Кривсун С. Н. - Влияние психофизиологических особенностей гребцов на байдарках на физическую подготовленность (2014)
Ліщук В. В. - Фармакологічне випробування препарату "Вобензим" на етапі збереження високої спортивної майстерності бігунів-марафонців (2014)
Марчук В. М. - Передумови залучення населення до фізкультурно-оздоровчих послуг, Марчук Д. В. (2014)
Овчаренко С. В. - Планування тренувального процесу футболістів із дитячим церебральним паралічем до міжнародних змагань, Петров О. П., Яковенко А. В. (2014)
Петренко О. В. - Резервы эффективности утренней гимнастики, Зиборова Е. А., Петренко С. В., Показанникова Л. Т. (2014)
Петров А. О. - Організація здоров’язбережувального процесу у ВНЗ (2014)
Прозар М. В. - Сучасні підходи до вивчення спортивних ігор у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Совтисік Д. Д. - Антропометрична характеристика тілобудови жителів м. Кам’янця-Подільського (2014)
Солопчук М. С. - Дослідження рівня сформованості олімпійської освіти у студентів фізкультурних факультетів вищих навчальних закладів, Боднар А. О. (2014)
Стасюк І. І. - Показники виконання техніко-тактичних дій у футзалі в загальнокомандному аспекті (2014)
Тищенко В. О. - Оптимальне управління тренувальним процесом у гандболі (2014)
Трусова О. В. - Индивидуальные типологические особенности школьников как внутренний фактор эффективности физической подготовки (2014)
Чаплінський Р. Б. - Адекватні фізичні тренування при ішемічній хворобі серця як чинник якісної реабілітації, Чаплінська Л. В. (2014)
Шахлина Л. Я-Г. - Компонентный состав массы тела спортсменок, специализирующихся в дзюдо, Чистякова М. А. (2014)
Шевчук М. А. - Характеристика показників вестибулярної стійкості акробатів при відборі в групи початкової підготовки (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до змісту та оформлення наукових статей (2014)
Алфавітний покажчик авторів (2014)
Левашов С. П. - Технология частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ: результаты апробации и перспективы дальнейшего применения при поисках и разведке рудных полезных ископаемых, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Кришталь А. М. - Методологія визначення критеріїв прогнозування та комплексної оцінки вуглеводневих покладів різних типів (2015)
Хакимов Э. М. - Проблемы классификации объектов стратиграфии осадочных бассейнов. Cистемно-иерархический подход, Карогодин Ю. Н., Мухаметшин Р. З. (2015)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики бігармонічних акустичних хвиль під час їх дії на нелінійне геофізичне середовище, Денисюк І. І. (2015)
Лубков М. В. - Процес формування великомасштабних геоструктур в зоні колізії континентів (2015)
Анахов П. В. - Сейсмічна розвідка методом хитної частоти (2015)
Карнаухова Е. Е. - Зависимость параметров зоны низких сейсмических скоростей от минерального состава пород Украинского щита в различных РТ-условиях эксперимента (2015)
Хабанець І. А. - Сейсмічний прогноз і класифікація верхньосерпуховських біогермних споруд північних окраїн Донбасу, Тяпкіна О. М. (2015)
Бондар К. М. - Про магнітне забруднення та підкислення ґрунтів у приміській зоні Києва порівняно з фоновими аналогами, Макієнко О. О., Кузь Ю. В. (2015)
Кисла О. Ф. - Шевченкова творчість у рецепції М. Костомарова та російських і польських критиків (2014)
Кобчінська О. І. - Імалогічний потенціал новели Тагара Бен Джеллуна "Дон Кіхот у Танжері" (2014)
Ковальчук К. - Мотив дороги у "Житії і ходінні Данила, Руської землі ігумена" Данила Паломника (2014)
Ковінько М. В. - Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви (2014)
Коломієць І. В. - Мотив самотності у творчості Тараса Шевченка (2014)
Костенко Н. В. - До питання про метричну організацію українського тактовика і акцентного вірша (2014)
Кочерга О. І. - Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження (2014)
Круглій А. - Парадигма образу Гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця (2014)
Кузьменко Д. Ф. - Кельтська культура у творах Джона Толкіна (2014)
Кулешір М. - Функція перестороги в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2014)
Левчин І. Д. - Образ Імама Хомейні у перській поезії кінця XX ст. (2014)
Любарець Н. О. - Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики (2014)
Маляр Д. - Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п'єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) (2014)
Масло О. - Космогонічні образи в колядках Черкащини (2014)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Мистецький дискурс західноукраїнської жіночої прози міжвоєнного двадцятиліття (на матеріалі творів Дарії віконської та Ірини Вільде) (2014)
Мірошниченко Л. Я. - Феміністичний скептицизм Доріс Лессінг (2014)
Мукан А. С. - Експериментальна проза зрілого модернізму (2014)
Мукан В. - Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п'єси "Патетична соната" (2014)
Назаренко В. М. - Журнал як простір гри: "Літературний ярмарок" та універсальний журнал (2014)
Налімова А. О. - Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля (2014)
Науменко Н. В. - "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві (2014)
Павленко О. Г. - Український художній переклад 60-х років в контексті стратегій сучасної компаративістики (2014)
Палій О. П. - Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років XX століття (2014)
Пашняк Т. Г. - Байронова проникливість у природу духовного (2014)
Печонова Я. В. - Художній текст як музична партитура в романах М. Павича (інтермедійний аспект) (2014)
Питюр О. В. - Часопростір Богородиці (поетика збірок чудес на пошану Богородиці) (2014)
Погребняк О. - Міжвидова трансформація жанру балади в україніці В. Ванчури та І. Ольбрахта (2014)
Ракітіна М. І. - Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) (2014)
Рибалкін С. В. - Мовна поліфонія в поетичному доробку Мухаммада Бенніса (2014)
Рибась О. В. - Специфіка художнього мислення Сильвестра Яричевського та її реалізація у новелістиці письменника (2014)
Руденко І. В. - Листування М. Грабовського з Ю. І. Крашевським: критичний огляд мови польських літературних творів середини XIX ст. (2014)
Рябченко М. М. - Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія (2014)
Сварич Н. З. - Художнє втілення ідеї добра і зла в романі-новелі Івана Андрусяка "Вургун" (2014)
Севрюкова Т. - Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади (2014)
Сембе К. А. - Постмодерна трансформація мотиву подорожі у романі К. Пері Россі "Корабель дурнів" (2014)
Сивець Т. В. - Проблема інтелектуальної та масової літератури через актуалізацію жанру притчі (2014)
Синьоок Т. - Леонід Мосендз - поет і Горотак-1: еволюція поетичної манери (2014)
Скакун І. - Лірична маска Паладина у циклі поезій Михайля Семенка "Святій Терезі" (2014)
Скиба Т. В. - Концептуальна та стилістична амальгама в ідилії М. Рильського "На узліссі" (2014)
Сліпушко О. М. - Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. (2014)
Сокульська А. В. - Містифікація художньої свідомості в романі Роберто Боланьо "Нацистська література в Америках" (2014)
Старченко А. - Специфіка антропоморфних образів Подільської балади (2014)
Тетеріна О. Б. - Проблема автоперекладу: П. Куліш у контексті світової перекладознавчої думки (2014)
Тищук О. С. - Смислова багатозначність "Туманної поезії" китайського поета Бай Хуа (2014)
Фута О. З. - Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) (2014)
Хайдер Т. - Типи художнього простору в творах Е. Редлінського (2014)
Ходаківська Я. - Шестиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років: проблема типологізації (2014)
Шалак О. І. - Фольклорні записи польської дослідниці Люцини Стадницької на Поділлі: до проблеми методики фіксації та едиції (2014)
Шкуратенко Ю. О. - Особливості "архетипів" у однойменній збірці Павла Глазового "Архетипи" (2014)
Шуляк С. А. - Міфологія українських замовлянь (2014)
Щербаков Я. І. - Індобуддійський чинник генези Юанської літературної драми (2014)
Щелкунова О. - Національні освітні ідеї в ренесансних поезіях Павла Русина (2014)
Юревич М. - Осмислення ідеї національної свободи крізь тему кавказької війни у поемі "Кавказ" Тараса Шевченка та у творчості видатних сучасників (2014)
Яцинова О. - Мотиви класичної музики в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" (2014)
Яцько А. І. - Образ Києва у Києворуській книжності й творчості неокласиків: порівняльний аналіз (2014)
Титул, зміст (2015)
Блінова М. Ю. - Моделювання процесів розуміння та смислоутворення в різних архітектурно-середовищних ситуаціях соціокультурної взаємодії (2015)
Шамелашвілі К. Л. - Супероксиддисмутаза та каталаза крові: активність ферментів в умовах оксидативного стресу, Леус І. В., Сергієнко Т. І., Горіла М. В., Штеменко Н. І. (2015)
Росаловський В. П. - Вплив хлорпірифосу на деякі фізіолого-біохімічні і функціональні характеристики гемоглобіну крові щурів (2015)
Ламари Н. П. - Генетический анализ различий по длине замыкающих клеток устьиц пшеницы мягкой, Файт В. И. (2015)
Чернадчук С. С. - Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду, Петров С. А., Будняк О. К., Сорокін А. В., Якимєнко В. Є., Кравчук І. О. (2015)
Огиенко О. С. - Диатомовые водоросли как показатель динамики формирования поверхностных донных осадков южной части моря Скоша, Тимченко Ю. А. (2015)
Холопцев А. В. - Изменения состояния озоновой дыры и повторяемость меридиональной циркуляции южного типа, Никифорова М. П. (2015)
Ігнатенко М. М. - Історико-краєзнавче товариство Чернігівщини в контексті відродження краєзнавства в Україні (2015)
Чуйко В. О. - Домінуючі тенденції в святковій культурі Придніпров'я у 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Данькевич В. Г. - Педагогічна система А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до підготовки педагогів професійної школи (2015)
Jacinta A. Opara - Outlook on teaching school science for sustainable development (2015)
Броннікова В. Б. - Особливості організації самостійної роботи у системи професійної підготовки (2015)
Яковенко Л. І. - Особливості суспільно-політичних процесів в постіндустріальному суспільстві, Приходько С. М. (2015)
Полковенко О. В. - Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження, Кобеньок Г. В., Полковенко Т. В. (2015)
Тохтамиш О. М. - Захисний психологічний механізм проекції та його зв'язок з самосприйняттям особистості (2015)
Bobrovnyk S. - Peculiarities of scientific style in scientific chemical texts (2015)
Бугай С. Г. - Нонконформістський дискурс літературно-критичної діяльності Михайлини Коцюбинської (2015)
Naumenko L. - The subordinate concept "marketing" in the contemporary business English discourse (2015)
Желізняк В. М. - Особливості організації державного управління на правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. (2010)
Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в другій половині ХІХ ст. в Чернігівській губернії (2010)
Приймак О. О. - В’ячеслав Казимирович Липинський (гімназичні роки) (2010)
Зінченко О. В. - Чичерінська концепція правової держави (2010)
Сорочан Н. А. - Головне управління мистецтв і національної культури в Українській народній республіці доби Директорії (2010)
Маньківська Т. О. - Антиукраїнська політика денікінського режиму в Україні (червень – грудень 1919 року) (2010)
Тукан В. К. - Вищий командний склад революційної повстанської армії України (махновців): його формування і діяльність (2010)
Баличева Л. В. - Діяльність українських губернських земств в сфері взаємного страхування від вогню (2010)
Галич Н. В. - Поштово-телеграфні ощадні каси в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Маслов М. П. - Динаміка розвитку та соціально-економічна організація кустарного ковальства Україні у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2010)
Вановська І. М. - Створення та діяльність київського кустарного товариства у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2010)
Сливка Л. В. - Розселення української дрібної шляхти на території Бойківщини (2010)
Іхненко В. М. - Розвиток селянських деревообробних промислів у Харківській губернії в другій половині XIX – на початку XX століття (2010)
Дробилко Т. О. - Еволюція гастрономічних смаків і звичаїв римлян під впливом грецьких та східних кулінарних традицій у ІІІ – I ст. до н. е. (2010)
Агаркова М. І. - Проблеми використання свідоцтв міфології в справі етнічної ідентифікації (2010)
Петренко І. М. - Практика застосування "венечных памятей" в укладанні шлюбу в Російськії імперії XVIII століття (2010)
Островерх А. О. - Поява масонства в Російській імперії (2010)
Нетудихатка С. - Стан російської військової розвідки на Далекому Сході в роки російсько-японської війни (1904-1905 рр.) (2010)
Дмитрієва О. Є. - Становище військовополонених чехів та словаків у Росії у роки Першої світової війни (2010)
Чувпило О. О. - Утворення та діяльність ліги радикальних конгресистів (2010)
Рогоза О. М. - До питання кадрового забезпечення земських сільських шкіл в Україні на початковому етапі діяльності земств (1864-1880-ті рр.) (2010)
Дмитренко О. В. - Вплив соціально-економічного розвитку Східної Катеринославщини на зародження системи освіти 80-х рр. ХІХ ст. (2010)
Поволоцька Т. М. - Діяльність громадських товариств Харківщини у галузі народної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Селегей В. О. (2010)
Іванцова Н. І. - Особливості надання професійної освіти через курси у 20-х рр. ХХ ст. в Україні (2010)
Головко О. В. - Дошкільне виховання в освітній системі УСРР (20-і – початок 30-х рр.) (2010)
Оболончик Н. Г. - Краєзнавча робота в Кременецькому ліцеї 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Скакальська І. Б. - Діяльність української волинської інтелігенції першої половини ХХ ст. в просвітницькій сфері (2010)
Стецюк Н. - Українське суспільно-культурне товариство в Польщі: передумови утворення та напрями діяльності (2010)
Кобзева Т. В. - З історії слобідсько-української козацької старшини. Григорій Донець (2010)
Шалашна Н. М. - Принципи іконологічності в естетиці Григорія Сковороди та Слобожанська ікона XVIII ст. (2010)
Луценко М. В. - Формування дворянства на Харківщині (друга половина ХVІІ ст.– кінець ХІХ ст.) (2010)
Журавльов С. А. - Становлення ментального поля культури Слобожанщини (2010)
Кисиленко В. Ю. - Розвиток слободи Безлюдівки в ХІХ ст. (2010)
Шеліхова В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку аграрного сектору Слобожанщини у пореформений період (2010)
Мірошніченко С. В. - Видавці та редактори періодичної преси слобідсько-української (Харківської) губернії (XIX – початку XX століття) (2010)
Клименко Ю. С. - Питання історичного краєзнавства на сторінках газети "Харьковские губернские ведомости" (1838-1917 рр.) (2010)
Нікітін М. Ю. - Участь земств в організації медичного обслуговування населення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Лебединського повіту Харківської губернії) (2010)
Венгерська В. О. - Формування національного "обличчя" Харкова в період між російською революцією 1905 р. та великою війною (2010)
Ганшина К. В. - Еволюція місцевої влади у Харківській області (1989 – 2000 р.) (2010)
Нікольченко Ю. М. - Дослідження поля Берестецької битви археологічними методами (2010)
Черкашина Ю. Г. - Особливості джерелознавчої методики Д. М. Бантиш-Каменського (2010)
Будзар М. М. - Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX століття у сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях (2010)
Стрілець О. Г. - Дослідження "повісті минулих літ" у працях О. О. Шахматова (2010)
Сушко В. А. - Персонаж традиційного світогляду "відьма" як об'єкт вивчення української етнології (2010)
Товстоляк Н. М. - Краєзнавче музейництво В. В. Тарновського та К. М. Скаржинської (2010)
Місостов Т. Ю. - Джерельна база з вивчення розвитку історико–краєзнавчого руху в губерніях Лівобережної України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Олянич Л. В. - Історіографічний огляд висвітлення проблеми дитячої безпритульності в УСРР у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стешенко Н. Л. - Розкуркулення на території Краматорського району у січні – березні 1930 р.: джерелознавчий аспект, Стешенко О. В. (2010)
Сеньківська Г. Я. - Архівні установи Тернопілля в історико-краєзнавчому русі (друга половина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2010)
Козлітін В. Д. - Рецензія на монографію: C. И. Лиман. Идеи в латах: запад или восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Харьков: ХГАК, 2009. – 688 с. (2010)
Титул, зміст (2015)
Редакційна колегія (2015)
Биченков В. В. - Оцінювання ефективності функціонування регресійної моделі, розробленої на основі алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів при побудові рівнянь першого ступеня, Сбітнєв А. І., Ушаков І. В. (2015)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до формування обрису та розбудови баз даних автоматизованої системи безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Васідалко А. Л. (2015)
Богом’я В. І. - Математична модель процесу технічного обслуговування та ремонту об'єктів суднових комплексів, Лавріненко В. Ф., Гудков Д. М., Мельник Я. В. (2015)
Бондаренко Л. А. - Перспективы построения сетей радиосвязи на основе программно-определяемых радиосредств в интересах специальных потребителей, Масесов Н. А., Малых В. В., Андреев К. В. (2015)
Бунаков В. П. - Оптимізація діаграми спрямованості антенної решітки РЛС метрового діапазону хвиль на основі вдосконалення методики регулювання амплітуд збудження окремих її елементів, Головін О. О., Кісєль П. І., Степаненко Ю. К. (2015)
Воронин А. Н. - Синтез компромиссно-оптимальных траекторий мобильных объектов в конфликтной среде, Зиатдинов Ю. К., Пермяков А. Ю., Варламов И. Д. (2015)
Грабчак В. І. - Оцінка точності визначення серединної похибки розрахунку опорної дальності артилерійських стрільб, Бондаренко С. В. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Розрахунок пропускної здатності та транзитної затримки при передачі по лініям телекомунікаційних мереж, Комарова Л. О., Копійка О. В. (2015)
Конотопець М. М. - Порівняння показника енергоефективності малого швидкісного порома та легкового автомобіля, Каніфольський О. О. (2015)
Кравчук С. О. - Математична модель ймовірності переривання зв’язку в MIMO-системі з райсонівськими завмираннями і обмеженим відношенням сигнал-шум (2015)
Кузавков В. В. - Датчики температури для контактного способу зняття діагностичної інформації в методі власного випромінювання, Кононенко С. М., Судніков Є. О. (2015)
Ленков С. В. - Моделирование технического обслуживания по состоянию резервированных радиоэлектронных систем, Цыцарев В. Н., Осыпа В. А., Березовская Ю. В. (2015)
Майстренко О. В. - Визначення області доцільних значень для показників точності та раптовості вогню артилерії (ударів ракет), Репіло Ю. Є., Демидко Д. Л. (2015)
Мірненко В. І. - Розрахунок показників надійності послідовно з’єднаних і резервованих елементів без відновлення для дифузійно-немонотонного розподілу їх відмов, Пустовий С. О., Яблонський П. М. (2015)
Недайбида Ю. П. - Системологические аспекты создания сложных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов, Котова Ю. В., Федулов О. В., Тищенко М. Г. (2015)
Репіло Ю. Є. - Підхід до оцінювання ефективності вогневого ураження позицій безпілотних авіаційних комплексів противника ракетними військами і артилерією, Ріман О. О., Демидко Д. Л. (2015)
Сальник С. В. - Аналіз методів виявлення вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET, Сова О. Я., Міночкін Д. А. (2015)
Sienkiewicz P. - Theory and security systems engineering, Gawliczek P. (2015)
Слюсар В. І. - Нелінійна частотна модуляція OFDM сигналів при зв’язку з високошвидкісними літальними апаратами, Троцько О. О. (2015)
Факадей О. Р. - Застосування перспективних транспортних технології в системах військового призначення під час створення єдиного інформаційного поля (2015)
Шевченко В. В. - Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу діагностування (2015)
Шишанов М. О. - Методичний підхід щодо порівняльної оцінки матеріалів корпусів панцерових спеціалізованих автомобілів, Коцюруба В. І., Даценко І. П., Сахно В. П., Деркач І. І. (2015)
Штонда Р. М. - Аналіз моделей та методів вбудовування даних у зображення, Паламарчук Н. А., Черниш Ю. О., Станович О. В. (2015)
Яковлев М. Ю. - Використання теорії масового обслуговування для моделювання системи відновлення та метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки, Прібилєв Ю. Б., Гудима В. П. (2015)
Козубцов І. М. - Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену, Козубцова Л. М. (2015)
Репіло Ю. Є. - Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти, Тарасов С. В. (2015)
Бойко В. Н. - Анализ научных исследований для обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, Гаврилов А. Б., Рондин Ю. П., Кузнецов И. Б., Гудыма В. П. (2015)
Машталір В. В. - Анализ основных тенденций парашютно-десантной подготовки военнослужащих стран НАТО (2015)
Слюсарчук О. О. - Використання сучасних інформаційних технологій під час ведення повітряної розвідки (2015)
Тимошенко Р. І. - Удосконалення методичних положень розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій угруповання військ (2015)
Чорнокнижний О. А. - Основні підходи щодо забезпечення безпеки геоінформаційних систем військового призначення (2015)
Вимоги оформлення статтей (2015)
Kowalski S. - The effect of the common agricultural policy reforms in the functioning of cereal market in the EU (2014)
Гуткевич С. О. - Прибуток як основа ефективного управління розвитком підприємства (2014)
Кудренко Н. В. - Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі України (2014)
Пріб К. А. - Формування стратегії розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2014)
Ралко О. С. - Дослідження виробництва та споживання вина в Україні (2014)
Федулова І. В. - Методичні засади розвитку продовольчого ринку з використанням функцій попиту, Болотіна І. М. (2014)
Корж Н. В. - Фінансовий капітал як структурна складова капіталу (2014)
Пєтухова О. М. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності (2014)
Конарівська О. Б. - Методика дослідження кон’юнктури ринку небанківських фінансових послуг (2014)
Корінько М. Д. - Аудиторський контроль грошових коштів (2014)
Соломко А. С. - Еволюція менеджменту: передумови виникнення та становлення (2014)
Шкабрій Н. О. - Класифікатор порушень договору купівлі-продажу як основа методики внутрішнього аудиту (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2015)
Башков В. М. - Удосконалення системи охолодження тягових електричних кар’єрних автосамоскидів Белаз, Бабаєв О. А., Кришталь В. Ф., Можаровська Т. М. (2015)
Бабенко О. О. - Дослідження фізіологічного стану біологічного об’єкту в біологічно активних зонах методом зворотного зв'язку, Філіппова М. В. (2015)
Григорова Т. М. - Закономірності впливу параметрів перевезення у приміському сполученні на стомлюваність пасажирів при очікуванні автобусі, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Луценко И. А. - Формирование структуры технологической подсистемы для решения задач оптимального управления (2015)
Закоморний Д. М. - Класифікація та аналіз роботи ферментерів з механічними перемішуючими пристроями в аеробних процесах біотехнології, Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2015)
Проскурнин О. А. - Расчет индекса загрязнения поверхностных вод в рамках оценки экологической составляющей жизненного цикла продукции, Комаристая Б. Н., Смирнова С. А. (2015)
Вознюк М. М. - Теплообмін поперечно-омиваних шахових пучків плоскоовальних оребрених труб при малих числах Рейнольдса, Терех О. М., Рогачов В. А., Баранюк О. В. (2015)
Павленко Е. П. - Выбор технологии разработки программного обеспечения информационных систем, Айвазов В. А., Берюх И. С. (2015)
Шмандій В. М. - Алгоритм розрахунку техногенного навантаження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу, Пляцук Д. Л., Гурець Л. Л. (2015)
Дахненко В. Л. - Визначення pозмірів залізоокисних домішкових включень (2015)
Дахненко В. Л. - До компоновки робочої зони електромагнітного фільтра великої продуктивності (2015)
Безвесільна О. М. - Розробка нового автоматизованого п’єзогравіметра авіаційної гравіметричної системи, Коваль А. В., Ткачук А. Г., Захарова А. О., Галицький О. Л., Статкевич Д. А. (2015)
Сидоренко Ю. В. - Обчислення коефіцієнта об’ємної теплоємності при моделюванні процесів плавлення сплавів, Третьяк В. А. (2015)
Шатовская Т. Б. - Построение графа связности в алгоритме кластеризации сложных объектов, Каменева И. В. (2015)
Kruglyak Yu. A. - Quantum-chemical studies of quasi-one-dimensional electron systems. 1. Polyenes (2015)
Ткаченко Е. Ю. - "Холодное сжигание" – новый метод деструкции токсических отходов, Варзацкий О. А., Лозовой М. А. (2015)
Vitkauskaitė I. - The models of cultural industries policy: cases of Danish and Lithuanian film industries (2015)
Міненко М. А. - Принципи побудови первинних товариств Німеччини (2015)
Котков С. В. - Актуальні питання управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості України (2015)
Матвєєв В. В. - Шляхи підвищення конкурентного потенціалу виноробних підприємств України (2015)
Соломчук Л. М. - Агропромислова інтеграція – як фактор підвищення ефективності функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу (2015)
Тараненко Г. Г. - Сучасні підходи до державного регулювання продовольчої політики (2015)
Шендерівська Л. П. - Основні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі (2015)
Веклич В. О. - Теоретичні основи правового регулювання інвестиційної діяльності в харчовій промисловості (2015)
Gutkevych S. - Investment strategy of agrarian sector, Zavadskyh A. (2015)
Пріб К. А. - Інвестиційна складова управління розвитком підприємства (2015)
Якимчук Т. В. - Методичний підхід до оцінки готовності підприємства до реалізації інвестиційної стратегії (2015)
Сидоренко П. О. - Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ринку праці (2015)
Інформація (2015)
Каленська А. В. - Формування прикордонних загонів на Поділлі (2010)
Соловей О. Г. - Політична міграція на Волині у 20-ті роки ХХ ст.: причини, особливості, наслідки (2010)
Дудіна В. І. - Діяльність Г. Ф. Гринька на посаді народного комісара освіти УСРР (1920-1922 роки) (2010)
Мельник Д. Д. - Протистояння українських та польських військово-політичних сил на території західної України у 1939-1941 рр. (2010)
Писцьо В. Р. - Примусовий характер заходів німецької вербувальної кампанії на Рівненщині (2010)
Сич О. М. - Інституційна характеристика зовнішньої політики закордонних частин ОУН (2010)
Печеніна Н. А. - Другий етап реабілітації жертв сталінізму в Україні (кінець 80-х – 1991 р.) (2010)
Овчаренко В. В. - Політика України в сфері зовнішніх трудових міграцій в 1991-2009 рр. (2010)
Ганшина К. В. - Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування у незалежній Україні: від авторитаризму до демократії (2010)
Поставнича М. В. - Стан та проблеми економічного розвитку українських земель у складі Речі Посполитої (2010)
Маслов М. П. - Розвиток в Україні кустарного виробництва колісної мазі у другій половині XIX - першій третині XX сторіччя (2010)
Пересада О. С. - Господарча діяльність земських установ Харківської губернії у 1864-1919 роках (2010)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток гончарного промислу в російській імперії у другій половині XIX – на початку ХХ століття (2010)
Остапенко Є. О. - Міністр землеробства української держави Павла Скоропадського з Харківщини (2010)
Олянич В. В. - Орендні відносини селянського двору в УСРР у 20-х рр. ХХ ст (2010)
Калініченко В. В. - Селянська поземельна община на Слобожанщині в радянський період її існування (1917-1930 рр.) (2010)
Олянич Л. В. - Здійснення товариством "друзі дітей” оперативно-профілактичних заходів подолання дитячої безпритульності (2010)
Оніпко Т. В. - Залучення промислових підприємств споживчої кооперації України до забезпечення потреб населення в перші роки НЕПу (2010)
Агаркова М. І. - До проблеми етнічної ідентифікації курганних культур Чорноморсько-каспійських степів (2010)
Стоян Т. А. - Теорія і практика "соціального замовлення" в літературно-художній творчості радянських письменників 20 – х рр. (2010)
Бородинська Л. І. - Ставлення Євангельських християн Польщі (1918-1939 рр.) до держави і суспільства (2010)
Радченко Ю. Ю. - Знищення нацистами населення на окупованих теренах СРСР за допомогою газвагенів (1941-43 рр.) (2010)
Скринник І. О. - Радянська політика в сфері шлюбно-сімейних відносин у період післявоєнної відбудови (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.) (2010)
Кожухар О. І. - Політичний іслам в пострадянських країнах центральної Азії (2010)
Канищев М. В. - Сутність військової служби та її місце в системі державної служби Російської Федерації (2010)
Кожухар В. І. - Глобалізація і постсоціалістична трансформація:проблеми взаємодії і взаємовпливу (2010)
Мамедов Габиль Нуркишиогли - Розвиток співробітництва між Азербайджаном і Україною в галузі освіти та науки (2010)
Новіков І. О. - Євграф Петрович Ковалевський – гірничий інженер, учений, педагог (2010)
Юрченко Д. Ю. - Внесок родини Харитоненків у розвиток культури та освіти на Слобожанщині (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2010)
Антипін М. О. - Челябінський краєзнавчий музей (1920–1930-і роки): концептуальний розвиток (2010)
Бугрій В. С. - Методичні підходи до застосування краєзнавчого матеріалу при навчанні історії в школах України у 50-ті рр. ХХ ст. (2010)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту фізичного виховання ім. Г. С. Сковороди (1958-1962 рр.). (2010)
Стадник О. Г. - Реалізація краєзнавчого підходу під час проведення учбової практики з географії (2010)
Лисак Т. К. - Деякі аспекти краєзнавчої роботи у ВНЗ 1-2-рівнів акредитації (2010)
Кучер О. А. - Формування громадянської компетентності старшокласників в контексті регіональної моделі громадянської освіти в м. Севастополь (2010)
Демиденко Т. П. - Підготовка майбутніх учителів історії до керівництва учнівськими дослідженнями з історичного краєзнавства в системі МАН України (2010)
Нікітіна І. П. - Шляхи поліпшення ефективності літньої навчальної практики профільних суспільно-гуманітарних класів (2010)
Шмакова Н. П. - Товариство молодих учених "філософія історії": від студентського гуртка до наукової лабораторії (2010)
Моцак С. І. - Використання краєзнавчого матеріалу в позаурочній роботі з історії (2010)
Луніка О. В. - Про деякі проблеми викладання краєзнавчої складової на уроках історії України в 7-8 класах (2010)
Жихарєва Т. Л. - Роль німецької служби академічних обмінів(ДААД) у розвитку українсько-німецького співробітництва 1993-2008 рр. (2010)
Харченко А. В. - Шлюбні традиції Харківського купецтва в XIX ст. (2010)
Демочко Г. Л. - Вплив низького рівня розвитку провідних галузей комунального господарства Харкова на погіршення здоров’я населення міста в 20-х роках ХХ століття (2010)
Ігнатьєва А. О. - Відкритий судовий процес над представниками української інтелігенції в справі колишніх гласних Харківської міської думи (2010)
Гончарова О. С. - Особливості національного адміністративно-територіального районування на Харківщині (20-ті-30-ті років ХХ століття) (2010)
Нейман В. П. - Голодомор 1932-1933 років на Харківщині:до історії акту геноциду українського народу (2010)
Чернікова І. В. - Репресивно-каральна система знищення пам’яткоохоронців Харківщини (1933 рік) (2010)
Пархоменко Н. Є. - Перша окупація Барвінківщини (24 жовтня 1941 р. – 23 січня 1942 р.) (2010)
Дьякова О. В. - Харківський підпільний обком партії (2010)
Робак І. Ю. - Вплив санітарного впорядкування Харкова на покращення умов життя його мешканців у 50–80-ті рр. XX ст. (2010)
Воронова Л. М. - Музейна справа на Харківщині у 1960-1980-х рр. в контексті державної культурної політики (2010)
Арзуманова Т. В. - Російські етнічні товариства Харківщини (на початку ХХІ ст) (2010)
Зінченко О. М. - Семантика Володимирового тризубця: дискусії без кінця (2010)
Вороніна М. С. - Більшовицькі листівки та звернення в періодиці з жіночими маркерами (на початку ХХ ст.) (2010)
Щербін Л. В. - Мемуари як джерело вивчення українського питання в діяльності конституційно-демократичної партії Росії (1905–1918 рр.) (2010)
Малишко С. В. - Військове православне духівництво російської армії у роки першої світової війни на сторінках Чернігівського єпархіального видання "Вера и жизнь” (2010)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2009)
Пасічний М. Д. - Дефіцит державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України (2009)
Таращенко В. А. Таращенко В. А. - Податкові пільги: теоретичні аспекти (2009)
Чуркіна І. Є. - Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави (2009)
Лук’яненко І. Г. - Методологічні підходи до розрахунку фінансових показників оцінки торгівлі для національної економіки, Жук В. М. Жук В. М. (2009)
Карпенко Г. В. - Фінансові механізми трансна­ціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки (2009)
Терещенко Г. М. Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Токарчук Т. В. Токарчук Т. В. - Моделювання процесу надходження прямих іноземних інвестицій з країн Євросоюзу в Україну, Подвисоцький Ю. А. (2009)
Данькевич А. П. Данькевич А. П. - Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу (2009)
Желіхівська А. М. Желіхівська А. М. - Особливості формування інфраструктури фондового ринку України (2009)
Задувайло Л. М. Задувайло Л. М. - Фінансова складова конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи (2009)
Лупенко Ю. В. Лупенко Ю. В. - Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України (2009)
Mоторина І. Р. Mоторина І. Р. - Застосування теорії портфельних активів щодо використання заощаджень домогосподарств (2009)
Савостьяненко М. В. Савостьяненко М. В. - Особливості здійснення запозичень на відкритих міжнародних кредитних ринках (2009)
Кульпінський С. В. - Фіскальні наслідки державної підтримки проблемних банків (2009)
Марущак М. В. Марущак М. В. - Управління ліквідністю в банках України: стратегічний та операційний рівень (2009)
Мошкова М. М. Мошкова М. М. - Іпотечний кредит та його роль у розбудові соціально-орієнтованої економіки держави (2009)
Киричок П. - Шановні колеги! (2014)
Киричок Т. Ю. - Аналіз напрямків підвищення зносостійкості банкнот (2014)
Сеньківський В. М. - Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків, Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (2014)
Токарь О. В. - Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки, Зильберглейт М. А. (2014)
Кулішова Н. Є. - Побудова нечітких оцінок спотворених зображень, Попова А. А. (2014)
Несхозієвський А. В. - Методи розрахунку фактору дисторсії для сучасних формних матеріалів для лакування (2014)
Гавриш А. П. - Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Кохановський В. О. - Технічний стан та вибір ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних машин (2014)
Іванко А. І. - Структурний аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків, Панов С. Л. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг (2014)
Коротка В. О. - Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем (2014)
Сегол Р. І. - Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації (2014)
Андрійчук М. Т. - Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Коцюруба А. В. - Вільнорадикальні процеси зумовлюють зниження стійкості до кислотного гемолізу еритроцитів старих щурів, яке запобігається нанодисперсним діоксидом церію, Коп’як Б. С., Сагач В. Ф., Співак М. Я. (2015)
Minchenko D. O. - The expression of CСN2, IQSEC, RSPO1, DNAJC15, RIPK2, IL13RA2, IRS1, and IRS2 genes in blood of obese boys with insulin resistance, Davydov V. V., Budreiko O. A., Moliavko O. S., Kulieshova D. K., Tiazhka O. V., Minchenko O. H. (2015)
Гарбузова В. Ю. - Асоціація поліморфізму генів системи матриксного Gla-протеїну з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту, Строй Д. А., Досенко В. Є., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Шимко К. А., Обухова О. А., Атаман О. В. (2015)
Грушка Н. Г. - Генотоксичний стрес і шляхи загибелі клітин тимуса та лімфовузлів мишей за умов системної імунокомплексної патології, Павлович С. І., Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Макогон Н. В., Янчій Р. І. (2015)
Вірченко О. В. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на виразкоутворення, викликане іммобілізаційним стресом, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Співак М. Я., Лазаренко Л. М., Демченко О. М. (2015)
Фоменко І. С. - Роль циклооксигенази у модифікації мікрофлори кишки при стресі, Корнійчук О. П., Гураль А. Р., Шикула Р. Г., Ільків І. І., Скляров О. Я. (2015)
Вовкун Т. В. - Участь парасимпатичної ланки нервової системи в реалізації дії біофлавоноїдів на шлункову секрецію у щурів, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Шаламай А. С. (2015)
Плотнікова Л. М. - Вплив зниженої концентрації кисню та сірководню на амінокислотний метаболізм і проліферацію мезенхімальних клітин, Березовський В. Я., Весельський С. П. (2015)
Вінничук Ю. Д. - Фактор росту ендотелію судин при фізичних навантаженнях з різним механізмом енергозабезпечення м’язової діяльності, Гуніна Л. М. (2015)
Родинський О. Г. - Викликана активність аферентних волокон дорсального корінця спинного мозку білих щурів за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Трушенко О. С., Качан М. Я. (2015)
Сторчило О. В. - Радіопротекторний ефект їжі в асиміляції вуглеводних субстратів різного ступеня полімерності у двох поколінь нащадків опромінених щурів (2015)
Войтенко Л. П. - Модифікація експериментальної ротенонової моделі хвороби Паркінсона, Ніконенко О. Г. (2015)
Гошовська Ю. В. - Участь мітохондріальних роз’єднувальних білків у механізмах захисту міокарда від окисного стресу (2015)
Могильницька Л. А. - Ендотеліальний моноцитактивуючий поліпептид-ІІ: властивості, функції та патогенетичне значення (2015)
Contents (2015)
Легедза О. В. - Порівняльний аналіз електроміографічної активності м’язів руки людини в умовах циклічних поворотів вектора ізометричного зусилля кисті у протилежних напрямках, Горковенко А. В., Верещака І. В., Дорновський M., Костюков О. І. (2015)
Мельничук С. Д. - Енергетична функція мітохондрій кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Степанова Л. І., Уманська А. О., Войціцький В. М. (2015)
Хорєвін В. І. - Внесок ГАМК-ергічного гальмування в формування вибіркової налаштованості нейронів superior colliculus до реакції на пересування світлової плями з різною швидкістю (2015)
Григорова Н. В. - Розподіл цинку, магнію та міді в гранулоцитах і сироватці крові кролів при введенні речовин, які змінюють функціональний стан кори надниркових залоз і автономної нервової системи (2015)
Лісуха Л. М. - Вплив нормобаричної гіпоксії на зорово-моторну реакцію дітей, що проживають на радіоактивно забруднених територіях, Березовський В. Я. (2015)
Nozdrenko D. M. - Impact of C60 fullerene on the dynamics of force-speed changes in soleus muscle of rat at ischemia-reperfusion injury, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Korolovych V. F., Evstigneev M. P., Ritter U., Scharff P. (2015)
Низар Салим Осман - Состояние физиологических адренергических реакций у белых крыс в процессе развития экспериментального гипертиреоза, Мосхен Исмаил. (2015)
Голишкін Д. В. - Вплив меланіну на стан слизової оболонки шлунка та реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної осі за умов дії гострого стресу, Фалалєєва Т. М., Непорада К. С., Берегова Т. В. (2015)
Хассунех Л .Х. М. - Накопление диацилглицерина нарушает краткосрочную активацию тироксином фосфолипазы Д в клетках печени (2015)
Мамонтова Т. В. - Фулерен C60 послаблює вільнорадикальні і деструктивні процеси в сполучній тканині при ад’ювантному артриті у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Л. О., Гординська І. Л., Кайдашев І. П. (2015)
Погоріла М. С. - Вплив екстракту з ембріональних тканин курей на вміст цитокінів і С-реактивного білка в сироватці крові мишей після дії γ-випромінювання (2015)
Грабовська С. В. - Вплив хронічної інтоксикації низькими дозами хлорпірифосу на поведінку самиць щурів, Салига Ю. Т. (2015)
Янчук П. І. - Роль серотоніну в регуляції тканинного дихання і жовчосекреторної функції печінки, Атамнах С. М., Решетнік Є. М., Левадянська Ю. А., Нікітіна Н. О., Весельський С. П. (2015)
Кривопустов О. С. - Алельний поліморфізм гена рецептора прогестерону та його значення при невиношуванні вагітності, Досенко В. Є. (2015)
Contents (2015)
Струтинська Н. А. - Нові фторвмісні активатори аденозинтрифосфат-чутливих калієвих каналів флокалін і тіофлокалін пригнічують кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів, Струтинський Р. Б., Чорна С. В., Семенихіна О. М., Мись Л. А., Мойбенко О. О., Сагач В. Ф. (2013)
Goncharov S. V. - Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms, Gurianova V. L., Stroy D. О., Drevytska T. I., Kaplinskii S. P., Nastenko E. A., Litvinenko M., Terletskiy R. V., Khaitovych M. V., Moibenko O. O., Dosenko V. E. (2013)
Колесник Ю. М. - Вплив переривчастих гіпоксичних тренувань на функціональний стан кортиколіберин- і β-ендорфінсинтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів, Каджарян Є. В., Абрамов А. В. (2013)
Бойчук Т. М. - Морфофункціональні зміни ендотелію судин проміжного мозку щурів при експериментальній ішемії–реперфузії на тлі цукрового діабету, Савчук Т. П. (2013)
Пастер І. П. - Характеристика мікроінкапсульованої тканини кори надниркової залози людини при тривалому культивуванні, Левчук Н. І., Тронько М. Д. (2013)
Янчук П. І. - Участь ейкозаноїдів у механізмі скоротливих реакцій ворітної вени на дію адреналіну і норадреналіну, Виноградова О. О., Пасічніченко О. М., Костенко С. С. (2013)
Басов А. А. - Влияние воды с модифицированным изотопным составом на показатели свободнорадикального окисления in vivo, Барышев М. Г., Джимак С. С., Быков И. М., Сепиашвили Р. И., Павлюченко И. И. (2013)
Ходоровський Г. І. - Роль ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи в про- й антиоксидантних процесах у тканинах ясен статевозрілих самців білих щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В. (2013)
Дроздовська С. Б. - Т-786→С-поліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази та фізична працездатність у спорті, Лисенко О. М., Досенко В. Є., Ільїн В. М., Мойбенко О. О. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив імунокорекції на запальний процес урогенітального тракту у чоловіків з безпліддям (2013)
Козявкіна Н. В. - Тиреотропні ефекти води нафтуся, їх вегетативний прояв і можливість прогнозування, Бариляк Л. Г., Янчій О. Р., Фучко О. Л. (2013)
Рыбникова Е. А. - Участие транскрипционного фактора, индуцированного гипоксией, в нейрональных механизмах адаптации к психоэмоциональному и гипоксическому стрессу, Баранова К. А., Глущенко Т. С., Ветровой О. В., Сидорова М. В., Портниченко В. И. (2013)
Кирова Ю. И. - Фенотипические особенности экспрессии фактора, индуцированного гипоксией, и редокс-статус клеток неокортекса крыс на разных стадиях адаптации к гипоксии, Германова Э. Л., Лукьянова Л. Д. (2013)
Сидорова М. В. - Влияние различных режимов умеренной гипобарической гипоксии на экспрессию фактора, индуцированного гипоксией, в неокортексе крыс, Рыбникова Е. А., Чурилова А. В., Портниченко В. И., Самойлов М. О. (2013)
Тюлькова Е. И. - Влияние пренатальной гипоксии на функцию гипофизарно-адренокортикальной системы и рабочую память у крыс, Ватаева Л. А., Глущенко Т. С., Пивина С. Г. (2013)
Портниченко А. Г. - Экспрессия киназы Akt в желудочках сердца при гипоксическом прекондиционировании и ремоделировании миокарда, Лапикова-Бригинская Т. Ю., Василенко М. И., Портниченко Г. В., Маслов Л. Н., Мойбенко А. А. (2013)
Самойлов М. О. - Паттерн нейрональной экспрессии транскрипционных факторов NF-kB при предъявлении различных режимов гипобарической гипоксии, Чурилова А. В., Глущенко Т. С., Баранова К. А. (2013)
Лукьянова Л. Д. - Сигнальная роль митохондрий при адаптации к гипоксии (2013)
Ткаченко М. М. - Канцерогенні аспекти індетерміністичних ефектів опромінення, Любарець Т. Ф. (2013)
Ганіткевич Я. В. - Історія кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету (2013)
Михайло Михайлович Середенко (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Юрій Петрович Лиманський (2013)
Contents (2013)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору О. Я. Жук – 70 років) (2009)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку АН ВШ України О. С. Болотських – 75 років) (2009)
Кормош С. М. - Любисток лікарський – перспективна пряноароматична рослина для вирощування в умовах Закарпаття (2009)
Тимчук В. М. - Розробка методологічних підходів інноваційних напрямів селекції на прикладі цибулевих культур, Тимчук С. М., Шабетя В. В., Шабетя О. М. (2009)
Непорожна Є. О. - Створення потрійного гібрида огірка з використанням адитивної взаємодії генів стійкості проти пероноспорозу, Дементьєва А. В. (2009)
Горова Т. К. - Методологічні аспекти мінімалізації селекційного процесу кабачка, патисона та малопоширених видів цибулі, Борисенко Л. Д. Катаєва Т. Є. (2009)
Войтенко Т. Л. - Вплив фунгіцидів на пригнічення паразитизму збудників плісняви на гливі звичайній при обробці інокульованого міцелієм субстрату, Литвін Л. О. (2009)
Шабетя О. М. - Результати використання колекцій генофонду овочевих і баштанних рослин, Шабетя В. В., Сергієнко О. В., Кривець Д. О. (2009)
Мірошніченко В. П. - Можливості клонального мікророзмноження мутантних зразків томата в культурі ізольованих тканин (2009)
Сидорка В. О. - Виробництво продукції капусти середньостиглої за умов біологізації елементів технології її вирощування (2009)
Лебединський І. В. - Вивчення сортів та гібридів огірка в умовах відкритого ґрунту Харківської області (2009)
Гонзур Н. І. - Вплив гідросівби та гумісолу на врожайність томата (2009)
Плужнікова Л. Є. - Створення потрійного гібрида огірка для відкритого ґрунту, Солодовнік Л. Д. (2009)
Колесник І. І. - Напрямки досліджень і результати селекції гарбуза на Дніпропетровській дослідній станції (2009)
Колесник І. І. - Селекція гарбуза мускатного в Північному Степу України (2009)
Яровий Г. І. - Основні шкідники гарбузових рослин і захист насіннєвих посівів від них У Лісостепу України, Колеснік Л. І., Вітренко Н. К., Лобода О. М. (2009)
Ящук А. І. - Визначення параметрів гідросівби, Ольховський М. Ф., Заполін В. М., Волошина І. М., Головко Г. О. (2009)
Куракса Н. П. - Проявление гетерозиса по ряду признаков у гибридов F1 перца сладкого (2009)
Колтунов В. А. - Структура втрат маси кабачків під час зберігання, Пузік Л. М. (2009)
Тернова Т. А. - Хіміко-технологічна оцінка продукції нових гібридів огірка селекції Інституту овочівництва і баштанництва УААН, Плужнікова Л. Є., Щербатюк А. І., Зінченко Є. В. (2009)
Носанчук М. П. - Вплив норм та способів внесення мінеральних добрив на урожайність та якість коренеплодів селери коренеплідної (2009)
Немтинов В. И. - Изменчивость урожайности семян капусты цветной в зависимости от суммы эффективных температур и элементов технологии выращивания, Цыпляк В. Г. (2009)
Кацкая А. Г. - История развития селекции баклажана в Крыму и результаты оценки коллекционного материала, Горовая Т. К. (2009)
Ходєєва Л. П. - Наукове обґрунтування підвищення поживного режиму чорнозему типового і врожайності капусти білоголової залежно від тривалості застосування добрив за умов зрошення в Лівобережному Лісостепу України, Ільїнова Є. М. (2009)
Кондратенко С. І. - Біотести на регуляторну активність композицій біологічно активних речовин з вмістом поліетиленоксидів для перспективного застосування в селекції капусти білоголової, Чернишенко Т. В., Рудим Т. В. (2009)
Тернова Т. А. - Нові гібриди огірка для соління, Зінченко Є. В., Малахова А. М. (2009)
Куц О. В. - Ефективність використання мікроелементів у системі удобрення капусти білоголової (2009)
Іллюшенко Г. Я. - Удобрення овочевих рослин у сівозміні в умовах обмеженого застосування фосфорних добрив (2009)
Діденко В. П. - Збагачення генофонду гарбуза, Діденко Т. В. (2009)
Фролов В. В. - Селекція на підвищення вмісту в плодах баштанних і овочевих рослин біологічно активних речовин, Холодняк О. Г. (2009)
Горкуценко О. В. - Продуктивність ранньостиглих сортів картоплі при зрошенні на різних фонах удобрення у Північному Лі-состепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2009)
Томасон Р. Ю. - Новий сорт дині Злата, Палінчак О. В. (2009)
Шотик М. В. - Перспективні сорти томата для консервної промисловості, Тринчук О. О., Михайличенко В. А., Тринчук С. В. (2009)
Марченко А. Б. - Новий сорт капусти ранньостиглої для вирощування в умовах Північного Лісостепу України, Магомет О. П., Янчук Н. І., Черненко В. Л. (2009)
Плеханова Т. Ф. - Новий середньостиглий сорт кукурудзи цукрової Русалка, Миронюк П. О. (2009)
Сиворакша М. В. - Вплив строків сівби на врожайність кукурудзи цукрової, Горова Т. К. (2009)
Витанов А. Д. - Органическое овощеводство: требования к почве (2009)
Муляр Е. А. - Застосування Консенто на овочевих рослинах, Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Карпець А. І., Яровий Г. І., Онищенко О. І., Каражбей Г. М., Ковбасенко К. П., Корецька О. О., Ковбасенко В. М. (2009)
Стовбір О. П. - Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої, Рудницька Т. О. (2009)
Д’яконов М. П. - Аналіз попиту, заходи трансферу і наукове супроводження інновацій, Розторгуєв В. А., Тимчук І. І. (2009)
Кирюхін С. О. - Визначення площі облікової ділянки та кількості повторень при проведенні дослідів з огірком в умовах краплинного зрошення (2009)
Абросимова Г. Л. - Влияние минеральных элементов питания на рост и развитие мицелия гриба Вешенки обыкновенной, Чередник Ю. М. (2009)
Самовол О. П. - Перед- і постсінгамна несумісність видів у роді Capsicum L. , Монтвід П. Ю., Костромітін В. А. (2009)
Зелендіна Р. Д. - Вплив форм азотних добрив на агрохімічні показники тепличних ґрунтів та урожайність томата, Абросімова Г. Л. (2009)
Зелендін Ю. Д. - Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої (2009)
Лютинський В. Л. - Енергетична оцінка технології виробництва капусти білоголової, Ящук А. І., Плужніков В. О., Урюпіна Л. М. (2009)
Малахов С. В. - Виділення джерел господарсько-цінних ознак з генофонду капусти цвітної (2009)
Лінський В. П. - Результати оцінки колекції баклажана на холодостійкість, ранньостиглість, продуктивність та якість плодів (2009)
Штепа Л. Ю. - Новий сорт петрушки листкової кучерявої Попелюшка, Горова Т. К. (2009)
Кравченко В. А. - Скоростиглість гібридів F1 помідора в умовах плівкових теплиць (2009)
Кравченко В. А. - Напрямки селекції буряка столового (2009)
Жук О. Я. - Лежкість капусти білоголової залежно від сорту і гібрида, Жук В. Ю. (2009)
Непорожна Є. О. - Експрес-добір екостійких зигот огірка (2009)
Бойко Г. М. - Мінеральне живлення буряка столового в умовах Північного Степу, Заверталюк В. Ф., Полівода Л. І. (2009)
Бондаренко Г. Л. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої, Вітанов О. Д., Бєлашова Л. П., Зеленін Ю. Д. (2009)
Магілін А. В. - Особливості біології і шкідливості західного травневого хруща в плодовому розсаднику в Центральному Лісостепу України (2009)
Гричанюк В. П. - Особливості біології та шкідливості яблуневого квіткоїда і захист плодового розсадника від нього в Правобережному Лісостепу України (2009)
Черненко К. М. - Етіологія сірої гнилі моркви, Лазуткіна О. Ф., Глущенко В. І., Скляревська К. К. (2009)
Сиворакша М. В. - Окремі фактори формування насіння кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу України (2009)
Черненко В. Л. - Способ збереження інфекційного матеріалу Alternaria Solani ELL et Mart. (Sor. ), Скляревська В. В., Лисак С. А., Черненко К. М. (2009)
Белавкин Е. С. - Антиоксидантная активность сортов перца сладкого в зависимости от условий выращивания, Пышная О. Н., Мамедов М. И., Голубкина Н. А., Джос Е. А. (2009)
Правила для авторів, оголошення (2009)
Національна академія аграрних наук України Інститут овочівництва і баштанництва (ІОБ НААНУ) (Реклама) (2009)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Життя — як довга нива (2014)
Ісаєнко В. - Секрет її молодості (2014)
Офіційна хроніка.Навчальний тренінг в Іспанії (2014)
Литвин В. П. - Шляхи оздоровлення і збереження тваринництва в україні, Власенко В. В., Березовський І. В. (2014)
Жейнова Н. М. - Принципи специфічної профілактики хвороби марека та бактеріальних хвороб різної етіології (2014)
Perotska L. V. - Ecological-epizootic features of sapronose infections (on the example of listeriosis and erysipelas), Nedosekov V. V. (2014)
Ушкалов В. О. - Створення колекції промислово перспективних пробіотичних штамів на базі національного центру штамів мікроорганізмів. Нормативно-правове забезпечення, Мачуський О.В., Ковтун В.А. (2014)
Маринюк М. О. - Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят, Голопура С.І., Якимчук О.М., Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2014)
Яблонський В. А. - Проблема відтворення тварин у нових умовах (Частина 2) (2014)
Головко А. М. - Моніторинг залишків протимікробних препаратів у продукції тваринництва різних виробників та основні причини забруднення, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2014)
Моркляк М. І. - Фармакологічні аспекти використання пробіотиків, Брижчук А. А. (2014)
Скрипник В. Г. - Громадська спілка "Українська асоціація виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок" (2014)
Матюшко В. К. - Навчання і вдосконалення — безкінечні (2014)
Зубач В.В. - Фасціольоз небезпечний для людей (2014)
Леськів І. М. - Удосконалений російський спосіб повалу жеребців (2014)
Кравчук В. Ф. - Пологова пастка (2014)
Вітаємо ювілярів! (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Міжнародна виставка-ярмарок "Gruene Woche – 2014" (2014)
Новожицька Ю. М. - Міжлабораторні порівняльні випробування – основа сучасних підходів до оцінки діяльності лабораторії, Меженський А. О., Джужа М. Є. (2014)
Абрамов А. В. - Система стандартизації, метрології і сертифікації у Держветфітослужбі України (2014)
Прискока В. А. - Учасники епізоотичного процесу при африканській чумі свиней і наслідки їх взаємодії, Неволько О. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Діагностика й профілактика Інфекційної агалактії овець і кіз, Обуховська О. В., Глєбова К. В., Богач М. В. (2014)
Galat M. V. - Toxoplasmosis of sheep in Ukraine (2014)
Котелевич В. А. - Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, вирощеної в приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Бурківська Д. А. (2014)
Микуляк М. Я. - Сказ: загальна характеристика, профілактика та методи боротьби, Якобчук З. В. (2014)
Матюшко В. К. - Ефективні методи профілактики захворювань та збереження приплоду в господарствах з потоковою технологією виробництва (2014)
Репалюк І. Л. - Якісне молоко – здоров’я нації (2014)
Корольов А. Г. - Професор Ф.В. Пільгер – засновник ветеринарної освіти у східній Україні (2014)
Падура М. Ф. - Дослідник історії античної ветеринарної медицини, Козак М. В. (2014)
Рудик С. К. - Василь Королів-Старий – ветеринар, письменник, художник, громадський діяч (до 135-річчя з дня народження), Ярошинська В. В. (2014)
Кравчук В. Ф. - Пам’ятна зустріч (2014)
Титул, зміст (2014)
Думанська Г. В. - Характеристики квантового вивільнення глутамату та ГАМК у синапсах між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2014)
Носенко Н. Д. - Морфофункціональний стан репродуктивної системи щурів у період старіння за умов застосування наноцерію, Жолобак Н. М., Полякова Л. І., Сініцин П. В., Лимарєва А. А., Щербаков О. Б., Співак М. Я., Резніков О. Г. (2014)
Панасюк О. С. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники функціонування мітохондрій міокарда при ізопротереноліндукованому пошкодженні серця, Шиш А. М., Мойбенко О. О. (2014)
Тихомиров А. О. - Вплив Lys-форми плазміногену на актиновий цитоскелет тромбоцитів, Жерносєков Д. Д., Рока-Мойя Я. М., Діордієва С. І., Гриненко Т. В. (2014)
Хома О. М. - Динаміка скорочення ішемізованого камбалоподібного м’яза щура, Заводовський Д. А., Ноздренко Д. Н., Долгополов О. В., Мірошниченко М. С., Мотузюк О. П. (2014)
Лещенко І. В. - Ендокринна функція підшлункової залози у щурів за умов експериментального ожиріння, Шевчук В. Г., Савченюк О. А., Фалалєєва Т. М., Суходоля С. А., Берегова Т. В. (2014)
Савчук О. І. - Частота алельного поліморфізму генів субодиниць конституційної та імунної протеасом у хворих на ішемічний інсульт, Мельник В. С., Гончаров С. В., Шандюк В. Ю., Строй Д. О., Досенко В. Є., Соколова Л. І., Скибо Г. Г. (2014)
Донськой Б. В. - Вплив акцентованої гіпо- та гіперактивності NK-лімфоцитів на імплантацію ембріонів, Чернишов В. П., Сіренко В. Ю., Стрелко Г. В., Осипчук Д. В. (2014)
Бондаренко О. І. - Дослідження кальцієвих каналів мітохондріальної мембрани ендотеліальних клітин (2014)
Варивончик Д. В. - Морфофункціональні зміни органа зору у зимівників української антарктичної станції "Академік Вернадський”, Риков С. О., Салюков А. О., Мішенін А. Б., Пишнов Г. Ю., Моісеєнко Є. В. (2014)
Шандра О. О. - Вплив дельтарану та мелатоніну на стан імунної системи щурів за умов експриментального контактного дерматиту (2014)
Могильницька Л. А. - Вміст ендотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ у сироватці крові при цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Богуцька К. І. - Використання алюмінію та його сполук у біомедичних дослідженнях, Прилуцький Ю. І., Ноздренко Д. М. (2014)
Романюк Т. В. - Патофізіологічні механізми формування синдрому портальної гіпертензії, Дзюбановський І. Я., Кузів О. В. (2014)
Ігор Сильвестрович Магура (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Contents (2014)
Бадяк В. П. - Теоретичні та практичні проблеми збереження пам’яток (2015)
Принь О. В. - Державний облік, використання та сучасний стан пам’ятки архітектури "Олександрівська садиба" (2015)
Юрченко С. Ю. - Реставрація Іллінської церкви у Суботові в середині ХІХ століття мовою документів (2015)
Кириленко О. С. - Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3, Переверзєв С. В. (2015)
Ненашева О. Ю. - До історії музейної справи України: І. В. Моргілевський і виставка "Руйнація більшовиками культурних пам’яток у м. Києві" (2015)
Марченко І. Я. - Діяльність Всесоюзної конференції з питань зберігання музейних цінностей 1970 року як відображення загального стану проблем зберігання художніх експонатів в музеях у 60-ті роки XX ст. (2015)
Машталір В. В. - Спроби створення полкових музеїв в Україні на початку XX століття (2015)
Мошик І. В. - Експозиційно-виставкова діяльність Національного заповідника "Глухів" (2015)
Пістоленко І. О. - Провідний науково-просвітницький і культурний центр Полтавщини початку ХХ століття. Полтавська вчена архівна комісія та її діяльність щодо створення музейної мережі в губернії (2015)
Харченко О. В. - Використання інноваційних Інтернет-технологій, мультимедійних і технічних засобів у культурно-освітній роботі художніх музеїв на початку ХХІ ст. (2015)
Рогожа М. М. - Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець (2015)
Принь М. О. - Джерела з історії музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в 1920–1930-х роках у фондах Державного архіву Луганської області (2015)
Мокроусова А. Г. - Будівництво Педагогічного музею Києва у листуванні мецената Семена Могильовцева та архітектора Павла Альошина (2015)
Тригуб О. О. - Підсумки архітектурно-археологічних досліджень Борисоглібського собору в Чернігові у 1947–1957 років (за матеріалами М. В. Холостенка) (2015)
Андріяшко В. Д. - З історії розвитку текстилю Київщини (2015)
Бережинский В. Г. - Воинский костюм янычар, Мороз И. В. (2015)
Нагнибіда Р. В. - Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років (2015)
Осадчий Є. М. - Шляхи сполучення Путивльского уділу наприкінці XVI–XVII ст. (2015)
Подворна Л. С. - Історія формування колекції стародруків і рідкісних книг у Донецькому обласному художньому музеї (2015)
Rudyka N. M. - Jewellery Art of Kyiv Russ in the 9th and 11th centuries. Research perspectives (2015)
Тимів І. М. - Пам’ятки та пам’ятні місця боїв польських військ і українського населення з турками і татарами у XVIІ ст. на Західній Україні (2015)
Казанцева Л. В. - Дослідження пам’яток науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії: меридіанний круг, Салата С. А. (2015)
Федунків З. Б. - Локалізація замку і міських укріплень м. Калуш XVI–XVIIІ ст. за історичними та картографічними матеріалами (2015)
Губська Т. М. - Військовий цвинтар Миколаєва: поховання учасників Першої світової війни (2015)
Непотенко І. В. - Троїцький монастир у Чернігові у 1920-х рр.: доля пам’ятки та особливості функціонування (2015)
Титова О. М. - Святі гори: історія, сьогодення, перспективи (2015)
Руденко С. Б. - Про уточнення поняття "пам’ятка" в контексті теорії політики пам’яті (2015)
Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років (2015)
Володимир Володимирович Кривошея (2015)
Автори збірки (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2015)
Титул, зміст (2014)
Маслов В. Ю. - Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні, Веселовський М. С., Москалюк А. О., М’ясоєдов М. Ф., Шрам С. І., Федулова С. А. (2014)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як один із регуляторів енергозалежного транспорту Са2+ в мітохондріях міометрія, Коломієць О. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику, Полоніков О. В., Строй Д. О., Матлай О. І., Атаман Ю. О., Сухарєва В. А., Атаман О. В. (2014)
Компанець І. В. - Активність інтерферонзалежної 2′,5′-олігоаденілатсинтетази в лімфоїдних клітинах тимуса щурів при сумісній дії етанолу та препарату оцтовокислого цинку, Степанець І. О., Войтенко В. В., Гребіник Д. М., Остапченко Л. І. (2014)
Владімірова І. А. - Зміни нервово-м’язової передачі в гладеньких м’язах сечового міхура щурів з експериментальним цукровим діабетом, Філіппов І. Б., Падурару О. Н., Шуба Є. Я., Кулієва Є. М., Шуба Я. М. (2014)
Topol І. A. - Expression of Xbp1 in lymphocytes of small intestine rats under chronic social stress and modulation of intestinal microflora composition, Kamyshny A. M., Abramov A. V., Kolesnik Yu. M. (2014)
Рущак В. В. - Зміни вмісту інсуліну в підшлунковій залозі морських свинок при метаболічному синдромі, Чащин М. О. (2014)
Фоменко І. С. - Показники NO-синтазної системи у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу та пригнічення циклооксигенази, Бондарчук Т. І., Білецька Л. П., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2014)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки щурів (2014)
Савченюк О. А. - Розвиток експериментального ожиріння у щурів, викликаного дією глутамату натрію, на тлі введення пробіотиків, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Бабенко Л. П., Лазаренко Л. М., Співак М. Я. (2014)
Ковальова В. А. - Дія природних антиоксидантів аммівіту та сквалену на вміст ліпідів, білків і вуглеводів у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцерогенезу, Шевченко А. Є., Остапченко Л. І. (2014)
Зеленюк В. Г. - Вплив статинів на розвиток ниркової недостатності у білих щурів, Заморський І. І., Горошко О. М. (2014)
Селюкова Н. Ю. - Фітоестрогенізація самців-щурів для соматостатевого розвитку та фертильності їхніх нащадків, Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Сомова О. В., Смолєнко Н. П., Почерняєва С. С., Бречка Н. М. (2014)
Быков И. М. - Оценка эффективности антиоксидантных свойств липофильных продуктов растительного происхождения in vitro методом липосомальной модельной тест-системы, Есауленко Е. Е., Сепиашвили Р. И., Хильчук М. А. (2014)
Коцан І. Я. - α-Активність мозку чоловіків і жінок за умов дивергентного мислення, Козачук Н. О., Мамчич Т. І. (2014)
Літовка І. Г. - Вплив мелатоніну на метаболізм кісткової тканини, Мазепа-Крижанівська У. О., Березовський В. Я. (2014)
Contents (2014)
Канзафарова І. С. - Кваліфікуючі ознаки обставин непереборної сили: доктринальні підходи, Драганов С. С. (2011)
Труба В. І. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта шлюбних правовідносин (2011)
Морозова С. Є. - Правові проблеми здійснення опіки і піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі (2011)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2011)
Воловик В. В. - Умови примусового припинення права власності у зв’язку з суспільною необхідністю (2011)
Барсамов Р. В. - Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання зобов’язань (2011)
Федорко М. С. - Правові наслідки порушення договору в праві країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (на прикладі Англії, США, Франції та ФРН) (2011)
Кулина Ю. А. - Укладення договору страхування автотранспортних засобів каско (2011)
Іншин М. І. - Зміст конституційного права громадян України на службу в державних органах (2011)
Клемпарський М. М. - Сутність, зміст та особливості загального правового статусу суб’єкта трудового права (2011)
Кравченко І. О. - Підстави та види пенсійних виплат в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Кримська О. М. - Недоліки сучасного правового регулювання запезпечення професійного зростання працівника (2011)
Мельничук Н. О. - Договір як форма регулювання трудових відносин (2011)
Севрюков Д. Г. - Особливості соціальної політики щодо бідних у Франції на протязі XVIII–XIX століть (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу внутрішніх військ МВС України (2011)
Скуратова Н. В. - Проблеми державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2011)
Самойленко О. С. - Государственно-частное партнерство: правовые аспекты (2011)
Швець В. О. - Рейдерство та силове підприємництво: схожість та відмінність (2011)
Стефанчук М. М. - Участь органів виконавчої влади як позивачів у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Петров Є. В. - Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права (2011)
Бурбика М. М. - Здійснення контролю за координаційною діяльністю (2011)
Гробова В. П. - Конституційні засади місцевого самоврядування та його системи в Україні (2011)
Нігреєва О. О. - Боротьба із піратством на сучасному етапі: міжнародно-правовий аспект (2011)
Петлеванна В. В. - Історичні аспекти становлення договору як правового інституту в Україні, Матущак М. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Содержание (2012)
Кирик Г. В. - Компрессорное оборудование концерна "Укрросметалл" в решении современных задач энергетики страны, Жарков П. Е. (2012)
Мамонтов Н. И. - Эффективность и целесообразность применения турбоприводов питательных насосов на ТЭЦ и энергоблоках 150 – 200 МВт ТЭС, Кобцев О. М., Панов В. В. (2012)
Калинкевич Н. В. - Методика проектирования и численное исследование канальных диффузоров центробежных компрессоров, Скорик А. В., Панченко В. Г. (2012)
Бондаренко Г. А. - Моделирование течения в боковых зазорах между рабочими колесами и статором турбомашин, Бага В. Н. (2012)
Греков В. Ф. - Определение состава и давления насыщенных паров бензина по параметрам паровоздушной смеси, Пьянков А. А., Овсиевский А. А. (2012)
55 лет технического творчества (2012)
Журавлев А. Ю. - Методика повышения общей устойчивости и коррекции прямых показателей качества переходных процессов в цифровых системах управления, Павлов А. В., Журба В. О. (2012)
Ibraheem M. A. Naser - Techniques of applicability geothermal of hot springs water in heating (2012)
Редин А. Л. - Направление развития локомотивных компрессорных установок и нормативы качества сжатого воздуха, Запольский А. И., Добашин С. А., Драгун В. И. (2012)
Жеманюк П. Д. - Разработка комплексной технологии получения ответственных отливок из жаропрочных никелевых сплавов, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2012)
Яцун Е. И. - Оценка качества поверхности при оребрении труб накаткой, Ремнев А. И., Ремнева Л. А. (2012)
К сведению авторов журнала (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 25: Открытия в биологии и генетике живых организмов (2015)
Маляр В. С. - Динаміка процесів в асинхронному двигуні з послідовно увімкненими конденсаторами, Мадай В. С., Добушовська І. А. (2015)
Слободенюк Д. В. - Ємнісний накопичувальний пристрій у контурі збудження синхронної машини для форсування та гасіння поля, Бялобржеський О. В. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования системы активного экранирования техногенного магнитного поля промышленной частоты с различными алгоритмами управления с помощью одной обмотки, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2015)
Петрушин В. С. - Моделирование регулируемых асинхронных электроприводов с согласующими редукторами и трансформаторами, Якимец А. М., Еноктаев Р. Н. (2015)
Гринченко В. С. - Экранирование однородного переменного магнитного поля электропроводящим кольцом, Чунихин К. В. (2015)
Розов В. Ю. - Методы нормализации статического геомагнитного поля в жилых домах, Завальный А. В., Золотов С. М., Грецких С. В. (2015)
Байда Е. И. - Уточненная математическая модель мультифизических процессов магнитно-импульсной обработки материалов (2015)
Баранов М. И. - Трехэлектродный воздушный коммутатор с графитовыми электродами КВТГ-50 на напряжение до ±50 кВ и импульсный ток амплитудой до ±220 кА, Рудаков С. В., Цехмистро В. Л. (2015)
Батыгин Ю. В. - Анализ электромагнитных процессов в индукторной системе – инструменте рихтовки автомобильных кузовов, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2015)
Бржезицький В. О. - Про граничні рішення рівнянь високовольтного каскадного генератора напруги постійного струму, Десятов О. М., Козюра В. В. (2015)
Гнатов А. В. - Возбуждаемые усилия притяжения в симметричной индукционной индукторной системе – универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Петков А. А. - Формирующие возможности генератора импульсов магнитного поля (2015)
Нижевский И. В. - Исследование и расчет доли стекающего с заземлителя подстанции тока при однофазном коротком замыкании в электрической сети, Нижевский В. И., Иноятов Б., Насриддини С. (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 26: Три портрета всемирно известных математиков Харьковщины (2015)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів побутових приладів від струмів перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазного струму, Варшамова І. С. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Сьомка О. О. - Комп’ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність, Прус В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Эффективность линейных импульсных электромеханических преобразователей, предназначенных для создания ударных нагрузок и высоких скоростей, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. И. - Снижение уровня техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства методами активного экранирования на основе алгоритмов стохастической мультиагентной оптимизации, Никитина Т. Б., Волошко А. В. (2015)
Баранов М. И. - Результаты испытаний молниеотводов с универсальными зажимами апериодическими импульсами тока искусственной молнии с нормированными по международным стандартам амплитудно-временными параметрами, Колиушко Г. М., Кузьминский Е. В., Мысюк Ю. И., Рудаков С. В. (2015)
Волонцевич Д. О. - Расчёт полей в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки металлических покрытий автомобильных кузовов, Барбашова М. В., Радченко Е. С. (2015)
Доманский И. В. - Режимы работы системы тягового электроснабжения переменного тока с устройствами компенсации реактивной мощности (2015)
Колиушко Д. Г. - Электрофизические характеристики грунта в местах расположения энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2015)
Колиушко Г. М. К 75-летию со дня рождения (2015)
Титул, зміст (2014)
Гончаров C. В. - Вплив кверцетину на протеасомну активність в аорті та серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Пашевін Д. О., Кузьменко М. О., Мойбенко О. О., Досенко В. Є. (2014)
Шаріпов Р. Р. - Індукція оксидативного стресу в мітохондріях серця за фокальної ішемії–реперфузії головного мозку та протекторна дія екдистерону, Коцюруба А. В., Коп’як Б. С., Сагач В. Ф. (2014)
Колесник Ю. М. - Маркери ремоделювання міокарда щурів при артеріальній гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті: роль мітохондріальної дисфункції, Колесник М. Ю., Абрамов А. В. (2014)
Пашевін Д. О. - Зміни активності трипептидил-пептидази II у тканинах аорти при експериментальному атеросклерозі та артеріальній гіпертензії, Гончаров С. В., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на експресію ферментів про- та антиоксидантної системи в печінці щурів (2014)
Вовкун Т. В. - Зміни у функціонуванні шлунка щура після інтрагастрального введення корвітину в підвищених дозах, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Барановський В. А. (2014)
Вашека І. П. - Вплив аміліну на спектр холатів у жовчі щурів, Весельський С. П., Горенко З. А., Грінченко О. А., Карбовська Л. С., Макарчук М. Ю. (2014)
Березовський В. Я. - Життєдіяльність мезенхімальних стромальних клітин за умов зниженого парціального тиску кисню, Плотнікова Л. М., Весельський С. П., Літовка І. Г. (2014)
Гаділія О. П. - Вплив 2-(2-гідроксифенокси) ацетил-L-пролінат натрію на про- та антиоксидантний статус у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу, Тимошенко М. О., Дворщенко К. О., Остапченко Л. І., Верещака В. В. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Зміни моторної функції шлунка та товстої кишки у щурів під впливом нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю. О., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Жолобак Н. М., Малюкин Ю. В., Співак М. Я. (2014)
Лунько О. О. - Характеристики постійного натрієвого струму в пірамідальних нейронах СА1 зони гіпокампа щурів після обробки протеолітичними ферментами, Ісаєв Д. С., Максимюк О. П., Кришталь О. О., Ісаєва О. В. (2014)
Макарчук В. А. - Гіалуронатзв’язувальна активність білків мозку та підшлункової залози щурів за умов експериментального хронічного панкреатиту, Зеленюк О. В., Ушакова Г. О. (2014)
Верещака І. В. - Активність м’язів плечового пояса та плеча при створенні кистю ізометричного зусилля з циклічною зміною його напрямку, Легедза О. В., Дорновський М., Горковенко А. В., Хорєвін В. І. (2014)
Ірина Миколаївна Алєксєєва (2014)
Володимир Ярославович Ганіткевич (2014)
Contents (2014)
Содержание (2012)
Жарков П. Е. - Новая газовая винтовая компрессорная техника концерна "Укрросметалл" для увеличения добычи газа в Украине, Нестеренко А. Г., Хомин И. И., Негреба Р. З. (2012)
Загороднюк П. О. - Нові технології групи компаній надра з попередньої та супутньої дегазації вуглегазових шахт, Кашуба Г. О., Лелик Б. І. (2012)
Жук Г. В. - Разработка системы переработки свалочного газа в электроэнергию, Пятничко А. И., Баннов В. Е., Кубенко С. Б. (2012)
Ершов С. В. - Численное моделирование трехмерных отрывных течений вязкого сжимаемого газа в многоступенчатых компрессорах, Козырец Д. А. (2012)
Шендрик В. В. - Аналіз можливостей використання методик проектування відцентрових насосів в автоматизованій системі, Алексенко О. В., Зінченко Н. О., Гордієнко І. А. (2012)
Serhii M. Vereshaka - Experimental study of thin-walled structural fiberglass elements, Emad Toma Karash (2012)
Смирнов А. В. - Новая конструкция многокорпусного турбокомпрессораc газотурбинным приводом, Бороденко А. М., Кравец В. Г., Наумов Л. Е., Татаринов В. М. (2012)
Давидович К. Г. - Опыт внедрения установки сероочистки с пневмотранспортом на базе винтового компрессора, Белозеров В. А. (2012)
Акулов А. В. - Підвищення якості компресорної техніки на основі розробки системи логістичної підтримки, Дядюра К. О. (2012)
Рибалко В. П. - Современное состояние литейного производства Полтавского турбомеханического завода "ПТМЗ" концерна "Укрросметалл" (2012)
Акилов А. И. - Повышение точности обработки отверстий хонингованием головками повышенной жесткости, Долгих В. Н., Коломиец В. А., Ильяшенко А. А. (2012)
Яцун Е. И. - Стратегия автоматизации технологической подготовки производства изделий, Ремнев А. И., Пономарев В. В., Погонин Д. А. (2012)
Международная научно-практическая конференция "Энергоэффективные технологии и оборудование для интенсификации добычи, переработки и использования угле водородных энергоресурсов и каменного угля" (2012)
К сведению авторов журнала (2012)
Титул, Зміст (2014)
Ермолов П. П. - Первые отечественные системы радиообнаружения и их применение в обороне Севастополя 1941—1942 гг. (2014)
Стрелко О. Г. - До питання про сфери застосування та взаємодію окремих видів транспорту у великих транспортних вузлах: світовий контекст (2014)
Соколюк Ю. О. - Видавничі функції Науково-консультаційної ради Народного комісаріату земельних справ СРР (2014)
Сухацький Р. П. - Виробництво товарів широкого призначення на підприємствах радіоелектронної галузі в Україні (1950–1980-ті роки) (2014)
Salata S. A. - Preconditions for Construction of Observatory in the Kiev University Named After St. Vladimir (to the 170th anniversary of foundation) (2014)
Татарчук Л. М. - Внесок керівників у розвиток та діяльність Полтавського сільськогосподарського дослідного поля, станції (1884-1930 р.) (2014)
Богач Є. М. - Професор С.І. Лебедєв (1902-1989) – ректор Української сільськогосподарської академії, Григорюк І. П. (2014)
Клименко Л. О. - Наукова творчість П.Г. Костюка (1924-2010), Опанасенко С. М. (2014)
Котенко Т. І - Науковці з роду Пилипа Морачевського, Шендеровський В. А. (2014)
Руденко О. П. - Полтавські стежки Володимира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження), Хорольський О. В., Стеценко С. А. (2014)
Історик науки Алла Степанівна Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2014)
Шевчук В. - Первомайська граніто-гнейсова монокліналь у розрізі вздовж р. Південний Буг, Кравченко Д., Мазко А., Хабанець І. (2013)
Дубина О. - Геохімія грорудитів Східного Приазов'я, Кривдік С. (2013)
Бурахович Т. - Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку, Кушнір А., Зайцев Г., Ширков Б. (2013)
Камілова О. - Визначення параметрів техногенних залізовмісних порід комплексом радіоактивного каротажу (на прикладі хвостосховища Північного ГЗК), Кулик В., Бондаренко М., Кетов А., Дейнеко С. (2013)
Солодкий Є. - Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС, Карпенко О. (2013)
Безродний Д. - Дослідження впливу кристалографічної орієнтації мінералів на параметри пружної і акустичної анізотропії біотитових сланців Криворіжжя (2013)
Меньшов О. - Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові (2013)
Безродна І. - Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля (2013)
Малицький Д. - Особливості побудови механізмів місцевих осередків землетрусів на прикладі Берегівської події 23. 11. 2006 р. , Грицай О., Муйла О. (2013)
Бублясь В. - Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій, Бублясь М. (2013)
Бондар К. - Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнІторозвідки, Ерліх В., Віршило І., Кравченко Д. (2013)
Решетник М. - Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту (2013)
Андрєєва О. - Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин, Курило М. (2013)
Щербак О. - Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області (2013)
Шевченко О. - Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин (2013)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2013)
Міненко П. - Методи оптимізації стійких розв'язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії з уточненням ітераційних поправок (2013)
Остроух О. - Науково-методичний підхід до опрацювання гідрогеологічної інформації з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі хімічного складу підземних вод південно-західної частини Закарпатської області) (2013)
Цибульський В. - Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних, Трипільський О., Кузьменко П. (2013)
Притченко Р. С. - Субъекты судебной практики в Украине (2013)
Матущак М. Р. - Сутність рецепції римського права та її вплив на цивільне право в Україні, Російській Федерації, Франції та ФРН (2013)
Святошнюк (Юрина) А. Л. - Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: сравнительно-правовой анализ судебной практики Украины и Российской Федерации (2013)
Кондратьева Е. А. - Свободное использование произведений путем репродуцирования: проблемы и перспективы (2013)
Недопрядко Ю. В. - Особливості видачі неемісійних цінних паперів (2013)
Брильова О. В. - Правовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарна відповідальність: актуальні питання (2013)
Головін Д. В. - Трансформація складу погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, в радянський період: кримінально-правові аспекти (2013)
Висоцька В. В. - Проблеми визначення видового об’єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 КК України "зайняття гральним бізнесом" (2013)
Нігреєва О. О. - Про принципи міжнародної правотворчості (2013)
Нагуш О. М. - Публічний порядок та суміжні категорії у міжнародному приватному праві (2013)
Покора І. Є. - Особливості імплементації норм міжнародних "морських" конвенцій у внутрішньодержавне законодавство (2013)
Стрельцов Л. Є. - Захист комп’ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2013)
Бурячок А. А. - Державні комплексні заходи протидії наркоманії (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Драчук К. О. - Пропаргілгліцин відновлює ендотелійзалежне розслаблення гладеньких м’язів аорти у старих щурів, Коцюруба А. В., Базілюк О. В., Степаненко Л. Г., Сагач В. Ф. (2014)
Minchenko D. O. - Acute L-glutamine deprivation affects the expression of TP53-related protein genes in U87 glioma cells, Danilovskyi S. V., Kryvdiuk I. V., Hlushchak N. A., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2014)
Гоженко А. І. - Функціональний стан нирок після активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів при експериментальній гострій гіпоксії, Філіпець Н. Д. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків, антиоксидантного захисту у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі дефіциту йоду й міді, Гуранич Т. В. (2014)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду за 1,2-диметилгідразиніндукованого канцерогенезу товстої кишки щурів, Линчак О. В., Рибальченко Т. В., Гурняк О. М. (2014)
Березнякова А. І. - Особливості стану гуморального та клітинного імунітету у щурів з алергічним дерматитом, Черемісіна В. Ф., Жемела О. Д. (2014)
Маньковський Б. М. - Вміст лептину крові та активність системної запальної відповіді у хворих на цукровий діабет 2-го типу із різною масою тіла та тривалістю процесу, Урбанович А. М. (2014)
Гуніна Л. М. - Тканинна гіпоксія і асоційовані з нею метаболічні зміни гомеостазу при вібраційних навантаженнях у спортсменів, Вінничук Ю. Д. (2014)
Ференц І. В. - Вплив продукту декарбоксилювання L-аргініну на морфофункціональні показники еритрону за умов експериментального цукрового діабету у щурів, Бродяк І. В., Люта М. Я., Кулачковський О. Р., Сибірна Н. О. (2014)
Федотова Ю. О. - Вплив агоніста та антагоніста α4β2 субодиниць Н-холінорецепторів на відтворення умовного рефлексу самиць щурів у різні фази естрального циклу, Фролова Г. О. (2014)
Труш В. В. - Модуляція тироксином ефектів дексаметазону на скелетний м’яз білих щурів, Соболєв В. І. (2014)
Березовський В. Я. - Вплив зміненого парціального тиску кисню на резистентність до гіпоксії та експресію киснечутливих генів Drosophila melanogaster, Чака О. Г., Літовка І. Г., Левашов М. І., Янко Р. В. (2014)
Гордієнко Л. П. - Розвиток оксидативного стресу в тканинах слинних залоз щурів за умов глутаматіндукованого ожиріння, Берегова Т. В., Непорада К. С., Фалалєєва Т. М. (2014)
VIII Міжнародний симпозіум "Актуальні проблеми біофізичної медицини" (14–17 травня 2014 р., Київ) (2014)
Інформація про роботу V всеукраїнської науково-практичної конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність" (16–18 травня 2014 р., Черкаси) (2014)
Шуба Я. М. - П. Г. Костюк – учений, який виявив нові грані "живого" кальцію (2014)
Contents (2014)
Шевчук В. - Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка, Іванік О., Цибульська О. (2013)
Жабіна Н. - Унікальні відслонення відкладів верхньої юри на території Українського Передкарпаття, Анікеєва О. (2013)
Попова Л. - Палеоекологічні умови існування ранньоготеривської Первомайської рифової споруди (правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим) (2013)
Тустановська Л. - Неотектогенез Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії (2013)
Андрієць Т. - Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) (2013)
Вижва С. - Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля, Онищук Д., Онищук В. (2013)
Малицький Д. - Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах, Павлова А. (2013)
Хоменко Р. - Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору, Бондар К., Попов С. (2013)
Лижаченко Н. - Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту, Ніколаєвський В. (2013)
Антаков Є. - Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні проблеми та тенденції (2013)
Шевченко О. - Аналіз причин збільшення концентрації заліза у підземних водах водозаборів міста Шепетівка, Корнєєнко С., Діхтярук О. (2013)
Диняк О. - Інженерно-геологічне районування з метою виявлення ділянок можливого розвитку небезпечних геологічних процесів на базі ГІС та картографічного моделювання (2013)
Вижва С. - Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії, Продайвода Г., Віршило І., Козіонова О. (2013)
Захарій Н. - Аналіз та синтез різнорідних геопросторових даних (побудова метамоделі для геологічної інформації), Поліновський В. (2013)
Лавренюк М. - Напружено-деформований стан вологонасиченого масиву під дією гравітації (2013)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у чотиривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2013)
Курило М. - Перспективи освоєння геологічних пам'яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності, Бондар Ю. (2013)
Павлишин В. - В. І. Вернадський і Київський університет (2013)
Миненко П. - Життя та слава Володимира Івановича Вернадського (2013)
Паранько І. - Розвиток ідей В. Вернадського в геології, Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Квасниця В. - Деякі аспекти мінералогічної кристалографії у працях В. І. Вернадського, Квасниця І. (2013)
Толстой М. - В. І. Вернадский та енергетична планетологія (2013)
Кухар М. - Наукові ідеї В. І. Вернадського щодо геохімії підземних вод (2013)
Меньшов О. - Геофізика педосфери та природознавство В. І. Вернадського, Сухорада А. (2013)
Кравчук А. - Біосфера – феномен геологічної природи (2013)
Шашкова Л. - В. І. Вернадський: соціальні та культурно-історичні виміри науки (2013)
Вілков В. - "Идея единства человечества" концепции ноосферогенеза В. И. Вернадского в контексте философского дискурса хх века, Погорілий А. (2013)
Ярмоліцька Н. - Науковий світогляд та проблеми розвитку філософської науки у філософській концепції В. Вернадського (2013)
Сова А. - Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу (2013)
Чорноморденко Д. - Ідеї формування методологічних засад раціонально-екологічного розвитку суспільства у творчому спадку В. І. Вернадського (2013)
Титул, зміст (2014)
Шаріпов Р. Р. - Індукція нітрозативного стресу в мітохондріях серця щурів за експериментальної ішемії–реперфузії головного мозку та її корекція екдистероном, Коцюруба А. В., Коп’як Б. С., Сагач В. Ф. (2014)
Маслак Г. С. - Сіальованість глікопротеїнів і рівень експресії NTU1 нейрамінідази та сіалілтрансферази ST6GAL1 у лімфоцитах хворих на еритремію, Костюк О. В., Мінченко Д. О., Бразалук О. З., Шевцова А. І., Мінченко О. Г. (2014)
Портніченко В. І. - Фазові зміни енергетичного обміну при адаптації до іммобілізаційного стресу, Носар В. І., Гончар О. О., Опанасенко Г. В., Глазирін І. Р., Маньковська І. М. (2014)
Коломієць О. В. - Н+–Са2+-обмінник у мітохондріях міометрія: модуляція екзо- та ендогенними сполуками, Данилович Ю. В., Данилович Г. В. (2014)
Розова К. В. - Механізми змін мікроциркуляції у щурів при гострій метгемоглобінемії, Сидоряк Н. Г. (2014)
Бондаренко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на емоційність та здатність до навчання у щурів, Гула Н. М., Макарчук М. Ю., Горідько Т. М., Коваленко О. А. (2014)
Насібян Л. С. - Модуляція скорочення міометрія щурів пептидогліканом клітинної стінки золотистого стафілокока, Філіппов І. Б. (2014)
Котлярова А. Б. - Роль мітохондріального уніпортера у підтриманні кальцієвого гомеостазу секреторних клітин сльозової залози, Мерлавський В. М.. Дорош О. М., Манько В. В. (2014)
Шпакова Н. М. - Вплив С60-фулерену на в’язко-еластичні властивості мембрани еритроцитів людини, Ніпот О. Є., Іщенко І. О., Прилуцька С. В., Богуцька К. І., Черепанов В. В., Сандомирський Б. П., Прилуцький Ю. І. (2014)
Божкова Ю. О. - Динаміка структурних змін оваріальної тканини при ішемії, Кірошка В. В., Гавас А. А., Бондаренко В. А. (2014)
Manko A. M. - Experimental correction of metabolic changes in mouth at long-term hypoacidity by multiprobiotic "symbiter acidophilic", Neporada K. S., Sukhomlyn A. A., Ghasemzadeh J., Beregova T. V., Yankovskiy D. S. (2014)
Величко Н. Ф. - Особливості гормонально-метаболічних змін у дорослих самців щурів за умов емоційного стресу під час молочного вигодовування (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Коцюруба А. В. - Відновлення наночастинками діоксиду церію стійкості еритроцитів старих щурів до кислотного гемолізу, Коп’як Б. С., Сагач В. Ф., Щербаков О. Б., Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2014)
Тарасова К. В. - Вплив фармакологічної активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів на спонтанну скоротливу активність ізольованих неонатальних кардіоміоцитів щура, Лагодич Т. С., Древицька Т. І., Французова С. Б., Карвацький І. М. (2014)
Басанець А. В. - Зв’язок поліморфізму C-1562→T промотору гена матриксної металопротеїнази-9 з ризиком розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Долінчук Л. В., Андрущенко Т. А. (2014)
Дорофеєва Н. О. - Кардіогемодинаміка та ефективність механізму Франка-Старлінга у щурів за умов старіння, Драчук К. О., Сагач В. Ф. (2014)
Чорна С. В. - Тривалі фізичні навантаження покращують скоротливу функцію серця у старих щурів за допомогою NO-залежного зменшення чутливості мітохондріальної пори до кальцію, Струтинська Н. А., Семенихіна О. М., Таланов С. А., Коцюруба А. В., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2014)
Плотнікова Л. М. - Реакція фібробластоподібних клітин крові на знижений парціальний тиск кисню, Березовський В. Я. (2014)
Федотова Ю. О. - Ефекти стимуляції та блокади дофамінових рецепторів на емоційні форми поведінки самиць щурів, Фролова Г. О. (2014)
Рамазанов В. В. - Властивості еритроцитів з невисоким ступенем збереження після заморожування в середовищі з непроникними та проникними кріопротекторами, Воловельська Е. Л., Коптелов В. О., Бондаренко В. А. (2014)
Григорова Н. В. - Вплив адаптивних гормонів на секреторну активність інсулярного апарату та вміст цинку в ньому і клітинах гіпокампа, шишкоподібної і вилочкової залоз щурів з алоксановим діабетом (2014)
Кравченко О. О. - Вплив комплексу природних речовин насіння фенугреку на формування аберантних крипт у слизовій оболонці за умов експериментального канцерогенезу товстої кишки у щурів, Якубцова І. В., Хілько Т. Д., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І., Чехун В. Ф. (2014)
Торянік Е. Л. - Особливості системи коагуляційного гемостазу у вагітних щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2014)
Маньковська І. М. - Мітохондрії як мішень інтервальної гіпоксії, Серебровська Т. В. (2014)
Олександр Григорович Резніков (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Микола Юхимович Макарчук (до 60-річчя з дня народження) (2014)
VІ пленум наукового товариства патофізіологів України (2014)
Contents (2014)
Contents (2013)
Tolstoy M. - On numerical petrophysicаl evaluation of granitoids of area near the South-Ukrainian nuclear power plant with the determination of the possibility of using its for the disposal of radioactive waste, Kostenko N., Shabatura O. (2013)
Sinitsyn V. - Identification of metasomatic families in geoblocks of Ukrainian Shield, Shunko V. (2013)
Grinchenko О. - Magnetite- and ilmenite-series of granitic rocks and their potential niobium and tantalum mineralization within the Ukrainian Shield, Bondarenko S., Ashirova I., Mironchuk T. (2013)
Prodayvoda G. - Calculation of sedimentary deposits elastic constants in triclinic approximation according to VSP data, Vyzhva S., Kuzmenko P., Vyzhva A. (2013)
Pіgulevskiy P. - On the role of potential methods to study the salt and reef structures in the Dnieper-Donets Basin, Nikitash L., Stovas A. (2013)
Menshov O. - Magnetic susceptibility and heavy metals soil accumulation in Ukranian urban areas (2013)
Petruniak V. - Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin, Ustenko I. (2013)
Malytskyy D. - Determining the focal mechanism of an earthquake in the Transcarpathian region of Ukraine, Muyla O., Pavlova A., Hrytsaj O. (2013)
Mykhailov V. - The Morphology and Composition of Liberia Placer Gold, Guliy V., Kovtun O., Sydorchuk V., Nakonechna Yu. (2013)
Yushkov Ye. - Economic efficiency of fast well drilling in Donbass, Zinchenko S., Khalimendikov Ye. (2013)
Hrestak T. - Stress and strain analysis during the Sleme tunnel excavation, Lazarevic A., Frgic L. (2013)
Udalov I. - Ecological and geological investigation of the mine industrial regions in Luhansk district in connection with coal-mining industry's restructuring, Chomko D. (2013)
Mokritskaya T. - Peculiarities of degradation in loess soils' deformation and strength properties on the example of Dnipropetrovsk city (2013)
Koshliakova T. - Potable Cenomanian-Callovian groundwater complex chemical composition changes dynamics in Kyiv as a result of long-term exploitation (2013)
Scherbak O. - Groundwater and its susceptibility to contamination in Kherson region (2013)
Pereira P. - Modelling soil water repellency in an abandoned agricultural field, Oliva M. (2013)
Lavrenyuk M. - Modelling of stress-strain state of crustAL systems in context of space problem during the granite formation (2013)
Плавич В. П. - Проблема обоснования юридических норм, Плавич С. В. (2014)
Притченко Р. С. - Сущностные характеристики судебной практики (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти мажоритарної виборчої системи (2014)
Білик П. П. - Право і управління: теоретичні питання взаємозв’язку та їх практичне значення (2014)
Стукаленко О. В. - Державний контроль у сфері будівництва: сучасні реалії (2014)
Труба В. И. - К вопросу о юридической природе алеаторных (рисковых) договоров (2014)
Смітюх А. В. - Поняття та ознаки рейдерства у контексті суміжних понять поглинання та загарбання (2014)
Степанова Т. В. - Щодо прогалин законодавчого регулювання правового статусу секретаря судового засідання у господарському процесі (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: засади правозастосування (2014)
Нігреєва О. О. - Судові рішення у системі джерел міжнародного права: зміна концепту (2014)
Чайковська В. В. - Про поняття "правовий режим" (на прикладі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності) (2014)
Стойловський Р. В. - Відносини взаємодопомоги в праві та їх кримінально-правове забезпечення (2014)
Назаревич І. І. - Основоположні принципи у сфері праці за проектом Трудового кодексу України (2014)
Миколенко О. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. — Одеса : Фенікс, 2014. — 342 с.", Степанова Т. В. (2014)
Найфлейш В. Д. - Особое мнение судьи в хозяйственном процессе (2014)
Інформація для авторів (2014)
Киселевич Л. - Особливості літолого-фаціального складу, умов залягання та поширення відкладів середнього альбу у межах рівнинного Криму (2014)
Загнітко В. - Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України, Михайлов В. (2014)
Митрохин О. - Мінералого-петрографічні особливості долеритів Розанівського дайкового поля (Південна частина Інгульського мегаблоку Українського щита), Вишневська Є. (2014)
Герасимець І. - Синтез і властивості синтетичних аналогів біогенного магнетиту, Петренко О., Савченко Т., Карданець Ю., Гречанівський О., Дудченко Н. (2014)
Вижва С. - Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля, Онищук Д., Рева М., Онищук В. (2014)
Козловський Е. - Розрахунок та аналіз азимутальних коефіцієнтів qi та уточнення швидкісної моделі Закарпатського сейсмоактивного регіону, Малицький Д., Павлова А. (2014)
Скакальська Л. - Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом (2014)
Карпенко И. - Литолого-геофизические свойства сланцевых пород с повышенным содержанием керогена (2014)
Михайлов В. - Рівень дозрілості органічної речовини відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з перспективою відкриття родовищ нетрадиційного газу, Ємець О. (2014)
Азиз Амджади - Применение кластерного анализа для выделения участков грунтовых вод со сходным химическим составом в Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадинах Ирана, Чомко Д. (2014)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму в багатовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища, Федоренко К., Вижва А. (2014)
Дубовенко Ю. - Про однозначність обчислення наближень багатошарових густинних контактів (2014)
Азімов О. - Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями (2014)
Міненко Р. - Оберенені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку, Міненко П. (2014)
Добрянський І. - Стратегічні напрямки і завдання розвитку освіти у Польщі до 2020 року (2012)
ЧеркасоВ В. - Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва як засіб формування естетичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Радул О. - Міждисциплінарні зв’язки у вивченні виховання дітей давніх східних слов’ян (2012)
Кравцов В. - Теоретичні засади формування громадянської компетентності майбутнього соціального педагога, Кравцова Т. (2012)
Турчак А. - Формування особистісного ставлення майбутніх учителів до морально-етичних цінностей та перетворення їх в особистісно -моральні переконання в умовах полікультурного середовища, Таран І. (2012)
Бабенко Т. - Методика діагностики інформаційної культури майбутнього вчителя історії (2012)
Бондаренко Ю. - Ідеї природовідповідного виховання в німецькій педагогіці кінця XVIII століття (2012)
Бондарук Я. - Система підвищення кваліфікації: проблеми та перспективи розвитку в післядипломній освіті вчителів (2012)
Біла О. - Феномен інформаційно-комунікативної мобілізації майбутніх фахівців соціономічної сфери у межахпроектної діяльності (2012)
Вечірко М. - Дослідна діяльність як засіб формування професійного самовизначення студентів (2012)
Вишпінська Я. - Вимоги до професійного становлення вчителів музики в історії розвитку музичної освіти на Буковині в ХІХ столітті (2012)
Гора О. - Методика дослідження рівня сформованості національної ідентичності студентів (2012)
Горбенко О. - Критерії сформованості музично-інтерпретаційних умінь майбутнього вчителя музики (2012)
Гусєва Л. - Концептуальне мислення як художньо-педагогічна проблема (2012)
Гуцало Е. - Особливості педагогічного виміру навчальних досягнень студентів (2012)
Демченко Ю. - Особливості формування самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики (2012)
Дідич г. - Сутність процесу музичного сприймання, Гейченко М. (2012)
Єфіменко С. - Психологічні особливості студентського віку (2012)
Житомирська Т. - Своєрідність полікультурного виховання підлітків Подунав’я у ІІ половині ХХ століття (2012)
Захарова О. - Туризм – нова перспектива реалізації фізичного виховання у навчальному закладі (2012)
Кучай Т. - Професійна підготовка перекладачів у Великій Британії (2012)
Лісневська А. - Актуальні проблеми вищої професійної освіти телевізійних журналістів-репортеров (2012)
Лисенко Л. - Метод проекту як пріоритетний напрям розвитку творчого потенціалу учнів ЗНЗ (2012)
Мачинська Н. - Педагогічна освіта як складова становлення майбутнього фахівця в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2012)
Набока Б. - Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема (2012)
Найдьонова Г. - Методичні особливості та педагогічні можливості технології "рівний – рівному” в організації підвищення екологічної компетентності молоді (2012)
Назаренко М. - Аналіз хорового твору як засіб підготовки майбутнього вчителя музики до хормейстерської діяльності (2012)
Негребецька О. - Роль іноваційних технологій у сучасній музичній освіті (2012)
Непокрита О. - Педагогічна ситуація та завдання у процесі професійної підготовки вчителів (2012)
Нікітіна О. - Сучасні підходи до формування повноцінної навчальної діяльності в умовах компетенізації початкової освіти (2012)
Полтавська Н. - Підготовка майбутніх учителів до формування духовних цінностей старшокласників (2012)
Польщикова В. - Особливості навчання аналітичного читання студентів – філологів (2012)
Прокопенко Л. - Система навчання професійного монологічного мовлення фахівців фізичної культури і спорту (2012)
Притюпа О. - Значення педагогічних курсів для розвитку природничої освіти Єлисаветградщини початку ХХ ст. (2012)
Радул С. - Компетентнісний підхід в професійній освіті майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Рябовол Л. - Фактичний матеріал у шкільних курсах правознавства (2012)
Савченко Н. - Освітні аспекти вільного часу (2012)
Стрітьєвич Т. - Особливості художнього сприйняття на заняттях з образотворчого мистецтва (2012)
Стукаленко З. - Художньо-педагогічна проблема музично-виконавської майстерності (2012)
Тарапака Н. - Тестовий контроль як засіб виміру якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Мартін А. (2012)
Тимченко С. - Активні методи навчання у вивченні професійно орієнтованих дисциплін майбутніми диспетчерами управління повітряним рухом (2012)
Ткаченко О. - Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя (2012)
Торбенко І. - Фopмувaння пpoфесioнaлiзму мaйбутньoгo фaхiвця юридичної галузі (кoмпетентнiсний пiдхiд) (2012)
Уйсімбаєва Н. - До проблеми творчої діяльності майбутніх фахівців (2012)
Уличний І. - Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення школярів (2012)
Фурса О. - Тенденції cтворення компетентнісної моделі сучасного фахівця-дизайнера (2012)
Чемерис Є. - Підвищення інтелектуального рівня майбутніх спеціалістів – випускників (2012)
Шандрук С. - Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах (2012)
Шевченко А. - Формування полікультурної компетентності у майбутніх вчителів фізичної культури (2012)
Шинкаренко А. - Фінансування вищої школи в сучасних умовах (2012)
Шишкіна Т. - Педагогічні принципи навчання в конструюванні моделі дидактичних основ формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників (2012)
Шишко А. - Компетентнісний підхід до навчання перекладу з іноземної мови в економічних ВНЗ (2012)
Шишова І. - Корекція порушень поведінки дошкільників (2012)
Юрчак В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-теоретичного навчання учнів початкових класів (2012)
Язловецька О. - Фізкультурно-спортивна діяльність студентів в умовах вищого навчального закладу (2012)
Якібчук М. - Практичні питання використання системного підходу в педагогічному процесі формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Толстой М. - Передмова: Основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи (2014)
Короновский Н. - Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса, Демина Л. (2014)
Шевчук В. - Взаємозв'язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття, Василенко А. (2014)
Ляшкевич З. - Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії (2014)
Павлюк М. - Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої, Медведєв А. (2014)
Демина Л. Промыслова М. - Признаки импактогенеза в продуктах самостоятельных центров извержения Западного Приэльбрусья, Мышенкова М., Короновский Н. (2014)
Кутас Р. - Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба, Майцин Д. (2014)
Толстой М. - Сопоставление продуктов вулканизма различных структур зон Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам исследования их физических свойств, Шабатура А., Костенко Н., Гасанов Ю. (2014)
Elen S. - Bismuth Mineralization in Neogene Volcanites of Ukrainian Carpathians and Slovakia, Skakun L., Grinchenko O., Bondarenko S., Mikus T., Ztevkova T., Mironchuk T. (2014)
Іванік О. - Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі (2014)
Михайлов В. - Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні, Вижва С. (2014)
Меньшов А. - Геомагнитные исследования в Киевском Университете. История и перспективы развития, Сухорада А. (2014)
Карпенко О. - Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними, Башкіров Г., Карпенко І. (2014)
Тройніч К. - Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних, Вижва С. (2014)
Колісніченко В. - Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу, Кашуба Г., Солодкий Е. (2014)
Гадяцька К. - Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень (2014)
Грищук П. - Декани геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014)
Мадьяр А. - Дослідження сучасного розвитку поверхні Пакш-Дунакемледських лесових високих (надзаплавних) берегів, Фабіан С. , Ковач І. , Варга Г. , Радванські Б. , Ковач М. , Шобуcкі М. (2014)
Василенко А. - Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому (2014)
Андрієць Т. - Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу (2014)
Кириенко Е. - Минералого-петрографическая характеристика габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон Украинского щита), Митрохин А. (2014)
Вижва С. - Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур, Михайлов В. , Онищук Д. , Онищук І. (2014)
Ігнатишин В. - Динаміка сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому, Малицький Д. , Коваль Ю. (2014)
Михайлов В. - Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, Курило М. , Андрєєва О. (2014)
Герасимов М. - Геодинамическая эволюция Крымской задуговой рифтовой системы, Галко Т. , Евдощук Н. , Дрягина Т. (2014)
Вакарчук С. - Потенціал газу неконвенційного типу в Східному нафтогазоносному регіоні України, Довжок Т. , Харченко М. , Філюшкін К. (2014)
Бровко А. - Оцінка впливу коефіцієнтів фільтрації водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах на швидкість розчинення карбонатних порід на території Рівненської АЕС (2014)
Войтович С. - Часові зміни хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району (2014)
Вижва З. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням моделі Коші, Демидов В. , Вижва А. (2014)
Аксьом Н. - Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) (2014)
Титул, зміст (2015)
Смоленюк Р. П. - Фінансовий механізм конкурентоспроможного розвитку аграрної економіки в умовах трансформаційних змін (2015)
Корженко К. А. - Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності (2015)
Фігурка М. В. - Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України (2015)
Богач Д. С. - Аналіз і критика найбільш розповсюджених інвестиційних стратегій в Україні (2015)
Петраш О. П. - Дослідження та аналіз перспектив діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України (2015)
Стельмащук А. М. - Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій (2015)
Чернецька О. В. - Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2015)
Біломістний О. М. - Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства, Лічко К. Г. (2015)
Біломістна І. І. - Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства, Адаховська Л. В. (2015)
Жадан М. І. - Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства, Кахадзе Г. М. (2015)
Кошевець В. В. - Вплив позитивного екологічного іміджу на формування гудвілу підприємства (2015)
Швець А. П. - Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві (2015)
Станко Г. В. - Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2015)
Ценклер Н. І. - Регіон: поліаспектність змісту поняття (2015)
Черемісіна Т. В. - Співвідношення понять "регіональний менеджмент" та "регіональне управління" в системі регіонального розвитку (2015)
Антохов А. А. - Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку (2015)
Бондаревська К. В. - Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах, Фоменко А. О. (2015)
Ревко А. М. - Оцінка впливу витрат домогосподарств на якісний розвиток людського потенціалу регіону (2015)
Шніцер І. Р. - Вплив функціонування закладів сфери охорони здоров'я на демографічний стан та здоров’я населення регіону (2015)
Купалова Г. І. - Екологізація шкільної та вищої економічної освіти, Гацька Л. П. (2015)
Мельничук Л. С. - Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Неміш П. Д. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії (2015)
Степаненко В. В. - Бізнес-інкубування та інноваційні центри – перспективні форми підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Фесун А. С. - Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, Любезна І. В. (2015)
Пуцентейло П. Р. - Аналітичне забезпечення діяльності підприємства (2015)
Шеленко Д. І. - Особливості проведення інвентаризації на підприємстві (2015)
Візіренко С. В. - Удосконалення методики аудиту монетарних активів, Закорка Ю. А. (2015)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та передумови впровадження автоматизованих інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Замогильний П. В. - Роль і значення бюджетування при прийнятті управлінських рішень на авіаремонтному підприємстві (2015)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів, Сікорська Т. С. (2015)
Колесник Х. С. - Дослідження поведінки споживачів в залежності від рівня якості телекомунікаційних послуг (2015)
Левченко Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства, Скірко М. А. (2015)
Клокар О. О. - Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу (2015)
Східницька Г. В. - Фінансова політика сталого розвитку сільських територій (2015)
Буряк О. П. - Банківська система США (2015)
Очеретько Л. М. - Оподаткування прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами), Залісська К. Р. (2015)
Проскуряков К. І. - Методологічні підходи запобігання банкрутству банків, Бондаренко В. В. (2015)
Кеменяш І. Г. - Оподаткування військового збору в Україні (2015)
Крівцова Т. О. - Сутність і зміст організації внутрішнього контролю кредитних операцій банку (2015)
Ачкасова С. А. - Обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності кредитного ризику банку, Сербін М. Ю., Хурда О. О. (2015)
Кирик О. А. - Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
Симчера В. М. - О мнимых и реальных оценках экономического развития России (2015)
Автори номера (2015)
Семенюк О. - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність (2013)
Бех І. - Ідея життєтворчості особистості у виховному універсумі В. Сухомлинського (2013)
Савченко О. - Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Богуш А. - Мовленнєво-творчі прояви дітей в ігрових казкових ситуаціях у педагогічному вимірі В. Сухомлинського (2013)
Вашуленко М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського − першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2013)
Березівська Л. - В. О. Сухомлинський про індивідуальний підхід як чинник розвитку творчої особистості учня (2013)
Глузман Н. - Творче використання педагогічної спадщини в професійній підготовці вчителя (2013)
Дічек Н. - Природолюбна етика в.сухомлинського – складник його системи формування творчого начала особистості дитини (2013)
Добрянський І. - Школа починається з учителя, Наумець О. (2013)
Завгородня Т. - Розвиток науково-творчого потенціалу викладача ВНЗ в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (2013)
Золотухіна С. - Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя (2013)
Кайдарова А. - Народная педагогика в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского (2013)
Калиева С. - Педагогические идеи в.а.сухомлинского и современные идеи реформирования образования в республике Казахстан (2013)
Калініченко Н. - Вплив В. О. Сухомлинського на формування освітнього середовища (70-80-ті роки ХХ століття) (2013)
Кондрашова Л. - Використання ідей В. Сухомлинського щодо забезпечення емоційного фактору у процесі підвищення якості шкільної освіти (2013)
Кузьменко В. - Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня, Слюсаренко Н. (2013)
Мамчур Л. - Розвиток національно-мовної особистості у лінгво-методиці В. Сухомлинського і сучасній рідномовній освіті (2013)
Мельничук С. - Проблема удосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Петренко О. - Роль шкільного середовища павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського у розвитку креативності учнів (2013)
Пєхота О. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів: з досвіду роботи інституту педагогічної освіти миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Адаменко О. (2013)
Радул В. - Розвиток ідеї В. Сухомлинського щодо формування творчої особистості в умовах вищого навчального закладу (2013)
Растригіна А. - Духовна свобода – ціннісна константа виховної системи В. Сухомлинського, Яненко О. (2013)
Федяєва В. - Павлиська школа В. Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня (2013)
Хан Н. - Трансформация идей В. А. Сухомлинского об умственном воспитании в сфере высшей педагогической школы (2013)
Черкасов В. - Виховання гуманізму в процесі інтерпретації творів музичного мистецтва (2013)
Ящук І. - Моральні засади організації педагогічного спілкування у спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Антонець М. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпна скарбниця розвитку творчої особистості вчителя та учня (2013)
Балдинюк О. - Педагогічний потенціал мистецтва у процесі формування комунікативного досвіду дитини (2013)
Баранюк І. - Поетика творів художньої педагогіки В. Сухомлинського (2013)
Башинська Т. - Взаємодія початкової і дошкільної освіти у розвивальному середовищі В. Сухомлинського (2013)
Бєлан Г. - Психологічні основи розвитку творчої особистості учня у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Бондар Л. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Гавриленко Т. - В. О. Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра (2013)
Головко М. - Розвиток ідеї гуманітаризації шкільної фізичної освіти у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Грона Н. - Організаці проектної діяльності на уроках читання (на матеріалі творів В. О. Сухомлинського) (2013)
Довга Т. - Феномен "дитячої інтелігентності": першоелементи дорослішання (2013)
Дубінка М. - Особливості творчості педагога в контексті ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Жорова І. - Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2013)
Заліток Л. - Бібліометричне дослідження матеріалів про В. О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних "україніка наукова" (2013)
Іванко А. - В. О. Сухомлинський – послідовний борець проти тоталітарної та авторитарної педагогіки (2013)
Іванова Н. - "Серце віддаю дітям" у креативах філософського мислення (2013)
Ісаєва Г. - Творчість учителя як основа розвитку творчої особистості учня в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кочерга О. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки (2013)
Кравцов В. - Умови розвитку методологічної культури майбутнього вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кравцова Т. - Організація природовідповідповідного виховання учнів у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кузьменко Ю. - Педагоги-класики про проблему формування культури праці дітей (2013)
Куліш Р. - Чинники розвитку творчої особистості старшого дошкільника в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (2013)
Кучеренко І. - Витоки розвитку комунікативної компетеності учнів у лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кушнір В. - Досвід організації диференційованої виробничої праці у павлиській середній школі протягом 50-70 років ХХ століття (2013)
Ликов В. - Креативна педагогіка В. О. Сухомлинського в підготовці майбутніх учителів (2013)
Лопухівська А. - Розвиток культури спілкування учнів сільської школи у педагогічній системі В. Сухомлинського (2013)
Луцюк А. - Педагогічна майстерність: історичний аспект і внесок Василя Сухомлинського (2013)
Мацько Н. - Вплив системи формування творчої особистості Василя Сухомлинського на тенденції освіти в Україні (2013)
Мелешко В. - Розвиток особистості в сільській малочисельній школі у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Мельник Ю. - Формування наукового світогляду особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Міхно О. - Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня (2013)
Набока Б. - Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь (2013)
Наумов Б. - В. О. Сухомлинський та людиноцентристська педагогіка (2013)
Нор К. - Вивчення спадщини В. О. Сухомлинського у системі безперервної освіти (2013)
Пироженко Л. - Формування творчої особистості дитини в освітньому середовищі павлиської школи (2013)
Поніманська Т. - Вихователь і дитина у концепції гуманістичного виховання в.сухомлинського (2013)
Пономарьова К. - Розвиток мовленнєвотворчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Прибора Т. - Проблема індивідуалізації виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Примакова В. - Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело професійного розвитку вчителя початкових класів (2013)
Прокоф’єва М. - Підготовка вчителя початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу у контексті ідей В. Сухомлинського (2013)
Рацул А. - Мотивація навчальної діяльності учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Сараєва О. - Ідея формування творчої особистості в дитячому колективі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Середа І. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів (2013)
Сіданіч І. - Ідеї духовно-морального виховання дітей у поглядах сучасних учених на педагогіку В. О. Сухомлинського (2013)
Січко І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського