Лебедев В. Г. - Некоторые соображения о механизме образования шлифовочных напряжений и трещин, Клименко Н. Н. (2011)
Гусарев В. С. - Модульное построение сборочно-монтажного оборудования для машиностроения, Ковальчук Е. Н. (2011)
Душенко В. В. - Оценка физических принципов действия демпфирующих устройств систем подрессоривания по их влиянию на плавность хода транспортных средств (2011)
Андилахай А. А. - Физические и технологические закономерности абразивной обработки деталей затопленными струями (2011)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2011)
Від редакційної колеґії (2014)
Бокотей А. - Пам’яти професора Івана Верхратського (1846 —1919), Кобів Ю., Третяк П. (2014)
Тасєнкевич Л. - Ендемізм флори Карпат — екологічні та хорологічні особливості (2014)
Сорока М. - Територіяльна диференціяція рослинности природного реґіону Розточчя (2014)
Черневий Ю. - Динамічні аспекти типології лісів (2014)
Третяк П. - Системно-структурні та динамічні особливості гетерогенности рослинного покриву й методика їх дослідження (2014)
Петрова Л. - Біорозмаїття: якість і доступність інформації, Петров С. (2014)
Данилків І. - Рідкісні мохи (Bryophyta) природного заповідника "Медобори”, Рабик І. (2014)
Мілкіна Л. - Моніторинґ фіторозмаїття національного природного парку "Сколівські Бескиди", Лях І. (2014)
Дмитрах Р. - Cучасний стан і тенденції змін структурно-функціональної організації популяцій рослин болотних угруповань Українських Карпат (2014)
Шумська Н. - Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України (2014)
Мілевська С. - Ценотична асоційованість післялісових лук покутського низькогір’я (2014)
Ткачик В. - Флоронаселення загальнозоологічного заказника місцевого значення "Пукачів" (Мале Полісся) та його антропогенні зміни (2014)
Скибіцька М. - Історія вивчення лікарських рослин в Україні (2014)
Дебринюк Ю. - Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. (2014)
Берко Й. - Парціяльні суцвіття синфлоресценції Verbascum Nigrum L., їх морфогенез та структура, Грицина М. (2014)
Данькевич С. - Біосинтез пластидних піґментів хвої у дерев сосни звичайної різних селекційних категорій в заказнику "Лопатинський", Заїка В., Криницький Г. (2014)
Баїк О. - Морфофізіологічні та біохемічні зміни в гаметофіті моху під дією важких металів (2014)
Щербаченко О. - Нагромадження і розподіл іонів важких металів у клітинах гаметофіту мохів, Демків О., Козловський В. (2014)
Мєшкова В. - Щільність заселення лісосічних залишків дубовим заболонником (Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1873) залежно від їх розміщення, Кукіна О. (2014)
Капрусь І. - Ландшафтно-зональна приуроченість видів і типізація широтних ареалів колембол (2014)
Яворницький В. - Угруповання грунтових безхребетних лісових екосистем Сколівських Бескидів та їх антропогенна трансформація (2014)
Стельмах С. - Поширення, чисельність і біотопний розподіл куниці лісової (Martes martes L.) на Розточчі (2014)
Гнатів П. - Природне й антропогенне середовища: їхня суть і методологія наукового пізнання (2014)
Клапчук М. - Геолого-геоморфологічна будова басейну гірського Пруту і питання розширення заповідних територій (2014)
Юрків З. - Фізико-механічні властивості пробкової тканини Phellodendron amurense Rupr. (2014)
Руда М. - Зменшення шумового впливу залізничного транспорту за допомогою лісонасаджень, Лук’янчук Н. (2014)
Парпан В. - Навчальний посібник "Природні ресурси України"… (2014)
Хроніка діяльности Екологічної комісії НТШ (2014)
До уваги авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Ваганов В. Е. - Исследование и разработка технологических способов снижения горючести полимерных волокон из полиэтилентерефталата для материалов строительного назначения (2013)
Пинчук С. И. - Влияние режимов кручения на формирование структуры стали, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2013)
Броневицький С. П. - Сучасний стан, досвід і проблеми розвитку ринку житлової нерухомості (2013)
Машихина П. Б. - Математическое моделирование загрязнения воздушной среды при авариях на железнодорожном транспорте (2013)
Хорсева Л. Ю. - Некоторые аспекты преподавания математики в англо-украинских проектах Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (2013)
Конопляник А. Ю. - Исследования легких жаростойких бетонов для конструкций и тепловых устройств индивидуальных жилых домов, Романовский Р. И. (2013)
Ткачова В. В. - Математичні моделі та методи для забезпечення надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами (2013)
Моторный А. Н. - О достоверности современной работы ростверка свайного фундамента с основанием, Моторный Н. А. (2013)
Дьяченко О. С. - Зведення малоповерхових каркасно-панельних будівель із використанням деревини, Дьяченко Л. Ю. (2013)
Корсун Ф. А. - Математическая модель исследования переходных процессов в СКРВ численно-аналитическим методом (2013)
Карпов В. С. - Проблема вибору і перспективи соціально-економічного розвитку України (негативні та позитивні наслідки вступу до ЄС), Гуркова К. А. (2013)
Климчук О. О. - Управління доступністю дизайнерських послуг, Лагода І. А. (2013)
Титул, зміст (2015)
Волковський Є. - Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації, Котіна Г., Степура М. (2015)
Вірковська А. - Foreign trade interest asymmetry evaluation of European countries (2015)
Залознова Ю. - Соціоекономічні особливості модернізації суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2015)
Карпенко О. - Комплексна оцінка економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі (2015)
Ляшок Я. - Інформаційне забезпечення управління збалансованим розвитком системи підтримки життєдіяльності населення на мікрорівні (2015)
Одарченко А. - Економічне обґрунтування впровадження в практику господарської діяльності нових методів оцінки якості продукції тваринництва, Одарченко Д., Гасай Є. (2015)
Пінь А. - Боргова політика України в умовах різкого економічного спаду (2015)
Храпкіна В. - Ідентифікація ризиків у системі управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Чернов П. - Розвиток прогнозування і планування податкових надходжень до бюджету України (1990-2014 роки) (2015)
Штейн Г. - Ринок праці в Україні: формування, фактори, вимоги регулювання (2015)
Білий Д. - Яків Кухаренко та його внесок у розвиток українського національно-культурного руху ХІХ ст., Футулуйчук В. (2015)
Борчук С. - Енциклопедичні проекти УАН - ВУАН. "Біографічний словник діячів України" (2015)
Когут О. - Івано-Франківський інститут нафти і газу - центр науково-технічної роботи і зв'язків із виробництвом України (2015)
Левик Б. - Забезпечення національних інтересів Польщі у сфері безпеки в пострадянський період 1991-2011 рр. (2015)
Мещерякова Д. - Роль учених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті (2015)
Петров С. - Огляд історіографії політики в СРСР щодо євангельських церков у 1940-1960-і рр. (2015)
Товтин Я. - Леонард Стоцкел і його роль у поширенні реформаційних ідей на східнословацьких землях (2015)
Білокопитова Н. - Особливості етносоціальної ідентифікації тюркомовних діаспор (2015)
Дьяковська Г. - Наратив: реальність або конструювання реальності (2015)
Панченко М. - Наративна теологія в працях представників українського протестантизму (2015)
Солонько Л. - Специфіка розуміння істини в межах традиційного та діяльнісного підходів (2015)
Степанов В. - Проблема суб'єкта у вимірі філософського містицизму, Лучинська І. (2015)
Тіменик З. - Єрархічність у філософорелігійних ідеях і культура пам'яті: інноваційні підходи (2015)
Калиновский Я. А. - Применение неканонических гиперкомплексных числовых систем для оптимизации суммарной параметрической чувствительности реверсивных цифровых фильтров, Хицко Я. В. (2014)
Матов О. Я. - Хеш-функції та цілісність інформаційних об’єктів, Василенко В. С. (2014)
Крючин А. А. - Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних "Україніка наукова", Солоніна Н. В., Мініна Н. М., Овсієнко Л. Н. (2014)
Нікіфорова Л. О. - Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці, Яремчук Ю. Є., Шиян А. А. (2014)
Ланде Д. В. - Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі, Березін Б. О. (2014)
Юзефович В. В. - Оценка качества эталонных изображений, создаваемых для корелляционно-экстремальных систем навигации, Буточнов О. Н., Мезенцев А. В., Миронюк С. В. (2014)
Мирошникова І. Ю. - Вибір провайдера хмарного сервісу на основі навчання з підкріпленням і репутації провайдерів, Новіков О. М. (2014)
Циганок В. В. - Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень, Андрійчук О. В. (2014)
Реферати (2014)
Білинський Й. Й. - Аналіз методів і засобів контролю витрат рідких і газоподібних середовищ та їхня класифікація, Стасюк М. О., Гладишевський М. В. (2015)
Заславський О. М. - Адаптивна цифрова модель процесів поширення сигналів у довгих лініях та розгалужених PL-мережах, Сущевський А. В. (2015)
Сафронов П. С. - Формування сигналу керування багатофазним коректором коефіцієнта потужності, Кучеренко Д. В., Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф., Сидорець В. М. (2015)
Ващишак І. Р. - Комплексне обстеження підземних нафтогазопроводів, Ващишак С. П., Цих В. С., Яворський А. В. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Перехідні комплексні схеми, закони Кірхгофа та компонентні співвідношення в комплексно-часовій формі відображення, Кухарчук В. В. (2015)
Терешкевич Л. Б. - Аналіз системної аварії з порушенням динамічної стійкості, Милосердов В. О. (2015)
Остапенко О. П. - Енергетичні переваги застосування парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2015)
Чепурний М. М. - Теплоелектроцентралі на базі протитискових парових турбін з низькотемпературним робочим тілом, Резидент Н. В., Олексина Т. М. (2015)
Ковалюк Д. О. - Порівняння систем керування з різними типами регуляторів, Ковалюк О. О. (2015)
Севостьянов І. В. - Раціональна послідовність проектування технологічних процесів складання (2015)
Гулиев Ш. Р. - Разработка параметров инактивации микроорганизмов в виноматериалах, обрабатывемых микроволновой энергией (2013)
Осипова Л. А. - Влияние пряно-ароматического растительного сырья на состав и свойства яблочных вин (2013)
Притульська Н. В - До проблеми удосконалення класифікації продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Купченко Я. В. (2013)
Григоренко О. М. - Моделювання функціональних харчових продуктів (2013)
Бельтюкова С. В. - Биологически активные полифенолы и методы их определения, Бычкова А. А. (2013)
Хомич Г. П. - Вплив ферментолізу на ароматичні властивості соків з дикорослої сировини (2013)
Прибыльский В. Л. - Использование молочной сыворотки в технологии хлебного кваса, Романова З. Н. (2013)
Хіврич Б. І. - Вплив замінників солоду на концентрацію осовних смакових і ароматичних компонентів пива, Роздобулько Б. В. (2013)
Соловьева Л. М. - Виноградная лоза как источник натуральных биологически активных веществ, Чурсина О. А., Гришин Ю. В., Дадашев М. Н., Ходаков А. Л. (2013)
Танева И. - Выделение и характеристика пектиновых веществ из Rosa canina L., Петкова Н., Добрева К., Панчев И., Дененев П. (2013)
Мельник І. В. - Розробка технології пива з тритікале, Литвинчук А. І. (2013)
Каменева Н. В. - Урожай, якість винограду технічних сортів і вина під впливом ендогених регуляторів росту (2013)
Дмитренко И. М. - Определение скорости нагрева большей и меньшей ячеек сахарозы в процессе рекристаллизации в зонах их контакта с перегретым раствором, Погорелый Т. М. (2013)
Кисилевська А. Ю. - Порядок та досвід робіт із встановлення термінів придатності до споживання фасованих вод та напоїв, у тому числі після відкриття герметичного пакування (2013)
Калмыкова И. С. - Выбор критериев оценки качества винодельческой продукции (2013)
Бельтюкова С. В. - Консерванты в пищевой промышленности и методы их определения, Ливенцова Е. О. (2013)
Нагурна Н. А. - Ефективність використання ІЧ-обробленої сировини в спиртовій галузі України, Яценко С. І., Чепурна О. Л. (2013)
Taneva D. St. - Investigation of working environment parameters and risk assessment in dairy processing, Panayotov P. T., Prokopov Ts. V. (2013)
Рубанка Е. В. - Исследование миграции тяжелых металлов при экстракции растительного сырья, Терлецкая В. А., Зинченко И. Н. (2013)
Хмарская Л. А. - Исследование влияния некоторых тяжелых металлов на активный ил очистной станции г. Алчевска, Доманская Л. А. (2013)
Завалий А. А. - Экспериментальное исследование равномерности сушки на лотке инфракрасной камеры для сушки плодов и овощей (2013)
Півоваров О. А. - Вплив плазмохімічно обробленої води на процес Рощення житнього солоду і його якісні показники, Тищенко Г. П., Пономаренко Ю. В., Ковальова О. С. (2013)
Осадчук І. В. - Інформаційна підтримка контролю якості продуктів, Осадчук С. В. (2013)
Kasyanov G. I. - Features of usage of electromagnetic field of extremely low frequency for the storage of agricultural products, Syazin I. E., Grachev A. V., Davidenko T. N. (2013)
Желіба Ю. О. - Апробація математичної моделі тепловологісних процесів випаровування, Харченко С. В. (2013)
Содержание (2011)
Кирик Г. В. - Перспективы развития производства компрессорного и энергетического оборудования для атомной энергетики Украины, Жарков П. Е., Бондаренко А. Н. (2011)
Павлов С. Д. - Шахтный метан: перспективы добычи и использования (2011)
Клюс В. П. - Газификация твердого топлива – альтернатива природному газу, Довженко Д. С. (2011)
Бікман Е. С. - Стратегія розробки газоконденсатних родовищ України з використанням азоту для підтримання пластового тиску, Кривуля С. В., Ляшенко О. В., Хомин І. І., Нестеренко О. Г., Яремійчук Я. С. (2011)
Лобода В. В. - Обоснование необходимости разработки подземных мобильных взаимосвязанных систем выработки пневмоэнергии и газообразного азота (2011)
60 лет ОАО "Казанькомпрессормаш" (2011)
Новицкая М. П. - Численное моделирование теплообмена между газо-топливным и водяным трактами котла малой мощности (2011)
Акилов А. И. - Динамическая модель процесса круглого шлифования торцом шлифовального круга, Захаркин А. У., Кирюшко Д. А. (2011)
Бікман Є. С. - Оптимізація розробки газоконденсатних родовищ в умовах низьких робочих тисків, Мєдвєдєв І. А., Сегеда С. І., Курочкін К. С. (2011)
Виноградов В. А. - Осветление виноградного сусла при использовании азота, Загоруйко В. А., Жарков П. Е., Бережной Ю. В., Сонных В. В. (2011)
Vereshaka S. M. - Stress stateof multilayered hollow cylinder under internal and external pressure, Riadh Abdulah Al-Allaf, Emad TomaBane Karash (2011)
Shevchenko S. N. - The Impact of the Use of Magnetic Technology in the Hydrogen Number (pH) and Salinity (EC) of Irrigation Water and Soil, Aeham Аl-Rawi, Alias Naser Ibraheem (2011)
Шишов В. В. - Вопросы защиты оборудования энергоблоков газотурбинных электростанций от электрохимической коррозии, Мовчан С. А., Панченко В. Г., Сидоренко Д. А. (2011)
Игнатьев И. Г. - Кондиционирование установок высокого напряжения при помощи азотных компрессорных станций, Жарков П. Е., Оверчик С. П. (2011)
Адамчук С. И. - Способ рафинирования расплава меди и ее сплавов от кислорода, Бялик Г. А., Наумик В. В., Лунёв В. В., Омельченко О. С. (2011)
Содержание (2011)
Жарков П. Е. - Актуальные вопросы организации аудита систем снабжения промышленных предприятий сжатым воздухом, Розен В. П., Бондаренко А. Н. (2011)
Лобода В. В. - Вдосконалення енергозберегаючої технології вироблення пневмоенергії в підземних умовах шахт (2011)
Греков В. Ф. - Рекуперация паров нефти и нефтепродуктов с помощью компрессорно-детандерного агрегата, Пьянков А. А., Кузнецов А. В., Овсиевский А. А. (2011)
Швець М. Ю. - Аналіз підвищення енергоефективності роботи ТЕЦ з використанням теплових насосів, Басок Б. І., Недбайло О. М., Ткаченко М. В. (2011)
Нечитайло О. Н. - Утилизация тепла шахтных вод с применением тепловых насосов (2011)
Smirnov A. - Centrifugal refrigeration compressor design, Obukhov O., Kalinkevych M., Shcherbakov O. (2011)
30 лет кафедре технической теплофизики Cумского государственного университета (2011)
Ванеев С. М. - Исследование струйно-реактивного турбодетандера, Королев С. К., Бережной А. С., Гетало В. В. (2011)
Селиверстов А. Г. - Исследование механических свойств сварных соединений сплава ВТ3-1, выполненных сваркой трением, Петрик И. А., Ткаченко Ю. М., Куликовский Р. А., Овчинников А. В. (2011)
Ремнев А. И. - Энергосберегающие технологии обработки толстостенных труб для систем теплообмена, Яцун Е. И., Ремнева Л. А., Павлов Е. В., Фадеев А. А. (2011)
Международная научно-практическая конференция "Компрессоры и оборудование концерна "Укрросметалл" для горнорудной и газо- нефтедобывающей отраслей промышленности" (2011)
Международная научно-практическая конференция "Новые разработки и проекты для предприятий тепловой энергетики Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья" (2011)
Международная научно-практическая конференция "Компрессорное оборудование для обеспечения сжатым воздухом тормозных систем подвижного состава и предприятий железнодорожной инфраструктуры" (2011)
К сведению авторов журнала (2011)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Sokacova Patricia. - EuroGeographics – connecting you to the authoritative geoinformation framework for Europe (2015)
Звягіна М. С. - Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів, Мельник Д. М., Костецька Я. М. (2015)
Рябчій В. А. - Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини, Рябчій В. В. (2015)
Cосса Р. І. - Використання модифікованої псевдоконічної рівновеликої проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи для картографування території України, Король П. П., Волошин В. У. (2015)
Дудун Т. В. - Освітній комплекс України та напрями його картографування (2015)
Мельник В. М. - Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень, Мельник Ю. А. (2015)
Wrochna A. - Polish experience in sharing the geoinformation resources (OGNIWO), Poławski S. F. (2015)
Світлій пам’яті Василя Степановича Готиняна (2015)
Дишлик О. П. - Національні кадастри, реєстри земель і картографічна діяльність у майбутньому Європи (2015)
Бабченко В. А. - Виставка-конгрес INTERGEO-2014 – важлива світова подія 2014 року, Янчук Р. М., Ковтун В. Я. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2014 р. (2015)
Александрова Г. А. - Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. (2013)
Астаф'єв О. Г. - Архетипна основа поеми Томи Євлевича "Labirynt" (2013)
Бабенко М. В. - Природа як образ гармонії Божого світу в сучасній філософській ліриці (2013)
Банах Л. С. - Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины XX века (2013)
Безверхняя Ю. В. - Стилистические фигуры китайской "Туманной поэзии" XX века (2013)
Бігун О. А. - Чернецтво у творах Тараса Шевченка: компаративний аналіз аскетичної проблематики (2013)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальні проекції візантійської етноментальної традиції у романі М. Продановича "Сад у Вінеції" (2013)
Білоножко Л. В. - Імпровізаційний характер художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" (2013)
Бітківська Г. В. - Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв"язки (2013)
Бовсунівська Т. В. - Теоретичний зріз проблеми жанрових модифікацій (2013)
Бойніцька О. С. - Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" (2013)
Бондар Л. О. - Фольклорний текст як сакральний знак у творі Ярослава Верещака "Шруба" (2013)
Боронь О. В. - Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка (2013)
Бочкар О. В. - Концепти "Метаморфози" і "Трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок" (2013)
Бригадир Я. О. - Особливості часопросторового виміру збірки поезій Ярослава Веприняка "Ворожба вітру" (2013)
Бросаліна О. Г. - Тетралогія Анатоля Франса про П'єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора (2013)
Бумбур Ю. М. - Опозиція "свій-чужий" у романах Ч. Діккенса (2013)
Брутіна А. О. - Образ жінки у "Повісті врем"яних літ" і спадщині Т. Шевченка: еволюція і динаміка (2013)
Векуа О. В. - Пейзаж як сфера поетичного філософствування у ліриці Ліни Костенко (2013)
Виноградов О. М. - Просторовий аспект Клінамену в творчості Ж. Перека (2013)
Висоцька Н. О. - Імагологічні стратегії конструювання образу Росії в п'єсі Т. Кушнера "Слов'яни!" (2013)
Вишницька Ю. В. - "Міфологічна реверсія" сучасності: до проблеми причин та наслідків (2013)
Вінійчук О. М. - Провіденціалізм у творах Зигмунта Красінського (2013)
Война М. О. - Психоаналітична теорія З. Фройда в Китаї: етапи становлення (2013)
Володарська М. В. - Концепт духовної і тілесної поживи у формуванні образу "Республіканської дівчинки" (на матеріалі роману С. Ворнер "Такий безмежний світ") (2013)
Газієва Н. - Архетип смерті в новелістиці Амброза Бірса (2013)
Гальчук О. В. - Шевченків текст як медіатор у діалозі поетів зрілого модернізму з античністю (2013)
Гаєвська Н. М. - Тарас Шевченко в житті та творчості Андрія Малишка, Векуа О. В. (2013)
Гончаренко А. С. - Архетип "трикстер" в американському образі світу (на матеріалі малої прози О. Генрі) (2013)
Гончаренко Б. Б. - Позитивізм в українській і польській літературах кінця XIX ст. (2013)
Грузевич Н. І. - Дихотомія "культура-релігія" у творчості Д. Лоджа (2013)
Гуменюк О. О. - Проблемні питання комп'ютерного перекладу (німецька та українська мови) (2013)
Даниленко В. - Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років XX століття (2013)
Добоні М. І. - Образ молодого покоління у романі Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" (Тимофій-Ірина) (2013)
Довбня К. В. - Падавалі Міри Баї та проблеми творчого спадку поетеси (2013)
Доценко Н. В. - Принцип "камери" як спосіб світосприйняття у романі Патріка Модіано "Кафе втраченої молодості" (2013)
Жлуктенко Н. Ю. - Українська складова в новому історичному британському романі: "Спадок" Анни Шевченко (2013)
Забіяка І. В. - Знаки радянської системи як об'єкт іронізування в повісті "Шапка" Володимира Войновича (2013)
Задорожна Л. М. - Поезія Т. Шевченка і засадничі концепти філософії І. Канта (2013)
Канова Г. О. - Взаємодія мистецтв у п"єсі О. Вайлда "Ідеальний чоловік" (2013)
Карпенко Н. Г. - Методологічні засади сучасного дослідження нідерландської поезії Золотої доби в українському літературознавстві (2013)
Кобчінська О. І. - Художній дискурс Т. Бен Джеллуна як територія психологічного гештальту (2013)
Ковінько М. В. - Автор, авторська маска, наратор, образ автора: кореляція понять (на матеріалі новели В. Пелевіна "Ніка") (2013)
Ковтонюк Н. П. - Архетипна семантика кола в "Романі про добру людину" Емми Андієвської (2013)
Козаченко Я. - Роль англомовної критики у формуванні творчого стилю Роберта Фроста, Михед Т. (2013)
Кондратьєва С. І. - Лібретто Леоніда Полтави "Анна Ярославна" в контексті авторського епістолярію (2013)
Кондратюк Л. М. - Культурна цінність та інтердисциплінарний характер бібліотечного фонду Григорія Кочура (2013)
Костенко Н. В. - Строфіка Т. Г. Шевченка періоду перших років заслання (1847-1850) (2013)
Кошарська М. В. - Семантика анакреонтичної лірики Максима Рильського (цикл "Вінок рясту") (2013)
Лазаренко Т. Д. - Крос-культурні елементи в новелістиці етнічних авторок США (2013)
Левчин І. - Специфіка художніх образів в поезії Ахавана Салеса (2013)
Ленська С. В. - Образ землі у творах забутих українських новелістів 1920-х рр.: семантично-функціональні аспекти (2013)
Лисюк Н. А. - Специфіка постфольклору України (2013)
Лучканин С. М. - Голос Давньго Риму sub specie aeternitatis (за "Історією римської літератури" І. П. Мегели і творами Юрія Мушкетика "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою") (2013)
Малій А. С. - Мотив катастрофізму в поетиці романів Айріс Мердок (2013)
Марченко Н. В. - Аксіологічний аспект розгляду "казки" як фольклорного й авторського твору в процесі формування світогляду індивідуума (2013)
Мегела І. П. - Психоаналіз повісті Германа Гессе "Клайн і Вагнер" (між Еросом і Танатосом) (2013)
Михед Т. В. - Функціональність орієнтального дискурсу в казках Оскара Вайлда (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції (2013)
Назаренко В. М. - Композиційні особливості альманаху "Літературний ярмарок" (1928-1930) (2013)
Налімова А. О. - Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" (2013)
Науменко Н. В. - Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк (2013)
Нікітченко К. В. - Семантичні грані міфологеми дерева у кіноповістях Олександра Довженка (2013)
Оверчук О. Л. - Системні методи як основа збирацько-дослідницької діяльності членів Південно-Західного відділу РГТ (2013)
Павленко С. Г. - Культурно-історична тематика етюдів Анатолія Дімарова (2013)
Павленко О. Г. - Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи (2013)
Палій О. П. - Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза "Люксембуррзький сад" (2013)
Пашняк Т. - Внутрішньопсихологічні конфлікти у "Недосяжному раї" Дж. Г. Байрона (2013)
Погребняк О. - Візія України у сучасній чеській прозі (2013)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" (2013)
Пошивайло М. О. - Гончарний код в дитячому фольклорі українців (колискові й забавлянки) (2013)
Проць О. С. - "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття (2013)
Рибалкін С. В. - Традиції та новаторство у поезії Мухаммада Аль-Іда Аль Халіфи (2013)
Рибчак І. - Образ Марусі Богуславки в українській літературі на прикладі "Думи про Марусю Богуславку" та однойменної драми Михайла Старицького (2013)
Romanets M. - An ethno-reading of the imperial harem in David Frederick’s degenerate empress and Yuri Vynnychuk’s Житіє гаремноє ( life in the Harem) (2013)
Рудько О. В. - Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) (2013)
Рыбалка И. С. - Книга в контексте средневековой культуры (на материале романа У. Эко "Имя розы") (2013)
Сардарян К. Г. - Епістолярний портрет І. В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів "Homo feriens") (2013)
Сдобнова С. В. - Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" (2013)
Сивець Т. В. - Еволюція образу аніми у творчості Тараса Шевченка (2013)
Сліпушко О. М. - Тарас Шевченко і Київський університет: мовою фактів і документів (2013)
Слободянік М. М. - Зорова поезія у контексті семіотичної теорії Юрія Лотмана (2013)
Телеуця В. В. - Символи фольклору як засіб вербалізації відчуттів (2013)
Токарєва Л. - Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" (2013)
Федосій О. О. - магічний реалізм у малій прозі Володимира Даниленка (2013)
Харитоненко Е. И. - Книжная культура и общество: роман Т. Толстой "Кысь" в окнтексте произведений Г. Гессе, Р. Брэдбери, У. Эко (2013)
Харишин Д. Г. - Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") (2013)
Хоміцька О. Г. - традиції арабського середньовічного жанру "ріхла" в романі Нагіба Махфуза "Подорож Ібн Фаттуми" (2013)
Циганок О. - Профунеральний лист в українських латиномовних поетиках та риториках XVII-XVIII ст. (2013)
Циховська Е. Д. - Роман "Їсти. молитися, кохати" Елізабет Гілберт як твір чік-літ (2013)
Цокол О. О. - Текстові стратегії "Драм для театру" і "Драм для читання" 2000-х років (2013)
Чистяк Д. О. - Функціонування міфопоетичної картини світу в ранній драматургії М. Метерлінка (2013)
Шалак О. І. - Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція (2013)
Шестопал О. Г. - Принципи "Сервантизму" в романі Г. Т. Бальєстера "Дон Хуан" (2013)
Шкуров Є. В. - Природа фантастичного у науковій фантастиці (2013)
Шульгун М. Е. - Актуализация и переосмысление канона хождения в современном травелоге (А. Ильинская "Соловки" и "Пинега") (2013)
Щелкунова О. - Ренесансні ідеї у творчості Тараса Шевченка (2013)
Иоргачева Е. Г. - Перспективы производства низкосахаристых восточных сладостей на рынке Украины, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю., Аветисян К. В. (2012)
Коркач А. В. - Изменение качества желейного мармелада с синбиотическим комплексом в процессе хранения, Егорова А. В., Киртока И. О. (2012)
Солоницька І. В. - Використання відкладеного випікання в технології хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення, Пшенишнюк Г. Ф., Писанецька О. Є. (2012)
Капрельянц Л. В. - Исследование процесса ко-инкапсулирования пробиотических культур, Воловик Т. Н. (2012)
Михайлова К. А. - Застосування електромагнітної обробки в SPA-харчуванні, Тележенко Л. М., Штепа Є. П., Колесніченко С. Л. (2012)
Аксьонова О. Ф. - Удосконалення існуючої схеми підготовки води для виробництва води питної фасованої, Михайленко В. Г., Любавіна О. О., Антонов О. В. (2012)
Шульга О. С. - "Повітряна картопля" – екструзійний продукт тривалого зберігання, Ковбаса В. М., Шульга С. І. (2012)
Кравченко О. І. - Оптимізація технологічних параметрів приготування хлібобулочних виробів з дієтичними добавками "Глюкорн-100" та "Шрот зародків пшениці харчовий", Лисюк Г. М., Д’яков О. Г., Олійник С. Г. (2012)
Шеманская Е. И. - Фосфолипидные жировые продукты функционального назначения, Осейко Н. И. (2012)
Стеценко Н. О. - Мультизлакові пластівці підвищеної харчової цінності з антиоксидантними властивостями, Гойко І. Ю., Райчук Н. М. (2012)
Роїк М. В. - Вплив якості води на ефективність екстракції стевії (Stevіa rebaudіana bertonі), Кузнєцова І. В., Бондар М. В., Ложкін М. М. (2012)
Іоргачова К. Г. - Визначення технологічних властивостей борошна з безамілозної пшениці за станом вуглеводно-амілазного комплексу, Макарова О. В., Хвостенко К. В., Рибалка О. І. (2012)
Черно Н. К. - Ферментативна фрагментація (1→3/1→6)-β-D-глюкану клітинних стінок Saccharomyces cerevisiae, Коваленко О. В., Шапкіна К. І. (2012)
Kaprelyants L. V. - Biochemical and baking properties of blends graded flour with different wheat milled products including peripheral parts of grain, Zhygunov D. A. (2012)
Пшенишнюк Г. Ф. - Біотехнологічні та реологічні властивості зернової маси для виробництва хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2012)
Притульська Н. В - Сучасні тенденції ринку спортивного харчування, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2012)
Дорохович В. В. - Дослідження впливу традиційних та нетрадиційних цукрозамінників на утворення бісквітного тіста, Ковбаса В. М. (2012)
Сирохман І. В. - Поліпшення споживних властивостей печива, Лозова Т. М., Гирка О. І. (2012)
Дробот В. І. - Дослідження впливу добавок на процес черствіння хліба, Сильчук Т. А., Бондаренко Ю. В. (2012)
Щелакова Р. П. - Разработка технологии ржаных заквасок на основе спонтанного брожения, Козлов Г. Ф. (2012)
Fedosova К. - Primitive wheat (polba) in Ukraine, Kaprelyants L. (2012)
Захария А. Н. - Перспективность использования атомизатора "графитовая втулка-фильтр" при атомно-абсорбционном определении тяжелых металлов, Полищук А. А., Колпак Р. Н., Чеботарев А. Н. (2012)
Ильдирова С. К. - Исследование влияния содержания полисахаридов в крахмалсодержащем сырье под действием низкотемпературной обработки, Левит И. Б., Попова С. Ю. (2012)
Півоваров О. А. - Мікроструктурні особливості тіста на основі розчинів, підданих дії контактної нерівноважної плазми, Миколенко С. Ю., Тищенко Г. П. (2012)
Радзієвська І. Г. - Дослідження стабільності купажованих олій у процесі їх зберігання, Кот Т. О. (2012)
Кухтина Н. Н. - Влияние воздействия энергии СВЧ на клеящую способность декстрина, Контарь А. А. (2012)
Ільєва О. С. - Дослідження впливу зв'язку вологи фруктів і овочів на ефективність їх осмотичного зневоднення, Герасим Г. С., Нікітчіна Т. І. (2012)
Дробот В. І. - Дослідження впливу способу приготування тіста на показники якості безглютенового хліба, Грищенко А. М. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Бисквитные полуфабрикаты на основе муки из зерновых и крупяных культур, Макарова О. В., Котузаки Е. Н., Капетула С. М. (2012)
Пшенишнюк Г. Ф. - Покращення якості житньо–пшеничних виробів на житніх заквасках спонтанного бродіння, Демченко А. Б., Ковпак Ю. С. (2012)
Лебеденко Т. Є. - Відродження старовинних технологій приготування хліба на винних дріжджах, Новічкова Т. П., Соколова Н. Ю., Бицюра О. В. (2012)
Нетребский А. А. - Гостиничный бизнес: динамика развития, проблемы безопасности и охраны труда, Гусак-Шкловская Я. Д. (2012)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу продукції хлібопекарського підприємства за причинно-наслідковою схемою Ісікави, Русєва Я. П., Короленко Л. І., Петросян В. П. (2012)
Чернюшок О. А. - Нешкідливість сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами, при одно- та багаторазовому введенні в шлунок білим щурам, Кочубей–Литвиненко О. В., Дашковський Ю. О.Киричок Л. М. (2012)
Маевская Т. Н. - Использование электроактивированной воды в технологии рыбных белковых масс, Виннов А. С., Бабков Н. И. (2012)
Николенко И. В. - Оценка экологических рисков вследствие воздействия низких уровней ФПГС, Валкина Е. М., Вернези С. А. (2012)
Захаревич В. Б. - Пакувальні матеріали для хлібобулочних виробів, Гавва О. М., Юхно М. І. (2012)
Бурдо О. Г. - Утилизация тепловых и сырьевых ресурсов при производстве пищевых концентратов, Терзиев С. Г., Ружицкая Н. В., Борщ А. А. (2012)
Мардар М. Р. Кордзая Н. Р. - Оцінка конкурентоспроможності хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів (2012)
Ватренко О. В. - Обладнання для герметизації консервної скляної тари. Загальна класифікація, Рєзнік К. В. (2012)
Буйвол С. М. - Дослідження процесу екстрагування із використанням мікрохвильового поля, Бурдо А. К., Бандура В. М. (2012)
Кухтіна Н. М. - Система технічного регулювання харчових продуктів: проблеми і перспективи, Янушкевич Д. А. (2012)
Зінченко І. М. - Дослідження впливу процесу обсмажування на зміни білкових речовин грибних напівфабрикатів, Терлецька В. А., Сергєєв А. Д. (2012)
Махинько Л. В. - Оптимізація композицій фруктово-зернових сумішей (мюслів) з використанням симплекс-методу, Махинько В. М., Дорошенко Є. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Концентрирование сахарных растворов в аппаратах блочного вымораживани, Мордынский В. П., Харенко Д. А. (2012)
Нехайчук Д. В. - Проблемы иностранного инвестировання в развитие региона (2010)
Шевченко С. Ю. - Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності (2010)
Спринчук Н. А. - Матеріально-технічна складова інвестиційного забезпечення розвитку системи охорони родючості грунтів (2010)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна безпека в контексті інноваційного та стійкого розвитку (2010)
Дрига С. Г. - Економічний стан підприємництва в Україні: інновація versus рецесія (2010)
Березянко Т. В. - Особливості державного управління національною бюджетною системою в ринковому форматі (2010)
Наєнко О. Ю. - Сучасна структура державного бюджету та його вплив на економіку (2010)
Салига С. Я. - Оцінка якості та ефективності аудиту податків, Меліхова Т. О. (2010)
Беда Ф. П. - Науковий підхід до визначення суті, класифікації та відбору факторів виробництва, Майсюра О. М. (2010)
Бондаренко О. О. - Механізм активізації персоналупромислового підприємства, Квіта Г. М. (2010)
Олексенко Р. І. - Теоретичні аспекти формування моделі соціально-трудових відносин (2010)
Петрунин В. Ю. - Развитие человеческого капитала в Украине: проблемы финансирования и отдачи (2010)
Журило Р. М. - Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування (2010)
Кудря Я. В. - Політика у системі управління корпораціями в машинобудуванні: принципи і основи менеджменту (2010)
Курищук В. В. - Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні (2010)
Васильєва О. І. - Міжрегіональні зв'язки та транскордонне співробітництво — важлива складова сучасної державної регіональної політики України (2010)
Рачинський А. П. - Особливості стратегічного управління персоналом органів державної влади в умовах сучасних кризових ситуацій (2010)
Дітковська М. Ю. - Алгоритм експрес-аналізу інформаційних потоків у системі державного управління (2010)
Олійченко І. М. - Дослідження властивостей інформації в інформаційній системі органу державного управління (2010)
Александрова Г. А. - "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблем компаративістики (2014)
Александрова М. О. - Поема Лесі Українки "Русалка": літературні впливи та запозичення (2014)
Александрова О. Н. - Еврипидовский миф о Медее в драматургии Боста (2014)
Астаф'єв О. Г. - "Селянки" Шимона Шимоновича як взірці пісень літературного походження (2014)
Афанасьєва В. - Методологічні підходи до вивчення вірша на сучасному етапі розвитку українського віршознавства (2014)
Бабенко А. - Дискурс міста в модерністичному романі Валер'яна Підмогильного "Місто" та в постмодерному романі Сергія Жадана "Ворошиловоград" (2014)
Бабіч М. - Реалізація музичних ідей у творчості Жерара де Нерваля (2014)
Балан Н. В. - "Кривавий меридіан" К. Маккарті як антивестерн (2014)
Безверхня Ю. В. - "Туманна поезія" в китайській літературі крізь призму традицій та новаторства (2014)
Білик н. Л. - Смислова ефективність арт-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Безкровна Н. В. - Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон Богів" (2014)
Бітківська Г. В. - "Шевченківський текст" у літературному журналі: до проблеми інтермедальності (2014)
Бовсунівська Т. - Потрійна сакральна символізація у романі "Жінка в дзеркалі" Е.-Е. Шмітта (2014)
Бойніцька О. С. - Диспут раціоналізму та містики в романі Мішель Робертс "У червоній кухні" (2014)
Боронь О. В. - Роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" в інтертекстуальних зв"язках повісті Т. Шевченка "Художник" (2014)
Бригадир Я. О. - Художня модель світу в поетичній збірці "Ворожба вітру" Ярослава Веприняка (2014)
Бунчикова О. - Феномен українського літературного Ренесансу (2014)
Бурлака Д. О. - Образ Святослава в "Повісті врем"яних літ" (2014)
Бурутіна А. - Образи Бориса і Гліба в Києворуській книжності (2014)
Виноградов О. М. - Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека (2014)
Вишницька Ю. В. - Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" (2014)
Вільна Я. В. - Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект (2014)
Віндерських С. О. - Амбівалентність релігійного простору роману Джона Стейнбека "Консервний ряд" (2014)
Власенко К. - Паремійні інклюзії у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської (2014)
Война М. - Оніризм як проекція буття у новелістиці Цань Сюе (2014)
Гаєвська Н. М. - Феміністичний дискурс у творчості Б. Грінченка, Гаєвська О. В. (2014)
Гальчук О. - Шевченкознавчі студії Миколи Зерова (2014)
Голота Т. С. - Літературна спадщина Іпатія Потія: боротьба за ідею Унії (2014)
Голянчук А. - Особливості авторської інтерпретації біблійних образів у "Слові про закон і благодать" Іларіона (2014)
Гон О. М. - Імпліцитна й експліцитна поетика імажізму (2014)
Гончаренко А. С. - Американська провінція в малій прозі О. Генрі (2014)
Гончаренко Б. Б. - "Нова людина": типовий образ інтелегенції в українській та польській прозі другої половини XIX століття в позитивістському контексті (2014)
Грекова М. А. - Птахи в ліриці Горація (2014)
Грицаюк М. М. - Проблемно-тематичний і поетикальний аспекти збірки "Сільські історії" А. Дімарова (2014)
Гудзенко О. П. - Проблема національної ідентичності у творчості письменників розстріляного відродження (2014)
Даниленко В. - Образи жертви і ката у творах Юрія Горліса-Горського (2014)
Динниченко Т. А. - Функция прецедентных имен в романе Андре Жида "Фальшивомонетчики" (2014)
Добоні М. І. - Жанрово-стильове новаторство П. Білецького-Носенка (2014)
Довбня К. В. - Жанр "расо" в літературі гінді періоду Адікал (2014)
Дорошенко К. С. - Філософська Концепція мовної гри у текстах збірки "звичайна мова" Маріанни Кіяновської (2014)
Доценко Н. В. - Особливості інтермедіального коду прози Патріка Модіано (2014)
Дядченко Л. - Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) (2014)
Євтушенко С. О. - Творчість Бориса Грінченка та Миколи Чернявського в літературному процесі межі XIX-XX ст. (2014)
Жигун С. В. - Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект (2014)
Жлуктенко Н. Ю. - Міт-історія Іліяса Венезиса ("Еолійська земля") (2014)
Жорнокуй У. В. - Девіації еротичного (за творчістю Вал. Шевчука і Я. Івашкевича) (2014)
Захаржевська А. С. - Інтертекстуальний потенціал образу Гертруди в романі "Гертруда та Клавдій" Дж. Апдайка (2014)
Кабкова О. В. - Ірландський складник новели В. Тревора "Beyond the pale" (2014)
Бондар Л. О. - Образ музею як артефакту історії в п’єсі Я. Верещака "Неісторична місцевість" (2015)
Варданян М. В. - Історична література для дітей і юнацтва: концептосфера та ідеологія (2015)
Васьків М. С. - Поет і епоха: Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) (2015)
Верба Т. Ю. - Змістоформові особливості історичних повістей Валерія Шевчука (2015)
Вишняк М. Я. - Історичні поеми С. Руданського: жанрово-композиційна своєрідність і художня інтерпретація Гетьманщини та її героїв (2015)
Галич О. А. - Стів Джобс у біографічному вимірі (2015)
Головченко А. С. - Специфіка відтворення героїки козацтва у збірці М. Чхана "Легенди про козаків" (2015)
Горбач Н. В. - Специфіка реалізації авторських інтенцій в історичних новелах збірки "Великі королівські лови" Н. Бічуї (2015)
Даниленко Л. В. - Повернення бандерівців: ідеї і прагнення нації в авторському міфі А. Кокотюхи (роман "Червоний") (2015)
Дудніков М. О. - Поетика історичного роману В. Брюсова "Вогненний ангел" (2015)
Ибрагимли С. Г. - Философское осмысление семейной тематики в творчестве Э. Базена и Л.Н. Толстого (на примере романа "Семья Резо"; "Крейцеровой сонаты" и "Смерти Ивана Ильича") (2015)
Іванченко Р. П. - Історична художня література: умови та стратегія (2015)
Костецька Л. О. - Візіоністичні обрії альтерантивної історії у творчості В. Кожелянка (2015)
Кучеренко Л. Е. - Альтернативна реальність у квазідокументальному романі Славомира Равича "Довгий шлях" (2015)
Лазаренко Д. М. - Інверсійне прочитання як форма традиціоналізації гамлетівського сюжету: передумови, механізм і функції, Дощенко О. Г. (2015)
Максименко О. Л. - Моделювання історії Краматорська 30-х рр. ХХ ст. в нарисах П. Корнієнка, Сиротенко В. П. (2015)
Меленчук О. В. - Т. Шевченко у зв’язках з діячами російської культури в наукових студіях С. Єфремова (2015)
Мурашов А. Н. - Интертекстуальность визионерского опыта в поэзии Даниила Андреева (2015)
Ніколова О. О. - Псевдоморфні персонажі та їх типологічна класифікація як перспективний предмет розгляду компаративістики (2015)
Павленко И. Я. - Чей Чехов? К проблеме оценки творчества в критике конца ХІХ–начала ХХ вв. (2015)
Погребная В. Л. - Природа иронии в романистике Марко Вовчок и Н.Д. Хвощинской (2015)
Проценко О. А. - Риси індивідуального стилю З. Легкого в романі "Тарасові страсті" (2015)
Разживін В. М. - Своєрідність інтерпретації образу Роксолани в романі подружжя Литовченків "Кинджал проти шаблі" (2015)
Римар Н. Ю. - Художній наратив історії у збірці новел Ніни Бічуї "Великі королівські лови" (2015)
Романишин Н. І. - Актуалізація концепту "селянин" у поезії Вільяма Вордсворта (2015)
Росстальна О. А. - Особливості інтерпретації подій наполеонівських воєн у новелістиці Т. Гарді (2015)
Семенова Д. С. - "Козаки в Ямайці": фіктивне прирощення національного історичного наративу в екзотичній пригодницькій прозі на історичну тематику (на прикладі романів "Син України" В. Золотопольця та І. Федіва і "Рейд у невідоме" Ю. Тиса) (2015)
Сиротенко В. П. - Історії про історію: особливості художньо-наукових творів А. Кащенка та науково-популярних творів О. Апанович про Запорозьку Січ (2015)
Ставнича О. М. - Модуси взаємодії вимірів символічної реальності в романах. Кожелянка "Тероріум" і Г. Тарасюк "Цінь Хуань Ґонь" (2015)
Stadnichenko O. O. - Perception of Oles Honchar’s personality in Les Taniuk’s diary "Life line" (2015)
Стеф’юк І. І. - Перша світова війна у творчості Марка Черемшини (2015)
Тимченко А. О. Історичні мотиви в ліриці Олександри Ковальової - Historical motifs of Oleksandra Kovaliova’s poetry (2015)
Ткаченко Т. І. - Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської (2015)
Тонне О. Ш. - Підґрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка (2015)
Тупахіна О. В. - Трансформація жанрової моделі індустріального роману в романі Девіда Лоджа "Nice work" (2015)
Тьопенко Ю. А. - Специфіка образу України в англійській літературі та культурі ХІХ ст. (2015)
Хом’як Т. В. - Людина й історія в романі В. Лиса "Маска" (2015)
Шапіро В. Й. - Видові особливості української історичної поезії 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Шевченко В. Ф. - Жанрово-версифікаційні особливості історичних поем Д. Павличка (2015)
Шульга О. О. - Особливості характеротворення жіночих образів у романі І. Ле "Хмельницький" (2015)
Ющенко Л. О. - Пригодництво як жанрова особливість історичного роману Віталія Кулаковського "Іван Сірко" (2015)
Білоусенко П. І. - Словотвірна структура праслов’янських іменників pluralia tantum, Бойко Л. П. (2015)
Grynyuk S. P. - Conceptual tools for language educators when developing foreign language education (2015)
Денисова А. С. - Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини (2015)
Катиш Т. В. - Типи лексичних завдань з мови спеціальності: досвід вітчизняної та зарубіжної лінгводидактичної науки і практики (2015)
Ковальська Н. А. - Релевантність експресивності в науково-популярних текстах економічного дискурсу (2015)
Козубська І. Г. - Значущість комунікативної ситуації для вираження мовленнєвого жанру (2015)
Корольова В. В. - Мовний меланж як ознака мовної особистості персонажа сучасної драми (2015)
Чуча П.О. - Специфіка передачі метафори російською та українською мовами (на матеріалі перекладів роману К. Панколь "Жовті очі крокодилів") (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2015)
Bąnkovich M. - Masaż jako wspomaganie odnowy biologicznej w sporcie (2014)
Chodinow W. - Zastosowanie treningu obwodowego na zajęciach z wychowania fizycznego i sportu młodzieży z różną szybkością dojrzewania biologicznego (2014)
Chodinow W. - Efekty adaptacji wypoczynku aktywnego (2014)
Gruca-Miąsik U. - Rodzinne aspekty aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży (2014)
Karpuszenko E. - Addition and identity crisis in adolescent children (2014)
Marzec A. - Health-oriented role of leisure time: selected aspects (2014)
Pęczkowski R. - Komunikaty medialne w świetle teorii optymalnego znaku (2014)
Randak J. - Innovative leisure activities for seniors in the light of the applicable law in Poland (2014)
Winczewski P. - Podobieństwa i odmienności treningu narciarskiego osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Szostak J. (2014)
Winczewski P. - Ocena wykorzystywania przyborów w dydaktycznych zabawach ruchowych (2014)
Алєксєєв О. О. - Аналіз експериментального дослідження рівнів готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків за результатами проміжного зрізу та результатами формувального експерименту (2014)
Андрійчук О. Я. - Рекреація в Україні: лісоохорона державна підтримка (2014)
Бабюк С. М. - Використання сучасних здоров’язбережувальних технологій в роботі з дітьми раннього віку (2014)
Банку Т. А. - Особенности силовой подготовки старшеклассников (2014)
Бесарабчук Г. В. - Структурно-методологічні основи педагогічної моделі формування готовності учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою до служби в армії засобами фізичної культури (2014)
Боднар А. О. - Використання засобів масової інформації як способу організації олімпійської освіти, Солопчук Д. М. (2014)
Брадик Г. М. - Реализация программы "здоровье" в школе, Гуцу И. В. (2014)
Вільчковська А. Е. - Музика як засіб мотивації для активізації учнів на заняттях фізичного виховання (з досвіду польських шкіл) (2014)
Вільчковський Е. С. - Основні умови підвищення педагогічної праці вчителів фізичного виховання польських шкіл, Пасічник В. Р. (2014)
Гук С. В. - Специфіка сертифікації і ліцензування кваліфікації фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії (2014)
Гурман Л. Д. - Організаційно-методичні основи занять атлетичною гімнастикою з учнями старших класів (2014)
Деркаченко И. В. - Зависимость динамических характеристик ударного взаимодействия и уровня мастерства кикбоксеров разных тактических типов (игровики, темповики, нокаутеры, универсалы) (2014)
Жигульова Е. О. - Проблемні питання відповідального батьківства як засобу удосконалення культури здоров’я молоді (2014)
Заікін А. В. - Різні сторони підготовки майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів (2014)
Зубаль М. В. - Вплив авторської програми покращення фізичних якостей хлопчиків молодшого шкільного віку різних соматотипів на їх фізичну підготовленість (2014)
Ирхин В. Н. - Формирование стоматологического здоровья школьников: проблемы и пути решения, Ирхина И. В. (2014)
Кривсун С. Н. - Влияние психофизиологических особенностей гребцов на байдарках на физическую подготовленность (2014)
Ліщук В. В. - Фармакологічне випробування препарату "Вобензим" на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців (2014)
Марчук В. М. - Передумови залучення населення до фізкультурно-оздоровчих послуг, Марчук Д. В. (2014)
Овчаренко С. В. - Планування тренувального процесу футболістів із дитячим церебральним паралічем до міжнародних змагань, Петров О. П., Яковенко А. В. (2014)
Петренко О. В. - Резервы эффективности утренней гимнастики, Зиборова Е. А., Петренко С. В., Показанникова Л. Т. (2014)
Петров А. О. - Організація здоров’язбережувального процесу у ВНЗ (2014)
Прозар М. В. - Сучасні підходи до вивчення спортивних ігор у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Совтисік Д. Д. - Антропометрична характеристика тілобудови жителів м. Кам’янця-Подільського (2014)
Солопчук М. С. - Дослідження рівня сформованості олімпійської освіти у студентів фізкультурних факультетів вищих навчальних закладів, Боднар А. О. (2014)
Стасюк І. І. - Показники виконання техніко-тактичних дій у футзалі в загальнокомандному аспекті (2014)
Тищенко В. О. - Оптимальне управління тренувальним процесом у гандболі (2014)
Трусова О. В. - Индивидуальные типологические особенности школьников как внутренний фактор эффективности физической подготовки (2014)
Чаплінський Р. Б. - Адекватні фізичні тренування при ішемічній хворобі серця як чинник якісної реабілітації, Чаплінська Л. В. (2014)
Шахлина Л. Я-Г. - Компонентный состав массы тела спортсменок, специализирующихся в дзюдо, Чистякова М. А. (2014)
Шевчук М. А. - Характеристика показників вестибулярної стійкості акробатів при відборі в групи початкової підготовки (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до змісту та оформлення наукових статей (2014)
Алфавітний покажчик авторів (2014)
Левашов С. П. - Технология частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ: результаты апробации и перспективы дальнейшего применения при поисках и разведке рудных полезных ископаемых, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Кришталь А. М. - Методологія визначення критеріїв прогнозування та комплексної оцінки вуглеводневих покладів різних типів (2015)
Хакимов Э. М. - Проблемы классификации объектов стратиграфии осадочных бассейнов. Cистемно-иерархический подход, Карогодин Ю. Н., Мухаметшин Р. З. (2015)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики бігармонічних акустичних хвиль під час їх дії на нелінійне геофізичне середовище, Денисюк І. І. (2015)
Лубков М. В. - Процес формування великомасштабних геоструктур в зоні колізії континентів (2015)
Анахов П. В. - Сейсмічна розвідка методом хитної частоти (2015)
Карнаухова Е. Е. - Зависимость параметров зоны низких сейсмических скоростей от минерального состава пород Украинского щита в различных РТ-условиях эксперимента (2015)
Хабанець І. А. - Сейсмічний прогноз і класифікація верхньосерпуховських біогермних споруд північних окраїн Донбасу, Тяпкіна О. М. (2015)
Бондар К. М. - Про магнітне забруднення та підкислення ґрунтів у приміській зоні Києва порівняно з фоновими аналогами, Макієнко О. О., Кузь Ю. В. (2015)
Кисла О. Ф. - Шевченкова творчість у рецепції М. Костомарова та російських і польських критиків (2014)
Кобчінська О. І. - Імалогічний потенціал новели Тагара Бен Джеллуна "Дон Кіхот у Танжері" (2014)
Ковальчук К. - Мотив дороги у "Житії і ходінні Данила, Руської землі ігумена" Данила Паломника (2014)
Ковінько М. В. - Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви (2014)
Коломієць І. В. - Мотив самотності у творчості Тараса Шевченка (2014)
Костенко Н. В. - До питання про метричну організацію українського тактовика і акцентного вірша (2014)
Кочерга О. І. - Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження (2014)
Круглій А. - Парадигма образу Гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця (2014)
Кузьменко Д. Ф. - Кельтська культура у творах Джона Толкіна (2014)
Кулешір М. - Функція перестороги в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2014)
Левчин І. Д. - Образ Імама Хомейні у перській поезії кінця XX ст. (2014)
Любарець Н. О. - Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики (2014)
Маляр Д. - Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п'єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) (2014)
Масло О. - Космогонічні образи в колядках Черкащини (2014)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Мистецький дискурс західноукраїнської жіночої прози міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі творів Дарії віконської та Ірини Вільде) (2014)
Мірошниченко Л. Я. - Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг (2014)
Мукан А. С. - Експериментальна проза зрілого модернізму (2014)
Мукан В. - Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п'єси "Патетична соната" (2014)
Назаренко В. М. - Журнал як простір гри: "Літературний ярмарок" та універсальний журнал (2014)
Налімова А. О. - Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля (2014)
Науменко Н. В. - "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві (2014)
Павленко О. Г. - Український художній переклад 60-х років в контексті стратегій сучасної компаративістики (2014)
Палій О. П. - Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років XX століття (2014)
Пашняк Т. Г. - Байронова проникливість у природу духовного (2014)
Печонова Я. В. - Художній текст як музична партитура в романах М. Павича (інтермедійний аспект) (2014)
Питюр О. В. - Часопростір Богородиці (поетика збірок чудес на пошану Богородиці) (2014)
Погребняк О. - Міжвидова трансформація жанру балади в україніці В. Ванчури та І. Ольбрахта (2014)
Ракітіна М. І. - Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) (2014)
Рибалкін С. В. - Мовна поліфонія в поетичному доробку Мухаммада Бенніса (2014)
Рибась О. В. - Специфіка художнього мислення Сильвестра Яричевського та її реалізація у новелістиці письменника (2014)
Руденко І. В. - Листування М. Грабовського з Ю. І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. (2014)
Рябченко М. М. - Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія (2014)
Сварич Н. З. - Художнє втілення ідеї добра і зла в романі-новелі Івана Андрусяка "Вургун" (2014)
Севрюкова Т. - Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади (2014)
Сембе К. А. - Постмодерна трансформація мотиву подорожі у романі К. Пері Россі "Корабель дурнів" (2014)
Сивець Т. В. - Проблема інтелектуальної та масової літератури через актуалізацію жанру притчі (2014)
Синьоок Т. - Леонід Мосендз - поет і Горотак-1: еволюція поетичної манери (2014)
Скакун І. - Лірична маска Паладина у циклі поезій Михайля Семенка "Святій Терезі" (2014)
Скиба Т. В. - Концептуальна та стилістична амальгама в ідилії М. Рильського "На узліссі" (2014)
Сліпушко О. М. - Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. (2014)
Сокульська А. В. - Містифікація художньої свідомості в романі Роберто Боланьо "Нацистська література в Америках" (2014)
Старченко А. - Специфіка антропоморфних образів Подільської балади (2014)
Тетеріна О. Б. - Проблема автоперекладу: П. Куліш у контексті світової перекладознавчої думки (2014)
Тищук О. С. - Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа (2014)
Фута О. З. - Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) (2014)
Хайдер Т. - Типи художнього простору в творах Е. Редлінського (2014)
Ходаківська Я. - Шестиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років: проблема типологізації (2014)
Шалак О. І. - Фольклорні записи польської дослідниці Люцини Стадницької на Поділлі: до проблеми методики фіксації та едиції (2014)
Шкуратенко Ю. О. - Особливості "архетипів" у однойменній збірці Павла Глазового "Архетипи" (2014)
Шуляк С. А. - Міфологія українських замовлянь (2014)
Щербаков Я. І. - Індобуддійський чинник генези Юанської літературної драми (2014)
Щелкунова О. - Національні освітні ідеї в ренесансних поезіях Павла Русина (2014)
Юревич М. - Осмислення ідеї національної свободи крізь тему кавказької війни у поемі "Кавказ" Тараса Шевченка та у творчості видатних сучасників (2014)
Яцинова О. - Мотиви класичної музики в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" (2014)
Яцько А. І. - Образ Києва у Києворуській книжності й творчості неокласиків: порівняльний аналіз (2014)
Желізняк В. М. - Особливості організації державного управління на правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. (2010)
Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в другій половині ХІХ ст. в Чернігівській губернії (2010)
Приймак О. О. - В’ячеслав Казимирович Липинський (гімназичні роки) (2010)
Зінченко О. В. - Чичерінська концепція правової держави (2010)
Сорочан Н. А. - Головне управління мистецтв і національної культури в Українській народній республіці доби Директорії (2010)
Маньківська Т. О. - Антиукраїнська політика денікінського режиму в Україні (червень – грудень 1919 року) (2010)
Тукан В. К. - Вищий командний склад революційної повстанської армії України (махновців): його формування і діяльність (2010)
Баличева Л. В. - Діяльність українських губернських земств в сфері взаємного страхування від вогню (2010)
Галич Н. В. - Поштово-телеграфні ощадні каси в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Маслов М. П. - Динаміка розвитку та соціально-економічна організація кустарного ковальства Україні у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2010)
Вановська І. М. - Створення та діяльність київського кустарного товариства у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2010)
Сливка Л. В. - Розселення української дрібної шляхти на території Бойківщини (2010)
Іхненко В. М. - Розвиток селянських деревообробних промислів у Харківській губернії в другій половині XIX – на початку XX століття (2010)
Дробилко Т. О. - Еволюція гастрономічних смаків і звичаїв римлян під впливом грецьких та східних кулінарних традицій у ІІІ – I ст. до н. е. (2010)
Агаркова М. І. - Проблеми використання свідоцтв міфології в справі етнічної ідентифікації (2010)
Петренко І. М. - Практика застосування "венечных памятей" в укладанні шлюбу в Російськії імперії XVIII століття (2010)
Островерх А. О. - Поява масонства в Російській імперії (2010)
Нетудихатка С. - Стан російської військової розвідки на Далекому Сході в роки російсько-японської війни (1904-1905 рр.) (2010)
Дмитрієва О. Є. - Становище військовополонених чехів та словаків у Росії у роки Першої світової війни (2010)
Чувпило О. О. - Утворення та діяльність ліги радикальних конгресистів (2010)
Рогоза О. М. - До питання кадрового забезпечення земських сільських шкіл в Україні на початковому етапі діяльності земств (1864-1880-ті рр.) (2010)
Дмитренко О. В. - Вплив соціально-економічного розвитку Східної Катеринославщини на зародження системи освіти 80-х рр. ХІХ ст. (2010)
Поволоцька Т. М. - Діяльність громадських товариств Харківщини у галузі народної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Селегей В. О. (2010)
Іванцова Н. І. - Особливості надання професійної освіти через курси у 20-х рр. ХХ ст. в Україні (2010)
Головко О. В. - Дошкільне виховання в освітній системі УСРР (20-і – початок 30-х рр.) (2010)
Оболончик Н. Г. - Краєзнавча робота в Кременецькому ліцеї 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Скакальська І. Б. - Діяльність української волинської інтелігенції першої половини ХХ ст. в просвітницькій сфері (2010)
Стецюк Н. - Українське суспільно-культурне товариство в Польщі: передумови утворення та напрями діяльності (2010)
Кобзева Т. В. - З історії слобідсько-української козацької старшини. Григорій Донець (2010)
Шалашна Н. М. - Принципи іконологічності в естетиці Григорія Сковороди та Слобожанська ікона XVIII ст. (2010)
Луценко М. В. - Формування дворянства на Харківщині (друга половина ХVІІ ст.– кінець ХІХ ст.) (2010)
Журавльов С. А. - Становлення ментального поля культури Слобожанщини (2010)
Кисиленко В. Ю. - Розвиток слободи Безлюдівки в ХІХ ст. (2010)
Шеліхова В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку аграрного сектору Слобожанщини у пореформений період (2010)
Мірошніченко С. В. - Видавці та редактори періодичної преси слобідсько-української (Харківської) губернії (XIX – початку XX століття) (2010)
Клименко Ю. С. - Питання історичного краєзнавства на сторінках газети "Харьковские губернские ведомости" (1838-1917 рр.) (2010)
Нікітін М. Ю. - Участь земств в організації медичного обслуговування населення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Лебединського повіту Харківської губернії) (2010)
Венгерська В. О. - Формування національного "обличчя" Харкова в період між російською революцією 1905 р. та великою війною (2010)
Ганшина К. В. - Еволюція місцевої влади у Харківській області (1989 – 2000 р.) (2010)
Нікольченко Ю. М. - Дослідження поля Берестецької битви археологічними методами (2010)
Черкашина Ю. Г. - Особливості джерелознавчої методики Д. М. Бантиш-Каменського (2010)
Будзар М. М. - Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX століття у сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях (2010)
Стрілець О. Г. - Дослідження "повісті минулих літ" у працях О. О. Шахматова (2010)
Сушко В. А. - Персонаж традиційного світогляду "відьма" як об'єкт вивчення української етнології (2010)
Товстоляк Н. М. - Краєзнавче музейництво В. В. Тарновського та К. М. Скаржинської (2010)
Місостов Т. Ю. - Джерельна база з вивчення розвитку історико–краєзнавчого руху в губерніях Лівобережної України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Олянич Л. В. - Історіографічний огляд висвітлення проблеми дитячої безпритульності в УСРР у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стешенко Н. Л. - Розкуркулення на території Краматорського району у січні – березні 1930 р.: джерелознавчий аспект, Стешенко О. В. (2010)
Сеньківська Г. Я. - Архівні установи Тернопілля в історико-краєзнавчому русі (друга половина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2010)
Козлітін В. Д. - Рецензія на монографію: C. И. Лиман. Идеи в латах: запад или восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Харьков: ХГАК, 2009. – 688 с. (2010)
Титул, зміст (2015)
Редакційна колегія (2015)
Биченков В. В. - Оцінювання ефективності функціонування регресійної моделі, розробленої на основі алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів при побудові рівнянь першого ступеня, Сбітнєв А. І., Ушаков І. В. (2015)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формування обрису та розбудови баз даних автоматизованої системи безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Васідалко А. Л. (2015)
Богом’я В. І. - Математична модель процесу технічного обслуговування та ремонту об'єктів суднових комплексів, Лавріненко В. Ф., Гудков Д. М., Мельник Я. В. (2015)
Бондаренко Л. А. - Перспективы построения сетей радиосвязи на основе программно-определяемых радиосредств в интересах специальных потребителей, Масесов Н. А., Малых В. В., Андреев К. В. (2015)
Бунаков В. П. - Оптимізація діаграми спрямованості антенної решітки РЛС метрового діапазону хвиль на основі вдосконалення методики регулювання амплітуд збудження окремих її елементів, Головін О. О., Кісєль П. І., Степаненко Ю. К. (2015)
Воронин А. Н. - Синтез компромиссно-оптимальных траекторий мобильных объектов в конфликтной среде, Зиатдинов Ю. К., Пермяков А. Ю., Варламов И. Д. (2015)
Грабчак В. І. - Оцінка точності визначення серединної похибки розрахунку опорної дальності артилерійських стрільб, Бондаренко С. В. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Розрахунок пропускної здатності та транзитної затримки при передачі по лініям телекомунікаційних мереж, Комарова Л. О., Копійка О. В. (2015)
Конотопець М. М. - Порівняння показника енергоефективності малого швидкісного порома та легкового автомобіля, Каніфольський О. О. (2015)
Кравчук С. О. - Математична модель ймовірності переривання зв’язку в MIMO-системі з райсонівськими завмираннями і обмеженим відношенням сигнал-шум (2015)
Кузавков В. В. - Датчики температури для контактного способу зняття діагностичної інформації в методі власного випромінювання, Кононенко С. М., Судніков Є. О. (2015)
Ленков С. В. - Моделирование технического обслуживания по состоянию резервированных радиоэлектронных систем, Цыцарев В. Н., Осыпа В. А., Березовская Ю. В. (2015)
Майстренко О. В. - Визначення області доцільних значень для показників точності та раптовості вогню артилерії (ударів ракет), Репіло Ю. Є., Демидко Д. Л. (2015)
Мірненко В. І. - Розрахунок показників надійності послідовно з’єднаних і резервованих елементів без відновлення для дифузійно-немонотонного розподілу їх відмов, Пустовий С. О., Яблонський П. М. (2015)
Недайбида Ю. П. - Системологические аспекты создания сложных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов, Котова Ю. В., Федулов О. В., Тищенко М. Г. (2015)
Репіло Ю. Є. - Підхід до оцінювання ефективності вогневого ураження позицій безпілотних авіаційних комплексів противника ракетними військами і артилерією, Ріман О. О., Демидко Д. Л. (2015)
Сальник С. В. - Аналіз методів виявлення вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET, Сова О. Я., Міночкін Д. А. (2015)
Sienkiewicz P. - Theory and security systems engineering, Gawliczek P. (2015)
Слюсар В. І. - Нелінійна частотна модуляція OFDM сигналів при зв’язку з високошвидкісними літальними апаратами, Троцько О. О. (2015)
Факадей О. Р. - Застосування перспективних транспортних технології в системах військового призначення під час створення єдиного інформаційного поля (2015)
Шевченко В. В. - Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу діагностування (2015)
Шишанов М. О. - Методичний підхід щодо порівняльної оцінки матеріалів корпусів панцерових спеціалізованих автомобілів, Коцюруба В. І., Даценко І. П., Сахно В. П., Деркач І. І. (2015)
Штонда Р. М. - Аналіз моделей та методів вбудовування даних у зображення, Паламарчук Н. А., Черниш Ю. О., Станович О. В. (2015)
Яковлев М. Ю. - Використання теорії масового обслуговування для моделювання системи відновлення та метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки, Прібилєв Ю. Б., Гудима В. П. (2015)
Козубцов І. М. - Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену, Козубцова Л. М. (2015)
Репіло Ю. Є. - Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти, Тарасов С. В. (2015)
Бойко В. Н. - Анализ научных исследований для обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, Гаврилов А. Б., Рондин Ю. П., Кузнецов И. Б., Гудыма В. П. (2015)
Машталір В. В. - Анализ основных тенденций парашютно-десантной подготовки военнослужащих стран НАТО (2015)
Слюсарчук О. О. - Використання сучасних інформаційних технологій під час ведення повітряної розвідки (2015)
Тимошенко Р. І. - Удосконалення методичних положень розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій угруповання військ (2015)
Чорнокнижний О. А. - Основні підходи щодо забезпечення безпеки геоінформаційних систем військового призначення (2015)
Вимоги оформлення статтей (2015)
Kowalski S. - The effect of the common agricultural policy reforms in the functioning of cereal market in the EU (2014)
Гуткевич С. О. - Прибуток як основа ефективного управління розвитком підприємства (2014)
Кудренко Н. В. - Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі України (2014)
Пріб К. А. - Формування стратегії розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2014)
Ралко О. С. - Дослідження виробництва та споживання вина в Україні (2014)
Федулова І. В. - Методичні засади розвитку продовольчого ринку з використанням функцій попиту, Болотіна І. М. (2014)
Корж Н. В. - Фінансовий капітал як структурна складова капіталу (2014)
Пєтухова О. М. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності (2014)
Конарівська О. Б. - Методика дослідження кон’юнктури ринку небанківських фінансових послуг (2014)
Корінько М. Д. - Аудиторський контроль грошових коштів (2014)
Соломко А. С. - Еволюція менеджменту: передумови виникнення та становлення (2014)
Шкабрій Н. О. - Класифікатор порушень договору купівлі-продажу як основа методики внутрішнього аудиту (2014)
Інформація (2014)
Vitkauskaitė I. - The models of cultural industries policy: cases of Danish and Lithuanian film industries (2015)
Міненко М. А. - Принципи побудови первинних товариств Німеччини (2015)
Котков С. В. - Актуальні питання управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості України (2015)
Матвєєв В. В. - Шляхи підвищення конкурентного потенціалу виноробних підприємств України (2015)
Соломчук Л. М. - Агропромислова інтеграція – як фактор підвищення ефективності функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2015)
Тараненко Г. Г. - Сучасні підходи до державного регулювання продовольчої політики (2015)
Шендерівська Л. П. - Основні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі (2015)
Веклич В. О. - Теоретичні основи правового регулювання інвестиційної діяльності в харчовій промисловості (2015)
Gutkevych S. - Investment strategy of agrarian sector, Zavadskyh A. (2015)
Пріб К. А. - Інвестиційна складова управління розвитком підприємства (2015)
Якимчук Т. В. - Методичний підхід до оцінки готовності підприємства до реалізації інвестиційної стратегії (2015)
Сидоренко П. О. - Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ринку праці (2015)
Інформація (2015)
Каленська А. В. - Формування прикордонних загонів на Поділлі (2010)
Соловей О. Г. - Політична міграція на Волині у 20-ті роки ХХ ст.: причини, особливості, наслідки (2010)
Дудіна В. І. - Діяльність Г. Ф. Гринька на посаді народного комісара освіти УСРР (1920-1922 роки) (2010)
Мельник Д. Д. - Протистояння українських та польських військово-політичних сил на території західної України у 1939-1941 рр. (2010)
Писцьо В. Р. - Примусовий характер заходів німецької вербувальної кампанії на Рівненщині (2010)
Сич О. М. - Інституційна характеристика зовнішньої політики закордонних частин ОУН (2010)
Печеніна Н. А. - Другий етап реабілітації жертв сталінізму в Україні (кінець 80-х – 1991 р.) (2010)
Овчаренко В. В. - Політика України в сфері зовнішніх трудових міграцій в 1991-2009 рр. (2010)
Ганшина К. В. - Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування у незалежній Україні: від авторитаризму до демократії (2010)
Поставнича М. В. - Стан та проблеми економічного розвитку українських земель у складі Речі Посполитої (2010)
Маслов М. П. - Розвиток в Україні кустарного виробництва колісної мазі у другій половині XIX - першій третині XX сторіччя (2010)
Пересада О. С. - Господарча діяльність земських установ Харківської губернії у 1864-1919 роках (2010)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток гончарного промислу в російській імперії у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2010)
Остапенко Є. О. - Міністр землеробства української держави Павла Скоропадського з Харківщини (2010)
Олянич В. В. - Орендні відносини селянського двору в УСРР у 20-х рр. ХХ ст (2010)
Калініченко В. В. - Селянська поземельна община на Слобожанщині в радянський період її існування (1917-1930 рр.) (2010)
Олянич Л. В. - Здійснення товариством "друзі дітей” оперативно-профілактичних заходів подолання дитячої безпритульності (2010)
Оніпко Т. В. - Залучення промислових підприємств споживчої кооперації України до забезпечення потреб населення в перші роки НЕПу (2010)
Агаркова М. І. - До проблеми етнічної ідентифікації курганних культур Чорноморсько-каспійських степів (2010)
Стоян Т. А. - Теорія і практика "соціального замовлення" в літературно-художній творчості радянських письменників 20 – х рр. (2010)
Бородинська Л. І. - Ставлення Євангельських християн Польщі (1918-1939 рр.) до держави і суспільства (2010)
Радченко Ю. Ю. - Знищення нацистами населення на окупованих теренах СРСР за допомогою газвагенів (1941-43 рр.) (2010)
Скринник І. О. - Радянська політика в сфері шлюбно-сімейних відносин у період післявоєнної відбудови (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.) (2010)
Кожухар О. І. - Політичний іслам в пострадянських країнах центральної Азії (2010)
Канищев М. В. - Сутність військової служби та її місце в системі державної служби Російської Федерації (2010)
Кожухар В. І. - Глобалізація і постсоціалістична трансформація:проблеми взаємодії і взаємовпливу (2010)
Мамедов Габиль Нуркишиогли - Розвиток співробітництва між Азербайджаном і Україною в галузі освіти та науки (2010)
Новіков І. О. - Євграф Петрович Ковалевський – гірничий інженер, учений, педагог (2010)
Юрченко Д. Ю. - Внесок родини Харитоненків у розвиток культури та освіти на Слобожанщині (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2010)
Антипін М. О. - Челябінський краєзнавчий музей (1920–1930-і роки): концептуальний розвиток (2010)
Бугрій В. С. - Методичні підходи до застосування краєзнавчого матеріалу при навчанні історії в школах України у 50-ті рр. ХХ ст. (2010)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту фізичного виховання ім. Г. С. Сковороди (1958-1962 рр.). (2010)
Стадник О. Г. - Реалізація краєзнавчого підходу під час проведення учбової практики з географії (2010)
Лисак Т. К. - Деякі аспекти краєзнавчої роботи у ВНЗ 1-2-рівнів акредитації (2010)
Кучер О. А. - Формування громадянської компетентності старшокласників в контексті регіональної моделі громадянської освіти в м. Севастополь (2010)
Демиденко Т. П. - Підготовка майбутніх учителів історії до керівництва учнівськими дослідженнями з історичного краєзнавства в системі МАН України (2010)
Нікітіна І. П. - Шляхи поліпшення ефективності літньої навчальної практики профільних суспільно-гуманітарних класів (2010)
Шмакова Н. П. - Товариство молодих учених "філософія історії": від студентського гуртка до наукової лабораторії (2010)
Моцак С. І. - Використання краєзнавчого матеріалу в позаурочній роботі з історії (2010)
Луніка О. В. - Про деякі проблеми викладання краєзнавчої складової на уроках історії України в 7-8 класах (2010)
Жихарєва Т. Л. - Роль німецької служби академічних обмінів(ДААД) у розвитку українсько-німецького співробітництва 1993-2008 рр. (2010)
Харченко А. В. - Шлюбні традиції Харківського купецтва в XIX ст. (2010)
Демочко Г. Л. - Вплив низького рівня розвитку провідних галузей комунального господарства Харкова на погіршення здоров’я населення міста в 20-х роках ХХ століття (2010)
Ігнатьєва А. О. - Відкритий судовий процес над представниками української інтелігенції в справі колишніх гласних Харківської міської думи (2010)
Гончарова О. С. - Особливості національного адміністративно-територіального районування на Харківщині (20-ті-30-ті років ХХ століття) (2010)
Нейман В. П. - Голодомор 1932-1933 років на Харківщині:до історії акту геноциду українського народу (2010)
Чернікова І. В. - Репресивно-каральна система знищення пам’яткоохоронців Харківщини (1933 рік) (2010)
Пархоменко Н. Є. - Перша окупація Барвінківщини (24 жовтня 1941 р. – 23 січня 1942 р.) (2010)
Дьякова О. В. - Харківський підпільний обком партії (2010)
Робак І. Ю. - Вплив санітарного впорядкування Харкова на покращення умов життя його мешканців у 50–80-ті рр. XX ст. (2010)
Воронова Л. М. - Музейна справа на Харківщині у 1960-1980-х рр. в контексті державної культурної політики (2010)
Арзуманова Т. В. - Російські етнічні товариства Харківщини (на початку ХХІ ст) (2010)
Зінченко О. М. - Семантика Володимирового тризубця: дискусії без кінця (2010)
Вороніна М. С. - Більшовицькі листівки та звернення в періодиці з жіночими маркерами (на початку ХХ ст.) (2010)
Щербін Л. В. - Мемуари як джерело вивчення українського питання в діяльності конституційно-демократичної партії Росії (1905–1918 рр.) (2010)
Малишко С. В. - Військове православне духівництво російської армії у роки першої світової війни на сторінках Чернігівського єпархіального видання "Вера и жизнь” (2010)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2009)
Пасічний М. Д. - Дефіцит державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України (2009)
Таращенко В. А. Таращенко В. А. - Податкові пільги: теоретичні аспекти (2009)
Чуркіна І. Є. - Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави (2009)
Лук’яненко І. Г. - Методологічні підходи до розрахунку фінансових показників оцінки торгівлі для національної економіки, Жук В. М. Жук В. М. (2009)
Карпенко Г. В. - Фінансові механізми трансна­ціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки (2009)
Терещенко Г. М. Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Токарчук Т. В. Токарчук Т. В. - Моделювання процесу надходження прямих іноземних інвестицій з країн Євросоюзу в Україну, Подвисоцький Ю. А. (2009)
Данькевич А. П. Данькевич А. П. - Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу (2009)
Желіхівська А. М. Желіхівська А. М. - Особливості формування інфраструктури фондового ринку України (2009)
Задувайло Л. М. Задувайло Л. М. - Фінансова складова конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи (2009)
Лупенко Ю. В. Лупенко Ю. В. - Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України (2009)
Mоторина І. Р. Mоторина І. Р. - Застосування теорії портфельних активів щодо використання заощаджень домогосподарств (2009)
Савостьяненко М. В. Савостьяненко М. В. - Особливості здійснення запозичень на відкритих міжнародних кредитних ринках (2009)
Кульпінський С. В. - Фіскальні наслідки державної підтримки проблемних банків (2009)
Марущак М. В. Марущак М. В. - Управління ліквідністю в банках України: стратегічний та операційний рівень (2009)
Мошкова М. М. Мошкова М. М. - Іпотечний кредит та його роль у розбудові соціально-орієнтованої економіки держави (2009)
Киричок П. - Шановні колеги! (2014)
Киричок Т. Ю. - Аналіз напрямків підвищення зносостійкості банкнот (2014)
Сеньківський В. М. - Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків, Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (2014)
Токарь О. В. - Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки, Зильберглейт М. А. (2014)
Кулішова Н. Є. - Побудова нечітких оцінок спотворених зображень, Попова А. А. (2014)
Несхозієвський А. В. - Методи розрахунку фактору дисторсії для сучасних формних матеріалів для лакування (2014)
Гавриш А. П. - Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Кохановський В. О. - Технічний стан та вибір ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних машин (2014)
Іванко А. І. - Структурний аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків, Панов С. Л. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг (2014)
Коротка В. О. - Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем (2014)
Сегол Р. І. - Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації (2014)
Андрійчук М. Т. - Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Коцюруба А. В. - Вільнорадикальні процеси зумовлюють зниження стійкості до кислотного гемолізу еритроцитів старих щурів, яке запобігається нанодисперсним діоксидом церію, Коп’як Б. С., Сагач В. Ф., Співак М. Я. (2015)
Minchenko D. O. - The expression of CСN2, IQSEC, RSPO1, DNAJC15, RIPK2, IL13RA2, IRS1, and IRS2 genes in blood of obese boys with insulin resistance, Davydov V. V., Budreiko O. A., Moliavko O. S., Kulieshova D. K., Tiazhka O. V., Minchenko O. H. (2015)
Гарбузова В. Ю. - Асоціація поліморфізму генів системи матриксного Gla-протеїну з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту, Строй Д. А., Досенко В. Є., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Шимко К. А., Обухова О. А., Атаман О. В. (2015)
Грушка Н. Г. - Генотоксичний стрес і шляхи загибелі клітин тимуса та лімфовузлів мишей за умов системної імунокомплексної патології, Павлович С. І., Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Макогон Н. В., Янчій Р. І. (2015)
Вірченко О. В. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на виразкоутворення, викликане іммобілізаційним стресом, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Співак М. Я., Лазаренко Л. М., Демченко О. М. (2015)
Фоменко І. С. - Роль циклооксигенази у модифікації мікрофлори кишки при стресі, Корнійчук О. П., Гураль А. Р., Шикула Р. Г., Ільків І. І., Скляров О. Я. (2015)
Вовкун Т. В. - Участь парасимпатичної ланки нервової системи в реалізації дії біофлавоноїдів на шлункову секрецію у щурів, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Шаламай А. С. (2015)
Плотнікова Л. М. - Вплив зниженої концентрації кисню та сірководню на амінокислотний метаболізм і проліферацію мезенхімальних клітин, Березовський В. Я., Весельський С. П. (2015)
Вінничук Ю. Д. - Фактор росту ендотелію судин при фізичних навантаженнях з різним механізмом енергозабезпечення м’язової діяльності, Гуніна Л. М. (2015)
Родинський О. Г. - Викликана активність аферентних волокон дорсального корінця спинного мозку білих щурів за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Трушенко О. С., Качан М. Я. (2015)
Сторчило О. В. - Радіопротекторний ефект їжі в асиміляції вуглеводних субстратів різного ступеня полімерності у двох поколінь нащадків опромінених щурів (2015)
Войтенко Л. П. - Модифікація експериментальної ротенонової моделі хвороби Паркінсона, Ніконенко О. Г. (2015)
Гошовська Ю. В. - Участь мітохондріальних роз’єднувальних білків у механізмах захисту міокарда від окисного стресу (2015)
Могильницька Л. А. - Ендотеліальний моноцитактивуючий поліпептид-ІІ: властивості, функції та патогенетичне значення (2015)
Contents (2015)
Легедза О. В. - Порівняльний аналіз електроміографічної активності м’язів руки людини в умовах циклічних поворотів вектора ізометричного зусилля кисті у протилежних напрямках, Горковенко А. В., Верещака І. В., Дорновський М., Костюков О. І. (2015)
Мельничук С. Д. - Енергетична функція мітохондрій кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Степанова Л. І., Уманська А. О., Войціцький В. М. (2015)
Хорєвін В. І. - Внесок ГАМК-ергічного гальмування в формування вибіркової налаштованості нейронів superior colliculus до реакції на пересування світлової плями з різною швидкістю (2015)
Григорова Н. В. - Розподіл цинку, магнію та міді в гранулоцитах і сироватці крові кролів при введенні речовин, які змінюють функціональний стан кори надниркових залоз і автономної нервової системи (2015)
Лісуха Л. М. - Вплив нормобаричної гіпоксії на зорово-моторну реакцію дітей, що проживають на радіоактивно забруднених територіях, Березовський В. Я. (2015)
Nozdrenko D. M. - Impact of C60 fullerene on the dynamics of force-speed changes in soleus muscle of rat at ischemia-reperfusion injury, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Korolovych V. F., Evstigneev M. P., Ritter U., Scharff P. (2015)
Низар С. О. - Состояние физиологических адренергических реакций у белых крыс в процессе развития экспериментального гипертиреоза, Мосхен И. (2015)
Голишкін Д. В. - Вплив меланіну на стан слизової оболонки шлунка та реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної осі за умов дії гострого стресу, Фалалєєва Т. М., Непорада К. С., Берегова Т. В. (2015)
Хассунех Л. Х. М. - Накопление диацилглицерина нарушает краткосрочную активацию тироксином фосфолипазы Д в клетках печени (2015)
Мамонтова Т. В. - Фулерен C60 послаблює вільнорадикальні і деструктивні процеси в сполучній тканині при ад’ювантному артриті у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Л. О., Гординська І. Л., Кайдашев І. П. (2015)
Погоріла М. С. - Вплив екстракту з ембріональних тканин курей на вміст цитокінів і С-реактивного білка в сироватці крові мишей після дії γ-випромінювання (2015)
Грабовська С. В. - Вплив хронічної інтоксикації низькими дозами хлорпірифосу на поведінку самиць щурів, Салига Ю. Т. (2015)
Янчук П. І. - Роль серотоніну в регуляції тканинного дихання і жовчосекреторної функції печінки, Атамнах С. М., Решетнік Є. М., Левадянська Ю. А., Нікітіна Н. О., Весельський С. П. (2015)
Кривопустов О. С. - Алельний поліморфізм гена рецептора прогестерону та його значення при невиношуванні вагітності, Досенко В. Є. (2015)
Contents (2015)
Струтинська Н. А. - Нові фторвмісні активатори аденозинтрифосфат-чутливих калієвих каналів флокалін і тіофлокалін пригнічують кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів, Струтинський Р. Б., Чорна С. В., Семенихіна О. М., Мись Л. А., Мойбенко О. О., Сагач В. Ф. (2013)
Goncharov S. V. - Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms, Gurianova V. L., Stroy D. О., Drevytska T. I., Kaplinskii S. P., Nastenko E. A., Litvinenko M., Terletskiy R. V., Khaitovych M. V., Moibenko O. O., Dosenko V. E. (2013)
Колесник Ю. М. - Вплив переривчастих гіпоксичних тренувань на функціональний стан кортиколіберин- і β-ендорфінсинтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів, Каджарян Є. В., Абрамов А. В. (2013)
Бойчук Т. М. - Морфофункціональні зміни ендотелію судин проміжного мозку щурів при експериментальній ішемії–реперфузії на тлі цукрового діабету, Савчук Т. П. (2013)
Пастер І. П. - Характеристика мікроінкапсульованої тканини кори надниркової залози людини при тривалому культивуванні, Левчук Н. І., Тронько М. Д. (2013)
Янчук П. І. - Участь ейкозаноїдів у механізмі скоротливих реакцій ворітної вени на дію адреналіну і норадреналіну, Виноградова О. О., Пасічніченко О. М., Костенко С. С. (2013)
Басов А. А. - Влияние воды с модифицированным изотопным составом на показатели свободнорадикального окисления in vivo, Барышев М. Г., Джимак С. С., Быков И. М., Сепиашвили Р. И., Павлюченко И. И. (2013)
Ходоровський Г. І. - Роль ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи в про- й антиоксидантних процесах у тканинах ясен статевозрілих самців білих щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В. (2013)
Дроздовська С. Б. - Т-786→С-поліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази та фізична працездатність у спорті, Лисенко О. М., Досенко В. Є., Ільїн В. М., Мойбенко О. О. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив імунокорекції на запальний процес урогенітального тракту у чоловіків з безпліддям (2013)
Козявкіна Н. В. - Тиреотропні ефекти води нафтуся, їх вегетативний прояв і можливість прогнозування, Бариляк Л. Г., Янчій О. Р., Фучко О. Л. (2013)
Рыбникова Е. А. - Участие транскрипционного фактора, индуцированного гипоксией, в нейрональных механизмах адаптации к психоэмоциональному и гипоксическому стрессу, Баранова К. А., Глущенко Т. С., Ветровой О. В., Сидорова М. В., Портниченко В. И. (2013)
Кирова Ю. И. - Фенотипические особенности экспрессии фактора, индуцированного гипоксией, и редокс-статус клеток неокортекса крыс на разных стадиях адаптации к гипоксии, Германова Э. Л., Лукьянова Л. Д. (2013)
Сидорова М. В. - Влияние различных режимов умеренной гипобарической гипоксии на экспрессию фактора, индуцированного гипоксией, в неокортексе крыс, Рыбникова Е. А., Чурилова А. В., Портниченко В. И., Самойлов М. О. (2013)
Тюлькова Е. И. - Влияние пренатальной гипоксии на функцию гипофизарно-адренокортикальной системы и рабочую память у крыс, Ватаева Л. А., Глущенко Т. С., Пивина С. Г. (2013)
Портниченко А. Г. - Экспрессия киназы Akt в желудочках сердца при гипоксическом прекондиционировании и ремоделировании миокарда, Лапикова-Бригинская Т. Ю., Василенко М. И., Портниченко Г. В., Маслов Л. Н., Мойбенко А. А. (2013)
Самойлов М. О. - Паттерн нейрональной экспрессии транскрипционных факторов NF-kB при предъявлении различных режимов гипобарической гипоксии, Чурилова А. В., Глущенко Т. С., Баранова К. А. (2013)
Лукьянова Л. Д. - Сигнальная роль митохондрий при адаптации к гипоксии (2013)
Ткаченко М. М. - Канцерогенні аспекти індетерміністичних ефектів опромінення, Любарець Т. Ф. (2013)
Ганіткевич Я. В. - Історія кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету (2013)
Михайло Михайлович Середенко (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Юрій Петрович Лиманський (2013)
Contents (2013)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору О. Я. Жук – 70 років) (2009)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку АН ВШ України О. С. Болотських – 75 років) (2009)
Кормош С. М. - Любисток лікарський – перспективна пряноароматична рослина для вирощування в умовах Закарпаття (2009)
Тимчук В. М. - Розробка методологічних підходів інноваційних напрямів селекції на прикладі цибулевих культур, Тимчук С. М., Шабетя В. В., Шабетя О. М. (2009)
Непорожна Є. О. - Створення потрійного гібрида огірка з використанням адитивної взаємодії генів стійкості проти пероноспорозу, Дементьєва А. В. (2009)
Горова Т. К. - Методологічні аспекти мінімалізації селекційного процесу кабачка, патисона та малопоширених видів цибулі, Борисенко Л. Д. Катаєва Т. Є. (2009)
Войтенко Т. Л. - Вплив фунгіцидів на пригнічення паразитизму збудників плісняви на гливі звичайній при обробці інокульованого міцелієм субстрату, Литвін Л. О. (2009)
Шабетя О. М. - Результати використання колекцій генофонду овочевих і баштанних рослин, Шабетя В. В., Сергієнко О. В., Кривець Д. О. (2009)
Мірошніченко В. П. - Можливості клонального мікророзмноження мутантних зразків томата в культурі ізольованих тканин (2009)
Сидорка В. О. - Виробництво продукції капусти середньостиглої за умов біологізації елементів технології її вирощування (2009)
Лебединський І. В. - Вивчення сортів та гібридів огірка в умовах відкритого ґрунту Харківської області (2009)
Гонзур Н. І. - Вплив гідросівби та гумісолу на врожайність томата (2009)
Плужнікова Л. Є. - Створення потрійного гібрида огірка для відкритого ґрунту, Солодовнік Л. Д. (2009)
Колесник І. І. - Напрямки досліджень і результати селекції гарбуза на Дніпропетровській дослідній станції (2009)
Колесник І. І. - Селекція гарбуза мускатного в Північному Степу України (2009)
Яровий Г. І. - Основні шкідники гарбузових рослин і захист насіннєвих посівів від них У Лісостепу України, Колеснік Л. І., Вітренко Н. К., Лобода О. М. (2009)
Ящук А. І. - Визначення параметрів гідросівби, Ольховський М. Ф., Заполін В. М., Волошина І. М., Головко Г. О. (2009)
Куракса Н. П. - Проявление гетерозиса по ряду признаков у гибридов F1 перца сладкого (2009)
Колтунов В. А. - Структура втрат маси кабачків під час зберігання, Пузік Л. М. (2009)
Тернова Т. А. - Хіміко-технологічна оцінка продукції нових гібридів огірка селекції Інституту овочівництва і баштанництва УААН, Плужнікова Л. Є., Щербатюк А. І., Зінченко Є. В. (2009)
Носанчук М. П. - Вплив норм та способів внесення мінеральних добрив на урожайність та якість коренеплодів селери коренеплідної (2009)
Немтинов В. И. - Изменчивость урожайности семян капусты цветной в зависимости от суммы эффективных температур и элементов технологии выращивания, Цыпляк В. Г. (2009)
Кацкая А. Г. - История развития селекции баклажана в Крыму и результаты оценки коллекционного материала, Горовая Т. К. (2009)
Ходєєва Л. П. - Наукове обґрунтування підвищення поживного режиму чорнозему типового і врожайності капусти білоголової залежно від тривалості застосування добрив за умов зрошення в Лівобережному Лісостепу України, Ільїнова Є. М. (2009)
Кондратенко С. І. - Біотести на регуляторну активність композицій біологічно активних речовин з вмістом поліетиленоксидів для перспективного застосування в селекції капусти білоголової, Чернишенко Т. В., Рудим Т. В. (2009)
Тернова Т. А. - Нові гібриди огірка для соління, Зінченко Є. В., Малахова А. М. (2009)
Куц О. В. - Ефективність використання мікроелементів у системі удобрення капусти білоголової (2009)
Іллюшенко Г. Я. - Удобрення овочевих рослин у сівозміні в умовах обмеженого застосування фосфорних добрив (2009)
Діденко В. П. - Збагачення генофонду гарбуза, Діденко Т. В. (2009)
Фролов В. В. - Селекція на підвищення вмісту в плодах баштанних і овочевих рослин біологічно активних речовин, Холодняк О. Г. (2009)
Горкуценко О. В. - Продуктивність ранньостиглих сортів картоплі при зрошенні на різних фонах удобрення у Північному Лі-состепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2009)
Томасон Р. Ю. - Новий сорт дині Злата, Палінчак О. В. (2009)
Шотик М. В. - Перспективні сорти томата для консервної промисловості, Тринчук О. О., Михайличенко В. А., Тринчук С. В. (2009)
Марченко А. Б. - Новий сорт капусти ранньостиглої для вирощування в умовах Північного Лісостепу України, Магомет О. П., Янчук Н. І., Черненко В. Л. (2009)
Плеханова Т. Ф. - Новий середньостиглий сорт кукурудзи цукрової Русалка, Миронюк П. О. (2009)
Сиворакша М. В. - Вплив строків сівби на врожайність кукурудзи цукрової, Горова Т. К. (2009)
Витанов А. Д. - Органическое овощеводство: требования к почве (2009)
Муляр Е. А. - Застосування Консенто на овочевих рослинах, Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Карпець А. І., Яровий Г. І., Онищенко О. І., Каражбей Г. М., Ковбасенко К. П., Корецька О. О., Ковбасенко В. М. (2009)
Стовбір О. П. - Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої, Рудницька Т. О. (2009)
Д’яконов М. П. - Аналіз попиту, заходи трансферу і наукове супроводження інновацій, Розторгуєв В. А., Тимчук І. І. (2009)
Кирюхін С. О. - Визначення площі облікової ділянки та кількості повторень при проведенні дослідів з огірком в умовах краплинного зрошення (2009)
Абросимова Г. Л. - Влияние минеральных элементов питания на рост и развитие мицелия гриба Вешенки обыкновенной, Чередник Ю. М. (2009)
Самовол О. П. - Перед- і постсінгамна несумісність видів у роді Capsicum L. , Монтвід П. Ю., Костромітін В. А. (2009)
Зелендіна Р. Д. - Вплив форм азотних добрив на агрохімічні показники тепличних ґрунтів та урожайність томата, Абросімова Г. Л. (2009)
Зелендін Ю. Д. - Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої (2009)
Лютинський В. Л. - Енергетична оцінка технології виробництва капусти білоголової, Ящук А. І., Плужніков В. О., Урюпіна Л. М. (2009)
Малахов С. В. - Виділення джерел господарсько-цінних ознак з генофонду капусти цвітної (2009)
Лінський В. П. - Результати оцінки колекції баклажана на холодостійкість, ранньостиглість, продуктивність та якість плодів (2009)
Штепа Л. Ю. - Новий сорт петрушки листкової кучерявої Попелюшка, Горова Т. К. (2009)
Кравченко В. А. - Скоростиглість гібридів F1 помідора в умовах плівкових теплиць (2009)
Кравченко В. А. - Напрямки селекції буряка столового (2009)
Жук О. Я. - Лежкість капусти білоголової залежно від сорту і гібрида, Жук В. Ю. (2009)
Непорожна Є. О. - Експрес-добір екостійких зигот огірка (2009)
Бойко Г. М. - Мінеральне живлення буряка столового в умовах Північного Степу, Заверталюк В. Ф., Полівода Л. І. (2009)
Бондаренко Г. Л. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої, Вітанов О. Д., Бєлашова Л. П., Зеленін Ю. Д. (2009)
Магілін А. В. - Особливості біології і шкідливості західного травневого хруща в плодовому розсаднику в Центральному Лісостепу України (2009)
Гричанюк В. П. - Особливості біології та шкідливості яблуневого квіткоїда і захист плодового розсадника від нього в Правобережному Лісостепу України (2009)
Черненко К. М. - Етіологія сірої гнилі моркви, Лазуткіна О. Ф., Глущенко В. І., Скляревська К. К. (2009)
Сиворакша М. В. - Окремі фактори формування насіння кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу України (2009)
Черненко В. Л. - Способ збереження інфекційного матеріалу Alternaria Solani ELL et Mart. (Sor. ), Скляревська В. В., Лисак С. А., Черненко К. М. (2009)
Белавкин Е. С. - Антиоксидантная активность сортов перца сладкого в зависимости от условий выращивания, Пышная О. Н., Мамедов М. И., Голубкина Н. А., Джос Е. А. (2009)
Правила для авторів, оголошення (2009)
Національна академія аграрних наук України Інститут овочівництва і баштанництва (ІОБ НААНУ) (Реклама) (2009)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Життя — як довга нива (2014)
Ісаєнко В. - Секрет її молодості (2014)
Офіційна хроніка.Навчальний тренінг в Іспанії (2014)
Литвин В. П. - Шляхи оздоровлення і збереження тваринництва в україні, Власенко В. В., Березовський І. В. (2014)
Жейнова Н. М. - Принципи специфічної профілактики хвороби марека та бактеріальних хвороб різної етіології (2014)
Perotska L. V. - Ecological-epizootic features of sapronose infections (on the example of listeriosis and erysipelas), Nedosekov V. V. (2014)
Ушкалов В. О. - Створення колекції промислово перспективних пробіотичних штамів на базі національного центру штамів мікроорганізмів. Нормативно-правове забезпечення, Мачуський О. В., Ковтун В. А. (2014)
Маринюк М. О. - Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят, Голопура С. І., Якимчук О. М., Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2014)
Яблонський В. А. - Проблема відтворення тварин у нових умовах (Частина 2) (2014)
Головко А. М. - Моніторинг залишків протимікробних препаратів у продукції тваринництва різних виробників та основні причини забруднення, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2014)
Моркляк М. І. - Фармакологічні аспекти використання пробіотиків, Брижчук А. А. (2014)
Скрипник В. Г. - Громадська спілка "Українська асоціація виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок" (2014)
Матюшко В. К. - Навчання і вдосконалення — безкінечні (2014)
Зубач В. В. - Фасціольоз небезпечний для людей (2014)
Леськів І. М. - Удосконалений російський спосіб повалу жеребців (2014)
Кравчук В. Ф. - Пологова пастка (2014)
Вітаємо ювілярів! (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Міжнародна виставка-ярмарок "Gruene Woche – 2014" (2014)
Новожицька Ю. М. - Міжлабораторні порівняльні випробування – основа сучасних підходів до оцінки діяльності лабораторії, Меженський А. О., Джужа М. Є. (2014)
Абрамов А. В. - Система стандартизації, метрології і сертифікації у Держветфітослужбі України (2014)
Прискока В. А. - Учасники епізоотичного процесу при африканській чумі свиней і наслідки їх взаємодії, Неволько О. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Діагностика й профілактика Інфекційної агалактії овець і кіз, Обуховська О. В., Глєбова К. В., Богач М. В. (2014)
Galat M. V. - Toxoplasmosis of sheep in Ukraine (2014)
Котелевич В. А. - Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, вирощеної в приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Бурківська Д. А. (2014)
Микуляк М. Я. - Сказ: загальна характеристика, профілактика та методи боротьби, Якобчук З. В. (2014)
Матюшко В. К. - Ефективні методи профілактики захворювань та збереження приплоду в господарствах з потоковою технологією виробництва (2014)
Репалюк І. Л. - Якісне молоко – здоров’я нації (2014)
Корольов А. Г. - Професор Ф.В. Пільгер – засновник ветеринарної освіти у східній Україні (2014)
Падура М. Ф. - Дослідник історії античної ветеринарної медицини, Козак М. В. (2014)
Рудик С. К. - Василь Королів-Старий – ветеринар, письменник, художник, громадський діяч (до 135-річчя з дня народження), Ярошинська В. В. (2014)
Кравчук В. Ф. - Пам’ятна зустріч (2014)
Титул, зміст (2014)
Думанська Г. В. - Характеристики квантового вивільнення глутамату та ГАМК у синапсах між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2014)
Носенко Н. Д. - Морфофункціональний стан репродуктивної системи щурів у період старіння за умов застосування наноцерію, Жолобак Н. М., Полякова Л. І., Сініцин П. В., Лимарєва А. А., Щербаков О. Б., Співак М. Я., Резніков О. Г. (2014)
Панасюк О. С. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники функціонування мітохондрій міокарда при ізопротереноліндукованому пошкодженні серця, Шиш А. М., Мойбенко О. О. (2014)
Тихомиров А. О. - Вплив Lys-форми плазміногену на актиновий цитоскелет тромбоцитів, Жерносєков Д. Д., Рока-Мойя Я. М., Діордієва С. І., Гриненко Т. В. (2014)
Хома О. М. - Динаміка скорочення ішемізованого камбалоподібного м’яза щура, Заводовський Д. А., Ноздренко Д. Н., Долгополов О. В., Мірошниченко М. С., Мотузюк О. П. (2014)
Лещенко І. В. - Ендокринна функція підшлункової залози у щурів за умов експериментального ожиріння, Шевчук В. Г., Савченюк О. А., Фалалєєва Т. М., Суходоля С. А., Берегова Т. В. (2014)
Савчук О. І. - Частота алельного поліморфізму генів субодиниць конституційної та імунної протеасом у хворих на ішемічний інсульт, Мельник В. С., Гончаров С. В., Шандюк В. Ю., Строй Д. О., Досенко В. Є., Соколова Л. І., Скибо Г. Г. (2014)
Донськой Б. В. - Вплив акцентованої гіпо- та гіперактивності NK-лімфоцитів на імплантацію ембріонів, Чернишов В. П., Сіренко В. Ю., Стрелко Г. В., Осипчук Д. В. (2014)
Бондаренко О. І. - Дослідження кальцієвих каналів мітохондріальної мембрани ендотеліальних клітин (2014)
Варивончик Д. В. - Морфофункціональні зміни органа зору у зимівників української антарктичної станції "Академік Вернадський”, Риков С. О., Салюков А. О., Мішенін А. Б., Пишнов Г. Ю., Моісеєнко Є. В. (2014)
Шандра О. О. - Вплив дельтарану та мелатоніну на стан імунної системи щурів за умов експриментального контактного дерматиту (2014)
Могильницька Л. А. - Вміст ендотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ у сироватці крові при цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Богуцька К. І. - Використання алюмінію та його сполук у біомедичних дослідженнях, Прилуцький Ю. І., Ноздренко Д. М. (2014)
Романюк Т. В. - Патофізіологічні механізми формування синдрому портальної гіпертензії, Дзюбановський І. Я., Кузів О. В. (2014)
Ігор Сильвестрович Магура (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Contents (2014)
Бадяк В. П. - Теоретичні та практичні проблеми збереження пам’яток (2015)
Принь О. В. - Державний облік, використання та сучасний стан пам’ятки архітектури "Олександрівська садиба" (2015)
Юрченко С. Ю. - Реставрація Іллінської церкви у Суботові в середині ХІХ століття мовою документів (2015)
Кириленко О. С. - Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3, Переверзєв С. В. (2015)
Ненашева О. Ю. - До історії музейної справи України: І. В. Моргілевський і виставка "Руйнація більшовиками культурних пам’яток у м. Києві" (2015)
Марченко І. Я. - Діяльність Всесоюзної конференції з питань зберігання музейних цінностей 1970 року як відображення загального стану проблем зберігання художніх експонатів в музеях у 60-ті роки XX ст. (2015)
Машталір В. В. - Спроби створення полкових музеїв в Україні на початку XX століття (2015)
Мошик І. В. - Експозиційно-виставкова діяльність Національного заповідника "Глухів" (2015)
Пістоленко І. О. - Провідний науково-просвітницький і культурний центр Полтавщини початку ХХ століття. Полтавська вчена архівна комісія та її діяльність щодо створення музейної мережі в губернії (2015)
Харченко О. В. - Використання інноваційних Інтернет-технологій, мультимедійних і технічних засобів у культурно-освітній роботі художніх музеїв на початку ХХІ ст. (2015)
Рогожа М. М. - Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець (2015)
Принь М. О. - Джерела з історії музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в 1920–1930-х роках у фондах Державного архіву Луганської області (2015)
Мокроусова А. Г. - Будівництво Педагогічного музею Києва у листуванні мецената Семена Могильовцева та архітектора Павла Альошина (2015)
Тригуб О. О. - Підсумки архітектурно-археологічних досліджень Борисоглібського собору в Чернігові у 1947–1957 років (за матеріалами М. В. Холостенка) (2015)
Андріяшко В. Д. - З історії розвитку текстилю Київщини (2015)
Бережинский В. Г. - Воинский костюм янычар, Мороз И. В. (2015)
Нагнибіда Р. В. - Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років (2015)
Осадчий Є. М. - Шляхи сполучення Путивльского уділу наприкінці XVI–XVII ст. (2015)
Подворна Л. С. - Історія формування колекції стародруків і рідкісних книг у Донецькому обласному художньому музеї (2015)
Rudyka N. M. - Jewellery Art of Kyiv Russ in the 9th and 11th centuries. Research perspectives (2015)
Тимів І. М. - Пам’ятки та пам’ятні місця боїв польських військ і українського населення з турками і татарами у XVIІ ст. на Західній Україні (2015)
Казанцева Л. В. - Дослідження пам’яток науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії: меридіанний круг, Салата С. А. (2015)
Федунків З. Б. - Локалізація замку і міських укріплень м. Калуш XVI–XVIIІ ст. за історичними та картографічними матеріалами (2015)
Губська Т. М. - Військовий цвинтар Миколаєва: поховання учасників Першої світової війни (2015)
Непотенко І. В. - Троїцький монастир у Чернігові у 1920-х рр.: доля пам’ятки та особливості функціонування (2015)
Титова О. М. - Святі гори: історія, сьогодення, перспективи (2015)
Руденко С. Б. - Про уточнення поняття "пам’ятка" в контексті теорії політики пам’яті (2015)
Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років (2015)
Володимир Володимирович Кривошея (2015)
Автори збірки (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2015)
Титул, зміст (2014)
Маслов В. Ю. - Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні, Веселовський М. С., Москалюк А. О., М'ясоєдов М. Ф., Шрам С. І., Федулова С. А. (2014)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як один із регуляторів енергозалежного транспорту Са2+ в мітохондріях міометрія, Коломієць О. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику, Полоніков О. В., Строй Д. О., Матлай О. І., Атаман Ю. О., Сухарєва В. А., Атаман О. В. (2014)
Компанець І. В. - Активність інтерферонзалежної 2′,5′-олігоаденілатсинтетази в лімфоїдних клітинах тимуса щурів при сумісній дії етанолу та препарату оцтовокислого цинку, Степанець І. О., Войтенко В. В., Гребіник Д. М., Остапченко Л. І. (2014)
Владімірова І. А. - Зміни нервово-м’язової передачі в гладеньких м’язах сечового міхура щурів з експериментальним цукровим діабетом, Філіппов І. Б., Падурару О. Н., Шуба Є. Я., Кулієва Є. М., Шуба Я. М. (2014)
Topol І. A. - Expression of Xbp1 in lymphocytes of small intestine rats under chronic social stress and modulation of intestinal microflora composition, Kamyshny A. M., Abramov A. V., Kolesnik Yu. M. (2014)
Рущак В. В. - Зміни вмісту інсуліну в підшлунковій залозі морських свинок при метаболічному синдромі, Чащин М. О. (2014)
Фоменко І. С. - Показники NO-синтазної системи у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу та пригнічення циклооксигенази, Бондарчук Т. І., Білецька Л. П., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2014)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки щурів (2014)
Савченюк О. А. - Розвиток експериментального ожиріння у щурів, викликаного дією глутамату натрію, на тлі введення пробіотиків, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Бабенко Л. П., Лазаренко Л. М., Співак М. Я. (2014)
Ковальова В. А. - Дія природних антиоксидантів аммівіту та сквалену на вміст ліпідів, білків і вуглеводів у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцерогенезу, Шевченко А. Є., Остапченко Л. І. (2014)
Зеленюк В. Г. - Вплив статинів на розвиток ниркової недостатності у білих щурів, Заморський І. І., Горошко О. М. (2014)
Селюкова Н. Ю. - Фітоестрогенізація самців-щурів для соматостатевого розвитку та фертильності їхніх нащадків, Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Сомова О. В., Смолєнко Н. П., Почерняєва С. С., Бречка Н. М. (2014)
Быков И. М. - Оценка эффективности антиоксидантных свойств липофильных продуктов растительного происхождения in vitro методом липосомальной модельной тест-системы, Есауленко Е. Е., Сепиашвили Р. И., Хильчук М. А. (2014)
Коцан І. Я. - α-Активність мозку чоловіків і жінок за умов дивергентного мислення, Козачук Н. О., Мамчич Т. І. (2014)
Літовка І. Г. - Вплив мелатоніну на метаболізм кісткової тканини, Мазепа-Крижанівська У. О., Березовський В. Я. (2014)
Contents (2014)
Содержание (2012)
Кирик Г. В. - Компрессорное оборудование концерна "Укрросметалл" в решении современных задач энергетики страны, Жарков П. Е. (2012)
Мамонтов Н. И. - Эффективность и целесообразность применения турбоприводов питательных насосов на ТЭЦ и энергоблоках 150 – 200 МВт ТЭС, Кобцев О. М., Панов В. В. (2012)
Калинкевич Н. В. - Методика проектирования и численное исследование канальных диффузоров центробежных компрессоров, Скорик А. В., Панченко В. Г. (2012)
Бондаренко Г. А. - Моделирование течения в боковых зазорах между рабочими колесами и статором турбомашин, Бага В. Н. (2012)
Греков В. Ф. - Определение состава и давления насыщенных паров бензина по параметрам паровоздушной смеси, Пьянков А. А., Овсиевский А. А. (2012)
55 лет технического творчества (2012)
Журавлев А. Ю. - Методика повышения общей устойчивости и коррекции прямых показателей качества переходных процессов в цифровых системах управления, Павлов А. В., Журба В. О. (2012)
Ibraheem M. A. Naser - Techniques of applicability geothermal of hot springs water in heating (2012)
Редин А. Л. - Направление развития локомотивных компрессорных установок и нормативы качества сжатого воздуха, Запольский А. И., Добашин С. А., Драгун В. И. (2012)
Жеманюк П. Д. - Разработка комплексной технологии получения ответственных отливок из жаропрочных никелевых сплавов, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2012)
Яцун Е. И. - Оценка качества поверхности при оребрении труб накаткой, Ремнев А. И., Ремнева Л. А. (2012)
К сведению авторов журнала (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 25: Открытия в биологии и генетике живых организмов (2015)
Маляр В. С. - Динаміка процесів в асинхронному двигуні з послідовно увімкненими конденсаторами, Мадай В. С., Добушовська І. А. (2015)
Слободенюк Д. В. - Ємнісний накопичувальний пристрій у контурі збудження синхронної машини для форсування та гасіння поля, Бялобржеський О. В. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования системы активного экранирования техногенного магнитного поля промышленной частоты с различными алгоритмами управления с помощью одной обмотки, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2015)
Петрушин В. С. - Моделирование регулируемых асинхронных электроприводов с согласующими редукторами и трансформаторами, Якимец А. М., Еноктаев Р. Н. (2015)
Гринченко В. С. - Экранирование однородного переменного магнитного поля электропроводящим кольцом, Чунихин К. В. (2015)
Розов В. Ю. - Методы нормализации статического геомагнитного поля в жилых домах, Завальный А. В., Золотов С. М., Грецких С. В. (2015)
Байда Е. И. - Уточненная математическая модель мультифизических процессов магнитно-импульсной обработки материалов (2015)
Баранов М. И. - Трехэлектродный воздушный коммутатор с графитовыми электродами КВТГ-50 на напряжение до ±50 кВ и импульсный ток амплитудой до ±220 кА, Рудаков С. В., Цехмистро В. Л. (2015)
Батыгин Ю. В. - Анализ электромагнитных процессов в индукторной системе – инструменте рихтовки автомобильных кузовов, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2015)
Бржезицький В. О. - Про граничні рішення рівнянь високовольтного каскадного генератора напруги постійного струму, Десятов О. М., Козюра В. В. (2015)
Гнатов А. В. - Возбуждаемые усилия притяжения в симметричной индукционной индукторной системе – универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Петков А. А. - Формирующие возможности генератора импульсов магнитного поля (2015)
Нижевский И. В. - Исследование и расчет доли стекающего с заземлителя подстанции тока при однофазном коротком замыкании в электрической сети, Нижевский В. И., Иноятов Б., Насриддини С. (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 26: Три портрета всемирно известных математиков Харьковщины (2015)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів побутових приладів від струмів перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазного струму, Варшамова І. С. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Сьомка О. О. - Комп’ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність, Прус В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Эффективность линейных импульсных электромеханических преобразователей, предназначенных для создания ударных нагрузок и высоких скоростей, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. И. - Снижение уровня техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства методами активного экранирования на основе алгоритмов стохастической мультиагентной оптимизации, Никитина Т. Б., Волошко А. В. (2015)
Баранов М. И. - Результаты испытаний молниеотводов с универсальными зажимами апериодическими импульсами тока искусственной молнии с нормированными по международным стандартам амплитудно-временными параметрами, Колиушко Г. М., Кузьминский Е. В., Мысюк Ю. И., Рудаков С. В. (2015)
Волонцевич Д. О. - Расчёт полей в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки металлических покрытий автомобильных кузовов, Барбашова М. В., Радченко Е. С. (2015)
Доманский И. В. - Режимы работы системы тягового электроснабжения переменного тока с устройствами компенсации реактивной мощности (2015)
Колиушко Д. Г. - Электрофизические характеристики грунта в местах расположения энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2015)
Колиушко Г. М. К 75-летию со дня рождения (2015)
Титул, зміст (2014)
Гончаров C. В. - Вплив кверцетину на протеасомну активність в аорті та серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Пашевін Д. О., Кузьменко М. О., Мойбенко О. О., Досенко В. Є. (2014)
Шаріпов Р. Р. - Індукція оксидативного стресу в мітохондріях серця за фокальної ішемії–реперфузії головного мозку та протекторна дія екдистерону, Коцюруба А. В., Коп’як Б. С., Сагач В. Ф. (2014)
Колесник Ю. М. - Маркери ремоделювання міокарда щурів при артеріальній гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті: роль мітохондріальної дисфункції, Колесник М. Ю., Абрамов А. В. (2014)
Пашевін Д. О. - Зміни активності трипептидил-пептидази II у тканинах аорти при експериментальному атеросклерозі та артеріальній гіпертензії, Гончаров С. В., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на експресію ферментів про- та антиоксидантної системи в печінці щурів (2014)
Вовкун Т. В. - Зміни у функціонуванні шлунка щура після інтрагастрального введення корвітину в підвищених дозах, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Барановський В. А. (2014)
Вашека І. П. - Вплив аміліну на спектр холатів у жовчі щурів, Весельський С. П., Горенко З. А., Грінченко О. А., Карбовська Л. С., Макарчук М. Ю. (2014)
Березовський В. Я. - Життєдіяльність мезенхімальних стромальних клітин за умов зниженого парціального тиску кисню, Плотнікова Л. М., Весельський С. П., Літовка І. Г. (2014)
Гаділія О. П. - Вплив 2-(2-гідроксифенокси) ацетил-L-пролінат натрію на про- та антиоксидантний статус у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу, Тимошенко М. О., Дворщенко К. О., Остапченко Л. І., Верещака В. В. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Зміни моторної функції шлунка та товстої кишки у щурів під впливом нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю. О., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Жолобак Н. М., Малюкин Ю. В., Співак М. Я. (2014)
Лунько О. О. - Характеристики постійного натрієвого струму в пірамідальних нейронах СА1 зони гіпокампа щурів після обробки протеолітичними ферментами, Ісаєв Д. С., Максимюк О. П., Кришталь О. О., Ісаєва О. В. (2014)
Макарчук В. А. - Гіалуронатзв’язувальна активність білків мозку та підшлункової залози щурів за умов експериментального хронічного панкреатиту, Зеленюк О. В., Ушакова Г. О. (2014)
Верещака І. В. - Активність м’язів плечового пояса та плеча при створенні кистю ізометричного зусилля з циклічною зміною його напрямку, Легедза О. В., Дорновський М., Горковенко А. В., Хорєвін В. І. (2014)
Ірина Миколаївна Алєксєєва (2014)
Володимир Ярославович Ганіткевич (2014)
Contents (2014)
Содержание (2012)
Жарков П. Е. - Новая газовая винтовая компрессорная техника концерна "Укрросметалл" для увеличения добычи газа в Украине, Нестеренко А. Г., Хомин И. И., Негреба Р. З. (2012)
Загороднюк П. О. - Нові технології групи компаній надра з попередньої та супутньої дегазації вуглегазових шахт, Кашуба Г. О., Лелик Б. І. (2012)
Жук Г. В. - Разработка системы переработки свалочного газа в электроэнергию, Пятничко А. И., Баннов В. Е., Кубенко С. Б. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського