Климович М. - Роль науково-методичного середовища педагогічного ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкової школи (2011)
Чечилова Г. - Бериславський педагогічний коледж: минуле, сучасне, майбутнє (2011)
Деменнікова Т. - Напрями та зміст науково-методичної діяльності Бериславського педагогічного коледжу (2011)
Бернвальдт Т. - Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх учителів в умовах сьогодення (2011)
Шаповалова Н. - Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ (2011)
Шкворченко Г. - Підготовка вчителя інформатики початкової школи (2011)
Лященко М. - Взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання нового покоління (2011)
Костюк А. - Організація фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2011)
Кондратьєва О. - Особливості підготовки і професійної діяльності вчителя фізичної реабілітації (2011)
Анохіна Т. О. - Статус вихідних патернів категорії лакунарності (2014)
Баранова С. В. - Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань), Хаба Н. В., Тур В. (2014)
Дзикович О. В. - Анонс ток-шоу у системі мовленнєвих жанрів (2014)
Качмар О. Ю. - Особливості концептуалізації ціннісної інформації в дискурсі (2014)
Komarnytska I. I. - Development of Translation in the UK (2014)
Komarnytska O. I. - The Application of Artificial Intelligence Models to Information Content Comparison (2014)
Литвинко О. А. - Проблема гіперо-гіпонімічних відношень (на матеріалі англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2014)
Суима И. П. - Перефразированный респонсив в современном английском языке (2014)
Сушко З. С. - Технології та методики моделювання трансляційного процесу (2014)
Таценко Н. В. - Феномен емпатії в сучасних наукових парадигмах (2014)
Chulanova G. V. - Manipulation Strategy and Tactics of Blurbs (2014)
Швачко С. О. - Концептуалізація vs категоризація (на матеріалі метазнаків проблеми "НІЩО"), Пищик Н. С., Шуменко О. А. (2014)
Shchyhlo L. V. - Word-Formation Nest as the Marker of the Derivative Potential of the Word (2014)
Shchyhlo L. V. - The Transformation Peculiarities of Poetic Structure of Shakespeare’s Sonnet 30 in Ukrainian Translation, Zakharchuk T. V., Koval’ova L. M. (2014)
Яремчук О. В. - Квантитативні та позиційні характеристики моделей еліпсису в текстах-інтерв’ю (на матеріалі англійської мови) (2014)
Жиленко И. Р. - Гражданская позиция М. П. Арцыбашева в публицистике эмигрантского периода, Павлова Д. С. (2014)
Ткачук М. П. - Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника (2014)
Титул, зміст (2013)
Іванишин П. - Популярна література і кітч (2013)
Небеленчук І. - Особливості поетичного стилю П. Тичини, основні мотиви його творчості (2013)
Бондаренко Ю. - Аналіз образів-персонажів на засадах психології вчинку (2013)
Шуляр В. - Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури (стаття перша) (2013)
Жила С. - "Світ сповнений самотності..." Вивчення роману Теодозії Зарівної "Вербовая дощечка" (2013)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок четвертий: Іван Франко — лірик високої проби (2013)
Ушаньова І. - Секрет успіху С. Ю. Тур (2013)
Тур С. - Урок за твором О. Довженка "Україна в огні" (2013)
Сергієнко А. - Шлях учителя до перемоги (2013)
Мовчан О. - Технологія життєтворчих проектів на уроках української літератури (2013)
Мовчан О. - Захист проекту "Уроки життя і людської долі" (2013)
Бабійчук Т. - Домініка Огієнко — людина, громадянка, дружина і мати. Усний портрет (2013)
Семеног О. - Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі (2013)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури. Стаття друга (2013)
Логвіненко Н. - "І слово розумом святим і освіти, і просвіти". Створення Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури (2013)
Вербицький В. - Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу (2011)
Моляко В. - Творча та інтелектуальна обдарованість у структурі особистості професіонала (2011)
Пустовіт Г. - Дослідницька діяльність учнів у позашкільному навчальному закладі як дидактичний засіб (2011)
Третяк Т. - Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації (2011)
Жебровський О. - Позашкільна освіта у вимірі XХІ століття (2011)
Бедніна В. - Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах (2011)
Тихенко Л. - Організаційно-педагогічні аспекти діяльності Всеукраїнської літньої хіміко-біологічної школи МАН України (2011)
Шамрай О. - Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти (2011)
Пінчук М. - Організація навчально-дослідницької та підприємницької діяльності учнівської молоді в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (2011)
Жестерьова В. - Організація учнівської дослідницької діяльності в гуртках зоологічного напряму (2011)
Мазур П. - Всеукраїнський дитячий фестиваль "Україна-сад" (2011)
Бойко Є. - Експериментально-дослідницька робота в учнівських лісництвах та гуртках юних лісівників (2011)
Бродська О. - Система організації дослідницької діяльності учнів (З досвіду роботи Кримського республіканського позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"), Мішньова Н. (2011)
Зотова О. - Професійна орієнтація учнів у навчально-виховній діяльності сільських закладів освіти (2011)
Лабунська В. - Науково-дослідна робота з екологічної тематики в рамках МАН України, Шубович Л., Адамович А., Аристархова Е. (2011)
Дулій В. - Методика дослідницької еколого-натуралістичної роботи старшокласників (2011)
Остафійчук Т. - Формування творчої активності вихованців у процесі пошукової та науково-дослідної діяльності, Мороз Є. (2011)
Шевчук С. - Дослідницька еколого-натуралістична робота в структурі ціннісних орієнтацій старшокласників на етапі професійного самовизначення (2011)
Федун Г. - Трудове виховання в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю (2011)
Покажчик статей за 2011 рік (2011)
Титул, зміст (2013)
Голобородько Я. - Літературознавець психоаналітичного напряму. (До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського) (2013)
Овдійчук Л. - Та, що знається з громами, або Волхвиня зі Слобожанщини (2013)
Нікітченко Л. - Картини довколишнього світу в поезії Т.Г. Шевченка "Садок вишневий коло хати…" (2013)
Конончук Н. - Вивчаємо баладу Т. Шевченка "Тополя" (2013)
Чабан С. - Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка (2013)
Парфенюк О. - Шевченка світ — сплетіння ліній. Сценарій свята, Якобчук І. (2013)
Коваленко Л. - Роздуми про сенс людського життя, добро і зло в повісті Б. Харчука "Планетник", Щербина Л. (2013)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок п'ятий. Доля людини в новелі "Сойчине крило" (2013)
Горячок Л. - Лірична Панна Хмельниччини (2013)
Ткаченко Р. - Роман В. Владка "Нащадки скіфів" як науковофантастичний експеримент (2013)
Грабовська С. - Твори фантастичного спрямування в українській літературі ХІХ століття (2013)
Міщенко О. - Робота над портретом на уроках української літератури (2013)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення на уроціконференції (2013)
Глеб О. - Формування навиків інтерпретації під час вивчення ліричних та ліро-епічних творів у старшій школі (2013)
Романишина Н. - Методичні моделі аналізу окремих типів художньої структури історичного оповідання (2013)
Котяш О. - Рецензія на методичний посібник "Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах" (2013)
З редакційної пошти (2013)
Шадріна Т. В. - Теорії міфу та ритуалу в дослідженнях Дж. Фрейзера (2014)
Ботнер В. С. - Екзистенцiйна парадигма в художньому просторі романів М. Варгаса Льйоси "Сон кельта” та "Похвальне слово мачусі”, Сліпченко С. В. (2014)
Москвітіна Д. А. - Американська рецепція творчості В. Шекспіра у фокусі сучасного літературознавства (2014)
Марінеско В. Ю. - Жанр літературної біографії у фокусі дослідницької уваги: здобутки та перспективи наукових пошуків (2014)
Корнелюк Б. В. - Першоджерела історичної хроніки В. Шекспіра "Річард ІІІ” у фокусі дослідницьких дискусій (2014)
Білоцерковець А. Ю. - Ренесансна поетеса Е. Ланьє: життя та творчість на тлі епохи (2014)
Фоменко Е. Г. - Англоязычное субтитрование фильма А. П. Звягинцева "Левиафан” (2014)
Линчак І. М. - Фахова мова працівників туріндустрії: некодифікована складова (2014)
Миронюк Н. П. - Особливості перекладу роману Чингіза Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)” українською мовою (2014)
Тарасенко К. В. - Прагматична адаптація перекладу тексту: ключові підходи та методологічні орієнтири (2014)
Попова В. Ю. - Досвід використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов (2014)
Гусєва О. О. - Доля "старого” жанру на рубежі тисячоліть (2014)
Зоська Я. В. - Социальные особенности интернет-потребления украинцев (2014)
Пономаренко Л. Г. - Мова сайтів українського сегмента інтернету: реалії та перспективи, Козиряцька С. А. (2014)
Супрун Л. В. - Європейські мовні ментальності, фрагментарно позиціоновані в дискурсі Франка-публіциста (2014)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Користувацький контент: зона відповідальності змі чи аудиторії? (2014)
Волинець Г. М. - Проблемно-тематичний та жанровий контент журналу "Пізнайко від 6” (2014)
Гиріна Т. С. - Інформаційні інструменти підвищення концептуальної ефективності інтернет-реклами (2014)
Гришина Т. А. - Соціально-психологічний вплив інтернету як засобу масової комунікації на формування нової інформаційної культури особистості в Україні, Рибакова І. В. (2014)
Доценко К. О. - Політичний бомонд у соціальних медіа: особливості бренд-комунікативних стратегій, Гритчин К. О. (2014)
Ковпак В. А. - Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) (2014)
Гаркуша І. В. - Неориторика як персуазивна комунікація у структурі професійної компетентності рекламістів (2014)
Кліщ А. В. - Персональний блог в теорії соціальних медіа (2014)
Куцевська О. С. - Видавнича справа Луганська (Ворошиловграда): діяльність газети "Коммунист” у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Мітчук О. А. - Функціонування ліберального контенту в соціальних комунікаціях (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Андрущенко В. - Проблема входження української університетської освітив європейський освітній простір, Гамерська І. (2012)
Бех І. - Духовні цінності як надбання особистості (2012)
Топузов О. - Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого навчання предметів природничого циклу (2012)
Стрілець С. - Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення (2012)
Абсалямова Я. - Мотивація викладача іноземних мов технічного ВНЗ до професійної самореалізації (2012)
Флегонтова Н. - Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів (2012)
Шахрай В. - Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку в процесі навчання (2012)
Турчин Т. - Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках музики в початковій школі (2012)
Бережна Т. - Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров’я учнів (2012)
Ананьєва Н. - Формування освітнього простору полілінгвістичної гімназії (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Відображення досягнень педагогічної науки в часописі "Советская педагогика" (1937–1991 роки) (2012)
Куліш Т. - Теоретичні засади українського дошкілля в творчій спадщині Наталії Лубенець (2012)
Веремюк Л. - Основоположні принципи школи дії у педагогічній спадщині В.А. Лая (2012)
Визначні дати 2012 року (2012)
Дубова Л. - Іван Олексійович Сікорський – видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) (2012)
Кух Л. - Нові кроки в розвитку екологічної освіти в Україні (2012)
Панасенко Е. - "Душа моя – весняна пісня, де словами – квіти…" (2012)
Anokhina T. - Lacunae in Terms of Scholars: the Brief Overview (2015)
Бондаренко Е. В. - Возможные миры поэта в переводе (на материале стихотворений И. Бродского) (2015)
Дорда В. О. - Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу (2015)
Євграфова А. О. - Мовна периферія як одна із форм існування мови в суспільстві (2015)
Зацний Ю. А. - Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми, Янков А. В. (2015)
Литвинко О. А. - Проблема полісемії (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2015)
Таценко Н. В. - Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології (2015)
Shvachko S. O. - Epidigmatic Nature of Quantitative Words, Shumenko O. A. (2015)
Щигло Л. В. - Інтегративний підхід до моделювання процесу перекладу та мовна особистість перекладача (2015)
Горболіс Л. М. - Українець у фокусі чужини в повісті Ярослава Ясінського "Кураї або Варіації ошийника" (2015)
Калантаєвська Г. П. - Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" (2015)
Пустовіт В. Ю. - Постать Михайла Коцюбинського в українській історико – біографічній прозі (2015)
Черниш А. Є. - Жанрово-стильові особливості роману-біографії М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші" (2015)
Кобзей Н. В. - "Естетика потворного" в оповіданнях В. Винниченка "Чудний епізод" та "Рабині справжнього" (2015)
Логвиненко Ю. В. - Трагедія Миколи Руденка "На дні морському" на тлі епохи (2015)
Матвійчук У. Д. - Ритмічний вияв музичності у поетичній творчості Майка Йогансена (2015)
Пазюк Р. - Система тропів у поезії Богдана Лепкого першого періоду поетичної творчості (1890–1899 рр.) (2015)
Анохіна Т. О. - Декодування лексичних та семантичних лакун на міжмовних векторах лінгвістики (2015)
Антіпов О. С. - Парадигматичні відношення між одиницями лексико-семантичного поля "патріот", змодельованого на основі сучасної української художньої публіцистики (2015)
Баранова С. В. - Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін (2015)
Білоус О. М. - Застосування інноваційних лінгвістичних технологій у підготовці перекладачів та фахівців із прикладної лінгвістики, Міщенко А. Л. (2015)
Вашист К. М. - Різнорівневі засоби вираження негації в мові, Швачко С. О., Хантер Л. (2015)
Єрмакова Н. М. - Референтна віднесеність широкозначної лексеми "thing” (2015)
Ermolenko S. - Zur Frage der Terminologie in der Ukrainischen Juristischen Sprache, Shelekhova G., Fomenko I. (2015)
Лобачова І. М. - Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті (2015)
Мовчан Д. В. - Гетерогенний характер антонімічних зв'язків (2015)
Ольховська А. С. - Системи автоматизованого перекладу як складова фахового навчання: переваги та недоліки (2015)
Панчишин М. В. - Синонімія в українській медичній термінології Галичини початку ХХ століття (2015)
Прокопенко А. А. - Ключевые стратегии и тактики в президентском дискурсе Барака Обамы (2015)
Чуйко О. А. - Когнітивно-ономасіологічний аспект торгових назв лікарських препаратів (2015)
Чуланова Г. В. - Системотвірні характеристики рекламного інтернет- дискурсу в аспекті перекладу (2015)
Юрчишин Т.В. - Функціонально-семантичні ознаки речень узагальненого змісту (2015)
Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" Інтерв’ю головного редактора часопису "Рідна школа" Анжеліни Пугач з президентом НАПН України Василем Кременем (2012)
Пустовіт Г. - Один з підходів до конструювання змісту навчальних програм екологічного спрямування (2012)
Скиба Ю. - Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку (2012)
Онопрієнко В. - Виховання екологічної свідомості студентів-аграріїв у позааудиторній діяльності (2012)
Вороненко Т. - Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання (2012)
Васьківська Г. - Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика (2012)
Столяренко О. - Формування критеріальної бази міжособистісної толерантності (2012)
Зобенько Н. - Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх (2012)
Кирій С. - Феєрія кольору в живописних творах на склі Тетяни Грицай (2012)
Скільський Д. - До питання естетичного виховання школярів у навчальному процесі (2012)
Ковмір О. - Педагогічна діагностика сформованості музичного мислення студентів ВНЗ культури (2012)
Матвєєва О. - Формування позитивних видів сценічного хвилювання у школярів (2012)
Свирида Л. - Історію і філософію освіти гімназії творимо разом (2012)
Флегонтова Н. - Культурне дозвілля як складова морально-естетичного виховання учнів гімназії: з досвіду роботи на експериментальному майданчику (2012)
Дубовий С. - Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня (2012)
Кричевська Ю. - Упровадження інноваційних освітніх технологій у початковій школі гімназії (2012)
Варгас О. - Залишаймося відкритими для казки! Розробка уроку з української літератури для учнів 6-го класу за творчістю Ірини Жиленко (2012)
Кузнєцова Г. - Модель поглибленого вивчення іноземних мов у гімназії (2012)
Олекса В. - Впровадження курсів за вибором як елементу допрофільної підготовки з іноземної мови На прикладі розроблення програми елективного курсу "Країнознавство" (2012)
Рябих С. - Активний туризм як альтернатива беззмістовному дозвіллю підлітків (2012)
Барзиловська Н. - Виготовлення вишитого виробу Інтегрований урок у 9-му класі з трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики (2012)
Кремень В. - Інноваційність і освіта (2012)
Андрущенко В. - "Педагогічна матриця" української освіти: її значення для України і європейського світу (2012)
Зязюн І. - Немає педагогіки без педагога… (2012)
Ничкало Н. - Філософія педагогіки серця Яна Павла ІІ (2012)
Дем’яненко Н. - Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі (2012)
Адаменко О. - Особливості і тенденції розвитку педагогічної науки в Україні у другій половині ХХ століття, Курило В. (2012)
Огнев’юк В. - Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти, Сисоєва С. (2012)
Завалевський Ю. - Управління процесом професійного зростання вчителя (2012)
Вербицький В. - Модернізація позашкільної освіти України: орієнтир на Болонський процес (2012)
Максимова Н. - Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині, Порох Л. (2012)
Гуржій А. - Новий підручник для майбутніх фахівців з практичної психології та соціальної роботи (2012)
Визнаний авторитет у царині педагогіки. До ювілею Олександри Савченко (2012)
Фундаменталізація змісту навчання – стратегічний напрям розвитку освіти ХХІ століття (2012)
Штурмак Л. - "Мальовнича країна – футбольна країна" Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Соломаха С. - На варті збереження національних художніх традицій (2012)
Васянович Г. - На джерельних краплях (2012)
Пелін О. В. - Визначальні риси гетеростереотипів національних меншин Закарпаття (2014)
Піронкова О. Ф. - Дефініція концепту "Психічно хворий” у соціологічному сенсі (2014)
Туленков М. В. - Типологічні засади корпоративної культури господарської організації, Ковтун О. С. (2014)
Щербина В. В. - Соціальна дія в постмодерністській концепції, Пенчук І. Л. (2014)
Бакуменко Р. І. - Национальное сознание как интегрирующий фактор нации (2014)
Баршацька Г. Ю. - Безробітні: соціокультурний аспект (2014)
Занфирова Т. А. - Компетентность как основная универсальная гуманистическая добродетель представителей информационного общества, Зоська Я. В. (2014)
Зарицька В. В. - Соціальні технології розвитку емоційного інтелекту як складової соціального капіталу (2014)
Катаев С. Л. - Современное состояние общества в свете социологических теорий (2014)
Коваленко Ю. П. - Внутрішньорольовий конфлікт працюючої жінки-матері як проблема жінки ХХІ ст. (2014)
Настояща К. В. - Ціннісні вектори оновленої України: втеча до "Іншого” чи повернення до "Себе”? (2014)
Нестеренко Л. М. - Виникнення музичних преференцій сучасної студентської молоді (за даними емпіричного соціологічного дослідження) (Частина 2) (2014)
Пархоменко С. Є. - Постановка проблеми розрізнення хабара й дарунка в соціальному повсякденні (2014)
Проскура В. В. - Кримінальна субкультура та її поширення в суспільстві (2014)
Шапошникова І. В. - Культурна соціалізація молоді як основа трудової та професійної соціалізації (2014)
Щудло С. А. - Релігія в системі пізнавальних орієнтацій мешканців заходу та сходу України (2014)
Сурміна Г. Ю. - Тенденції розвитку театру опери та балету (2014)
Ігрушко А. Ю. - Особливості впливу засобів масової інформації на політичні практики молоді: перехід від радянської до сучасної моделі (2014)
Серга Т. О. - Освіта як фактор націєтворення в Україні (2014)
Сущенко Л. О. - Соціальна технологія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу (2014)
Хомерікі О. А. - Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання: аналіз основних підходів (2014)
Полова Н. О. - Інформаційна культура особистості як соціальне явище: перспективи та небезпеки (2014)
Щербань А. Д. - Ціннісні орієнтації особистості та їх класифікація (2014)
Ядранський Д. М. - Особистість у гіперреальності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кушнір В. - Інноваційність освіти як дидактичний принцип, Кушнір Г., Рожкова Н. (2012)
Уваркіна О. - Базова модель новітньої української освіти (2012)
Пастовенський О. - Мережева модель управління загальною середньою освітою (2012)
Щекатунова Г. - Аналіз методологічних засад та механізмів реалізації інноваційного розвитку ЗНЗ (2012)
Островерхова Н. - Методологія формування технологічної культури керівника ЗНЗ (2012)
Бондар Л. - В. О. Сухомлинський: піклування про здоров’я і духовне життя школярів (2012)
Столяренко О. - Когнітивний та емоційний компоненти розвитку самосвідомості учнів у вихованні ціннісного ставлення до людини (2012)
Матяш Н. - Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв’язку біологічного і хімічного змісту (2012)
Петрова А. - Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі (2012)
Назаренко К. - Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови (2012)
Вернидуб Р. - Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів (2012)
Турчин Т. - Гуманно-естетичний підхід – головний напрям забезпечення прогресивного розвитку початкової музичної освіти (2012)
Антонець М. - Висвітлення проблеми вивчення дитини на сторінках журналу "Шлях освіти" (20-ті роки ХХ ст.) (2012)
Паньків Л. - Мальовничий світ на полотні (2012)
Ткаченко Л. - На чолі цивілізаційних перетворень України. До 65-річного ювілею В. Г. Кременя (2012)
Корольов Б. - Вона прийшла у світ не для корид. До ювілею Ольги Степанівни Коноваленко, головного редактора тижневика "Освіта" (2012)
Дічек Н. - Розвиток української педагогічної думки: віхи поступу (2012)
Абдувалієв А. А. - Устойчивое развитие национальной экономики: факторы и перспективы (2015)
Базадзе К. М. - Відновлення довіри до банківської системи: міф чи реальність (2015)
Білик О. І. - Проблеми та перспективи проведення реорганізації як способу оздоровлення банківської системи України (2015)
Біломістний О. М. - Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні, Біломістна І. І. (2015)
Бодрова Н. Е. - Теоретичні аспекти управління валютними інтервенціями центральним банком (2015)
Бойко А. О. - Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях, Роєнко В. В. (2015)
Бурковська А. В. - Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Коржинський І. Г. (2015)
Вишневська О. М. - Сутність і особливості фінансового прогнозування діяльності підприємства, Колодій І. П. (2015)
Власова І. В. - Венчурний капітал як особлива форма капіталу (2015)
Вовчак О. Д. - Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України, Миськів Г. В. (2015)
Ганусик Ю. Б. - Інфляційний вплив на іпотечний ринок України (2015)
Герасимчук З. В. - Фактори впливу на розвиток регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2015)
Губай М. М. - Декомпозиційний аналіз адміністративних витрат банків України та ЄС (2015)
Дземішкевич І. О. - Відповідність фінансової звітності підприємств потребам користувачів звітності (2015)
Діденко І. В. - Теоретичні аспекти дослідження поняття кон’юнктури депозитного ринку (2015)
Довгаль Ю. С. - Сутність фінансової стійкості комерційного банку та ефективні шляхи її забезпечення, Чамара Р. О. (2015)
Другов О. О. - Інноваційний банківський продукт як результат застосування інтелектуального капіталу банку, Братків Л. П. (2015)
Журавка Ф. О. - Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку, Кравченко О. В. (2015)
Зорій Н. М. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі економіки, Данилюк І. В. (2015)
Кінаш І. П. - Програмно-цільовий метод як цільовий інструмент розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України (2015)
Коваль Л. А. - Оцінювання сегрегації на ринку праці за ґендерно-домінуючим типом, Пасєка А. С. (2015)
Кошимова М. А. - Формирование автопромышленного кластера в Казахстане (2015)
Лерніченко К. В. - Формування системи міського річкового транспорту як чинника розвитку транспортної інфраструктури міста Києва (2015)
Марченко О. І. - Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід, Моткалюк Р. В. (2015)
Місяць Н. О. - Щодо деяких теоретичних засад валютного регулювання (2015)
Онищенко В. О. - Стан та особливості формування ліквідності комерційних банків України у сучасних умовах, Довгаль Ю. С., Тітович В. (2015)
Орєхова К. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів, Головко О. Г. (2015)
Проць Н. В. - Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Інституційні та культурні чинники як економічні детермінанти (2015)
Ребрик Ю. С. - Діагностика кризи ліквідності банків на основі оцінювання компонентного складу їх ліквідності (2015)
Селезньова О. О. - Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств розвинутих країн (2015)
Семко В. М. - Роль ринку міжбанківського кредитування у забезпеченні розвитку банківської системи (2015)
Шматковська Т. О. - Essence and Value of Automation of Accounting and Anlytical Process in System Management by Enterprises of the Restaurant Business (2015)
Стасіневич С. А. - Удосконалення депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України (2015)
Тищенко В. Ф. - Визначення впливу потенціалу публічно-приватного партнерства на економіку знань (2015)
Черномор В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку платіжних систем в сфері електронної комерції (2015)
Чкан І. О. - Тенденції розвитку добровільного медичного страхування в Україні (2015)
Шабельник Т. В. - Основні принципи моделювання бізнес-процесів маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством (2015)
Шевчук О. А. - Сутність системи державного фінансового контролю (2015)
Якименко М. В. - Особливості проведення економічного аналізу прибутку в умовах реалізації ризик-орієнтованого управління (2015)
Mieczkowski R. - Między wiarą a rozumem, trójca święta w pismach Andrzeja Wiszowatego (2014)
Альошина О. А. - Перебіг українізації у православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. (2014)
Балух О. - Повстання 1490 – 1492 рр. на території Північної Буковини та Східної Галичини: нове бачення (2014)
Борейко Ю. Г. - Етноконфесійний синкретизм у повсякденній ментальності православних українців (2014)
Бородинська Л. І. - Досвід об’єднавчих процесів спільнот євангельських християн і баптистів у першій половині ХХ ст. (2014)
Буравський О. А. - Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. (2014)
Гринчишин Т. Ю. - Православні храми Львова: динаміка за століття (2014)
Дмитрук І. - Сучасні п’ятидесятницькі ЗМІ: стан та тенденції розвитку (2014)
Кащук О. Я. - Участь мирян в аріанській суперечці IV століття (2014)
Ковальчук Ю. В. - Сьорен К’єркегор і Франц Баадер: дві парадигми любові до бога (2014)
Мицько Р. М. - Джедаїзм – пародійний культ на основі продукту масової культури (2014)
Петришин Н. Є. - Екологічні проблеми в осмисленні сучасних католицьких мислителів (2014)
Підлужна О. В. - Джерела вивчення становлення та розвитку діяльності п’ятидесятницьких громад асамблеї церков божих на Волині (2014)
Распопов Є. І. - Проблема іморталізму в релігійному світогляді (2014)
Шаправський С. А. - Конституційно-правове забезпечення державно-церковних відносин країн центрально-східної Європи (2014)
Шеретюк Р. М. - "Змагання за душі" як один із засобів зміцнення позицій російської православної церкви на Правобережній Україні (середина – друга половина ХІХ ст.) (2014)
Щепанський В. В. - Ерос і магія ренесансної культури в релігієзнавчих роботах І. Куліану (2014)
Якуніна К. І. - Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.) (2014)
Сухомлинська О. - Думки В. О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній перспективі (2012)
Савченко О. - Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським (2012)
Заліток Л. - Ідеї В. О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах розвитку освіти: бібліографічне дослідження (2012)
Соловйов Ю. - Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку (2012)
Чернишов О. - Ідеї здоров’язбережувальної педагогіки В. О. Сухомлинського та їх утілення у практику сучасної школи (2012)
Омельченко С. - Здоров’язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку, Каліберда Л. (2012)
Бадер В. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у формуванні соціокультурної і комунікативної компетентностей молодших школярів (2012)
Волобуєва Т. - Здоров’язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів (2012)
Сидоренко В. - Феномен педагогічної майстерності вчителя в концептуальних вимірах творчої спадщини В. О. Сухомлинського (2012)
Бухлова Н. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті сучасності (2012)
Павленко Л. - Від "Школи радості" Василя Сухомлинського до сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (2012)
Трубчаніна О. - Упровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетентності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти, Чернишева Р. (2012)
Лавренко О. - Формування соціальної активності підлітків шляхом використання виховного потенціалу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2012)
Мазченко А. - Використання спадщини В. О. Сухомлинського на шляху впровадження здоров’язбережувальних технологій (2012)
Дубинка Л. - Умови формування здоров’язбережувального освітнього простору в Школі сприяння здоров’ю, Хмарна А. (2012)
Шрамко О. - Від ідей В. О. Сухомлинського до здоров’язбережувальних технологій у сучасній початковій школі (2012)
Савостіна І. - Впровадження ідей здоров’ятворчої філософії В. О. Сухомлинського в навчально-виховний процес сучасної сільської школи (2012)
Шкурат О. - Гарна родина – здорова дитина, Аксьоненко Л. (2012)
Освітні заклади готові до нового навчального року (2012)
Бех І. - Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток (2012)
Радул В. - Розвиток та формування якісних характеристик особистості (2012)
Мухін М. - Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В. О. Сухомлинського, Добрянський І. (2012)
Бондар В. - Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні?, Синьов В., Тищенко В. (2012)
Мариновська О. - Науково-методичний супровід упровадження педагогічних інновацій: сутність, специфіка, орієнтири реалізації (2012)
Абсалямова Я. - Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу (2012)
Доброскок І. - Інформаційне забезпечення освітнього середовища майбутніх соціальних педагогів як засіб активізації й інтенсифікації управління навчальним процесом у ВНЗ (2012)
Мисовська Г. - Зміст і процес інформаційної підготовки обдарованої дитини (2012)
Онаць О. - Взаємозв’язок стилю поведінки керівника і ефективності управління на громадсько-державних засадах (2012)
Юник Д. - Завадостійкість майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської діяльності (2012)
Турчин Т. - Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення (2012)
Кириленко С. - Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров’ю" у 2012 році, Бережна Т. (2012)
Стрілецька Н. - Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Олексін Ю. - Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці (30–70-ті роки ХХ ст.) (2012)
Нос Л. - Система підготовки вчителя початкової школи в університетах Канади (2012)
Алексєєв В. - Теоретичні і практичні розробки Роберта Оуена як приклад державно-управлінської діяльності (2014)
Ганцюк Т. - До проблеми визначення елементів комплексного механізму державного управління (2014)
Голуб В. - Типологія відносин між державою та волонтеріатом (2014)
Кравченко С. - Засади стратегічного планування та проектування суспільних реформ (2014)
Ольмезов В. - Імпліцитні концепції права у правосвідомості громадян та їх врахування в державному управлінні (2014)
Онищук С. - Роль міжцерковних відносин у державотворчому процесі (2014)
Павлун Ю. - Формування національної екомережі: державно-управлінські рішення відтворення системної цілі природного середовища України (2014)
Кожушко Н. - Державна молодіжна політика як об’єкт наукового дослідження (2014)
Письменний І. - Референції синергетичного потенціалу публічного управління (2014)
Голубчик Г. - Становлення Європейських моделей суспільної пам’яті: інституційно-правовий аспект (2014)
Машненков К. - Екологізація державного управління в умовах глобалізації та децентралізації (2014)
Вараниця А. - Нормативно-правове забезпечення механізмів державного управління у сфері молодіжної житлової політики в Україні (2014)
Діденко О. - Основні напрями діяльності органів державного управління патріотичним вихованням молоді (2014)
Євтушенко В. - Міжнародний та український досвід державного регулювання народної і нетрадиційної медицини (2014)
Коваленко Т. - Сучасні тенденції державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Корнієвський С. - Використання системного аналізу в регіональному управлінні (2014)
Матвейчук Л. - Державне управління оподаткуванням великих платниуів податків в Україні: організаційний аспект (2014)
Мельниченко О. - Пожежна безпека як об’єктдержавного управління (2014)
Овдін О. - Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України (2014)
Самофалова О. - Перспективи розвитку державної політики у сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні (2014)
Тарасенко Т. - Роль вищої освіти в соцільному розвитку молоді: державно-управлінський аспект (2014)
Акімов О. - Правові аспекти ротації кадрів на державній службі в Україні (2014)
Івасенко С. - Умови виникнення корупції серед працівників правоохоронних органів (2014)
Книш П. - Сучасні концептуальні підходи до управління людськими ресурсами (2014)
Гурняк І. - Територіальна громада як суб’єкт господарювання, Яремчук О. (2014)
Ігнатьєва Г. - Удосконалення функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я на територіальному рівні (2014)
Саліженко Л. - Формування дієздатних територіальних громад: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Сисоєва В. - Громадські організації та розвиток процесів самоорганізацій населення Рівненської області (2014)
Ярова І. - Напрями та інструменти забезпечення антикризової спрямованості стратегічного управління територією (2014)
Відомості про авторів (2014)
Приставка П. О. - Лінійні оператори на основі поліноміальних сплайнів у задачі фільтрації тривимірних послідовностей (2008)
Приставка П. О. - Дослідження двовимірного поліноміального сплайну на основі в-сплайнів п’ятого порядку, Чолишкіна О. Г. (2008)
Мацуга О. М. - Підтримка прийняття рішень під час кластерного аналізу медичних даних, Ємел’яненко Т. Г. (2008)
Приставка О. П. - Модель двовимірного сплайн-нормального розподілу та її властивості, Мацуга О. М. (2008)
Приставка О. П. - Спосіб відтворення поверхонь та гіперповерхонь за даними екологічного моніторингу, Архангельська Ю. М., Самарець Ю. В. (2008)
Карпов О. Н. - Принятие решения неоднозначной смысловой трактовки речевого высказывания на графе, Лучинкина О. И. (2008)
Єрещенко Н. М. - Оцінка інформативності і зв’язку параметрів у системі гідрохімічного моніторингу (2008)
Чернышев П. А. - Набор AVR команд для аппаратной реализации классического ГА, Фирсов А. Д. (2008)
Хорольский П. Г. - Концептуальная модель анализа космической обстановки (2008)
Давиденко И. Н. - Распределенное управление трафиком в мобильных сетях (2008)
Лигун А. О. - Про побудову майже інтерполяційних сплайнів Без`є, Шумейко О. О., Тимошенко Д. В. (2008)
Кузьма К. Т. - Аналіз автоматизованих систем управління вищим закладом освіти (2008)
Емельяненко Т. Г. - Модель и информационная технология оценки функции риска в системе FOREX, Аль-Равашдех Адиль Галибь Мустафа (2008)
Білобородько О. І. - Відтворення сплайн-розподілу Вейбулла методом квантилів за цензурованими даними, Мозгова І. В. (2008)
Приставка О. П. - Оцінювання періодів профілактики системи для сплайн-експоненційного розподілу, Байбуз О. Г. (2008)
Девяткин И. В. - Программный инструментарий для локальных геоинформационных систем (ГИС) (2008)
Якунин А. А. - Анализ и прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности горно-металлургического комплекса Украины (2008)
Дегтярьов А. А. - Реалізація алгоритму перевірки правопису за допомогою тернарного дерева із оптимізацією за відстанню Левенштейна, Чернишенко С. В. (2008)
Швацька Ю. І. - Інформаційна технологія відновлення розподілу Вейбулла, Приставка П. О. (2009)
Приставка П. О. - Лінійні оператори поповнення послідовностей відліків функцій трьох змінних на основі поліноміального сплайну (2009)
Приставка П. О. - Інформаційна технологія непараметричної оцінки двовимірної регресії з використанням сплайнів близьких до інтерполяціних в середньому, Архангельська Ю. М. (2009)
Приставка П. О. - Дослідження комбінованих фільтрів для підвищення ефективності зображень, Чолишкіна О. Г. (2009)
Чугай А. А. - Умственный труд человека-оператора и биоритмы, Карпов О. Н. (2009)
Лучинкина О. И. Карпов О. Н. - Оценка надежности человеко-машинных систем (2009)
Савельев М. П. Карпов О. Н. - Синтез речи в форматно-голосовой модели (2009)
Ємел'яненко Т. Г. - Підтримка прийняття рішень під час оцінки стану техногенно навантажених територій (2009)
Мацуга О. М. - Технологія визначення межі "норма-патологія" медичних показників (2009)
Кудренко Д. В. - Інформаційна технологія моделювання в системах моніторингу процесів зі зміннами властивостей (2009)
Хорольский П. Г. - Большие технические системы. Определения, признаки, критерии, свойства, законы проектирования (2009)
Єрещенко Н. М. - Ядро системи "WATERGIS" гідрохімічного моніторингу (2009)
Девяткин И. В. - Визуализация данных радиоэкологического мониторинга при помощи QUANTUM GIS (2009)
Кузьма К. Т. - Підтримка прийняття рішень під час перевірки рівня знань і кваліфікації тестованих (2009)
Грошихіна Т. А. - Аналіз оцінок параметрів сплайн-Вейбулла розподілу у системі гідрохіміного моніторингу (2009)
Байбуз О. Г. - Імітаціне моделювання процесів на мережах, Приставка О. П. (2009)
Попенко С. В. - Информационная технология анализа фьючерсных рынков, Аль-Равадшех Адиль Галибь Мустафа (2009)
Ruvinskii B. M. - On the Nonlinear ac Conductivity in Doped Graphene, Ruvinskii M. A. (2013)
Ruvinskii M. A. - On the Hypersonic Absorption in Straight-line Graphene Ribbons, Ruvinskii B. M. (2013)
Чорній З. П. - Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі. ІІ. Результати теоретичних досліджень, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2013)
Паращук Т. О. - Теплоємність і температура Дебая кристалів цинк халькогенідів ZnTe, ZnSe, ZnS (2013)
Zayachuk D. M. - Small Eu Complexes into the Bulk and the Surface Layers of PbTe:Eu Crystals Doped With Different Impurity Concentration, Ilyina O. S., Mikityuk V. I., Shlemkevych V. V., Kaczorowski D., Csik A. (2013)
Kovalyuk Z. D. - Ferromagnetism in Cobalt-Intercalated In2Se3 Layered Crystals, Boledzyuk V. B., Kudrynskyi Z. R., Shevchenko A. D. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив ступеня ущільнення на електричну провідність композитного матеріалу, Рево С. Л., Кузишин М. М., Будзуляк І. М., Рачій Б. І. (2013)
Півень О. Б. - Дослідження лазерного ефекта Гершеля в постійному електричному полі, Півень О. Б., Лопаткін Ю. М. (2013)
Савчук А. Й. - Оптичні та магнітооптичні властивості нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Pb1-xMеxI2 (Me: Mn, Fe), Столярчук І. Д., Шпорта О. А., Ткачук В. І. (2013)
Нагірна Н. І. - Структура, морфологія та електрохімічні властивості хімічно відмитих пористих вуглецевих матеріалів, Мандзюк В. І., Лісовський Р. П., Кулик Ю. О. (2013)
Ponyavina A. N. - Optical Properties of Planar Densely-Packed Plasmonic Nanocomposites, Tselesh E. E., Zamkovets A. D. (2013)
Мостовий А. І. - Фізичні властивості тонких плівок ТiО2 і TiO2:Mn, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Парфенюк О. А. (2013)
Салій Я. П. - Процеси формування і структура тонких плівок PbTe:Sb, Фреїк Д. М., Межиловська Л. Й., Биліна І. С., Фреїк І. М. (2013)
Лоя В. Ю. - Одержання та дослідження тонкоплівкових структур на основі склоподібного As2S3, Козак М. І., Соломон А. М., Петришинець І. І., Красилинець В. М. (2013)
Романюк Р. Р. - Особливості будови енергетичної щілини аморфних плівок моноселеніду германію з домішками вісмуту (2013)
Буланий М. Ф. - Отримання плівок ZnO зрощених на альтернативних підкладках методами CVD та MOCVD, Коваленко О. В., Омельчук А. Р., Полозов К. Ю., Скуратовська О. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Sb2Te3 на ситалі, Мокляк В. В., Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Матківський О. М. (2013)
Яцунський І. Р. - Морфологічні особливості нанокремнію, отриманого методом хімічного неелектролітичного травлення, Сминтина В. А., Павленко М. М., Свірідова О. В., Рімашевський О. А. (2013)
Кондрат О. - Процеси самоорганізації в тонкоплівкових As40Se60 наношарах при нормальних умовах та при дії лазерного опромінення, Попович Н., Голомб Р., Петраченков О., Лямаєв В., Цуд Н., Міца В. (2013)
Сіренко Г. О. - Фізико-хімія явища вибіркового перенесення міді в динамічному контакті твердих тіл (огляд), Солтис Л. М. (2013)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання катіонної форми силанольної групи кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М. (2013)
Раранський М. Д. - Хімічний зв'язок, анізотропія і структурна стабільність монокристалів, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Курек І. Г., Горда О. М., Гунько М. М. (2013)
Мельник М. П. - Дослідження електронної структури перовскитоподібних оксидів YMeО3 ( Me = V, Ni):рентгеноелектронні спектри та квантово-механічні розрахунки, Уваров М. В., Уваров В. М. (2013)
Фреїк Д. М. - Фазовий склад термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, PbTe-Bi2Te3, Мудрий С. І., Горічок І. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Люба Т. С., Семко Т. О. (2013)
Тимощук О. Б. - Ознаки та одержання мультиспінових метал-радикальних систем, Костирко О. О. (2013)
Томашик В. М. - Формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe травниками H2O2–HBr–етиленгліколь, Станецька А. С., Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Будзуляк С. І., Калитчук С. М., Галкін С. М. (2013)
Burunkova J. - Fabrication and Characterization of Gold/Acrylic Polymer Nanocomposites, Denisiuk I., Hegedus C., Daroczi L., Charnovich S., Kokenyesi S. (2013)
Підлужна А. - Вплив інтеркаляційного модифікування структури тальку меледрітом на термодинамічні та кінетичні параметри літій-інтеркаляційних струмоутворюючих реакцій в катодах на його основі, Григорчак І., Никипанчук М., Войтович С. (2013)
Мечник В. А. - Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 (2013)
Орловська С. Г. - Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з урахуванням стефанівського потоку (2013)
Сап’яненко О. О. - Вплив нанодисперсної бактерицидної добавки срібло/глинозем на властивості поліпропіленових ниток, Дзюбенко Л. С., Горбик П. П., Цебренко М. В., Мельник І. А., Резанова Н. М. (2013)
Мартинюк М. М. - Структуро- та дефекто утворення полімерних матеріалів, модифікованих вторинною сировиною, Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. (2013)
Lysenko A. B. - Conditions of Crystal Nucleation Processes Suppression at the Quenching from a Liquid State, Zagorulko I. V., Kalinina T. V., Kazantseva A. A. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2013)
Завойко О. С. - Механізація процесу електроіскрового легування із застосуванням реакційних властивостей газів, Новіков С. М. (2013)
Никируй Р. І. - Технологія наноструктур ZnS: осадження із газодинамічного потоку пари (2013)
Горічок І. В. - Визначення теплопровідності напівпровідників методом радіального теплового потоку, Ткачук А. І., Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Фролова Л. А. - Одержання фериту нікелю з концентрованих стічних вод, Півоваров О. А., Цьопич Е. Г. (2013)
Жеплинський Т. Б. - Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення, Серкіз О. К. (2013)
Коцюбинський В. О. - Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. I. Гідроліз та поліконденсація, Мокляк В. В., Груб’як А. Б. (2013)
Пеленський Р. А. - Перспективи сонячної енергетики (2013)
Пам’яті проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" професора Чобанюка Володимира Михайловича (2013)
Топузов О. - Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для професійної діяльності в умовах профільної школи, Назаренко Т. (2012)
Муранова Н. - Компетентнісний підхід у системі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спеціальностей (2012)
Митник О. - Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу (2012)
Міхненко Г. - Генеза поняття "інтелектуальна мобільність фахівця" (2012)
Жирна О. - Розроблення завдань для проведення моніторингових досліджень рівня сформованості базових знань учнів з хімії, Титаренко Н. (2012)
Горбачова О. - Дослідження з історичного краєзнавства як інструмент діагностики рівня сформованості історичної компетентності старшокласників (2012)
Семененко А. - Дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів (2012)
Ткаченко В. - Дослідження з визначення рівня сформованості мовної компетенції семикласників (2012)
Сухарев Д. - Комп’ютерне тестування з англійської мови як ефективний метод контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2012)
Мартинюк Л. - Музично-виконавська діяльність підлітків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти (2012)
Ткачук О. - Використання дитячих саморобних музичних інструментів на уроках музики (2012)
Дзюба І. - Розвиток музично-естетичних смаків школярів засобами сучасної інструментальної музики (2012)
Кирій С. - Мальовничий світ петриківського розпису (2012)
Гупан Н. - Здійснення диференціації у змісті шкільних навчальних книг доби Української революції (2012)
Олексін Ю. - Підходи до внутрішньої диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70–80-ті роки ХХ ст.) (2012)
Бондар Л. - Особливості диференційованого підходу до навчального процесу в закладах освіти духовного відомства (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) (2012)
Панасенко Е. - Відображення виховних експериментів у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (1943–50-ті роки ХХ ст.) (2012)
Флегонтова Н. - Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України (2012)
Литвиненко Г. - Становлення та перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів (2012)
Савченко О. - Впровадження інновацій – об’єкт педагогічної теорії і практики (2012)
Velychko O. M. - The basis for implementation of international and regional guides and standards in national standards in field of metrol, Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. (2014)
Сичов М. І. - Аспекти мотивації екологічної безпеки ліній електропередач в Україні, Коломієць Л. В., Камінний В. В. (2014)
Никитюк О. А. - Обгрунтування необхідності вдосконалення вітчизняної нормативної бази в галузі енергетичного менеджменту за результатами аналізування вимог міжнародного стандарту ISO 50001, Новіков В. М., Новіков В. В. (2014)
Никитюк О. А. - Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 39001:2012, Новіков В. М., Новіков В. В. (2014)
ГончарН. М. - Застосування методу експертних оцінок при розробці нормативних документів в галузі систем управління, ДомницькаВ. К., Никитюк О. А., Жогло В. І. (2014)
Величко О. М. - Оцінювання компетентності експертів у сфері вищої освіти, Гордієнко Т. Б., ГаберА. А., Коломієць Л. В. (2014)
Габер А. А. - Впровадження інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, Грабовський О. В. (2014)
Новіков В. М. - Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів, Романенко І. М., Фоміна С. В. (2014)
Глухова Н. В. - Оцінка якості води з точки зору її біологічної активності (2014)
Коломієць Л. В. - Порядок визначення маси піску по об’ємній щільності при навантаженні його в залізничні напіввагони, Новікова А. І., Злобін Р. В., Новіков В. І. (2014)
Кузавков В. В. - Застосування методу власного випромінювання для технічної діагностики радіоелектронних блоків, Янковський О. Г. (2014)
Коломієць Л. В. - Метрологічне забезпечення виробництва оптичного кабелю, Корчевський О. С. (2014)
Братченко Г. Д. - Моделювання вимірювання спотворень широкосмугових сигналів з метою їх метрологічного забезпечення, Бугаєв С. В., Сеніва І. С., Григор’єв Д. В. (2014)
Коцюба А. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання як обов’язкова процедура під час калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог нової редакції закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Заїка В. П., Новіков В. В., Коцюба Л. Г. (2014)
Дяченко О. Ф. - Визначення та аналіз можливих джерел помилок, які приводять до виникнення сумнівних результатів, Штовба Ю. О. (2014)
Leshchenkoт О. I. - Multivector differential converters of vibration informations measuring system, Zborovskaya I. A., Banzak O. V., Sadkovskaya I. J. (2014)
Кучерук В. Ю. - Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Барабаш П. А. - Стенд и методика проведения исследований теплообмена потока рабочего тела в трубах с продольным оребрением, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Ошаровская Е. В. - Оценка точности восстановления полигональных сеток пространственных видеоизображений в трехмерном пространстве, Солодкая В. И., Патлаенко Н. А., Зиангирова Л. Т. (2014)
БугаєваІ. Г. - Математичне моделювання зміни просторового положення гідротехнічних споруд, Бугаєв І. С. (2014)
Подмазко І. О. - Використання "калориметричного" методу при періодичному акумулюванні холоду, Мілованов В. І. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Павленко И. Я. - Сюжеты и образы ветхого завета в русских и украинских фольклорных легендах (2014)
Тупахіна О. В. - Трансформації вікторіанського метанаративу в гуманітарному дискурсі ХХ ст. (2014)
Шатова И. Н. - Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова (2014)
Тарасенко К. В. - Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень” (1990) (2014)
Губа Л. А. - Коммуникативный потенциал образа: Даниил Хармс и Козьма Прутков (2014)
Мирошниченко Ю. А. - Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак” (2014)
Щедрин И. Л. - Богатырские поэмы Н. А. Радищева: проблема памяти жанра былины (2014)
Фоменко Е. Г. - Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнегану” Джеймса Джойса (2014)
Приходько А. И. - Место оценки в формировании картины мира, Гаврилюк Т. А. (2014)
Супрун В. М. - Поняття "концепт” у термінологічній системі філологічної науки (2014)
Мосієвич Л. В. - Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі (2014)
Плаксіна І. Ю. - Концептуальна домінанта як складова ідіодискурсу (2014)
Чорна С. С. - Педагогічна культура майбутніх викладачів вищої школи як науково-педагогічна проблема (2014)
Глущенко Г. Б. - Call: місце комп’ютерно-опосередкованого навчання іноземної мови в сучасній аудиторії (2014)
Бессараб А. О. - Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті, Антоненко І. Ю., Семенець В. І. (2014)
Блинова Н. М. - Архітектонічні особливості офіційних інтернет-видань (2014)
Галацька В. Л. - Сучасна театральна публіцистика україни: аспекти функціонування інформаційного образу (2014)
Гиріна Т. С. - Рекламно-пропагандистський контекст розвитку дитячого радіомовлення в Німеччині, Пенчук І. Л. (2014)
Козиряцька С. А. - Структурно-семантична типологія заголовкового комплексу публікацій медичної проблематики, Пономаренко Л. Г. (2014)
Михайлова А. А. - Тематичні константи в пресі 1920-х років (2014)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду (2014)
Маринчак Н. В. - Анімалістичні телепрограми в умовах медіаконвергенції: специфіка взаємодії журналістської, операторської та редакторської майстерності (2014)
Чекштуріна В. М. - Семіогенез рунічного знака-символу (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Торкут Н. М. - Біографістика як метажанр: спроба теоретико-літературної ідентифікації феномена, Марінеско В. Ю. (2014)
Гребенюк Т. В. - Візуальний образ у літературному творі: когнітивні аспекти дискурсу (2014)
Черняк Ю. І. - Літературний дискурс як комунікативний феномен (2014)
Вещикова О. С. - Типологія літературного пролепсису в контексті наратологічних теорій часу (2014)
Шатова И. Н. - Проявления карнавальности и гротеска в "Лирической поэме для музыки” "Лесок” Михаила Кузмина (2014)
Супрун В. М. - Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи (2014)
Криницька Н. І. - Екранізації науково-фантастичних творів Філіпа Кіндреда діка в контексті масової культури (2014)
Безродних І. Г. - Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера” Джона Саклінга (2014)
Щербина М. А. - Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети І (2014)
Храброва Г. М. - Мала проза англійського ренесансу в світлі сучасної гендерології (2014)
Кам’янець К. В. - Модерністичні дебюти в літературно-критичному часописі "The English Review” (2014)
Демко Т. В. - Від досвіду до невинності: поема Вільяма Блейка "Тіріель” (2014)
Литвак С. Я. - Дискусійні питання дослідження деяких іменникових і дієслівних категорій англійської мови, Гаврилюк Т. О. (2014)
Смурова Л. И. - Синтаксическая семантика конструкций "for+noun” в современном английском языке (2014)
Кирпиченко О. Е. - Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов’янських мов у ІХ–ХІХ століттях. (2014)
Яшкіна В. В. - Семантика звукових повторів і можливості її збереження при перекладі (мультилінгвальний аспект) (2014)
Мосієвич Л. В. - Концептуальна метафора як когнітивний механізм утворення евфемізмів та дисфемізмів (2014)
Зоська Я. В. - Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний виміри (огляд зарубіжних досліджень), Полєжаєв Ю. Г. (2014)
Пономаренко Л. Г. - Професійний портрет журналіста: моральна складова (2014)
Антоненко І. Ю. - Підручники українською мовою в умовах білінгвізму (2014)
Бессараб А. О. - Фотокнига – затребуваний ексклюзив сьогодення, Шепелева О. І. (2014)
Варех Н. В. - Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби (2014)
Гиріна Т. С. - Історичні трансформації та рекламний потенціал дитячого радіомовлення Великобританії (2014)
Ковпак В. А. - Інформаційна культура особистості як умова створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору нації (2014)
Темченко Л. В. - Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону) (2014)
Хітрова Т. В. - Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі "соборної історичної пам’яті”: специфіка медійних репрезентацій (2014)
Гаркуша І. В. - Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки (2014)
Відомості про авторів (2014)
Янчій І. Р. - Обґрунтування органозберігаючих операцій при папілярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками на час Чорнобильської аварії, Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2014)
Зубкова С. Т. - Порушення електричної активності серця в молодих хворих на рак щитоподібної залози в поопераційному періоді внаслідок змін балансу електролітів і вегетативної регуляції, Совенко Т. К. (2014)
Булат О. В. - Вивчення мозкової гемодинаміки у хворих на автоімунний тиреоїдит у віковому аспекті (2014)
Янко Р. В. - Морфологическая структура щитовидной железы молодых крыс, получавших мелатонин (2014)
Шептуха С. А. - Возможности допплеросонографии в топической диагностике аденом паращитовидных желез, Черенько С. М., Черпак Б. Д. (2014)
Тарасенко Л. В. - Особливості формування статевої поведінки в пренатально стресованих щурів за умов дії німодипіну в критичний період статевої диференціації мозку (2014)
Сергійчук Ю. Т. - Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу, Конопельнюк В. В., Тихоненко Т. М., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алтуніна Н. В. - Порушення діастолічної функції серця в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності ультразвукової санації ран у хворих із синдромом діабетичної стопи (2014)
Шеремет М. І. - Автоімунний тиреоїдит. Сучасні погляди на патогенез та лікування (огляд літератури), Шідловський В. О., Сидорчук Л. П. (2014)
Пастер И. П. - Клинические исследования применения инкапсулированных β-клеток для лечения сахарного диабета 1 типа (2014)
Корпачева-Зиныч О. В. - Старый знакомый гликлазид: место в современной сахароснижающей терапии, Гурина Н. М., Кушнарева Н. Н. (2014)
Ювілеї (2014)
Новини (2014)
Васьков Ю. В. - Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання (2015)
Гнип І. Я. - Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань (2015)
Запорожанов В. А. - К дискуссии о понятиях "координация" и "ловкость" в условиях физического воспитания, Борачински Т. (2015)
Киприч С. В. - Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров, Беринчик Д. Ю. (2015)
Козина Ж. Л. - Концепция индивидуального подхода в спорте, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина. (2015)
Ольховик А. В. - Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом (2015)
Пічурін В. В. - Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів (2015)
Самоненко С. Б. - Динаміка розвитку координаційних якостей у дівчат 10-15 років (2015)
Стеценко А. І. - Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення, Архипенко В. О. (2015)
Тропин Ю. Н. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка, Пашков И. Н. (2015)
Vasilios Giovanis - The evolution of the winter Paralympic games and sports, Eriketti Margari (2015)
Nowosielska-Swadzba D. - Physical activity as a health factor modifying heart rate variability (HRV), Zwolinska D., Jendrysek M., Podstawski R. (2015)
Требования к статьям (2015)
Батєєва Н. П. - Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") (2015)
Бондаренко С. В. - Формування зорової працездатності студенток 17–18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень, Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. (2015)
Галаманжук Л. Л. - Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией (2015)
Заповітряна О. Б. - Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп, Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2015)
Кожанова О. С. - Використання методологічного підходу при відборі спортсменок в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності, Нестерова Т. В., Гнутова Н. П., Гнутов Є. І. (2015)
Лопатенко Г. О. - Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування), Косік М. С., Косік Н. Л. (2015)
Маленюк Т. В. - Секційні заняття – пріоритетна форма організації процесу фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу), Косівська А. В. (2015)
Таможанська Г. В. - Морфофункціональні та психологічні показники розвитку хлопців 11-12 років підготовчих медичних груп міських та сільських шкіл (2015)
Michael Chia - Body weight satisfaction and disordered eating among youth who are active in sport in Singapore, Marcus Lee. (2015)
Требования к статьям (2015)
Щедрова Г. П. - Концептуалізація наукових підходів до аналізу політичного євроінтеграційного процесу, Тиркус Ю. С. (2014)
Климончук В. й. - Взаємозалежність політичних свобод та глобалізаційних змін як проблема трансформації людської свободи (2014)
Новакова О. В. - Сучасні тенденції розвитку політичної участі українців (2014)
Проскуріна О. О. - Глобалізаційне інформаційне суспільство в реаліях сучасного світу (2014)
Ханстантинов В. А. - Соціальна згуртованість як феномен суспільно-політичного розвитку сучасної Європи (2014)
Shapovalenko M. - Legitimacy of transitive political regime (2014)
Зайдель М. І. - Європейська державність як результат протистояння влади та капіталу (2014)
Карчевська О. В. - Партнерська взаємодія громадянського суспільства і держави як умова стабілізації політичної системи України (2014)
Літвін Л. А. - Баланс сил у міжнародних відносинах:сутність та роль України (2014)
Мазур О. Г. - Методологя дослідження зовнішньої політики держав (2014)
Максимець Б. В. - Об'єднана партія визволення України: організаційні та програмові засади (2014)
Масловська О. М. - Порядок становлення дипломатичної служби України (2014)
Мелеганич Г. І. - Теоретико-методологічний дискурс щодо розуміння етнонаціональної політики України (2014)
Павлова Л. І. - Парламентська форма правління як засада функціонування парламентаризму (2014)
Ірха К. О. - Нові категорії політичної науки в умовах мережевого суспільства (2014)
Журжа І. В. - Русини чи українці: українська діаспора на південнослов'янських землях (2014)
Кондратенко О. Ю. - Український фактор становлення нового світового порядку (2014)
Стряпко І. О. - До проблеми визначення феномену правого радикалізму (2014)
Бондаренко А. Г. - Передатні й сполучені функції при модернізації політичної системи (2014)
Бобрик В. О. - Особливості адміністративної реформи в Словацькій республіці (2014)
Коваль Н. І. - Стан наукового опрацювання дефініції та проблеми дослідження політичного маркетингу (2014)
Ониськів М. В. - Вплив "Майдану-2014" на формування феномену громадської мобілізації (2014)
Поліщук О. О. - Фактори електорального процесу (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотний Д. І. - Аутохтонна β-агрегація білків: причини, молекулярні механізми та патологічні наслідки, Бєлоусова А. О., Зарицька І. С., Верьовка С. В. (2014)
Гула Н. М. - Протигрипозний еффект N-стеароїлетаноламіну, Чумак А. А., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Асмолкова В. С., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Старосила Д. Б., Беньковська Л. К., Башта Ю. М. (2014)
Лабунець І. Ф. - Вплив нейротоксину "Купризону" на поведінкові реакції та морфофункціональні зміни нейронів головного та спинного мозку у мишей, Мельник Н. О., Кузьмінова І. А., Под’яченко О. В., Бутенко Г. М. (2014)
Сердюк А. М. - Проблеми оцінки ефективності надання медичної допомоги силам антитерористичної операції та населенню на південному сході України, Білий В. Я., Кундієв Ю. І., Цимбалюк В. І., Скалецький Ю. М., Рощін Г. Г., Верба А. В., Савицький В. Л., Жаховський В. О., Клівенко Ю. Ф., Петраш О. В., Шугалей Л. М., Михайлик О. П., Волоха В. Г., Малиш О. О. (2014)
Майданник В. Г. - Глобальні тенденції розвитку наукових досліджень у клінічній медицині (огляд літератури) (2014)
Резников А. Г. - Гормоны и рак: механизмы канцерогенеза, роста и резистентности к эндокринной терапии (обзор литературы и собственных исследований) (2014)
Кучеренко А. М. - Роль полиморфизма генов IL1B, IL6, IL8 и IL10 в развитии воспалительной реакции при рецидивирующих эрозиях роговицы у больных с решетчатой дистрофией роговицы, Дрожжина Г. И., Пампуха В. М., Пасечникова Н. В., Лившиц Л, А. А. (2014)
Речкіна О. О. - Соматотипові відмінності в дітей із різним ступенем тяжкості бронхіальної астми, Стриж В. О., Костроміна В. П., Ярощук Л. Б., Дорошенкова А. С. (2014)
Фещенко Ю. И. - Многосрезовая компьютерная томография во фтизиатрии ипульмонологии: программное обеспечение, Линник Н. И. (2014)
Запорожан В. М. - Світоглядна і апликативна функція біоетики в захисті і підтримці матері і дитини на прикладі стратегії протидії перинатальної ВІЛ-інфекції, Аряев М. Л., Котова Н. В. (2014)
Синяченко О. В. - Поражение легкиъх при системных васкулитах, Думанский Ю. В., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д. (2014)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторное действие антидисбиотических препаратов при экспенриментальном метаболическом синдроме, Левченко Е. М., Васюк В. Л. (2014)
Филипец Н. Д. - Влияние модуляторов ионных каналов на функцию почек в начальной стадии развития гистогемической гипоксии, Сирман В. М., Гоженко А. И. (2014)
X конгрес педіатрів України Актуальні проблеми педіатрії (Київ, 6-8 жовтня 2014 р.) (2014)
VIII з’їзд асоціації ендокринологів України (Київ, 20-22 жовтня 2014 р.) (2014)
ІІІ Національний конгрес "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" (Київ, 6-8 листопада 2014 р.) (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України М. М. Сергієнку — 80 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України В. І. Лупальцову — 75 років (2014)
Академіку НАМН України О. Г. Резнікову — 75 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України М. Г. Проданчуку — 60 років (2014)
Володимир Олексійович Бобров (2014)
Леонід Якимович Ковальчук (2014)
Зміст тому (2014)
Авторський покажчик (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1,2,4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах, Моcула Л. M., Вознюк О. В., Лесик Р. Б. (2012)
Банна Н. І. - Синтез та фармакологічна активність R-бензолоксамідоетанових кислот, Криськів О. С., Банний І. П., Савченко В. М. (2012)
Олексієнко Т. О. - Методи синтезу 2-ариламіно-4-метилхінолін-6-фенілсульфамідів та їх антимікробна активність, Гриценко І. С., Осолодченко Т. П. (2012)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридів розхідника звичайного (glechoma hederacea L.), Гарник М. С. (2012)
Зотікова О. А. - Макро- та мікроелементний склад листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2012)
Криворучко О. В. - Амінокислотний склад листя sorbus aucuparia та sorbus domestіca, Кононенко А. В., Андрущенко О. О. (2012)
Шульга Л. І. - Мінеральний склад рослинного засобу під умовною назвою "Касдент", Пімінов О. Ф. (2012)
Кернична І. З. - Органічні і жирні кислоти листків шпинату городнього (2012)
Марчишин С. М. - Анатомічна будова коренів хамерію вузьколистого (chamerion angustifolium (L.) holub), Калушка О. Б., Островська Г. І. (2012)
Зарівна Н. О. - Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого, Грошовий Т. А., Вронська Л. В. (2012)
Хохленкова Н. В. - Вибір та обґрунтування складу нової мазі на основі густого екстракту кори дуба, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2012)
Толочко К. В. - Розробка технології супозиторіїв під умовною назвою "Трецивіт-прост", Ярних Т. Г. (2012)
Васенда М. М. - Дослідження складу та технології нанесення кишковорозчинної оболонки на таблетки-ядра магнію аспарагінату (2012)
Тригубчак О. В. - Вивчення режимів питомого тиску пресування на фармако-технологічні властивості таблеток кислоти ацетилсаліцилової (2012)
Демчук М. Б. - Розробка оптимального складу та умов нанесення плівкової оболонки на таблетки фамотидину з тіотріазоліном (2012)
Козачок С. С. - Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у зборі антиалергічному, Марчишин С. М., Виноградов Б. О. (2012)
Бондар В. С. - Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі клопідогрелю, Аносова Л. С. (2012)
Євтіфєєва О. А. - Аналіз складних порошків аптечного виготовлення на відповідність вимогам державної фармакопеї України (2012)
Владимирова І. М. - Визначення тропанових алкалоїдів у траві нетреби звичайної (2012)
Євтіфєєва О. А. - Стандартизація підходів до оцінки випробування на ідентифікацію компонентів екстемпоральних лікарських засобів методом спектрофотометрії (2012)
Яковенко В. К. - Розробка та валідація методики кількісного визначення сенозидів у краплях складних "Пікосен", Георгіянц В. А., Вишневський І. А. (2012)
Посилкіна О. В. - Методичні підходи та інструменти побудови інтегрованих логістичних систем у фармації, Хромих А. Г. (2012)
Бушуєва І. В. - Організаційно-методологічна стратегія моделювання альтернативних версій щодо гарантованого надання фармацевтичних послуг із реалізації лікарських засобів і ветеринарних препаратів населенню україни з позицій ноофармації та нооетики, Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2012)
Ольхова І. В. - Дослідження арсеналу лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, Трохимчук В. В. (2012)
Немченко А. С. - Дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів для лікування постгрипозної пневмонії, Сімонян Л. С. (2012)
Гончарук Н. В. - Аналіз ринку антианемічних лікарських засобів (2012)
Олійник С. П. - Визначення потреби в антибактеріальних лікарських засобах для регіонального резерву на випадок надзвичайних ситуацій, Калинюк Т. Г., Євстратьєв Є. Є. (2012)
Бутко Я. О. - Вивчення можливого усунення побічної дії кремів з глюкокортикостероїдами на процес загоєння ран, Дроговоз С. М., Ляпунова А. М. (2012)
Штробля А. Л. - Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2012)
Луцак І. В. - Дослідження біохімічних механізмів адаптогенного впливу екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу в щурів, Штриголь С. Ю., Мельник А. В. (2012)
Бабій О. В. - Досвід застосування тилорону в клінічній практиці, Єрмощенко С. А. (2012)
Медвідь І. І. - Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2012)
Дроздова А. О. - Дослідження фармакокінетики діючих речовин у складі аерозолю методом in vitro (2012)
Підгірний В. В. - Гепатотоксичний вплив комбінованого застосування лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину (2012)
Бєляєва О. І. - Клініко-економічні характеристики фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2012)
Черкашина А. В. - Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний стан та перспективи, Котвіцька А. А., Колочавіна М. В. (2012)
Бекус І. Р. - Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі фармацевтичної хімії (2012)
Гуреєва С. М. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують у лікарських засобах, зареєстрованих на території України, Лукашів О. І., Грошовий Т. А. (2012)
Завалько І. В. - Сучасний стан створення суспензій для застосування в офтальмологічній та отологічній практиці (2012)
До 100-річчя з дня народження видатного українського вченого в галузі фармації професора Миколи Туркевича (2012)
Титул, зміст (2012)
Бандура Т. Й. - Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А.Свидницького (2012)
Віват Г. І. - Традиційний образ митця в ліриці українських дисидентів (2012)
Ворова Т. П. - Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П.Єршова (2012)
Гонюк О. В. - Модерністичні тенденції у збірці О.Маковея "Кроваве поле" (2012)
Заверталюк Н. І. - Мотив повернення на Батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю.Яновського (2012)
Іртуганова Т. Р. - Руно орошенноє" Димитрия Туптала в історико-літературному дискурсі (2012)
Лаптєєва Ю. О. - Спеціфіка образно-символічного втілення духовно-естетичної концепції людини в нарисі Лесі Українки "Сліпець", Гонюк О.В. (2012)
Гробець О. В. - Психологічний канон гідного завершення земного буття в тексті "Не плачьте за мною ніколи" Марії Матіос (2012)
Корінлова К. О. - Художній світ війни у романі "Юлія,або запрошення до самовбивства" П.Загребельного (2012)
Кропивко І. В. - Жанровий поліфонізм оповідання Анатолія Дімарова "Сага про Джоя" (2012)
Кулакевич Л. М. - Міфомотив боротьби в романі Любка Дереша "Поклоніння ящіриці" (2012)
Мірошниченко Л. В. - Переосмислення фольклорних та міфіологочних елементів у романі Г.Тарасюк "Смерть-сестра моєї самотності" (2012)
Шаф О. В. - Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" (2012)
Городнюк Н. А. - Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" (2012)
Коваленко О. А. Характер конфлікту і спеціфіка його вираження у творах Т.Шевченка періоду "Трьох літ" 104-111 - Характер конфлікту і спеціфіка його вираження у творах Т.Шевченка періоду "Трьох літ" (2012)
Подлєсна В. Ф. - Жанрова-стильова своєрідність ксомологічної казки "Дніпрової чайки" (2012)
Олійник Н. П. - Своєрідність характеротворення в українскій повісті 70-х років ХХ століття (2012)
Тараненко А. В. - Магія дитячих почуттів в українській прозі 70-80 років століття (2012)
Тимофєєва О. М. - Художнє втілення шахтарської тематики у творах Лева Скрипника (2012)
Щербина М. А. - Механізм стурктурування художнього світу та метатекстуальність у поемв "Пастуший календар" Е.Спенсера (2012)
Відості про авторів (2012)
Содержание (2015)
Рамусь М. О. - Стан тканин біологічних об'єктів під впливом сплавів металів, Рамусь А. М. (2015)
Голік В. П. - Захист пульпи зубів, які використовуються під опору незнімних конструкцій протезів, за запропонованою методикою, Гришанін Г. Г., Дюдіна І. Л., Янішен І. В. (2015)
Король М. Д. - Кровенаполнение сосудов альвеолярных отростков челюстей у лиц с интактными зубными рядами, Пехньо В. В. (2015)
Заблоцкая А. В. - Психоэмоциональный уровень удовлетворенности пациентов с полной потерей зубов съемными протезами и их информированность о возможной дентальной имплантации, Павлычко Р. Р. (2015)
Чертов С. О. - Методика виготовлення стереолітографічної моделі щелеп при проведенні субперіостальної імплантації (2015)
Савченко В. В. - Склад матеріалу для виготовлення ротових запобіжників спортсменам і методика їх виготовлення, Король М. Д. (2015)
"Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих" –Всеукраїнська науково-практична конференція (2015)
"Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих" Міжрегіональна науково-практична конференція "Стоматологія Придніпров’я" (2015)
XXIII студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Молодежный научный форум: естественные и медицинские науки" (2015)
Коцур В. - Наукова, освітня, просвітницька місія університету (2012)
Рик С. - Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі (2012)
Хомич В. - Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір (2012)
Шапран О. - Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів (2012)
Онищенко Н. - Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Смірнова Н. - Реалізація міжнародних гуманітарних проектів у педагогічному університеті, Яценко Л. (2012)
Токмань Г. - Шляхи творчого розвитку викладачів і студентів-філологів (2012)
Шапран Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій (2012)
Троценко В. - Організаційно-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Гончаренко О. - Формування конкурентоспроможного фахівця зі спеціальності "Технологічна освіта", Коломієць Ю., Вересоцька Н. (2012)
Кредо її життя – зробити так, щоб світ довкола став кращим Майстерня Оксани Смірнової (2012)
Носаченко Т. - Формування у студентів дизайнерських умінь засобами паперопластики (2012)
Коцур Н. - Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Миколаєнко А. - Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Герасимчук В. (2012)
Лохвицька Л. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до процесу морального виховання дітей (2012)
Розсоха А. - Педагогічні погляди та освітня діяльність М. К. Маккавейського, Хмельницька О. (2012)
Потапенко О. - Дві Матері (2012)
Гаврилюк Н. - Кладезь знань (2012)
Переднє cлово (2012)
Бакіна T. - Кулінарна література в процесах формування смаків (2012)
Бандровська O. - Естетичний режим смаку і зміна художніх конвенцій в Англії початку XХ ст. (2012)
Біляшевич T. - Післясмак забороненого плоду. Біблійний інтертекст у романі Ф. Моріака "Гадючник” та повісті А. Камю "Падіння” (2012)
Бовсунівська T. - "Ласощі” Мюріель Барбері: жанр на перетині вітійства й кулінарії (2012)
Варецька C. - Варіації голоду від Ґюнтера Ґраса (2012)
Велигина H. - "Кулинарная трилогия” Джулиана Барнса: от эссеистики и рассказа "Аппетит” к сборнику "Педант на кухне” (2012)
Висоцька H. - Густаторний дискурс як складова поточного "культурного моменту” (2012)
Волощук Є. - Літературний канон як Складова історико-культурної панорами Німеччини у "Моєму столітті” Гюнтера Ґрасса (2012)
Галаєва O. - Моделювання характерів персонажів як вияв естетичного (за романом Галини Пагутяк "Писар східних воріт притулку”) (2012)
Галета О. - Народження смаку: українська література: XХ століття в еміграційних антологіях (2012)
Гон O. - Салони і мюзик-холи: ранній модернізм і метаморфози літературних смаків (2012)
Городнюк Н. - Концепт їжі та мотив насолоди у романі 20-30-х рp. XХ ст.: компаративні аспекти (2012)
Гребенюк T. - Механізми естетичної рецепції подій у літературній фантастиці (на матеріалі сучасної української прози) (2012)
Григоренко O. - "... Пробувати на смак, нюхати, слухати, дивитися і мацати”: пере-відкриття чуттєвого досвіду в оргіастичному містерійному театрі Г. Ніча (2012)
Дергаль Л. - Концептуально-естетичні модуси смаку життя в збірці поезій Олега Гончаренка "Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)” (2012)
Дробіт І. - Естетика споживання у творах Дж. Барнса (2012)
Дубініна O. - "Бондіана” як енциклопедія смаку (2012)
Дубровский P. - Особливості естетичного втілення концепту "смак” у поезії Галини Гордасевич (2012)
Жигун С. - Масова література в оцінці письменників "Ланки”-Марс (2012)
Жлуктенко Н. - Суперечки про смаки: дискусії про роман у Великій Британії 1910-1970 років (2012)
Золотюк Л. - "Смачний/несмачний” портрет у прозі Володимира Винниченка (2012)
Іваненко B. - "Побачити” Іншого: епістемологія смаку і кольору в "Чорній книзі кольорів” М. Коттін І Р. Фаріа (2012)
Кирилова T. - Смак диктатури в романі Г. Мюллер "Краще б я сьогодні з собою не зустрілася” (1997 р.) (2012)
Кицак Л. - Український детектив: критерії художньої якості та смаки читачів (2012)
Козачук К. - Смаки і права в історичних повістях М. Старицького з життя Києва XVI-XVII ст. (2012)
Колядко Н. - Образно-символическая трактовка симулякорности понятия "вкус” в романе Иэна Бэнкса "Шаги по стеклу” (2012)
Лебединцева Н. - Смак як ідентифікаційний маркер в українській поетичній парадигмі 20-x рp. XХ ст. (2012)
Ленська C. - "Запах революції” в українській малій прозі 1920-х років (2012)
Любарець Н. - Зустріч за столом: їжа в романах Вірджинії Вулф (2012)
Марчук К. - Метафора смаку у "Повісті врем’яних літ” (2012)
Маценка C. - "Зображувач добрих обідів”: рефлексія естетичного смаку в образі страв у творах Томаса Манна (2012)
Мейзерська T. - Смак як естетична здатність судження: версія Канта (2012)
Мислива B. - "Польові дослідження з українського сексу” Оксани Забужко: література масова чи елітарна (2012)
Ніколаєв Б. - Парадигма наукової рецепції проблеми смаків в античному світі (2012)
Останіна Г. - "Орієнтальна мода” як формування смаку в українській літературі кінця ХХ – початку ХХ ст. (теоретичний аспект) (2012)
Павленко Ю. - Рецепт від Рокантена: місце категорії "смак” у письмі про себе героя французького роману (2012)
Первушина Л. - Вкус к жизни: "Chick lit” как отражение современной американской действительности (2012)
Пронкевич O. - Смак громадянської війни на дитячих губах у повісті М. Нойшефер-Карлон "Розбитий тротуар” (2012)
Рикова Г. - Смак життя і рецепт самоідентифікації в романі Енн Тайлер "Компас Ноя”(Noah’s Compass, 2009) (2012)
Свербілова T. - Стереотипи художнього смаку в радянському суспільстві 1920–1930-х рр. та "харчова” деталізація побуту в драматургії (2012)
Стороха Б. - "Пристрасть до війни та війна у пристрасті”: насолода амбівалентною стратегією війни в романі М. Р. Гессе "Партенау” (2012)
Тарнашинська Л. - Ієрархія влади: кореляція естетичних понять смаку/моди (філософсько-літературознавчий аспект) (2012)
Турган O. - Літературно-критична діяльність Є. Маланюка як сфера реалізації естетичних смаків (2012)
Улюра Г. - Канон поганого смаку в "літературознавчій” прозі Марусі Клімової (2012)
Фесенко В. - Від Піфа до Актариса : формування смаків покоління (2012)
Цимбал Я. - Категорія смаку в теорії і практиці "Нової генерації” (2012)
Чернокова Е. - Английская лирика начала XХ века: антология как зеркало вкуса (2012)
Чертенко O. - Їжа та історія у прозі Уве Тімма 1990-х рр. (2012)
Шимчишин M. - Смак Раси (Пошанування/заперечення негритянської кухні у творчості письменників-гарлемців) (2012)
Юрчук O. - Еклер як метафора довершеного смаку в романі М. Барбері "Ласощі” (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Содержание (2014)
Зубченко С. Г. - Результаты исследования наклона опорных зубов при лечении больных частичными съемными пластиночными протезами, Калашников Д. В., Зубченко Ю. П. (2014)
Король Д. М. - Определение воспаления слизистой оболочки полости рта на этапе ортопедического лечения, Козак Р. В., Онипко Е. Л., Скубий И. В. (2014)
Tokarevich I. - Influence of the SUS appliance on the maxillo-facial system and TMJ in adult patients with skeletal class ii malocclusion determined by the retroposition of lower jaw, Kolomiets E. (2014)
Tokarevich I. - Мandibular incisor crowding in the mixed dentition. Аdvances in etiology, early diagnosis and orthodontic treatment, Rublevsky D. (2014)
Король М. Д. - Ортодонтические методы лечения вторичных деформаций зубных рядов (обзор литературы) (2014)
Ярковый В. В. - Физико-механические свойства и биосовместимость материалов для стоматологической имплантации, Киндий Д. Д., Малюченко Н. Н., Оджубейская О. Д. (2014)
НП "СибАК" приглашает Вас принять участие в XXVII студенческой международной научно-практической конференции "Научное сообщество студентов XXI столетия: естественные науки" (Россия, г. Новосибирск 20 января 2015 г. ) (2014)
Содержание (2014)
Аветиков Д. С. - Роль NO-эргической системы в развитии рубцовых изменений кожи головы и шеи, Ставицкий С. А., Яценко И. В., Локес Е. П. (2014)
Киндий В. Д. - Механические свойства и структура Сo-Сr-Мo стоматологического сплава "Remanium GM 700" при многократных последовательных переплавах, Киндий Д. Д., Малюченко Н. Н., Ярковый В. В. (2014)
Киндий Д. Д. - Применение усовершенствованной конструкции бюгельного протеза для восстановления жевательной эффективности при двухсторонних экзостозах нижней челюсти, Асанов С. С. (2014)
Король М. Д. - Определение выносливости пародонта интактных зубов к нагрузке (2014)
Малюченко Н. Н. - Возбудимость пульпы премоляров нижней челюсти при патологической стираемости, Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Белый С. Н. - Преимущества и недостатки металлокерамических конструкций зубных протезов при фиксации на внутрикостные имплантаты (обзор литературы) (2014)
Митченок А. В. - Показания и противопоказания к эндодонто-эндооссальной имплантации (обзор литературы) (2014)
Король Д. М. - Стоматология в Украине - инновации и перспективы. Первый съезд стоматологов Украины (2014)
Бех І. - Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості (2012)
Сисоєва С. - Суспільство і особистість: гармонізація розвитку (2012)
Редько В. - Концепція підручників з іноземних мов для основної школи (5–9-ті класи) (2012)
Пасічник О. - Особливості репрезентації гендерних стереотипів у змісті вітчизняних підручників з англійської мови (2012)
Онопрієнко В. - Практично-просвітницька і виховна функції андрагогіки (2012)
Цвєткова Г. - Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи (2012)
Шапран Ю. - Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2012)
Прокоф’єва М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Набока О. - Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів (2012)
Кравченко О. - Медсестринська етика у вимірах педагогічної дії (2012)
Піддубна О. - Системний аналіз передісторії дитячого оздоровчого табору "Артек" (кінець ХVІІІ – перша чверть ХХ ст.) (2012)
Практичний педагогічний марафон V Міжнародні та XIX Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту" (2012)
Дубасенюк О. - Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл, Антонова О. (2012)
ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри" (2012)
Корпанюк М. - Гідне продовження вітчизняної сковородіани Презентація посібника "Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах", Волочай О. (2012)
Брижак П. - Невичерпність краси земної – на вишитих полотнах (2012)
Покажчик статей за 2012 рік (2012)
Содержание (2014)
Нестор Р. А. - Морфологические особенности тканей пародонта при наличии зубов-антагонистов, Король М. Д. (2014)
Оноприенко Н. В. - Опыт использования "витрум энерджи" в лечении хронического генерализованного пародонтита у ликвидаторов аварии на ЧАЭС (2014)
Макеев В. Ф. - Оценка результатов протетической реабилитации пациентов с частичным отсутствием зубов в процессе эксплуатации покровных протезов на телескопических коронках, Нестор Р. А. (2014)
Полянская В. П. - Влияние лекарственного препарата "стоматофит” на активность лизоцима ротовой жидкости в ретенционный период ортодонтического лечения, Коваленко Н. П., Полянский В. А. (2014)
Онипко Е. Л. - Новая конструкция двухстадийного внутрикостного стоматологического имплантата, Король Д. М., Мосейко О. О. (2014)
Порфириадис М.П. - Опыт оказания стоматологической помощи жителям г. Ставрополя, утратившим способность к самостоятельному передвижению, Копейкина О.В., Зеленский В.А., Караков К.Г., Доменюк Д.А. (2014)
Малюченко Н. Н. - Воздействие несъемных зубных протезов на ткани опорных зубов (обзор литературы), Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Ткаченко И. М. - Современный взгляд на лечение чрезмерной стираемости зубов человека (обзор литературы) (2014)
Содержание (2014)
Малюченко Н. Н. - Морфологические изменения дентина зуба при разных степенях стертости, Малюченко А. Н., Киндий Д. Д., Киндий В. Д. (2014)
Зубченко С. Г. - Результати математического моделирования конструкций частичных съемных пластиночных протезов с разными фиксирующими элементами, Зубченко Ю. П., Калашников Д. В. (2014)
Калашников Д. В. - Физико-химические изменения дентина премоляра и его пульпы после одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции протезов, Зубченко С. Г. (2014)
Козак Р. В. - Методика определения межальвеолярной высоты при патологической стираемости зубов (2014)
Ткаченко И. М. - Методика проведения электромиографических исследований при повышенной и физиологической стираемости зубов (2014)
Удод А. А. - Разработка математической модели прогнозирования прироста кариеса у детей, Зинкович И. И. (2014)
Golovko N. - Dimensions of frenum at I, II and III types of shortening, Iyad Nadzhib Hannam (2014)
Дорошенко С. И. - Профессиональная этика и толерантное взаимодействие участников образовательного процесса в современном медицинском вузе: использование зарубежного опыта, Шагалина С. С., Сергеєва О. С. (2014)
Думанский Ю. В. - Перспективы внедрения интерактивных методов обучения на кафедрах стоматологического профиля, Удод А. А., Косарева Л. И., Мороз А. Б. (2014)
Король Д. М. - Современный взгляд на процессы формирования зубной бляшки в контексте ортопедического лечения, Скубий И. В., Николов В. В., Ефименко А. С., Онипко Е. Л. (2014)
Содержание (2014)
Коробейникова Ю. Л. - Морфофункциональное состояние опорных зубов несъемных мостовидных протезов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии, Король Д. М., Коробейников Л. С. (2014)
Ткаченко И. М. - Методика разработки и изучения проницаемости наночастиц стронция в эмаль зубов (2014)
Мачоган В. Р. - Клиническая эффективность препарата "бактулин" в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте, Пудяк В. Е., Стаханская О. А (2014)
Рузин Г. П. - Опыт применения бальзама "Витаон" при лечении острого одонтогенного периостита, Стеблянко А. А. (2014)
Каськова Л. Ф. - Динамика показателей гигиены полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями в процессе проведения профилактических мероприятий, Бережная Е. Э., Карпенко О. А. (2014)
Король Д. М. - Mетодологические аспекты организации учебного процесса в условиях кредитно-модульной системы обучения, Коробейников Л. С., Король М. Д., Коробейникова Ю. Л. (2014)
Мудрая В. Н. - Перспективы применения коротких невинтовых имплантатов с конусным соединением в дистальных участках верхней челюсти(обзор литературы), Баранова Е. С. (2014)
Реброва О.Ю. - Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica - М., Медисфера, 2006. - 312 с. - 3-е издание (2014)
Авраменко O. - Гуманистический интертекст "Сердца тьмы” Дж. Конрада: ретроспективная функция историко-литературных аллюзий (2013)
Анісімова Л. - "(Нео)антропоцентризм” у літературознавстві США ХХ століття (2013)
Бабарика M. - Чекання у парадигмі "актуальне/віртуальне” на матеріалі роману "Узбережжя Сірту” Ж. Ґрака (2013)
Бедрик B. - Візуальна поезія в категоріях "жанр”, "метажанр”, "стиль” (2013)
Біляшевич P. - Гностична герменевтика як один із витоків дискурсу "смерті автора” (2013)
Біляшевич T. - Критерії humanitas в екзистенціалістському дискурсі про людину (від Ж.-П. Сартра до Ґ. Марселя) (2013)
Бойчук A. - Комп’ютерна гра та дитяча література: рецептивний коефіцієнт кореляції (2013)
Бондар Л. - П’єса Ярослава Верещака "Кєря”: конструювання моделі "глядач–спостерігач–наглядач” в умовах віртуалізації художнього простору (2013)
Висоцька H. - Природокультура Донни Геревей: утопія міжвидової гармонії (2013)
Гольник O. - Філософські виміри роману Т. Антиповича "Хронос” (2013)
Гребенюк T. - Проблема віртуалізації наративу в контексті сучасних теорій модальності (2013)
Дудченко П. - Циклічність побудови фентезійного світу як поетикальний принцип в романі Террі Пратчетта "Музика Душі” (2013)
Ермоленко O. - Эсхатологические мотивы как аспект мифопоэтического творчества (на материале произведений Гора Видала) (2013)
Зайцева К. - Візуалізація сучасного "дитячого” тексту (2013)
Іваненко В. - Археологія машини мозку в романі Йена Бенкса "Міст” (2013)
Камишникова О. - Театр у добу високих технологій: трансформація традиційної форми (2013)
Кирилова T. - "Твіттература. Світова література в 140 знаках” (2011 р.) (2013)
Косарєва Г. - Пост/гуманістичні маркери прози Валерія Шевчука (на матеріалі роману "Роман юрби”) (2013)
Лебединцева Н. - Віртуальна тілесність у сучасному українському поетичному дискурсі (2013)
Левицький В. - Князь Київський, віртуальний: персонаж міського тексту у словесності й мультиплікації (2013)
Любарець Н. - Шлях від антигуманізму до постгуманізму в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин” (2013)
Малахова O. - Уніфікація змістових аспектів естетичного коду естрадної пісенної лірики в добу постгуманізму (на матеріалі української та російської пісні) (2013)
Мейзерська T. - "До трагічної мудрості і за її межі”: есеїстика Галини Пагутяк (2013)
Мірошниченко Л. - Скептицизм як гуманізм. Емпіризм Г’юма і сучасні романні практики (2013)
Нестеренко Ю. - Синкрезія письменницького есе та жанру рецензії в українському літературному просторі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (2013)
Нестерович Є. - "Розповідати себе”: наративна ідентичність особистості у Інтернеті (2013)
Ніколаєв Б. - Інтерпретація постгуманістичної доби в текстах Е. Єлінек й О. Памука (2013)
Павленко Ю. - Актуальність віртуального в письмі про Себе героя французького роману (2013)
Павлюк Х. - Пургаментарний дискурс роману Ельфріди Єлінек "Піаністка” (2013)
Первушина Л. - Виртуальное и реальное в творчестве современных американских писательниц (2013)
Підопригора C. - Есхатологічна модель художнього світу в повістях М. Бриниха (2013)
Починок Ю. - Специфіка мережевої поезії Ю. Завадського (2013)
Работяга Г. - Рецепція традиційних та новітніх медіа в сучасному театрі (на матеріалі п’єси Ф. Міньяна "Інвентар” та відеороботи І.Мюллер "Ти там, але я тебе не бачу”) (2013)
Рекут-Лібераторе O. - Італійська проза 2012: веб-дискурс між неоплазією та текстом (2013)
Садовская E. - Виртуальный мир Ежи Косинского (на материале романа Е. Косинского "Садовник”) (2013)
Собченко I. - Сучасна французька література у кіберпросторі: можливість нової онтології (2013)
Сушко С. - Дихотомія "гуманізм-постгуманізм”: чи існує вона у сучасній англомовній літературі? (2013)
Тарнашинська Л. - (Ре)актуалізація гуманізму в дискурсі українського шістдесятництва: антропоцентричний вектор (2013)
Тимейчук I. - Утопійні погляди Крейка у дистопійній "реальності” романів М. Етвуд ("Орикс і Крейк” та "Рік потопу”) (2013)
Узлова O. - Перезавантажена свідомість та дизоптимізоване тіло (на матеріалі романів Д. Лоджа "Думає” та "Глухота як вирок”) (2013)
Улюра Г. - За версією кіберфемінізму: порнографія як метафора в романі "Ні” Л. Горалік і С. Кузнєцова (2013)
Філоненко O. - Магічний код: постгуманістична трансформація (шекспірівський інтертекст у фільмі Джона Франкенхаймера "Острів Доктора Моро”) (2013)
Czerniakowski M. - The Evolution of the Image of Man from Realism to Posthumanism: a Formal – Historical Approach (2013)
Швець Г. - Ненароджена дитина в сучасних гуманістичних концепціях (до про життєвого питання аборту) (2013)
Шимчишин M. - Парадигми та виміри постгуманізму (2013)
Шульгун M. - Проблема типології літературних подорожей (2013)
Юрчук O. - Масова література як віртуальна реальність (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Кремень В. - Постулати філософсько-освітньої діяльності (2013)
Адаменко О. - Методологічні засади дослідження історії розвитку педагогічної науки (2013)
Дічек Н. - А. С. Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період (2013)
Степаненко М. - Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність До 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога, Бойко А. (2013)
Боднар О. - Аналітико-експертні задачі: сутність, структура і алгоритми розв’язання (2013)
Митник О. - Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішньошкільної методичної роботи (2013)
Грабовий А. - Формування у майбутніх учителів хімії експериментально-методичних компетенцій щодо організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Cкиба М. - Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи (2013)
Ребрина А. - Формування комунікативності у студентів засобами фізичного виховання (2013)
Карасевич А. - Теоретична модель формування у студентів готовності до створення сім’ї (2013)
Овсієнко Я. - Реалізація ідей педагогічної майстерності у навчально-виховному процесі спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю (2013)
Березівська Л. - Тенденції розвитку державної політики щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець ХІХ ст. – 1932 р.) (2013)
Овсієнко Я. - Педагогічна діяльність та мистецтво – як два крила для птаха, Рудик О. (2013)
Відкриття першої в Україні кафедри позашкільної освіти (2013)
Ткаченко Л. - Науковий Еверест До ювілею Світлани Сисоєвої (2013)
Визначні дати 2013 року (2013)
Ничкало Н. - Українська наукова школа педагогічної майстерності – скарбниця сьогодення й майбутнього (2013)
Дем’яненко Н. - Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури (2013)
Муранова Н. - Методологічні засади дослідження проблеми фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті: обґрунтування підходів (2013)
Панченко Л. - Університетський портал як складова інформаційно-освітнього середовища університету (2013)
Антонець М. - Законодавча і нормативно-правова база виробничого навчання в школах Української РСР (50–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Бурова Е. - Проблема взаємодії педагогічної теорії та освітянської практики у роботі вчительських з’їздів (50–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Максимова Н. - Позитивний клімат у сім’ї як запорука успішного формування особистості дитини, Порох Л. (2013)
Ярошенко П. - Завдання вчителя – допомогти кожній дитині знайти свій ключ до успіху, Григанська Л. (2013)
Наровлянська М. - Розв’язання проблеми обдарованості в умовах сучасної гімназії, Бабкіна О. (2013)
Максимов М. - Роль шкільної психологічної служби у розкритті творчого потенціалу дитини (2013)
Богдановська Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії (2013)
Чайковська О. - Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики, Александрова Г. (2013)
Беседіна А. - Сучасному учню – сучасний навчальний посібник (2013)
Цепкова Е. - Розширення міжнародних зв’язків гімназії –важлива передумова ефективності навчання іноземних мов, Чаладзе Н., Черкашина О. (2013)
Симониченко Т. - Використання інноваційних технологій у роботі з молодшими школярами (2013)
Вдовухіна Т. - Розумний світ художнього мистецтва Костянтина Могилевського (2013)
Пастухова Н. - III Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології (2013)
Shpyliova-Saeed N. - Jennifer Egan's A Visit from the Goon Squad: Tuning into the World of Disruptions (2014)
Бабарика М. - Ізоморфізм романних поетик ландшафту (на матеріалі романів Ж. Ґрака "Узбережжя Сірту” та Н. Був’є "Інструкція з використання світу”) (2014)
Бакіна Т. - Шкільний підручник з літератури (з теорії і практики підручникотворення проф. Фесенко В. І.) (2014)
Біляшевич Т. - Семантика назви п’єси "Атласний Черевичок” Поля Клоделя: інтермедіальний аспект (2014)
Блик О. - Інтелектуальна атмосфера Харківського університету в контексті діяльності харківської школи романтиків: зародження літературних ініціатив та романтичного руху (2014)
Бондарєва Т. - Інтермедіальна матриця новели "Арабески” М. Хвильового (2014)
Бортнік Ж. - Характер конфлікту в сучасній монодрамі (2014)
Варецька С. - Кіноадаптація роману "Бляшаний барабан” Ґюнтера Ґраса (2014)
Велилаева Л. - Зарубежная научная школа по эмиграционистике: основные направления исследований (2014)
Вещикова О. - Езотерична традиція як засіб творення містичного модусу творів Валерія Шевчука (2014)
Вєльчєва К. - Поетика проповіді в поемі В. Ленгленда "Видіння про Петра Орача” (2014)
Висоцька Н. - Театр і кінематограф: діалектика інтермедіальних стосунків (2014)
Волошко А. - Мотивы рая земного и небесного в поэзии Жуковского (2014)
Волощук E. - Советская Россия 1920-х годов глазами берлинских путешественников ("Московский Дневник” Вальтера Беньямина и "Путешествие в Россию” Йозефа Рота) (2014)
Галета О. - Зворотна перспектива соцреалізму: радянський антологійний проект української літератури (2014)
Глотов А. - Русская литература ХХ века в контексте культового сознания (2014)
Гон О. - Поети-донори: французька традиція і становлення англомовного модернізму (2014)
Григоренко О. - Фактури чуттєвості у площині побутового: роман І. Койн "Дівчина зі штучного шовку” (2014)
Гунько Т. - Пластичний і музикальний наративи в поетиці романів Еухеніо д'Орса (2014)
Гура Н. - Опери К. В. Глюка в контексті інтерпретації міфу про Іфігенію в європейській літературі (2014)
Денисова Т. - Проста душа: Гертруда Стайн versus / vis-a-vis Гюстав Флобер, або Хто такий "Папуга Флобера”? (Компаративна студія) (2014)
Дубініна О. - Чи можливо екранізувати стиль? (2014)
Жлуктенко Н. - Концепція "зміни ролей” у романі Сьюзен Зонтаґ "В Америці” (2014)
Закалюжний Л. - Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії (2014)
Іваненко В. - Champ / Contrechamp літератури і кіно: історія екранізацій роману У. М. Теккерея "Ярмарок марнославства” (2014)
Канчура Є. - Г. К. Честертон та фентезі доби постмодернізму – від алюзій до візуалізації (2014)
Кaрпа Р. - Проблема теми у французькій "новій критиці” (Ж.-П. Вебер) (2014)
Кирилова Т. - Трансформація жанрових форм у сучасній жіночій прозі Німеччини (2014)
Кочегура Г. - "Лелістад” Йоріса ван Кастейрена: топос міста на межі історії та нарації (2014)
Кравченко А. - "Постмодерністська історичність” в романі "Гомер і Ленглі” Е. Л. Доктороу (2014)
Кулешір М. - Апокаліптична художня література: особливості жанру (2014)
Куницька І. - Роман-біографія як жанровий різновид модерністського роману (С. Моем "Місяць і мідяки”) (2014)
Левицька О. - Функціональність мистецтва в поетиці художнього часопростору роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта” (2014)
Любарець Н. - Вірджинія Вулф та англійська романтична традиція (2014)
Мельник Д. - "З життя нікудишка” Й. Ейхендорфа – квінтесенція романтичної естетики чи пародія на ранньоромантичні твори про митця (2014)
Мірошниченко Л. - Скептична свідомість автора та засоби її оприявнення у романі Доріс Лессінґ "Ущелина” (2014)
Мейзерська Т. - Поетика ідентичності у романі Ф. Лабро "Ці люди…” (2014)
Нестер Л. - Риторика моди за Роланом Бартом на прикладі роману Томаса Майнеке "Томбой” (2014)
Новрузов Р. - Магия Александра Фомича Вельтмана, Новрузова Г. (2014)
Остапчук Т. - Перепрочитання американського міста як Іншого в "Лексиконі інтимних міст” Юрія Андруховича (2014)
Павленко Ю. - Метафори письма між автобіографією та автофікційністю: Роман А. Д. Гарі "S, або Надія на життя” як приклад письма про себе фікційного суб’єкта (2014)
Панько О. - Поетика ініціації дитини в сучасній літературній казці: Роальд Дал "Джеймс і гігантський персик” (2014)
Первушина Л. - Интермедиальные переклички в романе Д. Г. Барр "Колокола и ветер”: взаимодействие музыки, визуального образа и художественного Слова (2014)
Поліщук Я. - Формація символізму в українському мистецтві (журнал "Музаґет”) (2014)
Работяга Г. - Прислухаючись до персонажа: особливості драматичного мовлення у "театрі голосів” Ф. Міньяна (на матеріалі п’єси "Помешкання”) (2014)
Рекут-Лібераторе О. - Транспозиція хвороби: автофікціональний аспект онкографії (2014)
Рязанцева Т. - Прийом екфрасису у метафізичній поезії (2014)
Стеценко А. - Жанрова ідентичність католицького роману (на матеріалі роману "Щоденник сільського священика” Жоржа Бернаноса) (2014)
Тарасюк Я. - Еволюція релігійної свідомості у ранніх романах Франсуа Моріака (2014)
Тарнашинська Л. - Інтенції філософії екзистенціалізму в життєвій і творчій топології українського шістдесятництва (2014)
Терпило А. - Джазова наративна стратегія у конструюванні ідентичності афроамериканського тексту (на матеріалі роману "Джаз” Тоні Моррісон) (2014)
Узлова О. - Наративний маскарад як спосіб репрезентації свідомості в сучасному британському романі (на матеріалі роману Девіда Лоджа "Думає…”) (2014)
Шестопал О. - Екфрастичний потенціал роману Мануеля Ріваса "Олівець теслі” (2014)
Шостак І. - Проблеми гностичної універсалізації в романі Леслі Мармон Сілко "Сади в дюнах” (2014)
Шульгун М. - Знаковый код современного "хождения” ("Наблюдение Стамбула” А. Балдин) (2014)
Юрчук О. - Антропологія літератури: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Яремчук В. - Особливості міфопоетичної моделі світу в "Хроніках Нарнії” К. С. Льюїса в контексті "християнського романтизму” (2014)
Яцків Н. - Краса мистецтва та правда життя в естетиці братів Ґонкурів (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Рубан С. Ю. - Напрями організації селекційної роботи в молочному скотарстві України, Федота О. М. (2013)
Гузєв І. В. - Стратегічні напрями роботи щодо збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні, Бірюкова О. Д., Вишневський Л. В., Рєзнікова Н. Л., Костенко О. І. (2013)
Бульченко І. О. - Аналіз рівня і спектра генетичного тягаря різних видів сільськогосподарської птиці (2013)
Герілович А. П. - Генетичний аналіз збудника вірусної діареї великої рогатої худоби в господарствах Харківської області, Горайчук І. В., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2013)
Клименко В. В. - Партеногенетическое клонирование в генетике и селекциии тутового шелкопряда, Лысенко Н. Г., Лян Хаоюань (2013)
Марзанова С. Н. - Использование метода диагностики мутантного аллеля, вызывающего комплекс аномалий позвоночника (CVM) черно-пестрого скота, Девришов Д. А., Турбина И. С., Нагорный В. А., Алексеев Я. И., Коновалова Н. В., Сочивко Д. Г., Люцканов П. И., Тохов М. Х., Марзанов Н. С. (2013)
Метлицька О. І. - Популяційно-генетичне дослідження як обгрунтування шляхів збереження генофонду свиней миргородської породи, Нор В. Ю. (2013)
Подоба Ю. В. - Аналіз даних світового генетичного банку: однонуклеотидні поліморфізми мітохондріального геному великої рогатої худоби порід шароле та лімузин (2013)
Ткачик Т. Е. - Оцінка впливу генних модифікацій на мінеральний склад вегетативної маси кукурудзи як складової корму для тварин (2013)
Филенко А. Л. - Генетическая дифференциация пород Gallus gallus L. с помощью ДНК-фингерпринтинга, Васильев В. А., Миделашвили В. В., Моисеева И. Г., Севастьянова А. А., Семенова С. К. (2013)
Шевченко Є. А. - Генетична оцінка кролів новозеландської білої породи за поліморфними варіантами С34T гена MSTN та G2464A гена PGR, Копилов К. В., Федота О. М. (2013)
Зюзюн А. Б. - Морфологічний та цитогенетичний аналіз ооцит-кумулюсних комплексів свійських кіз (Capra hircus) (2013)
Шеремета В. І. - Ліпідний профіль у крові корів-донорів за стимуляції суперовуляції гонадотропіном СЖК спільно з нейротропно-метаболічним препаратом, Вергелес О. П. (2013)
Братушка Р. В. - Влияние возраста первого отела на эффективность хозяйственного использования коров украинской чёрно-пёстрой молочной породы (2013)
Василів А. П. - Якісні показники м’язової і жирової тканини відгодівельного молодняку порід ландрас, велика біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен (2013)
Федак В. Д. - М’ясна продуктивність та забійні показники бугайців волинської м’ясної породи різних конституціональних типів, Федак Н. М. (2013)
Горобець В. О. - Відтворювальна здатність свиноматок за різних варіантів підбору (2013)
Басовський Д. М. - Проблеми збереження генофонду лебединської породи (2013)
Дмитро Табачник: "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України (2013)
Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України (2013)
Слюсаревський М. - Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби (2013)
Бех І. - Ідентифікація у вихованні особистості (2013)
Хоружа Л. - Духовно-моральне виховання школярів в Україні: досвід та шляхи вдосконалення, Киричок В. (2013)
Кириленко С. - Формування ефективного превентивного виховного середовища за умов державно-громадського управління в системі освіти (2013)
Редько В. - Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов (2013)
Гупан Н. - Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень (2013)
Решетова І. - Учена рада в освітньому просторі вітчизняних педагогічних ВНЗ (друга половина ХХ ст.) (2013)
Онищенко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів в університетських регіональних комплексах: європейський вимір (2013)
Міхно О. - Шкільний музей: ретроспектива і сьогодення (2013)
IV Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти – 2013" (2013)
Кирій С. - Через синтез мистецтв і наук (2013)
Півстоліття – на педагогічній ниві До ювілею академіка Миколи Євтуха (2013)
Вчений, викладач, дослідник, лідер! До ювілею Марії Гончаренко (2013)
Розвиток творчих здібностей школярів (2013)
Гардашук С. - "Колись прадавня оріянка вмістила Всесвіт на яйці. Й тепер сучасна оріянка прадавні створює взірці" (2013)
Бандурка О. М. - Поняття та сутність механізму протидії злочинності, Литвинов О. М. (2015)
Байлов А. В. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, Шеремета Р. Р. (2015)
Батиргареєва В. С. - Зарубіжна практика боротьби з явищем бездомності та злочинами, що вчиняються особами без визначеного місця проживання, Дубович О. В. (2015)
Житний О. О. - Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського