Казак В. М. - Шляхи підвищення безпеки виконання посадки повітряного корабля в умовах особливої ситуації, Шевчук Д. О., Кравчук М. П., Кеменяш Ю. М., Васильев М. А. (2013)
Чиковани В. В. - Высоконадежный вибрационный гироскоп с цифровым выходом, Квасников В. П., Цирук В. Г, Маляров С.П., Кохан Ю. Н. (2013)
Чинченко Ю. В. - Критерії та принципи оцінки безпеки польотів при обслуговуванні повітряного руху в термінальних диспетчерських района (2013)
Безвесільна О. М. - Перетворювач аналогового сигналу у цифровий, оптико- електронного акселерометра, Коротченко Н. П. (2013)
Безвесільна О. М. - Огляд літератури по основним типам акселерометрів, Ховрічев І. В. (2013)
Гнатюк С. О. - Базові дефініції у галузі кібернетичної безпеки держави (2013)
Грабінський Д. М. - Аналіз методів та протоколів розподілу криптографічних ключів, Квасніков В. П Вороніна А. В., Кінзерявий В. М., Гнатюк С. О. (2013)
Захарова М. В. - Методика побудови системи захисту іс на основі моделі адаптивного захисту (2013)
Дрючин О. О. - Керовані реактивності в колах регулювання потужності, Возняк О. М., Лиха Р. С. (2013)
Кінзерявий О. М. - Стеганографічний метод приховування даних у векторних зображеннях, Ковтун В. Ю, Гнатюк С. О., Кінзерявий В. М. (2013)
Клішта А. В. - Алгоритми керування магнітною системою орієнтації супутника (2013)
Ключко О. М. - Програмні моделі 2D матриці нейронів в системі для екомоніторингу та кодування зображень, Манагадзе Ю. Л., Пашківський А. О. (2013)
Ковальчук В. В - Фрактальные системы передачи информации, Сербов Н. Г., Трушков Г. В. (2013)
Ковальчук В. В. - Анализ факторов и принципов аппаратурного обеспечения измерений характеристик наноструктур, Долинская Л. В. (2013)
Кухарчук В. В. - Математична модель затухання інформативної хвилі смугового сенсору вологості, Граняк В. Ф. (2013)
Кучеров Д. П. - Терминальное управление динамической системой третьего порядка в условиях ограниченных помех, Козуб А. Н. (2013)
Марченко Д. М. - Розвиток методології прогнозування і оцінки показників технічної ефективності інформаційних систем (2013)
Мужик А. І. - Підходи до обробки персональних даних, Мужик І. М. (2013)
Павлюк В. В. - Проблематика ведення радіотехнічного моніторингу в надвисокочастотному діапазоні, Ставісюк Р. Л. , Сидорчук О. Л. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Випадкові похибки відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри виробів з природного каменю (2013)
Сафоник А. - Моделювання процесу магнітного осадження домішок у рівноциклічній загрузці з визначенням масообмінного коефіцієнта, Гаращенко В., Астрелін І., Гаращенко Гаращенко (2013)
Стець С. Є. - Дослідження автоматизованої системи теплового неруйнівного контролю обертової печі, Маланчук Є. З., Труш М. П. (2013)
Швець В. А. - Аналіз загроз для транспортних систем, орієнтованих на використання глобальних навігаційних супутникових систем, Швець О. В. (2013)
Швець В. А. - Синтез пласкої антенної решітки супутникових аеронавігаційних систем gps, галілео, глонасс, Швець О. В. (2013)
Шурда О. Ю. - Метрологічне забезпечення випробувань авіаційної техніки (2013)
Щербак Т. Л. - Контроль динамики штатного и обнаружение нештатного режимов процесса электропотребления органицации (2013)
Щербина В. П. - Математичні моделі обробки інформації при переміщенні мобільного робота (2013)
Якимчук Н. М. - Моделювання системи автоматичного керування з нечіткою логікою об’єктами водопостачання (2013)
Аулін В. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування автомобілів, використанням сучасних електронних методів діагностики, Лисенко С. В., Панарін Д. Є. (2013)
Аулін В. В. - Вплив характеру зносу елементів системи струмознімання тролейбуса на її надійність, Плохов І. О., Голуб Д. В. (2013)
Прозоровська А. О. - Аналіз основних характеристик пропускної здатності багаторівневих розв’язок на прикладі м.києва, Степанчук О. В. (2013)
Степанчук О. В. - Особливості розподіл транспортних потоків по магістральним вулицям зкільцевим рухом, Васюкович Д. Б. (2013)
Степанчук О. В - Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі в сучасних умовах (2013)
Сухоніс Т. Ю. - Структура системи моніторингу параметрів тягового електротехнічного комплексу рудникового електровозу, Бялобржеський О. В., Шутко В. М. (2013)
Білецький Ю. В. - Обґрунтування вибору структури рекуперативної системи модернізованого маневрового тепловоза з використанням накопичувачів енергії (2013)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз ефективності функціонування залізничних станцій з вантажними операціями, Крайнюк А. О., Борисов П. Е. (2013)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз систем автоматизації управління технологічними процесами на станціях залізничного транспорту, Павлюченко В. О., Кононенко С. В. (2013)
Титарчук А. О. - Підвищення безпеки проектних рішень при формуванні технічного завдання технологічної машини (2013)
Аулін В.В. - Реологічний підхід до виявлення механізму руйнування і розробки технологій обробітку грунту, Черновол М.І., Тихий А.А. (2013)
Безвесільна О. М. - Аналіз видів п’єзоматеріалів для чутливого елемента п’єзоелектричного гравіметра авіаційної гравіметричної системи, Ткачук А. Г (2013)
Вишняков Л. Р. - Нанокомпозиты на полимерной основе, Петропольский В. С., Морозова В. Н., Гайдукова С. М., Чеботарева Е. А. (2013)
Мартиняк М. А. - Дослідження поверхонь нагріву водогрійних котлів під час простоювання у резерві (2013)
Козар М. Ю. - Ефективна технологія очищення стічних вод солодового заводу, Саблій Л. А. (2013)
Христюк А. О. - Деякі датчики для контролю забруднення повітря (2013)
Безвесільна О. М. - Методи вимірювання витрат рідини та конструкції витратомірів, Ільченко А. В., Ткачук А. Г., Пархоменко С. О. (2013)
Безвесільна О. М. - Визначення похибки вимірювання струнного гравіметра авіаційної гравіметричної системи, Чепюк Л. О. (2013)
Васілевський О. М. - Дослідження якості результатів вимірювань зусилля на основі концепції невизначеності (2013)
Воробюк С. П. - Система автоматичного контролю якості замісу в спиртовому виробництві, Древецький В. В. (2013)
Гевко Р. - Результати експерментальних досліджень кулькового запобіжного пристрою шнекового транспортера, Клендій О. Б. (2013)
Кутя В. М. - Аналіз методів і засобів контролю дисперсності емульсій (2013)
Кучерук В. Ю. - Аналіз похибки вимірювання загального удою на стійловому молокопроводі, Кулаков П. І., Присяжнюк В. В., Гнесь Т. В. (2013)
Латенко В. І. - Температурна похибка підігрівного ємнісного сенсора вологості повітря (2013)
Попенака А. М. - Дослідження методичної похибки повірки лічильників без гальванічного розділення електричних кіл, Петрище М. О., Крутов С. Л. (2013)
Реут Д. Т. - Вимірювання концентрації мікропланктону в поверхневих водах з відслідковуванням у відеопотоці, Древецький В. В. (2013)
Круліковський Б. Б. - Математичне моделювання процесу конверсії метану в трубчатій печі, Деменчук Ю. А. (2013)
Дейнека І. Г. - Розробка математичної моделі процесу деструкції текстильних матеріалів, призначених для кислотозахисних виробів, Вишневський О. В., Мичко А. А. (2013)
Суліма Л. О. - Компетентність технічного персоналу клініко-діагностичних лабораторій, Коломієць Л. В (2013)
Павленко П. М. - Метод відбору ключових показників ефективності технологічної підготовки виробництва, Хлевний А. О (2013)
Юн Г. М. - Поэтапный метод управления развитием авиатранспортной системы, Маринцева К. В. (2013)
Гевко Р. - Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень, Токарчук О. А, Еленіч А. П. (2013)
Мартиняк М. А. - Метод аналізу роботи систем централізованого теплопостачання та математична модель теплового режиму передачі тепла, Мисак Й. С. (2013)
Остроумов І. В. - Використання радіомаяків dme для визначення місцеположення у повітряному просторі україни, Лопатко Т. Б (2013)
Умінський В. В. - Аналіз систем управління переміщенням мобільних роботів (2013)
Гадзало Я. М. - Пристрій і технологічна лінія з виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок, Гладій М. В., Мельник Ю. Ф., Кебко В. Г., Порхун М. Г., Сундіков В. М., Кальнобродський О. І., Голембівський С. О. (2015)
Бащенко М. І. - М’ясна продуктивність бугайців молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону україни, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2015)
Бодряшова К. В. - Продуктивність свиней за різних методів розведення, Платонова Н. П. (2015)
Гладій М. В. - Зв’язок тривалості та ефективності довічного використання корів з окремими ознаками первісток, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л. (2015)
Кругляк А. П. - Українська червоно-ряба молочна порода – результат реалізації нової теорії у скотарстві, Бірюкова О. Д., Коваленко Г. С., Кругляк Т. О. (2015)
Мартиненко М. П. - Вплив внутрішньом’язового введення тільним сухостійним коровам селеніту натрію і вітамінів А, D3, Е на продуктивність та біохімічні показники крові отриманого від них молодняку в умовах Полісся України, Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Джус П. П., Корх І. В., Славов В. П. (2015)
Микитюк В. В. - Спадкова зумовленість і мінливість продуктивних ознак у ярок за впливу баранів-плідників, Сєвєров О. В., Поротікова І. І. (2015)
Небилиця М. С. - Гетерозисний ефект при поєднанні свиней порід ландрас і велика біла (2015)
Овсієнко М. А. - Кормова добавка для відлучених поросят та її вплив на їх збереженість, перетравність поживних речовин, біохімічні і морфологічні показники крові (2015)
Петренко С. М. - Кореляційні зв’язки селекційних ознак у свиней, Войтенко С. Л. (2015)
Pochukalin A. Ye. - "Breed inventory" of dairy and dual-purpose cattle of Ukraine, Priyma S. V., Reznikova Yu. M. (2015)
Скляренко Ю. І. - Порівняльна характеристика показників господарського використання корів української бурої молочної та сумського внутрішньпородного типу української чорно-рябої молочної порід, Собко Н. А., Чернявська Т. А. (2015)
Скорик К. О. - Експрес-контроль стану обміну речовин у молочних кіз (2015)
Хмельничий Л. М. - Сполучена мінливість промірів та індексів будови тіла з надоєм корів української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2015)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини, Лобода В. П., Шевченко А. П. (2015)
Цуп В. І. - Селекційна ситуація у племінних господарствах з розведення великої рогатої худоби тернопільської області та шляхи її покращання, Ящук Т. С., Василів А. П. (2015)
Грициняк І. І. - Інформативність мікросателітних маркерів для аналізу генетичної структури популяцій білого (hypophthalmichthys molitrix) та строкатого (aristichthys nobilis) товстолобиків, Залоїло О. В., Тарасюк С. І., Борисенко Н. А. (2015)
Дзіцюк В. В. - Дослідження поліморфізму мікросателітів ДНК у собак породи російський той-тер’єр, Круглик С. Г., Спиридонов В. Г. (2015)
Марценюк В. П. - Нутрігеноміка та її перспективи у рибницькій галузі (2015)
Мельник О. В. - Спадкові захворювання скелетних м’язів коней: причини та методи діагностики, Дзіцюк В. В. (2015)
Нор В. Ю. - Молекулярно-генетичні аспекти прогнозування продуктивності свиней різних порід України, Метлицька О. І., Білай Д. В. (2015)
Петренко І. П. - Теоретична модель генетичної структури гамет і генотипів тварин в породі, популяції (2015)
Стародуб Л. Ф. - Вплив екзогенних факторів на стабільність каріотипу великої рогатої худоби (2015)
Шаферівський Б. С. - Залежність товщини шпика гібридного молодняку від поліморфізму гена MC-4R (2015)
Shevchenko E. - Molecular-genetic analysis as component of organization selection process in rabbit breeding (2015)
Шельов А. В. - Поліморфізм мікросателітних локусів ДНК у різних видів сільськогосподарських тварин (2015)
Жукова Я. Ф. - Моніторинг вмісту транс-ізомерів с 18:1 у молоці та молочних продуктах, Копилова К. В., Петрищенко С. С. (2015)
Кузьмина Т. И. - Влияние ингибиторов полимеризации микрофиламентов и протеинкиназы А на капацитацию сперматозоидов быков, стимулированную высокодисперсным кремнеземом, Бойцева Е. Н., Ковтун С. И., Галаган Н. П., Усенбеков E. C., Денисенко В. Ю. (2015)
Гончар О. Ф. - Селекційні аспекти формування відтворної здатності у корів молочних порід, Сотніченко Ю. М. (2015)
Ляшенко А. О. - Динамічні характеристики руху сперматозоїдів бугаїв за умов довготривалого зберігання (2015)
Симоненко В. П. - Роль соматотропного гормона в составе сред для получения эмбрионов in vitro, Ганджа А. И., Леткевич Л. Л., Кириллова И. В., Курак О. П., Журина Н. В., Ковальчук М. А. (2015)
Черепнін В. О. - Оцінка ефекту кріоселекції при використанні глікопротеїну-антифризу великого борошняного хрущака (tenebrio molitor) в якості кріопротектора для кріоконсервації сперми коропа (2015)
Шарапа Г. С. - Відтворна здатність і продуктивність корів нових молочних порід, Кузебний С. В. (2015)
Шейко И. П. - Совершенствование основных этапов технологии экстракорпорального оплодотворения в скотоводстве, Ганджа А. И. (2015)
Гладій М. В. - Обґрунтування обсягів бюджетної дотації на збереження генофонду локальних і зникаючих порід cільськогосподарських тварин, Шаран П. І., Полупан Ю. П., Кругляк А. П., Кругляк О. В. (2015)
Kovtun S. I. - The gene pool preservation of white headed ukrainian breed of cattle by biotechnological approaches, Shcherbak O. V., Osypchuk O. S., Zyuzyn A. B., STakhovskiy V. F. (2015)
Височанський Й. С. - Розведення, вирощування та збереження генофонду бурої карпатської породи у гірській зоні українських Карпат (2015)
Мельник О. В. - Генетична характеристика коней гуцульської породи, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2015)
Подоба Б. Є. - Характеристика генетичного матеріалу плідників великої рогатої худоби симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин іргт ім. М.В.Зубця НААН, Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Кузебна Н. М. (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Світлана Антонишин (2014)
Тетяна Кльокта (2014)
Роговий Ю. - Довга дорога до "Свята…" (Слово для Батька). Художньо-документальна повість (2014)
Любка А. - Коронація. Оповідання (2014)
Матла З. - Повстанські нариси. Новели (2014)
Марунин чугайстер (2014)
Це говорить кров (2014)
Гошівські дзвони б’ють (2014)
Василенко В. - Інтерпретація образів "лісових людей" у новелах Зиновія Матли (2014)
Гейне Г. - Книга пісень. Переклад Катерини та Ольги Ніколенко (2014)
Пилипчук С. - Завжди актуальний Іван Франко. Слово, виголошене біля пам’ятника Іванові Франку у Львові 27 серпня 2014 року (2014)
Расевич В. - Нові герої – нова спільна історія (2014)
Степаненко М. - "Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі?" (Запитання й відповіді Олеся Гончара) (2014)
Волков М. - Україна та нація (2014)
Вишневська Г. - Перемишль – бастіон української духовності й культури із княжих часів. До 70-річчя депортації українців з їхніх прадавніх земель (2014)
Титаренко Г. - Канадський щоденник (2014)
Горицвіт Т. - Прабатьківщина (2014)
Загадковий словник мистецтва, науки, техніки і філософії, або Дефініції як містифікації (2014)
"Васа" неперевершений (2014)
Наєнко М. - "Кто сшил костюм?", або Українська наука перед катастрофою (2014)
Галаур С. - Об’єктна ситуація та особливості її репрезентації в реченнях із префіксально-прийменниковою кореляцією (2014)
Дерев’янко Л. - Прийменники фазової семантики на тлі темпоральної кореляції (2014)
Гурко О. - Приєднувальні конструкції як засіб імплікування ствердження (2014)
Кондратенко Н. - Специфіка інтертекстуальної номінації в модерністському і постмодерністському художньому тексті (2014)
Корольова В. - Комунікативні особливості сучасного драматургічного підзаголовка (2014)
Бондаренко Ю. - Словесні символи-архетипи в поетичній творчості Юрія Іздрика: лінгвостилістичний вимір (2014)
Кир’янчук І. - Історія думки як хід назустріч пізнанню: втаємничений сенс у явному в контексті збірки Михайла Ореста "Душа і доля" (2014)
Виговська А. - Діалог великих гуманістів: образ пропащої жінки в романах Панаса Мирного і Льва Толстого (2014)
Ромас Л. - Образ Овідія в романі Олеся Гончара "Берег любові" та повісті Юрія Мушкетика "Літній лебідь на зимовому березі": специфіка творення (2014)
Ковальчук Г. - Наукова творчість Наталі Кузякіної 1950–1960-х років у фаховому прочитанні сучасників (2014)
Білик Г. - Валентина Саєнко: Наталя Кузякіна – з когорти лицарів духу, взірець для сучасних науковців (2014)
Брижицька С. - То хто ж вона – остання наречена Тараса Шевченка? (2014)
Шкурка М. - Третячевські в житті і творчості Тараса Шевченка (2014)
Подрига В. - Штрихи до біографії кобзаря з Оржиці Архипа Никоненка (2014)
Орлова О. - "Схід сонця". На цей раз у Полтаві (2014)
Степаненко Н. - Микола Лисенко про українські "народні музичні струменти" кобзу та бандуру (2014)
Танана Р. - Сторінки трагічної долі видатного українського культурника Никанора Онацького. До 140-річчя від дня народження (2014)
Галян Г. - Із листів Олекси Ізарського до Катерини Кричевської-Росандіч (2014)
Білик Г. - Полтавський національний педагогічний університет зустрічає золоте сторіччя (2014)
Діптан І. - Воєнно-політичний виступ Івана Мазепи в баченні Михайла Грушевського (2014)
Ревегук В. - "Просвіти" Полтавщини в умовах німецького "нового порядку" 1941–1943 рр., Кочерга Н. (2014)
Степаненко М. - Періодичні видання Полтавщини (енциклопедичний коментар) (2014)
Григорій Матвійович Сивокінь назавжди залишиться в пам’яті глибоким і принциповим ученим, трудівником, оптимістом (2014)
Жигилій Н. - Вагомий внесок у духовну скарбницю Полтавщини. Рецензія на книгу: Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 568 с., Дерев’янко Л. (2014)
Мелешко В. - Нове художнє Слово Сергія Коломійця. Рецензія на збірку: Коломієць С. Білозірка / Сергій Коломієць. – Кобеляки, 1999–2014. – 126 с. (2014)
Дичко I. - На захист українства. Рецензія на книгу: Бондарук І. Діти любові / Ірина Бондарук.– Полтава : Оріана, 2013. – 212 с. (2014)
Онопа А. - Цілюще джерело української пісні (2014)
Бакланова Л. - Полтавська делегація на фестивалі "Парад вишиванок – 2014" (2014)
Наші автори (2014)
Contents (2014)
Безверхий К. В. - Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності (2015)
Височан О. С. - Комерційні посередницькі операції в бухгалтерському обліку туристичних підприємств (2015)
Деньга С. М. - Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності, Вороніна В. Л. (2015)
Моссаковський В. Б. - Облік довгострокових біологічних активів, Коритний В. О. (2015)
Панадій О. П. - Місце управлінського обліку в бухгалтерському обліку (2015)
Figurek A. - The Importance of Recording Data in the Agricultural Sector for Decision-Making (2015)
Боровик П. М. - Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів, Ролінський О. В., Мазур К. М. (2015)
Bouchaddekh T. - Asset Pricing and Probability of Information-based Trading: Application to the Tunisian Stock Market, Bouri A., Nouaili M. (2015)
Goel S. - EVA as an indicator of Shareholders’ value creation (2015)
Гудзь О. Є. - Діагностика та управління фінансовим потенціалом підприємства (2015)
Лупенко Ю. В. - Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора ринку цінних паперів України (2015)
Лупенко Ю. О. - Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу, Фещенко В. В. (2015)
Олійник Н. Р. - Проблеми та напрями вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення фіскального регулювання трансфертного ціноутворення в Україні (2015)
Олійник О. О. - Мікрокредитування фермерських господарств і домогосподарств в сільській місцевості України: концепція розвитку (2015)
Семцов В. М. - Гетерогенність неспостережуваних процесів як критерій оцінки стану економіки (2015)
Сус Л. В. - Державне регулювання інноваційного напряму розвитку тваринництва (2015)
Томнюк Т. Л. - Шляхи максимізації доходів держави від провадження туристичної діяльності (2015)
Трусова Н. В. - Макроекономічний аналіз факторів формування фінансового потенціалу сільського господарства (2015)
Міщенко Т. М. - Контроль витрат виробництва м'ясопродукції (2015)
Wigier M. - Results of Support for Agriculture during the CAP Implementation in Poland (2015)
Гарапко Н. І. - Спільна діяльність без створення юридичної особи: порівняння з подібними формами співпраці (2015)
Коваленко О. В. - Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки (2015)
Надвиничний С. А. - Галузева специфіка функціонування та розвитку аграрної сфери регіону (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Погребенник В. - Велич Тараса Шевченка (2014)
Ковбасенко Ю. - Концепція методичної школи Ніли Волошиної і поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка (2014)
Єременко О. - Дорогою повернення (Монографія Павла Зайцева "Життя Тараса Шевченка" в рецепції Юрія Бойка-Блохина) (2014)
Жила С. - Язичницький світ за дилогією Семена Скляренка "Святослав" і "Володимир" (2014)
Чеховська Л. - Ідея патріотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо") (2014)
Резюк А. - Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини "Село вигибає" (2014)
Градовський А. - "Я більш не нидію болісним недугом" (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота), Галушко М. (2014)
Лілік О. - Читацька конференція в системі позакласного читання (на матеріалі екзистенціальної прози) (2014)
Стрілько В. - Мотиви християнської моралі у творчості Григорія Сковороди як передумова формування засад українського національного виховання (2014)
Бака С. - Тарас Шевченко і український літературний канон, Кодола В., Шовкопляс Г. (2014)
Паламар С. - Творчість Тараса Шевченка – еманація духовної історії української нації (2014)
Градовський А. - Навчання української літератури на естетичних засадах (2014)
Голобородько Я. - Винниченкіана. Кіровоградський портал (2014)
Титул, зміст (2015)
Воєводін Б. В. - Щодо питання охорони та захисту цивільних прав учасників правовідносин у сфері реклами (2015)
Гук О. Г. - "Особа злочинця" як один із структурних елементів криміналістичної характеристики при розслідуванні фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Комарницька О. - Організаційні та процесуальні аспекти діяльності прокурора при погодженні клопотання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Кончук Н. С. - Кримінальна відповідальність за державну зраду в історії вітчизняного кримінального законодавства (2015)
Легеза Л. А. - Про деякі процесуальні та тактичні питання призначення психологічної експертизи у справах про хабарництво (неправомірну вигоду) (2015)
Прус В. З. - Джерела права України–Гетьманщини першої половини XVIII ст. (2015)
Труш І. В. - Правове забезпечення підготовки та затвердження установчих документів комунального підприємства органами місцевого самоврядування потребує удосконалення (2015)
Худенко О. О. - Поняття та зміст узгоджених дій суб’єктів господарювання, їх співвідношення з антиконкурентними узгодженими діями (2015)
Штефан А. С. - Поняття судового доказування у цивільному процесі (2015)
Алєксєєва А. О. - Формування суддівського корпусу: незалежність чи підконтрольність (2015)
Арланова Р. - Щодо сутності відсторонення від посади в кримінальному судочинстві (2015)
Борисенко М. О. - Співвідношення понять "реалізація права" та "здійснення права" (2015)
Гарагонич О. В. - Актуальні питання захисту прав інвесторів акціонерних товариств (2015)
Гончаренко В. С. - Дисциплінарна відповідальність адвоката іноземної держави в Україні (2015)
Дубчак Л. С. - Діяльність братів Бращайків у напрямку забезпечення права особи на правову допомогу: короткий екскурс в історію (2015)
Дубчак Н. С. - Юридичні клініки Європи: загальний огляд діяльності (2015)
Загорняк Н. - До питання призначення судової експертизи у сучасному господарському процесі (2015)
Керевич О. В. - Право на захист як інститут кримінального процесу (2015)
Климчук М. П. - Особливості діяльності захисника при проведенні допиту підозрюваного (2015)
Куц Я. О. - Випадки обмеження прав захисника на стадії ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення (2015)
Лебедь І. А. - Роль прокурора у захисті права на медичну допомогу (2015)
Лук’янець О. О. - Особливості вручення повідомлення особі про підозру (2015)
Маленко О. В. - Актуальні проблеми здійснення спеціального кримінального провадження (2015)
Масалітін А. О. - Щодо криміналізації учасників угруповань футбольних уболівальників в Україні (2015)
Меліхова Ю. О. - Проблеми адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2015)
Новицька Я. Т. - Незаконне проведення аборту: морально-етичні аспекти (2015)
Ольховська М. М. - Обрання стороною захисту порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування кримінального провадження (2015)
Павлишин Б. - Правові основи техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів проти життя і здоров’я людини (2015)
Павлишина А. - Техніко-криміналістичні засоби й методи, що використовуються для збирання доказів у кримінальних провадженнях про злочини в сфері наркобізнесу (2015)
Савченко Я. А. - Організаційні форми здійснення адвокатської діяльності в Україні та Чеській республіці: порівняльна характеристика (2015)
Сіверський О. М. - Адвокат, прокурор, суддя – як особи, на яких не може накладатися грошове стягнення (2015)
Сідєльніков А. В. - Ідея формування інституту адвокатури (2015)
Проноза П. В. - Моделювання розвитку кризових процесів в реальному секторі економіки України (2014)
Борщевський В. В. - Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій, Чемерис В. А. (2014)
Іщук С. О. - Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України, Ситар Л. Й. (2014)
Пітюлич М. М. - Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону (2014)
Гусєва М. О. - Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків (2014)
Жук П. В. - Оцінка використання природних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку (2014)
Вовканич С. Й. - Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети (2014)
Полулях І. - Соціальна етика в системі ринкової економіки (2014)
Сторонянська І. З. - Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад, Пелехатий А. О. (2014)
Козоріз М. А. - Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання, Ключник Л. В. (2014)
Шевчук Т. В. - Удосконалення структури фондів фінансування будівництва житла у складі банківських установ, Коркуна І. І. (2014)
Музика І. С. - Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) (2014)
Куліш І. М. - Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки (2014)
Квятковський Ц. А. - Розвиток агротуризму в транскордонному регіоні з огляду на природні та культурні цінності, Мацяж П. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Формування механізму тристороннього партнерства – держави, бізнесу та громадських інституцій (2014)
Кучай О. В. - Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру (2014)
Колодійчук В. А. - Регіональні аспекти запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в Україні (2014)
Башинська Ю. І. - Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії (2014)
Попадинець Н. М. - Стратегічні цілі державної структурної політики України (2014)
Сторонянська І. З. - Безпека банківського сектору регіону в умовах сучасних викликів, Беновська Л. Я. (2014)
Галиця І. О. - Вагоме дослідження фінансових аспектів функціонування туристичної індустрії (2014)
Професорові М.З. Мальському – 60 років (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2014)
Градовський А. - Антиципація у творчості Тараса Шевченка, Галушко М. (2014)
Шовкопляс Г. - Щодо канонічності останнього портрета Т.Г. Шевченка в контексті моделей шевченкознавства радянської та пострадянської доби (2014)
Бондаренко Л. - Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка (2014)
Міністерство освіти і науки України - Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014–2015 навчальному році (2014)
Фасоля А. - Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, І семестр (2014)
Шуляр В. - Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Тараса Шевченка, 5 клас; Миколи Вороного, 6 клас) (2014)
Васик Л. - Подорож у літературні простори майже столітньої давнини. 11 клас (2014)
Рябовол Н. - "Ніжний подих душі" (Пісні Марусі Чурай: "Засвіт встали козаченьки", "Віють вітри, віють буйні", "Ой не ходи, Грицю…"). 8 клас (2014)
Аношкіна Г. - Трагічний і героїчний пафос козацьких пісень "Ой на горі та женці жнуть", "Стоїть явір над водою". 7 клас, Ловінюкова О. (2014)
Щербина С. - "Книги – перли із перлин". 6 клас (2014)
Нікітченко Л. - Світ фантазії, мудрості. Матеріали до уроків. 5 клас (2014)
Жила С. - Уроки позакласного читання в системі літературної освіти старшокласників (за романом Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел") (2014)
Привалова С. - Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського (2014)
Голобородько Я. - Проблемні аспекти української поезії ХХІ століття. (Роздуми над збіркою Павла Щириці) (2014)
Кицак Л. - Художня природа інтриги в детективах (2014)
Савонічева С. - Осяяна натхненням Полтавщина, Єременко О. (2014)
Бутко М. П. - Методологічні засади формування сучасної парадигми політики регіонального розвитку, Хомик О. Д. (2014)
Пухир С. Т. - Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні (2014)
Тесля Д. В. - Ринковий потенціал регіону: сутність і його складові, Шульц С. Л. (2014)
Синютка О. М. - Концептуальні підходи до оцінки розвитку метрополійних функцій регіональних центрів (2014)
Кушнірецька О. В. - Конфліктогенність міського простору: підходи до дослідження в умовах метрополізації (2014)
Назаркевич І. Б. - Стан і перспективи розвитку державного фінансування малих аграрних підприємств України на регіональному рівні, Назаркевич О. Б. (2014)
Біль М. М. - Проблеми формування і розвитку інфраструктури територіальних міграційних систем (2014)
Шевчук О. О. - Методологічні підходи до оцінювання економічного еквіваленту вартості життя в Україні (2014)
Іртищева І. О. - Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії, Крамаренко І. С. (2014)
Попело О. В. - Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону (2014)
Мельник М. І. - Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення, Лещух І. В. (2014)
Карлін М. І. - Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни (2014)
Гринчишин І. М. - Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Вікнянська А. О. (2014)
Заблоцький М. Б. - Балансова фінансово-ринкова регулятивна система: механізм синхронізації трендів грошової пропозиції і натурального продукту (2014)
Денис О. Б. - Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України (2014)
Рибчинська О. Р. - Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова (2014)
Балук Н. Р. - Страхування фізичних осіб: аналітичний огляд довіри споживачів (2014)
Коломієць І. Ф. - Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці, Гошовська Г. В. (2014)
Горин Г. В. - Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" (2014)
Скорик О. В. - Особливості функціонування регіональних логістичних центрів і компаній України (2014)
Демченко В. В. - Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" (2014)
Сторонянська І. З. - Бюджети міст Львівщини: моніторинг формування та виконання, Возняк Г. В. (2014)
Цісінська О. Б. - Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє (2014)
Мікловда В. П. - Транскордонне міжрегіональне співробітництво України та ЄС (2014)
Пам’яті В. І. Жовтанецького (2014)
Міляєва Л. - Т. Г. Шевченко, його друзі і шанувальники в архівах Товариства заохочення художників Санкт-Петербурга (2014)
Ніколаюк Т. - Феномен Т. Г. Шевченка в оцінках представників царської влади (2014)
Кисельов М. - Філософські мотиви у творчості Т. Шевченка (2014)
Гусар В. - Сакральне та божественне у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Гомирева О. - Художні аспекти графічної серії Тараса Шевченка "Притча про блудного сина" (2014)
Томенко О. - Тема долі у творчості Тараса Шевченка (2014)
Кудрявцева К. - Рух, простір і час в композиції картини Т. Шевченка "Катерина" (2014)
Харченко В. - Пластика "Абетки" Василя Чебаника. Синтез архаїки та сучасності у створенні цілісного образу (2014)
Ларіонов Ю. - Особливості викладання дисципліни "Академічний рисунок" для бакалаврів архітектури в НАОМА (2014)
Ревенок Н. - Методичні рекомендації з проведення магістерської педагогічної практики (2014)
Пламеницька О. - До питання історичної типології архітектури України (класиологічний аспект) (2014)
Куцевич В. - Сакральна архітектура Києва. Сучасний етап: традиції та новації (частина 2) (2014)
Яланський А. - Принципи формування цілісного сприйняття і відтворення в академічному живопису тонових і колірних співвідношень (2014)
Сухенко В. - Про роль рисунка в реконструкції стінопису, Вовчок Л. (2014)
Мазур В. - Художня манера майстрів-іконописців іконостаса Успенської церкви у Львові (2014)
Демченко Є. - Розписи Володимирського собору у Києві та український модерн (2014)
Шевлюга О. - До передісторії українського іконостаса (2014)
Мартиненко Н. - Семантика рослинних орнаментів "Морріс і Ко" (2014)
Левицька Ю. - Атрибуція та історія реставрації портрета зі збірки Волинського краєзнавчого музею (2014)
Козакова О. - Архітектурна типологія містечкових корчем та заїздів (2014)
Марковський А. - Взірці конструктивізму в архітектурі промислових споруд України (2014)
Головач О. Д. Д. Лідер. - Становлення сценографа (2014)
Саєнко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2014)
Белянський О. - На спокій душі (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Куцевол О. - Методика літератури, натхнена ОЗОН-ом. До 60-річчя від дня народження Анатолія Фасолі (2014)
Бійчук Г. - Учитель учителів (2014)
Нежива Л. - "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Intermezzo" М. Коцюбинського (2014)
Привалова С. - Людина і природа у творчості Т. Шевченка-поета і Т. Шевченка-художника, Мова О. (2014)
Ярощук Г. - Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. Урок за баладою Т.Г. Шевченка "Тополя" (2014)
Азьомов В. - Вибір на перехресті духовних цінностей. Вивчення балади Т. Шевченка "Тополя" у 7 класі (2014)
Зайцева Н. - Два уроки з вивчення творчості Володимира Сосюри (2014)
Коритько В. - Урок за поемою Миколи Вороного "Євшан-зілля" (2014)
Небеленчук І. - Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів (2014)
Проскочило Н. - Багатогранність літературного таланту Якова Мамонтова. Урок літератури рідного краю (2014)
Гриневич В. - Олександр Довженко і Глухів (2014)
Коврігіна Л. - Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб (2014)
Бабійчук Т. - Вечір пам’яті "Сильна духом". Присвячується 90-річчю від дня народження Зої Милашевської (2014)
Сторожук В. М. - Безпечність деревообробних підприємств в контексті міжнародної співпраці, Ференц О. Б. (2015)
Ференц О. Б. - Заходи щодо економії сировини у виробництві клеєного будівельного бруса, Копинець З. П., Сторожук В. М., Ференц О. О. (2015)
Кривик О. О. - Визначення модулів пружності заготовок з деревини дуба акустичним способом, Маєвський В. О., Удовицька М. В., Борисов В. М., Сторожук О. Л. (2015)
Білей П. В. - Особливості аеродинаміки установок для сушіння дров, Рокунь Р. О. (2015)
Марченко Н. В. - Визначення норми витрати пиловочної сировини дуба у виробництві пиломатеріалів та ідентифікація сортоутворюючих вад під час їх розкрою на заготовки, Коваль В. С., Мазурчук С. М. (2015)
Шевченко С. А. - Оптимизация раскроя бревна на пиломатериалы трапецеидального сечения (2015)
Пилипчук М. І. - Конструкція твердосплавної круглої пилки з груповим розміщенням різальних елементів, Тарас В. І. (2015)
Пінчевська О. О. - Дослідження акустичних властивостей термообробленої деревини граба, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2015)
Чаплыгин Е. Н. - О перспективах развития домостроения из оцилиндрованных бревен (2015)
Козак Р. О. - Визначення насипної щільності розфракційованої солом’яної стружки (2015)
Пінчевська О. О. - Аналіз захисної спроможності групи антисептиків для деревини, Подобна Д. М. (2015)
Сірко З. С. - Визначення тиску пелюсткового шліфувального інструменту на поверхню деталі, Маслюк Д. В. (2015)
Прохорчик С. А. - Эффективность применения терморадиационного отверждения лакокрасочных покрытий столярно-строительных изделий, Ситнов А. А., Чуйков А. С. (2015)
Бойко Л. М. - Кінетичний метод прогнозування довговічності виробів із деревини та деревних композиційних матеріалів за допомогою розривної машини, Кульман С. М. (2015)
Форос В. В. - Актуальні проблеми фанерного виробництва (2015)
Yui Sin Тsyan - Milling of wood as a modern aproach of technology in China (2015)
Гришкевич А. А. - Новая конструкция фрезерного рефлекторного инструмента и режимы его эксплуатации, Чаевский В. В. (2015)
Поздняков Е. В. - Факторы, влияющие на износ лемехов лесных плугов, Малюков С. В. (2015)
Холодов А. П. - Енергозберігаючі системи гідрофікованих машин лісового комплексу, Літовка С. В. (2015)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель безотрывного движения изолированных семян по наклонной вибрирующей поверхности, Лукьяненко В. М. (2015)
Марчук В. Є. - Системність та комплексний характер наукових досліджень поверхонь дискретної структури, Градиський Ю. О. (2015)
Градиський Ю. О. - Вплив методу зміцнення на процеси тертя і зношування, Карпусенко О. В. (2015)
Овсянников С. И. - Методика определения силового участия оператора в работе мотоагрегатов (2015)
Калінін Є. І. - До методики розрахунку параметрів гідросистем індивідуальних запобіжників плугів лісогосподарського виробництва (2015)
Кривошапов С. И. - Определение эффективности работы машин лесного комплекса (2015)
Антощенков Р. В. - Дослідження динаміки трактора ХТЗ-280т зі змінними колісно-гусеничними системами, Антощенков В. М., Іванов В. І. (2015)
Клоков Д. В. - Модель работы харвардера с учетом надежности, Леонов Е. А. (2015)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану гідроприводу маніпулятора форвардера на його продуктивність, Косолапов В. Б., Співак А. В., Попов Д. В. (2015)
Дручинин Д. Ю. - Посадочный материал с закрытой корневой системой и перспективы его использования в лесовосстановительных и озеленительных работах (2015)
Shevchenko S. A. - Roller bearing diagnosing based on acoustic emission distribution in time (2015)
Протас П. А. - Комплексное использование древесного сырья при разработке ветровально-буреломных лесосек (2015)
Тітова Л. Л. - Обґрунтування технічних заходів підтримання працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Мохов С. П. - Результаты испытаний погрузочно-транспортной машины, Симанович В. А., Арико С. Е., Голякевич С. А., Кононович Д. А. (2015)
Симанович В. А. - Общие подходы при решении задач динамической нагруженности колесных трелевочных тракторов, Мохов С. П., Арико С. Е., Исаченков В. С. (2015)
Цимбал Б. М. - Розробка методики та визначення активної та загальної кислотності поверхонь паливних брикетів з деревиних відходів, які контактують з робочим органами пресу (2015)
Горяинов А. Н. - Виды состояний объектов диагностирования с позиции транспортной диагностики (2015)
Кудренко С. О. - Информационно-аналитическое обеспечение логистической инфраструктури продовольственных сетей (2015)
Сакно О. П. - Забезпечення надійності автотранспортних засобів за рахунок комплексного підходу до системи технічного обслуговування, Лукічов О. В. (2015)
Волков В. П. - Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного моніторингу і прогнозування технічного стану транспортного засобу з системою прогріву в умовах its, Грицук І. В., Грицук Ю. В. (2015)
Таран И. А. - Разработка методики оптимальной организации скоростных форм сообщения на городских автобусных маршрутах, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Колесник І. В. - Визначення керованості транспортного агрегату в залежності від зміни маси вантажу, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Модель оптимізації виробничих ресурсів вантажного термінального комплексу (2015)
Сумец А. М. - Основные подсистемы логистической системы перерабатывающих предприятий агропродовольственного комплекса, Огиенко С. А. (2015)
Музильов Д. О. - Порядок формування комбінацій вихідних даних для визначення розмірів збирально-транспортного комплексу, Кравцов А. Г., Бережна Н. Г., Усков О. І. (2015)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи (2014)
Демченко В. В. - Міжнародне наукове співробітництво Інституту регіональних досліджень НАН України у 1994-2014 рр. (2014)
Шульц С. Л. - Регіональна політика в Україні: еволюційні засади та стратегічні перспективи (2014)
Луцків О. М. - Інституційне середовище регіональної структурної політики, Максимчук М. В. (2014)
Попадинець Н. М. - Суть механізму реалізації регіональної структурної політики (2014)
Писаренко С. М. - Євроінтеграційні основи трансформації регіональної політики України (2014)
Жук П. В. - Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України (2014)
Гулич О. І. - Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки (2014)
Мельник М. І. - Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи до просторового аналізу (2014)
Кушнірецька О. В. - Метрополійна функція у сфері культури: підходи до дослідження та аналізу (2014)
Садова У. Я. - Львівська економічна школа праці та зайнятості: минуле, сучасне, майбутнє, Семів Л.К, Андрусишин Н. І. (2014)
Бідак В. Я. - Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами, Цапок С. О., Риндзак О. Т. (2014)
Теслюк Р. Т. - Регіональні соціально-економічні дослідження міграційних питань: ретроспектива та сучасні підходи, Біль М. М., Махонюк О. В., Бараняк І. Є. (2014)
Стадницький Ю. І. - Стан довкілля як чинник розміщення господарської діяльності (2014)
Борщевський В. В. - Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій (2014)
Притула Х. М. - Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи (2014)
Куліш І. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст (2014)
Крупін В. Є. - Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації, Максименко А. О., Злидник Ю. Р. (2014)
Козоріз М. А. - Стратегічні імперативи управління фінансами регіону, Сторонянська І. З. (2014)
Возняк Г. В. - Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України (2014)
Іщук С. О. - Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України (2014)
Сторонянська І. З. - Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи, Пелехатий А. О. (2014)
Мікула Н. А. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі, Цибульська Ю. О., Цісінська О. Б. (2014)
Тимечко І. Р. - Форми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі, Матвєєв Є. Е. (2014)
Пасічник В. М. - Ідеологічні засади національної безпеки України в умовах російської агресії, Пілат І. В. (2014)
Туниця Ю. Ю. - Комплексне дослідження актуальних проблем Карпатського регіону України (2014)
Професору Є. М. Пализі – 70 років (2014)
Титул, зміст (2012)
Бубка С. - Система державного заохочення спортсменів і тренерів в олімпійському спорті в Україні, Дутчак М. (2012)
Антонов С. - Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Бріскін Ю., Пітин М. (2012)
Мельник А. - Аналіз взаємозв’язку напруженості гри й ефективності подач у змаганнях з волейболу (2012)
Шамардін В. - Моделирование тренировачных занятий, направленнях на развитие выносливости при подготовке футбольной команды высшей квалификации (2012)
Тищенко В. - Досліження функціональної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2012)
Цыганок В. - Новые подходы к анализу атакующих действий в мужском гандболе высших достижений, Соловей А. (2012)
Стецькович С. - Теоретико-методичні аспекти підготовки кваліфікованих п’ятиборців на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пітин М. (2012)
Караулова С. - Особливості розвитку швидкісної витривалості в бігу на 400 м спортсменок 16-17 років (2012)
Хаджинов В. - Показники часових параметрів рухів спортсменів як прогностичні психомотроні критерії спортивного відбору, Чекмарьова Н., Зуєва Т. (2012)
Мар’ян Пітин - Обізнаність гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з теорії обраного виду спорт (2012)
Завальнюк В. - Стратегия развития хоккея в Украине (2012)
Сиваш І. - Технічна підготовка до групових вправ з художньої гімнастики на етапі початкової підготовки (2012)
Іващенко О. - Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності збірних чоловічих студентських команд з баскетболу (2012)
Колісник І. - Прогнозування часу виконання повороту "сальто” висококваліфікованими плавцями (2012)
Флерчук В. - Розробка модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості каноїстів для корекції тренувального процесу (2012)
Колісник В. - Вплив коригуючої гімнастики хатха-йога на формування постави юних плавців 7-9 років (2012)
Маклоуф Муаяд - Сравнительный анализ технико-тактических действий волейболистов в соревнованиях различного ранга (2012)
Матяш В. - Особливості психофізіологічного стану юних футболістів, Ковтун А., Мітова О. (2012)
Демідова О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості танцюристів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2012)
Павлюк І. - Історичні аспекти розвитку професійного гольфу (2012)
Степаненко В. - Взаємозв’язок компонентів функціональної підготовленості юних футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2012)
Хохла А. - Взаємозв’язки показників спеціальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп, Линець М. (2012)
Григус І. - Корекція надлишкової ваги за допомогою оздоровчо-реабілітаційних технологій, Михайлова Н. (2012)
Лазарева Е. - Методические основы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами (2012)
Афанасьєва О. - Особливості функціонального стану слабочуючих дітей середнього шкільного віку (2012)
Христова Т. - Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи, Казакова С., Казаков Є. (2012)
Малахова Ж. - Коррекция физической подготовленности студентов специальной медицинской группы (2012)
Богдановська Н. - Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта, Кальонова І. (2012)
Воронін Д. - Фізична реабілітація хворих із синдромом Мен’єра, Свищ Я. (2012)
Коромільцев В. - Особливості фізичної реабілітації людей з вертеброгенною патологією в стадії ремісії (2012)
Скомороха О. - Особливості побудови програми фізичної реабілітації для жінок з аліметарно-конституціональною формою ожиріння та синдромом полікістозних яєчників на саноторно-курортному етапі, Владимирова Н. (2012)
Безрученков Ю. В. - Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання (2015)
Березюк В. П. - Алгоритм проведення комплексного практичного заняття під час польової практики майбутніх офіцерів-прикордонників з тактики прикордонної служби (2015)
Блажук О. А. - Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності (2015)
Богданюк О. Д. - Можливості застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів (2015)
Бопко І. З. - Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Гнидюк О. П. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення як педагогічна проблема, Діденко О. В. (2015)
Грицанюк В. В. - Особливості підготовки соціальних працівників для роботи з наркозалежними (2015)
Залюбівська О. Б. - Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів, Діденко О. В. (2015)
Івашкова Т. О. - Професійна спрямованість навчального процесу як умова формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і прийомів самоосвітньої діяльності (2015)
Катковський А. В. - Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в галузі лісового господарства агропромислового комплексу України, Полінкевич В. А. (2015)
Кусій М. І. - Принципи формування інтелектуальної культури майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі вивчення математичних дисциплін (2015)
Полюк В. С. - Методологічні засади методики загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому навчальному закладі (2015)
Ратич Б. Я. - Сутність, зміст та структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства (2015)
Родіков В. Г. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності саперів (2015)
Романишина Л. М. - Проблема деонтології у формуванні професійно-етичної культури як складової загальної культури фахівця, Теличко Н. В. (2015)
Семенова А. В. - Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору (2015)
Тракалюк О. Л. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Титул, зміст (2014)
Анісімова Н. - "І пейзаж неначе натюрморт…": осінні мотиви в модерній ліриці Тараса Федюка (2014)
Коврігіна Л. - Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб (закінчення) (2014)
Овдійчук Л. - Особливості вивчення твору Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" у школі (2014)
Шуляр В. - Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Миколи Вороного, 6 кл.) (2014)
Кавецька Л. - Робота вчителя та учнів з чинними підручниками під час вивчення творчості І. Малковича (2014)
Жила С. - Вивчення роману Р. Іваничука "Торговиця" у вищій школі (2014)
Лінкевич Л. - Вивчаємо творчість І. Кочерги (2014)
Лаврись Л. - Соціально-психологічна драма "Украдене щастя" – найвизначніший сценічний твір Івана Франка (2014)
Фонарюк Т. - Проблема доброти в оповіданні Віктора Кави "Пиріжок з калиною" (2014)
Мовчан Н. - "Князь подільського гумору". Урок за творами Леоніда Куцого (2014)
Логвіненко Н. - Поєднання двох світів, реального та ідеального, у творах Валерія Шевчука (за оповіданнями циклу "Голос трави" з роману "Дім на горі") (2014)
Аношкіна Г. - "Рідна мова й Україна – це найдорожче, що в нас є!". Літературно-музичне свято, Ловінюкова О. (2014)
Тимченко Т. - Викладання техніко-технологічних дисциплін у КДХІ у 1920–1930-х роках (2014)
Яланський А. - Композиція пеизажу як фактор ефективного розвитку художньо-образного мислення студентів (2014)
Радул В. - Дидактичні аспекти застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Колісник П. - Мистецький проект "Поташня..." в контексті образотворчих процесів в Україні на початку XXI сторіччя (2014)
Rastrygina A. - Educational space of free self-determination of a personality in context of pedagogy of freedom (2013)
Балог А. - Від задуму до втілення у камені: поетапний аналіз роботи над скульптурним монументом (2014)
Ratsul A. - Strateges and principles of family education (2013)
Сухенко В. - Методологія становлення перспективного мислення та бачення школяра, Засипкін О. (2014)
Дьяконов Г. - Діалогічні аспекти вищої освіти (2013)
Сидоренко В. - Культурний герой як частина художнього мислення античної доби (2014)
Мельничук С. - Позанавчальна художньо-естетична діяльність у системі виховної роботи педагогічних інститутів України (1945-1980 рр.) (2013)
Пламеницька О. - Княжа доба як етап модернізації укріплень Кам’янця-Подільського (до проблеми стадіального розвитку міста-фортеці) (2014)
Калініченко Н. - Уроки історії: трудової підготовки учнів у авторських сільських школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (друга половина XX століття) (2013)
Куцевич В. - Соціологічні аспекти вільного часу як передумова формування типології закладів дозвілля (2014)
Kushnir V. - Models of the learning situations from the positions of the theory of activity in different types of training, Rozhkova N. (2013)
Джулай М. - Теоретичні та практичні засади протравного фарбування тканин при реставрації музейного текстилю (2014)
Ogienko O. - Transgressive approach to out-of-school education in poland (2013)
Дмитрієв Л. - Одношарові шарнірно-стрижневі моделі тонких пластинок (2014)
Черкасов В. - Характеристика принципів формування естетичної культури молоді (2013)
Трофимович Н. - Архітектурні рішення та гармонічний вибір конструктивних систем (2014)
Бабенко Л. - Ренесансна перспектива як образне відображення зорового сприйняття навколишнього простору (2013)
Комарова Г. - Проблематика дослідження української школи реставрації пам’яток архітектури (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Бєлкова Т. - Теоретико-методологічні основи психофізичного розвитку дітей з функціональними обмеженностями підліткового віку (2013)
Попович К. - Літографія в творчості київських художників-графіків 1960-х років (2014)
Біденко Н. - Охоплення дітей 1-6 років життя постійними дошкільними навчальними закладами Кіровоградської області у кінці XX на початку XXI століття (2013)
Сіровська Т. - Картина М.О. Ярошенка "Всюди життя" та її роль у творчості художника (2014)
Бродова О. - Психолого-педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів (2013)
Ковальчик Я. - Проблема термонапруженого стану в масивах бетону монолітних прогонових будов мостів, Левківська Л. (2014)
Брояковський О. - Педагогічна діяльність Єлисаветградської громади 70-х – початку 80-х років ХІХ століття (2013)
Макухін М. - Принципи планувальної організації багатофункціональних мостових споруд (2014)
Ганжа О. - Критеріально-рівневий підхід дослідження соціально-професійної зрілості майбутнього фахівця-правознавця (2013)
Храпачов О. - Василь Іванович Гурін. Мистецькі роздуми (2014)
Гейченко М. - Становлення та розвиток проблеми виконавської інтерпретації в Україні (2013)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2014 року (2014)
Герасименко Л. - Застосування інтегративного підходу в навчанні майбутніх пілотів професійно-орієнтованої іноземної мови (2013)
Нестеренко П. - Серце, віддане людям (До дня народження О. Ф. Соколовоі) (2014)
Глазкова І. - Компетентність запобігання та подолання бар’єрів: методологічні орієнтири дослідження (2013)
Захист дисертацій (2014)
Гур’янова О. - Активізація творчого мислення студентів за допомогою нових педагогічних технологій (2013)
Contents (2014)
Гуцало Е. - Формування компенсаторних механізмів дефіциту уваги та гіперактивності у дітей (2013)
Демченко Ю. - Самоосвітня компетентність в системі професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2013)
Дідич Г. - Вплив музично-естетичного досвіду на розвиток емоційно-образної сфери школяра (2013)
Дубінка М. - Проблема професійного самовизначення студентів у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Ефименко Н. - Специфика двигательных нарушений у детей "цервикаликов" (2013)
Задкова О. - Теоретичні основи підготовки курсантів-пілотів до дій в особливих випадках польоту (2013)
Zakharova O. - Scientific and pedagogical outlook of K. Denek (2013)
Захарова Є. - Особливості навчально-виховного середовища в процесі реалізації ліберальної теорії громадянського виховання у старшій школі США (2013)
Калінін А. - Особливості використання матеріалів засобів масової інформації в процесі викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2013)
Калюжна О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього педагога-музиканта в системі неперервної освіти (2013)
Клочек Л. - Дослідження психологічної складової конструкту справедливості (2013)
Коломієць О. - Формування духовної культури майбутнього фахівця в соціокультурних умовах сьогодення (2013)
Кравцова Т. - Формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників засобами проблемно-модульного навчання (2013)
Krasnoshchok I. - Psychological and pedagogical nature of students self-realization (2013)
Мачинська Н. - Практичні аспекти реалізації змісту педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2013)
Mytsenko V. - The role of informational and communicational technologies in the formation of professional qualities of future economists (2013)
Молдабекова М. - Роль СМК в совершенствовании процесса обучения, Асембаева М., Федоренко О., Мукамеденкызы В. (2013)
Москаленко О. - Аналіз підходів до вибору майбутньої професійної діяльності (2013)
Непокрита О. - Особливості та напрямки розвитку оцінювальної діяльності вчителів початкової школи (2013)
Okolnicha T. - The role of self-fulfillment of a head of an educational establishment in the process of management (2013)
Підлубна О. - Впровадження рекомендацій міжнародної організації цивільної авіації у процес формування у майбутніх пілотів вмінь професійного спілкування (2013)
Подволоцька О. - Уроки образотворчого мистецтва як формуючий аспект просторового мислення школярів (2013)
Ratsul A. - How to keep the students motivated when teaching foreign languages (2013)
Руденко С. - Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього вчителя (2013)
Руденко Ю. - Роль особистісно орієнтованого навчання в процесі формування готовності до особистісного самовизначення майбутнього соціального педагога (2013)
Спінул І. - Особливості індивідуального стилю діяльності майбутніх учителів хореографії (2013)
Стельмах С. - Валеологічна поведінка викладача вищого навчального закладу в контексті здорового способу життя, Ясінський В. (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Емпатія в процесі композиторсько-виконавської творчості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Томашевська-Прядун С. - Виховний вплив японської родини на формування моральності в підростаючих поколінь (2013)
Турчак А. - Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до попередження шкідливих звичок учнів (2013)
Уйсімбаєва Н. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів як основа їх професійної підготовки (2013)
Устименко-Косоріч О. - Аналіз закономірностей розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації (2013)
Фатєєва К. - Інноваційні підходи щодо піклування про новонароджених у виховній системі бориса та олени нікітіних (друга половина ХХ століття) (2013)
Шарапова Т. - Комплексний взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики (2013)
Шевченко А. - Педагогічні основи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи (2013)
Язловецька О. - Професійний імідж майбутніх учителів фізичної культури: сутність, компоненти та умови формування (2013)
Krahulík V. - Rozbor harmonických jevů ve skladbě trauervorspiel und trauermarsch ference liszta (pro klavír), které se plně projevily v hudbě 20. Století (2013)
Ašenbrenerová I. - Boloňská deklarace a hudební pedagogika v české republice (2013)
Kusák J. - Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v meziválečném období 1918-1938 v kontextu ostravské hudební kultury a české hudební výchovy, Mazurek J. (2013)
Hons M. - Nástin vývoje analyticko kritického myšlení v české hudební vědě období 1918-1939 (2013)
Kuželka V. - Antonín Tučapský - tvorba pro dětské pěvecké sbory (2013)
Титул, зміст (2014)
Градовський А. - "Вицвіт віри тої – Бог" (бінарна опозиція Єгова – Азазель у поемі І.Франка "Мойсей"), Галушко М. (2014)
Голобородько Я. - Субісторії Наталки Сняданко: між безмежністю і безкінечністю (2014)
Дятленко Т. - Про підготовку майбутнього вчителя української мови й літератури до роботи в профільній школі в умовах сучасного педагогічного закладу (2014)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури: тематична картка для учня-читача (за творчістю М. Вороного) (2014)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок перший (2014)
Кулініч Г. - Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки перший і другий (2014)
Чабан Н. - Стрілецькі пісні (2014)
Азьомов В. - "Безсмертя любові визнаю…" Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" (2014)
Логвіненко Н. - Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі (2014)
Семеног О. - Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів (2014)
Бердіна О. О. - Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові (2013)
Бернар Г. Б. - Тематична сітка англомовної драми абсурду (2013)
Буренко Т. М. - Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі (2013)
Бондаренко Ю. С. - Intonation in discourse and its importance in communication (2013)
Єгорова О. І. - Лінгвопрагматична актуалізація кількості в текстах політичного дискурсу (на матеріалі інавгураційних промов Б. Обами), Зінченко А. В. (2013)
Жулавська О. О. - Визначення та структура концепту "тероризм" (2013)
Кикоть В. М. - Підтекстовий образ, символ та переклад (2013)
Клочко Л. І. - Місце похвали в низці оцінювальних висловлювань в англійській мові, Ігнатенко О. В. (2013)
Качмар О. Ю. - Складники концепту "management” в американському управлінському дискурсі (2013)
Кушлик О. П. - Реалізація словотвірної спроможності відприкметникових каузативних (конфіксальних) дієслів сприймання в українській мові (2013)
Липко І. П. - Діалогічна єдність як базова одиниця діалогічного мовлення (2013)
Лисейко Л. В. - Особливості правових німецьких текстів середньовіччя (2013)
Павленко Н. А. - Гендерный компонент в семантике английских фразеологических единиц (2013)
Самохіна В. О. - Комунікативна категорія "контакт" як когнітивна основа ініціальних та завершальних висловлювань, Шпак О. В. (2013)
Сушко З. С. - Проблеми перекладознавства в світлі міжкультурного співробітництва (2013)
Чуланова Г. В. - Структура англоязычных рекламных текстов компании, Костюченко Е. А. (2013)
Чуланова Г. В. - Чтение как творческий процесс (2013)
Чумак Н. А. - Етнореалія серед інших видів національно-специфічної лексики (на матеріалі етнореалій-галліцизмів у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі) (2013)
Школяренко В. І. - Відображення густативної лексики у мовній картині світу (на матеріалі німецької та англійських мов), Мальована Н. В. (2013)
Щигло Л. В. - Комбінаторні можливості основ дієслів з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові, Дмитренко І. О. (2013)
Бєлінська І. Д. - Вербалізація духовності у циклі "Songs of Innocence" Вільяма Блейка (2013)
Гросевич Т. В. - Жанр роману виховання в українській літературі (2013)
Калантаєвська Г. П. - Психологічний портрет сучасника і суспільства у книзі репортажів Б. Антоненка – Давидовича "Землею українською", Дубініна М. О. (2013)
Мединська О. Я. - Інтелігенція у модусі національного роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" (2013)
Пазюк Р. - Віршування Богдана Лепкого першого періоду творчості (90-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Рега А. С. - Трансцендентний вимір прози Ольги Мак (2013)
Юрчак Г. М. - Жанрові модифікації історичного роману "Рубікон Хмельницького" Юрія Косача (2013)
Anokhina T. - The Lacunae in the Naive and Scientific Worldviews (2013)
Бурдейна О. Р. - Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій (2013)
Боса В. П. - Структурна організація художньої прози другої половини ХХ століття (об’ємно-прагматичне членування тексту) (2013)
Гейман М. Ф. - Семантика субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений в английском языке (2013)
Головань В. О. - Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту (2013)
Голощук С. Л. - Теоретичні аспекти "Я-концепції” в реалізації спонукального дискурсу (2013)
Захарчук Н. В. - Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) (2013)
Котова А. В. - Структура процесуальної ознаки й особливості її інтенсифікації, Удовенко І. В. (2013)
Лещенко О. В. - Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) (2013)
Мовчан Д. В. - Філософський аспект антонімії (2013)
Морозенко О. О. - Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER (2013)
Podolkova S. V. - Functional and Stylistic Features of Scientific-Technical Articles Annotation Texts (2013)
Shvachko S. - Quantitative Words in the Scientific World (2013)
Гросевич Т. В. - "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману (2013)
Жиленко І. Р. - Образи-символи роману М. П. Арцибашева "Санін", Гаврись Д. (2013)
Швачко С. О. - Надійний супутник сучасного фонетиста (рецензія на "Concise Dictionary of Phonetic Terms”) (2013)
XII Міжнародна наукова Літня Школа "Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження" (2013)
Титул, зміст (2014)
Буряк О. - Борис Харчук "Планетник": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система (2014)
Литвиненко С. - "Святковий вінок" українським дітям від Ольги Будугай (2014)
Сергієнко А. - Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури (2014)
Доценко О. - Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору (2014)
Галушко М. - Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Фасоля А. - Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, ІІ семестр (2014)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок другий (2014)
Мушинська О. - Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки третій і четвертий (2014)
Лінкевич Л. - Поетична збірка Івана Франка "Зів’яле листя" (2014)
Aзьомов В. - "Безсмертя любові визнаю…" Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" (продовження) (2014)
Небеленчук І. - Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю (2014)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2014 році (2014)
Андрушко В. З. - Методика прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску із застосуванням нейро-нечіткої моделі (2014)
Білорус А. М. - Сучасні погляди до стабілізації функціонування відділу прикордонної служби у разі зміни обстановки під час виконання завдань з охорони державного кордону (2014)
Купрієнко Д. А. - Застосування swot-аналізу при визначенні загроз нелегальної міграції в Україні (2014)
Левченко О. В. - Соціальні інтернет-мережі як вагомий чинник формування інформаційної безпеки України (2014)
Мисик А. Б. - Основи застосування оперативно-бойової комендатури в охороні та захисті державного кордону, Сціборовський О. А., Нечаєв О. О. (2014)
Михайленко О. В. - Рекомендації щодо здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2014)
Паламарчук Ю. С. - Рішення в оперативно-розшуковому процесі (2014)
Салій О. Я. - Протиріччя у науково-методичному апараті оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення управління військами і зброєю (2014)
Сичевський Ю. О. - Експертна оцінка факторів впливу на прийняття управлінських рішень з питань прикордонного контролю посадовими особами в нестандартних ситуаціях, Мальцев А. Ю. (2014)
Ананьїн О. В. - Шляхи підвищення якості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення (2014)
Блінніков Г. П. - Шляхи поліпшення екологічної ситуації в енергетиці України, Дацюк Л. С. (2014)
Боровик О. В. - Обґрунтування алгоритму, структури та функціональних особливостей програмного додатку відтворення функціональної залежності за дискретною вибіркою, Трасковецька Л. М. (2014)
Боровик О. В. - Програмно-алгоритмічна реалізація створення експертних систем для дослідження систем експлуатації технічних засобів охорони кордону, Шинкарук О. М., Дармороз М. М. (2014)
Волох О. П. - Визначення періодичності регламентованого технічного обслуговування інженерної техніки на основі вартісного показника зберігання з урахуванням готовності ЗІП (2014)
Гащук М. П. - Напрям системного формування оптимального складу парків транспортних засобів підрозділів охорони державного кордону, Герасимюк О. В., Гончар О. В. (2014)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2014)
Гунько А. В. - Проблеми обслуговування автоматичних коробках перемінних передач автомобілів (2014)
Іванов А. В. - Підвищення кореляційних властивостей імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій в комплексній обвідній (2014)
Колос О. Л. - Визначення середніх питомих витрат на технічне обслуговування за станом і ремонт зразків машин інженерного озброєння в моделях їх інтенсивного функціонування з врахуванням почасової надмірності (2014)
Періг В. М. - Окремі питання електромагнітної захищеності елементів телекомунікаційних систем від витоку інформації (2014)
Славін В. В. - Вплив кута випередження запалювання на показники роботи двигуна обладнаного сучасною системою впорскування бензину, Гунько А. В., Головня С. Б. (2014)
Сівак В. А. - Обґрунтування поняття захищеності від небезпечних несправностей, як експлуатаційної властивості транспортних засобів ООДК (2014)
Стрельбіцький М. А. - Оцінка ефективності методів отримання та обробки діагностичної інформації, Кузавков В. В. (2014)
Тягай С. В. - Особливості виконання основних завдань інженерного забезпечення у антитерористичній операції (2014)
Юрченко К. М. - Структурно-логічна схема побудови ефективних комп’ютерних систем професійної підготовки працівників служби цивільного захисту (2014)
Ясько В. А. - Підвищення ефективності фортифікаційного обладнання та маскування позицій і базових районів підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції (2014)
Ясько В. А. - Рекомендації щодо підвищення ефективності виконання завдань інженерного забезпечення бойових дій військ, Кирильчук Ю. Ф. (2014)
Ясько В. А. - Види спрацювань і методи відновлення деталей вузлів військової техніки, Нероба М. М. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Безвесільна О. М. - Особливості цільових задач, що вирішуються рухомими обєктами та їх вплив на склад комплексів орієнтації і навігації (2012)
Казак В. М. - Оцінка перехідних станів системи живлення аеродромного світлосигнального комплексу, Мазур Т. А., Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна класифікація поточного технічного стану ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Чорний Г. П., Гасиджак В. С., Шевчук Д. О. (2012)
Огир А. Г. - Вертоліт як об’єкт керування (2012)
Подреза С. М. - Мы даем вторую жизнь авиационной технике, Кипров А. В. (2012)
Сушич О. П. - Аналіз тенденцій розвитку систем посадки безпілотних літальних апаратів цивільного призначення, Приходько І.А. (2012)
Харченко В. П. - Калібрування датчиків кутової швидкості для малогабаритної інтегрованої навігаційної системи, Ларін В. Б., Ільницька С. І., Куценко О. В. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання лінійної антенної решітки на основі планарних випромінювачів, Барабанов Ю. М., Грехов A. M., Терещенко Д. I. (2012)
Юн Г. Н. - Системный подход к проектированию беспилотных летательных аппаратов, Маринцева К. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Система керування тривісною головкою для відеозйомок на операторському крані, Краснощок О. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Використання нейронної мережі у комплексі орієнтації і навігації авіаційної гравіметричної системи (2012)
Бісікало О. В. - Образний аналіз текстової інформації з WIKIPEDIA, Назаров І. О. (2012)
Денисюк В. П. - Про побудову наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів (2012)
Денисюк В. П. - Про один ефект, що виникає при розв’язанні крайової задачі методом коллокацій з використанням тригонометричних многочленів, Негоденко О.В. (2012)
Дяченко А. Ю. - Криптографічний захист інформаційних систем на основі індуктивних моделей (2012)
Квасніков В. П. - Частотний демодулятор з покращеними динамічними властивостями та завадозахищеністю на основі широкосмугової ФАПЧ, Орнатський Д. П., Осмоловський О. І. (2012)
Киричук Ю. В. - Методи вимірювання відстані, Бичук Р. В. (2012)
Ковальчук В. В. - Тополого-энергетические характеристики нанокластерной подсистемы, Маслий О. Н., Рац В. А., Громов В. А. (2012)
Колганова О. О. - Сплайновий багатомасштабний розклад з підвищеними вагами у вузлах склейки сплайну, Савченко О. В., Ніколенко І. Б. (2012)
Кучеров Д. П. - Субоптимальне за швидкодією керування системою третього порядку з одним нульовим полюсом (2012)
Ларин В. Ю. - Програмный интерфейс компьютерной системы определения местаположения подвижных объектов (2012)
Лігоміна С. М. - Вплив похибки вимірювання швидкості ультразвука на точність визначення поверхневих напруг в ультразвуковій тензометрії, Дегтярьов В. В. (2012)
Лєнков С. В. - Інформаційні процеси в автоматизованій системі діагностування комп’ютерних систем, Жиров Г. Б., Гунченко Ю. О., Муляр І. В. (2012)
Маслов О. В. - Конструкторско-технологические методы усовершенствования датчиков гамма-излучения на основе монокристаллов CdZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Мураховский С. А. - Метод определения дополнительных параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита (2012)
Положаенко С. А. - Исследование моделей объектов в виде вариационных неравенств на основе методов оптимизации, Контрерас Д. Є. (2012)
Трушков Г. В. - Вплив амплітудного розподілу на розкриві на характеристики діаграми спрямованості антени (2012)
Федоров Д. М. - Траекторія обходу деталей сферичної форми щупом координатно- вимірювальної машини (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні фізико-механічних характеристик композиційних матеріалів, Космач О. П. (2012)
Шкурников Е. В. - Программное обеспечение для определения параметров ферромагнетиков (2012)
Луцик О. А. - Трудність сполучення при переміщенні пасажирів з використанням міського залізничного транспорту (2012)
Павлюченко В. А. - Пути совершенствования управления порожними вагонопотоками с применением задач векторной оптимизации, Шило Л. В.Павлова И. В., Павлова Т. А. (2012)
Вишняков Л. Р. - Гидротермальный синтез – перспективный метод получения наноструктурных углеродсодержащих материалов, Кораблев И. В., Зубкова С. Ф. (2012)
Вишняков Л. Р. - Исследование возможности молниезащиты полимерных композиционных материалов,армированных медной вязаной сеткой, Чернявский И. И., Зубков О. В. (2012)
Хуэн До Дык - Термический анализ стружки бамбука, пропитанной растворами функциональных и технологических добавок, Кораблев С. Ф., Вишняков Л. Р. (2012)
Сиротенко А. Н. - Композитні матеріали для корекції амплітудного розподілу випромінювання, Ковальчук В. В., Трушков Г. В. (2012)
Чеботарева Е. А. - Полимерные композиционные материалы: формирование структуры и влияние её на свойства (Обзор), Вишняков Л. Р. (2012)
Дашкиев В. Н. - Применение обобщённых критериальных функций в задаче управления робототехническим комплексом (2012)
Джомартов А. А. - Математическая модель циклограммы механизмов машины- автомата с учетом динамики ее механизмов (2012)
Марченко Д. Н. - энтропийный подход к оценке безопасности сложных систем (2012)
Охрименко К. Я. - Упруго-деформационная задача взаимодействия тел наупругомосновании, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Охрименко К. Я. - Точность положения конечных звеньев исполнительных органов кинематической цепи, включающей планетарный роликовинтовой механизм, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Суханов В. Г. - Концепции системного подходапри анализероли материала в конструкции (2012)
Рудницький В. М. - Модель процесу управління пожежною безпекою, Дендаренко В. Ю. (2012)
Ахмадов О. А-Б. - Тенденції розвитку стандартів частоти та часу, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Ахмадов О.А-Б. - Розвиток вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Безвесільна О. М. - Основні характеристики роботи ультразвукового сонару, Бичук Р. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Особливості вимірювання кутів нестандартних призм, Ткаченко С. С. (2012)
Гончаров О. С. - Оцінювання стану руйнування деталей конструкцій за результатами вимірювання спектральних характеристик, Федін С. С. (2012)
Дяченко А. Ф. - Модель для прогнозирования предельной пропускной способности системы массового обслуживания по результатам предварительных испытаний, Оленев Н. В. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Повышение эффективности использования измерительной информации о параметрах качества сварных точечных соединений на основе нейросетевого моделирования, Федин С. С. (2012)
Ларін В. Ю. - Теоретичне обґрунтування принципу дії феромагнітного перетворювача механічних величин (2012)
Лысуненко Н. О. - Выбор образцовых средств измерений при поверке измерительного канала координатно-измерительной машины (2012)
Михалко Н. В. - Анализ методов проектирования датчиков перемещения с индуктивным преобразователем (2012)
Оводенко А. В. - Синтез систем автоматического контроля работоспособности технологических объектов (2012)
Овчаров Ю. В. - Иследование взаимного влияния сложных сигналов в фазовых методах локационного распознавания, Квасников В. П., Задорожний Р. О. (2012)
Пирог Т. М. - Аналіз розрахунку невизначеності вимірювального результату на координатно-вимірювальніих машинах (2012)
Самойліченко О. В. - Методи оцінювання законів розподілу інформативних ознак для імпедансної дефектоскопії, Суслов Є. Ф. (2012)
Сігодзінський А. В. - Визначення витрат сипких матеріалів в реальному масштабі часу, Корнєва Ю. О., Нікітін О. К. (2012)
Шурда А. Ю. - Исследование преобразователей для автоматизированного контроля формы и расположения поверхностей (2012)
Вишневський О. А. - Перевірка коректності моделювання методу випробувань на абразивний знос елементів арматури за схемою МАЛИШЕВА-ВЕЛІНГЕРА-УЕТЦА (2012)
Зенкин Н. А. - Анализ улучшения качества хранения продовольствия, П. П. Билецкий (2012)
Баракін О. Г. - Система фазового управління електронагрівача колони синтезу аміаку, Квашніна О. В., Шумков. В. Г. (2012)
Данченков Я. В. - Моделювання взаємопов’язаної системи рівня і концентрації при очищенні газового конденсату виробництва аміаку, Мала М. В. (2012)
Квасніков В. П. - Конденсація пари в горизонтальних трубах при кільцевому режимі течії фаз, Горін В. В. (2012)
Свєтлова Н. М. - Розподіл виробничих витрат. управлінський аспект, Сучило А. О. (2012)
Мороз О. О. - Розкрадання та зловживання грошовими коштами на підприємствах, Свєтлова Н. М. (2012)
Осауленко І. А. - Проектний підхід до ліквідації наслідків техногенних аварій (2012)
Лис С. С. - Фізико-хімічна модель процесу газифікації деревини в газогенераторі з суцільним шаром, Мисак Й. С. (2012)
Матіко Г. Ф. - Визначення густини та стисливості енергоносіїв для проектування засобів вимірювання технологічних параметрів, Матіко Ф. Д. (2012)
Bilavych H. - System of Continuous Agricultural Education in Precarpathia (Late XIX - early XX centuries) (2014)
Blyznyuk T. - Readiness of Senior Students from the Carpathian Terrain to Choose Teaching Profession: Pedagogical and Psychological Aspects (2014)
Budnyk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Chervinska I. - Mountain School of the Ukrainian Carpathians: Problems and Prospects of Development (2014)
Chervinskyi A. - Types of Open-Air Museum (Skansen) in Ukrainian Carpathians (2014)
Chorna Marianna - Cultorological Approach to Training of the Future Managers of Tourism in Precarpathia (2014)
Derkachova O. - The Trickster in Appalachian and Hutsulian Tales, Ushnevych S. (2014)
Didukh I. - Michael Gorbovy as an Organizer of the Scouting Movement in Gutsulschina (the Beginning of the XX Century) (2014)
Dovbenko S. - Mountains Unite (2014)
Drachuk M. - Interaction between the Traditional and Innovative Approaches in Training Pharmacists for their Professional Work in the Carpathian Region (2014)
Fedyk O. - Modern Teenager (Highlander) and Sex (2014)
Galushchak I. - The Completion to the Profession Active is Modeled of Future Economists in the Mountain Conditions of Environment (2014)
Horetska O. - Problems of Education of Mountain Children in Olena Tsehelska’s Literary Works (2014)
Ivasyshyn I. - The Organizational Peculiarities of Musical Performance of Primary School Pupils in the Carpathian Region (2014)
Karbashevska O. - English Folk Ballads Collected By Cecil James Sharp in The Southern Appalachians: Genesis, Transformation and Ukrainian Parallels (2014)
Khallo O. - Retaining Health Activities Elementary School Teacher in Working Conditions in the Mountainous Region (2014)
Khymynets V. - The Formation of Ecological and Economic Competences in the Context of the Stable Development of the Carpathian Region (2014)
Khrushch O. - The Psychology of Mountain People as a Subject of Special Research (2014)
Kiryk M. - Peculiarities of Grammar Study of Mountain First-Form Pupils (2014)
Klepar M. - Some Aspects of the Students’ Musical Leisure as the Way of Outlook Position Forming in the Conditions of the Eastern Carpathians, Chervinska I. (2014)
Kobal V. - Raising the Achievements of Schoolchildren in Mountain Regions by Means of Using Local History/Lore Materials, Kobal M. (2014)
Komar O. - Students’ Creative Work with Titles of Texts as the Component of Training for their Professional Activity Under Conditions of Mountain Environment (2014)
Kondur O. - Role of the Tourism Sector in Sustainable Development of the Carpathian Region: Social, Educational and Economic Aspects, Kopchak Y., Kopchak L. (2014)
Kotyk T. - Goal as a Form of Representing the Conceptual Approaches to the Process of Teaching Native Language to Primary School Pupils in the Mountain Areas (2014)
Lypa I. - Extracurricular Musical Creative Activity of Primary School Pupils Attending Mountain Schools in the Carpathian Region (2014)
Kozlovska I. - Pedagogical Support of Gifted Students from Carpathian Mountain Areas by Means of Folk Art Crafts, Bilyk O., Kozlovsky Y. (2014)
Lappo V. - Prerequisites for Calendar Ritualism Integration to the Process of Spiritual Development of Students of Modern School of Mountain Regions (2014)
Lebedieva A. - Media Environment as Factor of Realization of Creative Potential of Future Teachers` in the Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Lemko G. - Value Orientation as Structural Component of Personality in Mountain Regions (2014)
Lutsan N. - Training of Primary School Teachers to Professional Mobility in Mountainous Region Conditions (2014)
Lysenko N. - Educational Ideal of Ukrainian Ethnopedagogies: Carpathian Vector (2014)
Lytvyn-Kindratiuk S. - Transformation of Structure of Mythological Representations of Mountaineers during a Modernist Style Era (2014)
Mokanyuk Y. - Socialization of a Personality in Rural and Mountainous Conditions in the Context of Professional Education (2014)
Moskalets V. - Economic-Utilitarian and Spiritual-Existential Bases of Fostering Environmental Awareness in Mountain Dwellers (2014)
Oliyar M. - Training of Future Elementary School Teachers to Usage of the Communicative Strategies in Multi Ethnic Environment in Mountain Region Schools (2014)
Paliy A. - Cognitive-Style Approach to Psychological Support of the Gifted Pupils Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Pavliuk A. - The Influence of Landscape and Climatic Conditions in the Carpathians on the Formation of Linguistic Personality (2014)
Pesotskaya L. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Poyasyk O. - Preserving the Traditions of Easter Eggs in the Education of Children of the Highlands (2014)
Prokopiv L. - Modernization of the Rural School: Problems and Perspectives of Carpathian Region (2014)
Reho A. - Provision of Socialization of the Personality in the Preschool Childhood in the Multicultural Educational Environment of Transcarpathia (2014)
Romanyshyn R. - Elementary Mathematics Education of Preschool Children in the Ukrainian Highlands (2014)
Safyanyuk Z. - Peculiarities of Real Educational Institutions Functioning in the Subcarpathian Rus (Pidkarpatska Rus) (2014)
Sas N. - Comprehension as a Component of the Future Leader’s Professional Competence in the Field of Innovative Management of Educational Institution (as Far as the Leaders` Activity at Educational Institutions of the Carpathians) (2014)
Semenova N. - Formation of Responsible Attitude to Health of Pre-School Children in Mountainous Terrain, Semenov O. (2014)
Shykerynets V. - The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region, Gumenyuk A. (2014)
Stakhiv M. - Developing Communicative Competence of Future Teachers on the Basis of Ethnic and Cultural Values Intrinsic to Highlanders of the Ukrainian Carpathians (2014)
Sydoriv S. - Educational Authentic Video Resources as an Essential Method of Studying English Pronunciation and Intonation in the Conditions of the Ukrainian Carpathians (2014)
Varetska O. - The Development of Teacher’s Social Competence in Rural Mountain Elementary School (2014)
Voroshchuk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School, Ketsyk U. (2014)
Zavgorodnia T. - Training Teachers for the Organization of the Educational Work in the Mountainous Environment (2014)
Bida O. - Korczak Janusz, Makarenko Anton, Zaharenko Olexandr – Knights of Humane Pedagogy, Prokopenko L. (2014)
Koropetska O. - The Social Exclusion as a Problem of Self-Realization of the Elderly (2014)
Kuchai O. - Theoretical Training of Modern School Teacher in Poland and Ukraine (2014)
Kuchai T. - Comparative Characteristics of Teaching Children and Youth in Ukraine and Japan (2014)
Lyurina T. - Optimization Diadical Relations and Interactions in the System "Teacher-Student” (2014)
Nych O. - The Main Conditions of Forming Ukrainian Diaspora in the USA (2014)
Romaniuk K. - The Pedagogical Potential of Cultural-Educational Preschool Environment in the Inter-Ethnic Tolerance Upbringing Process (2014)
Romaniuk S. - Native Language Education in Ukraine and the Ukrainian Diaspora: Comparative Analysis at the Turn of the Century (2014)
Zdanevych L. - Analysis of the Forms of Work as for Overcoming Deadaptation Manifestations of the Future Educators in Higher Educational Establishment (2014)
Zhurba K. - Conceptual Approaches to the Education of Life-Meaningful Values of Teenagers and Early Adolescence in Ukraine (2014)
Zozulyak-Sluchyk R. - Peculiarities of Unsocial Behavior of Young People of Ukraine in the XXth Century: Historical Aspect, Ketsyk U. (2014)
Hurman T. - The Development and Formation of the Institution of a School Counselor in American High Schools in the Process of Career Development of Students (2014)
Khorob S. - The Poetic World of Taras Shevchenko: Principles of Artistic Thinking (to the 200th Anniversary of the Kobzar) (2014)
Tsependa I. - Ukraine and Poland: Facing the 21st Century Challenges (2014)
Kafarsky V. - The Philosophy of Morality: Ukrainian Perspective (2014)
Kononenko V. - Linguistic and Cultural Studies: The Quest for New Ideas (2014)
Kuhutiak M. - The 17th–18th Century Handwritten Legacy of the Great Skete: The Skete Patericon and Synodyk (2014)
Koval I. - Princely Halych: Intriguing Prospects for Archaeological Research (2014)
Zhernokleyev O. - The Third Order in the Underground: Lay Organizations of the Ukrainian Greek Catholic Church in Precarpathian Region in the 1970s-1980s (2014)
Maftyn N. - The Secret Code of the Galician Land Between the Two Rivers: Spacetime Organization of Yuri Andrukhovych’s Essays (2014)
Pylypiuk O. - Ukraine and the East: Culturological Aspect (2014)
Greshchuk V. - Lexicographical Studies on the Southwestern Dialects of the Ukrainian Language (2014)
Zahrai L. - An Individual’s Gender Experience: Socio-Cultural Context (2014)
Paliy A. - Principles of Intellectual Giftedness Identity Diagnosis (2014)
Kyiak S. - The Phenomenon of Religious Faith: Theological, Philosophical and Religious Studies Interpretations, Martsinovska D. (2014)
Bihusiak M. - Ukrainian Studies in the Publications of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Hutsuliak O. (2014)
Dzhochka I. - Review of the ‘Precarpathian University Bulletin. Philology’ (Issues 23– 35) (2014)
Vorobets O. - Young Precarpathian Scholars: a Review of Research Works (2014)
Lushchak V. I. - Intensity - and Time Course-Based Classifications of Oxidative Stresses (2015)
Gospodaryov D. V. - Underinvestigated Roles of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (2015)
Husak V. V. - Copper and Copper-Containing Pesticides: Metabolism, Toxicity and Oxidative Stress (2015)
Lushchak O. v. - Amino Acids: Sensing and Implication into Aging (2015)
Yurkevych I. C. - Oxidative Stress in Muscle Growth and Adaptation to Physical Exercise (2015)
Maksymiv I. V. - Pesticides: Benefits and Hazards (2015)
Strilbytska O. M. - Regulation of Drosophila Intestinal Stem Cell Maintenance and Proliferation (2015)
Semaniuk U. V. - Olfactory System in Drosophila (2015)
Bayliak M. M. - 2,4-Dichlorphenoxicacetic Acid at Low Concentrations Enhances Reproductive Ability and Oxidative Stress Resistance of Yeast Saccharomyces Cerevisiae, Burdylyuk N. I. (2015)
Abrat O. B. - Influence of Amylose Starch on Development and Lifespan of Fruit Fly Drosophila Melanogaster (2015)
Vasylkovska R. A. - Involvement of Catalase in Saccharomyces Cerevisiae Hormetic Response to Hydrogen Peroxide, Burdylyuk N. I., Semchyshyn H. M. (2015)
Shmihel H. B. - Alpha-Ketoglutarate Partially Protects Fruit Fly Drosophila Melanogaster from Ethanol Toxicity (2015)
Mosiichuk N. M. - Effects of Sodium Nitroprusside on Salt Stress Tolerance of Tocopherol-Deficient Arabidopsis Thaliana Plants (2015)
Вступне слово Е. Єрьоменка (2014)
Єрьоменко Е. - Військово-патріотична програма та прикладний хортинг (2014)
Зелений В. - Військово-патріотичне виховання учнів 10-11 класів засобами хортингу (2014)
Тимчик М. - Виховання патріотизму в старших підлітків у процесі занять хортингом (2014)
Шаповалов Б. - Оволодіння технікою самозахисту як складовою формування готовності учнів юридичних ліцеїв МВС України до дій в екстремальних ситуаціях (на прикладі хортингу) (2014)
Белан В. - Хортинг: історія становлення та розвитку національного виду спорту України (2014)
Діхтяренко З. - Дослідження основних понять хортингу: "виховання", "хорт", "хортинг", "хортовий", "хортове виховання" у психолого-педагогічній та філософській літературі (2014)
Зубалій М. - Розвиток національного виду спорту хортинг в Україні (2014)
Івашковський В. - Історичні витоки національного бойового мистецтва "хортинг" (2014)
Кукушкін К. - Хортинг як система вдосконалення особистості,як філософія і спосіб життя (2014)
Хатько А. - Стратегічні напрями діяльності Української Федерації Хортингу (2014)
Бойченко Н. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості хортингістів (2014)
Данилюк І. - Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно–оздоровчої роботи з елементами хортингу, Скляр Н. (2014)
Єжова О. - Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в юних хортингістів (2014)
Оржеховська В. - Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу (2014)
Семененко І. - Психолого-педагогічний супровід спортсмена під час тренувань та змагань із хортингу, Куцкир М. (2014)
Семигал О. - Психологічна підготовка спортсменів шкільного віку в процесі позакласної роботи (на прикладі хортингу) (2014)
Хатько А. - Значення суддівства для розвитку хортингу в Україні, Кошик О. (2014)
Шевчук А. - Значення емпатії у тренерській діяльності (на прикладі хортингу) (2014)
Пустолякова Л. - Використання методу лікувальної фізичної культури з елементами хортингу на заняттях фізичного виховання у спеціальних медичних групах із студентами з порушеннями постави та сколіозу (2014)
Азаров В. - Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури (2014)
Косухин В. - Хортинг в системе профессионально-технического образования (2014)
Муромець В. - Формування громадянськості підлітків у процесі занять із хортингу в позашкільних навчальних закладах (2014)
Охріменко З. - Виховний профорієнтаційний потенціал хортингу у формуванні професійної самовимогливості у старшокласника (2014)
Пятіков С. - Значення хортингу як національної спортивно-оздоровчої системи у вихованні дисциплінованості у дітей 5 – 7 років (2014)
Свердлик Н. - Методичний супровід організації здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (у системі "хортинг") (2014)
Трібель О. - Завдання та зміст підготовки дітей і молоді засобами хортингу (2014)
Юрченко О. - Вплив хортингу на організацію навчання та виховання культури здоров’я молодших школярів (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Шуляр В. - Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок (2015)
Семчишин Д. - Спроба аналізу віршової структури (на прикладі поезії М. 11Вінграновського "Синьйорито акаціє, добрий вечір…") (2015)
Кицак Л. - Окрилена педагогічною працею (із нагоди 60-річчя Т.В. Бабійчук) (2015)
Шуляр В. - Тамара-патріотка і майстриня відеотекстів (на пошанівок Тамарі Бабійчук) (2015)
Бабійчук Т. - Літературно-мистецький вечір "Олесь Бердник – Зоряний Корсар України" (2015)
Фасоля А. - Вручити учневі ключі… від тексту, Остаповець Т. (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок третій (2015)
Аношкіна Г. - Ліна Костенко. Збірка "Бузиновий цар" (2015)
Логвіненко Н. - Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука "Рутенія. Повернення відьми" (2015)
Овдійчук Л. - Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей (2015)
Головченко Н. - Книжка "Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву" як художня література некласичного формату (2015)
Нежива О. - "Мікросюжети з макровисновками" прозових творів Миколи Костенка (2015)
Титул, зміст (2015)
Писко Н. - Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти (2015)
Кир’янчук І. - Любов як почуття, відокремлене від часово-просторових законів світу у контексті книжки Михайла Ореста "Пізні вруна" (2015)
Овдійчук Л. - Всеволод Нестайко – майстер пригодницької прози (2015)
Шуляр В. - Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) (2015)
Небеленчук І. - Крила як символ духовного багатства людини, її прагнення до високості (навчально-дослідницька діяльність учнів) (2015)
Фасоля А. - IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей "Мій особистісно зорієнтований урок" відбувся! (2015)
Левандовська Л. - Світ жіночої душі в ліриці Ірини Жиленко (2015)
Чумак Т. - Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини (2015)
Сорокіна Л. - Становлення особистості в повісті Віктора Близнеця "Женя і Синько" (2015)
Охріменко Н. - Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" (2015)
Бабійчук Т. - Літературна Бердичівщина: Василь Гроссман (2015)
Тищенко Н. - Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови (2015)
Баранчук О. - Правопис НЕ з дієсловами (2015)
Андрушко В. З. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування під час прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби (2015)
Гаркуша С. А. - Проблемні питання взаємодії під час проведення антитерористичної операції, Гулеватий Д. Ю. (2015)
Дьомін О. М. - Оцінка ефективності системи управління як складової оцінки бойових можливостей загальновійськових підрозділів (2015)
Івашков Ю. Б. - Основи застосування тимчасових прикордонних постів (контрольних пунктів в’їзду-виїзду) в умовах посиленої охорони державного кордону, Івашкова Т. О., Веретільник В. В. (2015)
Купрієнко Д. А. - Обґрунтування графічних моделей та формальних залежностей транспарентності державного кордону (на прикладі вантажотранспортних потоків) (2015)
Магась Г. А. - Деякі погляди щодо удосконалення охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби у сучасних умовах (2015)
Мисик А. Б. - Аналіз умов застосування резервів в охороні та обороні державного кордону України, Братко А. В. (2015)
Михайленко О. В. - Моделювання злочинної діяльності на державному кордоні (2015)
Онищук С. В. - Методика прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Серватюк В. М. - Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на південному сході України, Поліщук М. М. (2015)
Андрощук О. С. - Методологічні підходи впровадження інформаційних технологій на автомобільному транспорті військових формувань та правоохоронних органів, Березенський Р. В. (2015)
Бабій Ю О. - Аналіз методів адаптивної амплітудно-фазової компенсації завад, Кравцов І. Ю., Ріщинська А. М. (2015)
Боровик О. В. - Дослідження характеристик ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1" на основі застосування методів імітаційного моделювання, Боровик Л. В., Трасковецька Л. М. (2015)
Боровик О. В. - Оцінка ефективності використання систем електрозабезпечення на основі використання потенціалу відновлюваних джерел енергії для технічних засобів охорони кордону, Левков В. В. (2015)
Гащук М. П. - Застосування методики багатокрітеріального вибору для оптимізації складу парку танспортних засобів (2015)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Жердев М. К. - Узагальнена методика діагностування цифрових блоків радіоелектронного озброєння автономною автоматизованою системою, Креденцер Б. П., Кузавков В. В. (2015)
Левчунець Д. О. - Виявлення радіолокаційних сигналів на основі аналізу згортки сигналу з вейвлетом (2015)
Міняйло П. В. - Моделювання роботи важільних механізмів, побудованих на базі центрального прямолінійно напрямного кривошипно-повзунного механізму у SolidWorks (2015)
Писаренко В. Г. - Модель суммирования трибоповреждений в условиях высокоскоростного трения (2015)
Подолян О. Ю. - Перспективи застосування водню в якості пального для транспортних засобів підрозділів охорони кордону, Герасимюк О. В. (2015)
Ройзман В. П. - Термостатування кварцових резонансних систем з використанням термоелектричних модулів Пельтьє, Клепіковський А. В., Карпенко В. О. (2015)
Сівак В. А. - Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК (2015)
Собченко В. А. - Модель оптимізації вікової структури парку мобільних тепловізійних комплексів (2015)
Чмир В. М. - Рекомендації з покращення техніко-технологічних та економічних показників експлуатації автотранспортних засобів прикордонного загону (2015)
Шинкарук О. М. - Класифікація методів оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Наточьєв Б.В. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Пономаренко О. - Тарас Шевченко і Євген Гребінка. Приховані сторінки творчого діалогу (2015)
Куцевол О. - Під сигнатурою Шевченка (проблема шкільного вивчення Кобзаревої поезії в посібнику Григорія Клочека "Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація") (2015)
Іванишин П. - Нові грані Шевченкового Слова (2015)
Ніколенко О. - Доля і Слово Миколи Зерова (2015)
Качак Т. - Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва (2015)
Бондаренко Ю. - Мовна практика у процесі шкільного вивчення образів-персонажів літературного твору (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Урок перший (2015)
Сорокіна Л. - Урок за оповіданням Ігоря Калинця "Хлопчик-фігурка, який задоволений собою" (2015)
Лаврусевич Н. - Творчість Броніслава Грищука на уроках літератури рідного краю (естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й. Волошиної) (2015)
Савонічева C. - Відлуння козаччини у вінку сонетів Наталі Баклай "Під синім небом та понад житами" (матеріали до уроку літератури рідного краю) (2015)
Кицак Л. - Стежками "Суперагента 000". Літературна гра (2015)
Адамець Л. - "Цвітуть сади під небесами". Зустріч з поетом Миколою Луківом (2015)
Корнійчук Л. - Учимося описувати процес праці в художньому стилі. Урок розвитку зв’язного мовлення у 8 класі (2015)
Арабаджиєв Д. - Феномен громадянської ідентичності у свідомості та соціальній активності учнівської молоді (регіональний аспект, потенційний контекст − хортинг), Мальований м., Богомолова Н. (2014)
Белан В. - Формування соціальної ініціативності у процесі патріотичного виховання юних хортингістів (2014)
Зубалій М. - Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи з хортингу, Білоцерківець І. (2014)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України (2014)
Коломоєць Г. - Національно-патріотичне виховання старших підлітків засобами хортингу, Проценко Ю. (2014)
Мельничук Т. - Виховання патріотичних, лідерських і вольових якостей – складова формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Шаповалов Б. - Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях у процесі військово-патріотичного виховання (на прикладі хортингу) (2014)
Семененко І. - Врахування психологічних та фізіологічних вікових властивостей у процесі комплексного виховання спортсменів-хортингістів, Куцкир М. (2014)
Тимчик М. - Філософсько-педагогічний аналіз патріотичного виховання учнів як духовно-теоретична основа хортингу (2014)
Болгар М. - Використання елементів техніки хортингу на заняттях із студентами у спеціальних медичних групах (2014)
Присяжнюк С. - Використання здоров’язбережувальних технологій з елементами хортингу у процесі фізичного виховання студентів (спеціальна медична група) (2014)
Пустолякова Л. - Застосування елементів хортингу для формування навичок здорового способу життя у студентів спеціальних медичних груп, Болгар М., Павліченко С. (2014)
Коломоєць Г. - Хортинг у дошкільному навчальному закладі як метод фізичного оздоровлення та патріотичного виховання дітей, Савчук О. (2014)
Охріменко З. - Хортинг як система професійного виховання та самовиховання учнів (2014)
Сичов C. - Підвищення працездатності студентської молоді шляхом застосування силових тренувань (на прикладі хортингу), Сиротинська О. (2014)
Данилюк І. - Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу, Скляр Н. (2014)
Діхтяренко З. - Здоров’язбережувальний підхід до виховання дітей у дошкільному навчальному закладі (на прикладі хортингу), Бушина Д. (2014)
Дмитренко К. - Гурток із хортингу: популяризація здорового способу життя та патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2014)
Мурейко Н. - Формування у дошкільників навичок здорового способу життя із застосуванням вправ оздоровчого хортингу (2014)
Пустолякова Л. - Вплив спортивних заходів із елементами хортингу на виховання патріотизму у студентів національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Свердлик Н. - Формування у батьків компетенції ціннісного ставлення дитини до здорового способу життя (у системі "хортинг") (2014)
Хатько А. - Соціальні мережі як ефективний засіб популяризації хортингу – національного виду спорту України (2014)
Шевченко Ю. - Популяризація здорового способу життя з елементами хортингу у дошкільному навчальному закладі (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Єременко О. - Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка (2015)
Градовський А. - Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко, Галушко М. (2015)
Лубчак В. - Альманахи "З-над хмар і долин" і "З потоку життя": спроба запровадження європейського культурного простору (2015)
Будугай О. - Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей (2015)
Бондаренко Ю. - Вивчення образів-персонажів на основі стандартної літературознавчої схеми (2015)
Бабійчук Тамара. - Проблеми сім’ї на сторінках художніх творів української літератури (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Уроки другий, третій (2015)
Чумак Т. - Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника (2015)
Шевченко С. - "У пошуках щастя" (компаративний аналіз повісті О. Жовни "Її тіло пахло зимовими яблуками" та новели В. Винниченка "Момент") (2015)
Шуляр В. - Технологія уроку літератури рідного краю. Урок-спілкування за оповіданням С. Черкасенка "Соловейко", Островна С. (2015)
Багрієнко Н. - Поетична збірка С. Колесникова "Весни обірване суцвіття" (2015)
Градовський А. - ІІІ Волошинські читання "Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної", Галушко М. (2015)
Титул, зміст (2014)
Бєляєвський Л. С. - Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення, Топольськов Є. О., Сердюк А. А. (2014)
Осташевський С. А. - Исследование степени объективности использования показателей психофизиологического состояния в качестве индикаторов работоспособности водителя и успешности обучения вождению (2014)
Глазунов Д. В. - Разработка преобразователей давления гидравлического тормозного привода автомобиля (2014)
Говорун А. Г. - Вплив стану дорожнього покриття на витрату палива, Куций П. В. (2014)
Науменко В. А. - Практика проведення в організації внутрішніх аудитів системи управління якістю, Шевчук Г. Д. (2014)
Гамеляк І. П. - Аналіз транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг державного значення, Райковський В. Ф. (2014)
Давиденко О. О. - Оцінка технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу автодорожніх мостів (2014)
Мягкохліб А. І. - Ремонт деформаційних швів на мосту через р. Сула км 170+658 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя біля с. Липове Полтавської області, Панченко О. О., Сухостат О. С., Сташук П. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Межі застосування кільцевих розв’язок автомобільних доріг на одному рівні залежно від їх пропускної здатності (2014)
Смірнова Н. В. - Оценка качества проекта дороги моделированием движения (2014)
Садовий М. - Акмеологія та шкільна освіта (2013)
Колева Ценкова А. - Междукултурна компетентност: въпреки различията (2013)
Панченко Л. - До питання розширення освітнього простору викладача і студента (2013)
Лавренцова Е. - Целите и съдържанието на обучението като следствие от развитието на социокултурната среда, Петров П. (2013)
Ласаускене Й. - Использование проектного метода в структуре педагогического исследования, Мальцене З. (2013)
Дьяконов Г. - Психологія навчання у вищий школі: діалогічний підхід (2013)
Моркун В. - Активізація пізнавального інтересу у студентів технічного ВНЗ на основі комплексного застосування інтерактивних методів та засобів навчання, Грищенко С. (2013)
Тенева М. - Продължаващо обучение и професионална реализация на личността (2013)
Лавренцова Е. - Глобализация и ее проекции в сфере образования (2013)
Фадєєв В. - Загальносвітові тенденції громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів (2013)
Гриценко В. - Організаційні засади інформатизації вищої освіти (2013)
Пасічник Н. - Моніторинг якості освіти як комплексне оцінювання освітнього процесу (2013)
Карплюк С. - Становлення й розвиток інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом у вищих школах (2013)
Давкуш Н. - Особливості застосування моніторингу у шкільній практиці (2013)
Швардак М. - Проблеми впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес початкової школи (2013)
Возняк А. - Творче використання історичного досвіду формування творчої особистості школяра сучасної загальноосвітньої школи України (2013)
Батечко Н. - Болонський процес в Україні: пріоритетні завдання адаптації та виклики сучасності (2013)
Колесниченко Н. - Іншомовна педагогічнa освітa Німеччини в умовах євроінтеграції: стан і проблеми модернізації (2013)
Мелащенко О. - Проблема технократизму у вищій технічній школі і розвиток особистості студента (2013)
Роман С. - Концептуальні основи педагогічної аксіології в контексті шкільної хімічної освіти (2013)
Шандрук С. - Тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у США (2013)
Стрельченко Л. - Особливості професійної підготовки вчителя англійської мови у вищих навчальних закладах Великобританії в контексті європейських вимог (2013)
Гавриленко О. - Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2013)
Арнаудова А. - Предимства и предизвикателства пред съдържателно-езиковото интегрирано обучение (2013)
Ранчев М. - Модернизационни процеси в образованието в ракурса на евроинтеграцията (2013)
Кучерук О. - Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я як результат його підготовки до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2013)
Яковлєва О. - Дослідження теорії безперервної освіти як однієї з провідних ідей розвитку в сфері професійно-технічного навчання (2013)
Кіяновська Н. - Генезис поняття "інформаційно-комунікаційні технології" (2013)
Слюсаренко В. - Фізичний експеримент у навчально-виховному процесі (2013)
Головко І. - Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.) (2013)
Кодлюк Я. - Модернізація підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті вимог державного стандарту початкової загальної освіти (2013)
Довга Т. - Трансформація проблеми вміння вчитись та її відображення в навчальній літературі з педагогіки (2013)
Калініченко Н. - Інноваційний потенціал сучасного уроку біології (2013)
Антипин Е. - Физический парадокс и преподавание физики, Дмитриева В., Самойленко П. (2013)
Царенко О. - Самостійна робота студентів при вивченні загального курсу фізики: планування, впровадження, контроль (2013)
Любашина В. - Ігрова діяльність як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовах дошкільного закладу (2013)
Войтович О. - Організація самостійної роботи студентів при викладанні органічної хімії студентам природничих спеціальностей (2013)
Хміль Н. - Застосування інтерактивних методів навчання при проведенні виховних заходів з інформатики, Морквян І., Волосовцева А., Гадімова С. (2013)
Шишкін Г. - Роль фізики у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя технологій (2013)
Короткова Ю. - Особливості застосування міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти Греції та Кіпру (2013)
Гавриленко О. - Формування іншомовного професійного спілкування студентів економічних спеціальностей (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського