Шевченко И. А. - Теоретическое обоснование параметров аэратора компостных смесей, Ковязин А. С., Харитонов В. И., Величко Г.И. (2012)
Третяк В. М. - Обґрунтування конструкції чутливих елементів макетного зразка для системи контролю витрат пального в процесі експлуатації тягово-транспортних засобів, Павлюк Д. Я. (2012)
Луц С. М. - Визначення параметрів сходу стружки з лопаті, Харитонов В. І. (2012)
Воронін Л. С. - Модель органічності корму для молочного скотарства (2012)
Парієв А. О. - До визначення локального внесення солом`яної підстилки в бокси (2012)
Воронін Л. С. - Техніко-технологічні параметри заготівлі і переробки зеленої маси кормів з урахуванням якості (2012)
Парієв А. О. - Проектні пропозиції пункту зберігання та подрібнення соломи на підстилку для великої рогатої худоби, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Анісімова О. П., Лисенко Д. М. (2012)
Парієв А. О. - Аналіз боксового обладнання в безприв’язній технології утримання корів, Дробишев О.О., Коротченко Т. М. (2012)
Парієв А. О. - Технологічне обґрунтування використання кормороздавача-змішувача для подрібнення соломи на підстилку для великої рогатої худоби, Воронін Л. С., Коротченко Т. М. (2012)
Парієв А. О. - Дослідження існуючої технології внесення солом’яної підстилки в діючих господарствах, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Луц С. М. (2012)
Бакарджиєв Р. О. - Особливості використання програм Excel і Statistica для дисперсійного аналізу однофакторних експериментів з повторенням, Комарова І. Б., Кисельов О. В. (2012)
Долгіх Д. А. - Аналіз роботи та класифікація грунтових теплообмінників (2012)
Пилипака С. Ф. - Дослідження відносного руху матеріальної частинки у середині поверхні циліндра, Бабка В. М. (2012)
Черниш О. М. - Про аналітичне визначення показників коливального процесу, Марковський Р. В. (2012)
Яременко В. В. - Підвищення надійності гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Гайдук О. В. (2012)
Бабка В. М. - Математична модель агрегатування причіпної бурякозбиральної машини для збирання буряків, Маліновський А. С. (2012)
Каблак Н. І. - Дослідження стану тропосфери за результатами GNSS-вимірювань у мережі активних референцних станцій (2013)
Ковтун М. Т. - Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях (2013)
Даценко Л. М. - Особливості підготовки географічної основи для історичних карт (гідрологічна мережа) (2013)
Постельняк А. А. - Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDEM (2013)
Дорожинський О. Л. - Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) (2013)
Щербак Ю. В. - Визначення та оцінювання точності площ земельних ділянок довільної форми за результатами прокладання полігонометричних ходів по їх вершинах (2013)
Цюцюра Л. Ю. - "Карта України" Степана Рудницького видання 1918 р. (німецькомовний варіант): передумови створення та особливості змісту (2013)
Дорожинський О. Л. - Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В. Я. Фінковського (до 100-річчя від дня народження), Процик М. Т. (2013)
Михайлу Дмитровичу Черемшинському – 60 (2013)
Олександру Петровичу Дишлику – 50 (2013)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2013)
Терещук О. І. - IX Міжнародна науково-практична конференція з геодезії, геоінформатики та землевпорядкування, Мовенко В. І., Нисторяк І. О., Крупко В. А., Наровлянська О. Ю. (2013)
Дорожинський О. Л. - VII Міжнародна науково-технічна конференція "Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку" (2013)
Сорока Микола - Виставка старовинних мап на територію України в Альбертському університеті (2013)
Відомості про авторів (2013)
Академік Володимир Іванович Вернадський (матеріали ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського 12 березня 2013 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) (2013)
Яценко Л. П. - Експерименти з окремими фотонами й атомами підтверджують фундаментальні основи квантової механіки та квантової оптики (2013)
Лепіх Я. І. - Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем, Євтух А. А., Романов В. О. (2013)
Наумовець А. Г. - Використання нанотехнологій – запорука розвитку сучасного виробництва (ІІІ Міжнародна наукова конференція "Наноструктурні матеріали – 2012, Росія – Україна – Білорусь", НАНО–2012), Беспалов С. А. (2013)
Мойбенко О. О. - Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології (VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю), Павлович С. І. (2013)
Кошкіна Н. В. - Розроблення стійких до активних атак методів комп’ютерної стеганографії (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 р.) (2013)
Кундієв Ю. І. - Основоположник сучасної електрофізіології (до 140-річчя з дня народження академіка Василя Юрійовича Чаговця) (2013)
Гавриленко В. С. - У поєднанні з природою справа людини живе вічно (до 150-річчя від дня народження Ф.Е. Фальц-Фейна), Дрогобич Н. Ю. (2013)
Бар’яхтар В. Г. - Квантово-механічний бестселер (рецензія на переклад підручника О.С. Давидова "Квантова механіка") (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Брика (2013)
Новини науки (2013)
Косінов С. А. - Громадський контроль над державною владою як принцип демократії (2012)
Вовк Д. О. - Суд як феномен біблійної правової реальності: окремі аспекти розуміння (2012)
Уварова О. О. - Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення, Сидоренко О. О. (2012)
Ісакова В. М. - Правова допомога: основні підходи до визначення (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання розмежування визначень галузі інформаційного права та галузі інформаційного законодавства (2012)
Закриницька В. О. - Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї, дітей та молоді : особливості організації та правового забезпечення (2012)
Апанасюк М. П. - Коло учасників договору ренти (2012)
Попов О. І. - Верховний Суд України в системі інстанційності цивільних судів (2012)
Остапенко Ю. І. - Державне регулювання телекомунікаційного ринку в Україні (2012)
Ваксман Р. В. - Відмежування рекламної діяльності від суміжних понять: проблема правової кваліфікації (2012)
Нуруллаєв І. С. О. - Деякі питання зародження і становлення міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю (2012)
Дьомкіна Г. С. - Проблеми правозастосування міжнародних договорів в аспекті відмови від легалізації та визнання документів договірними країнами (2012)
Єгорова Т. П. - Проблеми та перспективи лісового законодавства: російський досвід (2012)
Оніка Я. В. - Деякі практичні проблеми використання та охорони агролісової рослинності в Україні (2012)
Добровольський С. В. - Окремі проблеми правового положення слідчого за кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Бойчук Д. С. - Особливості правового регулювання праці персоналу охоронних агентств (2012)
Кілімов В. С. - До питання про адаптацію законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Гладій Я. - М’яке право у регулюванніміжнародних відносин: деякі питання теоретичного визначення (2012)
Дамірчієва К. С. - Палата Лордів: від появи до славної революції 1688 р. (2012)
Вихідні данні (2012)
Щиро вітаємо! (2013)
Косінов С. А. - Парламентський контроль як елемент принципу поділу влади (2013)
Прийма С. В. - Принцип добросовісності тлумачення права (2013)
Ватаманюк В. - Судове тлумачення як засіб пошуку права при розгляді конкретних справ (теоретичний аспект) (2013)
Калашник О. М. - Прогалини в праві: юридична природа, їх ознаки та види (2013)
Падалко Г. В. - Функціональний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2013)
Закриницька В. О. - Молодь як об’єкт системи соціального захисту (2013)
Доценко О. М. - Обмеження здійснення права фізичної особи на особисте життя (2013)
Ваксман Р. В. - Принципи добросовісної рекламної діяльності: завдання нормотворчої техніки (2013)
Остапенко Ю. І. - Система телекомунікаційних відносин в Україні: питання господарсько-правового забезпечення (2013)
Прокоп’єв Р. - Проблеми розмежування повноважень з управління об’єктами державної власності, які передані підприємствам залізничного транспорту України (2013)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові аспекти забезпечення конкурентоздатності національної економіки в умовах глобалізації (2013)
Книженко О. О. - Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства, Іванцов В. О., Корнієць П. Ю. (2013)
Бартман Ю. Д. - Питання предмета злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України (2013)
Романова А. А. - Сучасний підхід до корпоративного медичного страхування як складового елемента системи забезпечення права людини на здоров’я (2013)
Клок О. В. - Особливості проявів корупційних правопорушень в інформаційній сфері (2013)
Вихідні данні (2013)
Хрущ В. - Гори як особливе середовище розвитку особистості (2013)
Розділ І. Офіційні матеріали (2013)
Карпатський Єврорегіон: регіональна платформа інтеграції Україна-ЄС (2013)
Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (2013)
Матеріали круглого столу "Про стан і перспективи нормативно-правового забезпечення неперервної педагогічної освіти в Україні" (2013)
Завгородня Т. - Перспективи вдосконалення неперервної педагогічної освіти в Україні (2013)
Матеріали IV Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" (2013)
Лист-подяка Посольства США в Україні (2013)
Бондар В. - Фахово-орієнтована спрямованість моніторингу як функції управління якістю підготовки вчителя, Шапошнікова І. (2013)
Бібік Н. - Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті (2013)
Бєляк О. - Особливості розвитку медіаосвіти в Україні (2013)
Близнюк Т. - Психолого-педагогічні основи виховання готовності старшокласників гірської місцевості до вибору професії вчителя (2013)
Будник О. - Підготовка майбутніх учителів до педагогічної діяльності в соціокультурному середовищі гірської початкової школи (2013)
Варецька О. - Метод соціокультурної ситуації як основа стратегії розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів сільської місцевості (2013)
Глазкова І. - Роль і місце педагогічного бар’єру в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Гордуз Н. - Перепідготовка вчителів початкової школи: стан та перспективи розвитку в умовах реорганізації вищої освіти (2013)
Заредінова Е. - Впровадження в роботу вчителя початкових класів здоров’язбережувальних технологій, Хвостенко О. (2013)
Зданевич Л. - Сутність і структура професійної підготовки майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми дошкільного віку (2013)
Пісоцька Л. - Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Ілійчук Л. - Особливості роботи школи з обдарованими дітьми (2013)
Кіліченко О. - Шляхи формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів шкіл гірського регіону (2013)
Котик Т. - Мета як форма відображення концептуальних підходів до процесу навчання рідної мови молодших школярів (2013)
Лебедєва А. - Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів (2013)
Логвінова Я. - Науково-дослідницька робота студентів як умова формування екологічної компетентності майбутнього викладача біології (2013)
Максименко Н. - Організація самостійної роботи студентів як компонент підготовки вчителя до роботи в умовах гірської школи (2013)
Мартиненко С. - Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону (2013)
Марусинець М. - Рефлексивна позиція у формуванні професійного становлення майбутнього вчителя (2013)
Никорак Я. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього педагога до науково-дослідницької діяльності (2013)
Околович О. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в гірських районах Карпат (2013)
Олексюк Н. - Особливості підготовки майбутніх вчителів до роботи у сільських школах, Калаур С. (2013)
Оліяр М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інтерактивних комунікативних стратегій у гірських школах Українських Карпат (2013)
Пальшкова І. - Неперервність підготовки педагогічних кадрів: практико-орієнтований аспект (2013)
Приходченко К. - Різнобічна професійна підготовка студентів у вищих навчальних закладах, Горпинченко Г., Приходченко О. (2013)
Рега О. - Європейський контекст модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів, Червінська І. (2013)
Романишин Р. - Проблеми логіко-математичної підготовки дітей до школи у гірській місцевості (2013)
Собко Я. - Особливості підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах сільської (гірської) школи (2013)
Стахів М. - Інтерактивні технології підготовки вчителів до формування комунікативної компетентності школярів в умовах гірських говорів (2013)
Хімчук Л. - Використання інформаційних технологій у загальноосвітніх школах гірських регіонів: труднощі майбутніх учителів (2013)
Червінська І. - Розвиток обдарованої особистості молодшого школяра в сучасному соціокультурному середовищі гірської школи Українських Карпат (2013)
Штельмах Г. - Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема (2013)
Ярощук Л. - Творча особистість майбутнього вчителя: теоретичні аспекти становлення (2013)
Білозерська С. - Психологічна готовність молоді до засвоєння морально-духовних цінностей, Мащак С. (2013)
Гнаткович Т. - Мовленнєва діяльність учнів: психолінгвістичний аспект (2013)
Запухляк О. - Особливості статево-рольової ідентифікації дітей з неповних сімей, що проживають у гірських районах (2013)
Карпенко З. - Етнокультурні чинники професійного самовизначення молоді Прикарпатського регіону, Мотрук Р. (2013)
Карп’юк Ю. - Утвердження та розвиток духовності засобами християнської моралі (2013)
Маслій Г. - Виховання дівчат у початкових школах Західної України (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2013)
Матейко Н. - Духовний саморозвиток як умова попередження адиктивної ідентичності особистості (2013)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2013)
Хрущ О. - Дослідження психології горян (2013)
Біла О. - Проектування стратегії етнотолерантного виховання дітей і молоді в умовах полікультурного освітнього середовища (2013)
Gwozda M. - Niechciani na rynku pracy. Młodzi w obliczu kryzysu (2013)
Джус О. - Гуцульський освітянський корифей Петро Васильович Лосюк, Паска Т. (2013)
Зозуляк-Случик Р. - Взаємовплив здоров’я і професійного вибору на успішну соціалізацію особистості (2013)
Капська А. - Деякі підходи до змісту дефініції "гуманістичні цінності", Ковальчук О. (2013)
Карелова Г. - Теоретико-методологічні засади оптимістичного ставлення до життя особистості (2013)
Ковбас Б. - Особливості соціалізації дітей в умовах дитячого оздоровчого закладу (на прикладі СОК "Смерічка”, с. Микуличин), Петришин Р. (2013)
Комар І. - Роль української греко-католицької церкви в організації охорони здоров’я дітей у Галичині на початку ХХ ст. (2013)
Кондратюк С. - Гендерна соціалізація молодших школярів як умова збереження їхнього здоров’я, Павлущенко Н. (2013)
Krajčíriková Ľ. - Úloha rodiny a školy pri výchova vzdelávaní rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (2013)
Лемко Г. - Соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї (2013)
Mazur P. - Regional, patriotic and multicultural education in Poland, Stępnik A. (2013)
Мельничук І. - Соціалізація особистості в сільських умовах, Романишина Л. (2013)
Журба К. - Теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів, Докукіна О. (2013)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх вихователів до роботи за новими стандартами: краєзнавство в педагогічному процесі ДНЗ гірських регіонів України (2013)
Луцан Н. - Впровадження інноваційних технологій в освіту Прикарпаття (2013)
Davis D. - Human and community development in mountain regions: why the Appalachians? Why the Carpathians? (2013)
Білавич Г. - Розвиток сільськогосподарської освіти дітей і дорослих на Гуцульщині у 20-40-ві рр. ХХ ст. (2013)
Геник М. - Формування духовних цінностей сучасного молодшого школяра гірської школи засобами народознавства (2013)
Горецька О. - Використання виховного потенціалу літературної спадщини Марійки Підгірянки в практиці роботи гірської школи (2013)
Деркачова О. - Образ трікстера в аппалацьких та гуцульських казках, Ушневич С. (2013)
Довбенко С. - Вивчення й аналіз підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури (2013)
Калитюк Л. - Релігія як провідний соціально-виховний інститут для дітей національних меншин на Волині (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Кірик М. - Особливості навчання грамоти гірських першокласників (2013)
Кобрій О. - Методичний інструментарій реалізації змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ задля потреб практичної підготовки до роботи в гірських школах Карпат (2013)
Лисенко О. - Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у контексті морально-духовного становлення особистості (2013)
Пекарюк О. - Система виховної роботи гірської Рахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (2013)
Poznanskyy R. - Developing Green Tourism in the Precarpathian Region: Using Foreign Language Proficiency as a Measure of Success (2013)
Прокопів Л. - Фактори розвитку малочисельної сільської школи Івано-Франківщини (2013)
Савчин М. - Духовно-особистісний досвід педагога як чинник ефективності його професійної діяльності (2013)
Савчук Б. - Пам’яткоохоронний рух за збереження сакральної спадщини Гуцульщини за радянської доби, Палійчук У. (2013)
Сакалюк О. - Емпатійна культура майбутніх учителів початкових класів як передумова реалізації успішного навчання і виховання молодших школярів (2013)
Сергеєва В. - Заведення перших народних дитячих садків у м. Києві (2013)
Ізвєкова Г. - Використання інноваційних підходів у процесі трудової діяльності молодших школярів, Сливка Л. (2013)
Стинська В. - Організаційні форми навчання батьків у діяльності народних університетів педагогічних знань в Україні (друга половина ХХ ст.) (2013)
Химинець В. - Науково-методичні засади створення інноваційного середовища в освітньому просторі Карпатського регіону (2013)
Цюняк О. - Роль краєзнавства у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти (2013)
Шапошнікова А. - Стан та перспективи розвитку навчально-пізнавальної компетентності студентів (2013)
Червінський А. - Пізнавальний потенціал пам’яток сакральної архітектури Гуцульщини (2013)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2013)
Юхименко В. - Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів, Місяць Т. (2013)
Ціпуринда В. - Фактори формування інтелектуального капіталу (2013)
Лебедева Л. - Про методологію дослідження постіндустріальної економіки (2013)
Бодюк А. - Рентна плата за транспортування водневих товарів (2013)
Привалова О. - Страхування життя у системі соціального захисту населення (2013)
Худік О. - Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності (2013)
Войтов С. - Еволюція митно-тарифного регулювання в контексті розвитку світової цивілізації (2013)
Амбарчян М. - Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи (2013)
Осмятченко В. - Електронне документування у бухгалтерському обліку, Матюха М. (2013)
Пікуліцька Ю. - Управління трафіком у мережі Ethernet (2013)
Кузьмін О. Є. - Актуальне дослідження інноваційного розвитку туризму (Відгук на монографію Г. І. Михайліченко "Інноваційний розвиток туризму") (2013)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка методу ендосонографії у хворих за помірного ризику холедохолітіазу, Бурий О. М., Щербіна С. І., Терешкевич І. С., Булик І. І., Дейніченко А. Г., Гоман А. В., Хілько Ю. О., Загрійчук М. С. (2013)
Шепетько Є. М. - Сучасний підхід до прогнозування рецидиву гострої кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки, Єфремов В. В. (2013)
Захарычев В. Д. - Комплексное лечение рака слизистой оболочки полости рта, Самедов В. Х. (2013)
Огородник П. В. - Ендоскопічна контактна літотрипсія - альтернатива лікування пацієнтів з приводу великих конкрементів жовчних проток, Коломійцев В. І., Кушнірук О. І., Дейниченко А. Г., Христюк Д. І. (2013)
Дацюк О. І. - Особливості інфузійної терапії у хворих за тяжкого гострого деструктивного панкреатиту, Шапринський В. О., Шлапак І. П. (2013)
Запорожченко Б. С. - Вплив мембранного плазмаферезу на перебіг ендотоксикозу при гострому деструктивному панкреатиті, Коритна Г. Ю., Муравйов П. Т., Шарапов І. В. (2013)
Мосиенко Б. И. - Эффективность цитопротекции миокарда у пациентов при ишемической болезни сердца во время расширенных оперативных вмешательств на органах брюшной полости (2013)
Вансович В. Є. - Вплив лапароскопічної герніопластики з застосуванням різних типів алотрансплантата на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки, Осадчий Д. М. (2013)
Воровський О. О. - Внутрішньочеревна гіпертензія як наслідок пластики дефектів черевної стінки, способи її визначення та профілактики (2013)
Амиров Т. Дж. - Пути уменьшения частоты ранних послеоперационных осложнений и рецидивов сложных свищей прямой кишки, Рустам А. М., Гамзаев С. М. (2013)
Русин В. В. - Гібридні операції з приводу критичної ішемії тканин нижніх кінцівок (2013)
Исрафилова С. Б. - Улучшение результатов лечения рубцового стеноза трахеи путем включения в комплекс терапии дипроспана в сочетании с низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением, Гасымов Э. М. (2013)
Опанасенко М. С. - Досвід застосування пульмонектомії та плевропульмонектомії з приводу мультирезистентного деструктивного туберкульозу легень, Терешкович О. В., Калениченко М. І., Клименко В. І., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Кононенко В. А., Леванда Л. І., Обремська О. К. (2013)
Колесник А. П. - Выполнение лимфодиссекции у больных во время оперативного вмешательства по поводу немелкоклеточного рака легкого в ранних стадиях (2013)
Базалицька С. В. - Зміни перитуморальної тканини яєчка при герміногенній пухлині, Сакало А. В., Романенко А. М., Сакало В. С., Нікітін О. Д. (2013)
Полінкевич Б. С. - Спектр жирних кислот ліпідів сироватки крові у хворих при виявленні поліпів шлунка, Пікас П. Б., Брюзгіна Т. С. (2013)
Діхтенко Т. Г. - Вплив L-аргініну, іммобілізованого на хірургічному шовному матеріалі, на окиснювальний обмін у навколоранових тканинах оперованої тонкої кишки, Левков А. А., Костенко В. О. (2013)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2013)
Копчак К. В. - Первый опыт лапароскопической no-touch панкреатодуоденальной резекции, Дувалко А. В., Перерва Л. А., Давиденко Н. Г., Квасивка А. А., Сухачев С. В. (2013)
Пасичный Д. А. - Применение икроножных перфорантных лоскутов при реконструкции голени и стопы (2013)
Стернюк Ю. М. - Роль субопераційного нейромоніторингу у збереженні зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва (2013)
Титул, зміст (2012)
25-та Міжнародна конференція Регіональної комісії МЕБ по Європі (2012)
Ісаєнко В. - Усім миром проти сказу (2012)
Десятий міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини (2012)
Новожицька Ю. М. - Генетично модифіковані організми, Гайдей О. С. (2012)
Неволько О. М. - Діагностика африканської чуми свиней (2012)
Алиев А. С. - Ассоциативное течение инфекционной анемии цыплят и инфекционной бурсальной болезни, Бурлаков М. В., Громов И. Н., Селиханова М. К. (2012)
Влізло В. В. - Вірус Шмалленберг – новий збудник захворювань жуйних тварин, Короленко Л. С. (2012)
Гриневич О. Й. - Використання різних методів діагностики з метою вивчення інфекційного процесу на прикладі лейкозу великої рогатої худоби, Маркович І. Г., Завірюха Г. А., Поліщук І. В., Лукаш І. Д., Афанасьєва К. В., Яцук З. О., Макарук К. М., Слупська В. В., Яворська К. В. (2012)
Давыдов О. Н. - Паразитологический потенциал осетровых рыб‚ интродуцированных из Украины в аквакультуру Вьетнама, Лысенко В. Н., Неборачек С. И., Куровская Л. Я. (2012)
Скляров П. М. - Перинатальна патологія в овець та кіз: діагностика і профілактика, Кошевой В. П. (2012)
Кошевой В. П. - Ультрасонографія і термографія у ветеринарній андрології, Науменко С. В. (2012)
Руденко П. А. - Клінічна характеристика різних форм гнійно-запальних процесів м’яких тканин у котів, Іздепський В. Й. (2012)
Потоцький М. К. - Фасціольози (Fascioloses): загальнопатологічні та ветеринарно-санітарні аспекти, Тютюн А. І. (2012)
Середа А. В. - Перспективи використання лікарських рослин і фітопрепаратів у тваринництві, Глущенко Л. А., Грищук А. В. (2012)
Леськів І. М. - Будні ветеринарного лікаря (2012)
Ковтун М. Т. - Розрахунок проекту міської полігонометрії (2012)
Самойленко О. М. - Аналіз сучасного стану та перспективи метрологічного забезпечення лазерних трекерів, Монюк Б. Є. (2012)
Шульц Р. В. - Технологія визначення деформацій опор резервуарів за даними наземного лазерного сканування, Сосса Б. Р. (2012)
Тревого І. С. - Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження ґрунтових металевих центрів, реперів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2012)
Нестерчук І. К. - Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі (2012)
Барладін О. В. - Досвід створення цифрових картографічних ресурсів в Інституті передових технологій, Бусол І. В. (2012)
Шульц Р. В. - Використання даних космічного радіолокаційного знімання для моніторингу положення морської берегової лінії, Маліна І. А. (2012)
Орещенко А. В. - Геоінформаційне 3D-моделювання – новітня технологія географічних досліджень (2012)
Міхно О. Г. - Геоінформаційний аналіз тактичних властивостей місцевості, Хірх-Ялан В. І. (2012)
Карпінський Ю. О. - Геоінформаційний аналіз просторового розподілу пунктів у мережі моніторингу поверхневих вод, Лазоренко-Гевель Н. Ю. (2012)
Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків) (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку" (Л. Г. Руденко, В. В. Путренко, А. І. Бочковська) (2012)
V Конгрес геодезистів і картографів (С. Л. Цокало) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мазаракі А. - Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні, Мельник Т. (2012)
Мазіна О. - Оцінка та чинники розвитку людського капіталу (2012)
Сиваненко Г. - Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни (2012)
Мельниченко С. - Формування бренда туристичних підприємств, Авдан О. (2012)
Гринюк Н. - Оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Ситник Г. - Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні (2012)
Ведмідь Н. - Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності (2012)
Лебедева Л. - Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства (2012)
Тарасюк М. - Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні, Руденко І. (2012)
Грубов В. - Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі, Кулагін Ю. (2012)
Шкепу М. - Інверсації семантики та семантика інверсацій у "Логосі" сучасної історії (2012)
Покажчик (2012)
Лустюк М. Г. - Математична модель оцінки запасів корисних копалин, Дякон В. М., Петрина М. Л., Рачковська А. А. (2013)
Baranov V. A. - Structuring of rock and formation of quasicrystals (2013)
Рузина М. В. - Формационный, фациальный состав и рудоносность белозерской серии докембрия Украинского щита в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья, Терешкова О. А., Иванов В. Н., Смирнов А. Я. (2013)
Бондаренко В. И. - Основные научные положения прогноза динамики метановыделения при отработке газоносных угольных пластов, Харин Е. Н., Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2013)
Лапко В. В. - Особливості використання канатних анкерів при підтриманні виїмкових виробок на шахтах Західного Донбасу, Фомичов В. В. (2013)
Медяник В. Ю. - Прогнозирование шага первичной посадки труднообрушаемой кровли при отработке пологонаклонных пластов антрацита глубокими шахтами, Болотов А. П. (2013)
Жулай Ю. А. - Исследование динамических характеристик устройства для гидроимпульсного воздействия на угольный пласт, Потапенко А. А. (2013)
Гуменик І. Л. - Технологія цілеспрямованого формування відвалів для підвищення ефективності гірничотехнічної рекультивації, Ложніков О. В., Панасенко А. І. (2013)
Говоруха В. В. - Динамические процессы взаимодействия секционных поездов и путевой структуры горного транспорта (2013)
Колесник Е. В. - Особенности структурообразования электроосажденных сплавов Fe-Ni (2013)
Разумный Ю. Т. - Повышение энергоэффективности главной водоотливной установки угольной шахты, Рухлова Н. Ю., Рухлов А. В. (2013)
Низимов В. Б. - Динамика облегченного пуска синхронного двигателя с нелинейным емкостным накопителем энергии, Колычев С. В., Снижко А. А. (2013)
Федорейко В. С. - Підвищення енергоефективності електротехнологічного комплексу для виробництва твердого біопалива з використанням нейроконтролера, Рутило М. І., Іскерський І. С. (2013)
Тиховод С. М. - Метод численного расчета переходных процессов в электрических цепях и его схемная интерпретация, Костин Н. А. (2013)
Павличенко А. В. - Геохимическая оценка роли пород зоны аэрации в процессе загрязнения подземных вод тяжелыми металлами, Кроик А. А. (2013)
Голинько В. И. - Исследование образования просыпей при работе ленточных конвейеров, Лутс И. О. (2013)
Корхина И. А. - Метод формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов предприятия на основе динамической модели (2013)
Мельничук С. І. - Використання Гаусова інтеграла помилок при оцінюванні метрологічних характеристик перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем, Мануляк І. З. (2013)
Царук А. Ю. - Соціально-економічна сутність економічної ефективності виробничої діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств (2013)
Касьянова Н. В. - Модель оцінки розвитку підприємництва в регіоні, Тарасова О. О. (2013)
Гусейнова А. Д. - Научные организации в условиях формирования инновационной экономики (2013)
Островська О. А. - Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України (2013)
Мархайчук М. М. - Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на основі балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу (2013)
Голові Державного агентства земельних ресурсів України С. М. Тимченку (2012)
Самойленко О. М. - Визначення просторового положення та орієнтації осі обертання динамічного об'єкта координатним площинним і трековим методами (2012)
Баран П. І. - Електронний рівнево-маятниковий метод вимірювання кренів споруд (2012)
Путренко В. В. - Картографічний підхід до оцінювання техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (2012)
Самойленко О. М. - Дослідження метрологічних характеристик вертикального круга лазерних трекерів на еталоні прямолінійності, Монюк Б. Є. (2012)
Карпінський Ю. О. - Картографічне та геоінформаційне забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р., Лященко А. А., Сосса Р. І., Федунків О. М., Форосенко Ж. В., Горковчук М. В. (2012)
Кошкарьов О. В. - Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів, Медведєв А. О., Пересадько В. А., Бубир Н. О., Сінна О. І. (2012)
Цюцюра Л. Ю. - Картографічні твори іноземними мовами академіка Степана Рудницького (2012)
Даценко Л. М. - Ґерард Меркатор – видатний картограф XVI століття (2012)
До 85-річчя Галини Павлівни Курдіної (2012)
До 60-річчя Володимира Дмитровича Косянчука (2012)
Десяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (І. С. Руденко) (2012)
ХХХІV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі країн – учасниць СНД (С. Л. Цокало) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. (2012)
Алькема В. Г. - Логістичний механізм системи економічної безпеки підприємства з виробництва продукції сезонного попиту (2010)
Антоненко Н. В. - Облік інтелектуального капіталу підприємства, Дмитришена Я. А. (2010)
Біліченко В. В. - Моделювання трансформаційних процесів на підприємствах автомобільного транспорту, Огневий В. О. (2010)
Біліченко В. В. - Моделювання інноваційної діяльності автотранспортного підприємства, Романюк С. О. (2010)
Бубела А. В. - Логістичний сервіс забезпечення ефективності перевезення вантажів, Добровольський О. В. (2010)
Воркут Т. А. - Розробка критеріїв ініціації проектів розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом, Білоног О. Є. (2010)
Галак І. І. - Конфігурації проекту забезпечення безпеки перевезень (2010)
Гаращенко В. Г. - Огляд програмних продуктів для аналізу динаміки та кінематики автомобілів та автопоїздів (2010)
Гармаш О. Ю. - Управління роботами у проектах механізованого збирання врожаю томатів на основі імовірнісного виникнення подій (2010)
Гілевська К. Ю. - Вдосконалення методики визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування з урахуванням якості (2010)
Голяк О. Л. - Енергетичні параметри процесу відновлення деталей автомобілів роздачею з локальним нагріванням за рахунок сил тертя, Зяхор І. В., Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2010)
Григорашенко О. В. - Математичне моделювання руху автомобіля із всеколісним керуванням (2010)
Грисюк Ю. С. - Впровадження сучасних технологій аудиту логістичних систем, Пустовіт О. А. (2010)
Гужевська Л. А. - Модернізований угорський метод вирішення задачі про призначення (2010)
Гужевська Л. А. - Використання генетичних алгоритмів для вирішення Т-задач, Кара О. О., Литвин О. В. (2010)
Далека В. Х. - Управління проектами міського транспорту в умовах сталого розвитку (на прикладі Республіки Франція), Штомпель Г. Е., Далека М. В. (2010)
Данчук В. Д - Самоорганізація знань в квазіінтелектуальних системах навчання під впливом зовнішніх чинників, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2010)
Дехтярук М. Т. - Імітаційне моделювання роботи транспортно–логістичного комплексу (2010)
Дмитриченко А. М. - Інформаційні аспекти в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України (2010)
Дорохов О. B. - Раціоналізація розміщення лікарських засобів при завантаженні в транспорт за допомогою інформаційних технологій, Дорохова Л. П. (2010)
Дорошенко О. Ю. - Історія розвитку і використання цементного бетону в будівництві, Дорошенко Ю. М. (2010)
Ігнатенко О. С. - Методичні аспекти розвитку автомобільного транспорту, Ігнатенко Д. О., Цимбал Н. М. (2010)
Карпенко О. А. - Оптимізація витрат сучасних авіакомпаній, Шахова К. І. (2010)
Кобзиста О. П. - Характеристика системи менеджменту навколишнього середовища університету, Хрутьба В. О., Боціон А. П., Горідько Н. М. (2010)
Кузьмінець М. П. - Чисельний алгоритм моделювання процесу взаємодії двох плоских штампів з середовищем під час обтискування грунту під трубопроводом (2010)
Лабута А. В. - Новітні технічні засоби підрахунку пасажиропотоку (2010)
Левковець П. Р. - Основні критерії якості та ефективності використання виробничо-ехнологічного потенціалу колійного господарства метрополітену, Кульбовський І. І. (2010)
Лужанська Н. О - Удосконалення роботи транспортно–експедиторських підприємств, Атаєва Л. Ф. (2010)
Марков О. Д. - Методи визначення потужності автосервісу дилерського автоцентру, Веретельнікова Н. В. (2010)
Марков О. Д. - Форми організації виробництва в автосервісі як засіб оптимізації часу виконання замовлень, Морозюк С. В., Веретельнікова Н. В. (2010)
Марчук О. В. - Прикладна модель дослідження стійкості товстих шаруватих циліндричних оболонок великої кривизни, Рассказов О. О., Ільченко Я. Л. (2010)
Мороз М. М. - Моделювання напруженого стану шаруватих матеріалів при імпульсному навантаженні (2010)
Олійник Р. В. - Індекси розвитку екологічних систем, Зюзюн В. І., Ковальова О. В. (2010)
Плахотник О. М. - Встановлення переліків профілактичних робіт з підтримування працездатності системи живлення дизелів автомобілів КамАЗ-5320 (2010)
Рубежняк І. Г. - Аналіз деяких показників якості біодизелю з ріпакової олії, Петренко Т. В. (2010)
Сахно В. П. - Порівняння показників автомобільних двигунів при роботі на традиційних та альтернативних паливах, Корпач О. А. (2010)
Сидорчук О. В. - Управління виробничо-технологічним ризиком на підставі узгодження робіт із подіями проектного середовища, Демедюк М. А., Спічак В. С., Шарибура А. О., Українець В. А., Івасюк І. П. (2010)
Сидорчук О. В. - Системний аналіз процесів управління змістом та часом у проектах збирання ранніх зернових культур, Сидорчук Л. Л., Панюра Я. Й., Комарницький С. П., Днесь В. (2010)
Таран І. О. - Результати автоматизованого аналізу гідрооб'ємно-механічної трансмісії шахтного дизелевоза (2010)
Тімков О. М. - Аналітичні способи визначення моментів інерції автомобіля, Ященко Д. М., Босенко В. М. (2010)
Тригуба А. М. - Узгодження заготівельно-транспортних робіт в інтегрованих проектах молочарства, Рудинець М. В., Макарчук Р. В., Скібчик В. І., Жуль С. Г. (2010)
Хабутдінов А. Р. - Ризико-регулятивна модель швидкості руху автомобіля (2010)
Хмельов І. В. - Підвищення транспортно-технологічної якості автопоїздів за енергетичним критерієм, Гусєв О. В. (2010)
Ткаченко А. М. - Науково-теоретичні підходи у сфері розвитку міжнародних транспортних коридорів, Іщенко М. Г. (2010)
Чехівська Ю. І. - Методика структурної і параметричної ідентифікації створюваних регресійних моделей процесів і систем, Вишневецький В. В., Данчук М. В. (2010)
Яцківський Л. Ю. - Підвищення продуктивності роботи міських автобусів в мегаполісах за рахунок комбінації режимів руху, Коп'як Н. В., Білокобила Є. Є. (2010)
Абрамович О. К. - Методичний підхід до побудови комунікативної підсистеми підприємства за принципами холістичного маркетингу (2010)
Антоненко Н. В. - Проблеми реформування системи відшкодування ПДВ, Шкурко Д. М. (2010)
Бойко Г. Ф. - Обґрунтування потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні (2010)
Бойко Л. Г. - Теоретичні аспекти формування енерго-економічного механізму управління енергозбереженням у будівельній галузі та ЖКГ (2010)
Базилюк А. В. - Гравітаційне моделювання транспортних потоків, Хоменко І. О. (2010)
Бондар Н. М. - Методичні підходи до визначення ефективності транспортної галузі (на прикладі країн Європи та України) (2010)
Боренков А. Ю. - Методологічні підходи до оцінки якості стратегічних рішень (2010)
Боровик Н. А. - Систематизація суперечностей у сфері податкового контролю та аналіз причин, які їх породжують як один із основних базисів створення моделі ефективної системи податкового контролю, Гаєвська О. М. (2010)
Бушма В. М. - Моделювання витрат енергоресурсів на підприємствах міського електротранспорту, Гордієнко О. С., Шацький С. П. (2010)
Ведмідський А. В. - Особливості діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі (2010)
Волинець Л. М. - Теоретичні засади логістичного управління перевезень вантажів у міжнародному сполученні, Іванов В. Ю. (2010)
Волинець Л. М. - Сутність та особливості реінжинірингу бізнес-процесів підприємства на сучасному етапі, Тишук В. П. (2010)
Волинець Л. М. - Моделі управління туристичним бізнесом на прикладі закордонних країн, Черній С.В. (2010)
Горбенко О. В. - Диверсифікація послуг як джерело підвищення ефективності діяльності логістичних операторів, Вага А. Г. (2010)
Горбенко О. В. - Аналіз впливу митного регулювання на діяльність підприємств, "провайдерів" логістичних послуг у 2009 році, Грущецький В. С. (2010)
Горбенко О. .В. - Сучасні інформаційні системи управління складом, Царенок Т. Ю. (2010)
Горобінська І. В. - Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в Україні, Кривошеєва Т. О. (2010)
Грисюк Ю. С. - Системне моделювання стратегій управління автотранспортними підприємствами, Авдеєва Н. Г., Григоренко Р. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Обгрунтування вибору інтеграційних логістичних стратегій продуктів і послуг підприємств, Братерська Л. М. (2010)
Заруцька О. І. - Формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів (2010)
Іванишен К. В. - Економічна ефективність пасажирських перевезень у регіоні (Вінницька область) (2010)
Карпенко О. А. - Модель оптимального розміру замовлення: проблеми застосування та перспективи вдосконалення, Петунін А. В. (2010)
Карпенко О. А. - Дослідження процесу прогнозування коливань ринкового попиту в ланцюгах постачань, Тимошок С. І. (2010)
Карпенко О. А. - Досліджені методики визначення місця розміщення розподільчого центру, Тишук В. П. (2010)
Козак Л. С. - Інститут банкрутства як невід’ємний елемент ринкової економіки, Федорук О. В. (2010)
Концева В. В. - Теоретичні аспекти функціонування логістики, Костенко С. С. (2010)
Левковець Н. П. - Система показників оцінки економічної безпеки підприємства за її функціональними складовими (2010)
Левковець П. Р. - Удосконалення перевезень пасажирів м. Кременчук, Мороз М. М., Мороз О. В. (2010)
Лущай Ю. В. - Інтаграція в європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України (2010)
Пеньківська К. С. - Оптимізація стратегії управління постачаннями товарів, які підлягають митному контролю (2010)
Сніжко І. С. - Вибір раціональних варіантів використання фінансових ресурсів в інноваційній діяльності підприємства за допомогою моделі динамічного програмування (2010)
Сопоцько О. Ю. - Застосовування теорії галузевих ринків до аналізу ринку логістичних підприємств (2010)
Цегольник П. А. - Опережающее развитие образования как фактор общественного прогресса (2010)
Ширяєва С .В. - Аналіз процесу перевезень швидкопсувних вантажів різними видами транспорту, Ануфрієва Т. Г. (2010)
Левковець П. Р. - Моделювання та оптимізація управління процесами функціонування підприємств автомобільного транспорту, Грисюк Ю. С. (2010)
Головніна О. Г. - методологічні основи соціалізації національної економіки (2010)
Реферати (2010)
Титул, зміст (2012)
Підсумки роботи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за третій квартал 2012 року (2012)
Навчальний семінар "Гігієна та контроль молока і молочних продуктів" (2012)
Меморандум про співпрацю (2012)
Прискока В. А. - Шість пунктів контролю змішаної інфекції (2012)
Алиев А. С. - Клинико-морфологические особенности цирковирусной инфекции птиц, Бурлаков М. В., Громов И. Н., Селиханова М. К., Зимин К. В. (2012)
Степаняк І. В. - Умови епізоотичного благополуччя господарств хутрового звірівництва, Мандигра М. С. (2012)
Муляк С. В. - Роль препаратів групи Лактин-К і Бовілакт для підтримки мікробіоценозу й профілактики дисбіозів, Мізерницький О. М., Мізерницький О. О. (2012)
Меженський А. О. - Ефективність різних схем премедикації собак перед уведенням їх у стан штучного вуглекислотного гіпобіозу, Мельничук С. Д., Петренко О. Ф., Петренко О. О. (2012)
Якубчак О. М. - Вплив деяких режимів заморожування на якість яловичини, Тютюн А. І., Ткачук С. А., Шевченко Л. Ю. (2012)
VI науково-практична конференція Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів (2012)
Меженський А. О. - Всеукраїнський науково-практичний семінар метрологів та менеджерів з якості регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини (2012)
Даниленко А. С. - На шляху до мети (2012)
Товстига В. П. - Про небезпеку сибірки та причини її виникнення (2012)
Покажчик статей, опублікованих у 2012 році (№ 1–12) (2012)
Титул, Зміст (2013)
Кайдашев І. П. - Сучасні міжнародні протоколи з ведення хворих на медикаментозну алергію (2013)
Черенько С. О. - Застосування лейкоцитарного імуномодулятора при мультирезистентних формах туберкульозу легень, Рева О. А., Рекалова О. М., Кібізова Н. І., Ясир С. Г., Матвієнко Ю. О. (2013)
Бабаджан В. Д. - Лабораторна діагностика медикаментозної алергії.Частина 1. Методики визначення специфічних імуноглобулінів до ліків, медіаторів і цитокінів, Кузнецова Л. В., Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2013)
Гуменюк М. І. - Патологічні процеси пародонту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Линник М. І., Харченко-Севрюкова Г. С. (2013)
Курик Л. М. - Кардіопульмональне тестування у хворих на бронхіальну астму, Адамчук О. І., Канарський О. А., Турчина І. П., Крилач О. І., Сингаєвський М. Б. (2013)
Ляховська Н. В. - Вміст медіаторів алергічного запалення в сироватці крові у хворих на атопічну бронхіальну астму залежно від поліморфізму 2258G/A гена TLR-2, Шликова О. А., Боброва Н. О., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Чечель Л. В. - Вирус-индуцированные обострения бронхиальной астмы (2013)
Сакевич В. Д. - Поширеність поліморфних алелей 2258G/A гена TLR2 та їх зв'язок з окремими імунологічними показниками серед хворих на алергічний риніт, Шликова О. А., Боброва Н. О., Кайдашев І. П. (2013)
Бездетко Т. В. - Клинический опыт применения комбинированного препарата на основе фенотерола и ипратропия бромида в комплексной терапии бронхиальной астмы в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Овчаренко Л. А., Бойко Л. А., Еременко Г. В. (2013)
Перцева Т. А. - Современные достижения в диагностике воспаления дыхательных путей при бронхиальной астме, Михайличенко Д. С. (2013)
Зайков С. В. - Опыт применения бактериальных лизатов при заболеваниях органов дыхания, Гришило П. В., Гришило А. П. (2013)
Gillman S. - Концепция замещения рецепторов как предиктор клинической эффективности препарата: сравнительный анализ блокаторов Н1-рецепторов второго поколения, Gillard M., Benedetti M. S. (2013)
Ellis A. K. - Прямое сравнение эффективности Азеластина с пероральными антигистаминными средствами: лоратадином и цетиризином, Zhu Y., Steacy L. M., Walker T., Day J. H. (2013)
Інформаційне повідомлення про V з’їзд фтизіатрів і пульмонологів України (2013)
Анонс XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2013)
Розпорядження Президента України від 6 грудня 2012 року № 217/2012-рп "Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 20 червня 2007 року № 123" (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. № 68-р "Про присвоєння рангів державним службовцям" (витяг) "Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 20 червня 2007 року № 123" (2013)
Третяк К. Р. - Розроблення методики розрахунку надійності активних моніторингових геодезичних мереж, Савчин І. Р. (2013)
Літинський В. О. - Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання, Перій С. С., Сухоруков В. О. (2013)
Тревого І. С. - Точність полігонометрії: згущення мережі в залежності від точності кутових вимірювань, Літинський В. О., Газдаг М. Л. (2013)
Владов І. В. - Використання ортофотопланів у ході реформування земельних відносин. Узагальнення досвіду Кіровоградської області (2013)
Солодкий В. Д. - Система моніторингу та запобігання небезпечним природним явищам у Чернівецькій області, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Черін А. Г. - Структура та функції геопорталу Державної геодезичної мережі України, Горковчук М. В. (2013)
Бортнік Л. Л. - Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військовій справі (за матеріалами науково-практичного семінару з циклу "Січневі ГІСи" (2012 р.)), Тимчук В. Ю. (2013)
Остроух В. І. - Нові навчальні електронні посібники з курсу "Фізична географія України" як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі (2013)
Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у другому півріччі 2012 року (П. М. Шевчук) (2013)
Література з картографії (Р. І. Сосса, О. М. Федунків) (2013)
Новітні технології та професійні контакти на "INTERGEO-2012" (І. С. Тревого, С. Г. Савчук, В. В. Задорожний) (2013)
IV звітно-виборна конференція Західного геодезичного товариства (О. М. Денисов, Б. Б. Паляниця, І. С. Тревого) (2013)
Про стипендію Амелії Ергарт (Л. М. Янків-Вітковська) (2013)
Про "Геофорум-2013" (2013)
Про вихід у світ монографії доктора технічних наук П. І. Барана "Інженерна геодезія" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Предисловие (2012)
Подольская Е. А. - "Общество знания": модный термин или новая парадигма? (2012)
Нечитайло И. С. - Социальная реальность: фантазии и знания (2012)
Колотова Л. В. - Демократия в обществах знания (2012)
Хижняк О. В. - Соціальний рух як колективна дія: соціологічна проблематика (2012)
Морозова М. Г. - Социальная основа деятельности политических партий в Украине: к постановке проблемы (2012)
Андреева С. Ю. - Гендерные аспекты конструирования образа женщины-политика (2012)
Міхно Н. К. - Особливості формування поняття "регіон" у соціологічному дискурсі (2012)
Банникова Е. Б. - Организационная культура как инструмент управления персоналом организации (2012)
Пастухова О. В. - Фактор довіри у формуванні мотивації працівників (2012)
Куцевляк Е. С. - Проблемы и перспективы современного молодого специалиста с позиции работодателя (2012)
Мудрак М. Ю. - Интернет и сетевые сообщества как атрибут коммуникативной активности (2012)
Хильковская А. А. - Коммуникативный подход и традиционные методы обучения иностранному языку (2012)
Михайлова Л. В. - Историческое варьирование принципа вежливости в англоязычном дискурсе XIV–XX вв. (2012)
Козлова М. М. - Роль гендерного питання у формуванні перекладацької традиції Великої Британії XVIІ–XVIII ст. (2012)
Бублик И. Ф. - Особенности перевода публицистического текста (2012)
Дыбина А. В. - Анализ предложений со словами-указателями на объект описания из текстовой базы в системе автоматического реферирования (2012)
Куприна В. А. - Концепт KNIGHT/РЫЦАРЬ в английской языковой картине мира (2012)
Воробьев Е. М. - Институциональная составляющая модернизационного проекта (2012)
Цыбульская Э. И. - Институциональные подходы к исследованию национальной экономики (2012)
Миколенко Е. П. - Исследование институционального механизма адаптации экономических систем в эпоху глобализации (2012)
Строкович Г. В. - Особливості функціонування інституту управління якістю (2012)
Тимохова Г. Б. - Особенности проектирования инновационных структур: институциональный аспект (2012)
Сомова О. Е. - Структурные изменения в источниках финансирования инновационной деятельности в Украине (2012)
Столетняя С. И. - Кластеризация как инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности национальной экономики (2012)
Иванова О. А. - Конкурентоспособность производственных и территориальных экономических систем (2012)
Данько Н. І. - Напрямки підвищення якості готельних підприємств в Україні, Решетняк О. І. (2012)
Комір Л. І. - Соціально-економічні наслідки демографічної кризи (2012)
Жуковская Е. В. - Фактор доверия в развитии экономических институтов (2012)
Пелихов Е. Ф. - Кредитование инвестиционного проекта и оценка его эффективности (2012)
Олійник О. М. - Реформа у сфері оплати праці на початку 1930-х рр. в Україні (2012)
Олейник Ю. А. - Передача годонимов (на материале книг Дж. Роулинг "Гарри Поттер") (2012)
Обозная Е. Н. - Перспективы и возможности молодых специалистов в новых социально-экономических условиях (2012)
Бабанина В. Ю. - Преодоление правового нигилизма в украинском обществе в контексте взаимодействия права и морали (2012)
Усик Е. Ю. - Познавательные возможности междисциплинарного подхода к изучению образовательной среды вуза (2012)
Нечитайло И. С. - Социология в системе научного управления обществом: по итогам IV Всероссийского социологического конгресса (2012)
Ильченко В. В. - Компетентностный подход: суть и задачи (2012)
Собко Л. В. - Управление как фактор экономического равновесия (V конференция молодых ученых) (2012)
Экономическая социология как учебно-научная дисциплина (2012)
Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций (2012)
Якість функціонування підприємства: внутрішні та зовнішні аспекти (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Офіційна хроніка (2012)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2012)
Ситюк М. П. - Історичні та епізоотологічні аспекти африканської чуми свиней, Ображей А. Ф. (2012)
Приходько Ю. О. - Мюлеріоз кіз: епізоотологія, діагностика і лікування, Корчан Л. М., Корчан М. І. (2012)
Лутай І. Ю. - Мінеральний склад навколоплідних рідин, оболонок, пуповинного канатика та печінки новонароджених лошат, Калиновський Г. М., Омеляненко М. М. (2012)
Меженський А. О. - Показники внутрішньоочного тиску в клінічно здорових коней при використанні тонометра Tonovet (2012)
Потоцький М. К. - Африканська чума свиней (Pestis africana suum) (2012)
Лазоренко А. Б. - Роль фактора некрозу пухлин та модифікованого цитрулінованого віментину в розвитку імунозалежного запалення сполучнотканинних утворень копит у коней, Іздепський В. Й. (2012)
Гаркавенко Т. О. - Порівняльна характеристика хромогенних середовищ одноетапного виділення та прямої ідентифікації бактерій групи кишкової палички (2012)
Наливайко Л. І. - РНГА-діагностика метапневмовірусної інфекції птиці, Рябінін С. В., Рябека Д. А. (2012)
Фахівці Гребінківщини святкують новосілля! (2012)
Костенко О. - І таке буває (2012)
Шкрибей В. - Неочікуване (2012)
Солімчук М. - Загадкове буйство (2012)
Стефаник І. М. - Жарти природи (2012)
Савлюк Ю. П. - Свіжина (2012)
Мельник П. Г. - Слово про ветерана (2012)
Титул, зміст (2012)
Лівенцева Г. - Геологія – наука універсальна. На День знань у столичній школі відкрився перший в Україні геологічний клас (2012)
Павлишин В. - Євген Лазаренко – український корифей мінералогії. До сторіччя від дня народження (2012)
Зайцева В. - Доленосна зустріч (2012)
Алєксандрова Т. - Юні шукачі скарбів духовних і земних зустрілись у Києві. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів МАН (2012)
Кичка О. - Чому так мало панського у Королівства Данського? (Нотатки з копенгагенської конференції EAGE) (2012)
Бурлуцький М. - Закономірності розподілу концентрацій германію в залежності від якісних характеристик вугілля Лисичанського геолого-промислового району (2012)
Пономаренко О. - Визначення рідкісноземельних елементів у гірських породах та мінералах методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MC), Самчук А., Огар Т., Петриченко К., Попенко Е., Красюк О. (2012)
Макаренко Н. - Застосування сучасних модифікацій літогеохімічної і еманаційної зйомок під час пошуку уранових родовищ, Карли В., Коляда В., Паталаха М., Гурін О., Степанюк М., Купенко І. (2012)
Підвисоцький В. - Концепція формування алмазоносних формацій давніх платформ як основа прогнозування і пошуків родовищ алмазів на території України, Остафійчук Н., Чашка О. (2012)
Омельченко А. - Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита, Митрохин О. (2012)
Лепігов Г. - Нафта Передкарпаття (в світлі абіогенної теорії генезису вуглеводнів), Гулій В., Локтєв А., Манюк М., Гоптарьова Г. (2012)
Копчалюк А. - Про циклічність будови візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини та особливості кореляції трансгресивних частин розрізу, Садівник Б. (2012)
Пімоненко Л. - Геолого-геофізичний метод прогнозу зон скупчення метану на прикладі шахти імені О. Ф. Засядька, Каргаполов А., Гуня Д., Свістун В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України Мінерально-сировинна база гемологічних матеріалів України, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Топаз, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Берил, Яковлєва В. (2012)
Гольдін П. - Нові матеріали "Eocetus" sp. (Mammalia: Сetacea) з еоцену України, Звонок Є., Крахмальна Т. (2012)
Іванишин В. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Петрівська параметрична свердловина 1, Кононенко Л., Бабко І. (2012)
Дерябін М. - Про шовні зони Українського щита, Романюк Л. (2012)
Геолог у творчому пошуку. До ювілею І. І. Дем’яненка (2012)
Спіріна О. - Конельському М. Я. – 80! (2012)
Савків Б. - Володимир Степанович Іванишин. До 80-річчя від дня народження (2012)
Марчук В. - Аліса Дроздовська: "Ось про все це я і розповім…" (2012)
Кравчук О. - Георгій Григорович Ткаченко – "невідомий матрос" з Одеського університету (2012)
Єсіна Н. - Фанат Криворіжжя. До 140 річниці з дня народження Е. К. Фукса (2012)
Пам’яті Ростислава Сергійовича Фурдуя (2012)
Лелик Б. - Пам’яті великого геолога – головного "режисера" геологорозвідувальних робіт на вугілля в Україні (2012)
Іщенко О. - Енергетичні зони Землі і духовність наших предків (2012)
Сапфірова Н. - Камінь у сучасному ювелірному і каменерізному мистецтві. Майстри України (2012)
Ведєрніков Ю. А. - Теорія національної держави: атавізм чи потреба сьогодення, Кучук А. М. (2012)
Корнієнко М. В. - Конституційне право людини і громадянина на свободу думки і слова в Україні: стан наукових досліджень (2012)
Круглова О. О. - До питання визначення завдань соціальної політики України (2012)
Куракін О. М. - Теоретико-правові аспекти розвитку демократичного централізму в діяльності правоохоронних органів (2012)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення Президентом України конституційного права громадян України на звернення (2012)
Литовченко Л. А. - Розсуд осіб у цивільному праві Української держави ХІ-ХІІ століть за "Руською Правдою" (2012)
Рибалкін А. О. - Теоретико-методологічні проблеми трансформації концепції громадянського суспільства в Україні (2012)
Савіщенко В. М. - Поняття та мета політики держави у сфері освіти та науки в Україні (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя у контексті державної регіональної політики України (2012)
Христова Ю. В. - Право на розумний строк розгляду справи в практиці Європейського Суду з прав людини, Марушкін С. І. (2012)
Галкін Д. В. - Структура та штати спеціальних підрозділів міліції УСРР (історико-правовий аспект) (2012)
Ганзицька Т. С. - Роль принципів права в механізмі забезпечення ґендерної рівності (2012)
Ковальов І. П. - Проблемні аспекти категорії конституціоналізму (2012)
Коломоєць Ю. О. - Зміст конституційного права людини і громадянина на страйк (2012)
Кравець М. О. - Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування (2012)
Кравченко В. В. - Наглядова діяльність органів прокуратури в історичному аспекті (2012)
Рибак Н. С. - Організаційно-правові аспекти механізму реалізації вітчизняної виборчої системи (2012)
Суходубова І. В. - Стабільність і динамізм законодавства: загальна характеристика понять та сутність взаємозв’язку (2012)
Комарницький В. М. - Правові питання використання альтернативних джерел енергії (2012)
Барабаш Г. О. - Суддя як спеціальний суб'єкт трудового права у Російській Федерації (2012)
Булат Є. А. - Інтелектуальна власність та інноваційні процеси розвитку (2012)
Гафурова О. В. - Проблеми правового забезпечення транспортного обслуговування у сільській місцевості (2012)
Зуєв В. А. - Міжнародно-правове регулювання поводження з відходами: історія, сучасність, перспективи (2012)
Івчук Ю. Ю. - Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я (2012)
Ігнатенко В. М. - Динаміка виникнення зобов’язання з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу (2012)
Золотухіна Л. О. - Перше працевлаштування за чинним Кодексом законів про працю та проектом Трудового кодексу України, Пивонос М.А. (2012)
Москаленко О. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантія конституційного права на соціальний захист (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Відшкодування державою завданої шкоди: приватно- та публічно-правові аспекти (2012)
Обушенко О. М. - Розвиток законодавства про охорону праці в радянський період (1918-1932 рр.) (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарське право країн Європейського Союзу: нотатки до наукової дискусії (2012)
Шумна Л. П. - Соціальний захист осіб, які утримуються в будинках-інтернатах (2012)
Биков А. В. - Випробування при прийнятті на роботу працівників органів прокуратури (2012)
Бомбергер І. Л. - Поняття та критерії диференціації правового регулювання у праві соціального забезпечення (2012)
Бочарникова А. С. - Історичні передумови правового регулювання охорони праці на підприємствах (2012)
Девізоров Д. С. - Надання молоді першого робочого місця (2012)
Межевська Л. В. - Відсторонення від роботи державних службовців як передумова притягнення їх до дисциплінарної відповідальності (2012)
Морозов Г. В. - Напрямки державної політики у галузі забезпечення якості пального в роздрібній мережі (2012)
Новак Т. С. - Охорона праці неповнолітніх у тваринництві: проблеми та перспективи (2012)
Орлов І. П. - Особливості правочинів, спрямованих на відмову від прийняття спадщини, та їх види (2012)
Романов С. А. - Правові аспекти навчання сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників (2012)
Тиновський Д. В. - Методи відбору платників податків для проведення виїзних податкових перевірок (2012)
Мінка Т. П. - Система адміністративно-правових режимів (2012)
Доненко В. В. - Щодо визначення центрального органу забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Костюченко М. І. - Властивість латентності функції як причина існуючих розбіжностей у формуванні поняття функції управління (2012)
Костюченко Є. О. - Загальна характеристика адміністративно-правових відносин із забезпечення фінансової безпеки (2012)
Легеза Є. О. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послуг у сфері обігу зброї, Белінський Ю. Є. (2012)
Бойко Д. Д. - Місце безпеки дорожнього руху в системі відносин громадського порядку та громадської безпеки (2012)
Зінченко М. Ю. - Ротація кадрів митних органів (2012)
Орєхов О. І. - Деякі особливості провадження щодо перегляду справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з оскарженням рішення по ній (2012)
Тихоненко Л. Л. - Напрямки вдосконалення виховної роботи в органах внутрішніх справ (2012)
Тогобіцька А. А. - Проблемні питання правового регулювання діяльності прокурора у сфері примусового виконання судових рішень (на прикладі Закону України "Про виконавче провадження") (2012)
Чуприна Г. В. - Поняття та особливості адміністративного позову про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Шевцова О. В. - Поняття та зміст правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (2012)
Мусієнко І. І. - Завдання і принципи оперативно-розшукової діяльності: постановка проблеми (2012)
Андрушко О. В. - Кримінально-процесуальна діяльність Державної прикордонної служби України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Житний О. О. - Реалізація міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення охорони здоров'я населення кримінально-правовими засобами: проблеми та перспективи (2012)
Захарко А. В. - Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установ (2012)
Кравченко О. М. - Міжнародно-правовий досвід протидії організованій злочинності на прикладі деяких європейських країн, Шамара О. В. (2012)
Обшалов С. В. - Використання знань щодо оперативно-розшукової характеристики у попередженні та розкритті злочинів економічної спрямованості, Єпринцев П. С. (2012)
Плетенець В. М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, кваліфікованих відповідно до ст. 259 КК України (2012)
Поливанюк В. Д. - Особливості призначення деяких судових експертиз при розслідуванні злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Уваров В. Г. - Втручання у приватне життя шляхом зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели нового КПК України та євростандарти (2012)
Хашев В. Г. - Окремі проблеми визначення вини при зловживанні владою або службовим становищем (2012)
Черняк Н. П. - Міжнародне співробітництво щодо протидії торгівлі людьми у сучасних умовах, Півоварова М. В. (2012)
Шаблистий В. В. - Безпека людини: поняття, види та кримінально-правове забезпечення (2012)
Шевченко О. А. - Поняття принципу невідворотності кримінальної відповідальності (2012)
Антонов Д. К. - Особливості взаємодії підрозділів ДСБЕЗ з іншими суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Берлянд К. І. - Щодо сутності завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності як особливого різновиду хуліганських дій (2012)
Боровинський С. Б. - Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних країн (2012)
Бочарников С. О. - Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 298 КК України (2012)
Губська А. В. - Окремі аспекти оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері ЖКГ (2012)
Гузоватий О. І. - Реалізація вимог статті 20 Конвенції ООН проти корупції "Незаконне збагачення" у кримінальному законодавстві деяких європейських країн (2012)
Кулик І. Я. - Криміналістична характеристика лідера транснаціонального злочинного угруповання (2012)
Ковтун І. В. - Інформаційно-аналітична діяльність штабів органів внутрішніх справ у сфері розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Мороз В. П. - Істотна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України (2012)
Морозова Я. О. - Оперативно-розшукова характеристика тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років (2012)
Пісна Н. В. - Характеристика змісту та значення роз’яснень вищих судових інстанцій України для практики застосування законодавства про кримінальну відповідальність (2012)
Риб’янець С. А. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця, що повідомляє про загрозу вибуху (2012)
Ханькевич А. М. - Оперативно-розшукова характеристика групової злочинності в сільській місцевості Донецько-Придніпровського регіону України (2012)
Цюприк І. В. - Використання міжнародної правової допомоги у доказуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2012)
Шаблиста О. О. - Поняття службової таємниці органів внутрішніх справ (2012)
Рецензії (2012)
Титул, зміст (2012)
Бурбан І. - Нафта і газ-2012 (2012)
Лівенцева Г. - Discovery Drilling Equipment презентувала нову бурову установку, Кваша М. (2012)
Бурбан I. - За новими-старими правилами (2012)
Кичка О. - Австралія – Брісбен – конгрес: сім днів і океан вражень (відлуння 34-­го Міжнародного геологічного конгресу) (2012)
Бурбан І. - 5-­й Міжнародний форум комплексного лабораторного забезпечення LABComplEX­2012: актуальні питання лабораторної індустрії (2012)
Мацуй В. - Міжнародний науковий семінар "Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол", Деревська К. (2012)
Деревська К. - Наукова конференція "Такий різний світ мінералогії" (до 100-­річчя від народження академіка Є. К. Лазаренка), Курило М., Назарова І. (2012)
Драчук О. - Аналіз технологій вторинного розкриття продуктивних пластів та технічних засобів для їхньої реалізації на родовищах України (2012)
Рудько Г. - Медична геологія – новий напрям розвитку науки та практики (2012)
Лукієнко О. - Конгломератоподібні утворення докембрію Українського щита (механізми, умови та етапи формування), Янченко В. (2012)
Загороднюк П. - Дослідження впливу зони малих швидкостей на спектральний склад сейсмічних сигналів, Мерщій В., Мерщій О. (2012)
Библів О. - Сейсмічні дослідження 3D та геолого­геофізичне моделювання у задачах проектування, створення, оптимізації роботи та розширення підземних сховищ газу, Соловйов І. (2012)
Лижаченко Н. - Порівняльна геолого­промислова оцінка графітових родовищ України (2012)
Мокієць В. - Методичні засади вивчення та типізації геологічних пам’яток як природоохоронних об’єктів та їх застосування при геологічному довивченні аркуша "Корсунь-­Шевченківський", Санкіна Г. (2012)
Мартишин А. - Едіакарська фауна ямпільських пісковиків венду Поділля (2012)
Лещух Р. - Проблеми біостратиграфічного розчленування та кореляції верхньокрейдових відкладів Причорноморсько-­Кримської нафтогазоносної області, Іщенко І. (2012)
Гожику П. Ф. – 75 років! (2012)
Бушак С. - Феномен Олександра Поля (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Кварц. Група гірського кришталю, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Кварц. Група халцедону, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Карбункул, Яковлєва В. (2012)
Толстой М. - Неовулканіти Угорщини та участь у їх вивченні геологів Київського університету імені Т. Г. Шевченка (2012)
Міхеліс А. - Як це було, як є та як це повинно бути. До 40­-річчя "Методики розвідки вугільних родовищ Донецького басейну" (2012)
Мерщій В. - Вічний Рим (2012)
Журавльова Л. В. - Стан адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на кардіоміопатії різного генезу, Сокольнікова Н. В. (2012)
Теплий В. В. - Комплексне ультразвукове обстеження передньої черевної стінки при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба, Сидоренко Р. А., Марисик О. П. (2012)
Ткачишина Н. Ю. - Показники допплерографії судин головного мозку та шиї у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи, Арустамян О. М., Ткачишин В. С., Шинкарук Т. О. (2012)
Івлева О. О. - Ефективність контролю артеріального тиску у хворих на коморбідну з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки артеріальну гіпертензію з урахуванням добових профілів діастолічного артеріального тиску, Охрямкіна О. О., Кумпан Н. В., Томіна О. Є., Солдатенко І. В. (2012)
Шевчук М. I. - Вплив бета-адреноблокаторiв на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і тривалість комплексу QRS ЕКГ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Яблучанський М. I., Водяницька Н. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни цитокінового статусу в плазмі крові щурів за умов тяжкої та комбінованої травми (2012)
Боєнко Д. С. - Рецепторний апарат слизової оболонки приносових пазух при хронічних синуситах, Талалаєнко І. О., Гладкова Н. О. (2012)
Світлик Г. В. - Вегетативний дисбаланс при гострому інфаркті міокарда, Базилевич А. Я., Гарбар М. О. (2012)
Кучеренко Д. О. - Особливості аритмогенного ремоделювання при фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом (2012)
Водяницька Н. А. - Збільшення товщини стінок міокарда лівого шлуночка: гіпертрофія чи норма?, Гохман О. Я., Крайз І. Г. (2012)
Гриньов Р. М. - Сучасні підходи в обстеженні та хірургічному лікуванні синдрому Міріззі: досвід і аналіз результатів, Шевченко В. С., Домбровський А. С. (2012)
Волкова І. В. - Особливості терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та хронічну ішемічну хворобу серця, Погорєлов В. М., Денисова С. В., Стоянов С. І., Івасенко В. М. (2012)
Бугай М. І. - Оцінка тяжкості стану хворих на перитоніт, Польовий В. П. (2012)
Собкевич С. - Ефективність термічної абляції ендометрія під час лікування патологічних кровотеч із порожнини матки: думка пацієнток після процедури, Лех В. (2012)
Іванов Д. Д. - Люпус-нефрит: досвід лікування ритуксимабом (клінічне спостереження), Грянило Г. І. (2012)
Тяжка О. В. - Вітамін D-статус у дітей 10—18 років м. Києва, Починок Т. В., Балацька Н. І., Кінча С. Д., Гіленко Г. І. (2012)
Жизномирська О. О. - Сучасний погляд на проблему остеопорозу в практиці лікаря-стоматолога, Мінько Л. Ю., Принда Ю. М., Голод Л. В. (2012)
Руденко М. М. - Жовчнокам’яна хвороба: чи завжди потрібне хірургічне втручання?, Томаш О. В, Пархоменко Т. А., Супрун О. Є. (2012)
Пархоменко Т. А. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у світлі нових міжнародних рекомендацій, Хорунжа В. С., Грушко І. В., Супрун Н. В. (2012)
Стародуб А. Г. - Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для амеліорації впливу бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на резистентність до гіпоксіїї та імунну систему, Бариляк Л. Г., Королишин Т. А., Попович І. Л. (2012)
Бариляк Л. Г. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність і супутні зміни рівнів в плазмі статевих та адаптивних гормонів у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Романський Р. Ю., Попель С. Л., Федюшко О. М., Мартинюк І. П. (2012)
Драновський А. Л. - Супутні зміни вегетативного, тироїдного та ліпідного статусів за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Тимочко О. Б., Чапля М. М., Величко Л. М. (2012)
Радченко Л. М. - Скоротлива здатність жовчного міхура у хворих на гіпертонічну хворобу з надвагою та ожирінням, Дворакевич В. Я. (2012)
Королюк О. Я. - Порівняння впливу метформіну та змін маси тіла на прогноз і метаболічний статус хворих на ішемічну хворобу серця з предіабетом, Королюк О. В. (2012)
Попович І. Л. - Термінові вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх нейро-ендокринно-імунний супровід у практично здорових чоловіків, Козявкіна О. В. (2012)
Козявкіна О. В. - Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся у щурів-самців та їх ендокринний, електролітний і імунний супроводи (2012)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы гармонии и целостности в энергоинформационных системах (Сообщение 23), Суворова И. Г. (2012)
Вадим Якимович Березовський: До 80-річчя від дня народження (2012)
Геннадій Іванович Стеценко: До 75-річчя від дня народження (2012)
Степан Васильович Івасівка: До 70-річчя від дня народження (2012)
Бондаренко В. В. - Перспективи розвитку дизайнерської освіти та творчі зв’язки дизайнерських шкіл (2010)
Романенко Н. Г. - Колір як природна сутність (2010)
Блинова М. Ю. - К пониманию "языка архитектуры" в коммуникативном дискурсе (2010)
Бердник А. П. - Оригінальні фактури тканини та кольорові ефекти в творчості сучасних дизайнерів одягу (2010)
Быстрова О. И. - Структура основных средств художественного оформления ткани (2010)
Гавронский В. П. - Некоторые особенности преподавания академических дисциплин студентов специальности "дизайн" (2010)
Гордова Т. Ф. - Становлення костюму сучасної Наддніпрянщини (2010)
Гудак В. А. - Основи композиції – провідна ланка навчально-методичного процесу підготовки митця (2010)
Дудник М. Г. - Семантический подход к проектированию (2010)
Жубр В. А. - Принципы гармонизации системы человек-окружающая среда – основа формообразования упаковки (2010)
Коваль Л. М. - Взаємозв’язок естетичних особливостей led освітлення інтер’єру і різних технологічних прийомів його застосування (2010)
Коваль-Цепова А. В. - Декоративне мистецтво в дизайні інтер’єрів спеціалізованих закладів для дітей, що потребують соціальної реабілітації (2010)
Кузнєцова І. О. - Композиційні елементи в проектуванні інтер’єрів магазинів, Вишневська О. В. (2010)
Лагода О. М. - Принципові підходи до написання магістерських робіт, Дегтярьова О., Сергієнко В. Сергієнко В. (2010)
Лагунова А. В. - Секреты дизайна театрального костюма (2010)
Лубенский В. И. - Методика художественного портрета (2010)
Обуховська Е. В. - Проблеми сучасного стану дизайну інтер’єрів спеціалізованих середніх навчальних закладів (2010)
Пащенко Л. І. - Підготовка майбутнього дизайнера інтер’єру в університетській освіті (2010)
Тюрікова О. М. - Сучасний архітектурний процес та актуальні завдання архітектурно–дизайнерської освіти (2010)
Титул, зміст (2009)
Редакційна колегія (2009)
Вакар Р. В. - Перспективи застосування штучного інтелекту в САК автономного підводного апарата (2009)
Колачов С. П. - Аналіз можливості використання мереж, що відповідають стандарту ЇТП Х.25 у автоматизованих системах управління спеціального призначення (2009)
Кріховецький Г. Я. - Оцінка можливості застосування технології MPLS в телекомунікаційних мережах спеціального призначення (2009)
Лисенко 0. І. - Аналіз ринку послуг та конкурентоспроможності супутникового зв'язку, Присяжнюк М. М., Валуйський С. В. (2009)
Лобанов А. А. - Методичний підхід на основі м'яких обчислень до оцінки ефективності соціально-політичної системи, Пунда Ю. В. (2009)
Романенко І. О. - Дослідження математичних моделей систем дистанційного навчання в контексті реформування освітньої системи Збройних Сил України, Дуденко С. В., Калачова В. В. (2009)
Тіхонов Г. М. - Силове інформаційне подавлення телекомунікаційних систем — технічна основа ведення сучасних воєнних дій, Шолохов А. С. (2009)
Хращевський Р. В. - Синтез адаптивного регулятора системи планування (2009)
Артабаєв Ю. З. - Перспективні системи дистанційного навчання для військових вищих навчальних закладів, Оксіюк О. Г., Андрущенко В. М. (2009)
Оксіюк О. Г. - Проблема ефективного використання інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання (2009)
Рябцев В. В. - Інтелектуальна підтримка процесу управління знаннями у Збройних Силах України (2009)
Кузьменко A. М. - Оперативна обстановка на Євразійському просторі на рубежі 2010 року: тенденції розвитку та їх вплив на перспективи міжнародних відносин у сфері безпеки (2009)
Петрик B. М. - Сутність і особливості проведення спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу (2009)
Штоквиш 0. А. - "Зброя страху": використання секретних винаходів військово-технічного характеру в контексті інформаційно-психологічної війни (2009)
Компанцева Л. Ф. - Деструктивні впливи на свідомість інформаційного суспільства (2009)
Дзюба М. Т. - НАТО — ОДКБ: партнерство чи альтернатива?, Волошина Н. М. (2009)
Ляшенко І. О. - Еволюція розвитку концепцій ведення збройної боротьби (2009)
Рендюк Т. Г. - Інформаційно-політичні аспекти досвіду Румунії щодо засудження комуністичної ідеології (2009)
Онищук М. І. - Заходи військово-політичного керівництва США щодо вдосконалення застосування органів психологічних операцій у сучасних локальних війнах і збройних конфліктах (2009)
Відомості про авторів (2009)
Вимоги оформлення статтей (2009)
Титул,зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Радзівілов Г. Д. - Концепції відновлення працездатності сучасної радіоелектронної апаратури військового призначення, Штаненко С. С. (2010)
Хорошко В. А. - Принципи построения системи управления безопасностью информации, Дахно Н. Б. (2010)
Юдаков В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішення органом військового управління на операцію (бойові дії), Загорка О. М., Тимошенко Р. І., Колесніков В. О. (2010)
Chemerys V. - The project analysisof induction thruster parameters for the field mortaring, Bolyukh V., Mashtalir V. (2010)
Катін П. Ю. - Методика побудови математичних моделей для документування програмного забезпечення імперативних мов програмування (2010)
Криховецький Г. Я. - Дослідження захищеності технології MPLS-VPN (2010)
Майстренко О. В. - Використання методу побудови полів розподілу метеоелементів для забезпечення бойового застосування ракетних військ і артилерії, Репіло Ю. Є. (2010)
Козаков Ю. І. - Інформаційна модель визначення параметрів ефективності управління вогнем підрозділів та частин ППО СВ, Ягода В. П. (2010)
Малярчук М. В. - Перспективні інформаційні технології зв'язку з безпілотними літальними апаратами, Слюсар В. І. (2010)
Романенко І. О. - Аналіз методів розширення зони покриття безпровідної мережі передачі даних, Рубан І. В., Споришев К. О. (2010)
Ісмагілов А. І. - Деякі пропозиції щодо забезпечення комплексу системи раннього виявлення надзвичайної ситуації, Ісмагілов І. Н. (2010)
Чорнокнижний О. А. - Підвищення інтелектуального рівня засобів обробки інформації в геоінформаційних системах військового призначення, Савченко В. А., Салій А. Г., Власенко Г. М. (2010)
Воронцов О. С. - Використання засобів дистанційного навчання у військовій освіті (2010)
Пампуха І. В. - Розробка математичної моделі вибору показників оцінки якості освіти вищого навчального закладу, Малюга А. В., Савкова В. П. (2010)
Цибулькін В. В. - Специфіка масового впливу на підсвідомість людей (із досвіду "СС-Аненербе"), Лисюк І. П. (2010)
Шедяков В. Є. - Можливості використання специфіки інформаційної взаємодії соціальних систем та безсистемних цілісностей (2010)
Петрик В. М. - Щодо визначення шляхів вдосконалення діяльності неурядових організацій у контексті інформаційної безпеки (2010)
Хатян О. А. - Методологічні засади дослідження інформаційно-суспільних явищ (2010)
Заруба О. Г. - Соціокультурні комунікації в системі політичного лідерства (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Вишнівський В. B. - Основні напрями розвитку і вдосконалення систем контролю за технічним станом об'єктів РЕЗО, Кожедуб Ю. В. (2010)
Залужний Р. М. - Математична модель функціонування системи навігаційного забезпечення військових споживачів з урахуванням її просторової побудови на визначеній території на основі регресійного аналізу (2010)
Лаврінчук О. В. - Математична модель впливу противника: щодо елементів псевдосупутникової радіонавігаційної системи (2010)
Лєнков Є. С. - Оцінювання інформаційної здатності каналу пеленгації з кореляційною обробкою сигналів у системах пасивної радіолокації й радіонавігації джерел випромінювань (2010)
Масесов М. О. - Реалізація сучасних інформаційних технологій цифрової обробки сигналів у бездротових системах зв'язку: обґрунтування можливостей, Волошко С. В., Мікусь С. А., Чекан А. Ю. (2010)
Неділько С. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2010)
Пащенко Т. П. - Експертні системи в автоматизованих системах військового призначення (2010)
Пучков О. О. - Спеціалізована технологія передачі пакетів з віртуальними каналами, Колачов С. П., Ромащенко Р. А., Бойко І. А. (2010)
Савченко В. А. - Математична модель процесу функціонування мультиагентної автоматизованої системи управління тактичного рівня (2010)
Федотов Б. Н. - Выбор и оценка параметров фильтров для формирования плоского фронта волн в радарах сверхвысокого разрешения, Слюсарчук А. А. (2010)
Адаменко А. А. - Метод побудови когнітивної моделі конфлікту (2010)
Гогонянц С. Ю. - Бойові можливості угруповань зенітних ракетних військ під час виконання завдань зенітного ракетного прикриття військ і об'єктів: удосконалена методика оцінювання показників (2010)
Оксіюк О. Г. - Методика оцінювання структурної складності N-арної неоднорідної семантичної мережі, Волосюк Ю. В. (2010)
Gorbunovs А. - Mobile learning synergy - the star model (2010)
Рябцев В. В. - Застосування відеоконференцій у системі дистанційного навчання вищого військового навчального закладу, Доляновський Д. Д. (2010)
Цвєткова О. Є. - Система JCATS у моделюванні фізико-географічних умов міської та гірської місцевості для підготовки інженерних підрозділів Збройних Сил України під час проведення командно-штабних навчань з використанням комп'ютерів (2010)
Романченко І. С. - Воєнно-політична модель України в умовах позаблоковості: до постановки питання, Богданович В. Ю., Свида І. Ю. (2010)
Талаур С. Є. - До проблеми визначення функцій морально-психологічного забезпечення (2010)
Шедяков В. Є. - Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери під час створення умов нового модерну (2010)
Ярош С. П. - Єдиний інформаційний простір як організаційне підґрунтя управління військами (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Городнов В. П. - Удосконалена аналітико-стохастична модель протиповітряного бою, Гогонянц С. Ю. (2010)
Пермяков О. Ю. - Методика визначення необхідного складу системи наземних функціональних доповнень для навігаційного забезпечення окремих груп споживачів, Залужний Р. М., Лаврінчук О. В. (2010)
Ляшенко І. О. - Кібернетичний простір як результат еволюції інформаційних технологій (2010)
Рябчун С. Г. - Типові математичні моделі на основі мереж Петрі, що застосовуються для формалізації паралельних процесів в системі моніторингу високопродуктивних кластерних обчислювальних систем (2010)
Слєпов Л. І. - До питання підвищення ефективності винищувального авіаційного прикриття військ та об'єктів, Герасименко В. В. (2010)
Чорнокнижний О. А. - Підвищення інтелектуального рівня засобів обробки інформації в геоінформаційних системах військового призначення, Савченко В. А., Салій А. Г., Власенко Г. М. (2010)
Шуренок В. А. - Методика врахування узгодженості експертної інформації при визначенні режимів роботи багатофункціональної радіостанції, Коріненко В. І., Бовсуновський В. Ю. (2010)
Остах Ю. П. - Принципи імітаційного моделювання "бойових систем" в сучасній операціїї, Невольниченко А. І., Рома О. М. (2010)
Федотов Б. Н. - Оценка влияния сферичности фронта волны на характеристики полосовых радиолокационных станций с синтезированием апертуры, Небога А. В., Куровская Т. Ю. (2010)
Онищук М. І. - Відродження Бессарабської митрополії Румунською православною церквою на території України як засіб реалізації зовнішньополітичних цілей Румунії, Романова Т. О. (2010)
Петрик в. М. - Застосування методів НЛП із метою подолання впливу посттравматичного синдрому на особистість, Прокоф'єва К. О. (2010)
Волошина Н. М. - Поняття "безпека інформації" та "інформаційна безпека" в сучасному науковому просторі (2010)
Хатян О. А. - Методологічні засади дослідження інформаційно-суспільних явищ. Онтологія (2010)
Садовник Т. В. - Обмеження таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції шляхом зняття інформації з телекомунікаційних мереж (2010)
Панченко В. М. - Вибір порогового значення ймовірнісного класифікатора текстів (2010)
Шедяков В. Є. - Організація асиметричних впливів інформаційних систем (2010)
Невойт Я. В. - Життєвий цикл інформації та вимоги до систем її захисту, Мазуренко Л. М., Хорошко В. О. (2010)
Качинський А. Б. - Застосування сучасних інформаційних технологій для дослідження політичної активності громадян, Добровольський Є. Л. (2010)
Рябцев В. В. - Методика раціонального вибору системи управління навчальним процесом для підрозділу дистанційного навчання, Тищенко М. Г. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2013)
Міжнародна конференція щодо реформування системи інспектування для стабільного економічного розвитку (2013)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2013)
Ткаченко О. А. - Економічні збитки від туберкульозу великої рогатої худоби в Україні, Зажарський В. В., Алексєєва Н. В., Ковальов А. В., Зелінський М. Д. (2013)
Романенко В. П. - Сучасні методи і засоби діагностики та профілактики хвороби Тешена свиней (2013)
Ушкалов В. О. - Вивчення адгезивних властивостей бактерій родів Lactobacillus та Bifidobacterium, Руденко П. А., Бордюгова С. С. (2013)
Плугатирьов В. П. - Ефективний метод профілактики патології родів і післяродових захворювань та лікування гіпофункції яєчників у корів, Довгопол В. Ф. (2013)
Кошевой В. П. - Розроблення та впровадження способу дистанційного визначення стану новонароджених поросят, Іванченко М. М. (2013)
Свіржевська Є. Л. - Патогенез і лікування цуценят за токсокарозної інвазії (2013)
Давыдов О. Н. - Стратегия охраны здоровья рыб в аквакультуре, Лысенко В. Н., Куровская Л. Я., Неборачек С. И. (2013)
Максимович І. А. - Діагностика інфаркту міокарда в собак, Слівінська Л. Г. (2013)
Немова Т. В. - Перспективи застосування препаратів на основі нанотехнологій у ветеринарній медицині (2013)
Корзуненко В. Д. - Протекторна дія комбінованого сорбентного препарату "Корсорб" при хронічному змішаному фузаріотоксикозі курчат-бройлерів (2013)
Берладин Е. В. - Из опыта лечения и профилактики мастита у коров (2013)
Кельман М. С. - Методологiчна ситуацiя у сучасному правознавствi та тенденцiї розвитку його методологiї (2013)
Крижановський А.Ф. - Методологія та структура державознавства: кілька гостроактуальних проблем, Коломоєць О.В. (2013)
Кармазіна К. Ю. - Особливостi джерел загального права (2013)
Манько Д. Г. - Технологiї формалiзацiї права (2013)
Лепісевич П. М. - Нацiональна дiяльнiсть полiтичних партiй i громадських органiзацiй в Пiдкарпатськiй Русi 1920-1937 рр. (2013)
Ткаля О. В. - Темпоральна дiя правових iмунiтетiв (2013)
Юрочкин М. А. - Формирование теории правового государства в российской правовой науке в конце ХІХ – начале ХХ века (2013)
Аль-Брайчат С. - Система права как предмет компаративистского исследования (2013)
Коломоєць О. В. - Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми (2013)
Левченко Д. В. - Законнi iнтереси та суб’єктивнi права в системi правових засобiв (2013)
Мокін I. С. - Правове життя в Українi доби визвольних змагань 1917-1921 рр. (2013)
Сімутін В. В. - Змiстоутворюючi засади органiзацiї та дiяльностi механiзму сучасної держави (2013)
Шпак Ю. А. - Поняття та види органiзацiйних форм дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування (2013)
Круглов В. А. - К вопросу о понятиях отраслей "Административное право" и "Информационное право" (2013)
Голоядова Т. О. - Проблеми сучасного стану світової фінансової системи та її вплив на фінансово-економічний розвиток України (2013)
Пузанова Г. Й. - Функції державної політики іноземного інвестування (2013)
Сєрих О. В. - Морально-етичнi аспекти професiйної дiяльностi працiвника митницi (2013)
Бориченко К. В. - Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист сiмей з дiтьми (2013)
Вєннікова В. В. - До окремих питань розгляду спорiв у сферi соцiального забезпечення (2013)
Гудзь А. О. - Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дiтей (2013)
Коцовська О. Л. - До питання про реалізацію органами виконавчої влади адміністративно-правових засобів охорони прав споживачів (2013)
Кізлова О. С. - Вексель у заставних правовiдносинах за законодавством України (2013)
Акіменко Ю. Ю. - Майнова вiдокремленiсть юридичної особи приватного права у контекстi сучасностi (2013)
Вабищевич С. С. - К вопросу о предпринимательских отношениях как элементе структуры предмета гражданско-правового регулирования (на примере законодательства Республики Беларусь (2013)
Згама А. О. - Деякi аспекти укладення мирової угоди у господарському процесi (2013)
Кужко О. С. - Пiдстави звiльнення вiдвiдповiдальностi в договорi перевезення вантажу (2013)
Костова Н.I. - Правова природа вiдносин, якi виникають при створеннi акцiонерного товариства (2013)
Клім С.I. - Доктринальнi пiдходи до вирiшення проблем реалiзацiї регулятивного впливу аналогiї закону (2013)
Мартыненко И. Э. - Правовая охрана археологического наследия Украины (2013)
Некит Е. Г. - Право доверительной собственности в гражданском законодательстве Франции (2013)
Чанишева А. Р. - Порука як акцесорне зобов’язання за цивiльним правом України (2013)
Бахрієва З. Р. - Особливостi припинення договору купiвлi-продажу (2013)
Денисяк Н. М. - Історiя виникнення, розвиток та реформування iнституту нотарiату в Українi (2013)
Iльїна Ю. П. - Особливостi правового статусу нотаріуса у деяких зарубіжних країнах (2013)
Журило С. С. - Вимоги до усиновлювачiв дiтей – громадян України (2013)
Карабань Я. А. - Строк (термiн) виконання грошового зобов’язання (2013)
Коліна А. О. - Щодо проблеми класифiкацiї заходiв господарсько-процесуальної вiдповiдальностi (2013)
Козаченко О. В. - Функцiональнi характеристики системи кримiнально правових заходiв (2013)
Фріс П. Л. - Кримiногеннi ризики i полiтика у сферi боротьби зi злочиннiстю (2013)
Березовський А. А. - Загальна параметрична теорiя систем як методологiчна парадигма дослiдження кримiнально-правового впливу на злочиннiсть (2013)
Березовська Н. Л. - Проблеми застосування санкцiй до неповнолiтнiх (2013)
Мельничук Т. В. - Цiна економiчної злочинностi: проблемнi аспекти визначення та застосування (2013)
Митрофанов I.I. - Система покарань у механiзмi реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi (2013)
Притула А. М. - Об’єктивна сторона екологiчних злочинiв, що вчиняються у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi (2013)
Автухов К.А. - Проблемнi аспекти проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Державної цiльової програми модернiзацiї пенiтенцiарної системи на 2013-2017 роки" (2013)
Климкін В. М. - Концепцiя причинностi насильницької пенiтенцiарної злочинностi в Українi (2013)
Курилюк Ю. Б. - Суб’єктивна сторона злочинного порушення правил несення прикордонної служби (2013)
Локтіонова В. В. - Створення небезпеки заподiяння фiзичної та екологiчної шкоди у злочинах проти довкiлля (2013)
Берназ В. Д. - Правова природа, поняття та загальна класифiкацiя негласних слiдчих (розшукових) дiй (2013)
Орловська Н. А. - До питання про вiкову осуднiсть у Кримiнальному процесуальному кодексi України (2013)
Меркулова Ю. В. - Історiя та сучасний стан кримiнального провадження на пiдставi угод (2013)
Неледва Н. В. - "Розумнiсть строкiв" як нове поняття в КПК України (2013)
Печерский В. В. - Проблемные аспекты тактики исследования в суде вещественных доказательств и письменных материалов уголовного дела (2013)
Шевчук В. М. - Тактична операцiя як рiзновид тактико-кримiналiстичних комплексiв (2013)
Шиманський Ф. В. - Негласнi слiдчi (розшуковi) дiї у боротьбi проти корупцiї в умовах нового КПК (2013)
Цехан Д. М. - Цифровi докази: поняття, особливостi та мiсце у системi доказування (2013)
Браверман Ю.I. - Вiдображення конституцiйних принципiв в засадах кримiнального провадження (2013)
Дынту В. А. - Криминальная обстановка и ее отражение в обстановке преступления (2013)
Добровольська О. Г. - Становлення та розвиток iнституту кримiнального провадження на пiдставi угод (2013)
Галицкая О. К. - Некоторые особенности использования специальных знаний при расследовании загрязнения вод (2013)
Кулинич К. С. - Концептуальнi пiдходи до призначення суддiв в контекстi продовження судово-правової реформи в Українi (історико -порівняльний аналіз) (2013)
Крівченко О. В. - Використання можливостей негласних слiдчих (розшукових) дiй та оперативно-розшукових заходiв при розслiдуваннi злочинiв, пов’язаних з ДТП (2013)
Омельяненко А. С. - Окремi аспекти взаємодiї слiдчого та уповноважених оперативних пiдроздiлiв при провадженнi негласних слiдчих (розшукових) дiй (2013)
Лавренюк В. В. - Особливостi характеристики органiзованих груп та особи потерпiлого при розслiдуваннi крадiжок з проникненням у житло, вчинених органiзованими групами (2013)
Шкітов О. Ф. - Дiя кримiнального процесуального закону в умовах воєнного та надзвичайного стану (2013)
Трояновский А. В. - Методологические проблемы установления opinio juris (2013)
Чайковський Ю. В. - Роль концепції "Responsi bility to Pro tect" у формуванні сучасного міжнародного співтовариства (2013)
Пугачев А. Н. - Конституция Республики Беларусь о понятии суверенитета народа, нации, государства (2013)
Якубовская Н. А. - Международное право развития: эволюция концепции (2013)
Головко О. П. - Справедливий судовий розгляд в мiжнародному кримiнальному процесi (2013)
Качурінер В. Л. - Становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та екологічних стандартів виробництва (2013)
Кістанова Я. М. - Спiльна митна полiтика Європейського Союзу та спiвробiтництво з Україною (2013)
Лічман Ю. С. - Правове регулювання послуг в правi Європейського Союзу (2013)
Письменна В. О. - "Подвiйна функцiональнiсть" як солiдаристське розумiння мiжнародного права Жоржем Сселем (2013)
Пасечник Е. В. - Международно-правовая регламентация доступа к лекарственным средствам (2013)
Пожарова О. В. - Мiжнароднi трудовi норми про охорону материнства (2013)
Чипко М. В. - Международно-правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии: протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам (2013)
Чистякова Ю. В. - Взаимодействие семиотического и других методологических подходов в рамках сравнительно правовой методологии (2013)
Титул, зміст (2013)
Береславська О. - Дисбаланси валютного ринку України (2013)
Заборгованість за довгостроковими кредитами в іноземній валюті від нерезидентів (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2013 року (2013)
Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році (2013)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2012 року (2013)
Вовк В. - Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід, Дмитрик Ю. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2013 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2013 р. (2013)
Підвисоцький Р. - Команда НБУ – переможець Срібного дивізіону Банківської футзальної ліги сезону 2012–2013 років (2013)
Структура активів банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Практичне застосування законодавства при вирішенні спірних питань щодо кредитних правовідносин (2013)
Боярко І. - Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання, Дехтяр Н., Дейнека О. (2013)
Міщенко В. - Оригінальне дослідження ефективності функціонування та перспектив розвитку банківської системи України (2013)
Рябченко П. - Історія фінансово-кредитних установ України кінця ХІХ – початку ХХ століття очима сучасників (2013)
Боряк Г. - Цінне прирощення знань у галузі економічної історії та історичного джерелознавства (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Всесвітній рік кажана” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "До 200-річчя С.Гулака-Артемовського” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Володимир Вернадський” (2013)
Мельниченко О. - Аудит електронних грошей у банках України (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Січень 2013 року (2013)
Подольський О. В. - Ефективність заходів психофізичної реабілітації пацієнтів з стрес-асоційованою есенциальною артеріальною гіпертензією з використання магніто-лазерної терапії, аудіовізуальної стимуляції та кінезіотерапії (2012)
Горбенко В. О. - Ефективність корекції гуморального та тканинного гомеостазу хворих на гіпертонічну хворобу з використанням гірудо- та апітерапії (2012)
Алексєєнко Н. О. - Корекція стрес-індукованих порушень функціонального стану нирок щурів природними маломінералізованими мінеральними водами України, Ярошенко Н. О., Гуща С. Г. (2012)
Філіпюк А. Л. - Предиктори виживання пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС, Скорейко Н. С. (2012)
Скляров Є. Я. - Деякі аспекти діагностики НПЗП-гастропатій, Махер М. (2012)
Горицький В. М. - Динаміка змін цитокінів сироватки крові при застосуванні магнітного поля та препаратів пентоксилу в комплексній терапії запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, Лаповець Л. Є. (2012)
Флюнт І. С. - Супутні зміни імунного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Філь В. М., Гребінюк О. В., Гребінюк О. І., Пономаренко Р. Б., Саф’яник Т. В., Попова В. І. (2012)
Шиш А. М. - Омега-3 ПНЖК модулюють функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи і попереджують набухання мітохондрій серця за умов експериментального цукрового діабету, Жуковська А. С., Мойбенко О. О. (2012)
Олейник С. М. - Эффективность комплексного применения эндоназального электрофореза нейромидина и магнитотерапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией І и ІІ ст. (2012)
Кондратюк Є. - Вивчення якості господарсько-питних вод міста Львова. Суть та актуальність проблеми, Дідула Р., Блавацький Ю., Тригуба Л. (2012)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы гармонии и целостности в энергоинформационных системах (Сообщение 23), Суворова И. Г. (2012)
Козявкіна Н. В. - Тиротропні ефекти біоактивної води Нафтуся у щурів-самок та їх метаболічний, нейроендокринний і імунний супроводи (2012)
Попович І. Л. - Метаболічний супровід тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся у жінок з гіпертрофією щитовидної залози, Козявкіна Н. В. (2012)
Дубкова Г. І. - "Молодильний” ефект фітокомпозиції "Бальзам Трускавець” і супутні зміни параметрів нейроендокринної регуляції та газорозрядної візуалізації, Ружило С. В., Чапля М. М. (2012)
Ружило С. В. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на масу тіла і його метаболічний акомпанемент, Величко Л. М., Тимочко О. Б. (2012)
Лукович Ю. Р. - Зв’язки між параметрами артеріального тиску і варіабельності ритму серця та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець, Огородник І. О., Попель С. Л., Краєвий В. О. (2012)
Строй О. О. - Епідеміологія та етіологія раку нирки (2012)
Радченко О. М. - Клінічне значення та характеристика параметрів ліпідного, вуглеводного метаболізму та структурно-функціональних параметрів серця під впливом стандартного лікування хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію, поєднаних з ожирінням, Філіпюк А. Л. (2012)
Костянтин Дмитрович Бабов: До 60-річчя від дня народження (2012)
Коваль А. В. - Создание тематической карты виноградников Крыма по космическим снимкам "СІЧ-2", Капустин Е. И., Кавац В. В., Иванченко В. И., Рыбалко Е. А., Баранова Н. В., Ткаченко О. В. (2013)
Иванченко В. И. - Научные подходы создания современных селекционно-питомниководческих комплексов в виноградарстве, Лиховской В. В., Олейников Н. П., Лубяный И. А. (2013)
Борисенко М. Н. - Вплив озонованої води на утворення калюсу і пророслих вічок у виноградних щеп у процесі стратифікації, Студенникова Н. Л., Котоловець З. В., Аджимамбетов Р. Р. (2013)
Иванченко В. И. - Технологические требования, предъявляемые к столовым сортам винограда, Лиховской В. В., Олейников Н. П., Зотов А. Н. (2013)
Борисенко М. Н. - Идентификация малораспространенных в Украине подвойных сортов винограда (2013)
Бейбулатов М. Р. - Обоснование нормативов затрат на закладку и уход за виноградниками в горных условиях Крыма, Скориков Н. А., Буйвал Р. А., Михайлов С. В., Мишунова Л. А. (2013)
Михайлов С. В. - Рост и развитие виноградного растения при новой формировке спиральный кордон АЗОС-1 (2013)
Рыфф И. И. - Возможность использования биотехнологического метода для определения солеустойчивости винограда, Иванов Ю. А., Березовская С. П. (2013)
Бейбулатов М. Р. - Методические подходы к оптимизации нагрузки виноградного куста (2013)
Алейникова Н. В. - Потери урожая винограда в зависимости от эффективности защитных мероприятий, Якушина Н. А., Галкина Е. С. (2013)
Якушина Н. А. - Динамика содержания макро- и микроэлементов в листьях виноградного растения при применении медьсодержащих фунгицидов, Матюха Р. А. (2013)
Выпова А. А. - Эффективность нового биопрепарата Cатек в защите от оидиума, продуктивность виноградных растений при экологизированной защите, Авидзба А. М., Якушина Н. А. (2013)
Богатюк Н. П. - Изменение компонентного состава и хроматографируемой части эфирных масел при их хранении, Данилова И. Л., Тимашева Л. А., Виноградов Б. А. (2013)
Иванченко В. И. - Устройство для определения упругих деформаций плодов баштанных культур, Степаненко Д. С., Грибова Д. В. (2013)
Остроухова Е. В. - Влияние рас дрожжей на формирование ароматобразующего комплекса и профиля аромата красных столовых виноматериалов из винограда сорта Эким кара, Пескова И. В., Пробейголова П. А., Виноградов Б. А. (2013)
Шаламитский М. Ю. - Селекция дрожжей для производства сортовых малоокисленных вин, Танащук Т. Н., Загоруйко В. А. (2013)
Макаров А. С. - Использование дрожжевых автолизатов при приготовлении игристых вин, Кречетов И. В., Лутков И. П., Яланецкий А. Я., Загоруйко В. А., Шалимова Т. Р., Виноградов Б. А. (2013)
Щербина В. А. - Сравнительный анализ тестов на склонность белых столовых вин к кристаллическим помутнениям с их фактической стабильностью, Гержикова В. Г., Ткаченко Д. П. (2013)
Гержикова В. Г. - Влияние различных факторов на образование фурановых производных в модельных системах и крепких винах, Гниломедова Н. В., Агафонова Н. М., Рябинина О. В. (2013)
Загоруйко В. А. - Применение растительных белков при производстве игристых вин, Чурсина О. А., Весютова А. В., Ермолин Д. В., Макаров А. С., Соколов А. А., Петик П. Ф. (2013)
Чурсина О. А. - Разработка технологии получения нового препарата желатина для виноделия, Загоруйко В. А. (2013)
Шмигельская Н. А. - Об использовании клонов винограда в отечественном виноделии (2013)
Виноградов В. А. - Изменение физико-химических показателей виноматериалов, приготовленных различными способами из винограда сорта Каберне-Совиньон, Макагонов А. Ю. (2013)
Виноградов В. А. - Исследование технологического процесса комплексной стабилизации виноматериалов против коллоидных и кристаллических помутнений, Загоруйко В. А., Кулёв С. В., Чаплыгина Н. Б., Михеева Л. А. (2013)
Виноградов В. А. - Рациональные схемы переработки белых и красных сортов винограда на красные и розовые вина, Ковалевский К. А., Мамай О. И., Шанин А. Д. (2013)
Луканин А. С. - Роль микроорганизмов древесины в процессе естественной сушки дубовой клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2013)
Луканин А. С. - Сравнительная характеристика способов сушки дубовой клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2013)
Матчина И. Г. - Политика по снижению потребления алкоголя: государство и общество (2013)
Матчина И. Г. - Акцизы в виноделии (2013)
Клепайло А. И. - "Золотой век" М. С. Воронцова и Н. А. Гартвиса: от замысла – к воплощению (2013)
Summaries (2013)
Андрущенко В. Л. - Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід (2013)
Буковинський В. С. - Аналіз інвестиційних механізмів Кіотського протоколу, Чорна Т. М., Гусятинська Н. А. (2013)
Лісовий А. В. - Теоретико-методологічні аспекти вибору інновативно-інноваційного шляху соціально-економічного розвитку сільських територій, Залізко В. Д. (2013)
Онишко С .В. - Механізми забезпечення ефективності пенсійної реформи в Україні, Миргородська Л.С. (2013)
Ріппа М. Б. - Становлення та криза систем державного пенсійного забезпечення у постіндустріальному суспільстві (2013)
Сиротюк Ю. В. - Роль недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України (2013)
Швабій К. І. - Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб у сучасних умовах (2013)
Сторожук О. В. - Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів, Вітренко Л. О. (2013)
Дедекаєв В. А. - Використання стратегічного аналізу у виявленні схем ухилення від сплати податків, Коломієць Т. А. (2013)
Сторожук Т. М. - Елементи облікової політики підприємства щодо зобов’язань (2013)
Гуржій Т. О. - До питання про сутність адміністративно-процесуального права (2013)
Литвин Н. А. - Використання інформаційних ресурсів органів ДПС України в процесі виявлення злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Мороз Д. О. (2013)
Мельник О. П. - Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Сорвачов О. В. - Досвід та перспективи охорони промислових зразків (2013)
Богатирьов І. Г. - Превенція злочинності серед військовослужбовців в Україні шляхом застосування кримінального покарання (2013)
Клименко Н. І. - Загальна теорія судової експертології: поняття і місце в системі наукового знання (2013)
Корж В. П. - Економічні злочини, що вчиняються в умовах ринкового господарювання: криміналістичний аналіз (2013)
Литвинов О. М. - Кримінологічні засади запобігання побутовому насильству (2013)
Мисливий В. А. - Банківські установи як об’єкт кримінологічної безпеки, Клочко А. М. (2013)
Підюков П. П. - Національне законодавство країн Європи щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань), Паніотов Є. К., Конюшенко Я. Ю., Камінська О. В. (2013)
Сервецький І. В. - Теоретичні проблеми оперативно-технічного документування та шляхи використання його результатів у кримінальному судочинстві, Юрченко О. М. (2013)
Хряпінський П. В. - Звільнення від відповідальності у кримінальному праві України (2013)
Богатирьова О. І. - Проблемні питання застосування засобів виправлення та ресоціалізації до засуджених, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції (2013)
Козак Н. С. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2013)
Кубрак П. М. - Умови реалізації конституційних засад у кримінальному судочинстві України (2013)
Потомська Н. А. - Забезпечення конфіденційності відомостей про особу як одне з найбільш дискусійних питань забезпечення безпеки потерпілих (2013)
Титаренко О. О. - Щодо питання доцільності криміналізації пропозиції надання неправомірної вигоди в контексті нового антикорупційного законодавства (2013)
Фрідман-Козаченко М. М. - Виникнення та становлення інституту криміналістичної профілактики (2013)
Шакірова О. В. - Нагляд за законністю при кримінальному переслідуванні як функція прокурорського нагляду, Бегларян О. Ф. (2013)
Амеліна А. С. - Прояви комплексності реалізації принципу гласності цивільного судочинства, Достатній Р. Ю. (2013)
Бондаренко М. О. - Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції (2013)
Галай А. С. - Теоретичні засади взаємодії інститутів держави і громадянського суспільства (у контексті протидії насильству у сім’ї), Шамрук Н. Б. (2013)
Стефанчук Р. О. - Сім нагальних справ сучасного законотворення (з нагоди 20-ї річниці незалежності України) (2013)
Дідківська Г. В. - Право як фактор соціалізації особистості (2013)
Кармаліта М. В. - Науковий потенціал, його роль у розвитку сучасної системи права (2013)
Пікуля Т. О. - Методологічні критерії та класифікаційні схеми типологізації держав світу (2013)
Бессмертный А. В. - Нарративное интервью в исследовании катамнеза внутренней картины болезни при шизофрении (клинико-психологический аспект) (2012)
Васякина Л. А. - Особенности психосоциальной реабилитации больных пневмокониозами на амбулаторном этапе лечения (2012)
Яворская В. А. - Коррекция когнитивных нарушений у больных с сосудистыми церебральными расстройствами, Бондарь О. Б., Михаелян Т. Х., Першина Ю. В., Бондарь Б. Е. (2012)
Пелехова О. Л. - Современные представления об идиопатических воспалительных полинейропатиях (2012)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Мюнхен, 2012) (2012)
Корж А. Н. - Особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом (2012)
Кравчун П. Г. - Изменение уровней цитокинов, гломерулярно-тубулярных маркеров, кардиогемодинамики при хронической сердечной недостаточности и ее сочетании с хронической болезнью почек, Михайлова Ю. А., Лапшина Л. А., Петюнина О. В. (2012)
Волкова Ю. В. - Влияние профилактики тромбоэмболических осложнений на течение послеоперационного периода у геронтологических больных с политравмой (2012)
Лупояд В. С. - Привычный самопроизвольный аборт (2012)
Архипкина Т. Л. - Оценка критериев овариального резерва в диагностике синдрома поликистозных яичников (2012)
Пасичный Д. А. - Кожнофасциальный лоскут заднемедиальной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной ножке для пластики дефектов голеней и стоп (2012)
Симонец Е. Н. - Особенности изменений некоторых показателей гомеостаза у больных с острой эмпиемой плевры с учетом применения сверхвысокочастотного облучения, Макаров В. В., Токарев А. В. (2012)
Сагаловски С. - Патофизиологическое единство клеточно-молекулярных механизмов развития остеопороза и атеросклероза сосудов, Рихтер Т. (2012)
Березняков И. Г. - Остеоартроз, артериальная гипертензия и ожирение: проблема коморбидности, Корж И. В. (2012)
Щербина Н. А. - Применение гормонотерапии при атипической гиперплазии эндометрия у больных, имеющих микросателлитную нестабильность и метилирование гена ESR, Карташова М. А. (2012)
Кудряшов А. Г. - Лечение больных раком почки с метастазами в легкие, Попович А. Ю., Остапенко Ю. В., Чистяков Р. С. (2012)
Минухин А. С. - Опыт комплексного применения тестостерона и L-аргининина у молодых мужчин с сексуальными дисфункциями и андрогенодефицитом, Бондаренко В. А., Кришталь Е. В. (2012)
Спивак Ж. С. - Состояние системы репродукции у мужчин с бесплодием, больных субклиническим гипотиреозом (2012)
Васильев Ю. В. - Пищевод Барретта (2012)
Каримов Х. Я. - Анализ генотипических вариантов полиморфизма гена CYP2C9 в узбекской популяции, Азимова С. Б., Бобоев К. Т. (2012)
Солошенко Э. Н. - Проблемы, достижения и перспективы дерматовенерологии и косметологии (по материалам XII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов) (2012)
Алексієвець Л. - Тотожність і ототожнення як єдність протилежностей в історичному процесі (2013)
Удод О. - Умови становлення української нації в ХІХ столітті, Юрій М. (2013)
Секо Я. - Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій (2013)
Місько В. - Політична діяльність ліворадикальних організацій у Тернопільському воєводстві (друга половина 1930-х рр.) (2013)
Москалюк М. - Загальний нарис становища та розвитку обробної промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ніколаєць Ю. - Демографічні процеси в Донбасі у роки Другої світової війни (2013)
Ткаченко В. - "Світовий уряд” і глобальне політичне пробудження (2013)
Новінчук С. - Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 р., його оцінка по обидва боки кордону та історичне значення (2013)
Гевко В. - Україна і Польща: від колізій минулого до спільних європейських цінностей (2013)
Лахманюк Т. - Україна й Ісламська держава Афганістан: шляхи співробітництва (2013)
Кравець В. - Соціально-економічні передумови ґендерної стратифікації первісного суспільства (2013)
Троян С. - Колоніальна політика кайзерівської Німеччини щодо Китаю наприкінці 1890-х років (2013)
Ніколаєнко О. - Жіночий рух у Польщі на початку ХХ ст. (2013)
Валіон О. - Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006–2010 рр. (2013)
Мартинов А. - Зовнішньополітичні пріоритети християнсько-ліберальної коаліції Федеративної Республіки Німеччини (2009–2013 роки) (2013)
Даниленко С. - Громадська діяльність Володимира Дурдуківського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Боровська І. - Вплив ідей романтизму на історичну концепцію Томаса Карлейля (1795–1881) (2013)
Горенко О. - Про актуальність методологічного партнерства історії, філософії та правознавства (2013)
Федорів І. - Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.) (2013)
Калакура Я. - Зарубіжний світ у вимірі новітньої української історіографії (2013)
Стопчак М. - Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи в повоєнній українській зарубіжній історіографії (2013)
Алексієвець Л. - Історіографічні оцінки суспільно-політичного розвитку Польщі в постсоціалістичний період (1989–2001) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського