Кушакова-Костицька Н. В. - Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: дискусія продовжується, Сидорчук Ю. В. (2013)
Ірхін Ю. Б. - Психолого-кримінологічні засади впливу засобів масової інформації на імідж міліції та правосвідомість молоді (2013)
Медведєв В. С. - Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді: проблема проституції, Шевченко О. М. (2013)
Скулкіна К. М. - Ксенофобія як психолого-правова проблема, Ваврик Т. Ю. (2013)
Мойсеєва О. Є. - Можливості використання теоретичних положень основних напрямів психології особистості у корекції агресивності (2013)
Захаренко Л. М. - Особливості ціннісного компоненту життєвої перспективи курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2013)
Малкова Т. М. - Сприйняття та оцінювання навчально-виховного процесу й формування професійних намірів курсантів-першокурсників (2013)
Бондаренко В. В. - Методика підготовки майбутніх правоохоронців до протиборства із супротивником, озброєним ножем, Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. (2013)
Пліско В. І. - Навчання прийомам фізичного впливу та рукопашного бою на основі раціонального співвідношення теоретичних і практичних занять, Бутов С. Є. (2013)
Радомський І. П. - Самоосвіта як важлива складова самореалізації працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльності (2013)
Nitenko O. V. - The newest master’s degree programmes in universities of Austria (2013)
Волошина О. В. - Особистісні детермінанти формування суб’єктивних стратегій розвитку керівників органів внутрішніх справ (2013)
Лигун Н. В. - Психологічні чинники ефективного управлінського впливу в органах внутрішніх справ (2013)
Чижевський С. О. - Удосконалення стилю керівництва колективом підрозділу внутрішніх військ МВС України як завдання діяльності психолога (2013)
Хлонь О. М. - Психологічний аспект здійснення ефективної управлінської діяльності при прийнятті рішень, пов’язаних із ризиком (2013)
Паламарчук В. В. - Аналіз психологічної готовності застосування вогнепальної зброї працівниками міліції, Арутюнов С. О., Дьоміна М. С. (2013)
Александров Д. О. - Психологічні механізми особистісної деформації працівника органів внутрішніх справ як наслідок професійної дезадаптації (2013)
Пузирьов М. С. - Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2013)
Користін О. Є. - Актуалізація інтеграції психології і оперативно-розшукової діяльності (2013)
Пічкуренко С. І. - Особливості психологічних заходів оперативно-розшукової діяльності, що здійснюють оперативні працівники підрозділів служби внутрішньої безпеки МВС України (2013)
Гуйван О. О. - Співвіднесення лідерства та керівництва в умовах взаємодії слідчого і працівників оперативних підрозділів ОВС під час розкриття й розслідування злочинів (2013)
Муранова В. В. - Основні тенденції та соціально-психологічні проблеми розвитку міграційних процесів в епоху глобалізації (2013)
Корольчук В. В. - Маніпуляція з кримінологічної точки зору як один із засобів учинення злочинів (2013)
Майгур О. С. - Особливості особистості неповнолітнього, що сприяють втягненню у злочинну діяльність (2013)
Ніколенко Д. О. - Роль антиципації у профілактиці девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами, засуджених до позбавлення волі (2013)
Кушнарьов С. В. - Формування соціально значущих якостей у неповнолітніх засуджених у процесі групової доброчинної діяльності (2013)
Мироненко В. П. - Наявність небезпеки для виховання та розвитку дитини – визначальна умова її відібрання у батьків (2013)
Рудницька О. П. - Соціальна робота щодо виховання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, у прийомних сім’ях: зарубіжний та національний досвід, Пилипчук А. П. (2013)
Резюме (2013)
Борейко В. І. - Напрями підвищення якості роботи вищої школи україни після її приєднання до болонського процесу (2013)
Борейко Г. Д. - Вищі навчальні культурно-мистецькі заклади україни в контексті болонського процесу (2013)
Гарієвський Ю. В. - Педагогічні цінності – об’єкт дослідження педагoгічної аксіології (2013)
Грицай Н. Б. - Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках ХХ століття (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади впровадження інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти (2013)
Кузьменко А. П. - Математичні компетенції у підготовці бакалавра з інформатики, Єпік Н. Б. (2013)
Кукалець М. В. - Формування природознавчих компетентностей учнів початкових класів у процесі роботи з підручником "Природознавство" (2013)
Лотюк Ю. Г. - Хмарні технології у навчальному процесі внз (2013)
Марчук О.О. - Українська читанка М. Кузьмової як орієнтир для підготовки підручників у наш час (2013)
Матвійчук А. В. - Викладання європейського права у вищій школі України: ментальний аспект, Олешицький Ю. Ю. (2013)
Мельничук Л. Б. - Зміст, форми та методи формування громадянської позиції молодших школярів (2013)
Михальчук Н. О. - Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання, Івашкевич Е. З. (2013)
Міськова Н. М. - Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Овдійчук Л. М. - Особливості організації самостійної та індивідуальної роботи у ВНЗ (2013)
Попова Д.А. - Проблема полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (2013)
Сойко І. М. - Розвиток мовлення - найважливіша умова успішного навчання молодших школярів (2013)
Харитон І. М. - Новостильовий духовний концерт в українській культурі доби просвітництва, Беднарчук М. В. (2013)
Цимбалюк О. М. - Особливості розвитку професійної комунікативної діяльності вчителя у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття (2013)
Яницька О. Ю. - Діагностика операціональної сфери візуального мислення підлітків, Іванюта О. В. (2013)
Ясінський М. М. - Методологія історичної образографії: перспективи запровадження дисципліни "Історична образографія" в загальноосвітній школі (2013)
Гірак А. М. - Взаємоінтеґрація логіко-змістовних частин поєдинку карате, Завацька Л. А. (2013)
Горбатюк С. О. - Ефективність застосування лазерофорезу диклофенаку в комплексному лікуванні хворих на гонартроз, Горбатюк Н. Р., Карпенко О. С. (2013)
Гринюк Т. Ю. - Шляхи підвищення життєдіяльності: оздоровча фізична культура (2013)
Жовнір І.І. - Фізична реабілітація хворих з мозковим інсультом (2013)
Кіркова Т. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентської молоді, Леськів-Бондарчук Т. (2013)
Петрук А. П. Петрук О. М. - Формування гармонійно розвиненої особистості в умовах роботи пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням дітей (2013)
Поташнюк І. В. - Стан здоров’я учнів початкової школи і стратегія його зміцнення шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій у педагогічний процес, Дем’янчук А. С. (2013)
Романишин М. Я. - Використання науково-доказової практики фізичної реабілітації в неврології (2013)
Романова В І. - Фізична реабілітація студентів, які мають хронічні захворювання органів дихання, Бондар Т.В. (2013)
Федорович О.В. - Здоровий спосіб життя – здорова нація, Сотник Ж. Г. (2013)
Лазор Л. И. - Перспективы становления трудового процессуального права в системе процессуальных отраслей права (2013)
Іншин М. І. - Удосконалення класифікації державних службовців як один із факторів ефективного функціонування державної служби України (2013)
Ярошенко О. М. - Рівність трудових прав працівників – основна засада конституційно-правового регулювання соціально-трудових відносин (2013)
Шамшина І. І. - Щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин (2013)
Чутчева О. Г. - Соціальний аудит як інститут права соціального забезпечення (2013)
Капліна Г. А. - Характеристика концепції гідної праці в Україні (2013)
Івчук Ю. Ю. - Охорона праці: міжнародні та європейські вимоги (2013)
Татаренко Г. В. - Проблемні питання призначення обшуку згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Плахотіна Н. А. - Реалізація функцій трудового права в трудоправових охоронних відносинах (2013)
Лазор І. В. - Місце галузевої колективної угоди у механізмі регулювання найманої праці (2013)
Омельченко Т. В. - Правовий аналіз гарантій як складової механизму забезпечення здійснення наданих жінкам трудових прав (2013)
Церковна А. О. - К вопросу о правовой регламентации отношений, связанных с осуществлением права жены на содержание во время беременности и в случае проживания с нею ребёнка (2013)
Стрекалов А. Є. - Міжнародно- правові стандарти криміналізації діянь (2013)
Нікітенко О. І. - Внутрішня безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави (2013)
Яценко Т. С. - Диалектика частных и публичных интересов в гражданском праве (2013)
Ісаков М. Г. - Класифікація суб’єктів державної контрольної діяльності в економічній сфері (2013)
Аргунова А. М. - Заохочення посадових осіб податкової міліції (2013)
Білощук Я. - Визначення сутності функцій оплати шахтарської праці (2013)
Барський А. С. - Щодо оплати праці працівників, які поєднують роботу з навчанням (2013)
Бєлоусов Р. І. - Обмеження як правова гарантія при судовому захисті інтересів партнерів (2013)
Бойко В. Б. - Визначення сутності правового захисту трудових прав працівників в Україні (2013)
Іванова Г. С. - Принципи дисциплінарної відповідальності у трудовому праві (2013)
Борко А. Л. - Сутність та особливості сучасного адміністративно-правового регулювання функціонування судової системи України (2013)
Вапнярчук В. В. - Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України (2013)
Вапнярчук Н. М. - Деякі питання, пов’язані з грошовою компенсацію за невикористані щорічні відпустки (2013)
Жигалкін І. П. - Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права (2013)
Величко Л. Ю. - Про зміст правової категорії "Зміни в організації виробництва і праці" (2013)
Величко О. І. - Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи (2013)
Воловик О. А. - Суспільна економічна ефективність замість господарського порядку: проблеми методології господарського права (2013)
Галаван З. С. - Адміністративно-правове регулювання діяльності податкової міліції, як правоохоронного органу (2013)
Гетьман Є. А. - Виконавча влада: сутність та зміст (2013)
Голікова К. О. - Особливості трудової діяльності працівників, з якими фіктивно укладено цивільно-правові договори (2013)
Гошовський В. С. - Удосконалення діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади в Україні (2013)
Гурик А. Ю. - Зміст пенсійних правовідносин державних службовців: поняття та способи його визначення (2013)
Данилюк М. І. - Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корупційних правопорушень, вчинених представниками органів місцевої влади (2013)
Довбиш К. К. - До питання форм оплати праці за трудовим законодавством України (2013)
Дудченко О. Ю. - Питання щодо звільнення суддів з адміністративних посад (2013)
Журавльов Д. В. - Щодо принципів організації та діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарні стягнення: деякі проблемні питання (2013)
Капустян Н. М. - Сторони договору надання послуг стільникового зв’язку та їх правове становище (2013)
Качурін С. Г. - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів: можливості використання (2013)
Кравченко І. О. - Історико-правовий аспект становлення Пенсійного фонду України (2013)
Купалов М. М. - Про процедурну регламентацію обмежувальних заходів у сфері протидії поширенню соціально небезпечних хвороб (2013)
Кучер О. Г. - Представництво прокуратурою інтересів держави у суді в сфері протидії легалізації незаконних доходів та відшкодування шкоди заподіяної злочинами (2013)
Лосиця І. А. - Соціальне партнерство в системі принципів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Лук’яненко С. В. - Працівники правоохоронних органів як особливі суб’єкти права на соціальне забезпечення (2013)
Луценко О. Є. - Поняття та ознаки дисциплінарного проступку державних службовців (2013)
Малиновська К. А. - Відповідальність керівника підприємства за трудовим законодавством України (2013)
Мамедова Р. Я. - Юридична сутність згоди профспілкових органів при припиненні трудових відносин (2013)
Маринчак Н. Є. - Деякі питання регулювання засобів забезпечення виконання податкового обов’язку у рішеннях Конституційного Суду України (2013)
Матат Ю. І. - Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови (2013)
Микитась А. В. - Особливості створення, реорганізації та ліквідації органів внутрішніх справ України (2013)
Москаленко О. В. - Перспективи кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2013)
Мохончук С. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти миру та безпеки людства: дослідження наукової історіографії (2013)
Мурза В. В. - Нагляд за дотриманням особистих (громадянських) прав та свобод (2013)
Неплюхіна С. Е. - Юридична природа мінімальної заробітної плати (2013)
Падалка Р. О. - Окремі проблеми верховенства права в сучасній Україні (2013)
Панасюк О. А. - Система стадії судового розгляду як основа для класифікації повноважень суду першої інстанції в кримінальному провадженні (2013)
Плєснєв К. М. - Досвід правового регулювання атестації працівників у зарубіжних країнах (2013)
Приколотіна Ю. Л. - Характеристика громадської думки мешканців м. Луганська щодо можливості застосування батьками до дітей фізичних покарань (2013)
Савєльєва М. О. - Підстави виникнення трудових правовідносин: проблеми практичного застосування (2013)
Саєнко Ю. О. - Поєднання загального і спеціального у правовому регулюванні робочого часу окремих категорій працівників (2013)
Салівон Г. І. - Теоретичні підходи до сучасного визначення юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2013)
Селезень С. В. - Історично-правовий аналіз розвитку інституту моральної шкоди (2013)
Сергиенко В. В. - Новое направление инноваций в Украине (2013)
Середа О. Г. - Щодо співвідношення понять нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства (2013)
Сіньова Л. М. - Особливості становлення і перспективи розвитку соціального захисту жертв нацистських переслідувань в країнах Європи та в Україні (2013)
Сіроха Д. І. - Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права (2013)
Скубак Е. О. - Гарантії рівного доступу громадян до державної служби як невід’ємна складова права людини на труд (2013)
Таликін Є. А. - Механізм та умови застосування спрощеного провадження за АПК Російської Федерації: можливість використання в українському судочинстві (2013)
Терещенко В. О. - Окремі проблеми механізму забезпечення права на підприємницьку діяльність в ЄС (2013)
Фесюра М. В. - Визначення та характеристика підстав розірвання трудового договору при ліквідації, реорганізації та банкрутстві підприємства, установи, організації (2013)
Фролков М. В. - Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів (2013)
Харчук Р. С. - Окремі питання правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади у Франції (2013)
Чечоткін В. В. - До питання про правову природу та систематизацію правовідносин у сфері найманої праці (2013)
Чорнозуб Л. В. - Деякі питання кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (2013)
Чудовський В. І. - Поняття і відмінність державного контролю та нагляду по забезпеченню належних, безпечних і здорових умов праці в Україні (2013)
Чумак О. О. - Дисциплінарна відповідальність працівників державної виконавчої служби України (2013)
Шапка О. В. - Проблеми працевлаштування молоді у сучасних умовах (2013)
Шварцева М. І. - Становлення та розвиток Європейського парламентаризму (2013)
Шумна Л. П. - Соціальне обслуговування: міжнародно-правові cтандарти Організації Об’єднаних Націй (2013)
Юр’єва Л. Ю. - Стан соціального захисту дітей-інвалідів в умовах формування в Україні громадянського суспільства (2013)
Юрченко А. Ю. - Регулювання щорічних відпусток: досвід країн СНД (2013)
Юсупов В. А. - Щодо прогресивних форм діяльності правоохоронних органів (2013)
Юсупова Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання комерційної таємниці як об’єкту трудових відносин: аналіз та можливість адаптації в українських реаліях (2013)
Юшко А. М. - Шляхи впровадження Закону України "Про зайнятість населення" (2013)
Яснолобов О. В. - Підготовча стадія судового захисту трудових прав працівників (2013)
Ориняк І. - Розрахунок ref для поперечних дефектів складної форми в трубах, Агеєв С. (2010)
Яким Р. - Підвищення довговічності цапф лап тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. (2010)
Кузнєцов Ю. - Моделювання роботи супорта для обточування кристалів природних алмазів, Гумінов В. (2010)
Марчук М. - Визначення тиску під підкріплю­ючим оболонковим елементом фундаменту, Шевчук Г. (2010)
Сидоренко І. - Характеристики власної еквівалентної жорсткості пружної муфти з механічним зворотним зв’язком (2010)
Ясній П. - Гуцайлюк В. Мікромеханізми поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві 2024-Т3, Гладьо С. (2010)
Вірченко Г. - Застосування комп’ютерних структурно-параметричних моделей для раціонального проектування технологічних процесів у машинобудуванні (2010)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з включенням довільної конфігурації (2010)
Каплун В. - Підвищення трибологічних властивостей титану і його сплавів низькотем­пературним азотуванням у тліючому розряді, Машовець Н., Яковлєв В. (2010)
Кундрат М. - Відшарування лінійного включення в ортотропній матриці, Сулим Ю. (2011)
Ушак Т. - Метод дискретизації в задачі про вільні коливання підкріпленої пластини (2011)
Ясній О. - Пошкодження внутрішньої поверхні ділянки колектора пароперегрівника під час експлуатації, Собчак А., Ясній В., Луцик Н. (2011)
Гембара О. - Розрахункова модель росту тріщин в елементах конструкцій в умовах впливу водню та складного напруженого стану (2011)
Лужецький В. - Оцінка руйнівного тиску в дефектному нафтогоні, Грабовський Р. (2011)
Станкевич В. - Критична швидкість вантажу для балки на пружній основі Пастернака, Кінтер С. (2011)
Чернець М. - До питання про вплив коригу­вання зачеплення циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Ярема Р. (2011)
Андрейко І. - Дослідження пошкоджуваності поверхні кочення залізничних коліс, Кулик В., Прокопець В. (2011)
Ткачук Ю. - Оцінювання дергадації лопаткової сталі 20Х13 після експлуатації в паровій турбіні за тріщиностійкістю, Студент О. (2011)
Сологуб Б. - Моделювання та аналіз роботи пасажир­ських канатних доріг із замкнутим канатом (2011)
Яглінський В. - Частотні характеристики біглайду у різних конфігураціях (2011)
Ольховий І. - Про вплив динамічних сил на характеристики циклів напружень при повторно-змінному навантаженні балок, Ліщинська Х. (2011)
Якубовський С. О. - Процеси економічної дезінтеграції та їхнє моделювання (2012)
Резнікова Н. В. - Експортний потенціал країн Союзу Арабського Магрібу в умовах поглиблення регіональної співпраці (2012)
Лантух І. В. - До питання про витоки та теоретичне обґрунтування підприємництва (2012)
Чала О. В. - Трансформація знань як чинник інноваційного розвитку (2012)
Кривуц Ю. Н. - Архитектоника экономических наук и место в ней "международных экономических отношений" (2012)
Чайкова О. І. - Методичний інструментарій щодо формування та реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2012)
Яковлева Н. Г. - Экономико-организационные вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Харьков , Уткина Е.Б. (2012)
Близнюк О. П. - Класифікація джерел формування фінансових ресурсів підприємства, Горпинченко А.П. (2012)
Юрченко Е. Е. - Международный рынок туристских услуг и его основные черты (2012)
Салута Халед - Место Сирийской Арабской Республики в региональных экономических блоках (2012)
Сьомик В. А. - Державне інноваційне регулювання в системі завдань глобальної конкурентоспроможності економіки (2012)
Родіонова Т. А. - Структура іноземних зобов’язань та репатріація інвестиційних доходів в країнах з ринком, що формується (2012)
Оганезова А. В. - Построение возрастных профилей дохода государства от работающего индивида в Украине по российской и британской моделям (2012)
Черкашина Т. С. - Сучасні моделі оплати праці управлінського персоналу промислових підприємств (2012)
Рубцова М. Ю. - Особливості проведення програм макроекономічної стабілізації Королівства Йорданії в умовах регіональних і глобальних криз (2012)
Костецький Я. І. - Інтенсифікація тваринництва та його економічна ефективність (2012)
Ачкасова С. А. - Доцільність використання оцінки стресостійкості страхових компаній у пруденційному нагляді (2012)
Курунова Ю. О. - Аналіз економічних та соціальних чинників зовнішньої міграції України (2012)
Баранова В. Г. - Аналіз дослідження залишків на єдиному казначейському рахунку, Курганська Е. І. (2012)
Rakovska-Samojlova A.Kh. - Financial integration as the way of internal markets adaptation to globalization conditions (2012)
Konоvalenko M. K. - Formulating peculiarities of international labor market in the terms of globalization, Rejee Alhajmustafa (2012)
Грицак Ю. П. - Оценка экономического и внешнеторгового потенциала Туркменистана (2012)
Жерздев А.В. - Партита E–dur (bwv 1006 а) И.С. Баха в гитарной версии Т. Хопштока: к вопросу об инструментально-видовых взаимодействиях (2012)
Мельник А.В. - Вокальная школа как художественно-методическая парадигма (2012)
Плахотнюк О.А. - Джаз-танець в бальній хореографії (2012)
Гацелюк В.О. - Танцсимфонічні неокласичні балети Ігоря Стравінського у творчості Джорджа Баланчина (2012)
Кравчук О.Г. - Духовний та художній потенціал аргентинського танго (2012)
Петровська Ю.Р. - Образотворче мистецтво педагогів-митців Львівської архітектурної школи (1945-1971) (2012)
Дорошенко А.Д. - Антропофагія як візуальна практика влади у дзеркалі сучасного європейського киномистецтва (2012)
Шило А.В. - Тема самоопределения художника в истории искусства (2012)
Кротова Т.Ф. - Вплив руху емансипації на образ "нової жінки" другої половини XIX ст. "rational dress" (2012)
Гребнева И.В. - Специфика жанровой формы в concerti grossi А. Корелли (2012)
Полякова Ю.Ю. - Сдвиг социального сознания у героев пьес М. Кулиша и А. Платонова (2012)
Мельник А.В. - М.И. Михайлов – ученый, педагог, фундатор вокальной школы Харьковской консерватории (2012)
Литвинюк Л.К. - Основи формування семантичної парадигми візуальних стилів екологічних фестивалів: на прикладі міжнародного триєнале екологічного плакату 4-й блок (2012)
Школяренко С.И. - "Фантазия на польские темы" A-dur, ор. 13 Ф. Шопена: опыт фактурно-текстового исполнительского анализа (2012)
Топчий Т. В. - Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: досвід та перспективи (2012)
Мосаев Ю. В. - Паралельні дербі як домінуюча форма футбольних національних дербі на прикладі Греції, Туреччини та Кіпру (2012)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Концептуалізація поняття і явища соціальної пам'яті (2012)
Бабаева О. В. - Екологічна етика в туризмі, Федотова О. В. (2012)
Хархан Г. Д. - Основні причини повторного соціального сирітства (2012)
Довгаль І. В. - Принципи створення ефективної комунікативної моделі соціального діалогу (2012)
Филонич В. С. - Новая "модель человека" (в формате "неоинституционализма") (2012)
Святокум О. І. - Кадрова безпека в традиційному суспільстві (2012)
Безрук О. О. - Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві: теоретичний аспект (2012)
Данько Ю. А. - Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (12 червня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (26 червня 2013 ро-ку) (2013)
Шемшученко Ю. С. - Наукові засади конституційної реформи в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 червня 2013 року) (2013)
Летичевський О. А. - В.М. Глушков і сучасна інформатика (від теорії автоматів до когнітивних архітектур) (2013)
Чекман І. С. - Наноканали і нанопори: будова, властивості, використання, Костюченко Є. В. (2013)
Долінський А. А. - Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів, Авраменко А. О., Іваницький Г. К. (2013)
Круть О. А. - Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи використання, Білецький В. С. (2013)
Большаков В. І. - Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації, Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2013)
Куценко В. І. - Нова парадигма соціогуманітарного розвитку – важливий чинник формування національної інноваційної економіки, Гаращук О. В. (2013)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2013)
Чайковський Ю. Б. - Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз), Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. (2013)
Онопрієнко В. І. - Ефективний міжакадемічний проект (рецензія на колективні монографії: "Постнеклассика: философия, наука, культура" і "Постнеклассические практики: опыт концептуализа-ции") (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Похмурського (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. Павлюка (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Височанського (2013)
Українська наукова періодика у Web of Science (2013)
Титул, зміст (2012)
Лавренченко Г. К. - Международный семинар "CH4-2012": рассматриваются проблемы производства и использования КПГ и СПГ (2012)
Лавренченко Г. К. - Решение задачи профессора В. С. Мартыновского, Копытин А. В. (2012)
Горбачёв С. П. - Совершенствование технологии сжижения природного газа на газораспределительных станциях с получением продукта повышенной чистоты, Медведков И. С. (2012)
Прилипко С. А. - Анализ эффективности блочно?комплектной турбокомпрессорной установки природного газа с газотурбинным приводом, Парафейник В. П., Тертышный И. Н. (2012)
Пятничко А. И. - Эффективная выработка электроэнергии на ГРС при использовании перепада давлений газа, Крушневич С. П. (2012)
Кравченко М. Б. - Влияние размера зёрен адсорбента на процессы короткоцикловой адсорбции (2012)
Файнштейн В. И. - О влиянии на работу адсорбционных установок загрязнений перерабатываемого воздуха влагой, диоксидом углерода и некоторыми другими примесями (2012)
Ральф Данкерт-Паулсен - Исследование надёжности предохранительных клапанов при возможном переполнении резервуара жидким криоагентом, Вацлав Влчек. (2012)
Кикевич С. А. - Особенности реализации малотоннажных проектов СПГ (2012)
Титул, зміст (2012)
Удут В. Н. - Технологический прорыв в создании крупнотоннажной контейнер-цистерны для мультимодальных перевозок жидкого гелия (2012)
Лавренченко Г. К. - Научное наследие профессора В.С. Мартыновского (2012)
Вацлав Хрз - Хранить ли СПГ в резервуарах с плоским днищем или в вакуумно-изолированных ёмкостях?, Ири Криван, Петр Заруба, Зденек Мрквичка. (2012)
Лавренченко Г. К. - Снижение затрат энергии при производстве жидких продуктов в ВРУ cреднего давления с детандер-компрессорным агрегатом, Плесной А. В. (2012)
Бондаренко В. Л. - Получение стабильных изотопов неона в каскаде ректификационных колонн, Симоненко Ю. М., Дьяченко О. В., Емельянов А. М. (2012)
Кортиков А. В. - Пусковой режим воздухоразделительных установок с узлом получения аргона (2012)
Смирнов А. В. - Создание и совершенствование компрессорного оборудования для ВРУ и других объектов, Фесенко В. Н., Наталуха Ю. Б., Найчук В. В. (2012)
Лавренченко Г. К. - Что происходит в мире сжиженных и сжатых газов? (2012)
Харлампиди Д. Х. - Структурный термодинамический анализ парокомпрессорной холодильной машины, Тарасова В. А. (2012)
Подгорный И. П. - Современный завод по производству продуктов разделения воздуха компании "Elme Messer Gaas" (2012)
Алфьоров С. М. - Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам, що вчиняються на ґрунті расової та етнічної ворожнечі (2011)
Наливайко Л. Р. - Проблеми правового регулювання інституту державної служби в Україні (2011)
Боняк В. О. - "Система правоохоронних органів" та "правоохоронна система": співвідношення понять (2011)
Доненко В. В. - "Громадський порядок”, "громадська безпека”, "безпека дорожнього руху” як складові безпеки (2011)
Зозуля Є. В. - Міжнародне співробітництво МВС України щодо протидії злочинності у сфері високих технологій (2011)
Уваров В. Г. - Реформування інституту запобіжних заходів у контексті міжнародних стандартів (2011)
Шопіна І. М. - Удосконалення окремих правових форм управління органами внутрішніх справ (2011)
Фомін Ю. В. - Напрямки реформування органів внутрішніх справ України як складового елементу національної публічної адміністрації (2011)
Олійник А. Ю. - Контрольно-наглядові органи в системі механізму забезпечення конституційних свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Зозуля О. І. - Види допоміжних органів глави держави (2011)
Наливайко О. І. - Правові засади політичної функції сучасної Української держави (2011)
Опацький Р. М. - Нормативно-правова основа захисту дитини від насильства (2011)
Баран С. О. - Забезпечення конституційного права людини і громадянина на відшкодування шкоди органами місцевого самоврядування (2011)
Булкат М. С. - Загальна характеристика форм та методів реалізації функцій держави (2011)
Грицай І. О. - Місце та роль неурядових правозахисних організацій в механізмі забезпечення прав громадян України (2011)
Подойнік О. С. - Історико-правовий аналіз норм міжнародного права про боротьбу з експлуатацією дітей та дитячою порнографією (2011)
Боєва О. С. - Трудове право: місце в системі права та основні теоретичні проблеми розвитку (2011)
Венедіктов С. В. - Щодо існування господарської влади в сучасних трудових відносинах (2011)
Деревянко Б. В. - Правовий статус суб’єктів господарського права, які не є навчальними закладами та надають послуги у сфері освіти (2011)
Лещенко Д. С. - Особливості правосуб’єктності юридичних осіб, створених органами місцевого самоврядування (2011)
Литовченко Л. А. - Поняття "право на правову допомогу" та "правова допомога" у контексті конституційного та цивільно-процесуального законодавства, Чуйко О. В. (2011)
Обушенко О. М. - Охорона праці як комплексне міжгалузеве законодавство та комплексний правовий інститут (2011)
Лежнєва Т. М. - Співвідношення санкцій та інших заходів правового примусу у трудовому праві (2011)
Степакова Н. М. - Норми трудового права як основа механізму реалізації права (2011)
Гончарук В. В. - Шляхи та напрями вдосконалення діяльності ОВС щодо попередження насильства в сім’ї (2011)
Вітвіцький С. С. - Ліцензування – основна складова економічної безпеки держави (2011)
Кроленко В. О. - Правове регулювання шляхом реалізації державних цільових програм: проблеми і перспективи (2011)
Круглов О. М. - Юридичне співвідношення термінів "посадова особа" і "службова особа" в Україні (2011)
Логвиненко Б. О. - Ґенеза та перспективи розвитку юридичної відповідальності медичних працівників в Україні (2011)
Миронюк Р. В. - Особливості реалізації правового статусу учасників адміністративно-деліктного процесу на стадії перегляду справи про адміністративне правопорушення (2011)
Собакарь А. О. - Форми та методи реалізації державної політики України у сфері безпеки дорожнього руху (2011)
Буцьких О.О. - Загальна характеристика адміністративно-процесуального статусу учасників провадження у справах щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2011)
Кононець О. М. - Про ліквідацію державної інспекції контролю за цінами (2011)
Лобова Ю.К. - Іноземний досвід правового забезпечення бюджетного програмування (2011)
Маслюк В. В. - Правові основи регулювання порядку застосування міліцією технічних засобів забезпечення безпеки дорожнього руху та його удосконалення в Україні (2011)
Смілий І. А. - Удосконалення діяльності міліції щодо протидії адміністративним правопорушенням іноземців (за матеріалами АР Крим) (2011)
Суходубов Д. В. - Критерії оцінки ефективності координаційної діяльності (2011)
Терещенко Л.О. - Інформація як об’єкт правовідносин у механізмі інфомаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: питання загальної теорії (2011)
Чаплинська Ю. А. - Самоуправство в КУпАП та КК України: проблеми розмежування (2011)
Черевач О. М. - Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії насильству у сім`ї (2011)
Яковенко Є. О. - Порушення провадження у адміністративній справі компетентним судом адміністративної юрисдикції (2011)
Книга М. М. - Правове регулювання профілактичної роботи з особами, яким надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (2011)
Книженко О. О. - Кримінально-правова санкція як юридична конструкція (2011)
Круглова О. О. - Соціальна обумовленість кримінально-правового захисту інституту банкрутства (2011)
Лисенко А. М. - Аналіз розвитку антитерористичного законодавства в Україні (2011)
Примаченко В. Ф. - Проблеми співвідношення затримання особи, яка вчинила злочин, та інших обставин, що виключають злочинність діяння, із нормами Конституції України (2011)
Шалгунова С. А. - Особа злочинця за уявленнями вітчизняних юристів з кінця XIХ ст. – до 1917 року (2011)
Кириченко Г. В. - Запобігання нетиповим способам контрабанди наркотиків правоохоронними органами (2011)
Ларіна О. В. - Об’єкт та предмет грабежу за ст. 186 КК України (2011)
Соболь О. І. - Класифікація злочинів та питання формування кримінального проступку (2011)
Уварова Н. В. - Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи від злочинних посягань, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, в Україні радянського періоду (2011)
Азаров Ю. І. - Створення пізнавальної програми при розслідуванні вбивств на залізничному транспорті, Весельський В. К., Комаринська Ю. Б. (2011)
Вишня В. Б. - Сучасні інформаційні технології для контролю пересувних об'єктів, Мирошніченко В. О. (2011)
Капліна О. В. - Проблеми створення належного правового механізму захисту прав заявника про вчинений злочин, Дроздов О. М. (2011)
Чаплинський К. О. - Тактичний прийом як об’єкт криміналістичного дослідження (2011)
Андрушко О. В. - Відомчий контроль за дізнанням у Державній прикордонній службі України (2011)
Єфімов В. В. - Забезпечення державної таємниці в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Казначеєв Д. Г. - Отримання й використання інформації при розкритті та розслідуванні торгівлі людьми, Обшалов С. В. (2011)
Литвинов В. В. - Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування (2011)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання судового розгляду справ про порушення митних правил (2011)
Лоскутов Т. О. - Структура предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2011)
Пиріг І. В. - Кримінально-процесуальна регламентація призначення та проведення експертизи (2011)
Шендрик В. В. - Оперативно-упереджувальні заходи в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Вовчанська О. А. - Тактичне забезпечення проведення освідування при розслідуванні незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом (2011)
Ковбаса В. М. - Тактичне забезпечення відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами (2011)
Сачко О. В. - Концептуальні проблеми інституту безпосереднього виявлення злочину (2011)
Семенков є. О. - Актуальні проблеми відводу експерта у кримінальній справі та шляхи їх вирішення (2011)
Шевченко О. А. - Профілактика злочинів підрозділами карного розшуку (2011)
Неженець Е. В. - Методика навчання iноземнiй мовi працiвникiв ОВС у рамках пiдготовки до проведення "Євро-2012" (2011)
Кудикіна Н. В. - До проблеми збагачення методів наукового дослідження в галузі професійно-технічної освіти – конференційний метод (2012)
Шабага С. Б. - Діяльність як чинник формування особистості (2012)
Гордійчук С. В. - Реформування системи професійної освіти україни в контексті Болонського процесу (2012)
Копетчук В. А. - Методичні засади педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2012)
Пішун С. Г. - Самоосвіта як компонент у системі особистісного розвитку студентів у вільний час (2012)
Лобода О. В. - Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід (2012)
Білан В. А. - Роль та функції вищої педагогічної освіти у формуванні естетичного ставлення студентів до праці (2012)
Курок В. П. - Динаміка розвитку компетентністного підходу в навчанні майбутніх інженерів-педагогів, Литвинова Н. В. (2012)
Антонюк Г. Д. - Становлення української школи та європейський контекст (XVI-XVII ст.) Розвиток освіти у братських школах (2012)
Фурса О. О. - Модель фахівця з дизайну у науково-практичній рецепції (2012)
Кірдан О. Л. - Управління вищим навчальним закладом: теоретичний аналіз (2012)
Козубцов І. М. - Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті болонського процесу (2012)
Козубцов І. М. - Наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури, Мараховський Л. Ф. (2012)
Панасенко Е. А. - Дидактичний експеримент у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (1945–1991 рр.) (2012)
Грищенко С. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності, Маковська О. А. (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Наукові ідеї Я.Ф. Чепіги у становленні та розвитку педології в Україні (2012)
Клевака Л. П. - Полтавський інститут шляхетних дівчат: підготовка гувернанток, учителів для гімназій та початкових шкіл з 1818 по 1917 рр. (2012)
Мінько Н. П. - Роль технічної підготовки у становленні особистості (2012)
Майструк О. М. - Проблема виховання почуття патріотизму у творчій спадщині Василя Каразіна (2012)
Бочкарьова Н. С. - Реалізація педагогічних ідей К. Роджерса в теорії та практиці освітньої діяльності україни (2012)
Антонова К. В. - Особливості соціалізації іноземних студентів у вищих медичних закладах України (2012)
Мазуренок М. В. - Особливості управління шкільною освітою в Україні (1917-1922 рр.): історико-педагогічний аспект (2012)
Дука Т. М. - Зміст історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації України у 60-ті роки ХХ ст. (2012)
Біла Л. І. - Підготовка земських вчителів у Полтавській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Коломієць Л. І. - Історіографічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання (2012)
Нич О. Б. - Проблеми ціннісних орієнтацій у сімейному вихованні української еміграції в США у спадщині Володимира Мацьківа (2012)
Легін В. Б. - Формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів у процесі проектної діяльності (2012)
Бондаренко С. В. - Історичні аспекти розвитку вищої освіти в україні у другій половині ХХ століття (2012)
Люріна Т. І. - Становлення професіоналізму майбутніх учителів: аспект підготовки до застосування індивідуалізації та диференціації в навчанні учнів (2012)
Муранова Н. П. - Розвиток професійного інтересу старшокласників у системі доуніверситетської підготовки (2012)
Волинець К. І. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики в школі (2012)
Д’ячков П. Р. - Використання сучасних освітніх технологій з метою формування відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності (2012)
Атаманчук Ю. М. - Модернізація навчально-виховного процесу на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища (2012)
Круковська І. М. - особливості професійної підготовки фахівців у медичній галузі (2012)
Семчук С. І. - Новітні засоби навчання та їх вплив на формування комп’ютерної компетентності вихователя (2012)
Туряниця З. В. - Ефективність використання сценарного підходу в процесі формування готовності до професійного самовдосконалення (2012)
Ворник М. М. - Професійна готовність учителя початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями (2012)
Горчинська К. В. - Критерії оцінювання рівня розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій (2012)
Койдан В. М. - Методичні аспекти фахової підготовки викладача іноземних мов у вищому навчальному закладі (2012)
Новик І. М. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ (2012)
Плахотнюк Н. П. - Теоретичні підходи у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2012)
Потапенко Т. О. - Особливості організації системи вищої освіти Великої Британії (др. пол. ХХ ст.) (2012)
Федорець М. А. - Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Набільська О. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів: теоретичний аспект (2012)
Полтавська Н. Є. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі використання технологій кооперативного навчання (2012)
Кардашова Н. В. - Метод проектів як пріоритетний напрям розвитку освітніх інновацій у викладанні іноземних мов у ВНЗ (2012)
Матвійчук Л. А. - Дослідження впливу засобів інформаційних технологій при підготовці фахівців інженерів-програмістів (2012)
Цибулько Г. Я. - Значення гурткової роботи у вихованні старшокласників, Бутиріна М. В. (2012)
Паршук С. М. - З досвіду організації та керівництва педагогічною практикою студентів вищих навчальних закладів (2012)
Цибулько Л. Г. - Психолого-педагогічний портрет вихованців – сиріт молодшого шкільного віку (2012)
Ващенко О. М. - Впровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи (2012)
Мельник Н. І. - Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США (2012)
Зайцева О. Г. - Виховання духовності й моральності у дітей дошкільного віку – вимога часу (2012)
Шовкопляс О. М. - Методика підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми, які мають функціональні порушення опорно-рухового апарату (2012)
Мірошніченко Т. В. - Актуальні проблеми використання засобів естетотерапії у навчально-виховному процесі початкової школи (2012)
Пліско Є. Ю. - Особливості організації соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах реабілітаційного центру (2012)
Ставцева В. Ф. - Структуризація університетської освіти Нової Зеландії в першій половині ХХ століття (2012)
Левченко Ю. М. - Ідеал вищої освіти у Стародавньому Римі: досвід вивчення гуманітарних дисциплін у школі М. Ф. Квінтіліана (2012)
Хоруженко Т. А. - Організація моніторингових досліджень якості підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (2012)
Петрикей О. О. - Формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів в процесі педагогічної практики (2012)
Ігнатенко Г. В. - Наступність як умова реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі "Технології", Ігнатенко О. В. (2012)
Васенок Т. М. - Особливості формування проектних знань і вмінь у майбутніх педагогів птнз швейного профілю (2012)
Мілютіна О. К. - Реліпєзнавчі навчальні курси як засіб полікультурної освіти школярів у Великій Британії (2012)
Погребняк С. В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до правовиховної роботи (2012)
Лата О. Ю. - Діяльність військово-патріотичних клубів як засіб громадянського та військово-паріотичного виховання (2012)
Дем’яненко О. О. - Проблема громадянської освіти і виховання особистості: історико-філософський аспект (2012)
Кисельов Д. Л. - "Закон видения" К. С. Станиславского и современная художественная декламация (2012)
Мартинюк В. А. - Дидактичні умови ефективної роботи віртуальної команди в процесі виконання студентського навчального проекту (2012)
Решетняк В. Ф. - Проблеми і перспективи сільської школи (2012)
Загородня Л. П. - Педагогічні умови створення позитивного професійного іміджу вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Одінцова Я. В. - Виховання толерантності у школярів і студентів ВНЗ (2012)
Біліченко П. Г. - Діяльність меценатів Терещенків щодо забезпечення доступності освіти для соціально-незахищених категорій учнівської молоді (кінець ХІХ– початок ХХ століття) (2012)
Іващенко М. В. - Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до створення та використання електронних засобів навчання, Осадчий С. В. (2012)
Ревінкель О. О. - Компетентнісний підхід при тематичному плануванні та відборі змісту релігійного навчання в загальноосвітніх закладах Східної Німеччини (2012)
Шара С. О. - Технологія професійної адаптації педагогів у "Школі молодого викладача" (2012)
Копил О. А. - Комплекс підготовчих доперекладацьких вправ для формування самоосвітньої компетентності студентів немовних спеціальностей (2012)
Ратушинська А. С. - Навчально-пізнавальна діяльність у самоосвіті вчителя початкової школи (2012)
Бояринцев О. А.  - Громадські молодіжні організації як чинник патріотичного виховання молоді (2012)
Відомості про авторів (2012)
Курок В. П. - Особливості технологічного профілю навчання учнів загальноосвітньої школи (2012)
Слюсаренко Н. В. - Методичні аспекти організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, Гаврилюк Г. М. (2012)
Повечера І. В. - Використання інформаційного забезпечення в процесі проектно-технологічної діяльності учнів (2012)
Цина А. Ю. - Проектування моделі спеціаліста освітньої галузі "Технології" (2012)
Прищепа С. М. - Проектування як ефективна технологія формування життєвої активності школяра (2012)
Кудря О. В. - Реалізація проектно-технологічного підходу при викладанні технологічного практикуму (2012)
Матросова І. Г. - Синергетичні аспекти ефективності педагогічного проектування (2012)
Курок В. П. - Аналіз підходів до визначення етапів становлення професійно-технічної освіти в україні в період 1917-1991 рр., Шевель Б. О. (2012)
Стучинська Н. В. - Тенденції розвитку наукової галузі гігієна харчування та їх відображення в програмах навчальних дисциплін, Нечаюк Н. О. (2012)
Срібна Ю. А. - Основи дизайну у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Чернишова Н. Г. - Пропедевтика проектно-технологічної діяльності в початковій школі (2012)
Хлопов А. М. - Вплив технічних дисциплін на формування особистості майбутнього вчителя освітньої галузі "Технології" у контексті кредитно-модульної системи навчання (2012)
Кузьменко П. І. - Проектно – технологічна діяльність учнів у гуртковій роботі (2012)
Мегем Є. І. - Перспективи використання нейро-лінгвістичного програмування у підготовці студентів до проектно-технологічної діяльності (2012)
Лазарєва В. В. - Метод проектів як засіб формування готовності курсантів відомчих закладів освіти до розв’язання конфліктів (на матеріалі вивчення іноземної мови) (2012)
Ящук С. М. - Проектна діяльність та її місце у професійній підготовці магістрів технологічної освіти (2012)
Титова Н. М. - Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій до впровадження проектно-технологічної діяльності (2012)
Благосмислов О. С. - Формування методичної готовності студентів до роботи з учнями у позашкільних навчальних закладах під час проходження педагогічної практики (2012)
Образцова О. М. - Технології навчання та виховання молодших школярів (2012)
Примакова В. В. - Методологічний аспект розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів (2012)
Гоголь Н. В. - Система роботи над образом-персонажем на уроках читання у початковій школі (2012)
Сєрих Л. В. - Констатувальний етап дослідження естетичного середовища учнів основної та старшої школи (2012)
Єршова Л. М. - Ґендерний підхід в історико-педагогічному дослідженні виховного ідеалу у вітчизняній теорії і практиці хіх – початку ХХ ст (2012)
Маковська О. А. - Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності (2012)
Колесникова Л. В. - Проблема фахової компетентності педагога в соціокультурних реаліях інформаційного суспільства (2012)
Юнак А. П. - Методика формування складових здоров’язбережувальних технологій у майбутніх фахівців фізичного виховання (2012)
Кисла С.В. - Постановка голосу як складова формування педагогічної майстерності (2012)
Вовк М.В. - Дитячий фольклор – ефективний засіб естетичного виховання дошкільнят (2012)
Забабуріна Н.В. - Особливості виховної роботи у політехнічному коледжі (2012)
Хомяк Л.В. - Проблеми професіоналізації менеджменту в менеджмент-освіті (2012)
Ярема І.А. - Психологічні компоненти формування лексичної компетентності у професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей (2012)
Марченко С. С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до комп’ютерного моделювання та проектування (2012)
Білан А.М. - Методика вивчення електронної системи запалювання сучасних автомобілів (2012)
Анан’єва Н. В. - Особливості інженерно-педагогічної освіти в умовах реформування освітньої системи в україні, Литвинова Н. В. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Антонов О. Є. - Дослідження напівпровідникових перетворювачів електроенергії та електромеханічних систем на основі магнітоелектричних двигунів, Михальський В. М., Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С., Соболєв В. В., Шаповал І. А., Чопик В. В., Філоменко А. А. (2013)
Шидловський А. К. - Електромагнітні системи для перемішування та дозування металевих розплавів, Гориславець Ю. М., Глухенький О. І. (2013)
Кириленко О. В. - Методи забезпечення впровадження допоміжних послуг для підвищення надійності функціонування ОЕС України в ринкових умовах, Блінов І. В., Парус Є. В., Рибіна О. Б., Танкевич С. Є. (2013)
Авраменко В. М. - Математичне моделювання та програмні засоби для диспетчерського керування електроенергетичними системами, Черненко П. О., Прихно В. Л., Мартинюк О. В., Юнєєва Н. Т., Колесникова Н. Ф. (2013)
Стогній Б. С. - Системи синхронізованих вимірів в електроенергетиці. Підвищення точності та метрологічне забезпечення, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2013)
Гриневич Ф. Б. - Покращення метрологічних характеристик сенсорних вимірювальних систем, Монастирський З. Я., Мельник В. Г., Левицький А. С. (2013)
Мазуренко Л. І. - Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії , Джура О. В., Попопвич О. М., Гребеніков В. В., Бібік О. В., Головань І. В., Шуруб Ю. В., Вербовий А. П., Романенко В. І. (2013)
Божко И. В. - Электромагнитные системы в технологии непрерывного литья стали и электроразрядные системы для обеззараживания и очистки воды, Захарченко С. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П., Фальковский Н. И. (2013)
Липківський К. О. - Аналіз процесів перетворення параметрів електроенергії в силових напівпровідникових пристроях, Мартинов В. В., Руденко Ю. В., Можаровський А. Г., Халіков В. А. (2013)
Счастлівий Г. Г. - Механічні процеси та засоби покращення їх характеристик у потужних турбогенераторах, Титко О. І., Кучинський К. А., Крамарський В. А. (2013)
Таранов С. Г. - Принципи побудови перетворювачів струму на основі датчиків Холла, Тесик Ю. Ф., Брайко В. В., Карасинський О. Л., Шувалов Г. І., Пронзелєва С. Ю. (2013)
Шидловська Н. А. - Розвиток наукових досліджень у напрямку забезпечення надійної та безвідмовної роботи електроенергетичних систем та їх елементів, Васецький Ю. М., Мислович М. В., Хімюк І. В. (2013)
Кузнецов В. Г. - Дослідження внутрішніх перенапруг у магістральних електричних мережах надвисокої напруги та розробка заходів по їх запобіганню й обмеженню, Тугай Ю. І., Шполянський О. Г. (2013)
Юрченко О. М. - Розробка високоефективних високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок, Юрченко М. М., Гуцалюк В. Я., Павловський В. О., Герасименко П. Ю., Твердохліб Ю. О., Гурін В. К. (2013)
Щерба А. А. - Анализ энергетических процессов в цепях технологических установок и уровней электрического и магнитного полей высоковольтных воздушных и кабельных ЛЭП, Супруновская Н. И., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Ломко Н. А. (2013)
Бурак Я. - Математична модель розрахунку напружено-деформованого стану в процесі осушення пористого шару, Гайвась Б. (2011)
Пороховський Ю. - Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях різнотовщинних трубчастих елементів машинобудівних конструкцій на основі уточненої теорії оболонок, Кіндрацький Б., Осадчук В. (2011)
Дацишин О. - Про вплив залишкових напружень на напружений стан біля поверхневої тріщини в головці рейки, Марченко Г. (2011)
Добжаньскі Л. - Гаряче деформування і рекресталізація високомарганцевої Fe-Mn-(Al, Si) сталі, Борек В., Зарихта А. (2011)
Павловський Ю. - Термічно індуковані зміни механічних характеристик конструкційних матеріалів мікроелектроніки, Лужецький В. (2011)
Артьомов І. - Синтез структури та параметрів вібромашин за критерієм відлаштування від резонансних режимів, Кліпін В., Костенко Ю., Грабовський А., Ткачук М. (2011)
Добрянський І. - Розрахункова схема ідентифікації оптимальних параметрів термообробки пластин локальним нагріванням і супутнім охолодженням (2011)
Марущак П. - Фрактодіагностика множинних експлуатаційних та технологічних тріщиноподібних дефектів, Данилишин Г., Окіпний І., Сорочак А. (2011)
Шульженко М. - Оцінювання впливу агресивного середовища на кінетику тріщин в елементах енергообладнання, Гонтаровський П., Мележик І. (2011)
Пустовой В. - Оцінювання технічного стану і методи ремонту опорних та шарнірних вузлів тривало експлуатованих портальних кранів, Рещенко І. (2011)
На книжкову полицю (2011)
Інформація для авторів (2011)
Алфьоров С М. - Процесуальне становище свідка у справах про корупційні правопорушення: адміністративно-правовий аспект (2012)
Гуржій Т. О. - Адміністративно-правова охорона безпеки дорожнього руху (2012)
Підюков П. П. - Актуальні проблеми декриміналізації злочинів та досудового провадження в справах про кримінальні проступки (2012)
Руднєва О. М. - Міжнародні стандарти економічних та соціальних прав людини (2012)
Доненко В. В. - До питання становлення публічного адміністрування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Клочко А. М. - Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2012)
Цимбалюк М. М. - Нормативне закріплення прав людини як гуманістичної цінності (2012)
Боняк В. О. - Щодо відповідності проекту Кримінального процесуального кодексу України Основному закону держави (2012)
Заворотченко Т. М. - Виборче законодавство та право на референдум: теоретико-правовий аналіз (2012)
Калашник М. В. - Центральна Рада – спадкоємиця Тимчасового уряду і його прорахунків у правоохоронній сфері (2012)
Куракін О. М. - Методи контрольного процесу в органах внутрішніх справ України: питання теорії (2012)
Легеза Ю. О. - Визначення змісту екологічної функції держави (2012)
Легка О. В. - Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів (2012)
Окіпнюк В. Т. - Розвиток організаційно-штатної структури підрозділів прокуратури по нагляду за додержанням законів органами Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР (2012)
Онишко О. Б. - Гарантії забезпечення конституційного права громадянина на невтручання в особисте і сімейне життя (2012)
Рудий Н. Я. - Розвиток інституту опіки і піклування на українських землях у складі Російської імперії у XVIII – поч. XIX ст. (2012)
Сердюк І. А. - Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять (2012)
Талдикін О. В. - Нетократія як черговий фактор кризи інституту національної держави: передумови виникнення (2012)
Прилуцька М. О. - Поняття "державна служба" в історико-правовому аспекті (2012)
Булат Є. А. - Деякі аспекти визнання наукових відкриттів, які створені у порядку виконання трудових обов’язків (2012)
Венедіктов С. В. - Порівняльна характеристика правового регулювання трудових відносин у пострадянських республіках (2012)
Золотухіна Л. О. - Забезпечення інтересів сторін трудових відносин при укладенні трудового договору (2012)
Мовчан А. О. - Утиск прав при прийнятті на роботу: національне законодавство та міжнародний досвід (2012)
Самбор М. А. - Позасудовий захист права власності на землю в Україні: негаразди нормативно-правового регулювання та правозастосовної діяльності, що пов’язані із встановленням меж земельних ділянок в натурі (2012)
Іванова М. І. - Фінансовий механізм управління процесом санації банків: теоретичні аспекти побудови, Смєсова В. Л., Карпенко Р. В. (2012)
Бондар О. С. - Юридичні гарантії трудових прав працівників під час звільнення за невідповідність займаній посаді (2012)
Лефтеров Л. В. - Економічна безпека суб’єктів господарювання: правовий погляд (2012)
Міщенко Л. В. - Система принципів фінансового права (2012)
Семенець Р. М. - Напрями удосконалення законодавства, що регулює місцеве оподаткування в Україні (2012)
Степакова Н. М. - До проблеми визначення стадій правозастосування в трудовому праві (2012)
Тищенкова І. О. - Юридична природа права інтелектуальної власності та система її охорони, Кеню Ю. В. (2012)
Шелухін О. М. - Правове регулювання надання послуг у сфері забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання (на прикладі недержавних підприємств) (2012)
Буткевич С. А. - Держфінмоніторинг України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (2012)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правова діяльності центральних органів виконавчої влади України: недоліки та переваги (2012)
Завгородній В. А. - Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо протидії корупції (2012)
Комісаров О. Г. - Роль та місце інформаційної влади у сучасному державному управлінні (2012)
Лісний Д. В. - Питання про адміністративну відповідальність студентів в Україні (2012)
Петренко О. А. - Суть адміністративного нагляду міліції, за особами, звільненими з місць позбавлення волі, в системі адміністративного примусу (2012)
Присяжнюк А. Й. - Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю (2012)
Теремецький В. І. - Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування (2012)
Царенко В. І. - Правові режими, які застосовують в охороні державного кордону України: порівняльний аналіз (2012)
Белінський Ю. Є. - Правове регулювання обігу зброї у країнах Європейського Союзу: деякі нотатки до наукової дискусії (2012)
Бойко Д. Д. - Міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Острах М. Б. - Принципи провадження з надання адміністративних послуг (2012)
Сироватка С. С. - Екологічний аудит як метод державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2012)
Чаку Є. В. - Оптимізація організації і забезпечення діловодства в адміністративних судах (2012)
Черевач О. М. - Судові постанови як джерело інформації в контексті вивчення матеріалів щодо насильства в сім’ї (2012)
Антипов В. В. - Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (2012)
Вишневецкий К. В. - Международный терроризм: виктимологический аспект, Трофименко С. В. (2012)
Гуцуляк М. Я. - Нормативно-правові розбіжності в процесі розподілу та направлення засуджених для відбування покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки (2012)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність діяння: поняття, зміст та значення у правоохоронному законодавстві (2012)
Казначеєв Д. Г. - Законодавство України як основа боротьби з торгівлею людьми (2012)
Мислива О. О. - Об’єкт та предмет злочинних посягань у сфері трансплантації (2012)
Примаченко В. Ф. - Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого працівником правоохоронного органу при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (2012)
Шалгунова С. А. - Кримінологічні ознаки серійних сексуальних вбивств (2012)
Коваленко А. В. - Мотиви зловживання службовим становищем працівниками органів внутрішніх справ (2012)
Ковальчук В. П. - Особливості звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (2012)
Плутицька К. М. - Типологія злочинців, які вчинили примушування до вступу в статевий зв'язок (2012)
Уварова Н. В. - Поняття злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Басиста І. В. - Використання спеціальних психологічних знань при проблемах із реалізації процесуальних рішень (2012)
Будзієвський М. Ю. - Основи криміналістичної класифікації документів (2012)
Деревягін О. О. - Стан організації і тактики протидії злочинам підрозділами карного розшуку в курортній місцевості АР Крим (2012)
Карнаухов О. В. - Теорія та практика криміналістичного забезпечення дізнання у справах про контрабанду (2012)
Обшалов С. В. - Правовідносини у взаємодії суб’єктів кримінально провадження (2012)
Санакоєв Д. Б. - Тактична операція затримання як засіб реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності у справах про торгівлю людьми (2012)
Федосова О. В. - Підстави та умови здійснення оперативно-розшукової діяльності як гарантії забезпеченні прав і свобод громадян (2012)
Чорноус Ю. М. - Завдання Інтерполу у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру (2012)
Шендрик В. В. - Напрями оптимізації взаємодії оперативних підрозділів ОВС з іншими суб’єктами попередження злочинів (2012)
Шинкаренко І. О. - Використання психологічних знань в оперативно-службовій діяльності працівників кримінальної міліції (2012)
Антонов Д. К. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Пестрецов М. О. - Організація і тактика боротьби підрозділів карного розшуку із злочинними посяганнями на помешкання громадян: постановка проблеми (2012)
Соколкін В. Л. - Визначення поняття завдань та предмета прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Алтуєв В. М. - До 90-річчя з дня народження заступника Міністра внутрішніх справ Радянського Союзу генерал-полковника внутрішньої служби Петра Олександровича Олійника (2012)
Рецензії (2012)
Рабінович П. - Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи (2011)
Погребняк С. - Договір: загальнотеоретичне розуміння (2011)
Гультай М. - Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України (2011)
Лиска І . - Умови і порядок набуття закордонними українцями громадянства України (2011)
Зінченко О. - Принципи федеративного устрою ФРН та Російської Федерації: порівняльний аналіз (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р. (2011)
Шевченко О. - Правозахисна діяльність Гельсінкського руху в Україні (середина 70-х — 80-ті роки ХХ ст.) (2011)
Титов В. - Творчий шлях Роналда Дворкіна, Коваленко Г. (2011)
Крупчан О. - Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на сучасному етапі (2011)
Пучковська І. - Проти подвійної природи неустойки (2011)
Задихайло Д. - Модернізація правового господарського порядку в Україні (визначення масштабу проблематики) (2011)
Пашков В. - Господарсько-правові аспекти промислового виробництва інноваційних лікарських засобів (2011)
Полюхович В. - Господарсько-правові форми державного регулювання фондового ринку України (2011)
Бойко І. - Охорона й захист персональних даних адміністративно-правовими засобами (2011)
Лученко Д. - Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2011)
Городовенко В. - Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування (2011)
Капліна О. - Телеологічне (цільове) тлумачення норм кримінально-процесуального права (2011)
Маринів В. - Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання (2011)
Вапнярчук В. - Поняття кримінально-процесуального доказування (2011)
Трофімов С. - Визначення правового статусу суб’єктів антитерористичної діяльності (2011)
Француз-Яковець Т. - Бікамеральний парламент: правова природа та юридичний статус (2011)
Сімсон О. - Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері (2011)
Мерник А. - Громадянське суспільство як інституційна система (2011)
Скіданов К. - Поняття волі та волевиявлення і їх правове значення для вчинення правочинів (2011)
Панасюк О. - Дискреційні повноваження суду в кримінальному судочинстві України: теоретичні аспекти (2011)
Гончаров В. - Львів в епіцентрі антрополого-правових дебатів: VII щорічний міжнародний "круглий стіл" (2011)
Скрипнюк О. - Фундаментальне дослідження актуальних проблем правознавства: наукова теорія та екзистенція академіка М. І. Панова (2011)
Уркевич В. - Новітнє дослідження правових проблем охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шульга М. (2011)
Хуторян Н. - Актуальне дослідження засад правового регулювання оплати праці (2011)
Наші ювіляри (2011)
Подольцев А. Д. - Cинтез оптимальной магнитной системы с постоянными магнитами для адресной доставки магнитных наночастиц в заданную область биологических сред, Кондратенко И. П. (2013)
Vasetsky Yu. M. - Comparison of Superconducting Magnets with Mechanical Support Elements Placed Inside Tours, Mazurenko I. L., Pavlyuk A. V. (2013)
Супруновская Н. И. - Уменьшение длительности разрядных токов и повышение импульсной мощности в электроискровой нагрузке с нелинейным сопротивлением (2013)
Жуйков В. Я. - Кластер хаотических колебаний, Количенко М. Е. (2013)
Чопик В. В. - Просторово-векторне керування паралельними активними фільтрами, Михальський В. М., Поліщук С. Й., Соболєв В. М., Шаповал І. А. (2013)
Халіков В. А. - Комутаційні процеси у трифазних трансформаторах з трипровідною системою живлення (2013)
Мартынов В. В. - Энергия выходной цепи источника ускоряющего напряжения, Лебедев Б. Б. (2013)
Гарганеев А. Г. - Мехатронные системы генерирования электроэнергии на основе электрических машин с самовозбуждением, Харитонов С. А. (2013)
Кучинский К. А. - Анализ температурного поля ротора турбогенератора мощностью 300 МВт при ассиметрии охлаждения пазовой зоны (2013)
Мірошник О. О. - Рівномірне розподілення навантажень у мережі 0,38/0,22 кВ з використанням генетичних алгоритмів, Тимчук С. А. (2013)
Basova A. V. - Losses, Heating in Tank Covers of Transformers, Ivankov V. F., Khimiuk I. V. (2013)
Беляев В.К. - Анализ чувствительности диагностических моделей для контроля состояния обмоток трансформатора под нагрузкой, Ободовский В.Д., Паненко Е.Н. (2013)
Михаль А. А. - Комбинированный метод измерения импеданса в термометрических мостах с вариационным уравновешиванием, Мелещук Д. В., Душко А. А. (2013)
До 50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. А. Шидловської (2013)
Інформація для авторів (2013)
Стерин В. Л. - Технико-экономическая модель многоэтапного структурного и функционального синтеза телекоммуникационной сети (2013)
Переверзев А. А. - Метод структурно-параметрического синтеза беспроводной сети доступа с использованием технологии Radio over Fiber, Агеев Д. В. (2013)
Коваленко Т. Н. - Исследование эффективности алгоритма корзины маркеров при управлении трафиком в распределенных системах SOA (2013)
Лемешко А. В. - Потоковые модели многоадресной и широковещательной маршрутизации в телекоммуникационных сетях, Арус К. М. (2013)
Агеев Д. В. - Параметрический синтез мультисервисных телекоммуникационных систем при передаче группового трафика с эффектом самоподобия (2013)
Пустовойтов П. Е. - Дисциплина обслуживания в мультисервисных сетях, минимизирующая максимальную задержку пакетов, Раскин Л. Г. (2013)
Кобрин А. В. - Адаптивный буфер компенсации джиттера задержки прибытия пакетов на основе робастного фильтра Калмана (2013)
Al-Janabi H. D. K. - Model guaranteed transmission rate providing in WIMAX downlink, Al-Dulaimi A. M. K., Abed A. H. (2013)
Друге інформаційне повідомлення щодо проведення Першої Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології" (PICS&T-2013) (2013)
Іжа М. - Трансформація регіональної політики ЄС: висновки для України (2013)
Ростіянов Б. - Антикризове управління: Китай ХХ і ХХІ століть (2013)
Боделан В. - Ефективність реалізації державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій:особливості кадрового забезпечення (2013)
Гасюк І. - Механізм фінансового регулювання розвитку сфери фізичної культури та спорту в Україні (2013)
Коваль З. - Механізми удосконалення державного управління захисту української мови як стратегічного чинника інформаційно-психологічної стійкості (2013)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо методів і послідовності роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій (2013)
Ляшенко О. - Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури (2013)
Піроженко Н. - Економіко-математичне моделювання управління потоками бюджетних коштів при здійсненні конкурсних торгів у логістичній системі державних закупівель, Смиричинський В., Дроздова Н. (2013)
Торган М. - Моніторингові дослідження − вимога часу (2013)
Філіппова В. - Специфіка державного регулювання в галузі освіти України (2013)
Чемьоркін І. - Проблема острова Зміїний як аспект національної безпеки України в регіоні Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Яроміч С. - Проблеми оподаткування доходів трудових мігрантів України, які працюють за кордоном, Брєєва Є. (2013)
Бронікова С. - Творчий тип особистості державного службовця як актуальний запит професійної галузі (2013)
Скоропад О. - Еволюційні етапи становлення та розвитку державної служби в країнах-членах Європейського Союзу (2013)
Чорнолуцький В. - Феномен суміщення адміністративних та депутатських функцій посадовою особою місцевої державної адміністрації (2013)
Ровинська К. - Загальні принципи організації місцевого самоврядування: теоретико-порівняльний аналіз (2013)
Савенкова С. - Використання матричної моделі оцінки потенціалу міста при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку (2013)
Сухінін Д. - Досвід Великобританії у нормативно-правовому закріпленні проведення оцінювання, моніторингу та контролю якості місцевих послуг (2013)
Тимошенко Н. - Ресурсне забезпечення доступу до публічної інформації в органах місцевого самоврядування України: нормативно-правове регулювання (2013)
Омельчук В. А. - Теоретико-правові аспекти систематизації прав і свобод людини в історичному контексті забезпечення безпеки суспільства й держави (2012)
Адашис Л. І. - Проблеми фінансування політичних партій в Україні (2012)
Боняк В. О. - Конституційно-правове регулювання організації і функціонування правоохоронних органів України: поняття, рівні (2012)
Гапотій В. Д. - Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий аспект, Письменицький А. А. (2012)
Єрмоленко Д. О. - Правова ідеологія як стуктурний елемент правової свідомості (2012)
Завгородній В. А. - Підстави набуття громадянства України, Бугайов В. С. (2012)
Заворотченко Т. М. - Свобода спілок: проблеми правового регулювання (2012)
Калашник М. В. - Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю в дореволюційний період: уроки для сьогодення (2012)
Кучук А. М. - Моделі розвитку юридичної науки: філософсько-правовий дискурс (2012)
Легеза Ю. О. - Функції держави як зміст її сутності (2012)
Лекарь С. І. - Економічна безпека держави та суб’єкти її забезпечення (2012)
Мурза В. В. - Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави (2012)
Тіщенкова С. О. - Організаційно-функціональна характеристика сучасного механізму української держави (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи (2012)
Христова Ю. В. - Національний та зарубіжний досвід захисту прав людини у громаді муніципальним омбудсманом (2012)
Забарський В. В. - Адміністративно-правові межі використання військовослужбовцями Збройних Сил України права на об’єднання (2012)
Зозуля О. І. - Шляхи вдосконалення організації та діяльності допоміжних органів Президента України (2012)
Синюта Л. Л. - Мова як фактор правового поліцентризму (2012)
Ситник Ю. М. - Зміст забезпечення конституційного права на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Шестопалов Р. М. - Історичні передумови становлення та розвитку правозахисної діяльності органів прокуратури України (2012)
Мельник К. Ю. - Пріоритетні напрямки реформування національного законодавства у сфері проходження правоохоронної служби (2012)
Аблязов Д. Е. - Право на пенсійне забезпечення в Україні (2012)
Барахтян Н. В. - Сучасний стан правового регулювання ліцензування господарської діяльності: проблеми і перспективи (2012)
Безкоровайна Ю. М. - Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2012)
Бублейник В. А. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні: теоретико-правовий аналіз, Голубко О. В. (2012)
Долинська М. С. - Поняття, предмет та методи українського нотаріального права (2012)
Золотухіна л. О. - Забезпечення інтересів працівників у змісті колективного договору (2012)
Ізарова І. О. - Про гарантії своєчасності розгляду цивільних справ у суді (2012)
Кельман Л. М. - Інститут оплати праці: деякі аспекти функціонування (2012)
Копелєв І. Ю. - Бізнес-план зовнішньоекономічної операції (2012)
Лебедєва Т. М. - Облік земель: правовий аспект (2012)
Литовченко Л. А. - Суб’єкти права на правову допомогу в цивільному процесі, Чуйко О. В. (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Про бюджетну відповідальність органів публічної влади (2012)
Саксонов В. Б. - Правові особливості зовнішньоекономічних договорів (контрактів) України (2012)
Слубський І. Й. - Дисциплінарні заохочення як пріоритетний напрям підвищення ефективності службової діяльності працівників ОВС (2012)
Степакова Н. М. - Шляхи вдосконалення ефективності правозастосування в трудовому праві (2012)
Чабаненко М. М. - Земельний спір як предмет юрисдикції адміністративних судів в Україні (2012)
Лежнєва Т. М. - Питання ефективності санкцій трудового права (2012)
Прилуцька М. О. - Поняття "державний службовець" у призмі історико-правового аспекта (2012)
Тиновський Д. В. - Поняття та предмет виїзної податкової перевірки як виду податкових перевірок (2012)
Черноп’ятов С. В. - Правова природа розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб (2012)
Грищак С. В. - Post-mining: екологічні та правові проблеми розробки родовищ корисних копалин, Кірін Р. С., Шашенко Д. О. (2012)
Гора І. В. - Пізнання в кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності у світлі положень нового кримінального процесуального законодавства, Колесник В. А. (2012)
Сервецьккий І. В. - Генезис поняття "спеціальна діяльність правоохоронних органів", Юрченко О. М. (2012)
Алейніков Г. І. - Структура, зміст та порядок постановлення вироку апеляційним судом (2012)
Городовенко В. В. - Перспективи впровадження суду присяжних в Україні (2012)
Житний О. О. - Інтеграція норм міжнародного права та загальної частини національного кримінального законодавства (зарубіжний досвід) (2012)
Марчук Н. В. - Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2012)
Мороз В. П. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення в контексті проектів змін до Кримінального кодексу України (2012)
Рогальська В. В. - Особливості регламентації змагальності у досудовому провадженні в законодавстві держав-учасниць СНД (2012)
Татаров О. Ю. - Процесуальний контроль начальника слідчого підрозділу як гарантія забезпечення законності в досудовому провадженні (2012)
Уваров В. Г. - Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини (2012)
Ужва Л. О. - Добровільна відмова від контрабанди (2012)
Філяніна Л. А. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю (2012)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-підготовчі заходи до проведення очної ставки (2012)
Шамара О. В. - Національне законодавство у сфері боротьби з тероризмом: можливі шляхи вдосконалення (2012)
Шевченко О. А. - Стан наукової розробки проблем діяльності підрозділів карного розшуку як суб’єктів запобігання злочинам в Україні (2012)
До 80-РІЧЧЯ академіка НАН України Шидловського Анатолія Корнійовича (2013)
Супруновская Н. И. - Многоуровневая модель взаимозависимых переходных процессов в цепях электроразрядных установок со стохастической нагрузкой, Иващенко Д. С. (2013)
Шидловская Н. А. - Применение теории дифференциальных уравнений с импульсным воздействием к анализу процессов в импульсных преобразователях напряжения, Руденко Ю. В. (2013)
Гусев О. О. - Визначення параметрів регулятора в системі керування DC/DC перетворювачем з квазі-імпедансною ланкою за умови стійкості для малого сигналу (2013)
Peresada S. - Adaptive Control of Stator Currents for Self-Commissioning of Induction Motor Drives, Kovbasa S., Prystupa D., Lyshevski S. E. (2013)
Загирняк М. В. - Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2013)
Виштак Т. В. - Магнитное поле токов статорной обмотки синхронного двигателя с полым ротором, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2013)
Милых В. И. - Силовые взаимодействия в турбогенераторе в различных стационарных режимах работы, Полякова Н. В. (2013)
Кириленко О. В. - Оцінка роботи електростанцій при наданні допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України, Блінов І. В., Парус Є. В. (2013)
Жаркин А. Ф. - Решение задачи оптимального секционирования воздушных распределительных сетей в условиях нормирования показателей надежности, Попов В. А., Ткаченко В. В. (2013)
Журахівський А. В. - Захист електричних мереж 6−35 кВ від ферорезонансних процесів, Кенс Ю. А., Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2013)
Глухенький А. И. - Трехмерное моделирование однофазного электромагнитного перемешивателя жидких металлов, Гориславец Ю. М., Токаревский А. В. (2013)
Блага О. В. - Дослідження генерації озону в імпульсному бар'єрному розряді, Божко І. В. (2013)
Бойко В. С. - Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентрованому насосі, Сотник М. І. (2013)
ДО 70-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України О.І.ТИТКА (2013)
Аврамчук О. Є. - Педагогічні технології в процесі підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Бабенко Б. І. - Інструментальне забезпечення системи підвищення кваліфікації працівників Міністерства доходів і зборів України, Несторишен І. В., Руда Т. В. (2013)
Балендр А. В. - Досвід запровадження курсів інтенсивного вивчення англійської мови в Національній академії Державної прикордонної служби України (2013)
Балицький І. І. - Обґрунтування шляхів формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін кафедри прикордонного контролю (2013)
Горбатько К. М. - Сутність та особливості змісту професійно-психологічної компетентності офіцерів-прикордонників (2013)
Зазуліна Л. В. - Розробка акметектонічної моделі моніторингу в системі післядипломної педагогічної освіти: теоретичний концепт (2013)
Зелінська С. О. - Інтеграція екологічних знань на основі міждисциплінарного підходу у майбутніх інженерів-гірників у процесі професійної підготовки (2013)
Зелінський С. С. - Організація освітнього процесу на основі трансдисциплінарного підходу (2013)
Лагодинський О. С. - Індивідуалізація англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2013)
Маслій О. М. - Методика інтенсифікації навчальної діяльності курсантів засобами інформаційних технологій (2013)
Матвієнко Ю. О. - Створення педагогічних умов для застосування самоконтролю в процесі навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей (2013)
Мішеніна Т. М. - Інтегративна якість дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Ничкало Н. Г. - Дидактичні принципи формування комунікативної компетентності майбутніх філологів у позанавчальній діяльності з використанням мультимедійних технологій (2013)
Семигінівська Т. Г. - Реалізація педагогічних умов формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2013)
Шумовецька С. П. - Підготовка курсантів до професійного спілкування та досвід вивчення вимог Відомчих стандартів культури прикордонної служби при викладанні навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням”, Сніцар І. В. (2013)
Алексєєва Т. В. - Професійне становлення особистості в системі вузівської підготовки: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2013)
Кміть І. В. - Емпірична експлікація типології хроноструктурної компетентності медичних сестер (2013)
Корнійчук О. О. - Особливості мотивації навчальної діяльності посадових осіб митниць Міністерства доходів і зборів України, Дворнічена І. М., Долобанько В. В. (2013)
Коширець В. В. - Особистісний простір студентської молоді: концептуально-емпіричні аспекти вивчення феномену (2013)
Левицька Л. В. - Експериментальне дослідження типів ставлення до хвороби студентів з обмеженими можливостями (2013)
Шевчишена О. В. - Забезпечення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу професійного зростання педагога (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Румбешта В. О. - Акустичний ехо-метод для контролю складних по конструкції деталей, Ткаченко І. Р. (2013)
Луценко Г. В. - Робота з віртуальними вимірювальними приладами засобами середовища LabVIEW, Люта М. В. , Фільченко С. Г. (2013)
Піпа Б. Ф. - Аналітичне проектування безударного профілю платинного клина круглов’язальної машини, Хомяк О. М., Марченко А. І. (2013)
Піпа Б. Ф. - Вплив тертя робочих органів в’язальної машини на динамічні навантаження в парі голка-клин, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2013)
Луканіна Т. Г. - Класифікація приводів круглопанчішних автоматів (2013)
Ошейко В. О. - Збалансоване виробництво та споживання теплової енергії в системі теплопостачання обласного центра, Ошейко О. В. (2013)
Василенко М. П. - Інтегрована система контролю параметрів навколишнього середовища, Скрипник Ю. О. (2013)
Павленко В. М. - Удосконалення форми гребеня барабана автоматичної побутової пральної машини, Петко І. В. (2013)
Катаєва Є. Ю. - Система розрахунку енергоефективності підприємства на базі методу проектування гібридних установок, Теличко В. Ю. (2013)
Власенко В. В. - Дослідження атмосферостійких сталей в умовах, що моделюють атмосферні, Борисенко Ю. В. (2013)
Пашкевич К. Л. - Дослідження трансформації конструкцій деталей одягу залежно від товщини пакету матеріалів, Авраменко Т. В. (2013)
Проданчук І. В. - Дослідження властивостей еластичних тасьм профілактичного корсета для корегування постави учнів молодшої шкільної групи (2013)
Тимочко К. Р. - Розробка колекції жіночого одягу в етно стилі за методикою підвищення художньої довершеності виробу, Кулешова С. Г. (2013)
Осипенко Н. І. - Дослідження показників займистості меблево-декоративних тканин, Колчева Д. В. (2013)
Головчанська Є. О. - Удосконалення операцій комбінаторики для формоутворення одягу (2013)
Колосніченко М. В. - Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінга у виставковій діяльності, Овчарек В. Є., Сичова М. В. (2013)
Беднарчук М. С. - Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 2. Місце міжнародного технічного регулювання у товарознавстві взуття, Попович Н. І. (2013)
Ніколаєва Т. І. - Аналіз розвитку моторики дітей для цілей підвищення ергономічної якості дитячого одягу, Колосніченко М. В. (2013)
Матюк О. В. - Кваліметрична оцінка вишивальних строчок в дизайн-обєктах промислових виробах, Кардаш О. В. (2013)
Козарь О. П. - Оцінка релаксаційно-деформаційних характеристик шкір для верху взуття, наповнених природними мінералами, Коновал В. П. Мокроусова О. Р. (2013)
Головкіна Н. В. - Інтегровані маркетингові комунікації організації: головні переваги впровадження, Шутовський Д. О. (2013)
Іванченко Н. О. - Аналіз методик та підходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Яренко А. В. - Маркетингове дослідження перспектив розвитку країн "четвертого" світу в умовах сучасної світової економіки (2013)
Шевченко О. О. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Остапчук Н. О. - Основні фактори конкурентоспроможністі підприємства на ринку санітарно-гігієнічної продукції в Україні, Коваль О. М. (2013)
Жиров О. Л. - Гарантоване квазіоптимальне інвестування (2013)
Мамонтова Н. А. - Розвиток фінансового менеджменту в сучасних корпораціях (2013)
Сіренко К. Ю. - Особливості державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості (2013)
Гаврищук Т. Б. - Державне управління підприємствами легкої промисловості України (2013)
Веселовська О. Є. - Ефективне адміністрування податків як умова підтримки належної фінансової безпеки держави (2013)
Тарасенко І. О. - Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забепечення конкурентоспроможності, Нефедова Т. М. (2013)
Топузов М. О. - Розроблення змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи (2013)
Хоменко О. В. - Доцільність проектування самостійної інноваційної системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей (2013)
Шабатин Н. Ю. - Реформа і розвиток вищої освіти (2013)
Шацька З. Я. - Феномен престижності економічних спеціальностей у вищих закладах освіти України (2013)
Подольна В. В. - Особливості просування освітніх посуг, Усик С. П. (2013)
Шевченко О. О. - Україна в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності, Левківська О. В. (2013)
Ющенко А. О. - Інформаційне забезпечення оцінки вартості банку за методом компанії-аналога в межах порівняльного підходу, Рекуненко І. І. (2013)
Рубан В. Я. Чубукова О. Ю. - Організаційно-економічний механізм розвитку економіки знань в контексті формування людського капіталу (2013)
Костенко В. М. - Обґрунтування необхідності збільшення виробництва винограду на Україні (2013)
Студенникова Н. Л. - Клоновая селекция сорта винограда Пино гри, Клименко В. П., Рачинская А. И., Котоловець З. В., Ковалев С. А. (2013)
Ласкавый В. Н. - Агробиологическая характеристика технических сортов винограда в условиях Запорожской области, Кузьменко Е. Р., Гетьман Н. Г. (2013)
Борисенко М. Н. - Влияние площади питания и формы куста на агробиологическую характеристику подвоя Берландиери х Рипариа 5ББ, Белинский Ю. А. (2013)
Якушина Н. А. - Современные рациональные системы защиты винограда от болезней и вредителей (2013)
Странишевская Е. П. - Распространение и развитие виноградного войлочного клеща (Eriophyes vitis Pgst.) на районированных сортах винограда, Вдовиченко И. В. (2013)
Матвейкина Е. А. - Эффективность инсектицидов при защите виноградников от листовой формы филлоксеры в условиях южного берега Крыма, Странишевская Е. П. (2013)
Иванченко В. И. - Изменение товарного качества плодов дыни при хранении с помощью термоусадочной пленки и обработки ионизированным воздухом, Грибова Д. В. (2013)
Танащук Т. Н. - Оценка рисков производства шампанских виноматериалов и вин на основе изучения экологии дрожжевой и бактериальной дикой микрофлоры, Загоруйко В. А., Скорикова Т. К., Кухаренко О. Е., Шаламитский М. Ю., Травникова Е. Э. (2013)
Остроухова Е. В. - Исследование способности дрожжей рас бордо и каберне-5 к образованию летучих компонентов, Пескова И. В., Скорикова Т. К., Пробейголова П. А., Травникова Е. Э. (2013)
Макаров А. С. - Сравнительная характеристика виноматериалов из новых сортов винограда селекции НИВиВ "Магарач", выращенных в разных регионах Крыма, Лутков И. П., Яланецкий А. Я., Шалимова Т. Р., Луткова Н. Ю., Жилякова Т. А., Аристова Н. И. (2013)
Оселедцева И. В. - Особенности химического состава коньячных дистиллятов, вырабатываемых в разных географических зонах, Гугучкина Т. И., Маркосов В. А., Простак М. Н. (2013)
Виноградов В. А. - Влияние скорости суслоотделения на показатели качества виноградного сусла (2013)
Яланецкий А. Я. - Полифенольный комплекс вина при лечении ишемической болезни сердца (2013)
Итоги международного конкурса "Ялта. Золотой Грифон-2013" (2013)
Сорт винограда памяти Дженеева (2013)
Левченко С. В. - О проведении рабочей дегустации столовых сортов и форм винограда, Рыбаченко Н. А., Аппазова Н. К. (2013)
Приглашание на фестиваль-конкурс "Ялта. "Магарач". Солнечная гроздь-2013" (2013)
Summaries (2013)
Новіков М. - Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування, Струтинський В., Кириченко А. (2011)
Дащенко О. - Додаток методу граничних елементів до розрахунку ребристих пластин, Оборський Г., Сур’янінов М. (2011)
Божидарнік В. - Розрахунок напружень біля щілини довільної ширини в анізотропних пластинах, Максимович О. (2011)
Ткачук М. - Підхід до ідентифікації моделі для визначення ударної сили у віброударній системі, Грабовський А., Ткачук М., Артьомов І., Барчан Е. (2011)
Фідровська Н. - Стійкість оболонки кранового барабана (2011)
Пороховський Ю. - Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях кусково-однорідних оболонок на основі уточненої теорії оболонок (2011)
Андрейків О. - Визначення залишкової довговічності тривимірних тіл з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і низькотемпературного поля, Скальський В., Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Старченко В. - Математичне моделювання теплових процесів у дискових гальмових пристроях, Майстренко А., Балінський В. (2011)
Куліков Ю. - Вплив забруднення зовнішньої поверхні радіатора системи охолодження двигуна внутрішнього згорання автомобіля на роботу вентилятора, Верховодов А., Томачинський Ю. (2011)
Добрянський І. - Врахування конвективного теплообміну при дослідженні процесів термічного розтріскування в бетонних зразках за дії лазерного опромінення на основі моделі крихкого руйнування (2011)
Серілко Д. - Обґрунтування параметрів забірного пристрою гвинтового конвеєра (2011)
Contents (2013)
Соскін О. І. - Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу (2013)
Тищенко О. П. - Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України (2013)
Марін Е. - Прогнози рівня інфляції Національного банку Румунії, засновані на економетричних моделях, точніші, ніж таргетинг інфляції (англійською мовою), Брату М. (2013)
Алімпієв Є. В. - Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів (2013)
Пішеніна Т. І. - Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин (2013)
Шандова Н. В. - Концепція стійкого розвитку промислових підприємств (2013)
Шепеленко О. В. - Економічний механізм діагностики ефективності рекламної діяльності на споживчому ринку, Граніш С. А. (2013)
Долгошея Н. О. - Значення фінансової стійкості аграрних підприємств для здійснення інноваційної діяльності (2013)
Мудрак Р. П. - Продовольча безпека України в умовах глобалізації (2013)
Дубініна М. В. - Ретроспектива та сучасні тенденції інституціонально-структурних перетворень в аграрному секторі економіки (2013)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал міських поселень: особливості формування та розвитку (2013)
Бурда В. Є. - Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості (2013)
Шаров О. М. - Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) (2013)
Моісеєнко О. М. - Роль і місце владних відносин в економічній системі (2013)
Коваленко В. В. - Концептуальні основи формування системи безпеки банківської діяльності (2013)
Косова Т. Д. - Методичний підхід до оцінки кредитних ризиків на основі стрес-тестування, Поздняков Є. М. (2013)
Байбулекова Л. А. - Іпотечне кредитування в Казахстані: становлення та вдосконалення (англійською мовою), Кожахметова А. М. (2013)
Шемет Т. С. - Сучасні структурні зрушення у міжнародному використанні валют (2013)
Жукова Н. К. - Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків, Зражевська Н. В. (2013)
Шевчук О. А. - Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика (2013)
Джеджула В. В. - Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств (2013)
Михайліченко Г. І. - Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства (2013)
Балєвскі Б. - Вплив особистості страхового агента на ефективність роботи компаній зі страхування життя (англійською мовою), Яновскі А. (2013)
Гармідер Л. Д. - Показники ефективності процесу розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2013)
Ведмідь Н. І. - Функціонально-цільове наповнення санаторно-курортної та оздоровчої послуги в ієрархії потреб (2013)
Білорус О. Г. - Великий капітал України у глобальній геоекономіці Рецензія на монографію Рахманова О. А. "Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні" (2013)
Бабула Н. В. - Особливості розвитку дитячої моди в історичному контексті, Скляренко Н. В . (2012)
Гетьман Ю. А. - Сучасна народна іграшка в середовищі (2012)
Гладун О. - Візуалізація інформації: інфографіка (2012)
Иваненко Т. А. - Гипербола как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка, Макарова А. Л. (2012)
Криштопайтіс В. В. - Посткласична стилістика сучасної типографіки: тенденції та перспективи розвитку (2012)
Львовський Ч. З - Порівняльний аналіз моделей художньо-образного вирішення середовища дитячих дошкільних закладів, Львовська С. Ч. (2012)
Островецька М. О. - Аналіз сучасних методів дослідження, які використовуються при художньому проектуванні одягу (2012)
Северин В. Д. - Графічний дизайн у виставковій діяльності (2012)
Терешкун А. В. - Дизайнери львівщини в обличчях – продукт ЛНАМ (2012)
Фурса О. О. - Трансформації моделей дизайн-освіти в Україні (2012)
Чугай Н. М. - Використання принципів біонічного формоутворення при проектуванні меблів, що трансформуються (2012)
Яковець І. О. - Навігація як система орієнтування в музейному просторі, Щуцька Ю. Є. (2012)
Яремчук О. М. - "ДИЗАЙН”: походження терміна й еволюція означуваного ним явища (2012)
Беличенко О. Л. - Последние дворяне в социокультурном пространстве ХХ века, Зборовец И. В. (2012)
Бесага М. Я. - Стильовий та жанровий діапазон живопису Івана Остафійчука 1980 – 1990 років (2012)
Бескорса В. М. - Монументальність і цілісна єдність композиції українського бароко (2012)
Дяків М. В. - Штрих до мистецтва Прикарпаття (2012)
Дяків О. В. - Етапи розвитку декоративного мистецтва Західного Поділля з найдавніших часів до ХI ст. (2012)
Лубенский В. И. - Тон или цвет? (2012)
Мазур В. П. - Іконографія чину Моління іконостасу Успенської церкви міста Львова (1616-1638рр.) на тлі розвитку даного чину в українських іконостасах (2012)
Максимів М. - Художньо-стилістичні особливості ілюстрацій Антіна Манастирського до дитячої літератури 1920 – 1939 рр. (Співпраця із видавництвом "Світ Дитини") (2012)
Омельченко О. В. - Мотив креста в иконографической программе иконостаса Спасо-Преображенского собора села Большие Сорочинцы (2012)
Петрикова В. Т. - С. В. Рибін і педагогіка мистецтва (історія особистості) (2012)
Степанян Ю. Г. - Опыт пленэрной практики (2012)
Ткаченко Р. В. - Телесные модификации женского образа в современных массмедиа (2012)
Ужинський М. Ю. - Творче застосування процесорів ефектів у мистецькому просторі (2012)
Хмельницький В. О. - Особливості виникнення іконопису на Слобожанщині (2012)
Александрова О. А. - Гимнографические тексты православного обихода в цикле "Песнопения и молитвы" Г. В. Свиридова, Степаненко А. А. (2012)
Башмакова Н. В. - Классификация разновидностей мандолины: признаки и подходы (2012)
Дрига К. І. - Ансамблеве виконавство в мистецькому контексті бароко (2012)
Інюточкіна Н. В. - Витоки розвитку австро-німецької ліричної пісні з інструментальним супроводом у XVIII Ст. (2012)
Кононова И. В. Народно-инструментальное исполнительство: инновации и перспективы развития (на примере турнира «Terem crossover») 153-156 - (2012)
Конончук В. О. - Генеза, основні вектори та перспективи розвитку естрадної – джазової освіти в Києві (до 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р.М. Глієра) (2012)
Мамбетова Г. - Современная техника письма в "Каприччио для скрипки с оркестром" Мерзие Халитовой (2012)
Мельничук О. М. - Національна проблематика у творчості м. Костомарова та я. Мамонтова в контексті романтичної та одерністської культур (2012)
Петрів В. Ю. - Шляхи розвитку театрального мистецтва в Україні, Борейко Г. Д. (2012)
Ульянова В. С. - Теоретичні основи акторської майстерності в професійній діяльності (2012)
Щепакін В. М. - Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.: західноєвропейські традиції та впливи (ІI частина) (2012)
Щербіна І. В. - М.Ф. Сумцов: історія та сучасність слов’янської фольклористики (2012)
Contents (2013)
Мариніна С. В. - Особливості розвитку інтеграційних угруповань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2013)
Забаріна Д. А. - Сутність управління фінансово-економічною гнучкістю суб’єктів реального сектору економіки (російською мовою) (2013)
Старікова О. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу регіону (2013)
Орлов В. В. - Аналіз управління товарним інноваційним потенціалом підприємств (2013)
Мазуренок О. Р. - Розробка алгоритму оптимізації та оцінювання ефективності диверсифікації виробничих процесів (2013)
Хаванова М. С. - Методи фінансової стратегії підприємства (2013)
Поправка О. Г. - Формування вітчизняної системи банківського нагляду відповідно до міжнародних стандартів Базельского комітету (2013)
Євенко Т. І. - Управління ліквідністю банківських установ (2013)
Дем’янчук І. А. - Реалізація політики доходів бюджету в умовах турбулентності (2013)
Криклій В. А. - Зарубіжний досвід функціонування (2013)
Столярук Х. С. - Розробка профілю соціально-особистісних компетенцій фахівця з управління персоналом (2013)
Цап С. Д. - Оцінка впливу фінансової забезпеченості регіону на рівень життя сільського населення (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Матюха М. М. - Особливості формування управлінської звітності про сукупні доходи (витрати) (2013)
Сподарик В. М. - Аналіз економічних категорій "затрати” і "витрати” за змістом та призначенням (2013)
Юрченко О. А. - Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності (2013)
Титтул (2012)
Рубановська Н. В. - Ценотичні особливості Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Błocki ex Racib. і A. lusitanicum Lam. (Alliaceae) на Західному Поділлі, Соломаха В. А. (2012)
Андрієнко Т. Л. - Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення "Заплава річки Стохід" (Волинська область) (2012)
Кучеревський В. В. - Chamaecytiseta granitici — нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України, Провоженко Т. А. (2012)
Орлова Л. Д. - Запаси підстилки на заплавних луках Лівобережного Лісостепу України (2012)
Кірплюк І. - Рідкісні елементи сегетальної флори, що збереглися в залишених селах Кампіноського національного парку (Центральна Польща) (2012)
Махиня Л. М. - Морфологія пилкових зерен представників роду Bidens L. (Asteraceae) долини Середнього Дніпра, Цимбалюк З. М. (2012)
Перегрим О. М. - Типіфікація видів роду Viola L., описаних із території України, Шевера М. В. (2012)
Красняк О. І. - Таксономічні та номенклатурні проблеми Bromus hordeaceus L. і B. mollis L. (Poaceae) (2012)
Латовскі К. - Характеристика флори судинних рослин поблизу залізничної колії (Західна Польща), Новак-Шварц К. (2012)
Кузярін О. Т. - Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Cyperaceae) — новий вид для флори України (2012)
Кройтц К. А. Й. - Два таксони з роду Epipactis Zinn (Orchidaceae), нові для флори України, Фатерига О. В. (2012)
Гавриленко Л. М. - Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з Нижнього Придніпров’я (2012)
Джаган В. В. - Нові для України види сумчастих грибів (Аscomycota) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника, Щербакова Ю. В. (2012)
Дрeмлюга Н. Г. - Особливості ультраструктури поверхні листків видів роду Campanula L. флори України, Футорна О. А. (2012)
Гащишин В. Р. - Вплив іонів цинку, міді і трептолему на вміст пероксиду водню й активність каталази та пероксидази рослин Brassica napus L., Пацула О. І., Терек О. І. (2012)
Войтенко Л. В. - До 130-річчя від дня народження Миколи Григоровича Холодного (2012)
Ситник К. М. - Ася Сергіївна Бухало (до 80-річчя від дня народження), Дудка І. О., Вассер С. П. (2012)
Єлизавета Львівна Кордюм (до 80-річчя вченого) (2012)
Надєіна О. В. - Олег Борисович Блюм (до 75-річчя вченого), Дідик Н. П., Кондратюк С. Я., Кашеваров Г. П. (2012)
Устименко П. М. - Діброви Карпат / С. М. Стойко. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона, Дубина Д. В. (2012)
Ситник К. М. - Болота та їх значення у біосфері / Л. М. Фельбаба-Клушина. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони (2012)
Тасєнкевич Л. О. - Перше видання "Флори лишайників України" завершене / А. М. Окснер. Флора лишайників України, Пірогов М. В. (2012)
Кондратюк С. Я. - Нове дихання давньої науки. І Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (24—26 квітня 2012 р., м. Львів), Недуха О. М., Одінцова А. В., Новіков А. В. (2012)
Кондратюк С. Я. - Нові горизонти філогенетичної класифікації порядку Teloschistales. Перша міжнародна нарада з класифікації порядку Teloschistales (11—14 травня 2012 р., Крістіансмінде, Данія) (2012)
Дідух Я. П. - Степова рослинність Центрального Поділля, Вашеняк Ю. А. (2012)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Melampyrum L. (Orobanchaceae) флори України, Мосякін С. Л. (2012)
Перегрим М. М. - Репрезентативність цибулинних і бульбоцибулинних видів рослин природної флори України в охоронних списках різних рівнів (2012)
Двірна Т. С. - Знахідки видів адвентивних рослин на території Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2012)
Зав’ялова Л. В. - Аборигенна фракція урбанофлори Чернігова (2012)
Єпіхін Д. В. - Спонтанна флора Сімферополя (загальний огляд) (2012)
Кондратюк С. Я. - Нові види та комбінації лишайників роду Protoparmeliopsis (Lecanoraceae, Lichenized Ascomycotina), Зареї-Даркі Б., Хаєддін С. (2012)
Барсуков О. О. - Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. (Amblystegiaceae) — новий вид і рід для бріофлори України, Вірченко В. М. (2012)
Гелюта В. П. - Нові та рідкісні для України види роду Leccinum (Boletales, Basidiomycota), Акулов О. Ю. (2012)
Зикова М. О. - Нові для України види дискоміцетів із Шацького національного природного парку (2012)
Крохмаль І. І. - Анатомічні особливості листка видів родів Campanula L. i Aquilegia L. при інтродукції в умовах степової зони України (2012)
Ткачова Ю. О. - Поліморфізм ядерно-ядерцевих параметрів насіннєвого потомства Picea abies (L.) Kаrst. (Pinaceae) у природних популяціях та інтродукційному насадженні, Коршиков І. І. (2012)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій, Войтенко Л. В., Устінова А. Ю. (2012)
Шиян Н. М. - V Міжнародна нарада з глобальної ботанічної ініціативи (9—13 квітня 2012 року, м. Мадрид, Іспанія), Корнієнко О. М. (2012)
Вивчаренко А. - Анализ механизма государственной поддержки и ценообразования в угольной промышленности (2013)
Смирнов А. - ДТЭК: концепция лидерства в угледобыче (2013)
Бондаренко В. - Теоретические основы неравномерности газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и вмещающих пород, Харин Е., Антощенко Н., Гасюк Р. (2013)
Ковалевская И. - Исследование ндс почвы и крепи горной выработки на сверхглубоких горизонтах, Снигур В., Свистун Р. (2013)
Ильяшов М. - Метанодобываемость дегазационных скважин, пробуренных с поверхности в ПАО "шахтоуправление "покровское", Агафонов А., Дедич И. (2013)
Кириченко В. - Ресурсосберегающие крепи горных выработок для больших глубин разработки (2013)
Швець В. - Оцінка інвестиційної привабливості дніпропетровського та донецького регіонів, Єрохондіна Т. (2013)
Окалелов В. - Технологические схемы разработки локальных запасов малыми угольными шахтами, Величко В. (2013)
Должиков П. - Исследование влияния протяженности выработок на эффективность угледобычи шахты, Гайко Г., Палейчук Н., Должиков Ю. (2013)
Симанович Г. - К вопросу нагружения крепи очистных комплексов в сложных горно-геологических условиях, Астафьев Д., Гусев А. (2013)
Мельник В. - Развитие горного образования россии и украины в XXI веке, Гребенкин С. (2013)
Красник В. - Совершенствование научно-технического обеспечения угольной промышленности (2013)
Пилюгин В. - Пути совершенствования действующей нормативной базы в области проектирования проветривания и дегазации очистных забоев, Стариков Г. (2013)
Чепурная Л. - Прогнозирование параметров процессов сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М., Антощенко Н. (2013)
Бузило В. - Анализ влияния технологии и элементов системы разработки на энергосбережение в угольных шахтах, Пойманов С., Расстрига В. (2013)
Мартынов А. - Тепловые расчеты и выбор средств охлаждения для регулирования микроклимата в тупиковых выработках глубоких шахт, Малеев Н., Яковенко А. (2013)
Гайко Г. - Оценка надежности горной выработки при управлении несущей способностью крепи, Горбатова Л. (2013)
Кузьменко А. - Применение длинных выемочных столбов при разработке угольных пластов донбасса, Козлов А., Хейло А. (2013)
Халимендик Ю. - Исследование деформации пород кровли выемочных выработок, Бруй А., Барышников А. (2013)
Павлыш В. - Проектирование технологии и расчет параметров процессов комплексного гидропневматического воздействия на угольные пласты, Гребенкина А., Рябичев В., Гребенкин С. (2013)
Костюк C. - Моделирование горных процессов для обоснования параметров разработки безлюдной выемки угля с применением пневмобалонной крепи, Ситников Г., Бедарев Н. (2013)
Кожушок О. - Способ поточного сооружения дегазационных скважин с поверхности, Радченко В., Зинченко С., Халимендиков Е. (2013)
Медяник В. - Анализ отработки запасов угля по пласту с5 ШП "Самарская" ПСП "Шахтоуправление Терновское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", Шевченко А., Пойманов С. (2013)
Зензеров В. - Программный комплекс для оценки устойчивости секций механизированной крепи при передвижении на наклонных угольных пластах, Гребенкина А. (2013)
Савчук В. - Геологические факторы проявления геодинамических явлений в угольных шахтах Японии, Приходченко В., Бузило В. (2013)
Яркович А. - Опыт и перспективы оставления пород в шахтах Западного Донбасса, Малыхин А. (2013)
Сирик В. - Определение эксплуатационных параметров труб подземного бурения дегазационных скважин, Расцветаев В., Дудля Е. (2013)
Владыко А. - Обоснование параметров защиты горных выработок средствами имитационного моделирования их состояния, Калиушко Д. (2013)
Ступнік М. - Стан і перспективи розвитку підземних гірничих робіт у Криворізькому басейні, Колосов В., Калініченко В. (2013)
Ефремов Э. - Влияние поверхностно-активных веществ на характер динамического разрушения полиминеральных горных пород, Кратковский И., Ищенко К. (2013)
Семененко Е. - Технология разработки техногенных месторождений Кривбасса, Медведева О. (2013)
Молдабаев С. - Обоснование контуров этапов отработки крутопадающих месторождений решением задачи нелинейного программирования, Рысбайулы Б., Султанбекова Ж. (2013)
Русских В. - Исследование геомеханических процессов при отработке междукамерных целиков высотой в два этажа, Зубко С., Карапа И., Яворский А. (2013)
Назаренко М. - Проектування виробок для підготовки запасів шахтного поля у середовищі геоінформаційної системи K-Mine, Хоменко С., Шолох С. (2013)
Миронова И. - Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха при подземной добыче железных руд, Павличенко А. (2013)
Ковалевская И. - Основные принципы построения геомеханической модели и исследования НДС массива с учетом неплановых остановок лавы, Симанович Г., Фомичев В. (2013)
Костюк С. - Совершенствование исследований прочностных характеристик горных пород с использованием стабилометра "Азимут" 85Д01 и камеры запредельного деформи-рования БВ-21, Ситников Г., Бедарев Н., Ковалев Н., Любимов О. (2013)
Бузило В. - Основные закономерности формирования поля напряжений вокруг камер больших размеров, Савельева Т., Савельев Д. (2013)
Монастырский В. - Влияние грансостава насыпного груза на устойчивость транспортирования крутонаклонными конвейерами, Максютенко В., Кирия Р., Брагинец Д., Номеровский Д. (2013)
Скипочка С. - Научно-методические основы подземного геомеханического мониторинга, Яланский А., Паламарчук Т., Сергиенко В. (2013)
Ремизов А. - Способ разгрузки массива пород вокруг подготовительной выработки для ее повторного использования, Фомичев В. (2013)
Соцков А. - Исследование влияния надработки дренажного штрека на напряженно-деформированное состояние крепежной конструкции (2013)
Фомичев В. - Определение характера влияния трещиноватости на напряженно-деформированное состояние горной породы для проведения вычислительного эксперимента по устойчивости выемочной выработки, Скитенко А. (2013)
Півняк Г. - Про вплив температурних умов на ефективність реакцій відновлення при газифікації вугільних пластів, Табаченко М., Дичковський Р. (2013)
Семененко Е. - Энергосберегающая технология утилизации шахтного метана, Дякун И. (2013)
Табаченко Н. - Обоснование способов газификации угольных пластов, Дычковский Р., Фальштынский В., Лозинский В., Саик П. (2013)
Максимова Э. - Геолого-структурные предпосылки при разработке технологии добычи газа из месторождений газовых гидратов (2013)
Малеев Н. - Об экспертной оценке горнотехнических решений и мероприятий по обеспечению безопасности труда в угольных шахтах, Мартынов А. (2013)
Муравейник В. - Сигналы горного массива и их декодирование при авариях в шахтах, Шайхлисламова И., Алексеенко С. (2013)
Чеберячко С. - Теоретичне дослідження руху повітря через фільтрувальний елемент транспорту, Яворська О., Чеберячко Ю. (2013)
Юрченко А. - Подавление пылевого облака после массового взрыва в карьере путем его орошения, Литвиненко А. (2013)
Горова А. - Дослідження екологічного стану територій розміщення золошлакових відходів теплових електростанцій, Павличенко А. (2013)
Kudelko J. - Conditions for safe underground gasification of lig-nite in Poland, Nowak J. (2013)
Коваленко А. - Аналіз еколого-соціальних наслідків розміщення відходів вуглевидобутку, Павличенко А. (2013)
Білецька В. - Дослідження процесів трансформації водорозчинних форм важких металів при детоксикації промислових відходів природними сорбентами, Яцечко Н., Павличенко А. (2013)
Krowiak A. - Features of the resources of the hard coal covering in thin coal-seams in poland (2013)
Лаврик М. - Анализ причин и последствий засоления почв в горнодобывающих регионах, Павличенко А. (2013)
Шиман Л. - Экологический мониторинг состояния окружающей среды на карьерах, использующих эмульсионные взрывчатые вещества марки "ЕРА", Холоденко Т., Павличенко А. (2013)
Бузило В. - Шляхи забезпечення екологічної безпеки при ліквідації вуглевидобувних підприємств, Павличенко А., Кулина С., Кіященко В. (2013)
Андрейків О. - Визначення періоду докритичного росту тріщин у балкових елементах відкритого профілю за довготривалого статичного навантаження, Скальський В., Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Бабенко А. - Визначення напружено-деформованого стану чашки лабораторної центрифуги під дією динамічного навантаження, Лавренко Я. (2011)
Пилипенко О. - Комплексний підхід до забезпечення якості ланцюгових передач (2011)
Білоус В. - Особливості розрахунку комбінованої обичайки апаратів високого тиску, Кожухар А., Білоус В. (2011)
Горбай О. - Вплив пружних прокладок на динаміку автобусів та міцність конструкції кузова, Дівеєв Б., Коник І. (2011)
Чернець М. - До питання про вплив коригування зачеплення циліндричної косозубої передачі на її довговічність, Ярема Р. (2011)
Ланець О. - Вібраційна електромагнітна установка різання бруса цегли-сирця, Серкіз О. (2011)
Гащук П. - Ефективні алгоритми керування двигуном внутрішнього згорання в процесі перемикання передач у трансмісії автомобіля, Пельо Р. (2011)
Попов О. - Особливості проектування сучасних зубчастих передач, Кіпрєєв Ю. (2011)
Лавінський Д. - Задачі пружно-пластичного деформування тіл при магніто-імпульсному навантаженні (2011)
Содержание (2012)
Contents (2012)
Самбор М. А. - Конституційні засади прав, свобод та інтересів учасників договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Косинська В. А. - Відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: проблеми понятійного апарату (2012)
Полішко Н. Л. - Сім’я як соціальний інститут і природне середовище для виховання дитини (2012)
Дараганова Н. В. - Сучасний стан інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні (2012)
Ільєнок Т. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правової протидії корупції (2012)
Сервецький І. В. - Регіональна поліція: створення та діяльність, Сапрун О. В. (2012)
Курилюк Ю. Б. - Бланкетніть у військово-кримінальному праві України (2012)
Masko D. - Consequences of violation of legal and moral issues related to article 240 of the Criminal Code of Ukraine (2012)
Матвійчук О. В. - Суб’єкти та предмет відносин як складові безпосереднього об’єкта діяння, передбаченого ст. 253 КК України (2012)
Юрченко О. М. - Удосконалення кримінально-правових заходів протидії корупції, Сервецький І. В. (2012)
Карпенко М. І. - Реформування кримінальної юстиції: плюси та мінуси, Самойлов М. В. (2012)
Тімуш І. С. - Захист права фізичних осіб на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду: міжнародно-правове регулювання (2012)
Prysukhin S. I. - Legal principles in the organization of scientific research (2012)
Чубар І. Ю. - Правове регулювання житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, Подрушняк В. В. (2012)
Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів (2012)
Герасименко А. - Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади (2013)
Dубовик T. - Інтернет-торгівля в Україні (2013)
Кіслов Д. - Система маркетингових комунікацій у державному управлінні (2013)
Кудирко Л. - Еволюція міжнародного маркетингу (2013)
Бойко М. - Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства, Супрунова Є. (2013)
Оcтапенко Н. - Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва (2013)
Савченко К. - Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави (2013)
Микитюк І. - Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету (2013)
Долгова О. - Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку (2013)
Мних Є. - Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем (2013)
Шерстюк О. - Діагностика аудиторського ризику (2013)
Домбровський О. - Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст (2013)
Шевченко І. А. - Аналіз технологій виробництва білково-вітамінних кормових добавок, Павліченко В. М. (2012)
Казаровец Н. В. - Заготовка влажного зерна, Кольга Д. Ф., Сыманович В. С., Чернокал Д. В. (2012)
Голуб Г. А. - Експлуатаційні параметри МТА при роботі на дизельному біопаливі, Чуба В. В. (2012)
Кольга Д. Ф. - Определение параметров шлангового насоса-дозатора для передвижной автоматической поилки, Сыманович В. С., Колодька Э. В., Заяц Д. В. (2012)
Шевченко І. А. - Аналіз конструкцій тріпальних машин для оброблення забрудненої вовни, Лиходід В. В., Полюсов В. В. (2012)
Костюкевич С. А. - Снижение потерь основных компонентов молока (2012)
Шевченко І. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми роздавача підстилки з роторно-пальцевим органом, Парієв А. О., Коротченко Т. М., Луц С. М. (2012)
Кольга Д. Ф. - Разработка измельчителя кормов малой мощности, Сыманович В. С., Комисарчук Е. И. (2012)
Павліченко В. М. - Аналіз стану кормовиробничої галузі Запорізької області, Троїцька О. О., Воронін Л. С. (2012)
Ковязин А. С. - Взаимовлияние грунтовых теплообменников в процессе функционирования геотермальной вентиляции, Величко И. Г., Долгих Д. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського