Сирохман І. В. - Шляхи вдосконалення складу та технологій паст з гарбуза, Філь М. І. (2009)
Українець А. І. - Теоретичне обґрунтування параметрів фракційної розгонки ефірних олій, Фролова Н. Е. (2009)
Романовська Т. І. - Регенерація відбільної глини у виробництві олії, Романовський І. Я. (2009)
Капліна Т. В. - Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електромагнітного поля на показники якості соняшникової олії, Положишникова Л. О. (2009)
Д’яков О. Г. - Дослідження часу спін-спінової та спін-гратової релаксації драглів агару з добавками, Теймурова А. Т., Перцевой Ф. В., Сафонова О. М. (2009)
Радіонова О. В. - Розробка технології слабоалкогольних винно-овочевих напоїв з тривалим терміном зберігання, Осипова Л. А. (2009)
Мельник І. В. - Дослідження фізико-хімічних показників виноградних вин, оброблених білками злакових культур, Аветисян Е. В., Абрамова Т. Б. (2009)
Попова Е. М. - Вплив магнітної обробки на показники якості етанолу, Боровікова Н. О., Фефелов О. О. (2009)
Бабакіна Е. Л. - До питання про термостійкість дріжджів-шизосахароміцетів, Толстенко Д. П., Кишковська С. А., Толстенко Н. В. (2009)
Віннікова Л. Г. - Особливості виробництва балика з термічною активацією, Дубатовка Г. В., Асауляк А. В., Врем’я І. Б. (2009)
Віннікова Л. Г. - Встановлення строку зберігання напівкопчених ковбас зі зниженим умістом нітрита натрія, Асауляк А. В. (2009)
Патюков С. Д. - Вплив харчових волокон різних типів на якісні показники м’ясних консервів, Окунєва І. А., Златова М. І. (2009)
Савінок О. М. - Вивчення впливу продуктів бджільництва на фізико-хімічні властивості білків м’яса, Літвінова І. О. (2009)
Стинга Л. М. - Деякі аспекти проектування м’ясопродуктів, Семікоз Н. А. (2009)
Віннікова Л. Г. - Вплив внесення нетрадиційної сировини на тривалість зберігання м’ясопродуктів функціонального призначення, Агунова Л. В., Азарова Н. Г. (2009)
Віннікова Л. Г. - Характеристика біологічно активної добавки "Гемовін" на основі боїнської крові та виноградних вичавок, Шлапак Г. В., Луконіна І. М. (2009)
Віннікова Л. Г. - Структуростабілізуючі добавки для заморожених м'ясних напівфабрикатів на основі гідроколоїдів, Глушков О. А., Янкова К. Д. (2009)
Корзун В. Н. - Науково обґрунтована технологія паштетної продукції з БАД на основі водоростевої сировини, Свідло К. В. (2009)
Ткачова Д. Л. - Генетична активність неорганічної фракції зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2009)
Левчук Н. І. - Економічні аспекти виробництва м’яса птиці (2009)
Дідух Н. А. - Інноваційна технологія виробництва неферментованих молочних напоїв геродієтичного призначення, Дідух Г. В. (2009)
Дідух Н. А. - Симбіотичний комплекс для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів з підвищеними функціональними властивостями, Могилянська Н. О., Власенко О. В. (2009)
Могилянська Н. О. - Встановлення впливу компонентів антиоксидантного комплексу на показники якості сметани діабетичного призначення (2009)
Молокопой Л. О. - Обґрунтування параметрів оброблення сичужного згустку та сирного зерна при виробництві біфідовмісних твердих сичужних сирів, Дідух Н. А. (2009)
Величко Т. О. - Дослідження процесу ферментації молока, збагаченого зародками пшениці, Лисогор Т. А., Кручек О. А. (2009)
Варанкіна О. О. - Вплив мікроорганізмів (заквасок) на збереження бета-каротину у складі йогуртних продуктів, Кричковська Л. В. (2009)
Родак О. Я. - Поліпшення жирнокислотного складу спредів з використанням нетрадиційних олій (2009)
Цісарик О. Й. - Консистенція масла, виготовленого з молока корів, яким згодовували насіння ріпаку (2009)
Сабадош Г. О. - Оптимізація рецептурного складу молочних десертів з пінною структурою, Горальчук А. Б., Трощий Т. В. (2009)
Шпирко Т. В. - Отримання фосфоліпідних добавок з рослинної сировини, Капрельянц Л. В., Щапіна О. Ф., Шевченко О. В. (2009)
Килименчук О. О. - Особливості біотехнологічної переробки нетрадиційних відходів рослинної сировини, Величко Т. О. (2009)
Д’яконова А. К. - Дослідження процесу структуроутворення у білкових системах, Ткаченко О. С. (2009)
Штепа Є. П. - Перспективи використання в харчовій промисловості і медицині омагнічених рідинних середовищ, Дроздов О. І., Нурудінова К. А. (2009)
Глух И. С. - Аспекты применения подсолнечного лецитина в пищевой промышленности, Школа О. И., Клочкова В. Е., Шульга С. М., Гаманухо В. И. (2009)
Демидов І. М. - Одержання харчових ПАР з використанням реакції переетерифікації, Златкіна Г. І. (2009)
Бєлінська А. П. - Застосування β-каротину біотехнологічного походження у функціональних жирових продуктах, Кричковська Л. В. (2009)
Хомич Г. П. - Плоди дикорослої сировини – джерело біологічно активних речовин для харчових продуктів (2009)
Осадчук І. В. - Система ISO – керування якістю та безпекою продуктів харчування, Задорожний А. В. (2009)
Пивоваров Є. П. - Перспективи використання капсульних структурованих продуктів у харчуванні, Кондратюк Н. В. (2009)
Рябець О. Ю. - Закономірності дифузії іонів кальцію в середовищі натрію альгінату в технології капсульних продуктів, Пивоваров Є. П., Гринченко О. О. (2009)
Наконечна Ю. Г. - Дослідження оптимальних параметрів попередньої обробки грибів гливи звичайної при виробництві комбінованих продуктів харчування, Ястреба Ю. А. (2009)
Некрасов П. О. - Кінетика кристалізації жирів, збагачених діацилгліцеринами, Таратун Я. М., Плахотна Ю. М., Подлісна О. В. (2009)
Дубинець К. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності акулячого печінкового жиру, Федак Н. В. (2009)
Пилипенко Л. М. - Аналіз ризиків небезпечності харчових продуктів, Вікуль С. І., Гайдукевич Д. К., Клещева Н. С. (2009)
Плахотін В. Я. - Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення, Тюрікова І. С., Суткович Т. Ю. (2009)
Янушкевич Д. А. - Удосконалення національної системи стандартизації на продукти харчування, Чорна Т. О. (2009)
Бурдо О. Г. - Аналіз процесів демінералізації води, Офатенко О. О., Крутій Г. О. (2009)
Василів О. Б. - Програмно-апаратний комплекс для вимірювання й реєстрації температур в процесі опріснення води, Тюхай Д. С. (2009)
Шалигін О. В. - Захист від корозії трубопроводів при опрісненні технологічної води, Тіщенко В. М., Кашкано М. А. (2009)
Нужин Є. В. - Процес сортування томатів у воді під тиском, Гладушняк О. К., Олісієнко Ю. В. (2009)
Хобін В. А. - Концептуальна модель процесу екструдування рослинної сировини як об'єкта управління, Єгоров В. Б. (2009)
Хобін В. А. - Автоматизоване робоче місце для дослідження процесів управління АДХМ, Тітлова О. О. (2009)
Вендров І. Б. - Визначення поля швидкостей рідкого середовища при переміщенні його в турбулентному потоці по трубопроводу циліндричної форми (2009)
Іщенко І. М. - Моделювання і аналіз циклів абсорбційних водоаміачних холодильних машин, Тітлов О. С. (2009)
Кишкин А. А. - К постановке задачи об энерго-технической утилизации низкопотенциального тепла, Карасев В. П., Титлов А. С., Морозов Н. В. (2009)
Мелкозеров М. Г. - Центробежный фазоразделитель систем терморегулирования, Делков А. В. (2009)
Кишкин А. А. - Динамика турбулентного пространственного пограничного слоя с поперечным градиентом давления, Черненко Д. В., Титлов А. С., Смирнов П. Н. (2009)
Ліщенко Н. В. - Технологія ресурсовідновлювальної обробки в машинобудуванні (2009)
Некоз О. І. - Підвищення зносостійкості ножів кутера плазмово-детонаційним зміцненням, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2009)
Мирончук В. Г. - Фактор прискорення абсорбції діоксиду вуглецю лужними цукровими розчинами в крапельному режимі, Пономаренко В. В. (2009)
Сталімбовська А. С. - Забезпечення харчової безпеки і екологічно чистої технології виробництва коптильних препаратів (2009)
Білонога Ю. Л. - Використання поверхнево-активних речовин при виробництві органопрепаратів, Драчук У. Р. (2009)
Литвиненко О. А. - Кавітаційне диспергування багатокомпонентних харчових емульсій, Некоз О. І., Колногуз О. А. (2009)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива для людей з лактазною недостатністю, Лозова О. (2009)
Титул, зміст (2011)
Пономаренко О. - Ідеї патріотизму в українській політичній думці другої половини XV- початку XVII ст. (2011)
Половець В. - Половці: історичні джерела (2011)
Галь Б. - Міста-фортеці Лівобережної України на зламі XVIII-ХІХ ст. (2011)
Непотенко І. - Офіційні та неофіційні форми відпочинку у системі "правильних" практик дозвілля 1920-х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2011)
Дубина О. - Шведська реляція про Полтавську битву. Новий погляд. (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад зі старошведської Хокана Хенрікссона), Хенрікссон Х. (2011)
Подорван А. - Максаківський монастир — до історії заснування (2011)
Тарасенко О. - До історії Чернігівського відділення Російського біблійного товариства (1819 - 1822 рр.) (2011)
Горбунова Г. - Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української автокефальної православної церкви (за документами ЦДАЗУ) (2011)
Демченко Т. - З епістолярної спадщини Володимира Самійленка: віршоване послання до Олександра Кониського (2011)
Нестеренко Л. - Діяльність волосних правлінь Чернігівщини в першій пол. ХІХ ст. по організації рекрутської повинності (2011)
Сеніна Л. - Особливості витоків концепцій Східного питання в англомовній історіографії другої половини ХХ ст. (2011)
Субботіна І. - Методологія дослідження соціальних питань за програмами загальних переписів населення 1959 - 2001 рр. (2011)
Чухно В. - Письменник Микола Маркович Колмаков (2011)
Шпоть О. - Більське городище на Сумщині - столиця царя Орія (2011)
Пиріг П. - Микола Миклухо-Маклай: мандрівник, учений, гуманіст (до 65-річчя від дня народження) (2011)
Ткач М. - Музика мови і мова музики (2011)
Іваницька С. - Шрагівські читання: зб.статей і матеріалів / відп. ред. О. Коваленко. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. - Вип. 1. - 128 с. (2011)
Кондратьєв І. - "Смеялось время над людьми, Упорно люди храм взводили". Сборник материалов по истории украинско-русского рода XVI - ХХ вв. Составитель В. К. Шахбазова. - М. : "Древлехранилище", 2008. - 364 с. (2011)
Колесник О. - Треті всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2011)
Дубницький В. Ю. - Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій, Кобилін А. М., Шкодіна І. В. (2014)
Пасічник А. М. - Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда–Фалкерсона, Кутирєв В. В., Бугерко К. М. (2014)
Куземко В. А. - Резонанс третьего порядка в задаче о стабилизации движения космического аппарата с помощью внешних моментов, Костюшко И. А. (2014)
Мороз Б. І. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень у спортивному суддівстві, Вікторов В. В. (2014)
Кущенко Є. С. - Аналіз стану та перспектив розвитку системи контейнерних терміналів (2014)
Иванченко О. В. - Стохастическая модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Смоктий К. В., Харченко В. С., Блындюк И. В. (2014)
Кулаков Ю. О. - Спосіб розподілення каналів у мобільній мережі, Короненко А. М. (2014)
Халіпова Н. В. - Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску, Товт Ю. М. (2014)
Янушкевич Д. А. - Застосування вимог міжнародних стандартів ISO в системі управління ризиками в митній справі, Іванов Л. С. (2014)
Кузьменко А. І. - Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу (2014)
Таранець О. І. - Удосконалення методу оптимізації керованих відчепів у розрахунковій групі (2014)
Козаченко Д. М. - Дослідження коефіцієнтів зйому в умовах прискореного та швидкісного руху пасажирських поїздів, Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. (2014)
Мороз Б. І. - Використання онтологій в управлінні знаннями для покращання інформаційної сфери у суспільстві, Костенко Д. Є., Костенко В. В. (2014)
Пасічник А. М. - Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон, Клен О. М., Дравненков Д. І. (2014)
Россочинський В. М. - Прогнозування рядів динаміки за наявності коливань, Булгакова О. Ф. (2014)
Козаченко Д. М. - Транспортне забезпечення експорту українських товарів до Європейського Союзу, Окороков А. М., Гревцов С. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Келембет С. - Рюрик-Костянтин Ольгович - загадковий чернігівський князь XIII століття (2012)
Половець В. - Половці і монголо-татари (2012)
Пиріг П. - Петро Конашевич-Сагайдачний: історичні нариси життя та діяльності (2012)
Ситий Ю. - Топографія та структура укріплень давньоруського Чернігова в різні періоди його історії (2012)
Морозова А. - Чернігів і відомий, і невідомий (2012)
Хенрікссон Х. - Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція) (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар і примітки до нього Олександра Дубини), Циганок О., Дубина О. (2012)
Ситий І. - Чернігівське видання "Акафісты с каноны" 1785 р. (2012)
Ільїн О. - Білоруська соціал-демократична громада Чернігівщини (2012)
Тригуб О. - Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря (2012)
Гапоненко Д. - Ніжинський Благовіщенський монастир (XVIII - початок ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Цимбаленко І. - Василь Гордійович Андрієвський(1881 - 1930) (2012)
Тарасенко О. - Листи Чернігівського архієпископа Філарета(Гумілевського) до О. М. Бодянського (2012)
Блакитний М. - Генерал від інфантерії Віталій Миколайович Троцький (2012)
Гриценко І. - Життєвий шлях та військова діяльність генерал-хорунжого Володимира Савченка-Більського (2012)
Гаврик В. - Ісак Мазепа: перші кроки у великій політиці (2012)
Потапенко Я. - Історичні дослідження травматичного психосоматичного досвіду як соціокультурного наслідку Голодомору 1932-1933 рр. (2012)
Мітеров О. - Трудові ресурси селянського господарства Чернігівської губернії (1861 - 1917 рр.) (2012)
Заєць О. - Земська меліорація на Чернігівщині, або Чому на Лівобережному Поліссі так мало боліт (2012)
Ямполець П. - Система оплати праці міського населення України на початку 1920 рр. (2012)
Рахно О. - Красовський: віхи життя та громадсько-політичної діяльності, Казимир Ю. М. (2012)
Баламут А. - Формування місцевих органів влади Чернігівщини в роки незалежності України (1989-2004 рр.) (до визначення проблеми) (2012)
Циганок О. - Про єдиний взірець давньої української шкільної епічної епіцедії (2012)
Пархоменко В. - Розгадано місце розташування літописного міста Яришева? (2012)
Берест Д. - Загадки Велесової книги (2012)
Мисюра О. - Володимиру Половцю-75! (2012)
Сповнена творчих сил (2012)
Шакун Н. - Пам'яті Чернігівського любомудра (2012)
Іванова А. Є. - Бюджетна компетенція як елемент правового статусу органів державної влади (2014)
Кашульська К. О. - Контроль щодо правового статусу біженців, як чинник приватної безпеки (2014)
Малихіна А. О. - Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення роботи апарату суду (2014)
Задихайло Д. В. - Державне макроекономічне регулювання: питання систематизацї правового забезпечення (2014)
Денисова Р. О. - Питання захисту права на наукове відкриття (2014)
Шевердіна О. В. - Правовий механізм залучення іноземних інвестицій (2014)
Плавшуда К. В. - Інвестиційна політика держави в металургійній галузі: господарсько-правове забезпечення (2014)
Денисов А. І. - Технологічна безпека української держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2014)
Стадник К. О. - До проблеми юридичного визначення територіальних меж ринків в умовах економічної глобалізації (2014)
Усатий В. О. - Господарсько-правове забезпечення промислової політики держави (2014)
Бочкова І. І. - Питання організаційно-господарського впливу держави на обіг біотехнологій в Україні (2014)
Шимко А. Р. - Удосконалення законодавчого механізму ліцензування діяльності у сфері обігу металобрухту (2014)
Цувіна Т. А. - Незалежність суду як елемент права на суд у цивільному судочинстві (2014)
Острівний І. М. - Заохочення як засіб правового стимулювання працівників (2014)
Мірошников І. Ю. - Деякі питання провадження в суді апеляційної інстанції (порядок, строки та межу перегляду судом апеляційної інстанції (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо визначення інформаційного права (2014)
Усатий В. О. - Невід`ємна частина судової системи - господарські суди, Суярко Т. Д. (2014)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2005)
Максюта А. А. - Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування (2005)
Чугунов І. Я. - Перспективне прогнозування і планування бюджетних показників України на 2007- 2009 роки, Книшенко І. Ф. (2005)
Кудряшов В. П. - Пріоритети бюджетної політики (2004-2005 роки) (2005)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до формування доходів бюджету розвитку (2005)
Зайчикова В. В. - Показники оцінки фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, Хомра І. О. (2005)
Марченко С. М. - Єврооблігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту (2005)
Цибок В. О. - Бюджетна підтримка розвитку АПК з використанням механізму здешевлення кредитів (2005)
Лук'яненко І. Г. - Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні (2005)
Затонацька Т. Г. - Побудова та використання економетричних моделей для прогнозування інфляції в Україні, Ставицький А. В. (2005)
Плескач В. Л. - Засоби вдосконалення інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Інтернеті (2005)
Карпенко Г. В. - Особливості функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації (2005)
Шерстюк Л. І. - Напрямки та форми трансформації коштів домогосподарств в інвестиції для потреб національної економіки (2005)
Рязанова Н. С. - Державне стимулювання інвестицій в оновлення техніки та технологій через механізм податкової амортизації (2005)
Гайдуцький А. П. - Інвестиційна привабливість нових форм господарювання (2005)
Ловінська Л. Г. - Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні (2005)
Квасовський О. Р. - Концепція реформування спеціальних режимів оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні (2005)
Дзюба Л. А. - Критичний аналіз методології обліку активів відповідно до вимог П(С)БО 27 "Діяльність, що припиняється" (2005)
Титул, зміст (2011)
Троцька В. - З історії дослідження випалювальних споруд Х-ХІІІ століть Лівобережної України (2011)
Пономаренко О. - Формування української національної ідеї в XVII ст.: історіографічний аспект (2011)
Кондратьєв І. - Скільки років Ріпкам? (2011)
Пиріг П. - Соціально-економічний розвиток Стародуба в другій половині ХVІІ століття (2011)
Блакитний М. - З історії села Костобобрів (2011)
Колесник О. - Благодійність православного духовенства у справі поширення жіночої освіти в Чернігівській губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть (2011)
Маслійчук В. - Дитина на Північному Лівобережжі у другій половині XVIII ст. (2011)
Костенко Л. - Магічні прийоми впливу на урожай у період оранки та сівби на Лівобережному Поліссі (2011)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929–32 роках (2011)
Герасименко О. - Переселенська політика на Лівобережжі під час столипінської аграрної реформи (2011)
Шевченко В. - Ринкова мобілізація земельної власності в роки столипінської аграрної реформи (на матеріалах України) (2011)
Казимір В. - Діяльність В. Дубровського на чолі харківської "Просвіти" (1941–1943 рр.) (2011)
Дорошок Н. - Діяльність земського статистичного відділення по опису та оцінках промислових підприємств Чернігівської губернії (2011)
Іваницька С. - Чернігівські кадети та влада в 1905–1914 роках: імперський та регіональний виміри (2011)
Боровик А. - Чи не настав той час? (2011)
Морозов В. - Дворянки Лівобережної України та література другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Студьонова Л. - Семейкина Н. Н. Две певицы – две судьбы: С. Ф. Селюк- Рознатовская и Г. С. Селюк-Лапина. – Харьков: Наше слово, 2011. — 166 с.: ил. (2011)
Титул, зміст (2012)
Ковбаса В. - Князь Дмитро Вишневецький і козацтво (2012)
Капустін К. - Археологічні пам’ятки Дніпровського Лівобережжя середини ХІІІ–XV ст. (за матеріалами розвідок 40-х – 70-х рр. ХХ ст.) (2012)
Половець В. - Половці: етнічна культура (2012)
Рига Д. - З історії монастирів Новгород-Сіверської єпархії (1785-1797 рр.) (2012)
Верещагіна Н. - Літургійні комплекси у вівтарних композиціях давніх храмів Києво-Чернігівського ареалу (2012)
Еткіна І. - Чернігівщина напередодні німецької окупації очима сільського вчителя (Дмитра Захаровича Браженка ) (2012)
Морозова А. - "…Чтоб общество сие могло узнать всех таковых трудолюбивых мужей…" (спроба розповсюдження діяльності Вільного економічного товариства у Чернігівській губернії) (2012)
Морозов В. - Участь дворянства Чернігівської губернії в редакційно-видавничій діяльності пореформеного періоду (2012)
Колєватов О. - Реформування Слобідсько-Українських військових поселень наприкінці 20-х рр. ХІХ ст. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: духовенство та іноземні піддані (2012)
Нестеренко Л. - Контроль волосних правлінь Чернігівської губернії в першій пол. ХІХ ст. за виконанням населенням натуральних повинностей (2012)
Герасимчук О. - Виступи селянства Чернігівської губернії проти столипинського землевпорядкування в роки Першої світової війни (серпень 1914 – червень 1917 р.) (2012)
Кривопішин О. - Поєднання верст та миль: шлях від Одесько-Балтської до Південно-Західних залізниць через Російське Товариство Пароплавства і Торгівлі (РОПіТ) (2012)
Гребенюк О. - Спроби розв’язання Радою Народних Міністрів Української Народної Республіки земельного питання у березні-квітні 1918 року (2012)
Демченко Т. - Софія Русова про революціонерів-народовольців (2012)
Коропатник М. - Еволюція політичних партій в незалежній Україні (1991 – 2011 рр.) (2012)
Єсипенко Д. - Повість Бориса Грінченка "Під тихими вербами":історія створення, перші публікації (2012)
Чухно В. - Основні етапи життя та наукової діяльностіІвана Івановича Пантюхова (2012)
Студьонова Л. - Нащадок слабинського сотника (2012)
Воронко О. - Особливості етномовних процесів у сучасній Україні: регіональний аспект проблеми (2012)
Міщанин В. - Опішнянський гончар Федір Задорожний (За матеріалами кримінальної справи) (2012)
Горбатюк О. - Потреби в електрифікації сільського господарства у повоєнне десятиріччя (1940-1950-і рр.) (2012)
Гагін В. - Народні топоніми Буринщини (2012)
Ячменіхін К. - Шендрикова С. П. Мастера сцены в истории театрального искусства Крыма ХІХ – ХХ веков. – Симф.:ДИАЙПИ, 2011. – 298 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кулаковський П. - Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті (2012)
Ситий Ю. - Етапи існування Любецького замку в ХIV – ХVIІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень Б. О. Рибакова), Кондратьєв І. (2012)
Адруг А. - Перша друкована книга в Чернігові та Лівобережній Україні (2012)
Нестеренко Л. - Іванківці в ХVІІ – поч. ХХ ст. (2012)
Пригоровська Л. - Змітнівське училище в Сосниці (2012)
Тарасенко О. - Девіантна поведінка парафіяльного духовенства (за матеріалами Чернігівської єпархії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.) (2012)
Полієнко Г. - Полієнко Г. Огляд джерельної бази до вивчення благодійництва та доброчинства Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) (2012)
Мицик Ю. - З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія, Тарасенко І. (2012)
Морозова А. - Документи Держархіву Чернігівської області про військовополонених Великої армії в Чернігівській губернії (2012)
Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального архіву м.Лунд (Швеція). Частина ІІ. (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, переклад з французької Євгена Мельника, коментар Олександра Дубини) (2012)
Демченко Т. - Документ часів боротьби за скасування утисків української мови (2012)
Дубина О. - Геополітичні підвалини утворення шведсько-українського союзу в середині XVII ст. (2012)
Прокаєва В. - Діяльність зі збереження пам’яток культури в системі функцій сучасної Української держави (2012)
Кір’янова О. - Проблема професійної діяльності українського учительства (1920-30-х рр.) в освітніх та культурних процесах УСРР в історіографії другої половини 50-80-х рр. ХХ ст.:аналітичні узагальнення (2012)
Рахно О. - Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Дедович Д. - Фінансова криза загальноосвітньої школи та спроби її подолання на Чернігівщині у 20-і рр. ХХ ст. (2012)
Половець В. - Михайло Васильович Красовський (1851 – 1911) (2012)
Ємельянов В. - Розвиток агрономії на Ніжинщині на початку XX століття, Коновальчук В. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: міщани (2012)
Подвербний А. - Громадське життя Чернігова на початку І Світової війни (за матеріалами преси) (2012)
Ващенко О. - Інвестиційна політика США як важлива складова співробітництва із Україною у 1992-2011 рр. (2012)
Хімей В. - УРСР у міжнародних відносинах періоду блокового протистояння (2012)
Самардак М. - Жанна д’Арк на тлі християнсько-католицьких та масово-психологічних реалій ХV століття (до 600-річчя від народження) (2012)
Савенок В. - Михасю Ткачу – 75! (2012)
Киричок Б. - Що в імені твоїм? (2012)
Саверська-Лихошва В. - Топоніми Варви (2012)
Орешко А. - Особливості діалекту с. Роїще Чернігівського району в історико-лінгвістичному контексті (2012)
Відійшов у вічність Станіслав Реп’ях (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічний спосіб підвищення кормової цінності зерна шляхом дріжджування та екструдування, Давиденко Т. М. (2010)
Макаринська А. В. - Аналіз ринку комбікормів та біологічно активних речовин для їх збагачення (2010)
Єгоров Б. В. - Композиційні суміші для поросят, Воєцька О. Є., Кочетова А. О., Макаринська А. В. (2010)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. (2010)
Егоров Б. В. - Совершенствование требований к рецептам комбикормов для кур-несушек в период выращивания, Ворона Н. В. (2010)
Лапінська А. П. - Біологічна та зоотехнічна оцінка – важливі показники для визначення ефективності комбікормової продукції (2010)
Браженко В. Є. - Особливості проектування комбікормових підприємств (2010)
Моргун В. А. - Композиционные смеси с мукой крупяных культур, Волошенко О. С. (2010)
Жигунов Д. О. - Вплив лущення зерна пшениці на процес, Ковальов М. О. (2010)
Моргун В. А. - Сравнительный анализ некоторых структур процесса крупообразования, Жигунов В. А. (2010)
Моргун В. О. - Вплив режимів підготовки зерна гречки на якість крупи, Соц С. М., Донець А. О. (2010)
Колесніченко С. Л. - Поліпшення мікробіологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою (2010)
Жигунов Д. О. - Поліпшення хлібопекарських властивостей муки при збагаченні її сухою клейковиною, Колесніченко І. М. (2010)
Овсянникова Л. К. - Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці різних сортів, Євдокимова Г. Й., Черній В. О. (2010)
Овсянникова Л. К. - Удосконалення технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих круп’яних культур, Кац А. К., Червінська Н. О. (2010)
Соколовська О. Г. - Визначення фізико-механічних та гігроскопічних властивостей маку – важливий фактор організації процесу його післязбиральної обробки та зберігання, Орлова С. С., Овсянникова Л. К. (2010)
Гросул Л. Г. - Огляд устаткування для післяжнивної обробки зерна, Гапонюк О. І., Яцкова Т. Й. (2010)
Данилова О. І. - Порівняльна характеристика показників якості насіння озимого і ярового ріпака, Гаро В. Є., Карпюк Ю. М. (2010)
Сорочинский В. Ф. - Снижение энергозатрат при конвективной сушке зерна (2010)
Штейнберг Т. С. - Исследование оптических характеристик зерна и его анатомических частей для разработки экспрессных методов оценки качества муки и зерна (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Вплив вологовмісту теплоносія на процес сушіння зерна, Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Михайлик Т. О. (2010)
Тіхосова Г. А. - Сучасний стан стандартизації стебел льону олійного, Князєв О. В., Надєєва Т. М. (2010)
Яковенко А. І. - Чому при зберіганні зерна пшениці показник клейковини зменшується?, Борта А. В. (2010)
Лебедев Д. П. - Термическая и тепловая обработка зерна, Карташов С. Г. (2010)
Бурдо О. Г. - Дослідження кінетики сушіння нерухомого шару зерна в електромагнітному полі, Яровий І. І., Ружицька Н. В. (2010)
Андрианов Н. М. - Оптимизация структуры потоков газа и теплоты в шахтных зерносушилках, Дубков А. М. (2010)
Кудашев С. М. - Біотехнологічні методи обробки зерна з метою покращення його поживної цінності, Лукіна Г. Д., Пушкар Т. Д. (2010)
Толмачов В. С. - Застосування елементів інфрачервоної спектроскопії у методах оцінювання якості лляної сировини, Кузьміна Т. О., Чермошенцева К. М. (2010)
Шаповаленко О. І. - Дослідження процесу зберігання зерна в герметичних умовах, Дмитрук Є. А., Шаран А. В., Грегірчак Н. М., Штика Я. А., Чернишевич О. І. (2010)
Гапонюк І. I. - Удосконалення технології сушіння зерна вітчизняних зерносушарок зменшенням опору внутрішньокапілярної дифузії вологи (2010)
Гапонюк І. І. - Сучасний стан та перспектива інтесифікація сепарування зернової суміші підвищеної вологості, Шаповаленко О. І. (2010)
Дементьева Т. Ю. - Анализ энергетической эффективности микроволновой, конвективной и комбинированной сушки зерна (2010)
Календерьян В. А. - Сравнительная оценка данных по сушке плотного слоя зернового материала, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В. (2010)
Кирпа М. Я. - Науково-практичні тенденції розвитку технологій та системи машин для первинної обробки і зберігання зерна (2010)
Будюк Л. Ф. - Дослідження температури зернової маси при заповненні металевих силосів, Страхова Т. В., Стебловська А. В., Шпак В. М. (2010)
Подобед Л. И. - Вопросы применения жмыха кукурузного зародыша в комбикормах для сельскохозяйственных животных и птицы (2010)
Магомедов Г. О. - Исследование микроструктуры сбивного бездрожжевого теста для хлебобулочных изделий пролонгированного срока годности, Пономарева Е. И., Рязанова Л. Ю., Прибыткова О. В. (2010)
Дробот В. І. - Розробка нових видів безбілкових хлібобулочних виробів, Грищенко А. М. (2010)
Кравченко М. Ф. - Пружно-еластичні властивості клейковини тістового напівфабрикату на основі функціональних композицій, Демічковська М. П. (2010)
Остриков А. Н. - Экструдированные текстураты – новый вид белковых добавок, Василенко В. Н., Татаренков Е. А., Копылов М. В. (2010)
Новожилова Е. С. - Использование продуктов переработки ячменя в производстве печенья и пряников, Рукшан Л. В. (2010)
Сафонова О. М. - Вплив інтенсивної водно-теплової обробки зерна пшениці на фізичні властивості тіста, Полудненко О. О., Дугіна К. В., Юферов В. Б., Озеров О. М. (2010)
Фролова Н. Е. - Нові ароматизатори у виробництві льодяникової карамелі, Українець А. І., Усенко В. О. (2010)
Пересічний М. І. - Поживна цінність хлібобулочних виробів функціонального призначення, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2010)
Иоргачева Е. Г. - Влияние углеводной составляющей на структурообразование желейных масс, Аветисян К. В., Толстых В. Ю. (2010)
Кравченко О. І. - Використання дієтичної добавки "Шрот зародків пшениці харчовий" для підвищення харчової цінності пшеничного хліба, Лисюк Г. М., Олійник С. Г., Карпенко П. О. (2010)
Рак В. П. - Обґрунтування та розроблення способу виготовлення пшеничного хліба на хмелевих заквасках, Ірха Ю. О., Юрчак В. Г. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Статистическая оценка эффективности смешивания тестообразних масс хлебопекарного производства, Павловский С. Н. (2010)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування використання білково-рослинного напівфабрикату у виробництві крему вершкового, Федотова Н. А. (2010)
Гордієнко Л. В. - Вплив співвідношення рецептурних компонентів на реологічні властивості емульсії для пісочного тіста, Жидецька І. В. (2010)
Пересічний М. І. - Поживна цінність круп’яних страв з дієтичними добавками геродієтичного призначення, Пересічна С. М., Калашнік Ю. І. (2010)
Солоницька І. В. - Удосконалення рецептури хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Студентова І. В. (2010)
Столярчук В. М. - Вплив технологічних параметрів на намочуваність виробів із пісочного тіста (2010)
Лебеденко Т. Є. - Использование экстрактов лекарственных растений в технологии хлебобулочных изделий, Кананыхина Е. Н., Соколова Н. Ю., Рапита В. Р. (2010)
Коркач А. В. - Изменение качества кексов функционального назначения с безглютеновыми видами муки в процессе хранения, Величко Т. А., Евдокимова Г. И., Вовк М. (2010)
Кучерук З. І. - Дослідження в’язкості модельних систем для "безбілкового" тіста за показником "число падіння", Луньова О. С. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив вологотермічної обробки зерна на хід технологічного процесу при виробництві зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С., Ширалієва А. М. (2010)
Лебеденко Т. Е. - Использование экстрактов пряно-ароматических и лекарственных растений в технологии хлебопечения, Донской Д. М., Новичкова Т. П., Ткаченко Т. З., Соколова Н. Ю. (2010)
Гніцевич В. А. - Використання багатофункціонального напівфабрикату на основі знежиреного молока в технології оздоблювальних кремів, Вольнова Н. В. (2010)
Арсиненко Н. О. - Технологічні властивості борошняно-зернової суміші заданого хімічного складу, Арсеньєва Л. Ю. (2010)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату, Теличкун Ю. С., Зарубіна В. С. (2010)
Рукшан Л. В. - Использование люпиновой муки в производстве вермишели, Кудин Д. А. (2010)
Півоваров О. А. - Дослідження початкової стадії взаємодії компонентів тіста на основі плазмохімічно активованих розчинів, Миколенко С. Ю. (2010)
Хобин В. А. - Алгоритмы стабилизации метрологических характеристик автоматических измерений влажности зерна в потоке при его сушке, Гапонюк И. О. (2010)
Гросул Л. Г. - Напрямки розробки та перспективи застосування транспортно-технологічних комплексів для зерноприймальних підприємств, Гапонюк О. І., Станкевич Г. М., Мосієнко Г. А., Яцкова Т. Й., Гончарук Г. А. (2010)
Шутенко Є. І. - Розрахунок нагнітальних пневмотранспортних установок для зерна за спрощеною методикою (2010)
Жуковский Э. И. - Выбор стратегии складирования запасов, Чабаров В. А. (2010)
Батт А. В. - Вибрационный сепаратор для трудносыпучих продуктов пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, Чумаченко Ю. Д. (2010)
Алтайулы C. - Разработка линии процесса сушки фосфатидных концентратов подсолнечных масел (2010)
Шевцов А. А. - Высокоэффективные обжарочные аппараты нового поколения, Ткачев А. Г., Острикова Е. А. (2010)
Заплетников И. Н. - Совершенствование работы объемных дозаторов риса дробленного, Владимиров С. В. (2010)
Вишневский Л. В. - Классификация генераторов по энергетическим потокам, Козырев И. П. (2010)
Вишневский Л. В. - Идентификация асинхронного генератора, Дао Минь Куан (2010)
Деркунская В. О. - Методы моделирования подсистем сбора данных экологического мониторинга на основе нечеткой логики, Доронина Ю. В. (2010)
Волков В. Э. - Неустойчивость пламени в идеальной сжимаемой среде и переход медленного горения во взрыв (2010)
Клименко А. К. - О корректировке динамического объекта в сторону опережения при создании его обратной модели (2010)
Макуха М. П. - Моделювання сценаріїв майбутніх подій на основі семантичних мереж та ситуаційної логіки (2010)
Поливода В. В. - Моделирование процесса диффузии углекислого газа при построении автоматизированной системы управления хранением зерна (2010)
Савельева О. С. - Автоматизированное проектирование технологии изготовления cинтеграна, Панова Т. М., Андросюк А. В. (2010)
Синеглазов В. М. - Разработка автоматизированной системы дозированного налива нефтепродукта в автоцистерны, Иванова А. М. (2010)
Стопакевич А. А. - Многомерная модель брагоректификационной установки косвенного действия (2010)
Мазурок Т. Л. - Графо-аналитическое прогнозирование синергетического управления обучением (2010)
Плачинда О. Е. - Роль повторного обучения нейронных сетей в определении отказоустойчивости сложных технических систем, Становский А. Л., Бибик Т. В. (2010)
Христиановский В. В. - Использование алгоритмов нечеткой логики в системе анализа экономической деятельности предприятия сферы телекоммуникаций, Бабосюк Н. А. (2010)
Хобин В. А. - Имитационная математическая модель процесса экструдирования биополимеров как объекта управления, Егоров В. Б. (2010)
Амбарцумянц Р. В. - Анализ действующего транспортирующего оборудования непрерывного действия на зерновых и перерабатывающих предприятиях с целью его дальнейшего усовершенствования, Орлова С. С. (2010)
Гапонюк О. И. - Комплексный критерий эффективности шелушения машин ударнофрикционного действия, Шевченко П. И., Шипко И. М. (2010)
Шевченко З. І. - Реалізація стратегій управління підприємств зернопереробної галузі в умовах нестабільності зовнішнього середовища, Седікова І. О. (2010)
Котлик С. В. - Критерии оценивания новых технических решений, Малых Е. С. (2010)
Скопенко Н. С. - Сучасні тенденції інтеграції та концентрації в хлібопекарській галузі України, Стретович О. А. (2010)
Федулова І. В. - Інтелектуальний капітал як трансформований ресурс інноваційного потенціалу (2010)
Басюркіна Н. Й. - Роль зернового господарства України в забезпеченні продовольчої безпеки (2010)
Лісовенко О. Т. - Фізико-механічні властивості тіста-хліба в умовах одноосного розтягування, Стадник І. Я. (2010)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Бюджет Української РСР у складі бюджетної системи СРСР (2005)
Огонь Ц. Г. - Проблеми підвищення ефективності формування та використання бюджетних коштів (2005)
Кудряшов В. П. - Аналіз формування бюджетних доходів у 2005 році (2005)
Павлюк К. В. - Проблеми розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2005)
Зайчикова В. В. - Показники оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, РОМАНКІВ І. Я. (2005)
Курносова К. В. - Шляхи стабілізації власної дохідної бази місцевого самоврядування (2005)
Самошкіна О. А. - Удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі управління державними видатками (2005)
Столяров В. Ф. - Теоретичне дослідження каузальної ролі інформації у формуванні ринкової вартості товару, Стеченко В. В. (2005)
Юхименко П. І. - Основоположна парадигма нових монетаристів (2005)
Охріменко О. А. - Теоретичні аспекти економічної сутності облігацій (2005)
Лазебник Л. Л. - Аналіз дефініцій поняття фінансових механізмів (2005)
Плескач В. Л. - Особливості надання фінансових послуг на електронному ринку (2005)
Барабаш Т. Г. - Становлення інституту комунальної власності у системі місцевого самоврядування України (2005)
Хмурковський Г. В. - Стратегічні аспекти фінансового менеджменту малого підприємства (2005)
Мусієнко М. В. - Державне фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні на прикладі Вінницької області (2005)
Терещенко Г. М. - Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (2005)
Лобанова Н. В. - Оцінка фінансового стану галузі, Проценко В. Я. (2005)
Попова В. В. - Методичні аспекти визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Попов В. Ю. (2005)
Тропіна В. Б. - Цільові фонди у фінансовій системі України (2005)
Шатковська А. О. - Роль міжнародних фінансових організацій в умовах глобалізації світової економіки (2005)
Сілецький Я. В. - Проблеми державного споживання бюджетних ресурсів (2005)
Коваленко С. О. - Сутність та економічна характеристика операцій з капіталом (2005)
Ловінська Л. Г. - Облікова політика – інструмент організації бухгалтерського обліку (2005)
Райнова Л. Б. - Основні тенденції в розвитку прибуткового оподаткування громадян (2005)
Стефанюк І. Б. - Зарубіжний досвід запровадження контролінгу в управлінні підприємствами (2005)
Дрозд І. К. - Стандарти ІНТОСАІ для державного фінансового контролю (2005)
Кульпінський С. В. - Методологічні підходи до оцінки банками ризиковості емітента цінних паперів (2005)
Борисюк К. М. - Система іпотечного кредитування в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку (2005)
Маруженко Д. С. - Планування витрат на перестрахування в бюджеті страхової компанії (2005)
Жулинський М. - "...Аби прославити свій рідний край у слові!" Духовний простір Івана Чендея (2012)
Ігнатович О. - Художні виміри поезії Петра Скунця (2012)
Голомб Л. - Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця (2012)
Барчан В. - Антеїзм як домінанта художньо-світоглядної концепції в ліриці П.Скунця (2012)
Амір А. - Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея) (2012)
Баган О. - Історіософські акценти Петра Скунця (2012)
Бєлоброва Т. - Використання творів П. Скунця як навчального й виховного потенціалу на уроках української літератури: методичний аспект, Борисова О. (2012)
Бєлоконь Н. - Повість І. Чендея "Іван”: уроки Достоєвського (2012)
Біляцька В. - Фольклорна парадигма балад Петра Скунця (2012)
Василишин О. - Чендеєзнавство в Україні і внесок у нього вченого-літературознавця Миколи Жулинського (2012)
Васьків М. - "Людина є те, що вона їсть": їжа в житті верховинця (за творчістю Івана Чендея) (2012)
Васьків М. - Ідіостиль Івана Чендея як синтез реалізму й модернізму, епічності й ліризму (2012)
Вигодованець Н. - Петро Скунць про поетичний дар Надії Панчук (2012)
Голембовська Т. - Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції (2012)
Дубровський Р. - Сакральне в духовному просторі героїв Галини Гордасевич та Івана Чендея (2012)
Іванишин П. - Переклади Петра Скунця: Біографічно-герменевтичні аспекти (2012)
Кіраль С. - Штрихи до епістолярного автопортрета Івана Чендея (за матеріалами неопублікованого листування з професором Іваном Денисюком) (2012)
Князєва В. - Оповідання "Тестамент" Івана Чендея як художня модель міфологеми світового дерева (2012)
Козій О. - Образи й деталі в художньому світі Івана Чендея: аспекти взаємовпливу (2012)
Комінярська І. - Автентичність прозописьма Уласа Самчука та Івана Чендея (2012)
Кузьма О. - Екзистенційні мотиви у ліриці П. Скунця (збірка "Один") (2012)
Лях Т. - Традиції української новелістики кінця ХІХ — початку ХХ століть у "малій” прозі Івана Чендея (2012)
Марко В. - Сім сліз Івана Чендея (2012)
Мушинка М. - Взаємозв’язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним (2012)
Олійник Н. - Лірична повість Івана Чендея (2012)
Пасічник О. - Топос "родинного гнізда" в оповіданні Івана Чендея "Криниця діда Василя" та в повісті Бориса Харчука "У дорозі" (2012)
Ребрик О. - Міфологема смерті у поезії Петра Скунця (2012)
Роль Л. - Поезія Петра Скунця і вісниківська традиція (2012)
Сабадош Г. - Конфлікт "старого" й "нового" в оповіданнях Д.Бузька та І.Чендея (2012)
Сенько І. - Фольклористична діяльність П. В. Лінтура в оцінці Івана Чендея та Петра Скунця (2012)
Талабірчук О. - Тема самотності в малій прозі І. Чендея та І. Яцканина (2012)
Тішкіна О. - Особливості темпоральної організації оповідання Івана Чендея "Син" (2012)
Ференц М. - Петро Скунць як літературний критик (2012)
Хорошков М. - Проза Івана Чендея в контексті морально-етичних пошуків літератури другої половини ХХ століття (2012)
Шетеля В. - Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Ґренджі-Донського та П. Скунця (2012)
Шинкар І. - Художнє конструювання часопростору у творах Івана Чендея (2012)
Венжинович Н. - Національно-культурна специфіка фразем у творах Петра Скунця (2012)
Ґоца Е. - Мовні засоби експресивності в романі І. Чендея "Птахи полишають гнізда" (2012)
Папіш В. - Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея (2012)
Пискач О. - Структурно-семантичні та стилістичні особливості епітетів у поезії Петра Скунця (на матеріалі збірки "Один") (2012)
Семашко Т. - Лінгвостилістичний потенціал субстантивних фразеологічних одиниць у художніх текстах І. Чендея (2012)
Чижмар О. - Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея (2012)
Чикут В. - Стилістичне використання семантичних груп слів у поезії П. Скунця (2012)
Бідзіля Ю. - Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста, Надворна І. (2012)
Тарасюк В. - Аналітичні жанри в публіцистиці Петра Скунця (на основі текстів часопису "Срібна Земля") (2012)
Трещак М. - Думки Івана Чендея із листа до Миколи Жулинського про індивідуальність письменника (2012)
Сенько І. - Автографи Івана Чендея з коментарями Івана Коршинського (2012)
Скунць О. - Слово про Тараса Шевченка (2012)
Мартиновський В. В. - Дозвільна система як комплексний адміністративно-правовий режим (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо особливостей інформаційно-правових норм та джерел інформаційного права (2014)
Мех Ю. В. - Окремі питання інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в державному секторі: міжнародний досвід (2014)
Бєлікова М. І. - Захист персональних даних скаржника (2014)
Будецький Р. В. - Міністерство юстиції України: до проблеми визначення адміністративно-правового статусу (2014)
Мазур Л. Б. - Адміністративно-правове регулювання медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Чирик О. Ю. - Набуття та припинення громадянства України: адміністративно-правовий аспект (2014)
Трагнюк Р. Р. - Деякі проблеми роботи прокурора зі звернення громадян (2014)
Шандула О. О. - Прокурорський нагляд за законністю застосування до засуджених дисциплінарних заходів при відбуванні кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт (2014)
Сурженко М. О. - Загальна характеристика та класифікація повноважень керівника місцевої прокуратури (2014)
Семенова А. В. - Поняття і правова сутність категорій "здоров`я" та "охорона здоров`я" (2014)
Шабанова С. О. - Винагорода за працю в нафтогазовій промисловості (2014)
Мірошников І. Ю. - Окремі повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги (2014)
Сакара Н. Ю. - Про правову природу "розумного строку" судового розгляду (2014)
Фунікова О. В. - Показання осіб як джерело доказової інформації: особливості формування (2014)
Вихідні дані (2014)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційного права (2014)
Лемішко Ю. М. - Поняття та предмет порівняльного адміністративного права (2014)
Денисова Р. О. - Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій (2014)
Возна В. О. - Законодавча техніка внормування діяльності органів місцевого самоврядування в сфері господарювання (2014)
Говорун О. В. - Актуальні правові питання розвитку саморегулювання як механізму забезпечення ринкових відносин (2014)
Денисов А. І. - Основні загрози національній технологічній безпеці: питання законодавчих засобів реагування (2014)
Кононова О. В. - Система організаційно-господарських відносин у сфері телерадіомовлення (2014)
Машкіна Л. О. - Національний Банк України як суб`єкт організаційно-господарських повноважень (2014)
Харківська К. В. - Механізми забезпечення свободи комерційного господарювання (2014)
Харченко А. М. - Організаційно-господарські повноваження Національного банку України в сфері банківського кредитування (2014)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарський механізм державної підтримки промислових підприємств (2014)
Маринів Н. А. - Правові аспекти оподаткування адвокатів як самозайнятих осіб (2014)
Ночовкіна О. В. - Місце договору позички в системі цивільно-правових договорів (2014)
Орлова Н. Г. - До питання про правовий статус капітана судна (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність, зміст та механізм формування внутрішнього переконання як результату оцінки доказування (2014)
Кузьменко О. П. - Нагляд прокурора за законністю застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень (2014)
Лань О. Ю. - Предмет доказування захисника в кримінальному провадженні (2014)
Погорецький М. М. - Гарантії адвокатської таємниці при провадженні слідчих (розшукових) дій (2014)
Тлепова М. І. - Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні (2014)
Ткач О. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя (2014)
Шаповал О. В. - Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2014)
Білецька Г. А. - Проблеми донорства крові та її компонентів в Україні, Ковальова Я. О. (2014)
Вимоги до оформлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Хомич Г. П. - Вплив попередньої обробки ягід чорниці на вміст флавоноїдів у соку, Капрельянц Л. В. (2010)
Рогова Н. В. - Розробка технології виробництва напоїв на основі збродженого березового соку, Пилипенко Л. М. (2010)
Дроздов О. І. - Новий функціональний напій на основі березового соку, Шапкіна К. І. (2010)
Ильева Е. С. - Исследование параметров прессово-диффузионного метода получения плодово-ягодных соков, Мельник И. В. (2010)
Суткович Т. Ю. - Сучасні методи отримання соків і функціональних напоїв з високим вмістом БАР, Плахотін В. Я. (2010)
Тюрікова І. С. - Екстракт зеленого волоського горіха – перспективний компонент для створення напоїв з БАР (2010)
Туз Н. Ф. - Дослідження інтенсивності забарвлення розчинів кріас-порошку з чорноплідної горобини, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2010)
Черевко А. И. - Исследование основных колориметрических параметров водных экстрактов ягод, Одарченко А. Н., Мищенко Т. В., Звягинцева А. Л. (2010)
Жулінська О. В. - Використання водорозчинного каротину та борошна при створенні функціональних напоїв, Пересічний М. І., Кричковська Л. В. (2010)
Токар А. Ю. - Хіміко-технологічна оцінка плодів бузини чорної та розробка технології некріплених виноматеріалів з них (2010)
Бурдо А. К. - Отримання фруктових та овочевих концентратів для забарвлення SPA-напоїв, Тележенко Л. М., Михайлова К. А. (2010)
Белінська К. О. - Дослідження властивостей сировини з метою використання її для виробництва продуктів дитячого харчування, Фалендиш Н. О., Ковбаса В. М., Терлецька В. А. (2010)
Дубова Г. Е. - Ароматизация гомогенизированных пищевых продуктов (2010)
Нікітчіна Т. І. - Дослідження біохімічних процесів отримання пектинових речовин із свіжих яблучних вичавок (2010)
Павленкова П. П. - Дослідження можливості використання забарвлювального концентрату з буряку у виробництві жельованих виробів, Топор Г. А. (2010)
Павленкова П. П. - Мікробіологічна безпечність плодового желе із забарвлювальним буряковим концентратом, Труфкаті Л. В., Топор Г. А. (2010)
Кравченко М. Ф. - Композиційні суміші з зернопродуктів "ЄСО" у технологіях емульсійних харчових продуктів, Антоненко А. В. (2010)
Тележенко Л. М. - Властивості мінорних речовин пряно-ароматичного соусу і їх роль у харчуванні людини, Жмудь А. В. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія овочевих страв функціонального призначення для шкільного харчування, Хлібійчук В. О. (2010)
Остриков А. Н. - Новая технология концентрирования овощных пюре, Веретенников А. Н. (2010)
Калугіна І. М. - Дослідження впливу продуктів переробки ламінарії на органолептичні і фізико-хімічні властивості соусу червоного основного, Москвічова О. М. (2010)
Широкий Є. І. - Дослідження якості моркви при зберіганні після обробки елекрохімічно-активованою водою, Стоянова О. В., Короленко В. О., Куліш О. М. (2010)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение консерванта E-210 в соках и безалкогольных напитках, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2010)
Остриков А. Н. - Оценка качественных показателей поликомпонентных фруктовых концентратов, Синюков Д. А. (2010)
Гуліч М. П. - Інноваційна аквананотехнологія отримання цитрату цинку для використання в харчовій промисловості та опрацювання методів визначення їх складників, Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П., Харченко О. О., Моісеєнко І. Є., Ященко О. В. (2010)
Ермоленко В. П. - Современные аспекты контроля йода в пищевых продуктах. Cравнительный анализ методов, Харченко О. О., Моисеенко И. Е. (2010)
Пилипенко Ю. Д. - Нові термінологічні стандарти для переробної промисловості агропромислового комплексу України, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А., Крохальова А. А. (2010)
Мазуренко І. К. - Впровадження на підприємствах галузі державних нормативних документів на консервовані продукти дитячого та загального харчування (2010)
Чалая Е. В. - Актуальные вопросы технического регулирования рыбной продукции в условиях евроинтеграции Украины, Верхивкер Я. Г. (2010)
Маноли Т. А. - Определение рациональных параметров сухого посола шпрота черноморского с частичной заменой хлорида натрия, Памбук С. А., Дарчук Е. В. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Кріомеханоактивація як спосіб отримання наноструктурованих розчинних порошків із грибів печериці, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Барабаш А. Ю., Леухіна Л. В., Гураль Л. С. (2010)
Капрельянц Л. В. - Технология получения микробиологической трансглутаминазы, Шпырко Т. В., Зиновьев А. А. (2010)
Капрельянц Л. В. - Математичний аналіз загальних характеристик адсорбентів природного походження, Тіщенко В. М., Шалигін О. В., Гоцуленко М. І. (2010)
Безусов А. Т. - Анализ основных принципов промышленного получения олигосахаридов пребиотического действия и их физиологическая функция в организме человека, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2010)
Кобелева С. М. - Разработка технологии сушки моркови и зелени для конструирования БАД, Труфкати Л. В. (2010)
Величко Т. А. - Применение биостимуляторов при культивировании дрожжевой биомассы, Килименчук Е. А. (2010)
Пивоваров П. П. - Прогнозування умов досягнення конформаційної рівноваги і термодинамічної стійкості в системах "AlgNa–Ca2+", Оковитий С. І., Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Калашнікова К. І. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Деякі технологічні характеристики функціональних порошків, Петрова Ж. О., Гетманюк К. М., Самойленко О. П. (2010)
Бєлінська А. П. - Розробка технологічних режимів рафінації олійних розчинів β-каротину, Кричковська Л. В., Зекунова Т. І. (2010)
Долінський А. А. - Нові можливості використання лецитину, Шаркова Н. О., Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К. (2010)
Пирог Т. П. - Использование промышленных отходов с целью получения поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis ЕК-1, Морозова А. П., Кундеев М. Д. (2010)
Пивоваров Є. П. - Закономірності формування маси оболонок капсул, одержаних шляхом іонотропного гелеутворення, Нагорний О. Ю. (2010)
Корзун В. Н. - Функціональні продукти і їх роль у харчуванні людини, Тихоненко Ю. С. (2010)
Килименчук Е. А. - Гомопробиотики для кормящих матерей в домашних условиях, Дзема В. Г., Антонова Ю. Н., Македонская Т. И. (2010)
Рыжкова Т. Н. - Подбор комбинаций заквасок для производства творога "Особый", выработанного из козьего молока (2010)
Варанкіна О. О. - Розробка технології виробництва йогуртів із вмістом бета-каротину біотехнологічного походження, Кричковська Л. В. (2010)
Гуліч М. П. - Про безпеку та мікро- і макроелементний склад молока і молочних продуктів ринку України, Ємченко Н. Л., Верченко Т. В., Малижева Т. Д., Ольшевська О. Д., Ятченко О. О., Ященко О. В., Єрмоленко В. П., Моісеєнко І. Є. (2010)
Страшнова І. В. - Життєздатність і тіамінсинтезуюча активність пробіотичних штамів лактобактерій у складі ліофілізованих препаратів після тривалого зберігання (2010)
Голуб Б. О. - Вплив біфідофлори на амінокислотний склад ферментованих синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С. Г., Рудавська Г. Б. (2010)
Пересічний М. І. - Використання зерен вівса, проса та льону в технології приготування харчової композиції для смузі радіозахисної дії, Неіленко С. М. (2010)
Рудавська М. В. - Про доцільність виробництва масляно-фруктових коктейлів оздоровчого спрямування, Павлишин М. Л., Маланій О. І. (2010)
Шингарёва Т. И. - Исследование возможности использования восстановленного молока при производстве белковых продуктов способом термокислотной коагуляции, Скапцова Н. А. (2010)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами, Жабіна О. В., Ястреба Ю. А. (2010)
Д’яконова А. К. - Вплив природних гідроколоїдів на фізико-хімічні властивості швидкозаморожених м’ясних систем, Павленкова П. П. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія приготування фаршів з використанням мікронізованих зерен для харчування студентів, Кравченко І. В. (2010)
Калакура М. М. - Нове в технологіях овочевих кулінарних виробів, Щирська О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Товарознавча оцінка нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності, Валевська Л. О. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології функціональних тонізуючих напоїв та дресінгів з використанням молочної сироватки та наноструктурованого плодоовочевого пюре, Погарська В. В., Берестова А. А., Крячко Т. В., Лавриненко В. В. (2010)
Дидух Н. А. - Обоснование соотношения коровьего и козьего молока для производства кефира детского питания, Романченко С. В. (2010)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації знежиреного молока у біотехнології кисломолочного сиру дитячого харчування, Назаренко Ю. В. (2010)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива геродієтичного призначення, Шкарупета В. М. (2010)
Дідух Н. А. - Вплив параметрів теплового оброблення молока на біологічну цінність біфідовмісних м’яких сирів, Лисогор Т. А., Могилянська Н. О. (2010)
Ізбаш Є. О. - Розробка параметрів підготовки зернових добавок для виробництва молочно-рослиних продуктів, Моргун В. О., Марінєску Н. Г. (2010)
Могилянська Н. О. - Визначення рослинних жирів в вершковому маслі, Лисогор Т. А., Дідух Н. А. (2010)
Чабанова О. Б. - Дослідження процесу сушіння харчового казеїну, Недобійчук Т. В., Скрипніченко Д. О. (2010)
Ткаченко О. Б. - Исследование основных качественных характеристик винограда технических сортов клоновой селекции в условиях юга Украины, Гержикова В. Г., Погорелов Д. Ю., Владимирова Л. Г., Щербина В. А. (2010)
Орел О. В. - Характеристика якості виноматеріалів із ягід суниці (2010)
Кошова В. М. - Вплив генерації дріжджів на процес бродіння пивного сусла, Пилипенко С. А., Мацулевич Н. Є. (2010)
Луканін О. С. - Вплив агроекологічних умов вирощування яблуні у Київській області на хімічний склад плодів при їх використанні у виробництві сидру, Байлук С. І., Петреченко С. В., Плаксюк Л. Б., Комашенко М. М., Точона О. А. (2010)
Домарецкий В. А. - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий, Куц А. М., Билько М. В., Мельник И. В. (2010)
Кисиль М. Ф. - Экологические проблемы производства вин с наименованием по происхождению в Молдове, Кисиль С. М., Братко Д. Н. (2010)
Загоруйко В. А. - Европейский винный рынок (2010)
Гулиев Ш. Р. - Асинергетическое воздействие электромагнитного поля на компоненты диэлектрических сред, Демьянчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Осадчук П. І. - Інтенсифікація процесу гідратації при очищенні соняшникової олії з використанням ультразвуку, Кудашев С. М. (2010)
Шведов В. В. - Альтернативные процессы копчения пищевых продуктов и их совершенствование, Бурдо О. Г., Саламаха В. И. (2010)
Бурдо О. Г. - Вплив явища відторгнення солей при блочному виморожуванні розчину в осцилюючому режимі на показники опрісненої води, Офатенко О. О. (2010)
Бурдо О. Г. - Кінетика процесу екстрагування в електромагнітному полі, Буйвол С. М., Бандура В. М. (2010)
Ушан О. Є. - Дослідження кристалоутворення в умовах промислової кристалізації цукру у вакуум-апаратах, Савич А. Н. (2010)
Всеволодов А. Н. - Определение адгезионно-когезионного взаимодействия загрязненийи растительного сырья, Гладушняк А. К. (2010)
Михайлов В. М. - Электроконтактный нагрев в комбинированных тепловых процессах при производстве жареной и запеченной кулинарной продукции, Дьяков А. Г., Бабкина И. В., Шевченко А. А. (2010)
Антропова Л. Н. - Мойка овощей на предприятиях ресторанного хозяйства, Гладкая А. Д., Датьков В. П. (2010)
Иваненко А. В. - Исследование коаксиального пресса, Тенюх К. М., Кушнир В. В., Сологуб О. А. (2010)
Титлов А. С. - Расчет температурных режимов холодоснабжения ЗАО "Одесский завод шампанских вин" и разработка рекомендаций по снижению эксплуатационных энергозатрат, Васылив О. Б., Ткаченко Д. П. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Моделирование процессов тепломассообмена генераторных узлов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Титлов А. С. - К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы, Васылив О. Б., Горыкин С. Ф., Савинок О. Н. (2010)
Карасев В. П. - К расчету паровых турбин на низкокипящих рабочих телах, Черненко Д. В., Морозов Н. В., Жуйков Д. А., Титлов А. С. (2010)
Мелкозеров М. Г. - Паротурбинные установки на низкокипящем рабочем теле, Зуев А. А., Делков А. В., Ходенков А. А. (2010)
Ищенко И. Н. - Моделирование циклов насосных и безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов (2010)
Соколов О. Д. - Сучасні матеріали для упаковки харчових продуктів: властивості і екологія (2010)
Андріянов О. Д. - Розробка композиційних електролітичних покриттів для захисту металевої тари від корозії, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2010)
Иванова Л. А. - Пластмассы холодного отверждения и их использование в пищевой промышленности, Гараев М. Б. (2010)
Соколов О. Д. - Підвищення стійкості поверхні чавунних деталей проти корозії і фретингу, Маннапова О. В. (2010)
Андреянов А. Д. - Квантово-механическая оценка электрокаталитической активности тройных дисперсных сплавов при изменении содержания ванадия, Кузнецова И. А. (2010)
Амбарцумянц Р. В. - Синтез двухколесного зубчато-рычажного механизма по величине обратного хода выходного звена, Тутаев С. В. (2010)
Ліщенко Н. В. - Обробка експериментальних даних за допомогою Matlab при пошуку ефективних мастил (2010)
Котлик С. В. - Оценивание "ноу-хау" на примере пищевой промышленности, Малых Е. С. (2010)
Скопенко Н. С. - Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК та харчовій промисловості України (2010)
Осадчук І. В. - Сучасні тенденції якості вищої освіти, Задорожний А. В. (2010)
Волошина Т. Н. - Перспективы развития рынка детского питания в Украине, Дьяконова А. К., Свиноренко Е. Н. (2010)
Мадані М. М. - Особливості світового та національного законодавства щодо якості спредів, Плотнікова К. О. (2010)
Кунділовська Т. А. - Розробка ефективної методики сенсорної оцінки кави натуральної розчинної, Коцієвська К. В. (2010)
Bilyavskyj Yu. - Quality monitoring of edible macromycetes growing in an ecological conditions of Zhytomyr Polissia Region, Myslyva T. (2014)
Виноградська В. - Прогнозування забруднення сільськогосподарської продукції 137Cs з використанням моделі поведінки радіонукліду в системі "грунт – рослина" (2014)
Надточій П. - Енергетика органічної речовини ґрунту – основа стійкості його функціонування як відкритої екосистеми (2014)
Дідора В. - Агроекологічний потенціал продуктивності сої в Поліссі України, Ступніцька О., Дідора Л. (2014)
Іваненко О. - Вплив систем удобрення сої на вміст рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунті, Тогачинська О., Ничик О., Тимощук Т. (2014)
Іванова Т. - Модифікація методу виділення та очищення дволанцюгових РНК вірусів у плодових тіл печериці двоспорової (2014)
Ізюмова О. - Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунту (2014)
Качанова Т. - Енергетична ефективність вирощування зерна вівса в умовах Південного Степу України (2014)
Квасніцька Л. - Вплив попередників та систем удобрення на біологічну активність ґрунту у посівах пшениці озимої, Вовколуп Н., Бєлоцька Л. (2014)
Кирилюк В. - Формування бур’янового компоненту сівозміни під впливом тривалого застосування систем основного обробітку грунту (2014)
Лопушняк В. - Зміна енергоємності гумусу дерново-підзолистого грунту під впливом внесення осаду стічних вод, Грицуляк Г. (2014)
Тимощук Т. - Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся, Трембіцький В., Бачинська Н., Дереча І. (2014)
Центило Л. - Біологічна ефективність використання біодеструкторів, Сендецький В. (2014)
Гамаюнова В. - Формування поживного режиму грунту та врожайності картоплі літнього садіння, Іскакова О. (2014)
Дідора В. - Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Ступніцька О. (2014)
Мойсієнко В. - Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового в Україні, Панчишин В. (2014)
Захарчук Н. - Можливості клітинної селекції та сомаклональної варіабельності генотипів картоплі для створення сортів стійких до фузаріозу (2014)
Квасніцька Л. - Баланс вологи у сівозмінах з кукурудзою (2014)
Маційчук В. - Особливості проведення експертизи сортів картоплі (solanum tuberosum l.) на відмінність, однорідність та стабільність, Саюк О., Кропивницький Р., Шегеда А. (2014)
Мойсієнко В. - Густота стеблестою та вологозабезпеченість рослин льону олійного, Янішевський Л., Маційчук В. (2014)
Горальський Л. - Особливості морфології деяких органів нервової системи домашніх тварин, Сокульський І., Солімчук В., Колеснік Н., Демус Н. (2014)
Гуральська С. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники печінки домашніх тварин, Горальський Л., Горальська І. (2014)
Гаврилін П. - Особливості цитоархітектоніки білої пульпи селезінки плодів великої рогатої худоби, Лєщова М., Філіпова Ю. (2014)
Якубчак О. - Підходи до оцінки ризиків виникнення токсикоінфекцій, спричинених сальмонелами в Україні, Обштат С., Муковоз м., Карпуленко М. (2014)
Скидан О. - Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства, Швець Т., Булуй О. (2014)
Милостива Д. - Активність ферментів антиоксидантної системи у молодняка української м’ясної породи за впливу мікроелементів, Грибан В. (2014)
Шкурко Т. - Ріст і розвиток телят – ембріотрансплантатів голштинської породи, Іванов О. (2014)
Скидан О. - Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній основі, Самойленко К., Дубінченко С. (2014)
Асташева Н. - Подготовка специалистов в сфере производства безопасной пищевой продукции с использованием принципов НАССР, Перепелятников Г., Хрипкова А. (2014)
Кот І. - Особливості формування якості природних вод малих річок басейну р. Ірша (2014)
Корж О. - Залежність ростових процесів мисливського фазана від розмірів яєць та особливостей годування, Фролов Д. (2014)
Мартинчук М. - Правові аспекти регулювання охорони довкілля у сільському господарстві, Мартинчук І. (2014)
Мельник М. - Зміна видового складу пізньостиглих злаково-бобових травостоїв при пасовищному використанні (2014)
Пінчук С. - Вплив хлориду кобальту та "Гуміліду" на лейкоцитарний профіль крові поросят (2014)
Семен О. - Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня України (2014)
Сладковська Т. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість насіння грястиці збірної в умовах Полісся (2014)
Судак Г. - Програмування розвитку підприємництва у сільській місцевості (2014)
Тишковський В. - Вплив альтернативного удобрення льону-довгунцю на агроекологічний стан грунту в короткоротаційних сівозмінах (2014)
Бухало В. - Вплив стимуляторів росту на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу, Сухова Г. (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Недельська C. М. - Сучасні підходи до вибору базисної терапії легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей, Кузнєцова О. Д., Раскіна К. В. (2015)
Ортеменка Є. П. - Характер запалення дихальних шляхів за фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дітей шкільного віку (2015)
PakholchuK O. P. - Impact of genetically predisposed skin barrier function abnormalities on the onset and course of food allergyin children (2015)
Абатуров А. Е. - Патология сердечно-сосудистой системы у детей с синдромом Шерешевского — Тернера, Петренко Л. Л., Агафонова Е. А., Абатурова Н. И. (2015)
Колоскова О. К. - Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у шкільному віці, Білоус Т. М., Білик Г. А. (2015)
Овчаренко Л. С. - Иммунорегулирующий потенциал омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: использование для профилактики частой инфекционной заболеваемости у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Акулова О. Ю. - Вплив базисної фармакотерапії на стан мозкової гемодинаміки у хворих на бронхіальну астму дітей, Недельська С. М. (2015)
Сорокман Т. В. - Показники розвитку дітей шкільного віку, які проживають в умовах йодного дефіциту (2015)
Попова В. В. - Лейкоцитарний склад та імунофенотип лімфоцитів периферичної крові у ДААт-позитивних і ДААт-негативних щодо вмісту діабетасоційованих автоантитіл дітей та підлітків на доклінічній та ранній клінічній стадіях розвитку цукрового діабету 1-го типу (2015)
Радутна О. А. - Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей, Іванько О. Г., Кизима Н. В., Круть О. С. (2015)
Абатуров О. Є. - Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей, Герасименко О. М. (2015)
Попович С. В. - Вибуркол: биорегуляционный подход при заболеваниях в детском возрасте (2015)
Шумная Т. Е. - Основные аспекты изучения факторов риска развития заболеваний респираторного тракта у детей раннего и дошкольного возраста, Мазур В. И., Кляцкая Л. И., Соловьева С. В. (2015)
Охотникова Е. Н. - Насущные вопросы рациональной антибиотикотерапии воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей в детской практике, Поночевная Е. В., Шарикадзе Е. В., Усова Е. И. (2015)
Няньковський С. Л. - Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2015)
Лук’яненко Н. С. - Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патології дитячого віку (Огляд літератури), Петріца Н. А., Кенс К. А. (2015)
Каладзе Н. Н. - Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек (обзор литературы и собственные исследования), Слободян Е. И., Говдалюк А. Л. (2015)
Курочкин М. Ю. - Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Лятуринская О. В., Скалозубов М. А., Харитонов В. И., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А., Городкова Ю. В. (2015)
Веселый С. В. - Кольцевидная поджелудочная железа, ассоциированная с TORCH-инфекцией, Климанский Р. П., Латышов К. В. (2015)
Пам’яті вчителя (2015)
Шлімкевич І. В. - Професійні якості студентів в умовах кредитно-модульної системи й аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладанні предмета "педіатрія" (2015)
Абатуров А. Е. - Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (Часть 2), Волосовец А. П., Чернышова О. Е. (2015)
Жежкун А. М. - Соснові деревостани Східного Полісся: структура, стан, продуктивність (2014)
Кобець О. В. - Аналіз рубок формування та оздоровлення лісів, проведених у насадженнях Великоанадольського лісового масиву за період 1974–2013 рр. (2014)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного (Quercus robur L.) у протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Середнього Придніпров’я (2014)
Мигунова Е. С. - Н. М. Сибирцев и лесоводство (2014)
Михайліченко О. А. - Особливості росту соснових деревостанів, уражених кореневою губкою, в умовах Новгород-Сіверського Полісся, Усцький І. М., Ведмідь М. М., Лозицький В. Г. (2014)
Слиш О. А. - Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої сортиментно-ґатункової структури, Солодовник В. А., Букша М. І. (2014)
Ткач В. П. - Попереднє поновлення деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Лук’янець В. А., Румянцев М. Г. (2014)
Ткач В. П. - Вплив рубок догляду на таксаційні показники та якісні ознаки компонентів фітомаси стовбура штучних соснових деревостанів Ізюмського пристепового бору, Тарнопільська О. М., Ільченко C. В. (2014)
Усцький І. М. - Вплив змін рівнів ґрунтових вод на стан лісів у різних фізико-географічних зонах Рівненської області, Михайліченко О. А., Стовбуненко Д. В. (2014)
Wuehlisch G. von - Introduction and testing of poplar: proposal for an exchange and testing programme, Grigoriev A., Zhigunov A. (2014)
Белеля С. О. - Вплив регуляторів росту рослин на енергію проростання та схожість насіння Larix decidua Mill. (2014)
Висоцька Н. Ю. - Мікроклональне розмноження Cerasus avium (L.) Moench у культурі in vitro (2014)
Дишко В. А. - Внутрішньопопуляційна мінливість у культурах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за біохімічними ознаками хвої (2014)
Коршиков И. И. - Необходимость применения генетических маркеров в семеноводстве хвойных пород (2014)
Коханий С. Г. - Ріст кліматипів сосни звичайної в умовах Нижньодніпров’я, Терещенко Л. І., Назаренко С. В., Фомін В. І. (2014)
Лялін О. І. - Вплив складу субстрату на схожість та біометричні показники росту сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.) у контейнерах (2014)
Попович В. В. - Особливості взаємовпливу вітрового режиму, турбулентності, вологості субстрату та фітомеліоративних процесів на поверхні сміттєзвалища (2014)
Чорнявська І. Р. - Історія та сучасний стан захисного лісорозведення залізниць Лівобережного Лісостепу України, Гладун Г. Б. (2014)
Ворон В. П. - Швидкість деструкції фітодетриту як показник біокругообігу речовин соснових лісостанів у ланці "опад-підстилка" в зоні Зміївської ТЕС (2014)
Ворон В. П. - Лісівничо-екологічні особливості виникнення пожеж у лісах Рівненщини, Ткач О. М., Мельник Є. Є. (2014)
Гладунець І. В. - Пожежі в лісах НПП "Святі Гори", Пастернак В. П. (2014)
Проневич В. А. - Стан забруднення 137Сs лісових біоценозів Волинського Полісся у зоні аварійних викидів ЧАЕС (2014)
Тарасевич О. В. - Особливості розподілу вмісту 137Cs у недеревній продукції лісу в Житомирській області (2014)
Кукіна О. М. - Комахи-хвоєгризи Чигиринського бору (2014)
Полякова Л. В. - Анализ взаимосвязей между биохимическими, биометрическими параметрами и устойчивостью деревьев дуба черешчатого в культурах разного возраста, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2014)
Євтушевський М. Н. - Вплив диких копитних на лісову рослинність у ДП "Вовчанське ЛГ", Пієв С. М., Чернов Я. О. (2014)
Мигунова Е. С. - Создатель лесотипологической классификации и автор понятия "экосистема" (к 145-летию со дня рождения Артура Артуровича Крюденера) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Кизимчук О. П. - Властивості основов’язаних полотен технічного призначення, Алтусова К. І., Матюк В. О. (2015)
Жуковська І. І. - Дослідження ергономічності курток жіночих, Рихальська О. М. (2015)
Датуашвили М. В. - Исследование прочностных характеристик ниток из высокомодульных волокон при прошивке, Чарквиани И. Д. (2015)
Каркашадзе М. И. - Зависимость прочности клеевого крепления резин от типа и дозировки пластификатора, Ломтадзе Н. З. (2015)
Хімич С. М. - Дослідження процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки, Кулік Т. І. (2015)
Антоненко А. І. - Дослідження характеристик колекторного двигуна змінного струму з конденсатором у колі обмотки якоря, Бруско І. В. (2015)
Мельник Є. Г. - Дослідження параметрів автоматичних пральних машин з метою покращення якості відпирання та віджимання білизни, Павленко В. М. (2015)
Шумейко В. М. - Вдосконалення технологічного процесу миття посуду в посудомийних машинах, Біла Т. Я. (2015)
Гaльчинcький P. В. - Дocлiджeння тexнiчниx пapaмeтpiв кoмпpeciйниx xoлoдильникiв з мeтoю пoкpaщeння холодопродуктивності, Пaвленкo В. М. (2015)
Лемешко А. А. - Дослідження режимів роботи відцентрової соковижималки, Артеменко Л. Ф., Кулік Т. І. (2015)
Чупріна Н. В. - Значення об’єктів "HAUTE COUTURE" у формуванні споживацького попиту на продукти індустрії моди, Флисак Б.-М. П. (2015)
Гусак О. А. - Розвиток та витоки анімаційного фільму (2015)
Тінякова О. М. - Методика генерування ідей в графічному дизайні (2015)
Грачов П. О. - Вибір та використання кольору в фірмовому стилі (2015)
Петко А. К. - Особливості створення рекламного звернення у сучасному українському культурному просторі, Дубрівна А. П. (2015)
Горица О. А. - Современная география исламской моды (2015)
Химиченко Д. В. - Влияние цвета на восприятие человека и колористика логотипов успешных брендов (2015)
Діденко Є. О. - Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки (2015)
Голубєв Л. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку Інтернет-реклами в Україні (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Шевага В. М. - Чинники ризику розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм як критерії встановлення показань до хірургічного лікування, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Лозинський Р. М., Ковалик. М. В. (2015)
Кухарук В. Ф. - Ускладнення при емболізації мішкоподібних аневризм судин головного мозку, Бобрик І. С., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л. (2015)
Волошин О. М. - Оцінка результатів ендоваскулярної реканалізації здухвинних артерій у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, Матерухін А. М., Полковніков О. Ю., Вайло Ю. М. (2015)
Бобрик І. С. - Діагностика та лікування внутрішньочерепних пухлин із застосуванням інтервенційних нейрорадіологічних методик, Кухарук В. Ф., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л., Гнат Р. П. (2015)
Юдко О. О. - Модифікація поглиненої дози за допомогою магнітного поля для цілей променевої терапії (2015)
Рыков С. А. - Диагностическая роль современных методов исследования слезоотводящих путей у детей, Баринов Ю. В., Баринова А. А. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Выбор тактики лечения фибромускулярной дисплазии магистральных артерий головы, Мирошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Н. А. (2015)
Єлєйнік М. В. - Клініко-неврологічні прояви розривів артеріальних аневризм, ускладнених ліквородинамічними порушеннями, Литвак С. О., Глоба М. В., Орлов М. Ю. (2015)
Смоланка В. І. - Крововилив, спричинений супратенторіальними каверномами: оперувати чи ні?, Поліщук М. Є., Возняк О. М., Обливач А. А., Бортнік І. М., Смоланка А. В. (2015)
Гук М. О. - Особливості ранньої діагностики малосимптомних неактивних аденом гіпофіза (2015)
Плавский П. Н. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения новорожденных со спинальными дизрафиями, осложненными разрывом грыжевого мешка, или с угрозой его разрыва, Плавский Н. В., Волощук А. С., Марущенко Л. Л. (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Титул, зміст (2004)
Яцуба В. Г. - Інвестиційно-інноваційне зростання економіки індустріального регіону: проблеми та шляхи вирішення (2004)
Гайдуцький П. І. - Інвестиційний потенціал регіонів України: нові можливості та пер-спективи (2004)
Деркач М. І. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великих індустріальних регіонах та шляхи їх розв'язання (2004)
Єфименко Т. І. - Регіональна структура інвестиційної моделі економічного розвитку (2004)
Шумило І. А. - Розвиток банківських систем в умовах економічного зростання (2004)
Поляченко В. А. - Досвід реалізації інвестиційних програм ХК "Київміськбуд" (2004)
Півняк Г. Г. - Формування інноваційної політики розвитку вугільної промисловості Ук-раїни (2004)
Швець В. Я. - Проблеми залучення інвестицій в економіку міста (2004)
Куліченко І. І. - Інвестиційні перспективи міста Дніпропетровська (2004)
Бородін Є. І. - Інвестиційна діяльність та освіта Дніпропетровщини (2004)
Сугоняко М. В. - Вклади населення як джерело внутрішніх інвестицій та розвиток іпотечного кредитування (2004)
Шитря О. І. - Інвестиційне середовище в Україні: здобутки та перешкоди (2004)
Карташов Є. Г. - Інвестиційна привабливість Запоріжжя не викликає сумнівів (2004)
Дєєва Н. М. - Вдосконалення фінансових механізмів у контексті забезпечення соціально- економічного розвитку індустріального регіону (2004)
Шибко В. Я. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності в ядерно-паливному комплексі (2004)
Паливода К. В. - Досвід роботи банку щодо залучення та розміщення коштів населення в житловому будівництві (2004)
Рекомендації міжрегіональної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв'язання" (2004)
Енська О. Ю. - Драматургічна роль мотиву гри в операх Фроманталя Галеві (2014)
Бабій О. П. - Авторські концепції "опери порятунку" Людвіга ван Бетховена та Ріхарда Вагнера: драматургічна модель і типологія персонажів (2014)
Мізітова А. А. - Сюжет у сюжеті: "Аріадна на Наксосі" Ріхарда Штрауса на Зальцбурзькому фестивалі 2012 року (2014)
Криштофович В. І. - Особливості відтворення комедії Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі" в однойменній опері Бенджаміна Бріттена (2014)
Моцар О. В. - "Європери" як вершина інструментального театру Джона Кейджа (2014)
Матусевич О. П. - Московський оперний сезон 2013–2014: боротьба "музейного" с "інноваційним" (2014)
Золотарьова Н. С. - Принципи жанру grand opera в "Reminiscences des "Huguenots”" Ференца Листа (2014)
Лісова О. В. - Українська гілка білоруської вокальної школи (2014)
Рябов І. С. - Диференціації виконавців-піаністів (аналіз деяких концепцій ХХ ст.) (2014)
Кравченко А. В. - Культурницька діяльність житомирської "Просвіти" в перших десятиліттях ХХ століття (2014)
Гусарчук Т. В. - Постать Григорія Сковороди у світлі особистісних детермінант творчості (2014)
Луніна А. Є. - Євген Станкович: "Борис Лятошинський – унікальний український композитор" (2014)
Шамаєва К. І. - Таємниці минулого (2014)
Рожок О. В. - Хор, овіяний народною любов’ю (2014)
Скринченко В. А. - Свято муз у Київській філармонії (2014)
Сакало О. В. - Десять років діяльності оновленого студентського науково-творчого товариства (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Колесник І. О. - Філософсько-антропологічні основи педагогічних поглядів (друга половина хІх – початок хх ст.) (2014)
Долинський Є. В. - Географічна структура і освітні рівні фахової підготовки майбутніх перекладачів в університетах України (2014)
Тригуб І. І. - Освіта як об’єкт експертизи (2014)
Грищук Ю. В. - Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти (2014)
Сисоєва С. О. - Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів (2014)
Желанова В. В. - Динаміка середовищеутворення у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Курбан О. В. - Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку (2014)
Державець Д. О. - Аспекти екологізації у змісті економічних дисциплін для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі транспортних технологій, Солошич І. О. (2014)
Козак Л. В. - Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2014)
Брюханова Г. В. - Впровадження інформаційних технологій в освіту дизайнерів друкованої продукції (2014)
Чернуха Н. М. - Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності, Козир М. В. (2014)
Волярська О. С. - Підвищення професійної компетентності зареєстрованих безробітних засобами дистанційного навчання (2014)
Довмантович Н. Г. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2014)
Левкович У. О. - Формування професійних компетентностей маркетологів готельної діяльності (2014)
Гриневич Л. М. - Зарубіжний досвід оцінювання професійної діяльності вчителя засобами моніторингу (2014)
Мосьпан Н. В. - Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі (2014)
Тименко М. М. - Особливості роботи координаторів та консультантів з професійної орієнтації учнів у школах Великої Британії (2014)
Скиба К. М. - Професійна підготовка перекладачів у країнах-учасницях Болонського процесу (2014)
Філоненко М. М. - Методологія та методики комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика (2014)
Синявська Н. Я. - Особливості психоемоційного стану студентів-медиків під час вивчення дисципліни "Анатомія людини": організаційний аспект (2014)
Грімсолтанова Р. Е. - Особливості переживання міфологічних страхів у юнаків і дівчат у період студенства (2014)
Автори випуску (2014)
Пам’ятка автору (2014)
До відома читачів (2014)
Чайковський Владислав Феліксович (26 червня 1921 р. - 12 травня 1998 р.) (2011)
Байдак Ю. В. - Методика та пристрій енергетичного тестування компресійного холодильного приладу (2011)
Бондаренко В. Л. - Выбор стека–аппарата внутреннего теплообмена для термоакустического охладителя, Сурьянинова Н. Н. (2011)
Ильин В. М. - Фильтр очистки воздуха от диоксида углерода для средств заправки баллонных дроссельных микрокриогенных систем, Баранов Е. Д., Михалев А. В. (2011)
Кишкин А. А. - Рабочий процесс в дисковом насосе трения, Смирнов П. Н., Делков А. В., Ходенков А. А. (2011)
Лысенко Е. А. - Применение псевдопористых питателей для газостатического подвеса поршня компрессоров холодильной техники, Болштянский А. П., Щерба В. Е. (2011)
Ломейко О. П. - Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами, Кулінченко В. Р., Деменюк О. М. (2011)
Осокин В. В. - О зависимости теплоэнергетических характеристик бытового холодильника от дозы заправки его компрессорной системы хладогентом (изобутаном) и температуры окружающей среды, Дёмин М. В. (2011)
Подмазко И. А. - Использование аккумуляции холода для камер термообработки пищевых продуктов, Хмельнюк М. Г. (2011)
Радченко А. М. - Турбодетандерна система охолодження суднового електрогенератора та повітря на вході приводного дизеля (2011)
Радченко М. І. - Охолодження повітря на вході дизель-генератора турбодетандером, Коновалов А. В. (2011)
Радченко Р. Н. - Математическая модель процессов охлаждения воздуха на входе судового малооборотного дизеля теплоиспользующей эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Радченко Р. Н. - Оценка целесообразности охлаждения воздуха на входе главных дизелей транспортного судна эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Андреев А. А. - Оценка эффективности утилизации вторичной теплоты судовых ДВС теплонасосной паропроизводящей установкой, Калиниченко И. В. (2011)
Андрєєв А. А. - Основні положення математичної моделі теплообмінників тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повітря суднових малообертових дизелів, Коновалов Д. В., Радченко М. І. (2011)
Иванов А. В. - Экономические перспективы применения тепловых насосов в аквакультуре, Мнацаканян А. Г., Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Мелкозеров М. Г. - Математическая модель паротурбинной установки на низкокипящем рабочем теле, Ходенков А. А., Делков А. В., Кишкин А. А. (2011)
Малкін Е. С. - Розробка та дослідження комбінованого побутового холодильника з автономним блоком гарячого водопостачання, Красновський І. Н., Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е. (2011)
Суслов А. Э. - Термоподготовка воды тепловыми насосами на предприятиях аквакультуры, Фатыхов Ю. А., Бестужев А. С., Маковская А. И. (2011)
Плишко О. С. - Получение холода за счет вторичных энергоресурсов пищевых производств, Геллер В. З. (2011)
Радченко Н. И. - Региональные особенности применения теплоиспользующих систем охлаждения воздуха на входе электрогенерирующих газотурбинных установок в климатических условиях Ливии, Эльгерби Рами (2011)
Титлов А. С. - Оптимизация энергетических характеристик термосифонов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Тюхай Д. С., Дмитренко В. В. (2011)
Чебан Д. Н. - Использование керамических пористых многоканальных структур в области испарительного охлаждения, Дорошенко А. В. (2011)
Редунов Г. М. - Моделирование холодильной камеры абсорбционного холодильного прибора как объекта управления, Титлов А. С. (2011)
Краснопольский А. - Повышение коррозионной стойкости покрытий алюминиевых сплавов с использованием технологии микродугового оксидирования, Косенко А., Кузнецов Ю., Казански В., Титлов А. (2011)
Притула В. В. - Солнечные осушительно-испарительные охладители. Разработка и анализ возможностей, Дорошенко А. В., Жук К. Б. (2011)
Мартынюк А. О. - Разработка схемных и конструктивных решений абсорбционных холодильных приборов, способных обеспечить необходимые температурные режимы хранения при работе с альтернативными и возобновляемыми источниками тепловой энергии, Проць Р. Н., Титлов А. С. (2011)
Титлов А. С. - Методика расчета холодопроизводительности испарителя абсорбционного холодильного агрегата в составе абсорбционных холодильных приборов различного назначения, Ищенко И. Н., Титлова О. А., Хоменко Н. Ф. (2011)
Титлова О. А. - Анализ влияния тепловой мощности, подводимой в генераторе абсорбционного холодильного агрегата, на режимы работы и энергетическую эффективность абсорбционного холодильного прибора, Титлов А. С. (2011)
Грушко В. О. - Экспериментальное исследование теплопроводности и вязкости компрессорного масла ISO 9 с добавками наночастиц TiO2 и Cu, Зброжек В. О., Геллер В. З. (2011)
Бодарев Д. А. - Стратегия отбора бинарных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, Артеменко С. В., Хмельнюк М. Г., Мазур В. А. (2011)
Кутаров В. В. - Конденсация и испарение паров воды на нанопористых адсорбентах, Лапардин Н. И., Длубовский Р. М., Шевченко В. Н. (2011)
Лапардин Н. И. - Давление кипения и вязкость смеси смазочного масла ISO 68 и хладагента R410А (2011)
Осадчук Е. А. - Аналитические зависимости для расчета термодинамических параметров и теплофизических свойств водоаммиачного раствора, Титлов А. С. (2011)
Бестужев А. С. - Исследование массообменных процессов при комбинированном сухом посоле рыбы, Фатыхов Ю. А., Суслов А. Э., Балашов С. О. (2011)
Арестов А. Ю. - Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні, Ломейко О. П. (2011)
Жуковський Е. Й. - Розрахунок параметрів функціонування склада-холодильника на м’ясокомбінаті, Чабаров В. О., Шевченко З. І. (2011)
Іванюта П. В. - Внутрішньогосподарський облік якісних параметрів товару у системі раннього упередження кризових явищ (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу хлібопекарного підприємства, Шевченко Р. І., Мартинюк І. О. (2011)
Крусир Г. В. - Экологические аспекты сертификации зерноперерабатывающих предприятий по ISO 14001:2004, Яшкина В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу консервного заводу, Шевченко Р. І., Осматескул О. Г. (2011)
Крусір Г. В. - Екологічний контроль харчових продуктів і виробництв, Русєва Я. П., Яшкіна В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Ідентифікація ризиків продукції виноробного підприємства за системою НАССР, Захарчук В. Г., Соколова І. Ф. (2011)
Кудашев С. М. - Використання озонних технологій та штучного холоду у галузях АПК, Бабков А. В., Пушкар Т. Д., Новицька Н. С. (2011)
Лєвашов В. В. - Оптимізація параметрів процесу фільтрації пива в умовах AB "In Bev Україна", Мельник І. В. (2011)
Мадани Абделкадер - Моніторинг ринку виробництва та споживання замороженої плодоовочевої продукції в Україні та світі (2011)
Мадані Абделкадер - Законодавчо-нормативне регулювання якості та безпечності замороженої плодоовочевої продукції (2011)
Мельник С. И. - Анализ производственного процесса сахаро-рафинадного производства с использованием эксерготопологических моделей на графах (2011)
Мельник С. И. - Анализ стратегии восстановления (ремонтов) объектов пищевого производства при внезапных отказах (2011)
Могилянська Н. О. - Разработка режимов хранения неферментованных ацидофильных сывороточных напитков с экстрактами эхинацеи и соком, Волкова А. В. (2011)
Оносова І. А. - Низькі температури як частина стратегії зменшення небезпечних компонентів у м’ясопродуктах (2011)
Потапов С. Г. - Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену, Масліков М. М. (2011)
Тележенко Л. М. - Вплив виду гідроколоїду на характеристики соусу-дресингу при низькотемпературному зберіганні, Жмудь А. В. (2011)
Тележенко Л. М. - Дослідження якості пророщеного зерна сочевиці при холодильному зберіганні, Атанасова В. В. (2011)
Топольник В. Г. - Планування експериментального дослідження з пошуку оптимальних умов процесу шприцювання ковбасного фаршу, Мілохова Т. А., Кузьмін О. В. (2011)
Фатыхов Ю. А. - Экспериментальное исследование тонкого криоизмельчения гидробионтов, Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Петушенко С. Н. - Экспериментальные исследования режимов низкотемпературной обработки зерна мелкосеменных культур (2011)
Радионова О. В. - Обобщение экспериментальных данных по массообмену при блочном вымораживании столовых сухих вин, Осипова Л. А., Бурдо О. Г. (2011)
Савінок О. М. - Аналіз впливу різних способів охолодження на показник рН м’яса, Титлов О. С., Рибак В. В., Кузелов А. (2011)
Лисогор Т. А. - Дослідження поліфенольних сполук в водних екстрактах чаю і кави, Могилянська Н. О., Кручек О. А. (2011)
Ищенко И. Н. - Анализ режимов холодильного хранения продуктов производства и переработки фермерских и крестьянских хозяйств Украины (2011)
Титул, содержание (2008)
Невлюдов И. Ш. - Обзор методов интерполяции геометрических контуров в составе автоматизированного проектирования сложных обрабатываемых профилей, Великодный С. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модели развития пространственно-распределенной компьютерной сети организации, Овчаренко В. Е., Шевченко М. В., Щеголь В. А. (2008)
Баулин С. А. - Системный анализ общегосударственной космической программы Украины для формирования подходов к оценке ее эффективности (2008)
Невлюдов И. Ш. - Минимизация потерь в оптических соединительных устройствах, построенных на микролинзах, Аллахверанов Р. Ю., Хатнюк И. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора программного обеспечения офиса по управлению проектами, Овчаренко В. Е., Петренко Ю. А., Плугина Т. В., Щеголь В. А. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Сетевые модели и проектирование технологии сборочных процессов, Цымбал А. М., Милютина С. С. (2008)
Нефедов Л. И. - Модель выбора гибридной автоматической трансмиссии, Осьмачко А. А., Овчаренко В. Е. (2008)
Омаров М. А. - Распределение мощности электромагнитного поля в медицинских установках СВЧ-гипертермии, Цехмистро Р. И. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Структурно-параметрическое описание литьевой формы для производства деталей из пластмассы, Второв Е. П., Сотник С. В. (2008)
Бережная М. А. - Однородные вычислительные сети с реконфигурируемой структурой, Королева Я. Ю. (2008)
Титул, содержание (2010)
Гинтов О. Б. - Тектонофизический анализ и геодинамическая интерпретация трехмерной геофизической модели Украинского щита, Пашкевич И. К. (2010)
Шуман В. Н. - Электродинамика геосреды и методы геоэлектрики (2010)
Гордиенко В. В. - О природе аномалий скорости распространения продольных сейсмических волн в верхней мантии (2010)
Андрущенко Ю. А. - Природа сейсмических событий, зарегистрированных на западе Украинского щита в 2005—2007 гг., Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д., Гордиенко Ю. А., Калитова И. А. (2010)
Пустовитенко Б. Г. - Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г, Кульчицкий В. Е., Пустовитенко А. А., Скляр А. М. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры западной части Украинского щита по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований (2010)
Бондаренко М. С. - Определение пористости глинистых пород в обсаженных нефтегазовых скважинах с помощью радиоактивного и акустического каротажа, Кармазенко В. В., Кашуба Г. А., Кулик В. В. (2010)
Сливинская Г. В. - Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова, Третяк А. Н. (2010)
Якимчик А. И. - О пересмотре ограничений на получение первичного материала с целью развития гравиметрии и магнитометрии в Украине (2010)
Баленко В. Г. - Эффект топографии по результатам земноприливных наблюдений на станции "Березовая Рудка", Кутный А. М., Бабич Т. Н. (2010)
Довбнич М. М. - Разломно-блоковая модель и приливный триггерный механизм сейсмического процесса (на примере сейсмичности Крыма), Солдатенко В. П. (2010)
Старостенко В. И. - Важные шаги в изучении тектоносферы Украины (2010)
Академику Шнюкову Евгению Федоровичу — 80 лет! (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). 1, Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Макивчук О. Ф., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2010)
Кравчук Н. В. - Еще раз о характере взрыва 4-го блока ЧАЭС (2010)
Дядюра В. А. - Автоматизированная система сейсмологических наблюдений, Михайлик И. Ю., Ганиев А. З. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской платформы: трехмерная Р-скоростная модель мантии под Фенноскандией. Ч. II, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2010)
Орлюк М. И. - Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины, Друкаренко В. В. (2010)
Савенко Б. Я. - Петромагнитная характеристика магнитоактивного слоя земной коры Антарктического побережья района станции "Академик Вернадский", Корчин В. А., Буртный П. А., Карнаухова Е. Е., Чулков С. С. (2010)
Тяпкин Ю. К. - Аппроксимации нулевого и первого порядков при оптимизированной оценке сейсмического сигнала, осложненного регулярными и нерегулярными помехами сложной структуры, Силинская Е. А. (2010)
Уткин В. И. - Поведение радона при подготовке геодинамических процессов, Юрков А. К. (2010)
Спиртус В. Б. - Возможности биофизических моделей типа Фитцхью—Нагумо в отображении двумерной миграции сейсмичности (2010)
Бурахович Т. К. - Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока, Кулик С. Н., Кушнир А. Н., Зайцев Г. Н. (2010)
Гончар В. В. - Критерий относительной мощности и изгибно-прочностной подход в интерпретации складчатости одиночного слоя (2010)
Лукович В. В. - Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Балюнов О. О. - Дослідження магнітопружного стану циліндричної панелі залежно від радіуса (2015)
Болотов М. Г. - Дослідження механічних властивостей та структурної неоднорідності цегли, Ганєєв Т. Р., Прибитько І. О. (2015)
Пасов Г. В. - Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху, Венжега В. І. (2015)
Бондарь Е. С. - Ингибирующее действие сока Aloe Vera и композиций на его основе при коррозии малоуглеродистой стали, Курмакова И. Н., Макей А. П. (2015)
Горбенко П. К. - Термолюминесценция облученных рентгенлучами кристаллов KCL и KCL:LICL, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2015)
Комаха В. О. - Енергетичнийстан поверхні модифікованих карбонатних наповнювачів, Свідерський В. А. (2015)
Войтенко В. П. - Визначення серцевої активності вбудованим датчиком тиску апарата для гемодіалізу, Рудаков С. О. (2015)
Міщенко А. В. - Питання інформаційної безпеки в аспекті підвищення цільової ефективності авіатранспортного комплексу (2015)
Нежурин В. И. - Совершенствование печей ресурсосберегающихтехнологийв условиях машиностроительного производства, Абрамов С. А. (2015)
Рудик А. В. - Продуктивність високоефективного поздовжнього глибинного шліфування поверхонь обертання периферією та торцем орієнтованого абразивного інструменту, Венжега В. І., Рудик В. А. (2015)
Деркач О. Л. - Розрахунок нестаціонарних коливань транспортного засобу з п’єзоелектричними активними накладками при випадковому кінематичному збудженні (2015)
Лаврова Е. В. - Разработка универсальной кинематической схемы устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2015)
Казимир В. В. - Управляючі веб-портали та їх властивості, Харченко М. В. (2015)
Литвинов В. В. - Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения, Богдан И. В. (2015)
Двоєглазова М. В. - Дослідження процесу функціонування інтегрованої інформаційної системи підприємства та проекту (2015)
Зарiцький О. В. - Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами, Судік В. В. (2015)
Крячок С. Д. - Зрівноваження полігонометричних мереж, побудованих зустрічними ходами (2015)
Нестеренко С. О. - Алгоритм зшивання полігональних сіток (2015)
Соломаха В. В. - Дослідження алгоритмів симетричних криптосистем, Верьовко М. В., Соломаха І. В. (2015)
Kazymyr V. - Functional security in an android mobile architecture, Karpachev I. (2015)
Lytvynov V. - Methods of fuzzy logic for minimize the risks of IT-projects, Skakalina О. (2015)
Гусев О. О. - Модель трирівневого квазі-імпедансного інвертора для малого сигналу (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги при врахуванні втрат у ключових елементах, Сапегін А. П., Остапчук Ю. Ю., Куник Ю. І. (2015)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шістнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю., Ніколаєва К. А. (2015)
Приступа А. Л. - Оцінювання діючих методикрозрахунку технологічних витрат електричної енергії в розподільних електричних мережах, Галюга А. В. (2015)
Ревко А. С. - Стабілізатори струму на основі квазірезонансних перетворювачів, Грозов С. Ю. (2015)
Кулик Б. І. - Алгоритм управління засобами штучної компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження змін фізико-хімічних показників якості продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Гуменюк О. Л. - Розроблення рецептури хліба з використанням лляного шроту, Ксенюк М. П., Журок І. М., Дорожинська М. В. (2015)
Купчик Е. Ю. - Определение тяжелых металлов в чае методом инверсионной вольтамперометрии, Буяльская Н. П. (2015)
Квашук Ю. В. - Рослинні екстракти у протикорозійному захисті систем водопостачання, Сиза О. І., Савченко О. М. (2015)
Крупко В. А. - Моніторинг стану земельних ресурсів для організації їх ефективного використання, Клінцов Л. М. (2015)
Zatserkovnyi V. - Use of geoinformation technologies for monitoring of hunting sector conditions (2015)
Бурдо О. Г. - Особенности инновационных проектов в условиях газовых обязательств Украины (2011)
Никитенко Н. И. - Математическая модель и метод расчета динамики непрерывной сушки, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2011)
Никитенко Н. И. - Метод определения коэффициента диффузии в пористых средах на основе решения обратной задачи массопереноса, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. , Кольчик Ю. Н. (2011)
Погожих Н. И. - Определение напряженности СВЧ-поля по темпу нагрева модельного тела, Потапов В. А., Цуркан Н. М., Гриценко О. Ю. (2011)
Берник М. П. - Теоретическое обоснование импульсного подвода внутреннего источника тепла в процессах сушки влажных материаллов, Лупашко А. С., Иванов Л. Д., Цислинская Н. Я., Шаповаленко О. И. (2011)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2011)
Товажнянский Л. Л. - К расчету пластинчатого теплообменника, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2011)
Бурдо О. Г. - Особенности моделирования процессов сушки при электромагнитном подводе энергии, Бандура В. Н., Яровой И. И. (2011)
Шандиба Н. О. - Методика рекурентного розрахунку гравітаційної поличної сушарки, Юхименко М. П. (2011)
Кузьменко І. М. - Моделювання роботи контактних тепломасообмінних апаратів широкого призначення (2011)
Дейнеко А. І. - Локальний теплообмін при конденсації R22, R406A та R407C всередині гладкої горизонтальної труби (2011)
Смілян І. О. - Аналіз прямоточних циклонних очисних апаратів, Степанюк А. Р. (2011)
Артюхов А. Є. - Розробка методики інженерного розрахунку енергоефективних абсорберів з масообмінно-сепараційними контактними ступенями, Ляпощенко О. О., Коробченко К. В., Смілянська О. Ю. (2011)
Турчина Т. Я. - Уточнений розрахунок габаритів дискових розпилювальних сушарок для адгезійних матеріалів (2011)
Смирнов Г. Ф. - О приближенной модели сушки зернового слоя, Воскресенская Е. В. (2011)
Ульєв Л. М. - ПІНЧ-проектування і зниження кількості шкідливих викидів установки первинної переробки нафти АВТ А12/2 в режимі роботи без вакуумного блоку, Мельниковська Л. О. (2011)
Гумницький Я. М. - Сорбційне вилучення фосфатів з рідкої фази, Сабадаш В. В. Тижбір Г. А. (2011)
Черемисинова А. А. - Получение и опытно-промышленные испытания фосфатных смазок для процессов горячей обработки металлов давлением, Сорока П. И., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Фізичне моделювання процесу зворотного осмосу, Заграй Я. М., Гулієнко С. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес диспергуваання азотно-кальцієво-гумінововмісних добрив, Донець О. Є., Косянчук В. О. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес гранулоутворення азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив, Гатілов К. О., Науменко Д. О., Магазій П. М. (2011)
Кучерук Д. Д. - Очищення лужних розчинів від прямих барвників нанофільтраційною керамічною мембраною, Дульнева Т. Ю., Красуленко І. С. (2011)
Артюхов А. Є. - Вдосконалення конструкції вихрових масообмінно-сепараційних секцій колонних апаратів, Коробченко К. В. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження процесу кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Кучеренко І. В., Карпенко О. П. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження структури мікрошару при кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Карпенко О. П., Кучеренко І. В. (2011)
Марчевський В. М. - Кінетика сушіння кристалічного бішофіту, Улітько Р. М., Галстян А. С. (2011)
Безушко Н. А. - Дослідження гідродинаміки та теплообміну в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при зміні агрегатного стану рідини, Зубрій О. Г. (2011)
Заплетніков І. М. - Залежності шумових характеристик обладнання ресторанного господарства від його основних параметрів, Севаторова І. С., Жидков Ю. В. (2011)
Поперечний А. М. - Моделювання процесу сушіння картоплі та моркви у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В. (2011)
Дячок В. В. - Дослідження механізму процесу екстрагування із твердих тіл клітинної будови, Мальований М. С. (2011)
Куц В. П. - Порівняльна оцінка роботи пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Особливості теплотехнології переробки плодоовочевої сировини на сушену продукцію, Шапар Р. О., Воспітанніков Г. К. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Снєжкін Ю. Ф., Степанюк А. Р. (2011)
Товажнянський Л. Л. - Покращення теплової інтеграції процесу концентрування квасного сусла, Перевертайленко О. Ю., Гарєв А. О., Горбунов К. О., Биканов С. М., Толста Н. О. (2011)
Арсеньева О. П. - Модернизация системы последовательно установленных подогревателей сахарного сока, Бабак Т. Г., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Малецкая К. Д. - Энергоэффективное получение пищевых продуктов на основе ягодного сырья по методу ДИВЭ, Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2011)
Семенишин Є. М. - Вплив дисперсності насіння амаранту на механізм екстрагування олії, Стадник Р. В. Троцький В. І., Федорчук-Мороз В. І. (2011)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії в електромагнітному полі, Светлічний П. І., Малашевич С. А. (2011)
Терзиев С. Г. - Исследование процесса сушки кофейного шлама под действием инфракрасного излучения, Ружицкая Н. В., Саламаха В. И., Малашевич С. А. (2011)
Вітенько Т. М. - Обґрунтування ефективності застосування кавітаційних пристроїв у технології виробництва кислотного казеїну, Гащин О. Р. (2011)
Шаркова Н. А. - Повышение эффективности экстракции биологически активных веществ из коллагенсодержащегося сырья, Авдеева Л. Ю., Жукотский Э. К., Козак Н. Н. (2011)
Паляничка Н. О. - Експериментальне обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока, Гвоздєв О. В. (2011)
Ощипок І. М. - Визначення міцності шкур при плоскому напруженому навантаженні (2011)
Бандура В. М. - Інтенсифікація екстрагування рослинних олій електромагнітним полем, Коляновська Л. М. (2011)
Янаков В. П. - Энергоэффективность процессов тестоприготовления (2011)
Фалько О. Л. - Розміри циліндричних сит сепаратора, при схемі роботи від великого до дрібного, Шеїна А. В. (2011)
Голубок Д. С. - Дослідження розпилювальної сушки термолабільних речовин, Зубрій О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Кинетика процесса экстрагирования в микроволновом поле, Макиевская Т. Л. (2011)
Друкований М. Ф. - Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку біоенергетики України, Мазур І. В., Паламарчук В. І. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Застосування акумулювання теплової енергії в системах сонячного сушіння, Чалаєв Д. М., Михайлик В. А., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В. (2011)
Календерьян В. А. - К оценке эффективности сушки зерновых культур в неподвижном слое при различных режимах подводах энергии, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В., Дементьева Т. Ю. (2011)
Гура Д. В. - Моделирование процесса получения аморфного диоксида кремния и тепловой энергии из отходов рисового производства, Сорока П. И. (2011)
Гриднева Т. В. - Определение технологических параметров процессов получения кремнийсодержащих соединений из отходов рисового производства, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А. Смирнова Е. С. (2011)
Бурдо О. Г. - Минимизация энергетических затрат в аппаратах блочного вымораживания, Мордынский В. П., Харенко Д. А. (2011)
Білонога Ю. Л. - Екстагування ронідази розчинами екстрагентів із поверхнево-активними речовинами у відцентрових екстракторах, Драчук У. Р. (2011)
Бандура В. М. - Енергоефективні технологічні процеси переробки олійних культур (2011)
Яровой И. И. - Микроволновая сушка растительного сырья – ближайшие перспективы (2011)
Целень Б. Я. - Оптимизация работы аппарата термовакуумной обработки с точки зрения энергосбережения, Иваницкий Г. К. (2011)
Новохат О. А. - Застосування інфрачервоного випромінювання в процесі сушіння паперу (2011)
Султанов А. А. - Энергоэффективные технологии при предварительной обработки масличных семян, Комилов М. З., Ходжиев Ш. М., Мажидов К. Х. (2011)
Джураев У. Х. - Энергоэффективная технология при производстве пищевых модифицированных жиров, Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Махмудов К. Ю. - Производство масложировой продукции энергосберегающими и экологически чистыми технологиями, Бозоров Д. Х., Абдувалиев Ж. С., Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Рахимов А. М. - Энергоэффективные технологии при производстве моющих средств, Саидвалиев С. С., Мажидов К. Х., Рахимов М. Н. (2011)
Гусалов М. Р. - Улучшение работы котельного оборудования за счет каталитической вставки, Чайка Т. Г. (2011)
Кулик К. В. - Использование внутренней рециркуляции дымовых газов для улучшения эколого-технических параметров котла, Дуняк О. В. (2011)
Демченко В. Г. - Повышение эффективности работы топочных камер (2011)
Рыбина О. Б. - Влияние микроволнового электромагнитного поля на рост микроорганизмов, Бурдо О. Г. (2011)
Бурдо О. Г. - Экспериментальные исследования влияния электромагнитного поля на кефирный гриб Cordyceps chinensis, Рыбина О. Б., Терземан Е. Ф. (2011)
Гаращенко В. І. - Енергоефективна технологія магнітного очищення водних систем від дисперсних феромагнітних забруднень, Гаращенко О. В., Лук’янчук О. П. (2011)
Бурдо О. Г. - Повышение эффективности использования энергии и сырьевых ресурсов при производстве растворимого кофе, Терзиев С. Г., Светличный П. И., Макиевская Т. Л. (2011)
Осадчук П. І. - Використання фізичних полів для очищення рослинних олій (2011)
Снежкин Ю. Ф. - Возможности повышения энергоэффективности теплотехнологий (2011)
Потапов В. А. - Повышение эффективности работы холодильной системы с переменной нагрузкой при помощи аккумулятора холода, Мольский С. М. (2011)
Поперечний А. М. - Енергоефективність конвективного сушіння грибів, Гніцевич В. А., Корнійчук В. Г., Слащева А. В., Чехова Н. С. (2011)
Берник М. П. - Зависимость электрофизических характеристик некоторых маслосодержащих продуктов от режимных параметров сушки (2011)
Петрова Ж. О. - Визначення кількісного вмісту пектинових речовин в рослинній сировині, розробка методики, Снєжкін Ю. Ф. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Петрова Ж. О., Степанюк А. Р. (2011)
Слюсаренко В. В. - Совершенствование процессов и оборудования для производства растительных масел и биотоплив, Контиевский Ю. В. (2011)
Комилов О. С. - Исследование биогазовой установки с системой солнечного обогрева, Астанов С. Х., Шарипов М. З., Сафаров Дж. Дж. (2011)
Бурдо О. Г. - Параметрический ряд тепломассоутилизаторов для АПК, Терзиев С. Г., Кураков О. М. (2011)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти експлуатації біоенергетичних установок, Бойко О. В., Бойко Т. Ю. (2011)
Дубовкина И. А. - Рекуперация теплоты в конвективных сушильных установках с применением теплонасосных технологий, Чалаев Д. М. (2011)
Чалаев Д. М. - Перспективные рабочие вещества для адсорбционных тепловых насосов (2011)
Дабижа Н. А. - Энергоэффективная технология сушки термолабильных материалов с использованием тепловых насосов (2011)
Перетяка С. Н. - Исследование энергетических характеристик кофейного шлама (2011)
Коротнян А. Н. - Энегетический мониторинг цеха розлива, Бурдо О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Теплоэнергетический аудит пищеконцентратного производства, Борщ А. А., Малашевич С. А. (2011)
Зыков А. В. - Моделирование процесса сушки амаранта, Воскресенская Е. В. (2011)
Шаркова Н. О. - Дослідження кінетики сушіння крапель білково-мінерального екстракту, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я., Козак М. М., Костянець Л. О., Ткаченко О. В. (2011)
Борділовська О. - "Харшачаріта" Бани: джерелознавчий портрет (1998)
Бубенок О. - Східні джерела про країну асів на Волзі (1998)
Бушаков В. - Кадилики і каймакамства в Кримському ханстві (XVIII ст.) (1998)
Величко В. - До питання про традиційні політичні та соціально-економічні основи відносин центру з регіонами у Китаї (1998)
Дроздов О. - Історико-психологічна реконструкція особистості середньовічного самурая (з досвіду застосування методу герменевтики в історичній психології) (1998)
Отрощенко І. - Секуляризація в монгольському суспільстві у 1921–1924 рр. (за матеріалами Російського державного архіву соціально-політичної історії) (1998)
Павленко Ю. - Формування етномовної структури індійської цивілізації (1998)
Пустовалов С. - Давньосхідні корені у походженні катакомбної спільності (інгульська культура останньої чверті III тис. - першої чверті ІІ тис. до н.е.) (1998)
Рибалкін В. - Ідеологічні та лексико-граматичні рифи у перекладах Святого Письма мусульман (1998)
Рубель В. - Хто і як почав Велику селянську війну 874-884 рр. в Китаї (Несподіваний аспект проблеми) (1998)
Усеїнов Т. - Класичний період в історії кримськотатарської літератури... (1998)
Матвєєва Л. - Юліан Кулаковський: сюжети з класичного світу (80-ті роки XIX ст.) (1998)
Циганкова Е. - Комісія для дослідів з історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933) (1998)
Галенко О. - Тудун (1998)
Рафалюк В. - Хроніка та інформація, Ловягін А. (1998)
Полотнюк Я. - Рецензії (1998)
Демкович А. Є. - Основні патогенетичні підходи до профілактики та лікування запальних захворювань пародонта, Бондаренко Ю. І. (2015)
Олещук О. М. - Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті, Іванків Я. І. (2015)
Беш О. М. - Моніторинг побутових тригерних чинників бронхіальної астми, Павліченко В. І., Радченко О. М., Бандрівська А. З. (2015)
Вадзюк С. Н. - Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у здорових міських юнаків і дівчат, Цвинтарний А. В. (2015)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки різних вікових групп, Волошин О. І. (2015)
Губіна Н. В. - Можливість прогнозу розвитку серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію з різними варіантами ремоделювання серця (2015)
Балабан А. І. - Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах, Ярема Н. І., Коцюба О. І. (2015)
Марабян Р. В - Діагностика та прогнозування порушень трофологічного статусу в дітей раннього віку з паралітичними синдромами, які виховуються в умовах будинку дитини, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2015)
Фурдела В. Б. - Клінічні та фенотипічні патерни у школярів із надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Поворознюк В. В. - Біологічний вік жінок у постменопаузальному періоді з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини і вертебральним больовим синдромом, Орлик Т. В. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз доступності до кваліфікованої медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Процайло М. Д. - "Хвороба босих ніг” – правець, Галич М. М., Процайло О. М. (2015)
Поляцко К. Г. - Поліорганна дисфункція у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки з синдромом ентеральної недостатності в стадії декомпенсації (2015)
Виноградова О. М. - Реологічні властивості слини та її мінералізуючий потенціал у пацієнтів із запально-деструктивними захворюваннями тканин пародонта на фоні уражень шлунково-кишкового тракту (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості перебігу післяопераційного періоду в пацієнтів після лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань при лікуванні об’ємних утворень у нирках, каменів проксимального відділу сечоводу (2015)
Бідованець Б. Ю. - Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції, Головата Т. К. (2015)
Самиева Г. У. - Состояние респираторного тракта у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом (2015)
Гасюк Н. В. - Патогенетичні механізми цитологічної перебудови слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Галайчук І. Й. - Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри, Гоцко О. С., Жулкевич І. В. (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності комп’ютерно-томографічних параметрів верхньощелепних пазух між здоровими і хворими на гнійний гайморит юнаками або чоловіками Поділля, Гунас І. В., Кириченко Ю. В. (2015)
Якимець М. М. - Взаємозв’язок між карієсом зубів та формуванням шкідливих звичок у дітей (2015)
Глушак А. А. - Моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелеп та сагітальних характеристик зубної дуги у хлопчиків та дівчаток із різним типом обличчя (2015)
Матлубов М. М. - Состояние гемодинамики у беременных с ожирением, Семенихин А. А., Рузибаев С. А., Закирова Н. И., Ким О. В. (2015)
Вовк І. Б. - Сучасний підхід до лікувальної тактики загрозливого викидня ранніх термінів гестації, Горовенко Н. Г., Трохимович О. В., Россоха З. І. (2015)
Котик А. О. - Морфофункціональна характеристика яєчників при лейоміомі матки (2015)
Гоженко А. І. - Структурні та метаболічні особливості репаративного процесу в кістці щура при введенні плазми, збагаченої тромбоцитами, Павленко К. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Сорока І. О. - Морфофункціональний стан нейроцитів соматосенсорної зони кори великого мозку за умов хронічної ендотоксемії та її сорбційної корекції, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2015)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у нирках на першу добу в умовах політравми (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив ретаболілу, речовини LES-2222, тестостерону пропіонату на масу тіла та внутрішніх органів щурів при харчовій депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського