Пісна Н. В. - Урахування практики застосування кримінального закону у наукових дослідженнях з кримінального права (2013)
Іваниця А. В. - Спосіб вчинення вбивства через необережність як елемент криміналістичної характеристики (2013)
Горбачов Д. М. - Значення класифікації спеціальних суб’єктів злочину у кримінальному праві України (2013)
Курінний Є. В. - Про актуалізацію питання підготовки нового етапу реформування адміністративного права України (2013)
Афанасьєв К. К. - До питання визначення терміну "адміністративна послуга" в законодавстві України (2013)
Саєнко С. І. - Джерело норм адміністративного права: лінгвістичні та логічні шляхи обмеження полісемії (2013)
Ткаченко В. І. - Розвиток адміністративного процесу у другій половині ХХ сторіччя (2013)
Гриценко В. Г. - Становлення та реформені зміни у структурі інституту реєстрації фізичних осіб (2013)
Острівна Л. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері аудиторської діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Коваленко Т. С. - Теоретико-прикладні питання вибору представника у господарському процесі (2013)
Лапкін А. В. - Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальні положення договору про надання правової допомоги (правової послуги) (2013)
Андрейченко Л. С. - Загально-правові засади здійснення прокурорського нагляду в адміністративному судочинстві як гарантії додержання прав і свобод громадян (2013)
Гавріляк О. Ю. - Щодо визначення поняття "тактична операція" (2013)
Ревенко О. І. - Напрями вдосконалення тактичних рекомендації по проведенню допиту за новим КПК України (2013)
Левченков О. І. - Знову до питання ефективності дії права (2013)
Андреєв Д. В. - Правосвідомість в структурі соціально-правової комунікації (2013)
Литвинов О. М. - Щодо подолання примітивізму соціуму раціональністю мислення: методологічні зауваження проти позитивістів і вульгарних матеріалістів (2013)
Онуфрієнко О. В. - Сучасні підходи до класифікації правових систем: порівняльний аналіз (2013)
Награбова Л. В. - Деонтологічні погляди І. Бентама (2013)
Ємельяненко К. С. - Сучасні тенденції розвитку правового регулювання (2013)
Карчевский Н. В. - Законодательство об уголовной ответственности и современные тенденции информатизации: основные направления корреспонденции (2013)
Літвінов Є. В. - Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочин у судовій системі (2013)
Левківський Б. К. - Захист інтересів дитини суб’єктом владних повноважень: сучасний стан та перспективи інституту дитячого омбудсмена в Україні, Решетник Є. М. (2013)
Дробот В. П. - Про доцільність приведення редакції ст. 154 КК України у відповідність з сучасним станом соціально-економічного життя суспільства (2013)
Романишин О. Р. - Кримінально-правова протидія умисному невиконанню рішення Європейського суду з прав людини (ч. 4 ст. 382 КК України): проблемні аспекти (2013)
Панишев Д. О. - Деякі аспекти застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності до юридичних осіб (2013)
Беніцький А. С. - Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне переховування злочинця (2013)
Тагієв С. Р. - Судовий контроль принегласному обстеженні житла чи іншого володіння особи (2013)
Пузирьов М. С. - Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2013)
Гусєва К. А. - Використання пластикових платіжних карток в Україні, Набільська І. І. (2013)
Гладій С. В. - Форми легітимації судової влади (2013)
Карабут Л. В. - Співвідношення предмета і змісту кримінальної процесуальної діяльності (2013)
Дворник А. А. - Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням (2013)
Азаров Ю. Ю. - Суб’єкти забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій: питання розмежування компетенції та підвищення ефективності фінансово-ресурсного забезпечення (2013)
Комашко В. В. - Контроль за вчиненням злочину: сутність та зміст (2013)
Оцяця А. С. - Визначення функції кримінального права (2013)
Якубова А. З. - Окремі кримінально-процесуальні аспекти недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (2013)
Саєнко С. І. - Адміністративно-правове нормотворення в США: суб’єкти, процедура, гласність і доступність (2013)
Кравцов А. С. - Принципи сучасного адміністративного права: ґрунтовний привід для наукової дискусії (2013)
Опацький Р. М. - Актуалізація публічного адміністрування ювенальною політикою в Україні (2013)
Фомін П. П. - Адміністративний нагляд міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі: теоретичний аспект (2013)
Заєць О. М. - "Ялтинська юридична консультація"захист права власності на нерухоме майно за допомогою використання титульного страхування, Шурінов М. В. (2013)
Аврамова О. Є. - Поняття та предмет житлового права (2013)
Прокопанич Г. К. - Особливості призначення судових експертиз в господарському процесі України (2013)
Меженська С. І. - Внутрішній аудит у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Кретова А. Ю., Меженський А. О. (2013)
Ковригіна В. Є. - Стратегія, тактика та процес управління фінансово-економічними ризиками (2013)
Бойко В. Б. - Судочинство як ефективна форма захисту трудових прав працівників при вирішенні трудових спорів (2013)
Компанієць Ю. А. - Використання інноваційних методів у спеціальній фізичній підготовці курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Несмашний В. І., Шкуро Н. Л. (2013)
Мельник Р. В. - Особливості тактики огляду місця події з використанням переробленої вогнепальної зброї (2013)
Герасимчук Ю. В. - Приводи криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спортивних змагань (2013)
Меркулов Р. С. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців в новому Законі України "Про державну службу" (2013)
Левченков О. І. - Правове регулювання як відображення об'єктивної реальності (2013)
Литвинов О. М. - Замуель Пуфендорф як сучасний філософ права, або про важливість і необхідність його ідей для майбутнього України (2013)
Бурбело О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу в умовах глобалізації, Чуніхіна Л. М. (2013)
Цицюра М. П. - Хабарництво та корупція як головна проблема сучасної демократичної держави (2013)
Кострицький В. В. - Законодавче забезпечення кримінально-правової охорони прав учасників референдуму в Україні: історичний аспект (2013)
Иванчук А. А. - Информация как универсальный ресурс разрешения проблем системы человечество - человек - биосфера (2013)
Бортняк А. Ф. - Реальність і семіотичність правового мислення (2013)
Фещенко О. С. - Сучасний погляд на принципи кримінального права (2013)
Карчевский Н. В. - Преступление в сфере использования информационных технологий: определение понятия (2013)
Бірюков В. В. - Визначення дистанції пострілу і місця, звідки його було здійснено, за слідами на місці події (2013)
Чорноус Ю. М. - Спільні слідчі групи: правові та організаційні засади (2013)
Коваленко В. В. - Процесуальна регламентація випадків обов'язкового залучення експерта для проведення експертизи (2013)
Бурдін Б. М. - Спірні питання стадії замаху в окремих видах злочинів (2013)
Каркач П. М. - Критерії ефективності координаційної діяльності прокуратури, Курочка М. И. (2013)
Беніцький А. С. - До питання про правову природу неповідомлення про злочин (2013)
Лень В. Б. - Холодна зброя: дискусійні питання кримінальної відповідальності (2013)
Грицюк А. Г. - Аналіз протиправності відшкодування ПДВ (2013)
Левківський Б. К. - Застосування аналогії закону при захисті права дитини на належне виховання(на прикладі позбавлення батьківських прав) (2013)
Балух В. С. - Альтернативне вирішення корпоративних спорів: німецька модель (2013)
Мельник Р. В. - Класифікація об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю (2013)
Габріадзе М. Р. - Правова природа зобов'язань відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2013)
Одерій О. В. - Екологічна безпека в Україні: криміналістичний аспект (2013)
Яремко Г. З. - Спільність об'єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину (2013)
Воробель У. Б. - Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв'язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив (2013)
Лісунов С. Б. - Суб'єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2013)
Гайворонський А. Є. - Нормативно-правова регламентація початку досудоБого розслідування в умовах сучасного кримінального процесуального законодавства (2013)
Марченко К. Г. - Исторические особенности становления института приостановления досудебного расследования в Украине (2013)
Харко Д. М. - До питання проблеми відмежування виконавця від організатора злочину (2013)
Кісіль P. В. - Онтологічна характеристика макросоціального рівня прояву корупції (2013)
Саенко С. И. - Обновление методологических основ построения классификаций норм административного права (2013)
Віскунов В. В. - Визначення загального об'єкта злочину на підставі дослідження складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Фомін П. П. - До питання про принципи адміністративного права (2013)
Загородній І. В. - Особливості державного управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Збирак Т. В. - Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення права громадян на свободу слова в Україні (2013)
Шило С. М. - Поняття та зміст правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції (2013)
Лемешко О. М. - Зміни до Кримінального кодексу України в контексті гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, Стрілець Б. Б. (2013)
Гриценко В. Г. - Поняття проступку у сфері господарювання (2013)
Машуков Р. О. - Витоки наукових досліджень відносин власності за участю садівницького товариства (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання формування окремих теорій в криміналістиці та оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Рогозін С. М. - Використання інформаційних технологій в сфері протидії економічній злочинності (2013)
Біляєв В. О. - Щодо визначення поняття та задач оперативної розробки в умовах запровадження в діяльність ОВС положень кримінального процесуального законодавства (2013)
Дудоров О. О. - Нові наукові здобутки в розв'язанні кримінально-правових проблем заподіяння майнової шкоди (рецензія), Письменcький Є. О. (2013)
Левченков О. І. - Загальнолюдські цінності у правовому регулюванні (2014)
Литвинов О. М. - Щодо евристичних можливостей поняття "вторинні культури" у правознавстві (2014)
Камінська Н. В. - Основні засади організації місцевого самоврядування у пострадянських країнах: порівняльний аналіз (2014)
Нестерович В. Ф. - Види впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2014)
Малишко В. М. - Судовий процес проти порушників права репресалій у вищому суді адміралтейства Англії та "справа капітана Кідда" (1701 р.) (2014)
Медведев Ю. Л. - Наближення права України до права Європейського Союзу: понятійно-категоріальний апарат та способи узгодження (2014)
Шевченко А. Є. - Нормативно-правове забезпечення функціонування органів державної безпеки УРСР у 1939-1945 р.р. (2014)
Бочковой А. Б. - О последствиях неправовой формы политической организации общества (2014)
Чиркін А. С. - Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Чехії (2014)
Чальцева Н. С. - Історичний розвиток процесуального інституту закінчення досудового розслідування (2014)
Карчевский Н. В. - Уголовно-правовая квалификация преступлений против собственности, совершаемых с использованием платежных карт или их реквизитов (2014)
Розовский Б. Г. - Кража или мошенничество: за и против (реплика по ходу дискуссии) (2014)
Беніцький А. С. - Місце причетності до злочину в кримінальному праві України (2014)
Письменський Є. О. - Проблемні питання звільнення від покарання у зв'язку з усуненням караності діяння та пом'якшенням покарання (2014)
Єгорова В. О. - Суб'єктивні ознаки незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України) (2014)
Молодик В. В. - Співвідношення централізованого й локального нормативно-правового регулювання діяльності прокурора в досудовому кримінальному провадженні (2014)
Глинська Н. В. - Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень як один з антикорупційних стандартів кримінального процесуального законодавства (2014)
Гусєва К. А. - Жертва дитячої порнографії, Соловей О. О. (2014)
Соболь Є. Ю. - Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного державного реестру судових рішень України (2014)
Лісунов С. В. - Кваліфікуючі ознаки незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2014)
Василевеький А. М. - Проблема адаптації молодих працівників СБУ до умов професійної діяльності (2014)
Незнайко С. В. - Щодо правильності місцезнаходження заборони, передбаченої статтею 270-1, у системі Особливої частини КК України (2014)
Калашніков М. М. - Використання Податкового кодексу України для прикриття порушень норм чинного законодавства, Меженський А. М. (2014)
Дворник А. А. - Щодо вдосконалення організації та правового регулювання прокурорського нагляду за дотриманням законів у досудовому кримінальному провадженні (2014)
Ромашова М. М. - Детермінанти умисного знищення майна шляхом підпалу (2014)
Попревич В. М. - Розвиток вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за лісопорушення у перехідний період (1991 - 2011 рр.) (2014)
Бурбело О. А. - Нераціональне використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я, Самарський С. С. (2014)
Саржан С. Л. - Адміністративно-правові юридичні факти в діяльності СБУ (2014)
Ковригіна Б. Є. - Щодо питання управління фінансово-економічними ризиками (2014)
Басай О. В. - Значення засад цивільного законодавства при застосуванні аналогії права (2014)
Шершун С. М. - Поняття стратегічної екологічної оцінки: питання визначення в законодавстві України (2014)
Матвієнко О. С. - Проблема кодифікації трудового законодавства України (2014)
Боханова І. А. - Контрактна форма трудового договору: деякі аспекти (2014)
Волеводз А. Г. - Международный терроризм: современное состояние национальной криминализации (2014)
Віскунов В. В. - Кримінологічні та міжнародно-правові умови криміналізації складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченої ст. 290 Кримінального кодексу України (2014)
Рибак О. Г. - Оперативно-розшукові заходи у кримінальній процесуальній діяльності (2014)
Сергєєв Є. В. - Система органів прокуратури, що здійснюють нагляд за законністю обмеження прав людини під час оперативно-розшукового документування злочинів (2014)
Шалімов С. В. - Інформаційні системи департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України - резерв необхідних відомостей для забезпечення діяльності підрозділів ОБС (2014)
Жалдак С. І. - Еволюція спостереження за особою, річчю або місцем як засобу збирання доказів у вітчизняному кримінальному провадженні (2014)
Титул, содержание (2013)
Бахмутов В. Г. - Возрастная позиция, геодинамическая специфика и палеомагнетизм интрузивных комплексов западного побережья Антарктического полуострова, Гладкочуб Д. П., Шпира В. В. (2013)
Старостенко В. И. - Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы, Кендзера А. В., Цветкова Т. А., Бугаенко И. В. (2013)
Шуман В. Н. - Обобщенное уравнение генерации спонтанной электромагнитной эмиссии во фрактальной среде (2013)
Усенко О. В. - Развитие Ингульского мегаблока Украинского щита в период формирования Новоукраинского и Корсунь-Новомиргородского плутонов (2013)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и коренные месторождения алмазов (2013)
Роганов В. Ю. - Моделирование волновых полей для сред с жидкими и анизотропными упругими слоям на основе метода Хаскелла — Томсона (2013)
Анахов П. В. - Возбуждение землетрясений микросейсмическими шумами и погодными явлениями, Макарец Н. В. (2013)
Накапелюх М. В. - Збалансований розріз відслонення "Тартак" (Скибовий покрив Українських Карпат), Бубняк І. М. (2013)
Рокитянский И. И. - Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий, Трегубенко В. И., Бабак В. И., Терешин А. В. (2013)
Нгуен Х. Б. - Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр, Исаев В. И. (2013)
Кушнеренко В. К. - Тим-Ястребовская структура Курской магнитной аномалии: геология, тектоника, глубинное строение, геохимия и минерагения (2013)
Кутас В. В. - Глубинное строение земной коры в районе Криворожской структуры по геолого-геофизическим данным и влияние техногенного фактора на проявление локальной сейсмичности, Андрущенко Ю. А., Омельченко В. Д. (2013)
Кулиев Г. Г. - Деформации, обусловленные процессами уплотнения, разуплотнения и фазовыми переходами во внутренних структурах Земли (2013)
Ghanati R. - Forward modeling using finite difference method for fractured hard rocks tracing via three-electrode array, Aranifar B., Kazem Hafizi M. (2013)
Рудаков В. П. - Глобальные факторы в геодеформационных процессах орогенного и платформенного регионов, Цыплаков В. В., Милюков В. К. (2013)
Лукович В. В. - Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації, Лукович В. В. (2013)
Хазан Я. М. - Рецензия на книгу Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Миронцов Н. Л. - Ответ на рецензию Я. М. Хазана (2013)
Кармазенко В. В. - Рецензия на монографию Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Челокьян Р. С. - Рецензия на монографию Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Хазан Я. М. - Комментарии к ответу Н. Л. Миронцова на рецензию (2013)
Тимурзиев А. И. - Об итогах 1-х Кудрявцевских Чтений — Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа (2013)
80 лет со дня рождения и 55 лет научной деятельности Романа Ивановича Кутаса (2013)
Левченков О. І. - Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання (2014)
Литвинов О. М. - Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології або про новий сюжет з нового КПК України (2014)
Рум’янцев В. П. - З історії підготовки судової реформи 1864 року в Росії (2014)
Резніков А. В. - Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Гусак Т. П. - Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні (2014)
Иванчук А. А. - Информация и ее свойства (2014)
Козьяков І. М. - Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України (2014)
Кваша О. О. - Надання-одержання неправомірної вигоди як особливий випадок співучасті (2014)
Музика А. А. - Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: аналіз кваліфікуючих ознак, Лісняк В. В. (2014)
Нестерович В. Ф. - Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації (2014)
Кузьмін С. А. - Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України, Шамара О. В. (2014)
Беніцький А. С. - Проблеми визначення ознак причетності до злочину (2014)
Єськов С. В. - Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу (2014)
Кретова А. Ю. - Сутність та взаємозв'язок понять "фінансова безпека підприємства" та "ефективність діяльності підприємства" (2014)
Литвинчук О. І. - Щодо функціональної структури досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Шершун С. М. - Перспективи вдосконалення правового регулювання стратегічної екологічної оцінки в Україні (2014)
Рева А. А. - Функція слідчого в кримінальному провадженні (2014)
Панасенко Р. А. - Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні (2014)
Комарницький М. В. - Особливості кваліфікації незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно (2014)
Бондарчук В. В. - Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавстві (2014)
Середа В. В. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки (2014)
Саенко С. И. - Административно-правовая наука Украины: стагнация и пути ее преодоления, Комиссаров С. А. (2014)
Петришина М. О. - Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: зарубіжний та український досвід, Стрілець В. В. (2014)
Стрельбицький М. П. - Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів, Саржан С. Л. (2014)
Музика Л. А. - Про сутність міжгалузевих зв'язків цивільного права (2014)
Волеводз А. Г. - Международный терроризм: современное состояние международно-правовой криминализации (2014)
Захаров В. П. - Тенденції використання біометричних технологій, що не входять до "трьох великих біометрик", у діяльності правоохоронних органів, Зачек О. І. (2014)
Бабічев Д. О. - Доктринанальні засади та практика прокурорського нагляду за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності, Соколкін В. Л. (2014)
Бондар В. С. - Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз (2014)
Шехавцов Р. М. - Функціональний аналіз структури кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів (2014)
Кряковцев С. М. - Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (2014)
Щербакова Г. В. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми (2014)
Бурбело О. А. - Мультимедійні презентації як один із засобів візуалізації інформації в навчальному процесі, Меженська С. І., Калашніков М. М. (2014)
Тютюгін В. І . - Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування, Євдокімова О. В. (2014)
Титул, содержание (2013)
Кочнев В. А. - Кинематико-гравитационная модель геодинамо (2013)
Шаров Н. В. - Глубинное строение и металлогения Северо-Онежского синклинория (Республика Карелия, Россия): корреляция геологических и сейсмических данных, Куликов В. С., Исанина Э. В., Дрогицкая Г. М., Казанский В. И. (2013)
Лобова Г. А. - Нефтегазоносность Усть-Тымской мегавпадины (2013)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и золотосульфидное оруденение (2013)
Лисин А. С. - Инновационная технология геоэлектроразведки нефти и газа на морском шельфе (2013)
Козленко М. В. - Строение и развитие восточной части северо-западного шельфа Черного моря (по результатам интерпретации геофизических данных вдоль профиля II КМПВ), Козленко Ю. В. (2013)
Логвинов И. М. - Опыт изображения пространственной геоэлектрической модели по результатам двумерной инверсии параметров магнитотеллурического поля на примере Ингульского мегаблока, Тарасов В. Н. (2013)
Орлюк М. И. - Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита, Орлова М. И. (2013)
Лазаренко М. А. - Оценка магнитуды и глубины подкорового очага зоны Вранча в квазиреальном масштабе времени путем нейросетевого моделирования, Герасименко О. А. (2013)
Пашкевич И. К. - 3D магнитная модель Корсунь-Новомиргородского плутона и Новоукраинского массива и ее геологическая интерпретация, Бакаржиева М. И. (2013)
Николаев И. Ю. - Объемная геоэлектрическая модель Кировоградского рудного района центральной части Украинского щита, Бурахович Т. К., Шеремет Е. М. (2013)
Белый Т. А. - Аналитическое исследование природы соответствия электростатической и облачной стратификации атмосферы, Зеленин Ю. А. (2013)
Одилавадзе Д. Т. - Физическое моделирование георадиолокационного поля в прямой и обратной задачах электродинамики, Челидзе Т. Л. (2013)
Трипольський О. А. - Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 2, Тополюк О. В., Трипольська В. О. (2013)
Гончар В. В. - Последовательность полей напряжений и возраст складчатости Восточного Горного Крыма (по данным кинематического анализа с учетом вращения слоев) (2013)
Михайлик И. Ю. - Усовершенствование преобразователя аналог-код, Петренко К. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Старостенко В. И. - Институт геофизики НАН Украины в начале XXI века: результаты фундаментальных и прикладных исследований, Исиченко Е. П. (2013)
Шуман В. Н. - Электродинамика и отклик геосреды на воздействие внешних электро-магнитных полей (2013)
Арясова О. В. - Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов, Хазан Я. М. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Динамические параметры очагов землетрясений Крыма по данным цифровых сейсмостанций, Мержей Е. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Верпаховская А. О. - Особенности обработки морских сейсмических наблюдений с использованием конечно-разностной полноволновой миграции, Пилипенко В. Н., Коболев В. П. (2013)
Титул, содержание (2013)
Страхов В. Н. - Об управлении сейсмической активностью, Савин М. Г. (2013)
Лукин А. Е. - Минеральные сферулы — индикаторы специфического флюидного режима рудообразования и нафтидогенеза (2013)
Собисевич А. Л. - Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле, Старостенко В. И., Собисевич Л. Е., Кендзера А. В., Шуман В. Н., Вольфман Ю. М., Потемка Э. П., Канониди К. Х., Гарифулин В. А. (2013)
Гордиенко В. В. - О гипотезе тектоники плит (2013)
Арясова О. В. - "Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма, Хазан Я. М. (2013)
Андрущенко Ю. А. - Локальные землетрясения на Украинском щите, Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д., Калитова И. А. (2013)
Усенко О. В. - Месторождения полезных ископаемых Кировоградского рудного района Украинского щита: связь с глубинным процессом (2013)
Гончар В. В. - Коллизионная модель Крымсого орогена — опыт исследования методом конечных элементов (2013)
Лысынчук Д. В. - Комплексная интерпретация сейсмических данных вдоль профиля КМПВ—ГСЗ Синельниково — Чугуев, Коломиец Е. В., Козленко М. В., Козленко Ю. В., Омельченко В. Д., Калюжная Л. Т. (2013)
Гласко Ю. В. - Модели и алгоритмы концентрации масс (2013)
Гадиров В. Г. - Применение магниторазведки для поисков залежей нефти и газа на перспективных площадях Азербайджана (2013)
Блох Ю. И. - Небесная и земная механика одессита Венчеслава Жардецкого, Рикун И. Э. (2013)
Титул, содержание (2014)
Гинтов О. Б. - Схема периодизации этапов разломообразования в земной коре Украинского щита — новые данные и следствия (2014)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и сейсмичность (2014)
Шуман В. Н. - Высокочастотный спонтанный электромагнитный шум литосферы и томографические системы (2014)
Пашкевич И. К. - Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско- Донецкого авлакогена, Орлюк М. И., Лебедь Т. В. (2014)
Бахмутов В. Г. - Связь изменений климата с геомагнитным полем. 1. Пространственно-временная структура магнитного поля Земли и климата в XX в, Мартазинова В. Ф., Килифарска Н. А., Мельник Г. В., Иванова Е. К. (2014)
Кудельский А. В. - Геолого-геохимическая несостоятельность газосланцевого бума (2014)
Бицань Є. М. - Про деякі особливості структури узагальненого реологічного тіла. 1 (2014)
Besutiu L. - Geomagnetic insights on an active tectonic contact: Peceneaga-Camena Fault , Orlyuk M., Zlagnean L., Roments A., Atanasiu L., Makarenko I. (2014)
Вижва С. А. - Петрофізичні параметри порід, перспективних на сланцевий газ (ділянки східного сектору Дніпровсько-Донецької западини), Михайлов В. А., Онищук Д. І., Онищук І. І. (2014)
Арсанукаев З. З. - Метод дискретных аппроксимаций гравитационного поля при оконтуривании перспективных разрезов (2014)
Куделя А. М. - Оценка радиоволнового метода зондирования грунтового массива (2014)
К юбилею Инны Константиновны Пашкевич (2014)
Бєлашов В. І. - Історіографічна спадщина "Глухівського періоду" Історії Гетьманщини (1708 – 1782 рр.) (2014)
Грибенко О. М. - Розбудова вітчизняної судової системи доби Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект (2014)
Ісса Т. В. - Роль приватних дворянських лазаретів в організації медичної допомоги під час Першої світової війни (2014)
Cидорович О. С. - Кооперативні з’їзди у вирішенні проблем розвитку споживчої кооперації Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Білоцерківська А. С. - Історія вітчизняної аграрної науки в документах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (1917 – 1990 рр.) (2014)
Вергунов В. А. - Науково-організаційна діяльність О. Корнеєва, Глазунов Г. О. (2014)
Курок О. І. - Античний світ і обробіток ґрунту (2014)
Маслов А. А. - К вопросу потерь советских генералов-украинцев в 1941 – 1945 гг. (2014)
Цомая Г. Ф. - Роль Люфтваффе в создании антисоветских вооруженных формирований (2014)
Бакалець О. А. - Археологічні пам`ятки Барської землі Поділля: за музейними матеріалами (VІ тис. р. до н. е. – VІ ст.) (2014)
Гриценко А. А. - Методология и методика изучения региональных контрастов в идентичности и исторической памяти, Крылов М. П. (2014)
Крижанівський В. М. - Спогади родини Полярушів про Глухівський педагогічний інститут (1964 – 1972 рр.) (2014)
Капралюк О. В. - Павлов І. П. – творець вчення про фізіологію травлення тварин (2014)
Коваленко Ю. О. - Подорож до Чечні (2014)
Самойлова И. В. - Анализ трактата У. Гаррисона "Описание Англии" (2014)
Гирич Я. М. - Третя річниця "Глухівських наукових читань" (2014)
Бєлашов В. І. - Ляшко Іван Михайлович: людина, педагог, дослідник (2014)
Бакалець О. А. - Нові знахідки празьких грошів ХІІІ – ХV ст. на території Поділля (2014)
Бірьова О. Ю. - Козацькі полки Слобідської України (2014)
Чумаченко О. А. - Микита Шаповал між есерівськими переконаннями та політичними реаліями (січень – квітень 1919 року) (2014)
Абакумова В. І. - Методологія дослідження мінливих періодів історії (2014)
Бернар Н. Г. - Постать Павла Яковича Голодриги (1920 – 1986) в контексті історії виноградарства, Рудишин С. Д. (2014)
Бєлашов В. І. - Історіографічна традиція та джерельна база вивчення історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (1874 – 2014 рр.) (2014)
Курок О. І. - Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі (2014)
Чаплыгин В. П. - Самопознание и историческая практика в России (2014)
Школьна О. В. - Шовк у побуті українців ХVІІ – ХІХ ст. і питання його зберігання й експонування у вітчизняних музеях (2014)
Маслов А. А. - Новые факты о гибели генералов В. А. Хоменко и С. А. Бобкова (2014)
Цомая Г. Ф. - Особенности решения "еврейского вопроса" в Эстонии (2014)
Бровко А. Г. - Просвітницька та меценатська діяльність П. С. Коробки (2014)
Терентьєва В. М. - З історії Путивльського краєзнавчого музею (1919 – 1941) (2014)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (2014)
Бакалець О. А. - Рецензія на кн.: Дмитрієнко М. Ф., Томазова В. В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – К., 2013. – 344 с. (2014)
Латиш Ю. В. - Повернення українського Троцького (2014)
Гирич Я. М. - Історико-культурна спадщина україно-російського прикордоння: досвід трьох наукових конференцій (2014)
Костик Є. П. - Концептуальні засади економіки інтелектуальної власності в умовах глобалізації (2015)
Студінська Г. Я. - Ефективний бренд: бек-офіс та франт-офіс вищого навчального закладу (2015)
Угрюмова О. А. - Розвиток територіальних брендів в сучасних умовах РФ (2015)
Беззубець Л. Л. - Шляхи та умови розвитку автоматизованого аудиту в Україні (2015)
Горбатенко О. А. - Методи вдосконалення фінансів акціонерних товариств з державною часткою в Україні (2015)
Зленко А. М. - Професійний розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності праці, Мірошніченко Д. А. (2015)
Коваль С. П. - Проблеми ефективного використання трудових ресурсів, Біда Д. В. (2015)
Кучеренко С. Ю. - Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні (2015)
Різник В. В. - Теоретичні аспекти управління виробничими запасами підприємства (2015)
Селезньова О. О. - Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств України (2015)
Семененко О. Г. - Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності, Очеретна М. Ю. (2015)
Лисецький А. С. - Балансове моделювання господарських процесів, Чабан Г. В. (2015)
Боголіб Т. М. - Держава в сучасній економіці: інституційний аналіз (2015)
Овсієнко А. М. - Реформування земельних відносин в Україні (2015)
Рибакова Т. О. - Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції (2015)
Шимченко Л. А. - Оновлення економічної моделі України: запорука успіху (2015)
Шрамко О. Г. - Оцінка ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем (2015)
Адаменко І. П. - Система державного фінансового регулювання (2015)
Виноградня В. М. - Нові технологічні продукти банків як передумова розвитку банківської системи країни (2015)
Диба Л. М. - Шляхи підвищення ефективності роботи банківської системи україни в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Карамушка Л. І. - Видатки бюджетів місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин (2015)
Козарезенко Л. В. - Аналіз європейського досвіду розподілу державних видатків: уроки для України (2015)
Маркуц Ю. І. - Фінансовий механізм формування міського бюджету (2015)
Мельниченко С. І. - Фінансова система як складова економічного розвитку (2015)
Микитюк І. С. - Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання (2015)
Свищук А. С. - Оподаткування у системі економічного регулювання (2015)
Чеберяко О. В. - Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування, Пасічна Н. М. (2015)
Чекіна В. Д. - Еволюція системи місцевих фінансів в США (2015)
Чередник В. А. - Фінансування загальної середньої освіти в Україні (2015)
Антоненко С. С. - Методика проведення експериментальних досліджень роботи відцентрово-вихрових ступеней на високов’язких рідинах, Колісніченко Е. В., Найда М. В. (2010)
Ванеев С. М. - Регулировочные характеристики вихревых компрессоров, Гриценко В. Г., Марцинковский В. С., Паненко В. Г. (2010)
Гулый А. Н. - Существующие перспективы повышения частоты вращения динамических насосов как средство улучшения их массогабаритных характеристик, Поклад А. А. (2010)
Марцинковский В. А. - Динамика затворной гидропяты, Загорулько А. В., Мищенко С. А. (2010)
Симоновский В. И. - Оптимизация балансировки гибких роторов с помощью симплекс-метода, Угничев А. С. (2010)
Устименко Т. А. - Исследование схемы ручного гидроударного механизма с управляемой камерой прямого хода, Кононенко А. П. (2010)
Євтушенко А. О. - Удосконалення технології переробки молока за рахунок роторно-динамічних гомогенізаторів моноблочного виконання, Коломієць В. В., Овчаренко М. С., Папченко А. А. (2010)
Чебан В. Г. - Анализ современного состояния технологии ультрафильтрации и определение направлений повышения ее эффективности, Антоненко С. С. (2010)
Шийко А. М. - Розрахунок складової опору тертя коефіцієнта лобового опору тіла конічної форми, Полениця П. В., Коплик І. В., Авдєєва О. М., Думчиков А. А. (2010)
Беда І. М. - Балансування відцентрової машини, Беда О. І. (2010)
Бойко В. И. - Расчет системы саморегулирования процесса сварки, Перемитько В. В., Чередник Е. А., Рейдерман Ю. И., Носов Д. Г., Клочко Р. И. (2010)
Запорожченко В. С. - Удосконалення маховичного привода штампувального кривошипного устаткування, Запорожченко А. В. (2010)
Каринцев И. Б. - Устойчивость консольной пластины, односторонне обтекаемой вязкой несжимаемой жидкостью, Фишер В. В. (2010)
Любич А. И. - Влияние титана и углерода на свойства наплавленного металла, Будник А. Ф., Говорун Т. П., Горбанева А. Н. (2010)
Павленко І. В. - Розв’язання нелінійного рівняння пружної осі балки (2010)
Павленко І. В. - Визначення роботи сили тертя під час руху матеріальної точки по дузі кола (2010)
Пчелінцев В. О. - Виявлення причин руйнування гвинтового компресора ВВП-5/8, Говорун Т. П., Раб В. М., Шумко О. П. (2010)
Розенберг О. А. - О выборе параметров сборных компонентов подвижного соединения эндопротеза тазобедренного сустава. Часть 2. Результаты исследований, Сохань С. В., Залога В. А., Криворучко Д. В., Дегтярев И. М. (2010)
Струтинський В. Б. - Математичний апарат векторів шостого порядку для розрахунків жорсткості просторових механізмів паралельної структури, Кириченко А. М. (2010)
Хохлова Т. С. - Влияние температурно-временных параметров на процесс получения структурно-неоднородных материалов методом наплавки, Спиридонова И. М., Хохлов В. А. (2010)
Лазько І. В. - Формування текстової частини нормативної документації системи управління якістю науково-дослідних установ з використанням гнучких модулів (2010)
Зенкін М. А. - Розробка системи управління якістю виробництва насосного обладнання, Здельнік З. А. (2010)
Титул, содержание (2014)
Гинтов О. Б. - Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE), Бубняк И. Н., Вихоть Ю. М., Муровская А. В., Накапелюх М. В., Шлапинский В. Е. (2014)
Поляченко Е. - Новые результаты палеомагнитных исследований красно- цветных силурийских отложений Подолии, Бахмутов В., Константиненко Л., Тейсер-Еленська М., Кадзялко-Хофмокль М., Скарбовийчук Т., Якухно В. (2014)
Шуман В. Н. - О прогнозе и прогнозируемости сейсмического процесса (2014)
Бицань Є. М. - On some special features of generalized rheological body. 2 (2014)
Тяпкина А. Н. - Усовершенствованные методы построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами, Тяпкин Ю. К., Окрепкий А. И. (2014)
Тихонов И. Н. - Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа, Ломтев В. Л. (2014)
Степанова И. Э. - О решении обратных задач геофизики с помощью методов теории динамических систем, Раевский Д. Н. (2014)
Причепий Т. И. - Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для числен¬ных моделей элементарных проводящих структур (2014)
Рокитянский И. И. - К исследованию глубины залегания Карпатской аномалии электропроводности, Бабак В. И., Терешин А. В. (2014)
Довбня Б. В. - Электромагнитные предвестники землетрясений и их повторяемость (2014)
Блох Ю. И. - Смотритель мирового времени Николай Стойко-Радиленко, Рикун И. Э. (2014)
Академик Виктор Ефимович Хаин (К 100-летию со дня рождения) (2014)
Симоненко Т. - Нові умови вступу до вищих навчальних закладів випускників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Кобильченко В. - Розвиток і структура особистості дошкільника з порушеним зором у теоретичних моделях (2015)
Пахомова Н. - Модель інтеграції медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2015)
Таранченко О. - Концепція розвитку системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні (Проект), Федоренко О. (2015)
Софій Н. - Інклюзивні ресурсні центри: канадський досвід та Українські реалії (2015)
Сухіна І. - Використання ресурсів середовища в освітньому просторі для забезпечення розвитку і навчання дітей з аутизмом (2015)
Кузьмінська Є. - Вивчення сформованості мовленнєвої компетенції у розумово відсталих дітей (2015)
Прохоренко Л. - Мотиваційні чинники навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Парфенова Г. - Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2015)
Родименко І. - Принципи психолого-медико-педагогічного обстеження дітей (2015)
Федоренко О. - Особливості соціальної інтегрованості молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2015)
Dokur Z. - An evaluation of the facial emotion recognition skills in children with autism, Sari O. T. (2015)
Снісарь В. І. - Динаміка показників кисневого статусу головного мозку та метаболізму на тлі різних варіантів анестезії у дітей з набутою гідроцефалією, Скляр В. В., Щиров В. М., Ярова Н. В. (2015)
Задорожна Б. В. - Вміст алюмінію та свинцю у сироватці крові пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості черепно-мозкової травми у гострому і проміжному періодах (2015)
Дудукіна С. О. - Ефективність альтернативних методів попередження та лікування вторинної ішемії мозку у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами (2015)
Слаба О. М. - Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного ґелю у комплексному лікуванні ґенералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією (2015)
Мелень А. П. - Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії (2015)
Школьніков В. С. - Особливості гістоґенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини (2015)
Капустник В. А. - Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артерійною гіпертензією, Костюк І. Ф., Шелест Б. А., Коваль В. І. (2015)
Пасічник С. М. - Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози (2015)
Демиденко Г. В. - Біомаркери ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла (2015)
Ситіна І. В. - Стан мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану із цукровим діабетом 2 типу (2015)
Бочар В. Т. - Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями (2015)
Івко Т. І. - Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості, Германюк Т. А. (2015)
Пластунов Б. А. - Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують, Ковалів М. О. (2015)
Годована О. І. - Фармаколоґічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу, Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2015)
Лизак О. Л. - Метод центральної теми конфліктних стосунків: найновіші дослідження (2015)
Білинський Б. Т. - Паранеопластичні синдроми, Джус М. Б., Літвіняк Р. І. (2015)
Коваль А. І. - Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, содержание (2014)
Лукин А. Е. - Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине (2014)
Гинтов О. Б. - Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80—1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов, Мычак С. В. (2014)
Собисевич А. Л. - Возмущения геомагнитного поля при Сычуаньском землетрясении 20 апреля 2013 г. (Ms=7,0), Рогожин Е. А., Собисевич Л. Е., Канониди К. Х., Кендзера А. В., Марченко А. В., Орлюк М. И. (2014)
Шуман В. Н. - Сейсмический процесс и современные мониторинговые системы (2014)
Козленко М. В. - Структура и эволюция верхней части земной коры северо-западного шельфа Черного моря, Козленко Ю. В. (2014)
Бен Джабер И. - Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив, Абденнадер Д., Бутхир М. (2014)
Рудаков В. П. - О роли волновых геодеформационных процессов в подготовке катастрофических землетрясений (2014)
Шумлянская Л. А. - Влияние скоростной структуры коры на результаты сейсмической томографии Украинского щита, Трипольский А. А., Цветкова Т. А. (2014)
Малицький Д. В. - Визначення механізмів вогнищ землетрусів Карпатського регіону, Грицай О. Д., Муйла О. О., Кутнів О. І., Козловський Е. М. (2014)
Верховцев В. Г. - Новітня тектоніка території Біланівського залізорудного та Кременчуцького уранового родовищ, Крамар О. О., Юськів Ю. В., Краснов Є. Б., Тищенко Ю. Є. (2014)
Попадюк І. - Декілька коментарів до статті Є. Шеремет, М. Соссон, О. Гінтова, К. Мюллер, Т. Єгорової, А. Муровської "Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород" ("Геофизический журнал", 2014. Т. 36, № 2. С. 35—56), Стовба С., Хрящевська О. (2014)
Ответ на отзыв И. Попадюка, С. Стовбы и О. Хрящевской (2014)
Борисенко Л. С. - Отзыв на статью Е. Шеремет с соавторами "Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород" ("Геофизический журнал", 2014, Т. 36, № 2), Краснов И. В. (2014)
Ответ на отзыв Л. С. Борисенко, И. В. Краснова (2014)
Симоненко Т. - Про організацію навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році, Лабайчук Г. (2015)
Дегтяренко Т. - Концепція соціодинаміки корекційно-реабілітаційної діяльності (2015)
Форостян О. - Фізичне виховання дітей із сенсорними порушеннями на сучасному етапі (2015)
Малишевська І. - Право на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами та інвалідністю у законодавстві України (2015)
Луценко І. - Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі (2015)
Ільяна В. - Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Довгопола К. - Образотворче мистецтво у молодшій школі для слабозорих дітей (2015)
Омельченко І. - Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку (2015)
Аркадьєва О. - Проблема опанування навичок читання молодшими школярами із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у світлі сучасних досліджень (2015)
Федоренко О. - Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2015)
Паламарчук В. І. - Особливості периферичного кровотоку при варикозній хворобі нижніх кінцівок, ускладненій трофічною виразкою, у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2015)
Мицик Ю. О. - Роль дифузійно­зважених зображень МРТ у диференціальній діагностиці світлоклітинного раку нирки різних ступенів диференціації за Fuhrman (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин­α у хворих на цукровий діабет 2 типу з різним фенотипом, Шеховцова Ю. О. (2015)
Алтуніна Н. В. - Гендерні особливості взаємозв’язку цинку з метаболічними показниками у "постінфарктних" хворих із цукровим діабетом 2 типу, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Аналіз фактичного харчування студентів­медиків на фоні вживання енергетичних напоїв, Ямка Я. М. (2015)
Журавльова Л. В. - Вплив IL­1β та ФНП­α на перебіг остеоартрозу і цукрового діабету 2 типу, Олійник М. О. (2015)
Бісюк Ю. А. - Антиендотоксиновий імунітет і Asp299Gly поліморфізм TLR­4 у дорослих хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2015)
Пороховська Н. В. - Порівняння антиоксидантних властивостей тіотриазоліну і корвітину при гострому імунокомплексному процесі в експерименті (2015)
Голод Л. В. - Оцінка ефективності застосування гліцину під час професійної гігієни порожнини рота за допомогою порошково­струменевих апаратів (хендибластерів), Принда Ю. М., Голод О. В. (2015)
Палій А. В. - Дослідження місцевого кровообігу щелепних кісток після остеопластики ксеногенними матеріалами (2015)
Рибчинський С. В. - Мiокардiальний місток й звивистість коронарних артерій у лікарській практиці на прикладі клінічного випадку, Дановська Є. В., Мартім’янова Л. О., Кулик В. Л., Яблучанський М. І., Кулик В. А. (2015)
Прокопів О. В. - Септична пневмонія як небезпечне для життя ускладнення вітряної віспи, Прикуда Н. М. (2015)
Мехедко В. В. - Вибір методу регіональної анальгезії в полога (2015)
Рудіченко В. М. - Спадкова геморагічна телеангіектазія (хвороба Рандю — Ослера — Вебера): теоретичні та клінічні дані (2015)
Тяжка О. В. - Непереносність глютену у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Титул, зміст (2014)
Гречківська Н. В. - Структурно­функціональна модель надання профпатологічної допомоги працюючим у сучасних умовах (2014)
Басанець А. В. - Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні, Шидловська Т. А., Гвоздецький В. А. (2014)
Варивончик Д. В. - Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах­мішенях у працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2014)
Сова С. Г. - Вегето­дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму, Трембовецька О. М. (2014)
Дворніченко Г. Б. - Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар’єрів, Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Ященко Д. А. (2014)
Родионова В. В. - Показатели вариабельности сердечного ритма у работников металлургического производства, подвергающихся воздействию лазерного излучения, Хмель Е. С., Собко С. В., Глиняная Л. А., Коваленко Е. Н. (2014)
Демецька О. В. - Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію, Козицька Т. В., Андрусишина І. М., Мовчан В. О., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я. (2014)
Швець А. В. - Вікові психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності (2014)
Карлова О. О. - Гігієнічна характеристика, оцінка умов праці та професійного ризику для здоров’я електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, Яворовський О. П. (2014)
Edison M. - Strategies for the Evaluation of an International Research Consortium: Best Practices, Kozyckyj T., Hryhorczuk D. O., Iwanik K., Dardynskiy O., Dardynskaia I. (2014)
Вплив сільськогосподарської праці та використання пестицидів на професійне здоров’я фермерів / Leilanie Lu J. Effects of agricultural work practices and pesticide use on occupational health of farmers // Occup Environ Med. – 2014. – Jun; 71. – Suppl 1. – Р. A56 – 7. – Англ. (2014)
Рівні біологічного моніторингу з контролю за хімічними речовинами / Cocker J., Jones K., Bos P. M. Biological monitoring guidance values for chemical incidents // Toxicol Lett. – 2014. – Jun, 25. – Англ. (2014)
Рівень працездатності, абсентеїзм і депресія у хворих з синдромом вигорання / Pranjic N, Males-Bilic L. Work ability index, absenteeism and depression among patients with burnout syndrome // Mater Sociomed. – 2014. – V. 26, № 4. – Р. 249–252. – Англ. (2014)
Вплив індивідуального та професійного стресу на рівень травматизму в молодих фізично активних людей: обстеження військового персоналу / Bedno S., Hauret K., Loringer K., Kao T. C., Mallon T., Jones B. Effect of personal and occupational stress on injuries in a young physically active population: a survey of military personnel // Mil Med. – 2014. – V. 179, № 11. – Р. 1311–1318. – Англ. (2014)
Використання наночасток для лікування раку: нуклеїнові кислоти, поліаміни, аміноксидаза бичої сироватки та наночастки з оксидом заліза (огляд) / Agostinelli E., Vianello F., Magliulo G., Thomas T., Thomas T. J. Nanoparticle strategies for cancer therapeutics: Nucleic acids, polyamines, bovine serum amine oxidase and iron oxide nanoparticles (Review) // Int J. Oncol. – 2015. – V. 46, no. 1. – P. 5–16. – Англ. (2014)
Нагорна А. М. - Рецензія на монографію Ю. І. Кундієва "Институт сквозь призму эпох" (2014)
Про проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів у 2015 році (2014)
Купчак М. В. - Функціонування NO­синтази лімфоцитів периферичної крові пацієнтів з ревматичною патологією, Єфремова У. П. , Ковальський П. П., Фафула Р. В. , Воробець З. Д. (2015)
Зінчук О. М. - Клініко­епідеміологічні особливості перебігу ботулізму в сучасних умовах, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни параметрів тромбоцитарної активності та їхній вплив на перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Бісюк Ю. А. - Asp299Gly поліморфізм гена TLR­4 та антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну астму з фіксованою/оборотною обструкцією в популяції АР Крим (2015)
Рейті А. О. - Чинники, що визначають ймовірність метастазування в центральний лімфатичний колектор у пацієнтів зі злоякісними дрібними осередками щитоподібної залози, Бандура Г. В. (2015)
Шмагой В. Л. - Частота та практична значущість клінічних і рентгенологічних ознак для діагностики й лікування порушень зрощення переломів великогомілкової кістки (2015)
Алтуніна Н. В. - Структура порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу, Лизогуб В. Г. (2015)
Мальчевська Т. Й. - Антагоністи кальцію та система плазмового гемостазу при стабільній ішемічній хворобі серця в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2015)
Пліговка В. М. - Стан вуглеводного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу й ожиріння при коморбідному субклінічному гіпотиреозі (2015)
Левшова З. В. - Вплив терапії статинами на перебіг раннього періоду гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі (2015)
Альбокрінов А. А. - Періопераційна динаміка стрес­маркерів у дітей при різних методах регіонарної анестезії передньої черевної стінки, Фесенко У. А. (2015)
Семен Х. О. - Особливості діагностики легеневої артеріальної гіпертензії (2015)
Яблучанський М. І. - Клінічний діагноз (2015)
Кравченко А. П. - Роздуми над історичною долею комуністичних ідеалів К. Маркса, Москаленко С. М. (2015)
Блоха Я. Є. - Короленко про ціннісні орієнтації легального марксизму (2015)
Слободянюк Д. І. - Вітчизняна традиція досліджень духовного життя людини як одне із ідейно-теоретичних джерел філософсько-антропологічного вчення Памфіла Юркевича (2015)
Цебрій І. В. - Значення зороастрійського храму в культурному житті стародавнього ірану (2015)
Кравченко П. А. - Концептуалізація філософії історії у некласичній методології (стаття 1), Мельник А. І. (2015)
Вощенко В. Ю. - Трансформації локальних цивілізацій в умовах глобалізації: соціально-філософський контекст (2015)
Чугай О. М. - Ідеї економічної глобалізації в історико-дискурсивному контексті (філософсько-методологічні підходи) (2015)
Сакун А. В. - Дискурс інтерпретації в рефлексіях соціально-філософського знання (2015)
Усанова Л. А. - Гендерні стереотипи та проблеми лідерства, Нестеренко М. М. (2015)
Ямчук П. М. - Християнський консерватизм і масофікаційні стратегії й симулякри ХХ-ХХІ століть (2015)
Мовчан М. М. - Рівні cтраху і фобія: філософський аналіз (2015)
Вакуліна В. М. - Гра в схованки: буття немає, а небуття є, Пономарьов Ю. Ю. (2015)
Лемпій А. О. - Деніел Деннет про функціональний характер людської самосвідомості (2015)
Головіна Н. І. - Проблема формування культурної компетентності особистості в контексті реформування вищої школи (2015)
Кравченко П. А. - З минулого і сьогодення історичного факультету, Блоха Я. Є. (2015)
Титул, содержание (2014)
Старостенко В. И. - Геофлюиды и современное проявление активизации Ингульского мегаблока Украинского щита, Лукин А. Е., Цветкова Т. А., Шумлянская Л. А. (2014)
Гинтов О. Б. - Геодинамические особенности зоны сочленения Евразийской плиты и Альпийско-Гималайского пояса в пределах Украины и прилегающих территорий, Егорова Т. П., Цветкова Т. А., Бугаенко И. В., Муровская А. В. (2014)
Исаев В. И. - Мезозойско-кайнозойский ход температур на поверхности Земли и геотермический режим юрских нефтематеринских отложений (южная палео- климатическая зона Западной Сибири), Искоркина А. А. (2014)
Кобрунов А. И. - Моделирование эффектов рассеяния при прогнозе физико-геологических параметров неоднородных сред (2014)
Белый Т. А. - Диэлектрические функции поляризации тепловых электронов сухой атмосферы (до высот 12 км), Зеленин Ю. А. (2014)
Сугак В. Г. - Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости грунта под давлением, Бормотов В. Н., Пархоменко В. А. (2014)
Анахов П. В. - Использование микросейсмических явлений для разгрузки тектонических напряжений (2014)
Астапенко В. Н. - Геоэлектрическая модель консолидированной земной коры и верхней мантии вдоль геотраверса Евробридж-97, Логвинов И. М. (2014)
Ладанівський Б. Т. - Електропровідність мантії Землі в районі станції "Академік Вернадський" (2014)
Хэсслер П. - Прогресс в геофизике, начавшийся с Великого Аляскинского землетрясения 1964 года, Лейт У., Волд Д., Филсон Дж., Вольф К., Эпплегэйт Д. (2014)
Хазан Я. М. - Тектоника плит: "за" и ... "за" (2014)
Гордиенко В. В. - Ответ на статью Я.М. Хазана "Тектоника плит: "за" и ... "за"" (2014)
Блох Ю. И. - Исследователь солнечно-земных связей Валерий Миронович..., Рикун Н. Э. (2014)
Петру Васильевичу Сумаруку — 75 лет (2014)
Тимурзиев А. И. - Резолюция 2-х Кудрявцевских Чтений — Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа (2014)
Титул, содержание (2014)
Кутас Р. И. - Тепловой поток и геотермические модели земной коры Украинских Карпат (2014)
Гордиенко В. В. - О РТ-условиях в магматических очагах мантии Земли (2014)
Пашкевич И. К. - Трехмерная геолого-геофизическая модель литосферы центральной части Карельского кратона, Шаров Н. В., Савченко А. С., Старостенко В. И. (2014)
Муровская А. - Деформации верхнемеловых неогеновых отложений Юго-Западного Крыма по тектонофизическим данным, Шеремет Е., Колесникова Е., Лазаренко О. (2014)
Вольфман Ю. М. - Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма. 1 (2014)
Гончар В. В. - Лежачие складки и кливаж таврической серии как структуры раннего этапа растяжения в Горном Крыму (2014)
Шуман В. Н. - Нелинейная динамика геосреды: переходные процессы и критические явления (2014)
Довбня Б. В. - О воздействии МГД-резонаторов на геомагнитные пульсации, Потапов А. С., Гульельми А. В., Рахматулин Р. А. (2014)
Верпаховская А. О. - Кинематическая миграция поля преломленных волн при формировании изображения среды по данным ГСЗ (2014)
Кутас В. В. - Промышленные взрывы и сейсмичность Украинского щита, Андрущенко Ю. А., Калитова И. А. (2014)
Пристай А. Н. - Роль электрических измерений при глубинном магнитотеллурическом зондировании Земли, Проненко В. А., Корепанов В. Е., Ладанивский Б. Т. (2014)
Бабак В. И. - Вариации вектора индукции в Северной Америке, Рокитянский И. И., Терешин А. В. (2014)
Заманова А. Г. - Структура субдукционной зоны Южно-Каспийской впадины и сейсмичность (2014)
Евгению Михайловичу Филиппову — 90 лет (2014)
Інформаційне повідомлення (2015)
Стратегічні напрямки реформування дерматовенерологічної служби в Україні (2015)
Дмитренко С. В. - Дерматологічні вияви та перебіг захворювання у хворих на іхтіоз (2015)
Дашко М. О. - Комплексне лікування хворих на піодермії з урахуванням показників системного імунітету та біоценозу кишечника, Денисенко О. І. (2015)
Кірієнко В. О. - Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно­міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією, Макуріна Г. І., Якименко Є. С. (2015)
Повханич­Грицяк Т. М. - Вплив генетичного поліморфізму на перебіг псоріазу (2015)
Степаненко В. І. - Удосконалення сучасних методів лікування вугрової хвороби, Іванов С. В., Наумова Л. О., Шупенько О. М. (2015)
Рощенюк Л. В. - Еритема кільцеподібна відцентрова (хвороба Дар’є): класифікація та диференційна діагностика, Владика А. С., Воронцов В. М. (2015)
Кадыгроб И. В. - Клинический опыт лечения атопического дерматита, осложненного пиодермией, Сербин И. В., Гуцу Н. В. (2015)
Хрущ В. И. - Оптимизация наружной терапии мокнущих форм микоза стоп (2015)
Галникіна С. О. - Сучасні можливості контролю вугрової хвороби (2015)
Болотна Л. А. - Мікробна екзема: можливості комбінованої топічної терапії (2015)
Дюдюн А. Д. - Комплексное лечение больных онихомикозом, Салей Е. А., Полион Н. Н. (2015)
Степаненко Р. Л. - Клінічний досвід використання препарату "Кераворт" у лікуванні папіломавірусної генітальної інфекції (2015)
Болотная Л. А. - Препараты метаболической терапии в лечении акне, Сариан Е. И. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Клінічні випадки tinea capitis в осіб постпубертатного віку, Веретельник О. В., Кравчук А. М., Діденко О. О., Драч В. І., Дузенко В. В., Красько М. П. (2015)
Поліщук Д. С. - Паранеоплазії в дерматології: випадки кільцеподібної еритеми Гаммела, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2015)
Короленко В. В. - Охорона здоров’я США очима українського дерматовенеролога — делегата програми "Відкритий світ" (2015)
Імунобіотична терапія алергійного дерматиту (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Інформаційне повідомлення щодо перспектив розроблення та впровадження українських національних протоколів з питань діагностики і лікування інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом (2015)
День діагностики меланоми (24 квітня 2015 року) (2015)
Інформаційна довідка щодо попередніх результатів проведення 24 квітня 2015 року Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2015)
До дня пам’яті професора Володимира Григоровича Коляденка (2015)
Короленко В. В. - Місце дерматології в сучасному глобальному здоров’ї, Степаненко В. І. (2015)
Рощенюк Л. В. - Исследование генетической гетерогенности и клинического полиморфизма псориаза, Федота А. М., Воронцов В. М., Адмакина А. В., Солодянкин А. С. (2015)
Степаненко Р. Л. - Структурні зміни в ділянках шкірної псоріатичної висипки після проведення системної імуносупресивної терапії, Гичка С. Г., Муїн Туффаха (2015)
Литинська Т. О. - Вплив інфекції Helicobacter pylori на клінічний перебіг псоріазу, екземи справжньої та екземи інфекційної (2015)
Степан Н. А. - Динаміка цитокінового профілю периферичної крові у хворих на екзему у процесі комплексного лікування, Денисенко О. І. (2015)
Дмитренко С. В. - Клінічний перебіг іхтіозу та якість життя пацієнтів (2015)
Берегова А. А. - Вміст серотоніну та його похідних у сечі хворих на псоріаз різного ступеня тяжкості, Біловол А. М., Жуков В. І., Стеценко С. О. (2015)
Карабаева И. Т. - Изучение иммунологической реактивности организма у больных микроспорией (2015)
Федорич П. В. - Визначення поширеності інфікування Giardia lamblia сечостатевої системи хворих з інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом, Зелений С. Б., Федорич Л. Я., Шеховцова Х. І. (2015)
Калюжна Л. Д. - Препарат метронідазолу в топічному лікуванні захворювань шкіри обличчя (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Базовая и адъювантная терапия при тяжелых формах акне, Бронова И. М. (2015)
Thornfeldt C. - Дослідження впливу алклометазону дипропіонату (0,05 % крем) на гіпоталамо­гіпофізарно­надниркову систему, Corneli R. C., Stoughton R. B. (2015)
Дюдюн А. Д. - Ефективність та переносність 0,1 % крему "Стерокорт" у комплексній терапії хворих на екзему, Поліон Н. М., Захаров С. В., Пряхіна Т. М. (2015)
Шмелькова Е. С. - Современная наружная терапия острых и хронических воспалительных и аллергических заболеваний кожи (2015)
Ткач В. Є. - Поєднання псоріазу з іншими дерматозами, Мотуляк А. П., Волошинович М. С., Курган М. Ю. (2015)
Мавров Г. И. - Иммунотерапия и иммунопрофилактика неспецифических инфекций мочевыводящих путей (2015)
Коляденко К. В. - Всесвітній конгрес з дерматології (2015)
Юрію Володимировичу Андрашку — 50 (2015)
Інноваційний поступ у майбутнє (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Мальцев Д. В. - PANDAS — нова форма автоімунного ураження мозку, індукованого стрептококовою інфекцією (2015)
Яворська Н. П. - Хронічні імунні невропатії: сучасні погляди на діагностику та лікування (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико­неврологические особенности и динамика когнитивных расстройств у больных в острый период повторного мозгового ишемического полушарного инсульта, Новикова Л. В. (2015)
Мельник В.С. - Алельний поліморфізм генів факторів II (20210 G/A) та V (Arg506Gln, 1691 G/A) зсідання крові у хворих з ішемічним інсультом, Соколова Л. І., Савчук О. М. (2015)
Волосовець А. О. - Еволюція неврологічного дефіциту залежно від часу доби, в який виник ішемічний інсульт (2015)
Пантелеєнко Л. В. - Післяінсультна депресія та чинники її розвитку (2015)
Стаднік С. М. - Когнітивні та емоційні розлади в пацієнтів із синдромом слабкості синусового вузла (2015)
Малик С. Л. - Споживання вітаміну D з продуктами харчування та ризик розвитку множинного склерозу в популяції Вінницької області (2015)
Кирилюк С. Я. - Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз та їх залежність від соціальних і демографічних чинників (2015)
Базика Д. А. - Стан клітинного імунітету в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з когнітивними розладами у віддалений період після аварії, Логановський К. М., Кубашко А. В., Ільєнко І. М., Чумак С. А., Беляєв О. А. (2015)
Поясник I. М. - Вплив комбінованої терапії кортексином та діосміном на динаміку когнітивних розладів та церебральну гемодинаміку у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень (2015)
Бобровник О. С. - Досвід проведення тромболізису при ішемічному інсульті: аналіз перших 10 випадків, Цьома Є. І., Довганич М. М., Карпінська К. О., Студеняк Т. О. (2015)
Жданова В. М. - Відновне лікування нейроофтальмологічних порушень у хворих з артеріовенозними сполученнями кавернозного синуса головного мозку в ранній післяопераційний період (2015)
Тимофеев А. А. - К вопросу систематизации вторичных поражений структур системы тройничного нерва при патологии челюстно­лицевой области, Весова Е. П., Ткаченко Е. В. (2015)
Бучакчийская Н. М. - Роль мануальной терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, Марамуха И. В., Марамуха В. И. (2015)
Бурчинский С. Г. - Нейропротекция при цереброваскулярной патологии: нейрональные и системные аспекты (2015)
Чередниченко Н. В. - Нарушения BDNF­зависимых механизмов нейропластичности при психических и неврологических заболеваниях и их коррекция эсциталопрамом, Левада О. А. (2015)
Базик Ж. Н. - Диагностика и лечение деменции с тельцами Леви (краткий обзор современной зарубежной литературы) (2015)
Оголошення (2015)
Чеботарёва Л. Л. - Оценка информативности нейрофизиологических методов диагностики вертеброгенной шейной миелопатии, Третьякова А. И. (2015)
Нетяженко Н. В. - Оцінка ефективності антитромбоцитарних препаратів у неврологічній та кардіологічній практиці: стан проблеми, гендерні відмінності, можливості оптимізації (2015)
Яценко К. В. - Дитячий церебральний параліч: етіопатогенез, клініко­нейрофізіологічні аспекти та можливості неврологічної реабілітації (2015)
Довбонос Т. А. - Значення побічної дії інтерферонотерапії у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В., Небор Я. Я. (2015)
Оринчак Л. Б. - Вплив вагітності та грудного вигодовування на перебіг розсіяного склерозу (2015)
Демченко А. В. - Визначення рівня антитіл до NR2­субодиниці NMDA­рецепторів у хворих на хронічну ішемію мозку (2015)
Яркова С. В. - Роль маркерів прогресування атеросклерозу та ендотеліальної дисфункції в діагностиці хронічної ішемії головного мозку (2015)
Глоба М. В. - Оцінка ендотеліальної функції у пацієнтів з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, Васильєва І. Г., Цюбко О. І. (2015)
Заводнова З. І. - Можливості фармакотерапії діабетичної полінейропатії комбінованими препаратами вітамінів групи В (2015)
Грицюк Т. Д. - Ефективність лікування хворих з перенесеним ішемічним інсультом з урахуванням оцінки стану про­ та антиоксидантної систем (2015)
Рогоза С. В. - Окорухові розлади за наявності офтальмічного оперізувального герпесу, Антоненко К. В., Ілляш Т. І., Шоптенко Т. В., Вакуленко Л. О. (2015)
Матюшко М. Г. - Токсичні енцефалополінейропатії та енцефаломієлополінейропатії, Влащук А. М., Костовецький О. В., Трейтяк В. С. (2015)
Яшаров Ю. А. - Абсцессы головного мозга: клинические аспекты (2015)
Тарарощенко М. В. - Рання реабілітація хворих з інсультом в умовах неврологічного відділення, Бабкіна Н. В., Алійник Д. О., Коваленко В. М., Янголь В. І. (2015)
Тіткова А. М. - Вплив надмалих доз дофаміну і нейротрансплантації на нейрохімічне забезпечення рухової активності та деякі ланки адаптації у щурів з нігростріальною недостатністю, Берченко О. Г. (2015)
Веселовська О. В. - Ефекти дистантної імплантації ембріональних тканин медичної п’явки у щурів з геморагічним інсультом, Шляхова А. В., Гармаш Т. І. (2015)
Литвиненко Н. В. - Ведення пацієнтів із психовегетативним синдромом, Гладка В. М., Пурденко Т. Й. (2015)
Григорова И. А. - Современные подходы к терапии хронических ишемических нарушений головного мозга, Тесленко О. А., Григорова А. А. (2015)
Оголошення (2015)
Титул, зміст (2015)
Діптан І. - Константинополь – Ватикан: християнський вибір володарки Русі (2015)
Пилипенко В. - Ідеалізація Османської імперії у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2015)
Щербина С. - Джерела з історії ремісничих цехів на території Північного Лівобережжя у ХVІІ – ХVІІІ ст. (2015)
Коропатник М. - Україна у двох війнах – з гітлерівською Німеччиною та путінською Росією: історичні паралелі (2015)
Пекарчук В. - Охорона і збереження культурної спадщини в просторі етнічної ідентифікації: тенденції 1990 – 2000- х рр. (2015)
Тимошик М. - Коли засноване село Данина та звідки походить його назва (2015)
Тарасенко О. - Колективний портрет чернігівських правлячих архієреїв ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мицик Ю. - Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631 –1633 рр., Михайловський В. (2015)
Маслійчук В. - Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р. (2015)
Огієвська Р. - Володіння Петра Кочубея в Батурині (за матеріалами Генерального опису Малоросії 1765 –1769 рр.) (2015)
Мідько А. - Деякі аспекти становлення та розвитку державного управління охороною культурної спадщини на початку ХХ ст. (на основі звіту Секції охорони пам’яток старовини і мистецтва за 1919 -1920 рр.) (2015)
Сердюк І. - Коливання смертності чи неточність обліку: до питання про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст. (2015)
Реброва Н. - Штрихи до портрета голови Глухівських повітових земських зборів Василя Петровича Кочубея (2015)
Петреченко І. - О. Ф. Шафонський – основоположник вітчизняної епідеміології та санітарії (2015)
Сидоренко О. - Благодійна діяльність населення Чернігівської губернії під час російсько- турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Герасимчук О. - Групове землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Іваницька С. - Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917– 1919 роки) (2015)
Непотенко І. - Майнова політика радянського керівництва на початку 1920- х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2015)
Литовченко О. - Дитяче кінообслуговування на Чернігівщині у першій половині 1930 -х рр. (2015)
Жбанова К. - Організований набір робітників у відбудові Донбасу (1943 – 1950 рр.) (2015)
Сидорович О. - Роздрібна торгівля в сільській місцевості УРСР у післявоєнний період (1945– 1991 рр.) (2015)
Музика Ю. - Д. Л. Мордовець і Чернігівщина (2015)
Боровик А. - Чернігівський інститут соціального виховання за директора М. А. Балицького (1929 – 1931 рр.) (2015)
Міщанин В. - Учитель, викладач гончарної школи Іван Каша: сторінки життя (до 120- річчя від дня народження) (2015)
Половець В. - М. І. Туган-Барановський – теоретик кооперативного руху (до 150- річчя від дня народження) (2015)
Демченко Т. - Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.): У двох т. / С. Єфремов; Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський. – К.: Дух і Літера; KMBS, 2014. – Т. 1: 9 березня 1917 р. – 28 квітня 1918 р. – 648 с.; – Т. 2: 9 травня 1918 р. – 30 травня 1920 р. – 544 с. – (Серія "БІбліотека спротиву, Бібліотека надії"). (2015)
Кравченко М. - Кужельний І.Д. Звеничів і звеничівці. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 440 с.; 48 с. іл. (2015)
Святослав Святославович Воїнов (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Koзлик I. - Від редколегії (2015)
Ботнаренко Н. - Особливості дитячого світосприйняття у новелі В. Стефаника "Діточа пригода" та оповіданні А. Чехова "Спати хочеться" (2015)
Егоров Б. - Борис Чичибабин и Юрий Кузнецов: сравнительный анализ (2015)
Koslyk I. - Komparatistische Aspekte der Untersuchung zu den Prosawerken von Osyp Nasaruk und Lion Feuchtwanger, Protsiv G. (2015)
Спатар І. - Рецепція образу Кассандри в однойменних драмах Елізи Ожешко та Лесі Українки (2015)
Tkaczuk Т. - Stanisław Przybyszewski i Olga Kobylańska: do problemu kulturalnego pogranicza (2015)
Лишак Г. - "Рідне село" Івана Франка: студія одного поетичного тексту (2015)
Оляндер Л. - "Я" й середовище в "Щоденнику (1.01.1895-4.02.1896)" Сергія Єфремова: проблема самопізнання, формування особистості та вибір життєвої позиції (2015)
Штолько М. - "Найзолотіший острів на землі...": (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) (2015)
Казарин В. - Украинский контекст творчества М. Ю. Лермонтова (некоторые методологические аспекты), Новикова М. (2015)
Козлик І. - Топос міста у романах польської письменниці Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та "Райська яблуня", Орнат Н. (2015)
Остапчук В. - Простір провінції та простори душі в оповіданні О. Токарчук "Tancerka" ("Танцюристка"): до проблеми самореалізації (2015)
Тереховская А. - Литературные полемики как один из ключевых факторов развития русского литературного процесса первой четверти ХІХ века (2015)
Mintsys E. - Paratextual Elements in Contemporary Romance (Based on Danielle Steel’s Novel "Message from Nam") (2015)
Pasternak I. - Interfigurality in the System of Characters in Neil Gaiman’s Novel "American Gods" (2015)
Стулаў Ю. - А. С. Пушкін у Магілёве: Вачыма афраамерыканскага пісьменніка Джона Олівера Кіленза (2015)
Yatskiv N. - Le paysage impressionniste dans l’oeuvre romanesque des frères Goncourt (2015)
Покатілова О. - Культурологічний підхід у навчанні зарубіжної літератури в школі (2015)
Rega D. - Internetové zdroje ve studiu univerzitních kurů "Dĕjiny české literatury" (2015)
Сафарян С. - Роль фонових знань у шкільній літературній освіті (2015)
Ціко І. - Опрацювання оригіналу і перекладу у світлі формування етнокультурної компетентності учнів 5-7 класів (2015)
Козлик І. В. - Методологічні орієнтири літературознавчої спадщини М. В. Теплінського (2014)
Криворучко С. К. - Сучасна перспектива наукових здобутків Володимира Григоровича Матвіїшина (2014)
Lutsak S. - Dynamizm jako kategoria dominująca w pracach literaturoznawczych Romana Gromiaka (2014)
Свенцицкая Э. М. - "Чужое слово" в поэзии русского модернизма: философские аспекты (2014)
Мартинець А. М. - До питання про ґенезу поняття "національний образ" (2014)
Голод Б. Р. - Диференціація та функціональне призначення лінгвостилістичних засобів вираження іронії в художньому тексті в рецепції вітчизняних та зарубіжних літературознавців (2014)
Ткач Б. В. - Релігійна лірика як теоретико-літературна категорія (2014)
Панько О. І. - Психологічні домінанти дитячої літератури: читацька рецепція (2014)
Гоч С. В. - Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В. Г. Матвіїшина (2014)
Білас А. А. - Нові риси до портрета Володимира Матвіїшина: перекладознавство та розмовність (2014)
Кушнір І. Б. - М. Гоголь у французьких перекладах: продовження традиції проф. В. Г. Матвіїшина (2014)
Висоцька Н. О. - Шекспіріана Дона Нігро (варіант рецепції класичної спадщини у сучасній драматургії США) (2014)
Яцкевич М. - Związki Tarasa Szewczenki z Wilnem i Litwą (2014)
Голод Р. Б. - Література"польського позитивізму" в літературно-критичній рецепції І. Франка (2014)
Кравець Я. І. - Василь Стефаник у французькомовному прочитанні (2014)
Остапович О. Я. - Ідіоматична тканина роману Патріка Зюскінда "Парфуми" в перекладі українською мовою (2014)
Гуляк Т. М. - Жіночий детектив І. Роздобудько і Д. Сейерс: компаративний аспект (2014)
Девдюк І. В. - Імпресіоністичні тенденції в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст., Кучера А. М. (2014)
Яцків Н. Я. - Засоби портретної характеристики у романі братів Ґонкурів "Жерміні Ласерте" (2014)
Ткачук Т. О. - Контроверсійність сприйняття творчості С. Пшибишевського у польському літературознавстві (2014)
Вульчинська М. - Czy umarli mówiąz nami? O nieziemskich rozrywkach młodopolskich literatów (2014)
Мінцис Е. Є. - Мариністика Джозефа Конрада: лінгвостилістичний аспект (2014)
Андрусів У. Б. - Асоціативне поле концепту любов у поетичній картині світу Яна Твардовського (2014)
Тереховская А. В. - "Руслан и Людмила": сказка или поэма? К вопросу о жанровой и языковой специфике произведения А. С. Пушкина (2014)
Белинская Е. В. - Творческий диалог на рубеже веков: трансформация обрядового пространства в романе М. А. Шолохова "Тихий Дон" и повести И. А. Бунина "Деревня" (2014)
Хороб С. І. - Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся (2014)
Мафтин Н. В. - Роль стильових елементів у моделюванні архітектоніки малих епічних форм прози Ю. Яновського ("Рейд", "Подвійне коло", "Шлях армій", "Батальйон Шведа", "Лист у вічність") (2014)
Чобанюк В. Я. - Колористична семантика в структурі художнього тексту Григорія Косинки (2014)
Залевська О. М. - Художнє мислення Ростислава Єндика: дискурс експресіонізму (2014)
Процюк Л. Б. - "Вертеп" Людмили Старицької-Черняхівської в контексті української барокової драматургії (2014)
Білокінь С. О. - Автор та герой як учасники інтелектуальної гри (на матеріалі української інтелектуальної романістики ХХ століття) (2014)
Коржик У. З. - Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика (2014)
Куцевол О. М. - Проблема формування кваліфікованого читача в методичній спадщині Юрія Султанова (2014)
Ніколенко О. М. - Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні (2014)
Мацевко-Бекерська Л. В. - "Феномен юаси" і сучасна літературна освіта (2014)
Сафарян С. І. - Формування читацької компетенції школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання світовій літературі (2014)
Кавецька Л. А. - Робота вчителя та учня з підручником: типовий підхід і творча ініціатива (2014)
Глеб О. В. - Особливості інтерпретації лірики у старших класах з поглибленим вивченням української літератури (2014)
Скоморовська Н. Б. - Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів (2014)
Зорій М. В. - Аналіз інтертекстуальної основи твору Оси Ґан Шведер "Сни шовкопряда" як шлях до розуміння тексту читачем (2014)
Козиева В. В. - Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе лингвистического анализа художественного произведения (на примере изучения повести Э. Портер"Поллианна" (2014)
Соколова Т. Є. - Удосконалення літературної освіти школяра за допомогою програм самореалізації особистості, Гарна С. Ю. (2014)
Ціко І. Г. - Методичні принципи формування етнокультурних знань учнів 5-7 класів у процесі вивчення світової літератури (2014)
Пена Л. І. - Діалектизми в ідіостилі Галини Турелик (2014)
Берегова Т. И. - Проявления градации процессуального признака в творчестве Иосифа Бродского доэмигрантского периода, Мазурук И. Н. (2014)
Тишківська Н. Я. - Графічні засоби текстотворення у постмодерністській прозі (2014)
Пелехата О. М. - Семантичні особливості функціонування деад'єктивів з-nie у творі Jarosława Iwaszkiewicza "Matka Joanna od Aniołów" (2014)
Барчук М. В. - Росіянізми в українській літературній мові Галичини середини ХІХ століття(на матеріалі перемиських друків та"Зорі Галицької") (2014)
Думчак І. М. - Явище антонімії в українських пареміях (2014)
Калашніков Г. Д. - Спортивна термінологія як засіб формування професійних якостей студентів спортивних спеціальностей (2014)
Мицан Д. М. - Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української, російської і польської мов (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ніколаї Г. Ю. - Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти (2013)
Єременко О. В. - Концептуальні аспекти підгтовки магістрів музичного мистецтва (2013)
Kaczmarkiewicz M. - Educacja artystyczna a wychowanie – problemy XXI wieku (2013)
Kisiel M. - The value of music in education of the young generation (2013)
Маруфенко О. В. - Тенденції розвитку системи неперервної освіти в ХХІ столітті (2013)
Пилипенко А. І. - Конкретизація педагогічних принципів у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії (2013)
Токмань А. в. - Принципи та методи розвитку вокально-інтонаційної культури учнів початкової школи (2013)
Grusiewicz M. - Pedagogika muzyki z perspektywy historycznej (2013)
Гуральник Н. П. - Національна фортепіанна школа як феномен музичної освіти (2013)
Massaglia L. - The organ in france after the revolution: the genesis of a legendary organ school (2013)
Karkoszka G. - Interkulturowe wychowanie fizyczne w kontekście integracji europejskiej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, Palica D. (2013)
Повалій Т. Л. - Інтеркультурний зміст музично-танцювальних ігор на заняттях хореографії з дітьми старшого дошкільного віку, Левенець Л. І. (2013)
Солощенко В. М. - Інтеркультурні мистецькі програми в університетській освіті Німеччини (2013)
Chaciński J. - Wyniki badań testu sprawdzającego osiągnięcia słuchowe oraz wiedzę uczniów z zakresu kultur muzycznych – polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej (2013)
Данько Н. П. - Інтеграція видів навчальної діяльності на уроках музики в початкових класах (2013)
Карпенко Є. В. - Удосконалення методики викладання хорового диригування на старших курсах факультетів мистецтв (2013)
Петренко М. Б. - Формування "чуття ансамблю" учнів-інструменталістів (2013)
Титул, зміст (2015)
Кузьмінов С. В. - Чи повинна політична економія бути складною наукою? (2015)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка: виклики та засади функціонування в умовах індустріального суспільства (2015)
Петруня Ю. Є. - Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізми управління та суперечності (2015)
Рябцева Н. В. - Особливості узгодження економічних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності на нанорівні, Алсуф’єва О. О. (2015)
Сіташ Т. Д. - Фінансова політика держави: прагматика та проблематика (2015)
Александрова Б. В. - Торгово-промислова палата України в системі факторів розвитку підприємництва (2015)
Вакулич М. М. - Моніторинг стану інвестиційного клімату економіки України: новітні підходи та сучасні моделі (2015)
Козир Т. М. - Реформування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи, Тиванюк І. С. (2015)
Кроніковський Д. О. - Комбінація сучасних інструментів аналізу, діагностування та передбачення для побудови ефективної системи контролінгу (2015)
Пестовская З. С. - Совершенствование институциональных основ финансового рынка Украины (2015)
Атамас П. Й. - Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження, Атамас О. П. (2015)
Касьянова А. О. - Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація (2015)
Валиков В. П. - Контроллинг и бюджетирование как информационная система управления предприятием, Крышан А. Ф., Яременко В. А., Куренная И. Г. (2015)
Гончар Л. А. - Нечітко-логічна модель оптимізації асортименту торговельного підприємства, М’ячин В. Г. (2015)
Павлова В. А. - Моделювання розвитку кадрового потенціалу підприємства, Гармідер Л. Д. (2015)
Дем’янчук Б. О. - Методика техніко-економічного порівняння альтернативних зразків техніки за узагальненим показником їхніх корисних властивостей, Косарєв В. М. (2015)
Мішустіна Т. С. - Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні, Гончар Т. І. (2015)
Тараненко І. В. - Пошукові маркетингові дослідження споживачів промислового підприємства, Яременко С. С., Зеленська В. А. (2015)
Zadoia A. - Economies of the Visegrad countries: comparative analysis (2015)
Воробйова К. О. - Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України (2015)
Wołowiec T. - Impact of income taxation on economic growth, Soboń J. (2015)
Реферати (2015)
Гончарова А. В. - Історія інтродукції видів роду Hydrangea L. в Україні (2014)
Іщук Л. П. - Аналіз екобіоморф автохтонних видів роду Salix L. в Україні (2014)
Копилова Т. В. - Культивування представників роду Pyraсаntha M. Roem. в Україні та світі (2014)
Мороз О. К. - Історія культури троянд: від садів з трояндами до розаріїв, Дениско І. Л. (2014)
Оксантюк В. М. - Історія вивчення видів роду Cotinus Mill. (2014)
Смачелюк В. O. - Історія інтродукції Buddleja L. в Європі та Україні (2014)
Вегера Л. В. - Декоративність рододендронів, представлених в колекції національного дендропарку "Софіївка" НАН України. Основні чинники зниження декоративності в умовах інтродукції (2014)
Власенко А. С. - Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори заповідних парків степу України (2014)
Гончарук Л. Л. - Репродуктивна здатність Dianthus hypanicus Andrz. в умовах in situ та ex situ (2014)
Колдар Л. А. - Розвиток Cercis siliquastrum ‘alba’ за умов in vitro (2014)
Колдар Л. А. - Регенераційна здатність представників роду Clematis L. в умовах in vitro, Небиков М. В., Гончар Н. О. (2014)
Коршиков И. И. - Аллозимная изменчивость дуба черешчатого (Quercus robur L.) на примере двух популяций в Донецкой области, Слепых А. А. (2014)
Куземко Н. І. - Фіторізноманіття лісових фітоценозів Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Куземко А. А. (2014)
Ловинська В. М. - Стан і продуктивність природних та штучних деревостанів Pinus sylvestris L. Придніпровського Північного Степу України, Поліщук В. В. (2014)
Михайлович Н. В. - Екологічні спектри дендроекзофлори парків-пам’яток садово-паркового мистецтва гірської частини Львівської області (2014)
Небиков М. В. - Розмноження Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. in vitro, Балабак О. А. (2014)
Опалко А. І. - Індукування морфогенезу in vitro у зиготичних експлантів представників роду Castanea Mill., Адаменко В. Д. (2014)
Опалко О. А. - Еколого-біологічні особливості Photinia villosa (Thunb.) DC. (2014)
Поліщук В. В. - Регенераційна здатність стеблових живців сортів жимолості їстівної (Lonicera caerulea var. edulis Turcz. ex Herder), Варлащенко Л. Г. (2014)
Пономаренко Г. М. - Особливості сезонного розвитку вегетативних пагонів Pinus mugo Turra. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України (2014)
Порохнява О. Л. - Формування генеративної сфери Cladrastis kentukea (Dum.- Cours.) Rudd в умовах інтродукції (2014)
Рум’янков Ю. О. - Структурна організація пагонових систем скелетних гілок видів роду Celtis L. (2014)
Ситник С. А. - Продуктивність деревостанів Robinia pseudoacacia L. залежно від лісорослинних умов Придніпровського Степу України, Поліщук В. В. (2014)
Сулига Н. В. - Перспективи інтродукції Liriodendron tulipifera L. у Правобережному Лісостепу України (2014)
Тарасенко Г. А. - Віруси та вірусні хвороби рослин роду Corylus L. в екологічних умовах НДП "Софіївка" НАНУ (2014)
Швець Т. А. - Колекція трав’янистих рослин Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2014)
Опалко А. І. - Вчений енциклопедист Геннадій Єфремович Заіков (2014)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2014 році (2014)
До уваги авторів (2014)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки. електричний струм і другий закон термодинаміки в концепції "знизу – вгору", Стріха М. В. (2015)
Філинюк М. А. - Дослідження автогенераторних індуктивних негасенсорів, Лазарєв О. О., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. (2015)
Сльотов М. М. - Використання CdxMg1-xTe у фотосенсорах, Сльотов О. М., Ульяницький К. С. (2015)
Зайцева Л. В. - Дослідження структури ємнісних перетворювачів на основі тонкоплівкової структури Al/ITO/Polyimide/Al2O3, Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Горкунов Б. М., Хрипунова А. Л. (2015)
Музика К. М. - Синтетичні антимеламін-рецептори на базі молекулярно імпринтованих полімерів для ферментного псевдоімуноаналізу, Рожицький М. М. (2015)
Балабай Р. М. - Енергетичні характеристики плівки, що вирощена на основі III-нітридів, Грицуля Д. Ю., Мерзликін П. В., Тарасова О. Ю. (2015)
Бурбан О. В. - Вплив температури на тензочутливість сильнодеформованих монокристалів n-Ge (2015)
Ляшков А. Ю. - Чувствительность электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к пропан-бутановой смеси, Тонкошкур А. С., Повзло Е. Л. (2015)
Ковалюк З. Д. - Топологія поверхні тонкої оксидної плівки ZnCdO гетеропереходу n-ZnCdO - p-GaSe, Катеринчук В. М., Кудринський З. Р., Кушнір Б. В., Хомяк В. В. (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2015)
Засенко В. - На допомогу теорії і практиці (2014)
Луценко І. - Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Сак Т. - Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (2014)
Гудим І. - Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей дошкільників із порушеннями зору (2014)
Ільяна В. - Вивчення стану сформованості фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в контексті попередження дислексій (2014)
Кульбіда С. - Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини (2014)
Адамюк Н. - Лінгводидактична модель вивчення лексичних одиниць української жестової мови (2014)
Гладченко І. - Особливості конструювання підручника "основи здоров’я" для підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із розумовою відсталістю (2014)
Міненко А. - Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом Дауна (2014)
Макарчук Н. - Психологічна допомога дітям з особливостями психофізичного розвитку у подоланні наслідків перебування у зоні військового конфлікту, Хованова О., Хирна Т. (2014)
Федоренко О. - Особливості впровадження технології спільного викладання у процес навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів (2014)
Vancova A. - Sexuality and sexual education of mentally disabled people – part of quality of life in reflecting special education and special andragogy, Precuchova Stefanovicova A. (2014)
Гудим І. - Педагогічний on-line форум з проблем спеціальної педагогіки (2014)
Адамова І. - Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів, Багрій К. (2012)
Бондаренко Т. - Використання інтерактивних методів навчання як засобу формування методичної компетентності у майбутніх вчителів біології (2012)
Бугайчук К. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу МВС України в умовах дистанційного навчання (2012)
Бутенко В. - Громадянське виховання студентів як пріоритетний напрям діяльності вищого технічного навчального закладу (2012)
Вихрущ Н. - Особливості викладання географії у середніх школах України в 1890-1914 рр. (2012)
Вікторова М. - Професійна спрямованість учителя музики – основа його педагогічної діяльності (2012)
Волик Л. - Генезис стану готовності педагогів до інноваційної діяльності (2012)
Гладкова В. - Синергетичний професійний акмефʹючеринг як підстава для розробки авторської програми професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу (2012)
Горчакова О. - Тренінг у підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища (2012)
Гриньова М. - Саморегуляція як основа розв’язування педагогічної ситуації (2012)
Гриценко Л. - Вимоги до педагога в інноваційному суспільстві (2012)
Довга Т. - Філософсько-педагогічні роздуми в епістолярній спадщині А. С. Макаренка (2012)
Дяченко-Богун М. - Вікова специфіка старшокласників як методична складова природоохоронного виховання (2012)
Єльникова Г. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання (2012)
Жданова-Неділько О. - Особливості взаємин між учасниками навчального процесу при вивченні педагогічних дисциплін у вищій школі (2012)
Зелюк В. - Формування емоційного інтелекту в контексті педагогіки А. С. Макаренка (2012)
Керекеша О. - Інтерактивна авторська технологія на допомогу роботі у літній мовній школі, Барабаш Ю. (2012)
Ковальчук О. - Теоретичні аспекти управління інноваційною діяльністю у вищих навчальних закладах (2012)
Козинець І. - Вхідні та вихідні потоки процесу "Формування змісту освітніх послуг" як складники науково - методичного забезпечення і результат підготовки викладача до педагогічної діяльності (2012)
Кравчун Н. - Вплив діяльночті видатних українських педагогів на формування організаторсько-педагогічної концепції Я. Ф. Чепіги (2012)
Кращенко Ю. - Тренінг виховання лідерських якостей в полтавському молодіжному проекті "школа місцевого і студентського самоврядування "лідер майбутнього" (2012)
Куліш С. - Інститут приват-доцентури в університетах Російської імперії другої половини XIX – початок XXст. (на матеріалах Харківського університету) (2012)
Лалак Н. - Особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзивного навчання (2012)
Лебеденко С. - Виховання у студентському колективі і через колектив (із досвіду роботи Полтавського юридичного інституту) (2012)
Меттіні Е. - Антропологічна філософія в працях А.С. Макаренка: відповідь на питання формування особистості (2012)
Мирошник О. - Педагогічна майстерність: теорія і практика професійного становлення майбутнього вчителя, Тарасевич Н. (2012)
Мірошніченко В. - Інформаційно-комунікаційні технології як один із шляхів оволодіння педагогічною майстерністю (2012)
Мозговий В. - Режисура педагогічної і театральної дії: спільне і відмінне (2012)
Набока О. - Концептуальні аспекти застосування професійно орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів (2012)
Москаленко В. - Основні напрямки оптимізації навчальної діяльності в сучасному вищому медичному навчальному закладі, Яворовський О., Хайтович М. (2012)
Оніпко В. - Структура змісту підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до реалізації біотехнологічного профілю у ЗНЗ (2012)
Ордіна Л. - Активізація творчої діяльності особистості як чинник формування культуротворчого середовища ВНЗ (2012)
Осадча І. - Розробка нормативно-правового забезпечення педагічних працівників у незалежній Україні (2012)
Павленко В. - Інновації в управлінні навчальними закладами (2012)
Панасенко Е. - Принципи організації та проведення педагогічного експеременту (1945 – 1991 рр.) (2012)
Пилипчук В. - Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки (2012)
Пліско Є. - Особистість педагога як фактор агресивної поведінки сучасних підлітків (2012)
Поліщук О. - Праксеологічний аспект управління правовим вихованням учнів 5 – 6 класів шкіл-інтернатів (2012)
Попова Т. - Культурно-історичні концепції і дидактичні проблеми проектування змісту сучасної природничо-наукової освіти, Павленко А. (2012)
Радул В. - Студентське самоврядування як один із засобів ефективного розвитку особистості (2012)
Рендюк С. - Вища математична освіта в сучасних умовах і інноваційні технології (2012)
Саврасова-В’юн Т. - Дослідження громадянської активності старшокласників (2012)
Самодрин А. - Педагогічна організація освіти України (2012)
Самсонова О. - Рекомендації щодо вдосконалення положення про раду студентського наукового товариства вищого навчального закладу (2012)
Саннікова Н. - Науково-методична робота з педагогами як умова їх педагогічної майстерності, Шакуто О. (2012)
Сас Н. - Філософсько-методологічні тенденції підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2012)
Сіткар С. - Технологія підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту до організації педагогічного діагностування: аналіз моделі (2012)
Смирнов В. - Наукова спадщина А. С. Макаренка у новітній інформаційній педагогіці (2012)
Сорокіна Г. - Управління загальноосвітнім навчальним закладом в контексті особистісно орієнтованого підходу, Малаканова Л. (2012)
Стельмах Н. - Майстерність педагога в попередженні вступу підлітків до молодіжних субкультур, Єпур М. (2012)
Степанюк К. - Дослідницька компетентність як складова дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2012)
Стрілецька С. - Педагогічні прийоми корекції дисграфічних помилок англійського письма (2012)
Тадеєва М. - Рада Європи як прискорювач якісних змін у сучасній шкільній іншомовній освіті (2012)
Танько Т. - Профорієнтаційна робота як вагома складова діяльності кафедр педагогічних ВНЗ (2012)
Ткаченко А. - Аналіз особливостей професійного самовизначення вихованців дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2012)
Тринус О. - О. Музиченко про головні принципи навчання (2012)
Хоружа Р. - Управління процесами функціонування ВНЗ, Каліновський Д. (2012)
Цибулько Л. - Педагогічні умови гуманізації відносин між педагогами школи-інтернату та вихованцями-сиротами (2012)
Цина А. - Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в галузі освіти (2012)
Чарченко П. - Теоретичні підходи до структури комунікативних здібностей (2012)
Шандрук С. - Тенденції професійної підготовки вчителів США у вітчизняній педагогічній теорії (2012)
Шевчук В. - В. Ф. Моргун як один із лідерів вітчизняного макаренкознавства (до 65-річчя з дня народження) (2012)
Шеремет М. - Сутність і шляхи розвитку критичного мислення вчителів загальноосвітньої школи (2012)
Шестопалюк О. - Удосконалення внутрішньої структури університету (2012)
Ящук І. - Етична аксіологія як основа виховання сучасної студентської молоді (2012)
Заболотний І. П. - Психолого-педагогічні особливості управління хором (2013)
Лещенко М. П. - Особистісно-орієнтовані дослідження педагогічної реальності: методологія, досвід, перспективи, Сулаєва Н. В. (2013)
Єфіменко Ю. В. - Система хореографічно-педагогічної освіти в Росії (2013)
Kisiel M. - Tworczosc muzyczna Witolda Lutoslawskiego inspiracja w edukacji kulturalnej dziecka (w 200. rocznicę urodzin kompozytora) (2013)
Левенець В. І. - Еволюція змісту хореографічного виховання у системі позашкільної освіти (2013)
Бех І. Д. - Діалог культур у психолого-педагогічному осмисленні (2013)
Dulińska B. - Miedzynarodowa wspolpraca szkol i uczelni wyzszych jako czynnik rozwoju w ksztalceniu muzycznym (2013)
Jeremus-Lewandowska A. - Miedzykulturowa przestrzen festiwali muzycznych (2013)
Kurkowski C. - Student culture as a means of integrating the academic community (2013)
Ніколаї Г. Ю. - Інтеркультурне виховання підлітків на Близькому Сході засобами хореографії, Колесник М. С. (2013)
Bednarek W. - Proba wspolczesnego spojrzenia na relacje "mistrz – uczen" (2013)
Brasławska-Haque M. - Akceptacja dzieci niepelnosprawnych przez ich pelnosprawnych rowiesnikow (2013)
Białobrzeska K. - Art therapy as a form of education and integration of children and the youth in risk society (2013)
Петренко М. Б. - Зміст виконавської уваги майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі хорового співу, Бережна Н. О. (2013)
Повалій Т. Л. - Перспективи використання позитивного польського досвіду модернізації хореографічної освіти в Україні (2013)
Топоровський М. - Формування навичок свідомого інтонування через практику настроювання клавішних інструментів у історичних системах темперацій: педагогічний досвід Польщі (2013)
Філіпчук Г. Г. - Духовне й націокультурне у змісті освіти (2014)
Kisiel M. - Rynek pracy nauczyciela edukacji artystycznej w sytuacji zmiany spolecznej w Polsce – perspektywy i bariery, Wilk K. (2014)
Ключко В. В. - Рухова інтерпретація музичних творів у ритміці Еміля Жак-Далькроза: наукова думка Польщі (2014)
Коган І. П. - Метроритмічна основа класичного екзерсису та музичного супроводу: проблема взаємовпливу (2014)
Сегеда Н. А. - Модельні маркери підготовки студентів мистецьких спеціальностей до самореалізації в професійній педагогічній діяльності (2014)
Никифоров А. М. - Літературна творчість Никанора Онацького в контексті його культурно-просвітницької діяльності (2014)
Теслева Ю. В. - Становлення системи підвищення кваліфікації музично-педагогічних працівників у радянській Україні (2014)
Ткаченко І. О. - Особливості розвитку системи вищої хореографічної освіти в Німеччині (2014)
Єфіменко Ю. В. - Хореографічно-педагогічна освіта в Республіці Казахстан: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Максименко А. І. - Хореографічна освіта в Китаї: традиції та сучасність (2014)
Pasternak A. - Zastosowanie metody rytmiki w edukacji muzyczno-ruchowej tancerzy. refleksje z wlasnych doswiadczen w pracy na kierunku taniec w akademii Humanistyczno-ekonomicznej w Lodzi (2014)
Повалій Т. Л. - Сутність модернізації хореографічної освіти в Польщі та Україні (2014)
Солощенко В. М. - Розвиток провідних шкіл танцю в Німеччині, Швейцарії та Австрії, Титович Д. А. (2014)
Ляшенко А. В. - Український танець у підготовці фахівців-хореографів в училищах культури (2014)
Овчиннікова Л. О. - Особливості опанування фактури джазових стилів у школах естетичного виховання (на прикладі свінгу та блюзу) (2014)
Пушкар Л. В. - Формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти в межах курсу "Теорія та методика музичного виховання" (2014)
Słyk U. - Proces rozwijania postawy tworczej dziecka podczas zajec muzycznych i zintegrowanych w szkole podstawowej – doswiadczenia polskie (2014)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа (2014)
Бірюкова Л. А. - Вокальне мистецтво як засіб розвитку духовної культури вчителя музики (2014)
Єременко О. В. - Особливості методичного забезпечення підготовки фахівців музично-педагогічного профілю (2014)
Карпенко Є. В. - Проблема внутрішньодольової пульсації в диригентській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Kisiel M. - Voice of a teacher and of a child as a mean of expression in elementary education: from Polish pedagogics experiences (2014)
Shvets O. M. - Aflatoxins as natural contaminants of important agricultural commodities, Baranovsky M. M. (2015)
Vasylchenko O. A. - Comparative analysis of sources for chitosan obtaining, Abramova M. V. (2015)
Москалець Т. З. - Біологічні та екологічні особливості прояву Anisoplia austriaca Hrbst. у фітоценозах представників із триби Triticeae, Тарасюк С. І., Москалець В. В. (2015)
Галкін О. Ю. - Застосування аналіт-опосередкованої фермент-активуючої системи ампліфікації сигналу імуноферментного аналізу для визначення низьких концентрацій біоаналітів, Горшунов Ю. В. (2015)
Яблонська К. М. - Підбір методів екстракції біологічно активних речовин з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О., Мосюк Л. І. (2015)
Свідзінська Н. Б. - Рівень фенольних речовин у листі каштану кінського у різні періоди розвитку за екологічного стресу, Попова Е. М., Вініченко О. В. (2015)
Косоголова Л. О. - Одержання ферментованих напоїв з використанням бурякових вичавок, Чоповська А. О. (2015)
Попова Е. М. - Оптимізація умов визначення фунгіцидної активності фенольних речовин полину гіркого (Artemisia absinthium), Куйбіда М. А., Приліпко В. О. (2015)
Косцевич Н. М. - Визначення антимікробної та адсорбційної активності вугілля, збагаченого фітоекстрактами (2015)
Баранова С. С. - Трипси декоративних рослин на території України (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" та Регламенту Верховної Ради України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Автосервіс" щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України (справа про переважне право наймача на придбання військового майна) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України "Про судоустрій України", указів Президента України "Про Державну судову адміністрацію України", "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України "Про судоустрій України", указів Президента України "Про Державну судову адміністрацію України", "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Вдовіченка С. Л. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Дідківського А. О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України "Про судоустрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень статті 2, абзацу четвертого частини першої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про погодження структури центрального апарату Міністерства оборони України) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу другого пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 664 (справа про погодження структури центрального апарату Міністерства оборони України) (2010)
Рішення Конституційного Суду України про внесення змін і доповнень до Регламенту Конституційного Суду України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Буленіної Ніни Пилипівни щодо офіційного тлумачення положень статей 3, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 1227 Цивільного кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Андрієвського Дмитра Йосиповича щодо офіційного тлумачення окремих положень законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України — місто-герой Київ" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 816" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Листопад – грудень 2009 року (2010)
Стрижак А. - Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності (2010)
Савчин М. - Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні (2010)
Батанов О. - Науково-методологічні проблеми дослідження публічно-самоврядної (муніципальної) влади територіальних громад (2010)
Наукові здобутки (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Інформація про використання Конституційним Судом України у 2009 р. коштів Державного бюджету України у розрізі кодів економічної класифікації видатків (2010)
Полторак С. Т. - Головне завдання – підвищення обороноздатності держави (2015)
Руснак І. С. - Воєнна безпека України у світлі реформування сектора безпеки і оборони (2015)
Тимошенко Р. І. - Оборонне планування: загальна логіка, структура і взаємозв’язок документів, Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2015)
Загорка О. М. - Застосування принципів ситуаційного управління операцією (боєм) в ході її підготовки та ведення, Колесніков В. О., Фролов В. С. (2015)
Пєвцов Г. В. - Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2015)
Харченко О. В. - Шляхи оснащення літальних апаратів Збройних Сил України засобами захисту, Пащенко С. В., Тараненко В. В. (2015)
Величко О. Ф. - Елементи методології Программно-цільового планування реформування та управління розвитком оборонно-промислового комплексу держави (2015)
Summaries (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансово-правовий консалтинг" про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації військового майна (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стрижака А. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанов Кабінету Міністрів України "Питання Державної міграційної служби України", "Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби", "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про редакційне уточнення тексту Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання", частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44, пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України "Про Конституційний Суд України", частини шостої статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційними поданнями Президента України та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 157, статті 1581 Кримінального кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 2, 3 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення конверсії смуг радіочастот" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення розгляду конституційного подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету Міністрів України "Про залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва", "Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію", "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1092" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 3761 Кримінального кодексу України, окремих положень першого речення частини третьої, частини шостої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України та щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини першої, першого речення частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про виправлення описки в тексті Рішення Конституційного Суду України від 16 лютого 2010 року № 5-рп/2010 у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства "Страхова компанія "Аванте" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування", статті 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (2010)
Кампо В. - Правові позиції Конституційного Суду України як необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи (2010)
Бабенко К. - Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні (2010)
Веніславський Ф. - Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу (2010)
Максакова Р. - Правова природа Конституції Автономної Республіки Крим (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Конеченков А. Е. - Динамика развития и барьеры ветроэнергетичекого сектора Украины, Шмидт Г. Б. (2014)
Горлов П. І. - Сезонні орнітологічні особливості території Ботієвського вітропарку (Запорізька область) за результатами спостережень у весняні періоди 2013-2014 років, Сіохін В. Д., Долинний В. І., Сидоренко А. І. (2014)
Кучеренко В. Н. - Об использовании и избегании птицами воздушных ЛЭП в Крыму, Андрющенко Ю. А., Попенко В. М. (2014)
Черничко Р. Н. - Использование результатов августовских учетов птиц на Азово-Черноморском побережье Украины для обоснования строительства ВЭС (2014)
Подорожный С. Н. - Методические рекомендации по определению флороценотической ценности территорий ветровых электростанций (ВЭС) и характеристика раритетной флоры и растительности (2014)
Волох А. М. - Дослідження кажанів на території українського Приазов'я за допомогою ультразвукового детектора в зоні впливу вітрової електростанції, Сіохін В. Д., Поліщук І. К., Горлов П. І. (2014)
Селюніна З. В. - Вітрові електростанції і кажани на півдні Херсонської області (2014)
Андрющенко Ю. А. - Итоги мониторинга гибели диких птиц от контактов с воздушными линиями электропередачи в Крыму в 2012-2014 годах, Кучеренко В. М., Попенко В. М. (2014)
Василюк О. В. - Аналіз можливого впливу будівництва вітрових електростанцій на степові екосистеми та зміни клімату, Кривохижа М. В. (2014)
Ильина О. И. - Перспективы использования систем возобновляемой энергетики на территории Большой Феодосии, Горбунова Т. Ю., Горбунов Р. В. (2014)
Салтыков А. В. - Основы орнитологической безопасности электросетевой среды (2014)
Сиохин В. Д. - Методы использования программного обеспечения для мониторинга сезонных орнитологических комплексов и оценки влияния ветровых станций, Горлов П. И., Анненков А. Б. (2014)
Суддя Конституційного Суду України Винокуров Сергій Маркіянович (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 1, пункту 44 статті 2, частини другої статті 4, пункту 45 статті 6, пункту 58 статті 34, статті 341, пункту 5, абзацу четвертого пункту 7 частини першої, частини третьої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", частини п’ятої статті 5 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзацу третього частини четвертої, частин шостої, сьомої, восьмої статті 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", частини сьомої статті 1 Закону України "Про систему оподаткув, абзацу другого пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно&правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г" пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно&правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (2010)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим‚ місцевих рад та сільських‚ селищних‚ міських голів) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 136, 141 Конституції України) (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про присвоєння С. Бандері звання Герой України" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Новохатнього Олександра Андрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 23 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Яценюка Арсенія Петровича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України стосовно можливості утворення коаліції депутатських фракцій шляхом об’єднання депутатських фракцій та народних депутатів України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Годьмаша Петра Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статей 1, 4, 11, 18 Закону України "Про національні меншини в Україні" у взаємозв’язку зі статтею 11, частиною другою статті 19, пунктом 3 частини першої статті 92 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Шевченко Тетяни Леонідівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Куцевича Віталія Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статей 56, 64, частини другої статті 124 Конституції України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 15, словосполучення "вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності", що міститься в абзаці п’ятому статті 6, у системному зв’язку зі статтями 6, 10 Закону України "Про статус суддів" (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ємельянова Анатолія Ісаковича щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Танячкевича Ігоря Івановича щодо офіційного тлумачення частини другої статті 111 Кримінально&процесуального кодексу України (2010)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 11 Закону України "Про виконавче провадження" у системному зв’язку зі статтею 25 Господарського процесуального кодексу України, частиною першою статті 378 Цивільного процесуального кодексу України, частинами першою, другою статті 2, частиною другою статті 17, частиною першою статті 181, частиною першою статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України (2010)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Травень – червень 2010 року (2010)
Бабенко К. - Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні (2010)
Совгиря О. - Питання адміністративно&територіального устрою у правових позиціях Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики, Іщенко О. (2010)
Ткачук П. - Роль і місце Конституційного Суду України у захисті основних прав і свобод людини, Ткачук А. (2010)
Вітаємо ювілярів! (2010)
Криворучко О. М. - Етапи впровадження процесного підходу до управління підприємствами, Сукач Ю. О. (2014)
Федотова И. В. - Формирование структуры взаимоотношений предприятия с партнерами в сети на основе самоорганизации (2014)
Левченко О. П. - Сутність поняття "корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)" (2014)
Водолажська Т. О. - Сутність поняття "кадрова політика підприємства" (2014)
Пипенко І. С. - Процес формування потенціалу розвитку підприємства (2014)
Шинкаренко В. Г. - Объект управления конкурентоспособностью автотранспортных услуг (2014)
Криворучко О. Н. - Комплексная оценка качества в АТП (2014)
Криворучко О. М. - Оцінка внутрішньої привабливості підприємства як роботодавця, Гладка О. І. (2014)
Ачкасова Л.М. - Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів (2014)
Ананко І. М. - Оцінка ефективності функціонування логістичних систем на АТП (2014)
Легкий С. А. - Цінність послуг пасажирського автомобільного транспорту як об’єкт управління (2014)
Федорова В. О. - Виды имиджа автотранспортного предприятия (2014)
Барабаш Ю. Л. - Оцінка варіації ширини спектру імпульсного радіолокаційного сигналу при врахуванні його внутрішньої фазочастотної нестабільності, Шинкарук О. М., Чесановський І. І. (2009)
Дроздов В. А. - Кластеризация в микроэлектронных технологиях, Ковальчук В. В., Дроздов М. А., Дроздова В. В., Афанасьева О. В., Панченко А. А., Рац В. А. (2009)
Кривцун В. І. - Визначення основних характеристик зосереджених зарядів вибухових речовин для створення проломів у перешкодах необхідних розмірів, Ментус І. Е. (2009)
Лєнков С. В. - Однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації, Хорошко В. О., Дахно Н. Б. (2009)
Лукомський Д. В. - Керування якістю контактів компонентів фотоелектричних систем енергозабезпечення РЕЗО (2009)
Охрамович М. М. - Аналіз результатів опромінення потоком швидких електронів твердотільних кремніевих ФЕП для ФЕСБ спеціального призначення (2009)
Сбітнєв А. І. - До впровадження екологічного моніторінгу на обєкті військового призначення, Романченко І. С., Бутенко С. Г., Коновалова Н. В., Шмиголь В. М. (2009)
Шохін Б. П. - Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції, Твердушка Т. Б. (2009)
Балабін В. В. - Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки, Замаруєва І. В., Пампуха І. В. (2009)
Жиров Г. Б. - Розробка пропозицій щодо захисту конфіденційної інформації в корпоративних мережах підприємств військово-промислового комплексу (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського