Єрмоленко Т. I. - Експериментальне дослідження буферних властивостей сольових компонентів уролітичних засобів, Сахарова Т. С., Андрєєва О. О. (2012)
Кавушевська Н. С. - Дослідження антимікробної активності стоматологічних гелів на основі лізоциму, Тюпка Т. І., Маслій Ю. С. (2012)
Демешко О. В. - Амінокислотний та мінеральний склад альбіції ленкоранської, Ковальов с. В., Мигаль А. В. (2012)
Юрченко Н. С. - Дослідження карбонових кислот трави маренки запашної (Asperula Odorata L.), Iльїна т. В., Ковальова A. М. (2012)
Зарівна Н. О. - Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого, Вронська Л. В. (2012)
Саліонов В. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості 2-(4-r-5-(тіофен-2-іл)-4н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот та їх солей, Панасенко О. I., Книш Є. Г. (2012)
Баюрка С. В. - Розробка методу ізолювання пароксетину з біологічного матеріалу за допомогою хлороформу, Рибалка Л. І. (2012)
Дроговоз С. М. - Біоритми – маркери функціонального стану шлунко-кишкового тракту, Тимофєєв М. П., Калько К. О. (2013)
Юрченко В. Є. - Біофармацевтичні долідження обгрунтування складу крему для лікування дерматологічних захворювань, ускладнених демодекозом, Половко Н. П., Ковальова Т. М., Струс О. Є. (2013)
Германюк Т. А. - Фармакоекономічні дослідження розрахунок потреби в пероральних цукрознижуючих лікарських засобах (ПЦЛЗ) для хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу на територіальному рівні, Івко Т. І. (2013)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих алкілфенолів на іонний обмін за умов підгострої дії на білих щурах, Наконечна O. А., Максимова I. Г. (2013)
Григор’єва Л. B. - Bплив похідних фенілантранілової кислоти на спонтанний діурез і водно-електролітний баланс (2013)
Кавушевська Н. С. - Протизапальні властивості різних гелів на основі лізоциму, Тюпка Т. І., Маслій Ю. С. (2013)
Караковська Н. Є. - Вивчення впливу густих екстрактів лопуха великого на перебіг скипидарного простатиту, Щокіна K. Г., Дроговоз С. М. (2013)
Подольський І. М. - Дослідження антигіпоксичної активності 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону – перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями, Штриголь C. Ю., Осташко В. Ф., Бездітко Н. В. (2013)
Маркіна А. Ю. - Вплив індолінорену на перебіг експериментальної гострої ниркової недостатності, Тюпка Т. І. (2013)
Бурмас Н. І. - Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому, Фіра Л. С. (2013)
Шпичак О. С. - Експериментальне обґрунтування безпечності нового седативного апіфітопрепарату "апісед", Яковлєва Л. В., Шаповал О. М. (2013)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз впливу спіроциклічного похідного оксіндолу та віта-мелатоніну на показники центральної нервової системи (2013)
Малий В. В. - Мікробіологія дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого, Федченкова ю. А., Хворост О. П. (2013)
Глущенко А. В. - Анатомо-діагностичне дослідження надземної частини курая пагорбкового (Salsola Collina L.), Руденко В. П., Георгіянц В. А. (2013)
Ткаченко М. Ф. - Порівняльний аналіз вмісту та складу летких сполук дикорослих і культивованих рослин Portulaca Oleracea (2013)
Соколова Л. В. - Визначення кількісного вмісту вітаміну С в сублімованих порошках кавуна, аронії та артишоку (2013)
Велика О. Т. - Оптимізація етапів проектування деталей обладнання переробних харчових виробництв засобами САПР ТП "Вертикаль", Лясковська С. Є., Демків І. Б. (2013)
Гурей І. В. - Автоматизований розрахунок комплекту мітчиків для нарізання метричної різі, Гурей В. І. (2013)
Гурей І. В. - Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин, Гурей В. І., Дмитерко П. Р. (2013)
Литвиняк Я. М. - Кінематичні особливості процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс (2013)
Stypnytskyy V. V. - Principles of functional-oriented technology manufacturing products engineering production (2013)
Shakhbazov Y. O. - Modeling of the residual stresses on the treated surface machine parts, Griner I. M., Storoschuk V. A. (2013)
Sherstiuk D. G. - The prospect of using the finite element metod and ANSYS for mathematical modelling of thermo-mechanical calibration large axisymmetric structures with high requirements for the geometric accuracy, Kulik A. V., Gladkiy M. A. (2013)
Bespalov A. L. - Optimization of dynamic schemes and structural parameters of vibration bunker feeders, Vrublevsky I. Y. (2013)
Vrublevsky І. Y. - The calculation of the three-mass vibratory bowl feeder. that provides elliptical oscillation with an axial vibratory drive, Bespalov А. L. (2013)
Gavrilchenko O. V. - Overlap coefficient for placing round-shaped details processed on the vibration development machine tools determining, Zakharov V. M. (2013)
Корендій В. М. - Розрахунок хвостового стабілізатора для орієнтації вітроколеса за напрямком вітру (2013)
Малащенко В. О. - Будова та силова взаємодія елементів муфти з прямими пазами веденої півмуфти, Малащенко В. В., Борис А. О. (2013)
Chubyk R. V. - Structural scheme of adaptive of system of control vibrodrive of a resonance vibromachine, Zelinskyi I. D., Gorbatyuk R. M. (2013)
Shenbor V. S. - Improvement of constructive schemes and calculations of oscillation tubular conveyers, Borovets V. M., Brusentsov V. G., Serkiz O. R., Fita P. I. (2013)
Дурягіна З. А. - Використання методу сублімації для отримання діелектричних плівок Al2O3 на сталі 40Х13, Підкова В. Я., Ольшевська С. О., Оксенюк А. П. (2013)
Ковальов В. А. - Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок (2013)
Kuzin O. A. - The structure of the near-boundary zones of grains and intergranular destruction of steels, Kuzin M. O. (2013)
Antonyuk V. S. - Information technology in deciding of technological problems in instrument making and machine engineering, Vysloukh S. P. (2013)
Нємий С. В. - Особливості створення і впровадження систем управління якістю на машинобудівному підприємстві (2013)
Васянович Г. - Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку (2013)
Сікорський П. - Проблема диференційованого навчання математики у ПТНЗ (2013)
Онищенко В. - Професійна Я-концепція як інтегральна складова ноологічної Я-концепції особистості (2013)
Козловський Ю. - Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу на основі синергетичного підходу (2013)
Ємчик Л. - Прогностичні дослідження у підготовці кваліфікованих робітників (2013)
Будник О. - Економічні якості у структурі особистісно-професійних характеристик майбутнього фахівця (2013)
Кочина Л. - До визначення поняття "професійна комунікативна компетентність” (2013)
Лещенко О. - Роль дисциплін гуманітарного циклу в формуванні професійної компетентності майбутніх інженерів (2013)
Барабаш Ю. - Удосконалення іншомовної комунікативної компетенції молодих науковців (2013)
Ярема І. - Методичні засади формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому говорінні студентів металургійних спеціальностей (2013)
Брославська Л. - Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики, Мащенко С. (2013)
Гриценко Я. - Використання ділових ігор у вивченні ділової іноземної мови у ВНЗ (2013)
Собко В. - Модель розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці шляхом використання ділових ігор (2013)
Жлудько В. - Теоретичні основи педагогічної дизайн-освіти (2013)
Бовсунівський В. - Педагогічна діагностика обдарованості у процесі дизайн-діяльності (2013)
Музальов О. - Теоретико-методичні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності (2013)
Соловйов В. - Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів фізичного виховання до педагогічної діяльності (2013)
Стрельцова Н. - Організація самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при вивченні органічної хімії (2013)
Жигайло Н. - Психологічні аспекти духовного становлення молодого викладача, Карпінська Р. (2013)
Чайковський М. - Самоактуалізація студентів з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ (2013)
Мединська Ю. - Проблема віктимності у контексті емоційного інтелекту особистості (2013)
Чуба О. - Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності (2013)
Гриник Ір. - Особливості статусів професійно-сімейної ідентичності студентської молоді (2013)
Гриджук І. - Пошук роботи: аналіз етапів, стратегій та психологічних особливостей аплікантів на ринку праці (2013)
Близнюк Т. - Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання у старшокласників готовності до вибору педагогічного фаху (2013)
Антонюк Г. - Розвиток природничих наук в освітньому просторі України XVII – початку XVIII ст. (2013)
Поперечна Л. - Професійний розвиток вчителя-початківця у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації та України (2013)
Гриник Іг. - Становлення і розвиток соціально-правової освіти в Німеччині в період Ваймарської республіки (2013)
Кокор М. - Педагогічні технології підготовки майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США (2013)
Вдович С. - Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи (Інформація про науково-практичну конференцію у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (2013)
Рекомендації науково-практичної конференції "Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи” (2013)
Мастикаш Н. - Педагоги і науковці про особливості творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів у гуртках художньо-прикладної та технічної творчості (Інформація про круглий стіл "Організація творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів”), Сліпчишин Л. (2013)
Рекомендації круглого столу "Організація творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів” (2013)
Лозовецька В. - Психолого-педагогічні умови професійного розвитку фахівців туристичної галузі та ресторанного сервісу (Інформація про семінар на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму) (2013)
Рекомендації семінару "Психолого-педагогічні умови професійного розвитку фахівців туристичної галузі та ресторанного сервісу” (2013)
Лозовецька В. - Формування ціннісних складових культури здоров’я в учнів ПТНЗ (Інформація про семінар на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму) (2013)
Рекомендації семінару "Формування ціннісних складових культури здоров’я в учнів ПТНЗ” (2013)
Наші автори (2013)
Самотий В. В. - Математична модель каскаду "однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням”, Дзелендзяк У. Ю. (2013)
Паламар М. I. - Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об’єктами, Стрембіцький М. О., Пастернак Ю. В. (2013)
Герасим М. Р. - Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів, Походило Є. В., Нечай О. М. (2013)
Микийчук М. М. - Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва (2013)
Яцук В. О. - Покращення характеристик приймачів сонячного випромінення з електричним заміщенням, Яцук Ю. В., Серкез Х. В. (2013)
Столярчук П. Г. - Встановлення граничних значень критичних точок контролю за системою НАССР при виробництві вершкового масла, Остап’юк С. Д. (2013)
Совин Я. Р. - Дослідження характеристик вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX згідно з методикою NIST STS, Наконечний Ю. М., Стахів М. Ю. (2013)
Горпенюк А. Я. - Генератор псевдовипадкових чисел на обчислювачі кореня квадратного з простого числа, Лужецька Н. М. (2013)
Бойко Т. Г. - Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання (2013)
Костів Ю. М. - Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST, Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Совин Я. Р., Мандрона М. М. (2013)
Хома Ю. В. - Дослідження спектрального складу гармонічних сигналів у засобах прямого цифрового синтезу (2013)
Яцук В. О. - Можливості врахування якісних показників в системах споживання теплової енергії, Бугайцова П. В. (2013)
Стороженко А. О. - Методика захисту програмного забезпечення шляхом впровадження ЦВЗ в асемблерний код програми, Горпенюк А. Я., Лужецька Н. М. (2013)
Шпак О. І. - Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей (2013)
Гарасим Ю. Р. - Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем, Ромака В. А., Рибій М. М. (2013)
Байцар Р. І. - Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу, Сколоздра М. М. (2013)
Козак В. Ф. - Дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних даних в Інтернеті. Технологія Web tracking, Гарасим Ю. Р., Дудикевич В. Б., Нечипор В. В. (2013)
Дудикевич В. Б. - Пасивний захист інформації від лазерного зондування, Собчук І. С., Ракобовчук В. О. (2013)
Плахтій Ю. Р. - Ризики у сфері захисту прав споживачів, Байцар Р. І. (2013)
Кулик В. М. - Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом, Катеринчук І. С., Батутіна А. П. (2013)
Гонсьор О. Й. - Впровадження CALS- технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу (2013)
Чаговець В. В. - Досвід комп’ютерного оцінювання студентських робіт, Землянко Ю. В. (2013)
Піскозуб А. З. - Протокол SSL, використання його вразливості спільно з елементами соціальної інженерії, Шикеринець С. Т. (2013)
Піскозуб А. З. - Використання тестування на проникнення в комп’ютерні мережі та системи для підняття їх рівня захищеності (2013)
Петренко О. - Аналіз вимог чинних нормативно-правових актів щодо допустимих рівнів шуму і вібрації автомобіля (2013)
Яремчук Ю. Є. - Розроблення програмних засобів реалізації протоколів розподілу ключів та автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Грінюк Р. Ф. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора П. В. Доброва! (2013)
Шевченко В. П. - Петру Васильовичу Доброву – 70 (2013)
Стоян О. - Працьовитий. Відповідальний. Добрий (Петро Васильович Добров) (2013)
Соловьев Ю. И. - "Спешите делать добро…" (2013)
Балабанов К. В. - Большой души человек (2013)
Алфімов В. - Людина універсальної гармонії (2013)
Колектив кафедри історії України - З ювілеєм! (2013)
Колектив кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики - Що людина робить, така вона і є (до 70-річчя Петра Васильовича Доброва) (2013)
Колектив кафедри всесвітньої історії - Свято у великій родині (з нагоди 70-річчя Петра Васильовича Доброва) (2013)
Колектив кафедри історіографії - Добрих справ майстер, джерелознавства джерелознавства, археології та методики викладання історії (2013)
Колектив кафедри політології - "Істфак Доброва" або секрети успіху та процвітання (2013)
Агапов В. Л. - Привітання з ювілеєм (2013)
Шатохін А. М. - Видатний служитель Кліо (2013)
Бондаренко В. С. - Он всегда готов прийти на помощь (2013)
Бистра М. А. - Как это было ...рожденный войной, Есип И. М., Удалова Т. М. (2013)
Ковальська Л. - Людина з великим серцем і відкритою душею (2013)
Добровольська (Стоян) Г. - Привітання з ювілеєм (2013)
Евдокимов Н. А. - От крепкого рабоче-крестьянского корня (2013)
Падалка С. С. - З добром до людей і для людей (П. В. Доброву – 70), Журба М. А. (2013)
Кондратьєва Д. А. - Спроби деміфологізації української історії в праці П. Куліша "История воссоединения Руси", Темірова Н. Р. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - К. В. Харлампович - дослідник проблем церковного краєзнавства (2013)
Отземко О. В. - Лютий 1917 р. за мемуарами діячів і сучасників української революції, Грідіна А. Б. (2013)
Романцова Н. І. - "Звичайна схема "русскої" історії" М. Грушевського в історіографічних оцінках українських вчених (2013)
Темірова Н. Р. - Вугільна промисловість Донбасу: зміна дослідницької парадигми, Федюн О. І. (2013)
Савічєв А. В. - Повсякденне життя номенклатури УРСР (1945-1964 рр.): історіографія проблеми (2013)
Бобровський А. С. - Пріоритети сучасних дисертаційних досліджень з історії інтелігенції України початку 1920-х – кінця 1980-х рр.: історіографічний дискурс (2013)
Мартинчук І. І. - Вітчизняні науковці про характер українців, Разумова А. В. (2013)
Безпалов М. Є. - Діяльність Г. К. Жукова у роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.). Історіографія (2013)
Лихачева Л. Б. - Взаимоотношения российских военных и болгарского населения в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. по свидетельствам современников (2013)
Сараєва О. В. - Соціальний та майновий склад земського представництва Півдня України: аналіз діловодних джерел (2013)
Сальнікова Н. В. - Науково-методичне забезпечення діловодства: перші спроби раціоналізації управління (2013)
Ковальська Л. А. - Архівні джерела з історії партизансько-підпільного руху Сумщини років Великої вітчизняної війни (2013)
Літвінюк О. В. - Матеріали діловодства як джерело з історії повсякденного життя населення Донбасу в роки Великої вітчизняної війни (2013)
Бредіхин А. В. - Джерела до вивчення системи відносин США з країнами Латинської Америки на межі ХІХ-ХХ ст. (2013)
Литвиненко Р. О. - Святі гори: урочище чи монастир? (Щодо часу заснування Святогірського монастиря), Литвиненко Л. Р. (2013)
Шабельніков В. І. - До питання про утворення Донецько-Криворізької республіки: історико-регіональний аспект (2013)
Бредіхин А. В. - Організація митної служби в Україні у 1918-1928 рр., Добров П. В. (2013)
Кривоконь О. Г. - Проблеми розвитку машинобудування на Харківському паровозобудівному заводі імені Комінтерну у 20-ті - 30-ті роки ХХ сторіччя (2013)
Гедьо А. В. - Повсякденне життя української академічної еліти на початку ХХ ст. та в 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини науковців, Іорданова Ю. В. (2013)
Добров Е. В. - Ополченці батальойну слави (2013)
Галка К. О. - Роль образу ворога в радянській ідеолого-пропагандистській роботі (1933-1941 рр.) (2013)
Алієва Е. Б. - Оборонно-масова робота в УРСР в роки передвоєнних п'ятирічок: на матеріалах Донецької області (2013)
Буряк Ю. Ю. - Організація перевезень на Північно-Донецькій залізниці протягом початкового етапу Великої вітчизняної війни (2013)
Краснопьоров В. М. - Політика штрафів окупаційної влади в Донбасі та роль допоміжної поліції в процесі її здійснення (1941-1943) (2013)
Касьянова Н. М. - Влияние Великой отечественной войны на уровень детской и подростковой преступности (на примере украинского Донбасса) (2013)
Шимко О. В. - Радянська політика ціноутворення в 1970-1980-х роках на прикладі Донбасу (2013)
Карачевська В. І. - Охорона здоров’я дитинства і материнства українського Донбасу протягом 1964 – 1991 років (2013)
Шепко Л. Г. - К реконструкции начального этапа истории Боспора (2013)
Носко К. Г. - Салон как явление культурной жизни Франции XVIII века (2013)
Масльонкіна Н. Г. - Розвиток вищої освіти у Франції в другій половині ХІХ століття (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Створення режиму "нового порядку" в республіці Індонезія (2013)
Кравченко В. В. - Французька операція в малі: realpolitik чи mission civilisatrice? (2013)
Неприцький О. А. - Образ Польщі і поляків у німецькій громадській думці наприкінці ХХ століття (2013)
Осипович І. А. - Палестина в міжнародній політичній грі великих держав (1914-1916 рр.) (2013)
Лебідь І. Г. - Проблема наркотрафіку у відносинах Росія – ЄС (2013)
Касьянова М. М. - Визначення статусу "трудівника-мігранта" в міжнародних документах (2013)
Грідіна І. М. - Історична пам’ять у відносинах України і Росії (2013)
Примуш М. В. - Політологічний аналіз націоналістичної риторики політичних партій України (2013)
Мінєнкова Н. Є. - Чинники та наслідки трансформації партійних систем в Польщі і Україні (2013)
Коваль Ю. О. - Вплив громадянського суспільства на формування місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2013)
Кокорський В. Ф. - Генералізована довіра в системі цінностей українського суспільства, Кокорська О. І. (2013)
Черкашин К. В. - Влияние характера жилищной застройки на итоги голосова ний (2013)
Пронь Т. М. - Ніточко І. І. "Остання депортація: до 60-річчя примусового переселення 1951 року". – Одеса: "Прес-Кур’єр", 2011. – 240 с. (2013)
Черкашин К. В. - Нікольський В. М. "Політичні репресії 1937 – 1938 рр. на Донеччині: причини, перебіг, наслідки: монографія". – Донецьк: Каштан, 2011. – 200 с. (2013)
Смирнов В. С. - Спорт як складова соціального захисту інвалідів у незалежній Україні (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Захарчин Г. М. - Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві (2012)
Мельник О. Г. - Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація (2012)
Педченко Н. С. - Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" (2012)
Подік І. І. - Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект, Гончаров Ю. В. (2012)
Сунцова О. О. - Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку (2012)
Фатенок-Ткачук А. О. - Парадигма проявів "нової" економіки (2012)
Гранкін О. О. - Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні (2012)
Демчишин М. Я. - Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку (2012)
Шлапак О. В. - Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м'ясного скотарства (2012)
Мельник О. Г. - Методи рейтингування діяльності підприємств, Логвиненко Ю. Л. (2012)
Узунов Ф. В. - Державне регулювання як чинник створення сприятливих умов для економічної діяльності корпоративних підприємств у регіоні (2012)
Мельник Л. Г. - Економічне оцінювання екологічних товарів та послуг в Україні, Кубатко О. В. (2012)
Барабаш О. В. - Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність (2012)
Бойко С. В. - Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні (2012)
Колосок А. М. - Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідальної держави (2012)
Сардак С. Е. - Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі (2012)
Гаманков Д. В. - Основні чинники присутності держави на страховому ринку (2012)
Гриценко О. М. - Інвентаризація запасів у ресторанному господарстві: теорія і методика (2012)
Мошковська О. А. - Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку (2012)
Гулієва Н. М. - Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води (2012)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальна модель прогнозування тенденції зміни валютних курсів, Шелехов І. В., Чала А. В. (2012)
Кісь Я. П. - Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах, Теслюк В. М. (2012)
Коваленко О. Є. - Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління (2012)
Костенко Г. І. - Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу, Рожок О. А. (2012)
Криклій О. А. - Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів, Рябіченко Д. О. (2012)
Кузьмін О. Є. - Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі, Базилевич П. Р. (2012)
Лютак О. М. - Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України, Михальчук Л. В. (2012)
Малаксиано Н. А. - Об устойчивости экономических показателей использования сложного портового оборудования (2012)
Мойсеєнко І. П. - Використання інтелектуальних технологій в системі економічної безпеки банку, Мартинюк О. А. (2012)
Ревенко Д. С. - Прогнозування та оцінювання стійкості динаміки розвитку економіки України, Вартанян В. М., Скачков О. М. (2012)
Трансформування України у країну новаторів: Концепція Національної інноваційної стратегії (2012)
Алимжанова М. - Проблемы развития исламского страхового рынка в Республике Казахстан с учетом опыта Малайзии (2012)
Арістовник А. - Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи (2012)
Асгар Н. - Динаміка одночасного зростання економіки та охорони здоров'я в Пакистані: синхронна модель, Аван А., ур Реман Х. (2012)
Афза Т. - Детермінанти ефективної діяльності загальних страховиків Пакистану, Джам-е-Каусар Алі Асгар М. (2012)
Балапанова Э. - Влияние инновационных процессов на повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Казахстана, Нургабылов М. (2012)
Бараняї Ж. - Проблеми морального ризику і готовності до співпраці: на прикладі Угорщини, Гюріца Ч., Васа Л. (2012)
Воловець Т. - Інструменти стимулювання підприємництва органами місцевого самоуправління (на прикладі громад Підкарпатської області Польщі) (2012)
Гюльмамедова Г. - Сравнительный анализ моделей денежных и материальных накоплений (2012)
Дайчман С. - Довгострокова пам'ять рентабельності словенського біржового індексу і основних акцій на Люблянськой біржі (2012)
Егембердиева С. - Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана, Азатбек Т., Аринова А. (2012)
Ендовицкий Д. А. - Мировой экономический кризис: анализ причин, Ломсадзе Д. Г. (2012)
Ерниязова Ж. - Проблемы и перспективы развития механизма управления гостиничным бизнесом Республики Казахстан (2012)
Йовановіч Міленковіч М. - Зв'язок через Інтернет і SMS в системі охорони здоров'я Республіки Сербія, Міленковіч Д., Доброта М. (2012)
Йовановіч А. - Проблема розподілу інституційної підтримки фінансування регіонального розвитку в Сербії, Вуковіч Д., Закіч Н. (2012)
Кабдуллина Г. - Основные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства (2012)
Капушуцоглу С. - Аналіз прийнятності методу наставництва в галузі освіти, Ділекджі У. (2012)
Кум Х. - Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз, Караджаоглу К. (2012)
Лю І. Ц. - Дослідження сайтів текстових медичних консультацій – розширення теорії підтвердження очікувань (2012)
Марінковіч С. - Вивчення факторів прибутковості у банківському секторі: на прикладі однієї країни, Радовіч О., Голубовіч Н. (2012)
Оплотнік Ж. Я. - Фінансування місцевого самоврядування і витрати муніципалітетів у Словенії, Брезовнік Б. (2012)
Пан Ч.-Т. - Прогнозування попиту на енергію в електронній промисловості Тайваню, Ху Ц.-Л., Цзо Ч. (2012)
Пептенату Д. - Характеристика підприємницького профілю деяких нових територіальних структур Румунії, Драгічі К., Мерчіу К. (2012)
Сандо С. - Ринки, що розвиваються, як унікальне середовище для досліджень з поведінкових фінансів, Радишич М., Доброміров Д. (2012)
Саттар Аббаcі А. - Ісламська робоча етика і її вплив на організаційне навчання, введення інновацій та продуктивність, Мір Г. М., Хусейн М. (2012)
Сюй Т. - Джерело ефективності роботи китайських комерційних банків, що котируються (2012)
Тодоровіч В. - Аналіз ефективності діяльності банківської галузі Сербії в умовах кризи, Домановіч В., Якшич М. (2012)
Томінц П. - Гендерні відмінності в підприємницькій освіті і підприємницькій діяльності в частині придунайського регіону, Реберник М. (2012)
Урал Т. - Системний підхід до аналізу впливу екологічних маркетингових рішень на результати діяльності фірми (2012)
Хойч А. - Роль прямих іноземних інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності (2012)
Чао Ц.-Ю - Дослідження розвитку прибережного яхтового туризму у Кінмені (Тайвань) (2012)
Шалболова У. - Методические особенности тарифообразования при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, Нарманова Р., Елпанова М. (2012)
Ягріч Т. - Банківська галузь в умовах стресу – роль прозорості, Хельмрайх С., Жунко М. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Зміст номерів 1 2012 року (2012)
Зміст номерів 2 2012 року (2012)
Зміст номерів 3 2012 року (2012)
Зміст номерів 4 2012 року (2012)
Зміст номерів 5 2012 року (2012)
Зміст номерів 6 2012 року (2012)
Зміст номерів 7 2012 року (2012)
Зміст номерів 8 2012 року (2012)
Зміст номерів 9 2012 року (2012)
Зміст номерів 10 2012 року (2012)
Зміст номерів 11 2012 року (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Титул, зміст (2012)
Орлов П. А. - Испытание экономических систем развитых капиталистических стран и стран с переходной экономикой мировым экономическим кризисом (2012)
Логутова Т. Г. - Теоретичні засади процесу комерціалізації інтелектуальних інвестицій, Лєнцов І. А., Годяцька А. В. (2012)
Подлесная В. Г. - Роль инноваций в развитии социально-экономических циклов (2012)
Татаркин А. И. - Развитие промышленного комплекса региона с использованием кластерных инициатив (2012)
Деркач М. І. - Досвід Німеччини у фінансуванні економічного розвитку регіонів, Литвин М. В. (2012)
Оксенюк К. І. - Формування та розвиток регіональних інноваційних кластерів (2012)
Іванов Ю. Б. - Концептуально-методологічні аспекти синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Піддубна Л. І. (2012)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Коваленко К. С. (2012)
Barylyuk I. V. - Analysis of the Competitive Positions of the Ukrainian Economy in the Context of Globalization, Kizyma D. (2012)
Троян І. А. - Інтеграційна сумісність країн-членів ОЧЕС (2012)
Антоненко О. І. - До питання сутності та наслідків суверенного дефолту (2012)
Іванова О. Ю. - Особливості бюджетного стимулювання розвитку реального сектора економіки (2012)
Керимов Э. Н. - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2012)
Кислий В. М. - Вплив тіньового сектора економіки на конкурентоспроможність економіки держави, Кубатко В. В. (2012)
Сітнікова Н. П. - Стратегічне планування розвитку та соціальні процеси (2012)
Сітак І. Л. - Сучасні методи визначення стійкості підприємства, Коробков Д. В., Міщенко В. А. (2012)
Іващенко П. О. - Квазіадаптивне прогнозування туристичної діяльності, Сисоєва С. І. (2012)
Покотілова О. І. - Застосування байєсівських мереж довіри у формуванні товарного асортименту підприємства, Покотілов І. П. (2012)
Марчук В. Д. - Моделювання матеріального потоку виробничих систем з урахуванням випадкових виробничих втрат (2012)
Пономаренко О. Е. - Використання нечітких множин при оцінці рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання промисловості (2012)
Скнар І. І. - Побудова моделей прогнозування на базі пакету Matlab Neural Networks (2012)
Пластун В. Л. - Підходи до класифікації інституційних інвесторів, Домбровський В. С. (2012)
Малютін О. К. - Делокалізація інвестиційних вкладень з метою вирівнювання регіональних точок зростання національної економіки (2012)
Самосьонок Л. М. - Дослідження інноваційної інтеграції як економічної категорії (2012)
Прохорова В. В. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва України (2012)
Дем’яненко Т. І. - Нові перспективи розвитку альтернативної енергетики (2012)
Царук А. Ю. - Фінансові аспекти державної екологічної політики в контексті природоохоронної діяльності гірничозбагачувальних підприємств (2012)
Кукла О. Л. - Резерви зниження собівартості у племінному конярстві України (2012)
Матюшенко І. Ю. - Переспективи комерційного використання нанобіотехнологій у сільськогосподарському виробництві України, Маханьова Ю. М., Костенко А. О. (2012)
Базавлук А. В. - Інвестиційний розвиток транспортної компанії та його фінансове забезпечення (2012)
Кудрявцев В. М. - Роль автотранспортної системи в забезпеченні інвестиційної безпеки держави (2012)
Лисенко А. О. - Формування концепції управління витратами підприємств дорожнього господарства (2012)
Локотецька О. В. - Роль транспортної галузі в системі економічної безпеки держави (2012)
Коваленко Г. М. - Удосконалення обслуговування споживачів торгівельного підприємства на основі врахування специфічних вимог покупців (2012)
Леонт’єва Ю. Ю. - Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі, Влащенко Н. М. (2012)
Прокопішина О. В. - Обліково-аналітична підтримка державних програм розвитку туризму, Козубова Н. В. (2012)
Тітяєв В. В. - Проблемні питання формування собівартості житлово-комунальних послуг (2012)
Доронина М. С. - Актуальные проблемы обеспечения организаций квалифицированным персоналом, Чепель И. В. (2012)
Тютюнникова С. В. - Актуализация нравственного потенциала человека и роль семьи в его формировании, Симкина Н. В. (2012)
Савицька Н. Л. - Соціоолюднення як передумова становлення суб’єктності людини в господарському розвитку (2012)
Мужилівський В. В. - Застосування оцінки вартості життя людини в обов'язковому особистому страхуванні (2012)
Тридід О. М. - Принципи та підходи до управління доходами підприємств (2012)
Веретенникова Г. Б. - Удосконалення процесу діагностики ринкової безпеки підприємства (2012)
Побережна Н. М. - Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств і визначення стратегічних напрямів його розвитку (2012)
Прохорова Ю. В. - Економічна політика як умова забезпечення оптимальної структури оборотного капіталу підприємства (2012)
Явдак М. Ю. - Організація планування виробництва нової продукції машинобудівного підприємства (2012)
Сериков А. В. - "Мягкое" моделирование последствий распределения инвестиций для обеспечения стратегии развития предприятия, Гранько Е. Б. (2012)
Жулавський А. Ю. - Врахування ренти при оцінці ланцюгів вартості, Сидоренко Н. В. (2012)
Вовк В. Я. - Концептуальні засади організації стратегічного управління конкурентоспроможністю банку (2012)
Раєвнєва О. В. - Методика прогнозування акцизних надходжень на підставі диференційованого підходу, Бобкова О. Ю. (2012)
Гречана С. І. - Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах (2012)
Криклій О. А. - Комплексний підхід до формування механізму управління ліквідністю банку на основі адаптивної моделі, Рябіченко Д. О. (2012)
Луняков О. В. - Динамические взаимосвязи основных сегментов финансового рынка Украины (2012)
Портна О. В. - Програмно-цільове фінансування охорони здоров'я в Україні (2012)
Галушко Ю. П. - Монетарний інструментарій посткризового відновлення (2012)
Гнатишак О. В. - Вплив злиття та поглинання на формування вартості банку (2012)
Піскунов Р. О. - Формалізація теоретичних підходів до визначення фінансової стійкості банку, Лазько А. А. (2012)
Соколова Л. В. - Аналіз теоретичних та практичних аспектів процесно-орієнтованого управління підприємством, Шкіль Н. Г. (2012)
Боярко І. М. - Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Самусевич Я. В. (2012)
Карапейчик И. Н. - Логика использования потенциалов в задачах управления предприятием (2012)
Птащенко О. В. - Бренд як складова стратегічного розвитку товару (2012)
Чмелева О. С. - Методика проведенння SWOT-аналізу в установах науково-дослідної сфери, Алєксєєва О. В. (2012)
Шкодін Я. В. - Проблеми корпоративного управління в Україні (2012)
Ялдін І. В. - Теорія та практика використання системи збалансованих показників у забезпеченні сталого розвитку інтегрованих структур бізнесу (2012)
Єлесіна А. А. - Механізм управління зовнішніми ризиками ВНЗ (2012)
Предєін А. М. - Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами (2012)
Каховська О. В. - Концептуальні основи інформаційного забезпечення регулювання соціальності (2012)
Шведун В. О. - Оптимізація управління розподілом витрат підприємства за допомогою інформаційних технологій (2012)
Дворнік М. О. - Визначення інформаційних потреб населення та рівня їх задоволення (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Указ Президента України "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні" (2013)
Братська Г. - Стан доставляння обов'язкових примірників видань у Книжкову палату України за 2012 рік, Устіннікова Т. (2013)
Шпак В. - Джерельна база досліджень друкованих засобів масової інформації незалежної України (2013)
Виходець О. - Культура професійної діяльності продавця видавничої продукції як система соціальних комунікацій (2013)
Бубнова Т. - Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2011 р.), Пугач І. (2013)
Коханова І. - Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами (2013)
Асєєв Г. - Документознавство в інформаційній індустрії (2013)
Лук'янченко О. - Сторінки історії Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Массовер А. - Крок із дев'ятнадцятого у двадцять перше століття (2013)
Смирна Л. - Українські художники-нонконформісти: естетичний протест (2013)
Зніщенко М. - "Бібліотека і книга в контексті часу" — головна тема року в роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (2013)
Кудлач В. - XIV Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині": піднесення породжує оптимізм (2013)
"Книжковий Арсенал" збирає гостей (2013)
Орієнтація на німецькомовного читача (2013)
Титул, cодержание (2012)
Будкин В. - Двадцатилетие СНГ: потенциальные возможности и неоправдавшиеся надежды (2012)
Флейчук М. - Влияние внешних заимствований на социально-экономическое развитие посттрансформационных стран, Андрусив Р. (2012)
Шубравская Е. - Инновационное развитие аграрного сектора экономики Украины: теоретико-методологический аспект (2012)
Ещенко П. - Восстановление социально-экономического развития – приоритет номер один в мире и в Украине, Арсеенко А. (2012)
Веклич О. - "Экологическая цена” экономического роста Украины, Шлапак Н. (2012)
Синякевич И. - Национальная политика в лесном хозяйстве в контексте глобальных экологических угроз (2012)
Чужиков В. - Антикризисный бюджетный менеджмент в ЕС, Бояр А. (2012)
Лопушняк Г. - Жилищная политика как составляющая государственной социальной политики Украины: практика и проблемы реализации (2012)
Чухно А. - Экономическое развитие Украины сквозь призму глобализационно-интеграционных процессов (2012)
Памяти академика НАН Украины Н. Г. Чумаченко (2012)
Черкес Б. С. - Методологічні основи дослідження міської ідентичності та її об’єктів-символів, Юрик Я. М. (2013)
Габрель М. М. - Деякі проблеми оцінки унікальних пам’яток архітектури на підставі методу "відстані до ідеалу”, Моркляник О. І. (2013)
Дида І. А. - Світоглядний аспект застосування регулярно-геометричної композиції архітектурного середовища (2013)
Лінда С. М. - Морфогенез в архітектурі історизму: інтерпретація з позицій загальної теорії систем (2013)
Мер’є О. В. - Типові проекти дерев’яних шкіл Галичини першої чверті ХХ ст., Шулдан Л. О. (2013)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Відтворення архітектурного образу втраченої пам’ятки за допомогою мультимедійних технологій (на прикладі церкви XVIII ст. у с. Підгірці, Брич М. Т. (2013)
Оконченко О. М. - Організація бастіонних укріплень території середмістя та передмість Львова у XVII ст., Оконченко І. В. (2013)
Дида О. А. - Інформативна популяризація архітектури як змістово-просторова складова підвищення атрактивності малого міста (2013)
Черкес Б. С. - Розвиток і трансформація житлового району "Сихів" у Львові, Мисак Н. Р. (2013)
Проскуряков В. І. - Концепція генези і формування архітектури будівель для накопичення, зберігання і експонування сценографічних творів, Абрамкін С. О. (2013)
Гнесь І. П. - Влив поверховості житла на здоров’я мешканців (2013)
Ідак Ю. В. - Особливості архітектурно-образної організації сучасних публічних бібліотек, Ракочий Я. В., Борис А. М. (2013)
Кайдановська О. О. - Портфоліо у професійній діяльності та освіті архітектора (2013)
Рочняк Ю. А. - Формування архітектури споруд гірських верховин, Карашецький Я. З. (2013)
Проскуряков В. І. - Сучасні тенденції формування архітектури міжвузівських об’єктів культури, Дмитраш О. Ю. (2013)
Юрчишин О. М. - Проблематика гармонії міста і дитини в ньому (2013)
Крушельницький Р. О. - Компаративний аналіз вітчизняної та закордонної містобудівельної нормативної бази для відкритих спортивних споруд (2013)
Пекарчук О. П. - Реконструкція багатоквартирного житла з позиції економічної ефективності проектних вирішень (2013)
Якубовський І. В. - Моделі комфорту садибного житла (2013)
Коблик М. В. - Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті (2013)
Розумний С. В. - Проблеми реконструкції будівель шкіл у м. Києві (2013)
Сільник О. І. - Тенденції розвитку житлових будинків на теренах українських міст ХІХ–ХХ ст. (2013)
Якубовський В. Б. - Тенденції розвиток сучасного садибного житла в Україні, Павлівський Я. А. (2013)
Проскуряков В. І. - Визначення оптимальних експлуатаційних, організаційних, типологічних параметрів об’єктів розваг їх користувачами, діячами і проектувальниками, Гаращак Т. І. (2013)
Проскуряков В. І. - Висвітлення актуальності формування і розвитку сучасної архітектурної типології "відкритих театрів” і, зокрема, "ландшафтних театрів”, Гуменник І. В. (2013)
Проскуряков В. І. - Ідейні та естетичні особливості театральної архітектури у Волинському етнокультурному регіоні України, Сінкевич О. В. (2013)
Проскуряков В. І. - Кореляція архітектурного і світлового образів в світловому дизайні громадських будівель, Яців С. М. (2013)
Богданова Ю. Л. - Зародження і розвиток регіональних традицій та пошуки національних стилів в архітектурі Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст., Копиляк І. М. (2013)
Гаращак Т. І. - Економічні аспекти розвитку архітектурної типології об’єктів розваг (2013)
Іванов-Костецький С. О. - Архітектурно-функціональна реабілітація історичної індустріальної архітектури (2013)
Ковальчук Х. І. - Пам’ятник як домінанта центральної площі (на прикладі пам’ятника Адаму Міцкевичу у Львові) (2013)
Стоцько Р. З. - Попередній аналіз дослідження тенденцій розвитку архітектури будівель із змінною геометрією (2013)
Хір А. М. - Мультикультурна складова формування архітектури театрально-видовищних будівель та споруд Закарпаття, Гой Б. В. (2013)
Петришин Г. П. - Проблеми містобудівного розвитку центральної частини Хуста, Посацький Б. С., Криворучко Ю. І., Тупісь С. П. (2013)
Криворучко Ю. І. - Концепція архітектурно-планувальної організації ландшафтно-історичного комплексу на Святоюрській горі у Львові, Петришин Г. П., Тупісь С. П., Максим’юк Т. М., Дідик В. В., Соснова Н. С. (2013)
Русанова І. В. - Містобудівний розвиток малих міст в приміські зоні Львова (на прикладі м. Пустомити), Ідак Ю. В. (2013)
Воронич Є. А. - Концептуальні моделі міста Седріка Прайса (2013)
Петришин Г. П. - Наукові парки: функціонально-технічні та територіально-просторові напрями розвитку, Солан С. Б. (2013)
Дідик В. В. - Сади комплексу Бернардинського монастиря у Львові (минуле-сучасне-майбутнє), Максим’юк Т. М., Штанько А. А. (2013)
Тарас В. Я. - Історичний аспект походження саду (2013)
Примачок О. А. - Формування громадського культурного центру на прикладі реорганізації площі Перемоги в м. Києві (2013)
Диба Ю. Р. - "Канон", як міра Божої досконалості в християнській традиції та архітектурній практиці Русі (2013)
Гнесь Л. Б. - Проблеми збереження архітектурної ідентичності українського села (на прикладі села Нобель Рівненської області) (2013)
Гнідець Р. Б. - Кольористичні особливості форм сакрального простору в архітектурі українських церков (2013)
Єгоров Ю. І. - Сучасні проблеми формування об’ємно-просторової композиції історичних міст України (2013)
Каплінська М. В. - Довгі ринки в історичних містах Східної Галичини (2013)
Ремешило-Рибчинська О. І. - До проблеми збереження спадщини житлової архітектури функціоналізму у Львові, Баєв А. А., Рибчинський А. О. (2013)
Чень Л. Я. - Храмові та монастирські комплекси в розпланувально-просторовій структурі міста Бучача (2013)
Чобан О. Я. - Принципи модернізації та реконструкції залізничних вокзальних комплексів історичних міст (2013)
Бірюльов Ю. О. - Особливості взаємодії скульптури з архітектурою в творчості Теобальда Оркасевича (2013)
Білінська О. Б. - Портали з ордером у творчості А. Попеля (2013)
Клименюк Т. М. - Мода Середньовіччя та Ренесансу як художній засіб формування середовища, Ковальчук О. І. (2013)
Крамарчук Х. П. - Національно-культурні моделі в дизайні архітектурно-предметного середовища (2013)
Мигаль С. П. - Методологічні концепції ландшафтного дизайну та їх еволюція в сучасних умовах, Дида І. А., Казанцева Т. Є. (2013)
Присяжний К. В. - Віконна столярка львівських будівель, Казанцева Т. Є., Заречнюк О. Г. (2013)
Радомська В. Р. - Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект, Піддубна Н. Г. (2013)
Чень Л. Я. - Святий Онуфрій в українському мистецтві, Федоришин А. Г. (2013)
Гладишев Д. Г. - Конструктивне вирішення просторової купольної конструкції, Гладишев Г. М., Бутринський І. З. (2013)
Казаков Г. В. - Морфологічна роль інсоляції в архітектурі містобудівельного середовища (2013)
Петренко Ю. В. - Особливості зведення монолітних залізобетонних конструкцій у зимовий період (2013)
Черкес Б. С. - Життєвий і творчий шлях Івана Олександровича Багенського, Клименюк Т. М. (2013)
Дида І. А. - Про роль дошкільного виховання (останній прилюдний виступ проф., д-ра арх. А. М. Рудницького, Петришин Г. П. (2013)
Шулдан Л. О. - Архітектура народних шкіл у роботах Тадеуша Вацлава Мюнніха, Штендера А. Ю. (2013)
Петришин Г. П. - Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка” у 2009–2012 рр. (2013)
Титул, содержание (2012)
Вишневский В. - Промышленная политика: теоретический аспект (2012)
Назаренко Р. - Методика оценки коммерческих предложений потенциальных поставщиков (2012)
Скрипник А. - Паритетный принцип определения экспортных квот на пшеницу, Зинчук Т. (2012)
Веклич О. - "Экологическая цена” экономического роста Украины, Шлапак Н. (2012)
Панченко И. - QUO VADISTIS? Казус "украинская приватизация” (2012)
Возьный К. - Индуизм и современная экономика (2012)
Ущаповский Ю. - Киевская экономическая школа ХІХ ст. в контексте зарождения институционализма (2012)
Коваль А. - О гарантиях сохранности денежных средств общеобязательной накопительной пенсионной системы (2012)
Катаев А. - Резервы технического перевооружения энергоемких предприятий горно-металлургического комплекса Донбасса (2012)
Демьяненко С. - Проблемы правового регулирования земельной реформы в Украине (2012)
Алексеенко Л. - Приоритеты пространственного развития экономики Украины в условиях переформатирования глобальной среды (2012)
Титул, содержание (2012)
Геец В. - Экономика и общество: непознанные грани взаимовлияния (размышления над прочитанным), Гриценко А. (2012)
Вишневский В. - Промышленная политика: теоретический аспект (2012)
Парнюк В. - Определение понятия "доход” в экономической теории (2012)
Сидорова А. - Количественная оценка согласованности интересов субъектов иностранного инвестирования, Анисимова А. (2012)
Радионов Ю. - Причины и последствия неэффективного использования межбюджетных трансфертов (2012)
Фурдычко О. - Лесной сектор экономики Украины: проблемы и перспективы развития, Дребот О. (2012)
Амбросов В. - Влияние системных связей на организационную структуру агроформирований (2012)
Известный ученый, педагог, исследователь (2012)
Слухай С. - Достижения и проблемы финансовой децентрализации в Украине (2012)
Титул, содержание (2012)
Тамилина Л. - Способы формирования контрактных институтов как факторы экономического роста: сравнительный анализ, Бакланова Е. (2012)
Яковлев А. - Определение социально-экономической эффективности рабочей силы в условиях инновационного развития, Черненко М. (2012)
Ширинян Л. - Эмпирическая оценка рыночного спроса на страховые услуги для небогатого населения Украины, Ширинян А. (2012)
Озимковская В. - Эмпирическое исследование паритета покупательной способности гривни относительно евро, доллара и российского рубля (2012)
Васильев А. - Прогнозирование уровня безработицы в Украине (2012)
Прейгер Д. - Реализация транзитного потенциала Украины как фактор укрепления экономических связей между Европой и Азией, Жалило Я., Собкевич О., Емельянова Е. (2012)
Скрипчук П. - Экономические основы развития экологических сертификации и стандартизации (2012)
Губени Ю. - Местные инициативы как инструмент развития сельских территорий, Олищук П. (2012)
Бобров Е. - Современные подходы к исследованию экономической безопасности (2012)
Юрчишин В. - Концептуально важный научный взгляд на хозяйства населения Украины (2012)
Корниенко И. - Украинский аграрный сектор: тенденции и альтернативы развития (2012)
Титул, содержание (2012)
Гальчинский А. - Экономическое развитие: методология обновленной парадигмы (2012)
Сиденко В. - Модификация мировой экономики под влиянием новейших факторов глобального трансформационного кризиса (2012)
Чаленко А. - О неопределенности понятия "потенциал” в экономических исследованиях (2012)
Бутенко А. - Государственная поддержка предпринимательского сектора Украины: опыт и проблемы, Сараева И. (2012)
Смовженко Т. - Моделирование динамики процентных ставок в условиях инфляции, Хиленко В., Андрос С. (2012)
Горчакова Е. - Модель экономического пространства (2012)
Попова О. - Агросфера: социоэкономическое содержание и основы устойчивого развития (2012)
Прокип А. - Современные подходы к энергообеспечению человечества в условиях формирования общества устойчивого развития (2012)
Гош А. - Об экономической сущности понятий "сотрудничество” и "партнерство” (2012)
До 85-річчя Леонтія Євгеновича Дещинського (2013)
Терський C. В. - Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI–перша половина XIII ст.) (2013)
Гринчишин Б. В. - Cередньовічна клинкова зброя із фондів Львівського історичного музею (2013)
Лисейко Я. Б. - Підготовка та організація військового походу сяноцьких ланових жовнірів у 1653 р. (2013)
Білущак Т. М. - Стан озброєності Високого замку у Львові за актовими джерелами (2013)
Омельчук Б. А. - Шляхетські замки Західного Поділля у світлі архітектурно-археологічних досліджень (2013)
Каша М. Є. - Шляхетські замки XIV–XVIII ст. у верхів’ях р. Стир: питання реєстру (2013)
Нагірняк А. Я. - До історії створення та діяльності січових організацій у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Морушко О. О. - Зв’язки Польської Партії Соціалістичної-"Фракції революційної” з іноземними розвідками напередодні Першої світової війни (2013)
Мазур О. Я. - Міграція населення Східної Галичини на початку Першої світової війни: заручники, біженці, вигнанці, евакуйовані, Баран І. В., Борищак М. О. (2013)
Бежук О. М. - Культурно-освітня праця "Жіночого комітету” у таборі українських біженців та виселенців м. Гмінд (1916–1918 рр.) (2013)
Хімяк О. - Роль преси в українському національно-визвольному русі (1914–1919 рр.) (2013)
Зінкевич Р. Д. - Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський (2013)
Дем’янюк О. Й. - Волинь в умовах більшовицької агресії (осінь 1918 – весна 1919 рр.) (2013)
Вовк Н. С. - Організаційна структура пресової служби Української Галицької Армії (2013)
Шумінська Н. В. - Динаміка зміни чисельності особового складу Галицької Армії під час україно-польської війни (2013)
Моргун М. В. - Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр.: історіографічний аналіз, Курклінська Н. М. (2013)
Куций А. Ф. - Бойові дії Дієвої армії УНР на Лівобережній Україні у січні 1919 р. (на прикладі Ударної Групи Романа Сушка) (2013)
Хома І. Я. - Бої за Шепетівку у квітні 1919 р. (2013)
Панас Н. Б. - Військове будівництво доби Центральної Ради та Директорії Української народної республіки у мемуарній спадщині генерала О. П. Греківа (2013)
Мина Ж. В. - Розпорядча документація та процеси правових реформ Збройних сил Директорії УНР (січень–липень 1919 р.) (2013)
Плазова Т. І. - Діяльність Департаменту політичної інформації уряду УНР в еміграції у 1921 р. (2013)
Галайко Б. М. - Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації (2013)
Скорич Л. В. - Українська військова еміграція у Польщі (1921–1924 рр.) (2013)
Прокіп Н. З. - Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920–1930-х рр. (2013)
Мельник Р. П. - Збройний конфлікт: теоретичні основи перспективності продовження боротьби за українську державність (1920–1939 рр.) (2013)
Виздрик В. С. - Польська аграрна реформа та її реалізація у 20-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях (2013)
Лісіна С. О. - Збройні формування ОУН напередодні Другої світової війни (2013)
Буковський І. В. - Карпатська Січ: від парамілітарного формування – до національної армії (2013)
Семенів О. Є. - Військово-історичні чинники прориву оточеної 1-ї танкової армії вермахту на півдні Тернопільської області у квітні 1944 р. (2013)
Конюхов С. В. - Збройний опір ВО "Буг” окупаційним режимам на території Жовківщини в 1944–1945 рр. (за сторінками підпільного видання ОУН "Стрілецькі вісті” (2013)
Стасюк І. М. - Погром українського самвидаву початку 1970-х рр.: передумови та наслідки (2013)
Романовський Я. Я. - Роль культурно-мистецьких заходів, які проводились військовослужбовцями Збройних сил України, в євроінтеграційних процесах (1992–2011 рр.): історичний аспект (2013)
Банах В. М. - "Своя” Україна та "інша” Галичина у російській громадській думці 1990-х рр. (2013)
Вербицька П. В. - Завдання історичної освіти у вимірі сучасних інтеграційних процесів (2013)
Питльована Л. Ю. - США у воєнних конфліктах зламу ХІХ – ХХ ст. в оцінках американської історіографії (2013)
Барановська Н. М. - Взаємовідносини УНР і більшовицького Раднаркому у контексті загарбницької політики Росії стосовно України після проголошення Третього Універсалу Центральної Ради (2013)
Уська У. Р. - Таємний протокол між УНР та Австро-Угорщиною від 8.02.1918 р.: проблема автентичності тексту (2013)
Гнатюк В. Р. - Українці Росії у ХХІ ст.: далі під імперським пресом (2013)
Титул, содержание (2012)
Хвесик М. - Парадигмальный взгляд на концепт устойчивого развития Украины, Быстряков И. (2012)
Мазур В. - Актуальные экономические вопросы в металлургической отрасли Украины, Тимошенко М. (2012)
Клунко Н. - Зарубежный опыт импортозамещения в фармацевтической отрасли как пример для Украины (2012)
Колосок В. - Бюджетирование как инструмент стратегического управления предприятиями металлургического холдинга, Верескун М., Дроботина Е. (2012)
Твердохлебова Д. - Методика оценки влияния внешних корпоративных заимствований на доходы бюджета (2012)
Ковтун О. - Стратегические альтернативы для бизнеса и конкуренция в современной экономике (2012)
Демьяненко С. - Стратегия адаптации аграрных предприятий Украины к глобальным изменениям климата, Бутко В. (2012)
Мельник В. - Современная налоговая политика в странах ЕС-15, Кощук Т. (2012)
Ильченко С. - Вопросы юридического обеспечения деятельности морских портов Украины (2012)
Лупенко Ю. - Государственное регулирование структурной трансформации в пищевой и перерабатывающей промышленности (2012)
Титул, содержание (2012)
Онегина В. - Условия эквивалентности обмена (2012)
Калетник Г. - Устойчивость экономики как фактор безопасности и развития государства, Козловский С., Козловский В. (2012)
Шедяков В. - Трансформации конкурентоспособности системы хозяйствования под влиянием изменений в международном разделении труда (2012)
Савчук И. - Влияние экспортной ориентации железнодорожного транспорта Украины на его развитие за годы независимости (2012)
Леонов Д. - Диалектика дивидендной политики в условиях роста неопределенности фондовых рынков, Прасолов И. (2012)
Козюк В. - Позиции резервных валют: теоретическое измерение и посткризисные сдвиги (2012)
Бобко А. - Лесоводство и государственная политика в отношении пользования землями лесохозяйственного назначения в Украине (2012)
Грищенко А. - Европейский и евразийский векторы экономической интеграции Украины (2012)
Голубка С. - М. Балудянский – реформатор и теоретик основных принципов финансово-экономической науки (2012)
Титул, содержание (2012)
Якубовский Н. Н. - Внутренний рынок как зеркало проблем украинской промышленности (2012)
Ткаченко Л. Г. - Построение многоуровневой пенсионной системы как направление национальной пенсионной реформы (2012)
Гура Н. А. - Неприбыльные организации в Украине: особенности деятельности и классификация (2012)
Пустовойт О. В. - Системная неустойчивость и альтернативы развития украинской экономики (2012)
Богдан Т. П. - Достаточность международных резервов как предпосылка обеспечения макрофинансовой стабильности (2012)
Радионов Ю. Д. - Основные виды и суть бюджетных нарушений (2012)
Михайловская О. В. - Синергетический эффект от взаимодействия стимулирования внутреннего спроса и развития отечественного производства в условиях глобализации (2012)
Шубравская Е. В. - Оптовые рынки сельскохозяйственной продукции: европейский опыт и украинские перспективы, Рынденко Н. А. (2012)
Балакирева О. Н. - Взаимосвязь экономического неравенства, социального отторжения и социальной мобильности, Ноур А. М. (2012)
Титул, содержание (2012)
Чухно А. А. - Модернизация экономики и экономическая теория (2012)
Длугопольский А. В. - Современные взгляды на коррупцию и минимизацию ее отрицательного влияния на экономику Украины, Ивашук Ю. П. (2012)
Боголиб Т. М. - Модернизация экономического механизма деятельности университетов (2012)
Кобушко И. Н. - Определение уровня конкуренции на фондовом рынке как ведущем сегменте инвестиционного рынка (2012)
Мельников О. С. - Экономико-математическая модель оценки целесообразности проведения конкурсных торгов при осуществлении государственных закупок (2012)
Куриляк В. Е. - Влияние глобализации на экономическое развитие Украины, Савельев Е. В. (2012)
Шкодина И. В. - Современные тенденции самоорганизации мировой экономической системы (2012)
Полуянов В. П. - Мировая практика государственно-частного партнерства в инфраструктурном обеспечении коммунального хозяйства (2012)
Чорный Р. С. - Пространственные особенности формирования и развития трудового потенциала (2012)
Леоненко П. М. - Возрождение традиций, Сутормина В. М. (2012)
Бондарчук Б. В. - Експеримертальні дослідження перехідних режимів роботи механічної системи пасажирського ліфта (2013)
Висоцька Х. А. - Розрахунок нестаціонарних процесів у механічній системі перемотувальної машини відкритого типу (2013)
Гащук П. М. - Феноменологічне й модельне означення поняття "коефіцієнт опору коченню” колеса транспортної машини, Нікіпчук С. В. (2013)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану модифікованого ролика опорно-поворотного пристрою автокранів, Новіцький Я. М., Федик В. В. (2013)
Дзюбик Л. В. - Вплив граничних значень жорсткості корпусу та опор на стан обертового агрегата (2013)
Дівеєв Б. М. - Налаштування динамічних гасників коливань під час вузькочастотного збурення, Паращук Д. Л. (2013)
Литвиняк Я. М. - Особливості кінематики процесу отримання зубців циліндричних коліс радіально-коловим формооутворенням (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування фазочастотних методів впливу на параметри вимушеної сили для мінімізації динамічних коефіцієнтів вібраційних систем з сухим тертям, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2013)
Малащенко В. О. - Аналіз кінематики модифікованого опорно-поворотного пристрою автокранів, Гелетій В. М., Федик В. В. (2013)
Малащенко В. О. - Методика експериментального дослідження динаміки шпонкових з’єднань під час періодичного навантаження, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2013)
Новіцький Ю. Я. - Експериментальне визначення напруженьу довговимірній циліндричній оболонці, зумовлених взаємодією з опорним роликом (2013)
Носов Ю. Є. - Порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів визначення власних частот і форм щогли підіймального пристрою (2013)
Пасіка В. Р. - Побудова скелетних кривих пружної муфти з ділянкою квазінульової або від’ємної жорсткості, Романчук І. О. (2013)
Сологуб Б. В. - Розробка схеми моделювання роботи основних елементів канатних установок з рухомим тягово-несівним канатом, Іщук В. В., Данило Я. Я. (2013)
Стоцько З. А. - Розрахунок основних характеристик приводу резонансного вібраційного сепаратора, Сокіл Б. І., Топільницький В. Г., Ребот Д. П. (2013)
Човнюк Ю. В. - Оцінка параметрів нестаціонарних коливань кранових систем з одним ступенем вільності руху у процесі вібровипробувань їх мехатронних систем управління, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Hlobchak M. V. - Design features and effort offtorque limiters, Malashchenko V. V. (2013)
Kuzio I. V. - Nonlinear oscillations of elastic beam including dissipation and the galerlkin method in their investigation, Pukach P. Ya., Nytrebych Z. М., Sokhan P. L. (2013)
Stashchuk M. H. - The analysis of service ability of polyethylene pipes and tanks with the hollow wall by strength criterion, Dorosh M. I., Sokil M. B. (2013)
Stupnytskyy V. V. - Mathematical model of destruction kinetics dislocations in cutting plastoelastic workpiece material (2013)
Титул, содержание (2012)
Геец В. М. - О единстве и противоречиях в развитии общества, государства и экономики (2012)
Чухно А. А. - Модернизация экономики и экономическая теория (2012)
Запатрина И. В. - Жилищно-коммунальное хозяйство: перспективы реформирования, Лебеда Т. Б. (2012)
Воробиенко П. П. - Государственное регулирование развития телекоммуникационной сферы Украины, Гранатуров В. М. (2012)
Кудряшов В. П. - Устойчивость государственных финансов (2012)
Михайловская О. В. - Актуальные вопросы развития мирового рынка природного газа (2012)
Шедяков В. Е. - Развитие социального партнерства в контексте постиндустриальных трансформаций трудовых отношений (2012)
Выдающийся ученый-экономист (2012)
Известный экономист-аграрник (2012)
Баран П. М. - Застосування цифрових тестових систем для перевірки дистанційних захистів, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І., Шмагала В. М. (2013)
Бахор З. М. - Прогнозування навантаження ЕЕС, Данилюк О. В., Дурняк Б. І., Козовий А. Б. (2013)
Гладкий В. М. - Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора (2013)
Глухівський Л. Й. - До питання розрахунку перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом (2013)
Гоголюк П. Ф. - Синтез електропостачальних систем промислових об’єктів на основі методів дискретної оптимізації, Гречин Т. М., Парфенюк А. О. (2013)
Демків Л. І. - Дослідження впливу методу дефазифікації на характеристики системи з нечітким регулятором Такагі-Сугено (2013)
Маліновський А. А. - Математична модель трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі, Гущин Є. Ю., Никонець О. Л. (2013)
Маліновський А. А. - Електромагнітні процеси в обмотках силового трансформатора під час проведення типових імпульсних випробувань, Никонець О. Л., Мальцева Н. Г., Олійник М. Й. (2013)
Маляр А. В. - Динамічні та статичні режими роботи електроприводів штангових нафтовидобувних установок, Андреїшин А. С. (2013)
Маляр В. С. - Гармонічний аналіз кривої поля в повітряному проміжку асинхронного двигуна з екранованими полюсами, Гавдьо І. Р. (2013)
Маляр В. С. - Перехідні процеси в асинхронному електроприводі з індивідуальною компенсацією реактивної потужності при втраті напруги живлення, Добушовська І. А. (2013)
Мандзюк М. Ф. - Система оптимального керування СМПМ з ослабленням поля при непостійній напрузі живлення, Щур І. З. (2013)
Марущак Я. Ю. - Регулятори дробового порядку в системах підпорядкованого регулювання напруги автономного асинхронного генератора, Копчак Б. Л., Копчак Л. С. (2013)
Матвійчук Я. М. - Макромодель асинхронного двигуна за експериментальними даними (2013)
Никонець Л. О. - Оцінка адекватності математичної моделі трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі, Гущин Є. Ю., Климук П. П. (2013)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимального розміщення головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) в мережах енергопостачальних компаній з врахуванням ліній зовнішнього живлення, Соломчак О. В., Соломчак А. О. (2013)
Ткачук В. І. - Явнополюсний вентильний генератор з U-подібним статором, Біляковський І. Є., Каша Л. В., Шаповалов І. Г. (2013)
Харчишин Б. М. - Компенсація пульсацій зусилля модернізованого лінійного двигуна, Дзьоба Т. Я., Петрова О. А., Хай В. М. (2013)
Щербовських C. В. - Математична модель надійності для аналізу мінімальної множини перетинів електротехнічної системи із загальним заміщувальним резервуванням (2013)
Яцейко А. Я. - Вплив режиму нейтралі електромережі 6 – 35 кВ на рівні внутрішніх перенапруг, Козак К. В. (2013)
Яцун М. А. - Векторний потенціал магнітного поля прохідного кільцевого вихрострумового первинного перетворювача параметричного і трансформаторного типів у провідній трубі, Яцун А. М. (2013)
Рябоконь Н. С. - Проведення експериментальних досліджень електротехнічних матеріалів з використанням цифрової відеотехніки, Терехов В. В., Богдановський Ю. М. (2013)
Abstracts (2013)
Титул, зміст (2012)
Бай С. І. - Співробітництво в тріаді "держава – наука – бізнес": проблеми та шляхи вирішення, Яцишина К. В. (2012)
Федулова Л. І. - Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки, Яненкова І. Г. (2012)
Шталь Т. В. - Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта, Доброскок Ю. Б. (2012)
Болотна О. В. - Політика імпортозаміщення як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України, Ларіна Т. Ф. (2012)
Данілов О. Д. - Неофіційний сектор економіки як фактор зниження конкурентоспроможності національної економіки, Паєнтко Т. В. (2012)
Мельник А. О. - Адаптація вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи (2012)
Терьошкіна Н. Є. - Передумови та напрями визначення механізмів стратегії інноваційного розвитку України (2012)
Тимошенков І. В. - Економічні засади впровадження Освітнього Кодексу України (2012)
Рудь А. И. - Влияние энергопотребления на динамику ВВП мировой экономики в контексте формирования энергоэффективной стратегии развития Украины (2012)
Ткаченко А. В. - Тіньова економіка та її вплив на економічну систему (2012)
Іващенко М. В. - Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах (2012)
Клімчик В. В. - Якісні параметри українського експорту та фінансові стимули щодо їх підвищення (2012)
Клебанова Т. С. - Сценарное моделирование в управлении региональным развитием, Гурьянова Л. С., Трунова Т. Н., Смирнова А. Ю. (2012)
Горидько Н. П. - Госрасходы и экономический рост: регрессионный анализ (2012)
Войнаренко М. П. - Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління, Ємчук Л. В. (2012)
Калюжна Н. Г. - Гносеологічний та системний аспекти трактування поняття "управлінська інформація" (2012)
Тимохова Г. Б. - Анализ тенденций развития институциональных структур венчурного бизнеса информационной экономики, Гура Д. А. (2012)
Оганезова А. В. - Инвестиционный подход к здоровью в условиях старения населения (2012)
Новикова І. В. - Концепції вартісно-орієнтованого управління інвестиціями: аналіз суперечностей і переваг (2012)
Мельник Л. Г. - Сутність і природа бізнес-процесів, Таранюк Л. М. (2012)
Веретенникова Г. Б. - Діагностика закупівельної діяльності промислового підприємства (2012)
Жилінська О. І. - Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу, Волошина В. Є. (2012)
Копосов Г. О. - Автоматичні стабілізатори виробничої сфери підприємства, Шелухін П. Г. (2012)
Осипенко С. М. - Обґрунтування параметрів наукоємної продукції на основі оцінки та розподілу економічного ефекту, Романчик Т. В. (2012)
Крохмаль С. С. - Управління матеріальними ресурсами на промисловому підприємстві (2012)
Даниленко С. В. - Аналітичні аспекти оцінювання знань підприємства (2012)
Бабаєв В. Ю. - Агроекологічне виробництво як інноваційний напрям розвитку аграрних підприємств, Бабаєва І. О. (2012)
Москаленко Н. О. - Учёт экологических факторов в деятельности промышленного предприятия, Гаймур Е. С. (2012)
Tomić G. R. - Research of the European Union Market in the Field of Organic Agriculture, Đorđević M. R. (2012)
Томілін О. О. - Міжгалузеві зв’язки як центральна складова системи міжгалузевих відносин в АПК (2012)
Алімова А. Е. - Якість молочної продукції як ключовий фактор забезпечення її конкурентоспроможності (2012)
Дороховський О. М. - Необхідність розвитку регіональної транспортно-логістичної системи України (2012)
П’ятницька Г. Т. - Стратегічні та тактичні завдання організації торгівлі напоями на автозаправних станціях, Ракша Н. В. (2012)
Пилипенко А. А. - Організація стратегічного управління розвитком туристично-рекреаційного кластера (2012)
Двірко Ю. В. - Методичні засади управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації (2012)
Ежелый Ю. А. - Повышение эффективности деятельности системы потребительской кооперации Украины как необходимое условие преодоления современного кризиса и успешного развития в XXI веке (2012)
Бабич С. М. - Сучасний ринок праці в економічній системі (2012)
Ільїна Г. В. - Парадигмальні трансформації корпоративної соціальної (2012)
Корольова Н. М. - Управління конфліктною взаємодією та соціально-трудовою напруженістю персоналу підприємства (2012)
Голубєв С. М. - Складові елементи трудового потенціалу колективу (2012)
Жукова В. О. - Сучасна модель регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці (2012)
Стативка О. М. - Гуманізація соціально-трудових відносин на підприємстві (2012)
Петренко О. О. - Використання адаптивного управління навчанням як основа розвитку персоналу на підприємстві (2012)
Фандєєва А. Є. - Теоретичні положення формування мотиваційного механізму управління людськими ресурсами (2012)
Лядова Ю. О. - Визначення ефективності функціонування внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі, Дейнеко Є. В. (2012)
Слюніна Т. Л. - Методика оцінки резерву сумнівних боргів у балансі підприємства, Глушач Ю. С. (2012)
Найденко О. Є. - Інструментарій податкової підтримки економічного розвитку в країнах світу в умовах фінансово-економічної кризи, Костяна О. В. (2012)
Нікітін А. В. - Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку (2012)
Самородов Б. В. - Концепція управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень (2012)
Ткаченко В. В. - Аналіз методик оцінки податкового навантаження підприємств (2012)
Касіян Є. В. - Особливості розвитку банківського сектора країн Центральної та Східної Європи в перехідний період (2012)
Шкодкіна Ю. М. - Структурований фінансовий механізм екологічно сталого розвитку України в умовах глобалізації (2012)
Щербина А. Г. - Доцільність та перспективи впровадження розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні, Парандій О. В. (2012)
Попов О. Є. - Нормативне упорядкування корпоративних відносин в акціонерному товаристві (2012)
Шкарлет С. М. - Модель організації стратегічного управління на меблевих підприємствах, Жидок В. В. (2012)
Джемелінська Л. В. - Маркетинг в управліні інноваційною продукцією як один із аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Козенков Д. Є. - Основні методи оцінки ризиків у сучасному ризик-менеджменті, Нікітін П. А. (2012)
Колодізєва Т. О. - Моделювання організаційного забезпечення функціонування логістичних систем промислових підприємств, Панасьянц Г. С. (2012)
Кравченко В. О. - Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства, Никифоренко В. Г. (2012)
Лугова В. М. - Зростання ролі особистісної компетентності керівника в умовах гуманістичного підходу до управління, Гринь Р. С. (2012)
Посохов І. М. - Сучасний стан методичного забезпечення управління ризиками корпорацій (2012)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Креативні технології управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах (2012)
Агаркова А. А. - Экономическое обоснование эффективности рекламной кампании предприятия (2012)
Беседіна А. О. - Конкурентна розвідка в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємства (2012)
Сідоренко В. В. - Джерела формування трудового потенціалу підприємства (2012)
Бабайлов В. К. - Индукция и дедукция (2012)
Інформація для авторів (2012)
Лабай В. Й. - Оцінювання ексергетичної ефективності холодильних машин split-кондиціонерів фірми "Fujitsu”, Мисак Й. С. (2013)
Капустянський А. О. - Результати експертних випробувань котла БКЗ-210-140ПТ Чернігівської ТЕЦ при спалюванні твердого палива з додаванням каталізатора горіння (2013)
Антоненко С. Є. - Аналіз експериментальних даних з дослідження утворення накипу в паровому котлі при підживленні електрохімічно зм'якшеною водою (2013)
Аскарова А. С. - Уменьшение выбросов вредных веществ при сжигании пылеугольного топлива в камере сгорания котла БКЗ - 160 Алматинской ТЭЦ с применением технологии "Overfire Air”, Болегенова С. А., Максимов В. Ю., Бекмухамет А. (2013)
Римар Т. І. - Використання високотемпературних каталізаторів у внутрішньоциклових установках газифікації твердого палива ПГУ, Дюмін Д. С. (2013)
Мартиняк М. А. - Узагальнена математична модель теплового режиму приміщення та системи теплопостачання будинку, Мисак Й. С. (2013)
Фіалко Н. М. - Аналіз ефективності систем охолодження стабілізаторних пальникових пристроїв з направляючими дефлекторами, Прокопов В. Г., Альошко С. О., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Тимощенко О. Б., Абдулін М. З., Бутовський Л. С. (2013)
Паньків Х. В. - Методи визначення та зниження впливу електромагнітних полів енергетичних об’єктів на персонал, Глива В. А. (2013)
Ковязин А. С. - Влияние материала и толщины стенки обсадной трубы грунтового теплообменника на теплоотбор из массива грунта, Величко И. Г. (2013)
Гнатів Р. М. - Класифікація неусталених рухів рідини, Тазалова Н. М. (2013)
Орел В. І. - Визначення довжини ділянки повторного приєднання потоку за діафрагмою та соплом (2013)
Чернюк В. В. - Гіпотези, фізична суть і математичні моделі ефекту Томса, Кононенко А. П. (2013)
Ступін О. Б. - Гідродинамічно-активні водорозчинні полімерні композиції і перспективи їх застосування в енергозбереженні й екології, Симоненко О. П., Асланов П. В. (2013)
Волощук В. А. - Використання теплоенергетичного потенціалу зовнішнього клімату для зменшення енергозатрат при опаленні будівель (2013)
Рогов В. М. - Підвищення ефективності функціонування оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв, Регуш А. Я., Вербовський О. В. (2013)
Фурдас Ю. В. - Використання енергії сонця для підігріву субстрату побутового біореактора (2013)
Желих В. М. - Застосування полімерних матеріалів у виготовленні сонячних колекторів, Фечан А. В., Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Дослідження ефективності роботи термосифонного сонячного колектора в помірному кліматі, Лесик Х. Р. (2013)
Шаповал С. П. - Аналітичні дослідження термоакумуляції комбінованим геліонагрівником (2013)
Возняк О. Т. - Енергоощадність при повітророзподіленні настильними струминами, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2013)
Касинець М. Є. - Аналіз надходження сонячної енергії на геліопанель (2013)
Гулай Б. І. - Застосування засобів вирівнювання нагнітального потоку при роботі радіальних вентиляторів на всмоктування, Жуковський С. С., Шаповал С. П. (2013)
Желих В. М. - Особливості опалення виробничих приміщень, Шепітчак В. Б. (2013)
Яцун М. А. - Споживана потужність і кут зсуву фаз між напругою і струмом накладного кільцевого екранованого перетворювача над провідною пластиною, Яцун А. М. (2013)
Фединець В. - Дослідження стабільності метрологічних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2013)
Лесовой Л. В. - Розрахунок поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми (2013)
Васильківський І. - Вимірювальний перетворювач теплопровідності будівельних матеріалів на основі нової мостової теплової схеми неповного зрівноваження, Юсик Я. (2013)
Матіко Ф. Д. - Метод виявлення витоків природного газу із ділянок газорозподільних мереж за умови зміни тиску газу, Прудніков Б. І., Олійник М. І. (2013)
Пістун Є. П. - Експериментальне дослідження додаткової похибки вимірювання температури потоку природного газу, Матіко Ф. Д., Федоришин Р. М. (2013)
Лесовой Л. В. - Розрахунок внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу однієї із ниток газотранспортного колектора, Кузик В. А. (2013)
Ділай І. - Моделювання паралельного з’єднання дросельних елементів (2013)
Колядинський І. М. - Дослідження додаткових похибок теплового витратоміра-задавача масової витрати газових потоків F260, Коровицький А. М. (2013)
Гук О. І. - Ліберальна етика та етика комунітаризму як підґрунтя європейської культури демократичного врядування (2012)
Кушнір М. О. - Ендавмент як правове увиразнення спроможностей державного управління: зарубіжний досвід та національна перспектива (2012)
Орлов М. М. - Концептуальні підходи до дослідження системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку (2012)
Пасічник В. М. - Державна політика національної безпеки: сутність, еволюція та чинники формування (2012)
Росенко М. І. - Щодо проблемних питань становлення парламентаризму в Україні та розвитку громадянського суспільства: прозорість влади (2012)
Суший О. В. - До методологічних засад соціокультурної парадигми державного управління: від каузальності до контекстуальності (2012)
Фурса М. В. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Шевчук Б. М. - Концептуальні основи європейського врядування (2012)
Кіянка І. Б. - Імідж у контексті виборчих стратегій: управлінський досвід, Новик А. О. (2012)
Терешкевич Г. Т. - Проблема статусу ненародженої людини в контексті біоетики: державно-правовий аспект, Васильєва І. В. (2012)
Алмашій В. В. - Роль органів місцевої влади у налагодженні транскордонного співробітництва України (2012)
Базарко І. М. - Теоретичні засади здійснення державного регулювання земельних відносин в Україні (2012)
Запорожец С. А. - Прозорість державного адміністрування як основний принцип формування публічно-приватних відносин в Україні (2012)
Карнаух Т. І. - Теоретико-методологічні засади реалізації системної модернізації в Україні (2012)
Купрійчук В. М. - Роль бібліотек у реалізації державної гуманітарної політики України у добу національно-визвольної боротьби 1917 – 1920 рр. (2012)
Панфілова Т. О. - Зародження громадянського суспільства в Україні: друга половина ХVІ – перша половина ХVІІІ ст. (2012)
Крейденко В. В. - Інститут президентства в Україні: порівняльний аналіз 2004 – 2012 рр. (2012)
Гоголь Т. В. - Основні тенденції розвитку та регулювання соціальної інфраструктури сільських територій (2012)
Жадан О. В. - Застосування міжнародних трудових стандартів у регулюванні соціально-трудових відносин у рамках СОТ (2012)
Волянський П. Б. - Визначення ресурсних потреб при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження (2012)
Лемішко Б. Б. - Державне управління безперервним професійним розвитком фахівців сімейної медицини, Федорів Я.-Р. М., Грицко Р. Ю. (2012)
Колосовська І. І. - Вплив інформаційно-комунікативних технологій на формування іміджу інститутів публічної влади в масовій свідомості (2012)
Кривачук Л. Ф. - Ефективність державного управління охороною дитинства: інноваційно-технологічні та кадрові чинники (2012)
Криштанович М. Ф. - Роль державного управління у розвитку організаційних і функціональних основ діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Парубчак І. О. - Соціальна значимість молодіжних громадських організацій та об’єднань як суб’єктів реалізації державної молодіжної політики (2012)
Серант А. Й. - Зв’язки з громадськістю та корпоративне управління (2012)
Нестеряк Ю. В. - Технології та моделі державної інформаційної політики (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Нормоутворююча функція держави у механізмі взаємодії корпоративних структур із інституціональним середовищем (2012)
Шикеринець В. В. - Релігійний туризм як один із напрямків розвитку туристичної галузі Івано-Франківської області (2012)
Балябас В. Д. - Державне управління процесом становлення і розвитку пожежно-рятувальної служби України (2012)
Бордіян Я. І. - Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу як альтернативна форма влаштування дітей: державно-управлінський аспект (2012)
Васейчук Л. А. - Нормативно-правова база стратегічного планування в Україні (регіональний аспект) (2012)
Воробйова О. П. - Нормативно-правове забезпечення електронної комерції: міжнародний досвід (2012)
Проців О. Р. - Державне регулювання видачі посвідчення мисливця (2012)
Жовтяк-Тараскіна Д. С. - Мовне питання в діяльності політичних партій у період виборів (2012)
Захарчук В. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного регулювання розвитку індустрії розваг (2012)
Костишин Д. Ю. - Щодо питання визначення основних принципів та підходів до сталого розвитку міста (2012)
Круковська Л. М. - Механізми реалізації державної політики у сфері контролю цін і ціноутворення: середовище, характер та методи впливів (2012)
Стецюра Т. П. - Правові засади державного управління інклюзивною освітою в Україні (2012)
Тупичак Л. Л. - Розвиток системи управління якістю освіти у Великобританії: досвід для України (2012)
Фільц Ю. О. - Удосконалення мотиваційного механізму державного управління спеціалізованою амбулаторною медичною допомогою (2012)
Фольварочний Ю. П. - Застосування оцінки якості надання адміністративних послуг (2012)
Фролов А. Ю. - Концептуальні підходи до визначення загроз продовольчій безпеці в Україні: державно-управлінський аспект (2012)
Поп’юк Л. В. - Регіонально-кадрові аспекти служби в органах місцевого самоврядування України (2012)
Прус І. О. - Теоретичні та практичні засади взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади в контексті транскордонного співробітництва (2012)
Кіцак Т. М. - Моделі підготовки державних службовців у країнах Європи та Північної Америки: досвід для України (2012)
Коновалова М. В. - Інноваційна культура державних службовців як умова їх безперервного професійного розвитку і освіти (2012)
Борщевський В. В. - Розвиток консалтингу в контексті європейської інтеграції України: суспільно-психологічний вплив та пріоритети регуляторної політики, Бабій Г. Я. (2012)
Титул, зміст (2013)
Іваненко В. В. - Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х – 1930-х роках: концептуальний вимір та реальна практика (2013)
Болебрух А. Г. - Сон в летнюю ночь (городская фантазия не по В. Шекспиру) (2013)
Світленко С. І. - Відродження і збереження історичної пам’яті: загальнонаціональний та регіональний аспекти (2013)
Шляхов О. Б. - Загострення соціально-класового протистояння на Катериноставщині та шляхи його подолання у поглядах керівників губернії кінця ХІХ ст. (2013)
Журба О. И. - Сто лет днепропетровскому "цеху историков" (2013)
Суліма Є. М. - Глобальна етика: сутність і призначення (2013)
Токовенко О. С. - Трансформація концептуальних засад політичної науки у культурно-історичному контексті (2013)
Шепєлєв М. А. - Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці (2013)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики демократичного суспільства: між політичною теорією та громадською практикою (2013)
Тупиця О. Л. - Профспілки та суспільні рухи: способи і форми взаємодії (2013)
Романенко Ю. В. - Маніпулювання макроідентичністю в масових комунікаціях: до постановки проблеми (2013)
Гнатенко П. И. - Гражданское общество в контексте изменений, происходящих в Украине (2013)
Пронякин В. И. - Зияющий дискурс, или интерпретативный беспредел. Ницше в рецептивном поле постмодерна (2013)
Шевцов С. В. - Днепропетровская школа философии: от региона метафизики к метафизике региона (2013)
Окороков В. Б. - Диахронно-синхронический топос бытия человека и проблемы антропологического времени (2013)
Осетрова О. О. - "Комплекс Прометея" та "комплекс Емпедокла" як фрагменти "Поетики вогню" Г. Башляра (2013)
Хмель В. В. - Образование и культура в современном измерении (2013)
Городяненко В. Г. - Становление и развитие социологической науки в днепропетровском регионе (2013)
Кривошеїн В. В. - Виборча фреквенція як індикатор політичної активності (2013)
Демичева А. В. - Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення (2013)
Ходус Е. В. - Приватность как атрибутивная характеристика современного опыта субъектности: к постановке проблемы (2013)
Бородін Є. І. - Визначення повноважень районної у місті ради як проблема місцевого самоврядування в Україні (на прикладі міста Дніпропетровська) (2013)
Квітка С. А. - Партнерство влади та бізнесу: європейські підходи і концепції (2013)
Баштанник А. Г. - Механізми державного регулювання трансформаційних процесів у системі судової влади України, Баштанник В. В. (2013)
Липовська Н. А. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" у Дніпропетровську (2013)
Умови приймання матеріалів до друку (2013)
Титул (2013)
Content (2013)
Antonowicz M. - Role of marketing in intermodal transport (2013)
Bajdak A. - Marketing communication strategies of polish enterprises in EU markets (chosen aspects), Janeczek U. (2013)
Bilińska-Reformat K. - Cooperation of commercial chains with suppliers in the context of CSR concept, Stefańska M. (2013)
Bondos I. - Responding to price changes in the context of growing international competition (2013)
Wolny R. - Young consumers` behaviours from selected european countries on market of e-services (2013)
Gasińska M. - User-generated content – an opportunity or a threat in terms of building brand image, Gregor B. (2013)
Girna O. - The supply chain and the added value formation on the basis of customer-centric approach, Hlynsky N. (2013)
Gregor B. - Information grounds of business negotiations in international markets, Kalińska-Kula М. (2013)
Greta M. - The importance of swiss grants for creation of the carpathian euroregion marketing, Otto J. (2013)
Jerzyk E. - Retromarketing – nostalgia for the past. The sources the success of retromarketing in the segment of older consumers (2013)
Zawada M. - Marketing activities on the energy market in the European Union (2013)
Karyy O. - Logistic infrastructure in Ukraine: numbers and reality (2013)
Kowalik J. - Marketing strategies of chosen polish cement factories in the backrground of construction sector development (2013)
Krykavskуy Ye. - Logistic assets and the consequences of their practical use, Pokhylchenko O. (2013)
Lipowski M. - Competitiveness of small grocery stores in Рoland during the economic slowdown, Angowski M. (2013)
Lyulchak Z. - Preconditions and prospects of gas energy hub development in Ukraine towards European integration (2013)
Majchrzak M. - Possibilities and forms internationalisation of business services, Niedzielski P. (2013)
Michalski E. - International marketing strategies (2013)
Mróz-Gorgoń B. - The management of cultural institutions and their image on the basis of the institutions of Wrocław municipality (2013)
Nakonechna Т. V. - Logistic approaches to service of key customers in the purchasing process of individual order products, Hryniv N. Т. (2013)
Nestorowicz R. - Consumers information activity on the polish food market vs. integration of Poland into the European Union (2013)
Nowacki R. - Advertising in the process of internationalisation of enterprises – towards standardisation or individualisation (2013)
Nowotarska-Romaniak B. - Behaviors of individuals in the process of internationalism of the insurance market in Poland, Ogrodnik H. (2013)
Pilarczyk B. - Generic types of competitive strategies in the polish retail industry, Stefańska M. (2013)
Pluta-Olearnik M. - Polish service enterprises in an international market: marketing perspective (2013)
de Pourbaix P. - The role of social media in the young consumers market – case study for Poland and Germany, Chmielewski K. (2013)
Reshetilova T. - Perspectives of innovation development of Ukrainian industrial branches in economy internationalisation process (2013)
Śliwińska K. - Key environmental factors and strategic choices of enterprises in Poland, Folga R. (2013)
Smyczek S. - Influence of internationalization on consumer exclusion from the financial services market (2013)
Sobczyk G. - Personal consumption in Poland in global crisis conditions (2013)
Stanisławski R. - The role of marketing innovations in small and medium-sized enterprises (2013)
Starostina A. O. - Marketing risks: essence and place in structure of the Ukrainian enterpises risk-profile, Kravchenko V. A. (2013)
Tomczak-Wozniak E. - Marketing in the primary production sector (2013)
Urbańska J. - Private label on food market in Poland (2013)
Furtak R. - The use of the concept of archetypes in building an international brand of ladies' lingerie (2013)
Howaniec H. B. - CSR as an element of based-value marketing. implementation of corporate social responsibility by the danone group in Poland (2013)
Chornopyska N. V. - Development of logistics in Ukraine: environmental dimension (2013)
Szajt M. - Determinants of development of the market for bio-products among young polish consumers (2013)
Shandrivska O. - Organization of activities in the structure of logistics enterprises value chain, Lendуel О. (2013)
Yakymyshyn L. Y. - Evaluation of customer service in the supply chain of food products, Chtej N. I. (2013)
Jaciow M. - International research of European market of young e-consumers (methodological dilemmas) (2013)
Акимов А. М. - Cтратегия совершенствования водно-химического режима второго контура АЭС Украины, Магдыч Е. А., Лямцева И. В. (2013)
Анохин А. Н. - Адаптивный человеко-машинный интерфейс для операторов атомных станций (2013)
Беркович В. Я. - Разработка, расчетное и экспериментальное обоснование системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора для АЭС с РУ ВВЭР-600, Быков М. А., Никитенко М. П., Пантюшин С. И., Асадский С. И., Веселов Д. О., Фризен Е. А., Безруков Ю. А., Хорев Е. В., Следков Р. М., Пажетнов В. В., Четвериков А. Е., Семишкин В. П., Букин Н. В. (2013)
Качур С. А. - Исследование управляемости ядерного реактора на основе анализа функции Бесселя (2013)
Мороз В. А. - Разработка комплекса математических моделей прогноза гидрохимического состояния системы технического водоснабжения АЭС, Мороз Н. А., Лавриненко Л. И., Кресин В. С. (2013)
Ожигов Л. С. - Особенности коррозионно-эрозионного износа трубных элементов на АЭС с ВВЭР-1000, Митрофанов А. С., Крайнюк Е. А., Руденко А. Г., Лесная В. Г., Бажуков А. В., Мельник П. Е., Палий А. Н. (2013)
Сапожников Н. Е. - Применение спектрального анализа при диагностике технического состояния турбогенераторов АЭС, Демидюк Б. М., Чужикова-Проскурнина О. Д. (2013)
Свириденко И. И. - Особенности отвода остаточного тепловыделения автономной термосифонной СПОТ в условиях плотного первого контура, Шевелев Д. В. (2013)
Ткач С. Н. - Оптимизация конструктивных характеристик забортного охладителя по максимальному значению удельной эффективности теплообмена (2013)
Швец А. П. - Анализ тепловой эффективности и работы пруда охладителя на примере Хмельницкой АЭС, Мирошниченко С. Т. (2013)
Ерофеев В. А. - Анализ эффективности сорбентов типа "Фолиокс" для очистки вод спецпрачечных и душевых от радионуклидов и органических примесей, Черкашина Н. И., Сулавко Д. Ю., Декхан Самани Саид. (2013)
Заниздра В. С. - Мониторинговые исследования радиоактивности в хранилище отходов уранового производства "Днепровское", Жданова Г. В. (2013)
Ковалев Н. И. - О механизме образования подземных пресных вод вблизи магматических очагов потухших вулканов и использовании его для захоронения жидких радиоактивных отходов, Гох В. А., Пухлий В. А. (2013)
Литвинов Ю. В. - Оцінка радіаційного впливу при гасінні пожеж на об'єкті "Укриття", Азаров С. І., Сидоренко Сидоренко, В. Л. (2013)
Лонин А. Ю. - Процессы динамической сорбции цезия цеолитами из водных растворов, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Шевченко И. В. (2013)
Радкевич В. В. - Оценка экологического риска на территории площадки АЭС, Трифонов А. Г. (2013)
Бакулина А. Н. - Разработка процедуры оценивания форм эффективности подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Белая М. Н., Цветков В. Н. (2013)
Бондарец С. В. - Подготовка кремниевых подложек для выращивания квантоворазмерных структур методом жидкофазной эпитаксии, Быковский С. Ю., Довгаленко В. В., Марончук И. И. (2013)
Крюковский А. А. - Разработка испытательной установки для диагностики и исследования высоковольтной изоляции сетевого электрооборудования на частичные разряды методом импульсной генерации резонансных напряжений, Патрикеев Л. Я. (2013)
Пронина А. К. - Улучшение качества электроэнергии при пусках асинхронных короткозамкнутых двигателей, Петерсон Н. А., Путилин К. П. (2013)
Сиваков В. И. - Определение потерь давления в газовом потоке цилиндрического канала, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Шайтор Н. М. - Повышение живучести судовых электрических машин при аварийных затоплениях, Бужан В. Г. (2013)
Белецкий И. Л. - Определение мощностной характеристики низкотемпературного двигателя стирлинга, Сафонов В. А. (2013)
Якимов В. А. - Экспериментальное исследование модели термосифонной установки солнечного горячего водоснабжения, Кувшинов В. В., Кузьмин М. Б., Осетров С. Г. (2013)
Моисеев Д. В. - Повышение точности измерений гамма-излучения при радиационном контроле (2013)
Пряшников Ф. Д. - Водоем-охладитель как элемент системы управления на Запорожской АЭС, Бейнер Н. В., Бейнер П. С. (2013)
Скидан А. А. - Анализ средств и методов диагностирования ПТК и модернизация их программного обеспечения, Кузнецова Н. И., Серова-Нашева Н. В., Туз А. М., Чувпенюк Е. С. (2013)
Береза Б. П. - Ультразвуковая кавитация. Сообщение 1. Основные уравнения и кавитационная эрозия в ультразвуковом поле, Пухлий В. А. (2013)
Кузьмін О. Є. - Сутність та особливості діагностування діяльності консалтингових підприємств, Книш М. Г. (2012)
Босак А. О. - Сутність та типологія структурних елементів інтелектуального капіталу: міжнародний аспект, Переста О. Ю. (2012)
Богів Я. С. - Технологія формування креативних управлінських рішень у сфері бюджетування та їх інформаційне забезпечення, Неклюдова Т. М., Коломієць О. Л. (2012)
Вішка І. С. - Дослідження та аналізування сучасних підходів в адміністративному менеджменті: "Теорія обмежених систем” (ТОС) і "Збалансована система показників” ( BSC) (2012)
Георгіаді Н. Г. - Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства, Вільгуцька Р. Б. (2012)
Гаврилюк В. Я. - Чинники розвитку та умови оцінювання вітчизняних вищих навчальних закладів (2012)
Глібчук В. М. - Методика планування, оцінювання та контролювання ефективності рекламних витрат підприємства (2012)
Дорошкевич К. О. - Джерела стимулювання інноваційної діяльності працівників промислових підприємств, Вороновська М. М. (2012)
Дулиба Н. Г. - Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура” (2012)
Козак П. З. - Вибір оптимального шляху пришвидшення професійної адаптації персоналу на виробничому підприємстві (2012)
Макалюк І. В. - Необхідність і сутність управління трансакційними витратами на підприємствах (2012)
Олексів І. Б. - Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств, Михайляк Г. В. (2012)
Пальчук О. І. - Вплив інформаційних технологій на підходи до бізнесу (2012)
Подольчак Н. Ю. - Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства, Ковальчук Г. Р. (2012)
Рибінцев В. О. - Сутність та класифікація корпоративних конфліктів, Хацер М. В. (2012)
Ситник Й. С. - Передумови інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств (2012)
Солярчук Н. Ю. - Класифікація фрілансерів (2012)
Кузьмін О. Є. - Графовий аналіз виробничих систем, Базилевич П. Р. (2012)
Берлінг Р. З. - Аналіз поняття еколого-економічного збитку та напрямки використання даного показника в результатах роботи підприємства (2012)
Горбаль Н. І. - Оцінювання рівня конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємства, Сухорська У. Р. (2012)
Гутів Г. Г. - Сутність експортного потенціалу машинобудівної галузі та чинники впливу на нього (2012)
Дзюбіна К. О. - Процесне структурування та моделювання системи управління зворотними матеріальними потоками (2012)
Жураковська М. Б. - Розвиток взаємодії в системі "підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи (2012)
Касян С. Я. - Маркетингова взаємодія підприємств у площині глобальних інформаційних потоків (2012)
Корсак В. І. - Вплив потреб споживачів як визначального чинника вибору формату роздрібного торгового закладу на прикладі західного регіону України (2012)
Крупін В. Є. - Ціннісні орієнтири управління розвитком сільських територій, Злидник Ю. Р. (2012)
Мельник О. Г. - Перспективи покращення логістичного обслуговування у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, Тодощук А. В., Мукан О. В. (2012)
Моторнюк У. І. - Документарні операції як важливий сегмент комерційного банкінгу, Ноджак Л. С. (2012)
Петрович Й. М. - Сучасна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій, Лущак Н. С. (2012)
Руда М. В. - Нова модель підприємництва в контексті впровадження концепції енергетичної незалежності України, Якібчук А. В. (2012)
Толпежніков Р. О. - Особливості вимірювання складових потенціалу підприємства (2012)
Фещур Р. В. - Методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах, Шишковський С. В., Яворська Н. Р. (2012)
Чепіль Б. А. - Розроблення способів оптимізування управлінських витрат газовидобувних підприємств (2012)
Клебан О. Л. - Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку, Войтович Н. В. (2012)
Сажинець С. Й. - Документування процесів інвентаризації активів діяльності підприємства з капітального інвестування (2012)
Товт Т. Й. - Оцінювання ефективності та доцільності вкладення інвестицій в інноваційну діяльність підприємства (2012)
Товстенюк О. В. - Систематизація типів інвестиційної привабливості промислових підприємств (2012)
Томич П. М. - Умови залучення іноземних інвестицій на українські підприємства (2012)
Феєр О. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування оптимізованого розподілу інвестиційних коштів підприємством (2012)
Яремко І. І. - Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи (2012)
Гаращук О. В. - Генезис стратегій і тактики формування освітньої домінанти в умовах глобалізації, Куценко В. І. (2012)
Грибик І. І. - Євро-2012 позитивні тенденції та негативні наслідки, Різник О. З. (2012)
Гуменюк Ю. П. - Теоретика-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці (2012)
Завербний А. С. - Аналізування проблем реформування українського ринку електричної енергії (2012)
Когут У. І. - Аналізування результатів участі України у міжнародних інтеграційних процесах, Найчук-Хрущ М. Б. (2012)
Міга В. К. - Асиметричність положення суб’єктів ринку праці (2012)
Музиченко-Козловська О. В. - Роль туризму в просторовій організації міст (2012)
Федунь Ю. Б. - Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС (2012)
Франів І. А. - Економічний потенціал західного регіону України: стан та перспективи розвитку (2012)
Домарадзька Г. С. - Реалізація "концепції сталого розвитку” в Україні, як передумова ефективної інтеграції в світову економіку, Фурман М. Б. (2012)
Крикавський Є. В. - Формування збутової стратегії промислового підприємства, Косар Н. С. (2012)
Бандурці О. М. – 75 (2012)
Хачатурян Х. В. - Вітання з ювілеєм від професорсько-викладацького складу Київського міжнародного університету (2012)
Карпенко Е. М. - Формирование цены на олигопольном рынке (на примере деревообрабатывающих предприятий республики Беларусь) (2012)
Севрук І. М. - Міжнародні роздрібні торговельні мережі: особливості розвитку в посткризовий період (2012)
Сагайдак І. В. - Виявлення недоліків та визначення шляхів їх вирішення у системі міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Головачова О. С. - Теоретико-методологічні засади зовнішньоторговельної регуляторної політики в агропродовольчому секторі (2012)
Ступінська М. В. - Роль контролю товарних запасів в системі управління підприємств торгівлі (2012)
Хасиєва Л. Г. - Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Азербайджанской республики (2012)
Чехов Р. А. - Методичний зміст економічних механізмів регулювання ринку зернових (2012)
Акімов Д. - Інтелектуальна трудова міграція: наскільки страждає Україна від "утечки мозгов" (2012)
Розвадовський В. І. - Конституційно-правові аспекти реалізації повноважень Голови Верховної Ради України з органами судової влади України (2012)
Лабоженко Д. Б. - Особливості структурної побудови НКВС СРСР напередодні Великої вітчизняної війни та міліції як його складової (2012)
Луцький Р. П. - Форми виразу позитивного права та їх ієрархічність (2012)
Котуха О. С. - Класифікація та характеристика окремих видів юридичних презумпцій (2012)
Євхутич І. М. - Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства (2012)
Коваль В. Ф. - Сутність та особливості взаємодії податкової міліції з іншими структурними підрозділами державної податкової служби України, Теремецький В. І. (2012)
Янків О. Б. - Зaбезпечення гaрaнтiї зaкoннocтi при рoзглядi cпрaв в хoдi aдмiнicтрaтивнoгo cудoчинcтвa (2012)
Алексєєв О. Г. - Міжнародний досвід боротьби з правопорушеннями у фармацевтичній сфері на прикладі діяльності органів державного контролю лікарських засобів Росії та США (2012)
Марценишин Ю. І. - Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів: шляхи оптимізації (2012)
Підюков П. П. - Система і компетенція правоохоронних органів США, уповноважених на порушення кримінального спостереження (переслідування) та здійснення досудового кримінального провадження, Конюшенко Я. Ю., Амонс М. О. (2012)
Юзікова Н. С. - Новітні програмні заходи запобігання злочинам неповнолітніх: правове забезпечення і шляхи реалізації (2012)
Созанський Т. І. - Кваліфікація злочинів, передбачених різними статтями КК України (2012)
Гнатів І. М. - Повторність як кваліфікуюча ознака складу злочину та її узгодження з принципом "non bis in idem" (2012)
Серкевич І. Р. - Тероризм як різновид організованої злочинності (2012)
Опацький Р. М. - Кримінально-правовий захист моральності в сфері соціалізації неповнолітніх (2012)
Хачатурян Т. Х. - Сучасний стан протидії тероризму, тенденції розвитку кримінально-процесуальних інститутів: універсальний і регіональний рівні (2012)
Семенко Семенко - Психологічні особливості процесу доказування у справах, порушених за скаргою потерпілого (2012)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процесуальні наслідки прийняття позивачем рішення про заочний розгляд справи (2012)
Гладкова Ю. Г. - Господарсько-правові засоби стимулювання інвестування в Україні в умовах членства в СОТ (2012)
Кудерська Н. І. - Збереження та охорона культурних цінностей у базовій мережі закладів культури (2012)
Цимбал Ю. Ю. - Подолання психологічного конфлікту між потерпілим та підсудним як основа інституту примирення (2012)
Пономарьов А. О. - Зміст та особливості права на використання торговельної марки (2012)
Манжосова О. В. - Окремі аспекти добровільного медичного страхування в Україні (2012)
Савченко С. В. - Проблеми оцінки майна при визначенні податку на доходи, отримані в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав (2012)
Мірошниченко О. П. - Економічний механізм екологічної політики України та ЄС (порівняльний аспект) (2012)
Іващенко Ю. С. - Деякі колізійні питання односторонніх правочинів у міжнародному приватному праві (2012)
Марущак Н. В. - Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Черник Н. С. - Витоки української філософсько-правової думки (2012)
Пашнєва В. А. - Обов’язкове екологічне страхування: проблеми сучасного законодавства (2012)
Топчієв О. Г. - Географія перед новітніми викликами і запитами (український аспект), Нудельман В. І., Руденко Л. Г. (2012)
Палієнко В. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні, Бортник С. Ю., Вахрушев Б. О., Кравчук Я. С., Черваньов І. Г., Шуйський Ю. Д. (2012)
Папіш І. Я. - Ґрунтово-географічне районування: становлення, нові підходи, Позняк С. П. (2012)
Дронова О. Л. - Аналіз домінуючих системних понять стосовно поступу суспільства до збалансованого розвитку (2012)
Западнюк С. О. - Міграції населення України: внутрішньорегіональний вимір (2012)
Єрошина Т. В. - Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження (2012)
Балюк С. А. - Екологічний стан ґрунтів України, Медведєв В. В., Мірошниченко М. М., Скрильник Є. В., Тимченко Д. О., Фатєєв А. І., Христенко А. О., Цапко Ю. Л. (2012)
Приходько М. М. - Стан земель в регіоні Українських Карпат та їх екологічна безпека (2012)
Ткач В. П. - Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Берлянт А. М. - Півтисячі років розвитку картографії та її сьогоднішні перспективи (2012)
Мамедова Н. Р. - Створення геоінформаційної основи для соціально-економічного картографування прикаспійських районів Азербайджану (2012)
Денисик Г. І. - Великий каньйон Криму, Оліферов А. М. (2012)
Петренко О. М. - До 100-річчя з дня народження В. І. Галицького (2012)
До 75-річчя І. Г. Черваньова (2012)
ІНФОРМАЦІЯ (2012)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів та ліпотропних речовин в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Красільнікова О. А., Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Міщенко О. Я. - Вплив препаратів адаптогенної дії на структурно-функціональний стан тимуса у щурів в умовах іммобілізаційного стресувизначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри (2013)
Міщенко О. Я. - Експериментальне дослідження кардіопротекторної активності екстракту елеутерокока на моделі кардіоміопатії (2013)
Корниенко В. И. - Исследование влияния аммониевых солей n-(3-метил-7-β-метоксиэтилксантинил)-8-аминоацетата на физическую работоспособность крыс (2013)
Бутко Я. О. - Вплив крему "мометазон з керамідами" на морфоструктуру шкіри при алергічному дерматиті, Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Галузінська Л. В. - Експериментальне вивчення гепатопротекторної активності поліфенольного екстракту з адземної частини лядвенцю рогатого (2013)
Жиляєв С. О. - Психотропні ефекти корвітину та ліпофлавону у щурів із тяжкою черпно-мозковою травмою, Штриголь С. Ю. (2013)
Криворучко О. В. - Визначення ефективної дози та дослідження гіпоглікемічної активності екстракту листя кизилу, Рибак В. А., Ковальов В. М. (2013)
Андріяненков О. В. - Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів, Зайченко Г. В., Панков М. В. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вплив фларосукцину на біохімічні показники сечі щурів за умов розвитку оксалатного нефролітіазу, Шебеко С. К. (2013)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження хінокарбу на розвиток гемодинамічного набряку легень щурів, Вороніна Ю. В. (2013)
Штрімайтіс О. В. - Обґрунтування вибору методик кількісного визначення натрію броміду на основі економічних та валідаційних характеристик, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Дроздова О. О. (2013)
Марчишин C. М. - Елементний склад збору антиалергійного, Козачок С. С., Красноперова А. П. (2013)
Кожухов С. М. - Гостра серцева недостатність: особливості електрофізіологічних властивостей міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (2013)
Коваленко В. М. - Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Даниленко О. О., Тітов Є. Ю. (2013)
Пархоменко А. Н. - Новые возможности оценки геометрии сокращения и процессов раннего ремоделирования сердца у больных с острым инфарктом миокарда: двух мерная спекл-трекинг эхокардиография, Лутай Я. М., Степура А. А. (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктний період (результати дворічного спостереження) (2013)
Следзевська І. К. - Зв’язок внутрішньосерцевої гемодинаміки та вмісту альдостерону в крові у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда при дворічному спостереженні залежно від наявності артеріальної гіпертензії, Бабій Л. М., Савицький С. Ю., Строганова Н. П., Кісілєвич Л. Ф., Хоменко Ю. О. (2013)
Касумова Ф. Н. - Гормональный профиль и его влияние на липидный спектр и композицию тела у женщин с ишемической болезнью сердца с андрогенным компонентом (2013)
Амбросова Т. М. - Профіль адипокінів та прогностичні маркери перебігу артеріальної гіпертензії, Ковальова О. М., Амбросов Д. А. (2013)
Хомазюк І. М. - Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою, Габулавічене Ж. М. (2013)
Сычев О. С. - Эффективность антиаритмической терапии у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий в зависимости от типа пароксизмов, Шабильянова Л. А., Лизогуб С. В., Могильницкий Е. В., Лобко О. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении семи лет после кардиоверсии (2013)
Чайковский И. А. - Информативность магнитокардиографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией, Мясников Г. В., Казмирчук А. П., Сосницкий В. Н., Голуб А. Г., Софиенко С. В., Левшова З. В., Сосницкая Т. В., Городинская Ю.В. (2013)
Лутай М. И. - Эффективность фиксированной комбинации S-амлодипина и аторвастатина у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, Голикова И. П., Лысенко А. Ф., Товстуха В. В. (2013)
Несукай Е. Г. - Зофеноприл: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента с особыми свойствами (2013)
Чекман І. С. - Наномедицина та кардіологія: нанотехнології в коронарній реваскуляризації й корекції системи гемостазу, Горчакова Н. О., Галицька А. К., Дорошенко А. М., Сімонов П. В. (2013)
Рішко М. В. - Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та смертність, Куцин О. О. (2013)
Ушаков А. В. - Миксомы сердца: современный взгляд на проблему, Захарьян Е. А., Ризк Г. Э. (2013)
Лутай М. И. - Международный регистр CLARIFY больных со стабильной ишемической болезнью сердца в Украине: особенности, проблемы, перспективы, Пархоменко А. Н., Лысенко А. Ф., Голикова И. П., Steg Ph.G., Greenlaw N., Ford I. (2013)
Ягенський А. В. - Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати валідизації україномовної версії опитувальника MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life, Hofer S., Січкарук І. М., Oldridge N. (2013)
Валуєва С. В. - Реєстр STIMUL: прогностичне значення прихильності до лікування у хворих різного віку та статі через рік після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q (2013)
Тащук В. К. - Вплив дисфункції ендотелію на основні патогенетичні механізми прогресування ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктив ним захворюванням легень, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Турубарова-Леунова Н. А. (2013)
Руденко А. В. - Динамічне спостереження за хворими з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування, Мітченко О. І., Панічкін Ю. В., Романов В. Ю., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Жарінов О. Й. - Серцева недостатність i клінічні характеристики вперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена СYP2С9 и эффективность варфарина у больных с фибрилляцией предсердий, Ополонская Н. А., Мотылевская Т. В. (2013)
Іванов В. П. - Прогнозування розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Юзвишина О. В. (2013)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко О. С. (2013)
Мітченко О. І. - Функція ендотелію та товщина комплексу інтима – медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Сергієнко В. О. - Автономна невропатія серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: N-термінальний фрагмент натрійуретичного мозкового пептиду і функціонально-структурні зміни міокарда (2013)
Зинченко Ю. В. - Клинический случай успешного лечения атипичного трепетания предсердий у больного старческого возраста, Доронин А. В., Марченко О. Ю. (2013)
Коваленко В. Н. - Роль современных неинвазивных методик визуализации сердца в диагностике миокардита, Несукай Е. Г., Чернюк С. В. (2013)
Корнацький В. М. - Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники, Сілантьєва О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Депрессивные расстройства и хроническая сердечная недостаточность, Калинкина Н. В., Картамышева Е. В., Христиченко М. А., Ещенко Е. В. (2013)
Коваленко В. Н. - Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза, Гавриш А. С. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го типа и его влияние на эффективность терапии олмесартаном у пациентов с гипертонической болезнью, Брегвадзе Т. Р., Мищук Н. Е., Вашакидзе З. С. (2013)
Калашникова О. С. - Безпечність електричної кардіоверсії у хворих із персистентною неклапанною фібриляцією передсердь (2013)
Зинченко Ю .В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении девяти лет после кардиоверсии (2013)
Черняга-Ройко У. П. - Оцінка ефективності комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном у пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Сороківський М. С., Акер А. В., Павлик Н. С., Ройко Д. В. (2013)
Мітченко О. І. - Особливості формування серцево-судинного ризику в пацієнток з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Первичный альдостеронизм (синдром Конна): основные сведения и собственное наблюдение, Калинкина Н. В., Столика О. И., Высоцкая В. О., Ещенко Е. В. (2013)
Радченко А. Д. - Почему мы боимся назначать бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии? (2013)
Березин А. Е. - Прогностическая ценность асимптомной гиперурикемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2013)
Соловьян А. Н. - Возможности применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с гипертонической болезнью и неклапанной фибрилляцией предсердий: фокус на эналаприл (2013)
Славнов В. Н. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система у пациентов с гипертонической болезнью и эндокринными гипертензиями, Савицкий С. Ю., Строганова Н. П. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (2013)
Беспалько С. В. - Исследование соударений вагонов, оборудованных эластомерными поглощающими аппаратами, с использованием компьютерного моделирования, Андриянов С. С. (2004)
Блохин Е. П. - Динамика скоростного электровоза типа ДС3, Пшинько А. Н., Коротенко М. Л., Грановский Р. Б., Гаркави Н. Я., Дзичковский Е. М. (2004)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського