Гук Я. С. - Методика районування території Закарпатської області за літніми параметрами атмосферного тиску (2015)
Гезенцвей Е. И. - Повышение технологичности строительных металлоконструкций (2015)
Клименко В. З. - Новые тенденции развития пространственных конструктивных форм из клееной древесины (2015)
Сьомка С. В. - Гармонійність у промисловій архітектурі (2015)
Умови друкування (2015)
Вітання з 60-річчям Шимановського О. В. (2015)
Вітання з 75-річчям Пічугіна С. Ф. (2015)
Обкладинка (2015)
Абазіна О. А. - Обгрунтування необхідності використання синтетичного рідкого палива авіапідприємствами (2014)
Аксенов И. М. - Решение проблем в системе "пассажирские перевозки" на основе коэволюционной стратегии, Разумова Е. Н. (2014)
Ареф'єв С. О. - Методологічні засади управління вартісною реструктуризацією аеропортів в умовах нестабільного економічного середовища (2014)
Данілова Е. І. - Місце конфлікту в системі корпоративних відносин: європейський та вітчизняний досвід (2014)
Дмитренко Е. Д. - Особливості розвитку підприємництва в Україні, Кириленко О. М. (2014)
Івашина Є. М. - Особливості стягнення податку на нерухомість, Чібісова І. В. (2014)
Командровська В. Є. - Інвестиційні відносини України з офшорними зонами, Шульга О. О. (2014)
Кристюк О. А. - Стратегічні альтернативи формування конкурентоспроможності підприємств (2014)
Larionova N. I. - Dialectics of development of innovation performance and institutional environment: theoretical aspect, Zagaynova N. L., Аbramova E. D. (2014)
Литвиненко Л. Л. - Адаптація європейського досвіду реалізації інтрапренерських стратегій українськими підприємствами (2014)
Malakhivska G. V. - Рolitical and economical influence on the future development of the Ukrainan air transportation market (2014)
Міщенко М. І. - Тенденції розвитку підприємств залізничного транспорту України (2014)
Прокопенко Н. С. - Cутністно-структурна характеристика дефініції економіко-організаційного механізму управління діяльністю підприємств, Шлебат А. Х., Товмасян В. Р. (2014)
Сахненко А. О. - Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Сингаєвська М. П. - Вплив економіко-експлуатаційного стану колійної інфраструктури на інтенсифікацію перевізної діяльності залізничного транспорту (2014)
Кривицька Н. Ю. - Інформаційно-методичні проблеми документального супровіду транскордонних інтермодальних перевезень, Шонія Б. Г. (2014)
Базака Г. Я. - Гостра токсичність моспілану для лабораторних тварин, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2014)
Боднар П. В. - Вплив генотипу на відтворну здатність тварин, Щербатий З. Є., Федорович Є. І. (2014)
Васильєва Т. Б. - Вивчення патогенних та імуногенних властивостей штаму E. coli ІВМ-1 під час розробки нових імуногенних препаратів, Завірюха Г. А. (2014)
Дармограй Л. М. - Дослідження розчинності протеїну кормів різного походження та вмісту біологічно активних речовин в умовах in vitro (2014)
Джус П. П. - Селекційна характеристика дочок бугаїв волинської м’ясної породи, сперма яких закладена на зберігання у банк ГРТ ІРГТ НААН, Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Копилова К. В. (2014)
Дружина О. С. - Рівень тиреоїдних гормонів у крові молодняку овець за умов використання в їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру (2014)
Іскра Р. Я. - Неспецифічна резистентність організму відлучених поросят за різного рівня Цинку в раціоні, Мартинишин І. М., Трокоз В. О. (2014)
Коляда С. Г. - Динаміка загальної протеолітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії гуміліду, Степченко Л. М. (2014)
Кріль І. Й. - Зміни функціональної активності нейтрофілів щурів за умов експериментального колагенового артриту, Гаврилюк А. М., Чоп’як В. В., Кіт Ю. Я., Коцюруба А. В., Стойка Р. С. (2014)
Кущ М. М. - Вміст ендокриноцитів у кишечнику гусей за кормової депривації (2014)
Лесик Я. В. - Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому(ІІІ) і сульфату натрію, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2014)
Майстренко М. І. - Вміст катепсину В у печінці райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) в динаміці вірусної інфекції, Драган Л. П., Рудь Ю. П. (2014)
Marounek M. - Effects of exogenous cholesterol and amidated cellulose on fat and sterols concentration in faeces, Volek Z., Tůma J., Duškova D., Kalachniuk M. S., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2014)
Музика В. П. - Стан антиоксидантної системи за респіраторної патології у телят та застосування їм препаратів "Фловет 30 %" та "Флорикол" (2014)
Mushtuk І. Y. - Classical swine fever among populations of wild and domestic animals (2014)
Остапів Р. Д. - Інтенсивність дихання сперми та виживання сперміїв за додавання таурину в розріджені еякуляти бугая, Манько В. В., Яремчук І. М., Остапів Д. Д. (2014)
Передерко Л. П. - Моніторинг мікроелементного складу шкарлупи яєць страусів африканських (Struthio camelus) (2014)
Седіло Г. М. - Інтенсивність метаболічних процесів у рубці дійних корів за використання в годівлі стандартної та експериментальної кормових добавок, Полуліх М. І., Вовк Я. С. (2014)
Семанюк Н. В. - Адгезивні властивості домінуючих мікроорганізмів зубних бляшок у собак за хронічного катарального гінгівіту, Хомин Н. М. (2014)
Скареднов Д. Ю. - Перетравність поживних речовин раціону свиней за умови використання соєвих кормів різних технологій виробництва, Манюненко С. А., Грабар Ю. Г., Вагідова О. О. (2014)
Тішин О. Л. - Вплив протипаразитарного препарату "Клозаверм-А" на деякі біохімічні показники крові корів з змішаною інвазією, Висоцька-Калинюк К. О. (2014)
Tishyn O. L. - Dynamics of microstructural changes of white rat liver under the influence f e-selen in complex with Closaverm-A, Kotsiumbas H. I. (2014)
Андрушко О. Б. - Шляхи покращення умов для довготривалого зберігання сперми кнурів при заморожуванні, Шаран М. М., Корнят С. Б. (2014)
Бабік Н. П. - Особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів, Федорович Є. І. (2014)
Білоус Л. Л. - Зв’язок жвавості та промірів коней російської рисистої породи різних ліній, Соколова Г. О., Ковальчук Н. А. (2014)
Брода Н. А. - Вплив вітамінно-мінерального комплексу на якість молозива корів-первісток та продуктивність одержаних телят, Віщур О. І., Мудрак Д. І., Лешовська Н. М. (2014)
Бучко О. М. - Метаболізм в організмі поросят за дії аскорбінової кислоти, Салига Н. О., Сварчевська О. З. (2014)
Гавриляк В. В. - Імпедансна характеристика кератинових волокон, Яремкевич О. С. (2014)
Галущак Л. І. - Онтогенетичні зміни білкового обміну в тканинах органів травлення курей-несучок, Сірко Я. М., Лісна Б. Б. (2014)
Гевкан І. І. - Вивчення впливу ліпосомальних препаратів з наночастинками срібла на біохімічні показники крові при лікуванні ендометритів у корів, Сирватка В. Я., Матюха І. О. (2014)
Гірич М. С. - Циклічний режим годування та активність глутатионпероксідази у ядрах гепатоцитів щурів молодого та старого віку, Кургузова Н. І., Нікітченко Ю. В. (2014)
Голова Н. В. - Порівняльна дія введення до раціону корів селеніту натрію і селен-метіоніну на вміст селену в молоці (2014)
Горчин С. В. - Якість сперми кнурів за додавання в розріджувач холін-хлориду, Корнят С. Б., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2014)
Grabovska S. - Comparing round and square open field test arenas, Rosalovskyi V., Salyha Yu. (2014)
Гренюх В. - Вплив LES 3106 на дихання і окисне фосфорилювання мітохондрій печінки щура, Чумак В., Стойка Р., Бабський А. (2014)
Грищенко В. А. - Факторний статистичний аналіз в оцінці коригувальної ефективності ліпосом при дії на організм іонізуючої радіації, Томчук В. А. (2014)
Гудима В. Ю. - Вплив вмісту вітаміну Д у раціоні на біохімічні показники плазми крові курей-несучок (2014)
Dolaycuk O. P. - Physiological activity nanoaquacitrates of germanium, chromium and selenium in rats, Fedoruk R. S., Kropuvka S. I. (2014)
Завірюха Г. А. - Зміни у популяції ретровірусу лейкозу в крові хворих корів після імунізації вакциною "Лейкозав", Синицин В. А., Поліщук І. В. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив хром цитрату на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу в скелетних м’язах щурів за експериментально індукованого діабету, Слівінська О. М., Сеньків О. М. (2014)
Kalachnyuk L. G. - Aspects of protein synthesis adaptation (2014)
Камінська М. В. - Розробка ефективного методу руйнування клітинної стінки дріжджів Phaffia rhodozyma, Гураль С. В., Старчевський В. Л. (2014)
Кирилів Б. Я. - Оптимізація годівлі курей-несучок за рахунок високоякісних компонентів корму, Гунчак А. В., Сірко Я. М. (2014)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин курей яєчного напряму продуктивності за різного рівня сульфату натрію у їх раціоні, Сірко Я. М., Островська М. Ю. (2014)
Ковальська Л. М. - Якісні показники меду при згодовуванні різної кількості кормової добавки "Гумілід", Ковальчук І. І. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів германію та селену на ліпідний і жирнокислотний склад тканин організму медоносних бджіл та перги (2014)
Корбецький А. Р. - Вплив швидкості охолодження у діапазоні від +15 °С до +5 °С на показники якості сперміїв кнурів після розморожування, Корбецька О. О. (2014)
Кріль І. Й. - Активність конститутивної та індуцибульної NO-синтази та аргінази у щурів за умов експериментального колагенового і карагенінового індукованого артриту, Коцюруба А. В., Кіт Ю. Я. (2014)
Кропивка С. Й. - Вплив згодовування наночастинок цитрату селену на антиоксидантний профіль та вміст фенолів в крові корів, Храбко М. І., Долайчук О. П. (2014)
Кузів М. І. - Жива маса та вік першого осіменіння тварин української чорно-рябої молочної породи і їх зв’язок з молочною продуктивністю (2014)
Кузьміна Н. В. - Вплив окисного навантаження на активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази та виживання сперміїв в еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2014)
Ладика Л. М. - Фізико-хімічний склад козячого молока за умов проведення моніторингових досліджень його якості на сході України, Шаповалов С. О., Фотіна Т. І. (2014)
Лешовська Н. М. - Гематологічний профіль крові та показники продуктивності корів і їх телят при застосуванні препарату "Оліговіт", Віщур О. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І. (2014)
Лукащук Б. О. - Поширення хвороб шлунково-кишкового тракту поросят в умовах промислового виробництва, Слівінська Л. Г. (2014)
Лучка І. В. - Вплив вермикуліту на життєдіяльність мікроорганізмів за дії афлатоксину В 1 в умовах in vitro, Дзень Є. О., Панчук І. В. (2014)
Ляшенко А. О. - Біологічні показники сперматозоїдів бугаїв симентальської породи залежно від термінів зберігання (2014)
Матюха І. О. - Маркери оксидативного стресу у тканинах самців та самок морської форелі (Salmo trutta m. trutta) ураженої виразковим некрозом шкіри, Ткаченко Г. М. (2014)
Напненко О. О. - Нова вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі кнурів (2014)
Оксамитний В. М. - Застосування композицій пробіотиків на основі живих бактерій для корекції вторинних імунодефіцитів, Синицин В. А., Співак М. Я. (2014)
Остапів Р. Д. - Вплив таурину та аланіну на інтенсивність дихання та виживання сперміїв кнура, Манько В. В. (2014)
Пишак В. П. - Митохондрии и хлоропласты — основные органеллы синтеза мелатонина в клетках, Кривчанская М. И., Громык О. А. (2014)
Погоріла М. С. - Рівень ІЛ-1β в сироватці крові мишей за профілактичного застосування екстракту з курячих ембріонів при радіаційному опроміненні, Щербак О. М., Романова О. А. (2014)
Понкало Л. І. - Вплив вітамінів А, D3, Е, лізину, метіоніну разом з цинк ацетатом або натрій селенітом на вміст мінеральних елементів у крові корів та їх телят, Віщур О. І., Стефанишин О. М. (2014)
Рацький М. І. - Вміст окремих класів імуноглобулінів у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію та при застосуванні γ-глобулінів, Смолянінов К. Б., Мудрак Д. І. (2014)
Rosalovskyi V. - Dynamics of hematological parameters of rats during an hour after chlorpyrifos intoxication, Grabovska S., Salyha Yu. (2014)
Сачко Р. Г. - Вміст деяких важких металів у грунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ "Миклашів", Пилипець А. З., Грабовська О. С. (2014)
Серветник Н. Р. - Вплив іонів свинцю на гематологічний профіль та біохімічні показники крові курей, Снітинський В. В. (2014)
Сидір Н. П. - Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах cульфуру та амінокислот лізину і метіоніну, Стапай П. В., Дружина О. С. (2014)
Сімонов М. Р. - Застосування препарату "Ремівітал" при патології печінки у хворих на кетоз корів, Петрух І. М., Влізло В. В. (2014)
Сірко Я. М. - Вплив препарату "Біло-актів" на продуктивні показники перепелів, Кирилів Б. Я., Кисців В. О. (2014)
Сливчук Ю. І. - Вплив фізико-хімічних факторів на збереження активності ХГл, Штапенко О. В., Федорова С. В. (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив різного рівня вітаміну А у раціоні коропів на деякі ланки метаболізму ліпідів в його організмі, Віщур О. І., Фурманевич М. Б., Томчук В. А. (2014)
Стефанишин О. М. - Вплив біомаси автоклавованих дріжджів Phaffia rhodozyma на якісний та кількісний склад мікрофлори кишечнику лабораторних тварин за умов дисбактеріозу, Попик І. М., Литвин В. В. (2014)
Тупицька О. М. - Розвиток ікри коропа за антропогенного впливу, Курбатова І. М., Шабаш М. Л. (2014)
Федорович В. В. - Вміст мікроелементів у крові та молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Федякова О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту у гепатоцитах птиці під впливом Т-2 токсину та можливість його корекції вітамінами А та Е, Майба Н. А., Кіслова С. М. (2014)
Фотіна Т. І. - Епізоотологічне та епідеміологічні значення харчових бактеріальних патогенів, Касяненко О. І., Фотіна Г. А., Дворська Ю. Е. (2014)
Хомин М. М. - Вплив сполук мікроелементів на організм корів і біологічну цінність їх продукції (2014)
Цап М. М. - Концентрація неетерифікованих форм жирних кислот (НЕЖК) у скелетних м’язах і ріст коропів за додавання до раціону жирових добавок, Федорук Р. С., Рівіс Й. Ф. (2014)
Шах Л. В. - Ліпідний склад м’зової тканини бугайців різних ліній поліської м’ясної породи, вирощених в умовах Прикарпаття, Федорович Є. І. (2014)
Шпакова Н. М. - Механічне пошкодження еритроцитів ссавців, Ніпот О. Є., Орлова Н. В. (2014)
Штапенко О. В. - Порівняння проліферативної здатності клітин ендометрію при культивуванні на біогелі та модифікованому альбуміном покритті, Федорова С. В., Стецишин Ю. Б. (2014)
Yuskiv L. L. - The seasonal dynamics of 25-hydroxycholecalciferol in blood of cows in natural-geographical areas of podillya (2014)
Янович Д. - Модифікація методу одночасного визначення дев’яти сульфаніламідів у зразках меду методом високоефективної рідинної хроматографії з флюорографічним детектуванням (ВЕРХ/ФЛД), Мисько Г. (2014)
Яремчук І. М. - Ефективність застосування холін-хлориду в розріджувачі сперми бугая, Горчин С. В., Остапів Д. Д., Шаран М. М. (2014)
Наші ювіляри (2014)
Пам’яті колег (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Передмова (2011)
Артюх В. В. - Критика традиційної історії мистецтва у працях Жоржа Діді-Юбермана (2011)
Брюховецька О. В. - Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно (2011)
Кирилова О. О. - Стратегія переозначування у термінах лаканівського психоаналізу: "Візит старої пані" Ф. Дюрренматта (спроба культурологічного case study) (2011)
Фруктова Т. С. - Філософсько-естетична концепція дії у театрі Єжи Гротовського: спроба осмислення (2011)
Боднарук М. М. - Damnatio memoriae, або санкції проти пам’яті в римській культурі I ст. до н. е. – I ст. н. е. (2011)
Демчук Р. В. - Український "сарматизм" як алгоритм організації спільноти (2011)
Романчук Д. В. - Вплив Посидонія на формування давньоримських уявлень про внутрішню свободу (Pars praeceptiva та внутрішня свобода у філософії Посидонія (2011)
Мошенська П. М. - Радянське у пострадянському, Собуцький М. А. (2011)
Петрова О. М. - Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50–70-х років XX ст. (2011)
Радинський О. О. - До питання про "нематеріальну працю" (2011)
Ременяка О. С. - Об’єкт у просторі сучасного мистецтва України (2011)
Скубицька Ю. В. - Еволюція конструктивістського дискурсу на сторінках журналу "Сучасна архітектура" (2011)
Капранов С. В. - Про Україну японською мовою: маловідоме видання харбінських українців (2011)
Нікішенко Ю. І. - Костюм як можливий об’єкт переозначення в культурі (2011)
Відомості про авторів (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2010)
Протас М. - Проблемы авангарда в социокультурных дискурсах современности (2010)
Наумова Л. - Проблеми соціалізації і психологічної реабілітації і екранні видовищні мистецтва (2010)
Малина В. - Творча діяльність і наукова діяльність: Мораль і право (2010)
Юр М. - Трансформації простору в живопису початку і кінця ХХ століття (2010)
Карнак А. - Експертна думка у сучасному мистецтві: Проблеми об’єктивації (2010)
Черкесова І. - Текстильні композиції як інспірація трансцендентних інтроекцій (2010)
Луковська О. - Професійне ткацтво України ІІ половини ХХ століття (2010)
Пшеничний Д. - Творчість Олега Мінька: За матеріалами персональних виставок 2008-2009 років (2010)
Соловей О. - Купол Пресвятої Трійці (2010)
Пиріг Л. - Скульптурні пам’ятники України в дзеркалі філателії (2010)
Чепелик О. - Розглядаючи практики соціальної скульптури та естетику взаємодії (2010)
Хіцінська І. - Роман Адамович - той, хто пробив кам’яну цензуру радянського кінематографа (2010)
Личковах В. - Сакральні горизонти української культури: Архетипи - хронотопи - сигнатури (2010)
Денисенко А. - Емблематичні, алегоричні та символічні сюжети в українських стародруках другої половини XVII-XVIII століть (2010)
Белов К. - Рембрандт Харменс ван Рейн о счастье понимания разнообразного человеческого (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Письменники та Венеційська Бієнале (1895-1960) (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Бієнальські парадигми: Венеційський арт-фестиваль у літературних творах другої половини ХХ - початку ХХІ ст.: Всеволод Кочетов, Віктор Некрасов, Андрій Тургенєв, Юрій Андрухович (2010)
Жмир В. - Слідами Ніцше по Україні (2010)
Білоус Н. - Аральські пейзажі Тараса Шевченка (2010)
Волошин Л. - Михайло Козик: Роки творчого становлення (1879-1914). Частина І (2010)
Дроботюк М. - Вільгельм Олександрович Котарбінський (1849-1921) (2010)
Гамкало І. - Мої спогади про Станіслава Людкевича (2010)
Надєждін А. - Мистецькі простори Михайла Надєждіна (2010)
Брей Н. - Спроба атрибуції невідомого етюду українського художника кінця ХІХ - початку ХХ століття: Етюд М. Пимоненка "Жінка з граблями" (2010)
Герман Є. - Нова пластична мова 1960-х: Кольорова ліногравюра Григорія Гавриленка (2010)
Семесюк М. - Вплив жостівського розпису на творчі пошуки петриківської майстрині В. Ф. Клименко-Жукової (2010)
Русіна В. - Пісенний фольклор Слобожанщини в наукових архівах ІМФЕ НАНУ: На матеріалах етнографічної комісії ВУАН (2010)
Корнєв А. - Герої та героїка доби Хмельницького у пісенному фольклорі (2010)
Федорук О. - Інтеграція з світовою орієнталістикою (2010)
Рибалко С. - Традиційний костюм в контексті військової історії Японії (2010)
Тормишева Ю. - Нецке у сучасних наукових дослідженнях (2010)
Чиэко Н. - Графика Давида Бурлюка в 1921-1922 годах (2010)
Анчишкіна Л. - Європейський орієнталізм і його представник Станіслав Хлєбовський (2010)
Брагінська О. - Індійська скульптура XIX-XX ст. з колекції Одеського музею західного та східного мистецтва (2010)
Федорук О. - Колекціонування у Харкові (2010)
Мельничук Л. - Іван Єгорович Бецький - колекціонер, видавець, меценат (2010)
Мельничук Л. - Традиції мистецького збиральництва на Слобожанщині: Колекція Капністів (2010)
Мельничук Л. - Мистецькі зібрання польських колекціонерів на Слобожанщині (2010)
Мельничук Л. - Мистецька колекція Льва Жемчужникова на Слобожанщині. Каталог колекції Л. Жемчужникова (2010)
Федорук О. - 50 років факультету теорії та історії мистецтва (2010)
Школьна О. - Географія творчих пошуків Петра Мітковіцера: Одеса, Париж, Москва, Магнітогорськ (2010)
Бушак С. - Платон Олександрович Білецький - мамаєзнавець (2010)
Павлова Т. - Stillleven у студіях Бориса Косарева: Імператив жанру (2010)
Роготченко О. - Спомин про вчителя: Леонід Владич (2010)
Снарська Н. - Про Леоніда Владича (2010)
Чегусова З. - Петро Лебединець на шляху художніх прозрінь і одкровень (2010)
Порожнякова Н. - Тема шляху у творах художників модерну: На прикладі творів В. Васнецова, М. Реріха, І. Білібіна, Ю. Михайлова (2010)
Надєждін А. - В полоні степових барв: До 20-ї річниці створення Кіровоградської обласної організації НСХУ (2010)
Безбах Н. - Вінницький обласний художній музей: Формування, розвиток, перспективи (2010)
Живкова О. - Урятоване узбережжя (2010)
Оніщенко Н. - Перший міні-принт в Києві (2010)
Собкович О. - "Витівки творчого духу" Івана Марчука (2010)
Горбачов Д. - В майстерні художника Станіслава Лішанського (2010)
Федорук О. - Видання, якого так довго чекали (2010)
Кара-Васильєва Т. - Вагомий внесок в мистецтвознавчу науку України Про монографію академіка Михайла Криволапова "Українське мистецтво ХХ століття у художній критиці". Практика. Теорія. Історія (2010)
Автори (2010)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2010)
Мінцер О. П. - Концептуально-технологічні підходи в створенні єдиного медичного освітнього простору (2015)
Палагин О. В. - Конгруентні рішення завдань трансферу знань та проблем когнітивізму при медичних комунікаціях, Мінцер О. П., Романов В. О., Галелюка І. Б. (2015)
Апікова А. Є. - Спосіб розрахунку локалізації джерела шумів у тривимірному просторі для діагностики пневмонії у дітей молодшого віку, Федотов Д. О., Клименко В. А. (2015)
Бабінцева Л. Ю. - Можливості застосування технологій дистанційного навчання в безперервному професійному розвитку провізорів (2015)
Проценко О. С. - Інформаційне віддзеркалення проблем фінансового забезпечення планування кадрових ресурсів (2015)
Булавін Л. А. - Переваги методу електрозварювання при лікуванні хворих на рак гортані серединної локалізації (ст. Т1–Т2), Абизов Р. А., Вергун Л. Ю., Онищенко Ю. І. (2015)
Страхова О. П. - Ситуативная и личностная тревожность студента в эргатической компьютерной обучающей системе (2015)
Стецюк В. З. - Автоматизація системи внутрішньолабораторного контролю якості, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Горбенко А. О. (2015)
Гасюк Н. В. - Статистичне обгрунтування компенсаторних механізмів епітелію ясен в умовах нікотинової інтоксикації (2015)
Сверстюк А. С. - Застосування ресурсу WolframAlpha для математичного моделювання фармакокінетичних процесів, Кравець Н. О., Вакуленко Д. В. (2015)
Семенець А. В. - Про досвід інтеграції хмарного сервісу Google Apps For Education та наявної інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ,  Ковалок В. Ю.,  Чеканов С. Б. (2015)
Сидоренко В. - Переднє слово (2012)
Сидоренко В. - Современный художник и современное общество, ответственное творчество, художник и власть (2012)
Васюта О. - Любомир Боднарук і хорове мистецтво Чернігівщини новітньої доби: Культурологічний аспект (2012)
Павельчук І. - Особливості постімпресіонізму в практиці галицької школи другої половини XX століття: На прикладі творчості Володимира Патика (2012)
Гончаренко Д. - Синкретичні особливості сучасної візуальності (2012)
Золоєва Д. - Мотиви абсурду в стрічках Юрія Іллєнка (2012)
Протас М. - Аспекты генезиса скульптурных симпозиумов Европы и Украины (2012)
Солов’яненко А. - Перші кроки оперної режисури у Дніпропетровському державному академічному театрі опери та балету (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Ёлочка повертається: Побутово-естетичні категорії початку ХХІ ст. у їх конспективному огляді (2012)
Ніколайчук Н. - Уявлення про візуальний порядок і композицію в системі логічних закономірностей художньої творчості (2012)
Кондратьєва М. - Інше документальне кіно (2012)
Гаврош О. - Жанровий живопис Володимира Микити - етнографічний портрет епохи (2012)
Кондратьєва М. - Мистецтво сучасного дитинства (2012)
Ременяка О. - Хранителі ікони Богородиці Холмської (2012)
Никифоренко Е. - Философско-искусствоведческое осмысление календарной иконы в контексте культа и культуры христианских народов (2012)
Ковальчук Е. - Женское тело в изобразительной традиции: Природная данность и модные тренды (2012)
Пучков А. - "Два столетия" двух поэтов: О. Мандельштам и Андрей Белый (2012)
Кашуба-Вольвач О. - Історія виникнення термінологічного поняття "кубофутуризм" (2012)
Ременяка О. - Нотатки до студій про жіночу творчість в Україні: Ретроспективний погляд (2012)
Юр М. - Українські селянські розписи і безпредметний живопис 1910-1920-х: Діалог пластичних мов (2012)
Пінчевська Б. - Єврейські студенти Східної Галичини у Варшавській Академії Мистецтв у період 1915-1939 рр.: Постановка проблеми (2012)
Мельник О. - Значення досвіду Роберта Лісовського як графіка для історії українського образотворчого мистецтва (2012)
Дрофань Л. - Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка (2012)
Романенкова Ю. - Портретная галерея придворных Генриха ІІІ в искусстве Франции второй половины XVI в. (2012)
Клековкін О. - Піраміда Фрайтага (2012)
Роготченко О. - Крістіан Шад - дадаїст (2012)
Бітаєва О. - Концептуальні засади художньої творчості Г. Семирадського (2012)
Вжесняк М. - "Місто дам" Крістін де Пізан (2012)
Чепелик О. - Мистецький проект "Колайдер" (2012)
Росляков С. - Етапно-порівняльний метод аналізу і його використання в мистецтвознавстві (2012)
Хамула Д. - Дионис и Аполлон: Дружественное соглашение богов под священной пальмой в Дельфах (2012)
Автори (2012)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2012)
Хотинська-Нор О. З. - Вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на розвиток правосуддя в Україні: матеріальний аспект (2014)
Кимлик Р. В. - Особливості адміністративно-деліктного провадження щодо неповнолітніх (2014)
Огниста І. Я. - Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи (2014)
Колесник В. А. - Втручання в приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Головкін О. В. - Правове регулювання охорони нових сортів рослин (2014)
Буз В. В. - Міграційна політика держави у світлі глобалізації світових криміногенних процесів (2014)
Кимлик Н. В. - Злочини корупційної спрямованості: способи їх приховування (2014)
Павлишина А. А. - До визначення понять "наркобізнес" та "злочини в сфері наркобізнесу" (2014)
Халупенко Д. М. - Співідношення пізнання і доказування у кримінальному провадженні (2014)
Гончаренко В. Г. - Захист прав учасників кримінального провадження як соціально-правовий канон (2014)
Омельчук Л. В. - Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі України, Клімковська Х. І. (2014)
Жалдак С. И. - Стандарты нормативно-правовой регламентации негласных актов расследования в европейском уголовном процессуальном законодательстве (2014)
Павлишин Б. О. - Поняття "техніко-криміналістичного забезпечення" розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи (2014)
Суворов О. М. - Тактичні завдання взаємодії слідчих з оперативними підрозділами у протидії службовим злочинам корупційної спрямованості (2014)
Колесник Ю. В. - Рішення керівника органу досудового розслідування про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гора І. В. - Комплексна судова експертиза в аспекті дослідження міжгалузевого інституту судових експертиз в судочинстві України (2014)
Кудінов С. С. - Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Ходанович В. О. - Інститут судової експертизи як джерело доказів в кримінальному судочинстві України та Австрії: порівняльно-правовий аспект (2014)
Ходанович О. В. - Сучасні проблеми судово-психологічної експертизи неповнолітніх (2014)
Бояров В. І. - Рецензія. Актуальне дослідження теоретичних проблем функціональної діяльності прокурора у досудовій стадії кримінального процесу (2014)
Нове керівництво для авторів (2014)
Алєксєєва А. О - Поняття, сутність і форми участі народу у здійсненні правосуддя (2014)
Шатіло В. А. - Президент у механізмі державної влади: деякі питання вітчизняної та зарубіжної теорії і практики (2014)
Музика Л. А. - Міжгалузеві зв’язки цивільного права: огляд окремих проблем (2014)
Огниста І. Я. - Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи (2014)
Гусева Г. В. - Правове регулювання реклами лікарських засобів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Гончаренко В. Г. - Особиснісні якості слідчого в тактичній схемі проведення слідчого огляду (2014)
Лисюк Ю. В. - Окремі аспекти набуття процесуального статусу підозрюваного у досудовому розслідуванні (2014)
Вільчик Т. Б. - Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою (2014)
Фесенко Є. В. - Надто широке тлумачення ознак складу злочину хуліганства неприпустиме (2014)
Орловський Б. М. - Умови правомірності при здійсненні службових владних повноважень та їх особливості (2014)
Мельничук В. М. - Кваліфікація фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Суворов О. М. - Поняття та форми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами у протидії службовим злочинам корупційної спрямованості (2014)
Вереша Р. В. - Особливості визначення змісту окремих юридичних формулювань в контексті ст. 23 КК України (2014)
Бачище А. - Перспективи реалізації завдань прокурорського нагляду при затриманні, Комарницька О. (2014)
Нове керівництво для авторів (2014)
Чернеженко О. М. - Сучасний стан муніципальної системи Швейцарії (2015)
Гарагонич О. В. - Юридичний склад, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств (2015)
Наумова А. О. - Відшкодування фізичної шкоди реабілітованому: проблеми теорії та законодавства (2015)
Шаблієнко А. С. - Правове регулювання електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права (2015)
Ізарова І. О. - Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі (2015)
Васильєва-Шаламова Ж .В. - Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України (2015)
Макогон О. В. - Сутність спортивного права України (2015)
Вереша Р. В. - Сучасні теорії (концепції) вини в науці кримінального права (2015)
Попов К. Л. - Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві (2015)
Легких К. В. - Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України (2015)
Корж В. П. - Проблеми процесуального та криміналістичного забезпечення прав учасників і суб’єктів криміналістичної діяльності (2015)
Когутич І. І. - Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів (2015)
Шехавцов Р. М. - Умови визнання доказами результатів негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Білоус І. М. - Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (2015)
Сисоєнко Г. І. - Затримання особи у кримінальному провадженні (2015)
Панькевич В. М. - Заходи попередження правопорушень як механізм формування надійної особистості (2015)
Антонюк Н. М. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів, Возна М. О. (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Андрєєв М. В. - Наукові підходи до поняття "толерантність" (2012)
Бєляєв С. Б. - Oсобливості педагогічної взаємодії в умовах технологічного підходу (2012)
Боченко О. В. - Особистість вчителя в долях людських, Віноградова К. (2012)
Браницька С. І. - Основні напрями вдосконалення професійного навчання ділової англійської мови керівниками освітніх закладів (2012)
Вагіна Е. С. - Інтернет у вивченні іноземної мови (2012)
Вишневский М. И. - Практическая направленность социально-гуманитарного образования современных студентов (2012)
Годовникова Л. В. - К вопросу подготовки студентов педагогических специальностей к коррекционно-педагогической деятельности (2012)
Дарманська І. М. - Сутнісна характеристика складових моделі формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі його підготовки (2012)
Донцов А. В. - Соціальна зумовленість формування моральної мотивації поведінки майбутніх учителів (2012)
Дятленко Т. І. - Компетентнісний підхід підготовки студентів філологічного факультету до навчально-залікової практики в основній школі (2012)
Єфремов С. В. - Роль курсової роботи у навчальному процесі вищої школи (2012)
Кечик О. О. - Формування професійної готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми в літніх дитячих оздоровчих закладах, Харченко О. О. (2012)
Кузьміна Л. В. - Особливості застосування інтерактивних методів у процесі навчання українського професійного мовлення в технічних ВНЗ, Явтушенко В. М. (2012)
Кравцова Л. О. - Естетичне виховання засобами мовленнєвої культури, Манойло І. С. (2012)
Мінько Н. П. - Методика підготовки майбутніх учителів технології до вивчення основ техніки в школі (2012)
Мокроменко О. В. - Розвиток теоретичних ідей елементарної освіти у Великій Британії (1834-1857 рр.) (2012)
Мотозюк Л. М. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутнього педагога під час навчання (2012)
Нечепоренко М. В. - Значення педагогічного виховання студентів для іх успішної підготовки до професійної діяльності (2012)
Овчаров С. М. - Формування засобами мультимедіа креативного ставлення майбутніх учителів до практично-професійної діяльності (2012)
Осипов І. В. - Технічна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя технологій (2012)
Попельнюх О. І. - Педагогічна спадщина Т.Г. Шевченка й гуманізація вітчизняної школи, Каминін І. М. (2012)
Прокопенко Л. І. - Особливості організації навчальної практики з природознавства і краєзнавства в педагогічних вищих навчальних закладах, Тетьоркіна В. А. (2012)
Сазонова Е. В. - Формирование у студентов колледжа педагогических умений экологического воспитания младших школьников посредством различных форм урочной и внеурочной деятельности на педагогической практике (2012)
Скрипнік І. Ю. - Домашнє читання у сучасній системі освіти (2012)
Таранова В. Ф. - Внеаудиторная деятельность в системе СПО как средство формирования мотивации студентов на педагогическую профессию, Цветцих Т. И. (2012)
Токуєва Н. В. - Моральне виховання учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у педагогічній спадщині М. Андрієвського (1922 – 1998 рр.) (2012)
Фроленкова Н. О. - Вивчення студентами програмно-методичного комплексу сучасного ДНЗ як умова ефективної практичної підготовки (2012)
Чайковська А. П. - Організаційні форми дистанційного навчання у вищій школі України (2012)
Чернецька Ю. І. - Проектування соціально-педагогічного тренінгу з наркозалежною молоддю як засобу практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Чугреєва Н. О. - Соціокультурне середовище виховання студентів ВНЗів (2012)
Наші автори (2012)
Азербайджан і Україна: спільність доль, відмінності поступу, шляхи взаємодії (2014)
Сіденко В. Р. - Неекономічні фактори розвитку європейської інтеграції: досвід країн Центральної та Східної Європи (2014)
Балакірєва О. М. - Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, Бондар Т. В., Дмитрук Д. А. (2014)
Джонсон Дж. С. - Успіх у бізнесі: перешкоди та стимули на шляху українських бізнес-леді (2014)
Рущенко І. П. - Фактор моди в структурі епідемії наркотизму (2014)
Стегній О.Г. - Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні (2014)
Бородіна О. С. - Комплементарність соціального та економічного розвитку: науково-прикладний аспект (2014)
Гнатенко І. А. - Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств (2014)
Голубка В. М. - Кластерна модель розвитку транскордонного фармацевтичного ринку (2014)
Лопух К. В. - Новаторські ідеї М. І. Туган-Барановського у розвитку теорії грошей (2014)
Олійник О. М. - Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення іноземних інвестицій і надання закордонних кредитів: уроки для України (2014)
Жовнір С. М. - Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею (2014)
Балакірєва О. М. - Моніторинг громадської думки населення України: осінь 2014 р., Дмитрук Д. А. (2014)
Даниленко О. Я. - Харківські соціологічні читання - 2014, Остроухова А. С., Пасісниченко А. В., Солдатенко І. О. (2014)
Шестаковський О. П. - Осмислюючи Євромайдан і роль соціології: VIII Міжнародні соціологічні читання пам'яті Н. В. Паніної (2014)
"Центр Знань" УІСД ім. Олександра Яременка до співпраці готовий! (2014)
12 Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія" (запрошення до участі) (2014)
12 Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії" (запрошення до участі) (2014)
Про черговий з'їзд САУ (2014)
Автори (2014)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2014 р. (2014)
Титул, содержание (2008)
Пилипенко О. В. - Определение границы области устойчивости гидравлической системы с подключенным трубопроводом с двухфазной парожидкостной средой (2008)
Маслова А. И. - Аппроксимация момента аэродинамических сил, действующих на космический аппарат с гравитационной системой стабилизации, Пироженко А. В. (2008)
Волошенюк О. Л. - Оценка вероятности выживания космических тросовых систем при столкновении с объ-ектами космического мусора, Храмов Д. А. (2008)
Ушкалов В. Ф. - Разработка рационального профиля головки рельса с несимметричной поверхностью катания, Серебряный И. А., Подъельников И. В. (2008)
Пилипенко М. В. - Разработка математической модели автономной пневматической подвески сиденья води-теля транспортного средства с прямым включением виброзащитного модуля (2008)
Тимошенко В. И. - Расчетные модели газоструйного эжектора при сверхзвуковой скорости подачи рабочего тела, Белоцерковец И. С. (2008)
Кнышенко Ю. В. - Методика расчетной оценки эффективности вихревого пылеуловителя, Дешко А. Е. (2008)
Басс В. П. - К расчету свободномолекулярных полей течений, Печерица Л. Л. (2008)
Басс В. П. - Расчет двумерных течений разреженного газа при поперечном обтекании плоской пла-стины, Печерица Л. Л. (2008)
Науменко Н. Е. - Оценка влияния уровня заполнения котла цистерны жидким грузом на нагруженность конструкции вагона-цистерны при соударении, Богомаз Е. Г. (2008)
Пилипенко О. В. - Измерение параметров движения интерференционным методом в широком диапазоне амплитуд перемещений, Горев Н. Б., Запольский Л. Г., Заболотный П. И., Коджеспирова И. Ф., Прива-лов Е. Н. (2008)
Коваленко Г. Н. - О форме управляющего струйного интерцептора в сопле ЖРД с кольцевым вдувом вы-хлопного турбинного газа (2008)
Мелашич С. В. - Решение обратных краевых задач гидродинамики решеток профилей при различных граничных условиях (2008)
Прядко Н. С. - Стохастическая модель газоструйного измельчения (2008)
Распопов А. С. - Колебания регулярных балочных конструкций с непрерывно-дискретными параметрами, Рубан О. О., Чернышенко С. А. (2008)
Кузьменко Н. П. - О проектировании фланцевых соединений в сосудах высокого давления из композици-онного материала, Рябов Г. В., Скочко А. Т. (2008)
Радченко Н. А. - Колебания и устойчивость движения электродинамического транспортного средства при разгоне, Губа Т. Л., Кузнецова Т. И., Малый В. В., Филоненко А. А. (2008)
Дробахин О. О. - Измерение параметров перемещения элементов конструкций интерференционным методом с применением нейросетевых технологий для обработки информации, Доронин А. В., Салтыков Д. Ю., Григорьев В. В. (2008)
Афонін Е. А. - Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії, Балакірєва О. М. (2015)
Бєлікова Ю. В. - Концептуальні основи управління емоціями (2015)
Вахула Б. Я. - Соціальні медіа як механізм протестної мобілізації в сучасному українському суспільстві (2015)
Дембіцький С. С. - Навчальні плани з емпіричної соціології: проблеми розробки та втілення (2015)
Малюк А. М. - Інтерпретація концепту глобалізації крізь призму світ-системного аналізу (2015)
Савельєв Ю. Б. - Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства (2015)
Ємельяненко Л. М. - Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні (2015)
Прибиткова І. М. - Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні (2015)
Тітар І. О. - Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна, Карнаухова О. В. (2015)
Городецька Г. І. - Домашня праця очима українських трудових мігранток (2015)
Надрага В. І. - Проблеми вимушеної міграції населення в контексті концепції "суспільства розвитку" (2015)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічного самопочуття та суспільно-політичні настрої населення: березень 2015 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2015)
Вітаємо ювіляра. Незмінно висока компетентність у вирі суспільних перемін (академікові В. М. Гейцю – 70!) (2015)
Внутрішня міграція населення – гостро й актуально (2015)
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" (2015)
Балакірєва О. М. - Культура та етика наукових публікацій (2015)
Тощенко Ж. Т. - Про якість наукових публікацій (2015)
Автори (2015)
Содержание (2014)
Матвиенко И. Н. - Что появилось нового за период 2013 года в неонатологии: актуальная информация (2014)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка — ведущий фактор формирования здоровья ребенка (2014)
Громнацька Н. М. - Роль лептину у формуванні метаболічного синдрому в дітей (2014)
Котова Н. В. - Етапне формування, оцінка та підтримка прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в дітей, Грищенко Н. В. (2014)
Ершова И. Б. - Состояние цитокиновой системы при гнойных менингитах у детей первого года жизни, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Осычнюк Л. М. (2014)
Слєпов О. К. - Сучасні проблеми діагностики та лікування гастрошизису (огляд літератури), Грасюкова Н. І., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Скиба О. С., Матвійчук Р. Г. (2014)
Волоха А. П. - Тяжка вроджена нейтропенія в дітей (2014)
Шадрин О. Г. - К вопросу формирования эубиоза кишечника при искусственном вскармливании детей грудного возраста, Мисник В. П., Пономарева И. Г., Клименко Л. А. (2014)
Матвієнко І. М. - Вплив кисломолочної продукції на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника у дітей раннього віку: результати дослідження, Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Кравченко О. М. (2014)
Марушко Р.В. - Фактори ризику та прогнозування розвитку функціональних і хронічних запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку (2014)
Шадрін О. Г. - Стан гепатобіліарної системи у дітей раннього віку з ураженням печінки за даними ультразвукової діагностики, Чернега Н. Ф., Тарасюк Б. А. (2014)
Шевченко О. А. - Синдром Рубінштейна—Тейбі в педіатричній неврології (2014)
Shevchenko O. A. - Rubinstein—Taybi syndrome in pediatric neurology (2014)
Осипчук Д. В. - Активація Толл-подібних рецепторів у повноцінній імунній відповіді, Донськой Б. В., Чернишов В.П. (2014)
Бондаренко А. В. - Характеристика якості життя у дітей із первинними імунодефіцитами (2014)
Маменко М. Є. - Поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О. (2014)
Головачова В. О. - Захворюваність та поширеність нефропатій у дітей міста харкова в умовах екологічного благополуччя сьогодення (2014)
Шумна Т. Є. - Сучасні підходи до викладання дисципліни "Педіатрія" студентам IV курсу медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії як засіб формування їх креативної особистості (2014)
Аряев Н. Л. - Анализ факторов риска атопического дерматита у детей первого года жизни, Шевченко И. М., Титкова Е. В. (2014)
Булат Л. М. - Особливості запальних та протизапальних цитокінів при негоспітальній пневмонії в дітей першого року життя, які народились з дуже малою масою тіла, Олійник В. С. (2014)
Головченко Н. Н. - Проблема коррекции дислипидемии у подростков с артериальной гипертензией, Сульженко М. Ю., Андреева Л. В., Кузнецова М. А. (2014)
Касян C. М. - Стан здоров'я дітей, які перенесли перинатальне гіпоксичне ураження центральної нервової системи, Тарасова І. В., Клименко Т. М. (2014)
Кислова Ю. О. - Клініко-лабораторні критерії ефективності раннього відновного лікування недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи, Мазулов О. В., Сергета Д. П., Кондратюк О. Ю. (2014)
Слюсаренко А. Е. - Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы городских подростков и элементный баланс организма (2014)
Залата О. А. - Взаимосвязь характеристик когнитивных функций городских подростков с содержанием макро- и микроэлементов в организме (результаты лонгитюдного наблюдения) (2014)
Перелік докторських дисертацій, затверджених ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2013 р. (2014)
Перелік кандидатських дисертацій, затверджених ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2013 р. (2014)
К сведению авторов (2014)
Akhmad I. M. - The main components of pedagogical communication between teacher and students (2014)
Башук Н. П. - Особливості оформлення ділових листів в німецькій та українській мовах (2014)
Bobrovnyk S. M. - Ethnic stereotypes and their reflection in English and Russian languages (2014)
Gryshchenko Ya. S. - The role of the newest interactive distance technologies in formation of foreign language sociocultural competence of part-time students in technical universities, Sydorenko I. A. (2014)
Дворецька І. В. - Особливості перекладу фразових дієслів українською мовою (2014)
Зелінська Т. М. - Амбівалентність інтегрального Я та дезінтегрального Я в осіб юнацького віку (2014)
Зуенок И. И. - Особенности внедрения компетентностного подхода к изучению иностранных языков в нелингвистических ВУЗах Украины, Исакова М. Л., Петрова О. В. (2014)
Korshuk T. L. - Developing students critical thinking through introducing video materials into educational process (2014)
Котковець А. Л. - An integrated-skills approach to learning a foreign language through the use of the project method (2014)
Mikhnenko G. E. - Characteristics of a technical university educational environment in the context of the intellectual mobility development (2014)
Павлович А. В. - Особливості педагогічної діяльності викладача іноземної мови в рамках особистісноорієнтованого навчання, Амерідзе О. С. (2014)
Chebotarova I. G. - The role of psychology in teaching foreign languages (2014)
Чугай О. Ю. - Дистанційне навчання у професійному розвитку сучасного педагога (2014)
Yaroshenko О. L. - Principles of lexical minimum selection for teaching general technical English to engineering students (2014)
Pivnyak G. G. - Integration of ukrainian polytechnic universities and industry for creation of a mo-dern engineer model, Beshta A. S. (2015)
Dovbnich M. M. - Geophysical criteria for seismic liquefaction of tailings anthropogenic soils of ore-dressing and processing enterprises of Ukraine, Ananchenko M. Yu. (2015)
Solodiankin O. V. - Investigation of physical and mechanical properties of subsiding soils at the Yevpatoriyskaya ravine located in the city of Dnepropetrovsk, Kovrov O. S. , Ruban N. N. (2015)
Лобач-Жученко С. Б. - Древнейшие гранулиты Украинского щита, Побужский гранулитовый комплекс, Каулина Т. В. , Сукач В. В. , Юрченко А. В. , Балтыбаев Ш. К. , Балаганский В. В. (2015)
Калашник А. А. - Роль мантийных процессов в формировании промышленных эндогенных месторождений урана на примере Украинского щита (2015)
Михальченко І. І. - Статистичний зв'язок урануй торію в рудоносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) (2015)
Ингеров А. И. - Дифференциальные кривые индукционных электромагнитных зондирований с естественными источниками при решении структурных задач нефтегазовой геологии, Ингеров И. А. , Лозовой А. Л., Мендрий Я. В. (2015)
Jianguang Wei - Sand production prediction in pressure depleted reservoirs, Chuanliang Yan (2015)
Тарасютин В. М. - Геотехнологические свойства высококачественных мартитовых руд глубоких горизонтов шахт Кривбасса (2015)
Роенко А. Н. - Исследование влияния взрыва на интенсивность строительства глубоких горизонтов с помощью объектно-ориентированного программирования, Харин С.А. (2015)
Бутенко А. Г. - Гидродинамика неизотермического турбулентного воздушного потока в канале кольцевого сечения (2015)
Виноградов Б. В. - Эквивалентное число циклов напряжений при расчете на выносливость открытых зубчатых передач барабанных мельниц (2015)
Шиповский И. Е. - Расчет хрупкого разрушения горной породы с использованием бессеточного метода (2015)
Гутаревич В. О. - Продольная динамика шахтной подвесной монорельсовой дороги (2015)
Маліновський А. А. - Вплив аварійних режимів мережі на роботу трансформаторів напруги НОМ-10, Гущин Є. Ю. (2015)
Толстопят А. П. - Оценка частоты колебаний газожидкостного взаимодействия путем компьютерной обработки видеоизображений, Елисеев В. И., Флеер Л. А., Рузова Т. А. (2015)
Овсяников В. В. - Информационное обеспечение системы управления качеством топлива для тепловых электростанций (2015)
Козленко М. І. - Завадостійкість передачі даних у системах опрацювання телеметричної інформації автономних мобільних роботів (2015)
Пістунов І. М. - Визначення рівня безпеки електронної комерції (2015)
Меняйленко О. С. - Основи синтезу класифікаторів технічних систем розпізнавання образів з використанням моделей емоційних процесів людини, Захожай О. І. (2015)
Гонтарева І. В. - Структура навчальних програм при формуванні складних компетентностей (2015)
Шевчук О. А. - Формування інноваційної корпоративної культури підприємства для досягнення стратегічних цілей розвитку (2015)
Вахович І. М. - Концептуальні засади та об'єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни, Камінська І. М. , Ропотан І. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Грущинська О. В. - Методи дослідження облагороджених діамантів, Гаєвський Ю. Д., Ємельянов І. О., Бєлєвцев О. Р. (2012)
Гаєвський Ю. Д. - Дослідження граната з ефектом зміни кольору в лабораторії Державного гемологічного центру України, Ємельянов І. О. (2012)
Бeлiченко О. П. - Дослідження бурштину методом інфрачервоної спектроскопії, Гаєвський Ю. Д. (2012)
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (2012)
Коштовне камiння (2012)
Декоративне камiння (2012)
Пивень М. В. - Планирование эксперимента в исследовании процесса сепарирования зерновых смесей цилиндрическими виброцентробежными решетами (2015)
Мачок Ю. В. - Аналіз взаємодії вертикально розміщеного грунторізального елементу сошника з ґрунтовим середовищем, Сало В. М., Лузан П. Г. (2015)
Ловейкін В. С. - Можливі реологічні моделі релаксації грунтів сільськогосподарського призначення при їх ущільненні та обробці віброплугом, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2015)
Лещенко С. М. - Експериментальна оцінка якості роботи комбінованого чизеля з додатковими горизонтальними та вертикальними деформаторами, Сало В. М., Петренко Д. І. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження нерівномірності повітряного потоку в пневмосепаруючому каналі при багаторівневому введені зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Миронов А. С. - Определение конструктивных параметров высевающего аппарата, Золотовская Е. В. (2015)
Улексін В. О. - Обгрунтування параметрів дозатора для гідропневматичного висівного апарата, Бойко В. Б. (2015)
Сліпченко М. В. - Визначення траєкторій руху легких домішок в основній зоні очистки конусно-каскадного віяло-кільцевого пневмосепаруючого пристрою (2015)
Теслюк Г. В. - Розробка конструкції та дослідження дискового плуга для роботи в умовах еродованих грунтів, Волик Б. А., Семенюта А. М. (2015)
Завгородний А. И. - Результаты исследований повышения посевных качеств семян гороха, Шептур А. А., Хессро М. Х., Обыхвост А. В. (2015)
Тіщенко Л. Н. - Результати виробничих випробувань сепаратора кбс в режимі скальператора, Міняйло А. В., Богданович С. А. (2015)
Кюрчев С. В. - Багатокритеріальний аналіз існуючих сепараторів насіння із різним робочим агентом, Колодій О. С. (2015)
Кюрчев С. В. - Алгоритмічна модель роботи аеродинамічного сепаратора із діелектричною навиткою, Шокарев О. О. (2015)
Морозов И. В. - Обоснование отдельных параметров наральниковых сошников с целью повышения эффективности технологического процесса, Морозов В. И., Ольховский Э. В. (2015)
Ящук Д. А. - Виробничі випробування гідросівалки на висіві насіння селери (2015)
Мироненко В. П. - Агронебоскрёбы – это новации архитектуры и сельского хозяйства, Маслова В. С., Пастухов В. И., Нанка А. В. (2015)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на попередньому очищені насіннєвих сумішей овочевих культур, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Вотченко О. С., Винокуров М. О., Майборода Д. Л. (2015)
Пастухов В. І. - Польові дослідження технології вирощування картоплі під соломою, Бакум М. В., Ящук Д. А., Головін І. О., Крохмаль Д. В., Адамчук В. В., Присяжний В. Г., Корнієнко С. І., Могильна О. М., Мельник О. В. (2015)
Пастухов В. І. - Енергетичний аналіз роботи ротаційного органу культиватора міжрядного обробітку ґрунту, Бєловол С. А. (2015)
Пастухов В. І. - Дослідження нестійкого руху грунтообробних механічних систем на фізичних моделях, Скофенко С. М., Зиков В. В. (2015)
Бакум М. В. - Вплив раціональних параметрів віброфрикційного сепаратора на вихід та якість сепарації насіння кормових буряків, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Нікітін С. П. (2015)
Пастухов В. И. - Оценка качества работы опытного образца культиватора-глубокорыхлителя в производственных условиях, Бакум Н. В., Михайлов А. Д., Кириченко Р. В., Козий А. Б., Качанов В. В., Гриненко А. А. (2015)
Бакум М. В. - До розробки мехатронних систем посівних машин точного висіву, Кириченко Р. В., Михайлов А. Д., Пастухов В. І., Нікітін С. П., Крекот М. М., Ящук Д. А. (2015)
Прасолов Є. Я. - Нагальні питання удосконалення національної системи стандартизації техніки, Бєловол С. А. (2015)
Тищенко Л. Н. - К построению модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету, Харченко С. А., Абдуев М. М. (2015)
Харченко С. О. - Напрямок в розробці агротехнологій блочно-варіантних систем для господарств різних технологічних рівнів, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Калюжний О. Д., Рудницька Г. В., Качанов В. В., Красноруцький О. М., Чигрина С. А., Сировицький К. Г., Гаєк Є. А. (2015)
Харченко С. О. - Дослідження роботи універсального колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т, Кірієнко М. М., Циганенко М. О., Качанов В. В., Рульов В. М. (2015)
Харченко С. О. - Методика зменшення втрат врожаю при збиранні коренеплодів, Анікєєв О. І., Качанов В. В., Красноруцький О. М. (2015)
Харченко С. О. - Підвищення якісних показників виконання грунтообробних робіт начіпними агрегатами, Качанов В. В., Тіщенко І. С., Сировицький К. Г., Гриненко О. А., Фесенко Г. В. (2015)
Харченко С. О. - Експериментальні дослідження повітропроникної розшаруючої поверхні розробленого пневмосепаруючого пристрою зерновых сепараторів, Борщ Ю. П., Сліпченко М. В. (2015)
Бредихин В. В. - К уравнению послоевого движения псевдоожиженной зерновой смеси, Пивень М. В. (2015)
Рудницька Г. В. - Обґрунтування машини для внесення органічних добрив та інших зв’язних матеріалів, Фесенко Г. В. (2015)
Романашенко О. А. - Аналіз технологій внесення твердих органічних добрив в Харківській області (2015)
Мельник І. І. - Інформаційна технологія оцінки роботи машинних агрегатів, Зубко В. М., Хворост Т. В. (2015)
Казаченко Л. М. - ГІС-технології при виявленні деградаційних процесів грунтового покриву лісостепової частини Харківської області, Казаченко Д. А. (2015)
Харченко С. А. - К построению математической модели динамики запылённого воздушного потока в зоне доочистителя разработанного прямоточного циклона, Гаек Е. А. (2015)
Фесенко А. М. - Органічне виробництво: європейські і українські підходи (2015)
Калюжний О. Д. - Пневмоструменевий пристрій для внесення рідких хімікатів, Рідний Р. В. (2015)
Чебанов А. Б. - Вплив контруктивних параметрів пневмосепаратора з пиловлолюючим пристроєм на швидкість повітря у вертикальному каналі, Чебанова Ю. В. (2015)
Шегеда К. О. - Кінематичний аналіз транспортуючого механізму різального пристрою комбайну обчісувального типу, Данченко М. М., Шокарев О. М. (2015)
Шокарев О. О. - Визначення сил, що діють на насінину при проходжені вертикального аспіраційного каналу сепаратора із діелектричною навиткою, Кюрчев С. В. (2015)
Лебедев А. Т. - Научно-инновационные аспекты теории трактора (2015)
Макаренко М. Г. - Вплив розміщення енергосилового модуля блочно-модульного агрегату на показники зчеплення рушіїв з поверхнею кочення, Макаренко О. М., Кулаков Ю. М. (2015)
Тетівник Г. О. - Відповідність зерносушарок фірми mepu вимогам технічних регламентів безпеки машин та низьковольтного електричного обладнання, Твердохліб С. П., Єсіпов О. В. (2015)
Тетівник Г. О. - Аналіз випробувань прямоточної зерносушарки BRICE-BAKER SCN-16/72 вітчизняного виробництва, Твердохліб С. П., Поляшенко С. О. (2015)
Шушляпін С. В. - Діагностування гідроприводу коробки передач гусеничного трактора з розділенням потоку потужності, Шевченко І. О., Грущенко О. О., Кириченко С. М. (2015)
Дюндик С. М. - Определение параметров газа в выпускном тракте ДВЗ, Кучава А. А., Шуляк М. Л. (2015)
Колєснік І. В. - Аналіз існуючих методів діагностування рульового управління з гідропідсилювачем (2015)
Антощенков Р. В. - Вимірювальна система динамічних та енергетичних показників орного агрегату, Антощенков В. М., Кашин Д. В. (2015)
Калінін Є. І. - Частотно-динамічна математична модель тракторного агрегату з передачею крутного моменту до рушіїв сільськогосподарської машини (2015)
Гриненко О. А. - Дослідження відповідності вимогам технічного регламенту безпеки машин агрегатів ґрунтообробних виробництва ТОВ "ЛКМЗ", Лебедєв С. А., Артьомов М. П. (2015)
Ловейкін В. С. - Мехатронна система управління обертанням молотильного барабана зернозбирального комбайна: ідентифікація параметрів коливань приводу та їх лінійного регулятора зі зворотним зв’язком, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2015)
Назаренко О. О. - Дослідження динаміки машинно-тракторного агрегату з універсальним регулятором швидкості (2015)
Кожушко А. П. - Результати теоретичного дослідження процесу розгону колісного трактора з безступінчастою гідрооб’ємно-механічною трансмісією (2015)
Бондаренко А. І. - Науково-прикладні основи системного аналізу та керування гальмуванням колісних тракторів сільськогосподарського призначення з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2015)
Поліщук Л. К. - Вмонтований гідравлічний привод приймального конвеєра буртоукладника, Адлер О. О., Коваль О. О. (2015)
Вороновский И. Б. - Исследование износа плунжерных пар тнвд распределительного типа двигателя МТА (2015)
Гулевська Н. О. - Вплив елементів режиму різання при абразивній обробці на забрудненість мастильно-охолоджувальних рідин, Гулевський В. Б., Кузнецов І. О. (2015)
Сушко О. В. - Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору, Мельник К. Л. (2015)
Буніна Л. М. - Мікромеханізм руйнування деформованої сталі, Мельник К. Л. (2015)
Овсянников С. И. - Определение основных массово-геометрических параметров мотоагрегатов, Гриб В. М. (2015)
Лук'яненко В. М. - Мехатронна вібраційна насіннєочисна машина, Галич І. В., Никифоров А. О. (2015)
Войтов В. А. - Экспериментальная оценка степени влияния входящих в математические модели факторов на результаты моделирования процессов трения и изнашивания, Захарченко М. Б. (2015)
Ольшанский В. П. - Метод энергетического баланса в расчете колебаний системы переменной массы с комбинированным трением, Тищенко Л. Н., Ольшанский С. В. (2015)
Бурлака В. В. - Наближений розрахунок коливань механічної системи з позиційним і в’язким тертям, Ольшанський В. П., Малець О. М. (2015)
Пасюта А. Г. - Взаємозв’язок параметрів вібраційної обробки з якістю зміцнення ріжучого елементу культиваторних лап, Біловод О. І., Келемеш А. О., Дудніков А. А. (2015)
Магерус Н. І. - Дослідження кінематики фрикційного механізму повороту відсікаючих дисків вібраційного об’ємного дозатора (2015)
Банга В. І. - Методика експериментальних досліджень індивідуального дозатора комбікормів з конусним робочим органом (2015)
Лукьяненко В. М. - Метод расчёта аэродинамических характеристик объёмных фигур неправильной формы, Никифоров А. А., Галич И. В. (2015)
Мельник В. И. - Обоснование производительности пеногенератора для внутрипочвенного ленточного внесения жидких средств защиты растений, Лукьяненко А. В. (2015)
Семенцов В. И. - Определение мощности для привода центробежного смесителя (2015)
Нанка А. В. - Кинематика процесса измельчения зерна в роторной дробилке и затраты мощности на ее работу (2015)
Жиліна О. О. - Польові випробування удосконаленої підвіски уніфікованого сидіння АУ31.00.000 оператора колісних машин (2015)
Юдовинський В. Б. - Підвищення зносостійкості циліндричної поверхні алмазним вигладжуванням, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2015)
Гевко Б. М. - Відпрацювання конструкції гвинтових секційних робочих органів на технологічнісь, Клендій В. М., Навроцька Т. В. (2015)
Листопад И. А. - Особенности управления качеством (2015)
Листопад І. О. - Розрахунок посадок підшипників ковзання з зазором, Кісь В. М. (2015)
Гевко І. Б. - Шнекові очисники дискових копачів коренеплодів з Г-подібними спіралями, Васильків В. В., Гупка А. Б. (2015)
Коломієць В. В. - Зміцнення деталей при чистовому точенні різцями із ПНТМ, Фабричнікова І. А. (2015)
Сметанкін В. О. - Розрахунок міцності багатошарового оскління транспортних засобів при нестаціонарних навантаженнях, Сметанкіна Н. В., Сметанкін О. В. (2015)
Лузан С. О. - Исследование влияния щеточной обработки, улучшающей условия труда, на свойства напыляемого износостойкого покрытия, Кириенко Н. М. (2015)
Лузан С. А. - Анализ методов и способов восстановления деталей сельскохозяйственных машин, Кириенко Н. М. (2015)
Дубинин Е. А. - Перспективный метод испытаний средств транспорта на устойчивость положения, Полянский А. С., Задорожняя В. В. (2015)
Степанов О. В. - Забезпечення транспортної безпеки (2015)
Бажинов А. В. - Фирменный автосервис и управление надежностью транспортных машин (2015)
Полянский А. С. - Моделирование поперечной устойчивости положения колесных машин с шарнирно-сочленённой рамой, Задорожняя В. В., Переверзева Л. Н. (2015)
Подригало М. А. - Применение метода парциальных ускорений при оценке энергонагруженности тормозов в процессе дорожных испытаний, Тарасов Ю. В. (2015)
Лузан С. А. - Пути решения проблемы повышения ресурса деталей тракторов плазменным напылением с учетом обеспечения взрывопожаробезопасности технологии, Кириенко Н. М. (2015)
Ляшенко Г. А. - Подход к определению температуры тканей организма при экспресс-диагностике травматических состояний, Курченко Я. Г., Иванова О. П. (2015)
Ляшенко С. А. - Создание открытого программно-технического комплекса управления безопасными технологическими процессами в выпарном отделении сахарного завода, Фесенко А. М., Ляшенко А. С. (2015)
Чумаченко С. М. - Аналіз ефективності застосування безпілотної авіації в надзвичайних ситуаціях агропромислового комплексу України, Пісня Л. А., Черепньов І. А. (2015)
Полянський О. С. - Зменшення кількості травм робітників при експлуатації ланцюгових скребкових конвеєрів, Дьяконов О. В., Леусенко А. В., Репетенко М. В., Чеботарьова О. В., Мікуліна І. О. (2015)
Дяконов В. І. - Екологічні та економічні аспекти утилізації рослинних та деревних відходів лісосік, Фесенко Г. В., Винокуров М. О., Дьяконов О. В. (2015)
Чумаченко С. М. - Впровадження вітроенергетичного потенціалу України для середнього та малого бізнесу АПК, Пісня Л. А., Черепньов І. А. (2015)
Болтянський О. В. - Дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації, Болтянська Н. І. (2015)
Болтянський Б. В. - Шляхи зниження витрат енергії на нагрівання води при доїнні корів (2015)
Скляр О. Г. - Аналіз технологій підготовки залишків після анаеробного бродіння, Скляр Р. В. (2015)
Грабовенський М. І. - Обмінні процеси азотовмістних сполук у рубці та ріст телят за згодовування цеоліту в літній період (2014)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика підшлункової залози щурів за умов передзабійного стресу при використанні біологічно активних речовин (2014)
Grymak K. - Qualitative indicators of ram-sires thawed sperm, frozen in different periods of sexual activity, Pogranichniy R. (2014)
Гудима В. Ю. - Вплив вітаміну D3 на морфологічні показники крові та неспецифічну резистентність курей-несучок, Вудмаска І. В. (2014)
Гультяєва О. В. - Вплив pH на ферментацію соєвої, соняшникової та ріпакової макухи у вмісті рубця корів in vitro, Голова Н. В., Влізло В. В. (2014)
Іщенко Л. М. - Ліпідний склад сироватки крові овець за експериментального зараження вірусом лейкозу ВРХ, Мельничук С. Д., Іщенко В. Д., Сисолятін С. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Камінська М. В. - Порівняльна вікова динаміка становлення мікробоценозу сліпої кишки курей та перепелів, Стефанишин О. М., Нечай Г. І., Борецька Н. І., Гураль С. В., Попик І. М., Цепко Н. І., Литвин В. В. (2014)
Кисців В. О. - Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах курей-несучок (2014)
Коляда С. М. - Обмін азотовмісних сполук у рубці корів за наявності цеоліту в раціоні пасовищного періоду (2014)
Костюк А. В. - Морфометричні показники росту і розвитку клоакальної сумки індиків на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2014)
Куклін О. Є. - Морфологія дорзального ядра блукаючого нерва великої рогатої худоби, Смолянінов Б. В. (2014)
Kushkevych M. V. - Qualitative analysis of cellular prion in the cerebellum of the wistar line rats of different age groups, Vlizlo V. V. (2014)
Майстренко М. І. - Накопичення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на культурах клітин риб, Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. (2014)
Музика В. П. - Стан антиоксидантної системи крові свиней за респіраторних захворювань та застосування препаратів "Фловет 30 %" і "Флорикол" (2014)
Нікітов В. П. - Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників родини чаплевих — Familia ardeidae (2014)
Панікар І. І. - Зміни морфологічних показників периферичної крові поросят першого місяця життя, Ничик C. А. (2014)
Піддубна Л. М. - Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби та перспективи її подальшого удосконалення (2014)
Sytiuk M. P. - Molecular and genetic characteristics isolates virus of porcine enzootic encephalomyelitis isolated from wild boar and domestic swine on the territory of Ukraine, Spyrydonov V. G., Postoienko V. O., Melnychuk S. D., Nedosekov V. V. (2014)
Сливка І. М. - Застосування методу RAPD-PCR для ідентифікації молочнокислих бактерій, Цісарик О. Й., Боцер T. (2014)
Сливчук Ю. І. - Динаміка активності хоріонічного гонадотропіну за стабілізації маннітом та сахарозою при тривалому зберіганні (2014)
Ташута В. С. - Противірусна активність нових індол-вмісних конденсованих тетрациклічних сполук, Клестова З. С., Вороніна А. К., Дгебуадзе Ш. (2014)
Ткачук В. М. - Порівняльна характеристика макроструктури, хімічного складу та фізичних показників вовни овець різних порід, Стапай П. В. (2014)
Уховський В. В. - Зміна показників еритроцитопоезу крові кролів за внутрішньом’язового введення інактивованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу великої рогатої худоби, Розумнюк А. В. (2014)
Бабік Н. П. - Генетична структура порід лімузин та волинської м’ясної за використання генетико-біохімічних маркерів (2014)
Бучко О. М. - Гематологічні показники поросят за дії мурашиної кислоти, Цепко Н. Л. (2014)
Волков А. М. - Розробка засобів специфічної профілактики мікроспорії тварин (2014)
Гавриш О. М. - Актуальність проведення молекулярно-генетичного аналізу в норківництві, Шевченко Є. А., Яремич Н. В. (2014)
Grabovska S. - Effects of chronic low dose chlorpyrifos exposure of female rats on behavioral parameters of their offspring (2014)
Гураль С. В. - Штамоспецифічність селекціонованих штамів дріжджів Phaffia rhodozyma за культивування у середовищах із кукурудзяним борошном (2014)
Калиновський Г. М. - Поєднана патологія внутрішніх статевих органів як причина симптоматичної неплідності корів, Заремблюк С. Б. (2014)
Калиновський Г. М. - Опромінення мошонки бугаїв-плідників некогерентним поляризованим світлом як спосіб впливу на сперматогенез, Євтух Л. Г. (2014)
Кистерна О. С. - Особливості підготовки мазків гемолімфи бджоли-імаго, Гаркава В. В., Мусієнко О. В. (2014)
Ковальчук І. І. - Ліпідні компоненти і важкі метали тканин та продукції медоносних бджіл за умов згодовування біологічно активної кормової добавки (2014)
Ковальчук Н. А. - Метаболічний профіль крові коней української та чистокровної англійської верхових порід за умов фізичного навантаження, Соколова Г. О., Понкало Л. І. (2014)
Коптєв В. В. - Ефективність використання гелю "Еквідол" при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів, Фотіна Т. І. (2014)
Кориляк М. З. - Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа, Качай Г. В., Фріштак О. М. (2014)
Курас Л. Д. - Активність ферментів енергетичного обміну в експериментальних тварин за умов дії ксенобіотиків, Ерстенюк А. М. (2014)
Кушнірова Г. А. - Ендопаразитарні захворювання перепілок у господарстві Полісся України, Довгій Ю. Ю., Вітюк С. Д. (2014)
Луців Н. З. - Реактивність фагоцитуючих клітин при гострому запальному процесі, Акімова В. М. (2014)
Максименко П. М. - Застосування препарату молсан у виробничих умовах колективного господарства, Березовський А. В. (2014)
Максимович І. Я. - Окремі показники забезпеченості новонароджених поросят Ферумом за дії ферум цитрату, Березовський Р. З. (2014)
Malysheva Kh. - Knockdown of IL-6 expression rescues osteogenesis from inhibition by TNFα, Stoika R., Korchynskyi O. (2014)
Назаренко С. М. - Контроль вмісту важких металів у водоймах рибогосподарського призначення, Петров Р. В. (2014)
Нечитайло Л. Я. - Динаміка змін вмісту нітратів у питній воді прикарпатського регіону та дослідження впливу нітратної інтоксикації на мікро- та макроелементний склад печінки експериментальних тварин (2014)
Новак І. В. - Формування молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Подвалюк Ю. Д. - Стан яєчників кобил протягом статевого циклу, Краєвський А. Й. (2014)
Прядко В. - Щодо проблеми пальцевого дерматиту у корів, Березовський А. (2014)
Радохліб Г. М. - Гістологічні зміни слизової оболонки матки за патології у сук (2014)
Rosalovsky V. P. - Сhanges of superoxide dismutase and catalase activity in red blood cells of rats exposed to chlorpyrifos (2014)
Руденко О. П. - Сезонна динаміка та видові особливості гематологічного профілю у ставових риб (2014)
Рустамова С. И. - Сопоставление антигельминтной эффективности различных форм препаратов ивермектина при нематодозах овец (2014)
Сидір Н. П. - Ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах сульфуру та амінокислот лізину і метіоніну, Дружина О. С. (2014)
Slivinska O. M. - The metabolism of glucose in the blood of rats according to the experimental induced diabetes and its correction of different doses of Chromium, Senkiv O. M., Iskra R. Ja. (2014)
Слупська В. В. - Визначення антилізоцимних властивостей культур B. anthracis, Яненко У. М. (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону плідників коропа на активність антиоксидантної системи в їх організмі, Фурманевич М. Б. (2014)
Стояновський В. Г. - Вплив стресу відлучення на фізіологічний стан організму поросят, Камрацька О. І., Коломієць І. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Формування лімфоїдних структур слизової оболонки кишечника перепелів у критичні періоди онтогенезу, Коретчук С. І., Коломієць І. А. (2014)
Федорович В. В. - Кількісні та якісні показники молочної продуктивності корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Федякова О. - Розробка та валідація методики кількісного визначення Т-2 та НТ-2 токсинів у тканинах (2014)
Хопта Н. С. - Стан кісткової тканини дослідних тварин за умов впливу кадмію хлориду (2014)
Шпить І. В. - Динаміка хімічного складу молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактації (2014)
Яремич Н. В. - Кореляційна залежність між макрокліматичними параметрами та відтворювальною здатністю самок норок скандинавської селекції (2014)
Яремчук М. М. - Вплив мікрохвильового випромінювання на функціональні властивості систем активного транспорту іонів мембран зародків в’юна, Мандзинець С. М., Санагурський Д. І. (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Інститут біології тварин НААН. Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2014)
Ківалов С. В. - Структуризація освітньої системи в сучасному постіндустріальному суспільстві (2015)
Кормич Л. І. - Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України (2015)
Вітман К. М. - Тенденції етнополітичної дезінтеграції в європейському просторі (2015)
Лазарович М. В. - Теоретичні засади політико-правового забезпечення прав національних меншин (2015)
Климончук В. Й. - Антропологічна форма здійснення політичних свобод (2015)
Кольцов В. М. - Сучасні методологічні тенденції в порівнянні дизайну політичних систем (2015)
Феськов И. В. - Глобализационные основания теорий конвергенции (2015)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові оцінки історичних паралелей у контексті "самовизначення народу Криму" (2015)
Письменна В. О. - Міжнародне право крізь призму солідаристського та структурно-функціонального підходів (2015)
Ахмедова Е. Р. - Реформи партії справедливості та розвитку у світлі інтеграції законодавства Туреччини до законодавчої бази Європейського Союзу (2015)
Костенко В. О. - Актуальні проблеми міграційної політики та підходи до їх вирішення на прикладі Європейського Союзу (2015)
Грабович Т. А. - Значення проблем енергозабезпечення в міжнародно-правових відносинах (2015)
Кулачинський М. М. - Сучасний напрям європейської політики Великобританії (2015)
Ткачук Ю. В. - Транскордонне співробітництво як інструмент вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в рамках ЄС (2015)
Гайтан В. В. - Структурна модернізація економічного та соціального потенціалу пострадянського простору (2015)
Скриль С. А. - Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство (2015)
Каравайцева О. В. - Виборча система постконфліктної Боснії і Герцеговини (2015)
Пісов М. П. - Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН (2015)
Плевако І. Г. - Концепції та практична реалізація океанополітики країн МЕРКОСУР (2015)
Кан Д. С. - Корейская проблема в контексте новой стратегии Китая (2015)
Коваль Д. О. - Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО (2015)
Зубченко Н. І. - Добробут тварин та їх захист від жорстокого поводження: розвиток доктрини міжнародного права (2015)
Польовий М. А. - Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС (2015)
Долженков О. О. - Сучасна демократія: проблеми та перспективи (2015)
Осипова С. А. - Процесс государствообразования в современном мире: особенности протекания и современные риски (2015)
Драшкович А. І. - Прийняття владних рішень як відображення сутності легітимаційного потенціалу державної влади (2015)
Стоцкий В. В. - Вынужденная демографическая переструктуризация в Украине: её причины и возможные последствия (2015)
Семченко О. Р. - Механизмы информационного обеспечения стабильности политической системы (2015)
Попова М. Ф. - Децентралізація влади як механізм розвитку громад (2015)
Каретная О. А. - Виды взаимодействия в рамках молодёжной субкультуры (2015)
Співак М. В. - Сучасний стан і проблеми внутрішньої політики охорони здоров’я в Україні (2015)
Кормич А. І. - Правові державотворчі ідеї епохи Київської Русі (2015)
Хаяли Р. И. - Благотворительные общества крымских татар в правовом поле Российской империи (конец ХІХ - начало ХХ вв.) (2015)
Дзевелюк А. В. - Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим (2015)
Опаленко Д. А. - Історичний аспект дослідження категорії "державна влада" (2015)
Трач А. С. - Структурні та історичні фактори пострадянських трансформацій (2015)
Киричок П. - Шановні науковці! (2014)
Киричок Т. Ю. - Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот, Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (2014)
Хамула О. Г. - Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив технологічних параметрів фіксування нанофотонних друкованих покриттів на їхні фотолюмінесцентні характеристики, Шерстюк В. П. (2014)
Козік О. М. - Флексографічний друк. Шлях від негатива на плівці до "High Definition Flexo" (2014)
Гавриш А. П. - Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Дубнюк В. Л. - Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друкарських верстатів, Худякова О. П., Котляров В. П. (2014)
Кохановський В. О. - Визначальні фактори зносостійкості контактів електромеханічних комутаційних апаратів (2014)
Цыганенко А. М. - Можно ли развивать кадровый капитал принтмедиабизнеса?, Митрякова О. Л. (2014)
Балюн О. О. - Брендбук: проблема визначення терміну (2014)
Ковалева О. Ю. - Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна, Токарь О. В. (2014)
Бондаренко С. Д. - Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності, Некраса В. В. (2014)
Киричок Т. Ю. - Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування (2014)
Руденко Л. Г. - До 50-річчя заснування Інституту географії НАН України, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2014)
Лібанова Елла. - Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Палієнко В. П. - Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини, Дорошкевич С. П., Кушнір А. С. (2014)
Спиця Р. О. - ГІС неотектонічно активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій (2014)
Мозговий А. А. - Конфліктогенність міського простору: методологія дослідження (2014)
Діденко К. Д. - Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму (2014)
Леонова С. В. - Критерії комплексного оцінювання природних територій курортів України для визначення їх статусу (2014)
Вийшли в світ (2014)
Дубницький М. М. - Стан використання матеріалів дистанційного зондування у дослідженнях просторового розвитку міст (2014)
Чехній В. М. - Про спільні дослідження з географами В’єтнаму (2014)
Лісовський С. А. - Про роботу Регіонального Конгресу Міжнародного Географічного Союзу в м. Краків, Польща (2014)
Міжнародний Рік Карти (2014)
Вступ (2014)
Руденко Л. Г. - Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92, Маруняк Є. О. (2014)
Лісовський С. А. - Врахування положень конвенцій Ріо-92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи (2014)
Палієнко В. П. - Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень (2014)
Голубцов О. Г. - Інвентаризація та аналіз даних у ландшафтному плануванні на основі ГІС (2014)
Кушнір А. С. - Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені – голоцені (за палеопедологічними даними) (2014)
Руденко Л. Г. - Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні, Савчук І. Г. (2014)
Лапорт Антуан - Столицы государств – географические объекты (2014)
Бондар В. В. - Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) (2014)
Заячук М. Д. - Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз (2014)
Іваненко Є. І. - Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об’єктів (на прикладі ділянок степової зони) (2014)
Джаман В. О. - Міжнародна конференція "Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика", Руденко В. П. (2014)
Палій А. П. - Переддезінфекційне механічне очищення тваринницьких приміщень, Ведмідь О. В., Палій А. П. (2015)
Петруша Є. З. - Етологічні особливості утримання відгодівельного поголів’я свиней залежно від щільності їх посадки в умовах промислового комплексу, Нагорний С. А. (2015)
Кульбаба С. В. - Економічна ефективність застосування нових джерел світла в системах освітлення птахівничих приміщеннь при утриманні курей-несучок (2015)
Дудін В. Ю. - Вибір матеріалу пластин ротаційного вакуумного насоса (2015)
Бойко Д. І. - Критерії і способи оцінки якості змішування компонентів комбікормів (2015)
Палій А. П. - Аналіз вимог щодо режимів промивання молокопроводів доїльних установок (2015)
Науменко О. А. - Застосування роботизованих систем у молочному скотарстві, Палій А. П., Чигрин О. А. (2015)
Нанка А. В. - Математическая формулировка задачи упругого деформирования зерна при измельчении и ее решение (2015)
Семенцов В. И. - Методика и результаты исседований скорости схода частицы с диска центробежного смесителя, Бойко И. Г. (2015)
Мирось В. В. - Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно світовим стандартам, Петруша Є. З. (2015)
Мерінець Н. А. - Призначення підігріву кормової суміші у зимовий період на кормових столах для ВРХ (2015)
Семенцов В. В. - Результаты експериментальных исследований по определению оптимальных параметров гравитационного дозатора, Бойко И. Г. (2015)
Славкова Л. Г. - Методика і результати досліджень параметрів факелу розпилення пневматичним розпилювачем (2015)
Бойко И. Г. - Методика определения неравномерности дозирования сыпучих материалов с помощью автоматизированного устройства, Русалёв А. М., Гороховик Д. А. (2015)
Пивень М. В. - Обоснование конструктивных параметров разрыхлителей зерновой смеси виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2015)
Шацький В. В. - Змішувач сипких матеріалів гравітаційного типу, Гаврильченко О. С., Кіряцев Л. О., Різоль Ю. О. (2015)
Мачкарин А. В. - Влияние вибрации на истечение зерна в вибрационном высевающем аппарате, Рыжков А. В. (2015)
Палагута А. В. - Ефективність використання ізоляції з пінополіуретану при підтриманні оптимального микроклімату у свинарниках (2015)
Сліпченко М. В. - Аналіз факторів, що впливають на швидкості сходу зернової та домішкової фаз з тарілчастого розкидача вібровідцентрового сепаратора, Півень М. В. (2015)
Мілько Д. О. - Методика експериментальних досліджень двошнекового ущільнювача (2015)
Романченко М. А. - Шляхи підвищення надійності і безпеки систем керування енергопотоками живлення електрообігрівної підлоги, Тіщенко Л. М., Хвесик А. Є. (2015)
Кунденко Н. П. - Методы криорезистивности биологических объектов в процессе воспроизводства животных (2015)
Булавин С. А. - Автоматизированная установка для проращивания зерна на витаминный корм животным, Вендин С. В., Саенко Ю. В. (2015)
Шацький В. В. - Основні вимоги до процесу та біотехнічної системи компостування органічної сировини, Поволоцький А. А. (2015)
Линник Ю. О. - Експериментальні дослідження процесу переміщення молочно-повітряної суміші в доїльній установці з верхнім молокопроводом, Дудін В. Ю., Алієв Е. Б. (2015)
Дев’ятко О. С. - Технічне забезпечення транспортування молока під час доїння корів (2015)
Лукьяненко В. М. - Методы оптимизации в задачах исследования процессов очистки и сортирования семенных смесей на мехатронных вибромашинах (2015)
Ковалишин С. Й. - Дослідження параметрів пневмоелектричного сепарування насіння злакових трав, Швець О. П., Дадак В. О. (2015)
Лиходід В. В. - Аналіз технологій та технічних засобів для первинної обробки вовни в умовах сільськогосподарських формувань, Павленко С. І., Івлєв В. В., Сухарльов В. О. (2015)
Рубльов В. Є. - Методика статистичного контролю якості доїльних установок (2015)
Пугач А. М. - Ефективність впровадження культиваторних лап підвищеної зносостійкості – економічний аспект, Павленко О. С. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Борщ Ю. П. - Експериментальне визначення параметрі зернової суміші при псевдозрідженні на повітропроникних поверхнях пневмосепаруючих пристроїв, Абдуєв М. М., Семенцов В. І., Зінченко Г. Т. (2015)
Павленко С. І. - Обґрунтування технологічної схеми процесу компостування органічних відходів на відкритих майданчиках (2015)
Гаек Е. А. - Сравнительный анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований в разработанном циклоне аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Довжик М. Я. - Силовий аналіз тракторного агрегату з пахотним плугом, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Швець О. П. - Обгрунтування технології післязбиральної обробки насіння ріпаку на основі результатів дослідженнь його якості під час збирання, Щур Т. Г. (2015)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур, Пацула О. М. (2015)
Харченко С. А. - Математические выражения модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету (2015)
Полупанов В. Н. - Критерии пирсона в применении к анализу n-факторного массива замеров при инженерных решениях в сельском хозяйстве, Каретников Р. В. (2015)
Гридасов В. И. - О скорости движения по желудочно-кишечному тракту кормов у животных (2015)
Romanovskyi O. - Will formation as a necessary condition of a leader’s personality self-education in the learning process, Gren L. (2015)
Sereda N. - Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager (2015)
Дольская О. А. - Интеллектуальные революции и техники мышления (2015)
Савельєва Ю. М. - Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства: Схід проти Заходу (2015)
Мороз В. М. - Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання (2015)
Колос К. Р. - Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Markova О. - Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical universities students (2015)
Канюк Г. И. - Постановка лабораторной работы "Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение ее хищения”, Чернюк А. М., Пугачева Т. Н., Безъязычный В. Ф. (2015)
Філоненко М. М. - Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика (2015)
Popova G. - The usage of the narrative approach in the psychological consulting by means of the metaphoric associative cards (MAC), Miloradova N. (2015)
Movchan Ya. - Psychological aspects of future engineer training in higher educational establishments (2015)
Нітенко О. - Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти (2015)
Гончаренко Т. Є. - Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті (2015)
Cherkashin A. I. - Formation of future specialists’ personality at higher education establishments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect, Akimenko D. O. (2015)
Grinchencko О. - Features of formation of students professional identity psychologists during training at university (2015)
Наші автори (2015)
Скобло Т. С. - Новая технология модифицирования при восстановлении изделия, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Марков А. В., Михайличенко А. С. (2015)
Лузан С. А. - Исследование влияния параметров вибрационной обработки на износостойкость газопламенных покрытий системы Ni-Cr-B-Si (2015)
Тришевский О. И. - К определению напряжений при валковой вытяжке продольных гофров на листовой заготовке (2015)
Лютак І. З. - Комп’ютерне моделювання деталей циліндричного шарніра, Сторож Я. Б. (2015)
Аветисян В. К. - Работа деформирующих шариков статической раскатки для обработки гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, Польотов В. А., Соболев Е. Ф. (2015)
Бантковский В. А. - Оценка качества текущего ремонта оборудования, Аветисян В. К., Завалий Н. А. (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Пасюта А. Г. - Влияние упрочнения на качество восстановления режущих элементов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Келемеш А. А., Дудников А. А. (2015)
Пастухова Т. В. - Сравнение износостойкости легированных чугунов в условиях лабораторных и стендовых испытаний, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Чабак Ю. Г., Брыков М. А. (2015)
Захарченко М. Б. - Методика оценки реологических свойств структуры сопряженных материалов в трибосистеме (2015)
Іванкова О. В. - До питання відновлення зношених деталей ходової частини автомобілів, Жуков А. Ю. (2015)
Коломієць С. М. - Сучасні технології виробництва деталей машин (2015)
Краснощек Ю. С. - О расчете кинематики ротационного резания (2015)
Скобло Т. С. - Методика разработки браковочных норм при оценке качества изделий из литых низкоуглеродистых сталей, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Телятников В. В. (2015)
Лузан С. А. - Определение способов восстановления деталей сельскохозяйственных машин, обеспечивающих их ресурс на уровне и превышающем уровень новых (2015)
Рубльов В. І. - Органолептичні методи як напрям ефективного контролю якості сільськогосподарської техніки (2015)
Скобло Т. С. - Исследование износа деталей предварительно упрочненных химико-термической обработкой, Мартыненко А. Д., Мартыненко Д. А. (2015)
Романюк С. П. - Анализ патентов и авторских свидетельств по упрочнению изделий (2015)
Сидашенко А. И. - Изготовление и обработка корпусных деталей из чугуна, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Рыбалко И. Н., Манило В. Л. (2015)
Кунденко Н. П. - Системы измерения электрофизических параметров веществ (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Толстенко А. В. - Особливості механічної обробки пористих матеріалів, Бедін А. С. (2015)
Сахно В. П. - Аналіз умов забезпечення працездатності автотранспортних засобів на основі удосконалення системи технічного обслуговування, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Сиромятніков П. С. - Діагностування індивідуальної паливної апаратури з електронним керуванням (методичні положення), Морозов М. А. (2015)
Марков А. В. - Применение вторичного сырья и модифицирующих присадок для повышения эксплуатационных свойств изделий (2015)
Кудренко С. О. - Інтелектуальний аналіз даних засобами аналізу й керування реляційними базами даних (2015)
Скобло Т. С. - Технология восстановления изношенных культиваторных лап типа Marathon Series фирмы Osmundson, Тихонов А. В., Рыбалко И. Н., Карташов С. Г., Сайчук А. В., Холкина И. В. (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Поляков А. Н. - Влияние технического состояния дизельных форсунок на показатели работы двигателя, Тридуб А. Г. (2015)
Калінін Є. І. - Динаміка взаємодії корпусу плуга з перешкодою, Шуляк М. Л. (2015)
Тищенко Л. Н. - Работоспособность безвольфрамовых твердых сплавов различных модификаций при точении, Коломиец В. В., Любичева К. М., Kumar V. (2015)
Тіщенко Л. М. - Математична модель і алгоритм обчислення при моделюванні процесу сепарації насіння на похилій вібруючій неперфорованій поверхні, Лук'яненко В. М. (2015)
Пасюта А. Г. - Взаємозв’язок параметрів вібраційної обробки з якістю зміцнення ріжучого елементу культиваторних лап, Біловод О. І., Келемеш А. О., Дудніков А. А. (2015)
Коломієць В. В. - Зміцнення деталей при чистовому точені різцями із ПНТМ, Фабричнікова І. А. (2015)
Попович П. В. - Визначення характеристик завантаженості несучих систем мобільних машин, Грицай Ю. В., Цьонь О. (2015)
Тищенко Л. Н. - Анализ акустических приборов для определения характеристик процесса резания металлов, Коломиец В. В., Любичева К. М., Шабалин Д. В. (2015)
Марченко М. В. - Особенности затвердевания втулок цилиндров в условиях существующего производства, Ровный Е. В., Сирык В. И. (2015)
Аулін В. В. - Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки, Лисенко С. В., Голуб Д. В., Гриньків А. В., Мартиненко О. Д. (2015)
Автухов А. К. - Влияние способа производства и химического состава хромоникелевого чугуна на основные оценочные критерии прокатных валков (2015)
Алфьоров О. І. - Динаміка руху та надійність робочих органів грунтообробних агрегатів на пружній підвісці (2015)
Скобло Т. С. - Исследование влияния виброобработки на упрочнение структурных составляющих стали 10, Власовец В. М., Науменко А. О., Дудников И. А. (2015)
Заец В. Н. - Оценка условий работы помольных шаров из стали эвтектоидного состава при использовании в шаровых мельницах (2015)
Марченко А. Ю. - Анализ нормативных и технологических ограничений при оценке коррозионно-механической повреждаемости насосно-компрессорных труб (2015)
Титул, зміст (2014)
Kizub I. V. - Rho­kinase: one of the main links in Ca2+ sensitization in diabetes­induced vascular smooth muscle hypercontractility (2014)
Слесарчук В. Ю. - Нейропротекторные свойства препаратов кверцетина (2014)
Шарикіна Н. І. - Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина II), Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І. (2014)
Котов О. О. - Формування резистентності (толерантності) до анксіолітичної дії феназепаму за тривалого введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2014)
Макаренко О. В. - Експериментальна оцінка антипаркінсонічної активності цитиколіну сумісно з амантадином, Криворучко Т. М. (2014)
Нефьодов О. О. - Порівняльна оцінка впливу ненаркотичних аналгетиків та засобів ад’ювантної терапії на поведінкові реакції щурів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2014)
Добреля Н. В. - Роль дельта­ізоформи протеїнкінази С у розвитку порушень коронарного кровотоку, що викликані цукровим діабетом, Стрєлков Є. В., Хромов О. С., Клименко К. І., Новохацька Т. В., Соловйов А. І. (2014)
Мокляк Є. В. - Вплив композитних наночастинок магнетиту на вміст заліза в органах та плазмі крові щурів за умов гострої крововтрати, Важнича О. М., Андрусишина І. М. (2014)
Мохорт М. А. - Вплив похідних імідазо, Кутовий Ю. М. (2014)
Посохова К. А. - Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету, Стечишин І. П. (2014)
Чікіткіна О. М. - Вплив глікверину на ліпідний обмін та стан печінки щурів на тлі метаболічного синдрому, Кононенко Н. М., Лар`яновська Ю. Б. (2014)
Щудрова Т. С. - Порівняльна оцінка нефропротекторної активності органоспецифічних пептидів при гентаміциновій нефропатії в щурів, Заморський І. І. (2014)
Ярош О. К. - Кардіотропність нової ін’єкційної форми препарату "Ангіолін" після внутрішньом’язового введення, Нагорна О. О., Кучеренко Л. І., Волуй А. В., Кузнєцова О. В. (2014)
До 75­річчя видатного науковця (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Козаченко О. В. - Аналіз режимів руху сільськогосподарського агрегату та напрямки зменшення енерговитрат при виконанні технологічного процесу, Блезнюк О. В. (2015)
Ріпецький Є. Й. - Методи опрацювання експериментальних даних експлуатаційного навантаження частотної структури при оцінці довговічності, Ріпецький Р. Й. (2015)
Артьомов М. П. - Дослідження динаміки і кекрованості мобільних сільськогосподарських агрегатів (2015)
Антощенков Р. В. - Експериментальні дослідження трактора ХТЗ-200 з чизельним плугом, Антощенков В. М., Гуртов А. П., Станіславенко Д. В., Товстокорий В. Д. (2015)
Подригало М. А. - Синхронизація руху транспортного агрегату під час виконання спільних технологічних операцій рослинництва, Артьомов М. П., Шуляк М. Л., Берладін Д. В. (2015)
Калінін Є. І. - Підвищення безвідмовності грохотів картоплезбиральних машин шляхом їх динамічної та амплітудної стабілізації (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Коломієць С. М. - Дослідження сили опору перекочуванню опорних коліс ґрунтообробних машин (2015)
Лузан С. А. - Исследование зависимости скорости изнашивания газопламенных покрытий от мощности разряда при электроискровом легировании (2015)
Назаренко О. О. - Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів обґрунтуванням ресурсозберігаючих режимів (2015)
Рублёв В. И. - Проблемы статистического контроля качества и его реализация (2015)
Саньков С. М. - Подбор элементов гидропривода и управление выдвижными секциями орудий для обработки почвы в приствольных зонах деревьев и винограда, Карташов С. Г., Тихонов А. В. (2015)
Кашин Д. В. - Результати експериментальних досліджень орного МТА у складі трактора ХТЗ-17224 і плуга ПЛН-5-35 (2015)
Тарельник В. Б. - Приработочные покрытия подшипников скольжения, Марцинковский В. С., Дзюба А. В., Антошевский Б., Карп П. (2015)
Тарельник В. Б. - Повышение качества прессовых соединений, Коноплянченко Е. В., Тарельник Н. В., Лебедь В. Т. (2015)
Сорокін С. П. - Вплив визначальних параметрів технічного стану форсунок на економічність дизеля, Блінов О., Курасов Р. Л., Грушецький С. М. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Попович П. В. - Пошукове конструювання тримких металоконструкцій тракторних причепів, Грицай Ю. В., Довбуш Т. А. (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Смолінський С. В. - Щодо підвищення ефективності роботи картоплесортувалок (2015)
Борак К. В. - Фізико-математичне моделювання трібосистеми "робочий орган-ґрунт" (2015)
Кунденко Н. П. - Влияние ультрафиолетового излучения на качество питательного раствора теплиц, Ковальчук И. М., Шинкаренко И. М. (2015)
Калюжний О. Б. - Підготовка біопалива дизельних двигунів сільгосптехніки, Калюжний Б. Г., Платков В. Я. (2015)
Козаченко О. В. - Динаміки зношування криволінійного леза оснащеного локальним зміцненням, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2015)
Нанка А. В. - Аналитическое решение второй краевой задачи теории упругости применительно к измельчению зерна (2015)
Сокол С. П. - Геометрична модель робочої поверхні копача коренеплодів (2015)
Артьомов М. П. - Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях (2015)
Деркач О. Д. - До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань, Науменко М. М., Макаренко Д. О., Муранов Є. С. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Кузнецова О. Ю. - Дослідження відносної абразивної стійкості робочих органів сільськогосподарських машин (2015)
Опалко В. Г. - Дослідження дизайну як складової показників якості зернових сівалок типу СЗ (2015)
Роговський І. Л. - Відновлення працездатності складальних одиниць сільськогосподарської машини (2015)
Байда Е. И. - Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя (2014)
Жорняк Л. Б. - К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности, Осинская В. И., Пальцун А. С. (2014)
Пантелят М. Г. - Методика комп’ютерного моделювання методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити, Гуренцов Ю. В. (2014)
Чепелюк А. А. - К вопросу классификации реле напряжения для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети (2014)
Афанасов А. М. - Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Калініченко А. В. - Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна (2014)
Кулинченко Г. В. - Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства, Леонтьев П. В., Коробов А. Г., Свинаренко Д. С. (2014)
Щебенюк Л. А. - До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2014)
Гриб О. Г. - Автоматизированная система телеуправления энергообъектами при низком качестве электроэнергии, Белов Н. С., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Лелека А. В. (2014)
Гриб О. Г. - Работа средств защиты от перенапряжений в енергосистемах при наличии высших гармоник, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Жданов Р. В. (2014)
Костюков И. А. - Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя (2014)
Клименко Б. В. - Стандарти ДСТУ ІЕС: хата без фундамента… (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Дикань В. Л. - Оцінка якості робочої сили підприємства, Дмитрієнко С. В. (2014)
Вовк В. А. - Критерії оцінки соціальної відповідальності бізнесу, Затєйщикова О. О. (2014)
Ляшок Я. А. - Национальная модель в системе моделей жизнеобеспечения населения (2014)
Цюрко І. А. - Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України (2014)
Черкашина М. В. - Вдосконалення механізму мотивації в умовах постіндустріальної економіки, Науменко М. О. (2014)
Дикань В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку промислового комплексу економіки України (2014)
Карачарова К. А. - Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ (2014)
Міщенко С. П. - Економічна безпека залізничного транспорту України в контексті захисту національних інтересів країни (2014)
Пономаренко О. О. - Проблеми фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення, Шифріна Н. І. (2014)
Дикань В. Л. - Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины, Рыжова Ю. А. (2014)
Адамян Ю. П. - Аналіз складових критерію, що відносяться до технологічних наслідків, які спричиняють транспортні компанії (2014)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки рівня економічної безпеки дистанції колії, Сухорукова Т. Г. (2014)
Полякова О. М. - Світовий досвід фінансування розвитку автодорожньої інфраструктури на основі державно-приватного партнерства (2014)
Чередниченко О. Ю. - Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту (2014)
Шраменко О. В. - Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту, Яковлева К. Ю. (2014)
Ареф’єв С. О. - Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації (2014)
Вовк М. А. - Методико-аналітичне забезпечення оцінки технологічного оновлення підприємств машинобудування (2014)
Геращенко І. О. - Шляхи підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2014)
Гладух М. В. - Економічна безпека підприємств як запорука економічної стійкості держави (2014)
Гречішкіна А. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2014)
Давидова О. Ю. - Проблеми розвитку підприємств туризму в Україні (2014)
Єлагін Ю. В. - Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту, Обруч Г. В. (2014)
Зубенко В. О. - Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом, Чудомех І. О. (2014)
Маліков В. В. - Проблеми організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні (2014)
Невдачина О. І. - Концептуальні основи формування економічних інструментів стратегії фінансово – векторного розвитку підприємства (2014)
Олексюк Т. В. - Розвиток підприємств машинобудування з позиції формування їх фінансової безпеки (2014)
Павліченко В. М. - Економічна безпека українських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи: сутність, загрози (2014)
Устенко М. О. - Обгрунтування необхідності впровадження логістичних систем на підприємствах (2014)
Терованесова О. Ю. - Конкурентний статус підприємства в системі наукових категорій (2014)
Толстова А. В. - Формування інтегрованого агропромислового кластеру: стратегічний напрям розвитку підприємств сільського господарства харківського регіону, Косенко Н. С. (2014)
Федорко І. П. - Організаційно-фінансовий механізм розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі державно-приватного партнерства (2014)
Кондратюк М. В. - Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства, Лактіонова К. С. (2014)
Бубенко П. Т. - Управління фінансовими потоками будівельного підприємства на основі логістичного бюджетування (2014)
Дикань О. В. - Логістичний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств (2014)
Круглов В. В. - Підвищення ефективності системи управління якості на торговельному підприємстві, Афанасьєва А. А. (2014)
Мірошніченко Ю. В. - Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління, Підгорна О. М. (2014)
Токмакова І. В. - Управління кадровою безпекою підприємств залізничного транспорту, Дудка К. В. (2014)
Фоменко А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування механізму управління стратегічним розвитком підприємства (2014)
Гудзь О. Є. - Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Управління прибутком сільськогосподарських підприємств (2015)
Krasnorutskyy O. O. - Biofuel usage promotion in the European union: experience for Ukraine, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Міжнародний трансфер технологій як чинник розвитку агропромислового виробництва, Левкін А. В. (2015)
Маренич Т. Г. - Фермерство в Україні та перспективи його функціонування, Борисовський Д. В. (2015)
Онегіна В. М. - Інноваційний потенціал підприємств та державна політика, Луньова В. А. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Планування фінансового забезпечення інноваційних агротехнологій в умовах різного фінансового стану підприємств, Дудник О. В. (2015)
Антощенкова В. В. - Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність (2015)
Артеменко О. О. - Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2015)
Бабан Т. О. - Світовий досвід державного регулювання ринку зерна: уроки для України (2015)
Бадалов Х. М. - Собівартість пшениці в сільськогосподарських підприємствах України та ЄС з позицій міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Батюк Л. А. - Наукові знання в сучасних умовах та їх вплив на соціально-економічний розвиток, Кравченко О. М. (2015)
Богданович О. А. - Дослідження виробництва валової продукції та галузевої структури сільського господарства в Україні та по регіонах (2015)
Богомолова К. С. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2015)
Василішин С. І. - Переоцінка активів як напрям протидії інфляції у системі економічної безпеки підприємств, Ступницький Є. Р. (2015)
Грідін О. В. - Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України (2015)
Дуднєва Ю. Е. - Система стратегічного управління компанією в умовах нестабільності середовища, Кір'ян І. С. (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції, проблеми та перспективи розвитку галузі виноградарства в Україні (2015)
Izdebski W. - Социальная ответственность предприятия в логистике, Kryś P., Skudlarski J., Zając S. (2015)
Киреенко Н. В. - Брендинг как важнейший элемент маркетинговой политики предприятий агропродовольственной сферы (2015)
Клименко С. О. - Історичні аспекти розвитку облікового забезпечення доходів підприємства (2015)
Ковальчук О. Д. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в контексті популяризації географічних зазначень: досвід ЄС та перспективи для України (2015)
Котко Я. М. - Роль сховищ для зберігання продукції овочівництва (2015)
Лозинська І. В. - Основні напрямки формування системи державного регулювання галузі м’ясо-молочного скотарства для відродження її ефективності в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Луценко О. А. - Державна підтримка сільського господарства країн ЄС в умовах СОТ: досвід для України (2015)
Макода С. Л. - Економічний зміст та протиріччя в обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Малій О. Г. - Оцінка фінансового забезпечення агроформувань (2015)
Мандич О. В. - Організація маркетингової діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України (2015)
Накісько О. В. - Державна підтримка агропромислового комплексу в контексті інноваційно-інвестиційного відтворення, Руденко С. В. (2015)
Ніценко В. С. - Щодо уточнення змісту дефініції "агропромислове підприємство" (2015)
Островерх О. В. - Проектування раціональної внутрішньорайонної системи спеціалізації та концентрації тваринництва як важливого етапу оптимізації виробничої структури (2015)
Плотнікова М. Ф. - Механізм активізації розвитку сільських територій у контексті трансформації суспільних відносин (2015)
Сагачко Ю. М. - Теоретичні основи інтенсивного розвитку тваринництва (2015)
Смігунова О. В. - Особливості інтеграційної взаємодії суб’єктів аграрної сфери: теоретичні засади та практичне підґрунтя (2015)
Стегній О. В. - Використання земельних ресурсів аграрних підприємств України (2015)
Сумець О. М. - Вплив логістичних витрат на основні показники господарювання підприємств олійно-жирової галузі (2015)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії організаційно-економічний механізм (2015)
Якубенко Ю. Л. - Фінансово-обліковий аспект трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств та шляхи їх скорочення, Зубченко В. В. (2015)
Якунічева А. Ю. - Оцінка ефективності здійснення маркетингу дорадчих послуг (2015)
Передмова (2014)
Академия военно-исторических наук: цели и задачи (2014)
Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років (2014)
70 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (2014)
Незабутнє (2014)
Философия в современном мире (2014)
Кузьменко О. В. - Зарубіжна методика формування громадянських вмінь, Решетняк Н. Б. (2014)
Гаевая А. В. - О ресурсе развития в Украине, Дегтярёва И. Г. (2014)
Гаряєва Г. М. - Франчайзинг, Хільченко А. М., Поліщук О. Я. (2014)
Гаряєва Г. М. - Торгові бар'єри, Хільченко А. М. (2014)
Гаряева А. М. - Правовые отношения Германии и Украины в свете событий 2014 года, Полищук О. Я., Хильченко А. М. (2014)
Перевалова Л. В. - Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Киян М. Ш. - Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу, Окладна М. Г. (2014)
Муренко Е. Л. - Сущность типологии государства (2014)
Фрадкіна Н. В. - Концепція "українського православ’я" М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності (2014)
Маліков В. В. - Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові (2014)
Міщенко М. М. - На шляху національного відродження: релігійна складова духовного світу України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Владленова І. В. - Сучасні технології: виклики та ризики (2014)
Смоляга М. В. - Проблемы современной эпистемологии в свете кантовской этической концепции, Старикова Г. Г. (2014)
Годзь Н. Б. - Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки (2014)
Стричинець О. В. - Категоричний силогізм (2014)
Шкумат А. В. - Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2014)
Горбунов М. П. - Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО, Ренкас О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Наші вітання (2014)
Пам'ятка авторам (2014)
Krasnorutskyy O. O. - The alternative energy development in the context of the bio-fuels proceeding, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Гуторов О. І. - Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах, Гуторова О. О. (2015)
Красноруцький О. О. - Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Управління ефективністю діяльності підприємств-виробників овочів, Левкін А. В. (2015)
Стецюк П. А. - Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2015)
Федулова І. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки нематеріальних активів підприємства, Кукурудзяк Л. В. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Інновації: теоретико-еволюційні аспекти (2015)
Аманов Б. - Цінова політика в агропромисловому виробництві як основа соціально-економічного розвитку країни (2015)
Антощенкова В. В. - Експортний потенціал молокопродуктового сектору України (2015)
Артеменко О. О. - Методичні проблеми оцінки реалізації ключових функцій оплати праці (2015)
Береговий В. К. - Виробництво та забезпечення рослинною олією населення України стан, тенденції (2015)
Богомолова К. С. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції (2015)
Боярчук Л. В. - Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності, Холодницька А. В. (2015)
Грибовська Ю. М. - Трансформація фінансової звітності та перехід на МСФЗ (2015)
Грідін О. В. - Теоретичні та практичні аспекти перспектив розвитку підприємств борошномельно-круп’яної галузі України (2015)
Гуторов А. О. - Виробнича типізація сільськогосподарських підприємств у системі інтеграційних відносин (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції розвитку та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Izdebski W. - Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности фермерских хозяйств в Польше, Skudlarski J., Ciotucha J., Zając S. (2015)
Іщенко О. А. - Необхідність побудови логістичних систем на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Клименко С. О. - Використання внутрішнього аудиту в обліковій політиці щодо основних засобів підприємств, Мікрюкова Л. В. (2015)
Коломієць Н. О. - Державні фінанси у період фінансової кризи в Україні, Павліченко В. М. (2015)
Колпаченко Н. М. - Розвиток біопаливної галузі, як шлях подолання енергетичної залежності (2015)
Котко Я. М. - Роль ярмарків у формуванні та функціонуванні овочевого ринку (2015)
Кравченко О. М. - Проблеми функціонування підприємств аграрного сектору економіки України в умовах модифікації ринкових механізмів ціноутворення, Батюк Л. А. (2015)
Краля В. Г. - Теоретичні основи управління організаційними трансформаціями (2015)
Крутько М. А. - Умови і механізми інтеграційних процесів в сільському господарстві, Калініченко С. М., Макода С. Л. (2015)
Литвин О. Ю. - Причини високих цін на нове житло в Україні: об’єктивні й спекулятивні (2015)
Лозова О. А. - Туристична галузь – важливий фактор інвестиційної привабливості Запорізького регіону (2015)
Мандич О. В. - Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств (2015)
Ніценко В. С. - Функціонування агропромислових підприємств в сучасних умовах господарювання (2015)
Polyvana L. A. - Single methodikal information system of accounting (2015)
Потишняк О. М. - Розвиток логістичних систем у Південному регіоні в умовах кризи, Гаврильчак О. В., Куцак В. О. (2015)
Стегній О. В. - Агрохолдингізація та державне регулювання аграрного сектору (2015)
Сухостав Е. В. - Проблемы развития розничной торговли в России (2015)
Трушина А. Ю. - Аналіз сучасного стану та пріоритетні напрями розвитку аграрного виробництва в Полтавській області (2015)
Ужва А. М. - Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу (2015)
Чернецька О. В. - Зовнішні чинники формування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2015)
Шабінський О. В. - Механізм подолання загроз економічної безпеки підприємств агросектора України у сфері ціноутворення, Євдокімова М. О. (2015)
Шемчук Р. С. - Теоретичні основи організації управлінського обліку в рослинництві, Пащенко Л. А. (2015)
Шибаєва Н. В. - Еволюція спільної аграрної політики ЄС, Квятко Т. М. (2015)
Потишняк О. М. - Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями, Корнієнко К. М. (2015)
Єщенко В. О. - Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві (2014)
Патика В. П. - Фітопатогенні бактерії: фундаментальні і прикладні аспекти, Пасічник Л. А. (2014)
Горгулько Т. В. - Влияние разных обработок почвы на биологическую активность почвы и продуктивность сои (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського