Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (2015)
Володавська О. С. - Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2015)
Казначеєва Д. В. - Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2015)
Кондратов Д. Ю. - Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України (2015)
Кундеус В. Г. - Правові підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин (2015)
Олішевський О. В. - Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації (2015)
Харченко В. Б. - Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій (2015)
Хряпінський П. В. - Метод диспозитивності заохочувальних кримінально-правових приписів (2015)
Цвіркун Н. Ю. - Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель (2015)
Черевко К. О. - Використання абортованих матеріалів: кримінально-правовий аспект (2015)
Шульга А. М. - Особливості об’єктного складу земельних злочинів (2015)
Юртаєва К. В. - Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні (2015)
Ященко А. М. - Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру (2015)
Орлов Ю. В. - Концептуальні засади протидії політичній злочинності (2015)
Фіалка М. І. - До проблеми визначення змісту терміна "кримінологічна характеристика злочинності" (2015)
Шевченко О. В. - Корекційна робота з жінками-злочинницями (2015)
Халимон С. І. - Проблеми організації роботи оперативних підрозділів державної пенітенціарної служби україни за оперативно-розшуковими справами (2015)
Яковець І. С. - Проблеми обмеження сімейних прав засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі (2015)
Лагода К. О. - Невиконання судових рішень в механізмі криміногенної детермінації (2015)
Семеногов І. В. - Теоретико-прикладні проблеми суб’єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (2015)
Відгук офіційного опонента Грищука Віктора Клімовича на дисертаційне дослідження Конопельського Віктора Ярославовича "Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні" (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у січні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у лютому 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Кузьмінський А. - "Науковий дебют" – спільні наукові студії українського і польського студентства у Варшаві (2013)
Радул В. - Кореляційний взаємозв’язок соціальної зрілості та активності особистості (2013)
Абсалямова Я. - Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації (2013)
Завалевський Ю. - Деякі аспекти формування основ професіоналізму вчителя (2013)
Набок М. - Умови підвищення ефективності державного управління загальною середньою освітою регіону (2013)
Островерхова Н. - Державний стандарт загальної середньої освіти: засади реалізації (2013)
Митник О. - Психолого-педагогічні умови побудови творчого навчально-виховного процесу на уроці (2013)
Захаренко С. - Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка, Коваленко О. (2013)
Васьківська Г. - Використання навчальних тестів у процесі формування системи знань про людину в учнів старшої школи (2013)
Майорський В. - Практичне застосування знань учнями профільних класів суспільно-гуманітарного напряму в процесі навчання правознавства (2013)
Люшин М. - Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії в 6–7-х класах (2013)
Литвиненко Г. - Формування науково-методичного середовища: обґрунтування засад та визначення критеріїв ефективності функціонування (2013)
Бондар Л. - Розвиток змісту початкової освіти (40–80-ті роки ХХ століття) (2013)
Шевченко Н. - Особливості соціально-педагогічної діяльності українських письменників (70–90-ті роки ХIХ століття) (2013)
Поліщук О. - Хай світлий вогник в серці гріє і людям віддає тепло Третій Форум молодих учителів української мови та літератури, Плівачук К. (2013)
Цокол О. - "Діти + Літо" (2013)
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського інформує (2013)
Соловйов Ю. - Освітній округ як багатофункціональний механізм державно-громадського управління у регіоні (2013)
Чернишов О. - Формування системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів, Чернікова Л. (2013)
Волобуєва Т. - Єдиний цифровий простір освітнього округу: адаптивна модель (2013)
Бочаров С. - Освітній округ як чинник розвитку виховної системи навчального закладу (2013)
Пасечнікова Л. - Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі (2013)
Соф’янц Е. - Освітній округ як інноваційна модель управління: експеримент триває (2013)
Бухлова Н. - Регіональні аспекти науково-методичного супроводу інноваційної діяльності освітніх округів (2013)
Колтакова Н. - Заклади культури як суб’єкти цілісної моделі освітнього округу, Волкова С. (2013)
Горна Е. - Організація профільного навчання і професійної підготовки школярів в умовах освітнього округу (2013)
Ферсілеєва Ж. - Інноваційні форми організації додаткової та дистанційної освіти в освітньому окрузі, Цунікова І. (2013)
Вінницька Н. - Віртуальний виховний простір як компонент мережевої взаємодії суб’єктів освітнього округу, Ломакіна Г. (2013)
Ях Т. - Управління розвитком освітніх округів сільського району в контексті підвищення якості регіональної системи освіти (2013)
Пелих М. - Активізація громадських ресурсів освітнього округу як чинник розвитку позашкільної системи освіти та виховання дітей і молоді (2013)
Поуль В. - Базовий навчальний заклад освітнього округу – Школа сприяння здоров’ю: напрями діяльності (2013)
Хмельницька Л. - Літня школа – запорука успішної соціалізації особистості (2013)
Гапоненкова Н. - Діяльність опорного закладу як методичного центру в освітньому окрузі, Головіна В. (2013)
Пахомова М. - Формування математичної компетенції старшокласників в умовах освітнього округу, Зуєва Л. (2013)
Сидорова Є. - Освітній округ як інноваційна модель управління освітою: напрями діяльності (2013)
Гусаров С. М. - Колективний суб’єкт і правовідносини у кримінальному праві України (проблеми теорії) (2015)
Колодяжний М. Г. - Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії (2015)
Лантінов Я. О. - Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону (2015)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) (2015)
Беніцький А. С. - Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Володавська О. С. - Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством (2015)
Дорохіна Ю. А. - Систематизація кримінально-правової охорони прав на об’єкти власності та об’єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння (2015)
Дудоров О. О. - Поняття "ухилення від досудового слідства" в контексті звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, Письменський Є. О. (2015)
Кириченко А. А. - Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии (2015)
Книженко О. О. - Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (2015)
Митрофанов І. І. - Суб’єкт злочинів проти довкілля: окремі аспекти (2015)
Олішевський О. В. - Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2015)
Храмцов О. М. - Філософські та психологічні засади дослідження насильства як кримінально-правової категорії (2015)
Цвіркун Н. Ю. - Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель (2015)
Бандурка О. М. - Система протидії злочинності: поняття та сутність, Литвинов О. М. (2015)
Гладкова Є. О. - Функціональний зміст прогнозування у сфері протидії злочинності (2015)
Левченко К. Б. - Повноваження органів охорони здоров’я у впровадженні роботи із попередження насильства в сім’ї, Легенька М. М. (2015)
Орлов Ю. В. - Концептуальні засади протидії політичній злочинності (закінчення статті) (2015)
Харченко В. Б. - Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність (2015)
Шаблистий В. В. - Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей (2015)
Шевченко О. В. - Сімейне неблагополуччя та його наслідки: кримінологічний аспект (2015)
Яковець І. С. - Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці (2015)
Ланцедова Ю. О. - Вплив новітніх доктрин юриспруденції на розвиток антикримінальної галузі права, криміналістики та інших наук антикримінальної спрямованості (2015)
Юхно О. О. - Актуальні проблеми запобігання кримінальним правопорушенням при запровадженні та вдосконаленні чинного Кримінального процесуального кодексу України (2015)
80-річний ювілей доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Голіни Володимира Васильовича (2015)
Дисертаційні дослідження, захист яких відбувся у березні 2015 року у спеціалізованій вченій раді д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (2015)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку, Федосов В. М. (2009)
Барановський О. І. - Актуальні проблеми функціонування валютних ринків (2009)
Багратян Г. А. - Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання, Кравченко І. С. (2009)
Радіонова І. Ф. - "Не-кейнсіанський” підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів, Алімпієв Є. В. (2009)
Запатріна І. В. - Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні (2009)
Долінський Л. Б. - Моделювання дефолтів за облігаційними позиками (2009)
Гуменюк В. В. - Фінансові умови сталого розвитку курортного господарства України (2009)
Терещенко О. О. - Фінансові домінанти реструктуризації підприємств, Волошанюк Н. В. (2009)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення запровадження органічного землеробства в Карпатському макрорегіоні (2009)
Даниленко А. А. - Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій (2009)
Кабанов В. Г. - Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України (2009)
Мельник В. М. - Управління податковими платежами суб’єктів малого бізнесу в Україні: теорія і практика (2009)
Малік Є. О. - Засади й інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України, Завистовська Г. І. (2009)
Колегія МОН (2013)
Кремень В. - Проект сучасної освіти: інноваційна людина (2013)
Бех І. - Проблема життєтворчості особистості у наукових пошуках В. О. Сухомлинського (2013)
Богуш А. - Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд В. О. Сухомлинського (2013)
Калініченко Н. - Василь Сухомлинський та проблема розумового виховання школярів (2013)
Завгородня Т. - Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання (2013)
Бондар Л. - В.О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи (2013)
Омельчук В. - Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка гуманізму (2013)
Пустовіт Г. - Проблеми взаємодії людини і природи: генезисно-ментальна характеристика (2013)
Гавриш І. - Всеукраїнський науково-педагогічний проект "Інтелект України": теоретичні та практичні питання реалізації в початковій школі, Кириленко С., Щербаков О. (2013)
Кравченко Т. - Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сімейного життя (2013)
Редько В. - Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі (2013)
Чернишова Є. - Структурно-організаційний аспект формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів (2013)
Цвєткова Г. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обґрунтування технології (2013)
Гупан Н. - Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації (2013)
Шевченко С. - Організація навчального процесу в школах національних меншин в Україні (кінець 20-х–30-ті роки ХХ ст.) (2013)
"Педагогіка сердечності" для особливої дитини Педагогічні портрети: з нагоди ювілею академіка Віталія Бондаря Інтерв’ю головного редактора журналу "Рідна школа" Анжеліни Пугач з дійсним членом НАПН України В. І. Бондарем (2013)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Кузьмін О. Є. - Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи, Шотік Т. М. (2009)
Дяченко Я. Я. - Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень (2009)
Плескач В. Л. - Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів (2009)
Филюк Г. М. - Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні (2009)
Мельник В. М. - Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії, Пенякова Г. Л. (2009)
Никифоров А. Є. - Податкове стимулювання інноваційної діяльності, Диба В. М., Парнюк В. О. (2009)
Терещенко Г. М. - Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні (2009)
Турило А. М. - Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку (2009)
Диба М. І. - Основні джерела фінансових ризиків (2009)
Городянська Л. В. - Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку (2009)
Закревський А. С. - Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики, Кравченко Л. М., Горбатюк В. І. (2009)
Вітаємо Віктора Дмитровича Базилевича із 60-річчям! (2009)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Вахненко Т. П. - Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи (2009)
Крисоватий А. І. - Економічний зміст і складові митної системи держави, Мартинюк В. П. (2009)
Сомик А. В. - Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні (2009)
Падалка В. М. - Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва, Красноступ Н. І., Крапивка В. І. (2009)
Приймак В. І. - Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії, Купрій Н. А. (2009)
Долінський Л. Б. - Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу, Галкін А. І. (2009)
Пасечник Т. О. - Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків, Копилова О. В. (2009)
Плескач В. Л. - Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки, Жадько К. С. (2009)
Михайловська О. В. - Світова фінансова криза: роль транснаціональних корпорацій (2009)
Ткаченко Н. В. - Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи (2009)
Гавриш І. - Інноваційні освітні проекти – кроки до світових стандартів освіти (науково-педагогічний проект "Інтелект України"), Кириленко С. (2013)
Бех І. - Методологічні засади всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2013)
Ткачова Н. - Аксіологічні засади організації навчання здібних і обдарованих учнів, Ткачов А. (2013)
Клочко А. - Поняттєво-термінологічний апарат проблеми навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи, Холтобіна О. (2013)
Коваленко О. - Деякі теоретичні питання ідентифікації здібних і обдарованих дітей старшого дошкільного віку, Щербаков О., Щербакова О. (2013)
Гонтаровська Н. - Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості (2013)
Коваленко О. - Закономірності та принципи навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи (2013)
Євдокимов В. - "Чотири кити" дидактичної моделі навчання учнів початкової школи всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України", Гавриш І. (2013)
Дорожко М. - Дидактичний потенціал предмета "Навчаємося разом" у формуванні в учнів початкової школи ключової компетентності умій учитися (2013)
Доценко С. - Роль навчального предмета "Еврика" у вирішенні завдань освіти здібних та обдарованих учнів початкової школи, Булахова Л., Дорожко Т. (2013)
Хайрулліна В. - Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у проектних класах "Інтелект України" (2013)
Бачинська Є. - Підготовка вчителів до роботи в 1–4-х класах, працюючих за всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Інтелект України", Ушмарова В., Седеревічене А. (2013)
Макєєв С. - Використання педагогічних програмних засобів на уроках у проектних класах "Інтелект України" (2013)
Шаповал Р. - Не зупинятися на досягнутому Інтерв’ю з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, доктором юридичних наук, професором Романом Шаповалом (2013)
Сафронова Л. - Піклуємося про спеціальну освіту для обдарованих дітей Інтерв’ю з начальником управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Ларисою Сафроновою (2013)
Олег Єресько: "Для справжнього вчителя найважливішою оцінкою його діяльності є зацікавленість в очах дітей" Інтерв’ю з директором Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Олегом Єреськом (Розмову провела і записала головний редактор журналу "Рідна школа" Анжеліна Пугач) (2013)
Наталія Клокар: "Завдяки науково-педагогічному проекту "Інтелект України" здійснено прорив у підготовці наших дітей" Інтерв’ю з директором Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, доктором педагогічних наук, професором Наталією Клокар (Інтерв’ю підготувала Анжеліна Пугач) (2013)
Георгій Даниленко: "У проекті імпонує те, що в рамках високої технологізації створено умови емоційного впливу вчителя на розвиток дитини" Інтерв’ю з доктором медичних наук Георгієм Даниленком (Матеріал підготувала Анжеліна Пугач) (2013)
Титул, зміст (2009)
Сивульський М. І. - Національні особливості фінансової кризи (2009)
Огонь Ц. Г. - Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм (2009)
Єщенко П. С. - Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах, Чубук Л. П. (2009)
Карпенко Г. В. - Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства, Данькевич А. П. (2009)
Чуб О. О. - Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації (2009)
Мошенський С. З. - Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів (2009)
Федоренко А. В. - Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій (2009)
Міщенко С. В. - Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування (2009)
Кузькін Є. Ю. - Фінансовий потенціал підприємств машинобудівної галузі (2009)
Колосова В. П. - Північний Інвестиційний Банк в Україні, Капленко О. І. (2009)
Жук В. М. - Інституціональний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні (2009)
Юхименко П. І. - Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки, Бойко С. В. (2009)
Зязюн І. - Історичні витоки психологічної педагогіки (2013)
Дічек Н. - Психолого-педагогічні дослідження в УРСР у контексті індивідуалізації шкільного навчального процесу (1945 – початок 1950-х років) (2013)
Редько В. - Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі "старша школа – ВНЗ": зацікавлений погляд на проблему, Пасічник О. (2013)
Грабовий А. - Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Бондар В. - Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя, Шапошнікова І. (2013)
Митник О. - Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя у системі післядипломної освіти до реалізації компетентнісного підходу (2013)
Матвієнко О. - Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Махінов В. - Соціокультурна комунікативно-мовленнєва діяльність на заняттях з іноземної мови (2013)
Кочерга О. - Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи (2013)
Доброханська О. - Освітнє середовище ЗНЗ як фактор розвитку надпредметних компетентностей учнів (2013)
Денисюк О. - Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості, Казарян І., Лямічев В., Титаренко Н. (2013)
Затворнюк О. - Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позааудиторній діяльності (2013)
Нечипоренко К. - Сучасні методи навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в початковій освіті (2013)
Полякова О. - Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя початкових класів (2013)
Шапошнікова А. - Формування професійної компетентності майбутнього практичного психолога: обґрунтування психолого-педагогічних умов (2013)
Крикун А. - Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті (2013)
Тронько М. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології на 2015-2020 роки (2015)
Тронько М. Д. - Роль фундаментальних досліджень у прогресі діагностики, лікування і профілактики ендокринної патології, Ковзун О. І., Микоша О. С. (2015)
Янчій І. Р. - Віддалені результати лікування хворих із потенційно радіоіндукованим диференційованим раком щитоподібної залози після остаточної тиреоїдектомії, Гулєватий С. В., Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2015)
Геращенко О. Л. - Вплив комбінованого застосування доцетакселу та бета-дефенсину-2 людини на життєздатність клітин фолікулярного раку щитопобідної залози, Журавель О. В., Солдаткіна М. О., Пушкарьов В. М., Погребной П. В. (2015)
Ковзун О. І. - Участь фактора транскрипції АР-1 у перенесенні регуляторного сигналу N-ацильованих похідних етаноламіну в адренокортикоцитах людини, Лукашеня О. С., Горносталь О. А., Микоша О. С. (2015)
Кондратюк Е. А. - Цитокиновый статус и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н., Потапова А. И. (2015)
Горшунська М. Ю. - Асоціація ліпокаліну-2 з про-/антиатерогенними чинниками у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Перцева Н. О. - Вплив тривалої антигіпертензивної терапії на структуру зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції і тромбоцитарного гемостазу у хворих із компенсованим цукровим діабетом 2 типу (2015)
Абедимова Р. А. - Клинико-функциональная характеристика состояния центральной нервной системы у детей с сахарным диабетом 1 типа г. Алматы (2015)
Резніков О. Г. - Вікові особливості реакції репродуктивної системи самців щурів на летрозол, Чайковська Л. В., Полякова Л. І., Сачинська О. В., Янішевський О. В. (2015)
Галузинська О. І. - Спектр та клінічні особливості гормонально неактивних інсиденталом надниркових залоз, Кваченюк А. М. (2015)
Большова О. В. - Дефіцит гормону росту в молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці: ліпідний спектр та стан серцево-судинної системи (огляд літератури та власні спостереження), Вишневська О. А., Музь В.А., Ткачова Т. О., Малиновська Т. М., Самсон О. Я. (2015)
Журавльова Л. В. - Остеоартроз та цукровий діабет 2 типу: спільні ланки патогенезу, Олійник М. О. (2015)
Боднар П. М. - Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 1), Кононенко Л. О., Кирієнко Д. В., Кобиляк Н. М. (2015)
Халангот М. Д. - Препарат Ксилат: за і проти (2015)
Ювілеї (2015)
Ювілеї (2015)
Новини (2015)
Назаренко Г. - Виховання культури демократизму старшокласників: особливості дослідно-експериментальної роботи (2013)
Ломакіна Г. - Сутність і структура поняття "старшокласник як суб’єкт громадянського суспільства" (2013)
Нємцева Т. - Реалізація програмно-цільового підходу до виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності (2013)
Карло Т. - Виховання культури демократизму старшокласників засобами телекомунікаційних проектів, Золотоверха О. (2013)
Каракаш І. - Виховання демократичної політичної культури старшокласників як прояву культури демократизму особистості у політичній сфері життя громадянського суспільства, Боїн Л. (2013)
Стороженко Н. - Вчимося вирішувати проблеми життя учнівської молоді та місцевої громади, Кравець Н. (2013)
Солошенко Т. - Сприяння усвідомленню старшокласниками демократичних цінностей засобами проектної діяльності, Гулінський В. (2013)
Нікіфорова О. - Шкільна практика навчання демократії (2013)
Жукова О. - Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства, Разумова О. (2013)
Запасникова О. - Виховання старшокласників як суб’єктів соціальної сфери життя громадянського суспільства, Лівенцев О. (2013)
Малахова С. - Розвиток соціальної та громадянської компетентностей старшокласників засобами телекомунікаційних проектів, Апалькова Т., Фокіна Н. (2013)
Нємцева Т. - Педагогічні умови виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності, Бондаренко Н. (2013)
Додаток Діагностичний інструментарій для виявлення рівня вихованості культури демократизму старшокласників (Автор-розробник Г. А. Назаренко) (2013)
Покажчик статей за 2013 рік (2013)
Титул, зміст (2009)
Мярковський А. І. - Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи (2009)
Барановський О. І. - Сутність і різновиди фінансових криз (2009)
Опарін В. М. - Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв’язку України в умовах світової економічної кризи, Поляков М. Й. (2009)
Боголіб Т. М. - Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу (2009)
Гайдуцький А. П. - Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу (2009)
Боднар І. Р. - Наслідки фінансової глобалізації для України (2009)
Жибер Т. В. - Удосконалення процесу бюджетування в Україні (2009)
Ткаченко Н. Б. - Макроекономічні аспекти державних закупівель, Уманців Ю. М. (2009)
Колосова В. П. - Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело фінансування транспортної галузі в Україні (2009)
Нідзельська І. А. - Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи (2009)
Волохов В. І. - Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності (2009)
Петрук О. М. - Модернізація системи господарського контролю в Україні, Виговська Н. Г. (2009)
Титул, зміст (2009)
Стефанюк І. Б. - Нова парадигма розвитку державної контрольно-ревізійної служби (2009)
Лютий І. О. - Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США, Крівцов О. О. (2009)
Ніколаєв В. П. - Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві, Антонюк Ю. Я. (2009)
Школьник І. О. - Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України, Кремень В. М. (2009)
Міщенко С. В. - Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку (2009)
Кульпінський С. В. - Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку (2009)
Луців Б. Л. - Інвестиційний потенціал банківської системи України, Стечишин Т. Б. (2009)
Кузьмін О. Є. - Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, Кужда Т. І. (2009)
Загородній А. Г. - Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства, Партин Г. О. (2009)
Кабанов В.Г. - Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу (2009)
Захарченков С. П. - Обґрунтування концепції дослідження сутності фінансів (2009)
Вербова О. С. - Національна ощадна справа та будівельне кредитування в Західній Україні у міжвоєнний період (2009)
Титул, зміст (2009)
Федулова Л. І. - Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії, Корнєєва Т. М. (2009)
Полозенко Д. В. - Розвиток пенсійної системи України (2009)
Плескач В. Л. - Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку, Кулик А. В. (2009)
Паливода К. В. - Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс (2009)
Міщенко В. І. - Удосконалення управління проблемними активами банків, Граділь А. І. (2009)
Шелудько Н. М. - Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи, Ануфрієва К. В. (2009)
Версаль Н. І. - Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи, Кирій В. П. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку (2009)
Уманців Ю. М. - Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації (2009)
Десятнюк О. М. - Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування (2009)
Глущевський В. В. - Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності (2009)
Мельник В. М. - Податки в системі регулювання економічного розвитку агропромислової сфери (2009)
Вовна О. В. - Застосування програмної компенсації впливу температури для оптичних вимірювачів концентрації газів, Зорі А. А. (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Комп’ютерна система управління алмазним шліфуванням в умовах неповної інформації (2014)
Байас М. М. - Декомпозиція задач управління методом кластеризації, Дубовой В. М., Дуда М. Е. (2014)
Саєнко Т. В. - Гармонізація теоретичної і практичної екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Іванюта С. П. - Регіональна оцінка рівня техногенного навантаження в Україні, Яковлєв Є. О. (2014)
Турчик П. М. - Моделі кількісної оцінки ризиків перевезення небезпечних відходів, Петрук В. Г., Гикавчук Л. В. (2014)
Клапоущак О. І. - Математичне моделювання процесу розвитку паводків, Олійник А. П. (2014)
Благодир Л. М. - Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійно-жирової галузі України (2014)
Фурик В. Г. - Комплексна оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників комерційним банком, Калугаряну Т. К. (2014)
Мороз О. О. - Аналіз результатів діяльності технологічних парків в Україні, Романець І. В. (2014)
Мартинюк Т. Б. - Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання зображень, Буда А. Г., Любич С. П., Кирияченко А. О. (2014)
Дєєв К. С. - Аналіз методів та засобів реалізації пакетної фільтрації для глибокого аналізу мережевих пакетів, Бойко Ю. В. (2014)
Семеренко В. П. - Паралельні циклічні коди (2014)
Ракитянська Г. Б. - Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення (2014)
Багацький В. О. - Методи оцінки якості комунальних послуг, Багацький О. В. (2014)
Проценко Д. П. - Кросплатформенний інтерфейс LabVIEW для мікропроцесорних систем, Шевчук Ю. В., Дворніцький Р. В. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Автентифікація сторін взаємодії з обмеженою рандомізацією на основі рекурентних послідовностей (2014)
Рудь В. Д. - Застосування пірометричної методики для візуалізації фронту СВС-горіння, Самчук Л. М., Гулієва Н. М. (2014)
Грушко О. В. - Ідентифікація кривої зміцнення матеріалу за твердістю і міцністю (2014)
Гайдамак О. Л. - Розробка газодинамічного напилювального пристрою та дослідження швидкості руху напилювальних порошкових частинок, Савуляк В. І., Осадчук А. Ю. (2014)
Бойко Ю. М. - Оптимізація пристроїв синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О. І., Ткачук В. М. (2014)
Дода А. Ф. - Аналіз сучасного наповнення інтернет-ресурсів онлайн калькуляторами для розв’язання задач елементарної математики, Михалевич В. М. (2014)
Професору Є. Т. Володарському — 70 років (2014)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2014 рік (2014)
До 85-річчя професора Є. Т. Скляренка (2009)
Скляренко Е. Т. - Более чем 50-летний опыт в ревмоортопедии (2009)
Олиниченко Г. Д. - Обоснование хирургического лечения асептического некроза головки бедренной кости на ранних стадиях (2009)
Проценко В. В. - Реконструктивно-відновні хірургічні втручання при первинних та вторинних пухлинах кісток (2009)
Полулях М. В. - Біомеханічне обґрунтування способів фіксації нестабільних переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Бур’янов О. А., Юрійчук Л. М., Шидловський М.С. (2009)
Боровик И. Н. - Внутренние напряжения и перемещения в биомеханической конструкции "Отломки бедренной кости – аппарат внешней фиксации" при нагрузках, и их влияние на форму регенерата кости", Попсуйшапка А. К. (2009)
Капрош Н. Ф. - Хирургическое лечение больных со сколиотическими деформациями позвоночника, Пулбере О. П., Ступак И. В., Унгурян В. С., Олару А. М., Прокопчук В. Е. (2009)
Пульбере О. П. - Ятрогенные осложнения при хирургических вмешательствах на поясничном отделе позвоночника (2009)
Анкин Н. Л. - Хирургические лечение пациентов с переломами пяточной кости: альтернативный подход, Левченко В. А., Мохаммад М. Ю., Левченко А. В. (2009)
Грицай М. П. - Гнійний остеоартрит гомілково-ступневого суглоба після металоостеосинтезу, Ліненко О. М., Білоус Д. І., Цокало В. М. (2009)
Проценко Г. О. - Стан кісткової тканини у хворих на остеоартроз в поєднанні з остеопорозом та підходи до фармакотерапії (2009)
Яременко Д. О. - Кістковопластичний міжгомілковий артродез при післятравматичній фронтальній нестабільності гомілковонадп’яткового суглоба, Бур’янов О. А., Шевченко О. Г. (2009)
Науменко Л. Ю. - Особенности применения дистракционного метода при лечении последствий повреждений кистевого сустава, Доманский А. Н., Лифаренко Е. Л. (2009)
Галиенко Б. И. - Сохранение функционально-выгодного пространственного положения головки плечевой кости и лопатки – основа профилактики нестабильности в системе движения плеча и равновесия тела человека, Галиенко А. Б. (2009)
Зеленецкий И. Б. - Ортопедические проявления гипермобильного синдрома у детей, особенности клинического течения и тактика лечения, Зеленецкий Р. И., Глебов А. Ю., Вольвач Ю. И., Недбайло К. Ю. (2009)
Страфун С. С. - Динаміка підфасціального та внутрішньокісткового тисків при тяжкій травмі тазової кінцівки в експерименті, Бруско А. Т., Долгополов О. В., Боєр В. А. (2009)
Бур’янов О. А. - Лікування синдрому субакроміального конфлікту при наслідках переломів великого горбика плечової кістки, Самусенко І. В. (2009)
Поливода А. Н. - Лечение больных с переломами проксимального отдела большеберцовой кости, Щербина И. Е. (2009)
Пустовойт Б. А. - Эффективность хирургического лечения синдромов феморо-пателлярного сочленения, обусловленных наследственной предрасположенностью, Бабуркина Е. П, Сименач Б. И. (2009)
Павленко С. Н. - Применение лекарственных средств в послеоперационном периоде при внутрисуставных переломах в зависимости от периода репаративного остеогенеза (2009)
Волошин О. І. - Відновне лікування та реабілітація хворих із застарілими ушкодженнями плечового суглоба, Даниленко І. В., Самусенко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Кройтор Г. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе, Дарчук М., Бецишор А., Гергележиу А., Зеленский В., Боляк Д. (2009)
Климовицкий В. Г. - Неинвазивный метод ранней диагностики остеомиелитов, Ютовец Ю. Г., Шпаченко Н. Н., Антонов А. А., Жилицын Е. И., Альфонсо Аронес Гомез, Белошенко В. А. (2009)
Шимон В. М. - Застосування транспедикулярних фіксаторів при хірургічному лікуванні спонділолістезу поперекового відділу хребта, Гайович В. І., Василинець М. М., Шимон М. В., Матічин Ю. М., Білоус І. М. (2009)
Продан А. И. - Результаты применения адгезиолиза у больных с поясничным спинальным стенозом, Елисеев С. Л., Перепечай О. А., Подлипенцев В. В., Тихоненко А. С. (2009)
Корольков О. І. - Актуальні питання ортопедичного лікування дітей з дитячим церебральним паралічом, Шевченко С. Д., Люткевич М. І. (2009)
Климовицкий В. Г. - Основные направления восстановительного лечения пострадавших с переломо-вывихами в области тазобедренного сустава, Канзюба А. И., Донченко Л. И., Канзюба М. А., Степура А. В. (2009)
Канзюба А. И. - Показания к внутреннему остеосинтезу вертлужной впадины и техника оперативных вмешательств, Климовицкий В. Г., Канзюба М. А. (2009)
Бур’янов О. А. - Методика та результати термографічного дослідження кисті в системі ранньої діагностики псоріатичного артриту, Самохін А. В., Кваша В. П., Котюк В. В. (2009)
Істомін А. Г. - Медична реабілітація хворих старших вікових груп з черезвертлюговими переломами стегнової кістки, Голка Г. Г., Суховецький В. В., Істомін Д. А., Олійник А. О. (2009)
Самусенко І. В. - Досвід хірургічного лікування застарілих пошкоджень ротаторної манжети плечового суглоба, Бур’янов О. А., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Гайко Г. В. - Класифікація та диференційований підхід до лікування хворих з дефектами кісткового ложе ендопротеза кульшового суглоба, що виникли внаслідок асептичного розхитування його компонентів, Сулима О. М., Підгаєцький В. М, Осадчук Т. І. (2009)
Левицький А. Ф. - Підхід у виборі метода лікування кісткових кіст у дітей, Головатюк Д. В., Бебешко О. В. (2009)
Мороз П. Ф. - Реконструктивно-восстановительная профилактическая хирургия при сложных переломах в области локтевого сустава у детей, Сандросян А. П., Сандросян Ю. А. (2009)
Шимон В. М. - Експериментальне дослідження дефіциту йоду на стан кісткової тканини, Гелета М. М. (2009)
Шимон В. М. - Погляди на репаративну регенерацію у хворих з переломами довгих кісток кінцівок, Гелета М. М., Шерегій А. А., Матічин Ю. М. (2009)
Ошкадеров С. П. - К вопросу о терминологии в медицинском материаловедении, Бурьянов А. А. (2009)
Корпан М. І. - Нанотехнології та наноматеріали в ортопедії, травматології та реабілітації, Чекман І. С., Бур’янов О. А., Дорошенко А. М., Фіалка-Мозер В. (2009)
Лиходій В. В. - Нестабільність поперекового відділу хребта – визначення та верифікація діагнозу, Бур’янов О. А. (2009)
Пшеничний Т. Є. - Сучасний підхід до діагностики та лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Бур’янов О. А., Марушко Т. В., Задніченко М. О. (2009)
Герасименко С. І. - Рецензія на монографію під редакцією д. мед. н., проф. Бур’янова О. А., д. мед. н., доцента Кваші В. П. "Псориатеческий артрит" (2009)
Корж М. О. - Рецензія на монографію під редакцією д. мед. н. О. А. Бур’янова, к. мед. н. Т. М. Омельченка "Остеоартроз. Генезис. Діагностика. Лікування” (2009)
Бур’янов О. А. - Сучасні технології остеосинтезу при лікуванні переломів дистального епіметафізу кісток гомілки, Кваша В. П., Волошин О. І., Омельченко Т. М., Дебич А. П. (2009)
Черныш В. Ю. - Стандартизация компоновок аппаратов внешней фиксации при лечении переломов дистального эпиметафиза лучевой кости методом чрескостного остеосинтеза, Лобко А. Я., Евтеев Р. В., Чернецкий В. Ю., Антонов А. А. (2009)
Шимон В. М. - Комплексний підхід до лікування стабільних форм остеохондрозу поперекового відділу хребта, Пічкар І. Й. (2009)
Шимон В. М. - Сучасний підхід до лікування компресійних переломів тіл грудних і поперекових хребців, Пічкар І. Й. (2009)
Шимон В. М. - Зняття болі при поперековому остеохондрозі препаратом Дінастат при консервативному та хірургічному лікуванні, Кошеля І. І., Петейчук В. В., Максімов С. С. (2009)
Пелипенко В. П. - Тактика хирурга при нестабильности коленного сустава, Пелипенко О. В., Левус В. С., Бондарь И. Н., Пинчук В. Н., Соколка В. В., Цегельник С. И. (2009)
Барков А. В. - Лечение разгибательных контрактур коленных суставов у пациентов с переломами бедренной кости осложненных несращением, остеомиелитом и дефектами кости, Барков А. А. (2009)
Перцов В. И. - Клиническая и научно-методическая работа отделения политравмы Запорожья, Миренков К. В., Ивахненко Д. С., Гацак В. С. (2009)
Дулуб О. И. - Показания и эффективность стандартных методик хирургического лечения вертебро-спинальной травмы в позднем и резидуальном периодах травматической болезни спинного мозга (2009)
Климовицкий В. Г. - Медицинская подготовка волонтеров к оказанию первой медицинской помощи при проведении юношеского (U-19) чемпионата Европы по футболу, Лавриненко О. В., Чирах Т. М., Черныш В. Ю., Антонов А. А., Климовицкий Ф. В. (2009)
Шимон В. М. - Напрямки та формування дисципліни "Травматологія та ортопедія" в ракурсі болонського процесу в медичних вузах України, Болдіжар О. О., Фенцик В. Л. (2009)
Павленко С. М. - Формування клінічного мислення – важливий етап підготовки майбутніх лікарів (2009)
Голка Г. Г. - Актуальні питання підготовки фахівців за спеціальністю "травматологія та ортопедія", Істомін А. Г., Хименко М. Ф., Олійник А. О. (2009)
Бур’янов О. А. - Етапи підготовки фахівців по травматології та ортопедії у системі вищої школи, Грек В. П., Задніченко М. О., Скляренко Є. Т. (2009)
Перцов В. И. - Возможности клинической базы кафедры медицины катастроф в формировании специалистов хирургии повреждений, Миренков К. В., Ивахненко Д. С., Телушко Я. В., Мирный С. П., Пономаренко Е. В. (2009)
Ивченко В. К. - Компьютеризация в учебном процессе и ее место в подготовке специалистов, Меженский П. С., Швец А. И., Гаврилов И. И., Родичкин В. А., Ивченко Д. В., Ивченко А. В., Самойленко А. А. (2009)
Кривенко С. М. - Сучасні аспекти викладання для лікарів-травматологів на факультеті післядипломної освіти (2009)
Бур’янов О. А. - Досвід відкритої техніки операції Банкарта при звичному вивиху плеча, Самусенко І. В., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л., Кухарук М. І. (2009)
Гошко В. Ю. - Хірургічне лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки при фіброзній дисплазії, Мороз Д. М. (2009)
Герасименко С. І. - Сучасні погляди на ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит (2009)
Воронович И. Р. - Хирургическое лечение гетеротопической оссификации, Воронович А. И., Дулуб О. И., Худницкий С. И. (2009)
Танькут В. А. - Реконструктивно-восстановительные операции при коксартрозе, Филиппенко В. А. (2009)
Бублик Л. А. - Реконструктивно-восстановительные операции при травматическом повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника в остром и раннем периодах, Лихолетов А. Н. (2009)
Корж Н. А. - Проксимальная остеотомия I-й плюсневой кости в лечении Hаllux valgus, Прозоровский Д. В., Горидова Л. Д., Романенко К. К. (2009)
Климовицкий В. Г. - Обоснование остеосинтеза берцовых костей при повреждениях голеностопного сустава, Бирук Мунсиф, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Качур Е. Ю. (2009)
Бодаченко К. А. - Сравнительные результаты комплексного лечения пострадавших травматическим остеомиелитом длинных костей конечностей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А. (2009)
Бублік Л. А. - Результати застосування малоінвазивної технології в лікуванні гриж попереково-крижового відділу хребта, Мироненко І. В. (2009)
Белецкий А. В. - Хирургическое лечение нестабильных форм полисегментарного стеноза поясничного отдела позвоночного канала, Дулуб О. И., Бабкин А. В., Мазуренко А. Н., Нечаев Р. В. (2009)
Колосова Т. А. - Выбор тактики лечения при гнойных осложнениях после первичных посттравматических ампутаций нижних конечностей, Рушай А. К., Бодаченко К. А., Климовицкий В. Г., Чучварев Р. В. (2009)
Кривенко С. М. - Дегенеративні ускладнення у хворих із множинними переломами кісток кінцівок (2009)
Бодаченко К. А. - Современные принципы лечения посттравматического остеомиелита длинных костей конечностей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Прадо К. В., Колосова Т. А., Чучварев Р. В. (2009)
Мезенцев В. А. - Современные подходы к хирургическому лечению асептического некроза головки бедренной кости, Олиниченко Г. Д. (2009)
Сташкевич А. Т. - Діагностика, лікування протрузій та гриж міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю хребцево-рухового сегмента та стенозом спинномозкового каналу поперекового відділу хребта при дегенеративних ураженнях, Антонійчук В. Т., Шевчук А. В. (2009)
Чемирис А. И. - Биорезонансная стимуляция в лечении гонартроза с проявлением остеопороза, Кулюпина Т. П. (2009)
Рушай А. К. - Пластика костных дефектов у больных с травматическим остеомиелитом длинных костей, Климовицкий В. Г., Щадько А. А., Чучварев Р. В., Бодаченко К. А. (2009)
Щадько А. А. - Восстановление опороспособности конечности при панартритах голеностопного сустава после МОС погружными конструкціями, Рушай А. К., Бодаченко К. А., Чучварев Р. В. (2009)
Міренков К. В. - Лікування переломів проксимальної ділянки великогомілкової кістки у постраждалих з черепно-мозковою травмою, Перцов В. І., Івахненко Д. С., Гацак В. С. (2009)
Страфун С. С. - Застосування ультразвукової відеоденситометрії для дослідження стану м’язів у хворих з наслідками травм периферичних нервів, Курінний І. М., Гайко О. Г., Вовченко А. Я. (2009)
Світлої пам’яті академіка Коржа Олексія Олександровича (2011)
Світлої пам’яті Олександра Івановича Продана (2011)
Свінціцький А. С. - Система відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням суглобів, Бур’янов О. А., Синяченко О. В. (2011)
Гайко О. Г. - Оцінка ступеня тяжкості ушкоджень та перспектив відновлення нервів при первинному електроміографічному дослідженні хворих з травмою периферичних нервів верхньої кінцівки (2011)
Лакша А. М. - Біомеханічні характеристики стрижньових систем фіксації переломів великогомілкової кістки при короткочасних та циклічних навантаженнях, Шидловський М. С. (2011)
Брехов А. Н. - Разработка технологии межтелового спондилодеза на основе моделирования напряженно-деформированного состояния имплантатов, Поляков А. М., Калинин М. И., Елисеев С. Л., Ващенко П. В., Коваленко А. В., Сулима А. Н., Волков В. В., Долгий С. А. (2011)
Бур’янов О. А. - Особливості відновлювального лікування та реабілітації хворих на псоріатичний артрит, Свінціцький А. С., Карнаух Ю. В., Кваша В. П., Козак Н. П. (2011)
Дехтяренко Н. О. - Патологія імунного стану у хворих з післяостеомієлітичними сегментарними дефектами довгих кісток нижніх кінцівок, Грицай М. П., Карнаух Ю. В. (2011)
Торчинський В. П. - Алгоритмізована схема лікування диспластичного коксартрозу у дорослих, Гайко Г. В. (2011)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих із заочеревинною гематомою при політравмі, Савицький О. Ф., Форостяний П. П., Рибачук В. І. (2011)
Курінний І. М. - Хірургічне лікування контрактур суглобів пальців кисті у хворих з наслідками поліструктурних ушкоджень (2011)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування блокую чого інтрамедулярного остеосинтезу, через кісткового та накісткового остеосинтезу у хворих із переломами кісток гомілки, Малик В. Д., Луцишин В. Г., Майко В. М. (2011)
Поворознюк В. В. - Особливості ремоделювання кісткової тканини у спінальних хворих з гетеротопічною осифікацією, Бистрицька М. А. (2011)
Бородай О. Л. - Реабілітація хворих після двох пучкової нейлонопластики передньої хрестоподібної зв’язки з приводу хронічної нестабільності колінного суглобу, Клапчук Ю. В., Погрібний К. М., Антонов А. Б., Бондар С. В. (2011)
Шидловський М. С. - Методика и результаты испытаний хирургических шовних материалов на перетирание, Лакша А. М., Миколюк Ю. В. (2011)
Бур’янов О. А. - Особливості хірургічного лікування трофічних виразок у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Хащук А. В., Шупіков О. В. (2011)
Драган В. В. - Профилактика варизации шеечно-диафизарного угла бедренной кости при внутреннем дистракционном остеосинтезе аппаратами Блискунова, Андрианов М. В., Ткач А. В., Андрияшек Ю. И., Плоткин А. В., Данилюк А. В., Заричный А. В., Федосов И. Б., Сурия Пратхам (2011)
Ніколаєва Н. Г. - Оцінка результатів лікування дітей з хворобою Пертеса, Перевозниченко О. Б. (2011)
Попов В. А. - Структурні особливості шийки стегнової кістки за даними комп’ютерної томографії, Вадзюк Н. С. (2011)
Бур’янов О. А. - Віддалені результати ендопротезування п’ястково-фалангових суглобів у хворих на псоріатичний артрит, Самохін А. В., Кваша В. П., Котюк В. В. (2011)
Дубас В. І. - Клінічний аналіз ортопедохірургічного лікування дітей з ДЦП у формі спастичної диплегії, Сулима В. С., Балюк Ю. С., Струтинський Я. І. (2011)
Заруцький Я. Л. - Хірургічна тактика при пошкодженнях опорно-рухового апарату у постраждалих із політравмою, Трутяк І. Р., Лакша А. М. (2011)
Чёрный В. С. - Применение кофеина в комбинированном лечении больных остеосаркомой, Бурьянов А. А., Тарасова Т. А., Проценко В. В. (2011)
Філіпчук В. В. - Власний підхід до лікування юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки, Голюк Є. Л. (2011)
Магомедов А. М. - Биохимические показатели костной ткани при имплантации композитных материалов на основе гидроксиапатита (экспериментальное исследование), Герцен И. Г., Кузуб Т. А., Кравченко Е. Н. (2011)
Драган В. В. - Коррекция варусной деформации голени при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Федуличев П. Н., Герман А. А., Могилевский А. А., Салий А. П., Исаев Б. М., Павленко А. А. (2011)
Герасименко С. І. - Післяопераційна реабілітація хворих на ревматоїдний артрит з ураженням ліктьового суглоба, Рой І. В., Бабко А. М., Заморський Т. В., Гугушкін Д. Ю. (2011)
Проценко В. В. - Реабілітація хворих після кістково-пластичних операцій з використанням імплантаційного матеріалу на основі біоактивного скла (2011)
Самусенко І. В. - Відновне лікування пацієнтів з післятравматичними контрактурами та адгезивним капсулітом плечового суглоба, Бур’янов О. А., Волошин О. І., Нечипорчук С. Л., Даниленко І. В., Кухарук М. І. (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з ускладненою травмою хребта, Шніцер Р. І., Василиннець М. М., Пушкаш І. І., Ламбрух І. М. (2011)
Гужевський І. В. - Принципи медичної реабілітації хворих з остеоартрозом суглобів нижніх кінцівок при спонділоепіфізарній дисплазії, Герасименко С. І. (2011)
Щербина И. Е. - Восстановительное лечение больных с переломами мыщелков большеберцовой кости на санаторном этапе (2011)
Шимон В. М. - Медична реабілітація в лікування діафізарних переломів, Шерегій А. А. (2011)
Кривенко С. Н. - Восстановительное лечение пострадавших с переломами костей предплечья (2011)
Гур’єв С. О. - Принципи реабілітації постраждалих з політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод, Сацик С. П. (2011)
Валихов В. А. - Психофизиологические аспекты реабилитации больных с отдаленными последствиями осложненной травмы позвоночника (2011)
Герасименко С. І. - Принципи реабілітації хворих на хронічну подагру, Полулях М. В., Дуда М. С. (2011)
Асланян С. А. - Комплексная реабилитация больных злокачественной остеобластокластомой, Чемирисов В. В., Пичурин В. В., Малый Н. Ю. (2011)
Проценко Г. А. - Оценка эффективности физиотерапевтического лечения у больных анкилозирующим спондилоартритом, Коваленко С. А., Коваленко Л. Н., Скомарохова З. Н. (2011)
Гур’єв С. О. - Медична реабілітація постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В. (2011)
Калашніков О. В. - Порушення D-вітамінного та мінерального обміну у хворих на ідеопатичний кокс артроз, Апуховська Л. І., Калашніков А. В., Василевська В. М., Безусяк А. І., Лотоцька О. Ю. (2011)
Анкін М. Л. - Післяопераційна реабілітація у хворих з переломами проксимального відділу плечової кістки, Петрик Т. М., Ковальчук В. М. (2011)
Бурьянов А. А. - Вопросы классификации, магниторезонансной и артроскопической диагностики дисковидного латерального мениска коленного сустава, Дыкан И. В., Рябикин А. В., Мироняк Л. А., Соболевский Ю. Л. (2011)
Шимон В. М. - Погляди на лікування переломів кісток гомілки методом через кісткового остеосинтезу в умовах ендемічних регіонів, Шерегій А. А., Гелета М. М., Болдижар О. О. (2011)
Перфілова Л. В. - Застосування методу електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих із наслідками травм верхньої кінцівки, Гайко О. Г. (2011)
Продан А. И. - Патогенез и семиотика поясничного спинального стеноза, Перепечай О. А., Федотова И. Ф., Чернышев А. Г., Фищенко Я. В., Ашихмин А. В. (2011)
Бур’янов О. А. - Еволюція поглядів на формування сучасних принципів медичної реабілітації, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О. (2011)
Бур’янов О. А. - Сучасні підходи до лікування нестабільності надколінка (інформаційно-аналітичне дослідження), Лиходій В. В. (2011)
Корпан М. І. - Хондроцити. структура, функція, зміни при остеоартрозі, вплив лікарських засобів, Чекман І. С., Магомедов О. М., Бруско А. Т., Бур’янов О. А., Свінціцький А. С., Кутова Т. В., Загородний М. І., Омельченко Т. М., Фіалка-Мозер В. (2011)
Драган В. В. - Влияние уровня и вида остеотомий костей голени на функцию смежных суставов при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Фоминых Т. А., Жамал Абдель-Карим, Немер М. А., Мильнер В. Н., Шуваев В. Г., Дворянов А. Н., Бом Г. К., Калафатов Э. М. (2011)
Шимон В. М. - Дія діодного лазера при звапнених протрузіях та килах міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й. (2011)
Рець С. М. - Фізична реабілітація хворих після артроскопії колінного суглоба при ушкодженні менісків, Заморський Т. В., Марценюк І. М. (2011)
Міренков К. В. - Післяопераційне відновлення функцій колінного суглоба при внутрішньосуглобових переломах (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих після черезшкірної лазерної вапоризації дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2011)
Рой І. В. - Принципи лікувальної гімнастики в комплексному лікуванні хворих на остеопороз, Зінченко В. В., Катюкова Л. Д. (2011)
Плис И. Б. Хащук А. В. - Оцінка ефективності застосування методу озонотерапії на етапі комплексної підготовки хворих з пролежнями до реконструктивних оперативних втручань (2011)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з вертебропластикою, Василинець М. М., Фенцик В. Л., Литвак В. В. (2011)
Сташкевич А. Т. - Лікування трофічних порушень м’яких тканин у хворих з ускладненою травмою хребта, Вітковський А. М., Вовк М. М., Пашков О. Є. (2011)
Вайда В. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини хребта у жінок різного віку (2011)
Ярыгин С. В. - Применение фантомной импульсивной гимнастики при восстановительном лечении больных после ампутации голени (2011)
Бур’янов О. А. - Застосування колоїдного розчину срібла на етапі підготовки хворих з компресійними трофічними виразками до пластичної операції, Хащук А. В., Пліс І. Б., Юркова І. М., Рябушко В. І. (2011)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Вроджені деформації та аномалії розвитку кисті", Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Навколосуглобові захворювання м’яких тканин опорно-рухового апарата”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2011)
Ващенко П. В. - Реконструкция повреждений грудо-поясничного отдела позвоночника, Елисеев С. Л., Брехов А. Н. (2011)
Кравченко В. Г. - Реабілітація хворих після ендопротезування плечового суглобу в ранньому післяопераційнму періоді (2011)
Маколинец В. И. - Зависимость результатов лечения препаратом Карипазим (Карипаин) от клинических проявлений остеохондроза позвоночника, Гращенкова Т. Н., Гаевская А. Н., Мельник В. В. (2011)
Самохін А. В. - Реабілітація хворих після малоінвазивного остеосинтезу уламків виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В., Котюк В. В., Петрощук О. М. (2011)
Драган В. В. - Хирургическая коррекция варусной деформации голени при внутрикостном дистракционном остеосинтезе, Федуличев П. Н., Герман А. А. (2011)
Драган В. В. - Электромиографическое биоуправление в реабилитации больных с внутрикостным дистракционным остеосинтезом нижних конечностей приводными аппаратами, Андрияшек Ю. И. (2011)
Драган В. В. - Реабилитация пациентов с посттравматическим укорочением бедра с использованием имплантируемых аппаратов системы Блискунова, Плоткин А. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Реабилитация пациентов после ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, Танькут В. А., Маколинец В. И., Гращенкова Т. Н., Мезенцев В. А., Танькут А. В., Акрамов В. Р. (2011)
Чеміріс А. Й. - Фізична реабілітація хворих з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Давиденко А. В. (2011)
Черенок Є. П. - Особливості реконструктивно-відновлювального лікування та реабілітації хворих з важкою травмою кисті, Крижановський Я. Й. (2011)
Черенок Є. П. - Петльовий шов Tsuge та рання реабілітація при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті (2011)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Эффективность восстановительного лечения с включением дифференцированной физиотерапии больных с рефлекторными и компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвонковых дисков, Кас И. В., Фурса И. А., Шамова Т. А., Харетоненко А. Л. (2011)
Головаха М. Л. - Ранняя функциональная нагрузка после восстановления повреждений Ахиллова сухожилия, Горелов А. М., Титарчук Р. В. (2011)
Антонов А. А. - Обобщенный подход к ранней реабилитации после интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза закрытых диафизарных переломов бедренной кости, Климовицкий В. Г., Гребенюк А. М., Владзимирский А. В. (2011)
Владзимирський А. В. - Можливості телереабілітації пацієнтів з травмами та захворюваннями кисті, Климовицький В. Г., Борзих О. В. (2011)
Вакуленко В. М. - Реабілітація потерпілих з вертлюговими переломами стегна, Вакуленко А. В., Неділько А. А. (2011)
Гребенюк А. М. - Сравнительное исследование эффективности препарата "Хондроксид®" и 5% ибупрофена с применением реабилитационных мероприятий, Ивашутин Д. А. (2011)
Киреев А. В. - Физиологическая реабилитация детей со сколиотической болезнью в условиях школ-интернатов, Довбня Д. А., Агарков А. В. (2011)
Усикова Т. Я. - Цереброваскулярная дисфункция у детей при диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника, Нагорная Н. В., Кравченко А. И., Богданова Л. В., Валюшко Т. В. (2011)
Чугуй Е. В. - Реабилитация детей ортезированием индивидуальными стельками при патологии опорно-двигательного аппарата, Воропаев В. Н. (2011)
Бублик Л. А. - Профилактика ранних послеоперационных воспалительных осложнений у больных с грыжами межпозвонковых дисков, Мироненко И. В. (2011)
Бублик Л. А. - Комплексная реабилитация позвоночно-спинномозговой травмы грудопоясничного отдела позвоночника в остром и раннем периоде, Гохфельд И. Г., Лихолетов А. Н. (2011)
Павлов Б. Б. - Хирургическая реабилитация пациентов с опухолевым поражением позвоночника, Бублик Л. А., Гохфельд И. Г. (2011)
Борзых А. В. - Лечение последствий травым верхней конечности с использованием сухожильно-мышечных транспозиций, Оприщенко А. А., Труфанов И. М., Кравченко А. В. (2011)
Климовицкий В. Г. - Влияние мягкотканого компонента повреждения на результаты лечения пострадавших с травмой таза, Черныш В. Ю., Пастернак Д. В., Донченко Л. И., Степура А. В. (2011)
Климовицкий В. Г. - Особенности хирургической реабилитации больных с оскольчатыми переломами таранной кости, Антонов А. А., Лавриненко О. В., Черныш В. Ю. (2011)
Салеева А.Д. - Применение технических средств в реабилитации инвалидов с последствиями спинномозговой травмы, Кабаненко И.В., Баев П.А., Юткин В.М. (2011)
Бобошко Р. О. - Ортезування як засіб відновлення рухового стереотипу у хворих з тяжким ураженням великих суглобів збереженої нижньої кінцівки, Дондорєва І. С., Півоваров В. В., Баєв П. О., Зайцев М. В. (2011)
Кабаненко И. В. - Физическая реабилитация инвалидов с последствиями спинномозговой травмы, Салеева А. Д., Зайцев М. В., Юткин В. М., Трегуб Н. Ю. (2011)
Петров В. Г. - Організаційно-методологічні аспекти в реабілітації дітей з куксами нижніх кінцівок, Шевченко С. Д., Чернишова І. М. (2011)
Климовицкий В. Г. - Сравнительная оценка методов консервативного лечения экстензионных чрезмыщелковых переломов плечевой кости у детей, Жилицын Е. В., Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2011)
Бойко И. В. - Медицинская реабилитация больных с несросшимися переломами длинных костей с использованием интрамедуллярных блокируемых стержней после первичного накостного металлоостеосинтеза, Макаров В. Б., Сабсай А. В. (2011)
Бойко И. В. - Восстановительное лечение пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости, Сабсай А. В., Макаров В. Б. (2011)
Климовицкий В. Г. - Причины и механизмы поражения суставного хряща на ранних стадиях гонартроза, Рами Мушер Талиб, Гончарова Л. Д. (2011)
Лобанов Г. В. - Восстановление стато-динамической функции пояса нижних конечностей при нестабильной травме таза, Худобин В. Ю., Оксимец В. М., Боровой И. С., Островерхов О. А. (2011)
Науменко Л. Ю. - Медицинская реабилитация больных и инвалидов с последствиями полиструктурных повреждений верхних конечностей, Бойко И. В., Хомяков В. Н., Доманский А. Н. (2011)
Голка Г. Г. - Реабилитация пациентов после оперативного лечения последствий переломов проксимального отдела голени, Белостоцкий А. И. (2011)
Бур’янов О. А. - Дзеркальна терапія, як варіант терапії зворотної відповіді, у хворих на синдром комплексного регіонального болю, Самохін А. В., Котюк В. В. (2011)
Лябах А. П. - Артродез гомілковостопного суглоба при післятравматичному деформуючому остеоартрозі, Хомич С. В. (2011)
Полищук Е .А. - Диагностическое значение рентгенисследований в выявлении остеопороза в условиях санатория, Шухрина Л. М. (2011)
Чеботарев В. В. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения болевых синдромов вертеброгенного генеза методом сочетания мануальной терапии и иглорефлексотерапии (2011)
Барамия Г. Ш. - Опыт использования локального циркулярного гидромассажа нижних конечностей в условиях центра "Крым", Балабаев В. А., Резниченко А. И., Турянский А. В. (2011)
Мамонов Ю. Н. - Применение методов бальнеофизиотерапии в лечении и реабилитации больных деформирующим остеоартрозом в центре "Крым", Грибова И. И., Резниченко А. И. (2011)
Сташкевич А. Т. - Концепция построения и опыт медицинского применения аппарата "Экзоскелетон”, Осадчий Е. А., Вовк Н. Н., Горбунов О. А. (2011)
Лябах А. П. - Лікування та реабілітація хворих з діабетичною остеоартропатією стопи, Міхневич О. Е., Пятковський В. М. (2011)
Яровий В. К. - Чинники, патогенез та діагностика функціональних блокувань суглобів у військовослужбовців, Луданін О. М., Адаменко С. І. (2011)
Анкін М. Л. - Внутрішньосуглобові переломи п’яткової кістки: новий варіант мінімально інвазивної техніки при репозиції і остеосинтезу, Левченко В. О., Левченко О. В. (2011)
Грицай М. П. - Відновлювальне лікування хворих дитячого віку з БЦЖ-оститом кісток кінцівок, Печерський А. Г., Ліненко О. М., Цокало В. М., Колов Г. Б., Гордій А. С. (2011)
Яременко Д. А. - Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации больных с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательной системы, Шевченко Е. Г. (2011)
Гошко В. Ю. - Стабільно-функціональний остеосинтез у дитячій підлітковій ортопедії, Кабацій М. С. (2011)
Свінціцький А. С. - Особливості стану міліарної системи у хворих на гіперурикемію, Козак Н. П., Барабанчик О. В. (2011)
Свінціцький А. С. - Особливості перебігу остеоартрозу у хворих з метаболічним синдромом, Козак Н. П., Харченко А. С. (2011)
Драган В. В. - Рентгенологическая характеристика дистракционного регенерата длинных костей нижних конечностей при удлинении приводными внутрикостными аппаратами, Андрианов М. В., Данилюк А. В., Кузнецов А. А. (2011)
Канзюба А. І. - Функціональне розвантаження кульшового суглоба при переломах вертлюжної западини у реабілітаційному періоді, Донченко Л. І., Канзюба М. А., Хачатрян С. С. (2011)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства, Лисяк Л. В. (2009)
Стефанюк І. Б. - Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи (2009)
Веклич О. О. - Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні (2009)
Диба М. І. - Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні, Осадчий Є. С. (2009)
Головань М. М. - Про реформування системи пільгового оподаткування (2009)
Тимченко О. М. - Дуалізм інтересів платників податків як суб’єктів податкового боргу (2009)
Юшко С. В. - Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування (2009)
Прядко В. В. - Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи, Островська Н. С. (2009)
Гуцал І. С. - Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків, Тимків А. О. (2009)
Юркевич О. М. - Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України (2009)
Поддєрьогін А. М. - Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України, Корнилюк А. В. (2009)
Кузнецов О. В. - Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків (2009)
Городянська Л. В. - Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку (2009)
Даниленко А. І. - Проблеми оподаткування доходів населення: теорія і практика (2009)
Титул, зміст (2009)
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи" (2009)
Базилевич В. Д. - Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах (2009)
Лютий І. О. - Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави (2009)
Науменкова С. В. - Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ (2009)
Тропіна В. Б. - До питання про публічні фінанси (2009)
Васильченко З. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності, Васильченко І.П. (2009)
Пікус Р. В. - Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи, Приказюк Н.В. (2009)
Рожко О. Д. - Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів (2009)
Романюк М. В. - Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики (2009)
Рак Р. В. - Інновації на ринку державних цінних паперів України (2009)
Солодка О. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг (2009)
Версаль Н. І. - Особливості формування депозитних ресурсів банками України (2009)
Паливода К. В. - Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві (2009)
Крупка І. М. - Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки (2009)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” у 2009 році (за розділами та рубриками) (2009)
Бальников А. А. - Оценка показателей изменчивости и корреляционных связей откормочных и мясных признаков у чистопородного и помесного молодняка свиней (2014)
Бальников А. А. - Продуктивность хряков зарубежной селекции и их использование при промышленном скрещивании (2014)
Басовський Д. М. - Методичні підходи щодо оцінки генетичної цінності бугаїв молочних порід за комплексом ознак у Північній Америці (2014)
Березовський М. Д. - Вирівняність товщини шпику у свиней великої білої породи різних внутрішньопорідних типів, Ващенко П. А., Вовк В. О. (2014)
Бондаренко О. В. - Нові підходи до ведення племінного обліку у спортивному конярстві України (2014)
Братушка Р. В. - Зв’язок інтенсивності вирощування телиць та їх подальшої молочної продуктивністі, Першута В. В. (2014)
Войтенко С. Л. - Ефективність системи селекції у племінному свинарстві, Вишневський Л. В., Карунна Т. І. (2014)
Гладій М. В. - Вплив генетичних і паратипових чинників на господарськи корисні ознаки корів, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л. (2014)
Дзіцюк В. В. - Сучасний стан чистопородності місцевих бджіл України, Литвинюк О. М. (2014)
Іляшенко Г. Д. - Морфологія і "спадаємість" вим’я корів та їх зв’язок з молочною продуктивністю, Полупан Ю. П. (2014)
Кругляк Т. О. - Мінливість племінної цінності бугаїв-поліпшувачів (2014)
Лобан Н. А. - Результаты селекционной работы с Белорусской крупной белой породой свиней за период 2011-2013 гг., Василюк О. Я., Квашевич С. М. (2014)
Норейко А. Ю. - Влияние промышленного скрещивания на рост и развитие кроликов мясных пород европейской селекции в условиях Беларуси, Герман Ю. И. (2014)
Полупан Ю. П. - Ефективність довічного використання корів: до методики групування і вплив умовної кровності (2014)
Почукалін А. Є. - Комплексна оцінка маточного поголів'я заводських типів української червоно-рябої молочної породи за племінними і продуктивними якостями, Прийма С. В. (2014)
Стефурак Ю. П. - Сезонна динаміка показників природної резистентності гуцульської породи коней, Пасайлюк М. В., Стефурак І. В. (2014)
Столяр Ж. В. - Фенотипова консолідація груп корів різних типів конституції (2014)
Федорович В. В. - Природна резистентність корів комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Хмельничий Л. М. - Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від показників відтворної здатності, Лобода В. П. (2014)
Черняк Н. Г. - Підбір плідників для відтворення стада, Гончарук О. П. (2014)
Черняк С. В. - Вплив генетичного фактору та умов утримання на деформацію ратиць у корів української чорно-рябої молочної породи, Черняк Н. Г., Гончарук О. П. (2014)
Шевченко Є. А. - Селекційна оцінка племінної цінності кролів новозеландської білої породи (2014)
Шейко И. П. - Продуктивные качества свиноматок в зависимости от величины помета, жизнеспособности и выравненности поросят, Шейко Р. И. (2014)
Березовський О. В. - Якісні характеристики молока корів молочних порід з різними генотипами за локусами генів k-CN та TG, Копилова К. В., Бірюкова О. Д. (2014)
Добрянська М. Л. - Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів (2014)
Круглик С. Г. - Генетичний аналіз української популяції собак породи німецький дог з використанням мікросателітних ДНК-маркерів, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Курак О. П. - Мониторинг крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы по локусам хозяйственно-значимых признаков, Ганджа А. И., Журина Н. В., Леткевич Л. Л., Симоненко В. П., Ковальчук М. А., Кириллова И. В. (2014)
Малишева О. О. - Сучасні молекулярно-генетичні підходи для оптимізації штучного відтворення осетрових видів риб (на прикладі стерляді, Acipenser ruthenus, Linnaeus), Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Мельник О. В. - Генетичний аналіз української мікропопуляції шетлендських поні з використанням мікросателітних Днк-маркерів, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2014)
Супрович Т. М. - Визначення ДНК-маркерів у схильних та резистентних до маститів корів української чорно-рябої молочної породи, Копилов К. В. (2014)
Богданович Д. М. - Антибактериальный комплекс в составе нового поколения разбавителей спермы хряков, Будевич А. И., Шейко Е. И., Линкевич Е. И., Зубова Т. В., Сахончик П. Е. (2014)
Гевкан І. І. - Вплив різних концентрацій наночастинок срібла в середовищі для розрідження сперми бугаїв на рухливість та життєздатність сперміїв (2014)
Коновалов В. С. - К вопросу о взаимосвязи некоторых аминокислот с показателями спермопродукции быков абердин-ангусской породы, Кадыш В. А. (2014)
Ляшенко А. О. - Морфологічні і фізіологічні характеристики сперми бугаїв довготривалого зберігання (2014)
Сідашова С. О. - Вплив тканниного імуностимулюючого препарату на нормалізацію статевої циклічності телиць в лютеальну фазу (2014)
Яремич Н. В. - Реалізація репродуктивної здатності самок норок різних генотипів скандинавської селекції в умовах інтенсивного використання (2014)
Гузєєв Ю. В. - Характеристика генетичних ресурсів великої рогатої худоби в господарстві ТОВ "Голосієво", Гузєв І. В., Сидоренко О. В., Резнікова Ю. М. (2014)
Шаран П. І. - Порівняльна економічна оцінка ефективності використання генофондових об’єктів локальних і зникаючих порід та конкурентних стад великої рогатої худоби, свиней, овець, Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Почукалін А. Є., Коваленко Н. М. (2014)
Щербак О. В. - Ефективність застосовування наноматеріалів у технології раціонального використання генетичних ресурсів свиней (2014)
Уманський І. І. - Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Міщенко В. І. - Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності (2015)
Ставицький А. В. - Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі (2015)
Диба М. І. - Масштаби діяльності суверенних фондів, Краснова І. В. (2015)
Надрага В. І. - Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект (2015)
Римарська Р. Ю. - Податкові важелі макроекономічної стабілізації у країнах Балтії (2015)
Редзюк Є. В. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання Директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів (2015)
Краус Н. М. - Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації (2015)
Ювілей відомого українського вченого (до 60-річчя з дня народження Володимира Івановича Міщенка) (2015)
Автори (2015)
Климовицький Володимир Гарійович (2013)
Грицай Микола Павлович (2013)
Борзых Александр Владимирович (2013)
Крижановський Ярослав Йосипович (2013)
Світлої пам’яті видатного лікаря ортопеда-травматолога Леона Едвардовича Фрайфельда (2013)
Підручна С. Р. - Активність глутатіонової ланки ферментативної антиоксидантової системи в патогенезі політравматичного ураження (2013)
Філіпчук В. В. - Структурно-функціональний стан середнього сідничного м’язу у дітей та підлітків з розладами пельвіофеморальної стабілізації тазу за даними ультразвукового дослідження, Вовченко Г. Я. (2013)
Корольков А. І. - Роль деформаций большого вертела в развитии патологии тазобедренного сустава (математическое моделирование), Громов А. Б., Карпинский М. Ю. (2013)
Магомедов С. - Биохимические изменения органической основы костной ткани и минерального обмена у больных с диабетической остеоартропатией стопы, Лябах А. П., Орленко В. Л, Ивченко А. К., Выдыш И. А., Полищук Л. В. (2013)
Филиппенко В. А. - Сравнительная оценка напряженно-деформированного состояния различных пар трения тотального эндопротеза тазобедренного сустава, Липовский В. И., Танькут А. В., Бойко И. В., Макаров В. Б., Ролдугин А. В. (2013)
Бур’янов О. А. - S-АДЕНОЗИЛ-L-МЕТІОНІН (SAM-e) у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Николаева Н. Г. - Особенности лечения детей с дисплазией тазобедренных суставов, отягощенной неврологической патологией, Элий Л. Б., Домбровская Н. В. (2013)
Климовицкий В. Г. - Наружный чрескостный остеосинтез при внесуставных переломах костей голени: клинические аспекты выбора метода, Черныш В. Ю., Лафи Хатем, Лавриненко О. В. (2013)
Омельчук В. П. - Метод профілактики ускладнень після металоостеосинтезу медіальних переломів шийки стегнової кістки, Юрійчук Л. М., Лазорик О. М., Омельчук І. В., Стефанишин А. В. (2013)
Хащук А. В. - Прогнозування розвитку ускладнень після реконструктивних операцій з приводу трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Бур’янов О. А., Тонковид О. Б. (2013)
Труфанов И. И. - Виды дисконгруэнтности голеностопного сустава после лечения переломов PILON, Миренков К. В. (2013)
Страфун С. С. - Патоморфологічне обґрунтування застосування операції Angalides при гангліонектомії кистьового суглоба, Григоровський В. В., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2013)
Голка Г. Г. - Математичне моделювання розподілу напруги в кістковій тканині в залежності від типу перелому і методу фіксації при низьких переломах дистального відділу стегнової кістки, Гримайло М. С., Литовченко В. О., Григорук В. В., Фадеєв О. Г. (2013)
Бур’янов О. О. - Причини ускладнень після застосування індивідуальних онкологічних ендопротезів та шляхи їх усунення, Проценко В. В., Дуда Б. С., Касем Менсіа, Коноваленко В. Ф., Хомич С. В., Чорний В. С. (2013)
Бур’янов О. А. - Сучасні можливості та перспективи санаторного етапу в системі відновного лікування постраждалих з наслідками множинних переломів довгих кісток нижніх кінцівок, Комаров М. П., Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Хащук А. В. (2013)
Власенко С. В. - Объективизация подходов к дифференцированной реабилитации двигательных функций у больных с детским церебральным параличом (2013)
Голюк Є. Л. - Методика профілактичного фізіодезу при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Громовий Ю. С. (2013)
Корольков О. І. - Реабілітація хворих з патологією колінного і кульшового суглобів з використанням пристрою для автоматичної розробки рухів, Болховітін П. В., Барков С. Н. (2013)
Мороз Д. М. - Оперативне лікування дисплазії кульшового суглоба у дітей молодшого віку, Кабацій М. С. (2013)
Страфун С. С. - Ефективність операції Латарже при звичному звиху плеча, Сергієнко Р. О., Гомонай І. В. (2013)
Гайко Г. В. - Визначення ризику прогресування остеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В., Чалайдюк Т. П. (2013)
Бур’янов О. А. - Клінічне дослідження ефективності ацеклофенаку при лікуванні хворих на дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, Омельченко Т. М. (2013)
Асланян С. А. - Програмоване хірургічне лікування, релапаратомія і планова релапаратомія у постраждалих з ушкодженнями органів живота (2013)
Проценко Г. О. - Інструментальні методи дослідження змін у структурах хребта та їх зв’язок з клініко-функціональними змінами у пацієнтів з різними формами уражень та тривалістю анкілозуючого спондилоартриту, Коваленко С. О. (2013)
Шидловський М. С. - Уніфікація характеристик деформування в біохімічних дослідженнях систем остеосинтезу, Лакша А. М., Шпак Д. Ю. (2013)
Лябах А. П. - Діагностичне та прогностичне значення окремих клініко-рентгенологічних показників при переломах п’яткової кістки та їх наслідках, Омельченко Т. М., Нанинець В. Я., Хомич С. В. (2013)
Яременко Д. О. - Медико-організаційні засади профілактики та зниження інвалідності при дегенеративних захворюваннях хребта, Шевченко О. Г., Голубєва І. В. (2013)
Корж Н. А. - Лечение вальгусной деформации V плюсневой кости, Прозоровский Д. В., Романенко К. К., Ершов Д. В. (2013)
Ненько А. М. - Совместная научная и лечебная деятельность в ортопедо-хирургической реабилитации больных детей в санатории, Бурьянов А. А., Пономаренко Ю. Н., Сиротюк М. В., Хащук А. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Особливості лікування хворих на остеоартроз з поєднаною артеріальною гіпертензією, Мороз А. В. (2013)
Шимон В. М. - Нове в діагностиці дисплазії колінного суглобу, Пушкаш І. І. (2013)
Шимон В. М. - Хронічний остеомієліт у хворих в гірських місцевостях, Ковач В. В., Голубка І. М., Гелета М. М. (2013)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з грижами міжхребцевих дисків після лікування препаратом інгібітором фактору некрозу пухлин інфліксімаб, Шимон М. В., Василинець М. М., Пушкаш І. І., Гелета М. М. (2013)
Страфун С. С. - Проект загальноукраїнських рекомендацій з лікування переломів кісточок гомілки (тип 44А, 44В, 44С за класифікацією АО/ASIF), Лябах А. П., Міхневич О. Е., Бур’янов О. А., Омельченко Т. М., Кваша В. П., Соболевський Ю. Л. (2013)
Куценко С. Н. - Роль внутрикостного остеосинтеза в системе хирургического лечения переломов костей голени и их последствий: международный опыт и собственные результаты, Митюнин Д. А., Никифоров Р. Р. (2013)
Турчин А. М. - Сучасні уявлення про особливості анатомії і кровопостачання таранної кістки (інформаційно-аналітичний огляд), Омельченко Т. М., Турчин О. А., Хомич С. В. (2013)
Грицай М. П. - Клінічні аспекти біоплівкової інфекції в травматології та ортопедії. Сучасний стан проблеми (огляд літератури), Колов Г. Б. (2013)
Свінціцький А. С. - Фармакотерапія псоріатичного артриту: доказовий підхід (2013)
Бур’янов О. А. - Телемедицина в травматології та ортопедії: еволюція та перспективи (огляд літератури), Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Мінстер О. С. (2013)
Лоскутов А. Е. - Костный цемент в эндопротезировании тазобедренного сустава (обзор литературы), Васильченко Е. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Лікування переломів п’ясних кісток. Сучасний стан проблеми, Задніченко М. О., Кваша В. П., Циганков М. А. (2013)
Бур’янов О. А. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Патогенез, Коструб О. О., Котюк В. В., Самохін А. В. (2013)
Герасименко С. І. - Сучасні аспекти консервативного лікування гострого подагричного артриту, Полулях М. В., Дуда М. С., Пшеничний Т. Є. (2013)
Сташкевич А. Т. - Етапність реабілітації хворих при застарілій ускладненій травмі хребта, Вовк М. М., Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Вітковський А. М. (2013)
Бородай О. Л. - Наш досвід етапного лікування вогнепального перелому стегнової кістки, Погрібний К. М., Клапчук Ю. В., Антонов А. Б. (2013)
Заморський Т. В. - Реабілітація хворих при травмах нижньої третини гомілки та стопи з використанням розвантажуючого індивідуального ортеза, Захаров О. А., Бабко А. Н. (2013)
Демченко А. В. - Воспалительные поражения позвоночника у детей и подростков (2013)
Кривенко С. М. - Застосування системи інтерактивного самонавчання у професійній підготовці лікарів-травматологів, Климовицький В. Г. (2013)
Климовицкий В. Г. - Компьютерная 3D-реконструкция переломов вертлужной впадины и её значение в обучении на циклах по специальности "Травматология и ортопедия" 224-228, Худобин В. Ю., Лобанов Г. В., Джерелей О. Б. (2013)
Левицький А. Ф. - Кісти кісток у дітей (етіологія, діагностика та лікування), Головатюк Д. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Впровадження доказового підходу для постановки діагнозу остеоартрозу колінних суглобів під час підготовки лікарів-інтернів терапевтичного профілю (2013)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів на тему: Пошкодження кульшового суглоба, переломи стегнової кістки, пошкодження колінного суглоба, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пошкодження тазу, хребта” 248-254 , Комаров М. П., Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Задніченко М. О., Кваша В. П., Грек В. П., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2013)
Бур’янов О. А. - Лекція для студентів медичних та медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України та тему: "Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів”, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В. (2013)
Сулима В. С. - Бальна оцінка стану хворого на хронічний остеомієліт, Грицай М. П. (2013)
Кабацій М. С. - Оперативне лікування варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта, Немеш М. М. (2013)
Маколінець В. І. - Вплив ультразвуку на регенерацію кісткової тканини в зоні "кістка-імплантат” (експериментальне дослідження), Малишкіна С. В., Леонтьєва Ф. С., Гращенкова Т. М., Нікольченко О. А., Суббота І. А., Мельник В. В. (2013)
Голка Г. Г. - Физическая реабилитация пациентов со смешанными контрактурами коленного сустава, Белостоцкий А. И. (2013)
Горбань Д. А. - Ефективний метод лікування остеартрозу – артроскопічна субхондральна тунелізація (2013)
Гребенюк А. М. - Состояние микроциркуляции в зависимости от типа нервной регуляции при высокоэнергетических травмах нижних конечностей, Оксимец В. М., Кривенко С. Н., Ивашутин Д. А., Нехно В. С. (2013)
Лябах А. П. - Збереження колінного суглоба при високих ампутаціях у хворих з трофічними розладами, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Хіміч О. М. (2013)
Коструб О. О. - Комплексний регіонарний больовий синдром І типу. Сучасні підходи до лікування, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Самохін А. В. (2013)
Кривенко С. М. - Малоінвазивні методи лікування постраждалих з множинними переломами кісток кінцівок в гострому періоді травматичної хвороби, Бодня О. І. (2013)
Кривенко С. М. - Посттравматичний остеомієліт, як ускладнення множинних переломів кісток кінцівок, Бодня О. І. (2013)
Радченко В. А. - Лечение различных видов патологии позвоночника на фоне остеопороза и агрессивных гемангиом с использованием канюлированных винтов и приспособления для введения костного цемента, Левшин А. А., Палкин А. В., Федотова И. Ф., Попсуйшапка К. А., Сиренко А. А. (2013)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного низькоінтенсивного ультразвуку на остеорепарацію в ділянці введення титанових імплантатів, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Ашукіна Н. О. (2013)
Герасименко С. І. - Результати відкритих синовектомій і синовкапсулектомій колінних суглобів у хворих з ранніми стадіями ревматоїдного артриту, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Радченко В. А. - Анализ структуры нестабильных повреждений тел грудных и поясничных позвонков, Попсуйшапка К. А., Левшин А. А., Попов А. И. (2013)
Остапчук Р. М. - Реконструктивно-відновна хірургія при hallux valgus, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Бодаченко К. А. - Первичные сегментарные резекции при тяжелых открытых переломах костей голени, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Чучварев Р. В. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы медикаментозной терапии гнойных артритов голеностопного сустава, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Щадько А. А. (2013)
Радченко В. А. - Изучение околопозвоночных мягких тканей у пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника методом КТ, Скиданов А. Г., Аврунин О. Г., Тымкович М. Ю., Левитская Л. Н., Змиенко Ю. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Результаты комплексного лечения пострадавших с посттравматическим остеомиелитом длинных костей конечностей, Рушай А. К., Бессмертный С. А., Макренко А. В., Щадько А. А., Борисов В. Ю. (2013)
Рушай А. К. - Физиотерапевтические методы на ранних этапах комплексного лечения больных с посттравматическим остеомиелитом и обширными раневыми дефектами, Макаренко А. В., Бодаченко К. А., Колосова Т. А, Бессмертный С. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Принципы профилактики и лечения посттравматического остеомиелита, Рушай А. К., Борисов В. Ю., Макаренко А. В., Бессмертный С. А., Щадько А. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Соответственно-сменный остеосинтез при открытых переломах предплечья, Рушай А. К., Колосова Т. А., Бессмертный С. А, Макарено А. В. (2013)
Філіпчук В. В. - Профілактика феморо-ацетабулярного конфлікту при виконанні остеотомії тазу у дітей та підлітків, Голюк Є. Л. (2013)
Продан А. И. - Профилактика рецидивов спондилоартралгии после денервации дугоотросчатых суставов, Радченко В. А., Cиренко А. А., Левшин А. А., Попов А. И., Попсуйшапка К. А., Федотова И. Ф., Палкин А. В. (2013)
Турчин О. А. - V-подібна резекція стопи у лікуванні хворих на вроджену клишоногість, Лябах А. П., Лазаренко Г. М. (2013)
Радченко В. А. - Хирургическое лечение деструктивных повреждений позвоночника, Куценко В. А., Попсуйшапка К. А., Попов А. И. (2013)
Хмызов С. А. - Малоинвазивные технологии коррекции деформаций нижних конечностей у детей (временный гемиэпифизиодез), Ершов Д. В. (2013)
Штонда Д. В. - Реконстуктивно-відновна хірургія при перипротезних переломах стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Амілахварі Л. Д., Мікеладзе М. О. (2013)
Сташкевич А. Т. - Діагностично-лікувальна ефективність епідуральних блокад при грижах міжхребцевих дисків та нестабільності поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Пашков О. Є., Улещенко Д. В. (2013)
Сташкевич А. Т. - Малоінвазивна хірургія в лікуванні гриж та протрузій міжхребцевих дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Єрьомік М. Є. (2013)
Єфименко Т. І. - Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження), Леоненко П. М. (2015)
Колосова В. П. - Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями (2015)
Зварич О. В. - Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень (2015)
Невідомий В. І. - Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій (2015)
Баранов А. Л. - Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній (2015)
Зельдіс В. В. - Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству (2015)
Заворотній Р. І. - Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі (2015)
До 60-річчя відомого українського вченого (2015)
Автори (2015)
Майко Вячеслав Михайлович (2013)
Левицький Анатолій Федосійович (2013)
Дольницький Олег Володимирович (2013)
Борзых А. В. - Результаты лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти с применением плазмы обогащенной тромбоцитами, Соловьёв И. А., Погориляк А. Й., Кравченко А. В., Ковальчук Д. Ю. (2013)
Сухин Ю. В. - Оперативное лечение переломов межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (ранние результаты), Гуриенко А. В., Бодня А. И., Попов С. М. (2013)
Проценко Г. О. - Вплив різних програм лікування на клініко-лабораторні та функціональні показники у пацієнтів з анкілозуючим спонділоартритом, Коваленко С. О. (2013)
Корольков А. И. - Анализ ошибок и осложнений при лечении шеечно-вертельных переломов бедренной кости у детей, Громов А. Б. (2013)
Петренко Д. Є. - Аналіз напружньо-деформованого стану грудного та поперекового відділів хребта після фіксації вентральним імплантатом, Мезенцев А. О., Яресько О. В. (2013)
Півень Ю. М. - Результат лікування переломів великого горбика плечової кістки за використання анкерної фіксації, Литвин Ю. П. (2013)
Кулаженко Е. В. - Динамическая фиксация межберцового синдесмоза как способ профилактики артроза голеностопного сустава, Варзарь С. А., Харитонов О. Д. (2013)
Гай Л. А. - Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії, Венгер В. Ф., Сайед М. А. (2013)
Сухин Ю. В. - Метод лечения повторяющегося вывиха плеча у людей с высоким операционным риском, Логай В. А., Сухин В. П. (2013)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Бур’янов О. А., Лакша А. М., Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л., Головчак А. В. (2013)
Олейник А. Е. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом протрузионном коксартрозе, Саид Имад Али (2013)
Омельчук В. П. - Аналіз біохімічних причин виникнення ускладнень консолідації при остеосинтезі медіальних переломів шийки стегнової кістки, шляхи її попередження, Юрійчук Л. М., Омельчук І. В. (2013)
Климовицкий В. Г. - Особенности остеосинтеза переломов шейки бедренной кости в молодом возрасте, Канзюба М. А., Канзюба А. И., Хачатрян С. С. (2013)
Кривенко С. Н. - Гонартроз, как одно из осложнений высокоэнергетических повреждений нижних конечностей, Гребенюк А. М., Бодня А. И. (2013)
Кустуров В. - Хирургическое лечение переломов таза и вертлужной впадины устройством внешней фиксации, Кустурова А. (2013)
Грицай М. П. - Особливості та динаміка імунологічних показників у хворих на BCG-остеомієліт дітей раннього віку, Дехтяренко Н. О., Цокало В. М. (2013)
Побел А. Н. - Парапротезные инфекционные осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Гордиенко Ю. А., Зубенко А. Г. (2013)
Проценко В. В. - Использование армированного металлоостеосинтеза в комплексном лечении метастатических опухолей длинных трубчатых костей, Бурьянов А. А., Касем Менсиа, Дуда Б. С., Хомич С. В., Черный В. С. (2013)
Самохін А. В. - Особливості реабілітації після малоінвазивного остеосинтеза переломів виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В., Котюк В. В. (2013)
Сухин Ю. В. - Реабилитация больных с многофрагментарными переломами проксимального отдела плечевой кости после металоостеосинтеза разработанным фиксатором, Павличко Ю. Ю., Сухин В. П. (2013)
Філь А. Ю. - Особливості лікування переломів дистального метаепіфізу гомілки типу "пілона” у постраждалих з політравмою, Філь Ю. Я., Трутяк І. Р., Жуковський В. С. (2013)
Щекин О. В. - Лечение "несвежих" и застарелых посттравматических контрактур локтевого сустава у детей и подростков (2013)
Бур’янов О. А. - Сучасні аспекти відновного лікування постраждалих з полісегментарними переломами довгих кісток, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О. (2013)
Бур’янов О. А. - Ультрасонографічний критерій нестабільності наколінка, Вовченко Г. Я., Лиходій В. В., Соболевський Ю. Л., Задніченко М. О. (2013)
Герасименко С. І. - Порівняльна оцінка результатів відкритої та артро-скопічної синовектомії у хворих на ревматоїдний артрит з синовітом колінного суглоба, Полулях М. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Солод Э. И. - Новые возможности остеосинтеза вертлужной впадины, Лазарев А. Ф., Сахарных И. Н., Стоюхин С. С. (2013)
Корж М. О. - Проект загальноукраїнських рекомендацій по лікуванню переломів кісток верхньої кінцівки, Страфун С. С. (2013)
Солод Э. И. - Оперативное лечение переломов лодыжек на современном этапе, Лазарев А. Ф., Гудушаури Я. Г., Какабадзе М. Г., Раскидайло А. С. (2013)
Байтингер В. Ф. - "Золотой стандарт" в хирургии периферических нервов, Байтингер А. В. (2013)
Лазарев А. Ф. - Проблемы лечения переломов вертлужной впадины, Солод Э. И., Сахарных И. Н., Стоюхин С. С. (2013)
Сухин Ю. В. - Первый опыт лечения диафизарных переломов костей предплечья с использованием оригинального устройства на стержневой основе, Бодня А. И., Кривенко С. Н., Баккар Тарек (2013)
Сухин Ю. В. - Портативная программируемая шина для реабилитации больных с травмами плечевого сустава, Сушко Е. А., Данилов П. В., Сухин А. Ю. (2013)
Піонтковський В. К. - Остеосинтез пластинами з кутовою стабільністю при переломах пілона, Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2013)
Климовицкий В. Г. - Возможности оптимизации преподавания травматологии и ортопедии врачам специальности "общая практика – семейная медицина", Черныш В. Ю., Лавриненко О. В., Пастернак Д. В., Чирах Т. М. (2013)
Шимон В. М. - Дисципліна "Травматологія та ортопедія” в ракурсі Болонського процесу в медичних ВНЗ України, Василинець М. М., Шимон М. В. (2013)
Омельченко Т. М. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів ВМНЗ України ІІІ-IV рівня на тему: вроджені та набуті захворювання хребта (2013)
Омельченко Т. М. - Методична розробка практичного заняття для студентів на тему: в’ялі та спастичні паралічі. Статичні деформації стоп (2013)
Сухин Ю. В. - Визуализация моделей опорно-двигательного аппарата человека на основе системы дополненной реальности в обучении врача-травматолога, Данилов П. В., Сушко Е. А. (2013)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Congenital talipes equinovarus (CTEV). Congenital torticollis (wryneck)", Samusenko I. (2013)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: Developmental dysplasia of the hip (DDH). Congenital dislocation of the hip (CDH), Samusenko I. (2013)
Лук'янова Л. - Концепція освіти дорослих в Україні (2011)
Зінченко С. - Особливості навчання дорослих у системі неперервної освіти (2011)
Котляревська Н. - Передумови творчості майбутніх фахівців сфери послуг (2011)
Максимова Л. - Електронне навчання як засіб реалізації освіти впродовж життя (2011)
Нікітчина С. - Освіта дорослих як соціально-економічна та педагогічна проблема (2011)
Отич О. - Педагогіка мистецтва у розвитку творчого потенціалу педагога позашкільного навчального закладу (2011)
Погоріла І. - Науково-дослідницька діяльність як фактор соціалізації студентів-медиків, Романенко О. (2011)
Сагун І. - Фактори забезпечення легітимності навчальних пропозицій для людей третього віку на базі вищої школи (2011)
Семеног А. - Ресурсна база інформаційних джерел та їх дидактичні функції у вищій філологічній школі (2011)
Семеног О. - Наукові заходи як засіб вияву культури наукової комунікації дослідника (2011)
Філіпчук Г. - Екологічна освіченість і культура в контексті сталого розвитку (2011)
Балахадзе Л. - Організаційно-педагогічні засади викладання іноземних мов для дорослих у Мексиці (2011)
Безпарточна О. - Посилення практичної складової в організації підвищення кваліфікації фахівців економічного профілю (2011)
Ганіна Л. - Реформування системи освіти дорослих засуджених в Україні (2011)
Гуренкова О. - Компонентно-критеріальна структура екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту (2011)
Кадемія М. - Здійснення інтерактивного навчання у професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Капран С. - Організаційно-методичні умови самостійної роботи студентів кафедри управління документно-інформаційними комунікаціями Академії муніципального управління (2011)
Корнієнко В. - Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці бакалаврів гуманітарних наук з лінгвістики в США (2011)
Красильник Ю. - Соціально-психологічні основи професійної адаптації викладача університету і вищого військового навчального закладу (2011)
Падалко А. - Інноваційні технології в підготовці інженерів-електриків у технічному університеті (2011)
Поясок Т. - Прогностичне моделювання ефективності навчання дорослих на основі інформаційних технологій (2011)
Сокол Т. - Рейтингова система визначення рівня навченості майбутніх фахівців туристичного менеджменту: досвід Інституту туризму ФПУ (2011)
Товканець Г. - Економічна освіта дорослих у приватних вищих навчальних закладах Чехії: соціально-педагогічний аспект (2011)
Федорук О. - Оцінка якості та контролю знань в адаптивних Системах дистанційного навчання (на прикладі іноземних мов), Жирок М. (2011)
Аніщенко О. - Ґендерна освіченість вчителів – актуальна проблема педагогічної науки і практики (2011)
Аніщенко В. - Професійна компетентність вчителя безпеки життєдіяльності, Падалка О. (2011)
Баніт О. - Формування готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2011)
Бідюк Н. - Ключові професійно-педагогічні компетентності андрагогів у США (2011)
Воскобойнікова Г. - Педагогічне проектування медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2011)
Жижкко О. - Формальна післядипломна освіта вчителів іноземних мов у Мексиці (2011)
Кутова О. - Педагогічні умови підготовки вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів середньої загальноосвітньої школи (2011)
Малишевська І. - Підготовка вчителів початкової школи до використання природотерапевтичних технологій (2011)
Носаченко І. - Удосконалення підготовки викладачів економічних дисциплін – важлива умова модернізації економічної освіти (2011)
Співаковська-Вандерберг Є. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2011)
Тимчук Л. - Ретроспективний аналіз проблеми прогностичної діяльності педагога (2011)
Титаренко В. - Формування у майбутніх учителів здатності до естетичного оцінювання об’єктів технологічної діяльності у процесі вивчення українських народних промислів (2011)
Закревська С. - Неформальна освіта дорослих в Україні та в країнах Європейського Союзу: феномен, історія, значення (2011)
Лапаєнко С. - Проблеми розвитку освіти дорослих у Російській Федерації в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Молодиченко.В. Молодиченко.В. - Художньо-творчий розвиток особистості як чинник виховання національної еліти (2011)
Радченко Ю. - Розвиток ідей професійної підготовки вчителя у науково-педагогічній думці Німеччини (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2011)
Хвисюк Николай Иванович (2014)
Бруско Антон Тимофійович (2014)
Історичний нарис до 90-річчя кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014)
Лазарев І. А. - Біомеханічне обґрунтування тактики лікування при поєднаних ушкодженнях суглобового хряща та меніска колінного суглоба, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2014)
Труфанов И. И. - Костная ткань – композиционная основа опорно-двигательного аппарата, Миренков К. В., Андрияс И. А. (2014)
Маланчук В. О. - Особливості розподілу контактних тисків в системі "фіксатор-кістка" при остеосинтезі нижньої щелепи з використанням накісних мініпластин, Копчак А. В. (2014)
Левицький А. Ф. - Застосування гнучких металевих стрижнів при малоінвазивному інтрамедуллярному остеосинтезі діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей та підлітків, Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2014)
Голюк Є. Л. - Методика визначення скелетної зрілості у дітей та підлітків за рентгенограмами колінних суглобів, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Немеш М. М. (2014)
Філіпчук В. В. - Хірургічна профілактика синдрому фемороацетабулярного конфлікту при реорієнтаційних остеотоміях таза у випадках інконгруентності кульшового суглоба у пацієнтів дитячого та підліткового віку (2014)
Страфун С. С. - Магнітно-резонансна томографія при нестабільності плечового суглоба, Гомонай І. В., Витриховська О. М. (2014)
Бур’янов О. А. - Порівняльна характеристика гідроксиапатиту і біокомпозіту – матеріалів для заміщення дефекту кістки після видалення пухлини, Проценко В. В. (2014)
Корольков А. И. - Биомеханическое значение перемещения большого вертела, Мителева З. М., Громов А. Б., Яресько А. В., Карпинский М. Ю. (2014)
Герцен Г. І. - Можливості досліджень опорних реакцій стоп при оперативному лікуванні hallux valgus, Лазарєв І. А., Остапчук Р. М. (2014)
Погрелюк І. М. - Вплив температури фізіологічного розчину на корозійну стійкість титанових імплантатів з покриттями, Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Крищук М. Г. - Параметри надійності біомеханічних систем з ушкодженими кістками людини, Копчак А. В., Єщенко В. О. (2014)
Погрелюк І. М. - Зносотривкість пари тертя азотований титан ВТ1-0/хірулен, Шейкін С. Є., Ростоцький І. Ю. (2014)
Ульянчич Н. В. - Особенности биоактивных покрытий на титановых имплантатах, Кулак Л. Д., Борисов Ю. С., Войнарович С. Г., Алексеева Т. А., Свирид Е. С., Ксензова О. В., Семенцов Ю. И. (2014)
Кулак Л. Д. - Коррозионные свойства сплавов системы Ti-Nb-Si в тканевой жидкости, Талаш В. Н., Кузьменко Н. Н., Ульянчич Н. В. (2014)
Гайко Г. В. - Вплив біомеханосумісності інтрамедулярних металевих фіксаторів з низькомодульного b(Zr,Ti) сплаву на розвиток репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. О., Скіба І. О. (2014)
Герцен І. Г. - Експериментальні аспекти порівняння пластики порожнинних дефектів кісток композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту (2014)
Юрійчук Л. М. - Біомеханічна оцінка різних способів фіксації при нестабільних переломах вертлюгової ділянки стегнової кістки в експерименті та застосування результатів дослідження в клініці, Полулях М. В., Клепач М. С., Шидловський М.С., Баран А. І., Попович Ю. І. (2014)
Пахалюк В. И. - Оценка регламентируемых шага микролунок и шероховатости поверхности головки с частично регулярным микрорельефом в паре трения эндопротеза тазобедренного сустава, Калинин М. И., Иванов Е. Н., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Омельчук В. П. - Установка прецизійної тонометрії та керованої осередкової гіпотонії для діагностики та усунення локальних порушень мікроциркуляції в кістках, Боднар Р. Т., Омельчук Л. Г., Пюрик В. П., Омельчук І. В. (2014)
Фурманов Ю. А. - Применение разных видов сетчатых полипропиленовых эндопротезов при лечении грыж, Белянский Л. С., Савицкая И. М., Федорова Н. А., Гейленко О. А. (2014)
Юрик О. Є. - Деякі особливості діагностики та лікування неврологічних ускладнень на етапах операційного втручання у пацієнтів з грижами та протрузіями міжхребцевих дисків при нестабільності попереково-крижового відділу хребта, Секер Т. М., Слободянюк Н. П., Юрик Н. Є. (2014)
Підручна С. Р. - Вплив субстрату ліофілізованої ксеношкіри на морфологічні зміни міокарду в умовах тяжкої скелетної та комбінованої травми (2014)
Шидловский Н. С. - Особенности выбора режимов биомеханических натурных испытаний систем остеосинтеза с учетом циклических нагрузок, Лакша А. М., Дымань М. М. (2014)
Бур’янов О. А. - Ультрасонографічне обстеження хворих з наслідками переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2014)
Бур’янов О. А. - Сучасні рекомендації у лікуванні хворих на остеоартроз та ефективність метаболічно-хондропротекторної терапії остеоартрозу із застосуванням SAMe-flex, Омельченко Т. М. (2014)
Асланян С. А. - Методи місцевого гемостазу при пошкодженнях паренхімних органів живота (огляд літератури) (2014)
Філь А. Ю. - Поєднана травма тіла, підвищення виживання постраждалих. Стан проблеми (огляд літератури) (2014)
Радченко В. А. - Травматический поясничный спондилолистез (два случая из практики), Куценко В. А. (2014)
Omelchenko T. - Methodical instructions of practical employment on a theme: "Degenerative-dystrophic diseases of joints”, Samusenko I. (2014)
Samusenko I. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Injuries around the shoulder: scapula fracture, clavicle fracture, injuries of the acromioclavicular joint and sternoclavicular joint, proximal humerus fractures, dislocation of shoulder", Omelchenko T. (2014)
Omelchenko T. - Methodical instruction of practical employment on a theme: "Specific inflammatory diseases of joints (Arthritis)”, Samusenko I. (2014)
Сулима В. С. - Написання реферату – важливий елемент післядипломної освіти у самопідготовці лікаря-інтерна, Андрейчин В. А., Омельчук В. П. (2014)
Бур’янов О. А. - Лекція для студентів медичних та медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України на тему: "Запальні захворювання системи руху та опори”, Скляренко Є. Т., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Самусенко І. В., Лиходій В. В. (2014)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пухлини та пухлиноподібні захворювання опорно-рухового апарату”, Комаров М. П., Скляренко Є. Т., Чорний В. С., Проценко В. В., Волошин О. І., Кваша В. П., Задніченко М. О., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Грек В. П. (2014)
Погрелюк І. М. - Вплив температури фізіологічного розчину на корозійну стійкість титанових імплантатів з покриттями, Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Крищук М. Г. - Параметри надійності біомеханічних систем з ушкодженими кістками людини, Копчак А. В., Єщенко В. О. (2014)
Шидловський М. С. - Застосування способів циклічного навантаження для оцінки надійності систем фіксації переломів (2014)
Шидловський М. С. - Оптимізація методик експериментальних досліджень в біомеханіці систем остеосинтезу кінцівок, Лакша А. М. (2014)
Лакша А. М. - Метод оценки биомеханических характеристик костной ткани в области огнестрельного перелома, Шидловский Н. С., Ковбаса Н. Л., Лакша А. А. (2014)
Шидловський М. С. - Біомеханічні властивості кісткової тканини з урахуванням особливості її структури та фізіологічних факторів, Білецький Є. С., Павлюк Я. В., Димань М. М. (2014)
Маланчук В. О. - Клініко-експериментальне дослідження біомеханічних властивостей систем фіксації, що застосовують при переломах щелепи, Копчак А. В., Шидловський М. С. (2014)
Скобенко Є. О. - Дослідження надійності засобів фіксації переломів проксимального епіфізу великогомілкової кістки, Шидловський М. С., Лакша А. М., Ковбаса М. Л. (2014)
Літун Ю. М. - Деформування нижньої кінцівки під дією осьових статичних і циклічних навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки, Шидловський М. С. (2014)
Лакша А. М. - Напружено-деформований стан біомеханічних систем "Сегмент кінцівки – пристрій фіксації” при транспортуванні постраждалих, Шидловский Н. С., Єщенко В. О. (2014)
Борисенко А. В. - Вплив матеріалу внутрішньоканальних штифтів та штучної кукси на механічні характеристики відновлення різців нижньої щелепи, Савичук А. О., Шидловський М. С. (2014)
Пасічник В. А. - Інформаційні технології Delcam у біоінженерії. Досвід застосування, Равська Н. С., Бесарабець Ю. Й. (2014)
Гайко Г. В. - Вплив біомеханосумісності інтрамедулярних металевих фіксаторів з низькомодульного a(Zr,Ti) сплаву на розвиток репаративного остеогенезу, Калашніков А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. О., Скіба І. О. (2014)
Бауэр И. В. - Основные принципы в лечении больных с псевдоартрозами длинных костей, Казарезов М. В., Королева А. М., Рыбалко И. В. (2014)
Казарезов М. В. - Совершенствование металлоконструкций для повышения качества лечения переломов длинных костей, Королева А. М., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Казарезов М. В. - Клинико-морфологические проявления в обосновании раннего остеосинтеза при диафизарных переломах голени, Королева А. М., Рыбалко И. В., Репин Р. С. (2014)
Королева А. М. - Лечебно-тактические подходы в реабилитации больных с инфицированными дефектами конечностей, Казарезов М. В., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Королева А. М. - Органосохраняющая концепция в реабилитации больных с инфицированными дефектами сегментов конечностей, Казарезов М. В., Бауэр И. В., Рыбалко И. В. (2014)
Барыш А. Е. - Экспериментальное биомеханическое исследование влияния вариантов бисегментарного переднего спондилодеза на смежные шейные позвоночные двигательные сегменты (2014)
Барыш А. Е. - Сравнительное исследование шейных сегментов после бисегментарного переднего спондилодеза с помощью математического моделирования методом конечных элементов, Федорина Э. А. (2014)
Корж Н. А. - Современные возможности математического моделирования стабилизации шейного отдела позвоночника методом конечных элементов, Барыш А. Е. (2014)
Корж Н. А. - Вентральная фиксация шейных позвонков пластинами с оригинальной топографией контактной поверхности и биоинертным керамическим покрытием, Барыш А. Е. (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Моделювання та оцінка параметрів напружено-деформованого стану накісткових конструкцій для остеосинтезу, Білов М. Є., Олексюк І. С., Дудко О. Г. (2014)
Шимон В. М. - Особливості біомеханіки навантаження в колінному суглобі при синдромі сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2014)
Коваль Ю. М. - Вплив легування Ag і Ta на корозійну стійкість сплавів на основі Ti-Ni, Сліпченко В. М., Мусієнко М. Г., Сліпченко К. В. (2014)
Турчин О. А. - Механогенез та клінічна інтерпретація варусної девіації заднього відділу стопи у пацієнтів із переднім еквінусом, Лябах А. П. (2014)
Страфун С. С. - Визначення оптимального розташування трансплантата під час ревізійної пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Страфун О. С., Богдан С. В. (2014)
Демченко А. В. - Характеристики вертикальной позы у больных со спондилолизами и спондилолистезами начальных степеней (2014)
Дудко О. Г. - Порівняльна характеристика механічних властивостей полімерних матеріалів придатних для остеосинтезу переломів (2014)
Бик П. Л. - Імплантанція експериментального стента, виготовленого за технологією лазерного фрезерування в черевну аорту щура, Анякін М. І., Мішалов В. Г., Жук Р. О., Степура О. М., Голінко В. М., Моторний В. М. (2014)
Брехов А. Н. - Биомеханические аспекты заболеваний и повреждений позвоночника, Поляков А. М., Долгий С. А., Калинин М. И., Ульянчич Н. В., Ващенко П. В., Кособокова Е. В., Коваленко А. В. (2014)
Васильєв М. О. - Поверхневі електрохімічні потенціали дентальних імплантатів в розчині штучної слини, Філатова В. С., Гурин П. О., Яценко Л. Ф. (2014)
Грицай М. П. - Особливості перебудови імплантатів при заміщенні кісткових дефектів у дітей з BCG-оститом, Цокало В. М., Баран А. Р. (2014)
Гуцуляк В. І. - Тривимірне моделювання біомеханічних систем "Гомілка – апарат зовнішньої фіксації”, Сулима В. С., Шібель І. В. (2014)
Давыдов О.Д. - Новые показатели стабилометрических измерений и их использование для математического моделирования нормального и патологического функционирования опорно-двигательной, мышечной и нервной систем, Монтиле А.И., Марчук Ю.В., Монтиле А. А. (2014)
Демченко О. В. - Порівняльне біомеханічне дослідження міцності фіксації хребта при використанні вентральних імплантатів різної конструкції (2014)
Дєдух Н. В. - Тестування бактерицидної та остеоінтеграційної ефективності імплантатів з покриттям оксиду титану з додатком іонів молібдену та хрому, Малишкіна С. В., Білоус В. А., Леонтьєва Ф. С., Тимченко І. Б. (2014)
Диннік О. А. - Оптимізація взаємодії в системі "ШВХ-ортез” з позицій анатомо-топографічних, фізіологічних, біомеханічних чинників та математичного моделювання, Тимченко І. Б., Веретельник О. В., Бариш О. Є., Диннік А. О., Погоріла Г. В. (2014)
Кедровский С. Н. - Перспективы применения сплавов на основе Zr-Nb в медицинских целях, Слепченко В. Н., Коваль Ю. Н. (2014)
Маланчук В. О. - Порівняльна оцінка методів остеосинтезу нижньої щелепи із застосуванням імітаційного комп’ютерного моделювання, Копчак А. В., Крищук М. Г. (2014)
Лазаренко Г. М. - Біомеханіка нормальної та патологічної ходьби у хворих на гігантизм нижньої кінцівки, Лябах А. П., Драч Л. О. (2014)
Левицький А. Ф. - Розподіл внутрішнього напруження в стегновій кістці дитини за різних умов фіксації відламків та його вплив на процеси зрощення перелому, Черняк І. С. (2014)
Науменко Л. Ю. - Біомеханічні характеристики функціонування пальців кистей при теногенних деформаціях внаслідок застарілих ушкоджень сухожилків розгиначів, Бондарук Д. О., Павленко І. Д. (2014)
Науменко Л. Ю. - Математическое моделирование фиксирующих элементов эндопротезов костей кисти, Маметьев А. А., Мирончук Л. В., Погребной О. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Напружено деформований стан сухожилків згиначів пальців кисті при тенорафії на протязі кістково-фіброзних каналів, Дараган Р. І., Дараган Б. Р. (2014)
Омельчук В. П. - Прилад для прямої прецизійної тонометрії та установка керованої осоредкової внутрішньокісткової гіпотонії в діагностиці та лікуванні локальних ішемічних уражень кісток, Боднар Р. Т., Омельчук Л. Г., Пюрик В. П., Омельчук І. В. (2014)
Пахалюк В. И. - Оценка регламентируемых шага микролунок и шероховатости поверхности головки с частично регулярным микрорельефом в паре трения эндопротеза тазобедренного сустава, Калинин М. И., Иванов Е. Н., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Петренко Д. Є. - Порівняльне біомеханічне дослідження міцності фіксації хребта при використанні вентральних імплантатів різної конструкції, Ватуля Г. Л., Мезенцев А. О., Демченко Д. О. (2014)
Поляков А. М. - Оценка функциональных характеристик эндопротезов тазобедренного сустава с полыми и комбинированными головками, Калинин М. И., Олиниченко Г. Д., Гайнуллина Я. Н. (2014)
Потапчук А. М. - Порівняльний аналіз можливостей силового навантаження різних типів ортодонтичних мініімплантатів, Крищук М. Г., Міщенко О. М., Рівіс О. Ю., Єщенко В. О. (2014)
Скіба І. О. - Компьютерне моделювання при вивченні розподілу напружень при використанні низькомодульного a(Zr,Ti) сплаву в ортопедії та травматології, Шиванюк В. М., Федоренко Ю. О., Притула В. В., Калашніков А. В., Юхимчук О. А. (2014)
Тимошенко С. В. - Біомеханічний аналіз математичної моделі нестабільного перелому дистального метаепіфіза променевої кістки з позицій взаємодії пари тертя зміщених кісткових фрагментів, Чкалов О. В. (2014)
Філіпенко В. А. - Математичне моделювання результатів пластики кісткових порожнин за допомогою різновидів кальцій-фосфатних керамік, Мезенцев В. О., Бондаренко С. Є., Яресько О. В. (2014)
Малышкина С. В. - Влияние биомеханических факторов и структурной организации кости на остеорепарацию в области имплантации керамик, Дедух Н. В., Никольченко О.А. (2014)
Патон Б. Е. - Разработка новых отечественных сплавов с ЭПФ медицинского назначения на основе системы Ti-Ni, Коваль Ю. Н., Калеко Д. М., Мусиенко Р. Я., Слепченко В. Н., Слепченко К. В. (2014)
Маланчук В. А. - Физико-механические свойства биодеградируемого полимера, используемого в реконструктивно-восстановительной хирургии челюстно-лицевой области, Астапенко Е. А., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2014)
Ивасишин О. М. - Физические принципы создания низкомодульных сплавов на основе циркония и титана для изготовления имплантатов, Скиба И. А., Карасевская О. П., Марковский П. Е., Шиванюк В. Н., Калашников А. В., Юхимчук О. А., Федоренко Ю. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Іванишин П. - Творчі злети і пастки Юрія Бачі (2013)
Привалова С. - Мова художнього твору (2013)
Гінкевич О. - Аналітико-синтетичні вміння у методичному аспекті (2013)
Семеног О. - Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксіологічні виміри (2013)
Ситченко А. - Оцінка — рушійна сила навчального процесу (2013)
Нежива Л. - Формування сюрреалістичної складової великостильової компетентності в старшокласників на прикладі поезій Василя Голобородька (2013)
Тур С. - Тарас Шевченко — геніальний художник. Літературно-мистецька конференція (2013)
Лілік О. - У просторі сучасної альтернативної історії: матеріали до вивчення роману Василя Кожелянка "Тероріум" (2013)
Єременко О. - Вивчаємо роман "Диво" Павла Загребельного (2013)
Горячок І. - "Легенда про Добраду", наспівана письменницею-подолянкою Ніною Шмуріковою-Гаврилюк (2013)
Логвіненко Н. - "Своя фантастика в Україні є, вона живе, розвивається, родить...". Сучасний стан української фантастичної прози (2013)
Бондаренко Л. - Наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження Миколи Куліша (2013)
Горболіс Л. - Про епістолярну ввічливість мовою науки (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічні особливості впровадження тренінгу "Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій", Терещенко К. В. (2012)
Філь О. А. - Розвиток конкурентоздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку (2012)
Блешмудт П. П. - Психологічні особливості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" (2012)
Бондарчук О. І. - Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Горбань Г. О. - Особливості проектування управлінських рішень як професійної дії (2012)
Грицук О. В. - Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології (2012)
Дектярьова Т. В. - Психологія безпеки: теорія питання (2012)
Задорожна О. М. - Аналіз критеріїв ефективності управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів (2012)
Іщук О. В. - Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів (2012)
Карамушка Л. М. - Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях, Вознюк А. В. (2012)
Карамушка Л. М. - Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки, Канівець Т. М. (2012)
Карамушка Л. М. - Тренінг "Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників", Фелькель Т. Г. (2012)
Корсакевич В. В. - Зміст та структура експериментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності (2012)
Ліплянська О. В. - Зміст, структура та ефективність тренінгу "Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях" (2012)
Охотницька К. Ю. - Розуміння персоналом державної служби зайнятості сутності відданості організації та основних умов її формування (2012)
Пастухова Т. І. - Аналіз ефективності тренінгу "Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації" (2012)
Карамушка Л. М. - Особливості вияву організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах, Радченко О. Б. (2012)
Самойленко Д. О. - Двопроцесна модель відданості організації (2012)
Тищенко Т. В. - Взаємоз’вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості (2012)
Галаган Л. В. - Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців (2012)
Карамушка Л. М. - Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх економічній соціалізації (2012)
Карамушка Л. М. - Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності, Гнускіна Г. В. (2012)
Карамушка Л. М. - Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності, Ходакевич О. Г. (2012)
Рудюк О. В. - Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у безробітних (2012)
Бондаренко Т. В. - Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей (2012)
Гончаренко Н. В. - Категорія здоров’я як предмет психологічного дослідження (2012)
Карамушка В. І. - Структура і формування екологічних компетентностей особистості (2012)
Кудусова Э. Н. - Формирование вариативности мышления студентов в процессе изучения психологии (2012)
Правдивець Н. О. - Програма розвитку професійної ідентичності в жінок-військовослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби (2012)
Рябчич Я. Є. - Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості (2012)
Францев А. Н. - Коннотативная причастность как инструмент формирования группового мнения, Михайлов В. В. (2012)
Харченко Д. М. - Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів (2012)
Шевякова Н. Л. - Індивідуально-особистісні детермінанти емоційно-вольової регуляції в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку (2012)
Щербина Л. Ф. - Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта (2012)
Щіпановська О. Р. - Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології (2012)
Карамушка Л. М. - ІII Польсько-український семінар "Інноваційні напрямки розвитку психології праці та організаційної психології в Польщі та Україні" (4 вересня 2012 року, м. Катовіце, Польща), Філь О. А., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Kożusznik B., Turska E., Polak J. (2012)
Карамушка Л. М. - Участь членів Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці у Міжнародній конференції з економічної психології (5-8 вересня 2012 року, м. Вроцлав, Польща), Креденцер О. В., Філь О. А. (2012)
Summaries (2012)
Гуренкова О. - Організаційно-методична модель формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту: результати експериментальної роботи (2011)
Закревська С. - Оцінка якості неформальної освіти: інноваційні методи та сучасні підходи (2011)
Зінченко С. - Основні аспекти неформальної та позаформальної правової освіти дорослих ув’язнених, Соболєва Т. (2011)
Носаченко І. - Організація самостійної роботи дорослих (на прикладі заочної форми навчання) (2011)
Опольська А. - Проблема розвитку та вдосконалення післядипломної освіти (2011)
Погоріла І. - Напрями екологічного виховання майбутніх лікарів при викладанні медичної біології, Романенко О. (2011)
Поясок Т. - Дистанційна освіта дорослих (2011)
Совгіра С. - Організація екологічних походів у навчально-виховному процесі університету (2011)
Соломаха С. - Андрагогічна модель організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Білобровко Т. - Неперервна освіта дорослих як важливий чинник розвитку особистості (2011)
Бугасова Н. - Шведська модель визнання результатів попереднього навчання серед іммігрантів (2011)
Десятов Т. - Неперервна освіти як проблема порівняльної педагогіки (2011)
Огієнко О. - Професійна підготовка вчителів загальноосвітніх шкіл у Великій Британії, Канаді та США: спільне та відмінне (2011)
Пулінець О. - Освіта дорослих в Австралії: реальність і майбутнє (2011)
Рубан Л. - Біографічне дослідження професійного становлення і розвитку американського педагога Джона Холта (1923-1985 рр.) (2011)
Сігаєва Л. - Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні на початку ХХІ століття (2011)
Чулкова Л. - Современные тенденции развития системы образования взрослых в Германии (2011)
Артеменко І. - Технологія створення електронного підручника для психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя економіки (2011)
Берекa В. - Професійно-педагогічна практика менеджерів освіти: основні принципи і технологія (2011)
Борисова Л. - Педагогічний такт і педагогічна майстерність керівника закладу освіти (2011)
Князська В. - Роль інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців перукарського мистецтва (2011)
Мільто Л. - Проблема формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки у ВНЗ (2011)
Поприткіна Д. - Наукова організація праці педагога професійної школи: теоретичний аспект (2011)
Федорчук Ф. - Особливості навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації (2011)
Щербак О. - Підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на андрагогічних засадах (2011)
Аніщенко О. - Історико-педагогічний аспект професійно-художньої освіти жінок у країнах Європи (2011)
Мірошниченко В. - Місце інтелектуальних традицій в pанньохристиянській європейській духовній культурі VІ століття (Віварій Кассіодора) (2011)
Самаріна С. - Професійна підготовка вчителів до формування дисциплінованої поведінки учнів (кінець ХІХ – початок ХХ століття (2011)
Цебрій І. - Роль наставника у виховній парадигмі Ісиодора Севільського (2011)
Скляренко Євген Тимофійович (2015)
Ненько Анатолий Михайлович (2015)
Костюк Анатолій Никифорович (2015)
Бублик Леонід Олександрович (2015)
Сташкевич Анатолій Трохимович (2015)
Мезенцев Андрій Олексійович (2015)
Цівина Сергій Антонович (2015)
Пам’яті Івченка Валерія Костянтиновича (2015)
Пам’яті Яременко Дмитрия Александровича (2015)
Панасюк Я. В. - Біохімічна характеристика посттравматичного репаративного остеогенезу при застосуванні наноаквахелатів металів, Корда М. М. (2015)
Уровський О. О. - Новітні аспекти лікування контрактури Дюпюітрена (2015)
Король С. О. - Використання сучасних методів спеціалізованого травматологічного лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток (IV рівень надання медичної допомоги), Беспаленко А. А. (2015)
Лакша А. М. - Лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями м’яких тканин кінцівок, Лось Д. В. (2015)
Гошко В. Ю. - Застосування апарату зовнішньої фіксації для інтраопераційної стабілізації і дистракції при корегувальних остеотоміях кісток та артродезах суглобів стопи, Герцен І. Г. (2015)
Гур’єв С. О. - Пошкодження ключиці у структурі полі травми, Цвях А. І. (2015)
Зеленецький І. Б. - Методологія діагностично-лікувальної тактики диспластичних синдромів кульшового суглоба, зумовлених спадковою схильністю (2015)
Кулева А. В. - Клінічна діагностика застарілих ушкоджень ахілового сухожилка, Турчин Е. А., Лябах А. П. (2015)
Бур’янов О. А. - Етапне хірургічне лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Лакша А. А. (2015)
Шимон В. М. - Лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку з урахуванням показників вітаміну Д3, Литвак В. В., Шимон М. В. (2015)
Хіміч О. М. - Транстібіальна ампутація у пацієнтів із облітеруючими ангіопатіями: техніка та показання, Білецький М. Й., Лябах А. П. (2015)
Турчин О. А. - Діагностика та хірургічне лікування невроми Мортона, Григоровська А. В., Вадзюк Н. С., Коструб О. О., Лябах А. П. (2015)
Магомедов С. - Влияние мезенхимальных стволовых клеток на показатели метаболизма соединительной ткани у экспериментальных животных, Коструб А. А., Блонский Р. И., Кравченко Е. Н. (2015)
Голюк Є. Л. - Прогнозування спастичного зміщення стегнової кістки у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, Філіпчук В. В., Кабацій М. С., Мельник М. В. (2015)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дорослих, Улещенко Д. В., Фіщенко Я. В., Мартиненко В. Г. (2015)
Фищенко Я. В. - Оценка результатов нехирургического лечения пациентов с поясничным спинальным стенозом на фоне дегенеративных деформаций поясничного отдела позвоночника, Перепечай О. А., Кравчук Л. Д. (2015)
Бур’янов О. А. - Роль препарату Хондроітин-Комплекс після кістково-пластичних операцій з приводу доброякісних пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток, Проценко В. В. (2015)
Чорний В. С. - Армований кістково-цементний остеосинтез в лікуванні метастатичних пухлин кісток кінцівок, Проценко В. В., Ільніцький О. В., Найдьонов О. І. (2015)
Бур’янов О. А. - Сучасна система відновного лікування та реабілітації хворих на псоріатичний артрит, Кваша В. П., Карнаух Ю. В., Майко О. В. (2015)
Бур’янов О. А. - Перший досвід ортопедичного лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, що отримують біологічну терапію, Пшеничний Т. Є., Костогриз О. А. (2015)
Страфун С. С. - Структурно-метаболічні зміни скелетних м’язів при травмуванні периферичного нерва, Гайович В. В., Макаренко О. М., Савосько С. І. (2015)
Деркач Р. В. - Надання першої медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату в ДТП у м. Києві, Тимочук В. В. (2015)
Страфун С. С. - Причини незадовільних результатів та помилки в лікуванні хворих з ушкодженнями хряща колінного суглоба, Костогриз О. А., Риган М. М., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2015)
Курінний І. М. - Мікрохірургічне заміщення ампутаційних дефектів пальців кисті при наслідках травм (2015)
Лоскутов А. Е. - Дифференцированный подход к остеотомии первой плюсневой кости при Hallux Valgus, Лоскутов О. А., Науменко А. Н. (2015)
Клапчук Ю. В. - Діагностична цінність СКТ-артрографії у хворих із кістоподібними утвореннями ділянки колінного суглобу, Бородай О. Л., Ясинський О. В. (2015)
Лакша А. М. - Деформационные свойства стержневых аппаратов внешней фиксации (2015)
Климовицкий В. Г. - Эндопротезирование при опухолях проксимального отдела бедра, Хайсам Мохаммад Юсеф Абу-Фардех, Ютовец Ю. Г., Власенко М. А. (2015)
Лоскутов О. А. - Использование метода подтаранного артроэреза у детей с плосковальгусной деформацией стопы, Фурманова К. С. (2015)
Бур’янов О. А. - Хірургічне лікування переломів голівки та шийки п’ясної кістки, Циганков М. А. (2015)
Філь А. Ю. - Комплексний підхід до лікування незрощених діафізарних переломів стегнової кістки, Дутка Ю., Філь Ю. Я., Сенюк Ю. І., Дутка Л. (2015)
Бур’янов О. А. - Оцінка ефективності комплексного хондропротекторного препарату Nemolix С3 в системі лікуванні хворих з ранніми стадіями остеоартроза, Омельченко Т. М. (2015)
Уліс Н. Є. - Рефлексотерапія у хворих з нейротрофічними вертеброгенними рефлекторними нейродистрофічними синдромами (2015)
Бур’янов О. А. - Застосування плейотропних ефектів статинів при лікуванні остеоартроза, Шемета О. О. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика осцеосцинтиграфії І рентгенологічного дослідження при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Шевченко О. Г. - Проблеми інвалідності у дітей внаслідок патології хребта (огляд літератури), Голубєва І. В., Корольков О. І. (2015)
Хіміон Л. В. - Немедикаментозне лікування остеоартриту: огляд сучасних рекомендацій (2015)
Шимон В. М. - Високоінтенсивне лазерне випромінювання для санації остеомієлітичної рани на фоні хронічного остеомієліту, Ковач В. В., Сливка Р. М. (2015)
Бур’янов О. А. - Досвід відкритої міні-Банкарт техніки оперативного лікування звичного вивиху плеча, Самусенко І. В., Даниленко І. В., Нечипорчук С. Л. (2015)
Самусенко І. В. - Хірургічне лікування переломів трубчастих кісток кисті в амбулаторних умовах, Рай Е. М., Мельник О. М. (2015)
Buryanov O. - Methodical development of sessions for training students: "Bone tumors”, Chorney V. (2015)
Лоскутов А. Е. - Пути усовершенствования практической подготовки врачей-интернов по специальности "Травматология и ортопедия”, Олейник А. Е., Синегубов Д. А. (2015)
Лоскутов А. Е. - Этапы подготовки научно-педагогических кадров по травматологии и ортопедии в современных условиях, Олейник А. Е., Синегубов Д. А. (2015)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Вогнепальні поранення верхніх та нижніх кінцівок", Комаров М. П., Лиходій В. В., Кваша В. П., Задніченко М.О., Самусенко І. В., Омельченко Т. М., Грек В. П., Соболевський Ю. Л., Чорний В. С. (2015)
Король П. А. - Диагностическая роль остеосцинтиграфии при ендопротезировании тазобедренных суставов, Ткаченко М. Н. (2015)
Калашніков А. В. - Застосування збагаченого тромбоцитами фібринового гелю для лікування переломів довгих кісток (експериментально-клінічне обґрунтування), Бруско А. Т., Панченко Л. М., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калішніков А. В. - Зміни у надп’ятково-гомілковому суглобі при натурному моделюванні ушкоджень малогомілкової кістки, Літун Ю. М., Шидловський М. С., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Калашніков А. В. - Порівняння ефективності блокуючого інтрамедулярного та кісткового остеосинтезу в лікуванні переломів кісток гомілки, Малик М. В., Літун Ю. М., Ставінський Ю. О., Вдовіченко К. В. (2015)
Міренков К. В. - Остеосинтез трикісточкових переломів (2015)
Перцов В. І. - Досвід викладання військової хірургії у Запорізькому мед університеті, Міренков К. В. (2015)
Корольков О. І. - Відновне лікування після корекції деформацій стоп у дітей, Кикош Г. В., Мельник В. В., Рахман П. М. (2015)
Малык М. В. - Фиксации малоберцовой кости при остеосинтезе большеберцовой кости. Когда это необходимо?, Калашников А. В., Ставинский Ю. О., Вдовиченко К. В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Єременко О. - Не відболить: чорнобильська нота української поезії, Гавриленко І. (2013)
Тодорюк С. - Західноукраїнський літературний дискурс національної ідентичності (на прикладі життя і творчості Костянтини Малицької) (2013)
Дятленко Т. - Майстер-клас як ефективна форма підвищення педагогічної майстерності вчителя (2013)
Зінченко Н. - Фольклорно-етнографічний нарис Анатолія Свидницького "Великдень у подолян": методичний аспект, Шкарупа А. (2013)
Аношкіна Г. - Моральна й політична оцінка історичного минулого в поемі "Великий льох" Тараса Шевченка (2013)
Бондаренко Н. - Художня інтерпретація проблеми української еліти в поемі Тараса Шевченка "І мертвим, і живим..." (2013)
Неживий О. - Луганець Микола Руденко — Герой України. До уроку позакласного читання "Українські письменники — лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка" (2013)
Жовталюк О. - Єдність світу природи і дитячої душі у творі "Гуси-лебеді летять" Михайла Стельмаха (2013)
Мовчан О. - Ідейно-художній зміст віршів М. Рильського "Ознаки весни", "Порада" (2013)
Баранчук О. - Історія, написана життям. Урок за оповіданням Анатолія Гая "Чорна рота" (2013)
Бабійчук Т. - Літературна вітальня з героями драматичних творів Лесі Українки (2013)
Коваленко Л. - Підготовка до написання твору за картиною художниці Катерини Білокур "Рідне поле". Урок розвитку зв'язного мовлення, Щербина Л. (2013)
Баята Л. - Вивчаємо словосполучення. 5 клас (2013)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури. Стаття третя (2013)
Романишина Н. - Формування професійно-творчих здібностей студентів як методична проблема (2013)
Вірші Мазуренко Олени (2013)
Мокляк В. М. - Основні етапи та напрями розвитку студентського самоврядування університетів України ХІХ – поч. ХХ ст. (2011)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічний вплив на формування управлінських умінь студентів (2011)
Белан Т. Г. - Особливості організації педагогічної практики на технологічному факультеті (2011)
Бєляєв С. Б. - Загальні характеристики педагогічної системи (2011)
Боченко О. В. - Луций Сенека про виховання та самовиховання (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського