Руденко В. - Особливості віртуальної комунікації (мовний аспект) (2012)
Глущенко А. - Емоційність тексту та емоційна саморегуляція мовлення: лінгвопсихологічні аспекти (2012)
Боровик Я. - Синтагматичні властивості імені концепту "таємниця" в українській мовній картині світу (2012)
Шитик Л. - Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць (на матеріалі роману "Записки українського самашедшого” Ліни Костенко), Нестеренко О. (2012)
Красовська О. - Епістолярний дискурс (2012)
Литвин І. - Еквівалентність фразеологічних одиниць повісті В. Шукшина "Калина красная” та її українського перекладу (2012)
Цапок О. - Інтертекстуальність заголовків черкаських видань (2012)
Ніколаєнко І. - Функції суржикізмів у романі Сергія Жадана "Ворошиловград” (2012)
Багрійчук Н. - Семантика евфемізмів у художньому тексті (на матеріалі збірок творів О. Забужко "Сестро, сестро” та Г. Пагутяк "Захід сонця в Урожі”) (2012)
Вороніна Ю. - Ознака фемінності в порівняннях В. Слапчука (2012)
Перепічка І. - Особливості реалізації жанру "докір” у романах Марії Матіос "Солодка Даруся” та "Майже ніколи не навпаки” (2012)
Лонська Л. - Квантитативні дослідження лексики в "Словарику чужих і не дуже зрозумілих слів” Василя Доманицького (2012)
Онищенко Б. - Використання віртуальної клавіатури в процесі набору діалектних текстів, Щербина Т. (2012)
Бодрова Т. - Определение коэффициента ранговой корреляции частей речи в русских и чувашских газетных текстах, Тукмакова Н. (2012)
Іванець О. Б. - Інформаційні технології та імітаційне моделювання в закладах охорони здоров’я, Кучеренко В. Л., Архирей М. В., Булигіна О.В. (2015)
Сторчоус М. Д. - Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів (2015)
Ракитянська Г. Б. - Оптимізація сполучених нечітких баз знань на правилах і відношеннях (2015)
Азаров О. Д. - Швидкодіючий реверсивний фібоначчієвий лічильник, Черняк О. І., Муращенко О. Г. (2015)
Жуков И. А. - Метод экстраполяции в цифровых интегрирующих структурах, Ковалев Н. А. (2015)
Захарченко С. М. - Метод оперативного виявлення поодиноких відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю, Росощук А. В., Зеленська Є. І., Гуменюк Р. С. (2015)
Роїк О. М. - Захист інформації від витоку акустичними каналами, Міронова Ю. В., Волкотруб О. П. (2015)
Порплиця Н. П. - Порівняльний аналіз ефективності генетичного та "бджолиного" алгоритмів у задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора (2015)
Матринюк Т. Б. - Дослідження ефективності кільцевої сортувальної мережі, Коже’яко А. В., Колівошко А. І., Крась О. В. (2015)
Білошицький В. В. - Можливості біохімічних біомаркерів як засобів прогнозування перебігу черепно-мозкової травми, Кобилецький О. Я. (2015)
Поліщук М. Є. - Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень), Данчин О. Г., Ісаєнко О. Л., Ткаченко О. А., Мельник Н. Ф., Данчин Г. О., Гончарук О. М., Волощук О. С., Цвигун Г. В., Бідзіля П. В. (2015)
Грязов А. Б. - Опыт применения стереотаксической радиохирургии и радиотерапии в комбинированном лечении аденом гипофиза, Чувашова О. Ю., Гук Н. А., Гук А. Н., Медведовская Ю. В., Андрийченко Е. Г., Закордонец В. А. (2015)
Дзяк Л. А. - Актуальні питання організації надання медичної допомоги, діагностики та лікування бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травми, Сальков М. М., Зорін М. О., Тітов Г. І. (2015)
Зінькевич Я. П. - Досвід використання стереотаксичної аспірації в лікуванні абсцесів головного мозку, Костюк К. Р., Главацький О. Я., Болюх А. С., Малишева Т. А., Ткачик І. П., Цимбалюк В. І. (2015)
Дудукіна С. О. - Безпосередні результати лікування хворих з приводу інтракраніальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм та їх прогнозування, Мацуга О. М. (2015)
Ольхов В. М. - Епідуральне введення анестетиків та кортикостероїдів при лікуванні хворих з приводу гострого корінцевого больового синдрому у поперековому відділі хребта в умовах нейрохірургічного відділення, Буянов О. О., Горбатюк К. І., Кудіна О. М., Венцківський Л. О., Бороденко О. Ю., Кириченко В. В., Венцківський І. Л., Чирка Ю. Л., Долгополова Р. А. (2015)
Мінов С. В. - Зміни вмісту церулоплазміну та малонового діальдегіду у хворих при порушенні кровообігу головного мозку, Міроненко О. В., Пархоменко О. В., Журахівський О. Ю. (2015)
Шевага В. М. - Інвазивний моніторинг артеріального тиску на етапах ендовазальної емболізації внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Сало В. М. (2015)
Орлов Ю. А. - Служба нейрохирургии детского возраста в Украине (2015)
Тарасенко О. М. - Роль променевої діагностики в оцінці наслідків травми грудного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2015)
Черний В. И. - Применение препарата Гекотон в остром периоде ишемического инсульта и при сочетанной травме, сопровождающейся тяжелым повреждением головного мозга, Колесников А. Н., Стасюк В. Н., Чернуцкий С. О. (2015)
Вере Михайловне Семеновой – 75 (2015)
Школьник В. М. - Когнітивні розлади у віддаленому періоді черепно-мозкової травми як причина обмеження життєдіяльності потерпілих, Фесенко Г. Д., Голик В. А., Погорєлова С. А., Пашковський В. І., Гук А. П. (2015)
Лисяный Н. И. - Использование лектинов для получения и изучения популяции клеток глиомы С6 со свойствами стволовых клеток, Гнедкова И. А., Станецкая Д. Н., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Гнедкова М. А. (2015)
Цимбалюк В. І. - Фенотипові зміни і проліферативний потенціал мезенхімальних стовбурових клітин з вартонових драглів пуповини людини в умовах культивування, Дерябіна О. Г., Шувалова Н. С., Маслова О. О., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шпильова С. П., Кирик В. М., Пічкур Л. Д., Касяненко Ю. А., Пічкур О. Л., Кордюм В. А. (2015)
Педаченко Е. Г. - Структурные особенности и диагностика аномалий развития осевого позвонка, дифференцированный выбор хирургической тактики, Слынько Е. И., Малышева Т. А., Робак О. П., Черненко О. Г. (2015)
Дзенис Ю. Л. - Использование транссильвиевого и паратранссильвиевого доступа при хирургическом вмешательстве по поводу нетравматических внутримозговых гематом полушарий большого мозга (микроанатомическое обоснование и клинические наблюдения) (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 1. Клінічні та структурно-функціональні особливості (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 2. Хірургічне лікування (2015)
Цимбалюк В. І. - Ендоскопічна декомпресія серединного нерва у пацієнтів з синдромом каналу зап’ястка, Чирка Ю. Л. (2015)
Синайко В. В. - Применение препарата Цисплацел в комбинированном и комплексном лечении пациентов по поводу высокозлокачественных (Grade III–IV) глиальных опухолей головного мозга, Шанько Ю. Г., Короткевич Е. А., Бычковский П. М., Юркштович Т. Л., Грачев Ю. Н., Артемова Н. А. (2015)
Земскова О. В. - Роль радиохирургии в комбинированном лечении вестибулярных шванном больших размеров (2015)
Семенова В. М. - Клинико-морфологическая оценка эффективности лучевой терапии медуллобластом у взрослых пациентов, Лисяный А. Н. (2015)
Третьякова А. І. - Поетапне використання нейрофізіологічних методів в діагностиці вертеброгенної шийної мієло- та радикулопатії, Чеботарьова Л. Л. (2015)
Сальков Н. Н. - Опыт использования пневматической высокоскоростной дрели в хирургии позвоночно-спинномозговой травмы (2015)
Цимбалюк В. І. - Завжди в строю: до 90-річчя з дня народження професора Чепкого Леонарда Петровича (2015)
Пам’яті Ореста Андрійовича Цімейка (2015)
Валюх З. О. - Репрезентація модифікаційної семантики в словотвірній парадигматиці українського іменника (2014)
Гнезділова Я. В. - Спонукальний емоційно-забарвлений дискурс (2014)
Koziarevych L. V. - Pragmatic Force of flirting Fascination in the gender Discourse (2014)
Литвинов О. О. - Концептуальна метафора англомовних номінацій невербальних зорових знаків комунікації (2014)
Стасюк Т. В. - Концептуалізація термінопоняття "технологія” в діахронічній та синхронічній перспективі (2014)
Бобкова Т. В. - Проблеми періодизації корпусної лінгвістики у світовому та українському мовознавстві (2014)
Мейзерська І. В. - Корпусний підхід у сучасній лінгвістиці: перспективи і можливості застосування (2014)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний портрет перекладача (2014)
Лиса Г. І. - Деякі фонетико-орфографічні риси давньоруських списків Апостола ХІІ-ХІІІ ст. (2014)
Барменкова О. П. - Семантическое своеобразие донорской концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля (2014)
Ясакова Н. Ю. - Поняттєва основа семантичної категорії персональності (2014)
Дудка О. О. - Сучасний ергонімікон Харкова: особливості структури й семантики, Пономаренко В. Д. (2014)
Горобець С. В. - Формальне варіювання комп’ютерної лексики (2014)
Дюкар К. В. - Складні оказіоналізми в ідіолектах В. Голобородька та С. Сапеляка (структурно-семантичний і функціональний аспекти) (2014)
Дячук О. В. - Комунікативна ефективність англомовної соціальної реклами (2014)
Кравець О. С. - Концепт, науковий концепт та терміноконцепт у когнітивній лінгвістиці та соціокогнітивному термінознавстві (2014)
Кульбіда Д. П. - Іспано-англійський мовний контакт (сучасна ситуація англіцизмів у лексиці туризму) (2014)
Нестеренко А. К. - Структурно-семантичні особливості суфіксальних прикметників на позначення великого вияву ознаки (2014)
Новікова Є. Б. - Інноваційні прикметники-композити в лексичній системі сучасної української мови (2014)
Ткаченко Н. Д. - Категорія відношення як міжмовна універсалія (2014)
Норець М. В. - Шпигунський роман Джона ле Карре в літературно-культурологічному просторі періоду "холодної війни” (2014)
Гаджиева Натаван Хавар гызы - Стилевые особенности азербайджанской литературы периода независимости (метафоры) (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Франкомовне діалогічне мовлення як об’єкт аналізу (2014)
Свердлова Т. Г. - Рефлексивний аналіз японської мови як основа для вдосконалення методів її викладання (2014)
Максименко Л. О. - Психологічні й мовні особливості професійно спрямованого іншомовного діалогу менеджерів (2014)
Гришина О. А. - Створення комунікативно спрямованих тестових завдань для перевірки рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів (2014)
Дичка Н. І. - Реалізація експериментального навчання англомовного писемного мовлення студентів комп’ютерних спеціальностей та інтерпретація його результатів (2014)
Федько С. Л. - Современные тренды в мировой практике оказания психологической помощи: индигенизация и универсализация (2014)
Рева Т. Д. - Характеристика якості професійної підготовки майбутніх провізорів (2014)
Сліпчук В. Л. - Історико-педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю на початку ХХ століття (2014)
Чхало О. М. - Обґрунтування системності використання інформаційно-освітніх ресурсів у викладанні хімії в медичному університеті (2014)
Василенко Т. П. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу (2014)
Мейзерська Т. С. - Естетика великого стилю (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Алексенко С. Ф. - Вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії ідентифікації в англомовному політичному дискурсі (2014)
Бобкова Т. В. - Корпус текстів: основні аспекти визначення (2014)
Вакуленко Т. П. - Особливості функціонування лексем пахати та орати в українській і російській мовах початкового періоду формування цих мов (2014)
Галич О. Б. - Функціонально-типологічні аспекти текстоцентричної парадигми в лінгвістиці (2014)
Коваль Н. Є. - Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу (2014)
Коваль М. С. - Деякі аспекти вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2014)
Козирєва З. Г. - Українська концептосфера "їжа” як предмет лексикологічного дослідження (2014)
Круковський В. І. - Особливості прагматики, семантики й семіотики культурологічного концепту "ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ” в художньому дискурсі (на матеріалі французької мови), Круківська О. В. (2014)
Матвієнко Т. І. - Синтаксико-семантичний опис простого речення в чеській мові (у зіставленні з українською) (2014)
Нечитайло І. М. - Давньослов’янські локалізми як індикатори прамовних станів (2014)
Пілик В. В. - Теоретичні засади лінгвістичної характеристики газетної мови (2014)
Палатовская Е. В. - Дискурсивный анализ и теория риторической структуры (2014)
Пашкова Н. І. - Проблема походження балканізму колиба (2014)
Сіленко Н. В. - Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів стилістичної семасіології (на матеріалі турецьких рекламних текстів) (2014)
Слаба О. В. - Актуальні проблеми розвитку неологічної лексики в сучасній німецькій мові (2014)
Сорокін С. В. - Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові) (2014)
Свердлова Т. Г. - Сучасні тенденції до змін у використанні традиційних лексико-граматичних форм увічливості японської мови в родинному спілкуванні, Колесникова О. В. (2014)
Сотников А. В. - Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху (2014)
Чемелюх М. А. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція інтертекстуальності в концептосфері "кохання” античної епіграми (2014)
Гамалія В. В. - Варіювання голосних фонем німецької мови в озвученому рекламному тексті (2014)
Піддубцева О. І. - Науковий / професійний концепт та його функціонування у фахових концептосферах (2014)
Савош Л. М. - Вплив фоностилістичного фактора на модифікації наголошених голосних фонем у художньому тексті (2014)
Семак Л. А. - Репрезентація значень прикметникових синонімів у контексті сучасної жіночої прози (2014)
Чернiкова Н. В. - Комунікативне приєднання компонентів у вигляді членів пропозиції з імпліцитною предикацією (2014)
Казак С.П. - Оцінний компонент соматикону емоційного реагування персонажа (2014)
Висоцька Р. Р. - Новела "Вавилонська бібліотека” Хорхе Луїса Борхеса в контексті естетики літератури постмодернізму (2014)
Лук’янець Т. Г. - Ефект крупного плану як наративний засіб розгортання сюжету в англомовній психологічній прозі ХХ – ХХІ століть та її екранізаціях (2014)
Борщовецька В. Д. - Когнітивні основи навчання іншомовної фахової лексики (2014)
Майєр Н. В. - Типологія навчально-методичних задач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови (2014)
Яценко Л. М. - Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту, Дьячкова Я. О. (2014)
Заскалета В. - Брейн-ринг як одна з нетрадиційних форм навчання української мови (з досвіду викладання), Щур Н. (2014)
Сушко М. О. - Зміст граматичної компетентності китайською мовою (2014)
Фабрична Я. Г. - Критерії оцінювання якості письмових перекладів текстів з методики навчання іноземних мов (2014)
Першукова О. О. - Політичні, економічні та соціально-культурні рушії розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2014)
Мейзерская Т. С. - Учебник нового формата (2014)
Кравченко Н. К. - Фасцинація в лінгвістичному вимірі Козяревич Л. В. Фасцинація в лінгвістичному вимірі. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – 2014. – 262 с. (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Данилич В. С. - Семантична трансформація концепту ПРАЦЮВАТИ в історії іспанської мови та суспільства (аспекти сучасного перекладу) (2015)
Кагановська О. М. - Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів (перекладознавча проблема) (2015)
Бобкова Т. В. - Концептуальні засади укладання корпусних словників (2015)
Бондар М. В. - Класифікація національно маркованих одиниць (2015)
Кудрявцева Н. С. - Концептуальна метафора як підґрунтя наукової теорії (2015)
Мейзерська І. В. - Принципи організації мікроструктури словникової статті в англійських навчальних тлумачних словниках (2015)
Охрименко Т. В. - Понятие денег в языке русской народной поэзии (по материалам Словаря В. И. Даля) (2015)
Рудківський О. П. - Специфіка диференційних ознак голосних фонем германських та слов’янських мов (2015)
Субота С. В. - Труднощі морфемної сегментації запозичень романського походження в сучасній англійській мові (2015)
Chugu S. D. - Text World Theory and Text Comprehension (2015)
Жданова О. Л. - М. М. Бахтін та становлення мовної особистості (2015)
Карпенко У. А. - К вопросу о возможности воссоздания языковой личности носителей праязыка (2015)
Филюшин В. А. - Дискретно-онтологическая функция языка в формировании языковой личности (2015)
Минина Н. С. - Актуализация частиц в лирике В. Павловой (2015)
Нагорна О. О. - Синкретизм вербальних і невербальних засобів у тексті ситуативної комедії (на прикладі комедійного серіалу "The Mindy Project” / "Проект Мінді”) (2015)
Павлова И. В. - Особенности актуализации языковой личности А. Р. Беляева на материале анализа цветообозначений в тексте фантастического произведения (2015)
Радчук О. В. - Лингвокультурные особенности репрезентации понятия ОТСУТСТВИЕ в паремиях (2015)
Сокур И. А. - Синтаксические конструкции и их коммуникативная роль в тексте монографии П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия” (2015)
Чаус С. В. - Можливості вияву мовної особистості в умовах ритуалізованого дискурсу (на матеріалі судового мовлення Нюрнберзького процесу) (2015)
Кущ Е. О. - Вербалізація ідеологічних макроструктур поляризації в упередженому дискурсі американських, британських і російських політиків (2015)
Семашко Т. Ф. - Зміна акцентів щодо розуміння стереотипу як феномена соціальної практики (2015)
Жихарєва О. О. - Словесна голографія в англомовному біблійному дискурсі (2015)
Худиева С. Ш. - Передача изобразительно-выразительных средств как проблема перевода (С. Рустамханлы "Книга жизни”) (2015)
Ushchyna V. - Creativity of Construing and Interpreting Identity in Discourse Situations of Risk (2015)
Кшановський Кшановський - Явище ізоляції та семантична координація головних членів речення в перській мові (2015)
Шутова М. О. - Реконструкція автостереотипів англійців та українців про їх національний характер (2015)
Бондарчук О. Ю. - Концептуальна метафора як інструмент дослідження лінгвокультурного типажу "AUSSTEIGER” (2015)
Вильчинская А. Г. - Метафорическая экспликация образа поэта в языковой картине мира М. И. Цветаевой (2015)
Воскрес А. А. - Структурні групи та семантичні розряди адвербіалій способу дії в давньоанглійській мові (2015)
Лук’янець Г. Г. - Колоронімічна апеляція до логосу в текстах інтернет-новин: дедуктивна схема аргументації (2015)
Лук’янець М. Г. - Класифікація респонсивних стратегій і тактик (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2015)
Овадюк О. В. - Лексичні та граматичні відмінності англійської та японської мов, особливості перекладу ідіом та англійські запозичення в японській мові (2015)
Прищепчук І. О. - Закономірності семантичних змін у рефлексах іє. * sƙāi-, skəi-, sƙī- та їх відображення в англійській та українській поезії XX – початку XXI ст. (2015)
Тучкова О. О. - Синтаксичні особливості як образотвірні елементи у французьких жіночих автобіографічних романах ХХ століття (2015)
Шкляревський В. Г. - Сучасні корпуси текстів: вимоги до метаданих (2015)
Швачко С. О. - Філологічні вкраплення в поезії Т. Г. Шевченка (2015)
Ковтун Т. В. - Мифопоэтическая организация повести И. С. Тургенева "Вешние воды” (2015)
Савчук Р. І. - Історія становлення наратології: від античної поетики до нових наративних практик студіювання художнього тексту (2015)
Скоробогатова Е. А. - Поэтическая морфология идиостилей: задачи и перспективы (2015)
Gladio S. V. - Cоgnitive Approach to Literary Text Interpretation (2015)
Суворова Т. М. - Властивості образної синергетичної системи художнього цілого (ендогенні параметри) (2015)
Лаушкина И. П. - Речевая характеристика в структуре образа (на материале мемуарных очерков А. М. Горького) (2015)
Бурда І. О. - Розвиток психотехніки в радянській психології в 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Огурцова О. Л. - Передумови використання комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови (2015)
Першукова О. О. - Лінгводидактичні засади багатомовної освіти школярів у країнах Європи (2015)
Довгоп’ят О. О. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки, Тарасова Т. В. (2015)
Тучина Н. В. - Формування вторинної мовної особистості вчителя англійської мови: психолого-педагогічна і професійно-методична компетентності, Каминін І. М. (2015)
Вороніна Г. Р. - Особливості навчання та контролю іноземного писемного мовлення студентів технічних спеціальностей (2015)
Мелешко І. В. - До питання добору матеріалу підручників з іноземної мови для студентів технічних спеціальностей (2015)
Тимошенко О. В. - Роль модульної контрольної роботи у вивченні англійської мови в технічному ВНЗ (2015)
Вимоги до оформлення рукописів у "Науковому віснику кафедри ЮНЕСКО КНЛУ Серія філологія · педагогіка · психологія (2015)
Bezusov A. T. - The investigation of enzymatic hydrolysis of glucosinolates by myrosinase of mustard seeds, Liato V. I. (2011)
Сторожук В. М. - Дослідження впливу технології виробництва бурякового соку на його якість, Галак О. В. (2011)
Хомич Г. П. - Дослідження впливу способу протирання на якісні показники пюре з чорниці, Капрельянц Л. В., Лозовська Т. С., Федоренко І. В. (2011)
Пилипенко Л. Н. - Установление, анализ и оценка рисков опасности растительного сырья и продуктов его переработки, Пилипенко И. B., Гайдукевич Д. К., Куличенко Д. П., Викуль С. И. (2011)
Осадчук І. В. - Забезпечення якості продукції – запорука конкурентоспроможності харчової промисловості України, Задорожний А. В. (2011)
Бочарова О. В. - Экспертиза и оценивание качества джемов в современных условиях международной торговли (2011)
Бельтюкова С. В. - Тест-визначення поліфенольних сполук в рослинній сировині, Бичкова Г. О. (2011)
Охременко С. И. - Влияние обработки высоким давлением и температурой на цвет продуктов и полуфабрикатов из пряных трав, Соколов С. А. (2011)
Силич М. В. - Определение летучих соединений в пряно-ароматическом сырье (2011)
Рослик В. Л. - Способы снижения содержания охратоксина А в пищевых продуктах, Еремич Т. Н. (2011)
Побережець І. І. - Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків, Романовська Т. І., Романовський І. Я. (2011)
Дубова Г. Є. - Дослідження шляхів відновлення ароматичних сполук (2011)
Никитенко А. Н. - Обоснование режимов сушки яблочных чипсов, Егорова З. Е., Слижук Д. С. (2011)
Токар А. Ю. - Удосконалення технології та розширення асортименту консервів із баклажанів, Миронюк С. С., Худік Л. М. (2011)
Тищенко В. Н. - Проблемы обеззараживания питьевой воды на предприятиях пищевой отрасли: реагенты, меры безопасности, Шалыгин А. В. (2011)
Коваленко О. О. - Розробка технологіїї водопідготовки для виробництва чайних напоїв, Безусов А. Т., Вєтров Д. І., Постол Н. (2011)
Дмитренко Н. В. - Вивчення впливу стану води в харчових рослинних матеріалах на теплоту випаровування, Дубовікова Н. С., Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А., Декуша Л. В., Воробйов Л. Й. (2011)
Грабовська О. В. - Дослідження стану води в крохмальних суспензіях та клейстерах, Парняков О. С., Михайлик В. А. (2011)
Коваленко О. О. - Визначення оптимальних технологічних режимів мембранного очищення стічних вод консервних виробництв, Патік Т. П. (2011)
Куц А. М. - Інноваційна анаеробно-аеробна технологія очистки стічних вод та відходів підприємств харчової промисловості, Шиян П. Л., Домарецький В. А., Мельник І. В. (2011)
Тюрікова І. С. - Визначення оптимальних термінів збирання перикарпу волоського горіха з максимальним вмістом біологічно активних речовин (2011)
Черевко А. И. - Научные основы формирования качества полидисперсных пищевых систем при замораживании, Одарченко А. Н. (2011)
Заморська І. Л. - Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці (2011)
Медведкова И. И. - Научные предпосылки хранения свежей тепличной продукции с использованием пленкообразующих композиций, Попова Н. А. (2011)
Колтунов В. А. - Ресурсний потенціал сортаменту груші літнього строку достигання районованих в україні та його конкурентоспроможність, Гіджеліцький В. М., Мазур В. А. (2011)
Перцевой Ф. В. - Вивчення втрат речовин при кислотній екстракції фенольних сполук з ядра соняшникового насіння, Бідюк Д. О. (2011)
Романовська Т. І. - Залежність вмісту пігментів ріпакової олії від способу її добування, Романовський І. Я. (2011)
Добробабіна Л. Б. - Аналіз стану і перспективи розвитку рибного господарства України, Кушніренко Н. М. (2011)
Маноли Т. А. - Новые направления использования сырья семейства кефалевых, Чибич Н. В. (2011)
Виннов А. С. - Использование анолитов для производства рыбных белковых масс, Маноли Т. А. (2011)
Манолі Т. А. - Дослідження зміни вологоутримувальної здатності м’язової тканини шпроту і смаку від масового вмісту хлориду калію у посольній суміші, Памбук С. А., Нікітчіна Т. І. (2011)
Богомолова В. В. - Использование растительных и микробных полисахаридов как студнеобразователей в производстве рыбных консервов, Виннов А. С., Никитчина Т. И. (2011)
Виннов А. С. - Использование эха систем для подготовки соленого полуфабриката в производстве рыбной продукции пониженной влажности, Охрименко Л. В., Безусов А.Т. (2011)
Николова Л. Н. - Убойные качества двулетнего карпа (Cyprinus carpio L.), выращеваемого в условиях автохтонной одновозрасной поликультуры, Дочин К. Т. (2011)
Николова Л. Н. - Убойные качества двулетнего белого амура (Ctenopharyngodon idella Val.), выращиваемого в условиях автохтонной одновозрастной поликультуры, Дочин К. Т. (2011)
Антонченко В. Я. - Свойства воды и вопросы консервации, Максимюк Л. Н. (2011)
Стрікаленко Т. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку та регламентації бутильованих питних вод, Ляпіна О. В., Зайцева Л. С. (2011)
Мардар М. Р. - Особенности украинского рынка продуктов функционального питания, Суханова Ю. П. (2011)
Воловик Т. Н. - Исследование устойчивости защитной формы пробиотиков в условиях желудочно-кишечного тракта in vitro, Капрельянц Л. В., Гоцуленко М. И. (2011)
Черно Н. К. - Иммобилизация трипсина в интерполиэлектролитный комплекс хитозан-пектин, Капустян А. И. (2011)
Безусов А. Т. - Научные основы биосинтеза полифруктанов из сахарозы с использованием ферментного препарата с инулинситетической активностью, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2011)
Величко Т. О. - Оптимізація поживних середовищ для культивування Pleurotus ostreatus, Зубарева І. М., Мітіна Н. Б., Ткаля О. І., Шаталін Д. Б. (2011)
Килименчук Е. А. - Глюкуроноксиланы нетрадиционных растительных отходов, Величко Т. А. (2011)
Озолина С. А. - Комплексная переработка растительного сырья с получением лизоцимсодержащих биополимерных комплексов, Тирон-Воробьева Н. Б. (2011)
Бурдо А. К. - Технологія виробництва екстрактів з рослинної сировини, Тележенко Л. М. (2011)
Страшнова І. В. - Пробіотичні властивості штамів лактобактерій після тривалого зберігання у ліофілізованому стані (2011)
Гавриш А. В. - Теоретичне обгрунтування технології жировмісного оздоблювального напівфабрикату, що містить гемове залізо, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2011)
Кондратюк Н. В. - Наукове обґрунтування використання капсульних продуктів із пробіотичними властивостями у складі збивної десертної продукції (2011)
Пивоваров П. П. - Вивчення емульгувальних і стабілізуючих властивостей крохмальних дисперсій для створення десертів емульсійного типу, Гринченко О. О., Мостова Л. М. (2011)
Віннікова Л. Г. - Дослідження впливу комплексної добавки "Полімікс" на сировину з вадами PSE та DFD, Асауляк А. В., Стинга Л. М., Зюзько А. В. (2011)
Солецька А. Д. - Розробка рецептури м’ясних паштетів лікувально-профілактичного призначення, Асауляк А. В. (2011)
Віннікова Л. Г. - Зміни білків м'яса при заморожуванні, Шарпе Г. О., Янкова К. Д. (2011)
Янчева М. О. - Дослідження стану вологи у м’ясних заморожених посічених напівфабрикатах з використанням композиції "КріоЛакт", Яковлева Ю. В. (2011)
Савінок О. М. - Порівняльний аналіз антиоксидантних властивостей бутилгідрокситолуолу та поліфенольної добавки з виноградного насіння "Еноант", Літвінова І. О., Жовтан С. А., Огай Ю. О. (2011)
Kuzelov A. - Changes in the chemical composition of musculus longissimus dorsi of pigs kept at different temperatures, Savinok О., Angelkova T. (2011)
Рыжкова Т. Н. - Характеристика мицелл казеина козьего и коровьего молока, Бондаренко Т. А. (2011)
Патюков С. Д. - Снижение содержания фосфатов в колбасных изделиях (2011)
Холодова О. Ю. - Ідентифікація споживних властивостей ковбаси вареної з використанням зернобобової сировини нуту, Кійко В. В. (2011)
Молоканова Л. В. - Лактат натрію – бар’єр для безпечності варених ковбас, Квасніков А. А. (2011)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження якісних показників комбінованих м’ясо-рослинних фаршів, Гречана І. В. (2011)
Мурликіна Н. В. - Емульгувальні властивості добавок ацилгліцеринної природи в м’ясних системах, Янчева М. О., Упатова О. І. (2011)
Кишенько І. І. - Оцінка біотехнологічних показників білкового стабілізатора з колагенвмісної сировини, Донець О. В., Гащук О. І. (2011)
Скорченко Т. А. - Дослідження впливу глюкозно-фруктозних сиропів на кількість вільної та зв'язаної вологи у молоці згущеному термічно обробленому, Шпачук Л. В. (2011)
Буділович І. В. - Підвищення бактеріальної чистоти молока – сировини для виробництва твердого сиру (2011)
Кострицька О. О. - Дослідження мікробіологічних показників кисломолочного сиру з УВТ-молока (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження харчової та біологічної цінності сухого молочно-білкового концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І., Бесіда С. М. (2011)
Шурчкова Ю. О. - Вплив адіабатного закипання та кавітації на фізико-хімічні показники молока при його обробці за термовакуумною технологією, Целень Б. Я., Недбайло А. Є., Іваницький Г. К. (2011)
Шинкарик М. М. - Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки, Кравець О. І. (2011)
Николов В. С. - Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в летний период, Захариев Д. Л., Михайлова Г. С. (2011)
Николов В. С. - Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в зимний период, Захариев Д. Л., Михайлова Г. С. (2011)
Лисогор Т. А. - Дослідження впливу антиоксидантів фенольної природи на гальмування окислювальних процесів при зберіганні спредів, Могилянська Н. О., Дідух Н. А. (2011)
Верхивкер Я. Г. - Консервирование томатных соусов и кетчупов в полимерной таре типа "Дой-Пак", Мирошниченко Е. М. (2011)
Радионова О. В. - Криоконцентрирование столовых сухих виноградных виноматериалов как способ производства десертных винных напитков, Осипова Л. А. (2011)
Ємельчнова Н. О. - Зміни хімічного складу при ферментації ячмінного солоду, Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Безсмертна Л. О. (2011)
Дерій О. І. - Удосконалення технології приготування пива із застосуванням біологічного підкислення, Мелетьєв А. Є., Герасименко Н. В., Задорожній І. А. (2011)
Романова З. М. - Фізичні чинники як стимулятори біохімічних процесів, Зубченко В. С., Карпутіна М. В., Мельник І. В. (2011)
Шум С. С. - Исследование влияния агроклиматических и агротехнических факторов на качество шампанских виноматериалов, Тоня Е. Ю., Ткаченко О. Б., Ткаченко Д. П. (2011)
Луканин А. С. - Истощение дубовых бочек при выдержке коньячных спиртов и использование продуктов переработки древесины дуба, Байлук С. И., Панахов Т. М. (2011)
Луканин А. С. - Формирование качества коньячных спиртов при выдержке с продуктами переработки древесины дуба, Байлук С. И., Панахов Т. М. (2011)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентный маркер для определения подлинности виноградных вин, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2011)
Літовченко О. М. - Експрес-метод визначення вмісту етилового спирту і загального екстракту в продукції виноробства, Побережець В. І. (2011)
Стурза Р. А. - Мультиэлементный анализ для подтверждения географического наименования вин, Гаина Б. С. (2011)
Крусір Г. В. - Ідентифікація критичних контрольних точок процесу виробництва білого вина за системою НАССР, Шевченко Р. І., Захарчук В. Г., Севастьянова О. В., Соколова І. Ф. (2011)
Крусір Г. В. - Розробка методів визначення пріоритетності контрольних точок процессу виробництва білого вина за системою НАССР, Шевченко Р. І., Захарчук В. Г., Севастьянова О. В., Соколова І. Ф. (2011)
Боровікова Н. О. - Дослідження впливу магнітних полів на безпеку харчових продуктів, Фефелов О. О., Григоренко С. А. (2011)
Амбарцумянц Р. В. - Способ и устройство для предварительной очистки кальмаров от внутренностей, Горкавенко Е. А., Резник К. В. (2011)
Аванесьянц А. Г. - Динамическое исследование привода бутылочно-моечной машины (2011)
Нужин Е. В. - О прочности колбасных оболочек (2011)
Іваненко А. В. - Якість продукції як функція інтенсивності обробки сировини, Сологуб О. А., Уварова М. С., Тенюх К. М. (2011)
Іваненко А. В. - Система технологій, Тенюх К. М., Уварова М. С., Кушнір В. В. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Вибір режимів і обладнання для сушіння рослинної сировини, Шапар Р. О. (2011)
Турчина Т. Я. - Теоретичний аналіз тепловологопереносу при сушінні крапель структурованих рослинних систем (2011)
Авдєєва Л. Ю. - Методи підвищення ефективності технології отримання фосфоліпідних наноструктур (2011)
Буров А. А. - Обеспыливание транзитных и циркулирующих воздушных потоков, Вишнякова Н. В., Карамушко А. В. (2011)
Андріянов О. Д. - Вивчення способів захисту від корозії конструкційної сталі у морській воді, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2011)
Соколов О. Д. - Термонапружений стан напиляних покриттів: теорія та експеримент (2011)
Соколов О. Д. - Оцінка напруженого стану і руйнування гальванічних хромових покриттів поршневих кілець, Маннапова О. В. (2011)
Иванова Л. А. - Синтез композиционных материалов на основе стабилизированного кремнезема, Косицын Н. О. (2011)
Иванова Л. А. - Разработка технологии композиционного материала на основе пластмасс холодного отверждения и ферромагнитного наполнителя под действием магнитного поля, Гараев М. Б., Косицин Н. О. (2011)
Ліщенко Н. В. - Визначення температури шліфування при нагріванні і охолодженні шліфованої поверхні, Ларшин В. П. (2011)
Потапов В. О. - Удосконалена методика розрахунку тривалості заморожування, Семенюк Д. П. (2011)
Потапов В. А. - Использование сбросной теплоты холодильной установки для повышения эффективности систем термо-влажностной обработки пищевых продуктов, Мольский С. М. (2011)
Титлова О. А. - Технологический процесс производства искусственного холода в абсорбционных холодильных приборах и задачи повышения его энергетической эффективности средствами автоматического управления (2011)
Ощепков А. П. - Анализ обеспечения производственными запасами предприятий мясоперерабатывающей отрасли (2011)
Малых С. В. - Организационно-экономические подходы по капитализации интеллектуальной промышленной собственности для ускорения инновационного процесса в промышленности (2011)
Фостолович В. А. - Особливості функціонування системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Агеєва І. М. - Розробка стратегічних маркетингових альтернатив розвитку харчових підприємств, Мілєва М. Д. (2011)
Чернєй В. В. - Напрями нормативного врегулювання та практичного впровадження використання поліграфних технологій у правоохоронній сфері (2015)
Джужа О. М. - Віктимологічне значення психопрофілактичної роботи, Джужа А. О. (2015)
Тюріна О. В. - Перспективи розвитку порівняльного правознавства (2015)
Хоменко В. П. - Гуманізація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Авакян Т. А. - Суб’єкти й форми реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ (2015)
Ракул О. В. - Фіскальна політика держави: проблеми розуміння (2015)
Капустіна К. О. - Завдання кримінально-виконавчої інспекції України (2015)
Рудик М. М. - Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні (2015)
Василевич В. В. - Головні напрями розвитку сучасної кримінології, Джужа О. М. (2015)
Мотлях О. І. - Особливості обмеження "протипоказання" особи на участь у проходженні психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа (2015)
Вакуленко О. Ф. - Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх (2015)
Катеринчук К. В. - Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність) як ознака об’єктивної сторони злочинів проти здоров’я особи (2015)
Ємець О. М. - Юридичні проблеми здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні (2015)
Фаринник В. І. - Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом: проблеми теорії та практики (2015)
Сольонова О. О. - Процесуальний статус потерпілого: проблемні питання та шляхи вдосконалення (2015)
Беспаль О. Л. - Злочини, учинені у сфері сімейних відносин: особливості окремих понять (2015)
Татаров О. Ю. - Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України (2015)
Тагієв С. Р. - Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Габуда А. С. - Правове значення вжитого в ст. 342 кримінального кодексу України формулювання "під час виконання обов’язків" (2015)
Красюк Н. І. - Земельні відносини в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Якимець О. О. - Напрями аквакультури в національному законодавстві (2015)
Зубкова Л. А. - Визначення кола осіб, відповідальність яких застраховано за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за законодавством України (2015)
Чернявський С. С. - Аналіз діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах нового кримінального процесуального законодавства України, Василинчук В. І. (2015)
Колб О. Г. - Інформатизація навчального процесу під час викладання кримінально-правових дисциплін, Мазниченко Ю. О. (2015)
Хахановський В. Г. - Перспективи використання інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень, Дабіжа Д. В. (2015)
Прохоренко-Дученко О. Ф. - Формування мовно-комунікативної компетентності працівників ОВС: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Грибовський О. В. - Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди (2015)
Горбенко Д. А. - Особливості психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ (2015)
Боднар В. Є. - Протидія корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Нежурбіда С. І. - Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII–ХІХ ст. (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі (2015)
Нєбитов А. А. - Еволюція форм сексуальної експлуатації жінок у стародавньому світі (2015)
Леонов Б. Д. - Новий погляд на етіологію злочину (2015)
Корнієнко М. В. - Геостратегія злочинності (2015)
До 30-річчя діяльності Г. Г. Півняка на посаді ректора Національного гірничого університету (2012)
Бешта О. С. - Національний гірничий університет: наука та інновації (2012)
Матюшкина О. П. - Генетические разновидности верхнеюрских мраморизованных известняков Крыма (2012)
Рузина М. В. - Вещественный состав и перспективы обогатимости золотосодержащих железистых кварцитов Северо-Белозерского месторождения, Терешкова О. А., Яцына Д. В., Жильцов С. Ю. (2012)
Додатко А. Д. - Сравнительный анализ кор выветривания щитов Восточно-Европейской и Сибирской платформ, Змиевская К. О. (2012)
Тимощук В. И. - Закономерности геофильтрации в зоне гравитационно нагруженных участков хвостохранилищ и отвалов горных пород, Шерстюк Е. А. (2012)
Калашник А. А. - Роль тектонического фактора при формировании экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в Бугско-Днепровской урановорудной области Украинского щита (2012)
Хоменко О. Е. - Энергетический метод исследования зональной дезинтеграции горных пород (2012)
Фомичёв В. В. - Предпосылки построения расчетных моделей рамно-анкерной крепи с учетом нелинейных характеристик поведения физических сред (2012)
Бондаренко А. А. - Закономерности определения границ всасывания пульпы в подводном забое, Запара Е. С. (2012)
Ширин Л. Н. - Методика определения энергетических затрат канатных транспортных средств, Денищенко А. В., Юрченко О. О., Михалев Д. В. (2012)
Пилюгин В. И. - Горно-графическое приложение к пакету Autocad, Мартовицкий А. В., Кочин А. Е., Романов А. Н. (2012)
Філоненко Н. Ю. - Вплив вмісту бору на тип твердого розчину в сплавах на залізній основі, Баскевич О. С., Соболєв В. В. (2012)
Проців В. В. - Переваги магніторейкового довантажувача над рейковим гальмом у шахтному локомотиві, Новицький О. В., Самойлов А. І. (2012)
Кузнецова Т. А. - Перспективы развития соединений вертикальных глубоководных труб больших диаметров (райзеров). 3. Байонетные соединения райзеров, Зиборов А. П., Чернуха Л. И., Скворцова Т.Г. (2012)
Заболотный К. С. - Полуэмпирический метод построения обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины, Рутковский М. А. (2012)
Долударева Я. С. - Влияние поверхностно-активных веществ в зоне разрушения горных пород на интенсивность их дробления при воздействии импульсных нагрузок, Козловская Т. Ф., Лемижанская В. Д., Комир А. И. (2012)
Бешта О. С. - Використання регульованого електропривода в задачах підвищення енергоефективності технологічних процесів (2012)
Дрешпак Н. С. - Результати аналізу режимів індукційного нагріву рознімних деталей машин (2012)
Хілов В. С. - Дослідження інформаційно-аналітичних властивостей електромеханічної системи при нелінійній корекції за завданням потужності (2012)
Півняк Г. Г. - Заходи з підвищення ефективності використання підземних вибухобезпечних трансформаторних підстанцій, Заїка В. Т., Луценко І. М. (2012)
Хованская Е. И. - Искробезопасность электрических цепей при откатке бесконтактными электровозами, Папаика Ю. А., Лысенко А. Г. (2012)
Пилипенко А. А. - Процесс образования огнетушащей концентрации порошка в призабойном пространстве при эжекционно-рециркуляционной схеме проветривания, Дикенштейн И. Ф., Алексеенко С. А. (2012)
Колесник В. Е. - Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт, Федотов В. В., Бучавый Ю. В. (2012)
Самуся В. І. - Теплонасосна утилізація скидного тепла шахтної води. Установка гарячого водопостачання, Оксень Ю. І., Коміссаров Ю. О., Радюк М. В. (2012)
Мокрицкая Т. П. - Некоторые возможности описания изменчивости свойств лессового массива в условиях слабой техногенной нарушенности (2013)
Ступник Н. И. - Влияние напряженно-деформированного состояния массива горных пород на технологию отбойки урановых руд, Калиниченко В. А., Федько М. Б., Мирченко Е. Г. (2013)
Литвинский Г. Г. - Теория расчета трубобетонных элементов крепи, Фесенко Э. В. (2013)
Рачковский В. П. - Математическая модель устойчивости вертикальной горной выработки (2013)
Хоменко О. Е. - Лабораторные исследования влияния размеров очистных камер на состояние отбиваемых слоев урановой руды, Мальцев Д. В. (2013)
Светкина Е. Ю. - Интенсификация процесса обогащения при виброударной активации минералов (2013)
Говоруха В. В. - Исследование нагруженности, устойчивости и безопасности движения шахтных вагонов со свободной и жесткой насадкой колес по рельсовому пути с неровностями (2013)
Naumenko M. O. - The emergency support made of thermoplastic polymer composite for safe operation of pneumatic-tired wheel of cargo vehicle (2013)
Кузьо І. В. - Синтез низькочастотних резонансних вібраційних машин з аероінерційним збуренням, Ланець О. В., Гурський В. М. (2013)
Шашенко А. Н. - Анализ математической модели модуляции полной фазы огибающей виброакустического зондирующего сигнала в задаче геолокации дисперсионных свойств неоднородного породного массива, Журавлев В. Н., Дубицкая М. С. (2013)
Кныш Л. И. - Оценка эффективности термофотопреобразования в комбинированных солнечных энергетических установках, Габринец В. А. (2013)
Левчук И. Л. - Разработка и идентификация уточненной математической модели процесса каталитического риформинга (2013)
Бабенко Т. В. - Дослідження ентропії мережевого трафіка як індикатора DDOS-атак (2013)
Rizun N. O. - Development of methods and models of inaccuracy minimization of the machine-to-human interaction in automated systems of professional readiness level diagnostics (2013)
Амоша А. И. - Перспективы инвестиционного финансирования технического развития промышленности с использованием лизинга, Шемякина Н. В., Пономаренко А. А. (2013)
Корогод Н. П. - Особливості законодавчого регулювання трансферу технологій, Воротнікова Д. О. (2013)
Викиданець І. В. - Концептуальний підхід до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємств (2013)
Ткач С. М. - Оцінювання рівня внутрішніх інвестиційних ризиків у регіоні (2013)
Прокопенко В. І. - Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів, Бондаренко Л. А. (2013)
Oleksiv I. B. - Theoretical and practical problems of enterprise management based on reconciliation of stakeholder interests (2013)
Шатілова О. В. - Механізм забезпечення стратегічної гнучкості підприємства (2013)
Никифорова Ю. В. - Планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у глобалізаційних процесах (2013)
Авескулов В. Д. - Використання часу відпочинку у трудових правовідносинах (2015)
Борисов І. В. - Правове регулювання ринків фінансових послуг (2015)
Гречин Є. Є. - Методичні основи формування міжнародних індексів корупції та підходів щодо протидії їй (2015)
Гришко Л. М. - Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу (2015)
Даньшин М. В. - Криміналістика як сучасна навчальна дисципліна та її функції (2015)
Дмитрик А. Б. - Залишення позовної заяви без руху у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Єрема М. Р. - Обставини, що перешкоджають здійсненню приватної нотаріальної діяльності: сучасність та перспективи розвитку (2015)
Завальна Ж. В. - Договір чи меморандум: бути чи здаватись? (2015)
Зозуля І. В. - Нові форми і методи діяльності органів внутрішніх справ: практика проголошення та запровадження (2015)
Івлєв М. М. - Про двооб’єктність військового насильницького злочину (2015)
Ільющенко Г. В. - Особливості банкрутства гірничих підприємств (2015)
Калініченко Ю. В. - Деякі питання суб’єкта завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (2015)
Камышанский М. М. - Влияние дела о фабрике в Хожуве (1928 г.) на становление принципа международно-правовой ответственности (2015)
Катеринчук К. В. - Вікові особливості суб’єкта злочинів проти здоров’я особи (2015)
Крук О. М. - Міжнародний досвід короткострокових виїздів засуджених за межі установ виконання покарань (2015)
Лисенко А. М. - Особливості виявлення осіб, причетних до підготовки або вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю, Вінцук В. В. (2015)
Люшняк А. І. - Проблеми існування фіктивного підприємництва (2015)
Мазур Л. Б. - Адміністративно-правове регулювання прав військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здоров’я (2015)
Міщук М. О. - Правовий статус суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві України (2015)
Наумов І. В. - Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Оберемко Ю. О. - Основні кримінологічні риси осіб, що вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів (2015)
Орел О. В. - Відповідальність як критерій порушника інформаційної безпеки діяльності Національної гвардії України (2015)
Пусан К. Б. - Шляхи оптимізації та удосконалення адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2015)
Радчук О. П. - Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень (2015)
Рибалко В. О. - Наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду як одна з підстав застосування запобіжного заходу (2015)
Товмач А. С. - Питання етики державних службовців (2015)
Френдій Н. А. - Визнання права як спосіб його захисту: теоретичний аспект та проблеми правозастосування (2015)
Харченко В. Б. - Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за новою редакцією примітки до ст.364 КК України (2015)
Цюпа Ю. О. - Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів (2015)
Шапіро В. С. - Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика, Булах Т. В. (2015)
Шімон І. П. - Особливості державного режиму в Румунії в період Другої світової війни (1940–1944 рр.) (2015)
Шкребець Є. Ф. - Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності адвокатури України (2015)
Шульга А. О. - Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого (2015)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію В.В. Піцикевича "Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України" (2015)
Бурдо О. Г. - Проблемы моделирования процессов обезвоживания сырья, Терзиев С. Г., Яровой И. И., Борщ А. А. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження фазових переходів компонентів теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук, Михайлик В. А., Корінчевська Т. В. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Гідротермична обробка функціональної сировини, Петрова Ж. О., Пазюк В. М. (2012)
Сукманов В. А. - Исследование активности воды в свежих мягких сырах, Скляренко Е. В. (2012)
Дячок В. В. - Екстрагування лікарської рослинної сировини, Мальований М. С. (2012)
Зарецька Т. В. - Обґрунтування ефективності застосування кавітаційних пристроїв в процесах екстрагування з рослинної сировини, Вітенько Т. М. (2012)
Анисимов В. В. - Классификация способов создания кавитации, Ермаков П. П. (2012)
Ловкис З. В. - Повышение эффективности процесса смешивания зерновых материалов с жидкостью, Садовская А. В. (2012)
Калишук Д. Г. - Упрощенный вариант применения графоаналитического метода расчета конвективных сушилок, Саевич Н. П. (2012)
Ловкис З. В. - Влияние концентрация зерновых замесов на реологические свойства, Садовский А. А. (2012)
Чайка О. І. - Експериментальні дослідження екстрагування з рослинної сировини методом дискретно-імпульсного введення енергії, Малецька К. Д., Матюшкін М. В., Гоженко Л. П. (2012)
Білонога Ю. Л. - Дослідження поверхневої активності рослинних олій, Корнієнко О. Я., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю. (2012)
Авдеева Л. Ю. - Влияние белка как структурирующей добавки на кинетику сушки капель суспензии фосфолипидов, Жукотский Э. К., Турчина Т. Я., Костянец Л. А., Ткаченко А. В. (2012)
Гладкая А. Д. - Влияние параметров гидродинамического диспергатора на процесс сатурации напитков, Антропова Л. Н., Васильева Е. А., Датьков В. П. (2012)
Владіміров С. В. - Вплив повітря на точність дозування борошна (2012)
Переяславцева Е. А. - Экспериментальные исследования кинетических закономерностей обезвоживания бактериального препарата "Лактин-К" на системе "капля – высокотемпературная парогазовая среда" (2012)
Недбайло А. Е. - Воздействие гидродинамической кавитации на молочные белки (2012)
Турчина Т. Я. - Теплотехнічний аналіз розпилювальних сушарок для виробництва порошкової форми солодових екстрактів (2012)
Чалаєв Д. М. - Методика вибору оптимального адсорбенту для адсорбційної системи охолодження (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження дисперсних характеристик порошку яблучних вичавок при сушінні інфрачервоними променями, Малежик І. Ф., Веселовська Т. Є. (2012)
Гумницький Я. М. - Капсулювання дисперсних матеріалів та екстрагування цільових компонентів з капсульованих частинок, Нагурський О. А. (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження біологічно активних речовин при конвективному, кондуктивному і мікрохвильовому зневодненні сортів глоду, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження антиаксидантних властивостей плодів глоду при конвективному сушінні, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2012)
Зав’ялов В. Л. - Дослідженння зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини, Малежик І. Ф. (2012)
Потапов В. А. - Исследование состояния "системной воды" методами диэлькометрии, Цуркан Н. М., Шевченко С. А. (2012)
Потапов В. О. - Вплив попереднього нагріву тепломасообміного модуля на процес сушіння, Якушенко Є. М. (2012)
Поперечний А. М. - Визначення впливу технологічних параметрів на кінетику конвективного сушіння напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Гніцевич В. А., Корнійчук В. Г., Кравченко Н. В., Калараш В. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння насіння гарбуза в сушарці псевдозрідженого шару, Корнійчук В. Г., Подзіраєв О. Г. (2012)
Берник М. П. - Сушка корней одуванчиков с использованием СВЧ в осцелирующем режиме, Лупашко А. С., Ротарь Е. Н., Цислинская Н. Я., Меленчук М. Г. (2012)
Петрушка І. М. - Дослідження зовнішнього та внутрішньодифузійного процесу адсорбції барвників з метою забезпечення екобезпеки водних об’єктів, Гумницький Я. М., Мальований М. С. (2012)
Склабінський В. І. - Експериментальне дослідження впливу температури та концентрації розчину на якість монодисперсних гранул, Артюхов А. Є., Скиданенко М. С. (2012)
Семенишин Є. М. - Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту та ріпаку в умовах рухомого шару, Троцький В. І., Маційовська М. І., Стадник Р. В. (2012)
Смирнов Г. Ф. - Обощение экспериментальных данных сушки амаранта, тепловая модель процесса сушки, Зыков А. В., Воскресенская Е. В. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Встановлення оптимальних режимів сушіння плодів абрикосу, Шапар Р. О. (2012)
Корнієнко Я. М. - Оцінка ефективності відновлення властивостей рулонованих мембранних модулів з використанням гідродинамічної кавітації, Гулієко С. В. (2012)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция пятиколонного агрегата производства спирта, Ставрова К. И. (2012)
Котов М. И. - Тепловой расчет бланширователя (2012)
Плевако В. П. - Верифікація методики профілювання відбивача, Костенко С. М., Саєнко С. Ю. (2012)
Ощипок І. М. - Дослідження динаміки маніпулятора заготівельного цеху ресторанного господарства на основі методу Лагранже-Ейлера (2012)
Янаков В. П. - Исследование процесса замеса теста в современных тестомесильных машинах (2012)
Нагорний О. В. - Обґрунтування способу генерування рециклу гранул процесу утворення органо-мінеральних композитів, Смілян І. О., Степанюк А. Р. (2012)
Шаркова Н. О. - Оптимізація умов отримання водорозчинного екстракту із колагенвмісної сировини, Жукотский Е. К., Авдеева Л. Ю., Козак Н. Н., Костянець Л. О. (2012)
Швед М. П. - Особливості і фізична модель процесів у завантажувально-пластикуючій зоні дискового екструдера, Резнік Р. Ю., Швед Д. М. (2012)
Радченко Н. Л. - Математична модель гідродинамічних та теплообмінних процесів в передматричній і матричній зонах екструдера при обробці рослинної сировини (2012)
Кюрчев С. В. - Чисельне моделювання процесу наповнення скляної тари харчовою рідиною, Змєєва І. М. (2012)
Грабов Л. Н. - Экспериментальное исследование процесса теплопередачи в трубчатых теплообменниках с дискретными турбулизаторами, Чалаев Д. М., Король И. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование теплофизических свойств теплоносителей, Кац А. К., Тимофеева И. С. (2012)
Кривда В. І. - Вплив ексергії-нетто на результати пінч-аналізу рекуперативного теплообміну установки ЕЛОУ-АВТ, Максимов М. В. (2012)
Корінчук Д. М. - Оптимізація параметрів процесу регенерації шару сорбенту адсорбційного теплоакумулятора, Чалаєв Д. М., Корінчевська Т. В., Дабіжа Н. О. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння насіння соняшнику у віброкиплячому шарі при радіаційному теплопідведенні, Жданов І. В., Шульга А. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование процессов жизнедеятельности микроорганизмов в микроволновом поле, Рыбина О. Б. (2012)
Осадчук П. І. - Динаміка очистки рослинних олій у центробіжному полі (2012)
Буйвол С. М. - Экстрагирование масел из растительного сырья с использованием микроволнового поля, Бурдо А. К., Светличный П. И. (2012)
Терзиев С. Г. - Электродиффузионная модель тепломассопереноса в термосифонных аппаратах, Кураков О. М. (2012)
Бандура В. М. - Дослідження процесу руйнування оболонки насіння ріпаку сорту "Особливий", Бережнюк Д. П. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження впливу паротермічної обробки паренхімних тканин яблук на кінетику сушіння та теплоту випаровування, Михайлик В. А., Дмитренко Н. В., Шапарь Р. А. (2012)
Бурдо О. Г. - Нові конструкції сушарок для виробництва екологічно безпечних зернопродуктів при зменшенні витрат енергії, Безбах І. В., Зиков О. В., Латанський Є. В. (2012)
Борисенко А. А. - О флаговой кривизне двумерных поверхностей трехмерных пространств Рандерса, Мирошниченко С. В. (2012)
Кодлюк Т. И. - Многоточечные краевые задачи с параметром в про- странствах Соболева, Михайлец В. А. (2012)
Музичук Ю. А. - Про метод граничних iнтегральних рiвнянь розв’язування крайових задач для систем елiптичних рiвнянь спецiального виду у частково необмежених областях, Хапко Р. С. (2012)
Тушев А. В. - О примитивных представлениях конечно порожденных линейных групп конечного ранга (2012)
Бодянський Є. В. - Виявлення змiн у потоцi вiдеоданих на основi аналiзу багатовимiрних часових рядiв, Машталiр С. В. (2012)
Лебедева Т. Т. - Исследование устойчивости векторных задач дискретной оптимизации с различными принципами оптимальности, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2012)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання дифузiйних потокiв у випадково неоднорiднiй шаруватiй смузi, Чернуха О. Ю., Давидок А. Є. (2012)
Александров А. И. - Решение задач о контакте упругих тел с использованием нелинейных интегральных уравнений (2012)
Гавриленко Г. Д. - Свободные колебания неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении, Мацнер В. И. (2012)
Кубенко В. Д. - Осесимметричная задача нестационарного вдавливания твердого тела в упругое полупространство (постоянная область контакта) (2012)
Пастернак Я. М. - Побудова iнтегральних рiвнянь магнiтоелектропружностi на основi формалiзму Стро (2012)
Булавiн Л. А. - Фiзичнi властивостi розплавiв евтектик NaF−LiF−LaF3 та NaF−LiF−NdF3, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Штаблавий І. І., Файдюк Н. В., Савчук Р. М. (2012)
Шовгенюк M. В. - Аналiтичний розв’язок рiвнянь автотипного синтезу зображення в колiрному просторi ICaS, Крик М. Р. (2012)
Дулина Н. А. - Оптическая нанокерамика (Lu0,95Eu0,05)2O3, полученная вакуумным спеканием нанопорошков, Пархоменко С. В., Пузиков В. М., Толмачев А. В., Явецкий Р. П. (2012)
Лавренко В. А. - Особенности электрохимического получения нанопокрытий и нанопорошков металлов, оксидов и нитридов методом электролиза ацетонитрила при высоких напряженностях электрического поля, Скороход В. В., Чеховский А. А. (2012)
Гордиенко В. В. - Новые определения теплового потока на склоне Воронежского кристаллического массива, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2012)
Коваленко В. А. - Миоценовые остракоды Восточного Приазовья (2012)
Ковальчук Л. А. - Оценивание состояния местного климата двумерным законом статистических распределений аномалий температуры воздуха и атмосферных осадков на примере Киева (2012)
Скрипалева Е. А. - Региональные особенности межгодовой изменчивости структуры поля температуры поверхности океана в районе Антарктического полуострова по данным ре-анализа NCEP (2012)
Бережницкая А. С. - Новые прекурсоры для получения наноматериалов на основе комплекса неодима, Савченко И. А., Трунова Е. К., Роговцов А. А., Иваха Н. Б. (2012)
Братичак М. М. - Хiмiчна модифiкацiя карбоксилвмiсного олiгомеру з перефiрними групами диглiцидiловим ефiром дифенiлолпропану, Башта Б. Б., Астахова О. Т., Дончак В. А. (2012)
Москвіна В. С. - Дослiдження продуктiв взаємодiї 2′-карбоксидезоксибензоїнiв та їх амiдiв з диметилацеталем диметилформамiду, Шабликіна О. В., Туров О. В., Іщенко В. В., Хиля В. П. (2012)
Бубряк О. А. - Вмiст ДНК в ядрах корiнцiв зародкiв насiння як молекулярний маркер праймування насiння цукрового буряку, Акiмкiна Т. В., Дмитрiєв О. П., Гродзинський Д. М., Бубряк І. І. (2012)
Колупаєв Ю. Є. - Участь супероксиддисмутази у клiтинному сигналiнгу при тепловому загартуваннi проросткiв пшеницi, Обозний О. I., Мусатенко Л. І. (2012)
Патика М. В. - Формування бiорiзноманiття та фiлотипової структури еубактерiального комплексу чорнозему типового при вирощуваннi пшеницi озимої, Танчик С. П., Колодяжний О. Ю., Іванюк М. Ф., Круглов Ю. В., Мельничук М. Д., Патика Т. І. (2012)
Царенко П. М. - Мiкроводоростi колекцiї IBASU-A ресурс бiомаси для отримання бiодизелю, Борисова О. В., Блюм Я. Б. (2012)
Степанова Л. І. - Цитохроми дихального ланцюга мiтохондрiй ентероцитiв тонкої кишки щурiв при дiї iонiзуючої радiацiї, Грубська Л. В., Хижняк С. В., Войцiцький В. М. (2012)
Циганкова В. А. - Генетичнi механiзми успадкування стiйкостi пшеницi та нуту до патогенних мiкромiцетiв роду Fusarium L. (2012)
Калініченко О. В. - Активнiсть цистеїнових катепсинiв у тканинi щитоподiбної залози хворих з еутиреоїдним вузловим зобом, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2012)
Поликарпов Г. Г. - Концептуальная модель экстремального биогеоценоза восстановительной зоны Черного моря (2012)
Долінський А. А. - Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання біодизельного палива, Грабов Л. М., Шматок О. І. (2012)
Гура Д. В. - Исследование совместного процесса получения диоксида кремния и тепловой энергии из отходов рисового производства на математической модели, Сорока П. И., Гиренко А. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Анализ эффективности процессов утилизации спиртовой барды, Капустенко П. А., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2012)
Бурдо О. Г. - Энергетический анализ пищевых нанотехнологий, Терзиев С. Г., Ружицкая Н. В., Макиевская Т. Л. (2012)
Ульев Л. М. - Традиционный энергосберегающий пинч-потенциал процесса очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В., Мельниковская Л. А. (2012)
Целень Б. Я. - Енергозбереження в апаратах термовакуумної технології (2012)
Быканова В. В. - Фотокаталитические процессы как основа энерго- и ресурсосберегающих технологий, Козуб П. А., Булавин В. И., Козуб С. Н. (2012)
Бухкало С. І. - Комплексна ресурсозберігаюча та екологічно чиста утилізація полімерних відходів різного походження (2012)
Селихов Ю. А. - Оптимизация работы солнечной установки и ее влияние на окружающую среду, Коцаренко В. А., Лисовенко О. П. (2012)
Кошелева М. К. - Ресурсосберегающая технология процесса промывки текстильных материалов, Шацких С. Н. (2012)
Грабов Л. М. - Енергозбереження при термоконтактному плавленні жирів, Посунько Д. В., Степанова О. Є., Базєєв Р. Є. (2012)
Перетяка С. Н. - Исследование пеллет на основе кофейного шлама (2012)
Пересічний М. І. - Якість хлібобулочних виробів із використанням дієтичних добавок та начинок, Пересічна С. М., Собко А. Б. (2012)
Корзун В. Н. - Технологія запіканок із кисломолочного сиру підвищеної харчової цінності, Антонюк І. Ю. (2012)
Атаманюк В. М. - Тепломасообмін під час регенерації промислових адсорбентів, Ходорівський Р. В., Петрус Р. (2012)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільраційного сушіння кавового шламу, Гузьова І. О. (2012)
Атаманюк В. М. - Дослідження перспективи фільтраційного сушіння стебел соняшника для виробництва твердого біопалива, Кіндзера Д. П., Госовський Р. Р. (2012)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій, Барна І. Р. (2012)
Слюсаренко В. В. - Совершенствование процессов и оборудования для производства твердого биотоплива, Боеру И. Г. (2012)
Мусій Р. Й. - Сонячні повітряні теплові колектори на основі нового типу селективного покриття для застосування в харчовій галузі (2012)
Бандура В. М. - Кінетика екстрагування олії із сої та ріпаку, Коляновська Л. М. (2012)
Шведов В. В. - Исследование процесса полученя коптильных препаратов при подводе энергии микроволн, Саламаха В. И. (2012)
Бандура В. М. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння ріпаку та сої в нерухомому шарі в інфрачервоному полі, Паламарчук В. І. (2012)
Заплетников И. Н. - Кинематическое исследование механизма подачи продукта, Пильненко А. К. (2012)
Хилько Е. Б. - Электротехнология в солодоращении, Литвинчук А. А., Грищук В. М. (2012)
Левданский Э. И. - Разработка и исследование зерноочистительной машины с воздушным сепаратором, Левданский А. Э., Чиркун Д. И., Опимах Е. В. (2012)
Литвяк В. В. - Установка для модификации крахмала окислителем в газовой среде (2012)
Котов М. И. - Бланширователь, Петюшев Н. Н., Литвяк В. В. (2012)
Куликов А. В. - Процесс обжаривания в оценке качества картофельных снеков, Петюшев Н. Н., Шабета М. П., Котов М. И. (2012)
Грабов Л. М. - Розробка технології та обладнання для одержання складних дисперсних систем з біоактивними комплексами, Грабова Т. Л., Шматок О. І. (2012)
Дубовкіна І. О. - Отримання водно-спиртових сумішей із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (2012)
Гиль З. П. - Фільтраційні та седиментаційні властивості шламу електрохімічного пом’якшення води, Князєва О. І., Михайленко В. Г. (2012)
Савченко-Перерва М. Ю. - Iнтенсифiкацiя процесу сушiння молочних продуктiв, Якуба О. Р. (2012)
Лебедєв І. М. - Дослідження віброакустичних характеристик пристрою для очищення риби, Єрьоменко Д. О. (2012)
Погребняк А. В. - Інтенсифікація процесу гідроабразивного різання замороженого м’яса, Пономаренко Е. В. (2012)
Дейниченко Г. В. - Одержання пектинових концентратів методом ультрафільтраційної обробки, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2012)
Быканов С. Н. - К вопросу комплексной тепловой интеграции процесса ректификации смеси этанол-вода, Перевертайленко А. Ю., Гарев А. О., Горбунов К. А., Рябова И. Б., Гапонова Е. А. (2012)
Арсеньева О. П. - Анализ работы пластинчатого подогревателя сахарного сока с учетом отложений, Бабак Т. Г., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Цуркан О. В. - Аналіз і класифікація існуючих та обгрунтування нового способу і обладнання для теплової обробки харчової сировини, Міщук Т. О. (2012)
Бурдо О. Г. - Экспериментальные исследования парообразования на профилированных поверхностях, Косой Б. В., Слободенюк М. И., Кондратенко А. А. (2012)
Бандура В. М. - Аналіз схем технологічних ліній для переробки насіння сої (2012)
Никитенко Н. И. - Математическое моделирование динамики тепломассопереноса и фазовых превращений в адсорбере термического трансформатора цилиндрической формы, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2012)
Гумницький Я. М. - Сорбційне вилучення амонію з рідкої фази, Сабадаш В. В. (2012)
Нагурський О. А. - Кінетика тепло та масообміну процесу капсулювання дисперсних матеріалів в стані псевдозрідження, Гумницький Я. М. (2012)
Черемисінова А. О. - Дослідження дисперсного складу технологічних мастил на основі полімерних фосфатів, Сорока П. Г., Стеба В. К. (2012)
Головко Д. А. - Усовершенствование технологии получения ферратов щелочных металлов, Беляновская Е. А., Головко И. Д. (2012)
Гевод В. С. - Повышение эффективности пузырьково-пленочной экстракции за счет применения пузырьков газа малого диаметра, Решетняк И. Л. (2012)
Подолянець В. А. - Аналіз силових параметрів, що діють в циклонних аппаратах, Смілян І. О., Степанюк А. Р. (2012)
Горин Д. А. - Задача теоретического исследования процесса технологического нагрева пантов северного оленя в ЭМП СВЧ (2012)
Ан Г. Ю. - Удосконалення процесу змішування компонентів суміші при віброекструзії фібробетону, Валуйскова С. С., Андреєв І. А. (2012)
Артюхов А. Є. - Вплив динаміки руху дисперсної фази на розміри грануляційних веж, Демченко А. М. (2012)
Артюхова Н. О. - Вплив організації руху сушильного агента на якість сушіння матеріалів у гравітаційних поличних аппаратах, Юхименко М. П., Шандиба О. Б. (2012)
Литвиненко А. В. - Пневматическая классификация зернистых материалов, Смирнов В. А., Юхименко Н. П. (2012)
Острога Р. А. - Органические и органо-минеральные удобрения, Якушко С. И. (2012)
Луценко І. В. - Обґрунтування вибору апарата та способу обпалу вапняку в технологічній схемі виробництва вапна, Богатир А. С., Троценко Л. М. (2012)
Білявська Н. П. - Анатолій Олександрович Іванов (2010)
Моніторинг світового ринку зерна (2010)
Грищенко Ф. В. - Харчові продукти взагалі: порівняння розвитку міжнародних стандартів і національних стандартів України (2010)
Мардар М. Р. - Комплексна товарознавча оцінка якості нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності, Валевська Л. О. (2010)
Палвашова А. І. - Зміна хімічного складу зерна горошку при гідротермічній обробці, Рейад Шамхі Алі. (2010)
Кузнєцова І. В. - Розріджування крохмалю сировини у полі НВЧ (2010)
Урдзик Р. М. - Закордонний партнер групи компаній "Единство" - німецька компанія MIAVIT (2010)
Гапонюк О. І. - Сучасні сховища для фермерських господарств, Гросул Л. Г., Станкевич Г. М. (2010)
Левицький А. П. - Кормова цінність зерно-виноградних екструдатів, Чайка І. К., Ходаков І. В. (2010)
Родрігес І. - Мікотоксини: просте пояснення складного питання, Лохов В. (2010)
Марченков Ф. С. - Хелатні мікроелементи – важливий компонент комбікормів та преміксів, Сторожук Т. В. (2010)
Макаринська А. В. - Від виробництва стабільних препаратів біологічно активних речовин до виробництва стабільних преміксів (ч. 2), Єгоров Б. В. (2010)
Левицький А. П. - Шляхи удосконалення технології виробництва замінників цільного молока, Лапінська А. П. (2010)
Єгоров Б. В. - Дослідження ефективності процесу екструдування при виробництві комбікормів для золотих рибок, Кочетова А. О., Воєцька О. Є. (2010)
Гапонюк О. І. - Обгрунтування раціональних конструктивних і функціональних параметрів аспіраційних систем морських зернових терміналів, Мосієнко Г. А., Буценко І. М. (2010)
Остроухов В. В. - Основні загрози особистісній безпеці від деструктивних інформаційних впливів (вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища). Частина I (2010)
Тіскіна О. О. - Вимоги до систем захисту інформації, Чередниченко В. С. (2010)
Козюра В. Д. - Политика информационной безопасности, базирующаяся на технологии виртуализации, Юрх Н. Г. (2010)
Волощенко А. С. - Концептуальні підходи впровадження новітніх технологій до побудови комплексів технічного захисту інформації (2010)
Климентов В. В. - "Виртуальный ключ" как средство защиты баз данных, Трощило А. С. (2010)
Kovtun V. - Software implementation of genus-2 hyperelliptic curve cryptosystems over prime fields, Kuznetsov А. (2010)
Казакова Н. Ф. - Частотное тестирование криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей, Щербина Ю. В. (2010)
Дудикевич В. Б. - Метод недвійкового рівновагового кодування, Кузнєцов О. О., Томашевський Б. П. (2010)
Шумейко А. А. - Использование полиномиального прогноза для внедрения в изображение цифровых водяных знаков, ТищенкоТ. Н., Пасько А. И. (2010)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження комбінації радіонепрозорих тканин Hl-H2-H3 з розташуванням волокон горизонтально-вертикально-горизонтально, Притула М. О., Головатюк О. В. (2010)
Софиенко И. И. - Использование композитных материалов для защиты информации от утечки по СВЧ каналам (2010)
Бєлоусова К. І. - Підхід щодо оцінки ефективності системи економічної безпеки, Єжова Л. Ф. (2010)
Єрмошин В. В. - Методика оцінки інформаційних ризиків системи управління інформаційною безпекою, Хорошко В. О., Капустян М. В. (2010)
Мерко Иван Тимофеевич (2010)
Білявська Н. П. - Жидко В.І., Котляр Л.І (2010)
Моніторинг зернового ринку України (2010)
Савенко І. І. - Вплив партнерських відносин на ефективність функціонування технологічних ланцюгів (2010)
Капрельянц Л. В. - Біологічно активні фіторечовини зернових (2010)
Крусір Г. В. - Прогнозування ефективних методів стабілізації рослинних біокоректорів (2010)
Станкевич Г. М. - Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці, Овсянникова Л. К., Черній В. О. (2010)
Капрельянц Л. В. - Зернові β-глюкани: одержання, структура, фізико-хімічні властивості, фізіологічні ефекти, Шунько А. С. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив двохстадійного замісу на реологічні властивості тіста та якість хліба, Павловський С. Н. (2010)
Лебеденко Т. Є. - Хмельові дріжджі – відродження забутих технологій хлібопекарства, Кананихіна О. М., Соколова Н. Ю. (2010)
Урдзик Р. М. - Новинки від групи компаній "Единство" для ефективної діяльності клієнтів (2010)
Єгоров Б. В. - Виробництву комбікормової продукції - нову нормативну базу (2010)
Макаринська А. В. - Стан виробництва та забезпечення населення України продуктами тваринництва (2010)
Труфанов О. В. - Контамінація зерна і комбікормів для птиці трихотеценовими мікотоксинами в Україні. Критична оцінка засобів профілактики мікотоксикозів птиці, Котик А. Н., Труфанова В. А. (2010)
Єсіпова В. В. - Збільшення приростів за рахунок стимуляції апетиту, Ястребов К. Ю., Кривенок М. Я. (2010)
Єгоров Б. В. - Порівняльний аналіз програм годівлі форелі, Фігурська Л. В. (2010)
Кочетова А. О. - Вплив екструдування на вуглеводний комплекс композиційних сумішей, Решта С. П., Макаринська А. В., Шарова А. І. (2010)
Осиченко В. - Обладнання для виробництва комбікормів (2010)
Сурай П. - Рецензія на підручник професора Єгорова Б. В. "Технологія виробництва комбікормів" (2010)
Білявська Н. П. - Василь Якович Гіршсон (2010)
Грищенко Ф. В. - Загальні методи перевіряння та аналізування харчових продуктів: порівняння розвитку міжнародних нормативних документів і гармонізованих національних стандартів України (2010)
Селіванська І. А. - Функціональні продукти (між їжею та ліками) (2010)
Одарченко А. М. - Товарознавчі властивості булочних виробів при розморожуванні тістових заготовок в полі НВЧ, Одарченко Д. М., Балим В. Ю. (2010)
Моргун В. О. - Композиційні мучні суміші із різних зернових культур – цінна сировина для хлібопекарства, Волошенко О. С. (2010)
Биомин - Профілактика мікотоксикозів тварин. Препарати третього покоління (2010)
Ястребов К. Ю. - Захист корму від мікотоксинів, Кривенок М. Я. (2010)
Єгоров Б. В. - Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам, Макаринська А. В. (2010)
Станкевич Г. М. - Сучасний стан ринку зерносховищ (2010)
Урдзик Р. М. - Кожний клієнт для нас – єдиний! (2010)
Єгоров Б. В. - Використання некондиційних курячих яєць при виробництві кормових добавок і комбікормів, Ворона Н. В. (2010)
Колесніченко С. Л. - Поліпшення екологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою (2010)
Гапонюк О. І. - Експериментальне обґрунтування параметрів високопродуктивних круповідділювачів, Мосієнко Г. А., Гросул Л. Г. (2010)
Гапонюк О. І. - Теоретичне обґрунтування режимних, конструктивних параметрів лущильних комплексів, Шевченко П. І. (2010)
Грищенко Ф. В. - Новий український класифікатор: стан і тенденції нормативної бази у сфері захисту довкілля (2010)
Крусір Г. В. - Сучасні напрямки екологізації переробних виробництв, Шевченко Р. І. (2010)
Гулавський В. Т. - Сучасні методи оцінки функціональних продуктів харчування (2010)
Іоргачова К. Г. - Бісквітні напівфабрикати на основі борошна з продуктів переробки гречки, Макарова О. В., Котузаки О. М. (2010)
Левицький А. П. - Високоолеїновий соняшник – перспективна сировина для одержання цінної соняшникової олії "ОЛИВКА", Гулавський В. Т., Селиванська І. А., Вертикова Е. К. (2010)
Купченко А. В. - Визначення міцностних характеристик зерна, Ялпачик О. В., Шпиганович Т. А., Алексєєнко В. А. (2010)
Ястребов К. Ю. - Практичне використання органічних кислот у птахівництві, Кривенок М. Я. (2010)
Урдзик Р. М. - Співробітництво з групою компаній "Единство" - успіх і ріст вашого бізнесу! (2010)
Єсіпова В. В. - Збільшення приростів за рахунок стимуляції апетиту, Ястребов К. Ю., Кривенок М. Я. (2010)
Єгоров Б. В. - Удосконалення програм годівлі – основа виробництва високоякісних комбікормів для курей-несучок, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2010)
Лапінська А. П. - Аналіз різних варіантів підготовки компонентів при порційній технології виробництва комбікормової продукції (2010)
Макаринська А. В. - Сучасне виробництво комбікормів ("Комбікорми–2010") (2010)
Шапочкін В. В. - Сучасне комбікормове виробництво Росії та перспективи його розвитку (2010)
Нетребський О. А. - Перспективні напрями підвищення пожежо-вибухо-небезпечності процесу очищення поверхні зерна в технології виробництва муки, Фесенко О. О. (2010)
Белявская Н. П. - Миколай Іванович Озолін (2011)
Козак К. Б. - Трудовий потенціал персоналу як основа eфективної діяльності підприємства, Бусигіна Л., Осмініна О., Жильцова Ю. (2011)
Бойко М. Ф. - Нормативні документи України у спиртогорілчаній галузі: стан і перспективи, Грищенко Ф. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Роль знаний и информации при разработке новых видов пищевых продуктов, Мардар М. Р. (2011)
Євдокимова Г. Й. - Хімічні зміни при зберіганні сухого та охолодженого голозерного вівса, Овсянникова Л. К., Буранова С. В. (2011)
Кудашев С. Н. - Пути интенсификации процессов производства, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, Колесниченко С. Л. (2011)
Тележенко Л. М. - Застосування екструдування для попередньої обробки сочевиці, Атанасова В. В. (2011)
Калугіна І. М. - Дослідження дисперсної структури добавки ламінарії (2011)
Овсянникова Л. К. - Вплив термічної обробки олійних культур на якість їх олії, Євдокимова Г. Й., Соколовська О. Г., Орлова С. С. (2011)
Єгоров Б. В. - Перспективи розвитку ринку м’яса України, Макаринська А. В. (2011)
Левицкий А. П. - Мука из виноградных листьев - источник витамина р в комбикормах, Гулавский В. Т., Ходаков И. В., Тарасенко Ю. В., Рягузова И. С., Цюндык А. Г. (2011)
Кочетова А. А. - Влияние подкислителей на эффективность экструдирования зернового сырья, Воецка Е. Е., Макаринская А. В., Шарова А. И. (2011)
Єгоров Б. В. - Перспективи використання малоцінної риби у кормовиробництві, Левицький А. П., Фігурська Л. В. (2011)
Белявская Н. П. - Григорий Эммануилович Вейнштейн – основатель Одесской школы мукомолов (2011)
Крусир Г. В. - Экологические аспекты сертификации зерноперерабатывающих предприятий по ISO 14001:2004, Яшкина В. В. (2011)
Грищенко Ф. В. - Міжнародні і національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2011)
Яценко В. Н. - Исследование реологических свойств заварных кремов на основе сухих смесей, Кобылинская Е. В., Ковалевская Е. И. (2011)
Колесниченко С. Л. - Влияние активированной воды при проведении воднотепловой обработки зерна, Батт А. В., Кузьмина Е. В., Гаджий Е. И. (2011)
Єгоров Б. В. - Нові напрямки удосконалення та розвитку комбікормових технологій (2011)
Левицкий А. П. - Кормовая ценность муки из виноградных листьев, Селиванская ІИ. А., Ходаков И В., Тарасенко Ю. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Аналіз технологічних способів виробництва комбікормів для свиней, Воєцька О. Є., Лапінська А. П. (2011)
Егоров Б. В. - Исследование биологической эффективности и санитарного качества экструдированной кормовой добавки для молодняка сельскохозяйственной птицы в процессе хранения, Ворона Н. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Підвищення ефективності підготовки зернових компонентів у складі вологих комбікормів для котів, Бордун Т. В., Шарова А. І. (2011)
Єгоров Б. В. - Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України, Фігурська Л. В. (2011)
Гросул Л. Г. - Повітряно-гравітаційний сепаратор для попередньої обробки збіжжя, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Яцкова Т. Й., Гончарук Г. А. (2011)
Остроухов В. В. - Основні загрози особистісній безпеці від деструктивних інформаційних впливів. Частина 2. Інформаційно-психологічний вплив (2010)
Браиловский Н. Н. - Оценка качества функционирования систем защиты информации, Орленко В. С., Хорошко В. А. (2010)
Берназ Н. М. - Особливості мобільних засобів захисту, Браіловський М. М. (2010)
Белецкий А. Я - Дифференциальные характеристики мини-версий симметричного RSВ-шифратора, Белецкий А. А., Аксентий Е. А. (2010)
Казакова Н. Ф. - Практическая реализация статистического теста Маурера для анализа криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей, Щербина Ю. В. (2010)
Чечельницкий В. Я. - Порождающий класс совершенных двоичных решеток размера 12х12 для защиты информации (2010)
Борисенко И. И. - Модели представления информационного контента и анализ состояния его защищенности (2010)
Опірський І. Р. - Ентропія ВОЛЗ при врахуванні завад в інформації, що передається (2010)
Гостєв В. І - Методика вибору параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв'язку при впливі навмисних завад, Кунах Н. І., Липський О. А. (2010)
Тискина Е. О. - Абсолютная устойчивость положения равновесия системы поддержки принятия решения в системе защиты информации, Хорошко В. А. (2010)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження можливостей реалізації оптимального по швидкодії управління шаговим двигуном приводу обертання CD-ROM, Труш О. В. (2010)
Кузнецов Г. В. - Матриця перехідних ймовірностей для моделі українського тексту, генерованого стаціонарним джерелом марковські залежних букв, Сушко С. О. (2010)
Пискун И. В. - Выбор критерия для оптимизации технической системы защиты информации (2010)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Міждержавний семінар "Біобезпека – фундамент здоров’я тварин" (2015)
Голік М. О. - Аналіз епізоотичної ситуації зі сказу в чернігівській області, Полупан І. М., Недосєков В. В. (2015)
Алиев А.С. - Эффективность векторной и инактивированной вакцин для специфической профилактики инфекционной бурсальной болезни, Громов И. Н., Бегинин Г. В., Петрунин С. А. (2015)
Заікіна Г. В. - Епізоотична ситуація щодо шлунково-кишкових інвазій сільськогосподарської птиці центрального регіону України, Маршалкіна Т. В. (2015)
Бовкун Т. В. - Терапевтична ефективність препарату мастилін при лікуванні маститу у корів, Жук Ю. В., Мазур В. М. (2015)
Скляр І. О. - Показники периферичної крові корів при використанні озоно-повітряної суміші як дезінфектанту вим’я, Скляр О. І. (2015)
Карповський П. В. - Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на динаміку показників неспецифічного імунітету у свиней (2015)
Куцан О. Т. - Екотоксикологічна характеристика брому як компонента раціонів для тварин, Оробченко О. Л., Голубєв М. І. (2015)
Шевченко Л. В. - Метаболічний статус організму перепелів за дії комплексу хелатних сполук мікроелементів та мікробного β-каротину, Гусак С. В., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В. (2015)
Сіроклин Г. І. - Лікування і профілактика неплідності шляхом фармакотерапії (2015)
Вабищевич Ф. С. - Класична чума свиней: чи варто заспокоюватись?, Гавриленко А. В. (2015)
Рябуха В. Г. - Туберкульоз великої рогатої худоби (2015)
Рудик С. К. - З історії ветеринарних символів (до 100-річчя Синього хреста), Стегней М. М., Глухий О. Б. (2015)
Гончаренко О. М. - Люди зі щирим серцем (2015)
Гордієнко В. - З моєї практики (2015)
Жигунов Д. А. - Особенности классификации и целевого использования зерна пшеницы в Украине и зарубежом (2011)
Станкевич Г. М. - Техніка та технологія сушіння зерна у фермерських господарствах (2011)
Гулавский В. Т. - Безглютеновые функциональные продукты питания (2011)
Моргун В. О. - Мучные композиционные смеси, Волошенко О. С., Москвіна Н. З. (2011)
Єгоров Б. В. - Системний підхід до розробки збагачених продуктів харчування, Мардар М. Р. (2011)
Лебеденко Т. Е. - Новые источники биологически активных компонентов для производства хлеба, Новичкова Т.П., Соколова Н. Ю., Мисержи М. Д. (2011)
Баланс кормів в Україні за 2010 рік (2011)
Егоров Б. В. - Эффективность комбикормов четвертого поколения, Макаринская А. В. (2011)
Левицкий А. П. - Обоснование режимов измельчения зерна сорго при производстве комбикормов, Лапинская А. П., Рягузова И. С. (2011)
Єгоров Б. В. - Порівняльний аналіз поживної цінності комбікормів для форелі, Фігурська Л. В. (2011)
Професійні новини на сторінках наукових видань (2011)
Єгоров Б. В. - Науково-практичні основи виробництва біопалива з побічних продуктів переробки сільськогосподарської рослинної сировини, Бордун Т. В. (2011)
Гросул Л. Г. - Удосконалення агрегатного устаткування та компоновка транспортно-функціональних комплексів, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Гончарук Г. А. (2011)
Суддя Конституційного Суду України КАСМІНІН Олександр Володимирович (2013)
До 17-ї річниці Конституційного Суду України (2013)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Кадрове агентство "Азов Персонал Сервіс" щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петрова Романа Івановича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 368 Кримінального кодексу України, частин першої, другої статті 1722 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Мокляка Володимира Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відпо відальністю "Амальгама Люкс" щодо офіційного тлумачення положень статті 64 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" у взаємозв’язку з положеннями статті 48 цього закону, частини першої статті 32, частини другої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грони Ольги Іванівни щодо офіційного тлумачення положень статті 762 Цивільного кодексу України, статті 21 Закону України "Про оренду землі", підпунктів 288.5.1, 288.5.2 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин третьої‚ четвертої статті 81 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Фогаша Ласлова Йосиповича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частин четвертої, п’ятої статті 380 цього кодексу (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої, третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Петруcь Світлани Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Волинської обласної ради про офіційне тлумачення положень абзаців другого, шостого, сьомого частини першої статті 1, частин другої, шостої, сьомої статті 7, частини другої статті 10, частини першої статті 11, пункту 1 розділу Х "Прикінцеві положення", підпункту 15 пункту 1 розділу ХІ "Перехідні положення" Закону України "Про засади державної мовної політики" у взаємозв’язку з положеннями статей 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 24, 133, 140 Конституції України (2013)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України" (2013)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України" (2013)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста" (2013)
Овчаренко В. - Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду (2013)
Гультай М. - Європейські та національні стандарти з прав людини у практиці Конституційного Суду України (2013)
Колос М. - Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини (2013)
Шаптала Н. - Контроль конституційних норм в Україні: ціннісні досягнення й шляхи вдосконалення (2013)
Росіхіна В. - Конституційні нормативно-правові гарантії забезпечення права громадян на публічні об’єднання: теорія і практика (продовження) (2013)
Ювілейні дати (2013)
Увага, конкурс! (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України "Про оплату праці" (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Дзьоби Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII "Прикінцеві положення", абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 70 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у систем ному зв’язку з частиною шостою статті 70, статтею 91 цього закону (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Карлаша Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 16 Цивільного кодексу України, частини першої статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, абзаців першого, другого, третього, четвертого пункту 3 статті 6, абзацу першого пункту 3 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кузнецової Альбіни Леонідівни щодо офіційного тлумачення положень частин першої, третьої, четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Картозії Лаліти Шалвівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 99, частини другої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 66 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у системному зв’язку з його положеннями частини п’ятої статті 71, пункту 4 частини першої статті 91 та положень частини восьмої статті 70 цього закону у системному зв’язку з його положеннями пункту 11 частини першої статті 91 (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Сороки Віктора Сидоровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Погорєлової Ольги Михайлівни щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 87 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Дудіна Сергія Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Макарова Олексія В’ячеславовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 358, частини другої статті 364 Цивільного кодексу України в системному зв’язку з положеннями статті 21, частини першої статті 24, частин першої, четвертої, п’ятої статті 41 Конституції України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Данилової-Вознюк Ольги Олексіївни щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (2013)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компанії "Vuldi (UK) Limited" щодо офіційного тлумачення положення підпункту 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (2013)
Овчаренко В. - Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду (продовження) (2013)
Маркуш М. - Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України (2013)
Тупицький О. - До питання виконання інтерпретаційних актів Конституційного Суду України (2013)
Вдовіченко С. - Доктрина відновлення дії попередньої редакції норм законів у діяльності Конституційного Суду України (2013)
ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Серпень–вересень 2013 року (2013)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року" (2013)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду" (2013)
Розпорядження Голови Верховної Ради України (2013)
Вітаємо ювілярів (2013)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2013)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Пастух Зінаїди Іванівни щодо офіційного тлумачення положення частини тринадцятої статті 37 Закону України "Про державну службу" в системному зв’язку з положеннями пункту 2 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням асоціації "Дім авторів музики в Україні" щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" у взаємозв’язку з положеннями пункту "г" частини першої стат- ті 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Небельського Ростислава Орестовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивіль ного процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Королівства Швеція Якобссона Георга щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 1166 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частин першої‚ другої статті 130 Кодексу законів про працю України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Телегіної Галини Юріївни щодо офіційного тлумачення положень статті 8, пункту 2 статті 10 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Луганське регіональне управління автобусних станцій" щодо офіційного тлумачення положень частин четвертої, п’ятої статті 36 Закону України "Про автомобільний транспорт" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Снєжкова Володимира Анатолійовича, Снєжкової Ольги Володимирівни щодо офіційного тлумачення положень статті 8, частини третьої статті 22, статей 55, 124, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України у системному зв’язку з пунктом 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 16 Цивільного кодексу України, пунктом 6 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Устіменка Антона Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1712 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями статей 22, 55, 129 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Харачка Геннадія Тимофійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 148 Кодексу законів про працю України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Гаєвої Катерини Юхимівни щодо офіційного тлумачення положень статей 207, 10561, 1247, 1257 Цивільного кодексу України, статей 213, 335, 336, 338, 344, 345, 346, 355, 356, 360 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Докука Єгора Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Каніболоцької Ольги Олександрівни щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 184 Кодексу законів про працю України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної судової адміністрації України щодо офіційного тлумачення положення абзацу другого частини першої статті 142 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у системному зв’язку зі статтею 55 Бюджетного кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Марченка Леоніда Федоровича щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2007 року № 107-VI (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Яцини Раїси Григорівни щодо офіційного тлумачення положень статті 1166 Цивільного кодексу України‚ статті 221 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кравченка Павла Андрійовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Трачука Юрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 2, 3 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України (2014)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України" (2014)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2014)
Гультай М. - Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження (2014)
Мартинюк Р. - Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект (2014)
Петрів І. - Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини (2014)
Прокопенко Б. - Конституційно-правові особливості добору кандидатів на посаду судді в аспекті забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2014)
Шишкіна Е. - Людська гідність у контексті конституційного судочинства (2014)
ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Жовтень–грудень 2013 року (2014)
Вітаємо ювілярів (2014)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2013 рік (2014)
Гуменюк Г. Д. - Нормативна база України на зернові, бобові культури, продукти їх перероблення та шляхи удосконалення, Слива Ю. В. (2011)
Соц С. М. - Голозерний овес – перспективна сировина для круп’яної промисловості, Шутенко Є. І., Кустов І. О. (2011)
Зарубін О. В. - Вивчення впливу біологічних факторів на якісний та кількісний склад зернової маси, Євдокимова Г. Й., Єгорова А. В. (2011)
Соколенко А. І. - Визначення теплотехнічних параметрів кондиціювання повітря в процесах пророщування ячменю, Криворотько В. М., Білик О. А. (2011)
Волошенко О. С. - Функціональні продукти харчування на основі зернових культур, Жигунов Д. О. (2011)
Мардар М. Р. - Фальсифікація харчових продуктів в Україні – історія та сучасність, Погонцева Е. І. (2011)
Єгоров Б. В. - Досвід експлуатації комбікормових заводів ІV покоління, Ворона Н. В. (2011)
Левицький А. П. - Кормова цінність капустяної вичавки, Миронов В. С., Ходаков І. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Технологія виробництва екструдованої кормової добавки для сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Особливості побудови технологічного процесу виробництва комбікормів для домашніх тварин, Воєцька О. Є., Бордун Т. В. (2011)
Plumstead P. W. - У чому різниця фітазних препаратів?, Yu S. (2011)
Єгоров Б. В. - Аналіз економічних умов і технологічних основ виробництва комбікормової продукції в країнах північної Африки, Турпурова Т. М., Кулаковська Т.А. (2011)
Нетребський О. А. - Охорона праці в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Петров В. Н. - Класифікація вальцьових верстатів (2011)
Бобир В. В. - Кишковий віром та нормальна мікрофлора людини: особливості взаємодії, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П. (2015)
Климова Е. М. - Интегральная методология И.И. Мечникова и современная адресная иммунокоррекция при миастении , Дроздова Л. А., Лавинская Е. В., Быченко Е. А. (2015)
Бондаренко А. В. - Тактика медикаментозной терапии пациентов с болезнью, вызванной вирусом Эбола, Гвоздецкая М. Г., Зоц Я. В. (2015)
Осолодченко Т. П. - Роль мікрофлори дистальних відділів кишкового тракту в підтримці оксалатного гомеостазу, Лук’яненко Т. В., Андреєва І. Д., Волянський Д. Л., Штикер Л. Г., Козубова Г. М. (2015)
Lenchyk L. V. - Study of organic acids in almond leaves, Samaneh B., Kyslychenko V. S. (2015)
Pietrzyk D. - Phytochemical study of cosmetics for hair coloring, Paradowska K., Wawer I., Diakonova Ia. (2015)
Шаповалов В. В. (мол.) - Аналіз асортименту лікарських засобів для фармакокорекції алкогольного тремору в структурі абстинентного синдрому алкогольної залежності, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Сосін І. К., Шувера О. В. (2015)
Шукаєва О. П. - Вимоги до зберігання і транспортування біотехнологічних лікарських засобів згідно з діючою нормативною базою МОЗ України (2015)
Алмакаева Л. Г. - Розробка складу інфузійного препарату на основі моксифлоксацину, Бєгунова Н. В., Науменок Л. Г., Доля В. Г. , Алмакаев М. С. (2015)
Дмитрієвський Д. І. - Обгрунтування температурного режиму виготовлення супозиторіїв з гліфазином, Куцанян А. С., Гербіна Н. А. (2015)
Olkhovska O. M. - Infectious mononucleosis in children and ways of improvement the treatment of patients (2015)
Копча В. С. - Удосконалення терапії хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Копча Ю. В. (2015)
Кірсанова Т. О. - Шляхи удосконалення профілактики вітряної віспи серед дитячого населення україни в сучасних умовах (2015)
Юрко К. В. - Оцінка порушень вуглеводного обміну у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС (2015)
Лісяна Т. О. - Показники мікроекології статевих шляхів у хворих з папіломавірусною інфекцією, Пономарьова І. Г., Кондратюк В. К., Коблош Н. Д., Кацалап О. М., Матяшова О. І. (2015)
Газзави-Рогозина Л. В. - Видовой состав малярийных комаров харьковской области. природные факторы распространения малярии (2015)
Коцина С. С. - Патогенетичні механізми при хронічному набутому токсоплазмозі (2015)
Велиева Т. А. - Диагностика и лечение хинококкоза у детей (2015)
Літовченко О. Л. - Біохімічні механізми сполученого впливу на організм тварин електромагнітного випромінювання та позитивної низької температури, Перцев Д. П., Завгородній І. В., Мітельова Т. Ю., Чеховська І. М., Абрамова Л. П., Векшин В. О. (2015)
Звягинцева О. В. - Оценка протекторного действия пробиотика и иммунотропного препарата на метаболизм экспериментальных животных после введения ксенобиотика, Климова Е. М., Лавинская Е. В., Ленькевич А. С. (2015)
Rybalko S. L. - The study of the anti-influenza activity of altabor substance, Кrutskykh T. V., Shalamay A. S. (2015)
Dronova M. - Morphological alterations of Staphylococcus aureus caused by aryl aliphatic aminoalcohol derivative (2015)
Блажеевский Н. Е. - Изучение противомикробной активности комбинированных препаратов на основе пероксида водорода и этония, Бойко Н. Н. (2015)
Ткачова О. В. - Дослідження протимікробної активності нової комбінованої мазі на моделі гнійної рани стафілококової етіології (2015)
Дьяченко В. Ф. - Изучение влияния комбинаций ципрофлоксоцина с другими антибиотиками на полирезистентные штаммы синегнойной палочки, Марющенко А. М., Ягнюк Ю. А. (2015)
Калюжная О. С. - Вивчення антимікробних властивостей деяких видів сапрофітних облігатних морських грибів (2015)
Mohylenets O. I. - Clinical and epidemiological aspects of yersinioses in kharkiv region (2015)
Андрєєва І. А. - Аспекти дослідження антибіотикорезистентності мікроорганізмів на сучасному етапі, Македонський І. О., Степанський Д. О., Чемерис О. Л. (2015)
Кацапов Д. В. - Підхід до специфічної діагностики збудників інфекційного ендокардіту (2015)
Кравчук Ю. А. - Епізоотолого-епідеміологічні особливості лептоспірозу в тернопільській області, Васильєва Н. А. (2015)
Похил С. І. - Порівняльна цитологічна діагностика мазків крові при бабезійній інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2015)
Коваль В. Ю. - H. pylori та гастропатія при цукровому діабеті (2015)
Назарчук О. А. - Оцінка ефективності застосування декасану, декаметоксину та його композиції у пацієнтів з важкою термічною травмою, Нагайчук В. І. (2015)
Римша О. В. - Чутливість до антибіотиків, антисептиків нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa, виділенних в урологічних хворих (2015)
Мінухін В. В. - Нормальна мікрофлора носоглотки як резервуар полірезистентних штамів збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Самусенко С. О., Немчинович Н. Д., Шибаєва І. Б. (2015)
Лаврик Г. С. - Характеристика адгезивних властивостей лактобацил -клінічних ізолятів та складників біопрепаратів (2015)
Velichkina A. B. - The change in the level of cytokines in blood and synovial fluid in the posttraumatic period of patients with deforming osteoarthrosis as continuous chronic disease, Naкhaev V. I., Yarygin N. V., Duzhinskaya U. V. (2015)
Бисюк Ю. А. - Ассоциация полиморфизма гена C159T рецептора CD14 и антиэндотоксинового иммунитета у пациентов с рефрактерной/кортикостероид-чувствительной астмой, Курченко А. И., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2015)
Вдовіченко Н. І. - Особливості порушень гуморальної ланки імунітету у хворих хронічний тонзиліт при наявності цукрового діабету та їх корекція, Тупотілов О. В., Бойко А. А., Коляда О. М. (2015)
Коваленко Т. И. - Концентрация циркулирующих иммунных комплексов при экспериментальном генерализованном воспалительном процессе у животных разного возраста под действием иммуномодуляторов, Климова Е. М., Минухин В. В. (2015)
Сидорчук А. С. - Огляд клінічних випадків медикаментозних алергічних реакцій у хворих на гострі респіраторні захворювання, Богачик Н. А., Сокол А. М., Венгловська Я. В., Костіна Н. В. (2015)
Корнійчук О. П. - Роль бактеріального фактору та імунологічних змін при неінфекційних захворюваннях мікробного генезу, Тимків М. З., Мельник О. В., Воробець З. Д. (2015)
Рикало Н. А. - Патогенетична характеристика імунного статусу при хронічних вірусних гепатитах B і C у дітей (2015)
Shulga L. I. - Identification of effective dilutions of dental herbal remedy with antimicrobial activity (2015)
Захарченко Н. В. - Метод формирования сигнальных конструкций на основе хаотических и таймерных сигналов в системах передачи конфиденциальной информации, Корчинский В. В., Радзимовский Б. К. (2011)
Иваницкий А. М. - Основные этапы развития теории электрических цепей при экспофункциональных воздействиях (2011)
Каптур В. А. - Система фільтрації SMS-повідомлень у мережі оператора мобільного зв’язку, Ложковський А. Г., Фурмур М. В., Чумаков Р. В. (2011)
Стрелковская И. В. - Особенности решения задач управления трафиком в телекоммуникационной сети, Соловская И. Н. (2011)
Балашов В. А. - Синтез передаточных функций каналов передачи, удовлетворяющих критерию Найквиста, Барба И. Б. (2011)
Банкет В. Л. - Использование спектра расстояний для расчетов помехоустойчивости декодирования сверточных кодов, Науменко П. В. (2011)
Варава Ю. В. - Точный стационарный режим параметрического модулятора телевизионного малошумящего камерного видеоусилителя, Арбузников В. А., Рудый Е. М. (2011)
Курмашев Ш. Д. - Свойства планарных транзисторных термодатчиков при действии радиации, Викулин И. М., Софронков А.Н. (2011)
Кадацкий А. Ф. - Фильтрующие свойства импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами повышающего типа, Швец О. В., Кочетков А. В. (2011)
Банкет В. Л. - Пути реализации кодеков высокоскоростных сверточных кодов, Науменко А. В. (2011)
Ирха В. И. - Физическая природа адсорбционной чувствительности к водороду МДП- и МП-структур, Викулин И. М., Крыськив С. К. (2011)
Дмитриева И. Ю. - Решение системы дифференциальных уравнений Максвелла для неоднородной возбужденной среды (2011)
Тихонов В. И. - Геометризация тензорной модели цифровых потоков в открытой сети (2011)
Сухарьков О. В. - Модель жидкоструйного излучателя с круговым щелевым соплом в виде соосных дисков (2011)
Ткаченко В. Г. Клещёв А. О. - Метод проверки связности и цикличности фрагмента сети на основе монотонных булевых функций (2011)
Северин Н. В. - Метод автоматической фильтрации запрещенного контента в запросах Интернет-ресурсов (2011)
Перекрестов И. С. - Мощность шумов неортогональности в системах передачи с OFDM(A) при мобильном пользователе, Иващенко П. В. (2011)
Брескин В. А. - Спектральная эффективность линейного кода RZ, Мазур А. Д., Розенвассер Д. М. (2011)
Ляховецький Л. М. - Дослідження швидкісних характеристик системи передачі SHDSL при роботі по кабелях типу КСПП, Орєшков В. І., Молога В. М. (2011)
Романенков И. Д. - Информационные аспекты экономической теории (2011)
Солдаткина А. В. - Информационная рента как фактор развития инновационной экономики (2011)
Khomich G. - Wild berries in Ukraine, Kaprelyants L., Fedosova K. (2012)
Хомич Г. П. - Вплив температурної обробки на фенольні речовини при виробництві соків із дикорослої сировини (2012)
Одарченко Д. М. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей заморожених напівфабрикатів на основі дикорослих ягід, Кудряшов А. І., Штих С. В., Сюсель О. О. (2012)
Безусов А. Т. - Кількісне визначення γ-аміномасляної кислоти в рослинній сировині, Зубкова К. В. (2012)
Дамянова С. - Коэффициенты молекулярной диффузии при экстрагировании листьев и плодов боярьшника восточного (Crataegus orientalis M. Bieb), Ташева С., Ergezen М., Мерджанов П., Стоянова А. (2012)
Angelova-Romova М. - Lipid composition of hawthorn fruits (Crataegus orientalis M. Bieb. ) grown in Turkey, Merdzanov Р., Ergezen M., Zlatanov М., Antova G., Damianova S., Stoyanova A. (2012)
Дубова Г. Е. - Научные основы восстановления естественных ароматов в пищевых продуктах, Безусов А. Т. (2012)
Токар А. Ю. - Формування ароматотвірного комплексу некріплених виноматеріалів з плодів чорної смородини, Каричковський В. Д., Орел О. В. (2012)
Безусов А. Т. - Розробка біотехнології концентрованих пектинових речовин із яблучних вичавок, Нікітчіна Т. І., Реміх І. О. (2012)
Чабанова О. Б. - Розробка технології пектиново-сироваткових концентратів з використанням безмембранного осмосу, Бондар С. М., Дзьома В. І., Чабанова А. А. (2012)
Fedosova K. - Growing and properties of Yalta onion – case study, Luigi F. D. (2012)
Філіпова Л. Ю. - Наукове обгрунтування та вибір перспективних напрямів перероблення овочевих та баштанних культур, Ракуленко Н. А. (2012)
Юдіна Т. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей молочно-рослинних фаршів, Левіт І. Б., Афенченко Д. С., Назаренко І. А. (2012)
Тюрікова І. С. - Вплив попередньої підготовки топінамбура на отримання біологічно цінного соку (2012)
Гонта І. А. - Спаржа – цінна сировина для переробки (2012)
Шульга О. С. - Харчова цінність екструзійних картоплепродуктів, Ковбаса В. М., Шульга С. І. (2012)
Басюл О. В. - Розробка технології ферментування гливи звичайної, Ямборко Г. В. (2012)
Погожих М. І. - Методологічні засади розширення асортименту харчової продукції з грибів глива звичайна та розробка нових методів їхнього якісного аналізу, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Штих С. В., Мовчан А. О. (2012)
Дятлов В. В. - Зміна вмісту холестерину у свіжих печерицях залежно від різних факторів, Аксьонова Н. О. (2012)
Маноли Т. А. - Гистологическая оценка качества мышечной ткани пиленгаса для производства имитированной рыбной продукции, Чибич Н. В. (2012)
Маноли Т. А. - Установление эффективности влияния различных видов предварительной обработки на ферментативное удаление кожи рыбы, Памбук С. А., Каминский Е. В. (2012)
Герасим Г. С. - Совершенствование технологии рассольного замораживания продукции речного и товарного рыбоводства, Паламарчук В. В. (2012)
Виннов А. С. - Современные тенденции в производстве заменителей жира, Маноли Т. А. (2012)
Маевская Т. Н. - Обоснование режимов промывки рыбных белковых масс электроактивированными растворами, Виннов А. С. (2012)
Коваленко В. О. - Використання ферментного препарату колагенази в технології білкової добавки на основі шкіри сьомги, Панікарова Б. О. (2012)
Янченко К. А. - Обробка нітрозоґуанідином дріжджів як cпосіб підвищення активності фруктанлітичних ферментів, Пауліна Я. Б. (2012)
Волошенко С. В. - Исследование функциональных свойств ферментного препарата фосфолипазы С, Гладкий Ф. Ф. (2012)
Птичкина Н. М. - Структурные уровни пищевых полисахаридов и их функциональные свойства (2012)
Плеханова Е. А. - Разработка технологии и рецептур взбитых десертов с полисахаридами, Банникова А. В., Птичкина Н. М. (2012)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження властивостей везикулярних фосфоліпідних наноструктур із біологічно активними речовинами, Кравченко С. О. (2012)
Мамцев А. Н. - Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в тканях печени при экспериментальной тиреоидной дисфункции, Касьянова Ю. В., Лобырева О. В., Камилов Ф. Х., Абдуллина Г. М. (2012)
Славова В. О. - Транспортные и селективные характеристики полимерных мембран, химически модифицированных катионами меди, Петров С. П., Баева М. Р. (2012)
Калугіна І. М. - Технологія соусу червоного з добавкою пасти з виноградних вичавків, Вікуль С. І. (2012)
Корзун В. Н. - Нові соуси у профілактики мікроелементозів, Антонюк І. Ю. (2012)
Евпатченко Ю. В. - Влияние криолитических циклов на качественные характеристики соусов, Птичкина Н. М., Вольф Е. Ю. (2012)
Кравченко М. Ф. - Технологія соусів емульсійного типу на основі нових видів олій, Антоненко А. В., Михайлик В. С. (2012)
Севастьянова Е. В. - Технология диетической добавки с протеолитической и сорбционной активностями, Капустян А. И. (2012)
Черно Н. К. - Біотехнологічний спосіб вилучення арабіногалактану із деревини сосни, Гураль Л. С., Ломака О. В. (2012)
Осадчук И. В. - Технологические аспекты использования соевых белков как дополнительных сырьевых ресурсов (2012)
Мардар М. Р. - Харчовий статус населення України (2012)
Салавелис А. Д. - Особенности питания людей пожилого возраста, Дьяконова А. К. (2012)
Салавеліс А. Д. - Аналіз дієтичного харчування при онкологічних захворюваннях, Павловський С. М., Кудрявець Ю. О. (2012)
Магалецька І. А. - Особливості розроблення раціонів харчування для людей розумової праці (2012)
Мардар М. Р. - Сучасний стан забезпечення йодом населення України, Байбак Ю. П. (2012)
Мазуренко І. К. - Сучасний стан та напрями перспективного розвитку індустрії дитячого харчування в Україні, Філіпова Л. Ю. (2012)
Пересічний М. І. - Проблеми харчування дітей дошкільного віку, Собко А. Б. (2012)
Пересічна С. М. - Особливості харчування дітей дошкільного віку, Сушич С. М. (2012)
Рахматуллина И. В. - Гигиеническая эффективность групповой профилактики йодной недостаточности среди детей младшего школьного возраста, Кузнецова Е. В. (2012)
Винникова Л. Г. - Комплексные исследования структурно-механических свойств варено-копченых колбас в процессе хранения, Поварова Н. Н. (2012)
Віннікова Л. Г. - Проектування рецептурного складу м’ясніх продуктів антианемічної дії, Шлапак Г. В., Бондаренко Н. В. (2012)
Рибачук О. І. - Технологія варених ковбас та м’ясних виробів із подовженим терміном зберігання, Чагаровський О. П. (2012)
Патюков С. Д. - Использование семян льна при производстве мясных рубленых полуфабрикатов, Котвицкий С. К. (2012)
Азарова Н. Г. - Влияния пищевых волокон из нетрадиционного растительного сырья на показатели качества колбасных изделий, Агунова Л. В., Битова Е. П. (2012)
Фоменко О. С. - Расчет и использование комплексной добавки с функциональными свойствами при разработке кулинарной продукции из мяса кур, Птичкина Н. М. (2012)
Клюкина О. Н. - Колбаса вареная функционального назначения с натуральным биокорректором, Птичкина Н. М., Кунташов Е. В. (2012)
Суткович Т. Ю. - Вплив вакууму на показники якості та безпеки м’ясних натуральних порційних напівфабрикатів, Бородай А. Б. (2012)
Круль В. А. - Оценка качества новых мясных рубленых полуфабрикатов функционального назначения (2012)
Kuzelov A. - Increasing shelf life of salt-cured beef meat using the practice of modified atmosphere packaging – map, Savinok O. (2012)
Kuzelov A. - Change of chemical constitution of the traditional Macedonian Sausage kept on different temperatures (2012)
Холодний Л. П. - Технологія делікатесних м’ясних виробів з використанням фруктових соків, Рогова Н. В. (2012)
Дідух Н. А. - Обгрунтування складу заквашувальної композиції для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів для дитячого харчування, Авершина А. С. (2012)
Дідух Н. А. - Наукові основи виробництва напою кисломолочного для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання, Романченко С. В. (2012)
Дідух Н. А. - Дослідження харчової, біологічної та енергетичної цінності сиру кисломолочного для дитячого харчування, Назаренко С. В. (2012)
Грошева В. Н. - Инновационная технология кислородного коктейля-продукта лечебно-профилактического назначения, Неповинных Н. В., Птичкина Н. М. (2012)
Максютов Р. Р. - Сравнительная оценка содержания йода и микроэлементов в различных видах молока и молочных продуктов, Козлов В. Н. (2012)
Кулажанов К. С. - Повышение качества, безопасности и биологической ценности молочной продукции, полученной по лазерной технологии переработки молока, Выхрест Н. Ю., Байдиндаева А. Т. (2012)
Дидух Н. А. - Пробиотики или синбиотики: клинические исследования, рекомендации специалистов (2012)
Кравчук Т. В. - Натуральні вітамінізовані желейні сиркові десерти для закладів ресторанного господарства, Саламатіна С. Є. (2012)
Боянова П. Б. - Инструментальные методы контроля коагуляционного процесса молока, Панайотов П. Т., Миленков Б. Хр. (2012)
Рижкова Т. М. - Раціональне використання козиного молока – сировини, що направляється для виготовлення питного молока та молочних продуктів, Бондаренко Т. А., Коломитова В. О. (2012)
Давыдова Е. А. - Изучение влияния добавочных заквасочных культур Lactobacillus helveticus и Lactobacillus acidophillus на качество низкожирных сыров, Лилишенцева А. Н., Заболоцкая Т. А. (2012)
Рыжкова Т. Н. - Сравнительная оценка эффективности способов подготовки козьего молока к переработке на сычужные сыры (2012)
Іваницький Г. К. - Якісні та енергетичні аспекти використання термовакуумної технології для обробки молока, Целень Б. Я., Недбайло А. Є. (2012)
Ткаченко О. Б. - Изучение шампанских виноматериалов из отечественных и интродуцированных клонов технических сортов винограда, Ковалева И. А., Древова С. С., Тарасова В. В. (2012)
Мельник І. В. - Обгрунтування технологічних властивостей бар’єрної ПЕТ-пляшки у порівнянні із звичайною при зберіганні пива, Штирболова М. П. (2012)
Омельчук С. В. - Розробка технології "горіхового" пива, Мельник І. В. (2012)
Мелетьєв А. Є. - Інтенсифікація використання хмелю у технології високогустинного пивоваріння з цукровмісними замінниками солоду, Дерій О. І., Додонова К. О., Бабич І. М. (2012)
Остроухова Е. В. - Биотехнологические основы применения ферментативного катализа при производстве крепленых вин (2012)
Білько М. В. - Управління окисно-відновними процесами при виробництві рожевих столових виноматеріалів, Тенетка А. І., Скорченко М. В., Бабич І. М. (2012)
Олійник С. І. - Інноваційна технологія фільтрування води для виробництва лікеро-горілчаної продукції, Ковальчук В. П., Опанасюк Т. І., Ловягін О. М. (2012)
Бойко М. І. - Дослідження динаміки кислотності у процесі бродіння квасного сусла з різних екстрактів і концентратів та аналіз показників готового квасу, Прибильський В. Л. (2012)
Пилипенко Л. Н. - Особенности биотестирования растительных пищевых продуктов, Пилипенко И. В., Викуль С. И., Гайдукевич Д. К. (2012)
Верхивкер Я. Г. - Определение качества и качество как понятие, Чалая Е. В. (2012)
Вашпанов Ю. А. - Использование нанобиосенсоров для экологического мониторинга пищевых продуктов (2012)
Бочарова О. В. - Прогнозирование качества и безопасности томатопродуктов (2012)
Одарченко Д. Н. - Оценка качества и безопасности овощных полуфабрикатов по микробиологическим показателям, Диденко О. В., Даниленко Л. В., Сподарь Е. В., Сюсель Е. А. (2012)
Мазуренко І. К. - Сучасні методологічні підходи до оцінки якості сокової продукції, Філіпова Л. Ю., Громова Т. Я., Ракуленко Н. А. (2012)
Горгиладзе М. Р. - Выбор параметров для установления натуральности апельсиновых соков, Нижарадзе Э. Ш., Сейдишвили Н. Р. (2012)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентный сенсор для определения сорбиновой кислоты, Ливенцова Е. О. (2012)
Мельникова Л. А. - Изучение степени селективности и чувствительности микробиологических тест-подложек к различным группам бактерий, Журня А. А., Колосовская Л. С., Сыс И. Е. (2012)
Ребезов М. Б. - Контроль качества результатов определения кадмия в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии и атомно-абсорбционной спектрометрии, Белокаменская А. М., Мазаев А. Н., Ребезов Я. М., Максимюк Н. Н. (2012)
Селіванська І. О. - Ферментативний метод визначення адаптогенних властивостей функціональних харчових продуктів (2012)
Філіпова Л. Ю. - Стандартизація сучасних методів контролю показників якості та безпечності харчової продукції, Невесела О. М., Зубарева Л. І., Крохальова А. А. (2012)
Філіпова Л. Ю. - Науково-технічні рішення для впровадження виробництва органічної продукції в Україні, Крохальова А. А., Опаренюк Т. Г., Ракуленко Н. А., Невесела О. М. (2012)
Ракша-Слюсарева О. А. - Проблемні питання термінології і класифікації харчових добавок (2012)
Потапов В. О. - Дослідження впливу рецептурних компонентів на форми зв’язку вологи в модельних системах продукту структурованого закусочного методом ДСК термограм, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2012)
Милкова-Томова И. В. - Математико-статистическое моделирование физико-химических показателей фритюрного жира и дисперсионный анализ показателей фритюрного жира растительного происхождения, Иванова С. Д., Георгиева П. И., Бояджиев Д. Т. (2012)
Скрипник В. О. - Результати досліджень якості та безпечності виробів з м'яса після двостороннього жарення в умовах електроосмосу, Фарісєєв А. Г. (2012)
Романовська Т. І. - Вибір методу визначення вмісту фосфору, Паламарчук І. А. (2012)
Рахматуллина И. В. - Экологический мониторинг состояния почвенного покрова с использованием альгофлоры, Кузнецова Е. В. (2012)
Черевата Т. М. - Товарознавча оцінка якості одноразового посуду з полістиролу (2012)
Погонцева Е. І. - Сучасне ставлення до оцінної експертизи ювелірних виробів, Значек Р. Р. (2012)
Стрикаленко Т. В. - Рациональное использование воды как составляющая продовольственной безопасности и устойчивого развития, Ляпина Е. В., Береговая О. М. (2012)
Коваленко О. О. - Розробка вимог до якості води, призначеної для виробництва чайних напоїв, Вєтров Д. І. (2012)
Коваленко О. О. - Розробка технологічних режимів процесу опріснення мінеральної води виморожуванням для технології виробництва спортивних напоїв, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2012)
Шалигін О. В. - До обґрунтування доцільності використання способу аерації води з крапельним диспергуванням у відцентрованому полі для зниження вмісту заліза, Стрікаленко Т. В., Дудник Ю. В. (2012)
Пересічний М. І. - Інноваційні технології супів для військовослужбовців із використанням мікрокластерної води, Федорова Д. В., Козачишена О. О. (2012)
Tasheva S. - Energy efficieency for distillation instalations 2. Processing of Salvia (Salvia sclarea L. ) (2012)
Tasheva S. - Determination of the actual number of trays for cohobation column 1. At manufacturing of coniferous distillation water, Milenkov B., Rasheva V., Valchev G. , Stoyanova A. (2012)
Prokopov Ts. P. - Characteristization and composition of waste water from installation for air purification, Taneva D. S., Rasheva V. D., Valchev G. I. (2012)
Бурдо О. Г. - Енергетичні аспекти харчових нанотехнологій, Бандура В. Н., Ружицька Н. В., Макієвська Т. Л. (2012)
Ряшко Г. М. - Використання новітнього обладнання з метою створення високоефективних технологій на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Колязов К. А. - Энергосберегающая система управления на основе нечеткого алгоритма (2012)
Сиротин П. А. - Энергосбережение при пастеризации молока, Шиянова Н. И. (2012)
Валитова Е. Г. - Математическая модель теплового процесса в пищевой промышленности (на примере пастеризационной установки), Шиянова Н. И. (2012)
Шиянова Н. И. - Параметрическая модель сушильной башни "Нема–500", Хардина А. Е. (2012)
Алексеев А. А. - Автоматизация котельных установок на молочных предприятиях, Шиянова Н. И. (2012)
Станкевич Г. М. - Оптимізація параметрів обробки молочно-доїльного обладнання озоно-повітряною сумішшю, Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2012)
Всеволодов А. Н. - Определение зависимости количества удаленных загрязнений от параметров "сухой мойки", Гладушняк А. К. (2012)
Перевозчикова Е. Г. - Анализ и разработка устройств для измельчения пищевых сред (2012)
Топольник В. Г. - Визначення оптимальних умов процесу подрібнення білого м’яса курятини (філе) для зменшення енергетичних показників процесу подрібнення, Стукальська Н. М. (2012)
Скаковский Ю. М. - Применение инновационных решений при модернизации системы автоматизации котлоагрегатов в ТЭЦ сахарного завода, Витвицкий В. Д., Бабков А. В. (2012)
Верченко Л. М. - Вплив карбонатної сировини та палива на отримання вапна в цукровому виробництві, Кос Т. С., Василів В. П., Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2012)
Сухенько Ю. Г. - Захист від корозії газотермічних покриттів на деталях харчового обладнання, Сухенько Ю. Г., Василів В. П., Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2012)
Кузнєцова І. О. - Особливості корозії у тріщинах на сталі у морській воді, Янченко К. А., Содоль Г. О. (2012)
Соколов О. Д. - Хромові покриття – сторіччя наукових досліджень у промислових технологіях (2012)
Соколов О. Д. - Підвищення зносостійкості поршневих кілець корегуванням їх форми, Маннапова О. В. (2012)
Ліщенко Н. В. - Вплив примусового охолодження на температуру шліфування, Ларшин В. П. (2012)
Михайлова К. А. - Обробка обертовим магнітним полем рідинних харчових середовищ, Штепа Є. П. (2012)
Краснодемская Е. А. - Объекты промышленного дизайна, Сагач Л. Н., Григорова Т. М. (2012)
Притульська Н. В. - Основні тенденції розвитку ринку продуктів для нутрітивної підтримки, Антюшко Д. П. (2012)
Кухтина Н. Н. - Таможенный союз – новые перспективы взаимной торговли пищевыми продуктами, Шубина Л. Ю., Янушкевич Д. А. (2012)
Фоменко О. С. - Маркетинговые исследования по употреблению сахарозаменителей в Саратовской области, Птичкина Н. М., Леонова Н., Сидаренко И. (2012)
Посягина Т. А. - Технологический аспект идеологии "опережающего образования" в процессе подготовки кадров для пищевой промышленности (2012)
Копа В. М. - Валеометричні маркери функціонального віку сучасного студента (2012)
Сергеєва Т. П. - Визначення рівня фізичного здоров’я студентів – майбутніх фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання (2012)
Воробиенко П. П. - Усовершенствование функциональной декомпозиции мультисервисной IP-интерсети, Добровольский Е. В. (2012)
Захарченко Н. В. - Случайные числа и последовательности на основе систем с динамическим хаосом, Радзимовский Б. К., Корчинский В. В. (2012)
Цалиев Т.А. - Численный анализ характеристик плоско-цилиндрических спиральных антенн (2012)
Иваницкий А. М. - Компенсация потерь в микрополосковом фильтре с помощью экспофункциональных сигналов, Рожновский М. В. (2012)
Проценко М. Б. - Электродинамическая модель коэффициента передачи радиолинии, Рожновская И. Ю. (2012)
Банкет В. Л. - Статистичні характеристики завмирань сигналів у каналах систем безпроводового доступу, Тотмiна Ю. М. (2012)
Цалиев Т. А. - Малоразмерные антенны круговой поляризации (2012)
Каптур В. А. - Методика вибору конфігурації систем фільтрації нецільового контента для корпоративних мереж, Гуляєв К. Д., Поднебесний І. А. (2012)
Ирха В. И. - Электрические характеристики водородочувствительных туннельних МДП-диодов и диодов Шоттки, Викулин И. М., Михалаки В.Ф. (2012)
Викулин И. М. - Деградация элементов волоконно-оптических линий связи при радиационном облучении, Курмашев Ш. Д., Горбачев В. Э., Криськив С. К. (2012)
Варава Ю. В. - Параметрический модулятор телевизионого малошумящего камерного видеоусилителя, Арбузников В. А. (2012)
Ткаченко В. Г. - Метод построения треугольных кодов для криптосистем, Синявский О. В. (2012)
Загребнюк В. І. - Стискуюче відображення для кодування цифрових зображень (2012)
Дмитриева И. Ю. - Критерий разрешимости симметричной системы Максвелла в смысле эквивалентности обобщенному волновому уравнению для неоднородной среды (2012)
Сухарьков О. В. - Ближнее акустическое поле модифицированного жидкоструйного преобразователя (2012)
Тихонов В. И. - Методика калібрування комплексної тензорної моделі цифрових потоків в інфокомунікаційній мережі (2012)
Макаров Т. В. - Спіральні одномодові оптичні волокна як компенсатори дисперсії імпульсних сигналів, Багачук Д. Г. (2012)
Насиров Ф. - Метод автоматического определения количества крупномасштабных цветовых кластеров на изображении (2012)
Гезалов Э. Б. - Модель неоднородной гибридной сети связи с учетом блокировок приемных буферов станций и спутника связи (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз впливу спотворень в мобільному каналі на якість функціонування систем зі стисненням mpeg, Мазур М. В. (2012)
Саенко Е. О. - Методы сбора данных для системы диагностики ВЧ тракта по ЛЭП (2012)
Ляховецький Л. М. - Визначення точної формули розрахунку швидкості передавання інформації на несучих систем передачі ортогональними гармонічними сигналами, Орєшков В. І. (2012)
Степаненко О. В. - Протокол організації з’єднання між вузлами ситуативної комп’ютерної мережі (2012)
Русляченко М. С. - Дослідження параметрів якості обслуговування трафіка VOIP при використанні протоколу захищеного передавання IPSEC, Гонсіоровський Д. М. (2012)
Решетникова О. С. - Оценка влияния фазовой самомодуляции на качество каналов ВОСП СРК с прямой модуляцией (2012)
Соловська І. М. - Дослідження трафіка мережі LTE/MVNO при сумісній експлуатації декількома операторами мобільного зв’язку, Бірюков С. В., Гонсіоровський Д. М., Гуцова К. С., Золотухін Р. В., Фомичов П. А. (2012)
Цалиев Т. А. - Электродинамические характеристики фрактальных диполей (2012)
Иваницкий А. М. - Компенсация потер в пьезокерамическом фильтре с помощью экспофункциональных сигналов, Рожновский М. В. (2012)
Банкет В. Л. - Дискретные модели дифференциальных методов передачи информации по каналам с ФМ и неопределенностью и начальной фазы и частоты несущей, Тотмина Ю. Н. (2012)
Сукачев Э. О. - Исследование влияния параметров антенны базовой станции на энергетические характеристики передатчика мобильной станции, Поспелова А. А. (2012)
Стрелковская И. В. - Оценка характеристик качества обслуживания пакетного трафика в NGN, Соловская И. М., Смаглюк Г. Г. (2012)
Ложковський А. Г. - Формування маршрутів комутаційного центру з медіа шлюзом мультисервісної мережі зв’язку, Куліш Є. Б., Гордієнко В. Ю. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського