Пацера М. - Ощадливості навчаються з юних літ (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у січні 2015 року (2015)
Кравченко М. - Механізм оптимізації бізнес-процесів банку (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2015 року (2015)
Структура активів банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2015 р. (у розрізі банків) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Водолійчик” (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Галшка Гулевичівна” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет серії "Героям Майдану” ("Євромайдан”, "Революція гідності”, "Небесна Сотня”) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рибки” (2015)
Стартував традиційний конкурс "Краща монета року України” (2015)
Колекційний набір "Монети України” (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (2015)
Титул, зміст (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості розвитку земельних відносин агломераційних систем у трансформаційний період (2012)
Бондаревська К. В. - Управління факторами підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Березянко Т. В. - Малі підприємства харчової промисловості у національному діловому середовищі (2012)
Мірошниченко П. І. - Апробація економіко-статистичної моделі оцінки інвестиційного потенціалу регіону на прикладі м. Київ, Львівської та Луганської областей України (2012)
Приходько В. П. - Формування стратегічних орієнтирів регіонального розвитку (2012)
Циганок В. М. - Методичні засади оцінки ефективності брендування торговельних марок на ринку м'яса птиці, Гуля Ю. В., Ращенко А. В. (2012)
Береговий В. К. - Страусівництво як перспективна галузь тваринництва (2012)
Андрощук І. І. - Раціоналізація водокористування як стратегічний вектор розвитку національного господарства: економічні та інституціональні передумови (2012)
Головачова О. С. - Інституційні аспекти регулювання зовнішньої торгівлі агропромисловою продукцією (2012)
Каліцінська К. О. - Використання закордонного досвіду в процесі формування стратегії економічного захисту підприємств в умовах рейдцікавості (2012)
Гранат О. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження підприємствами аграрного сектора інновацій на базі комунікаційних систем (2012)
Бехтер Л. А. - Стан економічної безпеки підприємств сільського господарства Запорізької області на основі оцінки їх фінансової складової (2012)
Дікарєв О. А. - Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери України (2012)
Титул, зміст (2012)
Калетнік Г. М. - Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні, Козловський С. В., Ціхановська В. М. (2012)
Худолій Л. М. - Генезис наукових поглядів на залучення заощаджень домогосподарств у економіку країни (2012)
Мельник Л. Л. - Соціально-економічна сутність агропромислових підприємств та необхідність їх державного регулювання (2012)
Зеліско І. М. - Специфіка функціонування фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань (2012)
Лавров Р. В. - Кредитні ризики та специфіка обслуговування суб'єктів аграрної сфери банками (2012)
Пріб К. А. - Удосконалення організаційних основ антикризового регулювання в сільському господарстві (2012)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації, Гросицька О. Є. (2012)
Приходько В. П. - Інституціональні умови сталого розвитку в системі реалізації регіональної політики (2012)
Тимченко Н. М. - Бенчмаркінг як інструмент максимізації результативності діяльності малих транспортних підприємств, Мозгова М. В. (2012)
Андрощук І. І. - Податкове регулювання раціонального водокористування: інституціональні та методологічні засади удосконалення (2012)
Осипов А. В. - Проблеми іпотечного кредитування в сучасній економіці України (2012)
Біліченко О. С. - Стратегічні напрями формування державної молодіжної політики (2012)
Безнесюк Я. М. - Проблеми та перспективи розвитку м'ясопереробної галузі (2012)
Полторацький М. В. - Застосування методу потенціальних функцій для дослідження величини коефіцієнта нафтовіддачі пластів на нафтогазовидобувних підприємствах (2012)
Титул, зміст (2013)
Банєва І. О. - Використання методів адаптації в управлінні ресурсним потенціалом підприємств аграрного сектору (2013)
Одінцов М. М. - Вплив розвитку агропромислового комплексу на соціально-економічний стан сільських територій (2013)
Калінчик М. В. - Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства, Алексєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Піюренко І. О. - Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення (2013)
Атаманюк О. П. - Аналіз землеустрою території сільської ради в період завершення земельної реформи (2013)
Ковалів О. Р. - Ефективність використання земельних ресурсів сільського господарства Івано-франківської області (2013)
Костенко О. М. - Управлінський облік — інформаційна система прийняття рішень (2013)
Богатирьов К. О. - Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу (2013)
Касьянова В. А. - Аналіз стану та тенденції розвитку легкої промисловості Одеської області (2013)
Бурдельна Г. О. - Ефективність використання оборотних активів на підприємствах АПК Миколаївської області, Полторак А. С. (2013)
Сухаревська Д. Д. - Значення та розвиток обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів для підвищення ефективності функціонування фермерських господарств (2013)
Галунець Н. І. - Методичні аспекти оцінки економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємств, Васько Л. М. (2013)
Галабір Г. С. - Кооперація на селі: особливості та необхідність, Лядова К. С. (2013)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
UFID-2015 (2015)
Віталій Жураківський: "Збільшення пропускної спроможності залізниць — пріоритетне завдання Укрзалізниці" (2015)
Проект Twining: доступність пасажирської інфраструктури для маломобільних осіб (2015)
Хав'єр Даль Собріно: "Одне з головних зобов'язань Adif полягає в забезпеченні доступності залізничної інфраструктури для всіх пасажирів" (2015)
Мироненко В. - Оптимизация объемно-планировочных решений пассажирского здания вокзала, Подтележникова И., Герасименко О. (2015)
Луханин Н. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок. Часть І, Мелешко М. (2015)
Верлан А. - Определение эффективности отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте в условиях демонополизации отрасли (2015)
Авдєєв С. - Бізнес-симуляція як метод навчання персоналу (2015)
Колесникова Н. - Стимулювання участі приватного сектора в наданні транспортних послуг на основі аутсорсингу, Романченко В. (2015)
Сергій Вовк: "Залізниця має зосередитись на ефективному обслуговуванні й модернізації інфраструктури" (2015)
Поднебесный М. - Повышение надежности рельсов (2015)
Плугін А. А. - Досвід експлуатації пружних рейкових скріплень типу PRS і залізобетонних шпал із ними, Плугін А. М., Мірошніченко С. В., Калінін О. А., Лютий В. А., Тулей Ю. Л. (2015)
Титул, зміст (2013)
Гнаткович О. Д. - Державне регулювання ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств (2013)
Клименко Л. В. - Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрного сектора економіки України (2013)
Масловська Л. Ц. - Соціально-економічна сутність і структура трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства, Пивовар А. М. (2013)
Гринчук С. В. - Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Кукла О. Л. - Основи формування механізму собівартості вирощування племінного молодняку коней верхового призначення (2013)
Забуранна Л. В. - Обгрунтування взаємозв'язків підприємств сільського аграрного туризму із макроекономічним оточенням (2013)
Міненко К. В. - Ефективність виробництва яловичини в зоні лісостепу за різного рівня продуктивності худоби (2013)
Лавренчук В. А. - Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі (2013)
Поверляк Т. І. - Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських підприємств та її зв'язок з етапами їх життєвих циклів (2013)
Шкатула В. П. - Особливості сучасного стану зовнішньої торгівлі аграрних переробних підприємств Житомирщини (2013)
Домінська О. Я. - Динаміка та сучасний стан розвитку льонарства у Львівській області (2013)
Кіслов Д. В. - Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери (до 150-тиріччя від дня народження Володимира Івановича Вернадського) (2014)
Ковпак В. А. - Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори, Пенчук І. Л. (2014)
Макаренко П. Д. - Складові інформаційної інфраструктури інтелектуальної власності в Україні (2014)
Подашевська Т. Л. - Соціально-політичні технології в мас-медіа (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. Г. - Інтеграція та глокалізація світових мас-медіа (2014)
Супрун Л. В. - Комунікаційна система як об’єкт дослідження (2014)
Хітрова Т. В. - Соціокомунікаційний напрям формування "студій пам’яті” в Україні: інструменталізація емпірико-фактологічних ресурсів (2014)
Чекштуріна В. М. - Онтологія рунічного знаку-символу в соціокомунікативному просторі (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові параметри медіакритики (2014)
Шульгіна В. І. - Інформаційна матриця політичної реклами (2014)
Гаврилова Я. Л. - Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів (2014)
Гиріна Т. С. - Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми (2014)
Гусєв А. В. - Особливості спортивного контенту в українській пресі (2014)
Гусєва О. О. - Жанр нарису на рубежі століть у ситуації трансформації соціокультурної парадигми (2014)
Дудченко Л. М. - Класифікація ділових видань у контексті типології ЗМІ як наукової проблеми (2014)
Коваль Т. Л. - Жіночий образ у телерекламі: гендерний аспект (2014)
Мадей А. С. - Специфіка висвітлення питання охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняних медіа (2014)
Нетреба М. М. - Синтаксичні особливості оформлення заголовків журналістських розслідувань в Інтернеті (2014)
Парубець О. М. - Диджиталізація регіональної преси в Україні (2014)
Подобна Є. В. - Проблемно-тематичне наповнення періодичних видань м. Прилуки початку ХХ століття (2014)
Антоненко І. Ю. - Технологія популярності видань "Допоможи собі сам” (2014)
Бессараб А. О. - Особливості просування книжкової продукції та формування читацької культури на сторінках журналу "GLAMOUR” (2014)
Березенко В. В. - Проблематика наукових досліджень феномена PR (2007–2012 рр.) (2014)
Грицюта Н. М. - Прихована реклама – маніпулятивна технологія порушення етичних принципів професійної діяльності (2014)
Досенко А. К. - Засади паблік рилейшнз: сутність стратегій (2014)
Дубняк К. В. - Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією (2014)
Раренко Л. А. - Прогноз розвитку сегмента 3d-реклами в ЗМІ до 2015 року (2014)
Ростовцев С. С. - Особливості застосування комплексу інтернет-маркетингу в організації обслуговування користувачів бібліотек (2014)
Темченко Л. В. - Структурний аналіз та особливості функціонування регіонального інтернет-порталу "Gorod.dp.ua” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Князевич В. М. - Ефективність медичної реабілітації осіб, які перехворіли на грип, із застосуванням засобів народної та нетрадиційної медицини, Гарник Т. П., Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2010)
Заремба Є. Х. - Застосування олії амаранту у кардіологічній практиці, Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Федчишин Н. Р., Фостяк І. М. (2010)
Торгало Є. О. - Влив кверцетину та ліпофлавону на ферменти антиоксидантного захисту при цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті), Раєцька Я. Б., Гарник Т. П., Остапченко Л. І. (2010)
Прудникова І. В. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу еукарбону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням та його влив на показники ліпопероксидації та вміст "середніх молекул" у сироватці крові, Фролов В. М. (2010)
Кононов В.М. - Влив комбінованого фітопрепарату бонджигару на активність ферментів системи антиоксидантного захисту при медичній реабілітації хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2010)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованого фітозасобу алфагіну на показники аденілової системи крові у хворих на стеатоз печінки, які перенесли негоспітальну пневмонію при наявності астенічного синдрому в періоді медичної реабілітації (2010)
Харченко Н. В. - Обґрунтування вибору ліпофлавону, триовіту в комплексній патогенетичній терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з ускладненим та рецидивуючим перебігом, Власюк С. Б. (2010)
Макаренко Д. М. - Ноотропна та антиамнестична ефективність спільної дії пірацетаму та гінкго-білоба (2010)
Козярін І. П. - Продукти генної інженерії. За і проти (2010)
Коваленко В. В. - Комплексная лечебная продукция фирмы "Грин-Виза" (2010)
Попова Н. В. - Лютеолін, його похідні та їх розповсюдження, Дихтярьов С. І., Литвиненко В. І. (2010)
Мішнєва К. Д. - Інформаційний пошук перспективних рослин для лікування гострих респіраторних захворювань, Гонтова Т. М., Хворост О. П., Громовик Б. П. (2010)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки (повідомлення 3) (2010)
Цуркан О. О. - Отримання та дослідження настойки та сухого екстракту конюшини лучної, Ковальчу Т. В., Бурмака О. В. (2010)
Малий В. В. - Анатомічне дослідження листя представників роду ясен (Fraxinus L.), Кічимасова Я. С., Хвоpост О. П. (2010)
Рибак Л. М. - Дослідження амінокислотного складу деяких видів роду Geranium L. флори України, Коновалова О. Ю., Цуpкан О. О., Колядич О. П. (2010)
Кpивоpучко О. В. - Елементний склад листя деяких видів роду Sorbus, Кононенко А. В., Шатpовська В. І. (2010)
Інформація для авторів (2010)
Василь Іщенко: "У кожного свій "окоп” у війні за самостійність України” (2015)
Пенсійний фонд НБУ працює стабільно (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2015 року (2015)
Широчин С. - Платежі в мережі Інтернет: у пошуках "срібної кулі”, Гартінгер Р. (2015)
Пацера М. - Кіберзлочинність – загроза банківській системі (2015)
Гладких Д. - Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року (2015)
Ясниський Р. - Завершився чемпіонат Банківської футзальної ліги м. Києва (2015)
Міщенко В. - Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу, Малютін О. (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у лютому 2015 р. (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2015 року (2015)
Ігор Дорошенко – "Фінансист року” (2015)
Василенко Ю. - Фактори розвитку економіки України (2015)
Швець С. - Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позицій фіскальної теорії рівня цін (2015)
Шпенюк О. - Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Михайло Вербицький” (2015)
Хоружий Д. - Сучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ (2015)
Підвисоцький Р. - Банкіри допомагають військовим медикам (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2015 року (2015)
Дехтяр Н. - Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи, Дейнека О., Боярко І. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2015 року) (2015)
Максишко Н. К. - Нерухомість як об’єкт економічного аналізу та математичного моделювання, Шаповалова В. О. (2012)
Корецька С. О. - Особливості дії ринкового механізму в сучасних моделях економіки (2012)
Вініченко І. І. - Регіональний аспект розвитку фермерства, Рева Л. І. (2012)
Салига С. Я. - Удосконалення методів визначення економічної ефективності функціонування господарської діяльності регіону, Книш Я. В. (2012)
Мешко Н. П. - Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі технологіями, Попова В. А. (2012)
Ганечко І. Г. - Управління валютними ризиками інфраструктурних проектів (2012)
Халецька А. А. - Умови глобалізації національних та всесвітніх економічних відносин (2012)
Грабчук О. М. - Фінансові інструменти у стабілізації розвитку економіки регіонів України (2012)
Барський Ю. М. - Аналіз методичних підходів до оцінки рівня соціально орієнтованого розвитку економіки регіону (2012)
Красношапка В. В. - Взаємозв’язок впливу витрат на персонал на показники прибутковості банківських установ, Захарченко К. К. (2012)
Моісеєнко Т. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Гарбарчук Я. В. (2012)
Горячук В. Ф. - Концептуальна модель широкого розуміння капіталу (2012)
Ткаченко І. П. - Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення, Чувачалова І. А., Чувачалов О. А. (2012)
Яровенко Г. М. - Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці, Басенко Т. О. (2012)
Сабецька Т. І. - Побудова конкурентно-асортиментної матриці в рамках оцінювання конкурентної позиції підприємств сільгоспмашинобудівної галузі (2012)
Бетехтіна Л. О. - Ціноутворення як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі (2012)
Бовш Л. А. - Історичні передумови становлення житлового господарства в Україні (2012)
Ніна Єфремова - Джерела формування фінансових ресурсів машинобудівного підприємства: їх склад та оптимізація структури, Ольга Золотарьова, Ірина Дердуга (2012)
Жигірь А. А. - Економічний інструментарій ризик менеджменту підприємницькій діяльності (2012)
Січко С. М. - Особливості територіального розподілу безробіття в сша (2012)
Орлов В. В. - Перспективи впровадження оренди персоналу в практику вітчизняних підприємств (2012)
Ляхова О. О. - Проектне фінансування енергозбереження в Україні (2012)
Даценко В. В. - Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Туболець І. І. (2012)
Паляничко Н. І. - Аспекти формування економічних регуляторів для забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2012)
Чорний О. О. - Актуальні проблеми підгтовки майбутніх маркетологів у системі вищої освіти України (2012)
Дорош О. І. - Визначення сутності поняття "ринкова орієнтація" (2012)
Клочан В. В. - Формування та розвиток системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери в Україні (2012)
Зоріна О. І. - Формування системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку залізничного комплексу України (2012)
Висоцький А. Л. - Теоретичні та практичні аспекти ціноутворення підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Пушак Я. Я. - Статистичний аналіз і прогнозування самозабезпечення продовольством регіонів України (2012)
Гречко А. В. - Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства, Гербеда М. В. (2012)
Дзяд О. В. - Домінантні форми регіональної торговельної інтеграції країн-членів сот (2012)
Карачина Н. П. - Економічні аспекти державних витрат та необхідність державної підтримки ринку біопалива, Чайка Р. В. (2012)
Політило М. П. - Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств - суб’єктів кооперування (2012)
Польова Н. М. - Напрями активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві (2012)
Приходько Т. П. - Мотивація професійного самовдосконалення викладача економічного напряму як складова його готовності до педагогічної діяльності у вищій школі (2012)
Білик В. В. - Сучасні тенденцій розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Міщук Є. В. - Попередження неплатоспроможності промислових підприємств на основі контролю витрат і видатків (2012)
Щербакова Н. О. - Дослідження чинників, що впливають на рівень використання виробничого потенціалу вантажного автотранспортного підприємства (2012)
Шкробот М. В. - Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток підприємства (2012)
Мосьондз О. Б. - Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність (2012)
Горячко А. М. - Аналіз ефективності передачі функцій підприємства на аутсорсинг (2012)
Суворов В. В. - Інституційні аспекти модернізації митної справи в Україні (2012)
Шелехов К. В. - Переваги первинного публічного розміщення акцій (ipo) як інвестиційного інструменту залучення капіталу виробничим підприємством, Тарасенко А. О. (2012)
Васильченко А. О. - Моделювання структурних характеристик процесу формування маркетингової стратегії будівельного підприємства (2012)
Шамрін Р. В. - Вплив ефективності діяльності підприємства на ціноутворення за умов ринку (2012)
Набиев О. Ш. - Моделирование инновационной динамики с учетом эффективности процесса модернизации (2012)
Кучерова І. М. - Сучасні тенденції розвитку систем оподаткування доходів тнк (2012)
Муляр Т. В. - Аналіз та шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання венчурного інвестування в Україні (2012)
Григор'єва О. В. - Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності державної служби зайнятості (2012)
Копилець П. М. - Логістичні інформаційні системи в процесі господарської діяльності (2012)
Якименко О. С. - Вплив розвитку подій на сценарії фінансового стану промислових підприємств (2012)
Бетехтін О. В. - Особливості комплексу маркетингу у консалтингу туристичної галузі (2012)
Зеркаль А. В. - Особливості формування корпоративної культури у галузі машинобудування (2012)
Обітоцький І. С. - Економічно – організаційні аспекти реформування міського житлово – комунального господарства, Очередько В. І. (2012)
Дудукало Г. О. - Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства (2012)
Гордєєв В. І. - Формування антикризового управління на підприємстві (2012)
Юхименко В. В. - Стратегічне управління технологіями на підприємстві (2012)
Петрушенко Ю. М. - Сталий спосіб життя як передумова сталого розвитку громад, Костюченко Н. М., Ковальов Б. Л. (2012)
Гончаренко О. В. - Еволюція теоретико-методологічних підходів до управління портфельними активами банків, Лебідь К. Є., Коваленко А. О. (2012)
Степаненко-Липовик Б. В. - Модельна оцінка впливу елементів фінансового механізму зеленого бізнесу на основні макроіндикатори (2012)
Панченко В. П. - Соціально-економічні проблеми розвитку машинобудувіної галузі України (2012)
Браславець О. Ю. - Співвідношення інтересів учасників податкового процесу в системі державного регулювання національного господарства (2012)
Щербатих Д. В. - Аналіз показників ліквідності на підприємствах машинобудування в черкаській області (2012)
Романова Т. В. - Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну та в економіку полтавської області (2012)
Горбова Х. В. - Проблемні питання концесійної діяльності підприємств нафтогазового комплексу (2012)
Гапончук О. Д. - Мотиваційні чинники підвищення якості діяльності державної служби зайнятості (2012)
Домашенко М. Д. - Стратегии управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения, Клименко О. В. (2012)
Балдинюк А. Г. - Економічна сутність стратегічних змін в управлінні організацією (2012)
Логвиненко Ю. Л. - Полікритеріальне рейтингування промислових підприємств (2012)
Орлов І. В. - Прояв страхового інтересу в галузях страхування, Александрова М. М. (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Модифікація теорій інтернаціоналізації бізнесу в умовах інформатизації світової економіки (2012)
Савич О. П. - Стратифікація та динаміка вітчизняного ринку автозапчастин (2012)
Костюк Г. В. - Інформаційно-аналітична підтримка процесу управління витратами в логістичній системі (2012)
Ковч В. В. - Взаємодія держави з приватним бізнесом в умовах реформування інноваційної політики (2012)
Савчук К. Д. - Особливості глобального суперництва в енергетичній сфері (2012)
Лифар В. В. - Ідентифікація ключових факторів успіху транспортної компанії (2012)
Огороднійчук Ю. О. - Імунні біосенсори на основі ППР та ЕПВВ для діагностики та контролю Salmonella Typhimurium, Стародуб М. Ф. (2015)
Мельникова Н. М. - Білковий склад крові щурів, отруєних ацетатом свинцю, та за умови введення глутаргіну, Лазаренко І. А. (2015)
Цьонь Н. І. - Cтимулювання розвитку зоопланктону ставової екосистеми за рахунок удобрення зерновою бардою (2015)
Макаренко Н. А. - Наукові основи оцінювання стану сільськогосподарських територій та угідь щодо можливості ведення органічного виробництва, Подзерей Р. В. (2015)
Шум І. В. - Вплив дубових полезахисних лісових смуг на питому електропровідність едафотопу (2015)
Булаєва Ю. Ю. - Ампелоекологічні дослідження території ДП "ДГ "Таїровське" для виробництва вин із зазначенням походження (2015)
Сафронова Л. А. - Імуномодулюючі та протипухлинні властивості спорового пробіотику, Діденко Г. В. (2015)
Кравченко Ю. С. - Сезонна динаміка запасів вологи чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно, Матвіїв Г. М. (2015)
Кіщак О. А. - Конкурентоспроможність і експортний потенціал плодів черешні, вирощених в умовах Лісостепу України, Кіщак Ю. П. (2015)
Кучер М. Ф. - Біологічно активні речовини в заморожених плодах кизилу (Cоrnus mas L.), Постоленко Є. П. (2015)
Булигін С. Ю. - Якість земель як теоретична база адаптивних систем землеробства, Рожко В. М. (2015)
Гутянський Р. А. - Формування азотфіксуючих бульбочок, урожайності та якості насіння сої за дії гербіцидів (2015)
Karastan O. - Microsatellite characteristics of grapevine cultivars included to Ukrainian state register of plant varieties, MulukinaN. MulukinaN., Papina O., Plachinda G., Gerus l., Kovalyova I. (2015)
Грищенко О. В. - Ефективність композиційних азотних добрив пролонгованої дії за вирощування гороху (2015)
Лікар Я. О. - Основні ентомофаги совок, їх поширення та особливості розвитку (2015)
Маркович І. І. - Зміни мікробіологічних показників напівкопчених ковбас у процесі зберігання (2015)
Палишнюк К. Ю. - Визначення гострої токсичністі Данофлоксацину, Ткачук С. А. (2015)
Деркач С. С. - Визначення оптимального часу осіменіння сук за змінами температури тіла тварини (2015)
Ковбаса Я. В. - Моделювання мортмаси грубих гілок березових лісів Чернігівщини (2015)
Сошенський О. М. - Аналіз продуктивності липових деревостанів України, Гірс О. А., Свинчук В. А. (2015)
Столяров В. Ф. - Формування методичного забезпечення оцінки та переоцінки вартості забезпечення кредитних операцій, Артеменко Д. М. (2014)
Кунанець Н. Е. - Концепція бенчмаркінгу в бібліотекознавстві, Ржеуський А. В. (2014)
Cekerevac Z. - Internet safety of smes and e-mail protection in the light of recent revelations about espionage of internet communication system, Dvorak Z., Professor Professor, Cekerevac P. (2014)
Черниш І. В. - Управління та регулювання як базові функції антикризової державної політики (2014)
Климовских Н. В. - Методы и подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона: российская практика, Марченко М. Ю. (2014)
Adam Oleksiuk - Eu structural funds: do they generate more growth? - in response to professor's sasha becker assessment, Jacek Bialek (2014)
Agnieszka Lewicka-Zelent - The idea of restorative justice in the economic and social dimension (2014)
Зборовська О. М. - Імплементація системного управління діяльністю підприємства (2014)
Вершигора В. Г. - Актуальні питання впровадження інвестицій у сфери освіти та науки України, Гусак О. М. (2014)
Лучик В. Є. - Моделювання регіонального розвитку з використанням виробничих функцій (2014)
Руліцька К. М. - Перспективи використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств (2014)
Ladislav Obdrzalek - Factoring is one of the forms of business financing, Hanna Banetskaya (2014)
Vladimira Hlavackova - Preparation of the czech republic's entry into the euro area, Hanna Banetskaya (2014)
Ondrej SABATA - Tax aspects of the local monetary systems in the czech republic, Lenka POLEDNДKOVД, Andrew Alan Napthine (2014)
Безпарточний М. Г. - Формування стратегії економічної безпеки торговельних підприємств (2014)
Мартишко Н. Я. - Традиційні та новітні канали дистрибуції страхових продуктів (2014)
Доценко І. О. - Змістовний аспект поняття "соціальний захист" в контексті його складових (2014)
Піратовський Г. Л. - Систематизація та розвиток підходів до класифікації бізнес- планів (2014)
Вершигора В. Г. - Управління фінансовими ресурсами підприємств малого бізнесу, Вершигора Ю. З. (2014)
Корягін М. В. - Концептуальні та процесні складові облікової методології (2014)
Швабу Ю. І. - Роль обліку в реалізації системи оподаткування в Україні (2014)
Рошко Н. Б. - Формування методичного забезпечення економічного аналізу діяльності туристичних фірм (2014)
Гордіца Т. М. - Порівнева ієрархічна побудова банківської інфраструктури за принципом фінансового супермаркету для обслуговування фізичих осіб (2014)
Петько С. М. - Сутність та значення економічної інтеграції в глобальній економіці (2014)
Кирилич Х. В. - Еволюція поняття "нерівномірності економічного розвитку світового господарства" в економічній літературі (2014)
Огородник К. - Сучасний факторинг в україні та ефективність зовнішньоторговельних операцій (2014)
Бєляєва С. С. - Соціально-економічні та екологічні умови збереження природної та краєзнавчої спадшини села козацьке звенигородського району (2014)
Корженівська Н. Л. - Методологія системного аналізу рівня економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Горін Н. В. - Оцінка реалізації агроекологічних заходів в рамках програми розвитку сільських територій в Польщі, Лесів М. М. (2014)
Kramarenko R. - Innovations in the concept of megapolises development (2014)
Щурик М. В. - До відновлення зв'язків науки з вітчизняним аграрним сектором (2014)
Гончаров Г. О. - Еволюція та напрями вдосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні (2014)
Князєва О. А. - Основи підходу до визначення рівня антикризової стійкості підприємства зв'язку на мікро- та макрорівнях, Дойсан Н. В. (2014)
Штерма Т. В. - Управління інноваційною адаптивною спроможністю регіону як чинник зниження асиметричності регіонального розвитку, Данко-Ютіш Н.І. (2014)
Ажаман І. А. - Особливості і напрями розвитку будівництва в аграрному секторі економіки (2014)
Манжос С. Б. - Життєвий цикл банківської установи як економічної системи (2014)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал регіону: теоретичні аспекти (2014)
Офер Е. Е. - Концептуальный подход к управлению гибкостью ресурсного потенциала субъектов реального сектора экономики (2014)
Носирєв О. О. - Тенденції розвитку інноваційного потенціалу промислових регіонів України (2014)
Кабак О. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств як основна умова їх ефективного розвитку (2014)
Алексеенко Н. В. - Мониторинг как инструмент устойчивого развития предприятия (2014)
Яців І. Б. - Вплив експортно-імпортних операцій агропродовольчою продукцією на конкурентне середовище сільськогосподарських підприємств (2014)
Єфіменко Т. І. - Узгодження категоріального апарату в бухгалтерському обліку запасів (2014)
Кучеренко Т. Є. - Виробництво продукції тваринництва як фактор формування попиту на корми, Шаймухамєтова В. Р. (2014)
Федотова К. А. - Качество медицинских услуг и его измерение, Федотова Ю. Э. (2014)
Моцок О. В. - Світовий досвід використання інформаційних технологій в управлінні сталим розвитком (2014)
Трокоз Л. О. - Моделювання стресостійкості кредитних позик портфеля комерційного банку (2014)
Васильєв В. О. - Концепційна система оцінки синергетичного мультиплікативно-акселеративного ефекту від активізації інвестиційного потенціалу (2014)
Кімяєва О. М. - Формування інфраструктури функціонування природних монополій (2014)
Лащак В. В. - Алгоритм дій споживачів щодо порушення їх прав та аналіз звернень з приводу якості товарів і дотримання прав споживачів в після реалізаційний період (2014)
Титул, зміст (2014)
Беккер І. - Армія - з грошима, уряд - із прем'єром, депутати з виборами (2014)
Тищук Є. - Тарас КРЕМІНЬ: "Громада повинна активніше контролювати чиновників" (2014)
Беккер І. - Революція для місцевих бюджетів (2014)
Світланова В. - Кажуть "реформи", а думають про... Кожен – про своє (2014)
Беккер І. - Вибори - це люстрація (2014)
Цирфа Ю. - За незалежність! У повній бойовій єдності (2014)
Сищук О. - Олександр ТУРЧИНОВ: Нема на кого розраховувати. Стиснути зуби й перемогти! (2014)
Клименко О. - Стиснути зуби й перемогти! (2014)
Сироткіна А. - Сучасне озброєння та техніку - до зони АТО (2014)
Заява Верховної Ради України "Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України" (2014)
Заява Верховної Ради України "Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму" (2014)
Скобельський В. - Харківська зупинка "поїзда смерті" (2014)
Костров В. - Особливості національної АТО (2014)
Палій О. - Про наслідки часткової мобілізації для громадян (2014)
Тищук Є. - Щоранку потяги зі Сходу країни доставляють в Одесу по кілька вагонів людей з Донбасу (2014)
Новодворська В. - "Я долго ломала себе голову над тем, а что написать на визитной карточке? Как назвать свою профессию? До 2000 года в России можно было ограничиться надписью "вольнодумец", а теперь уже точно "диссидент" (2014)
Романюк Т. - Ерзац-Майдан (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Павленко А. - Луганськ - у кільці. Область - суцільна гаряча точка (2014)
Марчук Л. - Не сидіти у старому фтлярі, а позбутися його, переосмислити, що відбулося... (2014)
Марчук Л. - Бійці батальйону "Львів" у зоні АТО (2014)
Міліція — з народу! (2014)
Гундарєв Ю. - Академік у погонах (2014)
Марчук Л. - Час ставити фільтри? (2014)
Скобельський В. - Олег Бабаєв був улюбленцем Кременчука (2014)
Гриценко П. - Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси (2014)
Славинський М. - Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ: "Ми єдині й неповторні на світі" (2014)
Тренич С. - Королева шахів українського походження, Скобельський В. (2014)
Скобельський В. - Мегазірка вітчизняної фізики (2014)
Костров В. - В гостях у сонця (2014)
Славинський М. - Кіберніж: здобутки, проблеми, перспективи (2014)
Славинський М. - Наш Митрополит (2014)
Пузикова Л. - Не згасає світло (2014)
Славинський М. - Міг поїхати до Італії й стати... співаком (2014)
Марчук Л. - "У душі я львівський батяр" (2014)
Красовська О. - Волелюбець Рєпін: укаїнство в крові (2014)
Марчук Л. - Львівський лицар – це добра історія 1916 року, яка сьогодні надихає нас на нові зрушення (2014)
Гомирева О. - В'єтнамське натхнення Олександра Храпачова (2014)
Бондаренко І. С. - Концепт "інженерна діяльність" у системі комунікаційних технологій (2014)
Варех Н. В. - Стереотип як засіб формування комунікаційної компетенції в системі мультилінгвальної освіти (2014)
Гресько О. В. - Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій (2014)
Гусєв А. В. - Вплив нових інформаційних технологій на комерціалізацію спорту (2014)
Мельникова О. С. - Роль дисидентських текстів в інформаційному просторі радянської України 1960–1980 рр. (2014)
Семенко С. В. - Публіцистичні виступи Юрія Косача про роль мистецького покоління 20–30-х років ХХ століття в збереженні тяглості українських духовних традицій (2014)
Супрун Л. В. - Дискурс як соціокомунікаційне явище (2014)
Чекштуріна В. М. - Рунічний футарк як знаково-символьна система: соціокомунікативний аспект (2014)
Базака Р. В. - Приватна преса Єлисаветграда (1876–1916 рр.): історико-функціональний аспект (2014)
Богуславський О. В. - До історії процесів саморегуляції журналістського середовища української діаспори північної Америки: перший з’їзд українських журналістів США і Канади (30–31 жовтня 1965 р.) (2014)
Гиріна Т. С. - Рекламні концепції розвитку дитячого радіомовлення в США: історичний аспект, Пенчук І. Л. (2014)
Гурчіані Х. Д. - Соціальні медіа й соціальні мережі: до проблеми соціального спрямування інформаційного контенту (2014)
Гусєва О. О. - Подорожній нарис кінця XIX століття (2014)
Дударевич І. К. - Телебачення республіки Корея в епоху "Нових медіа”: інтернет-аспект (2014)
Дудченко Л. М. - Українські аналоги ділових світових брендів у національній медіасистемі (2014)
Ковтонюк О. В. - Специфіка моделі латиноамериканської публіцистики в різножанрових системах бразильських ЗМІ (на прикладі матеріалів газети "Jornal do Brasil”) (2014)
Мадей А. С. - Сучасні тенденції висвітлення пам’яткоохоронної тематики в українських ЗМІ (2014)
Маркова Г. Е. - Гендерні стереотипи та їх відображення в жіночих та чоловічих журналах (2014)
Мірошниченко П. В. - Образ типового українського радіослухача (2014)
Павленко В. В. - Концепт "Protest” як складова частина концепту "War” (за матеріалами британської якісної преси) (2014)
Антоненко І. Ю. - Інформаційна культура навчального видання в системі вищої освіти (2014)
Бессараб А. О. - Формування читацької культури та просування книжкової продукції на сторінках журналу "COSMOPOLITAN” (Україна) (2014)
Копилова Л. А. - Особливості використання астрономічної термінології в спеціалізованих друкованих ЗМІ (2014)
Пономаренко Л. Г. - Видання з культури мови: довідник чи посібник? (2014)
Березенко В. В. - Діалогова комунікація в системі паблік рилейшнз (2014)
Гаркуша І. В. - Формування риторичної культури майбутнього фахівця з рекламної діяльності засобами діалогічно-дискусійних та ігрових технологій (2014)
Грицюта Н. М. - Професійна етика PR-діяльності: сутність поняття, принципи (2014)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанції "Русское Радио” (2014)
Мельниченко А. А. - До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, Киричок А. П. (2014)
Спрінсян В. Г. - Міжнародні й зарубіжні стандарти як чинник розвитку документаційного менеджменту (2014)
Шапоренко В. В. - Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди (2014)
Шевченко О. В. - Актуальна проблематика розробки концептуальної моделі системи документаційного забезпечення комерційного підприємства із застосуванням інформаційних технологій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Горянська Т. В. - Глобалізація економіки: теоретико-методологічний аспект (2015)
Лащак В. В. - Адміністративне реформуваннясистеми захисту прав споживачів як складової державної соціальної політики в Україні, Крушницьки Р. М. (2015)
Adam Oleksiuk. - Contemporary concepts of innovative processes in the territorial perspective (2015)
Щурик М. В. - Регіональні особливості генези лісогосподарської сфери (2015)
Аветісян К. П. - Дослідження стану та розвитку ринку маркетингових сервісів в Україні, Крук Н. В. (2015)
Григорків М. В. - Трисекторна модель екологічної економіки (2015)
Сушарник Я. А. - Еволюція бухгалтерського обліку витрат (2015)
Вершигора В. Г. - Деякі організаційно-економічні аспекти регіонального розвитку, Вершигора Ю.З. (2015)
Штогринець Н. В. - Вдосконалення державної і місцевої політики розвитку сільського господарства та форм господарювання в горах (2015)
Воротіна Л. І. - Структура та основні характеристики національної системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. О. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Основи системного управління економічною безпекою банку, Гандзюк Д. Д. (2015)
Вершигора В. Г. - Застосування методології математичного моделювання для визначення параметрів лінійної математичної моделі людини–оператора, Гусак О. М. (2015)
Ключенко А. В. - Кластерний механізм розвитку рекреаційної сфери в умовах євроінтеграції (2015)
Годіца Т. М. - Соціальна складова банківського обслуговування фізичних осіб: теоретико-функціональний підхід (2015)
Биховченко В. П. - Неминучість зниження рівня життя населення в умовах сьогодення (2015)
Voytsekhovskyy V - The method of quantitative analysis of the fixed assets dynamics and alternative choice of investment’s decisions, Voytsekhovska V. (2015)
Бандерич В. Б. - Еколого-економічні засади використання лісогосподарських земель (2015)
Липчук В. В. - Регіональний і структурний вимір бідності в Україні, Крупа О. М. (2015)
Дребіт Г. М. - Теоретико-методичні аспекти аналізу грошових потоків як важливих чинників їх планування, управління та контролю (2015)
Єлецьких С. Я. - Еволюційні форми та внутрішня структура механізму управління фінансово стійким розвитком підприємства (2015)
Шиба О. А. - Загальна характеристика проектів транспорної інфраструктури в рамках співпраці Україна-ЄС (2015)
Гончарук Я. М. - Економічні аспекти регулювання проблем біологічної безпеки на прикладі європейських держав: міжнародний досвід, Величко М. В. (2015)
Пазюк В. Л. - Технологія створення винного бренду (2015)
Вітання з нагоди професійного свята – Дня банківських працівників (2015)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2015 року (2015)
Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік (2015)
Пантєлєєва Н. - Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства (2015)
Нескородєв С. - Глибинні причини валютних криз у національній економіці в контексті теорії циклів М. І. Туган-Барановського (2015)
Гладких Д. - Стратегічні орієнтири реформування політики управління сектором державних банків (2015)
Краснова І. - Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків, Лавренюк В. (2015)
Кравченко М. - Механізм трансфертного ціноутворення в банку (2015)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2015 року (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у березні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у березні 2015 р. (2015)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у березні 2015 р. (2015)
Мусієнко Т. - Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації (2015)
Матвійчук А. - Використання logit- та probit-регресій для оцінки кредитоспроможності позичальника, Бень В. (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2015 року) (2015)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2015 року) (2015)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2015 року (2015)
Редзюк Є. - Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси (2015)
Зінькова Т. - Нові надходження до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Власюк О. - Вагомий внесок у вітчизняне безпекознавство (2015)
Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (станом на 01. 05. 2015 р. ) (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Яків Гніздовський” (2015)
Титул, зміст (2014)
Турчинов О. - Карколомні, справді доленосні події (2014)
Луцький І. - "Шукаємо слова замість приймати рішення" (2014)
Беккер І. - Відтепер благодійну допомогу не оподатковуватимуть (2014)
Цирфа Ю. - Це війна. Це битва за цінності й майбутнє Європи,… кордон якої захищає Україна (2014)
Петров І. - Позиція правди (2014)
Довбенко М. - Чим приборкати агресора? (2014)
Цирфа Ю. - Бізнесові лабіринти, або Що заважає українським підприємцям швидко перейняти світові стандарти (2014)
Романюк Т. - Лаконічно, стримано, урочисто... (2014)
Тищук Є. - "Україна була, є і буде морською державою!" (2014)
Тищук Є. - "Я присягаю ніколи не зрадити народу України" (2014)
Савченко Т. - Уроки АТО (2014)
Тищук Є. - Спасибі, що живі! (2014)
Тищук Є. - Вижити й перемогти! (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Дубровін С. - Народ перемогти неможливо, або Бронюймо джипи, панове! (2014)
Марчук Л. - "Коло короля Данила" (2014)
Скобельський В. - На перекладних... БТРах (2014)
Романюк Т. - Народ – з армією! (2014)
Буздуган Я. - Ефективність правового регулювання благодійної діяльності (2014)
Оніщенко Н. - До питання про правову активність як ознаку громадянського суспільства (2014)
Мусіяка В. - Контроверсійні поправки до Основного Закону (2014)
Грицюк В. - Незасвоєний урок історії?, Лисенко О. (2014)
Дубровін С. - Відлуння Другої світової (2014)
Малієнко О. - Українська наука: упосліджена дитина сорока няньок (2014)
Вергунов В. - Книгозбірні. Замість світових стандартів - туманне уявлення владців (2014)
Славинський М. - Великий бібліофіл (2014)
Славинський М. - Авторська енциклопедія: від троянди без колючок до левіафана* (2014)
Іваненко Н. - Орієнтир – цінності загальнолюдські, цінності християнські (2014)
Клейменова О. - "Арден Палац": здоров'я, комфорт, краса! (2014)
Таршинова Л. - Час дбати про майбутнє (2014)
Славинський М. - Нащадок опришків (2014)
Малієнко О. - Норвезький синдром (2014)
Погребна О. - Нові горизонти "Кияночки" (2014)
Клейменова О. - Перехрестя Гомера (2014)
Марчук Л. - Битви за батальні полотна Мартіно Альтомонте тривають. Кому це вигідно? (2014)
Скобельський В. - До штика прирівняли... пензель (2014)
Яворська В. В. - Проблеми становлення державної та регіональної демографічної політики в Україні (2014)
Шуйский Ю. Д. - О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) (2014)
Берлинский Н. А. - Влияние изменчивости условий морской среды на динамику филлофорного поля Зернова, Деньга Ю. М., Матвеев А. В., Подуст О. С., Попов Ю. И., Третьяк И. П. (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационная база данных оценки потенциала нитратного загрязнения поверхностных и грунтовых вод, Плотницкий С. В. (2014)
Гыжко Л. В. - Физико-географические черты "Тузловской группы" лиманов на северо-западном побережье Черного моря (2014)
Бахтіарова Л. І. - Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї: дренажні системи (2014)
Шуйский Ю. Д. - Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана), Холопцев А. В. (2014)
П’яткова А. В. - До питання про верифікацію просторово-розподілених моделей змиву ґрунту, Кордис А. В. (2014)
Газетов Е. И. - Особенности вертикального распределения гидролого-гидрохимических параметров вод Черного моря вокруг о. Змеиный в 2003-2013 гг. (2014)
Хохленко Т. Н. - Геоэквивалентный обмен как ведущий принцип природопользования (по разработкам кафедры физической географии и природопользования) (2014)
Medinets S. V. - Changes in soil carbon and nitrogen dynamics during a three year crop rotation on a chernozem soil in the southern UKRAINE, Skiba U. M., Medinets V. I., Bilanchin Ya. M., Pitsyk V. Z., Goshurenko L. M., Kotogura S. S. (2014)
Тригуб В. І. - Грунтово-географічні дослідженння в Імператорському Новоросійському університеті, Попельницька Н. О. (2014)
Buynevich I. V. - Morphodynamics and geological legacy of berm scarps along non-tidal (Ukraine) and microtidal (the Bahamas) coasts, Savarese M., Kadurin S. V., Larchenkov E. P., Park Boush L. E., Curran N. A., Beal I. A. (2014)
Янина Т. А. - Моллюски рода Didacna — биостратиграфическая основа корреляции событий неоплейстоцена Понто-Каспия, Хомченко Д. С. (2014)
Педан Г. С. - Память о профессоре Е. Г. Коникове (2014)
Правила для авторов (2014)
Матвійчук Ю. - Своє професійне свято колектив Національного банку України відзначив благодійною акцією (2015)
Василенко Ю. - Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2015 року (2015)
Вплив цін, девальвації, емісії і податків на економіку України (2015)
Серебрянський Д. - Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України, Капелюш А. (2015)
Рябініна Л. - Чи мають сучасні гроші ціну? (2015)
Селіверстов В. - Особливості впливу монетарної політики основних центральних банків на витрати на особисте споживання (2015)
Пухир С. - Стратегічні пріоритети вдосконалення фінансових механізмів реалізації державної регіональної політики (2015)
Гладких Д. - Проблеми і перспективи діяльності дочірніх установ російських державних банків в Україні (2015)
Пацера М. - Система управління інформаційною безпекою як важлива складова загальної системи управління банком (2015)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2015 р. (2015)
Банки, яким змінено або в яких відкликано банківську ліцензію у квітні 2015 р. (2015)
Верховлюк А. - Основні принципи розробки монетних сплавів із заданою електропровідністю, Лахненко В., Щерецький О., Сергієнко Р., Науменко М., Апухтін В., Назаренко О. (2015)
Про введення в обіг пам’ятної монети "120 років Харківському зоопарку” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет "150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова” (2015)
Про введення в обіг пам’ятних монет "70 років Перемоги. 1945–2015” (2015)
Олійник О. - Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України (2015)
Пластун В. - Побудова мультифакторної моделі портфельної оптимізації для інституційних інвесторів (2015)
Ревак І. - Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу, Кавун С. (2015)
Бєлай С. В. - Дослідження зарубіжного досвіду з протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2014)
Бєлоусов А. В. - Держава як основний суб’єкт забезпечення природно-техногенної безпеки (2014)
Бут В. А. - Державне регулювання взаємозв’язку між потребами ринку праці та підготовкою спеціалістів вищими навчальними закладами України (2014)
Вишняк І. О. - Комерційний облік у сфері надання комунальних послуг (2014)
Козаченко Н. М. - Інформаційне забезпечення діяльності з надання державних послуг у галузі земельних відносин (2014)
Пастух К. В. - Наукові підходи до реалізації державної регіональної економічної політики (2014)
Свіркін Д. О. - Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства України (2014)
Боклаг В. А. - Економіко-правовий механізм державного регулювання земельних відносин в Україні (2014)
Дєгтяр А. О. - Формування та функціонування механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Козаченко Ю. П. - Вдосконалення механізму регулювання системи міжбюджетних відносин у розвитку місцевого самоврядування (2014)
Кривонос Л. В. - Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян – визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України (2014)
Третяк М. В. - Сутність механізму державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Більченко С. О. - Нормативно-правові засади формування державної інформаційної політики України (2014)
Бікулов Д. Т. - Підвищення органами місцевого самоврядування інвестиційної привабливості туристичної інфраструктури південних регіонів України (2014)
Ігнатенко О. П. - Надання адміністративних послуг та дозвільних документів у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Кондаков К. Г. - Проблемні аспекти взаємодії органів публічної влади і громадськості в контексті розвитку електронного урядування в Україні, Надюк З. О. (2014)
Кравченко Т. А. - Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Цебро Я. І. - Державне управління конкурентоспроможністю регіону (2014)
Білинська М. М. - Нова парадигма державного управління охороною здоров’я України, Кульгінський Є. А. (2014)
Ларіна Н. Б. - Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку (2014)
Ткач Є. Ю. - Підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в Україні (2014)
Дацій Н. В. - Рецензія на монографію "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
До уваги авторів (2014)
Гриценко С. - Розвиток аграрної логістики в контексті угоди про асоціацію з ЄС (2014)
Куриляк Є. - Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань (2014)
Бакалінський О. - Узгодження інтересів суспільства та пасажирів у контексті сталого розвитку залізниць України, Двуліт З. (2014)
Митяй О. - Стимулювання інвестування в інтелектуальний капітал та інновації як основу модернізації економіки, Слатвінський М. (2014)
Кривенко Л. - Організація діяльності підприємницьких структур у контексті сталого розвитку, Кривенко С. (2014)
Осадча Н. - Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в індустріальних парках (2014)
Ворвинець Б. - Регулювання регіонального ринку праці в сучасних умовах (2014)
Хомутенко В. - Вектори трансформації вітчизняної системи державного аудиту у сфері фінансів в контексті угоди про асоціацію, Хомутенко А. (2014)
Михайленко С. - Фінансово-бюджетна децентралізація: оцінка рівня та напрями розширення, Зубріліна В. (2014)
Каламбет С. - Вплив доходів домогосподарств на економічний розвиток України, Золотарьова О. (2014)
Перевознюк В. - Фінансовий стан підприємств водопостачання та водовідведення: порівняльний аналіз (2014)
Дмитриченко Л. - Європейські орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Брайловський І. (2014)
Кучерявенко Г. - Потенціал співробітництва Дніпропетровської області з європейськими країнами в умовах реалізації угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС, Дугінець Г. (2014)
Дарвіду К. - Розвиток туристичної галузі Греції в період кризи 2009–2014 рр. (2014)
Грушева А. - Нові пріоритети діяльності економістів і моделювання їхніх професійних якостей у системі університетської освіти (2014)
Формування моделі розподілу влади "центр – місцевість": теорія і практика (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2014)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - Європейська перспектива... (2014)
Анатоленко Ю. - Криза в Україні: ПАРЄ має вдатися до рішучих дій (2014)
Президент Петро ПОРОШЕНКО: "Вже нема й не може бути розмови, куди йти. Предмет дискусії – лише як" (2014)
Мусіяка В. - Контроверсійні поправки до Основного Закону (2014)
Луцький О. - Де брати гроші? (2014)
Романюк Т. - Ресурси - громадам!, Сищук О. (2014)
Тарасюк Р. - Ціна миру і майбутнього (2014)
Павловський А. - Коли дійде черга до реформи оплати праці? (2014)
Малієнко О. - Децентралізуємо спочатку одну область (2014)
Романюк Т. - Парламент. Перезавантаження (2014)
Кедровська Ю. - Відкриті списки, голос – поштою, правило трьох конвертів та інші дива за принципом довіри (2014)
Тацій В. - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 210 років гордості та гідності (2014)
Саух П. - Житомирський державний університет імені Івана Франка: звитяжний шлях до визнання (2014)
Малієнко О. - Ярослав КЛИМОВИЧ: "Українські надра залишаються привабливими для інвесторів" (2014)
Цирфа Ю. - Газові перепетії: незмінний формат Україна-Росія-ЄС (2014)
Костров В. - Енергетична незалежність по-німецьки (2014)
Бобко А. - Охорона землі та землекористування в галузі лісівництва (2014)
Романюк Т. - "Ґорґанам" тісно в старих межах (2014)
Марчук Л. - "Репід Трайдент-2014": навчання на тлі гібридної війни (2014)
Савченко Т. - Зріле громадянське суспільство - сила (2014)
Романюк Т. - Заручникам - волю! (2014)
Марчук Л. - Повернення до життя (2014)
Дубровін С. - Війна - це біда, але вона об'єднала країну (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Грицюк В. - Завершальний етап визволення України, Лисенко О. (2014)
Скобельський В. - То хто був справжнім визволителем Полтави? (2014)
Малієнко О. - Атрибути миру на тлі воєнного лихоліття (2014)
Тищук Є. - "Порт є саме існування Одеси!" (2014)
Тихонов М. - Одеса-мама любить військових моряків (2014)
Марчук Л. - Яким був давньоруський Львів? (2014)
Тищук Є. - "...Будеш чемпіоном!" (2014)
Дубровін С. - Наші перемоги в спорті (2014)
Сергєєв Д. - Триатлону кожен вік підвладний (2014)
Малієнко О. - Підставив плече "піраміді" (2014)
Славинський М. - Творець букваря (2014)
Славинський М. - Яготинський волхв (2014)
Славинський М. - "Шанувати традиції й ламати стереотипи" (2014)
Клейменова О. - Понівечений всесвіт Івана Падалки (2014)
Клейменова О. - На три голоси (2014)
Иоргачева Е. Г. - Использование модифицированных крахмалов при производстве лукума сбивного, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Визначення раціональних параметрів отримання хмелевих екстрактів для технології хлібопечення, Соколова Н. Ю. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Збагачення хімічного складу житньо–пшеничних виробів на основі консервованих заквасок спонтанного бродіння, Чабан А. Б. (2013)
Новічкова Т. П. - Принципи здорового харчування в стилі SPA, Золотарьова Л. А. (2013)
Дорохович А. М. - Виробництво маршмелоу функціонального призначення з використанням овочевих соків, Бадрук В. В. (2013)
Солоницька І. В. - Виробництво хлібобулочних виробів за інноваційними технологіями відкладеного випікання, Пшенишнюк Г. Ф., Савкова Є. В. (2013)
Иоргачева Е. Г. - Использование муки из мягкозерной пшеницы при производстве различных групп мучных кондитерских изделий, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Ставертий М. А. (2013)
Красина И. Б. - Технологические аспекты обогащения вафельных листов функциональными ингредиентами, Филиппова Е. В., Тарасенко Н. А. (2013)
Свідло К. В. - Науково обґрунтована технологія кексового напівфабрикату геродієтичного призначення, Браженко Г. В. (2013)
Харьков С. Е. - Новая технология заварных пряничных изделий функционального назначения, Гончар Гончар, В. В., Росляков Ю. Ф. (2013)
Коркач А. В. - Обоснование метода иммобилизации микроорганизмов и их применение в технологии кондитерских изделий, Крусир Г. В., Егорова А. В. (2013)
Дишкантюк О. В. - Вдосконалення процесу екстракції натуральних харчових барвників, Кондрацька О. М. (2013)
Кравчук Т. В. - Вітамінізовані желейні десерти з використанням антоціанових добавок для закладів ресторанного господарства (2013)
Мостова Л. М. - Моделювання впливу температури обробки на вміст вітаміну C в харчовому продукті, Мартиненко Л. Г., Комарова М. О. (2013)
Оболкіна В. І. - Перспектива застосування вівсяного солодового борошна з голозерного вівса при виробництві борошняних кондитерських виробів, Скрипко А. П., Ємельянова Н. О., Кияниця С. Г. (2013)
Палько Н. С. - Нові тістечка поліпшеного амінокислотного складу (2013)
Гусак-Шкловська Я. Д. - Функцiональна музика як спосіб підвищення працездатності і покращення самопочуття (2013)
Губеня В. О. - Вплив носіїв заліза на технологічний процес виробництва житньо-пшеничного хліба, Антонюк М. М., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Димов И. Е. - Исследование возможностей производства хлеба, обогащенного сухой кофейной смесью "Инка”. Часть 1. Физико-химические показатели обогащенной пшеничной муки и теста, Георгиева А. В. (2013)
Георгиева А. В. - Исследование возможностей производства хлеба, обогащенного сухой кофейной смесью "Инка”. Часть 2. Качество обогащенного пшеничного хлеба, Димов И. Е. (2013)
Дубовкина И. А. - Исследование свойств водно-спиртовых растворов при обработке методом дискретно-импульсного ввода энергии (2013)
Малафаєв М. Т. - Дослідження в’язкості білків з колагенвмісної сировини та їх вплив на ефективну в’язкість бездріжджового тіста з борошна, слабкого за силою, Домахіна М. О., Шаніна О. М., Погожих М. І., Шуліка О. А. (2013)
Эланидзе Л. Д. - Исследование химического состава водно-спиртового экстракта чабреца обыкновенного (Thymus Serpyllum), Бежуашвили М. Г., Окруашвили Д. Ш. (2013)
Дорохович А. М. - Фізико-хімічні, технологічні, фізіологічні властивості поліолів та цукрів, Дорохович В. В., Бадрук В. В., Мурзін А. В., Абрамова А. Г., Єстремська Я. С. (2013)
Ряшко Г. М. - Технология низкотемпературного приготовления продуктов питания на предприятиях ресторанного хозяйства (2013)
Крусір Г. В. - Екологічний аудит хлібопекарського підприємства (2013)
Бочарова О. В. - Современные аспекты оценивания качества молока и молочных продуктов (2013)
Крусір Г. В. - Оцінка екологічної безпеки хлібних виробів (2013)
Мацієвська О. О. - Якість питної води, що надходить у мережу централізованого водопостачання м. Львів (2013)
Сукманов В. А. - Дисперсность влаги сливочного масла, обработанного высоким циклическим давлением, Громов С. В., Моисеева В. Т., Кристя Д. А. (2013)
Кравчук Т. В. - Натуральні каротиновмісні пюре та напої з їх використанням імуномодулюючої дії для закладів харчування (2013)
Мазуренко І. К. - Процес трансферу харчових технологій, їх комерціалізації в умовах наукового парку, Громова Т. Я. (2013)
Оніщенко В. П. - Математичне моделювання тепловологісних процесів випаровування, Желіба Ю. О., Харченко С. В. (2013)
Кириллов В. Х. - Гидродинамика тонкого слоя вязкой жидкости на наклонной поверхности пленочных тепло массообменных аппаратов пищевых производств, Худенко Н. П. (2013)
Мирошниченко Н. Н. - Распределение микроэлементов в почвах оподзоленного ряда трансэлювиальных ландшафтов левобережной Лесостепи Украины, Тертышная А. В. (2011)
Ray J. G. - Nickel in soils and resilient plants on roadsides of Kerala, South India, George J. (2011)
Дмитрук Ю. М. - Оцінка вмісту та розподілу рухомого фосфору у ґрунтах районів східнослов’янських (VIII–X ст. н.е.) пам’яток, Пивоваров С. В., Цвик Т. І. (2011)
Смага І. С. - Аналіз об’єктивності методів розрахунку бальних оцінок окремих критеріїв бонітування ґрунтів, Черлінка В. Р. (2011)
Шанда В. І. - Техногенна біогеоценологія та типологічна періодична система техногенних екотопів (2011)
Vasiliniuc I. - Selecting parameters for an Soil Quality Index, Patriche C. V. (2011)
Шанда Л. В. - Агроекологія та екологічне ґрунтознавство (2011)
Руденко С. С. - Прогнозування змін продуктивності лісоутворюючих порід Чернівецької області за подальшого підвищення температури в умовах мікрокосмних моделей, Зароченцева О. Д. (2011)
Нікорич В. А. - Видове різноманіття синьо-зелених водоростей бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття, Чорневич Т. М. (2011)
Мальцева І. А. - Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України, Щербина В. В. (2011)
Мацюра А. В. - Опыт исследования консортивной структуры островных сообществ птиц (2011)
Шеховцова О. Г. - Биологическая активность урбанизированных почв (на примере г. Мариуполя) (2011)
Солоненко А. Н. - Характеристика гуминовых веществ в пелоидах засоленных амфибиальных участков Азово-Черноморского бассейна (2011)
Коломійчук В. П. - Динаміка рослинності коси Бірючий острів (Херсонська обл.), Безкоровайний О. С. (2011)
Мацюра М. В. - Комп’ютерне моделювання чисельності деяких видів навколоводних птахів (2011)
Йоркіна Н. В. - Антропогенна трансформація урбосистеми (на прикладі м. Мелітополя) (2011)
Горейко В. А. - Типология А. Л. Бельгарда – основа создания лесоаграрных ландшафтов в степной зоне Украины, Никифоров В. В. (2011)
Андраш П. - Уровни загрязнения токсичными элементами подземных и поверхностных вод горного региона Любьетова (Центральная Словакия), Дадова Я., Штрбова Э. (2011)
Савосько В. М. - Едафічна та геохімічна обумовленість успішності сингенезу трав’янистої рослинності на залізорудному відвалі, Булахова Ю. В. (2011)
Довганич Н. В. - Вміст заліза та іонів у системі ґрунт-вода-рослина в зоні екологічного впливу Бурштинської теплоелектростанції, Мазепа І. В. (2011)
До уваги авторів (2011)
Ганзицька Т. С. - Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві (2014)
Задорожня Г. В. - Дослідження правового статусу глави держави в епоху середньовіччя: світоглядно-методологічний аспект (2014)
Левчук Н. В. - Права людини: до питання про сутнісні ознаки (2014)
Армаш Н. О. - Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами (2014)
Задаля Д. К. - До питання про організацію охорони громадського порядку в середніх закладах освіти міністерства освіти і науки України (2014)
Капітаненко Н. П. - Адміністративні проступки у сфері господарської діяльності: теоретико-практичний аспект (2014)
Козачук Д. А. - Особливості інституту відновлення втраченого провадження в адміністративному судочинстві (2014)
Сандул Я. М. - До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Фаєр Ю. Г. - Втрата права на державну службу або його обмеження як підстава припинення державної служби (2014)
Головко Є. Є. - Особливості формування та розвитку правового механізму оподаткування землі в Україні (2014)
Єлєазаров О. П. - Безготівкові грошові кошти як об’єкт фінансово-правового регулювання (2014)
Занфіров М. В. - Місце валютних санкцій у системі фінансової відповідальності (2014)
Капустник В. В. - Щодо дії податкового законодавства у часі: правовий аспект (2014)
Коваль Д. А. - Податкова політика та податкова система: сучасний стан та напрями розвитку (2014)
Латковський П. П. - Правове закріплення принципів бюджетного права (2014)
Лукашева О. Е. - Проблеми бюджетного й податкового регулювання в практиці конституційного суду України (2014)
Петягіна І. Б. - Фінансово-правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні в контексті запровадження накопичувальної системи (2014)
Єршова С. І. - До питання про ознаки підприємницької діяльності: законодавчі та теоретичні аспекти (2014)
Труш І. В. - Деякі питання щодо удосконалення правового регулювання контролю за діяльністю суб’єктів господарювання комунального сектору економіки (2014)
Литвин І. І. - Проблема визначення поняття "дисциплінарне правопорушення (проступок) державних службовців” (2014)
Драгоненко А. О. - Проблема визначення поняття "стан статевої зрілості” у диспозиції статті 155 Кримінального кодексу України, Товмазова Є. М. (2014)
Леоненко Т. Є. - Деякі аспекти загальної та індивідуальної профілактики злочинів, вчинених на релігійному ґрунті (2014)
Остафійчук Л. А. - Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї (2014)
Рябчинська О. П. - Значення принципу законності для функціонування системи покарань (2014)
Торбєєв М. О. - Соціально-правова природа злочинів проти радіаційної безпеки: дослідження суті шляхом аналізу історичного становлення поняття безпеки (2014)
Бойко О. П. - Форми взаємодії слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2014)
Бухонський С. О. - До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування (2014)
Лукашевич В. Г. - Об’єкт і предмет пізнання наук кримінально-правового циклу (2014)
Солдатенко О. А. - Організаційно-правове та функціональне забезпечення діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Черняк Н. П. - Особливості взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій (2014)
Гороховська О. В. - Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти (2014)
Градецька Н. М. - Вплив інтеграційних процесів на формування професійних компетенцій юриста-міжнародника (2014)
Трипольська М. І. - Проблемні питання реформування ради безпеки ООН (2014)
Скрябін О. М. - Персональний сайт як спосіб презентації особистості адвоката (2014)
Бостан С. К. - Міждисциплінарний підхід при вивченні фундаментальних юридичних дисциплін, Бостан Л. М. (2014)
V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2014)
Круглий стіл на тему: "Останні тенденції юридичної практики у вирішенні кредитних спорів в Україні" (2014)
До уваги авторів (2014)
Zhoomar P. V. - Ecogeochemistry of technogenic landscapes: situational approach, Chartko M. K., Karpichenka A. A. (2011)
Гамалєй В. І. - Особливості генезису опідзолених ґрунтів Правобережного Лісостепу, Драган М. І., Шкарівська Л. І. (2011)
Бабанин В. Ф. - Происхождение наноразмерных частиц гидроксидов железа в почвах, Горовой Ю. М., Залуцкий А. А., Иванов П. А., Карпачевский Л. О., Шоба С. А. (2011)
Судницын И. И. - Использование метода дифференциального термического анализа для оценки водоудерживающей силы почв (2011)
Русаков А. В. - Анизотропия свойств целинных черноземов и темно-серой почвы Ямской степи, Поздняков А. И., Шалагинова С. М., Позднякова А. Д. (2011)
Довганич Н. В. - Оцінка ступеня забруднення цинком системи ґрунт-вода-рослина території Бурштинської теплоелектростанції та зони активного її впливу (2011)
Волошин І. М. - Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2011)
Горбань В. А. - Особливості мікроморфологічної будови еолово-ґрунтових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Приазов’я, Стрижак О. В. (2011)
Божко К. М. - Мікроморфологічні властивості едафотопів урочища "Військова балка" (2011)
Мальцева І. А. - Використання альгодіагностики для оцінки вологості екотопів на прикладі біогеоценозів Криворіжжя, Баранова О. О. (2011)
Малиновська І. М. - Перебіг мікробіологічних процесів у перелогах та агроземах, Сорока О. П. (2011)
Попа Ю. Н. - Строение корневой системы дуба скального в различных почвенно-гидрологических условиях (2011)
Скробала В. М. - Багатовимірна типологія лісів степової зони (2011)
Жицька Н. В. - Розвиток наукових досліджень щодо взаємовпливу фітоценозу та едафотопу у лісовому біогеоценозі, Жицька Л. І. (2011)
Никифоров В. В. - О научной деятельности В. И. Вернадского в Кременчугском уезде: 120-летняя перспектива (2011)
Довгалюк И. Г. - Научная связь идей и открытий в трудах выдающихся исследователей степной Украины В. В. Докучаева и Д. И. Яворницкого (Эворницкого) (2011)
Лазько А. Н. - Методологические аспекты развития почвоведения в работах М. В. Ломоносова (к 300-летию со дня рождения, 1711–2011 гг.) (2011)
Клешня В. Ф. - Назаренко Н. М., Стадник А. П. Листяні ліси північного степового Придніпров’я України (екологія, типологія, фіторізноманіття). – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 376 с., Травлєєв А. П. (2011)
Травлєєв А. П. - Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Ч. 1. – 270 с.; Ч. 2. – 285 с., Білова Н. А. (2011)
До уваги авторів (2011)
Маргасова В. Г. - Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки (2014)
Феофанов Л. К. - Неринкові теорії розвитку економіки СРСР (2014)
Чкан А. С. - Державне регулювання банківського сектора України: стан, проблеми та перспективи (2014)
Гургула Т. В. - Державна регіональна політика у сфері туристичної діяльності (2014)
Кочнова І. В. - Розвиток медичного страхування в Україні (2014)
Хамініч С. Ю. - Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах, Заріцька В. М. (2014)
Цап М. В. - Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2014)
Єрмошенко М. М. - Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства (2014)
Ємельянов О. Ю. - Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат, Курило О. Б., Петрушка Т. О. (2014)
Корінєв В. Л. - Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі, Мартиненко Д. О. (2014)
Лелі Ю. Г. - Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом (2014)
Нечаєва І. А. - Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства, Горлов Є. В. (2014)
Пожуєва Т. О. - Обґрунтування соціально-економічного потенціалу суб’єкта господарювання (2014)
Порохня В. М. - Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу (2014)
Тивоненко Г. І. - Аналіз вартості величини виробничого потенціалу та тенденції його зміни (2014)
Давидкова Н. М. - Дослідження впливу податкового навантаження з податку на прибуток на регулювання ринку банківських послуг в Україні (2014)
Зенюк Л. А. - Конкурентоспособность как показатель, отражающий состояние экономики страны, Иванова Ю. В. (2014)
Косова Т. Д. - Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку, Тарасов І. Ю. (2014)
Косова Е. В. - Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків (2014)
Кучерова Г. Ю. - Соціальна віддача податків, Черкашина С. В. (2014)
Підоричева І. Ю. - Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі придніпровського регіону), Ляшенко В. І., Осадча Н. В. (2014)
Самофалов П. П. - Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні (2014)
Цуркан І. М. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України, Герасимова І. Ю. (2014)
Сачовський І. М. - До питань аналізу основних показників виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств полтавської області (2014)
Зінченко А. А. - Взаємодія в межах науково-освітнього комплексу як основа збільшення попиту абітурієнтів на освітні послуги, Тягушева О. Г. (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - Перетворити український парламент на двигун реформ, Романюк Т., Беккер І. (2014)
Проти уряду - час (2014)
Турчинов О. - Парламент гарантував стабільний перехід влади (2014)
Товажнянський Л. - Єднання освіти, науки та виробництва (2014)
Садковий В. - Альма-матер відважних рятувальників (2014)
Єгоров Б. - Одеська національна академія харчових технологій: стань лідером разом з нами (2014)
Рибіцька А. - Теплі зустрічі в родині європейців-освітян (2014)
Малієнко О. - Три царини "Квітки полонини" (2014)
Цирфа Ю. - "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України (2014)
Кедровська Ю. - Дипломати закликаюст - гармати вбивають (2014)
Марусик Т. - Новий парламент: "Геть від Москви! Даєш Європу!" (2014)
Порошенко П. - "Політична воля до змін є" (2014)
Красовська О. - Річниця Майдану: солодко-гірке слово "свобода" (2014)
Шаповал А. - Військова дисципліна зобов'язує, Грищенюк Д. (2014)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2014)
Дубровін С. - І знову є робота для "Чорного тюльпана", тепер біля невпізнаних солдатських тіл (2014)
Павленко А. - Донбас безвугілля (2014)
Акімов А. - Незатребуваний басейн? (2014)
Скляров В. - Імперативи енергетики ХХІ століття (2014)
Довбенко М. - Ієрархія ринкової влади (2014)
Негрійко А. - Наноскоп - провісник революції в біології та медицині (2014)
Кришталь О. - "GPS" головного мозгу, Сторожук М. (2014)
Данильченко Б. - Що висвітив японський ліхтарик? (2014)
Мушак Н. - Мир - це не лише відсутність війни (2014)
Голобородько Я. - Мандри закапелками пам'яті (2014)
Славинський М. - Академік Віталій ДОНЧИК: "Політика - минуща, Муза - вічна" (2014)
Тищук Є. - Андрій ЗВЄРЄВ: "Вірю, що власне кіновиробництво на Одеській кіностудії буде відновлено!" (2014)
Марчук Л. - Медіа. Гравець чи інструмент? (2014)
Бараневич Л. - Родом із Великих Лісівців (2014)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2014 році (2014)
Славинський М. - Шедеври мовами світу (2014)
Кужельний О. - Аплодисменти Автору книжки (2014)
Погребна О. - Новорічна казка "Лускунчик" (2014)
Кулик В. Г. - Метатеоретичний аспект досліджень політичного порядку денного, проведених у рамках вивчення державної політики (2014)
Іванов М. С. - Теоретичний контекст еволюції поняття "нація", Гречук О. В. (2014)
Курілло В. Є. - Політичний вектор ісламу, Семусєва Д. І. (2014)
Ярошенко В. М. - Символічна політика та символи в інформаційно-комунікативному просторі: аспекти впливу, Присяжненко І. О. (2014)
Гнатюк Т. О. - Політика України щодо закордонного українства: невикористаний потенціал для розвитку (2014)
Курілло В. Є. - Політичні координати інформаційного суспільства, Новокшанова О. С. (2014)
Сидоренко С. С. - Фактори збереження національної ідентичності польської й української національних меншин в Україні та Польщі: спроба порівняння (2014)
Громадська Н. А. - Сучасні особливості політичної комунікації та її прояви в інформаційному суспільстві, Акетіна О. В. (2014)
Гарбадин А. С. - Співвідношення суспільної та індивідуальної свідомостей у політиці (2014)
Беглиця В. П. - Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень, Ярошенко В. М. (2014)
Невзорова К. - Політико-правове забезпечення інформаційної обізнаності особи в Україні (2014)
Ржевська Н. Ф. - Рейтингова модель діяльності незалежних "мозкових центрів" США (2014)
Прошин Д. В. - Дэвид Рапопорт, терроризм четвертой волны и европейские джихадисты (2014)
Хмель А. О. - Перспективи українсько-індійських двосторонніх відносин, Ярошенко К. В. (2014)
Бронніков В. Д. - Пацифістський рух як суб’єкт міжнародної політики, Удовенчук В. С. (2014)
Узун Ю. В. - Геополітичний проект "Велика Сербія": формування та сучасне використання (2014)
Медведев В. В. - Физическая деградация почв, её диагностика, ареалы распространения и способы предотвращения, Словиньска-Юркевич А., Брик М. (2012)
Карпачевский Л. О. - Влияние характера граничных условий на эволюцию профиля идеального подзола (модель УИП-5), Долманова И. И., Морозов А. И., Савельев В. В. (2012)
Горбань В. А. - Фізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів та похованих чорноземів приазовських лісових культурбіогеоценозів Приазов’я, Михайліченко О. О. (2012)
Чорний С. Г. - Кількісна оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах південного степу України, Видинівська О. В., Волошенюк А. В. (2012)
Малієнко А. М. - Концепція і технологія оптимізації фізичних параметрів оброблюваного шару дерново-підзолистого супіщаного ґрунту зони Полісся України (2012)
Закорчевный И. И. - Гуминовые вещества и удобрения на их основе, Михальская Л. Н., Швартау В. В. (2012)
Дядькова К. Л. - Важкі метали в ґрунтах зелених зон міста Мелітополя (Запорізька область, Україна), Козловський В. І. (2012)
Малиновська І. М. - Мікробні угруповання сірого лісового ґрунту, забрудненого зростаючими дозами важких металів, Літвін Ю. І. (2012)
Вовк О. Б. - Ґрунт в системі созологічних критеріїв виділення об’єктів екологічної мережі (2012)
Стрижак О. В. - Еколого-мікроморфологічні особливості ґрунтів заплавних прируслових лісових біогеоценозів р. Самари (2012)
Узбек І. Х. - Особливості ґрунтоутворення в умовах техноземів степового Придніпров’я, Галаган Т. І. (2012)
Ющук Є. Д. - Порівняльна оцінка впливу антропогенних чинників на біогеоценози Кривбасу (2012)
Травлеев А. П. - Теории и методы физики почв / Под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – М. : "Гриф и К", 2007. – 616 с., Горбань В. А. (2012)
Білова Н. А. - Фельбаба-Клушина Л. М. Рослинний покрив боліт верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони. Монографія. – Ужгород : Ліра, 2010. – 190 с., Котович О. В. (2012)
До уваги авторів (2012)
Задорожный Г. В. - О размыслительном поле и обучению понимания предмета международной экономики (2014)
Колінько О. Г. - Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки (2014)
Мирясов Ю. А. - Глобальные корпорации: экономическая власть и влияние на мировую экономику (2014)
Яременко О. Л. - Соціально-економічна організація знань: сутність та роль у формуванні людського капіталу, Носик О. М. (2014)
Давыдова И. А. - Поведенческая теория фирмы - альтернатива неоклассической ортодоксии (2014)
Гайдар А. Е. - Нестандартные формы занятости в условиях посткризисной экономики (2014)
Ревякин Г. В. - Экономические "пузыри": их характеристика и модель расчета цены после преодоления точки бифуркации (2014)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємства на основі оцінки її динаміки (2014)
Чуприн К. С. - Проблеми комплексної оцінки інтелектуального капіталу підприємств, Чуприна О. А. (2014)
Сотнікова Ю. В. - Дослідження впливу процесу вивільнення на діяльність підприємств різних сфер господарювання (2014)
Степанова Е. Р. - Формування ефективної корпоративної культури як елемента мотивації персоналу (2014)
Мізік Ю. І. - Оцінка загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу на основі методу аналізу ієрархій (2014)
Назарова О. Ю. - Статистичне дослідження рівня освіти як складової людського розвитку, Чуприн К. С. (2014)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України (2014)
Кисельов К. Ю. - Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України (2014)
Корепанов Г. С. - Статистичний аналіз інтенсивності прямого інвестування з регіонів України (2014)
Лазебник Ю. О. - Статистичне прогнозування тенденцій розвитку ринку транспортних послуг в Україні (2014)
Назарова О. Ю. - Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні, Чуприна О. О. (2014)
Ніконович М. О. - Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва (2014)
Селіщев С. В. - Вплив організаційно-технологічних особливостей складського господарства на рівень аудиторського ризику в аудиті матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Черненко Д. І. - Статистичний аналіз звязку між статтю пацієнтів та діагностикою гепатиту С (2014)
Ким М. Н. - Пора восстановить в правах идеологическую функцию экономической теории (Заметки по поводу Майдана) (2014)
Біда О. - Проблеми розвитку здібностей дитини у дошкільному віці (2012)
Василенко В. - Педагогічні погляди Чарльза Діккенса (2012)
Величко С. - Підготовка майбутнього вчителя природничого профілю в умовах соціально-професійного становлення особистості (2012)
Вовкотруб В. - Евристичне навчання в середовищі формування майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Гриньова М. - Саморегуляція менеджера як керівника кар'єрного зростання колективу (2012)
Дьяконов Г. - Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх психологів (2012)
Калініченко Н. - Творче використання спадщини педагогів-новаторів з проблеми управлінського менеджменту (2012)
Кушнір В. - Методологічна підготовка вчителя (2012)
Мельничук С. - Підготовка майбутніх учителів та соціальних педагогів до роботи з батьками учнів (2012)
Радул В. - Психолого-педагогічна підготовка як фактор розвитку соціально-професійної активності особистості (2012)
Радул О. - Періодизація життя дитини у східних слов’ян VІ – ХІІІ ст. (2012)
Растригіна А. - Вектор педагогіки свободи у парадигмальному просторі сучасних виховних систем (2012)
Садовий М. - Особливості педагогічного експерименту у дисертаційних дослідженнях (2012)
Черкасов В. - Вплив толерантності на формування естетичної культури молоді (2012)
Галета Я. - Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання (2012)
Довга Т. - Стимулювання мовлення й мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами дитячої літератури (2012)
Окольнича Т. - Використання предметів та засобів пересування у фізичному вихованні дітей періоду Київської Русі (2012)
Рацул А. - Розвиток зарубіжної дошкільної освіти у ХХ столітті (2012)
Ткаченко О. - Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя (2012)
Турчак А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок у учнів (2012)
Шандрук С. - Застосування ціннісно-орієнтаційного потенціалу змі у вихованні старшокласників (2012)
Бомба А. Я. - Моделювання зворотнього впливу характеристик процесу витіснення нафти на проникність пласта, Гладка О. М. (2014)
Верлань Д. А. - Алгоритмы численной реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью, Тихоход В. А. (2014)
Власюк А. П. - Знаходження невідомих параметрів джерела забруднення в одновимірних нестаціонарних задачах масопереносу, Багнюк О. М. (2014)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі (2014)
Іванюк В. А. - Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних, Понеділок В. В. (2014)
Ковальчук П. І. - Методи математичного моделювання для вдосконалення кризового моніторингу оцінки якості поверхневих вод, Герус А. В. (2014)
Колосов О. Є. - Використання методів математичного та експериментально-статистичного моделювання для оптимізації технологічних параметрів ультразвукового одержання полімерних композиційних матеріалів, Сівецький В. І., Кривошеєв В. С., Колосова О. П. (2014)
Кузьменко І. М. - Комп’ютерне моделювання руху повітря по каналу насадки з використанням пакету Ansys Fluent (2014)
Масри М. М. - Построение аппроксимационной модели Вольтерра нелинейной системы с помощью многоступенчатых тестовых сигналов (2014)
Мороз В. І. - Вплив методів дискретизації передатних функцій на реалізацію цифрових систем з обмеженою розрядністю, Сольський М. І. (2014)
Нестеренко Б. Б. - Математичне моделювання перистальтичних процесів на основі решітчастого рівняння Больцмана, Новотарський М. А. (2014)
Pavlenko V. D. - The toolkit for nonparametric identification nonlinear dynamical systems based on Volterra models in frequency domain, Speranskyy V. A. (2014)
Палагін В. В. - Програмні засоби комп’ютерного моделювання оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів, Івченко О. В. (2014)
Положаенко С. А. - Представление класса моделей аномальных диффузионных процессов на основе вариационных неравенств, Абдуллах О. М. (2014)
Положаенко С. А. - Математическая модель процесса вытеснения в многокомпонентной системе с промежуточным "агентом", Лысенко Н. А. (2014)
Постолатий Н. Ю. - Моделирование фильтрации газированной жидкости как класса гетерогенных систем в докритической области, Ямнюк О. И. (2014)
Савіч В. С. - Моделювання стаціонарної фільтрації неньютонівських рідин у неоднорідному середовищі, Ошовська О. П. (2014)
Федорчук В. А. - Особливості використання інтегральних моделей при дослідженні електроприводу з розподіленою механічною ланкою, Махович О. І. (2014)
Chimir I. A. - Humanlike dialogue agents (2014)
Шаповалова C. І. - Моделирование фрагмента пространства состояний для тестирования эвристических стратегий поиска (2014)
Verlan А. А. - On the representation of non-linear functions by fractional-power series, Sterten Jo. (2014)
Білокопитова М. В. - Функціональні особливості та структура програмних засобів персоналізації навчального плану (2014)
Відомості про авторів (2014)
Задорожный Г. В. - От социального проектирования к промысливанию очеловечивающего иначе возможного украинского общества (2014)
Задорожный Г. В. - Трендовые маркеры национального возрождения Украины: свобода-ответственность, социальное партнерство и ценностная конкурентоспособность, Олефир В. Н. (2014)
Кривуц Ю. Н. - Н. Г. Чернышевский о несостоятельности принципа "laissez faire…" (2014)
Кравчук О. І. - Нестандартні форми зайнятості в умовах формування мережевої економіки (2014)
Kuchyn S. P. - Increasing labor mobility as factor reduce the level of youth unemployment, Harpko M. I. (2014)
Белевская О. А. - Конкурентоспособность базовых отраслей Украины и пути защиты национальных интересов в ВТО (2014)
Булаенко Л. И. - Проблема измерения экономической эффективности использования авансированного капитала в промышленности Украины (2014)
Забуга С. И. - Игрофикация, как инновационный метод в менеджменте бизнеса, Гадецкий В. В. (2014)
Корепанов Г. С. - Застосування кластерного аналізу для групування регіонів за рівнем інвестиційної привабливості, Лазебник Ю. О., Пономарьова Т. В. (2014)
Гулая А. С. - Тенденции развития кредитных отношений в аграрном секторе экономики (2014)
Мороз К. В. - Регіональні диспропорції у розподілі грошових доходів (2014)
Хмельков А. В. - Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы (2014)
Мозгова Г. В. - Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві, Петросян Т. А. (2014)
Ганюкова А. Ю. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення середньої освіти в Україні (2014)
Kushchenko O. - Peculiarities of statistical methodology of international comparisons on makrolevel (2014)
Shuba O. - European debt crisis : analysis and problems of the external debt of the EU countries, Topal T. (2014)
Кошкарьова Є. Л. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку світового ринку IT-послуг (2014)
Шабалтас А. О. - Сучасні підходи до кількісного оцінювання міжнародних економічних відносин (2014)
Гаврилюк О. В. - Про монографію Медвідя М. М. "Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Абрамчук В. С. - Ефективні методи чисельного моделювання на основі вибору базисних елементів, Абрамчук І. В. (2014)
Гой Т. П. - Нові функції, означені при допомозі факторіальних степенів (2014)
Гудима У. В. - Задача найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням, що задається системою замкнених куль, Гнатюк В. О. (2014)
Демчук М. Б. - Числовий експеримент на основі моделей цементації ґрунту з вільними рухомими межами, Наконечний О. Г. (2014)
Єлейко Я. І. - Колективне експертне оцінювання у випадковому середовищі, Звізло М. Р., Лебедєв О. А. (2014)
Калинюк А. М. - Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто з загаюваннями, Лукашів Т. О. (2014)
Кінаш А. В. - Асимптотична дисипативність дифузійного процесу, Чабанюк Я. М., Хімка У. Т. (2014)
Конет І. М. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі з порожниною (2014)
Копець М. М. - Система інтегро-диференціальних рівнянь Ріккаті із частинними похідними в задачі оптимального керування процесом коливань струни (2014)
Косаревич К. В. - Про існування та форму "виправленої" рівноваги за Нешом у грі з випадковими стратегіями для класу квадратичних функцій витрат (2014)
Kotsiuba I. B. - Conditions of equilibrium for European option, Mazur S. M. (2014)
Лазурчак І. І. - Реалізація модифікованого методу LU-факторизації при розв’язуванні крайових задач (2014)
Лісовська В. П. - Про перманентність дискретної системи хижак-жертва з монотонною функцією впливу, Неня О. І. (2014)
Махович О. І. - Моделювання нестаціонарного теплового процесу в необмеженому порожнистому циліндрі з несиметричними граничними умовами першого роду, Федорчук В. А. (2014)
Мitko L. A. - Algorithm of atmosphere contamination nonlinear model numerical realization, Serbov N. G., Sterten Jo (2014)
Мічута О. Р. - Про стійкість числових розв’язків задачі впливу хімічної суфозії на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів (2014)
Мусурівський В. І. - Проблема стабілізації стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням, Ясинський В. К. (2014)
Нікітін А. В. - Стійкість лінійних систем диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками розв’язків у гільбертових просторах (2014)
Пасичниченко И. А. - О непрерывности вероятностных мер в задачах принятия решений (2014)
Пашко А. О. - Моделювання Гауссових стаціонарних випадкових процесів з неперервним спектром (2014)
Пелещак Р. М. - Математичне та комп’ютерне моделювання деформаційно-дифузійних процесів у тришарових напружених наногетеросистемах, Дорошенко М. В. (2014)
Сеньо П. С. - Топологія простору лінійних функціональних інтервалів (2014)
Щестюк Н. Ю. - Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Birgit A. Ertl - The philosophy of education and artistic development of children 5 years of age (2014)
Горбенко с. - Регулятиви моделі творчого застосування вчителем ідей гуманістичного виховання учнів (2014)
Мельничук Т. - Формування творчої особистості в університетах природничого профілю (2014)
Бабенко Л. - Теорія художньо-образного зображення навколишнього простору – основа навчання образотворчого мистецтва (2014)
Год Б. - Театральні традиції Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка, Єрмак О. (2014)
Цебрій І. - Значення музичного мистецтва й музичної освіти в житті суспільства Стародавнього Єгипту (2014)
Ткаченко А. - Домінуючі константи професіогенетичної концепції А. С. Макаренка (2014)
Сулаєва Н. - Формальні та неформальні ознаки вітчизняної музичної освіти 20-80-их років ХХ століття (2014)
Благова Т. - Хореографічна підготовка в системі театральної освіти України (2014)
Мужикова І. - Зміст методичної підготовки магістрів – викладачів образотворчого мистецтва (2014)
Семеновська Л. - Методичні аспекти реалізації тьюторського супроводу вивчення педагогічних дисциплін (2014)
Довгань O. - Художньо-епістемологічний досвід майбутнього вчителя музики в контексті компетентнісної концепції мистецької освіти (2014)
Мірошніченко Т. - Педагоги-гуманісти про створення естетотерапевтичного освітнього середовища: ретроспективний аналіз (2014)
Ващенко Н. - Новаторська методика в науково-мистецькій школі О. П. Мишуги (2014)
Лобач О. - Ювілейні видання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Миропольська Н. - Педагогіка та мистецтво в діалозі відкритих смислових світів (Рецензія на посібник С. О. Соломахи "Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури". – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с.) (2014)
Павленко Н. - 100-літній ювілей славетного університету (2014)
Відомості про авторів (2014)
Дьяконов Г. - Діалогічні засади активних методів навчання та спілкування (2012)
Кондрашова Л. - Концептуальна модель технології підготовки до професійної діяльності в системі дидактичної взаємодії "викладач - студенти" (2012)
Растригіна А. - Духовність виховання: до постановки проблеми (2012)
Черкасов В. - Вокально-хорова робота й формування співацьких навичок учнів на уроках музичного мистецтва (2012)
Афанасьєва Л. - Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності у майбутніх менеджерів організацій (2012)
Бабенко Т. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх учителів історії (2012)
Башук Л. - Стан готовності вчителів ліцею до дослідження проблемі інноваційної діяльності в умовах профільної освіти (2012)
Бондар Л. - Формування самоосвітньої компетенції студентів у процесі вивчення мовознавчих дисциплін (2012)
Бондаревська Т. - Діалогічний підхід до психології конфлікту (2012)
Вієвська М. - Критерії та показники соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки (2012)
Волощук І. - Креативне середовище як фактор формування готовності вчителя до інноваційної діяльності (2012)
Гавриленко О. - Форми організації підготовки майбутніх учителів до застосування ІКТ у навчальній діяльності (2012)
Галета Я. - Формування пізнавальної самостійності майбутнього керівника освітньої установи (2012)
Галушко Л. - Теоретичний аналіз динаміки розвитку творчої активності дошкільника, Маловик В. (2012)
Ганжела С. - Формування дослідницьких умінь учнів старших класів у процесі навчання інформатики (2012)
Гейченко М. - Фольклорні джерела в баянній творчості Володимира Зубицького (2012)
Горбенко О. - Діалог як методологічний принцип в процесі викладання музично-інструментальних дисциплін (2012)
Грозан С. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Губа С. - Шляхи посилення виховного потенціалу практичної іншомовної підготовки майбутніх учителів (2012)
Делюкіна К. - Перевірка стану моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці (2012)
Дідич Г. - Стан аналізу музичних творів у музикознавчій літературі (2012)
Довга Т. - Чуттєво-емоційний аспект дитячого інтелекту як проблема гуманістичної педагогіки (2012)
Доннік М. - Вихованці соціального гуртожитку як об’єкт дослідження (2012)
Дубінка М. - Деякі особливості становлення Студента у процесі навчально-виховної діяльності ВНЗ (2012)
Ефименко Н. - Направленность корекционного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2012)
Захарова О. - К. Денек про нові форми і тенденції розвитку світового туризму (2012)
Іващенко О. - Структурно-функціональна модель формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Калашнікова А. - Адаптація до навчально-пізнавальної діяльності студентів як наукова проблема (2012)
Калашникова Л. - Психолого-педагогічні умови формування просоціальної поведінки у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Калюжна О. - Розвиток ключових предметних компетентностей студентів-музикантів та вчителів-початківців (2012)
Караман О. - Системний підхід як методологія дослідження соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в Україні (2012)
Климович М. - Сутність, основні характеристики готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середрвища в початковій школі (2012)
Клочек Л. - Форми проходження процесу соціалізації студентської молоді (2012)
Кононенко С. - Методика навчання електротехнічних робіт в 5 – 6 класах основної школи (2012)
Кравцова Т. - Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки (2012)
Куркіна С. - Постановка спектаклів - основа виховання і навчання учнів в шкільному театрі (2012)
Кушнарьов В. - Вивчення культурного туризму в контексті маркетингових комунікацій (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 166-р "Про призначення Мартинюка М. П. Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Крячок С. Д. - До визначення постійної поправки електронних віддалемірів (2015)
Бурак К. О. - Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні (2015)
Ciupa T. - The Hydrographic map of Poland in the scale 1:50 000 – structure of content, Suligowski R. (2015)
Ісаєв Д. В. - Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції (2015)
Шульц Р. В. - Системне калібрування наземних лазерних сканерів: моделі та методики, Сосса Б. Р. (2015)
Гебрин Л. В. - Використання даних дистанційного зондування та наземних досліджень для оцінювання стану ґрунтового покриву Закарпатської області, Бандурович Ю. Ю. (2015)
Дроздівський О. П. - Аналіз питання розвитку геоінформаційних сервісів для дослідження ґрунтів, Шквир І. М. (2015)
Гаврюшин О. В. - Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MapInfo (2015)
Захарченко Є. А. - Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" (2015)
Орещенко А. В. - Топографо-геодезична практика для студентів географічних спеціальностей (2015)
Даценко Л. М. - Про захист дисертаційних робіт у 2014 році, Лященко А. А. (2015)
Календар подій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Редакційна сторінка (2014)
Pushkar P. V. - Hierarchy of the case-law of the European court of human rights: a brief discussion of the court’s caselaw hierarchy, its sources and legal importance (2014)
Gronowska B. - Poland and its "contribution” to the Strasbourg case-law (2014)
Burlyuk O. - The four principles that structure EU-Ukraine cooperation, or the core of the European neighbourhood policy "in a nutshell” (2014)
Бабін Б. В. - Програмне правове регулювання відносин України та Європейського союзу (2014)
Зінченко В. В. - "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії (2014)
Бик Т. І. - Соціальні acquis ЄС в Україні: приклад соціального діалогу (2014)
Чибісов Д. М. - Охорона біотехнологій за правом Світової організації торгівлі: аналізуючи досвід ЄС та США (2014)
Пасечник О. В. - Фармацевтичне законодавство та право внутрішнього ринку ЄС: питання співвідношення (2014)
Pushkar P. V. - Note from the editor (2014)
Бабін Б. В. - У пошуках міжнародного процесуального права (2014)
Події (2014)
Титул, зміст (2013)
Монастирський Г. Л. - Інституційне забезпечення інтеграції сільських населених пунктів в умовах підготовки до адміністративно-територіальної реформи (2013)
В’юненко О. Б. - Проблеми створення систем упереджуючого управління та моніторингу регіональної економіки (2013)
Денисенко С. О. - Теоретичні основи організації інформаційного забезпечення підприємницької діяльності (2013)
Лук’янова О. Ю. - Методичні підходи до розробки бізнес-процесів підприємства у вітчизняних умовах (2013)
Пересадько Г. О. - Маркетинговые исследования нейромаркетинга как инновационного механизма манипулирования потребителем, Саверченко Н. И. (2013)
Виганяйло С. М. - Дослідження економетричних методів у плануванні діяльності підприємств птахівництва, Курило А. О., Зоренко О. І. (2013)
Лихіцький В. В. - Теоретичні аспекти управління виробничо-господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств в системі менеджменту (2013)
Кучер Л. Ю. - Концепція багатофункціональності як методологічне підґрунтя об’єктивної необхідності формування прибутковості виробництва молока (2013)
Усюк Т. В. - Розвиток земельних відносин у сільському підприємництві: інституційний аналіз (2013)
Сергеєв Ю. Г. - Аналіз собівартості сільськогосподарських підприємств Сумської області (2013)
Лишенко М. О. - Недоліки та переваги розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні та світі (2013)
Устик Т. В. - Ринок як середовище реалізації конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств (2013)
Прокопенко О. В. - Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Школа В. Ю., Касьяненко В. О. (2013)
Грабчук І. Ф. - Формування інноваційної складової у кормовиробництві (2013)
Гуторов А. О. - Шляхи формування інвестиційних ресурсів агрохолдингів (2013)
Замлинський В. А. - Інноваційний розвиток сучасного аграрного бізнесу: стан та перспективи (2013)
Якунічева А. Ю. - Інноваційна складова дорадчих (інформаційно-консультаційних) послуг (2013)
Кащук К. М. - Наукове забезпечення інноваційної діяльності Житомирської області (2013)
Смоляров Ю. Г. - Ризики в інноваційній діяльності сільскогосподарських підприємств (2013)
Жмайлов В. М. - Вплив інноваційного маркетингу на формування товарної політики сільськогосподарського підприємства, Блюмська-Данько К. В. (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення на підприємствах сільського господарства, Цуканов О. Ю., Галицький О. М. (2013)
Бондар К. В. - Формалізація фінансового механізму сталого розвитку підприємств (2013)
Слюсарева Л. В. - Теоретико-методичні аспекти використання галузевого аналізу при оцінці зовнішнього середовища позичальників банків, Жмайлова О. Г. (2013)
Кушніренко О. А. - Стан, проблеми та перспективи вдосконалення обліку відносин розподілу у формі податків (2013)
Жовтяк К. С. - Управління активами і пасивами банку в посткризовий період, Фатюха В. В. (2013)
Пасько О. В. - Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри (2013)
Геєнко М. М. - Сучасні технології та інструменти іпотечного кредитування у банківській практиці, Устик Д. В. (2013)
Клочко Т. А. - Оцінка результатів функціонування сільськогосподарських підприємств Сумської області (2013)
Popova T. - Civil Society Organizations: Current State Of Research (2013)
Куцмус Н. М. - Гендерні засади розвитку сільської економіки: американська модель (2013)
Дудкін О. В. - Поширення соціальної відповідальності бізнесу: роль ідентичності стейкхолдерів підприємства (2013)
Найда А. В. - Передумови та проблеми розвитку аграрних підприємств на засадах соціоекономіки, Найда І. С. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського