант готовності юриста до креативного мислення (2015)
Бондаренко В. В. - Ефективність протиборства працівників міліції під час нападу супротивника, озброєного холодною зброєю, Кисленко Д. П., Решко С. М. (2015)
Yarema N. - Grant of urgent psychological help (2015)
Арешонков В. В. - Проблеми призначення та проведення комплексних експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень (2015)
Дегтяренко М. - Психологічне консультування як напрям забезпечення судової діяльності (2015)
Шелег Л. С. - Особливості емоційно-вольової сфери особистості працівників органів внутрішніх справ, схильних до психосоматичних розладів (2015)
Дука О. А. - Вимоги до персоналу державної кримінально-виконавчої служби України: професійний та морально-етичний аспекти (2015)
Ємець Ю. І. - Соціально-психологічні детермінанти виникнення дефектів правової соціалізації підлітків (2015)
Мойсеєва О. Є. - Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції (2015)
Конопацька О. М. - Трудове виховання як засіб ресоціалізації неповнолітніх засуджених (досвід А. С. Макаренка), Матвєєва Ю. О. (2015)
Давидова О. В. - Закономірності процесу формування антисоціальних установок особистості (2015)
Скулкіна К. М. - Генезис ксенофобії (2015)
Охріменко І. М. - Утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: психологічні детермінанти, Лигун Н. В. (2015)
Корсун С. І. - Психологічні засади терористичної віктимності (2015)
Новікова К. М. - Психологічні особливості злочинця з насильницькою спрямованістю (2015)
Шмерецький Є. Є. - Кримінально-психологічна типологія суб’єкта зґвалтування (2015)
Bulatov A. - The psychological mechanisms of fraud (2015)
Теоретические и методологические проблемы юридической психологии (2015)
Богданович С. А. - Построение линий тока зернового потока в барабанном скальператоре (2014)
Ольшанский В. П. - Расчёт колебаний механизмов с переменной массой звеньев методом ВБК, Ольшанский С. В. (2014)
Бурлака В. В. - До розрахунку коливань механізмів при спільній дії сил сухого і вязкого тертя, Ольшанський В. П., Малець О. М. (2014)
Лімонт А. С. - Крок граблин підбирального барабана прес-підбирача та щільність рулону льонотрести і її пошкодження в упаковці, Климчук В. М. (2014)
Бойко А. І. - Математичне моделювання станів і переходів ріжучих елементів сошників прямого посіву під дією зовнішніх факторів середовища, Павлюченко І. С. (2014)
Думенко К. М. - Теоретичні передумови виділення насіння баклажанів планетарною машиною з обгрунтуванням її технологічних параметрів, Шевченко К. С. (2014)
Волик Б. А. - Полицевий робочий орган для використання на технічному етапі рекультивації техногенно порушеного грунту, Когут І. М. (2014)
Бойко В. Б. - Процес утворення пульпи в координатному гідропневматичному висівному апараті (2014)
Кюрчев С. В. - Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільскогосподарських культур, Колодій О. С. (2014)
Кувачов В. П. - Спеціалізований транспортний засіб для колійного землеробства (2014)
Пастухов В. І. - Дослідження кутових переміщень рами грунтообробної машини під час виконання технологічної операції, Скофенко С. М., Фесенко Г. В., Міленін А. М., Зиков В. В. (2014)
Пастухов В. І. - Перспективні напрямки модернізації зернових сівалок, Бакум М. В., Нікітін С. П., Михайлов А. Д., Абдуєв М. М., Кириченко Р. В., Ящук Д. А. (2014)
Бакум М. В. - Визначення раціональних параметрів вібраційної насіннєочисної машини для доочищення та сортування насіння капусти, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Нікітін С. П., Шептур О. А. (2014)
Бакум М. В. - Закономірності руху часток в квазі горизонтальному каналі, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2014)
Бакум М. В. - Польові дослідження способів сівби огірків, динь та кавунів, Ящук Д. А. (2014)
Морозов И. В. - Обоснование модели формирования почвенного посевного слоя для семян, Морозов В. И. (2014)
Пастухов В. І. - До обґрунтування енергозберігаючої механізованої технології виробництва картоплі в Лісостеповій зоні України, Бакум М. В., Ящук А. Д., Присяжний В. Г., Борис А. М., Могильна О. М., Муравйов В. О. (2014)
Кириченко Р. В. - Результати лабораторних досліджень роботи вібраційно-дискового висівного апарата при висіві дрібного насіння овочевих культур, Лосєв Є. В. (2014)
Харченко С. О. - Виробничі випробування пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом, Бакум М. В., Абдуєв М. М., Крекот М. М., Винокуров М. О., Сіняєва О. В. (2014)
Бакум М. В. - Результати дослідження механіко-технологічних властивостей стебел вівса, Кириченко О. В., Кириченко В. О., Вотченко О. С. (2014)
Шептур А. А. - Лабораторные испытания вибрационного ударно-фрикционного сепаратора с малогабаритными деками, Обыхвост А. В., Михайлов А. Д. (2014)
Бєловол С. А. - Математична модель взаємодії ротаційного робочого органу з грунтом (2014)
Тищенко Л. Н. - Способ повышения эффективности пневмосепарирования зерновых смесей в пневмосепарирующих устройствах, Харченко С. А., Борщ Ю. П., Абдуев М. М. (2014)
Мельник В. І. - Визначення додаткового прибутку за рахунок використання елементів системи точного землеробства, Циганенко М. О., Анікєєв О. І. (2014)
Мельник В. И. - Математическое моделирование фронта органических удобрений, находящихся в створе валкователя в процессе формирования валка, Романашенко А. А. (2014)
Харченко С. А. - К построению уравнений динамики стационарных потоков в псевдоожиженном зерновом слое на структурных виброрешетах (2014)
Рудницька Г. В. - Обґрунтування конструктивних параметрів раструба мобільного пристрою для захисту рослин від радіаційних заморозків (2014)
Фесенко Г. В. - Удосконалення живильного устрою шнекової машини для поверхневого внесення сипучих мінеральних добрив, Сівцов О. В., Сівцов Ю. В. (2014)
Калюжний О. Д. - Обґрунтування пристрою для визначення липкості ґрунту на зсув, Рудницький Є. М. (2014)
Тимчук В. М. - Оцінка ключових факторів трансферу технологій в галузі рослинництва, Токарь І. В., Осіпова Л. С. (2014)
Зубко В. М. - Аналіз етапів росту і розвитку рослини як основа для проектування комплексів машин та їх робочих органів (2014)
Юдовинський В. Б. - Моделювання точності при обробці на токарних верстатах, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2014)
Юдовинський В. Б. - Стійкість металорізального інструменту, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2014)
Сушко О. В. - Лезвійна обробка інструментами на основі надтвердих модифікацій нітриду бору (2014)
Буніна Л. М. - Кінцеве розкислення сталей для поковок (2014)
Кобець А. С. - Розробка конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Войтюк В. Д. - Обоснование применения и параметров роторно-пульсационных аппаратов для приготовления жидких удобрений, Борхаленко Ю. А. (2014)
Чигрин А. Г. - Ефективність використання МТА на основі енергетичного аналізу, Чигрина С. А. (2014)
Бредихін В. В. - К уравнению движения зерновой смеси (2014)
Антощенков В. М. - Огляд українського ринку тракторів потужністю 260-390 к. с., Антощенков Р. В., Гуртов А. П., Станіславенко Д. В. (2014)
Артьомов М. П. - Забезпечення наглядовості параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях (2014)
Антощенков Р. В. - До розробки математичної моделі нелінійної динаміки мобільних машин (2014)
Овсянников С. И. - Особенности расчета производительности мотоагрегатов (2014)
Шуляк М. Л. - Підвищення ефективності експлуатації енергонасиченого трактора в агрегаті з сільськогосподарською машиною змінної маси (2014)
Холодов М. П. - Моделирование динамики торможения трактора с двухосным прицепом без блокирования колес (2014)
Макаренко М. Г. - Підвищення тягових показників блочно-модульних тягово-приводних агрегатів, Макаренко О. М., Григораш О. Г. (2014)
Макаренко М. Г. - Визначення граничних параметрів технічного стану тракторів та прогнозування їх залишкового ресурсу, Макаренко О. М., Григораш О. Г. (2014)
Сандомирський М. Г. - Підвищення продуктивності тракторного дизеля за рахунок охолодження наддувочного повітря (2014)
Кюрчев С. В. - Надійність паливної системи ДВЗ, працюючих на різних видах палива, Юдовинский В. Б., Коломоєць В. А. (2014)
Шушляпін С. В. - Витрати робочої рідини в об'ємних гідроприводах, Шевченко І. О. (2014)
Поляшенко С. О. - Стабільність та керованість одновісного прицепу, Єсіпов О. В., Алєксєєнко К. П. (2014)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції автомобіля до операцій технічного обслуговування, Пономаренко Н. О. (2014)
Лукьяненко В. М. - Математическое моделирование вибросепарирования семенных смесей на неперфорированных поверхностях (2014)
Лук’яненко В. М. - Аналіз технічних рішень для обезкрилення насіння хвойних порід, Галич І. В. (2014)
Лук'яненко В. М. - Сучасні схеми і конструкції віброізолюючих підвісок сидінь операторів транспортних засобів, Жиліна О. О., Кісь В. М. (2014)
Завгородній О. І. - Траєкторії руху кулі в повітряному потоці між похилими площинами, що коливаються, Сіняєва О. В. (2014)
Мазнєва Г. Г. - Дослідження віброакустичних характеристик вітчизняних та зарубіжних комбайнів (2014)
Цаніді І. М. - Метод мобільного вимірювання вібрації, Толстенко О. В. (2014)
Котов Б. И. - Математическое моделирование динамических режимов принудительного вентилирования плодов и овощей в плотном слое, Грищенко В. А. (2014)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динамічних режимів мікронізації зерна при зміні потужності випромінювачів за координатою, Калініченко Р. А., Кифяк В. В. (2014)
Листопад І. О. - Основні принципи управління якістю, Кісь В. М. (2014)
Голуб Г. А. - Вплив дози підстилки на вихід гноївки при утриманні великої рогатої худоби, Швець Р. Л. (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз методів визначення часу перебування та навантаження на метантенк, Скляр Р. В. (2014)
Фабричнікова І. А. - Дослідження впливу кута торцювання на зносостійкість бурякорізальних ножів (2014)
Листопад І. О. - Метрологічне забезпечення виробництва, Кісь В. М., Гладченко В. Я. (2014)
Мельник В. І. - Багатоканальній дозатор для рідких засобів хімізації, Шерстюк В. С., Рідний Р. В., Лук’яненко О. В. (2014)
Лукьяненко В. М. - К вопросу математического моделирования процессов вибросепарирования семенных смесей, имеющих повышенные аэродинамические свойства, Никифоров А. А. (2014)
Листопад И. А. - Исследование и совершенствование подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания, Ткаченко Д. И. (2014)
Войналович О. В. - Удосконалення працеохоронної роботи в навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів, Кірієнко М. М., Присяжна Л. П. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського