Винник В. М. - Дитяча література: до проблеми бінарності текстів (2011)
Декало О. О. - Теорія валентності у сучасній німецькій мові (2011)
Жукова Т. С. - Адаптація юридичних термінів із законодавства країн Європи до законодавства України (2011)
Мовчан Д. В. - Прагматичний потенціал антонімів (2011)
Оксень Н. А. - "Франкенштейн" Мері Шеллі: взаємодія готичного і романтичного в романі (2011)
Сокол М. О. - Поняття паратексту та паратекстуальності в системі сучасного літературознавства (2011)
Біляк І. В. - Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті (2011)
Костюшко О. М. - Відображення мовної картини світу у тематичному словнику навчального типу (2011)
Ожарівська С. П. - Символізм "Жіночих масок" Віри Вовк (2011)
Бараш Ю. С. - Розвиток залізничного туризму в Україні, Кравченко А. О., Яснецов О. С. (2014)
Міщенко М. І. - Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг, Полішко Т. В. (2014)
Мельник Т. С. - Запровадження аналізу задоволеності споживачів для досягнення стратегічних цілей пасажирського сектору залізничного транспорту (2014)
Христофор О. В. - Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда, Матусевич О. О. (2014)
Кравченко Х. В. - Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті (2014)
Дяченко Л. А. - До питання про проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери (2014)
Омельчак Г. В. - Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень, Адамян Ю. П. (2014)
Божок Н. О. - Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів, Булгакова Ю. В. , Пуларія А. Л. (2014)
Задоя В. О. - Перспективи розвитку взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління (2014)
Сінгаєвська М. П. - Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства, Полішко Т. В. (2014)
Гілязетдінов Р. Н. - Наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства, Жуплатова Л. М., Мохер Ю. В., Моргун О. В. (2014)
Лайко І. М. - Роль структурних елементів суцвіття в насіннєвій продуктивності сорту Глесія, Мигаль М. Д., Вировець В. Г., Кириченко Г. І. (2014)
Мигаль М. Д. - До методики визначення вмісту канабіноїдів у рослинах конопель, Кмець І. Л., Лайко І. М. (2014)
Вировець В. Г. - Зростання вмісту волокна як класичний приклад селекції конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І. (2014)
Кириченко Г. І. - Національно генетичний банк посівних конопель як джерело створення нового вихідного матеріалу, Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2014)
Міщенко С. В. - Зміна морфологічних ознак конопель під впливом самозапилення (2014)
Мигаль М. Д. - Взаємозв’язок між вмістом канабіноїдів і морфологічними ознаками залозистих волосків конопель, Кмець І. Л. (2014)
Кривошеєва Л. М. - Результати селекції льону-довгунця (2014)
Чучвага В. І. - Особливості та пріоритети в селекції льону-довгунця на стійкість до фузаріозу, Йотка О. Ю. (2014)
Ткач О. В. - Ботанічні та біологічні особливості цикорію коренеплідного (2014)
Бірюкова Т. С. - Дослідження прояву розвитку фузаріозу та антракнозу перспективних сортів в умовах льону-довгунця в умовах північно-східного Полісся України , Чучвага В. І. (2014)
Дуць І. З. - Залежність урожайності льону-довгунця сорту Гладіатор від системи удобрення та застосування мікробних препаратів, Сичук Л. В. (2014)
Семеній О. Г. - Вплив альтернативної системи удобрення на урожай і якість волокна та насіння льону-довгунця (2014)
Шеремет Ю. В. - Сортові особливості технології вирощування льону олійного в умовах Полісся України, Дідора В. Г., Шваб С. Б. (2014)
Бодян Р. С. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування на урожайність сортів льону-довгунця (2014)
Рудик Р. І. - Адаптивність селекційних номерів льону-довгунця та нового сорту Журавка до погодних умов і елементів сортової агротехніки, Ковальов В. Б., Семеній О. Г., Данкевич Є. М. (2014)
Шувар А. М. - Продуктивність льону-довгунця залежно від протруйників насіння в умовах Лісостепу Західного, Дорота Г. М., Войтович Р. М. (2014)
Коваленко О. О. - Застосування регуляторів та стимуляторів росту рослин при розмноженні оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Полісся України, Коваленко О. А. (2014)
Лук’яненко П. В. - Дослідження роботи зламуючо-згрібального агрегату на весняному збирання трести конопель, Рябченко О. П., Коропченко С. П., Петраченко Д. О. (2014)
Камінська О. М. - Вплив хімічних препаратів на біологічний спосіб приготування трести (2014)
Примаков О. А. - Паливо з технічних конопель: переваги та особливості виробництва, Маринченко І. О. (2014)
Клевцов К. М. - Удосконалення процесів декортикації луб'яної сировини, Горбовий А. Ю. (2014)
Титул, зміст (2015)
Бондур Т. О. - Деякі аспекти розвитку економічної теорії у працях М. І. Туган-Барановського (2015)
Горак В. В. - Професор Ф. І. Ломінський (1856–1927) – засновник гістофізіологічного напряму сучасної вітчизняної медицини (2015)
Горбань Ю. А. - Науково-педагогічні ідеї М. І. Пирогова в контексті реформування вищої освіти в Україні (2015)
Камчатний В. Г. - Науково-педагогічні та практичні досягнення професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.) у площині аналітичної хімії (2015)
Кунець В. В. - Деякі аспекти розвитку досліджень із проблем фізіології шлункового травлення у свиней кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. (2015)
Лютик Т. В. - Інноваційний імператив економічного розвитку (2015)
Мерко О. М. - Розробки вчених Кримської астрофізичної обсерваторії АН СРСР у рамках експерименту "Галактика", Щербіна А. Д. (2015)
Надрага М. C. - Читацькі інтереси польських гімназистів Львова в другій Речі Посполитій (2015)
Павлушко Ю. І. - Академік Олексій Андрійович Бугуцький: найважливіші індикатори наукової і професійної біографії (2015)
Пашківська О. А. - Роль І-го Всеукраїнського з’їзду у справі вивчення продуктивних сил та народного господарства України у вирішенні проблем ґрунтознавства в середині 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Ріжняк Л. Я. - Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації вищих технічних навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Соколівська З. П. - Концепція націоналізму як основа державотворення у європейських та українських націологів, Шендеровський В. А. (2015)
Степаненко В. А. - Проблема "безпеки людини" в умовах репресивно-тоталітарної системи в УРСР 1930-х. рр. (2015)
Тараненко О. Г. - Життя і наукова діяльність професора Людмили Олександрівни Шепотько (1932–2003) (2015)
Тупчієнко М. П. - Археологічні дослідження Н. М. Бокій на Кіровоградщині (2015)
Уткін О. І. - Українська господарська академія в Чехословаччині: створення та діяльність (2015)
Чалаван В. А. - М. І. Нижній – організатор в галузі оплати праці аграріїв (1960-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Шевченко В. Ф. - Деякі аспекти науково-дослідної діяльності в умовах українізації доби Центральної Ради (1917–1918) (2015)
Влізло В. В. - Інституту біології тварин НААН України — 50 років!, Федорук Р. С., Лесик Я. В. (2010)
Макар І. А. - Учитель і вчений. До 110-річниці від дня народження професора Ґжицького Степана Зеноновича, Розгоні І. І., Ратич І. Б. (2010)
Грициняк І. І. - Біологічна дія поліненасичених n-3 жирних кислот в організмі людини та основні джерела забезпечення їх потреби, Смолянінов К. Б., Вудмаска І. В., Янович Д. О., Іваняк В. В., Галяс Г. М. (2010)
Дзіцюк В. В. - Хромосомний поліморфізм великої рогатої худоби (Bos taurus L.) (2010)
Колісник Г. В. - Молекулярно-біологічні механізми дії дріжджів на організм тварин, Камінська М. В., Борецька Н. І., Нечай Г. І., Сімонова М. І., Гураль С. В., Влізло В. В. (2010)
Кондрахин И. П. - Метаболический синдром: современное представление, перспективы использования (2010)
Салига Н. О. - Генетично модифіковані рослини та їх вплив на організм тварин, Снітинський В. В. (2010)
Салига Ю. Т. - Карбофуран — біологічні ризики його застосування (2010)
Solyanik V. V. - Quality control systems in swine production in belarus (2010)
Антоняк Г. Л. - Вплив хлориду кадмію на деякі ланки енергетичного обміну в еритроцитах і клітинах кісткового мозку білих щурів, Жиліщич Ю. В. (2010)
Бугай А. О. - Ферментативна активність транспортних атфаз плазмолеми абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за впливу лікопену, Цвіліховський М. І. (2010)
Гнатишина Л. Л. - Адаптивна здатність системи антиоксидантного захисту та метал-акумулюючої функції у тканинах легеневого молюска Lymnaea stagnalis за впливу умов природного середовища, Прийдун Х. Б., Фальфушинська Г. І., Олейник О. А., Боділовська О. О., Голубєв О. П., Столяр О. Б. (2010)
Гудима В. Ю. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів у печінці і яйцепроводі курей-несучок за різного рівня вітаміну Д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Гунчак А. В. - Вплив різного рівня йоду на репродуктивність птиці та метаболічні процеси у добового молодняку (2010)
Dżugan M. - Activity of hydrolytic enzymes in semen of roosters’ (Gallus domesticus) different breeds (2010)
Дух О. І. - Зміни вмісту токоферолу і продуктів ПОЛ у печінці курей та їх ембріонів залежно від рівня каротиноїдів у раціоні, Вовк С. О. (2010)
Карповський В. І. - Функціонування системи гемостазу у корів різних типів вищої нервової діяльності за умов стресу (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоформи супероксиддисмутази при інкубуванні еякулятів бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Кучменко О. Б. - Активність оксидо-редуктазних систем ланцюга транспорту електронів мітохондрій та стан про- і антиоксидантної систем у тканинах печінки старих щурів при дії комплексу попередників та модулятора біосинтезу убіхінону (СОQ), Петухов Д. М., Євстратова І. Н., Мхітарян Л. С., Донченко Г. В. (2010)
Łapiński S. - The thermoregulatory capacity of farmed chinchillas (Chinchilla lanigera), Barabasz B., Makowski A., Niedbała P. (2010)
Лешовська Н. М. - Вплив вітамінів А, D3, Е, селеніту натрію та інтерферону на вміст вітамінів А та Е у плазмі крові корів і телят, Брода Н. А., Рацький М. І., Мудрак Д. І. (2010)
Lutnicka H. - The ultrastructural changes in peripheral blood leucocytes of fish exposed to the pyrethroid — cypermethrin, Ludwikowska A. (2010)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії на гематологічний профіль крові у поросят після відлучення (2010)
Петрів В. Б. - Вміст тиреоїдних гормонів та білковий профіль сироватки крові у різних видів ставових риб, вирощених у ставі з підвищеним рівнем йоду у воді, Янович В. Г. (2010)
Пилипець А. З. - Вміст фосфоліпідів в яєчниках корів за різного фізіологічного стану (2010)
Степченко Л. М. - Значення катепсину в та його інгібіторів в регуляції обмінних процесів у курчат-бройлерів за дії речовин гумінової природи (2010)
Федяков Р. О. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах щурів за умов введення афлатоксину В1, Коваль Н. K., Стефанишин О. М., Антоняк Г. Л. (2010)
Шемедюк Н. П. - Порівняння інтенсивності окиснення глюкози лініями пухлинних клітин за дії екстрактів лікарських рослин, Буцяк В. І. (2010)
Юськів Л. Л. - Вплив холекальциферолу на вміст 25-гідроксивітаміну D3, Кальцію, Фосфору та Магнію в крові теличок 8–9-місячного віку при парентеральному його введенні (2010)
Глухов О. З. - Кормова і енергетична цінність Inula helenium l. в умовах Донбасу, Остапко І. М., Купенко Н. П. (2010)
Дзень Є. О. - Розщеплюваність кормів у рубці бугаїв за різної тривалості їх інкубації in situ та при введенні хелатної сполуки хрому у рубець (2010)
Долайчук О. П. - Вміст глікопротеїнів та активність амінотрансфераз у крові телиць при заміні збираного молока "Соєвим молоком", Федорук Р. С. (2010)
Іскра Р. Я. - Вміст білків та ліпідів у крові поросят за підвищеного рівня хрому в раціоні (2010)
Невоструєва І. В. - Вміст загальних та вільних амінокислот у рубці корів при згодовуванні екструдованого ріпакового шроту, Вудмаска І. В. (2010)
Ненич Н. П. - Вміст загальних ліпідів і окремих їх класів у плазмі крові і печінці курчат-бройлерів за різного рівня хрому в раціоні, Куртяк Б. М. (2010)
Величко В. О. - Ветеринарно-санітарна оцінка вмісту техногенних речовин у молоці та молочних продуктах (2010)
Губар І. В. - Експериментальне дослідження порушення гемодинаміки у щурів різних вікових груп за дії важких металів (2010)
Денисова С. И. - Сравнительная характеристика влияния препарата риверм на организм дубового шелкопряда при обработке различных кормовых растений, Аретинская Т. Б., Трокоз В. А. (2010)
Покотило О. С. - Ліпідний профіль печінки білих щурів різної статі за умов інтоксикації ксенобіотиками та при корекції, Недошитко Х. Ю. (2010)
Фальфушинська Г. І. - Оцінка толерантності карася Carassius auratus до дії забруднення з використанням набору специфічних і неспецифічних біохімічних маркерів (2010)
Бойко О. О. - Різноманіття комплексів геогельмінтів копитних на території Дніпропетровського району, Шендрик Л. І. (2010)
Głodek K. - Effect of high dose of riboflavin injected in ovo on hatchability and gain of broiler chicken, Lis M. W., Płytycz B., Mazur A., Niedziółka J. W. (2010)
Голопура С. І. - Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на диспепсію і бронхопневмонію телят, Скиба О. О., Якимчук О. М., Дастжерді А. Х. М., Клочко Т. Р. (2010)
Дідух А. В. - Застосування препарату "Ентеросгель" у інтенсивній терапії собак, хворих на гострий гастроентероколіт (2010)
Костюк С. С. - Перебіг променевої хвороби та деякі клінічні показники кроликів на фоні дії вітаміну В6, Стояновський В. Г. (2010)
Kubiak K. - Etiopathogenesis and diagnosis of gastric ulcers in horses, Jankowski M., Spużak J., Niedźwiedź A., Nicpoń J., Vlizlo V., Michlik K., Grzegory M., Maksymovych I. (2010)
Мілованова Г. О. - Рівень гомоцистеїну і зміни показників ліпідного обміну при цукровому діабеті 2-го типу, асоційованим із ішемічною хворобою серця, Цудзевич Б. О., Сливчук Ю. І. (2010)
Пархоменко Ю. М. - Порушення обміну речовин у печінці коропа і можливості його корекції за умов тепловодного рибництва, Донченко Г. В., Протасова З. С. (2010)
Петрух І. М. - Особливості метаболізму білків в організмі корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р. (2010)
Стефанишин О. М. - Вплив препарату бацилярний субтиліс БПС-44 на становлення мікрофлори рубця телят (2010)
Риженко В. П. - Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові овець, щеплених одночасно проти некробактеріозу, колібактеріозу і сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Бєлік С. М., Жовнір О. М., Ющенко М. С. (2010)
Стецько Т. І. - Вплив препарату "Біовіт" на деякі показники крові хворих на краснуху коропів та його терапевтична ефективність, Музика В. П., Купецька О. В., Янінович Й. Є., Лігоцький Р. С. (2010)
Томчук В. А. - Вплив ентеросорбентів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність мембран новонароджених телят за гострих розладів травлення, Шосталь М. В. (2010)
Фасоля В. П. - Результати диспансеризації дорослих службових собак міжобласного розплідника (м. Житомир) та їх аналіз (2010)
Шмаюн С. С. - Стан системи антиоксидантного захисту за експериментального аскарозу поросят (2010)
Високос М. П. - Вплив екогенетичного походження на адаптаційну здатність імпортованих голштинів у Придніпров’ї, Милостивий Р. В., Тюпіна Н. П., Тюпіна Н. В. (2010)
Danielak-Czech B. - Fish-based characterization of chromosomal rearrangement in the domestic pig, Kaczor U. (2010)
Дроник Г. В. - Методи створення високопродуктивних генотипів буковинського типу асканійської каракульської породи овець, Черномиз Т. О., Лесик О. Б., Похивка М. В. (2010)
Kozubska-Sobocińska A. - Comparative analyses of microsatellite sequences in suidae, Rejduch B., Kaczor U., Sharan M. (2010)
Костенко С. О. - Прогрес у галузі генетичних маркерів здоров’я свійських тварин (2010)
Любинський О. І. - Селекційно-генетична оцінка прикарпатського внутрішньопордного типу української червоно-рябої молочної породи за поліморфними системами білків крові (2010)
Новак І. В. - Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців української чорно-рябої молочної породи, Зайцев О. О. (2010)
Рудик І. А. - Залежність селекційних ознак у молочної худоби від каріотипової мінливості та поліморфізму генів (QTL), Костенко С. О., Копилов К. В., Стародуб Л. Ф., Олешко В. П., Бабенко О. І. (2010)
Федорович Є. І. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Сірацький Й. З., Костенко О. І., Федорович В. В., Бойко О. В. (2010)
Дерев’янко С. В. - Імунологічна реактивність організму свиней на експериментальне введення штамів тешо-, ентеровірусів свиней, Сорока В. І., Бова Т. О., Бокун А. О. (2010)
Дмитруха Н. М. - Зміни в імунних органах щурів за умови субхронічної інтоксикації Свинцем і Кадмієм (2010)
Коломієць І. А. - Порівняльна морфологічна характеристика пейєрових бляшок тонких кишок курей, Стояновський В. Г. (2010)
Лутай І. Ю. - Морфологія матки кобил у стадії збудження статевого циклу (2010)
Прохорятова О. В. - Вивчення імунологiчного стану хворих поросят з синдромом післявідйомного мультисистемного виснаження, Кольчик О. В., Матюша Л. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Вивчення ефективності in ovo вакцинації проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей, Бреславець В. О., Драгуть С. С., Стегній А. Б. (2010)
Трокоз В. О. - Деякі показники неспецифічного імунітету та їх корекція у телиць біологічно активним екстрактоміз лялечок шовкопряда (2010)
Живаєва К. Є. - Цілеспрямоване вирощування, стимуляція і синхронізація статевої охоти ремонтних свинок (2010)
Камінська М. В. - Порівняльна дія селенізованої біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma та селеніту натрію на окремі показники метаболізму щурів за умов оксидативного стресу, Борецька Н. І., Нечай Г. І., Гураль С. В., Колісник Г. В. (2010)
Копил С. А. - Перспективність ветеринарних препаратів з використанням нанотехнологічної сировини, Крічковська Л. В. (2010)
Нарижный А. Г. - Влияние скармливания препарата басин-вет свиноматкам и хрякам на показатели воспроизводства свиноматок, Джамалдинов А. Ч., Онищук И. М. (2010)
Остаповець Л. І. - Морфологічна та цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів залежно від умов дозрівання in vitro (2010)
Романько М. Є. - Мембранотропний вплив наночастинок Ауруму та Аргентуму на інтенсивність окиснювальних процесів у клітинах Escherichia за умов їх ліофілізації/регідратації (2010)
Rudolf A. - The culture of embryos of domestic miniature fowl in the surrogated eggshells, Lis M. W., Głodek K., Niedziółka J. W. (2010)
Тагіров М. Т. - Використання нанопокритя шкаралупи сріблом для збереження інкубаційних якостей яєць, які зберігаються тривалий час (2010)
Трохименко В. З. - Відтворна здатність корів за умови скорочення терміну тільності (2010)
Адаменко Л. В. - Токсичність дезінфекційних засобів на культури клітин людини in vitro (2010)
Бова Т. О. - Скринінг речовин мікробного походження з антивірусною активністю in vitro (2010)
Головко А. М. - Розробка праймерів для індикації РНК вірусу інфекційного бронхіту курей серотипу массачусетс методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції, Постоєнко В. О., Даценко К. В., Кацимон В. В., Карпуленко М. С., Карпуленко О. С. (2010)
Ткаченко В. В. - Виготовлення специфічного антигену Р. haemolytica для проведення імуноферментного аналізу (2010)
Федякова О. І. - Розробка методики визначення нт-2 токсину в зерні методом високоефективної рідинної хроматографії з флюорометричним детектуванням (ВЕРХ/ФЛД), Коцюмбас І. Я. (2010)
Шпакова Н. М. - Гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів ссавців в електролітному та неелектролітному середовищі, Єршов С. С., Ніпот О. Є. (2010)
Інформаційне повідомлення (2010)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2010)
Фреїк Д. М. - Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. IIІ. Енергетичні рівні точкових дефектів у цинк, кадмій і плюмбум телуридах (огляд), Чобанюк В. М., Возняк О. М., Горічок І. В., Паращук Т. О., Бардашевська С. Д. (2011)
Іваницька Г. М. - Теоретичний аналіз інтенсивності пружного розсіювання електронів атомними сітками аморфних речовин, Ковтуненко В. С., Кришеник В. М., Рубіш В. М. (2011)
Грищук А. М. - Потенціал поля поляризації та оптичні фононні моди в багатошаровій квантовій наноплівці, Грищук В. В., Бойко І. В. (2011)
Юрчишин І. К. - Електронний енергетичний спектр напівпровідникових квантово-розмірних структур (2011)
Пуганцева О. В. - Залежність енергії екситону від товщини напівпровідникової наноплівки, Крамар В. М. (2011)
Матулка Д. В. - Квантова ємність в наноструктурах різної електричної природи, Лукіянець Б.А. (2011)
Котерлин М. Д. - Електронні властивості та особливості тонкої структури густини станів CeNi2Si2 з валентнонестабільним Ce, Ясницький Р. Й., Котерлин Г. М., Морохівський Б. С. (2011)
Никируй Л. І. - Теплопровідність легованих кристалів PbTe:Bi(Sb). Теоретичні основи та розрахунок, Дзумедзей Р .О., Бандура Ю. В., Гевак Т.П. (2011)
Коцюбинський В. О. - Гідратовані форми фториду заліза: синтез, магнітна мікроструктура та її зміни при інтеркаляції іонів літію, Мокляк В. В., Колковський П. І., Челядин В. Л., Груб’як А. Б., Вишиванюк М. В., Юр’єв С. О., Аль-Саєді Абдул Халек Заміл (2011)
Гасюк І. М. - Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на діелектричні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3, Депутат Б. Я., Кайкан Л. С., Мазур М .П., Угорчук В. В. (2011)
Івасишин О. М. - Поверхневі явища при нагріванні порошку гідриду титану, Бондарчук Бондарчук, О. Б., Гуменяк М. М., Саввакін Д. Г. (2011)
Ільчук Г. А. - Вплив умов відпалу на оптичні властивості плівок кадмію сульфіду, Кусьнеж В. В., Петрусь Р. Ю., Тузяк О. Я., Шаповал П. Й., Токарев С. В., Когут І. Т. (2011)
Фреїк Д. М. - Зміна кінетичних параметрів плівок PbTe:Bi при їх витримці на повітрі, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б. (2011)
Лобода В. Б. - Структура, дифузійні процеси та магніторезистивні властивості тришарових плівок Co/Ag/Co, Шкурдода Ю. О., Коломієць В. М., Копанець Є. Г., Дехтярук Л .В., Салтикова А. І. (2011)
Фреїк Д. М. - Механізми зародження і росту тонкоплівкових структур телуриду кадмію на сколах слюди, Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Бачук В. В., Потяк В. Ю. (2011)
Яцишин Б. П. - Структура і низькотемпературна електропровідність закристалізованих плівок RЕFeGe2, Яцишин С. П., Доманцевич Н. І. (2011)
Буско Т. О. - Електронна структура плівок TiO2 та його нанокомпозитів, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Заболотний М. А., Єременко А. М., Вітюк Н. В., Жоховець С. В. (2011)
Будзуляк І. М. - Вплив структурних характеристик нанопористого вуглецевого матеріалу на електрохімічні властивості конденсаторних систем типу C/Li2SO4/C, Рачій Б. І., Іванічок Н. Я., Кузишин М. М., Мандзюк В. І., Мерена Р. І., Лісовський Р. П., Гамарник А. М. (2011)
Lysenko A. B. - Obtaining of Nanocrystalline Bcc-Phase in Ce-Ag Alloys, Kalinina Т. V., Kosinskaya О. L., Zagorulko I. V. (2011)
Bogach V. N. - Modification of the Optical Spectra of Organic Semiconductor Thin Films Dopped by Plasmonic Nanoparticles, Dynich R. A., Zamkovets A. D., Ponyavina A. N. (2011)
Ащеулов А. А. - Особливості структури хімічного зв’язку заліза, Маник О. М., Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2011)
Фреїк Д. М. - Розрахунок енергій утворення вакансій та анти структурних дефектів у напівпровідникових кристалах GeTe, GeSe, GeS, Горічок І. В., Юрчишин Л. Д. (2011)
Шевчук М. О. - Термодинаміка точкових дефектів та концентрація носіїв заряду моносульфіду самарію (2011)
Зінченко В. Ф. - Особливості взаємодії MgO з сульфофторидами лантаніді, Магунов І. Р., Тімухін Є. В., Кривда М. Ю. (2011)
Шпак О. І. - Вплив композиційного розупорядкування на оптико-рефрактометричні параметри скловидних халькогенідних сплавів системи Ag-As-S , Студеняк І. П., Шпак І. І. (2011)
Фреїк Д. М. - Точкові дефекти, механізми утворення і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, Туровська Л. В., Бойчук В. М. (2011)
Ромака В. В. - Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. II. Твердий розчин TiNi1-xVxSn, Рогль П., Ромака Л. П., Хліль Е. К., Горинь А. М., Буджерак С. М. (2011)
Шабловський Я. О. - Термодинамiка диморфізму твердих електролітів з власним структурним розупорядкуванням (2011)
Томашик З. Ф. - Застосування бромвиділяючих травників для хімічного полірування поверхні PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe, Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Маланич Г. П., Павлович І. І. (2011)
Konova E. M. - Mechanical and Optical Properties of Polytetrafluoroethylene Treated by γ-Irradiation Near the Melting Point, Sakhno Yu. E., Khatipov S. A., Klimenko V. G., Sychkova S. T., Sakhno T. V. (2011)
Коман Б. П. - Взаємозв’язок механічних та електрофізичних властивостей власнодефектних кристалів (2011)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивості металів та стопів: 2. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2011)
Левицький C. М. - Вдосконалення технологій синтезу напівпровідникових сполук AIVBVI та твердих розчинів на їх основі, Бойко М. І., Власенко О. І., Криськов Ц. А. (2011)
Петрик І. Я. - Вплив хімічного складу реакційної суміші на формування поверхневих дифузійних шарів в сталях, Лобурак В. Я. (2011)
Праведна Н. П. - Анізотропія механічних властивостей алюмінієвого сплаву Д16 при повторних квазістатичних і вібраційних навантаженнях згином після гарту і вальцювання (2011)
Сіренко Г. О. - Вплив сталих та динамічних навантажень на процеси зношування, тертя та зміну шорсткості поверхонь полімерних композитів, Свідерський В. П., Солтис Л. М., Новіков І. І., Захаренко В. П. (2011)
Єршова О. Г. - XPS і TDS дослідження механізму впливу поверхні і легуючої домішки Ті на термічну стійкість і кінетику процесів десорбції водню з гідридної фази MgH2 композитів, отриманих різними способами, Добровольський В. Д., Хижун О. Ю., Солонін Ю. М. (2011)
Мудрий С. - Зміна кута змочування рідких металів на поверхні аморфного сплаву, Борух І. (2011)
Дружинін А. О. - Ниткоподібні кристали кремнію для сенсорної електроніки, Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П., Лях-Кагуй Н. С. (2011)
Когут I. T. - Моделювання розподілу електричних полів і порогових напруг в локальних тривимірних КНІ – структурах (2011)
Гасюк І. М. - Вплив густини струму на розрядні характеристики літієвих джерел струму з катодом на основі MgF2, Січка М. Я., Угорчук В. В., Кайкан Л. С., Якубовський П. П. (2011)
Круковський С. І. - Електричні властивості подвійних гетероструктур InP/InGaAsP , Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2011)
Бушкова В. С. - Електрохімічні властивості катодних матеріалів на основі системи Mg1-xZnxFe2O4 для літієвих джерел струму, Угорчук В. В. (2011)
Фреїк Н. Д. - Ентропія і філософські аспекти живого, Цимбрикевич Й. К. (2011)
Балюк С. А. - 9 з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, Мірошниченко М. М., Момот Г. Ф. (2014)
Медведев В. В. - Критерии, нормативные параметры и педотрансферные модели для точной обработки почв (2014)
Боговин А. В. - Концептуальные аспекты биосферно-сбалансированного использования эколого-биологических систем (2014)
Дмитрук Ю. М. - Ґрунти річкових долин стадії активного ерозійного врізу (на прикладі річки басейну річки Прут, Передкарпаття) (2014)
Волошенюк А. В. - Еколого-енергетична ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Південного Степу, Чорний С. Г. (2014)
Канівець С. В. - Особливості сірих лісових ґрунтів лесових островів Полісся і Лівобережного Лісостепу України (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Генезиз, різноманіття і екологія міських ґрунтів (на прикладі парку "Феофанія", м. Київ) (2014)
Яковенко В. М. - Вплив делювіальних процесів на макро- та мікроморфологію байрачних лісових ґрунтів (2014)
Стрижак О. В. - Еколого-мікроморфологічні дослідження ґрунтів центральної заплави р. Самари (2014)
Травлєєв А. П. - Тихоненко Д. Г., Дегтярьов В. В., Горін М. О., Веремеєнко С. І., Фурман В. М., Гавва Д. В. Картографія ґрунтів / За редакцією професора Д. Г. Тихоненка та редактора-укладача професора М. О. Горіна. – Харків : Майдан, 2014. – 494 с., Білова Н. А. (2014)
Травлеев А. П. - Опанасенко Н. Е. Скелетные почвы и плодовые культуры. – Херсон, 2014. – 335 с., Белова Н. А. (2014)
Горбань В. А. - Короткі підсумки роботи Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Відділення загальної біології Національної академії наук України у 2014 році (2014)
До уваги авторів (2014)
Содержание (2015)
Візір В. А. - Характеристика показників серцево-судинного ремоделювання та плазмового рівня остеопонтину під впливом терапії кандесартаном у пацієнтів на додіалізних стадіях хронічної хвороби нирок, Овська О. Г., Садомов А. С. (2015)
Сиволап В. Д. - Ремоделювання екстрацелюлярного матриксу у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Лашкул Д. А. (2015)
Кисельов С. М. - Гендерні та вікові особливості змін вмісту протеїну С, фактора Віллебранда, молекул судинної адгезії sVCAM-1 у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка (2015)
Кравчун П. П. - Динаміка показників вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2 типу й ожиріння через 6 місяців і 1 рік після реваскуляризації міокарда (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз і протеїнсинтез у міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2015)
Malakhova S. N. - Comparative analysis of central hemodynamics and physical performance in football players of various sports qualifi cations (2015)
Дудукіна С. О. - Вплив штучної гіпотермії та симвастатину на стан когнітивних функцій у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами (2015)
Бєленічев І. Ф. - Порівняльне оцінювання ефективності дії сучасних нейропротекторів в умовах експериментальної хронічної ішемії мозку, Демченко А. В. (2015)
Гиря О. М. - Особливості картини головного мозку при вродженій цитомегалії за даними променевих методів діагностики (2015)
Самура Б. Б. - Качество жизни у пациентов после регрессии неходжкинских лимфом, Сыволап В. В. (2015)
Вельчинська О. В. - Вивчення можливості лікування лімфосаркоми Пліса хіміко-біологічним аддуктом 1,1-біс- (2015)
Бойчук В. Б. - Ефективність застосування йодиду калію в терапії пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з йододефіцитними станами (2015)
Шишкін М. А. - Морфогенез розвитку і прогресії фіброзу печінки при хронічному вірусному гепатиті С (2015)
Марковский В. Д. - Иммуногистохимические особенности коллаген-синтезирующей функции основных структурных компонентов матки плодов от матерей с осложненной беременностью, Куприянова Л. С., Дегтярь О. Ю. (2015)
Завгородня Н. Г. - Результати синусотрабекулоіридектомії в лікуванні хворих із поєднанням глаукоми та катаракти, Саржевський А. С. (2015)
Пахольчук О. П. - Результати популяційного дослідження поширеності та факторів ризику розвитку харчової непереносимості у дітей шкільного віку (2015)
Волосовець О. П. - Епігеномна характеристика атопічних захворювань у дітей, Врублевська С. В. (2015)
Курочкін М. Ю. - Оцінювання ефективності каудально-епідуральної анестезії шляхом вимірювання шкірної температури стоп у дітей (2015)
Волосовець Т. М. - Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М., Дорошенко М. В. (2015)
Zagorodniy S. L. - Validation of quantitative determination methods of diphenhyramine tablets by high performance liquid chromatography, Vasyuk S. O. (2015)
Odyntsova V. M. - Synthesis, physical-chemical properties and the study of anti-hypoxemic activity of 5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-thion alkylderivatives, Pruglo Ye. S. (2015)
Brytanova T. S. - Synthesis and antimicrobial activity of 3,5-R-4-(3-(5-nitrofuran-2-yl)-allylidenamino)-1-R1-4H-1,2,4-triazole halides derivatives, Gotsulya A. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Fedyunina N. S. (2015)
Титул, зміст (2012)
Злобин Ю. А. - Компьютерные программы для анализа популяций растений (2012)
Тихонова О. М. - Особливості генеративного розмноження розповсюджених видів бур’янів у посівах зернових культур, Масик І. М., Коровякова Т. О. (2012)
Скляр В. Г. - Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку, Скляр Ю. Л., Гудаков О. О., Тихонова О. М. (2012)
Белан С. С. - Методика определения площади листовой поверхности редких и охраняемых видов растений с использованием неразрушающих методов морфометрии (на примере видов семейства Orchidaceae Juss.) (2012)
Сурган О. В. - Реакція сортів Callistephus chinensis на метеорологічні умови періоду вегетації, Мельник Т. І. (2012)
Мельник Т. І. - Сучасний стан деревно-чагарникової рослинності меморіальних скверів Кіровського мікрорайону м. Суми, Батюк А. А. (2012)
Жемчужин В. Ю. - Використання бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) в озелененні студентського містечка Сумського НАУ, Мельник Т. І., Лапітан О. В. (2012)
Дереча О. А. - Ефективність застосування фунгіцидів на смородині чорній проти хвороби Gloesporium ribis (lib.) в агроекологічних умовах центрального Полісся України, Бакалова А. В. (2012)
Лєбєдєв С. М. - Лускокрилі шкідники виноградних насаджень у східному передгір'ї Криму та довгостроковий прогноз їх розмноження (2012)
Дмитрівська А. О. - Вплив системи захисту ярого ячменю на розвиток дводольних бур’янів в умовах ТОВ "Агріфас" Білопільського району Сумської області, Татаринова В. І., Рожкова Т. О., Москаленко Т. В. (2012)
Жукова Т. С. - Вплив сортових особливостей льону-довгунця на розвиток фузаріозу та антракнозу в умовах північно-східного Полісся України, Бурик О. Ю., Чучвага В. І., Деменко В. М. (2012)
Рожкова Т. О. - Патологія зерна ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Никонець Д. М. (2012)
Татаринова В. І. - Удосконалення системи захисту гороху від іржі в умовах ННВК СНАУ, Дмитрівська А. О., Рожкова Т. О., Міщенко Ю. Г. (2012)
Деменко В. М. - Захист молодого саду в умовах навчально-наукового виробничого комплексу Сумського національного аграрного університету, Токмань В. С. Сарбаш В. М., Васянін Р. О. (2012)
Харченко О. В. - Оцінка можливих критеріїв по встановленню допустимої ціни на мінеральні добрива, Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К. (2012)
Музика Л. П. - Ресурсоощадна технологія вирощування буряка столового за альтернативної системи удобрення, Гармаш Т. І., Несін І. В. (2012)
Петренко Ю. М. - Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на староорних осушених торфових ґрунтах та її зміна за різного удобрення (2012)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивних сидератів на водостійкість грунту при вирощуванні буряків цукрових (2012)
Сенченко Н. К. - Зміна фізико-хімічних показників чорнозему типового глибокого малогумусного слабозмитого при довготривалому сільськогосподарському використанні в умовах ТОВ АФ "Хоружівка" Недригайлівського району Сумської області, Міцай С. Г., Мартиненко В. В., Давиденко Г. А. (2012)
Зубенок О. В. - Вплив способів основного обробітку на вміст гумусу в чорноземі типовому та біологічну активність ґрунту (2012)
Харченко О. В. - Обгрунтування доцільності використання соломи в якості органічного добрива в Сумській області, Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К. (2012)
Ibraheem M. Aliyas Naser. - Еffect of supplemental irrigation and weed control on chickpea crop in arid region environment (2012)
Жатов О. Г. - Продуктивність та якість насіння соняшнику залежно від щільності стояння рослин, Жатова Г. О. (2012)
Троценко В. І. - Вплив елементів технології вирощування кмину на формування врожайності в умовах північно-східного Лісостепу України, Кубраков О. О. (2012)
Нагорний В. І. - Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від просторового і кількісного розміщення рослин (2012)
Мельник А. В. - Регіональна технологія вирощування соняшнику для північного Лісостепу України (2012)
Радченко М. В. - Вплив стимуляторів росту рослин на продуктивність гречки в північно-східному Лісостепу України (2012)
Оничко В. І. - Особливості формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від використання комплексних водорозчинних добрив, Курочка І. Л., Бердін С. І. (2012)
Оничко В. І. - Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці озимої регулятором росту рослин лідер, Ткаченко О. М. (2012)
Оничко Т. О. - Вплив строків сівби на врожайність та якість зерна сучасних сортів пшениці озимої (2012)
Троценко В. І. - Стан та перспективи культури вівса в північно-східномуЛісостепу України, Ільченко В. О. (2012)
Глущенко Л. Т. - Порівняльна оцінка сортів озимого жита з урахуванням попередника та норм висіву, Дутченко З. Я. (2012)
Дубовик О. О. - Формування врожаю зерна у сучасних сортів ячменю ярого в залежності від сорту, добрив та норм висіву (2012)
Собко М. Г. - Доцільність використання багаторічних бобових трав у стабілізації родючості ґрунту, Собко О. М. (2012)
Говорун С. О. - Урожайність соняшника залежно від попередників в умовах Північно–східного Лісостепу України (2012)
Власенко В. А. - Устойчивость коммерческих сортов пшеницы озимой против бурой ржавчины в условиях северо-восточной Лесостепи Украины, Кадхим А. Д. (2012)
Подгаєцький А. А. - Використання біологічних особливостей форм картоплі при її вирощуванні та отримання відносно здорового насіннєвого матеріалу (2012)
Подгаєцький А. А. - Здатність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів зав’язувати бульби, Кравченко Н. В., Бондус Р. О. (2012)
Кожушко Н. С. - Сортовивчення технологічності картоплі Сумської селекції, Дігтярьов В. М., Оничко В. І., Бердін С. І. (2012)
Герман Б. О. - Вплив фітосанітарних умов вирощування на продуктивність насіннєвої картоплі, Космін М. О., Несін І. В. (2012)
Демчук І. В. - Особливості підтримання оздоровлених мікроклонів картоплі в колекціях in vitro (2012)
Січняк О. Л. - Солестійкість та особливості спектрів пероксидази та естерази у пшенично-чужорідних гібридів за умов сольового стресу, Топтіков В. А., Поліненко А. А., Давіденко В. Ю. (2012)
Яковишина Т. Ф. - Використання мікроорганізмів, як біоіндикаторів забруднення важкими металами, в системі екологічного моніторингу ґрунтів (2012)
Панкова О. В. - Мінливість компонентів запасних білків насіння пшениці ярої залежно від дії гамма-опромінення, Пузік В. К., Головань Л. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан, тенденції розвитку (Огляд), Чобанюк В. М., Галущак М. О., Криницький О. С., Матеїк Г. Д. (2012)
Гудима Ю. В. - Глауберівська динаміка ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук, Даскал Є. М. (2012)
Фреїк Д. М. - Концентраційна залежність ефективної маси електронів у d-зоні провідності моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2012)
Миколайчук О. Г. - Фізичні властивості стекол системи E(Ag0.26Ge0.265S0.475) – AgBr, Мороз М. В., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2012)
Будзуляк С. І. - Тензорезистивні ефекти в сильно деформованих кристалах n-Si та n-Ge (2012)
Левицький Р. Р. - Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Пилипів В. М. - Структурне розвпорядкування приповерхневого шару імплантованих іонами кремнію плівок залізо-ітрієвого ґранату, Гарпуль О. З., Остафійчук Б. К., Коцюбинський В. О., Куровець В. В., Бончик О. Ю. (2012)
Дзундза Б. С. - Післяконденсаційні процеси у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю, Лоп’янко М. А., Яворський Я. С., Гатала І. Б. (2012)
Генцарь П. О. - Морфологічні та оптичні дослідження тонких плівок InSe/n-Si, Власенко О. І., Вуйчик М. В., Заяць М. С., Киселюк М. П., Криськов Ц. А., Кругленко І. В., Свєженцова К. В. (2012)
Чав’як І. І. - Наноструктури станум телуриду на сколах слюди-мусковіт (2012)
Салій Я. П. - Розподіл власних дефектів у монокристалічних епітаксійних плівках PbTe, Стефанів Н. Я. (2012)
Фреїк Д. М. - Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді, Чав’як І. І., Дзундза Б. С., Костюк О. Б. (2012)
Кондрат О. - Рентгенофотоелектронні дослідження лазерно-індукованих структурних змін у наношарах As50Se50, Попович Н., Голомб Р., Петраченков О., Лямаєв В., Цуд Н., Міца В. (2012)
Соколов О. Л. - Особливості формування тонких плівок CdTe на ситалових і скляних підкладках у методі "гарячої стінки", Потяк В. Ю., Биліна І. С. (2012)
Бачук В. В. - Процеси оствальдівського дозрівання і гаусіани у розподілі висоти наноструктур PbTe/(0001) слюда (2012)
Мандзюк В. І. - Електричні та оптичні властивості пористого вуглецевого матеріалу, Нагірна Н .І , Стрельчук В. В., Будзуляк С. І., Будзуляк І. М., Миронюк І. Ф., Рачій Б. І. (2012)
Ільків Б. І. - Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару І. Залежність енергетичного розподілу р-електронів від ступеня обгару високопористих вуглецевих матеріалів , Петровська С. С., Зауличний Я .В., Гунько В. М., Зарко В.І. (2012)
Шабловський Я. О. - Термохімія нестандартних станів кристалічних фаз (2012)
Mirnaya T. A. - Synthesis and Optical Properties of Liquid Crystalline Nanocomposites of Cadmium Octanoate with CdS Quantum Dots, Asaula V. N., Volkov S. V., Tolochko A. S., Melnik D. A., Klimusheva G. V. (2012)
Ащеулов А. А. - Особливості хімічного зв’язку FeSe та FeTe, Маник О. М., Маник Т. О., Савчук А. Й., Білинський-Слотило В. Р. (2012)
Наумова Д. Д. - Гетеровалентне заміщення кераміки Bi2212, Корбут І. О., Войтенко Т. А., Неділько С. А. (2012)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системі ZnS-ZnTe, Межиловська Л. Й., Фреїк Н. Д. (2012)
Туровська Л. В. - Дефектна підсистема термоелектричних твердих розчинів PbTe-BiTe (2012)
Миронюк Л. І. - Атомна будова та морфологія частинок політитанатних кислот, одержаних за різних умов рідкофазного синтезу, Челядин В. Л., Миронюк І. Ф. (2012)
Остафійчук Б. К. - Поведінка пористого вуглецевого матеріалу у водних електролітах Li2SO4, Na2SO4 та K2SO4, Вишиванюк М. В., Іванічок Н. Я., Рачій Б. І., Будзуляк І. М., Лісовський Р. П. (2012)
Чухненко П. С. - Формування полірованої поверхні нелегованого та легованого елементами IV групи СdTe травильними розчинами (NH4)2Cr2O7–HCl–цитратна кислота, Іваніцька В. Г., Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б. (2012)
Шийчук А. О. - Оптимізація параметрів методу золь-гель Пекіні для синтезу нанолюмінофора Sr3Y2(BO3)4:Eu3+, Ліс С. (2012)
Стадник Ю. В. - Кристалічна та електронна структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn, Ромака Л. П., Рогль П., Хліль Е. К, Ромака В. В., Горинь А. М. (2012)
Фесич І. В. - Синтез, оптичні та електричні властивості складних оксидів в системі Y – Ba – Ni – Zn – O, Солопан С. О., Дзязько О. Г., Неділько С. А. (2012)
Милян П. М. - Термодинамічне дослідження системи Pb-Sb-O, Семрад О. О., Милян Ж. І., Кун Г. В. (2012)
Zinchenko V. F. - Structural and Spectral Features of Germanium – Based Interference Optics for Infrared Range of Spectrum, Sobol’ V. P., Sviridova O. V. (2012)
Клепко В. В. - Дослідження особливостей молекулярної рухливості зшитих поліуретанів наноструктурованих комплексними сполуками металів, Жигір О. М., Козак Н. В., Міненко М. М. (2012)
Новикова Т. - Спектральні властивості деяких кумаринових і піранових барвників у рідких розчинах і зшитих полімерних матрицях, Сахно Т., Короткова І., Барашков Н., Сахно Ю., Іргібаєва І. (2012)
Худоярова О. С. - Комплексна переробка алуніт-фосфатних систем, Крикливий Д. І., Поліщук Ю. О. (2012)
Заблудовський В. О. - Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза з фосфором, Ганич Р. П., Артемчук В. В. (2012)
Горічок І. В. - Синтез і термоелектричні властивості PbTe:Sb, Дзумедзей Р. О., Лисюк Ю. В., Кознюк В. П., Кознюк А. П. (2012)
Галочкін О. В. - Вплив потужного мілісекундного лазерного випромінювання на глибину проплавленого шару в кристалах CdTe та Cd0,8Mn0,2Te, Жихаревич В. М., Раренко Г. І., Стребежев В. М., Захарук Я. Д., Дремлюженко С. Г. (2012)
Никируй Л. І. - Термоелектрика легованих кристалів PbTe:Bi(Sb) у широкому температурному інтервалі, Дзумедзей Р. О., Бандура Ю. В., Гевак Т. П. (2012)
Шут М. І. - Дослідження кінетики тверднення епоксидного олігомера в магнітному полі, Січкар Т. Г., Малежик П. М. (2012)
Бурак Г. М. - Присадки – модифікатори властивостей бетонних сумішей і бетону, Верста О. М., Левінський В. В., Струмінська О. В., Конуп В. І. (2012)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивостіі металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Ушенін Ю. В. - Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Е. Б., Манойлов Е. Г., Кравченко С. О., Снопок Б. А. (2012)
Vorzobova N. D. - The Process of Periodic Structures Fabrication in Photocurable Composite Materials, Bulgakova V. G., Burunkova Yu. E., Moskalenko A. I. (2012)
Druzhinin A. A. - Investigation of Ga-In Contacts to Si, Ge and SiGe Wires for Sensor Application, Khoverko Yu. M., Ostrovskii I. P., Nichkalo S. I., Nikolaeva A. A., Konopko L. A., Stich I. (2012)
Новосядлий С. П. - Технологічні особливості сухої вакуумної літографії для формування субмікронних структур ВІС, Атаманюк Р. Б., Сорохтей Т. Р., Мельник Л. В., Возняк Ю. В. (2012)
Пам’яті Прохоренка Віктора Яковича (2012)
Печеніна Н. А. - Формування державної території Київської землі в ХІ-ХІІІ ст. (2011)
Будзар М. М. - Форми релігійно-культурного благодійництва власників панських сільських садиб Лівобережної України XVIII–XIX століть як предмет досліджень історичного краєзнавства (2011)
Желізняк В. М. - Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Качайло І. М. - Становлення та структура вищих органів влади за часів Української Центральної Ради (2011)
Личагов С. М. - Вирішення аграрного питання у Російській імперії в програмах громадських діячів початку XX століття (2011)
Овчаренко В. П. - Організаційно-кадрове забезпечення органів державної влади з проведення радянської релігійної політики в Україні на початку 1920-х років (2011)
Набока Ю. С. - Деякі проблеми у взаєминах між російською православною і Римо-католицькою церквами в Україні у 1989-2010 рр. (2011)
Поставнича М. В. - Історико-економічне підґрунтя формування української економічної думки та аналіз особливостей її розвитку кінця XVІІІ - початку ХХ ст. (2011)
Баличева Л. В. - Динаміка змін соціального складу населення Наддніпрянської України в ХІХ ст. (2011)
Маслов М. П. - Розвиток енергетичної бази дрібної (кустарно-ремісничої) промисловості України у другій половині XIX - першій третині XX ст. (2011)
Сердюченко Т. В. - Аграрна реформа уряду П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Олянич В. В. - Організаційні форми млинарського підприємництва в УСРР 1920-х рр. XX ст. (2011)
Мясникова А. С. - Григорій Распутін та його вплив на імператора російської імперії Миколу II (2011)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток кустарних деревообробних промислів в російській імперії у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Тризна О. О. - Відродження і розвиток приватної торгівельної діяльності в умовах НЕПу в Петрограді-Ленінграді (2011)
Тарасов А. В. - Роль приватного капіталу в становленні освіти півдня України(на прикладі середніх навчальних закладів др. пол. ХІХ ст.) (2011)
Каленик О. В. - Харківський інститут шляхетних дівчат як осередок педагогічної освіти на Слобожанщині (2011)
Бугрій С. В. - Спартакіади школярів УРСР та участь у них учнів Сумської та Харківської областей (60-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Ярош Н. В. - Використання краєзнавчого матеріалу на уроках суспільствознавства у загальноосвітніх школах України (60-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Моцак С. І. - Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства (2011)
Кузнєцов В. М. - Історія і культура українців у викладанні інтегрованого предмету "Краєзнавство. Челябінська область", Алпатіков Д. А. (2011)
Пересада О. С. - Розвиток системи місцевих органів державної влади та самоврядування на Слобожанщині у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. (2011)
Новіков І. О. - Гірничозаводський фронтір російської імперії в Україні на рубежі XVIII-XIX ст.: Луганський ливарний завод (2011)
Шалашна Н. М. - Естетична концепція романтизму в харківському університеті та іконопис Слобожанщини першої половини ХІХ століття (2011)
Трубчанінов М. А. - Забезпечення слобожанських землеробів сільсько-господарським реманентом у другій половині XIX – на початку XX ст. (2011)
Захарченко Т. К. - Німці та меноніти Бердянщини (2011)
Сушко В. А. - Міжнаціональні етнічні стереотипи(за матеріалами слобідської України) (2011)
Філатова О. Є. - Формування національної політики радянською владою в 1920-х рр., її вплив на німецьке населення Харківщини (2011)
Гончарова О. С. - Етнічні поляки в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Харкова (1920-ті – початок 1930-х років) (2011)
Ткачук І. П. - Становлення та організаційне оформлення товариства "Просвіта” на Кременеччині у першій половині ХХ ст. (2011)
Владикін В. П. - Вивчення вулиці як складова частина краєзнавчого дослідження населеного пункту (2011)
Самохіна Г. В. - Сучасна регіональна еліта: політичний портрет(на прикладі Челябінської області) (2011)
Зінченко Н. М. - Національно-культурне життя етнічних греків міста Харкова (1991-2010) (2011)
Ганшина К. В. - Основні напрями фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування Харківського регіону у 1990-2010 рр. (2011)
Агаркова М. І. - Становлення, сучасний стан й перспективи компаративістики (2011)
Маслюк О. Ю. - "Черниговские епархиальные известия" як джерело з вивчення становища РПЦ за доби правління Миколи І (2011)
Богдашина О. М. - Історичний факт у трактовці істориків-позитивістів України другої половини XIX – початку XX ст. (2011)
Іхненко В. М. - Історіографія розвитку народного бондарства на Слобожанщині у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Брагіна Т. М. - Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера (2011)
Казимір В. А. - Історія Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського (1897 – 1966) (2011)
Цепков Д. О. - Харківська періодична преса в умовах боротьби за владу в Україні (кінець 1918 – початок 1920 років) (2011)
Довбня О. А. - Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення механізму репресій за партійним забарвленням на Донеччині в рамках "Куркульської операції" (1937–1938 рр.) (2011)
Стешенко Н. Л. - Підпільні організації та партизанські загони Амвросіївського району Сталінської області (1941 р.): джерелознавчий аспект, Хандєєв М. В. (2011)
Дейнека Н. В. - Аналіз підпільно-партизанської діяльності на територіях південно-західної України і Молдавії в роки великої вітчизняної війни радянською історіографією (2011)
Чернікова І. В. - Повернення С. Таранушенка (2011)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики 1. Історичні аспекти (Огляд), Никируй Л. .І., Криницький О. С. (2012)
Бойчук В. І. - Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою, Лешко Р. Я., Білинський І. В., Турянська Л. М. (2012)
Рувінський Б. М. - Міжзонна провідність допованого графену у постлінійному відгуку, Рувінський М. А. (2012)
Бабіч А. В. - Робота виходу позитронів з металевої поверхні: роль самоузгодження розрахунків, Вакула П. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Кулініч О. А. - Дислокаційні сітки як основа меза-структури в деформаційних методах отримання квантових точок (2012)
Дмитрук М. Л. - Мікроконтактна модифікація поверхні для створення самовпорядкованих масивів наночастинок, Малинич С. З. (2012)
Гребенюк А. Г. - Ab initio розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень цинк телуриду, Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Д. М. (2012)
Будзуляк С. І. - Трансформація екситонно-домішкових комплексів в монокристалах CdTe: Cl під впливом гамма-опромінення та термічного відпалу, Лоцько О. П., Вахняк Н. Д., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В. (2012)
Бойчук А. М. - Температурно – частотні залежності електричних властивостей гетеровалентно заміщеної літій - марганцевої шпінелі, Січка М. Я., Цап В. А., Гасюк М. І. (2012)
Бушкова В. С. - Процеси перемагнічування ферит-п’єзоелектричних композитів складу (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3, Копаєв О. В. (2012)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe, Горічок І. В., Никируй Л. І., Галущак М. О. (2012)
Замковец А. Д. - Спектрально - люмiнесцентнi властивостi плазмонних нанокомпозитiв при малоiнтенсивному ламповому збудженні, Першукевiч П. П. (2012)
Салій Я. П. - Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт, Бачук В. В., Фреїк Д. М., Ліщинський І. М. (2012)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова (2012)
Фреїк Д. М. - Структуроутворення тонких плівок кадмій телуриду на скляних та ситалових підкладках у методі "гарячої стінки", Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Биліна І. С. (2012)
Яворський Я. С. - Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок PbTe:Sb, Дзундза Б. С., Матеїк Г. Д., Костюк О. Б., Ткачук А. І. (2012)
Каурковська В. М. - Вплив об’ємної фази на електронну cтруктуру поверхні діоксиду ванадію: квантово-хімічні розрахунки, Лобанов В. В. (2012)
Шевчук М. О. - Енергії утворення моновакансій у кристалах самарій та європій монохалькогенідів, Горічок І. В. (2012)
Денисюк Р. О. - Хімічна взаємодія Cd1-xMnxTe з травильними композиціями Н2О2–НІ–лактатна кислота, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2012)
Милян Ж. І. - Кристалічна структура, електричні та термоелектричні властивості тетрарних халькогенідів перехідних металів Cu2BIITi3S8 (BII-Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cd), Хижун О. Ю. (2012)
Гургула Г. Я. - Власні та домішкові дефекти у кристалах ZnTe:In, Вінтоняк Т. П., Фреїк Н. Д. (2012)
Ромака В. А. - Електрокінетичні властивості напівпровідникового твердого розчину заміщення Ti1-xDyxNiSn, Рогль П., Хліль Е. К, Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Лах О. І., Горинь А. М. (2012)
Вадюк М. П. - Особливості дефектної підсистеми ізовалентно легованих кристалів цинк селеніду ZnSe:Te, Гургула Г. Я., Межиловська Л. Й. (2012)
Остафійчук Б. К. - Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Мерена Р. І. (2012)
Aksimentyeva O. I. - Structure and Thermal Stability of the Polymer - Magnet Nanocomposites, Opaynych I. Ye., Dyakonov V. P., Piechota S., Zakordonskyi V. P., Demchenko P. Yu., Szymczak H. (2012)
Петрик І. С. - Синтез мезопористих нанорозмірних плівок ТіО2/Cu2+ та їх фотокаталітична активність в реакції відновлення йонів Cr(VI), Смірнова Н. П., Єременко А. М., Фролова О. К., Оранська О. І. (2012)
Федосов С. Н. - Електретний ефект в тонких плівках поліетилентерафталату, Сергєєва О. Є. (2012)
Ананьїна О. Ю. - Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С(100), Северина О. В., Яновський О. С. (2012)
Григорчак І. І. - Клатратний трансфер заряду і енергії в супрамолекулярних ансамблях конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний донорно-ацепторний комплекс, Матулка Д. В., Іващишин Ф. О. (2012)
Заблудовській В .О. - Дослідження структурних перетворень в сплавах , отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації, Ганич Р. П., Артемчук В. В. (2012)
Петрик І. Я. - Кінетика формування дифузійних покрить на сталі 50 та 12Х18Н10Т з попереднім зневуглецюванням їх поверхні, Лобурак В. Я., Дидин Н. І., Перкатюк І. Й. (2012)
Яцишин Б. П. - Підвищення надійності роботи сенсорних пристроїв при використанні чутливих елементів на основі інтерметалічних сполук, Доманцевич Н .І., Яцишин С. П. (2012)
Brus V. V. - A Solar Cell Based on a Heterojunction n-ТіО2/p-CdTe, Ilashchuk M. I., Kovalyuk Z. D., Maryanchuk P. D., Ulyanytsky K. S., Gritsyuk B. M. (2012)
Новосядлий С. П. - Дослідження ефективності гетерних технологій в структурах арсеніду галію, Марчук С. М., Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р. (2012)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари сульфіду цинку у циліндричному каналі, Лоп’янко М. А., Потяк В. Ю. (2012)
Брус В. В. - Визначення величини послідовного опору з вольт-фарадних характеристик, Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д. (2012)
Сіренко Г. О. - Фізико-хімічні процеси міднення карбонізованих волокон на основі гідратцелюлози та вплив їх на зміну мікрошорсткості спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час тертя та зношування, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2012)
Фреїк Д. М. - Секційні вакуумні нагрівачі для отримання парофазних конденсатів, Яворський Я. С., Потяк В. Ю., Яворський Р. С. (2012)
Кузишин О. В. - Нова методика випробувань хімічних модифікацій ріпакової оливи при мащенні твердих тіл на чотирикульовій машині тертя, Сіренко Г. О. (2012)
Морушко О. В. - Термодинаміка та кінетика процесів інтеркаляційного струмоутворення в термічно та лазерно модифікованому нанодисперсному ТіО2, Сегін М. Я, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Кисляк О. Р. (2012)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Орловська С. Г. - Закономірності впливу внутрішнього реагування та масової концентрації на високотемпературний тепломасообмін в газозависах вуглецевих частинок (2012)
Пам’яті академіка АН ВШ України Сукача Георгія Олексійовича (2012)
Титул, зміст (2013)
Пуцентейло П. Р. - Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва: напрями, пріоритети, стратегія (2013)
Димченко Н. С. - Модель сучасного менеджера-професіонала (2013)
Дудич Г. М. - Економічний механізм державного регулювання земельних відносин (2013)
Тіміргалєєва Р. Р. - Здравниці як важливий суб’єкт регіонального ринку санаторно-курортної галузі: сучасний стан, Ланковська О. К. (2013)
Николюк О. М. - Інституціональна парадигма організації дослідження діяльності підприємств (2013)
Скорук О. П. - Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі, Зубар І. В. (2013)
Тимофіїв С. В. - Уточнення суті категорії "трансакційні витрати" в сучасній економічній науці (2013)
Дегтярь Н. В. - Управління екосистемними послугами водно-болотних угідь: механізми формування та напрямки реалізації (2013)
Машкова Т. В. - Удосконалення обліку якості земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Ничик А. В. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості на прикладі хлібопекарської галузі, Бокій О. В. (2013)
Пилипенко К. А. - Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки (2013)
Другак В. М. - Сутність економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз ефективності інвестиційного проекту зі створення насаджень на староорних землях Центрального Полісся України (2013)
Калашнікова Т. В. - Експертна оцінка діючих програм та механізмів державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2013)
Македонська Ю. О. - Методичні питання сутності та визначення ресурсного і виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Болдирєва Л. М. - Економічна інтеграція агропродовольчого сектора економіки: стан і перспективи розвитку (2013)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2013)
Вербіцька І. І. - Упрaвління ризиком підприємства як економічна категорія (2013)
Гунченко О. В. - Формування раціональних розмірів землекористування в різних сільськогосподарських підприємств при різних зонах України (2013)
Макарюк Н. В. - Аналіз особливостей управління підприємствами в сучасних умовах (2013)
Лишенко М. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва готової продукції на прикладі агрофірми "Рост", Тверезовська М. О. (2013)
Сумець О. М. - Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Шелудько Р. М. - Маркетинг сільськогосподарського виробництва: сучасні аспекти, Шелудько Л. В., Литвинова О. М. (2013)
Разорьонова М.І. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України та їх конкурентоспроможність на прикладі Луганської області, Самофалова А.О., Решетова Г.І. (2013)
Стоянець Н. В. - Митна політика в контексті евроінтеграційного вибору України (2013)
Тимофіїв Т. Ю. - Оцінка світового досвіду ефективного молоковиробництва (2013)
Сулима Н. В. - Прогнозування сценаріїв розвитку ринку молока та молочної продукції в Україні враховуючи польський досвід (2013)
Ксьонжик І. В. - Впровадження нових форм соціальної діяльності суб’єктами аграрного господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Громов О. А. - Рівень державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства Херсонської області (2013)
Єфанов В. А. - Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві, Науменко І. В. (2013)
Супрун О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання (2013)
Пилипенко Н. М. - Вдосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Шаповал Г. І. (2013)
Охріменко І. В. - Методологічні основи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах (2013)
Остапенко Т. М. - Контролінг витрат: організаційний аспект (2013)
Остапенко О. М. - Моделі страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах (2013)
Васюренко Л. В. - Вплив спеціалізації сільськогосподарських підприємств на ефективність використання основного капіталу (2013)
Собченко А. М. - Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2013)
Терновський В. О. - Методи аналізу операцій з давальницькою сировиною (2013)
Худякова Г. О. - Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств (2013)
Жмайлова О. Г. - Аналіз абсолютних показників прибутку банку як фактор його стабільної діяльності, Стрілець В. В. (2013)
Скрипник С. В. - Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств (2013)
Дребот О. І. - Моделі екологічних ризиків спричинених забрудненням ґрунтів стійкими органічними пестицидами, Моклячук О. М., Моклячук Т. О., Монарх В. В. (2013)
Кубатко О. В. - Інтегральне поєднання економічного та екологічного потенціалів в структурі національної економіки (2013)
Мареха І.С. - Еколого-економічні засади оцінки якості інвестицій у сфері сільськогосподарського землекористування (2013)
Ярова І. Є. - Оцінка мотивування впровадження системи екологічного менеджменту лісогосподарськими підприємствами, Дейнека А. М., Бутенко В. М., Чегринець В. П. (2013)
Байдала В. В. - Біосоціальна економіка в системі пріоритетів сталого розвитку, Бутенко В. М. (2013)
Ткачук В. А. - Інституціональне середовище сталого розвитку сільських територій (2013)
Шепель І.В. - Розвиток ринку праці та зайнятості населення України (2013)
Poghosyan M. B. - The Classification Peculiarities Of The Temporary Buildings And Constructions On Accounting Purpose (2013)
Соловьёва Т. Н. - Повышение роли рентных доходов в современной экономике как объективная закономерность ее развития, Сафронов В. В. (2013)
Семыкин В. А. - Проблемы формирования российского земельного рынка в условиях открытой экономики, Соловьёва Т. Н., Сафронов В. В. (2013)
Неуймин Д. С. - Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, Романов М. В. (2013)
Пантурова О. И. - Оценка функционирующей оплаты труда в сельском хозяйстве Курской области (2013)
Фомин О. С. - Оценка возможностей расширенного воспроизводства социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве Курской области, Пронская О. Н. (2013)
Коваленко Г. П. - Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення, Баталова А. Б. (2013)
Петрушенко Ю. М. - Фінансова політика забезпечення розвитку сільських територій: модель участі місцевих громад (2013)
Ємцев В. - Підприємства АПК України в умовах нецінової конкуренції світового ринку (2015)
Муштрук М. - Проектування механічних реакторів для виробництва дизельного палива, Сухенко В., Сухенко Ю. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Технологічні аспекти застосування солі у сучасній м’ясній промисловості, Старкова Е., Грот І., Соломчук М. (2015)
Гринченко О. - Удосконалення технології начинок для борошняних кондитерських та кулінарних виробів, Неклеса О., Міронов О. (2015)
Тимчук А. - Сучасний підхід до розроблення технології сиркових виробів,  Онопрійчук О., Грек О.,  Пухляк А., Пасічний В. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Ферментація і збагачення мікрофлорою м’якого сирного продукту, Савченко О. (2015)
Агунова Л. - Біологічна ефективність жирів печінкових паштетів функціонального призначення (2015)
Овчарук О. - Квасоля – цінне джерело рослинного білка, зумовлене сортовими особливостями, Іванюк С. (2015)
Сизоненко О. - Ефективна технологія сиропу із цукрових буряків, Крапивницька І., Карпович І., Кушнір О. (2015)
Проблеми євроінтеграції: про що не пишуть в урядових звітах (2015)
Неозвученная угроза упаковок (2015)
ЕС отчитался о результатах проверки украинских молочников (2015)
Анатичук Лук’ян Іванович, академік НАН України – до 75-ти річчя від дня народження (2012)
Панчук Олег Ельпідефорович, професор – до 80-ти річчя від дня народження (2012)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики. II., Никируй Л. І., Галущак М. О., Матеїк Г. Д. (2012)
Бойчук В. І. - Вплив форми квантової точки на коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами, Білинський І. В., Сокольник. О. А. (2012)
Рувінський Б. М. - Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком, Рувінський М. А. (2012)
Дзумедзей Р.О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe1-xSеx, Никируй Л. І., Возняк О. М., Гевак Т. П. (2012)
Дружинін А. О. - Вплив протонного опромінення на властивості легованих НК Si1-xGex р-типу, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Литовченко П. Г., Павловська Н. Т., Павловський Ю. В., Корецький Р. М. (2012)
Зачек І. Р. - Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2012)
Мандзюк В. І. - Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння, Кулик Ю. О., Нагірна Н. І., Яремій І. П. (2012)
Біланич В. С. - Процеси релаксації в срібловмісних суперіонних композитах у системі Ag3AsS3-As2S3, Бучук Р. Ю., Скубенич К. В., Макауз І. І., Студеняк І. П. (2012)
Морушко О. В. - Термогравіметричні дослідження композитів ТіS2, Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Яблонь Л. С., Хемій О. М. (2012)
Коман Б. П. - Особливості спектрів термостимульованої деполяризації рентгеноопромінених структур Si-SiO2 (2012)
Бушкова В. С. - Визначення початкової магнітної проникності композитів системи (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3 (2012)
Куровець В. В. - Механізм аморфізаціі монокристалічних плівок залізо-ітрієвого ґранату іонами гелію, Федорів В. Д. (2012)
Салій Я. П. - Особливості орієнтаційної симетрії парофазних конденсатів CdTe на сколах слюди-мусковіт, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Соколов О. Л., Потяк В. Ю. (2012)
Бордун О. М. - Дисперсія показника заломлення тонких плівок Y2O3, отриманих різними способами, Довга Є. В., Бордун І. О. (2012)
Ганич Р. П. - Фізичні властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом, Артемчук В. В. (2012)
Пилипів В. М. - Зміни магнітної мікроструктури приповерхневих шарів плівок залізо-ітрієвого гранату, ініційовані імплантацією іонів Si+, Гарпуль О. З., Остафійчук Б. К., Коцюбинський В. О., Błachowski Artur, Ruebenbauer Krzysztof, Żukrowski Jan (2012)
Курбацький В. П. - Оптичне поглинення в металевих нанокомпозитах, Коротун А. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Гуцул О. В. - Особливості спектральних характеристик системи метал-плівка-метал для плівок С17Н35СООNa+С11Н23СООNa в діапазоні звукових частот, Слободян В. З., Шаплавский М. В. (2012)
Гуменюк Л. М. - Інтеркаляційні механізми струмоутворення в нанодисперсному ТіО2 легованому цирконієм, Григорчак І. І., Будзуляк І. М., Ільницький Р. В. (2012)
Шийчук А. О. - Теоретичні розрахунки переходів f-d йонів Tb3+ в системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ методами ab initio та DFT (2012)
Горбачук М. П. - Високотемпературні термодинамічні характеристики германідів RGe2-x рідкісноземельних металів (2012)
Коренкова Г. В. - Електронна будова ванадату CeVO4 , Тадеуш О. Х. (2012)
Бойчук В. М. - Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у легованих ферумом кристалах цинк селеніду ZnSe:Fe, Вадюк М. П., Гургула Г. Я., Фреїк Н.Д. (2012)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу, Гуменяк В. В., Мандзюк В. І., Безрука Н. А. (2012)
Дуда О. М. - Взаємодія декарбонізованого доломіту з розчинами магній хлориду, Костів І. Ю. (2012)
Томашик З. Ф. - Вплив механічної та хімічної обробок поверхні на спектри низькотемпературної фотолюмінесценції кристалів ZnSe, Стратійчук І. Б., Будзуляк С. І., Кравцова А. С., Томашик В. М., Галкін С. М., Сосницька О. О., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А. (2012)
Орловська С. Г. - Кінетика зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів при нагріванні в повітрі, Шкоропадо М. С., Карімова Ф. Ф. (2012)
Свелеба С. А. - Фазові переходи в тонкошарових мікрокристалах, Карпа І. В., Катеринчук І. М., Куньо І. М., Фіцич О. І. (2012)
Фреїк Д. М. - Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання на основі кадмій телуриду II. Основні досягнення і сучасний стан (Огляд), Чобанюк В. М., Криницький О. С., Горічок І. В. (2012)
Козак Л. Ю. - Поліморфні перетворення і пластичність, Козак О. Л. (2012)
Федорів В. Д. - Формування структури залізо-ітрієвого гранату на основі вихідного матеріалу, отриманого золь-гель методом, Сташко Н. В., Яремій І. П., Мокляк В. В. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання деградації трубної сталі 17Г1С методом внутрішнього тертя, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2012)
Лисюк Ю. В. - Синтез і термоелектричні властивості легованих стибієм і бісмутом кристалів плюмбум телуриду, Прокопів В. В. (2012)
Лобурак В. Я. - Вплив структури поверхні тертя на зносостійкість матеріалу, Перкатюк І. Й. (2012)
Бучковська М. Д. - Вплив підшарів алюмінію на поріг протікання струму в тонких плівках марганцю, Бігун Р. І., Стасюк Стасюк, Пенюх Б. Р., Пастирський Я. А. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системі ZnSe-Ge на властивості композитів та одержаних з них тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е , Мозкова О. В., Магунов І. Р , Тімухін Є. В., Садковська Л. В. (2012)
Заблудовський В. О. - Eлектрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі, Борощук Д. І. (2012)
Ilchuk G. - The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components, Kusnezh V., Petrus’ R., Stanko T. (2012)
Брус В. В. - Електричні властивості гетеропереходів ZnO/InSe та ZnO/GaSe, Ковалюк З. Д., Хом’як В. В., Камінський В. М. (2012)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2012)
Новосядлий С. П. - Порівняльний аналіз сучасних кремнієвої і арсенідгалієвої субмікронних технологій формування структур швидкісних цифрових великих інтегральних схем, Кіндрат Т. П., Сорохтей Т. Р., Возняк Ю. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Автоматизація вимірювань електричних параметрів напівпровідникових плівок, Дзундза Б. С., Ткачук А. І., Кушнір Т. (2012)
Ющук С. І. - Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів, Юр’єв С. О. (2012)
Галій П. В. - Растрова електронна та атомно-силова мікроскопії радіолізу поверхонь плівок CsI при високоінтенсивному електрон¬ному опроміненні, Ненчук Т. М., Поплавський О. П., Тузяк О. Я. (2012)
Пам’яті професора Василишина Богдана Васильовича (2012)
Інформація про Наукову раду НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" (2012)
Кирюхін С. О. - Біоенергетична ефективність вирощування огірка за різних способів сівби у Лісостепу України (2010)
Позняк О. В. - Новий конкурентоспроможний сорт пастернаку Стимул (2010)
Жук О. Я. - Історичні аспекти селекції капусти білоголової (2010)
Гурін М. В. - Характеристика вихідного матеріалу томата в селекції для переробки за анатомічними ознаками плоду (2010)
Сич З. Д. - Диня на підщепах в умовах плівкових теплиць при сонячному обігріванні, Кубрак С. М. (2010)
Горкуценко О. В. - Продуктивність нових районованих і перспективних сортів картоплі у Правобережному Лісостепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2010)
Тринчук О. О. - Технічна характеристика нових гібридів томата для переробної промисловості, Панчоха А. П., Михайличенко В. А., Тринчук С. В., Щербатюк А. І. (2010)
Панчоха А. П. - Вплив температурного режиму зберігання на динаміку природних втрат гливи звичайної, Тринчук О. О., Михайличенко В. А., Тринчук С. В. (2010)
Горкуценко О. В. - Грибівництво – становлення та перспективи розвитку в Україні у світлі європейських тенденцій, Мельник Р. Г. (2010)
Куліков Ю. А. - Створення вихідного матеріалу томата для гетерозисної селекції в умовах плівкової теплиці, Данилюк Г. П., Кулікова Н. М. (2010)
Жук О. Я. - Новий пізньостиглий сорт капусти білоголової Василина, Жук В. Ю. (2010)
Недялкова І. А. - Фактори впливу на редукцію квітконосних стрілок у сортів часнику озимого стрілкуючого, Капустіна Л. І. (2010)
Шотик М. В. - Новий сорт томата Миролюбівський, Яременко С. С. (2010)
Шотик М. В. - Оцінка селекційного матеріалу помідора в умовах Київської області за ознакою стійкості до Alternaria so-lani (Ell. et Mart) Neerg (2010)
Войтенко Т. Л. - Режими термічної обробки субстрату при вирощуванні гливи звичайної у штучних умовах (2010)
Литвін Л. О. - Добір складових матеріалів субстрату для вирощування шїтаке та оптималні режими його теплової обробки (2010)
Кротюк І. В. - Створення вихідного матеріалу томата стійкого до стресових, абіотичних чинників (2010)
Перепелиця Н. М. - Капіталізація новостворених сортів та гібридів овочевих і баштанних рослин (2010)
Масло А. В. - Урожайність овочевих рослин при тривалому беззмінному вирощуванні та після короткотермінового переривання його ланкою сівозміни, Масло О. М. (2010)
Заверталюк В. Ф. - Ефективність різних способів захисту рослин кукурудзи цукрової проти бур’янів, Бойко Г. М. (2010)
Ящук А. І. - Якісні показники роботи просапного культиватора з експериментальними робочими органами, Ольховський М. Ф., Заполін В. М., Волошина І. М., Головко Г. О. (2010)
Гурін М. В. - Оцінка вихідного матеріалу томата за компонентами врожайності (2010)
Абросімова Г. Л. - Вплив складу субстрату на ростові процеси та продуктивність міцелію гливи звичайної, Абросімов О. В. (2010)
Гонченко-Рибчуновська О. О. - Схрещуваність при міжвидовій гібридизації у баклажана, Монтвід П. Ю. (2010)
Мартиненко В. І. - Обґрунтування застосування пестицидів для захисту картоплі від фітофторозу та колорадського жука (2010)
Лось Л. Г. - Вплив стимуляторів росту рослин на врожайність плодів та насіння дині (2010)
Черкаський О. М. - Створення гомозиготних ліній томата з використанням методів міжвидової гібридизації та гаметофітної селекції, Юрлакова О. М., Самовол О. П., Замицька Т. М. (2010)
Феденко Н. М. - Вихідний матеріал баштанних рослин для різних напрямків селекції (2010)
Колесник І. І. - Електрохімічна обробка насіння баштанних рослин (за результатами першого року польових досліджень), Палінчак О. В., Сидорка В. О., Коваленко В. Л., Денисенко О. Г., Малишев В. В., Кондратюк Т. Д. (2010)
Марютін О. Ф. - Поширеність і розвиток борошнистої роси огірка при краплинному зрошенні субстратів у блокових теплицях (2010)
Марченко А. Б. - Результати селекційної роботи з популяціями капусти ранньостиглої в умовах Правобережного Лісостепу України (2010)
Коваленко Є. М. - Новий високоврожайний сорт цибулі шалот Джиґіт універсального напряму використання (2010)
Горова Т. К. - Коефіцієнти мінливості хімічних речовин для селекції петрушки листкової і коренеплідної, Штепа Л. Ю., Черкасова В. К. (2010)
Хареба В. В. - Вплив різних видів мульчі на ріст і насіннєву продуктивність та забур’яненість посівів капусти білоголової пізньостиглої, Несин В. М., Касян О. І. (2010)
Палінчак О. В. - Використання реципрокних схрещувань у селекції дині, Томасон М. І., Заверталюк В. Ф. (2010)
Феденко Н. М. - Генетичний потенціал колекції кавуна столового за морфологічними ознаками (2010)
Колесник І. І. - Технологічна оцінка сортів гарбуза для виготовлення консервів, Дудник З. Г., Грищенко С. В. (2010)
Пузік Л. М. - Залежність хімічного складу плодів дині від особливостей сорту (2010)
Ковбасенко К. П. - Скринінг хімічних активаторів резистентності до хвороб овочевих культур, Ковбасенко В. М., Яровий Г. І., Ковбасенко Р. В. (2010)
Терьохіна Л. А. - Маркетингові дослідження моніторингу ринку інноваційної продукції овочівництва, Ручкін О. В., Шевченко М. Г., Расторуєва Л. А. (2010)
Чернишенко Т. В. - Методичні аспекти створення та характеристика нового сорту капусти червоноголової Палета (2010)
Шабетя О. М. - Збереження генофонду овочевих і баштанних рослин (2010)
Муравйов В. О. - Продуктивність насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України залежно від способів зрошення та удобрення, Вітанов О. Д., Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2010)
Сергієнко О. В. - Новий холодостійкий сорт кавуна Макс Плюс, Лобода О. М. (2010)
Бойко Г. М. - Урожайність насінників буряка столового залежно від різних доз і способів внесення мінеральних добрив в умовах Північного Степу, Заверталюк В. Ф. (2010)
Сидорка І. В. - Новий сорт кавуна столового Арсенал, Сидорка В. О. (2010)
Самовол А. П. - Межвидовая гибридизация как метод трансгрессивной селекции, Монтвид П. Ю., Черкасский А. М., Замыцкая Т. Н. (2010)
Палінчак О. В. - Перспективи гетерозисної селекції баштанних рослин у Північному Степу України, Колесник І. І., Сидорка І. В., Сидорка В. О. (2010)
Калашник В. Ф. - Урожайність перцю солодкого залежно від способів зрошення (2010)
Самовол О. П. - Гібридизація між інконгруентними видами томата як початковий етап інтрогресивної селекції, Монтвід П. Ю., Мирошніченко В. П., Черкаський О. М., Замицька Т. М. (2010)
Горова Т. К. - Селекційно-екологічна цінність сортів моркви, Безносюк Безносюк, К. П. Ракшеєва Л. І., Карабанчук Н. Ф. (2010)
Болотских А. С. - Освоение операционной технологии и биоэнергетической оценки производства овощей в Украине, Гончаров А. Н. (2010)
Яковченко А. В. - Зменшення генеративного навантаження насіннєвих рослин баклажана (2010)
Бєлашова Л. П. - Збереженість коренеплодів буряка столового залежно від зрошення та внесення мінеральних добрив, Гордієнко І. М., Щербина С. О., Кирюхін С. О. (2010)
Щербатюк А. І. - Якісна та технологічна оцінка нових гібридів F1 томата, Гурін М. В. (2010)
Явдик І. М. - Реакція рослин петрушки на дію регуляторів росту у Лісостепу України, Горова Т. К., Черкасова В. К. (2010)
Віценя Т. І. - Біотехнологічні аспекти середньотривалого зберігання колекцій часнику (2010)
Вітанов О. Д. - Енергетична ефективність інтенсивної і біологічної технології вирощування овочевих рослин, Лось Л. Г., Сидорка В. О. (2010)
Гордієнко І. М. - Роль стандартизації в підвищенні якості редиски свіжої, Гоначаренко В. Ю., Даценко С. М. (2010)
Овчарук В. І. - Вплив строку сівби, сорту, гібрида та схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах південної частини Західного Лісостепу України, Гойсюк Л. В. (2010)
Лисак З. В. - Новий високопродуктивний сорт томата Голтянський для універсального використання, Лисак С. А. (2010)
Ільїнова Є. М. - Ефективність застосування мульчуючого матеріалу на насінниках цибулі ріпчастої (2010)
Томах Є. О. - Дія різних способів зрошення та внесення добрив на споживання елементів живлення рослинами буряка столового, Куц О. В. (2010)
Горова Т. К. - Вплив регуляторів росту на формування насіннєвих рос-лин Lactuca sativa L. , Молчанов Е. В. (2010)
Правила для авторів, оголошення (2010)
Титул, зміст (2013)
Карпенко К. К. - Перспективний ландшафтний заказник "Гульбище" в долині Сули на Сумщині, Скляр Ю. Л. (2013)
Мельник Т. І. - Вплив мінеральних добрив на розвиток айстри китайської, Сурган О. В., Мельник А. В. (2013)
Скляр В. Г. - Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі "Ретицька дача", Дегтярьов В. М. (2013)
Алейникова Н. В. - Совершенствование системы защитных мероприятий против антракноза винограда (Gloeosporium ampelophagum Sacc.) на промышленных виноградниках юга Украины, Иванисова Е. Д. (2013)
Нагорний В. І. - Вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність зерна сої в умоваx Північно-східного Лісостепу України, Деменко В. М., Аніщенко В. М. (2013)
Рожкова Т. О. - Насіннєва інфекція пшениці озимої у Поліссі України, Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Полєєв В. В. (2013)
Кабанець В. В. - Ентомофауна конопляного агробіоценозу (2013)
Татаринова В. І. - Моніторинг фітопатогенного комплексу зернових культур Північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Рожкова Т. О., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2013)
Дмитрівська А. О. - Розвиток борошнистої роси та плодової гнилі залежно від сортових особливостей яблуні, Рожкова Т. О., Татарінова В. І., Батіг І. (2013)
Ємець О. М. - Місце фітонематології в системі захисту рослин, Деменко В. М., Сарбаш В. М. (2013)
Гурманчук О. В. - Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті (2013)
Мислива Т. М. - Свинець і кадмій у грунтах агроландшафтів Житомирського Полісся (2013)
Нагорний В. І. - Вплив розміщення сої в короткоротаційних сівозмінах на її врожайність в умовах Північно-східного Лісостепу України (2013)
Гаврилюк В. А. - Небезпека дефляційних процесів радіаційно забруднених територій Волинського Полісся, Бортнік А. М., Коляда В. П., Тімченко Д. О. (2013)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту рухомих форм заліза у темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення культур зерно-просапної сівозміни (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення топінамбура на показники катіоннного обміну сірого лісового ґрунту Західного Лісостепу України, Слобода П. М. (2013)
Повх О. В. - Стан мікробіоценозу дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом органічних добрив та мікробіологічних препаратів, Мерленко І. М. (2013)
Гамаюнова В. В. - Екологізація землеробства – шлях до відтворення родючості грунтів, Федорович Г. Т. (2013)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив на поживний режим темно-каштанового ґрунту та врожайність нуту, Томницький А. В. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Удосконалення технології фітоекстракції важких металів з ґрунту (2013)
Власюк О. А. - Особливості практичної підготовки фахівців агрономічних напрямів, Хоменко Т. М., Іщенко Т. Д. (2013)
Харченко О. В. - Порівняльна оцінка балансу гумусу та основних елементів живлення графоаналітичним методом, Прасол В. І., Петренко Ю. М. (2013)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та структурно-агрегатний склад грунту (2013)
Сенченко Н. К. - Моніторинг агрохімічних показників родючості грунтів Середино-Будського району Сумської області, Мартиненко В. В., Пономаренко О. О. (2013)
Казюта О. М. - Активність іонів Са2+ та Na+ у ґрунтах заплав річок басейну р. Сіверський Донець (2013)
Карбівська У. М. - Вплив меліорацій на зміну хімічного складу природних вод Західного Лісостепу Івано-Франківської області, Мельник І. Д. (2013)
Потопляк О. І. - Формування врожаю сортів ячменю ярого залежно від удобрення в умовах Західного Лісостепу (2013)
Собко М. Г. - Урожайність сидерального еспарцету в залежності від способу основного обробітку грунту в умовах Північно-східного Лісостепу України (2013)
Оничко В. І. - Ефективність застосування комплексних водорозчинних добрив на посівах пшениці озимої, Бердін С. І., Коваленко О. А. (2013)
Захарченко Е. А. - Вплив різних способів основного обробітку на структурно-агрегатний склад ґрунту при вирощуванні озимої пшениці, Масик І. М., Давиденко Г. А. (2013)
Ушкаренко В. О. - Енергетична оцінка технології вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України, Філіпова І. М. (2013)
Рожков А. О. - Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги, Пузік В. К. (2013)
Цицюра Я. Г. - Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення, Цицюра Т. В. (2013)
Костюк О. О. - Вплив погодніх умов та інокуляції насіння на формування симбіотичного апарату рослин боба овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Дідора В. Г. - Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в Поліссі України, Шеремет Ю. В. (2013)
Дідора В. Г. - Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України, Баранов А. І., Ступніцька О. С. (2013)
Чернецький В. М. - Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного, Паламарчук І. І. (2013)
Матенчук Л. Ю. - Формування якості врожаю кабачка залежно від особливостей сорту та погодних умов при вирощуванні в Правобережному Лісостепу України (2013)
Воробьёва И. Г. - Фенольные соединения луба кенафа и конопли, Большанина С. Б. (2013)
Варавкин В. А. - Влияние температурного стресса и регуляторов роста на оводнённость и корнеобеспечённость проростков озимой пшеницы (2013)
Лаврик І. М. - Вплив бактеріального препарату та мікродобрив на формування продуктивності та урожай люпину вузьколистого (2013)
Калайда К. В. - Формування біологічної цінності плодів актинідії залежно від погодних умов періоду вирощування (2013)
Заморський В. В. - Структура та баланс фітомаси дерев яблуні в інтенсивних фітоценозах (2013)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від норм висіву та систем удобрення в умовах Північно-східного Лісостепу України, Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т. (2013)
Токмань В. С. - Вплив фізіологічно активних речовин на процес біосинтезу пігментів у листках картоплі (2013)
Карпук Л. М. - Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків різних біологічних форм (2013)
Сухомуд О. Г. - Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження, Любич В. В., Возіян В. В. (2013)
Оничко Т. О. - Ефективність технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І. (2013)
Бердін С. І. - Вплив біологічних особливостей сорту на ефективність інокуляції насіння гороху, Оничко В. І., Мурач О. М. (2013)
Штукін М. О. - Екологічне вивчення гібридів кукурудзи в умовах Північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2013)
Давиденко Г. А. - Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Чернігівської області (2013)
Подгаєцький А. А. - Стан і перспективи виробництва олійних культур у світі та Україні (2013)
Подуст Ю. І. - Особливості проростання насіння різних сортів пшениці озимої при дефіциті вологи у ґрунті (2013)
Міщенко С. В. - Залежність прояву ознак статі у самозапилених ліній конопель від статевої структури вихідних форм (2013)
Дубовик О. О. - Особливості наливу зерна у різних за біотипами сортів ячменю ярого, Собко М. Г., Дубовик В. І. (2013)
Звягін А. Ф. - Результати селекції на підвищення адаптивності універсальних сортів пшениці м'якої озимої в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Кандиба Н. М. - Формування і створення нових сортових ресурсів льону в умовах північного сходу України, Кривошеєва Л. М., Ромащенко Л. М. (2013)
Тимощук Т. М. - Сорт як фактор формування стійких агроценозів жита озимого, Чайка О. В., Ничипорук В. В., Орищук О. С., Ничипорук О. О. (2013)
Кабанець В. М. - Селекція гречки: підсумки і перспективи, Бондаренко М. П., Страхоліс І. М. (2013)
Подгаєцький А. А. - Можливість виділення висококрохмалистих форм серед потомства від схрещування міжвидових гібридів картоплі, Горбась С. М. (2013)
Подгаєцький А. А. - Квітування і ягодоутворення від самозапилення міжвидових гібридів картоплі, Остапенко А. В., Гордієнко В. В. (2013)
Кожушко Н. С. - Інтенсивність формування продуктивності сортів картоплі сумської селекції, Сахошко М. М., Савченко П. В. (2013)
Каленська С. М. - Пластичність та стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України, Мельник А. В., Полежай О. Г. (2013)
Троценко В. І. - Використання контрастних посівів при міжсортових схрещуваннях соняшнику, Кириченко В. В. (2013)
Шевчук О. В. - Вплив біологізації удобрення на динаміку вмісту поживних елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті і коренеплодах буряків цукрових (2013)
Фільов В. В. - Екологічні мікрозони плодівництва на Сумщині (2013)
Бушма А. В. - Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале, Ярцев В. П. (2014)
Гордиенко С. Б. - Актуальные вопросы построения и сертификации системы управления информационной безопасностью компании, Алейников В. В., Литвинов А. В., Рзаєв О. В. (2014)
Богданович В. Ю. - Конкурентна розвідка та промислове шпигунство, Бадрак В. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Новые элементы защищенных волоконно-оптических линий связи, Аймен Фендри Мохаммед. (2014)
Курченко О. А. - Підвищення ефективності системи управління захистом персональних даних клієнтів банку, Головатенко А. В., Карасевич Л. Ю. (2014)
Дружинін В. А. - Причини виникнення та методи фільтрації спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях, Наконечний В. С., Комаров В. О. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Формування та перевіряння цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы безопасности ИТ-инфраструктуры в дата-центрах (2014)
Жилин А. В. - RSA-Примитивы и их применение в алгоритмах RSA со схемами рандомизации и кодирования при реализации криптографической защиты информации, Зинченко Я. В., Корнейко А. В. (2014)
Бурячок В. Л. - Класифікація технологій для здійснення інформаційно-психологічного впливу на процес раціональної діяльності людини, Шиян А. А. (2014)
Ларченко Д. А. - Увеличение длины псевдослучайных битовых последовательностей комбинаторными приемами, Савченко Ю. Г. (2014)
Орєхов А. М. - Концепція забезпечення безпеки інформаційного простору, Хорошко В. О. (2014)
Толюпа С. В. - Комплексні системи захисту інформації спеціальних обєктів та методика їх оцінки, Самохвалов Ю. Я., Цьопа Н. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Бондарєва Л. М. - Репродуктивне зусилля основних господарських груп лучних рослин на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквального та фенісиціального навантаження, Кирильчук К. С., Коровякова Т. О. (2012)
Скляр Ю. Л. - Характеристика території проектованого заказника "Блюдо", Бєлан С. С., Литвиненко Ю. І. (2012)
Жемчужин В. Ю. - Туя та її декоративні форми у садово-паркових насадженнях студентського містечка Сумського НАУ, Мельник Т. І., Чигринець В. П. (2012)
Деменко В. М. - Обґрунтування чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2012)
Оничко В. І. - Моніторинг видового складу шкідників і хвороб на посівах ярих зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України, Коваленко О. А. (2012)
Дереча О. А. - Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти американської борошнистої роси в агроценозах центрального Полісся України, Бакалова А. В. (2012)
Татаринова В. І. - Удосконалення системи захисту картоплі від фітофторозу та альтернаріозу в умовах CТОВ "Агроресурс – 2006" Чернігівської області, Рожкова Т. О., Дмитрівська А. О., Ковеза Н. В. (2012)
Странішевська О. П. - Хімічний захист винограду від мілдью на півдні України, Гутенко Я. І. (2012)
Сарбаш В. М. - Захист рослин соняшнику від основних шкідників в умовах ПП "Печинське" Тростянецького району Сумської області, Мірошниченко Ю. В. (2012)
Фурманець М. Г. - Дія систем удобрення та попередників на врожай і якість пшениці озимої (2012)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивного сидерату та обробітку на водотривкість структури ґрунту (2012)
Давиденко Г. А. - Вплив попередника і добрив на агрохімічні показники ґрунту і продуктивність озимої пшениці (2012)
Куц О. В. - Ефективність позакореневих підживлень комплексними добривами при вирощуванні цибулі ріпчастої, Парамонова Т. В., Гордієнко І. М., Ільїнова Є. М. (2012)
Мартиненко В. М. - Особливості динаміки гумусу в ґрунтах Сумщини, Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О. (2012)
Лопушняк В. І. - Енергоємність гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення в західному Лісостепу України (2012)
Лопушняк В. І. - Пролонгована дія добрив нового покоління на врожай сільськогосподарських культур, Засєкін Н. П. (2012)
Гаврилюк В. А. - Ферментовані органічні добрива як фактор підвищення продуктивності овочевих культур, Абрамович О. В. (2012)
Танчик С. П. - Вплив строків сівби сої на ефективність симбіотичної азотфіксації та вміст легкогідролізованого азоту в чорноземах опідзолених західного Лісостепу, Косар В. І., Масюк В. В. (2012)
Лихацький В. І. - Насіннєва продуктивність рослин капусти цвітної за застосування водоутримуючих гранул Аквод в умовах Лісостепу України, Чередниченко В. М. (2012)
Дутченко З. Я. - Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників та строків сівби, Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2012)
Воробьёва И. Г. - Обоснование параметров технологического режима получения волокна кенафа и конопли способом варки в растворе гидрофосфата аммония, Большанина С. Б. (2012)
Василишина О. В. - Динаміка біологічно активних речовин в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії (2012)
Карбівська У. М. - Продуктивність бобово-злакових травосумішок на осушеному темно-сірому опідзоленому ґрунті, Турак О. Ю. (2012)
Дмитрик П. М. - Баланс рослин фенхеля звичайного та теоретичне обґрунтування норми висіву насіння, Масюк В. В. (2012)
Лукащук Л. Я. - Вплив зміни клімату на продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби (2012)
Троценко В. І. - Вплив бактеріальних препаратів на схожість насіння вівса, Ільченко В. О. (2012)
Троценко В. І. - Ефективність використання мінеральних добрив на посівах сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Глупак З. І. (2012)
Жатова Г. О. - Урожайність люпину білого та вузьколистого залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України, Лаврик І. М. (2012)
Кубраков О. О. - Оптимізація основних елементів технології вирощування кмину звичайного в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Мельник А. В. - Агробіологічні особливості вирощування соняшнику сорту Фаренгейт в умовах північного Лівобережного Лісостепу України (2012)
Бутенко А. О. - Вплив різних способів догляду за рослинами люцерни посівної на насіннєву продуктивність, Собко М. Г., Подгаєцький А. А. (2012)
Варавкин В. А. - Проницаемость клеточних мембран корнеплодов столовой свёклы Beta vulgaris L. при действии синтетических аналогов цитокининов (2012)
Данильченко О. М. - Вплив інокуляції насіння та фонів мінерального живлення на формування симбіотичного апарату чини та сочевиці (2012)
Троценко В. І. - Вплив строків сівби та добрив на врожайність сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України, Оничко Т. О. (2012)
Коваленко В. П. - Удосконалення технології вирощування люцерни посівної та багаторічних бобово-злакових травосумішок (2012)
Жатов О. Г. - Джерела та способи створення вихідного матеріалу соняшнику, Жатова Г. О. (2012)
Подгаєцький А. А. - Перспективність потомства міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю, Горбась С. М. (2012)
Кожушко Н. С. - Селекція сортів картоплі на якість, Гончаров М. Д. (2012)
Кожушко Н. С. - Формування сортових ресурсів картоплі для північного Лісостепу України, Сахошко М. М., Дігтярьов В. М. (2012)
Власенко В. А. - Характер прояву збирального індексу в міжсортових гібридів пшениці м'якої ярої, Лозінська Т. П. (2012)
Троценко В. І. - Перспективи використання селекційного матеріалу соняшнику залежно від структури кореневої системи (2012)
Панов С. М. - Можливості скорочення селекційного процесу картоплі (2012)
Гудзенко В. М. - Стабільність та пластичність колекційних зразків ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса, Василенко Н. В. (2012)
Волощук C. І. - Створення вихідного селекційного матеріалу тритикале на основі біотехнологій in vitro (2012)
Дубовик В. І. - Продуктивність колекційних сортів картоплі в умовах північно-східного Лісостепу України (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільської області, Чайка В. М. (2012)
Бойчук В. І. - Коефіцієнт поглинання світла двошаровою квантовою точкою, яка має форму витягнутого сфероїда, Гольський В. Б., Лешко Р. Я., Шаклеіна І. О. (2012)
Рувінський Б. М. - Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену, Рувінський М. А. (2012)
Степанчиков Д. М. - Екситонні спектри та зонна структура твердих напівпровідникових розчинів в системі Zn3Р2 - Cd3P2, Чуйко Г. П. (2012)
Генцарь П. О. - Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe, Власенко О. І., Левицький С. М., Гнатюк В. А., Заяць М. С., Стрільчук О. М., Насєка Ю. М. (2012)
Чорній З. П. - Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі І. Результати експериментальних досліджень, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2012)
Остафійчук Б. К. - Аналіз дефектної структури іонно-імплантованих шарів монокристалічних матеріалів, Яремій І. П., Яремій С. І., Томин У. О., Уманців М. М. (2012)
Никируй Ю. С. - Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7, Мудрий С. І., Борисюк А. К. (2012)
Кулиев А. З. - Поверхностные фазы на (0001) Bi2Te3, Фреик Д. М., Алескеров Ф. К., Ахмедли Г. Т., Насибова С. А., Магеррамов Э. М. (2012)
Заблудовський В. О. - Вплив лазерного випромінювання на кінетику процесу електрокристалізації плівок нікелю і цинку, Дудкіна В. В. (2012)
Бордун О. М. - Катодолюмінесценція тонких плівок на основі ZnGa2O4, Кухарський І. Й., Бігдай В. Г. (2012)
Пазуха І. М. - Особливості магніторезистивних властивостей гранульованих плівкових сплавів на основі Ag ТА Со, Шабельник Ю. М., Проценко І. Ю. (2012)
Бучковська М. Д. - Вплив підшарів сурми на поріг протікання струму в тонких плівках міді (2012)
Пилипів В. М. - Порівняльний аналіз перебігу розупорядкування кристалічної та магнітної мікроструктур приповерхневих шарів плівок ЗІҐ при імплантації іонами фтору та кремнію, Коцюбинський В. О., Остафійчук Б. К., Гарпуль О. З., Błachowski Artur, Ruebenbauer Krzysztof, Żukrowski Jan, Прокопів В. В. (2012)
Еліяшевський Ю. І. - Діелектрична дисперсія наноструктурованих полікристалічних плівок оксиду цинку, Турко Б. І., Капустяник В. Б., Крегель О. П. (2012)
Фреїк Д. М. - Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди, Яворський Я. С., Биліна І. С., Литвин П. М., Ліщинський І. М., Марусяк В. Б. (2012)
Ільчук Г. А. - Одержання та оптичні властивості масивів наночастинок золота на скляних підкладках, Кусьнеж В. В., Петрусь Р. Ю., Токарев С. В., Тузяк О. Я. (2012)
Жировецький В. М. - Модифікація структури та фотолюмінесценції нанопорошків ZnO з допомогою лазерної ударно-хвильової обробки, Ковалюк Б. П., Мочарський В. С., Нікіфоров Ю. М., Онісімчук В. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2012)
Фадєєв С. В. - Порівняльний аналіз утворення кристалічних фаз при термічному оксидуванні халькогенідів свинцю, Берченко М. М. (2012)
Коник М. Б. - Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К, Ромака Л. П., Ромака В. В., Серкіз Р. Я. (2012)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічні механізми взаємодії кристалів цинк телуриду з киснем ZnTe:O, Гургула Г. Я., Вінтоняк Т. П., Волочанська Б. П. (2012)
Береза О. Ю. - Дослідження впливу енергії зв'язку на утворення бормістячих фаз у сплавах системи Fе–B-C, Філоненко Н. Ю., Баскевич О. С. (2012)
Юрчишн Л. Д. - Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах германій і плюмбум телуридів (2012)
Фесич І. В. - Вплив гетеровалентного заміщення Y/Cs на властивості та кисневу нестехіометрію складних купратів ітрію, Неділько С. А., Дзязько О. Г., Боклащук В.В. (2012)
Корбут І. О. - Вплив заміщення у ВТНП фазах Bi2Sr2CaCu2Oy і Bi2Sr2Ca2Cu3Oy вісмуту на талій, Наумова Д. Д., Неділько С. А. (2012)
Бякова О. В. - Дослідження фазових та структурних перетворень в наноквазікристалічних Al Fe Cr сплавах методом синхронного термічного аналізу, Власов А. О., Щерецький О. А. (2012)
Балабай Р. М. - Вплив присутності атомів хрому на оксидацію плівки Si, Чернікова О. М. (2012)
Орловська С. Г. - Дослідження температурних режимів окислення вольфрамових та молібденових дротиків у повітрі, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2012)
Зінченко В. Ф. - Особливості ІЧ - спектроскопії нанокомпозитів на основі CeO2 і GeO, Антонович В. П., Чигринов В. Е. (2012)
Оленич І. Б. - Адсорбційне легування наноструктур поруватого кремнію, Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І., Соколовський Б. С. (2012)
Коцюбинський В. О. - Нанодисперсний діоксид титану допований іонами перехідних металів: синтез та властивості, Миронюк І. Ф., Мокляк В. В., Челядин В. Л., Гунько В. М., Колковський П. І. (2012)
Капуш О. А. - Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф. Борук С. Д. (2012)
Солован М. М. - Виготовлення та електричні властивості анізотипних гетеродіодів n-TiO2:Fe/p-CdTe, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Кафанов А. М. (2012)
Струтинська Л. Т. - Проектування секційних модулів на основі PbTe/TAGS для термоелектричних генераторів, Білинський-Слотило В. Р., Михайловський В. Я. (2012)
Лобурак В. Я. - Підвищення зносостійкості композиційних електролітичних покриттів (КЕП) методом хіміко–термічної обробки (ХТО) (2012)
Струтинська Л. Т. - Комп'ютерне моделювання умов формування плоского фронту кристалізації в процесі вирощування термоелектричного матеріалу, Жихаревич В. В. (2012)
Брус В. В. - Електричні та фотоелектричні властивості напівпровідникової гетероструктури n-TiO2/p-GaSe, Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д. (2012)
Гасюк І. М. - Метод виділення катодної складової імпедансних спектрів електрохімічних елементів струму, Січка М. Я., Войтків С. В., Кайкан Л. С. (2012)
Курмакова І. М. - Наноструктурні процеси при інгібуванні корозії сталі нітрогеновмісними конденсованими гетеро циклами, Сиза О. І., Королев О. О., Капітанчук Л. М. (2012)
Сіренко Г. О. - Технологія отримання та властивості мастильних присадок на основі мідного комплексу аддукту моногліцидилових етерів та поліамінів, Солтис Л. М., Мартинюк М. І. (2012)
Новосядлий С. П. - Високоефективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі бар'єра Шотткі до аморфного гідрогенізованого кремнію ( ), Мельник Л. В. (2012)
Воронич О. Л. - Фізико-хімічні властивості целюлозних волокон одержаних при переробці відходів шпалер, Курта С. А., Сулим І. Я. (2012)
Фреїк Н. Д. - Людина і природа. Філософський аспект, Цимбрикевич Й. В. (2012)
Мосула М. З. - Еколого-генетичний аналіз популяцій Gentiana lutea L. в Українських Карпатах, Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Чикайло Ю. І. - Еколого-геохімічний аналіз рослинності приавтомагістральних смуг транспортного єврокоридора Львів–Краковець, Волошин І. М. (2014)
Дзюба О. І. - Еколого-фізіологічні та біохімічні властивості представників роду Sedum L., Яценко М. В. (2014)
Гаврикова В. С. - Динаміка флуктуючої асиметрії листків Acer platanoides L. урбанізованих територій, Ігнатюк О. А. (2014)
Олійник М. П. - Динаміка систематичної структури флорокомплексів на перелогах протягом вторинної сукцесії, Парпан В. І. (2014)
Гончаренко І. В. - Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків "Нивки" та "Теремки" м. Києва, Голик Г. М. (2014)
Мустафаева Г. А. - Исследование олеандровой щитовки (Aspidiotus nerii Bche) и способ разведения ее энтомофагов в Азербайджане (2014)
Грабовська С. Л. - Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на рослинах м. Бровари, Колодочка Л. О. (2014)
Tagunova Ye. O. - Peculiarities of manganese and lead distribution in soils of Samara Dniprovska river valley ecosystems (2014)
Полторацкая В. Н. - Математическая модель оценки фактического экологического риска для одиночного точечного источника (2014)
Мізін В. В. - Взаємозв’язок між психофізіологічними показниками та вегетативними адаптаційними реакціями юнаків на інформаційне навантаження, Ісаков О. А., Войтенко М. А., Ляшенко В. П. (2014)
Турицька Т. Г. - Динаміка електричної активності гіпокампа за умов тривалого введення кофеїну, Сидоренко Г. Г. (2014)
Балдін О. О. - Екологічний аспект створення ракет-носіїв за критерієм мінімальної вартості (2014)
Пішак В. П. - В. І. Вернадський і розвиток теоретичних засад екології (2014)
Белова Н. А. - Сумароков А. М. Восстановление биотического потенциала биогеоценозов при уменьшении пестицидных нагрузок. – Донецк, 2009. – 194 с., Травлеев А. П. (2014)
До уваги авторів (2014)
Богданович В. Ю. - Методологічний підхід до автоматизації інформаційно-аналітичних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Висідалко А. Л. (2014)
Бессалов А. В. - Новый подход к определению точного числа кривых Эдвардса над простым полем, Третьяков Д. Б., Цыганкова О. В. (2014)
Розорінов Г. М. - Захист інформаційних систем від потужних електромагнітних випроміювань, Платоненко А. В. (2014)
Манько О. О. - Питання оптимізації конструкції пристроїв захисту вхідних кіл приймачів НВЧ діапазону, Ніколов К. О. (2014)
Єрмошин В. В. - Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем, Невойт Я. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Фактори успіху впровадження ERP-систем (2014)
Павлов І. М. - Аналіз підходів оцінки ефективності математичних моделей при проектуванні систем захисту інформації, Толюпа С. В. (2014)
Зінченко Я. В. - Методи обчислення добутку багаторозрядних чисел та їх оптимізація. Частина ІІ (2014)
Дружинін В. А. - Перспективні напрямки захисту радіолокаційної інформації в умовах моніторингу об'єктів спостереження в передньо-боковій зоні огляду (2014)
Труш О. В. - Комп'ютерне моделювання автоматизованих відеоаналітичних систем спостереження за об'єктами (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель оценки погрешностей некорректно поставленной задачи (2014)
Гресь О. В. - Апаратна реалізація пристрою шифрування мовної інформації, Верига А. Д., Політанський Р. Л., Дробик О. В. (2014)
Мацаєнко А. М. - Особливості розрахунку електричних характеристик кільцевих антенних решіток на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності каскадних методів стиснення інформації (2014)
Гайдар Г. П. - Механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у багатодолинних напівпровідниках (Огляд) (2013)
Baziuk L. V. - Thermophysical Properties of Metals and Polymer Compositions, Sirenko H. A. (2013)
Маханець О. М. - Вплив магнітного поля на енергетичний спектр електрона у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці, Гуцул В. І., Цюпак Н. Р. (2013)
Бойчук В. І. - Оптичні властивості сферичної квантової точки з двома нейтральними домішками, Білинський І. В., Лешко Р. Я., Турянська Л. М. (2013)
Гроза А. А. - Вплив нейтронного опромінення та термообробки на виникнення ефекту самоорганізації, Франца-Келдиша та квантово-розмірного ефектів у монокристалічному кремнії, Литовченко П. Г., Матвеєва Л. О, Нелюба П. Л., Пінковська М. Б., Старчик М. І. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів цинк халькогенідів: квантово-хімічний розрахунок, Паращук Т. О., Чобанюк В. М. (2013)
Заячук Д. М - До проблеми сегрегації домішок рідкісноземельних елементів у кристалах AIVBVI, вирощуваних з легованих розплавів, Ільїна О. С. (2013)
Ромака В. А. - Виявлення механізму генерування структурних дефектів донорної природи в інтерметалічному напівпровіднику n-ZrNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Хліль Е. К., Крайовський В. Я., Горинь А. М., Лах О. І. (2013)
Рубіш В. М. - Механізм формування і природа кристалічних включень в матриці стекол системи Sb2S3-AsSI, Мар’ян В. М., Стефанович В. О., Ясінко Т. І., Риган М. Ю., Гуранич О. Г., Товт В. В., Штець П. П. (2013)
Ільків Б. І. - Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару ІІ. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів нанокремнезему і активованого вуглецю внаслідок механо-хімічної обробки, Петровська С. С., Фоя О. О., Хижун О. Ю, Перегіняк М. М., Зауличний Я. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у паро фазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Sb2(Bi2)Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Межиловська Л. Й. (2013)
Дмитрук М. Л. - Фотострум поверхнево-бар’єрних структур з текстурованою межею поділу і шаром Ag наночастинок на ній, Борковська О. Ю., Мамонтова І. Б., Мамикін С. В., Малинич С. З., Романюк В. Р. (2013)
Бордун О. М. - Крайове поглинання тонких плівок ZnGa2O4, Бігдай В. Г., Кухарський І. Й. (2013)
Поторій М. В. - Фізико-хімічна взаємодія в псевдобінарних системах за участю гексахалькогіподифосфатів деяких металів, Милян П. М., Товт В. В. (2013)
Єршова О. Г. - Механічні сплави Mg-Ме (Me= Al,Ti,Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кінетики процесу десорбції водню, Добровольський В. Д., Солонін Ю. М. (2013)
Зеленько М. А. - Токопровідні оксидні матеріали на основі 3d-металів та рідкісноземельних елементів, Неділько С. А., Дегтярьова К. В. (2013)
Freik D. M. - Point Defects and Physicochemical Properties of Crystals in Pb-Sb-Te System, Turovska L. V., Yavorskiy Ya. S., Boychuk V. M., Andriishyn I. M. (2013)
Kuzyshyn O. V. - Vegetable Oils and Polyglycols as the Base for Liquid Dispersive Systems in Boundary Conditions of the Dynamic Contact, Sirenko H. O. (2013)
Ilchuk G. - The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components, Kusnezh V., Petrus’ R., Stanko T. (2013)
Артус М. І. - Реакція конверсії поверхні природного лангбейніту з натрій сульфатом і калій хлоридом у шеніт, Костів І. Ю. (2013)
Фреїк Д. М. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Туровська Л. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Яремій І. П. (2013)
Гловин Н. М. - Дослідження фізико-хімічних властивостей скла в залежності від його складу і ступеня обробки (2013)
Karimova F. F. - Study of Refractory Metal Spectral Emissivity during High Temperature Oxidation, Orlovskaya S. G., Shkoropado M. S. (2013)
Мандзюк В. І. - Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри, Кулик Ю. О., Нагірна Н. І., Климишин І. А., Будзуляк І. М. (2013)
Підлужна А. - Вплив механічного подрібнення та модифікації калій нітритом на термодинамічні та кінетичні параметри Li+ інтеркаляційного струмоутворення в тальку, Григорчак 1. І., Войтович С. (2013)
Ганич Р. П. - Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом (2013)
Рево С. Л. - Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів, Кузишин М. М., Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Лісовський Р. П., Климишин І. А., Іваненко К. О. (2013)
Крамар В. М. - Аналіз кінетики руйнування поверхневих шарів пар тертя на основі енергетичної моделі, Мельник П. І. , Кіндрачук М. В. (2013)
Глазунов Ф. І. - Вплив умов синтезу на структуру та розмір наночастинок оксиду нікелю, Даніленко І. А., Волкова Г. К., Глазунова В. О., Константінова Т. Є. (2013)
Біщанюк Т. М. - Термодинамічні і кінетичні особливості Li+-інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури на базі МСМ-41 і розширеного графіту з карбамідним кавітандом, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Будзуляк С. І., Яблонь Л. С., Климишин І. А. (2013)
Коломієць В. М. - Магніторезистивні властивості плівок Co/Cu/Co/П з додатковим ультратонким шаром Cr, Лобода В. Б., Шкурдода Ю. О., Кравченко В. О., Хурсенко С. М. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів, Яремій І. П., Томин У. О., Яремій С. І. (2013)
Крегель О. П. - Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/CuO, Турко Б. І., Панасюк М. Р., Дубов Ю. Г., Капустяник В .Б , Лубочкова Г. О. (2013)
Kuryliuk V. V. - Strain Relaxation in Si/Ge Heterostructures with Quantum Dots, Korotchenkov O. A., Nadtochiy A. B. (2013)
Катеринчук В. М. - Властивості анізотипних гетеропереходів n-CdO–p-InSe, Кудринський З. Р., Хомяк В. В., Орлецький І. Г., Нетяга В. В. (2013)
Корбутяк Д. В. - Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих Г. А. в полімерних матрицях, Токарев С. В., Будзуляк С. І., Курик А. О., Кладько В. П., Поліщук Ю. О., Шевчук О. М., Ільчук Ільчук, В.С. Токарев (2013)
Почесному професору Климишину Івану Антоновичу – 80 років (2013)
Чл.-кор. НАН України Остафійчуку Богдану Костянтиновичу – 65 років (2013)
Пам’яті проректора з наукової роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" професора Федорука Павла Івановича (2013)
Title, contents (2014)
Аксёнов И. И. - Защитные покрытия на уране, Белоус В. А. (2014)
Slipushenko S. V. - Emission of composite particles in a constant electric field, Tur A. V., Yanovsky V. V., Maslovsky Yu. N. (2014)
Poluektov Yu. M. - Critical temperature of the superfluidtransition in fermi-system at an arbitrary pair potential, Soroka A. A. (2014)
Tiutierieva K. V. - Effects of hight hydrostatic pressure on different types of conductivity of YBaCuO single crystals with a given topology of planar defects, Kotvitskaya K. A., Sokolov A. N., Vovk N. R., Vovk R. V. (2014)
Bozbey L. S. - Formation of elementary convective cell in horizontal layer of viscous incompressible fluid, Borts B. V., Kostikov A. O., Tkachenko V. I. (2014)
Калиниченко А. И. - Внутренние напряжения в покрытиях, осаждаемых при плазменно-иммерсионной ионной имплантации, Козионов С. А., Перепелкин С. С., Стрельницкий В. Е. (2014)
Бондаренко В. Н. - Сечение генерации γ–квантов с энергией 90,6 кэВ из реакции 48Ti(p,γ)49V в области энергий протонов 0,95-2,8 МэВ, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Утенков С. Н. (2014)
Юферов В. Б. - О возможности разделения элементов многокомпонетной смеси при нагреве, Катречко В. В., Шарый С. В., Муфель Е. В., Ильичева В. О., Свичкарь А. С., Живанков К. И. Ткачова Т. И., Хижняк С. Н. (2014)
Мірошниченко В. І. - Перехідне випромінювання в умовах аномального скін-ефекту при мішаному відбитті електронів від межі, Остроушко В. М. (2014)
Maslov V. I. - Transformation ratio at plasma wakefield excitation by long electron bunch with shaping of its charge according cosine, Onishchenko I. N., Yarovaya I. P. (2014)
Ходусов В. Д. - Использование методов физической кинетики для исследования колебаний параметров поточной линии, Пигнастый О. М. (2014)
Romanova M. V. - Small angle X-ray scattering study of insulin fibrils, Maliyov I. L., Girych M. S., Vus E. A., Svergun D. I., Kikhney Al., Jeffries C. (2014)
Trusova V. - Interaction of europium chelates with lipid monolayers, Yudintsev A., Kutsenko O., Pakhomova O., Volinsky R., Gorbenko G., Deligeorgiev T., Kinnunen P. (2014)
Georgij Anatol'evich Miljutin. On the 100th anniversary of his birth (2014)
Богданович В. Ю. - Узагальнена модель управління інформаційно-психологічною безпекою великих груп людей в умовах низького рівня соціально-політичної стабільності в країні, Дудар М. С. (2014)
Єрмошин В. В. - Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем, Невойт Я. В. (2014)
Дружинін В. А. - Перспективні засоби функціонального ураження складових радіоелектронних комплексів в умовах інформаційного конфлікту (2014)
Демчишин М. В. - Геометрична інтерпретація пошуку сідлової точки при двонаправленому інформаційному протистоянні, Рабчун Д.І. (2014)
Розоринов Г. Н. - Передача-прием дискретной информации с защитой от несанкционированного доступа (2014)
Павлов І. М. - Аналіз таксономії систем виявлення атак у контексті сучасного рівня розвитку інформаційних систем, Толюпа С. В., Ніщенко В. І. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Алексєєв М. М. - Формалізація процесу забезпечення кібернетичної безпеки держави (2014)
Махджубиан Масуд. - Создание материалов для устройств высокоплотной цифровой магнитной записи (2014)
Козловський В. В. - Фактори інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу країни як складова інформаційної безпеки держави, Толюпа С. В. (2014)
Болонна Є. І. - Моделювання динамічного хаосу в генераторі колпітца у програмному комплексі Mathematica, Розорінов Г. М., Шпатар П. М. (2014)
Богданович В. Ю. - Трансформация целей и путей их достижения в войнах ХХІ столетия (2015)
Безштанько В. М. - Методи розв’язання лінійних діофантових рівнянь в задачах моделювання процесів в компонентах системи управління інформаційної безпеки, Зінченко Я. В. (2015)
Кононович В. Г. - Визначення ідентичності об’єктів у системі cоціальної та інформаційної безпеки, Кононович І. В., Стайкуца С. В., Цвілій О. О. (2015)
Зингаева Е. И. - Повышение эффективности защиты информации в оптических сетях с использованием модернизации фотоприемников, Зуев В. А., Романюк Б. Н. (2015)
Лазаренко С. В. - Особливості функціонування систем виявлення атак на автоматизовані системи (2015)
Козачок В. А. - Особливості побудови комплексних систем захисту інформації в розподілених корпоративних мережах, Коваленко Ю. Б. (2015)
Rozorinov G. N. - The examination of NAND flash memories and low-level data recovery from it, Briagin O. V. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз кількості алгоритмів стиснення у каскаді при використанні каскадних методів (2015)
Яремчук Ю. Є. - Оптимізація діяльності експертів з надзвичайних ситуацій в умовах інформаційної війни, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. (2015)
Хусаінов П. В. - Показник кібернетичної безпеки для виділеної автоматизованої системи (2015)
Сова О. Я. - Методика побудови правил нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Ошурко В. М. (2015)
Наконечний В. С. - Аналіз методів відбору інформативних ознак об’єктів супроводження в радіолокаційних системах розпізнавання (2015)
Буценко Ю. П. - Статистический подход к выявлению скрытого сообщения в стегоконтейнерах графического и аудио формата, Греков Н. С., Савченко Ю. Г. (2015)
Професору Фреїку Дмитру Михайловичу – 70 років (2013)
Лоп’янко М.А. - Дорогому Вчителеві професору Дмитру Фреїку (2013)
Основні життєві дати Фреїка Дмитра Михайловича (2013)
Хронологія захистів дисертаційних робіт (2013)
Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах (2013)
Коротка історія створення школи (2013)
Фреїк Д. М. - Наноструктуровані термоелектричні матеріали: проблеми, технології, властивості (огляд), Лоп’янко М. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд), Галущак М. О., Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Галущак М. О. - Методи вимірювання теплопровідності масивних твердих тіл і тонких плівок (огляд), Ральченко В. Г., Ткачук А. І., Фреїк Д. М. (2013)
Паращук Т. О. - Термодинамічні властивості кристалів цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д. (2013)
Горічок І. В. - Термодинаміка точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах германій телуриду GeTe:Bi, Юрчишин Л. Д., Маковишин В. І. (2013)
Туровська Л. В. - Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te, Бойчук В. М., Борик В. В. (2013)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія дефектів у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:Co, Вадюк М. П., Бойчук В. М., Вінтоняк Т. П. (2013)
Прокопів В. В. - Квазіхімічний опис власних точкових дефектів самолегованого цинк телуриду ZnTe:Te, Волочанська Б. П., Межиловська Л. Й. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду, Горічок І. В., Бардашевська С. Д., Гургула Г. Я. (2013)
Фреїк Д. М. - Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних плюмбум халькогенідів PbX (X = S,Se,Te), Никируй Л. І., Дзумедзей Р. О., Возняк О. М., Лисак А. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду, Дзумедзей Р. О., Горічок І. В., Никируй Л. І., Мудрий С. І. (2013)
Рувінський Б. М. - Комплекси власних дефектів з киснем у плівках PbTe, Рувінський М. А. (2013)
Салій Я. П. - Самоорганізація періодичних наноструктур точкових дефектів у плівках IV-VI при термічному осадженні, Фреїк І. М. (2013)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS, Потяк В. Ю., Соколов О. Л. (2013)
Малашкевич Г. Е. - Морфологія поверхні та оптичні властивості наноструктур на основі PbTe, Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М., Яворський Я. С. (2013)
Соколов О. Л. - Процеси формування парофазних конденсатів CdTe, Салій Я. П., Биліна І. С., Потяк В. Ю. (2013)
Яворський Я. С. - Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі (2013)
Фреїк Д. М. - Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі, Яворський Я. С., Литвин П. М., Биліна І. С., Ліщинський І. М., Марусяк В. Б. (2013)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і електричні властивості структур на основі PbTe:Bi, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Матеїк Г. Д. (2013)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю, Яворський Я. С., Ткачук А. І., Бандура Ю. В. (2013)
Погребна Т. М. - Совершенствование структуры ассортимента изделий и техническое перевооружение хлебопекарных предприятий ОАО "Одесский каравай", Маліновська С. В., Степанова А. В. (2010)
Косован А. П. - Инновационные технологии производства хлеба, Поландова Р. Д. (2010)
Кузнецова Л. І. - Инновационные технологии хлеба длительного хранения с использованием ржаной муки, Шупік А. Г., Еникєєва І. О., Афанасьева О. В., Слабиня Г. Н., Кудрявцев В. А., Череда В. В. (2010)
Іоргачова К. Г. - Использование инулинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2010)
Солоницька І. В. - Вплив рецептурних компонентів на якість виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Студентова І. В. (2010)
Арсеньєва Л. Ю. - Поліпшуємо якість харчування – хлібом!, Арсиненко Н. О. (2010)
Іоргачова К. Г. - Технология двухслойного диетического мармелада, Гордієнко Л. В., Аветісян К. В. (2010)
Ігнатченко Д. Ю. - Дослідження впливу житньо-солодового екстракту і ферментного препарату на процес черствіння сирцевих пряників, Дробот В. І., Фоменко В. В., Прокопенко А. Д. (2010)
Негру І. Ф. - Исследование процесса комплексообразования β-циклодекстрина с ликопином, Капрельянц Л. В. (2010)
Черно Н. К. - Лизоцим Armoracia Rusticana: аминокислотный состав, форма макромолекулы, Крусир Г. В., Севастьянова О. В., Тірон-Воробйова Н. Б. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Влияние продуктов брожения и поваренной соли на процесс тестообразования, Павловський С. М. (2010)
Величко Т. А. - Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Євдокимова Г. Й., Мардар М. Р., Кордзая Н. Р. (2010)
Іоргачова К. Г. - Функционально-технологические свойства яйцепродуктов в технологии бисквитных полуфабрикатов, Толстих В. Ю., Капетула С. М., Селіванськая І. А. (2010)
Лебеденко Т. Є. - Современные подходы к выбору способа приготовления пшеничного теста, Камінський А. Я., Щелакова Р. П., Соколова Н. Ю. (2010)
Коркач Г. В. - Влияние тыквенного порошка на физико-механические свойства замороженного теста для пиццы, Пшенишнюк Г. Ф., Кананихина О. М. (2010)
Чепель Н. В. - Комплексна оцінка якості натуральних харчових ароматизаторів із ефірної олії кропу, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Малькова М. Г. - Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини, Безусов А. Т. (2010)
Пивоваров Є. П. - Вивчення властивостей системи натрію альгінат– кальцію цитрат в умовах створення гранульованих продуктів на основі плодово-ягідної сировини, Гудковська А. А., Калина В. С. (2010)
Грищенко А. М. - Дослідження структурно-механічних властивостей безбілкового тіста з камедями гуару і ксантану, Удворгелі Л. І., Михонік Л. А., Ковалевська Є. І. (2010)
Бельтюкова С. В. - Определение сорбиновой кислоты по тушению люминесценции ионов тербия (III), Лівенцова О. О., Теслюк О. І. (2010)
Іоргачова К. Г. - Изменение показателей качества бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композитных смесей при хранении, Макарова О. В., Котузаки О. Н. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Інноваційні заходи підвищення якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2010)
Донськой Д. М. - Методы и приборы для автоматического определения влажности теста в потоке, Ткаченко Т. З., Лебеденко Т. Е. (2010)
Жидецька І. В. - Залежність параметрів процесу випікання пісочного напівфабрикату від рецептурного складу емульсії, Толстих В. Ю. (2010)
Дорохович В. В. - Розроблення технологій борошняних кондитерських виробів спеціального призначення (2010)
Силка І. М. - Використання способу імітованої дистиляції ефірних олій при виробництві ароматизаторів, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Сирохман І. В. - Проблеми якості і стійкості у зберіганні цукерок з праліновим корпусом, Гирка О. І. (2010)
Ільдірова С. К. - Технологія виробів з пісочного тіста з використанням дикорослої розторопші плямистої, Стіборовський С. Е., Старостєлє О. В. (2010)
Іваненко А. В. - Фрикційна теорія переробки харчової сировини, Тенюх К. М., Осипова Л. А., Сологуб О. А. (2010)
Дьяконова А. К. - Дослідження процесу піноутворення та умов стабілізації піноподібних структур (2010)
Бельтюкова С .В. - Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе, Бичкова А. А. (2010)
Белецкий Є. В. - Свойства семейства функций для описания вязкопластичного течения и граничные условия течения, Толчинський Ю. А. (2010)
Пономаренко В. В. - Дослідження впливу електростатичного поля на якісні показники цукрового розчину, Гарматій Я. В. (2010)
Флауменбаум Борис Львович (1910-1996) (2010)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Заришняк А. С. - Вплив вологозабезпечення на технологічні якості коренеплодів різних біологічних форм, Іоніцой Ю. С. (2015)
Квасніцька Л. С. - Вплив сівозмінного чинника та удобрення на врожайність і показники якості зерна пшениці озимої в польових сівозмінах Лісостепу Правобережного (2015)
Юла В. М. - Вплив погодних умов та удобрення на продуктивність пшениці твердої ярої в північній частині Лісостепу, Дрозд М. О. (2015)
Токовенко І. П. - Мікоплазмози рослин та їх серологічна діагностика, Патика В. П. (2015)
Стегній Б. Т. - Туберкулоцидна активність деяких біотехнологічних дезінфекційних препаратів, Завгородній А. І., Палій А. П., Мандигра Ю. М. (2015)
Савченко Ю. І. - Продуктивність молодняку великої рогатої худоби за використання в раціоні тритикале, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2015)
Тимченко Л. О. - Інтенсифікація спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні (2015)
Артеменко О. Б. - Морфологічна цілісність клітин бластодерми як параметр оцінки життєздатності ембріона, Шоміна Н. В. (2015)
Булигін С. Ю. - Наукові аспекти зменшення критичності радіоактивно забруднених агроландшафтів у віддалений період розвитку радіаційної ситуації, Дутов О. І. (2015)
Гавриляк В. В. - Сучасні підходи до створення вовняних волокон із новими функціональними властивостями, Стапай П. В., Седіло Г. М. (2015)
Збарський В. К. - Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Коляда Л. П. - Вегетаційні спектральні індекси космічного знімання як індикатори параметрів ґрунтів Лісостепу Лівобережного (2015)
Пташник М. М. - Вплив добрив на фото­синтетичний потенціал і врожайність жита озимого (2015)
Шовковська А. В. - Про необхідність розвитку метрологічного забезпечення у сфері якості ґрунтів (2015)
Стариченко М. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств (2015)
Сучасний погляд на аграрну історію України (2015)
Р. С. Трускавецькому — 80 (2015)
О. О. Созінову — 85 (2015)
Корнієнко C. І. - Дія регуляторів росту, похідних піридину на формування ембріоїдів в культурі меристематичних тканин капусти головчастої in vitro, Чернишенко Т. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Івченко Т. В. - Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України, Віценя Т. І., Баштан Н. О. (2011)
Мозговська Г. В. - Вплив фітогормонального складу поживного середовища мс та генотипів на морфогенез solanum melongena L. в культурі in vitro (2011)
Маленко А. М. - Збагачення генофонду Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill. ) Gaud вітчизняними лініями, Позняк О. В. (2011)
Хареба В. В. - Сучасний вітчизняний сортимент гороху овочевого як інноваційний продукт для освоєння в агроформуваннях усіх форм власності, Позняк О. В., Гончаров О. М., Хареба О. В. (2011)
Крутько Р. В. - Екологічна пластичність колекційних зразків перцю солодкого (2011)
Семененко І. І. - Кореляційні зв’язки між масою плоду та біохімічним складом плодів у дрібноплідних зразків томата (2011)
Хареба В. В. - Сорт огірка Ніжинський місцевий збережено. Дослідження тривають, Хареба О. В., Позняк О. В., Петренко М. П. (2011)
Петренко М. П. - Новий сорт огірка Дарунок осені, Позняк О. В. (2011)
Біленька О. М. - Новий сорт цибулі шалоту Ольвія, Чернишенко Т. В. (2011)
Люта Ю. О. - Сорти томата промислового типу селекції Інституту землеробства південного регіону НААН (2011)
Сергієнко О. В. - Новий ранньостиглий сорт кавуна Шарм (2011)
Позняк О. В. - Новий сорт цикорію коренеплідного Цезар, Чабан Л. В. (2011)
Чабан Л. В. - Новий сорт шпинату городнього Фантазія, Позняк О. В. (2011)
Жук О. Я. - Стійкість сортів капусти білоголової проти судинного бактеріозу залежно від сортотипу і походження, Жук В. Ю. (2011)
Теслюк В. В. - Біотехнологічна концепція одержання і використання полісахаридів із гриба трутовик справжній (fomes fomentarius (L. Fr. ), Gill. ) для індукції захисних механізмів культурних рослин від хвороб, Мельничук М. Д., Григорюк І. П., Дубровін В. О. (2011)
Ковбасенко В. М. - Переваги превікур енерджі в системі хімічного захисту овочевих рослин проти хвороб, Онищенко О. І., Ковбасенко К. П., Муляр Е. А., Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Вінниченко С. Л., Ковбасенко Р. В. (2011)
Колеснік Л. І. - Сезонний розвиток капустяної попелиці brevicoryne brassicae L. (homoptera:aphididae) та його прогнозування (2011)
Кравченко В. А. - Динаміка наростання врожаю гібридів F1 огірка в умовах скляних теплиць), Янчук Н. І., Ренкас С. В. (2011)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна доцільність використання агроволокна при вирощуванні огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М. (2011)
Чередниченко В. М. - Кореляційні залежності етапів органогенезу у рослин капусти броколі за мульчування ґрунту і застосування водоутримуючих гранул в тунельних укриттях з укривним матеріалом агроволокно в Лісостепу України (2011)
Дидів І. В. - Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на урожайність і якість пастернаку в умовах західного регіону України (2011)
Семенченко О. Л. - Вивчення сортів картоплі ранньої при вирощуванні на краплинному зрошенні в умовах Північного Степу (2011)
Кормош С. М. - Удобрення меліси лікарської (melissa officinalis) в умовах низинної зони Закарпаття, Повлін І. Е. (2011)
Муравйов В. О. - Урожайність сучасних сортів картоплі в умовах Східного Лісостепу України, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2011)
Томах Є. О. - Розвиток кореневої системи насінників буряка столового у профілі ґрунту чорнозему опідзоленого середньосуглинкового в умовах зрошення (2011)
Коцарева Н. В. - Строки висівання капусти броколі на насіннєві цілі в умовах південного заходу Центрально-Чорноземного регіону, Шульпекова Т. П. (2011)
Якунін О. П. - Вплив строку сівби, заходів контролювання забур’яненості на врожайність і економічну ефективність вирощування кукурудзи цукрової, Заверталюк В. Ф., Заверталюк О. В. (2011)
Ільїнова Є. М. - Технологічні прийоми з догляду за рослинами при виробництві цибулі ріпчастої на насіннєві цілі (2011)
Куц О. В. - Оптимізація мінерального живлення насінників буряка столового, Парамонова Т. В. (2011)
Кузь О. Ю. - Вплив підрощування з рістактивуючими речовинами на урожайність насіння капусти червоноголової (2011)
Волошина І. М. - Удосконалена гідросівалка для захищеного ґрунту, Головко Г. О. (2011)
Деговцов В. Е. - Сроки посева сортов фасоли овощной, продуктивность и пригодность для заморозки в ООО "Шебекинский овощной комбинат" Белгородской области, Коцарева Н. В., Сирота С. М. (2011)
Калашник В. Ф. - Значення упаковки для зберігання перцю солодкого (2011)
Гончаренко В. Ю. - Характеристика та норми якості моркви свіжої, Гордієнко І. М., Даценко С. М. (2011)
Терьохіна Л. А. - Інновації для галузі овочівництва, Ручкін О. В., Рудницька Т. О. (2011)
Правила для авторів, оголошення (2011)
Запухляк Р. І. - Термодинамічні властивості кристалів сфалеритного цинк телуриду: квантово-механічний розрахунок (Огляд), Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д., Фочук П. М. (2013)
Balaban O. V. - Mechanical Effect of Ultrasound in Microscopic Object with Nanoscale Pores, Lukiyanets B. A. (2013)
Головацький В. А. - Сили осцилятора внутрішньозонних квантових преходів у сферичній квантовій точці GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs з центральною донорною домішкою, Бернік І. Б. (2013)
Безус О. В. - Роль зародків в спін-переорієнтаційному фазовому переході першого роду (2013)
Пуганцева О. В. - Температурні залежності енергії основного стану електрона в наноплівках E-MAA/PbI2/E-MAA, Крамар В. М. (2013)
Шірінян А. С. - Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки, Білогородський Ю., Макара В. А. (2013)
Арсенюк І. А. - Синтез та термоелектричні властивості легованих вісмутом кристалів станум телуриду , Криськов Ц. А., Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М. (2013)
Остафійчук Б. К. - Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем, Бушкова В. С., Копаєв О. В., Яремій І. П. (2013)
Левицький Р. Р. - Діелектрині властивості моноклінного RbD2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2013)
Галій П. В. - Динаміка зміни стехіометрії поверхні кристалів CsI під впливом концентрованих потоків енергії: роль теплових та електронних збуджень, Тузяк О. Я., Цветкова О. В., Яровець І. Р. (2013)
Орловская С. Г. - Дослідження властивостей утворення та росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2013)
Бордун О. М. - Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку, Бігдай В. Г., Кухарський І. Й., Стасюк З. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Вплив домішок Sb на спектри пропускання тонких плівок PbTe в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, Акімова О. О., Криськов Ц. А., Люба Т. С., Мешалкін О. Ю., Оптасюк С. В., Рачковський О. М., Циканюк Б. І. (2013)
Миронюк Д. В. - Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку осаджених на підкладках кремнію, Лашкарьов Г. В., Романюк А. С., Лазоренко В. Й., Штеплюк І. І., Скуратов В. О., Тімофеєва І. І., Стрельчук В. В., Коломис О. Ф., Хомяк В. В. (2013)
Фодчук І. М. - Характеристика дефектної структури плівок Y2.95La0.05Fe5O12 після іонної імплантації, Заплітний Р. А., Гуцуляк І. І., Яремій І. П., Бончик О. Ю., Савицький Г. В., Томин У. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського