Пілько А. Д. - Модель оцінки ефективності управління системою маркетингових комунікацій підприємства (2010)
Дмитришин Л. І. - Нейромережеві технології аналізу валютного ринку (2010)
Ткаченко І. С. - Моделювання процесу вибору претендента на вакантну посаду в команді, Медецька С. П. (2010)
Курінєнко О. В. - Переваги та недоліки існуючих моделей оцінки фінансового стану підприємства (2010)
Загвойська Л. Д. - Моделювання менеджменту одновікових лісонасаджень на засадах сталого розвитку (2010)
Лук’янова В. В. - Структурно-логічна модель діагностики підприємства з урахуванням ризику (2010)
Судук Н. В. - Постановка і дослідження багатоетапної транспортно-виробничої задачі (2010)
Хабер І. Б. - Концептуальна модель інваріантної економічної системи промислового підприємства (2010)
Загурська М. М. - Модель оптимального вибору постачальників на вітчизняних підприємствах (2010)
Лендел Я. В. - Моделювання процесів стратегічного управління оборотними коштами промислового підприємства, Митрохіна О. О. (2010)
Мардар О. В. - Методи оцінювання пропозицій потенційних постачальників у рамках проведення процедури відкритих торгів, Шамарін Ю. В. (2010)
Мацкевич Ю. І. - Методичне забезпечення стратегічного фінансового планування інвестиційної діяльності підприємства (2010)
Левчук К. О. - Інтеграція управління логістичними процесами в загальну систему управління витратами великого промислового підприємства (2010)
Самофалов В. В. - Роль і місце інформаційних технологій в системі чинників виробництва (2010)
Гринів Л. В. - Маркетинг в період кризи в економіці, Cиниця С. М. (2010)
Павленко І. А. - Вдосконалення фінансового механізму інноваційного підприємництва в Україні (2010)
Витвицький Я. С. - Економічний механізм постіндустріального реінжинірингу регіональних суспільних систем, Палійчук М. В. (2010)
Шкромида Н. Я. - Механізм оцінки економічного потенціалу підприємства (2010)
Благун І. С. - Світовий досвід розвитку оптових ринків електричної енергії, Чернявський М. О. (2010)
Аржевітін С. М. - Фактори впливу на формування та розміщення грошової маси (2010)
Мацола С. М. - Управління прибутком газорозподільного підприємства з врахуванням невизначеності (2010)
Пархоменко О. П. - Концептуальний підхід до формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств (2010)
Благун І. І. - Зарубіжний досвід управління розвитком промисловості на основі кредитних інструментів (2010)
Дмитришин М. В. - Методологічні підходи до оцінки ефективності організаційно-фінансового механізму ВНЗ (2010)
Остап’юк Н. І. - Кон’юктуротворні фактори туризму (2010)
Король В. С. - Міжрегіональний міжгалузевий баланс із взаємозв'язками виробництва, споживання та доходів населення (2010)
Кейван О. І. - Теоретичні основи формування переваг споживачів на туристичному ринку (2010)
Казарінова Н. Л. - Методи контролю та оперативного регулювання дебіторської та кредторської заборгованостей ВНЗ (2010)
Ткаченко І. С. - Обгрунтування економічної доцільності функціонування недержавного пенсійного фонду, як соціального інституту країни, Томашевська Ю. А. (2010)
Кирилишен Я. В. - Проектування структури інформаційної системи підтримки процесів управління ресурсами, Чредніченко О. С. (2010)
Кириченко Д. О. - Вибір системи оперативного управління основним виробництвом (2010)
Колбасін Є. С. - Кластеризація автомобільної продукції за її технічним рівнем на ринку України (2010)
Красноносова О. М. - Визначення впливу важелів державного регулювання на динаміку промисловості, Каплієнко М. В. (2010)
Кривий М. В. - Рівень освіти населення Івано-Франківської області: сучасний стан, тенденції розвитку, Крива Ю. Р. (2010)
Лисенко М. О. - Економічна природа власного капіталу банку та його роль у ресурсному забезпеченні банківських установ (2010)
Мічківський С. М. - Рейтинговий показник вищого навчального закладу як індикатор в процесах прийняття управлінських рішень, Моісеєнко О. П. (2010)
Скрипник О. А. - Аналіз підходів до побудови основи інформаційно-аналітичних систем (2010)
Терещенко Е. Ю. - Напрямки перспективного розвитку промисловості України, Заргана М. А. (2010)
Турчин О. І. - Інформаційна безпека процесів менеджменту інтегрованих систем (2010)
Лотоцька М. Р. - Характеристика та основні тенденції розвитку просторової структури внутрішнього ринку України (2010)
Лещук Г. В. - Формування оптимальної інвестиційної програми реструктуризації підприємства (2010)
Паркулаб А. Г. - Генезис моделей дослідження фондового ринку (2010)
Савчук Т. В. - Прогнозування ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами (2010)
Савків У. С. - Еволюційний, системний та інституціональний підходи до визначення регіону з позиції його сталого розвитку (2010)
Курок О. О. - Розробка заходів зменшення митних податків для машинобудівних підприємств (2010)
Ракитская Т. Л. - Теоретические основы разработки нанесенных металлокомплексных катализаторов (2015)
Марцинко Е. Э. - Синтез и строение бис(ксилатато)германатов (IV) магния, кальция и бария (2015)
Бельтюкова С. В. - Определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибилизированной люминесценции иона Tb (III) в комплексе с ципрофлоксацином, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О., Ситникова Ю. С. (2015)
Денисенко Т. А. - Спектрофотометрическое поределение рутина и сакорбиновой кислоты при совместном присутствии с использованием 18-молибдодифосфорного гетерополикомплекса, Вишникин А. Б., Цыганок Л. П. (2015)
Bacherikov V. A. - Strategy and preparation of some bulding blocks for synthesis of branched oligosaccarides (2015)
Сазонова В. Ф. - Флотационное разделение оксалатов скандия и лантана, Кожемяк М. А., Блащук Е. И. (2015)
Скрильов Л. Д. (5.01.1935-1.02.1999) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Привітання ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з нагоди 20-річного ювілею журналу "Інфекційні хвороби" (2015)
Бондаренко А. М. - Визначення чутливості криптококів до антимікотиків – основа ефективності лікування криптококового менінгіту (2015)
Грижак Л. Р. - Ефективність препаратів специфічних імуноглобулінів і рибонуклеїнової кислоти у лікуванні ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на цитомегаловірусний енцефаліт, Дикий Б. М., Ткачук З. Ю. (2015)
Москалюк В. Д. - Епідеміологічна характеристика герпесвірусної інфекції на Буковині протягом 2010-2014 рр., Соколенко М. О. (2015)
Покровська Т. В. - Порівняльна характеристика клінічного перебігу кору в дітей і дорослих, Гнатюк В. В., Надрага О. Б. (2015)
Ліпковська І. В. - Застосування токсоплазміну для протирецидивного лікування хворих на токсоплазмоз, Сидяченко А. І., Сидяченко В. А. (2015)
Климнюк С. І. - Ієрархічна структура мікробіоти носоглотки у хворих на гостру респіраторну інфекцію, Романюк Л. Б., Покришко О. В., Савчук M. M., Ткачук Н. І., Творко М. С., Борак В. П. (2015)
Андрейчин Ю. М. - Мікроморфометрична оцінка змін стінок верхньощелепних синусів у морських свинок при експериментальному синуситі, Міхньов В. А., Орел Ю. М. (2015)
Бобровицька А. I. - Особливості загального реактивного потенціалу дітей раннього віку при БЦЖ-лімфаденітах, Голубова Т. Ф., Суходольська В. В. (2015)
Винничук Н. А. - Особливості хіміорезистентності мікобактерій туберкульозу в Тернопільській області за останні роки, Климнюк С. І. (2015)
Орел Ю. М. - Порушення поглинально-видільної функції печінки в пізній період травматичної хвороби та її корекція тіотриазоліном (2015)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання під час локальних війн, Майданюк В. П., Ткачук С. І., Півник В. М. (2015)
Возна Х. І. - Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція, Москалюк В. Д. (2015)
Завіднюк Н. Г. - Бактеріофаги: назад у майбутнє (2015)
Кравчук Ю. А. - Оцінка ситуації стосовно лептоспірозу в світлі соцекосистемного аналізу (2015)
Демкович А. Є. - Особливості формування мікробіоценозу в розвитку запальних захворювань пародонта (2015)
Кіселик І. О. - Спалах гострого гепатиту D у відділенні хронічного гемодіалізу (2015)
Морочковський Р. С. - Захворювання на сказ у Волинській області (2015)
Ювілей Наталії Сергіївни Доніч (2015)
Славний ювілей Михайла Антоновича Андрейчина (2015)
Вітаємо з ювілеєм! (До 70-річчя доцента Миколи Степановича Суременка) (2015)
Зінчук О. М. - Світлій пам’яті Дмитра Євгеновича Телегіна (2015)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція: "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2015)
Рябоконь О. В. - Рецензія на підручник Infectious diseases. Textbook for English-speaking students of medical universities IV level of accreditation / M. Andreychyn, V. Moskaliuk, V. Sorohan, N. Bohachyk – Chernivtsi: Bukovinian State Medical University, 2014. – 336 p. (2015)
Безусов А. Т. - Розробка технології отримання гарбузового нектару функціонального призначення, Зубкова К. В. (2011)
Бабов К. Д. - Контролювання якості вуглекислих лікувальних вод при використанні їх для відпуску процедур, Нікіпелова О. М., Кисилевська А. Ю. (2011)
Стрікаленко Т. В - Прогнозування знезаражуючої дії полігексаметиленгуанідину для водопровідної води, Шалигін О. В., Труфкаті Л. В., Скубій Н. В, Соловьова А. С. (2011)
Калугіна І. М. - Моделювання драглеподібних страв функціонального призначення з добавками морських водоростей (2011)
Гойко І. Ю. - Новий кисломолочний напій оздоровчого призначення, Івасенко І. А. (2011)
Мельнічук О. Є. - Використання прийомів біотехнології для підвищення виходу соку з йошти, Безусов А. Т., Сторожук В. М. (2011)
Черно Н. К. - Дослідження арабіногалактану деревини Pinus silvestris L., Гураль Л. С., Ломака О. В. (2011)
Вікуль С. І. - Биологическая активность ягод черники и продуктов ее переработки, Хомич Г. А. (2011)
Манолі Т. А. - Вплив параметрів ферментативної обробки на ступінь відділення шкіри шпроту чорноморського, Памбук С. А., Камінський Є. В. (2011)
Чабанова О. Б. - Розробка технології ферментованих сироваткових напоїв з використанням натуральних соків, Кочмар Л. П. (2011)
Ткаченко Л. В. - Вплив кукурудзяного екстракту на накопичення біомаси та бродильну активність спиртових дріжджів, Горшунов Ю. В., Богданов Є. С., Дуган О. М. (2011)
Гайдай І. В. - Плоди дерену, як джерело біологічно активних речовин (2011)
Тележенко Л. М. - Дослідження процесів попередньої обробки земляного мигдалю при виготовленні десертів, Золовська О. В. (2011)
Єгорова А. В. - Удосконалення процесу підготовки плодоовочевої сировини для виробництва консервованих продуктів, Верхівкер Я. Г., Гондза Н. І. (2011)
Колесніченко С. Л. - Состояние воды в зависимости от физико-химической обработки (2011)
Віннов А. С. - Современные ферментативные процессы в производстве реструктурированных пищевых продуктов, Манолі Т. А. (2011)
Геок В. Н. - Влияние способа экстрагирования мезги на содержание азотистых веществ в красных столовых виноматериалах (2011)
Філінська Т. Г. - Ацидолиз подсолнечного масла с применением сульфокислотного полиамида в качестве катализатора, Черваков О. В., Рoстокина М. А., Герасименко К. О. (2011)
Асланова М. С. - Физико–химические показатели новых помологических сортов плодов граната и их изменения при хранении в МГС, Магеррамов М. А. (2011)
Мороз О. В. - Визначення закономірностей формування змішаних драглів на основі систем "альгінат натрію - карагінан", Пивоваров Є. П., Трощій Т. В. (2011)
Пахомова К. Ю. - Застосування гідродинамічної обробки у консервуванні продуктів рослинного походження, Стоянова Л. О., Верхівкер Я. Г. (2011)
Гайдай І. В. - Використання екстрактів і соку з дерену в технології плодово-ягідних алкогольних напоїв, Литовченко О. М., Домарецький В. А., Мельник І. В. (2011)
Палвашова Г. І. - Вдосконалення процесу підготовки яблучної начинки для напівфабрикатів громадського харчування, Саламатіна С. Є., Костинюк А. М. (2011)
Іщенко І. М. - Аналитический обзор методов получения воды из атмосферного воздуха (2011)
Герасим Г. С. - Исследование процесса рассольного замораживания рыбы с использование защитных покрытий на основе НПВ, Ільєва О. С., Нікітчіна Т. І. (2011)
Моськалюк І. В. - Проблеми профзахворювань на підприємствах України, Д’яконова А. К., Сакун М. М. (2011)
Бочарова О. В. - Оценивание качества кофе, Решта С. П., Подолян Р. А., Баришев С. (2011)
Баля Л. В - Визначення кольорових характеристик зразків соусів, Горячова О. О. (2011)
Мірошніченко О .М. - Использование электроактивированной воды в производстве овощных стерилизованных консервов, Колесніченко С. Л., Терзі С. В. (2011)
Станкевич Г. М. - Оптимізація рецептур соків та паст на основі ферментованого топінамбура, Біленька І. Р., Буланша Н. А. (2011)
Лапардін М. І. - Использование уравнения состояния РКС для расчета фазовых равновесий и параметров цикла ДМКС (2011)
Бурдо О. Г. - Кінетика ІЧ-сушіння шламу кави, Терзієв С. Г., Ружицька Н. В., Борщ А. А. (2011)
Верхівкер Я. Г. - Разработка параметров предварительной подготовки специй при производстве соусов и кетчупов на томатной основе, Єфремов В. В. (2011)
Добробабіна Л. Б. - Розробка параметрів теплової обробки напівконсервів із морепродуктів, Кушніренко Н. М., Зінченко В. І. (2011)
Василів О. Б. - Опріснення води виморожуванням в установці зі змінною в циклі температурою холодоносія, Тітлов О. С., Іщенко С. В. (2011)
Очеретяний Ю. А. - Разработка системы измерения энергетических показателей компрессионной холодильной установки, Жівіца В. І., Оніщенко О. А., Вайнфельд Є. Й., Тюхай Д. С. (2011)
Підсумки конкурсу на кращі дипломні проекти (роботи) та кваліфікаційні роботи випускників ОНАХТ 2011 р (2011)
Дмитришин Л. І. - Методологічні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємства (2011)
Омельченко О. І. - Моделювання процесів розробки та реалізації цільових програм соціального розвитку регіонів (2011)
Русин Р. С. - Імітаційні моделі динаміки в діяльності банку (2011)
Циганець В. В. - Класифікація статистичних рядів як елементів багатомірного масиву даних (2011)
Писар Н. Б. - Дослідження зміни прибутку монополіста залежно від ціни на товар (2011)
Дикий А. П. - Роль служби економічної безпеки підприємства при забезпеченні захисту бухгалтерської інформації (2011)
Легенчук С. Ф. - Принцип превалювання сутності над формою та концепція правдивого і справедливого погляду / справедливого представлення: в пошуках критеріїв демаркації (2011)
Нижник І. В. - Оцінка конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Хмельниччини (2011)
Момчева А. М. - Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств (2011)
Березівський П. С. - Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва, Ліпич Л. Г., Ющишина Л. О. (2011)
Ляхович Л. А. - Моніторинг інвестиційних проектів підприємств (2011)
Фаловська (Калинчук) І. Д. - Механізм формування резервів економії витрат виробничих ресурсів (2011)
Жерліцин Д. М. - Синтез системи управління фінансової стійкості операційної діяльності підприємства, Телегіна В. О. (2011)
Левчук К. О. - Синтез структури інформаційного забезпечення механізмів управління логістичними процесами промислового підприємства (2011)
Ліпич Л. Г. - Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального господарства, Іванків О. Я. (2011)
Дехтяр Н. А. - Особливості формування ефективних державних програм в сфері туризму з урахуванням стратегічних пріоритетів України у зовнішній економічній політиц (2011)
Остап’юк Н. І. - Вплив макроекономічної ситуації на розвиток туризму в Україні (2011)
Благун І. І. - Ринок інвестицій в золото (2011)
Красноносова О. М. - Визначення впливу важелів державного регулювання на динаміку промисловості, Каплієнко М. В. (2011)
Крамаренко Р. М. - Оптимизация процесса утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) (2011)
Палант О. Ю. - Перспективні альтернативні напрями розвитку транспортного комплексу України за видами транспорту (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи в умовах глобалізації (2011)
Казарінова Н. Л. - Синтез ефективної структури процесно-орієнтованої системи бюджетування ВНЗ (2011)
Кирилишен Я. В. - Синтез ефективних фінансових механізмів управління центрами відповідальності в рамках багаторівневих інформаційних систем, Лисенко М. О. (2011)
Мічківський С. М. - Розробка методів проведення тестування й оцінки їхніх результатів з використанням сучасних інформаційних технологій, Зейдіна М. І. (2011)
Пустюльга Л. С. - Побудова багаторівневої системи мотивації персоналу (2011)
Узунова Н. С. - Удосконалення управління комплексним розвитком галузей АПК АР Крим на основі факторів економічного зростання (2011)
Прігунов О. В. - Інформаційно-правові аспекти та особливості нарахування компенсаційних виплат на підприємствах України (2011)
Самофалов В. В. - Механізм інтеграції інформаційних технологій і систем металургійного підприємства (2011)
Скрипник О. А. - Інструментальні засоби побудови віртуальних утворень підприємств (2011)
Тамбовцева О. Є. - Система управління органами державної податкової служби України, Тульнешов Л. П. (2011)
Зварич І. Т. - Особливості моделювання та прогнозування сучасних етнополітичних процесів і тенденцій, Зварич О. І. (2011)
Ліпич О. А. - Ідентифікація інтелектуального капіталу підприємства та виокремлення його складових (2011)
Гринюк Р. М. - Розвиток системи прямого оподаткування в Україні (2011)
Мощицька Т. О. - Вдосконалення понятійного інструментарію регіонального розвитку (2011)
Кейван О. І. - Туризм, як фактор сталого розвитку Карпатського регіону (2011)
Гораль Л. Т. - Оцінка ефективності технічного розвитку системи магістрального транспорту газу (2011)
Ягольницький О. А. - Оцінка ефективності реалізації фінансових кластерних ініціатив (2011)
Савків У. С. - Формування системи показників сталого розвитку регіону (2011)
Громико Н. К. - Сценарний підхід у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Паркулаб А. Г. - Системне страхування дій на ринку капіталів (2011)
Безуглий О. Ю. - Формування механізмів узгодженої взаємодії в промислових комплексах (2011)
Марчук В. Д. - Інтегрована модель виробничої системи (2011)
Романків І. М. - Еволюція теорій росту та розвитку регіонів (2011)
Куценко О. В. - Визначення еталонних координатів та траєкторій при проведенні досліджень супутникових навігаційнеих систем (2010)
Приходбко І. А. - Оцінка цілісності переспективної глобальної супутникової навігаційної системи Galileo (2010)
Харченко В. П. - Оцінка алгоритму інтегрування рівнянь обертальних рухів безпілотного літального апарату, Ільніцька С. І. (2010)
Харченко В. П. - Малобазовый метод пеленгации высокой точности, Сорочан А. Г. (2010)
Мисак Й. С. - Оптимальний режим роботи пилосистеми з кульовим барабанним млином при розмелюванні вугілля марки АШ, Омеляновський П. Й., Голишев Л. В. (2010)
Мисак Й. С. - Ефективність роботи пилосистеми від кульового завантаження барабана млина (КБМ), Івасик Я. Ф., Омеляновський П. Й. (2010)
Безвесільна О. М. - Засоби зменшення дискретності квантування сигналу кільцевого лазера, Гнатейко Н. В., Ткаченко С. С (2010)
Безвесільна О. М. - Аналітичний огляд теоретичних та експерементальних досліджень у галузі авіаційної гравіметрії, Гура Є. В. (2010)
Безвесільна О. М. - Алгоритмічна обробка двовимірної інформації про механічні велечини на основі штучних нейронних мереж, Подчашинський Ю. О. (2010)
Бєлятинський А. О. - Метод чисельного розрахунку похідної з використанням швидкого сплайн-перетворення, Кужель Н. В (2010)
Бойченко О. В. - Моделювання управлінської інформаційно-аналітичної системи підприємства, Яценко Л. Ф., Яловенко Ю.В. (2010)
Борковский А. В. - Компьютеризованая система обработки и анализа изрображений объектов, полученных с помощью систем технического зрения, Борковская Л.А (2010)
Ведміцький Ю. Г. - Узагальнені електричні схеми аналоги неперервних денамічних систем довільного порядку (2010)
Вишневський О. А - Разработка математических моделей измерения механических велечин трубопроводной арматуры (2010)
Вінічук І. М. - Переспективи застосування та оцінювання якості інтерактивних голосових систем у сучасних інформаційних технологіях (2010)
Девлет'янц О. І. - Модифікація рангового алгоритму виявлення радіолокаційних сигналів (2010)
Дудатьев А. В. - Аналіз та забезпечення інформаційної безпеки в умовах конфліктів, Войтович О. П., Дудатьєв І. А. (2010)
Іванець О. Б. - Використання мереж петрі для задач моделювання складних систем, Дворнік М. В. (2010)
Ільченко В. М. - Дослідження кривих відбиття лазерного променя від металевих поверхонь комп'ютеризованою лазерно інформаційно-вимірювальною системо, Кочеткова О. В. (2010)
Квасніков В. П. - Дослідження датчиків з індуктивним перетворювачем для контролю геометричних параметрів деталей, Петров А. А. (2010)
Клещев Г. М. - Математичні основи управління стандартизованою підготовкою виробництва штампів (2010)
Колганова О. О. - Двовимірний багватомасштабний розклад у задачах стиснення зображень (2010)
Корченко О. Г. - Атаки в квантових системах захисту інформації, Васіліу Є. В., Гнатюк С. О., Кінзернявий В.М. (2010)
Кухарчук В. В. - Уточнені математичні і електричні моделі позиційно чутливих детекторів, Ведміцький Ю. Г. (2010)
Лютак І. З. - Експерементальні дослідження виявлення донних дефектів ультразвуковими спрямованими кільцевими хвилями, Кісіль І. С. (2010)
Мураховський С. А. - Динимика наземного компенсационного маятникового гирокомпаса, Лазарев Ю. Ф., Мироненко П. С. (2010)
Орнатський Д. П. - Методы построения аппаратуры для диагностирования подшипников качения, Довгань В. В., Никитенко Д. В. (2010)
Чепинога А. В. - Аналіз ефективності застосування чисельних методів для пошуку параметрів полігаусових моделей (2010)
Чечельницький В. Я. - Упрощение вычислений двумерных переодических автокорреляционных функций прямоугольных матриц (2010)
Шелевицький І.В. - Аналіз втрат при компресії відео зображень, Барабанов Ю.М., Гуйда О. Г., Негода А.М., Кушнір О. М. (2010)
Шевченко Б. Д - Информационно-измерительные системы в современных технологических комплексах (2010)
Шутко В. М. Шелевицький І. В. - Сплайни непарних степенів, Москалець О. Ф. (2010)
Шутко В. М. - Особливості систем моніторингу транспортних засобів на базі GPS (Global Positioning system), Шутко М. О., Шумков В. Г., Кучерук О. О. (2010)
Chertov O. - Data group anonymity in microfiles, Tavrov D. (2010)
Кочканян Р. О. - Клатратные органоминеральные удобрения на основе бурых углей, Заритовський А. Н., Нечитайлов М. М., Клименко А. А., Апраксина С. М. (2010)
Чернецкая Н. Б. - Анализ процесса функционирования и определения надежности работы транспортной системы, Белецкий Ю. В., Варакута Е. А., Балдин И.В. (2010)
Вишняков Л. Р. - Металлотрикотажные сетки в конструкциях огнестойких гибких уплотнителей в авиационной технике, Коханая И. Н., Коханий В. А., Андриенко Е. М., Ромашко Е. М., Ромашко И. М., Горобиенко А. И., Петренко В. П. (2010)
Вишняков Л. Р. - Композиційна кераміка на основі графітоподібного нітриду бору, Мазна О. В., Сінайський Б. М. (2010)
Вишняков Л. Р. - Разработка волокнистых слоисто-комбинированых материалов для эластичных взрывозащитных камер, Паламарчук Б. И., Мороз В. П., Синайский Б. Н., Вишневский Л. Г., Манченко А.Н., Хохлова Н.Н. (2010)
Бурмистр М. В. - Углерод - углеродные композиты для применения в электротехническом оборудовании, Буря А. И., Байгушев В. В. (2010)
Гаращенко В. І. - Вплив геометричних параметрів пластинчастої перфорованої насадки магнітних фільтрів на велечину її щільності, Лук'янчук О. п., Скрипник І. Г., Гаращенко О. В. (2010)
Нестеренко В. П. - Дослідження гідрооб'ємного приводу з LS регулюванням в перехідних режимах, Данченков Я. В., Гудь В. М., ЯЧкимчук О. П. (2010)
Лабай В. Й. - Залежнсть втрат ексергії у компромісі SPLIT-кондиціонерів від повітряних потоків у випарнику і кондиціонері, Мисак Й. С. (2010)
Мисак Й. С. - Зниження теплового забруднення котлів ТП-100 та ТП-92 за допомогою термоелектричних елементіва, Кравець Т. Ю., Римар Т. І. (2010)
Древецький В. В. - Багатофункціональний автоматичний аналізатогр показників якості нафтопродуктів, Воробюк Т. Ю., Римар Т. І. (2010)
Квасніков В. П. - Метрологическая аттестация переносных и стационарных средств для виброконтроля и вибродиагностирования газаперекачивающего оборудования, Сапрыкин С. А. (2010)
Ахмадов О. А.-Б. - Вторичный еталон електричної потужності для промислового діапазону частот, Ахмадов С. О., Гальовський Б. П. (2010)
Безвесільна О. М. - Математична модель похибки вимірювання кутів системою з лазерним гіроскопом, Гнатейко Н. В., Штефан Н. І., Гнатейко В. В. (2010)
Безвесільна О. М. - Динамічні похибки нового двогіроскопного гравіметра, Коваль А. В., Гура Є. В. (2010)
Дёмин Д. А. - Метод обработки малой выборки нечетных результатов ортогонализованого пассивного эксперемента, Каткова Т. И. (2010)
Квасников В. П. - Номограмма абсолютных значений измеряемых параметров средств инициирования при законе распределения Максвелла, Новиков В. Ф (2010)
Квасников В. П. - Анализ работоспособности методов дистанционного определения фазав коэффициента отражения при неоднородности среды распостранения сигналов, Овчаров Ю. В. (2010)
Пашкевич І. Д. - Удосконалення парк пересуваних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем, Юсов В. В. (2010)
Шевченко О. І. - Метрологічне забезпечення наукоємних технологій машинобудування (2010)
Ярмоленко С. П. - Градування хроматографа та метод вимірювання проб (2010)
Куковський А. Г. - Аналітичні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємст, Прознаховський В. А. (2010)
Михайлюта С. Л. - Регульований електропривід як засіб підвищкення ефективності виробництва, Биков В. І., Михайлюта Г. С. (2010)
Сластенко Е. Ф. - Философские проблемы техники (2010)
Степура В. С. - Ефективність капітальних вкладень в будівнитство автомобільних доріг, Тімкіна С. Ю., Олюха Я. Л. (2010)
Харитонов Ю. Н. - Планирование коммуникаций в пректах реконструкции систем теплоснабжения (2010)
Харічков С. К. - Основні напрямки розвитку інтегрованої інноваційно-інвестеційної ситеми регіону, Забарна Е. М. (2010)
Титул, зміст (2013)
Мокій А. І. - Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів, Мікула Н. А., Дацко О. І. (2013)
Олійник Т. І. - Реалізація державної продовольчої політики в сучасних умовах, Сєвідова І. О. (2013)
Шибаєва Н. В. - Структура економіки України в умовах сучасної фінансово-економічної кризи, Батюк Л. А. (2013)
Волченко Н. В. - Сутність та поточний стан продовольчої безпеки держави (2013)
Письменний В. І. - Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань, Письменний В. В. (2013)
Ксенофонтова М. М. - Етичний кодекс менеджера, Панков М. В. (2013)
Чеботарьова О. М. - Моніторінг діяльності переробних підприємств Луганської області, Тарасенко Н. І. (2013)
Дунда С. П. - Основні шляхи розвитку хлібопекарних підприємств (2013)
Шпиг Ю. М. - Формування та розвиток інтегрованих структур: особливості, переваги, проблеми розвитку (2013)
Монастирська Т. Б. - ОСББ як сучасна форма обслуговування житлового фонду: проблеми та перспективи (2013)
Михайлова Л. І. - Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі, Кабанець О. В. (2013)
Лозинська І. В. - Стан м’ясо-молочного скотарства Сумської області: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Данкевич Є. М. - Інтеграційні процеси на зерновому ринку (2013)
Мамчур Р. М. - Перспективи розвитку агрострахування з державною підтримкою (2013)
Кучер А. В. - Економічні проблеми підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Ткаченко Д. О. (2013)
Калініченко О. В. - Формування енергоефективної вітчизняної системи машин та технології для виробництва цукрових буряків (2013)
Кулик О. Г. - Резерви підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації рослинницької продукції (2013)
Савельєва О. М. - Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення ефективності виробництва (2013)
Мазій І. М. - Забезпеченість аграрного сектора Сумщини основними засобами (2013)
Васюта Т. М. - Сутність управління технологічними процесами в підприємствах галузі птахівництва (2013)
Бугайчук В. В. - Сучасний стан земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2013)
Харченко Т. О. - Ефективність виробництва основних сільськогосподарських культур в Сумській області, Курило А. О. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Економічна стійкість аграрного підприємства як основа його конкурентоспроможності (2013)
Колосова К. А. - Управління стійкістю діяльності підприємства АПК (2013)
Стадник В. П. - Комплексне оцінювання рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Лиса Н. В. - Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання основних засобів харчових підприємств (2013)
Єранкін О. О. - Особливості трансформації маркетингового середовища агробізнесу в Україні (2013)
Дацюк-Томчук М. Б. - Напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств молокопродуктового підкомплексу (2013)
Квятко Т. М. - Бенчмаркінг – основа ефективного розвитку підприємства (2013)
Підлісна О. В. - Формування організаційно-методичного та інформаційного забезпечення рекламних кампаній туристичних підприємств (2013)
Суховерха Ю. В. - Розвиток концепції холістичного маркетингу: аспект адаптивного управління компонентами (2013)
Степаненко Н. І. - Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю продукцією аграрних підприємств (2013)
Царук Н. Г. - Формування результативної інформаційно-аналітичної системи управління ринком агропродовольчої продукції (2013)
Запорожченко Т. Г. - Розвиток маркетингової діяльності підприємств на ринку племінних (генетичних) ресурсів тваринництва (2013)
Пересадько Г. О. - Особливості копірайтингу в Україні, Чеманова О. А. (2013)
Березовик К. В. - Сутність маркетинг-аудиту діяльності підприємств (2013)
Фалех Вісам Рамадан - Генезис систем розподілу сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку (2013)
Сисенко Л. М. - Сутність та структура системи управління якістю продукції виробництва овочів закритого грунту у сільськогосподарських підприємствах (2013)
Клименко Л. В. - Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств: теорія та практика (2013)
Ліповська-Маковецька Н. І. - Удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Гордєєва І. В. - Оцінка впливу тарифної ставки на обсяги імпорту м’яса (2013)
Кравченко А. С. - Міжнародний валютний ринок Forex та валютні операції (2013)
Михайлов А. М. - Порівняльні переваги та недоліки від інтеграції України у західному або східному векторі інтеграції, Бузова Я. Ю. (2013)
Сафронов В. В. - Фермерское производство как форма хозяйствования и образ жизни, Терехов В. П. (2013)
Переверзева Н. В. - Аномальные факторы формирования консолидированных издержек производства в современной экономике (2013)
Чижов А. В. - Аграрный сектор экономики России в условиях глобализации: положение и перспективы развития, Прокопов Е. Е. (2013)
Балашенко В. А. - Система управления транснациональными вертикальными ритейлеровым компаниями в мире на примере WAL-MART, Руденко Н. Р., Пашкина О. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Михайлова Л. І. - Психологічні особливості підготовки майбутніх менеджерів, Глуходід Г. Ю. (2012)
Солоха Д. В. - Інноваційні складові підвищення якості праці та трудового життя на харчовому підприємстві (2012)
Бурнукіна О. А. - Менеджмент якості як складова загального менеджменту підприємства (2012)
Нечипоренко В. В. - Роздрібна торгівля Сумської області: стан та перспективи розвитку (2012)
Гречаний В. М. - Сутність корпоративного управління та особливості формування корпоративного сектора в країнах з перехідною економікою (2012)
Шалигіна І. В. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку лісовиробничого комплексу України, Ліпчей М. І. (2012)
Михайлов М. Г. - Сутність та місце інвестиційного забезпечення в системі економічних категорій, Крючкова М. І. (2012)
Гущин А.А. - Проблеми регулювання земельних відносин в Україні та можливі шляхи їх вирішеня (2012)
Михайлова Л. І. - Особливості оцінки результативності створення та функціонування сайту-візитки вітчизняних сільськогосподарських підприємств, Валинкін О. О. (2012)
Одінцов М. М. - Проблеми і перспективи формування та розвитку територіально-галузевих агропромислових кластерів, Одінцов О. М. (2012)
Талавиря М. П. - Перспективи розвитку виробництва біоетанолу, Талавиря О. М. (2012)
Томілін О. О. - Формування міжгалузевих зв’язків на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Маслак О. М. - Становлення ринку органічної продукції в Україні (2012)
Ткаль Я. С. - Удосконалення існуючих технологій раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Кобилкін О. М. - Вдосконалення методики визначення показників економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Кобилкіна С. В. (2012)
Лихіцький В. В. - Сучасний стан та економічні перспективи вирощування зернових культур в Сумській області (2012)
Полтавський С. К. - Формування системи управління процесом реінжинірингу в аграрному підприємстві (2012)
Родіонов О. В. - Організаційні аспекти забезпечення фінансової стійкості підприємств АПК регіону, Манько І. М. (2012)
Заговора А. С. - Роль та місце управління витрат і собівартості в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств (2012)
Нєсвєтова С. В. - Соціально-психологічна характеристика керівників сільськогосподарських підприємств Сумської області (2012)
Школьна В. В. - Економічна природа і функції заробітної плати (2012)
Жмайлов В. М. - Оцінка впливу соціально-етичного маркетингу на потенціал підприємства (2012)
Рибінцев В. О. - Теоретичний аналіз категорії "бренд роботодавця", Волобоєв В. Д., Іванченко В. О. (2012)
Мандич О. В. - Організація маркетингового підходу в зернопродуктовому підкомплексі України (2012)
Самойлик Ю. В. - Механізм прийняття управлінського рішення в агроформуваннях корпоративного типу (2012)
Бричко А. М. - Конкурентноздатність як фактор адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2012)
Шашло Н.В. - Розвиток сільського господарства України в контексті підвищення конкурентоспроможності (2012)
Строченко Н. І. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності як фактор економічної стабільності підприємства (2012)
Селезень О. М. - Платоспроможність та ліквідність в системі оцінки фінансової стійкості ТОВ "Сумське МНВО” (2012)
Дейнека О. Г. - Світовий досвід проведення реформування залізниць, Моцна І. В., Манівчук В. В. (2012)
Хромушина Л. А. - Зарубіжний досвід еколого-економічної безпеки розвитку підприємницької діяльності (2012)
Ярема Я. Р. - Формування структури зовнішньоекономічного потенціалу підприємства (2012)
Телегунь М. І. - Облік операцій в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності, Довжик О. О. (2012)
Єрмак О. М. - Шляхи формування інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств (2012)
Ліпський Р. В. - Інноваційні стратегії управління ресурсокористуванням аграрних підприємств (2012)
Івченко Н. М. - Кластер як основа конкурентноздатної, іноваційної та інвестиційно привабливої економіки (2012)
Арістова І. В. - Організаційно-правові засади інноваційного розвитку аграрного сектору в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні (2012)
Руденко О. Є. - Сучасний стан та особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Позднякова Л. О. - Розробка моделі підвищення ефективності транспортного виробництва, Ковалевич Л. С., Котик В. О. (2012)
Кадацька А. М. - Удосконалення обліку доходів в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Телегунь М. І. - Зобов’язання бюджетних установ та їх облік: практичні аспекти (2012)
Чуб Ю. В. - Система управління нематеріальними активами підприємств АПК (2012)
Ничик А. В. - Методи покращення фінансових результатів діяльності державного підприємства "Сумська біологічна фабрика" (2012)
Майданевич П. М. - Особливості облікової політики продукції сільськогосподарського виробництва у відповідності до П(с)БО 30 "Біологічні активи" (2012)
Баранік О. О. - Проблемні питання елементів податкового обліку (2012)
Полятикіна Л. І. - Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва (2012)
Божок О. М. - Оцінка сучасного стану пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Закоморний С. М. - Соціальна інфраструктура підприємства: проблеми і перспективи розвитку (2012)
Конєва І. І. - Фінансові інструменти портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва (2012)
Стрельник В. - Регіональний екологічний контроль в Україні (2012)
Черкасов А. В. - Аналіз стандартів та міжнародного досвіду управління якістю життя населення (2012)
Гімпель В. В. - Формування критеріальної основи визначення еколого-економічної активності кластерів (2012)
Толмачева Е. Н. - Факторы устойчивости социально-экономического развития сельских территорий (2012)
Мішньова Н. А. - Вплив окремих факторів на формування оцінки землі (2012)
Захарченко О. В. - Перспективи розвитку сільського туризму (2012)
Дмитришин Л. І. - Моделі управління власними засобами і ризиками комерційних банків (2011)
Буртняк І. В. - Застосування моделі Гобсона-Роджерса для дослідження індексу ПФТС, Малицька Г.П. (2011)
Паркулаб А. Г. - Нейромережеві технології моделювання кон’юнктури ринку капіталів (2011)
Стефанишин Л. С. - Моделювання руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства (2011)
Фурса Т. П. - Оцінювання економічної ефективності взаємодії підприємств і кредитних організацій при реалізації інвестиційної програми (2011)
Загурська М. М. - Інформаційне забезпечення оцінки економічної стійкості підприємства (2011)
Кленін О. В. - Актуальні проблеми управління оборотними коштами промислових підприємств (2011)
Огороднікова Н. - Вдосконалення механізму управління платіжними зобов’язаннями підприємств перед пенсійним фондом України (2011)
Самофалов В. В. - Інформаційні технології як основа побудови системи управління металургійного підприємства, Ходикін В. Ф. (2011)
Скрипник О. А. - Інформаційне забезпечення процесів управління (2011)
Строцюк Ю. В. - Процес формування іміджу підприємства (2011)
Андрієнко В. М. - Інформація і документ як чинники виробництва постіндустріального суспільства (2011)
Аровіна М. П. - Регіональні особливості ринку вентиляційних систем (2011)
Зварич І. Т. - Програмно-цільовий метод дослідження і менеджменту етнополітичних процесів: регіональний контекст, Зварич О. І. (2011)
Казаринова Н. Л. - Модель процесу організації підбору кадрів на вакантні посади ВНЗ (2011)
Кирилишен Я. В. - Розробка інформаційно-документарних показників взаємодії в рамках багаторівневих інформаційних систем бюджетування (2011)
Кужелєв М. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні, Юрова Д. Б. (2011)
Мальцева І. В. - Інформаційна підтримка судових органів влади (2011)
Ліпич Л. Г. - Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави, Івашко О. А. (2011)
Дмитришин М. В. - Оцінювання рівнів показників ефективності організаційно-фінансового механізму вищих навчальних закладів (2011)
Гораль Л. Т. - Концепція моделі технічної реструктуризації системи магістрального транспорту газу України (2011)
Тимошенко Д. В. - Мотиваційна функція в інтегрованій системі управління ВАТ "Укрнафта" (2011)
Плець І. І. - Механізми фінансового регулювання державного боргу в Україні, Шпак А. Д. (2011)
Стадніченко О. В. - Функціональне призначення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями бюджету (2011)
Ключенко А. В. - Організаційно-економічний механізм використання та відтворення рекреаційних ресурсів Карпатського регіону (2011)
Пашенко Г. В. - Документальне забезпечення процесів впровадження стандартів менеджменту якості (2011)
Турчін О. І. - Інтеграція системи обліку службових посвідчень в інформаційну систему електронного документообігу (2011)
Аверіна К. С. - Вплив соціального середовища на внутрішні та зовнішні комунікації у ВНЗ (2011)
Варенко В. М. - Система менеджменту якості як ефективний засіб підготовки майбутніх фахівців-документознавців у технічному університеті (2011)
Добровольська В. В. - Проектування системи керування документацією у сфері культури (2011)
Романишин Ю. Л. - Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання у підготовці документознавців-менеджерів (2011)
Спрінсян В. Г. - Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства (2011)
Мардар О. В. - Використання інформаційних технологій у підготовці тендерної документації (2011)
Леміш Н. О. - Законодавче регулювання процесу організації діловодства в губерніях лівобережної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Палеха Ю. І. - Періодизація становлення і розвитку діловодства в Україні (2011)
Паркулаб А. Г. - Моделювання операцій на строковому ринку капіталів (2011)
Безуглий О. Ю. - Модель взаємодії в промислових комплексах (2011)
Марчук В. Д. - Моделі моніторингу і управління матеріальними виробничими потоками (2011)
Бабій І. В. - Структурна модель організаційно-економічного механізму реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством (2011)
Романків І. М. - Концептуальні моделі регіонального розвитку (2011)
Содержание (2015)
Абрамов Ю. А. - Моделирование процессов тушения пожаров класса В распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Антошкин А. А. - Влияние схем размещения оросителей спринклерных установок пожаротушения на формирование распределительной сети (2015)
Афанасенко К. А. - Влияние строения и структуры коксовых остатков полиэпоксидных связующих на их горючесть, Михайлюк А. П. (2015)
Баранов М. І. - Виникнення локальних осередків пожежі кабельної продукції при дії на неї надструмів, Рудаков С. В. (2015)
Басманов А. Е. - Модель пламени над круговым разливом нефтепродукта, Горпинич И. А. (2015)
Борисова А. С. - Влияние изменения температуры окружающей среды на результаты испытаний тепловых пожарных извещателей с терморезистивным чувствительным элементом, Тищенко Е. А., Абрамов Ю. А. (2015)
Бугаёв А. Ю. - Влияние изменения молекулярного веса воздуха на показатель внутреннего диаметра огнепреградителя с целью уменьшения вероятности возникновения "краевого эффекта" (2015)
Васильченко А. В. - Оценка огнестойкости безарматурной плиты из фибробетона, Хмыров И. М. (2015)
Гуліда Е. М. - Встановлення часу оперативного розгортання пожежно-рятувальних підрозділів для ліквідації пожежі в умовах міста, Войтович Д. П. (2015)
Данилин А. Н. - Постановка задачи поиска рациональных планов эвакуации при чрезвычайных ситуациях из высотных зданий, Комяк В. В., Коссе А. Г. (2015)
Дуреев В. А. - Модель стационарного поверхностного разрушения композиционного покрытия с учетом коэффициента отражения излучения (2015)
Калиновський А. Я. - Використання системи випуску відпрацьованих газів аварійно-рятувального автомобіля для генерації електричної енергії за допомогою термоелектричного модуля Пельтьє, Коваленко Р. І. (2015)
Кальченко Я. Ю. - Идентификация динамического параметра пожарных извещателей с терморезестивным чувствительным элементом, Абрамов Ю. А. (2015)
Каракулин А. Б. - Исследование повторного воспламенения резины обработанной гелеобразующими огнетушащими составами, Киреев А. А., Жерноклёв К. В. (2015)
Кирилюк А. С. - Математические модели для расчета показателей надежности кабельных линий при определенных законах распределения наработки, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2015)
Ключка Ю. П. - Особенности определения места пожара в здании при использовании тепловизоров, Крынская Н. В., Гасанов Х. Ш. (2015)
Ковалишин В. В. - Модель создания непрерывного противопожарного барьера для локализации ландшафтного пожара, Мовчан И. А. (2015)
Комяк В. М. - Аналитическое описание радиуса обзора и местоположений пунктов наблюдения наземных систем видео-мониторинга лесных пожаров, Панкратов А. В., Приходько А. Ю. (2015)
Коритченко К. В. - Експериментальне дослідження прототипу газодетонаційної установки метання контейнерів з вогнегасними речовинами, Сакун О. В., Хілько Ю. В., Кістерний Ю. І., Кудін Д. В. (2015)
Коровникова Н. И. - Пути придания огнезащищенности волокнам на основе целлюлозы, Олейник В. В. (2015)
Кравців С. Я. - Розподіл згинального моменту під час гідравлічного удару у трубі пожежного водопостачання, Халипа В. М. (2015)
Кривцова В. И. - Определение времени до разрушения систем хранения углеводородных взрывоопасных газов под воздействием тепловых потоков, Ключка Ю. П., Тарариев А. И. (2015)
Курская Т. Н. - Применение методов неразрушающего контроля для определения теплофизических характеристик строительных материалов (2015)
Ларін О. М. - Визначення поздовжньої жорсткості пожежного рукава типу "Т" з внутрішнім діаметром 51 мм, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Коханенко В. Б. (2015)
Мелещенко Р. Г. - Имитационная модель создания противопожарного барьера совместными усилиями авиационных и наземных сил, Мунтян В. К., Коврегин В. В. (2015)
Миргород О. В. - Підвищення вогнетривких властивостей залізобетонних конструкцій для можливості їх подальшої експлуатації після пожежі (2015)
Петухова О. А. - Дослідження характеристик пожежних кран-комплектів, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2015)
Писклакова О. А. - Синтез модели выбора оптимального поставщика противопожарного оборудования в условиях многокритериальности и нечеткой неопределенности (2015)
Поздєєв С. В. - Геометрія зони обвуглення у перерізах вогнезахищених дерев'яних балок в умовах пожежі, Некора О. В., Горбаченко Я. В., Федченко І. В. (2015)
Поспелов Б. Б. - Системная классификация моделей динамики среднеобъемной температуры пожара в помещении, Андронов В. А. (2015)
Рыбка Е. А. - Идентификация радиальной модели термического комплекса для испытаний образцов строительных конструкций на огнестойкость (2015)
Савченко А. В. - Теоретическое обоснование использования гелеобразующих систем для охлаждения стенок резервуаров и цистерн с углеводородами от теплового воздействия пожара, Островерх О. А., Холодный А. С. (2015)
Сенчихін Ю. М. - Нормативні показники та порядок визначення загальної чисельності особового складу, оперативних відділень для гасіння пожеж, Сировой В. В., Росоха С. В. (2015)
Скородумова О. Б. - Исследование влияния механизма гелеобразования в гибридных золях тетраэтоксисилана на эластичность защитных покрытий, Лозовской А. Ю., Тарахно Е. В., Гончаренко Я. Н. (2015)
Стрелец В. М. - Сравнительный анализ закономерностей расхода воздуха при работе спасателей в АСВ, Ковалев П. А., Бородич П. Ю. (2015)
Тарасенко А. А. - Определение границ полей невидимости для мониторинга пожарной опасности лесного массива (2015)
Тесленко А. А. - Методы оценки пожароопасности помещений в России, Беларуси и Украине, Роянов А. Н. (2015)
Трегубов Д. Г. - Прогноз ефективності флегматизації горючих систем кисневмісними сумішами, Тарахно О. В., Шаршанов А. Я. (2015)
Шаршанов А. Я. - Моделирование действия двухслойного огнезащитного экрана (2015)
Титул, зміст (2013)
Красноруцький О. О. - Теоретичне значення категорії "розподіл продукції" для досліджень функціонування аграрного ринку, Онегіна В. М. (2013)
Талавиря М. П. - Теоретичні аспекти розвитку біоекономіки в Україні, Талавиря О. М. (2013)
Княженко І. І. - Агропродовольча функція держави в системі регулювання соціально-економічних процесів (2013)
Мішин С. І. - Передумови та принципи побудови систем антикризового управління бізнесом (2013)
Лопатинська А. Ю. - Напрями удосконалення стратегічного планування розвитку аграрного сектора (2013)
Бригінська Л. Г. - Термінологічні параметри ресурсного забезпечення банківської діяльності (2013)
Ткачук В. І. - Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства (2013)
Передерій Н. О. - Екологічні проблеми біоекономіки (2013)
Данкевич В. Є. - Тенденції розвитку земельних відносин в умовах глобалізації (2013)
Радько В. І. - Перспективи розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах , Андросович І. І. (2013)
Харченко В. В. - Організаційно-економічні особливості розвитку аграрного підприємництва в умовах реструктуризації економіки (2013)
Рудика К. В. - Сучасні аспекти реалізації аграрної продукції в системі господарського механізму підприємств (2013)
Кіц М. В. - Державна фінансова підтримка виробників сільськогосподарської продукції, як важлива складова державного регулювання (2013)
Колеснікова І. В. - Проблеми сировинного забезпечення м’ясопереробних підприємств, Заплатніков М. Ю. (2013)
Одношевна О. О. - Регіональні особливості виробництва пріоритетних видів плодів та ягід (2013)
Зуб О. М. - Теоретичні аспекти формування економічної безпеки аграрного сектора за умов глобалізації (2013)
Сендецька О. В. - Шляхи підвищення ефективності виробництва та застосування органічних добрив виготовлених методом вермикультивування та біологічної ферментації органічних відходів агропромислового комплексу (2013)
Тертична Н. В. - Модель управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва аграрних підприємств, Поповиченко Г. С. (2013)
Бірченко Н. О. - Особливості ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств (2013)
Куделя Л. В. - Визначення доцільності організації та створення служби економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Бутенко О. П. - Використання статистичного методу прогнозування на сільськогосподарському підприємстві (2013)
Карім Дхеяб Ахмед - Еволюція методів і прийомів управління персоналом від класичних парадигм до сучасного осмислення (2013)
Дятлова В. В. - Методичний підхід до визначення економічної доцільності варіативності оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і стандартів, Саєнко О. В. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистем календарного планування та управління ланцюгами поставок підприємства, Ярова Ю. О. (2013)
Миколенко І. Г. - Напрями гармонізації економічних інтересів учасників внутрішнього ринку агропродовольчої продукції (2013)
Горлачук М. А. - Циклічність функціонування аграрного ринку та його регулювання (2013)
Волкова І. М. - Інформаційні ресурси маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Шестакова С. О. - Товарний знак, торгова марка, бренд, комерційне найменування: спільне та відмінне (2013)
Пересадько Г. О. - Оцінка ефективності інтернет-реклами, Павловська Д. М. (2013)
Журавка О. М. - Формування інвестиційного потенціалу страхових компаній (2013)
Костенко О. М. - Підвищення рівня корисності управлінської інформації за рахунок оптимізації витрат на її формування (2013)
Обиход К. О. - Економічна сутність трансакцій обміну як об’єктів обліку: теоретико-методологічний аспект (2013)
Гущин А. А. - Автоматизація інформаційно-технологічних процесів збору, накопичення, аналізу та використання даних земельних ресурсів Сумської області на прикладі програми 1С "Земля v.1.0" (2013)
Костюк О. Д. - Соціальні аспекти розвитку села (2013)
Мамчук І. В. - Кластерний підхід до забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості, Тур О. М. (2013)
Терованесов М. Р. - Основні фактори розвитку системи вищої освіти, Крат О. А. (2013)
Олейник В. В. - Особливості транскордонного управління водними ресурсами, Скороход І. С. (2013)
Тарасов А. О. - Економічний вплив екологічного ризику на діяльність сільськогосподарських підприємств (2013)
Лобанова О. П. - Сучасний соціально-економічний розвиток Хмельницького регіону (2013)
Бобровська Н. В. - Еколого-орієнтований підхід у розвитку аграрного сектора (2013)
Сахарнацька Л. І. - Оцінка використання земельних ресурсів Львівської області, Височанська М. Я. (2013)
Сафронов В. В. - Повышение концентрации производства – важный фактор формирования эффективной и конкурентоспособной экономики, Терехов В. П., Чарочкина Е. Ю., Переверзева Н. В. (2013)
Попадьина Н. В. - Формирование цены на сахар – важный элемент стратегии управления устойчивым развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской федерации, Святова О. В. (2013)
Солошенко Р. В. - Проблемы совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской федерации (2013)
Волобуева Н. А. - Роль пищевой и перерабатывающей промышленности в обеспечении продовольственной безопасности (2013)
Выдрина О. Н. - Мировой рынок сахара как основная детерминанта развития конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК РФ, Мухина Л. В. (2013)
Морозевич О. А. - Воспроизводство рабочей силы в системе функционирования рынка труда, Голомазова Е. С. (2013)
Баталова Н. В. - Маркетинг в агропромышленном комплексе: проблемы и перспективы (2013)
Андрієнко В. М. - Моделі управління витратами довгострокових проектів (2012)
Белопольська Т. В. - Методи планування інвестиційної діяльності суб’єктів реального сектору економіки (2012)
Воротинцев В. А. - Методи та інструменти діагностики конкурентного середовища підприємства (2012)
Жерліцин Д. М. - Модель управління стійкістю фінансової системи підприємства (2012)
Загурська М. М. - Оцінка економічної стійкості підприємств: інформаційне забезпечення (2012)
Кирилишен Я. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення логістичних систем в ринковій економіці (2012)
Кравченко В. М. - Моделювання потокових процесів для підвищення результативності діяльності підприємства (2012)
Мардар О. В. - Особливості побудови інформаційного забезпечення системи економічної безпеки підприємства, Шамарін Ю. В. (2012)
Кейван О. І. - Особливості впливу зовнішнього середовища на ефективність функціонування туристичного підприємства (2012)
Вовк В. М. - Оптимізаційні моделі інвестиційних ІТ-проектів (2012)
Никифорчин І. В. - Моделювання інвестиційної підтримки малого підприємства (2012)
Дмитришин Л. І. - Еконофізичні аспекти формування функції розподілу багатства і доходів в соціально-економічних системах (2012)
Русин Р. С. - Модель фінансового посередництва банку (2012)
Ємець О. І. - Модель координації регіональної інвестиційної діяльності (2012)
Буковинська М. П. - Здоров’я населення як соціальний аспект філософії організації (2012)
Мишко О. В. - Ринкова атрибутика як елемент інноваційного процесу в товарній продукції (2012)
Ткаченко І. С. - Процес узгодження сутності угоди до її підписання як процес Маркова без післядії, Ткаченко В. А., Ткаченко М. І. (2012)
Корпан О. С. - Фінансова стратегія підприємств легкої промисловості: принципи формування та особливості реалізації (2012)
Гнатюк Т. М. - Використання аналітичної оцінки в процесі аудиту діяльності підприємств, готелів та ресторанів туристичної сфери, Василюк М. М., Григорів О. О. (2012)
Мендела І. Я. - Аналіз факторів зовнішнього середовища підприємств готельного бізнесу Івано-Франківської області (2012)
Кірільєвніна О. О. - Концептуальні положення інформаційного інжинірингу підприємства на сучасному етапі його розвитку (2012)
Кравчук Р. С. - Ринок нафтопродуктів: аналіз та прогнозування, Дмитрук М. С. (2012)
Голубовський Л. З. - Класифікація витрат підприємств газового комплексу (2012)
Купчак В. Р. - Сучасні підходи і методи ціноутворення в ринкових умовах (2012)
Кизим М. О. - Побудова сценаріїв активізації інвестиційної діяльності регіонів України, Пажина С. Л. (2012)
Плахотнік О. О. - Аналіз підходів до управління потенціалом металургійного підприємства (2012)
Срипник О. А. - Управління інформаційними потоками документообігу в системі інформаційного забезпечення менеджменту підприємства (2012)
Красноносова О. М. - Передумови розвитку територіального устрою України (2012)
Григорук П. М. - Проблеми урахування невизначеності в процесі прийняття маркетингових рішень (2012)
Білецька І. М. - Антикризове управління туристичним підприємством: інструменти та механізм реалізації (2012)
Пілько А. Д. - Прогнозування ефективності управління маркетинговою і збутовою діяльністю підприємства, Лукан О. М. (2012)
Плосконос Г. М. - Оцінка і прогноз стратегічних ризиків у техногенному середовищі (2012)
Король В. С. - Моделі й стратегії розвитку економіки України (2012)
Цьохла С. Ю. - Тенденції формування і розвитку ресторанного господарства як складової індустрії туризму в Україні (2012)
Заяць М. Я. - Оцінка економіки регіону в контексті грошово-кредитного регулювання (на прикладі Карпатського регіону) (2012)
Крячко Є. М. - Діагностика зовнішньоекономічної безпеки України, Григорова-Беренда Л. І. (2012)
Ліпич М. А. - Міжнародний досвід застосування спрощених систем оподаткування (2012)
Дмитришин М. В. - Прогнозування і формування шляхів підвищення ефективності фінансового механізму ВНЗ (2012)
Касьянова Л. В. - Моделювання механізмів податкового та бюджетного стимулювання інновацій (2012)
Мазур А. І. - Значущість визначення рівнів β2-мікроглобуліну і тимідинкінази у крові хворих для стратифікації лікування хворих на гостру лейкемію — мієлобластну та лімфобластну, Миронова О. В., Ткаченко М. М., Горяінова Н. В. (2014)
Крамний І. О. - Клініко-рентгенологічні особливості змін легень при пневмоцистозі у дітей, хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Вороньжев І. О., Кіпрушев О. О., Яковлев Д. Г. (2014)
Грабарь В. В. - Ультразвуковой скрининг хромосомной патологии у беременных при вспомогательной репродукции во II триместре, Феськов А. М., Арбузова С. Б. (2014)
Калашников В. И. - Допплерографические и рентгенологические паттерны у пациентов с цервикогенной головной болью, Абдуллаев Р. Я., Спузяк Р. М., Сысун Л. А. (2014)
Бурак О. Є. - Власний досвід впровадження брахітерапії в онкогінекології із застосуванням апарата MultiSource HDR BEBIG, Дукач В. А. (2014)
Кулініч Г. В. - Випадок лікування рецидивного раку шкіри волосистої частини голови, ускладненого променевими ушкодженнями, Тихоліз І. С., Москаленко М. В., Зац О. С., Стегній В. О. (2014)
Бакай Т. С. - Васкулярні мішені в радіотерапії злоякісних пухлин, Гребіник Л. В., Карвасарська В. В., Мітряєва Н. А., Старенький В. П. (2014)
Узленкова Н. Є. - Радіопротектори: сучасний стан проблеми (2014)
Красносельський М. В. - Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю, Костя П. Ю., Хижняк А. А., Дикий М. П., Мєдвєдєва О. П. (2014)
Артамонова Н. О. - Сучасні підходи до діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин (дайджест), Павліченко Ю. В., Бакай Т. С., Кривуля О. С. (2014)
Артамонова Н. О. - Інноваційні технології діагностики метастазів та рецидивів злоякісних пухлин (дайджест), Павліченко Ю. В., Кондрашова О. І., Кривуля О. С. (2014)
Киношенко Ю. Т. - Жизнь и основные направления научной деятельности профессора А. А. Лемберга к 115-летию со дня рождения (2014)
Леонід Якович Васильєв До 65-річчя від дня народження (2014)
Юліан Тодосійович Кіношенко До 85-річчя від дня народження (2014)
Оксана Іванівна Солодянникова До 60-річчя від дня народження (2014)
До уваги авторів (2014)
Освіта (2014)
Покажчик авторів ХХІІ тому УРЖ (2014)
Бец О. І. - Деякі макроекономічні аспекти боргової політики української держави (2011)
Бевз В. В. - Зниження енергоємності продукції — інноваційний шлях розвитку підприємств харчової промисловості (2011)
Брегеда О. А. - Ринок небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, сучасний стан та тенденції розвитку (2011)
Брітченко І. Г. - Особливості використання скорингових систем у банківському кредитуванні фізичних осіб, Момот О. М. (2011)
Гапонюк М. А. - Ф’ючерсний контракт на золото, Щербина А. Г. (2011)
Гаманков Д. В. - Законодавчо-правове забезпечення страхового ринку в Європейському Союзі (2011)
Гаманкова О. О. - Концепція "страхового фонду суспільства" в сучасній вітчизняній теорії страхування, Мурашко О. В., Димніч О. В. (2011)
Запаранюк Т. В. - Концептуальні засади реалізації монетарної політики в умовах відкритості національної економіки (2011)
Зубок М. І. - Охорона банків у системі їх економічної безпеки (2011)
Іванова А.Б - Оцінка фінансового стану страхової компанії як визначальний фактор при прийнятті рішення банком про акредитацію страхової компанії (2011)
Івасів І. Б. - Стратегічні аспекти регулювання діяльності іноземних банків в Україні, Корнилюк Р. В. (2011)
Конопатська Л. В. - Удосконалення банківського нагляду та регулювання кредитної діяльності банків на рівні національного банку України (2011)
Корнієнко Ю. В. - Фінансова безпека банків як об’єкт наукового дослідження (2011)
Краснова І. В. - Зміст та місце інформації в системі фінансового ринку (2011)
Кузяк Д. О. - Політичний ризик у проектному фінансуванні на прикладі проекту нафтотранспортної системи "Одеса–Броди" (2011)
Литвин Н. В. - Недержавні пенсійні фонди та ефективність їх діяльності (2011)
Майорова Т. В. - Системний підхід у визначенні сутності інвестиційного процесу (2011)
Осадча Т. І. - Питання ефективного корпоративного управління у банках: принципи ефективної системи (2011)
Остапишин Т. П. - Кредитний моніторинг: врахування фактору кризи, Островська Н. Л. (2011)
Павліковський А. М. - Стратегія управління активами і пасивами комерційного банку: теоретико-методичні підходи та вітчизняна практика, Матвієнко С. В. (2011)
Радзієвська В. М. - Забезпечення руху капіталу (2011)
Рязанова Н. С. - Фінансовий ринок: його генезис, сутність та функції (2011)
Сущенко О. М. - Перспективні напрямки підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні фінансів (2011)
Тимченко О. М. - Сибірянська Ю. В. Податковий борг і макропоказники соціально-економічного розвитку України (2011)
Шевалдіна В. Г. - Вплив доходів населення на формування заощаджень (2011)
Яременко С. М. - Комплексна система економічної безпеки банку і управління нею (2011)
Яренко Г. М. - Оподаткування доходів від операцій з нерезидентами, що мають офшорний статус (2011)
Бабіч В. В. Деякі - питання бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства (2011)
Безверхий К. В. Роль - селянських господарств в аграрному секторі економіки України (2011)
Бортнік А. М. - Особливості використання вартісно-функціонального обліку при імплементації моделі процесного управління (2011)
Гавриловський О. С. - Оподаткування фінансової допомоги (2011)
Галенко С. М. - Стан, проблеми та перспективні напрями розвитку аналізу господарської діяльності комунальних підприємств (2011)
Гнилицька Л. В. - Підходи щодо визначення прибутку підприємства як підґрунтя його фінансово-економічної безпеки (2011)
Головко Т. В. - Організаційно-нормативне забезпечення та методика обліку гуманітарної допомоги (2011)
Гордієнко Л. П. - Застосування традиційних методів обліку та калькулювання витрат незавершеного виробництва в Україні (2011)
Городянська Л. В. - Критерії формування облікової інформації для оцінювання відтворюваних економічних ресурсів у системі обліку (2011)
Диба В. М. - Нематеріальні активи в інноваційному розвитку економіки та їх облік (2011)
Дунаєва М. В. - Особливості класифікації виробничих запасів у виноробній промисловості (2011)
Коршикова Р. С. - Нові підходи до оцінювання частки капіталу, що належить меншості, у консолідованому балансі (2011)
Озеран А. В. - Суттєвість та її вплив на доречність і достовірність фінансової звітності (2011)
Писаренко Ю. В. - Оподаткування інвестицій на підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку (2011)
Пронь Н. О. - Поняття первинних документів та вимоги до їх оформлення (2011)
Радченя Л. І. - Калькулювання собівартості виробленої продукції як складова обліку витрат виробництва (2011)
Свідерський Є. І. - Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку, Свідерський Д. Є. (2011)
Свірко С. В. - Консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору за МСБОДС: теоретичні положення та методичні підходи (2011)
Титенко Л. В. - Класифікація виробничих запасів на підприємствах фармацевтичної промисловості (2011)
Ткаченко Н. М. - Суб’єкти малого підприємництва: особливості сплати єдиного податку та фіксованого податку у співставленні з податком на доходи фізичних осіб (2011)
Тюхляєва Е. Ю. - Звільнення за переведенням на нове місце роботи: невже за це потрібно платити? (2011)
Судук Н. В. - Моделі планування і вибору технологій виробництва підприємств лісопромислового комплексу (2012)
Тимохин В. М. - Моделювання процесу прийняття рішень про доцільність проведення відкритих торгів, Подольська А. Г. (2012)
Пилипів Н. І. - Організаційні основи побудови системи бюджетування витрат на газотранспортних підприємствах, Івасишин М. О. (2012)
Лопушняк Г. С. - Вплив демографічних чинників на зайнятість населення, Капітан В. О. (2012)
Марченко В. М. - Система управління витратами промислових підприємств: теоретичний аспект (2012)
Купчак В. Р. - Прогнозування тарифів газорозподільного підприємства на основі моделі монополії (2012)
Русин Р. С. - Методи побудови виробничо-організаційної моделі фінансово-банківської установи (2012)
Благун І. С. - Індекси ділової активності як інструмент економічної політики держави (2012)
Баран Р. Я. - Особливості логістики в діяльності інтернет-крамниць, Романчукевич М. Й. (2012)
Данилишин В. І. - Стан державних запозичень в іноземній валюті та їх вплив на економіку України (2012)
П`ятничук І. Д. - Калькулювання як інструмент обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами на нафтопереробних підприємствах (2012)
Дмитришин Л. І. - Кінетичні моделі розподілу грошових доходів населення (2012)
Писар Н. Б. - Дослідження цінового шоку від подорожчання енергетичних ресурсів (2012)
Савін C. Ю. - Аналіз наукового і інноваційного потенціалу України (2012)
Єфіменко В. І. - Оптимізація структури кредитного потенціалу банківської системи України, Гончар М. В., Синиця О. О. (2012)
Харун О. А. - Особливості розвитку фінансової глобалізації в системі світового господарства (2012)
Белопольська Т. В. - Індикатори оцінки інноваційної активності підприємств реального сектору економіки (2012)
Вергун М. О. - Методи оптимізації інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки (2012)
Кирилишен Я. В. - Методи підвищення ефективності функціонування процесно-орієнтованої системи бюджетування (2012)
Берлін В. М. - Методи оцінки вартості підприємств сфери фінансових послуг, Малахай І. Д. (2012)
Плахотнік О. О. - Методи підвищення ефективності системи бюджетування в соціально-економічних системах мережевої економіки (2012)
Воротинцев В. А. - Механізми планування в процесах модернізації та капітального ремонту тепломереж (2012)
Голубовський Л. З. - Сучасні методи управління витратами підприємства (2012)
Горбатова Є. Ф. - Аналіз тенденцій розвитку світової туристичної галузі (2012)
Денисова А. Є. - Контролінговий аудит як інструмент управління підприємством (2012)
Клим`юк Б. Б. - Закордонний досвід управління розвитком промисловості на основі кредитних інструментів (2012)
Кобеля З. І. - Диференціація показників якості трудового потенціалу Чернівецької області (2012)
Кравчук Р. С. - Особливості формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств (2012)
Кужель М. А. - Концепція організаційно-економічного механізму управління перспективним розвитком виробничо-господарських систем (2012)
Мардар О. В. - Концепція механізму управління відкритими торгами (2012)
Сапронов Ю. А. - Аналіз ринку нафтопродуктів в Україні, Костенко Д. М. (2012)
Шандова Н. В. - Розвиток методів управління промисловими підприємствами із залученням бенчмаркінгу (2012)
Василюк Н. Р. - Прогнозування часових рядів урожайності зернових культур (2012)
Новодон О. Ю. - Передумови реалізації принципів економіки знань на підприємствах (2012)
Пілько А. Д. - Управління територіальною системою: еволюція безпекознавчої парадигми (2012)
Безуглий О. Ю. - Оцінювання ризиків при управлінні фондом свердловин нафтогазовидобувних підприємств (2012)
Гобир І. Б. - Особливості проведення ремонтних робіт на нафтогазовидобувних підприємствах (2012)
Хабер І. Б. - Аналіз впливу чинника невизначеності на управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств (2012)
Василенко О. В. - Об'єктивні умови і передумови формування курортних дестинацій (2012)
Дяків О. Я. - Формування оптимальних рішень при організації креативно-інноваційної діяльності підприємств (2012)
Чаговець Л. О. - Управління безпекою в системі матеріальних потоків підприємства (2012)
Ротанов Г. М. - Удосконалення процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2012)
Криванич М. В. - Міжнародний аспект при виборі конкурентної стратегії інжинірингової організації (2012)
Макарова М. В. - Інформаційні системи у сучасній системі менеджменту промислових підприємств (2012)
Станьковська І. М. - Маркетингові послуги в управлінні конкурентоспроможністю: діагностика, оподаткування, експертиза, Перевозова І. М. (2012)
Іванюк У. В. - Особливості функціонування туристичних підприємств в сучасних економічних умовах (2012)
Лешанич С. Є. - Продовольча безпека як складова частина економічної безпеки (2012)
Павлюк Т. Д. - Особливості формування цін на туристичні послуги в сучасних економічних умовах (2012)
Титул, зміст (2012)
Мішенін Є. В. - Еколого-економічні та соціальні орієнтири лісоресурсного розвитку на підприємницьких засадах, Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. (2012)
Морозюк Н. В. - До систематизації методик оцінки розвитку територіальних соціально-економічних систем (2012)
Пластун В. Л. - Формування оптимального портфелю технічних резервів страхових компаній, Балєв В. Є. (2012)
Борисова В. А. - Стан страхового ринку в контексті глобалізації, Шулєшова І. В. (2012)
Пізняк Т. І. - Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи (2012)
Шамота Г. М. - Управління грошовими потоками на підприємствах України (2012)
Головко Г. М. - Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, Маслак О. М. (2012)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні умови розвитку органічного виробництва в Україні, Ніщета В. Ю. (2012)
Калачевська Л. І. - Економічні аспекти планування виробництва молока в особистих підсобних господарствах населення, Гужвенко С. М. (2012)
Квятко Т. М. - Вплив кон’юнктури ринку свинини на діяльність виробників, Чумакова Л. А. (2012)
Біляк Н. І. - Оцінка основних тенденцій розвитку буряківництва в Україні, Макаруха С. Р. (2012)
Стадник В. П. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств в системі вдосконалення відносин суб'єктів АПВ (2012)
Андрієнко В. О. - Становлення та розвиток аграрних формувань на основі різних форм власності (2012)
Андрійчук І. В. - Оцінка реалізації та напрямки удосконалення механізму енергозбереження деревообробних підприємств (на прикладі Івано-франківської області), Витвицька У. Я., Гой М. В. (2012)
Дудкін О. В. - Обґрунтування доцільності розвитку соціальної відповідальності підприємства, Ю. М. Петрушенко Ю. М. (2012)
Синица А. В. - Организация рабочего времени как состовляющая самоменеджмента руководителя (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості створення економічних основ розвитку збутових кооперативів, Соловйов А. І. (2012)
Лозинська І. В. - Контроль якості продукції тваринництва в контексті підвищення конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника (2012)
Слюсарева Л. В. - Використання нефінансової звітності, як запорука застосування соціально-етичного маркетингу підприємствами України (2012)
Абаас Саади М. - Экономический механизм природопользования в Ираке, Макарюк А. В. (2012)
Малютін О. К. - Передумови ефективного функціонування експортоорієнтованих машинобудівних підприємств України, Заяц О. Ю. (2012)
Волченко Н. В. - Продовольча безпека в контексті економічної інтеграції: теоретичний аспект (2012)
Зінчук Т. О. - Сучасний стан та зовнішньо-економічні перспективи розвитку ринку олійних культур в Україні, Романчик О. М., Усюк Т. В. (2012)
Турчіна С. Г. - Теоретичні підходи до аналізу зв’язку інституційного середовища з інноваційною діяльністю (2012)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку регіонального харчопродовольчого комплексу (2012)
Дашутіна Л. О. - Нарощення обсягів виробництва продукції від застосування інноваційних технологій в галузі рослинництва, Лях С. Ю. (2012)
Луньова В. А. - Специфіка класифікації інновацій сільськогосподарських підприємств (2012)
Жмайлова О. Г. - Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованостей (2012)
Пилипенко Н. М. - Податкова політика України на сучасному етапі в контексті дотримання принципу соціальної справедливості (2012)
Тичук З. Д. - Сучасна модель контролю запасів у системі управління сільськогосподарськими підпиємствами (2012)
Кушніренко О. А. - Економічна суть податків та їх функції в галузі сільського господарства (2012)
Строченко Н. І. - Напрями регулювання регіонального ринку праці (2012)
Мішеніна Н. В. - Еколого-економічна оптимізація якості інвестицій як засіб обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень у регіональному агрогосподарюванні на стійких засадах, Мареха І. С. (2012)
Кравець П. В. - Особливості формування теоретико-методологічних засад економічної оцінки біорізноманіття, Несторяк Ю. Ю. (2012)
Зось-Кіор М. В. - Підвищення ролі еколого-економічних принципів в рільництві (2012)
Тимошенко М. М. - Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Житомирської області (2012)
Лазоренко К. С. - Стан функціонування локальних ринків праці Сумської області (2012)
Жудро М. К. - Парадигма "турбулентности" в современной мировой экономике (2012)
Жудро Н. В. - Проблемы и перспективы эффективного кредитования сельского населения (2012)
Жудро В. М. - Методические аспекты применения непараметрической статистики (2012)
Жудро М. М. - Методические аспекты интерпретации терминов "экономический механизм" и "экономический инструментарий" (2012)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Семінар ТАІЕХ щодо залишків ветпрепаратів та забруднювачів у харчових продуктах і кормах (2015)
Засідання робочої групи з ачс країн балтії та східної Європи (2015)
Засідання Колегії Головного управління ветмедицини Дніпропетровщини за підсумками роботи в 2014 році (2015)
Вступ до ЄС – вибір України (2015)
Загребельний В. О. - Оцінка чутливості імуноферментного аналізу для діагностики ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби, Петренко О. С., Алексєєва Г. Б. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів, Неволько О. М., Ординська Д. О., Меженська Н. А., Козицька Т. Г. (2015)
Кошевой В. П. - Дефіцит колостральних імуноглобулінів у корів з мастодистрофією: прогнозування та методи упередження, Онищенко О. В., Клочков В. К., Малюкін Ю. В. (2015)
Потоцький М. К. - Класична чума свиней (Pestis suum) (2015)
Плис В. М. - Патолого-анатомічні та гістологічні зміни за гемофільозу курей, Колбасіна Т. В., Короленко Л. С. (2015)
Білик Р. І. - Вимоги до ветеринарного обслуговування органічних молочних господарств, Ткачук С.А. (2015)
Гавура В. М. - Дослідження молока на мастит у приватному та державному секторах на молокоприймальних пунктах (2015)
Заскалета В. М. - Джерела збудника, причини виникнення та організаційно-епізоотологічні заходи з ліквідації туберкульозу ВРХ (2015)
Войцеховська Ф. В. - Із власного досвіду (2015)
Гончаренко О. - І сміх і гріх (2015)
Гончаренко О. - Необачність (2015)
Добрянський І. - Підприємницька культура студентів приватного ВНЗ (2011)
Кушнір В. - Інтегративний образ як форма реалізації інтегративного підходу у навчанні, Ріжняк Р. (2011)
Радул В. - Окремі аспекти професійної соціалізації особистості (2011)
Растригіна А. - Дослідницька діяльність як складова фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта (2011)
Черкасов В. - Порівняльна характеристика шкільних програм з музично-естетичного виховання молоді (друга половина ХХ століття) (2011)
Афанасьєва Л. - Професійний образ "Я" майбутніх менеджерів (2011)
Бабенко Т. - Інформаційна культура як складова професійної культури майбутніх вчителів історії (2011)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про засади педагогічої впливовості слова вчителя (2011)
Головко І. - Розвиток загальної освіти як передумови технічної освіти: англійський досвід (2011)
Губа С. - Зовнішні чинники формування культурної самоідентифікації майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Дідич Г. - Використання художньо-педагогічного аналізу в процесі сприймання програмних музичних творів, Гейченко М. (2011)
Жосан О. - Мультимедійний навчально-ігровий посібник у контексті сучасного підручникознавства (2011)
Ільченко С. - Теоретичні аспекти визначення професійної спрямованості студентів педагогічного коледжу (2011)
Калюжна О. - Збереження професійного здоров’я майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки (2011)
Краснощок І. - Саморелізація майбутнього вчителя в соціально-професійному становленні (2011)
Лактіонова Ж. - Формування основ соціокультурної компетенції студентів економічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ (2011)
Окольнича Т. - Ідея всебічного виховання в педагогічній думці України ХVІ–початку ХVІІ століть (2011)
Олексієнко Н. - Інноваційні підходи організації освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (2011)
Онойко Ю. - Особливості організації науково-дослідної діяльності з географії серед учнів старшої школи (на прикладі малої академії наук учнівської молоді) (2011)
Орлова Н. - Вікові особливості вивчення іноземної мови, Кучай Т. (2011)
Остапенко О. - Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та аналіз його науково-методичного забезпечення (2011)
Пасічник Н. - Становлення шкільної економічної освіти в Україні (2011)
Польщикова В. - Комплекс вправ та завдань на формування у студентів економічних спеціальностей професійно- орієнтованої англомовної лексичної компетенції (2011)
Рижиков В. - Теорія та практика використання ігрового навчання на практичних заняттях при професійній підготовці майбутніх юристів (2011)
Савченко Н. - Особливості професійної підготовки викладачів вищих навчальних закладів (2011)
Семез А. - Процес адаптації педагога вищої школи в системі його неперервної професійної освіти (2011)
Сеньовська Н. - Тренінг як перспективна форма організації навчання (на матеріалі лабораторно-практичних занять із педагогіки) (2011)
Совгіра С. - Роль екологічних експедицій у формуванні гармонійної взаємодії майбутніх учителів і природи, Гончаренко Г. (2011)
Ткачук С. - Педагогічні умови формування технологічної культури майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" (2011)
Топчій О. - Гуманістичні аспекти професійної освіти як основа моделювання процесу підготовки слідчих у вищих навчальних закладах міністерства внутрішніх справ України (2011)
Уйсімбаєва Н. - Розвиток творчого потенціалу керівника школи (2011)
Філоненко О. - Становлення та розвитку жіночої освіти в центральному регіоні України у другій половині XIX-на початку XX століття (2011)
Чубар В. - Профільне навчання старшокласників технологіям в умовах диференційовано-групової організації навчального процесу (2011)
Шишко А. - Особливості навчання англомовного академічного письма, Луканська Г. (2011)
Капрельянц Л. В. - Функциональные продукты: тенденции и перспективы, Хомич Г. А. (2012)
Тележенко Л. М. - Розробка технології десерту функціонального призначення, Золовська О. В. (2012)
Верхивкер Я. Г. - Актуальные вопросы контроля качества свежей и переработанной рыбы и гидробионтов в Украине, Чалая Е. В. (2012)
Бурдо А. К. - Влияние СВЧ-поля на получение функциональных хлорофилл-содержащих экстрактов (2012)
Коваленко О. О. - Розробка технології водопідготовки з використанням методу виморожування для приготування напоїв спеціального призначення, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2012)
Стешенко О. М. - Використання кедрового та соснового пилку в якості функціональних збагачувачів продуктів для спортсменів, Башта А. О. (2012)
Лисицын А. Б. - Лечебно-профилактический эффект мяса свиней, перенесших острое нарушение мозгового кровоснабжения, Макаренко А. Н., Чернуха И. М., Федулова Л. В. (2012)
Калугіна І. М. - Розробка технології страв "здорового" харчування з рапани маринованої, Лотішко І. П. (2012)
Тележенко Л. М. - Математичне моделювання композиційного складу сухих сумішей для виготовлення сніданків, Кашкано М. А. (2012)
Черно Н. К. - Водорозчинний бета-глюкан Saccharomyces cerevisiae, Коваленко О. В., Шапкіна К. І. (2012)
Палвашова Г. І. - Новий метод ферментації капусти з використанням вакууму, Овчиннікова Я. В. (2012)
Колесниченко С. Л. - К вопросу биологической активности воды (2012)
Викуль С. И. - Биологическая активность растительного сырья – ингредиента пищевых продуктов (2012)
Пилипенко Л. Н. - Контроль качества, безопасности и биологической активности овощных соков, Викуль С. И., Пилипенко И. В., Гайдукевич Д. К., Курдова С. Г. (2012)
Поліщук Г. Є. - Вивчення впливу вакуумного оброблення на вміст розчинного пектину у яблучному пюре, Мацько Л. М., Соколенко А. І., Бойко О. О. (2012)
Тележенко Л. М. - Структурування соусної продукції, Жмудь А. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Механодиффузионный эффект массопереноса при экстрагировании в электромагнитном поле (2012)
Сторожук В. М. - Закономірності термічної деструкції пектинових речовин яблук, Сапожнікова Н. Ю. (2012)
Дубова Г. Є. - Ароматизація виробів з капусти, Корнієнко Ю. (2012)
Одарченко Д. Н. - Развитие научных основ замораживания калины обыкновенной как перспективного сырья для производства полуфабрикатов (2012)
Потапов В.О. - Теплофізичні властивості суміші подрібнених коренів пряних овочів, Єфремов Ю.І., Михайлова С.В. (2012)
Горячева Е. А. - Исследование ароматических свойств натуральных яблочных соков (2012)
Верхивкер Я. Г. - Тепловое консервирование пищевых продуктов в полимерной таре, Мирошниченко Е. М., Ремих И. А. (2012)
Нетребський О. А. - Туристичний бізнес: актуальність, динаміка розвитку, проблеми безпеки та охорони праці, Купріна І. О. (2012)
Атанасова В. В. - Шляхи удосконалення якості кулінарної продукції з сочевиці, Тележенко Л. М. (2012)
Осадчук Е. А. - Поиск энергетически эффективных тепловых режимов водоаммиачной абсорбционной холодильной машины в широком диапазоне эксплуатационных параметров, Титлов А. С. (2012)
Бочарова О. В. - Формирование качества и безопасности соков, содержащих бензоаты, Решта С. П., Герега Е. М, Калаянова О. М. (2012)
Ватренко О. В. - Удосконалення вузла жорсткості кришок для скляної тари (2012)
Артеменко С. В. - Растворимость биомолеул в сверхкритическом диоксиде углерода, Никитин Д. Н., Поляк А. С. (2012)
Иванова Е. Е. - Качественное рыбное сырье как основа качественной готовой продукции, Одинец Н. А., Басова Е. В. (2012)
Буланша Н. А. - Дослідження активності поліфенолоксидази бульб топінамбура (2012)
Акулич А. В. - Исследование процесса тепловой обработки изделий из мясного фарша от режимных параметров в бытовом аппарате инфракрасного нагрева, Кирик И. М., Василевская С. И. (2012)
Станкевич Г. М. - Вибір раціональних параметрів удосконалення технології ропного заморожування риби, Герасим Г. С. (2012)
Нетребський О. А. - Актуалізація "людського фактора" у сталому розвитку людства, Бочковський А. П. (2012)
Маевская Т. Н. - Полный факторный эксперимент в исследованиях процесса промывки рыбных масс, Виннов А. С. (2012)
Притульська Н. В - Сучасний стан і тенденції розвитку ринку продуктів для нутрітивної підтримки людини, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2012)
Ищенко И. Н. - Анализ влияния давления в системе на процессы тепломассообмена в элементах абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С. (2012)
Підсумки конкурсу на кращі дипломні проекти (роботи) та кваліфікаційні роботи випускників ОНАХТ 2012 р, що навчалися за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціалісти-магістри (2012)
Приходько С. В. - Процедури формалізації адаптивного набору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки промисловості України (2010)
Туболець І. І. - Політика стягнення дебіторської заборгованості (2010)
Гнатишин М. А. - Сталий еколого-економічний розвиток: еволюція поглядів (2010)
Шаповал В. М. - Розвиток системи соціального управління акціонерних товариств, Головкова Л. С. (2010)
Воробйов В. І. - Інформаційне забезпечення як основа прийняття ефективних антикризових рішень органами державної влади (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі), Штангрет А. М., Мельников О. В. (2010)
Гриджук І. А. - Механізми удосконалення системи управління та діагностика сталого просторового розвитку регіону (2010)
Сафонов Ю. М. - Детермінанти конкурентноспроможності і економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах (2010)
Гребешков О. М. - Методичні підходи до розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Автоматизація облікового процесу на підприємствах роздрібної торгівлі: проблеми та шляхи оптимізації (2010)
Запорожець С. В. - Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення (2010)
Лисенков Ю. М. - Основні нововведення податкового кодексу України щодо складу податків, Біда С. О. (2010)
Андрєєва Г. І. - Похідні цінні папери: сутність, поняття й визначення (2010)
Шаевская М. В. - Стохастический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределённости (2010)
Прокопенко О. В. - Оцінка ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств, Касьяненко Т. В. (2010)
Шульга І. П. - Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України (2010)
Козьменко С. М. - Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу інновацій машинобудування, Колосок С. І. (2010)
Томашевська Ю. А. - Недержавний пенсійний фонд як фінансовий інститут соціального захисту працівників підприємств (2010)
Ткаченко І. С. - Імітаційне моделювання логістики технологічних операцій у виробничо-економічній системі, Терновий Р. П. (2010)
Корнілова О. В. - Людський фактор антикризового управління та його  особливості в підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Родченко В. Б. - Основні тенденції та перспективи розвитку ринку хлібопекарської продукції регіону (на прикладі харківської області) (2010)
Антонова І. В. - Розвиток молочної промисловості в Україні (2010)
Малій О. В. - Державне регулювання бар’єрів входження на ринки України (2010)
Ніколаєв Є. Б. - Методологічні особливості теорії інформаційної економіки (2010)
Головня О. М. - Вплив державного управління на структурні трансформації соціально-економічного стану України в умовах побудови соціально орієнтованої економіки (2010)
Гаращук О. В. - Місце і роль кадрових ресурсів у забезпеченні  реструктуризації (2010)
Дудник М. О. - Розробка інтегрованої системи управління витратами холдингової компанії (2010)
Ахромкін Є. М. - Проблеми використання водних ресурсів регіону (2010)
Чук О. В. - Особливості виробничих запасів на олійно-жирових підприємствах (2010)
Крамаренко Р. М. - Экономическая эффективность использования твердых бытовых отходов (2010)
Палант А. Ю. - Экономический аспект развития транспортного комплекса харьковского региона на основе swot-анализа (2010)
Дорошко О. О. - Безробіття в Україні та шляхи його подолання (2010)
Цимбал О. І. - Методичні підходи до оцінювання тактичної ефективності інституційного регулювання ринку праці (2010)
Щукін О. І. - Сутність та особливості проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств (2010)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до формування просторової організації продуктивних сил регіону (2010)
Пашкевич М. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: особливості та пріоритети (2010)
Пинда Ю. В. - Процесний менеджмент як можливий напрямок зміцнення конкурентоспроможності будівельних підприємств (2010)
Вишневский В. П. - Особенности монетарного механизма развития экономики Китая, Матюшин А. В., Вишневская Е. Н. (2015)
Мікловда В. П. - Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності, Кубіній Н. Ю., Мошак С. І. (2015)
Землянкін А. І. - Напрями вдосконалення діючих механізмів управління інноваціями в умовах модернізації економіки України, Підоричева І. Ю. (2015)
Половян А. В. - Оценка размера теневой экономики прмышленного региона (2015)
Разінькова М. Ю. - Структура і послідовність формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності машинобудівного підприємства (2015)
Ильяшов М. А. - Трёхмерные индустриальные парки: определение, особенности и направления развития, Левит В. В., Череватский Д. Ю. (2015)
Аннотаії (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Башуцька О. С. - Моделі функціональних залежностей між показниками бюджету (2013)
Валькова Н. В. - Аналіз інформаційних конкурентних переваг підприємства в інтернет-середовищі (2013)
Проноза П. В. - Сущность понятия "кризис" и классификация его видов (2013)
Бойко М. М. - Соціальні мережі та соціальні зв’язки організації як головний компонент соціального капіталу: практичний досвід конвертації (2013)
Красноносова О. М. - Визначення нерівномірності розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах, Єрмоленко О. О. (2013)
Сергєєв О. П. - Проблемні аспекти оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортних підприємств (2013)
Нижник О. В. - Методологічні підходи оцінки економічних ризиків промислових підприємств (2013)
Загвойська Л. Д. - Теоретичні підходи до моделювання динаміки еколого-економічних систем (2013)
Моісеєнко О. П. - Механізм управління складовими економічної системи на основі рейтингового індикатора збалансованої системи показників (2013)
Перчак О. Л. - Моделювання процесів функціонування ІТ- служби підприємства (2013)
Хаджиев В. И. - Сравнительная эффективность коммерческих банков в Болгарии (2013)
Набока Р. М. - Управлінські аспекти ефективного використання персоналу підприємства (2013)
Шпак А. Д. - Аналіз технологічної ефективності регіонів України (2013)
Лопушняк Г. С. - Теоретичні засади бюдженого механізму соціально-економічного розвитку регіонів, Ливдар М. В. (2013)
Гусєв Ю. В. - Визначення місця малого бізнесу у економіці регіону (2013)
Загорська Т. В. - Особливості формування амортизаційної політики для підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами ЄС і митного союзу ЄВРАЗЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Козирєва О. В., Омаров Ш. А., Маханьова Ю. В. (2013)
Кравчук Р. С. - Ланцюг постачання як структурна система (2013)
Камінська І. Б. - Концептуальна модель системи підтримки прийняття рішень для потреб управління витратами на працівників у нафтовидобувних управліннях ПАТ "Укрнафта" (2013)
Гончар О. І. - Планування розвитку потенціалу підприємства в умовах невизначеності, Жук Є. О. (2013)
Остапа О. М. - Сучасний стан ринку праці в Україні та механізм його регулювання (2013)
Крупка І. - Детермінанти розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації (2013)
Квасній З. В. - Оцінка бар’єрів розвитку малого підприємництва в регіонах України (2013)
Савич О. В. - Технічний аналіз ринку капіталу (2013)
Ядуха С. Й. - Управління регіональною економікою з урахуванням оцінки регіональних еколого-економічних диспропорцій (2013)
Гарафонова О. І. - Особливості розвитку технопарків – інноваційних інтегрованих структур як забезпечення конкурентного потенціалу України (2013)
Доровський О. В. - Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України, Олійник А. Д. (2013)
Гонак І. М. - Маркетингові основи формування регіонального туристичного продукту (2013)
Кизимишин Н. Й. - Проблеми оцінювання інноваційної та науковотехнічної діяльності в регіонах України (2013)
Лешанич С. Є. - Формування складових економічного потенціалу регіону (2013)
Василюк Н. Р. - Логістична система регіонального ринку продовольства (2013)
Боднарук І. Л. - Аналіз підходів до побудови рейтингів розвитку регіонів (2013)
Ємельянов О. Ю. - Обгрунтування напрямів та прогнозування обсягів соціальних інвестицій у розвиток соціальної сфери територіальної громади, Яневич Н. Я. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Могилянская Н. А. - Роль отдельных микронутриентов в питании диабетиков, Дидух Н. А. (2012)
Fedosova K - Langual indexing of Ukrainian traditional foods, Kaprelyanc L. (2012)
Гойко І. Ю. - Використання полідекстрози як функціонального інгредієнту для розробки кисломолочного продукту, Студзінська М. О. (2012)
Малигіна В. Д. - Розробка продуктів персорніфікованого харчування на основі нутріціології та харчової комбінаторики, Кротинова К. А. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження стану води у морозиві з натуральними функціонально-технологічними інгредієнтами (2012)
Тітомір Л. А. - Основні напрямки розвитку готельно-ресторанної та туристичної діяльності на півдні України (2012)
Kaprelyanc L. V. - Effects of bran enzymes on wheat flour quality, Zhigunov D. A., Petrosyanc A. P. (2012)
Авершина А. С. - Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи у біотехнології напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт", Дідух Н. А. (2012)
Патюков С. Д. - Влияние различных источников ПНЖК на стерилизацию паштетных консервов, Котвицкий С. К. (2012)
Шарахматова Т. Є. - Проектування жирового модуля для виробництва морозива геродієтичного призначення (2012)
Дейниченко Г. В. - Використання традицій біофортифікації для регулювання хімічного складу томатних овочів, Юдічева О. П. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование процессов жизнедеятельности микроорганизмов в молочных продуктах в микроволновом поле, Рыбина О. Б. (2012)
Чабанова О. Б. - Разработка технологии питьевых сывороточных напитков с использованием натуральных соков, Кочмар Л. П., Чабанова А. А. (2012)
Могилянська Н. О. - Вплив антиоксидантів на стабільність спредів, Лисогор Т. А. Дідух Н. А. (2012)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів зберігання напою кисломолочного для дитячого харчування, збагаченого лактулозою та кукурудзяною олією, Романченко С. В. (2012)
Мардар М. Р. - Сенсорний аналіз екструдованих продуктів збагачених м’ясними компонентами (2012)
Fedosova K. - Cornelian cherry (dogwood) in south of Ukraine, Luigi Filippo D’Antuono (2012)
Слободнюк Р. Є. - Вивчення механічної дії на ОКД з метою одержання десертів молочних (2012)
Маевская Т. Н. - Применение комплексонов в технологии промытых стабилизированных рыбных белковых масс, Виннов А. С., Турбал Р. С. (2012)
Дидух Н. А. - Медико-биологическое исследование творога детского питания с длительным сроком хранения, Назаренко Ю. В. (2012)
Азарова Н. Г. - Увеличение сроков годности говяжьих сарделек, Денисюк Н. А., Агунова Л. В. (2012)
Чабанова О. Б. - Обґрунтування параметрів екстрагування пектину з яблучних вичавків з використанням сирної сироватки, Дзьома В. І., Чабанова А. А. (2012)
Шалигін О. В. - Статистичне обґрунтування доцільності використання нового засобу для обробки води на підприємствах харчової галузі, Стрікаленко Т. В, Труфкаті Л. В., Данилова О. І., Скубій Н. В. (2012)
Крусір Г. В. - Оцінка впливу хлібопекарного підприємства на навколишнє середовище на основі критерію екологічності, Кондратенко І. П. (2012)
Погожих М. І. - Наукові й практичні засади визначення якості карася річкового, Одарченко Д. М., Гордієнко В. В., Мовчан А. О., Сюсель О. О., Соколова Є. Б. (2012)
Рашевська Т. О. - Дослідження процесу водопоглинання порошком пектину та мікроструктури його розчину (2012)
Виннов А. С. - Количественная оценка сродства промышленных ферментных протеолитических препаратов к белкам рыбы, птицы и подсолнечного шрота, Пантелеенко В. С., Маноли Т. A. (2012)
Крусір Г. В. - Розрахунок екологічного сліду хлібопекарського підприємства, Яшкіна В. В., Кіріяк Г. В. (2012)
Колеснікова М. Б - Дослідження емульгуючої здатності білково-жирової емульсії продукту структурованого на основі сиру кисломолочного нежирного, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2012)
Вересоцький Ю. І. - Визначення кінетичних характеристик процесу сушіння молочної сироватки розпилювальним способом, Бабко Є. М. (2012)
Буковинський С. - Забезпечення цінової стабільності і мінімізація системних фінансових ризиків (2014)
Підвисоцький Р. - Економічне зростання – ключовий чинник стабілізації курсу національної валюти (2014)
Пацера М. - Фінансово-кредитна діяльність банків потребує реформування (2014)
Матвійчук Ю. - Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 200 гривень у жовтні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Микола Реріх” (2014)
Шпек Р. - Для України реформи – це питання не вибору, а необхідності (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 жовтня 2014 року (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у вересні 2014 року (2014)
Ю. А. Габер Геостратегічна пастка Східного партнерства (2014)
Науменкова С. - Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні (2014)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2014 року (2014)
Снігурська Л. - Особливості бухгалтерського обліку банками України операцій з конвертації валютних кредитів у гривню (2014)
Тридід О. - Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків, Орєхова К. (2014)
Вознюк М. - Заняття з фінансової грамотності в дитячих оздоровчих закладах, Бойко С. (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Вересень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2012)
Михайлова Л. І. - Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру, Неженець О. П. (2012)
Пономаренко Н. М. - Удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в ВУЗі (2012)
Захарченко О. В. - Історичні аспекти дослідження розвитку біоресурсів і природокористування (2012)
Єфанов В. А. - Фактори впливу на розвиток обслуговуючих кооперативів в умовах аграрної кризи, Ковбаса О. М. (2012)
Завальний В. М. - Проблеми законодавчого забезпечення комерційної (торговельної) діяльності в Україні (2012)
Дегтяренко А. В. - Перешкоди на шляху розповсюдження комп’ютерного аудиту в Україні (2012)
Волобоєв В. Д. - Методика оцінки ефективності співпраці машинобудівних підприємств з джерелами кадрового забезпечення (2012)
Агаджанова С. В. - Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистеми планування галузі рослинництва підприємства на базі впровадження АРМ-технології, Бортник Н. П. (2012)
Лишенко М. О. - Сучасний стан розвитку ринку птахівництва Сумської області (2012)
Сапич В. І. - Методологічні основи реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (2012)
Сапич Н. М. - Становлення та особливості функціонування ПДВ в аграрному секторі економіки (2012)
Черненко К. С. - Особливості функціонування зернопереробного підкомплексу в Україні, Віденко І. В. (2012)
Синчак В. П. - Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств як необхідна умова їх конкурентоспроможності, Крушинська А. В. (2012)
Гаркуша С. А. - Автоматизація облікових процесів: впровадження та переваги роботи системи (2012)
Макаренко Н. О. - Забезпечення конкурентоспроможності в системі організації виробництва сільськогосподарської продукції (2012)
Галушко О. О. - Значення заготівельно-збутових кооперативів у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Зінченко Т. В. - Формування фінансових ресурсів як джерело підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва (2012)
Кривенко Н. В. - Вплив вступу України до СОТ на зовнішнню торгівлю продукцією АПК (2012)
Пасько О. В. - Тенденції змін до конституції фонду МСФЗ (2012)
Довжик О. О. - Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств (2012)
Іваненко Д. Д. - Становлення, розвиток та функціонування кадастрово-реєстраційної системи у Німеччині: організаційно-правовий аспект (2012)
Борисова В. А. - Особливості залучення інвестицій в агропромислове виробництво (2012)
Закоморна Н. І. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності при реорганізації виробництва (2012)
Смоляров Ю. Г. - Інноваційно-інформаційні технологій в управлінні підприємств АПК (2012)
Сімонова В. С. - Вплив інновацій на діяльність торговельних підприємств (2012)
Гуданіч Д. О. - Економічна інтеграція підприємств, як ефективна форма управління інвестиційною діяльністю (2012)
Максимова Н. О. - Сучасний стан та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності (2012)
Глушаченко А. І. - Етапи формування наказу та застосування облікової політики аграрних підприємств (2012)
Ковальова О. М. - Методологічні засади та аналіз процесів формування фінансового капіталу підприємств (2012)
Самошкіна І. Д. - Удосконалення страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (2012)
Мошенець І. В. - Економічна оцінка фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств (2012)
Кравченко А. С. - Вплив політики національного банку України та найпоширеніших факторів на рівень і динаміку кредитних ставок (2012)
Курильців Р. М. - Формування та управління екологічно безпечним використанням земель (2012)
Торкатюк В. И. - Совершенствование земельно-кадастровых процессов в Украине. Анализ земельных отношений и инфраструктуры земельного рынка в г. Харькове, Шило А. С. (2012)
Кузін Н. В. - Окремі аспекти грошової оцінки земель, Дмитренко Л. В. (2012)
Мішеніна Н. В. - Організаційно-економічне забезпечення використання твердих побутових відходів в теплоенергетиці, Панченко О. В. (2012)
Ярова І. Є. - Концептуально-методологічні засади розвитку екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням (2012)
József Káposzta - Renewable Energy Potentials of Hungary with Special Focus on Biomass, Henrietta Nagy (2012)
Kuznetsova L. V. - Electronics Marketing And Its Impact on the Quality of Banking Services in Iraqi Commercial Banks, Alakidy Beniyan F. Ibrahem (2012)
Бакырджиева М. - Организационное развитие и человеческое поведение в переходе к экономике, основанной на знаниях. Парадоксы и явные противоречия (2012)
Травлєєв А. П. - Оновлений склад Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, Горбань В. А. (2014)
Медведев В. В. - Содержание и закономерности антропогенной эволюции почв (2014)
Опанасенко Н. Е. - О магниевой солонцеватости плантажированных почв Причерноморской низменности, Евтушенко А. П., Гришина А. П. (2014)
Самохвалова В. Л. - Екологічна реабілітація ґрунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю, Погромська Я. А., Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О. (2014)
Малиновська І. М. - Вплив способу обробітку на спрямованість та напруженість мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунту, Гаврилов С. О. (2014)
Шеховцева О. Г. - Ґрунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя (2014)
Wasak K. - Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra mountains (2014)
Галаган Т. І. - Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка (2014)
Котович О. В. - Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров’я (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины, Прокопенко Е. В., Жуков А. В. (2014)
Андрусевич К. В. - Экологическое пространство животного населения дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах (2014)
До уваги авторів (2014)
Бейгул С. Б. - Розвиток малого підприємництва в регіонах України, Романова Т. В. (2011)
Підкамінний І. М. - Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства, Ціпуринда В. С. (2011)
Сейфоллахи М. - Иранские банки: особенности создания и функционирования (2011)
Моісєєва О. М. - Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні (2011)
Кучерова І. М. - Оподаткування доходів підприємств у постсоціалістичних країнах-кандидатах на вступ до єс (2011)
Луцька Т. В. - Рейтинг конкурентоспроможності підприємств сфери послуг (2011)
Сацик В. І. - Якісне  економічне  зростання  в  Україні: сучасний стан і шляхи забезпечення (2011)
Лісун Я. В. - Стратегічний потенціал сервісних підприємств: особливості формування в Україні та країнах снд (2011)
Салига К. С. - Система формування фінансових ресурсів підприємства, Писаренко Г. А. (2011)
Василюк С. В. - Розробка та моніторинг реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Брутман А. Б. - Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий на основе анализа их инновационного потенциала (2011)
Гавриш О. А. - Сучасна парадигма конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: роль інформаційно-інноваційного механізму, Савченко С. М. (2011)
Грабарєв А. В. - Специфіка природно-ресурсного потенціалу кримського регіону та його сучасний стан (2011)
Детюк Т. Г. - Організація документальних податкових перевірок в умовах податкового кодексу (2011)
Дьяченко А. С. - Направления развития возобновляемой энергетики в Украине (2011)
Караєва Н. В. - Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України, Гусєва І. І., Савицька А. О. (2011)
Касич А. О. - Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності (2011)
Панасюк Л. В. - До питання про перманентні кризові явища в економіці України (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічні інновації та національна система державного регулювання виробництва текстильної сировини України (2011)
Колінець Л. Б. - Емпіричні моделі світових економічних криз (2011)
Темник I. О. - Умови та чинники розвитку міжнародного туризму (2011)
Дорошкевич Д. В. - Використання коефіцієнтів розширення для керування інвестиційним процесом у регіональних системах (2011)
Проноза П. В. - Распознавание патологических кризисных процессов в сельском хозяйстве Украины (2014)
Нижник О. В. - Страхування, як інструмент зниження фінансових ризиків промислового підприємства (2014)
Шпак А. Д. - Теоретико-практичні засади імплементації методу DEA при оцінюванні економічної ефективності (2014)
Лабунська С. В. - Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки інноваційної спроможності суб’єктів господарювання (2014)
Шостак Л. В. - Оцінка оптимального вибору системи управління матеріальними потоками на вітчизняному підприємстві (2014)
Єрмоленко О. О. - Аналітичне забезпечення визначення впливу просторової асиметрії розподілу продуктивних сил на стан економіки регіонів (2014)
Кравчук Р. С. - Управління ланцюгом постачання (2014)
Яремко І. Й. - Моделі прийняття рішення в ланцюгу постачання (2014)
Ільчук П. Г. - Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках (2014)
Зеленський С. М. - Оцінка розподілу продуктивних сил по регіонах України (2014)
Лук‘янова В. В. - Оцінка ефективності управління через результативність діяльності (2014)
Дзюбановська Н. В. - Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі iThink 9.0 (2014)
Козубова Н. В. - Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних послуг, як об’єкту державного регулювання (2014)
Ярошенко І. В. - Механізми державної підтримки проблемних регіонів (2014)
Тур О. В. - Теоретичні аспекти визначення складових адміністративно-територіального устрою України (2014)
Кизим Н. А. - Анализ основных тенденций развития мирового рынка генериков и биоаналогов, Доровской А. В. (2014)
Квасній З. В. - Оцінювання рівнів ефективності використання людських ресурсів в регіонах (2014)
Устенко А. О. - Структурно-функціональна модель процесу праці як основа уніфікації інформування і комунікацій в управлінні (2014)
Василюк М. М. - Внутрішній контроль у системі моніторингу якості аудиторських послуг (2014)
Башуцька О. С. - Аналіз та формування структури доходної та видаткової частин бюджету (2014)
Василюк В. В. - Бізнес-планування як інструмент управління витратами харчового виробництва (2014)
Кантаєва О. В. - Органiзацiя аудиторської перевiрки iнформацiї про iнновацiйну дiяльнiсть (2014)
Жук М. О. - Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України, Здрок В. В. (2014)
Ядуха С. Й. - Науково-методичний підхід до розвитку регіональної інвестиційної політики в екологічній сфері (2014)
Савич О. В. - Формування інвестиційного портфелю методом Марковіца (2014)
Уманець Т. В. - Економічні інструменти механізму регулювання державної екологоорієнтованої політики, Шаталова Л. С. (2014)
Белікова Н. В. - Проблеми формування системи нормативно-правового забезпечення розробки стратегій регіонального розвитку, Омаров Шахін Анвер Огли (2014)
Криванич М. В. - Міжнародний аспект при виборі конкурентної стратегії інжинірингвої організації (2014)
Никифорчин І. В. - Оцінка стратегічних позицій і вибір напрямку діяльності фірми на основі нечіткої логіки (2014)
Благун І. І. - Аналіз систем стратегічного управління банками (2014)
Кацедан А. В. - Алокація доходів населення як ключовий чинник визначення регіональної конкурентоспроможності (2014)
Русин Р. С. - Методи оптимізації товарного асортименту підприємства (2014)
Боднар Г. Ф. - Формування економічної стійкості підприємства в ринковій економіці (2014)
Савків У. С. - Особливості конкуренції в банківському секторі України (2014)
Шликова В. О. - Сценарний підхід до оцінки впливу науково-інноваційної діяльності на економіку України (2014)
Ріппа С. П. - Моделювання залежності бюджетних поступлень від величини податкової ставки (2014)
Козик В. В. - Формування стратегічного підходу до обгрунтування напрямів вкладення соціальних інвестицій територіальних громад, Яневич Н. Я. (2014)
Никифорчин І. В. - Моделювання оновлення способу виробництва малого інноваційного підприємства (2013)
Кондрат О. Б. - Ocoбливocті підхoдів дo aнaлізу гocпoдaрcтвa у вітчизняній екoнoмічній думці кін. ХІХ – пoч. ХХ cтт. П. Б. Струве, O. Д. Білімoвич, М. І. Туган-Барановський (2013)
Іванюк У. В. - Управління стратегічними змінами у туризмі (2013)
Ремізова І. А. - Методологія фінансового програмування: сутність, моделі та світовий досвід (2013)
Ядуха С. Й. - Інвестиційно-екологічна стратегія як інноваційний продукт регіональної економіки (2013)
Тищенко О. П. - Модернізація державного управління регіональним розвитком у контексті європейської інтеграції України (2013)
Дмитришин Л. І. - Моделювання взаємозв’язку нерівномірності розподілу доходів населення з життєвим рівнем та рівнем бідності (2013)
Кацедан А. В. - Формування маркетингової стратегії енергетичної компанії в умовах конкурентних відносин (2013)
Русин Р. С. - Моделювання внутрішньосистемної економіки підприємства (2013)
Василишин Н. Є. - Дослідження взаємозв’язку і взаємовпливу понять "підприємницьке середовище" та підприємницький клімат" (2013)
Воскресенська О. Є. - Системний підхід у стратегічному маркетинговому управлінні підприємством (2013)
Жук М. О. - Дослідження динаміки споживчих видатків домогосподарств України, Здрок В. В. (2013)
Валькова Н. В. - Електронна логістика: визначення та складові її інструментарію (2013)
Абесінова О. К. - Аналіз інноваційного кадрового потенціалу підприємства (2013)
Турчин О. І. - Класифікація типів порушень договірної діяльності підприємства (2013)
Смоктій К. В. - Інструментальні засоби побудови та реалізації системи управління податковими накладними бюджетних організацій, Федчишина В. Д. (2013)
Бочкарева Е. І. - Методичні підходи до оцінювання економічних результатів на підприємствах малого бізнесу (2013)
Чаговець Л. О. - Управління безпекою в системі матеріальних потоків підприємства (2013)
Тищенко А. Н. - Лікарський засіб як ключовий елемент фармацевтичного ринку, Доровський А. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського