Гапон Е. В. - Оновлена форма самостійної роботи студентів, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2011)
Горбунова Н. В. - Моніторинг готовності фахівців дошкільної освіти до організації словникової роботи в ДНЗ (2011)
Дзядевич Ю. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійного іміджу студентів мистецьких спеціальностей (2011)
Донцов А. В. - Проблеми підвищення якості виховного процесу вищого педагогічного навчального закладу (2011)
Єфремов С. В. - Роль лекціі у навчальному процесі вищої школи (2011)
Зінченко В. О. - Тенденції розробки моделі фахівця (2011)
Кобзар О. І. - Особливості недовільного запам’ятовування при навчанні англійської мови студентів немовних факультетів, Лєшньова Н. О. (2011)
Кравцова Л. О. - Mовленнева культура як соціально-педагогічна проблема, Манойло І. С. (2011)
Лазарєва Т. А. - Удосконалення змісту навчання з харчових продуктів майбутніх інженерів-технологів (2011)
Мокроменко О. В. - Розробка організаційно-педагогічних засад елементарної освіти у Великій Британії (1808-1833 рр.) (2011)
Нечепоренко М. В. - Педагогічна освіта як універсальна для фахівця усіх галузей знань (2011)
Павлова Л. В. - Роль гумору у взаємовідносинах "викладач – студент", Сергеєва О. А. (2011)
Петриченко Л. О. - Формування у майбутніх педагогів навичок практичної роботи з обдарованими учнями (2011)
Пилипенко Є. О. - Педагогічні умови формування готовності студентів до самоосвітньої діяльності (2011)
Пилипенко Є. О. - Самоосвіта як педагогічна проблема (2011)
Плохута Т. М. - Евристичне тестове завдання в діагностиці самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів (2011)
Попельнюх О. І. - Гуманістичні актуалітети вітчизняної педагогіки ІІ пол. ХІХ ст. (2011)
Птушка А. С. - Методика перекладу англійських текстів на українську мову та труднощі їх перекладу (2011)
Рассказова О. І. - Розвиток соціальності дітей з особливими потребами як результат практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів в інклюзивній школі (2011)
Рибінська Ю. А. - Принципи реалізації творчого навчання на факультетах іноземних мов (2011)
Рябовол Л. Т. - Організація, зміст та критерії оцінювання педагогічної практики майбутніх учителів правознавства (2011)
Тарасенко Н. В. - Соціальна вулична робота як форма організації педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів (2011)
Тарасенко Н. В. - До проблеми формування здорового способу життя підлітків (2011)
Упатова І. П. - Створення фахового освітнього простору як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти (2011)
Шведова Я. В. - Професійне становлення особисті студента вищого навчального закладу (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2013)
Токмань Г. - Докторська школа вченої-методиста, професора Ніли Йосипівни Волошиної (2013)
Дятленко Т. - Принцип неперервності літературної освіти у методичній спадщині професора Н.Й. Волошиної (2013)
Білоус Н. - Принципи формування шкільної програми з української літератури у висвітленні Ніли Волошиної (2013)
Лелюх І. - Внесок Ніли Волошиної в розвиток українського підручникотворення (2013)
Дига Н. - Вплив української літератури на національне самовиховання учнів в оцінці Н.Й. Волошиної, Ткачук М. (2013)
Бондаренко Л. - Професор Ніла Волошина про форми співробітництва учителів літератури та бібліотекарів (2013)
Чеховська Л. - Компетентнісно спрямований підхід у вивченні літератури як умова подолання відчуженості у навчанні (2013)
Соловйова Н. - Проблема формування умінь учнів розкривати психологічний аспект у характеристиці героїв літературного твору (2013)
Яценко Т. - Естетична спрямованість шкільного курсу української літератури (2013)
Ткачук Г. - Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність (2013)
Привалова С. - Сучасна шкільна літературна освіта: до проблеми вивчення мови художнього твору (2013)
Лінкевич Л. - Комплексне застосування технічних засобів навчання на уроках української літератури (2013)
Лаврусевич Н. - Із доброго подільського кореня. Уроки літератури рідного краю за творами Миколи Магери (2013)
Ткачук М. - Переяславські освітяни на Перших Волошинських читаннях (2013)
Логвіненко Н. - У світі художнього перекладу. Рецензія на навчальний посібник "Будівничі перекладацьких мостів" Ольги Куцевол (2013)
Гофайзен О. В. - Задачи тв колориметрии, Пилявский В. В. (2015)
Рудик В. Д. - Визначення та компенсація нестаціонарних часових похибок вимірювальних каналів (2015)
Вышинский В. А. - Физическое поле в вакууме (2015)
Устенко С. В. - О реализации ких-фильтров с использованием преобразования фурье-чебышева (2015)
Анахов П. В. - Вимірювання глибини водойми методом власних коливань, Анахова О. В. (2015)
Левченко Е. Г. - Использование дисперсионных резонаторов для измерения длин волн лазерного излучения (2015)
Куцевол О. М. - Діелектрометричний вологомір зерна (2015)
Осадчук В. С. - Микроэлектронный радиоизмерительный сенсор давления с частотным выходом, Осадчук А. В., Осадчук Я. А. (2015)
Троц А. А. - Метод контролю компонентного складу газових технологічних середовищ (2015)
Колобродов В. Г. - Метод вимірювання модуляційної передавальної функції камери з матричним приймачем випромінювання, Явдощак О. М. (2015)
Фесенко А. В. - Современное состояние оптической микроскопии для получения трехмерных изображений, Боровицкий В. Н. (2015)
Шаманський С. Й. - Розрахунок метрологічних характеристик лічильника стічних вод змінного перепаду тиску, Бойченко С. В. (2015)
Швачка А. И. - Оценка погрешности измерения внешних тепловых потерь при использовании в составе асу тп, Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю. (2015)
Федоряк М. М. - Прилад для вивчення температурних преферендумів членистоногих, Волошин В. Л., Браїловський В. В., Олексюк П. М. (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей несиметричного режиму трифазної системи із заземленою нейтраллю, Мельничук С. М., Кошкалда В. О. (2015)
Підченко С. К. - Цифровий синтез високостабільних коливань з термо- та віброкомпенсацією нестабільності кварцового опорного генератора, Таранчук А. А., Хоптинський Р. П. (2015)
Бортник Г. Г. - Метод аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів з додатковим шумоподібним сигналом, Стальченко О. В., Боярський К. О. (2015)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля з датчиком холла та частотним вихідним сигналом, Притула М. О., Коваль К. О., Осадчук Я. О. (2015)
Рябіченко А. В. - Дослідження динамічних процесів коливальних систем вимірювального контролю методом квадратур (2015)
Горященко К. Л. - Проблеми застосування фазового методу для визначення відстаней до пошкоджень в провідникових лініях (2015)
Іларіонов О. Є. - Лабораторний учбовий комплекс на основі стенду AVRLK-02, Іванчук М. М. (2015)
Бабчук С. М. - Вибір спеціалізованої комп’ютерної мережі для систем автоматизаціїї у вибухобезпечних зонах промислових підприємств (2015)
Городний А. В. - Об эффективности использования корректирующих кодов для запоминающих устройств с временной избыточностью, Корнейчук В. И. (2015)
Вяткин C. И. - Архитектура графических процессоров на базе функций, Романюк C. А., Павлов С. В., Дудник А. А. (2015)
Заболотна Н. І. - Діагностичне застосування систем орієнтаційної та фазової мюллер-матричної томографії у диференціації патології печінки пацюків (2015)
Падлецька Н. І. - Інформаційна технологія для ідентифікації зворотного гортанного нерва під час хірургічної операції на щитовидній залозі, Дивак М. П. (2015)
Злепко С. М. - Система для автоматизації обліку і кадрового супроводження військовозобов’язаних та первинного професійного відбору на службу в Збройні сили України, Костишин С. В., Павлов С. В., Коваль Л. Г., Тимчик С. В. (2015)
Тимчик С. В. - Інформаційна технологія моніторингу, підтримки прийняття рішень та ідентифікації здоров'я студента, Московко М. В., Злепко С. М., Лаугс O. Л. (2015)
Архирей М. В. - Застосування експертних оцінок для забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури, Булигіна О. В., Іванець О. Б., Кучеренко В. Л. (2015)
Петрук В. Г. - Аналіз сучасного стану оптичних засобів вимірювального контролю та діагностування параметрів біотканин на основі цифрової колориметрії, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Крот О. І., Моканюк О. І. (2015)
Петрук В. Г. - Метод та засіб цифрової колориметрії поверхневих пошкоджень біотканин для прикладних задач судово-медичної діагностики, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования толщины прослойки на демпфирующую способность трехслойных балок, Горященко С. Л. (2015)
Стайкуца С. В. - Динамічні аспекти інцидентів фізичної та інформаційної безпеки в системах охорони об’єктів (2015)
Ковалюк О. О. - Керування полімеризаційною колоною при виробництві різних марок продукту, Ковалюк Д. О., Чубаров П. М. (2015)
Михалевський Д. В. - Дослідження впливу руху абонентів на ефективну швидкість передачі інформації у мережах стандарту WI-FI, Гузь М. Д. (2015)
Толбатов А. В. - Метод моделювання сигналів контролю функціонування газотурбінної установки для розробки нових інформаційних технологій (2015)
Клещев Г. М. - Лазерные средства измерения активного контроля инструмента штампов холодной листовой штамповки, Биличенко А. Г., Клещев М. А., Клещев М. Г. (2015)
Рожновский М. В. - Обобщенная функциональная схема программного комплекса планирования сетей беспроводной связи (2015)
Проказа О. І. - Розрахунок перехідних процесів об’єктів третього порядку з запізненням методом квадратур (2015)
Рожновская И. Ю. - Исследование пропускной способности мімо-канала с поляризационным разнесением (2015)
Погромська Г. С. - Реалізація вільного програмного забезпечення засобами комплексного середовища розробки міжплатформових додатків QT, Христодоров О. В. (2015)
Василиу Е. В. - Схема криптографической защиты системы электронного голосования c использованием протоколов квантовой криптографии (2015)
Шиян А. А. - Модель створення автоматизованих систем управління технологічним процесом з використанням математичних операторів у інформаційному просторі, Яремчук Ю. Є., Нікіфорова Л. О., Касіяненко В. Х. (2015)
Кухарчук В. В. - Перетворювачі моменту інерції з двома ступенями вільності. метод двох резонансів, Ведмицький Ю. Г. (2015)
Левчук И. Л. - Идентификаций кинетических моделей ХТП с использованием нейросетевых технологий (2015)
Ошаровская Е. В. - Статистическое кодирование топологии сеток 3d изображений, Самусь Н. С. (2015)
Кучерук В. Ю. - Класифікація систем ідентифікації тварин для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм, Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Паламарчук Є. А. (2015)
Захарченко Н. В. - Таймерные сигнальные конструкции - как инструмент системы информационной безопасности, Корчинский В. В., Радзимовский Б. К., Горохов Ю. С. (2015)
Доктору технических наук Виталию Андреевичу Вышинскому 75-лет (2015)
Запрошення на конференцію ВОТТП №14 (2015) (2015)
Нечепоренко Л. С. - Науково-педагогічна діяльність студентів (2011)
Бєляєв С. Б. - Технологічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності (2011)
Білєр О. С. - Дидактичні аспекти використання аудіовізуальних засобів навчання у вищому навчальному закладі (2011)
Гапон Е. В. - Педагогічні умови розвитку мислення студентів, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2011)
Заря Л. О. - Суть і зміст методики формування інтересу до музики у молодших школярів з використанням мультимедійних технологій у процесі вивчення дисципліни "Mузика" (2011)
Зелюк В. В. - Основи моделювання соціальної, соціально-педагогічної та психологічної роботи в загальноосвітній школі (з позицій технологізації управління) (2011)
Копилова О. В. - Види письмових робіт як засіб контролю при навчанні мови іноземних студентів, Саніна Л. П. (2011)
Козир М. К. - Співпраця дошкільного навчального закладу та сімї у формуванні соціальної компетентності дитини, Смик А. І. (2011)
Кузнецова О. Ю. - Неперервна педагогічна освіта: британський досвід (2011)
Кравцова Л. О. - Методичні засади викладання російської мови, Манойло І. С. (2011)
Крехно Т. І. - Технології реалізації комунікативно-діяльнісного принципу лінгвістичної освіти (2011)
Лунячек В. Е. - Особливості процесу підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" до забезпечення якості освіти (2011)
Мащенко С. Г. - Виховання студентів засобами навчальної діяльності (2011)
Нечепоренко М. В. - Про структуру емоційно-вольової культури студентів класичних університетів (2011)
Осова О. О. - Науково-дослідна робота як важлива складова мовної підготовки студентів-філологів (2011)
Пилипенко Є. О. - Самовиховання студента як критерій його професійно-педагогічної культури (2011)
Польшина Ю. Ю. - Сутність, принципи та структура технології формування соціальних якостей молодших школярів (2011)
Пономарьова Г. Ф. - До питання розвитку демократизації управління вищою освітою в Україні, Степанець І. О. (2011)
Попельнюх О. І. - Гуманістична парадигма сучасного виховання в психолого-педагогічній детермінації (2011)
Ремзі І. В. - Розробка педагогічних технологій відбору дітей на етапі початкової підготовки у спортивному плаванні (2011)
Репко І. П. - Обґрунтування педагогічної проблеми становлення духовного досвіду особистості учнів (2011)
Упатова І. П. - Робочі зошити як засіб і спосіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ (2011)
Харківська А. А. - Дидактичний аспект управління інноваційним розвитком навчального процесу педагогічного ВНЗ (2011)
Чугрєєва Н. О. - Значення інноваційних процесів в управлінні вищим навчальним закладом (2011)
Шведова Я. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури студентів (2011)
Швецова Г. А. - ІКТ у навчальному процесі – проблеми та перспективи впровадження (2011)
Якушко Н. М. - Зміст підготовки вчителів у Німеччині (2011)
Наші автори (2011)
Болотнікова І. В. - Особливості професійного самоздійснення та самоактуалізації працівників профспілок (2014)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості прояву адаптаційних ресурсів особистості під впливом самооцінки (2014)
Войтович М. В. - Особливості професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти (2014)
Гуменюк Г. В. - Професійне самоздійснення вченого: постановка проблеми та алгоритм дослідження (2014)
Дзвоник Г. П. - Професійне самоздійснення менеджерів комерційних організацій (2014)
Дулова О. О. - Психологічні особливості становлення ціннісного ставлення до сім’ї у дітей, Проскурняк О. П. (2014)
Завадська Т. В. - Професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів (2014)
Завязкіна Н. В. - Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обґрунтуванні категорії обмеженої осудності (2014)
Кокун О. М. - Особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій (2014)
Корніяка О. М. - Емпіричне вивчення особливостей професійного самоздійснення викладача вищої школи, Лахтадир О. В., Гоменюк В. О. (2014)
Кружева Т. В. - Професійне самоздійснення: система понять (2014)
Малхазов О. Р. - Метод розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю (2014)
Мельник А. І. - Мотивація професійної діяльності вчителя в умовах роботи з гіперактивними молодшими школярами (2014)
Немеш О. М. - Психологічні основи інтернет-комунікації (2014)
Неурова А. Б. - Підходи до розуміння емоційної стійкості як наукове підґрунтя її визначення у фахівців з надзвичайних ситуацій (2014)
Панасенко Н. М. - Вплив синдрому емоційного вигорання на професійне самоздійснення лікаря (2014)
Панасенко Н. М. - Особливості розвитку професійних якостей у програмістів, Гомонюк В. О. (2014)
Петренко І. В. - Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі (2014)
Петрученко Н. М. - Формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами (2014)
Пилипенко Н. М. - Мотиваційні компоненти академічного консультування майбутніх фахівців (2014)
Савченко Т. Л. - Професійне самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів (2014)
Сердюк Л. З. - Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів, Соколюк А. О. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості ціннісних орієнтацій осіб, що зловживають комп’ютерними іграми (2014)
Шмаргун В. М. - Інтелектуальна компетентність особистості (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Legal hermeneutics and methodology of law (2014)
Манько М. - Значение принципа гуманности для защиты отдельных категорий лиц, местностей и зон по международному гуманитарному праву (2014)
Zubchenko N. - Philosophical legal grounds of the regulation of animal welfare in international and national law (2014)
Тыцкая Я. - Образовательные правоотношения как категория юриспруденции (2014)
Повар А. - Права ребенка в философско-правовом наследии С. И. Гессена (2014)
Пашина Н. - Легитимность власти как фактор политической индентификации украинских граждан (2014)
Варинский В. - Доверие как составляющая и предпосылка социального капитала (2014)
Алалыкина О. - Механизмы ротации политических элит в условиях демократического общества (2014)
Лазарев С. - Теория мобилизации ресурсов в рамках политического взаимодействия (2014)
Забелина И. - Понятие и основные черты военно-политических кризисов (2014)
Antipenko V. - International canon law: actual prognostics of the civilizational scope, Shirokova-Murarash O. (2014)
Фурдичко О. І. - Екологічні проблеми стану агросфери в контексті збалансованого розвитку природокористування в Україні (2015)
Никитюк Ю.А. - Еколого-економічний аналіз сучасного стану ринку лікарської рослинної сировини в Україні (2015)
Регуш Н. В. - Особливості розподілу діаметрів різновікових букових деревостанів південно-західного мегасхилу Українських Карпат, Каганяк Ю. Й. (2015)
Студінська Г. Я. - "Зелена економіка" як базовий чинник формування позитивного іміджу країни (2015)
Цвей Я. П. - Продуктивность сахарной свёклы в зависимости от применения удобрений, Власенко В.С. (2015)
Юрків Н. М. - Еколого-економічні засади формування стратегічного набору лісових підприємств (2015)
Bardyn O. Ya. - Methods of the enterprise cash flows optimization in the context of sustainable development (2015)
Піняга Н. О. - Підвищення ефективності державного впливу на формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Веремеєнко С. І. - Екологічна характеристика популяцій плітки звичайної (Rutilus rutilus L.) Хрінницького водосховища, Мосніцький В. О. (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на трансформацію фізико-хімічних показників і загального гумусу в сірому лісовому ґрунті, Кириченко А. В. (2015)
Ізюмова О. Г. - Вплив аеротехногенних емісій цементного виробництва на фільтраційні властивості ґрунту (2015)
Мельничук А. О. - Цикл вуглецю та азоту за різних систем удобрення в сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в Поліссі, Тараріко М. Ю. (2015)
Швиденко І. К. - Оцінка впливу системи удобрення на інтенсивність накопичення 137 Cs бульбами картоплі в умовах Житомирського Полісся (2015)
Корнілова Н. А. - Особливості ґрунтової післядії Leonurus Cardiaca L. та Hyssopus Officinalis L. на ріст деяких лікарських рослин (2015)
Чудовська В. А. - Механізм державного регулювання екобезпечного використання земельних ресурсів (2015)
Кошель А. О. - Ринкові принципи оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2015)
Височанська М. Я. - Пріоритети формування економічного механізму забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Боцула О. І. - Аналіз стану використання земель лісогосподарського призначення, Костюк У. З. (2015)
Богатирчук-Кривко С. К. - Оцінювання ефективності управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2015)
Чабанюк Я. В. - Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу виділення, Дмитрук О. М., Бунас А. А. (2015)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні підходи до раціонального використання забруднених земель для виробництва безпечної сільськогосподарської продукції, Абідов С. Т. (2015)
Томилина Т. В. - Влияние биологически активных веществ виноградной выжимки на со-стояние пародонта крыс с преднизолоновым иммунодефицитом, Скидан К. В., Левицкий А. П. (2014)
Столяр В. Г. - Гістологічне дослідження ясен щурів з преднізолоновим пародонтитом після аплікацій полівалентного орального гелю (2014)
Трояненко Л. Н. - Сравнительная оценка лечебно-профилактического действия зубных паст на модели пародонтита у крыс, Чумакова Ю. Г. (2014)
Мрочко О. І. - Розвиток запально-дистрофічних та дисбіотичних процесів в паро-донті за умов інгаляції спирта та їх профілактика квертуліном, Заболотний Т. Д., Левицький А. П. (2014)
Сухина И. С. - Развитие воспаления в тканях полости рта больных ра-ком молочной железы после адъювантной химиотерапии, Томилина Т. В., Соколова И. И., Насонова А. Н. (2014)
Дроник И. И. - Клинико-диагностические и этиологические особенности хронического генерализованного пародонтита с гнойными очагами в пародонте (2014)
Макаренко М. В. - Динаміка біохімічних показників ротової рідини після застосування озонотерапії у пацієнтів молодого віку з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом (2014)
Мащенко И. С. - Лечение быстропрогрессирующего генерализованного пародонтита у больных с лекарственной устойчивостью к медикаментозной терапии, Гударьян А. А., Дорогина А. С. (2014)
Струк В. И. - Показатели цитокиновой системы как маркеры доклинической стадии гене-рализованного пародонтита у больных катаральным гингивитом, Ватаманюк Н. В. (2014)
Шостенко А. А. - Характеристика секреторного иммунитета и методы его коррекции у больных с различным проявлением генерализованного катарального гингивита (2014)
Лавровская Я. А. - Состояние воспаления и дисбиоза в полости рта у больных хро-ническим панкреатитом после приема антидисбиотических препаратов, Романенко И. Г., Левицкий А. П. (2014)
Глазунов О. А. - Математическое моделирование влияния общесоматической патологии на стоматологический статус у горнорабочих (2014)
Гударьян А. А. - Системный подход к профилактике и лечению дентального периимплантита при выявлении факторов риска его возникновения (2014)
Любченко А. В. - Отдаленные результаты лечения больных с костно-деструктивной патологией височно-нижнечелюстного сустава (2014)
Гударьян А. А. - Иммунологические и микробиологические особенности послеоперационных воспалительных осложнений челюстно-лицевой области (2014)
Самойленко И. А. - Предоперационная подготовка больных с генерализованным пародонтитом к дентальной имплантации (2014)
Мащенко И. С. - Возможность применения непосредственной имплантации с аугмента-цией кости и немедленной нагрузки в реабилитации пациентов с генерализованным пародонтитом, Гударьян А. А., Ширинкин С. В. (2014)
Мащенко И. С. - Эффективность HELBO – терапии в профилактике и лечении посттравматического остеомиелита у больных с переломами нижней челюсти, Гударьян А. А., Идашкина Н. Г., Юнкин Я. О. (2014)
Гулюк А. Г. - Хирургическое устранение дефектов челюстей у больных генерализованным пародонтитом, Лепский В. В. (2014)
Гударьян А. А. - Эффективность местного дифференцированного использования мембран при лечении генерализованного пародонтита у больных сахарным диабетом 2 типа, Шандыба С. И. (2014)
Жуков К. В. - Изменение свойств поверхности съемных пластиночных протезов, изготовленных из акриловых пластмасс (2014)
Стоян Е. Ю. - Дифференцированный подход к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, Соколова И. И., Романова Ю. Г., Перешивайлова И. А. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення (частина 1), Мартиць Ю. М. (2014)
Самойленко В. А. - Причины, значение и роль воспалительных осложнений, возникающих в тканях пародонта при ис-пользовании брекет-систем (2014)
Боднарук Ю. Б. - Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Волченко Н. В. - Особенности гигиены полости рта у детей, обучающихся по различным школьным программам, Соколова И. И. (2014)
Рейзвих О. Э. - Стоматологическая заболеваемость детей школьного возраста г. Ильичевск, Шнайдер С. А., Падун Е. Б. (2014)
Поліщук Т. В. - Характеристика ураженості карієсом дітей та підлітків, Труфанова В. П., Падалка А. І., Шешукова О. В. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Реформування політики кадрового забезпечення та стоматологічного напрямку надання медичної допомоги населенню України, Жуков К. В. (2014)
Диева Т. В. - Сравнительная характеристика эффективности использования методики дифференцированного назначения пациентов на стоматологический ортопедический прием (2014)
Деньга О. В. - Структура стоматологической заболеваемости у детей с детским церебральным пара-личом, Сергиенко О. П. (2014)
Максименко С. Д. - Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології (2015)
Абсалямова Л. М. - Психологічна структура і зміст "Я-тілесного" (рос. мова) (2015)
Бабаян Ю. О. - Тендерні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці, Скачко І. В. (2015)
Баркасі В. В. - Психолого-педагогічний підхід до змішаного навчання як способу викладання іноземних мов (англ. мова), Філіпп'єва Т. І. (2015)
Бацилєва О. В. - Особливості харчової поведінки як складової здорового способу життя сучасної молоді (2015)
Бондар К. В. - Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки (2015)
Варава Л.А. - Особливості виникнення переживання почуття щастя у дошкільному віці (2015)
Василенко Я. О. - Обґрунтування та характеристика програми розвитку феноменів - "Я" тілесного у підлітковому віці (2015)
Воропаєв Є. П. - Рухова хвиля в артистичній практиці (рос. мова) (2015)
Гальцева Т. О. - Вплив соціально-психологічних особливостей безробітних на готовність до професійного навчання (перенавчання) (2015)
Генералова О. М. - Функціонування мнемічних властивостей студентів вищого навчального закладу у ситуації емоційної напруги (2015)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення, Копилов О. М. (2015)
Доцевич Т. І. - Компетентністний підхід до педагогічної діяльності викладача вишу (2015)
Євдокимова Н. О. - Ціннісні орієнтації студентів технічних спеціальностей (2015)
Євдокимова Н. О. - Вплив правосвідомості старших підлітків на рівень агресивності, Бартошук М. М. (2015)
Євдокимова Н. О. - Вплив тривожності старшокласників на оцінку ними якості їх життя, Тимців М. М. (2015)
Євдокимова Н. О. - Подолання дезадаптації студентів при злитті вищих навчальних закладів, Партенадзе О. В, гуров А. Є. (2015)
Кахно І. В. - Особистісний розвиток студентів-лікарів у професіогенезі (англ. мова) (2015)
Кашекова О. П. - Сутність консультативної стратегії у діяльності психолога (2015)
Козлов О. В. - Культурно-специфічні моделі психологічного здоров'я (2015)
Кривопишина О. А. - Особливості рефексивної самореалізації творчої особистості в юності (2015)
Лановенко I.I. - Безпека як складова вибору способу життя сучасною молоддю (2015)
Літуш Є. В. - Самооцінка у структурі професійної компетентності майбутніх економістів (2015)
Литвиненко І. С - Особливості психологічної допомоги молодшим школярам зі Сходу України, які пережили психотравму, Данілова О. В. (2015)
Матвієнко О. В. - Формування життєвого сценарію молоді (2015)
Михальченко Н. В. - Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії молодшого школяра (2015)
Мосьпан М. О. - Діагностика психічних станів та способів саморегуляції студентів та вчителів у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Мухіна Л. М. - Теоретико-методологічні підходи до розгляду поняття конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності викладача (2015)
Нікітіна О. П. - Передумови розробки тренінгової програми "психологія фінансового успіху" для осіб раннього дорослого віку (2015)
Носко Л. А. - Рефлексія як особлива психічна реальність (2015)
Олійник О. О. - Інформаційна культура як складова професіоналізму викладача культурології (2015)
Онуфрієва Л. А. - Аналіз понять мотиву і мотивації у сучасних дослідженнях (англ. мова) (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні складові професійної мобільності особистості (2015)
Просандєєва Л.Є. - Психолого-педагогічні умови становлення автономності особистості (2015)
Рудюк О. В. - Психологічне обґрунтування концепту "криза зайнятості" в аспекті аналізу проблеми безробіття (2015)
Сердюк Л. З. - Самотворення особистості як цілісний само детермінований феномен (2015)
Турбан В. В. - Етична свідомість: психологічна феменологія і досвід концептуалізації (2015)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація у структурі мотиваційної сфери особистості студентів (2015)
Худякова В. І. - Гендерні особливості соціальної перцепції в управлінській діяльності керівника закладу освіти (2015)
Царькова О. В. - Психодіагностичні методи дослідження особливостей переживання почуття провини батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами (2015)
Царькова О. В. - Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності, Радченко С. В. (2015)
Чиханцова О. А. - Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами (2015)
Швалб Ю. М. - Психологічні моделі соціалізації особистості (2015)
Шевяков О. В. - Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах металургійного виробництва, Маркова І. В. (2015)
Шелег Л. С. - Можливості психологічного супроводження емоційних станів працівників органів внутрішніх справ, що спричинюють психосоматичні розлади (2015)
Шилова Н. І. - Вплив конкретизації цілей у підлітків у процесі оволодіння туристичною діяльністю (2015)
Шугурова Т. Л. - Дозвіллєва сутність добровольчої діяльності особистості (2015)
Дубок І. П. - Історичний досвід державно-приватного партнерства (2014)
Тараненко О. П. - Сучасні заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель (2014)
Щербина С. В. - Інституціональні засади державного управління аграрним сектором України в контексті євроінтеграції (2014)
Слюсарчук О. П. - Застосування принципів сталого розвитку в державному управлінні рекреаційно-туристичною сферою (2014)
Найда І. В. - Організаційний механізм забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів (2014)
Обозна О. М. - Розвиток фізичної культури і спорту як важливий напрям державної політики України щодо забезпечення здоров’я громадян (2014)
Мудрак Л. М. - Конвергентні медіа як об’єкт державного регулювання: досвід ЄС (2014)
Супрун М. О. - Психолого-педагогічний компонент підготовки фахівця в галузі державного управління (2014)
Марушевський Г. Б. - Інтегрована політика для збалансованого розвитку (2014)
Романюк О. П. - Нормативно-правове регулювання функції державного нагляду (контролю) у сфері комунальних послуг (2014)
Трегуб О. В. - Становлення комп’ютерної освіти як чинник розвитку інформаційної культури педагога (2014)
Недєлкова О. Г. - Соціальні функції освіти та особливості їх реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах, Покидько О. А. (2014)
Радецька І. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності випускника сучасної профільної школи (2014)
Акіншина О. А. - Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини в шкільні роки, Санталова К. І. (2014)
Гергель А. С. - Використання інтерактивних технологій у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, Делійовська Н. А. (2014)
Одайник С. Ф. - Використання мережевих технологій у навчанні біології, Тетерюк Л. І. (2014)
Христич А. М. - Науково-експериментальна діяльність у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (2014)
Щербина Ж. Ф. - Управління процесом упровадження здоров'язбере-жувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Азмєєва С. Е. - Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога, Мовчан Н. А. (2014)
Баденко І. В. - Використання інтерактивних форм роботи з педагогами дошкільного закладу (2014)
Гатилова Т. Н. - Профилактика нарушений чтения и письма при обучении грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (2014)
Євдакова А. А. - Формування лексичної компетентності в дітей із загальним недорозвитком мовлення (2014)
Живіріхіна Л. А. - Формування екологічної компетентності дошкільників (2014)
Кіхтенко С. С. - Життєве самовизначення молодої людини на прикладі вивчення професії (2014)
Костик С. А. - Особливості логопедичної роботи при формуванні звуковимови в дітей з аномаліями зубощелепної системи (2014)
Потапенко Л. В. - Розвиток критичного мислення учнів та вчителів (2014)
Ріпка А. Й. - Формування й розвиток професійної компетентності вчителя в сучасних умовах (2014)
Харченко О. М. - Психологічні аспекти міжособистісного спілкування "викладач – студент" (2014)
Щур О. А. - Реалізація наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланкою в умовах НВК (2014)
Юрченко Н. В. - Формування інформаційної культури педагогічного колективу, Божкевич С. П. (2014)
Азовська Н. В. - Формування лексичної компетентності в молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення засобами ігрової діяльності, Бережна В. В. (2014)
Войцеховська Л. П. - Медіаосвіта на уроках світової літератури (2014)
Голенок Л. П. - Ситуативно-рольові прийоми навчання іншомовного говоріння на прикладі навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк (2014)
Eдемова Г. С. - Використання мультимедійних засобів під час розвитку у школярів навичок іншомовного спілкування (2014)
Каленська Л. П. - Особливості розвитку мовлення розумово відсталих школярів, Оржаховська Л. С. (2014)
Коваленко А. В. - Формирование познавательного интереса у учащихся с умственной отсталостью в процессе обучения (2014)
Липко І. В. - Особливості формування мовленнєвих навичок у дітей із помірною розумовою відсталістю, Пулінець Т. Г. (2014)
Руда Г. О. - Особливості ґендерного виховання в умовах спеціальної школи, Бєлєхова Н. В. (2014)
Шустваль Н. М. - Навчання іншомовного спілкування молодших школярів на уроках англійської мови, Кольцова Г. В. (2014)
Вовченко Т. Б. - Роль учителя іноземної мови щодо організації роботи з розвитку додаткового освітнього мовного середовища (2014)
Кабанов О. О. - Підвищення ефективності використання методу колового тренування на уроках фізичної культури (2014)
Крилова О. П. - Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів (2014)
Крюкова Л. М. - Использование ролевых игр на уроках английского языка в начальной школе с применением новых средств обучения (2014)
Супрун Т. П. - Залучення особистості до соціального та духовного розвитку на уроках української мови і літератури (2014)
Тарабанова Я. В. - Ситуативні завдання як засіб соціалізації учнів на уроках української мови (2014)
Хоменко Л. М. - Використання автентичих матеріалів у формуванні мовленнєвої компетенції учнів в умовах спеціалізованої школи (2014)
Волинець О. П. - Психологічний супровід дітей дошкільного віку з різними формами ЗПР, Кузьміна О. А. (2014)
Воскова І. В. - Сучасні підходи до управління персоналом в освіті: психологічні аспекти (2014)
Нечитайло В. П. - Побудова індивідуальної траєкторії розвитку молодших школярів у ході профорієнтаційної роботи в сільській школі (2014)
Огурцова С. А. - Особенности развития, обучения и воспитания леворуких детей, Белова И. Ю. (2014)
Павловська Л. О. - Формування навичок безпечної поведінки у підлітків та молоді в умовах "Клініки, дружньої до молоді", Крамаренко Н. І. (2014)
Саніна Н. С. - Робота психолога ДНЗ з підвищення психологічної компетентності вихователя (2014)
Темрякович Н. Б. - Психологічний супровід інтегровано-бінарних уроків-проектів (2014)
Галах В. В. - Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні (2014)
Кавуньова A. A. - Козацькому роду нема переводу. Династія Голобородьків (2014)
Кузьменко В. В. - Невичерпність творчої особистості: роздуми про десятитомне видання професора Г. М. Сагач (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Бараненкова Н. А. - Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної лексики науково-технічного стилю, Литвин С. В. (2014)
Дзикович О. В. - Мовленнєві засоби зближення із телеглядачем у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Зайченко Ю. О. - Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних мовних рівнях (2014)
Казарин В. П. - Драма взаимоотношений А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева в зеркале стихотворения "Вижу выцветший флаг над таможней…" (Опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Моісєєва Н. О. - Аксіологічність – категорія текстової оцінної модальності (2014)
Бецько О.С. - Європейські концепції планування заняття: формулювання навчальних цілей (2014)
Богуш А. М. - Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів, Ковтун О.В. (2014)
Вадаська С. В. - Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Гавриленко К. М. - Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти (2014)
Галацин К. О. - Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ, Фещук А. М. (2014)
Дроздович Н. Ю. - Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ (2014)
Лавриш Ю. Е. - Інтеграція блог-технології у процес викладання іноземної мови (2014)
Литвин С.В. - Навчання написання резюме з питань наукового дослідження, Светенок Л. К. (2014)
Нікітіна Н. С. - Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2014)
Шалова Н. С. - Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів (2014)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения трудовых энерго и ресурсозатрат при подготовке блоков к очистным работам, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2014)
Маланчук Є. З. - Експериментальні дослідження закономірностей розподілу самородної міді за класами крупності на Рафалівському базальтовому кар’єрі (2014)
Фролов О. О. - Формування ефективних режимів детонаційних енергетичних потоків при багатоточковому ініціюванні свердловинних зарядів (2014)
Швагер Н. Ю. - Рекомендації щодо набору індивідуального медичного спорядження громадян у зонах конфліктів та для повсякденного життя, Домнічев М. В., Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2014)
Харин С. А. - Автоматизация исследования влияния факторов проходческого цикла на темпы сооружения выработок в крепких породах (2014)
Сінчук О. М. - Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового керування, Осадчук Ю. Г., Козакевич І. А. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Куліковська О. Є. - Аналіз геодезичного забезпечення території Криворізького регіону (2014)
Суртаєв В. В. - Перспективи розвитку галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2014)
Єфіменко В. І. - Експериментальні дослідженя несучої здатності залізобетонних балок відновлених полімербетонними ремонтними сумішами, Чирва В. М., Савченко А. А., Сухан О. П., Гришковець Т. Ю., Возіян І. О., Наумова М. О. (2014)
Назимко В. В. - Аналіз відповідності програми розвитку гірничих робіт вугільної шахти проектно-орієнтованому стилю управління, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М., Ареф’єв Є. М. (2014)
Драбчук А. М. - Перспективи модернізації уловлювачів конвеєрних стрічок через впровадження інноваційних технологій у процес транспортування сипучих матеріалів, Калінічнко Ю. П. (2014)
Суртаєв В. В. - Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом (2014)
Моркун В. С. - Анализ методов управления параметрами газовой фазы пульпы в процессе флотации, Пикильняк А. В., Бережной Н. Н., Назимко Е. И. (2014)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні (2014)
Степанкіна І. Б. - Удосконалення взаємодії кар’єрного транспорту (2014)
Рудь Ю. С. - Моделирование процесса разрушения кристаллических горных пород машинами ударного действия, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2014)
Михайлів В. І. - Критичний аналіз засобів та методів захисту інформації в хмарних системах зберігання даних (2014)
Моркун В. С. - Формирование робастного автоматизированного управления замкнутым циклом измельчения на основе H-нормы, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2014)
Микитин О. В. - Характеристика цифрового датчика температури DS18B20 фірми "Dallas Semiconductor" та дослідження його точності (2014)
Лобова К. В. - Аналіз і класифікація каналів зв'язку для АСУТП бурових верстатів, Лобов В. Й. (2014)
Почужевский О. Д. - Сравнительная оценка технологий очистки конвейерных лент, Арефьев Е. М. (2014)
Хорольский В. П. - Інтелектуальна система управління електроспоживанням дробарної фабрики, Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2014)
Пироженко А. В. - Основа опори без застосування інвентарних вантажів для високовольтних пересувних внутрішньокар'єрних ліній електропередач, Пироженко Т. В. (2014)
Бурнасов П. В. - Критерії оптимальності задачі складання розкладу занять в системі управління ресурсами як підсистеми АСУ ВИШУ (2014)
Лобов В. Й. - Адаптивне керування процесом нарізання борозни сошником сівалки (2014)
Рудь Ю. С. - Расчет спектров поглощения и рассеяния света наночастицами магния, Радченко И .С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2014)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2014)
Моркун В. С. - Розробка алгоритму формування узгодженого керування швидкостями робочих валків обтискної кліті блюмінга з визначенням пробуксовок, Харламенко В. Ю. (2014)
Азарян А. А. - Aнализ средств и методов контроля качества железорудного сырья на этапе подготовке руды к обогащению, Швец Д. В. (2014)
Сидоренко В. Д. - Опрацювання даних лазерного 3d-сканування з використанням комплексних програми, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Здещиц В. М. - Методи та засоби дослідження геомеханічних процесів у гірському масиві, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Ibrahima Bah - Strategie de recherche scientifique du departement de Genie industriel et maintenance de l’institut polytechnique de l’universite Gamal Abdel Nasser de Conakry, Pozdnyakov V., Stupnik N. I, Kalinichenko V. О., Kalinichenko О. V. (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения офлюсованного окускованного материала для доменной плавки с повышенным содержанием железа, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Лапшина Д. О. - Нормалізація мікроклімату в підземних камерах шахт з працюючим обладнанням (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения сырых окатышей с закатанным внутрь твердым топливом, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Афанас’єв В. Д. - Дослідження накопичувального впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працівників підземного Кривбассу, Гненна О. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності управління охороною праці на підприємствах у гірництві, Гурін А. О., Лапшин О. О., Радіоненко Б. М. (2014)
Барановская М. Л. - Математическое моделирование переходных процессов при ОЗЗ в распределительных сетях 6-35 кВ, Тытюк В. К. (2014)
Палійчук О. В. - Оцінка стану гірських порід на територіях гірничопромислових комплексів (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2013)
Голобородько Я. - Українська література як філософія відкриття. Рефлексії над новим романом Михайла Слабошпицького — лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2013)
Братко В. - Культурологічний аспект вивчення ліричних творів Тараса Шевченка. 5 клас (2013)
Маншина А. - Тарас Шевченко і Поділля. Усний журнал (2013)
Бурко О. - Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії (2013)
Бабійчук Т. - Відеофрагменти як засіб патріотичного виховання. Позакласна робота з української літератури (2013)
Гричаник Н. - Структура і функції навчальної книги з літератури (2013)
Шульган В. - Модель підручника нового покоління в методичних поглядах Н.Й. Волошиної (2013)
Охріменко Н. - Урок за поемою М. Вороного "Євшан-зілля" (2013)
Гаврилюк О. - "Я (Романтика)" Миколи Хвильового — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком (2013)
Прядка Н. - Вивчаємо поезію Миколи Вінграновського "Бабунин дощ", Шулешко Г. (2013)
Неживий О. - До вивчення життєпису Бориса Грінченка: урок — драматичне дійство (2013)
Бондаренко Л. - Ігровий майданчик на уроках української літератури. 5 клас (2013)
Логвіненко Н. - Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури (2013)
Паламар С. - Розвиток літературних компетенцій п'ятикласників у процесі вивчення фольклорної казки (2013)
Парфенюк О. - Шоу "Я люблю Україну!", Борейчук С. (2013)
Овдійчук Л. - Науковці-філологи, педагоги, письменники, бібліотекарі, діти — разом, або Час, Місце і Простір змінити можна (нотатки про IV Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" у Рівному) (2013)
Титул, зміст (2013)
Семеног О. - Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної (2013)
Жила С. - "Майстер творення світів”. Вивчення епопеї Володимира Дрозда "Листя землі” у вищій школі (2013)
Кремінь Т. - Віршований дискурс новітньої української літератури Дмитра Кременя (2013)
Шуляр В. - Вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час лабораторного заняття у старшій профільній школі (2013)
Братко В. - Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті (2013)
Дига Н. - Біографічна модифікація принципу діалогізму в методиці навчання української літератури (2013)
Галушко М. - Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури (2013)
Черненко В. - Ідейно-художня цінність поезії Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати”. 5 клас (2013)
Марусин Г. - Образи руських князів і Ярославни в "Слові о полку Ігоревім”. 8 клас (2013)
Мартинюк І. - Планування уроків української літератури у 5 класі. Уроки 3–8, Крат Н., Паламарчук Н., Стасюк С. (2013)
Бабійчук Т. - Читацька конференція за романом "Зоряний Корсар” Олеся Бердника в педагогічному коледжі (2013)
Від редактора (2015)
Скирда В. В. - Археологічна наука в Харківському університеті, Шрамко І. Б. (2015)
Ручинская О. А. - Древняя история и античная археология в Харьковском университете, Сергеев И. П. (2015)
Сорочан С. Б. - Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета, Домановский А. Н. (2015)
Миколенко Д. В. - Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового та новітнього часу на історичному факультеті (2015)
Станчев М. Г. - Сходознавчі дослідження на кафедрі нової та новітньої історії ХНУ, О. І., Чувпило О. О. (2015)
Журавльов Д. В. - Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень (2015)
Наумов С. О. - Українознавчі студії в "непрофільних" підрозділах історичного факультету (2015)
Духопельников В. М. - Русистика на историческом факультете (2015)
Кісельова Ю. А. - Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету (2015)
Іващенко В. Ю. - Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету, Красько О. І. (2015)
Павлова О. Г. - Музеєзнавство, мистецтвознавство та пам’яткознавство на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна, Куделко С. М. (2015)
Безкровний Ю. О. - Анкета журналу "Украинская жизнь" з національного питання (2015)
Бондаренко Г. А. - Організаційні аспекти функціонування православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.) (2015)
Лиман С. И. - История средних веков в творчестве профессора Императорского Харьковского университета Ильи Фёдоровича Тимковского (1773–1853) (2015)
Мизгін К. В. - До питання критики нумізматичних джерел (на прикладі вивчення знахідок античних монет на території Східноєвропейського Барбарикуму) (2015)
Буйнов Ю. В. - Погребения женщин в курганах скифского времени северскодонецкой Лесостепи: палеосоциологический анализ, Гречко Д. С. (2015)
Ващук Л. В. - Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа (2015)
Димидюк Д. А. - Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639-658) (2015)
Сайко М. М. - Кредитні документи банкірів античного Риму (розписки, іпотечні угоди, договори товариства) (2015)
Фомин М. В. - О культе местночтимых святых в ранневизантийском Херсоне (2015)
Янко А. Л. - До інтерпретації етруського напису з Риму (REE 47/29) (2015)
Гребень Е. А. - Партизанское движение в Беларуси в документах коллаборационной администрации (2015)
Долід В. В. - Залізничне будівництво як фактор активізації трудової мобільності у британських африканських колоніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ковбасюк С. А. - "Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. (2015)
Посохова Л. Ю. - Еволюція стратегій виховання дітей козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в XVIII ст. (2015)
Mykolenko D. V. - Stefan Stambolov and "stambolovists" in the opposition to the Government of Konstantin Stoilov (1894–1895) (2015)
Посохов С. І. - Нова книга в факультетській серії меморіальних видань (Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : Биобиблиография. Воспоминания / сост. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова ; науч. ред. С. Ю. Страшнюк ; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 64 с.). (2015)
Чорний Д. М. - Рецензія (на монографію В. В. Калініченко На зламі епох: земельна громада в Наддніпрянській Україні (1917–1930 рр.) : Монографія / В. В. Калініченко. – Х.: ХДАК, Видавець Савчук О. О., 2013. – 635 с.) (2015)
Робак І. Ю. - Історіографічні образи В. Н. Каразіна (Рец. на кн.: В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали / уклад. О. І. Вовк, С. М. Куделко; наук. ред. проф. С. І. Посохов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 272 с.) (2015)
Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2014 р. (2015)
Хроніка подій на історичному факультеті (2015)
Публікації співробітників історичного факультету за 2014 р. (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу цитограм ясен хворих на генералізований пародонтит (2015)
Ковтун Н. Я. - Морфологічні механізми розвитку каріозного процесу пришийкової ділянки малих кутніх зубів, Гнатюк М. С. (2015)
Мачоган В. Р. - Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематологічні показники крові тварин, Пудяк В. Є., Мачоган Р. Р. (2015)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни пародонта щурів при моделюванні гіпореактивності організму (2015)
Мельничук Г. М. - Альтернативні немедикаментозні методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та протипоказання до використання, Личковська О. Л. (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Оцінка стану молярів після терапевтичного лікування у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та комп’ютерної томографії (2015)
Остапко О. І. - Взаємозв’язок хімічного складу емалі та стану твердих тканин постійних зубів у дітей, які постійно мешкають в умовах низького рівня сумарного забруднення довкілля (2015)
Мисула Н. І. - Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом, Авдєєв О. В. (2015)
Якимець М. М. - Кількісна оцінка ремоделювання судин пародонта в динаміці експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (2015)
Лабій Ю. А. - Взаємозв’язок системної гіпоплазії емалі із загальносоматичними захворюваннями у дітей, на які впливають різні екопатогени, Мельничук Г. М. (2015)
Слобода М. Т. - Фактори вірулентності пародонтопатогенної мікрофлори як етіопатогенний фактор розвитку пародонтиту та гінгівіту в осіб молодого віку (2015)
Швець І. Є. - Саногенетично-патогенетичний потенціал ротової рідини та інтрагастрального середовища залежно від обсіменіння Helicobacter pylori у пацієнтів із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту, Виноградова О. М., Дутко Г. З. (2015)
Лучинський М. А. - Оцінка стану вегетативної нервової системи у пацієнтів з одонтогенними запальними процесами на фоні хвороб шлунково-кишкового тракту з помірним ступенем тривоги, Ястремський В. М. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Перекисний гемоліз еритроцитів як прояв оксидаційного стресу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом та ускладненням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2015)
Федірко Г. В. - Сучасне уявлення про механізм регенерації нижньої щелепи в умовах політравми (2015)
Скакун Л. М. - Удосконалення способу лікування одонтогенних верхньощелепних синуситів (2015)
Кузняк Н. Б. - Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології, Бойцанюк С. І., Суховолець І. О. (2015)
Крижановський А. Є. - Результати клінічної апробації повного знімного протеза з тришаровим базисом за даними лазерної доплерівської флоуметрії (2015)
Соколова І. І. - Динаміка зміни стану твердих тканин зубів у дітей з уродженою глухотою під дією лікувально-профілактичних заходів, Прокопова М. В. (2015)
Хоменко Л. О. - Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу, Сороченко Г. В. (2015)
Олуйко В. М. - Деякі проблеми українського парламентаризму (2015)
Івановська А. М. - До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади (2015)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі, Гопкін П. В. (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Реформування системи виконання рішень юрисдикційних органів України (2015)
Посикалюк О. О. - До питання про поняття юридичної особи публічного права (2015)
Піцикевич В. В. - Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України у ХХ — на початку ХХІ століть (2015)
Паракуда І. В. - Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспект (2015)
Чудик-Білоусова Н. І. - Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні (2015)
Андрушко А. В. - "Баланс інтересів”: експлікація поняття в контексті трудового права (2015)
Домбровський С. Ф. - Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптація до законодавства Європейського Союзу, Тараненко Л. С. (2015)
Ніщимна С. О. - Сутність окремих внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю (2015)
Пунда О. О. - Правові засади здійснення відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України, Царенко В. І., Жданова В. П. (2015)
Пахомова І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інформаційних відносин у сфері державної служби України (2015)
Крупко Я. М. - Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами (2015)
Зоря О. В. - Досвід окремих країн Балтійського регіону у сфері організаційно-правового забезпечення протидії корупції (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінальна відповідальність княжої дружини за Руською Правдою: злочини та покарання (2015)
Захарчук В. М. - Особливості кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (2015)
Марчук М. П. - Проблеми впровадження та застосування окремих положень нового антикорупційного законодавства в Україні (2015)
Громко В. Я. - Особливості визнання службової особи суб’єктом злочину за Кримінальним кодексом України (2015)
Семенюк-Прибатень А. В. - Об’єкт умисного та необережного знищення чи пошкодження майна (2015)
Налуцишин В. В. - До питання об’єкта невиконання судового рішення (2015)
Мельник Р. В. - Класифікація саморобної вогнепальної зброї, Кравчук О. В. (2015)
Задорожній О. В. - Становлення і нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права (2015)
Kemel M. - Decentralization and Delimitation of Empowerment between State Management Levels in Kazakhstan (2015)
Кравченко Т. А. - Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна–2020” (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи державного управління у сфері пожежної безпеки (2015)
Плішка Т. П. - Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Щепанський Е. В. - Механізм державного антикризового управління в туристично-рекреаційній сфері України (2015)
Бєлай С. В. - Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Державне управління освітніми змінами: наукові категорії, методологія та актуальна проблематика досліджень на основі досвіду України та США (2015)
Харламова Ю. Є. - Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Лукіша Р. Т. - Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки (2015)
Алексєєв В. М. - Науково-практичні підходи до формування сучасного кадрового потенціалу у сфері державного управління (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Інтеріоризація досвіду окремих держав у сфері організації державної служби у національну правову систему (2015)
Підлісна Т. В. - Сучасні сутнісні трансформації лідерства: досвід для України (2015)
Ящишина І. В. - Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки (2015)
Пилипяк О. В. - Практичні аспекти застосування методу чутливості для оцінки рівня проектного ризику, Швець Л. П., Захаркевич Н. П. (2015)
Ковбасюк О. О. - Сутність конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2015)
Виговська Т. В. - Безпека поводження з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині (2015)
Мороз О. С. - Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу (2015)
Синчак В. П. - Податкові обмеження у спрощеній системі оподаткування як інструменти податкового регулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Заїкіна В. В. - Розвиток критичного мислення при вивченні математичних та економічних дисциплін (2015)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2015)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2015)
Інформація для авторів (2015)
Contents (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Zadorozhny O. - Comparative characteristic of the crimea and kosovo cases: international law analysis (2014)
Кормич А. - Гражданское общество: методологическая база правовых трактовок (2014)
Sokolyuk A. - Compulsory psychiatric care under the laws of Ukraine in the highlight of European Court of Human Rights’ practice (2014)
Телелим І. - Либеральная модель организации деятельности политической системы современных обществ (на примере США и Великобритании) (2014)
Кравец А. - Современный политический процесс: доминирование горизонтальной сетевой формы организации взаимоотношений (2014)
Маслов Ю. - Исторические предпосылки трансформации Центральноевропейского региона в особую геополитическую субъектность (2014)
Тимоць Б. - Особенности институционализации и механизмы разрешения политических конфликтов в условиях демократических преобразований в посткоммунистических обществах (2014)
Блинцова В. - Социальные и политические составляющие электронной демократии информационной эпохиSocial and political components of E-democracy of the Information Age (2014)
Константинова Т. - Факторы политического выбора в условиях плюрализма (2014)
Забродіна О. В. - Політико-правова еволюція української суверенної бюрократії (2015)
Коротков Д. С. - Концепція "м’якої сили" в контексті зовнішньополітичної стратегії України (2015)
Сасин Г. В. - Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) (2015)
Бесчасна І. В. - Проект "Південний потік" – нереалізовані амбіції газового монополіста (2015)
Власов В. Г. - Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв’язків (2015)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі (2015)
Красносілецький Д. П. - Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства (2015)
Жекало Г. І. - Природа та сутність політичного конфлікту (2015)
Шелемба М. М. - Дослідження особливостей та структури електорального простору України в 2014 р. із використанням синтетичного підходу (2015)
Бегей І. І. - Профспілкова політика Української cоціал-демократичної партії на етапі її становлення (2015)
Мосьондз М. В. - Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) (2015)
Кузьмук О. М. - Особливості інституціоналізації споживацької поведінки в українському суспільстві (2015)
Бичук І. О. - Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала (2015)
Дударьов В. В. - PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми (2015)
Крячко В. І. - Вервиця як етнорелігійний маркер акціональної підсистеми сигніфікативного поля католицизму (2015)
Піронкова О. Ф. - Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2015)
Ханас У. Я. - Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації (2015)
Костючков С. К. - Cоціально-культурний аспект людської природи в контексті філософської антропології (2015)
Шкіль Л. Л. - Втеча від життя: унікальність філософії Еміля Дюркгейма (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка (2015)
Безена І. М. - Технологічний вимір трансформації змісту освіти для розвитку та самореалізації особистості школяра: філософсько-освітній аспект (2015)
Процюк Р. Р. - Соціальна доктрина православ’я і становлення громадянського суспільства в Україні (2015)
Овчаренко Н. В. - Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми (2015)
Литвиненко Н. В. - Особливості маркетингової моделі розвитку та управління в освіті (2015)
Остренко С. А. - Со-бытийный характер инновационной деятельности (2015)
Гордієнко Г. М. - Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі (2015)
Крупка О. В. - Державна адміністрація та суд на Волині у кінці ХV – середині ХVІ ст.: уряд старости (2015)
Ліхачова О. Є. - Дослідження досвіду західноєвропейського реформізму у статтях О.І. Георгієвського (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Тува і Україна в роки німецько-радянської війни (2015)
Шишкіна Є. К. - Особливості виготовлення дерев’яних та металевих гравірованих друкарських форм в Єєвропі в середині XV—XVIII ст. (2015)
Падалка С. С. - Зміни в економічних і правових передумовах корупційних зловживань соціальних верств підросійської України (друга пол. XIX – поч. XX ст.) (2015)
Артемов В. Є. - Мосты на высокоскоростных железнодорожных магистралях: вызовы для инженеров СНГ, Венько Ф. (2014)
Башкевич І. В. - Математична модель та її аналітична реалізація при визначеннізалишкового розмиву (2014)
Бильченко А. В. - Мультиперспективные модели процесса эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г. (2014)
Боднар Л. П. - Генетичні алгоритми в оптимізації стратегій ремонтів мостів (2014)
Горбатюк Ю. М. - До питання допустимої швидкості руху поїздівпо наплавних мостах, Солдатов К. І., Артьомов В. Є. (2014)
Гречко В. Ф. - Результаты натурных исследований железобетонных опор висячего моста с определением НДС наиболее поврежденной опоры, Гречко О. В. (2014)
Давыденко А. А. - Марковские модели накопления повреждений в оценке и прогнозировании технического состояния мостов (2014)
Казакевич М. И. - Современное развитие проектирования истроительства средне- и длиннопролетных мостов на высокоскоростных железных дорогах (HSR) Китая (2014)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних елементів, що згинаються, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А. (2014)
Кир’ян В. І. - Циклічна довговічність зварного з’єднання шпильок кріплення мостового полотна залізничних мостів, Книш В. В., Соловей С. А., Линник Г. О. (2014)
Лантух-Лященко А. И. - Концепция надежности в Еврокоде (2014)
Мальгин М. Г. - Модель расчета мостовых конструкций на усталость по локальным напряжениям, Медведев К. В. (2014)
Микитенко С. М. - Раціональне проектування безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів будівель (2014)
Пшінько П. О. - Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, Марочка В. В., Ковальчук В. В., Калашніков І. В., Гуменюк А. В. (2014)
Редченко В. П. - Аналіз результатів динамічних випробувань мостів з використанням програми "СПЕКТРУМ" (2014)
Сухоруков Б. Д. - Анализ причин обрыва тяги в металлической эстакаде через шлюзы днепровской ГЭС (2014)
Янчук Л. Л. - Аналіз тріщиностійкості залізобетонних елементів мостів як практичний апарат прогнозу ресурсу (2014)
Яцко Ф. В. - Практична інженерна методика оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів в процесі проектування (2014)
Solomka V. - World experience of design of bridges and their operating conditions on railways with a high speed of trains, Ovchinnikov P. (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Nagornyak T. - State and society in the context of Ukrainian events late 2013- early 2014 (2014)
Плешко Э. - Попытка применения Российского уголовного закона в Украине: право или политика (2014)
Nalyvaiko L. - Transparency as a democratic standard of the government functioning (2014)
Baliuk N. - Interregional strategy of the European Union towards Latin America and the Caribbean region (2014)
Kviatkovska O. - The role of development assistance in the US National Security Strategies 2002-2010 (2014)
Побочий И. - Соотношение политического популизма и ненасильственной борьбы (2014)
Машевская А. - Целевая типология политической рекламы в трансформационной обществе: медиа-лингвистический и нормативно-правовой аспекты (2014)
Руженко Л. - Феномен общественного мнения: основные субъекты и стратегии формирования (2014)
Абасов Ф. - Экономическая политика Азербайджана в сфере использования ИКТ (2014)
Melnychuk O. - Systems approach in the urban legal system affirmation (2014)
Завальнюк В. - Антропологический подход к исследованию соматических прав человека (2014)
Rybak O. - The execution of a letter of request and a concept of public order (2014)
Витвицкий С. - История и тенденции развития государственного контроля (2014)
Цихоня Д. - Субъекты апелляционного обжалования в гражданском судопроизводстве (2014)
Кулинич О. - Конституционно-правовые основы механизма реализации права на образование в Украине (2014)
Воронова Л. М. - Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Рідкоус О. В. - Гуманістичні основи індивідуалізації навчально-виховного процесу в роботах В.О.Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Інноваційні технології виховання учнів загальноосвітньої школи, Іванечко Л. М. (2015)
Котеленець Л. Л. - Використання шкільного сайту для позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг (2015)
Бабак Н. В. - Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога, Петрова Л. О. (2015)
Бабич Т. К. - Формування потреби у здоровому способі життя в дошкільників (2015)
Бричок Б.П. - Початкова школа: пошуки майбутнього педагога (2015)
Донець О. Б. - Роль самоосвітньої діяльності в розвитку професійного іміджу сучасного педагога (2015)
Мануйло Ю. О. - Можливості міжнародної освітньої Програми педагогічної майстерності вчителів TEA (Teaching Excellence and Achievement program) (2015)
Офатенко О. В. - Формування патріотизму студентів технікуму засобами краєзнавчо-дослідницької діяльності (2015)
Сагач Г. М. - Концепт "дитина" в поетичній творчості Тараса Шевченка (2015)
Строга Г. М. - Використання інноваційних технологій у роботі зі студентами (2015)
Усенко Т. О. - Формування потреби у здоровому способі життя в дітей дошкільного віку (2015)
Білявська Л. В. - Діяльність учителя початкових класів щодо запобігання та розв’язання шкільних конфліктів (2015)
Бойко С. В. - Реалізація компетентнісного підходу у викладанні курсу історії в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Булгакова О. О. - Використання ІКТ на уроках хімії та біології (2015)
Грудницька Н. П. - Методика проведення ранкової зустрічі за програмою "Крок за кроком" (2015)
Долінченко Т. Є. - Розвиток соціокультурної компетенції на уроках англійської мови в початковій школі (2015)
Дутчак О. В. - Використання лексичних карток як ефективного засобу навчання іноземної мови в молодшій школі (2015)
Колісниченко Є. С. - Особливості самостійної роботи учнів під час самопідготовки в умовах школи-інтернату (2015)
Кудак Т. О. - Формування креативних рис особистості молодшого школяра у процесі позакласної роботи (2015)
Кужель О. М. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови (2015)
Кузьменко Ю. В. - Розвиток творчих здібностей дитини як передумова успішної соціалізації особистості, Жиляєва Л. С. (2015)
Несін Ю. М. - Сертифікація ДЕЛЬФ/ДАЛЬФ в Україні (2015)
Онищук Л. М. - Узагальнювальні дії щодо формування екологічної свідомості на уроках біології у випускних класах (2015)
Перерва І. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів (2015)
Пономарьова О. Б. - Роль "Школи становлення особистості" в соціалізації школярів (2015)
Черненко О. Г. - Реалізація компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі (2015)
Чуманська С. О. - Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів (2015)
Акимова С. С. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови в початкових класах, Максатова Т. В. (2015)
Білоус Л. С. - Здійснення дослідницької діяльності на уроках історії для створення ситуації успіху (2015)
Бусс Е. Ю. - Профільне навчання як чинник соціалізації учнів старшої школи, Мацегора С. М. (2015)
Єрохіна О. В. - Практичні методи навчання аудіюванню та читанню на уроках англійської мови (2015)
Козачок О. С. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній роботі в говорінні (2015)
Кривобородько В. Б. - Розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та біології (2015)
Пискунова В. А. - Развитие навыков обратной связи у старшеклассников при иноязычном говорении и письме (2015)
Посуховська О. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час проектної діяльності на уроках української літератури (2015)
Романова Г. В. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови (2015)
Яцкович К. С. - Формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами театралізації казок англійською мовою (2015)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід навчально-виховного процесу (2015)
Гайдаєнко М. М. - Використання проектної технології у роботі соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи (2015)
Дегтяр Г. В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті (2015)
Кравченко Л. О. - Психодіагностична робота з хворими в умовах медико-соціальної експертної комісії (2015)
Лунєгов В. П. - Використання методики "Незавершені речення" в роботі практичного психолога щодо духовно-морального виховання ліцеїстів (2015)
Пулінець Т. Г. - Особливості психофізичного розвитку дітей із дитячим церебральним паралічем, Липко І. В. (2015)
Зозуля С. М. - Формування інформаційно-аналітичних і реферативних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань освіти, педагогіки та психології (2015)
Горак В. В. - Інформаційні видання провідних галузевих біблотек України як інструментарій аналітичної діяльності (2015)
Гончаренко Л. А. - Знайомтеся з колегою: професор В. В. Кузьменко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Беляев Н. Н. - Моделирование разрушения подпорных стен при взаимодействии с агрессивными подземными водами, Гунько Е. Ю. (2014)
Вакуленко І. О. - Технологія виготовлення арматури з високим рівнем міцності, Пройдак С. В., Грищенко М. М., Грищенко М. А., Надєждін Ю. Л., Плітченко С. О. (2014)
Вискребенцев В. Г. - Дослідження ефективності використання вуглецевого волокна у залізобетонних прогонових будовах залізничних мостів, Солдатов К. І. (2014)
Войтович І. І. - Особливості проектування споруд на транспортних розв’язках в cтиснутих умовах, Лотоцький Ю. Л., Фаль А. Є., Рисюк Б. М. (2014)
Горбатюк Ю. М. - Застосування наплавних мостів на сучасному етапі будівництва Збройних Сил України, Ярмолюк В. М., Артем’єв М. С. (2014)
Ключник С. В. - Обзор варіантів підсилення та ремонту балок проїзної частини поверхового типу, Марочка В. В. (2014)
Краснюк А. В. - Комп’ютерні перетворення правильних многогран-ників (тіл Платона) в напівправильні (тіла Архімеда), за допомогою системи autocad на прикладі гексаедра та октаедра, Бочарова Н. П. (2014)
Малый А. Д. - Квазилинейные графические модели пространства, Попудняк Ю. Я., Ульченко Т. В., Старосольска Т. В. (2014)
Момот В. О. - Проблеми управління технологічними властивостями гідротехнічних бетонних сумішей (2014)
Петренко В. Д. - Проблема визначення деформацій оправи перегінних тунелів при суттєвій зміні інженерно-геологічних умов, Тютькін О. Л., Кулаженко Є. Ю. (2014)
Попович М. М. - Методика розрахунку та визначення вантажопідйомності залізобетонних аркових прогонових будов з їздою поверху методом класифікації, Ігнатенко Д. Ю. (2014)
Распопов О. С. - Рекомендації по впровадженню швидкісного руху на існуючих нерозрізних залізобетонних проговнових будовах, Мариніченко О. Г. (2014)
Синеок А. Г. - Атмосферостойкий прокат классов прочности с355-500 для металлоконструкций мостов, Герасименко А. М., Рябоконь В. Д., Рябцев К. В., Гоцуляк А. А. (2014)
Солдатов К. І. - Шляхи удосконалення конструкції наплавних мостів, Горбатюк Ю. М. (2014)
Солдатов К. И. - Оптимизация поперечного сечения железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л. (2014)
Стасюк Б. М. - Дослідження напружено-деформівного стану металевих гофрованих конструкцій при взаємодії з ґрунтом засипки, Станкевич В. З., Ковальчук В. В., Лучко Й. Й. (2014)
Сташук П. М. - Дослідження роботи конструкцій сталезалізобетонної естакади, Полюга Р. І., Бугера А. Р., Танський О. В. (2014)
Шмуклер В. С. - Формирование конструктивных решений и динамические испытания пролетных строений пешеходных мостов нового типа, Краснов С. Н., Краснова Е. С. (2014)
Ovchinnikov P. - Using of finite element modeling for determination of buckling possibility in lengthwise stiffeners of orthotropic plate for bridge spans under operational loa, Kliuchnik S. (2014)
Загорулько С. М. - Определение собственных колебаний автодорожной неразрезной криволинейной в плане эстакады, Журбенко М. К., Мирошник В. А. (2013)
Краснюк А. В. - Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону, Момот В. О., Нікіфорова Н. А. (2013)
Лучко Й. Й. - Закриття тріщин в залізобетонних конструкціях ін’єкційними методами, Назаревич Б. Л., Гайда О. М. (2013)
Лучко Й. Й. - Визначення температурних напружень та деформацій у металевих прогонових будовах мостів, Ковальчук В. В. (2013)
Марочка В. В. - Використання гнучких анкерів з висадженою головкою при виробництві закладних виробів, Бадюл П. О. (2013)
Марочка В. В. - Исследование динамической работы автодорожного металлического неразрезного моста под временной нагрузкой, Пшинько П. А., Клименко И. В., Загорулько С. М. (2013)
Медведев К. В. - Прочность, надежность и долговечность железобетонных элементов автодорожных мостов, Яцко Ф. В. (2013)
Петренко В. И. - Обоснование параметров химического закрепления грунтов при строительстве киевского метрополитена, Петренко В. Д. (2013)
PETRENKO V. I. - Solution of task of the mobile loading in the dynamic statement, PETRENKO V. D., TJUTKIN O. L. (2013)
ПШІНЬКО О. М. - Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві, КРАСНЮК А. В., ЗАЯЦЬ Ю. Л., ГРОМОВА О. В. (2013)
РЕДЧЕНКО В. П. - Еспериментальне визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях (2013)
Солдатов К. І. - До питання нормування статичного навантаження на наплавні мости, Горбатюк Ю. М., Ключник С. В., Журбенко М. К. (2013)
Солдатов К. И. - Экспериментально-теоретическое исследование работы железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л., Сорока В. И. (2013)
Соломка В. І. - Хімічна та біологічна корозія бетону і її наслідки для залізобетонних конструкцій мостів (2013)
Тарасенко В. П. - Анализ токов и напряжений в ветвях мостовых схем при испытаниях конструкций с использованием электрических измерений, Рыкина В. Л. (2013)
Шестовицкий Д. А. - Прогнозирование срока службы железобетонных мостов (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики), Іващенко О. В. (2013)
Лопатьєв А. О. - Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців, Власов А. П., Трач В. М. (2013)
Марченко С. І. - Зміст дисципліни "Організація і методика оздоровчої фізичної культури" у процесі підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Веремеєнко В. Ю. - Інформативні показники рухової та функціональної підготовленості дівчат 6—7 класів (2013)
Кравчук Т. М. - Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць, Курочка О. С. (2013)
Козіна Ж.Л. - Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років, Попова Н. (2013)
Суслина З. А. - Кардионеврологические аспекты профилактики инсульта при артериальной гипертонии, Гераскина Л. А., Фонякин А. В. (2014)
Козелкин А. А. - Когнитивные нарушения в остром периоде мозгового ишемического полушарного инсульта, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Смолко Д. Г. - Хроническая недостаточность кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне и длительная спондилогенная боль, Алиев К. Т., Е.В. Бондаренко, Д. А. Лобацевич, О. Т. Макарова, Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Шумилина М. В. (2014)
Скоромец А. П. - Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у новорожденных, Смолко Г. Д., Дамбинова С. А., Ветчинкина Ю. В., Правдухина Г. П., Шумилина М. В. (2014)
Румянцева С. А. - Клинико-патофизиологические аспекты энергокорригирующей терапии при геморрагическом инсульте у пожилых, Силина Е. В., Коваленко А. Л., Болевич С. Б. (2014)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения кверцетина у больных, перенесших ишемический инсульт, Егорова М. С., Скрипченко А. Г. (2014)
Трещинская М. А. - Выбор антиагрегантного средства для вторичной профилактики церебрального инсульта (2014)
Цімейко О. А. - Тактика хірургічного лікування хворих з поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних та коронарних артерій атеросклеротичного генезу, Тиш І. І. (2014)
Лихачев С. А. - Значение антител иммуноглобулинов м к ряду инфекционных возбудителей как маркеров инфицирования пациентов в остром периоде инфаркта мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий, Амросьева Т. В., Сидорович Э. К., Богуш З. Ф., Шабалина Ю. С., Петрович И. А. (2014)
Оганов Р. Г. - Возможности длительного дистанционного диагностикума сердечно-сосудистой системы у пациентов с коморбидностью, Румянцева С. А., Силина Е. В., Ступин В. А., Богданов Е. А., Шалыгин В. С., Давыдов Д. В., Малкин М. Н. (2014)
Евтушенко С. К. - Особенности метаболизма гомоцистеина и состояния системы гемостаза у пациентов в остром периоде кардиоэмболического инсульта, Филимонов Д. А., Симонян В. А. (2014)
Силина Е. В. - Возможности прогнозирования и раннего обнаружения социально значимых заболеваний по анализу слюны человека, Ступин В. А., Румянцева С. А. (2014)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты фармакогенетики антигипертензивных препаратов, Лившиц Л. А., Ларина Н. В. (2014)
Карабань И. Н. - Проблема боли при болезни Паркинсона, Карасевич Н. В., Чивликлий М. А. (2014)
Черний Т. В. - Нейрофизиологическая трактовка ЭЭГ-феноменологии в оценке функциональных нарушений при тяжелых повреждениях головного мозга (2014)
82-й Конгресс European Atherosclerotic Society (г. Мадрид) (2014)
30-й Международный конгресс по клинической нейрофизиологии (г. Берлин) (2014)
Титул, зміст (2010)
Іващенко О. В. - Параметричний підхід до оцінки творчих робіт студентів фізкультурних навчальних закладів, Худолій О. М. (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення перше) (2010)
Бондаренко Т. В. - Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці (2010)
Хохлов Г. - Анализ соревновательной деятельности в лыжных гонках (2010)
Гогін О. В. - Методика навчання бігу (2010)
Сосіна В. Ю. - Як подружитись з підтягуванням (2010)
Шоулин Ч. - Оценка физической подготовленности учащихся и студентов Китая: оптимизация и программное обеспечение (2010)
Сергієнко Л. П. - Диференційована оцінка розвитку силових здібностей у юнаків-студентів, Лишевська В. М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення друге) (2010)
Осіпов В. М. - Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій, Шилкін Г. М., Дядечко І. Є. (2010)
Марченко С. І. - Моделювання розвитку сили у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор (2010)
Калиніченко О.М. - Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів зброї, Лопатьєв А.О. (2010)
Кривенцова І. В. - Поурочна програма навчального курсу "фехтування" (2010)
Сосіна В.Ю. - Як подружитись з віджиманнями (2010)
Шаулинь Ч. - Социальная и экологическая значимость целевой отраслевой программы оздоровления китайской молодёжи (2010)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2010 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Ковалко О. М. - Економіко-математична модель порівняльної переваги трансграничної взаємодії енергосервісних компаній, Новосельцев О. В., Євтухова Т. О. (2013)
Мазуренко А. С. - Экономическая эффективность парогазовых установок на биотопливе, Денисова А. Е., Нго Минь Хиеу (2013)
Розен В. П. - Оптимізація процесів вироблення електроенергії комбінованою електроенергетичною системою, Іншеков Є. М., Калінчик І. В. (2013)
Буслова Н. В. - Вплив повітряної лінії напругою 750 кВ від підстанції "Запорізька АЕС" до підстанції "Каховська" на режими роботи об’єднаної енергосистеми України, Бадещенкова М. О., Чаюн І. М. (2013)
Волошко А. В. - Щодо застосування вейвлет-перетворення для визначення та оцінки показників якості електричної енергії, Харчук А. Л. (2013)
Закладний О. М. - Енергоефективний електропривод електронавантажувача, Закладний О. О., Броницький В. О., Могилат Д. Ю. (2013)
Праховник А. В. - Ефективне використання енергетичних ресурсів та концентрація потоку енергії низькопотенціальних джерел, Базюк Т. М. (2013)
Калінчик В. П. - Методологія оперативного управління споживанням електричної енергії (2013)
Коньшин В. І. - Огляд новітніх розробок пасивних систем безпеки АЕС із водо-водяними реакторними установками, Стремедловський Р. А. (2013)
Розен В. П. - Система моніторингу втрат вуглеводневих ресурсів на нафтопереробних заводах, Вдовенко С. В. (2013)
Ткачук К. Н. - Контроль состояния электротехнического оборудования, Калинчик В. В. (2013)
Находов В. Ф. - Концепція побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії на виробничо-господарських об’єктах, Бориченко О. В. (2013)
Закладний О. О. - Методика функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода (2013)
Буйний Р. О. - Врахування розподілу потужності споживачів вздовж ЛЕП під час визначення раціональних місць встановлення секціонуючих КА в розподільних мережах напругою 10 кВ (2013)
Ринкова Т. О. - Математична модель процесу газліфтної експлуатації геотермальних свердловин, Васильченко М. Ю., Ковтанюк Т. М. (2013)
Коньшин В. И. - Верификация данных по кризису теплоотдачи в ТВС реакторов типа ВВЭР, полученных расчетным путем, Савоник В. А. (2013)
Ромашов Ю. В. - Оценка ресурса эксплуатации и показателей долговечности теплообменных труб пароперегревателей паровых котлов с учетом сплошной коррозии (2013)
Чернявский А. В. - Планирование реализации потенциала сокращения выбросов парниковых газов на энергетических объектах Украины, Кравчук Р. А. (2013)
Денисюк С. П. - Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні виклики та європейські орієнтири (2013)
Безродный М. К. - Влияние входных параметров воды на тонкость распыла центробежных форсунок, Голияд Н. Н., Рачинский А. Ю., Барабаш П. А., Голубев А. Б. (2013)
Калинчик В. П. - Комплексный подход к планированию энергообеспечения регионов Украины, Буравлёва М. Т. (2013)
Волошко А. В. - Комбинированный метод восстановления учетных данных энергопотребления на промышленных предприятиях, Лутчин Т. Н., Бедерак Я. С. (2013)
Закладний О. О. - Засоби діагностичного аудиту енергоефективності як елемент побудови системи енергоменеджменту, Закладний О. М. (2013)
Денисюк С. П. - Оптимальний відбір потужності в системах електропостачання, Базюк Т. М. (2013)
Кацадзе Т. Л. - Применение аппарата генетических алгоритмов для принятия проектных решений по развитию электроэнергетических систем, Сулейманов В. Н., Баженов В. А. (2013)
Ткачук К. Н. - Моніторинг небезпечних факторів виробничої системи, Калінчик В. В. (2013)
Матвієнко М. П. - Методика оцінки ефективності застосування засобів діагностування в системах управління (2013)
Степанов Д. В. - Пальник на відходах деревини, Деундяк М. В., Калюжко О. М. (2013)
Лехтман И. И. - Способы оценки и средства предупреждения загазирования квартир из-за аварий на газораспределительных пунктах (2013)
Закладний О. О. - Модель діагностування параметрів процесу енерговикористання асинхронного електропривода (2013)
Казанський С. В. - Реформування ринку електричної енергії України та стимулююче регулювання діяльності енергопостачальних компаній, Сердюк Б. М., Боркунова О. О. (2013)
Головко В. М. - До питання визначення ефективного напрямку інвестування в галузі малої вітроенергетики, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2013)
Козар М. Ю. - Вплив тривалості перебування промислових стічних вод в біореакторах на ефективність очищення від фосфатів, Саблій Л. А. (2013)
Мішина О. Ю. - Підвищення еколого-економічної ефективності нафтопереробного комплексу (2013)
Денисюк С. П. - Особливості реалізації політки енергоефективності – пріоритети України (2013)
Туз В. О. - Визначення характерної температури при теплообміні в умовах вільної конвекції, Неїло Р. В. (2013)
Дешко В. І. - Побудова методик сертифікації енергоекологічних параметрів будівель в Україні на основі практики застосування інструменту DISPLAY, Шевченко О. М., Копець А. С., Скірру-Новіцька А., Гарасевич О. Р. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної сушарки з утилізацією теплоти висушеного зерна, Вовк В. В. (2013)
Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності по ряду критеріїв кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ, Майстренко О. М. (2013)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном з застосуванням трирівневого пі регулятора з fuzzy logic, Закладний О. О., Броницький В. О. (2013)
Калінчик В. П. - Оцінка та аналіз методів вирівнювання графіків навантаження виробничих систем, Скачок О. В. (2013)
Розен В. П. - Розробка алгоритму побудови факторного поля процесу сушіння торфу в парових трубчастих сушарках, Кулаковський Л. Я. (2013)
Находов В. Ф. - Вибір необхідного складу критеріїв адекватності математичних моделей енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Денисенко М. А. - Оцінювання навантажувальної здатності силових масляних трансформаторів за критерієм термічного зносу їх ізоляції, Притискач І. В. (2013)
Кравец В. Ю. - Анализ ядерной безопасности отработавшего топлива в бассейнах выдержки Хмельницкой атомной электростанции, Сорока А. В. (2013)
Буслова Н. В. - Математическая модель процесса тестирования кабельной линии с сосредоточенным дефектом методом импульсной рефлектометрии, Гайдук А. В. (2013)
Закладний О. О. - Модель діагностування параметрів процесу енергоспоживання асинхронного електропривода (2013)
Мельничук Л. М. - Механізми удосконалення системи оплати за передавання реактивної електроенергії (2013)
Ковальчук А. М. - Імітаційне моделювання процесу очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2013)
Вовк О. О. - Обгрунтування доцільності видобутку бурого вугілля з подальшою його газифікацією, Жукова Н. І., Кравчук Р. А., Гай А. Є. (2013)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічні цінності класичного університету імені В.Н. Каразіна, Куліш С. М. (2010)
Андрєєв М. В. - Формування толерантності вчителя як проблема сучасної школи (2010)
Бєляєва Е. Ф. - Професійна деформація викладача вищої школи, Зубкова Л. М. (2010)
Боченко О. В. - Педагогічні умови формування обдарованої особистості (2010)
Брик Т. О. - Подолання психологічних бар’єрів курсантами у процесі вивчення іноземної мови (2010)
Волкова К. С. - Гуманістична спрямованість педагогічного контролю (2010)
Воронцова Ж. В. - Підготовка фахівців в умовах творчого характеру навчального процесу (2010)
Гапон Е. В. - Проблема навчання студентів творчому мисленню, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2010)
Заря Л. О. - Осбливість інтересу молодших школярів до музики і методика його формування (2010)
Золотарьова Г. М. - Інноваційна педагогічна діяльність як рушійна сила розвитку науки та освіти України (2010)
Ільченко О. В. - Поліхудожнє виховання як цілісний і нтегрований педагогічний процес (2010)
Кобзар О. І. - Деякі аспекти використання рольових ігор на немовних факультетах, Лєшньова Н. О. (2010)
Кравцова Л. О. - Оздоровчі й моральні функції мовленнєвої діяльності, Манойло І. С. (2010)
Лапшина С. В. - Теоретичні основи екологічного виховання дітей дошкільного віку (2010)
Нечепоренко М. В. - Педагогіка здорового довголіття (2010)
Петриченко Л. О. - Розвиток науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі як умова активізації їх професійного становлення (2010)
Пєхарєва С. В. - Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу (2010)
Пономарьова Г. Ф. - Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ як складова їх професійної підготовки (2010)
Попельнюх О. І. - Сучасний погляд на проблему гуманізації освіти (2010)
Притуляк Л. М. - Питання виховання дітей дошкільного віку у взаємодії родин і дитячих садків, Ковирзіна У. А. (2010)
Ремзі І. В. - Ефективні форми екологічного навчання студентів, Грищенко Л. К. (2010)
Рисенко Я. О. - Історичний розвиток дистанційної освіти у Великій Британії (2010)
Тарасенко Н. В. - Сім’я як чинник формування здоров’я підростаючого покоління (2010)
Телехова О. П. - До проблеми реалізації програми курсу методики викладання у вищій школі, Тесленко О. В. (2010)
Ткаченко Т. В. - Музична освіта в історії педагогічної практики (2010)
Трубавіна І. М. - Професійні функції соціального педагога з сім’єю (2010)
Упатова І. П. - Науково-практична підготовка майбутнього вчителя-дослідника (2010)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Роль комунікаційних процесів у забезпеченні ефективного управління навчальним закладом (2010)
Шапаренко Х. А. - Духовний розвиток дошкільників як складова полікультурного виховання, Рибка Ю. В. (2010)
Шевелева Ю. В. - Діти індиго: феномен обдарованості (2010)
Ярославцева М. І. - Критерії професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2010)
Наші автори (2010)
Нечепоренко Л. С. - Досвід роботи кафедри педагогіки ХНУ за 160 років від дня заснування (2011)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ (2011)
Бабакіна О. О. - Використання новітніх інформаційних технологій як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб на уроках в початковій школі, Колесникова О. М. (2011)
Бєляєв С. Б. - Особливості педагогічної взаємодії в умовах технологічного підходу (2011)
Боченко О. В. - Педагогічний процес та ідеальна школа В. Стоюніна (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творча активність як показник готовності майбутніх учителів до професійної діяльності (2011)
Зеленська Л. Д. - Досвід роботи вчених рад університетів україни xix століття зі стимулювання студентів до науково-дослідної роботи (2011)
Золочевський В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до організації та проведення науково-дослідної роботи з проблем фізичного виховання і спорту (2011)
Кравцова Л. О. - Методика викладання мови як педагогічна дисципліна, Манойло І. С. (2011)
Кузьміна Л. В. - Лінгводидактичні засади навчання термінологічної лексики в технічному ВНЗ (2011)
Молчанюк О. В. - Самостійна робота студентів як засіб формування та розвитку креативності майбутніх учителів, Полякова І. В. (2011)
Нечепоренко М. В. - Естетичні почуття як складник педагогічної майстерності (2011)
Пилипенко Є. О. - Роль самовиховання вчителя у процесі формування професійно-педагогічної культури (2011)
Погребняк Н. М. - Основні форми організації науково-дослідної підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської освіти (2011)
Прошкін В. В. - Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень (2011)
Самсонова А. А. - Роль студенческого научного общества в организации научно-исследовательской деятельности студентов вузов (2011)
Сейко Н. А. - Самостійна науково-дослідна робота студентів у структурі та змісті курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень" (2011)
Степанець І. О. - Історична ретроспектива організації та змісту й загальні основи науково-дослідницкої діяльності в системі вищої педагогічної освіти (2011)
Столярова Н. П. - Педагогіка співробітництва – це відкрита програма в роботі з іноземними студентами в умовах вищого навчального закладу (2011)
Ткаченко Т. В. - Педагогічні проблеми підготовкимайбутніх вчителів музики в класі постановки голосу (2011)
Уйсімбаєва Н. В. - Вплив розвитку пізнавального інтересу та творчої активності студентів на ефективність науково-дослідницької діяльності (2011)
Фадєєва Т. О. - Інтернет-підтримка у професійно-методичній підготовці вчителя початкових класів (2011)
Цебрій І. - Технологічний компонент і виховна ситуація в духовно-моральній парадигмі освіти Папи Григорія Великого (2011)
Шумілова І. Ф. - Шляхи емоційного впливу на виховання учнів під час підготовки майбутнього вчителя (2011)
Шумська О. О. - Позааудиторна науково-творча діяльність студентів Харківського Університету (історичний аспект) (2011)
Ярощук Л. Г. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання студентів у процесі вивчення курсу "Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” (2011)
Наші автори (2011)
Андреєва М. О. - Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами (2015)
Нечепоренко Л. С. - Педагогіка гармонізації (2015)
Акімова О. М. - Педагогічна деонтологія як компонент інклюзивної освіти майбутніх учителів початкових класів (2015)
Андрєєв М. В. - Толерантність як основа сучасної парадигми освіти, Маркова В. М. (2015)
Байбекова Н. Р. - Формування образу психолога-консультанта (2015)
Bakhmat L. V. - Forming self-evaluation of learning achievements as a pedagogical problem (2015)
Belyaev S. B. - The means of professional training for using pedagogical technologies (2015)
Беляева Э. Ф. - Психолого-физиологические аспекты применения символов в учебном процессе, Зубкова Л. Н. (2015)
Блудова Ю. О. - Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини (2015)
Богомаз Т. А. - Междисциплинарный характер юмора (2015)
Боченко О. В. - Умови досягнення мети виховання (2015)
Донцов А. В. - Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів (2015)
Ільїна О. О. - Формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів (2015)
Іщенко С. О. - Стратегія співробітництва в підготовці курсантів до роботи з особовим складом (2015)
Казачінер О. С. - Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі (2015)
Клєба А. І. - Гуманізація та гуманітаризація освіти як важливі чинники формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього вихователя (2015)
Крехно Т. І. - Лексикографічна культура як складник професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів, Бєлкіна Л. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ (2015)
Лєшньова Н. О. - Значення позитивних особистісних мотивів у подоланні проблем у засвоєнні нового матеріалу на заняттях з англійської мови (2015)
Лученко О. О. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у японії (2015)
Марченко О. Г. - Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди (2015)
Міршук О. Є. - Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект (2015)
Нечепоренко М. В. - Про ефективність навчальних умов формування мовленнєвої культури студентів (2015)
Павлова О. Г. - Теоретичні основипрофесійної мотивації до педагогічної діяльності (2015)
Птушка А. С. - Oсновні правила конспектування лекцій у вузах (2015)
Репко І. П. - Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Рибалко Л. С. - Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції, Коломієць О. В. (2015)
Семенова М. О. - Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Sergieieva I. S. - The positive education technology as a part of the new educational technologies courseintended to the future lecturers of the french as a foreign language (2015)
Степанець І. О. - Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ (2015)
Толмачова І. М. - Методика підготовки студентів до організації спільної виховної роботи з сім’єю молодшого школяра, Литвин В. А. (2015)
Фомічова О. В. - Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів (2015)
Чеботарьова І. О. - Етимологія поняття компетентність в англомовних джерелах (2015)
Шанскова Т. І. - Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти (2015)
Шведова Я. В. - Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі (2015)
Шумська О. О. - Проблема художнього виховання студентів у вітчизняній науково-педагогічній думці другої половини хіх - початку хх століття (2015)
Наші автори (2015)
Лобок О. П. - Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2015)
Гуменюк Г. Д. - Стандарти на харчові продукти та їх гармонізація з міжнародними і європейськими вимогами, Слива Ю. В. (2015)
Панасюк К. В. - Вплив позаклітинних метаболітів Rhodococcus erythropolis IMB AС-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Nocardia vacinii IMB B-7405 на фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae pv. coronafaciens IKM B-1154, Пирог Т. П. (2015)
Салюк А. І. - Напівбезперервне метанове бродіння курячого посліду в термофільному режимі, Жадан С. О., Шаповалол Є. Б. (2015)
Лисенко О. А. - Аналіз взаємозв’язку показників самозабезпеченості і збалансованості споживання основних видів продукції харчування в Україні (2015)
Котков С. В. - Економічні засади визначення доданої вартості в цукровій промисловості України (2015)
Березянко Т. В. - Оцінка рівня добропорядної практики в олігопольному ядрі оліє-жирового комплексу (2015)
Ніколаєнко С. М. - Теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості (2015)
Якимчук Т. В. - Розвиток і стан підприємств плодоовочеконсервної галузі України в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2015)
Соломчук Л. М. - Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні (2015)
Makovetska S. - Solution of heat equation stationary problem, Seidykh O., Fomenko I. (2015)
Яровий Л. В. - Теоретичні підходи до оцінювання інформаційних ресурсів (2015)
Момот Л. В. - Розвиток факторингу в Україні (2015)
Корж Н. В. - Функції і характеристики фінансового капіталу як складової капіталу корпорації, Юрій Е. О. (2015)
Осадчук О. П. - Світові тенденції впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 (2015)
Євтушенко О. В. - Комплекс засобів автоматизації управління охороною праці для підприємств харчової промисловості (2015)
Юхно М. І. - Електромагнітний сепаратор барабанного типу, Захаревич В. Б., Куєвда В. П., Куєвда Ю. В. (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Цуркан О. В. - Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією, Герасимов О. О., Полєвода Ю. А., Риман Т. І., Станіславчук О. В. (2015)
Ратушна І. І. - Дослідження шнекових екструдерів для виробництва сухих сніданків (2015)
Прядко М. О. - Плівкові течії в трубах випарних апаратів для яблучного соку, Глоба О. В., Форсюк А. В., Глоба В. З. (2015)
Руднєва М. Г. - Винний туризм Молдови, Ємцев В. І., Басюк Д. І. (2015)
Прісс О. П. - Формування біологічно-активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів (2015)
Сімахіна І. О. - Виробництво сухого грибного напівфабрикату для збагачення харчових раціонів, Гойко І. Ю. (2015)
Маєвська Т. М. - Амінокислотна сбалансованість білків промитих рибних фаршів (2015)
Малежик І. Ф. - Інноваційні рішення в технології сушіння картоплі, Бандуренко Г. М., Писарєв М. Г., Мисюра Т. Г. (2015)
Сильчук Т. А. - Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті, Назар М. І., Карпенко Т. С., Доценко В. Ф. (2015)
Бондарєва В. Й. - Отримання ліпідного комплексу з фолікулярних яєць курей методом осадження гексаном, Манк В. В., Мірошников О. М. (2015)
Сабадаш Н. І. - Дослідження процесу зцукрювання розрідженого крохмалю ферментним препаратом β-амілази, Грабовська О. В. (2015)
Королюк Т. А. - Технологія олії з волоського горіха з використанням ферментних препаратів, Усатюк С. І., Попова А. В. (2015)
Волнянська О. В. - Визначення тіабендазолу в субстанції харчової добавки Е233 і харчових продуктах електрохімічними методами, Ткач В. І., Подобій О. В., Толстенко Ю. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Денисюк С. П. - Технологічні орієнтири реалізації концепції Smart Grid в електроенергетичних системах (2014)
Мазуренко Л. І. - Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій, Попович О. М., Шевчук С. П., Поліщук В. О. (2014)
Ткаченко C. Й. - Визначення параметрів "віртуальної модельної рідини" для оцінки інтенсивності теплообміну в реальних умовах теплотехнології, Румянцева Т. Ю., Пішеніна Н. В. (2014)
Бориченко О. В. - Інтегровані системи енергоменеджменту – інструмент підвищення енергоефективності у виробничо-господарській сфері, Таран А. Ю. (2014)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю. (2014)
Калинчик В. П. - Нейросетевое управление дробильно-помольным комплексом, Мейта А. В., Розен В. П. (2014)
Куделя П. П. - Тепловой баланс конденсационных котлов, Барабаш П. А. (2014)
Котенко М. Р. - Аналіз теплообміну вентильованих фасадів, Дешко В. І. (2014)
Коба К. Н. - Використання планових систем безпеки в альтернативних режимах для підвищення безпеки АЕС, Кривко Д. А., Головей А. І. (2014)
Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ за допомогою компенсації реактивної потужності, Майстренко О. М. (2014)
Шостак Ю. К. - Анализ расчета мощности дозы гамма-излучения при проектировании биологической защиты, Сахно А. В. (2014)
Ткачук К. Н. - Механізми побудови системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
Хайрнасов C. М. - Исследование тепловых режимов среднетемпературного термосифона для систем утилизации теплоты уходящих газов с температурой более 400°С, Рассамакин Б. М., Быков Е. В. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація режимів споживання активним споживачем електричної енергії з мережі електропостачання, Притискач І. В. (2014)
Попов В. А. - Двухэтапный алгоритм выбора структуры и параметров микросистем с учетом фактора неопределенности, Ярмолюк Е. С., Замковой П. А., Дмитренко И. А. (2014)
Стрелкова Г. Г. - Підвищення рівня енергоефективності процесу синтезу аміаку на основі розробки динамічної моделі процесу, Рабчук К. В. (2014)
Закладний О. О. - Моделі діагностування параметрів схеми заміщення і робочих параметрів асинхронних двигунів, Закладний О. М., Могилат Д. Ю. (2014)
Трофімов І. Л. - Аналіз впливу авіаційного транспорту на забруднення атмосфери (2014)
Кармазіна М. С. - Ідентичності у сучасному науковому дискурсі (2013)
Мельник Н. Т. - Концептуалізація поняття "політична ідентичність": множина визначень та підходів (2013)
Зуйковська А. А. - Політична ідентичність на рівні міської громади (2013)
Бевз Т. А. - Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси (2013)
Ротар Н. Ю. - Роль нових політичних свят у формуванні політичних ідентичностей: буковинський вимір (2013)
Висоцький О. Ю. - Дніпропетровська політична ідентичність у контексті політичних подій останнього десятиліття ХХ ст. (2013)
Яремчук В. Д. - Процеси трансформації політичних ідентичностей чернігівської міської громади у 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кармазіна М. С. - Суверенітет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища (2013)
Бевз Т. А. - Суверенітет як невід’ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення (2013)
Ротар Н. Ю. - Еволюція комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2013)
Чабанна М. В. - Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз (2013)
Прокопчук І. І. - Протестне голодування українців у виборчій кампанії 2012 року (2013)
Квітка К. А. - Стратегія та аналіз ефективності електоральної комунікації Партії Наталії Королевської "Україна-Вперед!" під час парламентських виборів 2012 р. (2013)
Маслова І. О. - Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях (2013)
Боднараш Г. - Урядова конфігурація та доступ партій до урядування в Україні, Румунії та Республіці Молдова: компаративний аналіз (2013)
Яремчук В. Д. - Національно-політичне становище української громади в Наддніпрянській Україні у ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Вдовичин І. Я. - Свобода людини і культурна традиція (інтерпретація українською політичною думкою європейської ідеї особистої свободи (2013)
Ярмоленко М. І. - Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках ХХ століття (2013)
Кремень Т. - Політична мобілізація в країнах сталих демократій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Артюх C. Ф. - Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при їх роботі зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2014)
Кирик В. В. - Створення бази знань нечіткого логічного контролера для оптимізації перетоків реактивної потужності, Губатюк О. С. (2014)
Бондаренко Є. А. - Менеджмент системи електробезпеки щодо мінімізації ризику дії електромагнітного поля на людину в електроустановках надвисокої напруги (2014)
Федоров А. Ю. - Моделирование защит в распределительной сети низкого напряжения с децентрализованными источниками энергии (2014)
Кулагін Д. О. - Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті (2014)
Качан Ю. Г. - Моделювання температурного режиму газової нагрівальної печі за наявності просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2014)
Немировский И. А. - Энергоменеджмент как многоуровневая система управления энергоэффективностью (2014)
Іншеков Є. М. - Аналіз світових тенденцій створення сталої енергетики з практикою енергоменеджменту, Плотник Л. А.. (2014)
Маліновський А. А. - Ефективна реконструкція систем централізованого теплопостачання у практиці міського енергетичного планування, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Костогрізова Н. О. - Статистичний аналіз результатів виміру швидкостей вітру, Дубровська В. В., Шкляр В. І. (2014)
Самков О. В. - Методи вибору зразків енергозберігаючого обладнання та технологій, Соколова Н. П., Мигович Н. В., Рижиков Н. В. (2014)
Міляєв Ю. П. - Автоматизована система побудови оптимальних моделей впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти, Тачиніна О. М., Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2014)
Находов В. Ф. - Комплексний підхід до визначення складу чинників, що впливають на величину енергоспоживання при впровадженні систем оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О., Єгорова І. О. (2014)
Замулко А. І. - Комплексний статистичний аналіз даних cпоживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції, Бедерак Я. С. (2014)
Прокопенко В. В. - Полнофункциональный инструментарий для реализации перманентного энергетического аудита, Коцарь О. В., Расько Ю. А., Павлова Ю. С. (2014)
Сінчук О. М. - До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного підприємства, Сінчук І. О., Ялова О. М., Бауліна М. А. (2014)
Метельский В. П. - Формализация процессов формирования структуры сельских электрических сетей содержащих распределенную генерацию, Заболотный А. П., Дьяченко В. В., Даус Ю. В. (2014)
Кирик В. В. - Дослідження розподілу геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах 750 кВ, Нагорний Р. В. (2014)
Чернявський А. В. - Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу енергоефективності об’єктів нафто добувної галузі, Якобюк Д. В. (2014)
Шпак О. Л. - Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ "Хмельницькобленерго”, Луців П. Д., Калінчик В. П., Шиянов О. О. (2014)
Іншеков Є. М. - Методологія ISO щодо розробки та розвитку стандартів з енергетичного менеджменту (серія стандартів ISO 50000), Жуков Д. Ю. (2014)
Ковальчук А. М. - Енергетичний менеджмент у системі керування агропромисловим комплексом України, Панченко О. О. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективності на підприємстві, Огієвич О. М. (2014)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє) (2010)
Іващенко О. В. - Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури, Худолій О. М. (2010)
Божик М. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учителів-предметників (2010)
Вовканич Л. C. - Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації, Виноградський Б. А., Власов А. П., Павлова Ю. О. (2010)
Сосіна В. Ю. - Чи потрібно вміти безпечно падати? (2010)
Івасик Н. - Лікувальне плавання, як засіб фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору, Курташ Є. (2010)
Топилко Н. Я. - Організація уроків з фізичної культури учнів швейного виробничого навчання за авторською програмою (2010)
Заневський І. П. - Моделі стійкості зброї стрільців з пневматичного пістолета, Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. (2010)
Герцик А. М. - До питання тлумачення термінів "фізична реабілітація" та "фахівець з фізичної реабілітації" (2010)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2010 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Спортивна періодика та книговидання 60-х років хх століття (2010)
Юхимук В. - Педагогічні умови формування знань олімпійської тематики учнів 5—7 класів загальноосвітніх шкіл, Вацеба О., Петришин Ю., Гречанюк О. (2010)
Єрмаков С. С. - Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь І (2010)
Герцик А. М. - Міжнародне трактування термінів "фізична реабілітація" та "фізична терапія" (2010)
Галіздра А. А. - Вплив різних за характером фізичних вправ на корекцію функції правильного дихання студентів (2010)
Лошицька Т. І. - Результати оцінки інтегрального компонента здоров’я студентів (2010)
Самойлович В. А. - Використання нетрадиційних методів оздоровлення підлітків спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури, Мусхаріна Ю. Ю., Гутарєва Н. В. (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Лежнюк П. Д. - Зменшення додаткових втрат електроенергії в електричних мережах за допомогою крос-трансформаторів, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2014)
Тарнавський Ю. А. - Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика, Филонич О. В. (2014)
Абдулин М. З. - Исследование устойчивости горения в струйно-нишевой системе при ограничении дальнобойности топливных струй, Серый А. А. (2014)
Юркова В. В. - Аналіз енергоефективності роботи когенераційних установок на біопаливі, Шкляр В. І., Дубровська В. В. (2014)
Кутін В. М. - Визначення діагностичних параметрів оцінки технічного стану високовольтного вимикача, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2014)
Коцар О. В. - Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України, Расько Ю. О. (2014)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з семизонним регулюванням вихідної напруги, Остапчук Ю. Ю., Поліно В. П., Булига Д. С. (2014)
Анахов П. В. - Підвищення виробітку потужності гідроелектростанцій за рахунок енергії сейшів (2014)
Степаненко О. І. - Пасивний будинок – шлях до ефективного використання енергії, Дубровська В. В. (2014)
Жук І. А. - Дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму, Рубаненко О. Є. (2014)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном електронавантажувача за допомогою фаззі-нейронної мережі, Закладний О. О., Могилат Д. Ю., Смоляр В. Г. (2014)
Лістовщик Л. К. - Дослідження двобойкової ударної системи в середовищі Solidworks simulation (2014)
Гаєвський О. Ю. - Методи гармонічного аналізу вихідної напруги інвертора в реальному часі, Магада В. В., Ужейко С. О. (2014)
Коньшин В. І. - Техніко-економічний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440, Франкова М. В. (2014)
Кєсова Л. О. - Шляхи утилізації тепла відхідних газів шляхом модернізації хвостових поверхонь котлів ТЕС, Шелешей Т. В. (2014)
Кофанова О. В. - Застосування методу "фізико-хімічного регулювання" властивостей моторного палива для підвищення екологічності автотранспортних засобів, Кофанов О. Є. (2014)
Ковальчук А. М. - Шляхи зниження необхідних капіталовкладень для установки абсорбційного очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2014)
Титул, зміст (2010)
Сергієнко Л. П. - Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті, Шарий Д. В. (2010)
Олійник Р. В. - Прогноз схильності до значного розвитку психомоторних здібностей людини за генетичними маркерами груп крові системи АВ0 (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь ІІ (2010)
Ляшенко А. М. - Аналіз техніки виконання поворотів у спортивному плаванні та методика навчання, Делова І. О., Делова К. О., Поступний Є. О. (2010)
Наумчук В. І. - Педагогічна класифікація рухливих ігор (2010)
Козіна Ж. Л. - Мультімедіа-технології як сучасний засіб навчання в спортивних іграх, Чуркіна А. О. (2010)
Лю Лу - Формирование государственных аспектов управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта Китая (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Багнюк Н. В. - Види DDoS-атак та алгоритм виявлення DDoS-атак типу flood-attack, Мельник В. М., Клеха О. В., Невідомський І. А. (2015)
Бортник К. Я. - Робота з com-портом у Windows та Android, Прокопюк М. І. (2015)
Гринюк С. В. - Еволюція мікропроцесорної техніки на базі архітектури ARM та її вплив на розвиток обчислювальної техніки, Міскевич О. І., Дацюк С. О. (2015)
Мельник К. В. - Дослідження та розробка групового органайзеру, Жигаревич О. К., Мороз С. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського