Давидяк О. - Лексема буря в системі назв стихійних явищ в українській мові ХІV–ХVІІІ ст (2012)
Тимошенко А. - Граматичні особливості бойківських фразеологізмів (за матеріалами "Словника бойківських говірок” М. Й. Онишкевича) (2012)
Ходикіна І. - Особливості словозміни числівника у говірці північного Приазов"я (2012)
Сагата Ю. - Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом (2012)
Ніколайчук Х. - Роль корпусних досліджень у вивченні польської темпоральної фразеології (2012)
Денисюк В. - Народна основа фразеології українських інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст (2012)
Хороз Н. - Назви художніх творів у публіцистичних заголовках (на українському та хорватському матеріалі) (2012)
Лозинська О. - Інновації-регуляції польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій (2012)
Моторний О. - Уявлення лужицьких сербів про час та простір як про дві важливі категорії людської свідомості на матеріалі фразеології (2012)
Дерев’янко В. - Індивідуально-авторські фразеологічні новоутворення у ЗМІ (на матеріалі чеської мови) (2012)
Кобилецька Л. - Структурно-семантична характеристика чеських фразеологізмів на позначення просторових відношень (2012)
Гамулець Д. - Гендерний аспект у сербській фразеології (2012)
Вербич С. - Південнослов’янський топонімікон крізь призму праслов’янського лексичного фонду (2012)
Єфименко І. - Етимологічний етюд зі слов’янської суднобудівної термінології (2012)
Іліаді О. І. - Лексичні архаїзми буковинського діалекту (2012)
Іваненко О. - Слов’янські старожитності. Демонологія. IV (псл. *kukumora, *kykymora) (2012)
Колодзєй А. - Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень (2012)
Купчинська З. - Ойконімія України XVIII–ХХ ст. з родовим належності (2012)
Василик О. - Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини (2012)
Бицко Н. - Метафоричні утворення у мікрогідронімії Тернопільщини (2012)
Осташ Л. - Сучасна оронімія наддністрянського села Стриганці та його околиць (2012)
Колесник Н. - Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян) (2012)
Mytnik I. - Imiennictwo i sposoby identyfikacji polskich szlachcianek w województwie Wołyńskim w XVII–XVIII wieku (2012)
Лісова Л. - Сучасні прізвища Волині, похідні від назв одягу та взуття (2012)
Кравченко Л. - Патроніми в українських говірках (іменування синів) (2012)
Даніліна В. - Поняття про міфічний простір та його основні одиниці найменування персонажів (міфоніми) (2012)
Наливайко М. - Неофіційна антропонімія сучасного села (2012)
Марченко Т. - Специфіка творення онімного простору літературної казки для молодшого шкільного віку (на матеріалі повісті-казки Всеволода Нестайка "Незвичайні пригоди в лісовій школі”) (2012)
Редьква Я. - Теребовля етнічно-антропогенна VS. Теребовлі анропонімічної та "жертовної” (2012)
Ярощук В. І. - Формування державної політики розвитку високоурбанізованих територій (2012)
Скибун О. Ж. - Порівняльний аналіз державної політики в сфері телекомунікацій країн СНД та України (2012)
Леось О. Ю. - Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління, Дегерменджи Д. О., Хазах А. О. (2012)
Волкова Ю. А. - Комунікативна політика в системі державного управління, Безкревна А. В., Пінчук С. Ю. (2012)
Римар Н. П. - Управлінське спілкування як основна комунікативна складова в управлінських відносинах (2012)
Шульга І. Л. - Інституційні зміни в діяльності місцевих державних адміністрацій в контексті проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сидорова К. Г. - Особливості формування психологічної культури державних службовців (2012)
Слобожан О. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування (2012)
Данильчук І. А. - Теоретичні засади державного управління системою охорони здоров’я Військово-морських сил України (2012)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Формування доходів місцевих бюджетів Української РСР у механізмі бюджетного регулювання СРСР, Макогон В. Д. (2008)
Карп Г. В. - Перспективи реформування місцевих бюджетів гірських районів України (2008)
Косаревич Н. Б. - Державна політика щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів (2008)
Скулиш Ю. І. - Моделі фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери (2008)
Назаренко І. Ф. - Фінансові ресурси охорони здоров’я в сучасних умовах ринкових трансформацій (2008)
Барабаш Т. Г. - Вплив інституту комунальної власності на формування місцевих бюджетів (2008)
Плескач В. Л. - Інтелектуальна власність як джерело капіталу підприємств (2008)
Ставицький А. В. - Визначення взаємозв’язку між грошово-кредитною політикою та економічною безпекою держави, Коноплястий А. В. (2008)
Цугунян А. М. - Розвиток системи засобів регулювання макроекономічними процесами (2008)
Мітал О. Г. - Сучасний стан інвестиційного процесу в Україні (2008)
Квасова О. П. - Вплив фінансових посередників на розвиток ринку цінних паперів в Україні (2008)
Хлопіна-Квіч О. І. - Фінансові аспекти інноваційної діяльності в галузі авіації (2008)
Світлий Д. О. - Використання фінансово-економічних показників у процесі ухвалення управлінських рішень на мікрорівні (2008)
Бенч Н. Я. - Податкове навантаження як окрема економічна категорія: теоретична сутність та спроби обрахунку (2008)
Мельник М. М. - Прямі податки як регулятор соціально-економічних процесів в Україні (2008)
Кошембар Л. О. - Методи податкового регулювання інвестиційної активності (2008)
Міщенко С. В. - Методологічні проблеми управління економічним капіталом банку (2008)
Сторінка редактора (2014)
Діалог із читачем (2014)
Кушніренко С. В. - Чи необхідна дієтотерапія для хворих на хронічну хворобу нирок в додіалізному періоді? (2014)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства сыворотки крови при подагрической нефропатии, Брыжатая Ю.О., Синяченко П.О. (2014)
Савустьяненко А. В. - Применение экстрактов золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea L.) для лечения заболеваний мочевыводящих путей (2014)
Іванов Д. Д. - Симпозіум № 172 "Інфекції сечових шляхів", Іванова М. Д., Домбровський Я. А. (2014)
Таран О. І. - Симпозіум № 179 "Гепаторенальний синдром" (2014)
Симпозіум № 180 "Інфекції сечових шляхів 2014: оновлення згідно з настановами Європейської асоціації урологів 2014" (2014)
Інгібітори HMG-CoA-редуктази (статини) для пацієнтів із хронічною хворобою нирок, які не потребують діалізу (2014)
Тестостерон и рак предстательной железы: правда и вымысел о простатической безопасности андрогенотерапии (2014)
Анализ всех руководств: дорожная карта для скрининга, диагностики и лечения сахарного диабета (2014)
Частота призначення еритропоезстимулюючих агентів при анемії у пацієнтів із кінцевою стадією захворювання нирок (2014)
Антимікробна профілактика у дітей із міхурово-сечовідним рефлюксом (2014)
Ефективність та безпечність дулаглутиду проти ситагліптину в лікуванні діабету 2-го типу протягом 52 тижнів: рандомізоване контрольоване дослідження (2014)
10 найпоширеніших помилок у лікуванні люпус-нефриту (2014)
Памятка пациенту: что надо знать о рисках, если у вас хроническая болезнь почек (2014)
Жилка К. І. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони здоро’я дітей в Україні на сучасному етапі реформування галузі, Кризина Н. П. (2012)
Демчак Р. Є. - Вдосконалення соціального захисту населення як об`єкту державного управління в Україні: методологічні підходи (2012)
Кондрашова М. В. - Мінімізація інвестиційних ризиків як умова забезпечення фінансової стійкості регіонів (2012)
Олійник Г. Ю. - Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту (2012)
Федорів Т. В. - Державний службовець в інституційному дискурсі: політичний та адміністративний виміри (2012)
Жук В. П. - Фінансова схема проектів державно – приватного партнерства (2012)
Мокрецов С. Є. - Обґрунтуваннядоцільності розробки та впровадження інноваційної моделі державного управління охорони репродуктивного здоров'я в Україні (2012)
Пахлова С. Є. - Європейські тенденції в культурній політиці України (2012)
Друк В. В. - Особливості політики держави у сфері гірського туризму (2012)
Бєлкін Л. М. - Ґенеза проблеми забезпечення законності в державному управлінні: до історії питання (2012)
Махиня Р. А. - Теорії-моделі вимірювання ефективності у галузі державного управління (2012)
Швець В. Я. - Критичний аналіз стану управління грошовими потоками в економіці України (2012)
Бондар В. Д. - Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення (2012)
Шпачук В. В. - "Базель ІІІ": етапи впровадження та методика оцінки (2012)
Рибачук В. Л. - Зарубіжний досвід формування та управління ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Даценко В. В. - Гарантування фінасової безпеки держави в умовах глобалізації, Шевченко Н. І. (2012)
Кузьмінський П. Й. - Державне управління системою підготовки медичних сестер в Україні: вступ до проблеми (2012)
Олійник В. В. - Зміст функцій та завдань системи післядипломної освіти як об’єкта державного управління (2012)
Паладій М. В. - Проблеми формування управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в світові співтовариства (2012)
Бортнікова О. Г. - Інституціональний підхід до вивчення систем безпеки в теорії державного управління (2012)
Мокрецов С. Є. - Актуальні питання державної політики мотивації репродуктивної поведінки населення (2012)
Надежденко А. О. - Діяльність України з проблеми забезпечення сталого екологічного розвитку (міжнародний аспект) (2012)
Гербеда С. В. - Форми реалізації соціального діалогу в Україні (2012)
Рибачук В. Л. - Принципи стійкого розвитку механізмів державного управління сферою житлово-комунальних послуг (2012)
Титул, зміст (2008)
Пашко П. В. - Митна політика України: хто має її визначати (2008)
Пасічник В. А. Пасічник В. А. - Вплив бюджетно-податкової політики на утворення та розподіл доходу основних секторів економіки (2008)
Косенчук С. Л. - Перспективи впровадження системи бюджетування в установах охорони здоров’я України (2008)
Башко В. Й. Башко В. Й. - Міжнародний досвід управління бюджетними касовими залишками (2008)
Мельничук Н. Ю. - Механізм управління формуванням та використанням фінансових ресурсів на місцевому рівні: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Максимчук Є. О. - Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні (2008)
Мельничук Г. С. - Періодизація розвитку методики бюджетно-податкового захисту і підтримки виробництва у фінансовій науці (2008)
Чугунов О. І. - Розвиток системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2008)
Шишко О. В. Шишко О. В. - Методологія застосування індексів при розрахунку коефіцієнта вирівнювання (2008)
Затонацька Т. Г. - Інвестиційна складова економічної безпеки України, Ставицький А. В. (2008)
Виговська Н. Г. - Контрольні функції держави в умовах глобалізації економіки (2008)
Савостьяненко М. В. Савостьяненко М. В. - Механізми реструктуризації зовнішнього державного боргу: приклади для України (2008)
Корсун Т. В. Корсун Т. В. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання в галузі цивільного захисту (2008)
Нікітішин А. О. - Дослідження особливостей сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб (2008)
Очерет Л. А. Очерет Л. А. - Державний фінансовий аудит в умовах глобалізації та інформатизації суспільства (2008)
Кузів І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "заощадження” (2008)
Осипчук Д. Г. Осипчук Д. Г. - Проблеми грошово-кредитної політики в Україні та шляхи її вирішення (2008)
Кулінець А. П. Кулінець А. П. - Особливості міжнародного досвіду використання режимів таргетування валютного курсу (2008)
Москалець Н. В. - Досвід і проблеми реформування політичної системи в Україні на сучасному етапі (2012)
Сімкіна О. В. - Змістовний аспект поняття "соціальний захист" та основні засади його втілення на європейському просторі (2012)
Антонов А. В. - Напрями удосконалення форм державної підтримки розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Аналіз сучасних приватизаційних процесів в енергетиці України (2012)
Герасименко І. С. - Теоретичні засади державного управління інвестиційними процесами в комплексному розвитку регіонів (2012)
Ковалевська О. П. - Формування ринку житла в системі реалізації соціально-економічної політики (2012)
Чернюх Л. - Сучасні словацькі рекламні тексти: до проблеми культури мови (2012)
Мацурова Я. - Vduchu sy žikam, bude lip, або як ми приборкуємо чеську (2012)
Николів І. - Сфери функціонування хорватського сленгу (2012)
Нередкова С. - Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців (2012)
Ігнатьєва С. - Концептуальне поле часу в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Дмитриева Л. - Семантико-когнитивное описание концептов "улыбка / смех” в русской картине мира (2012)
Огієнко І. - Інститут етнології Академії наук Чеської Республіки в ХХІ столітті: тематика і проблематика досліждень (2012)
Зубченко В. - Українське мовознавство в Чехії в 20‑х−початку 30‑х років ХХ століття (2012)
Kredátusová J . - Študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra na Katedre ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity – tradície, súčasnosť a perspektívy rozvoja (2012)
Узунов С. - Болгарська унiверситетська українiстика в iнтернет-просторi (2012)
Найрулін А. - Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) (2012)
Micháliková J. - Matriční úřady a matriční dokumenty v České republice a na Ukrajině (2012)
Ševečková M. - Teoretické a praktické problémy překladu folklórních pohádek pro ředškolní děti (na materiálu českého a ukrajinského jazyka) (2012)
Осадца К. - Контамінація жанрів житія та рицарського роману у середньовічній сербській літературі (2012)
Vollmaier Lubej J. - Umetnik v literarnih delih izbranih sodobnih koroških avtorjev (2012)
Гук З. - Художня своєрідність структури роману М. Павича "Зоряна мантія” (2012)
Гогуля М. - Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша (2012)
Василишин М. - Стилістичні особливості творів сербських письменників-неореалістів (2012)
Кравець О. - Українські та хорватські казкові оповідання (2012)
Климець М. - Функціoнування фантастичного елементу в хорватській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Мазур М. - Особливості функціонування реалістичного та фантастичного компонентів у сучасній сербській прозі (М. Павич, Г. Петрович, З. Живкович) (2012)
Гамулець Д. - "Хоће ли, Фреде, преживети лаку ноћ?” (наративні стратегії оповідної прози Д. Михаїловича) (2012)
Гдичинська Н. - Художні втілення соціальних ролей жінок у романах "Манго” Любіци Арсич та "Магдалинки” Марини Гримич (2012)
Лука Т. - Особливості поезії дубровницьких петраркістів (2012)
Лукьяненко Д. - Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) (2012)
Сушкевич Т. - Цикли історичних романів в українській літературі другої половини ХХ ст (2012)
Тріфонова Ю. - Природа та розвиток ритмічної парадигми (на матеріалі "Блакитного роману” Гната Михайличенка) (2012)
Польова Ю. - Міф Праги у чеській постмодерній прозі (2012)
Григорчук Ю. - Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського (2012)
Сливинський О. - Рафал Воячек: поетичний досвід трансгресії (2012)
Пелех Н. - Осмилення минущості та вічності в поезії Віслави Шимборської і Ліни Костенко (2012)
Брилинська Н. - Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20‑их рр. ХХ ст.: крах ілюзій та повернення до основ (2012)
Стельмах Х. - Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського "Сніг” та "Чорна Пантера, Білий Ведмідь” Володимира Винниченка (2012)
Гуменна О. - Контрастивна лексикологія для перекладачів (русистів та україністів) (2012)
Ковалевська О. П. - Концепція формування і розвитку ринку житла в Україні (2012)
Грузинська І. В. - Культура спілкування керівника на державній службі як основний чинник ефективного управління колективом (2012)
Кульчій І. О. - Оптимізація функцій органів виконавчої влади в контексті реформування системи державного управління (2012)
Ляшенко Н. В. - Ринок автотранспортного страхування України: стан, проблеми розвитку та особливості регулювання в умовах глобалізації страхових відносин, Янушева Л. М. (2012)
Стельмашенко О. О. - Реклама як інструмент опосередкованого державного впливу на функціонування ринку пива в Україні (2012)
Лепьошкіна Т. Я. - Маркетинг як важлива складова політики органів місцевого самоврядування у сфері місцевого розвитку (2012)
Пугач А. О. - Оптимізація постановки цілей та вироблення завдань у системі інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління України (2012)
Крушельницька Т. А. - Матриця управлінських рішень як методична основа розвитку державно - управлінської діяльності податкових інституцій в Україні (2012)
Матюрін І. В. - Пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання сфери соціального захисту військовослужбовців в Україні (2012)
Узунов В. В. - Розвиток інноваційної інфраструктури регіонів України (2012)
Кротінов В. О. - Сутність та особливості контролю суду ЄС в системі європейського управління (2012)
Малеван О. Ю. - Напрями удосконалення сфери цивільного захисту держави, Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Механізми реалізації інституціональної політики держави у розвитку корпоративних структур промисловості (2012)
Юрченко В. І. - Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки (2012)
Рябцев Г. Л. - Система формування та реалізації державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2012)
Дармограй О. О. - Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства (2012)
Бережний Я. В. - Конкурентні передумови розвитку товарних ринків в Україні (2012)
Висоцька Т. Є. - Напрями вдосконалення державної політики забезпечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації (2012)
Фастунова В. О. - Методологічні засади аналізу фінансових потоків страхової компанії (2012)
Халецький А. В. - Зарубіжний досвід сприяння розвитку громадянського суспільства (2012)
Буреш І. В. - Аналіз міжнародних договорів у сфері протидії торгівлі людьми (2012)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал та особливості протікання регіонального інноваційного процесу (2012)
Машков А. О. - Стратегічні напрямки державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку (2012)
Камінський А. І. - Інфраструктурне забезпечення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи (2012)
Карташов Е. Г. - Напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної екологічної політики в Україні (2012)
Кравченко В. Я. - Спроби гетьмана Данила Апостола реформувати Україну (2011)
Місько В. - Судочинство другої Речі Посполитої у реалізації державної політики щодо ліворадикального руху в Західній Україні (2011)
Бабкова Н. В. - Клейноди українського козацтва у вітчизняному образотворчому мистецтві та кінематографі (2011)
Тітовська Ж. В. - Діяльність українських жіночих громадських об’єднань у роки першої світової війни (1914-1917 рр.) (2011)
Чорний Д. М. - Динаміка роздрібних цін та заробітної плати по губернських центрах на початку ХХ ст. (до питання про рівень життя міського населення) (2011)
Олянич В. В - Розвиток кустарно-ремісничої та кооперативної промисловості на Правобережній Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Процик І. В. - Боротьба української греко-католицької церкви за легалізацію в другій половині 80-х рр. ХХ ст. як фактор демократизації суспільно-політичного життя України (2011)
Жихарєва Т. Л. - Діяльність німецьких політичних фондів в Україні (1992-2007рр.) (2011)
Макєєв С. П. - Проблеми поглиблення прикордонних українсько-білоруських зв’язків (1991–2008 рр.) (2011)
Турков В. В. - Економічне становище господарств болгар-городників на території України в 20-их – на початку 30-их рр. ХХ ст. (2011)
Маслов М. П. - Розвиток в Україні кустарного торфовидобування у другій половині XIX - першої третини XX сторіччя (2011)
Хлобистова І. В. - Іпотека як вид забезпечення виконання зобов’язань – актуальна проблема української історії і сучасності (2011)
Литовченко С. Д. - Рим та велика Вірменія наприкінці І ст. до н. е. (2011)
Поставнича М. В. - Особливості розвитку міського господарства Західної Європи в умовах феодалізму в XI – XIII ст. (2011)
Соловйова В. В. - Встановлення дипломатичних контактів між Директорією УНР та Великобританією й США (2011)
Гончарова Н. О. - Особливості впровадження реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. у підросійській частині південної Бессарабії (2011)
Олійник О. М. - Порівняльний аналіз кодекса законів про працю 1922 р. УСРР та РСФРР (2011)
Чувпило О. О. - Конституційний розвиток Індії у колоніальний період (2011)
Кожухар О. І. - Трансформація партійних системи пострадянських країн центральної Азії (2011)
Чирва Ю. І. - Нагірно-Карабаський конфлікт: геополітичний вимір (2011)
Потій Н. М. - Система управління земськими початковими народними училищами Чернігівської губернії (1874-1889 рр.) (2011)
Сорочан Н. А. - Діяльність Харківського губернського земства в справі управління освітою і культурою за часів українських національних урядів (березень 1917 року – грудень 1918 року) (2011)
Яковенко Г. Г. - "Домашня освіта" як освітній та "домашній учитель" як кваліфікаційний рівень педагогів харківської губернії наприкінці XIX ст. (2011)
Литовський Д. В. - Діяльність всеукраїнської учительської спілки за перебування при владі радянських урядів у 1917-1921 роках (2011)
Головко О. В. - Контингент вихованців дошкільних закладів УСРР (20-і рр.) (2011)
Іванцова Н. І. - До питання сільськогосподарської освіти жінок в Україні у 20-х рр. XX ст. (2011)
Ленська В. В. - Шкільництво на Харківщині в добу великої вітчизняної війни (2011)
Бугрій В. С. - Краєзнавство у факультативних курсах з історії для загально-освітніх шкіл України (60-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Кочарян С. Г. - Національна школа Вірменської громади міста Харкова (1914-2010) (2011)
Грінченко О. І. - Науково-методичні засади конструювання навчального посібника "Харківщинознавство", Губіна С. Л., Дух Л. І. (2011)
Штельмах Г. Б. - Організація краєзнавчої роботи в школі засобами особистісно-зорієнтованого підходу (2011)
Католик А. В. - "Фельдшеризм" на Чернігівщині в другій половині XIX століття (2011)
Місостов Т. Ю. - Ніжинське історико-філологічне товариство як осередок історико-краєзнавчих досліджень на Чернігівщині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Селевич Ю. Л. - Стан і діяльність архіву харківської духовної консисторії (XIX – поч. XX ст.) (2011)
Олянич Л. В. - Особливості формування та діяльності осередків всеукраїнського товариства "друзі дітей" на Харківщині (2011)
Попов В. Ж. - Шляхи вирішення продовольчої проблеми у 1917-1920 рр. в Донбасі (2011)
Чернікова І. В. - Формування законодавчої бази пам’яткоохоронної справи на Харківщині на початку 1920-х років (2011)
Вороніна М. С. - Гендерний прояв ментальності Одещини в 20-30-ті роки ХХ століття (2011)
Москаленко В. Г. - Формування основ загального виборчого права в Дніпропетровській області (20-30-ті XX ст.) (2011)
Демиденко Т. П. - Роль інтелігенції Полтавщини у розвитку освіти й культури регіону (20-30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Дьякова О. В. - Створення мережі підпільних партійних організацій на Харківщині у 1941 році (2011)
Шендрікова С. П. - Сторінками історії становлення театрального мистецтва у кримських татар (2011)
Лисак С. В. - Наукова та культурно-просвітницька діяльність музеїв авіаційно-космічного профілю Вінниччини (2011)
Ганшина К. В. - Еволюція місцевої влади у харківському регіоні (2000-2008 р.) (2011)
Робак І. Ю. - Санітарне впорядження Харкова на початку ХХ ст. (2011)
Лабур О. В. - Інформаційний потенціал джерел з життя харків`янок 1920-х років (2011)
Бадєєва Л. І. - Плугатар Микола Дукин (2011)
Присяжнюк Ю. П. - На ділі, а не на словах…(реконструкція погляду селян Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на інновації) (2011)
Щербін Л. В. - Виникнення та походження назви села Старі Кривотули (2011)
Сєряков С. О. - Національне / космополітичне обличчя єзуїтських шкіл Речі Посполитої в польській історіографії 1850-80-х рр. (2011)
Нікольченко Ю. М. - Історіографічні студії українсько-російських взаємин у контексті Переяславських домовленостей січня 1645 року (2011)
Подгайко М. К. - Самоорганізація грецької громади північного Приазов’я (кінець ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.): історіографія питання (2011)
Вановська І. М. - Історіографія історії розвитку в Україні жіночого домашнього підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Свинаренко Н. О. - Загальна характеристика початкового етапу станов¬лення історіографії соціально – економічного розвитку повоєнної західної Німеччини у СРСР (2011)
Чумак А. І. - Формування кадрів сільськогосподарського виробництва України 1953-1964 рр.: історіографія питання за публікаціями "Українського селянина" (2011)
Зінченко О. В. - Сучасна історіографія державної ради Російської імперії 1906-1917 років (2011)
Чувпило О. О. - Рецензія на монографію М. П. Маслова "Традиції та новації українського кустарництва в умовах формування індустріального суспільства у другій половині XIX - першій третині XX сторіччя” (2011)
Плиско Л. М. - До 75-річчя Кучемка Миколи Мироновича (2011)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні, Суріна О. В. (2008)
Зайчикова В. В. - Принципи забезпечення ефективності та прозорості в органах місцевого самоврядування (2008)
Бабій Н. В. - Стан і проблеми міжбюджетних відносин в Україні (2008)
Грипіч О. В. - Бюджетний механізм фінансування видатків соціальної сфери з урахуванням змін у віковій структурі населення (2008)
Косаревич Н. Б. - Оцінка бюджетних показників територіальних громад в умовах їх укрупнення (2008)
Остріщенко Ю. В. - Підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів у контексті децентралізації державної влади (2008)
Шишко О. В. - Методологічні підходи вдосконалення прогнозування доходів місцевих бюджетів у формулі розподілу міжбюджетних трансфертів вирівнювання (2008)
Волковинська Т. В. - Економічна та фінансова криза 2008 р. – від кризи ліквідності до кризи моделі господарювання (2008)
Дегтяренко А. В. - Cтан і проблеми фінансування аграрних підприємств Сумської області (2008)
Ковтонюк О. В. - Особливості міжнародної торгівлі на сучасному етапі та рівень інтеграції України у світовий економічний простір (2008)
Максимчук Є. О. - Підвищення ефективності функціонування системи соціального страхування шляхом введення єдиного соціального внеску (2008)
Самошкіна О. А. - Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток (2008)
Поляков М. Й. - Проблеми інвестування у розвиток галузі зв’язку в Україні (2008)
Бріт О. В. Бріт О. В. - Методичні підходи до визначення обсягу підготовки фахівців з вищою освітою (2008)
Дишлева А. М. - Податки у фінансовому забезпеченні функцій держави в Україні (2008)
Кульпінський С. В. - Валютна політика у контексті макроекономічних ризиків (2008)
Олексійчук М. В. - Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (2008)
Шульга О. О. - Проблеми та перспективи застосування похідних фінансових інструментів на фондовому ринку України (2008)
Титул, зміст (2015)
Романюк Т. - За Надію! За Україну! За Мир! (2015)
Беккер І. - Законів на… 25 мільярдів доларів (2015)
Романюк Т. - Антикорупція: поки сонце зійде, роса очі виїсть? (2015)
Сищук О. - Що буде з банками і гривнею? (2015)
Марищенко Р. - Ошукані Мінськом (2015)
Резнікова О. - Оновлення Стратегії національної безпеки України у контексті нових викликів і загроз (2015)
Ющик О. - Конституційні митарства чи народна Конституція? (2015)
Колюх В. - Невідповідальність і недоторканність як принципи конституційного статусу глави держави (2015)
Кузнєцова Н. - Полілог громадянського суспільства, держави і юридичної науки в контексті діяльності Національної академії правових наук України, Оніщенко Н. (2015)
Красняков Є. - Роль позашкільної освіти в попередженні дитячої злочинності, бездоглядності й безпритульності (2015)
Клейменова О. - Київщина допомагає переселенцям (2015)
Кудряченко А. - Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену (2015)
Лисенко О. - Балатонська битва, Пилявець Р. (2015)
Романюк Т. - Аушвіц: пам’ятаємо (2015)
Романюк Т. - Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати (2015)
Пригорницький Ю. - Пророк на Майдані (2015)
"Молись за кіборгів" (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Костров В. - Рука Москви (2015)
Чекаленко Л. - Про поняття "гібридна війна" (2015)
Марчук Л. - "Вони стали героями тоді, коли обрали для себе шлях захисника своєї держави", — (2015)
Шпитяк Л. - Призовна кампанія як дзеркало багаторічної руйнації армії, Крилов С. (2015)
Скобельський В. - Поповнять лави захисників Батьківщини (2015)
Порядок надання статусу учасника бойових дій... (2015)
Палій О. - Захист права власності на нерухомість в АРК Крим (2015)
Пригорницький Ю. - Війна як жорстока вчителька (2015)
Рахновецький Є. - Реформу державного управління "активовано", Романюк Т. (2015)
Тищук Є. - Геннадій Труханов: "Назвався патріотом – підтверди справами!" (2015)
Марчук Л. - "Шувар" змінює свідомість і виробника, і покупця (2015)
Джип для захисників (2015)
Дубровін С. - Кубок Нації в ім'я миру й спорту (2015)
Малієнко О. - Обранець "Королеви" став чемпіоном України (2015)
Іваненко Н. - Демократія починається в архівах (2015)
Тищук Є. - Одеська кіностудія. Творчі майстерні (2015)
Клейменова О. - Дмитро Гнатюк: "Праця дарує мені позитивні імпульси!" (2015)
Бакуменко О. - Ліна Костенко: "Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу..." (2015)
Бакуменко О. - "Якщо маєш зробити людині щось добре, роби це негайно" (2015)
Голобородько Я. - Ліричний простір політика (2015)
Славинський М. - Всеволод Ткаченко: "Я завжди вибираю найкраще. Читаю оригінал і, якщо подобається текст, перекладаю" (2015)
Чегусова З. - Мистецтво, народжене вогнем (2015)
Parkhomenko А. - Complex requirements analysis for the high-level design of embedded systems, Gladkova О. (2014)
Tymoshchuk P. - Internet information retrieval, parallel sorting, and rank-order filtering based on dynamical neural circuits of maximal value signal identification among discrete-time signals (2014)
Livchak P. - High-field strength thе sources based on tilted pulse front pumping: operation principle and perspectives, Kosoboutskyy P. (2014)
Pasyeka M. - Designing the conceptual model of the management of higher education the basis of information and interperating web technologies, Yurchak I. (2014)
Nevlyudov I. - Program project development life cycle model, Evseev V., Milyutina S. (2014)
Kolesnyk K. - Automatic quadrilateral mesh generation for non-circular shaft profiles, Kretovych N., Ziaei M. (2014)
Andriychuk M. - Modeling the electromagnetic wave scattering by small impedance particle (2014)
Vysotska V. - Generative regular grammars application to modeling the semantics of sentences in natural language (2014)
Mazur V. - Improvement of city traffic network based on an analysis of its features (2014)
Marikutsa U. - Designing multi-sensory system for monitoring gas, Narushynska О. (2014)
Stekh Y. - Fuzzy model for recommender systems, Lobur M., Artsibasov V., Chystjak V. (2014)
Karkulovskyy B. - Simulation of mechanical components integrated accelerometers, Karkulovskyy V., Bolshevskyy R. (2014)
Waluś Konrad J. - Effect of impact velocity in the roadblock on the spatial arrangement of acceleration of the vehicle body, Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec Jarosław M. (2014)
Melnyk M. - Optimization of microelectric actuator design using golden section search to get the defined output characteristics, Kernyskyy A., Lobur M., Zajac P., Szermer M., Maj C., Zabierowski W. (2014)
Pukach A. - Development of model, based on petri nets, for the planning stage of robotic systems design system, Dupak B. (2014)
Tkachenko S. - Educational programs for calculating the parameters of mems using cloud computing, Kulpa R., Havryshko V. (2014)
Zayats A. - Creation of the annotated text corpus for automatic recognition of semantic relations within named entities, Romaniuk A. (2014)
Содержание (2010)
Дайджест (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Патогенетические особенности клиники и лечения экземы, Ермилова Н. В., Юхименко О. В. (2010)
Корольова Ж. В. - Мікробіоценоз шкіри хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини (бактеріальний целюліт) та його корекція (2010)
Нагорний О. Е. - Інфікування вірусом папіломи людини як проблема дерматовенерології (2010)
Солошенко Э. Н. - Медикаментозная и немедикаментозная терапия аллергодерматозов , Иванова А. В., Кугаевская Н. В., Гиржанова И. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Клиника и терапия пузырькового лишая и генитального герпеса, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2010)
Сторожук Л. А. - Лікування хворих на гіперкератотичну форму мікозів ступнів з урахуванням стану периферичного кровообігу , Свирид С. Г., Симоненко В. Є., Вайс В. В. (2010)
Шкільна М. І. - Патогенез алергічних дерматозів (2010)
Романенко К. В. - Иммуногистохимическая характеристика пораженной кожи при ограниченной склеродермии в стадии отека и уплотнения и стадии склероза (2010)
Баринова М. Э. - Роль патологии желудочно-кишечного тракта в возникновении аллергических заболеваний кожи, Баркалова Э. Л., Иванова И. П. (2010)
Белик И. Е. - Сопровождающая терапия при кожной красной волчанке, Гордейкин М. И. (2010)
Біловол А. М. - Вміст білків гострої фази та середньомолекулярних пептидів у хворих на ізольовану та поєднану з гіпертонією псоріатичну хворобу (2010)
Солошенко Е. М. - Мікробіоценоз шкіри хворих на поширені дерматози, Жукова Н. В., Соколов В. В., Білоконь О. М. (2010)
Белик И. Е. - Роль сосудистой патологии и метаболических нарушений в патогенезе красной волчанки, Хамуди И. (2010)
Савенкова В. В. - Комплексний метод лікування хворих на обмежену склеродермію з використанням гепатопротектору та мікроелементного препарату (2010)
Проценко Т. В. - Красная волчанка: особенности иммунных и обменных процессов, Белик И. Е., Мукабель Отайба (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Тайгерон в комплексной терапии хламидийно-микоплазменной инфекции мочеполовой сферы, Айзятулова Д. Р., Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2010)
Волкославська В. М. - Фактори, що сприяють існуванню венеричних хвороб у дітей та молоді в Україні, Гутнєв О. Л., Романенко В. М., Радіонов В. Г. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Проблеми діагностики урогенітального хламідіозу на сучасному етапі, Центіло С. В., Гупало Л. О. (2010)
Гамарнік Л. Й. - Специфіка лікування і профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, в групах комерційного сексу (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Проблеми лікування урогенітального хламідіозу на сучасному етапі, Центіло С. В. (2010)
Дюдюн А. Д. - Состав микробиоты влагалища у больных бактериальным вагинозом, Кружнова Е. В., Полион Н. Н., Бикусова С. И., Нефедова Т. Н. (2010)
Степаненко Р. Л. - Скринінгові дослідження рівня захворюваності на папіломавірусну генітальну інфекцію та особливостей її клінічних проявів. оптимізація лікування хворих на папіломавірусну генітальну інфекцію (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Досвід і проблеми викладання за кредитно-модульною системою дисципліни "Дерматовенерологія" студентам медичних факультетів, Романенко К. В., Гупало Л. А., Свистунов И. В., Полях Я. А. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Повышение качества учебного процесса методами активного обучения, Баринова М. Э., Белик И. Е., Гупало Л. А., Романенко К. В., Ермилова Н. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Науково-дослідницька діяльність студентів як чинник покращання підготовки до майбутньої професійної діяльності, Центіло С. В., Гупало Л. О., Романенко К. В., Полях Я. А. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе кафедры дерматовенерологии для англоязычных студентов, Романенко К. В., Белик И. Е., Гупало Л. А., Баринова М. Э., Центило С. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Формирование профессиональных навыков-умений в процессе обучения врачей дерматовенерологов на предаттестационном цикле, Гупало Л. А., Баринова М. Э., Баркалова Э. Л., Центило С. В., Ермилова Н. В. (2010)
Белик И. Е. - Оптимизация учебного процесса, задачи и проблемы обучения на кафедре дерматовенерологии, Романенко К. В., Баринова М. Э., Центило С. В., Иванова И. П., Полях Я. А. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические особенности и принципы лечения чесотки, Гупало Л. А., Ермилова Н. В., Полях Я. А. (2010)
Солошенко Е. М. - Показники білкового метаболізму у хворих на псоріаз, Жукова Н. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2010)
Иванова И. П. - Современная терапия больных красным плоским лишаем, Чепурняк О. Н., Давлеева М. Д. (2010)
Сторожук Л. А. - Вазомодулююча терапія хворих на мікози ступнів, Симоненко В. Є., Свирид С. Г. (2010)
Романенко К. В. - Место склеротического (склеро-атрофического) лихена в ряду заболеваний вульвы (2010)
Иванова И. П. - Кандидоз слизистых оболочек полости рта, органов пищеварения и кожи, Чепурняк О. Н., Давлеева М. Д. (2010)
Романенко В. Н. - Заболеваемость опоясывающим лишаем по данным донецкого ГККВД № 1 в 2004-2009 гг., Романенко К. В., Человьян Ю. С. (2010)
Симоненко В. Є. - Метаболізм нейтрофілів периферичної крові у хворих на ранній прихований сифіліс, Свирид С. Г. (2010)
Кривенко З. Ф. - Комплексная терапия урогенитального герпеса, Гридасова В. Д. (2010)
Чинов Г. П. - Влияние социальных факторов на заболеваемость сифилисом в крымском регионе (с 1998 по 2007 гг.), Притуло О. А., Кравченко Н. В. (2010)
Кутова В. В. - Розповсюдженість хламідійної інфекції серед хворих з сечостатевою патологією, Щоголєва О. В., Гончаренко В. В., Джораєва С. К., Усік І. В. (2010)
Романенко В. Н. - Телесериал "Секс в большом городе" (комментарий венеролога), Романенко К. В., Харлановская Г. В. (2010)
Романенко В. Н. - История сифилиса, Романенко К. В., Харлановская Г. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Алгоритм дифференциального диагноза дерматозов, Романенко К. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - О приоритетах отечественной дерматовенерологии, Романенко К. В. (2010)
Гридасова В. Д. - Роль самостоятельной работы студентов в обучении на кафедре дерматовенерологии, Кривенко З. Ф. (2010)
Баринова М. Э. - Использование личностно-ориентированных технологий обучения на кафедре дерматовенерологии, Баркалова Э. Л., Иванова И. П. (2010)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева” (2010)
Содержание (2010)
Сторінка редактора (2010)
Дайджест (2010)
Айзятулов Р. Ф. - История кафедры дерматовенерологии, Свистунов И. В. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Особенности наружного лечения розацеа, демодикоза, Полях Я. А., Ермилова Н. В. (2010)
Волкославская В. Н. - К вопросу о Guidelines в дермато-венерологии. Менежмент актинических кератозов, актуальность проблемы в Украине (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Лечение вирусных заболеваний кожи и слизистых, осложненных вторичной инфекцией, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2010)
Коган Б. Г. - Діагностика, лікування та моніторинг рецидивуючого герпесу шкіри та слизових оболонок у пацієнтів із вторинною імунною недостатністю герпесвірусного ґенезу, Олійник О. Є. (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Некоторые аспекты терапии хронических стафилококковых поражений кожи, Полях Я. А., Гупало Л. А. (2010)
Куценко И. В. - Использование дерматоскопии в дифференциальной диагностике новообразований кожи (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Быстрые тесты в диагностике инфекций передающихся половым путем, Айзятулова Д. Р., Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2010)
Мавров Г. І. - Етіопатогенетичне лікування хворих з ускладненими формами хламідійної та мікоплазмової інфекції, Іващенко Л. В., Нікітенко І. М. (2010)
Нагорный А. Е. - Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) в контексте проблемы сексуального и репродуктивного здоровья нации (2010)
Гамарник Л. И. - Клинико-эпидемиологические особенности инфекций передающихся половым путем в группах риска (2010)
Процак В. В. Медико-соціальна характеристика пізнього неуточненого сифілісу - Medically-social characteristik of late nonidentificated syphilis (2010)
Скнарь В. Н. - Комплексная терапия хронического простатита вирусной этиологии с применением препарата генферон (2010)
Айзятулов Р. Ф. - Применение препарата Волвит® и шампуня Дермазол® Плюс при лечении себореи и отрубевидного лишая (2010)
Пеева Л. И. - Усовершенствование способа диагностики чесоточного клеща, Гутнев А. Л., Марусевич Н.А. (2010)
Гончаренко В. В. - Раціональні підходи до бактеріологічної діагностики хламідіозів, Джораєва С. К., Кутова В. В., Білоконь О. М. (2010)
Мавров Г. И. - Реакция пассивной гемагглютинации в серологической диагностике сифилиса, Счисленок Н. В., Гутнев А. Л., Бродская О. М. (2010)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им.Н.А.Торсуева” (2010)
Загайко А. Л. - Обоснование рациональности комбинации эссенциальных фосфолипидов с метионином для высокой эффективности терапии заболеваний печени, Брюханова Т. А. (2015)
Щиковський О. Е. - Розробка тесту "розчинення" для контролю якості таблеток з важкорозчинною субстанціЄю німодипін, Крутських Т. В. (2015)
Макаренко О. В. - Дозування як фармацевтичний та фармакоекономічний фактор у лікуванні офтальмологічних захворювань, Кривов’яз О. В., Томашевська Ю. О. (2015)
Омельченко І. О. - Аспекти медичного застосування "Корвалолу" в формі крапель і таблеток, Ярних Т. Г., Борщевська М. І., Борщевський Г.І. (2015)
Рухмакова О. А. - Вивчення стабільності мазі для лікування алергічних дерматитів, ускладнених грибковою інфекцією, Ярних Т. Г. (2015)
Крутських Т. В. - Вибір співрозчинника субстанції альтабор при розробці гелю противірусної дії, Шаламай А. С. (2015)
Кравченко В. М. - Вплив екстракту ламінарії на морфофункціональний стан щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі, Лар’яновська Ю. Б., Орлова В. О., Щербак О. А., Павиченко О. В., Владимирова І. М. (2015)
Загайко А. Л. - Вплив 1-(4-хлорофеніл)-N N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміну (сибутраміну) на формування ендотеліальної дисфункції у щурів за експериментальної інсулінорезистентності, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2015)
Яковлєва Л. В. - Лікування гіпертонічної хвороби з фармакоекономічної точки зору в умовах стаціонару, Передерій А. В., Портянко М. М. (2015)
Деримедведь Л. В. - Влияние ранозаживляющих мазей на показатели белкового обмена у крыс с ожоговой травмой, Цулун Е. В., Колиснык Т. Е. (2015)
Яковлєва Л. В. - Вплив елгацину на вікові зміни стану red/ox процесів у передміхуровій залозі та сім’яниках щурів за умови фізіологічного старіння, Єгорова О. О., Кошова О. Ю. (2015)
Геруш О. В. - Дослідження нешкідливості нових рослинних лікарських засобів в умовах гострого експерименту, Яковлєва Л. В., Спиридонов С. В., Гращенкова С. А. (2015)
Деркач Н. В. - Изучение жаропонижающих и ульцерогенных свойств препарата "Феносин", Малоштан Л. Н., Фаттал Анас, Бородина Н. В. (2015)
Ковальова А. М. - Фенольні сполуки екстракту трави глухої кропиви білої, Гончаров О. В., Очкур О. В., Осьмачко А. П. (2015)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави вероніки лежачої (Veronica prostrata L.), Сіра Л. М., Мілян І. І. (2015)
Ведерникова І. О. - Магнітні наночастинки у модельних біологічних середовищах: дослідження розчинності, оцінка магнітокерованості (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Шевченко Л. І. - Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі (2014)
Шулінова Л. В. - Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики: неспеціалізовані інтернет-видання (2014)
Дергач Д. В. - Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання (2014)
Сизонов Д. Ю. - Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст (2014)
Фіголь Н. М. - Емоційно-експресивна функція заголовків в інтернет-журналі "Новий ПіК", Дєдушкіна А. В. (2014)
Бойко О. В. - Вербальні та невербальні засоби впливу в медіа (на матеріалі інтерв'ю Патріараха Філарета) (2014)
Призиглей О. О. - Евфемізми в мас-медійних текстах: функціонально-стилістичний аспект (2014)
Якименко А. Р. - Первинна та вторинна функції футбольної лексики в мас-медіа (2014)
Дель Ґаудіо Сальваторе - Лексичні латинізми у старослов'янській мові (2014)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - П. Житецький як один із основоположників вітчизняної лінгвофольклористики (2014)
Левко О. В. - Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова (2014)
Стасюк Т. В. - Семантична спеціалізація концептів терміносфери новітніх технологій (2014)
Бондар М. В. - Метамова дослідження національно-культурного компонента (2014)
Бражук Ю. Б. - Тенденції розвитку міжнародної медичної термінології: анатомічна наукова підсистема (2014)
Мироник О. В. - Специфіка перекладу термінів фахової підмови "біржа" в англійській, німецькій та українській мовах: компаративний аспект (2014)
Дзюбенко О. М. - Метафори як репрезентанти концепту учень (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса) (2014)
Булах М. Б. - Лінгвістична інтерпретація медійних перифразів як стилістичного ресурсу (2014)
Нощенко К. М. - Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання (2014)
Плясун О. М. - Літературознавчі дослідження про О. Довженка: погляд лінгвіста (2014)
Інформація про авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Дорофеева Н. О. - Мембранний потенціал мітохондрій серця і швидкість споживання кисню у щурів із генетично детермінованою артеріальною гіпертензією, Гошовська Ю. В., Сагач В. Ф. (2011)
Коркушко О. В. - Резистентність до інсуліну та фізична працездатність людей середнього та літнього віку, Іщук В. О., Шатило В. Б., Чижова В. П. (2011)
Гарбузова В. Ю. - Частота алельних варіантів гена матриксного Gla-протеїну у хворих з гострим коронарним синдромом, Гур'янова В. Л., Пархоменко О. М., Досенко В. Є., Атаман О. В. (2011)
Кришталь Д. А. - Зміни кальційзалежної калієвої провідності ізольованих гладеньком’язових клітин сечового міхура щурів при експериментальному діабеті, Падурару О. М., Болдирев О. І., Кіт О. Ю., Рекалов В. В., Шуба Я. М. (2011)
Макаренко М. В. - Серцевий ритм у осіб з різним рівнем переробки слухової інформації, Лизогуб В. С., Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2011)
Горенко З. А. - Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів, Карбовська Л. С., Вашека І. П., Весельський С. П. (2011)
Коренюк І. І. - Вплив похідних 1,5-бензодіазепіну на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm, Єнішкін І. В., Гамма Т. В., Хусаінов Д. Р. (2011)
Сухомлин А. А. - Зміни NO-ергічної системи слинних залоз в умовах омепразоліндукованої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Ненорада К. С. (2011)
Володіна Т. Т. - Зміни властивостей колагену, активності лізилоксидази при латиризмі, Дзвонкевич Н. Д., Петрунъ Л. М., Крисюк І. П., Понова Н. М., Шандренко С. Г., Дмитренко М. П. (2011)
Лябах К. Г. - Оксид азоту, міоглобін і кисневий режим клітин: дослідження на математичних моделях (2011)
Maisky V. A. - My first 20 years in Neuroscience (2011)
Мойбенко A. A. - Научное наследие академика А.А. Богомольца (к 130-летию со дня рождения), Павлович С. И. (2011)
Олег Олександрович Богомолець (до 100-річчя з дня народження) (2011)
Іван Іванович Коренюк (до 70-річчя з дня народження) (2011)
Макарчук М. Ю. - До виходу навчального посібника "Основи молекулярної фізіології іонних каналів” Я.М. Шуби, Мірошниченко М. С. (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2011)
Семенихіна О. М. - Механізми впливу сірководню на скоротливу активність гладеньких м’язів судин щурів, Базілюк О. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2011)
Резніков О. Г. - Вплив цитокіноподібного поліпептиду ЕМАР II і флутаміду на передміхурову залозу кастрованих щурів в умовах стимуляції тестостероном, Чайковська Л. В., Полякова Л. І., Сачинська О. В. (2011)
Владимирова І. А. - Порівняння дії ментолу та іциліну на викликані скорочення гладеньких м’язів сім’явивідної протоки нормальних і кастрованих щурів, Філіппов І. Б., Кулієва Є. М., Юркевич А., Скрима Р., Преварська Н., Шуба Я. М. (2011)
Гошовська Ю. В. - Проникність мітохондріальних мембран за умов ішемічного прекондиціювання, Шиманська Т. В., Рудик О. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2011)
Іванова І. В. - Ендотелійзалежний фактор гіперполяризації як резервний захисний механізм регуляції судинного тонусу при дії іонізуючого опромінення, Кислова О. В., Соловйов А. І. (2011)
Кахановський Е. Ф. - Дослідження оксидативного стресу, антиоксидантного захисту та ендотеліальної дисфункції при гострій ішемії-реперфузії нижніх кінцівок у людини (2011)
Гольцев А. М. - Зміна кріолабільності стовбурових пухлинних клітин залежно від фази росту аденокарциноми Ерліха in vivo, Сафранчук О. В., Бондарович М. О., Останков М. В. (2011)
Цапенко П. К. - Зміни мембранного потенціалу гепатоцитів щурів під впливом вазопресину, Лященко Т. П. (2011)
Богдановська Н. В. - Утворення оксиду азоту на різних етапах змагань у високотренованих спортсменів, Коцюруба А. В., Маліков М. В. (2011)
Вознесенська Т. Ю. - Аутоімунні механізми патології яєчників, Сердюк О. М., Блашків Т. В., Янчій Р. І. (2011)
Гарбузова В. Ю. - Матриксний Gla-протеїн та його роль у кальцифікації судинної стінки, Атаман О. В. (2011)
Кубишкін А. В. - Нові інструменти патофізіологічних досліджень (Інформація про VI Всесвітній конгрес з патофізіології в Монреалі), Зінкович І. І., Звягінцева Т. В., Фомочкіна І. І., Коваленко Є. П., Шатова О. П. (2011)
Пам’яті Пилипа Миколайовича Сєркова (2011)
Contents (2011)
Del Gaudio S. - The concept of "dialect" in the east slavic dialectological tradition and in western european languages (2014)
Семашко Т. Ф. - Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення (2014)
Пахолок З. О. - Реалізація категорії повторюваності в українській мові (2014)
Палатовська О. В. - Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики (2014)
Сторожук Х. В. - Українська наукова традиція вивчення мовного субстрату (2014)
Шевченко Л. І. - Інтертекстуальність у медіа: дослідницький ресурс категорії (2014)
Dergach D. V. - Scientific interpretation of the information media genres (2014)
Сизонов Д. Ю. - Стилістичний потенціал сучасної фразеології в українських мас-медіа (2014)
Булах М. Б. - Синонімізація перифрастичних конструкцій у мас-медіа: семантичний аспект (2014)
Доканін Ю. Л. - Лінгвостилістичні особливості текстів соціальної реклами: заголовки (2014)
Іщенко Т. В. - Вербальні та невербальні засоби впливу в сучасних політичних текстах (2014)
Фещук О. О. - Стилістичні функції слоганів зовнішньої реклами (2014)
Шпинта Г. М. - Лінгвістичний статус афіксоїдів у латинoмовній зоологічній номенклатурі (2014)
Моісеєнко О. Ю. - Взаємодія ментального простору глобальної лінгвокультури та етнолінгвокультурного ментального простору у вербалізації англійською мовою концепту marriage в контексті Східної Африки (2014)
Жовта Н. М. - Інтердисциплінарні виміри дослідження мови української чарівної казки (2014)
Корольова Н. О. - Лексико-семантичний аспект відображення поняття ordnung (порядок) у творах Томаса Манна (2014)
Половинкіна М. І. - Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору (2014)
Даниліна С. Ю. - Вплив бурлескно-травестійної літературної традиції на переклад класичних пародійних романів (2014)
Титул, содержание (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання перехідних процесів в електромережі шахти матрично-топологічним методом, Василець С. В. (2015)
Кулагін Д. О. - Особливості вибору тягових електродвигунів для побудови систем рухомих електротехнічних комплексів, Чернецький Б. С. (2015)
Курляк П. О. - Аналіз енергетичних потоків у системах різної фізичної природи електроприводних турбомашин (2015)
Глушенков Р. С. - Исследование ключевых аспектов внедрения режима суточного регулирования мощности на АЭС Украины (2015)
Дорошенко О. І. - Що до роздрібної ціни на електроенергію, Борисенко С. О. (2015)
Єрохов В. Ю. - Побудова гібридних автономних і резервних систем електропостачання для складних геліосистем, Дружинін А. О., Єрохова О. В. (2015)
Мных А. С. - Исследование динамики процесса формирования слоя аглошихты подготовленной к тепловой обработке (2015)
Haider Ali Muse - Applications of photonic crystal fibers in navigation (2015)
Сінчук О. М. - Факторний простір і дослідження процесу споживання електричної енергії залізорудними підприємствами, Сінчук І. О., Ялова А. М., Віннік М. А. (2015)
Скоркін А. О. - Моделювання організаційно-технологічної і технічної структур складання машинобудівних виробів, Кондратюк О. Л. (2015)
Попов С. В. - Теоретичне дослідження зносу конічного підшипника ковзання, Васильєв А. В., Леднік Р. А. (2015)
Джус А. П. - Забезпечення процесів завантаження і розвантаження морських транспортних засобів при транспортуванні стиснутого природного газу, Гриджук Я. С. (2015)
Канивец А. В. - Способы восстановления рабочих органов зерновых сеялок (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Григорова Т. М. - Умови обслуговування пасажирів на приміських автобусних станціях та їх вплив на транспортну стомлюваність, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Іванов І. Є. - Розробка нелінійних математичних моделей коефіцієнтів користування транспортом, Рогальський Р. Б. (2015)
Савельева О. С. - Управление рисками трансформации серийных проектов в операционную деятельность, Становская И. И., Щедров И. Н. (2015)
Шмельова Т. Ф. - Вплив факторів середовища менеджменту авіапідприємства на безпеку авіаційної діяльності, Сікірда Ю. В., Ассаул О. Ю. (2015)
Романов М. С. - Факторно-цільовий аналіз функціонування системи багатоцільового управління технологічним комплексом пивзаводу, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2015)
Мельник В. Н. - Возникновение нелинейных эффектов в подвесе поплавкового гироскопа, Карачун В. В., Бойко Г. В. (2015)
Гоц Н. Є. - Система критеріїв формування спектральних каналів багатоканального термометра випромінення (2015)
Рудницкий С. И. - Разработка модели объекта обобщенного процесса управления конфигурацией в управлении проектами (2015)
Зубрецкая Н. А. - Структурное моделирование качества продукции как многомерного объекта измерения и управления (2015)
Гюлєв Н. У. - Дослідження впливу умов транспортного затору на функціональний стан водія, Доля В. К., Літомін Є. В. (2015)
Найда А. М. - Релаксація напружень труб з ПВХ-О на установці виготовлення труб з ПВХ-О (2015)
Кривошея С. О. - Обґрунтування національної системи технічного регулювання та її трансформація до загальноєвропейської, Дядюра К. О. (2015)
Abstract and References (2015)
Жаботинська С. - Лексичні поля й нелінійна динаміка когнітивних структур (2011)
Юдін О. В. - Етнолінгвістичне вивчення народної культури і проблема дефініювання (2011)
Мартінек С. - Емпіричні й експериментальні методи у сучасній когнітивній лінгвістиці (2011)
Сваричевська Л. - Лінгвосеміотика брехні: пошук істини (2011)
Гонтарук Л. - Сфера сакрум–профанум у системі культура–мова (2011)
Прісовська Г. - Підґрунтя об’єктивації концепту, Антонюк О. (2011)
Ясіновська О. - Концептуалізація заздрості у християнській культурній парадигмі (2011)
Głaz А. - Język, komunikacja, człowiek (2011)
Lapaire J.-R. - Grammar, gesture and cognition (2011)
Космеда Т. - Комунікативна компетенція Галичан в інтерпретації Івана Франка (2011)
Кочан І. - Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХI століття (2011)
Левченко О. - "Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwiatną" (2011)
Тимошик Т. - Біблієантропоніми Авраам–Сара, Йосип–Марія: особливості рецепції в координатах українського мовнокультурного виміру (2011)
Ляховин О. - Мовний, освітній і науковий туризм: формування розвиток термінології (на матеріалі української, російської і німецької мов) (2011)
Бацевич Ф. - Містичні тексти як лінгвістична проблема: аспект типології (2011)
Glynn D. - Corpus-driven Cognitive Linguistics. A case study in polysemy (2011)
Бук С. - Пряма й авторська мова великої прози Івана Франка: лінгвостатистичне дослідження у контексті корпусної лінгвістики (2011)
Горошко О. - Новий конвергентний жанр 2.0–твіттінг (2011)
Форманова С. - Конфліктний дискурс у комунікативно-прагматичному просторі (2011)
Лещенко Н. - Комунікативно-прагматична організація інтернет-інструкцій із уживання медичних засобів (комунікативні стратегії і тактики) (2011)
Лисиченко Т. - Асоціативно-семантична типологія метафор у поетичному тексті Максима Рильського (2011)
Потапенко С. - Орієнтаційна семантика: дискурсивне втілення (2011)
Палиця Г. - Публіцистика Івана Франка та Льва Толстого у світлі сучасної теорії педагогічного дискурсу (2011)
Гуменчик О. - Статистичні характеристики приватної кореспонденції: параметри, пов’язані з довжиною слова (2011)
Мальцева Л. - Українська блогосфера: функціонально-стильова характеристика (2011)
Романина І. - Вияви когезії в діалектних текстах про чуда (2011)
Асіїв Л. - Морфонологія: проблеми і перспективи дослідження (2011)
Дзюман Н. - Займенникове вираження суб’єктивних синтаксем у семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Макарець Ю. - Когнітивно-асоціативна природа перифразової номінації (2011)
Микитин-Дружинець М. - Орфоепія українських звукосполук (2011)
Романченко А. - Прагматична константа компаративності (2011)
Свентух Я. - Семантичні параметри локативів з атрибутивним значенням (2011)
Семененко Л. - Марковані експоненти лексико-граматичного классу ад’єктивів й адвербативів у структурі поетичного дискурсу Михайла Стрельбицького (2011)
Семененко О. - Структурно-семантичний тип речень з інверсійним кількісним компонентом (2011)
Krawuczka А. - Relacje kauzalności w rosyjskim i polskim zdaniu złoźonym (2011)
Русаченко Н. - Варіативність морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI–XVIII ст. (2011)
Сулима М. - Складнопідрядні часові речення зі сполучником як (яко) в актових пам’ятках другої половини XVII ст. (2011)
Слободзяник О. - Географічні апелятивні назви у староукраїнській писемній традиції (2011)
Процик І. - Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови в навчальній лексикографії для чужоземців (2011)
Сваричевська Л. - Марк Теренцій Варрон, Август Шлейхер: нові матеріали до інформативно-довідкового видання "Історія лінгвістичних учень. Словник персоналій", Ясіновська О. (2011)
Бук С. - Бацевич Флорій. Нариси з лінгвістичної прагматики – Львів: ПАІС, 2010. 336 с. (2011)
Гонтарук Л. - Мацюк Галина Петрівна. "До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві : Монографія". – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 432 с. (Сер.: "Мова і соціум"; Вип. 1); Мацюк Галина Петрівна "Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб". – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 212 с. (Сер. : "Мова і соціум"; Вип.2); Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики : українсько- німецький студентський семінар із соціолінгвістики: / за ред Г. Мацюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 168 с. (2011)
Палінська О. - Бук Соломія. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с. (2011)
Титул, содержание (2015)
Процай Н. Т. - Решение задач теории множеств на основе аппарата алгебры предикатов и предикатных операций (2015)
Егармина Л. Н. - Исследование эффекта двойной перестройки нестационарной продольной волны в стержне прямоугольного сечения (2015)
Мірошниченко Ю. А. - Математичне моделювання хімічних процесів в мікрореакторах, Безносик Ю. О., Бондаренко О. С. (2015)
Бойко Т. В. - До питання побудови математичної моделі одновимірного об’єкту, Абрамова А. О., Серебрянський Д. О., Семенюк М. В. (2015)
Костьян Н. Л. - Исследование интерполяционных алгоритмов компьютерной идентификации динамических моделей по экспериментальным данным (2015)
Бомба А. Я. - Математичне та комп’ютерне моделювання сейсмічних процесів на основі солітонного підходу, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю., Радовенюк О. В. (2015)
Фалецька Г. І. - Визначення параметрів моделі вибору пасажирами шляху пересування у містах (2015)
Альрефаи Валид Ахмед - Моделирование и численный анализ динамических систем с конкурентным взаимодействием (2015)
Гумен О. М. - Наближене розв’язання рівняння Нав’є-Стокса для каналів двокутного перерізу, Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. (2015)
Шостко И. С. - Разработка метода синхронного искрового возбуждения элементов сверхширокополосной антенной решетки (2015)
Горбунов А. П. - Моделювання гальмівної системи автомобіля під управлінням АБС в середовищі MATLAB SIMULINK (2015)
Крячок А. С. - Исследование магнитного поля в рабочей зоне электродвигателя с постоянными магнитами, Красноголовец А. Н. (2015)
Німченко Т. В. - Аналіз загроз персональним даним та засобів їх захисту (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Гайдучок О. В. - Математичне моделювання виробничого сектору енергозалежної економіки (2015)
Хапов Д. В. - Исследование влияния природно-климатических условий и социально-экономических мероприятий на функционирование территорий (2015)
Левыкин В. М. - Исследование ключевых факторов, влияющих на прибыль мини-гостиницы в рамках проекта по совершенствованию ее деятельности, Дэвон В. В. (2015)
Кот О. В. - Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі, Антоненко Д. С. (2015)
Бойко Н. О. - Інтегральна оцінка споживчого капіталу машинобудівного підприємства (2015)
Адаменко М. І. - Системні основи реструктуризації підприємств сфери житлово-комунального господарства, Водовозов Є. Н. (2015)
Йона О. О. - Дослідження стану сучасних технологій захисту електронних транзакцій (2015)
Нагірна М. Я. - Методи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств (2015)
Рудь В. В. - Формування доданої вартості в маркетинговому ланцюгу просування продукції підприємств м’ясопереробної галузі (2015)
Семенова В. Г. - Напрямки ефективного розвитку підприємств кабельної промисловості (2015)
Степаненко Т. О. - Аналіз функціональних зв’язків інтегрованої системи управління матеріальними ресурсами (2015)
Судник Н. В. - Оптимизация продолжительности периода аренды судов на условиях тайм-чартера (2015)
Мардар М. Р. - Проектування нового зернового продукту у відповідності до споживчих переваг, Жигунов Д. О., Устенко І. А. (2015)
Грінько А. П. - Класифікація основного капіталу як інформаційний інструментарій бухгалтерського обліку (2015)
Михальська В. В. - Облік витрат на забезпечення якості продукції в контексті вирощування біологічних активів садівництва (2015)
Небаба Н. О. - Оптимізація структури інвестиційного портфелю недержавних пенсійних фондів в умовах кризи (2015)
Мойсей В. І. - Зовнішні ефекти міжнародної міграції трудових ресурсів (2015)
Золотых И. Б. - Национальная инновационная система как составляющая экономики знаний: проблемы и перспективы (2015)
Abstract and References (2015)
Акмен И. - Архитектурные виды Харькова на почтовой открытке конца XIX — начала ХХ вв. (2014)
Громченко В. - Музика для інструмента соло. До проблеми специфіки жанру (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Зборовец И. - Философия географии в автобиографической прозе Н. В. Дьяченко (2014)
Зимогляд Н. - Харьковская фортепианная школа первой половины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины (2014)
Коновалова И. - Аура личности и творчества композитора в артефактах его эпистолярного наследия (2014)
Котова О. - Специфіка одеської школи живопису 1960-2010 рр. (2014)
Курінна Г. - Специфічні особливості сценарію сучасного музичного кліпу (2014)
Манько С. - Історія розвитку жанру мюзиклу в Україні в першоджерелах та публікаціях (2014)
Петровська Ю. - Вклад Антона Попеля та його учнів у розвиток львівської скульптури (2014)
Рум’янцева А. - Виконавська діяльність харківських піаністів у повоєнну добу (2014)
Туманов І. - "Туринська плащаниця" в аспекті концепції "Парадокси історії та матеріальної культури" (2014)
Цуранова О. - Композиторское наследие С. Смоленского в контексте стилистических особенностей нового направления в русской духовной музыке (2014)
Щуров А. - История эволюции ударных инструментов в составе симфонического оркестра (2014)
Кадурина А. - Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы) (2014)
Лысых О. - Использование исторического опыта в формировании современной архитектурно-ландшафтной среды (2014)
Шебек Н. - Середовищне мислення в містобудуванні, архітектурі і дизайні (2014)
Білоус Ю. - Історичні аспекти виникнення та формування архітектури мистецьких центрів (2014)
Виноградов В. - Розвиток монументальної пластики Ялти орієнтального напрямку в період модерну (2014)
Ідак Ю. - Вілла "Сулима". Історія створення (2014)
Кохан Н. - Тенденции развития Ленд-арта (2014)
Хлюпина А. - Региональные особенности в архитектуре Украины 1990-2010 гг. (2014)
Юрик Я. - Меморіали як головні носії пам’яті у середовищі міста (2014)
Авраменко Д. - Напрямки та тенденції розвитку сучасної зовнішньої реклами в Україні (2014)
Воронцова О. - Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського ренесансу (2014)
Кузнецова І. - Килими та текстиль в інтер’єрі крізь живопис вікторіанської епохи, Соломенко А. (2014)
Байбекова Н. - Техніка підготовки майбутніх психологів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки (2014)
Бєляєва Н. - Аналіз факторів ефективного виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Васільєва Н. - Виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних університетів:сутність та характеристика основних понять (2014)
Венєвцева Є. - Основні складові поняття "білінгвальна культура спілкування" (2014)
Вовк О. - Особливості формування іншомовної стилістичної компетенції у студентів-філологів (2014)
Волікова М. - Імплементація новаторських підходів А. С. Макаренка в сучасну діяльність студентського самоврядування (2014)
Гранько Н. - Професійні захворювання виконавців спортивних бальних танців та шляхи їх попередження у старших підлітків (2014)
Гриценко Л. - Педагогіка А. С.Макаренка: виховання,спрямоване в майбуття (2014)
Демченко Ю. - Особливості педагогічного стимулювання майбутніх учителів математики у самоосвітній діяльності (2014)
Дзекун Ю. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх менеджерів (2014)
Донченко В. - Змістова характеристика показників підготовленості студентів-медиків до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Дяченко-Богун М. - Активні методи навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Єльнікова Г. - Модель розвитку компетентності вчителя природознавства (2014)
Ємець А. - Стан та перспективи підготовки фахівця сімейної медицини в Україні (2014)
Жалій Т. - До питання про змістове наповнення навчальних програм правничих дисциплін у внз України на предмет висвітлення нормативних засад функціонування студентського самоврядування (2014)
Жукова Н. - Функціонування студентських наукових товариств в аспекті сприяння якості освіти майбутніх фахівців (2014)
Іваниця А. - Педагогічна підтримка студентської молоді в закладах вищої освіти у процесі підготовки до сімейного життя (2014)
Ісаєва О. - Гуманістично-орієнтована мовна "картина світу" як складова професійної компетенції студентів-медиків (2014)
Ісаєнко Т. - Педагогічне регулювання взаємовідносин у військовому колективі, Мартинюк В. (2014)
Карапузова Н. - Стиль навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор впливу на результати їх успішності (2014)
Кононец Н. - Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Король Л. - Педагогічні вершини у життєсвіті Івана Бабича (2014)
Куліш С. - Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті ХІХ ст.. (2014)
Куторжевська О. - Використання творів Т.Г. Шевченка на соціальну тематику в формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до інноваційної діяльності (2014)
Лебедик Л. - Принципи підготовки магістрів спеціальності "педагогіка вищої школи" (2014)
Мельничук Т. - Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти і духовного виховання молоді (2014)
Молдован І. - Робота з твердженнями на уроці геометрії з використанням мультимедійної підтримки (2014)
Назаренко Т. - Впровадження сучасних технологій навчання географії в практику школи (2014)
Оніпко В. - Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації (2014)
Палієнко А. - Специфіка сприйняття медіа інформації (2014)
Петрушова Н. - Основні принципи формування креативного потенціалу студентів-майбутніх педагогів на заняттях з іноземної мови (2014)
Питлюк-Смеречинська О. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як складова навчально-виховного процесу вищої школи, Черкасенко А. (2014)
Покалюк В. - Готовність фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності (2014)
Пономаревський С. - Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси (2014)
Процай Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до творчого використання педагогічної спадщини В. Євтушевського (2014)
Савенкова Л. - Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2014)
Скріннік Є. - Етапи реалізації технології підготовки майбутнього педагога до виховання сімейних духовно-моральних цінностей (2014)
Старченко О. - Студентське самоврядування як чинник формування лідерських, організаторських і комунікативних компетентностей майбутніх фахівців (2014)
Стрельніков В. - Загально-дидактичні принципи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки, Лейко С. (2014)
Ступак О. - Роль студентського самоврядування в управлінні вищим навчальним закладом, Козорог А. (2014)
Тименко Л. - Пізнавальна активність та тестовий контроль знань учнів у процесі вивчення курсу "Географія материків і океанів" (2014)
Ткаченко А. - Допрофесійний етап особистісного становлення А. С. Макаренка (2014)
Товстяк М. - Формування змісту професійної підготовки майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Хоменко І. - Гуманістичне виховання лідерських,організаторських та комунікативних якостей майбутніх фахівців у студентському самоврядуванні (2014)
Хоменко П. - Поліпредметний аналіз дисциплін природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Цина В. - Сутність, структура, особливості особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя (2014)
Черчата Л. - Методичні аспекти організації самостійної роботи студентів немовних факультетів з іноземної мови (2014)
Шиян Г. - Розвиток мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови (2014)
Захлюпана Н. - Полотнюк відомий і невідомий (2011)
Бібліографія сходознавчих праць Яреми Полотнюка (2011)
Костюк О. - Зовнішня політика політика України на Близькому Сході: арабо-ізраїльський конфлікт і проблема двосторонніх відносин України з Ізраїлем та Палестиною (2011)
Криконюк К. - Сучасні українсько-іранські літературні взаємини (2011)
Теплий I. - Сходознавчий дискурс Івана Франка (2011)
Туранли Ф. - Архівні документи до історії України: проблема методології і дослідження (2011)
Шульгін Ю. - Діяльність громадських організацій в українсько-японських відносинах, Зінов'єва Г. (2011)
Якубович М. - Арабська та українська філософія: питання про спільність (2011)
Халак Н. - Єврей Арнольд Марголін – дипломат української народної республіки (2011)
Величко В. - Парадигма регіональної історії Китаю у новітній час (до 1978 РОКУ) (2011)
Волович О. - Глобалізація в арабському світі: виклики, втрати і надбання (2011)
Дикун Х. - Про перський театр у дослідженні Агатангела Кримського: релігійні Мохарремські містерії (2011)
Кочубей Ю. - Ісламська релігійна думка і проблеми сучасності: мардінська декларація (2011)
Оксамитний Ю. - Палестинська війна 1948–1949 років крізь призму стратегічних інтересів СРСР на Близькому Сході (2011)
Пилипчук Я. - Кипчаки та Русь у першій половині ХІІІ століття (2011)
Руднєва В. - Katagami як традиційне японське мистецтво (2011)
Сердюк І. - Прояви категорії жахливого в сучсному японському кінематографі (2011)
Яремчик Ю. - Вплив східних релігій на Шотокан Карате-до як вид японського бойового мистецтва (2011)
Бубенок О. - Іранізми в мові гунів (2011)
Бушаков В. - Євразійські фітоніми "хміль" та арамейські (сирійські) hml, hmr, арабські hmr, hml (2011)
Іжик М. - Острів Мадагаскар: порушення "географічної логіки" з погляду лексикостатики (2011)
Колесников А. - Зороастрійський рукопис в колекції Інституту східних рукописів РАН (загальна характеристика збірника та його структура (2011)
Рудий Б. - Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) (2011)
Тищенко К. - Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 710-737 років (2011)
Халимоненко Г. - Етимологія слів "юрба", "юрма", "гурба", "гурма", "урма" (2011)
Антонюк О. П. - Морфофункціональна характеристика атрезій клубової кишки в новонароджених (2015)
Бабов Е. Д. - Сравнительный анализ успешности функционирования микроимплантов и минипластин, Херсонская Т. Б., Борченко Н. А. (2015)
Безрук Т. О. - Етіологічна структура інфекцій сечових шляхів, її гендерна та вікова залежність, взаємозв’язок із резидентною мікрофлорою сечі у дорослого населення Чернівецької області, Бліндер О. В., Бліндер О. О. (2015)
Білецький С. В. - Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів моно оксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бойко В. В., Сумарюк М. П., Петринич О. А. (2015)
Білоокий О. В. - Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Васильєва І. М. - Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка, Красносельський М. В., Вишницька І. А., Жуков В. І., Денисенко С. А. (2015)
Васюта В. А. - Комплексний аналіз етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів (2015)
Волков О. О. - Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину (2015)
Гальчин К. С. - Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму (2015)
Глушко Л. В. - Застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Рудник В. Т., Чаплинська Н. В. (2015)
Гнатюк В. В. - Ускладнення кору в дітей і дорослих, Покровська Т. В. (2015)
Гошовська А. В. - Особливості білків у клітинах хоріона та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандрогенії (гістохімічне дослідження), Давиденко І. С., Гошовський В. М. (2015)
Григоренко А. П. - Восстановление биоценоза влагалища у женщин с урогенитальным пролапсом (2015)
Гроховська М. В. - Кореляційні паралелі на клітинному рівні при гіперпроліферативних процесах ендометрія (2015)
Гушул І. Я. - Особливості клінічного перебігу гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу, Іващук О. І., Бодяка В. Ю. (2015)
Домбровський Д. Б. - Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті, Оліник Ю. В., Максим’юк В. В. (2015)
Дудник В. М. - Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді, Зборовська О. О. (2015)
Дудукіна С. О. - Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Кобеляцький Ю. Ю., Толубаєв О. М. (2015)
Зак М. Ю. - Функціональний стан шлунка при застосуванні не стероїдних протизапальних препаратів з приводу остеоартрозу у пацієнтів із хронічним гастритом в анамнезі, Пасієшвілі Л. М., Книш М. Ю. (2015)
Ілащук Т. О. - Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій, Широкова С. В., Окіпняк І. В. (2015)
Бичук І. О. - Генезис української національної ідеї у поглядах С. Дністрянського (2015)
Карвацька Ю. П. - Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу, що проживають у йододефіцитному регіоні, Денисенко О. І. (2015)
Кузьмук О. М. - Споживацька поведінка як механізм ідентичності (2015)
Каспрук Н. М. - Можливості діагностики харчової алергії на Буковині (2015)
Ляхович Г. В. - Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні (2015)
Кіндратів Е. О. - Кольпоскопічні прояви цервікальної інтраепітеліальної неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Шапошникова І. В. - Соціокультурні трансформації: співвідношення традицій та новацій (2015)
Кіт З. М. - Скринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2015)
Дударьов В. В. - Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління (2015)
Кондря Д. О. - Зміни гормонів трофобласта у вагітних із не виношуванням у ранні терміни гестації, Подольський В. В. (2015)
Кльов М. В. - Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи (2015)
Коропецька Н. Ю. - Зміни спектра білків крові і м'язів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій деривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Хомерікі О. А. - Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? (2015)
Косілова С. Е. - Вивчення факторів ризику порушення мікробіоценозу піхви у жінок у постменопаузі (2015)
Аніпченко С. М. - Трансформація сімейно-рольових відносин у сім’ях трудових мігрантів України (2015)
Косілова С. Е. - Негормональна корекція клімактеричних розладів у жінок у постменопаузі (2015)
Золотнюк О. П. - Мікросоціологічне дослідження сімейних відносин: евристичний потенціал теоретичних засад (2015)
Костишин І. Д. - Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані, Лукач Е. В., Туманова О. А., Левандовський Р. А., Романчук В. Р., Боднарук Т. Б., Гірна Г. А. (2015)
Поцелуйко А. О. - Соціальна перцепція: історико-філософські та загальнопсихологічні передумови дослідження (2015)
Кравченко О. В. - Оцінка кровотоку в судинах матки та екстраембріональних структур у ранні терміни гестації, Варвус В. А. (2015)
Согорін А. А. - Вплив засобів масової комунікації на природні, біологічні та соціально-психологічні чинники в процесі трудової адаптації (2015)
Кравчун П. П. - Фармакоінвазивна стратегія у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу та з ожирінням (2015)
Ставченко С. В. - Стабільність і кризовість у соціально-політичному розвитку (2015)
Лазарук О. В. - Особливості експресії Віментину в структурах паренхіми та строми протокового раку молочної залози, Давиденко І. С. (2015)
Бегей І. І. - Профспілкова політика української лівиці Галичини у міжвоєнний період (2015)
Мельничук Ю. М. - Оцінка динаміки локальної температури рубців шкіри обличчя за допомогою контактної термометрії, Огоновський Р. З. (2015)
Гладиш М. Л. - Балтійський вимір Європейської політики безпеки та оборони, Краєвська О. А. (2015)
Міхєєва Т. М. - Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією (2015)
Неприцька Т. І. - Місце польської мови в багатомовному просторі Європейського Союзу (2015)
Нечитайло О. Ю. - Особливості мікроциркуляції у пацієнтів із ускладненим цукровим діабетом, Коновчук В. М., Юхимець І. О. (2015)
Шуліка А. А. - Вплив глобалізації на реформування системи взаємовідносин у політиці соціального партнерства (2015)
Оліник О. Ю. - Корекція порушень окислювальної модифікації білків у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом (2015)
Кравцов Ю. С. - Правова ідентичність як духовна складова правосвідомості, Якуніна А. О. (2015)
Печеряга С. В. - Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації (2015)
Лимонченко В. В. - Апофатический путь: мрак или свет? (Осмысление апофатического пути в богословии В. Н. Лосским) (2015)
Підмурняк О. О. - Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок (2015)
Купрій Т. Г. - Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні (2015)
Подольський В. В. -мол. - Катамнез стану репродуктивного здоров'я жінок із лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів виявлені онкомаркери в плаценті (2015)
Попович В. М. - Компетентнісний підхід у православній богословській освіті в контексті її модернізації (2015)
Ринжук Л. В. - Характеристика окремих показників системного імунітету у вагітних із безсимптомною бактеріурією, Ринжук В. Є. (2015)
Шкіль Л. Л. - Людина у системі філософії Поля Рікера (2015)
Савка І. Г. - Особливості макроскопічної будови діафізів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Кишкан Я. С., Малишев В. В. (2015)
Крутась Ю. В. - Общность и отличия фундаментальных идей А. Шопенгауэра c некоторыми положениями буддистской доктрины (2015)
Семчишин М. Г. - Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Поліщук К. О. - Вплив споживання інформаційних технологій на людство (2015)
Сидорчук І. Й. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Каспрук Н. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. (2015)
Деревінський В. Ф. - Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки (2015)
Сливка Н. О. - Ендотеліальна дисфункція і печінковий кровотік при алкогольній хворобі печінки, Плеш І. А., Гайдуков В. А., Полюхович Л. П. (2015)
Козерод О. В. - Сучасний ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні загрози та виклики (2015)
Сокольник С. В. - Якість життя дітей, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастро дуоденіт, поєднаний із лямбліозом (2015)
Ярмоленко М. І. - Етнокультурні процеси на території Західної України у 1944-1991 рр. (2015)
Сокольник С. О. - Біологічні та соціальні особливості розвитку дітей із шлунково-кишковими кровотечами при виразковій хворобі (2015)
Гринчак М. О. - Фактори формування інвестиційної привабливості південноукраїнських губерній пореформеного періоду для іноземних підприємців (2015)
Stepan N. A. - Condition of non-specific resistence indices in patients suffering from eczema with different clinical course (2015)
Федоренко Я. А. - Вплив державної підтримки сільського господарства на формування ринкових відносин у селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Стрільчук Л. М. - Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла (2015)
Вахрамеева А. В. - Проблемы типологии древнегреческих терракот (историографический аспект) (2015)
Тащук В. К. - Віддалені результати тривалого використання антагоністів альдостерону в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю, Гулага О. І., Полянська О. С., Попова І. С. (2015)
Гайдай В. В. - Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої (2015)
Телекі Я. М. - С-реактивний протеїн як біомаркер запального процесу при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2015)
Гусейнова Л. Д. - Установление сталинского тоталитаризма советского образца в странах Центрально-Восточной Европы (2015)
Труфанов Е. А. - Асимметрия двигательных синдромов у больных болезнью Паркинсона (2015)
Остренко С. А. - Экзистенциальное измерение персоналистического механизма инновационной деятельности в образовании (2015)
Хільчевська В. С. - Діагностична цінність клінічно-анамнестичних показників тяжкого персистування бронхіальної астми у шкільному віці, Колюбакіна Л. В. (2015)
Іщенко І. В. - Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій (2015)
Філіпець О. О. - Динаміка поширеності, захворюваності та смертності від порушень мозкового кровообігу в м. Чернівці за результатами роботи кабінету цереброваскулярної патології, Теленько Г. О. (2015)
Юбилей учителя (2015)
Батіг В. М. - Специфічні синдроми для вперше діагностованого туберкульозу, які є факторами впливу на стан пародонтальних тканин (огляд літератури), Скалат А. П. (2015)
Білецький С. В. - Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури) (2015)
Ватутин Н. Т. - Контраст-индуцированная нефропатия (обзор литературы и собственные данные), Зинкович М. И. (2015)
Довга І. М. - Використання допоміжних речовин для очних препаратів на гелевій основі (огляд літератури) (2015)
Волошин О. І. - Стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного медичного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині, Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф., Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Малкович Н. М. (2015)
Кігічак-Борщевська А. В. - Система прихильності і життєві стратегії подолання стресу (2015)
Кабиш В. П. - Відстрочений кишковий анастомоз у лікуванні мезентеріального тромбозу, Ружицький А. А., Дудко Д. С., Петров В. І., Бачинський Ю. С., Бодяка В. Ю., Козак І. О., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В., Ілик І. Р. (2015)
Ляшук Р. П. - Випадок андростероми, Станкова Н. І., Сходницький І. В. (2015)
Кашперук-Карп’юк І. С. - Оволодіння студентами первинною хірургічною технікою на практичних заняттях із топографічної анатомії та оперативної хірургії, Цигикало О. В. (2015)
Сем’янчук В. Б. - Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів (2015)
Хребтій Г. І. - Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України (2015)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина VI, С. Є. Дейнеки. (2015)
Професор В. Л. Васюк - до 60-річчя від дня народження (2015)
Дайджест (2011)
Волкославская В. Н. - Динамика заболеваемости патологией кожи и инфекциями, передающимися половым путем населения Украины за последние годы (2000-2009 гг.), Гутнєв А. Л. (2011)
Солошенко Е. М. - Стан імунного гомеостазу у хворих на поширені дерматози в залежності від соматотипу та типу вищої нервової діяльності, Жукова Н. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Стулій О. М., Гіржанова І. В. (2011)
Каденко О. А. - Особливості дослідження психичного стану хворих на псоріаз в умовах стаціонарного лікування, Левицька Т. Л. (2011)
Савенкова В. В. - Математичне обгрунтування шкали оцінки ступеня тяжкості обмеженої склеродермії, Арсен'єв О. В. (2011)
Юрлова Л. В. - Особенности цитокинового статуса у больных гнездной алопецией в зависимости от формы и стадии процесса (2011)
Ніколашин Г. В. - Показники мiтохондрiальних маркерів апоптозу, як критерії адекватності відібраної терапії при лікуванні вогнищевої склеродермії, Бабанін В. А., Кравченко І. М., Колбасін П. М., Колбасіна Л. П., Пiсарєв А. А. (2011)
Романенко К. В. - Ограниченная склеродермия: роль иммунных механизмов и профиброзных цитокинов в патогенезе (2011)
Бєлік І. Ю. - Імуноморфологічне дослідження шкіри хворих на шкірний червоний вовчак, Отейба Мукабел (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Комплекс вторинної профілактики мікозів стоп, кистей і оніхомікозів, Савенкова В. В., П'ятикоп І. О., Безрученко І. А. (2011)
Гречуха М. В. - Лікування хворих на екзему, Літус О. І., Свирид С. Г. (2011)
Мантула А. А. - Особенности лечения лихеноидных дерматозов у больных вирусными гепатитами (2011)
Свистунов І. В. - Прогностичні варіанти клінічного перебігу псоріазу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Особливості епідеміології, клініки та стану імунологічної реактивності у хворих на урогенітальний хламідіоз, Центіло С. В., Юхименко В. В., Єрмілова Н. В. (2011)
Бабюк И. А. - Лечение инфекции мочевых путей, Нагорный А. Е., Яковленко А. В., Шамраев С. Н., Барлова Л. А. (2011)
Центіло С. В. - Сучасні особливості клінічного перебігу урогенітальної хламідійної інфекції, Полях Я. О., Єрмілова Н. В., Гупало Л. О. (2011)
Андрійчук В. Б. - Особливості клініки та перебігу акне та акнеформних дерматозів на тлі супутнього хелікобактерасоційованого гастриту (2011)
Полях Я. А. - Роль патологии желудочно-кишечного тракта в патогенезе розацеа (2011)
Иванова И. П. - Современные аспекты лечения угревой болезни, Баринова М. Э., Кияшко Л. Г., Быстрова С. М. (2011)
Гусаков Н. И. - Дифференциальная диагностика заболеваний кожи в дерматокосметологии (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Навчання студентів на кафедрі дерматовенерології в умовах сучасних інформаційних технологій, Центіло С. В., Єрмілова Н. В., Юхименко В. В. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Умови організації самостійної роботи студентів на кафедрі дерматовенерології, Центіло С. В., Єрмілова Н. В., Юхименко В. В. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Використання тестового контролю як засіб підвищення якості навчання студентів на кафедрі дерматовенерології, Центіло С. В., Романенко К. В., Гупало Л. О. (2011)
Иванова И. П. - Оптимизация педагогического процесса в условиях кредитно-модульной системы преподавания дерматовенерологии в медицинском вузе, Баринова М. Э., Кравец Е. В., Белик И. Е. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Первинний період сифілісу (2011)
Гридасова В. Д. - Экзема, Кривенко З. Ф. (2011)
Кривенко З. Ф. - Нейросифилис, Гридасова В. Д. (2011)
Гридасова В. Д. - Опыт применения препарата гатилин в лечении пиодермитов, Кривенко З. Ф. (2011)
Иванова И. П. - Роль антигистаминных препаратов в лечении контактного аллергического хейлита, Давлеева М. Д. (2011)
Иванова И. П. - Современные методы лечения опоясывающего лишая, Чепурняк О. Н., Давлеева М. Д. (2011)
Кривенко З. Ф. - Эффективность лазеротерапии и динамика показателей микроциркуляции при ограниченных формах склеродермии, Гридасова В. Д. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Профилактика микозов стоп, Олейник И. А., Пятикоп И. А, Загорская А. А., Стулий О. Н. (2011)
Мангушева В. Ю. - Порівняльний аналіз захворюваності контактним дерматитом та іншими хворобами шкіри та підшкірної клітковини за останні роки після аварії на Чорнобильській АЕС (2011)
Романенко К. В. - Механизм действия NBUV в фототерапии больных бляшечной склеродермией и склероатрофическим лихеном (2011)
Стулий О. Н. - Эмолиенты как средство профилактики и этапной восстановительной терапии при аллергодерматозах, Пятикоп И. А. (2011)
Бондаренко Г. М. - Прихований сифіліс: шляхи покращення метаболічної терапії, Процак В. В. (2011)
Иващенко Л. В. - Этиопатогенетическая терапия хламидийной инфекции с учетом смешанного инфицирования (2011)
Мавров Г. И. - Проблема ИППП и ВИЧ в Украине, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В. (2011)
Мавров Г. І. - Гормонально-репродуктивні порушення у хворих на змішану урогенітальну інфекцію, Бондаренко Г. М., Чинов Г. П., Нікітенко І. М. (2011)
Осинская Т. В. - К вопросу профилактики перинатального инфицирования ИППП, Губенко Т. В., Унучко С. В., Щербакова Ю. В. (2011)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им.Н.А.Торсуева” (2011)
Багіров С. Р. - Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України): науково-практичний коментар (2015)
Корнєєв Ю. В. - Юридична відповідальність за екологічні правопорушення, Садовський М. В. (2015)
Атаманчук І. В. - Процесуальні норми у системі процесуального права:загальнотеоретичний аспект (2015)
Головко С. Г. - Імплементація Закону України "Про вищу освіту": завдання та механізми реалізації (2015)
Колос М. І. - Криміналізація зради держави і монарха у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" (2015)
Курко М. Н. - Зміст державного управління (теоретико-правовий аспект) (2015)
Тюріна О. В. - Значення історії порівняльного правознавства як напряму наукових досліджень (2015)
Берлач Н. А. - Визначення юрисдикції при вирішенні спорів, порушених органами Державної служби зайнятості України, щодо відшкодування матеріальної шкоди, Бучик А. Ю. (2015)
Бєлкін Л. М. - Проблематика забезпечення законності в теорії публічної адміністрації (2015)
Вишновецький В. М. - Нормативно-правове забезпечення державного контролю в державній митній справі (2015)
Гончарук С. Т. - Оновлення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері протидії корупції (2015)
Олійник О. В. - Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки (2015)
Рябченко О. П. - Забезпечення реалізації права на справедливий суд: окремі законодавчі новели (2015)
Сопілко І. М. - Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства (2015)
Вишновецька С. В. - Проблема недопущення дискримінації в трудових відносинах, Пінчук О. Б. (2015)
Кравченко М. В. - Договір про надання правової допомоги як правова конструкція (2015)
Машуков Р. О. - Про сучасний стан легального забезпечення суб’єктивних прав учасників садівницького товариства (2015)
Татарникова К. Г. - Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні (2015)
Тихомиров О. О. - Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія (2015)
Войцеховська І. М. - Поняття і сутність перестрахування (2015)
Гриняк А. Б. - Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності (2015)
Малишко В. М. - Правова природа лізингу, Микитюк М. С. (2015)
Оверковська Т. К. - Моніторинг земель України: правові аспекти (2015)
Шишка Р. Б. - Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності (2015)
Yuzikova N. - Determination of criminal behavior of minors (2015)
Карпенко Н. В. - Про деякі особливості реалізації на практиці криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються засудженими у ході відбування покарання у виді позбавлення волі (2015)
Кришевич О. В. - Доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект та розмежування з шахрайством, Рощина І. О. (2015)
Ланцедова Ю. О. - Вплив нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів на розвиток криміналістичних засобів протидії злочинам (2015)
Мотлях О. І. - Передтестова бесіда експерта-поліграфолога з підекспертним як основа для фахового проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, Тодосієнко А. О. (2015)
Охман О. В. - Про деякі правові засади застосування заходів і засобів безпеки до засуджених у місцях позбавлення волі в Україні (2015)
Попов К. Л. - Соціально-психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства (2015)
Топчій В. В. - Планування розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами (2015)
Сопілко І. М. - Юридична наука і практика: виклики часу, Череватюк В. Б. (2015)
Луць В. В. - Господарсько-правове регулювання суспільних відносин в Україні (2015)
Шишка Р. Б. - Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні, Джумагельдієва Г. Д. (2015)
Титул, зміст (2012)
Ермолов П. П. - Периодизационные модели в историографии науки и техники (2012)
Лісковець С. М. - Про маловідомі математичні таблиці Якова Пилипа Кулика (2012)
Грушицька І. Б. - До питання про виникнення та розвиток наукової фотографії (2012)
Рижева Н. О. - Будівництво нових типів кораблів для Чорноморського флоту в другій половині ХIХ ст. (2012)
Шпильовий К. Л. - Становлення цирконієвої промисловості Донбасу (2012)
Ткачук К. Н. - Правила безпеки вуглевидобутку України - основні напрями формування та розвитку, Гріффен О. Л., Селезньов В. О. (2012)
Руденко О. П. - Михайло Кузьмич Янгель – головний конструктор ракетно-космічних систем, Хорольський О. В., Комеліна В. І. (2012)
Мирошниченко О. В. - Діяльність професора Букреєва Б. Я. на Київських вищих жіночих курсах (кінець ХIХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Клименко Л. О. - Чаговець Василь Юрійович – засновник електрофізіологічних досліджень в Україні (2012)
Якуба В. В. - Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М. М. Новикова (1933–2007) (2012)
Новичкова Н. Ю. - О причинах пожаров на железнодо-рожных станциях в дореволюционной России (2012)
Татаринов С. Й. - Витоки протипожежної справи Донбасу (2012)
Травлеев А. П. - Глубокоуважаемому и дорогому Глебу Всеволодовичу Добровольскому, доктору биологических наук, профессору, действительному члену Российской академии наук, Белова Н. А. (2010)
Травлеев А. П. - О работе Научного Совета по проблемам почвоведения Отделения общей биологии НАН Украины и задачи сохранения почвенного покрова, повышения плодородия, рациональное использование (2010)
Градусов Б. П. - Закономерности генезиса и географии минералогического состава почвообразующих пород Русской равнины (2010)
Чертко Н. К. - Ландшафтно-геохимическая оценка торфогрунтов выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья, Жумарь П. В., Карпиченко А. А. (2010)
Шанда В. І. - Ґрунт як система факторів і ресурсів екологічних ніш біологічних видів, Євтушенко Е. О., Шанда Л. В. (2010)
Костенко І. В. - Вплив штучних лісових насаджень на властивості гірсько-лучних чорноземовидних ґрунтів Ай-Петринської яйли (2010)
Карпачевский Л. О. - Экологические функции почв в агросфере, Зубкова Т. А. (2010)
Нецвєтов М. В. - Вібрації коренів дуба звичайного та ґрунту, викликані дією вітру (2010)
Горбань В. А. - Природна бета-активність еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України (2010)
Казюта О. М. - Сольовий режим ґрунтів заплави середньої течії річки Сіверський Донець у лісостеповій зоні України (2010)
Стахів М. П. - Фосфорне живлення рослин та методичні аспекти визначення рухомих сполук фосфору в ґрунті (2010)
Цапко Ю. Л. - Підвищення екологічної стабільності кислих ґрунтів шляхом використання технології локального окультурювання (2010)
Джура Н. М. - Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті, Мороз О. М., Русин І. Б., Кулачковський О. Р., Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2010)
Чмиленко Ф. О. - Мікрохвильове поле в процесі пробопідготовки чорноземів при визначенні металів, Смітюк Н. М. (2010)
Мельников Б. І. - Дослідження процесу очистки хромвміщуючих стічних вод і водних розчинів, Виходцев С. І., Гарєєв Ш. З., Макарченко Н. П. (2010)
Травлеев А. П. - Рекультивация нарушенных земель как устойчивое развитие сложных техноэкосистем : Монография / И. Х. Узбек, А. С. Кобец, П. В. Волох,В. И. Дырда, А. А. Демидов / Под ред. И. Х. Узбека. – Д. : Пороги, 2010. – 263 с., Белова Н. А. (2010)
До уваги авторів (2010)
Анісімова О. - Використання можливостей віртуального музею у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Грітченко Т. - Сучасний стан підготовки вчителя початкової школи до екологічної освіти учнів (2014)
Карапузова Н. - Математика у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Мовчан В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектно-художньої діяльності учнів (2014)
Хлистун І. - Проблема формування логічності мовлення майбутніх учителів початкової школи (2014)
Цимбал Н. - Культура мовлення у системі професійної підготовки учителя (2014)
Ярошинська О. - Соціальна адаптація студентів у площині взаємодії із середовищем як педагогічна умова успішної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у проектованому освітньому середовищі (2014)
Андросова Н. - Узгодженість внутрішньої та зовнішньої ознак методів навчання у процесі взаємопов’язаного використання словесних методів навчання молодших школярів (2014)
Бойко О. - Герменевтичний підхід до вивчення явищ етнопедагогіки (2014)
Бойко Ю. - Науковий аналіз категорій "здоров’я" та "здоровий спосіб життя" з позиції педагогічної аксіології (2014)
Борисенко Д. - Веб-трансформації в навчальному процесі (2014)
Валюк В. - Особливості застосування комп’ютерних моделей в шкільному курсі хімії (2014)
Єнгаличева І. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору (2014)
Годованець Н. - Використання інтенсивного методу навчання іноземної мови, Машика Н. (2014)
Загребнюк Ю. - Теоретичні підходи до трактування поняття "професійне самовизначення" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2014)
Заліток Л. - Джерельна база сухомлиністики в контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу в школі (2014)
Пономаренко О. - Методичне забезпечення домашнього читання майбутніх учителів англійської мови (2014)
Барнич О. - Розвиток морально-творчого потенціалу молодших школярів на матеріалі художньої спадщини В. О. Сухомлинського (порівняльна характеристика) (2014)
Боловацька Ю. - Розвиток особистості майбутнього вчителя у контексті культурно-дозвіллєвої діяльності (2014)
Давиденко Г. - Інклюзія та психофізична обмеженість з погляду учнів та студентів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Короленко В. - Моральне формування дитини середнього шкільного віку за допомогою спілкування (2014)
Мамчур Л. - Розвиток аудіативної компетентності – необхідна умова повноцінного фукціювання мовної особистості учня (2014)
Наливайко І. - Уява молодших школярів як психолого-педагогічне явище (2014)
Ускова А. - Теоретичні та методичні аспекти системи людиновимірності у процесі формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи (2014)
Баль А. - Середовищний підхід у вихованні особистості (2014)
Горецька О. - Виховні аспекти літературної творчості Олени Цегельської (2014)
Кугай М. - Структура підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів (2014)
Федоренко Д. - Потенціал навчальних предметів освітньої галузі "Мови і літератури" для виховання екологічної культури старшокласників (2014)
Кириченко В. - Проблема дозвілля дітей на сторінках часопису "Дзвінок" (2014)
Клименко Ю. - До історії виникнення і розвитку міжнародної мови "волапюк" (2014)
Пироженко Л. - Василь Сухомлинський про особливості навчання дітей, які не встигають (2014)
Благун Н. - Якість освіти – ключова проблема соціалізації контролю навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Ніконенко Т. - Шляхи розвитку початкової математичної освіти в контексті нової редакції державного стандарту загальної початкової освіти (2014)
Покусова О. - Шкільна бібліотека у структурі навчально-виховного процесу як історико-педагогічна проблема (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Бабак Б. - Джерела екстралінгвістичного впливу на мову сучасної арабської публіцистики (2011)
Бурик К. - Становлення, сучасний склад та ареал арабського антропонімі-кону (2011)
Гриценко Я. - Паремійні одиниці на прикладі арабських приказок та прислів'їв (2011)
Заза Ю. - Арабські мовленнєві засоби встановлення комунікативного контакту - між нормою та узусом (2011)
Луцан Л. - Категорія розширених дієслівних основ в арабській мовіта передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови (2011)
Мартиняк І. - Нагіб Махфуз як новатор-новеліст (на матеріалі новел з роману "Дзеркала") (2011)
Омелянчук А. - Медична термінологія сучасної арабської літературної мови (на прикладі серцево-судинної та нервової систем). Шляхи утворення (2011)
Сом Н. - Абулькасім Махмуд Ібн Умар Аз-Замахшарі: дослідження деяких трактатів (2011)
Сприса О. - Етномовні домінанти кодування смислу домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабовані паралелі) (2011)
Даньків М. - Особливості побудови номінативного поля емоційного концепту "страх" (на матеріалі перської та української мов) (2011)
Кшановський О. - Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу (2011)
Лучко І. - Морфемна структура іменників сучасної перської мови (2011)
Мазепова О. - Поет і проза: лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення С. Сені Грі (2011)
Максимів О. - Мікросемантична етноспецифіка перської та української публіцистики (2011)
Охріменко М. - Склад фразеосемантичного поля "емоції людини" (на матеріалі сучасних перської та української мов) (2011)
Полищук А. - Из Опыта преподавания персидского языка в Московском Государственном лингвистическом университете(аспектный подход и профессиональная ориентация (2011)
Стельмах М. - Застосування прислів'їв у вивченні категорії модальності перської мови (2011)
Яремчук І. - Частотний словник мови та лексикостатичні особливості ідіостилю Форуг Фаррохзад (2011)
Воробей О. - П'єса Лао Ше "Перлина Фан": переваги та недоліки (2011)
Ісаєва Н. - Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повістіФан Фан "Краєвид") (2011)
Луценко Є. - Проблеми виділення безсполучникових конструкцій у мовленнєвому потоці (на матеріалі сучасної китайської мови) (2011)
Нечипоренко Б. - Когнітивний аспект дослідження сугестивної функціїї синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2011)
Підмогильна Д. - Особливості збереження та передачі індивідуального стилю малої прози Лу Сіня в українському перекладі (на прикладі оповідання "Щоденник божевільного") (2011)
Шевченко О. - Поняття стилю в сучасному китайському мовленні: на матеріалі ділових паперів (2011)
Щербаков Я. - Особливості біддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) (2011)
Ястреблянська М. - Складності розуміння та опанування складів у китайській мові (2011)
Жила В. - Фразеологічні одиниці та прислів'їв як об'єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові (2011)
Кінджибала О. - Корейська фольклорна та літературна казка як лінгвосемітичний знак у дослідженнях західних учених (2011)
Виклюк І. - Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2011)
Михайлова Є. - Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови (2011)
Олєнікова Є. - Способи переклоду безекквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" (2011)
Батюк І. - Відображення кансайського діалекту у романі Накагамі Кенджі "Бальзамін" (2011)
Воєвідка Г. - Особливості пунктуації в японській газеті (2011)
Гнідан Ю. - Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске (2011)
Горошкевич О. - Образ міста в концептуальному просторі роману Танідзакі Дзюн'ічіро "Дрібний сніг" (2011)
Дзябко Ю. - Передумови зіставного опису семантичної структури мікрополя "Мовна політика" в українській та японській мовах (2011)
Забуранна О. - Прагматичний вибір семантики дієслівних присудків у комунікативній ситуації "запит про інформацію" – зіставлення мовних реакцій носіїв японської та української мов (2011)
Іщенко А. - Специфіка образів тварин у японських народних казках (2011)
Колодько М. - Особливості категорії ввічливості як граматичної категоріїяпонської мови (2011)
Комісаров К. - Зародження японських граматичних вчень (2011)
Левицька О. - Проблематика творів "німецького періоду" МоріІ Огай (2011)
Осадча Ю. - Цубоуті Сьойо як теоретик і реформатор японської писемності (2011)
Осауленко С. - Особливості організації процесу навчання японської мови (2011)
Пирогов В. - Джерела формування японських паремій:типолого-культурологічний аналіз (2011)
Присяжнюк А. - Шляхи формування професійної перекладацької компетенції студентів-японістів у вищих навчальних закладах (2011)
Рябоволенко І. - Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту як приклад функціональної мобільності в сучасній японській мові (2011)
Самсоненко М. - Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана (2011)
Стуженко О. - Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій у японській мові (на прикладі категорії ЧАСУ) (2011)
Сябренко Д. - Функції головних героїв японських чарівних казок: структурний підхід (2011)
Чебан Л. - Тематика поетичної антології"Ман-Йо-Сю" ("Збірка Міріад Листків") (2011)
Большаков В. И. - Об устойчивости человеко-машинных систем, Дубров Ю. И. (2015)
Тимошенко Е. А. - Анализ та характеристика основних факторів, які впливають на екологічну безпеку приміщень житлових будівель, Савицкий Н. В. (2015)
Узлов К. І. - Обчислення оптимальних температурних інтервалів аустемперингу матриці чавунів із кулястим графітом (2015)
Сахаров В. О. - Застосування спектральних суперелементів в задачах динаміки системи "Основа - Фундамент-Будівля" (2015)
Щербак О. С. - Особенности армированных шлаколитых фундаментных блоков (2015)
Макаров А. В. - Динамічна діагностика несних конструкцій грейферного мостового перевантажувача - шлях до запобігання аварій (2015)
Цимбалова Т. А. - Особливості архітертурно-планувальної адаптації прибуткових будинків катеринослава для сучасних умов (2015)
Сєдін В. Л. - Асимптотичний метод для оцінювання напружено-деформованого стану основ пальових фундаментів, Данішевський В. В., Бікус К. М., Ковба В. В. (2015)
Шатов С. В. - Визначення засобів механізації для розбирання завалів на дорогах (2015)
Заяц Є. І. - Особливості висотних будівель та фактори, що впливають на вибір конструктивних та організаційно-технологічних рішень, Єпіфанцева С. В. (2015)
Моргачёва В. И. - Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха от загрязнения на аккумуляторных заводах (2015)
Уфімцева О. Ю. - Аналіз корисності інформації як економічного блага (2015)
Мерилова И. А. - Варианты развития сети внешкольного образования в украине на основе анализа мировых концепций (2015)
Євсєєва Г. П. - Азбука педагогічного красномовства, Акімова В. С. (2015)
Бова Т. В. - Роль держави в розвитку інвестиційного процесу (2010)
Кужель В. М. - Інвестування виробництва в ринковій економіці (2010)
Боднарчук В. Д. - Функціонування механізмів державного управління інвестуванням інноваційної діяльності регіону (2010)
Жуковська О. А. - Моделювання інноваційних процесів бізнес-технологій в умовах інтервальної невизначеності, Трубнікова О. І. (2010)
Царенко О. В. - Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем (2010)
Саліхова О. Б. - Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій (2010)
Реутов В. Є. - Сценарне моделювання регіонального розвитку (2010)
Бондаренко О. О. - Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки (2010)
Зіньковський С. В. - Перспективи інтеграції України до євросоюзу на сучасному етапі розвитку (2010)
Понеділко О. В. - Інституційно-правове середовище банківської сфери (2010)
Криклій В. А. - Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні (2010)
Маматова Т. В. - Методологічні засади створення та удосконалення інтегрованої системи управління органу державного контролю (2010)
Чечель О. М. - Вихід з глобальної фінансової кризи: міжнародний досвід та перспективи України (2010)
Міненко В. Л. - Регіональні глобалізаційні тенденції застосування методів державного регулювання зайнятості і безробіття (2010)
Гаман Н. О. - Заходи державної підтримки використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні (2010)
Рудкевич І. В. - Органи державної влади у механізмі захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського