Ярощук Г. - Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. Урок за баладою Т.Г. Шевченка "Тополя" (2014)
Азьомов В. - Вибір на перехресті духовних цінностей. Вивчення балади Т. Шевченка "Тополя" у 7 класі (2014)
Зайцева Н. - Два уроки з вивчення творчості Володимира Сосюри (2014)
Коритько В. - Урок за поемою Миколи Вороного "Євшан-зілля" (2014)
Небеленчук І. - Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів (2014)
Проскочило Н. - Багатогранність літературного таланту Якова Мамонтова. Урок літератури рідного краю (2014)
Гриневич В. - Олександр Довженко і Глухів (2014)
Коврігіна Л. - Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб (2014)
Бабійчук Т. - Вечір пам’яті "Сильна духом". Присвячується 90-річчю від дня народження Зої Милашевської (2014)
Сторожук В. М. - Безпечність деревообробних підприємств в контексті міжнародної співпраці, Ференц О. Б. (2015)
Ференц О. Б. - Заходи щодо економії сировини у виробництві клеєного будівельного бруса, Копинець З. П., Сторожук В. М., Ференц О. О. (2015)
Кривик О. О. - Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом, Маєвський В. О., Удовицька М. В., Борисов В. М., Сторожук О. Л. (2015)
Білей П. В. - Особливості аеродинаміки установок для сушіння дров, Рокунь Р. О. (2015)
Марченко Н. В. - Визначення норми витрати пиловочної сировини дуба у виробництві пиломатеріалів та ідентифікація сортоутворюючих вад під час їх розкрою на заготовки, Коваль В. С., Мазурчук С. М. (2015)
Шевченко С. А. - Оптимизация раскроя бревна на пиломатериалы трапецеидального сечения (2015)
Пилипчук М. І. - Конструкція твердосплавної круглої пилки з груповим розміщенням різальних елементів, Тарас В. І. (2015)
Пінчевська О. О. - Дослідження акустичних властивостей термообробленої деревини граба, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2015)
Чаплыгин Е. Н. - О перспективах развития домостроения из оцилиндрованных бревен (2015)
Козак Р. О. - Визначення насипної щільності розфракційованої солом’яної стружки (2015)
Пінчевська О. О. - Аналіз захисної спроможності групи антисептиків для деревини, Подобна Д. М. (2015)
Сірко З. С. - Визначення тиску пелюсткового шліфувального інструменту на поверхню деталі, Маслюк Д. В. (2015)
Прохорчик С. А. - Эффективность применения терморадиационного отверждения лакокрасочных покрытий столярно-строительных изделий, Ситнов А. А., Чуйков А. С. (2015)
Бойко Л. М. - Кінетичний метод прогнозування довговічності виробів із деревини та деревних композиційних матеріалів за допомогою розривної машини, Кульман С. М. (2015)
Форос В. В. - Актуальні проблеми фанерного виробництва (2015)
Yui Sin Тsyan - Milling of wood as a modern aproach of technology in China (2015)
Гришкевич А. А. - Новая конструкция фрезерного рефлекторного инструмента и режимы его эксплуатации, Чаевский В. В. (2015)
Поздняков Е. В. - Факторы, влияющие на износ лемехов лесных плугов, Малюков С. В. (2015)
Холодов А. П. - Енергозберігаючі системи гідрофікованих машин лісового комплексу, Літовка С. В. (2015)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель безотрывного движения изолированных семян по наклонной вибрирующей поверхности, Лукьяненко В. М. (2015)
Марчук В. Є. - Системність та комплексний характер наукових досліджень поверхонь дискретної структури, Градиський Ю. О. (2015)
Градиський Ю. О. - Вплив методу зміцнення на процеси тертя і зношування, Карпусенко О. В. (2015)
Овсянников С. И. - Методика определения силового участия оператора в работе мотоагрегатов (2015)
Калінін Є. І. - До методики розрахунку параметрів гідросистем індивідуальних запобіжників плугів лісогосподарського виробництва (2015)
Кривошапов С. И. - Определение эффективности работы машин лесного комплекса (2015)
Антощенков Р. В. - Дослідження динаміки трактора ХТЗ-280т зі змінними колісно-гусеничними системами, Антощенков В. М., Іванов В. І. (2015)
Клоков Д. В. - Модель работы харвардера с учетом надежности, Леонов Е. А. (2015)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану гідроприводу маніпулятора форвардера на його продуктивність, Косолапов В. Б., Співак А. В., Попов Д. В. (2015)
Дручинин Д. Ю. - Посадочный материал с закрытой корневой системой и перспективы его использования в лесовосстановительных и озеленительных работах (2015)
Shevchenko S. A. - Roller bearing diagnosing based on acoustic emission distribution in time (2015)
Протас П. А. - Комплексное использование древесного сырья при разработке ветровально-буреломных лесосек (2015)
Тітова Л. Л. - Обґрунтування технічних заходів підтримання працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Мохов С. П. - Результаты испытаний погрузочно-транспортной машины, Симанович В. А., Арико С. Е., Голякевич С. А., Кононович Д. А. (2015)
Симанович В. А. - Общие подходы при решении задач динамической нагруженности колесных трелевочных тракторов, Мохов С. П., Арико С. Е., Исаченков В. С. (2015)
Цимбал Б. М. - Розробка методики та визначення активної та загальної кислотності поверхонь паливних брикетів з деревиних відходів, які контактують з робочим органами пресу (2015)
Горяинов А. Н. - Виды состояний объектов диагностирования с позиции транспортной диагностики (2015)
Кудренко С. О. - Информационно-аналитическое обеспечение логистической инфраструктури продовольственных сетей (2015)
Сакно О. П. - Забезпечення надійності автотранспортних засобів за рахунок комплексного підходу до системи технічного обслуговування, Лукічов О. В. (2015)
Волков В. П. - Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного моніторингу і прогнозування технічного стану транспортного засобу з системою прогріву в умовах its, Грицук І. В., Грицук Ю. В. (2015)
Таран И. А. - Разработка методики оптимальной организации скоростных форм сообщения на городских автобусных маршрутах, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Колесник І. В. - Визначення керованості транспортного агрегату в залежності від зміни маси вантажу, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Модель оптимізації виробничих ресурсів вантажного термінального комплексу (2015)
Сумец А. М. - Основные подсистемы логистической системы перерабатывающих предприятий агропродовольственного комплекса, Огиенко С. А. (2015)
Музильов Д. О. - Порядок формування комбінацій вихідних даних для визначення розмірів збирально-транспортного комплексу, Кравцов А. Г., Бережна Н. Г., Усков О. І. (2015)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи (2014)
Демченко В. В. - Міжнародне наукове співробітництво Інституту регіональних досліджень НАН України у 1994-2014 рр. (2014)
Шульц С. Л. - Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи (2014)
Луцків О. М. - Інституційне середовище регіональної структурної політики, Максимчук М. В. (2014)
Попадинець Н. М. - Суть механізму реалізації регіональної структурної політики (2014)
Писаренко С. М. - Євроінтеграційні основи трансформації регіональної політики України (2014)
Жук П. В. - Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України (2014)
Гулич О. І. - Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки (2014)
Мельник М. І. - Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи до просторового аналізу (2014)
Кушнірецька О. В. - Метрополійна функція у сфері культури: підходи до дослідження та аналізу (2014)
Садова У. Я. - Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє, Семів Л.К, Андрусишин Н. І. (2014)
Бідак В. Я. - Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами, Цапок С. О., Риндзак О. Т. (2014)
Теслюк Р. Т. - Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи, Біль М. М., Махонюк О. В., Бараняк І. Є. (2014)
Стадницький Ю. І. - Стан довкілля як чинник розміщення господарської діяльності (2014)
Борщевський В. В. - Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій (2014)
Притула Х. М. - Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи (2014)
Куліш І. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст (2014)
Крупін В. Є. - Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації, Максименко А. О., Злидник Ю. Р. (2014)
Козоріз М. А. - Стратегічні імперативи управління фінансами регіону, Сторонянська І. З. (2014)
Возняк Г. В. - Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України (2014)
Іщук С. О. - Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України (2014)
Сторонянська І. З. - Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи, Пелехатий А. О. (2014)
Мікула Н. А. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі, Цибульська Ю. О., Цісінська О. Б. (2014)
Тимечко І. Р. - Форми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі, Матвєєв Є. Е. (2014)
Пасічник В. М. - Ідеологічні засади національної безпеки України в умовах російської агресії, Пілат І. В. (2014)
Туниця Ю. Ю. - Комплексне дослідження актуальних проблем Карпатського регіону України (2014)
Професору Є. М. Пализі – 70 років (2014)
Титул, зміст (2012)
Бубка С. - Система державного заохочення спортсменів і тренерів в олімпійському спорті в Україні, Дутчак М. (2012)
Антонов С. - Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Бріскін Ю., Пітин М. (2012)
Мельник А. - Аналіз взаємозв’язку напруженості гри й ефективності подач у змаганнях з волейболу (2012)
Шамардін В. - Моделирование тренировачных занятий, направленнях на развитие выносливости при подготовке футбольной команды высшей квалификации (2012)
Тищенко В. - Досліження функціональної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2012)
Цыганок В. - Новые подходы к анализу атакующих действий в мужском гандболе высших достижений, Соловей А. (2012)
Стецькович С. - Теоретико-методичні аспекти підготовки кваліфікованих п’ятиборців на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пітин М. (2012)
Караулова С. - Особливості розвитку швидкісної витривалості в бігу на 400 м спортсменок 16-17 років (2012)
Хаджинов В. - Показники часових параметрів рухів спортсменів як прогностичні психомотроні критерії спортивного відбору, Чекмарьова Н., Зуєва Т. (2012)
Мар’ян Пітин - Обізнаність гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з теорії обраного виду спорт (2012)
Завальнюк В. - Стратегия развития хоккея в Украине (2012)
Сиваш І. - Технічна підготовка до групових вправ з художньої гімнастики на етапі початкової підготовки (2012)
Іващенко О. - Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності збірних чоловічих студентських команд з баскетболу (2012)
Колісник І. - Прогнозування часу виконання повороту "сальто” висококваліфікованими плавцями (2012)
Флерчук В. - Розробка модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості каноїстів для корекції тренувального процесу (2012)
Колісник В. - Вплив коригуючої гімнастики хатха-йога на формування постави юних плавців 7-9 років (2012)
Маклоуф Муаяд - Сравнительный анализ технико-тактических действий волейболистов в соревнованиях различного ранга (2012)
Матяш В. - Особливості психофізіологічного стану юних футболістів, Ковтун А., Мітова О. (2012)
Демідова О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості танцюристів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2012)
Павлюк І. - Історичні аспекти розвитку професійного гольфу (2012)
Степаненко В. - Взаємозв’язок компонентів функціональної підготовленості юних футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2012)
Хохла А. - Взаємозв’язки показників спеціальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп, Линець М. (2012)
Григус І. - Корекція надлишкової ваги за допомогою оздоровчо-реабілітаційних технологій, Михайлова Н. (2012)
Лазарева Е. - Методические основы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами (2012)
Афанасьєва О. - Особливості функціонального стану слабочуючих дітей середнього шкільного віку (2012)
Христова Т. - Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи, Казакова С., Казаков Є. (2012)
Малахова Ж. - Коррекция физической подготовленности студентов специальной медицинской группы (2012)
Богдановська Н. - Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта, Кальонова І. (2012)
Воронін Д. - Фізична реабілітація хворих із синдромом Мен’єра, Свищ Я. (2012)
Коромільцев В. - Особливості фізичної реабілітації людей з вертеброгенною патологією в стадії ремісії (2012)
Скомороха О. - Особливості побудови програми фізичної реабілітації для жінок з аліметарно-конституціональною формою ожиріння та синдромом полікістозних яєчників на саноторно-курортному етапі, Владимирова Н. (2012)
Безрученков Ю. В. - Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання (2015)
Березюк В. П. - Алгоритм проведення комплексного практичного заняття під час польової практики майбутніх офіцерів-прикордонників з тактики прикордонної служби (2015)
Блажук О. А. - Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності (2015)
Богданюк О. Д. - Можливості застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів (2015)
Бопко І. З. - Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Гнидюк О. П. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення як педагогічна проблема, Діденко О. В. (2015)
Грицанюк В. В. - Особливості підготовки соціальних працівників для роботи з наркозалежними (2015)
Залюбівська О. Б. - Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів, Діденко О. В. (2015)
Івашкова Т. О. - Професійна спрямованість навчального процесу як умова формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і прийомів самоосвітньої діяльності (2015)
Катковський А. В. - Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в галузі лісового господарства агропромислового комплексу України, Полінкевич В. А. (2015)
Кусій М. І. - Принципи формування інтелектуальної культури майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі вивчення математичних дисциплін (2015)
Полюк В. С. - Методологічні засади методики загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому навчальному закладі (2015)
Ратич Б. Я. - Сутність, зміст та структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства (2015)
Родіков В. Г. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності саперів (2015)
Романишина Л. М. - Проблема деонтології у формуванні професійно-етичної культури як складової загальної культури фахівця, Теличко Н. В. (2015)
Семенова А. В. - Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору (2015)
Тракалюк О. Л. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Титул, зміст (2014)
Анісімова Н. - "І пейзаж неначе натюрморт…": осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка (2014)
Коврігіна Л. - Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб (закінчення) (2014)
Овдійчук Л. - Особливості вивчення твору Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" у школі (2014)
Шуляр В. - Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Миколи Вороного, 6 кл.) (2014)
Кавецька Л. - Робота вчителя та учнів з чинними підручниками під час вивчення творчості І. Малковича (2014)
Жила С. - Вивчення роману Р. Іваничука "Торговиця" у вищій школі (2014)
Лінкевич Л. - Вивчаємо творчість І. Кочерги (2014)
Лаврись Л. - Соціально-психологічна драма "Украдене щастя" – найвизначніший сценічний твір Івана Франка (2014)
Фонарюк Т. - Проблема доброти в оповіданні Віктора Кави "Пиріжок з калиною" (2014)
Мовчан Н. - "Князь подільського гумору". Урок за творами Леоніда Куцого (2014)
Логвіненко Н. - Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі") (2014)
Аношкіна Г. - "Рідна мова й Україна – це найдорожче, що в нас є!". Літературно-музичне свято, Ловінюкова О. (2014)
Тимченко Т. - Викладання техніко-технологічних дисциплін у КДХІ у 1920–1930-х роках (2014)
Яланський А. - Композиція пеизажу як фактор ефективного розвитку художньо-образного мислення студентів (2014)
Радул В. - Дидактичні аспекти застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Колісник П. - Мистецький проект "Поташня..." в контексті образотворчих процесів в Україні на початку XXI сторіччя (2014)
Rastrygina A. - Educational space of free self-determination of a personality in context of pedagogy of freedom (2013)
Балог А. - Від задуму до втілення у камені: поетапний аналіз роботи над скульптурним монументом (2014)
Ratsul A. - Strateges and principles of family education (2013)
Сухенко В. - Методологія становлення перспективного мислення та бачення школяра, Засипкін О. (2014)
Дьяконов Г. - Діалогічні аспекти вищої освіти (2013)
Сидоренко В. - Культурний герой як частина художнього мислення античної доби (2014)
Мельничук С. - Позанавчальна художньо-естетична діяльність у системі виховної роботи педагогічних інститутів України (1945-1980 рр.) (2013)
Пламеницька О. - Княжа доба як етап модернізації укріплень Кам’янця-Подільського (до проблеми стадіального розвитку міста-фортеці) (2014)
Калініченко Н. - Уроки історії: трудової підготовки учнів у авторських сільських школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (друга половина XX століття) (2013)
Куцевич В. - Соціологічні аспекти вільного часу як передумова формування типології закладів дозвілля (2014)
Kushnir V. - Models of the learning situations from the positions of the theory of activity in different types of training, Rozhkova N. (2013)
Джулай М. - Теоретичні та практичні засади протравного фарбування тканин при реставрації музейного текстилю (2014)
Ogienko O. - Transgressive approach to out-of-school education in poland (2013)
Дмитрієв Л. - Одношарові шарнірно-стрижневі моделі тонких пластинок (2014)
Черкасов В. - Характеристика принципів формування естетичної культури молоді (2013)
Трофимович Н. - Архітектурні рішення та гармонічний вибір конструктивних систем (2014)
Бабенко Л. - Ренесансна перспектива як образне відображення зорового сприйняття навколишнього простору (2013)
Комарова Г. - Проблематика дослідження української школи реставрації пам’яток архітектури (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Бєлкова Т. - Теоретико-методологічні основи психофізичного розвитку дітей з функціональними обмеженностями підліткового віку (2013)
Попович К. - Літографія в творчості київських художників-графіків 1960-х років (2014)
Біденко Н. - Охоплення дітей 1-6 років життя постійними дошкільними навчальними закладами Кіровоградської області у кінці XX на початку XXI століття (2013)
Сіровська Т. - Картина М.О. Ярошенка "Всюди життя" та її роль у творчості художника (2014)
Бродова О. - Психолого-педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів (2013)
Ковальчик Я. - Проблема термонапруженого стану в масивах бетону монолітних прогонових будов мостів, Левківська Л. (2014)
Брояковський О. - Педагогічна діяльність Єлисаветградської громади 70-х – початку 80-х років ХІХ століття (2013)
Макухін М. - Принципи планувальної організації багатофункціональних мостових споруд (2014)
Ганжа О. - Критеріально-рівневий підхід дослідження соціально-професійної зрілості майбутнього фахівця-правознавця (2013)
Храпачов О. - Василь Іванович Гурін. Мистецькі роздуми (2014)
Гейченко М. - Становлення та розвиток проблеми виконавської інтерпретації в Україні (2013)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2014 року (2014)
Герасименко Л. - Застосування інтегративного підходу в навчанні майбутніх пілотів професійно-орієнтованої іноземної мови (2013)
Нестеренко П. - Серце, віддане людям (До дня народження О. Ф. Соколовоі) (2014)
Глазкова І. - Компетентність запобігання та подолання бар’єрів: методологічні орієнтири дослідження (2013)
Захист дисертацій (2014)
Гур’янова О. - Активізація творчого мислення студентів за допомогою нових педагогічних технологій (2013)
Contents (2014)
Гуцало Е. - Формування компенсаторних механізмів дефіциту уваги та гіперактивності у дітей (2013)
Демченко Ю. - Самоосвітня компетентність в системі професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2013)
Дідич Г. - Вплив музично-естетичного досвіду на розвиток емоційно-образної сфери школяра (2013)
Дубінка М. - Проблема професійного самовизначення студентів у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Ефименко Н. - Специфика двигательных нарушений у детей "цервикаликов" (2013)
Задкова О. - Теоретичні основи підготовки курсантів-пілотів до дій в особливих випадках польоту (2013)
Zakharova O. - Scientific and pedagogical outlook of K. Denek (2013)
Захарова Є. - Особливості навчально-виховного середовища в процесі реалізації ліберальної теорії громадянського виховання у старшій школі США (2013)
Калінін А. - Особливості використання матеріалів засобів масової інформації в процесі викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2013)
Калюжна О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього педагога-музиканта в системі неперервної освіти (2013)
Клочек Л. - Дослідження психологічної складової конструкту справедливості (2013)
Коломієць О. - Формування духовної культури майбутнього фахівця в соціокультурних умовах сьогодення (2013)
Кравцова Т. - Формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників засобами проблемно-модульного навчання (2013)
Krasnoshchok I. - Psychological and pedagogical nature of students self-realization (2013)
Мачинська Н. - Практичні аспекти реалізації змісту педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2013)
Mytsenko V. - The role of informational and communicational technologies in the formation of professional qualities of future economists (2013)
Молдабекова М. - Роль СМК в совершенствовании процесса обучения, Асембаева М., Федоренко О., Мукамеденкызы В. (2013)
Москаленко О. - Аналіз підходів до вибору майбутньої професійної діяльності (2013)
Непокрита О. - Особливості та напрямки розвитку оцінювальної діяльності вчителів початкової школи (2013)
Okolnicha T. - The role of self-fulfillment of a head of an educational establishment in the process of management (2013)
Підлубна О. - Впровадження рекомендацій міжнародної організації цивільної авіації у процес формування у майбутніх пілотів вмінь професійного спілкування (2013)
Подволоцька О. - Уроки образотворчого мистецтва як формуючий аспект просторового мислення школярів (2013)
Ratsul A. - How to keep the students motivated when teaching foreign languages (2013)
Руденко С. - Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього вчителя (2013)
Руденко Ю. - Роль особистісно орієнтованого навчання в процесі формування готовності до особистісного самовизначення майбутнього соціального педагога (2013)
Спінул І. - Особливості індивідуального стилю діяльності майбутніх учителів хореографії (2013)
Стельмах С. - Валеологічна поведінка викладача вищого навчального закладу в контексті здорового способу життя, Ясінський В. (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Емпатія в процесі композиторсько-виконавської творчості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Томашевська-Прядун С. - Виховний вплив японської родини на формування моральності в підростаючих поколінь (2013)
Турчак А. - Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до попередження шкідливих звичок учнів (2013)
Уйсімбаєва Н. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів як основа їх професійної підготовки (2013)
Устименко-Косоріч О. - Аналіз закономірностей розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації (2013)
Фатєєва К. - Інноваційні підходи щодо піклування про новонароджених у виховній системі бориса та олени нікітіних (друга половина ХХ століття) (2013)
Шарапова Т. - Комплексний взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики (2013)
Шевченко А. - Педагогічні основи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи (2013)
Язловецька О. - Професійний імідж майбутніх учителів фізичної культури: сутність, компоненти та умови формування (2013)
Krahulík V. - Rozbor harmonických jevů ve skladbě trauervorspiel und trauermarsch ference liszta (pro klavír), které se plně projevily v hudbě 20. Století (2013)
Ašenbrenerová I. - Boloňská deklarace a hudební pedagogika v české republice (2013)
Kusák J. - Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v meziválečném období 1918-1938 v kontextu ostravské hudební kultury a české hudební výchovy, Mazurek J. (2013)
Hons M. - Nástin vývoje analyticko kritického myšlení v české hudební vědě období 1918-1939 (2013)
Kuželka V. - Antonín Tučapský - tvorba pro dětské pěvecké sbory (2013)
Титул, зміст (2014)
Градовський А. - "Вицвіт віри тої – Бог" (бінарна опозиція Єгова – Азазель у поемі І.Франка "Мойсей"), Галушко М. (2014)
Голобородько Я. - Субісторії Наталки Сняданко: між безмежністю і безкінечністю (2014)
Дятленко Т. - Про підготовку майбутнього вчителя української мови й літератури до роботи в профільній школі в умовах сучасного педагогічного закладу (2014)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури: тематична картка для учня-читача (за творчістю М. Вороного) (2014)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок перший (2014)
Кулініч Г. - Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки перший і другий (2014)
Чабан Н. - Стрілецькі пісні (2014)
Азьомов В. - "Безсмертя любові визнаю…" Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" (2014)
Логвіненко Н. - Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі (2014)
Семеног О. - Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів (2014)
Бердіна О. О. - Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові (2013)
Бернар Г. Б. - Тематична сітка англомовної драми абсурду (2013)
Буренко Т. М. - Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі (2013)
Бондаренко Ю. С. - Intonation in discourse and its importance in communication (2013)
Єгорова О. І. - Лінгвопрагматична актуалізація кількості в текстах політичного дискурсу (на матеріалі інавгураційних промов Б. Обами), Зінченко А. В. (2013)
Жулавська О. О. - Визначення та структура концепту "тероризм" (2013)
Кикоть В. М. - Підтекстовий образ, символ та переклад (2013)
Клочко Л. І. - Місце похвали в низці оцінювальних висловлювань в англійській мові, Ігнатенко О. В. (2013)
Качмар О. Ю. - Складники концепту "management” в американському управлінському дискурсі (2013)
Кушлик О. П. - Реалізація словотвірної спроможності відприкметникових каузативних (конфіксальних) дієслів сприймання в українській мові (2013)
Липко І. П. - Діалогічна єдність як базова одиниця діалогічного мовлення (2013)
Лисейко Л. В. - Особливості правових німецьких текстів середньовіччя (2013)
Павленко Н. А. - Гендерный компонент в семантике английских фразеологических единиц (2013)
Самохіна В. О. - Комунікативна категорія "контакт" як когнітивна основа ініціальних та завершальних висловлювань, Шпак О. В. (2013)
Сушко З. С. - Проблеми перекладознавства в світлі міжкультурного співробітництва (2013)
Чуланова Г. В. - Структура англоязычных рекламных текстов компании, Костюченко Е. А. (2013)
Чуланова Г. В. - Чтение как творческий процесс (2013)
Чумак Н. А. - Етнореалія серед інших видів національно-специфічної лексики (на матеріалі етнореалій-галліцизмів у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі) (2013)
Школяренко В. І. - Відображення густативної лексики у мовній картині світу (на матеріалі німецької та англійських мов), Мальована Н. В. (2013)
Щигло Л. В. - Комбінаторні можливості основ дієслів з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові, Дмитренко І. О. (2013)
Бєлінська І. Д. - Вербалізація духовності у циклі "Songs of Innocence" Вільяма Блейка (2013)
Гросевич Т. В. - Жанр роману виховання в українській літературі (2013)
Калантаєвська Г. П. - Психологічний портрет сучасника і суспільства у книзі репортажів Б. Антоненка – Давидовича "Землею українською", Дубініна М. О. (2013)
Мединська О. Я. - Інтелігенція у модусі національного роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2013)
Пазюк Р. - Віршування Богдана Лепкого першого періоду творчості (90-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Рега А. С. - Трансцендентний вимір прози Ольги Мак (2013)
Юрчак Г. М. - Жанрові модифікації історичного роману "Рубікон Хмельницького" Юрія Косача (2013)
Anokhina T. - The Lacunae in the Naive and Scientific Worldviews (2013)
Бурдейна О. Р. - Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій (2013)
Боса В. П. - Структурна організація художньої прози другої половини ХХ століття (об’ємно-прагматичне членування тексту) (2013)
Гейман М. Ф. - Семантика субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений в английском языке (2013)
Головань В. О. - Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту (2013)
Голощук С. Л. - Теоретичні аспекти "Я-концепції” в реалізації спонукального дискурсу (2013)
Захарчук Н. В. - Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) (2013)
Котова А. В. - Структура процесуальної ознаки й особливості її інтенсифікації, Удовенко І. В. (2013)
Лещенко О. В. - Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) (2013)
Мовчан Д. В. - Філософський аспект антонімії (2013)
Морозенко О. О. - Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER (2013)
Podolkova S. V. - Functional and Stylistic Features of Scientific-Technical Articles Annotation Texts (2013)
Shvachko S. - Quantitative Words in the Scientific World (2013)
Гросевич Т. В. - "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману (2013)
Жиленко І. Р. - Образи-символи роману М. П. Арцибашева "Санін", Гаврись Д. (2013)
Швачко С. О. - Надійний супутник сучасного фонетиста (рецензія на "Concise Dictionary of Phonetic Terms”) (2013)
XII Міжнародна наукова Літня Школа "Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження" (2013)
Титул, зміст (2014)
Буряк О. - Борис Харчук "Планетник": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система (2014)
Литвиненко С. - "Святковий вінок" українським дітям від Ольги Будугай (2014)
Сергієнко А. - Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури (2014)
Доценко О. - Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору (2014)
Галушко М. - Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Фасоля А. - Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, ІІ семестр (2014)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок другий (2014)
Мушинська О. - Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки третій і четвертий (2014)
Лінкевич Л. - Поетична збірка Івана Франка "Зів’яле листя" (2014)
Aзьомов В. - "Безсмертя любові визнаю…" Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" (продовження) (2014)
Небеленчук І. - Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю (2014)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2014 році (2014)
Андрушко В. З. - Методика прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску із застосуванням нейро-нечіткої моделі (2014)
Білорус А. М. - Сучасні погляди до стабілізації функціонування відділу прикордонної служби у разі зміни обстановки під час виконання завдань з охорони державного кордону (2014)
Купрієнко Д. А. - Застосування swot-аналізу при визначенні загроз нелегальної міграції в Україні (2014)
Левченко О. В. - Соціальні інтернет-мережі як вагомий чинник формування інформаційної безпеки України (2014)
Мисик А. Б. - Основи застосування оперативно-бойової комендатури в охороні та захисті державного кордону, Сціборовський О. А., Нечаєв О. О. (2014)
Михайленко О. В. - Рекомендації щодо здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2014)
Паламарчук Ю. С. - Рішення в оперативно-розшуковому процесі (2014)
Салій О. Я. - Протиріччя у науково-методичному апараті оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення управління військами і зброєю (2014)
Сичевський Ю. О. - Експертна оцінка факторів впливу на прийняття управлінських рішень з питань прикордонного контролю посадовими особами в нестандартних ситуаціях, Мальцев А. Ю. (2014)
Ананьїн О. В. - Шляхи підвищення якості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення (2014)
Блінніков Г. П. - Шляхи поліпшення екологічної ситуації в енергетиці України, Дацюк Л. С. (2014)
Боровик О. В. - Обґрунтування алгоритму, структури та функціональних особливостей програмного додатку відтворення функціональної залежності за дискретною вибіркою, Трасковецька Л. М. (2014)
Боровик О. В. - Програмно-алгоритмічна реалізація створення експертних систем для дослідження систем експлуатації технічних засобів охорони кордону, Шинкарук О. М., Дармороз М. М. (2014)
Волох О. П. - Визначення періодичності регламентованого технічного обслуговування інженерної техніки на основі вартісного показника зберігання з урахуванням готовності ЗІП (2014)
Гащук М. П. - Напрям системного формування оптимального складу парків транспортних засобів підрозділів охорони державного кордону, Герасимюк О. В., Гончар О. В. (2014)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2014)
Гунько А. В. - Проблеми обслуговування автоматичних коробках перемінних передач автомобілів (2014)
Іванов А. В. - Підвищення кореляційних властивостей імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій в комплексній обвідній (2014)
Колос О. Л. - Визначення середніх питомих витрат на технічне обслуговування за станом і ремонт зразків машин інженерного озброєння в моделях їх інтенсивного функціонування з врахуванням почасової надмірності (2014)
Періг В. М. - Окремі питання електромагнітної захищеності елементів телекомунікаційних систем від витоку інформації (2014)
Славін В. В. - Вплив кута випередження запалювання на показники роботи двигуна обладнаного сучасною системою впорскування бензину, Гунько А. В., Головня С. Б. (2014)
Сівак В. А. - Обґрунтування поняття захищеності від небезпечних несправностей, як експлуатаційної властивості транспортних засобів ООДК (2014)
Стрельбіцький М. А. - Оцінка ефективності методів отримання та обробки діагностичної інформації, Кузавков В. В. (2014)
Тягай С. В. - Особливості виконання основних завдань інженерного забезпечення у антитерористичній операції (2014)
Юрченко К. М. - Структурно-логічна схема побудови ефективних комп’ютерних систем професійної підготовки працівників служби цивільного захисту (2014)
Ясько В. А. - Підвищення ефективності фортифікаційного обладнання та маскування позицій і базових районів підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції (2014)
Ясько В. А. - Рекомендації щодо підвищення ефективності виконання завдань інженерного забезпечення бойових дій військ, Кирильчук Ю. Ф. (2014)
Ясько В. А. - Види спрацювань і методи відновлення деталей вузлів військової техніки, Нероба М. М. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Безвесільна О. М. - Особливості цільових задач, що вирішуються рухомими обєктами та їх вплив на склад комплексів орієнтації і навігації (2012)
Казак В. М. - Оцінка перехідних станів системи живлення аеродромного світлосигнального комплексу, Мазур Т. А., Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна класифікація поточного технічного стану ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Чорний Г. П., Гасиджак В. С., Шевчук Д. О. (2012)
Огир А. Г. - Вертоліт як об’єкт керування (2012)
Подреза С. М. - Мы даем вторую жизнь авиационной технике, Кипров А. В. (2012)
Сушич О. П. - Аналіз тенденцій розвитку систем посадки безпілотних літальних апаратів цивільного призначення, Приходько І.А. (2012)
Харченко В. П. - Калібрування датчиків кутової швидкості для малогабаритної інтегрованої навігаційної системи, Ларін В. Б., Ільницька С. І., Куценко О. В. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання лінійної антенної решітки на основі планарних випромінювачів, Барабанов Ю. М., Грехов A. M., Терещенко Д. I. (2012)
Юн Г. Н. - Системный подход к проектированию беспилотных летательных аппаратов, Маринцева К. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Система керування тривісною головкою для відеозйомок на операторському крані, Краснощок О. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Використання нейронної мережі у комплексі орієнтації і навігації авіаційної гравіметричної системи (2012)
Бісікало О. В. - Образний аналіз текстової інформації з WIKIPEDIA, Назаров І. О. (2012)
Денисюк В. П. - Про побудову наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів (2012)
Денисюк В. П. - Про один ефект, що виникає при розв’язанні крайової задачі методом коллокацій з використанням тригонометричних многочленів, Негоденко О.В. (2012)
Дяченко А. Ю. - Криптографічний захист інформаційних систем на основі індуктивних моделей (2012)
Квасніков В. П. - Частотний демодулятор з покращеними динамічними властивостями та завадозахищеністю на основі широкосмугової ФАПЧ, Орнатський Д. П., Осмоловський О. І. (2012)
Киричук Ю. В. - Методи вимірювання відстані, Бичук Р. В. (2012)
Ковальчук В. В. - Тополого-энергетические характеристики нанокластерной подсистемы, Маслий О. Н., Рац В. А., Громов В. А. (2012)
Колганова О. О. - Сплайновий багатомасштабний розклад з підвищеними вагами у вузлах склейки сплайну, Савченко О. В., Ніколенко І. Б. (2012)
Кучеров Д. П. - Субоптимальне за швидкодією керування системою третього порядку з одним нульовим полюсом (2012)
Ларин В. Ю. - Програмный интерфейс компьютерной системы определения местаположения подвижных объектов (2012)
Лігоміна С. М. - Вплив похибки вимірювання швидкості ультразвука на точність визначення поверхневих напруг в ультразвуковій тензометрії, Дегтярьов В. В. (2012)
Лєнков С. В. - Інформаційні процеси в автоматизованій системі діагностування комп’ютерних систем, Жиров Г. Б., Гунченко Ю. О., Муляр І. В. (2012)
Маслов О. В. - Конструкторско-технологические методы усовершенствования датчиков гамма-излучения на основе монокристаллов CdZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Мураховский С. А. - Метод определения дополнительных параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита (2012)
Положаенко С. А. - Исследование моделей объектов в виде вариационных неравенств на основе методов оптимизации, Контрерас Д. Є. (2012)
Трушков Г. В. - Вплив амплітудного розподілу на розкриві на характеристики діаграми спрямованості антени (2012)
Федоров Д. М. - Траекторія обходу деталей сферичної форми щупом координатно- вимірювальної машини (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні фізико-механічних характеристик композиційних матеріалів, Космач О. П. (2012)
Шкурников Е. В. - Программное обеспечение для определения параметров ферромагнетиков (2012)
Луцик О. А. - Трудність сполучення при переміщенні пасажирів з використанням міського залізничного транспорту (2012)
Павлюченко В. А. - Пути совершенствования управления порожними вагонопотоками с применением задач векторной оптимизации, Шило Л. В.Павлова И. В., Павлова Т. А. (2012)
Вишняков Л. Р. - Гидротермальный синтез – перспективный метод получения наноструктурных углеродсодержащих материалов, Кораблев И. В., Зубкова С. Ф. (2012)
Вишняков Л. Р. - Исследование возможности молниезащиты полимерных композиционных материалов,армированных медной вязаной сеткой, Чернявский И. И., Зубков О. В. (2012)
Хуэн До Дык - Термический анализ стружки бамбука, пропитанной растворами функциональных и технологических добавок, Кораблев С. Ф., Вишняков Л. Р. (2012)
Сиротенко А. Н. - Композитні матеріали для корекції амплітудного розподілу випромінювання, Ковальчук В. В., Трушков Г. В. (2012)
Чеботарева Е. А. - Полимерные композиционные материалы: формирование структуры и влияние её на свойства (Обзор), Вишняков Л. Р. (2012)
Дашкиев В. Н. - Применение обобщённых критериальных функций в задаче управления робототехническим комплексом (2012)
Джомартов А. А. - Математическая модель циклограммы механизмов машины- автомата с учетом динамики ее механизмов (2012)
Марченко Д. Н. - энтропийный подход к оценке безопасности сложных систем (2012)
Охрименко К. Я. - Упруго-деформационная задача взаимодействия тел наупругомосновании, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Охрименко К. Я. - Точность положения конечных звеньев исполнительных органов кинематической цепи, включающей планетарный роликовинтовой механизм, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Суханов В. Г. - Концепции системного подходапри анализероли материала в конструкции (2012)
Рудницький В. М. - Модель процесу управління пожежною безпекою, Дендаренко В. Ю. (2012)
Ахмадов О. А-Б. - Тенденції розвитку стандартів частоти та часу, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Ахмадов О.А-Б. - Розвиток вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Безвесільна О. М. - Основні характеристики роботи ультразвукового сонару, Бичук Р. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Особливості вимірювання кутів нестандартних призм, Ткаченко С. С. (2012)
Гончаров О. С. - Оцінювання стану руйнування деталей конструкцій за результатами вимірювання спектральних характеристик, Федін С. С. (2012)
Дяченко А. Ф. - Модель для прогнозирования предельной пропускной способности системы массового обслуживания по результатам предварительных испытаний, Оленев Н. В. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Повышение эффективности использования измерительной информации о параметрах качества сварных точечных соединений на основе нейросетевого моделирования, Федин С. С. (2012)
Ларін В. Ю. - Теоретичне обґрунтування принципу дії феромагнітного перетворювача механічних величин (2012)
Лысуненко Н. О. - Выбор образцовых средств измерений при поверке измерительного канала координатно-измерительной машины (2012)
Михалко Н. В. - Анализ методов проектирования датчиков перемещения с индуктивным преобразователем (2012)
Оводенко А. В. - Синтез систем автоматического контроля работоспособности технологических объектов (2012)
Овчаров Ю. В. - Иследование взаимного влияния сложных сигналов в фазовых методах локационного распознавания, Квасников В. П., Задорожний Р. О. (2012)
Пирог Т. М. - Аналіз розрахунку невизначеності вимірювального результату на координатно-вимірювальніих машинах (2012)
Самойліченко О. В. - Методи оцінювання законів розподілу інформативних ознак для імпедансної дефектоскопії, Суслов Є. Ф. (2012)
Сігодзінський А. В. - Визначення витрат сипких матеріалів в реальному масштабі часу, Корнєва Ю. О., Нікітін О. К. (2012)
Шурда А. Ю. - Исследование преобразователей для автоматизированного контроля формы и расположения поверхностей (2012)
Вишневський О. А. - Перевірка коректності моделювання методу випробувань на абразивний знос елементів арматури за схемою МАЛИШЕВА-ВЕЛІНГЕРА-УЕТЦА (2012)
Зенкин Н. А. - Анализ улучшения качества хранения продовольствия, П. П. Билецкий (2012)
Баракін О. Г. - Система фазового управління електронагрівача колони синтезу аміаку, Квашніна О. В., Шумков. В. Г. (2012)
Данченков Я. В. - Моделювання взаємопов’язаної системи рівня і концентрації при очищенні газового конденсату виробництва аміаку, Мала М. В. (2012)
Квасніков В. П. - Конденсація пари в горизонтальних трубах при кільцевому режимі течії фаз, Горін В. В. (2012)
Свєтлова Н. М. - Розподіл виробничих витрат. управлінський аспект, Сучило А. О. (2012)
Мороз О. О. - Розкрадання та зловживання грошовими коштами на підприємствах, Свєтлова Н. М. (2012)
Осауленко І. А. - Проектний підхід до ліквідації наслідків техногенних аварій (2012)
Лис С. С. - Фізико-хімічна модель процесу газифікації деревини в газогенераторі з суцільним шаром, Мисак Й. С. (2012)
Матіко Г. Ф. - Визначення густини та стисливості енергоносіїв для проектування засобів вимірювання технологічних параметрів, Матіко Ф. Д. (2012)
Bilavych H. - System of Continuous Agricultural Education in Precarpathia (Late XIX - early XX centuries) (2014)
Blyznyuk T. - Readiness of Senior Students from the Carpathian Terrain to Choose Teaching Profession: Pedagogical and Psychological Aspects (2014)
Budnyk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Chervinska I. - Mountain School of the Ukrainian Carpathians: Problems and Prospects of Development (2014)
Chervinskyi A. - Types of Open-Air Museum (Skansen) in Ukrainian Carpathians (2014)
Chorna Marianna - Cultorological Approach to Training of the Future Managers of Tourism in Precarpathia (2014)
Derkachova O. - The Trickster in Appalachian and Hutsulian Tales, Ushnevych S. (2014)
Didukh I. - Michael Gorbovy as an Organizer of the Scouting Movement in Gutsulschina (the Beginning of the XX Century) (2014)
Dovbenko S. - Mountains Unite (2014)
Drachuk M. - Interaction between the Traditional and Innovative Approaches in Training Pharmacists for their Professional Work in the Carpathian Region (2014)
Fedyk O. - Modern Teenager (Highlander) and Sex (2014)
Galushchak I. - The Completion to the Profession Active is Modeled of Future Economists in the Mountain Conditions of Environment (2014)
Horetska O. - Problems of Education of Mountain Children in Olena Tsehelska’s Literary Works (2014)
Ivasyshyn I. - The Organizational Peculiarities of Musical Performance of Primary School Pupils in the Carpathian Region (2014)
Karbashevska O. - English Folk Ballads Collected By Cecil James Sharp in The Southern Appalachians: Genesis, Transformation and Ukrainian Parallels (2014)
Khallo O. - Retaining Health Activities Elementary School Teacher in Working Conditions in the Mountainous Region (2014)
Khymynets V. - The Formation of Ecological and Economic Competences in the Context of the Stable Development of the Carpathian Region (2014)
Khrushch O. - The Psychology of Mountain People as a Subject of Special Research (2014)
Kiryk M. - Peculiarities of Grammar Study of Mountain First-Form Pupils (2014)
Klepar M. - Some Aspects of the Students’ Musical Leisure as the Way of Outlook Position Forming in the Conditions of the Eastern Carpathians, Chervinska I. (2014)
Kobal V. - Raising the Achievements of Schoolchildren in Mountain Regions by Means of Using Local History/Lore Materials, Kobal M. (2014)
Komar O. - Students’ Creative Work with Titles of Texts as the Component of Training for their Professional Activity Under Conditions of Mountain Environment (2014)
Kondur O. - Role of the Tourism Sector in Sustainable Development of the Carpathian Region: Social, Educational and Economic Aspects, Kopchak Y., Kopchak L. (2014)
Kotyk T. - Goal as a Form of Representing the Conceptual Approaches to the Process of Teaching Native Language to Primary School Pupils in the Mountain Areas (2014)
Lypa I. - Extracurricular Musical Creative Activity of Primary School Pupils Attending Mountain Schools in the Carpathian Region (2014)
Kozlovska I. - Pedagogical Support of Gifted Students from Carpathian Mountain Areas by Means of Folk Art Crafts, Bilyk O., Kozlovsky Y. (2014)
Lappo V. - Prerequisites for Calendar Ritualism Integration to the Process of Spiritual Development of Students of Modern School of Mountain Regions (2014)
Lebedieva A. - Media Environment as Factor of Realization of Creative Potential of Future Teachers` in the Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Lemko G. - Value Orientation as Structural Component of Personality in Mountain Regions (2014)
Lutsan N. - Training of Primary School Teachers to Professional Mobility in Mountainous Region Conditions (2014)
Lysenko N. - Educational Ideal of Ukrainian Ethnopedagogies: Carpathian Vector (2014)
Lytvyn-Kindratiuk S. - Transformation of Structure of Mythological Representations of Mountaineers during a Modernist Style Era (2014)
Mokanyuk Y. - Socialization of a Personality in Rural and Mountainous Conditions in the Context of Professional Education (2014)
Moskalets V. - Economic-Utilitarian and Spiritual-Existential Bases of Fostering Environmental Awareness in Mountain Dwellers (2014)
Oliyar M. - Training of Future Elementary School Teachers to Usage of the Communicative Strategies in Multi Ethnic Environment in Mountain Region Schools (2014)
Paliy A. - Cognitive-Style Approach to Psychological Support of the Gifted Pupils Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Pavliuk A. - The Influence of Landscape and Climatic Conditions in the Carpathians on the Formation of Linguistic Personality (2014)
Pesotskaya L. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Poyasyk O. - Preserving the Traditions of Easter Eggs in the Education of Children of the Highlands (2014)
Prokopiv L. - Modernization of the Rural School: Problems and Perspectives of Carpathian Region (2014)
Reho A. - Provision of Socialization of the Personality in the Preschool Childhood in the Multicultural Educational Environment of Transcarpathia (2014)
Romanyshyn R. - Elementary Mathematics Education of Preschool Children in the Ukrainian Highlands (2014)
Safyanyuk Z. - Peculiarities of Real Educational Institutions Functioning in the Subcarpathian Rus (Pidkarpatska Rus) (2014)
Sas N. - Comprehension as a Component of the Future Leader’s Professional Competence in the Field of Innovative Management of Educational Institution (as Far as the Leaders` Activity at Educational Institutions of the Carpathians) (2014)
Semenova N. - Formation of Responsible Attitude to Health of Pre-School Children in Mountainous Terrain, Semenov O. (2014)
Shykerynets V. - The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region, Gumenyuk A. (2014)
Stakhiv M. - Developing Communicative Competence of Future Teachers on the Basis of Ethnic and Cultural Values Intrinsic to Highlanders of the Ukrainian Carpathians (2014)
Sydoriv S. - Educational Authentic Video Resources as an Essential Method of Studying English Pronunciation and Intonation in the Conditions of the Ukrainian Carpathians (2014)
Varetska O. - The Development of Teacher’s Social Competence in Rural Mountain Elementary School (2014)
Voroshchuk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School, Ketsyk U. (2014)
Zavgorodnia T. - Training Teachers for the Organization of the Educational Work in the Mountainous Environment (2014)
Bida O. - Korczak Janusz, Makarenko Anton, Zaharenko Olexandr – Knights of Humane Pedagogy, Prokopenko L. (2014)
Koropetska O. - The Social Exclusion as a Problem of Self-Realization of the Elderly (2014)
Kuchai O. - Theoretical Training of Modern School Teacher in Poland and Ukraine (2014)
Kuchai T. - Comparative Characteristics of Teaching Children and Youth in Ukraine and Japan (2014)
Lyurina T. - Optimization Diadical Relations and Interactions in the System "Teacher-Student” (2014)
Nych O. - The Main Conditions of Forming Ukrainian Diaspora in the USA (2014)
Romaniuk K. - The Pedagogical Potential of Cultural-Educational Preschool Environment in the Inter-Ethnic Tolerance Upbringing Process (2014)
Romaniuk S. - Native Language Education in Ukraine and the Ukrainian Diaspora: Comparative Analysis at the Turn of the Century (2014)
Zdanevych L. - Analysis of the Forms of Work as for Overcoming Deadaptation Manifestations of the Future Educators in Higher Educational Establishment (2014)
Zhurba K. - Conceptual Approaches to the Education of Life-Meaningful Values of Teenagers and Early Adolescence in Ukraine (2014)
Zozulyak-Sluchyk R. - Peculiarities of Unsocial Behavior of Young People of Ukraine in the XXth Century: Historical Aspect, Ketsyk U. (2014)
Hurman T. - The Development and Formation of the Institution of a School Counselor in American High Schools in the Process of Career Development of Students (2014)
Khorob S. - The Poetic World of Taras Shevchenko: Principles of Artistic Thinking (to the 200th Anniversary of the Kobzar) (2014)
Tsependa I. - Ukraine and Poland: Facing the 21st Century Challenges (2014)
Kafarsky V. - The Philosophy of Morality: Ukrainian Perspective (2014)
Kononenko V. - Linguistic and Cultural Studies: The Quest for New Ideas (2014)
Kuhutiak M. - The 17th–18th Century Handwritten Legacy of the Great Skete: The Skete Patericon and Synodyk (2014)
Koval I. - Princely Halych: Intriguing Prospects for Archaeological Research (2014)
Zhernokleyev O. - The Third Order in the Underground: Lay Organizations of the Ukrainian Greek Catholic Church in Precarpathian Region in the 1970s-1980s (2014)
Maftyn N. - The Secret Code of the Galician Land Between the Two Rivers: Spacetime Organization of Yuri Andrukhovych’s Essays (2014)
Pylypiuk O. - Ukraine and the East: Culturological Aspect (2014)
Greshchuk V. - Lexicographical Studies on the Southwestern Dialects of the Ukrainian Language (2014)
Zahrai L. - An Individual’s Gender Experience: Socio-Cultural Context (2014)
Paliy A. - Principles of Intellectual Giftedness Identity Diagnosis (2014)
Kyiak S. - The Phenomenon of Religious Faith: Theological, Philosophical and Religious Studies Interpretations, Martsinovska D. (2014)
Bihusiak M. - Ukrainian Studies in the Publications of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Hutsuliak O. (2014)
Dzhochka I. - Review of the ‘Precarpathian University Bulletin. Philology’ (Issues 23– 35) (2014)
Vorobets O. - Young Precarpathian Scholars: a Review of Research Works (2014)
Lushchak V. I. - Intensity - and Time Course-Based Classifications of Oxidative Stresses (2015)
Gospodaryov D. V. - Underinvestigated Roles of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (2015)
Husak V. V. - Copper and Copper-Containing Pesticides: Metabolism, Toxicity and Oxidative Stress (2015)
Lushchak O. v. - Amino Acids: Sensing and Implication into Aging (2015)
Yurkevych I. C. - Oxidative Stress in Muscle Growth and Adaptation to Physical Exercise (2015)
Maksymiv I. V. - Pesticides: Benefits and Hazards (2015)
Strilbytska O. M. - Regulation of Drosophila Intestinal Stem Cell Maintenance and Proliferation (2015)
Semaniuk U. V. - Olfactory System in Drosophila (2015)
Bayliak M. M. - 2,4-Dichlorphenoxicacetic Acid at Low Concentrations Enhances Reproductive Ability and Oxidative Stress Resistance of Yeast Saccharomyces Cerevisiae, Burdylyuk N. I. (2015)
Abrat O. B. - Influence of Amylose Starch on Development and Lifespan of Fruit Fly Drosophila Melanogaster (2015)
Vasylkovska R. A. - Involvement of Catalase in Saccharomyces Cerevisiae Hormetic Response to Hydrogen Peroxide, Burdylyuk N. I., Semchyshyn H. M. (2015)
Shmihel H. B. - Alpha-Ketoglutarate Partially Protects Fruit Fly Drosophila Melanogaster from Ethanol Toxicity (2015)
Mosiichuk N. M. - Effects of Sodium Nitroprusside on Salt Stress Tolerance of Tocopherol-Deficient Arabidopsis Thaliana Plants (2015)
Вступне слово Е. Єрьоменка (2014)
Єрьоменко Е. - Військово-патріотична програма та прикладний хортинг (2014)
Зелений В. - Військово-патріотичне виховання учнів 10-11 класів засобами хортингу (2014)
Тимчик М. - Виховання патріотизму в старших підлітків у процесі занять хортингом (2014)
Шаповалов Б. - Оволодіння технікою самозахисту як складовою формування готовності учнів юридичних ліцеїв МВС України до дій в екстремальних ситуаціях (на прикладі хортингу) (2014)
Белан В. - Хортинг: історія становлення та розвитку національного виду спорту України (2014)
Діхтяренко З. - Дослідження основних понять хортингу: "виховання", "хорт", "хортинг", "хортовий", "хортове виховання" у психолого-педагогічній та філософській літературі (2014)
Зубалій М. - Розвиток національного виду спорту хортинг в Україні (2014)
Івашковський В. - Історичні витоки національного бойового мистецтва "хортинг" (2014)
Кукушкін К. - Хортинг як система вдосконалення особистості,як філософія і спосіб життя (2014)
Хатько А. - Стратегічні напрями діяльності Української Федерації Хортингу (2014)
Бойченко Н. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості хортингістів (2014)
Данилюк І. - Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно–оздоровчої роботи з елементами хортингу, Скляр Н. (2014)
Єжова О. - Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в юних хортингістів (2014)
Оржеховська В. - Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу (2014)
Семененко І. - Психолого-педагогічний супровід спортсмена під час тренувань та змагань із хортингу, Куцкир М. (2014)
Семигал О. - Психологічна підготовка спортсменів шкільного віку в процесі позакласної роботи (на прикладі хортингу) (2014)
Хатько А. - Значення суддівства для розвитку хортингу в Україні, Кошик О. (2014)
Шевчук А. - Значення емпатії у тренерській діяльності (на прикладі хортингу) (2014)
Пустолякова Л. - Використання методу лікувальної фізичної культури з елементами хортингу на заняттях фізичного виховання у спеціальних медичних групах із студентами з порушеннями постави та сколіозу (2014)
Азаров В. - Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури (2014)
Косухин В. - Хортинг в системе профессионально-технического образования (2014)
Муромець В. - Формування громадянськості підлітків у процесі занять із хортингу в позашкільних навчальних закладах (2014)
Охріменко З. - Виховний профорієнтаційний потенціал хортингу у формуванні професійної самовимогливості у старшокласника (2014)
Пятіков С. - Значення хортингу як національної спортивно-оздоровчої системи у вихованні дисциплінованості у дітей 5 – 7 років (2014)
Свердлик Н. - Методичний супровід організації здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (у системі "хортинг") (2014)
Трібель О. - Завдання та зміст підготовки дітей і молоді засобами хортингу (2014)
Юрченко О. - Вплив хортингу на організацію навчання та виховання культури здоров’я молодших школярів (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Шуляр В. - Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок (2015)
Семчишин Д. - Спроба аналізу віршової структури (на прикладі поезії М. 11Вінграновського "Синьйорито акаціє, добрий вечір…") (2015)
Кицак Л. - Окрилена педагогічною працею (із нагоди 60-річчя Т.В. Бабійчук) (2015)
Шуляр В. - Тамара-патріотка і майстриня відеотекстів (на пошанівок Тамарі Бабійчук) (2015)
Бабійчук Т. - Літературно-мистецький вечір "Олесь Бердник – Зоряний Корсар України" (2015)
Фасоля А. - Вручити учневі ключі… від тексту, Остаповець Т. (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок третій (2015)
Аношкіна Г. - Ліна Костенко. Збірка "Бузиновий цар" (2015)
Логвіненко Н. - Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука "Рутенія. Повернення відьми" (2015)
Овдійчук Л. - Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей (2015)
Головченко Н. - Книжка "Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву" як художня література некласичного формату (2015)
Нежива О. - "Мікросюжети з макровисновками" прозових творів Миколи Костенка (2015)
Титул, зміст (2015)
Писко Н. - Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти (2015)
Кир’янчук І. - Любов як почуття, відокремлене від часово-просторових законів світу у контексті книжки Михайла Ореста "Пізні вруна" (2015)
Овдійчук Л. - Всеволод Нестайко – майстер пригодницької прози (2015)
Шуляр В. - Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) (2015)
Небеленчук І. - Крила як символ духовного багатства людини, її прагнення до високості (навчально-дослідницька діяльність учнів) (2015)
Фасоля А. - IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей "Мій особистісно зорієнтований урок" відбувся! (2015)
Левандовська Л. - Світ жіночої душі в ліриці Ірини Жиленко (2015)
Чумак Т. - Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини (2015)
Сорокіна Л. - Становлення особистості в повісті Віктора Близнеця "Женя і Синько" (2015)
Охріменко Н. - Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" (2015)
Бабійчук Т. - Літературна Бердичівщина: Василь Гроссман (2015)
Тищенко Н. - Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови (2015)
Баранчук О. - Правопис НЕ з дієсловами (2015)
Андрушко В. З. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування під час прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби (2015)
Гаркуша С. А. - Проблемні питання взаємодії під час проведення антитерористичної операції, Гулеватий Д. Ю. (2015)
Дьомін О. М. - Оцінка ефективності системи управління як складової оцінки бойових можливостей загальновійськових підрозділів (2015)
Івашков Ю. Б. - Основи застосування тимчасових прикордонних постів (контрольних пунктів в’їзду-виїзду) в умовах посиленої охорони державного кордону, Івашкова Т. О., Веретільник В. В. (2015)
Купрієнко Д. А. - Обґрунтування графічних моделей та формальних залежностей транспарентності державного кордону (на прикладі вантажотранспортних потоків) (2015)
Магась Г. А. - Деякі погляди щодо удосконалення охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби у сучасних умовах (2015)
Мисик А. Б. - Аналіз умов застосування резервів в охороні та обороні державного кордону України, Братко А. В. (2015)
Михайленко О. В. - Моделювання злочинної діяльності на державному кордоні (2015)
Онищук С. В. - Методика прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Серватюк В. М. - Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на південному сході України, Поліщук М. М. (2015)
Андрощук О. С. - Методологічні підходи впровадження інформаційних технологій на автомобільному транспорті військових формувань та правоохоронних органів, Березенський Р. В. (2015)
Бабій Ю О. - Аналіз методів адаптивної амплітудно-фазової компенсації завад, Кравцов І. Ю., Ріщинська А. М. (2015)
Боровик О. В. - Дослідження характеристик ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1" на основі застосування методів імітаційного моделювання, Боровик Л. В., Трасковецька Л. М. (2015)
Боровик О. В. - Оцінка ефективності використання систем електрозабезпечення на основі використання потенціалу відновлюваних джерел енергії для технічних засобів охорони кордону, Левков В. В. (2015)
Гащук М. П. - Застосування методики багатокрітеріального вибору для оптимізації складу парку танспортних засобів (2015)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Жердев М. К. - Узагальнена методика діагностування цифрових блоків радіоелектронного озброєння автономною автоматизованою системою, Креденцер Б. П., Кузавков В. В. (2015)
Левчунець Д. О. - Виявлення радіолокаційних сигналів на основі аналізу згортки сигналу з вейвлетом (2015)
Міняйло П. В. - Моделювання роботи важільних механізмів, побудованих на базі центрального прямолінійно напрямного кривошипно-повзунного механізму у SolidWorks (2015)
Писаренко В. Г. - Модель суммирования трибоповреждений в условиях высокоскоростного трения (2015)
Подолян О. Ю. - Перспективи застосування водню в якості пального для транспортних засобів підрозділів охорони кордону, Герасимюк О. В. (2015)
Ройзман В. П. - Термостатування кварцових резонансних систем з використанням термоелектричних модулів Пельтьє, Клепіковський А. В., Карпенко В. О. (2015)
Сівак В. А. - Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК (2015)
Собченко В. А. - Модель оптимізації вікової структури парку мобільних тепловізійних комплексів (2015)
Чмир В. М. - Рекомендації з покращення техніко-технологічних та економічних показників експлуатації автотранспортних засобів прикордонного загону (2015)
Шинкарук О. М. - Класифікація методів оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Наточьєв Б.В. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Пономаренко О. - Тарас Шевченко і Євген Гребінка. Приховані сторінки творчого діалогу (2015)
Куцевол О. - Під сигнатурою Шевченка (проблема шкільного вивчення Кобзаревої поезії в посібнику Григорія Клочека "Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація") (2015)
Іванишин П. - Нові грані Шевченкового Слова (2015)
Ніколенко О. - Доля і Слово Миколи Зерова (2015)
Качак Т. - Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва (2015)
Бондаренко Ю. - Мовна практика у процесі шкільного вивчення образів-персонажів літературного твору (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Урок перший (2015)
Сорокіна Л. - Урок за оповіданням Ігоря Калинця "Хлопчик-фігурка, який задоволений собою" (2015)
Лаврусевич Н. - Творчість Броніслава Грищука на уроках літератури рідного краю (естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й. Волошиної) (2015)
Савонічева C. - Відлуння козаччини у вінку сонетів Наталі Баклай "Під синім небом та понад житами" (матеріали до уроку літератури рідного краю) (2015)
Кицак Л. - Стежками "Суперагента 000". Літературна гра (2015)
Адамець Л. - "Цвітуть сади під небесами". Зустріч з поетом Миколою Луківом (2015)
Корнійчук Л. - Учимося описувати процес праці в художньому стилі. Урок розвитку зв’язного мовлення у 8 класі (2015)
Арабаджиєв Д. - Феномен громадянської ідентичності у свідомості та соціальній активності учнівської молоді (регіональний аспект, потенційний контекст − хортинг), Мальований м., Богомолова Н. (2014)
Белан В. - Формування соціальної ініціативності у процесі патріотичного виховання юних хортингістів (2014)
Зубалій М. - Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи з хортингу, Білоцерківець І. (2014)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України (2014)
Коломоєць Г. - Національно-патріотичне виховання старших підлітків засобами хортингу, Проценко Ю. (2014)
Мельничук Т. - Виховання патріотичних, лідерських і вольових якостей – складова формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Шаповалов Б. - Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях у процесі військово-патріотичного виховання (на прикладі хортингу) (2014)
Семененко І. - Врахування психологічних та фізіологічних вікових властивостей у процесі комплексного виховання спортсменів-хортингістів, Куцкир М. (2014)
Тимчик М. - Філософсько-педагогічний аналіз патріотичного виховання учнів як духовно-теоретична основа хортингу (2014)
Болгар М. - Використання елементів техніки хортингу на заняттях із студентами у спеціальних медичних групах (2014)
Присяжнюк С. - Використання здоров’язбережувальних технологій з елементами хортингу у процесі фізичного виховання студентів (спеціальна медична група) (2014)
Пустолякова Л. - Застосування елементів хортингу для формування навичок здорового способу життя у студентів спеціальних медичних груп, Болгар М., Павліченко С. (2014)
Коломоєць Г. - Хортинг у дошкільному навчальному закладі як метод фізичного оздоровлення та патріотичного виховання дітей, Савчук О. (2014)
Охріменко З. - Хортинг як система професійного виховання та самовиховання учнів (2014)
Сичов C. - Підвищення працездатності студентської молоді шляхом застосування силових тренувань (на прикладі хортингу), Сиротинська О. (2014)
Данилюк І. - Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу, Скляр Н. (2014)
Діхтяренко З. - Здоров’язбережувальний підхід до виховання дітей у дошкільному навчальному закладі (на прикладі хортингу), Бушина Д. (2014)
Дмитренко К. - Гурток із хортингу: популяризація здорового способу життя та патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2014)
Мурейко Н. - Формування у дошкільників навичок здорового способу життя із застосуванням вправ оздоровчого хортингу (2014)
Пустолякова Л. - Вплив спортивних заходів із елементами хортингу на виховання патріотизму у студентів національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Свердлик Н. - Формування у батьків компетенції ціннісного ставлення дитини до здорового способу життя (у системі "хортинг") (2014)
Хатько А. - Соціальні мережі як ефективний засіб популяризації хортингу – національного виду спорту України (2014)
Шевченко Ю. - Популяризація здорового способу життя з елементами хортингу у дошкільному навчальному закладі (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Єременко О. - Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка (2015)
Градовський А. - Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко, Галушко М. (2015)
Лубчак В. - Альманахи "З-над хмар і долин" і "З потоку життя": спроба запровадження європейського культурного простору (2015)
Будугай О. - Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей (2015)
Бондаренко Ю. - Вивчення образів-персонажів на основі стандартної літературознавчої схеми (2015)
Бабійчук Тамара. - Проблеми сім’ї на сторінках художніх творів української літератури (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Уроки другий, третій (2015)
Чумак Т. - Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника (2015)
Шевченко С. - "У пошуках щастя" (компаративний аналіз повісті О. Жовни "Її тіло пахло зимовими яблуками" та новели В. Винниченка "Момент") (2015)
Шуляр В. - Технологія уроку літератури рідного краю. Урок-спілкування за оповіданням С. Черкасенка "Соловейко", Островна С. (2015)
Багрієнко Н. - Поетична збірка С. Колесникова "Весни обірване суцвіття" (2015)
Градовський А. - ІІІ Волошинські читання "Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної", Галушко М. (2015)
Титул, зміст (2014)
Бєляєвський Л. С. - Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення, Топольськов Є. О., Сердюк А. А. (2014)
Осташевський С. А. - Исследование степени объективности использования показателей психофизиологического состояния в качестве индикаторов работоспособности водителя и успешности обучения вождению (2014)
Глазунов Д. В. - Разработка преобразователей давления гидравлического тормозного привода автомобиля (2014)
Говорун А. Г. - Вплив стану дорожнього покриття на витрату палива, Куций П. В. (2014)
Науменко В. А. - Практика проведення в організації внутрішніх аудитів системи управління якістю, Шевчук Г. Д. (2014)
Гамеляк І. П. - Аналіз транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг державного значення, Райковський В. Ф. (2014)
Давиденко О. О. - Оцінка технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу автодорожніх мостів (2014)
Мягкохліб А. І. - Ремонт деформаційних швів на мосту через р. Сула км 170+658 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя біля с. Липове Полтавської області, Панченко О. О., Сухостат О. С., Сташук П. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Межі застосування кільцевих розв’язок автомобільних доріг на одному рівні залежно від їх пропускної здатності (2014)
Смірнова Н. В. - Оценка качества проекта дороги моделированием движения (2014)
Садовий М. - Акмеологія та шкільна освіта (2013)
Колева Ценкова А. - Междукултурна компетентност: въпреки различията (2013)
Панченко Л. - До питання розширення освітнього простору викладача і студента (2013)
Лавренцова Е. - Целите и съдържанието на обучението като следствие от развитието на социокултурната среда, Петров П. (2013)
Ласаускене Й. - Использование проектного метода в структуре педагогического исследования, Мальцене З. (2013)
Дьяконов Г. - Психологія навчання у вищий школі: діалогічний підхід (2013)
Моркун В. - Активізація пізнавального інтересу у студентів технічного ВНЗ на основі комплексного застосування інтерактивних методів та засобів навчання, Грищенко С. (2013)
Тенева М. - Продължаващо обучение и професионална реализация на личността (2013)
Лавренцова Е. - Глобализация и ее проекции в сфере образования (2013)
Фадєєв В. - Загальносвітові тенденції громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів (2013)
Гриценко В. - Організаційні засади інформатизації вищої освіти (2013)
Пасічник Н. - Моніторинг якості освіти як комплексне оцінювання освітнього процесу (2013)
Карплюк С. - Становлення й розвиток інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом у вищих школах (2013)
Давкуш Н. - Особливості застосування моніторингу у шкільній практиці (2013)
Швардак М. - Проблеми впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес початкової школи (2013)
Возняк А. - Творче використання історичного досвіду формування творчої особистості школяра сучасної загальноосвітньої школи України (2013)
Батечко Н. - Болонський процес в Україні: пріоритетні завдання адаптації та виклики сучасності (2013)
Колесниченко Н. - Іншомовна педагогічнa освітa Німеччини в умовах євроінтеграції: стан і проблеми модернізації (2013)
Мелащенко О. - Проблема технократизму у вищій технічній школі і розвиток особистості студента (2013)
Роман С. - Концептуальні основи педагогічної аксіології в контексті шкільної хімічної освіти (2013)
Шандрук С. - Тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у США (2013)
Стрельченко Л. - Особливості професійної підготовки вчителя англійської мови у вищих навчальних закладах Великобританії в контексті європейських вимог (2013)
Гавриленко О. - Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2013)
Арнаудова А. - Предимства и предизвикателства пред съдържателно-езиковото интегрирано обучение (2013)
Ранчев М. - Модернизационни процеси в образованието в ракурса на евроинтеграцията (2013)
Кучерук О. - Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я як результат його підготовки до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2013)
Яковлєва О. - Дослідження теорії безперервної освіти як однієї з провідних ідей розвитку в сфері професійно-технічного навчання (2013)
Кіяновська Н. - Генезис поняття "інформаційно-комунікаційні технології" (2013)
Слюсаренко В. - Фізичний експеримент у навчально-виховному процесі (2013)
Головко І. - Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.) (2013)
Кодлюк Я. - Модернізація підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті вимог державного стандарту початкової загальної освіти (2013)
Довга Т. - Трансформація проблеми вміння вчитись та її відображення в навчальній літературі з педагогіки (2013)
Калініченко Н. - Інноваційний потенціал сучасного уроку біології (2013)
Антипин Е. - Физический парадокс и преподавание физики, Дмитриева В., Самойленко П. (2013)
Царенко О. - Самостійна робота студентів при вивченні загального курсу фізики: планування, впровадження, контроль (2013)
Любашина В. - Ігрова діяльність як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовах дошкільного закладу (2013)
Войтович О. - Організація самостійної роботи студентів при викладанні органічної хімії студентам природничих спеціальностей (2013)
Хміль Н. - Застосування інтерактивних методів навчання при проведенні виховних заходів з інформатики, Морквян І., Волосовцева А., Гадімова С. (2013)
Шишкін Г. - Роль фізики у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя технологій (2013)
Короткова Ю. - Особливості застосування міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти Греції та Кіпру (2013)
Гавриленко О. - Формування іншомовного професійного спілкування студентів економічних спеціальностей (2013)
Яковлєва М. - Зміст та структура загальнокультурної компетентності у сучасних дослідженнях при викладанні іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах (2013)
Демешко І. - Використання інноваційних технологій у викладанні курсу "Теоретичні питання граматики української мови" (2013)
Задорожна І. - Ефективні методи і технології самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Каленик М. - Елементи дистанційної освіти при вивченні фізики в школі (2013)
Ковтюх С. - Науково-методичне забезпечення курсу сучасної української літературної мови як основа якісної професійної підготовки філолога (2013)
Подопригора Н. - Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів фізики (2013)
Фадєєва Т. - Імітаційне моделювання природничо-математичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Трифонова О. - Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики (2013)
Завражна О. - Про роль спецкурсів у системі фахової підготовки студентів-фізиків (2013)
Кириченко О. - Методологічні підходи до вивчення регіонального аспекту художньої культури України в вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Назаренко Н. - Використання проектної технології в навчанні інформатики студентів нетехнічних спеціальностей (2013)
Стадніченко С. - Особливості організації навчальної діяльності іноземних студентів при англомовному вивченні медичної біофізики (2013)
Chernyonkov Y. - Innovative characteristics of individualization of professional training of the foreign languages at the high school (2013)
Лабенко О. - Інноваційні технології вивчення іноземної мови у світі наростаючої складності (2013)
Златева А. - Пространствените построения в рисунките на 6-7 годишните деца като форма за развитие на творческия потенциал на личността (2013)
Власенко А. - Проектна діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі як педагогічна проблема (2013)
Глушак О. - Критерії та рівні сформованості інформаційної культури бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу (2013)
Жовтюк Н. - Дидактико – методичні принципи формування лексичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2013)
Ковалів О. - Електронний навчально-методичний комплекс, як засіб комплексної дії в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури (2013)
Суховірська Л. - Сучасні синергетичні підходи до підготовки майбутніх учителів фізики (2013)
Дейнека О. - Інноваційні технології та інтеграція змісту технічних дисциплін і фізики (2013)
Скороход В. - Рівень валеологічних знань у студентів педагогічного вузу при вивченні курсу "Вікова фізіологія та валеологія", Руденко Т. (2013)
Дацків О. - Здоров’язбережувальний потенціал драматизації у навчанні говоріння майбутніх учителів англійської мови (2013)
Фурсикова Т. - Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів у контексті здоров’язберігальних технологій (2013)
Прядко О. - Збереження співацького голосу студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2013)
Панченко Г. - Проблема визначення підходів щодо змісту і спрямованості здоров’язбережувальної роботи майбутніх учителів фізичної культури з учнями початкової школи (2013)
Черній В. - Проблема формування здорового способу життя молодших школярів у наукових пошуках 70-80 рр. ХХ ст. (2013)
Зайцева Ю. - Ціннісний потенціал фізичної культури і спорту як фактору формування здорового способу життя особистості (2013)
Шепенюк І. - Формування здоров’язберігаючої компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Тертилова А. - Использование лечебного массажа как здоровьесберегающего фактора в профилактике профессиональной деформации педагогов высшей школы (2013)
Олексієнко Н. - Етапи розвитку освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Литвак О. - Проблеми впровадження Закону України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року, Шумський П. (2015)
Рибалка Н. - Напрями оптимізації діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства, Шестопалов Р. (2015)
Блажівський Є. - Функції прокуратури України: відповідність європейським стандартам (2015)
Дмитренко Е. - Міжнародні стандарти створення і діяльності спеціального антикорупційного органу в Україні (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини, що виникають у зв’язку із створенням об’єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору (2015)
Слома В. - Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн (2015)
Труфанова Ю. - Відмова від договору найму (оренди) (2015)
Дьомін Ю. - Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією (2015)
Кимлик Р. - Особливий статус неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2015)
Загиней З. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт пасивного підкупу (2015)
Книженко С. - Криміналістична профілактика злочинів проти правосуддя (2015)
Жерж Н. - Застосування методу психолого-криміналістичного портрета злочинця при розслідуванні окремих видів злочинів (2015)
Супруновський А. - Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів (2015)
Борденюк В. - Зміст права комунальної власності (2015)
В’юник М. - Призначення спеціальних видів покарань: постановка проблеми (2015)
Голуб В. - Актуальні питання реалізації функції представництва прокурором інтересів держави в бюджетній сфері (2015)
Жовнір С. - Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року (2015)
Родюкова Є. - Правові аспекти захисту від неправомірного використання торговельної марки, Лотюк Д. (2015)
Карпов Н. - Нове дослідження в галузі кримінальної процесуальної діяльності прокурора (2015)
Титул, зміст (2014)
Тернюк М. Е. - Організації спеціальних автобусних експрес-маршрутів для пасажирів поїздів Інтерсіті+, Водовозов Є. Н., Красноштан О. М., Сало М. М. (2014)
Тарасенко Р. І. - Сертифікація ДТЗ і глобалізація, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В. (2014)
Кравчук П. М. - Нормування гальмівних властивостей КТЗ в Україні, Нілов Р. Ю., Бабін Ю. В. (2014)
Шкуротяний Ю. В. - Кульові шарніри підвіски та рульового приводу. Технічні вимоги, Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В. (2014)
Оверченко Ю. М. - Деякі питання переобладнання малолітражного легкового автомобіля у електромобіль, Горпинюк Л. В. (2014)
Устименко В. С. - Про ЛДВПЕ ДП "Державтотрансндіпроект", Клименко О. А. (2014)
Солодкий С. Й. - Вплив типу основи на витривалість монолітних цементобетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2014)
Баран П. І. - Новий метод розташування і з’єднання клотоїди з коловою кривою, Буряк К. О. (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз проектів автомобільних доріг за критерієм швидкості руху (2014)
Абрамов В. Н. - Пружна та пружно-пластична робота ґрунто-сталевих гофрованих арочних споруд під дорожними насипами (друк. рос. мовою) (2014)
Редченко В. П. - Про динамічний паспорт мосту (2014)
Терещенко Т. А. - Шляхи розвитку технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2014)
Dranchuk M. V. - Effect of substrate temperature on structural, optical and electrical properties of al-doped zinc oxide thin films deposited by layer-by-layer method at magnetron sputtering, Ievtushenko A. I., Karpyna V. A., Lytvyn O. S., Romanyuk V. R., Tkach V. M., Baturin V. A., Karpenko O. Y., Kuznetsov V. M., Popovych V. I. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Твердотельный СВЧ датчик зазора между магнитопланом и путевой структурой, Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2015)
Косоротов В. Ф. - Пироэлектрический сенсор на основе кварца, Щедрина Л. В., Скляренко С. К. (2015)
Сизов Ф. Ф. - ИК-фотоэлектроника: фотонные или тепловые детекторы? Перспективы (2015)
Новосад О. В. - Фотоелектричні та п’єзооптичні властивості твердих розчинів Cu1-xZnxInS2, Божко В. В., Кітик І. В., Вертеліс В., Некрошюс А., Кажукаускас В. (2015)
Ульянова В. - Двухпортовый ПАВ сенсор с наностержнями ZnO в качестве чувствительного элемента, Орлов А., Зазерин А., Богдан А., Пашкевич Г. (2015)
Величко Т. П. - Дослідження та оптимізація процесу реактивації бутирилхолінестеразного біосенсора при інгібіторному аналізі пестицидів, Солдаткін О. О., Павлюченко О. С., Кукла О. Л., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2015)
Кучеренко Д. Ю. - Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Борисова Т. О., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2015)
Колбасов Г. Я. - Электроды для электрохимического мультисенсора селена и кислорода, Воробец В. С., Карпенко С. В., Алонцева В. В., Обловатная С. Я. (2015)
Сльотов М. М. - Сенсори на основі ZnMgSe, Сльотов О. М., Шахматова А. Г., Ульяницький К. С. (2015)
Дружинін А. О. - Напівпровідниковий інтегральний елемент на основі наноструктур кремнію для інформаційних систем, Когут І. Т., Ховерко О. Ю., Голота В. І., Ховерко Ю. М. (2015)
Персоналії. До 70-ліття академіка Локтєва Вадима Михайловича (2015)
Персоналії. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Солдаткіна (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2015)
Титул, зміст (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2013)
Славін В. В. - Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу (2013)
Осташевський С. А. - Обґрунтування розробки екзоскелетальної моделі керування автомобілем (друк. рос. мовою) (2013)
Дзюба О. П. - Розробка концепції динамічного адаптивного світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях, Павловська О. М. (2013)
Лапутин Р. О. - Технологія забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях в режимі реального часу (2013)
Гребеник О. М. - Методика вибору раціональної конструкції автомобіля багатоцільового призначення з підвищеним рівнем балістичної захищеності (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Проектуванння транспортних споруд за Єврокодом (2013)
Павлюк Д. А. - Станція для штампових випробувань дорожніх конструкцій та їх шарів (друк. рос. мовою), Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв А. С., Гаврищук В. В., Шурьяков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Литвиненко А. С. - До питання впливу вібрації на фільтраційну здатність пісків "дренуючого” шару дорожніх одягів (2013)
Циркунова К. В. - Міжнародний конгрес "Sustainability of Road Infrastructures” (2013)
Ювілеї (2013)
Бажанюк В. С. - Дослідження когнітивних стилів пізнавальної діяльності студентів факультету фізики (2015)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства (2015)
Горобець І. А. - Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів (2015)
Кокун О. М. - Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців (2015)
Корольов Д. К. - Методика оцінювання розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ (2015)
Музика О. Л. - Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості (2015)
Панченко О. А. - Динамика изменений эмоционального состояния больных неврастенией при криовоздействии, Зайцева Н. А., Садчикова Е. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологические проблемы становления информационного общества, Панченко Л. В., Антонов В. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологическая коррекция больных неврастенией, Кутько И. И., Петракова Т. В., Стасюк А. В. (2015)
Панченко О. А. - Воздействие информационной среды на психическое и соматическое здоровье ребенка, Симоненко Е. Б., Зарубайко А. В., Цапро Н. П. (2015)
Поклад І. М. - Творчий доробок наукової спадщини Г. С. Костюка в контексті сучасної психології (2015)
Пфлюгер А. В. - Толерантність як перцептивна готовність особистості (2015)
Сидоренко О. Б. - Шляхи розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями (2015)
Яблонська Т. М. - Особливості ідентичності художньо обдарованих та "проблемних" підлітків та юнаків (2015)
Яланська С. П. - Ефективна система зв’язків з громад кістю як результата діяльності творчо компетентного психолога (2015)
Волошин В. М. - Алкоголізм як втрата моральних та екзистенційних цінностей (2015)
Малкович М. М. - Програма розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку (2015)
Мельник М. О. - Психологічні особливості мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників (2015)
Музичук О. О. - Дослідження в українській психології в середині ХХ століття (2015)
Нечаєва О. С. - Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків (2015)
Орос В. М. - Генетично-психологічні засади вивчення особливостей акцентуйованості депривованих підлітків (2015)
Сніжна М. А. - Психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2015)
Шаріпова Д. С. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців (2015)
Титул, зміст (2013)
Шиманський С. І. - Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Говорун А. Г. (2013)
Дудніков О. М. - Формалізація умов ДТП у вигляді побіжного зіткнення при зміні смуги руху з правої на ліву у багаторядних щільних транспортних потоках (2013)
Авілов А. І. - Проектування комбінованого рушія багатоцільового мотоциклу з аеродинамічним розвантаженням (друк. рос. мовою), Гладка Н. М., Нехаєв Є. М., Тернюк М. Е. (2013)
Науменко В. А. - Компетентність. Оцінювання результативності вжитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємств (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавок "Sasobit” та "Toptex B”, як модифікаторів бітуму, на властивості щебенево-мастикового асфальтобетону, Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В., Гураль Р. С. (2013)
Кіщинський С. В. - Підвищення ефективності модифікації бітумів композиційною добавкою полідом на основі вторинного поліетилену (2013)
Солодкий С. Й. - Кінетика набору когезійної міцності холодних литих емульсійно-мінеральних сумішей на бітумах різного походження, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Редченко В. П. - Про обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах та визначення фактичного динамічного коефіцієнта (2013)
Титул, зміст (2013)
Ященко Д. М. - Визначення жорсткості керуючого колісного модуля (2013)
Чубатенко В. Я. - Методики виконання вимірювань: регламентація невизначеностей, Чудєсов О. П., Терещенко В. П., Безродний М. Ю. (2013)
Борщевський О. О. - Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі, Добровольський О. Л. (2013)
Авілов А. І. - Синтез структури рушія бімодального трансформерного транспортного засобу, Нехаєв Є. М., Сіренко О. С. (2013)
Самолюк В. М. - Основи управління вартості проекту (2013)
Золотарев В. А. - Использование укатки для лабораторного уплотнения асфальтобетонн ых смесей, Корюк В. П., Контратьев П. С. (2013)
Золотарев В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (продовження) (друк. рос. мовою) (2013)
Мозговий В. В. - Міцність дорожнього одягу – основа якості автомобільних доріг, Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. (2013)
Толмачев С. Н. - Строительство автодорог с цементобетонным покрытием в Украине – реальность сегодняшнего дня (2013)
Литвиненко А. С. - Досвід передпроектного аналізу, за даними бази СУСП, стану автомобільної дороги з метою її реконструкції, реабілітації (2013)
Ювілеї (2013)
Герман Г. П. - Участь вітчизняних вчених в експериментальних дослідженнях паровозів (2014)
Гурінчук C. В. - Кавказьке відділення російського технічного товариства як осередок технічної думки південного каказького краю (2014)
Довганюк С. С. - Історія зміни конструкцій автогальм інженера І.К. Матросова (2014)
Ісаєнко О. І. - Академік І. Г. Александров – життя та діяльність (2014)
Косовець Ю. В. - Історія формування та розвитку тягових розрахунків поїздів (2014)
Костенко А. І. - В. Г. Гриневецький як реформатор технічної освіти (2014)
Латиш В. І. - Інженер шляхів сполучення Л. Ф. Ніколаї: ранній період життя та діяльності (2014)
Махобей К. М. - Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О. Графтіо (2014)
Михайленко Г. Г. - О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в організацію роботи служби руху Південно-Західних залізниць (2014)
Сандурська О. В. - Основні етапи біографії видатного корабельного інженера В. П. Костенка: історіографія проблеми (2014)
Стрелко О. Г. - Інженер шляхів сполучення Ю. В. Ломоносов про наукові проблеми експлуатації залізниць (2014)
Татарчук В. В. - Повітроплавний гурток Київського політехнічного інституту (1908-1915) (2014)
Тищук М. В. - Вплив соціокультурного середовища на становлення та функціонування ткацтва (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Від дизайну клейма і торгової марки до сертифікації (2014)
Апостол М. В. - Одеський період життя академіка ВУАН А. О. Сапєгіна: дореволюційні роки (1903-1917) (2014)
Бєсов Л. М. - Екологічні наслідки виробничої діяльності в Україні: фрагмент історії (1970-1980) (2014)
Волощук В. М. - Іван Петрович Павлов – творець вчення про фізіологію травлення, Юдіна К. Є. (2014)
Лютик Т.В. - Еволюція аграрного сектору світової економіуи (2014)
Нижник С. В. - Академік В. Ф. Пересипкін – фундатор Південного відділення ВАСГНІЛ (2014)
Павлушко Ю. І. - Науково-організаційна діяльність академіка АЕН Олексія Андрійовича Богуцького (друга половина 50-х років ХХ – поч. ХХІ століть) (2014)
Пилипчук О. Я - Роль наукової школи академіка НАН України О. П. Маркевича у становленні та розвитку паразитоценології (2014)
Пічкур Т. В. - Історія створення асоціації вітчизняних дослідників природи і лікарів (2014)
Поєдинок М. С. - Значення сільськогосподарської статистики Херсонської губернії для розвитку аграрної науки (кінець ХІХ ст.) (2014)
Рогожа М. В. - Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених (2014)
Салата Г. В. - Природа людини в проблемному полі біокулдьтурної антропології (2014)
Чалаван В. А. - Етапність формування наукового світогляду професора М. І. Нижнього (1916-2003) для потреб аграрної економіки (2014)
Мовчан Я. І. - Рецензія на кн. М. М. Рогожі "Нариси з історії зоогеографічної наукт в Україні (1858-1941). Оргітологічний аспект". – К., 2013 (2014)
Литвинко А. С. (До 50-річчя від дня народження) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кондрашова Л. - Социально-профессиональное становление будущего учителя в условиях университетского образования (2013)
Сергієнко В. - Удосконалення соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики, Войтович І. (2013)
Берестенко О. - Досвід теорії і пратики А.С. Макаренка в аспекті культури професійного спілкування сучасного вчителя (2013)
Блохіна І. - Психолого-педагогічні можливості формування та вдосконалення професійної етики майбутніх фахівців з управління навчальними закладами (2013)
Грозан С. - Педагогічна самоефективність як умова творчої самостійності майбутніх учителів музики (2013)
Гуцул Л. - Формування навичок педагогічного спілкування при вивченні курсу ,,Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2013)
Кирилюк О. - Дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)” як важлива складова соціально-професійного становлення сучасного фахівця (2013)
Кондратенко Г. - Професійне становлення майбутнього фахівця в позанавчальній діяльності ВИШу, Черніков С. (2013)
Костюченко К. - Формування професійного мислення майбутніх вчителів як важливий компонент професійної діяльності педагога (2013)
Краснолуцький К. - Проблематика професійної підготовки фахівців з адміністративного менеджменту в сучасних умовах вищої освіти (2013)
Краснощок І. - Теоретичні передумови вивчення самореалізації студентів (2013)
Куліш В. - Проблеми професійного самовизначення майбутніх фахівців (2013)
Курліщук І. - Реалізація ідей соціального становлення особистості у теорії і практиці А. С. Макаренка (2013)
Лисенко Л. - Проблема якості професійної підготовки американських вчителів (2013)
Лях Т. - Формування професійної культури фахівців соціальної сфери, Спіріна Т. (2013)
Макаренко А. - Професійне становлення під час виробничої технологічної практики як умова особистісного розвитку майбутніх учителів технологій (2013)
Mytsenko V. - Application OF Multimedia in the Process of FormING Future Specialists’ Professional Skills (2013)
Rozhkova N. - Personality development by means of language teaching (2013)
Собко С. - Професійне мислення на етапі становлення майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Токарук Л. - Професійне становлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями (2013)
Цвєткова Г. - Креативно-розвиваючий освітній простір як педагогічна умова здійснення професійного самовдосконалення викладачів вищої школи (2013)
Єфіменко С. - Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень (2013)
Живицький В. - Готовність майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри як психолого-педагогічна проблема (2013)
Кулініч Л. - Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Меленець Л. - Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) (2013)
Міщенко О. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності викладачів Катеринославського вищого гірничого училища у дореволюційний період (2013)
Шпиталевська Г. - Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності (2013)
Растригіна А. - Дослідницько-проективна підготовка магістрів музичного мистецтва, Дьомін С. (2013)
Черкасов В. - Музично-просвітницька діяльність Б. Асаф’єва, В. Шацької, Б. Яворського (2013)
Melnychuk S. - Aesthetic education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Дідич Г. - До питання про особливості сприймання та аналізу музики школярами підліткового віку (2013)
Турчак А. - Дослідно-експериментальна робота з попередження шкідливих звичок у школярів засобами фізичної культури (на прикладі вживання алкогольних напоїв учнями старшого підліткового віку) (2013)
Vladymyrova V. - Working experience of educational activities in the heritage of A. S. Makarenko (2013)
Лавриненко С. - Роль етики як науки у формуванні культури міжособистісних стосунків майбутніх учителів (2013)
Максименко Л. - Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою (2013)
Смірнова Л. - Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Методичне забезпечення композиторсько-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Тимошенко Н. - Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості (2013)
Царьова Л. - Особливості застосування традиційних організаційних форм у процесі естетичного виховання японських школярів (2013)
Шишова І. - Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти (2013)
Байкачова К. - Ґенеза поняття "морально-етична культура" (2013)
Брояковський О. - Академічний семінар В. Б. Антоновича й підготовка кадрів української національної інтелігенції останньої чверті ХІХ століття (2013)
Здравкова Н. - Възпитателната работа на учителя за развитие на социалния интерес при деца в предучилищна възраст, Цветкова Д. (2013)
Томашевська-Прядун С. - Особливості трудового виховання дітей в японській родині (2013)
Філімонов С. - Аналіз понять "дозвілля" в сучасній науковій літературі (2013)
Глузман Н. - Ґенеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти (2013)
Плахотнік О. - Компетентнісний підхід у ВНЗ: проблеми та перспективи, Безносюк О. (2013)
Тенева М. - Формиране на компетенции и преносимост на умения у студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика, Иванова В. (2013)
Бабенко Т. - Роль інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії в підвищенні його конкурентоздатності (2013)
Бондаренко О. - Формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів в умовах сучасного освітнього простору (2013)
Гущина Т. - Психолого-педагогічний аналіз самоосвітньої діяльності як професійної якості (2013)
Долина А. - Особливості використання мультимедійного комп’ютерного курсу для вдосконалення фонетичної компетенції студентів-філологів (2013)
Зіненко І. - Навчальні тексти з історії математики – засіб формування математичної компетентності учнів суспільно-гуманітарного профілю навчання (2013)
Коваль В. - Ключові поняття методичної системи формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (термінологічний аспект дослідження) (2013)
Крижанівська О. - Формування лінгвістичних компетенцій на заняттях з історичної граматики української мови (2013)
Кузава І. - Особливості індивідуального оцінювання соціальної компетентності дошкільників із психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання (2013)
Луценко Г. - Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення майбутніх фахівців, Малюк Л. (2013)
Нечипоренко В. - Виховна система хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Паскалева Р. - Основни фактори за формиране на професионалните компетенции на студентите от специалност рехабилитатор по време на преддипломния стаж (2013)
Прокоф’єва М. - Емпіричні дослідження змістово-гностичного компонента в структурі готовності майбутнього вчителя до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2013)
Рябовол Л. - Правова предметна компетентність: понятття, структура, правові предметні компетенції (2013)
Стрітьєвич Т. - Структура професійної компетенції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Уйсімбаєва Н. - Вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога (2013)
Гарбузенко Л. - Фасилітація у процесі формування особистісно-розвивального компоненту художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Картава Ю. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Мазур Н. - Поняття "готовності" та визначення структурних компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики (2013)
Непокрита О. - Особливості готовності майбутніх учителів до оцінювальної діяльності в початковій школі (2013)
Нетребіна О. - Дослідження галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки "менеджмент та адміністрування" у вимірах компетентнісного підходу (2013)
Нікітіна О. - Проблема формування навчальної діяльності молодших школярів у вітчизняній педагогіці ХХ століття (2013)
Подволоцька О. - Єфективність засобів наочності при формуванні просторових уявлень та просторового бачення (2013)
Раскалінос В. - Критерії, показники та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Таран І. - Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2013)
Трифонова М. - Основни компоненти на обучението по икт – преход към дигитална компетентност (2013)
Харламова Л. - Процесуально-діяльнісний компонент соціокультурної комепетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2013)
Ященко Ю. - Аналіз існуючих підходів щодо визначення понять "компетентність" і "компетенція" в освіті (2013)
Чернецька Т. - Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучасненння мети і процесу навчання підростаючих поколінь (2013)
Бєляєва Т. А. - Зміст симфонічної поеми М. Балакірєва як художня проекція соціально-політичних проблем через призму творчої особистості автора (2014)
Бесшапошникова Т. В. - Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2014)
Блажевич Ю. І. - Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва (2014)
Булгакова В. А. - Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій, Цуранова О. О. (2014)
Гуцал Р. С. - Театральне мистецтво Кам’янця-Подільського в ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Данілішина М. Ф. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів музики засобами музичного мистецтва (2014)
Джафарова О. С. - Художня діяльність як засіб активізації творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів (2014)
Ілініцька Н. С. - Особливості музичного самовиховання старшокласників (2014)
Камінська К. С. - Творчість Михайла Вериківського у контексті сучасних наукових досліджень (2014)
Кравчук К. Г. - Хмельницька дитяча художня школа в культурно-мистецькому житті регіону (2014)
Крюкова О. І. - Педагогічний аналіз художніх образів у контексті освітньої технології музично оцінної діяльності молодших школярів (2014)
Мазур І. В. - Діяльність М. С. Грушевського у контексті духовного відродження України в 20-х роках ХХ століття (2014)
Михаськова М. А. - Досвід музично-педагогічної діяльності: термінологічно-понятійний аспект (2014)
Овчаренко Л. В. - Розвиток естетичної культури студентів засобами української музики, Турукіна О. В. (2014)
Омелянчук І. О. - Розвиток інтелектуальних умінь як складова музично-виконавської майстерності вчителя музики (2014)
Павлішена Л. В. - Використання ситуацій "нелінійного" діалогу у процесі професійної підготовки студентів-хореографів (2014)
Підгурський О. С. - Дизайн-освіта у ВНЗ м. Хмельницького на початку ХХІ століття (2014)
Пуцик О. А. - Застосування етнохудожньої діяльності майбутніми вчителями музики в дитячому хоровому колективі засобами дидактичної гри (2014)
Радомська А. М. - Роль і місце етнічної культури у викладанні фахових курсів мистецької освіти (2014)
Раструба Т. В. - Етапи розвитку ідей особистісно-орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки) (2014)
Рябчук Л. В. - Формування стильових уявлень майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі роботи над історичною композицією (2014)
Семчакевич С. Л. - Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки (2014)
Трифоненко Н. Б. - Набуття студентами виконавсько-інтерпретаційного досвіду в процесі індивідуального фортепіанного навчання. Музично-педагогічний аспект, Сергеєва Л. О. (2014)
Туровська Н. А. - Проблеми вивчення авангардної музики студентами музичних спеціальностей педагогічного вузу (2014)
Царук С. М. - Різносторонність артистичних амплуа Олександри Любич-Парахоняк (1892–1977 рр. ) (2014)
Циганюк Л. І. - Використання комунікативно-рефлексивних методів у формуванні художньої свідомості підлітків у процесі вивчення поліфонічних творів (2014)
Шокірова З. Р. - Викладання живопису майбутнім вчителям образотворчого мистецтва (2014)
Шубіна В. Б. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри (2014)
Титул, зміст (2013)
Манько І. В. - Обґрунтування доцільності переведення легкового автомобіля з бензиновим двигуном на зріджений нафтовий газ завдяки встановленню сучасної системи подачі газу, Симоненко Р. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Взаємозв’язок між технічним станом автобусів та їх розгінними швидкостями під час проїзду перехресть, Гілевич В. В. (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка керованості та стійкості руху автомобіля з 2WS і 4WS схемами керування, Григорашенко О. В. (2013)
Шиманський С. І. - Використання біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Мержиєвська Л. П., Говорун А. Г. (2013)
Грубель М. Г. - Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів і вантажівок за різних умов руху, Боднар М. Ф., Крайник Ю. Л., Терещенко А. М. (2013)
Золотарев В. А. - Коефіцієнт пластичності як характеристика реологічного стану асфальтобетону (друк. рос. мовою) (2013)
Павлюк Д. О. - Щодо нормування показників приживлення щебеню поверхневих обробок дорожнього покриття, Павлюк В. В., Даценко В. М., Кіщинський С. В., Протопопова Т. М., Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Клітченко Б. В. (2013)
Гостєв Ю. Г. - Дослідження функціональної довговічності розмітки в процесі експлуатації автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2013)
Загальни зміст (2013)
Сталінський Д. В. - Український державний науково-технічний центр "Енергосталь" (2012)
Ладыженский Ю. В. - Новые научно-технические исследования и разработки Донецкого отделения инженерной академии Украины (2012)
Яковенко И. А. - Зависимость сопротивления растянутого бетона от интегральных внутренних усилий для составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Биджосян Г. К. (2012)
Верюжський Ю. В. - Основи використання паралельних обчислень при проектуванні жорстких аеродромних покриттів, Дорошенко Ю. О., Родченко О. В. (2012)
Антипцев Ю. П. - Совершенствование методов проектирования и доводки авиационных газотурбинных двигателей, Аннопольская И. Е., Паршин В. В., Хусточка А. Н. (2012)
Безвесільна О. М. - Тенденції розвитку та аналіз сучасного стану балістичної гравіметрії, Остапчук А. А., Гура Є. В (2012)
Зайцев Ю. В. - Моделювання процесу функціонування авіаційного зв’язку органів управління повітряним рухом з екіпажами повітряних кораблів (2012)
Игнатович С. Р. - Вероятностная модель линейного суммирования повреждений для оценки ресурса деталей ГТД, Кипров А. В., Похиль В. И., Варченко О. И. (2012)
Квасников В. П. - Локационные методы анализа фазочастотных характеристик распознаваемых целей, Овчаров Ю. В., Дегтярёв В. В. (2012)
Конахович Г. Ф. - Дослідження варіантів побудови систем технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, Козлюк І. О., Варченко О. І. (2012)
Кондратюк В. М. - Сравнительный анализ методов и алгоритмов кодово-фазового ГНСС-позиционирования (2012)
Крячок А. С. - К вопросу о стабилизации положения наноспутника с использованием токовых катушек, взаимодействующих с магнитным полем земли, Щербашин Ю. Д., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Маланчук Є. З. - Моделювання процесу виготовлення складних сумішей, Гречуха М. Л. (2012)
Петрівський Я. Б. - Створення протифільтраційного колекторного комплексу в масиві гірських порід, Тимчук М. В. (2012)
Петривский Я. Б. - Эффект стабилизации физико-механических параметров горных пород на границе геологических формаций вмещающих могильник радиоактивных отходов (2012)
Христюк А. О. - Дослідження торфу в якості сорбента для очистки від метану вентиляційних викидів вугільних шахт, Лустюк М. Г. (2012)
Пастушенко В. Й. - Технічні засоби дистанційного моніторингу вологості грунту на керованих модулях осушувально-зволожувальних систем, Матус С. К., Шатний С. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Гибкая разрядность и постбинарные форматы представления вещественных чисел, Иваница С. В. (2012)
Борковская Л. А. - Обработка изображений в системах технического зрения, Борковский А. В., Коросташовец А. И., Кобилецкий Ю. Т., Бугрик Н. Н. (2012)
Борковская Л. А. - Анализ методов выделения перепадов яркости при решении задач выделения контуров объектов в системах технического зрения, Кочеткова О. В., Борковский А. В., Левандовская М. И., Оробей О. Ю. (2012)
Ведміцький Ю. Г. - Аналітичне квантування неперервних, кусково-неперервних та дискретних сигналів, Кухарчук В. В. (2012)
Вишнівський В. В. - Розробка частотного енергетичного методу контролю технічного стану цифрових пристроїв об’єктів резо, Ніколайчук М. Г. (2012)
Гумен М. Б. - Система радіочастотної ідентифікації об’єктів, Гумен Т. Ф. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна система автоматичного діагностування та реконфігурації керування режимами роботи ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Гасиджак В. С., Шевчук Д. О., Кравчук М. П. (2012)
Квасніков В. П. - Система керування якістю ремонту та технічного обслуговування, Кіпров О. В., Жигинас В. В., Сорока Б. М. (2012)
Ковальчук В. В. - Дипольные моменты элементов нанокластерной подсистемы, Андрианов А. В., Афанасьева О. В., Рац В. А. (2012)
Колганова О. О. - Гібридні методи стиснення даних, Шутко В. М., Рибачук Я. А. (2012)
Кухарчук В. В. - Частотна ідентифікація масштабних коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів, Кацив С. Ш., Биковський С. О. (2012)
Маслов О. В. - Исследование увеличения эффективности датчиков гамма-излучения с использованием монокристаллов Cd ZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Міхнєв С. С. - Метод обробки інформації на стратегічному рівні планування в інтелектуальній системі управління мобільним роботом, Канаєв С. В. (2012)
Мураховский С. А. - Cинтез наблюдающего устройства для оценки параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита, Хоца А. А. (2012)
Негода А. М. - Cтиснення відео даних на основі каскадного вейвлет розкладу, Шутко М. О., Калганова О. О. (2012)
Оразов М. - О числах, представимых в виде суммы степеней натуральных чисел (2012)
Сиротенко А. М. - Температурные эффекты в квантово-размерных проводниках, Ковальчук В. В., Андрианов А. В., Рац В. О. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу, Космач О. П. (2012)
Варакута Є. О. - Підвищення конкурентноздатності ринку послуг залізничного транспорту на основі прогнозування., Кудрявцева І. В., Дрига К. С. (2012)
Варакута Е. А. - Оценка технико-экономической эффективности внедрения систем диспетчерской централизации и диспетчерского контроля, Мирошникова М. В. (2012)
Карамшук М. Ф. - Микропроцессорные системы обеспечения безопасности и управления движением поездов на харьковском метрополитене, Стаматин В. В., Карпенко С. С., Гаврилко В. В. (2012)
Квасніков В. П. - Розробка прогресивних технологій ремонту авіаційної техніки, Жигинас В. В., Кіпров О. В., Сорока Б. М. (2012)
Степанчук О. В. - Особливості прогнозування інтенсивності руху транспорту на вулицях і дорогах населених пунктів, Бєлятинський А. О., Пилипенко О. І. (2012)
Кулініч А. А. - Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10, Доній О. М., Котляр С. М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського