Демчишин М. В. - Геометрична інтерпретація пошуку сідлової точки при двонаправленому інформаційному протистоянні, Рабчун Д.І. (2014)
Розоринов Г. Н. - Передача-прием дискретной информации с защитой от несанкционированного доступа (2014)
Павлов І. М. - Аналіз таксономії систем виявлення атак у контексті сучасного рівня розвитку інформаційних систем, Толюпа С. В., Ніщенко В. І. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Алексєєв М. М. - Формалізація процесу забезпечення кібернетичної безпеки держави (2014)
Махджубиан Масуд. - Создание материалов для устройств высокоплотной цифровой магнитной записи (2014)
Козловський В. В. - Фактори інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу країни як складова інформаційної безпеки держави, Толюпа С. В. (2014)
Болонна Є. І. - Моделювання динамічного хаосу в генераторі колпітца у програмному комплексі Mathematica, Розорінов Г. М., Шпатар П. М. (2014)
Богданович В. Ю. - Трансформация целей и путей их достижения в войнах ХХІ столетия (2015)
Безштанько В. М. - Методи розв’язання лінійних діофантових рівнянь в задачах моделювання процесів в компонентах системи управління інформаційної безпеки, Зінченко Я. В. (2015)
Кононович В. Г. - Визначення ідентичності об’єктів у системі cоціальної та інформаційної безпеки, Кононович І. В., Стайкуца С. В., Цвілій О. О. (2015)
Зингаева Е. И. - Повышение эффективности защиты информации в оптических сетях с использованием модернизации фотоприемников, Зуев В. А., Романюк Б. Н. (2015)
Лазаренко С. В. - Особливості функціонування систем виявлення атак на автоматизовані системи (2015)
Козачок В. А. - Особливості побудови комплексних систем захисту інформації в розподілених корпоративних мережах, Коваленко Ю. Б. (2015)
Rozorinov G. N. - The examination of NAND flash memories and low-level data recovery from it, Briagin O. V. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз кількості алгоритмів стиснення у каскаді при використанні каскадних методів (2015)
Яремчук Ю. Є. - Оптимізація діяльності експертів з надзвичайних ситуацій в умовах інформаційної війни, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. (2015)
Хусаінов П. В. - Показник кібернетичної безпеки для виділеної автоматизованої системи (2015)
Сова О. Я. - Методика побудови правил нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Ошурко В. М. (2015)
Наконечний В. С. - Аналіз методів відбору інформативних ознак об’єктів супроводження в радіолокаційних системах розпізнавання (2015)
Буценко Ю. П. - Статистический подход к выявлению скрытого сообщения в стегоконтейнерах графического и аудио формата, Греков Н. С., Савченко Ю. Г. (2015)
Професору Фреїку Дмитру Михайловичу – 70 років (2013)
Лоп’янко М.А. - Дорогому Вчителеві професору Дмитру Фреїку (2013)
Основні життєві дати Фреїка Дмитра Михайловича (2013)
Хронологія захистів дисертаційних робіт (2013)
Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах (2013)
Коротка історія створення школи (2013)
Фреїк Д. М. - Наноструктуровані термоелектричні матеріали: проблеми, технології, властивості (огляд), Лоп’янко М. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд), Галущак М. О., Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Галущак М. О. - Методи вимірювання теплопровідності масивних твердих тіл і тонких плівок (огляд), Ральченко В. Г., Ткачук А. І., Фреїк Д. М. (2013)
Паращук Т. О. - Термодинамічні властивості кристалів цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д. (2013)
Горічок І. В. - Термодинаміка точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах германій телуриду GeTe:Bi, Юрчишин Л. Д., Маковишин В. І. (2013)
Туровська Л. В. - Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te, Бойчук В. М., Борик В. В. (2013)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія дефектів у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:Co, Вадюк М. П., Бойчук В. М., Вінтоняк Т. П. (2013)
Прокопів В. В. - Квазіхімічний опис власних точкових дефектів самолегованого цинк телуриду ZnTe:Te, Волочанська Б. П., Межиловська Л. Й. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду, Горічок І. В., Бардашевська С. Д., Гургула Г. Я. (2013)
Фреїк Д. М. - Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних плюмбум халькогенідів PbX (X = S,Se,Te), Никируй Л. І., Дзумедзей Р. О., Возняк О. М., Лисак А. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду, Дзумедзей Р. О., Горічок І. В., Никируй Л. І., Мудрий С. І. (2013)
Рувінський Б. М. - Комплекси власних дефектів з киснем у плівках PbTe, Рувінський М. А. (2013)
Салій Я. П. - Самоорганізація періодичних наноструктур точкових дефектів у плівках IV-VI при термічному осадженні, Фреїк І. М. (2013)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS, Потяк В. Ю., Соколов О. Л. (2013)
Малашкевич Г. Е. - Морфологія поверхні та оптичні властивості наноструктур на основі PbTe, Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М., Яворський Я. С. (2013)
Соколов О. Л. - Процеси формування парофазних конденсатів CdTe, Салій Я. П., Биліна І. С., Потяк В. Ю. (2013)
Яворський Я. С. - Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі (2013)
Фреїк Д. М. - Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі, Яворський Я. С., Литвин П. М., Биліна І. С., Ліщинський І. М., Марусяк В. Б. (2013)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і електричні властивості структур на основі PbTe:Bi, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Матеїк Г. Д. (2013)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю, Яворський Я. С., Ткачук А. І., Бандура Ю. В. (2013)
Погребна Т. М. - Совершенствование структуры ассортимента изделий и техническое перевооружение хлебопекарных предприятий ОАО "Одесский каравай", Маліновська С. В., Степанова А. В. (2010)
Косован А. П. - Инновационные технологии производства хлеба, Поландова Р. Д. (2010)
Кузнецова Л. І. - Инновационные технологии хлеба длительного хранения с использованием ржаной муки, Шупік А. Г., Еникєєва І. О., Афанасьева О. В., Слабиня Г. Н., Кудрявцев В. А., Череда В. В. (2010)
Іоргачова К. Г. - Использование инулинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2010)
Солоницька І. В. - Вплив рецептурних компонентів на якість виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Студентова І. В. (2010)
Арсеньєва Л. Ю. - Поліпшуємо якість харчування – хлібом!, Арсиненко Н. О. (2010)
Іоргачова К. Г. - Технология двухслойного диетического мармелада, Гордієнко Л. В., Аветісян К. В. (2010)
Ігнатченко Д. Ю. - Дослідження впливу житньо-солодового екстракту і ферментного препарату на процес черствіння сирцевих пряників, Дробот В. І., Фоменко В. В., Прокопенко А. Д. (2010)
Негру І. Ф. - Исследование процесса комплексообразования β-циклодекстрина с ликопином, Капрельянц Л. В. (2010)
Черно Н. К. - Лизоцим Armoracia Rusticana: аминокислотный состав, форма макромолекулы, Крусир Г. В., Севастьянова О. В., Тірон-Воробйова Н. Б. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Влияние продуктов брожения и поваренной соли на процесс тестообразования, Павловський С. М. (2010)
Величко Т. А. - Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Євдокимова Г. Й., Мардар М. Р., Кордзая Н. Р. (2010)
Іоргачова К. Г. - Функционально-технологические свойства яйцепродуктов в технологии бисквитных полуфабрикатов, Толстих В. Ю., Капетула С. М., Селіванськая І. А. (2010)
Лебеденко Т. Є. - Современные подходы к выбору способа приготовления пшеничного теста, Камінський А. Я., Щелакова Р. П., Соколова Н. Ю. (2010)
Коркач Г. В. - Влияние тыквенного порошка на физико-механические свойства замороженного теста для пиццы, Пшенишнюк Г. Ф., Кананихина О. М. (2010)
Чепель Н. В. - Комплексна оцінка якості натуральних харчових ароматизаторів із ефірної олії кропу, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Малькова М. Г. - Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини, Безусов А. Т. (2010)
Пивоваров Є. П. - Вивчення властивостей системи натрію альгінат– кальцію цитрат в умовах створення гранульованих продуктів на основі плодово-ягідної сировини, Гудковська А. А., Калина В. С. (2010)
Грищенко А. М. - Дослідження структурно-механічних властивостей безбілкового тіста з камедями гуару і ксантану, Удворгелі Л. І., Михонік Л. А., Ковалевська Є. І. (2010)
Бельтюкова С. В. - Определение сорбиновой кислоты по тушению люминесценции ионов тербия (III), Лівенцова О. О., Теслюк О. І. (2010)
Іоргачова К. Г. - Изменение показателей качества бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композитных смесей при хранении, Макарова О. В., Котузаки О. Н. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Інноваційні заходи підвищення якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2010)
Донськой Д. М. - Методы и приборы для автоматического определения влажности теста в потоке, Ткаченко Т. З., Лебеденко Т. Е. (2010)
Жидецька І. В. - Залежність параметрів процесу випікання пісочного напівфабрикату від рецептурного складу емульсії, Толстих В. Ю. (2010)
Дорохович В. В. - Розроблення технологій борошняних кондитерських виробів спеціального призначення (2010)
Силка І. М. - Використання способу імітованої дистиляції ефірних олій при виробництві ароматизаторів, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Сирохман І. В. - Проблеми якості і стійкості у зберіганні цукерок з праліновим корпусом, Гирка О. І. (2010)
Ільдірова С. К. - Технологія виробів з пісочного тіста з використанням дикорослої розторопші плямистої, Стіборовський С. Е., Старостєлє О. В. (2010)
Іваненко А. В. - Фрикційна теорія переробки харчової сировини, Тенюх К. М., Осипова Л. А., Сологуб О. А. (2010)
Дьяконова А. К. - Дослідження процесу піноутворення та умов стабілізації піноподібних структур (2010)
Бельтюкова С .В. - Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе, Бичкова А. А. (2010)
Белецкий Є. В. - Свойства семейства функций для описания вязкопластичного течения и граничные условия течения, Толчинський Ю. А. (2010)
Пономаренко В. В. - Дослідження впливу електростатичного поля на якісні показники цукрового розчину, Гарматій Я. В. (2010)
Флауменбаум Борис Львович (1910-1996) (2010)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Заришняк А. С. - Вплив вологозабезпечення на технологічні якості коренеплодів різних біологічних форм, Іоніцой Ю. С. (2015)
Квасніцька Л. С. - Вплив сівозмінного чинника та удобрення на врожайність і показники якості зерна пшениці озимої в польових сівозмінах Лісостепу Правобережного (2015)
Юла В. М. - Вплив погодних умов та удобрення на продуктивність пшениці твердої ярої в північній частині Лісостепу, Дрозд М. О. (2015)
Токовенко І. П. - Мікоплазмози рослин та їх серологічна діагностика, Патика В. П. (2015)
Стегній Б. Т. - Туберкулоцидна активність деяких біотехнологічних дезінфекційних препаратів, Завгородній А. І., Палій А. П., Мандигра Ю. М. (2015)
Савченко Ю. І. - Продуктивність молодняку великої рогатої худоби за використання в раціоні тритикале, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2015)
Тимченко Л. О. - Інтенсифікація спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні (2015)
Артеменко О. Б. - Морфологічна цілісність клітин бластодерми як параметр оцінки життєздатності ембріона, Шоміна Н. В. (2015)
Булигін С. Ю. - Наукові аспекти зменшення критичності радіоактивно забруднених агроландшафтів у віддалений період розвитку радіаційної ситуації, Дутов О. І. (2015)
Гавриляк В. В. - Сучасні підходи до створення вовняних волокон із новими функціональними властивостями, Стапай П. В., Седіло Г. М. (2015)
Збарський В. К. - Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Коляда Л. П. - Вегетаційні спектральні індекси космічного знімання як індикатори параметрів ґрунтів Лісостепу Лівобережного (2015)
Пташник М. М. - Вплив добрив на фото­синтетичний потенціал і врожайність жита озимого (2015)
Шовковська А. В. - Про необхідність розвитку метрологічного забезпечення у сфері якості ґрунтів (2015)
Стариченко М. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств (2015)
Сучасний погляд на аграрну історію України (2015)
Р. С. Трускавецькому — 80 (2015)
О. О. Созінову — 85 (2015)
Корнієнко C. І. - Дія регуляторів росту, похідних піридину на формування ембріоїдів в культурі меристематичних тканин капусти головчастої in vitro, Чернишенко Т. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Івченко Т. В. - Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України, Віценя Т. І., Баштан Н. О. (2011)
Мозговська Г. В. - Вплив фітогормонального складу поживного середовища мс та генотипів на морфогенез solanum melongena L. в культурі in vitro (2011)
Маленко А. М. - Збагачення генофонду Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill. ) Gaud вітчизняними лініями, Позняк О. В. (2011)
Хареба В. В. - Сучасний вітчизняний сортимент гороху овочевого як інноваційний продукт для освоєння в агроформуваннях усіх форм власності, Позняк О. В., Гончаров О. М., Хареба О. В. (2011)
Крутько Р. В. - Екологічна пластичність колекційних зразків перцю солодкого (2011)
Семененко І. І. - Кореляційні зв’язки між масою плоду та біохімічним складом плодів у дрібноплідних зразків томата (2011)
Хареба В. В. - Сорт огірка Ніжинський місцевий збережено. Дослідження тривають, Хареба О. В., Позняк О. В., Петренко М. П. (2011)
Петренко М. П. - Новий сорт огірка Дарунок осені, Позняк О. В. (2011)
Біленька О. М. - Новий сорт цибулі шалоту Ольвія, Чернишенко Т. В. (2011)
Люта Ю. О. - Сорти томата промислового типу селекції Інституту землеробства південного регіону НААН (2011)
Сергієнко О. В. - Новий ранньостиглий сорт кавуна Шарм (2011)
Позняк О. В. - Новий сорт цикорію коренеплідного Цезар, Чабан Л. В. (2011)
Чабан Л. В. - Новий сорт шпинату городнього Фантазія, Позняк О. В. (2011)
Жук О. Я. - Стійкість сортів капусти білоголової проти судинного бактеріозу залежно від сортотипу і походження, Жук В. Ю. (2011)
Теслюк В. В. - Біотехнологічна концепція одержання і використання полісахаридів із гриба трутовик справжній (fomes fomentarius (L. Fr. ), Gill. ) для індукції захисних механізмів культурних рослин від хвороб, Мельничук М. Д., Григорюк І. П., Дубровін В. О. (2011)
Ковбасенко В. М. - Переваги превікур енерджі в системі хімічного захисту овочевих рослин проти хвороб, Онищенко О. І., Ковбасенко К. П., Муляр Е. А., Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Вінниченко С. Л., Ковбасенко Р. В. (2011)
Колеснік Л. І. - Сезонний розвиток капустяної попелиці brevicoryne brassicae L. (homoptera:aphididae) та його прогнозування (2011)
Кравченко В. А. - Динаміка наростання врожаю гібридів F1 огірка в умовах скляних теплиць), Янчук Н. І., Ренкас С. В. (2011)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна доцільність використання агроволокна при вирощуванні огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М. (2011)
Чередниченко В. М. - Кореляційні залежності етапів органогенезу у рослин капусти броколі за мульчування ґрунту і застосування водоутримуючих гранул в тунельних укриттях з укривним матеріалом агроволокно в Лісостепу України (2011)
Дидів І. В. - Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на урожайність і якість пастернаку в умовах західного регіону України (2011)
Семенченко О. Л. - Вивчення сортів картоплі ранньої при вирощуванні на краплинному зрошенні в умовах Північного Степу (2011)
Кормош С. М. - Удобрення меліси лікарської (melissa officinalis) в умовах низинної зони Закарпаття, Повлін І. Е. (2011)
Муравйов В. О. - Урожайність сучасних сортів картоплі в умовах Східного Лісостепу України, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2011)
Томах Є. О. - Розвиток кореневої системи насінників буряка столового у профілі ґрунту чорнозему опідзоленого середньосуглинкового в умовах зрошення (2011)
Коцарева Н. В. - Строки висівання капусти броколі на насіннєві цілі в умовах південного заходу Центрально-Чорноземного регіону, Шульпекова Т. П. (2011)
Якунін О. П. - Вплив строку сівби, заходів контролювання забур’яненості на врожайність і економічну ефективність вирощування кукурудзи цукрової, Заверталюк В. Ф., Заверталюк О. В. (2011)
Ільїнова Є. М. - Технологічні прийоми з догляду за рослинами при виробництві цибулі ріпчастої на насіннєві цілі (2011)
Куц О. В. - Оптимізація мінерального живлення насінників буряка столового, Парамонова Т. В. (2011)
Кузь О. Ю. - Вплив підрощування з рістактивуючими речовинами на урожайність насіння капусти червоноголової (2011)
Волошина І. М. - Удосконалена гідросівалка для захищеного ґрунту, Головко Г. О. (2011)
Деговцов В. Е. - Сроки посева сортов фасоли овощной, продуктивность и пригодность для заморозки в ООО "Шебекинский овощной комбинат" Белгородской области, Коцарева Н. В., Сирота С. М. (2011)
Калашник В. Ф. - Значення упаковки для зберігання перцю солодкого (2011)
Гончаренко В. Ю. - Характеристика та норми якості моркви свіжої, Гордієнко І. М., Даценко С. М. (2011)
Терьохіна Л. А. - Інновації для галузі овочівництва, Ручкін О. В., Рудницька Т. О. (2011)
Правила для авторів, оголошення (2011)
Запухляк Р. І. - Термодинамічні властивості кристалів сфалеритного цинк телуриду: квантово-механічний розрахунок (Огляд), Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д., Фочук П. М. (2013)
Balaban O. V. - Mechanical Effect of Ultrasound in Microscopic Object with Nanoscale Pores, Lukiyanets B. A. (2013)
Головацький В. А. - Сили осцилятора внутрішньозонних квантових преходів у сферичній квантовій точці GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs з центральною донорною домішкою, Бернік І. Б. (2013)
Безус О. В. - Роль зародків в спін-переорієнтаційному фазовому переході першого роду (2013)
Пуганцева О. В. - Температурні залежності енергії основного стану електрона в наноплівках E-MAA/PbI2/E-MAA, Крамар В. М. (2013)
Шірінян А. С. - Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки, Білогородський Ю., Макара В. А. (2013)
Арсенюк І. А. - Синтез та термоелектричні властивості легованих вісмутом кристалів станум телуриду , Криськов Ц. А., Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М. (2013)
Остафійчук Б. К. - Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем, Бушкова В. С., Копаєв О. В., Яремій І. П. (2013)
Левицький Р. Р. - Діелектрині властивості моноклінного RbD2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2013)
Галій П. В. - Динаміка зміни стехіометрії поверхні кристалів CsI під впливом концентрованих потоків енергії: роль теплових та електронних збуджень, Тузяк О. Я., Цветкова О. В., Яровець І. Р. (2013)
Орловская С. Г. - Дослідження властивостей утворення та росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2013)
Бордун О. М. - Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку, Бігдай В. Г., Кухарський І. Й., Стасюк З. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Вплив домішок Sb на спектри пропускання тонких плівок PbTe в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, Акімова О. О., Криськов Ц. А., Люба Т. С., Мешалкін О. Ю., Оптасюк С. В., Рачковський О. М., Циканюк Б. І. (2013)
Миронюк Д. В. - Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку осаджених на підкладках кремнію, Лашкарьов Г. В., Романюк А. С., Лазоренко В. Й., Штеплюк І. І., Скуратов В. О., Тімофеєва І. І., Стрельчук В. В., Коломис О. Ф., Хомяк В. В. (2013)
Фодчук І. М. - Характеристика дефектної структури плівок Y2.95La0.05Fe5O12 після іонної імплантації, Заплітний Р. А., Гуцуляк І. І., Яремій І. П., Бончик О. Ю., Савицький Г. В., Томин У. О. (2013)
Стецун А. І. - Густина електронних станів аморфної плівки силіциду нікелю (2013)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Матківський О. М. (2013)
Вишневський С. Ю. - Взаємодія напівпровідникових наночастинок і молекул поліметинового барвника: структурні трансформації і передача збудження, Дмитрук І. М., Науменко А. П., Брікс Ю. Л., Сломінський Ю. Л. (2013)
Semen’ko M. P. - Transport Properties of the Graphite - Metal Nanocomposites, Zakharenko M .I., Kalnysh T. V. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Туровська Л. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Яремій І. П., Маковишин В. І. (2013)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості сполук GeSe, GeSe2, Ag8GeSe6, Миколайчук О. Г., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2013)
Левкун М. П. - Кристалоквазіхімічні моделі точкових дефектів і механізми легування кристалів ZnSe:Cr, Гургула Г. Я. , Бойчук В. М. , Матеїк Г. Д. (2013)
Боледзюк В. Б. - ІЧ-поглинання гідрованих шаруватих кристалів GaSe, Камінський В. М., Ковалюк З. Д., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф. (2013)
Яцишин М. М. - Морфологія плівок поліаніліну, електрохімічно осаджених в потенціодинамічному режимі на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5, Демчина І. І., Мудрий С. І., Серкіз Р. Я. (2013)
Семко Л. С. - Формування структури та дослідження властивостей магнітокерованих адсорбентів на основі магнетиту та діоксиду кремнію з підвищеною питомою поверхнею, Хуторний С. В., Сторожук Л. П., Дзюбенко Л. С., Горбик П. П. (2013)
Капуш О. А. - Вплив умов синтезу на закономірності формування наночастинок CdS в колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Мазарчук І. О., Томашик З. Ф., Курик А. О., Будзуляк С. І. (2013)
Soltys L. M. - The Influence of the Nano- and Microroughness of Surface of the Solid on the Physic-Chemical Contact Facts (Review), Sirenko H. O. (2013)
Артемчук В. В. - Властивості відновлювальних електролітичних сплавів, отриманих програмно (2013)
Федорів В. Д. - Кінетика процесу синтезу полікристалічного залізо-ітрієвого гранату на основі оксидів, отриманих золь-гель методом автогоріння, Сташко Н. В., Мокляк В. В. (2013)
Морушко О. В. - Електрохімічні властивості композиту лазерно опромінений TiS2 / нанопористий вуглець, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Коцюбинський В. О., Кузишин М. М., Остафійчук Б. К., Рачій Б. І., Хемій О. М., Яворський Б. І. (2013)
Сіренко Г. О. - Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній шорсткій поверхні сталі 45, Солтис Л. М. (2013)
Дудкіна В. В. - Дослідження структури і властивостей нікелевих покриттів, модифікованих ультрадисперсними алмазами (2013)
Каганович Е. Б. - Одержання ансамбля Au (Ag) наночастинок методом імпульсного лазерного осадження, Кравченко С. О., Кріщенко І. М., Е.Г. Манойлов (2013)
Демчина О. І. - Синтез наноструктурованих органо-неорганічних плівок для застосування в сонячних колекторах і паливних елементах, Євчук І. Ю., Мусій Р. Й. (2013)
Дзумедзей Р. О. - Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи "Сонячний колектор-термоелектричний генератор", Борик В. В. (2013)
Druzhinin А. A. - Charge Carrier Transport of Polysilicon in SOI-Structures at Low Temperatures, Kogut І. Т., Khoverko Yu. N., Vuitsyk А. N. (2013)
Овчаренко О. П. - Оптичні характеристики вузькосмугових фільтрів порушеного повного внутрішнього відбивання з нерозщепленою смугою пропускання, Білозерцева В. І., Гаман Д. О. (2013)
Prusskiy A. V. - Charge Transfer in Semiconductor Polyoxidic Systems with Fractal Structure, Kalugin V. D., Kalnoy S. E., Tiutiunik V. V., Chirkina M. A. (2013)
Sidorenko D. S. - The Corrosion and Electrochemical Dissolution of Alloys of Aluminium and Iron in Bath of Electrolytes Hydrodynamic Mode, Opaleva N. S., Tulskiy G. G., Kalugin V. D., Levterov A. A. (2013)
Kalugin V. D. - Hydrodynamic Effect in Heterogeneous Electrochemical Systems, Opaleva N. S., Sidorenko D. S., Tulskiy G. G., Levterov A. A. (2013)
Фреїк Н. Д. - Ентропія і проблеми сім’ї (2013)
Заслуженому діячу науки і техніки України Раренко Іларію Михайловичу – 80 років від дня народження (2013)
Редактору журналу "Фізика і хімія твердого тіла", доктору фізико-математичних наук, професору Рувінському Марку Ауновичу – 75 років від дня народження (2013)
Академіку Академії наук вищої школи України, доктору фізико-математичних наук, професору Бойчуку Василю Івановичу – 60 років від дня народження (2013)
Пам’яті Мельника Петра Івановича (2013)
Ухвала XIV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем (2013)
Ухвала VIII Міжнародної школи-конференції "Актуальні проблеми фізики напівпровідників" від 28 червня 2013 року м. Дрогобич (2013)
Єгоров Б. В. - Участие ОНАПТ в научно-исследовательском проекте 7-й рамочной программы Европейского союза "Эффективное использование биологически активных компонентов в традиционных пищевых продуктах Черноморского региона", Капрельянц Л. В., Федосов С. Н. (2010)
Федосова К. С. - Food consumption in Ukraine and its dynamics (According to statistical data of Household Budget Surveys), Капрельянц Л. В. (2010)
Віннікова Л. Г. - Исследование показателей качества и безопасности диетических добавок антианемического действия, Шлапак Г. В., Гарбуз В. Г. (2010)
Дідух Г. В. - Використання бактеріофагів для виробництва молочних продуктів лікувально-профілактичного призначення, Калаянова В. В., Поливяная Е. Е. (2010)
Азарова Н. Г. - Рубленые полуфабрикаты для диетического питания, Агунова Л. В., Матвієнко Н. Н., Азаров А. В. (2010)
Денкова З. Р. - Пробиотические кисломолочные напитки из обезжиренного коровьего и козьего молока, Мургов І. Д., Добрев І. Н. (2010)
Молокопой Л. О. - Обґрунтування параметрів визрівання при виробництві твердих сичужних сирів функціонального призначення, Дідух Н. А. (2010)
Нікіпелова О. М. - Гігієнічні нормативи щодо мінеральної лікувально-профілактичної води та лікувальної води — каталізатор розвитку їх стандартизації в Україні, Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б. (2010)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи у біотехнології кефіру дитячого харчування, Романченко С. В. (2010)
Лисогор Т. А. - Удосконалення біотехнології біфідовмісного кисломолочного сиру, Дідух Н. А., Могилянська Н. О. (2010)
Назаренко Ю. В. - Обґрунтування вибору монокультур біфідобактерій для виробництва кисломолочних продуктів дитячого харчування, Дідух Н. А. (2010)
Савінок О. М. - Використання біофлавоноїдів виноградного насіння для збільшення строку зберігання м’ясних напівфабрикатів, Літвінова І. О. (2010)
Віннікова Л. Г. - Оценка качества быстрозамороженных мясных полуфабрикатов с криопротекторными добавками, Глушков О. А., Янкова К. Д., Соколова О. Н. (2010)
Патюков С. Д. - Влияние источника ПНЖК и формы их введения на стабильность липидов мясного фарша (2010)
Мусина О. Н. - Наполнители, которые вносят в продукты сыродельной отрасли (2010)
Подобій О. В. - Дослідження фізико-хімічних характеристик різних видів кефіру, Воловик Л. С., Мірошников О. М., Уманська А. О., Долотенко Є. Ю. (2010)
Касьянов Г. І. - Технологии производства криопорошков, Ломачинський В. В. (2010)
Д’яконова А. К. - Перспективи отримання і використання цукрозамінника із листя стевії при виробництві консервів, Свинаренко О. М. (2010)
Шарпе А. А. - Влияние температурных режимов на функционально-технологические свойства быстрозамороженных мясных полуфабрикатов, Віннікова Л. Г., Солецкая А. Д., Зюзько А. В. (2010)
Асауляк А. В. - Моніторинг бактеріальних заквасок для ковбасного виробництва, Гарбуз В. Г. (2010)
Могилянська Н. О. - Визначення замінників молочного жиру в вершковому маслі та спредах, Лисогор Т. А., Кручек О. А. (2010)
Кочерга А. В. - Технологические решения при проектировании мясоперерабатывающих предприятий, Касьянов Г. І., Коробіцин В. С. (2010)
Танєва Д. С. - Investigation of spray drying process of birch extract, Рашева В. Д., Валчев Г. І., Прокопова Т. В. (2010)
Власенко О. В. - Оптимізація жирнокислотного складу молочно-рослинних вершків для виробництва масляних паст геродієтичного призначення, Дідух Н. А., Станкевич Г. М. (2010)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології безлактозного морозива, збагаченого пробіотичними культурами (2010)
Чабанова О. Б. - Вплив способів отримання харчового казеїну на розчинність, Недобійчук Т. В., Могилянська Н. О., Скрипніченко Д. О. (2010)
Янковий В. О. - М’ясопереробна промисловість: стан і перспективи розвитку (2010)
Щербаков В. Г. - Перспективы создания биоразрушаемой упаковки из природных полимеров, Касьянов Г. І., Назарько М. Д., Франко Е. П. (2010)
День Незалежності – відродження української державності і демократії (2014)
Миселюк Ю. - Проблема насильства в сім’ї, Герасимик М. (2014)
Статус нотаріуса у цивільному процесі (2014)
Які вимоги пред’являються до осіб, що бажають стати нотаріусами (2014)
Роль нотаріуса у здійсненні оцінки при спадкуванні квартири чи будинку (2014)
Послуги, що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану (2014)
Використання імені фізичною особою (2014)
Значення місця проживання фізичної особи (2014)
Щодо повернення Автономної Республіки Крим (2014)
Кримським нотаріусам у Росії припинено нотаріальну діяльність (2014)
Запроваджено європейські стандарти у сфері електронного цифрового підпису (2014)
Розвиток інфраструктури відкритих ключів України (2014)
Щодо реалізації проекту ЄС (2014)
Зроблено перші кроки щодо запропонованих Мін’юстом реформ (2014)
Обговорено законодавчі ініціативи Міністерства (2014)
В Україні з’явився перший офіс надання адміністративних послуг нового зразка (2014)
Обговорено міжнародну співпрацю з повернення викрадених активів (2014)
СЕТАМ продано 181 лот на суму майже 15 млн грн (2014)
Строк розгляду документів для легалізаційних послуг скорочено до одного дня (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні – липні 2014 року (2014)
Ніколаєнко Т. Б. - Звичаєве право скіфської держави (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Спорідненість правових поглядів Миколи Коркунова з теорією юридичного солідаризму (2014)
Задорожня Г. В. - Джерела нормативної регламентації правового статусу глави держави (2014)
Носенко О. В. - Сучасні інститути конституційного права України: поняття, види і сутнісні ознаки (2014)
Ляшенко А. В. - Значення та правова природа шлюбного договору (2014)
Блавацька Д. А. - Упровадження європейського досвіду в ринкові земельні відносини в Україні (2014)
Баклан О. В. - Про контрольні функції громадськості у сфері підприємництва (2014)
Беззубов Д. О. - До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Максименко О. В. - Адміністративні правовідносини в теорії адміністративного права України (2014)
Суббот А. І. - Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів (2014)
Мушенок В. В. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання агрострахування в Україні (2014)
Ободовський О. В. - Про обчислення строків давності щодо триваючих злочинів (2014)
Галущенко Г. В. - Особливі умови встановлення і застосування іноземного права (2014)
Олійник О. В. - Рецензія на монографію І. М. Сопілко "Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації" (2014)
Тихомиров О. Д. - Рецензія на монографію В. І. Тимошенко "Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX – начало XX вв.) (2014)
Власов В. В. - Стан і перспективні напрями розвитку виноградарства і виноробства, Белоус І. В. (2015)
Куценко В. М. - Просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь (2015)
Куничак Г. І. - Ефективність 2-фазового обробітку ґрунту в боротьбі з бур’янами за вирощування сої, Гуцуляк Т. М. (2015)
Кіщак О. А. - Ефективність вирощування нових типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу (2015)
Гринчук К. В. - Розробка молекулярно-біологічної системи для ідентифікації РНК-4 українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку, Антіпов І. О. (2015)
Терещенко О. В. - Напрями розвитку галузі птахівництва, Катеринич О. О., Панькова С. М. (2015)
Бучко О. М. - Вплив добавки гумінової природи на показники білкового та енергетичного обміну в свиней (2015)
Волощук С. І. - Мінливість ознаки довжина стебла у гібридно-мутантних популяціях пшениці м’якої озимої, Юрченко Т. В. (2015)
Булгаков В. М. - Дослідження розподілення висоти виступання головок коренеплодів буряків цукрових над поверхнею ґрунту, Борис А. М., Борис М. М. (2015)
Жукорський О. М. - Емісія парникових газів від корів на фермах із виробництва молока, Никифорук О. В., Болтик Н. П. (2015)
Козар С. Ф. - Вплив комплексної бактеризації на продуктивність сої (2015)
Дубовий В. І. - Агроекологічна оцінка систем удобрення за вирощування томатів, Стежко О. В., Ткалич В. В. (2015)
Сало І. А. - Перспективи імпортозаміщення на ринку плодів в Україні (2015)
Кошкалда І. В. - Інституційні засади обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шарий Г. І. (2015)
Липкань О. В. - Напрями інформаційного забезпечення процесу управління виробничим потенціалом агропідприємств (2015)
Цимбал Я. С. - Продуктивність багаторічних та однорічних трав у зеленому конвеєрі (2015)
Медведєв В. В. - Земельна реформа і родючість ґрунту (2015)
Фуркевич В. О. - Особливості Закону України "Про виноград та виноградне вино" і проблеми його гармонізації з європейським законодавством (2010)
Домарецький В. А. - Стан і перспективи розвитку пивоварної промисловості України, Мельник І. В. (2010)
Косюра В. Т. - Современные проблемы отечественного виноделия и способы их преодоления, Осипова Л. А. (2010)
Верхівкер Я. Г. - Конкурентоспроможність товарів та критерії її оптимізації, Крусір Г. В., Шевченко Р. І., Захарчук В. Г. (2010)
Мельник И. В. - Культура потребления пива против "пивного алкоголизма", Журбенко А. А., Домарецкий В. А. (2010)
Бабакина Э. Л. - Динамика накопления фенольных соединений и антоцианов при созревании винограда сорта Саперави, Толстенко Н. В., Гаврина Л. Г. (2010)
Kostov G. A. - Characteristics of yeast strains for ethanol fermentation for the purpose of biofuels and food industries, Angelov M. P., Denkova Z. R., Koprinkova-Hristova P., Pandjarov P. (2010)
Григоренко О. М. - Роль вітамінів у харчуванні людини (2010)
Иовчева И. А. - Интенсификация переработки красных сортов винограда в технологии крепленых виноматериалов, Осипова Л. А. (2010)
Хомич Г. П. - Вплив умов вирощування на якісні показники ягід чорниці та продуктів її переробки, Капрельянц Л. В. (2010)
Бурдо О. Г. - Инактивация микроорганизмов электромагнитным полем, Рыбина О. Б. (2010)
Макаров А. С. - Динамика массовых концентраций фенольных веществ в зависимости от повышения выхода сусла из 1 т винограда, Ермолин Д. В., Зайцев Г. П., Мацко А. П. (2010)
Мельник И. В. - Исследование влияния горьких веществ хмеля на качество готового пива, Тарнавская Л. В. (2010)
Kaneva M. - Aqueous ethanolic extracts of achillea millefolium proa for incorporation into soft drinks, Trendafilova A., Kemilev St. Todorova M. (2010)
Каменева Н. В. - Вплив живлення винограду сорту Шардоне комплексом мікроелементів на його продуктивність та якість виноматеріалів, Борболюк Т. Г. (2010)
Григоришен А. І. - Купажні червоні вина з сортів винограду селекції ННЦ "ІВіВ. ім. В.Є.Таїрова" (2010)
Ходаков А. Л. - Оценка специфических показателей виноматериалов, используемых для шампанизации, Макаров А. С., Загоруйко В. А. (2010)
Мелетьєв А. Є. - Економія хмелю у пивоварінні при заміні частки солоду цукровмісною сировиною, Проценко Л. В., Дерій О. І. (2010)
Токар А. Ю. - Вплив способів первинної обробки сировини на вихід соку з плодів чорної смородини і йошти при виготовленні виноматеріалів з них, Каричковський В. Д. (2010)
Андреянов А. Д. - Термодинамический аспект влияния содержания промотора на электрокаталитическую активность тройных дисперсных сплавов Ni-Ti-V, Кузнецова И. А. (2010)
Коваленко О. О. - Вплив технології водопідготовки на якість води та напоїв, виготовлених на її основі, Вєтров Д. І., Ремінна Л. П., Постол Н. А. (2010)
Благоева Н. - Исследование влияния микронизированной дубовой древесины на качество виноградных вин розового цвета, Стоянов Н., Митев П., Спасов Х. (2010)
Лозовская Т. С. - Влияние условий уваривания виноградного сусла на формирование качества бекмеса, Осипова Л. А. (2010)
Дышкантюк О. В. - Особенности технологий приготовления блюд ресторанного питания при обслуживании иностранных туристов, Титомир Л. А. (2010)
Іваненко А. В. - Шкала оптимальних технологій, Сологуб О. А. Тенюх K. М. (2010)
Романова З. М. - Фізичні аспекти оптимізації процесів пивоваріння рентгенівським опромінюванням, Зубченко B. C., Романов М. С. Мельник І. В. (2010)
Коваленко О. О. - Спосіб визначення екологічної безпеки технологій водопідготовки на харчових виробництвах, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2010)
Оленев Н. В. - Интенсификация технологии переработки плодово-ягодного сырья путём применения электрофизических методов нагрева продукции (2010)
Андріянов О. Д. - Захист металевої тари від корозії шляхом підвищення стійкості бляхи в консервних середовищах, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2010)
Ватренко О. В. - Стандартизація закупорювальних засобів для консервної скляної тари (2010)
Радионова О. В. - Криоскопические условия и теплофизические свойства столовых сухих виноградных виноматериалов в процессе блочного вымораживания, Осипова Л. А., Бурдо О. Г. (2010)
Нездоймінов С. Г. - Дослідження регіональних умов розвитку сільського туризму (2010)
Титлов А. С. - Моделирование тепловых режимов противоточного жидкостного теплообменника типа "труба в трубе" с учетом тепловых потерь в условиях естественной конвекции (2010)
Крусір Г. В. - Екологічні аспекти в системах менеджменту, Шевченко Р. І., Яшкіна В. В. (2010)
Пупена О. М. - Визначення спостережності та керованості епюраційної колони з використанням структурного підходу, Ельперін І. В., Луцька Н. М. (2010)
Ряшко Г. М. - Роль проектирования в снижении энергозатрат на предприятиях питания гостинично-туристических комплексов, Дышкантюк О. В. (2010)
Карнаух В. В. - Про методику розрахунку плівкових вентиляторних градирень з урахуванням нерівномірності розподілу контактуючих потоків (2010)
Верхівкер Я. Г. - Менеджмент організації сфери послуг, Крусір Г. В., Шевченко Р. І., Захарчук В. Г. (2010)
Ищенко И. Н. - Моделирование процессов тепло- и массообмена в противоточном змеевиковом абсорбере, Титлов А. С. (2010)
Завалий А. А. - Сравнительная оценка энергетических затрат при сушке продуктов питания инфракрасным и конвективным способами в устройствах камерного типа, Янович И. В., Лаго Л. А. (2010)
Митев П. - Усовершенствованная методология расчета технологического оборудования предприятий первичного виноделия, Спасов Х., Стоянов Н., Благоева Н. (2010)
Криницький О. С. - Термоелектричні композитні матеріали на основі легованого плюмбуму телуриду (огляд) (2014)
Ткач М. В. - Взаємодія електронів з обмеженими фононами у багатошаровій резонансно-тунельній структурі, Сеті Ю. О., Бойко І. В., Гринишин Ю. Б. (2014)
Гуцул В. І. - Енергетичний спектр оптичних фононів у плоскій багатошаровій резонансно-тунельній наноструктурі, Маханець О. М., Кучак А. І. (2014)
Штапенко Е. П. - Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою, Заблудовський В. О., Воронков Є. О., Дудкіна В. В. (2014)
Бовгира О. В. - Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO, Коваленко М. В. (2014)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів CdS у представленні квантової хімії, Паращук Т. О., Волочанська Б. П., Рехтета М. А., Дінжос Р. В. (2014)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектрична ефективність твердих розчинів PbTe1-xSex у широкому температурному інтервалі 300-800 К, Никируй Л. І. , Борик В. В. , Бандура Ю. В., Гевак Т. П. (2014)
Гайдар Г. П. - Тензоопір багатодолинних напівпровідників n-Si та n-Ge у широкому інтервалі концентрацій, Баранський П. І., Коломоєць В. В. (2014)
Пилипів В. М. - Математичне моделювання процесу радіаційного дефектоутворення в імплантованих іонами фтору монокристалах ґадоліній-ґалієвого ґранату, Коцюбинський В. О., Гасюк І. М., Гарпуль О. З., Куровець В. В. (2014)
Рубіш В. М. - Діелектричні властивості стекол і композитів (As2Se3)100-x(SbSeI)x, Гуранич О. Г., Горіна О. В., Гасинець С. М., Соломон А. М., Гуранич П. П., Перевузник В. П. (2014)
Коцюбинський В. О. - Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі синтезованої методом іонного обміну, Регуш Л. В., Мокляк В. В., Груб’як А. Б., Іванічок Н. І. (2014)
Druzhinin A. A. - Impedance of Sі Wires at Metal-Insulator Transition , Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. N., Koretskyy R. N., Nichkalo S. I. (2014)
Салій Я. П. - Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми наноструктур у плівках PbTe:Bi на ситалі, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Фреїк І. М. (2014)
Романюк Р. Р. - Часова стабільність -індукованих змін краю фундаментального оптичного поглинання аморфних плівок GeSe (2014)
Салій Я. П. - Моделюваня процесів росту наноструктур методом Монте-Карло, Котик М. В. (2014)
Литовченко В. Г. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si/SiOx структур, імплантованих іонами вуглецю, Мельник В. П., Попов В. Г., Федулов Г. В., Данько В. А., Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура, оптичні та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда, Матеїк Г. Д., Яворський Я. С., Шімко Г. М. (2014)
Дзундза Б. С. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду, Чав’як І. І., Межиловська Л. Й., Костюк О. Б. (2014)
Чав’як І. І. - Термоелектричні властивості і дефектна підсистема парофазних конденсатів станум телуриду на ситалових підкладках, Межиловська Л. Й., Маковишин В. І., Прокопів В. В. (2014)
Мандзюк В .І. - Анодні матеріали літієвих джерел струму на основі кремнію та кремнійвмісних сполук (огляд), Сачко В. М., Миронюк І. Ф. (2014)
Левкун М. П. - Фізико-хімічні властивості і кристалохімічні механізми легування кристалів ZnSe перехідними елементами Co, Ni (2014)
Сподарик М. І. - Електрохімічні характеристики електродів із газорозпиленого сплаву LaNi2.5Co2.4Al0.1, Щербакова Л. Г., Самелюк А. В., Солонін Ю. М. (2014)
Барабаш М. Ю. - Газофазний синтез сполук карбазолу та властивості плівок нанокомпозитів, Мартинчук Е. Л., Куницький Ю. А. (2014)
Воробець М. М. - Вплив фінішної хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин на десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+ (2014)
Сіренко Г. О. - Антифрикційні властивості карбоволокнитів та карботекстолітів (огляд), Пахомов Ю. Д. (2014)
Mudry S. - Short Range Order Change at Structural Relaxation in Fe75Si6B14Mo5 Amorphous Alloy, Kulyk Yu., Zhovneruk S. (2014)
Бушкова В. С. - Особливості синтезу складних оксидних систем з використанням ЗГА-методу, Остафійчук Б. К., Копаєв О. В. (2014)
Депутат Б. Я. - Температурні залежності провідності керамік складу Li2O-Fe2O3-Al2O3 від вмісту алюмінію (2014)
Лопушанський В. В. - Утворення і відпал радіаційних дефектів у опроміненому високоенергетичними електронами свинцевосилікатному склі (2014)
Попов О. Ю. - Вплив поруватості на кінетику деградації міцності боридів внаслідок гелійового розпухання під дією нейтронного опромінення (2014)
Новосядлий С. П. - Конструкторсько-технологічні аспекти формування структур сонячних елементів (СЕ) на кремнієвих епітаксійних структурах (КЕС), Марчук С. М., Варварук В. М., Мельник Л. В. (2014)
Вихор Л. М. - Оптимізація матеріалів та оцінка характеристик генераторних модулів для рекуператорів тепла, Михайловський В. Я., Мочернюк Р. М. (2014)
Денисюк Р. О. - Хіміко-механічне полірування Сd1-xMnxTe розчинами на основі H2O2–HI–цитратна кислота (2014)
Проректору з науково-педагогічної роботи, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, професору Галущаку Мар’яну Олексійовичу – 70 років від дня народження (2014)
Завідувачу кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, професору Проценку Івану Юхимовичу – 70 років від дня народження (2014)
Директору Інституту природничих наук, завідувачу кафедри теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професору Кланічці Володимиру Михайловичу – 65 років від дня народження (2014)
Burov A. A. - Gases vacuum dedusting and cooling, Burov A. I., Vinogradenko L. V. (2015)
Sydorenko I. I. - Synthesis of lever-blade dampers with enhanced mechanical structure, Zhang Yi Heng. (2015)
Grishin V. A. - Stress state of the box shell under the indentation of two inclusions, Grishina V. A., Reut V. V. (2015)
Зелинский С. А. - Математическая модель процесса контурного фрезерования нежестких деталей, Морозов Ю. А., Серебрий Ю. А. (2015)
Буюкли И. М. - Повышение точности хонингования отверстий, Колесник В. М. (2015)
Maksimov V. G. - Assessment of the motor vehicle reliability key indicators, Nitsevych A. D., Tkachev A. A. (2015)
Tsiselskaya T. O. - An automated boron management system for WWER-1000 nuclear reactors, Kovtun A. V. (2015)
Никольский М. В. - Аксиальный офсет как мера устойчивости легководного ядерного реактора при маневрировании мощностью (2015)
Козлов И. Л. - Анализ результатов моделирования аварий с повреждением ядерного топлива на АЭС с корпусными ядерными реакторами (2015)
Денисова А. Е. - Анализ эффективности работы монарной и бинарной ГеоТЭС для условий Украины, Ильина Е. А. (2015)
Ковальчук В. І. - Визначення селективності фільтруючих тканин, Дорож О. А., Попова А. П. (2015)
Volkov V. E. - One-dimensional flame instability and control of burning in fire-chamber (2015)
Кривда В. І. - Визначення теплофізичних властивостей продуктів нафтопереробки (2015)
Zaitsev S. V. - Effect of ionol extraction temperature onto its gas chromatographic detection at transformer oil (2015)
Зорило В. В. - Комплексный метод выявления и локализации областей клонирования в цифровых изображениях, Лебедева Е. Ю. (2015)
Трифонова К. О. - Визначення контурів райдужної оболонки ока для системи біометричної ідентифікації людини, Гришикашвілі Е. І., Агаджанян А. Р. (2015)
Kungurtsev A. B. - Prediction of a relational database’s operation in the information system, Zinovatnaya S. L., Al Abdo M. (2015)
Krisilov V. A. - Methods of assessing the database queries’ results relevance, Gorodnichaya E. A. (2015)
Korniyenko Yu. V. - Development of CAD implementing the algorithm of boundary elements’ numerical analytical method, Suryaninov M. G. (2015)
Babich S. V. - Objective function for municipal heat supply systems’ structural optimization, Davydov V. O. (2015)
Filipsky Yu. K. - Application of time-frequency spectral analysis methods, Аgadzhanyan А. R., Svyryd I. V. (2015)
Гомеля М. Д. - Математичне моделювання кінетики процесу концентрування сірчаної кислоти при електрохімічній переробці сульфатвмісних елюатів, Трус І. М., Василенко І. А. (2015)
Завгородня Н. І. - Відновлення сульфіду цинку з відпрацьованих телевізійних кінескопів і комп’ютерних моніторів, Півоваров О. А. (2015)
Іванченко А. В. - Дослідження технології вилучення смолистих речовин зі стічних вод коксохімічних підприємств методом реагентної флотації, Єлатонцев Д. О., Волошин М. Д., Дупенко О. О. (2015)
Kovalenko I. L. - Energy condensed packaged systems. Composition, production, properties, Kuprin V. P., Kiyaschenko D. V. (2015)
Varlamova E. V. - Influence of components structure and composition of binary mixtures of organic compounds on toxicity towards Daphnia Magna, Kuz’min V. E., Muratov N. N., Shapkin V. A. (2015)
Nikipelova O. M. - Development of method for the mineral water catalase activity determination, Kisilevskaya A. Yu., Solodova L. B. (2015)
Раджаб Заде Мортеза - Анализ неопределенности и неуверенности при оценке риска по разработке и внедрению интегрированных систем управления, Залога В. А., Сущенко Н. В. (2015)
Yepifanova I. M. - Economic and ecological advantages of innovative project implementation at woodworking industry, Beznos S. V., Morozova M. O. (2015)
Балан А. А. - Уточнення змісту облікової політики ремонтних підприємств з питань обліку їх доходів, Тітаренко В. В. (2015)
Прокопович Л. В. - Священный скарабей в ювелирных украшениях Древнего Египта: проблемы интерпретации символа (2015)
Makarova T. V. - Development of engineering specialties students’ research skills using the theoretical mechanics methods, Zhukova A. V. (2015)
Британ В. Б. - Електростатично-деформаційний механізм пасивації воднем електрично-активних центрів у напівпровідниках CdTe, CdxZn1-xTe, Пелещак Р. М., Вельченко А. О., Кремер І. П., Угрин Ю. О. (2014)
Stetsiv R. Ya. - Phase Diagrams of Ion Conductor, Vorobyov O. (2014)
Кондрюк Д. В. - Концентраційно-розмірні залежності енергії полярону в наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs, Крамар В. М., Петрик І. Я. (2014)
Теребінська М. І. - Частоти нормальних коливань адсорбційних комплексів молекулярного кисню на грані Si(111), розраховані в кластерному наближенні (2014)
Гонтарук О. М. - Моделювання явища самодифузії у монокристалах фосфіду галію, Конорева O. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2014)
Горічок І. В. - Термодинаміка точкових дефектів і область гомогенності цинк телуриду, Фреїк Н. Д., Бардашевська С. Д. (2014)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості проміжних фаз системи Ag-Bi-Se в інтервалі температур 535-578 К, Миколайчук О. Г., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2014)
Паращук Т. О. - Температурні залежності термодинамічних параметрів кристалів CdTe та CdS (2014)
Фреїк Д. М. - Теплоємність та температура Дебая кристалів CdTe, CdSe, Паращук Т. О., Волочанська Б. П. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi, Мудрий С. І., Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Криницький О. С., Матківський О. М., Семко Т. О. (2014)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектричні властивості плюмбуму телуриду легованого сріблом PbTe:Ag, Никируй Л. І., Гевак Т. П., Бандура Ю. В. (2014)
Павлик Б. В. - Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації, Лис Р. М., Дідик Р. І., Шикоряк Й. А. (2014)
Генцарь П. О. - Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості тонких приповерхневих шарів Ge1-хSix, Власенко О. І., Левицький С. М., Янчук І. Б., Лаворик С. Р. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і термоелектрині властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкадках, Яворський Я. С., Мудрий С. І., Криськов Ц. А. (2014)
Чав’як І. І. - Процеси структуроутворення у конденсатах SnTe/слюда, отриманих методом "гарячої стінки" (2014)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок на основі чистого і легованого бімутом SnTe, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І. , Арсенюк І. А. (2014)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину HfNi1-xRuxSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Качаровський Д., Корж Р. О., Крайовський В. Я., О.І. Лах (2014)
Пріц І. П. - Характер утворення сполук типу МеІМеІІІР2S6(Se6) та методи вирощування їх монокристалів, де МеІ – Сu, Ag; MeIII – In, Bi, Cr, Поторій М. В., Милян П. М., Мотря С. Ф., Дзямко В. М. (2014)
Гургула Г. Я. - Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у нестехіометричних кристалах кадмій телуриду, Вінтоняк Т. П., Фреїк Н. Д. (2014)
Денисюк Р. О. - Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів Cd1-xMnxTe (2014)
Сіренко Г. О. - Синтез та кристалохімічні дослідження шпінелей MgAl2-xCrхO4, отриманих методом хімічного спів осадження, Татарчук Т. Р., Мислін М. В. (2014)
Криль Я. А. - Термодинамічний аналіз сумісності карбіду ніобію зі сталлю Гадфільда при отриманні керметів, Присяжнюк П. М. (2014)
Миронюк І. Ф. - Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп, Мандзюк В. І., Безрука Н. А., Воронін Є. П., Гончарук О. В., Огенко В. М. (2014)
Зінченко В. Ф. - Взаємодія та оптичні властивості зразків у системі Sb2S3 – Ge, Чигринов В. Е., Мозкова О. В., Магунов І. Р., Стоянова І. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив особливостей полімерної матриці на перколяційну поведінку систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Сіренко Г. О. - Наукове обгрунтування модельної ситуації руйнування вуглецевих волокон та утворення тріщин у матриці, Пахомов Ю. Д. (2014)
Орловська С. Г. - Дослідження високотемпературного тепломасообміну та окислення зразків тугоплавких металів в повітрі, Шкоропадо М. С., Шевченко Ю. А., Односталко А. О. (2014)
Коцюбинський В. О. - Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. ІI. Контроль морфологічних характеристик, Груб’як А. Б., Мокляк В. В. (2014)
Попов О. Ю. - Структура та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti – B – Al, Бобришев О. О., Клепко О. Ю., Макара В. А. (2014)
Ковбуз М. О. - Вплив поляризації аморфних металевих електродів на формування поверхневих оксидних шарів з каталітичними властивостями, Бойчишин Л. М., Герцик О. М., Переверзєва Т. Г., Серкіз Р. Я., Котур Б. Я. (2014)
Сподарик М. І. - Застосування газорозпиленого сплаву MmNi4.3Al0.2Mn0.4 в якості матеріалу негативного електроду у Ni-MH акумуляторах, Щербакова Л. Г., Самелюк А. В., Солонін Ю. М. (2014)
Маник Т. О. - Розрахунок секційних модулів на основі Bi2Te3 / PbTe для термоелектричних генераторів, Білинський-Слотило В. Р. (2014)
Завойко О. С. - Дослідження поверхні зміцненої електроіскровим легуванням та підданої обробці променевими потоками концентрованих джерел енергії (2014)
Пам’яті академіка НАН України Мачуліна Володимира Федоровича (2014)
Литовченко В. Г. - Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим-першовідкривачем р-n переходу (2014)
Рувінський Б. М. - Термоелектричний ефект у стрічках допованого графену, Рувінський М. А. (2014)
Біланич Р. М. - Квазіпружне розсіювання світла і перенесення тепла в кристалах Pb2P2S6, Євич Р. М., Когутич А. А., Перечинський С. І. (2014)
Матківський О. М. - Фізико-хімічні властивості і механізми легування вісмутом станум телуриду, Горічок І. В., Фреїк Д. М., Гургула Г. Я. (2014)
Заячук Д. М. - Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu, Ільїна О. С., Микитюк В. І., Шлемкевич В. В., Kaczorowski D. (2014)
Криницький О. С. - Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Bi2Te та PbTe-Sb2Te3 на основі плюмбуму телуриду із малим вмістом легуючого компонентів (2014)
Мандзюк В. І. - Електрохімічне впровадження йонів літію в пористий вуглецевий матеріал, Яремій І. П. (2014)
Кузишин М. М. - Електрична провідність азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів, Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Рачій Б. І., Ільницький Р. В., Мороз Л. О. (2014)
Studenyak I. P. - Deposition and Structure (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 Thin Films, Neimet Yu. Yu., Rati Y. Y., Petrachenkov O. Ye., Solomon A. M., Kökényesi S., Daróci L., Bogdán R. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і явища переносу у конденсованих структурах SnTe:Bi на ситалі, Дзундза Б. С., Арсенюк І. А., Маковишин В. І., Калька О. Ю. (2014)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі хромових та нікелевих наноплівок нанесених на оксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2014)
Салій Я. П. - Кінетика і механізми росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Бачук В. В., Уманців Р. В. (2014)
Пилипів В. М. - Електростимульована дифузія іонів літію в нанорозмірні фракції модифікованої літій-марганцевої шпінелі, Бойчук А. М., Сулим П. О., Войтків С. В., Бойчук Т. Я., Гасюк М. І. (2014)
Фреїк Н. Д. - Термодинаміка і кристалохімія дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду ZnTe (Огляд) (2014)
Махній В. П. - Моделювання процесів дефектоутворення в кристалах ZnSe з ізовалентною домішкою Mg, Ткаченко І. В., Черних О. І., Павлюк М. Ф. (2014)
Горічок І. В. - Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів II-VI у наближенні потенціалу Гіббса: моделювання, розрахунок, Паращук Т. О., Никируй Л. І., Фреїк Д. М. (2014)
Милян П. М. - Фізико-хімічне дослідження системи Pb-Те-O, Кун Г. В., Милян Ж. І., Біланчук Л. В., Товт В. О. (2014)
Ромака В. В. - Структура, енергетичні та кінетичні характеристики твердого розчину Zr1+xCo1-xSb, Рогль П., Ромака Л. П., Корж Р. О., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Горинь А. М., Лах О. І. (2014)
Писклинець У. М. - Вплив легування і двотемпературного відпалу на дефектну підсистему CdTe:Br, Фочук П. М., Горічок І. В., Прокопів В. В., Соколов О. Л. (2014)
Присяжнюк П. М. - Розрахунок фазової рівноваги у системі NbC-марганцева сталь для розробки карбідосталей (2014)
Zinchenko V. F. - Effect of Interaction in System ZnS(ZnO)-Sb2S3-Ge on Parameters of the Produced thin Films, Chygrynov V. E., Mozkova O. V., Magunov I. R., Kovalevska I. P. (2014)
Татарчук Т. Р. - Адсорбційні властивості шпінельних наносорбентів, Палійчук Н. Д. (2014)
Волочанська Б. П. - Методи вимірювання теплоємності кристалів (Огляд) (2014)
Вигнан Н. М. - Pезонансний безвипромінювальний трансфер енергії в нанорозмірних системах та його практичне застосування, Халавка Ю. Б., Фочук П. М. (2014)
Герасименко Д. В. - Вплив параметрів імпульсного струму на формування структури аморфних сплавів Co-W та їх термічну стабільність, Заблудовський В. О. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричне матеріалознавство твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3, Горічок І. В., Криницький О. С., Матеїк Г. Д., Криськов Ц. А., Мудрий С. І. (2014)
Ющук С. І. - Діагностика намагніченості ферогранатових плівок, Юр’єв С. О., Зачек І. Р., Мокляк В. В. (2014)
Бушкова В. С. - Визначення комплексної магнітної проникності ферит-п’єзоелектричних композитів (2014)
Біщанюк Т. М. - Імпедансний відгук і фотодіелектричні властивості нанопористих кремнеземних матриць з інкапсульованими родаміном-с і родаміном-6ж, Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Матулка Д. В., Будзуляк С. І., Яблонь Л. С. (2014)
Карпець М. В. - Мікроструктура і фізико-механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrCoNiCuFeх, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Крапівка М. О., Горбань В.Ф. (2014)
Завойко О. С. - Система використання високовольтних частотно-імпульсних полів для отримання зносостійких покриттів (2014)
Голеус В. І. - Дослідження формування емалевих покриттів на алюмінію, Салей Ан. А. (2014)
Слінченко Ю. А. - Сучасні волоконно-оптичні відгалужувачі Х-типу з багатомодових кварц-кварцових волоконних світловодів (2014)
Рувінський М. А. - Квантовомеханічне правило додавання ймовірностей без хвильових функцій (2014)
Цимбрикевич Й. - Природничо-філософське тлумачення протидії ентропії у живому світі, Фреїк Н. (2014)
Сделать нашу жизнь слаще намерен коллектив ЗАО "Одессакондитер", получившее статус "Предприятие года" в международном рейтинге "Лига лучших" (2011)
Иоргачева Е. Г. - Влияние инулинсодержащего сырья на процесс брожения полуфабрикатов для галет, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Громова А. В. (2011)
Коркач А. В. - Использование пробиотиков и пребиотиков в технологии кондитерских изделий, Новичкова Т. П., Лебеденко Т. Е., Кеслер М. Н. (2011)
Сирохман І. В. - Біологічно активні добавки на основі місцевої лікарсько-технічної сировини, як ефективні антиоксиданти для спредів, Родак О. Я. (2011)
Лебеденко Т. Є. - Перспективи виробництва національних хлібобулочних виробів в умовах хлібозаводів та пекарень, Новічкова Т. П., Соколова Н. Ю., Місержи М. Д., Тулейбіч О. М. (2011)
Солоницька І. В. - Обґрунтування апаратурно-технологічної схеми виробництва хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф. (2011)
Луньова О. С. - Наукове обґрунтування технології дієтичних безбілкових хлібобулочних виробів, Кучерук З. І. (2011)
Гураль Л. С. - Склад та функціонально-фізіологічні властивості біополімерного комплексу печериць, Черно Н. К., Нікітіна О. В. (2011)
Лебеденко Т. Є. - Визначення хлібопекарських властивостей винних дріжджів, Донськой Д. М., Новичкова Т. П., Бицюра О. В. (2011)
Чернюшок О. А. - Сироватка молочна – біологічно цінний продукт, Кочубей–Литвиненко О. В., Василів В. П., Дашковський Ю. О., Ардинський О. В., Федоренко Л. А. (2011)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив житніх заквасок спонтанного бродіння на кінетику кислотонакопичення в тісті та якість хліба, Ковпак Ю. С. (2011)
Макарова О. В. - Свойства бисквитных полуфабрикатов на основе муки из продуктов переработки гречки, Иоргачева Е. Г., Котузаки Е. Н. (2011)
Білецька Я. О. - Дослідження впливу спільного використання еламіну та ягідних пюре на показники якості зефіру (2011)
Півоваров О. А. - Зміна реологічних властивостей пшеничного тіста під впливом плазмохімічно активованих водних розчинів, Миколенко С. Ю., Шовгун О. О. (2011)
Арсеньєва Л. Ю. - Дослідження впливу борошняно-зернової суміші "гармонія" на мікробіологічні процеси тіста та аромат хліба, Арсиненко Н. О., Роман В. О., Арсиненко С. В. (2011)
Chochkov R. M. - Effect of endoxylanase from bacillus subtilis on barley flour gas formation properties and rheological properties of barley dough, Karadzhov G. I., Dobrev G. T., Chonova V. M. (2011)
Юдічева О. П. - Використання нуту, вирощеного в полтавській області, для переробки, Кузнецова Н. О. (2011)
Чепель Н. В. - Обґрунтування принципових основ способу розділення і виділення домішкових оптично активних ізомерів ефірних олій як ароматоформуючих складових натуральних ароматизаторів, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А., Силка І. М. (2011)
Яшкина В. В. - Органические продукты и их экологический контроль, Крусир Г. В. (2011)
Макарова О. В. - Влияние влаготепловой обработки пшеницы на показатели качества зернового хлеба, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2011)
Ільдірова С. К. - Дослідження змін структурних компонентів дріжджового тіста під час його заморожування та холодильного зберігання, Попова С. Ю. (2011)
Колесниченко С. Л. - К оценке качества минеральных вод (2011)
Берник М. П. - Сушка ядep миндаля при импульсном подводе Т.В.Ч. энергии (2011)
Шевченко Р. И. - Сравнительный эколого-энергетический анализ хлебопекарных печей, Иванова Е. М., Крестинков И. С. (2011)
Мардар М. Р. - Зміни споживних властивостей хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів у процесі зберігання, Кордзая Н. Р. (2011)
Пшенишнюк Г. Ф. - Влияние компонентов рецептуры и способа тестоприготовления на величину энергозатрат при замесе теста, Павловский С. Н. (2011)
Сафонова О. М. - Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на вуглеводно-амілазний комплекс борошна, Разборська О. О. (2011)
Нетребский А. А. - Систематика критериев охраны труда (2011)
Терзиев С. Г. - Системный анализ потоков сырья и энергетических ресурсов в технологиях пищевых концентратов (2011)
Ищенко И. Н. - Моделирование режимов работы испарителя абсорбционного холодильного агрегата (АХА), Титлов А. С. (2011)
Потапов В. О. - Оцінка впливу інерційності жарильних апаратів з непрямим обігрівом на технологічні показники кулінарних виробів, Петренко О. В., Семенюк Д. П. (2011)
Белецький Е. В. - Течение неньютоновской жидкости в щелевом канале шнековой машины, Толчинський Ю. А. (2011)
Корнієнко С. І. - Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки, Рудь В. П., Кіях О. О., Терьохіна Л. А. (2012)
Лимар В. А. - Пріоритетні напрями селекції та технології вирощування баштанних культур на Півдні України, Книш В. І., Холодняк О. Г. (2012)
Гончаренко В. Ю. - Зонально адаптовані ресурсозберігаючі технології виробництва овочевої продукції, Корнієнко С. І., Гончаров О. М. (2012)
Безносюк К. П. - Ступінь спорідненості сортозразків за комплексом ознак для селекції моркви (2012)
Біленька О. М. - Вихідний матеріал в селекції цибулі ріпчастої на лежкість (2012)
Бондаренко С. В. - Поліморфізм колекційного та селекційного матеріалу огірка корнішонного типу за комплексом ознак, Солодовник Л. Д. (2012)
Борисенко Л. Д. - Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея, Катаєва Т. Є. (2012)
Вдовенко С. А. - Виробництво гливи звичайної в захищеному грунті (2012)
Вітанов О. Д. - Агрохімічний стан грунту за різних систем удобрення тривалої овочевої монокультури, Виродов О. С. (2012)
Віценя Т. І. - Вплив фільтрату культуральної рідини Аlternaria Radicina на індукцію калюсу та регенерацію рослин моркви у культурі in vitro, Сергієнко О. Ф. (2012)
Войцехівський В. І. - Особливості хімічного складу плодів помідора середньоранніх сортів та гібридів, вирощених в Україні, Слободяник Г. Я. (2012)
Гончаренко В. Ю. - Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної, Духін Є. О. (2012)
Гордієнко І. М. - Лежкість маточників моркви за різних технологій вирощування, Щербина С. О., Герман Л. Л., Даценко С. М. (2012)
Гордієнко І. М. - Характеристика ефірної олії цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська і Мавка, Ткаленко Г. М. (2012)
Горова Т. К. - Дія препарату Байкал ЕМ-1У на розвиток та типовість маточних коренеплодів буряка столового сорту Вітал, Ремпель І. М. (2012)
Горова Т. К. - Заморожена морква – джерело вітамінів та поживних речовин, Черкасова В. К. (2012)
Губар М. І. - Динаміка формування товарної врожайності нових районованих ранньостиглих сортів картоплі залежно від способів передсадивного пророщування, Губар Н. О., Фурман В. А. (2012)
Гуменюк А. В. - Кластерний аналіз у маркетинговій діяльності овочевих підприємств (2012)
Гунько С. М. - Вплив післязбиральної обробки на якість грибів печериці двоспорової, Тринчук О. О. (2012)
Гурін М. В. - Екологічна пластичність і стабільність продуктивності у гібридів F1 томата (2012)
Дидів І. В. - Продуктивність селери коренеплідної в залежності від рівня удобрення в умовах Західного Лісостепу України (2012)
Дидів А. І. - Транслокація іонів важких металів (Сd і Рb) в буряк столовий за використання різної системи удобрення (2012)
Дидів О. Й. - Агробіологічна оцінка сортів салату головчастого в умовах Західного регіону України, Дидів І. В. (2012)
Жук О. Я. - Здатність до формування головочок у сортів капусти брюссельської, Жук В. Ю., Сидорова І. М. (2012)
Івченко Т. В. - Регенераційний потенціал експлантатів перцю солодкого (Сapsicum Аnnum L. ), Гарт О. Ю. (2012)
Івченко Т. В. - Оптимізація способів адаптації отриманих в умовах in vitro рослин-регенерантів баклажана, Мозговська Г. В. (2012)
Ільїнова Є. М. - Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої при вирощуванні на товарні та насіннєві цілі (2012)
Коваленко Н. П. - Історичні аспекти удосконалення овочевих сівозмін ХХ-ХХІ століття (2012)
Кондратенко С. І. - Результати випробувань біологічно активних сполук з ряду піридинів в лабораторних дослідах при пророщуванні насіння капусти головчастої, Чернишенко Т. В., Баштан Н. О., Дульнєв П. Г. (2012)
Кузь О. Ю. - Ефективність застосування рістактивуючих речовин в передсадивній підготовці маточників для підвищення урожайності насіння капусти червоноголової (2012)
Куц О. В. - Позакореневі підживлення комплексними добривами в системі удобрення томата, Парамонова Т. В., Головко М. О. (2012)
Люта Ю. О. - Оптимізація режимів висушування насіння томата, Косенко Н. П. (2012)
Михайлин В. І. - Вміст біологічно активних речовин у продукції капусти червоноголової залежно від внесення добрив (2012)
Могильна О. М. - Вплив інкрустації стимуляторами росту та мікродобривами на лабораторну та польову схожість насіння капусти пізньостиглої, Духін Є. О., Могильний В. В., Молчанов Ю. А., Духіна Н. Г., Нестеренко Є. Л. (2012)
Немтинов В. И. - Реакция сортов овоще-бахчевых растений на абиотические факторы Крыма, Кацкая А. Г., Костанчук Ю. Н., Елисеева Н. А. (2012)
Онищенко О. І. - Патогенна мікрофлора насіння капусти червоноголової, Рудой С. А. (2012)
Поліщук О. О. - Ефективність регіонального овочівництва на основі інноваційно-інвестиційного розвитку (2012)
Помаз Н. В. - Дія добрив на родючість чорнозему типового та урожайність баклажана (2012)
Резник Н. Г. - Применение антитранспирантов на растениях картофеля, Кеньо И. М., Сыч З. Д. (2012)
Рудь В. П. - Виробництво цибулі ріпчастої в Україні та його наукове забезпечення, Кіях О. О., Ільїнова Є. М. (2012)
Сайко О. Ю. - Джерела для селекції квасолі овочевої, придатні до механізованого збирання (2012)
Самовол А. П. - Проявления степени доминантности по количественным признакам у гибридов F1 томата межвидового происхождения, Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Проявление истинного и гипотетического гетерозиса у гибридов F1 томата межвидового происхождения, Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Межвидовые формы томата, трансгрессивные по сочетанию хозяйственно-ценных признаков, Монтвид П. Ю., Замыцкая Т. Н. (2012)
Самовол А. П. - Изменчивость хозяйственно-ценных признаков у линий, родительских форм внутри- и межвидовых гибридов F1 томата, Монтвид П. Ю., Замыцкая Т. Н. (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив передсадивної обробки бульб розчином сечовини на ранню врожайність картоплі (2012)
Семенченко О. Л. - Вплив стимулятора росту гумісол на ранню врожайність картоплі (2012)
Сергієнко В. Г. - Фунгіцидний контроль основних хвороб томата (2012)
Сергієнко О. В. - Нові перспективні сортозразки огірка партенокарпічного типу в умовах плівкових теплиць, Радченко Л. О. (2012)
Сич З. Д. - Експрес-оцінка впливу ширини міжрядь на морфологічні ознаки бобу овочевого, Кутовенко В. Б., Гаврилюк Н. С. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Придатність до зберігання коренеплодів буряка столового, вирощених за різних умов мінерального живлення, Завадська О. В. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Підбір коренеплодів моркви різних сортів для переробки, Завадська О. В., Дяденко О. В. (2012)
Слободяник Г. Я. - Ефективність застосування регуляторів росту рослин на посівах цибулі батун в умовах Лісостепу України, Войцехівський В. І. (2012)
Стригун В. М. - Сортова сертифікація насіння гороху овочевого (Pisum Sativum L. Partim) (2012)
Терьохіна Л. А. - Поновлення сортових ресурсів в овочівництві (2012)
Ткаленко Г. М. - Вплив різних видів штамів гриба роду Trichoderma проти розвитку хвороб столових коренеплодів при зберіганні, Гораль С. В., Ігнат В. В., Колтунов В. А., Бородай В. В. (2012)
Улянич О. І. - Урожайність шпинату городнього залежно від передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин, Алексейчук О. М. (2012)
Улянич О. І. - Виробництво овочів і картоплі та перспективи розвитку галузі овочівництва на Черкащині, Ковтунюк З. І., Кецкало В. В., Філонова О. М. Мельниченко Т. В., Воробйова Н. В. (2012)
Хареба В. В. - Поповнення ринку сортів овочевих рослин України: васильки справжні (Ocimum basilicum L. ), Хареба О. В., Позняк О. В. (2012)
Чередниченко В. М. - Якість врожаю капусти броколі та динаміка його надходження за застосування водоутримуючих гранул і мульчування грунту (2012)
Шабетя О. М. - Генетичне різноманіття генофонду овочевих і баштанних рослин (2012)
Шотик М. В. - Новий сорт томата Ураган, Яременко С. С. (2012)
Щербина С. О. - Збереженість маточних коренеплодів буряка столового залежно від способів зрошення та удобрення, Даценко С. М., Могильний В. В., Томах Є. О. (2012)
Кевшин А. Г. - Особливості структури халькогенідних стекол на базі GeX2 (X=S, Se) (Огляд) (2014)
Рувінський Б. М. - Вплив флуктуацій товщини на електропровідність і термоерс квантового напівпровідникового дроту, Рувінський М. А. (2014)
Пелещак Р. М. - Моделювання розподілу потенціалу в бар’єрній структурі Шотткі з вбудованим шаром квантових точок, Лазурчак І. І., Дорошенко М. В., Кулик Н. Я. (2014)
Костробій П. - Теоретичні аспекти процесів інтеркаляції: узагальнені рівняння переносу типу Нернста-Планка для іонів та електронів в системі "електроліт - електрод", Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. (2014)
Давидок А. Є. - Комп’ютерне моделювання взаємозв’язних теплових і дифузійних процесів з урахуванням розпаду речовини у випадково неоднорідній шаруватій смузі, Чернуха О. Ю., Гончарук В. Є. (2014)
Раранський М. Д. - Закономірності формування поверхонь модулів Юнга монокристалів кубічної сингонії, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Гунько М. М., Веребчан Я. С. (2014)
Малик О. П. - Локальна взаємодія електронів з потенціалом дефектів у кристалах CdTe:Cl, Ільчук Г .А., Родич В. М. (2014)
Зачек І. Р. - Поздовжні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектрика CsH2AsO4, Левицький Р. Р., Біленькa О. Б. (2014)
Гера Е. В. - Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15), Дуркот О. М., Мар’ян В. М., Микайло О. А., Поп М. М., Рубіш В. М., Штець П. П. (2014)
Чав’як І. І. - Вплив технологічних факторів у методі "гарячої стінки" на структуру плівок SnTe (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і явища переносу у плівках Pb18Ag2-xSbxTe20 (LAST) на ситалі, Дзундза Б. С., Мудрий С. І., Костюк О. Б., Маковишин В. І., Яворський Р. С., Криськов У. А., Семко Т. О. (2014)
Никируй Л. І. - Вплив термічного відпалу та радіаційного опромінення на субструктуру плівок SnTe вирощених із парової фази методом "гарячої стінки", Чав’як І. І. (2014)
Кушнір Б. В. - Топологія поверхні тонкої оксидної плівки ZnO, сформованої на поверхні шаруватого кристалу GaSe, Кудринський З. Р., Камінський В. М., Хомяк В. В. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станум телуру SnTe:Bi, Яворський Я. С., Чавяк І. І., Маковишин В. І., Матківський О. М., Яремків Р. Я. (2014)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічне представлення амфотерного впливу домішки вісмуту у станум телуриді, Туровська Л. В., Горічок І. В., Матківський О. М. (2014)
Сівак О. А. - Особливості утворення тугоплавких фаз в системі Al-Сr2О3-B2O3, Чередник М. І., Тоцький І. М., Попов О. Ю., Макара В. А. (2014)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічний аналіз дефектної підсистеми у легованих і відпалених у шарі селену кристалах ZnSe:Mn, Левкун М. П., Бойчук В. М., Юрчишин Л. Д. (2014)
Tatarchuk T. R. - Synthesis, Crystal Chemistry and Antistructure Modelling of CoFe2O4 Nanoparticles Prepared by Citrate Sol-Gel Method, Boyko E. V., Yaremiy I. P., Rachiy B. І., Fedorchenko S. V. (2014)
Дзюбенко Л. С. - Вплив нанодисперсної добавки срібло/глинозем на реологічні властивості розплавів та фазові переходи в сумішах поліпропілен/співполіамід, Сап’яненко О. О., Горбик П. П., Цебренко І. О., Резанова Н. М., Мельник І. А. (2014)
Бойчишин Л. М. - Електрохімічний синтез поверхневих оксидних шарів на аморфних металевих сплавах Fe-Nb-B-РЗМ, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Мудрий С. І., Котур Б. Я. (2014)
Пилипченко В. А. - Дослідження сорбції іонів барію та стронцію неорганічними сорбентами та можливість елементного аналізу поверхні сорбентів фотоядерними методами, Васильєва Г. В., Гайсак І. І., Яковлев В. І., Килівник Ю. М., Циба М. М. (2014)
Сніжной Г. В. - Магнітний стан аустеніту сталі 08Х20Н9Г2Б після кріогенної обробки, Бобирь С. В. (2014)
Мініцький А. В. - Розробка композиційних порошкових матеріалів електротехнічного призначення (2014)
Сіренко Г. О. - Кореляція протизносних і антифрикційних властивостей карбоволокнита з твердістю та шорсткістю металевих суміжних поверхонь, Солтис Л. М., Сулима І. В. (2014)
Лисенко О. Б. - Model of Mass Crystallization in Layers of Small Thickness, Косинська О. Л., Борисова Г. В., Казанцева Г. О. (2014)
Сіренко Г. О. - Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по анізотропній шорсткій поверхні сталі 45, Солтис Л. М. (2014)
Завойко О. С. - Дослідження лазерного зміцнення колінчатих валів та механо-термічної обробки при руйнуванні на втому та знос (2014)
Генцарь П. О. - Лазерно-стимульоване збільшення відбиваючої здатності напівпровідників, Власенко О. І. , Левицький С. М. , Гнатюк В. А. (2014)
Гаврилюк О. О. - Розповсюдження температурних профілів в нестехіометричних плівках SiOx при лазерному відпалі двома пучками, Семчук О. Ю. (2014)
Штапенко Е. П. - Поверхнева дифузія при електрокристалізації, Заблудовський В. О., Дудкіна В. В. (2014)
Новосядлий С. П. - Моделі напівізолюючих шарів арсеніду галію при їх формуванні багатозарядною іонною імплантацією, Марчук С. М., Варварук В. М., Мельник Л. В. (2014)
Kovalyuk Z. D. - A Porous Carbon Material of Organic Raw Materials of Vegetable Nature as an Electrode Component for Electric Double-Layer Capacitors, Mykytyuk I. P., Yurtsenyuk N. S., Yurtsenyuk S. P. (2014)
Касьяненко І. М. - Взаємозв’язок крайового кута змочування та кута скочування краплі з похилої поверхні, Крамаренко В. Ю. (2014)
Доценту кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" кандидату фізико-математичних наук Лоп’янку Михайлу Антоновичу –55 років від дня народження (2014)
Гущин О. В. - Совершенствование пневмотранспорта сыпучих материалов на основе синергетической концепции, Чернецкая-Белецкая Н. Б. (2015)
Колодяжна Л. Г. - Підвищення ефективності роботи прикордонних передавальних станцій за рахунок застосування інформаційних і логістичних технологій, Глушко В. І. (2015)
Сумцов А. Л. - Повышение энергоэффективности пункта технического обслуживания локомотивов, Белан А. Н., Клецкая О. В. (2015)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Перспективы развития технологий сжигания низкосортных угольных топлив, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2015)
Чигирик Н. Д. - Досвід технічної експлуатації тягового рухомого складу на залізницях країн Європи, Сумцов А. Л., Білецький Ю. В. (2015)
Колодяжный П. В. - Повышение износостойкости зубчатых колес локомотивов путем выбора технологических способов упрочняющей обработки (2015)
Фомін О. В. - Дослідження доцільності застосування круглих труб в якості елементів несучих систем залізничних вагонів-платформ, Ловська А. О. (2015)
Мартинов І. Е. - Визначення допустимих швидкостей руху пасажирських вагонів при несправностях гідравлічних гасителів коливань, Рейдеймейстер О. Г., Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. (2015)
Турпак С. М. - Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств (2015)
Теслик А. Г. - Аналіз систем технічного обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць країн Європи та Північної Америки, Дацун Ю. М., Зіньківський А. М. (2015)
Білецький Ю. В. - Удосконалення системи розвезення місцевих вагонів у залізничному вузлі, Герчак М. О., Найш Н. М. (2015)
Драпалюк М. В. - Влияние особенности технологии сухого формования железобетонных изделий транспортных сооружений на их эксплуатационные свойства (2015)
Роговий А. С. - Особливості розрахунку пневмотранспортних установок, побудованих на основі безроторних відцентрових насосів (2015)
Дощечкін В. С. - Створення високошвидкісної магістралі на основі аналізу матриці кореспонденцій залізничних пасажирських перевезень, Роговий А. С., Романюк В. В. (2015)
Дацун Ю. Н. - Выбор стратегии технического обслуживания и ремонта локомотивов на основе методов нечеткой логики (2015)
Ольховська Т. О. - Моделювання процесу створення запасу запасних частин для утримання локомотивів (2015)
Семенов С. А. - Применение теории подобия для моделирования сопротивления движению рельсового экипажа, Михайлов Е. В. (2015)
Анісімова Т. І. - Безпека автомобільного транспорту в Україні, Касьянов М. А. (2015)
Кичкин А. В. - Автоматизация управления тягой поезда на основе технологии RFID (2015)
Белецкий Ю. В. - Исследование методов расчета размеров движения пригородных поездов, Данилина И. В., Шепитько О. В. (2015)
Черніков В. Д. - Удосконалення моделей функціонування стаціонарних об'єктів залізничної автоматики, Наталуха Н. В., Брагін М. І. (2015)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Анализ вариантов управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте в условиях неравномерности, Баранов И. О., Солдаткин Д. О. (2015)
Обозний О. М. - Визначення залежності швидкості зміни параметрів вузлів локомотива від умов експлуатації (2015)
Гусенцова Е. С. - Вентилятор с переменной длинной лопатки (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Спрощення процедур митного контролю за рахунок широкого впровадження електронного декларування, Сєврук К. В. (2015)
Михайлов Е. В. - Совершенствование технологий перевозки сыпучих грузов, Дебижа Е. Л. (2015)
Пархотько А. В. - Влияние интеграции в информационную систему на участке погрузки-разгрузки порта на стояночное время судна (2015)
Белецкий Ю. В. - Разработка модели прогнозирования значения оборота грузового вагона, Будников Е. Д., Полякова Т. Ю. (2015)
Жолтикова К. О. - Удосконалення роботи залізничної станції методами імітаційного моделювання, Коваль О. П., Пивоварова Н. В., Роговий А. С., Хуснутдінов І. Г. (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз забезпечення якості процесів виробництва науково-технічної продукції на залізничному транспорті, Рязанцева А. К., Вітер В. Г. (2015)
Черніков В. Д. - Аналіз функціонування пасажирських комплексів на залізничному транспорті, Семенов С. О., Молякова К. М. (2015)
Білецький Ю. В. - Підвищення конкурентноздатності залізничного транспорту за рахунок контейнерних перевезень, Семенов С. О., Горюшко Я. С. (2015)
Таранцова В. Є. - Аналіз методів підвищення економічної ефективності доставки цементу залізничним транспортом, Шворнікова Г. М. (2015)
Черніков В. Д. - Використання прогнозування як елементу системи підтримки ухвалення рішень для оптимізації роботи станційних процесів, Бодрухін О. М., Хілобок К. О. (2015)
Медведева О. А. - Расчет параметров и режимов работы гидротранспортного комплекса при разработке техногенных россыпей из хранилищ отходов обогащения, Семененко Е. В., Витушко О. В. (2015)
Белецкий Ю. В. - Повышение эффективности перевозочного процесса на основе модели построения твердых ниток графика движения поездов, Баранов И. О., Горбачева Ю. С. (2015)
Гриндей Е. О. - Модальный анализ рамы ведущей тележки дизель поезда Д1 (2015)
Шевчук П. А. - Модальний аналіз рами моторного візка дизель-поїзда ДР1А, Гриндей П. О. (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз шляхів удосконалення системи організації вагонопотоків, Шепітько О. В., Рябчиков А. В. (2015)
Касьянов М. А. - Аналіз проблем професійної адаптації до монтажних робіт та експлуатації кліматичної техніки як однієї з умов підвищення виробничої безпеки, Андріанова О. О., Андріанов В. С. (2015)
Рамазанов С. К. - Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об’єктів залізничного транспорту, Велігура А. В., Івановська М. В. (2015)
Горбунов М. І. - Обгрунтування технічних рішень щодо підвищення міцності візка вантажного вагона, Ноженко О. С., Кара С. В., Кравченко К. О., Кравченко К. О., Макарова В. Д. (2015)
Ямшинський М. М. - Аналіз гальмівних колодок та шляхи оцінки їх перспективних конструкцій, Назаренко В. С., Кравченко К. О. (2015)
Белецкий Ю. В. - Анализ систем взаимодействия различных видов транспорта на основе формирования транспортно-логистических цепей при мультимодальных перевозках, Мирошникова М. В., Сергиенко А. В. (2015)
Горбунов М. І. - Дослідження конвективного теплообміну у залізничному вентильованому гальмовому диску з урахуванням параметрів руху повітряного потоку, Просвірова О. В., Ноженко В. С., Ковтанець М. В., Кравченко К. О. (2015)
Черніков В. Д. - Мінімізація експлуатаційних витрат за рахунок оптимального використання вагонного парку, Джуган А. М., Брагін М. І. (2015)
Кічкіна О. І. - Системний аналіз транспортно-складського комплексу в складі логістичної системи (2015)
Оліскевич М. С. - Дослідження структури та параметрів транспортно-технологічної системи матеріального постачання за умов прогнозованої зміни попиту на продукцію (2015)
Горбунов Н. И. - Автоматизированная система подачи абразивного материала с использованием управляемого пневмодозирования, Ковтанец М. В., Ноженко Е. С., Ноженко В. С., Просвирова О. В., Черников В. Д. (2015)
Білецький Ю. В. - Удосконалення технології управління вагонопотоками з використанням автоматизованих систем управління, Сергієнко А. А., Найш Н. М. (2015)
Загорій К. Е. - Сучасні методи підвищення якості сервісного обслуговування на залізничному транспорті, Шворнікова Г. М. (2015)
Міхєєв С. О. - Обґрунтування контролю малої кількості параметрів модернізованого тепловозу при проведенні експлуатаційних випробувань на надійність (2015)
Зиньковский А. Н. - Использование усовершенствованных моделей для проведения сравнительных эксплуатационных испытаний модернизированных и серийных тепловозов ЧМЭ3 на безотказность, Брагин Н. И., Трубихин О. В. (2015)
Фалендиш А. П. - Визначення раціональних параметрів гібридного маневрового тепловозана базі ЧМЕ3, Володарець М. В., Артеменко О. В. (2015)
Іванченко Д. А. - Методы и модели выбора объема испытаний модернизированного тягового подвижного состава (2015)
Гурьева А. Г. - Основы моделирования процессов технического обслуживания локомотивов, Чернецка-Белецкая Н. Б. (2015)
Ткаченко В. П. - Оцінка стійкості залізничних екіпажів від сходу з рейок, Сапронова С. Ю. (2015)
Анацький О. О. - Аналіз факторів впливаючих на пускові характеристики дизельних двигунів тепловозів та допоміжних пристроїв для полегшення пуску, Бобрицький С. В. (2015)
Грисюк Ю. С. - Аналіз передумов реалізації проектів партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів, Лабута А. В. (2015)
Белозерова Я. А. - Выделение идентификационных характеристик диктора на основе вейвлет-разложения голосового сигнала (2015)
Яровий Р. О. - Моделювання тягового електроприводу маневрового локомотиву з накопичувачем енергії у силовому ланцюгу (2015)
Білецький Ю. В. - Аналіз стану вантажної і комерційної роботи і термінів доставки вантажів на залізницях України, Бистрицький Р. В., Мірошникова М. В. (2015)
Найш Н. М. - Аналіз міжнародних транспортних коридорів, як засіб економічної інтеграції України, Аксьонов М. В., Івченко Ж. М. (2015)
Горобец В. Л. - Методология комплексной оценки эксплуатационных качеств накладок токоприемников электроподвижного состава, Бабяк Н. А., Ярмак А. Я., Бондарев А. М. (2015)
Сеті Ю. О. - Теорія динамічної провідності трибар’єрної резонансно-тунельної структури з двофотонними лазерними переходами, Бойко І. В., Паньків М. В. (2015)
Гуцул І. В. - Нестаціонарний розподіл температури та термоелектрорушійна сила анізотропного оптикотермоелемента при антипаралельних напрямах градієнта температури і променевого потоку, Гуцул В. І. (2015)
Шірінян А. С. - Про роль мезоентропіі в термодинаміці фазових перетворень першого роду в сплавах (2015)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок, Волочанська Б. П., Паращук Т. О. (2015)
Раранський М. Д. - Ауксетичні властивості кристалів гексагональної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Камінський В. М. - Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів In2Se3Mn, InSeMn і InSeFe, Ковалюк З. Д., Іванов В. І. (2015)
Фреїк Д. М. - Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te, Мудрий С. І., Криськов Ц. А., Горічок І. В., Матківський О. М., Семко Т. О. (2015)
Зауличний Я. В. - Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів, Яворський Ю. В., Гунько В. М., Зарко В. І , Ільків В. Я., Карпець М. В., Коцюбинський В. О., Відливаний М. М., Харлан М. Б. (2015)
Матківський О. М. - Термоелектричний плюмбуму телурид із нановключеннями ZnO (2015)
Мокляк В. В. - Особливості кристалічної структури епітаксійних LaGa – заміщених плівок залізо-ітрієвого ґранату. Визначення ступеня дефектності (2015)
Бордун О. М. - Центри люмінесценції в тонких плівках ZnGa2O4, Кухарський І. Й., Бордун Б. О. (2015)
Салій Я. П. - Кристалографічні особливості наноструктур SnTe на полііміді (2015)
Биліна І. С. - Механізми структуроутворення та термоелектричні властивості парафазних конденсатів твердого розчину PbTe-Bi2Te3 на ситалі (2015)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 на слюді, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І., Яворський Р. С. (2015)
Будзуляк І. М. - Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію, Рачій Б. І., Ващинський В. М., Беркещук М. В. (2015)
Gvozdetskyi V. Ya. - Multicomponent Phases with CeAl2Ga2- and Y0.5Co3Ge3-Type Structures in the Gd–Ca–Fe–Co–Ge System, Gladyshevskii R. E., German N. V. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В.Я., Горинь А. М. (2015)
Коротков Л. M. - Dielectric, Electromechanical and Elastic Properties of K1-x (NH4)x H2PO4 Compounds, Ліхова Д. В., Левицкий Р. Р., Зачек І. Р., Вдович А. С. (2015)
Віленський В. О. - Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях, Бардадим Ю. В., Гомза Ю. П., Керча Ю.Ю. (2015)
Семко Л. С. - Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка, Сторожук Л. П., Хуторний С. В., Горбик П. П. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій монобориду заліза FeB (2015)
Бережанський Є. І. - Нанотекстурування кремнію методом каталітичного хімічного травлення, Нічкало С. І., Єрохов В. Ю., Дружинін А. О. (2015)
Татарчук Т. Р. - Розв’язок прикладних проблем комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у октаедричному оточенні ліґандів на основі теорії кристалічного поля, Сіренко Г. О., Куш У.Л. (2015)
Завойко О. С. - Динаміка використання властивостей лазерних променів для поверхневого зміцнення металів та збагачення уранових і трансуранових елементів (Огляд) (2015)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при термічному синтезі порошків карбідосталі на основі шламових відходів підшипникових сталей, Уськова Н. О., Бездорожев О. В., Мамонова А. А. (2015)
Петрик І. Я. - Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей (2015)
Korablov S. F. - Regeneration of Hard alloy Wastes by Low Energy Consumption and Environmentally Friendly Hydrothermal Technology (2015)
Бушкова В. С. - Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту, Остафійчук Б. К., Тафійчук Ю. М., Яремій І. П. (2015)
Сіренко Г. О. - Металізація вуглецевих волокон подвійними і потрійними мідними композиціями, Складанюк М. Б., Солтис Л. М. (2015)
Груб’як А. Б. - Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза, Коцюбинський В. О., Мокляк В.В. (2015)
Нестеренко О. І. - Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають, Нестеренко М. Г. (2015)
Пеленський Р. А. - Міцність вуглецевих наноплівок (2015)
Орловська С. Г. - Дослідження закономірностей горіння газозависів вуглецевих частинок (2015)
Мандзюк В. І. - Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу, Хоменко В. Г., Сачко В. М., Миронюк І. Ф., Барсуков В. З. (2015)
Новосядлий С. П. - Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs – транзисторів як основи сучасних ВІС, Босацький А. М. (2015)
Пам’яті колеги: Лисюка Юрія Володимировича (2015)
Титул, зміст (2012)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти визначення суттєвості в аудиті (2012)
Мініна О. В. - Роль регіонального менеджменту в процесі активізації використання специфічних конкурентних переваг території (2012)
Дейнека О. Г. - Особливості проведення реструктуризації залізничного транспорту в Україні, Кравченко Ю. М., Гулай О. С. (2012)
Позднякова Л. О. - Реформування залізничного транспорту як фактор стабілізації національної економіки України, Сліпченко О. Л., Котик В. В. (2012)
Бояринова І. О. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "реструктуризація" (2012)
Ляшенко Я. А. - Динамическая самосогласованная эволюционная модель спроса / предложения в экономических системах, Борисюк В. Н., Люлёв А. В., Головченко А. И. (2012)
Назаренко О. В. - Етичні принципи аудиту: сутність, призначення та порядок застосування, Колдовська Є. В. (2012)
Савченко К. В. - Напрями удосконалення стабілізаційної політики підприємства (2012)
Богданов П. Ю. - Сучасний стан та розвиток підприємств спиртової галузі Сумської області (2012)
Васенко В.К. - Національні економічні інтереси та економічна безпека (2012)
Виганяйло С. М. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва Сумщини (2012)
Гончар В. П. - Нормативно-правові засади функціонування системи внутрішнього контролю сільськогосподарських підприємств (2012)
Долгіх Я. В. - Оптимізація календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умовою цінового ризику (2012)
Пуцентейло П. Р. - Розвиток інтеграційних відносин – чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі тваринництва (2012)
Єропкін В. А. - Організаційно-економічні засади розвитку рисівництва в сільськогосподарських підприємствах України (2012)
Бабаєв О. Ю. - Розробка моделі свинарського обслуговуючого кооперативу як одного із напрямів підвищення прибутковості свинарства в регіоні (2012)
Зось-Кіор М. В. - Удосконалення застосування економічних методів мотивації на молокопереробних підприємствах, Шалевська О. Ю. (2012)
Шелудько К. В. - Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь в Харківській області (2012)
Данько Ю. І. - Розробка шляхів вдосконалення системи мотивації сільськогосподарських підприємств, Жмайлов В. М., Бондар В. В. (2012)
Ксенофонтова М. М. - Управлінська культура: сутність та особливості формування, Заболотна Т. М. (2012)
Македонська Ю. О. - Рівень оплати праці та його взаємозв'язок з рівнем продуктивності на сучасному етапі розвитку, Македонський А. В. (2012)
Родіонова О. Ю. - Роль трудових відносин в забезпеченні розвитку потенціалу підприємства (2012)
Смоляров Г. А. - Розвиток інформаційного забезпечення управління АПК, Смоляров Ю. Г. (2012)
Сухотеріна М. І. - Питання індикаторів зовнішнього моніторингу діяльності підприємств у післяприватизаційний період (2012)
Мішенін Є. В. - Використання інструментів логістичного управління в реалізації концепції сталого розвитку, Коблянська І. І. (2012)
Ярова І. Є. - Логістичні механізми управління лісогосподарюванням (2012)
Галенін Р. В. - Аналіз рекламної діяльності підприємства, Певна К. О. (2012)
Шумкова О. В. - Особливості аналізу маркетингу – МІКС (2012)
Муштай В. А. - Стратегічне планування банківського маркетингу як основа макроекономічної стабілізації та зростання (2012)
Наумік К. Г. - Комунікаційний комплекс національної економіки (2012)
Онопрієнко І. М. - Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини (2012)
Пересадько Г. О. - Оцінка впливу мережевого маркетингу на фінансові показники банку, Струк Л. Є., Ткаченко Т. В. (2012)
Супіханов Б. К. - Світовий лідер з виробництва та експорту кукурудзи (2012)
Михайлова Л. І. - Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку м’яса, Бобирєва Т. С. (2012)
Строченко Н.І. - Глобалізація в агропромисловому комплексі (2012)
Полятикіна Л. І. - Основні сучасні проблеми організації обліку в малому бізнесі (2012)
Михайлов А. М. - Аграрний сектор України в глобалізаційних процесах, Галіч М. О. (2012)
Гродський С. - Інноваційний розвиток світової економіки і Україна: посткризові реалії, Кривоус В. (2012)
Дашутіна Л. О. - Особливості інвестування транснаціональних корпорацій у міжнародному бізнесі, Турчін В. С. (2012)
Устік Т. В. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах інтеграції до світового співтовариства (2012)
Дубовик С. Г. - Підвищення рівня якості трудового життя працівників організації як передумова зростання її конкурентоспроможності, Драбчук Т. І. (2012)
Макарюк О. В. - Шляхи підвищення інвестиційного потенціалу в контексті формування державної інвестиційної політики (2012)
Шершун М. Х. - Особливості запровадження лісогосподарських заходів щодо покращення якісного стану лісів України (2012)
Петрушенко Ю. М. - Вплив міжнародного проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" на соціально-економічні показники життєдіяльності сільських громад Сумської області (2012)
Родіонов О. В. - Розвиток науково-методичних підходів до управління якістю вищої освіти (2012)
Шелудько В. М. - Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві (2012)
Титул, зміст (2014)
Тимченко О. - Податки як інструмент протидії приховуванню доходів в офшорних юрисдикціях, Медвецький І. (2014)
Бец О. - Еволюція наукових концепцій державного боргу, Лісовенко В. (2014)
Нескородєва І. - Волатильні прояви ринку цінних паперів України в аспекті його інвестиційної привабливості (2014)
Андрійко О. - Особливості реалізації стабілізаційної фіскальної політики в країнах ЄС, Сущенко О. (2014)
Уманців Ю. - Інституціональні засади формування корпоративних структур (2014)
Майстер А. - Ефективне управління державними корпоративними правами в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Суторміна К. - Передумови, мотиви та причини концентрації банківського капіталу (2014)
Харченко В. - Європейський досвід управління кредитним ризиком у зовнішньоекономічній діяльності (2014)
Постний А. - Загальні підходи до регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів (2014)
Залєтов О. - Вплив страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України (2014)
Циплюк Д. - Чинники що впливають на фінансову стійкість підприємства, Півень Я. (2014)
Титул, зміст (2014)
Садыгов Ш. М. - Экономический рост и развитие банковской системы Азербайджана (2014)
Мацук З. - Формування мегарегулятора українського ринку фінансових послуг (2014)
Яренко Г. - Перспективи ефективного впровадження податку на багатство в Україні (2014)
Міняйло О. - Планування видатків державного бюджету в контексті національної фіскальної політики (2014)
Кручко А. - Бюджетування видатків на охорону здоров’я у м. Києві, Жибер Т. (2014)
Жук І. - Підвищення ефективності механізмів бюджетного забезпечення регіонального розвитку (2014)
Сибірянська Ю. - Вплив банківського кредитування на економічний розвиток України, Божко Є. (2014)
Рябий Р. - Іноземні інвестиції в банківській системі: українські реалії (2014)
Василишен Ю. - Пріоритетні напрями розвитку банківської інвестиційної діяльності України (2014)
Ковтун В. - Інститути спільного інвестування на ринку фінансового посередництва (2014)
Табакова Т. - Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах глобалізацій них процесів, Алексєєва Н. (2014)
Стеценко Б. - Корпоративні фінанси: проблеми та виклики сучасного розвитку, Федосов В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Муршудли Ф. Ф. - Кредитные инструменты международного банковского бизнеса: особенности проявления в Азербайджане (2014)
Диба О. - Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України, Осадчий Є. (2014)
Сурай Д. - До питання сутності фінансових посередників та їх функцій (2014)
Редзюк Є. - Роль державних регуляторів ринків цінних паперів в стабілізації міжнародної фінансової системи (2014)
Піддубний В. - Тенденції залучення іноземних інвестицій в Україну, Красножон С. (2014)
Троненко Н. - Роль європейських фармацевтичних ТНК у формуванні спільного ринку ЄС (2014)
Проць Н. - Історія етимологічного розвитку терміну "бюджетування" та його значення (2014)
Нагорна О. - Проблеми і перспективи банківського інноваційно-інвестиційного кредитування, Продан М. (2014)
Буряченко А. - Соціальна інфраструктура у системі управління місцевим розвитком (2014)
Гирба Б. - Муніципальні цінні папери як метод покращення рівня виконання видаткової частини місцевих бюджетів в Україні (2014)
Стогнухін А. - Цінні папери ІСІ в сегментарній структурі фінансового ринку України (2014)
Бобров С. - Фактори розвитку первинного ринку цінних паперів в Україні (2014)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Чернець В. С. - Аналіз стандартів освітлення України та їх відповідність міжнародним рейтинговим системам (2014)
Васильева Ю. О. - Опыт проектирования светодиодных систем освещения для атомных электростанций, Ляшенко Е. Н., Васильев А. Л. (2014)
Щербінін О. О. - Аналітичний розрахунок спектральних характеристик приймачів з залежностю іх від інтенсивності опромінювання (2014)
Гоц Н. Є. - Модель методології вдосконалення системи метрологічного забезпечення термометрії за випроміненням, Микийчук М. М. (2014)
Жуков Л. Ф. - Исследование влияния оптических характеристик пирометрии излучения на погрешности линейной многоцветовой симметрично-волновой термометрии, Корниенко А. Л. (2014)
Момот В. В. - Дослідження точності обліку реактивної електроенергії статичними (електронними) лічильниками, Рой В. Ф. (2014)
Любарский Б. Г. - Идентификация параметров синхронного электромеханического преобразователя энергии с возбуждением от постоянных магнитов, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Королев А. В. - Обеспечение безопасности объектов атомной электроэнергетики в условиях аварийного электрообесточивания, Погосов А. Ю., Деревянко О. В. (2014)
2015 рік – Міжнародний рік світла і світлових технологій (2014)
Лаборатория светового дизайна Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (2014)
Світлотехнічний міжнародний форум "LEDLight ‘2015" (2014)
"Основи радіометрії та фотометрії" Л. А. Назаренко, В. М. Сорокін (2014)
Пам´яті проф. Намітокова Кемаля Кадировича (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, зміст (2014)
Шульга Н. - Вплив інформаційної прозорості діяльності банків на їх ринкову дисципліну, Бусько К. (2014)
Демченко В. - Система пенсійного страхування в Україні та шляхи її реформування (2014)
Антонюк К. - Провідні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної туристичної сфери (2014)
Прийма І. - Організація забезпечення безпеки кредитної діяльності банків, Толстошеєва А. (2014)
Калиневич Г. - Особливості здійснення державного фінансового контролю закладів освіти (2014)
Свиридовська А. - Проблеми та перспективи розвитку пенсійної системи України (2014)
Яковенко В. - Особливості сучасного етапу розвитку торговельних відносин України з ЄС (2014)
Ракітіна Н. - Реінжиніринг як необхідність розвитку компанії в сучасному стрімко змінному середовищі (2014)
Пісна О. - Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначення (2014)
Дробязко А. - Банківська система України: фінансові реалії 2014 року, Лісовенко В., Федосов В. (2014)
Куць Н. - Перехід до маркет-орієнтованої моделі ведення банківського бізнесу та трансформація понять "банківська послуга" та "банківський продукт" (2014)
Мельничук М. - До питання сутності інтегрованої системи управління ризиками в банку (2014)
Сокіл Л. - Польський досвід контролю виконання страхових зобов’язань і доцільність розширення його використання в Україні (2014)
Гапонюк М. - Розвиток правових основ функціонування ринку хеджування ризиків АПК в Україні, Усатий Д. (2014)
Гонтарева В. - Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України (2014)
Козьменко С. - Реалізація в процесі банківсько-страхової інтеграції продуктів добровільного медичного страхування, Лисенко В. (2014)
Абасова К. - Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи (2014)
Ринок державних цінних паперів України у липні 2014 року (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за липень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за липень 2014 року) (2014)
Постанова Правління Національного банку України від 06. 08. 2014 р. № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру” (2014)
Матвійчук Ю. - Банкнотно-монетному двору Національного банку України – 20 років! (2014)
Анатолій Шевчук: "Своє 20-ліття Банкнотно-монетний двір зустрічає глибоким технічним переоснащенням” (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 50 гривень у серпні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Джон Джеймс Юз” (2014)
Барановський О. - Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у липні 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01. 07. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Снігурська Л. - Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (2014)
Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року (2014)
Університет банківської справи – найперспективніший соціальний проект НБУ (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Липень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2014)
Антонюк К. - Інституціональна структура регулювання та розвитку міжнародного туризму (2014)
Коновалова І. - Трансформація змісту фіскальної політики: цілі та взаємозв’язки (2014)
Єфремов Д. - Принципи та правила регіональних бюджетно-фінансових відносин в КНР (2014)
Мельник В. - Соціалізація відносин розподілу як основа їх постіндустріальної трансформації (2014)
Уманців Ю. - Доходи бюджету в системі економічного регулювання, Міняйло О. (2014)
Диба О. - Еволюція валютного ринку в Україні, Змійчук А. Мироненко Г. (2014)
Штань М. - Активізація інвестиційної діяльності на основі використання спеціальних режимів оподаткування (2014)
Ольшевська І. - Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі (2014)
Левченко К. - Глобальні стандарти результативності інвестування (2014)
Суторміна А. - Міжнародні резерви НБУ: оцінка ефективності та оптимальності (2014)
Бірюк С. - Глобалізація та питання захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Зейналов З. Г. - Лизинг в Азербайджане: теоретические предпосылки и реальная практика (2014)
Постний А. - Інвестування пенсійних активів: проблеми захисту прав учасників НПФ (2014)
Поліщук Є. - Застосування дискретних часових моделей у формуванні інвестиційного портфелю, Крук В. Воротнікова А. (2014)
Бец О. - Економічні та соціальні ефекти державного боргу (2014)
Титул, зміст (2014)
Панченко Є. - Прямі іноземні інвестиції китайських транснаціональних корпорацій: динаміка, структура та перспективи, Шаповал А. (2014)
Волковський Є. - Бюджетний потенціал та економічне зростання: теоретичний аспект впливу (2014)
Крук В. - Ринок фінансового посередництва, Ковтун В. (2014)
Котіна Г. - Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні, Степура М. (2014)
Баріда Н. - Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи (2014)
Лук’яненко О. - Інтелектуальна власність у глобальній парадигмі економічного розвитку, Лук’яненко Л. (2014)
Кір’яков Д. - Сучасні тенденції злиттів та поглинань на світовому ринку споживчих товарів (2014)
Диба О. - Кредитний потенціал банківської системи в умовах фінансово-економічної кризи, Харевич А. (2014)
Степаник А. - Оцінювання ринку банківських платіжних карток в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Примостка А. - Інвестиційна діяльність банків на фондовому ринку України (2014)
Юшко І. - Управління бізнес-процесами банку у нестабільному конкурентному середовищі (2014)
Гапонюк М. - Корпоративні інвестиційні фонди на ринку фінансових послуг України, Бороденко Т. (2014)
Трубачева К. - Рейтингування портфелів інститутів спільного інвестування (2014)
Прохорчук І. - Удосконалення управління обліковим процесом реалізації товарів на підприємствах торгівлі (2014)
До 70-річчя від дня народження Георгія Вікторовича Дзяка (2015)
До 50-річчя від дня народження Бориса Михайловича Тодурова (2015)
Ватутин Н. Т. - Обзор современных рекомендаций по ведению пациентов с аортальным стенозом, Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Столика О. И. (2015)
A. Kalangos - Профілактична заміна кореня аорти в пацієнтів із синдромом Марфана при виконанні пластики мітрального клапана, S. M. Cherian, J. Jolou, J.-C. Pache, H. Muller, P. O. Myers, M. Cikirikcioglu (2015)
Павлюк В. І. - Мітральний стеноз (2015)
Жарінов О. Й. - Діагностика атріовентрикулярних блокад. Показання до кардіостимуляції, Куць В. О., Мохначова Н. О., Грицай О. М. (2015)
Nakatani S. - Альманах-2014: візуалізація серця і судин (2015)
Дни аритмологии в Киеве (2015)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2015)
Дмитришин Л. І. - Аналіз балансових ризиків при оцінці реальної бази комерційного банку (2010)
Зінченко О. А. - Інституціональний підхід до формування інформаційної моделі регіонального ринку, Зінченко Д. А. (2010)
Тарасова І. І. - Результати застосування методу групового врахування аргументів (МГВА) для синтезу моделей економічних показників діяльності підприємства, Ткаченко М. І. (2010)
Казарінова Н. Л. - Моделювання бізнес-систем з урахуванням збалансованої системи показників (2010)
Грицюк П. М. - Застосування штучних нейронних мереж для довгострокового прогнозування врожайності зернових (2010)
Радько В. М. - Моделювання організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних комбінатів кривбасу (2010)
Рязанцев А. В. - Інформаційна модель оцінки діяльності комерційного банку (2010)
Хрущ Н. А. - Економічна оцінка управління охороною праці на мікроекономічному рівні (2010)
Яремко І. Й. - Методологічні аспекти визначення ефективності поліпшення умов праці на макроекономічному рівні (2010)
Жученко О. Й. - Дослідження імітаційної моделі інноваційного розвитку молочного скотарства (2010)
Гнатюк Т. М. - Актуальні аспекти відшкодування капітальних витрат, Василюк В. В. (2010)
Андрієнко В. М. - Методи оцінки платоспроможності підприємств (2010)
Левчук К. О. - Ефективний механізм менеджменту підприємств металургійної промисловості (2010)
Жерліцина Д. М. - Особливості інформаційно-аналітичної роботи в системі податкового адміністрування підприємств України, Денисова Г. Є. (2010)
Лендел Я. В. - Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення ефективності управління підприємством (2010)
Лизунова О. М. - Механізми ефективного управління аутсорсингом фінансових ресурсів металургійних підприємств (2010)
Пашенко Г. В. - Джерела ефективності систем управління промисловими підприємствами (2010)
Плахотнік О. О. - Механізм реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованістю підприємства (2010)
Воротинцев В. А. - Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах в умовах кризи (2010)
Кленін О. В. - Вдосконалення процесів управління відтворенням основного і оборотного капіталу металургійних підприємств України (2010)
Тернавський Ю. І. - Механізм стимулювання виробничої діяльності за кінцевими результатами роботи промислового підприємства (2010)
Литовченко Д. М. - Реінжиніринг інформаційних систем економічних об’єктів (2010)
Смагін В. Л. - Проблеми регулювання фінансового ринку в контексті структурних трансформацій (2010)
Данилюк М. О. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичних фірм, Гаврилюк Н. М. (2010)
Костирко Л. А. - Іпотечне кредитування в системі перспектив розвитку фінансового ринку в Україні, Манн Р. В. (2010)
Мащенко Н. Є. - Інформаційна культура як складова інформаційного потенціалу ВНЗ (2010)
Вербовська Л. С. - Єврорегіони – стратегічний напрямок розвитку (2010)
Яловець О. С. - Соціальний капітал та добробут суспільства (2010)
Орнат М. Р. - Оцінка особливостей та впливу функціонування вільних економічних зон (2010)
Тягнирядно Л. Л. - Окремі аспекти управлінського обліку власного капіталу та використання облікової інформації в управлінні акціонерним товариством (2010)
Перкатюк І. Й. - Моделювання стратегій реалізації збутової політики на ринку сільськогосподарської продукції, Мушеник І. М. (2010)
Матюшенко І. Ю. - Законодавча основа створення технопарків в Україні, Череднік В. І. (2010)
Узунов В. В. - Програмно-цільовий підхід як механізм вирішення соціально-економічних проблем, Мощицька Т. О. (2010)
Крупа О. М. - Фінансове забезпечення державної підтримки розвитку проблемних територій в Україні (2010)
Хаустова В. Є. - Дослідження сутності дефініції "туризм", Горбатова Є. Ф. (2010)
Бєлікова Н. В. - Концепція інфраструктури в постіндустріальній економіці, Соляр В. В. (2010)
Врода Ю. Ф. - Моніторинг в системі державного регулювання регіонального розвитку в України, Крупа О. М. (2010)
Райнін І. Л. - Особливості проведення оцінки пріоритетних напрямів розвитку інфраструктурного комплексу регіонів України (2010)
Витвицький Я. С. - Економічний розвиток регіональних суспільних систем у постіндустріальний період, Палійчук М. В., Петренко В. П. (2010)
Галюк Л. І. - Забезпечення економічної стійкості газорозподільних підприємств (2010)
Редькін О. С. - Розвиток форм господарювання в паливно-енергетичному комплексі України, Квач Я. П. (2010)
Савків У. С. - Аналіз підходів до визначення поняття і принципів сталого розвитку регіону (2010)
Громико Н. К. - Методичний підхід до вибору стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Драч О. І. - Стимулювання як чинник підвищення ефективності виробництва (2010)
Марчук В. Д. - Моделювання і оптимізація виробничої системи на основі управління товарним асортиментом (2010)
Дребот С. Д. - Концептуальні засади антикризового управління підприємств на основі моделювання процесів економічного моніторингу (2010)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік (2014)
Смовженко Т. - Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр. : банківська і фінансова сфери, Багратян Г., Кравченко І. (2014)
Колектив Національного банку України надає благодійну допомогу захисникам Вітчизни (2014)
Матвійчук Ю. - Підтримка українського війська – справа честі колективу Університету банківської справи НБУ (2014)
Пацера М. - Академія допомагає воїнам-землякам (2014)
Даниленко А. - Заходи економічної політики із подолання кризи в країнах, що постраждали від анексії: світовий досвід та рекомендації для України (2014)
Васильєва Т. - Фінансову грамотність сумчан від школяра до пенсіонера підвищує банківська академія, Євченко Н. (2014)
Пасічник І. - Трансформація каналів продажу банківських послуг у контексті забезпечення конкурентоспроможності банків, Базадзе К. (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у серпні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у серпні 2014 року (2014)
Снігурська Л. - Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (2014)
Підвисоцький Р. - Фінансова звітність за міжнародними стандартами сприятиме модернізації економіки України (2014)
Самородов Б. - Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб, Кобилін А., Семенцов Р. (2014)
Заруцька О. - Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Дівчатко” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети “За творами - О. П. Довженка” (до 120-річчя від дня народження) (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 500 гривень у вересні 2014 року (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 10 копійок із низьковуглецевої сталі (2014)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
"Пробіг під каштанами” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Серпень 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за серпень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за серпень 2014 року) (2014)
Ринок державних цінних паперів України у серпні 2014 року (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2014 року (2014)
Винникова Л. Г. - Влияние параметров замораживания на микроструктуру мяса, Шарпе А. А., Янковая Е. Д. (2011)
Didukh N. A. - Diabetic fermented milk drinks, Mogilyanska N. O. (2011)
Пешук Л. В. - Технологія нутрієнтно-адекватних продуктів з використанням нетрадиційної сировини у геродієтичному харчуванні, Салов К. М., Галенко О. О. (2011)
Лисицын А. Б. - Органопрепараты из сырья животного происхождения, применяемые при лечении болезней органов пищеварения, Чернуха И. М., Мотилина Н. С., Федулова Л. В., Арашанова Э. Б., Макаренко А. Н. (2011)
Рашевська Т. О. - Поліморфні перетворення гліцеридів у вершковому маслі з пектином функціонального призначення (2011)
Добровечный П. Н. - Видовой состав микроорганизмов в организме уток различных пород, Мишанин Ю. Ф., Хворостова Т. Ю. (2011)
Авершина А. С. - Симбіотичний комплекс для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів для дитячого харчування, Дідух Н. А. (2011)
Didukh N. A. - Gerodietic fermented functional milk products (2011)
Азарова Н. Г. - "Лісове м'ясо" у виробництві ковбас, Агунова Л. В., Поточний А. А. (2011)
Могилянська Н. О. - Вплив вітамінів А, Е, β–каротину та їх комплексів на гальмування окислювальних процесів при зберіганні спредів (2011)
Стинга Л. М. - Вплив комплексної добавки на мікроструктурні показники варених ковбас, Асауляк А. В., Білоус С. І. (2011)
Коваленко В. О. - Мікробіологічні показники продукту структурованого на основі сиру кисломолочного в процесі зберігання, Перцевой М. Ф., Чернова Л. О., Колесникова М. Б. (2011)
Хижняк О. О. - Застосування композиції високоосновного коагулянту з бактерицидним флокулянтом для отримання води високої якості, Запольський А. К., Ничик О. В. (2011)
Назаренко Ю. В. - Біотехнологія кисломолочного сиру дитячого харчування з подовженим терміном зберігання (2011)
Патюков С. Д. - Коррекция технологических свойств колбасного фарша, содержащего мясо птицы механической обвалки (2011)
Дідух Н. А. - Визначення раціональних співвідношень між монокультурами B. Infantis та змішаними культурами L. Lactis у складі заквашувальних композицій, Назаренко Ю. В., Романченко С. В. (2011)
Махоніна М. Ю. - Жирова фаза мікроструктури суспензії добавки із насіння льону, Рашевська Т. О. (2011)
Штангеєва Н. І. - Використання натуральних цукрозамінників у харчовій промисловості, Григоренко Н. О. (2011)
Іванова В. Д. - Дослідження впливу екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини на якісні показники морозива, Каряка Н. М. (2011)
Шульга О. С. - Вплив процесу екструзії на крохмаль екструзійних картопле продуктів, Ковбаса В. М., Шульга С. І. (2011)
Ракша-Слюсарева Е. А. - Использование базилика обыкновенного в качестве пищевой добавки при производстве мороженого, Медведкова И. И., Попова Н. А. (2011)
Солецька А. Д. - Вплив технологічної води на якість м'ясних продуктів, Асауляк А. В., Соколова О. М. (2011)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів зберігання сиру кисломолочного для дитячого харчування, Назаренко Ю. В. (2011)
Касьянов Г. И. - Современные технологии криоконсервирования и криосепарации пищевого сырья, Сязин И. Е., Лугинин М. И. (2011)
Перцевой Ф. В. - Використання фізичних методів досліджень для вивчення вмісту вільної та зв’язаної вологи сирного продукту м’якого, Дьяков О. Г., Пак А. О., Обозна М. В. (2011)
Плотнікова Р. В. - Розробка технологічного процесу виробництва напівфабрикатів для десертної продукції (2011)
Бреславец Т. В. - Обоснование режимов технологического процесса получения изолированных белков пелагических рыб, Крайнюк Л. М., Колесникова М. Б. (2011)
Кудашев С. М. - Застосування озону для поліпшення санітарно-гігієнічної якості молока та молочних продуктів, Новицька Н. С., Пушкар Т. Д. (2011)
Романченко С. В. - Обґрунтування параметрів зберігання кефіру дитячого харчування, збагаченого лактулозою, Дідух Н. А. (2011)
Акулич А. В. - Метод расчета кинетики процесса сушки растительного сырья при комбинированном энергоподводе с использованием СВЧ-излучения, Темрук А. В. (2011)
Пономаренко В. В. - Дослідження ефективності електрообробки цукрового розчину електричним полем (2011)
Kasyanov G. I. - Some technological peculiarities of CO2 – extracts obtained from vegetative and animal raw material, Korobitsyn V. S., Tymchuk E. V. (2011)
Тележенко Л. М. - Вплив електромагнітного оброблення на молочнокислі бактерії, Штепа Є. П., Михайлова К. А., Пауліна Я. Б. (2011)
Сергєєва О. Є. - Аналіз явищ дифузії і конвекції В РАЗІ рідкого харчового продукту в одношаровій пластиковій упаковці, Федосов С. Н. (2011)
Скарбовійчук О. М. - Формалізація залежності теплофізичних характеристик знежиреного молока від температури і концентрації СЗМЗ, Федоров В. Г. (2011)
Савінок О. М. - Термогравіметричні дослідження яловичини при дозріванні (2011)
Згурський А. В. - Дослідження реологічних характеристик молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива, Поліщук Г. Є., Ковалевська Є. І., Крапивницька І. О. (2011)
Линник С. О. - Реалізація в Україні стратегій вооз щодо глобальної ліквідації вродженого сифілісу та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом (2013)
Кукін І. В. - Окремі підходи щодо управління державними правоохоронними послугами у системі інтегрованого управління кордонами (2013)
Кіслов Д. В. - Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання (2013)
Шойко В. А. - Застосування ефективних методів проведення занять з державними службовцями сфери цивільного захисту (2013)
Григорчак І. М. - Політико-адміністративні взаємовідносини номенклатури в управлінській культурі періоду радянської України (2013)
Черкас О. Г. - Зарубіжний досвід впливу парламенту на становлення та розвиток представницьких органів влади: республіка естонія (2013)
Стратієнко Г. Д. - Теоретико-методологічні засади та організаційно-правовий аспект добору кадрів для заняття посад державної служби в Україні (2013)
Алимова О. О. - Експортний потенціал України: проблеми та перспективи реалізації (2013)
Воропаєв В. Г. - Демографічні процеси в Україні як предмет політичного менеджменту (2013)
Бєлкін Л. М. - Концепти "влада" та "громадянське суспільство": ґенеза виникнення та взаємодії (2013)
Костенок І. В. - Механізми та способи децентралізації влади: рівень місцевого самоврядування (2013)
Розметова О. Г. - Проблеми та перспективи впровадження соціальних інновацій в діяльність підприємств готельного господарства (2013)
Клуб А. І. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні (2013)
Волянський П. Б. - Принципи взаємодії сил цивільного захисту в міжнародних гуманітарних операціях з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Анпілогова Ж. Д. - Стан та перспективи державного регулювання сталого розвитку промисловості (2013)
Кудрейко О. М. - Інфраструктурне забезпечення державного управління розвитком системи освіти в Україні (2013)
Алексевич К. О. - Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів, одночасно уражених адреналіном та тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Штробля А. Л. (2015)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків "Легеневого серця", Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини та лімфоїдних передвузликів слизової оболонки шлунка новонароджених дітей, Палапа В. Й., Гецко О. І., Гербут А. О., Добрянська Е. С., Александрович Т. А., Головацький Т. А. (2015)
Гунас І. В. - Використання мембранопластичних властивостей лактопротеїну-с для поновлення структур внутрішніх органів при опіковій хворобі, Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2015)
Кріпка О. І. - Вікові особливості морфологічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії, Боднар Я. Я. (2015)
Назимок Є. В. - Динаміка змін параметрів сигмоподібної ободової кишки та сигморектального сегмента в неонатальному періоді, Олійник І. Ю., Цигикало І. Ю. (2015)
Федонюк Л. Я. - Структурна організація аномально розташованих сухожилкових струн лівого шлуночка серця людини, Малик Ю. Ю. (2015)
Федонюк Л. Я. - Порівняльна морфологічна характеристика клапанів серця у плодів та дітей віком до 1-го року за умов норми, Семенюк Т. О. (2015)
Федоров Д. Ю. - Індивідуальна анатомічна мінливість вен твердої оболони головного мозку людини (2015)
Бельська О. А. - Клініко-параклінічні особливості хронічних колітів у дітей (2015)
Деміхова Н. В. - Стан прозапальних факторів жирової тканини при артеріальній гіпертензії (2015)
Куцин О. О. - Клінічні та ангіографічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця серед мешканців населених пунктів закарпатської області, котрі не мають гірського статусу, Устич О. В. (2015)
Мишанич Т. В. - Місце пребіотиків у комплексній терапії хворих на хронічний панкреат з ішемічною хворобою серця (2015)
Пулик О. Р. - Динамічне спостереження за відновленням когнітивних функцій після перенесеного мозкового інсульту (2015)
Симулик В. Д. - Клініко-морфологічне обґрунтування ефективності повторних курсів спелеотерапії при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2015)
Симулик В. Д. - Цитоморфологічна характеристика мокротиння у дітей, хворих на бронхіальну астму, котрі лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Симулик В. Д. - Фагоцитарна активність гранулоцитів крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, котрі лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Симулик В. Д. - Ензиматична активність гранулоцитів крові у міжнападовому періоді бронхіальної астми у дітей, які лікувалися методом спелеотерапії (2015)
Сміянова Ю. О. - Динаміка цитокінів при артеріальній гіпертензії під впливом лікування (2015)
Стоянов О. М. - Патогенетичне значення центральної моноамінергічної нейропередачі в механізмах розвитку моторних дисфункцій та неврологічного дефіциту після легкої черепно-мозкової травми, Пулик О. Р., Вастьянов Р. С. (2015)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання препаратів цинку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім ожирінням (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського