Драшкович А. І. - Прийняття владних рішень як відображення сутності легітимаційного потенціалу державної влади (2015)
Стоцкий В. В. - Вынужденная демографическая переструктуризация в Украине: её причины и возможные последствия (2015)
Семченко О. Р. - Механизмы информационного обеспечения стабильности политической системы (2015)
Попова М. Ф. - Децентралізація влади як механізм розвитку громад (2015)
Каретная О. А. - Виды взаимодействия в рамках молодёжной субкультуры (2015)
Співак М. В. - Сучасний стан і проблеми внутрішньої політики охорони здоров’я в Україні (2015)
Кормич А. І. - Правові державотворчі ідеї епохи Київської Русі (2015)
Хаяли Р. И. - Благотворительные общества крымских татар в правовом поле Российской империи (конец ХІХ - начало ХХ вв.) (2015)
Дзевелюк А. В. - Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим (2015)
Опаленко Д. А. - Історичний аспект дослідження категорії "державна влада" (2015)
Трач А. С. - Структурні та історичні фактори пострадянських трансформацій (2015)
Киричок П. - Шановні науковці! (2014)
Киричок Т. Ю. - Проблеми та напрямки підвищення достовірності визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот, Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (2014)
Хамула О. Г. - Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості сприйняття інформації в електронних виданнях дітьми з вадами зору, Васюта С. П., Яців М. Р. (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив технологічних параметрів фіксування нанофотонних друкованих покриттів на їхні фотолюмінесцентні характеристики, Шерстюк В. П. (2014)
Козік О. М. - Флексографічний друк. Шлях від негатива на плівці до "High Definition Flexo" (2014)
Гавриш А. П. - Оздоблювальне хонінгування ельборовими брусками прецизійних отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих сплавів на основі алюмінію для друкарських машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Дубнюк В. Л. - Результати застосування чисельних методів вирішення рівняння теплопровідності при проектуванні операцій лазерної поверхневої обробки деталей друкарських верстатів, Худякова О. П., Котляров В. П. (2014)
Кохановський В. О. - Визначальні фактори зносостійкості контактів електромеханічних комутаційних апаратів (2014)
Цыганенко А. М. - Можно ли развивать кадровый капитал принтмедиабизнеса?, Митрякова О. Л. (2014)
Балюн О. О. - Брендбук: проблема визначення терміну (2014)
Ковалева О. Ю. - Семантическое пространство объектов белорусского эфирного дизайна, Токарь О. В. (2014)
Бондаренко С. Д. - Оптична ілюзія у контексті механізмів сприйняття та художнього відображення навколишньої дійсності, Некраса В. В. (2014)
Киричок Т. Ю. - Методологія визначення зменшення висоти фарбового рельєфу інтагліодруку через зношування (2014)
Руденко Л. Г. - До 50-річчя заснування Інституту географії НАН України, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2014)
Лібанова Елла. - Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра (2014)
Палієнко В. П. - Проблеми, напрями, завдання регіонального аналізу антропогенного геоморфогенезу в Україні (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини, Дорошкевич С. П., Кушнір А. С. (2014)
Спиця Р. О. - ГІС неотектонічно активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій (2014)
Мозговий А. А. - Конфліктогенність міського простору: методологія дослідження (2014)
Діденко К. Д. - Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму (2014)
Леонова С. В. - Критерії комплексного оцінювання природних територій курортів України для визначення їх статусу (2014)
Вийшли в світ (2014)
Дубницький М. М. - Стан використання матеріалів дистанційного зондування у дослідженнях просторового розвитку міст (2014)
Чехній В. М. - Про спільні дослідження з географами В’єтнаму (2014)
Лісовський С. А. - Про роботу Регіонального Конгресу Міжнародного Географічного Союзу в м. Краків, Польща (2014)
Міжнародний Рік Карти (2014)
Вступ (2014)
Руденко Л. Г. - Критичний екологічний стан природних ресурсів України і можливості призупинення їх деградації шляхом інтеграції положень конвенцій Ріо-92, Маруняк Є. О. (2014)
Лісовський С. А. - Врахування положень конвенцій Ріо-92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи (2014)
Палієнко В. П. - Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень (2014)
Голубцов О. Г. - Інвентаризація та аналіз даних у ландшафтному плануванні на основі ГІС (2014)
Кушнір А. С. - Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені – голоцені (за палеопедологічними даними) (2014)
Руденко Л. Г. - Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні, Савчук І. Г. (2014)
Лапорт Антуан - Столицы государств – географические объекты (2014)
Бондар В. В. - Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) (2014)
Заячук М. Д. - Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз (2014)
Іваненко Є. І. - Методичні підходи до визначення меж перспективних заповідних об’єктів (на прикладі ділянок степової зони) (2014)
Джаман В. О. - Міжнародна конференція "Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика", Руденко В. П. (2014)
Палій А. П. - Переддезінфекційне механічне очищення тваринницьких приміщень, Ведмідь О. В., Палій А. П. (2015)
Петруша Є. З. - Етологічні особливості утримання відгодівельного поголів’я свиней залежно від щільності їх посадки в умовах промислового комплексу, Нагорний С. А. (2015)
Кульбаба С. В. - Економічна ефективність застосування нових джерел світла в системах освітлення птахівничих приміщеннь при утриманні курей-несучок (2015)
Дудін В. Ю. - Вибір матеріалу пластин ротаційного вакуумного насоса (2015)
Бойко Д. І. - Критерії і способи оцінки якості змішування компонентів комбікормів (2015)
Палій А. П. - Аналіз вимог щодо режимів промивання молокопроводів доїльних установок (2015)
Науменко О. А. - Застосування роботизованих систем у молочному скотарстві, Палій А. П., Чигрин О. А. (2015)
Нанка А. В. - Математическая формулировка задачи упругого деформирования зерна при измельчении и ее решение (2015)
Семенцов В. И. - Методика и результаты исседований скорости схода частицы с диска центробежного смесителя, Бойко И. Г. (2015)
Мирось В. В. - Модульний підхід до вирішення проблеми виробництва молока відповідно світовим стандартам, Петруша Є. З. (2015)
Мерінець Н. А. - Призначення підігріву кормової суміші у зимовий період на кормових столах для ВРХ (2015)
Семенцов В. В. - Результаты експериментальных исследований по определению оптимальных параметров гравитационного дозатора, Бойко И. Г. (2015)
Славкова Л. Г. - Методика і результати досліджень параметрів факелу розпилення пневматичним розпилювачем (2015)
Бойко И. Г. - Методика определения неравномерности дозирования сыпучих материалов с помощью автоматизированного устройства, Русалёв А. М., Гороховик Д. А. (2015)
Пивень М. В. - Обоснование конструктивных параметров разрыхлителей зерновой смеси виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2015)
Шацький В. В. - Змішувач сипких матеріалів гравітаційного типу, Гаврильченко О. С., Кіряцев Л. О., Різоль Ю. О. (2015)
Мачкарин А. В. - Влияние вибрации на истечение зерна в вибрационном высевающем аппарате, Рыжков А. В. (2015)
Палагута А. В. - Ефективність використання ізоляції з пінополіуретану при підтриманні оптимального микроклімату у свинарниках (2015)
Сліпченко М. В. - Аналіз факторів, що впливають на швидкості сходу зернової та домішкової фаз з тарілчастого розкидача вібровідцентрового сепаратора, Півень М. В. (2015)
Мілько Д. О. - Методика експериментальних досліджень двошнекового ущільнювача (2015)
Романченко М. А. - Шляхи підвищення надійності і безпеки систем керування енергопотоками живлення електрообігрівної підлоги, Тіщенко Л. М., Хвесик А. Є. (2015)
Кунденко Н. П. - Методы криорезистивности биологических объектов в процессе воспроизводства животных (2015)
Булавин С. А. - Автоматизированная установка для проращивания зерна на витаминный корм животным, Вендин С. В., Саенко Ю. В. (2015)
Шацький В. В. - Основні вимоги до процесу та біотехнічної системи компостування органічної сировини, Поволоцький А. А. (2015)
Линник Ю. О. - Експериментальні дослідження процесу переміщення молочно-повітряної суміші в доїльній установці з верхнім молокопроводом, Дудін В. Ю., Алієв Е. Б. (2015)
Дев’ятко О. С. - Технічне забезпечення транспортування молока під час доїння корів (2015)
Лукьяненко В. М. - Методы оптимизации в задачах исследования процессов очистки и сортирования семенных смесей на мехатронных вибромашинах (2015)
Ковалишин С. Й. - Дослідження параметрів пневмоелектричного сепарування насіння злакових трав, Швець О. П., Дадак В. О. (2015)
Лиходід В. В. - Аналіз технологій та технічних засобів для первинної обробки вовни в умовах сільськогосподарських формувань, Павленко С. І., Івлєв В. В., Сухарльов В. О. (2015)
Рубльов В. Є. - Методика статистичного контролю якості доїльних установок (2015)
Пугач А. М. - Ефективність впровадження культиваторних лап підвищеної зносостійкості – економічний аспект, Павленко О. С. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Борщ Ю. П. - Експериментальне визначення параметрі зернової суміші при псевдозрідженні на повітропроникних поверхнях пневмосепаруючих пристроїв, Абдуєв М. М., Семенцов В. І., Зінченко Г. Т. (2015)
Павленко С. І. - Обґрунтування технологічної схеми процесу компостування органічних відходів на відкритих майданчиках (2015)
Гаек Е. А. - Сравнительный анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований в разработанном циклоне аспирационных систем зерноочистительных машин (2015)
Довжик М. Я. - Силовий аналіз тракторного агрегату з пахотним плугом, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2015)
Швець О. П. - Обгрунтування технології післязбиральної обробки насіння ріпаку на основі результатів дослідженнь його якості під час збирання, Щур Т. Г. (2015)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур, Пацула О. М. (2015)
Харченко С. А. - Математические выражения модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по структурному трехмерному виброрешету (2015)
Полупанов В. Н. - Критерии пирсона в применении к анализу n-факторного массива замеров при инженерных решениях в сельском хозяйстве, Каретников Р. В. (2015)
Гридасов В. И. - О скорости движения по желудочно-кишечному тракту кормов у животных (2015)
Romanovskyi O. - Will formation as a necessary condition of a leader’s personality self-education in the learning process, Gren L. (2015)
Sereda N. - Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager (2015)
Дольская О. А. - Интеллектуальные революции и техники мышления (2015)
Савельєва Ю. М. - Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства: Схід проти Заходу (2015)
Мороз В. М. - Теоретичні аспекти діалогізації навчального процесу: зміст принципів формування та умови ефективності використання (2015)
Колос К. Р. - Система групування компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Markova О. - Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical universities students (2015)
Канюк Г. И. - Постановка лабораторной работы "Способы учета потребленной электроэнергии и предотвращение ее хищения”, Чернюк А. М., Пугачева Т. Н., Безъязычный В. Ф. (2015)
Філоненко М. М. - Систематизований розгляд психолого-педагогічних систем та визначення їх орієнтації на особистісне становлення студента-медика (2015)
Popova G. - The usage of the narrative approach in the psychological consulting by means of the metaphoric associative cards (MAC), Miloradova N. (2015)
Movchan Ya. - Psychological aspects of future engineer training in higher educational establishments (2015)
Нітенко О. - Деякі аспекти підготовки фахівців із права в університетах європейського простору вищої освіти (2015)
Гончаренко Т. Є. - Роль педагогічних умов у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті (2015)
Cherkashin A. I. - Formation of future specialists’ personality at higher education establishments of Ukraine in the context of humanistic paradigm: theoretical aspect, Akimenko D. O. (2015)
Grinchencko О. - Features of formation of students professional identity psychologists during training at university (2015)
Наші автори (2015)
Скобло Т. С. - Новая технология модифицирования при восстановлении изделия, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Марков А. В., Михайличенко А. С. (2015)
Лузан С. А. - Исследование влияния параметров вибрационной обработки на износостойкость газопламенных покрытий системы Ni-Cr-B-Si (2015)
Тришевский О. И. - К определению напряжений при валковой вытяжке продольных гофров на листовой заготовке (2015)
Лютак І. З. - Комп’ютерне моделювання деталей циліндричного шарніра, Сторож Я. Б. (2015)
Аветисян В. К. - Работа деформирующих шариков статической раскатки для обработки гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, Польотов В. А., Соболев Е. Ф. (2015)
Бантковский В. А. - Оценка качества текущего ремонта оборудования, Аветисян В. К., Завалий Н. А. (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Пасюта А. Г. - Влияние упрочнения на качество восстановления режущих элементов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Келемеш А. А., Дудников А. А. (2015)
Пастухова Т. В. - Сравнение износостойкости легированных чугунов в условиях лабораторных и стендовых испытаний, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Чабак Ю. Г., Брыков М. А. (2015)
Захарченко М. Б. - Методика оценки реологических свойств структуры сопряженных материалов в трибосистеме (2015)
Іванкова О. В. - До питання відновлення зношених деталей ходової частини автомобілів, Жуков А. Ю. (2015)
Коломієць С. М. - Сучасні технології виробництва деталей машин (2015)
Краснощек Ю. С. - О расчете кинематики ротационного резания (2015)
Скобло Т. С. - Методика разработки браковочных норм при оценке качества изделий из литых низкоуглеродистых сталей, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Телятников В. В. (2015)
Лузан С. А. - Определение способов восстановления деталей сельскохозяйственных машин, обеспечивающих их ресурс на уровне и превышающем уровень новых (2015)
Рубльов В. І. - Органолептичні методи як напрям ефективного контролю якості сільськогосподарської техніки (2015)
Скобло Т. С. - Исследование износа деталей предварительно упрочненных химико-термической обработкой, Мартыненко А. Д., Мартыненко Д. А. (2015)
Романюк С. П. - Анализ патентов и авторских свидетельств по упрочнению изделий (2015)
Сидашенко А. И. - Изготовление и обработка корпусных деталей из чугуна, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Рыбалко И. Н., Манило В. Л. (2015)
Кунденко Н. П. - Системы измерения электрофизических параметров веществ (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Толстенко А. В. - Особливості механічної обробки пористих матеріалів, Бедін А. С. (2015)
Сахно В. П. - Аналіз умов забезпечення працездатності автотранспортних засобів на основі удосконалення системи технічного обслуговування, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Сиромятніков П. С. - Діагностування індивідуальної паливної апаратури з електронним керуванням (методичні положення), Морозов М. А. (2015)
Марков А. В. - Применение вторичного сырья и модифицирующих присадок для повышения эксплуатационных свойств изделий (2015)
Кудренко С. О. - Інтелектуальний аналіз даних засобами аналізу й керування реляційними базами даних (2015)
Скобло Т. С. - Технология восстановления изношенных культиваторных лап типа Marathon Series фирмы Osmundson, Тихонов А. В., Рыбалко И. Н., Карташов С. Г., Сайчук А. В., Холкина И. В. (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Поляков А. Н. - Влияние технического состояния дизельных форсунок на показатели работы двигателя, Тридуб А. Г. (2015)
Калінін Є. І. - Динаміка взаємодії корпусу плуга з перешкодою, Шуляк М. Л. (2015)
Тищенко Л. Н. - Работоспособность безвольфрамовых твердых сплавов различных модификаций при точении, Коломиец В. В., Любичева К. М., Kumar V. (2015)
Тіщенко Л. М. - Математична модель і алгоритм обчислення при моделюванні процесу сепарації насіння на похилій вібруючій неперфорованій поверхні, Лук'яненко В. М. (2015)
Пасюта А. Г. - Взаємозв’язок параметрів вібраційної обробки з якістю зміцнення ріжучого елементу культиваторних лап, Біловод О. І., Келемеш А. О., Дудніков А. А. (2015)
Коломієць В. В. - Зміцнення деталей при чистовому точені різцями із ПНТМ, Фабричнікова І. А. (2015)
Попович П. В. - Визначення характеристик завантаженості несучих систем мобільних машин, Грицай Ю. В., Цьонь О. (2015)
Тищенко Л. Н. - Анализ акустических приборов для определения характеристик процесса резания металлов, Коломиец В. В., Любичева К. М., Шабалин Д. В. (2015)
Марченко М. В. - Особенности затвердевания втулок цилиндров в условиях существующего производства, Ровный Е. В., Сирык В. И. (2015)
Аулін В. В. - Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки, Лисенко С. В., Голуб Д. В., Гриньків А. В., Мартиненко О. Д. (2015)
Автухов А. К. - Влияние способа производства и химического состава хромоникелевого чугуна на основные оценочные критерии прокатных валков (2015)
Алфьоров О. І. - Динаміка руху та надійність робочих органів грунтообробних агрегатів на пружній підвісці (2015)
Скобло Т. С. - Исследование влияния виброобработки на упрочнение структурных составляющих стали 10, Власовец В. М., Науменко А. О., Дудников И. А. (2015)
Заец В. Н. - Оценка условий работы помольных шаров из стали эвтектоидного состава при использовании в шаровых мельницах (2015)
Марченко А. Ю. - Анализ нормативных и технологических ограничений при оценке коррозионно-механической повреждаемости насосно-компрессорных труб (2015)
Титул, зміст (2014)
Kizub I. V. - Rho­kinase: one of the main links in Ca2+ sensitization in diabetes­induced vascular smooth muscle hypercontractility (2014)
Слесарчук В. Ю. - Нейропротекторные свойства препаратов кверцетина (2014)
Шарикіна Н. І. - Трансдукція мітогенних сигналів як основа створення протипухлинних таргетних препаратів (частина II), Мєшкова Н. О., Міщенко О. В., Хавич О. О., Кудрявцева І. Г., Пенделюк С. І. (2014)
Котов О. О. - Формування резистентності (толерантності) до анксіолітичної дії феназепаму за тривалого введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2014)
Макаренко О. В. - Експериментальна оцінка антипаркінсонічної активності цитиколіну сумісно з амантадином, Криворучко Т. М. (2014)
Нефьодов О. О. - Порівняльна оцінка впливу ненаркотичних аналгетиків та засобів ад’ювантної терапії на поведінкові реакції щурів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу (2014)
Добреля Н. В. - Роль дельта­ізоформи протеїнкінази С у розвитку порушень коронарного кровотоку, що викликані цукровим діабетом, Стрєлков Є. В., Хромов О. С., Клименко К. І., Новохацька Т. В., Соловйов А. І. (2014)
Мокляк Є. В. - Вплив композитних наночастинок магнетиту на вміст заліза в органах та плазмі крові щурів за умов гострої крововтрати, Важнича О. М., Андрусишина І. М. (2014)
Мохорт М. А. - Вплив похідних імідазо, Кутовий Ю. М. (2014)
Посохова К. А. - Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету, Стечишин І. П. (2014)
Чікіткіна О. М. - Вплив глікверину на ліпідний обмін та стан печінки щурів на тлі метаболічного синдрому, Кононенко Н. М., Лар`яновська Ю. Б. (2014)
Щудрова Т. С. - Порівняльна оцінка нефропротекторної активності органоспецифічних пептидів при гентаміциновій нефропатії в щурів, Заморський І. І. (2014)
Ярош О. К. - Кардіотропність нової ін’єкційної форми препарату "Ангіолін" після внутрішньом’язового введення, Нагорна О. О., Кучеренко Л. І., Волуй А. В., Кузнєцова О. В. (2014)
До 75­річчя видатного науковця (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Козаченко О. В. - Аналіз режимів руху сільськогосподарського агрегату та напрямки зменшення енерговитрат при виконанні технологічного процесу, Блезнюк О. В. (2015)
Ріпецький Є. Й. - Методи опрацювання експериментальних даних експлуатаційного навантаження частотної структури при оцінці довговічності, Ріпецький Р. Й. (2015)
Артьомов М. П. - Дослідження динаміки і кекрованості мобільних сільськогосподарських агрегатів (2015)
Антощенков Р. В. - Експериментальні дослідження трактора ХТЗ-200 з чизельним плугом, Антощенков В. М., Гуртов А. П., Станіславенко Д. В., Товстокорий В. Д. (2015)
Подригало М. А. - Синхронизація руху транспортного агрегату під час виконання спільних технологічних операцій рослинництва, Артьомов М. П., Шуляк М. Л., Берладін Д. В. (2015)
Калінін Є. І. - Підвищення безвідмовності грохотів картоплезбиральних машин шляхом їх динамічної та амплітудної стабілізації (2015)
Харченко С. А. - К разработке гидродинамической модели движения зерновой смеси по цилиндрическому решету виброцентробежных сепараторов (2015)
Коломієць С. М. - Дослідження сили опору перекочуванню опорних коліс ґрунтообробних машин (2015)
Лузан С. А. - Исследование зависимости скорости изнашивания газопламенных покрытий от мощности разряда при электроискровом легировании (2015)
Назаренко О. О. - Підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів обґрунтуванням ресурсозберігаючих режимів (2015)
Рублёв В. И. - Проблемы статистического контроля качества и его реализация (2015)
Саньков С. М. - Подбор элементов гидропривода и управление выдвижными секциями орудий для обработки почвы в приствольных зонах деревьев и винограда, Карташов С. Г., Тихонов А. В. (2015)
Кашин Д. В. - Результати експериментальних досліджень орного МТА у складі трактора ХТЗ-17224 і плуга ПЛН-5-35 (2015)
Тарельник В. Б. - Приработочные покрытия подшипников скольжения, Марцинковский В. С., Дзюба А. В., Антошевский Б., Карп П. (2015)
Тарельник В. Б. - Повышение качества прессовых соединений, Коноплянченко Е. В., Тарельник Н. В., Лебедь В. Т. (2015)
Сорокін С. П. - Вплив визначальних параметрів технічного стану форсунок на економічність дизеля, Блінов О., Курасов Р. Л., Грушецький С. М. (2015)
Попович П. В. - Особливості визначення показників надійності мобільної техніки, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Попович П. В. - Пошукове конструювання тримких металоконструкцій тракторних причепів, Грицай Ю. В., Довбуш Т. А. (2015)
Попович П. В. - Особливості розрахунку ресурсу несучих систем причіпних машин, Миць В. І., Бортник І. М. (2015)
Смолінський С. В. - Щодо підвищення ефективності роботи картоплесортувалок (2015)
Борак К. В. - Фізико-математичне моделювання трібосистеми "робочий орган-ґрунт" (2015)
Кунденко Н. П. - Влияние ультрафиолетового излучения на качество питательного раствора теплиц, Ковальчук И. М., Шинкаренко И. М. (2015)
Калюжний О. Б. - Підготовка біопалива дизельних двигунів сільгосптехніки, Калюжний Б. Г., Платков В. Я. (2015)
Козаченко О. В. - Динаміки зношування криволінійного леза оснащеного локальним зміцненням, Шкрегаль О. М., Каденко В. С. (2015)
Нанка А. В. - Аналитическое решение второй краевой задачи теории упругости применительно к измельчению зерна (2015)
Сокол С. П. - Геометрична модель робочої поверхні копача коренеплодів (2015)
Артьомов М. П. - Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях (2015)
Деркач О. Д. - До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань, Науменко М. М., Макаренко Д. О., Муранов Є. С. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Довбуш Т. А. - Аналітичне дослідження напружено-деформованого стану складних конструктивних систем з довільним зовнішнім навантаженням, Рубінець Н. А., Довбуш А. Д., Хомик Н. І. (2015)
Кузнецова О. Ю. - Дослідження відносної абразивної стійкості робочих органів сільськогосподарських машин (2015)
Опалко В. Г. - Дослідження дизайну як складової показників якості зернових сівалок типу СЗ (2015)
Роговський І. Л. - Відновлення працездатності складальних одиниць сільськогосподарської машини (2015)
Байда Е. И. - Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя (2014)
Жорняк Л. Б. - К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности, Осинская В. И., Пальцун А. С. (2014)
Пантелят М. Г. - Методика комп’ютерного моделювання методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля індукційної кухонної плити, Гуренцов Ю. В. (2014)
Чепелюк А. А. - К вопросу классификации реле напряжения для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети (2014)
Афанасов А. М. - Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Калініченко А. В. - Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна (2014)
Кулинченко Г. В. - Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства, Леонтьев П. В., Коробов А. Г., Свинаренко Д. С. (2014)
Щебенюк Л. А. - До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2014)
Гриб О. Г. - Автоматизированная система телеуправления энергообъектами при низком качестве электроэнергии, Белов Н. С., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Лелека А. В. (2014)
Гриб О. Г. - Работа средств защиты от перенапряжений в енергосистемах при наличии высших гармоник, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Жданов Р. В. (2014)
Костюков И. А. - Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя (2014)
Клименко Б. В. - Стандарти ДСТУ ІЕС: хата без фундамента… (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Дикань В. Л. - Оцінка якості робочої сили підприємства, Дмитрієнко С. В. (2014)
Вовк В. А. - Критерії оцінки соціальної відповідальності бізнесу, Затєйщикова О. О. (2014)
Ляшок Я. А. - Национальная модель в системе моделей жизнеобеспечения населения (2014)
Цюрко І. А. - Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України (2014)
Черкашина М. В. - Вдосконалення механізму мотивації в умовах постіндустріальної економіки, Науменко М. О. (2014)
Дикань В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку промислового комплексу економіки України (2014)
Карачарова К. А. - Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ (2014)
Міщенко С. П. - Економічна безпека залізничного транспорту України в контексті захисту національних інтересів країни (2014)
Пономаренко О. О. - Проблеми фінансового регулювання економіки України в умовах нестабільного ринкового середовища та шляхи їх вирішення, Шифріна Н. І. (2014)
Дикань В. Л. - Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины, Рыжова Ю. А. (2014)
Адамян Ю. П. - Аналіз складових критерію, що відносяться до технологічних наслідків, які спричиняють транспортні компанії (2014)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки рівня економічної безпеки дистанції колії, Сухорукова Т. Г. (2014)
Полякова О. М. - Світовий досвід фінансування розвитку автодорожньої інфраструктури на основі державно-приватного партнерства (2014)
Чередниченко О. Ю. - Систематизація факторів впливу на економічну безпеку залізничного транспорту (2014)
Шраменко О. В. - Обгрунтування напрямків створення стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту, Яковлева К. Ю. (2014)
Ареф’єв С. О. - Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації (2014)
Вовк М. А. - Методико-аналітичне забезпечення оцінки технологічного оновлення підприємств машинобудування (2014)
Геращенко І. О. - Шляхи підвищення експортного потенціалу промислових підприємств (2014)
Гладух М. В. - Економічна безпека підприємств як запорука економічної стійкості держави (2014)
Гречішкіна А. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2014)
Давидова О. Ю. - Проблеми розвитку підприємств туризму в Україні (2014)
Єлагін Ю. В. - Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту, Обруч Г. В. (2014)
Зубенко В. О. - Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом, Чудомех І. О. (2014)
Маліков В. В. - Проблеми організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні (2014)
Невдачина О. І. - Концептуальні основи формування економічних інструментів стратегії фінансово – векторного розвитку підприємства (2014)
Олексюк Т. В. - Розвиток підприємств машинобудування з позиції формування їх фінансової безпеки (2014)
Павліченко В. М. - Економічна безпека українських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи: сутність, загрози (2014)
Устенко М. О. - Обгрунтування необхідності впровадження логістичних систем на підприємствах (2014)
Терованесова О. Ю. - Конкурентний статус підприємства в системі наукових категорій (2014)
Толстова А. В. - Формування інтегрованого агропромислового кластеру: стратегічний напрям розвитку підприємств сільського господарства харківського регіону, Косенко Н. С. (2014)
Федорко І. П. - Організаційно-фінансовий механізм розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі державно-приватного партнерства (2014)
Кондратюк М. В. - Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства, Лактіонова К. С. (2014)
Бубенко П. Т. - Управління фінансовими потоками будівельного підприємства на основі логістичного бюджетування (2014)
Дикань О. В. - Логістичний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств (2014)
Круглов В. В. - Підвищення ефективності системи управління якості на торговельному підприємстві, Афанасьєва А. А. (2014)
Мірошніченко Ю. В. - Основні підходи до розуміння визначення антикризового управління, Підгорна О. М. (2014)
Токмакова І. В. - Управління кадровою безпекою підприємств залізничного транспорту, Дудка К. В. (2014)
Фоменко А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування механізму управління стратегічним розвитком підприємства (2014)
Гудзь О. Є. - Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Управління прибутком сільськогосподарських підприємств (2015)
Krasnorutskyy O. O. - Biofuel usage promotion in the European union: experience for Ukraine, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Міжнародний трансфер технологій як чинник розвитку агропромислового виробництва, Левкін А. В. (2015)
Маренич Т. Г. - Фермерство в Україні та перспективи його функціонування, Борисовський Д. В. (2015)
Онегіна В. М. - Інноваційний потенціал підприємств та державна політика, Луньова В. А. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Планування фінансового забезпечення інноваційних агротехнологій в умовах різного фінансового стану підприємств, Дудник О. В. (2015)
Антощенкова В. В. - Молокопереробна промисловість України: минуле та сучасність (2015)
Артеменко О. О. - Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2015)
Бабан Т. О. - Світовий досвід державного регулювання ринку зерна: уроки для України (2015)
Бадалов Х. М. - Собівартість пшениці в сільськогосподарських підприємствах України та ЄС з позицій міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Батюк Л. А. - Наукові знання в сучасних умовах та їх вплив на соціально-економічний розвиток, Кравченко О. М. (2015)
Богданович О. А. - Дослідження виробництва валової продукції та галузевої структури сільського господарства в Україні та по регіонах (2015)
Богомолова К. С. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2015)
Василішин С. І. - Переоцінка активів як напрям протидії інфляції у системі економічної безпеки підприємств, Ступницький Є. Р. (2015)
Грідін О. В. - Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України (2015)
Дуднєва Ю. Е. - Система стратегічного управління компанією в умовах нестабільності середовища, Кір'ян І. С. (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції, проблеми та перспективи розвитку галузі виноградарства в Україні (2015)
Izdebski W. - Социальная ответственность предприятия в логистике, Kryś P., Skudlarski J., Zając S. (2015)
Киреенко Н. В. - Брендинг как важнейший элемент маркетинговой политики предприятий агропродовольственной сферы (2015)
Клименко С. О. - Історичні аспекти розвитку облікового забезпечення доходів підприємства (2015)
Ковальчук О. Д. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в контексті популяризації географічних зазначень: досвід ЄС та перспективи для України (2015)
Котко Я. М. - Роль сховищ для зберігання продукції овочівництва (2015)
Лозинська І. В. - Основні напрямки формування системи державного регулювання галузі м’ясо-молочного скотарства для відродження її ефективності в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Луценко О. А. - Державна підтримка сільського господарства країн ЄС в умовах СОТ: досвід для України (2015)
Макода С. Л. - Економічний зміст та протиріччя в обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Малій О. Г. - Оцінка фінансового забезпечення агроформувань (2015)
Мандич О. В. - Організація маркетингової діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України (2015)
Накісько О. В. - Державна підтримка агропромислового комплексу в контексті інноваційно-інвестиційного відтворення, Руденко С. В. (2015)
Ніценко В. С. - Щодо уточнення змісту дефініції "агропромислове підприємство" (2015)
Островерх О. В. - Проектування раціональної внутрішньорайонної системи спеціалізації та концентрації тваринництва як важливого етапу оптимізації виробничої структури (2015)
Плотнікова М. Ф. - Механізм активізації розвитку сільських територій у контексті трансформації суспільних відносин (2015)
Сагачко Ю. М. - Теоретичні основи інтенсивного розвитку тваринництва (2015)
Смігунова О. В. - Особливості інтеграційної взаємодії суб’єктів аграрної сфери: теоретичні засади та практичне підґрунтя (2015)
Стегній О. В. - Використання земельних ресурсів аграрних підприємств України (2015)
Сумець О. М. - Вплив логістичних витрат на основні показники господарювання підприємств олійно-жирової галузі (2015)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні підходи до визначення категорії організаційно-економічний механізм (2015)
Якубенко Ю. Л. - Фінансово-обліковий аспект трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств та шляхи їх скорочення, Зубченко В. В. (2015)
Якунічева А. Ю. - Оцінка ефективності здійснення маркетингу дорадчих послуг (2015)
Передмова (2014)
Академия военно-исторических наук: цели и задачи (2014)
Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років (2014)
70 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (2014)
Незабутнє (2014)
Философия в современном мире (2014)
Кузьменко О. В. - Зарубіжна методика формування громадянських вмінь, Решетняк Н. Б. (2014)
Гаевая А. В. - О ресурсе развития в Украине, Дегтярёва И. Г. (2014)
Гаряєва Г. М. - Франчайзинг, Хільченко А. М., Поліщук О. Я. (2014)
Гаряєва Г. М. - Торгові бар'єри, Хільченко А. М. (2014)
Гаряева А. М. - Правовые отношения Германии и Украины в свете событий 2014 года, Полищук О. Я., Хильченко А. М. (2014)
Перевалова Л. В. - Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Киян М. Ш. - Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу, Окладна М. Г. (2014)
Муренко Е. Л. - Сущность типологии государства (2014)
Фрадкіна Н. В. - Концепція "українського православ’я" М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності (2014)
Маліков В. В. - Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові (2014)
Міщенко М. М. - На шляху національного відродження: релігійна складова духовного світу України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Владленова І. В. - Сучасні технології: виклики та ризики (2014)
Смоляга М. В. - Проблемы современной эпистемологии в свете кантовской этической концепции, Старикова Г. Г. (2014)
Годзь Н. Б. - Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки (2014)
Стричинець О. В. - Категоричний силогізм (2014)
Шкумат А. В. - Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2014)
Горбунов М. П. - Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО, Ренкас О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Наші вітання (2014)
Пам'ятка авторам (2014)
Krasnorutskyy O. O. - The alternative energy development in the context of the bio-fuels proceeding, Skudlarski J., Zaika S. О. (2015)
Гуторов О. І. - Теоретико-методичні аспекти визначення економічної ефективності та конкурентоспроможності садівництва на маркетингових засадах, Гуторова О. О. (2015)
Красноруцький О. О. - Детермінанти розвитку систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2015)
Левкіна Р. В. - Управління ефективністю діяльності підприємств-виробників овочів, Левкін А. В. (2015)
Стецюк П. А. - Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2015)
Федулова І. В. - Аналіз методологічних підходів до оцінки нематеріальних активів підприємства, Кукурудзяк Л. В. (2015)
Мазнєв Г. Є. - Інновації: теоретико-еволюційні аспекти (2015)
Аманов Б. - Цінова політика в агропромисловому виробництві як основа соціально-економічного розвитку країни (2015)
Антощенкова В. В. - Експортний потенціал молокопродуктового сектору України (2015)
Артеменко О. О. - Методичні проблеми оцінки реалізації ключових функцій оплати праці (2015)
Береговий В. К. - Виробництво та забезпечення рослинною олією населення України стан, тенденції (2015)
Богомолова К. С. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції (2015)
Боярчук Л. В. - Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності, Холодницька А. В. (2015)
Грибовська Ю. М. - Трансформація фінансової звітності та перехід на МСФЗ (2015)
Грідін О. В. - Теоретичні та практичні аспекти перспектив розвитку підприємств борошномельно-круп’яної галузі України (2015)
Гуторов А. О. - Виробнича типізація сільськогосподарських підприємств у системі інтеграційних відносин (2015)
Захарченко О. В. - Тенденції розвитку та напрямки підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Izdebski W. - Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности фермерских хозяйств в Польше, Skudlarski J., Ciotucha J., Zając S. (2015)
Іщенко О. А. - Необхідність побудови логістичних систем на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Клименко С. О. - Використання внутрішнього аудиту в обліковій політиці щодо основних засобів підприємств, Мікрюкова Л. В. (2015)
Коломієць Н. О. - Державні фінанси у період фінансової кризи в Україні, Павліченко В. М. (2015)
Колпаченко Н. М. - Розвиток біопаливної галузі, як шлях подолання енергетичної залежності (2015)
Котко Я. М. - Роль ярмарків у формуванні та функціонуванні овочевого ринку (2015)
Кравченко О. М. - Проблеми функціонування підприємств аграрного сектору економіки України в умовах модифікації ринкових механізмів ціноутворення, Батюк Л. А. (2015)
Краля В. Г. - Теоретичні основи управління організаційними трансформаціями (2015)
Крутько М. А. - Умови і механізми інтеграційних процесів в сільському господарстві, Калініченко С. М., Макода С. Л. (2015)
Литвин О. Ю. - Причини високих цін на нове житло в Україні: об’єктивні й спекулятивні (2015)
Лозова О. А. - Туристична галузь – важливий фактор інвестиційної привабливості Запорізького регіону (2015)
Мандич О. В. - Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств (2015)
Ніценко В. С. - Функціонування агропромислових підприємств в сучасних умовах господарювання (2015)
Polyvana L. A. - Single methodikal information system of accounting (2015)
Потишняк О. М. - Розвиток логістичних систем у Південному регіоні в умовах кризи, Гаврильчак О. В., Куцак В. О. (2015)
Стегній О. В. - Агрохолдингізація та державне регулювання аграрного сектору (2015)
Сухостав Е. В. - Проблемы развития розничной торговли в России (2015)
Трушина А. Ю. - Аналіз сучасного стану та пріоритетні напрями розвитку аграрного виробництва в Полтавській області (2015)
Ужва А. М. - Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу (2015)
Чернецька О. В. - Зовнішні чинники формування системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2015)
Шабінський О. В. - Механізм подолання загроз економічної безпеки підприємств агросектора України у сфері ціноутворення, Євдокімова М. О. (2015)
Шемчук Р. С. - Теоретичні основи організації управлінського обліку в рослинництві, Пащенко Л. А. (2015)
Шибаєва Н. В. - Еволюція спільної аграрної політики ЄС, Квятко Т. М. (2015)
Потишняк О. М. - Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями, Корнієнко К. М. (2015)
Єщенко В. О. - Місце науково обґрунтованих сівозмін у сучасному землеробстві (2014)
Патика В. П. - Фітопатогенні бактерії: фундаментальні і прикладні аспекти, Пасічник Л. А. (2014)
Горгулько Т. В. - Влияние разных обработок почвы на биологическую активность почвы и продуктивность сои (2014)
Дидович С. В. - Влияние полифункциональных биопрепаратов на микробиологические процессы в ризосфере и продуктивность бобовых культур, Горгулько Т. В., Кулинич Р. А., Абдурашитов С. Ф., Турина Е. Л., Давидович А. Н. (2014)
Улянич О.І. - Урожайність руколи посівної і шпинату городнього залежно від сортотипу, Алексейчук О. М., Сорока Л. В. (2014)
Гамаюнова В. В. - Урожайність сортів картоплі залежно від мінерального живлення та рістрегулюючих речовин за вирощування на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Іскакова О. Ш. (2014)
Сидякіна В. О. - Продуктивність гібридів томату в умовах краплинного зрошення півдня України, Шангар О. С. (2014)
Улянич О. І. - Адаптивна здатність і ефективність вирощування сортів картоплі ранньої вітчизняної і зарубіжної селекції у Правобережному Лісостепу України, Воробйова Н. В. (2014)
Осокіна Н. М. - Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання, Костецька К. В. (2014)
Токар А. Ю. - Збереженість аскорбінової кислоти у конфітюрах, Харченко З. М., Харченко О. С. (2014)
Кузнєцова І. В. - Встановлення жирнокислотного складу сушених листків стевії (Stevia rebaudiana Bertonі) (2014)
Любыч В. В. - Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи, Полянецкая И. О. (2014)
Заморська І. Л. - Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання (2014)
Багиров О. Р. - Биологическое и помологическое исследование форм черешни в условиях Нахчыванской Автономной Республики (2014)
Корхова М. М. - Оптимальні строки сівби пшениці озимої в умовах зміни клімату в Південному Степу України (2014)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України, Берднікова О. Г. (2014)
Poltoretskyi S.P. - Peculiarities of sowing rate selection of seed coenosis of common millet (2014)
Рожков А. О. - Варіабельність маси зерен у колосі пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби (2014)
Аверчев О. В. - Адаптивність сортів проса до грунтових особливостей Причорноморського Степу України (2014)
Грицаєнко З. М. - Анатомічна будова рослин сої за інтегрованого застосування гербіциду із рістстимулювальними препаратами, Івасюк Ю. І. (2014)
Заболотний О. І. - Фотосинтетична продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90, Леонтюк І. Б., Голодрига О. В., Заболотна О. В. (2014)
Леонтюк І. Б. - Вплив інокуляції насіння на активність антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз пшениці озимої та сої, Голодрига О. В., Заболотний О. І. (2014)
Манушкіна Т. М. - Морфогенетичні реакції Lavandula angustifolia Mill. у культурі ізольованих апікальних меристем in vitro (2014)
Єгоров Ю. І. - Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" (2014)
Karpenko V. P. - Eco-friendly sources of alternative energy in Ukraine, Burlyai O. L. (2014)
Карпенко В. П. - Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати, Сонько С. П., Суханова І. П., Дубін О. Г., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. (2014)
Яцук І. П. - Екотоксикологічна оцінка ґрунтів Чернігівської області за вмістом пестицидів і важких металів, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д. (2014)
Тіщенко Л. М. - Розробка, конструювання та виробництво в Україні сучасної високонадійної сільськогосподарської техніки, Адамчук В. В., Булгаков В. М. (2015)
Кухтов В. Г. - Показатели обеспечения ресурса вариаторов зерноуборочных комбайнов, Лысенко С. В., Кулиш А. В., Подзолков А. Ю. (2015)
Воробьев Ю. С. - Стандартизация надежности техники по стандартам ДСТУ, Срицкий Н. А. (2015)
Гринченко А. С. - Статистическое моделирование и прогнозирование надежности при внезапных механических отказах, Савченко В. Б., Юрьева А. П. (2015)
Ларін О. О. - Аналіз надійності і прогнозування ресурсу втоми пневматичної шини з використанням двомасштабного субмоделювання, Петрова Ю. А. (2015)
Аулін В. В. - Теоретичне обґрунтування методу і системи діагностування стану мобільної сільськогосподарської техніки, Гриньків А. В. (2015)
Лебедев С. А. - Оценка надежности отечественных и зарубежных тракторов в начальный период эксплуатации, Балабай Т. А. (2015)
Ткаченко Р. М. - Показники надійності роботи робочих органів коренезбиральних машин (2015)
Клименко Н. П. - Оценка надёжности судовых насосов по показателям безотказности отдельных элементов, Конюков В. Л., Горбенко А. Н. (2015)
Бондаренко Г. П. - Характеристики ресурсу основних спряжень фрикційної муфти тракторної коробки передач (2015)
Лебедев А. Т. - Надежность тракторов при групповом выполнении агротехнологий в растениеводстве, Лебедева И. А. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Підвищення коефіцієнта технічного використання тракторів ХТЗ скороченням тривалості їх технічного обслуговування, Барабаш Р. І. (2015)
Артьомов М. П. - Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції, Шуляк М. Л., Колєснік І. В., Козлов Ю. Ю. (2015)
Скобло Т. С. - Повышение долговечности тонкостенного режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Гаркуша И. Е., Бырка О. В., Муратов Р. М. (2015)
Voytov V. A. - Modeling of wear distribution between triboelements of direct and inverse structures of tribosystems, Zakharchenko M. B. (2015)
Кривошапов С. И. - Методика корректирования периодичности технического обслуживания транспортных машин (2015)
Чернявский И. С. - Оценка напряженности и долговечности зубчатых передач трансмиссии трактора Т-250, Устиненко А. В., Бондаренко А. В. (2015)
Борак К. В. - Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин (2015)
Shevchenko S. A. - Condition-based replacement policy for periodic unit inspections taking into account latent stage of defect development (2015)
Беседа О. О. - Дослідження впливу показників надійності посівних машин на ймовірність виконання технологічної операції з завданою якістю (2015)
Тимофеев С. С. - Повышение эксплуатационного ресурса коленчатых валов транспортных двигателей (2015)
Іванов В. І. - Підвищення надійності системи методом селекції її елементів, Калінін Е. І., Дейнека Є. П., Скитин А. С. (2015)
Клименко Н. П. - Анализ отказов и оценка надежности центробежных насосов судовых систем, Попов В. В., Шаратов А. С., Лихицкий В. А. (2015)
Ларін О. М. - Підвищення надійності системи електрообладнання пожежно-рятувального автомобіля та його енергоозброєності за допомогою термоелектричного модуля, Коваленко Р. І., Ціолковський В. І. (2015)
Власовец В. М. - Моделирование напряжённо-деформированного состояния вокруг включений карбидов при охлаждении эвтектоидной стали в условиях нестационарной теплопроводности, Заец В. Н. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Коливання шаруватих ортотропних оболонок на пружній основі при імпульсному навантаженні (2015)
Алфьоров О. І. - Динамічні характеристики пружньої підвіски робочих органів грунтообробних агрегатів (2015)
Ивановская А. В. - Формализация динамики работы неводовыборочного комплекса на этапе кошелькования, Богатырева Е. В. (2015)
Надикто В. Т. - Наукові основи агрегатування сільськогосподарських машин (2015)
Адамчук В. В. - Теорія руху причіпного комбінованого посівного агрегату, Петриченко Є. А. (2015)
Овсянников С. И. - Определение тягово-сцепных свойств жесткого колеса мотоагротехники, Саблина М. А. (2015)
Манойло В. М. - Методика определения параметров проточной части электромагнитного дозатора газа, системы питания транспортного двигателя (2015)
Кюрчев С. В. - Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна, Верхоланцева В. О. (2015)
Чернявский И. С. - Эффективность работы КБ расчетов и научных исследований на Харьковском тракторном заводе (2015)
Абдула С. Л. - О создателе первых мощных колесных тракторов на ХТЗ (2015)
Жикаляк М. В. - Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну (2014)
Колесник Н. А. - Применение усовершенствованной методики для оценки вариации положения границы мульды (2014)
Грищенков А. Н. - Определение вероятности необнаружения грубых угловых и линейных ошибок, не выявленных невязками в ходах различной конфигурации и протяженности, Грищенков Н. Н. (2014)
Шубин Ю. П. - Результаты геоархеологических исследований на территории древних медных рудников Донбасса (2014)
Кесарийская И. Ю. - Характеристика обрушаемости, устойчивости и крепости углевмещающих пород Донецкого бассейна, Карали М. Д. (2014)
Выборов С. Г. - Динамика загрязнения почв в связи отходами углеобогащения (2014)
Седова Е. В. - Сравнение протерозойских редкометальных гранитов Украинского щита с протерозойскими редкометальными гранитами мира, Шеремет Е. М. (2014)
Южанин И. А. - Инструментальные исследования проявления горного давления в шахтных стволах, Колдунов И. А., Терлецкий А. М. (2014)
Волкова Т. П. - Закономерности распределения природной газоносности на поле шахты "Октябрьский рудник" Донецко-Макеевского углепромышленного района, Антропова Е. С. (2014)
Калиниченко О. И. - Инженерная оценка условия согласованной работы клапанного распределителя гидродвигателя погружного поршневого насоса, Малеев В. Б., Сёмка В. И. (2014)
Малеев В. Б. - Оценка границы устойчивой стабилизации установок типа УМБ на морском дне, Скорынин Н. Й., Калиниченко О. И., Кожевников Д. В. (2014)
Корчемагин В. А. - Поля напряжений и деформаций Тюрингского Леса, Корчемагин Д. В., Черныш О. Г. (2014)
Кожевников А. А. - Геолого-технические условия оборудования гидрогеологических скважин криогенно-гравийными фильтрами, Дычковский Р. Е., Судаков А. К. (2014)
Садовенко И. А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А. В., Рудаков Д. В., Хрипливец Ю. В. (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування необхідності оперативного управління проектом розвідки малоамплітудної порушеності виїмкових стовпів, Янжула О. С., Захарова Л. М. (2014)
Гречихин Л. И. - Физика горения и взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли, Шевцов Н. Р., Купенко И. В., Куць Н. Г. (2014)
Никитенко А. В. - Поля напряжений западного замыкания Горловской антиклинали Донбасса и стадийность их развития (2014)
Каракозов А. А. - Результаты разработки гидроударников двойного действия с дифференциальным поршнем для бурения скважин различного целевого назначения, Парфенюк С. Н. (2014)
Каракозов А. А. - Результаты исследований алмазного породоразрушающего инструмента для колонкового бурения скважин на основе синтетических монокристаллов с повышенной термостойкостью, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2014)
Стасюк О. - Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті українського державотворення (2014)
Зайцев О. - Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920–1940-х років (2014)
Футала В. - Націоналізм ОУН у сучасному науковому дискурсі (2014)
Голик Р. - Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) (2014)
Примаченко Я. - ОУН і УПА vs голокост: "війни пам’яті” в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання (2014)
Гавришко М. - Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929–1939-х роках (2014)
Кучерук О. - Осмислення Організацією Українських Націоналістів в добу Євгена Коновальця проблеми підготовки до збройної боротьби за державне відновлення України (2014)
Посівнич М. - Формування й діяльність Легіону Сушка в червні–жовтні 1939 року (2014)
Галевич Н. - Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН (2014)
Надурак Н. - Розкол в Організації українських націоналістів у відображенні української історіографії (2014)
Гривул Т. - Вишкільний напрям діяльності ОУН на підрадянській території в 1939–1941 роках (2014)
Ревегук В. - Похідні групи ОУН(м) на Полтавщині (1941–1942) (2014)
Гаврилів І. - До питання утворення Української повстанської армії (2014)
Боляновський А. - Український повстанський рух і німецькі окупаційні інстанції на Волині на початку 1944 року: між протистоянням і нейтралітетом (2014)
Забілий Р. - Протистояння УПА і польського підпілля на Волині в 1943 році в контексті повстанської війни (2014)
Антонюк Я. - "Білоруський фронт” українсько-польського конфлікту (1941–1945) (2014)
Стасюк О. - Організація українських націоналістів та інтелігенція (2014)
Польова З. - Порівняння методологічних підходів до осмислення проблем колабораціонізму та опору (2014)
Русначенко А. - Ідеологічні дискусії в кінці 1940-х – на початку 1950-х років у середовищі українського визвольного руху та їхні результати (2014)
Стародубець Г. - Образ "свого” та "чужого” в національній пам’яті українців (на прикладі бандерівського руху періоду Другої світової війни), Якимович Б. (2014)
Мороз В. - Кадровий склад крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю (2014)
Ільницький В. - Функціонування Служби безпеки в Карпатському краї ОУН (1945–1954) (2014)
Волянюк С. - Формування та кадровий склад військового штабу воєнної округи УПА "Лисоня” (2014)
Романюк М. - Структура й особовий склад референтури СБ Золочівського окружного проводу ОУН (2014)
Бежук О. - Випускниці Українського інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН і УПА (2014)
Сухих А. - Повстансько-підпільний рух на Новоград-Волинщині (1941–1943) (2014)
Сова А. - З джерел української військової думки (брошура Української військової організації "Мала війна” 1927 року) (2014)
Манзуренко В. - Історія створення Капітули Золотого хреста УПА (2014)
Дем’янчук Ю. - Визвольний рух на території Рівненщини в роки німецько-радянської війни (2014)
Ільїн О. - Іван Гнойовий і український рух на Берестейщині (2014)
Зайцев Ю. - Рух опору на Півдні України (кінець 1950-х–1980-ті роки): Одеська парадигма (2014)
Лук’янченко С. - Участь комбатантських організацій в культурно-освітньому житті української громади Канади після Другої світової війни (2014)
Онищук Я. - Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині (2014)
Гаврилів І. - Рецензія на: Федун Петро – "Полтава”. Концепція Самостійної України. Том 1. Твори; Том 2. Документи і матеріали (2014)
Інформація про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Прилуцкий А. С. - Аутоиммунные полиэндокринные синдромы: классификация, клиника, диагностика, лечение, Прилуцкая О. А., Стрельченко Е. С. (2014)
Муравйова І. М. - Структурні зміни щитоподібної залози в постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-­го типу, Чикалова І. Г. (2014)
Исмаилов С. И. - Структура причин бесплодия у мужчин и женщин в г. Ташкенте и Ташкентской области Республики Узбекистан по данным скрининга, Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Сафарова Ш. М., Ходжаева Ф. С. (2014)
Юзвенко Т. Ю. - Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності (2014)
Безродний Б. Г. - Тривалість стаціонарного лікування хворих на цукровий діабет 2-­го типу із синдромом діабетичної стопи залежно від стану компенсації вуглеводного обміну, Приступюк М. О., Мартинович Л. Д. (2014)
Паньків В. І. - Порівняльна оцінка ефективності препарату Еспа-­карб у лікуванні хворих із гіпертиреозом (2014)
Михальчишин Г. П. - Вплив пробіотикотерапії на клініко-­біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2014)
Зуєв К. О. - Роль вісцеральної жирової тканини у розвитку гормонально-­метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет 2-­го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності комбінованої терапії хворих на синдром діабетичної стопи препаратами альфа-­ліпоєвої кислоти і низькомолекулярного гепарину (2014)
Луценко Л. А. - Інциденталоми надниркових залоз: діагностика та вибір тактики ведення хворих, Кваченюк А. М. (2014)
Романенко Т. Г. - Особенности функционирования щитовидной железы у беременных на фоне йододефицита, Чайка О. И. (2014)
Пасєчко Н. В. - Порушення репродуктивної функції жінки на тлі дисфункції щитоподібної залози (огляд проблеми), Гнат С. В. (2014)
Демиденко Г. В. - Роль апеліну у розвитку глюкометаболічних порушень (огляд літератури та власних досліджень) (2014)
Орленко В. Л. - Лечение аналогами глюкагоноподобного пептида-­1 — прорыв в терапии сахарного диабета 2-­го типа, Зак К. П. (2014)
Содержание (2014)
Від редактора (2014)
Бойчук Т. М. - Буковинський край: історія розвитку ендокринології (до 70-­річчя Буковинського державного медичного університету), Пашковська Н. В., Паньків В. І., Ляшук П. М., Леонова М. О. (2014)
Горобейко М. Б. - Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок (2014)
Юзвенко Т. Ю. - Зміни структури і функції серця за умов інсулінорезистентності при синдромі тиреотоксикозу (2014)
Поворознюк В. В. - Вміст вітаміну D у хворих на автоімунний тиреоїдит із зниженою функцією щитоподібної залози, Паньків І. В. (2014)
Пасєчко Н. В. - Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням, Лой Г. Я., Свистун І. І. (2014)
Караченцев Ю. И. - Микроэлементный дисбаланс при диффузно-­очаговой форме аутоиммунного тиреоидита, Гончарова О. А., Ильина И. М. (2014)
Халимова З. Ю. - Частота артериальной гипертензии при объемных образованиях надпочечников различного генеза по данным обращаемости, Эгамбердиева З. Д. (2014)
Наумова Л. О. - Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби в жінок (2014)
Исмаилов С. И. - Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса, Акбутаев А. М., Элов А. А. (2014)
Янчій І. Р. - Виконання органозберігаючих операцій при фолікулярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками на час Чорнобильської аварії (2014)
Глоба Є. В. - Глікований гемоглобін у практиці ендокринолога (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2014)
Орленко В. Л. - Досвід застосування препаратів генно­інженерних інсулінів виробництва компанії "Фармак" у хворих на цукровий діабет 2-­го типу, Єфімов А. С., Іваськіва К. Ю. (2014)
Панькив В. И. - Проблема сочетанного дефицита йода и селена в развитии заболеваний щитовидной железы (2014)
Паньків В. І. - Профілактичний та лікувальний ефект воглібозу в менеджменті цукрового діабету (2014)
Полторак В. В. - Адипонектин та цукровий діабет 2-­го типу (патогенетичні аспекти як підґрунтя для оптимізації антидіабетичної фармакотерапії), Горшунська М. Ю., Красова Н. С. (2014)
Паєнок О. С. - Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату, Костів М. О. (2014)
Хижняк О. О. - Роль системы обучения в формировании активной мотивации к самоконтролю у больных сахарным диабетом, Барабаш Н. Е., Тихонова Т. М. (2014)
Прудиус П. Г. - Досвід роботи школи хворих на цукровий діабет у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, Манжуловський Я. О., Костюк Н. В., Коломієць В. М. (2014)
Содержание (2015)
Нестеренко О. Г. - Перспективи впровадження малогабаритних ДКС (МДКС) з метою стабілізації видобутку газу з родовищ України, Кривуля С. В., Жарков П. Є. (2015)
Макаренко В. Д. - Дослідження механізму наводнювання металу нафтопроводів, Кіндрачук М. В., Бондарев А. А., Макаренко Ю. В. (2015)
Елин А. В. - Исследование работоспособности одноступенчатых питательных насосов при воздействии теплового удара, Хворост В. Ф., Шевчук С. Н. (2015)
Заговора О. В. - Информационно-экстремальная интеллектуальная технология анализа результатов исследований машин динамического действия, Концевич В. Г. (2015)
Русанов А. В. - Разработка проточной части паровой теплофикационной турбины Т-3.3/5.5-0.5/0.22/0.01, Шубенко А. Л., Пащенко Н. В., Сенецкий А. В., Русанов Р. А. (2015)
Бондаренко Г. А. - Влияние конструктивных параметров на расходные характеристики лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Вертепов Ю. М. - Профилирование всасывающего окна жидкостно-кольцевой машины (2015)
Жеманюк П. Д. - Опыт внедрения орбитальной сварки при изготовлении и ремонте тонкостенных трубопроводов, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2015)
Тарельник В. Б. - Формирование приработочных покрытий бронзовых вкладышей подшипников скольжения, Антошевский Б., Марцинковский В. С., Карп П., Дзюба А. В. (2015)
Берлизева Т. В. - Моделирование свойств ХТС на основе хромитового песка и циклокарбонатов, Пономаренко О. И., Качанова Н. А. (2015)
Савчук В. И. - Технологические особенности обработки подшипниковых шеек валов суперфинишированием, Евтухов А. В. (2015)
Слово к читателю (2015)
Від редактора (2014)
До 60-річчя від дня народження професора В. В. Поворознюка (2014)
Вчений, педагог, популяризатор медичних знань (до 85-річчя професора І. І. Нікберга) (2014)
Перцева Н. О. - Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих із початковою незадовільною компенсацією цукрового діабету 2-го типу за умов корекції артеріальної гіпертензії блокаторами рецепторів ангіотензину II протягом одного року (2014)
Гончарова О. А. - Ассоциативные связи между микоплазмой и компонентами иммунного ответа у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2014)
Дорошкевич И. П. - Оценка влияния гликемии на показатели сна при сахарном диабете 1-го типа: результаты одномоментного когортного исследования, Мохорт Т. В. (2014)
Тихонова Т. М. - Обґрунтування підходів до терапії хворих на повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих (2014)
Бондаренко В. О. - Досвід застосування левотироксину та антиоксидантів при терапії неплідності в чоловіків, хворих на гіпотиреоз, Співак Ж. С. (2014)
Ступницька Г. Я. - Морфофункціональні властивості еритроцитів при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Паньків В. І. - Вибір методу профілактики цукрового діабету 2-го типу: патогенетичний підхід з використанням воглібозу, Чернявська І. В. (2014)
Приступюк Л. О. - Скринінг цукрового діабету 2-го типу шляхом визначення глікованого гемоглобіну (2014)
Современные возможности снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете (2014)
Актовегин: вопросы безопасности (2014)
Бездітко Н. В. - Фармакоекономічний аналіз застосування аналогів інсуліну тривалої дії при цукровому діабеті 2-го типу в умовах фармацевтичного ринку України, Маньковський Б. М. (2014)
Климова Ж. А. - Современная лабораторная диагностика остеопороза, Зафт А. А., Зафт В. Б. (2014)
Перцева Н. О. - Современный взгляд на патогенетическую терапию диабетической полинейропатии, Михайлинчик И. Н. (2014)
Тащук В. К. - Порівняльна ефективність Тіотриазоліну® та Триметазидину у комплексному лікуванні пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги II–III функціонального класу, Маковійчук І. О., Турубарова-Леунова Н. А., Ілащук Т. О., Поліщук О. Ю., Іванчук П. Р. (2014)
Паєнок О. С. - Корекція психоемоційного стану у вагітних із дифузним токсичним зобом за даними стандартизованого багатофакторного опитування особистості, Паєнок А. В., Костів М. О., Грицишин Б. Р. (2014)
Прудиус П. Г. - Організаційні проблеми при призначенні препаратів інсуліну за умов сучасного бюджетного фінансування, Слободянюк Г. Г., Власенко М. В., Семенюк І. В., Шевчук Н. М. (2014)
Паньків В. І. - Шляхи удосконалення надання медичної допомоги хворим на тиреопатії із супутньою патологією, Юзвенко Т. Ю., Коритко О. О., Садов’як І. Д., Бойко В. І., Глуговська С. В. (2014)
Зуєв К. О. - Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією з супутньою дисліпідемією (2014)
Урманова Ю. М. - Значение применения вопросника "Качество жизни взрослых с дефицитом гормона роста" у больных с неактивными аденомами гипофиза и с различными образованиями хиазмально-селлярной области в до- и послеоперационном периоде, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз результатів упровадження уніфікованого клінічного протоколу "Цукровий діабет 2-го типу" за індикаторами якості у закладах Київської області (2014)
Адаменко А. - Лінгвістичний статус прийменника у сучасній науковій думці (2014)
Білявська Т. - Проблема введення нової правописної системи в Західній Україні на сторінках часопису "Зоря" (1880 –1897 рр. ) (2014)
Главацька Ю. - Термінологічне поле vs терміносистема: принципи наповнення та структурації термінологічного поля в мові (2014)
Зеленько А. - Проблеми сучасного теоретичного мовознавства в аспекті концепції синергетичного детермінізму (2014)
Зубенко К. - Когнітивний принцип классифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст (2014)
Медвідь Н. - "Проста мова" в історії становлення української національної мови (2014)
Христіанінова Р. - Складнопідрядні речення відповідності/невідповідності в сучасній українській літературній мові (2014)
Бабій І. - Оказіонально-предметна номінація у художній картині світу Миколи Хвильового (2014)
Бабій Ю. - Частотність функціонування ключових слів у текстах політичної реклами Миколаївщини (2014)
Вербицкая Т. - Употребление частиц в немецком дискурсе, Никифоренко И. (2014)
Власенко Л. - Транспозиційний потенціал грамем часу (2014)
Гоштанар І. - Німецькі соматичні фразеологізми в лінгвокогнітивному аспекті (2014)
Карабута О. - Назви ліків та лікарських препаратів у порадниках ХХ століття: семантичний аспект (2014)
Климович С. - Постпозитивні субстантивні абревіатурні морфеми у власне-аброморфемних абревіатурах (2014)
Коваль Л. - Між’ярусні кореляції безособово вжитих особових дієслів у ролі головного компонента односкладного речення (2014)
Лисенко О. - Освоєння лексичних запозичень в українській термінології (2014)
Матулевська Т. - Функції частки НАВІТЬ у політичному дискурсі (2014)
Мироненко О. - Лексично оказіональні прислівники як репрезентанти увиразнення сучасної української літературної мови (2014)
Олексюк О. - Сугестивний компонент рекламного дискурсу (2014)
Перепьолка В. - Внутрішня форма слова в етнокультурологічному аналізі (2014)
Покорна Л. - Інтерферуючий вплив української мови під час навчання структурі англійського простого речення (2014)
Резниченко Н. - Функции метафор в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2014)
Сушич Т. - Лінгвостилістичні особливості лексем на позначення поняття "природа" у мовній картині світу канадських українськомовних поетів (2014)
Тхір М. - Ієрархія цінностей у промовах президента США Б. Обами (2014)
Акимова Н. - Специфика современных лингвистических исследований понимания текста (2014)
Березіна Ю. - Відображення діалектних особливостей у давньоверхньонімецькій мові (2014)
Желязкова В. - Знак та образ як взаємозалежні реалії у семіозисі мовного простору художнього твору (2014)
Ізотова Н. - Лист як засіб рефлексії персонажа в художньому творі (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "Age of iron") (2014)
Каленюк С. - Народнорозмовна основа лексики творів Уласа Самчука (2014)
Ковальська Н. - Питання типології дискурсу (2014)
Лазаренко С. - Функціонування прецедентних феноменів у заголовках газетних текстів, Ротар А. (2014)
Мелконян В. - Стилистическое своеобразие научных статей (2014)
Неклесова В. - Ономастичний ландшафт як частина мовної картини світу (2014)
Присяжнюк о. - Лингвистическая категория языковой нормы (2014)
Романюк І. - Інформативний діалог та його жанрові форми в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Турченко В. - Скромність як поведінковий концепт в англомовному дискурсі (2014)
Чухонцева Н. - Концепт "степ" у художній прозі Дмитра Марковича (2014)
Шабуніна В. - Специфіка діалогічної організації жанрів у писемній формі існування навчальних текстів (2014)
Барменкова О. - Разноплановость употребления компаративных тропов в циклах рассказов И. Бабеля (2014)
Бондаренко Л. - Парцеляція як засіб експресивності художнього тексту (на матеріалі збірки Марії Матіос "Нація. Одкровення") (2014)
Валюх З. - Структурно-семантичний вияв локативної ознаки в українських десубстантивах, Попов В. (2014)
Дружина(Панасенко) Т. - Історія дослідження загадок у різносистемних мовах (2014)
Коваль Т. - Дискурс як соціолінгвальне явище сучасного медіапростору (2014)
Леонтьєва О. - Функціонування іменного предиката з семантикою оцінки в публіцистичних текстах (2014)
Мартос С. - Соціальні характеристики людини в молодіжному сленгу, Нечмілова О. (2014)
Орлова Н. - Основні етапи формування термінології телевізійної журналістики (2014)
Рембецька О. - Висвітлення проблеми торгівлі людьми в українських виданнях (на матеріалі газет "День", "Дзеркало тижня") (2014)
Демченко В. - Функціональні особливості юридичної лексики у творах Д. Марковича (2014)
Гайдученко Г. - Емоційно-експресивна функція оказіоналізмів у прозі Оксани Забужко (2014)
Лопатньов К. - Особливості формування морської електронавігаційної термінології сучасної української мови (2014)
Муссурова Е. - Процессы семантико-стилистической нейтрализации в современном русском языке (на материале общественно-политической лексики) (2014)
Тихоша В. - Переносне значення слів як засіб образності в поезії Ліни Костенко (2014)
Черкашенко М. В. - Синтез гидропневмоагрегатов с параллельными алгоритмами работы, Полушкин К. А. (2015)
Русанов А. В. - Влияние простого окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидромашины ПЛ20 на гидродинамические характеристики проточной части, Хорев О. Н., Линник А. В., Сухоребрый П. Н. (2015)
Гнесин В. И. - Влияние относительного окружного расположения статоров на аэроупругое поведение лопаточного венца в полуторной компрессорной ступени, Колодяжная Л. В. , Колесник А. А. (2015)
Губарев О. П. - Врахування ходу штовхача в методиці розрахунку теплогідравлічного приводу позиціонування приймача геліостанції, Ганпанцурова О. С., Бєліков К. О. (2015)
Рикунич Ю. Н. - Увеличение ресурса и повышение эксплуатационной надежности малогабаритных пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованны электромагнитным приводом, Федоричко Я. Б., Зайончковский Г. И., Барилюк Е. И. (2015)
Потетенко О. В. - К вопросу учета диффузионного переноса момента импульса и трансформации его энергии в энергию импульса и, наоборот, при моделировании турбулентных потоков, Крупа Е. С. (2015)
Лурьє З. Я. - Синтез мехатронных гидроагрегатов для динамической компенсации колебаний, Цента Е. Н. (2015)
Миронов К. А. - Особенности течения жидкости в низконапорных радиально-осевых гидротурбинах (2015)
Шевченко Н. Г. - Численное моделирование потока вязкой жидкости в ступени погружного центробежного насоса, Шудрик А. Л. (2015)
Мараховський М. Б. - Прогнозирование энергетической характеристики турбобура, Гасюк О. І. (2015)
Фатєєва Н. Н. - К вопросу проектирования аксиально-поршневых насосов с клапанно-щелевым распределением (2015)
Андренко П. М. - Стохастична математична модель мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2015)
Иваницкая Е. П. - Моделирование переходных процессов гидропривода технологического оборудования (2015)
Бондаренко А. В. - Теоретические исследования обтекания решеток профилей осевых гидротурбин и оценка уровня лопастных пульсаций давления, Гришин А. М., Чебан О. Н. (2015)
Струтинський С. В. - Газодинамічні процеси у вузлах високообертового пневмошпинделя на аеростатичних опорах із турбінним приводом, призначеного для застосування в багатокоординатному технологічному обладнанні з паралельними кінематичними структурами (2015)
Тарасенко Т. В. - Возникновение кавитации в объемном насосе, Романенко В. Г., Бадах В. Н. (2015)
Сивашенко Т. І. - Паливовимірювальна система з діагностикою стану паливних агрегатів та конструктивних елементів, Кошкін Ю. А., Мостовий М. В., Лапенко Р. І. (2015)
Дранковський В. Э. - К расчету гидродинамических характеристик высоконапорной обратимой гидромашины в турбинном режиме работы на основе математического описания ее рабочего процесса, Резвая К. С. (2015)
Сьомін Д. О. - Вплив умов входу середовища, що перекачується, на енергетичні характеристикивихрекамерних насосів, Роговий А. С. (2015)
Аврунин Г. А. - О некоторых разработках ВНИИГидропривод, выполненных выпускниками кафедры "Гидравлические машины" (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Від редактора (2014)
Поворознюк В. В. - Роль дефіциту та надмірної маси тіла у розвитку вертебрального больового синдрому при системному остеопорозі, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз медичного стану пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та його впливу на розвиток ускладнень, Маньковський Б. М., Долженко М. М. (2014)
Сорокман Т. В. - Антропометричні стандарти та клінічні особливості ожиріння в дітей (2014)
Зуєв К. О. - Особливості артеріальної гіпертензії залежно від кількості та розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Дидушко О. Н. - Некоторые вопросы ведения пациентов с диабетической нефропатией (2014)
Москва Х. А. - Вплив фіксованої комбінації йоду і селену на перебіг автоімунного тиреоїдиту в йододефіцитному регіоні, Кіхтяк О. П., Макар Р. Д. (2014)
Кваченюк А. М. - Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози, Рейзін Д. В. (2014)
Гончарова О. А. - Вплив гендерного та вікового факторів на співвідношення гормонів гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на автоімунний тиреоїдит (2014)
Актовегин и заболеваемость деменцией (2014)
Юнусов А. А. - Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы у женщин (2014)
Кіндратів Е. О. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованій із папіломавірусною інфекцією, у жінок із безпліддям (2014)
До ювілею професора Яреми Ілліча Томашевського (2014)
Новини ендокринології (2014)
Новые книги (2014)
Проект. Рекомендації Української асоціації кардіологів, Української асоціації ендокринних хірургів, Асоціації нефрологів України з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій 2014 р. (2014)
Відмова від тютюнокуріння у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (Методичні рекомендації для лікарів, 2014) (2014)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Abramova N. O. - Peculiarities of Antithyroid Autoimmunity Indicators in Type 2 Diabetic Patients Depending on Leptin Level in Blood Serum and Their Dynamics as a Result of Sodium Selenite Treatment, Pashkovska N. V., Berezova M. S. (2015)
Карлович Н. В. - Результаты динамического когортного наблюдения функции паращитовидных желез у пациентов с вторичным гиперпаратиреозом (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Частота структурних уражень щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Гончарова О. А. - Адипонектин у больных с сахарным диабетом 2-го типа при нормальной массе тела, Парцхаладзе В. И., Ильина И. М. (2015)
Вернигородський С. В. - Патоморфологічні зміни підшлункової залози та роль судинного фактора у розвитку інсулінової недостатності при цукровому діабеті 2-го типу (2015)
Паньків В. І. - Вплив воглібозу на показники метаболічного контролю у хворих на цукровий діабет 1-го типу (2015)
Ткаченко В. І. - Аналіз індикаторів якості діабетологічної допомоги в країнах світу та шляхи оптимізації оцінки й моніторингу якості діабетологічної допомоги в Україні (2015)
Черняєва А. О. - Показники центральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки. Взаємозв’язок з фактором некрозу пухлини α та інтерлейкіном-6, Кравчун Н. О. (2015)
Целесообразность применения Актовегина: фокус на доказательную медицину (2015)
Кондрацька І. М. - Вплив інфузійної терапії на рівень кетонових тіл у крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений кетоацидозом (2015)
Матвеева С. Л. - Влияние компенсации селенодефицита на эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза у больных с тиреопатиями (2015)
Терапевтическая стратегия при диабетической нейропатии: реалии и перспективы (2015)
Кобиляк Н. М. - Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому, Кирієнко Д. В. (2015)
Полторак В. В. - Комбинированная терапия "метформин + глимепирид" у больных сахарным диабетом 2-го типа (молекулярные механизмы оптимизации реабилитирующего действия), Красова Н. С., Горшунская М. Ю. (2015)
Пасєчко Н. В. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції, Гнат С. В., Свистун І. І., Наумова Л. В. (2015)
Никберг И. И. - Когнитивные нарушения у больных сахарным диабетом в пожилом возрасте (2015)
Дубенко О. Д. - Стан щитоподібної та молочних залоз у жінок із вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Мавлонов У. Х. - Динамика антропометрических и гормональных показателей у подростков (мальчиков) с задержкой физического и полового развития на фоне терапии, Урманова Ю. М. (2015)
Урманова Ю. М. - Значение скрининга в выявлении факторов риска задержки пубертата у мальчиков-подростков и взаимосвязи с йододефицитными состояниями в различных регионах Республики Узбекистан, Мавлонов У. Х., Ходжаева Ф. С. (2015)
Ходжаева Ф. С. - Случай сочетания гипоплазии гипофиза и ахондроплазии у шестилетнего мальчика, Урманова Ю. М., Рихсиева Н. Т. (2015)
Рихсиева Н. Т. - Случай сочетания первичного гиперпаратиреоза с АКТГ-эктопированным синдромом Кушинга, Урманова Ю. М., Ходжаева Ф. С. (2015)
Шкала Л. В. - Фатальный исход при коморбидной патологии, усугубившейся гипогликемией, Мишанич Г. И., Бабакова Е. В. (2015)
Баранов М. И. - Новая резистивная схема защиты высоковольтных конденсаторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии (2015)
Богуславський Л. З. - Високовольтна установка для синтезу нановуглецю з onion-like структурою з системою керування електричними характеристиками газового розряду, Вінниченко Д. В., Назарова Н. С. (2015)
Богуславский Л. З. - Алгоритм адаптивного управления импульсным высоковольтным источником питания системы электрофильтрации экологически опасных промышленных выбросов, Мирошниченко Л. Н., Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2015)
Довженко А. О. - Особливості методу ущільнення багатоканального звукового контенту, Швайченко B. Б., Шарадга О. (2015)
Иванов В. М. - Генератор электрофизической установки на основе высоковольтного импульсного трансформатора (2015)
Колиушко Г. М. - Анализ конструкций опытных образцов устройства блокировки оперативных переключений, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Борисов Р. К., Ковалев Д. И. (2015)
Коробко А. И. - Энергетический механизм взаимодействия импульсных электромагнитных излучений с радиоэлектронными системами в режиме обратимых отказов, Коробко З. И. (2015)
Кравченко В. И. - Влияние стороннего электромагнитного излучения на спектр поверхностных колебаний полупроводниковых структур, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Воздействие стороннего электромагнитного излучения на механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий при наличии потока заряженных частиц, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки в условиях влияния электромагнитного излучения, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Назарова Н. С. - Ієрархічна система моніторингу поточного стану високовольтних генераторів імпульсних струмів, Вінниченко Д. В., Вінниченко І. Л., Адамчук Ю. О. (2015)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний восприимчивости БАО к переходным процессам, вызванных молнией "ИГЛА-МКУ-4" ("многократные удары" форма 4), Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2015)
Немченко Ю. С. - Индукционный преобразователь импульсного магнитного поля молнии, Шаламов С. П. (2015)
Петков А. А. - Система двух ЕНЭ для формирования испытательных импульсов тока с монотонным нарастанием и спадом значений (2015)
Пилинский B. В. - Методы моделирования для оценки электромагнитной совместимости звукотехнических систем с импульсными источниками питания и усилителями класса D, Пробитый Д. М., Довженко А. А. (2015)
Постельник И. А. - Аппаратно-программный комплекс для измерения напряженности электрического поля, Князев В. В. (2015)
Рудаков В. В. - Резонансные спектры неоднородных коаксиальных резонаторов для определения диэлектрической проницаемости жидких сред в СВЧ диапазоне, Коробко А. А. (2015)
Торпаков А. С. - Влияние состава рабочей среды на амплитуду волны давления высоковольтного электрического разряда, Сизоненко О. Н., Шерегий Е. М., Прохоренко С. В., Тафтай Э. И. (2015)
Чернухин А. Ю. - Особенности стримерной короны со стержневых молниеприемников, Князев В. В. (2015)
Шевченко С. Ю. - Актуальність урахування впливу показників якості напруги при обліку електричної енергії, Волохін В. В., Дяговченко І. М., Макуха Д. М. (2015)
Шутенко О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між газами, розчиненими в маслі силових трансформаторів, при різних типах дефектів, Баклай Д. М. (2015)
Bushuyev S. - Management of development program for international companies’ in turbulence environment, Minayeva T. (2015)
Кононенко И. В. - Разработка программного обеспечения для многокритериальной оптимизации содержания проекта с помощью метода уступок, Харазий А. В. (2015)
Возный А. М. - Имитационное моделирование ИТ-проектов на основе сетей Петри, Кошкин К. В., Кнырик Н. Р. (2015)
Шахов А. В. - Энтропийный метод выбора технологического процесса реализации проекта, Бокарева М. О. (2015)
Безуглый Д. Г. - Маркетинговые стратегии при разработке и реализации проекта (2015)
Харитонов Д. А. - Моделирование организационных болезней в управлении проектами (2015)
Рогозина Д. А. - Механизмы управления развитием проектно-ориентированных организаций на моделях комплементарных ценностей (2015)
Сидорчук О. В. - Методологічні засади управління гібридними проектами, Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Фесенко Т. Г. - Формирование офиса управления проектами городского благоустройства, Тесленко П. А. (2015)
Chernova L. S. - Use of Engines Manufactured by SE "Zorya"-"Mashproekt" GTR&PC for Renovation of the Gas Transportation System of "Ukrtransgaz" PJSC (2015)
Анатольев А. А. - Проектно ориентированная направленность процессов управления инвестиционными компаниями на валютном рынке, Тесленко П. А., Чимшир В. И. (2015)
Романенков Ю. А. - Параметрические критерии качества ретро-спективных прогнозных оценок (2015)
Хрутьба В. О. - Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства, Вайганг Г. О., Хрутьба А. С. (2015)
Шматко А. В. - Проектирование информационной системы управления вертикально-интегрированными агрохолдингами, Фонта Н. Г., Манева Р. И. (2015)
Бедрій Д. І. - Вдосконалення бізнес-процесів організації з врахуваням ризиків, Семко І. Б. (2015)
Григорян Т. Г. - Применение развертывания функций качества при управлении содержанием IT-проектов с гибким (Agile) управлением, Шатковский Л. Ю. (2015)
Возный О. М. - Модель експертної системи оцінювання наукових проектів вищих навчальних закладів, Кременчук О. В., Левченко О. Г. (2015)
Иванов В. В. - Управление проектами обратного инжиниринга (2015)
Пурич В. Н. - Математическое обеспечение базы знаний управления проектами охраны труда, Москалюк А. Ю. (2015)
Крамской С. А. - Использование компетентностного подхода при определении минимального состава экипажа судна (2015)
Глухов Г. Н. - Модель оптимального распределения множества заданий проекта, Райко Г. А., Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2015)
Лютенко И. В. - Модели представления многопризнаковых объектов на основе последовательного агрегирования, Чередниченко О. Ю., Яковлева Е. В., Максименко Е. М. (2015)
Андриевская В. А. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Коренева А. Ю. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Лазарева М. В. - Выбор стратегии управления доверием для обеспечения успеха проектов (2015)
Рудницкий С. И. - Математическая модель процесса идентификации конфигурации проекта в турбулентном окружении (2015)
Саченко О. А. - Метод оцінки ефективності інвестицій інноваційного проекту модернізації обладнання (2015)
Ігнатюк В. В. - Управління програмами дорожньо-ремонтних робіт на мережі автомобільних доріг (2015)
Оліфер О. В. - Структура вартості у проектах з оптимізації виробничої структури лісогосподарських підприємств (2015)
Домбровський М. З. - Обґрунтування параметрів структурованої моделі проектних дій енергокомпаній в турбулентному середовищі (2015)
Роговий А. І. - Формування змісту проекту організації системи безпеки в готельному бізнесі, Єфременко Т. М. (2015)
Реферати (2015)
Титул, зміст (2014)
Романюк Т. - Перезавантаження (2014)
Беккер І. - Незалежне оцінювання для влади (2014)
Марчук Л. - Країні на поміч іде "Самопоміч" (2014)
Анатоленко Ю. - Оцінка висока, застереження - однозначні (2014)
Цирфа Ю. - "Європейський рік" української історії. Нова сторінка (2014)
Кедровська Ю. - Воєнно-політична топографія (2014)
Павленко А. - Піднятися з руїни (2014)
Нестерович В. - Громадські протести на окремих територіях Українського Донбасу протягом весни 2014 року: причини та наслідки (2014)
Зоц І. - Непокаране зло повертається (2014)
Тарасюк Р. - Змогли в 1944-му, зможемо й нині (2014)
Станіславов В. - Про примху, гуроїзм і жертовність (2014)
Долинський В. - Полтава. "Френтік". Пам’ять (2014)
Скобельський В. - Останній свідок Нюрнберга закликає держави антигітлерівської коаліції зупинити агрусію Росії проти України (2014)
Малієнко О. - Аеропорт і "частинка Бога" (2014)
Заблоцький В. - Прагнеш миру – готуйся до війни (2014)
Савченко Т. - Оборонка у "вільному плаванні", або Чому тили – голі (2014)
Романюк Т. - Інтелектуали, врятуйте світ! (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Беккер І. - Корупціє, стій, раз-два! (2014)
Сищук О. - Народний депутат України Андрій Кожем'якін: "Замість "царя" – прокурорське самоврядування" (2014)
Трохименко О. - "Один голос" і законодавча ініціатива (2014)
Тищук Є. - Одеський порт: через реформування – до нової якості (2014)
Тихонов М. - Тут розпочалася історія міста (2014)
Малієнко О. - Земна філософія (2014)
Дубровін С. - Якість молока починається з... породи (2014)
Скобельський В. - У фокусі уваги світу - полтавські черноземи. Від землі тягнеться це коріння... (2014)
Марчук Л. - Сонячний чарівник із Солонки (2014)
Малієнко О. - Фанерна справа або Традиція поваги до людей праці (2014)
Приндюк О. - Валерій БЕБИК: "Лікуємо українців від комплексу меншовартості" (2014)
Славинський М. - Осінні яблука від Івана ДРАЧА (2014)
Тищук Є. - Кіра Муратова: "Переконана, коли нстануть трохи краці часи, ми побачимо розквіт українського кіно" (2014)
Клейменова О. - Край абрикосів і териконів: культурний мультипрофіль (2014)
Дубровін С. - Cамоцінність освіти (2014)
Клейменова О. - Раритети баронів: екскурс у невідоме (2014)
Красовська О. - Погляд від протилежного (2014)
Скобельський В. - "Іллюстрація монстрів" на тлі… "Диявольської бензоколонки" (2014)
Чухрай Н. І. - Проектний менеджмент як основа ефективного розвитку інформаційного суспільства, Новаківський І. І. (2015)
Гусева Ю. Ю. - Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта, Канцевич М. В., Чумаченко И. В. (2015)
Тімофєєв В. О. - Інструментарій багатовимірного моделювання оцінки потенціалу розвитку регіону, Кирій В. В., Умяров К. Т. (2015)
Бубенко П. Т. - Інноваційна складова сучасного територіального розвитку (2015)
Chernova L. S. - Diversification of market for the ukrainian gas turbine building as a key factor of production stabilization in the modern context (2015)
Морозов В. В. - Особливості управління портфелем проектів розвитку наукомістких інноваційних підприємств в області нанобіотехнологій, Любима Ю. О. (2015)
Гайдаенко О. В. - Аутсорсинг управления ресурсами медицинских учреждений, Кошкин К. В., Удовиченко П. Н. (2015)
Сидорчук А. В. - Методы решения задач управления проектами технического развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, Демидюк Н. А., Сиваковская А. Н., Гуцул Т. Д., Комарницкий С. П. (2015)
Гамаюн И. П. - Получение разбиения множества параметров на основе информационного показателя степени связи, Безменова О. Н. (2015)
Кадыкова И. Н. - Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов, Чумаченко И. В. (2015)
Барская И. С. - Влияние заказчика на распределение трудовых ресурсов ИТ-проекта, Тесленко П. А., Денисенко В. Ю. (2015)
Тесля Ю. М. - Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б. (2015)
Пецкович М. Д. - Система поточного контролювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств будівельної галузі, Малиновський Ю. В. (2015)
Флис І. М. - Методологічні засади управління ініціалізацією проектів і програм розвитку агропромислових підприємств (2015)
Григорян Т. Г. - Модели и информационные технологии выявления ценности в IT-проектах, Корзняков А. С. (2015)
Боярчук В. М. - База даних і знань для планування проектів захисту рослин обприскуванням, Шолудько П. В., Михайлюк М. А., Тригуба І. Л. (2015)
Данченко О. Б. - Термінологічні основи управління відхиленнями в проектах (2015)
Ершов М. Н. - Управление показателем продолжительности восстановления останкинской телевизионной башни, Менейлюк А. И., Лобакова Л. В. (2015)
Луб П. М. - Об’єктивні складові цінності у проектах сільськогосподарського виробництва, Шарибура А. О., Березовецький С. А., Сятковський О. А. (2015)
Холява І. П. - Стратегічне планування в управлінні діяльністю підприємства, Олійник А. М., Цьвок Д. Р. (2015)
Дорош М. С. - Конвергенція параметрів систем при формуванні методологій управління проектами (2015)
Гонтар Ю. М. - Розроблення репозиторію бізнес-інформації на підприємстві, Чередніченко О. Ю., Кустов О. О., Єршова С. І. (2015)
Ковтун Т. А. - Ідентифікація ризиків як етап якісного аналізу ризиків інвестиційного проекту (2015)
Чайковська М. П. - Сучасні інструменти моделювання діяльності ІТ підприємств (2015)
Тригуба А. М. - Узгодження конфігурацій інтегрованих проектів аграрного виробництва, Шелега О. В., Пукас В. Л., Михайлюк В. М. (2015)
Ітченко Д. М. - Аналіз підходів до проактивного управління в контексті їх застосування при реалізації проектів і програм АПК (2015)
Яцункский Е. А. - Анализ проектов создания кластеров в рекреационном секторе Николаевской области (2015)
Швець Є. С. - Виявлення ризиків в інноваційних програмах розвитку металургійного підприємства, Рулікова Н. С. (2015)
Степований В. М. - Модель актуальності інноваційних проектів виробництва біодизеля в аграрних підприємствах (2015)
Молочник Ю. Б. - Використання системи збалансованих показників для оцінювання вмінь працівників комунікаційної системи підприємств (2015)
Лепський В. В. - Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту, Кузьмінська Ю. М. (2015)
Борисова Н. І. - Модель інтегрованого управління цінністю проектів в сфері альтернативної енергетики (2015)
Литвинова Н. С. - Управление рисками проектов государственно-частного партнерства морских портов (2015)
Логинов О. В. - Оптимизация структуры маркетинговых мероприятий проекта "Вступительная кампания ВУЗа" (2015)
Мельник К. В. - Применение алгоритма коллаборативной фильтрации для обработки медицинских данных (2015)
Онищенко І. І. - Система управління ризиками в ІТ-компанії, Шор О. М. (2015)
Целовальникова Е. А. - Современные проблемы и задачи в управлении портфелями проектов (2015)
Реферати (2015)
Яременко В. В. - Ремонт гідроагрегатів – раціональне використання енергоресурсів та скорочення витрат у ремонтно-обслуговуючій сфері агропромислового комплексу (2014)
Артьомов М. П. - Щодо залежності тягової динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів від технічного стану, Лебедєв А. Т., Кот О. В. (2014)
Антощенков Р. В. - Вимірювальна система динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин (2014)
Маргуліс М. В. - Дослідження впливу виду посадки підкладного кільця на частоту власних коливань силової хвильової зубчастої передачі, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2014)
Хливняк А. Г. - Трансмиссия нового типа с непрерывной передачей потока мощности для тракторов класса 14 кН (2014)
Подригало М. А. - Оценка устойчивости и управляемости автомобилей при дисбалансе направляющих колес, Клец Д. М., Коробко А. И., Гацько В. И. (2014)
Мельник В. И. - Изучение динамики комбинированного сошника, Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Мохамед, Антощенков Р. В. (2014)
Тимчук В. М. - Аналіз стану та напрямів технологічного забезпечення галузі рослинництва, Цехмейструк М. Г., Осипова Л. С. (2014)
Шкатула Ю. М. - Екологічна доцільність використання ефективних мікроорганізмів у відновлювальних процесах ґрунтів, Паламарчук І. І., Петровець В. А. (2014)
Тищенко Л. Н. - Моделирование динамики зерновой смеси при сепарировании на рифленом решете вибросепаратора, Ольшанский В. П., Харченко Ф. М., Харченко С. А. (2014)
Тищенко Л. Н. - Моделирование динамики зерновых смесей по скатным воздухопроницаемым поверхностям пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов, Харченко С. А., Борщ Ю. П. (2014)
Лукьяненко В. М. - Результаты исследования процесса взаимодействия рабочих плоскостей виброочистительной машины и воздушной среды, Никифоров А. О. (2014)
Корниенко С. И. - Обоснование параметров чизельных рабочих органов, Пащенко В. Ф., Мельник В. И., Огурцов Е. Н. (2014)
Пастухов В. І. - Дослідження переміщення подрібненого ґрунту у вертикальній площині під дією ротаційних ґрунтообробних машин, Бєловол С. А. (2014)
Мельник В. И. - Законы свободного движения весомой материальной точки в спокойной изотропной газообразной среде, Аникеев А. И. (2014)
Ольшанський В. П - Енергетичний метод розрахунку коливань механізмів змінної маси з сухим тертям, Ольшанський С. В. (2014)
Фабричнікова І. А. - До визначення параметрів процесів, що виникають в зоні зрізання коренеплодів цукрового буряка в стружку (2014)
Морозов И. В. - Повышение эффективности работы сеялок за счет усовершенствования параметров рабочих органов, Морозов В. И., Ольховский Э. В., Синегуб В. В. (2014)
Черниш О. М. - Аналіз збурених коливань у вібраційних приводах сільськогосподарських машин (2014)
Мельник В. И. - Севооборот, как способ снижения потребности в технике овощеводческих хозяйств, Осипова Л. С., Чигрина С. А. (2014)
Пасюта А. Г. - Оценка эксплуатационной надёжности рабочих органов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Келемеш А. А., Дудников А. А. (2014)
Sergiyenko O. Yu. - Environmental and structural health monitoring by optoelectronic scanner, Flores-Fuentes W., Tyrsa V. V., Mercorelli P. (2014)
Бондар М. М. - Розвиток творчого технічного мислення при викладанні загальноінженерних дисциплін (2014)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2014)
Кармазіна М. С. - Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження та формування міста та його людського ресурсу (у період до кінця 1980-х років (2014)
Бевз Т. А. - Прояви європейської ідентичності в місті Одесі (2014)
Ротар Н. Ю. - Ідентифікаційний розрив з минулим у Чернівецькій громаді: виборчі кампанії, опитування та референдуми 1989-1991 рр. (2014)
Зуйковська А. А. - Формування політично ідентичності у Луганській громаді у 1990-2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментації місцевих рад (2014)
Зорич О. О. - Динаміка електоральних преференцій міської громади Полтави у 1994-2012 рр. (2014)
Мельник Н. Т. - Особливості політично ідентифікації у міському середовищі (2014)
Кучеренко І. М. - Інститут держави у структурі політичної ідентичності українського суспільства (2014)
Кармазіна М. С. - Українські політичні партії: 2013 рік (2014)
Бевз Т. А. - Феномен "Майдану" як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси (2014)
Яремчук В. Д. - Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова (2014)
Ротар Н. Ю. - Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України (2014)
Зуйковська А. А. - Соціальні мережі як середовище політичної комунікації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Антипов Н. В. - Гистоструктурные особенности вен семенного канатика при варикоцеле, Бердников М. А., Колесникова И. А. (2014)
Астраханцев Д. А. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на гистологическое строение нижнего резца крыс (2014)
Гаврилов В. А. - Возрастные особенности гистологического строения мыщелкового хряща нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного воздействия паров толуола (2014)
Галунко Г. М. - Особливості впливу розчину HAES-LX-5% на слизову оболонку тонкої кишки в пізні стадії опікової хвороби (2014)
Гунас І. В. - Порівняльний антропометричний аналіз товщини шкірно-жирових складок тіла між здоровими та хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіків без урахування та з урахуванням краніотипу, Школьнік Е. Я. (2014)
Гуцол Л. П. - Стан і перспективи розвитку ресурсного забезпечення методу гомеопатії в рамках оптимізації надання медичної допомоги (2014)
Дмитренко С. В. - Вікові та гендерні особливості іхтіозу в Подільському регіоні (2014)
Kuzenko Y. - T-lymphocytes and periodontal inflammation, Romanyuk A., Lindіna Y., Hudymenko O. (2014)
Москаленко Р. А. - Особливості біомінералізації передміхурової залози при доброякісній гіперплазії, Романюк А. М., Піддубний А. М., Линдін М. С. (2014)
Романюк А. М. - Особливості морфологічної перебудови та хімічного складу твердих тканин зубощелепної системи під впливом солей важких металів, Коробчанська А. Б., Сауляк С. В., Золотарьова А. В. (2014)
Смирнова С. Н. - Ультраструктурные изменения коры надпочечников в условиях измененного гомеостаза под влиянием поликистозного процесса в яичниках белых крыс (2014)
Стрий В. В. - Влияние имплантации в большеберцовую кость материала ОК-015, насыщенного медью, на гистологическое строение диафиза плечевой кости крыс (2014)
Романюк А. М. - Морфофункціональні зміни передміхурової залози в умовах впливу солей важких металів у віковому аспекті, Шкрьоба А. О. (2014)
Яременко Л. М. - Експресія GFAP в сенсомоторній корі головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії за умов імуномодуляції (2014)
Лукьянцева Г. В. - Особенности химического состава костей у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата и возможности его коррекции (2014)
Беляева Е. А. - Структурные преобразования поднижнечелюстной слюнной железы после облучения на фоне парентерального введения ксеногенной спинномозговой жидкости (2014)
Комарова Е. Б. - Влияние рамиприла на артроскопические и морфологические показатели синовиальной оболочки у больных ревматоидным артритом (2014)
Кононенко О. В. - Особливості фетоплацентарної системи під час затримки внутрішньоутробного розвитку плоду у терміні гестації 20-22 тижня, Телешова О. В., Зінченко О. В., Бургело О. В. (2014)
Кувенёва М. Л. - Изменение общего количества эпителиоцитов и мукоцитов в собственных железах фундального отдела желудка крыс под воздействием экстракта эхинацеи пурпурной, Лопастинский Н. Н. (2014)
Маметова О. Б. - Паравертебральная миорелаксация кардио-респираторной рефлексогенной зоны как средство повышения функционального состояния спортсменов, Мороз Г. А. (2014)
Пеннер. В. А. - Боль в нижней части спины при остеопорозе и синдромы, которые ее сопровождают, Борисенко В. В., Голованева Ж. В., Меженская О. П. (2014)
Симрок К. Т. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти белых крыс после 60-дневного применения глутамата натрия и ионизирующего облучения (2014)
Скоробогатов А. Н. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминерала тазовой кости после 60-дневного воздействия на организм паров эпихлоргидрина (2014)
Соцька Я. А. - Взаємозв’язок між морфологічними показниками мікрогемоциркуляції та цитокіновим профілем крові у хворих із хронічним токсичним гепатитом, сполученим із хронічним некалькульозним холецититом та ожиренням, Шаповалова І. А. (2014)
Харченко В. З. - Патогенетическое обоснование сочетанного применения ингибиторов протеиназ и антиоксидантов при осложненном реперфузионном синдроме, Кубышкин А. В., Анисимова Л. В., Шрамко Ю. И., Жукова А. А. (2014)
Бибик Е. Ю. - Роль органов иммунной системы в метаболическом синдроме, Романенко Д. В., Решетило Н. В., Хоменко А. В., Шипилова Н. В., Алиева А. А. (2014)
Бобрик Ю. В. - Особенности физической реабилитации больных рассеянным склерозом, Кулик Н. М., Мороз Г. А., Пономарёв В. А., Ткач В. В. (2014)
Пастухова В. А. - Структурная перестройка скелетных мышц под воздействием длительных физических нагрузок (2014)
Слово до читача (2014)
Рудич Ф. М. - Євроінтеграційний курс України: стати самостійним геополітичним гравцем (2014)
Пахарєв А. Д. - Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності (2014)
Зеленько Г. І. - Політичний протест зими 2013-2014 років в Україні: зміст, форми, наслідки (2014)
Кочубей Л. О. - Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії (2014)
Ткач Д. І. - Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? (2014)
Кононенко Н. В. - Ліберальна опозиція в Росії: міф чи реальність? (2014)
Ляшенко Т. М. - Російсько-українські відносини в політичній думці Центральної Азії (2014)
Балабан Р. В. - Україна – не Іспанія. Акценти соціально-політичного порівняння (2014)
Брехаря С. Г. - Український бізнес: цивілізаційний вибір і реакція на події Євромайдану (2014)
Щербенко Е. В. - Майдан-2013 як феномен політично мови (2014)
Мачуський В. В. - Опозиція і влада в Україні та Грузії: порівняльний аналіз (2014)
Зернецька О. В. - Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією (2014)
Рябчук М. Ю. - Страсті за федералізацією (2014)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні парадигми (2014)
Непоп Л. В. - Політика Європейського Союзу щодо розвитку громадянського суспільства (2014)
Гербут І. А. - Політичні партії як головні ініціатори змін виборчих правил (2014)
Гербут Н. А. - Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав (2014)
Шестак М. Л. - Сутність і зміст поняття "державна інвестиційна політика" (2014)
Куценко Є. В. - Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні (2014)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадянських об’єднань та їх взаємодія з державною владою (2014)
Герасименко А. - Науково-технічна політика в економічній стратегії держави (2014)
Макаренко Б. Г. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Отрешко В. С. - Відчуження праці та проблеми його подолання: теорія та українська політична практика (2014)
Свиридов К. О. - Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Резниченко О. М. - Бібліотека інформує (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Майборода О. - Перспективи партнерсьої моделі взаємодії між державою і суспільством у сучасній Україні: постановка проблеми (2014)
Михальченко М. - Стратегічний курс України між Сцилою і Харибдою (2014)
Бабкіна О. - Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні (2014)
Розумний М. - Сучасний етап самовизначення України: виклик тоталітарної мобілізації (2014)
Шевченко О. - Фундаменталістські аспекти російського проекту та місце в ньому України (2014)
Рудич Ф. - Геополітичний вибір України (2014)
Бушанський В. - Нові геополітичні протистояння та їх наслідки для України (2014)
Штика О. - Геополітичний розлом як виклик української державності (2014)
Рябека О. - Світова держава як продукт глобалізованого організаційного розвитку (2014)
Оніщенко І. - Чи можливо побудувати ефективну державу в епоху глобалізації? (2014)
Шайгородський Ю. - Роль громадянського суспільства у становленні нової політичної реальності (2014)
Корнієвський О. - Стратегічні пріорітети інституціонального забезпечення державно-громадянської взаємодії в сучасній Україні (2014)
Перегуда Є. - Взаємодія політичних сил як фактор формування національних політичних стратегій (2014)
Цокур Є. - Проблеми легітимності політично влади сучасної України (2014)
Кучеренко І. - Трансформація інституту держави як чинник суспільного розвитку (2014)
Білошицький С. - Консенсусно-компромісна модель стратегії розвитку України: зміст, завдання, механізми (2014)
Хома Н. - Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель (2014)
Ткаченко В. - Ідентичність України: з поглядом в майбутнє (2014)
Бевз Т. - Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні (2014)
Кривицька О. - "ЗіткненняЄ ідентичностей як виклик суспільної консолідації (2014)
Рудакевич О. - Актуальні націотворчі ідеї політичної поезії Т.Шевченка (2014)
Цюрупа М. - Культура миру проти культури проти культури ненависті (2014)
Гнатюк Т. - Політика України щодо закордонного українства: потенціал розвитку (2014)
Слющинський Б. - Взаємовідносини домінуючої культурної групи і культурних меншин: соціологічний аспект (2014)
Колесников О. - Після Майдану: до питання про стратегію розвитку України (2014)
Мандебура О. - Зміни в політичному житті в контексті підготовки до президентських виборів в Україні (2014)
Мельничук І. - Держави пострадянського простору в сучасних геостратегічних документах Російської Федерації (2014)
Бабка В. - Політичний вплив: тенденції концептуальних змін (2014)
Пономаренко Л. - Можливості засобів безпосередньої демократії у формуванні інноваційної культури (2014)
Євсеєв К. - Становлення концепту "історична пам'ять (2014)
Андрійчук Т. - Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та функціонування (2014)
Гридасова Г. - Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації (2014)
Шерман О. - Вікові параметри іміджу політичного лідера: архетипічне підгрунтя та ейджистські стереотипи (2014)
Вдовичин І. - Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кочубей Л. - Стратегічний курс Асоціаці політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук (2014)
Резолюція V Конгресу політологів УКраїни "Стратегічний курс України: політологічний дискурс" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Черлінка Т. П. - Системна оцінка екологічного стану агроландшафтів України в Тернопільській області, Білєра Н. М., Чайка В. М. (2015)
Соколюк В. М. - Показники безпеки води для напування тварин у біогеохімічних зонах України (2015)
Кляченко О. Л. - Дослідження стійкості морфогенного і неморфогенного калюсу озимого ріпаку (Brassica Napus L.) проти сольового стресу, Шофолова Н. В. (2015)
Шевчук Л. М. - інтегрований показник споживчої цінності плодів ягідних культур (2015)
Москалевська Ю. П. - Особливості формування мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі буряка цукрового, Патика М. В., Танчик С. П. (2015)
Кокойко В. В. - Продуктивність і якість плодів різних сортів гарбуза в умовах органічного овочівництва (2015)
Трач І. В. - Оптимізація технології вирощування сої на зерно в умовах Західного Лісостепу України (2015)
Бобер А. В - Якість хмелю як складова його конкурентоспроможності, Колтунов В. А. (2015)
Хоміна В. Я. - Вплив окремих елементів технології вирощування льону олійного на його урожайність в умовах Західного Лісостепу (2015)
Павленко В. Ю. - Вплив щільності агроценозу люпину вузьколистого з вівсом голозерним на забур'яненість посіву (2015)
Кравченко В. С. - Сорт – основа технології пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2015)
Повод М. Г. - Вплив конструктивних особливостей приміщень для відгодівлі молодняку свиней на температурний режим різних технологічних зон упродовж року, Іжболдіна О. О. (2015)
Піотрович Н. A. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від віку (2015)
Брошков М. М. - Динаміка гематологічних показників у собак за введення фоспренілу (2015)
Калашнікова Ю. В. - Лікування хворих на поверхневу піодермію собак наноаквахелатами металів (2015)
Головко О. А. - Поширення та молекулярна-генетична діагностика чуми м’ясоїдних у собак (2015)
Курганський С. В. - Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища, Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я. (2014)
Малишева О. О. - Проектування експериментальної рибницької установки замкненого водопостачання для репродуктивної біотехнології промислових гідробіонтів, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Коваленко В. О., Курта Х. М. (2014)
Курбатова І. М. - Оцінка якості води рибогосподарських водойм за дії забруднень органічного походження, Тупицька О. М., Смоленський О. О. (2014)
Смоленський О. О. - Якість води та структура угруповань зоопланктону у водоймах Київської області та її вплив на розвиток ікри Cyprinuscarpiol (2014)
Дащенко А. В. - Тестування вірусних інфекцій деяких лікарських рослин із родин Asteraceae та Lamiaceae (2014)
Гринчук К. В. - ПЛР ідентифікація РНК-3 українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку, Антіпов І. О. (2014)
Ліханов А. Ф. - Оцінка міжсортової спорідненості рослин малини (Rubus idaeus L.) за біохімічними профілями фенольних сполук (2014)
Максін В. І. - Водорозчинна форма вітаміну Е в процесах метаболізму теплокровних тварин, Якубчак О. М., Ігнатовська М. В., Желтоножська Т. Б. (2014)
Сілонова Н. Б. - Основні інструменти правового регулювання системи управління відходами (2014)
Гаврись І. Л. - Підбір гібридів огірка для вирощування у весняних теплицях (2014)
Лошицький В. П. - Історія розвитку рослиноїдних кліщів у садах Північного Лісостепу України, Бондарева Л. М. (2014)
Овчарук О. В. - Фотосинтетична діяльність посівів буряка кормового залежно від сортових особливостей в умовах Західного Лісостепу (2014)
Богданович Р. П. - Баланс гумусу в чорноземі типовому легкосуглинковому Правобережного Лісостепу з урахуванням нетоварної частини врожаю сільськогосподарських культур, Олійник В. С. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства та основного обробітку грунту в сівозміні на потенційну забур’яненість полів буряків цукрових, Петренко І. М. (2014)
Танчик С. П. - Вплив попередників на урожайність та якість зерна пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Паламарчук О. М. (2014)
Насіковський В. А. - Вплив умов вирощування і терміну зберігання зерна пшениці озимої на реологічні і хлібопекарські властивості борошна (2014)
Присяжнюк О. І. - Оцінка реакції нових гібридів соняшнику на умови вирощування, Димитров С. Г. (2014)
Голубєва Т. А. - Використання сухої пивної дробини у годівлі молодняку перепелів (2014)
Щасливий Р. А. - Показники забою молодняку кролів при використанні комбікормів з різними джерелами жиру, Голубєв М. І. (2014)
Іващенко О. А. - Діагностика вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за допомогою аналізу гістологічних змін тканин органів інфікованої тварини, Будзанівська І. Г., Іващенко І. В. (2014)
Меженська Н. А. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у системі забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів (2014)
Гудзь Н. В. - Вивчення чутливості ізолятів, виділених від хворих тварин, до антибіотичних препаратів порівняно з тест-мікроорганізмами (2014)
Зібцева О. В. - Формування планувальної структури та системи озеленення м. Вишгорода (2014)
Фурдичко О. І. - Основні напрями наукових досліджень в агроекології (2014)
Хвисюк О. М. - Як зберегти та покращити амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям в мегаполісі на етапі реформування галузі, Цодікова О. А., Рожнов О. О. (2015)
Лядова Т. И. - Дистанционная форма обучения в высшей школе, теоретическое обоснование и практические аспекты использования, Волобуева О. В., Маланчук Р. А. (2015)
Шульга О. Д. - Клініко-епідеміологічна характеристика розсіяного склерозу у Волинській області (2015)
Калмыков С. А. - Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни, Калмыкова Ю. С., Поруччикова Л. Г. (2015)
Деміхова Н. В. - Механізми дисфункції міокарда в разі цукрового діабету 2 типу (2015)
Коломицева І. М. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному періоді після серцевої ресинхронізуючої терапії, Волков Д. Є., Кулік В. Л., Яблучанський Н. І. (2015)
Єлоєва З. В. - Найчастіші інфекційні чинники лихоманок неясного генезу в дітей та методи їх діагностики, Акініна М. М., Біловодська І. В. (2015)
Кебкало А. Б. - Екологічна сукцесія в рані хворих на некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Поточилова В. В. (2015)
Борисенко В. Б. - Диагностика печеночной дисфункции у больных механической желтухой, осложненной острым холангитом и билиарным сепсисом (2015)
Арутюнов С. Е. - Вибір біліодигестивного анастомозу в разі панкреатодуоденальної резекції (2015)
Савенков В. І. - Критерії вибору доступу і оптимізація хірургічної тактики при нефректомії у хворих на термінальний гідронефроз (2015)
Хвисюк О. М. - Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання в разі моделювання порушень глюкокортикоїдами, Павлов С. Б., Гончарова А. В. (2015)
Любченко О. В. - Клиническая оценка результатов лечения хронического верхушечного периодонтита с использованием композиционных материалов в динамике (2015)
Кричка Н. В. - Експериментальне вивчення відповідності базисів повних знімних протезів (2015)
Цай П. А. Квантовая электродинамика – ключ к разгадке феноменов гипноза - Quantum electrodynamics – clue of hypnosis phenomena (2015)
Гелетка А. А. - Значение изучения биохимических, метаболических и иммунных показателей у больных, которые перенесли ишемический инсульт, Григорова И. А., Лещенко К. А. (2015)
Попов М. М. - Застосування кортексину в дітей, які перенесли перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи, Оленич В. Б., Сухоносова О. Ю. (2015)
Акулина Е. А. - Диагностические акценты доброкачественной лейкоплакии шейки матки, Трунова Т. В., Водолажская Л. П., Кулькина Л. В. (2015)
Сідь Є. В. - Прозапальні фактори як предиктори рецидиву аритмії у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь (2015)
Сміянова Ю. О. - Корекція функціональних порушень лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Шаран М. О. - Особливості стоматологічного статусу і гомеостазу ротової порожнини в дітей зі сколіозом (2015)
Решетовская Н. Е. - Предикторы формирования депрессивных расстройств у подростков (2015)
Title, contents (2014)
Wolff C. - Editorial of the Thematic Issue "ICT in Project Management”, Kononenko I. (2014)
Tysiak W. - A Deeper Insight in Some Effects in Project Risk Management (2014)
Bushuyev S. D. - Management of Projects for Organization Development on the Basis of Entrepreneurship, Ozdoyev M. Zh. (2014)
Hussein B. A. - Impact of Conformity, Commitment and Management Style on an Information System Project, Hafseld K. H. (2014)
Kononenko I. - The Methods of Selection of the Project Management Methodology, Kharazii А. (2014)
Wolff C. - A Structured Process for Transferring Academic Research into Innovation Projects – PIMES Case Study, Igel B., Lauschner U. (2014)
Gaida A. J. - The Project Management of Water Supply Complexes Reconstruction on the Basis of Decision Support Systems, Grigorian T. G., Kharitonov Y. N., Koshkin V. K. (2014)
Turek M. - A Fuzzy Pay-off Method for Real Option Valuation in Determination of Mining Enterprise Value, Sojda A. (2014)
Вавренчук І. А. - Опера-хвилинка "Ноктюрн" Миколи Лисенка (ескіз української музичної сецесії) (2015)
Гордин Л. Я. - Искусство в транслировании морально ценного, Проценко О. П. (2015)
Кириченко О. М. - Отделка как средство создания зрительных иллюзий в одежде, Баранова А. Г. (2015)
Король Н. Я. - Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в Україні (2015)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Івана Селіванова до "Слова про Ігорів похід" (1972) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського