Домінська О. Я - SWOT-аналіз галузі льонарства львівської області (2013)
Горленко В. Г. - Сучасний стан дослідження передумов становлення когнітивного суспільства. Аналіз основних результатів дисертацій вітчизняних і зарубіжних вчених (2013)
Вершигора В. Г. - Математична модель вибору фінансової стратегії підприємства, Костовська В. А. (2013)
Медвідь В. Ю. - Концептуалізація об'єктної моделі сучасного регіонального розвитку (2013)
Яців І. Б. - Удосконалення державного регулювання конкурентних відносин в аграрному секторі (2013)
Швабу Ю. І. - Організація податкового контролю в Україні (2013)
Гладчук Г. Г. - Теоретичні і практичні підходи до класифікації витрат виробництва на цегельних заводах (2013)
Бурдейна Л. В. - Вплив галузевих особливостей деревообробних підприємств на організацію первинного обліку виробничих запасів (2013)
Скворцов І. Б. - Моделювання системи управління економічним розвитком підприємства, Георгіаді Н. Г. (2012)
Illichevskyy S. - The implementation of bayesian networks for modeling of insurance market (2012)
Івасів І. Б. - Формування вітчизняної моделі корпоративного управління в банках, Худік О. О. (2012)
Гудзь О. Є. - Податкове регулювання розвитку агросфери в Україні (2012)
Богомолова Н. І. - Фінансова стратегія розвитку залізничного транспорту: сутність та особливості формування (2012)
Баторшина А. Ф. - Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі, Лєбєдєва Т. Ю. (2012)
Бурова Т. А. - Оцінка стану сировинної бази харчової промисловості причорномор’я (2012)
Клочан В. В. - Особливості світового досвіду функціонування інформаційно-консультаційного обслуговування аграрного сектору економіки, Клочан В. Ф. (2012)
Зима Ю. П. - Проблеми інформаційного забезпечення управління бюджетними установами (2012)
Верба В. А. - Концептуальні положення оцінювання управлінського консультування (2012)
Чиж Л. М. - Особливості відмивання грошей на ринку дорогоцінних металів (2012)
Семак Б. Б. - Рослинна технічна сировина – суттєвий резерв поповнення вітчизняного ринку екологічно безпечних товарів (2012)
Циган Р. М. - Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково – аналітичної роботи підприємства, Костюк О. С., Тимченко Є. А. (2012)
Матусяк С. В. - Оцінка розвитку бренду міста вінниця (2012)
Базь М. О. - Метод оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на прикладі ринку персональних комп’ютерів, Жданова О. Г. (2012)
Остафійчук Я. В. - Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг (2012)
Сологуб О. М. - Дослідження імовірності рейдерського захвату машинобудівних підприємств, як ключової загрози їх економічної стабільності (2012)
Корнух О. В. - Творчий процес – двигун розвитку інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Абрамович І. А. - Формування напрямів та основні завдання маркетингу (2012)
Добрянський Я. В. - Система державного регулювання у сфері оподаткування (2012)
Кудрицька Ж. В. - Система управління фінансовою безпекою підприємства system management by financial safety of enterprise (2012)
Леонова О. О. - Дослідження тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку України з врахуванням інноваційних факторів (2012)
Вареник В. М. - Аналіз управління грошовими потоками в економіці України: аналітичний аспект (2012)
Марчин М. І. - Управлінський облік витрат на сировину в цукровій промисловості (2012)
Нестерович А. В. - Нематеріальні методи мотивації працівників сільськогосподарських підприємств (2012)
Войниченко П. П. - Особливості банківського кредитування субєктів господарювання аграрної галузі (2012)
Оліщук П. О. - Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій (2012)
Квачан О. С. - Удосконалення програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів (2012)
Левченко М. О. - Формування тактики і стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками на машинобудівному підприємстві (2012)
Воронков О. О. - Управління якістю теплопостачання на регіональних ринках теплової енергії (2012)
Євтушенко С. В. - Оптимізація стану інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкової друкарні, Міщенко В. С. (2012)
Сюркало Б. І. - Методологія ефективного фінансового планування, Шамота Г. М. (2012)
Микитенко В. В. - Інституціональний консенсус функціонування ринку праці та національного господарства в системі сталого розвитку (2012)
Грищенко І. М. - Інтеграційні стратегії розвитку нафтогазового комплексу: досвід та перспективи (2012)
Денисенко М. П. - Економічний розвиток галузей апк регіону в системній взаємодії із енергетичними галузями (2012)
Грабарєв А. В. - Програмна реалізація та сценарне дослідження розробленої нечіткої когнітивної моделі (2012)
Голубкова И. А. - Развитие основных функций круизного судоходства (2012)
Іванишин В. В. - Перспективи розвитку ринку вторинної техніки в Україні (2012)
Коваленко О. М. - Формування транснаціональних компаній та їх економічних інтересів в умовах інституційних перетворень (2012)
Лазарева М. Г. - Врахування зовнішніх і внутрішніх умов функціонування холдингу в моделях ідентифікації вимірів його стійкості (2012)
Орел В. М. - Система формування та реалізації науково-технічного прогресу в свинарстві (2012)
Титул, зміст (2012)
Реутов В. Є. - Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропродуктового ринку України (2012)
Коваль О. М. - Ресурсна складова фінансування розвитку сільських територій (2012)
Збарський В. К. - Ефективність господарювання аграрних формувань в Україні, Шкуренко Л. В. (2012)
Дуброва Н. П. - Аграрні домогосподарства: місце та роль у національній економіці (2012)
Жигірь А. А. - Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері (2012)
Новак О. В. - Проблеми формування та розвитку кадрово-управлінського потенціалу сільськогосподарських підприємств, Тимошенко М. М. (2012)
Ядранський Д. М. - Праця як специфічна форма позабалансових активів підприємства (2012)
Малаховський Д. В. - Стан проблеми розвитку насінництва зернових культур в Україні (2012)
Туболець І. І. - Теоретичні аспекти комплексного аналізу фінансової звітності підприємства, Демчук Н. І. (2012)
Гоцуляк В. Д. - Теоретичні основи обліково-аудиторського забезпечення раціонального лісокористування (2012)
Маркевич Т. В. - Розрахунково-конструктивний метод обгрунтування обсягів інвестування галузей сільськогосподарських підприємств та визначення їх ймовірної результативності (2012)
Сута О. С. - Рівень споживання продуктів харчування в домогосподарствах Тернопільської області в залежності від доходів (2012)
Чудаєва І. Б. - Стратегія розвитку технопаркових структур в Україні (2012)
Гонтарева В. - Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України (2015)
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008–2014 роках (2015)
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 2003–2014 роках (2015)
Матвійчук Ю. - У день народження Тараса Шевченка вводиться в обіг оновлена 100-гривнева банкнота з портретом поета (2015)
Про введення в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року (2015)
Козюк В. - Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: "сіра зона статус-кво” (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Грудень 2014 року (2015)
Береславська О. - Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України (2015)
Динаміка облікової ставки Національного банку України в 1992–2014 рр. (2015)
Пластун О. - Аналіз "ефекту вихідних днів” на фондовому ринку України, Макаренко І. (2015)
Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2014 році, встановлений Національним банком України (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за грудень 2014 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2014 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2014 року (2015)
Ринок державних цінних паперів України у грудні 2014 року (2015)
Шаров О. - Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу (2015)
Капулло М. - Кластеризація часових рядів показників банків (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року (2015)
Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків (станом на 1 січня 2015 року) (2015)
Банки України, вилучені з Державного реєстру банків (24. 06. 1992 р. – 01. 01. 2015 р. ) (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у грудні 2014 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у грудні 2014 року (2015)
Фінансовий всеобуч для студентів і пенсіонерів (2015)
Підвисоцький Р. - Майдан, що став початком нової України (2015)
Кузьма Н. - Аукціон надій в університеті людяності (2015)
Титул, зміст (2012)
Галенко О. І. - Ефективність інтеграції в зернопродуктовому підкомплексі АПК (2012)
Дубас Р. Г. - Механізм функціонування інституціональних ринково-орієнтованих форм лісоресурсної сфери (2012)
Жигірь А. А. - Екологізація підприємництва в аграрній сфері (2012)
Череп А. В. - Аналіз сучасного стану ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, Шамрін Р. В. (2012)
Томашевська О. А. - Теоретичні засади розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, Мірзоєва Т. В. (2012)
Герасимів З. М. - Основні підходи до розуміння поняття "регіон" (2012)
Денисенко М. П. - Зменшення накладних витрат та їх значення в управлінні виробництвом, Литвин А. М. (2012)
Кадирус І. Г. - До питання економічного розвитку особистих селянських господарств (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Формування інвестиційних ресурсів для розвитку агротуризму в Україні (2012)
Олексієнко А. О. - Органічне сільське господарство в структурі економіки природокористування (2012)
Пальчик І. М. - Підходи до розв'язання проблеми розвитку та ефективності внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах (2012)
Хірівський Р. П. - Галузеві особливості раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств (2012)
Стільник В. В. - Еволюція організаційно-правових форм та стан кооперації сільськогосподарських підприємств України (2012)
Журлова Е. Д. - Фитокомпоненты зернового сырья: строение, свойства, применение, Капрельянц Л. В. (2013)
Тележенко Л. М. - Розробка технології приготування полікомпонентних круп’яних запіканок для сніданку, Кашкано М. А. (2013)
Черно Н. К. - Разработка технологии бета-глюкана клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Станкевич Г. Н., Шапкина К. И. (2013)
Біленька І. Р. - Особливості технології ферментованих соків на основі топінамбура, Буланша Н. А. (2013)
Могилянська Н. О. - Рослинні олії – компонент функціональних молочних продуктів спеціального призначення (2013)
Kholodova O. J. - Arrangements of the protection of consumer rights (2013)
Nestorova D. - Physical education and sport as a promotion to a healthy lifestyle monitoring of students’ physical efficiency (beep-test), Emilian Z., Karaslavova E., Koleva T. (2013)
Безусов А. Т. - Дослідження стабілізації пігментного комплексу листових овочів, Кузнецова К. Д. (2013)
Черно Н. К. - Фракціонування полісахаридів гливи звичайної Pleurotus ostreatus, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2013)
Хомич Г. П. - Зміна вмісту біологічно активних речовин горобини чорноплідної при виробництві соків (2013)
Нікітчіна Т. І. - Використання рослинних пектинметилестераз для виробництва фруктових драглеподібних напівфабрикатів, Афанасьєва Т. М. (2013)
Баль-Прилипко Л. В. - Біотехнологічні аспекти виробництва м’ясних продуктів (2013)
Даниленко С. Г. - Мікрофлора м’ясних розсолів, Панасюк І. В., Недорізанюк Л. П. (2013)
Варанкіна О. О. - Біологічна дія бета-каротину: позитивні і негативні аспекти (2013)
Нікіпелова О. М. - Наукове обґрунтування збереження біологічної активності мінеральної природної лікувально-столової води "Свалява" (сильногазованої), фасованої в ПЕТ- та скло-пляшки з використанням технології стабілізації аскорбіновою кислотою, при її зберіганні, Кисилевська А. Ю., Ніколенко С. І., Солодова Л. Б., Гуща С. Г. (2013)
Верхівкер Я. Г. - Сучасний стан, перспективи розвитку ринку соусів та пов’язані з цим вимоги до використання спецій, Єфремов В. В., Мирошніченко О. М. (2013)
Бурдо А. К. - Дослідження процесу кристалізації в технології блочного виморожування води із харчових розчинів (2013)
Дубова Г. Е. - Перспективы использования растительных гомогенатов в качестве ароматизаторов (2013)
Саламатіна С. Є. - Низькокалорійні соуси для закладів ресторанного господарства (2013)
Гончар В. В. - Медико-биологическая оценка сбивных сахаристых кондитерских изделий, полученных с использованием концентрированного сока топинамбура, Росляков Ю. Ф., Дождалева М. И., Ханферян Р. А. (2013)
Каліновська Т. В. - Дослідження вмісту пектинових речовин напівфабрикатів з виноградних вичавок та визначення їх сорбційних властивостей, Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. (2013)
Луговська О. А. - Дослідження впливу розмірів часток та технології виготовлення емульсій на якість напоїв (2013)
Тележенко Л. М. - Обґрунтування технологічних підходів комплексної переробки сочевиці, Атанасова В. В. (2013)
Осипова Л. А. - Усовершенствование технологии переработки вторичных продуктов виноделия (2013)
Безусов А. Т. - Дифузійний спосіб виробництва ягідних напоїв, Афанасьєва Т. М., Терзі С. В., Марянов М. Л. (2013)
Гулиев Ш. Р. - Модернизация технологии обработки игристых вин на заключительной стадии их производства (2013)
Бочарова О. В. - Генеза регулювання безпечності харчових продуктів в Україні (2013)
Бондарь С. Н. - Инновационные методы очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2013)
Гладкий Ф. Ф. - Визначення раціональних параметрів проведення рафінації жирної коріандрової олії, Калина В. С., Луценко М. В. (2013)
Кучерявенко И. М. - Ржаная закваска с применением муки из семян тыквы, Вершинина О. Л. (2013)
Царик Н. П. - Культивовані гриби в грибівництві та медицині. Один з нарисів ситуації в Україні (2013)
Жихарєва Н. В. - Математична модель процесів зберiгання плодоовочевої продукції (2013)
Бондар С. М. - Дослідження процесу регенерації мембран у технологіях переробки рослинних відходів, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2013)
Федоров В. Г. - Особливості охолодження сиру під час дозрівання, Кепко О. І., Скарбовійчук О. М. (2013)
Дончевська Р. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності рибної продукції, Сидоренко О. В., Романенко О. В. (2013)
Бондаренко В. Л. - К выбору типа теплообменного аппарата, используемого в установках обогащения и очистки неоногелиевой смеси, Дьяченко Т. В. (2013)
Nestorova D. - Physical education in aid of health education using the test "SF-36" as a monitoring of the healthy condition of students, Koleva Т. (2013)
Поберезкин А. А. - Влияние противотурбулентных присадок на параметры работы магистральных трубопроводов, Аль-Дандал Раед, Хлиева О. Я., Кузнецов И. О. (2013)
Коновалов Д. В. - Суднова газотурбінна установка з термопресорним підвищенням тиску в контурі перерозширення, Радченко М. І., Бойко О. В., Пекун В. В. (2013)
Селиванов А. П. - Разработка абсорбционных холодильных аппаратов, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды, Титлов А. С. (2013)
Бузовский В. П. - Результаты теоретического исследования влияния тепломассообмена на гидродинамическую картину в эжекционном аппарате, Кологривов М. М. (2013)
Бошкова И. Л. - Математические модели теплопереноса в движущемся плотном слое при микроволново-конвективном и микроволновом нагребе, Георгиеш Е. В., Колесниченко Н. А. (2013)
Безусов А. Т. - Вплив теплової обробки при помірних температурах на органолептичні показники кулінарних виробів з морепродуктів, Манолі Т. А., Памбук С. А. (2013)
Михайленко В. Г. - Електрохімічні методи обробки води: переваги та перспективи, Князева О. І., Любавіна О. О. (2013)
Титул, зміст (2012)
Корецька С. О. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом у сільському господарстві (2012)
Коваль О. М. - Ресурсна складова фінансування розвитку сільських територій (2012)
Воронько Т. В. - Передумови формування та розвитку маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2012)
Бутенко Є. В. - Аналіз ефективності використання земельних ресурсів із врахуванням регіональних особливостей Донецького регіону, Купріянчик І. П. (2012)
Жигірь А. А. - Фінансово-економічне обслуговування малих форм господарювання в аграрній сфері (2012)
Бетехтіна Л. О. - Особливості розвитку хлібопекарської галузі та її потенціал для інвестування (2012)
Долгошея Н. О. - Підвищення ефективності використання трудового потенціалу в аграрному секторі економіки (2012)
Циганок В. М. - Дослідження можливостей використання у вітчизняних технологіях брендингу новітніх стратегій "побудова індивідуальності бренда" та "залучення споживачів у бренд", Гуля Ю. В., Ращенко А. В. (2012)
Оліферук С. І. - Продовольча безпека України: секторний підхід (2012)
Славін В. С. - Основні методичні підходи до розроблення інвестиційної стратегії розвитку аграрного підприємства (2012)
Бусарєва Т. Г. - Імплементація європейських нормативів в українську податкову систему (2012)
Бусарєв Д. В. - Взаємозв'язок розвитку технологічних укладів та ринку енергетичних ресурсів (2012)
Шамрін Р. В. - Теоретичні засади сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за умов ринку (2012)
Баришніков В. В. - Особливості використання методів розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (2012)
Кірей О. С. - Методика обліку формування необоротних активів (2012)
Габибуллаев Э. Ш. - Развитие внешнеторговых связей Азербайджанской Республики со странами СНГ (2012)
Титул, зміст (2012)
Мельник Л. Ю. - Постіндустріальна модель розвитку аграрного виробництва, Мельник Л. Л. (2012)
Погріщук Б. В. - Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень (2012)
Корецька С. О. - Економічний механізм розвитку агропромислової інтеграції (2012)
Багорка М. О. - Моніторинг складових аграрного ринку Дніпропетровської області, Білоткач І. А. (2012)
Абрамович І. А. - Розвиток системи маркетингу продукції насінництва соняшнику (2012)
Іртищева І. О. - Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери в умовах глобалізації, Смелянець Т. В., Бурдельна Г. О., Крамаренко І. С. (2012)
Солодкий М. О. - ІPO як інструмент залучення іноземних інвестицій вітчизняними агрохолдингами на біржовому ринку Польщі, Гниляк В. О., Донченко О. Ю. (2012)
Бавровська Н. М. - Аналіз рентоутворювальних факторів для земель населених пунктів, Боришкевич О. В. (2012)
Жигірь А. А. - Інформаційно консультативна інфраструктура малого бізнесу в аграрній сфері (2012)
Кушнір Т. М. - Маркетингова оцінка середнього класу на підставі аналізу продовольчого попиту, Харченко-Кушнір Н. М. (2012)
Пивовар А. М. - Оцінка демографічних передумов відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Пивовар П. В. - Фінансово-кредитне забезпечення формування машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Руденко Є. М. - Оцінка санаційної спроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Судоргін М. Г. - Сучасні інструменти використання потенціалу регіональної соціо-еколого-економічної системи (2012)
Дідовець В. В. - Поняття і зміст моральної шкоди (2011)
Гармаш О. С. - Особливості засновницького договору (2011)
Сприндис А. С. - Юридична природа виключного майнового права автора твору (2011)
Власенко К. С. - Проблеми імітації та контрафакції торговельної марки в Україні (2011)
Дубоносова А. В. - Особливості страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні з погляду введення системи європротоколу (2011)
Ахмед Абдулраззак - Поняття, ознаки та принципи концесійної діяльності в Україні (2011)
Дробицька М. Ю. - Судовий порядок припинення шлюбу (2011)
Пляшечник Я. О. - Проблеми застосування мораторію на задоволення вимог кредиторів при проведенні процедур банкрутства в Україні (2011)
Даниліна Ю. С. - Колективний договір як акт соціального діалогу та його роль у регулюванні умов праці (2011)
Гончаров С. В. - Правове регулювання робочого часу (2011)
Коростильова Е. А. - Правова природа індивідуальних трудових спорів та конфліктів в умовах ринкової економіки в Україні (2011)
Бабай О. М. - Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляд в Україні (2011)
Гончар А. С. - Особливості регулювання права на страйк в актах Міжнародної організації праці (2011)
Редько Ю. М. - Деякі аспекти дисциплінарної відповідальності державнихслужбовців (2011)
Лук’янчиков О. М. - Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику (2011)
Беро Обай - Понятие, сущность и правовое закрепление международных стандартов труда в украинском законодательстве (2011)
Шевченко Д. А. - Історико-філософський генезис принципу індивідуалізації покарання (2011)
Ніколенко Н. С. - Дилема – поділ майна подружжя за наявності боргу або шлюбний договір (2011)
Лєкун М. Ю. - Міжнародне закріплення права на страйк та проблеми його реалізації в Україні (2011)
Горбань В. І. - Про вплив глобалізації на поділ влади в державі (2014)
Білоцерківська H. Г. - Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування (2014)
Васильєва H. Г. - Порівняльний цивільний процес: проблеми типізації судових процесів, Васильєв С. В. (2014)
Процевський O. І. - Заборона примусової праці як складова принципу свободи праці (2014)
Процевський B. О. - Акти соціального партнерства як правова форма реалізації результатів соціального діалогу (2014)
Шабанов P. І. - Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення (2014)
Коваленко О. О. - Правові можливості сторін щодо визначення змісту трудового договору (2014)
Білоус B. Г. - Правова природа та механізм реалізації ваучера на навчання (2014)
Ждан М. Д. - Щодо проблем правового регулювання випробування при прийнятті на роботу (2014)
Головачова А. О. - Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" (2014)
Полянський A. О. - Оплата праці професійних спортсменів (2014)
Костін A. В. - Щодо ознак матеріальної відповідальності працівників (2014)
Лук’янчиков О. М. - Підстава та умова матеріальної відповідальності роботодавця за проектом трудового кодексу України (2014)
Прийменко О. С. - Пенсія в разі втрати годувальника як об’єкт правовідносин (2014)
Пономаренко О. М. - Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав (2014)
Шевченко Д. А. - Щодо окремих проблем взаємодії елементів у системі покарань (2014)
Григор’єва М. Є. - Значення дійового каяття як підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності (2014)
Плотнікова А. В. - Втілення ідей гуманізації в норми щодо призначення покарання неповнолітнім в Україні (2014)
Кохан М. С. - Особливості злочинної поведінки осіб з психічними девіаціями (2014)
Пономаренко Ю. А. - Правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2014)
Півненко Л. В. - Щодо змісту засади змагальності сторін у кримінальному провадженні (2014)
Белевцова С. О. - Проблеми раціонального використання юридичних термінів (2014)
Вініченко І. І. - Еволюція підходів у дослідженні конкурентоспроможності (2012)
Ларіна Я. С. - Визначальні тенденції та чинники маркетингового середовища підприємств на ринку соняшникової олії (2012)
Васильєва Н. К. - Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства (2012)
Катан Л. І. - Діагностика рівня фінансового забезпечення сталого розвитку аграрної сфери регіону в контексті кластерного аналізу (2012)
Бойківська Г. М. - Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області, Мартусенко І. В. (2012)
Безус Р. М. - Еколого-економічні аспекти розвитку органічного агровиробництва, Бухало О. В. (2012)
Вдовенко Н. М. - Взаємодія теорії і практики при формуванні системи державного регулювання аквакультури (2012)
Жигірь А. А. - Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні (2012)
Діброва А. Д. - Внутрішня підтримка виробництва молока в Україні та зарубіжних країнах, Чан-хі О. С. (2012)
Сичова М. О. - Напрями державного регулювання розвитку аграрного сектора в умовах світової економічної кризи, Шевченко Н. О. (2012)
Ядранський Д. М. - Аналіз праці: шляхи інтергації якісних та кількісних підходів (2012)
Макаренко П. Н. - Энергоэффективность использования традиционных источников энергии в сельском хозяйстве Украины, Дьяченко А. С. (2012)
Донських А. С. - Основні форми розвитку малого агробізнесу (2012)
Пенцак С. П. - Джерела інвестицій сільськогосподарських підприємств (2012)
Сас І. М. - Селянські домогосподарства як потенціал і ресурс кооперативного руху в аграрній сфері (2012)
Харченко Т. М. - Стратегічне планування в системі мотивації найманих працівників сільськогосподарських підприємств (2012)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Оцінка інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних утворень аграрного регіону (2012)
Судоргін М. Г. - Механізми формування, розробки та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Хижняк В. М. - Ефективність виробництва при раціональному поєднанні галузей сільськогосподарських підприємств (2012)
Титул, зміст (2012)
Коваль П. В. - Інституційні перспективи розвитку АПК України в умовах глобальних викликів (2012)
Шкуратов О. І. - Інноваційні аспекти розвитку підприємств аграрного сервісу (2012)
Воронецька І. С. - Формування маркетингової структури агропродовольчого ринку в напрямі еколого-економічної безпеки (2012)
Дребот О. І. - Пріоритетні напрями сталого розвитку лісового сектора економіки України (2012)
Кошкалда І. В. - Обгрунтування розміру землекористування сільськогосподарських підприємств (2012)
Зінченко Т. Є. - Економіко-просторова модель сталого землекористування агломераційних систем (2012)
Береговий В. К. - Бджільництво, як одне із направлень вирішення продовольчої безпеки України (2012)
Сітковська А. О. - Сутність і особливості конкурентоспроможності підприємств в аграрній сфері економіки (2012)
Хлівна І. В. - Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: внесення змін до податкового кодексу (2012)
Приходько В. П. - Вплив податкового адміністрування на розвиток територіально-виробничих комплексів в регіональній економіці (2012)
Климова О. С. - Фактори впливу на підвищення ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств (2012)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення фінансового управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі (2012)
Кузоваткін В. О. - Інформаційно-консультативна діяльність в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Куліш К. М. - Формування логістичної системи на промислових підприємствах (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Koziuk V. - Debt Crisis and Fiscal Fragmentation of Euro-Zone (2015)
Pylypchuk V. - Information and Communication Problems of Domestic Business Globalization, Dannikov O. (2015)
Vovk S. - The Influence of Terrorism on International Tourism (2015)
Savych O. - Features of Marketing Activity of Producers in Conditions of Globalization (2015)
Sumskaya T. - Decentralization of Budget System as the Organizational Basis of the System of Local Self-Government (2015)
Sokolova A. - Model Of Fundraising Activity In Ukraine, Klimenko V. (2015)
Zhuravel Y. - Investment Resources for National Economy Modernization (2015)
Our Authors (2015)
Доповідь Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у Верховній Раді України (2015)
Матвійчук Ю. - Нові підходи Національного банку України до проведення монетарної і валютної політики (2015)
Підвисоцький Р. - Реалії ринкового курсоутворення в Україні (2015)
Крилова В. - Таргетування в умовах макроекономічної нестабільності, Малютін О. (2015)
Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2014 році (2015)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2014 року (2015)
Пацера М. - Внесок банкірів у допомогу воїнам АТО (2015)
Вовчак О. - Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи, Миськів Г. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2015 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2015 року (2015)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2015 року (2015)
Турнір юних знавців фінансів (2015)
Пацера М. - Ощадливості навчаються з юних літ (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у січні 2015 року (2015)
Кравченко М. - Механізм оптимізації бізнес-процесів банку (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2015 року (2015)
Структура активів банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Водолійчик” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Галшка Гулевичівна” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет серії "Героям Майдану” ("Євромайдан”, "Революція гідності”, "Небесна Сотня”) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рибки” (2015)
Стартував традиційний конкурс "Краща монета року України” (2015)
Колекційний набір "Монети України” (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2015)
Титул, зміст (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості розвитку земельних відносин агломераційних систем у трансформаційний період (2012)
Бондаревська К. В. - Управління факторами підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Березянко Т. В. - Малі підприємства харчової промисловості у національному діловому середовищі (2012)
Мірошниченко П. І. - Апробація економіко-статистичної моделі оцінки інвестиційного потенціалу регіону на прикладі м. Київ, Львівської та Луганської областей України (2012)
Приходько В. П. - Формування стратегічних орієнтирів регіонального розвитку (2012)
Циганок В. М. - Методичні засади оцінки ефективності брендування торговельних марок на ринку м'яса птиці, Гуля Ю. В., Ращенко А. В. (2012)
Береговий В. К. - Страусівництво як перспективна галузь тваринництва (2012)
Андрощук І. І. - Раціоналізація водокористування як стратегічний вектор розвитку національного господарства: економічні та інституціональні передумови (2012)
Головачова О. С. - Інституційні аспекти регулювання зовнішньої торгівлі агропромисловою продукцією (2012)
Каліцінська К. О. - Використання закордонного досвіду в процесі формування стратегії економічного захисту підприємств в умовах рейдцікавості (2012)
Гранат О. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження підприємствами аграрного сектора інновацій на базі комунікаційних систем (2012)
Бехтер Л. А. - Стан економічної безпеки підприємств сільського господарства Запорізької області на основі оцінки їх фінансової складової (2012)
Дікарєв О. А. - Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери України (2012)
Титул, зміст (2012)
Калетнік Г. М. - Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні, Козловський С. В., Ціхановська В. М. (2012)
Худолій Л. М. - Генезис наукових поглядів на залучення заощаджень домогосподарств у економіку країни (2012)
Мельник Л. Л. - Соціально-економічна сутність агропромислових підприємств та необхідність їх державного регулювання (2012)
Зеліско І. М. - Специфіка функціонування фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань (2012)
Лавров Р. В. - Кредитні ризики та специфіка обслуговування суб'єктів аграрної сфери банками (2012)
Пріб К. А. - Удосконалення організаційних основ антикризового регулювання в сільському господарстві (2012)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації, Гросицька О. Є. (2012)
Приходько В. П. - Інституціональні умови сталого розвитку в системі реалізації регіональної політики (2012)
Тимченко Н. М. - Бенчмаркінг як інструмент максимізації результативності діяльності малих транспортних підприємств, Мозгова М. В. (2012)
Андрощук І. І. - Податкове регулювання раціонального водокористування: інституціональні та методологічні засади удосконалення (2012)
Осипов А. В. - Проблеми іпотечного кредитування в сучасній економіці України (2012)
Біліченко О. С. - Стратегічні напрями формування державної молодіжної політики (2012)
Безнесюк Я. М. - Проблеми та перспективи розвитку м'ясопереробної галузі (2012)
Полторацький М. В. - Застосування методу потенціальних функцій для дослідження величини коефіцієнта нафтовіддачі пластів на нафтогазовидобувних підприємствах (2012)
Титул, зміст (2013)
Банєва І. О. - Використання методів адаптації в управлінні ресурсним потенціалом підприємств аграрного сектору (2013)
Одінцов М. М. - Вплив розвитку агропромислового комплексу на соціально-економічний стан сільських територій (2013)
Калінчик М. В. - Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства, Алексєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Піюренко І. О. - Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення (2013)
Атаманюк О. П. - Аналіз землеустрою території сільської ради в період завершення земельної реформи (2013)
Ковалів О. Р. - Ефективність використання земельних ресурсів сільського господарства Івано-франківської області (2013)
Костенко О. М. - Управлінський облік — інформаційна система прийняття рішень (2013)
Богатирьов К. О. - Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу (2013)
Касьянова В. А. - Аналіз стану та тенденції розвитку легкої промисловості Одеської області (2013)
Бурдельна Г. О. - Ефективність використання оборотних активів на підприємствах АПК Миколаївської області, Полторак А. С. (2013)
Сухаревська Д. Д. - Значення та розвиток обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів для підвищення ефективності функціонування фермерських господарств (2013)
Галунець Н. І. - Методичні аспекти оцінки економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємств, Васько Л. М. (2013)
Галабір Г. С. - Кооперація на селі: особливості та необхідність, Лядова К. С. (2013)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
UFID-2015 (2015)
Віталій Жураківський: "Збільшення пропускної спроможності залізниць — пріоритетне завдання Укрзалізниці" (2015)
Проект Twining: доступність пасажирської інфраструктури для маломобільних осіб (2015)
Хав'єр Даль Собріно: "Одне з головних зобов'язань Adif полягає в забезпеченні доступності залізничної інфраструктури для всіх пасажирів" (2015)
Мироненко В. - Оптимизация объемно-планировочных решений пассажирского здания вокзала, Подтележникова И., Герасименко О. (2015)
Луханин Н. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок. Часть І, Мелешко М. (2015)
Верлан А. - Определение эффективности отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте в условиях демонополизации отрасли (2015)
Авдєєв С. - Бізнес-симуляція як метод навчання персоналу (2015)
Колесникова Н. - Стимулювання участі приватного сектора в наданні транспортних послуг на основі аутсорсингу, Романченко В. (2015)
Сергій Вовк: "Залізниця має зосередитись на ефективному обслуговуванні й модернізації інфраструктури" (2015)
Поднебесный М. - Повышение надежности рельсов (2015)
Плугін А. А. - Досвід експлуатації пружних рейкових скріплень типу PRS і залізобетонних шпал із ними, Плугін А. М., Мірошніченко С. В., Калінін О. А., Лютий В. А., Тулей Ю. Л. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гнаткович О. Д. - Державне регулювання ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств (2013)
Клименко Л. В. - Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрного сектора економіки України (2013)
Масловська Л. Ц. - Соціально-економічна сутність і структура трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства, Пивовар А. М. (2013)
Гринчук С. В. - Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Кукла О. Л. - Основи формування механізму собівартості вирощування племінного молодняку коней верхового призначення (2013)
Забуранна Л. В. - Обгрунтування взаємозв'язків підприємств сільського аграрного туризму із макроекономічним оточенням (2013)
Міненко К. В. - Ефективність виробництва яловичини в зоні лісостепу за різного рівня продуктивності худоби (2013)
Лавренчук В. А. - Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі (2013)
Поверляк Т. І. - Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських підприємств та її зв'язок з етапами їх життєвих циклів (2013)
Шкатула В. П. - Особливості сучасного стану зовнішньої торгівлі аграрних переробних підприємств Житомирщини (2013)
Домінська О. Я. - Динаміка та сучасний стан розвитку льонарства у Львівській області (2013)
Кіслов Д. В. - Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери (до 150-тиріччя від дня народження Володимира Івановича Вернадського) (2014)
Ковпак В. А. - Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори, Пенчук І. Л. (2014)
Макаренко П. Д. - Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні (2014)
Подашевська Т. Л. - Соціально-політичні технології в мас-медіа (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. Г. - Інтеграція та глокалізація світових мас-медіа (2014)
Супрун Л. В. - Комунікаційна система як об’єкт дослідження (2014)
Хітрова Т. В. - Соціокомунікаційний напрям формування "студій пам’яті” в Україні: інструменталізація емпірико-фактологічних ресурсів (2014)
Чекштуріна В. М. - Онтологія рунічного знаку-символу в соціокомунікативному просторі (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові параметри медіакритики (2014)
Шульгіна В. І. - Інформаційна матриця політичної реклами (2014)
Гаврилова Я. Л. - Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів (2014)
Гиріна Т. С. - Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми (2014)
Гусєв А. В. - Особливості спортивного контенту в українській пресі (2014)
Гусєва О. О. - Жанр нарису на рубежі століть у ситуації трансформації соціокультурної парадигми (2014)
Дудченко Л. М. - Класифікація ділових видань у контексті типології ЗМІ як наукової проблеми (2014)
Коваль Т. Л. - Жіночий образ у телерекламі: гендерний аспект (2014)
Мадей А. С. - Специфіка висвітлення питання охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняних медіа (2014)
Нетреба М. М. - Синтаксичні особливості оформлення заголовків журналістських розслідувань в Інтернеті (2014)
Парубець О. М. - Диджиталізація регіональної преси в Україні (2014)
Подобна Є. В. - Проблемно-тематичне наповнення періодичних видань м. Прилуки початку ХХ століття (2014)
Антоненко І. Ю. - Технологія популярності видань "Допоможи собі сам” (2014)
Бессараб А. О. - Особливості просування книжкової продукції та формування читацької культури на сторінках журналу "GLAMOUR” (2014)
Березенко В. В. - Проблематика наукових досліджень феномена PR (2007–2012 рр.) (2014)
Грицюта Н. М. - Прихована реклама – маніпулятивна технологія порушення етичних принципів професійної діяльності (2014)
Досенко А. К. - Засади паблік рилейшнз: сутність стратегій (2014)
Дубняк К. В. - Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією (2014)
Раренко Л. А. - Прогноз розвитку сегмента 3d-реклами в ЗМІ до 2015 року (2014)
Ростовцев С. С. - Особливості застосування комплексу інтернет-маркетингу в організації обслуговування користувачів бібліотек (2014)
Темченко Л. В. - Структурний аналіз та особливості функціонування регіонального інтернет-порталу "Gorod.dp.ua” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Князевич В. М. - Ефективність медичної реабілітації осіб, які перехворіли на грип, із застосуванням засобів народної та нетрадиційної медицини, Гарник Т. П., Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2010)
Заремба Є. Х. - Застосування олії амаранту у кардіологічній практиці, Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Федчишин Н. Р., Фостяк І. М. (2010)
Торгало Є. О. - Влив кверцетину та ліпофлавону на ферменти антиоксидантного захисту при цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті), Раєцька Я. Б., Гарник Т. П., Остапченко Л. І. (2010)
Прудникова І. В. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу еукарбону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням та його влив на показники ліпопероксидації та вміст "середніх молекул" у сироватці крові, Фролов В. М. (2010)
Кононов В.М. - Влив комбінованого фітопрепарату бонджигару на активність ферментів системи антиоксидантного захисту при медичній реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованого фітозасобу алфагіну на показники аденілової системи крові у хворих на стеатоз печінки, які перенесли негоспітальну пневмонію при наявності астенічного синдрому в періоді медичної реабілітації (2010)
Харченко Н. В. - Обґрунтування вибору ліпофлавону, триовіту в комплексній патогенетичній терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з ускладненим та рецидивуючим перебігом, Власюк С. Б. (2010)
Макаренко Д. М. - Ноотропна та антиамнестична ефективність спільної дії пірацетаму та гінкго-білоба (2010)
Козярін І. П. - Продукти генної інженерії. За і проти (2010)
Коваленко В. В. - Комплексная лечебная продукция фирмы "Грин-Виза" (2010)
Попова Н. В. - Лютеолін, його похідні та їх розповсюдження, Дихтярьов С. І., Литвиненко В. І. (2010)
Мішнєва К. Д. - Інформаційний пошук перспективних рослин для лікування гострих респіраторних захворювань, Гонтова Т. М., Хворост О. П., Громовик Б. П. (2010)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки (повідомлення 3) (2010)
Цуркан О. О. - Отримання та дослідження настойки та сухого екстракту конюшини лучної, Ковальчу Т. В., Бурмака О. В. (2010)
Малий В. В. - Анатомічне дослідження листя представників роду ясен (Fraxinus L.), Кічимасова Я. С., Хвоpост О. П. (2010)
Рибак Л. М. - Дослідження амінокислотного складу деяких видів роду Geranium L. флори України, Коновалова О. Ю., Цуpкан О. О., Колядич О. П. (2010)
Кpивоpучко О. В. - Елементний склад листя деяких видів роду Sorbus, Кононенко А. В., Шатpовська В. І. (2010)
Інформація для авторів (2010)
Василь Іщенко: "У кожного свій "окоп” у війні за самостійність України” (2015)
Пенсійний фонд НБУ працює стабільно (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2015 року (2015)
Широчин С. - Платежі в мережі Інтернет: у пошуках "срібної кулі”, Гартінгер Р. (2015)
Пацера М. - Кіберзлочинність – загроза банківській системі (2015)
Гладких Д. - Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року (2015)
Ясниський Р. - Завершився чемпіонат Банківської футзальної ліги м. Києва (2015)
Міщенко В. - Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу, Малютін О. (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у лютому 2015 р. (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2015 року (2015)
Ігор Дорошенко – "Фінансист року” (2015)
Василенко Ю. - Фактори розвитку економіки України (2015)
Швець С. - Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позицій фіскальної теорії рівня цін (2015)
Шпенюк О. - Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Михайло Вербицький” (2015)
Хоружий Д. - Сучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ (2015)
Підвисоцький Р. - Банкіри допомагають військовим медикам (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2015 року (2015)
Дехтяр Н. - Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи, Дейнека О., Боярко І. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2015 року) (2015)
Максишко Н. К. - Нерухомість як об’єкт економічного аналізу та математичного моделювання, Шаповалова В. О. (2012)
Корецька С. О. - Особливості дії ринкового механізму в сучасних моделях економіки (2012)
Вініченко І. І. - Регіональний аспект розвитку фермерства, Рева Л. І. (2012)
Салига С. Я. - Удосконалення методів визначення економічної ефективності функціонування господарської діяльності регіону, Книш Я. В. (2012)
Мешко Н. П. - Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі технологіями, Попова В. А. (2012)
Ганечко І. Г. - Управління валютними ризиками інфраструктурних проектів (2012)
Халецька А. А. - Умови глобалізації національних та всесвітніх економічних відносин (2012)
Грабчук О. М. - Фінансові інструменти у стабілізації розвитку економіки регіонів України (2012)
Барський Ю. М. - Аналіз методичних підходів до оцінки рівня соціально орієнтованого розвитку економіки регіону (2012)
Красношапка В. В. - Взаємозв’язок впливу витрат на персонал на показники прибутковості банківських установ, Захарченко К. К. (2012)
Моісеєнко Т. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Гарбарчук Я. В. (2012)
Горячук В. Ф. - Концептуальна модель широкого розуміння капіталу (2012)
Ткаченко І. П. - Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення, Чувачалова І. А., Чувачалов О. А. (2012)
Яровенко Г. М. - Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці, Басенко Т. О. (2012)
Сабецька Т. І. - Побудова конкурентно-асортиментної матриці в рамках оцінювання конкурентної позиції підприємств сільгоспмашинобудівної галузі (2012)
Бетехтіна Л. О. - Ціноутворення як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі (2012)
Бовш Л. А. - Історичні передумови становлення житлового господарства в Україні (2012)
Єфремова Н. - Джерела формування фінансових ресурсів машинобудівного підприємства: їх склад та оптимізація структури, Золотарьова О., Дердуга І. (2012)
Жигірь А. А. - Економічний інструментарій ризик менеджменту підприємницькій діяльності (2012)
Січко С. М. - Особливості територіального розподілу безробіття в сша (2012)
Орлов В. В. - Перспективи впровадження оренди персоналу в практику вітчизняних підприємств (2012)
Ляхова О. О. - Проектне фінансування енергозбереження в Україні (2012)
Даценко В. В. - Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Туболець І. І. (2012)
Паляничко Н. І. - Аспекти формування економічних регуляторів для забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2012)
Чорний О. О. - Актуальні проблеми підгтовки майбутніх маркетологів у системі вищої освіти України (2012)
Дорош О. І. - Визначення сутності поняття "ринкова орієнтація" (2012)
Клочан В. В. - Формування та розвиток системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери в Україні (2012)
Зоріна О. І. - Формування системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку залізничного комплексу України (2012)
Висоцький А. Л. - Теоретичні та практичні аспекти ціноутворення підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Пушак Я. Я. - Статистичний аналіз і прогнозування самозабезпечення продовольством регіонів України (2012)
Гречко А. В. - Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства, Гербеда М. В. (2012)
Дзяд О. В. - Домінантні форми регіональної торговельної інтеграції країн-членів сот (2012)
Карачина Н. П. - Економічні аспекти державних витрат та необхідність державної підтримки ринку біопалива, Чайка Р. В. (2012)
Політило М. П. - Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств - суб’єктів кооперування (2012)
Польова Н. М. - Напрями активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві (2012)
Приходько Т. П. - Мотивація професійного самовдосконалення викладача економічного напряму як складова його готовності до педагогічної діяльності у вищій школі (2012)
Білик В. В. - Сучасні тенденцій розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Міщук Є. В. - Попередження неплатоспроможності промислових підприємств на основі контролю витрат і видатків (2012)
Щербакова Н. О. - Дослідження чинників, що впливають на рівень використання виробничого потенціалу вантажного автотранспортного підприємства (2012)
Шкробот М. В. - Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства (2012)
Мосьондз О. Б. - Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність (2012)
Горячко А. М. - Аналіз ефективності передачі функцій підприємства на аутсорсинг (2012)
Суворов В. В. - Інституційні аспекти модернізації митної справи в Україні (2012)
Шелехов К. В. - Переваги первинного публічного розміщення акцій (ipo) як інвестиційного інструменту залучення капіталу виробничим підприємством, Тарасенко А. О. (2012)
Васильченко А. О. - Моделювання структурних характеристик процесу формування маркетингової стратегії будівельного підприємства (2012)
Шамрін Р. В. - Вплив ефективності діяльності підприємства на ціноутворення за умов ринку (2012)
Набиев О. Ш. - Моделирование инновационной динамики с учетом эффективности процесса модернизации (2012)
Кучерова І. М. - Сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів тнк (2012)
Муляр Т. В. - Аналіз та шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання венчурного інвестування в Україні (2012)
Григор'єва О. В. - Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності державної служби зайнятості (2012)
Копилець П. М. - Логістичні інформаційні системи в процесі господарської діяльності (2012)
Якименко О. С. - Вплив розвитку подій на сценарії фінансового стану промислових підприємств (2012)
Бетехтін О. В. - Особливості комплексу маркетингу у консалтингу туристичної галузі (2012)
Зеркаль А. В. - Особливості формування корпоративної культури у галузі машинобудування (2012)
Обітоцький І. С. - Економічно – організаційні аспекти реформування міського житлово – комунального господарства, Очередько В. І. (2012)
Дудукало Г. О. - Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства (2012)
Гордєєв В. І. - Формування антикризового управління на підприємстві (2012)
Юхименко В. В. - Стратегічне управління технологіями на підприємстві (2012)
Петрушенко Ю. М. - Сталий спосіб життя як передумова сталого розвитку громад, Костюченко Н. М., Ковальов Б. Л. (2012)
Гончаренко О. В. - Еволюція теоретико-методологічних підходів до управління портфельними активами банків, Лебідь К. Є., Коваленко А. О. (2012)
Степаненко-Липовик Б. В. - Модельна оцінка впливу елементів фінансового механізму зеленого бізнесу на основні макроіндикатори (2012)
Панченко В. П. - Соціально-економічні проблеми розвитку машинобудувіної галузі України (2012)
Браславець О. Ю. - Співвідношення інтересів учасників податкового процесу в системі державного регулювання національного господарства (2012)
Щербатих Д. В. - Аналіз показників ліквідності на підприємствах машинобудування в черкаській області (2012)
Романова Т. В. - Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну та в економіку полтавської області (2012)
Горбова Х. В. - Проблемні питання концесійної діяльності підприємств нафтогазового комплексу (2012)
Гапончук О. Д. - Мотиваційні чинники підвищення якості діяльності державної служби зайнятості (2012)
Домашенко М. Д. - Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения, Клименко О. В. (2012)
Балдинюк А. Г. - Економічна сутність стратегічних змін в управлінні організацією (2012)
Логвиненко Ю. Л. - Полікритеріальне рейтингування промислових підприємств (2012)
Орлов І. В. - Прояв страхового інтересу в галузях страхування, Александрова М. М. (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Модифікація теорій інтернаціоналізації бізнесу в умовах інформатизації світової економіки (2012)
Савич О. П. - Стратифікація та динаміка вітчизняного ринку автозапчастин (2012)
Костюк Г. В. - Інформаційно-аналітична підтримка процесу управління витратами в логістичній системі (2012)
Ковч В. В. - Взаємодія держави з приватним бізнесом в умовах реформування інноваційної політики (2012)
Савчук К. Д. - Особливості глобального суперництва в енергетичній сфері (2012)
Лифар В. В. - Ідентифікація ключових факторів успіху транспортної компанії (2012)
Огороднійчук Ю. О. - Імунні біосенсори на основі ППР та ЕПВВ для діагностики та контролю Salmonella Typhimurium, Стародуб М. Ф. (2015)
Мельникова Н. М. - Білковий склад крові щурів, отруєних ацетатом свинцю, та за умови введення глутаргіну, Лазаренко І. А. (2015)
Цьонь Н. І. - Cтимулювання розвитку зоопланктону ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою (2015)
Макаренко Н. А. - Наукові основи оцінювання стану сільськогосподарських територій та угідь щодо можливості ведення органічного виробництва, Подзерей Р. В. (2015)
Шум І. В. - Вплив дубових полезахисних лісових смуг на питому електропровідність едафотопу (2015)
Булаєва Ю. Ю. - Ампелоекологічні дослідження території ДП "ДГ "Таїровське" для виробництва вин із зазначенням походження (2015)
Сафронова Л. А. - Імуномодулюючі та протипухлинні властивості спорового пробіотику, Діденко Г. В. (2015)
Кравченко Ю. С. - Сезонна динаміка запасів вологи чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно, Матвіїв Г. М. (2015)
Кіщак О. А. - Конкурентоспроможність і експортний потенціал плодів черешні, вирощених в умовах Лісостепу України, Кіщак Ю. П. (2015)
Кучер М. Ф. - Біологічно активні речовини в заморожених плодах кизилу (Cоrnus mas L.), Постоленко Є. П. (2015)
Булигін С. Ю. - Якість земель як теоретична база адаптивних систем землеробства, Рожко В. М. (2015)
Гутянський Р. А. - Формування азотфіксуючих бульбочок, урожайності та якості насіння сої за дії гербіцидів (2015)
Karastan O. - Microsatellite characteristics of grapevine cultivars included to Ukrainian state register of plant varieties, MulukinaN. MulukinaN., Papina O., Plachinda G., Gerus l., Kovalyova I. (2015)
Грищенко О. В. - Ефективність композиційних азотних добрив пролонгованої дії за вирощування гороху (2015)
Лікар Я. О. - Основні ентомофаги совок, їх поширення та особливості розвитку (2015)
Маркович І. І. - Зміни мікробіологічних показників напівкопчених ковбас у процесі зберігання (2015)
Палишнюк К. Ю. - Визначення гострої токсичністі Данофлоксацину, Ткачук С. А. (2015)
Деркач С. С. - Визначення оптимального часу осіменіння сук за змінами температури тіла тварини (2015)
Ковбаса Я. В. - Моделювання мортмаси грубих гілок березових лісів Чернігівщини (2015)
Сошенський О. М. - Аналіз продуктивності липових деревостанів України, Гірс О. А., Свинчук В. А. (2015)
Столяров В. Ф. - Формування методичного забезпечення оцінки та переоцінки вартості забезпечення кредитних операцій, Артеменко Д. М. (2014)
Кунанець Н. Е. - Концепція бенчмаркінгу в бібліотекознавстві, Ржеуський А. В. (2014)
Cekerevac Z. - Internet safety of smes and e-mail protection in the light of recent revelations about espionage of internet communication system, Dvorak Z., Professor Professor, Cekerevac P. (2014)
Черниш І. В. - Управління та регулювання як базові функції антикризової державної політики (2014)
Климовских Н. В. - Методы и подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона: российская практика, Марченко М. Ю. (2014)
Adam Oleksiuk - Eu structural funds: do they generate more growth? - in response to professor's sasha becker assessment, Jacek Bialek (2014)
Agnieszka Lewicka-Zelent - The idea of restorative justice in the economic and social dimension (2014)
Зборовська О. М. - Імплементація системного управління діяльністю підприємства (2014)
Вершигора В. Г. - Актуальні питання впровадження інвестицій у сфери освіти та науки України, Гусак О. М. (2014)
Лучик В. Є. - Моделювання регіонального розвитку з використанням виробничих функцій (2014)
Руліцька К. М. - Перспективи використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств (2014)
Ladislav Obdrzalek - Factoring is one of the forms of business financing, Hanna Banetskaya (2014)
Vladimira Hlavackova - Preparation of the czech republic's entry into the euro area, Hanna Banetskaya (2014)
Ondrej SABATA - Tax aspects of the local monetary systems in the czech republic, Lenka POLEDNДKOVД, Andrew Alan Napthine (2014)
Безпарточний М. Г. - Формування стратегії економічної безпеки торговельних підприємств (2014)
Мартишко Н. Я. - Традиційні та новітні канали дистрибуції страхових продуктів (2014)
Доценко І. О. - Змістовний аспект поняття "соціальний захист" в контексті його складових (2014)
Піратовський Г. Л. - Систематизація та розвиток підходів до класифікації бізнес- планів (2014)
Вершигора В. Г. - Управління фінансовими ресурсами підприємств малого бізнесу, Вершигора Ю. З. (2014)
Корягін М. В. - Концептуальні та процесні складові облікової методології (2014)
Швабу Ю. І. - Роль обліку в реалізації системи оподаткування в Україні (2014)
Рошко Н. Б. - Формування методичного забезпечення економічного аналізу діяльності туристичних фірм (2014)
Гордіца Т. М. - Порівнева ієрархічна побудова банківської інфраструктури за принципом фінансового супермаркету для обслуговування фізичих осіб (2014)
Петько С. М. - Сутність та значення економічної інтеграції в глобальній економіці (2014)
Кирилич Х. В. - Еволюція поняття "нерівномірності економічного розвитку світового господарства" в економічній літературі (2014)
Огородник К. - Сучасний факторинг в україні та ефективність зовнішньоторговельних операцій (2014)
Бєляєва С. С. - Соціально-економічні та екологічні умови збереження природної та краєзнавчої спадшини села козацьке звенигородського району (2014)
Корженівська Н. Л. - Методологія системного аналізу рівня економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Горін Н. В. - Оцінка реалізації агроекологічних заходів в рамках програми розвитку сільських територій в Польщі, Лесів М. М. (2014)
Kramarenko R. - Innovations in the concept of megapolises development (2014)
Щурик М. В. - До відновлення зв'язків науки з вітчизняним аграрним сектором (2014)
Гончаров Г. О. - Еволюція та напрями вдосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні (2014)
Князєва О. А. - Основи підходу до визначення рівня антикризової стійкості підприємства зв'язку на мікро- та макрорівнях, Дойсан Н. В. (2014)
Штерма Т. В. - Управління інноваційною адаптивною спроможністю регіону як чинник зниження асиметричності регіонального розвитку, Данко-Ютіш Н.І. (2014)
Ажаман І. А. - Особливості і напрями розвитку будівництва в аграрному секторі економіки (2014)
Манжос С. Б. - Життєвий цикл банківської установи як економічної системи (2014)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал регіону: теоретичні аспекти (2014)
Офер Е. Е. - Концептуальный подход к управлению гибкостью ресурсного потенциала субъектов реального сектора экономики (2014)
Носирєв О. О. - Тенденції розвитку інноваційного потенціалу промислових регіонів України (2014)
Кабак О. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств як основна умова їх ефективного розвитку (2014)
Алексеенко Н. В. - Мониторинг как инструмент устойчивого развития предприятия (2014)
Яців І. Б. - Вплив експортно-імпортних операцій агропродовольчою продукцією на конкурентне середовище сільськогосподарських підприємств (2014)
Єфіменко Т. І. - Узгодження категоріального апарату в бухгалтерському обліку запасів (2014)
Кучеренко Т. Є. - Виробництво продукції тваринництва як фактор формування попиту на корми, Шаймухамєтова В. Р. (2014)
Федотова К. А. - Качество медицинских услуг и его измерение, Федотова Ю. Э. (2014)
Моцок О. В. - Світовий досвід використання інформаційних технологій в управлінні сталим розвитком (2014)
Трокоз Л. О. - Моделювання стресостійкості кредитних позик портфеля комерційного банку (2014)
Васильєв В. О. - Концепційна система оцінки синергетичного мультиплікативно-акселеративного ефекту від активізації інвестиційного потенціалу (2014)
Кімяєва О. М. - Формування інфраструктури функціонування природних монополій (2014)
Лащак В. В. - Алгоритм дій споживачів щодо порушення їх прав та аналіз звернень з приводу якості товарів і дотримання прав споживачів в після реалізаційний період (2014)
Титул, зміст (2014)
Беккер І. - Армія - з грошима, уряд - із прем'єром, депутати з виборами (2014)
Тищук Є. - Тарас КРЕМІНЬ: "Громада повинна активніше контролювати чиновників" (2014)
Беккер І. - Революція для місцевих бюджетів (2014)
Світланова В. - Кажуть "реформи", а думають про... Кожен – про своє (2014)
Беккер І. - Вибори - це люстрація (2014)
Цирфа Ю. - За незалежність! У повній бойовій єдності (2014)
Сищук О. - Олександр ТУРЧИНОВ: Нема на кого розраховувати. Стиснути зуби й перемогти! (2014)
Клименко О. - Стиснути зуби й перемогти! (2014)
Сироткіна А. - Сучасне озброєння та техніку - до зони АТО (2014)
Заява Верховної Ради України "Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України" (2014)
Заява Верховної Ради України "Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму" (2014)
Скобельський В. - Харківська зупинка "поїзда смерті" (2014)
Костров В. - Особливості національної АТО (2014)
Палій О. - Про наслідки часткової мобілізації для громадян (2014)
Тищук Є. - Щоранку потяги зі Сходу країни доставляють в Одесу по кілька вагонів людей з Донбасу (2014)
Новодворська В. - "Я долго ломала себе голову над тем, а что написать на визитной карточке? Как назвать свою профессию? До 2000 года в России можно было ограничиться надписью "вольнодумец", а теперь уже точно "диссидент" (2014)
Романюк Т. - Ерзац-Майдан (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Павленко А. - Луганськ - у кільці. Область - суцільна гаряча точка (2014)
Марчук Л. - Не сидіти у старому фтлярі, а позбутися його, переосмислити, що відбулося... (2014)
Марчук Л. - Бійці батальйону "Львів" у зоні АТО (2014)
Міліція — з народу! (2014)
Гундарєв Ю. - Академік у погонах (2014)
Марчук Л. - Час ставити фільтри? (2014)
Скобельський В. - Олег Бабаєв був улюбленцем Кременчука (2014)
Гриценко П. - Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси (2014)
Славинський М. - Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ: "Ми єдині й неповторні на світі" (2014)
Тренич С. - Королева шахів українського походження, Скобельський В. (2014)
Скобельський В. - Мегазірка вітчизняної фізики (2014)
Костров В. - В гостях у сонця (2014)
Славинський М. - Кіберніж: здобутки, проблеми, перспективи (2014)
Славинський М. - Наш Митрополит (2014)
Пузикова Л. - Не згасає світло (2014)
Славинський М. - Міг поїхати до Італії й стати... співаком (2014)
Марчук Л. - "У душі я львівський батяр" (2014)
Красовська О. - Волелюбець Рєпін: укаїнство в крові (2014)
Марчук Л. - Львівський лицар – це добра історія 1916 року, яка сьогодні надихає нас на нові зрушення (2014)
Гомирева О. - В'єтнамське натхнення Олександра Храпачова (2014)
Бондаренко І. С. - Концепт "інженерна діяльність" у системі комунікаційних технологій (2014)
Варех Н. В. - Стереотип як засіб формування комунікаційної компетенції в системі мультилінгвальної освіти (2014)
Гресько О. В. - Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій (2014)
Гусєв А. В. - Вплив нових інформаційних технологій на комерціалізацію спорту (2014)
Мельникова О. С. - Роль дисидентських текстів в інформаційному просторі радянської України 1960–1980 рр. (2014)
Семенко С. В. - Публіцистичні виступи Юрія Косача про роль мистецького покоління 20–30-х років ХХ століття в збереженні тяглості українських духовних традицій (2014)
Супрун Л. В. - Дискурс як соціокомунікаційне явище (2014)
Чекштуріна В. М. - Рунічний футарк як знаково-символьна система: соціокомунікативний аспект (2014)
Базака Р. В. - Приватна преса Єлисаветграда (1876–1916 рр.): історико-функціональний аспект (2014)
Богуславський О. В. - До історії процесів саморегуляції журналістського середовища української діаспори північної Америки: перший з’їзд українських журналістів США і Канади (30–31 жовтня 1965 р.) (2014)
Гиріна Т. С. - Рекламні концепції розвитку дитячого радіомовлення в США: історичний аспект, Пенчук І. Л. (2014)
Гурчіані Х. Д. - Соціальні медіа й соціальні мережі: до проблеми соціального спрямування інформаційного контенту (2014)
Гусєва О. О. - Подорожній нарис кінця XIX століття (2014)
Дударевич І. К. - Телебачення республіки Корея в епоху "Нових медіа”: інтернет-аспект (2014)
Дудченко Л. М. - Українські аналоги ділових світових брендів у національній медіасистемі (2014)
Ковтонюк О. В. - Специфіка моделі латиноамериканської публіцистики в різножанрових системах бразильських ЗМІ (на прикладі матеріалів газети "Jornal do Brasil”) (2014)
Мадей А. С. - Сучасні тенденції висвітлення пам’яткоохоронної тематики в українських ЗМІ (2014)
Маркова Г. Е. - Гендерні стереотипи та їх відображення в жіночих та чоловічих журналах (2014)
Мірошниченко П. В. - Образ типового українського радіослухача (2014)
Павленко В. В. - Концепт "Protest” як складова частина концепту "War” (за матеріалами британської якісної преси) (2014)
Антоненко І. Ю. - Інформаційна культура навчального видання в системі вищої освіти (2014)
Бессараб А. О. - Формування читацької культури та просування книжкової продукції на сторінках журналу "COSMOPOLITAN” (Україна) (2014)
Копилова Л. А. - Особливості використання астрономічної термінології в спеціалізованих друкованих ЗМІ (2014)
Пономаренко Л. Г. - Видання з культури мови: довідник чи посібник? (2014)
Березенко В. В. - Діалогова комунікація в системі паблік рилейшнз (2014)
Гаркуша І. В. - Формування риторичної культури майбутнього фахівця з рекламної діяльності засобами діалогічно-дискусійних та ігрових технологій (2014)
Грицюта Н. М. - Професійна етика PR-діяльності: сутність поняття, принципи (2014)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанції "Русское Радио” (2014)
Мельниченко А. А. - До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, Киричок А. П. (2014)
Спрінсян В. Г. - Міжнародні й зарубіжні стандарти як чинник розвитку документаційного менеджменту (2014)
Шапоренко В. В. - Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди (2014)
Шевченко О. В. - Актуальна проблематика розробки концептуальної моделі системи документаційного забезпечення комерційного підприємства із застосуванням інформаційних технологій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Горянська Т. В. - Глобалізація економіки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Лащак В. В. - Адміністративне реформуваннясистеми захисту прав споживачів як складової державної соціальної політики в Україні, Крушницьки Р. М. (2015)
Adam Oleksiuk. - Contemporary concepts of innovative processes in the territorial perspective (2015)
Щурик М. В. - Регіональні особливості генези лісогосподарської сфери (2015)
Аветісян К. П. - Дослідження стану та розвитку ринку маркетингових сервісів в Україні, Крук Н. В. (2015)
Григорків М. В. - Трисекторна модель екологічної економіки (2015)
Сушарник Я. А. - Еволюція бухгалтерського обліку витрат (2015)
Вершигора В. Г. - Деякі організаційно-економічні аспекти регіонального розвитку, Вершигора Ю.З. (2015)
Штогринець Н. В. - Вдосконалення державної і місцевої політики розвитку сільського господарства та форм господарювання в горах (2015)
Воротіна Л. І. - Структура та основні характеристики національної системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. О. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Основи системного управління економічною безпекою банку, Гандзюк Д. Д. (2015)
Вершигора В. Г. - Застосування методології математичного моделювання для визначення параметрів лінійної математичної моделі людини–оператора, Гусак О. М. (2015)
Ключенко А. В. - Кластерний механізм розвитку рекреаційної сфери в умовах євроінтеграції (2015)
Годіца Т. М. - Соціальна складова банківського обслуговування фізичних осіб: теоретико-функціональний підхід (2015)
Биховченко В. П. - Неминучість зниження рівня життя населення в умовах сьогодення (2015)
Voytsekhovskyy V - The method of quantitative analysis of the fixed assets dynamics and alternative choice of investment’s decisions, Voytsekhovska V. (2015)
Бандерич В. Б. - Еколого-економічні засади використання лісогосподарських земель (2015)
Липчук В. В. - Регіональний і структурний вимір бідності в Україні, Крупа О. М. (2015)
Дребіт Г. М. - Теоретико-методичні аспекти аналізу грошових потоків як важливих чинників їх планування, управління та контролю (2015)
Єлецьких С. Я. - Еволюційні форми та внутрішня структура механізму управління фінансово стійким розвитком підприємства (2015)
Шиба О. А. - Загальна характеристика проектів транспорної інфраструктури в рамках співпраці Україна-ЄС (2015)
Гончарук Я. М. - Економічні аспекти регулювання проблем біологічної безпеки на прикладі європейських держав: міжнародний досвід, Величко М. В. (2015)
Пазюк В. Л. - Технологія створення винного бренду (2015)
Вітання з нагоди професійного свята – Дня банківських працівників (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2015 року (2015)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік (2015)
Пантєлєєва Н. - Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства (2015)
Нескородєв С. - Глибинні причини валютних криз у національній економіці в контексті теорії циклів М. І. Туган-Барановського (2015)
Гладких Д. - Стратегічні орієнтири реформування політики управління сектором державних банків (2015)
Краснова І. - Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків, Лавренюк В. (2015)
Кравченко М. - Механізм трансфертного ціноутворення в банку (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2015 року (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у березні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у березні 2015 р. (2015)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у березні 2015 р. (2015)
Мусієнко Т. - Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації (2015)
Матвійчук А. - Використання logit- та probit-регресій для оцінки кредитоспроможності позичальника, Бень В. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2015 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2015 року (2015)
Редзюк Є. - Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Власюк О. - Вагомий внесок у вітчизняне безпекознавство (2015)
Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (станом на 01. 05. 2015 р. ) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Яків Гніздовський” (2015)
Титул, зміст (2014)
Турчинов О. - Карколомні, справді доленосні події (2014)
Луцький І. - "Шукаємо слова замість приймати рішення" (2014)
Беккер І. - Відтепер благодійну допомогу не оподатковуватимуть (2014)
Цирфа Ю. - Це війна. Це битва за цінності й майбутнє Європи,… кордон якої захищає Україна (2014)
Петров І. - Позиція правди (2014)
Довбенко М. - Чим приборкати агресора? (2014)
Цирфа Ю. - Бізнесові лабіринти, або Що заважає українським підприємцям швидко перейняти світові стандарти (2014)
Романюк Т. - Лаконічно, стримано, урочисто... (2014)
Тищук Є. - "Україна була, є і буде морською державою!" (2014)
Тищук Є. - "Я присягаю ніколи не зрадити народу України" (2014)
Савченко Т. - Уроки АТО (2014)
Тищук Є. - Спасибі, що живі! (2014)
Тищук Є. - Вижити й перемогти! (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Дубровін С. - Народ перемогти неможливо, або Бронюймо джипи, панове! (2014)
Марчук Л. - "Коло короля Данила" (2014)
Скобельський В. - На перекладних... БТРах (2014)
Романюк Т. - Народ – з армією! (2014)
Буздуган Я. - Ефективність правового регулювання благодійної діяльності (2014)
Оніщенко Н. - До питання про правову активність як ознаку громадянського суспільства (2014)
Мусіяка В. - Контроверсійні поправки до Основного Закону (2014)
Грицюк В. - Незасвоєний урок історії?, Лисенко О. (2014)
Дубровін С. - Відлуння Другої світової (2014)
Малієнко О. - Українська наука: упосліджена дитина сорока няньок (2014)
Вергунов В. - Книгозбірні. Замість світових стандартів - туманне уявлення владців (2014)
Славинський М. - Великий бібліофіл (2014)
Славинський М. - Авторська енциклопедія: від троянди без колючок до левіафана* (2014)
Іваненко Н. - Орієнтир – цінності загальнолюдські, цінності християнські (2014)
Клейменова О. - "Арден Палац": здоров'я, комфорт, краса! (2014)
Таршинова Л. - Час дбати про майбутнє (2014)
Славинський М. - Нащадок опришків (2014)
Малієнко О. - Норвезький синдром (2014)
Погребна О. - Нові горизонти "Кияночки" (2014)
Клейменова О. - Перехрестя Гомера (2014)
Марчук Л. - Битви за батальні полотна Мартіно Альтомонте тривають. Кому це вигідно? (2014)
Скобельський В. - До штика прирівняли... пензель (2014)
Яворська В. В. - Проблеми становлення державної та регіональної демографічної політики в Україні (2014)
Шуйский Ю. Д. - О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) (2014)
Берлинский Н. А. - Влияние изменчивости условий морской среды на динамику филлофорного поля Зернова, Деньга Ю. М., Матвеев А. В., Подуст О. С., Попов Ю. И., Третьяк И. П. (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационная база данных оценки потенциала нитратного загрязнения поверхностных и грунтовых вод, Плотницкий С. В. (2014)
Гыжко Л. В. - Физико-географические черты "Тузловской группы" лиманов на северо-западном побережье Черного моря (2014)
Бахтіарова Л. І. - Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї: дренажні системи (2014)
Шуйский Ю. Д. - Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана), Холопцев А. В. (2014)
П’яткова А. В. - До питання про верифікацію просторово-розподілених моделей змиву ґрунту, Кордис А. В. (2014)
Газетов Е. И. - Особенности вертикального распределения гидролого-гидрохимических параметров вод Черного моря вокруг о. Змеиный в 2003-2013 гг. (2014)
Хохленко Т. Н. - Геоэквивалентный обмен как ведущий принцип природопользования (по разработкам кафедры физической географии и природопользования) (2014)
Medinets S. V. - Changes in soil carbon and nitrogen dynamics during a three year crop rotation on a chernozem soil in the southern UKRAINE, Skiba U. M., Medinets V. I., Bilanchin Ya. M., Pitsyk V. Z., Goshurenko L. M., Kotogura S. S. (2014)
Тригуб В. І. - Грунтово-географічні дослідженння в Імператорському Новоросійському університеті, Попельницька Н. О. (2014)
Buynevich I. V. - Morphodynamics and geological legacy of berm scarps along non-tidal (Ukraine) and microtidal (the Bahamas) coasts, Savarese M., Kadurin S. V., Larchenkov E. P., Park Boush L. E., Curran N. A., Beal I. A. (2014)
Янина Т. А. - Моллюски рода Didacna — биостратиграфическая основа корреляции событий неоплейстоцена Понто-Каспия, Хомченко Д. С. (2014)
Педан Г. С. - Память о профессоре Е. Г. Коникове (2014)
Правила для авторов (2014)
Матвійчук Ю. - Своє професійне свято колектив Національного банку України відзначив благодійною акцією (2015)
Василенко Ю. - Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2015 року (2015)
Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України (2015)
Серебрянський Д. - Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України, Капелюш А. (2015)
Рябініна Л. - Чи мають сучасні гроші ціну? (2015)
Селіверстов В. - Особливості впливу монетарної політики основних центральних банків на витрати на особисте споживання (2015)
Пухир С. - Стратегічні пріоритети вдосконалення фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики (2015)
Гладких Д. - Проблеми і перспективи діяльності дочірніх установ російських державних банків в Україні (2015)
Пацера М. - Система управління інформаційною безпекою як важлива складова загальної системи управління банком (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у квітні 2015 р. (2015)
Верховлюк А. - Основні принципи розробки монетних сплавів із заданою електропровідністю, Лахненко В., Щерецький О., Сергієнко Р., Науменко М., Апухтін В., Назаренко О. (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "120 років Харківському зоопарку” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет "150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет "70 років Перемоги. 1945–2015” (2015)
Олійник О. - Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України (2015)
Пластун В. - Побудова мультифакторної моделі портфельної оптимізації для інституційних інвесторів (2015)
Ревак І. - Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу, Кавун С. (2015)
Бєлай С. В. - Дослідження зарубіжного досвіду з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2014)
Бєлоусов А. В. - Держава як основний суб’єкт забезпечення природно-техногенної безпеки (2014)
Бут В. А. - Державне регулювання взаємозв’язку між потребами ринку праці та підготовкою спеціалістів вищими навчальними закладами України (2014)
Вишняк І. О. - Комерційний облік у сфері надання комунальних послуг (2014)
Козаченко Н. М. - Інформаційне забезпечення діяльності з надання державних послуг у галузі земельних відносин (2014)
Пастух К. В. - Наукові підходи до реалізації державної регіональної економічної політики (2014)
Свіркін Д. О. - Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства України (2014)
Боклаг В. А. - Економіко-правовий механізм державного регулювання земельних відносин в Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Формування та функціонування механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Козаченко Ю. П. - Вдосконалення механізму регулювання системи міжбюджетних відносин у розвитку місцевого самоврядування (2014)
Кривонос Л. В. - Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян – визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України (2014)
Третяк М. В. - Сутність механізму державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Більченко С. О. - Нормативно-правові засади формування державної інформаційної політики України (2014)
Бікулов Д. Т. - Підвищення органами місцевого самоврядування інвестиційної привабливості туристичної інфраструктури південних регіонів України (2014)
Ігнатенко О. П. - Надання адміністративних послуг та дозвільних документів у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Кондаков К. Г. - Проблемні аспекти взаємодії органів публічної влади і громадськості в контексті розвитку електронного урядування в Україні, Надюк З. О. (2014)
Кравченко Т. А. - Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Цебро Я. І. - Державне управління конкурентоспроможністю регіону (2014)
Білинська М. М. - Нова парадигма державного управління охороною здоров’я України, Кульгінський Є. А. (2014)
Ларіна Н. Б. - Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку (2014)
Ткач Є. Ю. - Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в Україні (2014)
Дацій Н. В. - Рецензія на монографію "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
До уваги авторів (2014)
Гриценко С. - Розвиток аграрної логістики в контексті угоди про асоціацію з ЄС (2014)
Куриляк Є. - Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань (2014)
Бакалінський О. - Узгодження інтересів суспільства та пасажирів у контексті сталого розвитку залізниць України, Двуліт З. (2014)
Митяй О. - Стимулювання інвестування в інтелектуальний капітал та інновації як основу модернізації економіки, Слатвінський М. (2014)
Кривенко Л. - Організація діяльності підприємницьких структур у контексті сталого розвитку, Кривенко С. (2014)
Осадча Н. - Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в індустріальних парках (2014)
Ворвинець Б. - Регулювання регіонального ринку праці в сучасних умовах (2014)
Хомутенко В. - Вектори трансформації вітчизняної системи державного аудиту у сфері фінансів в контексті угоди про асоціацію, Хомутенко А. (2014)
Михайленко С. - Фінансово-бюджетна децентралізація: оцінка рівня та напрями розширення, Зубріліна В. (2014)
Каламбет С. - Вплив доходів домогосподарств на економічний розвиток України, Золотарьова О. (2014)
Перевознюк В. - Фінансовий стан підприємств водопостачання та водовідведення: порівняльний аналіз (2014)
Дмитриченко Л. - Європейські орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Брайловський І. (2014)
Кучерявенко Г. - Потенціал співробітництва Дніпропетровської області з європейськими країнами в умовах реалізації угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС, Дугінець Г. (2014)
Дарвіду К. - Розвиток туристичної галузі Греції в період кризи 2009–2014 рр. (2014)
Грушева А. - Нові пріоритети діяльності економістів і моделювання їхніх професійних якостей у системі університетської освіти (2014)
Формування моделі розподілу влади "центр – місцевість": теорія і практика (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2014)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - Європейська перспектива... (2014)
Анатоленко Ю. - Криза в Україні: ПАРЄ має вдатися до рішучих дій (2014)
Президент Петро ПОРОШЕНКО: "Вже нема й не може бути розмови, куди йти. Предмет дискусії – лише як" (2014)
Мусіяка В. - Контроверсійні поправки до Основного Закону (2014)
Луцький О. - Де брати гроші? (2014)
Романюк Т. - Ресурси - громадам!, Сищук О. (2014)
Тарасюк Р. - Ціна миру і майбутнього (2014)
Павловський А. - Коли дійде черга до реформи оплати праці? (2014)
Малієнко О. - Децентралізуємо спочатку одну область (2014)
Романюк Т. - Парламент. Перезавантаження (2014)
Кедровська Ю. - Відкриті списки, голос – поштою, правило трьох конвертів та інші дива за принципом довіри (2014)
Тацій В. - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 210 років гордості та гідності (2014)
Саух П. - Житомирський державний університет імені Івана Франка: звитяжний шлях до визнання (2014)
Малієнко О. - Ярослав КЛИМОВИЧ: "Українські надра залишаються привабливими для інвесторів" (2014)
Цирфа Ю. - Газові перепетії: незмінний формат Україна-Росія-ЄС (2014)
Костров В. - Енергетична незалежність по-німецьки (2014)
Бобко А. - Охорона землі та землекористування в галузі лісівництва (2014)
Романюк Т. - "Ґорґанам" тісно в старих межах (2014)
Марчук Л. - "Репід Трайдент-2014": навчання на тлі гібридної війни (2014)
Савченко Т. - Зріле громадянське суспільство - сила (2014)
Романюк Т. - Заручникам - волю! (2014)
Марчук Л. - Повернення до життя (2014)
Дубровін С. - Війна - це біда, але вона об'єднала країну (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Грицюк В. - Завершальний етап визволення України, Лисенко О. (2014)
Скобельський В. - То хто був справжнім визволителем Полтави? (2014)
Малієнко О. - Атрибути миру на тлі воєнного лихоліття (2014)
Тищук Є. - "Порт є саме існування Одеси!" (2014)
Тихонов М. - Одеса-мама любить військових моряків (2014)
Марчук Л. - Яким був давньоруський Львів? (2014)
Тищук Є. - "...Будеш чемпіоном!" (2014)
Дубровін С. - Наші перемоги в спорті (2014)
Сергєєв Д. - Триатлону кожен вік підвладний (2014)
Малієнко О. - Підставив плече "піраміді" (2014)
Славинський М. - Творець букваря (2014)
Славинський М. - Яготинський волхв (2014)
Славинський М. - "Шанувати традиції й ламати стереотипи" (2014)
Клейменова О. - Понівечений всесвіт Івана Падалки (2014)
Клейменова О. - На три голоси (2014)
Иоргачева Е. Г. - Использование модифицированных крахмалов при производстве лукума сбивного, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Визначення раціональних параметрів отримання хмелевих екстрактів для технології хлібопечення, Соколова Н. Ю. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Збагачення хімічного складу житньо–пшеничних виробів на основі консервованих заквасок спонтанного бродіння, Чабан А. Б. (2013)
Новічкова Т. П. - Принципи здорового харчування в стилі SPA, Золотарьова Л. А. (2013)
Дорохович А. М. - Виробництво маршмелоу функціонального призначення з використанням овочевих соків, Бадрук В. В. (2013)
Солоницька І. В. - Виробництво хлібобулочних виробів за інноваційними технологіями відкладеного випікання, Пшенишнюк Г. Ф., Савкова Є. В. (2013)
Иоргачева Е. Г. - Использование муки из мягкозерной пшеницы при производстве различных групп мучных кондитерских изделий, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Ставертий М. А. (2013)
Красина И. Б. - Технологические аспекты обогащения вафельных листов функциональными ингредиентами, Филиппова Е. В., Тарасенко Н. А. (2013)
Свідло К. В. - Науково обґрунтована технологія кексового напівфабрикату геродієтичного призначення, Браженко Г. В. (2013)
Харьков С. Е. - Новая технология заварных пряничных изделий функционального назначения, Гончар Гончар, В. В., Росляков Ю. Ф. (2013)
Коркач А. В. - Обоснование метода иммобилизации микроорганизмов и их применение в технологии кондитерских изделий, Крусир Г. В., Егорова А. В. (2013)
Дишкантюк О. В. - Вдосконалення процесу екстракції натуральних харчових барвників, Кондрацька О. М. (2013)
Кравчук Т. В. - Вітамінізовані желейні десерти з використанням антоціанових добавок для закладів ресторанного господарства (2013)
Мостова Л. М. - Моделювання впливу температури обробки на вміст вітаміну C в харчовому продукті, Мартиненко Л. Г., Комарова М. О. (2013)
Оболкіна В. І. - Перспектива застосування вівсяного солодового борошна з голозерного вівса при виробництві борошняних кондитерських виробів, Скрипко А. П., Ємельянова Н. О., Кияниця С. Г. (2013)
Палько Н. С. - Нові тістечка поліпшеного амінокислотного складу (2013)
Гусак-Шкловська Я. Д. - Функцiональна музика як спосіб підвищення працездатності і покращення самопочуття (2013)
Губеня В. О. - Вплив носіїв заліза на технологічний процес виробництва житньо-пшеничного хліба, Антонюк М. М., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Димов И. Е. - Исследование возможностей производства хлеба, обогащенного сухой кофейной смесью "Инка”. Часть 1. Физико-химические показатели обогащенной пшеничной муки и теста, Георгиева А. В. (2013)
Георгиева А. В. - Исследование возможностей производства хлеба, обогащенного сухой кофейной смесью "Инка”. Часть 2. Качество обогащенного пшеничного хлеба, Димов И. Е. (2013)
Дубовкина И. А. - Исследование свойств водно-спиртовых растворов при обработке методом дискретно-импульсного ввода энергии (2013)
Малафаєв М. Т. - Дослідження в’язкості білків з колагенвмісної сировини та їх вплив на ефективну в’язкість бездріжджового тіста з борошна, слабкого за силою, Домахіна М. О., Шаніна О. М., Погожих М. І., Шуліка О. А. (2013)
Эланидзе Л. Д. - Исследование химического состава водно-спиртового экстракта чабреца обыкновенного (Thymus Serpyllum), Бежуашвили М. Г., Окруашвили Д. Ш. (2013)
Дорохович А. М. - Фізико-хімічні, технологічні, фізіологічні властивості поліолів та цукрів, Дорохович В. В., Бадрук В. В., Мурзін А. В., Абрамова А. Г., Єстремська Я. С. (2013)
Ряшко Г. М. - Технология низкотемпературного приготовления продуктов питания на предприятиях ресторанного хозяйства (2013)
Крусір Г. В. - Екологічний аудит хлібопекарського підприємства (2013)
Бочарова О. В. - Современные аспекты оценивания качества молока и молочных продуктов (2013)
Крусір Г. В. - Оцінка екологічної безпеки хлібних виробів (2013)
Мацієвська О. О. - Якість питної води, що надходить у мережу централізованого водопостачання м. Львів (2013)
Сукманов В. А. - Дисперсность влаги сливочного масла, обработанного высоким циклическим давлением, Громов С. В., Моисеева В. Т., Кристя Д. А. (2013)
Кравчук Т. В. - Натуральні каротиновмісні пюре та напої з їх використанням імуномодулюючої дії для закладів харчування (2013)
Мазуренко І. К. - Процес трансферу харчових технологій, їх комерціалізації в умовах наукового парку, Громова Т. Я. (2013)
Оніщенко В. П. - Математичне моделювання тепловологісних процесів випаровування, Желіба Ю. О., Харченко С. В. (2013)
Кириллов В. Х. - Гидродинамика тонкого слоя вязкой жидкости на наклонной поверхности пленочных тепло массообменных аппаратов пищевых производств, Худенко Н. П. (2013)
Мирошниченко Н. Н. - Распределение микроэлементов в почвах оподзоленного ряда трансэлювиальных ландшафтов левобережной Лесостепи Украины, Тертышная А. В. (2011)
Ray J. G. - Nickel in soils and resilient plants on roadsides of Kerala, South India, George J. (2011)
Дмитрук Ю. М. - Оцінка вмісту та розподілу рухомого фосфору у ґрунтах районів східнослов’янських (VIII–X ст. н.е.) пам’яток, Пивоваров С. В., Цвик Т. І. (2011)
Смага І. С. - Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування ґрунтів, Черлінка В. Р. (2011)
Шанда В. І. - Техногенна біогеоценологія та типологічна періодична система техногенних екотопів (2011)
Vasiliniuc I. - Selecting parameters for an Soil Quality Index, Patriche C. V. (2011)
Шанда Л. В. - Агроекологія та екологічне ґрунтознавство (2011)
Руденко С. С. - Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури в умовах мікрокосмних моделей, Зароченцева О. Д. (2011)
Нікорич В. А. - Видове різноманіття синьо-зелених водоростей бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття, Чорневич Т. М. (2011)
Мальцева І. А. - Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України, Щербина В. В. (2011)
Мацюра А. В. - Опыт исследования консортивной структуры островных сообществ птиц (2011)
Шеховцова О. Г. - Биологическая активность урбанизированных почв (на примере г. Мариуполя) (2011)
Солоненко А. Н. - Характеристика гуминовых веществ в пелоидах засоленных амфибиальных участков Азово-Черноморского бассейна (2011)
Коломійчук В. П. - Динаміка рослинності коси Бірючий острів (Херсонська обл.), Безкоровайний О. С. (2011)
Мацюра М. В. - Комп’ютерне моделювання чисельності деяких видів навколоводних птахів (2011)
Йоркіна Н. В. - Антропогенна трансформація урбосистеми (на прикладі м. Мелітополя) (2011)
Горейко В. А. - Типология А. Л. Бельгарда – основа создания лесоаграрных ландшафтов в степной зоне Украины, Никифоров В. В. (2011)
Андраш П. - Уровни загрязнения токсичными элементами подземных и поверхностных вод горного региона Любьетова (Центральная Словакия), Дадова Я., Штрбова Э. (2011)
Савосько В. М. - Едафічна та геохімічна обумовленість успішності сингенезу трав’янистої рослинності на залізорудному відвалі, Булахова Ю. В. (2011)
Довганич Н. В. - Вміст заліза та іонів у системі ґрунт-вода-рослина в зоні екологічного впливу Бурштинської теплоелектростанції, Мазепа І. В. (2011)
До уваги авторів (2011)
Ганзицька Т. С. - Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві (2014)
Задорожня Г. В. - Дослідження правового статусу глави держави в епоху середньовіччя: світоглядно-методологічний аспект (2014)
Левчук Н. В. - Права людини: до питання про сутнісні ознаки (2014)
Армаш Н. О. - Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами (2014)
Задаля Д. К. - До питання про організацію охорони громадського порядку в середніх закладах освіти міністерства освіти і науки України (2014)
Капітаненко Н. П. - Адміністративні проступки у сфері господарської діяльності: теоретико-практичний аспект (2014)
Козачук Д. А. - Особливості інституту відновлення втраченого провадження в адміністративному судочинстві (2014)
Сандул Я. М. - До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Фаєр Ю. Г. - Втрата права на державну службу або його обмеження як підстава припинення державної служби (2014)
Головко Є. Є. - Особливості формування та розвитку правового механізму оподаткування землі в Україні (2014)
Єлєазаров О. П. - Безготівкові грошові кошти як об’єкт фінансово-правового регулювання (2014)
Занфіров М. В. - Місце валютних санкцій у системі фінансової відповідальності (2014)
Капустник В. В. - Щодо дії податкового законодавства у часі: правовий аспект (2014)
Коваль Д. А. - Податкова політика та податкова система: сучасний стан та напрями розвитку (2014)
Латковський П. П. - Правове закріплення принципів бюджетного права (2014)
Лукашева О. Е. - Проблеми бюджетного й податкового регулювання в практиці конституційного суду України (2014)
Петягіна І. Б. - Фінансово-правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні в контексті запровадження накопичувальної системи (2014)
Єршова С. І. - До питання про ознаки підприємницької діяльності: законодавчі та теоретичні аспекти (2014)
Труш І. В. - Деякі питання щодо удосконалення правового регулювання контролю за діяльністю суб’єктів господарювання комунального сектору економіки (2014)
Литвин І. І. - Проблема визначення поняття "дисциплінарне правопорушення (проступок) державних службовців” (2014)
Драгоненко А. О. - Проблема визначення поняття "стан статевої зрілості” у диспозиції статті 155 Кримінального кодексу України, Товмазова Є. М. (2014)
Леоненко Т. Є. - Деякі аспекти загальної та індивідуальної профілактики злочинів, вчинених на релігійному ґрунті (2014)
Остафійчук Л. А. - Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї (2014)
Рябчинська О. П. - Значення принципу законності для функціонування системи покарань (2014)
Торбєєв М. О. - Соціально-правова природа злочинів проти радіаційної безпеки: дослідження суті шляхом аналізу історичного становлення поняття безпеки (2014)
Бойко О. П. - Форми взаємодії слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2014)
Бухонський С. О. - До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування (2014)
Лукашевич В. Г. - Об’єкт і предмет пізнання наук кримінально-правового циклу (2014)
Солдатенко О. А. - Організаційно-правове та функціональне забезпечення діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Черняк Н. П. - Особливості взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій (2014)
Гороховська О. В. - Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти (2014)
Градецька Н. М. - Вплив інтеграційних процесів на формування професійних компетенцій юриста-міжнародника (2014)
Трипольська М. І. - Проблемні питання реформування ради безпеки ООН (2014)
Скрябін О. М. - Персональний сайт як спосіб презентації особистості адвоката (2014)
Бостан С. К. - Міждисциплінарний підхід при вивченні фундаментальних юридичних дисциплін, Бостан Л. М. (2014)
V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2014)
Круглий стіл на тему: "Останні тенденції юридичної практики у вирішенні кредитних спорів в Україні" (2014)
До уваги авторів (2014)
Zhoomar P. V. - Ecogeochemistry of technogenic landscapes: situational approach, Chartko M. K., Karpichenka A. A. (2011)
Гамалєй В. І. - Особливості генезису опідзолених ґрунтів Правобережного Лісостепу, Драган М. І., Шкарівська Л. І. (2011)
Бабанин В. Ф. - Происхождение наноразмерных частиц гидроксидов железа в почвах, Горовой Ю. М., Залуцкий А. А., Иванов П. А., Карпачевский Л. О., Шоба С. А. (2011)
Судницын И. И. - Использование метода дифференциального термического анализа для оценки водоудерживающей силы почв (2011)
Русаков А. В. - Анизотропия свойств целинных черноземов и темно-серой почвы Ямской степи, Поздняков А. И., Шалагинова С. М., Позднякова А. Д. (2011)
Довганич Н. В. - Оцінка ступеня забруднення цинком системи ґрунт-вода-рослина території Бурштинської теплоелектростанції та зони активного її впливу (2011)
Волошин І. М. - Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2011)
Горбань В. А. - Особливості мікроморфологічної будови еолово-ґрунтових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Приазов’я, Стрижак О. В. (2011)
Божко К. М. - Мікроморфологічні властивості едафотопів урочища "Військова балка" (2011)
Мальцева І. А. - Використання альгодіагностики для оцінки вологості екотопів на прикладі біогеоценозів Криворіжжя, Баранова О. О. (2011)
Малиновська І. М. - Перебіг мікробіологічних процесів у перелогах та агроземах, Сорока О. П. (2011)
Попа Ю. Н. - Строение корневой системы дуба скального в различных почвенно-гидрологических условиях (2011)
Скробала В. М. - Багатовимірна типологія лісів степової зони (2011)
Жицька Н. В. - Розвиток наукових досліджень щодо взаємовпливу фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі, Жицька Л. І. (2011)
Никифоров В. В. - О научной деятельности В. И. Вернадского в Кременчугском уезде: 120-летняя перспектива (2011)
Довгалюк И. Г. - Научная связь идей и открытий в трудах выдающихся исследователей степной Украины В. В. Докучаева и Д. И. Яворницкого (Эворницкого) (2011)
Лазько А. Н. - Методологические аспекты развития почвоведения в работах М. В. Ломоносова (к 300-летию со дня рождения, 1711–2011 гг.) (2011)
Клешня В. Ф. - Назаренко Н. М., Стадник А. П. Листяні ліси північного степового Придніпров’я України (екологія, типологія, фіторізноманіття). – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 376 с., Травлєєв А. П. (2011)
Травлєєв А. П. - Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Ч. 1. – 270 с.; Ч. 2. – 285 с., Білова Н. А. (2011)
До уваги авторів (2011)
Маргасова В. Г. - Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки (2014)
Феофанов Л. К. - Неринкові теорії розвитку економіки СРСР (2014)
Чкан А. С. - Державне регулювання банківського сектора України: стан, проблеми та перспективи (2014)
Гургула Т. В. - Державна регіональна політика у сфері туристичної діяльності (2014)
Кочнова І. В. - Розвиток медичного страхування в Україні (2014)
Хамініч С. Ю. - Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах, Заріцька В. М. (2014)
Цап М. В. - Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2014)
Єрмошенко М. М. - Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства (2014)
Ємельянов О. Ю. - Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат, Курило О. Б., Петрушка Т. О. (2014)
Корінєв В. Л. - Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі, Мартиненко Д. О. (2014)
Лелі Ю. Г. - Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом (2014)
Нечаєва І. А. - Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства, Горлов Є. В. (2014)
Пожуєва Т. О. - Обґрунтування соціально-економічного потенціалу суб’єкта господарювання (2014)
Порохня В. М. - Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу (2014)
Тивоненко Г. І. - Аналіз вартості величини виробничого потенціалу та тенденції його зміни (2014)
Давидкова Н. М. - Дослідження впливу податкового навантаження з податку на прибуток на регулювання ринку банківських послуг в Україні (2014)
Зенюк Л. А. - Конкурентоспособность как показатель, отражающий состояние экономики страны, Иванова Ю. В. (2014)
Косова Т. Д. - Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку, Тарасов І. Ю. (2014)
Косова Е. В. - Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків (2014)
Кучерова Г. Ю. - Соціальна віддача податків, Черкашина С. В. (2014)
Підоричева І. Ю. - Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі придніпровського регіону), Ляшенко В. І., Осадча Н. В. (2014)
Самофалов П. П. - Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні (2014)
Цуркан І. М. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України, Герасимова І. Ю. (2014)
Сачовський І. М. - До питань аналізу основних показників виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств полтавської області (2014)
Зінченко А. А. - Взаємодія в межах науково-освітнього комплексу як основа збільшення попиту абітурієнтів на освітні послуги, Тягушева О. Г. (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - Перетворити український парламент на двигун реформ, Романюк Т., Беккер І. (2014)
Проти уряду - час (2014)
Турчинов О. - Парламент гарантував стабільний перехід влади (2014)
Товажнянський Л. - Єднання освіти, науки та виробництва (2014)
Садковий В. - Альма-матер відважних рятувальників (2014)
Єгоров Б. - Одеська національна академія харчових технологій: стань лідером разом з нами (2014)
Рибіцька А. - Теплі зустрічі в родині європейців-освітян (2014)
Малієнко О. - Три царини "Квітки полонини" (2014)
Цирфа Ю. - "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України (2014)
Кедровська Ю. - Дипломати закликаюст - гармати вбивають (2014)
Марусик Т. - Новий парламент: "Геть від Москви! Даєш Європу!" (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського