Ольшанський О.В. - Формування політики якості послуг на підприємствах туристичного профілю (2014)
Жегус О. В. - Методичні аспекти планування розвитку роздрібної торговельної мережі на макрорівні, Соболев В. Л. (2014)
Волошин П. В. - Использование современных реабилитационных технологий для повышения качества услуг санаторно-курортной сферы и гостиничного хозяйства, Домбровская Ю. А. (2014)
Корженко К. А. - Моделювання ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі за умов франчайзингу (2014)
Артьомова А. В. - Підвищення ефективності підприємства шляхом оптимізації ресурсного потенціалу, Какаєва Г. (2014)
Гвазава Н. Г. - Мотивація та її вплив на формування особистості сучасного державного службовця (2014)
Безгінова Л. І. - Моделі стратегічного управління підприємством, Забродська Л. Д., Швед С. А., Яроцька О. Г. (2014)
Грінько А. П. - Методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансового потенціалу підприємства, Безгінова Л. І., Шарапова О. М., Щербань А. І. (2014)
Петрова Л. І. - Фізична витривалість як запорука розумової працездатності, Максимова Н. Б. (2014)
Кравцова Т. А. - Професійно-орієнтоване читання як засіб формування лексичної та комунікативної компетенції іноземних студентів, Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Кравцова Т. А. - Використання міждисциплінарного підходу у викладанні російської мови як іноземної студентам 4-го курсу (навчання реферування), Король А. В., Муравйова О. М. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Чернєй В. В. - Роль відомчої освіти та науки в забезпеченні протидії кіберзлочинності в Україні (2014)
Середа Г. П. - Реалізація управлінських рішень та контроль за їх виконанням в органах прокуратури України (2014)
Татаров О. Ю. - Актуальні питання досудового розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою, Чернявський С. С. (2014)
Василевич В. В. - Кримінологічне обґрунтування запровадження відновного правосуддя та пробації в Україні, Михайлова І. М. (2014)
Нечитайло В. А. - Взаємодія органів внутрішніх справ із держфінінспекцією під час виявлення нецільового використання бюджетних коштів (2014)
Джужа О. М. - Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні (2014)
Таран О. В. - Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва (2014)
Чубенко А. Г. - Теоретико-правовий аспект забезпечення економічної безпеки (2014)
Прохоренко О. Ф. - Деякі аспекти формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2014)
Горлач с. В. - Деякі особливості кримінологічної характеристики ювенальної групової злочинності (2014)
Боднар В. Є. - Протидія злочинам у сфері службової діяльності в органах внутрішніх справ: історично-правовий аспект (2014)
Панчишин М. Я. - Стан наукових досліджень проблем методики розслідування злочинів, передбачених ст. 272 кримінального кодексу України (2014)
Руденко Т. О. - Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочинів, що пов’язані з переміщенням товарів, предметів та речовин через митний кордон (2014)
Обушенко О. М. - Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 188–1 кримінального кодексу України (2014)
Катеринчук К. В. - Нормативні чинники, що обумовлюють кримінальну відповідальність за злочини проти здоров’я особи (2014)
Зубкова Л. А. - Ґенеза приватноправового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2014)
Титко А. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Гора І. Ю. - Психологічна характеристика криміногенних ознак і властивостей злочинів, учинених із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Василинчук В. І. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з правоохоронними органами іноземних держав у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Дубина В. І. (2014)
Ємець О. М. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з неурядовими організаціями у сфері протидії ввезенню, виготовленню, збуту й розповсюдженню порнографічних предметів (2014)
Макаренко Н. Н. - Взаимодействие следователей, оперативных подразделений и госавтоинспекции при выявлении транспортного средства с признаками уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов (2014)
Вовканич С. Й. - Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України (2014)
Устименко В. А. - Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою, Джабраілов Р. А. (2014)
Максимчук М. В. - Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики (2014)
Огліх В. В. - Регіональний простір: методичний підхід до оцінки внутрішньорегіональної диференціації, Єфанова Т. І. (2014)
Шкварчук Л. О. - Регіональні особливості цінових коливань на споживчому ринку (2014)
Pysarenko S. M. - Competitiveness improvement of the industrial potential of the Carpathian region (2014)
Коломієць О. Г. - Локалізовані економічні системи в контексті мережево-просторового розвитку (2014)
Палига Є. М. - Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону (2014)
Кондра О. Р. - Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону (2014)
Заблоцький М. Б. - Регулювання рівноваги регіональної і національної економіки за проявом ефектів продуктово-цінової дихотомії (2014)
Бутко М. П. - Методичні підходи до дослідження функціонування регіональних ринків праці, Ворвинець Б. М. (2014)
Сембер С. В. - Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області, Машіко К. С., Рябак М. І. (2014)
Козоріз Г. Г. - Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні (2014)
Ільїч Л. М. - Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання талантів (2014)
Стеченко Д. М. - Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Черчик Л. М. - Сутність і складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону, Мостенець О. В. (2014)
Корінець Р. Я. - Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Рибак Я. Я. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне обґрунтування просторової локалізації зернозберігаючих потужностей у Львівській області (2014)
Кудак К. М. - Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації (2014)
Буряк П. Ю. - Перспективи реформування місцевих податків в Україні, Савчук Н. В. (2014)
Лещух І. В. - Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні, Олійник Н. Р. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення (2014)
Денис О. Б. - Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління (2014)
Пастернак О. І. - Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України (2014)
Демченко В. В. - Регіональна політика в Україні: сучасний стан і стратегія реформування (за результатами міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Борщевський В. В. - Методологія і практика безпеки структурно-інституційної трансформації економіки регіону (2014)
Сторонянська І. З. - Актуальне дослідження політики розвитку банківської системи України на регіональному рівні (2014)
Зміст журналу за 2014 рік (2014)
Пінчевська О. О. - Особливості сушіння пилопродукції з деревини ясеня у виробничих умовах, Компанець С. М. (2013)
Білецький М. О. - Лісопиляльні круглопилкові верстати (2013)
Малахова О. С. - Залежність механічних властивостей пресованої деревинно-клейової композиції від структурних параметрів, Лакида Ю. П. (2013)
Буйських Н. В. - До питання міцності круглих соснових балок з вадами при статичному поперечному вигині (2013)
Дьяконов В. К. - Научно-обоснованная методика многокритериального выбора деревообрабатівающего оборудования, Сирко З. С. (2013)
Спірочкін А. К. - Апробація методу визначення тривалості сушіння пилопродукції з деревини сосни (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса мотоагротехники (2013)
Сосновський Л. А. - Начала механотермодинаміки, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Іванілов І. М. - Визначення науково-технічної ефективності результатів наукових досліджень з позиції сучасної економетрії, Приймаков О. Г., Сагайдачна Т. М. (2013)
Маргуліс М. В. - Розробка критерію вібростійкості силових трьоххвильових зубчастих передач, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О. (2013)
Дьяченко В. Ю. - О новых тенденциях использования дерева в эко-стиле, Вдовиченко Д. А. (2013)
Ремарчук М. П. - Енергозбереження в гідравлічних приводахмобільних і стаціонарних технічних систем, Овсянніков С. І., Чмуж Я. В., Воронін С. В. (2013)
Шевченко С. А. - Методика порівняння технологій виготовлення та захисту виробів з деревини різних порід відповідно до концепції сталого розвитку, Висоцька Н. Ю. (2013)
Дзюба Л. Ф. - Контактні напруження на ділянці охоплення полотном стрічкової пилки пилкового шківа, Ольховий І. М., Ребезнюк І. Т. (2013)
Ремарчук М. П. - Модернізація гідросистеми землерийної машинидля копання траншей (2013)
Куликівський В. Л. - Перспективи удосконалення конструкцій гвинтових робочих органів транспортерів (2013)
Дьяченко В. Ю. - Деревянное домостроение сегодня и завтра, Вакуленко Е. В., Захаров А. В. (2013)
Дручинин Д. Ю. - Результаты теоретического исследования процесса работы машины для выкопки саженцев с комом почвы (2013)
Дьяченко В. Ю. - 3D фрезерование древесины – синтез технологии и дизайна (2013)
Бакай Б. Я. - Математична модель взаємодії круглих лісоматеріалів у штабелі (2013)
Цимбалюк Ю. І. - Математична модель обходу ростучого дерева на смузі транспортування при трелюванні лісоматеріалу під наметом лісу, Думанський О. І. (2013)
Ремарчук Н. П. - Применение частотного регулирования электродвигателя насоса в прессах для сращивания древесины, Мальцев В. В. (2013)
Магура Б. О. - Дослідження впливу твердості абразивних кругів на довжину шліфування, Гончар І. М. (2013)
Приймаков О. Г. - Тріщиностійкість і витривалість металополімерних гнучких коліс силових хвильових механізмів, Градиський Ю. О. (2013)
Кий В. В. - Розколювання деревини з наявними в площині ділення сучками (2013)
Літовка С. В. - Вплив технічного стану трансмісії форвардера на його продуктивність (2013)
Шевченко С. А. - Визначення кута змочування деревини клеєм за допомогою usb- мікроскопа (2013)
Нездоймишапка Ю. М. - Анализ химических веществ в древесных отходах и их влияние на качество брикетирования, Сабліна М. О. (2013)
Войтов В. А. - Экспериментальные исследования дисперсности помола биомассы в дезинтеграторе, Дригуля С. В. (2013)
Войтов В. А. - Обоснование и выбор критериев моделирования скорости изнашивания на переходных режимах, Козырь А. Г. (2013)
Войтов В. А. - Физическое моделирование скорости изнашивания и ресурса трибосистем двухтактного двигателя бензопилы при использовании растительных масел, Сысенко И. И. (2013)
Горяинов А. Н. - Выделение диагностических параметров в группах показателей работы транспорта (2013)
Кравцов А. Г. - Аналіз перспектив впровадження логістичних підходів в сферу апк (2013)
Сумец А. М. - Мотивация водителей – экспедиторов как средство повышения эффективности транспортного процесса, Войтов В. А., Беляева О. С. (2013)
Губерський Л. - Два славні ювілеї (2014)
Обушний М. - Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі (2014)
Цимбал Т. - Україна як бренд: освітньо-виховний потенціал вивчення надбань співвітчизників (2014)
Абизова Л. - Проблема "герменевтично вихованої свідомості" суб’єкта у сучасних гносеологічних схемах політичних і соціокультурних процесів (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри (2014)
Мостяєв О. - Культурно-інтелектуальні перспективи українства в епоху постмодернізації (2014)
Косьмій О. - Політична віра, освіта та менталітет як чинники формування політичної культури українського суспільства (2014)
Гордієнко М. - Конвенціональні форми політичної участі громадян у системі європейського вибору України (2014)
Жадько П. - Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір (2014)
Гойман О. - Значення телебачення у процесі міфологізації масової свідомості (2014)
Фесенко Г. - Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики (2014)
Сорочук Л. - Сучасні прояви етнокультурного поступу українців (2014)
Чик А. - Пам’ять в контексті інтелектуального потенціалу людини (2014)
Петруньок Б. - Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією (2014)
Петрушкевич М. - Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України (2014)
Талько Т. - Відображення цивілізаційного вибору України у вітчизняному русі Нью-ейдж (2014)
Усенко Н. - Освіта, культура, релігія як чинники повсякденного життя сільської молоді у 1990– 2000-х рр. (2014)
Конча С. - Демократичні традиції українства давньої доби (2014)
Довбищенко М. - "Аскольдове хрещення" Русі у творах українських письменників-полемістів XVII cт. (2014)
Агееў А. - Магілёўска-украінскія ўзаемаўплывы і запазычанні ў школьнай адукацыі ХVII–XVIII ст. (2014)
Попружна А. - "Останній притулок" представників козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (за матеріалами духівниць козацької старшини) (2014)
Кагамлик С. - Діяльність української церковної еліти ранньомодерного часу як цивілізаційний чинник розвитку Російської імперії (2014)
Коніва Ю. - Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. (2014)
Співак В. - "Вольность" як морально-філософська та політико-правова категорія у повчаннях Антонія Радивиловського (2014)
Фйольдварі Ш. - Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов’янських народів Габсбурзької імперії (2014)
Тіменик З. - Україноцентричність у контексті філософсько-релігійних ідей: зі спадщини українських філософів (30-ті рр. ХІХ – 60-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Василик І. - Юридичний факультет Львівського університету у підготовці та становленні адвокатів і правників – діячів українського національного відродження (2014)
Стамбол І. - Наслідування українцями "молодих" національних рухів Європи у ХІХ ст.: Іван Липа у "Братерстві Тарасівців" (2014)
Wierzbieniec W. - Trudne losy grekokatolickiej Cerkwi na przykładzie życia biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego (1876–1947), Potaczek J. E. (2014)
Чернова Ю. - Філософські аспекти національної ідентичності феміністок України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Коник О. - Освіта, мова і національний устрій Російської імперії в програмах загальноросійських політичних партій 1906 р. (2014)
Кобченко К. - Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті (2014)
Валявко І. - Історія кафедри філософії Університету св. Володимира в контексті європейської інтелектуальної традиції (2014)
Рудакевич О. - Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії (2014)
Баканідзе О. - University of Kyiv – The Centre of Education of Georgian Students, Наскідашвілі Н., Чхатарашвілі С. Київський університет – осередок освіти грузинської молоді (2014)
Кравченко О. - Антропологічний вимір філософської освіти у Києво-Могилянській академії (2014)
Оніщенко О. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти (2014)
Вовк О. - Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу (2014)
Петрикова В. - Історія виникнення та становлення Української Академії наук (УАН) у контексті гуманітарної культури Європи (2014)
Виздрик В. - Роль Українського педагогічного товариства "Рідна школа" у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття (2014)
Калінічева Г. - Вища освіта України в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Юрченко Е. - Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України (2014)
Пономаревський С. - Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси (2014)
Харченко Л. - Європейські освітні традиції в сучасному українському суспільстві (2014)
Терепищий С. - Освітні послуги в контексті головних глобалізаційних тенденцій (2014)
Свириденко Д. - Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обґрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Антонюк Т. - Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України (2014)
Юхименко Н. - Динаміка функцій системи освіти у світлі нових тенденцій розвитку людини і суспільства (2014)
Грицик Л. - Глобалізація: український літературознавчий дискурс (2014)
Щербатюк О. - Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору (2014)
Назаревич Л. - Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника (2014)
Патлань Ю. - Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження (2014)
Дунай П. - Євангельська інтертекстуальність короткої прози Наталени Королевої (оповідання "На морі Галілейськім") (2014)
Авер’янова Н. - Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості (2014)
Єржиківська Н. - Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" (2014)
Ліщинська О. - Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення (2014)
Кушнарьова М. - Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? (2014)
Гончаренко Н. - Присутність сучасного українського кіномистецтва у світі (2014)
Даниліна О. - Постмодерна трансформація жанру бесіди на матеріалі текстів серії "Інший формат" (2014)
Іванчишен В. - Сучасні тенденції та перспективи традиційної культури подолян наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на прикладі каменотесного промислу) (2014)
Грабовська І. - Українська політична еміграція у боротьбі за утвердження української державності (2014)
Пушкін І. - Украінская дыяспара Беларусі ў перыяд Навейшай гісторыі (1919–2009 гг.) (2014)
Шахно Ю. - Концепція триангулярності діаспорального буття (2014)
Шептицька Т. - Діяльність зарубіжного українства в утвердженні загальнонаціональної єдності (приклад Івана Кошелівця) (2014)
Ємець Т. - Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції (2014)
Машкова І. - Освітня діяльність української діаспори в Канаді: історико-педагогічний аспект (2014)
Дарморіз О. - Національний світогляд у творчості українських діаспорних мислителів першої половини ХХ ст. (2014)
Васильєва В. - Державотворення і суспільний ідеал в діяльності української діаспори (2014)
Ковтун Л. - Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір (2014)
Гавдида Н. - Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади (2014)
Балера О. - Літературна діяльність української діаспори у Російської Федерації у 1991–2014 роках (2014)
Куций І. - Рецепція Європи в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. (2014)
Барвінська П. - Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі (2014)
Мчеделадзе І. - Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття (2014)
Шевченко Т. - Німецька україністика сьогодні: специфіка інституційного розвитку (2014)
Іваницька М. - Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника (2014)
Скляр В. - Значущість творчого доробку Тараса Шевченка у формуванні української ідентичності (2014)
Бойко С. - Творчість Тараса Шевченка як формотворча домінанта цивілізаційного поступу українства: світоглядний вимір (2014)
Беззуб Ю. - Постать Тараса Шевченка в концепції українського національного відродження Бориса Грінченка (2014)
Денисюк С. - Рецепція постаті Тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова (2014)
Дворніцька Л. - Тарасове слово – стимул до морально-духовного розвитку учнівської та студентської молоді (2014)
Кононенко А. - Музеї Тараса Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства (2014)
Троян В. - Внесок українських учених у світову науку на прикладі природничих наук: минуле, сьогодення, перспективи (2014)
Литвинко А. - Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В. Ф. Уткіна (2014)
Голікова О. - Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) (2014)
Радогуз С. - Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Камчатний В. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора І. П. Осипова в Харківському технологічному інституті (1906–1918 рр.) (2014)
Голова В. - Наукова школа професора О. П. Лідова у галузі хімічної технології (2014)
Макарчук О. - Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення (2014)
Журило А. - Cтановлення металургійної освіти в Україні у європейському освітньому контексті, Журило Д. (2014)
Тверитникова О. - Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. (2014)
Кузьменко Н. - Віталій Таран – фундатор досліджень іоносфери в українській науці (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Овчаренко Ю. - Внесок харківських учених у розвиток фізики низьких температур (2014)
Веселова Н. - Досягнення науковців Харківського політехнічного інституту в сфері високовольтної імпульсної техніки (1960–1990 рр.) (2014)
Ляшуга І. - Міжнародне співробітництво Харківського державного науково-дослідного інституту метрології у 60–70 рр. XX ст. (2014)
Шелкунова Н. - Інноваційні дослідження професора Г. Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з’єднань (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та її складові (2014)
Смоленюк Р. П. - Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку (2014)
Цвігун І. А. - Дослідження демографічної безпеки: інституціональний підхід, Брич В. Я. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні особливості ефективного виробництва м’ясо-молочної продукції за рахунок впровадження інтенсивних технологій (2014)
Басюркіна Н. Й. - Сучасні трансформації ринку борошна України (2014)
Ібатуллін М. І. - Сучасний стан та проблеми державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Полякова Ю. В. - Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України (2014)
Кундеус О. М. - Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК (2014)
Бойко А. Б. - Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку (2014)
Данилишин М. С. - Стан, проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва України (2014)
Шкіль Н. Г. - Моделювання міжнародних бізнес – процесів в Україні (2014)
Стельмащук А. М. - Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів переробних підприємств АПК (2014)
Ведерніков М. Д. - Методи організації навчання персоналу в умовах вимушеного переміщення основних засобів підприємств, Ларичева Г. В. (2014)
Свиноус І. В. - Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України, Підгорний А. В. (2014)
Дорофеева А. А. - Модель максимизации мотивированности персонала при планировании и организации распределения работ на предприятии, Самуйлов В. О. (2014)
Палант О. Ю. - Системна результативність роботи міського електротранспорту (2014)
Нагара М. Б. - Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери: системний аспект (2014)
Ільїн В. Ю. - Оцінка конкурентоздатності аграрного підприємства з урахуванням впливу інституційного середовища, Заруцький І. Д., Клименчукова Н. С. (2014)
Полозова Т. В. - Дослідження дефініції поняття "інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства" (2014)
Чайківський І. А. - Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Гришко О. А. - Аналіз особливостей впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах "Укрзалізниці" (2014)
Дьомкіна О. В. - Сутність та особливості ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2014)
Мосін О. О. - Управління реалізацією ендогенного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Панас Я. В. - Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу (2014)
Бойко О. Б. - Чинники активізації цілеспрямованої інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Бутило Р. І. - Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока (2014)
Кужель В. В. - Аналіз потенціалу кластеризації в агропромисловому комплексі Черкаської області, Манзій О. П. (2014)
Стеценко В. В. - Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста (2014)
Ільченко Л. Б. - Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області, Вечірко О. Г. (2014)
Горлачук О. А. - Основні аспекти формування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції в регіоні (2014)
Попова М. М. - Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об’єднання – теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні (2014)
Циганенко Г. В. - Методичний підхід до оцінки стану екологічного менеджменту підприємств лісової галузі, Кобзар С. К. (2014)
Хижнякова Н. О. - Загальна характеристика об’єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні (2014)
Воронкова А. Е. - Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства, Бабенко М. К. (2014)
Мазур Н. О. - Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати (2014)
Басанцов І. В. - Обґрунтування взаємозв’язку інновацій та результатів діяльності підприємства в контексті вартісно-орієнтованого управлінського підходу, Захаркін О. О. (2014)
Матвєєв В. В. - Теоретичні аспекти маркетингу в ракурсі діяльності авіатранспортних підприємств, Непоп А. В. (2014)
Бутов А. М. - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємстві (2014)
Лялюк А. М. - Дослідження впливу маркетингової політики на поведінку покупців кухонного приладдя, Остромухова Н. С. (2014)
Панченко М. О. - Методика впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, Бровкова О. Г. (2014)
Нянько В. М. - Інноваційний маркетинг на підприємствах України (2014)
Стефанишин Л. С. - Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства (2014)
Фроленко О. М. - Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно – економічні засади диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств України (2014)
Тимчак В. С. - Особливості теоретико-методологічних підходів до змісту категорії "інновація" у кормовиробництві (2014)
Прудніков Ю. В. - Локальні ринки сільськогосподарської продукції (2014)
Вініченко І. І. - Формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства, Трусова Н. В. (2014)
Болгар Т. М. - Реструктуризація проблемних боргів у сучасній банківській практиці України (2014)
Волощук В. Р. - Моделювання ризиків кредитно-інвестиційної діяльності банків (2014)
Юрків М. Т. - Управління проблемними кредитами банків в Україні: кредитний портфель, як основа здорового функціонування фінансової системи країни (2014)
Пучко А. О. - Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини (2014)
Потриваєва Н. В. - Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві, Жорняк М. І. (2014)
Волошан І. Г. - Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства (2014)
Лега О. В. - Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін (2014)
Довбуш А. В. - Стратегічний облік: сутність та поняття (2014)
Очеретько Л. М. - Спрощення обліково-інформаційного забезпечення оподаткування прибутку у відповідності до концепції реформування податкової системи України, Кулик Н. М. (2014)
Іващенко І. М. - Визначення ознак зменшення корисності необоротних активів (2014)
Бріль М. С. - Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки, Мащенко М. А. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Перспективи покращення енергетичної безпеки України (2015)
Липчук В. В. - Сортові ресурси зернових культур в Україні: стан та проблеми розвитку, Малаховський Д. В. (2015)
Логутова Т. Г. - Інноваційний економічний ресурс у металургійній галузі України, Полторацька О. В. (2015)
Алиев А. Г. - Важные особенности инновационной экономики в современных условиях, Шахвердиева Р. О., Алиев Ш. Т. (2015)
Карасьова Н. А. - Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики (2015)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для підприємств машинобудівного комплексу України (2015)
Пробоїв О. А. - Геополітичне позиціонування України в світі у контексті забезпечення глобальної системи безпеки (2015)
Гоцелюк А. Ю. - Перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах міжнародного співробітництва, Попович В. Р. (2015)
Стельмащук А. М. - Раціональне транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств (2015)
Темченко О. А. - Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ (2015)
Нікітін Ю. О. - Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Литвинов А. І. - Критерії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Жукевич С. М. - Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Фроленко Р. В. (2015)
Полозова Т. В. - Формування класового контуру діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2015)
Зеленська М. О. - Методика прийняття рішень щодо розвитку поліграфічного підприємства (2015)
Східницька Г. В. - Формування доходів сільськогосподарських підприємств та шляхи їх збільшення (2015)
Рущак В. М. - Сучасний стан забезпеченості та рівня використання земельних ресурсів в особистих селянських господарствах (2015)
Бричко А. М. - Моделювання як один із шляхів вдосконалення процесів адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Фесун А. С. - Розробка адаптогенного інструментарію вибору джерела фінансування будівельних підприємств: від нової логіки фінансових операцій до програмних продуктів (2015)
Соколов О. Є. - Інвестиційна привабливість як фактор забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства (2015)
Сидорук Б. О. - Оптимізація частки енергомістких сільськогосподарських культур в структурі посівних площ регіону (2015)
Волкова А. А. - Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений (2015)
Клокар О. О. - Аналіз складових елементів розвитку соціального капіталу (2015)
Юркевич Г. Й. - Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі (2015)
Базалійська Н. П. - Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в країнах з розвиненою ринковою економікою (2015)
Баланюк І. Ф. - Маркетингове забезпечення товарної політики (2015)
Мудрак Р. П. - "Провали" ринку та права як фактори ризику продовольчого забезпечення домогосподарств (2015)
Заячковська Г. А. - Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація (2015)
Васильцова С. О. - Продуктова стратегія як основа успішного просування товару на ринок, Кітченко О. М., Хохлюк Т. В. (2015)
Чан-хі О. С. - Прогнозування тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів (2015)
Гевко Б. Р. - Перспективні напрями покращення енергозбереження в сфері ЖКГ (2015)
Ткаченко Н. В. - Моніторинг проблемної заборгованості у роздрібному банківському кредитуванні, Харченко А. М. (2015)
Буряк О. П. - Особливості і тенденції (тренди) посткризового розвитку банківської системи (2010-2013 рр.) (2015)
Костюк У. З. - Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення (2015)
Попович І. В. - Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях (2015)
Пуцентейло П. Р. - Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств (2015)
Левченко Н. М. - Удосконалення обліку медикаментів та лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, Головань С. В. (2015)
Мошковська О. А. - Організаційно - методичні принципи управлінського обліку на виробничих підприємствах (2015)
Будько О. В. - Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства (2015)
Василюк М. М. - Умови забезпечення та чинники впливу на якість аудиторських послуг (2015)
Михайленко Д. Г. - Інструменти діагностики соціально-психологічного стану персоналу та колективу (2015)
Кудіна О. М. - Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства (2015)
Тютлікова В. В. - Проблеми обліково-аналітичного забезпечення інтелектуального капіталу (2015)
Кожушко О. В. - Фактори впливу на стан організації ревізії виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2015)
Шавлюк А. О. - Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі (2015)
Нежива М. О. - Аналітичні процедури в аудиті ефективності формування фінансових резервів (2015)
Саченко С. І. - Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення (2015)
Антохов А. А. - Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Ламарі Н. П. - Взаємозв'язок стоматографічних характеристик листа з морозостійкістю генотипів пшениці м’якої, Файт В. І., Нагуляк О. І. (2014)
Бойко М. С. - Андрогенез in vitro у ліній і популяцій пшениці м’якої озимої з різними строками достигання, Моцний І. І., Шестопал О. Л. (2014)
Поліщук С. С. - Поліморфізм генів Bmy1, LOX-1 та Wax як детермінантів ознак харчової цінності зерна ячменю, Моргун Б. В., Рибалка О. І. (2014)
Доброва Г. О. - Вплив попередньої холодової та гормональної обробки колосся на андрогенез in vitro сортів пшениці твердої озимої (2014)
Сурженко І. О. - Селекційно-генетичні методи поліпшення тритикале як біоенергетичної культури та його порівняльний аналіз з іншими зерновими культурами, Червоніс М. В., Топораш І. Г., Поліщук С. С. (2014)
Жуков Б. С. - Аналіз гена y1 у кукурудзи методами біоінформатики, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2014)
Волкова Н. Е. - TILLING-технологія та функціональні молекулярні маркери в селекції томата (2014)
Карастан О. М. - Ідентифікація та походження безнасіннєвих сортів винограду з колекції ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова", Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С. (2014)
Литвиненко М. А. - Селекційна цінність транслокацій 1AL/1RS щодо стійкості до бурої та стеблової іржі на Півдні України, Топал М. М. (2014)
Шпикуляк Є. А. - Закономірності прояву та рівень мінливості сортових ідентифікаційних ознак пшениці м’якої озимої (2014)
Легкун І. Б. - Оцінка та добір у селекції озимого ячменю на стійкість до сажкових патогенів (2014)
Січкар В. І. - Ефективність селекції сої на підвищення посухостійкості та покращення біохімічних властивостей насіння, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І., Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. (2014)
Сєчняк В. Ю. - Характеристика інтродукованих сортів пшениці м’якої озимої послідовним розкриттям інформації , Хохлов О. М. (2014)
Вишневська А. М. - Якість насіння пшениці озимої, сформованого і збереженого в різних умовах (2014)
Тищенко А. В. - Вплив умов зволоження і регулятора росту рослин Плантафол 30 на посівні якості насіння люцерни (2014)
Бугайов В. В. - Особливості проростання насіння малопоширених видів багаторічних злакових трав, Кіндрук М. О. (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2008)
Вишеславський Г. - Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. (2008)
Бурлака В. - Багатозначна оптика мистецтва 2000-х (2008)
Савицька Л. - Мистецтво Харкова на зламі сторіч (2008)
Сидоренко В. - Перетікання різних модальностей (2008)
Чепелик О. - Мультимедійний проект "Генезис" (2008)
Кондель-Пермінова Н. - "Генезис" нашого буття від Оксани Чепелик (2008)
Скляренко Г. - Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик (2008)
Пучков А. - Над желтизной правительственных зданий… (До "Генезису" Оксани Чепелик) (2008)
Протас М. - Седнев-2008. Скульптурные пленэры в "тихом свете" критики (2008)
Яцик І. - Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм (2008)
Зубавіна І. - Berlinale-2008: PostScript (або роздуми після закінчення кінофестивалю в Берліні) (2008)
Булавіна Н. - Мистецька критика в сучасних реаліях, або голос позбавлених голосу (2008)
Карнак А. - Рейтингові конкурсні системи: аналіз та перспективи впровадження (2008)
Кашуба-Вольвач О. - Педагогічні програми з Фортеху. Огляд авторських концепцій та їх аналіз (2008)
Веселовська Г. - Візаві: театр і карикатура у взаємному віддзеркаленні (2008)
Паньків Г. - "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна (2008)
Нікішин С. - Маніпуляція красою (2008)
Ременяка О. - "Український парадокс": Спроба організації образотворчого матеріалу в концепцію виставки (2008)
Босенко А. - Вопрос времени (2008)
Авдєєнко Т. - Лінгвокультурологічні особливості англійських мовних реалій (2014)
Andriyevska V. - L’image de la Societe de Consommation Dans les Romans de F. Beigbeder: L’aspect Linguistique et Cognitif (2014)
Басюк Л. - Стратегії і тактики Спікера як адресанта й адресата в дискурсі дебатів у парламенті Великобританії та Конгресі США (2014)
Бєлих О. - Консолідація засобів будови німецьких речень епохи пізнього Середньовіччя (2014)
Belyakov O. - Stream-of-Consciousness of W. Faulkner’s "The Sound and the Fury”: Modifying the Narrative Convention (2014)
Biskub Iryna - Diagnostical Categorization in Software Discourse (2014)
Bulatetska L. - From Communicative Strategies to Pragmatic Motivations (2014)
Василенко О. - Біологічні терміни в англомовних науково-популярних статтях дитячого стилю: лексичні, структурні, семантичні параметри(на матеріалі журналу "National Geographic Kids”), Шелудченко С. (2014)
Voloshynovych N. - Structural and Semantic Peculiarities of Phraseological Units Containing the Somatic Component "Hand”, Trotsiuk A. (2014)
Галапчук-Тарнавська О. - Вікова диференціація стратегій і тактик сімейного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2014)
Halytska O. - Methodische Moglichkeiten des Einsatzes von Audiopodcast im Daf-Unterricht (2014)
Гончарук С. - Когнітивні особливості англійських дієслів-синонімів, Єфремова Н. (2014)
Грибок О. - Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу, Застровська С. (2014)
Данилюк Н. - Можливості використання лінгвокраїнознавчих словників для вивчення іноземних мов (2014)
Kalynovska I. - Lexico-Semantic Group STABILITY of Modern English Nouns (2014)
Khaidemeier V. - Die Typologie der Genres (Funktional-Stilistisch Betrachtet) (2014)
Kozak S. - Frames that Describe People in Fictional Discourse (2014)
Kyrychuk L. - Self Presentation as Subjective Stancetaking in Celebrity Interview Show (2014)
Лисецька Н. - Мовне вираження антивоєнного художнього дискурсу (2014)
Макарук Л. - Диференційні ознаки сучасної англомовної реклами (2014)
Мельник О. - До питання про комунікативну поведінку егоїста (2014)
Ніжегородцева-Кириченко Л. - Вербализованный эквивалент концепта "познание" (2014)
Novak G. - Wenderoman als eine Literarische Gattung (2014)
Pavliuk A. - Values and Beliefs in the System of a National Culture, Rohach O. (2014)
Передон Н. - Імпліцитний складник комунікації в процесі деескалації конфлікту (2014)
Рись Л. - Особливі випадки іменникового словоскладання в сучасній німецькій мові (2014)
Semenyuk T. - Semantische Text-Bild-Beziehungen bei der Gestaltung von Werbeanzeigen (2014)
Хайчевська Т. - Прояви експресивності пунктуаційних знаків у художньому тексті(на матеріалі сучасної французької літератури) (2014)
Цісар А. - Конфігураційні можливості концепту BERUFSWAHL у сучасному німецькомовному рекламному дискурсії (2014)
Чарікова І. - Вплив прагматичних змінних і соціального статусу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк (2014)
Мельничук Д. О. - Передумови запровадження нанотехнологій в управлінні якістю продукції АПК, Баль-Прилипко Л. В., Патика М. В., Лопатько К. Г. (2010)
Мазуренко І. К. - Демографічна ситуація та стан здоров’я дітей, динаміка забезпечення спеціальними продуктами харчування (2010)
Капрельянц Л. В. - Модифікований колориметричний метод визначення b-глюкана у зернових, Шунько А. С. (2010)
Безусов А. Т. - Розробка технології отримання овочевих напоїв та нектарів лікувально-профілактичної, Стельмашенко К. В., Верба О. В. (2010)
Біленька І. Р. - Використання топінамбуру у функціональному харчуванні, Буланша Н. А. (2010)
Попова І. В. - Розробка технологічної схеми добування фруктозо-інулоолігосахаридних сиропів із цикорію у присутності лимонної кислоти, Слива Ю. В. (2010)
Бочарова О. В. - Сучасні аспекти формування якості харчових продуктів (2010)
Верхівкер Я. Г. - Асептичне консервування харчових продуктів, Мирошніченко О.М. (2010)
Малькова М. Г. - Спосіб отримання дієтичних харчових волокон із відходів консервного виробництва (2010)
Капрельянц Л. В. - Структуроутворення у розчинах желатину під дією ферменту трансглутамінази, Шпирко Т. В., Зинов’єв А. А., Шалигін О. В. (2010)
Власенко В. В. - Визначення пробіотичної складової для десертних кисломолочних продуктів функціонального призначення, Соломон А. М. Дідух Г. В., Д’яконова А. К. (2010)
Алейніков В. Г. - Виділення і гідроліз вуглеводів топінамбуру, Бурушкіна Т. М., Количев В. І., Ратушняк В. В. (2010)
Черно Н. К. - Інтерполіелектролітний комплекс хітозан-пектин як матриця для іммобілізації трипсину, Озоліна С. А., Капустян А. І. (2010)
Калугіна І. М. - Харчова корекція йодного дефіциту у населення України шляхом використання добавок з морських водоростей (2010)
Манолі Т. А. - Дослідження параметрів біотехнологічного способу видалення луски, Памбук С. А. (2010)
Тележенко Л. М. - Креативні соуси-дресінги – нові продукти на ринку України, Жмудь А. В. (2010)
Хомич Г. П. - Вплив технології переробки та тривалості зберігання на якість соків із дикорослих ягід, Капрельянц Л. В. (2010)
Дідух Г. В. - Пивобезалкогольні напої на основі іонітної молочної сироватки, Фесенко А. В., Шалигин А. В., Максименко А. Д. (2010)
Сидоренко О. В. - Раціоналізація мінерального складу заморожених заливних продуктів, Дончевська Р. С. (2010)
Білоусова І. О. - Дослідження якісних показників фруктових концентрованих напівфабрикатів, Сапожнікова Н. Ю., Нікітчіна Т. І. (2010)
Горячова О. О. - Дослідження ароматичних властивостей купажованих соків (2010)
Лапардін М. І. - Тиск кипіння і в'язкість суміші хладагента R407 С із змащувальною олією ISO 46 (2010)
Тітлов О. С. - Аналіз схем отримання води з атмосферного повітря, Краснопольський А. М. (2010)
Тележенко Л. М. - Вплив пророщування сочевиці на зміну технологічних властивостей та хімічного складу продукту, Атанасова В. В. (2010)
Гладушняк О. К - Необхідні зміни технології первинної переробки рослинної сировини у консервній промисловості і інших галузях харчових виробництв, Федоренко І. В. (2010)
Черевко О. І. - Морфологічні зміни в тканинах буряка після низькотемпературного заморожування, Погожих М. І., Одарченко А. М., Одарченко Д. М., Звягінцева Г. Л. (2010)
Капліна Т. В. - Вплив обробки ягід шипшини, обліпихи та калини у вихровому шарі феромагнітних частинок на мінеральний склад рослинних екстрактів, Миронов Д. А. (2010)
Іщенко І. М. - Інженерні методи розрахунку термодинамічних параметрів і теплофізичних властивостей робочого тіла холодильного агрегату абсорбції, Тітлов О. С., Осадчук Е. А. (2010)
Козонов Т. В. - Визначення теплофізичних властивостей кави, Козонова Ю. О. (2010)
Верхівкер Я. Г. - Дослідженння кон’юнктури ринку виробництва нектарів та соковмісних напоїв, Дроздова В. А., Крікополо Г. Г., Івашковська К. Г., Геращенко А. С. (2010)
Гулієв Ш. Р. - Статистична оцінка параметрів виборчої інактивації мікрофлори виноматеріалів у НВЧ-полі, Дем’янчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Завалій А. А. - Вплив форми відзеркалювальних поверхонь на рівномірність опромінювання продукту сушіння в інфрачервоній сушильній камері, Янович І. В. (2010)
Уліцька О. О. - Всережимне управління багатокорпусними випарними установками, Стопакевич О. А., Тодорцев Ю. К. (2010)
Тюхай Д. С. - Підвищення якості теплоенергетичного моніторингу харчових підприємств (2010)
Іщенко І. М. - Результати експериментальних досліджень холодильних приладів абсорбції, що працюють в кліматичних умовах класу SN, Тітлов О. С., Оліфер Г. М. (2010)
Крючкова Ю. Б. - Система управління харчовою безпекою на виробництві (2010)
Аджабі Я. - Семантичний рівень мовної особистості. Особливості інтерпретації слів арабською та німецькою мовними особистостями, Застровський О. (2015)
Біскуб І. - Реалізація зв’язності діалогу людини та віртуального співрозмовника, Бегаль О. (2015)
Близнюк Л. - Опис людини і природи у фреймових структурах (на матеріалі англомовного художнього дискурсу), Козак С. (2015)
Bovda O. - Techniques for Language Acquisition, Nifaka T. (2015)
Бондарчук О. - Особливості топос-аналізу (2015)
Vorobiova Т. - Implementation of Effective Formative Assessment Methods in the Process of Teaching English for Professional Communication (2015)
Глюдзик Ю. - Поетонімосфера циклу "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса з точки зору етимології та мовного функціонування (на прикладі гідропоетонімів) (2015)
Гончар К. - Ад’єктивне лексико-семантичне мікрополе "байдужість” у сучасній англійській мові, Троцюк А. (2015)
Гордієнко Ю. - Іноземна мова як засіб формування педагогічної толерантності майбутнього вчителя (2015)
Gountchik I. - Les Lettres-Ideogrammes de L’alphabet Francais Contemporain, Raffier V. (2015)
Гусак Л. - Психолінгвістичні аспекти асоціативного навчання іноземних мов (2015)
Жулінська М. - Інтернет-меми як одиниці інформації у кіберпросторі, Смоляр Н. (2015)
Засєкін С. - Динаміка художнього перекладу в контексті "гіпотези новотлумачення" (2015)
Каліщук Д. - Ціннісні сегменти концепту freedom у дискурсі Барака Обами (2015)
Кияк Т. - Міжкультурна комунікація, дискурс та переклад (2015)
Кінах Л. - Парадигматичні та синтагматичні властивості субстантивованого прикметника сучасної німецької мови, Приходько А. (2015)
Коляда Е. - Евфемізми як засіб маніпуляції у політичному дискурсі, Кондрук А. (2015)
Kotys O. - Stammering: Linguistic, Physical and Social Aspects (2015)
Крисанова Т. - Когнітивна метафора і когнітивна метонімія гніву в англомовному кіно дискурсі (2015)
Лавриненко Г. - Стилістичні функції професійних жаргонізмів у мові сучасної німецької преси (2015)
Левчук А. - Засоби графічного оформлення тексту та їх вплив на інтимізацію (2015)
Лещук Ю. - Художній концепт "Zeit" ("час") у поезії Пауля Целана: особливості мовної об’єктивації, Новак Г. (2015)
Мазяр О. - Les Approches Differentes de L’analyse Conversationnelle (2015)
Макарук Л. - Синтез вербальних та невербальних засобів у сучасній англомовній комунікації (2015)
Мартинюк О. - Мовні засоби вираження порівняльних конструкцій у французькому художньому дискурсі(на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі") (2015)
Навроцька І. - Лексико-семантичний аспект розмежування омонімії та полісемії англійських іменників (2015)
Нижегородцева-Кириченко Л. - Аранжировка лексических полей через призму прототипа (2015)
Rohach O. - The Language of War (2015)
Rohach Yu. - Application of the Distributional and Descriptive Methods in Studies of Ideograms and Pictograms (2015)
Розвод Е. - Роль стереотипів у формуванні та реалізації лінгвокультурних концептів(на прикладі концепту "Sun”) (2015)
Savichuk V. - Some Aspects of Content-Based Instruction in English for Economics Students(on the Basis of the Teaching Complex Intelligent Business) (2015)
Сорокіна Л. - Комунікативна стратегія vs. маніпулятивна стратегія (2015)
Тарасюк І. - Психолінгвістичний аспект аналізу семантики мовлення дітей мігрантів (2015)
Чендей Н. - Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) (2015)
Юшак В. - Концептуальна метафора software is a magical creature/thing в ономастичній групі софтонімів (2015)
Андреева Т. Е. - Основные подходы к разработке математической модели определения влияния факторов сложности и динамичности внешней среды предприятия в формате перспектив его развития, Гетьман О. А. (2015)
Атаманчук Ю. М. - Деякі аспекти покращення результатів виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств (2015)
Білоцерківець В. В. - Роль податкової та фіскальної політики в забезпеченні розвитку національної економіки: таксономічний ракурс (2015)
Бойко А. Б. - Оцінка сучасного стану галузі зв`язку та інформатизації в Україні (2015)
Бордун О. Ю. - Економічні можливості відродження культурного шляху Європи – "Віа Регіа" на території України (2015)
Бурак І. О. - Переваги автоматизованого обліку розрахунків на підприємствах торгівлі (2015)
Бутенко О. П. - Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств, Бондаренко Ю. С. (2015)
Vdovenko N. M. - Contemporary paradigm of the regulatory policy in aquaculture (2015)
Гребенюк О. В. - Ресурсно-функціональне забезпечення процесів регенерації та цілеорієнтованого розвитку національної економіки, Кузьменко Р. В. (2015)
Демешок О. О. - Прогнозно-аналітичні детермінанти функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2015)
Єлісєєва Л. В. - Проблеми внутрішньої міграції в Україні (2015)
Журавка А. В. - Моделювання спільної динаміки ВВП та робочих місць, Тімофєєв В. О., Океме Елеоджо (2015)
Зибарева О. В. - Актуалізація концепції "великі дані" (англ. "Big Data") в умовах поширення інформаційного суспільства, Кравчук І. П. (2015)
Калита Т. А. - Проектне фінансування як метод залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансово-економічної кризи (2015)
Капінус Ю. І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2015)
Клімова І. О. - Експортно-імпортний потенціал товарів України як показник її конкурентоспроможності на світовому ринку, Андрушко А. С. (2015)
Конєва І. І. - Теоретичні засади формування видатків місцевих бюджетів (2015)
Круп’як Л. Б. - Зовнішня заборгованість держави в умовах економічних перетворень, Круп’як І. Й. (2015)
Кутковецька Т. О. - Інтегральна оцінка ресурсного потенціалу в галузі садівництва (2015)
Лозовський О. М. - Формування системного підходу оцінки стану відтворення природноресурсного потенціалу регіону, Горшков М. А. (2015)
Микитенко В. В. - Прикладний інструментарій прогнозно-аналітичної оцінки результативності управління розвитком реального сектору економіки, Шкарлет С. М. (2015)
Момонт Т.В. - Визначення необхідності трансформації управлінської звітності за умови диверсифікації діяльності підприємств туристичної індустрії (2015)
Мрачковська Н. К. - Інвестиційне забезпечення розвитку галузі молочного скотарства (2015)
Нагайчук В. В. - Оцінювання і кoнтpoль фінансових pезультaтів дiяльнocтi пiдпpиємcтвa (2015)
Найпак Д. В. - Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства (2015)
Непочатенко О. О. - Оподаткування прибутку підприємств в Україні, Боровик П. М., Щепелюк Б. Р. (2015)
Онищук Н. В. - Моделювання стратегій диференціації та фокусування туристичних підприємств (2015)
Паршин Ю. І. - Методи та інструменти забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства (2015)
Равлик Н. В. - Оцінка реального стану підприємств машинобудівної галузі України на зовнішніх та внутрішніх ринках (2015)
Свидло А. И. - Подход к управлению затратами предприятия в динамических рыночных условиях (2015)
Скриньковський Р. М. - Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи (2015)
Скрипник Ю. В. - Кредитна підтримка аграрних формувань (2015)
Смирнов І. Г. - Національна валюта та військова логістика у міжнародному туризмі в історичному аспекті: латиноамериканський досвід (2015)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на круїзному ринку, Гурова Д. Д. (2015)
Столяр Л. Г. - Сутність "витрат" через призму бухгалтерського обліку (2015)
Хаймьонова Н. С. - Методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємства: об`єкти та джерела інформації (2015)
Хромушина Л. А. - Санація балансу як метод антикризового фінансового менеджменту підприємства (2015)
Худолей В. Ю. - Сучасний інструментарій управління динамічною стійкістю виробничо-економічних систем, Парицька Н. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу, Дорофєєва Х. М. (2015)
Чугаєвська С. В. - Організаційно-правові аспекти забезпечення інноваційних процесів в молокопродуктовому підкомплексі (2015)
Шатирко Д. В. - Оцінка світового досвіду венчурної діяльності та його адаптація до реалій української економіки (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти (2015)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні ефекти у конденсованих системах. Науково-історичні аспекти (Огляд), Харун Л. Т., Добровольська А.М. (2011)
Рувінський М. А. - Динамічна провідність прямолінійної смужки графену, Рувінський Б. М. (2011)
Шірінян А. С. - Розмірно-індукована реакційна дифузія у бінарній твердофазній системі (2011)
Галій П. В. - Вплив областей просторового заряду на релаксаційну емісію електронів опромінених електричних поверхонь, Тузяк О. Я., Поплавський О. П., Цвєткова О. В. (2011)
Коваленко О. В. - Розкладання спектрів фотолюмінесценції біологічних об’єктів на складові, форма яких істотно відрізняється від елементарних гавсіанів, Морозов О. С. (2011)
Балицький О. О. - Вплив тиску на фазові перетворення в монохалькогенідах індію та галію (2011)
Левицький Р. Р. - Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків KH2PO4 і K(H0.12D0.88)2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2011)
Дзумедзей Р. О. - Механізми розсіювання у легованих вісмутом кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ві (2011)
Зарін П. П. - Вплив іонів індію на магнітні властивості ферограната самарію (2011)
Фреїк Д.М. - Мікроструктура і оптичні властивості плівок PbTe на склі, Малашеквич Г. Є., Лоп’янко М. А., Бачук В. В., Никируй Р. І. (2011)
Магілін Д. В. - Аналіз елементного складу плівок CdTe з високою локальністю, Пономарьов О. Г., Косяк В. В., Опанасюк А. С., Опанасюк Н. М. (2011)
Дзундза Б. С. - Зміна кінетичних параметрів плівок p-PbTe при тривалій витримці на повітрі, Яворський Я. С., Матеїк Г. Д., Лисюк Ю. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Технологічні аспекти осадження плівок CdТe методом гарячої стінки, Горічок І.В., Соколов О. Л., Потяк Ю. В. (2011)
Шевчук В. Н. - Вплив d-іонів на спектри дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, Белюх В. М., Попович Д. І., Усатенко Ю. М. (2011)
Сминтина В. А. - Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію. Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію, Кулініч О. А., Глауберман М. А., Свірідова О. В., Марчук І. О., Яцунський І. Р. (2011)
Григорчак І. І. - Кінетичні і поляризаційні процеси в гетерофазних напівпровідниково-рідкокристалічних наноструктурах та їх модифікація магнітним полем і освітленням, Іващишин Ф. О., Микитюк З. М., Фечан А. В., Будзуляк І.М., Будзуляк І. І., Яблонь Л. С. (2011)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічні моделі дефектоутворення у нестехіометричних кристалах CdTe, SnTe, PbTe, Прокопів В. В. (мол.), Галущак М. О. (2011)
Філоненко О. В. - Теоретичне дослідження фулереноподібних кремнеземних молекул і їх комплексів із С60, Лобанов В. В. (2011)
Фесич І.В. - Дослідження фазоутворення в системі La1-2xLixSrxCoOy (x = 0-0,5), Неділько С. А., Дзязько О. Г., Багінський І. Л. (2011)
Павлович І. І. - Вплив обробки на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі Bi2Te3, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Копил О. І. (2011)
Пукас С. Я. - Система GdAl-GdSi при 600 ºС, Данильчук І. О., Стародуб П. К., Гладишевський Р. Є. (2011)
Горічок І. В. - Кристалохімія власних точкових дефектів у кристалах системи PbTe-Bi, Туровська Л. В., Бойчук В. М., Межиловська Л. Й. (2011)
Гургула Г. Я. - Дефектна підсистема і механізми самолегування у кристалах цинк телуруду (2011)
Шабловський Я. О. - Вплив поліморфізму на високотемпературну реакційну здатність кристалів в неізобаричних умовах (2011)
Бордун О. М. - ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей, Дробчак О. З. (2011)
Roik N. V. - IR Spectroscopy, X Ray Diffraction and Thermal Analysis Studies of Solid "b Cyclodextrin - Para Aminobenzoic Acid” Inclusion Complex, Belyakova L. A. (2011)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок SnO2, одержаних пірогенним і рідкофазним методами, Челядин В. Л., Коцюбинський В. О., Миронюк Л. І. (2011)
Савчук О. А. - Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Калитчук С. М., Стратійчук І. Б., Борук С. Д. (2011)
Стецишин Ю. - Дослідження структури наношару олігопероксиду з флуорованими ланками на поверхні cкла, Коструба A., Жолобко О., Заїченко О., Мітіна Н., Маєвська С. (2011)
Чекайло М. В. - Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X = Si, Ge, Sn), Українець В. О., Ільчук Г. А., Павловський Ю. П., Українець Н. А. (2011)
Сіренко Г. О. - Теплофізичні властивости металів та стопів: залежність зміни ентальпії від температури та радіусу атомів, Базюк Л. В., Мещерякова Н. В. (2011)
Семенюк М. Ф. - Ґрадієнт анізотропної нано- та мікрошорсткої поверхні твердого тіла, змодельованої випадковим полем, Сіренко Г. О., Солтис Л. М. (2011)
Сабадах Н. І. - Вплив температури на товщину плівки при дослідженні на протизносні властивості лінійних перфторполіефірів (2011)
Ляпіна О. В. - Електрофізичні характеристики тонкоплівкових структур зі спеціальними властивостями, Берегова О. М., Подолян Р. А. (2011)
Krajewski T. A. - Schottky Junctions with Silver Based on Zinc Oxide Grown by Atomic Layer Deposition, Luka G. , Wachnicki L., Lukasiewicz M. I., Zakrzewski A. J., Witkowski B. S., Jakiela R., Lusakowska E., Kopalko K., Kowalski B. J., Godlewski M., Guziewicz E. (2011)
Khoverko Yu. N. - Polysilicon on Insulator Structures for Sensor Application at Harsh Conditions (2011)
Мерена Р. І. - Вплив виду електроліту на питому ємність електрохімічних конденсаторів, Будзуляк І. М., Мандзюк В. І., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Іванічок Н. Я. (2011)
Гасюк І. М. - Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в Fe3O4 методами циклічної вольтамперометрії та спектроскопії електродного імпедансу, Угорчук В. В., Угорчук О. М., Кайкан Л. С., Січка М. Я., Грабко Т. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Комірка для вимірювання теплопровідності твердих тіл, Запухляк Р. І., Терлецький А. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2011)
Сіренко Геннадій Олександрович – до 70-ти річчя від дня народження (2011)
Поплавський Омелян Павлович – до 60-ти річчя від дня народження (2011)
Пам’яті Федорака Руслана Миколайовича (2011)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Державне регулювання енергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України (2014)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення оцінювання інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств олійно-жирового комплексу (2014)
Шевчук Л. Т. - Соціально-економічні наслідки впливу новітніх технологій на індивідуальне та суспільне здоров’я, Федоришина Л. М. (2014)
Живко З. Б. - Суміжні площини детінізації економіки та розвитку підприємницьких структур (2014)
Koval L. M. - Forming and use of labor potential of agrarian sector in Ukraine (2014)
Титарчук І. М. - Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України (2014)
Ібатуллін М. І. - Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС (2014)
Козлова В. Я. - Основи земельного законодавства України (2014)
Кушнір Н. О. - "Економічне НАТО": потенційні вигоди та можливі ризики для економіки США та ЄС, Стеблак Д. М. (2014)
Фатюха Н. Г. - Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Дем’яненко Я. Ю. (2014)
Зеленська М. І. - Економіко-математичне моделювання результатів вступу абітурієнтів до ВНЗ (на прикладі ДВНЗ "УАБС НБУ"), Саєва К. В. (2014)
Тесля А. І. - Системи управління інтелектуальним капіталом (2014)
Стельмащук А. М. - Ефективність кооперації в машинно-тракторному обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Андрушків Б. М. - Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до європейських вимог, Слободян Н. О. (2014)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України, Іванова Л. С. (2014)
Головко О. Г. - Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства, Кохан О. С. (2014)
Русінко М. І. - Дослідження інноваційної активності будівельних підприємств України як відображення потенціалу їх інноваційного розвитку (2014)
Пасічник Т. О. - Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств (2014)
Бойко О. Б. - Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі (2014)
Чумак Р. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Мартусенко І. В. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області, Ціхановська О. М. (2014)
Бурмака Т. М. - Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життєзабезпечення міста (2014)
Черкасова О. С. - Податковий потенціал регіону: сутність та методика оцінки (2014)
Абрамик М. І. - Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект (2014)
Бурмака М. М. - Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств (2014)
Бялковська Г. Д. - Насінництво тютюну в умовах ринку, Юречко А. А. (2014)
Музиченко Т. О. - Інвестиції та інвестиційна діяльність: понятійний апарат (2014)
Очеретько Л. М. - Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря, Таран М. М. (2014)
Івашків І. М. - Формування ринку олії та шроту соняшникового в Україні в умовах експортоорієнтованості галузі (2014)
Забурмеха Є. М. - Маркетингові підходи до формування категорійного апарату страхового ринку (2014)
Чорний В. С. - Деякі аспекти оцінювання соціальних ризиків на ринку праці (2014)
Горлачук О. А. - Цінові взаємовідносини та ефективність сільськогосподарського виробництва в регіоні (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон’юнктури ринку (2014)
Рудич О. А. - Ціна як фундатор формування відносин в ринковій економіці (2014)
Гевко Б. Р. - Економія електроенергії загального користування та шляхи її досягнення (2014)
Веселова М. Ю. - Нові тенденції маркетингової діяльності комерційних банків: зарубіжний досвід (2014)
Малишко Є. О. - Розробка і впровадження пенсійного проекту недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва (2014)
Азаренкова Г. М. - Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкта господарювання, Дудник І. Ю. (2014)
Фадєєва І. Г. - Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу (2014)
Буряк О. П. - Сутність, елементи та ознаки банківської системи ринкової економіки (2014)
Башлай С. В. - Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Груздєв Ю. В. - Проблеми розвитку земельно-іпотечного кредитування сільського господарства України (2014)
Станко Г. В. - Фінансово-економічна діагностика функціонування сільськогосподарських підприємств Буковини (2014)
Симчера В. М. - Сила образования и науки – в утверждении правды (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та шляхи її реалізації (2014)
Пуцентейло П. Р. - Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва (2014)
Панухник О. В. - Фінансово-адміністративні переваги територіальної трансформації України в умовах економічних реформ (2014)
Повстин О. В. - Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики (2014)
Тенюх З. І. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки (2014)
Клименко К. С. - Особливості вдосконалення системи інновацій та трансферу технологій в Україні (2014)
Матвіїв О. В. - Аналіз динаміки фінансового потенціалу фармацевтичної галузі та проблем і методів їх подолання на ринку України (2014)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні засади ефективності використання основних засобів підприємства, Григоришина О. І. (2014)
Кондратенко Т. В. - Управління виробничо-збутовими сферами як чинник сталого розвитку підприємства (2014)
Мосін О. О. - Алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Мануйлович Ю. М. - Стимулювання маркетингових структур для підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання системи збалансованих показників (2014)
Панкова А. Ю. - Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста (2014)
Yakymchuk O. K. - Concept of managing regional budgets during transition to sustainable self-development (2014)
Сидорук Б. О. - Організаційно-технологічні засади виробництва екобезпечної продукції сільського господарства, Сава А. П., Довгань С. В. (2014)
Давиденко Д. О. - Ієрархічна модель проблем фінансування будівництва житла інвестором (2014)
Левченко Н. М. - Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом, Воскобойник Ю. М. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві, Денчук П. Н. (2014)
Скляр Л. Б. - Основні напрями удосконалення управління потоками еколого-економічної інформації в консервній галузі (2014)
Качмар О. В. - Документальне оформлення облікової політики аграрних підприємств (2014)
Візіренко С. В. - Внутрішній аудит умовних зобов’язань (2014)
Очеретько Л. М. - Шляхи вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів, Пальцева М. В. (2014)
Костецький Я. І. - Удосконалення управління та аналізу фінансових ресурсів аграрних підприємств, Новак Н. Є. (2014)
Ждек Т. В. - Математико-статистичний аналіз та прогнозування рівня технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових культур в Україні (2014)
Кондрич В. І. - Проблематика обліку витрат та її представлення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених (2014)
Кропивко М. М. - Формальні об’єднання господарств населення виробничої сфери сільського господарства (2014)
Антонюк Д. А. - Концептуальні аспекти інституціональної інфраструктури підприємництва (2014)
Колосінський Є. Ю. - Визначення поняття "торговельний кластер" (2014)
Нагернюк Д. В. - Розвиток сільськогосподарської кооперації як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції олійних культур (2014)
Романишин О. В. - Дослідження економічного механізму конкуренції регіонального агропродовольчого ринку (2014)
Нестеренко Ж. К. - Підходи до оцінки фінансової стійкості комерційних банків, Гриценко К. О. (2014)
Заборовець Ю. О. - Сутність, зміст та перспективи розвитку інноваційних технологій у банківських установах України (2014)
Манжос С. Б. - Державне антикризове управління банківською діяльністю (2014)
Мединська Т. В. - Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою (2014)
Луцик-Дубова Т. О. - Загрози фінансовій безпеці в умовах глобалізації (2014)
Васьківська К. В. - Інноваційний розвиток теорії та практики ризик-менеджменту у банківській діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Таранік-Ткачук К. - Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013—2014 навчальному році (2013)
Фасоля А. - Як заохотити учня до читання (2013)
Фасоля А. - Календарно-тематичне планування уроків української літератури (5 клас, 1 семестр, 1 тема) (2013)
Гаврилюк О. - Моделювання уроків. 5 клас. Уроки перший, другий (2013)
Куцевол О. - Проблема методичної творчості вчителя літератури в науковій рецепції професора Ніли Волошиної (2013)
Логвіненко Н. - Формування змісту шкільного курсу літератури — одна з невіддільних функцій методики літератури (2013)
Чайка О. - Розвиток творчої особистості як актуальна проблема методики викладання літератури (2013)
Скоморовська Н. - Критичне мислення як основа правильної інтерпретації художніх текстів на уроках української літератури в старших класах (2013)
Бондаренко Ю. - Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору (2013)
Петровська Т. - Робота над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в 2—4 класах (2013)
Нежива Л. - Естетичні орієнтири сприйняття літератури: до проблеми компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті (2013)
Небеленчук І. - "Моє село в терновому вінку". Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті розділу "Література рідного краю" (2013)
Добровольська О. - "Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю...". Вивчення послання Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим...". 9 клас (2013)
Сорокіна Л. - "В степу безкраїм за Уралом". Сценарій літературної вітальні. 9 клас (2013)
Маслюк Г. - Частини мови. Урок-практикум. 10 клас (2013)
Ярошенко Р. - Літературне підпілля — гріх чи реальність?, Приліпко Д. (2013)
Головченко Н. - Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури (2013)
Тарасюк Н. - Леся Українка і німецька література (2013)
Єременко О. - Симпозіум україністів у Чехії, Зубець Н., Кравченко В. (2013)
Анікіна О. П. - Чинники формування сільськогосподарської періодики на українських теренах (2014)
Бесов Л. М. - В. И. Вернадский - историк и методолог науки, Звонкова Г. Л. (2014)
Богач Є. М. - Наукова діяльність С. І. Лебедєва в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Григорюк І. П. (2014)
Божко Л. Д. - Роль індустріального туризму в інтенсифікації мобільності та гуманізації технологій в Україні (2014)
Веселова Н. В. - Деякі видатні установки ННЦ "ХФТІ" у контексті історичного розвитку прискорювальної техніки (2014)
Вовк О. І. - Н. В. Каразін як електротехнік: дискусійне питання історіографічного образу (2014)
Гамалія В. М. - Історія досліджень феномену бактеріографії в Україні (ХХ століття) (2014)
Гелеш А. В. - Основні напрямки співпраці вчених Львівського політехнічного інституту з промисловими підприємствами у 60-х - 80-х роках ХХ століття (2014)
Голова В. В. - Науковий доробок професора О. П. Лідова в галузі газової справи наприкінці ХХ - на початку ХХ ст. (2014)
Дем'яновський Ю. О. - Соціально-економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи (2014)
Жам О. М. - Створення та діяльність каретного двору Н. П. Гусакова в місті Переяславі Полтавської губернії (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.), Грудевич Т. В. (2014)
Ісаєнко О. І. - Наукова та педагогічна діяльність академіка І. Г. Александрова (2014)
Камчатний В. Г. - Перші кроки на шляху до науки майбутнього професора І. П. Осипова (2014)
Карадобрій Т. А. - Внесок академіка Б. Є. Веденєєва у будівництво Волховської ГЕС (1921-1926 рр.) (2014)
Криленко І. М. - Історичні аспекти підготовки військових кадрів на Харківщині в 20-х роках ХХ ст. (2014)
Кунець В. В. - Розвиток наукових досліджень з біології розмноження сільськогосподарських тварин у інституті тваринництва НААН (2014)
Латиш В. І. - Внесок Л. Ф. Ніколаї (1844-1908) у розвиток вітчизняного мостобудування (2014)
Липова Ю. Д. - Популяризаційна діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняного тваринництва (2014)
Радогуз С. А. - Роль професора В. Л. Кірпічова в поступі початкової технічної освіти: створення школи слюсарної справи при механічних майстернях ХПТІ (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов - організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин (2014)
Тарасенко І. А. - Внесок вчених-силікатників Харківського політехнічного інституту в розвиток регіонального науково-виробничого осередку цементної галузі України на етапі науково-технічної революції (1950-і - 1980-і роки) (2014)
Тверитникова О. Є. - Трансформація системи підготовки інженерів електротехнічного профілю в Харківському політехнічному інституті (1950-і - 1980) (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти розвитку графічного дизайну кінця ХХ - початку ХХІ ст., Цемра Т. С., Вискварка Я. М. (2014)
Шемаєв О. О. - Учні та послідовники професора М. В. Рязанцева (2014)
Шудрик І. О. - Першість харків'ян в природничих та технічних науках (2014)
Наші ювіляри. Литвинко Алла Степанівна (2014)
Baziur G. - "Pełnić służbę Bogu i Polsce Niepodległej": Henryk Glass i Harcerstwo Polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej wobec bolszewizmu (2014)
Вітюк І. К. - "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору (2014)
Козьма В. В. - Проблеми національної ідентичності українців, Комарова О. С. (2014)
Тофтул М. Г. - Етика особистісних стосунків (2014)
Шеремет Л. А. - Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності та духовності суспільства (2014)
Ношин Я. І. - Етика Еманюеля Левінаса як "перша філософія" (2014)
Дудар О. П. - Синестезія як соціально-культурне та мистецько-хуждожнє явище: естетична візія (2014)
Існюк І. В. - Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України (2014)
Мороз Ю. А. - Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії (2014)
Присакар О. В. - Формування Канону Нового Заповіту (2014)
Муллокандова О. М. - Мусульманське релігійне право щодо шлюбів з іновірцями: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2014)
Попович Я. М. - Паломництво у ранньохристиянський період (2014)
Міщик Л. І. - Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до профілактики соціального сирітства (2014)
Бабенко Л. В. - Соціокультурні ціннісні орієнтації розвитку українського образотворчого мистецтва ХІХ початку ХХ століття (2014)
Бовсунівська Н. М. - Музична освіта чеського й німецького населення Волинської губернії (XVIII–ХІХ ст.) (2014)
Глазунова І. К. - Методи навчання в інструментальному класі майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової організації підготовки (2014)
Горобець С. М. - Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" (2014)
Гуманкова О. С. - Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах (2014)
Денисенко С. М. - Принцип емоційності як важлива складова проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів (2014)
Дерев’янко О. В. - Формування у майбутніх гірничих інженерах готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки (2014)
Дідківська Т. В. - Розв'язування рівнянь методами геометричної алгебри в історії математики, Сверчевська І. А. (2014)
Колесник Н. Є. - Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання (2014)
Коновальчук І .І. - Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Косигіна О. В. - Освіта дорослих у світі та в Україні як освітня інновація (2014)
Максименко О. О. - Особливості організації та змісту навчання іноземних мов на рівні середньої освіти Нідерландів (2014)
Мельниченко Р. К. - Проблема готовності вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання (2014)
Першукова О. О. - Освіта вчителів для роботи в умовах багатомовної освіти в країнах об’єднаної Європи (2014)
Петришен О. Г. - Соціально-історичні та педагогічні чинники розвитку теорії і практики колективу в 20-х роках XX століття (2014)
Самаріна С. І. - Сутність правового виховання учнів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2014)
Ситняківська С. М. - Особливості впровадження білінгвального навчання у технічних навчальних закладах України, Хливнюк М. Г. (2014)
Солдатов Д. В. - Проблемы реализации интегрированного образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, Солдатова С. В., Сузанский И. В. (2014)
Гавриш І. І. - Особливості сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності на формувальному етапі експерименту (потребово-мотиваційний та практично-поведінковий компонент) (2014)
Головач О. П. - Сучасні педагогічні технології: віртуальний музей (2014)
Литньова І. Ф. - Тестовий контроль як засіб моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі студентів філологічних спеціальностей (2014)
Фонарюк О. В. - Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Андрухів І. В. - Експериментальна перевірка моделі формування іншомовного соціокультурного навчального середовища для учнів основної школи (2014)
Кючюк Д. - Підготовка учителя в Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект (2014)
Мирна І. О. - Технологія розвитку соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2014)
Мосіюк О. О. - Структура готовності майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності (2014)
Мостіпака Т. П. - Підготовка майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Петрович О. Б. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2014)
Юхно О. І. - Діяльність політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття: чинники та етапи (2014)
Демянчук О. С. - Система чинників розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2014)
Сухомлинов О. М. - Естетико-філософський псевдобіографізм "Зенобії Пальмури" Ярослава Івашкевича (2014)
Борисенко Н. Д. - Комплімент в персонажному дискурсі британської драми (2014)
Герасименко Л. С. - Специфіка директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології радіообміну англійською мовою (2014)
Герасимчук С. В. - Алегорія як засіб оптимізації міжкультурної комунікації у творчості Івана Вишенського (2014)
Мосієнко О. В. - Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації злочинів у газетному дискурсі (2014)
Токарь Є. Б. - Радіообмін цивільної авіації як різновид фахової мови (2014)
Череповська Т. В. - Порівняльне дослідження художнього часопростору (на прикладі романів Енн Тайлер ("Ladder of Years") та Ірен Роздобудько ("Якби") (2014)
Должич Е. А. - Вербальные и невербальные элементы в построении научного текста (на материале испанского языка) (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайських художніх текстів ХХI ст. (2014)
Луцик В. І. - Мала проза Доріс Лессінг: посутні впливи на ранньому етапі творчості (2014)
Суворова Л. К. - Художнє втілення концепту смерті в ліричних творах Тараса Шевченка (2014)
Щербак О. В. - Жіночі постаті та їхня історична роль у Галицько-Волинському літописі (2014)
Шевчук А. В. - З нестандартним підходом (2014)
Малютіна Н. П. - Від аналітики дискурсу до феномену мислення як культурного бутя (2014)
Бакуменко О. О. - Семантична структура дієслів з превербом aus- у німецькій мові XVII ст. (2014)
Бистров Я. В. - Фрактальна модель біографічного наративу в лінгвосинергетичній перспективі (на матеріалі роману Майкла Каннінгема "The Hours”) (2014)
Васько Р. В. - Логіко-семіотичне й образно-символічне моделювання фразеологізмів із компонентом يدٌ / рука в арабській мові (2014)
Вялікова О. О. - Типологія креолізованих віршованих текстів (2014)
Гнезділова Я. В. - Прагматика метакомунікативних питань: емотіологічний аспект (2014)
Государська О. В. - Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах (2014)
Денисова С. П. - Стан та перспективи перекладознавчих досліджень (2014)
Капранов Я. В. - Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) (2014)
Кравченко Н. К. - Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі (2014)
Крокіс А. М. - Зіставлення грецького тексту Нового Завіту та його українського перекладу (на матеріалі конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом ειμί) (2014)
Кучер І. А. - Історико-методологічні періоди у вивченні семантичних полів (2014)
Лавриненко О. О. - Семантико-правова асиметрія українсько-англійського юридичного перекладу (на прикладі термінологічного словосполучення "припинення дії правочину”) (2014)
Леміш Н. Є. - Синтаксичний концепт як tertium comparationis при встановленні типології структур каузального комплексу (на матеріалі нідерландської та української мов) (2014)
Нечитайло І. М. - Архаїчні діалектизми як індикатори прамови (2014)
Пашкова Н. І. - Українська хата: слово, символ, концепт (на слов’яно-балканському етнокультурному тлі) (2014)
Пилипенко Р. Є. - Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) (2014)
Пирогов В. Л. - Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців (2014)
Радзієвська Т. В. - Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману В. В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight” (2014)
Садовнікова Г. В. - Співвідношення категорій концепт, поняття і значення у когнітивному термінознавстві (2014)
Селиванова Е. А. - Парадокс в энигматическом дискурсе кроссворда (2014)
Стеріополо О. І. - Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленого і спонтанного мовлення (2014)
Тучкова О. О. - Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) (2014)
Черхава О. О. - Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу (2014)
Шутова М. О. - Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів (2014)
Корольова А. В. - Гнатковська О. М., Сапожник І. В., Соловйова О. В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс: (підручник) / О. М. Гнатковська, І. В. Сапожник, О. В. Соловйова. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – 279 с. – (лист МОНУ № 1/11-4241 від 26.03.2014) (2014)
Вимоги до оформлення рукописів у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія (2014)
Слово – редакції (2014)
Привітання (2014)
Конституція України як оберіг державності (2014)
Виповнилася третя річниця дії Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Соціальний захист дітей-інвалідів – пріоритет державної соціальної політики (2014)
Правове регулювання усиновлення: запитання і відповіді (2014)
Відшкодуванням збитків від анексії АР Крим займатиметься спецпідрозділ (2014)
Про спецкомісію з перевірки порушень в установах відбування покарань (2014)
Щодо організації правової освіти населення (2014)
Посилена відповідальність за корупційні діяння (2014)
Щодо реформування сфери адміністративних послуг (2014)
Зустріч Міністра юстиції з грузинськими експертами (2014)
Обміняти закордонний паспорт можна за 30 хвилин (2014)
Спрощено реєстрацію прав на нерухоме майно та сільськогосподарських земел (2014)
Міністерство юстиції реформує сферу нотаріату (2014)
Проведено атестацію для судових експертів (2014)
Запроваджено електронні іспити для майбутніх нотаріусів (2014)
Призначення (2014)
Вітання (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні-травні 2014 року (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року (2014)
Свиридюк Н. П. - Законність та її роль у правовому регулюванні економічних правовідносин (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і реалістична школа права (2014)
Головкін О. В. - Цивільно-процесуальні засади вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин (2014)
Сергієнко Н. А. - Поворот виконання судового рішення у цивільних справах (2014)
Ятченко Є. О. - Опікун над майном безвісно відсутньої особи як суб’єкт виконавчих правовідносин (2014)
Коваленко Т. О. - Запобігання юридичним дефектам у правовому регулюванні земельних відносин в Україні (2014)
Беззубов Д. О. - Правова безпека підприємництва в Україні (адміністративний аспект) (2014)
Вітвіцький С. С. - Методологічні засади дослідження контролю в Україні (2014)
Дараганова Н. В. - Державне управління охороною праці в Україні: дискусійні питання (2014)
Кравчук О. О. - Управління державною власністю у сфері забезпечення громадянами права користування об’єктами виключної власності народу та об’єктами державної власності (2014)
Андрушко П. П. - Науковий висновок фахівця у кримінальному провадженні: особливості використання і врахування (2014)
Ніколаєнко Т. Б. - Зародження права на українських землях періоду становлення суспільства (2014)
Демчіхіна Є. С. - Вітчизняні та міжнародні механізми запобігання злочинності неповнолітніх в Україні (2014)
Галущенко Г. В. - Актуальні проблеми застосування колізійної норми в міжнародному приватному праві (2014)
Фурса Є. Є. - Деякі аспекти діяльності консула при посвідченні заяв про прийняття спадщини та відмову від неї (2014)
Дудоров О. О. - Рецензія на монографію О. Ф. Бантишева, О. В. Шамари "Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)" (2014)
Зміcт (2014)
Аннєнков І. О. - Обсяги використання електричних машин на промислових підприємствах Слобожанщини наприкінці ХІХ ст. (2014)
Аннєнкова Н. Г. - Виробництво верстатного обладнання на Харківському заводі Російського паровозобудівного і механічного товариства (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А. О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2014)
Бернар Н. Г. - Наукова спадщина професора П. Я. Голодриги (1920-1986) в контексті розвитку селекції фізіології винограду (2014)
Бондаренко С. К. - Деконструкція моральних аспектів читання у дискурсі науки і освіти доби модерну кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Ш.-В. Ланглуа і П. Отле (2014)
Вальчик В. Е. - Регулювання науковими грунтовими дослідженнями на українських землях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Вергунов В. А. - Історія інституалізації агрохімічної науки в Україні у світлі творчої спадщини академіка АН УРСР О. І. Душечкіна (до 140-річчя від дня народження) (2014)
Волощук В. М. - Діяльність науково-дослідних установ України з розвитку фізіології травлення тварин у ХХ столітті, Юдіна К. Є. (2014)
Гапоченко С. Д. - Естетичний аспект парадигми сучасної фізики, Мамалуй А. О. (2014)
Гелеш А. В. - Історіографія досліджень розвитку Львівського політехнічного інституту (1960-80-ті роки) (2014)
Голова В. В. - Олександр Павлович Лідов як фундатор екологічного напряму у хімічній технології (2014)
Звонкова Г. Л. - Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України: короткий історичний нарис (1963-1990 рр.) (2014)
Косовець Ю. В. - Розвиток тепловозної тяги в СРСР (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Ожерельєва В. М. - Ілля Михайлович Поляков: тернистий шлях науковця (2014)
Олійник Ю. О. - Історія розвитку комерційної освіти в Україні ( др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.: історіографія проблеми) (2014)
Парсаданов І. В. - Генеральний конструктор двигунів для сільськогосподарської техніки (до 100-річчя з дня народження І. А. Коваля), Косулін А. Г., Літвінцева Н. І., Посарська Н. В. (2014)
Рижук С. М. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні аспекти створення симентальської породи великої рогатої худоби (історичний аспект) (2014)
Сандурська О. В. - Броненосець "Орел" - початок інженерної кар'єри видатного корабельника В. П. Костенка (2014)
Скляр В. М. - Досвід організації навчального процесу та його кадрового забезпечення в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Тарадуда Д. В. - Становлення та розвиток наукового товариства курсантів і студентів у Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ - на початку ХХІ століть (2014)
Ушенко П. А. - Підготовка інженерно-технічних працівників на Харківському заводі "Кондиціонер" (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Показники якості в дизайні, практичне рішення питання (2014)
Чередник К. П. - Передумови становлення Панфильської дослідної станції та організаційна ї наукова діяльність М. Н. Шевченка в установі у 1930-х роках (2014)
Чумаченко О. А. - Конструювання та виробництво авіаційних двигунів у Запорізькому регіоні 1950-1965 рр. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Доступ до публічної інформації (міжнародні та національні стандарти) (2014)
Організація праці засуджених під час їх перебування в місцях позбавлення волі (2014)
Міжнародне співробітництво ДПтС України (2014)
Оформлення документів на виїзд дитини за кордон (2014)
Особливості звільнення за угодою сторін (2014)
Громадськість та міжнародні організації будуть задіяні в "антикорупційній операції" уряду (2014)
Павло Петренко зустрівся з єврокомісаром з прав людини Нільсом Муйжніексом (2014)
Щодо створення єдиного простору стабільності та безпеки для громадян України та ЄС (2014)
Запроваджено стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (2014)
Укрдержреєстр підписав Меморандум про співпрацю з Конфедерацією будівельників України (2014)
Міжнародні експерти Ради Європи оцінили реформування кримінальної юстиції (2014)
Обговорено питання боротьби з корупцією (2014)
Буде здійснено експертизу законодавства у процесі його адаптації до законодавства ЄС (2014)
Відбулася зустріч із місією Міжнародного валютного фонду (2014)
Стартували перші он-лайн торги арештованим майном (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у травні – червні 2014 року (2014)
Васецький В. Ю. - Проблеми правової рівності в епоху Нової історії (2014)
Задорожний Ю. А. - До питання про тлумачення принципу верховенства права (2014)
Кравчук В. М. - Поняття та сутність гарантій діяльності суддів в Україні як засобу забезпечення їх конституційно-правового статусу (2014)
Шумило М. М. - Конституційна юстиція і соціальний захист: становлення та тенденції розвитку (2014)
Дякович М. М. - Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України (2014)
Михайлюк Г. О. - Шляхи імплементації стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Бадила О. О. - Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів: нотаріальна та судова практика (2014)
Баклан О. В. - Щодо конкурентоспроможності підприємств: організаційно-прикладні питання (2014)
Суббот А. І. - Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників (2014)
Школьний Є. О. - Усунення адміністративних бар’єрів як шлях до створення державою належних умов для інвестиційної діяльності (2014)
Коломієць П. В. - Деякі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства (2014)
Книженко О. О. - Сучасний стан злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку в Україні (2014)
Міняйло Н. Є. - Теоретико-методологічні проблеми ідентифікації учасників організованих злочинних угруповань (2014)
Статівка А. М. - Юридичні дефекти в земельному праві України як предмет наукового дослідження, Уркевич В. Ю. (2014)
Булавін І. В. - Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro (2015)
Козеко Л. Є. - Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння (2015)
Karpets Yu. V. - Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets, Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. (2015)
Щербак Н. Л. - Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну, Кучук М. В. (2015)
Твердохлеб Е. В. - Становление фертильности у гибридов между Triticum timopheevii Zhuk. и T. durum Desf. (2015)
Kолесник O. О. - Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локусів, Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. (2015)
Шарипіна Я. Ю. - Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику, Попов В. М., Кириченко В. В. (2015)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій (2015)
Пикало C. В. - Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів, Волощук С. І., Волощук Г. Д. (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta), Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. (2015)
Войцехівська О. В. - Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування, Ситар О. В., Таран Н. Ю. (2015)
Saukh P. Yu. - Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education: issues and perspectives, Saukh Yu. P. (2015)
Вергелес К. А. - Методологічні аспекти дослідження проблеми особистості (2015)
Замкова Н. Л. - Проект "міжмовних відносин" та "мовної політики" в рамках проекту "Національного відродження 90-х років" (2015)
Коваль Т. В. - Образи молодої жінки та жінки похилого віку в масовій культурі: оргіастична принадність, нумінозний досвід чи сакральна функція (2015)
Марковський Б. В. - Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії (2015)
Мельничук М. С. - Релігійність та сакральність мистецтва в системі формування духовних аспектів буття людини в ракурсі філософсько-культурологічного аналізу (2015)
Фаріон О. О. - Наріжні концепти духовності у працях мислителів Київської філософської школи (2015)
Локшина О. І. - Погляди зарубіжних педагогів на сутнісні характеристики курикулуму (2015)
Муранова Н. П. - Доуніверситетська фізико-математична підготовка старшокласників – важливий чинник їх цілісної підготовки до навчання у технічному університеті (2015)
Пироженко Л. В. - Диференціація змісту шкільної освіти у 70-х рр. XX ст. (2015)
Сігаєва Л. Є. - Форми розвитку професіоналізму сімейних лікарів в системі післядипломної медичної освіти України, Михайленко Л. А. (2015)
Атаманчук Ю. М. - Концепції інформатизації вищої освіти: вітчизняний і зарубіжний погляди (2015)
Ванюк А. И. - Взаимосвязь функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с фунциональным состоянием системы центральной и периферической гемодинамики (2015)
Волярська О. С. - Особливості розробки технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Горобець С. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" (2015)
Гуманкова О. С. - Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX – XXI століттях (2015)
Дідківська Т. В. - Степеневі суми в історичних задачах, Сверчевська І. А. (2015)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Мобільність майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ: фактори активізації (2015)
Корнута В. А. - Шляхи покращення графічної підготовки майбутніх інженерів нафтогазового профілю (2015)
Короленко В. Л. - Підходи до визначення сутності морального формування у науковій думці українських і російських дослідників (2015)
Марченко О. Г. - Теоретико-методичні засади формування здоров’язберігаючого освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах (2015)
Михайлова О. С. - Естетичне виховання учнів початкової школи засобами позакласної роботи (2015)
Москаленко О. І. - Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності (2015)
Никитюк Л. В. - Практика природничої освіти в українських гімназіях другої половини ХІХ століття (2015)
Огурцова О. Л. - Зміст навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2015)
Сіранчук Н. М. - Лексична компетентність молодшого школяра у сучасній початковій освіті (2015)
Ситняківська С. М. - Дослідження ставлення студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка до викладання фахових дисциплін білінгвальним способом (2015)
Тарарак Н. Г. - Реформування системи ціннісних орієнтацій студентів вищих закладів освіти мистецького профілю (кінець ХХ століття) (2015)
Шеверун Н. В. - Форми, методи, педагогічні технології навчання іноземних мов студентів технічних університетів: досвід Польщі (2015)
Ткаченко В. В. - Аналіз сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами технологій особистісно орієнтованого навчання (2015)
Чеп’якова І. Ю. - Методика навчання префіксальних дієслів давньогрецької мови, семантика яких мотивується / не мотивується семами префікса та кореня (2015)
Булгаков Р. Ю. - Становлення та розвиток мультикультурного підходу в іншомовній педагогічній освіті Канади: аналіз методологічних засад (2015)
Васильєва С. А. - Діахронічний метод як засіб обґрунтування періодизації розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Гюль А. - Аналіз процесів становлення системи вищої освіти Туреччини: історична ретроспектива (2015)
Зембицька М. В. - Концептуальні підходи до здійснення наставництва молодих учителів у США (2015)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Педагогічна проблема формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки (2015)
Когут О. В. - Літературно-мистецькі процеси в Україні в 1920 – 1930-х рр. (2015)
Кравцова Ю. В. - Актуальные проблемы лингвоконцептологических исследований (2015)
Сухомлинов О. М. - "Пограниччя" – онтологія ментальностей і візій (2015)
Вишнівський Р. Й. - До питання про доцільність вживання англіцизмів (на матеріалі сучасної української мови) (2015)
Голубовська І. В. - "…Ми настоящі християне...": Наталена Королева проти деморалізації суспільства (2015)
Дмитрук В. А. - Марсіанська лексика в романі Герберта Уеллса "Війна світів", Медведів А. А., Дмитрук А. А. (2015)
Дюжева К. В. - Ліна Костенко у системі соціальних комунікацій: дайджест Інтернет-видань 2013-2014 рр. (2015)
Лозинський П. І. - Використання комп’ютерної програми skype на заняттях іноземної мови (2015)
Сушкевич О. В. - Деякі аспекти дослідження аксіологем в контесті спілкування (2015)
Тимченко С. В. - Радіообмін англійською мовою в режимі спілкування "авіадиспетчер – пілот" як різновид інтрапрофесійної комунікації (2015)
Файнман І. Б. - Фонетичні та лексичні особливості англійського дискурсу радіообміну цивільної авіації (2015)
Череповська Т. В. - Символ "фотографія" та мовні засоби його реалізації (на прикладі романів Енн Тайлер) (2015)
Жупник А. О. - Принципи утворення неологізмів у спортивному дискурсі (2015)
Семенюк (Кирилюк) О. В. - Використання інтертекстуального, лексикографічного та компаративного принципів у процесі формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини (2015)
Бреславський В. О. - Оцінка якості надання послуг в мережах стільникового зв’язку у світі (2015)
Титул, зміст (2014)
Стельмащук А. М. - Інноваційні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств і галузей сільського господарства, Смоленюк Р. П., Чайківський І. А. (2014)
Шевчук А. В. - Університети третього тисячоліття як опорні центри глобального науково-освітнього простору, Шевчук Л. Т. (2014)
Павлов К. В. - Особенности модернизации старопромышленных регионов России (2014)
Костін Ю. Д. - Енергозбереження у машинобудуванні: аналіз та оцінка інституціонального середовища, Пустовий О. Д. (2014)
Гордей О. Д. - Пріоритети реалізації соціально-економічної політики держави: світоглядний підхід (2014)
Бабіченко В. В. - Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Єремейчук Р. А. - Проблеми та пріоритети інноваційного розвитку у стратегії модернізації економіки України (2014)
Кітченко О. М. - Аналіз та структура проектів з енергозбереження на промислових підприємствах України, Сударкіна С. П. (2014)
Ібатуллін М. І. - Короткострокові та довгострокові виклики при гармонізації національного законодавства із нормами ЄС в сфері харчової промисловості (2014)
Думанська І. Ю. - Формування ефективної системи управлінських інновацій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Ляховець О. О. - Державно-приватне партнерство у вищій освіті як інституційна складова модернізації економіки (2014)
Клімчик В. В. - Інституційне забезпечення фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні (2014)
Лейфура М. В. - Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва (2014)
Дмитрів В. І. - Діагностика потенціалу інноваційного розвитку промисловості України (2014)
Левченко Н. М. - Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства, Воробйова І. О. (2014)
Прокопенко В. І. - Обґрунтування складу інноваційного проекту щодо забезпечення конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів, Бондаренко Л. А. (2014)
Лазарева М. Г. - Прогнозуюча функція зовнішнього середовища в системі реагування холдингу (2014)
Парубець О. М. - Застосування положень економічних теорій до обґрунтування процесів мережизації транспортних підприємств (2014)
Ільчук П. Г. - Переваги інтернаціоналізації підприємств (2014)
Зінченко О. М. - Резерви забезпечення прибутковості підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2014)
Розумович Н. Ф. - Вибір стратегічних показників формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств (2014)
Буркова Л. А. - Теоретичні основи оцінки ефективності діяльності підприємств та шляхи її удосконалення (2014)
Круць А. В. - Дискримінантна модель оцінки рівня фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Яворська А. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності системи відтворення трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2014)
Добровольська О. В. - Концептуальні та методичні підходи до формування та оцінки ефективності стратегії сільськогосподарських підприємств (2014)
Галунець Н. І. - Формування конкурентоспроможності експортоорієнтованих підприємств аграрного сектору, Голубова К. Г. (2014)
Гедз М. Й. - Соціально-економічний потенціал модернізації регіональних економічних систем (2014)
Сментина Н. В. - Проектування організаційної структури агентств регіонального розвитку в Україні (2014)
Кернасюк Ю. В. - Інтелектуальний аналіз кластерної структури аграрних підприємств Кіровоградської області з використанням карт Кохонена (2014)
Голод А. П. - Безпека туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень (2014)
Олійник О. Р. - Міжнародний досвід стимулювання розвитку органічного виробництва та його використання у вітчизняній практиці (2014)
Шаповал В. М. - Детермінація розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні, Гетьман О. О. (2014)
Мішин Ю. Р. - Соціальний капітал в системі трудових відносин постіндустріальної економіки (2014)
Кужель В. В. - Науково-методичне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу аграрних підприємств, Танасійчук Ю. В. (2014)
Чернишова Л. І. - Кадрове управління в контексті організаційної реструктуризації, Переяслова М. А. (2014)
Майстер Л. А. - Моніторинг результатів діяльності персоналу в механізмі підвищення його конкурентоспроможності (2014)
Варченко О. М. - Логістична інфраструктура як інструмент конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла, Гевко Б. Р. (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональна ефективність агроінновацій: проблеми оцінки та прогнозування (2014)
Старицька О. П. - Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств, Старицький Т. М. (2014)
Письменна М. С. - Функція контролю в управлінні державними закупівлями (2014)
Колодійчук В. А. - Фактори консолідації ефекту логістичних функцій у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Літковець Ю. О. - Оцінювання маркетингових ризиків діяльності підприємства (2014)
Немировська О. В. - Транснаціональні компанії та регулювання трансферного ціноутворення в Україні (2014)
Костенко Т. О. - Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах (2014)
Петрашко Л. П. - Посткризова реструктуризація бізнес-моделей міжнародних банківських груп, Цівина М. С. (2014)
Нестеренко Ж. К. - Підвищення рівня капіталізації банків та його вплив на стабільність банківського сектору України, Фірман Р. В. (2014)
Ведернікова С. В. - Розвиток механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2014)
Соколовська І. П. - Пріоритети реформування національної банківської системи (2014)
Кот О. В. - Фінансові потоки у механізмі функціонування банку, Герасименко Н. В. (2014)
Максімова В. Ф. - Стандртизація бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні: сучасний стан та перспективи, Пеліпадченко Р. О. (2014)
Іванюта П. В. - Застосування обліку та звітності у фінансовому плануванні підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Поняття стратегічного управлінського обліку (2014)
Овсюк Н. В. - Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку (2014)
Скляр Л. Б. - Діагностика як складова екологічного управління підприємством (2014)
Герасименко Т. В. - Про вдосконалення методики визначення витрат часу на проведення робіт з пошуку і розвідки вуглеводнів (2014)
Лебединська О. С. - Класифікація інформаційного забезпечення аудиту персоналу на підприємстві (2014)
Фабіянська В. Ю. - Проблемні аспекти обліку виробництва біологічного палива (2014)
Метелиця В. М. - Удосконалення нормативно-професійного регулювання бухгалтерського обліку та звітності: галузевий аспект (2014)
Несходовський І. С. - Контроль якості аудиту ефективності діяльності підприємств, Юр’єв О. В. (2014)
Білоножко М. М. - Виявлення основних чинників, що впливають на урожайність зернових культур (2014)
Бесараб Д. А. - Методологічний підхід до управління матеріальними запасами будівельного підприємства за вартісно-орієнтованою моделлю (2014)
Бойко Т. Л. - Оцінювання ефективності управління інтелектуальним потенціалом з використанням графо-аналітичних методів (2014)
Лучик С. Д. - Переваги організації автоматизованого обліку на платформі "1С: підприємство 8" (2014)
Хома І. Б. - Економіко-математичне оцінювання рівня фінансового управління дочірніх підприємств холдингової структури, Ділай Н. Г. (2014)
Вініченко О. М. - Анкета оцінки контрольної діяльності підприємства (2014)
Маковоз О. С. - Безпека корпоративного управління банку (2014)
Гришко Н. Є. - Інформаційні технології в аналітичному інструментарії управління розвитком промислового підприємства (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Маліку Миколі Йосиповичу – 75 (2014)
Гасюк І. М. - Складні шпінельні оксиди як перспективні матеріали електродів літієвих джерел струму (огляд) (2011)
Балабай Р. - Електронні властивості вільних ниток пористого кремнію: розрахунок із перших принципів, Тарасова О. (2011)
Одарич В. А. - Структура поверхні природної грані 6Н-карбіду кремнію (2011)
Бондаренко М. О. - Механізми масопереносу і структуроутворення в алмазовмісній системі при наявності енергетичних бар’єрів, Мечник В. А., Куракевич О. О., Супрун М. В., Коростишевський Д. Л. (2011)
Дзумедзей Р. О. - Високотемпературне розсіювання у легованих кристалах плюмбум телуриду PbTe:Sb(Bi,In) (2011)
Росола І. Й. - Дисперсія в стеклах (GeSe2)1-x(A s2Se3)x, Юркович Н. В., Горват Г. Т. (2011)
Горічок І. В. - Енергії утворення вакансій у кристалах А2В6 (2011)
Євтушенко А .І. - Фізичні принципи росту товстих структурно досконалих плівок ZnO при магнетронному розпиленні, Лазоренко В. Й., Лашкарьов Г. В., Карпина В. А., Батурин В. А., Карпенко А. Ю., Удовенко Л. М. (2011)
Дудкіна В. В. - Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю, Заблудовський В. О., Штапенко Е.П. (2011)
Козак М. І. - Фотоіндуковане просвітлення аморфних плівок халькогенідного скла GeS2, Студеняк І.П., Лоя В. Ю., Макауз І. І., Пуга П.П , Феделеш В.І., Соломон А. М., Жихарєв В. М., Крафчик С. С., Красилинець В. М (2011)
Кланічка Ю. В. - Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук IV-VI, Дзундза Б. С., Межиловська Л. Й., Яворський Я.С. (2011)
Яцишин Б. П. - Дослідження електропровідних харктеристик закристалізованих плівок REFe2, Яцишин С. П., Скоробогатий Я. П. (2011)
Фреїк Д. М. - Осциляції термоелектричних параметрів у квантових ямах станум телуриду, Юрчишин І. К., Лисюк Ю.В. (2011)
Сминтина В. А. - Вплив границі розділу на оптичні та люмінесцентні властивості квантових точок сульфіду кадмію у полімері, Скобеєва В. М., Малушин М. В. (2011)
Горинь А. М. - Кристалічна, електронна структура та електрокінетичні властивості твердого розчину заміщення Zr1-xTmxNiSn, Стадник Ю. В., Ромака В. В , Стародуб П. К , Мельниченко Н. О., Горленко Ю. К. (2011)
Криклива І. Ю. - Сплави системи Mo-Si-B, Дудка О. І., Хальмаер М. (2011)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій фаз, що містять бор системи FE-B-C (2011)
Ісаєва Л. Є. - Гомогенні хімічні реакції утворення нітридів деяких перехідних металів у сплавах заліза, Лев І. Ю. (2011)
Фреїк Д. М. - Власні точкові дефекти у плюмбум телуриді на межі області гомогенності, Горічок І. В., Шевчук М. О., Туровська Л. В. (2011)
Ащеулов А. А. - Особливості хімічного зв’язку телуру, Маник О. М , Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2011)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія точкових дефектів твердих розчинів ZnSexS1-x, Бойчук В. М., Вадюк М. П., Фреїк Н. Д. (2011)
Семінько В. В. - Температурно-залежна сегрегація домішок у нанокристалах Y2SiO5:Pr3+ та Y2PO5:Pr3+, Масалов А. О., Малюкін Ю. В. (2011)
Александров В. Д. - Кристалізація гідрату Na2СO3•10H2O з водних розчинів H2O - Na2СO3, Соболєв О. Ю. (2011)
Шелюк І. О. - Хімічна взаємодія монокристалів GаАs, GаSb, InAs ТА ІnSb з водними розчинами Н2О2–HBr, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Денисюк Р. О. (2011)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок TiO2 , одержаних рідкофазним гідролізом TiCl4, Челядин В. Л., Коцюбинський В. О., Миронюк Л. І. (2011)
Будзуляк І. М. - Особливості сорбції води рутильною та анатазною формою нанодисперсного ТіО2, Гуменюк Л.М., Ільницький Р. В., Соловко Я.Т. (2011)
Зінченко В. Ф. - Оптичні властивості тонкоплівкових покриттів, одержаних з композитів ZnS-Ge методом CVD, Кочерба Г. І., Магунов І. Р., Мозкова О. В., Соболь В. П., Бєлявіна Н. М. (2011)
Прокопів В. В. (мол.) - Область гомогенності та квазіхімія власних точкових дефектів у тонких плівках станум телуриду, вирощених з парової фази (2011)
Фреїк Д. М. - Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. II. Експериментальні методи дослідження (огляд), Возняк О. М., Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Горічок І. В. (2011)
Лобода П. І. - Очищення металургійного кремнію зонним переплавом з розчинником домішок, Стовбун Ю. П., Сагайдак І. В., Болбут В. В. (2011)
Соколов О. Д. - Фізико-хімічні властивості поверхні чавуну, модифікованої кислим оксидуванням, Маннапова О. В. (2011)
Лобода П. І. - Структура і властивості титану, отриманого спіканням порошків ТіН2, Биба Є. Г., Сисоєв М. О., Гуцу О. С. (2011)
Дзюба В. Л. - Модифікування поверхні дрібнорозмірного волочильного інструменту іонами титану, хрому і азоту, Кляхіна Н. П., Васецька Л. О. (2011)
Кузенко Д. В. - Вплив температури відпалу на релаксаційні процеси у п'єзокераміці Pb(Zr,Ti)O3, Іщук В.М., Бажин А. І., Спірідонов М.А. (2011)
Герцик О. М. - Вплив термічної та магнітної обробки на антикорозійну стійкість аморфних сплавів Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 та Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4, Ковбус М. О., Єзерська О. А., Переверзєва Т. Г., Беднарська Л. М. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського