Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 76 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Аниченка Миколи Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 320 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини сьомої статті 41 Конституції України, статей 6, 7, 8, 10 Житлового кодексу Української РСР, статті 383 Цивільного кодексу України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Севастопольської міської державної адміністрації щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої статті 118 Конституції України, частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (2011)
Вдовіченко С. - Відновлення дії попередньої редакції нормативно-правового акта внаслідок визнання Конституційним Судом України внесених до нього змін неконституційними (2011)
Гультай М. - Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини, Кияниця І. (2011)
Кощинець В. - Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України, Кушакова-Костицька Н., Палійчук О. (2011)
Шостенко О. - До питання правової природи актів Конституційного Суду України (2011)
Божко В. - Вплив принципів права на розвиток законодавства (аналіз правових позицій Конституційного Суду України) (2011)
Нудненко Л. - Розвиток пасивного виборчого права громадян Російської Федерації у правових позиціях Конституційного Суду Російської Федерації (2011)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Січень – березень 2011 року (2011)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2010 рік (2011)
Вітаємо ювілярів! (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Управління державної охорони України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого частини першої статті 24 Закону України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Михальчука Богдана Анатолійовича про офіційне тлумачення положень статті 570, частин першої, третьої статті 571 Цивільного кодексу України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Морохіна Михайла Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України, пункту "є" статті 1, пункту "є" статті 7 Закону України "Про амністію" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням державної податкової адміністрації у Харківській області щодо офіційного тлумачення положення статті 68 Закону України "Про Конституційний Суд України" у системному зв’язку з положеннями статті 63 цього закону (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 14 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2011)
Савчин М. - Сучасний стан конституціоналізму: проблеми співвідношення демократії та державного суверенітету (2011)
Литвинов О. - Республіканізм і поділ влади в системі принципів конституційного ладу України (2011)
Веніславський Ф. - Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально'правова цінність ідеї народовладдя) (2011)
Тези виступів Голови Конституційного Суду України А. Головіна у ході пленарних сесій на ХV конгресі Конференції європейських конституційних судів (22–28 травня 2011 року) в рамках обговорення теми "Конституційне правосуддя: функції та відносини з іншими публічними органами державної влади" (2011)
Кампо В. - Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України, Овчаренко В. (2011)
Крусян А. - Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму (2011)
Квітень — травень 2011 року (2011)
Нові видання з питань конституціоналізму (2011)
Головін А. - Конституційне правосуддя: вчора, сьогодні, завтра (2011)
Інтерв’ю з головами Конституційного Суду України попередніх років (2011)
Колос М. - Перший Голова Конституційного Суду України: штрихи до портрету (2011)
Тацій В. - Правозахисний напрям інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України (2011)
Стрижак А. - Деякі проблемні питання у діяльності Конституційного Суду України щодо забезпечення конституційного ладу в Україні (2011)
Селіванов А. - Характерні ознаки доктринального верховенства та незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України (2011)
Орзіх М. - Доктрина в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Стецюк П. - Роль Конституційного Суду України у процесі формування та реалізації національної доктрини конституційної держави (2011)
Ткачук П. - Питання доступу громадян до конституційного правосуддя в Україні (2011)
Барабаш Ю. - Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України (2011)
Маркуш М. - Повноваження Конституційного Суду України: практичні проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Колодій А. - Принципи статусу та діяльності Конституційного Суду України (2011)
Кампо В. - Європейська конвенція 1950 року та проблеми захисту прав громадян у діяльності Конституційного Суду України (2011)
Бондар М. - Європейський конституціоналізм в аспекті співвідношення національної конституційної і конвенційної юрисдикцій (2011)
Шевчук С. - Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2011)
Лилак Д. - Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) (2011)
Домбровський І. - Правові позиції Конституційного Суду України: окремі аспекти, Гергелійник В. (2011)
Рабінович П. - Перегляд Конституційним Судом України власних правових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону, Гончаров В. (2011)
Баулін Ю. - Наявність рішення (висновку) Конституційного Суду України як підстава для відмови у відкритті конституційного провадження у справі (2011)
Костицький М. - Доказування в конституційному судовому процесі (2011)
Шишкін В. - Концептуальні підходи щодо підстав для відмови у відкритті провадження в Конституційному Суді України за конституційним зверненням (2011)
Рябченко О. - Категорія "публічно'правовий спір": розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій (2011)
Савенко М. - Конституційний контроль змін до Конституції України (2011)
Гультай М. - Функціональні характеристики інституту конституційної скарги та модель його впровадження в Україні (2011)
Вітання з нагоди п’ятнадцятої річниці Конституційного Суду України (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв’язку зі статтями 151, 152, 153 Цивільного процесуального кодексу України (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо від' повідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Вищу раду юстиції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції" (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 21 Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 21 Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Пономарьова Сергія Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 148 Кодексу законів про працю України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням фермерського господарства "Бурка В. В." щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 2, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням уповноважених за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профіт" громадян Бєлкіна М. Л., Бєлкіна Л. М., Любовича Є. Л. щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (2011)
Постанова Верховної Ради України "Про звільнення Ткачука П. М. з посади судді Конституційного Суду України" (2011)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Пасенюка О. М. суддею Конституційного Суду України" (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста" (2011)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Червень – жовтень 2011 року (2011)
Oгляд міжнародної конференції "Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і проблеми індивідуального доступу" (16 вересня 2011 року, м. Київ) (2011)
Вітаємо ювілярів! (2011)
Царик Л. П. - 30-й випуск фахового часопису "наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія": становлення і значення для розвитку географічної освіти і науки (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" як туристичне диво України: логістичний вимір (2011)
Свинко Й. М. - Вони були першими (до 30-річчя набору абітурієнтів та 25-річчя першого випуску вчителів географії у Тернопільському державному педагогічному інституті) (2011)
Питуляк М. Р. - Витоки ландшафтознавчих досліджень в Україні (до 55 річниці ІІ всесоюзної наради з питань ландшафтознавства у Львові (1956 р.)), Питуляк М. В., Свинко Й. М. (2011)
Гавришок Б. Б. - Просторово-часові закономірності лісогосподарського землекористування в Подільських Товтрах (у межах Тернопільської області) (2011)
Сивий М. Я. - Особливості геологічної будови та активізація зсувних процесів на родовищі Волицьке-2 Бережанського району, Кітура В. М., Степчук В. М. (2011)
Гелевера О. Ф. - Динаміка кислотності грунтів Кіровоградської області, Гульванський І. М. (2011)
Симочко Г. В. - Печери Закарпаття, дослідження та використання (2011)
Лозинський Р. М. - Сучасні межі Львівської міської агломерації, Костюк І. М. (2011)
Грицевич В. В. - Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України (2011)
Домаранський А. О. - Перспективи зміни назв адміністративних одиниць Кіровоградської області: проблеми "експертного середовища" (2011)
Данилишин Р. З. - "Міра активності” cуб’єктів глобальної влади: контент-аналіз державної символіки, Книш М. М. (2011)
Сеньчук Х. В. - Полімагістралі Карпатського реґіону України, Грицевич В. В. (2011)
Заставецька Л. Б. - Основні напрями трансформації локальних систем розселення (2011)
Альтгайм Л. Б. - Суспільно-економічні перетворення у сільському господарстві як важливий чинник трансформації сільських поселень Хмельницької області (2011)
Сорокіна Ц. В. - Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування Мелітопольської приміської рекреаційної зони (2011)
Наконечна Г. В. - Демографічна ситуація як чинник і результат економічної безпеки (2011)
Карась О. С. - Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему (2011)
Шмалєй С. В. - Природні аспекти розвитку оздоровчого туризму на Херсонщині, Редька І. В. (2011)
Івануник І. О. - Проблематика та методологія інтегральної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як основи атрактивності території (2011)
Кузишин А. В. - Сучасний стан сформованості туристичної інфраструктури в західноукраїнських областях (2011)
Забалдіна Ю. Б. - Управління розвитком туризму в Карпатському регіоні України, Коковський Л. О. (2011)
Троценко О. В. - Дизайн туристичного середовища як засіб формування позитивного туристичного образу регіону (на прикладі Дніпропетровської області) (2011)
Скабара Р. М. - Суспільно-географічні аспекти трансформаційних процесів в готельному господарстві Львівської області (2011)
Бордун О. Ю. - Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області (2011)
Андрусяк Н. С. - Функціонування туристсько-рекреаційної системи оздоровчого типу на території Чернівецької області (2011)
Вороніна Г. Б. - Анімаційний інтерес і ресурси анімації як фактор розвитку атрактивності території, Воронін І. І. (2011)
Смик О. С. - Основні пріоритети розвитку спортивно-оздоровчого туризму (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Волошин І. М. - Еколого-географічний аналіз водних об’єктів автомагістралі Краковець - Львів, Чикайло Ю. І. (2011)
Калько А. Д. - Економічні і географічні принципи управління безпекою держави (2011)
Приходько М. М. - До теорії екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем (2011)
Новицька С. Р. - Бальна оцінка біотичних рекреаційних ресурсів Тернопільської області (2011)
Копієвська Т. М. - Сучасний екологічний стан ландшафтів басейнової системи річки Синюха (2011)
Гінзула М. Я. - Оцінка джерел забруднення повітряного басейну викидами промислового підприємства ТЗОВ "Бурдяківський спецкар’єр” (2011)
Сокіл К. Р. - Соціальні чинники, як фактори формування гідроекологічної ситуації Тернопілля (2011)
Савчук Л. Я. - Методи медико-конструктивно-географічних досліджень для визначення рівня захворюваності населення Калуського промислового району (2011)
Кілінська К. Й. - Методичні підходи до проведення оцінки компонентної структури природно-рекреаційних умов території, Кіщук З. (2011)
Пилипович О. В. - Культура, побут та звичаєві традиції населення, що проживає в межах пам’ятки природи місцевого значення "Стільська”, Петровська М. А. (2011)
Царик П. Л. - Про доцільність зміни статусу ландшафтного заказника "Касперівський " (2011)
Касіяник І. П. - Ландшафтно-контурна оптимізація землекористування на прикладі Кормильчанської сільської ради (2011)
Лісова Н. О. - Еколого-ценотичний аналіз флори природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу (2011)
Худоба В. В. - Теоретичне обгрунтування доцільності оптимізації мережі регіональних ландшафтних парків України (2011)
Чернець І. С. - Класифікації геологічних пам’яток природи та місце у них опорних розрізів лесово-грунтової серії (2011)
Робити добро людям: до ювілею І.П.Ковальчука (2011)
Життя в географії і задля географії: до 70-річчя від дня народження засновника кафедри географії України у Тернопільському національному педагогічному університеті Богдана Івановича Заставецького (1941–2000) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Курко М. Н. - Забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Булгакова Д. О. - Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами (2010)
Гаркуша А. О. - Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ (2010)
Ластовка О. А. - Організація та проведення референдумів у Швейцарії (2010)
Греченко В. А. - Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна (2010)
Гавриленко О. А. - Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження, Ярмошук С. С. (2010)
Кашарський Ф. В. - Правові основи взаємодії органів прокуратури та поліції в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Романов С. Ю. - Поняття промислу у науці кримінального права (теоретичні аспекти та напрями подальшого дослідження) (2010)
Шевченко Г. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України (2010)
Кондратов Д. Ю. - Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України) (2010)
Книженко О. О. - Поняття санкцій у кримінальному праві (2010)
Буткевич С. А. - Розбудова антилегалізаційної системи в Республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти) (2010)
Савчук Т. І. - Про виявлення економічних злочинів (2010)
Ринажевский Б. М. - Правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (2010)
Лєшукова І. В. - Кримінально-процесуальний статус слідчого як суб’єкта застосування норм права в процесі надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2010)
Сафонов Д. А. - Проблеми визначення розміру матеріальної шкоди при розслідуванні наруги над могилою (2010)
Проневич О. С. - Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи (2010)
Андрєєва О. Б. - Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції (2010)
Бездольний М. Ю. - Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції (2010)
Лихачов С. В. - Предмет і завдання дозвільного провадження в системі забезпечення громадської безпеки (2010)
Котенко В. М. - Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження (2010)
Музичук О. М. - Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ (2010)
Потапенко С. В. - Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації (2010)
Прокопенко О. Ю. - Особа порушника в адміністративних проступках (2010)
Шоптенко С. С. - Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні (2010)
Мовчан М. А. - Актуальні проблеми законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів (2010)
Невядовський В. О. - Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій (2010)
Радченко О. І. - Особливості застосування принципу розподілу державної влади у змішаних республіках (2010)
Чечель О. М. - Зміст економічного потенціалу держави (2010)
Веніславський Ф. В. - Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України (2010)
Гончаренко Г. А. - Організаційно-правові аспекти наукового та кадрового забезпечення лісової галузі України (2010)
Жорнокуй Ю. М. - Закон України "Про акціонерні товариства": позитивні та проблемні аспекти (2010)
Фомін Г. Ф. - Класифікація договорів з надання фінансових послуг (2010)
Пустова Ю. М. - Юридичні особи публічного права (2010)
Литвин С. Й. - Зміст суб’єктивного права "sui generis" на неоригінальну компіляцію даних (базу даних) (2010)
Олійник А. Р. - Проблемні аспекти самостійної реалізації активів, що перебувають у податковій заставі (2010)
Мельник К. Ю. - Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів (2010)
Кирєєва І. В. - Окремі питання вдосконалення норм земельного законодавства стосовно припинення прав на землю (2010)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правові аспекти управління в галузі використання водних ресурсів Дніпровського басейну України (2010)
Гончарук В. В. - Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Калєніченко Л. І. - Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти (2010)
Власенко І. В. - Підвищення боєздатності працівників міліції, Чернобай Д. Г. (2010)
Співак В. М. - Системно-синергетичний підхід до досліджень глобалізаційних процесів (2010)
Гузьман О. А. - Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ, Ляшенко Н. О. (2010)
Чміль М. О. - Вплив суїциду на діяльність ОВС, Скляр О. С. (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Шестак В. С. - До визначення змісту поняття "культура" як об’єкта культурної функції держави (2010)
Булгакова Д. О. - Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення (2010)
Греченко В. А. - Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни, Греченко В. В. (2010)
Назаров В. В. - Реалізація міжнародних критеріїв обмеження конституційних прав людини у кримінальному процесі України (2010)
Клочко А. М. - Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці, Єманов В. В. (2010)
Лозова С. М. - Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання складання і використання (2010)
Коломієць І. В. - Щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів і фондовому ринку (2010)
Приходько О. В. - Криміналістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Жилін Є. В. - Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру, Сафронов С. О. (2010)
Чорноус Ю. М. - Відомче регулювання міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів (2010)
Синявська О. Ю. - Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням (2010)
Музичук О. М. - Види та форми контролю за діяльністю міліції (2010)
Мартинов М. Д. - Організація системи контролю в територіальних органах внутрішніх справ України (2010)
Лазарєв В. В. - Порядок вирішення питань, пов’язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу (2010)
Середа В. В. - Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду (2010)
Потапенко С. В. - Деякі питання реалізації принципу диспозитивності в адміністративному суді першої інстанції (2010)
Пчелін В. Б. - Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки (2010)
Ринажевський Б. М. - Комплектування особового складу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (2010)
Обрусна С. Ю. - Форми судового управління як умова організаційно-правового забезпечення функціонування судової системи України (2010)
Олькіна О. В. - Інституціоналізація дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України (2010)
Фомін Ю. В. - Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні (2010)
Мічурін Є. О. - Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право (2010)
Кройтор В. А. - Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону (2010)
Кухарєв О. Є. - Спадкування права на вклад у банку (2010)
Мандрика Л. М. - Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій (2010)
Комзюк Л. Т. - Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи) (2010)
Лисенко О. О. - До проблеми правового регулювання "неналежної" реклами в Україні (2010)
Мороз О. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу (2010)
Блошко В. В. - До проблеми подільності будинків (2010)
Солонько М. Ф. - Основні положення здійснення права на прийняття спадку (2010)
Грошева В. К. - Правомірність валютних кредитів (2010)
Нагорна А. О. - Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій (2010)
Нор Ж. В. - Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право (2010)
Коляда Т. А. - Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми (2010)
Лавріненко О. В. - Сучасні проблеми застосування принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці під час регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС та шляхи їх розв’язання (2010)
Мельник К. Ю. - До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Чапала О. Ю. - Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби (2010)
Бригадир І. В. - Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права (2010)
Курко М. Н. - Деякі аспекти правового регулювання становлення і розвитку вищої освіти в Україні (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням військової частини А 1080 щодо офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка Андрія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Пріма'Сервіс" ЛТД щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 811 Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально'процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально'процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально'процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Тропанця Євгена Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 293, пункту 2 частини першої статті 324 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заводського районного центру зайнятості щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Феміда" щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 28, статті 44, частини п’ятої статті 49 Господарського процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Каніщева Андрія Вячеславовича щодо офіційного тлумачення положень статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Податкового кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Тернопільської обласної ради щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України" Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням фермерського господарства "Бурка В. В." щодо офіційного тлумачення положень статей 19, 60, частини п’ятої статті 124 Конституції України, частини другої статті 30, частини першої статті 107, частини першої статті 108 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої, третьої статті 141 Конституції України в системному зв’язку з положеннями частини другої статті 5, статті 7, частини другої статті 19, частини першої статті 38, частини першої статті 58, частини першої статті 140 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гурняка Олександра Григоровича щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого статті 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, статті 1, абзацу другого статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баранова Олександра Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55, частини третьої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 272 цього кодексу (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Руденка Леоніда Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 25, частини другої статті 37 Закону України "Про державну службу" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини другої статті 79, частини другої статті 111 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Закарпатавтотранс" щодо офіційного тлумачення положень частини першої, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України у системному зв’язку з частиною другою статті 55, частиною другою статті 124 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у системному зв’язку зі статтею 22, частиною другою статті 58, частиною третьою статті 62, статтею 64 Конституції України, статтею 1, частиною першою статті 31, статтею 16, частиною першою статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 55 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Сальвіа" щодо офіційного тлумачення положень підпункту 5 пункту 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у системному зв’язку з частиною другою статті 632 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ковальчука Броніслава Івановича щодо офіційного тлумачення статей 8, 19, 22, 46, 55, 58, 64, 129 Конституції України, статті 371 Закону України "Про державну службу", частини четвертої статті 21, частини першої статті 113 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії", пункту 17 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (2012)
Бринцев В. - Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України, Буравльов І. (2012)
Городовенко В. - Принцип рівності громадян перед законом і судом (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Жовтень – грудень 2011 року (2012)
Меморандум про співпрацю між Конституційним Судом України і Конституційним Судом Республіки Таджикистан (2012)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2011 рік (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 47 та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин шостої, сьомої статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стрижака А. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва) (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 40, другого речення частини першої статті 45, частини четвертої статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Меньщикова Олександра Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у взаємозв’язку з положеннями абзацу першого частини першої, частини другої статті 40 цього закону (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Земмеля Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень статті 625 Цивільного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Макойнікова Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, пунктів 4, 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої статті 388 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ткаченка Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 44 Кримінально'процесуального кодексу України (2012)
Бринцев В. - Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України (продовження), Буравльов І. (2012)
Шаптала Н. - До питання про конституційно'правове регулювання державних символів України (2012)
Банашак Б. - Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі (2012)
Гультай М. - Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Січень – березень 2012 року (2012)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2011 рік (2012)
Наукові здобутки (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Крутських Т. В. - Вивчення вивільнення субстанції альтабор з гелевих основ, Шаламай А. С., Кухтенко Г. П. (2015)
Рибак В. А. - Вплив біофлавоноїдного комплексу з квасолі на стан коагуляційного гемостазу в інтактних щурів і у щурів з експериментальним стрептозотоциновим діабетом, Малоштан Л. М. (2015)
Шаталова О. М. - Вивчення анаболічної активності гідрофільного екстракту трави сої на моделі підвищеного катаболізму (2015)
Підченко В. Т. - Вплив гриба Ganoderma lucidum (CURT.:FR.) P. KARST. на проліферативну активність спленоцитів у мишей лінії CBA/Ca з вторинним імунодефіцитом, Ніженковська І. В., Бичкова Н. Г., Бісько Н. А., Родніченко А. Є., Козіко Н. О. (2015)
Сафонов А. А. - Дослідження аналгетичної активності 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Al-Towayty M. - Experimental study of the pharmacological activity of capsules "Vomicin”, Dercach N. V., Ruban E. A., Malynovskaya S. A. (2015)
Дем’яненко Д. В. - Морфологічне дослідження фреонового екстракту суцвіть липи на моделі ад’ювантного артриту у щурів, Семенів Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В. (2015)
Єгорова О. О. - Вплив елгацину на стан про/антиоксидантних процесів в організмі старіючих щурів за умови експериментальних патологій сечостатевої системи, Яковлєва Л. В., Кошова О. Ю. (2015)
Геруш О. В. - До механізму гепатопротекторної дії нових фітокомпозицій, Яковлєва Л. В., Сахарова Т. С. (2015)
Vlasov S. V. - Anticancer activity study of 6-hetarylthieno|2,3-d| pyrimidine derivatives, Zhuravel’I. O., Chernykh V. P. (2015)
Клеванова В. С. - Мікроскопічні та фітохімічні дослідження Poterium sanguisorba L., Тржецинський С. Д., Панченко С. В. (2015)
Конечна Р. Т. - Дослідження екстрактів калусної маси Carlina аcaulis L., Петріна Р. О., Новіков В. П., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Корнійчук О. П. (2015)
Zarivna N. O. - Development of methodology for the determination cetirizine hydrochloride in medicines, Korobko D. B., Logoyda L. S. (2015)
Маміна О. О. - Визначення хлоропіраміну у біологічних рідинах методом екстракційної фотометрії, Рибалка Л. І., Лебедин А. М., Нікульшина Г. А. (2015)
Євтушенко О. М. - Ризики та їх наслідки при використанні антибактеріальних лікарських засобів (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Свинко Й. М. - Ярослав Окуневський – адмірал, очільник медичної служби військово-морського флоту Австро-угорщини, мандрівник, письменник (2012)
Міхелі С. В. - Дослідження історії розвитку українського ландшафтознавства за мовою бібліографічних посилань (2012)
Паньків З. П. - Особливості землекористування в Україні після скасування кріпосного права (1848-61–1914 рр.) (2012)
Чернюк Г. В. - Методологія поняття взаємодії людини і природи в географії, Касіяник І. П., Любинська І. Б., Матвійчук Б. В. (2012)
Подобівський В. С. - Історико-географічне моделювання трансформування рослинного покриву Гологоро-кременецького пасма протягом сер. ХІХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Гавиришок Б. Б. - Ретроспективний аналіз поселенського навантаження рифової зони Подільських Товтр і прилеглих територій (в межах Тернопільської області) (2012)
Телегуз О. Г. - Оцінення втрат якості земель трас підземних трубопроводів (2012)
Касіяник І. П. - Підходи до фізико-географічного районування території Хмельницької області (2012)
Денис В. В. - Загальні фізичні властивості сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя (2012)
Рога І. В. - Ландшафтознавчий аналіз радіоекологічного стану агроугідь західного Поділля (2012)
Lyubiceva Olga - Social challenges of globalization: Ukrainian context, Syrovets Sergiy (2012)
Нємець Л. М. Сегіда К. Ю. - Методика суспільно-географічного дослідження демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області), Нємець К. А. (2012)
Сивий М. Я. - Торфові ресурси України: сучасний стан, перспективи використання (2012)
Барановський М. М. - Чинники, що визначають регіональні особливості бідності населення України, Андрущенко Н. Г. (2012)
Марущинець А. В. - Територіальні трансформації в аграрному секторі Столичного району, Барановський М. М. (2012)
Кузик С. П. - Геопросторові аспекти енергетичної безпеки Тернопільської області, Бревус С. М., Кузик П. С. (2012)
Яковлєва Ю. К. - Деякі аспекти діагностики територіальної організації соціальної сфери (2012)
Барна І. М. - Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення Тернопільської області (2012)
Заставецька Л. Б. - Географічні засади формування територіальних громад у агропромисловому регіоні (2012)
Корнус О. Г. - Системні принципи та властивості сфери обслуговування населення (2012)
Стащук Ю. В. - Географія міждержавних прикордонних суперечностей в Європі (2012)
Миронюк Н. В. - Просторові елементи територіальної організації культурної сфери Волинської області (2012)
Лозинський Р. М. - Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні), Зінько Ю. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Територіальна організація та оздоровчо-рекреаційна спеціалізація курортно-відпочинкових місцевостей західноподільського Придністров’я у першій половині ХХ століття (2012)
Поплавська І. В. - Методологічні аспекти аналізу готельного господарства (2012)
Дударчук К. Д. - Історико-культурні пам'ятки Придністров'я як об'єкти туристичної атракційності (2012)
Горун В. В. - Аналіз теоретико-концептуальних основ рекреаційного районування (2012)
Вільчинський А. О. - Музейний туризм в аспекті розвитку туристичного потенціалу в межах Тернопільського Придністер’я (2012)
Дідич І. Б. - Основні чинники антропогенного впливу на річкові системи басейну Сяну, Ковальчук І. П., Михнович А. В. (2012)
Приходько М. М. - Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки геосистем (2012)
Петровська М. А. - Поселенське навантаження і структура земельного фонду Жовківського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації, Побігун Х. А. (2012)
Гілета Л. А. - Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбоекосистемі Львова (2012)
Царик Л. П. - Суперечливі тенденції розвитку заповідної справи на Тернопіллі в період 2000-2011 років, Царик П. Л. (2012)
Сухий П. О. - Ретроспективні особливості формування сучасної структури земельного фонду басейну річки Сірет, Березка І. С. (2012)
Корнус А. О. - Оцінка стану земельних ресурсів Сумської області (2012)
Лісова Н. О. - Екологічні групи рослин за відношенням до абіотичних факторів природно-заповідних територій Опільсько-кременецького округу (2012)
Дарчук К. В. - Сучасний стан використання земель лісового фонду Івано-франківської області (2012)
Телегуз О. В. - Вплив сучасного потепління на агрокліматичний потенціал агроекосистем Львівської області (2012)
Греськів О. Б. - До проблем заповідного природокористування Тернопільської області (2012)
Свинко Й. М. - Дослідник Поділля, західного Полісся та Аргентини (до 120-річчя від дня народження професора Юрія Полянського) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Ягольник О. О. - 2015 рік: Буряково-цукрова галузь на порозі нових викликів (2015)
Старт біоенергетичних проектів в Україні (2015)
Саблук В. Т. - Захист сходів цукрових буряків від шкідників за обробки насіння інсектицидами, Доронін В. А., Грищенко О. М., Педос В. П., Смірних В. М., Суслик Л. О., Кравченко Ю. А., Панченко Ю. В., Ворожко С. П., Доронін В. В., Шапран В. С., Білецький О. В., Лагерь В. М. (2015)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків в Україні та сучасні заходи їх обмеження, Шендрик К. М. (2015)
Саблук В. Т. - Прогноз розвитку і розмноження шкідників цукрових буряків на 2015 рік, Грищенко О. М. (2015)
Волоха М. П. - Ефективність технології вирощування буряків цукрових за методом імітаційного моделювання (2015)
Стефанюк В. Й. - Визначення оптимальної густоти стояння рослин стевії (Stevia rebaudiana bertoni) за розмноження її насінням, Жужалова Т. П., Бондаренко В. М., Єндружієвська Л. П., Гура Ю. В. (2015)
Богyш А. М. - Зміст і напрями діяльності наукової школи: українська дошкільна лігводидактика (2014)
Бачинська Н. Я. - Метод проектів як засіб формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей (2014)
Безукладова Л. В. - Фундаментальные основы воспитания светской духовности у детей (2014)
Бєлєнька Г. В. - Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку (2014)
Богданець-Білоскайленко Н. І. - Ціннісні орієнтири як важлива складова формування особистості дитини засобами художньої літератури (2014)
Богданова І. М. - Аналіз особливостей процесу інноватищації підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Боднар С. В. - Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей (2014)
Босак Н. Ф. - Етапи і стадії формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічного фаху (2014)
Вашуленко М. С. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського - першоджерело фор-мування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2014)
Горбунова Н. В. - Художнє слово як засіб розвитку сло-вника дошкільників (2014)
Горіна Ж. Д. - Мовленнєво-культурна адаптація іноземних студентів шляхом аналізу креолізованих текстів української реклами, Гадомська А. А. (2014)
Джуринський П. Б. - Застосування здоров’язбережувальних та оздоровчо-розвивальних технологій на когнітивно-збагачувальному етапі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Инжестойкова В. А. - Реализация этапов формирования профес-сионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви (2014)
Іщенко Л. В. - Специфіка підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дитини старшого дошкільного віку (2014)
Казанцева Л. І. - Усвідомлене засвоєння дітьми української (нерідної) мови як умова навчання (2014)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні й соціально-мовні аспекти дошкільної освіти (2014)
Кардаш І. М. - Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дитини дошкільного віку (2014)
Кисельова О. І. - Роль тестового контролю у системі вимірювання знань студентів технічних ВНЗ (2014)
Кічук Н. В. - Технологізація професійної підготовки вихователя дошкільного закладу освіти: деякі аспекти проблеми (2014)
Ковтун О. В. - Ігрові технології у професійно-мовленнєвій підготовці майбутніх авіа-диспетчерів i пілотів (2014)
Ковшар О. В. - Забезпечення розвивального се-редовища в навчально-виховному процесі п’ятирічок (2014)
Копусь О. А. - Педагогічна технологія формування готовності майбутніх філологів до роботи в профільній школі (2014)
Коргун Л. Н. - Подготовка будущих воспитателей к работе в условиях инклюзии (2014)
Крутій К. Л. - Суржик як специфічний феномен в мовленнєвому розвитку дошкільника-білінгва (2014)
Курлянд З. Н. - Вітагенна технологія формування професійної ідентичності майбутнього вчителя (2014)
Литвиненко С. А. - Формування рефлексивної компетентності у професійній підготовці майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Луцан Н. І. - Розвиток зв’язного мовлення дошкільника в мовленнєво-ігровій діяльно-сті: лінгводидактичний аспект (2014)
Луценко І. О. - Підготовка майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку (2014)
Малік М. В. - Спецкурс "Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії" як складова підготовки майбутніх менеджерів освіти (2014)
Маліновська Н. В. - Розвиток аудіативних умінь старших дошкільників (2014)
Мельник Н. І. - Забезпечення якісної дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи (2014)
Мисан І. В. - Методика збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами (2014)
Нестеренко В. В. - Моделювання індивідуальної підготовленості студентів до самостійної навчальної діяльності в системі заочного навчання (2014)
Омеляненко А. В. - Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми (2014)
Орєхова Л. І. - Сучасне освітнє середовище: основні напрями його розвитку у спадщині педагогів і лінгводидактів другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Пальшкова І. О. - Особливості змісту і методів формування професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи (2014)
Паскаль О. В. - Технологія супроводу соціально-педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів (2014)
Полевикова О. Б. - Научно-педагогические концепты А. М. Богуш как содержательные компоненты языкового образования и речевого развития детей дошкольного возраста (2014)
Попова О. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців перекладу китайської мови в сучасному полікультурному просторі України (2014)
Рябушко С. О. - Активізація інтересу дітей дошкільного віку до вивчення іноземної мови (2014)
Савченко Л. О. - Методика реалізації підготовки майбутніх учителів технології і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2014)
Садова Т. А. - Педагогічна задача як засіб формування професійних умінь майбутнього вихователя (2014)
Семенов О. С. - Творчо спрямована особистість старшого дошкільника: сутність та характерні особливості (2014)
Тагієва І. С. - Лінгвокультурологічний підхід до аналізу концептів-артефактів у процесі вивчення українських народних казок (2014)
Топчій Л. С. - Соціокультурна компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2014)
Трифонова О. С. - Використання лінгводидактичних ідей А. М. Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо розвитку в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів (2014)
Цимбалару А. Д. - Дидактична модель освітнього простору у НВК "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Шиліна Н. Є. - Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання для підготовки дітей до школи (2014)
Яблонська І. П. - Образ соціального світу в процесі соціалізації особистості дитини (2014)
Наші автори (2014)
Саннікова О. П. - Особистісне зростання з позицій континуально-ієрархічного підходу (2014)
Говорун Т. В. - Жіноча психологія: цінності та обмеження саморефлексії фахової працеспроможності, Коськіна Д. О. (2014)
Дегтяренко Т. В. - Підходи до дослідження етнічної ідентичності, Лєсньова І. М. (2014)
Сергеева А. В. - Психологический анализ феномена идентичности с позиций юнгианского подхода (2014)
Арабаджи-Сапункова С. Г. - Психологические особенности психологов с различным уровнем профессиональной адаптации (2014)
Бабчук О. Г. - Специфіка факторної структури особистості толерантних та інтолерантних осіб (2014)
Бедан В. Б. - Самотність у просторі сенсожиттєвих орієнтацій (2014)
Бринза І. В. - Паттерни особистості, яка готова до психологічних змін (2014)
Бугайцова А. С. - Особливості співвідношення показників самодостатності (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і шляхи виходу молоді з конфліктної ситуації (2014)
Булгакова О. Ю. - Термінальні аспекти у ціннісній моделі соціальної взаємодії (2014)
Василенко І. А. - Особливості комунікативної креативності осіб з різним рівнем упевненості у собі (2014)
Вдовиченко О. В. - Проблема риска: гендерный аспект (2014)
Водолазська О. О. - Я-концепція як чинник професійного становлення особистості психолога (2014)
Далакова А. С. - Выявление синдрома выгорания у студентов технических профессий (2014)
Камінська О. В. - Апробація соціально-психологічного тренінгу зниження рівня інтернет-залежності молоді (2014)
Кононенко О. І. - Феномен фізичного перфекціонізму в сучасній психології (2014)
Кошлань І. Г. - Комунікативні якості студентів-педагогів та стилі сімейного виховання (2014)
Кузнєцова О. В. - Ставлення до власного життя у адаптивних та неадаптивних осіб (2014)
Лісовенко А. Ф. - Особливості емоційного інтелекту осіб, схильних до переживання заздрощів (2014)
Малєєва Н. С. - Соціально-психологічний зміст комунікативних практик у мережі Інтернет (2014)
Маматова З. Р. - Психологічний аспект формування особистості засобами оздоровчої фізичної культури (2014)
Меленчук Н. І. - Факторна структура авантюрних і неавантюрних осіб (2014)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження cистеми взаємозв’язків толерантності студентів з особистісними характеристиками (2014)
Орищенко О. А. - Специфика факторной структуры личности представителей различных типов эмпатии (2014)
Саннікова А. О. - Ставлення до себе осіб з різним рівнем сценічного бар’єру (2014)
Свертілова Н. В. - Переживання образи як чинник адаптивності (2014)
Свистула О. М. - Особистісні компоненти регулювання вибору в умовах невизначеності (2014)
Ситнік С. В. - Характеристика та ознаки міжособистісної взаємодії (2014)
Томчук С. М. - Особливості профілактики та корекції посттравматичних стресових станів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Топалова І. П. - Порівняння цинічних та нецинічних осіб за впевненістю в собі (2014)
Ульянова Т. Ю. - Співвідношення показників конфліктності та схильності до ризику (2014)
Фіщіна Г. О. - Суб’єктивний локус контролю як чинник психологічної проникливості (2014)
Черножук Ю. Г. - Індивідуально-психологічні особливості соціального інтелекту майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Кабацюра Л. М. (2014)
Yakovlieva M. V. - Polycultural world of a personality (psychological aspect) (2014)
Санников А. И. - Мотивация и побуждение в исследованиях принятия решений (2014)
Наші автори (2014)
Симоненко С. Н. - Рекреационная психология детства: достижения и перспективы, Грек Е. Н., Костюнина Е. В., Леженко И. В. (2014)
Щубелка Н. В. - Педагогічна система українського дитячого центру "Молода Гвардія": напрямки модернізації (2014)
Лебединський Е. Б. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу підлітків в умовах рекреації (2014)
Моляко В. А. - Стратегемно-праобразный вектор творческого восприятия мира в условиях функционирования полимодальных информационных потоков (2014)
Власова О. І. - Суб’єктивне благополуччя дитини як орієнтир психологічного супроводу в закладах рекреаційного типу, Гуленко А. С. (2014)
Nitza Davidovitch - Eliminating instructor bias in grading: a comparison of manual and automatic grading, Moshe Einat (2014)
Лефтеров В. А. - К проблеме психического здоровья личности и современного информационного воздействия (2014)
Марусинець М. М. - Рефлексія у формуванні творчих здібностей педагога (2014)
Милютина К. Л. - Використання ігрових технологій в процесі корекції життєвої стратегії в наркозалежних (2014)
Панченко О. А. - Опыт организации психологической помощи детям в условиях реабилитационного центра, Панченко Л. В., Минакова Е. Н. (2014)
Панченко О. А. - Психологический тренинг как способ сохранения психического здоровья социальных работников, Панченко Л. В., Садчикова Е. Г. (2014)
Яковенко С. І. - Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі дитячих оздоровчих закладів (2014)
Ануфриева О. С. - Психосоматоз: сопровождение пограничной личности (2014)
Бастракова А. С. - Вплив чинників становлення самодетермінації на інші компоненти особистісного потенціалу підлітків (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і соціально-психологічна адаптація підлітків (2014)
Вольчева Г. А. - Актуальные социально-ориентированные образовательные технологии и формы работы в условиях УДЦ "Молодая Гвардия" (2014)
Ганкевич О. В. - Вплив дозвілля на задоволеність подружнім життям (2014)
Грек О. М. - Діагностика та розвиток вербальної креативності у підлітків-рекреантів, Овчаренко Н. В. (2014)
Глущенко І. І. - Критерії оцінювання стану сформованості лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР (2014)
Гордуз Н. О. - Технологічні підходи в системі післядипломної освіти (2014)
Дишель К. А. - Мультфільмотерапія як засіб корекції та розвитку емоційної сфери молодших школярів (2014)
Дишель О. В. - Освоєння ударних видів єдиноборств як спосіб рекреації підлітків (2014)
Зіборова О. О. - Вплив заходів соціально-психологічної реабілітації в таборах літнього типу на стиль материнського відношення та психоемоційний стан матерів дітей з обмеженими можливостями (2014)
Калюжна Ю. І. - Особливості самоставлення підлітків, позбавлених батьківського піклування, Яновська Т. А. (2014)
Кіраль Агнета - Психологічні детермінанти правомірної та делінквентної поведінки підлітків (2014)
Коргун Л. Н. - Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации (2014)
Крейдун Н. П. - Особливості соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених в умовах соціальної ізоляції, Поліванова О. Є., Невоєнна О. А. (2014)
Курліщук Н. М. - Проблеми соціального виховання дітей і молоді у теоретичній спадщині С. Ф. Русової (2014)
Куев Давіл Луїс Сократес - Критерії та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Назаренко Т. П. - Использование методов арт-терапии в работе с детьми в период рекреации (2014)
Павлин Д. А. - Развитие спонтанности как фактор становления социальной зрелости подростков (2014)
Палько Т. В. - Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Привалова Д. О. - Особливості мотиваційної сфери сиріт підліткового віку, Массанов А. В. (2014)
Рябчич Я. Є. - Соціально-психологічні чинники формування девіантної поведінки підлітків (2014)
Рогаль Н. І. - Порівняльний аналіз материнського і батьківського ставлення до підлітка (2014)
Розіна І. В. - Порівняльний аналіз особливостей процесу адаптації підлітків з повної та неповної родини в умовах рекреації, Григор’єва С. В. (2014)
Розіна І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності у підлітків з повних та неповних родин в умовах рекреації, Яковлева К. А. (2014)
Січка В. І. - Психологічні особливості сприйняття "картини світу" у підлітковому віці (2014)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
У Цзинь - Особливості прояву страхів у молодших школярів з повних та неповних сімей (2014)
Цибух Л. М. - Застосування асоціативного методу у роботі практичного психолога дитячого центру (на прикладі УДЦ "Молода Гвардія") (2014)
Яворовська Л. М. - Фактори становлення психологічного благополуччя особистості, Філоненко Г. С. (2014)
Ямницький О. В. - Аксіологічні складові професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів (2014)
Наші автори (2014)
Протасова В. Є. - Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз, Мандрікова К. О. (2010)
Шульга А. М. - Обхід закону як вид зловживання правом (2010)
Щербак А. Ф. - Роль нормативних (бланкетних) емоцій у психологічній теорії права (2010)
Гришко Л. М. - Основні напрямки модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу (2010)
Семеніхін І. В. - Роль правової доктрини у вітчизняній юридичній думці: історико-теоретичний аспект (2010)
Атоян О. М. - Історична школа та історичність права (2010)
Казначеєва Д. В. - Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2010)
Денисов С. Ф. - Наркозлочинність молоді в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Подойнік О. С. - Міжнародні заходи боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет (2010)
Халілєв Р. А. - Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОВС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2010)
Храмцов О. М. - Щодо видів насильницьких злочинів (2010)
Прутяний С. О. - Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності (2010)
Цвіркун Н. Ю. - Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель (2010)
Голубов А. Є. - Диференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України (2010)
Лихачов С. В. - Протидія загрозам громадській безпеці під час проведення Євро-2012: погляд на питання (2010)
Тригубчак О. І. - Джерела інформації із забезпечення судово-експертної діяльності (2010)
Казанчук І. Д. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього природного середовища в умовах інтеграції України у Європейський союз (2010)
Качинська М. О. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2010)
Солдатова В. Д. - Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України (2010)
Музичук О. М. - Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Сіверін В. І. - Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг (2010)
Соколов І. І. - Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи (2010)
Семіног О. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні (2010)
Тер-Степанян О. В. - Суб’єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (2010)
Прокопенко О. Ю. - Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Гончаренко І. Б. - Нормативне врегулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності України (2010)
Салманова О. Ю. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення (2010)
Камінська Н. В. - Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку (2010)
Обрусна С. Ю. - Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи (2010)
Гетманець О. П. - Проблеми реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства (2010)
Абакумов В. М. - Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні (2010)
Жорнокуй Ю. М. - Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів (2010)
Мінченко А. О. - Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом (2010)
Ясечко С. В. - Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві (2010)
Бичкова С. С. - Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект (2010)
Нечитайло О. М. - Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин (2010)
Мельник К. Ю. - Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права (2010)
Коляда Т. А. - Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: до постановки проблеми (2010)
Кохан В. П. - Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників (2010)
Букін М. П. - Правова регламентація процедур проходження служби в органах внутрішніх справ України (2010)
Іващенко О. І. - Структура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Кохан В. П. - Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики (2010)
Лисанець О. С. - Проблеми самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин (2010)
Подоляка А. М. - Зозуля І. В. Реформування системи органів внутрішніх справ України: реалії та перспективи : монографія /за ред. О. М. Бандурки (2010)
Стеценко С. Г. - Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 630 с. (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Гребеньков Г. В. - Право в контексті методологічного виміру: аксіологічний аспект дослідження (2010)
Шульга А. М. - Правовий нігілізм: український досвід (2010)
Пінська О. С. - Специфіка професійної правосвідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ (2010)
Юшкевич О. Г. - Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції (2010)
Джафарова М. В. - Поняття процесуального представництва: проблеми дефініції (2010)
Добкін М. М. - Теоретичні підходи до визначення системи правових гарантій діяльності місцевих державних адміністрацій (2010)
Перерва Ю. М. - Суб’єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах (2010)
Рогальська В. В. - Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав – учасниць СНД та держав – членів Ради Європи) (2010)
Погрібний І. М. - Становлення і розвиток владних інститутів Київської Русі в історіографії, Сворак С. Д. (2010)
Головко О. М. - Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті ХVІІІ ст. (2010)
Рум’янцев О. В. - Підсудність волосного суду за ст. 101 Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності (2010)
Холод Ю. А. - Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Кіселичник В. П. - Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Греченко В. А. - Еволюція податку з доходів фізичних осіб у новітній час, Греченко В. В. (2010)
Литвинов О. М. - Аналіз системи методів кримінологічного впливу (2010)
Пузиревський Є. Б. - Проблеми запобігання військовим злочинам (2010)
Шендрик В. В. - Попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку, Ковальов В. В. (2010)
Абакумова Ю. В. - Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті у теорії кримінального права (2010)
Байлов А. В. - Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт, Халимон С. І. (2010)
Букін М. П. - Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Щур Б. В. - Структурні елементи у методиці розслідування окремих видів злочинів (2010)
Степанюк Р. Л. - Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України (2010)
Приходько О. В. - Профілактична діяльність слідчого у справах про хабарництво, вчинене в правоохоронній сфері (2010)
Остафійчук Г. В. - Судовий контроль у ході кримінального переслідування (2010)
Щербак В. М. - Ґенеза концепції трудового потенціалу: від ретроспективного тлумачення до сучасного розуміння (2010)
Бандурка А. С. - Культурна ідентичність як проблема мультикультуралізму (2010)
Головко О. М. - Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства (2010)
Греченко В. А. - Установи довгострокового кредиту: історико-правовий аналіз 100 років по тому (2010)
Долженков О. Ф. - Актуальні питання запобігання і припинення злочинів органами внутрішніх справ (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Кондратюк С. Є. - Спадковість і трансформація структури литих сталей при гарячій деформації і термічній обробці, Стоянова О. М. (2009)
Борисов А. Г. - Залежність твердості сплаву АК7 від морфології первинної твердої фази, Недужий А. М., Шеневідько Л. К. (2009)
Нестеренко А. М. - Циклічна рекристалізація фериту в гарячекатаній листовій низьковуглецевій сталі, Левченко Г. В., Воробей С. О., Грицай Т. В. (2009)
Марковський Є. А. - Структура та властивості спеціальних антифрикційних сплавів на основі заліза, Гаврилюк В. П., Олексенко І. В. (2009)
Кірчу І. Ф. - Вплив параметрів мікроструктури сталей на їх схильність до навуглецювання, Степанова Т. В. (2009)
Моісеєв Ю. В. - Магнітний контроль фазово-структурного стану сталевих виливків, Кондратюк С. Є., Богдан К. С., Стась І. М. (2009)
Стась І. М. - Керування процесами кристалізації та структуроутворення сталевих виливків (2009)
Федорчук С. В. - Формування композиційних покриттів триботехнічного призначення для роботи при підвищених температурах з урахуванням напружено-деформованого стану (2009)
Дука В. М. - Особливості утворення недендритної структури в зразках зі сплаву АК7ч (2009)
Дьоміна К. Г. - Розробка оптимальних параметрів виробництва залізничних осей, Грицай Т. В. (2009)
До 80-річчя від дня народження Бабаскіна Юрія Захаровича (2009)
До 70-річчя від дня народження Дубодєлова Віктора Івановича (2009)
Геллер О. Л. - Сталі і сплави для енергобудування (2009)
Чернега Д. Ф. - Академік І.П. Бардін – видатний вчений-металург (2009)
V Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2009” (24 – 26 березня 2009 р.) (2009)
Бондарчук С. А. - Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя (2010)
Шевцова Н. В. - Особливості застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві України (2010)
Діткевич І. І. - Реалізація адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2010)
Мовчан Д. В. - Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади (2010)
Мкртчян Р. С. - Деякі особливості оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (2010)
Качинська М. О. - Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми (2010)
Джафарова О. В. - Правові форми дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки (2010)
Проневич О. С. - Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці (2010)
Филипенко Є. П. - Адміністративно-правове регулювання захисту прав та свобод неповнолітніх у діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Іщук О. С. - Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2010)
Верхогляд В. О. - Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадянського суспільства (2010)
Куліш А. М. - Нормативно-правові основи організації та діяльності Державної митної служби України (2010)
Асланян А. Г. - Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід’ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2010)
Гетманець О. П. - Напрямки удосконалення урядового бюджетного контролю (2010)
Головач А. В. - Поняття та зміст законності в діяльності органів податкової служби (2010)
Шпенов Д. Ю. - До проблем розвитку державної політики України в інформаційній сфері (2010)
Панова І. В. - Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні (2010)
Шестак В. С. - Дотримання вимог нормопроектувальної техніки як чинник упорядкування інформаційних правовідносин в Україні (2010)
Мельченко В. І. - До проблем здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації (2010)
Заєць О. В. - Захищеність особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як напрямок інформаційної безпеки України (2010)
Пацеля Г. А. - До питань нормотворчості Національного банку України (2010)
Хомич А. С. - Роль правової інформації в діяльності органів прокуратури (2010)
Мічурін Є. О. - Поділ та виділ нерухомого майна: теоретичні та практичні аспекти (2010)
Загородній С. А. - Зміна черговості одержання права на спадкування за рішенням суду (2010)
Ямковий В. І. - До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника у господарському процесі та забезпечення його добросовісності (2010)
Головатенко О. В. - Проблеми можливості пред’явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій (2010)
Куценко А. О. - Проблеми господарсько-правового забезпечення якості вітчизняної молочної продукції в рамках членства України в СОТ (2010)
Нор Ж. В. - Право на найменування органів внутрішніх справ як особисте немайнове право (2010)
Погребняк О. С. - Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (2010)
Маринич Л. В. - Календарна обрядовість як чинник формування української ідеї трудового права (2010)
Стародубцев А. А. - Посада як основа службової кар’єри (2010)
Мельник П. В. - Детермінанти виникнення ризиків професії у соціально-трудових відносинах (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Дмитрієва Г. П. - Потрійна евтектика в сплавах кобальту з алюмінієм і вольфрамом, Василенко В. І. (2009)
Раздобрєєв В. Г. - Тонка кристалічна будова маловуглецевих сталей після деформаційно-термічної обробки у міжкритичному інтервалі температур (2009)
Напара-Волгіна С. Г. - Фізико-механічні властивості та структура порошкових вуглецевих сталей з бором, Баглюк Г. А., Кудь В. К., Бахонський Д. О. (2009)
Гаврилюк В. П. - Структура та механічні властивості сплаву системи Al – Mg –Zn, мікролегованого марганцем, Кулініч А. А., Рябініна О. О. (2009)
Дубодєлов В. І. - Вплив постійного магнітного поля на дендритну структуру сплавів системи AI – Cu при охолодженні розплавів, Середенко В. О., Затуловський С. С., Косинська А. В. (2009)
Михайлів Н. П. - Дифузійне хромонікелювання сталі 5XHM (2009)
Цоцко В. І. - Легування поверхневого шару ливарної заготовки в процесі лиття, Пелешенко Б. Г., Мельник П. І. (2009)
Хижняк В. Г. - Вплив ступеня дисоціації аміаку на структуру та властивості неіржавіючих азотованих сталей, Курило Н. А., Більченко О. В. (2009)
Гридін С. В. - Дослідження явищ усадки при формуванні мідних зливків, Спирідонов Д. В., Савенков Ю. Д., Смірнов О. М. (2009)
Щерецький О. А. - Використання технологічних фазових діаграм для оптимізації режимів плавки та розливки вторинних алюмінієвих сплавів (2009)
Винокур Б. Б. - Флокени в сталі (огляд) (2009)
Денисенко О. І. - Дисперсність системи LiMn2O4 металокомпозитних структур при синтезі інжекційним методом, Підгорна К. Д. (2009)
V Міжнародна науково-практична виставка-конференція "Литво. Захист поверхні - 2009" (2009)
Мельник Р. С. - До питання пошуку нових вихідних позицій розуміння категорії "система права" (2011)
Письменицький А. А. - Місце принципу верховенства права в сучасній вітчизняній правовій системі, Турута О. В. (2011)
Тіхонова М. А. - До проблеми виокремлення спортивного права (2011)
Пінська О. С. - Поняття, види та функції правової культури (2011)
Кожушко М. В. - Особливості морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України (2011)
Бандурка О. М. - Переяславська рада і Слобожанщина, Греченко В. А. (2011)
Головко О. М. - Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни (2011)
Семикопний А. Д. - Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу (2011)
Трухан А. Я. - Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр. XX ст.) (2011)
Денисюк С. Ф. - Криміналістична профілактика злочинів: сутність та місце в теорії криміналістики (2011)
Шендрик В. В. - Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів (2011)
Мельник П. В. - Профілактика наркотизму як умова попередження професійних ризиків на виробництві (2011)
Крєпаков І. О. - Проблеми правового регулювання профілактики вимагань (2011)
Лисенко А. М. - Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями (2011)
Петрова І. А. - Процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів (2011)
Бовкун Є. А. - Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України (2011)
Фоміна Т. Г. - Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи (2011)
Рябченко М. С. - Правові засади розкриття злочинів у сфері земельних відносин підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю (2011)
Книженко О. О. - Заохочувальні санкції у кримінальному праві (2011)
Проневич О. С. - Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини (2011)
Стратонов В. М. - Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого, Слінько С. В. (2011)
Литвинов О. М. - Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект, Олішевський О. В. (2011)
Лапта С. П. - Цілі використання доказів під час розслідування злочинів (2011)
Пчеліна О. В. - Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення (2011)
Лещук К. Б. - Про способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів (2011)
Степанюк Р. Л. - Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України (2011)
Добкін М. М. - Упорядкування взаємовідносин місцевих державних адміністрацій і територіальних громад (2011)
Шаповал Р. В. - Система органів державного управління у галузі освіти України (2011)
Васильєва Т. С. - Структура адміністративно-правового режиму господарської діяльності (2011)
Радько Д. В. - Охоронні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній (2011)
Процких О. Ю. - З’ясування сутності інституту встановлення особи в адміністративній діяльності міліції (2011)
Симоненко Г. В. - Поняття та значення суспільної моралі в адміністративно-правовому аспекті (2011)
Панова І. В. - Методи правового регулювання інформаційних правовідносин (2011)
Серьогін В. О. - Захист інформаційного прайвесі за законодавством України (2011)
Мічурін Є. О. - Окремі обмеження майнових прав осіб у договірному праві (2011)
Веретельник Л. К. - Тлумачення цивільно-правового договору (2011)
Д’ячкова Н. А. - Договір позички, Тучин Ф. А. (2011)
Доценко О. М. - Природа права на особисте життя (2011)
Красногор О. В. - Щодо природи обтяжень нерухомого майна (2011)
Пономарьов О. О. - Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки (2011)
Топоркова М. М. - Відповідальність сторін за договором постачання теплової енергії (2011)
Колєсник М. А. - Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству (2011)
Гузеват М. О. - Соціально-економічні передумови виникнення фермерського господарства в Україні (2011)
Мельник К. Ю. - До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права (2011)
Головач А. В. - Керівник органів та підрозділів державної податкової служби України: проблеми законотворення та праворозуміння (2011)
Давидов С. В. - Прокуратура в запобіганні злочинам проти трудових прав (2011)
Чавикіна Т. І. - Поняття часу відпочинку працівників міліції (2011)
Нечитайленко В. А. - Екологічна безпека як об’єкт її забезпечення засобами контролю на державному кордоні України (2011)
Гузьман О. А. - Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження, Ляшенко Н. О. (2011)
Стародубцев А. А. - Роль службового колективу при здійсненні кар’єри в органах внутрішніх справ (2011)
Андрєєва Г. В. - Особливості застосування методів дослідження трудової мотивації працівників ОВС (2011)
Сидоренко О. Л. - Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с., Головко О. М. (2011)
Проценко Т. О. - Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с. (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Цоклан В. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення джерел конституційного права України: історія та сучасність (2011)
Новаков О. С. - Історико-правовий нарис розвитку правозастосовної практики України щодо протидії злочинам проти громадського порядку (2011)
Гетьман-П’ятковська І. - Теоретичне осмислення ідеї верховенства права та її втілення в політичне і правове життя (2011)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання інституту лобіювання у Європейському Союзі (2011)
Черкова М. Ю. - Международный уголовный трибунал по руанде: оправданы ли цели? (2011)
Дмитренко О. В. - Сутність державної влади, її зв’язаність правом (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського) (2011)
Топильницький М. В. - Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав у стародавньому світі (2011)
Монастирська М. В. - Відображення принципу толерантності в міжнародних нормативно-правових документах (2011)
Козич І. В. - Окремі прояви політики в сфері боротьби зі злочинами, що вчиняються із застосуванням насильства, в радянську добу (2011)
Шульга А. М. - Право і особистість як суб’єкт свідомої, вольової поведінки (2011)
Румянцев А. В. - Обжалование решений волостных судов (2011)
Дудоров О. О. - Заміна смертної кари на довічне позбавлення волі: акт гуманізму чи посилення відповідальності?, Мазур М. В., Данилевський А. О. (2011)
Назимко Є. С. - Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідношення (2011)
Морозов Г. В. - Систематизация законодательства Украины в сфере розничной торговли нефтепродуктами (2011)
Зуєва О. І. - Шляхи удосконалення податкового законодавства з податку на додану вартість (2011)
Заєць О. М. - Розмежування юридичних термінів "страхування" та "страхова діяльність" в законодавстві України (2011)
Диковенко К. О. - Критерії ефективності нормативно-правового забезпечення державного реґулювання у сфері господарської діяльності в Україні (2011)
Казьміна К. Є. - Державний аудит як складова забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Головін А. П. - Правове регулювання відносин у сфері забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів: пропозиції щодо удосконалення законодавства, Афанасьєв К. К., Терських О. М., Полонський Д. М. (2011)
Татаров О. Ю. - Судова реформа та реорганізація досудового слідства в Україні – складові розбудови демократичної держави, Шевчишен А. В. (2011)
Мазур Н. І. - Проблема визначення кола осіб, котрі не підлягають кримінальній відповідальності за приховування злочину (2011)
Іванникова В. В. - Адміністративний примус: суть та визначення (2011)
Єрофеєв М. І. - Конституційні засади охорони довкілля (2011)
Кучинська О. А. - Проблеми забезпечення справедливості процесуальних рішень, що приймаються на стадії порушення кримінальної справи (2011)
Березін Є. Є. - Страйк як форс-мажорна обставина у цивільних та господарських правовідносинах (2011)
Шем’яков О. П. - Відносини надрокористування в Україні: проблеми розвитку, Хохлова І. В. (2011)
Любінецька В. Р. - Особливості правового регулювання спадкування за кордоном (2011)
Лисицина О. Б. - Зайнятість та працевлаштування: питання теорії (2011)
Бабіч Л. М. - Визначення розміру застави у кримінальному процесі України (2011)
Тісунова В. М. - Напрямки діяльності органів місцевого самоврядування з активизації господарської діяльності в регіоні (2011)
Соболева О. О. - Потерпілий від незаконних дій з майном, на яке був накладений арешт, яке описане чи підлягає конфіскації (2011)
Сингаївська І. В. - Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України, Шамара О. В. (2011)
Кудінов А. С. - Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів: поняття та структура (2011)
Тарасенко В. Є. - До питання щодо характеристики змістовно-структурних елементів та якісних характеристик теорії агентурного методу (2011)
Сич В. О. - Характер та особливості підбору волонтерів для юридичних клінік (2011)
Литвинов О. М. - Кримінальна юстиція як кримінальна спільнота (філософсько-правові аспекти проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології) (2011)
Атоян О. М. - Культурно-історичний контекст взаємодії філософії і права: окремі думки в загальному напрямку (2011)
Титул, Зміст (2015)
Підсумки 5-ої Міжнародної конференції "Космічні технології: сьогодення і майбутнє" (2015)
Коновалов Н. А. - Профилирование внутренней поверхности корпуса глушителя звука выстрела стрелко-вого оружия как средство повышения эффективности его работы, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В., Устинов С. Д. (2015)
Долгополов С. И. - Определение параметров гидродинамических процессов в системе питания космической ступени при остановах и запусках маршевого двигателя, Заволока А. Н., Николаев А. Д., Свириденко Н. Ф., Смоленский Д. Э. (2015)
Алпатов А. П. - Определение оптимального положения "пастуха с ионным лучом" относительно объек-та космического мусора, Закржевский А. Е., Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2015)
Храмов Д. А. - Визуальное моделирование движения космического аппарата (2015)
Гудрамович В. С. - Моделирование процесса деформирования пластинчатых элементов железобетонных конструкций объектов теплоэнергетики с использованием метода конечных элементов, Левин В. М., Гарт Э. Л., Репринцев А. В., Рябоконь С. А., Самарская Е. В., Шабельник С. В. (2015)
Науменко Н. Е. - Определение деформации грунтового основания под действием кратковременной нагрузки, Маркова О. М., Ковтун Е. Н., Малый В. В. (2015)
Ушкалов В. Ф. - Математическая модель взаимодействия железнодорожного экипажа и пути с учетом распределения контактных сил по пятнам контакта, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю. (2015)
Лапина Л. Г. - Анализ вертикальных составляющих возмущений, традиционно применяемых при про-гнозировании динамических качеств грузовых вагонов (2015)
Печерица Л. Л. - Численные исследования параллелизации метода пробных частиц по статистически не-зависимым испытаниям (2015)
Прядко Н. С. - Акустические характеристики внутренних полостей помольной камеры струйного из-мельчения, Терновая Е. В. (2015)
Никулин А. Ф. - Математическая модель нагревания частицы при образовании терморасширенного графита в условиях теплового облучения, Титенко А. Н. (2015)
Бандурка О. М. - Від Декларації про державний суверенітет до Конституції України (2011)
Греченко В. А. - Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.) (2011)
Бесчастний В. М. - Принцип суверенітету як визначальна основа державотворення, Шевченко А. Є., Ситник О. М. (2011)
Ковальов Є. В. - Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України (2011)
Московець В. І. - Громадськість як інститут громадянського суспільства (2011)
Богачов С. В. - Особливості процесу формування правової культури в Україні (2011)
Деменко О. І. - Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки (2011)
Миколенко В. А. - Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Саппа М. М. - Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою (2011)
Макарчук В. С. - Облаштування західних кордонів Української РСР (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.) (2011)
Футулуйчук Д. Д. - Парламентські вибори 1911 р. у Галичині та діяльність українських послів у Відні 1911–1914 рр. (2011)
Стецюк Б. Р. - Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Сворак С. Д. - Трансформація поняття "вольності" у політико-правових традиціях Київської Русі (2011)
Литвинов О. М. - Нова кримінологічна парадигма і політика протидії злочинності (2011)
Храмцов О. М. - Щодо нових критеріїв оцінювання ефективності діяльності ОВС (кримінологічний аспект) (2011)
Книженко О. О. - Кримінально-правова політика України на початку ХХІ століття (2011)
Пчолкін В. Д. - Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні (2011)
Ємельянов В. П. - Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення (2011)
Клюєв О. М. - Система нормативно-правового регулювання громадського порядку на місцевому рівні (2011)
Петрова І. А. - Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства (2011)
Синявська О. Ю. - Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України (2011)
Сенчук І. І. - Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012 (2011)
Собко Ю. В. - Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Гуренко Д. Ю. - Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу (2011)
Магда М. А. - Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги (2011)
Денисюк С. Ф. - Подолання протидії розслідуванню: організаційні і тактичні заходи (2011)
Татаров О. Ю. - Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики, Мірковець Д. М. (2011)
Бурбело Б. А. - Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання (2011)
Комзюк А. Т. - Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2011)
Музичук О. М. - Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Добкін М. М. - Система та види структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (2011)
Салманова О. Ю. - Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України (2011)
Чумак В. В. - Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції (2011)
Бараш Є. Ю. - Особливості розроблення та прийняття нормативно-правових актів управління в Державній кримінально-виконавчій службі України (2011)
Шоптенко С. С. - Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні (2011)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як напрямок удосконалення фінансової діяльності Української держави (2011)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання кредитних відносин (2011)
Шишка Р. Б. - Феномен юридичної особи публічного права за законодавством України (2011)
Носова О. В. - Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку (2011)
Нор Ж. В. - Становлення особистих немайнових прав юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ) (2011)
Соколан Т. С. - Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження (2011)
Мельник К. Ю. - До проблеми сфери дії трудового права (2011)
Лісова Т. В. - Деякі питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень (2011)
Кирєєва І. В. - Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні (2011)
Гарасимів Т. З. - Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини (2011)
Саппа Г.-М. М. - Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензий через многослойную загрузку при нелинейной кинетике массообмена. 1. Теоретическая часть (2011)
Гончарук В. В. - Физико-химические свойства и биологическая активность воды, обедненной по тяжелым изотопам, Лапшин В. Б., Бурдейная Т. Н., Плетнева Т. В., Чернопятко А. С., Атаманенко И. Д., Ульянцев А. С., Успенская Е. В., Самсони-Тодоров А. О., Таранов В. В., Николаев Г. М., Кавицкая А. А., Романюкина И. Ю., Приходько Р. В., Орехова Е. А., Яременко В. А., Котельчук А. С., Сыроешкин А. В. (2011)
Мамченко А. В. - Динамика регенерации карбоксильного катионита серной кислотой в режиме взрыхления его слоя, Косыгина И. М., Савченко О. А. (2011)
Полякова Т. В. - Влияние окисления активного угля на адсорбцию фульвокислот из водных растворов, Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2011)
Мамченко А. В. - Неравновесная динамика сорбции серной кислоты слабоосновным полиакриловым анионитом, Кушнир Т. В., Дмитренко Ю. А. (2011)
Запорожец О. А. - Спектрофотометрическое определение гипохлорита N,N-диэтиланилином, Погребняк О. С., Визир Н. Н. (2011)
Гончарук В. В. - Нанофильтрация в питьевом водоснабжении, Кавицкая А. А., Скильская М. Д. (2011)
Мельник Л. А. - Обоснование предложений по нормированию содержания марганца в воде, подвергаемой электродиализной обработке (2011)
Титул, зміст (2011)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензий через многослойную загрузку при нелинейной кинетике массообмена. 2. Количественный анализ (2011)
Мищук Н. А. - Формирование и динамика аэрозолей над водной поверхностью, Гончарук В. В. (2011)
Мамченко А. В. - Равновесная сорбция серной кислоты слабоосновным полиакриловым анионитом, Кушнир Т. В., Дмитренко Ю. А. (2011)
Hossain M. A. - Determination of phenol in the Bangsai river water of Bangladesh by gas chromatography-mass spectrometry, Yeasmin F., Mizanur Rahman S. M., Rana M. S., Fatema K. J. (2011)
Криворучко А. П. - Извлечение урана из вод с различным солесодержанием методом ультрафильтрации, Атаманенко И. Д., Юрлова Л. Ю. (2011)
Асланзаде Н. Р. - Н-катионирование воды с сокращенным количеством реагентов и сточных вод на двухпоточно-противоточных фильтрах (2011)
Галимова В. М. - Оценка состояния загрязнения поверхностных вод рек Закарпатьятяжелыми металлами, Манк В. В., Максин В. И., Суровцева Т. В. (2011)
Кулишенко А. Е. - Статистический анализ показателей качества днепровской воды и направления реконструкции водоочистных сооружений днепровской водопроводной станции г. Киева, Остапенко В. Т., Кравченко Т. Б., Квасница Е. А., Остапенко Р. В. (2011)
Рецензии (2011)
Оценка качества фасованных вод по цито- и генотоксическим показателям (2008–2011 г.г.) (2011)
Титул, зміст (2011)
Гончарук В. В. - Наночастицы в артезианских водах, Лапшин В. Б., Карпов О. В., Лесников Е. В., Балаханов Д. М., Данькин Д. А., Сыроешкин А. В. (2011)
Лысенко Л. Л. - Интенсификация электроосмотического течения водных растворов в концентрированных дисперсных системах, Мищук Н. А., Рында Е. Ф. (2011)
Гончарук В. В. - Сравнительное исследование извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов монтмориллонитом, модифицированным полиэтиленимином, Пузырная Л. Н., Пшинко Г. Н., Боголепов А. А., Демченко В. Я. (2011)
Клименко Н. А. - Влияние неорганических примесей воды на адсорбцию фульвокислот активным углем, Савчина Л. А., Полякова Т. В., Каздобин К. А. (2011)
Гончарук В. В. - Кристаллизация карбоната кальция в омагниченной воде в присутствии ионов железа и марганца, Багрий В. А., Баштан С. Ю., Чеботарева Р. Д., Наниева А. В. (2011)
Khaled Hosni - Evaluation of fluoride removal from water by hydrotalcite-like compounds synthesized from the kaolinic clay, Ezzeddine Srasra (2011)
Демуцкая Л. Н. - Кинетика окисления гуминовых и фульвокислот пероксидисульфатом в условиях применения этих реакций для анализа воды, Калиниченко И. Е. (2011)
Доленко С. А. - Влияние водорастворимых гуминовых кислот на экстракционно-фотометрическое определение АПАВ с метиленовым синим в природных водах, Алексеенко Е. Ю., Кущевская Н. Ф. (2011)
Демченко В. Я. - Атомно-абсорбционное определение бария в природных водах (2011)
Мага И. М. - Хроматографическое определение первичных ароматических аминов в виде азопроизводных в присутствии в водах одноатомных фенолов (2011)
Водянка В. Р. - Применение тиосемикарбазида в процессах баромембранной очистки сточных вод, Макаров А. С., Балакина М. Н., Борук С. Д., Кучерук Д. Д. (2011)
Аблязов Д. Е. - Права і свободи людини та їх обмеження (2011)
Гетьман Є. А. - Основні види кодифікації законодавства України (2011)
Гіда Є. О. - Форми та методи правового виховання працівників міліції України (2011)
Корнієнко В. В. - Дозвіл і заборона в праві: підтримання балансу (2011)
Моргунов О. А. - Місце спортивного права в системі публічного права України (2011)
Полковніченко О. М. - Сутність та зміст правоохоронної функції держави (2011)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей (2011)
Слатвицька А. В. - Особливості захисту економічних прав жінок в Європейському суді з прав людини, Скрильник О. О. (2011)
Шульга А. М. - Склад правомірної поведінки особистості, його особливості (2011)
Бандурка О. М. - Правове регулювання участі України в миротворчих операціях ООН, Мещерякова О. В. (2011)
Лапта С. П. - Щодо предмета експертизи телекомунікаційних систем і засобів (2011)
Московець В. І. - Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні (2011)
Олішевський О. В. - Тактичні операції, пов’язані з подоланням протидії розслідуванню, Краснянський С. М. (2011)
Сенчук І. І. - Тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу (2011)
Снігерьов О. П. - Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у суді, Петрова І. А. (2011)
Степанюк Р. Л. - Криміналістична класифікація осіб, що вчиняють злочини в бюджетній сфері України (2011)
Цедік С. Д. - Види кримінального переслідування (2011)
Шендрик В. В. - Структура інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Юхно О. О. - Окремі аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо запобігання, припинення й розкриття злочинів (2011)
Брайченко C. M. - Спори за участю органів внутрішніх справ, підвідомчі адміністративним судам (2011)
Будзан Л. Д. - Представництво прокурором інтересів держави і громадянина в адміністративному процесі (2011)
Гаврилюк О. О. - Зміст принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2011)
Добкін М. М. - Призначення та мета діяльності місцевих державних адміністрацій (2011)
Золотько О. О. - Сутність, види надзвичайних ситуацій та місце в них епізоотичних ситуацій (2011)
Курись А. С. - Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів України (2011)
Липій Є. А. - Принципи адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Логоша В. В. - Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект, Теремецький В. І. (2011)
Мазепа М. М. - Компетенція та повноваження Державної служби охорони при МВС України (2011)
Михайлова Ю. О. - Структура адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України (2011)
Музичук О. М. - Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Нікітченко В. В. - Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу (2011)
Олійник А. Р. - Визначення поняття предмета податкової застави (2011)
Ольховська С. М. - Процедури укладення та виконання адміністративних договорів у практиці органів внутрішніх справ (2011)
Попова С. М. - Організація перевірок дотримання податкового законодавства (2011)
Проневич О. С. - Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав (2011)
Процких О. Ю. - Взаємодія міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та громадськістю щодо встановлення особи як напрямок її адміністративної діяльності (2011)
Теремецький В. І. - Податкове планування: поняття та основні ознаки (2011)
Торкайло Ю. С. - "Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади (2011)
Кріцак Ю. О. - Правова природа літературного твору (2011)
Отрош І. М. - Особливості правового режиму нерухомості як об’єкта цивільних прав (2011)
Безп’ята В. Ф. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю (2011)
Гончарук В. В. - Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика (2011)
Пилипенко В. М. - Правові стимули у сфері праці (2011)
Стародубцев А. А. - Принцип законності при здійсненні службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2011)
Іващенко О. І. - Поняття та особливості оплати праці працівників органів внутрішніх справ України (2011)
Агаларова К. А. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення політико-ідеологічної ідентичності (2011)
Деменко О. І. - Студентство як суб’єкт правосвідомості (2011)
Лифар І. В. - Психологічна готовність до діяльності оперуповноваженого карного розшуку (2011)
Селюков В. С. - Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України як запорука кваліфікованої та дієвої правоохоронної системи (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Владислав Владимирович Гончарук (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Мищук Н. А. - Теоретические проблемы устойчивости броуновских дисперсных систем (2011)
Поляков В. Л. - Инженерный расчет фильтрования суспензии через двухслойную загрузку при линейной кинетике массообмена (2011)
Тарасевич Ю. И. - Состав, структура и термическая устойчивость гидратов обменных катионов сапонита, Поляков В. Е., Иванова З. Г., Трифонова М. Ю. (2011)
Полякова Т. В. - Влияние окисления активного угля на адсорбцию фульвокислот из водных растворов в динамических условиях, Клименко Н. А., Савчина Л. А., Самсони-Тодорова Е. А. (2011)
Ситниченко Т. Н. - Фотокаталитическая деструкция фульвокислот кислородом в суспензии TiO2, Вакуленко В. Ф., Гончарук В. В. (2011)
Зуй М. Ф. - Сорбционное концентрирование IO3- и I- на анионитах АВ-17 и кремнеземах, модифицированных четвертичными аммониевыми группами, Швидка Л. В., Кифорук Л. С., Алексеев С. А., Герда В. И., Зайцев В. Н. (2011)
Доленко С. А. - Связывание анионных поверхностно-активных веществ водорастворимыми гуминовыми кислотами, Алексеенко Е. Ю., Кущевская Н. Ф. (2011)
Хоботова Э. Б. - Оценка возможности использования шлака при производстве ферроникеля для очистки сточных вод, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В. Н. (2011)
Гащин О. Р. - Комплексное воздействие гидродинамической кавитации, пероксида водорода и ионов серебра на микроорганизмы Escherichia coli, Витенько Т. Н. (2011)
Литвинов О. М. - Концепція правового персоналізму Альфонсаса Вайшвіли (2011)
Тубелець О. С. - Проблема визначення джерел та форм вираження кримінально-правової політики України в її реалізації (2011)
Топильницький М. В. - Механізм міжнародно-правового регулювання інституту визнання держав (2011)
Кафанова О. В. - Трубецькой про демократію і політичні партії (2011)
Бесчастний В. М. - Роль органів місцевого самоврядування в організації взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю (2011)
Карчевський М. В. - Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння (2011)
Сумцов О. І. - Визначення часових витрат на досудове провадження по кримінальним справам як основа для реформування кримінально-процесуального законодавства, Глазунов В. М., Шехавцов Р. М. (2011)
Мельник Р. І. - Щодо питання вмотивованості затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2011)
Хохлова І. В. - Проблеми невизначеності предикатного злочину при порушенні кримінальної справи за ст. 209 КК України, Ковальова М. В. (2011)
Феннич В. П. - Розподіл обов’язків доказування при розгляді справ окремого провадження (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна прокурором обвинувачення під час дізнання, досудового слідства у проекті КПК України: норми нові, проблеми старі (2011)
Тимошенко О. А. - Поняття та сутність касаційного провадження в цивільному судочинстві (2011)
Ковальова Н. В. - Доступ до правосуддя на досудовому слідстві (2011)
Стурова Т. - Кримінально-правова характеристика санкцій, передбачених статтею 159-1 КК України (2011)
Новосельцева О. М. - Особливості порушень кримінальних справ щодо порушень техніки безпеки під час проведення підземних робіт у вугільній промисловості (2011)
Одинцова О. В. - Щодо визначення поняття "кримінологічна інформація про організовану злочинність" (2011)
Луганський В. І. - Ознаки об’єктивної сторони невиконання судового рішення (2011)
Афанасьєв К. К. - Дотримання прав і свобод вимушених переселенців на території України: окремі проблемні питання (2011)
Шем’яков О. П. - Адміністративні делікти, що пов’язані з реалізацією окремих напрямків державної екологічної політики, Батракова Я. В. (2011)
Беницький О. М. - Порядок реалізації права на вільне залишення території України: окремі питання правового регулювання (2011)
Полонський Д. М. - Вплив порушень законності в діяльності міліції на стан національного правопорядку (2011)
Тішаков М. П. - Правові основи функціонування органів ДАІ (1945-1953 рр.) (2011)
Комарницький В. М. - Правові аспекти використання альтернативних джерел енергії: зв’язок зі спеціальним природокористуванням (2011)
Камишанський О. Ю. - Особливості способів вчинення розкрадань бюджетних коштів, які призначені для проведення екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості (2011)
Михайлова О. Е. - Поняття трудової міграції як об’єктивне явище сучасного ринку праці (2011)
Зуєва О. І. - Фінансовий контроль як складова частина державного механізму попередження економічної злочинності, Меженська С. І. (2011)
Степанова О. Г. - Проблема розподілу концесійних ризиків в автодорожній галузі (2011)
Брунько А. В. - Економіко-правові передумови створення агрокомплексів промисловими підприємствами (2011)
Шинкаренко І. Р. - Моніторинг оперативної обстановки як чинник ефективності протидії злочинності (2011)
Воронов І. О. - Використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків (2011)
Шинкаренко І. О. - Психолого-правовий аналіз діяльності оперативного працівника ОВС щодо моніторингу оперативної обстановки (2011)
Черков В. О. - Особи, які не досягли повноліття як безпосередні об’єкти оперативно-розшукового впливу (2011)
Лепехин А. Н. - К вопросу о совершенствовании информационно-методического обеспечения правоприменительной деятельности (2011)
Дехтярьов Є. В. - Особливості тактики допиту особи, яка підозрюється у вчиненні шахрайства в сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань (2011)
Гриценко В. Г. - Сутність та вимоги до професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ для дій в екстремальних умовах (2011)
Сворак С. Д. - Тьютор та його функції в дистанційному навчальному процесі працівників ОВС, Гончарук В. В. (2011)
Гончаров В. М. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента В.М. Комарницького "Право спеціального природокористування" (2011)
Борко А. Л. - Сутність і ознаки інституту судової влади (2011)
Васильєв С. В. - Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів (2011)
Градова Ю. В. - Моніторинг в аспекті законотворчості (2011)
Загурський О. Б. - Взаємозв’язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України (2011)
Кацалап Л. С. - Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України (2011)
Мурза В. В. - Поняття та види функцій сучасної держави (2011)
Пампура М. В. - Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Присяжнюк А. Й. - Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади (2011)
Проневич О. С. - Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV – кінець XVIII ст.) (2011)
Сворак С. Д. - Іван Макух – державний секретар внутрішніх справ ЗУНР, Футулуйчук Д. Д. (2011)
Слінько С. В. - Концепція незалежності судової влади: функції та елементи (2011)
Стецюк Б. Р. - Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті ХІХ ст.) (2011)
Шульга А. М. - Особливості суб’єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості (2011)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Джагупов Г. В. - Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах (2011)
Пелецький В. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби (2011)
Передерій О. С. - Громадська безпека і громадський порядок як об’єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу (2011)
Петрова І. А. - Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз (2011)
Полковніченко О. М. - Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави (2011)
Пчолкін В. Д. - Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва (2011)
Федосова О. В. - Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів (2011)
Черних С. П. - Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту (2011)
Шендрик В. В. - Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів (2011)
Ярмиш Н. О. - Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника (2011)
Андрєєва О. Б. - Функції вищих навчальних закладів як суб’єктів професійної підготовки працівників ОВС (2011)
Бараш Є. Ю. - Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою (2011)
Блудова С. В. - Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (2011)
Богомазова І. О. - Територіальна підсудність адміністративних справ (2011)
Борута М. В. - Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України (2011)
Бровій А. А. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин (2011)
Гамалій О. Л. - Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм (2011)
Гнатюк С. С. - Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу (2011)
Дивак М. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Журавель О. Є. - Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2011)
Кузьмін Д. В. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2011)
Музичук О. М. - Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів (2011)
Попова С. М. - Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування (2011)
Синицька Я. П. - Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві (2011)
Слубський І. Й. - Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз (2011)
Стародубцев А. А. - Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ (2011)
Теремецький В. І. - Поняття та види податково-правового режиму (2011)
Швець Ю. В. - Правовий статус членів Центральної виборчої комісії (2011)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон (2011)
Шестак В. С. - Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення (2011)
Карпенко Д. В. - Засади правової охорони бази персональних даних в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування (2011)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію (2011)
Сліпченко С. О. - Деякі питання характеристики абсолютного права (2011)
Кацуба О. В. - Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2011)
Кирєєва І. В. - Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об’єктів у процесі їх припинення (2011)
Кім К. В. - Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію (2011)
Клочко А. М. - До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Віхров М. М. - Проблема солідарності в чотирьох соціологічних традиціях: еволюція поняття і сучасні тенденції (2011)
Віцько О. В. - Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні (2011)
Гавриленко О. А. - Панегірик львівському міському праву (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Носонович А. А. - Генерирование пероксида водорода в процессах окисления алифатических спиртов в системе УФ/Н2О2, Соболева Н. М., Гончарук В. В. (2011)
Трифонова М. Ю. - Адсорбция органических анионов из водных растворов слоистыми силикатами, замещенными катионным полиэлектролитом, Доленко С. А., Тарасевич Ю. И., Бондаренко С. В., Жукова А. И. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление Cu (II), Ni (II) и Co (II) из водных растворов слоистым двойным гидроксидом, интеркалированным ЭДТА, Пузырная Л. Н., Пшинко Г. Н., Косоруков А. А., Демченко В. Я. (2011)
Rangappa S. Keri - Application of electrodialytic pilot plant for fluoride removal, Kallappa M. Hosamani, Harisha R. Seetharama Reddy, Sanna Kotrappanavar Nataraj, Tejraj M. Aminabhavi (2011)
Витенько Т. Н. - Кинетика реакций с участием йодида и йода в условиях гидродинамической кавитации, Калиниченко И. Е., Зарецкая Т. В. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление соединений бора в процессе баромембранного опреснения, Бабак Ю. В., Мельник Л. А., Трачевский В. В. (2011)
Мамченко А. В. - Влияние температуры на эффективность процесса коагуляции титанилсульфата и сульфата алюминия, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2011)
Руденко А. В. - Микромицеты в воде р. Днепр, Савлук О. С., Сапрыкина М. Н., Ястремская А. В., Гончарук В. В. (2011)
Гончарук В. В. - Биотестирование с помощью растительных тест-организмов водопроводной воды, обработанной минералом кремнем, Чеботарева Р. Д., Коваленко В. Ф., Пасичная Е. А. (2011)
Никовская Г. Н. - Тяжелые металлы в иловом осадке после биохимической очистки муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В., Легенчук А. В., УЛЬБЕРГ З. Р. (2011)
Титул, зміст (2011)
Гончарук В. В. - Атмосфера как коллоидная система, Лапшин В. Б., Чичаева М. А., Сыроешкин А. В. (2011)
Макаров А. С. - Влияние солевого состава воды на свойства водоугольных суспензий, Клищенко Р. Е., Завгородний В. А., Макарова Е. В. (2011)
Никовская Г. Н. - Очистка водных растворов от тяжелых металлов гидрогелями, Годинчук Н. В., Самченко Ю. М. (2011)
Sammer M. - The bioscope system – testing and validating a novel sensor for aqueous solutions, Kamp Cees, Yntema Doekle, Horner M., Fuchs E. C., Holler Gert, Woisetschlager J., Lankmayr E. (2011)
Mahvi A. H. - Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process, in natural organic matter removal from surface water in ghochan, Iran, Malakootian M., Heidari M. R. (2011)
Гончарук В. В. - Термическая обработка шламов после очистки дренажных сточных вод свалок твердых бытовых отходов, Бадеха В. П., Бадеха А. В., Кучерук Д. Д., Пищай И. Я., Сидоренко О. С., Шкавро З. Н. (2011)
Гончарук В. В. - Комплексная оценка качества фасованных негазированных питьевых вод, Коваленко В. Ф. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського