Яковлєва М. - Зміст та структура загальнокультурної компетентності у сучасних дослідженнях при викладанні іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах (2013)
Демешко І. - Використання інноваційних технологій у викладанні курсу "Теоретичні питання граматики української мови" (2013)
Задорожна І. - Ефективні методи і технології самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Каленик М. - Елементи дистанційної освіти при вивченні фізики в школі (2013)
Ковтюх С. - Науково-методичне забезпечення курсу сучасної української літературної мови як основа якісної професійної підготовки філолога (2013)
Подопригора Н. - Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів фізики (2013)
Фадєєва Т. - Імітаційне моделювання природничо-математичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Трифонова О. - Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики (2013)
Завражна О. - Про роль спецкурсів у системі фахової підготовки студентів-фізиків (2013)
Кириченко О. - Методологічні підходи до вивчення регіонального аспекту художньої культури України в вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Назаренко Н. - Використання проектної технології в навчанні інформатики студентів нетехнічних спеціальностей (2013)
Стадніченко С. - Особливості організації навчальної діяльності іноземних студентів при англомовному вивченні медичної біофізики (2013)
Chernyonkov Y. - Innovative characteristics of individualization of professional training of the foreign languages at the high school (2013)
Лабенко О. - Інноваційні технології вивчення іноземної мови у світі наростаючої складності (2013)
Златева А. - Пространствените построения в рисунките на 6-7 годишните деца като форма за развитие на творческия потенциал на личността (2013)
Власенко А. - Проектна діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі як педагогічна проблема (2013)
Глушак О. - Критерії та рівні сформованості інформаційної культури бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу (2013)
Жовтюк Н. - Дидактико – методичні принципи формування лексичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2013)
Ковалів О. - Електронний навчально-методичний комплекс, як засіб комплексної дії в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури (2013)
Суховірська Л. - Сучасні синергетичні підходи до підготовки майбутніх учителів фізики (2013)
Дейнека О. - Інноваційні технології та інтеграція змісту технічних дисциплін і фізики (2013)
Скороход В. - Рівень валеологічних знань у студентів педагогічного вузу при вивченні курсу "Вікова фізіологія та валеологія", Руденко Т. (2013)
Дацків О. - Здоров’язбережувальний потенціал драматизації у навчанні говоріння майбутніх учителів англійської мови (2013)
Фурсикова Т. - Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів у контексті здоров’язберігальних технологій (2013)
Прядко О. - Збереження співацького голосу студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2013)
Панченко Г. - Проблема визначення підходів щодо змісту і спрямованості здоров’язбережувальної роботи майбутніх учителів фізичної культури з учнями початкової школи (2013)
Черній В. - Проблема формування здорового способу життя молодших школярів у наукових пошуках 70-80 рр. ХХ ст. (2013)
Зайцева Ю. - Ціннісний потенціал фізичної культури і спорту як фактору формування здорового способу життя особистості (2013)
Шепенюк І. - Формування здоров’язберігаючої компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Тертилова А. - Использование лечебного массажа как здоровьесберегающего фактора в профилактике профессиональной деформации педагогов высшей школы (2013)
Олексієнко Н. - Етапи розвитку освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Литвак О. - Проблеми впровадження Закону України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року, Шумський П. (2015)
Рибалка Н. - Напрями оптимізації діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства, Шестопалов Р. (2015)
Блажівський Є. - Функції прокуратури України: відповідність європейським стандартам (2015)
Дмитренко Е. - Міжнародні стандарти створення і діяльності спеціального антикорупційного органу в Україні (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини, що виникають у зв’язку із створенням об’єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору (2015)
Слома В. - Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн (2015)
Труфанова Ю. - Відмова від договору найму (оренди) (2015)
Дьомін Ю. - Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією (2015)
Кимлик Р. - Особливий статус неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2015)
Загиней З. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт пасивного підкупу (2015)
Книженко С. - Криміналістична профілактика злочинів проти правосуддя (2015)
Жерж Н. - Застосування методу психолого-криміналістичного портрета злочинця при розслідуванні окремих видів злочинів (2015)
Супруновський А. - Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів (2015)
Борденюк В. - Зміст права комунальної власності (2015)
В’юник М. - Призначення спеціальних видів покарань: постановка проблеми (2015)
Голуб В. - Актуальні питання реалізації функції представництва прокурором інтересів держави в бюджетній сфері (2015)
Жовнір С. - Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року (2015)
Родюкова Є. - Правові аспекти захисту від неправомірного використання торговельної марки, Лотюк Д. (2015)
Карпов Н. - Нове дослідження в галузі кримінальної процесуальної діяльності прокурора (2015)
Титул, зміст (2014)
Тернюк М. Е. - Організації спеціальних автобусних експрес-маршрутів для пасажирів поїздів Інтерсіті+, Водовозов Є. Н., Красноштан О. М., Сало М. М. (2014)
Тарасенко Р. І. - Сертифікація ДТЗ і глобалізація, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В. (2014)
Кравчук П. М. - Нормування гальмівних властивостей КТЗ в Україні, Нілов Р. Ю., Бабін Ю. В. (2014)
Шкуротяний Ю. В. - Кульові шарніри підвіски та рульового приводу. Технічні вимоги, Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В. (2014)
Оверченко Ю. М. - Деякі питання переобладнання малолітражного легкового автомобіля у електромобіль, Горпинюк Л. В. (2014)
Устименко В. С. - Про ЛДВПЕ ДП "Державтотрансндіпроект", Клименко О. А. (2014)
Солодкий С. Й. - Вплив типу основи на витривалість монолітних цементобетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2014)
Баран П. І. - Новий метод розташування і з’єднання клотоїди з коловою кривою, Буряк К. О. (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз проектів автомобільних доріг за критерієм швидкості руху (2014)
Абрамов В. Н. - Пружна та пружно-пластична робота ґрунто-сталевих гофрованих арочних споруд під дорожними насипами (друк. рос. мовою) (2014)
Редченко В. П. - Про динамічний паспорт мосту (2014)
Терещенко Т. А. - Шляхи розвитку технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2014)
Dranchuk M. V. - Effect of substrate temperature on structural, optical and electrical properties of al-doped zinc oxide thin films deposited by layer-by-layer method at magnetron sputtering, Ievtushenko A. I., Karpyna V. A., Lytvyn O. S., Romanyuk V. R., Tkach V. M., Baturin V. A., Karpenko O. Y., Kuznetsov V. M., Popovych V. I. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Твердотельный СВЧ датчик зазора между магнитопланом и путевой структурой, Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2015)
Косоротов В. Ф. - Пироэлектрический сенсор на основе кварца, Щедрина Л. В., Скляренко С. К. (2015)
Сизов Ф. Ф. - ИК-фотоэлектроника: фотонные или тепловые детекторы? Перспективы (2015)
Новосад О. В. - Фотоелектричні та п’єзооптичні властивості твердих розчинів Cu1-xZnxInS2, Божко В. В., Кітик І. В., Вертеліс В., Некрошюс А., Кажукаускас В. (2015)
Ульянова В. - Двухпортовый ПАВ сенсор с наностержнями ZnO в качестве чувствительного элемента, Орлов А., Зазерин А., Богдан А., Пашкевич Г. (2015)
Величко Т. П. - Дослідження та оптимізація процесу реактивації бутирилхолінестеразного біосенсора при інгібіторному аналізі пестицидів, Солдаткін О. О., Павлюченко О. С., Кукла О. Л., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2015)
Кучеренко Д. Ю. - Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Борисова Т. О., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2015)
Колбасов Г. Я. - Электроды для электрохимического мультисенсора селена и кислорода, Воробец В. С., Карпенко С. В., Алонцева В. В., Обловатная С. Я. (2015)
Сльотов М. М. - Сенсори на основі ZnMgSe, Сльотов О. М., Шахматова А. Г., Ульяницький К. С. (2015)
Дружинін А. О. - Напівпровідниковий інтегральний елемент на основі наноструктур кремнію для інформаційних систем, Когут І. Т., Ховерко О. Ю., Голота В. І., Ховерко Ю. М. (2015)
Персоналії. До 70-ліття академіка Локтєва Вадима Михайловича (2015)
Персоналії. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Солдаткіна (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2015)
Титул, зміст (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2013)
Славін В. В. - Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу (2013)
Осташевський С. А. - Обґрунтування розробки екзоскелетальної моделі керування автомобілем (друк. рос. мовою) (2013)
Дзюба О. П. - Розробка концепції динамічного адаптивного світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях, Павловська О. М. (2013)
Лапутин Р. О. - Технологія забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях в режимі реального часу (2013)
Гребеник О. М. - Методика вибору раціональної конструкції автомобіля багатоцільового призначення з підвищеним рівнем балістичної захищеності (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Проектуванння транспортних споруд за Єврокодом (2013)
Павлюк Д. А. - Станція для штампових випробувань дорожніх конструкцій та їх шарів (друк. рос. мовою), Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв А. С., Гаврищук В. В., Шурьяков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Литвиненко А. С. - До питання впливу вібрації на фільтраційну здатність пісків "дренуючого” шару дорожніх одягів (2013)
Циркунова К. В. - Міжнародний конгрес "Sustainability of Road Infrastructures” (2013)
Ювілеї (2013)
Бажанюк В. С. - Дослідження когнітивних стилів пізнавальної діяльності студентів факультету фізики (2015)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства (2015)
Горобець І. А. - Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів (2015)
Кокун О. М. - Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців (2015)
Корольов Д. К. - Методика оцінювання розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ (2015)
Музика О. Л. - Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості (2015)
Панченко О. А. - Динамика изменений эмоционального состояния больных неврастенией при криовоздействии, Зайцева Н. А., Садчикова Е. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологические проблемы становления информационного общества, Панченко Л. В., Антонов В. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологическая коррекция больных неврастенией, Кутько И. И., Петракова Т. В., Стасюк А. В. (2015)
Панченко О. А. - Воздействие информационной среды на психическое и соматическое здоровье ребенка, Симоненко Е. Б., Зарубайко А. В., Цапро Н. П. (2015)
Поклад І. М. - Творчий доробок наукової спадщини Г. С. Костюка в контексті сучасної психології (2015)
Пфлюгер А. В. - Толерантність як перцептивна готовність особистості (2015)
Сидоренко О. Б. - Шляхи розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями (2015)
Яблонська Т. М. - Особливості ідентичності художньо обдарованих та "проблемних" підлітків та юнаків (2015)
Яланська С. П. - Ефективна система зв’язків з громад кістю як результата діяльності творчо компетентного психолога (2015)
Волошин В. М. - Алкоголізм як втрата моральних та екзистенційних цінностей (2015)
Малкович М. М. - Програма розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку (2015)
Мельник М. О. - Психологічні особливості мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників (2015)
Музичук О. О. - Дослідження в українській психології в середині ХХ століття (2015)
Нечаєва О. С. - Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків (2015)
Орос В. М. - Генетично-психологічні засади вивчення особливостей акцентуйованості депривованих підлітків (2015)
Сніжна М. А. - Психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2015)
Шаріпова Д. С. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців (2015)
Титул, зміст (2013)
Шиманський С. І. - Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Говорун А. Г. (2013)
Дудніков О. М. - Формалізація умов ДТП у вигляді побіжного зіткнення при зміні смуги руху з правої на ліву у багаторядних щільних транспортних потоках (2013)
Авілов А. І. - Проектування комбінованого рушія багатоцільового мотоциклу з аеродинамічним розвантаженням (друк. рос. мовою), Гладка Н. М., Нехаєв Є. М., Тернюк М. Е. (2013)
Науменко В. А. - Компетентність. Оцінювання результативності вжитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємств (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавок "Sasobit” та "Toptex B”, як модифікаторів бітуму, на властивості щебенево-мастикового асфальтобетону, Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В., Гураль Р. С. (2013)
Кіщинський С. В. - Підвищення ефективності модифікації бітумів композиційною добавкою полідом на основі вторинного поліетилену (2013)
Солодкий С. Й. - Кінетика набору когезійної міцності холодних литих емульсійно-мінеральних сумішей на бітумах різного походження, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Редченко В. П. - Про обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах та визначення фактичного динамічного коефіцієнта (2013)
Титул, зміст (2013)
Ященко Д. М. - Визначення жорсткості керуючого колісного модуля (2013)
Чубатенко В. Я. - Методики виконання вимірювань: регламентація невизначеностей, Чудєсов О. П., Терещенко В. П., Безродний М. Ю. (2013)
Борщевський О. О. - Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі, Добровольський О. Л. (2013)
Авілов А. І. - Синтез структури рушія бімодального трансформерного транспортного засобу, Нехаєв Є. М., Сіренко О. С. (2013)
Самолюк В. М. - Основи управління вартості проекту (2013)
Золотарев В. А. - Использование укатки для лабораторного уплотнения асфальтобетонн ых смесей, Корюк В. П., Контратьев П. С. (2013)
Золотарев В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (продовження) (друк. рос. мовою) (2013)
Мозговий В. В. - Міцність дорожнього одягу – основа якості автомобільних доріг, Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. (2013)
Толмачев С. Н. - Строительство автодорог с цементобетонным покрытием в Украине – реальность сегодняшнего дня (2013)
Литвиненко А. С. - Досвід передпроектного аналізу, за даними бази СУСП, стану автомобільної дороги з метою її реконструкції, реабілітації (2013)
Ювілеї (2013)
Герман Г. П. - Участь вітчизняних вчених в експериментальних дослідженнях паровозів (2014)
Гурінчук C. В. - Кавказьке відділення російського технічного товариства як осередок технічної думки південного каказького краю (2014)
Довганюк С. С. - Історія зміни конструкцій автогальм інженера І.К. Матросова (2014)
Ісаєнко О. І. - Академік І. Г. Александров – життя та діяльність (2014)
Косовець Ю. В. - Історія формування та розвитку тягових розрахунків поїздів (2014)
Костенко А. І. - В. Г. Гриневецький як реформатор технічної освіти (2014)
Латиш В. І. - Інженер шляхів сполучення Л. Ф. Ніколаї: ранній період життя та діяльності (2014)
Махобей К. М. - Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О. Графтіо (2014)
Михайленко Г. Г. - О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в організацію роботи служби руху Південно-Західних залізниць (2014)
Сандурська О. В. - Основні етапи біографії видатного корабельного інженера В. П. Костенка: історіографія проблеми (2014)
Стрелко О. Г. - Інженер шляхів сполучення Ю. В. Ломоносов про наукові проблеми експлуатації залізниць (2014)
Татарчук В. В. - Повітроплавний гурток Київського політехнічного інституту (1908-1915) (2014)
Тищук М. В. - Вплив соціокультурного середовища на становлення та функціонування ткацтва (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Від дизайну клейма і торгової марки до сертифікації (2014)
Апостол М. В. - Одеський період життя академіка ВУАН А. О. Сапєгіна: дореволюційні роки (1903-1917) (2014)
Бєсов Л. М. - Екологічні наслідки виробничої діяльності в Україні: фрагмент історії (1970-1980) (2014)
Волощук В. М. - Іван Петрович Павлов – творець вчення про фізіологію травлення, Юдіна К. Є. (2014)
Лютик Т.В. - Еволюція аграрного сектору світової економіуи (2014)
Нижник С. В. - Академік В. Ф. Пересипкін – фундатор Південного відділення ВАСГНІЛ (2014)
Павлушко Ю. І. - Науково-організаційна діяльність академіка АЕН Олексія Андрійовича Богуцького (друга половина 50-х років ХХ – поч. ХХІ століть) (2014)
Пилипчук О. Я - Роль наукової школи академіка НАН України О. П. Маркевича у становленні та розвитку паразитоценології (2014)
Пічкур Т. В. - Історія створення асоціації вітчизняних дослідників природи і лікарів (2014)
Поєдинок М. С. - Значення сільськогосподарської статистики Херсонської губернії для розвитку аграрної науки (кінець ХІХ ст.) (2014)
Рогожа М. В. - Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених (2014)
Салата Г. В. - Природа людини в проблемному полі біокулдьтурної антропології (2014)
Чалаван В. А. - Етапність формування наукового світогляду професора М. І. Нижнього (1916-2003) для потреб аграрної економіки (2014)
Мовчан Я. І. - Рецензія на кн. М. М. Рогожі "Нариси з історії зоогеографічної наукт в Україні (1858-1941). Оргітологічний аспект". – К., 2013 (2014)
Литвинко А. С. (До 50-річчя від дня народження) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кондрашова Л. - Социально-профессиональное становление будущего учителя в условиях университетского образования (2013)
Сергієнко В. - Удосконалення соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики, Войтович І. (2013)
Берестенко О. - Досвід теорії і пратики А.С. Макаренка в аспекті культури професійного спілкування сучасного вчителя (2013)
Блохіна І. - Психолого-педагогічні можливості формування та вдосконалення професійної етики майбутніх фахівців з управління навчальними закладами (2013)
Грозан С. - Педагогічна самоефективність як умова творчої самостійності майбутніх учителів музики (2013)
Гуцул Л. - Формування навичок педагогічного спілкування при вивченні курсу ,,Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2013)
Кирилюк О. - Дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)” як важлива складова соціально-професійного становлення сучасного фахівця (2013)
Кондратенко Г. - Професійне становлення майбутнього фахівця в позанавчальній діяльності ВИШу, Черніков С. (2013)
Костюченко К. - Формування професійного мислення майбутніх вчителів як важливий компонент професійної діяльності педагога (2013)
Краснолуцький К. - Проблематика професійної підготовки фахівців з адміністративного менеджменту в сучасних умовах вищої освіти (2013)
Краснощок І. - Теоретичні передумови вивчення самореалізації студентів (2013)
Куліш В. - Проблеми професійного самовизначення майбутніх фахівців (2013)
Курліщук І. - Реалізація ідей соціального становлення особистості у теорії і практиці А. С. Макаренка (2013)
Лисенко Л. - Проблема якості професійної підготовки американських вчителів (2013)
Лях Т. - Формування професійної культури фахівців соціальної сфери, Спіріна Т. (2013)
Макаренко А. - Професійне становлення під час виробничої технологічної практики як умова особистісного розвитку майбутніх учителів технологій (2013)
Mytsenko V. - Application OF Multimedia in the Process of FormING Future Specialists’ Professional Skills (2013)
Rozhkova N. - Personality development by means of language teaching (2013)
Собко С. - Професійне мислення на етапі становлення майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Токарук Л. - Професійне становлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями (2013)
Цвєткова Г. - Креативно-розвиваючий освітній простір як педагогічна умова здійснення професійного самовдосконалення викладачів вищої школи (2013)
Єфіменко С. - Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень (2013)
Живицький В. - Готовність майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри як психолого-педагогічна проблема (2013)
Кулініч Л. - Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Меленець Л. - Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) (2013)
Міщенко О. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності викладачів Катеринославського вищого гірничого училища у дореволюційний період (2013)
Шпиталевська Г. - Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності (2013)
Растригіна А. - Дослідницько-проективна підготовка магістрів музичного мистецтва, Дьомін С. (2013)
Черкасов В. - Музично-просвітницька діяльність Б. Асаф’єва, В. Шацької, Б. Яворського (2013)
Melnychuk S. - Aesthetic education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Дідич Г. - До питання про особливості сприймання та аналізу музики школярами підліткового віку (2013)
Турчак А. - Дослідно-експериментальна робота з попередження шкідливих звичок у школярів засобами фізичної культури (на прикладі вживання алкогольних напоїв учнями старшого підліткового віку) (2013)
Vladymyrova V. - Working experience of educational activities in the heritage of A. S. Makarenko (2013)
Лавриненко С. - Роль етики як науки у формуванні культури міжособистісних стосунків майбутніх учителів (2013)
Максименко Л. - Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою (2013)
Смірнова Л. - Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Методичне забезпечення композиторсько-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Тимошенко Н. - Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості (2013)
Царьова Л. - Особливості застосування традиційних організаційних форм у процесі естетичного виховання японських школярів (2013)
Шишова І. - Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти (2013)
Байкачова К. - Ґенеза поняття "морально-етична культура" (2013)
Брояковський О. - Академічний семінар В. Б. Антоновича й підготовка кадрів української національної інтелігенції останньої чверті ХІХ століття (2013)
Здравкова Н. - Възпитателната работа на учителя за развитие на социалния интерес при деца в предучилищна възраст, Цветкова Д. (2013)
Томашевська-Прядун С. - Особливості трудового виховання дітей в японській родині (2013)
Філімонов С. - Аналіз понять "дозвілля" в сучасній науковій літературі (2013)
Глузман Н. - Ґенеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти (2013)
Плахотнік О. - Компетентнісний підхід у ВНЗ: проблеми та перспективи, Безносюк О. (2013)
Тенева М. - Формиране на компетенции и преносимост на умения у студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика, Иванова В. (2013)
Бабенко Т. - Роль інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії в підвищенні його конкурентоздатності (2013)
Бондаренко О. - Формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів в умовах сучасного освітнього простору (2013)
Гущина Т. - Психолого-педагогічний аналіз самоосвітньої діяльності як професійної якості (2013)
Долина А. - Особливості використання мультимедійного комп’ютерного курсу для вдосконалення фонетичної компетенції студентів-філологів (2013)
Зіненко І. - Навчальні тексти з історії математики – засіб формування математичної компетентності учнів суспільно-гуманітарного профілю навчання (2013)
Коваль В. - Ключові поняття методичної системи формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (термінологічний аспект дослідження) (2013)
Крижанівська О. - Формування лінгвістичних компетенцій на заняттях з історичної граматики української мови (2013)
Кузава І. - Особливості індивідуального оцінювання соціальної компетентності дошкільників із психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання (2013)
Луценко Г. - Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення майбутніх фахівців, Малюк Л. (2013)
Нечипоренко В. - Виховна система хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Паскалева Р. - Основни фактори за формиране на професионалните компетенции на студентите от специалност рехабилитатор по време на преддипломния стаж (2013)
Прокоф’єва М. - Емпіричні дослідження змістово-гностичного компонента в структурі готовності майбутнього вчителя до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2013)
Рябовол Л. - Правова предметна компетентність: понятття, структура, правові предметні компетенції (2013)
Стрітьєвич Т. - Структура професійної компетенції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Уйсімбаєва Н. - Вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога (2013)
Гарбузенко Л. - Фасилітація у процесі формування особистісно-розвивального компоненту художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Картава Ю. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Мазур Н. - Поняття "готовності" та визначення структурних компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики (2013)
Непокрита О. - Особливості готовності майбутніх учителів до оцінювальної діяльності в початковій школі (2013)
Нетребіна О. - Дослідження галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки "менеджмент та адміністрування" у вимірах компетентнісного підходу (2013)
Нікітіна О. - Проблема формування навчальної діяльності молодших школярів у вітчизняній педагогіці ХХ століття (2013)
Подволоцька О. - Єфективність засобів наочності при формуванні просторових уявлень та просторового бачення (2013)
Раскалінос В. - Критерії, показники та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Таран І. - Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2013)
Трифонова М. - Основни компоненти на обучението по икт – преход към дигитална компетентност (2013)
Харламова Л. - Процесуально-діяльнісний компонент соціокультурної комепетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2013)
Ященко Ю. - Аналіз існуючих підходів щодо визначення понять "компетентність" і "компетенція" в освіті (2013)
Чернецька Т. - Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучасненння мети і процесу навчання підростаючих поколінь (2013)
Бєляєва Т. А. - Зміст симфонічної поеми М. Балакірєва як художня проекція соціально-політичних проблем через призму творчої особистості автора (2014)
Бесшапошникова Т. В. - Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2014)
Блажевич Ю. І. - Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва (2014)
Булгакова В. А. - Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій, Цуранова О. О. (2014)
Гуцал Р. С. - Театральне мистецтво Кам’янця-Подільського в ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Данілішина М. Ф. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів музики засобами музичного мистецтва (2014)
Джафарова О. С. - Художня діяльність як засіб активізації творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів (2014)
Ілініцька Н. С. - Особливості музичного самовиховання старшокласників (2014)
Камінська К. С. - Творчість Михайла Вериківського у контексті сучасних наукових досліджень (2014)
Кравчук К. Г. - Хмельницька дитяча художня школа в культурно-мистецькому житті регіону (2014)
Крюкова О. І. - Педагогічний аналіз художніх образів у контексті освітньої технології музично оцінної діяльності молодших школярів (2014)
Мазур І. В. - Діяльність М. С. Грушевського у контексті духовного відродження України в 20-х роках ХХ століття (2014)
Михаськова М. А. - Досвід музично-педагогічної діяльності: термінологічно-понятійний аспект (2014)
Овчаренко Л. В. - Розвиток естетичної культури студентів засобами української музики, Турукіна О. В. (2014)
Омелянчук І. О. - Розвиток інтелектуальних умінь як складова музично-виконавської майстерності вчителя музики (2014)
Павлішена Л. В. - Використання ситуацій "нелінійного" діалогу у процесі професійної підготовки студентів-хореографів (2014)
Підгурський О. С. - Дизайн-освіта у ВНЗ м. Хмельницького на початку ХХІ століття (2014)
Пуцик О. А. - Застосування етнохудожньої діяльності майбутніми вчителями музики в дитячому хоровому колективі засобами дидактичної гри (2014)
Радомська А. М. - Роль і місце етнічної культури у викладанні фахових курсів мистецької освіти (2014)
Раструба Т. В. - Етапи розвитку ідей особистісно-орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки) (2014)
Рябчук Л. В. - Формування стильових уявлень майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі роботи над історичною композицією (2014)
Семчакевич С. Л. - Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки (2014)
Трифоненко Н. Б. - Набуття студентами виконавсько-інтерпретаційного досвіду в процесі індивідуального фортепіанного навчання. Музично-педагогічний аспект, Сергеєва Л. О. (2014)
Туровська Н. А. - Проблеми вивчення авангардної музики студентами музичних спеціальностей педагогічного вузу (2014)
Царук С. М. - Різносторонність артистичних амплуа Олександри Любич-Парахоняк (1892–1977 рр. ) (2014)
Циганюк Л. І. - Використання комунікативно-рефлексивних методів у формуванні художньої свідомості підлітків у процесі вивчення поліфонічних творів (2014)
Шокірова З. Р. - Викладання живопису майбутнім вчителям образотворчого мистецтва (2014)
Шубіна В. Б. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри (2014)
Титул, зміст (2013)
Манько І. В. - Обґрунтування доцільності переведення легкового автомобіля з бензиновим двигуном на зріджений нафтовий газ завдяки встановленню сучасної системи подачі газу, Симоненко Р. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Взаємозв’язок між технічним станом автобусів та їх розгінними швидкостями під час проїзду перехресть, Гілевич В. В. (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка керованості та стійкості руху автомобіля з 2WS і 4WS схемами керування, Григорашенко О. В. (2013)
Шиманський С. І. - Використання біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Мержиєвська Л. П., Говорун А. Г. (2013)
Грубель М. Г. - Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів і вантажівок за різних умов руху, Боднар М. Ф., Крайник Ю. Л., Терещенко А. М. (2013)
Золотарев В. А. - Коефіцієнт пластичності як характеристика реологічного стану асфальтобетону (друк. рос. мовою) (2013)
Павлюк Д. О. - Щодо нормування показників приживлення щебеню поверхневих обробок дорожнього покриття, Павлюк В. В., Даценко В. М., Кіщинський С. В., Протопопова Т. М., Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Клітченко Б. В. (2013)
Гостєв Ю. Г. - Дослідження функціональної довговічності розмітки в процесі експлуатації автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2013)
Загальни зміст (2013)
Сталінський Д. В. - Український державний науково-технічний центр "Енергосталь" (2012)
Ладыженский Ю. В. - Новые научно-технические исследования и разработки Донецкого отделения инженерной академии Украины (2012)
Яковенко И. А. - Зависимость сопротивления растянутого бетона от интегральных внутренних усилий для составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Биджосян Г. К. (2012)
Верюжський Ю. В. - Основи використання паралельних обчислень при проектуванні жорстких аеродромних покриттів, Дорошенко Ю. О., Родченко О. В. (2012)
Антипцев Ю. П. - Совершенствование методов проектирования и доводки авиационных газотурбинных двигателей, Аннопольская И. Е., Паршин В. В., Хусточка А. Н. (2012)
Безвесільна О. М. - Тенденції розвитку та аналіз сучасного стану балістичної гравіметрії, Остапчук А. А., Гура Є. В (2012)
Зайцев Ю. В. - Моделювання процесу функціонування авіаційного зв’язку органів управління повітряним рухом з екіпажами повітряних кораблів (2012)
Игнатович С. Р. - Вероятностная модель линейного суммирования повреждений для оценки ресурса деталей ГТД, Кипров А. В., Похиль В. И., Варченко О. И. (2012)
Квасников В. П. - Локационные методы анализа фазочастотных характеристик распознаваемых целей, Овчаров Ю. В., Дегтярёв В. В. (2012)
Конахович Г. Ф. - Дослідження варіантів побудови систем технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, Козлюк І. О., Варченко О. І. (2012)
Кондратюк В. М. - Сравнительный анализ методов и алгоритмов кодово-фазового ГНСС-позиционирования (2012)
Крячок А. С. - К вопросу о стабилизации положения наноспутника с использованием токовых катушек, взаимодействующих с магнитным полем земли, Щербашин Ю. Д., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Маланчук Є. З. - Моделювання процесу виготовлення складних сумішей, Гречуха М. Л. (2012)
Петрівський Я. Б. - Створення протифільтраційного колекторного комплексу в масиві гірських порід, Тимчук М. В. (2012)
Петривский Я. Б. - Эффект стабилизации физико-механических параметров горных пород на границе геологических формаций вмещающих могильник радиоактивных отходов (2012)
Христюк А. О. - Дослідження торфу в якості сорбента для очистки від метану вентиляційних викидів вугільних шахт, Лустюк М. Г. (2012)
Пастушенко В. Й. - Технічні засоби дистанційного моніторингу вологості грунту на керованих модулях осушувально-зволожувальних систем, Матус С. К., Шатний С. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Гибкая разрядность и постбинарные форматы представления вещественных чисел, Иваница С. В. (2012)
Борковская Л. А. - Обработка изображений в системах технического зрения, Борковский А. В., Коросташовец А. И., Кобилецкий Ю. Т., Бугрик Н. Н. (2012)
Борковская Л. А. - Анализ методов выделения перепадов яркости при решении задач выделения контуров объектов в системах технического зрения, Кочеткова О. В., Борковский А. В., Левандовская М. И., Оробей О. Ю. (2012)
Ведміцький Ю. Г. - Аналітичне квантування неперервних, кусково-неперервних та дискретних сигналів, Кухарчук В. В. (2012)
Вишнівський В. В. - Розробка частотного енергетичного методу контролю технічного стану цифрових пристроїв об’єктів резо, Ніколайчук М. Г. (2012)
Гумен М. Б. - Система радіочастотної ідентифікації об’єктів, Гумен Т. Ф. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна система автоматичного діагностування та реконфігурації керування режимами роботи ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Гасиджак В. С., Шевчук Д. О., Кравчук М. П. (2012)
Квасніков В. П. - Система керування якістю ремонту та технічного обслуговування, Кіпров О. В., Жигинас В. В., Сорока Б. М. (2012)
Ковальчук В. В. - Дипольные моменты элементов нанокластерной подсистемы, Андрианов А. В., Афанасьева О. В., Рац В. А. (2012)
Колганова О. О. - Гібридні методи стиснення даних, Шутко В. М., Рибачук Я. А. (2012)
Кухарчук В. В. - Частотна ідентифікація масштабних коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів, Кацив С. Ш., Биковський С. О. (2012)
Маслов О. В. - Исследование увеличения эффективности датчиков гамма-излучения с использованием монокристаллов Cd ZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Міхнєв С. С. - Метод обробки інформації на стратегічному рівні планування в інтелектуальній системі управління мобільним роботом, Канаєв С. В. (2012)
Мураховский С. А. - Cинтез наблюдающего устройства для оценки параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита, Хоца А. А. (2012)
Негода А. М. - Cтиснення відео даних на основі каскадного вейвлет розкладу, Шутко М. О., Калганова О. О. (2012)
Оразов М. - О числах, представимых в виде суммы степеней натуральных чисел (2012)
Сиротенко А. М. - Температурные эффекты в квантово-размерных проводниках, Ковальчук В. В., Андрианов А. В., Рац В. О. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу, Космач О. П. (2012)
Варакута Є. О. - Підвищення конкурентноздатності ринку послуг залізничного транспорту на основі прогнозування., Кудрявцева І. В., Дрига К. С. (2012)
Варакута Е. А. - Оценка технико-экономической эффективности внедрения систем диспетчерской централизации и диспетчерского контроля, Мирошникова М. В. (2012)
Карамшук М. Ф. - Микропроцессорные системы обеспечения безопасности и управления движением поездов на харьковском метрополитене, Стаматин В. В., Карпенко С. С., Гаврилко В. В. (2012)
Квасніков В. П. - Розробка прогресивних технологій ремонту авіаційної техніки, Жигинас В. В., Кіпров О. В., Сорока Б. М. (2012)
Степанчук О. В. - Особливості прогнозування інтенсивності руху транспорту на вулицях і дорогах населених пунктів, Бєлятинський А. О., Пилипенко О. І. (2012)
Кулініч А. А. - Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10, Доній О. М., Котляр С. М. (2012)
Клещёв Г. М. - Системы автоматизации проектных работ – основа для создания интегрированной адаптивной сквозной конструкторско - технологической подготовки производства штампов (2012)
Лєнков С. В. - Методологічні основи побудови та організації функціонування роботизованих систем спеціального призначення, Шворов С. А., Гунченко Ю. В., Чирченко Д. В. (2012)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення засобу вимірювання кутової швидкості та моменту інерції електромоторів (2012)
Древецький В. В. - Визначення октанового числа автомобільних бензинів на основі їх фізико-механічних властивостей, Клепач М. М. (2012)
Сапрыкин С. А. - Вторая ступень червонодонецкой компрессорной станции для транспортирования шебелинского газа в м. Харьков, Дутчак А. И., Михайликова Н. Б. (2012)
Асхабов О. А. - Виробничий досвід роботи теплових насосів для теплопостачання дитячої установи, Горін В. В., Лазаренко О. Й., Поштарук М. П. (2012)
Коваль С. І. - Пірогенні утворення на місті осушених згорівших торфових грунтів - їх властивості, Кот О. С. (2012)
Мисак Й. С. - Захист поверхонь нагріву котлів під час їх простоювання у резерві, Івасик Я. Ф., Заяць М. Ф., Лашковська Н. М., Мисак С. Й. (2012)
Филипчук Л. В. - Дослідження процесу зміни величини рн стічної води в перегородчастому змішувачі-реакторі як об‘єкті регулювання (2012)
Ахмадов О. А.-Б. - Аналіз залежності розширенної невизначенності від частоти вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот шляхом застосування методу найменших квадратів, Ахмадов C. О., Карпенко С. Р. (2012)
Безвесільна М. - Двогіроскопний гравіметр авіаційної гравіметричної системи, Коваль В. (2012)
Зенкін М. А. - Оцінювання якості як основа конкурентоспроможності продукції, Гончаров О. С. (2012)
Ахмадов О. А-Б. - Створення та дослідження вторичного еталону електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Игнатенко П. Л. - Способы повышения точности измерений, Дегтярёв В. В. (2012)
Лисуненко Н. О. - Методика оцінки характеристик випадкової складової похибки вимірювального каналу координатно-вимірювальної машини, Колосова Т. В. (2012)
Стець С. Є. - Моделювання автоматизованого процесу видалення водню з продувних газів синтезу аміаку, Ганжа О. О. (2012)
Добролюбська Ю. А. - Структурні елементи філософії освіти:гуманітарний та природничо-науковий аспект, Ковальчук В. В., Селіщев В. М., Маслій О. М. (2012)
Синяков С. В. - Философия и социология науки, Сластенко Е. Ф. (2012)
Шворнікова Г. М. - Оптимізація вивантаження вантажу в зимовий період з урахуванням його замерзання, Іржавська В. Г., Бессонова Д. В. (2012)
Маланчук З. Р. - Освоение новых энергосберегающих технологий с использованием альтернативных энергоносителей, Коваленко С. И., Руденко Г. В., Слипко В. К. (2012)
Маловик К. Н. - Экспериментальное исследование процесса измерения параметров теплоносителя ядерных реакторов, Никишин В. В. (2012)
Мисак Й. С. - Корозія зовнішніх низькотемпературних поверхонь нагрівання під час простоювання котлів у резерві, Івасик Я. Ф., Заяць М. Ф., Мисак С. Й. (2012)
Варченко О. І. - Математичної моделі визначення структуризатрат по забезпеченню надійності ремонту авіаційної техніки, Кіпров О. В., Сорока Б. М., Тітлянов Є. О., Черкамарьова Т. В. (2012)
Колонка редактора (2015)
Любінець О. В. - Моніторинг інформаційного забезпечення в Україні за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 році, Закрутько Л. І., Горбань А. Є., Потапов Е. В., Мислицький О. В. (2015)
Авдєєв О. В. - Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дуоденогастрального рефлюкса на частоту выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Андрійчук Н. Й. - Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер, Власик Л. І. (2015)
Бліндер О. В. - Сучасна антибіотикорезистентність родини enterobacteriaceae spp. – основної групи збудників інфекцій сечової системи, Безрук Т. О., Безрук В. В., Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2015)
Власенко О. В. - Системна організація мозкових структур при реалізації оперантного їжодобувного рефлексу в щурів (2015)
Гордієнко В. В. - Особливості накопичення кадмію в організмі щурів різного віку за тривалої експозиції солі металу в дозах малої інтенсивності (2015)
Гушул І. Я. - Моделювання раку товстої кишки, Іващук І. О., Давиденко І. С., Малишевський І. О. (2015)
Dashko M. O. - The dynamics of phagocytosis indices in patients with pyodermias during comprehensive treatment (2015)
Домбровський Д. Б. - Морфологічна та імуногістохімічна характеристика трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові за умов ішемії кінцівок в експерименті, Савін В. В., Максим’юк В. В. (2015)
Ілюшина А. А. - Мікробіоценоз кишечнику в хворих на гіпотиреоз, жителів Чернівецької області, Данелюк Г. Д. (2015)
Karvatska Y. P. - The dynamics of phagocytocis indices in patients with acne vulgaris while using different therapies (2015)
Кіт З. М. - Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту (2015)
Коновчук В. М. - Можливості інтракорпоральної корекції ендотоксикозу при тяжкому сепсисі, Андрущак А. В. (2015)
Комлевой О. М. - Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів, Чернявський В. Г., Бажора Ю. І. (2015)
Косілова С. Є. - Деякі аспекти антенатальної охорони плода у вагітних із плацентарною дисфункцією (2015)
Косілова С. Є. - Клінічний досвід лікування аденоміозу в жінок репродуктивного віку (2015)
Кулигіна В. М. - Показники дослідження швидкості слиновиділення, рН-ротової рідини і стану кислотно-лужної рівноваги у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2015)
Кучук О. П. - Комбінований метод лікування демодекозного блефарокон’юнктивіту, Соловйова О. А., Горбачевський О. В., Куляк Л. Д. (2015)
Лотоцькa С. В. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на ХОЗЛ (2015)
Мазур О. О. - Порушення таксономічного складу мікробіоти ротоглотки у хворих на цукровий діабет 1 типу поєднаний з хронічним гнійним гайморитом (2015)
Мислицький В. Ф. - Вплив групових та резусних ознак у немовлят від матерів із 0(І) Rh (+) групою крові на концентрацію пуповинного білірубіну, Чернюх О. Г. (2015)
Немцова В. Д. - Влияние нейроэндокринной регуляции на развитие инсулинорезистентности у больных гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2-го типа (2015)
Остапець М. О. - Вивчення гострої токсичності та ефективної дози сухого екстракту з трави герані болотної, Волковой В. А., Фоміна Г. П. (2015)
Пулик О. Р. - Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень (2015)
Пулик О. Р. - ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень (2015)
Савченко І. М. - Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 із фоновими процесами шийки матки серед жінок із лейоміомою, Гарбузова В. Ю. (2015)
Слаба О. Р. - Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням, Радченко О. М. (2015)
Слонецький Б. І. - Проблеми та перспективи моделювання синдрому ,,короткої кишки”, Вербицький І. В., Тутченко М. І., Тюлюкін І. О. (2015)
Семчишин М. Г. - Eлектроенцефалографічна характеристика черепно - мозкової травми легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2015)
Сокольник С. В. - Особливості темпераменту підлітків, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт (2015)
Сокольник С. O. - Дослідження цитокінового гомеостазу в дітей із шлунково-кишковими кровотечами (2015)
Stepan N. A. - Indices of systemic immunity in patients with eczema of dermatosis different clinical course, Denysenko O. I. (2015)
Суханов А. А. - Диагностика и комплексная коррекция состояния тромбоопасности у больных с опиоидной зависимостью (2015)
Тащук В. К. - Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Костенко О. В., Злонікова К. М. (2015)
Тащук В. К. - Побудова програмного забезпечення для вивчення варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Тащук І. А., М. В. Аль-Салама, Тащук М. В. (2015)
Телекі Я. М. - Вплив кверцетину на активність показників системи протиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (2015)
Хара М. Р. - Чутливість холінорецепторів серця щурів різної статі при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі зміненої активності системи оксиду азоту, Головач Н. А. (2015)
Хоменко В. Г. - Хроноритмічні перебудови функцій нирок за умов іммобілізаційного стрессу (2015)
Хухліна О. С. - Інтенсивність ендотоксикозу, протеолізу та стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень за коморбідності з хронічним панкреатитом, Урсул О. О., Смандич В. С. (2015)
Чорний О. В. - Гістоморфологічне обґрунтування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю. (2015)
Шеремет М. І. - Апоптоз лімфоцитів крові у хворих на автоімунний тиреоїдит (2015)
Широкова С. В. - Вплив бісопрололу, карведілолу та івабрадину на показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією, Ілащук Т. О., Окіпняк І. В. (2015)
Шлімкевич І. В. - Особливості психоемоційного статусу та когнітивні функції в дітей із первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Шухтина И. Н. - Влияние антихеликобактерной терапии на состояние печени у крыс, Васюк В. Л., Бобрик Л. М. (2015)
Виноградова О. М. - Диференційні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Возна Х. І. - Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень), Москалюк В. Д., Сорохан В.Д. (2015)
Мельник А. Л. - Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, Довга І. М., Христян Г. Є., Радченко О. О., Поволокіна І. В., Казмірчук В. В. (2015)
Нагірняк В. М. - Використання гіпертермії в радіаційній онкології (2015)
Торяник І. І. - Патофізіологічна оцінка експериментального ішемічного емболічного інсульту: підсумки та обговорення, Колесник В. В. (2015)
Авраменко А. А. (ред.) - Случай распада и выведения обломков конкрементов из жёлчного пузыря после проведения последовательной антихеликобактерной терапии у больной хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н. (ред.) (2015)
Дейнеки С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІ, Яковець К. І. (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2015)
М. К. Шеремет - провідний фахівець у галузі логопедії (2015)
Луніна В. Ю - Феномен творчого потенціалу педагога у філософській і психолого-педагогічній літературі (2015)
Мазаєва К. В. - Екологічна компетентність як складова професійної компетентності вчителя біології (2015)
Ільченко А. М. - Особистісно зорієнтована технологія навчання в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ (2015)
Пастирська І. Я. - Досвід внутрішньоциклової інтеграції гуманітарних дисциплін (2015)
Буйдіна О. О - Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів (2015)
Криницький Є. А. - Принципи та пріоритети формування професійної готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями (2015)
Орищин І. С - Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей (2015)
Бочарова C. А. - Коммуникативный подход в преподавании иностранного языка в спортивном вузе (2015)
Канафоцкая И. К. - Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов спортивных специальностей (2015)
Руденко Л. М. - Вплив сім’ї на формування агресивної поведінки у дітей з розумовою відсталістю (2015)
Козак М. Я. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Фаласеніді Т. М. (2015)
Калініченко І. О. - Формування педагогічної майстерності асистента вчителя в умовах інклюзивної освіти (2015)
Овсяннікова С М. - Шляхи впровадження інклюзивного навчання у вищому навчальному закладі, Заброда О.О., Рожко Ю. В. (2015)
Смешнова А. В. - Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання (2015)
Новак О.О. - Стратегія допомоги - важливий компонент психологічної компетентності вчителя (2015)
Чарченко П.С. - Особливості організації позаурочної виховної роботи при роботі з підлітками з порушеннями поведінки (2015)
Іноземцева В. Ю. - Формування лідерських якостей в обдарованих дітей (2015)
Козак Н. Г. - Здоров’язберігаюче виховання підлітків: історична ретроспектива (2015)
До відома авторів (2015)
Наші автори (2015)
Казак В. Н. - Условия сохранения динамической живучести системы "воздушное судно – экипаж – система автоматического управления – среда" в особых ситуациях в полете, Тачинина Е. Н., Мазур Т. А. (2010)
Казак В. Н. - Анализ повреждений воздушного судна при столкновении с инородными объектами, Бабенко А. Е. (2010)
Казак В. Н. - Солнечные элементы как источник питания силовой установки беспилотного летательного аппарата, Горбач О. К. (2010)
Квасников В. П. - Методы технического диагностирования гидроагрегатов летательных аппаратов, Тюпа Д. А. (2010)
Малютенко Т. Л. - Точність координатних вимірювань на основі фазових невизначеностей (2010)
Огырь А. Г. - Анализ динамических свойств вертолёта при различных режимах полета (2010)
Степанковский Ю. В. - Импульсное управление исполнительными органами магнитной системы ориентации, Клишта А. В. (2010)
Харченко В. П. - Багатокритеріальна модель виявлення конфліктних ситуацій в задачах навігації рухомих об’єктів, Писарчук О. О. (2010)
Харченко В. П. - Статистический анализ прохождения сигналов, отраженных от двух целей, в j-корреляционном методе пеленгации, Сорочан А. Г. (2010)
Храмченко В. А. - Формалізовані моделі процесу технічної експлуатації елементів літального апарата військового призначення для різних стратегій технічного обслуговування, Пустовий С. О., Яблонський П. М., Скляр О. І. (2010)
Мисак Й. С. - Визначення характеристик нестаціонарного режиму пилосистеми за використання інформації від АСУ ТП, Івасик Я. Ф., Омеляновський П. Й. (2010)
Швагер Н. Ю. - Кинетические процессы в масиве горных пород при образовании полости, Калиниченко В. А., Маланчук Е. З. (2010)
Вередюк А. М. - Експертна оцінка якості ІР-телефонії споживачами, Мелешко Т. В. (2010)
Гуйда О. Г. - Перспективи використання сплайн-функцій в технологіях стиснення цифрового відео , Негода А. М., Кушнір О. М., Гордєєв М. Г. (2010)
Клещов Г. М. - Інформаційни конструкторськи масиви штампів холодної листової штамповки (2010)
Колганова О. О. - Багатомасштабний розклад із дробним кроком, Шутко М. О., Шутко В. М. (2010)
Коломієць Л. В. - Прийняття рішень при оцінці знань на основі даних комплексного контролю з використанням систем автоматизованого навчання, Джугурян Л. О. (2010)
Куц Ю. В. - Застосування кругового середнього в задачах фільтрації фазових характеристик модульованих гармонічних сигналів, Дергунов О. В., Троць В. М. (2010)
Куц Ю. В. - Програмний комплекс для моделювання та статистичного опрацювання результатів кутових та фазових спостережень, Шенгур С. В. (2010)
Кучерук В. Ю. - Ресурсоенергозбережна система автоматичного керування котельною установкою з контролем складу димових газів, Дудатьєв І. А. (2010)
Кучерук В. Ю. - Тахометричний перетворювач з низькочастотним вихідним сигналом, Кулаков П. І., Марущак В. Ю., Коломійчук І. В. (2010)
Михайлов К. М. - Когнитивное моделирование системы высшего образования региона (2010)
Нечипорук О. П. - Вибір оптимальної кількості обладнання для побудови бездротових мереж передавання даних, Одарченко Р. С., Петрова Ю. О. (2010)
Орнатский Д. П. - Сучасні тенденції розвитку аналогових інтерфейсів інформаційно-вимірювальних систем (2010)
Орнатский Д. П. - Устройство для диагностики подшипниковых узлов на базе n-канальных фильтров, Довгань В. В. (2010)
Палагін В. В. - Реалізація блоку сумісного керування робастного акселерометричного контролера на основі нейромереж, Куліш Є. О. (2010)
Титарчук А. О. - Система автоматизації процесів конструювання - САПК (2010)
Юдін О. К. - Технологія усунення надмірності у трансформованих потоках бітового подання даних, Гулак Н. К. (2010)
Кузьмич Л. В. - Експлуатаційні вимоги до забезпечення надійності осушувальних гідромеліоративних систем (2010)
Матус С. К. - Методика розрахунку коефіцієнта вологопровідності грунту на базі нейромережевих технологій, Пастушенко В. Й. (2010)
Аль-Маайя Ахмад Халіф - Дослідження нормативно-правової бази в системах окремих видів транспорту (2010)
Варакута Е. А. - Метод оптимизации вагонного парка на железнодорожной транспортной сети, Мирошниченко Т. Н., Лихоносов С. А., Резникова О. Н. (2010)
Казак В. М. - Комплексна оцінка техніко-економічних показників транспортно-експедиційного підприємства, Кошляк І. С. (2010)
Ткаліч О. П. - Аналіз перспектив розвитку технології gigabit ethernet, Нечипорук О. П., Ткаліч О. В. (2010)
Чернецкая Н. Б. - Влияние человеческого фактора на безопасность движения на железнодорожном транспорте, Красникова Ю. А., Волчок Л. Г. (2010)
Диха О. В. - Дослідження зносостійкості покриттів на алюмінієвих сплавах, Волинський Б. С., Диха М. О. (2010)
Зима И. И. - Магнитные эффекты в воде и их влияние на теплофизические свойства, Сурду Н. В., Нечаев А. В. (2010)
Косицька Т. Н. - Закономірності зміни параметрів сигналів акустичної емісії при механічному руйнуванні композиційних матеріалів (2010)
Dzyadykevych Yu. - Heat resistance coating for niobium and tantalum - base alloys, Kytskay L. (2010)
Белятынский А. А. - Оценка остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъёмных машин, Клименко И. С., Стариков М. А. (2010)
Лабай В. Й. - Вплив на технічні характеристики та ексергетичний ккд холодильних машин split-кондиціонерів температури зовнішнього повітря, Мисак Й. С. (2010)
Попов А. П. - Эксперементальное исследование нагрузочной способности зубчатых муфт, Савенков О. И (2010)
Фалендиш А. П. - Визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування та ремонту для перспективного моторвагонного рухомого складу, Брагін М. І. (2010)
Дзядикевич Ю. В. - Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд), Гевко Р. Б., Розум Р. І., Буряк М. В. (2010)
Васильев А. И. - Глобальное потепление климата. Причины и последствия, Канило П. М., Соловей В. В. (2010)
Злочевський М. В. - Відновлення водних екосистем малих річок України, Петрук Г. М., Клименко М. О., Древецький В. В. (2010)
Квасников В. П. - Влияние погрешности фазовых измерений на результат определения фазы коэффициента отражения, Овчаров Ю. В., Ильченко В. Н. (2010)
Клещов Г. М. - Дослідження прискореного алгоритму раскрою для штампів хеш у середовіщі наскрізної комп’ютерної технології (2010)
Медиковський М. О. - Багатокритеріальний метод оцінювання ефективності вітроенергетичної установки, Шуневич О. Б. (2010)
Мухаровський М. Я. - Вторинний еталон одиниць часу та частоти ДП "Укрметртестстандарт" до 2008 року, Ахмадов О. А-Б., Ахмадов С. О., Бистрий С. О., Писчиков В. С. (2010)
Передерко А. Л. - Метод компенсації випадкової похибки, внесеної зовнішніми вібраційними впливами при проведенні вимірів на координатно-вимірювальній машині (2010)
Квасніков В. П. - Молекулярна хроматографія. Адсорбція та розподіл молекул між фазами, Ярмоленко С. П. (2010)
Филипчук В. Л. - Особливості вилучення іонів заліза зі стічних вод промислових підприємств, Филипчук Л. В. (2010)
Баранович Д. С. - Абсорбція SO2 водним розчином натрію тіосульфату, як метод очищення димових газів, Мисак Й. С. (2010)
Коваленко Т. П. - Застосування індустріальної оливи для змащування вузлів тертя на електростанціях, Мисак Й. С., Івасик Я. Ф. (2010)
Харитонов Ю. Н. - Практика управления проектом реконструкции системы теплоснабжения малого муниципального образования (2010)
Зекцер Д. М. - Анализ динамки роста оптовых цен на низковольтные электрические аппараты (2010)
Харитонов Ю. Н. - Модель проактивного управления в проектах реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (2010)
Содержание (2014)
Павленко В. Н. - Оптимизация кинематической схемы многоступенчатого планетарного механизма по критерию минимума мертвого хода (2014)
Тараненко В. А. - Моделирование обтекания тела ламинарным потоком (2014)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкции носовой части фюзеляжа самолета транспортной категории (2014)
Рябченко В. М. - О применении системного подхода при сертификации авиационной техники (2014)
Гребеников А. Г. - Концепция создания скоростного туннельного аэропоезда на воздушной подушке, Люшнин В. П., Богачева Т. Б. (2014)
Хейдарифар М. - Анализ предельной несущей способности конструкций с сотовым заполнителем, Тиняков Д. В., Рябков В. И. (2014)
Лось А. В. - Оценка предельной несущей способности подвижных узлов при нестационарном нагружении (2014)
Орловский М. Н. - Внедрение принципа упреждающего технического обслуживания воздушных судов, Акименко К. Ю., Онищенко А. П. (2014)
Фомичев П. А. - Прогнозирование долговечности элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении, Заруцкий А. В. (2014)
Хитрых Е. Е. - Последовательность и структура передачи данных между элементами интеллектуальной системы проектирования машин импульсного действия для обработки металла (2014)
Лашко С. Н. - Разработка твердотельной модели наплавочной головки с импульсной подачей электродной проволоки (2014)
Баранов О.О. - Теоретическая модель разряда магнетронного распылительного устройства (2014)
Костюк Г. И. - Проверка адекватности теоретического определения размера зерна при нанесении многокомпонентного покрытия на режущий твердосплавный инструмент, Бруяка О. О., Кантемир И. В. (2014)
Костюк Г. И. - Оценка объема нанокластера и глубин его залегания в алюминиевом сплаве при действии ионов различных энергий, Постельник Т. А., Костюк А. Н. (2014)
Костюк Г. И. - Исследование влияния размера зерна в покрытии на микротвердость, снимаемый объем материала за период стойкости и стойкость РИ при точении специального чугуна, Шматко А.А. (2014)
Костюк Г. И. - Уточненная инженерная методика определения возможности получения наноструктур при действии ионов различных сортов, энергий и зарядов, Миргородская Е. В., Григор О. Д. (2014)
Вдовін В.С. - Модифікування складу авіаційних бензинів додаванням аліфатичних спиртів: Літературний огля, Бондаренко К.В. (2014)
Фурса Н. Е. - Метод поиска объектов на изображении с помощью контурного анализа по заданным характеристикам их контуров (2014)
Костенко Л. С. - Методы и алгоритмы сглаживания фона изображений в системах распознавания образов (2014)
Петров О. М. - Метод визначення оптимального часу освітлення світлочутливого елемента при обробленні цифрового зображення у програмно-апаратному комплексі для визначення наявності непрозорих або напівпрозорих об’єктів (2014)
Коробкова Е. Н. - Синтез формирователей одиночных серий с перестраиваемым числом и длительностью импульсов в серии, Коробков Н. Г., Ялинич Ю. И. (2014)
Клеєвська В. Л. - Інформаційна підтримка прогнозування наслідків гідродинамічних аварій, Кручина В. В., Ворошило О. М. (2014)
Баркалова Д. С. - Методика оценки уровня качества объектов по совокупности показателей, включая интегральный показатель качества, Ялинич Ю. И. (2014)
К сведению авторов (2014)
Виходные данные (2014)
Величко C. - Віртуальна реальність як складова освітнього середовища у формуванні особистості студента (2014)
Дьяконов Г. - Гуманітаризація вищої освіти та педагогічні дослідження діалогу (2014)
Мельничук С. - Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Середньовіччя та Відродження (2014)
Растригіна А. - Магістратура: проблеми та перспективи (2014)
Рындак В. - От понимания учения к пониманию мира (в контексте идей В. А. сухомлинского) (2014)
Савченко Н. - Трансгресивний підхід у позашкільній освіті Польщі (2014)
Садовий М. - Особливості трудового виховання і профорієнтації в умовах нової парадигми освіти (2014)
Mahboob А. - Principles-based approach to english language teaching and planning, Tilakaratna N. (2014)
Акуленко І. - Компонування змісту методичної підготовки майбутнього вчителя до навчання математики в класах економічного профілю (2014)
Андросова Н. - Компетентнісний підхід до впровадження інтерактивних технологій навчання (2014)
Барабаш В. - Роль громадянської самосвідомості у процесі громадянського виховання особистості (2014)
Бобрицька Г. - Питання реформування шкільної освіти в роботах членів харківського математичного товариства (ХМТ) на початку ХХ ст. (2014)
Виселко А. - Система навчальних завдань та вправ у програмі попереднього підготовчого англомовного занурення (2014)
Ганжа О. - Експерментальне дослідження впливу творчої проблеми на розвиток соціально-професійної зрілості (2014)
Галета Я. - Інформаційна підготовка: стимули і перешкоди (2014)
Дідич Г. - Вплив народної музики на морально-естетичне виховання школярів (2014)
Довга Т. - Уміння вчитись у системі ціннісних орієнтацій особистості: ретроспективне осмислення (2014)
Dubinka М. - The problem of development of the creative personality during the university studying (2014)
Захарова О. - Реалізація здоров’я- і культуротворчого потенціалу краєзнавчого туризму в сучасній освіті (2014)
Кришталь А. - Характеристика педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2014)
Куліш С. - Становлення системи контролю за якістю знань студентів в харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Кравцов В. - Методологічна культура як характеристика професійного світогляду майбутнього вчителя (2014)
Кравцова Т. - Теоретичні основи педологічної концепції у педагогічній спадщині Стенлі Холла (2014)
Куркіна С. - Виховання ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва на уроках художньої культури (2014)
Кучай Т. - Підтримання стійкої соціальної стабільності в Японії у минулому та в наш час (2014)
Локарєва Ю. - Використання мультимедійних технологій у процесі музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Матвієнко Ю. - Система студентського самоврядування як середовище виховання соціальної активності (2014)
Медведєва Н. - Організаційно-педагогічні умови роботи аматорського хорового колективу (2014)
Москаленко О. - Особливості професійної підготовки авіаційних фахівців у Російській Федерації (2014)
Михайлова Н. - Возможности гуманитарной информационной образовательной среды в организации сетевого взаимодействия субъектов образовательной деятельности, Мещерякова И. (2014)
Москвина А. - Творческая изобразительная деятельность как средство развития наглядно-образного мышления младших школьников с умственной отсталостью, Заболотная Е. (2014)
Михайліченко І. - Професійна самоосвіта працівників органів внутрішніх справ (2014)
Німич Г. - До проблеми про діяльність позашкільних навчальних закладів шкіл в Україні на початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Okolnycha Т. - Formation of the institute of guardianship and upbringing orphans in Ukraine from ancient times to the XIII century (2014)
Оніпко В. - Організаційно-функціональна система професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів біології та хімії до професійної діяльності у профільній школі (2014)
Позняк Т. - Розвиток творчих здібностей дитини (2014)
Примакова В. - Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2014)
Поліщук Р. - Рецепція проблеми "Василь Сухомлинський про фізичне здоров’я учнів" у педагогічних дослідженнях останніх десятиліть: основні тенденції (2014)
Радул О. - Оберігальна педагогіка східних слов’ян (VІ–ХІІІ ст.) (2014)
Ratsul А. - The essence of correctional pedagogy as a science: formation and development, Ratsul А. (2014)
Сапкулова Е. - Идея "очеловечивания знаний" В.А. Сухомлинского в контексте федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, Матвиевская Е. (2014)
Скворцова В. - Гуманистические аспекты системы патриотического воспитания В. А. Сухомлинского, Белая Г. (2014)
Смирнова І. - Використання іт-технологій в процесі розвивального навчання в початкових класах (2014)
Соколова Л. - Идеи целостной школы в теории и практике В. А. Сухомлинского (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Передумови розвитку композиторсько-виконавської діяльності в музичній освіті (2014)
Сулим Н. - Професійна підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великобританії та Шотландії (2014)
Суховірська Л. - Ресурсний підхід у підготовці майбутніх вчителів фізики до інноваційної діяльності (2014)
Ткаченко К. - Аналіз навчальних планів і програм щодо проблеми підготовки вчителя початкових класів до формування комунікативних якостей мовлення в учнів (2014)
Uisimbaieva N. - Self-improvement as a factor of development of personality of future teacher (2014)
Уличний І. - Формування готовності студентів педагогічних вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення (2014)
Філоненко О. - Педагогічне новаторство в. І. Харцієва в Єлисаветградському громадському комерційному училищі (2014)
Харламова Л. - Рефлексивно-оцінний комонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2014)
Челпаченко Т. - Творческий потенциал дидактической системы В. А. Сухомлинского (2014)
Cherednichenko N. - Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the netherlands (2014)
Чичук В. - Самоосвіта вчителя початкових класів у Польщі (2014)
Язловецька О. - Зміст роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо формування позитивного іміджу (2014)
Яцина С. - До проблеми формування професійних умінь у майбутніх учителів-словесників (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Гребеников А. Г. - Аванпроект магистрального пассажирского самолета ХАИ-150, Журавель С. В., Бочко А. Ю. (2014)
Гуменный А. М. - Метод определения взлетной массы многоцелевого гражданского легкого самолета укороченного взлета и посадки на этапе предварительного проектирования, Буйвал Л. Ю. (2014)
Зайцев В. Е. - Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6, Скрипка Е. А., Воронин А. В. (2014)
Бреус А. А. - Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ, Костюк Г. И. (2014)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубина его залегания при действии ионов разных энергий, зарядов и сортов на магниевые сплавы, Костюк А. Н., Кантемир И. В. (2014)
Добротворский С. С. - Энергетический подход к определению технологических режимов при высокоскоростной обработке, Мялица А. К., Басова Е. В., Добровольская Л.Г., Коркишко Р. А. (2014)
Альохін Г. І. - Теоретичні дослідження аеродинамічних характеристик снарядів з урахуванням їхніх специфічних особливостей руху в повітряному середовищі (2014)
Рябков В. И. - Влияние вибрационных нагрузок на усталостную долговечность сварных воздуховодов, Шмырев В. Ф. (2014)
Костюк Г. И. - Определение температурных напряжений и скорости деформирования при действии ионов на алюминиевые сплавы и наноструктуры, Постельник Т. А., Воляк Е. А. (2014)
Богачева Т. Б. - Вертикальная скорость снижения экраноплана с шасси на воздушной подушке, Сбойчаков В. Н. (2014)
Доник В.Д. - Внезапная разгерметизация отсека через "рваное" отверстие (2014)
Овчаров М.М. - Численный расчет нелинейных аэродинамических характеристик самолетов в широком диапазоне углов атаки и скольжения (2014)
Костюк Г.И. - Температурные напряжения и скорости деформирования при действии ионов на магниевые сплавы, возможность образования наноструктур, Бехзад Размджуи, Гудим А.О. (2014)
Клеевский Н. Р. - Автоматизированный анализ рабочих режимов тупиковой гидравлической системы с потребителем компенсированного расхода, Мураховская Е. А., Рыженко А. И., Рыженко Е. И. (2014)
Мигаль В.П. - Сигнатурный подход к анализу и обеспечению безопасности системы "человек – машина", Мигаль Г.В. (2014)
Соуд Абдалазез Мохаммед Амен - Логистический анализ и планирование системы нефтепродуктообеспечения (2014)
Гайдачук В. Е. - Метод корректирования аналитических моделей физических процессов, явлений или свойств объектов с использованием экспериментальных данных, Карпикова О. А., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2014)
Сургайло М.Л. - Моделирование двумерного течения грунтовых вод, Соляник П.Н., Тараненко В.А., Мащенко Ю.С. (2014)
Гуляєв К.Д. - Дослідження швидкості комутаційних процесів в ех-мережах (2014)
Проценко В. С. - Задачи математической физики составных тел, точно разрешимые с помощью нового интегрального преобразования на бесконечном промежутке, Денисова Т. В. (2014)
Тецкий А. Г. - Исследование структуры системы управления образовательным контентом MOODLE с использованием элементов реверс-инжиниринга, Узун Д. Д. (2014)
Стрижак А. Е. - Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов (2014)
Работягов А.В. - Современные информационные технологии обучения и коррекции произношения глухих, Чернобривец А.Б. (2014)
Красовская И. Г. - Формализация процесса определения показателя общего сердечно-сосудистого риска c учетом дополнительных факторов влияния (2014)
К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Бас Ю. В. - Загальні основи управління підприємством в умовах фінансової кризи, Петлюк А. С. (2015)
Ковалевич Д. А. - Казначейське обслуговування бюджетів в сучасних умовах (2015)
Петрушка О. В. - Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні, Баніт Ю. В. (2015)
Ковч В. В. - Управління фінансовою діяльністю підприємства, Шуст А. О. (2015)
Коцюба І. І. - Роль фінансового менеджменту в системі стратегічного управління банку (2015)
Рошило В. І. - Проблемні аспекти фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади (2015)
Сова О. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Вітчизняні та зарубіжні підходи до контролю за охороною та збереженням культурних цінностей (спадщини) (2015)
Бас Ю. В. - Механізм управління якістю продукції на підприємстві, Вишневський С. С. (2015)
Терехов Д. С. - Нейропсихологічна складова маркетингу в процесі вивчення поведінки споживача (2015)
Ковч В. В. - Місце стратегічного менеджменту в сучасних умовах нестабільності (2015)
Кравченко М. О. - Антикризове управління підприємством на інноваційних засадах, Усманова Е. А. (2015)
Терехов Д. С. - SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством (2015)
Буряк Л. Д. - Проблеми кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2015)
Паздерник Л. М. - Шляхи оптимізації прибутку виробничого підприємства, Лисик Р. І. (2015)
Синчак В. П. - Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва України (2015)
Степанцова Ю. М. - Проблеми кадрового планування персоналу підприємств та шляхи їх вирішення, Лещук С. С. (2015)
Степова С. В. - Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику (2015)
Гавловська Н. І. - Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект, Рудніченко Є. М. (2015)
Стрельник С. О. - Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній (2015)
Сусіденко О. В. - Особливості формування фінансової безпеки підприємства (2015)
Дарвиду Константия - Мировой экономический кризис в Балканских странах и Греции (2015)
Завора Т. М. - Методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Пустяк О. В. (2015)
Лисеный Е. В. - Механизм влияния современных особенностей процесса глобализации на экономические функции государства (2015)
Стецюк Т. І. - Сутність страхування життя: значення, функції, ризики (2015)
Захарченко П. В. - Модель трансформаційної кризи в економіці курортно-рекреаційних систем, Савушкін Д. І. (2015)
Комар В. Ю. - Стан і тенденції розвитку вищої державно-управлінської освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Зелюк В. В. - Післядипломна освіта як простір розвитку педагогічної майстерності вчителя (2015)
Тарасевич Н. М. - І.А. Зязюн - провідник педагогічної майстерності (2015)
Самодрин А. П. - Школа - педагогічна майстерня часу, Білик Н. І., Бобер І. М. (2015)
Кожевникова А. В. - Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна система та складова педагогічної майстерності сучасного вчителя (2015)
Резніченко З. В. - Удосконалення педагогічної майстерності директорів шкіл у процесі розвитку соціального діалогу (2015)
Ратушко В. А. - Специфіка та моделі експертної діяльності у контексті оцінювання управлінської культури керівників шкіл (2015)
Сень О. О. - Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчально-виховної роботи шляхом реалізації планів розвитку (2015)
Васильченко О. В - Керівництво закладом - запорука успішної освітньої діяльності (з досвіду роботи Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням математики Полтавської області) (2015)
Варецька О. В. - Науково-методичне забезпечення процесу розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сухенко Я. В. - Принципи фасилітації індивідуальних освітніх траєкторій учителів у післядипломній освіті (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом удосконалення професійної майстерності викладачів вищої школи (2015)
Фрицюк В. А. - Проблема професійного саморозвитку у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Григоренко Г. В - Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної майстерності у студентів факультету фізичного виховання (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Формування математичної компетентності на засадах узагальненої системи М. Палтишева (2015)
Копилець Є. В. - Ековиховний потенціал концепції відкритої режисерсько-педагогічної дії (2015)
Піхурко О. В. - Технологія реалізації регіональної програми з розвитку позашкільної освіти (2015)
Чиренко Н. В. - Національна організація скаутів України: досвід діяльності (2015)
Гриньова М.В. - Про відкриття меморіальної аудиторії І. А. Зязюна у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2015)
Відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Логвиненко Ю. В. - Трансформація системи освіти України під впливом демократичних перетворень українського суспільства, Мазуренко В. О. (2015)
Мерзлякова О. Л. - Проблемні інформаційні поля сучасної педагогічної практики та шляхи їх вирішення (2015)
Палеха О. М. - Досвід організації самостійної поза аудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ Великої Британії (2015)
Михайленко О. А. - Критерії оцінювання стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Стрілець В. В - Зміст екстралінгвістичної компетентності майбутніх технічних перекладачів (2015)
Рудич О. О - Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови (2015)
Стиркіна Ю. С - Навчання іноземної мови на початковому етапі: що можуть зробити небайдужі батьки? (2015)
Кiндpacь I. В. - Методичні передумови використання тестових завдань для навчання студентів граматично правильного висловлювання турецькою мовою, Шoвкoвий В. М. (2015)
Ярошенко О. Г. - Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України, Скиба Ю. А. (2015)
Патієвич О. В. - Писемна комунікація студентів магістратури природничих спеціальностей в академічному середовищі (2015)
Цись В. В - Теоретичні основи готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування педагогічних технологій у галузі "Математика" (2015)
Сокуренко П.І - Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону (про Х Міжнародну науково-практичну конференцію аспірантів, молодих учених та науковців) (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Алгоритмізація процесу проектування педагогічних систем (2015)
Алєксєєнко С. Д - Проблема формалізації педагогічного знання у вітчизняній дидактиці в 60-80-х рр. ХХ століття (2015)
Керик О. Є - Використання ігрових та арттерапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами (2015)
Левченко Л. С - Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, Харькова Є. Д (2015)
Сінельнікова Н. О - Педагогічна культура батьків як умова ефективного виховання дітей (2015)
Винничук Р. В - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Чиренко Н.В - Виховання ініціативності підлітків у скаутських об’єднаннях (2015)
Єщенко М. М. - Безкомпромісний і принциповий герой (2015)
До відома авторів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гриньова М. - Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства, Коновал Н. (2014)
Калініченко Н. - Провідні напрями діяльності Івана Гуровича Ткаченка (1919-1994) (2014)
Корнещук В. - Соціальний працівник: аналіз процесу професійного самовизначення (2014)
Кузнецова О. - Динаміка змін в організації педагогічної освіти у Великій Британії (2014)
Радул В. - До уявлень про соціальне середовище вищого навчального закладу (2014)
Savchenko N. - General concepts and ideas ofhigher pedagogical education in Poland (2014)
Садовий М. - Богданівський учитель, Трифонова О. (2014)
Слюсаренко Н. - Внесок І. Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів (2014)
Федорченко Т. - Організація спільної діяльності школи і сім’ї з формування просоціальної поведінки школярів у контексті профілактики негативної поведінки (2014)
Шандрук С. - Зміст програм підготовки вчителів у системі вищої педагогічної освіти США (2014)
Барабаш В. - Громадянське виховання молоді в контексті українського виховання (2014)
Білецька І. - Соціально-історичні передумови формування державної мовної політики в США (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення засобами ІКТ (2014)
Войтко В. - Особистісно орієнтований підхід до трудового виховання дітей "групи ризику" у спадщині І. Г. Ткаченка (2014)
Голубнича Л. - Принципи навчання як дидактична категорія: історіографія питання (2014)
Гриньов С. - Розвиток емоційного інтелекту майбутніх менеджерів з управління проектами, Мастюх К. (2014)
Демченко В. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Демченко Ю. - Формування мотиваційного компоненту майбутніх учителів математики у процесі самоосвітньої компетентності (2014)
Дереш В. - Взаємодія педагогів богданівської школи, сім’ї і громадськості як основа формування особистості дитини (50–70-ті роки ХХ ст.) (2014)
Довгий О. - Формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Доннік М. - Трудова соціалізація вихованців соціального гуртожитку крізь педагогічну спадщину І. Г. Ткаченка (2014)
Дубінка М. - Особливості побудови мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх професійної підготовки (2014)
Дуда Г. - Формування фахових вмінь та навичок курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Дягилева О. - Підготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища (2014)
Задорожна О. - Технологія поєднання інноваційних методів та організаційних форм у екологічній освіті та вихованні (2014)
Зорочкіна Т. - Дослідження обдарованості у дітей засобами комплексної діагностики (2014)
Іванко А. - Співпраця І. Г. Ткаченка з О. О. Хмурою в процесі розробки лекційно-практичної системи навчання (2014)
Ковальова Ю. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально−вольових якостей в учнів старшого шкільного віку (2014)
Куліш С. - Розвиток педагогічної освіти в харківському університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) (2014)
Кунашенко Н. - Розвиток обдарованості учнів у школі І. Г. Ткаченка та сучасній освітній практиці (2014)
Лещенко Г. - Аналіз світової практики організації діяльності і підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій (2014)
Логвиновська Т. - Вплив освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу на виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Маркова О. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до волонтерської діяльності в процесі навчально-виховної роботи вищого навчального закладу (2014)
Мачача Т. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи в процесі культуротворчого трудового навчання (2014)
Мельнік А. - Підвищення мотивації майбутніх учителів фізичної культури до навчальної діяльності засобами ігрових технологій (2014)
Mytsenko V. - The role of informational teaching and learning environment in the system of training future economists (2014)
Набока Б. - Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент (2014)
Назаренко М. - Формування навичок читання з листа хорових партитур у майбутніх педагогів-музикантів в процесі підготовки до роботи з хоровим колективом (2014)
Нечепорук Я. - До проблеми визначення поняття "професійне іншомовне спілкування" (2014)
Озерна Н. - Проблема літератури для дошкільників у дитячих журналах початку ХХ століття (2014)
Павленко О. - Цілепокладання як основна мета в системі формування методичної культури викладача вищої школи (2014)
Плачинда Т. - Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням інтегративного підходу (2014)
Подолянська А. - Вивчення мови як педагогічно-філологічна проблема (2014)
Подолянська Н. - Стан іншомовної освіти у коледжах і університетах США наприкінці ХХ століття (2014)
Примакова В. - Вплив реформ 80-х років ХХ ст. на розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів (2014)
Рацул А. - Сучасні підходи до використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови у технічному ВУЗі (2014)
Рокосовик Н. - Напрями досліджень у галузі підготовки фахівців педагогічної сфери засобами дистанційного навчання в Україні та Великій Британії (2014)
Скорик Ю. - Взаємозв’язок особистісних якостей викладача вищої школи та процесу професійного вигорання (2014)
Спінул Н. - Погляди вітчизняних педагогів-рефлексологів 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Суржик А. - Формування культури ділового спілкування засобами інформаційно-комунікативних технологій (2014)
Тишик І. - Аналіз наукових підходів до визначення змісту феномену "міжетнічна толерантність” (2014)
Томашевська С. - Педагогічна культура сучасної молодої сім’ї (2014)
Турчак А. - Фізичне виховання студентів як складова частина вищої гуманітарної освіти, Шевченко О. (2014)
Уйсімбаєва Н. - Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2014)
Filonenko O. - Pedagogical innovation of I. G. Tkachenko in bogdanivska to school (2014)
Чорна О. - Комунікативна складова як одна з передумов успішної підготовки вчителів-філологів засобами дистанційного навчання (2014)
Шевчук О. - Абстиненція – елемент тверезого способу життя особистості (2014)
Шишова І. - Концепт "трудове виховання" у системі психолого-педагогічної підготовки студентів в умовах інклюзивної освіти (2014)
Шостак І. - Роль і місце дисципліни "фізичне виховання" у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів медичного (2014)
Щербань М. - Патріотичне виховання в сім’ї – вимога часу (2014)
Язловецька О. - Здоров'язберігаюча педагогіка та технології її реалізації (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Двейрин А. З. - Обзор и анализ состояния проблемы расчетно-экспериментального обеспечения проектирования агрегатов самолета из полимерных композитов с механическими соединениями деталей (2014)
Фесенко К. В. - Повышение эффективности центробежного нагнетателя путем модификации геометрии проточной части и лопаточных венцов (2014)
Гайдачук В. Е. - Концептуальный подход к формированию физико-механических характеристик сэндвичевых структур композитных конструкций ракетно-космической техники, Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2014)
Даншина С. Ю. - Функциональное моделирование процесса технологической подготовки производства для проектов создания новой техники (2014)
Сергеева Ю. И. - Компонентно-ориентированный подход проектирования технологических процессов создания сложной техники (2014)
Тернюк И. А. - Постановка задачи и алгоритм комплексной оптимизации схемы срезания припусков при механической обработке поверхностей моноколес газотурбинных двигателей, Сорокин В. Ф. (2014)
Бреус А. А. - Повышение периода стойкости ZR0,8HF0,2N наноструктурными покрытиями сменных многогранных твердосплавных пластин при обработке закаленной стали 45 на станках с ЧПУ, Костюк Г. И., Павленко В. Н. (2014)
Костюк Г. И. - Получение наноструктур в покрытии на твердосплавном режущем инструменте из ВК8 и T15K6, Григор О. Д. (2014)
Костюк Г. И. - Исследование влияния энергии образования нанокластера на размер зерна при действии ионов различных сортов, зарядов и энергий на алюминиевые сплавы, Воляк Е. А., Григор О. Д. (2014)
Брега Д. А. - Исследование эффективности газодинамической защиты для плазмотрона типа П-13, Алкиб А. М. (2014)
Гуменный А. М. - Исследование влияния относительных параметров многоцелевого гражданского легкого самолета укороченного взлета и посадки на его аэродинамические характеристики, Овчаров М. М., Буйвал Л. Ю. (2014)
Рыженко А. И. - Влияние перетекания топлива на положение центра масс самолёта с одним баком в каждой консоли крыла, Цуканов Р. Ю. (2014)
Крашаница Ю. А. - Алгоритм построения трехмерной адаптированной сетки для задач аэродинамики, решаемых методом конечных элементов, Бахир А. В., Тараненко В. А., Мащенко Ю. С. (2014)
Дибир А. Г. - Влияние упругости торсионного крепления на дифференциальное уравнение равновесия вращающейся лопасти несущего винта вертолета в плоскости взмаха, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2014)
Назин В. И. - Динамические характеристики неуравновешенного ротора на гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа (2014)
Сикульский В. Т. - Анализ характеристик НДС в регулярной зоне однострингерной фрезерованной панели в процессе ее локального деформирования, Дмитренко Д. Ю., Воронько В. В. (2014)
Денисова Т. В. - Об одной краевой задаче в составной полуполосе со смешанным спектром, Проценко В. С. (2014)
Змиевской И. П. - Экспериментальное исследование усталостной долговечности односрезного болтового соединения с натягом и антифреттинговыми покрытиями (2014)
Федорович О. Е - Фрактальная модель планирования и управления грузоперевозками, Еременко Н. В. (2014)
Маций О. Б. - Удосконалення угорського методу рішення задачі про призначення (2014)
Рябков В. И. - Идентификация исходных параметров объектов наномира в системе "СИ" на основе квантово-энергетических моделей, Толмачев Н. Г., Лось А. В. (2014)
Вамболь В. В. - Численное моделирование процесса охлаждения генераторного газа установки утилизации твердых бытовых и опасных отходов, Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. (2014)
Тецкий А. Г. - Исследование методов получения содержимого базы данных с помощью SQL-инъекций (2014)
Прусак П. В. - Программно-методическое обеспечение системы прогноза вихревой обстановки (2014)
Стрижак А. Е. - Операциональные характеристики онтологий (2014)
К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: спінтроніка в концепції "знизу – вгору", Кругляк Н. Ю., Стріха М. В. (2013)
Khetselius O. Yu. - Sensing nuclear anapole moment and parity non-conservation effect in heavy atomic systems: new scheme (2013)
Florko T. A. - New numerical approach in sensing radiative transitions probabilities in spectra of some complex ions (2013)
Лозовий С. В. - Розрахунок електрофізичних параметрів іоноселективних польових транзисторів: теоретичні та практичні аспекти, Кукла О. Л., Павлюченко О. С., Голтвянський Ю. В., Прищепа М. М. (2013)
Кудринський З. Р. - Інтеркальовані шаруваті кристали InSe, GaSe і Bi2Te3 та чутливі елементи перетворювачів тиску на їх основі, Ковалюк З. Д. (2013)
Starodub N. F. - Control of mycotoxins by immune biosensor based on the structured nano-porouse silicon, Slishek N. F, Pylypenko I. V., Mel’nichenko M. M., Pylypenko L. N. (2013)
Мацишин М. Й. - Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач – буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі, Пєшкова В. M., Мельник В. Г., Кукла О. Л., Мамикін А. В., Семеничева Л. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Панасюк Л. І. - Датчики тиску: об’ємні напівпровідники, ниткоподібні кристали, нанопровідники, Єрмаков В. М., Коломоєць В. В., Божко А. В., Ящинський Л. В. (2013)
Ницук Ю. А. - Оптические свойства ионов ванадия в кристаллах ZnS (2013)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Титул, зміст (2015)
Безусько Л. Г. - Палеохорологія Alnus fruticosa, Betula nana та Botrychium boreale на рівнинній Україні в пізньому дріасі, Карпюк Т. С., Безусько А. Г. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин (2015)
Кузьмішина І. І. - Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у Волинській області (Україна), Коцун Л. О., Войтюк В. П. (2015)
Ломберг М. Л. - Колекція культур шапинкових грибів (IBK) як об’єкт національного надбання України, Михайлова О. Б., Бісько Н. А. (2015)
Морозова I. I. - Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп) (2015)
Гелюта В. П. - Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales), Кравчук О. О. (2015)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of Milesina blechni and Milesina kriegeriana (Pucciniales) from the Ukrainian Carpathians, Hayova V. P. (2015)
Shcherbakova Yu. V. - Scutellinia torrentis (Pyronemataceae, Pezizales), a new for Ukraine species from the Carpathian Biosphere Reserve, Dzhagan V. V. (2015)
Придюк М. П. - Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів (2015)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види родів Pluteus і Volvariella (Agaricales) із басейну р. Псел (2015)
Васюк В. А. - Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів, Косаківська І. В. (2015)
Жадько С. І. - Активність тіоредоксину, гістон ацетилтрансферази і деацетилази в листках повітряно-водних і наземних рослин Sium latifolium та Alisma plantago-aquatica (2015)
Колодяженська Т. І. - Якість насіння Juniperus та критичні періоди його формування в умовах Лісостепу України, Похильченко О. П. (2015)
Чубірко М. М. - Професор Г. В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя (до ювілейної дати Ужгородського національного університету) (2015)
Ситник К. М. - Степану Михайловичу Стойку — 95! (2015)
Шиян Н. М. - Колекція ботаніка Г. Й. Потапенка з фондів гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (MSUD). Рецензія: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, Н. В. Герасимюк, Т. В. Васильєва. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенка (2015)
Баженова О. В. - Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки (2014)
Варналій З. С. - Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування, Панасюк О. В. (2014)
Галушка З. І. - Трансформація механізму функціонування ринку праці в умовах модернізації сучасної економіки, Антохов А. А. (2014)
Горна М. О. - Статистичний аналіз загальнообов'язкового державного страхування: соціально-економічна нормаль (2014)
Гуляєва Л. П. - Еволюція податку Тобіна як інструмента регулювання фінансових ринків Evolution of the (2014)
Іванова Т. Г. - Оцінка конкурентної позиції банків України (2014)
Кальна-Дубінюк T.П. - Розвиток ринку PR-консалтингу в Україні (2014)
Степасюк Л. М. - Органічне виробництво – основний фактор підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в сільськогосподарським підприємствах, Тітенко З. М. (2014)
Шумський А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності економіки через інноваційні стратегічні шляхи модернізації (2014)
Язлюк Б.О. - Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Андрєєв А. С. - Діяльність організаторів-агітаторів радянських органів репатріації "переміщених осіб" на початковому етапі репатріації (1945-1946 pp.) (2014)
Ворона Ю. В. - Радянська "освітянська" періодика періоду "перебудови" (1985 - 1991 pp.) про проблеми проф.-тех. освіти у Києві (2014)
Лєбедева Ю.О. - Сучасна інтерпретація українськими істориками теорій походження та розвитку Київської Русі (2014)
Ніколаєць K. M. - Регіональна диференціація рівня життя населення України у 90-х роках XX ст. (2014)
Обметко О. М. - Роль земств у вирішенні питань соціально-економічного піднесення українських губерній в останній чверті XIX ст. (2014)
Пуховець Д. С. - Дві промови Фемістія як історичне джерело (2014)
Сапєлкіна З. П. - Культуротворча діяльність Імператорського Православного Палестинського Товариства (2014)
Третьякова A. C. - Федералізм як втілення національної автономії України (2014)
Щербатюк В. М. - До питання про причини Голодоморів в Україні (на вшанування жертв Голодоморів 1921-1923,1932-1933,1946-1947 pp.) (2014)
Кондрашова Л. - Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета (2014)
Кушнір В. - Концепція моделювання інформаційно-освітнього середовища в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2014)
Маралова Е. - Дополнительное профессиональное образование педагогов: методология и методика исследования (2014)
Харківська А. - Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній освітній системі (2014)
Григорова Л. - Перспективи розвитку мережі освітньо-виховних закладів для обдарованих дітей (2014)
Малихіна Я. - Аналіз підходів до визначення впливу складових зовнішнього середовища на ВНЗ (2014)
Першукова О. - Диверсифікація структури багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти, Гайдай Л. (2014)
Головко І. - Корисний історичний досвід розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст. для України (2014)
Грибков О. - Методика використання віртуального навчального тренажера "Гель електрофорез" (2014)
Кулик О. - Нові форми роботи з педагогами та основні елементи створення розвивального середовища району як індикатор управління якістю освіти (2014)
Процишин Н. - Кадрове забезпечення педагогічних інститутів України у 80–90-х роках (2014)
Стукаленко З. - Розвиток толерантності в епоху Античності та Середньовіччя (2014)
Анісімов М. - Наочність в процесі виконання лабораторних робіт (2014)
Казимирская И. - Общее среднее образование в контексте педагогической практики будущих учителей (2014)
Кобилянський О. - Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності, Дембіцька С. (2014)
Садовий М. - Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять, Трифонова О., Стадніченко С. (2014)
Shandruk S. - Second language acquisition for bilingual and foreign students (2014)
Гавриленко О. - Формування перекладацької компетентності студентів технічних спеціальностей (2014)
Горбенко О. - Комплексно-інтеграційна технологія формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Демешко І. - Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у викладанні курсу "Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” (2014)
Єжова О. - Аналіз функцій робітників для побудови прогностичної моделі фахівця (2014)
Ковтюх С. - Тести з однією чи кількома правильними відповідями в курсі сучасної української літературної мови (2014)
Куліш І. - Дослідження особливостей самостійності курсантів-диспетчерів у навчальній діяльності (2014)
Лабенко О. - Нелінійні фрактальні системи в англійській мові та їх застосування у навчальному процесі (2014)
Коженовська Т. - Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів), Лісневська А. (2014)
Лопатинська Н. - Управління самостійною роботою студентів шляхом впровадження робочих зошитів з неврологічних основ логопедії (2014)
Назаренко Н. - Формування міжпредметних зв’язків інформатики і математики при навчанні студентів нетехнічних спеціальностей (2014)
Подопригора Н. - Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2014)
Прокоф’єва М. - Моніторинговий супровід професійної підготовки майбутніх учителів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2014)
Рожкова Н. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов (2014)
Чубар В. - Взаємозв'язок загальноосвітніх і професійних знань у процесі профільного навчання старшокласників технологій (2014)
Борисенко Н. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2014)
Василенко О. - Проблема підбору управлінських кадрів та використання інноваційних технологій управління колективом у ресторанному господарстві при підготовці фахівців ресторанної справи (2014)
Гляненко К. - Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках української мови (2014)
Медведенко І. - Застосування методики нормування часу у процесі навчання технології обробки текстильних матеріалів (2014)
Мурована І. - Аналіз програм з хореографічного навчання для загальноосвітніх та позашкільних закладів (2014)
Соснова М. - Особливості застосування мультимедії на уроках української мови (2014)
Стогній А. - Обгрунтування інформаційного обсягу навчального матеріалу з харчових технологій для підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2014)
Шелудько І. - Роль інтегрованих спецкурсів до підготовки майбутніх учителів технологій (2014)
Калініченко Н. - Використання педагогічного досвіду вчителів біології в практиці підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі "природознавство" (2014)
Чавдарова–Костова С. - Выявление студенческой активности в рамках университетской педагогической подготовки (самостоятельная работа при изучении факультативных предметов) (2014)
Васенок Т. - Соціально-професійне становлення майбутніх викладачів спецдисциплін птнз швейного профілю під час проектування одягу (2014)
Гуцул Л. - Географічна термінологія як компонента мовної підготовки вчителя географії (2014)
Дідич Г. - Аналіз поняття "творчі здібності" та "імпровізація" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Особистісно-професійний імідж учителя початкової школи як інструмент суб'єкт-суб'єктної взаємодії (2014)
Долина А. - Чинники фосилізації вимови сдудентів-філологів (2014)
Іноземцева С. - Соціально-професійне становлення молоді з особливими потребами (2014)
Кондрацька Г. - Результати емпіричного дослідження комунікативно-мовленневої культури фахівців фізичної культури (2014)
Лещенко Г. - Професійна надійність майбутніх фахівців: ретроспектива та сучасність (2014)
Локарєва Ю. - Теоретико-методологічні основи професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Mytsenko V. - The role of teaching Approaches in the Process of Formation of Professional Skills of economists (2014)
Негребецька О. - Особливості процесу соціалізації студентської молоді засобами музичної культури у навчально-виховному середовищі педагогічного університету (2014)
Плачинда Т. - До питання професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Спіріна Т. - До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Тимошенко Н. - Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у системі неперервної освіти (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку майбутнього вчителя (2014)
Харламенко В. - Орієнтація соціального педагога на реалізацію метасистемного підходу у процесі його профорієнтологічної діяльності у ЗНЗ (2014)
Яковлєва М. - Упровадження інтерактивних методів навчання при вивченні іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі (2014)
Бєлікова І. - Методологічний аспект застосування неімітаційних форм навчання вчителів іноземної мови (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності до професійного самовизначення майбутнього вчителя філологічних спеціальностей (2014)
Гусєва К. - Формування творчого самовираження майбутніх вчителів образотворчого мистецтва через розуміння символу як засобу виразності художнього образу (2014)
Мішин С. - Фізичне самовдосконалення як провідний чинник впливу на процес професійної підготовки студентів (2014)
Уйсімбаєва М. - Соціальна активність особистості як чинник суспільного розвитку (2014)
Клим-Климашевска А. - Innowacje w nauczaniu języka obcego w przedszkolu, Ягелло Е. (2014)
Растригіна А. - Менталітет майбутнього фахівця як запорука розвитку духовності мистецького освітнього простору ВНЗ (2014)
Федорченко Т. - Особливості технології педагогічної діагностики школярів у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Просвітництва (2014)
Півень М. - Міжпредметна інтеграція як методологічна основа дослідження проблеми формування психологічної готовності курсантів-пілотів до професійної діяльності, Редозубова Є. (2014)
Шишова І. - Комунікативна складова у структурі формування психологічної культури майбутніх педагогів в умовах оптимізації навчання та виховання дітей з особливими потребами (2014)
Кулініч Л. - Творчий досвід майстрів цвітнянських гончарних осередків у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Мельнік А. - Оптимізація пізнавальної активності майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Грозан С. - Компетентнісний підхід як складова частина підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації (2014)
Картава Ю. - Професійна компетентність учителя української мови та літератури як педагогічна категорія (2014)
Квас В. - Можливості граф-схем у конструюванні викладу теми ,,Хімія неметалів та їх сполук” у старшій школі, Сандул Г. (2014)
Рябовол Л. - Особливості уроку як форми організації компетентнісного навчання правознавства (2014)
Чернецька Т. - Моделювання учіння "навчаю сам себе" як одного із видів активності молодших школярів у навчально-дослідницькій діяльності (2014)
Жадленко І. - Компетентісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів у вищій школі (2014)
Кравченя А. - Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів інформатики (2014)
Мазур Н. - Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів (2014)
Нікітіна О. - Дослідницькі вміння і навички в складі операційного компонента навчальної діяльності молодших школярів (2014)
Бабич В. - Проблеми сучасної родини у формуванні соціального здоров’я підростаючого покоління, Онучак Я. (2014)
Замойська К. - Раціональне харчування студентів – запорука їхнього здоров’я, Замойський С., Вільчинська Д., Чорна О. (2014)
Міцай Ю. - Науково-методичне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності організаторів виховного процесу в умовах післядипломної освіти (2014)
Шевченко О. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання у спеціальні освітні заклади (2014)
Тертилова А. - Лечебная физкультура как метод профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы у преподавателей высшей школы (2014)
Черній В. - Формування у молодших школярів стійкої мотивації на здоровий спосіб життя у процесі реалізації програми інтегрованого предмета "Основи здоров’я" (2014)
Жесткова М. С. - Соціальні технології формування професійних якостей співробітника дрібної фірми (2014)
Кузьмін В. В. - Працевлаштування молоді як соціальна проблема (2014)
Маслов Д. О. - Розвиток партійної системи України за роки незалежності (2014)
Петрушина Т. О. - Динамика инновационности украинской экономики, Вайнштейн М. (2014)
Пиронкова О. Ф. - Социально-средовые детерминанты формирования отношения к психически больным (2014)
Садовська А. О. - Ринок праці і ринок праці молодих спеціалістів як об’єкт наукових досліджень (історична ретроспектива) (2014)
Величко О. В. - Механізм формування економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гуляєва Л. П. - Державне регулювання банківських бонусів в рамках підвищення соціальної відповідальності фінансового сектора економіки (2014)
Карпенко Н. В. - Розвиток ІТ-галузі як складова зростання економіки України (2014)
Красільник О. В. - Особливості фінансування вищої освіти в Україні (2014)
Логінов М. М. - Вплив Першої світової війни на господарську систему провідних країн Західної Європи, Лавриненко В.М. (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методики оцінки ефективності податкових пільг: теорія та практика (2014)
Ткаченко Я. С. - Фінансування в рамках державно-приватного партнерства: методологічні підходи визначення сутності та основних елементів інфраструктури (2014)
Туголуков С. І. - Щодо впровадження другого рівня пенсійної системи України та ризики його функціонування (2014)
Чалюк Ю. О. - Країнові моделі соціалізації економіки (2014)
Яцунь О. М. - Людський капітал як чинник економічного зростання (2014)
Берест І. Р. - Сучасні погляди на розвиток історіографії щодо питання дослідження історії профспілкового руху Східної Галичини (1772–1919 рр.) (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові досягнення вчених в удосконаленні сівозмін у системах світового землеробства першої половини ХХ століття (2014)
Кузовова Н. М. - Єврейська община Херсонщини в 1944-1960 рр. (за документами фондів партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ) (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Українська геополітична думка перш. трет. ХХ ст.: історіографічний огляд (2014)
Ступак Ф. Я. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський (2014)
Лютий В. П. - Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів, Коломієць К. С. (2014)
Варбан М. Ю. - Камінг-аут та аутінг чоловіків, які мають секс із чоловіками: результати етнографічного дослідження, Гончар Л. К., Дмитрук Н. А., Дебелюк М. І. (2014)
Барилович О. М. - Ринок молока і молочної продукції: стан, проблеми та основні напрямки розвитку, Пилипенко Н. В. (2014)
Бесчастна М. В. - Теоретичні аспекти соціального управління в контексті системи управління (2014)
Буряк Р. І. - Формування організаційно-економічного механізму підвищення рівня якості діяльності підприємств аграрного сектору (2014)
Гальчинська Ю. М. - Дослідження тенденцій розвитку кон’юнктури ринку органічної продукції України, Коцюруба М. В. (2014)
Гапоненко Т. М. - Інноваційний маркетинг як запорука розвитку підприємства (2014)
Коденська М. Ю. - Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій (2014)
Корчинська О. А. - Розвиток та сутність банківського маркетингу, Веселова М. Ю. (2014)
Ларіна Я. С. - Стратегічніе маркетингове планування діяльності переробних підприємств апк в умовах динамічних змін зовнішнього середовища (2014)
Любкіна О. В. - Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку (2014)
Нестеренко О. П. - Неоліберальна концепція соціальної справедливості (2014)
Сокол Л. М. - Аспекти екологічного управління у рибогосподарській діяльності, Мосіюк С. І. (2014)
Тітенко З. М. - Особливості формування та функціонування інтеграційних утворень в м'ясо-молочному скотарстві (2014)
Четверик О. В. - Аналіз ринку основної та побічної продукції бурякоцукрового виробництва: стан та перспективи розвитку (2014)
Юрчик І. Б. - Аналіз інституційного забезпечення національного ринку праці (2014)
Ворона Ю. В. - Діяльність Київського індустріального технікуму (1950–1966 рр.) (2014)
Кириченко Ю. Т. - Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці ХХ ст. (2014)
Ступак Ф. Я. - Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги (2014)
Титул, зміст (2010)
Новікова А. М. - Громадський транспорт Австрії: досвід та уроки для України (2010)
Вікович І. А. - Організація перевезення відвідувачів Євро 2012 після проведення матчу у місті Львові, Зубачик Р. М., Вілюра О. Г. (2010)
Федоров В. В. - Пірамідальні екрани — чемпіони шумопоглинання (2010)
Гутаревич С. Ю. - Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників (споживачів) на підприємствах автомобільної галузі, Науменко В. А. (2010)
Бабін Ю. В. - Оцінювання невизначеності вимірювань значення рівня зовнішнього шуму на нерухомому колісному транспортному засобі, Лесик О. С., Логвін С. М., Нілов Р. Ю. (2010)
Смолянюк Р. В. - Використання системи відеосканування "ОКО” для діагностики стану покриттів автомобільних доріг, Кіяшко І. В., Новаковський Д. М. (2010)
Павлюк Д. А. - Сравнение результатов исследования по возможности приживаться тонких слоев износа в натурных условиях и с помощью устройства "ЦП-НТУ", Глуховеря В. М., Лебедєв А. С., Дзисяк В. В., Кисарець Н. М. (2010)
Філіппов В. В. - Спрощення методики розрахунку асфальтобетонних шарів армованих геосинтетичним прошарком, Вьюник І. М. (2010)
Славінська О. С. - Визначення основних параметрів дренажних систем мілкого залягання, Стьожка В. В. (2010)
Кузьмін В. І. - Розрахунок параметрів лісонасаджень на закругленнях автомобільних доріг у рівнинній місцевості, Галкіна Н. Г. (2010)
До ювілею Георгія Васильовича Гайка (2012)
До ювілею Сергія Івановича Герасименка (2012)
До ювілею Олександра Івановича Волошина (2012)
До 100-річчя з дня народження професора Антона Хрисанфовича Озерова (2012)
До 85-річчя з дня народження професора Олега Олександровича Бухтіарова (2012)
Пам’яті професора Борислава Оксентійовича Толстоп’ятова (2012)
Грицай М. П. - Помилки та ускладнення черезкісткового остеосинтезу в лікуванні постостеомієлітичних сегментарних дефектів великогомілкової кістки, Ліненко О. М., Гордій А. С. (2012)
Кикош Г. В. - Лечение врожденной эквино-поло-варусной деформации стоп у детей на основе метода I. Ponseti, Корольков А. И. (2012)
Лябах А. П. - Диференційна діагностика діабетичної артропатії та остеомієліту стопи за даними рентгенографії, Грицай М. П., Печерський А. Г., Блінова О. М., Пятковський В. М. (2012)
Проценко В. В. - Тактика лікування хворих з фібросаркомою та злоякісною фіброзною гістіоцитомою кістки (2012)
Чёрный В. С. - Прогностическое значение VEGF, Her-2/neu и лечебного патоморфоза для оптимизации комбинированного лечения больных остеосаркомой костей конечностей, Бурьянов А. А., Тарасова Т. А., Коноваленко В. Ф., Проценко В. В. (2012)
Гур’єв С. О. - Причини смертності у постраждалих з інфекційними ускладненнями полі травми, Танасієнко П. В., Соловийов О. С., Павлішен Ю. І. (2012)
Лакша А. М. - Проверка адекватности конечно-элементарной модели системы "большеберцовая кость – стержневой аппарат” методом стендовых натурных испытаний (2012)
Анкін М. Л. - Ускладненя при остеосинтезі переломів проксимального відділу плечової кістки, Петрик Т. М., Ковальчук В. М., Ковальчук М. В. (2012)
Гайко Г. В. - Патогенетичні варіанти розвитку остеоартрозу кульшового суглоба, Бруско А. Т., Калашніков О. В. (2012)
Гошко В. Ю. - Сучасні аспекти діагностики та лікування вродженого вертикального положення таранної кістки, Герцен І. Г. (2012)
Голюк Є. Л. - Кут для оцінки та моніторингу ремоделяції епіфізарно-метафізарного переходу при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, Філіпчук В. В. (2012)
Страфун С. С. - Лікування закритих переломів кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичними ішемічними ушкодженнями, Долгополов О. В. (2012)
Зінченко В. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на формування кульшової западини у немовлят (2012)
Лоскутов О. Є. - Спосіб визначення об’єму диспластичного дефекту кульшової западини, Олійник О. Є., Зуб Т. О. (2012)
Левицький А. Ф. - Лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей з використанням малоінвазивного інтрамедуллярного остеосинтезу спицями Кіршнера, Бебешко О. В., Терпиловський Ю. Р., Вітязь В. М. (2012)
Левицький А. Ф. - Клініко-рентгенологічна оцінка результатів хірургічного лікування кіст кісток у дітей, Головатюк Д. В., Бебешко О. В. (2012)
Миренков К. В. - Обоснование способа фиксации внутрисуставных переломов дистального отдела голени, Труфанов И. И. (2012)
Хмызов С. А. - Ошибки и осложнения при лечении врождённой лучевой и локтевой косорукости, Гарбузняк И. Н. (2012)
Филиппенко В. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния в костной ткани бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава, Яресько А. В., Подгайская О. А., Жигун А. И. (2012)
Головаха М. Л. - Метод малоинвазивного оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы, Шишка И. В., Забелин И. Н., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Хірургічні аспекти лікування постраждалих з діафізарними переломами довгих кісток при поєднаній травмі в системі відновлювального лікування та реабілітації, Асланян С. А., Ярмолюк Ю. О., Лакша А. А. (2012)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту поперекового відділу хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В., Мартиненко В. Г. (2012)
Хащук А. В. - Анестезіологічна профілактика синдрому вегетативної гіперрефлексії при хірургічному лікуванні трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Бур’янов О. А., Ненько А. М., Плис І. Б., Костирко В. Н., Облямітова З. З. (2012)
Пліс І. Б. - Комплексне хірургічне лікування рецидивів компресійно-трофічних виразок у постраждалих із наслідками спинальної травми, Хащук А. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та лікування медіальної нестабільності ліктьового суглоба, Лєсков В. Г., Страфун О. С. (2012)
Магомедов С. - Активность креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и содержание электролитов в сыворотке крови и мышцах больных с последствиями травм нервов верхней конечности, Страфун С. С., Кравченко Е. Н., Гайко О. Г. (2012)
Яременко О. Б. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лефлуноміду у хворих на псоріатичний артрит, Федьков Д. Л., Яременко К. М. (2012)
Черняк І. С. - Особливості реабілітації при стабільному остеосинтезі переломів стегна та гомілки у дітей та підлітків, Терпиловський Ю. Р., Левицький А. Ф., Бебешко О. В., Воронько Т. В. (2012)
Шидловский Н. С. - Критерии деформационной надежности систем остеосинтеза (2012)
Яременко О. Б. - Структуромодифікуюча дія основних небіологічних базисних препаратів та їх комбінацій при ревматоїдному артриті, Микитенко Г. М. (2012)
Люткевич М. І. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів кульшового суглоба у дітей хворих на дитячий церебральний параліч (математичне моделювання), Корольков О. І., Яресько О. В. (2012)
Ткач А. В. - Местный гипертензионный ишемический синдром в дифференциальной диагностике нарушений трофики нижних конечностей (2012)
Лиходій В. В. - Діагностична значимість тесту "передчуття" (apprehension test) для визначення нестабільності наколінка, Бур’янов О. А., Сергієнко Р. О., Задніченко М. О., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бабко А. М. - Лікування уражень ліктьового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко С. І., Полулях М. В. (2012)
Калашніков А. В. - Біомеханічне обґрунтування хірургічного лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки, Тяжелов О. А., Назаренко Ю. В. (2012)
Курінний І. М. - Особливості етапного хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів при наслідках поліструктурної травми верхньої кінцівки, Страфун С. С., Гайко О. Г. (2012)
Бур’янов О. А. - Оптимізація лікування переломів проксимального епіметафізу великогомілкової кістки, Кваша В. П., Скобенко Є. О., Соболевський Ю. Л., Карась В.В., Кухарук М. І., Самусенко І. В. (2012)
Бур’янов О. А. - Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з метастатичним ураженням кісток при невизначеному первинному вогнищі, Проценко В. В., Касем Мансіа (2012)
Джанбахишов Г. С. - Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста, Талышинский Р. Р., Гаджиев Ш. Ш., Агабеков И. Ф. (2012)
Яременко Д. А. - Технологические аспекты хирургического лечения поперечнораспластанной деформации переднего отдела стопы (2012)
Рекалов Д. Г. - Можливості використання біологічних агентів — інгібіторів фактору некрозу пухлин-альфа — у хворих на ранній ревматоїдний артрит з метою індивідуалізації програм фармакотерапії, Проценко Г. О. (2012)
Головач І. Ю. - Ризендронат в лікуванні остеопорозу: фармакологічний профіль, клінічна ефективність, переносимість і безпечність (2012)
Шимон В. М. - Концептуальна модель сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2012)
Уліс Н. Є. - Полеміка доцільності консервативного чи оперативного (вертебропластика, артроскопія) лікування деяких спонділопатій та інших дорсопатій, а також хворих з хондропатіями, артропатіями, остеопатіями на фоні дегенеративно-дистрофічного ураження хребта (2012)
Шимон В. М. - Особливості діагностики пошкоджень гомілково-ступневого суглоба у дітей, Горба В. І. (2012)
Косяков О. М. - Шляхи профілактики асептичної нестабільністі стегнового компоненту ендопротезу кульшового суглоба, Бур’янов О. А., Бондар В. К. (2012)
Котюк В. В. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Термінологія, класифікація та діагностичні критерії, Бур’янов О. А., Самохін А. В. (2012)
Заморський Т. В. - Порівняльна характеристика сучасних іммобілізаційних матеріалів (2012)
Юрик О. Е. - Особенности клиники и лечения протрузий и грыж межпозвоночных дисков в сочетании с нестабильностью поясничного отдела позвоночника (обзор литературы), Секер Т. М. (2012)
Шимон В. М. - Пластика дефектів при деструкції тіл хребців, Василинець М. М., Гелета М. М., Литвак В. В. (2012)
Страфун С. С. - Діагностична цінність клініко-анамнестичних даних при звичному звиху плеча, Гомонай І. В., Сергієнко Р. О. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки викладачів на тему: "дисплазія кульшового суглоба та вроджений звих стегна”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для самостійної підготовки студентів на тему: "Пухлини органів руху та опори”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Бур’янов О. А. - Методична розробка заняття для підготовки студентів на тему: "Пошкодження ключиці, лопатки, плечового суглоба та проксимального епіметафізу плечової кістки”, Скляренко Є. Т., Волошин В. П., Задніченко М. О., Кваша В. П., Самусенко І. В., Грек В. П., Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л. (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна індексу маси тіла хворих на гонартроз 0-І рентгенологічної стадії в результаті лікування та фізичної реабілітації (2012)
Богдан О. В. - Оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Головаха М. Л., Кожемяка М. А. (2012)
Головаха М. Л. - Наш досвід викладання травматології та ортопедії для студентів 6-го курсу медичного та педіатричного факультетів, Нерянов Ю. М., Кудієвський А. В., Шишка І. В. (2012)
Гончарова Л. Д. - Мышечная стабилизация голеностопного сустава, Тяжелов А. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського