Малюк А. М. - Інтерпретація концепту глобалізації крізь призму світ-системного аналізу (2015)
Савельєв Ю. Б. - Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства (2015)
Ємельяненко Л. М. - Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні (2015)
Прибиткова І. М. - Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні (2015)
Тітар І. О. - Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна, Карнаухова О. В. (2015)
Городецька Г. І. - Домашня праця очима українських трудових мігранток (2015)
Надрага В. І. - Проблеми вимушеної міграції населення в контексті концепції "суспільства розвитку" (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття та суспільно-політичні настрої населення: березень 2015 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2015)
Вітаємо ювіляра. Незмінно висока компетентність у вирі суспільних перемін (академікові В. М. Гейцю – 70!) (2015)
Внутрішня міграція населення – гостро й актуально (2015)
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" (2015)
Балакірєва О. М. - Культура та етика наукових публікацій (2015)
Тощенко Ж. Т. - Про якість наукових публікацій (2015)
Автори (2015)
Содержание (2014)
Матвиенко И. Н. - Что появилось нового за период 2013 года в неонатологии: актуальная информация (2014)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка — ведущий фактор формирования здоровья ребенка (2014)
Громнацька Н. М. - Роль лептину у формуванні метаболічного синдрому в дітей (2014)
Котова Н. В. - Етапне формування, оцінка та підтримка прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в дітей, Грищенко Н. В. (2014)
Ершова И. Б. - Состояние цитокиновой системы при гнойных менингитах у детей первого года жизни, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Осычнюк Л. М. (2014)
Слєпов О. К. - Сучасні проблеми діагностики та лікування гастрошизису (огляд літератури), Грасюкова Н. І., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Скиба О. С., Матвійчук Р. Г. (2014)
Волоха А. П. - Тяжка вроджена нейтропенія в дітей (2014)
Шадрин О. Г. - К вопросу формирования эубиоза кишечника при искусственном вскармливании детей грудного возраста, Мисник В. П., Пономарева И. Г., Клименко Л. А. (2014)
Матвієнко І. М. - Вплив кисломолочної продукції на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника у дітей раннього віку: результати дослідження, Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Кравченко О. М. (2014)
Марушко Р.В. - Фактори ризику та прогнозування розвитку функціональних і хронічних запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку (2014)
Шадрін О. Г. - Стан гепатобіліарної системи у дітей раннього віку з ураженням печінки за даними ультразвукової діагностики, Чернега Н. Ф., Тарасюк Б. А. (2014)
Шевченко О. А. - Синдром Рубінштейна—Тейбі в педіатричній неврології (2014)
Shevchenko O. A. - Rubinstein—Taybi syndrome in pediatric neurology (2014)
Осипчук Д. В. - Активація Толл-подібних рецепторів у повноцінній імунній відповіді, Донськой Б. В., Чернишов В.П. (2014)
Бондаренко А. В. - Характеристика якості життя у дітей із первинними імунодефіцитами (2014)
Маменко М. Є. - Поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О. (2014)
Головачова В. О. - Захворюваність та поширеність нефропатій у дітей міста харкова в умовах екологічного благополуччя сьогодення (2014)
Шумна Т. Є. - Сучасні підходи до викладання дисципліни "Педіатрія" студентам IV курсу медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії як засіб формування їх креативної особистості (2014)
Аряев Н. Л. - Анализ факторов риска атопического дерматита у детей первого года жизни, Шевченко И. М., Титкова Е. В. (2014)
Булат Л. М. - Особливості запальних та протизапальних цитокінів при негоспітальній пневмонії в дітей першого року життя, які народились з дуже малою масою тіла, Олійник В. С. (2014)
Головченко Н. Н. - Проблема коррекции дислипидемии у подростков с артериальной гипертензией, Сульженко М. Ю., Андреева Л. В., Кузнецова М. А. (2014)
Касян C. М. - Стан здоров'я дітей, які перенесли перинатальне гіпоксичне ураження центральної нервової системи, Тарасова І. В., Клименко Т. М. (2014)
Кислова Ю. О. - Клініко-лабораторні критерії ефективності раннього відновного лікування недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи, Мазулов О. В., Сергета Д. П., Кондратюк О. Ю. (2014)
Слюсаренко А. Е. - Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы городских подростков и элементный баланс организма (2014)
Залата О. А. - Взаимосвязь характеристик когнитивных функций городских подростков с содержанием макро- и микроэлементов в организме (результаты лонгитюдного наблюдения) (2014)
Перелік докторських дисертацій, затверджених ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2013 р. (2014)
Перелік кандидатських дисертацій, затверджених ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2013 р. (2014)
К сведению авторов (2014)
Akhmad I. M. - The main components of pedagogical communication between teacher and students (2014)
Башук Н. П. - Особливості оформлення ділових листів в німецькій та українській мовах (2014)
Bobrovnyk S. M. - Ethnic stereotypes and their reflection in English and Russian languages (2014)
Gryshchenko Ya. S. - The role of the newest interactive distance technologies in formation of foreign language sociocultural competence of part-time students in technical universities, Sydorenko I. A. (2014)
Дворецька І. В. - Особливості перекладу фразових дієслів українською мовою (2014)
Зелінська Т. М. - Амбівалентність інтегрального Я та дезінтегрального Я в осіб юнацького віку (2014)
Зуенок И. И. - Особенности внедрения компетентностного подхода к изучению иностранных языков в нелингвистических ВУЗах Украины, Исакова М. Л., Петрова О. В. (2014)
Korshuk T. L. - Developing students critical thinking through introducing video materials into educational process (2014)
Котковець А. Л. - An integrated-skills approach to learning a foreign language through the use of the project method (2014)
Mikhnenko G. E. - Characteristics of a technical university educational environment in the context of the intellectual mobility development (2014)
Павлович А. В. - Особливості педагогічної діяльності викладача іноземної мови в рамках особистісноорієнтованого навчання, Амерідзе О. С. (2014)
Chebotarova I. G. - The role of psychology in teaching foreign languages (2014)
Чугай О. Ю. - Дистанційне навчання у професійному розвитку сучасного педагога (2014)
Yaroshenko О. L. - Principles of lexical minimum selection for teaching general technical English to engineering students (2014)
Pivnyak G. G. - Integration of ukrainian polytechnic universities and industry for creation of a mo-dern engineer model, Beshta A. S. (2015)
Dovbnich M. M. - Geophysical criteria for seismic liquefaction of tailings anthropogenic soils of ore-dressing and processing enterprises of Ukraine, Ananchenko M. Yu. (2015)
Solodiankin O. V. - Investigation of physical and mechanical properties of subsiding soils at the Yevpatoriyskaya ravine located in the city of Dnepropetrovsk, Kovrov O. S. , Ruban N. N. (2015)
Лобач-Жученко С. Б. - Древнейшие гранулиты Украинского щита, Побужский гранулитовый комплекс, Каулина Т. В. , Сукач В. В. , Юрченко А. В. , Балтыбаев Ш. К. , Балаганский В. В. (2015)
Калашник А. А. - Роль мантийных процессов в формировании промышленных эндогенных месторождений урана на примере Украинского щита (2015)
Михальченко І. І. - Статистичний зв'язок урануй торію в рудоносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) (2015)
Ингеров А. И. - Дифференциальные кривые индукционных электромагнитных зондирований с естественными источниками при решении структурных задач нефтегазовой геологии, Ингеров И. А. , Лозовой А. Л., Мендрий Я. В. (2015)
Jianguang Wei - Sand production prediction in pressure depleted reservoirs, Chuanliang Yan (2015)
Тарасютин В. М. - Геотехнологические свойства высококачественных мартитовых руд глубоких горизонтов шахт Кривбасса (2015)
Роенко А. Н. - Исследование влияния взрыва на интенсивность строительства глубоких горизонтов с помощью объектно-ориентированного программирования, Харин С.А. (2015)
Бутенко А. Г. - Гидродинамика неизотермического турбулентного воздушного потока в канале кольцевого сечения (2015)
Виноградов Б. В. - Эквивалентное число циклов напряжений при расчете на выносливость открытых зубчатых передач барабанных мельниц (2015)
Шиповский И. Е. - Расчет хрупкого разрушения горной породы с использованием бессеточного метода (2015)
Гутаревич В. О. - Продольная динамика шахтной подвесной монорельсовой дороги (2015)
Маліновський А. А. - Вплив аварійних режимів мережі на роботу трансформаторів напруги НОМ-10, Гущин Є. Ю. (2015)
Толстопят А. П. - Оценка частоты колебаний газожидкостного взаимодействия путем компьютерной обработки видеоизображений, Елисеев В. И., Флеер Л. А., Рузова Т. А. (2015)
Овсяников В. В. - Информационное обеспечение системы управления качеством топлива для тепловых электростанций (2015)
Козленко М. І. - Завадостійкість передачі даних у системах опрацювання телеметричної інформації автономних мобільних роботів (2015)
Пістунов І. М. - Визначення рівня безпеки електронної комерції (2015)
Меняйленко О. С. - Основи синтезу класифікаторів технічних систем розпізнавання образів з використанням моделей емоційних процесів людини, Захожай О. І. (2015)
Гонтарева І. В. - Структура навчальних програм при формуванні складних компетентностей (2015)
Шевчук О. А. - Формування інноваційної корпоративної культури підприємства для досягнення стратегічних цілей розвитку (2015)
Вахович І. М. - Концептуальні засади та об'єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни, Камінська І. М. , Ропотан І. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Методи дослідження облагороджених діамантів, Гаєвський Ю. Д., Ємельянов І. О., Бєлєвцев О. Р. (2012)
Гаєвський Ю. Д. - Дослідження граната з ефектом зміни кольору в лабораторії Державного гемологічного центру України, Ємельянов І. О. (2012)
Бeлiченко О. П. - Дослідження бурштину методом інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2012)
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Пивень М. В. - Планирование эксперимента в исследовании процесса сепарирования зерновых смесей цилиндрическими виброцентробежными решетами (2015)
Мачок Ю. В. - Аналіз взаємодії вертикально розміщеного грунторізального елементу сошника з ґрунтовим середовищем, Сало В. М., Лузан П. Г. (2015)
Ловейкін В. С. - Можливі реологічні моделі релаксації грунтів сільськогосподарського призначення при їх ущільненні та обробці віброплугом, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2015)
Лещенко С. М. - Експериментальна оцінка якості роботи комбінованого чизеля з додатковими горизонтальними та вертикальними деформаторами, Сало В. М., Петренко Д. І. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження нерівномірності повітряного потоку в пневмосепаруючому каналі при багаторівневому введені зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Миронов А. С. - Определение конструктивных параметров высевающего аппарата, Золотовская Е. В. (2015)
Улексін В. О. - Обгрунтування параметрів дозатора для гідропневматичного висівного апарата, Бойко В. Б. (2015)
Сліпченко М. В. - Визначення траєкторій руху легких домішок в основній зоні очистки конусно-каскадного віяло-кільцевого пневмосепаруючого пристрою (2015)
Теслюк Г. В. - Розробка конструкції та дослідження дискового плуга для роботи в умовах еродованих грунтів, Волик Б. А., Семенюта А. М. (2015)
Завгородний А. И. - Результаты исследований повышения посевных качеств семян гороха, Шептур А. А., Хессро М. Х., Обыхвост А. В. (2015)
Тіщенко Л. Н. - Результати виробничих випробувань сепаратора кбс в режимі скальператора, Міняйло А. В., Богданович С. А. (2015)
Кюрчев С. В. - Багатокритеріальний аналіз існуючих сепараторів насіння із різним робочим агентом, Колодій О. С. (2015)
Кюрчев С. В. - Алгоритмічна модель роботи аеродинамічного сепаратора із діелектричною навиткою, Шокарев О. О. (2015)
Морозов И. В. - Обоснование отдельных параметров наральниковых сошников с целью повышения эффективности технологического процесса, Морозов В. И., Ольховский Э. В. (2015)
Ящук Д. А. - Виробничі випробування гідросівалки на висіві насіння селери (2015)
Мироненко В. П. - Агронебоскрёбы – это новации архитектуры и сельского хозяйства, Маслова В. С., Пастухов В. И., Нанка А. В. (2015)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на попередньому очищені насіннєвих сумішей овочевих культур, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Вотченко О. С., Винокуров М. О., Майборода Д. Л. (2015)
Пастухов В. І. - Польові дослідження технології вирощування картоплі під соломою, Бакум М. В., Ящук Д. А., Головін І. О., Крохмаль Д. В., Адамчук В. В., Присяжний В. Г., Корнієнко С. І., Могильна О. М., Мельник О. В. (2015)
Пастухов В. І. - Енергетичний аналіз роботи ротаційного органу культиватора міжрядного обробітку ґрунту, Бєловол С. А. (2015)
Пастухов В. І. - Дослідження нестійкого руху грунтообробних механічних систем на фізичних моделях, Скофенко С. М., Зиков В. В. (2015)
Бакум М. В. - Вплив раціональних параметрів віброфрикційного сепаратора на вихід та якість сепарації насіння кормових буряків, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Нікітін С. П. (2015)
Пастухов В. И. - Оценка качества работы опытного образца культиватора-глубокорыхлителя в производственных условиях, Бакум Н. В., Михайлов А. Д., Кириченко Р. В., Козий А. Б., Качанов В. В., Гриненко А. А. (2015)
Бакум М. В. - До розробки мехатронних систем посівних машин точного висіву, Кириченко Р. В., Михайлов А. Д., Пастухов В. І., Нікітін С. П., Крекот М. М., Ящук Д. А. (2015)
Прасолов Є. Я. - Нагальні питання удосконалення національної системи стандартизації техніки, Бєловол С. А. (2015)
Тищенко Л. Н. - К построению модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету, Харченко С. А., Абдуев М. М. (2015)
Харченко С. О. - Напрямок в розробці агротехнологій блочно-варіантних систем для господарств різних технологічних рівнів, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Калюжний О. Д., Рудницька Г. В., Качанов В. В., Красноруцький О. М., Чигрина С. А., Сировицький К. Г., Гаєк Є. А. (2015)
Харченко С. О. - Дослідження роботи універсального колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т, Кірієнко М. М., Циганенко М. О., Качанов В. В., Рульов В. М. (2015)
Харченко С. О. - Методика зменшення втрат врожаю при збиранні коренеплодів, Анікєєв О. І., Качанов В. В., Красноруцький О. М. (2015)
Харченко С. О. - Підвищення якісних показників виконання грунтообробних робіт начіпними агрегатами, Качанов В. В., Тіщенко І. С., Сировицький К. Г., Гриненко О. А., Фесенко Г. В. (2015)
Харченко С. О. - Експериментальні дослідження повітропроникної розшаруючої поверхні розробленого пневмосепаруючого пристрою зерновых сепараторів, Борщ Ю. П., Сліпченко М. В. (2015)
Бредихин В. В. - К уравнению послоевого движения псевдоожиженной зерновой смеси, Пивень М. В. (2015)
Рудницька Г. В. - Обґрунтування машини для внесення органічних добрив та інших зв’язних матеріалів, Фесенко Г. В. (2015)
Романашенко О. А. - Аналіз технологій внесення твердих органічних добрив в Харківській області (2015)
Мельник І. І. - Інформаційна технологія оцінки роботи машинних агрегатів, Зубко В. М., Хворост Т. В. (2015)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології при виявленні деградаційних процесів грунтового покриву лісостепової частини Харківської області, Казаченко Д. А. (2015)
Харченко С. А. - К построению математической модели динамики запылённого воздушного потока в зоне доочистителя разработанного прямоточного циклона, Гаек Е. А. (2015)
Фесенко А. М. - Органічне виробництво: європейські і українські підходи (2015)
Калюжний О. Д. - Пневмоструменевий пристрій для внесення рідких хімікатів, Рідний Р. В. (2015)
Чебанов А. Б. - Вплив контруктивних параметрів пневмосепаратора з пиловлолюючим пристроєм на швидкість повітря у вертикальному каналі, Чебанова Ю. В. (2015)
Шегеда К. О. - Кінематичний аналіз транспортуючого механізму різального пристрою комбайну обчісувального типу, Данченко М. М., Шокарев О. М. (2015)
Шокарев О. О. - Визначення сил, що діють на насінину при проходжені вертикального аспіраційного каналу сепаратора із діелектричною навиткою, Кюрчев С. В. (2015)
Лебедев А. Т. - Научно-инновационные аспекты теории трактора (2015)
Макаренко М. Г. - Вплив розміщення енергосилового модуля блочно-модульного агрегату на показники зчеплення рушіїв з поверхнею кочення, Макаренко О. М., Кулаков Ю. М. (2015)
Тетівник Г. О. - Відповідність зерносушарок фірми mepu вимогам технічних регламентів безпеки машин та низьковольтного електричного обладнання, Твердохліб С. П., Єсіпов О. В. (2015)
Тетівник Г. О. - Аналіз випробувань прямоточної зерносушарки BRICE-BAKER SCN-16/72 вітчизняного виробництва, Твердохліб С. П., Поляшенко С. О. (2015)
Шушляпін С. В. - Діагностування гідроприводу коробки передач гусеничного трактора з розділенням потоку потужності, Шевченко І. О., Грущенко О. О., Кириченко С. М. (2015)
Дюндик С. М. - Определение параметров газа в выпускном тракте ДВЗ, Кучава А. А., Шуляк М. Л. (2015)
Колєснік І. В. - Аналіз існуючих методів діагностування рульового управління з гідропідсилювачем (2015)
Антощенков Р. В. - Вимірювальна система динамічних та енергетичних показників орного агрегату, Антощенков В. М., Кашин Д. В. (2015)
Калінін Є. І. - Частотно-динамічна математична модель тракторного агрегату з передачею крутного моменту до рушіїв сільськогосподарської машини (2015)
Гриненко О. А. - Дослідження відповідності вимогам технічного регламенту безпеки машин агрегатів ґрунтообробних виробництва ТОВ "ЛКМЗ", Лебедєв С. А., Артьомов М. П. (2015)
Ловейкін В. С. - Мехатронна система управління обертанням молотильного барабана зернозбирального комбайна: ідентифікація параметрів коливань приводу та їх лінійного регулятора зі зворотним зв’язком, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2015)
Назаренко О. О. - Дослідження динаміки машинно-тракторного агрегату з універсальним регулятором швидкості (2015)
Кожушко А. П. - Результати теоретичного дослідження процесу розгону колісного трактора з безступінчастою гідрооб’ємно-механічною трансмісією (2015)
Бондаренко А. І. - Науково-прикладні основи системного аналізу та керування гальмуванням колісних тракторів сільськогосподарського призначення з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2015)
Поліщук Л. К. - Вмонтований гідравлічний привод приймального конвеєра буртоукладника, Адлер О. О., Коваль О. О. (2015)
Вороновский И. Б. - Исследование износа плунжерных пар тнвд распределительного типа двигателя МТА (2015)
Гулевська Н. О. - Вплив елементів режиму різання при абразивній обробці на забрудненість мастильно-охолоджувальних рідин, Гулевський В. Б., Кузнецов І. О. (2015)
Сушко О. В. - Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору, Мельник К. Л. (2015)
Буніна Л. М. - Мікромеханізм руйнування деформованої сталі, Мельник К. Л. (2015)
Овсянников С. И. - Определение основных массово-геометрических параметров мотоагрегатов, Гриб В. М. (2015)
Лук'яненко В. М. - Мехатронна вібраційна насіннєочисна машина, Галич І. В., Никифоров А. О. (2015)
Войтов В. А. - Экспериментальная оценка степени влияния входящих в математические модели факторов на результаты моделирования процессов трения и изнашивания, Захарченко М. Б. (2015)
Ольшанский В. П. - Метод энергетического баланса в расчете колебаний системы переменной массы с комбинированным трением, Тищенко Л. Н., Ольшанский С. В. (2015)
Бурлака В. В. - Наближений розрахунок коливань механічної системи з позиційним і в’язким тертям, Ольшанський В. П., Малець О. М. (2015)
Пасюта А. Г. - Взаємозв’язок параметрів вібраційної обробки з якістю зміцнення ріжучого елементу культиваторних лап, Біловод О. І., Келемеш А. О., Дудніков А. А. (2015)
Магерус Н. І. - Дослідження кінематики фрикційного механізму повороту відсікаючих дисків вібраційного об’ємного дозатора (2015)
Банга В. І. - Методика експериментальних досліджень індивідуального дозатора комбікормів з конусним робочим органом (2015)
Лукьяненко В. М. - Метод расчёта аэродинамических характеристик объёмных фигур неправильной формы, Никифоров А. А., Галич И. В. (2015)
Мельник В. И. - Обоснование производительности пеногенератора для внутрипочвенного ленточного внесения жидких средств защиты растений, Лукьяненко А. В. (2015)
Семенцов В. И. - Определение мощности для привода центробежного смесителя (2015)
Нанка А. В. - Кинематика процесса измельчения зерна в роторной дробилке и затраты мощности на ее работу (2015)
Жиліна О. О. - Польові випробування удосконаленої підвіски уніфікованого сидіння АУ31.00.000 оператора колісних машин (2015)
Юдовинський В. Б. - Підвищення зносостійкості циліндричної поверхні алмазним вигладжуванням, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2015)
Гевко Б. М. - Відпрацювання конструкції гвинтових секційних робочих органів на технологічнісь, Клендій В. М., Навроцька Т. В. (2015)
Листопад И. А. - Особенности управления качеством (2015)
Листопад І. О. - Розрахунок посадок підшипників ковзання з зазором, Кісь В. М. (2015)
Гевко І. Б. - Шнекові очисники дискових копачів коренеплодів з Г-подібними спіралями, Васильків В. В., Гупка А. Б. (2015)
Коломієць В. В. - Зміцнення деталей при чистовому точенні різцями із ПНТМ, Фабричнікова І. А. (2015)
Сметанкін В. О. - Розрахунок міцності багатошарового оскління транспортних засобів при нестаціонарних навантаженнях, Сметанкіна Н. В., Сметанкін О. В. (2015)
Лузан С. О. - Исследование влияния щеточной обработки, улучшающей условия труда, на свойства напыляемого износостойкого покрытия, Кириенко Н. М. (2015)
Лузан С. А. - Анализ методов и способов восстановления деталей сельскохозяйственных машин, Кириенко Н. М. (2015)
Дубинин Е. А. - Перспективный метод испытаний средств транспорта на устойчивость положения, Полянский А. С., Задорожняя В. В. (2015)
Степанов О. В. - Забезпечення транспортної безпеки (2015)
Бажинов А. В. - Фирменный автосервис и управление надежностью транспортных машин (2015)
Полянский А. С. - Моделирование поперечной устойчивости положения колесных машин с шарнирно-сочленённой рамой, Задорожняя В. В., Переверзева Л. Н. (2015)
Подригало М. А. - Применение метода парциальных ускорений при оценке энергонагруженности тормозов в процессе дорожных испытаний, Тарасов Ю. В. (2015)
Лузан С. А. - Пути решения проблемы повышения ресурса деталей тракторов плазменным напылением с учетом обеспечения взрывопожаробезопасности технологии, Кириенко Н. М. (2015)
Ляшенко Г. А. - Подход к определению температуры тканей организма при экспресс-диагностике травматических состояний, Курченко Я. Г., Иванова О. П. (2015)
Ляшенко С. А. - Создание открытого программно-технического комплекса управления безопасными технологическими процессами в выпарном отделении сахарного завода, Фесенко А. М., Ляшенко А. С. (2015)
Чумаченко С. М. - Аналіз ефективності застосування безпілотної авіації в надзвичайних ситуаціях агропромислового комплексу України, Пісня Л. А., Черепньов І. А. (2015)
Полянський О. С. - Зменшення кількості травм робітників при експлуатації ланцюгових скребкових конвеєрів, Дьяконов О. В., Леусенко А. В., Репетенко М. В., Чеботарьова О. В., Мікуліна І. О. (2015)
Дяконов В. І. - Екологічні та економічні аспекти утилізації рослинних та деревних відходів лісосік, Фесенко Г. В., Винокуров М. О., Дьяконов О. В. (2015)
Чумаченко С. М. - Впровадження вітроенергетичного потенціалу України для середнього та малого бізнесу АПК, Пісня Л. А., Черепньов І. А. (2015)
Болтянський О. В. - Дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації, Болтянська Н. І. (2015)
Болтянський Б. В. - Шляхи зниження витрат енергії на нагрівання води при доїнні корів (2015)
Скляр О. Г. - Аналіз технологій підготовки залишків після анаеробного бродіння, Скляр Р. В. (2015)
Грабовенський М. І. - Обмінні процеси азотовмістних сполук у рубці та ріст телят за згодовування цеоліту в літній період (2014)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика підшлункової залози щурів за умов передзабійного стресу при використанні біологічно активних речовин (2014)
Grymak K. - Qualitative indicators of ram-sires thawed sperm, frozen in different periods of sexual activity, Pogranichniy R. (2014)
Гудима В. Ю. - Вплив вітаміну D3 на морфологічні показники крові та неспецифічну резистентність курей-несучок, Вудмаска І. В. (2014)
Гультяєва О. В. - Вплив pH на ферментацію соєвої, соняшникової та ріпакової макухи у вмісті рубця корів in vitro, Голова Н. В., Влізло В. В. (2014)
Іщенко Л. М. - Ліпідний склад сироватки крові овець за експериментального зараження вірусом лейкозу ВРХ, Мельничук С. Д., Іщенко В. Д., Сисолятін С. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Камінська М. В. - Порівняльна вікова динаміка становлення мікробоценозу сліпої кишки курей та перепелів, Стефанишин О. М., Нечай Г. І., Борецька Н. І., Гураль С. В., Попик І. М., Цепко Н. І., Литвин В. В. (2014)
Кисців В. О. - Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах курей-несучок (2014)
Коляда С. М. - Обмін азотовмісних сполук у рубці корів за наявності цеоліту в раціоні пасовищного періоду (2014)
Костюк А. В. - Морфометричні показники росту і розвитку клоакальної сумки індиків на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2014)
Куклін О. Є. - Морфологія дорзального ядра блукаючого нерва великої рогатої худоби, Смолянінов Б. В. (2014)
Kushkevych M. V. - Qualitative analysis of cellular prion in the cerebellum of the wistar line rats of different age groups, Vlizlo V. V. (2014)
Майстренко М. І. - Накопичення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на культурах клітин риб, Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. (2014)
Музика В. П. - Стан антиоксидантної системи крові свиней за респіраторних захворювань та застосування препаратів "Фловет 30 %" і "Флорикол" (2014)
Нікітов В. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників родини чаплевих — Familia ardeidae (2014)
Панікар І. І. - Зміни морфологічних показників периферичної крові поросят першого місяця життя, Ничик C. А. (2014)
Піддубна Л. М. - Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби та перспективи її подальшого удосконалення (2014)
Sytiuk M. P. - Molecular and genetic characteristics isolates virus of porcine enzootic encephalomyelitis isolated from wild boar and domestic swine on the territory of Ukraine, Spyrydonov V. G., Postoienko V. O., Melnychuk S. D., Nedosekov V. V. (2014)
Сливка І. М. - Застосування методу RAPD-PCR для ідентифікації молочнокислих бактерій, Цісарик О. Й., Боцер T. (2014)
Сливчук Ю. І. - Динаміка активності хоріонічного гонадотропіну за стабілізації маннітом та сахарозою при тривалому зберіганні (2014)
Ташута В. С. - Противірусна активність нових індол-вмісних конденсованих тетрациклічних сполук, Клестова З. С., Вороніна А. К., Дгебуадзе Ш. (2014)
Ткачук В. М. - Порівняльна характеристика макроструктури, хімічного складу та фізичних показників вовни овець різних порід, Стапай П. В. (2014)
Уховський В. В. - Зміна показників еритроцитопоезу крові кролів за внутрішньом’язового введення інактивованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу великої рогатої худоби, Розумнюк А. В. (2014)
Бабік Н. П. - Генетична структура порід лімузин та волинської м’ясної за використання генетико-біохімічних маркерів (2014)
Бучко О. М. - Гематологічні показники поросят за дії мурашиної кислоти, Цепко Н. Л. (2014)
Волков А. М. - Розробка засобів специфічної профілактики мікроспорії тварин (2014)
Гавриш О. М. - Актуальність проведення молекулярно-генетичного аналізу в норківництві, Шевченко Є. А., Яремич Н. В. (2014)
Grabovska S. - Effects of chronic low dose chlorpyrifos exposure of female rats on behavioral parameters of their offspring (2014)
Гураль С. В. - Штамоспецифічність селекціонованих штамів дріжджів Phaffia rhodozyma за культивування у середовищах із кукурудзяним борошном (2014)
Калиновський Г. М. - Поєднана патологія внутрішніх статевих органів як причина симптоматичної неплідності корів, Заремблюк С. Б. (2014)
Калиновський Г. М. - Опромінення мошонки бугаїв-плідників некогерентним поляризованим світлом як спосіб впливу на сперматогенез, Євтух Л. Г. (2014)
Кистерна О. С. - Особливості підготовки мазків гемолімфи бджоли-імаго, Гаркава В. В., Мусієнко О. В. (2014)
Ковальчук І. І. - Ліпідні компоненти і важкі метали тканин та продукції медоносних бджіл за умов згодовування біологічно активної кормової добавки (2014)
Ковальчук Н. А. - Метаболічний профіль крові коней української та чистокровної англійської верхових порід за умов фізичного навантаження, Соколова Г. О., Понкало Л. І. (2014)
Коптєв В. В. - Ефективність використання гелю "Еквідол" при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів, Фотіна Т. І. (2014)
Кориляк М. З. - Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа, Качай Г. В., Фріштак О. М. (2014)
Курас Л. Д. - Активність ферментів енергетичного обміну в експериментальних тварин за умов дії ксенобіотиків, Ерстенюк А. М. (2014)
Кушнірова Г. А. - Ендопаразитарні захворювання перепілок у господарстві Полісся України, Довгій Ю. Ю., Вітюк С. Д. (2014)
Луців Н. З. - Реактивність фагоцитуючих клітин при гострому запальному процесі, Акімова В. М. (2014)
Максименко П. М. - Застосування препарату молсан у виробничих умовах колективного господарства, Березовський А. В. (2014)
Максимович І. Я. - Окремі показники забезпеченості новонароджених поросят Ферумом за дії ферум цитрату, Березовський Р. З. (2014)
Malysheva Kh. - Knockdown of IL-6 expression rescues osteogenesis from inhibition by TNFα, Stoika R., Korchynskyi O. (2014)
Назаренко С. М. - Контроль вмісту важких металів у водоймах рибогосподарського призначення, Петров Р. В. (2014)
Нечитайло Л. Я. - Динаміка змін вмісту нітратів у питній воді прикарпатського регіону та дослідження впливу нітратної інтоксикації на мікро- та макроелементний склад печінки експериментальних тварин (2014)
Новак І. В. - Формування молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Подвалюк Ю. Д. - Стан яєчників кобил протягом статевого циклу, Краєвський А. Й. (2014)
Прядко В. - Щодо проблеми пальцевого дерматиту у корів, Березовський А. (2014)
Радохліб Г. М. - Гістологічні зміни слизової оболонки матки за патології у сук (2014)
Rosalovsky V. P. - Сhanges of superoxide dismutase and catalase activity in red blood cells of rats exposed to chlorpyrifos (2014)
Руденко О. П. - Сезонна динаміка та видові особливості гематологічного профілю у ставових риб (2014)
Рустамова С. И. - Сопоставление антигельминтной эффективности различных форм препаратов ивермектина при нематодозах овец (2014)
Сидір Н. П. - Ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах сульфуру та амінокислот лізину і метіоніну, Дружина О. С. (2014)
Slivinska O. M. - The metabolism of glucose in the blood of rats according to the experimental induced diabetes and its correction of different doses of Chromium, Senkiv O. M., Iskra R. Ja. (2014)
Слупська В. В. - Визначення антилізоцимних властивостей культур B. anthracis, Яненко У. М. (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону плідників коропа на активність антиоксидантної системи в їх організмі, Фурманевич М. Б. (2014)
Стояновський В. Г. - Вплив стресу відлучення на фізіологічний стан організму поросят, Камрацька О. І., Коломієць І. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Формування лімфоїдних структур слизової оболонки кишечника перепелів у критичні періоди онтогенезу, Коретчук С. І., Коломієць І. А. (2014)
Федорович В. В. - Кількісні та якісні показники молочної продуктивності корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Федякова О. - Розробка та валідація методики кількісного визначення Т-2 та НТ-2 токсинів у тканинах (2014)
Хопта Н. С. - Стан кісткової тканини дослідних тварин за умов впливу кадмію хлориду (2014)
Шпить І. В. - Динаміка хімічного складу молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактації (2014)
Яремич Н. В. - Кореляційна залежність між макрокліматичними параметрами та відтворювальною здатністю самок норок скандинавської селекції (2014)
Яремчук М. М. - Вплив мікрохвильового випромінювання на функціональні властивості систем активного транспорту іонів мембран зародків в’юна, Мандзинець С. М., Санагурський Д. І. (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Інститут біології тварин НААН. Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2014)
Ківалов С. В. - Структуризація освітньої системи в сучасному постіндустріальному суспільстві (2015)
Кормич Л. І. - Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України (2015)
Вітман К. М. - Тенденції етнополітичної дезінтеграції в європейському просторі (2015)
Лазарович М. В. - Теоретичні засади політико-правового забезпечення прав національних меншин (2015)
Климончук В. Й. - Антропологічна форма здійснення політичних свобод (2015)
Кольцов В. М. - Сучасні методологічні тенденції в порівнянні дизайну політичних систем (2015)
Феськов И. В. - Глобализационные основания теорий конвергенции (2015)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові оцінки історичних паралелей у контексті "самовизначення народу Криму" (2015)
Письменна В. О. - Міжнародне право крізь призму солідаристського та структурно-функціонального підходів (2015)
Ахмедова Е. Р. - Реформи партії справедливості та розвитку у світлі інтеграції законодавства Туреччини до законодавчої бази Європейського Союзу (2015)
Костенко В. О. - Актуальні проблеми міграційної політики та підходи до їх вирішення на прикладі Європейського Союзу (2015)
Грабович Т. А. - Значення проблем енергозабезпечення в міжнародно-правових відносинах (2015)
Кулачинський М. М. - Сучасний напрям європейської політики Великобританії (2015)
Ткачук Ю. В. - Транскордонне співробітництво як інструмент вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в рамках ЄС (2015)
Гайтан В. В. - Структурна модернізація економічного та соціального потенціалу пострадянського простору (2015)
Скриль С. А. - Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство (2015)
Каравайцева О. В. - Виборча система постконфліктної Боснії і Герцеговини (2015)
Пісов М. П. - Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН (2015)
Плевако І. Г. - Концепції та практична реалізація океанополітики країн МЕРКОСУР (2015)
Кан Д. С. - Корейская проблема в контексте новой стратегии Китая (2015)
Коваль Д. О. - Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО (2015)
Зубченко Н. І. - Добробут тварин та їх захист від жорстокого поводження: розвиток доктрини міжнародного права (2015)
Польовий М. А. - Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС (2015)
Долженков О. О. - Сучасна демократія: проблеми та перспективи (2015)
Осипова С. А. - Процесс государствообразования в современном мире: особенности протекания и современные риски (2015)
Драшкович А. І. - Прийняття владних рішень як відображення сутності легітимаційного потенціалу державної влади (2015)
Стоцкий В. В. - Вынужденная демографическая переструктуризация в Украине: её причины и возможные последствия (2015)
Семченко О. Р. - Механизмы информационного обеспечения стабильности политической системы (2015)
Попова М. Ф. - Децентралізація влади як механізм розвитку громад (2015)
Каретная О. А. - Виды взаимодействия в рамках молодёжной субкультуры (2015)
Співак М. В. - Сучасний стан і проблеми внутрішньої політики охорони здоров’я в Україні (2015)
Кормич А. І. - Правові державотворчі ідеї епохи Київської Русі (2015)
Хаяли Р. И. - Благотворительные общества крымских татар в правовом поле Российской империи (конец ХІХ - начало ХХ вв.) (2015)
Дзевелюк А. В. - Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим (2015)
Опаленко Д. А. - Історичний аспект дослідження категорії "державна влада" (2015)
Трач А. С. - Структурні та історичні фактори пострадянських трансформацій (2015)
Киричок П. - Шановні науковці! (2014)
Киричок Т. Ю. - Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот, Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (2014)
Хамула О. Г. - Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив технологічних параметрів фіксування нанофотонних друкованих покриттів на їхні фотолюмінесцентні характеристики, Шерстюк В. П. (2014)
Козік О. М. - Флексографічний друк. Шлях від негатива на плівці до "High Definition Flexo" (2014)
Гавриш А. П. - Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Дубнюк В. Л. - Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друкарських верстатів, Худякова О. П., Котляров В. П. (2014)
Кохановський В. О. - Визначальні фактори зносостійкості контактів електромеханічних комутаційних апаратів (2014)
Цыганенко А. М. - Можно ли развивать кадровый капитал принтмедиабизнеса?, Митрякова О. Л. (2014)
Балюн О. О. - Брендбук: проблема визначення терміну (2014)
Ковалева О. Ю. - Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна, Токарь О. В. (2014)
Бондаренко С. Д. - Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності, Некраса В. В. (2014)
Киричок Т. Ю. - Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування (2014)
Руденко Л. Г. - До 50-річчя заснування Інституту географії НАН України, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2014)
Лібанова Елла. - Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Палієнко В. П. - Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини, Дорошкевич С. П., Кушнір А. С. (2014)
Спиця Р. О. - ГІС неотектонічно активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій (2014)
Мозговий А. А. - Конфліктогенність міського простору: методологія дослідження (2014)
Діденко К. Д. - Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму (2014)
Леонова С. В. - Критерії комплексного оцінювання природних територій курортів України для визначення їх статусу (2014)
Вийшли в світ (2014)
Дубницький М. М. - Стан використання матеріалів дистанційного зондування у дослідженнях просторового розвитку міст (2014)
Чехній В. М. - Про спільні дослідження з географами В’єтнаму (2014)
Лісовський С. А. - Про роботу Регіонального Конгресу Міжнародного Географічного Союзу в м. Краків, Польща (2014)
Міжнародний Рік Карти (2014)
Вступ (2014)
Руденко Л. Г. - Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92, Маруняк Є. О. (2014)
Лісовський С. А. - Врахування положень конвенцій Ріо-92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи (2014)
Палієнко В. П. - Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень (2014)
Голубцов О. Г. - Інвентаризація та аналіз даних у ландшафтному плануванні на основі ГІС (2014)
Кушнір А. С. - Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені – голоцені (за палеопедологічними даними) (2014)
Руденко Л. Г. - Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні, Савчук І. Г. (2014)
Лапорт Антуан - Столицы государств – географические объекты (2014)
Бондар В. В. - Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) (2014)
Заячук М. Д. - Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз (2014)
Іваненко Є. І. - Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об’єктів (на прикладі ділянок степової зони) (2014)
Джаман В. О. - Міжнародна конференція "Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика", Руденко В. П. (2014)
Палій А. П. - Переддезінфекційне механічне очищення тваринницьких приміщень, Ведмідь О. В., Палій А. П. (2015)
Петруша Є. З. - Етологічні особливості утримання відгодівельного поголів’я свиней залежно від щільності їх посадки в умовах промислового комплексу, Нагорний С. А. (2015)
Кульбаба С. В. - Економічна ефективність застосування нових джерел світла в системах освітлення птахівничих приміщеннь при утриманні курей-несучок (2015)
Дудін В. Ю. - Вибір матеріалу пластин ротаційного вакуумного насоса (2015)
Бойко Д. І. - Критерії і способи оцінки якості змішування компонентів комбікормів (2015)
Палій А. П. - Аналіз вимог щодо режимів промивання молокопроводів доїльних установок (2015)
Науменко О. А. - Застосування роботизованих систем у молочному скотарстві, Палій А. П., Чигрин О. А. (2015)
Нанка А. В. - Математическая формулировка задачи упругого деформирования зерна при измельчении и ее решение (2015)
Семенцов В. И. - Методика и результаты исседований скорости схода частицы с диска центробежного смесителя, Бойко И. Г. (2015)
Мирось В. В. - Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно світовим стандартам, Петруша Є. З. (2015)
Мерінець Н. А. - Призначення підігріву кормової суміші у зимовий період на кормових столах для ВРХ (2015)
Семенцов В. В. - Результаты експериментальных исследований по определению оптимальных параметров гравитационного дозатора, Бойко И. Г. (2015)
Славкова Л. Г. - Методика і результати досліджень параметрів факелу розпилення пневматичним розпилювачем (2015)
Бойко И. Г. - Методика определения неравномерности дозирования сыпучих материалов с помощью автоматизированного устройства, Русалёв А. М., Гороховик Д. А. (2015)
Пивень М. В. - Обоснование конструктивных параметров разрыхлителей зерновой смеси виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2015)
Шацький В. В. - Змішувач сипких матеріалів гравітаційного типу, Гаврильченко О. С., Кіряцев Л. О., Різоль Ю. О. (2015)
Мачкарин А. В. - Влияние вибрации на истечение зерна в вибрационном высевающем аппарате, Рыжков А. В. (2015)
Палагута А. В. - Ефективність використання ізоляції з пінополіуретану при підтриманні оптимального микроклімату у свинарниках (2015)
Сліпченко М. В. - Аналіз факторів, що впливають на швидкості сходу зернової та домішкової фаз з тарілчастого розкидача вібровідцентрового сепаратора, Півень М. В. (2015)
Мілько Д. О. - Методика експериментальних досліджень двошнекового ущільнювача (2015)
Романченко М. А. - Шляхи підвищення надійності і безпеки систем керування енергопотоками живлення електрообігрівної підлоги, Тіщенко Л. М., Хвесик А. Є. (2015)
Кунденко Н. П. - Методы криорезистивности биологических объектов в процессе воспроизводства животных (2015)
Булавин С. А. - Автоматизированная установка для проращивания зерна на витаминный корм животным, Вендин С. В., Саенко Ю. В. (2015)
Шацький В. В. - Основні вимоги до процесу та біотехнічної системи компостування органічної сировини, Поволоцький А. А. (2015)
Линник Ю. О. - Експериментальні дослідження процесу переміщення молочно-повітряної суміші в доїльній установці з верхнім молокопроводом, Дудін В. Ю., Алієв Е. Б. (2015)
Дев’ятко О. С. - Технічне забезпечення транспортування молока під час доїння корів (2015)
Лукьяненко В. М. - Методы оптимизации в задачах исследования процессов очистки и сортирования семенных смесей на мехатронных вибромашинах (2015)
Ковалишин С. Й. - Дослідження параметрів пневмоелектричного сепарування насіння злакових трав, Швець О. П., Дадак В. О. (2015)
Лиходід В. В. - Аналіз технологій та технічних засобів для первинної обробки вовни в умовах сільськогосподарських формувань, Павленко С. І., Івлєв В. В., Сухарльов В. О. (2015)
Рубльов В. Є. - Методика статистичного контролю якості доїльних установок (2015)
Пугач А. М. - Ефективність впровадження культиваторних лап підвищеної зносостійкості – економічний аспект, Павленко О. С. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Борщ Ю. П. - Експериментальне визначення параметрі зернової суміші при псевдозрідженні на повітропроникних поверхнях пневмосепаруючих пристроїв, Абдуєв М. М., Семенцов В. І., Зінченко Г. Т. (2015)
Павленко С. І. - Обґрунтування технологічної схеми процесу компостування органічних відходів на відкритих майданчиках (2015)
Гаек Е. А. - Сравнительный анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований в разработанном циклоне аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Довжик М. Я. - Силовий аналіз тракторного агрегату з пахотним плугом, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Швець О. П. - Обгрунтування технології післязбиральної обробки насіння ріпаку на основі результатів дослідженнь його якості під час збирання, Щур Т. Г. (2015)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур, Пацула О. М. (2015)
Харченко С. А. - Математические выражения модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету (2015)
Полупанов В. Н. - Критерии пирсона в применении к анализу n-факторного массива замеров при инженерных решениях в сельском хозяйстве, Каретников Р. В. (2015)
Гридасов В. И. - О скорости движения по желудочно-кишечному тракту кормов у животных (2015)
Romanovskyi O. - Will formation as a necessary condition of a leader’s personality self-education in the learning process, Gren L. (2015)
Sereda N. - Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager (2015)
Дольская О. А. - Интеллектуальные революции и техники мышления (2015)
Савельєва Ю. М. - Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства: Схід проти Заходу (2015)
Мороз В. М. - Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання (2015)
Колос К. Р. - Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Markova О. - Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical universities students (2015)
Канюк Г. И. - Постановка лабораторной работы "Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение ее хищения”, Чернюк А. М., Пугачева Т. Н., Безъязычный В. Ф. (2015)
Філоненко М. М. - Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика (2015)
Popova G. - The usage of the narrative approach in the psychological consulting by means of the metaphoric associative cards (MAC), Miloradova N. (2015)
Movchan Ya. - Psychological aspects of future engineer training in higher educational establishments (2015)
Нітенко О. - Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти (2015)
Гончаренко Т. Є. - Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті (2015)
Cherkashin A. I. - Formation of future specialists’ personality at higher education establishments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect, Akimenko D. O. (2015)
Grinchencko О. - Features of formation of students professional identity psychologists during training at university (2015)
Наші автори (2015)
Скобло Т. С. - Новая технология модифицирования при восстановлении изделия, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Марков А. В., Михайличенко А. С. (2015)
Лузан С. А. - Исследование влияния параметров вибрационной обработки на износостойкость газопламенных покрытий системы Ni-Cr-B-Si (2015)
Тришевский О. И. - К определению напряжений при валковой вытяжке продольных гофров на листовой заготовке (2015)
Лютак І. З. - Комп’ютерне моделювання деталей циліндричного шарніра, Сторож Я. Б. (2015)
Аветисян В. К. - Работа деформирующих шариков статической раскатки для обработки гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, Польотов В. А., Соболев Е. Ф. (2015)
Бантковский В. А. - Оценка качества текущего ремонта оборудования, Аветисян В. К., Завалий Н. А. (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Пасюта А. Г. - Влияние упрочнения на качество восстановления режущих элементов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Келемеш А. А., Дудников А. А. (2015)
Пастухова Т. В. - Сравнение износостойкости легированных чугунов в условиях лабораторных и стендовых испытаний, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Чабак Ю. Г., Брыков М. А. (2015)
Захарченко М. Б. - Методика оценки реологических свойств структуры сопряженных материалов в трибосистеме (2015)
Іванкова О. В. - До питання відновлення зношених деталей ходової частини автомобілів, Жуков А. Ю. (2015)
Коломієць С. М. - Сучасні технології виробництва деталей машин (2015)
Краснощек Ю. С. - О расчете кинематики ротационного резания (2015)
Скобло Т. С. - Методика разработки браковочных норм при оценке качества изделий из литых низкоуглеродистых сталей, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Телятников В. В. (2015)
Лузан С. А. - Определение способов восстановления деталей сельскохозяйственных машин, обеспечивающих их ресурс на уровне и превышающем уровень новых (2015)
Рубльов В. І. - Органолептичні методи як напрям ефективного контролю якості сільськогосподарської техніки (2015)
Скобло Т. С. - Исследование износа деталей предварительно упрочненных химико-термической обработкой, Мартыненко А. Д., Мартыненко Д. А. (2015)
Романюк С. П. - Анализ патентов и авторских свидетельств по упрочнению изделий (2015)
Сидашенко А. И. - Изготовление и обработка корпусных деталей из чугуна, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Рыбалко И. Н., Манило В. Л. (2015)
Кунденко Н. П. - Системы измерения электрофизических параметров веществ (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Толстенко А. В. - Особливості механічної обробки пористих матеріалів, Бедін А. С. (2015)
Сахно В. П. - Аналіз умов забезпечення працездатності автотранспортних засобів на основі удосконалення системи технічного обслуговування, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Сиромятніков П. С. - Діагностування індивідуальної паливної апаратури з електронним керуванням (методичні положення), Морозов М. А. (2015)
Марков А. В. - Применение вторичного сырья и модифицирующих присадок для повышения эксплуатационных свойств изделий (2015)
Кудренко С. О. - Інтелектуальний аналіз даних засобами аналізу й керування реляційними базами даних (2015)
Скобло Т. С. - Технология восстановления изношенных культиваторных лап типа Marathon Series фирмы Osmundson, Тихонов А. В., Рыбалко И. Н., Карташов С. Г., Сайчук А. В., Холкина И. В. (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Поляков А. Н. - Влияние технического состояния дизельных форсунок на показатели работы двигателя, Тридуб А. Г. (2015)
Калінін Є. І. - Динаміка взаємодії корпусу плуга з перешкодою, Шуляк М. Л. (2015)
Тищенко Л. Н. - Работоспособность безвольфрамовых твердых сплавов различных модификаций при точении, Коломиец В. В., Любичева К. М., Kumar V. (2015)
Тіщенко Л. М. - Математична модель і алгоритм обчислення при моделюванні процесу сепарації насіння на похилій вібруючій неперфорованій поверхні, Лук'яненко В. М. (2015)
Пасюта А. Г. - Взаємозв’язок параметрів вібраційної обробки з якістю зміцнення ріжучого елементу культиваторних лап, Біловод О. І., Келемеш А. О., Дудніков А. А. (2015)
Коломієць В. В. - Зміцнення деталей при чистовому точені різцями із ПНТМ, Фабричнікова І. А. (2015)
Попович П. В. - Визначення характеристик завантаженості несучих систем мобільних машин, Грицай Ю. В., Цьонь О. (2015)
Тищенко Л. Н. - Анализ акустических приборов для определения характеристик процесса резания металлов, Коломиец В. В., Любичева К. М., Шабалин Д. В. (2015)
Марченко М. В. - Особенности затвердевания втулок цилиндров в условиях существующего производства, Ровный Е. В., Сирык В. И. (2015)
Аулін В. В. - Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки, Лисенко С. В., Голуб Д. В., Гриньків А. В., Мартиненко О. Д. (2015)
Автухов А. К. - Влияние способа производства и химического состава хромоникелевого чугуна на основные оценочные критерии прокатных валков (2015)
Алфьоров О. І. - Динаміка руху та надійність робочих органів грунтообробних агрегатів на пружній підвісці (2015)
Скобло Т. С. - Исследование влияния виброобработки на упрочнение структурных составляющих стали 10, Власовец В. М., Науменко А. О., Дудников И. А. (2015)
Заец В. Н. - Оценка условий работы помольных шаров из стали эвтектоидного состава при использовании в шаровых мельницах (2015)
Марченко А. Ю. - Анализ нормативных и технологических ограничений при оценке коррозионно-механической повреждаемости насосно-компрессорных труб (2015)
Титул, зміст (2014)
Kizub I. V. - Rho­kinase: one of the main links in Ca2+ sensitization in diabetes­induced vascular smooth muscle hypercontractility (2014)
Слесарчук В. Ю. - Нейропротекторные свойства препаратов кверцетина (2014)
Шарикіна Н. І. - Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина II), Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І. (2014)
Котов О. О. - Формування резистентності (толерантності) до анксіолітичної дії феназепаму за тривалого введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2014)
Макаренко О. В. - Експериментальна оцінка антипаркінсонічної активності цитиколіну сумісно з амантадином, Криворучко Т. М. (2014)
Нефьодов О. О. - Порівняльна оцінка впливу ненаркотичних аналгетиків та засобів ад’ювантної терапії на поведінкові реакції щурів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2014)
Добреля Н. В. - Роль дельта­ізоформи протеїнкінази С у розвитку порушень коронарного кровотоку, що викликані цукровим діабетом, Стрєлков Є. В., Хромов О. С., Клименко К. І., Новохацька Т. В., Соловйов А. І. (2014)
Мокляк Є. В. - Вплив композитних наночастинок магнетиту на вміст заліза в органах та плазмі крові щурів за умов гострої крововтрати, Важнича О. М., Андрусишина І. М. (2014)
Мохорт М. А. - Вплив похідних імідазо, Кутовий Ю. М. (2014)
Посохова К. А. - Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету, Стечишин І. П. (2014)
Чікіткіна О. М. - Вплив глікверину на ліпідний обмін та стан печінки щурів на тлі метаболічного синдрому, Кононенко Н. М., Лар`яновська Ю. Б. (2014)
Щудрова Т. С. - Порівняльна оцінка нефропротекторної активності органоспецифічних пептидів при гентаміциновій нефропатії в щурів, Заморський І. І. (2014)
Ярош О. К. - Кардіотропність нової ін’єкційної форми препарату "Ангіолін" після внутрішньом’язового введення, Нагорна О. О., Кучеренко Л. І., Волуй А. В., Кузнєцова О. В. (2014)
До 75­річчя видатного науковця (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Козаченко О. В. - Аналіз режимів руху сільськогосподарського агрегату та напрямки зменшення енерговитрат при виконанні технологічного процесу, Блезнюк О. В. (2015)
Ріпецький Є. Й. - Методи опрацювання експериментальних даних експлуатаційного навантаження частотної структури при оцінці довговічності, Ріпецький Р. Й. (2015)
Артьомов М. П. - Дослідження динаміки і кекрованості мобільних сільськогосподарських агрегатів (2015)
Антощенков Р. В. - Експериментальні дослідження трактора ХТЗ-200 з чизельним плугом, Антощенков В. М., Гуртов А. П., Станіславенко Д. В., Товстокорий В. Д. (2015)
Подригало М. А. - Синхронизація руху транспортного агрегату під час виконання спільних технологічних операцій рослинництва, Артьомов М. П., Шуляк М. Л., Берладін Д. В. (2015)
Калінін Є. І. - Підвищення безвідмовності грохотів картоплезбиральних машин шляхом їх динамічної та амплітудної стабілізації (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Коломієць С. М. - Дослідження сили опору перекочуванню опорних коліс ґрунтообробних машин (2015)
Лузан С. А. - Исследование зависимости скорости изнашивания газопламенных покрытий от мощности разряда при электроискровом легировании (2015)
Назаренко О. О. - Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів обґрунтуванням ресурсозберігаючих режимів (2015)
Рублёв В. И. - Проблемы статистического контроля качества и его реализация (2015)
Саньков С. М. - Подбор элементов гидропривода и управление выдвижными секциями орудий для обработки почвы в приствольных зонах деревьев и винограда, Карташов С. Г., Тихонов А. В. (2015)
Кашин Д. В. - Результати експериментальних досліджень орного МТА у складі трактора ХТЗ-17224 і плуга ПЛН-5-35 (2015)
Тарельник В. Б. - Приработочные покрытия подшипников скольжения, Марцинковский В. С., Дзюба А. В., Антошевский Б., Карп П. (2015)
Тарельник В. Б. - Повышение качества прессовых соединений, Коноплянченко Е. В., Тарельник Н. В., Лебедь В. Т. (2015)
Сорокін С. П. - Вплив визначальних параметрів технічного стану форсунок на економічність дизеля, Блінов О., Курасов Р. Л., Грушецький С. М. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Попович П. В. - Пошукове конструювання тримких металоконструкцій тракторних причепів, Грицай Ю. В., Довбуш Т. А. (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Смолінський С. В. - Щодо підвищення ефективності роботи картоплесортувалок (2015)
Борак К. В. - Фізико-математичне моделювання трібосистеми "робочий орган-ґрунт" (2015)
Кунденко Н. П. - Влияние ультрафиолетового излучения на качество питательного раствора теплиц, Ковальчук И. М., Шинкаренко И. М. (2015)
Калюжний О. Б. - Підготовка біопалива дизельних двигунів сільгосптехніки, Калюжний Б. Г., Платков В. Я. (2015)
Козаченко О. В. - Динаміки зношування криволінійного леза оснащеного локальним зміцненням, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2015)
Нанка А. В. - Аналитическое решение второй краевой задачи теории упругости применительно к измельчению зерна (2015)
Сокол С. П. - Геометрична модель робочої поверхні копача коренеплодів (2015)
Артьомов М. П. - Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях (2015)
Деркач О. Д. - До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань, Науменко М. М., Макаренко Д. О., Муранов Є. С. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Кузнецова О. Ю. - Дослідження відносної абразивної стійкості робочих органів сільськогосподарських машин (2015)
Опалко В. Г. - Дослідження дизайну як складової показників якості зернових сівалок типу СЗ (2015)
Роговський І. Л. - Відновлення працездатності складальних одиниць сільськогосподарської машини (2015)
Байда Е. И. - Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя (2014)
Жорняк Л. Б. - К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности, Осинская В. И., Пальцун А. С. (2014)
Пантелят М. Г. - Методика комп’ютерного моделювання методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити, Гуренцов Ю. В. (2014)
Чепелюк А. А. - К вопросу классификации реле напряжения для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети (2014)
Афанасов А. М. - Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Калініченко А. В. - Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна (2014)
Кулинченко Г. В. - Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства, Леонтьев П. В., Коробов А. Г., Свинаренко Д. С. (2014)
Щебенюк Л. А. - До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2014)
Гриб О. Г. - Автоматизированная система телеуправления энергообъектами при низком качестве электроэнергии, Белов Н. С., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Лелека А. В. (2014)
Гриб О. Г. - Работа средств защиты от перенапряжений в енергосистемах при наличии высших гармоник, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Жданов Р. В. (2014)
Костюков И. А. - Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя (2014)
Клименко Б. В. - Стандарти ДСТУ ІЕС: хата без фундамента… (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Дикань В. Л. - Оцінка якості робочої сили підприємства, Дмитрієнко С. В. (2014)
Вовк В. А. - Критерії оцінки соціальної відповідальності бізнесу, Затєйщикова О. О. (2014)
Ляшок Я. А. - Национальная модель в системе моделей жизнеобеспечения населения (2014)
Цюрко І. А. - Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України (2014)
Черкашина М. В. - Вдосконалення механізму мотивації в умовах постіндустріальної економіки, Науменко М. О. (2014)
Дикань В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку промислового комплексу економіки України (2014)
Карачарова К. А. - Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ (2014)
Міщенко С. П. - Економічна безпека залізничного транспорту України в контексті захисту національних інтересів країни (2014)
Пономаренко О. О. - Проблеми фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення, Шифріна Н. І. (2014)
Дикань В. Л. - Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины, Рыжова Ю. А. (2014)
Адамян Ю. П. - Аналіз складових критерію, що відносяться до технологічних наслідків, які спричиняють транспортні компанії (2014)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки рівня економічної безпеки дистанції колії, Сухорукова Т. Г. (2014)
Полякова О. М. - Світовий досвід фінансування розвитку автодорожньої інфраструктури на основі державно-приватного партнерства (2014)
Чередниченко О. Ю. - Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту (2014)
Шраменко О. В. - Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту, Яковлева К. Ю. (2014)
Ареф’єв С. О. - Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації (2014)
Вовк М. А. - Методико-аналітичне забезпечення оцінки технологічного оновлення підприємств машинобудування (2014)
Геращенко І. О. - Шляхи підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2014)
Гладух М. В. - Економічна безпека підприємств як запорука економічної стійкості держави (2014)
Гречішкіна А. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2014)
Давидова О. Ю. - Проблеми розвитку підприємств туризму в Україні (2014)
Єлагін Ю. В. - Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту, Обруч Г. В. (2014)
Зубенко В. О. - Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом, Чудомех І. О. (2014)
Маліков В. В. - Проблеми організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні (2014)
Невдачина О. І. - Концептуальні основи формування економічних інструментів стратегії фінансово – векторного розвитку підприємства (2014)
Олексюк Т. В. - Розвиток підприємств машинобудування з позиції формування їх фінансової безпеки (2014)
Павліченко В. М. - Економічна безпека українських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи: сутність, загрози (2014)
Устенко М. О. - Обгрунтування необхідності впровадження логістичних систем на підприємствах (2014)
Терованесова О. Ю. - Конкурентний статус підприємства в системі наукових категорій (2014)
Толстова А. В. - Формування інтегрованого агропромислового кластеру: стратегічний напрям розвитку підприємств сільського господарства харківського регіону, Косенко Н. С. (2014)
Федорко І. П. - Організаційно-фінансовий механізм розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі державно-приватного партнерства (2014)
Кондратюк М. В. - Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства, Лактіонова К. С. (2014)
Бубенко П. Т. - Управління фінансовими потоками будівельного підприємства на основі логістичного бюджетування (2014)
Дикань О. В. - Логістичний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств (2014)
Круглов В. В. - Підвищення ефективності системи управління якості на торговельному підприємстві, Афанасьєва А. А. (2014)
Мірошніченко Ю. В. - Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління, Підгорна О. М. (2014)
Токмакова І. В. - Управління кадровою безпекою підприємств залізничного транспорту, Дудка К. В. (2014)
Фоменко А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування механізму управління стратегічним розвитком підприємства (2014)
Гудзь О. Є. - Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Управління прибутком сільськогосподарських підприємств (2015)
Krasnorutskyy O. O. - Biofuel usage promotion in the European union: experience for Ukraine, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Міжнародний трансфер технологій як чинник розвитку агропромислового виробництва, Левкін А. В. (2015)
Маренич Т. Г. - Фермерство в Україні та перспективи його функціонування, Борисовський Д. В. (2015)
Онегіна В. М. - Інноваційний потенціал підприємств та державна політика, Луньова В. А. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Планування фінансового забезпечення інноваційних агротехнологій в умовах різного фінансового стану підприємств, Дудник О. В. (2015)
Антощенкова В. В. - Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність (2015)
Артеменко О. О. - Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2015)
Бабан Т. О. - Світовий досвід державного регулювання ринку зерна: уроки для України (2015)
Бадалов Х. М. - Собівартість пшениці в сільськогосподарських підприємствах України та ЄС з позицій міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Батюк Л. А. - Наукові знання в сучасних умовах та їх вплив на соціально-економічний розвиток, Кравченко О. М. (2015)
Богданович О. А. - Дослідження виробництва валової продукції та галузевої структури сільського господарства в Україні та по регіонах (2015)
Богомолова К. С. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2015)
Василішин С. І. - Переоцінка активів як напрям протидії інфляції у системі економічної безпеки підприємств, Ступницький Є. Р. (2015)
Грідін О. В. - Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України (2015)
Дуднєва Ю. Е. - Система стратегічного управління компанією в умовах нестабільності середовища, Кір'ян І. С. (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції, проблеми та перспективи розвитку галузі виноградарства в Україні (2015)
Izdebski W. - Социальная ответственность предприятия в логистике, Kryś P., Skudlarski J., Zając S. (2015)
Киреенко Н. В. - Брендинг как важнейший элемент маркетинговой политики предприятий агропродовольственной сферы (2015)
Клименко С. О. - Історичні аспекти розвитку облікового забезпечення доходів підприємства (2015)
Ковальчук О. Д. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в контексті популяризації географічних зазначень: досвід ЄС та перспективи для України (2015)
Котко Я. М. - Роль сховищ для зберігання продукції овочівництва (2015)
Лозинська І. В. - Основні напрямки формування системи державного регулювання галузі м’ясо-молочного скотарства для відродження її ефективності в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Луценко О. А. - Державна підтримка сільського господарства країн ЄС в умовах СОТ: досвід для України (2015)
Макода С. Л. - Економічний зміст та протиріччя в обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Малій О. Г. - Оцінка фінансового забезпечення агроформувань (2015)
Мандич О. В. - Організація маркетингової діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України (2015)
Накісько О. В. - Державна підтримка агропромислового комплексу в контексті інноваційно-інвестиційного відтворення, Руденко С. В. (2015)
Ніценко В. С. - Щодо уточнення змісту дефініції "агропромислове підприємство" (2015)
Островерх О. В. - Проектування раціональної внутрішньорайонної системи спеціалізації та концентрації тваринництва як важливого етапу оптимізації виробничої структури (2015)
Плотнікова М. Ф. - Механізм активізації розвитку сільських територій у контексті трансформації суспільних відносин (2015)
Сагачко Ю. М. - Теоретичні основи інтенсивного розвитку тваринництва (2015)
Смігунова О. В. - Особливості інтеграційної взаємодії суб’єктів аграрної сфери: теоретичні засади та практичне підґрунтя (2015)
Стегній О. В. - Використання земельних ресурсів аграрних підприємств України (2015)
Сумець О. М. - Вплив логістичних витрат на основні показники господарювання підприємств олійно-жирової галузі (2015)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії організаційно-економічний механізм (2015)
Якубенко Ю. Л. - Фінансово-обліковий аспект трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств та шляхи їх скорочення, Зубченко В. В. (2015)
Якунічева А. Ю. - Оцінка ефективності здійснення маркетингу дорадчих послуг (2015)
Передмова (2014)
Академия военно-исторических наук: цели и задачи (2014)
Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років (2014)
70 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (2014)
Незабутнє (2014)
Философия в современном мире (2014)
Кузьменко О. В. - Зарубіжна методика формування громадянських вмінь, Решетняк Н. Б. (2014)
Гаевая А. В. - О ресурсе развития в Украине, Дегтярёва И. Г. (2014)
Гаряєва Г. М. - Франчайзинг, Хільченко А. М., Поліщук О. Я. (2014)
Гаряєва Г. М. - Торгові бар'єри, Хільченко А. М. (2014)
Гаряева А. М. - Правовые отношения Германии и Украины в свете событий 2014 года, Полищук О. Я., Хильченко А. М. (2014)
Перевалова Л. В. - Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Киян М. Ш. - Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу, Окладна М. Г. (2014)
Муренко Е. Л. - Сущность типологии государства (2014)
Фрадкіна Н. В. - Концепція "українського православ’я" М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності (2014)
Маліков В. В. - Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові (2014)
Міщенко М. М. - На шляху національного відродження: релігійна складова духовного світу України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Владленова І. В. - Сучасні технології: виклики та ризики (2014)
Смоляга М. В. - Проблемы современной эпистемологии в свете кантовской этической концепции, Старикова Г. Г. (2014)
Годзь Н. Б. - Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки (2014)
Стричинець О. В. - Категоричний силогізм (2014)
Шкумат А. В. - Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2014)
Горбунов М. П. - Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО, Ренкас О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Наші вітання (2014)
Пам'ятка авторам (2014)
Krasnorutskyy O. O. - The alternative energy development in the context of the bio-fuels proceeding, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Гуторов О. І. - Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах, Гуторова О. О. (2015)
Красноруцький О. О. - Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Управління ефективністю діяльності підприємств-виробників овочів, Левкін А. В. (2015)
Стецюк П. А. - Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2015)
Федулова І. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки нематеріальних активів підприємства, Кукурудзяк Л. В. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Інновації: теоретико-еволюційні аспекти (2015)
Аманов Б. - Цінова політика в агропромисловому виробництві як основа соціально-економічного розвитку країни (2015)
Антощенкова В. В. - Експортний потенціал молокопродуктового сектору України (2015)
Артеменко О. О. - Методичні проблеми оцінки реалізації ключових функцій оплати праці (2015)
Береговий В. К. - Виробництво та забезпечення рослинною олією населення України стан, тенденції (2015)
Богомолова К. С. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції (2015)
Боярчук Л. В. - Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності, Холодницька А. В. (2015)
Грибовська Ю. М. - Трансформація фінансової звітності та перехід на МСФЗ (2015)
Грідін О. В. - Теоретичні та практичні аспекти перспектив розвитку підприємств борошномельно-круп’яної галузі України (2015)
Гуторов А. О. - Виробнича типізація сільськогосподарських підприємств у системі інтеграційних відносин (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції розвитку та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Izdebski W. - Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности фермерских хозяйств в Польше, Skudlarski J., Ciotucha J., Zając S. (2015)
Іщенко О. А. - Необхідність побудови логістичних систем на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Клименко С. О. - Використання внутрішнього аудиту в обліковій політиці щодо основних засобів підприємств, Мікрюкова Л. В. (2015)
Коломієць Н. О. - Державні фінанси у період фінансової кризи в Україні, Павліченко В. М. (2015)
Колпаченко Н. М. - Розвиток біопаливної галузі, як шлях подолання енергетичної залежності (2015)
Котко Я. М. - Роль ярмарків у формуванні та функціонуванні овочевого ринку (2015)
Кравченко О. М. - Проблеми функціонування підприємств аграрного сектору економіки України в умовах модифікації ринкових механізмів ціноутворення, Батюк Л. А. (2015)
Краля В. Г. - Теоретичні основи управління організаційними трансформаціями (2015)
Крутько М. А. - Умови і механізми інтеграційних процесів в сільському господарстві, Калініченко С. М., Макода С. Л. (2015)
Литвин О. Ю. - Причини високих цін на нове житло в Україні: об’єктивні й спекулятивні (2015)
Лозова О. А. - Туристична галузь – важливий фактор інвестиційної привабливості Запорізького регіону (2015)
Мандич О. В. - Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств (2015)
Ніценко В. С. - Функціонування агропромислових підприємств в сучасних умовах господарювання (2015)
Polyvana L. A. - Single methodikal information system of accounting (2015)
Потишняк О. М. - Розвиток логістичних систем у Південному регіоні в умовах кризи, Гаврильчак О. В., Куцак В. О. (2015)
Стегній О. В. - Агрохолдингізація та державне регулювання аграрного сектору (2015)
Сухостав Е. В. - Проблемы развития розничной торговли в России (2015)
Трушина А. Ю. - Аналіз сучасного стану та пріоритетні напрями розвитку аграрного виробництва в Полтавській області (2015)
Ужва А. М. - Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу (2015)
Чернецька О. В. - Зовнішні чинники формування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2015)
Шабінський О. В. - Механізм подолання загроз економічної безпеки підприємств агросектора України у сфері ціноутворення, Євдокімова М. О. (2015)
Шемчук Р. С. - Теоретичні основи організації управлінського обліку в рослинництві, Пащенко Л. А. (2015)
Шибаєва Н. В. - Еволюція спільної аграрної політики ЄС, Квятко Т. М. (2015)
Потишняк О. М. - Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями, Корнієнко К. М. (2015)
Єщенко В. О. - Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві (2014)
Патика В. П. - Фітопатогенні бактерії: фундаментальні і прикладні аспекти, Пасічник Л. А. (2014)
Горгулько Т. В. - Влияние разных обработок почвы на биологическую активность почвы и продуктивность сои (2014)
Дидович С. В. - Влияние полифункциональных биопрепаратов на микробиологические процессы в ризосфере и продуктивность бобовых культур, Горгулько Т. В., Кулинич Р. А., Абдурашитов С. Ф., Турина Е. Л., Давидович А. Н. (2014)
Улянич О.І. - Урожайність руколи посівної і шпинату городнього залежно від сортотипу, Алексейчук О. М., Сорока Л. В. (2014)
Гамаюнова В. В. - Урожайність сортів картоплі залежно від мінерального живлення та рістрегулюючих речовин за вирощування на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Іскакова О. Ш. (2014)
Сидякіна В. О. - Продуктивність гібридів томату в умовах краплинного зрошення півдня України, Шангар О. С. (2014)
Улянич О. І. - Адаптивна здатність і ефективність вирощування сортів картоплі ранньої вітчизняної і зарубіжної селекції у Правобережному Лісостепу України, Воробйова Н. В. (2014)
Осокіна Н. М. - Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання, Костецька К. В. (2014)
Токар А. Ю. - Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах, Харченко З. М., Харченко О. С. (2014)
Кузнєцова І. В. - Встановлення жирнокислотного складу сушених листків стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) (2014)
Любыч В. В. - Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи, Полянецкая И. О. (2014)
Заморська І. Л. - Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання (2014)
Багиров О. Р. - Биологическое и помологическое исследование форм черешни в условиях Нахчыванской Автономной Республики (2014)
Корхова М. М. - Оптимальні строки сівби пшениці озимої в умовах зміни клімату в Південному Степу України (2014)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України, Берднікова О. Г. (2014)
Poltoretskyi S.P. - Peculiarities of sowing rate selection of seed coenosis of common millet (2014)
Рожков А. О. - Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби (2014)
Аверчев О. В. - Адаптивність сортів проса до грунтових особливостей Причорноморського Степу України (2014)
Грицаєнко З. М. - Анатомічна будова рослин сої за інтегрованого застосування гербіциду із рістстимулювальними препаратами, Івасюк Ю. І. (2014)
Заболотний О. І. - Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90, Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна О. В. (2014)
Леонтюк І. Б. - Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої, Голодрига О. В., Заболотний О. І. (2014)
Манушкіна Т. М. - Морфогенетичні реакції Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих апікальних меристем in vitro (2014)
Єгоров Ю. І. - Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" (2014)
Karpenko V. P. - Eco-friendly sources of alternative energy in Ukraine, Burlyai O. L. (2014)
Карпенко В. П. - Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати, Сонько С. П., Суханова І. П., Дубін О. Г., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. (2014)
Яцук І. П. - Екотоксикологічна оцінка ґрунтів Чернігівської області за вмістом пестицидів і важких металів, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д. (2014)
Тіщенко Л. М. - Розробка, конструювання та виробництво в Україні сучасної високонадійної сільськогосподарської техніки, Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2015)
Кухтов В. Г. - Показатели обеспечения ресурса вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Кулиш А. В., Подзолков А. Ю. (2015)
Воробьев Ю. С. - Стандартизация надежности техники по стандартам ДСТУ, Срицкий Н. А. (2015)
Гринченко А. С. - Статистическое моделирование и прогнозирование надежности при внезапных механических отказах, Савченко В. Б., Юрьева А. П. (2015)
Ларін О. О. - Аналіз надійності і прогнозування ресурсу втоми пневматичної шини з використанням двомасштабного субмоделювання, Петрова Ю. А. (2015)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування методу і системи діагностування стану мобільної сільськогосподарської техніки, Гриньків А. В. (2015)
Лебедев С. А. - Оценка надежности отечественных и зарубежных тракторов в начальный период эксплуатации, Балабай Т. А. (2015)
Ткаченко Р. М. - Показники надійності роботи робочих органів коренезбиральних машин (2015)
Клименко Н. П. - Оценка надёжности судовых насосов по показателям безотказности отдельных элементов, Конюков В. Л., Горбенко А. Н. (2015)
Бондаренко Г. П. - Характеристики ресурсу основних спряжень фрикційної муфти тракторної коробки передач (2015)
Лебедев А. Т. - Надежность тракторов при групповом выполнении агротехнологий в растениеводстве, Лебедева И. А. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Підвищення коефіцієнта технічного використання тракторів ХТЗ скороченням тривалості їх технічного обслуговування, Барабаш Р. І. (2015)
Артьомов М. П. - Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції, Шуляк М. Л., Колєснік І. В., Козлов Ю. Ю. (2015)
Скобло Т. С. - Повышение долговечности тонкостенного режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Гаркуша И. Е., Бырка О. В., Муратов Р. М. (2015)
Voytov V. A. - Modeling of wear distribution between triboelements of direct and inverse structures of tribosystems, Zakharchenko M. B. (2015)
Кривошапов С. И. - Методика корректирования периодичности технического обслуживания транспортных машин (2015)
Чернявский И. С. - Оценка напряженности и долговечности зубчатых передач трансмиссии трактора Т-250, Устиненко А. В., Бондаренко А. В. (2015)
Борак К. В. - Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин (2015)
Shevchenko S. A. - Condition-based replacement policy for periodic unit inspections taking into account latent stage of defect development (2015)
Беседа О. О. - Дослідження впливу показників надійності посівних машин на ймовірність виконання технологічної операції з завданою якістю (2015)
Тимофеев С. С. - Повышение эксплуатационного ресурса коленчатых валов транспортных двигателей (2015)
Іванов В. І. - Підвищення надійності системи методом селекції її елементів, Калінін Е. І., Дейнека Є. П., Скитин А. С. (2015)
Клименко Н. П. - Анализ отказов и оценка надежности центробежных насосов судовых систем, Попов В. В., Шаратов А. С., Лихицкий В. А. (2015)
Ларін О. М. - Підвищення надійності системи електрообладнання пожежно-рятувального автомобіля та його енергоозброєності за допомогою термоелектричного модуля, Коваленко Р. І., Ціолковський В. І. (2015)
Власовец В. М. - Моделирование напряжённо-деформированного состояния вокруг включений карбидов при охлаждении эвтектоидной стали в условиях нестационарной теплопроводности, Заец В. Н. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Коливання шаруватих ортотропних оболонок на пружній основі при імпульсному навантаженні (2015)
Алфьоров О. І. - Динамічні характеристики пружньої підвіски робочих органів грунтообробних агрегатів (2015)
Ивановская А. В. - Формализация динамики работы неводовыборочного комплекса на этапе кошелькования, Богатырева Е. В. (2015)
Надикто В. Т. - Наукові основи агрегатування сільськогосподарських машин (2015)
Адамчук В. В. - Теорія руху причіпного комбінованого посівного агрегату, Петриченко Є. А. (2015)
Овсянников С. И. - Определение тягово-сцепных свойств жесткого колеса мотоагротехники, Саблина М. А. (2015)
Манойло В. М. - Методика определения параметров проточной части электромагнитного дозатора газа, системы питания транспортного двигателя (2015)
Кюрчев С. В. - Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна, Верхоланцева В. О. (2015)
Чернявский И. С. - Эффективность работы КБ расчетов и научных исследований на Харьковском тракторном заводе (2015)
Абдула С. Л. - О создателе первых мощных колесных тракторов на ХТЗ (2015)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Колесник Н. А. - Применение усовершенствованной методики для оценки вариации положения границы мульды (2014)
Грищенков А. Н. - Определение вероятности необнаружения грубых угловых и линейных ошибок, не выявленных невязками в ходах различной конфигурации и протяженности, Грищенков Н. Н. (2014)
Шубин Ю. П. - Результаты геоархеологических исследований на территории древних медных рудников Донбасса (2014)
Кесарийская И. Ю. - Характеристика обрушаемости, устойчивости и крепости углевмещающих пород Донецкого бассейна, Карали М. Д. (2014)
Выборов С. Г. - Динамика загрязнения почв в связи отходами углеобогащения (2014)
Седова Е. В. - Сравнение протерозойских редкометальных гранитов Украинского щита с протерозойскими редкометальными гранитами мира, Шеремет Е. М. (2014)
Южанин И. А. - Инструментальные исследования проявления горного давления в шахтных стволах, Колдунов И. А., Терлецкий А. М. (2014)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на поле шахты "Октябрьский рудник" Донецко-Макеевского углепромышленного района, Антропова Е. С. (2014)
Калиниченко О. И. - Инженерная оценка условия согласованной работы клапанного распределителя гидродвигателя погружного поршневого насоса, Малеев В. Б., Сёмка В. И. (2014)
Малеев В. Б. - Оценка границы устойчивой стабилизации установок типа УМБ на морском дне, Скорынин Н. Й., Калиниченко О. И., Кожевников Д. В. (2014)
Корчемагин В. А. - Поля напряжений и деформаций Тюрингского Леса, Корчемагин Д. В., Черныш О. Г. (2014)
Кожевников А. А. - Геолого-технические условия оборудования гидрогеологических скважин криогенно-гравийными фильтрами, Дычковский Р. Е., Судаков А. К. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування необхідності оперативного управління проектом розвідки малоамплітудної порушеності виїмкових стовпів, Янжула О. С., Захарова Л. М. (2014)
Гречихин Л. И. - Физика горения и взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли, Шевцов Н. Р., Купенко И. В., Куць Н. Г. (2014)
Никитенко А. В. - Поля напряжений западного замыкания Горловской антиклинали Донбасса и стадийность их развития (2014)
Каракозов А. А. - Результаты разработки гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем для бурения скважин различного целевого назначения, Парфенюк С. Н. (2014)
Каракозов А. А. - Результаты исследований алмазного породоразрушающего инструмента для колонкового бурения скважин на основе синтетических монокристаллов с повышенной термостойкостью, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2014)
Стасюк О. - Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті українського державотворення (2014)
Зайцев О. - Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920–1940-х років (2014)
Футала В. - Націоналізм ОУН у сучасному науковому дискурсі (2014)
Голик Р. - Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) (2014)
Примаченко Я. - ОУН і УПА vs голокост: "війни пам’яті” в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання (2014)
Гавришко М. - Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929–1939-х роках (2014)
Кучерук О. - Осмислення Організацією Українських Націоналістів в добу Євгена Коновальця проблеми підготовки до збройної боротьби за державне відновлення України (2014)
Посівнич М. - Формування й діяльність Легіону Сушка в червні–жовтні 1939 року (2014)
Галевич Н. - Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН (2014)
Надурак Н. - Розкол в Організації українських націоналістів у відображенні української історіографії (2014)
Гривул Т. - Вишкільний напрям діяльності ОУН на підрадянській території в 1939–1941 роках (2014)
Ревегук В. - Похідні групи ОУН(м) на Полтавщині (1941–1942) (2014)
Гаврилів І. - До питання утворення Української повстанської армії (2014)
Боляновський А. - Український повстанський рух і німецькі окупаційні інстанції на Волині на початку 1944 року: між протистоянням і нейтралітетом (2014)
Забілий Р. - Протистояння УПА і польського підпілля на Волині в 1943 році в контексті повстанської війни (2014)
Антонюк Я. - "Білоруський фронт” українсько-польського конфлікту (1941–1945) (2014)
Стасюк О. - Організація українських націоналістів та інтелігенція (2014)
Польова З. - Порівняння методологічних підходів до осмислення проблем колабораціонізму та опору (2014)
Русначенко А. - Ідеологічні дискусії в кінці 1940-х – на початку 1950-х років у середовищі українського визвольного руху та їхні результати (2014)
Стародубець Г. - Образ "свого” та "чужого” в національній пам’яті українців (на прикладі бандерівського руху періоду Другої світової війни), Якимович Б. (2014)
Мороз В. - Кадровий склад крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю (2014)
Ільницький В. - Функціонування Служби безпеки в Карпатському краї ОУН (1945–1954) (2014)
Волянюк С. - Формування та кадровий склад військового штабу воєнної округи УПА "Лисоня” (2014)
Романюк М. - Структура й особовий склад референтури СБ Золочівського окружного проводу ОУН (2014)
Бежук О. - Випускниці Українського інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН і УПА (2014)
Сухих А. - Повстансько-підпільний рух на Новоград-Волинщині (1941–1943) (2014)
Сова А. - З джерел української військової думки (брошура Української військової організації "Мала війна” 1927 року) (2014)
Манзуренко В. - Історія створення Капітули Золотого хреста УПА (2014)
Дем’янчук Ю. - Визвольний рух на території Рівненщини в роки німецько-радянської війни (2014)
Ільїн О. - Іван Гнойовий і український рух на Берестейщині (2014)
Зайцев Ю. - Рух опору на Півдні України (кінець 1950-х–1980-ті роки): Одеська парадигма (2014)
Лук’янченко С. - Участь комбатантських організацій в культурно-освітньому житті української громади Канади після Другої світової війни (2014)
Онищук Я. - Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині (2014)
Гаврилів І. - Рецензія на: Федун Петро – "Полтава”. Концепція Самостійної України. Том 1. Твори; Том 2. Документи і матеріали (2014)
Інформація про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Прилуцкий А. С. - Аутоиммунные полиэндокринные синдромы: классификация, клиника, диагностика, лечение, Прилуцкая О. А., Стрельченко Е. С. (2014)
Муравйова І. М. - Структурні зміни щитоподібної залози в постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-­го типу, Чикалова І. Г. (2014)
Исмаилов С. И. - Структура причин бесплодия у мужчин и женщин в г. Ташкенте и Ташкентской области Республики Узбекистан по данным скрининга, Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Сафарова Ш. М., Ходжаева Ф. С. (2014)
Юзвенко Т. Ю. - Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності (2014)
Безродний Б. Г. - Тривалість стаціонарного лікування хворих на цукровий діабет 2-­го типу із синдромом діабетичної стопи залежно від стану компенсації вуглеводного обміну, Приступюк М. О., Мартинович Л. Д. (2014)
Паньків В. І. - Порівняльна оцінка ефективності препарату Еспа-­карб у лікуванні хворих із гіпертиреозом (2014)
Михальчишин Г. П. - Вплив пробіотикотерапії на клініко-­біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2014)
Зуєв К. О. - Роль вісцеральної жирової тканини у розвитку гормонально-­метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет 2-­го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності комбінованої терапії хворих на синдром діабетичної стопи препаратами альфа-­ліпоєвої кислоти і низькомолекулярного гепарину (2014)
Луценко Л. А. - Інциденталоми надниркових залоз: діагностика та вибір тактики ведення хворих, Кваченюк А. М. (2014)
Романенко Т. Г. - Особенности функционирования щитовидной железы у беременных на фоне йододефицита, Чайка О. И. (2014)
Пасєчко Н. В. - Порушення репродуктивної функції жінки на тлі дисфункції щитоподібної залози (огляд проблеми), Гнат С. В. (2014)
Демиденко Г. В. - Роль апеліну у розвитку глюкометаболічних порушень (огляд літератури та власних досліджень) (2014)
Орленко В. Л. - Лечение аналогами глюкагоноподобного пептида-­1 — прорыв в терапии сахарного диабета 2-­го типа, Зак К. П. (2014)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Бойчук Т. М. - Буковинський край: історія розвитку ендокринології (до 70-­річчя Буковинського державного медичного університету), Пашковська Н. В., Паньків В. І., Ляшук П. М., Леонова М. О. (2014)
Горобейко М. Б. - Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок (2014)
Юзвенко Т. Ю. - Зміни структури і функції серця за умов інсулінорезистентності при синдромі тиреотоксикозу (2014)
Поворознюк В. В. - Вміст вітаміну D у хворих на автоімунний тиреоїдит із зниженою функцією щитоподібної залози, Паньків І. В. (2014)
Пасєчко Н. В. - Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням, Лой Г. Я., Свистун І. І. (2014)
Караченцев Ю. И. - Микроэлементный дисбаланс при диффузно-­очаговой форме аутоиммунного тиреоидита, Гончарова О. А., Ильина И. М. (2014)
Халимова З. Ю. - Частота артериальной гипертензии при объемных образованиях надпочечников различного генеза по данным обращаемости, Эгамбердиева З. Д. (2014)
Наумова Л. О. - Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби в жінок (2014)
Исмаилов С. И. - Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса, Акбутаев А. М., Элов А. А. (2014)
Янчій І. Р. - Виконання органозберігаючих операцій при фолікулярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками на час Чорнобильської аварії (2014)
Глоба Є. В. - Глікований гемоглобін у практиці ендокринолога (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2014)
Орленко В. Л. - Досвід застосування препаратів генно­інженерних інсулінів виробництва компанії "Фармак" у хворих на цукровий діабет 2-­го типу, Єфімов А. С., Іваськіва К. Ю. (2014)
Панькив В. И. - Проблема сочетанного дефицита йода и селена в развитии заболеваний щитовидной железы (2014)
Паньків В. І. - Профілактичний та лікувальний ефект воглібозу в менеджменті цукрового діабету (2014)
Полторак В. В. - Адипонектин та цукровий діабет 2-­го типу (патогенетичні аспекти як підґрунтя для оптимізації антидіабетичної фармакотерапії), Горшунська М. Ю., Красова Н. С. (2014)
Паєнок О. С. - Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату, Костів М. О. (2014)
Хижняк О. О. - Роль системы обучения в формировании активной мотивации к самоконтролю у больных сахарным диабетом, Барабаш Н. Е., Тихонова Т. М. (2014)
Прудиус П. Г. - Досвід роботи школи хворих на цукровий діабет у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, Манжуловський Я. О., Костюк Н. В., Коломієць В. М. (2014)
Содержание (2015)
Нестеренко О. Г. - Перспективи впровадження малогабаритних ДКС (МДКС) з метою стабілізації видобутку газу з родовищ України, Кривуля С. В., Жарков П. Є. (2015)
Макаренко В. Д. - Дослідження механізму наводнювання металу нафтопроводів, Кіндрачук М. В., Бондарев А. А., Макаренко Ю. В. (2015)
Елин А. В. - Исследование работоспособности одноступенчатых питательных насосов при воздействии теплового удара, Хворост В. Ф., Шевчук С. Н. (2015)
Заговора О. В. - Информационно-экстремальная интеллектуальная технология анализа результатов исследований машин динамического действия, Концевич В. Г. (2015)
Русанов А. В. - Разработка проточной части паровой теплофикационной турбины Т-3.3/5.5-0.5/0.22/0.01, Шубенко А. Л., Пащенко Н. В., Сенецкий А. В., Русанов Р. А. (2015)
Бондаренко Г. А. - Влияние конструктивных параметров на расходные характеристики лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Вертепов Ю. М. - Профилирование всасывающего окна жидкостно-кольцевой машины (2015)
Жеманюк П. Д. - Опыт внедрения орбитальной сварки при изготовлении и ремонте тонкостенных трубопроводов, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2015)
Тарельник В. Б. - Формирование приработочных покрытий бронзовых вкладышей подшипников скольжения, Антошевский Б., Марцинковский В. С., Карп П., Дзюба А. В. (2015)
Берлизева Т. В. - Моделирование свойств ХТС на основе хромитового песка и циклокарбонатов, Пономаренко О. И., Качанова Н. А. (2015)
Савчук В. И. - Технологические особенности обработки подшипниковых шеек валов суперфинишированием, Евтухов А. В. (2015)
Слово к читателю (2015)
Від редактора (2014)
До 60-річчя від дня народження професора В. В. Поворознюка (2014)
Вчений, педагог, популяризатор медичних знань (до 85-річчя професора І. І. Нікберга) (2014)
Перцева Н. О. - Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих із початковою незадовільною компенсацією цукрового діабету 2-го типу за умов корекції артеріальної гіпертензії блокаторами рецепторів ангіотензину II протягом одного року (2014)
Гончарова О. А. - Ассоциативные связи между микоплазмой и компонентами иммунного ответа у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2014)
Дорошкевич И. П. - Оценка влияния гликемии на показатели сна при сахарном диабете 1-го типа: результаты одномоментного когортного исследования, Мохорт Т. В. (2014)
Тихонова Т. М. - Обґрунтування підходів до терапії хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих (2014)
Бондаренко В. О. - Досвід застосування левотироксину та антиоксидантів при терапії неплідності в чоловіків, хворих на гіпотиреоз, Співак Ж. С. (2014)
Ступницька Г. Я. - Морфофункціональні властивості еритроцитів при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Паньків В. І. - Вибір методу профілактики цукрового діабету 2-го типу: патогенетичний підхід з використанням воглібозу, Чернявська І. В. (2014)
Приступюк Л. О. - Скринінг цукрового діабету 2-го типу шляхом визначення глікованого гемоглобіну (2014)
Современные возможности снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете (2014)
Актовегин: вопросы безопасности (2014)
Бездітко Н. В. - Фармакоекономічний аналіз застосування аналогів інсуліну тривалої дії при цукровому діабеті 2-го типу в умовах фармацевтичного ринку України, Маньковський Б. М. (2014)
Климова Ж. А. - Современная лабораторная диагностика остеопороза, Зафт А. А., Зафт В. Б. (2014)
Перцева Н. О. - Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии, Михайлинчик И. Н. (2014)
Тащук В. К. - Порівняльна ефективність Тіотриазоліну® та Триметазидину у комплексному лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги II–III функціонального класу, Маковійчук І. О., Турубарова-Леунова Н. А., Ілащук Т. О., Поліщук О. Ю., Іванчук П. Р. (2014)
Паєнок О. С. - Корекція психоемоційного стану у вагітних із дифузним токсичним зобом за даними стандартизованого багатофакторного опитування особистості, Паєнок А. В., Костів М. О., Грицишин Б. Р. (2014)
Прудиус П. Г. - Організаційні проблеми при призначенні препаратів інсуліну за умов сучасного бюджетного фінансування, Слободянюк Г. Г., Власенко М. В., Семенюк І. В., Шевчук Н. М. (2014)
Паньків В. І. - Шляхи удосконалення надання медичної допомоги хворим на тиреопатії із супутньою патологією, Юзвенко Т. Ю., Коритко О. О., Садов’як І. Д., Бойко В. І., Глуговська С. В. (2014)
Зуєв К. О. - Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією з супутньою дисліпідемією (2014)
Урманова Ю. М. - Значение применения вопросника "Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста" у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально-селлярной области в до- и послеоперационном периоде, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз результатів упровадження уніфікованого клінічного протоколу "Цукровий діабет 2-го типу" за індикаторами якості у закладах Київської області (2014)
Адаменко А. - Лінгвістичний статус прийменника у сучасній науковій думці (2014)
Білявська Т. - Проблема введення нової правописної системи в Західній Україні на сторінках часопису "Зоря" (1880 –1897 рр. ) (2014)
Главацька Ю. - Термінологічне поле vs терміносистема: принципи наповнення та структурації термінологічного поля в мові (2014)
Зеленько А. - Проблеми сучасного теоретичного мовознавства в аспекті концепції синергетичного детермінізму (2014)
Зубенко К. - Когнітивний принцип классифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст (2014)
Медвідь Н. - "Проста мова" в історії становлення української національної мови (2014)
Христіанінова Р. - Складнопідрядні речення відповідності/невідповідності в сучасній українській літературній мові (2014)
Бабій І. - Оказіонально-предметна номінація у художній картині світу Миколи Хвильового (2014)
Бабій Ю. - Частотність функціонування ключових слів у текстах політичної реклами Миколаївщини (2014)
Вербицкая Т. - Употребление частиц в немецком дискурсе, Никифоренко И. (2014)
Власенко Л. - Транспозиційний потенціал грамем часу (2014)
Гоштанар І. - Німецькі соматичні фразеологізми в лінгвокогнітивному аспекті (2014)
Карабута О. - Назви ліків та лікарських препаратів у порадниках ХХ століття: семантичний аспект (2014)
Климович С. - Постпозитивні субстантивні абревіатурні морфеми у власне-аброморфемних абревіатурах (2014)
Коваль Л. - Між’ярусні кореляції безособово вжитих особових дієслів у ролі головного компонента односкладного речення (2014)
Лисенко О. - Освоєння лексичних запозичень в українській термінології (2014)
Матулевська Т. - Функції частки НАВІТЬ у політичному дискурсі (2014)
Мироненко О. - Лексично оказіональні прислівники як репрезентанти увиразнення сучасної української літературної мови (2014)
Олексюк О. - Сугестивний компонент рекламного дискурсу (2014)
Перепьолка В. - Внутрішня форма слова в етнокультурологічному аналізі (2014)
Покорна Л. - Інтерферуючий вплив української мови під час навчання структурі англійського простого речення (2014)
Резниченко Н. - Функции метафор в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2014)
Сушич Т. - Лінгвостилістичні особливості лексем на позначення поняття "природа" у мовній картині світу канадських українськомовних поетів (2014)
Тхір М. - Ієрархія цінностей у промовах президента США Б. Обами (2014)
Акимова Н. - Специфика современных лингвистических исследований понимания текста (2014)
Березіна Ю. - Відображення діалектних особливостей у давньоверхньонімецькій мові (2014)
Желязкова В. - Знак та образ як взаємозалежні реалії у семіозисі мовного простору художнього твору (2014)
Ізотова Н. - Лист як засіб рефлексії персонажа в художньому творі (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "Age of iron") (2014)
Каленюк С. - Народнорозмовна основа лексики творів Уласа Самчука (2014)
Ковальська Н. - Питання типології дискурсу (2014)
Лазаренко С. - Функціонування прецедентних феноменів у заголовках газетних текстів, Ротар А. (2014)
Мелконян В. - Стилистическое своеобразие научных статей (2014)
Неклесова В. - Ономастичний ландшафт як частина мовної картини світу (2014)
Присяжнюк о. - Лингвистическая категория языковой нормы (2014)
Романюк І. - Інформативний діалог та його жанрові форми в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Турченко В. - Скромність як поведінковий концепт в англомовному дискурсі (2014)
Чухонцева Н. - Концепт "степ" у художній прозі Дмитра Марковича (2014)
Шабуніна В. - Специфіка діалогічної організації жанрів у писемній формі існування навчальних текстів (2014)
Барменкова О. - Разноплановость употребления компаративных тропов в циклах рассказов И. Бабеля (2014)
Бондаренко Л. - Парцеляція як засіб експресивності художнього тексту (на матеріалі збірки Марії Матіос "Нація. Одкровення") (2014)
Валюх З. - Структурно-семантичний вияв локативної ознаки в українських десубстантивах, Попов В. (2014)
Дружина(Панасенко) Т. - Історія дослідження загадок у різносистемних мовах (2014)
Коваль Т. - Дискурс як соціолінгвальне явище сучасного медіапростору (2014)
Леонтьєва О. - Функціонування іменного предиката з семантикою оцінки в публіцистичних текстах (2014)
Мартос С. - Соціальні характеристики людини в молодіжному сленгу, Нечмілова О. (2014)
Орлова Н. - Основні етапи формування термінології телевізійної журналістики (2014)
Рембецька О. - Висвітлення проблеми торгівлі людьми в українських виданнях (на матеріалі газет "День", "Дзеркало тижня") (2014)
Демченко В. - Функціональні особливості юридичної лексики у творах Д. Марковича (2014)
Гайдученко Г. - Емоційно-експресивна функція оказіоналізмів у прозі Оксани Забужко (2014)
Лопатньов К. - Особливості формування морської електронавігаційної термінології сучасної української мови (2014)
Муссурова Е. - Процессы семантико-стилистической нейтрализации в современном русском языке (на материале общественно-политической лексики) (2014)
Тихоша В. - Переносне значення слів як засіб образності в поезії Ліни Костенко (2014)
Черкашенко М. В. - Синтез гидропневмоагрегатов с параллельными алгоритмами работы, Полушкин К. А. (2015)
Русанов А. В. - Влияние простого окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидромашины ПЛ20 на гидродинамические характеристики проточной части, Хорев О. Н., Линник А. В., Сухоребрый П. Н. (2015)
Гнесин В. И. - Влияние относительного окружного расположения статоров на аэроупругое поведение лопаточного венца в полуторной компрессорной ступени, Колодяжная Л. В. , Колесник А. А. (2015)
Губарев О. П. - Врахування ходу штовхача в методиці розрахунку теплогідравлічного приводу позиціонування приймача геліостанції, Ганпанцурова О. С., Бєліков К. О. (2015)
Рикунич Ю. Н. - Увеличение ресурса и повышение эксплуатационной надежности малогабаритных пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованны электромагнитным приводом, Федоричко Я. Б., Зайончковский Г. И., Барилюк Е. И. (2015)
Потетенко О. В. - К вопросу учета диффузионного переноса момента импульса и трансформации его энергии в энергию импульса и, наоборот, при моделировании турбулентных потоков, Крупа Е. С. (2015)
Лурьє З. Я. - Синтез мехатронных гидроагрегатов для динамической компенсации колебаний, Цента Е. Н. (2015)
Миронов К. А. - Особенности течения жидкости в низконапорных радиально-осевых гидротурбинах (2015)
Шевченко Н. Г. - Численное моделирование потока вязкой жидкости в ступени погружного центробежного насоса, Шудрик А. Л. (2015)
Мараховський М. Б. - Прогнозирование энергетической характеристики турбобура, Гасюк О. І. (2015)
Фатєєва Н. Н. - К вопросу проектирования аксиально-поршневых насосов с клапанно-щелевым распределением (2015)
Андренко П. М. - Стохастична математична модель мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2015)
Иваницкая Е. П. - Моделирование переходных процессов гидропривода технологического оборудования (2015)
Бондаренко А. В. - Теоретические исследования обтекания решеток профилей осевых гидротурбин и оценка уровня лопастных пульсаций давления, Гришин А. М., Чебан О. Н. (2015)
Струтинський С. В. - Газодинамічні процеси у вузлах високообертового пневмошпинделя на аеростатичних опорах із турбінним приводом, призначеного для застосування в багатокоординатному технологічному обладнанні з паралельними кінематичними структурами (2015)
Тарасенко Т. В. - Возникновение кавитации в объемном насосе, Романенко В. Г., Бадах В. Н. (2015)
Сивашенко Т. І. - Паливовимірювальна система з діагностикою стану паливних агрегатів та конструктивних елементів, Кошкін Ю. А., Мостовий М. В., Лапенко Р. І. (2015)
Дранковський В. Э. - К расчету гидродинамических характеристик высоконапорной обратимой гидромашины в турбинном режиме работы на основе математического описания ее рабочего процесса, Резвая К. С. (2015)
Сьомін Д. О. - Вплив умов входу середовища, що перекачується, на енергетичні характеристикивихрекамерних насосів, Роговий А. С. (2015)
Аврунин Г. А. - О некоторых разработках ВНИИГидропривод, выполненных выпускниками кафедры "Гидравлические машины" (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Від редактора (2014)
Поворознюк В. В. - Роль дефіциту та надмірної маси тіла у розвитку вертебрального больового синдрому при системному остеопорозі, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз медичного стану пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та його впливу на розвиток ускладнень, Маньковський Б. М., Долженко М. М. (2014)
Сорокман Т. В. - Антропометричні стандарти та клінічні особливості ожиріння в дітей (2014)
Зуєв К. О. - Особливості артеріальної гіпертензії залежно від кількості та розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Дидушко О. Н. - Некоторые вопросы ведения пациентов с диабетической нефропатией (2014)
Москва Х. А. - Вплив фіксованої комбінації йоду і селену на перебіг автоімунного тиреоїдиту в йододефіцитному регіоні, Кіхтяк О. П., Макар Р. Д. (2014)
Кваченюк А. М. - Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози, Рейзін Д. В. (2014)
Гончарова О. А. - Вплив гендерного та вікового факторів на співвідношення гормонів гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на автоімунний тиреоїдит (2014)
Актовегин и заболеваемость деменцией (2014)
Юнусов А. А. - Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы у женщин (2014)
Кіндратів Е. О. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованій із папіломавірусною інфекцією, у жінок із безпліддям (2014)
До ювілею професора Яреми Ілліча Томашевського (2014)
Новини ендокринології (2014)
Новые книги (2014)
Проект. Рекомендації Української асоціації кардіологів, Української асоціації ендокринних хірургів, Асоціації нефрологів України з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій 2014 р. (2014)
Відмова від тютюнокуріння у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (Методичні рекомендації для лікарів, 2014) (2014)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Abramova N. O. - Peculiarities of Antithyroid Autoimmunity Indicators in Type 2 Diabetic Patients Depending on Leptin Level in Blood Serum and Their Dynamics as a Result of Sodium Selenite Treatment, Pashkovska N. V., Berezova M. S. (2015)
Карлович Н. В. - Результаты динамического когортного наблюдения функции паращитовидных желез у пациентов с вторичным гиперпаратиреозом (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Частота структурних уражень щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Гончарова О. А. - Адипонектин у больных с сахарным диабетом 2-го типа при нормальной массе тела, Парцхаладзе В. И., Ильина И. М. (2015)
Вернигородський С. В. - Патоморфологічні зміни підшлункової залози та роль судинного фактора у розвитку інсулінової недостатності при цукровому діабеті 2-го типу (2015)
Паньків В. І. - Вплив воглібозу на показники метаболічного контролю у хворих на цукровий діабет 1-го типу (2015)
Ткаченко В. І. - Аналіз індикаторів якості діабетологічної допомоги в країнах світу та шляхи оптимізації оцінки й моніторингу якості діабетологічної допомоги в Україні (2015)
Черняєва А. О. - Показники центральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки. Взаємозв’язок з фактором некрозу пухлини α та інтерлейкіном-6, Кравчун Н. О. (2015)
Целесообразность применения Актовегина: фокус на доказательную медицину (2015)
Кондрацька І. М. - Вплив інфузійної терапії на рівень кетонових тіл у крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений кетоацидозом (2015)
Матвеева С. Л. - Влияние компенсации селенодефицита на эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза у больных с тиреопатиями (2015)
Терапевтическая стратегия при диабетической нейропатии: реалии и перспективы (2015)
Кобиляк Н. М. - Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому, Кирієнко Д. В. (2015)
Полторак В. В. - Комбинированная терапия "метформин + глимепирид" у больных сахарным диабетом 2-го типа (молекулярные механизмы оптимизации реабилитирующего действия), Красова Н. С., Горшунская М. Ю. (2015)
Пасєчко Н. В. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції, Гнат С. В., Свистун І. І., Наумова Л. В. (2015)
Никберг И. И. - Когнитивные нарушения у больных сахарным диабетом в пожилом возрасте (2015)
Дубенко О. Д. - Стан щитоподібної та молочних залоз у жінок із вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Мавлонов У. Х. - Динамика антропометрических и гормональных показателей у подростков (мальчиков) с задержкой физического и полового развития на фоне терапии, Урманова Ю. М. (2015)
Урманова Ю. М. - Значение скрининга в выявлении факторов риска задержки пубертата у мальчиков-подростков и взаимосвязи с йододефицитными состояниями в различных регионах Республики Узбекистан, Мавлонов У. Х., Ходжаева Ф. С. (2015)
Ходжаева Ф. С. - Случай сочетания гипоплазии гипофиза и ахондроплазии у шестилетнего мальчика, Урманова Ю. М., Рихсиева Н. Т. (2015)
Рихсиева Н. Т. - Случай сочетания первичного гиперпаратиреоза с АКТГ-эктопированным синдромом Кушинга, Урманова Ю. М., Ходжаева Ф. С. (2015)
Шкала Л. В. - Фатальный исход при коморбидной патологии, усугубившейся гипогликемией, Мишанич Г. И., Бабакова Е. В. (2015)
Баранов М. И. - Новая резистивная схема защиты высоковольтных конденсаторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии (2015)
Богуславський Л. З. - Високовольтна установка для синтезу нановуглецю з onion-like структурою з системою керування електричними характеристиками газового розряду, Вінниченко Д. В., Назарова Н. С. (2015)
Богуславский Л. З. - Алгоритм адаптивного управления импульсным высоковольтным источником питания системы электрофильтрации экологически опасных промышленных выбросов, Мирошниченко Л. Н., Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2015)
Довженко А. О. - Особливості методу ущільнення багатоканального звукового контенту, Швайченко B. Б., Шарадга О. (2015)
Иванов В. М. - Генератор электрофизической установки на основе высоковольтного импульсного трансформатора (2015)
Колиушко Г. М. - Анализ конструкций опытных образцов устройства блокировки оперативных переключений, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Борисов Р. К., Ковалев Д. И. (2015)
Коробко А. И. - Энергетический механизм взаимодействия импульсных электромагнитных излучений с радиоэлектронными системами в режиме обратимых отказов, Коробко З. И. (2015)
Кравченко В. И. - Влияние стороннего электромагнитного излучения на спектр поверхностных колебаний полупроводниковых структур, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Воздействие стороннего электромагнитного излучения на механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий при наличии потока заряженных частиц, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки в условиях влияния электромагнитного излучения, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Назарова Н. С. - Ієрархічна система моніторингу поточного стану високовольтних генераторів імпульсних струмів, Вінниченко Д. В., Вінниченко І. Л., Адамчук Ю. О. (2015)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний восприимчивости БАО к переходным процессам, вызванных молнией "ИГЛА-МКУ-4" ("многократные удары" форма 4), Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2015)
Немченко Ю. С. - Индукционный преобразователь импульсного магнитного поля молнии, Шаламов С. П. (2015)
Петков А. А. - Система двух ЕНЭ для формирования испытательных импульсов тока с монотонным нарастанием и спадом значений (2015)
Пилинский B. В. - Методы моделирования для оценки электромагнитной совместимости звукотехнических систем с импульсными источниками питания и усилителями класса D, Пробитый Д. М., Довженко А. А. (2015)
Постельник И. А. - Аппаратно-программный комплекс для измерения напряженности электрического поля, Князев В. В. (2015)
Рудаков В. В. - Резонансные спектры неоднородных коаксиальных резонаторов для определения диэлектрической проницаемости жидких сред в СВЧ диапазоне, Коробко А. А. (2015)
Торпаков А. С. - Влияние состава рабочей среды на амплитуду волны давления высоковольтного электрического разряда, Сизоненко О. Н., Шерегий Е. М., Прохоренко С. В., Тафтай Э. И. (2015)
Чернухин А. Ю. - Особенности стримерной короны со стержневых молниеприемников, Князев В. В. (2015)
Шевченко С. Ю. - Актуальність урахування впливу показників якості напруги при обліку електричної енергії, Волохін В. В., Дяговченко І. М., Макуха Д. М. (2015)
Шутенко О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між газами, розчиненими в маслі силових трансформаторів, при різних типах дефектів, Баклай Д. М. (2015)
Bushuyev S. - Management of development program for international companies’ in turbulence environment, Minayeva T. (2015)
Кононенко И. В. - Разработка программного обеспечения для многокритериальной оптимизации содержания проекта с помощью метода уступок, Харазий А. В. (2015)
Возный А. М. - Имитационное моделирование ИТ-проектов на основе сетей Петри, Кошкин К. В., Кнырик Н. Р. (2015)
Шахов А. В. - Энтропийный метод выбора технологического процесса реализации проекта, Бокарева М. О. (2015)
Безуглый Д. Г. - Маркетинговые стратегии при разработке и реализации проекта (2015)
Харитонов Д. А. - Моделирование организационных болезней в управлении проектами (2015)
Рогозина Д. А. - Механизмы управления развитием проектно-ориентированных организаций на моделях комплементарных ценностей (2015)
Сидорчук О. В. - Методологічні засади управління гібридними проектами, Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Фесенко Т. Г. - Формирование офиса управления проектами городского благоустройства, Тесленко П. А. (2015)
Chernova L. S. - Use of Engines Manufactured by SE "Zorya"-"Mashproekt" GTR&PC for Renovation of the Gas Transportation System of "Ukrtransgaz" PJSC (2015)
Анатольев А. А. - Проектно ориентированная направленность процессов управления инвестиционными компаниями на валютном рынке, Тесленко П. А., Чимшир В. И. (2015)
Романенков Ю. А. - Параметрические критерии качества ретро-спективных прогнозных оценок (2015)
Хрутьба В. О. - Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства, Вайганг Г. О., Хрутьба А. С. (2015)
Шматко А. В. - Проектирование информационной системы управления вертикально-интегрированными агрохолдингами, Фонта Н. Г., Манева Р. И. (2015)
Бедрій Д. І. - Вдосконалення бізнес-процесів організації з врахуваням ризиків, Семко І. Б. (2015)
Григорян Т. Г. - Применение развертывания функций качества при управлении содержанием IT-проектов с гибким (Agile) управлением, Шатковский Л. Ю. (2015)
Возный О. М. - Модель експертної системи оцінювання наукових проектів вищих навчальних закладів, Кременчук О. В., Левченко О. Г. (2015)
Иванов В. В. - Управление проектами обратного инжиниринга (2015)
Пурич В. Н. - Математическое обеспечение базы знаний управления проектами охраны труда, Москалюк А. Ю. (2015)
Крамской С. А. - Использование компетентностного подхода при определении минимального состава экипажа судна (2015)
Глухов Г. Н. - Модель оптимального распределения множества заданий проекта, Райко Г. А., Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2015)
Лютенко И. В. - Модели представления многопризнаковых объектов на основе последовательного агрегирования, Чередниченко О. Ю., Яковлева Е. В., Максименко Е. М. (2015)
Андриевская В. А. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Коренева А. Ю. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Лазарева М. В. - Выбор стратегии управления доверием для обеспечения успеха проектов (2015)
Рудницкий С. И. - Математическая модель процесса идентификации конфигурации проекта в турбулентном окружении (2015)
Саченко О. А. - Метод оцінки ефективності інвестицій інноваційного проекту модернізації обладнання (2015)
Ігнатюк В. В. - Управління програмами дорожньо-ремонтних робіт на мережі автомобільних доріг (2015)
Оліфер О. В. - Структура вартості у проектах з оптимізації виробничої структури лісогосподарських підприємств (2015)
Домбровський М. З. - Обґрунтування параметрів структурованої моделі проектних дій енергокомпаній в турбулентному середовищі (2015)
Роговий А. І. - Формування змісту проекту організації системи безпеки в готельному бізнесі, Єфременко Т. М. (2015)
Реферати (2015)
Титул, зміст (2014)
Романюк Т. - Перезавантаження (2014)
Беккер І. - Незалежне оцінювання для влади (2014)
Марчук Л. - Країні на поміч іде "Самопоміч" (2014)
Анатоленко Ю. - Оцінка висока, застереження - однозначні (2014)
Цирфа Ю. - "Європейський рік" української історії. Нова сторінка (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського