Петровська М. А. - Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області, Курганевич Л. П. (2015)
Покляцький С. А. - Екологічна складова умов життя населення великих міст України (2015)
Гілета Л. А. - Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів (2015)
Молікевич Р. С. - Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення (2015)
Бакало О. Д. - Геоекологічний стан басейну річки Джурин (2015)
Царик Л. П. - Щодо проблем реалізації загальнодержавної програми формування екомережі України на національному і регіональному рівнях, Вітенко І. М. (2015)
Паньків З. П. - Структура та географія природоохоронного землекористування в Карпатському регіоні України (2015)
Мельнійчук М. М. - Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Безсмертнюк Т. П. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив агровикористання на просторову динаміку та розвиток гірських місцевостей в межах субальпійського високогір’я Карпатського Національного природного парку (2015)
Пилипчук О. Є. - Заповідні об’єкти у системі Бережанського і Бучацького державних лісових господарств (2015)
Шульгач А. С. - Оцінка антропогенного навантаження на геосистему потенційного Національного природного парку "Лісова пісня" (2015)
Професору Мирославу Сивому – 65 (2015)
Царик Л. - Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету). Історико-наукометрична довідка, Кузишин А. (2015)
Природному заповіднику "Медобори" – 25 років (2015)
Рецензія на навчальний посібник "Природокористування" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2013)
Саченко А. В. - Механизмы формирования контактного сопротивления в омических контактах с большой плотностью дислокаций (обзор), Беляев А. Е., Болтовец Н. С., Конакова Р. В., Шеремет В. Н. (2013)
Стронський О. В. - Властивості і застосування халькогенідних стекол. Частина I (огляд), Тельбіз Г. М., Олексенко П. Ф. (2013)
Баранський П. І. - Фізичні фактори, що зумовлюють анізотропію термоерс і анізотропію рухливості в багатодолинних напівпровідниках, Гайдар Г. П. (2013)
Федченко А. Н. - Использование композитных каликсареновых пленок для оптоэлектронного колориметрического детектирования газов, Вахула А. А., Кукла А. Л., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневский С. Г., Матвиенко Л. М. (2013)
Денисова З. Л. - Получение и характеристики тонких пленок металлополимера с координационными комплексами редкоземельных элементов, Олексенко П. Ф., Бережницкая А. С., Федоров Я. В., Велигура Л. И., Стронский А. В., Трунова Е. К. (2013)
Стрельчук В. В. - Спектры комбинационного рассеяния света пористых нанокомпозитных пленок оксида алюминия с Si квантовыми точками, Николенко А. C., Каганович Э. Б., Крищенко И. М., Манойлов Э. Г. (2013)
Капуш О. А. - Вплив умов синтезу на фотолюмінесцентні властивості наночастинок CdS у колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Мазарчук І. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Морозовська В. Й., Курик А. О. (2013)
Вакарюк Т. Є. - Використання поруватих плівок SiOx у сенсорах на базі поверхневого плазмонного резонансу, Громовой Ю. С., Данько В. А., Дорожинський Г. В., Зиньо С. А., Індутний І. З., Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Христосенко Р. В., Шепелявий П. Є. (2013)
Сукач А. В. - Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів a-SiCN/c-Si, Тетьоркін В. В., Іващенко В. І., Порада О. К., Козак А. О., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т. (2013)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний датчик метеорологічної дальності видимості, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф. (2013)
Оліх Я. М. - Про акустостимульовану самоорганізацію дефектно-домішкових структур напівпровідника в процесі йонної мплантації (2013)
Костюкевич Е. В. - Реконструкция поверхности поликристаллических пленок золота под влиянием температурного отжига, Костюкевич С. А., Шепелявый П. Е. (2013)
Сукач А. В. - Механізми перенесення заряду в полікристалічних сандвіч-структурах p+-PbTe/p-CdTe/p+-PbTe, Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Луцишин І. Г. (2013)
Карась Н. И. - Влияние оксидного покрытия на отрицательную фотопроводимость в структурах макропористого кремния (2013)
Атамнах Салах - Участь гістаміну в регуляції жовчосекреторної функції, кровообігу і тканинного дихання печінки, Янчук П. І., Решетник Є. М., Весельський С. П., Комаренко В. І., Левадянська Ю. А., Бондзик О. В., Тєрєхов А. А. (2015)
Горенко З. А. - Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту, Грінченко О. А., Весельський С. П. (2015)
Гречуха С. В. - Реактивність центральної гемодинаміки при диханні з опором у представників різних циклічних видів спорту, Коваленко С. О., Безкопильний О. О., Гаценко В. П. (2015)
Грінченко О. А. - Зміни спектру вільних амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті, Весельський С. П., Горенко З. А. (2015)
Дроздовська С. Б. - Експресія гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) у тромбоцитах і моноцитах при адаптації до фізичних навантажень (2015)
Колодочка Л. А. - К видовому составу клещей−фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) Донецкой области, Бондарев В. Ю. (2015)
Конограй В. А. - Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Artemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища, Осипенко В. В. (2015)
Коробейніков Г. В. - Статеві особливості нейродинамічних функцій у елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М. (2015)
Коровякова Т. О. - Періодизація онтогенезу Stenactis (Phalacroloma) annua та вивчення онтогенетичної структури популяцій в умовах господарського користування заплавними луками, Тихонова О. М. (2015)
Куценко Т. В. - Вплив метеорологічних факторів на показники організму дітей різного віку (2015)
Лизогуб В. С. - Електрофізіологічні характеристики Р300 та функціональна організація складних слухомоторних реакцій у підлітків, Кожемяко Т. В., Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2015)
Миколайчук В. Г. - Морфологія суцвіть, особливості цвітіння і плодоношення рослин Trifolium Rubens L. (Fabaceae) різних років вегетації у національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (2015)
Редька І. В. - Зміни нелінійної динаміки електричної активності головного мозку дівчаток при зорових дисфункціях, Майоров О. Ю. (2015)
Ровний А. С. - Динаміка серцевої діяльності студентів під час екзаменаційної сесії (2015)
Скляр Ю. Л. - Віталітетна структура ценопопуляцій Trapa natans L. s. l.. в національному природному парку "Деснянсько-Старогутський" (2015)
Фареній І. А. - До питання про гніздування болотяної гаїчки (Parus Palustris) у штучних гніздівлях (2015)
Федонюк Л. Я. - Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн в нормі, Пентелейчук Н. П. (2015)
Федорчук І. В. - Систематичний аналіз досліджених видів макрофітів-індикаторів основних водотоків національного природного парку "Подільські Товтри”, Козак М. І. (2015)
Холодов С. А. - Морфофункціональні особливості порушень сили мязів нижніх кінцівок у дітей з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей (2015)
Korobeynikov G. V. - Aging peculiarities of stress resistance in elite athletes, Korobeinikova L. G., Richok T. M., Mischenko V. S. (2015)
Kuzemko A. A. - Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National dendrological park "Sofiyivka” NAS of Ukraine, Didenko I. P., Shvets T. A., Goncharuk L. L., Chikov I. V., Chekanov M. M. (2015)
Титул, зміст (2011)
Приймак І. - Особливості художнього моделювання жіночих образів у малій прозі Любові Яновської (2011)
Лілік О. - "Людська душа — це чаша для горя": дослідження внутрішнього світу Олександра Довженка на уроках української літератури (2011)
Тименко В. - Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості через взаємодію різних видів мистецтв (2011)
Жила С. - Олекса Стороженко: сторінки підручника для 8 класу (2011)
Черниш А. - Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького "Поет із пекла (Тодось Осьмачка)" (2011)
Сеник Н. - Проблема особистого щастя в драмі Івана Франка "Украдене щастя". Конспект уроку (2011)
Небеленчук І. - Оповідання О. Жовни "Маленьке життя" в контексті літератури рідного краю (2011)
Шевченко З. - Мистецький контекст вивчення літератури символізму в спецкурсі "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Паламар С. - Розвиток жанру сонета в українській літературі. Теоретичний аспект (2011)
Радутний Р. - Українська (та не зовсім) альтернатива (2011)
Лінкевич Л. - Володимир Владко — "український Жюль Верн". Матеріали до проведення факультативного заняття (2011)
Єременко О. - Український митець у діаспорі: сторінками творчої біографії Леоніда Полтави. Літературний вечір, Дрожевська В. (2011)
Безкоровайна О. - "Немає загадки таланту — є вічна загадка любові". Літературними стежками рідного краю, Кулик Є. (2011)
Баркалова І. М. - Політичні та економічні передумови європейської інтеграції Німеччини (1949 – 1955 рр.) (2012)
Бойченко А. М. - Американська експансiя в країнах Латинської Америки як фактор становлення мiжамериканської системи відносин (кінець XIX – початок XX ст.) (2012)
Моісєєнко Л. - Православні секти духовного християнства в Південно-Східній Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) (2012)
Новиченко А. С. - Асасини: історія виникнення та механізм функціонування (2012)
Терзі О. С. - Формування історичної школи права, Аракелян Г. А. (2012)
Шологон Л. І. - Періодичні видання товариства "Просвіта" як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Воронова Н. С. - Антропологічна парадигма осягнення музики: феноменологічний підхід (2012)
Зуев К. А. - Сознание и экология (2012)
Кірєєва Т. І. - Духовна музика Нового часу і символістичні цінності Д. Бортнянського, Кірєєва О. Г., Кірєєва В. Г. (2012)
Могилевцев В. В. - Соціальна природа релігійного конфлікту (2012)
Тодорова С. Н. - Развитие концепта "память" в философском дискурсе (2012)
Туренко О. С. - Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського. Частина друга (2012)
Фомін Ф. В. - Еволюція сімейно-шлюбних стосунків у сучасному суспільстві (2012)
Ямчук П. - Християнсько-гуманістична діяльність В.Г. Короленка доби радикального постпросвітництва: духовна й буттєва ретроспекція у аксіологічному сприйнятті ХХІ ст. (2012)
Брязкун В. В. - Граїзація та карнавалізація як критерії сформованості об’єктивованої форми віртуальної свідомості (2012)
Абдуллін А. А. - Проблема переосмислення функцій і призначення органів міліції Донбасу на сучасному етапі державотворення в Україні, Ситник О. М. (2011)
Баркалова І. М. - Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. (2011)
Бородинов В. Д. - Международный терроризм: генезис, характерные черты и основные тенденции, Кирницкий О. В. (2011)
Бочаров С. В. - Польсько-українські стосунки в контексті безпеки Причорноморського регіону на рубежі ХХ – ХХІ ст. (2011)
Бредіхин А. В. - Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни, Клиніна Т. С. (2011)
Воробйов В. В. - Місія Б. Франкліна та створення франко-американського союзу 1778 р. (2011)
Житарюк І. В. - Система освіти Буковини та Хотинщини за часів їх перебування у складі королівської Румунії (1918 – 1940) (2011)
Ковальська Л. А. - Проблеми періодизації історіографії радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Лесіва Н. О. - Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960 – 2010 рр.) (2011)
Моісєєнко Л. - Єврейські благодійні організації в Катеринославській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Патрушев С. С. - Особенности правового регулирования регистрации и использования доменных имен, Филатов Ю. И. (2011)
Сергєєв А. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження окремих регіональних аспектів етнополітичного сприйняття державотворчих процесів протягом 1990 – 1994 років (на прикладі Донеччини та Закарпаття) (2011)
Белокобыльский А. В. - Реальность. Ее структура и социальная природа (2011)
Воронова Н. С. - Музична культура України ХІХ століття: типологічні ознаки національної вдачі (2011)
Додонова В. І. - Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності (2011)
Кірєєва Т. І. - Образи часу у просторі культури і мистецтва (2011)
Туренко О. С. - Страх як фактор синхронізації індивідуального та колективного суверенітетів у доктрині св. Томи Аквінського: відправні модуси феномену (2011)
Фоменко М. В. - Роль науки в формировании современных эсхатологических ожиданий (2011)
Шигимагина Л. А. - "Бог есть любовь" (как идеал религиозного сознания) (2011)
Ямчук П. - Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у ХХ – ХХІ віках (2011)
Могилевцев В. В. - Релігійний конфлікт як об’єкт наукового дослідження: проблеми й перспективи (2011)
Пархоменко А. - Містичне як предмет релігієзнавчого дослідження: від "поняття" до "значення" (2011)
Сітарчук Р. А. - Еволюція протестантизму на Полтавщині (за матеріалами Державного архіву Полтавської області), Зенько Ю. О. (2011)
Халіков Р. Х. - Специфіка застосування феноменологічного підходу під час дослідження раціонального в релігії (2011)
Білько Д. - Соціально-філософські аспекти концептуалізації диспозитива візуальних медіа (2011)
Богданов О. В. - Коригування національно-культурних стереотипів засобами лінгвокраїнознавства (2011)
Бутев В. С. - Мировоззренческие аспекты курса "Основы охраны труда", Никишаева С. С. (2011)
Дулуман Е. - Что было после того, как я перестал верить в Бога (2011)
Титул, зміст (2011)
Дига Н. - Місце творів Т. Шевченка у сучасній програмі та особливості їх прочитання (2011)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення школярів під час вивчення творів Т. Шевченка (2011)
Жила С. - "А залишаюся я живим серцем свого народу...": сторінки підручника для 8 класу про Т. Шевченка (2011)
Єременко О. - Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка. Матеріали до уроку в 9 класі, Кравченко В. (2011)
Кондирєва М. - "Заповіт" Т. Шевченка — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє (2011)
Бойко В. - Історія України в містерії Т. Шевченка "Великий льох" (2011)
Сорокіна Л. - "А пам'яті не перейду". Урок за творчістю Д.Й. Іванова — лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка 2010 року (2011)
Кравченко В. - Світличний — сповідувач Шевченкового слова, Єременко О. І. (2011)
Глеб О. - Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя" (2011)
Шокодько Г. - Шевченкові автопортрети (2011)
Глоба Н. - Фототипічні, факсимільні та репринтні видання творів Т. Шевченка (2011)
Бабійчук Т. - Студентський лекторій як активна форма позакласної роботи з української літератури у педагогічному коледжі (2011)
Бойченко А. М. - Міжамериканські відносини в контексті американо-іспанської війни 1898 р. (2012)
Бородінов В. Д. - Політичне лідерство та процес становлення стану гегемонії у суспільстві ХХІ століття: світовий досвід та Україна, Кирницький О. В. (2012)
Брацюн В. В. - Зміни у відношенні до трудових мігрантів з України громадян Російської Федерації в 1992 – 2000-х рр. (2012)
Кривошей Д. А. - Работники культуры в культурной политике России, Беларуси, Украины: правовой статус, социально-экономическое положение (1991 – 2011) (2012)
Курзенков М. С. - Россия во внешней политике Германской империи в 1870 – 1890-х гг. (2012)
Левицька Н. М. - Матеріальне забезпечення викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Маньківська Т. О. - Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917 – 1918 роках (2012)
Овчаренко В. П. - Радянська релігійна політика середини 1920-х років на сторінках періодичних відомчих видань НКВС УСРР (2012)
Синявська Л. І. - Забезпечення гірничо-видобувної промисловості Донбасу працівниками у 1914 – 1917 рр. (2012)
Ситник О. М. - Формування ідеологічно-доктринальної політики нацистського окупаційного режиму в Україні (2012)
Ступак И. А. - Повышение профессионального уровня инженерно-технических работников промышленности Донбасса в 60-е годы ХX столетия, Федорова Л. А. (2012)
Хуторянський М. В. - Процес формування політичних настроїв населення України на початку 50-х рр. ХХ ст. (2012)
Балакай О. Б. - Проблема определения среднего класса в западной и отечественной социологии, Кусмаров Б. В. (2012)
Белицкий А. А. - Гносеологические возможности мистического опыта (2012)
Буковинський А. Й. - Підмінені цінності (2012)
Гарбузенко К. А. - Від інтелектуальності "числа" до соціуму "цифри": числова магія Піфагора як складова сучасної квазірелігійності в інтернет-просторі (2012)
Мамчак С. - Трансцендентальна прагматика як дискурсивна стратегія обґрунтування соціально-етичних норм (2012)
Пантелєєва І. А. - Спартанський традиціоналізм публічної культури (історико-філософський аналіз) (2012)
Терзі О. С. - Політико-правові погляди Ш. Монтеск’є, Заставська Л. Ю. (2012)
Усачов В. А. - Звернення до тематики міфу у світовій культурі на рубежі ХIХ – ХХ століть (2012)
Наталія Чоловська - Етичний імператив сталого розвитку: комунікативний вимір (2012)
Ямчук П. - Український духовно-буттєвий контекст доби радикального постпросвітництва в інтерпретації провідних митців-мислителів 1910 – 1920-х років (2012)
Черемисин Н. М. - Перспективные оценки повышения эффективности электрических сетей, Черкашина В. В., Буславец О. А. (2014)
Холод А. В. - Повышение эффективности цифровых подстанций за счет интеграции информационных потоков (2014)
Пазій В. Г. - Перспективные оценки повышения эффективности электрических сетей (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням SMART Grid технологій, Кулик В. В., Ковальчук О. A., Котилко І. В. (2014)
Постолатий В. М. - Проблемы совместной работы электроэнергетических систем Молдовы, Украины и Румынии, Быкова Е. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Дослідження ферорезонансних процесів при паралельній роботі трансформаторів напруги, Бесараб О. Б., Мельничук В. А. (2014)
Гуревич В. И. - "Помилкові спрацьовування" і "зайві спрацьовування" у релейного захисту, Савченко П. И. (2014)
Хандола Ю. М. - Зниження витрат електричної енергії при дозуванні кормових сумішей, Середа А. І., Середин М. Ю. (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на дифузію молекул кисню через клітинну мембрану, Синявський О. Ю. (2014)
Куценко Ю. М. - Вибір та обґрунтування режиму роботи молоткової дробарки А1-ДМ2Р-55 (2014)
Сорокін М. С. - Використання математичного моделювання як засобу аналізу та діагностики режимів робити електродвигунів, Вітренко М. М. (2014)
Сотнік О. В. - Аналіз ефективності основних методів діагностування асинхронних двигунів сільськогосподарських підприємств (2014)
Кунденко Н. П. - Пути развития и внедрения энергосберегающих технологий, Мольский С. М., Торбиевская И. В. (2014)
Романченко М. А. - Розробка, дослідження і застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві (2014)
Черепнев И. А. - Возможности тороидальных антенн для повышения эффективности терапевтического воздействия миллиметрового излучения, Ляшенко Г. А. (2014)
Косулина Н. Г. - Анализ кварцевых генераторов с учетом их нелинейных свойств, Черенков А. Д., Янукович Г. И. (2014)
Чёрная М. А. - Определение биотропных параметров электромагнитного излучения для предпосевной обработки семян подсолнуха с целью повышения урожайности (2014)
Діордієв В. Т. - Застосування сучасних інформаційних технологій для оцінки морфометричних ознак зернового матеріалу, Кашкарьов А. О. (2014)
Krivtsov V. V. - Comparative analysis of optimal maintenance policies under general repair with underlying weibull distributions, Yevkin A. Yu. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення системи фітомоніторингу в теплиці, Болбот І. М., Лендєл Т. І., Чернов І. І. (2014)
Попов С. В. - Распознавание образа искаженного электрического сигнала в распределительных сетях с использование вейвлет-анализа и нейросетевого моделирования, Гапон Д. А., Черемисин Н. М., Мирошник А. А. (2014)
Тимчук С. А. - Методика формирования нечеткой прогнозной регрессионной модели электропотребления, Катюха И. А. (2014)
Фурман І. О. - Огляд можливостей "розумного будинку" для покращання побутових умов та зменшення витрат на утримання домогосподарств, Старовєров Р. М., Мельський Д. О. (2014)
Титул, зміст (2011)
Погребенник В. - Лірика Лесі Українки та фольклор (2011)
Фасоля А. - Особистісно зорієнтований урок: що "залишається за кадром"? (2011)
Мхитарян О. - Ефективність експериментального навчання учнів 5—6 класів з низьким рівнем успішності (2011)
Коваленко Л. - "Візьму собі твою співочу душу..." Утвердження духовноестетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". 10 клас (2011)
Ревчук С. - "Природа — це казка, яку треба читати серцем" Особистісно зорієнтований урок за твором Лесі Українки "Тиша морська". 6 клас (2011)
Бурко О. - Славетний слобожанський образок "щирої любові". 9 клас (2011)
Ситченко А. - Виховуємо романтиків. Матеріали до уроків з вивчення повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки". 6 клас (2011)
Степаненко В. - Вивчаємо повість В. Нестайка "Тореадори з Васюківки". 6 клас (2011)
Паламар С. - Поетика сонетарію Дмитра Павличка (2011)
Дига Н. - Вивчення творів Т. Шевченка фантастичного спрямування на факультативних заняттях у 10—11 класах: діалогічний аспект, Юхименко І. (2011)
Грабовська С. - "Хотіла б я піснею стати..." Читацька конференція, присвячена 140річчю від дня народження Лесі Українки (2011)
Бабійчук Т. - Студентський лекторій як активна форма позакласної роботи з української літератури у педагогічному коледжі (2011)
Корпанюк М. - Літературознавчий проект у дзеркалі "філософії свідомості" (2011)
Пилипенко О. - Поняття про стійкі сполуки і вирази, фразеологізми. Прислів'я, приказки, афоризми (2011)
Титул, зміст (2012)
Безмилов М. - Вплив інтегральних індексів на оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів різних амплуа, Шинкарук О. (2012)
Лопатенко Г. - Застосування тренувальних та позатренувальних засобів у процесі передстартової підготовки кваліфікованих фехтувальників (2012)
Низаметдинов А. - К вопросу о предсоревновательной подготовке квалифицированных тяжелоатлетов, Махмудов Ш. (2012)
Ніколаєнко В. - Особливості розвитку футболу на сучасному етапі, Байрачний О. (2012)
Рудковська Т. - Методика оцінювання технічної складності довільної композиції кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні (2012)
Эштаев С. - Величина и направленность тренировочной нагрузки в "сверхударном” недельном микроцикле у гимнастов в возрасте 13—15 лет (2012)
Балаж М. - Ефективність програми фізичної реабілітації осіб із ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом за біохімічними показниками крові (2012)
Білецька В. - Зміст занять із фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи вищих навчальних закладів технічного профілю, Семененко В. (2012)
Іващенко С. - Вплив індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники стійкості уваги у студентів, Гузов В. (2012)
Скомороха О. - Зміна компонентного складу тіла жінок з аліментарно-конституціональною формою ожиріння і синдромом полікістозних яєчників під впливом програми фізичної реабілітації (2012)
Футорний С. - Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів (2012)
Цимбалюк В. - Прогнозування процесу фізичної реабілітації при хірургічному лікуванні осіб із вертеброгенним попереково-крижовим компресійним синдромом, Лазарєва О. (2012)
Шевцова А. - Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан м’язів пацієнтів із шийно-грудним остеохондрозом та гіпертонічною хворобою (2012)
Бакум А. - Особливості техніки четвертого прямого захисту з відповіддю у спортсменів різної кваліфікації, що спеціалізуються у фехтуванні на рапірах, Гамалій В. (2012)
Гамалій Н. - Біомеханічні особливості різних типів посадки кваліфікованих велосипедисток при педалюванні на стаціонарному велотренажері, Галета М. (2012)
Безугла В. - Пролапс мітрального клапана в спортивній медицині: оцінювання ризику ускладнень і критерії допуску спортсменів до тренувань (2012)
Дроздовська С. - Поліморфізми генів, що сприяють високій спортивній працездатності лижників-гонщиків (2012)
Міщук Д. - Особливості психофізіологічних функцій нападників у волейболі (2012)
Стельмах Ю. - Зміни психоемоційного стану спортсменок-борців у динаміці оваріально-менструального циклу (2012)
Тищенко В. - Типові травми під час занять спортивними єдиноборствами: ознаки та перша допомога, Мезенцева Л. (2012)
Бубка С. - Від відродження олімпійських ідей і традицій до відродження Олімпійських ігор (2012)
Андрєєва О. - Формування київської школи "філософії спорту” як теоретико-світоглядної основи фізкультурно-спортивної науки (2012)
Будрейкайте А. - Олимпийское образование как основа формирования нравственных ценностей подростков (2012)
Галайдюк М. - Формування здорового способу життя як складова соціальної політики держави, Краснобаєва Т. (2012)
Ібрагімов М. - Феноменологія тілесності як "тілесний досвід” у сучасному фізкультурно-спортивному просторі (2012)
Устінова Т. - Розвиток гімнастичного руху в контексті фізкультурної освіти країн Європи (друга половина ХІХ століття — 30-ті роки ХХ століття) (2012)
Харченко В. П. - Дослідження характеристик колінеарної антени приймальної системи ADS-B числовими методами, Барабанов Ю. М., Грехов А. М., Терещенко Д. І. (2013)
Харченко B. П. - Оцінювання допустимих бокових відхилень повітряних кораблів на етапі заходу на посадку, Тапіа К. М., Швець О. В. (2013)
Луппо О. Є. - Визначення індикаторів для оцінювання експлуатаційної безпеки і середовища функціонування елементів аеронавігаційних систем, Пігур Я. А. (2013)
Комнацька М. М. - Синтез статичного зворотного зв’язку для управління польотом малого безпілотного літального апарата, Галагуз Т. А., Савченко О. В. (2013)
Ковалевський Е. О. - Інформаційне забезпечення автоматизованого керування літальним апаратом з використанням системи GNSS, Кондратюк В. М. (2013)
Авер’янова Ю. А. - Алгоритм оцінювання швидкості вітру поляриметричним радіолокатором (2013)
Юцкевич С. С. - Сучасні тенденції розвитку електродистанційних систем керування літаками, Юдін М. М. (2013)
Шишкін О. В. - Формування і виявлення цифрових водяних знаків у системі автоматичної ідентифікації ультракороткохвильових радіопередач (2013)
Васілевський О. М. - Дослідження метрологічних характеристик засобу вимірювання моменту інерції роторів електромоторів (2013)
Степанчук О. В. - Безпека дорожнього руху на кільцевих перетинах, Васюкович Д. Б. (2013)
Коршунов М. В. - Захід на посадку за неточною системою в ручному режимі (2013)
Філоненко С. Ф. - Закономірності акустичного випромінювання у разі зростання навантаження на пару тертя з композиційного матеріалу, Космач О. П., Косицька Т. М. (2013)
Уманський О. П. - Зносостійкі композиційні покриття на основі SiC-Al2O3 для відновлення та зміцнення деталей авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Кулик О. П., Полярус О. М. (2013)
Чемерис В. Т. - Електромагнітні процеси в імпульсних індукторах прискорювачів електронів, Бородій І. О. (2013)
Черняк Л. М. - Вплив якості паливно-мастильних матеріалів на надійність роботи авіаційних двигунів, Стесюк Ю. В. (2013)
Пузік С. О. - Методика розрахунку процесу примусової вентиляції резервуарів від залишків рідких нафтопродуктів, Островський Б. О., Комар Д. А. (2013)
Рудяк Ю. А. - П’єзооптичний ефект поглинального середовища (2013)
Карускевич М. В. - Фольговий сенсор втоми для систем "Structural Health Monitoring", Koрчук О. Ю., Лісовська М. В. (2013)
Горбань А. В. - Розвиток матеріально-технічної бази повітряного транспорту України (2013)
Абрамова Г. В. - Алгоритми планування вагових розрахунків літака, Конотоп Д. І. (2013)
Першаков В. М. - Сучасні будівлі з рамних конструкцій, Петрова Т. О., Лисницька К. М. (2013)
Приставка П. О. - Математичне забезпечення розпізнавання та супроводу рухомого об’єкта в режимі реального часу для відео, Рогатюк А. А. (2013)
Іванкевич О. В. - Iнституційний репозитарій Національного авіаційного університету – новий інтернет-ресурс електронної бібліотеки, Вахнован В. Ю. (2013)
Нікітенко Є. В. - Автоматизована система діагностики комплексу електронно-променевого зварювання (2013)
Бабіч К. С. - Параметричне управління процесом технічної підготовки розосередженого виробництва (2013)
Франчук Г. М. - Управління еколого-геохімічним станом урболандшафтів, Радомська М. М., Маджд С. М. (2013)
Шаманський С. Й. - Шнековий метантенк безперервної дії, Лісіцин Є. Ф., Почтовенко В. В. (2013)
Козлова Т. В. - Аналіз сучасних проблем і стану земельних відносин (2013)
Кипоренко О. Я. - Місце великих вимирань у новій екологічній парадигмі, Шабалтас Г. Б., Сокольський Т. Г. (2013)
Бойченко С. В. - Традиційні технології виробництва палив для повітряно-реактивних двигунів, Черняк Л. М., Яковлєва А. В. (2013)
Привалко Е. Г. - Кінетика зворотних та незворотних процесів нанокомпозитних полімерних матеріалів на основі полі-?-капролактону, Полякова О. В., Тарасенко Ю. В. (2013)
Привалко Е. Г. - Метод диференціальної сканувальної калориметрії для вивчення механізму структуроутворення нанокомпозитів на основі карбонанотрубок, Дінжос Р. В., Рехтета М. А., Ващук А. В. (2013)
Тертишна О. В. - Дослідження деяких розчинників асфальто-смолисто-парафінових відкладень заводського походження (2013)
Голуб Н. Б. - Вплив якісного складу сировини на продукування водню мікроорганізмами, Жураховська Д. І., Чумак В. Л. (2013)
Корж М. В. - Програма маркетингу в загальному маркетинговому управлінні на авіапромислових підприємствах (2013)
Новикова М. В. - Особливості методологічного підходу до оцінювання потенціалу підприємств авіатранспортного комплексу України (2013)
Астапова Г. В. - Оцінювання кредитоспроможності авіапідприємств-позичальників у процесі їх корпоративної взаємодії із комерційними банками (2013)
Гончаренко А. В. - Оптимальне внутрішнє тіньове оподаткування за умови зовнішньоекономічної діяльності фірми, Запорожченко О. А. (2013)
Коніцула Т. Я. - Оцінка сучасної системи національної безпеки України в умовах євроінтеграції (2013)
Павлюх Л. І. - Особливості логіко-методологічного підходу під час виконання кваліфікаційної роботи студентом-екологом та хіммотологом (2013)
Царик О. Р. - Оцінювання юзабіліті електронних засобів навчального призначення (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2014)
Данько Г. - Моделювання оптимальної структури функціональної підготовленості кваліфікованих борців, Григоренко О., Орлюк В. (2014)
Коженкова А. - Моделювання змагальної дистанції 2000 м жіночої четвірки парної у веслуванні академічному (2014)
Козлова О. - Змагальна діяльність спортсменів високої кваліфікації у різних дисциплінах легкої атлетики (2014)
Большакова І. - Сприятливі вікові межі для демонстрації найвищих результатів серед плавців (2014)
Андрєєва О. - Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку (2014)
Жарова І. - Застосування кінезитерапії у комплексній фізичній реабілітації осіб із аліментарною формою ожиріння, Кравчук Л. (2014)
Маринич В. - Характеристика організації фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах, Когут І. (2014)
Пархотик І. - Фізичні засоби в реабілітації хворих із ревматичними вадами серця, Марченко О., Чорний В. (2014)
Kashuba V. - Computer systems for monitoring of hard hearing school-child’s motorics, Khmelnitska I. (2014)
Виноградов В. - Тренування дихальних м'язів як засіб стимуляції працездатності у спортивних танцях, Доля В. (2014)
Мусаханов З. - Підвищення спеціальної працездатності у дзюдоїстів високої кваліфікації шляхом використання сірковмісних комплексів амінокислот, Земцова І. (2014)
Семенець Н. - Фізіологічна характеристика формування функціональних систем під впливом навантажень, Петлюк Т. (2014)
Тайболіна Л. - Індивідуальні адаптаційні зміни серцевого м'яза кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у фристайлі, в підготовчий період підготовки, Талатинник О. (2014)
Тищенко В. - Теплові травми під час фізичних вправ в умовах підвищених температур: запобігання та перша допомога, Мезенцева Л. (2014)
Чайковський Є. - Гендерні відмінності функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів (2014)
Черкес Л. - Особливості адаптації до умов середньогір’я спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у бігу на середні дистанції, залежно від типу вегетативного гомеостазу, Ільїн В., Колот А., Коваль С., Михайлович М. (2014)
Бабушкин Г. - Взаимосвязь результативности соревновательной деятельности дзюдоистов и отношения к занятиям спортом, Близневский А., Шумилин А. (2014)
Борисейко В. - Літні Юнацькі Олімпійські ігри: особливості проведення змагань (2014)
Кравченко О. - Реклама як фактор зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх: аналіз зарубіжних концепцій (2014)
Лях-Породько О. - Значення міжміських легкоатлетичних змагань Москва–Київ 1913–1914 рр. у розвитку легкої атлетики у Російській імперії (2014)
Учені не повинні самоізолюватися від життя країни (інтерв’ю з академіком НАН України В. П. Кухарем) (2015)
Комісаренко С. В. - Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці, Романюк С. І. (2015)
Локтєв В. М. - У хвилюючому очікуванні (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (11 лютого 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (25 лютого 2015 року) (2015)
Подальше поглиблення співробітництва у сфері наукових досліджень та використання космічного простору (підписання угоди про співробітництво з Державним космічним агентством України 25 лютого 2015 року) (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (6 березня 2015 р.) (2015)
Комісаренко С. В. - Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій (стенограма наукової доповіді співкоординаторів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 11 лютого 2015 року), Моргун В. В. (2015)
Андон П. І. - Про підсумки виконання Програми інформатизації НАН України на 2010–2014 рр. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року), Загородній А. Г. (2015)
Носенко В. К. - Аморфні та нанокристалічні сплави для приладобудування і енергоефективних технологій (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року) (2015)
Лукин А. Е. - Разгадка генезиса сухарных глин – ключ к решению проблемы освоения суши растениями (2015)
Долінський А. А. - Стратегія теплозабезпечення населених пунктів України (до обговорення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2020, 2030 та 2035 року), Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2015)
Хрущов Д. П. - Національний комітет України з Міжнародної програми геологічної кореляції (програми геологічних наук) – орган міжнародного співробітництва у сфері наук про Землю (2015)
Вакаренко О. Г. - Академічні періодичні видання: сучасний формат (2015)
Куковська Т. С. - Геологія як світоглядний елемент життя (до 85-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова) (2015)
80-річчя академіка НАН України В. І. Старостенка (2015)
70-річчя академіка НАН України В. М. Гейця (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Никифоровича (2015)
Титул, зміст (2011)
Єременко О. - Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука, Кобилякова Г. (2011)
Зінченко Н. - Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького, Шкарупа А. (2011)
Лазаренко І. - Розвиток методичної думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір (2011)
Романишина Н. - Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета (2011)
Сорокіна Л. - Марко Вовчок — "кроткий пророк". Урок-портрет (2011)
Коваленко Л. - "Нерівня душ — це гірше, ніж майна!". Урок-дослідження (2011)
Ситченко А. - Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки" (2011)
Грабовська С. - Пісенна творчість Андрія Малишка. Урок з вивчення поезії "Пісня про рушник" (2011)
Паламар С. - Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - Становлення української фантастичної прози (2011)
Голобородько Я. - Вітражі спогадів і документів (2011)
Ярошенко Р. - Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз (2011)
Кислашко О. - М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання (2011)
Климова А. - "Заворожи мені, волхве…"Літературна конференція-презентація книги В. Мельниченка "Шевченківська Москва", Шевченко А. (2011)
Грабовська C. - Кому щастя служить, той ніколи не тужить. Сценарій родинного свята для учнів 7—9 класів (2011)
Набока М. - До витоків духовності українців Румунії (2011)
Михайлова Л. І. - Методика та методологія дослідження зовнішньоекономічної діяльності, Дашутіна Л. О. (2014)
Сухоставець А. І. - Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села (2014)
Ковтун О. В. - Капітальні інвестиції в нерухомість в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Кулиняк І. Я. - Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини, Глянцева О. І. (2014)
Тищенко Т. В. - Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України, Синиціна Ю. П. (2014)
Сосновська І. М. - Дослідження напрямків визначення сутності поняття "економічна безпека" (2014)
Юхно А. С. - Необхідність встановлення ринкової вартості земельних часток (паїв) в контексті здійснення економічного управління (2014)
Самойлік М. С. - Методичні основи розвитку регіонального ринку вторинної сировини (2014)
Сапич В. І. - Теоретико-методологічні засади розвитку відносин власності на землю (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні основи підвищення економічної ефективності вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах на основі інтенсифікації виробництва (2014)
Данкевич Є. М. - Інформаційно-консультативне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Калашнікова Т. В. - Зональні особливості державної підтримки сільськогосподарських підприємств України (2014)
Калачевська Л. І. - Економічні аспекти використання інноваційних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві України (2014)
Дудар О. Т. - Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників (2014)
Маслак О. М. - Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні (2014)
Висоцька І. М. - Нові підходи у визначенні понять якість і безпечність продукції тваринництва (2014)
Владика Ю. П. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Колодка Я. В. - Аутсорсинг в логістиці: переваги та недоліки (2014)
Васильченко О. О. - Механізм застосування прийомів маркетингової політики комунікацій у виробничо–комерційній діяльності підприємств, Попова Т. В. (2014)
Продан І. О. - Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі (2014)
Решетняк О. І. - Теоретичні аспекти логістичного бюджетування як сучасної ефективної технології планування, контролю та аналізу (2014)
Шестакова С. О. - Найменування як один із основних атрибутів бренду (2014)
Ковтун О. В. - Розвиток та оцінка ринку житлової нерухомості в Україні (2014)
Гойсюк Л. В. - Оцінка інвестиційного проекту виробництва біодизельного пального (2014)
Гончар В. І. - Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі (2014)
Нєсвєтов О. О. - Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в агропромисловому комплексі Сумської області, Єрмак О. М. (2014)
Пилипенко С. П. - Теоретичні аспекти формування механізму реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі (2014)
Лаврик В. В. - Концептуальні засади організаційно–інноваційної діяльності в Україні (2014)
Мартинюк В. П. - Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави (2014)
Верещагіна Т. М. - Грошово-кредитна складова національної економічної безпеки в контексті фінансового розвитку України (2014)
Кадацька А. М. - Сутність власного капіталу підприємства (2014)
Лащак В. В. - Роль фінансових механізмів впливу на споживчий ринок на до реалізаційній стадії, Лащак Т. В. (2014)
Пасько О. В. - Термінологічні аспекти аудиту в Україні у контексті перекладу міжнародних стандартів аудиту, Гордієнко М. І. (2014)
Рудь В. В. - Інтерпретація поняття доданої вартості (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Шевченко О. В. - Облік та реєстрація сільськогосподарських землекористувань в Україні (2014)
Гришова І. Ю. - Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу, Шабатура Т. С. (2014)
Федорчук О. М. - Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору (2014)
Петрушенко Ю. М. - Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні (2014)
Занина О. В. - Социальная защита населения в эпоху хозяйства первобытных цивилизаций и в период феодальной системы хазяйства (2014)
Иванов М. А. - Теоретические аспекты оценки эффективности трудовых ресурсов (2014)
Ильинова О. В. - Прогнозирование структуры фонда материального стимулированя труда работников сельскохозяйственных организаций (2014)
Панич О. О. - Розвиток номіналістичної філософії мови у Джона Стюарта Мілла (2011)
Мельничук В. В. - Ціннісна сутність природи в контексті розвитку соціальної держави (філософсько-релігійний аспект) (2011)
Миргородский А. А. - Дружба как истинная Любовь в философии отца Павла Флоренского (2011)
Подолянко Л. А. - Ціннісний світ людини в її екзистенції (2011)
Туренко О. С. - Грані святості Франциска Ассізького: пошук європейської індивідуалізації (2011)
Ямчук П. - Родинно-світоглядний філософський феномен Івана Нечуя-Левицького та вітчизняний християнсько-консервативний контекст (2011)
Бабічева О. С. - Вплив мішечницького руху на громадсько-політичне життя Росії та України в 1918 р. (2011)
Бацилєва О. В. - Освіта в системі сучасних ринкових відносин: проблеми та перспективи, Жеденова Н. В. (2011)
Бобков Д. І. - Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Гальченко С. І. - Забезпечення хлібом населення міст Центральної України у перші повоєнні роки (2011)
Земзюліна Н. І. - Кооперація як один з інструментів розвитку селянського господарства: історична ретроспектива (2011)
Лебедев Д. В. - Профессионально-технические школы в системе начального образования Екатеринославской губернии (на примере Мариупольского уезда) в конце ХІХ – начале ХХ вв. (2011)
Приймак О. М. - Асоціативні ринково-капіталістичні форми самоорганізації селянства Степової України (2011)
Рощина Л. О. - Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента, Захаров О. О. (2011)
Семенов Д. Д. - Уявлення про цивілізаційну подібність як фактор сприяння становленню російсько-латиноамериканського співробітництва у 1990-і роки в умовах формування багатополюсного світу (2011)
Сергєєва М. В. - Інженерно-технічні кадри чорної металургії Донбасу (1965 – 1980-і рр.) (2011)
Ступак И. А. - Инновационная деятельность в угольной промышленности Донбасса в 1966 – 1970-е гг., Петрова Н. Н. (2011)
Терзі О. С. - Реалізація права на освіту, Русін В. С. (2011)
Дмитриев Р. Е. - Опыт построения социального государства в ОАЭ: религиозно-политический аспект, Разумный В. В. (2011)
Москаленко Л. - Пророки як формат релігійного лідерства єврейського народу (2011)
Папаяні І. В. - Протистояння євангельських християн, баптистів і п’ятидесятників як засіб збереження та перебудови власної релігійної ідентичності (на матеріалах Донеччини другої половини 60-х – 80-х рр. ХХ ст.) (2011)
Данилюк О. Я. - Вплив ціннісної системи Римо-католицької церкви на формування соціальної ідентичності в контексті трансформації українського суспільства (2011)
Качур І. В. - Біоетичні проблеми: аналіз громадської думки щодо легалізації евтаназії в Україні, Полонська К. О. (2011)
Кірєєва Т. І. - Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу (2011)
Муха-Шаек Е. - Философские и социальные основы массовой культуры (2011)
Поліщук О. - Українська політична нація – міф чи реальність? (2011)
Приходченко К. І. - Виховання як складна динамічна система соціального середовища: різнохарактерні видові категорії (2011)
Белокобыльский А. В. - Возможна ли нравственность, не зависимая от религии? (2011)
Gun’ko V. M. - Modelling of evaporation of clusters and nanodroplets of organic molecules using quantum chemical and the kinetic gas theory methods (2015)
Melnyk I. А. - Microstructure and physical properties of glycerol doped by oxidized multiwalled carbon nanotubes, Bulavin L. А., Hrapatyi S. V., Dovbeshko G. I., Solovyova E. A., Mykhailyk V. A., Lebovka N. I. (2015)
Kartel M. T. - Comparative quantum chemical examination of lithiation/delithiation processes in Sin nanoclusters and CmSin nanocomposites, Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Tarasenko Yu. A. (2015)
Бондарчук С. В. - Синглет-триплетное расщепление этилена при взаимодействии с поверхностью Cu(100) и малыми кластерами меди, Минаев Б. Ф. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Адсорбция органических анионов и катионов из водных растворов на органозамещенных слоистых силикатах, Трифонова М. Ю. (2015)
Stroyuk O. L. - Semiconductor nanocrystals and graphene oxide as visible-light-sensitive photoinitiators of acrylamide polymerization in water, Kuchmiy S. Ya., Andryushina N. S. (2015)
Донцова Т. А. - Характеризация и фотоактивность оксида титана(ІV), полученного из различных прекурсоров, Иваненко И. Н., Астрелин И. М. (2015)
Щербань Н. Д. - Матричний і об’ємний синтез, активація та функціоналізація нанопористих вуглецевих адсорбентів, Ільїн В. Г. (2015)
Омельчук А. О. - Електрохімічна дезактивація поверхонь, Юденкова І. М., Шевель В. М., Масло М. А. (2015)
Семчук О. Ю. - Кінетика взаємодіючих квазічастинок в напівпровідниках в полі когерентних світлових пучків, Клименко В. Є. (2015)
Коваль Л. І. - Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до екобезпечних мастильних композицій, Дзюба В. І., Ільницька О. Л., Пехньо В. І., Міщук О. О. (2015)
Безимянний Ю. Г. - Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів, Євко І. Г., Комаров К. А., Талько О. В. (2014)
Безимянний Ю. Г. - Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов , Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Тесленко Л. О. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі термодинамічних процесів біологічного організму, Павлов С. П., Літвінов К. А. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі теплообмінних процесів людини при зовнішньому стоку теплової енергії, Злепко С. М., Рябіченко А. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Фізичні моделі перетворень електричного імпульсу в магнітострикційному перетворювачі (2014)
Титов Д. В. - Метод измерения поглощенной дозы при обработке продукции на линейном ускорителе электронов, Ноздрачева Е. Л., Шевченко В. А. (2014)
Шведчикова И. А. - Классификация полиградиентных магнитных сепараторов, Романченко Ю. А. (2014)
Любимова Н. А. - Применение моделей прогнозирования при многомерном контроле процессов загрязнения (2014)
Глоба С. Н. - Состояние методов и средств контроля толщины покрытий(обзор), Ле Чи Хиеу, Сучков Г. М., Хлыбов А. А. (2014)
Горкунов Б. М. - Вихретоковый контроль глубины упрочненного слоя изделий в режиме реального времени, Сиренко Н. Н., Авраменко А. А., Тищенко А.А. (2014)
Галаган Р. М. - Розробка стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії (2014)
Григор'єв О. М. - Чотириканальний аналізатор імпульсів для одночасної реєстрації альфа-,бета-,гамма- та нейтронного випромірювань, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2014)
Протасов А. Г. - Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку, Сєрий К. М., Дугін О. Л., Петрик В. Ф. (2014)
Ващишак І. Р. - Інформаційно-вимірювальна система для виявлення місць тепловтрат у підземних теплових мережах при проведенні енергоаудиту (2014)
Мигущенко Р. П. - Дослідження впливу систематичних похибок вимірювання на ризики функціональної діагностики (2014)
Соломічев Р. І. - Розробка та обгрунтування структури вимірювальної системи контролю вибухонебезпечних пило-газових сумішей в шахтному виробітку, Вовна О. В., Зорі А. А. (2014)
Петрищев О.Н. - Математическое моделирование преобразователя емкостного типа в режиме возбуждения ультразвуковых волн в металлах.Часть1, Ноздрачева Е. Л., Сучков Г. М., Романюк М. И. (2014)
Колмаз Ю. Т. - Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід, Ракоїд О. О., Проценко Л. Д., Легка О. В. (2015)
Тараріко О. Г. - Збалансоване управління природно-ресурсним потенціалом агросфери України за принципами конвенцій Ріо, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2015)
Булигін С. Ю. - Якість земель як основа контролю землекористування (2015)
Ковалів О. І. - Обґрунтування змін до Конституції України щодо ґрунтів як основного національного багатства (2015)
Снітинський В. В. - Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах, Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М., Германович О. М. (2015)
Тімченко Д. О. - Оцінювання ерозійної небезпеки ґрунтів під час проведення землевпорядних робіт, Куценко М. В., Круглов О. В., Назарок П. Г. (2015)
Вожегова Р. А. - Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України, Голобородько С. П. (2015)
Долженчук В. І. - Monitoring processes of degradation and desertification in Rivne region, Крупко Г. Д. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області (2015)
Шпилька Ю. М. - Родючість ґрунтів та шляхи збереження їх екологічної стійкості в Чернігівському Поліссі, Мукосій М. П., Шабанова І. І., Єгоров О. В. (2015)
Коніщук В. В. - Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України, Коніщук М. О., Булгаков В. П., Бобрик І. В., Руденко О. М., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Кирничишин О. Р. (2015)
Самохвалова В. Л. - Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів, Фатєєва А. І., Зуза С. Г., Погромська Я. А., Зуза В. О., Панасенко Є. В., Горпинченко П. Ю. (2015)
Симочко Л. Ю. - Біодіагностика ґрунтів агроекосистем Закарпаття (2015)
Романенко О. Л. - Вплив агроекологічних чинників на врожайність пшениці озимої в степовій зоні України, Конова С. Р., Солодушко М. М., Бальошенко С. В. (2015)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання забруднених земель у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, Ландін В. П., Мельничук А. О., Гриник О. І. (2015)
Мельничук А. О. - Еколого-економічна ефективність альтернативної системи удобрення на радіактивно забруднених ґрунтах Полісся, Тараріко М. Ю. (2015)
В.І. Парпану — 70 (2015)
М.О. Клименку — 70 (2015)
Н.В. Палапі — 55 (2015)
І.В. Гринику — 45 (2015)
Содержание (2014)
Власенко О. І. - Акустична емісія напівпровідників та діодних структур (огляд), Киселюк М. П., Велещук В. П., Власенко З. К., Ляшенко І. О., Ляшенко О. В. (2014)
Кудрик Я. Я. - Методы определения высоты барьера шоттки из вольт-амперных характеристик (обзор), Шинкаренко В. В., Слепокуров В. С., Бигун Р. И., Кудрик Р. Я. (2014)
Акимова Е. А. - Запись голограммных дифракционных решеток на карбазолсодержащих тонких полимерных пленках, Стронский А. В., Паюк А. П., Мешалкин А. Ю., Бояринов Ю. Ю., Присакарь А. М., Робу С. В., Олексенко П. Ф., Литвин О. С. (2014)
Бабійчук І. В. - Фотостимульовані реверсивні перетворення у плівках Ge-Se як основа резистивного процесу, Данько В. А., Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Баранський П. І. - Вплив термовідпалів при 450 і 650 °С на тензоопір і параметр анізотропії рухливості монокристалів кремнію, Гайдар Г. П. (2014)
Хмиль Хмиль - Использование гибридных органно-неорганических фотолюминофо-ров для повышения индекса цветопередачи белых светодиодов, Д. Н. Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А., Ха-бусєва С. У., Паценкер Л. Д. (2014)
Станецкая А. С. - Химическое травление поверхности кристаллов ZnSe растворами H2O2–HBr–уксусная кислота, Томашик В. Н., Стратийчук И. Б., Томашик З. Ф., Галкин С. Н. (2014)
Костюкевич Е. В. - Оптимизация эксплуатационных характеристик преобра-зователей на основе поверхностного плазмонного резонанса, Костюкевич С. А. (2014)
Бобренко Ю. Н. - Фотоэлектрические преобразователи ультрафиолетового излучения с варизонными слоями на основе твердых растворов CdxZn1–xS, Павелец С. Ю., Семикина Т. В., Шереметова Г. И., Ярошенко Н. В. (2014)
Онищенко В. Ф. - Вплив підкладки та поверхні макропори на фотопровідність у двомірних структурах макропористого кремнію (2014)
Матяш И. Е. - Модуляционная поляриметрия поверхностного плазмонного резонанса как сред-ство детектирования диэлектрических свойств газов (2014)
Карась Н. И. - Отрицательная фотопроводимость и поверхностно-барьерный фотодиодный эф-фект – два взаимосвязанных поверхностных фотоэффекта в макропористом кремнии (2014)
Стеценко М. А. - Анализ результатов аппроксимации спектральных характеристик поверх-ностного плазмонного резонанса аналитическими функциями (2014)
Бєляєв О. Є. - Чарівні подорожі у блакитне світло, Кочелап В. О. (2014)
Алексєєв С. В. - Історичні особливості формування середнього класу в Україні в перехідний до ринку період (1991 – 2004 рр.) (2011)
Бєліков О. В. - Сучасні мусульманки в Україні: стереотипи і реалії, Масальський В. І. (2011)
Бредіхин А. В. - Російсько-бразильські взаємовідносини в 1992 – 1999 роках, Семенов Д. Д. (2011)
Бригунець В. О. - Формування та розвиток відомчої системи освіти МВС періоду існування УРСР (2011)
Воробйов В. В. - Роль Шарля Вержена в створенні франко-американського союзу 1776 – 1778 рр. (2011)
Гаєцький В. С. - Перемога на Куликовім полі як свідчення переможної стратегії русичів (2011)
Герасимова М. С. - Вплив радянської торгівлі на повсякденне життя населення Донбасу в 1945 – 1953 рр. (2011)
Гнот С. І. - Культура доброчинності як вияв гуманізму: Греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій (2011)
Зозуля Є. В. - Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю (2011)
Ковальська Л. А. - Методологічні засади дослідження Руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Краснопьоров В. М. - Процес демократизації в країнах Вишеградської групи на початку євроінтеграції (1989 – 1998) (2011)
Міхеєва О. К. - Динаміка посадової злочинності серед працівників міліції та кримінального розшуку УСРР часів непу (2011)
Мурза Н. О. - Країни Скандинавії на початковому етапі європейської інтеграції (2011)
М’якоход Л. О. - Образ жінки періоду хрущовської "відлиги" на сторінках журналу "Радянська жінка" (2011)
Ніколаєць Ю. О. - Історична пам’ять про роль козаків у освоєнні земель Донбасу (2011)
Овчаренко В. П. - Ліквідаційний відділ з відокремлення церкви від держави Наркомату юстиції УСРР: історія утворення та діяльності (2011)
Попов В. Ж. - Стан і функціонування культурних установ в індустріальних центрах України в 1917 – 1920 рр. (2011)
Романуха О. М. - Розвиток взаємовідносин України і Російської Федерації в сфері економіки (1991 – 2009 рр.) (2011)
Рощина Л. О. - Проблема сімейного виховання в педагогіці Макаренка, Корбань Л. О. (2011)
Ситник О. М. - Становище релігії, церкви та духовності в УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років (2011)
Ступак И. А. - Роль творческих объединений трудящихся в техническом совершенствовании тяжелой промышленности Донбасса в 1966 – 1970 гг., Бигун Г. С. (2011)
Авдіянц Г. М. - Онтологічні виміри простору та часу в танці (2011)
Белокобыльский А. В. - Прелесть Серебряного века: мистические поиски поэтов contra мистическая сущность поэзии (2011)
Бобкова Н. П. - Д’Аламбер и эпоха Просвещения, Бобков Д. И. (2011)
Воронова Н. С. - Мистецтво бандуристів в контексті мультикультуралізму (2011)
Горохолінська І. - Ідейно-методологічні особливості концепції релігії І. Канта (2011)
Єщенко Т. А. - Концепт "сумління/совість" в етнокогнітивному та біблійному аспектах (2011)
Кушнир Е. Я. - Основания и базовые составляющие сферы духовного и духовности (2011)
Содомора П. - Інтелект, мислення, розуміння у системі термінів святого Томи з Аквіну (2011)
Ямчук П. - Феномен В. Г. Короленка в контексті вітчизняних соціально-філософських реалій минулого століття (2011)
Артюхов М. Н. - Роль физической культуры и спорта в жизни воцерковленного человека (2011)
Величко В. Н. - Действенность православного сознания (2011)
Панков Г. Д. - Ценность смирения в этике крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого) (2011)
Шалашна Н. М. - Вплив богословських ідей Чернігівського літературно-філософського гуртка на своєрідність української ікони другої половини XVII – першої половини XVIII століття (2011)
Білько Д. - Виробництво глядача: візуальні медіа в контексті соціальної оптики Мішеля Фуко (2011)
Качур І. В. - Проблеми формування екологічної культури в освітньому середовищі (2011)
Кірєєва Т. І. - Символи мистецтва у часі, Кірєєва О. Г. (2011)
Багдай Т. В. - Вплив Кадмію та Хрому (VI) на стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (Cyprinus Carpio l.), Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., Олексюк Н. П. (2015)
Брошков М. М. - Динаміка показників клітинного імунітету у цуценят упродовж неонатального періоду (2015)
Волков А. М. - Метод визначення вірулентності збудників дерматомікозів тварин (2015)
Гаврилін П. М. - Вікові перетворення гістоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в постнатальному онтогенезі, Перепечаєва Н. Г., Тішкіна Н. М. (2015)
Гунчак А. В. - Депонування гормонів щитоподібної залози в яйцях птахів та їх вплив на розвиток ембріонів, Ратич І. Б. (2015)
Данчук О. В. - Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності, Добровольський В. А., Чепурна В. А., Савчук Л. Б., Карповський В. В., Карповский П. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О. (2015)
Dzen Ye. O. - Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds, Luchka I. V., Salyha Y. T., Malyk O. G. (2015)
Жила М. І. - Гістологічна структура окремих внутрішніх органів поросят при застосуванні пробіотичних кормових добавок (2015)
Коберська В. А. - Вплив L-карнітину у складі раціону бугаїв на ліпідний склад та якість сперми (2015)
Куцан О. Т. - Токсикокінетика Купруму в організмі щурів за умов тривалого введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) з кормом, Оробченко О. Л., Романько М. Є. (2015)
Огородник Н. З. - Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату, Віщур О. І., Мізик В. П. (2015)
Рацький М. І. - Неспецифічна резистентність у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Смолянінов К. Б., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Мудрак Д. І. (2015)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату "Ремівітал" на показники обміну вуглеводів у корів, хворих на кетоз (2015)
Скрипка Г. А. - Порівняльний аналіз вмісту хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів у меді та продуктах бджільництва, Касянчук В. В. (2015)
Сливка І. М. - Виділення та ідентифікації молочнокислих бактерій за допомогою методу RFLP-PCR гену 16s рРНК, Цісарик О. Й., Боцер T. (2015)
Смольянінова Є. І. - Вплив ступеня зрілості на електричну провідність ооцитів мишей, Шигимага В. О., Колеснікова А. О., Стріха О. А., Попівненко Л. І., Гордієнко Є. О. (2015)
Ткачов О. В. - Вплив максимально допустимих концентрацій мікотоксинів корму на ефективність штучного осіменіння коней, Жукова І. О. (2015)
Fedorko A. S. - Fatty acid composition of tissue lipids goslings and goose embryons, Danchenko O. O., Nikolaeva Yu. V., Yakoviychuk A. V. (2015)
Fedoruk R. S. - The content of certain heavy metals in tissues and products of honey-bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate, Romaniv L. I., Kovalchuk I. I. (2015)
Харченко Н. М. - Коригування стану організму щеплених тварин імуномодуляторами на прикладі препарату "Аміксин" після застосування комплексної вакцини "Хіпрабовіс-4" молодняку ВРХ (2015)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2015)
Щербакова Ю. В. - Зміна концентрації фолікулостимулюючого гормону та естрадіолу у домашніх кішок протягом естрального циклу та за введення синтетичних аналогів прогестерону (2015)
Пам’яті колег (2015)
Оголошення (2015)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2015)
Andriichuk A. - Oxidative stress biomarkers and erythrocyte hemolysis in trained ukrainian warmblood horses during training session, Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. (2013)
Грабовський С. С. - Вміст окремих класів ліпідів у крові курчат-бройлерів при передзабійному стресі (2013)
Hultiaieva O. V. - Effect of soybeans and palm oil addition to the cows diets on milk fatty acid profile, Petruk A. P., Golubets O. V., Vudmaska I. V., Vlizlo V. V. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив препарату "Мевесел" на активність ензимної та неензимної ланок антиоксидантної системи організму бугайців за умов хронічного кадмієвого токсикозу (2013)
Канюка О. Ю. - Вміст креатиніну в м’язах свиней різної локалізації, Цебржинський О. І. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст важких металів у тканинах бджіл та їх продукції залежно від агроекологічних умов карпатського регіону, Федорук Р. С. (2013)
Малюк М. О. - Імунофенотиповий профіль мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів на пізніх пасажах in vіtro (2013)
Мельник О. В. - Молекулярно-генетична характеристика шетлендських поні з використанням мікросателітних локусів ДНК, Спиридонов В. Г., Дзіцюк В. В., Осадчий С. А. (2013)
Недосєков В. В. - Вплив несприятливих умов утримання тварин на формування антирабічного імунітету, Нікітова А. П., Полупан І. М. (2013)
Паска М. З. - Особливості змін показників білкового обміну та м’ясна продуктивність бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки "Мікроліповіт" (2013)
Петрух І. М. - Показники білкового обміну у корів, хворих на кетоз (2013)
Прус М. П. - Клініко-морфологічні та цитогенетичні зміни клітин крові коней за анаплазмозно-бабезіозної інвазії, Джус П. П., Перегіняк Н. С. (2013)
Пундяк Т. О. - Динаміка антитіл за спонтанного сальмонельозу у телят (2013)
Салига Ю. Т. - Вміст Феруму та Купруму в тканинах різних органів щурів за інтоксикації хлорпірифосом, Дзень Є. О., Лучка І. В. (2013)
Супрович Т. М. - Використання імуногенетичних маркерів для виявлення корів, резистентних або чутливих до маститів, Влізло В. В. (2013)
Федорова О. В. - Аналіз впливу хронічного низькодозового іонізуючого опромінення на Mus musculus лінії AF і їх нащадків, Костенко С. О. (2013)
Федорова С. В. - Проліферативний ріст та біохімічні зміни кондиційного середовища як показники функціональності за культивування клітин яйцепроводів кролів на модифікованих покриттях, Штапенко О. В., Гевкан І. І., Матюха І. О., Жолобко М. О., Огар О. М., Стецишин Ю. Б., Сливчук Ю. І. (2013)
Федорук Р. С. - Фізіолого-біохімічний вплив цитратів хрому та селену в організмі щуренят, Хомин Н. М., Хомин М. М. (2013)
Fedyakova O. I. - Functional status of erythron system under the influence of T-2 toxin and the posibility of corection with aerosil, Kotsyumbas I. Y. (2013)
Харів І. І. - Вплив "Ампролінсилу" та бровітакокциду на показники клітинного і гуморального імунітету індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії (2013)
Оголошення (2013)
Інститут біології тварин НААН. Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Титул, содержание (2010)
Мачулін В.Ф. - Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Свечников Г. С. - Наноинтеграция и самосборка в нано-электронике (обзор), Морозовская А. Н. (2010)
Толмачев И. Д. - Оптические нелинейности в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (обзор), Стронский А. В. (2010)
Хмиль Д. Н. - Экспресс-метод определения наименьшей разницы цветов испытуемого люмино-фора и белого света, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Алексенко Н. Г., Камуз В. Г. (2010)
Литовченко Н. М. - Анализ фотолюминесценции кристаллов р-Сd1–xZnxTe, облученных гамма-квантами, Насека Ю. Н., Прохорович А. В., Рашковецкий Л. В., Стрильчук О. Н., Сизов Ф. Ф., Войциховская О. О., Данильченко Б. А. (2010)
Венгер Є. Ф. - Поверхневі поляритони в монокристалах 6Н-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі, Євтушенко А. І., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2010)
Баранський П. І. - Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем і наноструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникових сполук, Гайдар Г. П. (2010)
Власенко Н. А. - Влияние пленки SiOx, нанесенной термическим испарением, на краевую люминесценцию монокристаллического кремния, Сопинский Н. В., Гуле Е. Г., Велигура Л. И., Братусь В. Я., Мельник Р. С., Денисова З. Л., Мухльо М. А. (2010)
Данько В. А. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si—SiOx наноструктур, оброблених парами HF, Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2010)
Павлюченко А. С. - Исследование стабильности характеристик рН-чув-ствительных полевых транзисторов, Кукла А. Л., Голтвянский Ю. В., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткин А. П. (2010)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2010)
Сукач А. В. - Вплив поверхневої провідності на електричні властивості мезаструктурних InAs p—n-переходів, Тетьоркін В. В., Мазарчук І. О., Кролевець М. М., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2010)
Павлович І. І. - Легування термоелектричного матеріалу електроактивними домішками, Копил О. І., Томашик В. М. (2010)
Вахула О. А. - Оптоелектронний колориметричний сенсор аміаку, Хоруженко В. Ю., Кукла О. Л., Самойлова І. О., Шульженко О. В., Манорик П. А. (2010)
Костюкевич Е. В. - Сенсор поверхностного плазмонного резонанса для определения уровня барбитуратов в жидкой пробе, Костюкевич С. А. (2010)
Христосенко Р. В. - Газовый сенсор на поверхностных плазмонах для распознавания спиртов с использованием чувствительных пленок каликсаренов, Костюкевич Е. В., Зыньо С. А., Павлюченко А. С., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С.А., Кальченко В. И. (2010)
Титул, зміст (2011)
Домчук М. - Імпліцитний смисл поеми В.Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") (2011)
Сипливець С. - Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В.Самійленка (2011)
Романишина Н. - Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П.Куліша: аналіз в аспекті компаративної генології (2011)
Жила С. - Олесь Гончар: сторінки підручника для 8-го класу (2011)
Сорокіна Л. - Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка "Максим Гримач" (2011)
Болюк О. - Вивчаємо оповідання В.Винниченка "Салдатики!" (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (2011)
Шабада Т. - Чарівний світ природи (за казкою Л.Пшеничної "Квіткая") (2011)
Пшенична Л. - Квіткая (2011)
Лінкевич Л. - На зорі української фантастичної прози: "Господарство доктора Гальванеску" Юрія Смолича — зразок гостросюжетної фантастичнопригодницької літератури (2011)
Безкоровайна О. - Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника (2011)
Полякова О. - Основні підходи до аналізу ліро-епічних творів у старшій школі (2011)
Горболіс Л. - Ґрунтовна презентація поетики твору української драматургії першої половини ХІХ ст. (2011)
Набок М. - До першоджерел народної пісенності (2011)
Гончарук Є. - Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (2 уроки) (2011)
Дубенцова М. - Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Односкладні речення як частини складного речення (2011)
Горобец В. Г. - Влияние геометрии компактного поперечно обтекаемого гладкотрубного пучка на его показатели, Панин В. В., Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов, Носовский А. Н. (2015)
Масик И. П. - Определение безопасности, надежности и качества эксплуатации судна, Коломиец Д. П. (2015)
Майборода А. Н. - Расчёт гидродинамических нагрузок при транс- и сверхзвуковом обтекании водой тонкого клина (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о причинах аварийности торгового флота (2015)
Андрєєв А. А. - Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ, Пирисунько М. А. (2015)
Свиридов В. И. - Расчет эксплуатационной долговечности подшипников насосного оборудования судовых энергетических установок (2015)
Шаповал Є. В. - Залежність фактичної похибки обсервації від часу експлуатації апаратури (2015)
Байрактар Ю. П. - Механізми взаємодії підприємств та держави при реалізації концепції соціальної відповідальності (2015)
Беник Н. Г. - Концептуальна модель механізму адаптації судноремонтних підприємств до змін зовнішнього середовища (2015)
Власова В. П. - Аналіз діяльності та перспективи розвитку морських торговельних портів України (2015)
Клюєва В. І. - Механізм впливу інтелектуального капіталу на ефективність роботи підприємства (2015)
Коба В. Г. - Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків, Шелест Т. М. (2015)
Ковбатюк М. В. - Формування креативного потенціалу на підприємстві (2015)
Колмакова С. І. - Соціальна спрямованість економічної політики в умовах реформування української економіки (2015)
Майкова Е. В. - Характер і структура міграційних процесів в Україні (2015)
Малишкін О. І. - Адаптація українського податкового законодавства з податку на прибуток до світових моделей (2015)
Мельник Н. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2015)
Нікітін Ю. О. - Моделі та організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Олту І. В. - Судноремонт як пріоритетний напрямок розвитку ГВСП "Кілійський СБСРЗ" (2015)
Онищенко С. П. - Регресійні моделі залежності вартості суден від дедвейту та віку: до і після кризи, Берневек Т. І., Гончар Н. О. (2015)
Осипова Є. Л. - Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах (2015)
Студінська Г. Я. - Стратегічні принципи інтеграції українських брендів в міжнародний ринок в умовах глобалізації світової економіки (2015)
Тищенко В. М. - Пріоритетні напрямки податкової політики держави (2015)
Шкляр В. В. - Формування системи антикризових заходів для транспортних підприємств (2015)
Євтушевська О. А. - Побудова системи контролю для підприємств водного транспорту (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із керуючими точками, що належать кривій (2015)
Кільчинський О. О. - Узагальнене інтегральне перетворення Мелера-Фока в задачах теорії потенціалу для двопорожнинного гіперболоїда, Скрипка В. І. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Зважені полікоординатні відображення NURBS-кривих, Лагодіна Л. П. (2015)
Блиндарук А. О. - Корегування графіка кривини NURBS-кривої 4-го порядку за рахунок модифікацій вузлового вектора (2015)
Піщана В. М. - Шляхи оптимізації підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у ВНЗ, Мясоутов Ш. К. (2015)
Скрипка В. І. - Про коректність використання аналогій у навчальному процесі, Вяла Ю. Е., Чабак Л. М. (2015)
Тирон О. М. - Особистість моряка в сучасній психолого-педагогічній літературі зарубіжних науковців (2015)
Автори випуску (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, содержание (2011)
К 85-летию академика нан украины С.В. Свечникова (2011)
Коваленко А. В. - Лазерные квантоворазмерные структуры на основе соединений А2В6 (обзор), Корбутяк Д. В., Будзуляк С. И. (2011)
Власенко Н. А. - Причина нестабильности лазерной генерации, обнаруженной в волноводной электролюминесцентной тонкопленочной ZnS:Cr-структуре, Олексенко П. Ф., Мухльо М. А., Литвин П. М., Велигура Л. И., Денисова З. Л. (2011)
Ушенин Ю. В. - Планарные волноводные структуры на основе нанопористых пленок оксида алюминия в условиях поверхностного плазмонного резонанса, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Кравченко С. А., Снопок Б. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Радиационно-стимулированные эффекты в гетероструктурах с фуллеренами, Матвеева Л. А., Нелюба П. Л. (2011)
Індутний І. З. - Формування фотонних наноструктур за допомогою інтерференційної літографії та осадження у вакуумі під ковзним кутом, Минько В. І., Шепелявий П. Є., Сопінський М. В., Ткач В. М., Данько В. А. (2011)
Асніс Ю. А. - Вміст легувальної і фонової домішок в монокристалах Si, одержаних методом електронно-променевої безтигельної зонної плавки, Баранський П. І., Бабич В. М., Піскун Н. В., Статкевич І. І. (2011)
Паюк О. П. - Зміна властивостей стекол As2S3 при легуванні рідкоземельними та перехідними металами: DSC дослідження та раманівська спектроскопія, Ліщинський І. М., Стронський О. В., Влчек M., Губанова А. О., Криськов Ц. А., Олексенко П. Ф. (2011)
Павлович И. И. - Химико-механическое полирование кристаллов твердых растворов на основе теллуридов висмута и сурьмы бромвыделяющими композициями, Томашик В. Н., Томашик З. Ф., Стратийчук И. Б., Копыл А. И. (2011)
Круковський С. І. - Властивості подвійних гетеропереходів p+-InP/n-InGaAsP/n-InP, отриманих за різних технологічних режимів, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2011)
Хмиль Д. Н. - Влияние трансформации индикатрисы рассеивания света на измеряемое значение коэффициента поглощения пленки фотолюминофорной суспензии, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в неоднородном контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2011)
Христосенко Р. В. - Иммуносенсор на основе поверхностного плазмонного резонанса для определения антител против вируса Эпштейна—Барр, Нестерова Н. В., Костюкевич Е. В., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В., Ушенин Ю. В., Самойлов А. В., Костюкевич С. А. (2011)
Данько В. А. - Реверсивне фотопотемніння в композитних наноструктурах As2S3/SiOx, Індутний І. З., Коломис О. Ф., Стрельчук В. В., Шепелявий П. Є. (2011)
Сукач А. В. - Зворотні ВАХ та механізми протікання струму в InAs-фотодіодах, Тетьоркін В. В., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2011)
Хмиль Д. Н. - Модель композитной пленки фотолюминофорной суспензии и определение коэффициента поглощения среднего микрокристаллика фотолюминофора, Камуз А. М., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Костюкевич Е. В. - Реакционный отжиг как способ пассивации и стабилизации поверхностей биосенсоров, Костюкевич С. А. (2011)
Стратійчук І. Б. - Хіміко-механічне полірування монокристалів CdTe бромвиділяючими розчинами H2O2—HBr—етиленгліколь (2011)
До 100-річчя з дня народження лауреата державної премії україни в галузі науки і техніки професора І.Б. Мізецької (2011)
Содержание (2015)
Краюшкин В.А. - Зоны активного водообмена и их нефтегазовый потенциал на западном склоне Канадского щита, Гусева Э.Е., Науменко У.З., Черниенко Н.Н. (2015)
Ломакин И.Э. - Об источниках газовыделений дна Черного моря (2015)
Багрий И.Д. - Поиски метаногидратов на континентальном склоне Черного моря, Грига М.Ю. (2015)
Ломтев В.Л. - Новые черты строения подводных конических гор и холмов у подножия Охотской окраины Курильской дуги (по данным НСП), Патрикеев В.Н. (2015)
Плетнев С.П. - Возраст и палеогеографические этапы развития гайотов Магеллановых гор (Тихий океан), Мельников М.Е., Пунина Т.А., Захаров Ю.Д. (2015)
Кох С.Н. - Теплофизическая модель природного гигантского короткоживущего газового факела: на примере извержения грязевого вулкана Карабетова гора, 2000 г. (Тамань), Дектерев А.А., Сокол Э.В. (2015)
Козленко Ю.В. - Палеоструктурная реконструкция осадочного бассейна северо-западной части Черного моря в мезокайнозое (2015)
Смолов Ю.С. - Техника для отбора проб донных осадков. Опыт работ и перспективы (2015)
Макогон Ю.Ф. - К истории открытия газогидратов (2015)
Лукин Александр Ефимович (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Памяти Василия Ивановича Созанского (2015)
Титул, зміст (2011)
Куцевол О. - Рік без Ніли Йосипівни Волошиної... (2011)
Білоус Н. - Ніла Волошина: сила душі й розуму (2011)
Голобородько Я. - Художнє IQ Ірен Роздобудько (2011)
Привалова С. - Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича (2011)
Бондаренко Ю. - Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору (2011)
Уліщенко В. - Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (закінчення) (2011)
Бондаренко Л. - Методична модель уроку за піснями Марусі Чурай. 8 клас (2011)
Серветник О. - Образ Павлика — душевно красивого й щедрого хлопчика (за оповіданням Спиридона Черкасенка "Маленький горбань"). 5 клас (2011)
Коваленко Л. - "Володимир" Феофана Прокоповича — зразок шкільної драми. 9 клас (2011)
Небеленчук І. - Лицарство — чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи ?.. Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської". 11 клас (2011)
Паламар С. - До вивчення сонетів М.Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - "Хочу бути Миколою Трублаїні!" Вивчення фантастичного роману М.Трублаїні "Глибинний шлях" (2011)
Кислашко О. - Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди в українській духовності (2011)
Кисіль Т. - Микола Луків — поет, пісняр, громадянин (2011)
Горбулин В. П. - Военно-ядерный тупик: украинский вариант (2015)
Національна академія наук України: основні підсумки діяльності у 2009—2014 роках і головні завдання наступного періоду (сесія Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Патон Б. Є. - Про діяльність Національної академії наук України у 2009—2014 роках і основні завдання наступного періоду (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Попович М. В. - Влада і мораль (2015)
Загородній А. Г. - Міжнародне співробітництво НАН України: стан, перспективи, проблеми (2015)
Дегтярев А. В. - Развитие сотрудничества научных организаций НАН Украины и "КБ "Южное" им. М. К. Янгеля" (2015)
Старостенко В. І. - Геофізика: результати фундаментальних та прикладних досліджень (2015)
Гольцев А. Н. - Криобиологические технологии на благо Украины (2015)
Толочко П. П. - Цивілізаційний вибір Володимира Святого (2015)
Крижанівський Є. І. - Наукове забезпечення розвитку нафтогазової промисловості (2015)
Яцків Я. С. - Наукова періодика як складова науково-технічного та гуманітарного розвитку держави (2015)
Заіменко Н. В. - Використання альтернативних джерел енергопостачання в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2015)
Яценко Л. П. - Міжнародний рік світла і світлових технологій в Україні (2015)
Лихоліт М. І. - Науково-технічні напрями співпраці КП СПБ "Арсенал" з інститутами НАН України (2015)
Воеводин В. Н. - Научное сопровождение ядерной энергетики Украины (2015)
Товажнянский Л. Л. - Химическая технология связанного азота двойного назначения (2015)
Широков А. І. - Про соціальну політику держави у науково-технічній сфері (2015)
Абрикосов А. А. - Духовная связь (текст, подготовленный для церемонии вручения Золотой медали им. В. И. Вернадского НАН Украины) (2015)
Локтєв В. М. - Провідна зоря (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2015)
Амоша О. І. - 50 років Донецькому науковому центру (2015)
Черных В. П. - Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины (2015)
Боюн В. П. - Інтелектуальні комп’ютерні системи сприйняття і обробки фізичної інформації (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (11 березня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (1 квітня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (8 квітня 2015 року) (2015)
Геєць В. М. - Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Наумовець А. Г. - Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 квітня 2015 року) (2015)
Походенко В. Д. - Про підсумки діяльності Секції хімічних та біологічних наук НАН України у 2009—2014 роках (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 квітня 2015 року) (2015)
Черенько Л.М. - Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища (2015)
Полякова С.В. - Бідність населення за споживанням:нові виміри, Новосільська Т.В. (2015)
Когатько Ю.Л. - Бедность сельского населения Украины (2015)
Реут А.Г. - Система государственной социальной помощи в Украине:современные вызовы и влияние на бедность (2015)
Новиков В.Н. - Совершенствование бюджетной политики – основная детерминанта развития социальной инфраструктуры (2015)
Gvelesiani A.G. - The State of Investment in Social Infrastructure in Ukraine, Litvine I.N. (2015)
Горемикіна Ю.В. - Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг (2015)
Грішнова О.А. - Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування, Брінцева О.Г. (2015)
Калашнікова Т.М. - Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку (2015)
Шевчук П. Є. - Реконструкція структури народжених за черговістю народження та віком матері в Україні в 1995–1998 роках (2015)
Крімер Б.О. - Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи (2015)
Левчук Н.М. - Соціальна диференціація смертності населення м. Лебедин під час голодомору у 1933 році (2015)
Садова У.Я. - Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти, Бачинська М.В. (2015)
Lisogor L.S. - European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine (2015)
Саріогло В.Г. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження, Терещенко Г.І. (2015)
Книжковий огляд (2015)
Вітання А.Г. Вишневського з 80-річчям від дня народження (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines for Authors (2015)
Титул, зміст (2011)
Логвіненко Н. - Пам'яті Людини, Ученого-методиста, Колеги, Наставника (2011)
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011—2012 навчальному році (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454) (2011)
Яценко T. - Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти (2011)
Шуляр B. - Сучасний урок літератури і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі (2011)
Уліщенко B. - Інтерсуб'єктність художнього тексту (2011)
Глеб O. - Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом (2011)
Головецька H. - Любіть і цінуйте книгу. Вступний урок у 8 класі (2011)
Береза I. - Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки Івана Липи "Близнята". 5 клас (2011)
Парфенюк О. М. - Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І. Франка Взаємне кохання як критерій щастя. (Особистісно зорієнтований урок української літератури у 10 класі) (2011)
Логвіненко Н. М. - Повоєнний період (1945—1960 рр.) розвитку української фантастичної прози (2011)
Лук'яненко O. - Повернення фенікса: родоцентричка педагогіка (2011)
Козлов A. - Ідея варта підтримки (2011)
Кислашко O. - Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів (2011)
Горболіс Л. - Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького (за книгою М. Слабошпицького "25 поетів української діаспори") (2011)
Слоньовська O. - Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу (2011)
Новиков А. О. - Лінгвопростір Олександра Олеся: концепти і концептуалізація Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація / К. Ю. Голобородько. — X. : ХІФТ, 2010. — 528 с. (2011)
Овдійчук Л. - Куцевол О. Життя і творчість письменника у дзеркалі поетичної критики: (2011)
Годлевский М. Д. - Обобщенная модель стратегического управления предприятием на основе системной оптимизации, Романович Н. Ю. (2014)
Годлевский И. М. - Модели транспортных задач и структурно-топологического синтеза при стратегическом управлении логистикой дистрибьюции, Пинаева А. А. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Использование дискретного аналога производной вектора состояний в законе управления при синтезе стабилизирующего управления запасами (2014)
Северин В. П. - Проблема маневренности энергоблока АЭС и развитие моделей его систем управления, Никулина Е. Н., Лютенко Д. А., Бобух E. Ю. (2014)
Ляшенко С. А. - Синтез нейросетевых подходов управления сложными динамическими процессами в сахарном производстве (2014)
Чикунов П. О. - Метод побудови інформаційної технології системи підтримки прийняття рішень для багаторівневих підприємств з сезонною діяльністю, Криводубський О. О. (2014)
Косилов С. О. - Розробка функціональних схем та алгоритмів системи прийняття рішень при плануванні виконання замовлень листопрокатного виробництва (2014)
Цыбульник С. А. - Алгоритм оптимизации однородного потока на взвешенном графе с ограничениями на пропускную способность вершин (2014)
Нескородева Т. В. - Методика множественно-формального представления предметной области аудита (2014)
Шматко О. В. - Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів, Овечкіна Л. С. (2014)
Марченко И. И. - Вычислительный метод идентификации поверхностных атомов для обработки данных молекулярной динамики (2014)
Голоскоков О. Є. - Процедура розв’язання задачі управління структурою інвестиційного портфеля фізичної особи, Крюков І. Д. (2014)
Голоскоков О. Є. - Діагностування підприємства як підхід для визначення класу фінансового стану, в якому воно перебуває, Скрипченко Р. А. (2014)
Коваленко С. В. - Выбор структуры системы автоматического управления индивидуального теплового пункта, Товажнянский В. И. (2014)
Лоцкина Я. Г. - Онтологический подход к разработке интеллектуального ядра системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций (2014)
Реферати (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2005)
Булавіна Н. - Нове розуміння актуального мистецтва (2005)
Коновалова А. - До питання модернізації української культури в умовах глобалізації (2005)
Бурлака В. - Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців (2005)
Братерська-Дронь М. - Значення феноменів інтуїції і фантазії у творчому процесі (2005)
Протас М. - Еволюція мистецтва як складний фрактал (До питання фазово-просторових інтерпретацій сучасних візуальних практик у моделях теорії хаосу) (2005)
Сидоренко В. - Візуальне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2005)
Роготченко О. - Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій (2005)
Тарасенко О. - Формирование пластического языка модернизма: Беспредметность и абстракция (М.Врубель и П.Филонов) (2005)
Голубець О. - Львів: Реґіональні проблеми мистецького середовища (2005)
Дружиніна Г. - Національні українські ознаки в сучасній архітектурі (на прикладі архітектури центрального реґіону) (2005)
Бєломєсяцев А. - Проблеми архітектурної творчості на сучасному етапі розвитку філософії архітектури (2005)
Чепелик О. - Утопія у фокусі сучасного мистецтва та архітектури (2005)
Карнак А. - Нові комп’ютерні технології в сучасній музиці та концепція творчого процесу (2005)
Раєвська Ю. - Державне реґулювання театральної справи за часів перших національних урядів (2005)
Станішевський Ю. - Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси (2005)
Гринишина М. - Музична драма Ріхарда Ваґнера і модерні інтенції символізму (2005)
Шпаковська В. - До питань інтерпретації історичної теми у жанрі сучасного музично-драматичного театру "рок-опера” (2005)
Кондратьєва М. - Життєдайні фільми (2005)
Зубавіна І. - Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Гічкок та Україна. Текст-пунктир (2005)
Чепелик О. - Міжнародні фестивалі медіа-мистецтв як лабораторії новітніх технологій (2005)
Вишеславський Г. - Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі ХХ й ХХІ сторіч (2005)
Сом-Сердюкова О. - Венеціанське Бієнале та український контекст (2005)
Авраменко О. - Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців (2005)
Березницький Є. - Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право (2005)
Босенко А. - Блуждающие огни (Случайная свобода) (2005)
Про авторів публікацій (2005)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу, Соснін О. В. (2015)
Зеленков А. И. - Устойчивое развитие как концепт и социальная технология (2015)
Базалук О. А. - Понятие "эволюция" в науке и философии (2015)
Яцук Н. Є. - Філософське осмислення проблеми українського Сходу (2015)
Доннікова І. А. - Культура і людина в онтології становлення (2015)
Палагнюк М. М. - Гендерна проблематика: виклики сучасності (2015)
Козирєва Н. В. - Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового (2015)
Саюк О. О. - Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку (2015)
Скворцова К. М. - Діяльність як субстанція щастя (2015)
Павленко І. О. - Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни (2015)
Касьянов Д. В. - Необходимость подготовки человека к нанотехнологическому образу жизни (2015)
Старовойт Е. В. - Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций (2015)
Шелюк Л. А. - Мировой опыт демократизации образовательной политики (2015)
Левченюк Є. В. - Постлюдина та постлюдство: особливості прояву (2015)
Путров С. Ю. - Про гомеоклаз організму людини як продукт дії загальнодеструктивних і спеціальних технологій (2015)
Сторожук А. П. - Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства (2015)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень (2015)
Налапша О. В. - Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм (2015)
Білогур В. Є. - Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс) (2015)
Троїцька О. М. - Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж (2015)
Чмир О. Б. - Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів (2015)
Дуднікова І. І. - Напрями охорони оточуючого середовища в контексті вирішення загальної екологічної ситуації у світі (2015)
Мельник В. В. - Культура буття людини як соціокультурний феномен (2015)
Гоцалюк А. А. - Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Філософія освіти: соціокультурний вимір (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
До 60-річчя Ярослава Даниловича П’янила (2014)
Білущак Ю. - Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії, Чапля Є., Чернуха О. (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу польоту безпілотного квадрокоптера з урахуванням часової затримки в керуванні, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2014)
Hachkevych O. - On taking into account the medium moving in investigation on thermomechanical processes in electroconductive ferromagnetic bodies, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Давидок A. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз з урахуванням парного взаємовпливу шарів (2014)
Данчак H. - Чебишовське наближення степенево-експоненційним виразом із відносною похибкою, Малачівський П., Оразов Е. (2014)
Дмитрук В. - Комп’ютерне моделювання перерозподілу концентрації розпадних частинок, що дифундують у регулярних структурах, Гончарук В., Чернуха О. (2014)
Костробій П. - Математичне моделювання енергозалежної економіки, Гайдучок О. (2014)
Кривень В. - Пластичне відшаровування жорсткого півбезмежного включення скінченної ширини під зсувним навантаженням за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. (2014)
Кривий О. - Особливості поля напружень біля тунельного відшарованого включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2014)
Кутя Т. - Математичне моделювання зволоження ґрунту на схилі внаслідок аварії безнапірного трубопроводу з урахуванням процесів теплосолеперенесення, Мартинюк П. (2014)
Манзій О. - Алгоритми обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса у комплексній площині, Гладун В., Пабирівський В., Уханська О. (2014)
Нагірний Т. - Моделювання стаціонарного стану локально неоднорідного електропровідного неферомагнітного термопружного тіла, Сеник Ю., Червінка К. (2014)
Процюк Б. - Квазістатичний термопружний стан безмежного трискладового термочутливого тіла за дії джерела тепла, Горун О. (2014)
П’янило Я. - Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів, Собко В. (2014)
Savula Ya. - Sensitivity analysis of solutions of two-dimensional admixture heterodiffusion problems with respect to perturbation of medium parameters, Shcherbata Н., Shcherbatyy М. (2014)
Середницька Х. - Термонапружений стан біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин, заповнених теплопровідною речовиною, Мартиняк Р. (2014)
Соколовський Я. - Програмний комплекс автоматизації скінченно-елементної дискретизації двовимірних областей, Сикала О. (2014)
Сподар Н. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування одновимірної задачі адвекції-дифузії, Савула Я. (2014)
Тацій Р. - Двопараметрична модель стійкості стрижня з урахуванням власної ваги, Пазен О., Дячун Т. (2014)
Філь Б. - Застосування алгебричних структур у комп’ютерній лексикографії, Кульчицький І. (2014)
Chekurin V. - Boundary element method for thermal identification of near-surface cylindrical cavity, Sinkevych О. (2014)
Шацький І. - Вплив гнучкого покриття на міцність пластини із зірчастим розрізом, Даляк Т. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Титул, зміст (2011)
Ситченко А. - Естетичне виховання у контексті технологізованого навчання літератури (2011)
Мартиненко В. - Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір (2011)
Романишина Н. - Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза (за "Книгою веселих порад") (2011)
Малецька А. - Молитва в поезії Василя Стуса (2011)
Гриневич В. - "Я народився і жив для добра і любові" (Матеріали до вивчення "Щоденника" О. П. Довженка) (2011)
Сидоренко Т. - Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка, Хомич В. (2011)
Корнух Г. - "Отакі на світі письменники, отакі українці!" Світ І. П. Котляревського (2011)
Рябовол Н. - Перлини давньоруської культури (2011)
Набок М. - Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах (2011)
Овдійчук Л. - Леся Українка як науковець (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм як стильова течія модернізму. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури"... (2011)
Логвіненко Н. - Факультативи як форма організації диференціації та індивідуалізації навчання старшокласників (2011)
Боклаг В. А. - Напрями вдосконалення державної політики щодо розвитку земельного ринку в Україні (2014)
Ігнатова О. В. - Проектний підхід до організації інноваційної діяльності органів державного управління (2014)
Канавець М. В. - Вплив молодіжних громадських об’єднань на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Клімович С. О. - Government relations у РФ: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Кострубіцька А. В. - Державне регулювання суспільного мовлення: європейський досвід та українські реалії (2014)
Костюк І. К. - Інформаційна складова адміністративної реформи в Україні (2014)
Ларіна Н. Б. - Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України (2014)
Нехайчук Д. В. - Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення (2014)
Онуфрик С. Я. - Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і зборів (2014)
Дробязко О. М. - Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2014)
Латинін М. А. - Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні, Гнатенко А. І. (2014)
Лященко О. О. - Громадянська непокора як явище в суспільно-політичному житті суспільства та її вплив на державне управління (2014)
Мерзляк А. В. - Державний механізм підвищення конкурентоспроможності експорту України, Скрябіна Д. С. (2014)
Суворов В. П. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Дульфан С. Б. - Нормативно-правове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст (2014)
Дурас М. М. - Європейський шлях розвитку в напрямі доброго місцевого врядування: адаптація до умов України (2014)
Кіян С. О. - Сучасні засоби забезпечення електронної взаємодії в системі місцевого самоврядування (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шуляр В. - До краєзнавчих джерел (замість передмови) (2011)
Кремінь Д. - Океан у сльозині роси (2011)
Береза І. - Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) (2011)
Руссова В. - Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського (2011)
Підопригора С. - Подолання соцреалістичного канону в повісті Миколи Вінграновського "Сіроманець" (2011)
Старовойт Л. - Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського (2011)
Семчишин Д. - Прикметники на позначення кольору в поезіях Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - "Микола був найталановитішим з нас": концепція творчості Миколи Вінграновського в оцінках Віталія Коротича (2011)
Жила С. - Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" в школі (2011)
Шуляр В. - Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) (2011)
Купцова В. - Системний підхід до вивчення мистецької спадщини Миколи Вінграновського (2011)
Василішина О. - Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" (2011)
Назаренко Л. - Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій (2011)
Плотнікова Т. - Нащадкам про чарівника слова (2011)
Хруленко Т. - Вечір пам'яті Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - З обійнятих любов'ю літ на Богополі (2011)
Титул, зміст (2011)
Голобородько Я. - Мегамислення Івана Дзюби. У контексті 80-річчя літературознавця й громадського діяча (2011)
Кицак Л. - Детективи для дітей: український варіант автора й читача (2011)
Бондаренко Ю. - Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі (2011)
Привалова С. - Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури (2011)
Кошара Ю. - Розвиток методичної думки з проблеми самостійної роботи учнів із підручником літератури (2011)
Говденко К. - Безмежні світи Івана Франка. Конспект уроку з використанням проектної технології. 10 клас (2011)
Бондаренко Н. - Як я живу? Урок за збіркою казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили..." (2011)
Бойко І. - Слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. 9 клас (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Грабовська С. - "…Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя". Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу" (2011)
Куцевол О. - Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття. Засідання літературного гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2011)
Рощіна С. - Психофізіологічні основи розвитку професійного мовлення студентів педагогічних ВНЗ (2011)
Береза І. - Рецензії на підручники Н. Й. Волошиної "Українська література" для 5, 6 класів, Вензовська І. (2011)
Андрійченко Ю. В. - Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на ґендерний фактор (2013)
Безпаленко А. М. - Мовлення як агресія (2013)
Білоус Н. П. - Інтимізовані дієслівні засоби творення сюжетної динаміки українських казок про тварин (2013)
Бокова П. М. - "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) (2013)
Бортничук О. М. - Лінгвокультурологічна маркованість англійських фразеологічних одиниць, Пастушенко Л. П. (2013)
Бохун Н. В. - Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі XX століття (2013)
Боцман А. В. - Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів (2013)
Бурмістенко Т. В. - Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості, Ярошевська М. О. (2013)
Вакуленко Т. О. - Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури - констативні мовленнєві акти (2013)
Гарбузова Г. О. - Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови (2013)
Гетьман З. О. - Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах (2013)
Горбач І. М. - Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань (2013)
Губа Л. В. - Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе (2013)
Гулідова І. С. - Структурно-семантичні ознаки прислів'їв американської поезії XX століття (2013)
Данилич В. С. - Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект (2013)
Дворнікова А. Р. - Фразеологізми із гастрономічним компонентом в національних варіантах іспанської мови, Лісняк С. П. (2013)
Доній Т. М. - Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту (2013)
Elena del Pozo Infante - El concepto de interculturalidad en el aula (2013)
Захарченко Н. В. - Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера (2013)
Калініченко А. С. - Категоризація негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу, Чорна Н. В. (2013)
Каратєєва Г. М. - Часові параметри розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Катернюк В. В. - Полікомпонентні неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українських мовах (2013)
Кеба О. М. - Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові (2013)
Кісьміна К. О. - Каламбурна полісемія (на матеріалі скетчів Р. Девоса (2013)
Клименко Н. Ф. - Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прикметників та прислівників з часовими ознаками (зіставний аспект) (2013)
Колодко С. А. - Проблема класифікації прислівників китайської мови (2013)
Korbozerova N. M. - Clasificacion semantica de los marcadores espanoles de relacion supraoracional (2013)
Корольова Н. О. - Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") (2013)
Крижановська М. В. - Конфлікт як позитивний дискурсоформувальний фактор в сімейному спілкуванні (на матеріалі сучасної італійської мови) (2013)
Крупко О. І. - "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості (2013)
Курченко О. О. - Usteo i tuteo В сучасній іспанській мові: грані вербальної ввічливості (2013)
Кучерява Л. В. - Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі XIX-XX століть (2013)
Лобода Ю. А. - Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті (2013)
Любчук Н. В. - Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу (2013)
Наваренко І. А. - Інформаційна архітектоніка тексту іспанської народної казки за даними аудиторського аналізу (2013)
Ніколенко А. Г. - Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури (2013)
Новосельцева І. В. - Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Новохатська Н. В. - Приєднання й парцеляція як засоби формального членування англійських та українських розмовних конструкцій (2013)
Нужна К. А. - Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції (2013)
Орлова І. С. - Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі (2013)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера davvero (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Герменевтика як засіб тлумачення прихованого модального змісту (2013)
Пілик В. В. - Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови (2013)
Покровська І. Л. - Концепт рай у турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови), Чернова А. А. (2013)
Сингаївська Г. В. - Епонімічні найменування в іспанській медичній термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Роль письма в інформаційному суспільстві (2013)
Скрипник А. В. - Дієслова-вербалізатори концепта "AMOUR" у французькій мові (2013)
Соловей Ю.В. - Релевантні для перекладу лінгвітичні та композиційні особливості наукового дискурсу (2013)
Столярова А. А. - Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів (2013)
Судорженко Г. П. - Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові (2013)
Терехова С. І. - Функціонально-семантичні особливості зворотних репрезентацій: референційність - анафоричність - дейктичність - реципрокальність (2013)
Теслюк Г. С. - Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові (2013)
Толстова О. Л. - Парадигматичні зв'язки соматичної лексики іспанської мови (2013)
Циркунова І. В. - Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу (2013)
Чернишова Ю. О. - Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах (2013)
Чорна Н. В. - Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу (2013)
Якубенко І. В. - Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення (2013)
Ящик Н. Р. - Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) (2013)
Волосенко І. В. - Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників (2013)
Moskalenko A. S. - El aporte portugues al vocabulario canario (2013)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору (2012)
Безпаленко А. М. - Лінгвістичний гумор у дзеркалі ґештальту (2012)
Болобан М. А. - Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні (2012)
Верьовкін В. В. - Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов'янському і давньогрецькому культурних просторах (2012)
Данилич В. С. - Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії (2012)
Єнчева Г. Г. - Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації (2012)
Жукова Н. М. - Лінгвокультурна спадкоємність та інновації в репрезентації концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця XVIII - середини XIX століть (2012)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв'язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2012)
Клименко О. С. - Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній" (2012)
Колесник О. С. - Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору (2012)
Кондратьєва О. В. - Відтворення метафорики романів Д. Брауна в українських перекладах (2012)
Korbozerova N. M. - La situación cultural y lingüística de la Península Ibérica en la edad de los metales (2012)
Кремзикова С. Ю. - Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Кульчицький В. І. - До питання про побудову функціональної моделі словотвору (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Курченко О. О. - Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості (2012)
Литвиненко Г. С. - Система магічного фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу (2012)
Лісняк С. П. - Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації (2012)
Літинська Н. В. - Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лукашенко Н. Г. - (Не)ввічливість записаного розмовного інтернет дискурсу на прикладі коментарів з YouTube та блогів щодо політичних особливостей Венесуели (2012)
Мариненко П. І. - Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) (2012)
Мегела І. П. - Структура оповіді в романі Гессе "Степовий вовк" (2012)
Михайленко В. М. - Регулятивна функція запитань у текстах інтерв'ю (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Настенко С. В. - Жанрові трансформації іспанської поезії XII-XX століть (2012)
Нестеренко О. Є. - Вербальне вираження ґендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера esattamente (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців (2012)
Сингаївська Г. В. - Використання семантичного потенціалу прецедентних імен в іспаномовному газетному тексті (2012)
Ситдикова І. В. - Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики (2012)
Сітко А. В. - Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (2012)
Славова Л. Л. - Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу (2012)
Смущинська І. В. - Калькування у французькій мові (2012)
Суарес Куадрос С. Х. - Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах (2012)
Судорженко Г. П. - Морфо-синтаксичні засоби маркування модальності умови-наслідку в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного сленгу (2012)
Філоненко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичного концепту СТАН у романі Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2012)
Чернишова Ю. О. - Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача (2012)
Чорна Н. В. - Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну (2012)
Шелякіна А. В. - Мовні засоби репрезентації побожності в амениканській картині світу (2012)
Титул, зміст (2011)
Яценко Т. - Славетний ювілей керманича української педагогіки (2011)
Єременко О. - "Я піду в далекі гори, у широкі полонини". Творчий звіт: оновлені параметри фольклорної практики (2011)
Касян Л. - Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого (2011)
Якібчук М. - Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: національний вимір людської екзистенції (2011)
Лазаренко І. - Актуальний рівень учнівських умінь аналізувати епічні твори (7—9 класи) (2011)
Соловйова Н. - Психологічний аналіз характерологічних особливостей героя літературного твору, Бучковська Л. (2011)
Бійчук Г. - Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" (2011)
Єременко О. - Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича (2011)
Котова І. - "Що за дивна сила слова!" Вивчаємо поему Лесі Українки "Давня казка" (2011)
Логвіненко Н. - "Романтика — це коли хочеться жити яскравим життям… І не страшно вмирати!" Вивчення фантастичних творів Миколи Дашкієва (2011)
Овдійчук Л. - ОЗОН — це творчий неспокій (2011)
Чабада М. - Світова слава української пісні. Сценарій літературномистецького вечора (2011)
Лінкевич Л. - Система уроків з теми "Односкладні речення. Неповні речення" (2011)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2011 році (2011)
До 60-річчя Романа Кушніра (2014)
До 70-річчя Олександра Гачкевича (2014)
Гачкевич О. - Моделі радіаційної термомеханіки опромінюваних шаруватих тіл, Терлецький Р., Турій О. (2014)
Безверхий O. - Повна провідність і миттєва потужність за вимушених коливаннях п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2014)
Бомба А. - Метод комплексного аналізу для моделювання процесів витіснення у викривлених важкопроникних пластах з урахуванням впливу тріщин гідророзриву, Сінчук А. (2014)
Булацик О. - Визначення кількості розв’язків системи трансцендентих рівнянь у фазових оптимізаційних задачах із застосуванням теорії багатовимірних лишків (2014)
Власій О. - Математичне моделювання гетеродифузійних процесів у шарі з випадковим прошарком, Чернуха О. (2014)
Гайвась Б. - Конвективне осушення зернистого матеріалу з врахуванням двошарової структури окремої зернини, Чапля Є. (2014)
Гайдучок О. - Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки (2014)
Hachkevych O. - Investigation of magneto-thermomechanical processes in ferrite bodies in external time-periodic magnetic field with bias, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором (2014)
Демидюк М. - Оптимізація транспортних операцій чотириланкового замкнутого маніпулятора (2014)
Дробенко Б. - Математичне моделювання процесів деформування елементів конструкцій за термосилового навантаження, Бурик О. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського