Теряєва Л. А. - Міждисциплінарні зв'язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Титул, зміст (2013)
Токмань Г. - Зустріч з Вами — дарунок долі, Дига Н. (2013)
Бабійчук Т. - Есе, або Незакінчений портрет талановитого методиста (2013)
Єременко О. - Зі словами поваги і вдячності... (2013)
Шуляр В. - Логвіненко Наталія: ювілярка, авторка нової книжки, реальна жінка (2013)
Азьомов В. - Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" та Миколи Чернявського "Сільський вечір" (2013)
Охріменко Н. - Вивчаємо поезію Тараса Шевченка "За сонцем хмаронька пливе" (2013)
Новиков А. - "Театр абсурду" Олексія Чугуя (2013)
Сергієнко А. - Формування ціннісних орієнтацій особистості на уроках української мови і літератури (2013)
Васюта С. - Духовно-моральний потенціал особистості в контексті ноосферної освіти (за твором Г. Малик "АбраКадабра") (2013)
Паламар С. - Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи (2013)
Чепурняк Т. - Вивчаємо повість-казку Галини Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії", Карпяк О. (2013)
Савицька Г. - Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних і літературних казок (2013)
Любиш М. - Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми "Літературна казка" (2013)
Піддубний М. - Контрольна робота. Світ фантазії, мудрості. Тести, Жогло Н. (2013)
Фасоля А. - Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. ІІ семестр (2013)
Вертій О. - Коли дослухатися голосу віків (2013)
Турута Т. - Несімо злагоду в родину. Урок за поезіями Станіслава Чернілевського "Теплота родинного інтиму" та "Забула внучка в баби черевички" (2013)
Шевченко З. - Григорій Сковорода – останній представник українського літературного бароко. Матеріали до факультативу "Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8—9 класах (2013)
Парфенюк О. - Якобчук І. Вогонь думок повік не згасне. Сценарій літературно-музичної вітальні за сторінками життя і творчості Лесі Українки (2013)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у часописі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2013 році (2013)
Клебанова Т. С. - Дифференциация регионов Украины по уровню социально-экономического развития, Трунова Т. Н. (2009)
Зима О. Г. - Особливості формування податково-бюджетної політики на сучасному етапі, Зима О. Г. (2009)
Перерва П. Г. - Розвиток організаційного механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на основі функціонального підходу, Косенко А. В. (2009)
Малярець Л. М. - Застосування QR-розкладу прямокутних матриць Хаусхолдеровими відображеннями в регресійному аналізі, Рижих І. Ю. (2009)
Москаленко О. М. - Потреби, інтереси та проблеми інноваційного розвитку в посттрансформаційній економіці України (2009)
Холодна Ю. Є. - Цільові облігації як інструмент фінансування будівництва, Нагай І. В. (2009)
Найдёнов В. С. - Инфляция в Украине — следствие некомпетентной экономической политики (2009)
Корнілов О. О. - Вартість і ціна робочої сили в умовах економічної трансформації (2009)
Марцин В. С. - Покращення інвестиційного клімату – пріоритетне завдання державного управління (2009)
Рожко В. І. - Визначення ефективності каналів збуту споживчих товарів (2009)
Таньков К. М. - Науково-методичні положення адаптивного управління експлуатаційною надійністю технічних систем: економічний аспект (2009)
Никифоренко В. Г. - Дистанційна трудова діяльність як альтернативний засіб отримання безперервної професійної освіти персоналу (2009)
Геселева Н. В. - Дослідження станів і фазового характеру виробничих інновацій (2009)
Лутицкая Ж. С. - Этапы развития инвестиционной деятельности в Украине (2009)
Галасюк С. С. - Проблемні питання щодо статусу малих готелів в Україні (2009)
Касьянова Н. В. - Точки біфуркації в розвитку економічної системи (2009)
Євтушенко О. В. - Сутність та зміст трансакційних витрат (2009)
Новак C. M. - Модели стохастического равновесия на конверсионном рынке (2009)
Андренко І. Б. - Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг санаторно-курортного (оздоровчого) закладу (2009)
Доронін А. В. - Прогнозування поведінки колективу, Блізнюкова Ю. Ю. (2009)
Назарова Г. В. - Інвестиційний підхід до визначення витрат на персонал, Череповська Т. О. (2009)
Кавун С. В. - Анализ экономической безопасности предприятий (г. Харькова и Харьковской области) (2009)
Куліков П. М. - Виявлення ключових факторів ефективності фінансової діяльності підприємства (2009)
Отенко В. І. - Теоретико-методологічні аспекти формування системи адаптивного управління підприємством, Колодіна О. М. (2009)
Українська Л. О. - Причини, форми та напрямки здійснення структурних змін на підприємстві, Курінний О. В. (2009)
Писарчук О. В. - Місце управлінського обліку в оцінюванні результатів інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (2009)
Чебанова Н. В. - Методика аналізу прозорості елементів інформаційної бази підприємств залізничної галузі (2009)
Сенчуков В. Ф. - К вопросу о составлении оптимальних маршрутов доставки грузов (2009)
Мултанівська Т. В. - Внутрішньофірмовий контроль якості аудиту, Горяєва М. С. (2009)
Салашенко Т. И. - Эксергия и анергия – основа потенциала энергосбержения промышленного предприятия (2009)
Золотарев С. К. - Роль человеческого потенциала предпрятия в развитии трансфера технологий, Пономаренко Е. Э. (2009)
Колесніченко В. Ф. - До питання про фінансування інноваційних проектів підприємств різних галузей господарства (на прикладі підприємств Харківської області), Складанний Д. М. (2009)
Костіна О. М. - Кризові чинники і типологія фаз розгортання кризових явищ на підприємствах (2009)
Руденко Г. Р. - Формування інформаційних потоків щодо визначення ефективності логістичної діяльності на машинобудівному підприємстві (2009)
Піддубна Л. І. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: огляд наукових праць останнього десятиріччя (2009)
Боршевський А. - Правовая характеристика черты оседлости и ее применение в Бессарабии, Морар А. (2015)
Pantea O. - The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies (2015)
Бесчастний В. М. - Сучасний стан проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС України, Нестеров Д. І. (2015)
Бандурка І. О. - Спеціальний суб'єкт як елемент складу злочинів, вчинених проти дітей (2015)
Подоляка С. А. - Напрями інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2015)
Ковальчук А. Ю. - Забезпечення законності та дисципліни у сфері міграції (2015)
Татарникова К. Г. - Інтелектуальний капітал як об'єкт правового захисту в Україні (2015)
Корнєєв В. В. - Правовідносини, що виникають у діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ України (2015)
Кроленко Д. Ю. - Нормотворча діяльність органів місцевої влади (2015)
Сосна А. Б. - Некоторые аспекты защиты права собственности судебными инстанциями Республики Молдова (2015)
Заклюка А. В. - Інститут учасників кримінального провадження (2015)
Шумейко Д. О. - Способи прийняття пропозиції, обіцянки чи одерження неправомірної вигоди службовою особою як елемент криміналістичної характеристики (2015)
Максимова Л. О. - Судове провадження: теоритичні та практичні положення реформування (2015)
Ilana A. - Liability of the management bodies of the debtor insolvability (2015)
Бортник В. А. - Учасники суспільних відносин, які є об'єктом злочинів проти честі та гідності особи (2015)
Мартинців А. М. - Порядок ініціювання розгляду та вирішення питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення (2015)
Лемеха Р. І. - Відповідальність за злочини, ознакою складу яких є істотна шкода, в історії кримінального законодавства (2015)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки (2015)
Швець В. Д. - Поняття компетенції і повноважень суб'єктів землекористування (2015)
Пелипенко О. С. - Співвідношення понять "застава корпоративних прав" і "застава цінних паперів" (2015)
Миколаєнко Я. Ю. - Юридична сила Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про не розповсюдження ядерної зброї (2015)
Цвікі В. Ю. - Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень (2015)
Радінська В. О. - Зарубіжний досвід оподаткування незаконних доходів фізичних осіб (2015)
Онашко А. В. - Громадський контроль за виконання СБ України заходів щодо протидії корупції в органах державної влади (2015)
Козьмук Н. І. - Місце і роль контролю за сплатою податків та зборів у системі функцій державного управління (2015)
Половинчак Л. А. - Порівняльний аналіз методів обліку діяльності підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Савченко С. М. - Порівняльний аналіз методів обліку діяльності підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Никитченко Ю. В. - Переваги та недоліки лізингових і орендних відносин у господарській діяльності (2015)
Силенко М. Ф. - Середньострокові програми соціально-економічного розвитку як дієвий інструмент подолання депресивності територій (2015)
Соколов Ю. Н. - Влияние фактора времени на результаты реперфузионной терапии (первичного перкутанного коронарного вмешательства) у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, Соколов М. Ю., Терентьев В. Г., Тарапон И. В., Кобыляк В. Ю., Сиренко А. Ю., Левчук Н. П., Крот Е. Н. (2015)
Сычёв О. С. - Аллельный полиморфизм гена коннексина-40 (rs10465885) у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза, Михалева Т. В., Талаева Т. В., Горбась И. М., Михалев К. А., Жуковская А. С. (2015)
Васильєва Л. І. - Ефективність та безпечність електричної кардіоверсії у хворих з фібриляцією передсердь, Калашникова О. С., Дзяк В. Г. (2015)
Жарінов О. Й. - Клінічні характеристики та перебіг уперше вияв леної неклапанної фібриляції передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О., Куць В. О. (2015)
Сычёв О.С. - Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга, Бородай А.А., Федькив С.В., Бородай Э.С. (2015)
Плеш І. А. - Взаємозв’язок тонусу та об’єму заповнення центральних вен у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з різним циркадним ритмом артеріального тиску, Гайдич Л. І. (2015)
Воронков Л. Г. - Поліморфізм T-786—>C гена ендотеліальної NO-синтази в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності інсулінорезистентності, Горовенко Н. Г., Ільницька М. Р. (2015)
Корнацький В. М. - Методологія профілактики і ранньої діагностики хвороб системи кровообігу в сучасних умовах, Дорогой А. П., Мороз Д. М. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2015)
Мельничук О. В. - Корегована транспозиція магістральних судин, Бєляєва Т. В., Рей Є. С., Слободський В. А., Циж О. В. (2015)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: патофизиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 2. Кальциноз венечных артерий: диагностика, интерпретация данных, взаимосвязь с другими диагностическими методами выявления ишемической болезни сердца, Голикова И. П. (2015)
Кожухов С. Н. - Научные доказательства эффективности эплеренона у больных с дисфункцией левого желудочка: от инфаркта миокарда к сердечной недостаточности, Пархоменко А. Н. (2015)
Борис Михайлович Тодуров(до 50-річчя від дня народження) (2015)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2014 р. (2015)
До відома авторів (2015)
Поляков М. В. - Вступне слово ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професора, академіка АН вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Полякова на відкритті VІІІ Дніпропетровської обласної історико-краєзнавчої конференції "Історія Дніпровського Надпоріжжя" 16 листопада 2012 р. (2012-2013)
Світленко С. І. - Передмова (2012-2013)
Репан О. А. - Топоніми нижнього Посамар’я у джерелах середини XVIII ст. (2012-2013)
Іванцов А. В. - Ф. Ф. Ласковський про Українську лінію (2012-2013)
Сухомлин О. Д. - Проблеми локалізації та функціонування редутів XVIII ст. у межиріччі Орелі та Самари (2012-2013)
Грищенко К. С. - Губернське місто Х і повітове місто N у 1857 та 1864 рр., або Чому радіти дворянину в Херсоні та Новомосковську (матеріали до історії міст Півдня України) (2012-2013)
Коротенко Д. В. - Зміни в структурі міської поліції Катеринославської губернії наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. (2012-2013)
Гриженко Л. В. - Особливості побуту жителів міст Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2012-2013)
Мороз В. С. - Життя та діяльність І. І. Срезневського на Катеринославщині (2012-2013)
Лучка Л. М. - Громадська та професійна діяльність С. В. Єгорової в культурно-освітньому житті Катеринослава другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012-2013)
Кочергін І. О. - Нотатки до біографії вченого-лісознавця А. В. Новака (2012-2013)
Іваненко В. В. - Постать академіка В. І. Моссаковського і модернізація Дніпропетровського університету в 1960-х – 1980-х рр. (2012-2013)
Бекетова В. М. - Краєзнавчі студії Світлани Вікторівни Абросимової (2012-2013)
Глущенко Б. О. - Формування системи початкової освіти в менонітських колоніях Катеринославщини (2012-2013)
Манько А. О. - Освіта на Катеринославщині в роки Першої світової війни (2012-2013)
Шумейко О. В. - Висвітлення культурно-освітніх проблем сільських районів Дніпропетровщини періоду 1944–1949 рр. у друкованих засобах масової інформації (2012-2013)
Нікілєв О. Ф. - Стан культурно-побутового обслуговування села Дніпропетровщини в 1950-х – середині 1960-х рр. (на матеріалах Щорського та Криничанського районів) (2012-2013)
Світленко С. І. - Наукознавчий та історико-краєзнавчий проект "Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара": досвід і перспективи дослідження (2012-2013)
Чирич Л. М. - Історія футболу Дніпропетровщини. Футбольна команда "Дніпро" (початок ХХ ст. – 2012 р.) (за матеріалами музейної збірки) (2012-2013)
Ткаченко-Плахтій О. П. - Прояви та особливості революційного терору на Катеринославщині в 1905–1907 рр. (2012-2013)
Яценко В. Я. - Діяльність Катеринославської міської думи в контексті подій кінця серпня 1917 р. (2012-2013)
Манько М. О. - Роль регіональної еліти у визвольних змаганнях українського народу періоду Центральної Ради (на прикладі Катеринославщини (2012-2013)
Романчук Д. О. - Матеріали до питання організації обласної влади в 1932 р. на Дніпропетровщині (до 80-річчя від дня створення області) (2012-2013)
Романець Н. Р. - Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі Дніпропетровщини як складова "великого терору" 1937–1938 рр. (2012-2013)
Тесленко Т. А. - Місце злочину: до історії нацистського терору в Дніпропетровську (2012-2013)
Коваленко О. С. - Антиалкогольна кампанія на Дніпропетровщині під час Перебудови (за матеріалами місцевої преси) (2012-2013)
Бородін Є. І. - Діяльність органів влади щодо відзначення 80-річчя Дніпропетровської області (2012-2013)
Лазебник В. І. - Бельгійський підприємницький капітал у промисловості та транспорті Катеринославської губернії (2012-2013)
Чанглі В. І. - Південно-російська обласна сільськогосподарська, промислова та кустарна виставка 1910 р. в Катеринославі (висвітлення в місцевій періодиці) (2012-2013)
Содержание (2013)
Гриб О. - Ефект випрямлення напруги та квантова інтерференція у фрактальних структурах з джозефсонівськими контактами (2013)
Ермолаев A. M. - Пространственная дисперсия проводимости электронного газа на поверхности нанотрубки со сверхрешеткой в магнитном поле, Рашба Г. И. (2013)
Бойко Ю. И. - Электроосмос и электрофорез нано-размерных систем (2013)
Воробйова І. В. - Удосконалення умов опромінювання полімерних плівок іонами аргону та одержання трекових мембран з наскрізними порами діаметром ≤ 50нм, Зайцев Б. В., Кобець А. П. (2013)
Безлепкин А. А. - Ориентационные особенности динамической магнитной восприимчивости и релаксационный резонанс в PbFe12O19 при фазовом переходе, Кунцевич С. П., Костюков В. И. (2013)
Терехов А. В. - Увеличение сверхпроводящего параметра порядка в Dy0.6Y0.4Rh3.85Ru0.15B4 в широком интервале магнитных полей, Золочевский И. В., Христенко Е. В., Ищенко Л. А., Светлов В. Н., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2013)
Богданов В. В. - Кинетика реакционной диффузии в нано-пленочной паре системы Ag-Sn (2013)
Melnik S. S. - Analysis of long-range correlations in DNA molecules: A new approach to biological classification, Denisov S. V., Maystrenko A. A., Butova E. Yu., Usatenko O. V. (2013)
Петченко Г. А. - Изучение природы радиационных дефектов в облученных кристаллах LiF (2013)
Педун Д. Е. - Осуществление фазовых превращений и структурных изменений в ходе сверхпластической деформации промышленных алюминиевых сплавов, Пойда В. П., Брюховецкий В. В., Пойда А. В., Сухов Р. В., Крышталь А. П. (2013)
Ушкац М. В. - Пятый вириальный коэффициент для потенциалов Сазерленда, Морзе и Леннард-Джонса, Гайша А. А. (2013)
Ольховик Л. П. - Cтруктурный параметр ультрамалых нанокристаллов cистемы ферритов ZnхFe3-xO4, Борисова Н. М., Ищенко А. В., Сизова З. И. (2013)
Кириченко В. Г. - Исследование переходных слоев и диффузии компонент в тонкопленочных структурах ЖИГ, Коваленко О. В. (2013)
Карасева Е. В. - Структурная неустойчивость корпусной стали 15Х2НМФА в условиях ползучести при 600 К, Мац А. В., Соколенко В. И., Савчук Е. С. (2013)
Шуринова О. В. - Дослідження впливу фізико-хімічного стану поверхні частинок на формування результуючої міжчастинокової магнітної взаємодії у щільно упакованій системі мікрокристалів (2013)
Іванова Н. - Теорія фольклору: джерела, питання поетичної аналітики, проблеми викладання, Киченко О. (2015)
Скуратівська Г. - Ментальні основи української культури: концепти національної ідентичності (2015)
Бобровицька Н. - Поетика народної пісні: вербальний компонент (за студіями М. Максимовича) (2015)
Бережний В. - Жанрова специфіка анекдоту і постфольклор (2015)
Павлова А. - Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про історичні події: проблема повернення із забуття (2015)
Сокіл Г. - Агатангел Кримський і наукове товариство імені Шевченка у Львові (2015)
Сокіл В. - Порівняння у народній прозі про голодомор (2015)
Волковічер Т. - Вишиті вербальні тексти на українських рушниках кін. XІX – першої пол. XX ст.: фольклор чи фейклор? (2015)
Коржик А. - Дослідження традиційного харчування в українській фольклористиці ХІХ століття (2015)
Нікольчук І. - Фольклор Київщини у публікаціях ХІХ-ХХ ст. (2015)
Білокінь О. - Сигнатура сакральності тарасової гори у записах фольклориста Степана Нехорошева (2015)
Михалевич І. - Ремінісценції весільної естетики у народній любовній ліриці (2015)
Наєнко М. - Постмодерний фольклоризм: експлуатація "низу" (2015)
Єфремова Л. - Військові мотиви у сучасних записах народних пісень з Гребінківщини, Яринчина О. (2015)
Пикалюк Л. - Весільні пісні західного полісся кінця ХХ ст. (синтез регіонального та загальнонаціонального) (2015)
Лісова О. - Українські фольклорні фестивалі у сучасній Словаччині (2015)
Оверчук О. - Сучасна аналітика фольклористичних студій Південно-Західного відділу російського географічного товариства (2015)
Чебанюк О. - Народний календар південно-східної Київщини (сучасний стан традиції у порівнянні із записами М. Максимовича) (2015)
Мушкетик Л. - Міфологічні витоки образу змія в українській народній казці (2015)
Білоусова В. - Дитяча міфологія і традиційна культура як джерело тематики й образної системи настрашок (2015)
Данилевська О. - Міфологічні образи в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: спроба класифікації (2015)
Лабащук О. - Автобіографічна оповідь як персональна міфотворчість (2015)
Марценішко В. - Трансформація думи "Про Олексія Поповича” у трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький”: проблема олітературнення сюжету (2015)
Ромащенко Л. - Фольклорний компонент в українській історичній прозі (2015)
Кавун Л. - Фольклорні імпульси у творчості Григорія Косинки (2015)
Мірошник О. - Міфологічні мотиви збірки Тодося Осьмачки "Круча" (2015)
Школа В. - Фольклорнa традиція у п’єсі "97" Миколи Куліша (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Фольклор у рецепції Леоніда Первомайського (2015)
Накашидзе І. - Слов’янська міфологія у творчості Лариси Мурович (на матеріалі збірки поезій "Дерево рідного роду") (2015)
Кулінська Я. - Трансформація міфопоетичних образів та сюжетів у сучасній постмодерній прозі (2015)
Корнєв А. - Пісенна епіка та візуальні образи доби Хмельниччини: збіги та розбіжності (2015)
Зайцева І. - Виховна роль української народної культури в умовах трансформаційних процесів сучасного соціуму (2015)
Калита О. - Дослідження української народної культури засобами проектних технологій у сучасному університеті (2015)
Мовчан В. - Народне декоративно-ужиткове мистецтво в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектно-художньої діяльності учнів (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) (2015)
Кочерга Г. - Історична суфіксальна семантика як віддзеркалення ментального освоєння дійсності (когнітивний аспект) (2015)
Смольницька О. - Психоаналітичні дослідження Ніли Зборовської в річищі неоміфологізму: порівняння з творчістю Віри Вовк (2015)
Мірошник О. - Психобіографічний метод у літературознавстві. Теорія питання та деякі аспекти практичного застосування (2015)
Матвєєва О. - Концепція "колектократії" в романі В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" (2015)
Муравецька Я. - Декодування "Блакитного роману" Гната Михайличенка через призму деперсоналізації (2015)
Чирук З. - Міфопоетична модель художнього світу в поезії Віри Вовк (2015)
Григорчук Ю. - Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк (2015)
Вертипорох О. - Психопоетика роману Михайла Бриниха "Хліб із хрящами" (2015)
Ковінько М. - Авторська маска як наративна стратегія (на матеріалі новели В. Портяка "Гуцульський рік (На берегах старого календаря)") (2015)
Ромащенко Л. - Міжнародний науковий форум у Вільнюсі (2015)
Коваль Н. - Тьмяний промінь (Кілька слів про читацьку рецепцію роману "Біографія випадкового чуда" Тані Малярчук) (2015)
Бібліографія (2015)
Хроніка подій (2015)
Марченко Н. - Grundlegende Aspekte der Didaktik des Hörverstehens beim Erlernen der Fremdsprache (2015)
Савчук О. - Фреймування як прийом оптимізації формування іншомовної писемної компетенції (2015)
Serdiuk N. - The Practice-Teacher’s Pedagogical Reflection as the Way of Foreign Language Vocabulary Expansion (2015)
Шабінський М. - Les proverbes latins comme un moyen efficace d’étude de la langue française (2015)
Козубенко Л. - Проблема часу та простору у світовому літературному процесі XX століття (2015)
Корпанюк М. - Михайло Максимович – будитель (2015)
Кузьменко В. - Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці (2015)
Мазоха Г. - Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій (2015)
Свириденко О. - Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар (2015)
Турчин О. - Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" (2015)
Ануріна І. - Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підґрунтя відображення концепту "краса" в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнотах (2015)
Баландіна Н. - Прагматичні кліше з погляду ситуативно-дейктичної моделі перекладу (2015)
Берегова О. - Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта (2015)
Борисова Н. - Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів (2015)
Вороновська Л. - Універсальні та специфічні особливості визначення ознак художнього дискурсу (2015)
Дель Ґаудіо С. - Італізми у творах М. Коцюбинського (2015)
Заболотна Т. - Метафоризація концептів "природа" І "людина" у творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море" (2015)
Іваницька Н. - Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу (2015)
Кожемяченко Н. - Лінгвістичні засоби маніпуляції в англомовній політичній рекламі (2015)
Колесник О. - Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови (2015)
Königsmarková A. - Zu deutsch-tschechischen Sprachkontakten in Texten vom Mittelalter bis zur Barockzeit aus der Sprachdidaktischen Sicht (2015)
Коростенски Й. - Концепт "контейнера" и понятие антропоцентризма (на материале чешского и русского языков) (2015)
Костик Є. - Особливості перекладу англійських пареміологічних одиниць у прислів’ях та приказках (2015)
Летючая Л. - Языковые маркеры пространственно-временной организации текста (к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова) (2015)
Лукашанец А. - Славянскія мовы ў сучасным еўрапейскім кантэксце: праблемы развіцця і функцыянавання (2015)
Мізін К. - Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін (2015)
Мойсієнко А. - Звукописний компонент у народній загадці (2015)
Молоткіна Ю. - Історія формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичні особливості (2015)
Навальна М. - Негативно-оцінні лексеми на позначення операцій із грішми в українських масмедійних текстах (2015)
Пальчевська О. - До питання виокремлення поняття народна мова в сучасній лінгвістичній парадигмі (2015)
Потапенко С. - Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса: жанровая дифференциация текстов (2015)
Savchuk V. - Peculiarities of Prosodic Systems and Their Relation to Other Language Means in Actualization of Presidential Discourse (2015)
Селиванова Е. - Жанровая модель кроссворда как энигматического дискурса (2015)
Скляренко О. - Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") (2015)
Стасюк О. - Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) (2015)
Tanchynets M. - Dynamics of Consonant Phonemes Variation in Spontaneous Business Discourse (2015)
Фадєєва О. - Стилістичний аспект перекладу англійських емфатичних конструкцій, Ануріна О. (2015)
Христич Н. - Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань (2015)
Цапро Г. - Гендерний аспект стратегії моделювання комунікативної інтеракції (провокуюча тактика) (2015)
Чайка О. - Синонімія термінів зобов’язального права в українській мові в порівнянні з англійською та португальською (2015)
Чрділелі Т. - Імліцитність у публіцистиці як проблема перекладу (2015)
Швець Т. - Лексичні засоби вираження часу і простору в художньому тексті на матеріалі роману Ж. Верна "Cinq semaines en ballon" (2015)
Шульженко Ю. - Авторський метатекст як засіб об’єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Куркін М. В. - Аналіз індикаторів економічної безпеки на макро- і мезорівнях (2009)
Кавун С. В. - Анализ категорийного аппарата в сфере экономической и информационной безопасности, Михальчук И. В. (2009)
Азаренков Г. Ф. - Взаємність у впливах на розвиток між суб’єктами господарювання реального та фінансового секторів економіки (2009)
Мартюшева Л. С. - Основні передумови виникнення та підходи до подолання проблеми рейдерства в Україні, Полтініна О. П. (2009)
Сотніков В. І. - Економічна оцінка ефективності інноваційних проектів і фактори, що впливають на неї, Савенко К. С. (2009)
Підболячний В. Ф. - Організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки в банківській сфері (2009)
Корнілов О. О. - Людський капітал в умовах переходу до соціально орієнтованої економіки (2009)
Керейко К. С. - Особенности функционирования банковской системы в условиях мирового финансового кризиса (2009)
Федірко В. В. - Теоретичні основи формування та розвитку клієнтської бази банку (2009)
Кізима Т. О. - Людський капітал та його роль у формуванні фінансового потенціалу домогосподарств (2009)
Синюгіна Н. В. - Фінансовий моніторинг у системі взаємодії різних суб’єктів господарювання (теоретичні аспекти питання) (2009)
Малахов В. А. - Змістовність понятійного апарату з питань визначення руху матеріальних ресурсів виробничого підприємства (2009)
Дєєва Н. Е. - Діагностика типів дивідендної політики українських підприємств (2009)
Егоршин А. А. - Определение критического пути в задачах календарного планирования, Малярец Л. М. (2009)
Лабунська С. В. - Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки, Курган Н. В. (2009)
Кобзев П. М. - Системная модель для оценки внутренней среды предприятия как объекта стратегических изменений (2009)
Воронкова А. Е. - Сценарне планування економічної безпеки експортної діяльності підприємства, Свірідова О. В. (2009)
Панин А. У. - Разработка инновационной структуры организации бизнес-процессов расширенного воспроизводства продукции, Трубчанинов В. В. (2009)
Воронков Д. К. - Система економічних індикаторів, орієнтованих на реалізацію стратегічних змін на підприємстві (2009)
Дзьобко І. П. - Методичні положення щодо підвищення ефективності підприємств через управління потоковими процесами (2009)
Худавердієва В. А. - Стратегічний підхід до формування альтернатив діяльності організацій на основі розробки сценаріїв (2009)
Федорова Ю. В. - Економічна привабливість промислового підприємства як учасника інтеграційної структури (2009)
Огієнко С. О. - Стратегічне управління підприємством у сучасних економічних умовах, Письмак В. О. (2009)
Івченко Є. І. - Методика аналізу систем управління підприємств споживчої кооперації України (2009)
Шелегеда Б. Г. - Особливості модульної системи управління підприємствами, Кравцова Л. В. (2009)
Цыбулько Д. И. - Особенности технического перевооружения и отражение затрат в бухгалтерском учете (2009)
Сенчуков В. Ф. - Застосування адитивних матриць у задачах дискретної оптимізації (2009)
Иваниченко В. В. - Необходимость службы контроллинга в деятельности вуза (2009)
Зима А. Г. - Основные критерии гендерной политики в Украине, Зима О. Г. (2009)
Гончаров В. Н. - Способы подбора персонала в процессе формирования репутации предприятия, Родионов А. В. (2009)
Мартиненко М. В. - Управління якістю людського капіталу підприємства в умовах економічної кризи (2009)
Петренко О. О. - Розвиваюча функція навчання у процесі управління персоналом (2009)
Содержание (2013)
Апостолов С. С. - Теплопроводность одномерного вигнеровского кристалла (2013)
Волнянский М. Д. - Электрические свойства кристаллов LiNaGe4O9, легированных Mn, Cr, Бибикова О. А., Трубицын М. П. (2013)
Гамаюнова Н. В. - Аналіз мікроконтактних спектрів сполуки KFe2As2 у тепловому режимі, Квітницька О. Є., Бобров М. Л., Найдюк Ю. Г. (2013)
Звягина Г. А. - Магнитоупругие свойства редкоземельных замещенных ферроборатов Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (х=0,25; 0,4) (2013)
Орел Е. С. - Магнетизм и диэлектрическая восприимчивость ферритов-гранатов: теория и эксперимент (2013)
Мельник C. C. - Энтропия случайных бинарных последовательностей c дальними корреляциями, Притула Г. М., Усатенко О. В. (2013)
Петченко Г. А. - Оптическое поглощение в облученных кристаллах LiF, Петченко А. М. (2013)
Попов С. A. - Получение тонких поликристаллических пленок Na0.5Bi0.5TiO3 методом магнетронного напыления, Потапович Ю. Н., Kрузина T. В., Tрубицын M. П. (2013)
Cахнюк В. Є. - Стаціонарні властивості двобар'єрних джозефсонівських контактів типу SINIS (2013)
Крузина Т. В. - Влияние термической обработки на электрические свойства кристаллов Na0.5Bi0.5TiO3, Сидак В. М., Трубицын М. П., Попов С. А., Суханич Я. (2013)
Турутанов О. Г. - Стохастическое усиление слабых сигналов в ВЧ СКВИДе с ScS контактом, Ляхно В. Ю., Шнырков В. И. (2013)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження фазових перетворень та фазового складу сплавів системи Fе-B-C, Береза О. Ю., Піляєва С. Б. (2013)
Франів В. А. - Поглинання та люмінесценція Tl4HgI6, Tl4CdI6 і Tl4PbI6 кристалів, Бовгира О. В., Кушнір О. С., Франів А. В., Футей О. В. (2013)
Хоткевич-Санина Н. В. - К последним достижениям в теории сканирующей туннельной микроскопии (2013)
Юзефович О. И. - Индуцированный магнитным полем переход сверхпроводник изолятор в гетероструктурах PbTe/PbS и PbTe/YbS cо сверхпроводящим интерфейсом, Бенгус С. В., Сипатов А. Ю. (2013)
Тарасов В. Ф. - О измерении критического тока ВТСП образцов методом динамической магнитной восприимчивости, Борисенко П. А., Диреглазов А. Ю., Футымский С. И. (2013)
Гриб О. - Вплив надпровідної площини на синхронізацію лінійних систем джозефсонівських контактів (2013)
Содержание (2014)
Chroneos A. - Vacancy-fluorine clusters in silicon (2014)
Жолонко Н. Н. - К вопросу о платообразном поведении теплопроводности твёрдого параводорода с тяжёлой атомарной примесью предельно малой концентрации (2014)
Храпатый С. В. - Константа равновесия димеризации молекул насыщенного пара тяжелой воды согласно второго вириального коэффициента уравнения состояния, Махлайчук В. Н. (2014)
Krylovskiy V. S. - Influence of high pressure on phase separation in underdoped ΗοBa2Cu3O7-δ single crystals, Vovk N. R. (2014)
Резникова В. М. - Фотоиндуцированная периодическая структура (ПС) из наночастиц Ag, ее превращение в (ПС) из частиц AgI и связанный с этими ПС дихроизм, Агеев Л. А., Милославский В. К. (2014)
Bogdanov V. - Au, Mg and Zn diffusion in GaN, Kolesnikov D., Lojkowski W. (2014)
Sokolov A. N. - In-plane paraconductivity of ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals with a given topology of planar defects and a monodomain sample, Savich S. V., Sklyar V. V., Nazyrov Z. F., Vovk R. V. (2014)
Воробйова І. В. - Дослідження оптимальних умов створення трекових мембран з діаметром пор ≥50 нм на основі ПЕТФ плівок, опромінених іонами аргону, Зайцев Б. В., Кобець А. Ф. (2014)
Хаджай Г. Я. - Влияние всестороннего сжатия на проводимость монокристаллов Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7-δ с системой однонаправленных двойниковых границ, Соколов А. Н., Савич С. В., Скляр В. В., Вовк Р. В., Морозов В. С., Котвицкая К. А., Ленив Я. Г. (2014)
Гресь В. Ю. - Процессы гидратации в приповерхностных слоях сцинтилляторов NaI(Tl) и CsI(Na), Кудин А. М. (2014)
Котвицкий А. Т. - N – точечные мультиплоскостные гравитационные линзы, Крючков Д. В. (2014)
Мозуль К. А. - Диагностика магнитного состояния реальной высокодисперсной ферритовой системы с широким распределением частиц по размерам, Ольховик Л. П., Сизова З. И., Шуринова Е. В. (2014)
Гриб О. - Асиметрія вольт-амперних характеристик гібридних джозефсонівських контактів з пніктидами (2014)
Nazyrov Z. F. - Excess conductivity of Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ single crystals, Lebedev S. V., Vovk R. V. (2014)
Chroneos A. - Strategies to suppress A-center formation in silicon and germanium from a mass action analysis viewpoint, Londos C. A., Sgourou E. N. (2014)
Ревякин В. П. - Перенос тепла в пластических фазах молекулярных кристаллов (2014)
Content (2014)
Apostolov S. S. - Scattering process without conserving plasmon number in one-dimensional Wigner crystal (2014)
Ermolaev A. M. - Transparency windows for plasma waves on the surface of the nanotube with a superlattice, Rashba G. I. (2014)
Rokhmanova T. N. - Transmittance of electromagnetic waves through finite-length layered superconductors in presence of external static magnetic field, Maizelis Z. A. (2014)
Kotvitskaya K. A. - Effect of transverse magnetic field on the excess conductivity of monodomain YBa2Cu3O7-δ single crystals, Tiutierieva K. V., Savich S. V., Sklyar V. V., Vovk R. V. (2014)
Orel E. S. - Constant of Verde of aluminium-rare-earth garnets (2014)
Khotkevich А. V. - Elastic point contact spectroscopy of electron-phonon interaction in superconductive lead, Khotkevych V. V., Krasnyi O. S. (2014)
Chroneos A. I. - Optimizing oxygen diffusion in cathode materials for solid oxide fuel cells, Parfitt D. (2014)
Ialovega M. A. - Quantum approach by the Lindblad master equation to the autonomous oscillator in hard excitation regime, Vol E. D. (2014)
Orel E. S. - Magnetoelastic communication and attenuation collective excitations in model of half metal (2014)
Ol’khovik L. P. - Magnetic anisotropy of an ensemble of Ca-substituted barium hexaferrite nanoparticles, Borisova N. M., Golubenko Z. V., Mozul K. A., Sizova Z. I., Shurinova E. V. (2014)
Pilyaeva S. B. - Investigation of pecularities of the structure formation for Fe-B-C system alloys in crystallization, Filonenko N. Yu. (2014)
Lebedev S. V. - Continuous electron irradiation effect on plastic deformation of the steel T91 at different temperatures, Nazipova А. P., Dubinko V. I., Khodak I. V., Kushnir V. А., Terentyev D. (2014)
Pritula G. M. - Microscopic model for the Langevin equation: Forceforce correlation function, Shkop A. V., Tkanov D. A., Usatenko O. V. (2014)
Grib A. - Zero-field steps in long Josephson junctions (2014)
Gevorkyan E. S. - The influence of zirconium oxide on Al2O3-TiC oxide-carbide ceramics, Khadzhay G. Ya., Vovk R. V., Melnik O. M. (2014)
Pahomov A. V. - Soft- and hardware system in devices measuring deformation parameters in solids (2014)
Bezlepkin A. A. - Relaxation resonance in magnetic uniaxial crystal during transition from magnetically ordered to paramagnetic state, Kuntsevich S. P. (2014)
Шуйский Ю. Д. - Физико-географические условия существования крупного порта в Одесском заливе Черного моря в период Средневековья (2013)
Пилипенко Г. П. - Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів території Одеського Задністров'я, Тодорова С. П. (2013)
Выхованец Г. В. - Концепция создания базы данных по Причерноморским лиманам, Гыжко Л. В. (2013)
Светличный А. А. - Проблема верификации пространственно-распределенных математических моделей водной эрозии почв, Пяткова А. В., Плотницкий С. В., Голосов В. Н., Жилкин А. В. (2013)
Черой А. И. - Возможные климатические изменения в дельте Дуная, Юго-Западная часть Украины (2013)
Давидов О. В. - Загальні особливості поширення рослинності на березі затоки Сиваш, Азовське море, Розкос Н. О., Розкос О. М. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Закономерности сезонной динамики тенденций межгодовых изменений уровня Черного моря между устьями Дуная и Днестра в период с 1979 по 2006 гг., Холопцев А. В., Никифорова М. П. (2013)
Муха Б. Б. - К проблеме добычи и использования каменного угля в Новороссийском крае и роль князя М. С. Воронцова (период 1823-1856 гг.) (2013)
Захарченко Є. А. - ГІС-технології в дослідження природних лікувальних ресурсів Херсонської області, Нікіпєлова О. М., Лєонова Є. В. (2013)
Ігнатенко Є. В. - Поняття "транзитно-транспортний потенціал": його суть та основні підходи щодо визначення його складових, Хомич Л. В. (2013)
Тортик М. Й. - Специфічність деяких фізичних властивостей грунтів острова Зміїний, Буяновський А. О. (2013)
Молодецкий А. Э. - Ресурсы развития и современная структура спортивного туризма в украинском Причерноморье, Салютин В. В. (2013)
Чепіжко О. В. - Рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" (Київ: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2012. - 832 с.), Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2013)
Чуйко Е. Э. - О причине неприятного запаха воздуха в Одессе, Штенгелов Е. С. (2013)
Мірошніченко О. В. - Компетентне запровадження в навчально-виховний процес педагогічних технологій як параметр конкурентоздатності вчителя (2014)
Babkova-Pylypenko N. - Peculiarities of Lecturers’ Academic Mobility Development as Index of Professional Training Quality (2014)
Мелінчук Н. В. - Виклики сучасності до національної системи університетської освіти об'єднаної Німеччини (03.10.1990-2014 рр.) (2014)
Галла А. О. - Стиль навчання Tefl Tool (2014)
Трошкіна І. А. - Академічна мобільність: генеза поняття (2014)
Shmidt V. - Web-based student Personal Learning Environment in Correlation With University Educational Environment (2014)
Хмизова О. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанніділової англійської мови у вищій школі (2014)
Майборода О. В. - Фундаментальні проблеми теорії чисел і задачі шкільної математики, Воробйова А. І., Майборода В. А. (2014)
Sheina O. - Formation of Media Literacy in Information Society (2014)
Майборода О. В. - Одна із проблем при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей та її можливе вирішення (2014)
Кіршова О. В. - Формування мовленнєвої компетенції в письмі студентів спеціальності "Німецька філологія" (2014)
Ніколаєнко Л. С. - Фонетична мотивація аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах (2014)
Кулалаєва Н. В. - Культура безпеки як невід’ємний атрибут існування соціуму (2014)
Бернацька О. Б. - Стан виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів (2014)
Сай Д. В. - Моральні аспекти волонтерської діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Борисенко Н. М. - Особливості розвитку умінь цілепокладання у дітей дошкільного віку, Гриценко І. В. (2014)
Полторак Л. Ю. - Сутність арт-терапії: аналіз сучасних підходів (2014)
Вінник М. О. - Формування дослідницьких компетентностей студентів спеціальності "Програмна інженерія" на прикладі викладання курсу "Групова динаміка та комунікації", Осипова Н. В., Тарасіч Ю. Г., Савенко А. П. (2014)
Сургова С. Ю. - Збагачення змісту професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників положеннями превентивної діяльності (2014)
Денисенко В. В. - Аксіологічні засади проблеми формування емоційної культури майбутнього педагога (2014)
Чубук Р. В. - Методологічні концепти дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-превентивної діяльності (2014)
Касіянц С. Е. - Особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів (2014)
Krasnitskaya V. - Research-Project Activity as the Means of Students’ Proffessional Level Increasing (2014)
Герганов Л. Д. - Застосування міжнародних стандартів якості у професійному навчанні робітників морського профілю на виробництві (2014)
Титул, зміст (2014)
Голобородько Я. - Аспектні оази Володимира Винниченка. Роздуми над монографічним дослідженням (2014)
Неживий О. - "Поговорити, Григір, треба…" (Двадцять п’ять років літературному музею Григора Тютюнника) (2014)
Гінкевич О. - Типологія аналітико-синтетичних умінь (2014)
Привалова С. - Вивчення драматичних творів В. Винниченка у профільних класах загальноосвітньої школи, Кудрявська М. (2014)
Іващенко Н. - Перекладознавство на уроках української літератури (на прикладі творчості Лесі Українки) (2014)
Бабійчук Т. - Літературно-музичний вечір "До тебя я, Тарасе, йду" (2014)
Голич Н. - Герой як жертва соціальних обставин у поемі Тараса Шевченка "Сова" (2014)
Стасюк Н. - Застосування інтерактивних технологій на уроках української літератури (2014)
Парфенюк О. - Місце жінки в суспільстві (за повістю Ольги Кобилянської "Людина"), Гаврилюк О. (2014)
Остаповець Т. - Життя росте лише з любові. Урок за оповіданням Євгена Гуцала "Хто ти?" (2014)
Болюк О. - Оповідання "Історія пані Ївги" Валер’яна Підмогильного – філософія розуміння злочину й кари (2014)
Охріменко Н. - Утвердження милосердя, доброти в оповіданні Бориса Грінченка "Украла" (2014)
Логвіненко Н. - Сучасне українське фентезі. Навчальна програма курсу за вибором. 8—9 класи (2014)
Романишина Н. - Переваги системного методу вивчення української художньої малої прози студентами філологічних спеціальностей ВНЗ (2014)
Пушко В. - Одивнений світ дитинства (2014)
Стрілько В. - Музей історії української мови як нова форма виховання в учнів інтересу до вивчення української мови та літератури (2014)
Титул, зміст (2014)
Голобородько Я. - Прагмафілософія Тараса Шевченка (Семантика "голосових" партій поеми "Відьма") (2014)
Градовський А. - Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина", Галушко М. (2014)
Єременко О. - Варіативність розв’язок одномотивних баладних творів Тараса Шевченка "Із-за гаю сонце сходить" і "Якби тобі довелося" (2014)
Слоньовська О. - Білі плями Шевченкових "Гайдамаків" (2014)
Жила С. - "Як Батурин славний Москва вночі запалила…" (Образ Батурина за поемою Тараса Шевченка "Великий льох") (2014)
Куцевол О. - Світло білих ночей. Розділ навчального посібника "Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани" (2014)
Подолинний А. - До вершин Кобзаревого генія (2014)
Бабійчук Т. - Семінар-конференція "Літературна шевченкіана" в педагогічному коледжі (2014)
Гриневич В. - Глухівський період у житті й творчості Тараса Шевченка (2014)
Олексенко Я. - Тарас Шевченко в Бігачі (2014)
Соловйова Н. - Урок – віртуальна подорож "Кам’янецькими стежками Тараса" (2014)
Овдійчук Л. - Біографічний роман Єжи Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія" — знаковий твір польської шевченкіани (2014)
Щербина С. - "Вдивляється Тарас у душу України…" (Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка) (2014)
Кравченкова Г. М. - Довіра як концептуальна основа PR-діяльності (2014)
Баршацька Г. Ю. - Маргінальність і відчуження: взаємовплив понять та явищ (2014)
Ганжа О. В. - Парадигмальний аналіз категорії соціальна зрілість у рамках соціологічного дискурсу (2014)
Ковтуненко Е. С. - Міжнаціональні соціологічні порівняльні дослідження: теоретичні та методологічні проблеми (2014)
Ляпіна Л. А. - Ідейні витоки мультикультуралізму в критичній теорії Герберта Маркузе (2014)
Коган К. М. - Комунікація як чинник соціальної структуризації (2014)
Мосьондз М. В. - Соціокультурна адаптація іноземних студентів в Україні (2014)
Бєлікова Ю. В. - Гнучка рекламна стратегія в АdWords (2014)
Гордієнко Н. М. - Освітньо-реабілітаційні технології формування соціальних норм молоді з особливими потребами (2014)
Рожанська Н. В. - Основні характеристики світогляду українського народу: теоретичний аналіз (2014)
Чекалова Ю. В. - Интерпретация телесности в теоретическом дискурсе (2014)
Локтіонова Д. А. - Погляди західних дослідників на розвиток та виникнення сучасних міст, Рижкова В. О. (2014)
Попова Т. С. - Теоретичні засади дослідження емоційного інтелекту, Горват-Янушевська І. І. (2014)
Чорна В. О. - Трудова міграція молоді як фактор руйнування трудового потенціалу України (2014)
Лисиця Н. М. - Cоціальна реклама: напрямки покращення якості (2014)
Фесенко А. М. - Веб-сайт як засіб комунікативної діяльності ВНЗ: проблема ефективності використання (на прикладі ВНЗ м. Миколаїв) (2014)
Слющинський Б. В. - Глобалізаційні процеси та субкультура населення сучасного українського Приазов’я (2014)
Павлега О. С. - Социальная структура общества и адресный характер социальной политики (2014)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі Центральної Америки (2014)
Соловьёва Н. А. - Функционирование классической музыки в современной городской среде (региональный аспект) (2014)
Олійник О. В. - Мережеві об’єднання як суб’єкти громадської комунікації: життя після Майдану (2014)
Іванов О. В. - Соціологічна експертиза шляхів вирішення житлової проблеми військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Кухаренко О. В. - Порівняння уявлень про соціальну справедливість населення Донбасу та Галичини: соціологічний аналіз (2014)
Сопко Р. І. - Потреби людей похилого віку: теоретико-методологічні підходи до дослідження і проблеми реалізації (2014)
Титул, зміст (2014)
Голобородько Я. - Поетичний вернісаж Анатолія Марущака (2014)
Слоньовська О. - Білі плями Шевченкових "Гайдамаків" (2014)
Жила С. - Відкритий художній світ Михайла Коцюбинського (2014)
Небеленчук І. - "І пульсує венами прозорими вовчий світ". Вивчення повісті М. Вінграновського "Сіроманець" (2014)
Ситченко А. - Вивчаємо історико-пригодницький роман В. Малика "Фірман султана" (друга книга тетралогії "Таємний посол") (2014)
Ульянова О. - Урок з вивчення оповідання Є. Гуцала "Олень Август". 6 клас (2014)
Классович С. - Василь Симоненко. Казка "Цар Плаксій та Лоскотон". 5 клас (2014)
Трехлєбова Л. - Урок з вивчення поезії Володимира Підпалого "Тиха елегія". 8 клас (2014)
Герасимчук Н. - "На шлях я вийшла ранньою весною". Роздуми Лесі Українки про вагу поетичного слова у поезії "Мій шлях". 8 клас (2014)
Ляшук І. - Вічна проблема життєвого вибору. Вивчення поезії Бориса Олійника "Вибір". 8 клас (2014)
Матковська Т. - Чарівний світ природи в поезіях Є. Гуцала, Карпяк О. (2014)
Атаманчук А. - Максим Рильський. "Дощ", "Осінь-маляр із палітрою пишною…", Карпяк О. (2014)
Атаманчук А. - Максим Рильський. "Люби природу не як символ…" (2014)
Фонарюк Т. - "… І перед нею помолюся". Урок за поемою Т. Шевченка "Наймичка" (2014)
Мовмига Ю. - Поезія Анатолія Кичинського (2014)
Яровенко Т. - Тандем Л. Куценко — О. Гольник: "маланюкіана" to be continued... (2014)
Логвіненко Н. - Рецензія на монографію Н. В. Романишиної "Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти вивчення" (2014)
Безвесільна О. М. - Існуючі системи наведення та стабілізації, Цірук В. Г., Чепюк Л. О. (2014)
Конин В. В. - Спутниковые навигационные системы в неустойчивом радионавигационном поле (2014)
Харченко В. П. - Обробка, аналіз та візуалізація польотних даних безпілотного літального апарата, Богуненко М. М., Кузьменко Н. С., Шостак О. В., Шарак К. Ю. (2014)
Чинченко Ю. В. - Комплексне дослідження щодо вдосконалення структури повітряного простору та управління потоками повітряного руху в термінальних диспетчерських районах, Вахріна В. О., Волянюк К. М., Кім І. М., Купаєва А. А., Самарцева О. С. (2014)
Щурова A. Б. - Аналіз кореляційних екстримально-навігаційних систем, Бабенюк Г. M. (2014)
Круть А. А. - Особенности деминерализации углей при гидротранспортировании (2014)
Бабенко В. Г. - Оцінка ефективності використання операцій криптографічного перетворення, Мельник Р. П. , Гончар С. В. (2014)
Ведміцький Ю. Г. - Символьно-класичний метод аналізу перехідних процесів в електричних колах (2014)
Глушко Д. М. - Про можливість оцінки розподілу крапель за розмірами за даними дистанційного спостереження дощу поляриметричними радіолокаційними станціями, Яновський Ф. Й. (2014)
Голуб С. В. - Сегментація зображень при індуктивному моделюванні проблемних ділянок мамограм, Палаш С. Г. (2014)
Гумен М. Б. - Побудова суперкомп’ютера на платформі розподілених обчислень, Батіна О. А., Гумен Т. Ф. (2014)
Дрововозов В. І. - Організація інформаційно-обчислювальної підсистеми для автоматизованих систем управління повітряним рухом, Цверава О. В. (2014)
Киричук Ю. В. - Исполнительные механизмы систем управления, Кононенко В. В. (2014)
Ключко О. М. - Застосування методів біофізики при розробці нової системи моніторингу екологічного стану довкілля аеропортів (2014)
Ковальчук В. В. - Алгоритм и процесс контроля построения нанокластерной подсистемы вещества, Костенко В. Л., Панченко А. А. (2014)
Колганова О. О. - Метод чисельного розрахунку похідної з використанням швидкого сплайн-перетворення, Корнієнко С. П., Кужель Н. В., Шутко В. М. (2014)
Корченко О. Г. - Метод оцінки нейромережевих засобів щодо можливостей виявлення інтернет-орієнтованих кібератак, Терейковський І. А. , Казмірчук С. В. (2014)
Кочеткова О. В. - Методика обробки інформації в системах захисту (2014)
Кучеров Д. П. - Задача следования мобильных роботизированных средств по маршруту (2014)
Кучерук В. Ю. - Дослідження випадкових величин на основі узагальнених розподілів в. в. нешитого, Дунаєва Г. С. (2014)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів в колах напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у електротехнологічних системах, Рубаненко І. В., Левченко К. В. (2014)
Овчаров Ю. В. - Исследование взаимного влияния сложных сигналов в фазовых методах локационного распознавания, Квасников В. П. (2014)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для вихрострумового датчика переміщення, Квасніков В. П., Гаврилов І. В. (2014)
Пархоменко І. І. - Захист від витоку інформації в системі сервер – клієнт за допомогою екранування, Анжиєвський К. С. (2014)
Пархоменко І. І. - Порівняльна характеристика стандартів бездротових технологій:LTE та WIMAX, Чоботок А. Ю. (2014)
Подчашинський Ю. О. - Фрактальний метод підвищення точності та компактності відеозображень промислових виробів в автоматизованих системах (2014)
Рудик А. В. - Використання фільтра тоу для фільтрації низькочастотних вузькосмугових процесів, Рудик В. А., Семенова О. О., Семенов А. О. (2014)
Черниш Л. Г. - Комбіновані методи захисту інформації, Завацький С. М. (2014)
Черниш Л. Г. - Функціонування прикладних програм на базі міжнародного стандарту POSIX, Сягровець К. В. (2014)
Чунарьова А. В. - Аналіз підходів та програмних рішень оцінки і контролю інформаційних ризиків в комп’ютеризованих системах, Пархоменко І. І., Сащук І. І. (2014)
Щербак Т. Л. - Мониторинг функционирования технических средств защиты информации (2014)
Юдін О. К. - Автоматизована система як об`єкт "триєдиної” системи захисту інформації, Бучик С. С., Варченко О. І. (2014)
Волоха М. П. - Експериментальні дослідження якості роботи нової поверхні шнека копача коренеплодів цукрових буряків, Осійчук В. С. (2014)
Бабенюк Г. М. - Аналіз авіаційного картографування, Щурова А. Б. (2014)
Безвесільна О. М. - Аналіз закордонних систем наведення та стабілізації, Цірук В. Г., Квасніков В. П., Чепюк Л. О. (2014)
Белецкий Ю. В. - Методика прогнозного расчета показателя надежности модернизованных локомотивов (2014)
Гевко Р. Б. - Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера, Гладьо Ю. Б., Шинкарик М. І., Клендій О. М. (2014)
Гевко Б. М. - Оптимізація параметрів швидкохідних транспортерів, Ляшук О. Л., Рогатинська Л. Р. (2014)
Дубик О. М. - Розрахунки на міцність дорожніх одягів нежорсткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу (з використанням ПК CREDO РАДОН), Талах С. М. (2014)
Вишняков Л. Р. - Превращение стружки сосны при гидротермальной обработке, Зубкова И. В., Переселенцева Л. Н. (2014)
Гамеляк І. П. - Зв'язок поверхневої густини геотекстильних матеріалів з граничною міцністю на розрив, Дмитренко Л. А., Шатило Т. В., Гончаров О. С. (2014)
До Дык Хуэн - Закономерности пиролиза бамбука с добавками хлорида натрия, Переселенцева Л. Н., Вишняков Л. Р. (2014)
Нимченко Т. В. - Анализ амплитудных и энергетических параметров акустической эмиссии при трении композитов (2014)
Охрименко К. Я. - Некоторые вопросы акустической сушки материалов и пористых сред, Корецкий В. А. (2014)
Халатов А. А. - Эффективность пленочного охлаждения за парными отверстиями и отверстиями в сферических углублениях, Борисов И. И., Панченко Н. А., Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я. (2014)
Веремей Г. А. - Анализ зависимости параметров качества деталей газораспределительного механизма от характеристик двигателя внутреннего сгорания (2014)
Зенкін М. А. - Сучасні оптичні методи контролю шорсткості відповідальних деталей машин, Назаренко А. С. (2014)
Коваленко О. О. - Чисельне проектування механізму різання верстату у скаладі САПР, Селенков В. М. (2014)
Матіко Ф. Д. - Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості природного газу всистемах вимірювання його витрати та кількості (2014)
Сташинський О. П. - Система підтримки прийняття рішень диспетчера газотранспортного підприємства (2014)
Ключко О. М. - Розробка нової системи моніторингу для умов українського полісся із захистом даних, Цал-Цалко В. І. (2014)
Ключко О. М. - Обгрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику вуглеводневих забруднень під час моніторингу екологічного стану довкілля аеропортів (2014)
Кулик М. П. - Аналіз екологічної небезпеки об’єктів теплової енергетики та методів зменшення шкідливих викидів (2014)
Волощук В. А. - Техніко-економічна оптимізація переходу на теплопостачання із використанням теплового насоса, Мартиняк М. А., Мисак Й. С. (2014)
Грабовский О. В. - Пути повышения эффективности системы управления качеством вузов с помощью внедрения элементов стандарта ISO 29990, Габер А. А. (2014)
Краснопольський А. О. - Адаптація бізнес процесів підприємства до технологій інформаційної безпеки керування ризиками (2014)
Писарчук А. А. - Модели ситуационного управления и самоорганизации в задачах структурно-параметрического синтеза и идентификации для сложных распределенных информационно-управляющих систем (2014)
Толбатов С. В. - Оцінка складності робіт фахівців із технологічної підготовки виробництва (2014)
Ахмадов О. А-Б. - Еталон одиниці кута зсуву фаз між двома напругами, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2014)
Васілевський О. М. - Градуювальний спосіб метрологічної атестації засобу вимірювання частоти обертання електромоторів з урахуванням міжнародних стандартів щодо оцінювання точності вимірювань (2014)
Зенкін М. А. - Сучасні методи метрологічного забезпечення контролю зносостійкості зміцнюючих покриттів, Долженко А. В. (2014)
Квасников В. П. - Приспособление для контроля профиля кулачков, Возняковский А. О. (2014)
Квасніков В. П. - Способи дослідження деформацій рухомих частин тензометричними датчиками, Ганєва Т. І. (2014)
Скребнєва С. M. - Системи гідроізоляції бетонних та залізобетонних конструкцій (2014)
Титул, зміст (2014)
Кравченко В. - Про вшанування пам’яті Великого Українця, Єременко О. (2014)
Кравченко В. - "Шевченко в Казахстані не термін відбував. Це була місія…" (Матеріали до вивчення періоду заслання Т. Шевченка) (2014)
Мартиненко Я. - Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба (2014)
Паламар С. - Тарас Шевченко в контексті європейської культури (2014)
Бондаренко Ю. - Шкільний аналіз образів-персонажів за філософсько-історичною системою "виклик-відгук" (2014)
Фасоля А. - Компетентнісно зорієнтовані завдання: новація? Iмітація? (2014)
Сергієнко А. - Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури (2014)
Жила С. - Вивчення дилогії Семена Скляренка "Святослав" і "Володимир" у вищій школі. Історичні й літературні діалоги (2014)
Рубаненко Н. - "Як звуть його? Чи взагалі він звавсь?" Вивчення поезії М. Вінграновського "Бабунин дощ". 5 клас (2014)
Бондаренко Л. - "Моя філософія: роби людям добро!" Літературна гра за творчістю Олеся Гончара (2014)
Логвіненко Н. - Фентезі як вид фантастичної прози (2014)
Фока М. - Живописні ефекти в поетичному світі Миколи Вороного, Кіян О. (2014)
Сорокіна Л. - "Пісня буде поміж нас". Сценарій літературно-мистецького свята (2014)
Мажник Л. О. - Технологія аналізу ринку праці (2009)
Беренда С. В. - Використання "гравітаційної" моделі для пояснення еволюції інтеграційних процесів в Європі, Мельникова О. П. (2009)
Арсененко А. Ю. - Сравнительный анализ уровня коррупции в Украине и странах с переходной экономикой (2009)
Мартюшева Л. С. - Аналіз методичних підходів до обґрунтування безризикової ставки дохідності інвестицій в Україні, Слуцька О. В. (2009)
Жиглей І. В. - Проблеми соціального розвитку та шляхи їх розв’язання в системі бухгалтерського обліку (2009)
Шигун М. М. - Актуальні теоретико-методичні проблеми розвитку бухгалтерського обліку, Замула І. В. (2009)
Євдокимов В. В. - Підходи науковців щодо проблем інтеграції обліку: історичний аспект (2009)
Временко Л. В. - Сучасний інструментарій пруденційного нагляду за страховою діяльністю, Корбат О. В. (2009)
Борейко В. І. - Держава і підприємства напередодні та в умовах економічної кризи (2009)
Кононова К. Ю. - Моделювання міжфірмової взаємодії з позицій еволюційної економіки, Ястребова Г. С. (2009)
Макаренко В. О. - Застосування теорій циклічності для оцінки та прогнозування макроекономічного розвитку України, Кожемякіна Т. В. (2009)
Піддубна Л. І. - Моделювання управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2009)
Посилкіна О. В. - Розробка інструментарію управління процесами фармацевтичного підприємства, Світлична К. С. (2009)
Куліков П. М. - Становлення концепції управління персоналом підприємства (2009)
Котлярова В. Г. - Применение принципов логистики и функции материально-технического обеспечения на предприятиях с непрерывным характером производства (2009)
Перерва П. Г. - Підвищення ефективності систем організації ремонтно-технічного обслуговування обладнання на машинобудівних підприємствах, Кучинський В. А. (2009)
Надтока Т. Б. - Оценка социальных результатов деятельности предприятия, Смирнов Е. В. (2009)
Пономаренко Н. М. - Оптимізація структури капіталу підприємства (2009)
Пушкарь А. И. - Концептуальные основы управления информационными ресурсами предприятия, Сибилев К. С. (2009)
Назаренко О. М. - Економетрична модель розвитку макроекономічних систем (на прикладі розвинутих країн), Загряжська П. І. (2009)
Шаповал В. М. - Прогнозування рівня невідтворення виробничої собівартості у виробничому браку на промисловому підприємстві, Пашкевич М. С. (2009)
Сенчуков В. Ф. - Концептуальные основы теории невероятностей (2009)
Стрижак О. О. - Трансакційні витрати на формування людського капіталу (2009)
Афанасьев Н. В. - Место тренинга в обучении и развитии компетентного специалиста, Гонтарева И. В. (2009)
Афанасьев Н. В. - Проблема выбора концепции тренинга для подготовки компетентного специалиста, Тышенко Д. А. (2009)
Афанасьєв М. В. - Формування предметних компетенцій у студентів на прикладі дисципліни "Управління витратами", Чумак Г. М. (2009)
Гіковата Н. К. - Застосування технології малих груп при викладанні навчальної дисципліни "Регіональна економіка", Шумська Г. М. (2009)
Cедова Л. Н. - Аргументация как неотъемлемая часть коммуникативной компетентности, Дубровная И. В. (2009)
Мельник В. І. - Визначення складових професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (2009)
Корнілов О. О. - Формування кваліфікованої робочої сили в сучасних економічних умовах (2009)
Стрижко В. А. - Философия в контексте культуры ХХІ века (2009)
Єршов С. Г. - Навчання і запам'ятовування (2009)
Зима О. Г. - Роль виставкової діяльності у просуванні туристичного продукту, Шейко О. Ю. (2009)
Балендр А. В. - Сучасний досвід підготовки прикордонників країн Європейського Союзу з питань боротьби з торгівлею людьми (2014)
Берестецька Н. В. - Прикордонний дискурс як педагогічна проблема (2014)
Блощинський І. Г. - Електронний підручник як засіб ефективного забезпечення дистанційного навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України, Таушан Д. В., Яремчук І. А. (2014)
Болдирев О. В. - Експериментальна модель формування педагогічної фасилітації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Бунєєв Т. В. - Особливості використання візуальних засобів навчання у вищих військових навчальних закладах (2014)
Ваколюк Т. В. - Викoристaння вiдeoмaтeрiaлiв при навчанні aнглiйськoї мoви курсантів-прикордонників, Войтюк О. А. (2014)
Видиш М. М. - Особливості формування екокультури особистості майбутнього соціального педагога (2014)
Волошин В. Д. - Педагогічні умови формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки (2014)
Гащук В. А. - Узагальнення окремих теоретичних аспектів деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Гевко О. І. - Сутність та складові риторичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Гончаренко І. Ф. - Модель розвитку психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної сфери у системі післядипломної освіти (2014)
Долинський Є. В. - Елективні курси з іноземних мов у профільній школі: технологія визначення тематики, Палагнюк М. Г., Палагнюк І. Д. (2014)
Дудікова Л. В. - Особливості формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах (2014)
Керницький О. М. - Модель освітнього середовища вищого навчального закладу інженерно-педагогічного профілю для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону та результати її експериментальної перевірки (2014)
Кононова Т.О. - Методика формування лідерських компетенцій у процесі професійного становлення іноземного студента у ВНЗ інженерно-педагогічного профілю (2014)
Крупа В. В. - Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2014)
Лисий М. І. - Рекомендації щодо організації раціоналізаторської роботи та роботи наукового товариства в національній академії Державної прикордонної служби України, Чмир В. М. (2014)
Лопатка В. Д. - Роль та функції професійного лексикону у читанні текстів за фахом, Манзій А. М. (2014)
Матвійчук В. П. - Методичні особливості проведення практичних занять з кінологічних дисциплін з майбутніми офіцерами-прикордонниками (2014)
Машталер А. М. - Стан розвиненості професійної компетентності офіцерів-прикордонників (2014)
Мішенюк Р. М. - Сутність, структура та особливості змісту професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону (2014)
Олло В. П. - Педагогічні умови формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Державної пенітенціарної служби (2014)
Опушко Н. Р. - Організація початкової освіти на території поділля в першій половині ХІХ століття (2014)
Перкатий Р. М. - Самоосвітня компетентність майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ як предмет наукових досліджень (2014)
Петраш А. І. - Організація самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Юркова В. П. (2014)
Сич Р. В. - Обґрунтування ролі окремих навчальних дисциплін з циклу професійно орієнтованих у формуванні умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Сінкевич С. В. - Роль і місце різних категорій військовослужбовців в організації та здійсненні окремих заходів технічного забезпечення радіаційного, хімічного та біологічного захисту (2014)
Токарчук О. М. - Модель формування професійної математичної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін (2014)
Тушко К. Ю. - Удосконалення економічної підготовки як один із засобів формування професійно-економічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2014)
Чопик Т. В. - Загальна характеристика інтерактивних технологій у розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів (2014)
Швець Д. В. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку у майбутніх офіцерів МВС (2014)
Ягупов В. В. - Обучающийся в профессиональном учебном заведении как субъект педагогического процесса (2014)
Булаєвська О. В. - Психологічні аспекти діяльності середнього медичного персоналу в особливих та/або екстремальних умовах невідкладної допомоги (2014)
Волобуєва О. Ф. - Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети (2014)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Програми підвищення рівня суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах та результати її перевірки (2014)
Журавльов В. В. - Психологічні аспекти підготовки керівників органів охорони державного кордону до професійно-управлінської діяльності на основі інтерактивної технології навчання (2014)
Кондратюк С. М. - Експериментальна психологія як одна із базових дисциплін підготовки психологів (2014)
Левицька І. М. - Проблема еволюції феномену маніпуляції: культурно-історичний аспект (2014)
Неурова А. Б. - Динаміка емоційної стійкості фахівців з надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах професійної діяльності (2014)
Потапчук Н. Д. - Виникнення психології сім’ї як науки (2014)
Приходько І. І. - Особливості ціннісно-смислової сфери у військовослужбовців Національної гвардії України (2014)
Резнік О. Г. - Теоретичний аналіз досліджень проблеми босінгу у правоохоронній та військовій сфері (2014)
Філіппов С. О. - Антикорупційна стійкість особистості (2014)
Франчук Ю. В. - Психологічні аспекти комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах професійної діяльності (2014)
Шаріпова Д. С. - Психологічні особливості особистості спортсменів-стрілків (2014)
Шевчишена О. В. - Проблема емоційної стійкості в контексті професійного здоров’я вчителя (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Гладій М. В - Академік М. В. Зубець – талановитий учений, організатор, політичний і громадський діяч (2015)
Бородай І. С. - Наукова школа академіка М. В. Зубця: програма діяльності та здобутки (2015)
Месель-Веселяк В. Я. - Михайло васильович зубець – висококваліфікований спеціаліст сільськогосподарського виробництва, визначний вчений і організатор аграрної науки в Україні, порядна і доброзичлива людина (2015)
Мандигра М. С. - Вагомий внесок академіка М. В. Зубця у розвиток сучасних напрямів ветеринарної науки в Україні, Стегній Б. Т. (2015)
Полупан Ю. П. - Талановитий вчений, організатор науки, людина (спогади про академіка НААН Михайла Васильовича Зубця) (2015)
Шарапа Г. С. - Науково-виробнича співпраця – запорука успіху (2015)
Носенко Ю. М. - Внесок академіка М. В. Зубця в організацію наукового напряму "інноваційний розвиток АПК" (2015)
Гладій М. В. - Породи сільськогосподарських тварин України. Історія, стан, перспективи розвитку, Рубан С. Ю., Гетя А. А., Прийма С. В. (2015)
Агапова Є. М. - Характеристика свиней заводського типу "Причорноморський" за відгодівельними та м’ясними якостями, Сусол Р. Л. (2015)
Афанасенко В. Ю. - Оцінка зміни якісного складу молока корів в залежності від періоду лактації, Федота О. М. (2015)
Бойко О. В. - Успадкування та співвідносна мінливість статей екстер’єру корів молочних порід, Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. (2015)
Гончаренко И. В. - Молочный скот дании, Винничук Д. Т. (2015)
Денисюк О. В. - Вплив інтенсивності формування живої маси на молочну продуктивність корів (2015)
Димчук А. В. - Ріст живої маси телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи, Любинський О. І. (2015)
Евтодиенко С. А. - Смушковые качества каракульских ягнят молдавского типа, Люцканов П. И. (2015)
Карунна Т. І. - Прогнозування продуктивності свиней за обмеженою кількістю ознак (2015)
Копилова К. В. - Вплив прижиттєвих чинників та способів забою на товарну якість свинини, Вербицький С. Б. (2015)
Кругляк Т. О. - Господарсько-біологічні особливості корів різних ліній української червоно-рябої молочної породи (2015)
Ладика В. І. - Вікові параметри лінійного росту ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Хмельничий С. Л. (2015)
Полупан Ю. П. - Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби (2015)
Pochukalin A. Ye. - Comparative characteristics of domestic beef cattle breeds and their initial genotypes by economical valuable traits, Reznikova Yu. M., Priyma S. V. (2015)
Алейніков В. П. - Імуногенетичний моніторинг в племінному скотарстві України, Дідик М. В., Подоба Б. Є., Бірюкова О. Д., Кругляк А П. (2015)
Бабенко О. І. - Зв’язок гена соматотропного гормону з господарськи корисними ознаками корів української чорно-рябої породи (2015)
Березовський О. В. - Зв'язок поліморфізму за генами κ-CN, TG5, LEP з молочною продуктивністю корів українських молочних порід, Полупан Ю. П., Рубан С. Ю., Копилов К. В. (2015)
Бочков В. М. - Порівняльний аналіз генетичної структури окремих груп голштинської породи великої рогатої худоби, Городна О. В., Тарасюк С. І. (2015)
Глушко Ю. М. - цитогенетичний аналіз строкатих товстолобиків окремих рибогосподарств України, Борисенко Н. О., Тарасюк С. І. (2015)
Грициняк І. І. - Формування генетичної структури ранніх вікових груп різних видів товстолобиків, Нагорнюк Т. А., Тарасюк С. І., Борисенко Н. О. (2015)
Дзіцюк В. В. - Мейотичні хромосоми еякульованих сперматоцитів бугаїв (2015)
Dyman T. M. - Effect of beta-lactoglobulin genotypes on composition and technological properties of milk in Ukrainian Black-and-White dairy cattle, Plivachuk O. P. (2015)
Височанський Й. С. - Перебіг отелень нетелей та материнські якості помісних первісток різних генотипів (2015)
Грунтковський М. С. - Відтворювальна здатність корів за використання препарату нановулін-врх, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2015)
Корх О. В. - Продуктивність та відтворювальна здатність сріблясто-чорних лисиць різного стереотипу поведінки (2015)
Кузебний С. В. - Проблеми відтворення в молочному скотарстві, Демчук С. Ю., Шарапа Г. С. (2015)
Кулик М. Ф. - Вплив довготривалого згодовування трансгенної сої на відтворювальну здатність свиней, Кулик Я М., Обертюх Ю. В., Хіміч В. В. (2015)
Басовський Д. М. - Сучасні проблеми збереження українських локальних та малочисельних порід великої рогатої худоби методом ex situ (2015)
Бондаренко О. В. - Сучасний стан української верхової породи коней та шляхи її збереження (2015)
Коронец И. Н. - Сохранение генофонда красного белорусского скота как исчезающей локальной породы, Климец Н. В., Шеметовец Ж. И. (2015)
Войтенко С. Л. - Оцінювання стану локальних порід свиней України та методи селекційно-племінної роботи з ними, Вишневський Л. В., цибенко В. Г., Дудка О. І. (2015)
Галицька Т. В. - Особливості отримання ембріонів свиней in vitro в системі збереження біорізноманіття тварин, Троцький П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Безвесільна О. М. - Aналіз конструктивних особливостей ємнісного акселерометра, Козько К. С., Демчук Р. О. (2013)
Безвесільна О. М. - Розрахунок та оцінка основних похибок балістичного лазерного гравіметра, Ткачук А. Г., Білоус І. О (2013)
Безвесільна О. М. - Класифікація та прицнип роботи балістичних гравіметрів, Остапчук А. А., Хоречко В. А. (2013)
Казак В. М. - Шляхи підвищення безпеки виконання посадки повітряного корабля в умовах особливої ситуації, Шевчук Д. О., Кравчук М. П., Кеменяш Ю. М., Васильев М. А. (2013)
Чиковани В. В. - Высоконадежный вибрационный гироскоп с цифровым выходом, Квасников В. П., Цирук В. Г, Маляров С.П., Кохан Ю. Н. (2013)
Чинченко Ю. В. - Критерії та принципи оцінки безпеки польотів при обслуговуванні повітряного руху в термінальних диспетчерських района (2013)
Безвесільна О. М. - Перетворювач аналогового сигналу у цифровий, оптико- електронного акселерометра, Коротченко Н. П. (2013)
Безвесільна О. М. - Огляд літератури по основним типам акселерометрів, Ховрічев І. В. (2013)
Гнатюк С. О. - Базові дефініції у галузі кібернетичної безпеки держави (2013)
Грабінський Д. М. - Аналіз методів та протоколів розподілу криптографічних ключів, Квасніков В. П Вороніна А. В., Кінзерявий В. М., Гнатюк С. О. (2013)
Захарова М. В. - Методика побудови системи захисту іс на основі моделі адаптивного захисту (2013)
Дрючин О. О. - Керовані реактивності в колах регулювання потужності, Возняк О. М., Лиха Р. С. (2013)
Кінзерявий О. М. - Стеганографічний метод приховування даних у векторних зображеннях, Ковтун В. Ю, Гнатюк С. О., Кінзерявий В. М. (2013)
Клішта А. В. - Алгоритми керування магнітною системою орієнтації супутника (2013)
Ключко О. М. - Програмні моделі 2D матриці нейронів в системі для екомоніторингу та кодування зображень, Манагадзе Ю. Л., Пашківський А. О. (2013)
Ковальчук В. В - Фрактальные системы передачи информации, Сербов Н. Г., Трушков Г. В. (2013)
Ковальчук В. В. - Анализ факторов и принципов аппаратурного обеспечения измерений характеристик наноструктур, Долинская Л. В. (2013)
Кухарчук В. В. - Математична модель затухання інформативної хвилі смугового сенсору вологості, Граняк В. Ф. (2013)
Кучеров Д. П. - Терминальное управление динамической системой третьего порядка в условиях ограниченных помех, Козуб А. Н. (2013)
Марченко Д. М. - Розвиток методології прогнозування і оцінки показників технічної ефективності інформаційних систем (2013)
Мужик А. І. - Підходи до обробки персональних даних, Мужик І. М. (2013)
Павлюк В. В. - Проблематика ведення радіотехнічного моніторингу в надвисокочастотному діапазоні, Ставісюк Р. Л. , Сидорчук О. Л. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Випадкові похибки відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри виробів з природного каменю (2013)
Сафоник А. - Моделювання процесу магнітного осадження домішок у рівноциклічній загрузці з визначенням масообмінного коефіцієнта, Гаращенко В., Астрелін І., Гаращенко Гаращенко (2013)
Стець С. Є. - Дослідження автоматизованої системи теплового неруйнівного контролю обертової печі, Маланчук Є. З., Труш М. П. (2013)
Швець В. А. - Аналіз загроз для транспортних систем, орієнтованих на використання глобальних навігаційних супутникових систем, Швець О. В. (2013)
Швець В. А. - Синтез пласкої антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем gps, галілео, глонасс, Швець О. В. (2013)
Шурда О. Ю. - Метрологічне забезпечення випробувань авіаційної техніки (2013)
Щербак Т. Л. - Контроль динамики штатного и обнаружение нештатного режимов процесса электропотребления органицации (2013)
Щербина В. П. - Математичні моделі обробки інформації при переміщенні мобільного робота (2013)
Якимчук Н. М. - Моделювання системи автоматичного керування з нечіткою логікою об’єктами водопостачання (2013)
Аулін В. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування автомобілів, використанням сучасних електронних методів діагностики, Лисенко С. В., Панарін Д. Є. (2013)
Аулін В. В. - Вплив характеру зносу елементів системи струмознімання тролейбуса на її надійність, Плохов І. О., Голуб Д. В. (2013)
Прозоровська А. О. - Аналіз основних характеристик пропускної здатності багаторівневих розв’язок на прикладі м.києва, Степанчук О. В. (2013)
Степанчук О. В. - Особливості розподіл транспортних потоків по магістральним вулицям зкільцевим рухом, Васюкович Д. Б. (2013)
Степанчук О. В - Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі в сучасних умовах (2013)
Сухоніс Т. Ю. - Структура системи моніторингу параметрів тягового електротехнічного комплексу рудникового електровозу, Бялобржеський О. В., Шутко В. М. (2013)
Білецький Ю. В. - Обґрунтування вибору структури рекуперативної системи модернізованого маневрового тепловоза з використанням накопичувачів енергії (2013)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз ефективності функціонування залізничних станцій з вантажними операціями, Крайнюк А. О., Борисов П. Е. (2013)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз систем автоматизації управління технологічними процесами на станціях залізничного транспорту, Павлюченко В. О., Кононенко С. В. (2013)
Титарчук А. О. - Підвищення безпеки проектних рішень при формуванні технічного завдання технологічної машини (2013)
Аулін В.В. - Реологічний підхід до виявлення механізму руйнування і розробки технологій обробітку грунту, Черновол М.І., Тихий А.А. (2013)
Безвесільна О. М. - Аналіз видів п’єзоматеріалів для чутливого елемента п’єзоелектричного гравіметра авіаційної гравіметричної системи, Ткачук А. Г (2013)
Вишняков Л. Р. - Нанокомпозиты на полимерной основе, Петропольский В. С., Морозова В. Н., Гайдукова С. М., Чеботарева Е. А. (2013)
Мартиняк М. А. - Дослідження поверхонь нагріву водогрійних котлів під час простоювання у резерві (2013)
Козар М. Ю. - Ефективна технологія очищення стічних вод солодового заводу, Саблій Л. А. (2013)
Христюк А. О. - Деякі датчики для контролю забруднення повітря (2013)
Безвесільна О. М. - Методи вимірювання витрат рідини та конструкції витратомірів, Ільченко А. В., Ткачук А. Г., Пархоменко С. О. (2013)
Безвесільна О. М. - Визначення похибки вимірювання струнного гравіметра авіаційної гравіметричної системи, Чепюк Л. О. (2013)
Васілевський О. М. - Дослідження якості результатів вимірювань зусилля на основі концепції невизначеності (2013)
Воробюк С. П. - Система автоматичного контролю якості замісу в спиртовому виробництві, Древецький В. В. (2013)
Гевко Р. - Результати експерментальних досліджень кулькового запобіжного пристрою шнекового транспортера, Клендій О. Б. (2013)
Кутя В. М. - Аналіз методів і засобів контролю дисперсності емульсій (2013)
Кучерук В. Ю. - Аналіз похибки вимірювання загального удою на стійловому молокопроводі, Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., Гнесь Т. В. (2013)
Латенко В. І. - Температурна похибка підігрівного ємнісного сенсора вологості повітря (2013)
Попенака А. М. - Дослідження методичної похибки повірки лічильників без гальванічного розділення електричних кіл, Петрище М. О., Крутов С. Л. (2013)
Реут Д. Т. - Вимірювання концентрації мікропланктону в поверхневих водах з відслідковуванням у відеопотоці, Древецький В. В. (2013)
Круліковський Б. Б. - Математичне моделювання процесу конверсії метану в трубчатій печі, Деменчук Ю. А. (2013)
Дейнека І. Г. - Розробка математичної моделі процесу деструкції текстильних матеріалів, призначених для кислотозахисних виробів, Вишневський О. В., Мичко А. А. (2013)
Суліма Л. О. - Компетентність технічного персоналу клініко-діагностичних лабораторій, Коломієць Л. В (2013)
Павленко П. М. - Метод відбору ключових показників ефективності технологічної підготовки виробництва, Хлевний А. О (2013)
Юн Г. М. - Поэтапный метод управления развитием авиатранспортной системы, Маринцева К. В. (2013)
Гевко Р. - Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень, Токарчук О. А, Еленіч А. П. (2013)
Мартиняк М. А. - Метод аналізу роботи систем централізованого теплопостачання та математична модель теплового режиму передачі тепла, Мисак Й. С. (2013)
Остроумов І. В. - Використання радіомаяків dme для визначення місцеположення у повітряному просторі україни, Лопатко Т. Б (2013)
Умінський В. В. - Аналіз систем управління переміщенням мобільних роботів (2013)
Гадзало Я. М. - Пристрій і технологічна лінія з виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок, Гладій М. В., Мельник Ю. Ф., Кебко В. Г., Порхун М. Г., Сундіков В. М., Кальнобродський О. І., Голембівський С. О. (2015)
Бащенко М. І. - М’ясна продуктивність бугайців молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону україни, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2015)
Бодряшова К. В. - Продуктивність свиней за різних методів розведення, Платонова Н. П. (2015)
Гладій М. В. - Зв’язок тривалості та ефективності довічного використання корів з окремими ознаками первісток, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л. (2015)
Кругляк А. П. - Українська червоно-ряба молочна порода – результат реалізації нової теорії у скотарстві, Бірюкова О. Д., Коваленко Г. С., Кругляк Т. О. (2015)
Мартиненко М. П. - Вплив внутрішньом’язового введення тільним сухостійним коровам селеніту натрію і вітамінів А, D3, Е на продуктивність та біохімічні показники крові отриманого від них молодняку в умовах Полісся України, Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Джус П. П., Корх І. В., Славов В. П. (2015)
Микитюк В. В. - Спадкова зумовленість і мінливість продуктивних ознак у ярок за впливу баранів-плідників, Сєвєров О. В., Поротікова І. І. (2015)
Небилиця М. С. - Гетерозисний ефект при поєднанні свиней порід ландрас і велика біла (2015)
Овсієнко М. А. - Кормова добавка для відлучених поросят та її вплив на їх збереженість, перетравність поживних речовин, біохімічні і морфологічні показники крові (2015)
Петренко С. М. - Кореляційні зв’язки селекційних ознак у свиней, Войтенко С. Л. (2015)
Pochukalin A. Ye. - "Breed inventory" of dairy and dual-purpose cattle of Ukraine, Priyma S. V., Reznikova Yu. M. (2015)
Скляренко Ю. І. - Порівняльна характеристика показників господарського використання корів української бурої молочної та сумського внутрішньпородного типу української чорно-рябої молочної порід, Собко Н. А., Чернявська Т. А. (2015)
Скорик К. О. - Експрес-контроль стану обміну речовин у молочних кіз (2015)
Хмельничий Л. М. - Сполучена мінливість промірів та індексів будови тіла з надоєм корів української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2015)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини, Лобода В. П., Шевченко А. П. (2015)
Цуп В. І. - Селекційна ситуація у племінних господарствах з розведення великої рогатої худоби тернопільської області та шляхи її покращання, Ящук Т. С., Василів А. П. (2015)
Грициняк І. І. - Інформативність мікросателітних маркерів для аналізу генетичної структури популяцій білого (hypophthalmichthys molitrix) та строкатого (aristichthys nobilis) товстолобиків, Залоїло О. В., Тарасюк С. І., Борисенко Н. А. (2015)
Дзіцюк В. В. - Дослідження поліморфізму мікросателітів ДНК у собак породи російський той-тер’єр, Круглик С. Г., Спиридонов В. Г. (2015)
Марценюк В. П. - Нутрігеноміка та її перспективи у рибницькій галузі (2015)
Мельник О. В. - Спадкові захворювання скелетних м’язів коней: причини та методи діагностики, Дзіцюк В. В. (2015)
Нор В. Ю. - Молекулярно-генетичні аспекти прогнозування продуктивності свиней різних порід України, Метлицька О. І., Білай Д. В. (2015)
Петренко І. П. - Теоретична модель генетичної структури гамет і генотипів тварин в породі, популяції (2015)
Стародуб Л. Ф. - Вплив екзогенних факторів на стабільність каріотипу великої рогатої худоби (2015)
Шаферівський Б. С. - Залежність товщини шпика гібридного молодняку від поліморфізму гена MC-4R (2015)
Shevchenko E. - Molecular-genetic analysis as component of organization selection process in rabbit breeding (2015)
Шельов А. В. - Поліморфізм мікросателітних локусів ДНК у різних видів сільськогосподарських тварин (2015)
Жукова Я. Ф. - Моніторинг вмісту транс-ізомерів с 18:1 у молоці та молочних продуктах, Копилова К. В., Петрищенко С. С. (2015)
Кузьмина Т. И. - Влияние ингибиторов полимеризации микрофиламентов и протеинкиназы А на капацитацию сперматозоидов быков, стимулированную высокодисперсным кремнеземом, Бойцева Е. Н., Ковтун С. И., Галаган Н. П., Усенбеков E. C., Денисенко В. Ю. (2015)
Гончар О. Ф. - Селекційні аспекти формування відтворної здатності у корів молочних порід, Сотніченко Ю. М. (2015)
Ляшенко А. О. - Динамічні характеристики руху сперматозоїдів бугаїв за умов довготривалого зберігання (2015)
Симоненко В. П. - Роль соматотропного гормона в составе сред для получения эмбрионов in vitro, Ганджа А. И., Леткевич Л. Л., Кириллова И. В., Курак О. П., Журина Н. В., Ковальчук М. А. (2015)
Черепнін В. О. - Оцінка ефекту кріоселекції при використанні глікопротеїну-антифризу великого борошняного хрущака (tenebrio molitor) в якості кріопротектора для кріоконсервації сперми коропа (2015)
Шарапа Г. С. - Відтворна здатність і продуктивність корів нових молочних порід, Кузебний С. В. (2015)
Шейко И. П. - Совершенствование основных этапов технологии экстракорпорального оплодотворения в скотоводстве, Ганджа А. И. (2015)
Гладій М. В. - Обґрунтування обсягів бюджетної дотації на збереження генофонду локальних і зникаючих порід cільськогосподарських тварин, Шаран П. І., Полупан Ю. П., Кругляк А. П., Кругляк О. В. (2015)
Kovtun S. I. - The gene pool preservation of white headed ukrainian breed of cattle by biotechnological approaches, Shcherbak O. V., Osypchuk O. S., Zyuzyn A. B., STakhovskiy V. F. (2015)
Височанський Й. С. - Розведення, вирощування та збереження генофонду бурої карпатської породи у гірській зоні українських Карпат (2015)
Мельник О. В. - Генетична характеристика коней гуцульської породи, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2015)
Подоба Б. Є. - Характеристика генетичного матеріалу плідників великої рогатої худоби симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин іргт ім. М.В.Зубця НААН, Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Кузебна Н. М. (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Світлана Антонишин (2014)
Тетяна Кльокта (2014)
Роговий Ю. - Довга дорога до "Свята…" (Слово для Батька). Художньо-документальна повість (2014)
Любка А. - Коронація. Оповідання (2014)
Матла З. - Повстанські нариси. Новели (2014)
Марунин чугайстер (2014)
Це говорить кров (2014)
Гошівські дзвони б’ють (2014)
Василенко В. - Інтерпретація образів "лісових людей" у новелах Зиновія Матли (2014)
Гейне Г. - Книга пісень. Переклад Катерини та Ольги Ніколенко (2014)
Пилипчук С. - Завжди актуальний Іван Франко. Слово, виголошене біля пам’ятника Іванові Франку у Львові 27 серпня 2014 року (2014)
Расевич В. - Нові герої – нова спільна історія (2014)
Степаненко М. - "Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі?" (Запитання й відповіді Олеся Гончара) (2014)
Волков М. - Україна та нація (2014)
Вишневська Г. - Перемишль – бастіон української духовності й культури із княжих часів. До 70-річчя депортації українців з їхніх прадавніх земель (2014)
Титаренко Г. - Канадський щоденник (2014)
Горицвіт Т. - Прабатьківщина (2014)
Загадковий словник мистецтва, науки, техніки і філософії, або Дефініції як містифікації (2014)
"Васа" неперевершений (2014)
Наєнко М. - "Кто сшил костюм?", або Українська наука перед катастрофою (2014)
Галаур С. - Об’єктна ситуація та особливості її репрезентації в реченнях із префіксально-прийменниковою кореляцією (2014)
Дерев’янко Л. - Прийменники фазової семантики на тлі темпоральної кореляції (2014)
Гурко О. - Приєднувальні конструкції як засіб імплікування ствердження (2014)
Кондратенко Н. - Специфіка інтертекстуальної номінації в модерністському і постмодерністському художньому тексті (2014)
Корольова В. - Комунікативні особливості сучасного драматургічного підзаголовка (2014)
Бондаренко Ю. - Словесні символи-архетипи в поетичній творчості Юрія Іздрика: лінгвостилістичний вимір (2014)
Кир’янчук І. - Історія думки як хід назустріч пізнанню: втаємничений сенс у явному в контексті збірки Михайла Ореста "Душа і доля" (2014)
Виговська А. - Діалог великих гуманістів: образ пропащої жінки в романах Панаса Мирного і Льва Толстого (2014)
Ромас Л. - Образ Овідія в романі Олеся Гончара "Берег любові" та повісті Юрія Мушкетика "Літній лебідь на зимовому березі": специфіка творення (2014)
Ковальчук Г. - Наукова творчість Наталі Кузякіної 1950–1960-х років у фаховому прочитанні сучасників (2014)
Білик Г. - Валентина Саєнко: Наталя Кузякіна – з когорти лицарів духу, взірець для сучасних науковців (2014)
Брижицька С. - То хто ж вона – остання наречена Тараса Шевченка? (2014)
Шкурка М. - Третячевські в житті і творчості Тараса Шевченка (2014)
Подрига В. - Штрихи до біографії кобзаря з Оржиці Архипа Никоненка (2014)
Орлова О. - "Схід сонця". На цей раз у Полтаві (2014)
Степаненко Н. - Микола Лисенко про українські "народні музичні струменти" кобзу та бандуру (2014)
Танана Р. - Сторінки трагічної долі видатного українського культурника Никанора Онацького. До 140-річчя від дня народження (2014)
Галян Г. - Із листів Олекси Ізарського до Катерини Кричевської-Росандіч (2014)
Білик Г. - Полтавський національний педагогічний університет зустрічає золоте сторіччя (2014)
Діптан І. - Воєнно-політичний виступ Івана Мазепи в баченні Михайла Грушевського (2014)
Ревегук В. - "Просвіти" Полтавщини в умовах німецького "нового порядку" 1941–1943 рр., Кочерга Н. (2014)
Степаненко М. - Періодичні видання Полтавщини (енциклопедичний коментар) (2014)
Григорій Матвійович Сивокінь назавжди залишиться в пам’яті глибоким і принциповим ученим, трудівником, оптимістом (2014)
Жигилій Н. - Вагомий внесок у духовну скарбницю Полтавщини. Рецензія на книгу: Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 568 с., Дерев’янко Л. (2014)
Мелешко В. - Нове художнє Слово Сергія Коломійця. Рецензія на збірку: Коломієць С. Білозірка / Сергій Коломієць. – Кобеляки, 1999–2014. – 126 с. (2014)
Дичко I. - На захист українства. Рецензія на книгу: Бондарук І. Діти любові / Ірина Бондарук.– Полтава : Оріана, 2013. – 212 с. (2014)
Онопа А. - Цілюще джерело української пісні (2014)
Бакланова Л. - Полтавська делегація на фестивалі "Парад вишиванок – 2014" (2014)
Наші автори (2014)
Contents (2014)
Безверхий К. В. - Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності (2015)
Височан О. С. - Комерційні посередницькі операції в бухгалтерському обліку туристичних підприємств (2015)
Деньга С. М. - Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності, Вороніна В. Л. (2015)
Моссаковський В. Б. - Облік довгострокових біологічних активів, Коритний В. О. (2015)
Панадій О. П. - Місце управлінського обліку в бухгалтерському обліку (2015)
Figurek A. - The Importance of Recording Data in the Agricultural Sector for Decision-Making (2015)
Боровик П. М. - Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів, Ролінський О. В., Мазур К. М. (2015)
Bouchaddekh T. - Asset Pricing and Probability of Information-based Trading: Application to the Tunisian Stock Market, Bouri A., Nouaili M. (2015)
Goel S. - EVA as an indicator of Shareholders’ value creation (2015)
Гудзь О. Є. - Діагностика та управління фінансовим потенціалом підприємства (2015)
Лупенко Ю. В. - Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора ринку цінних паперів України (2015)
Лупенко Ю. О. - Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу, Фещенко В. В. (2015)
Олійник Н. Р. - Проблеми та напрями вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення фіскального регулювання трансфертного ціноутворення в Україні (2015)
Олійник О. О. - Мікрокредитування фермерських господарств і домогосподарств в сільській місцевості України: концепція розвитку (2015)
Семцов В. М. - Гетерогенність неспостережуваних процесів як критерій оцінки стану економіки (2015)
Сус Л. В. - Державне регулювання інноваційного напряму розвитку тваринництва (2015)
Томнюк Т. Л. - Шляхи максимізації доходів держави від провадження туристичної діяльності (2015)
Трусова Н. В. - Макроекономічний аналіз факторів формування фінансового потенціалу сільського господарства (2015)
Міщенко Т. М. - Контроль витрат виробництва м'ясопродукції (2015)
Wigier M. - Results of Support for Agriculture during the CAP Implementation in Poland (2015)
Гарапко Н. І. - Спільна діяльність без створення юридичної особи: порівняння з подібними формами співпраці (2015)
Коваленко О. В. - Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки (2015)
Надвиничний С. А. - Галузева специфіка функціонування та розвитку аграрної сфери регіону (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Погребенник В. - Велич Тараса Шевченка (2014)
Ковбасенко Ю. - Концепція методичної школи Ніли Волошиної і поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка (2014)
Єременко О. - Дорогою повернення (Монографія Павла Зайцева "Життя Тараса Шевченка" в рецепції Юрія Бойка-Блохина) (2014)
Жила С. - Язичницький світ за дилогією Семена Скляренка "Святослав" і "Володимир" (2014)
Чеховська Л. - Ідея патріотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо") (2014)
Резюк А. - Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" (2014)
Градовський А. - "Я більш не нидію болісним недугом" (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота), Галушко М. (2014)
Лілік О. - Читацька конференція в системі позакласного читання (на матеріалі екзистенціальної прози) (2014)
Стрілько В. - Мотиви християнської моралі у творчості Григорія Сковороди як передумова формування засад українського національного виховання (2014)
Бака С. - Тарас Шевченко і український літературний канон, Кодола В., Шовкопляс Г. (2014)
Паламар С. - Творчість Тараса Шевченка – еманація духовної історії української нації (2014)
Градовський А. - Навчання української літератури на естетичних засадах (2014)
Голобородько Я. - Винниченкіана. Кіровоградський портал (2014)
Титул, зміст (2015)
Воєводін Б. В. - Щодо питання охорони та захисту цивільних прав учасників правовідносин у сфері реклами (2015)
Гук О. Г. - "Особа злочинця" як один із структурних елементів криміналістичної характеристики при розслідуванні фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Комарницька О. - Організаційні та процесуальні аспекти діяльності прокурора при погодженні клопотання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Кончук Н. С. - Кримінальна відповідальність за державну зраду в історії вітчизняного кримінального законодавства (2015)
Легеза Л. А. - Про деякі процесуальні та тактичні питання призначення психологічної експертизи у справах про хабарництво (неправомірну вигоду) (2015)
Прус В. З. - Джерела права України–Гетьманщини першої половини XVIII ст. (2015)
Труш І. В. - Правове забезпечення підготовки та затвердження установчих документів комунального підприємства органами місцевого самоврядування потребує удосконалення (2015)
Худенко О. О. - Поняття та зміст узгоджених дій суб’єктів господарювання, їх співвідношення з антиконкурентними узгодженими діями (2015)
Штефан А. С. - Поняття судового доказування у цивільному процесі (2015)
Алєксєєва А. О. - Формування суддівського корпусу: незалежність чи підконтрольність (2015)
Арланова Р. - Щодо сутності відсторонення від посади в кримінальному судочинстві (2015)
Борисенко М. О. - Співвідношення понять "реалізація права" та "здійснення права" (2015)
Гарагонич О. В. - Актуальні питання захисту прав інвесторів акціонерних товариств (2015)
Гончаренко В. С. - Дисциплінарна відповідальність адвоката іноземної держави в Україні (2015)
Дубчак Л. С. - Діяльність братів Бращайків у напрямку забезпечення права особи на правову допомогу: короткий екскурс в історію (2015)
Дубчак Н. С. - Юридичні клініки Європи: загальний огляд діяльності (2015)
Загорняк Н. - До питання призначення судової експертизи у сучасному господарському процесі (2015)
Керевич О. В. - Право на захист як інститут кримінального процесу (2015)
Климчук М. П. - Особливості діяльності захисника при проведенні допиту підозрюваного (2015)
Куц Я. О. - Випадки обмеження прав захисника на стадії ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення (2015)
Лебедь І. А. - Роль прокурора у захисті права на медичну допомогу (2015)
Лук’янець О. О. - Особливості вручення повідомлення особі про підозру (2015)
Маленко О. В. - Актуальні проблеми здійснення спеціального кримінального провадження (2015)
Масалітін А. О. - Щодо криміналізації учасників угруповань футбольних уболівальників в Україні (2015)
Меліхова Ю. О. - Проблеми адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2015)
Новицька Я. Т. - Незаконне проведення аборту: морально-етичні аспекти (2015)
Ольховська М. М. - Обрання стороною захисту порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування кримінального провадження (2015)
Павлишин Б. - Правові основи техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів проти життя і здоров’я людини (2015)
Павлишина А. - Техніко-криміналістичні засоби й методи, що використовуються для збирання доказів у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу (2015)
Савченко Я. А. - Організаційні форми здійснення адвокатської діяльності в Україні та Чеській республіці: порівняльна характеристика (2015)
Сіверський О. М. - Адвокат, прокурор, суддя – як особи, на яких не може накладатися грошове стягнення (2015)
Сідєльніков А. В. - Ідея формування інституту адвокатури (2015)
Проноза П. В. - Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України (2014)
Борщевський В. В. - Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій, Чемерис В. А. (2014)
Іщук С. О. - Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України, Ситар Л. Й. (2014)
Пітюлич М. М. - Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону (2014)
Гусєва М. О. - Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків (2014)
Жук П. В. - Оцінка використання природних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку (2014)
Вовканич С. Й. - Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети (2014)
Полулях І. - Соціальна етика в системі ринкової економіки (2014)
Сторонянська І. З. - Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад, Пелехатий А. О. (2014)
Козоріз М. А. - Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання, Ключник Л. В. (2014)
Шевчук Т. В. - Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ, Коркуна І. І. (2014)
Музика І. С. - Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) (2014)
Куліш І. М. - Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки (2014)
Квятковський Ц. А. - Розвиток агротуризму в транскордонному регіоні з огляду на природні та культурні цінності, Мацяж П. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій (2014)
Кучай О. В. - Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру (2014)
Колодійчук В. А. - Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні (2014)
Башинська Ю. І. - Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії (2014)
Попадинець Н. М. - Стратегічні цілі державної структурної політики України (2014)
Сторонянська І. З. - Безпека банківського сектору регіону в умовах сучасних викликів, Беновська Л. Я. (2014)
Галиця І. О. - Вагоме дослідження фінансових аспектів функціонування туристичної індустрії (2014)
Професорові М.З. Мальському – 60 років (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Градовський А. - Антиципація у творчості Тараса Шевченка, Галушко М. (2014)
Шовкопляс Г. - Щодо канонічності останнього портрета Т.Г. Шевченка в контексті моделей шевченкознавства радянської та пострадянської доби (2014)
Бондаренко Л. - Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка (2014)
Міністерство освіти і науки України - Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014–2015 навчальному році (2014)
Фасоля А. - Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, І семестр (2014)
Шуляр В. - Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Тараса Шевченка, 5 клас; Миколи Вороного, 6 клас) (2014)
Васик Л. - Подорож у літературні простори майже столітньої давнини. 11 клас (2014)
Рябовол Н. - "Ніжний подих душі" (Пісні Марусі Чурай: "Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні", "Ой не ходи, Грицю…"). 8 клас (2014)
Аношкіна Г. - Трагічний і героїчний пафос козацьких пісень "Ой на горі та женці жнуть", "Стоїть явір над водою". 7 клас, Ловінюкова О. (2014)
Щербина С. - "Книги – перли із перлин". 6 клас (2014)
Нікітченко Л. - Світ фантазії, мудрості. Матеріали до уроків. 5 клас (2014)
Жила С. - Уроки позакласного читання в системі літературної освіти старшокласників (за романом Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел") (2014)
Привалова С. - Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського (2014)
Голобородько Я. - Проблемні аспекти української поезії ХХІ століття. (Роздуми над збіркою Павла Щириці) (2014)
Кицак Л. - Художня природа інтриги в детективах (2014)
Савонічева С. - Осяяна натхненням Полтавщина, Єременко О. (2014)
Бутко М. П. - Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку, Хомик О. Д. (2014)
Пухир С. Т. - Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні (2014)
Тесля Д. В. - Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові, Шульц С. Л. (2014)
Синютка О. М. - Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів (2014)
Кушнірецька О. В. - Конфліктогенність міського простору: підходи до дослідження в умовах метрополізації (2014)
Назаркевич І. Б. - Стан і перспективи розвитку державного фінансування малих аграрних підприємств України на регіональному рівні, Назаркевич О. Б. (2014)
Біль М. М. - Проблеми формування і розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем (2014)
Шевчук О. О. - Методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні (2014)
Іртищева І. О. - Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії, Крамаренко І. С. (2014)
Попело О. В. - Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону (2014)
Мельник М. І. - Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення, Лещух І. В. (2014)
Карлін М. І. - Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни (2014)
Гринчишин І. М. - Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Вікнянська А. О. (2014)
Заблоцький М. Б. - Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту (2014)
Денис О. Б. - Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України (2014)
Рибчинська О. Р. - Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова (2014)
Балук Н. Р. - Страхування фізичних осіб: аналітичний огляд довіри споживачів (2014)
Коломієць І. Ф. - Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці, Гошовська Г. В. (2014)
Горин Г. В. - Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" (2014)
Скорик О. В. - Особливості функціонування регіональних логістичних центрів і компаній України (2014)
Демченко В. В. - Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" (2014)
Сторонянська І. З. - Бюджети міст Львівщини: моніторинг формування та виконання, Возняк Г. В. (2014)
Цісінська О. Б. - Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє (2014)
Мікловда В. П. - Транскордонне міжрегіональне співробітництво України та ЄС (2014)
Пам’яті В. І. Жовтанецького (2014)
Міляєва Л. - Т. Г. Шевченко, його друзі і шанувальники в архівах Товариства заохочення художників Санкт-Петербурга (2014)
Ніколаюк Т. - Феномен Т. Г. Шевченка в оцінках представників царської влади (2014)
Кисельов М. - Філософські мотиви у творчості Т. Шевченка (2014)
Гусар В. - Сакральне та божественне у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Гомирева О. - Художні аспекти графічної серії Тараса Шевченка "Притча про блудного сина" (2014)
Томенко О. - Тема долі у творчості Тараса Шевченка (2014)
Кудрявцева К. - Рух, простір і час в композиції картини Т. Шевченка "Катерина" (2014)
Харченко В. - Пластика "Абетки" Василя Чебаника. Синтез архаїки та сучасності у створенні цілісного образу (2014)
Ларіонов Ю. - Особливості викладання дисципліни "Академічний рисунок" для бакалаврів архітектури в НАОМА (2014)
Ревенок Н. - Методичні рекомендації з проведення магістерської педагогічної практики (2014)
Пламеницька О. - До питання історичної типології архітектури України (класиологічний аспект) (2014)
Куцевич В. - Сакральна архітектура Києва. Сучасний етап: традиції та новації (частина 2) (2014)
Яланський А. - Принципи формування цілісного сприйняття і відтворення в академічному живопису тонових і колірних співвідношень (2014)
Сухенко В. - Про роль рисунка в реконструкції стінопису, Вовчок Л. (2014)
Мазур В. - Художня манера майстрів-іконописців іконостаса Успенської церкви у Львові (2014)
Демченко Є. - Розписи Володимирського собору у Києві та український модерн (2014)
Шевлюга О. - До передісторії українського іконостаса (2014)
Мартиненко Н. - Семантика рослинних орнаментів "Морріс і Ко" (2014)
Левицька Ю. - Атрибуція та історія реставрації портрета зі збірки Волинського краєзнавчого музею (2014)
Козакова О. - Архітектурна типологія містечкових корчем та заїздів (2014)
Марковський А. - Взірці конструктивізму в архітектурі промислових споруд України (2014)
Головач О. Д. Д. Лідер. - Становлення сценографа (2014)
Саєнко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2014)
Белянський О. - На спокій душі (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Куцевол О. - Методика літератури, натхнена ОЗОН-ом. До 60-річчя від дня народження Анатолія Фасолі (2014)
Бійчук Г. - Учитель учителів (2014)
Нежива Л. - "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Intermezzo" М. Коцюбинського (2014)
Привалова С. - Людина і природа у творчості Т. Шевченка-поета і Т. Шевченка-художника, Мова О. (2014)
Ярощук Г. - Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. Урок за баладою Т.Г. Шевченка "Тополя" (2014)
Азьомов В. - Вибір на перехресті духовних цінностей. Вивчення балади Т. Шевченка "Тополя" у 7 класі (2014)
Зайцева Н. - Два уроки з вивчення творчості Володимира Сосюри (2014)
Коритько В. - Урок за поемою Миколи Вороного "Євшан-зілля" (2014)
Небеленчук І. - Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів (2014)
Проскочило Н. - Багатогранність літературного таланту Якова Мамонтова. Урок літератури рідного краю (2014)
Гриневич В. - Олександр Довженко і Глухів (2014)
Коврігіна Л. - Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб (2014)
Бабійчук Т. - Вечір пам’яті "Сильна духом". Присвячується 90-річчю від дня народження Зої Милашевської (2014)
Сторожук В. М. - Безпечність деревообробних підприємств в контексті міжнародної співпраці, Ференц О. Б. (2015)
Ференц О. Б. - Заходи щодо економії сировини у виробництві клеєного будівельного бруса, Копинець З. П., Сторожук В. М., Ференц О. О. (2015)
Кривик О. О. - Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом, Маєвський В. О., Удовицька М. В., Борисов В. М., Сторожук О. Л. (2015)
Білей П. В. - Особливості аеродинаміки установок для сушіння дров, Рокунь Р. О. (2015)
Марченко Н. В. - Визначення норми витрати пиловочної сировини дуба у виробництві пиломатеріалів та ідентифікація сортоутворюючих вад під час їх розкрою на заготовки, Коваль В. С., Мазурчук С. М. (2015)
Шевченко С. А. - Оптимизация раскроя бревна на пиломатериалы трапецеидального сечения (2015)
Пилипчук М. І. - Конструкція твердосплавної круглої пилки з груповим розміщенням різальних елементів, Тарас В. І. (2015)
Пінчевська О. О. - Дослідження акустичних властивостей термообробленої деревини граба, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2015)
Чаплыгин Е. Н. - О перспективах развития домостроения из оцилиндрованных бревен (2015)
Козак Р. О. - Визначення насипної щільності розфракційованої солом’яної стружки (2015)
Пінчевська О. О. - Аналіз захисної спроможності групи антисептиків для деревини, Подобна Д. М. (2015)
Сірко З. С. - Визначення тиску пелюсткового шліфувального інструменту на поверхню деталі, Маслюк Д. В. (2015)
Прохорчик С. А. - Эффективность применения терморадиационного отверждения лакокрасочных покрытий столярно-строительных изделий, Ситнов А. А., Чуйков А. С. (2015)
Бойко Л. М. - Кінетичний метод прогнозування довговічності виробів із деревини та деревних композиційних матеріалів за допомогою розривної машини, Кульман С. М. (2015)
Форос В. В. - Актуальні проблеми фанерного виробництва (2015)
Yui Sin Тsyan - Milling of wood as a modern aproach of technology in China (2015)
Гришкевич А. А. - Новая конструкция фрезерного рефлекторного инструмента и режимы его эксплуатации, Чаевский В. В. (2015)
Поздняков Е. В. - Факторы, влияющие на износ лемехов лесных плугов, Малюков С. В. (2015)
Холодов А. П. - Енергозберігаючі системи гідрофікованих машин лісового комплексу, Літовка С. В. (2015)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель безотрывного движения изолированных семян по наклонной вибрирующей поверхности, Лукьяненко В. М. (2015)
Марчук В. Є. - Системність та комплексний характер наукових досліджень поверхонь дискретної структури, Градиський Ю. О. (2015)
Градиський Ю. О. - Вплив методу зміцнення на процеси тертя і зношування, Карпусенко О. В. (2015)
Овсянников С. И. - Методика определения силового участия оператора в работе мотоагрегатов (2015)
Калінін Є. І. - До методики розрахунку параметрів гідросистем індивідуальних запобіжників плугів лісогосподарського виробництва (2015)
Кривошапов С. И. - Определение эффективности работы машин лесного комплекса (2015)
Антощенков Р. В. - Дослідження динаміки трактора ХТЗ-280т зі змінними колісно-гусеничними системами, Антощенков В. М., Іванов В. І. (2015)
Клоков Д. В. - Модель работы харвардера с учетом надежности, Леонов Е. А. (2015)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану гідроприводу маніпулятора форвардера на його продуктивність, Косолапов В. Б., Співак А. В., Попов Д. В. (2015)
Дручинин Д. Ю. - Посадочный материал с закрытой корневой системой и перспективы его использования в лесовосстановительных и озеленительных работах (2015)
Shevchenko S. A. - Roller bearing diagnosing based on acoustic emission distribution in time (2015)
Протас П. А. - Комплексное использование древесного сырья при разработке ветровально-буреломных лесосек (2015)
Тітова Л. Л. - Обґрунтування технічних заходів підтримання працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Мохов С. П. - Результаты испытаний погрузочно-транспортной машины, Симанович В. А., Арико С. Е., Голякевич С. А., Кононович Д. А. (2015)
Симанович В. А. - Общие подходы при решении задач динамической нагруженности колесных трелевочных тракторов, Мохов С. П., Арико С. Е., Исаченков В. С. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського