Голубовський Л. З. - Сучасні методи управління витратами підприємства (2012)
Горбатова Є. Ф. - Аналіз тенденцій розвитку світової туристичної галузі (2012)
Денисова А. Є. - Контролінговий аудит як інструмент управління підприємством (2012)
Клим`юк Б. Б. - Закордонний досвід управління розвитком промисловості на основі кредитних інструментів (2012)
Кобеля З. І. - Диференціація показників якості трудового потенціалу Чернівецької області (2012)
Кравчук Р. С. - Особливості формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств (2012)
Кужель М. А. - Концепція організаційно-економічного механізму управління перспективним розвитком виробничо-господарських систем (2012)
Мардар О. В. - Концепція механізму управління відкритими торгами (2012)
Сапронов Ю. А. - Аналіз ринку нафтопродуктів в Україні, Костенко Д. М. (2012)
Шандова Н. В. - Розвиток методів управління промисловими підприємствами із залученням бенчмаркінгу (2012)
Василюк Н. Р. - Прогнозування часових рядів урожайності зернових культур (2012)
Новодон О. Ю. - Передумови реалізації принципів економіки знань на підприємствах (2012)
Пілько А. Д. - Управління територіальною системою: еволюція безпекознавчої парадигми (2012)
Безуглий О. Ю. - Оцінювання ризиків при управлінні фондом свердловин нафтогазовидобувних підприємств (2012)
Гобир І. Б. - Особливості проведення ремонтних робіт на нафтогазовидобувних підприємствах (2012)
Хабер І. Б. - Аналіз впливу чинника невизначеності на управління матеріальними потоками нафтогазовидобувних підприємств (2012)
Василенко О. В. - Об'єктивні умови і передумови формування курортних дестинацій (2012)
Дяків О. Я. - Формування оптимальних рішень при організації креативно-інноваційної діяльності підприємств (2012)
Чаговець Л. О. - Управління безпекою в системі матеріальних потоків підприємства (2012)
Ротанов Г. М. - Удосконалення процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2012)
Криванич М. В. - Міжнародний аспект при виборі конкурентної стратегії інжинірингової організації (2012)
Макарова М. В. - Інформаційні системи у сучасній системі менеджменту промислових підприємств (2012)
Станьковська І. М. - Маркетингові послуги в управлінні конкурентоспроможністю: діагностика, оподаткування, експертиза, Перевозова І. М. (2012)
Іванюк У. В. - Особливості функціонування туристичних підприємств в сучасних економічних умовах (2012)
Лешанич С. Є. - Продовольча безпека як складова частина економічної безпеки (2012)
Павлюк Т. Д. - Особливості формування цін на туристичні послуги в сучасних економічних умовах (2012)
Титул, зміст (2012)
Мішенін Є. В. - Еколого-економічні та соціальні орієнтири лісоресурсного розвитку на підприємницьких засадах, Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. (2012)
Морозюк Н. В. - До систематизації методик оцінки розвитку територіальних соціально-економічних систем (2012)
Пластун В. Л. - Формування оптимального портфелю технічних резервів страхових компаній, Балєв В. Є. (2012)
Борисова В. А. - Стан страхового ринку в контексті глобалізації, Шулєшова І. В. (2012)
Пізняк Т. І. - Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи (2012)
Шамота Г. М. - Управління грошовими потоками на підприємствах України (2012)
Головко Г. М. - Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, Маслак О. М. (2012)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні умови розвитку органічного виробництва в Україні, Ніщета В. Ю. (2012)
Калачевська Л. І. - Економічні аспекти планування виробництва молока в особистих підсобних господарствах населення, Гужвенко С. М. (2012)
Квятко Т. М. - Вплив кон’юнктури ринку свинини на діяльність виробників, Чумакова Л. А. (2012)
Біляк Н. І. - Оцінка основних тенденцій розвитку буряківництва в Україні, Макаруха С. Р. (2012)
Стадник В. П. - Економічна безпека сільськогосподарських підприємств в системі вдосконалення відносин суб'єктів АПВ (2012)
Андрієнко В. О. - Становлення та розвиток аграрних формувань на основі різних форм власності (2012)
Андрійчук І. В. - Оцінка реалізації та напрямки удосконалення механізму енергозбереження деревообробних підприємств (на прикладі Івано-франківської області), Витвицька У. Я., Гой М. В. (2012)
Дудкін О. В. - Обґрунтування доцільності розвитку соціальної відповідальності підприємства, Ю. М. Петрушенко Ю. М. (2012)
Синица А. В. - Организация рабочего времени как состовляющая самоменеджмента руководителя (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості створення економічних основ розвитку збутових кооперативів, Соловйов А. І. (2012)
Лозинська І. В. - Контроль якості продукції тваринництва в контексті підвищення конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника (2012)
Слюсарева Л. В. - Використання нефінансової звітності, як запорука застосування соціально-етичного маркетингу підприємствами України (2012)
Абаас Саади М. - Экономический механизм природопользования в Ираке, Макарюк А. В. (2012)
Малютін О. К. - Передумови ефективного функціонування експортоорієнтованих машинобудівних підприємств України, Заяц О. Ю. (2012)
Волченко Н. В. - Продовольча безпека в контексті економічної інтеграції: теоретичний аспект (2012)
Зінчук Т. О. - Сучасний стан та зовнішньо-економічні перспективи розвитку ринку олійних культур в Україні, Романчик О. М., Усюк Т. В. (2012)
Турчіна С. Г. - Теоретичні підходи до аналізу зв’язку інституційного середовища з інноваційною діяльністю (2012)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку регіонального харчопродовольчого комплексу (2012)
Дашутіна Л. О. - Нарощення обсягів виробництва продукції від застосування інноваційних технологій в галузі рослинництва, Лях С. Ю. (2012)
Луньова В. А. - Специфіка класифікації інновацій сільськогосподарських підприємств (2012)
Жмайлова О. Г. - Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованостей (2012)
Пилипенко Н. М. - Податкова політика України на сучасному етапі в контексті дотримання принципу соціальної справедливості (2012)
Тичук З. Д. - Сучасна модель контролю запасів у системі управління сільськогосподарськими підпиємствами (2012)
Кушніренко О. А. - Економічна суть податків та їх функції в галузі сільського господарства (2012)
Строченко Н. І. - Напрями регулювання регіонального ринку праці (2012)
Мішеніна Н. В. - Еколого-економічна оптимізація якості інвестицій як засіб обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень у регіональному агрогосподарюванні на стійких засадах, Мареха І. С. (2012)
Кравець П. В. - Особливості формування теоретико-методологічних засад економічної оцінки біорізноманіття, Несторяк Ю. Ю. (2012)
Зось-Кіор М. В. - Підвищення ролі еколого-економічних принципів в рільництві (2012)
Тимошенко М. М. - Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій Житомирської області (2012)
Лазоренко К. С. - Стан функціонування локальних ринків праці Сумської області (2012)
Жудро М. К. - Парадигма "турбулентности" в современной мировой экономике (2012)
Жудро Н. В. - Проблемы и перспективы эффективного кредитования сельского населения (2012)
Жудро В. М. - Методические аспекты применения непараметрической статистики (2012)
Жудро М. М. - Методические аспекты интерпретации терминов "экономический механизм" и "экономический инструментарий" (2012)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Семінар ТАІЕХ щодо залишків ветпрепаратів та забруднювачів у харчових продуктах і кормах (2015)
Засідання робочої групи з ачс країн балтії та східної Європи (2015)
Засідання Колегії Головного управління ветмедицини Дніпропетровщини за підсумками роботи в 2014 році (2015)
Вступ до ЄС – вибір України (2015)
Загребельний В. О. - Оцінка чутливості імуноферментного аналізу для діагностики ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби, Петренко О. С., Алексєєва Г. Б. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів, Неволько О. М., Ординська Д. О., Меженська Н. А., Козицька Т. Г. (2015)
Кошевой В. П. - Дефіцит колостральних імуноглобулінів у корів з мастодистрофією: прогнозування та методи упередження, Онищенко О. В., Клочков В. К., Малюкін Ю. В. (2015)
Потоцький М. К. - Класична чума свиней (Pestis suum) (2015)
Плис В. М. - Патолого-анатомічні та гістологічні зміни за гемофільозу курей, Колбасіна Т. В., Короленко Л. С. (2015)
Білик Р. І. - Вимоги до ветеринарного обслуговування органічних молочних господарств, Ткачук С.А. (2015)
Гавура В. М. - Дослідження молока на мастит у приватному та державному секторах на молокоприймальних пунктах (2015)
Заскалета В. М. - Джерела збудника, причини виникнення та організаційно-епізоотологічні заходи з ліквідації туберкульозу ВРХ (2015)
Войцеховська Ф. В. - Із власного досвіду (2015)
Гончаренко О. - І сміх і гріх (2015)
Гончаренко О. - Необачність (2015)
Добрянський І. - Підприємницька культура студентів приватного ВНЗ (2011)
Кушнір В. - Інтегративний образ як форма реалізації інтегративного підходу у навчанні, Ріжняк Р. (2011)
Радул В. - Окремі аспекти професійної соціалізації особистості (2011)
Растригіна А. - Дослідницька діяльність як складова фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта (2011)
Черкасов В. - Порівняльна характеристика шкільних програм з музично-естетичного виховання молоді (друга половина ХХ століття) (2011)
Афанасьєва Л. - Професійний образ "Я" майбутніх менеджерів (2011)
Бабенко Т. - Інформаційна культура як складова професійної культури майбутніх вчителів історії (2011)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про засади педагогічої впливовості слова вчителя (2011)
Головко І. - Розвиток загальної освіти як передумови технічної освіти: англійський досвід (2011)
Губа С. - Зовнішні чинники формування культурної самоідентифікації майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Дідич Г. - Використання художньо-педагогічного аналізу в процесі сприймання програмних музичних творів, Гейченко М. (2011)
Жосан О. - Мультимедійний навчально-ігровий посібник у контексті сучасного підручникознавства (2011)
Ільченко С. - Теоретичні аспекти визначення професійної спрямованості студентів педагогічного коледжу (2011)
Калюжна О. - Збереження професійного здоров’я майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки (2011)
Краснощок І. - Саморелізація майбутнього вчителя в соціально-професійному становленні (2011)
Лактіонова Ж. - Формування основ соціокультурної компетенції студентів економічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ (2011)
Окольнича Т. - Ідея всебічного виховання в педагогічній думці України ХVІ–початку ХVІІ століть (2011)
Олексієнко Н. - Інноваційні підходи організації освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (2011)
Онойко Ю. - Особливості організації науково-дослідної діяльності з географії серед учнів старшої школи (на прикладі малої академії наук учнівської молоді) (2011)
Орлова Н. - Вікові особливості вивчення іноземної мови, Кучай Т. (2011)
Остапенко О. - Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та аналіз його науково-методичного забезпечення (2011)
Пасічник Н. - Становлення шкільної економічної освіти в Україні (2011)
Польщикова В. - Комплекс вправ та завдань на формування у студентів економічних спеціальностей професійно- орієнтованої англомовної лексичної компетенції (2011)
Рижиков В. - Теорія та практика використання ігрового навчання на практичних заняттях при професійній підготовці майбутніх юристів (2011)
Савченко Н. - Особливості професійної підготовки викладачів вищих навчальних закладів (2011)
Семез А. - Процес адаптації педагога вищої школи в системі його неперервної професійної освіти (2011)
Сеньовська Н. - Тренінг як перспективна форма організації навчання (на матеріалі лабораторно-практичних занять із педагогіки) (2011)
Совгіра С. - Роль екологічних експедицій у формуванні гармонійної взаємодії майбутніх учителів і природи, Гончаренко Г. (2011)
Ткачук С. - Педагогічні умови формування технологічної культури майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" (2011)
Топчій О. - Гуманістичні аспекти професійної освіти як основа моделювання процесу підготовки слідчих у вищих навчальних закладах міністерства внутрішніх справ України (2011)
Уйсімбаєва Н. - Розвиток творчого потенціалу керівника школи (2011)
Філоненко О. - Становлення та розвитку жіночої освіти в центральному регіоні України у другій половині XIX-на початку XX століття (2011)
Чубар В. - Профільне навчання старшокласників технологіям в умовах диференційовано-групової організації навчального процесу (2011)
Шишко А. - Особливості навчання англомовного академічного письма, Луканська Г. (2011)
Капрельянц Л. В. - Функциональные продукты: тенденции и перспективы, Хомич Г. А. (2012)
Тележенко Л. М. - Розробка технології десерту функціонального призначення, Золовська О. В. (2012)
Верхивкер Я. Г. - Актуальные вопросы контроля качества свежей и переработанной рыбы и гидробионтов в Украине, Чалая Е. В. (2012)
Бурдо А. К. - Влияние СВЧ-поля на получение функциональных хлорофилл-содержащих экстрактов (2012)
Коваленко О. О. - Розробка технології водопідготовки з використанням методу виморожування для приготування напоїв спеціального призначення, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2012)
Стешенко О. М. - Використання кедрового та соснового пилку в якості функціональних збагачувачів продуктів для спортсменів, Башта А. О. (2012)
Лисицын А. Б. - Лечебно-профилактический эффект мяса свиней, перенесших острое нарушение мозгового кровоснабжения, Макаренко А. Н., Чернуха И. М., Федулова Л. В. (2012)
Калугіна І. М. - Розробка технології страв "здорового" харчування з рапани маринованої, Лотішко І. П. (2012)
Тележенко Л. М. - Математичне моделювання композиційного складу сухих сумішей для виготовлення сніданків, Кашкано М. А. (2012)
Черно Н. К. - Водорозчинний бета-глюкан Saccharomyces cerevisiae, Коваленко О. В., Шапкіна К. І. (2012)
Палвашова Г. І. - Новий метод ферментації капусти з використанням вакууму, Овчиннікова Я. В. (2012)
Колесниченко С. Л. - К вопросу биологической активности воды (2012)
Викуль С. И. - Биологическая активность растительного сырья – ингредиента пищевых продуктов (2012)
Пилипенко Л. Н. - Контроль качества, безопасности и биологической активности овощных соков, Викуль С. И., Пилипенко И. В., Гайдукевич Д. К., Курдова С. Г. (2012)
Поліщук Г. Є. - Вивчення впливу вакуумного оброблення на вміст розчинного пектину у яблучному пюре, Мацько Л. М., Соколенко А. І., Бойко О. О. (2012)
Тележенко Л. М. - Структурування соусної продукції, Жмудь А. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Механодиффузионный эффект массопереноса при экстрагировании в электромагнитном поле (2012)
Сторожук В. М. - Закономірності термічної деструкції пектинових речовин яблук, Сапожнікова Н. Ю. (2012)
Дубова Г. Є. - Ароматизація виробів з капусти, Корнієнко Ю. (2012)
Одарченко Д. Н. - Развитие научных основ замораживания калины обыкновенной как перспективного сырья для производства полуфабрикатов (2012)
Потапов В.О. - Теплофізичні властивості суміші подрібнених коренів пряних овочів, Єфремов Ю.І., Михайлова С.В. (2012)
Горячева Е. А. - Исследование ароматических свойств натуральных яблочных соков (2012)
Верхивкер Я. Г. - Тепловое консервирование пищевых продуктов в полимерной таре, Мирошниченко Е. М., Ремих И. А. (2012)
Нетребський О. А. - Туристичний бізнес: актуальність, динаміка розвитку, проблеми безпеки та охорони праці, Купріна І. О. (2012)
Атанасова В. В. - Шляхи удосконалення якості кулінарної продукції з сочевиці, Тележенко Л. М. (2012)
Осадчук Е. А. - Поиск энергетически эффективных тепловых режимов водоаммиачной абсорбционной холодильной машины в широком диапазоне эксплуатационных параметров, Титлов А. С. (2012)
Бочарова О. В. - Формирование качества и безопасности соков, содержащих бензоаты, Решта С. П., Герега Е. М, Калаянова О. М. (2012)
Ватренко О. В. - Удосконалення вузла жорсткості кришок для скляної тари (2012)
Артеменко С. В. - Растворимость биомолеул в сверхкритическом диоксиде углерода, Никитин Д. Н., Поляк А. С. (2012)
Иванова Е. Е. - Качественное рыбное сырье как основа качественной готовой продукции, Одинец Н. А., Басова Е. В. (2012)
Буланша Н. А. - Дослідження активності поліфенолоксидази бульб топінамбура (2012)
Акулич А. В. - Исследование процесса тепловой обработки изделий из мясного фарша от режимных параметров в бытовом аппарате инфракрасного нагрева, Кирик И. М., Василевская С. И. (2012)
Станкевич Г. М. - Вибір раціональних параметрів удосконалення технології ропного заморожування риби, Герасим Г. С. (2012)
Нетребський О. А. - Актуалізація "людського фактора" у сталому розвитку людства, Бочковський А. П. (2012)
Маевская Т. Н. - Полный факторный эксперимент в исследованиях процесса промывки рыбных масс, Виннов А. С. (2012)
Притульська Н. В - Сучасний стан і тенденції розвитку ринку продуктів для нутрітивної підтримки людини, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2012)
Ищенко И. Н. - Анализ влияния давления в системе на процессы тепломассообмена в элементах абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С. (2012)
Підсумки конкурсу на кращі дипломні проекти (роботи) та кваліфікаційні роботи випускників ОНАХТ 2012 р, що навчалися за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціалісти-магістри (2012)
Приходько С. В. - Процедури формалізації адаптивного набору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки промисловості України (2010)
Туболець І. І. - Політика стягнення дебіторської заборгованості (2010)
Гнатишин М. А. - Сталий еколого-економічний розвиток: еволюція поглядів (2010)
Шаповал В. М. - Розвиток системи соціального управління акціонерних товариств, Головкова Л. С. (2010)
Воробйов В. І. - Інформаційне забезпечення як основа прийняття ефективних антикризових рішень органами державної влади (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі), Штангрет А. М., Мельников О. В. (2010)
Гриджук І. А. - Механізми удосконалення системи управління та діагностика сталого просторового розвитку регіону (2010)
Сафонов Ю. М. - Детермінанти конкурентноспроможності і економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах (2010)
Гребешков О. М. - Методичні підходи до розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Автоматизація облікового процесу на підприємствах роздрібної торгівлі: проблеми та шляхи оптимізації (2010)
Запорожець С. В. - Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення (2010)
Лисенков Ю. М. - Основні нововведення податкового кодексу України щодо складу податків, Біда С. О. (2010)
Андрєєва Г. І. - Похідні цінні папери: сутність, поняття й визначення (2010)
Шаевская М. В. - Стохастический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределённости (2010)
Прокопенко О. В. - Оцінка ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств, Касьяненко Т. В. (2010)
Шульга І. П. - Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України (2010)
Козьменко С. М. - Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу інновацій машинобудування, Колосок С. І. (2010)
Томашевська Ю. А. - Недержавний пенсійний фонд як фінансовий інститут соціального захисту працівників підприємств (2010)
Ткаченко І. С. - Імітаційне моделювання логістики технологічних операцій у виробничо-економічній системі, Терновий Р. П. (2010)
Корнілова О. В. - Людський фактор антикризового управління та його  особливості в підприємствах роздрібної торгівлі (2010)
Родченко В. Б. - Основні тенденції та перспективи розвитку ринку хлібопекарської продукції регіону (на прикладі харківської області) (2010)
Антонова І. В. - Розвиток молочної промисловості в Україні (2010)
Малій О. В. - Державне регулювання бар’єрів входження на ринки України (2010)
Ніколаєв Є. Б. - Методологічні особливості теорії інформаційної економіки (2010)
Головня О. М. - Вплив державного управління на структурні трансформації соціально-економічного стану України в умовах побудови соціально орієнтованої економіки (2010)
Гаращук О. В. - Місце і роль кадрових ресурсів у забезпеченні  реструктуризації (2010)
Дудник М. О. - Розробка інтегрованої системи управління витратами холдингової компанії (2010)
Ахромкін Є. М. - Проблеми використання водних ресурсів регіону (2010)
Чук О. В. - Особливості виробничих запасів на олійно-жирових підприємствах (2010)
Крамаренко Р. М. - Экономическая эффективность использования твердых бытовых отходов (2010)
Палант А. Ю. - Экономический аспект развития транспортного комплекса харьковского региона на основе swot-анализа (2010)
Дорошко О. О. - Безробіття в Україні та шляхи його подолання (2010)
Цимбал О. І. - Методичні підходи до оцінювання тактичної ефективності інституційного регулювання ринку праці (2010)
Щукін О. І. - Сутність та особливості проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств (2010)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до формування просторової організації продуктивних сил регіону (2010)
Пашкевич М. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: особливості та пріоритети (2010)
Пинда Ю. В. - Процесний менеджмент як можливий напрямок зміцнення конкурентоспроможності будівельних підприємств (2010)
Вишневский В. П. - Особенности монетарного механизма развития экономики Китая, Матюшин А. В., Вишневская Е. Н. (2015)
Мікловда В. П. - Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності, Кубіній Н. Ю., Мошак С. І. (2015)
Землянкін А. І. - Напрями вдосконалення діючих механізмів управління інноваціями в умовах модернізації економіки України, Підоричева І. Ю. (2015)
Половян А. В. - Оценка размера теневой экономики прмышленного региона (2015)
Разінькова М. Ю. - Структура і послідовність формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності машинобудівного підприємства (2015)
Ильяшов М. А. - Трёхмерные индустриальные парки: определение, особенности и направления развития, Левит В. В., Череватский Д. Ю. (2015)
Аннотаії (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сведения об авторах (2015)
Authors information (2015)
Башуцька О. С. - Моделі функціональних залежностей між показниками бюджету (2013)
Валькова Н. В. - Аналіз інформаційних конкурентних переваг підприємства в інтернет-середовищі (2013)
Проноза П. В. - Сущность понятия "кризис" и классификация его видов (2013)
Бойко М. М. - Соціальні мережі та соціальні зв’язки організації як головний компонент соціального капіталу: практичний досвід конвертації (2013)
Красноносова О. М. - Визначення нерівномірності розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах, Єрмоленко О. О. (2013)
Сергєєв О. П. - Проблемні аспекти оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортних підприємств (2013)
Нижник О. В. - Методологічні підходи оцінки економічних ризиків промислових підприємств (2013)
Загвойська Л. Д. - Теоретичні підходи до моделювання динаміки еколого-економічних систем (2013)
Моісеєнко О. П. - Механізм управління складовими економічної системи на основі рейтингового індикатора збалансованої системи показників (2013)
Перчак О. Л. - Моделювання процесів функціонування ІТ- служби підприємства (2013)
Хаджиев В. И. - Сравнительная эффективность коммерческих банков в Болгарии (2013)
Набока Р. М. - Управлінські аспекти ефективного використання персоналу підприємства (2013)
Шпак А. Д. - Аналіз технологічної ефективності регіонів України (2013)
Лопушняк Г. С. - Теоретичні засади бюдженого механізму соціально-економічного розвитку регіонів, Ливдар М. В. (2013)
Гусєв Ю. В. - Визначення місця малого бізнесу у економіці регіону (2013)
Загорська Т. В. - Особливості формування амортизаційної політики для підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами ЄС і митного союзу ЄВРАЗЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Козирєва О. В., Омаров Ш. А., Маханьова Ю. В. (2013)
Кравчук Р. С. - Ланцюг постачання як структурна система (2013)
Камінська І. Б. - Концептуальна модель системи підтримки прийняття рішень для потреб управління витратами на працівників у нафтовидобувних управліннях ПАТ "Укрнафта" (2013)
Гончар О. І. - Планування розвитку потенціалу підприємства в умовах невизначеності, Жук Є. О. (2013)
Остапа О. М. - Сучасний стан ринку праці в Україні та механізм його регулювання (2013)
Крупка І. - Детермінанти розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації (2013)
Квасній З. В. - Оцінка бар’єрів розвитку малого підприємництва в регіонах України (2013)
Савич О. В. - Технічний аналіз ринку капіталу (2013)
Ядуха С. Й. - Управління регіональною економікою з урахуванням оцінки регіональних еколого-економічних диспропорцій (2013)
Гарафонова О. І. - Особливості розвитку технопарків – інноваційних інтегрованих структур як забезпечення конкурентного потенціалу України (2013)
Доровський О. В. - Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України, Олійник А. Д. (2013)
Гонак І. М. - Маркетингові основи формування регіонального туристичного продукту (2013)
Кизимишин Н. Й. - Проблеми оцінювання інноваційної та науковотехнічної діяльності в регіонах України (2013)
Лешанич С. Є. - Формування складових економічного потенціалу регіону (2013)
Василюк Н. Р. - Логістична система регіонального ринку продовольства (2013)
Боднарук І. Л. - Аналіз підходів до побудови рейтингів розвитку регіонів (2013)
Ємельянов О. Ю. - Обгрунтування напрямів та прогнозування обсягів соціальних інвестицій у розвиток соціальної сфери територіальної громади, Яневич Н. Я. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Могилянская Н. А. - Роль отдельных микронутриентов в питании диабетиков, Дидух Н. А. (2012)
Fedosova K - Langual indexing of Ukrainian traditional foods, Kaprelyanc L. (2012)
Гойко І. Ю. - Використання полідекстрози як функціонального інгредієнту для розробки кисломолочного продукту, Студзінська М. О. (2012)
Малигіна В. Д. - Розробка продуктів персорніфікованого харчування на основі нутріціології та харчової комбінаторики, Кротинова К. А. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження стану води у морозиві з натуральними функціонально-технологічними інгредієнтами (2012)
Тітомір Л. А. - Основні напрямки розвитку готельно-ресторанної та туристичної діяльності на півдні України (2012)
Kaprelyanc L. V. - Effects of bran enzymes on wheat flour quality, Zhigunov D. A., Petrosyanc A. P. (2012)
Авершина А. С. - Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи у біотехнології напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт", Дідух Н. А. (2012)
Патюков С. Д. - Влияние различных источников ПНЖК на стерилизацию паштетных консервов, Котвицкий С. К. (2012)
Шарахматова Т. Є. - Проектування жирового модуля для виробництва морозива геродієтичного призначення (2012)
Дейниченко Г. В. - Використання традицій біофортифікації для регулювання хімічного складу томатних овочів, Юдічева О. П. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование процессов жизнедеятельности микроорганизмов в молочных продуктах в микроволновом поле, Рыбина О. Б. (2012)
Чабанова О. Б. - Разработка технологии питьевых сывороточных напитков с использованием натуральных соков, Кочмар Л. П., Чабанова А. А. (2012)
Могилянська Н. О. - Вплив антиоксидантів на стабільність спредів, Лисогор Т. А. Дідух Н. А. (2012)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів зберігання напою кисломолочного для дитячого харчування, збагаченого лактулозою та кукурудзяною олією, Романченко С. В. (2012)
Мардар М. Р. - Сенсорний аналіз екструдованих продуктів збагачених м’ясними компонентами (2012)
Fedosova K. - Cornelian cherry (dogwood) in south of Ukraine, Luigi Filippo D’Antuono (2012)
Слободнюк Р. Є. - Вивчення механічної дії на ОКД з метою одержання десертів молочних (2012)
Маевская Т. Н. - Применение комплексонов в технологии промытых стабилизированных рыбных белковых масс, Виннов А. С., Турбал Р. С. (2012)
Дидух Н. А. - Медико-биологическое исследование творога детского питания с длительным сроком хранения, Назаренко Ю. В. (2012)
Азарова Н. Г. - Увеличение сроков годности говяжьих сарделек, Денисюк Н. А., Агунова Л. В. (2012)
Чабанова О. Б. - Обґрунтування параметрів екстрагування пектину з яблучних вичавків з використанням сирної сироватки, Дзьома В. І., Чабанова А. А. (2012)
Шалигін О. В. - Статистичне обґрунтування доцільності використання нового засобу для обробки води на підприємствах харчової галузі, Стрікаленко Т. В, Труфкаті Л. В., Данилова О. І., Скубій Н. В. (2012)
Крусір Г. В. - Оцінка впливу хлібопекарного підприємства на навколишнє середовище на основі критерію екологічності, Кондратенко І. П. (2012)
Погожих М. І. - Наукові й практичні засади визначення якості карася річкового, Одарченко Д. М., Гордієнко В. В., Мовчан А. О., Сюсель О. О., Соколова Є. Б. (2012)
Рашевська Т. О. - Дослідження процесу водопоглинання порошком пектину та мікроструктури його розчину (2012)
Виннов А. С. - Количественная оценка сродства промышленных ферментных протеолитических препаратов к белкам рыбы, птицы и подсолнечного шрота, Пантелеенко В. С., Маноли Т. A. (2012)
Крусір Г. В. - Розрахунок екологічного сліду хлібопекарського підприємства, Яшкіна В. В., Кіріяк Г. В. (2012)
Колеснікова М. Б - Дослідження емульгуючої здатності білково-жирової емульсії продукту структурованого на основі сиру кисломолочного нежирного, Перцевий М. Ф., Гурський П. В. (2012)
Вересоцький Ю. І. - Визначення кінетичних характеристик процесу сушіння молочної сироватки розпилювальним способом, Бабко Є. М. (2012)
Буковинський С. - Забезпечення цінової стабільності і мінімізація системних фінансових ризиків (2014)
Підвисоцький Р. - Економічне зростання – ключовий чинник стабілізації курсу національної валюти (2014)
Пацера М. - Фінансово-кредитна діяльність банків потребує реформування (2014)
Матвійчук Ю. - Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя (2014)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 200 гривень у жовтні 2014 року (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Микола Реріх” (2014)
Шпек Р. - Для України реформи – це питання не вибору, а необхідності (2014)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 жовтня 2014 року (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2014 року (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у вересні 2014 року (2014)
Ю. А. Габер Геостратегічна пастка Східного партнерства (2014)
Науменкова С. - Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні (2014)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2014 року (2014)
Снігурська Л. - Особливості бухгалтерського обліку банками України операцій з конвертації валютних кредитів у гривню (2014)
Тридід О. - Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків, Орєхова К. (2014)
Вознюк М. - Заняття з фінансової грамотності в дитячих оздоровчих закладах, Бойко С. (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Вересень 2014 року (2014)
Титул, зміст (2012)
Михайлова Л. І. - Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру, Неженець О. П. (2012)
Пономаренко Н. М. - Удосконалення навчального процесу при викладанні економічних дисциплін в ВУЗі (2012)
Захарченко О. В. - Історичні аспекти дослідження розвитку біоресурсів і природокористування (2012)
Єфанов В. А. - Фактори впливу на розвиток обслуговуючих кооперативів в умовах аграрної кризи, Ковбаса О. М. (2012)
Завальний В. М. - Проблеми законодавчого забезпечення комерційної (торговельної) діяльності в Україні (2012)
Дегтяренко А. В. - Перешкоди на шляху розповсюдження комп’ютерного аудиту в Україні (2012)
Волобоєв В. Д. - Методика оцінки ефективності співпраці машинобудівних підприємств з джерелами кадрового забезпечення (2012)
Агаджанова С. В. - Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистеми планування галузі рослинництва підприємства на базі впровадження АРМ-технології, Бортник Н. П. (2012)
Лишенко М. О. - Сучасний стан розвитку ринку птахівництва Сумської області (2012)
Сапич В. І. - Методологічні основи реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (2012)
Сапич Н. М. - Становлення та особливості функціонування ПДВ в аграрному секторі економіки (2012)
Черненко К. С. - Особливості функціонування зернопереробного підкомплексу в Україні, Віденко І. В. (2012)
Синчак В. П. - Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств як необхідна умова їх конкурентоспроможності, Крушинська А. В. (2012)
Гаркуша С. А. - Автоматизація облікових процесів: впровадження та переваги роботи системи (2012)
Макаренко Н. О. - Забезпечення конкурентоспроможності в системі організації виробництва сільськогосподарської продукції (2012)
Галушко О. О. - Значення заготівельно-збутових кооперативів у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2012)
Зінченко Т. В. - Формування фінансових ресурсів як джерело підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва (2012)
Кривенко Н. В. - Вплив вступу України до СОТ на зовнішнню торгівлю продукцією АПК (2012)
Пасько О. В. - Тенденції змін до конституції фонду МСФЗ (2012)
Довжик О. О. - Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств (2012)
Іваненко Д. Д. - Становлення, розвиток та функціонування кадастрово-реєстраційної системи у Німеччині: організаційно-правовий аспект (2012)
Борисова В. А. - Особливості залучення інвестицій в агропромислове виробництво (2012)
Закоморна Н. І. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності при реорганізації виробництва (2012)
Смоляров Ю. Г. - Інноваційно-інформаційні технологій в управлінні підприємств АПК (2012)
Сімонова В. С. - Вплив інновацій на діяльність торговельних підприємств (2012)
Гуданіч Д. О. - Економічна інтеграція підприємств, як ефективна форма управління інвестиційною діяльністю (2012)
Максимова Н. О. - Сучасний стан та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності (2012)
Глушаченко А. І. - Етапи формування наказу та застосування облікової політики аграрних підприємств (2012)
Ковальова О. М. - Методологічні засади та аналіз процесів формування фінансового капіталу підприємств (2012)
Самошкіна І. Д. - Удосконалення страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (2012)
Мошенець І. В. - Економічна оцінка фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств (2012)
Кравченко А. С. - Вплив політики національного банку України та найпоширеніших факторів на рівень і динаміку кредитних ставок (2012)
Курильців Р. М. - Формування та управління екологічно безпечним використанням земель (2012)
Торкатюк В. И. - Совершенствование земельно-кадастровых процессов в Украине. Анализ земельных отношений и инфраструктуры земельного рынка в г. Харькове, Шило А. С. (2012)
Кузін Н. В. - Окремі аспекти грошової оцінки земель, Дмитренко Л. В. (2012)
Мішеніна Н. В. - Організаційно-економічне забезпечення використання твердих побутових відходів в теплоенергетиці, Панченко О. В. (2012)
Ярова І. Є. - Концептуально-методологічні засади розвитку екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням (2012)
József Káposzta - Renewable Energy Potentials of Hungary with Special Focus on Biomass, Henrietta Nagy (2012)
Kuznetsova L. V. - Electronics Marketing And Its Impact on the Quality of Banking Services in Iraqi Commercial Banks, Alakidy Beniyan F. Ibrahem (2012)
Бакырджиева М. - Организационное развитие и человеческое поведение в переходе к экономике, основанной на знаниях. Парадоксы и явные противоречия (2012)
Травлєєв А. П. - Оновлений склад Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, Горбань В. А. (2014)
Медведев В. В. - Содержание и закономерности антропогенной эволюции почв (2014)
Опанасенко Н. Е. - О магниевой солонцеватости плантажированных почв Причерноморской низменности, Евтушенко А. П., Гришина А. П. (2014)
Самохвалова В. Л. - Екологічна реабілітація ґрунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю, Погромська Я. А., Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О. (2014)
Малиновська І. М. - Вплив способу обробітку на спрямованість та напруженість мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунту, Гаврилов С. О. (2014)
Шеховцева О. Г. - Ґрунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя (2014)
Wasak K. - Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra mountains (2014)
Галаган Т. І. - Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка (2014)
Котович О. В. - Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров’я (2014)
Кунах О. Н. - Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины, Прокопенко Е. В., Жуков А. В. (2014)
Андрусевич К. В. - Экологическое пространство животного населения дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах (2014)
До уваги авторів (2014)
Бейгул С. Б. - Розвиток малого підприємництва в регіонах України, Романова Т. В. (2011)
Підкамінний І. М. - Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства, Ціпуринда В. С. (2011)
Сейфоллахи М. - Иранские банки: особенности создания и функционирования (2011)
Моісєєва О. М. - Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні (2011)
Кучерова І. М. - Оподаткування доходів підприємств у постсоціалістичних країнах-кандидатах на вступ до єс (2011)
Луцька Т. В. - Рейтинг конкурентоспроможності підприємств сфери послуг (2011)
Сацик В. І. - Якісне  економічне  зростання  в  Україні: сучасний стан і шляхи забезпечення (2011)
Лісун Я. В. - Стратегічний потенціал сервісних підприємств: особливості формування в Україні та країнах снд (2011)
Салига К. С. - Система формування фінансових ресурсів підприємства, Писаренко Г. А. (2011)
Василюк С. В. - Розробка та моніторинг реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту (2011)
Брутман А. Б. - Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий на основе анализа их инновационного потенциала (2011)
Гавриш О. А. - Сучасна парадигма конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: роль інформаційно-інноваційного механізму, Савченко С. М. (2011)
Грабарєв А. В. - Специфіка природно-ресурсного потенціалу кримського регіону та його сучасний стан (2011)
Детюк Т. Г. - Організація документальних податкових перевірок в умовах податкового кодексу (2011)
Дьяченко А. С. - Направления развития возобновляемой энергетики в Украине (2011)
Караєва Н. В. - Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України, Гусєва І. І., Савицька А. О. (2011)
Касич А. О. - Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності (2011)
Панасюк Л. В. - До питання про перманентні кризові явища в економіці України (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічні інновації та національна система державного регулювання виробництва текстильної сировини України (2011)
Колінець Л. Б. - Емпіричні моделі світових економічних криз (2011)
Темник I. О. - Умови та чинники розвитку міжнародного туризму (2011)
Дорошкевич Д. В. - Використання коефіцієнтів розширення для керування інвестиційним процесом у регіональних системах (2011)
Проноза П. В. - Распознавание патологических кризисных процессов в сельском хозяйстве Украины (2014)
Нижник О. В. - Страхування, як інструмент зниження фінансових ризиків промислового підприємства (2014)
Шпак А. Д. - Теоретико-практичні засади імплементації методу DEA при оцінюванні економічної ефективності (2014)
Лабунська С. В. - Використання моделей канонічного кореляційного аналізу під час оцінки інноваційної спроможності суб’єктів господарювання (2014)
Шостак Л. В. - Оцінка оптимального вибору системи управління матеріальними потоками на вітчизняному підприємстві (2014)
Єрмоленко О. О. - Аналітичне забезпечення визначення впливу просторової асиметрії розподілу продуктивних сил на стан економіки регіонів (2014)
Кравчук Р. С. - Управління ланцюгом постачання (2014)
Яремко І. Й. - Моделі прийняття рішення в ланцюгу постачання (2014)
Ільчук П. Г. - Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках (2014)
Зеленський С. М. - Оцінка розподілу продуктивних сил по регіонах України (2014)
Лук‘янова В. В. - Оцінка ефективності управління через результативність діяльності (2014)
Дзюбановська Н. В. - Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі iThink 9.0 (2014)
Козубова Н. В. - Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних послуг, як об’єкту державного регулювання (2014)
Ярошенко І. В. - Механізми державної підтримки проблемних регіонів (2014)
Тур О. В. - Теоретичні аспекти визначення складових адміністративно-територіального устрою України (2014)
Кизим Н. А. - Анализ основных тенденций развития мирового рынка генериков и биоаналогов, Доровской А. В. (2014)
Квасній З. В. - Оцінювання рівнів ефективності використання людських ресурсів в регіонах (2014)
Устенко А. О. - Структурно-функціональна модель процесу праці як основа уніфікації інформування і комунікацій в управлінні (2014)
Василюк М. М. - Внутрішній контроль у системі моніторингу якості аудиторських послуг (2014)
Башуцька О. С. - Аналіз та формування структури доходної та видаткової частин бюджету (2014)
Василюк В. В. - Бізнес-планування як інструмент управління витратами харчового виробництва (2014)
Кантаєва О. В. - Органiзацiя аудиторської перевiрки iнформацiї про iнновацiйну дiяльнiсть (2014)
Жук М. О. - Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України, Здрок В. В. (2014)
Ядуха С. Й. - Науково-методичний підхід до розвитку регіональної інвестиційної політики в екологічній сфері (2014)
Савич О. В. - Формування інвестиційного портфелю методом Марковіца (2014)
Уманець Т. В. - Економічні інструменти механізму регулювання державної екологоорієнтованої політики, Шаталова Л. С. (2014)
Белікова Н. В. - Проблеми формування системи нормативно-правового забезпечення розробки стратегій регіонального розвитку, Омаров Шахін Анвер Огли (2014)
Криванич М. В. - Міжнародний аспект при виборі конкурентної стратегії інжинірингвої організації (2014)
Никифорчин І. В. - Оцінка стратегічних позицій і вибір напрямку діяльності фірми на основі нечіткої логіки (2014)
Благун І. І. - Аналіз систем стратегічного управління банками (2014)
Кацедан А. В. - Алокація доходів населення як ключовий чинник визначення регіональної конкурентоспроможності (2014)
Русин Р. С. - Методи оптимізації товарного асортименту підприємства (2014)
Боднар Г. Ф. - Формування економічної стійкості підприємства в ринковій економіці (2014)
Савків У. С. - Особливості конкуренції в банківському секторі України (2014)
Шликова В. О. - Сценарний підхід до оцінки впливу науково-інноваційної діяльності на економіку України (2014)
Ріппа С. П. - Моделювання залежності бюджетних поступлень від величини податкової ставки (2014)
Козик В. В. - Формування стратегічного підходу до обгрунтування напрямів вкладення соціальних інвестицій територіальних громад, Яневич Н. Я. (2014)
Никифорчин І. В. - Моделювання оновлення способу виробництва малого інноваційного підприємства (2013)
Кондрат О. Б. - Ocoбливocті підхoдів дo aнaлізу гocпoдaрcтвa у вітчизняній екoнoмічній думці кін. ХІХ – пoч. ХХ cтт. П. Б. Струве, O. Д. Білімoвич, М. І. Туган-Барановський (2013)
Іванюк У. В. - Управління стратегічними змінами у туризмі (2013)
Ремізова І. А. - Методологія фінансового програмування: сутність, моделі та світовий досвід (2013)
Ядуха С. Й. - Інвестиційно-екологічна стратегія як інноваційний продукт регіональної економіки (2013)
Тищенко О. П. - Модернізація державного управління регіональним розвитком у контексті європейської інтеграції України (2013)
Дмитришин Л. І. - Моделювання взаємозв’язку нерівномірності розподілу доходів населення з життєвим рівнем та рівнем бідності (2013)
Кацедан А. В. - Формування маркетингової стратегії енергетичної компанії в умовах конкурентних відносин (2013)
Русин Р. С. - Моделювання внутрішньосистемної економіки підприємства (2013)
Василишин Н. Є. - Дослідження взаємозв’язку і взаємовпливу понять "підприємницьке середовище" та підприємницький клімат" (2013)
Воскресенська О. Є. - Системний підхід у стратегічному маркетинговому управлінні підприємством (2013)
Жук М. О. - Дослідження динаміки споживчих видатків домогосподарств України, Здрок В. В. (2013)
Валькова Н. В. - Електронна логістика: визначення та складові її інструментарію (2013)
Абесінова О. К. - Аналіз інноваційного кадрового потенціалу підприємства (2013)
Турчин О. І. - Класифікація типів порушень договірної діяльності підприємства (2013)
Смоктій К. В. - Інструментальні засоби побудови та реалізації системи управління податковими накладними бюджетних організацій, Федчишина В. Д. (2013)
Бочкарева Е. І. - Методичні підходи до оцінювання економічних результатів на підприємствах малого бізнесу (2013)
Чаговець Л. О. - Управління безпекою в системі матеріальних потоків підприємства (2013)
Тищенко А. Н. - Лікарський засіб як ключовий елемент фармацевтичного ринку, Доровський А. В. (2013)
Іванов Ю. Б. - Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства з використанням інформаційних технологій, Мироненко І. І. (2013)
Івашко О. А. - Інструментарій податкового планування та процеси ухилення від сплати податків в контексті діючої практики функціонування офшорних юрисдикцій (2013)
Проноза П. В. - Аналіз взаємозв'язків патологічних кризових процесів в реальному секторі економіки України, Полякова О. Ю. (2013)
Лелюк О. В. - Теорія та практика оцінки енергетичної безпеки країни (2013)
Лопушняк Г. С. - Концептуальні засади реформування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіонів, Ливдар М. В. (2013)
Плахотнік О. О. - Стратегія аутсорсингового управління логістичними бізнес –процесами в соціально-економічних системах мережевої економіки (2013)
Гарафонова О. І. - Формування конкурентного потенціалу підприємства на основі мотивації інноваційної діяльності та реалізації його конкурентних переваг (2013)
Єфремова А. О. - Оцінка елементів потенціалу виноробного підприємства (2013)
Зайцева О. І. - Використання концепції стратегічної гнучкості при формуванні організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах ринкової самоорганізації (2013)
Рибінцев В. О. - Оцінка ефективності використання потенціалу виноробних підприємств Криму (2013)
Щербина А. М. - Особливості управління персоналом на туристичних підприємствах (2013)
Мостенець С. В. - Витрати та ресурси домогосподарств: регіональний аспект (2013)
Кейван О. І. - Оцінка ефективності функціонування туристичного підприємства (2013)
Бойко М. М. - Управління формуванням індивідуального та корпоративного капіталу організації (2013)
Лотоцька М. Р. - Прогнозування комерційного обсягу ринку (2013)
Красноносова О. М. - Генезис теорій соціально-економічної системи (2013)
Крупа О. М. - Визначення місця нафтогазової галузі у системі паливно-енергетичної безпеки України (2013)
Оксененко С. П. - Роль і значення регіонального управління в транформаційній економіці (2013)
Перевозова І. В. - Застосування економічної експертизи як процесу реалізації контрольної дії для підтримки прийняття управлінського рішення (2013)
Сергєєв О. П. - Формування системи показників для оцінювання ефективності функціонування газотранспортних підприємств (2013)
Бутко М. П. - Актуалізація застосування системи контролінгу в управлінні інтегрованими агроформуваннями (2013)
Колос І. В. - Управління вищим навчальним закладом на засадах ощадливості (2013)
Омаров Шахін Анвер Огли - Теоретико-методичні засади оцінки сталого розвитку регіонів країни (2013)
Волощук І. А. - Перспективи інтеграції україни на рівні її регіонів в світовий економічний простір (2013)
Гончар О. І. - Інфомаційні ресурси у забезпеченні конкурентоспроможності потеціалу туристичного підприємства (2013)
Кравчук Р. С. - Механізм взаємодії підприємств в ланцюгу постачання (2013)
Квасній З. В. - Механізм реалізації регіональної політики сприяння розвиткові малого підприємництва у регіонах (2013)
Камінська І. Б. - Моделювання оцінки ефективності управління витратами на працівників на підприємствах нафтогазового комплекс (2013)
Яневич Н. Я. - Методичні засади обгрутування напрямів соціального інвестування територіальних громад (2013)
Вітання з Новим роком та Різдвом Христовим (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Жовтень 2014 року (2014)
Василенко Ю. - Прогноз розвитку економіки України (2014)
Любкіна О. - Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності, Яфінович О. (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у жовтні 2014 р. (2014)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у жовтні 2014 року (2014)
Вовчак О. - Сучасні інструменти реструктуризації вітчизняної банківської системи, Осадчий І. (2014)
Болгар Т. - Особливості державного та внутрішньобанківського регулювання проблемних кредитів в Україні (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2014 року (2014)
Структура активів банків України станом на 01. 10. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура зобов’язань банків України станом на 01. 10. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Прибутки і збитки банків України станом на 01. 10. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Структура власного капіталу банків України станом на 01. 10. 2014 р. (у розрізі банків) (2014)
Ліга банків України допомагає пораненим захисникам Вітчизни (2014)
Верховлюк А. - Корозійні властивості монетних матеріалів, Щерецький О., Науменко М., Лахненко В., Апухтін В. (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Цикламен коський (Кузнецова)” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "700 років мечеті хана Узбека і медресе” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "500-річчя битви під Оршею” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "70 років визволення України від фашистських загарбників” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Остап Вишня” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Волинській області” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Івано-Франківській області” (2014)
Ященко М. - Правове регулювання віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних (2014)
Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2014 року (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за жовтень 2014 року) (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за жовтень 2014 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2014 року (2014)
Хоружий Г. - Університет банківської справи НБУ долучається до Європейського простору вищої освіти (2014)
День писемності відзначили рекордом (2014)
Дідух Н. А. - Морозиво діабетичного призначення (2013)
Винникова Л. Г. - Исследование влияния высокого давления на мясо птицы, Прокопенко И. А. (2013)
Галух Б. І. - Дослідження біологічної цінності бринзи "Прикарпатська", виготовленої з молока різних видів тварин, Шарахматова Т. Є. (2013)
Селиванская И. А. - Производство продуктов функционального питания: факты и перспективы (2013)
Kozonova J. - New generation energy beverages (2013)
Магзумова Н. В. - Изучение возможности применения горохового белка при производстве колбас вареной ассортиментной группы, Малиновская Е. Е., Келешян М. В. (2013)
Лызова В. Ю. - Антиокислительные свойства композиционной добавки "Компакт-БП" при хранении ферментированных колбас (2013)
Лисицын А. Б. - Лечебно-профилактический эффект мяса свиней, перенесших острое нарушение мозгового кровоснабжения. Часть 2, Чернуха И. М., Федулова Л. В., Макаренко А. Н. (2013)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів зберігання напою кисломолочного для дитячого харчування збагаченого лактулозою, кукурудзяною олією, вітаміном С та препа-ратом заліза, Романченко С. В. (2013)
Азарова Н. Г. - Увеличение сроков хранения эмульгированных мясных изделий из мяса птицы, Денисюк Н. А., Агунова Л. В., Мирон В. М. (2013)
Літвінова І. О. - Дослідження впливу комплексної добавки "мальтовин" на функціональні властивості м’ясних модельних систем (2013)
Боднарчук О. В. - Вплив закваски на якісні показники кисловершкового масла (2013)
Эланидзе Л. Д. - Фенольные источники биологически активной пищевой добавки "GEORGIAN VITAE RIMAS XXI", Бежуашвили М. Г., Окруашвили Д. Ш. (2013)
Рябоконь Н. В. - Біологічна цінність згущених молочних консервів з цукром і плодово-ягідними сиропами, Кочубей-Литвиненко О. В., Осьмак Т. Г. (2013)
Гойко І. Ю. - Антиоксидантні властивості кисломолочних напоїв збагачених рослинною сировиною (2013)
Дідух Н. А. - Використання екстрактів очитку пурпурного у виробництві кисломолочних напоїв, Лисогор Т. А., Кручек О. А., Могилянська Н. О. (2013)
Cавинок О. Н. - Изучение свойств свинины NOR и PSE в ходе созревания, Михайлов А. С. (2013)
Косой В. Д. - Рациональное содержание жира в тонкоизмельченном мясном и колбасном фарше, Азарова Н. Г., Агунова Л. В. (2013)
Солецкая А. Д. - Перспективы применения лизоцима при производстве мясных продуктов (2013)
Кузнєцова І. О. - Визначення мікроелементного складу дитячих молочних сумішей, Янченко К. А. (2013)
Колесниченко С. Л. - Структурная организация воды, Черкасова Т. В. (2013)
Янченко К. А. - Застосування паперової хроматографії для аналізу продуктів ферментативного гідролізу фруктозанів, Пауліна Я. Б. (2013)
Крижська Т. А. - Обґрунтування використання нетрадиційної сировини для виготовлення сиров’яленого суцільном’язового продукту, Усатенко Н. Ф., Даниленко С. Г. (2013)
Кишенько І. І. - Перспективи використання білкового стабілізатору з колагенвмісної сировини в складі шинкових виробів (2013)
Дідух Н. А. - Оптимізація параметрів гомогенізації збагачених вершків у виробництві напою кисломолочного для дитячого харчування "Біолакт", Станкевич Г. М., Авершина А. С. (2013)
Маноли Т. А. - Исследование влияния умеренных температур и продолжительности обработки на изменения консистенции гидробионтов, Памбук С. А. (2013)
Povarova N. - Pre-slaughter factors which influence the livestock meat quality (2013)
Sergeeva A. E. - Design of a mask for improving thickness uniformity of vacuum coatings on large moving substrates, Fedosov S. N. (2013)
Бондаренко Н. В. - Исследование режимов тепловой обработки вареных колбас в современных термокамерах (2013)
Патюков С. Д. - Применение семян и масла льна для коррекции технологических свойств мясного сырья с дефектами автолиза. Часть I. Дефект DFD, Маркидова О. Е. (2013)
Петушенко С. Н. - Экспериментальные исследования режимов низкотемпературной обработки мелкосеменных культур (2013)
Егоров В. Б. - Анализ развития теоретических основ оценки стабильности функционирования технологических систем (2013)
Fedosov S. N. - Substrate temperature during high-rate deposition of thin films and vacuum coatings, Sergeeva A. E. (2013)
Акулич А. В. - Исследование кинетики процесса сушки ягодного сырья при различных способах энергоподвода, Гостинщикова Л. А. (2013)
Касьянов Г. И. - Энергоаудит предприятий, перерабатывающих сырье животного происхождения, Кочерга А. В., Рохмань С. В. (2013)
Степанищев М. І. - Дослідження процесу визрівання сиру Печерський (2013)
Титул, зміст (2009)
Мельник Л. Ю. - Аграрний сектор економіки в аспекті його матеріально-технічної й технологічної оснащеності (2009)
Школьний О. О. - Критерії ефективності системи дотування в контексті зміцнення зовнішньоекономічних позицій АПК (2009)
Спаський Г. В. - Залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор Закарпатського регіону (2009)
Макаренко П. М. - Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону, Шведюк В. А. (2009)
Чорна Л. О. - Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території, Коваленко О. О., Матусяк С. В. (2009)
Афендікова В. І. - Проблеми формування інтеграційних зв'язків в АПК у сучасних умовах (2009)
Галенко О. І. - Ресурсний потенціал ВАТ "Підгороднянський елеватор" та ефективність його використання (2009)
Матвієнко Г. А. - Роль державного регулювання в страхуванні аграрних підприємств (2009)
Климова І. Г. - Ефективність виробництва та фінансовий стан підприємств (2009)
Кузькіна Т. В. - Вдосконалення державного регулювання соціально-трудових відносин в аграрних підприємствах (2009)
Титул, зміст (2009)
Лаврук В. В. - Маркетингова концепція інноваційної політики агропромислового розвитку у конкурентному середовищі (2009)
Комірна В. В. - Геосферний підхід як методологічна основа розвитку досліджень регіональної економіки та політики (2009)
Хвесик Ю. М. - Генезис сутності економічної стратегії та методології її формування (2009)
Олексюк О. І. - Результативність розвитку виноробних підприємств України (2009)
Прокопенко О. А. - Бюджетоутворюючі податки та їх вплив на розвиток сільського господарства у Донецькій області (2009)
Мороз С. І. - Розробка логістичної моделі управління витратами в м'ясному тваринництві засобами Microsoft Project (2009)
Брагінець А. М. - Економічна стійкість рослинницьких галузей на підприємствах зони ризикового землеробства (2009)
Матвієнко Г. А. - Шляхи покращення використання резервів при страхуванні врожаїв аграрних підприємств (2009)
Марусей Т. В. - Системний підхід розробки конкурентної маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку (2009)
Сокол О. Г. - Методичні засади проведення моніторингу економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2009)
Шкільов О. В. - Заходи подолання кризових явищ на макрорівні країни та мікрорівні підприємств (2009)
Гонтарева В. - Вітання з Новим роком і Різдвом Христовим (2015)
Міщенко В. - Комунікаційна політика центрального банку, Крилова В., Ніконова М. (2015)
Матвійчук Ю. - Благодійна акція в День святого Миколая (2015)
Котигорох Л. - Небесна сотня (2015)
Підвисоцький Р. - Працівники Національного банку активно допомагають українським воїнам (2015)
Башко В. - Прогнозування валютного курсу в Україні (2015)
Серпенінова Ю. - Інформування громадськості як необхідний чинник підвищення ефективності системи гарантування вкладів (2015)
Пластун О. - Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за листопад 2014 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за листопад 2014 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2014 року (2015)
Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2014 року (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у листопаді 2014 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у листопаді 2014 року (2015)
Визначено лауреатів VІ Всеукраїнського конкурсу "Банк року – 2014” (2015)
Волошин І. - Управління кредитним ризиком банку в умовах швидкого зростання обсягів кредитування (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2014 року (2015)
Заднепровська С. - Організаційні та методичні аспекти внутрішнього аудиту депозитних операцій банку (2015)
Пігуль Н. - Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні, Люта О., Бойко А. (2015)
Жихор О. - Сучасні загрози економічній безпеці України, Баранова В. (2015)
Пілотний проект удався (2015)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотами номіналами 200 гривень та 1 гривня в грудні 2014 року (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Львівській області” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Рівненській області” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Тернопільській області” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Василь Липківський” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рік Кози” (2015)
Селіверстов В. - Аналіз впливу монетарних і немонетарних факторів на цінову стабільність в Японії (2015)
Олійник О. - Заходи валютної політики уряду Китаю в посткризовий період (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Кулєшова Н. В. - Аналіз сучасних методів та моделей формування маркетингової стратегії туристичних підприємств (2011)
Одінцов М. М. - Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки, Одінцов О. М. (2011)
Бохан А. В. - Міжнародна торгівля в контексті інноваційної інтеграції екологічних ресурсів (2011)
Заремба П. А. - Конкурентоспособность объектов индустрии гостеприимства: факторы и модели (2011)
Кравець А. В. - Особливості становлення кептивних страхових компаній в Україні, Данилович Т. Б., Тимчишин І. Є. (2011)
Галенко С. М. - Комплексні підходи до аналізу господарської діяльності комунальних підприємств (2011)
Худолій Л. М. - Поліпшення фінансування малих підприємств аграрної сфери України, Годованець І. Л. (2011)
Андросова О. Ф. - Особливості методики і організації обліку фінансових результатів, Губарь А. О. (2011)
Любимова К. О. - Особливості оцінки навчання персоналу підприємств на рівні реакції цільової аудиторії (2011)
Пахомова І. Г. - Перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах, Лобанова К. В. (2011)
Ніконов А. В. - Сучасні напрями впровадження податкової реформи в Україні, Христенко Н. П. (2011)
Павленко О. П. - Економічна сутність та методологічні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств (2011)
Бенько М. М. - Структурний та функціональний аспекти організації бухгалтерського обліку в торгівлі в умовах автоматизації (2011)
Бондар О. А. - Дослідження ресурсних факторів собівартості  та прибутковості бмр, Бойченко О. С., Якимчук І. М. (2011)
Карпухно І. О. - Проблеми сучасного розвитку ринку праці України проблемы современного развития рынка труда Украины, Колесник І. В. (2011)
Ботвиновська О. Л. - Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків (2011)
Кашуба Я. М. - Аналіз тенденцій розвитку та структури підприємництва в регіонах України (2011)
Кудрицька Ж. В. - Формування автоматизованої моделі внутрішнього контролю та звітності за розрахунками з контрагентами (2011)
Семенко Т. М. - Податок на додану вартість як економічна категорія (2011)
Ткаченко І. В. - Використання приватної оренди промислових підприємств у роки нової економічної політики (1921-1926 рр.) (2011)
Царенко О. В. - Регенерація траєкторії розвитку системи управління якістю аудиторських послуг (2011)
Кузьмін О. Є. - Управління ризиками в системі процесно-структурованого менеджменту, Мельник О. Г., Мукан О. В., Сиротинська Н. М. (2011)
Луцька Т. В. - Фактор персоналу для здійснення конкурентного бізнес-процесу підприємства сфери послуг (2011)
Маслак О. І. - Сучасний стан ринку машинобудівної промисловості в полтавському регіоні, Безручко О. О., Мовчан І. В. (2011)
Румянцев А. П. - Окремі аспекти формування товарного асортименту компанії, Михайлова К. С. (2011)
Гаращук О. В. - Трансформація соціальної сфери – важливий чинник модернізації економіки, Куценко В. І. (2011)
Семенченко Н. В. - Діагностика ефективності процесу злиття  і поглинання підприємства (2011)
Бондаренко Є. В. - Визначення ефективності аутсорсингу на підприємствах будівельної галузі (2011)
Прушківська В. В. - Зайнятість в третинному секторі економіки: посткризовий період (2011)
Титул, зміст (2012)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери, Артюшок К. А. (2012)
Мельник Л. Ю. - Фермерство в Україні: надбання, проблеми та перспективи (2012)
Мельник Л. Л. - Цінова політика держави в контексті нееквівалентних міжгалузевих відносин в АПК (2012)
Жибак М. М. - Стан та шляхи покращення зайнятості населення в аграрній сфері регіону (2012)
Молодецька О. М. - Удосконалення методичних підходів до діагностики банкрутства підприємства, Нусінова Я. В. (2012)
Кислий В. М. - Науково-методичні основи еколого-економічної оцінки тіньового та неформального секторів сільськогосподарського виробництва, Кубатко В. В. (2012)
Том'юк Г. М. - Трансформаційні зміни економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств (2012)
Митяй О. В. - Теоретичні аспекти реалізації як заключного етапу процесу виробництва (2012)
Луференко Л. Ю. - Основні тенденції рекламної діяльності молокопереробних підприємств (2012)
Давидова І. І. - Актуальні питання диверсифікації економічного розвитку регіону (2012)
Алтухова Н. В. - Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України (2012)
Бутенко Т. В. - Теоретичні аспекти визначення ефективності функціонування аграрної сфери (2012)
Тарельник Н. В. - Економічна ефективність страхового менеджменту ризиків у аграрній сфері (2012)
Празукин А. В. - Иерархическая соподчиненность биокосных фитосистем и их параметрическое описание (2014)
Глібовицька Н. І. - Метаболічні особливості адаптації липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) в умовах урбосередовища, Парпан В. І. (2014)
Орлова Л. Д. - Опад лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (2014)
Савосько В. М. - Динаміка екоморфічного та біоморфічного спектрів дендрофлори колишнього Ботанічного саду Криворізького державного педагогічного інституту (2014)
Крохмаль И. И. - Эколого-функциональная морфология листа видов рода Aquilegia L. (2014)
Monchenko V. I. - Identification of sibling species in the genus Eucyclops from water-bodies of Ukraine and Russia using crossbreeding studies, Gaponova L. P., Alekseev V. R. (2014)
Харченко Л. П. - Литоральные беспозвоночные в питании куликов на миграционных остановках в Азово-Черноморском регионе, Лыкова И. А. (2014)
Babálová M. - Influence of grasslands management on diversity of the diurnal butterflies of Vlkolínec Village (Central Slovakia), Štrbová E. (2014)
Буянов П. М. - Экологические проблемы облесения песчаных территорий юга Украины (2014)
Tarakhkalo I. A. - Seasonal dynamics of climatic indices as one of the manifestation factors of pyrogenic phenomena on the territory of Lugansk region (2014)
Нікорич В. А. - Fe-Mn новоутворення в ґрунтах та їх геохімічна роль (аналітичний огляд), Шиманський В. (2014)
Грахов В. П. - Сучасні світові досягнення в дослідженнях з алелопатії, Дзюба О. І., Елланська Н. Е., Заіменко Н. В., Павлюченко Н. А., Харитонова І. П. (2014)
Гриб И. В. - Концепция локального взрыва в пресноводных экосистемах (2014)
Травлеев А. П. - Книга, посвященная популяциям редких видов растений – Злобин Ю. А., Скляр В. Г., Клименко А. А. Популяции редких видов растений, теоретические основы и методика изучения. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 440 с., Белова Н. А. (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Несененко П. П. - Наукова та реформаторська діяльність школи фізіократів як приклад для вирішення деяких сучасних соціально-економічних проблем України (2015)
Григорьєв Є. О. - Продовольча безпека та особливості її формування на рівні регіонів (2015)
Мардар М. Р. - Формування споживчих переваг до функціональних продуктів харчування на основі маркетингових досліджень (2015)
Седікова І. О. - Умови експорту зернових вантажів України в нових реаліях (2015)
Кайтанський І. С. - Аналіз шляхів і резервів підвищення прибутковості хлібопекарської галузі України, Самофатова В. А., Олійник В. В. (2015)
Шарко М. В. - Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, Васильченко К. Г. (2015)
Євтушевська О. О. - Вдосконалення системи забезпечення надійності персоналу комерційного банку (2015)
Мартиновський В. С. - Дослідження шляхів підвищення ефективності управління персоналом хлібопекарського підприємства, Філімончук Т. В. (2015)
Седікова І. О. - Організаційні структури управління як основа ефективного управління підприємством, Селіхов С. В. (2015)
Скляр Л. Б. - Проблеми забезпечення інноваційної привабливості підприємств консервної галузі, Іванченков В. С. (2015)
Тарасова О. В. - Вплив держави на формування інвестиційно-інноваційного потенціалу економіки України (2015)
Янковий О. Г. - До проблеми визначення пріоритетності інвестиційних проектів промислового підприємства, Мельник Н. В., Янковий В. О. (2015)
Єгоров В. Б. - Наукометрія як аспект кар’єри вченого (2015)
Титул, зміст (2012)
Збарський В. К. - Свинарство — провідна галузь сільськогосподарських підприємств Черкащини, Степасюк Л. М. (2012)
Харченко Н. В. - Економічна ефективність племінного тваринництва (2012)
Гудзь О. Є. - Податкові важелі державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів агроформувань (2012)
Іртищева І. О. - Фінансово-кредитне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку, Крамаренко І. С. (2012)
Бєлов Д. О. - Тенденції розвитку інвестиційних фондів в Україні (2012)
Новосельцева А. М. - Зарубіжний та вітчизняний досвід виробництва біопалива (2012)
Семак Б. Б. - Економічні та екологічні проблеми виробництва та переробки конопель в Україні (2012)
Федуняк І. О. - Пріоритетні напрями ефективного розвитку галузі картоплярства (2012)
Малаховський Д. В. - Насінництво як фактор інтенсифікації регіонального зернового господарства (2012)
Оліщук П. О. - Підприємництво та його значення у розвитку сільських територій (2012)
Транченко Л. В. - Сільське безробіття в Україні (2012)
Нестерович А. В. - Форми мотивації праці у сільському господарстві: суть та особливості застосування (2012)
Руденко Є. М. - Практичні аспекти оцінки фінансового стану та раннього прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств (2012)
Маниліч М. І. - Система показників комплексної оцінки ефективності регулювання трансферу технологій, Лихолет С. І. (2013)
Vukotic S. - Human resources as a factor of success of business cluster, Anicic J., Laketa M., Gracanac A. (2013)
Харазішвілі Ю. М. - Моделювання можливого впливу розвитку світової економіки на Україну, Назарага І. М. (2013)
Сухоруков А. І. - Сучасні проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів України (2013)
Липчук В. В. - Українське органічне виробництво в контексті світового розвитку сільського господарства, Шувар Б. І. (2013)
Столяров В. Ф. - Основи оцінки фінансової безпеки регіонального людського розвитку в контексті стратегії економічних реформ, Шинкарюк О. В. (2013)
Нестеров А. Г. - Концепции экономического развития Италии в конце ХХ - начале XXI вв. (2013)
Виклюк Я. І. - Формування стратегії відтворення структури видів економічної діяльності регіонів на основі Soft Computing у контексті прискорення зростання валового регіонального продукту, Ротар А. В, Євдокименко В. К. (2013)
Стрішенець О. М. - Заселення та господарський розвиток Слобожанщини у ХУП- ХУІІІ ст., Стрішенець М. М. (2013)
Герасимчук З. В. - Міжнародний досвід використання покрівлі типу "Зелений дах" в контексті забезпечення стійкого розвитку міста, Аверкіна М. Ф. (2013)
Стрішенець О. М. - До питання про тенденції розвитку товарного виробництва в сучасних умовах (2013)
Шевчук О. А. - Концепція контролю в системі державного управління і фінансової діяльності держави (2013)
Нестерова Т. П. - Российско-итальянские экономические отношения в конце ХХ - начале ХХІвв (2013)
Зибарева О. В. - Систематизація наукових підходів до визначення девіантної соціалізації економіки, Шинкарюк І. О., Підгірна В. Н. (2013)
Іщенко С. В. - Модель ринку землі сільськогосподарського призначення з урахуванням економічної активності її власників (2013)
Тельнова Г. В. - Формування інформаційного забезпечення системи фінансового менеджменту підприємства (2013)
Руда О. В. - Економічна безпека підприємства як фактор забезпечення ефективності товаровиробництва, Малюта Л. Я. (2013)
Гомонюк М. В. - Податкова звітність підприємств АПК як інструмент камеральної перевірки (2013)
Волкова І. М. - Стратегічні напрями маркетингових досліджень аграрних підприємств (2013)
Пелехата О. В. - Бюджет розвитку: теоретичний аспект (2013)
Півторак В. С. - Основні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Накай О. А. - Сутність та об'єктивна необхідність формування і розвитку агропродовольчого ринку (2013)
Рошко Н. Б. - Аналіз туристичної діяльності Карпатського регіону (2013)
Лозинська О. В. - Динаміка та проблеми розвитку фермерських господарств (2013)
Саламанович О. Г. - Визначення критеріїв віднесення до малого та середнього бізнесу: зарубіжний досвід та сучасний український підхід (2013)
Гордіца Т. М. - Структурні елементи сучасної універсальної роздрібної банківської діяльності: теоретичний підхід (2013)
Штерма Т. В. - Стратегія підвищення ефективності праці: системне здійснення мотиваційного процесу (2013)
Штогринець Н. В. - Державна політика розвитку сільського господарства в горах (2013)
Шинкарюк І. О. - Формування науково-прикладної та комерційної діяльності університетів в інноваційній системі регіонів держави (2013)
Домінська О. Я - SWOT-аналіз галузі льонарства львівської області (2013)
Горленко В. Г. - Сучасний стан дослідження передумов становлення когнітивного суспільства. Аналіз основних результатів дисертацій вітчизняних і зарубіжних вчених (2013)
Вершигора В. Г. - Математична модель вибору фінансової стратегії підприємства, Костовська В. А. (2013)
Медвідь В. Ю. - Концептуалізація об'єктної моделі сучасного регіонального розвитку (2013)
Яців І. Б. - Удосконалення державного регулювання конкурентних відносин в аграрному секторі (2013)
Швабу Ю. І. - Організація податкового контролю в Україні (2013)
Гладчук Г. Г. - Теоретичні і практичні підходи до класифікації витрат виробництва на цегельних заводах (2013)
Бурдейна Л. В. - Вплив галузевих особливостей деревообробних підприємств на організацію первинного обліку виробничих запасів (2013)
Скворцов І. Б. - Моделювання системи управління економічним розвитком підприємства, Георгіаді Н. Г. (2012)
Illichevskyy S. - The implementation of bayesian networks for modeling of insurance market (2012)
Івасів І. Б. - Формування вітчизняної моделі корпоративного управління в банках, Худік О. О. (2012)
Гудзь О. Є. - Податкове регулювання розвитку агросфери в Україні (2012)
Богомолова Н. І. - Фінансова стратегія розвитку залізничного транспорту: сутність та особливості формування (2012)
Баторшина А. Ф. - Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі, Лєбєдєва Т. Ю. (2012)
Бурова Т. А. - Оцінка стану сировинної бази харчової промисловості причорномор’я (2012)
Клочан В. В. - Особливості світового досвіду функціонування інформаційно-консультаційного обслуговування аграрного сектору економіки, Клочан В. Ф. (2012)
Зима Ю. П. - Проблеми інформаційного забезпечення управління бюджетними установами (2012)
Верба В. А. - Концептуальні положення оцінювання управлінського консультування (2012)
Чиж Л. М. - Особливості відмивання грошей на ринку дорогоцінних металів (2012)
Семак Б. Б. - Рослинна технічна сировина – суттєвий резерв поповнення вітчизняного ринку екологічно безпечних товарів (2012)
Циган Р. М. - Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково – аналітичної роботи підприємства, Костюк О. С., Тимченко Є. А. (2012)
Матусяк С. В. - Оцінка розвитку бренду міста вінниця (2012)
Базь М. О. - Метод оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на прикладі ринку персональних комп’ютерів, Жданова О. Г. (2012)
Остафійчук Я. В. - Підходи до класифікації послуг у контексті формування системи управління сферою послуг (2012)
Сологуб О. М. - Дослідження імовірності рейдерського захвату машинобудівних підприємств, як ключової загрози їх економічної стабільності (2012)
Корнух О. В. - Творчий процес – двигун розвитку інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Абрамович І. А. - Формування напрямів та основні завдання маркетингу (2012)
Добрянський Я. В. - Система державного регулювання у сфері оподаткування (2012)
Кудрицька Ж. В. - Система управління фінансовою безпекою підприємства system management by financial safety of enterprise (2012)
Леонова О. О. - Дослідження тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку України з врахуванням інноваційних факторів (2012)
Вареник В. М. - Аналіз управління грошовими потоками в економіці України: аналітичний аспект (2012)
Марчин М. І. - Управлінський облік витрат на сировину в цукровій промисловості (2012)
Нестерович А. В. - Нематеріальні методи мотивації працівників сільськогосподарських підприємств (2012)
Войниченко П. П. - Особливості банківського кредитування субєктів господарювання аграрної галузі (2012)
Оліщук П. О. - Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій (2012)
Квачан О. С. - Удосконалення програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів (2012)
Левченко М. О. - Формування тактики і стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками на машинобудівному підприємстві (2012)
Воронков О. О. - Управління якістю теплопостачання на регіональних ринках теплової енергії (2012)
Євтушенко С. В. - Оптимізація стану інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкової друкарні, Міщенко В. С. (2012)
Сюркало Б. І. - Методологія ефективного фінансового планування, Шамота Г. М. (2012)
Микитенко В. В. - Інституціональний консенсус функціонування ринку праці та національного господарства в системі сталого розвитку (2012)
Грищенко І. М. - Інтеграційні стратегії розвитку нафтогазового комплексу: досвід та перспективи (2012)
Денисенко М. П. - Економічний розвиток галузей апк регіону в системній взаємодії із енергетичними галузями (2012)
Грабарєв А. В. - Програмна реалізація та сценарне дослідження розробленої нечіткої когнітивної моделі (2012)
Голубкова И. А. - Развитие основных функций круизного судоходства (2012)
Іванишин В. В. - Перспективи розвитку ринку вторинної техніки в Україні (2012)
Коваленко О. М. - Формування транснаціональних компаній та їх економічних інтересів в умовах інституційних перетворень (2012)
Лазарева М. Г. - Врахування зовнішніх і внутрішніх умов функціонування холдингу в моделях ідентифікації вимірів його стійкості (2012)
Орел В. М. - Система формування та реалізації науково-технічного прогресу в свинарстві (2012)
Титул, зміст (2012)
Реутов В. Є. - Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропродуктового ринку України (2012)
Коваль О. М. - Ресурсна складова фінансування розвитку сільських територій (2012)
Збарський В. К. - Ефективність господарювання аграрних формувань в Україні, Шкуренко Л. В. (2012)
Дуброва Н. П. - Аграрні домогосподарства: місце та роль у національній економіці (2012)
Жигірь А. А. - Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері (2012)
Новак О. В. - Проблеми формування та розвитку кадрово-управлінського потенціалу сільськогосподарських підприємств, Тимошенко М. М. (2012)
Ядранський Д. М. - Праця як специфічна форма позабалансових активів підприємства (2012)
Малаховський Д. В. - Стан проблеми розвитку насінництва зернових культур в Україні (2012)
Туболець І. І. - Теоретичні аспекти комплексного аналізу фінансової звітності підприємства, Демчук Н. І. (2012)
Гоцуляк В. Д. - Теоретичні основи обліково-аудиторського забезпечення раціонального лісокористування (2012)
Маркевич Т. В. - Розрахунково-конструктивний метод обгрунтування обсягів інвестування галузей сільськогосподарських підприємств та визначення їх ймовірної результативності (2012)
Сута О. С. - Рівень споживання продуктів харчування в домогосподарствах Тернопільської області в залежності від доходів (2012)
Чудаєва І. Б. - Стратегія розвитку технопаркових структур в Україні (2012)
Гонтарева В. - Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України (2015)
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2008–2014 роках (2015)
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 2003–2014 роках (2015)
Матвійчук Ю. - У день народження Тараса Шевченка вводиться в обіг оновлена 100-гривнева банкнота з портретом поета (2015)
Про введення в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року (2015)
Козюк В. - Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: "сіра зона статус-кво” (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Грудень 2014 року (2015)
Береславська О. - Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України (2015)
Динаміка облікової ставки Національного банку України в 1992–2014 рр. (2015)
Пластун О. - Аналіз "ефекту вихідних днів” на фондовому ринку України, Макаренко І. (2015)
Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2014 році, встановлений Національним банком України (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за грудень 2014 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2014 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2014 року (2015)
Ринок державних цінних паперів України у грудні 2014 року (2015)
Шаров О. - Перспективи створення країнами ЄС банківського союзу (2015)
Капулло М. - Кластеризація часових рядів показників банків (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року (2015)
Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків (станом на 1 січня 2015 року) (2015)
Банки України, вилучені з Державного реєстру банків (24. 06. 1992 р. – 01. 01. 2015 р. ) (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у грудні 2014 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у грудні 2014 року (2015)
Фінансовий всеобуч для студентів і пенсіонерів (2015)
Підвисоцький Р. - Майдан, що став початком нової України (2015)
Кузьма Н. - Аукціон надій в університеті людяності (2015)
Титул, зміст (2012)
Галенко О. І. - Ефективність інтеграції в зернопродуктовому підкомплексі АПК (2012)
Дубас Р. Г. - Механізм функціонування інституціональних ринково-орієнтованих форм лісоресурсної сфери (2012)
Жигірь А. А. - Екологізація підприємництва в аграрній сфері (2012)
Череп А. В. - Аналіз сучасного стану ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, Шамрін Р. В. (2012)
Томашевська О. А. - Теоретичні засади розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, Мірзоєва Т. В. (2012)
Герасимів З. М. - Основні підходи до розуміння поняття "регіон" (2012)
Денисенко М. П. - Зменшення накладних витрат та їх значення в управлінні виробництвом, Литвин А. М. (2012)
Кадирус І. Г. - До питання економічного розвитку особистих селянських господарств (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Формування інвестиційних ресурсів для розвитку агротуризму в Україні (2012)
Олексієнко А. О. - Органічне сільське господарство в структурі економіки природокористування (2012)
Пальчик І. М. - Підходи до розв'язання проблеми розвитку та ефективності внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах (2012)
Хірівський Р. П. - Галузеві особливості раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств (2012)
Стільник В. В. - Еволюція організаційно-правових форм та стан кооперації сільськогосподарських підприємств України (2012)
Журлова Е. Д. - Фитокомпоненты зернового сырья: строение, свойства, применение, Капрельянц Л. В. (2013)
Тележенко Л. М. - Розробка технології приготування полікомпонентних круп’яних запіканок для сніданку, Кашкано М. А. (2013)
Черно Н. К. - Разработка технологии бета-глюкана клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Станкевич Г. Н., Шапкина К. И. (2013)
Біленька І. Р. - Особливості технології ферментованих соків на основі топінамбура, Буланша Н. А. (2013)
Могилянська Н. О. - Рослинні олії – компонент функціональних молочних продуктів спеціального призначення (2013)
Kholodova O. J. - Arrangements of the protection of consumer rights (2013)
Nestorova D. - Physical education and sport as a promotion to a healthy lifestyle monitoring of students’ physical efficiency (beep-test), Emilian Z., Karaslavova E., Koleva T. (2013)
Безусов А. Т. - Дослідження стабілізації пігментного комплексу листових овочів, Кузнецова К. Д. (2013)
Черно Н. К. - Фракціонування полісахаридів гливи звичайної Pleurotus ostreatus, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2013)
Хомич Г. П. - Зміна вмісту біологічно активних речовин горобини чорноплідної при виробництві соків (2013)
Нікітчіна Т. І. - Використання рослинних пектинметилестераз для виробництва фруктових драглеподібних напівфабрикатів, Афанасьєва Т. М. (2013)
Баль-Прилипко Л. В. - Біотехнологічні аспекти виробництва м’ясних продуктів (2013)
Даниленко С. Г. - Мікрофлора м’ясних розсолів, Панасюк І. В., Недорізанюк Л. П. (2013)
Варанкіна О. О. - Біологічна дія бета-каротину: позитивні і негативні аспекти (2013)
Нікіпелова О. М. - Наукове обґрунтування збереження біологічної активності мінеральної природної лікувально-столової води "Свалява" (сильногазованої), фасованої в ПЕТ- та скло-пляшки з використанням технології стабілізації аскорбіновою кислотою, при її зберіганні, Кисилевська А. Ю., Ніколенко С. І., Солодова Л. Б., Гуща С. Г. (2013)
Верхівкер Я. Г. - Сучасний стан, перспективи розвитку ринку соусів та пов’язані з цим вимоги до використання спецій, Єфремов В. В., Мирошніченко О. М. (2013)
Бурдо А. К. - Дослідження процесу кристалізації в технології блочного виморожування води із харчових розчинів (2013)
Дубова Г. Е. - Перспективы использования растительных гомогенатов в качестве ароматизаторов (2013)
Саламатіна С. Є. - Низькокалорійні соуси для закладів ресторанного господарства (2013)
Гончар В. В. - Медико-биологическая оценка сбивных сахаристых кондитерских изделий, полученных с использованием концентрированного сока топинамбура, Росляков Ю. Ф., Дождалева М. И., Ханферян Р. А. (2013)
Каліновська Т. В. - Дослідження вмісту пектинових речовин напівфабрикатів з виноградних вичавок та визначення їх сорбційних властивостей, Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. (2013)
Луговська О. А. - Дослідження впливу розмірів часток та технології виготовлення емульсій на якість напоїв (2013)
Тележенко Л. М. - Обґрунтування технологічних підходів комплексної переробки сочевиці, Атанасова В. В. (2013)
Осипова Л. А. - Усовершенствование технологии переработки вторичных продуктов виноделия (2013)
Безусов А. Т. - Дифузійний спосіб виробництва ягідних напоїв, Афанасьєва Т. М., Терзі С. В., Марянов М. Л. (2013)
Гулиев Ш. Р. - Модернизация технологии обработки игристых вин на заключительной стадии их производства (2013)
Бочарова О. В. - Генеза регулювання безпечності харчових продуктів в Україні (2013)
Бондарь С. Н. - Инновационные методы очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2013)
Гладкий Ф. Ф. - Визначення раціональних параметрів проведення рафінації жирної коріандрової олії, Калина В. С., Луценко М. В. (2013)
Кучерявенко И. М. - Ржаная закваска с применением муки из семян тыквы, Вершинина О. Л. (2013)
Царик Н. П. - Культивовані гриби в грибівництві та медицині. Один з нарисів ситуації в Україні (2013)
Жихарєва Н. В. - Математична модель процесів зберiгання плодоовочевої продукції (2013)
Бондар С. М. - Дослідження процесу регенерації мембран у технологіях переробки рослинних відходів, Чабанова О. Б., Чабанова А. А. (2013)
Федоров В. Г. - Особливості охолодження сиру під час дозрівання, Кепко О. І., Скарбовійчук О. М. (2013)
Дончевська Р. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності рибної продукції, Сидоренко О. В., Романенко О. В. (2013)
Бондаренко В. Л. - К выбору типа теплообменного аппарата, используемого в установках обогащения и очистки неоногелиевой смеси, Дьяченко Т. В. (2013)
Nestorova D. - Physical education in aid of health education using the test "SF-36" as a monitoring of the healthy condition of students, Koleva Т. (2013)
Поберезкин А. А. - Влияние противотурбулентных присадок на параметры работы магистральных трубопроводов, Аль-Дандал Раед, Хлиева О. Я., Кузнецов И. О. (2013)
Коновалов Д. В. - Суднова газотурбінна установка з термопресорним підвищенням тиску в контурі перерозширення, Радченко М. І., Бойко О. В., Пекун В. В. (2013)
Селиванов А. П. - Разработка абсорбционных холодильных аппаратов, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды, Титлов А. С. (2013)
Бузовский В. П. - Результаты теоретического исследования влияния тепломассообмена на гидродинамическую картину в эжекционном аппарате, Кологривов М. М. (2013)
Бошкова И. Л. - Математические модели теплопереноса в движущемся плотном слое при микроволново-конвективном и микроволновом нагребе, Георгиеш Е. В., Колесниченко Н. А. (2013)
Безусов А. Т. - Вплив теплової обробки при помірних температурах на органолептичні показники кулінарних виробів з морепродуктів, Манолі Т. А., Памбук С. А. (2013)
Михайленко В. Г. - Електрохімічні методи обробки води: переваги та перспективи, Князева О. І., Любавіна О. О. (2013)
Титул, зміст (2012)
Корецька С. О. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом у сільському господарстві (2012)
Коваль О. М. - Ресурсна складова фінансування розвитку сільських територій (2012)
Воронько Т. В. - Передумови формування та розвитку маркетингового потенціалу аграрних підприємств (2012)
Бутенко Є. В. - Аналіз ефективності використання земельних ресурсів із врахуванням регіональних особливостей Донецького регіону, Купріянчик І. П. (2012)
Жигірь А. А. - Фінансово-економічне обслуговування малих форм господарювання в аграрній сфері (2012)
Бетехтіна Л. О. - Особливості розвитку хлібопекарської галузі та її потенціал для інвестування (2012)
Долгошея Н. О. - Підвищення ефективності використання трудового потенціалу в аграрному секторі економіки (2012)
Циганок В. М. - Дослідження можливостей використання у вітчизняних технологіях брендингу новітніх стратегій "побудова індивідуальності бренда" та "залучення споживачів у бренд", Гуля Ю. В., Ращенко А. В. (2012)
Оліферук С. І. - Продовольча безпека України: секторний підхід (2012)
Славін В. С. - Основні методичні підходи до розроблення інвестиційної стратегії розвитку аграрного підприємства (2012)
Бусарєва Т. Г. - Імплементація європейських нормативів в українську податкову систему (2012)
Бусарєв Д. В. - Взаємозв'язок розвитку технологічних укладів та ринку енергетичних ресурсів (2012)
Шамрін Р. В. - Теоретичні засади сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за умов ринку (2012)
Баришніков В. В. - Особливості використання методів розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (2012)
Кірей О. С. - Методика обліку формування необоротних активів (2012)
Габибуллаев Э. Ш. - Развитие внешнеторговых связей Азербайджанской Республики со странами СНГ (2012)
Титул, зміст (2012)
Мельник Л. Ю. - Постіндустріальна модель розвитку аграрного виробництва, Мельник Л. Л. (2012)
Погріщук Б. В. - Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень (2012)
Корецька С. О. - Економічний механізм розвитку агропромислової інтеграції (2012)
Багорка М. О. - Моніторинг складових аграрного ринку Дніпропетровської області, Білоткач І. А. (2012)
Абрамович І. А. - Розвиток системи маркетингу продукції насінництва соняшнику (2012)
Іртищева І. О. - Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери в умовах глобалізації, Смелянець Т. В., Бурдельна Г. О., Крамаренко І. С. (2012)
Солодкий М. О. - ІPO як інструмент залучення іноземних інвестицій вітчизняними агрохолдингами на біржовому ринку Польщі, Гниляк В. О., Донченко О. Ю. (2012)
Бавровська Н. М. - Аналіз рентоутворювальних факторів для земель населених пунктів, Боришкевич О. В. (2012)
Жигірь А. А. - Інформаційно консультативна інфраструктура малого бізнесу в аграрній сфері (2012)
Кушнір Т. М. - Маркетингова оцінка середнього класу на підставі аналізу продовольчого попиту, Харченко-Кушнір Н. М. (2012)
Пивовар А. М. - Оцінка демографічних передумов відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Пивовар П. В. - Фінансово-кредитне забезпечення формування машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2012)
Руденко Є. М. - Оцінка санаційної спроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Судоргін М. Г. - Сучасні інструменти використання потенціалу регіональної соціо-еколого-економічної системи (2012)
Дідовець В. В. - Поняття і зміст моральної шкоди (2011)
Гармаш О. С. - Особливості засновницького договору (2011)
Сприндис А. С. - Юридична природа виключного майнового права автора твору (2011)
Власенко К. С. - Проблеми імітації та контрафакції торговельної марки в Україні (2011)
Дубоносова А. В. - Особливості страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні з погляду введення системи європротоколу (2011)
Ахмед Абдулраззак - Поняття, ознаки та принципи концесійної діяльності в Україні (2011)
Дробицька М. Ю. - Судовий порядок припинення шлюбу (2011)
Пляшечник Я. О. - Проблеми застосування мораторію на задоволення вимог кредиторів при проведенні процедур банкрутства в Україні (2011)
Даниліна Ю. С. - Колективний договір як акт соціального діалогу та його роль у регулюванні умов праці (2011)
Гончаров С. В. - Правове регулювання робочого часу (2011)
Коростильова Е. А. - Правова природа індивідуальних трудових спорів та конфліктів в умовах ринкової економіки в Україні (2011)
Бабай О. М. - Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляд в Україні (2011)
Гончар А. С. - Особливості регулювання права на страйк в актах Міжнародної організації праці (2011)
Редько Ю. М. - Деякі аспекти дисциплінарної відповідальності державнихслужбовців (2011)
Лук’янчиков О. М. - Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику (2011)
Беро Обай - Понятие, сущность и правовое закрепление международных стандартов труда в украинском законодательстве (2011)
Шевченко Д. А. - Історико-філософський генезис принципу індивідуалізації покарання (2011)
Ніколенко Н. С. - Дилема – поділ майна подружжя за наявності боргу або шлюбний договір (2011)
Лєкун М. Ю. - Міжнародне закріплення права на страйк та проблеми його реалізації в Україні (2011)
Горбань В. І. - Про вплив глобалізації на поділ влади в державі (2014)
Білоцерківська H. Г. - Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування (2014)
Васильєва H. Г. - Порівняльний цивільний процес: проблеми типізації судових процесів, Васильєв С. В. (2014)
Процевський O. І. - Заборона примусової праці як складова принципу свободи праці (2014)
Процевський B. О. - Акти соціального партнерства як правова форма реалізації результатів соціального діалогу (2014)
Шабанов P. І. - Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення (2014)
Коваленко О. О. - Правові можливості сторін щодо визначення змісту трудового договору (2014)
Білоус B. Г. - Правова природа та механізм реалізації ваучера на навчання (2014)
Ждан М. Д. - Щодо проблем правового регулювання випробування при прийнятті на роботу (2014)
Головачова А. О. - Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" (2014)
Полянський A. О. - Оплата праці професійних спортсменів (2014)
Костін A. В. - Щодо ознак матеріальної відповідальності працівників (2014)
Лук’янчиков О. М. - Підстава та умова матеріальної відповідальності роботодавця за проектом трудового кодексу України (2014)
Прийменко О. С. - Пенсія в разі втрати годувальника як об’єкт правовідносин (2014)
Пономаренко О. М. - Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав (2014)
Шевченко Д. А. - Щодо окремих проблем взаємодії елементів у системі покарань (2014)
Григор’єва М. Є. - Значення дійового каяття як підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності (2014)
Плотнікова А. В. - Втілення ідей гуманізації в норми щодо призначення покарання неповнолітнім в Україні (2014)
Кохан М. С. - Особливості злочинної поведінки осіб з психічними девіаціями (2014)
Пономаренко Ю. А. - Правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2014)
Півненко Л. В. - Щодо змісту засади змагальності сторін у кримінальному провадженні (2014)
Белевцова С. О. - Проблеми раціонального використання юридичних термінів (2014)
Вініченко І. І. - Еволюція підходів у дослідженні конкурентоспроможності (2012)
Ларіна Я. С. - Визначальні тенденції та чинники маркетингового середовища підприємств на ринку соняшникової олії (2012)
Васильєва Н. К. - Моделювання розвитку аграрних підприємств регіонального кластера сільського господарства (2012)
Катан Л. І. - Діагностика рівня фінансового забезпечення сталого розвитку аграрної сфери регіону в контексті кластерного аналізу (2012)
Бойківська Г. М. - Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області, Мартусенко І. В. (2012)
Безус Р. М. - Еколого-економічні аспекти розвитку органічного агровиробництва, Бухало О. В. (2012)
Вдовенко Н. М. - Взаємодія теорії і практики при формуванні системи державного регулювання аквакультури (2012)
Жигірь А. А. - Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні (2012)
Діброва А. Д. - Внутрішня підтримка виробництва молока в Україні та зарубіжних країнах, Чан-хі О. С. (2012)
Сичова М. О. - Напрями державного регулювання розвитку аграрного сектора в умовах світової економічної кризи, Шевченко Н. О. (2012)
Ядранський Д. М. - Аналіз праці: шляхи інтергації якісних та кількісних підходів (2012)
Макаренко П. Н. - Энергоэффективность использования традиционных источников энергии в сельском хозяйстве Украины, Дьяченко А. С. (2012)
Донських А. С. - Основні форми розвитку малого агробізнесу (2012)
Пенцак С. П. - Джерела інвестицій сільськогосподарських підприємств (2012)
Сас І. М. - Селянські домогосподарства як потенціал і ресурс кооперативного руху в аграрній сфері (2012)
Харченко Т. М. - Стратегічне планування в системі мотивації найманих працівників сільськогосподарських підприємств (2012)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Оцінка інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних утворень аграрного регіону (2012)
Судоргін М. Г. - Механізми формування, розробки та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Хижняк В. М. - Ефективність виробництва при раціональному поєднанні галузей сільськогосподарських підприємств (2012)
Титул, зміст (2012)
Коваль П. В. - Інституційні перспективи розвитку АПК України в умовах глобальних викликів (2012)
Шкуратов О. І. - Інноваційні аспекти розвитку підприємств аграрного сервісу (2012)
Воронецька І. С. - Формування маркетингової структури агропродовольчого ринку в напрямі еколого-економічної безпеки (2012)
Дребот О. І. - Пріоритетні напрями сталого розвитку лісового сектора економіки України (2012)
Кошкалда І. В. - Обгрунтування розміру землекористування сільськогосподарських підприємств (2012)
Зінченко Т. Є. - Економіко-просторова модель сталого землекористування агломераційних систем (2012)
Береговий В. К. - Бджільництво, як одне із направлень вирішення продовольчої безпеки України (2012)
Сітковська А. О. - Сутність і особливості конкурентоспроможності підприємств в аграрній сфері економіки (2012)
Хлівна І. В. - Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: внесення змін до податкового кодексу (2012)
Приходько В. П. - Вплив податкового адміністрування на розвиток територіально-виробничих комплексів в регіональній економіці (2012)
Климова О. С. - Фактори впливу на підвищення ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств (2012)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення фінансового управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі (2012)
Кузоваткін В. О. - Інформаційно-консультативна діяльність в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Куліш К. М. - Формування логістичної системи на промислових підприємствах (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Koziuk V. - Debt Crisis and Fiscal Fragmentation of Euro-Zone (2015)
Pylypchuk V. - Information and Communication Problems of Domestic Business Globalization, Dannikov O. (2015)
Vovk S. - The Influence of Terrorism on International Tourism (2015)
Savych O. - Features of Marketing Activity of Producers in Conditions of Globalization (2015)
Sumskaya T. - Decentralization of Budget System as the Organizational Basis of the System of Local Self-Government (2015)
Sokolova A. - Model Of Fundraising Activity In Ukraine, Klimenko V. (2015)
Zhuravel Y. - Investment Resources for National Economy Modernization (2015)
Our Authors (2015)
Доповідь Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у Верховній Раді України (2015)
Матвійчук Ю. - Нові підходи Національного банку України до проведення монетарної і валютної політики (2015)
Підвисоцький Р. - Реалії ринкового курсоутворення в Україні (2015)
Крилова В. - Таргетування в умовах макроекономічної нестабільності, Малютін О. (2015)
Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2014 році (2015)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2014 року (2015)
Пацера М. - Внесок банкірів у допомогу воїнам АТО (2015)
Вовчак О. - Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи, Миськів Г. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2015 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2015 року (2015)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2015 року (2015)
Турнір юних знавців фінансів (2015)
Пацера М. - Ощадливості навчаються з юних літ (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у січні 2015 року (2015)
Кравченко М. - Механізм оптимізації бізнес-процесів банку (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2015 року (2015)
Структура активів банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Водолійчик” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Галшка Гулевичівна” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет серії "Героям Майдану” ("Євромайдан”, "Революція гідності”, "Небесна Сотня”) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рибки” (2015)
Стартував традиційний конкурс "Краща монета року України” (2015)
Колекційний набір "Монети України” (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2015)
Титул, зміст (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості розвитку земельних відносин агломераційних систем у трансформаційний період (2012)
Бондаревська К. В. - Управління факторами підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Березянко Т. В. - Малі підприємства харчової промисловості у національному діловому середовищі (2012)
Мірошниченко П. І. - Апробація економіко-статистичної моделі оцінки інвестиційного потенціалу регіону на прикладі м. Київ, Львівської та Луганської областей України (2012)
Приходько В. П. - Формування стратегічних орієнтирів регіонального розвитку (2012)
Циганок В. М. - Методичні засади оцінки ефективності брендування торговельних марок на ринку м'яса птиці, Гуля Ю. В., Ращенко А. В. (2012)
Береговий В. К. - Страусівництво як перспективна галузь тваринництва (2012)
Андрощук І. І. - Раціоналізація водокористування як стратегічний вектор розвитку національного господарства: економічні та інституціональні передумови (2012)
Головачова О. С. - Інституційні аспекти регулювання зовнішньої торгівлі агропромисловою продукцією (2012)
Каліцінська К. О. - Використання закордонного досвіду в процесі формування стратегії економічного захисту підприємств в умовах рейдцікавості (2012)
Гранат О. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження підприємствами аграрного сектора інновацій на базі комунікаційних систем (2012)
Бехтер Л. А. - Стан економічної безпеки підприємств сільського господарства Запорізької області на основі оцінки їх фінансової складової (2012)
Дікарєв О. А. - Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери України (2012)
Титул, зміст (2012)
Калетнік Г. М. - Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні, Козловський С. В., Ціхановська В. М. (2012)
Худолій Л. М. - Генезис наукових поглядів на залучення заощаджень домогосподарств у економіку країни (2012)
Мельник Л. Л. - Соціально-економічна сутність агропромислових підприємств та необхідність їх державного регулювання (2012)
Зеліско І. М. - Специфіка функціонування фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань (2012)
Лавров Р. В. - Кредитні ризики та специфіка обслуговування суб'єктів аграрної сфери банками (2012)
Пріб К. А. - Удосконалення організаційних основ антикризового регулювання в сільському господарстві (2012)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації, Гросицька О. Є. (2012)
Приходько В. П. - Інституціональні умови сталого розвитку в системі реалізації регіональної політики (2012)
Тимченко Н. М. - Бенчмаркінг як інструмент максимізації результативності діяльності малих транспортних підприємств, Мозгова М. В. (2012)
Андрощук І. І. - Податкове регулювання раціонального водокористування: інституціональні та методологічні засади удосконалення (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського