Кобилецький М. - Праці Йоганеса фон Буха та їх роль у поширенні римського права у Центрально-Східній Європі (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт (2014)
Моряк-Протопопова Х. - Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби (2014)
Паславська Н. - З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН (2014)
Петреченко С. - Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект (2014)
Сіваракша І. - Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) (2014)
Тищик Б. - З історії становлення американського конституціоналізму (2014)
Федущак-Паславська Г. - Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції (2014)
Шандра Р. - Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз (2014)
Бедрій Р. - Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення (2014)
Рабінович С. - Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади (2014)
Совгиря О. - Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання (2014)
Березовська І. - Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України (2014)
Гаврилюк Р. - Патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини податкового права (2014)
Мостовий А. - Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні (2014)
Янюк Н. - Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах (2014)
Бук М. - Інвалідність як підстава соціального обслуговування (2014)
Бурак В. - Право на страйк як колективне трудове право працівників (2014)
Ващишин М. - Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи (2014)
Гаєцька-Колотило Я. - До питання про становлення та розвиток Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права, Жиравецький Т. (2014)
Брух Х. - Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти (2014)
Марисюк К. - Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи (2014)
Панчак О. - Правила призначення покарання: система чи безсистемність (2014)
Хилюк С. - Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2014)
Шнітенков А. - Проблеми кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Росії (2014)
Анікіна Н. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю за новим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2014)
Титул, зміст (2012)
Савченко В. - Диференційований підхід в адаптації особистості студентів до педагогічної діяльності, Гура Е. (2012)
Кряж В. - Основные направления разработки учебного предмета "Физическая культура и здоровье” республики Беларусь, Кряж З. (2012)
Москаленко Н. - Оценка эффективности системы физического воспитания в различных ВУЗах Приднепровского региона, Кошелева Е. (2012)
Пангелова Н. - Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років, Дорошенко І. (2012)
Безверхняя Г. - Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом, Гончар Г. (2012)
Сутула В. - Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загалньоосвітніх навчальних закладів, Васьков Ю., Бондар Т. (2012)
Тимошенко Ю. - Фізичне виховання в школі: історичні студії (2012)
Пилипей Л. - Гуманізація системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2012)
Соколова Н. - Розвиток системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України (ХІХ ст. - 1991 р.) (2012)
Бондарчук Н. - Характеристика спектру критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення (2012)
Лисак І. - Співпраця сім’ї та школи у процесі фізичного виховання школярів (2012)
Кириленко Л. - Ігровий масаж як здоров’язберігаючий чинник формування психофізичного здоров’я дошкільників (2012)
Корж Н. - Ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою (2012)
Алферов О. - Формування здорового способу життя студентів консерваторії (2012)
Остапенко Ю. - Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки в залежності від специфіки професійної діяльності фахівців економічного профілю (2012)
Малікова А. - Динаміка психофізіологічного стану робітниць промислового підприємства 36-40 років під впливом комплексної програми фізичної реабілітації (2012)
Митова Е. - Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений, Раковская И. (2012)
Попова О. - Протекціонізм державних та громадських діячів у царині спорту та здорового способу життя в Києві у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ляшенко В. - Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей, Петров г., Мамотько П., Недогонова Д., Петровський П., Солодка О. (2012)
Пензай С. - Організаційно-методичні аспекти програмування профілактико-оздоровчих занять для чоловіків другого зрілого віку (2012)
Полякова А. - Сучасні підходи щодо організації системи фізичного виховання в дошкільних закладах різного типу (2012)
Сергеєва Л. - Шляхи вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом районного територіально-адміністративного утворення (2012)
Круцевич Т. - Отношение юношей и девушек к занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе, Биличенко Е. (2012)
Біліченко В. - Порівняльний аналіз жирового компоненту у тілі юнаків і дівчат студентського віку (2012)
Лосева И. - Отношение первокурсников ВУЗов к учебной дисциплине "Физическая культура”, Питын М., Ермолова В. (2012)
Кашуба В - Застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці спортивних змагань, Юхно Ю., Хмельницька Ю. (2012)
Козлова О. - Особенности подготовки легкоатлетов высокой квалификации в условиях профессионализации (2012)
Калужна О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями, Линець М., Войтович І. (2012)
Пітин М. - Соціально-гуманістичні аспекти олімпійської освіти (2012)
Титул, зміст (2012)
Шамардин В. - Совершенствование управления учебно-тренировочным процессом футболистов высшей квалификации на основе оптимизации функциональной подготовленности (2012)
Бондаренко Л. - "У серці її усмішка цвіла". Сценарій вечора, присвячений вшануванню пам'яті професора Н.Й. Волошиної (2012)
Бакум А. - Технічні дії фехтувальників-рапіристів високої кваліфікації в умовах змагань світового рівня, Гамалій В., Шевчук О. (2012)
Небеленчук І. - Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO" (2012)
Овчаренко С. - Планування тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді, Матяш В., Яковенко А. (2012)
Попович Н. - Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси. Вірші "CONTRA SPEM SPERO!", "І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." (2012)
Соловей О. - Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі, Мицак І. (2012)
Беценко Т. - Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В.Стуса "На колимськім морозі калина") (2012)
Степаненко Д. - Корекція фізичної підготовленості стрибунок у висоту в річному циклі тренування, Мустяца С. (2012)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи (2012)
Малойван Я. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Мітова О. (2012)
Ситченко А. - Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент). 6 клас (2012)
Бадер А. - Спорт у житті студентської молоді УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. (2012)
Якобчук І. - "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина" (2012)
Ибрагимов М. - Онтология спорта и физического воспитания как феноменов экзистенциалистской культуры (2012)
Трусова В. - Вивчаємо казку Василя Симоненка "Подорож у країну Навпаки". 5 клас (2012)
Лях-Породько А. - Развитие сокольского гимнастического движения в Грузии в 20-х гг. ХХ столетия (на примере деятельности физкультурно-спортивного общества "Шевардени”) (2012)
Голобородько Я. - Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив (2012)
Шинкарук О. - Формирование системы многолетней подготовки: ретроспективный и современный анализ проблемы (2012)
Багрій-Миськов М. - Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького (2012)
Дутчак М. - Перспективні напрямки наукових досліджень особливостей функціонування та розвитку неолімпійського спорту в Україні, Долбишева Н. (2012)
Гордієнко О. - Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка (2012)
Шуба В. - Тревожность у паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата (2012)
Романишина Н. - Засадничі принципи організації процесу вивчення "автобіографічного оповідання" у вищому навчальному закладі (2012)
Задорожна О. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення, Пітин М. (2012)
Стефурак Р. - Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі, Іванишин Н., Бабій І. (2012)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація осіб з вертеброгенними редикулопатіями в стадії ремісії засобами фітнесу, Саранюк І., Кормільцев В. (2012)
Левон М. - Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма, Зиневич Я., Шматова Е. (2012)
Пархотик И. - Методические особенности физической реабилитации при различных формах дисфункции гепатобилиарной системы, Чорный В. (2012)
Валевський С. - Особливості оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів з обмеженими фізичними спроможностями, Луковська О., Бондаренко К., Борисова І., Валевська О. (2012)
Луковська О. - Обґрунтування необхідності використання спеціальних тренажерів у фізичній реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу, Науменко Н., Бондаренко К. (2012)
Круцевич Т. - К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины (2012)
Кряж В. - Контроль учебных достижений по предмету "Физическая культура и здоровье” в Белоруссии, Кряж К. (2012)
Алєксєєва І. О. - Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose's Nursery Rhymes" (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу (2012)
Андрійченко Ю. В. - Прояв маскулінності в іспанській мові (2012)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська авторська публіцистика: жанр коментаря (2012)
Афанасьєва О. М. - Логіка-структурна організація сучасного політологічного дискурсу (2012)
Багрій О. І. - Особливості вираження авторського "я" у науковому дискурсі (2012)
Беліченко М. А. - Сутність і формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Блощінська О. В. - Метафора як засіб формування термінолексики футболу (2012)
Бритвін Д. В. - Антропоцентричний принцип фразеологічної репрезентації світу у французькій пресі (2012)
Бурмістенко Т. Б. - Комунікаційна специфіка французької офіційної промови (2012)
Васильєва Т. О. - Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2012)
Венгренівська М. А. - Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко (2012)
Гетьман З. О. - Адвербіалізація як різновид функціональної транспозиції в граматиці іспанської мови (2012)
Гладуш Н. Ф. - Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів, Галицька Є. А. (2012)
Darian S. - Writing letters revisited: intrepersonal, rhetorical, and structural traits, Ilchenko O. (2012)
Даценко Ю. П. - Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах (2012)
Дрібнюк В. Т. - Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Жалай А. В. - Концепт "Смерть" в іспанській пареміології, Андрійченко Ю. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") (2012)
Іванова С. В. - Прагматичний потенціал емоційного висловлювання (2012)
Іванченко В. О. - Лінгвопрагматичні аспекти реклами винних виробів (2012)
Казіна В. Ю. - Відображення етнічної ментальності у віддтворенні антропонімів іспанською мовою (2012)
Калініна-Шамрай В. Р. - Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (2012)
Качановська Т. О. - Назви небесних тіл в оригіналах і перекладах французьких сонетів ХІХ ст. (2012)
Козачина А. С. - особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців (2012)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації (2012)
Korbozerova N. M. - Las premisas históricas de la aparición de la lengua en la Peninsula Ibérica (2012)
Корольова Н. О. - Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна (2012)
Кремзикова С. Ю. - Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Круківська О. В. - Інформаційна організація легальної дефініціїу французькому законодавчому дискурсі (2012)
Крупко О. І. - Поетичне слово Вадима Крищенко (2012)
кучма О. Л. - Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца "Урок німецької" (2012)
Ласінська Т. А. - Мовна компетенція перекладача та переклад творів, що містять архаїчну лексику (2012)
ласка І. В. - Принципи перекладу нового заповіту в Порт-Руаялі (2012)
Леончик О. М. - Запозичення та кальки з грецької в сучасній українській мові (2012)
Лепетюк І. Г. - Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького "Рукопис,знайдений у Сарогосі" (2012)
Лепетюк І. Г. - Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійснгсті на сторінках французького роману (2012)
Лисенко К. В. - Компаративних аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсі в діахронічному аспекті (2012)
Літинська Н. В. - Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лобода Ю. А. - Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу (2012)
Ломакіна І. А. - Особливості функціонування особових займенникових слів І та ІІ особи в сучасному іспанському мовленні (2012)
Любчук Н. В. - Фразеологічний фрагмент семантичного поля "мислення" у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономамсіологічний аналіз (2012)
Малікова О. В. - Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування (2012)
Мариненко П. І. - Звертання та його функції в сучасній іспанській мові (2012)
Мельник І. В. - Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні (2012)
мірам Г. Е. - Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу (2012)
Мірошник С. О. - Використання іспанської лексики в американській лінгвокультурі (2012)
Орличенко О. В. - Символіка в іспанському та українському текстах Біблії, Остаперко Л. С. (2012)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (2012)
Плахотнюк Н. О. - Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. (2012)
Попова Н. М. - Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національнл-маркованих концептів (2012)
Радзієвська С. О. - Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів (2012)
Сизенко А. С. - Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ (2012)
Сингаївська А. В. - Структурно-функціональні особливості антропонімів у романі К. Х. Сели "Вулик" (2012)
Ситдикова І. В. - Особливості стилістичного оформлення текстів інтерв'ю, Соболева О. В. (2012)
Смущинская І. В. - Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми, Бойко О. О. (2012)
Теличко В. О. - Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах (2012)
Толстова О. Л. - Домінантні мотиваційні моделі іспанської соматичної фразеології (2012)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2012)
Фаль О. С. - Проблематика дослідження французьких топонімів (2012)
Фокін С. Б. - Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта" (2012)
Фоменко О. С. - Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів (2012)
Ходаковська Н. Г. - Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце" (2012)
Чаюк Т. А. - Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі (2012)
Черненко О. В. - Поліаспектність конфліктного дискурсу як дослідницької проблеми: теоретичне підгрунття (2012)
Чорна Н. В. - Основні принципи постмодерністської поетики (2012)
Шевченко Н. О. - Концепт "Ризик" і його об'єктивація в англійській мові (2012)
Шипіцина Ю. В. - Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві (2012)
Щибрик Т. П. - Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів (2012)
Ященкова О. В. - Функціонально-структурна організація англомовного ділового дискурсу (2012)
Судорженко Г. П. - Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією (2012)
Титул, зміст (2012)
Савчук Н. - Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2012)
Нежива Л. - "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з однойменним кінофільмом Л. Осики (2012)
Ткач А. - Народознавство у повісті "Земля" Ольги Кобилянської (2012)
Семчук Д. - "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської (2012)
Цьома Л. - Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2012)
Кирикович З. - Духовна краса людини в оповіданні Василя Симоненка "Дума про діда" (2012)
Серветник О. - Любов до навколишнього світу в оповіданні Євгена Гуцала "Перебите крило" (2012)
Гарбуз А. - Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") (2012)
Жила С. - Творчі підходи до роботи над заголовком художнього твору (2012)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури (2012)
Гуляк А. Б. - Рецензія на посібник Р. П. Ткаченка "Інтерпретації. Українська література в запитаннях і відповідях", Гаєвська Н. М., Котлова Н. П. (2012)
Шестопалов В. М. - Розробка концепції гідрогеоекологічного моніторингу видобутку сланцевого газу (Олеська площа), Гожик П. Ф., Багрий И. Д. (2014)
Сукач В. В. - Геолого-структурна позиція, формаційна належність та генетичні особливості гранітоїдів демуринського комплексу (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Шурко М. М. (2014)
Shatalov N. N. - Novoihnatievian dyke of andesite porphyrites for the Donbas and Near-Azovian junction zone: tectonics and petrology (2014)
Van Ginkel A. C. - The Villamanкn member of the San Emiliano formation (carboniferous, n Spain): its age and Fusulinoidean foraminifers (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розподілу ресурсів вуглеводнів у палеозойських басейнах древніх платформ (за глибинами), Холодних А. Б. (2014)
Бахмутов В. Г. - Нові дані по границі Матуяма-Брюнес у розрізі Роксолани, Главацький Д. В. (2014)
Демчишин М. Г. - Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах об’єктів історико-культурної спадщини м. Київ, Кріль Т. В., Анацький О. М. (2014)
Ситников А. Б. - Теоретическое обоснование параметров тепловлагообмена в грунтах и атмосферном воздухе в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Митропольський О. Ю. - Нові книги з палеоокеанографії (2014)
Ступка О. С. - Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо (2014)
Шаталов М. М. - Пам’яті видатного тектоніста академіка Хаїна Віктора Юхимовича (До 100-річчя від дня народження), Гінтов О. Б. (2014)
Гожик П. Ф. - Видатний мікропалеонтолог, стратиграф Дідковський Валентин Якович (До 100-річчя від дня народження), Іванік М. М. (2014)
Пам’яті Леоніда Івановича Константиненка (2014)
Андрійченко Ю. В. - Гендерна маркованість одиниць мови (2011)
Асмукович І. В. - Гіперо-гіпомімія в авіаційній терміносистемі англійської мови (2011)
Афанасьєва О. М. - Стратегії наукового дискурсу (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію казкової та реальної топонімії у балладах про Томаса Римача та Тема Ліна (2011)
Барташева Г. І. - Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту"погляд" (2011)
Болотна Т. М. - До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови (2011)
Бондар Л. А. - Прислівники як особлива лексико- семантична група в англійській мові (2011)
Боцман А. В - Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння геманських мов (2011)
Бублик Т. Є - Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло (2011)
Буць Ж. В - Невербальні засоби реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французьких соціально-побутових романів XIX-XX століть (2011)
Венгренівська М. А - Щоб не розминутися з дивом ( спроба визначення ще однієї одиниці перекладу) (2011)
Вишневська С. В - Стрижневий флористичний компонент у фразеологічних одиницях (2011)
Волосенко І. В. - Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному Інтернет - дискурсі (2011)
Гейко Т. М. - Мовно- культурні трансформації в контексті глобалізації (2011)
Гончарук Д. Д - Оцінні назви осіб в італійській та українській мовах:словтвірна та семантична характиристика (2011)
Данліна С. Ю. - Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі( на матеріалі перекладів роиану Чак Паланіка " Рент: Усна біоггафія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) (2011)
Дель Гаудіо С. - Слов'янізми в італійській мові (2011)
Дмитрук О. В. - Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ,що оввітлюють події в Лівії (2011)
Довгун І. М. - Історія розвитку морфологічної теорії (2011)
Євчук А. М. - Дослідження зв'язку між довжиною полісемантичних фразеологічних одиниць таа кількістю їх значень( на матеріалі німецької мови), Задорожна І. П (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт "приватність" та шляхи його вербаліції в тексті (2011)
Жовта Н. М. - Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки (2011)
Залєснова О. В. - Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокогнітивний аспкт представлення вина в інформаційних повідомленнях рекмамного змісту (2011)
Коваль О. П. - метафора як продуктивний засіб вторинної номінації на матеріалі настільного тенісу (2011)
Котлярова Н. К. - Відтворення італійських фразеологічних каламбурів українською мовою (2011)
Крючков Г. Г. - Символізація фонографічного письма (2011)
Курченко О. О. - Проблеми узгодження за граматичною категорією роду у світлі гендерних інновацій у сучасній іспанській мові (2011)
Кушнір О. П. - Структурно-граматичні моделі іспанських прислів'їв і приказок (2011)
Лемішка О. Я. - Джерела та срособи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі (2011)
Лесько Х. С. - Категорія демінутивності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа (2011)
Лисенко Н. Е. - Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письменників) (2011)
Лисенко К. В. - Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації, нестеренко Н. М. (2011)
Любчук Н. В. - Німецькі неокомпозити як проблема перекладу українською мовою (2011)
Малікова О. В. - Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослов'я (2011)
Миронова Т. Ю. - Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації (2011)
Михасів Т. С. - Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" (2011)
Мірошник С. О. - основні використання компаративних фразеологізмів зоонімів в іспанській мові (2011)
Мойсей Л. Т. - Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійській мові (2011)
Настенко С. В. - Дослідження поніття "ідеостилю автора" крізь призму сучасних лінгвістичних парадигм, Голіневич-Куліш Ю. Б. (2011)
Орличенко О. В. - Монолексемні та полілексемні топоніми латинської Амереки (2011)
Переверзєв Д. І. - Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови (2011)
Пилипенко Р. Є. - Медійна роль німецьких діалектів (2011)
Пімонова Т. Г. - Міфологеми субконцепта WEALTH (2011)
Пойнар Л. М. - Лінгвоаксіологічний аспект дослідження морально-етичних концептів китайської мовної картини світу (2011)
Покровська І. Л. - лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови (2011)
Попова Н. М. - лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу, Новодворська К. В. (2011)
Пригодій С. М. - Нові тенденції полікритики художнього тексту (2011)
Раєвська І. В. - Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі (2011)
Рижикова М. Л. - Лінгвістичні особливості лаудації в англомовних панегіриках (2011)
Романова Н. В. - Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду (2011)
Романченко В. І. - особливості утворення термінологічних одониць правової системи європейського союзу (2011)
Сидельникова Л. В. - особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови (2011)
Ситдиков П. Г. - Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну (2011)
Ситдикова І. В. - Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації (2011)
Скрипник А. В. - Функціонування жаргону кокіярів у французькій мові XV століття (2011)
Смущинська І. В. - Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія (2011)
Стасюк О. С. - Мовні засоби дисфемізації у парламенській комунікації ФРН та Швеції (2011)
Суслова М. О. - Репрезентація концептосимволу МУХАММЕД у Європейському концептуальному просторі (2011)
Тарасова В. В. - Етноспецифіка перцепції у сфері засобів пересування в англійськійб німецькій, російській та українській лінгвокультурах (2011)
Теслюк Г. С. - Рівень вмотивованності номінацій дійових осіб у французьких авторськіх казках (2011)
Толстова О. Л. - Фразеологічні репрезентанти мовленнєвої діяльності в іспанській мовній картині світу (2011)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2011)
Фахурдінова М. А. - Структура та семантика аналітичної конструкції TUN+ІНФІНІТІВ (2011)
Фоменко О. С. - Відображення національної ідентичності в кодах культури (2011)
Чернишова Ю. О. - Християнські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект (2011)
Четова Н. Й. - Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (2011)
Чорна Н. В. - Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв'язків (2011)
Шамшур М. А. - Національно-культурна обумовленність мовного менталітету китайського етносу (2011)
Шевченко Л. О. - Кольорова картина світу в іспанській поезії (2011)
Андрійченко Ю. В. - Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень, Бодянська А. В. (2011)
Бахов І. С. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти (2011)
Бистров Я. В. - Актуалізація текстової домінанти в контексті художньої інтерлінгвальності (на матеріалі роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин", Веприняк І. Д. (2011)
Болобан М. А. - Етапи розвитку англійської лексики сфери часу і календаря в контексті еволюції культури (2011)
Бондар О. О. - Явища мовного синтетизму й аналітизму в контексті проблематики лінгвістичної типології (2011)
Бура Х. В. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови (2011)
Велика І. О. - Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу (2011)
Волкова Л. М. - Темпоральний маркер still в дискурсі (2011)
Гетьман З. О. - Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики, Заворотна К. О. (2011)
Григоренко М. В. - До питанння про головні терміни загальної теорії запозичення (2011)
Гринько О. С. - Єтимологічний аспект амбівалентності концептів-архетипів "WATER" і "FIRE" (2011)
Дибіна А. В. - Огляд підходів до дослідження структури зв'язного тексту (2011)
Дорош Г. Л. - Тестування як метод діагностики іншомовної комунікативної компетенції (2011)
Дячук Л. С. - Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі (2011)
Elena del Pozo Infante - El artículo en oraciones de textos escritos de estudiantes universitarios ucranianos (2011)
Korbozerova N. M. - Tipología de palabras, frases, sintagmas (2011)
Ломакіна І. А. - Особові займенникові слова іспанської мови в перформативних контекстах (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семно-компонентний аналіз фразеологізмів зі значенням кількості мовлення у сучасній турецькій мові (2011)
Настенко С. В. - Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" (2011)
Переверзєв Д. І. - Міжрівнева природа субстрату як мовного явища (на матеріалі корейської мови в порівнянні з іншими мовами) (2011)
Потенко Л. О. - Репрезентація категорії емотивності в художньо-публіцистичних текстах (на матеріалі німецьких фразеологічних дериват) (2011)
Пригодій С. М. - Літературна критика США середин6и XX сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) (2011)
Раєвська І. В. - Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації (2011)
Сингаївська Г. В. - Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону, Зволейко Д. І. (2011)
Скібіцька О. В. - Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках (2011)
Сурмач О. Я. - Асоціативний експеримент при виявленні активності власних назв як вербалізаторів концепту "wealth" в англійській мові (2011)
Тарасова К. О. - Комунікативні стереотипи маніфестації гніву у російській лінгвокультурі (2011)
Хачатурян Г. Х. - Індивідуальність стилю та особливості дискурсу Франсуа Міттерана (2011)
Чорна Н. В. - Особливості функціонування топонімів іспанською мовою, Швець Г. О. (2011)
Щибрик Т. П. - Лінгвокультурологічна специфіка емотивних часток німецької мови (2011)
Титул, зміст (2012)
Тимошенко Ю. - Лицар вітчизняної науки. Анатолію Градовському — 60!, Киченко О., Корновенко Л. (2012)
Іванишин П. - Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців (2012)
Ткаченко Р. - Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін": спільне і відмінне (2012)
Бондаренко Ю. - Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") (2012)
Назаренко Л. - Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Петровська Т. - Методика розвитку образного мовлення молодших школярів у процесі читання (2012)
Беценко Т. - Актуальні питання філологічного аналізу художнього тексту (2012)
Нікітченко Л. - Образ солов'я як утілення творчої особистості (за твором Костянтини Малицької "Соловей"). 5 клас (2012)
Конончук Н. - Ейдетика у навчанні літератури. Конспект уроку за твором Івана Малковича "Свічечка букви Ї". 8 клас (2012)
Болюк О. - "Слово о полку Ігоревім" — шедевр давньоруської літератури. 9 клас (2012)
Барановська В. - Урок за твором Лесі Українки "Давня казка". 8 клас (2012)
Бондаренко Л. - Тестові завдання за нововведеними до програми ЗНО поетичними творами (2012)
Сокол Т. - Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933—1944 рр.) (2012)
Тимофеев Ю. В. - 30 років завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів в Харьківському політехничному інституті, 65 років трудового стажу. Наш вчитель, науковець, прекрасна людина (2014)
Тимофеев Ю. В. - Анализ схем резания и технологическое оснащение при интенсивной и высококачественной зубообработке закаленных крупномодульных колес, Шелковой А. Н., Мироненко Е. В., Клочко А. А., Кравцов А. Н. (2014)
Степанов М. С. - Дослідження силових характеристик при послідовно-паралельній обробці отворів комбінованим осьовим інструментом, Іванова М. С. (2014)
Добротворский С. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного машиностроительного производства в современных условиях, Басова Е. В., Добровольская Л. Г. Мялица А. К. (2014)
Веселовська Н. Р. - Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки, Пермяков О. А. (2014)
Сизый Ю. А. - Изменения глубины обдирочного шлифования, вызываемые кривизной проката и прерывистой поверхность круга, Сталинский Д. В., Помазан Е. М. (2014)
Набока Е. В. - Дифференциация международных стандартов в процессе подготовки производства, Колесник М. Э. (2014)
Приходько О. Ю. - Моделирование технологических процессов обработки корпусных деталей с применением управляющих сетей Петри, Слипченко С. Е. (2014)
Ушаков А. Н. - Разработка модели напряженного-деформированного состояния "абразивное зерно-связка" (2014)
Губський С. О. - Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування (2014)
Міненко Д. О. - Забезпечення ефективності повітряно-плазмового різання тонколистового металу, Іванов В. О., Гончаренко І. Г. (2014)
Тарельник Н. В. - Новый способ нитроцементации стальних поверхностей (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Розподілена комп’ютерна система підвищення ефективності процесу алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Шишенко Л. О. (2014)
Андилахай А. А. - Повышение эффективности финишной струйно-абразивной обработки мелких деталей (2014)
Новиков Ф. В. - Теоретическое обоснование условий повышения эффективности высокоскоростной обработки, Кленов О. С. (2014)
Лобанов В. К. - Методика и техника исследования сопротивления усталости цапф задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2014)
Stupnуtskey V. V. - Generalized Example of Structural and Parametric Optimization of Functionally-Oriented Process (2014)
Хавин Г. Л. - Трещенообразование при сверлении полимерных композиционных материалов (2014)
Рузметов А. Р. - Методика определения функций принадлежности в системе проектирования микроструктуры технологического процесса (2014)
Григоров О. В. - Моделирование перемещения мостового крана с перекосом, Степочкина О. В. (2014)
Котляр О. В. - Багатокритеріальний вибір оптимальних технологічних процесів обробки корпусних деталей (2014)
Кондратюк О. Л. - Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів, Скоркін А. О. (2014)
Клочко А. А. - Технологические особенности зубообработки закаленных колес одношпиндельной и двухшпиндельной схемой резания (2014)
Мироненко Е. В. - Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка, Миранцов С. Л., Ковалев Д. Г. (2014)
Камчатная-Степанова Е. В. - Использование синергетических стратегий производственно-экономических систем, Клочко Ю. А., Сикетина Н. Г. (2014)
Симсон Э. А. - Методы анализа и оптимизации нагруженных элементов технологических систем, Назаренко С. А., Прево И. Д. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Аналитическая модель и расчет рейтинговой оценки нитрид ити борных сверхтвердых композитов (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Ісаєнко К. П. - Особливості авторської самопрезентації у пізній ліриці П. Куліша (2014)
Киричок Г. А. - Театральность "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя (2014)
Гудушаури Н. О. - Любовь-страсть и любовь-товариществов повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2014)
Асатурова С. А. - Переводы произведений Н. В. Гоголя на грузинский язык (2014)
Стребкова І. О. - Оніричне в художньому світі Миколи Гоголя і Тодося Осьмачки (2014)
Прохоренко Є. Є. - Трансформація сюжету гоголівського "Вія" в українській літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Шеховцова Т. А. - Автор, герой, интертекст в пьесе А. Гаврилова "Играем Гоголя" (2014)
Капленко О. М. - Типологія дитячих персонажів в оповіданнях Івана Франка (2014)
Цепкало Т. О. - Міфо-фольклорна своєрідність архетипного образу місяця в поезії А. Малишка та В. Симоненка (2014)
Hutsol M. I. - Palimpsest of traditional plot of Romeo and Juliet in the play by A. Krym "Autumn in Verona" (2014)
Veselovska N. V. - Transformation of woman's consciousness in the play of A. Krym "Quartet for Two" (2014)
Остапенко Л. М. - Месіанізм і маскультура: художня рецепція "розбитого покоління" в романі Дж. Д. Селінджера "Ловець у житі" (2014)
Монолатій Т. П. - Роман Йозефа Рота "Павутиння" як "можливе майбутнє" веймарської Німеччини (2014)
Бондарь Н. А. - "Дневник" Т. Г. Шевченко: лексический аспект, Филипович В. В. (2014)
Савченко І. С. - Духовні основи спілкування (2014)
Зеленько А. С. - Про функціонування мови державної та регіональних у демократизуючій Україні (2014)
Жук Т. В. - Погляди мовознавців на проблему вивчення лексичної синонімії у сучасній лінгвістиці (2014)
Власенко М. В. - Дослідницькі підходи до визначення та аналізу лінгвістичного явища "концепт" (на матеріалі німецької мови) (2014)
Бойко В. М. - Специфіка функціонування часових форм дієслова в художньому мовленні Євгена Гуцала, Давиденко Л. Б. (2014)
Пасік Н. М. - Подвійна актуалізація і розгорнута фразеологічна метафора в химерній прозі Володимира Дрозда, Воєводіна Г. М. (2014)
Bondarenko O. - ’Language’ School in American Poetry: Intellectual History and Alternative Publishing (2014)
Бондаренко А. І. - До проблеми опису базових категорійних властивостей художнього тексту (2014)
Шумбар О. О. - Кольористична лексика в ідіостилі О. Довженка: семантичний і стилістичний аспекти (2014)
Самойленко Г. В. - Музичне мистецтво Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Малярство на Чернігівщині у ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Корнєєва Л. Л. - Сучасні технології як передумова трансгресії освіти (2014)
Лист працівника Інституту літератури (Пушкінський Дім) АН СРСР В. В. Данилова до члена-кореспондента АН України, проф. Є. П. Кирилюка про українських Літераторів. Підготовка тексту та примітки Г. В. Самойленка. (2014)
Бойко Н. І. - Шевченкове слово крізь призму мовно-естетичних знаків української культури (2014)
Бойко Н. І. - Сучасне декодування шевченкових поетичних текстів (2014)
Наші автори (2014)
Шановні автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Крючков Г. Г. - Внесок професора О. О. Андрієвської в розвиток романської філології і Україні, Бурбело В. Б., Соломарська О. О. (2010)
Алексенко С. Ф. - Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування (2010)
Андрієвська В. В. - Роль синтаксису у вираженні механістичності міжособистісного спілкування (на матеріалі творів французької драматургії абсурдизму) (2010)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості вживання звуконаслідувань в іспаномовних текстах художніх творів, Швець Г. О. (2010)
Андрусь Л. А. - Поліфонічний характер риторичних інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів (2010)
Афанасьєва О. М. - Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції (2010)
Бабченко Н. В. - Синтетичність графічних засобів сучасної реклами (2010)
Бабюк В. А. - Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин (2010)
Бойко І. А. - Суплетивізм як граматичне явище: поняття і терміни (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми стандартизації української латиниці (2010)
Гейко Т. М. - Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу, Федченко О. Д. (2010)
Гетьман З. О. - Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2010)
Довженко І. В. - Самостійна робота студентів (майбутніх фахівців сфери обслуговування) (2010)
Дубровіна А. В. - Особливості комунікації у сучасному франко- та україномовному просторі (на матеріалі SMS-повідомлень та Інтернет-чатів) (2010)
Кагановська О. М. - Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Запозичені літерні комплекси у бельгіцизмах (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) (2010)
Каракевич Р. О. - Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне (2010)
Кірковська І. С. - Категорія рестрикції с позицї теорії психосистематики (2010)
Клименко О. С. - Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика (2010)
Клименко О. С. - Урахування в перекладі стилістичного аспекта фонової семантики слова, Усков Д. Ю. (2010)
Князян М. О. - Іронія як стилістичний засіб відображення особливостей світосприймання дітей (на матеріалі творів французьких та італійських письменників) (2010)
Кононець Ю. В. - Вербально-візуальна єдність полікодових текстів (2010)
Korbozerova N. M. - Definición de la oración (2010)
Костюк М. М. - Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів (2010)
Красненко О. М. - Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці (2010)
Кремзикова с. Ю. - Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі (2010)
Кулик Н. Д. - Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті (2010)
Куліш Т. В. - Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особливостей (на англомовному матеріалі) (2010)
Лабенко О. А. - Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів (2010)
Ласка І. В. - К. Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу (2010)
Лепетюк І. Г. - Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мови (2010)
Максименко О. В. - Деонтологічні аспекти усного перекладу, Фокін С. Б. (2010)
Марінашвілі М. Д. - Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) (2010)
Мерзлікіна О. В. - Функціональні властивості іспанського інфінітива в діалогічноиму та монологічному мовленні, Романюк В. В. (2010)
Мірошник с. О. - Основні етапи використання фразеологізмів-зоонімів в англійській мові, Давиденко А. О. (2010)
Мозолевська (Шкурат) А. С. - Особливості побудови діалогічної взаємодії у французькому та іспанському аналітичному інтер'ю (2010)
Морошкіна Г. Ф. - "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" (2010)
Ніколенко О. В. - Комп'ютерні прізвиська: семантико-прагматичні аспекти (2010)
Переверзєв Д. І. - Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) (2010)
Плахотнюк Н. О. - Слово як архетип в епістемологічній проблематиці (2010)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду "перебувати у стані незначного сп'яніння внаслідок вживання алкоголю" на матеріалі німецької, англійської та української мов (2010)
Попова Н. М. - Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливість інтерв'ю (2010)
Рижикова м. Д. - Основні жанрові форми втілення сучасного англомовного лаудативного дискурсу (2010)
Романенко О. В. - Комунікативно-когнітивний підхід до викладання французької як другої іноземної мови у немовному ВНЗ (2010)
Рудковська А. Ю. - Художня подія як провідна текстова категорія французької готичної новели XX століття (2010)
Савчук Р. І. - Особливості лінгвонаративної організації екстрагетеродієгетичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Aimez-vous Brahms?" (2010)
Сидельникова Л. В. - Специфіка функціонування мовного знака у знаковій системі мови (2010)
Ситдикова І. В. - Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес (2010)
Скрипник А. В. - Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської (2010)
Сліпецька в. Д. - Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу (2010)
Смущинська І. В. - Французька лексикологія на сучасному етапі, основні здобутки і проблеми (2010)
Соболєва О. В. - Особливості вживання графічних тропів у текстах інтерв'ю (2010)
Соломарська О. О. - Сен-Жон Перс - сплав архаїки з сучасністю (2010)
Телецька Т. В. - Модальність об'єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект), Панченко І. В. (2010)
Угрин Т. В. - Зовнішні топоси французького медійного дискурсу стосовно українських політиків (2004-2009 рр.) (2010)
Фоменко О. С. - Культурні символи як спосіб мовної об'єктивації концепту ENGLISHNESS (2010)
Чистяк Д. О. - Концепції міфу в парадигмі французького постструктуралізму (2010)
Чорна Н. В. - Інтратекстуальність як прояв парадигматичних відношень у дискурсах Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, А. Биой Касареса, Ґ. Ґ. Маркеса (2010)
Шевченко М. Ю. - Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів (2010)
Шукало І. М. - Інституційність англомовного комп'ютерного рекламного дискурсу (2010)
Ярошевська М. О. - Маркери псевдоблизькості у французькому телевізійному дискурсі (2010)
Титул, зміст (2012)
Голобородько Я. - Рефлексії та медитації біля "сейфу часу" (про збірку Людмили Тарнашинської) (2012)
Єременко О. - Трагедія землі — часу — людини: синівський гріх і материнська покута (за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва), Сафонова А. (2012)
Євтушенко С. - Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка (2012)
Гінкевич О. - Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5—6 класів аналітико-синтетичних умінь (2012)
Назаренко Л. - Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою (2012)
Романишина Н. - Теорія і методика вивчення автобіографічного оповідання (2012)
Слотницька І. - Відтворення історичних подій у повісті А. Чайковського "За сестрою". Особистісно зорієнтований урок у 7 класі (2012)
Ситченко А. - Вивчаємо оповідання С. Васильченка "Свекор". 6 клас (2012)
Гончаренко О. - Формування літературно-аналітичних умінь учнів. Матеріали до аналізу повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма". 9 клас (2012)
Логвіненко Н. - Новий період розвитку української фантастичної прози (1960—1990 рр.) (2012)
Коробко М. - "Лісова пісня": міф чи реальність? (2012)
Васьківська Г. - Міф як першоджерело пізнання світу і людини (2012)
Свиридюк І. - Літературний вечір "Ні, я жива, я буду вічно жити!" (2012)
З редакційної пошти (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Основні принципи сучасної класифікації безпшотних авіаційних систем, Прусов Д. Е. (2012)
Харченко В. П. - Спостереження за повітряним рухом з використанням АБ8-В системи, Барабанов Ю. М., Грехов А. М., Газнюк М. О., Колчев М. В. (2012)
Павлова С. В. - Аналіз людського фактора під час керування сучасним повітряним кораблем, Благая Л. В. (2012)
Авер'янова Ю. А. - Інтерактивна глобальна мережа отримання, обміну та поширення метеорологічних даних (2012)
Сущенко О. А. - Структурний синтез комбінованої робастної системи управління з урахуванням зовнішніх координатних збурень (2012)
Vovk V. - Assessment of dynamic characteristic of unstable object at constant regime, Shevchuk D., Macuk N., Borisenko M. (2012)
Павлова С. В. - Мережеві технології систем СМ8/АТМ, Євтушенко О. М. (2012)
Грабовська О. Ю. - Причини виникнення ілюзій просторового орієнтування під час керування літаком (2012)
Павленко П. М. - Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки процесів управління виробничими даними, Дорошенко С. О., Трейтяк В. В. (2012)
Краснопольський А. О. - Методика формування звітів у мережевій архітектурі з трьома рівнями, Косьянчук О. А. (2012)
Іванкевич О. В. - Створення сховища наукових журналів на основі програмного забезпечення Open Journal Systems, Вахнован В. Ю. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудно-енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні розмірів елементів композиційного матеріал, Космач О. П. (2012)
Гаєв Є. О. - Ламінарний потік крізь трубу з легкопроникною шорсткістю на осі (2012)
Бордюг Г. Б. - Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів, Поліщук А. П. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Математичне моделювання динаміки процесів переносу при зневодненні та гранулюванні у псевдозрідженому шарі (2012)
Khimko A. - Technique of testing on fretting at the sphere-to-plane contact, Smirnova O. (2012)
Поперешняк С. В. - Граничний розподіл рангу сильнозаповненої випадкової матриці у полі СР(2) (2012)
Рудяк Ю. А. - Метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для неоднорідного основного напруженого стану (2012)
Коніцула Т. Я. - Інтегроване управління поводженням з твердими побутовими відходами, Довгатік М. С. (2012)
Бахова Н. И. - Информационные свойства геофизической среды, Чорная О. А. (2012)
Матвєєва О. Л. - Визначення оптимальної маси сорбенту "Еколан" для очищення води від нафтопродуктів, Демянко Д. О., Огданська I. 0. (2012)
Бовсуновський Є. О. Рябчевський О. В. - Вплив параметрів кислотної активації суглинку темно-бурого на його сорбційні властивості щодо іонів хрому (III), Годовська Ю. Я., Личманенко О. Г. (2012)
Шевченко Ю. С. - Метод картографування шуму від транспортних потоків у сучасному місті (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Модифікація поліакрилатної лакової водної емульсії двофункціональною ліоф ільністю, Ульянкіна Д. С, Таран Т. В. (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Вплив двофункцюнального ліофільного модифікатора на діелектричні властивості поліуретанової лакової водної емульсії, Таран Т. В., Ульянкіна Д. С. (2012)
Матвєєва О. Л. - Дослідження процесів шламоутворення в турбінних та індустріальних оливах, Маринич Т. О. (2012)
Войтко І. І. - Сорбція нікелю з вуглеводневих розчинів на глинистих мінералах, Манчук Н. М., Баглєй Є. В., Лащенко К. М., Бабанов В. В. (2012)
Кириченко В. І. - Вплив освітньої концепції на інформаційно-дидактичне забезпечення навчальних дисциплін вищої школи, Бойченко С. В. (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Покажчик статей, опублікованих у 2012 р. (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Математична модель для ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO, Кукуш О. Г., Знаковська Є. А. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання супутникового каналу передачі ADS-B повідомлень, Барабанов Ю. М., Грехов A. M. (2012)
Чепиженко В. И. - Виртуальные эйнштейновские силовые поля в синергии навигационного пространства сложных эргатических систем, Павлов В. В., Павлова С. В. (2012)
Горбунов В. В. - Імітатор психотропних ознак авіаційної події – ергономічний аспект тренажерної підготовки (2012)
Чигінь В. І. - Система візуалізації траєкторії метеорологічних куль-зондівї, Красюк О. П., Смичок В. Д. (2012)
Казак В. М. - Синтез алгоритмів багатоканальних систем електроживлення у відмовних ситуаціях, Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Синтез безпілотного літального апарата з сонячною енергетичною установкою, Горбач О. К. (2012)
Куклінський М. В. - Ступінь інтеграції України в міжнародну багаторівневу систему керування безпекою польотів, Холявкіна Т. В. (2012)
Чинченко Ю. В. - Програмні засоби для моделювання процесів виконання польотів у районі аеродрому, Поліщук С. Т. (2012)
Сущенко О. А. - Дослідження методів H∞ -синтезу систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв (2012)
Сушич О. П. - Вторинна обробка навігаційної інформації глобальної навігаційної супутникової системи (2012)
Луппо О. Є. - Визначення пропускної спроможності секторів районного центру за методологією Євроконтролю, Глушко О. В., Долматова Д. М. (2012)
Апенько Н. В. - Стан та перспективи авіаційного тренажеробудування (2012)
Приставка П. О. - Кросплатформенна технологія цифрової обробки потокового відео на основі локальних лінійних операторів, Ассаул А. В. (2012)
Приставка П. О. - Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів, Рябий М. О. (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Філоненко С. Ф. - Вплив глибини різання на закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання, Німченко Т. В. (2012)
Пузік О. С. - Гідродинамічні характеристики функціональних кавітаційних пристроїв, Глазков М. М., Ланецький В. Г., Зайончковський Г. Й., Тарасенко Т. В. (2012)
Першаков В. М. - Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення, Луценко О. К., Петрова Т. О., Соловйов О. С. Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення (2012)
Зеленкова В. А. - Малі архітектурні форми в дизайні інтер’єрів аеровокзалів (2012)
Березуцький В. В. - Теорія активних зіткнень у процесах електрокоагуляції домішок у водному технологічному середовищі (2012)
Тихенко О. М. - Дослідження поглинальної здатності рослин в умовах впливу стресорів за допомогою методу залишкової радіоактивності, Міхєєв О. М. (2012)
Кічата Н. М. - Джерела екологічної небезпеки субміської території, Заплатинський В. М. (2012)
Shtyka O. - Investigation of heavy metals concentration in soils in former airport zone, Bilyk T. (2012)
Архіпова Г. І. - Вплив тютюнопаління на організм людини, Макаренко Ю. С. (2012)
Бойченко С. В. - Физико-химические свойства и структурно-групповой состав прямогонных фракций нефтей месторождений Ирака, Ибрагим Асаад М. Али (2012)
Іванов С. В. - Термоокиснювальна стабільність реактивних палив з використанням фулерену як присадки, Єфименко В. В., Єфіменко О. В. (2012)
Трачевський В. В. - Плазмохімічне модифікування поверхні поліетилентерефталатних мембран, Молозовенко К. І., Зінченко М. В. (2012)
Бухало А. С. - Ферментивна активність вищого базидіального гриба Schizophyllum сommune, Дуган О. М., Максимюк М. Р., Ліновицька В. М. (2012)
Petrashchuk O. - Test of english for aviation personnel to meet ICAO language proficiency requirements (2012)
Харламова Т. І. - Тестування як вид контролю під час навчання англійській мові майбутніх авіаційних інженерів (2012)
Немлій Л. С. - Формування комунікативної компетенції диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Єременко О. - Українці на чужині: варіативність буття (за романом "Мальви" Р. Іваничука), Баранова О. (2012)
Привалова С. - Образ Марії в українській літературі, Вишневецька О. (2012)
Яценко Т. - Формування компетентного читача на уроках української літератури в основній школі (2012)
Адабір А. - Формування у старшокласників умінь інтерпретувати моральноестетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів (2012)
Небеленчук І. - Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя (за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") (2012)
Ульянова Г. - Інтимна лірика Лесі Українки. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах "Все-все покинуть"..., "Уста говорять" та в поетичній прозі "Твої листи..." (2012)
Черненко В. - Вічна загадка любові (за новелою Гр. Тютюнника "Три зозулі з поклоном") (2012)
Якобчук Я. - Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано. Текст і підтекст роману В. Підмогильного "Місто". 11 клас (2012)
Защипас В. - Шляхи вдосконалення мовної культури сучасного педагога та його вихованців. Вивчаємо поему М. Вороного "Євшан-зілля". 8 клас (2012)
Привалова М. - Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців (2012)
Защипас В. - "Мова — життя духовного основа". Усний літературно-музичний журнал, Лінкевич Л. (2012)
Бабійчук Т. - Екскурсія в музей Джозефа Конрада у Тереховому (2012)
Корж-Усенко Л. - Джерельній базі — широку основу (2012)
Дубровська С. - Основна мета — національно свідома особистість (2012)
Андрієвська В. В. - Деградація комунікації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (на прикладі п'єси Е. Йонеско "La Cantatrice chauve" (2009)
Андрійченко Ю. В. - Специфічні риси емотивного фону в художніх текcтах (2009)
Антонюк М. О. - Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "верх - низ" (2009)
Байоль О. В. - Мовленнєва репрезентація теми уведення в оману (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса (2009)
Бекетова О. В. - Публічне мовлення як особливий вид аргументативного тексту (2009)
Біла К. В. - Динаміка афіксального словотвору у словниковому складі французької мови доби Відродження (2009)
Бондаренко В. В. - Прототипова модель англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів, Боцман А. В. (2009)
Бондарєва Н. О. - Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови (2009)
Бутова І. С. - Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка (2009)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні (2009)
Васильчук Л. Ф. - Формальні і семантичні аспекти варіювання фразеологізмів-дериватів у контексті лексикографії (2009)
Володіна Т. С. - Семантична класифікація полісемічних відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови (2009)
Галицька O. Б. - Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі (2009)
Гарєєва М. Р. - Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій парадигмі (2009)
Гаценко І. О. - Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві (2009)
Гетьман З. О. - Засоби вираження актуалізації в іспанському розмовному мовленні (2009)
Головко О. Б. - Лексична об’єктивація тимчасових ознак концепту рух у сучасній іспанській мові (2009)
Горенко О. П. - Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного (2009)
Дмитракова Н. Ю. - До співвіднесеності теми діалогу з соціо-комунікативним статусом мовця (2009)
Дойчик О. Я. - Лінгво-стилістичні особливості концептуалізаціЇ людськоЇ екзистенціЇ у романах Джуліана Барнса "A History of the World in 101⁄2chapters", "Mertoland", "Staring at the Sun" (2009)
Дружбяк С. В. - Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) (2009)
Захарченко Н. В. - Стилістичні функції риторичного питання в полемічних трактатах Мартіна Лютера (2009)
Іванова О. Ю. - Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови (2009)
Іщенко Н. Г. - Лексичне значення словотвірних синонімів (2009)
Клименко О. С. - Особливості перекладу тексту мюзиклу Е. Вебера "The Phantom of the Opera" українською та російською мовами, Рудницька Н. М., Кузнєцов А. Ю. (2009)
Ковальова Т. П. - Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон "Джаз") (2009)
Колодій Б. М. - Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою (2009)
Копильна О. М. - Мовна оригінальність у творах О. Генрі як перекладознавча проблема (2009)
Korbozerova N. M. - Constituyentes del analisis gramatical (2009)
Костик О. І. - Модельна фраза, ідіоматичність та її структурне оформлення (2009)
Кривенок Ю. С. - Бінарні опозиції у структурі паратексту: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі передмови до роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея") (2009)
Кушнір О. П. - Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Локота О. П. - Абревіація як особливий спосіб утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі (2009)
Магушинець І. І. - Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові (2009)
Малиновська Г. Р. - Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) (2009)
Медчук І. В. - Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу (2009)
Михайленко В. М. - Табуйована лексика в текстах реклами (2009)
Михайленко О. П. - Іншомовні елементи у термінологічній системі української мови (2009)
Моісеєнко О. Ю. - Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки (2009)
Моренець І. М. - Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса –е-(а)- в сучасній іспанській мові (2009)
Ніколенко А. Г. - Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад (2009)
Осадча Ю. Б. - Особливості функціонування й сутнісні характеристики арабської медичної термінології (2009)
Охріменко В. І. - Модальне значення проблематичної достовірності у висловленнях імплікації дій / перебігу подій (на матеріалі італійської мови) (2009)
Пилипенко Р. Є. - Метафоричні репрезентації концепту пам’ять (на матеріалі німецькомовних фахових текстів) (2009)
Пілик В. В. - Інфраструктурні компоненти речення у турецькій газеті (2009)
Плоткіна М. Г. - Місце констативів у прагматичному просторі роману (на матеріалі складних речень романів Дж. Остін) (2009)
Пригодій С. М. - Перекладацька аберація (2009)
Рудківський О. П. - До проблеми визначення фонемної приналежності німецьких приголосних |x|, |ç| і |h| (2009)
Симдикова І. В. - Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції, Дубровіна А. В. (2009)
Сіленко Н. В. - Функціонально-семантичні особливості категорії модальності в турецькому рекламному тексті (2009)
Сліпецька В. Д. - Лексична довжина англійських інтрагалузевих термінів штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій та фінансово-економічної справи (2009)
Столярова А. А. - Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах (2009)
Толчеєва Т. С. - Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах (2009)
Турчин В. В. - Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові (2009)
Угрин Т. В. - Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку (2009)
Фу Цзін - Запозичений концепт Фен-шуй в російській мовній картині світу (2009)
Хайчевська Т. М. - Використання невербальних графічних засобів експресії у французькій прозі ХХ-ХХІ століть (2009)
Харченко О. В. - "Satiric News" як одне з джерел сучасного американського дискурсу комічного (2009)
Цимбалістий І. Ю. - Морфологічні ознаки іспанських усічених слів (2009)
Чернишова Ю. О. - Герменевтичний підхід до перекладу сучасних релігійних текстів (2009)
Шевлякова М. В. - До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественної Комедії" Данте) (2009)
Юрковська М. М. - Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів (2009)
Яременко Ю. А. - Лінгвокультурологічні проблеми терміна та дефініцій (2009)
Сидоренко В. - Вступ (2010)
Авраменко О. - Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" (2010)
Босенко А. - Даже, если бы… Страшная сказка для очень старших научных сотрудников (2010)
Метлёв А. - Феноменология праздности (2010)
Веселовська Г. - Параметри сучасної театральності: Транзит синтез - колаж - бриколаж (2010)
Герман Є. - Просторова графіка Анни Надуди (2010)
Скиба М. - Структура ойкумени (2010)
Кондратьєва М. - Мізансцена як засіб втілення режисерського бачення (2010)
Кондратьєва М. - Та, що не вміє кохати (2010)
Чепелик О. - Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва (2010)
Савчук І. - "Міф про твір" як спосіб розуміння сучасного музичного процесу (2010)
Сидоренко А. - Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (2010)
Кутузова Т. - Venezia: Игра в города и воды по правилам живописи Егора Толкунова (2010)
Несміянов І. - 13 ескізів до 8 вистав із коментарями автора (2010)
Протас М. - Гении европейской культуры XIX-XX веков (2010)
Ременяка О. - Об’єкт у просторі мистецтва (2010)
Скляренко Г. - "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини ХХ сторіччя (2010)
Кушнір Т. - Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій (2010)
Клековкін О. - Про часи, коли "театр іще й не починався…" і про те, коли народилося сучасне "мистецтво" (2010)
Булавіна Н. - Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик, Пилипенко І. (2010)
Пилипенко І. - Віктор Зарецький - педагог (2010)
Савицька Л. - Мистецтво Харкова на зламі сторіч (2010)
Овчинніков В. - Спогади про навчання у Київському художньому інституті (публікація документа Олени Кашуби-Вольвач) (2010)
Булавіна Н. - До історії створення Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (2010)
Козинко Л. - Фольклорні елементи у балетмейстерській творчості Алли Рубіної (2010)
Юр М. - Анаморфізм: Умови існування в сучасному живописі України (2010)
Ольховская Е. - Архитектурный дизайн выставочных комплексов на примере галерей современного искусства, Гамалия Е. (2010)
Урсу Н. - Міський пейзаж у творчості сучасних митців Кам’янеччини (2010)
Щербак Ю. - Сутінки: За живописним циклом Миколи Нєдзєльського (2010)
Пучков А. - Вікно у вікно: Про Гліба Вишеславського у галереї "Bottega" (2010)
Щербак Ю. - Спалах поверхні: Живопис Гліба Вишеславського у галереї "Bottega" (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Над прірвою: поза життям і житом (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Вчасно, влучно, лаконічно: Книга Віктора Сидоренка "Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до мистецьких спрямувань" (2008) (2010)
Шкепу М. - Мультимедійна утопія Оксани Чепелик (2010)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - "Знаковий" амбітний..., Клейменова О. (2014)
Рибак В. - Шлях до єднання (2014)
Цирфа Ю. - Національні інтереси. Перспектива—2014 (2014)
Романюк Т. - "Сьогодні я бачу, чого я не зробив, бо збоку, і з відстані років видніше. Я мрію про те, щоб нові політики це зробили, а я підказуватиму" (2014)
Чекаленко Л. - Роздуми про політичне майбутнє України (2014)
Соснін О. - Про необхідність використання світового досвіду у боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці (2014)
Сищук О. - Діагноз без прикрас (2014)
Романюк Т. - П'ятірка і... Антарктида (2014)
Клейменова О. - Наталія ОНІЩЕНКО: "Ніколи не зазнавала гендерної дискримінації. Але мій випадок є скоріше винятком" (2014)
Малієнко О. - Наука без кордонів (2014)
Курик М. - В електромагнітних тенетах: на роботі, у транспорті, вдома (2014)
Воля О. - У клініці (2014)
Умови публікації наукових статей у журналі "Віче" (2014)
Скобельський В. - Іван Момот: "Ініціатива громади має проявлятися в тому, що люди об'єднуються довкола конкретних справ..." (2014)
Кірієвська Л. - Влада без грошей - ілюзія (2014)
Бугаєць О. - Спортзал - за кошти села, району, області (2014)
Тищук Є. - Миколаївська облрада: "Коли один за всіх і всі за одного" (2014)
Вікторів В. - Орієнтир - Європейська хартія (2014)
Скрипник В. - Енергоефективне село (2014)
Марчук Л. - Буде порядок - життя зміниться на краще (2014)
Грицюк В. - Корсунь-Шевенківський - ключ до визволення Правобережної України, Лисенко О. (2014)
Павличко Д. - Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві (2014)
Славинський М. - "І руку вільную, мій друже, подай мені..." (2014)
Корніюк В. - Із Шевченком у серці (2014)
Славинський М. - Юрій ЩЕРБАК: "Сповідь потрібна завжди, бо вона очищає душу" (2014)
Труш Н. - "Призначення людини на землі — бути людиною. Тоді буде і професіонал" (2014)
Скобельський В. - "В лесу родилась елочка..." (2014)
Тищук Є. - Олег СКРИПКА: "Я таке Боже створіння, яке повинне писати музику!" (2014)
Супруненко В. - Єнісейський вектор (2014)
Пузикова Л. - Посланець із Юрського періоду (2014)
Малієнко О. - Гроза чемпіонів отримала "бронзу" (2014)
Дубровін С. - Стела ЗАХАРОВА-ХЛУС: "Здоров'я дітей - це те, чого ми прагнемо развиваючи спорт у нашій країні" (2014)
Дубровін С. - Коні - людям! І окремо - посадовцям! (2014)
Пузикова Л. - Ромашці наказано жити! (2014)
Іваненко Н. - Хто там на п'єдесталі? (2014)
Красовська О. - Столична історія у гривах. Короткий курс (2014)
Клейменова О. - Славімо нитку - вену текстильного пульсу! (2014)
Шестопалов В. М. - О некоторых результатах исследований, развивающих идею В. И. Вернадского о "газовом дыхании" Земли Статья 2. Глубинные процессы дегазации недр, Макаренко А. Н. (2014)
Мельничук Г. В. - Тектоніка і походження Волинського палеозойського підняття (2014)
Гранова А. К. - Геологическое строение кайнозойских отложений побережья Сасыкского лимана (Северо-Западное Причерноморье), Волынская В. О. (2014)
Поліщук А. М. - Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино-Поділля (2014)
Вдовенко М. В. - Історія вивчення палеозойських форамініфер України та їх значення для стратиграфії (2014)
Насєдкін Є. І. - Характеристики еолових потоків твердої речовини в зоні взаємодії суходолу та моря (2014)
Артеменко Г. В. - Возраст железисто-кремнисто-вулканогенной формации Чертомлыкского железорудного месторождения (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Шумлянский Л. В., Беккер А. Ю., Демедюк В. В., Гоголев К. І. (2014)
Дубина О. В. - Геохімічні та петрологічні особливості лужних гранітоїдів Українського щита, Кривдік С. Г. (2014)
Лялько В. І. - Дослідження гіперспектральних індексів червоного краю для визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С. (2014)
Ситников А. Б. - Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт–воздух–водоем", Ситникова В. А. (2014)
Демчишин Михайло Гордійович (До 80-річчя від дня народження) (2014)
Пам’яті Олександра Костянтиновича Щоголєва (2014)
Титул, зміст (2014)
Сищук О. - Парламент – вільний мікрофон (2014)
Рибак В. - "Верховна Рада фактично перетворилася на головний антикризовий центр, від якого залежить відновлення порядку та спокою в країні", – (2014)
Анатоленко Ю. - Закордон нам доможе (2014)
Анатоленко Ю. - Протестувальники відстоюватимуть права в Європейському суді (2014)
Романюк Т. - Хроніка протестів (2014)
Беккер І. - Амністія: спроба №... (2014)
Кожем’якін А. - Проблеми застосування "духу" і "букви" Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань": погляд законодавця (2014)
Ющик О. - Влада народу і конституційний процес в Україні (2014)
Мірошниченко Ю. - Баланс інтересів як принцип консенсусної демократії: до постановки проблеми (2014)
Барабаш Ю. - Модернізація держави як конституціоналізм у дії* (2014)
Романюк Т. - Леонід КРАВЧУК: "Це моя Україна, з якою я живу вісімдесят років, тішуся, що вона є державою незалежною і я маю до цього причетність" (2014)
Цирфа Ю. - Світ. Український резонанс. Сумний контекст (2014)
Цирфа Ю. - Давос-2014. Реорганізація світу: наслідки для суспільства, політики та бізнесу (2014)
Сищук О. - Народний депутат України Оксана КАЛЕТНИК: "Владі потрібні прозорість і діалог" (2014)
Скрипник О. - Концепція обріїв, що... віддаляються, Малієнко О. (2014)
Беккер І. - Діагноз: бідність (2014)
Лобач Т. - Важкий іспит на зрілість (2014)
Марчук Л. - "Громада більший чоловік, ніж пан,"- (2014)
Скрипник В. - Владу інспектуватиме громада (2014)
Скобельський В. - У пошуках правди (2014)
Козак І. - Народна рада вже є. А повноважень ще немає (2014)
Марчук Л. - Найвищими представницькими органами в західних областях України залишаються обласні ради (2014)
Тищук Є. - "Мир, взаємоповага й уміння чути одне одного – це перше, що сьогодні потрібне всім українцям" (2014)
Франківський Т. - Київрада ухвалила бюджет (2014)
Ткаченко В. - Анатолій ПРИСЯЖНЮК: "Моє завдання – закрутити цю машину так, щоб позитивні зміни відбувалися на кожній ділянці роботи" (2014)
Тихонов Є. - Скільки коштує товар "кольору хакі" (2014)
Дубровін С. - Загадки війни. Правда з глибин землі (2014)
Тищук Є. - "Успіх реформи залежатиме від конструктивного діалогу між працедавцем і профспілками" (2014)
Дубровін С. - Олімпіада-2014: від України - 43 спортсмени (2014)
Клейменова О. - У тенетах примарної осілості (2014)
Чурюмов С. - Гороскоп генія (2014)
Красовська О. - "...Душа і дума добро навчилася любить" (2014)
Романюк Т. - Роби те, що хочеш... і все в тебе вийде (2014)
Титул, зміст (2009)
Валентина Давиденко (2009)
Катерина Левченко (2009)
Володимир Вусик (2009)
Дар' я Горлиця (2009)
Богдан Скробут (2009)
Прокопович Т. - Володимир. Трагедокомедія. Переклад Валерія Шевчука (2009)
Ворона П. - Від Богдана до Івана… (2009)
Безотосний М. - Мова – основа формування української нації (2009)
Ткаченко Т. - Слова великої любові... З пошаною про видатного філолога, педагога, громадського діяча Л. І. Мацько, Денискіна Г. (2009)
Оголевець A. - Лінгвоестетичний аналіз поезії Т. Г. Шевченка "Як я маю журитися…” (2009)
Вишневська Г. - Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація”) (2009)
Шумейкіна А. - Сучасний підхід до аналізу семантичної структури багатозначного слова (2009)
Корнєва Л. - Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад, Сологуб Л. (2009)
Сулима М. - Драма про Івана Мазепу (2009)
Білик Г. - Трагедокомедія долі Теофана Прокоповича (2009)
Мацапура В. - Особливості міфологізації козацького минулого в "українських” повістях Миколи Гоголя (2009)
Генералюк Л. - Міжвидова взаємодія в літературній творчості Тараса Шевченка: гіпотипозис-жанр (2009)
Григоренко І. - Особливості епістолярної літературної критики в листуванні Панаса Мирного з Михайлом Коцюбинським (2009)
Свалова M. - Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) (2009)
Кушнірова Т. - Інтерпретація категорії "жанр” у сучасному літературознавстві (2009)
Білик Г. - Ольга Ніколенко: "Гоголь – одне з наших величезних національних надбань” (2009)
Білик Г. - Наталія Білан: "Маємо всі перспективи стати помітним туристичним центром України” (2009)
Радько П. - Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша "Чорна рада” (2009)
Бабенко Л. - Як викорінювали український буржуазний націоналізм у викладанні української мови в Полтавському педінституті (Євген Михайлович Кудрицький) (2009)
Ревегук В. - Українське національно-патріотине підпілля на Полтавщині (1941–1945 рр.) (2009)
Майфет Г. - Pro memoria praeceptoris (Я. Ф. Неврлі). Упорядкування та вступне слово Анни Оголевець (2009)
Титаренко Г. - Будинок редакції "Рідного краю” в Полтаві (2009)
Степаненко Н. - Євген Гребінка – "один із перших орачів нашої літературної ниви” (за матеріалами часопису "Рідний край” (1905–1916 рр.)) (2009)
Степаненко М. - "Живописець правди” Григір Тютюнник у щоденниковій версії Олеся Гончара (2009)
Танана Р. - Олена Пчілка на Шевченковій Могилі. До 160-річчя від дня народження Олени Пчілки (2009)
Чернов А. - Микола Омелянович Степаненко (2009)
Браїлко Ю. - Був зразком для вірних: Парфеній Левицький (2009)
Шкурка М. - Романс Є. П. Гребінки "Очі чорнії”: повернення на історичну батьківщину. 165-річчю романсу "Очі чорнії” присвячується (2009)
Шендрик Л. - І. Ф. Павловський (1851–1922) – перший директор музею історії Полтавської битви (2009)
Сальнікова O. - Проблема інтеграції культурних цінностей імперського часу в духовне надбання сучасної України (на прикладі пам’яток Полтавської битви) (2009)
Орлова О. - Іконографія Івана Мазепи: далі буде (2009)
Шебеліст С. - "Мазепа-фест”: свято українського формату (2009)
Видатному полтавцеві В. С. Оголевцю – 125 років (2009)
Гайдамака В. - "Рости, квітуй, роди, наша "Калино”, нехай твій cпів злітає до зірок!” (2009)
Степаненко М. - Він піснею вкраїнською "будить найкращі струни в наших душах” (вітання професору Григорію Левченкові і його "Калині” в ювілейний день) (2009)
Наталії Василівні Хоменко - 75! (2009)
Степаненко М. - Таїна творчості (Рецензія на книгу: Вокальчук Галина. Словотворчість українських поетів ХХ століття: Монографія. – Острог: Національний університет "Острозька академія”, 2008. – 536 с.) (2009)
Дичко І. - Стезя М. В. Костенка (Рецензія на збірку: Костенко Микола.Стезя: Поезія. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 120 с.) (2009)
Луньова Т. - Весна іде, нові ідеї несе: ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” (Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 26–27 лютого 2009 року) (2009)
Титул, зміст (2012)
Дига Н. - Творча діяльність професора Ніли Йосипівни Волошиної з проекцією на сьогодення. Круглий стіл на вшанування пам'яті провідного науковця, вченого, людини доброї і щирої душі (2012)
Халін В. - Пам'яті вченогометодиста. Рецензія на біобібліографічний покажчик "Ніла Йосипівна Волошина", Лісовський А. (2012)
Іванишин П. - Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу (2012)
Голобородько Я. - Стильовий гербаріум Мар'яни Савки (2012)
Шуляр В. - Методика організації рефлексії на уроці літератури (2012)
Логвіненко Н. - Рецензія на науково-методичний посібник "Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної) освіти" В.І. Шуляра (2012)
Кошара Ю. - Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) (2012)
Фасоля А. - Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички (2012)
Ревчук С. - Розробка компетентнісних завдань з української літератури (2012)
Черненко В. - Правда, обпалена війною. Доля народу крізь призму авторського бачення та оцінки Олександра Довженка в кіноповісті "Україна в огні" (2012)
Шепель С. - Вивчаємо "Казку про яян" Емми Андієвської (2012)
Мовмига Ю. - Я — особистість. Виховна година, присвячена Олександру Жданову, колишньому випускнику гімназії (2012)
Філіна Т. - Слово про вчителя (2012)
Целищев О. - Педагогічна та методична діяльність Л.А. Назаренко (2012)
Назаренко Л. - Проектно-конструкторська модель уроку літератури. Драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки (2012)
Кравченко В. - Голосом степу про любов (2012)
Дига Н. - Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі "Сонячна машина" Володимира Винниченка, Юхименко І. (2012)
Романишина Н. - Методика вивчення малої прози О. Довженка на основі теоретиколітературознавчої рефлексії (2012)
Вертій О. - За законами Роду (2012)
Титул, зміст (2009)
Указ Президента України (2009)
Вітання Президента України колективові ПДПУ мені В. Г. Короленка з нагоди 95-річчя (2009)
Вітання Міністра освіти і науки України колективові ПДПУ імені В. Г. Короленка з нагоди 95-річчя (2009)
Степаненко М. - Слова подяки викладачам і співробітникам – ветеранам Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2009)
Єрмак O. - Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: з історії перших десятиліть діяльності, Білик Г. (2009)
Кудряшов Г. - Vivat Academia! (2009)
Балагура Т. - Уклоняюся тобі, рідний (2009)
Сергій Осока (2009)
Марина Свалова (2009)
Алла Матчук (2009)
Олександр Печора (2009)
Плотникова Р. - Русоп’ят (2009)
Ульяненко О. - Пророк. Уривок з роману (2009)
Калита В. - Інтернет – погана штука (2009)
"Ми в шинку час проводимо інтелектуально” (2009)
Гузікова M. - Із циклу "Украдені сни” (2009)
Кравець Т. - Із збірки "Коректура осінніх кроків” (2009)
Горлиця Д. - Страшна бувальщина (Про Великий Голод в Україні) (2009)
Мучник А. - Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (Управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу), Ворона П. (2009)
Луньова Т. - Точка, що зникає на горизонті (Переглядаючи фільм "Vanishing point”) (2009)
Семенко С. - Проблема національного виховання української молоді в публіцистиці Олени Пчілки (2009)
Тарасевич Н. - Лицар педагогічної майстерності (Про видатного ректора і навчителя вчителів Івана Андрійовича Зязюна), Король Л. (2009)
Радько Г. - Фанатично залюблений у літературу (Петру Кузьмичу Загайкові присвячується) (2009)
Баландіна Н. - Мовні індикатори функцій конвенційних висловлювань (2009)
Бобух Н. - Антонімічно-синонімічні парадигми в поетичному дискурсі (2009)
Вокальчук Г. - Індивідуально-авторська номінація в українській поезії 10–30-х років ХХ століття (2009)
Українець Л. - Конотаційні властивості ритмічної паузи в ліриці М. Бажана (2009)
Сарапин В. - "…По-нашому і про нас писати…”: "Наталка Полтавка” Івана Котляревського як національна художня опозиція до водевілю "Казак-стихотворец” Олександра Шаховського (2009)
Зінченко Н. - Жанрово-стильова своєрідність фольклорно-етнографічних оповідань О. Стороженка (2009)
Мелешко В. - Сучасний книжник Валерій Шевчук (2009)
Дереза Л. - Про неуникну єдність протилежностей (оповідання В. Шевчука "Жінка-змія”) (2009)
Шиловська Т. - Динаміка інтимного мотиву в поезії Дмитра Павличка (2009)
Стороха Б. - Die andere seite: подорож у забуття. Література "темного” декадансу (2009)
Шебеліст С. - Євген Сверстюк: "Я не збирався виїжджати з Полтави” (2009)
Дончик В. - Непохитність слова (2009)
Білик Г. - Фреска на пам’ятник Майстрові (2009)
Степаненко М. - Олесь Гончар і Віталій Коротич: "…Від похвали до хули…” (2009)
Бабенко Л. - Політичні репресії 1920–1930-х років у Полтавському педагогічному інституті (2009)
Пащенко В. - Патріарх Володимир (Василь Романюк): в’язень совісті, борець за незалежність України (2009)
Степаненко Н. - "Тарас Шевченко є наш дорогий скарб, є коштовний самоцвіт український” (Про працю Олени Пчілки "Український національний скарб: Історично-літературний дослід” у "Рідному Краї”) (2009)
Ханко В. - Творчі ужинки Георгія Шибанова (2009)
Орлова О. - Вхід вільний для вільних (2009)
Ожоган В. - На шляху поступу української аспектології (Рецензія на монографію: Калько М. Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2008. – 384 с.) (2009)
Дичко І. - Уголос про "Голос ветерана” (Рецензія на видання: Голос ветерана: Альманах. – Полтава: АСМІ, 2009. – Вип. 10. – 206 с.) (2009)
Бабенко Л. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Держава і церква в Україні за радянської доби” (2009)
Волощук Ю. - Не меркне його слава у віках: Всеукраїнська наукова конференція "Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть” (2009)
Пустовіт Т. - У день Покрови Пресвятої Богородиці Полтава пошанувала пам’ять Петра Ротача (2009)
Титул, зміст (2014)
Світланова В. - Росія без оголошення війни ввела свої війська на территорію України (2014)
Романюк Т. - Місія: об’єднати країну, Сищук О. (2014)
Цирфа Ю. - Високі договірні сторони.., або Межі дипломатичного протистояння (2014)
Чекаленко Л. - Історія процесу перепідпорядкування Кримської області Україні (2014)
Цирфа Ю. - Оновлений курс на асоціацію: нові пропозиції, нові європерспективи (2014)
Славинський М. - Час боротися й час творити (2014)
Костенко О. - Моральні імперативи Майдану (2014)
Сищук О. - Парламент, який змінив країну: хроніка подій (2014)
Беккер І. - Арсеній ЯЦЕНЮК: "Це уряд камікадзе" (2014)
Романюк Т. - Хроніка протестів (2014)
Марчук Л. - Небесна сотня (2014)
Цирфа Ю. - Міжнародна кримінальна юстиція: індивідуальний підхід (2014)
Грицюк В. - Весняний наступ Українських фронтів, Лисенко О. (2014)
Тищук Є. - Дивосвіт Таврійського краю (2014)
Тищук Є. - Одеса не купилася! (2014)
Пузикова Л. - Тінь злої долі: БТРи, люди в масках із автоматами в руках (2014)
Скобельський В. - Харків: ситуація в місті залежить від стабілізації ситуації в державі (2014)
Стріха М. - Українська наука: перед точкою біфуркації (2014)
Гай В. - Жінки, жінки - краса і мудрість (2014)
Ясень М. - "Я вже й забув, коли писав лірику" (2014)
Смирнова Т. - Освіта: грані віддзеркалення нації (2014)
Красовська О. - "Гори до нього горнуться, сонце - на вістрі пера" (2014)
Славинський М. - "Живопис - моя майбутня професія, мій хліб насущний..." (2014)
Іваненко Н. - "Любітеся, брати мої, Україну любіте...", Борисенко М. (2014)
Корніюк В. - Лео Мол – скульптор від Бога (2014)
Славинський М. - Юрій МУШКЕТИК: "Я не марнославний..." (2014)
Клейменова О. - У пісню щастя наспівав (2014)
Дубровін С. - Олімпійське "золото": Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна. Плюс "бронза": Віта Семеренко. (2014)
Погребна О. - В гостях у "Кияночки", або Танцювальний простір для кожного (2014)
Марчук Л. - Художники, які малюють картини не пензлем, а внутрішнім вогнем (2014)
Титул, зміст (2012)
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012—2013 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 року № 1/9-426) (2012)
Голобородько Я. - Художні стратегії Тумаса Транстрьомера. Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року (2012)
Овдійчук Л. - Реальний і паралельний світ, або На березі сподівань Галини Малик (2012)
Клименко Т. - Образ книги (книжника, письма) у "Повісті минулих літ" (2012)
Беценко Т. - Народнопісенні універсалії в індивідуальноавторській інтерпретації Михайла Стельмаха (2012)
Логвіненко Н. - М. Стельмах: компетентнісний підхід до з'ясування самобутнього світу творчості письменника (2012)
Васьківська Г. - Знання про людину як основа формування соціальної компетентності (2012)
Фасоля А. - Етапність формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури (2012)
Яценко Т. - Формування літературної компетентності учнів у процесі вивчення творчості А. Дімарова (2012)
Бондаренко Л. - Українська література 10-х років ХХ століття (методичний варіант вивчення теми) (2012)
Попович Н. - Урок за новелою О.Гончара "За мить щастя" (2012)
Назаренко Л. - "Його голос до рідного краю долітав, наче краплі роси". Життя і творчість Миколи Холодного (2012)
Сушко Л. - Поет материнського смутку і материнської величі. Літературно-музична композиція з нагоди 100-річчя від дня народження Андрія Малишка (2012)
Андрійчук О. Я. - Вплив місця народження та гендерної приналежності на компоненти здоров’я в якості життя студентів, Касарда О. З. (2015)
Васьков Ю. В. - Шляхи реалізації інтерактивних методів в освітньому процесі студентів вищих навчальних закладів, Сизонєнко І. Є. (2015)
Джим В. Ю. - Порівняльний аналіз методик тренування та особливостей харчування кваліфікованих бодібілдерів в підготовчому періоді загально-підготовчого етапу (2015)
Ермолаева Я. С. - Уровень тревожности, как один из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах (2015)
Желєзний О. Д. - Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в Житомирських лікувально-відновних закладах, Засік Г. Б., Мухін В. М., Склярова Н. О. (2015)
Іонова О. М. - Салютогенетичний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Левченко В. А. - Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систолічного артеріального тиску (2015)
Михнов А. П. - Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки (2015)
Пічурін В. В. - Копінг-стратегії студентів і психологічна готовність до професійної праці (2015)
Романовська-Толлочко А. - Виховна компетентність та рівень емоційної інтелігентності вчителів (2015)
Славитяк О. С. - Особенности влияния различных режимов тренировки на динамику силовых показателей бодибилдеров на этапе специализировано-базовой подготовки (2015)
Трояновская М. Н. - Определение уровня координационных качеств старшеклассниц в процессе занятий биатлоном с помощью стабилографии (2015)
Шамардін В. М. - Структура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі, Хоркавий Б. В. (2015)
Щепотіна Н. Ю. - Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації (2015)
Medynskyi S. V. - Characteristic of professional preparation content of the USA most common majors of parks, recreation, leisure, and fitness studies division (2015)
Титул, зміст (2012)
Голобородько Я. - Силуети інтелектуального лідера (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового) (2012)
Шевцова Л. - "Я з зорею встав до справи, Україні долі ждучи" (2012)
Христо В. - Формування читацьких інтересів старшокласників на матеріалі сучасної української прози (2012)
Шуляр В. - Особливості діяльності суб'єктів сучасного уроку літератури на компетентнісній основі (2012)
Братко В. - Формування культурологічної компетентності на уроках літератури (2012)
Ямковий В. - Учитель, яким ми пишаємося, Липська А., Бойко Д. (2012)
Слюсар Р. - "Посол божественного слова". Сонети Івана Редчиця (2012)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок перший: Іван Франко — світоч національно-культурного відродження України (2012)
Логвіненко Н. - "Той, хто боїться розплескати вічність". Практичнізаняття за фантастичними творами Віктора Савченка (2012)
Свиридюк І. - Будителі української свідомості на західноукраїнських землях І половини ХІХ століття, Орленко Л. (2012)
Романюк П. - Співець дитячої душі і природи. Присвячується світлій пам'яті Миколи Никаноровича Магери (2012)
Приліпко Н. - Свято осені (2012)
Барановська В. - Складносурядне речення, його будова, засоби зв'язку в ньому. 9 клас (2012)
Баранчук О. - Правила вживання апострофа. Використання спадщини Василя Сухомлинського. 5 клас (2012)
Бачинська Н. В. - Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) (2015)
Бойчук Р. І. - Теоретичне обгрунтування програми цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей учнів на уроках фізичної культури з елементами спортивних ігор (2015)
Вдовенко Н. В. - Практичні рекомендації щодо профілактики та корекції дефіциту заліза в організмі спортсменів, Іванова А. М., Лошкарьова Є. О. (2015)
Верховська М. В. - Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Дейнеко А. Х. - Формування культури рухової діяльності учнів 5-6 класів засобами основної гімнастики (2015)
Єрмакова Т. С. - Індивідуалізація формування культури здоров’я школярів у польських школах (2015)
Карабанов Є. О. - Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва (2015)
Карапузова Н. Д. - Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2015)
Литвиненко Ю. В. - Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации, Садовски Е., Нижниковски Т., Болобан В. Н. (2015)
Лук’янова Ю. С. - Здоров’язберігаючий підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (2015)
Орлов А. А. - Оптимізація тренувального навантаження у важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Притула О. Л. - Професійна підготовка учителів фізичної культури до застосування національних бойових мистецтв у професійній діяльності (2015)
Таможанская А. В. - Уровень школьной тревожности девочек 12-13 лет с различными видами осанок (2015)
Тищенко В. О. - Особливості навчально-тренувального процесу гандболістів вищої кваліфікації між турами змагального періоду (2015)
Zwolińska D. - Social support of mentally retarded persons, Podstawski R., Nowosielska-Swadźba D., Jendrysek M. (2015)
Артемов В. Ю. - Історико-педагогічна сутність феномена деонтологичної компетенції (2014)
Бугрій В. С. - Освітньо-виховна діяльність краєзнавчих музеїв Лівобережної та Слобідської України у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Коробченко А. А. - Навчальна література з природознавства початку ХХ століття (2014)
Лещенко Е. В. - Характер неперервної освіти в рецепції М. Корфа (до 180-річчя від дня народження М. Корфа) (2014)
Подоляк М. В. - Персонологія Степана Балея (2014)
Стадник О. Г. - Докорінні зміни якості підручників географії в умовах переосмислення значення географії як науки та навчального предмету (початок XX ст.) (2014)
Фунтікова О. О. - Педагогічний аналіз сенсорної та перцептивної активності молодшого школяра: історичний аспект (2014)
Акімова О. М. - Теоретичні аспекти організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів, Шемигон Н. Ю. (2014)
Аронова Р. С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах (2014)
Бахмат Л. В. - Взаємозв’язок самооцінки та професійної педагогічної самосвідомості (2014)
Беспарточна О. І. - Вивчення андрагогіки як навчальної дисципліни: теоретико-методологічний аспект (2014)
Бєляєв С. Б. - Методологічні основи створення системи професійної підготовки майбутнього вчителя до розробки та використання педагогічних технологій (2014)
Білянін Г. І. - Сучасні інновації в системі освіти Чернівецької області (2014)
Большукіна А. В. - Технологія реалізації моделі управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах (2014)
Бочарникова Т. Ф. - Комп’ютерна презентація як форма організації квазіпрофесійної іншомовної діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Варецька О. В. - Підходи до визначення сутності поняття "соціальна компетентність особистості” (2014)
Василенко М. М. - Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера (2014)
Воскобойник Т. А. - Емоційна грамотність педагога як складова його професійної компетентності (2014)
Гальченко Д. О. - Використання комп’ютерних математичних пакетів у вивченні диференціальних рівнянь (2014)
Гашенко І. О. - Теоретико-дидактичні основи індивідуалізації на етапі розвитку сучасної системи освіти (2014)
Горобець Т. В. - Імпровізація – ефективна складова занять з акомпанементу студентів вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації відділення "Музичне виховання”, Шкоба В. А (2014)
Дубініна О. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання в математичній підготовці інженерів-програмістів (2014)
Дяченко М. Д. - Самовдосконалення майбутніх журналістів як процес особистісного зростання: орієнтація на конкурентоспроможність (2014)
Єфімова В. М. - Зміст підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Желанова В. В. - Концептуальні засади формування смислової сфери майбутнього педагога у ВНЗ (2014)
Зданевич Л. В. - Аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах східної Європи і пострадянського простору (2014)
Кобец В. Н. - Самоэффективность в общении студентов-менеджеров и её формирование в процессе обучения (2014)
Коршун Т. С. - Аналіз світового досвіду електронної освіти (2014)
Крамаренко А. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи: екологоорієнтований аспект (2014)
Криволап О. Ю. - Розвиток творчої активності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки (2014)
Кузнецова О. В. - Значення педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2014)
Ландо О. А. - Використання здоров’язбережних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Лещенко Г. А. - Особливості професійної діяльності фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2014)
Макаренко І. Є. - Роль самоефективності педагога в забезпеченні його високих професійних досягнень (2014)
Мамон О. В. - Алгоритм формування самооцінки навчальної діяльності студента з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Молчанюк О. В. - Розкриття проблеми успішності навчання в науково-педагогічній теорії, Сичова Н. М. (2014)
Моргунцова С. А. - Роль самостійної роботи студента в системі організації навчального процесу (2014)
Орел-Халік Ю. В. - Філософські, соціологічні та педагогічні витоки фахової культури медичного працівника (2014)
Пилипенко Н. В. - Особливості підготовки майбутнього вчителя до формування естетичної культури дитини (2014)
Понікаровська С. В. - Європейський досвід професійної орієнтації: Німеччина, Франція (2014)
Рацул О. А. - Зміст і структура інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Редчук Р. О. - Структура готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Салань Н. В. - Модель формування готовності майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи у закладах освіти (2014)
Сватьєв А. В. - Поняття "Спорт” як системотвірний елемент внутрішньої структури особистості майбутніх тренерів-викладачів (2014)
Сиваш С. В. - Особливості процесу становлення молодого педагога в процесі професійної діяльності (2014)
Слухенська Р. В. - Розвиток професійної культури діалогу майбутніх лікарів у процесі формування духовно-творчого потенціалу (2014)
Сокирко О. С. - Корекційна методика розвитку пізнавальної сфери глухих дітей 5–6 років у процесі навчання плавання, Кемкіна В. І. (2014)
Сокол І. М. - Концептуальний зміст поняття "Квест” (2014)
Сущенко Л. О. - Педагогічна практика майбутніх учителів: орієнтири сучасності (2014)
Сущенко Р. В. - Аналіз генезису феномена "Управлінська культура” з метою вдосконалення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту (2014)
Сущенко Т. І. - Дидактичні цінності сучасного педагогічного процесу (2014)
Тарасенко Р. О. - Фахово орієнтовані ресурси сучасного інформаційного простору як джерело інформаційної підтримки професійної діяльності перекладача (2014)
Трегуб С. Є. - Формування мовленнєвої компетенції майбутнього медичного фахівця (2014)
Трофімук К. В. - Удосконалення активного словника професійної лексики в контексті формування педагогічних цінностей майбутніх викладачів (2014)
Фоломєєва Н. А. - Театр-студія естрадного вокалу як один з видів музично-естрадної діяльності в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва та керівника шкільного естрадного колективу (2014)
Чевичелова О. О. - Особливості формування професійної мобільності майбутніх інженерів у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Шаповалова І. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення (2014)
Шацька Н. М. - Реалізація умов формування в шкільних педагогів ціннісного ставлення до україномовної культури в інститутах післядипломної освіти (2014)
Школа І. В. - Метод проектів як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей (2014)
Янісів Ю. О. - Впровадження інновацій в українській освіті (2014)
Куринная А. Ф. - Ведущие формы работы на уроках русского языка с учётом словоцентрического подхода (2014)
Тищенко О. І. - Виховання громадянської позиції школярів (2014)
Толочко Р. М. - Музика в системі педагогічного стимулювання художньо-естетичної діяльності молодших школярів (2014)
Гуменюк С. В. - Опитування викладачів щодо формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Куліченко А. К. - Проектне навчання як вид самостійної роботи на заняттях з іноземної мови в медичному університеті (2014)
Смолярчук О. Ф. - Особливості змісту підготовки філологів англійської мови в Китайському університеті Гонконгу (КНР) (2014)
Щепова Д. Р. - Соціально-гуманітарна підготовка фахівців аграрних ВНЗ: аналіз стану та перспективи розвитку (2014)
Ювілей В. П.Черних (2015)
Зупанець К. О. - Розробка алгоритму оцінки побічних явищ/реакцій під час проведення клінічного випробування лікарських засобів (2015)
Ратушна К. Л. - Розробка методики оцінювання та контролю системи управління даними у клінічних випробуваннях за допомогою ключових показників ризиків (2015)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та ω-3 поліненасичених жирних кислот на рівні цитокінів у хворих із серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (2015)
Nalyotov A. V. - The assessment of the stomach secretory function in children with chronic gastroduodenal pathology (2015)
Панфілова Г. Л. - Дослідження стану фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих в Україні (2015)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація” за 2014 рік (2015)
Крижна С. І. - Cкринінг діуретичної активності в ряду нових похідних оксамінових кислот, Литвинова О. М., Березнякова М. Є., Фоміна Г. П. (2015)
Геруш О. В. - Вплив гранул "Полігербагастрин" на стан жовчовидільної функції печінки щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Яковлєва Л. В. (2015)
Litvinenko G. L. - The study of the effect of substance L486-0021 on the course of the experimental pulmonary edema in rats, Iakovlieva L. V., Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Chernykh V. P. (2015)
Kashpur N. V. - The immunomodulatory effect of Asperula odorata L. and Asperula humifusa M. Bieb. Besser dry extracts, Yurchenko N. S., Ilyina T. V., Kovalyova A. M., Goryacha О. V., Smilyanska M. V., Peremot S. D. (2015)
Крижна С. І. - Динаміка активності перекисного окиснення ліпідів в умовах гострої реґіонарної ішемії міокарда, Березнякова М. Є., Литвинова О. М., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Авідзба Ю. Н. (2015)
Ювілей В. П. Черних (2015)
Vlasov S. V. - Synthesis and the study of the antimicrobial activity of 3-amino-5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-N-aryl-3,4-dihydrothieno(2,3-d)pyrimidine-6-carboxamides, Kovalenko S. M., Osolodchenko T. P., Chernykh V. P. (2015)
Nosulenko I. S. - Synthesis and modification of 2-2-(8-R1-9-R2-10-R3-3-R-2-оxo-2Н-(1,2,4)triazino(2,3-с)quinazoline-6-yl)thio)acetic acids aimed at searching effective substances with the antibacterial and antifungal activity, Voskoboynik O. Yu., Berest G. G., Kovalenko S. I., Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M. (2015)
Labuzova Yu. Yu. - VOltammetric determination of cefotaxime using potassium peroxomonosulfate (2015)
Komarytskyy І. L. - Verification of HPLC for the quantitative determination method of nifedipine in tablets, Khanin V. A., Bevz N. Yu., Georgiyants V. А. (2015)
Ievtifieieva O. A. - The assessment of the method for quantitative determination of prednisolone in the ointment by the reaction with phenylhydrazine, Proskurina K. I., Ganieva O. M., Kirdan V. T. (2015)
Fedchenkova Yu. A. - The study of the elemental composition of summer squash (Cucurbita pepo L.), Batyuchenko I. I., Khvorost O. P. (2015)
Kovalyova T. - The study of the properties of emulsions based on sepiplus 400, Polovko N. (2015)
Pul-Luzan V. V. - Substantiation for selecting a preservative when developing the gel with essential oils for treating diseases of the upper respiratory tract, Strilets O. P., Martynuk T. V. (2015)
Petrovskaya L. S. - Development of the shampoo for children, Zhuk O. V., Baranova I. I. (2015)
Kotvitska А. А. - Analysis of the assortment of immunobiological medical products used for children routine immunization at the Ukrainian pharmaceutical market, Kononenko О. V. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського