Арзуманова Т. В. - Російські етнічні товариства Харківщини (на початку ХХІ ст) (2010)
Зінченко О. М. - Семантика Володимирового тризубця: дискусії без кінця (2010)
Вороніна М. С. - Більшовицькі листівки та звернення в періодиці з жіночими маркерами (на початку ХХ ст.) (2010)
Щербін Л. В. - Мемуари як джерело вивчення українського питання в діяльності конституційно-демократичної партії Росії (1905–1918 рр.) (2010)
Малишко С. В. - Військове православне духівництво російської армії у роки першої світової війни на сторінках Чернігівського єпархіального видання "Вера и жизнь” (2010)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2009)
Пасічний М. Д. - Дефіцит державного бюджету в умовах трансформаційної економіки України (2009)
Таращенко В. А. Таращенко В. А. - Податкові пільги: теоретичні аспекти (2009)
Чуркіна І. Є. - Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави (2009)
Лук’яненко І. Г. - Методологічні підходи до розрахунку фінансових показників оцінки торгівлі для національної економіки, Жук В. М. Жук В. М. (2009)
Карпенко Г. В. - Фінансові механізми трансна­ціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки (2009)
Терещенко Г. М. Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Токарчук Т. В. Токарчук Т. В. - Моделювання процесу надходження прямих іноземних інвестицій з країн Євросоюзу в Україну, Подвисоцький Ю. А. (2009)
Данькевич А. П. Данькевич А. П. - Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу (2009)
Желіхівська А. М. Желіхівська А. М. - Особливості формування інфраструктури фондового ринку України (2009)
Задувайло Л. М. Задувайло Л. М. - Фінансова складова конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи (2009)
Лупенко Ю. В. Лупенко Ю. В. - Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України (2009)
Mоторина І. Р. Mоторина І. Р. - Застосування теорії портфельних активів щодо використання заощаджень домогосподарств (2009)
Савостьяненко М. В. Савостьяненко М. В. - Особливості здійснення запозичень на відкритих міжнародних кредитних ринках (2009)
Кульпінський С. В. - Фіскальні наслідки державної підтримки проблемних банків (2009)
Марущак М. В. Марущак М. В. - Управління ліквідністю в банках України: стратегічний та операційний рівень (2009)
Мошкова М. М. Мошкова М. М. - Іпотечний кредит та його роль у розбудові соціально-орієнтованої економіки держави (2009)
Киричок П. - Шановні колеги! (2014)
Киричок Т. Ю. - Аналіз напрямків підвищення зносостійкості банкнот (2014)
Сеньківський В. М. - Побудова функцій належності факторів якості формування монтажних спусків, Піх І. В., Голубник Т. С., Петрів Ю. І. (2014)
Токарь О. В. - Технология оценки качества шрифта на допечатной стадии полиграфической подготовки, Зильберглейт М. А. (2014)
Кулішова Н. Є. - Побудова нечітких оцінок спотворених зображень, Попова А. А. (2014)
Несхозієвський А. В. - Методи розрахунку фактору дисторсії для сучасних формних матеріалів для лакування (2014)
Гавриш А. П. - Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Кохановський В. О. - Технічний стан та вибір ефективної стратегії обслуговування і ремонту поліграфічних машин (2014)
Іванко А. І. - Структурний аналіз кривошипно-повзунного привода пристрою для обрізування книжкових блоків, Панов С. Л. (2014)
Струтинський С. В. - Розробка роторної просторової системи приводів для автоматичного сканування книг (2014)
Коротка В. О. - Вивчення структурної будови біодеградуючих плівок для виготовлення екопаковань (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем (2014)
Сегол Р. І. - Компетенції редактора перекладу в міжкультурній комунікації (2014)
Андрійчук М. Т. - Організація видавничої справи національних меншин у підрадянській Україні (20-ті–початок 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Коцюруба А. В. - Вільнорадикальні процеси зумовлюють зниження стійкості до кислотного гемолізу еритроцитів старих щурів, яке запобігається нанодисперсним діоксидом церію, Коп’як Б. С., Сагач В. Ф., Співак М. Я. (2015)
Minchenko D. O. - The expression of CСN2, IQSEC, RSPO1, DNAJC15, RIPK2, IL13RA2, IRS1, and IRS2 genes in blood of obese boys with insulin resistance, Davydov V. V., Budreiko O. A., Moliavko O. S., Kulieshova D. K., Tiazhka O. V., Minchenko O. H. (2015)
Гарбузова В. Ю. - Асоціація поліморфізму генів системи матриксного Gla-протеїну з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту, Строй Д. А., Досенко В. Є., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Шимко К. А., Обухова О. А., Атаман О. В. (2015)
Грушка Н. Г. - Генотоксичний стрес і шляхи загибелі клітин тимуса та лімфовузлів мишей за умов системної імунокомплексної патології, Павлович С. І., Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Макогон Н. В., Янчій Р. І. (2015)
Вірченко О. В. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на виразкоутворення, викликане іммобілізаційним стресом, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Співак М. Я., Лазаренко Л. М., Демченко О. М. (2015)
Фоменко І. С. - Роль циклооксигенази у модифікації мікрофлори кишки при стресі, Корнійчук О. П., Гураль А. Р., Шикула Р. Г., Ільків І. І., Скляров О. Я. (2015)
Вовкун Т. В. - Участь парасимпатичної ланки нервової системи в реалізації дії біофлавоноїдів на шлункову секрецію у щурів, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Шаламай А. С. (2015)
Плотнікова Л. М. - Вплив зниженої концентрації кисню та сірководню на амінокислотний метаболізм і проліферацію мезенхімальних клітин, Березовський В. Я., Весельський С. П. (2015)
Вінничук Ю. Д. - Фактор росту ендотелію судин при фізичних навантаженнях з різним механізмом енергозабезпечення м’язової діяльності, Гуніна Л. М. (2015)
Родинський О. Г. - Викликана активність аферентних волокон дорсального корінця спинного мозку білих щурів за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Трушенко О. С., Качан М. Я. (2015)
Сторчило О. В. - Радіопротекторний ефект їжі в асиміляції вуглеводних субстратів різного ступеня полімерності у двох поколінь нащадків опромінених щурів (2015)
Войтенко Л. П. - Модифікація експериментальної ротенонової моделі хвороби Паркінсона, Ніконенко О. Г. (2015)
Гошовська Ю. В. - Участь мітохондріальних роз’єднувальних білків у механізмах захисту міокарда від окисного стресу (2015)
Могильницька Л. А. - Ендотеліальний моноцитактивуючий поліпептид-ІІ: властивості, функції та патогенетичне значення (2015)
Contents (2015)
Легедза О. В. - Порівняльний аналіз електроміографічної активності м’язів руки людини в умовах циклічних поворотів вектора ізометричного зусилля кисті у протилежних напрямках, Горковенко А. В., Верещака І. В., Дорновський M., Костюков О. І. (2015)
Мельничук С. Д. - Енергетична функція мітохондрій кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Степанова Л. І., Уманська А. О., Войціцький В. М. (2015)
Хорєвін В. І. - Внесок ГАМК-ергічного гальмування в формування вибіркової налаштованості нейронів superior colliculus до реакції на пересування світлової плями з різною швидкістю (2015)
Григорова Н. В. - Розподіл цинку, магнію та міді в гранулоцитах і сироватці крові кролів при введенні речовин, які змінюють функціональний стан кори надниркових залоз і автономної нервової системи (2015)
Лісуха Л. М. - Вплив нормобаричної гіпоксії на зорово-моторну реакцію дітей, що проживають на радіоактивно забруднених територіях, Березовський В. Я. (2015)
Nozdrenko D. M. - Impact of C60 fullerene on the dynamics of force-speed changes in soleus muscle of rat at ischemia-reperfusion injury, Bogutska K. I., Prylutskyy Yu. I., Korolovych V. F., Evstigneev M. P., Ritter U., Scharff P. (2015)
Низар Салим Осман - Состояние физиологических адренергических реакций у белых крыс в процессе развития экспериментального гипертиреоза, Мосхен Исмаил. (2015)
Голишкін Д. В. - Вплив меланіну на стан слизової оболонки шлунка та реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної осі за умов дії гострого стресу, Фалалєєва Т. М., Непорада К. С., Берегова Т. В. (2015)
Хассунех Л .Х. М. - Накопление диацилглицерина нарушает краткосрочную активацию тироксином фосфолипазы Д в клетках печени (2015)
Мамонтова Т. В. - Фулерен C60 послаблює вільнорадикальні і деструктивні процеси в сполучній тканині при ад’ювантному артриті у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Л. О., Гординська І. Л., Кайдашев І. П. (2015)
Погоріла М. С. - Вплив екстракту з ембріональних тканин курей на вміст цитокінів і С-реактивного білка в сироватці крові мишей після дії γ-випромінювання (2015)
Грабовська С. В. - Вплив хронічної інтоксикації низькими дозами хлорпірифосу на поведінку самиць щурів, Салига Ю. Т. (2015)
Янчук П. І. - Роль серотоніну в регуляції тканинного дихання і жовчосекреторної функції печінки, Атамнах С. М., Решетнік Є. М., Левадянська Ю. А., Нікітіна Н. О., Весельський С. П. (2015)
Кривопустов О. С. - Алельний поліморфізм гена рецептора прогестерону та його значення при невиношуванні вагітності, Досенко В. Є. (2015)
Contents (2015)
Струтинська Н. А. - Нові фторвмісні активатори аденозинтрифосфат-чутливих калієвих каналів флокалін і тіофлокалін пригнічують кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів, Струтинський Р. Б., Чорна С. В., Семенихіна О. М., Мись Л. А., Мойбенко О. О., Сагач В. Ф. (2013)
Goncharov S. V. - Genetic predisposition to essential hypertension in children: analysis of 17 single nucleotide polymorphisms, Gurianova V. L., Stroy D. О., Drevytska T. I., Kaplinskii S. P., Nastenko E. A., Litvinenko M., Terletskiy R. V., Khaitovych M. V., Moibenko O. O., Dosenko V. E. (2013)
Колесник Ю. М. - Вплив переривчастих гіпоксичних тренувань на функціональний стан кортиколіберин- і β-ендорфінсинтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів, Каджарян Є. В., Абрамов А. В. (2013)
Бойчук Т. М. - Морфофункціональні зміни ендотелію судин проміжного мозку щурів при експериментальній ішемії–реперфузії на тлі цукрового діабету, Савчук Т. П. (2013)
Пастер І. П. - Характеристика мікроінкапсульованої тканини кори надниркової залози людини при тривалому культивуванні, Левчук Н. І., Тронько М. Д. (2013)
Янчук П. І. - Участь ейкозаноїдів у механізмі скоротливих реакцій ворітної вени на дію адреналіну і норадреналіну, Виноградова О. О., Пасічніченко О. М., Костенко С. С. (2013)
Басов А. А. - Влияние воды с модифицированным изотопным составом на показатели свободнорадикального окисления in vivo, Барышев М. Г., Джимак С. С., Быков И. М., Сепиашвили Р. И., Павлюченко И. И. (2013)
Ходоровський Г. І. - Роль ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи в про- й антиоксидантних процесах у тканинах ясен статевозрілих самців білих щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В. (2013)
Дроздовська С. Б. - Т-786→С-поліморфізм промотору гена ендотеліальної NO-синтази та фізична працездатність у спорті, Лисенко О. М., Досенко В. Є., Ільїн В. М., Мойбенко О. О. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив імунокорекції на запальний процес урогенітального тракту у чоловіків з безпліддям (2013)
Козявкіна Н. В. - Тиреотропні ефекти води нафтуся, їх вегетативний прояв і можливість прогнозування, Бариляк Л. Г., Янчій О. Р., Фучко О. Л. (2013)
Рыбникова Е. А. - Участие транскрипционного фактора, индуцированного гипоксией, в нейрональных механизмах адаптации к психоэмоциональному и гипоксическому стрессу, Баранова К. А., Глущенко Т. С., Ветровой О. В., Сидорова М. В., Портниченко В. И. (2013)
Кирова Ю. И. - Фенотипические особенности экспрессии фактора, индуцированного гипоксией, и редокс-статус клеток неокортекса крыс на разных стадиях адаптации к гипоксии, Германова Э. Л., Лукьянова Л. Д. (2013)
Сидорова М. В. - Влияние различных режимов умеренной гипобарической гипоксии на экспрессию фактора, индуцированного гипоксией, в неокортексе крыс, Рыбникова Е. А., Чурилова А. В., Портниченко В. И., Самойлов М. О. (2013)
Тюлькова Е. И. - Влияние пренатальной гипоксии на функцию гипофизарно-адренокортикальной системы и рабочую память у крыс, Ватаева Л. А., Глущенко Т. С., Пивина С. Г. (2013)
Портниченко А. Г. - Экспрессия киназы Akt в желудочках сердца при гипоксическом прекондиционировании и ремоделировании миокарда, Лапикова-Бригинская Т. Ю., Василенко М. И., Портниченко Г. В., Маслов Л. Н., Мойбенко А. А. (2013)
Самойлов М. О. - Паттерн нейрональной экспрессии транскрипционных факторов NF-kB при предъявлении различных режимов гипобарической гипоксии, Чурилова А. В., Глущенко Т. С., Баранова К. А. (2013)
Лукьянова Л. Д. - Сигнальная роль митохондрий при адаптации к гипоксии (2013)
Ткаченко М. М. - Канцерогенні аспекти індетерміністичних ефектів опромінення, Любарець Т. Ф. (2013)
Ганіткевич Я. В. - Історія кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету (2013)
Михайло Михайлович Середенко (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Юрій Петрович Лиманський (2013)
Contents (2013)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору О. Я. Жук – 70 років) (2009)
Наш ювіляр (доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку АН ВШ України О. С. Болотських – 75 років) (2009)
Кормош С. М. - Любисток лікарський – перспективна пряноароматична рослина для вирощування в умовах Закарпаття (2009)
Тимчук В. М. - Розробка методологічних підходів інноваційних напрямів селекції на прикладі цибулевих культур, Тимчук С. М., Шабетя В. В., Шабетя О. М. (2009)
Непорожна Є. О. - Створення потрійного гібрида огірка з використанням адитивної взаємодії генів стійкості проти пероноспорозу, Дементьєва А. В. (2009)
Горова Т. К. - Методологічні аспекти мінімалізації селекційного процесу кабачка, патисона та малопоширених видів цибулі, Борисенко Л. Д. Катаєва Т. Є. (2009)
Войтенко Т. Л. - Вплив фунгіцидів на пригнічення паразитизму збудників плісняви на гливі звичайній при обробці інокульованого міцелієм субстрату, Литвін Л. О. (2009)
Шабетя О. М. - Результати використання колекцій генофонду овочевих і баштанних рослин, Шабетя В. В., Сергієнко О. В., Кривець Д. О. (2009)
Мірошніченко В. П. - Можливості клонального мікророзмноження мутантних зразків томата в культурі ізольованих тканин (2009)
Сидорка В. О. - Виробництво продукції капусти середньостиглої за умов біологізації елементів технології її вирощування (2009)
Лебединський І. В. - Вивчення сортів та гібридів огірка в умовах відкритого ґрунту Харківської області (2009)
Гонзур Н. І. - Вплив гідросівби та гумісолу на врожайність томата (2009)
Плужнікова Л. Є. - Створення потрійного гібрида огірка для відкритого ґрунту, Солодовнік Л. Д. (2009)
Колесник І. І. - Напрямки досліджень і результати селекції гарбуза на Дніпропетровській дослідній станції (2009)
Колесник І. І. - Селекція гарбуза мускатного в Північному Степу України (2009)
Яровий Г. І. - Основні шкідники гарбузових рослин і захист насіннєвих посівів від них У Лісостепу України, Колеснік Л. І., Вітренко Н. К., Лобода О. М. (2009)
Ящук А. І. - Визначення параметрів гідросівби, Ольховський М. Ф., Заполін В. М., Волошина І. М., Головко Г. О. (2009)
Куракса Н. П. - Проявление гетерозиса по ряду признаков у гибридов F1 перца сладкого (2009)
Колтунов В. А. - Структура втрат маси кабачків під час зберігання, Пузік Л. М. (2009)
Тернова Т. А. - Хіміко-технологічна оцінка продукції нових гібридів огірка селекції Інституту овочівництва і баштанництва УААН, Плужнікова Л. Є., Щербатюк А. І., Зінченко Є. В. (2009)
Носанчук М. П. - Вплив норм та способів внесення мінеральних добрив на урожайність та якість коренеплодів селери коренеплідної (2009)
Немтинов В. И. - Изменчивость урожайности семян капусты цветной в зависимости от суммы эффективных температур и элементов технологии выращивания, Цыпляк В. Г. (2009)
Кацкая А. Г. - История развития селекции баклажана в Крыму и результаты оценки коллекционного материала, Горовая Т. К. (2009)
Ходєєва Л. П. - Наукове обґрунтування підвищення поживного режиму чорнозему типового і врожайності капусти білоголової залежно від тривалості застосування добрив за умов зрошення в Лівобережному Лісостепу України, Ільїнова Є. М. (2009)
Кондратенко С. І. - Біотести на регуляторну активність композицій біологічно активних речовин з вмістом поліетиленоксидів для перспективного застосування в селекції капусти білоголової, Чернишенко Т. В., Рудим Т. В. (2009)
Тернова Т. А. - Нові гібриди огірка для соління, Зінченко Є. В., Малахова А. М. (2009)
Куц О. В. - Ефективність використання мікроелементів у системі удобрення капусти білоголової (2009)
Іллюшенко Г. Я. - Удобрення овочевих рослин у сівозміні в умовах обмеженого застосування фосфорних добрив (2009)
Діденко В. П. - Збагачення генофонду гарбуза, Діденко Т. В. (2009)
Фролов В. В. - Селекція на підвищення вмісту в плодах баштанних і овочевих рослин біологічно активних речовин, Холодняк О. Г. (2009)
Горкуценко О. В. - Продуктивність ранньостиглих сортів картоплі при зрошенні на різних фонах удобрення у Північному Лі-состепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2009)
Томасон Р. Ю. - Новий сорт дині Злата, Палінчак О. В. (2009)
Шотик М. В. - Перспективні сорти томата для консервної промисловості, Тринчук О. О., Михайличенко В. А., Тринчук С. В. (2009)
Марченко А. Б. - Новий сорт капусти ранньостиглої для вирощування в умовах Північного Лісостепу України, Магомет О. П., Янчук Н. І., Черненко В. Л. (2009)
Плеханова Т. Ф. - Новий середньостиглий сорт кукурудзи цукрової Русалка, Миронюк П. О. (2009)
Сиворакша М. В. - Вплив строків сівби на врожайність кукурудзи цукрової, Горова Т. К. (2009)
Витанов А. Д. - Органическое овощеводство: требования к почве (2009)
Муляр Е. А. - Застосування Консенто на овочевих рослинах, Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Карпець А. І., Яровий Г. І., Онищенко О. І., Каражбей Г. М., Ковбасенко К. П., Корецька О. О., Ковбасенко В. М. (2009)
Стовбір О. П. - Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої, Рудницька Т. О. (2009)
Д’яконов М. П. - Аналіз попиту, заходи трансферу і наукове супроводження інновацій, Розторгуєв В. А., Тимчук І. І. (2009)
Кирюхін С. О. - Визначення площі облікової ділянки та кількості повторень при проведенні дослідів з огірком в умовах краплинного зрошення (2009)
Абросимова Г. Л. - Влияние минеральных элементов питания на рост и развитие мицелия гриба Вешенки обыкновенной, Чередник Ю. М. (2009)
Самовол О. П. - Перед- і постсінгамна несумісність видів у роді Capsicum L. , Монтвід П. Ю., Костромітін В. А. (2009)
Зелендіна Р. Д. - Вплив форм азотних добрив на агрохімічні показники тепличних ґрунтів та урожайність томата, Абросімова Г. Л. (2009)
Зелендін Ю. Д. - Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої (2009)
Лютинський В. Л. - Енергетична оцінка технології виробництва капусти білоголової, Ящук А. І., Плужніков В. О., Урюпіна Л. М. (2009)
Малахов С. В. - Виділення джерел господарсько-цінних ознак з генофонду капусти цвітної (2009)
Лінський В. П. - Результати оцінки колекції баклажана на холодостійкість, ранньостиглість, продуктивність та якість плодів (2009)
Штепа Л. Ю. - Новий сорт петрушки листкової кучерявої Попелюшка, Горова Т. К. (2009)
Кравченко В. А. - Скоростиглість гібридів F1 помідора в умовах плівкових теплиць (2009)
Кравченко В. А. - Напрямки селекції буряка столового (2009)
Жук О. Я. - Лежкість капусти білоголової залежно від сорту і гібрида, Жук В. Ю. (2009)
Непорожна Є. О. - Експрес-добір екостійких зигот огірка (2009)
Бойко Г. М. - Мінеральне живлення буряка столового в умовах Північного Степу, Заверталюк В. Ф., Полівода Л. І. (2009)
Бондаренко Г. Л. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої, Вітанов О. Д., Бєлашова Л. П., Зеленін Ю. Д. (2009)
Магілін А. В. - Особливості біології і шкідливості західного травневого хруща в плодовому розсаднику в Центральному Лісостепу України (2009)
Гричанюк В. П. - Особливості біології та шкідливості яблуневого квіткоїда і захист плодового розсадника від нього в Правобережному Лісостепу України (2009)
Черненко К. М. - Етіологія сірої гнилі моркви, Лазуткіна О. Ф., Глущенко В. І., Скляревська К. К. (2009)
Сиворакша М. В. - Окремі фактори формування насіння кукурудзи цукрової в умовах Правобережного Лісостепу України (2009)
Черненко В. Л. - Способ збереження інфекційного матеріалу Alternaria Solani ELL et Mart. (Sor. ), Скляревська В. В., Лисак С. А., Черненко К. М. (2009)
Белавкин Е. С. - Антиоксидантная активность сортов перца сладкого в зависимости от условий выращивания, Пышная О. Н., Мамедов М. И., Голубкина Н. А., Джос Е. А. (2009)
Правила для авторів, оголошення (2009)
Національна академія аграрних наук України Інститут овочівництва і баштанництва (ІОБ НААНУ) (Реклама) (2009)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Життя — як довга нива (2014)
Ісаєнко В. - Секрет її молодості (2014)
Офіційна хроніка.Навчальний тренінг в Іспанії (2014)
Литвин В. П. - Шляхи оздоровлення і збереження тваринництва в україні, Власенко В. В., Березовський І. В. (2014)
Жейнова Н. М. - Принципи специфічної профілактики хвороби марека та бактеріальних хвороб різної етіології (2014)
Perotska L. V. - Ecological-epizootic features of sapronose infections (on the example of listeriosis and erysipelas), Nedosekov V. V. (2014)
Ушкалов В. О. - Створення колекції промислово перспективних пробіотичних штамів на базі національного центру штамів мікроорганізмів. Нормативно-правове забезпечення, Мачуський О.В., Ковтун В.А. (2014)
Маринюк М. О. - Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят, Голопура С.І., Якимчук О.М., Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2014)
Яблонський В. А. - Проблема відтворення тварин у нових умовах (Частина 2) (2014)
Головко А. М. - Моніторинг залишків протимікробних препаратів у продукції тваринництва різних виробників та основні причини забруднення, Пінчук Н. Г., Дмитриєва Г. В., Кисельова Т. Ф. (2014)
Моркляк М. І. - Фармакологічні аспекти використання пробіотиків, Брижчук А. А. (2014)
Скрипник В. Г. - Громадська спілка "Українська асоціація виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок" (2014)
Матюшко В. К. - Навчання і вдосконалення — безкінечні (2014)
Зубач В.В. - Фасціольоз небезпечний для людей (2014)
Леськів І. М. - Удосконалений російський спосіб повалу жеребців (2014)
Кравчук В. Ф. - Пологова пастка (2014)
Вітаємо ювілярів! (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Міжнародна виставка-ярмарок "Gruene Woche – 2014" (2014)
Новожицька Ю. М. - Міжлабораторні порівняльні випробування – основа сучасних підходів до оцінки діяльності лабораторії, Меженський А. О., Джужа М. Є. (2014)
Абрамов А. В. - Система стандартизації, метрології і сертифікації у Держветфітослужбі України (2014)
Прискока В. А. - Учасники епізоотичного процесу при африканській чумі свиней і наслідки їх взаємодії, Неволько О. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Діагностика й профілактика Інфекційної агалактії овець і кіз, Обуховська О. В., Глєбова К. В., Богач М. В. (2014)
Galat M. V. - Toxoplasmosis of sheep in Ukraine (2014)
Котелевич В. А. - Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, вирощеної в приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Бурківська Д. А. (2014)
Микуляк М. Я. - Сказ: загальна характеристика, профілактика та методи боротьби, Якобчук З. В. (2014)
Матюшко В. К. - Ефективні методи профілактики захворювань та збереження приплоду в господарствах з потоковою технологією виробництва (2014)
Репалюк І. Л. - Якісне молоко – здоров’я нації (2014)
Корольов А. Г. - Професор Ф.В. Пільгер – засновник ветеринарної освіти у східній Україні (2014)
Падура М. Ф. - Дослідник історії античної ветеринарної медицини, Козак М. В. (2014)
Рудик С. К. - Василь Королів-Старий – ветеринар, письменник, художник, громадський діяч (до 135-річчя з дня народження), Ярошинська В. В. (2014)
Кравчук В. Ф. - Пам’ятна зустріч (2014)
Титул, зміст (2014)
Думанська Г. В. - Характеристики квантового вивільнення глутамату та ГАМК у синапсах між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2014)
Носенко Н. Д. - Морфофункціональний стан репродуктивної системи щурів у період старіння за умов застосування наноцерію, Жолобак Н. М., Полякова Л. І., Сініцин П. В., Лимарєва А. А., Щербаков О. Б., Співак М. Я., Резніков О. Г. (2014)
Панасюк О. С. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на показники функціонування мітохондрій міокарда при ізопротереноліндукованому пошкодженні серця, Шиш А. М., Мойбенко О. О. (2014)
Тихомиров А. О. - Вплив Lys-форми плазміногену на актиновий цитоскелет тромбоцитів, Жерносєков Д. Д., Рока-Мойя Я. М., Діордієва С. І., Гриненко Т. В. (2014)
Хома О. М. - Динаміка скорочення ішемізованого камбалоподібного м’яза щура, Заводовський Д. А., Ноздренко Д. Н., Долгополов О. В., Мірошниченко М. С., Мотузюк О. П. (2014)
Лещенко І. В. - Ендокринна функція підшлункової залози у щурів за умов експериментального ожиріння, Шевчук В. Г., Савченюк О. А., Фалалєєва Т. М., Суходоля С. А., Берегова Т. В. (2014)
Савчук О. І. - Частота алельного поліморфізму генів субодиниць конституційної та імунної протеасом у хворих на ішемічний інсульт, Мельник В. С., Гончаров С. В., Шандюк В. Ю., Строй Д. О., Досенко В. Є., Соколова Л. І., Скибо Г. Г. (2014)
Донськой Б. В. - Вплив акцентованої гіпо- та гіперактивності NK-лімфоцитів на імплантацію ембріонів, Чернишов В. П., Сіренко В. Ю., Стрелко Г. В., Осипчук Д. В. (2014)
Бондаренко О. І. - Дослідження кальцієвих каналів мітохондріальної мембрани ендотеліальних клітин (2014)
Варивончик Д. В. - Морфофункціональні зміни органа зору у зимівників української антарктичної станції "Академік Вернадський”, Риков С. О., Салюков А. О., Мішенін А. Б., Пишнов Г. Ю., Моісеєнко Є. В. (2014)
Шандра О. О. - Вплив дельтарану та мелатоніну на стан імунної системи щурів за умов експриментального контактного дерматиту (2014)
Могильницька Л. А. - Вміст ендотеліального моноцитактивуючого пептиду ІІ у сироватці крові при цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Богуцька К. І. - Використання алюмінію та його сполук у біомедичних дослідженнях, Прилуцький Ю. І., Ноздренко Д. М. (2014)
Романюк Т. В. - Патофізіологічні механізми формування синдрому портальної гіпертензії, Дзюбановський І. Я., Кузів О. В. (2014)
Ігор Сильвестрович Магура (до 85-річчя з дня народження) (2014)
Contents (2014)
Бадяк В. П. - Теоретичні та практичні проблеми збереження пам’яток (2015)
Принь О. В. - Державний облік, використання та сучасний стан пам’ятки архітектури "Олександрівська садиба" (2015)
Юрченко С. Ю. - Реставрація Іллінської церкви у Суботові в середині ХІХ століття мовою документів (2015)
Кириленко О. С. - Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3, Переверзєв С. В. (2015)
Ненашева О. Ю. - До історії музейної справи України: І. В. Моргілевський і виставка "Руйнація більшовиками культурних пам’яток у м. Києві" (2015)
Марченко І. Я. - Діяльність Всесоюзної конференції з питань зберігання музейних цінностей 1970 року як відображення загального стану проблем зберігання художніх експонатів в музеях у 60-ті роки XX ст. (2015)
Машталір В. В. - Спроби створення полкових музеїв в Україні на початку XX століття (2015)
Мошик І. В. - Експозиційно-виставкова діяльність Національного заповідника "Глухів" (2015)
Пістоленко І. О. - Провідний науково-просвітницький і культурний центр Полтавщини початку ХХ століття. Полтавська вчена архівна комісія та її діяльність щодо створення музейної мережі в губернії (2015)
Харченко О. В. - Використання інноваційних Інтернет-технологій, мультимедійних і технічних засобів у культурно-освітній роботі художніх музеїв на початку ХХІ ст. (2015)
Рогожа М. М. - Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець (2015)
Принь М. О. - Джерела з історії музейної справи та пам’яткоохоронної роботи в 1920–1930-х роках у фондах Державного архіву Луганської області (2015)
Мокроусова А. Г. - Будівництво Педагогічного музею Києва у листуванні мецената Семена Могильовцева та архітектора Павла Альошина (2015)
Тригуб О. О. - Підсумки архітектурно-археологічних досліджень Борисоглібського собору в Чернігові у 1947–1957 років (за матеріалами М. В. Холостенка) (2015)
Андріяшко В. Д. - З історії розвитку текстилю Київщини (2015)
Бережинский В. Г. - Воинский костюм янычар, Мороз И. В. (2015)
Нагнибіда Р. В. - Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років (2015)
Осадчий Є. М. - Шляхи сполучення Путивльского уділу наприкінці XVI–XVII ст. (2015)
Подворна Л. С. - Історія формування колекції стародруків і рідкісних книг у Донецькому обласному художньому музеї (2015)
Rudyka N. M. - Jewellery Art of Kyiv Russ in the 9th and 11th centuries. Research perspectives (2015)
Тимів І. М. - Пам’ятки та пам’ятні місця боїв польських військ і українського населення з турками і татарами у XVIІ ст. на Західній Україні (2015)
Казанцева Л. В. - Дослідження пам’яток науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії: меридіанний круг, Салата С. А. (2015)
Федунків З. Б. - Локалізація замку і міських укріплень м. Калуш XVI–XVIIІ ст. за історичними та картографічними матеріалами (2015)
Губська Т. М. - Військовий цвинтар Миколаєва: поховання учасників Першої світової війни (2015)
Непотенко І. В. - Троїцький монастир у Чернігові у 1920-х рр.: доля пам’ятки та особливості функціонування (2015)
Титова О. М. - Святі гори: історія, сьогодення, перспективи (2015)
Руденко С. Б. - Про уточнення поняття "пам’ятка" в контексті теорії політики пам’яті (2015)
Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років (2015)
Володимир Володимирович Кривошея (2015)
Автори збірки (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2015)
Титул, зміст (2014)
Маслов В. Ю. - Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні, Веселовський М. С., Москалюк А. О., М’ясоєдов М. Ф., Шрам С. І., Федулова С. А. (2014)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як один із регуляторів енергозалежного транспорту Са2+ в мітохондріях міометрія, Коломієць О. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику, Полоніков О. В., Строй Д. О., Матлай О. І., Атаман Ю. О., Сухарєва В. А., Атаман О. В. (2014)
Компанець І. В. - Активність інтерферонзалежної 2′,5′-олігоаденілатсинтетази в лімфоїдних клітинах тимуса щурів при сумісній дії етанолу та препарату оцтовокислого цинку, Степанець І. О., Войтенко В. В., Гребіник Д. М., Остапченко Л. І. (2014)
Владімірова І. А. - Зміни нервово-м’язової передачі в гладеньких м’язах сечового міхура щурів з експериментальним цукровим діабетом, Філіппов І. Б., Падурару О. Н., Шуба Є. Я., Кулієва Є. М., Шуба Я. М. (2014)
Topol І. A. - Expression of Xbp1 in lymphocytes of small intestine rats under chronic social stress and modulation of intestinal microflora composition, Kamyshny A. M., Abramov A. V., Kolesnik Yu. M. (2014)
Рущак В. В. - Зміни вмісту інсуліну в підшлунковій залозі морських свинок при метаболічному синдромі, Чащин М. О. (2014)
Фоменко І. С. - Показники NO-синтазної системи у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу та пригнічення циклооксигенази, Бондарчук Т. І., Білецька Л. П., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я. (2014)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки щурів (2014)
Савченюк О. А. - Розвиток експериментального ожиріння у щурів, викликаного дією глутамату натрію, на тлі введення пробіотиків, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Бабенко Л. П., Лазаренко Л. М., Співак М. Я. (2014)
Ковальова В. А. - Дія природних антиоксидантів аммівіту та сквалену на вміст ліпідів, білків і вуглеводів у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцерогенезу, Шевченко А. Є., Остапченко Л. І. (2014)
Зеленюк В. Г. - Вплив статинів на розвиток ниркової недостатності у білих щурів, Заморський І. І., Горошко О. М. (2014)
Селюкова Н. Ю. - Фітоестрогенізація самців-щурів для соматостатевого розвитку та фертильності їхніх нащадків, Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Сомова О. В., Смолєнко Н. П., Почерняєва С. С., Бречка Н. М. (2014)
Быков И. М. - Оценка эффективности антиоксидантных свойств липофильных продуктов растительного происхождения in vitro методом липосомальной модельной тест-системы, Есауленко Е. Е., Сепиашвили Р. И., Хильчук М. А. (2014)
Коцан І. Я. - α-Активність мозку чоловіків і жінок за умов дивергентного мислення, Козачук Н. О., Мамчич Т. І. (2014)
Літовка І. Г. - Вплив мелатоніну на метаболізм кісткової тканини, Мазепа-Крижанівська У. О., Березовський В. Я. (2014)
Contents (2014)
Канзафарова І. С. - Кваліфікуючі ознаки обставин непереборної сили: доктринальні підходи, Драганов С. С. (2011)
Труба В. І. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта шлюбних правовідносин (2011)
Морозова С. Є. - Правові проблеми здійснення опіки і піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі (2011)
Харченко Г. Г. - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні (2011)
Воловик В. В. - Умови примусового припинення права власності у зв’язку з суспільною необхідністю (2011)
Барсамов Р. В. - Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання зобов’язань (2011)
Федорко М. С. - Правові наслідки порушення договору в праві країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (на прикладі Англії, США, Франції та ФРН) (2011)
Кулина Ю. А. - Укладення договору страхування автотранспортних засобів каско (2011)
Іншин М. І. - Зміст конституційного права громадян України на службу в державних органах (2011)
Клемпарський М. М. - Сутність, зміст та особливості загального правового статусу суб’єкта трудового права (2011)
Кравченко І. О. - Підстави та види пенсійних виплат в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Кримська О. М. - Недоліки сучасного правового регулювання запезпечення професійного зростання працівника (2011)
Мельничук Н. О. - Договір як форма регулювання трудових відносин (2011)
Севрюков Д. Г. - Особливості соціальної політики щодо бідних у Франції на протязі XVIII–XIX століть (2011)
Шопіна І. М. - Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу внутрішніх військ МВС України (2011)
Скуратова Н. В. - Проблеми державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2011)
Самойленко О. С. - Государственно-частное партнерство: правовые аспекты (2011)
Швець В. О. - Рейдерство та силове підприємництво: схожість та відмінність (2011)
Стефанчук М. М. - Участь органів виконавчої влади як позивачів у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Петров Є. В. - Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права (2011)
Бурбика М. М. - Здійснення контролю за координаційною діяльністю (2011)
Гробова В. П. - Конституційні засади місцевого самоврядування та його системи в Україні (2011)
Нігреєва О. О. - Боротьба із піратством на сучасному етапі: міжнародно-правовий аспект (2011)
Петлеванна В. В. - Історичні аспекти становлення договору як правового інституту в Україні, Матущак М. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Содержание (2012)
Кирик Г. В. - Компрессорное оборудование концерна "Укрросметалл" в решении современных задач энергетики страны, Жарков П. Е. (2012)
Мамонтов Н. И. - Эффективность и целесообразность применения турбоприводов питательных насосов на ТЭЦ и энергоблоках 150 – 200 МВт ТЭС, Кобцев О. М., Панов В. В. (2012)
Калинкевич Н. В. - Методика проектирования и численное исследование канальных диффузоров центробежных компрессоров, Скорик А. В., Панченко В. Г. (2012)
Бондаренко Г. А. - Моделирование течения в боковых зазорах между рабочими колесами и статором турбомашин, Бага В. Н. (2012)
Греков В. Ф. - Определение состава и давления насыщенных паров бензина по параметрам паровоздушной смеси, Пьянков А. А., Овсиевский А. А. (2012)
55 лет технического творчества (2012)
Журавлев А. Ю. - Методика повышения общей устойчивости и коррекции прямых показателей качества переходных процессов в цифровых системах управления, Павлов А. В., Журба В. О. (2012)
Ibraheem M. A. Naser - Techniques of applicability geothermal of hot springs water in heating (2012)
Редин А. Л. - Направление развития локомотивных компрессорных установок и нормативы качества сжатого воздуха, Запольский А. И., Добашин С. А., Драгун В. И. (2012)
Жеманюк П. Д. - Разработка комплексной технологии получения ответственных отливок из жаропрочных никелевых сплавов, Клочихин В. В., Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2012)
Яцун Е. И. - Оценка качества поверхности при оребрении труб накаткой, Ремнев А. И., Ремнева Л. А. (2012)
К сведению авторов журнала (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 25: Открытия в биологии и генетике живых организмов (2015)
Маляр В. С. - Динаміка процесів в асинхронному двигуні з послідовно увімкненими конденсаторами, Мадай В. С., Добушовська І. А. (2015)
Слободенюк Д. В. - Ємнісний накопичувальний пристрій у контурі збудження синхронної машини для форсування та гасіння поля, Бялобржеський О. В. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования системы активного экранирования техногенного магнитного поля промышленной частоты с различными алгоритмами управления с помощью одной обмотки, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2015)
Петрушин В. С. - Моделирование регулируемых асинхронных электроприводов с согласующими редукторами и трансформаторами, Якимец А. М., Еноктаев Р. Н. (2015)
Гринченко В. С. - Экранирование однородного переменного магнитного поля электропроводящим кольцом, Чунихин К. В. (2015)
Розов В. Ю. - Методы нормализации статического геомагнитного поля в жилых домах, Завальный А. В., Золотов С. М., Грецких С. В. (2015)
Байда Е. И. - Уточненная математическая модель мультифизических процессов магнитно-импульсной обработки материалов (2015)
Баранов М. И. - Трехэлектродный воздушный коммутатор с графитовыми электродами КВТГ-50 на напряжение до ±50 кВ и импульсный ток амплитудой до ±220 кА, Рудаков С. В., Цехмистро В. Л. (2015)
Батыгин Ю. В. - Анализ электромагнитных процессов в индукторной системе – инструменте рихтовки автомобильных кузовов, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2015)
Бржезицький В. О. - Про граничні рішення рівнянь високовольтного каскадного генератора напруги постійного струму, Десятов О. М., Козюра В. В. (2015)
Гнатов А. В. - Возбуждаемые усилия притяжения в симметричной индукционной индукторной системе – универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Петков А. А. - Формирующие возможности генератора импульсов магнитного поля (2015)
Нижевский И. В. - Исследование и расчет доли стекающего с заземлителя подстанции тока при однофазном коротком замыкании в электрической сети, Нижевский В. И., Иноятов Б., Насриддини С. (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 26: Три портрета всемирно известных математиков Харьковщины (2015)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів побутових приладів від струмів перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазного струму, Варшамова І. С. (2015)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей асинхронных двигателей с цилиндрическим и аксиальным рабочим зазором, Пальчиков О. О. (2015)
Сьомка О. О. - Комп’ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність, Прус В. В. (2015)
Болюх В. Ф. - Эффективность линейных импульсных электромеханических преобразователей, предназначенных для создания ударных нагрузок и высоких скоростей, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Кузнецов Б. И. - Снижение уровня техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства методами активного экранирования на основе алгоритмов стохастической мультиагентной оптимизации, Никитина Т. Б., Волошко А. В. (2015)
Баранов М. И. - Результаты испытаний молниеотводов с универсальными зажимами апериодическими импульсами тока искусственной молнии с нормированными по международным стандартам амплитудно-временными параметрами, Колиушко Г. М., Кузьминский Е. В., Мысюк Ю. И., Рудаков С. В. (2015)
Волонцевич Д. О. - Расчёт полей в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки металлических покрытий автомобильных кузовов, Барбашова М. В., Радченко Е. С. (2015)
Доманский И. В. - Режимы работы системы тягового электроснабжения переменного тока с устройствами компенсации реактивной мощности (2015)
Колиушко Д. Г. - Электрофизические характеристики грунта в местах расположения энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2015)
Колиушко Г. М. К 75-летию со дня рождения (2015)
Титул, зміст (2014)
Гончаров C. В. - Вплив кверцетину на протеасомну активність в аорті та серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Пашевін Д. О., Кузьменко М. О., Мойбенко О. О., Досенко В. Є. (2014)
Шаріпов Р. Р. - Індукція оксидативного стресу в мітохондріях серця за фокальної ішемії–реперфузії головного мозку та протекторна дія екдистерону, Коцюруба А. В., Коп’як Б. С., Сагач В. Ф. (2014)
Колесник Ю. М. - Маркери ремоделювання міокарда щурів при артеріальній гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті: роль мітохондріальної дисфункції, Колесник М. Ю., Абрамов А. В. (2014)
Пашевін Д. О. - Зміни активності трипептидил-пептидази II у тканинах аорти при експериментальному атеросклерозі та артеріальній гіпертензії, Гончаров С. В., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на експресію ферментів про- та антиоксидантної системи в печінці щурів (2014)
Вовкун Т. В. - Зміни у функціонуванні шлунка щура після інтрагастрального введення корвітину в підвищених дозах, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Барановський В. А. (2014)
Вашека І. П. - Вплив аміліну на спектр холатів у жовчі щурів, Весельський С. П., Горенко З. А., Грінченко О. А., Карбовська Л. С., Макарчук М. Ю. (2014)
Березовський В. Я. - Життєдіяльність мезенхімальних стромальних клітин за умов зниженого парціального тиску кисню, Плотнікова Л. М., Весельський С. П., Літовка І. Г. (2014)
Гаділія О. П. - Вплив 2-(2-гідроксифенокси) ацетил-L-пролінат натрію на про- та антиоксидантний статус у слизовій оболонці шлунка щурів за умов стресу, Тимошенко М. О., Дворщенко К. О., Остапченко Л. І., Верещака В. В. (2014)
Єфіменко О. Ю. - Зміни моторної функції шлунка та товстої кишки у щурів під впливом нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю. О., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Жолобак Н. М., Малюкин Ю. В., Співак М. Я. (2014)
Лунько О. О. - Характеристики постійного натрієвого струму в пірамідальних нейронах СА1 зони гіпокампа щурів після обробки протеолітичними ферментами, Ісаєв Д. С., Максимюк О. П., Кришталь О. О., Ісаєва О. В. (2014)
Макарчук В. А. - Гіалуронатзв’язувальна активність білків мозку та підшлункової залози щурів за умов експериментального хронічного панкреатиту, Зеленюк О. В., Ушакова Г. О. (2014)
Верещака І. В. - Активність м’язів плечового пояса та плеча при створенні кистю ізометричного зусилля з циклічною зміною його напрямку, Легедза О. В., Дорновський М., Горковенко А. В., Хорєвін В. І. (2014)
Ірина Миколаївна Алєксєєва (2014)
Володимир Ярославович Ганіткевич (2014)
Contents (2014)
Содержание (2012)
Жарков П. Е. - Новая газовая винтовая компрессорная техника концерна "Укрросметалл" для увеличения добычи газа в Украине, Нестеренко А. Г., Хомин И. И., Негреба Р. З. (2012)
Загороднюк П. О. - Нові технології групи компаній надра з попередньої та супутньої дегазації вуглегазових шахт, Кашуба Г. О., Лелик Б. І. (2012)
Жук Г. В. - Разработка системы переработки свалочного газа в электроэнергию, Пятничко А. И., Баннов В. Е., Кубенко С. Б. (2012)
Ершов С. В. - Численное моделирование трехмерных отрывных течений вязкого сжимаемого газа в многоступенчатых компрессорах, Козырец Д. А. (2012)
Шендрик В. В. - Аналіз можливостей використання методик проектування відцентрових насосів в автоматизованій системі, Алексенко О. В., Зінченко Н. О., Гордієнко І. А. (2012)
Serhii M. Vereshaka - Experimental study of thin-walled structural fiberglass elements, Emad Toma Karash (2012)
Смирнов А. В. - Новая конструкция многокорпусного турбокомпрессораc газотурбинным приводом, Бороденко А. М., Кравец В. Г., Наумов Л. Е., Татаринов В. М. (2012)
Давидович К. Г. - Опыт внедрения установки сероочистки с пневмотранспортом на базе винтового компрессора, Белозеров В. А. (2012)
Акулов А. В. - Підвищення якості компресорної техніки на основі розробки системи логістичної підтримки, Дядюра К. О. (2012)
Рибалко В. П. - Современное состояние литейного производства Полтавского турбомеханического завода "ПТМЗ" концерна "Укрросметалл" (2012)
Акилов А. И. - Повышение точности обработки отверстий хонингованием головками повышенной жесткости, Долгих В. Н., Коломиец В. А., Ильяшенко А. А. (2012)
Яцун Е. И. - Стратегия автоматизации технологической подготовки производства изделий, Ремнев А. И., Пономарев В. В., Погонин Д. А. (2012)
Международная научно-практическая конференция "Энергоэффективные технологии и оборудование для интенсификации добычи, переработки и использования угле водородных энергоресурсов и каменного угля" (2012)
К сведению авторов журнала (2012)
Титул, Зміст (2014)
Ермолов П. П. - Первые отечественные системы радиообнаружения и их применение в обороне Севастополя 1941—1942 гг. (2014)
Стрелко О. Г. - До питання про сфери застосування та взаємодію окремих видів транспорту у великих транспортних вузлах: світовий контекст (2014)
Соколюк Ю. О. - Видавничі функції Науково-консультаційної ради Народного комісаріату земельних справ СРР (2014)
Сухацький Р. П. - Виробництво товарів широкого призначення на підприємствах радіоелектронної галузі в Україні (1950–1980-ті роки) (2014)
Salata S. A. - Preconditions for Construction of Observatory in the Kiev University Named After St. Vladimir (to the 170th anniversary of foundation) (2014)
Татарчук Л. М. - Внесок керівників у розвиток та діяльність Полтавського сільськогосподарського дослідного поля, станції (1884-1930 р.) (2014)
Богач Є. М. - Професор С.І. Лебедєв (1902-1989) – ректор Української сільськогосподарської академії, Григорюк І. П. (2014)
Клименко Л. О. - Наукова творчість П.Г. Костюка (1924-2010), Опанасенко С. М. (2014)
Котенко Т. І - Науковці з роду Пилипа Морачевського, Шендеровський В. А. (2014)
Руденко О. П. - Полтавські стежки Володимира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження), Хорольський О. В., Стеценко С. А. (2014)
Історик науки Алла Степанівна Литвинко (до 50-річчя від дня народження) (2014)
Шевчук В. - Первомайська граніто-гнейсова монокліналь у розрізі вздовж р. Південний Буг, Кравченко Д., Мазко А., Хабанець І. (2013)
Дубина О. - Геохімія грорудитів Східного Приазов'я, Кривдік С. (2013)
Бурахович Т. - Аномальна електропровідність земної кори східної частини Приазовського мегаблоку, Кушнір А., Зайцев Г., Ширков Б. (2013)
Камілова О. - Визначення параметрів техногенних залізовмісних порід комплексом радіоактивного каротажу (на прикладі хвостосховища Північного ГЗК), Кулик В., Бондаренко М., Кетов А., Дейнеко С. (2013)
Солодкий Є. - Пористість газонасичених колекторів за даними ГДС, Карпенко О. (2013)
Безродний Д. - Дослідження впливу кристалографічної орієнтації мінералів на параметри пружної і акустичної анізотропії біотитових сланців Криворіжжя (2013)
Меньшов О. - Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові (2013)
Безродна І. - Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля (2013)
Малицький Д. - Особливості побудови механізмів місцевих осередків землетрусів на прикладі Берегівської події 23. 11. 2006 р. , Грицай О., Муйла О. (2013)
Бублясь В. - Процеси і явища в мікрогеодинамічних зонах покривних відкладів рівнинних територій, Бублясь М. (2013)
Бондар К. - Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнІторозвідки, Ерліх В., Віршило І., Кравченко Д. (2013)
Решетник М. - Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту (2013)
Андрєєва О. - Використання сучасних класифікацій запасів і ресурсів при оцінках вітчизняних родовищ бентонітових глин, Курило М. (2013)
Щербак О. - Методичні аспекти оцінки антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі Херсонської області (2013)
Шевченко О. - Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин (2013)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2013)
Міненко П. - Методи оптимізації стійких розв'язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії з уточненням ітераційних поправок (2013)
Остроух О. - Науково-методичний підхід до опрацювання гідрогеологічної інформації з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі хімічного складу підземних вод південно-західної частини Закарпатської області) (2013)
Цибульський В. - Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних, Трипільський О., Кузьменко П. (2013)
Притченко Р. С. - Субъекты судебной практики в Украине (2013)
Матущак М. Р. - Сутність рецепції римського права та її вплив на цивільне право в Україні, Російській Федерації, Франції та ФРН (2013)
Святошнюк (Юрина) А. Л. - Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: сравнительно-правовой анализ судебной практики Украины и Российской Федерации (2013)
Кондратьева Е. А. - Свободное использование произведений путем репродуцирования: проблемы и перспективы (2013)
Недопрядко Ю. В. - Особливості видачі неемісійних цінних паперів (2013)
Брильова О. В. - Правовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарна відповідальність: актуальні питання (2013)
Головін Д. В. - Трансформація складу погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, в радянський період: кримінально-правові аспекти (2013)
Висоцька В. В. - Проблеми визначення видового об’єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 КК України "зайняття гральним бізнесом" (2013)
Нігреєва О. О. - Про принципи міжнародної правотворчості (2013)
Нагуш О. М. - Публічний порядок та суміжні категорії у міжнародному приватному праві (2013)
Покора І. Є. - Особливості імплементації норм міжнародних "морських" конвенцій у внутрішньодержавне законодавство (2013)
Стрельцов Л. Є. - Захист комп’ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності (2013)
Бурячок А. А. - Державні комплексні заходи протидії наркоманії (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Драчук К. О. - Пропаргілгліцин відновлює ендотелійзалежне розслаблення гладеньких м’язів аорти у старих щурів, Коцюруба А. В., Базілюк О. В., Степаненко Л. Г., Сагач В. Ф. (2014)
Minchenko D. O. - Acute L-glutamine deprivation affects the expression of TP53-related protein genes in U87 glioma cells, Danilovskyi S. V., Kryvdiuk I. V., Hlushchak N. A., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2014)
Гоженко А. І. - Функціональний стан нирок після активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів при експериментальній гострій гіпоксії, Філіпець Н. Д. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків, антиоксидантного захисту у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі дефіциту йоду й міді, Гуранич Т. В. (2014)
Бєлінська І. В. - Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду за 1,2-диметилгідразиніндукованого канцерогенезу товстої кишки щурів, Линчак О. В., Рибальченко Т. В., Гурняк О. М. (2014)
Березнякова А. І. - Особливості стану гуморального та клітинного імунітету у щурів з алергічним дерматитом, Черемісіна В. Ф., Жемела О. Д. (2014)
Маньковський Б. М. - Вміст лептину крові та активність системної запальної відповіді у хворих на цукровий діабет 2-го типу із різною масою тіла та тривалістю процесу, Урбанович А. М. (2014)
Гуніна Л. М. - Тканинна гіпоксія і асоційовані з нею метаболічні зміни гомеостазу при вібраційних навантаженнях у спортсменів, Вінничук Ю. Д. (2014)
Ференц І. В. - Вплив продукту декарбоксилювання L-аргініну на морфофункціональні показники еритрону за умов експериментального цукрового діабету у щурів, Бродяк І. В., Люта М. Я., Кулачковський О. Р., Сибірна Н. О. (2014)
Федотова Ю. О. - Вплив агоніста та антагоніста α4β2 субодиниць Н-холінорецепторів на відтворення умовного рефлексу самиць щурів у різні фази естрального циклу, Фролова Г. О. (2014)
Труш В. В. - Модуляція тироксином ефектів дексаметазону на скелетний м’яз білих щурів, Соболєв В. І. (2014)
Березовський В. Я. - Вплив зміненого парціального тиску кисню на резистентність до гіпоксії та експресію киснечутливих генів Drosophila melanogaster, Чака О. Г., Літовка І. Г., Левашов М. І., Янко Р. В. (2014)
Гордієнко Л. П. - Розвиток оксидативного стресу в тканинах слинних залоз щурів за умов глутаматіндукованого ожиріння, Берегова Т. В., Непорада К. С., Фалалєєва Т. М. (2014)
VIII Міжнародний симпозіум "Актуальні проблеми біофізичної медицини" (14–17 травня 2014 р., Київ) (2014)
Інформація про роботу V всеукраїнської науково-практичної конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність" (16–18 травня 2014 р., Черкаси) (2014)
Шуба Я. М. - П. Г. Костюк – учений, який виявив нові грані "живого" кальцію (2014)
Contents (2014)
Шевчук В. - Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка, Іванік О., Цибульська О. (2013)
Жабіна Н. - Унікальні відслонення відкладів верхньої юри на території Українського Передкарпаття, Анікеєва О. (2013)
Попова Л. - Палеоекологічні умови існування ранньоготеривської Первомайської рифової споруди (правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим) (2013)
Тустановська Л. - Неотектогенез Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії (2013)
Андрієць Т. - Методичні засади структурно-морфометричних досліджень гірського рельєфу (на прикладі Карпатського модельного полігону) (2013)
Вижва С. - Петроелектрична модель основних типів порід кембрію Володимирської площі Волино-Поділля, Онищук Д., Онищук В. (2013)
Малицький Д. - Порівняльний аналіз методів в задачах поширення сейсмічних хвиль в шаруватих анізотропних середовищах, Павлова А. (2013)
Хоменко Р. - Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору, Бондар К., Попов С. (2013)
Лижаченко Н. - Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища графіту, Ніколаєвський В. (2013)
Антаков Є. - Сучасний стан світового та українського ринку марганцю: основні проблеми та тенденції (2013)
Шевченко О. - Аналіз причин збільшення концентрації заліза у підземних водах водозаборів міста Шепетівка, Корнєєнко С., Діхтярук О. (2013)
Диняк О. - Інженерно-геологічне районування з метою виявлення ділянок можливого розвитку небезпечних геологічних процесів на базі ГІС та картографічного моделювання (2013)
Вижва С. - Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії, Продайвода Г., Віршило І., Козіонова О. (2013)
Захарій Н. - Аналіз та синтез різнорідних геопросторових даних (побудова метамоделі для геологічної інформації), Поліновський В. (2013)
Лавренюк М. - Напружено-деформований стан вологонасиченого масиву під дією гравітації (2013)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у чотиривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2013)
Курило М. - Перспективи освоєння геологічних пам'яток Криворіжжя з метою науково-пізнавальної та туристичної діяльності, Бондар Ю. (2013)
Павлишин В. - В. І. Вернадський і Київський університет (2013)
Миненко П. - Життя та слава Володимира Івановича Вернадського (2013)
Паранько І. - Розвиток ідей В. Вернадського в геології, Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Квасниця В. - Деякі аспекти мінералогічної кристалографії у працях В. І. Вернадського, Квасниця І. (2013)
Толстой М. - В. І. Вернадский та енергетична планетологія (2013)
Кухар М. - Наукові ідеї В. І. Вернадського щодо геохімії підземних вод (2013)
Меньшов О. - Геофізика педосфери та природознавство В. І. Вернадського, Сухорада А. (2013)
Кравчук А. - Біосфера – феномен геологічної природи (2013)
Шашкова Л. - В. І. Вернадський: соціальні та культурно-історичні виміри науки (2013)
Вілков В. - "Идея единства человечества" концепции ноосферогенеза В. И. Вернадского в контексте философского дискурса хх века, Погорілий А. (2013)
Ярмоліцька Н. - Науковий світогляд та проблеми розвитку філософської науки у філософській концепції В. Вернадського (2013)
Сова А. - Вчення В. І. Вернадського про біосферу та перехід, становлення її в ноосферу (2013)
Чорноморденко Д. - Ідеї формування методологічних засад раціонально-екологічного розвитку суспільства у творчому спадку В. І. Вернадського (2013)
Титул, зміст (2014)
Шаріпов Р. Р. - Індукція нітрозативного стресу в мітохондріях серця щурів за експериментальної ішемії–реперфузії головного мозку та її корекція екдистероном, Коцюруба А. В., Коп’як Б. С., Сагач В. Ф. (2014)
Маслак Г. С. - Сіальованість глікопротеїнів і рівень експресії NTU1 нейрамінідази та сіалілтрансферази ST6GAL1 у лімфоцитах хворих на еритремію, Костюк О. В., Мінченко Д. О., Бразалук О. З., Шевцова А. І., Мінченко О. Г. (2014)
Портніченко В. І. - Фазові зміни енергетичного обміну при адаптації до іммобілізаційного стресу, Носар В. І., Гончар О. О., Опанасенко Г. В., Глазирін І. Р., Маньковська І. М. (2014)
Коломієць О. В. - Н+–Са2+-обмінник у мітохондріях міометрія: модуляція екзо- та ендогенними сполуками, Данилович Ю. В., Данилович Г. В. (2014)
Розова К. В. - Механізми змін мікроциркуляції у щурів при гострій метгемоглобінемії, Сидоряк Н. Г. (2014)
Бондаренко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на емоційність та здатність до навчання у щурів, Гула Н. М., Макарчук М. Ю., Горідько Т. М., Коваленко О. А. (2014)
Насібян Л. С. - Модуляція скорочення міометрія щурів пептидогліканом клітинної стінки золотистого стафілокока, Філіппов І. Б. (2014)
Котлярова А. Б. - Роль мітохондріального уніпортера у підтриманні кальцієвого гомеостазу секреторних клітин сльозової залози, Мерлавський В. М.. Дорош О. М., Манько В. В. (2014)
Шпакова Н. М. - Вплив С60-фулерену на в’язко-еластичні властивості мембрани еритроцитів людини, Ніпот О. Є., Іщенко І. О., Прилуцька С. В., Богуцька К. І., Черепанов В. В., Сандомирський Б. П., Прилуцький Ю. І. (2014)
Божкова Ю. О. - Динаміка структурних змін оваріальної тканини при ішемії, Кірошка В. В., Гавас А. А., Бондаренко В. А. (2014)
Manko A. M. - Experimental correction of metabolic changes in mouth at long-term hypoacidity by multiprobiotic "symbiter acidophilic", Neporada K. S., Sukhomlyn A. A., Ghasemzadeh J., Beregova T. V., Yankovskiy D. S. (2014)
Величко Н. Ф. - Особливості гормонально-метаболічних змін у дорослих самців щурів за умов емоційного стресу під час молочного вигодовування (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Коцюруба А. В. - Відновлення наночастинками діоксиду церію стійкості еритроцитів старих щурів до кислотного гемолізу, Коп’як Б. С., Сагач В. Ф., Щербаков О. Б., Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2014)
Тарасова К. В. - Вплив фармакологічної активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів на спонтанну скоротливу активність ізольованих неонатальних кардіоміоцитів щура, Лагодич Т. С., Древицька Т. І., Французова С. Б., Карвацький І. М. (2014)
Басанець А. В. - Зв’язок поліморфізму C-1562→T промотору гена матриксної металопротеїнази-9 з ризиком розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів, Долінчук Л. В., Андрущенко Т. А. (2014)
Дорофеєва Н. О. - Кардіогемодинаміка та ефективність механізму Франка-Старлінга у щурів за умов старіння, Драчук К. О., Сагач В. Ф. (2014)
Чорна С. В. - Тривалі фізичні навантаження покращують скоротливу функцію серця у старих щурів за допомогою NO-залежного зменшення чутливості мітохондріальної пори до кальцію, Струтинська Н. А., Семенихіна О. М., Таланов С. А., Коцюруба А. В., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2014)
Плотнікова Л. М. - Реакція фібробластоподібних клітин крові на знижений парціальний тиск кисню, Березовський В. Я. (2014)
Федотова Ю. О. - Ефекти стимуляції та блокади дофамінових рецепторів на емоційні форми поведінки самиць щурів, Фролова Г. О. (2014)
Рамазанов В. В. - Властивості еритроцитів з невисоким ступенем збереження після заморожування в середовищі з непроникними та проникними кріопротекторами, Воловельська Е. Л., Коптелов В. О., Бондаренко В. А. (2014)
Григорова Н. В. - Вплив адаптивних гормонів на секреторну активність інсулярного апарату та вміст цинку в ньому і клітинах гіпокампа, шишкоподібної і вилочкової залоз щурів з алоксановим діабетом (2014)
Кравченко О. О. - Вплив комплексу природних речовин насіння фенугреку на формування аберантних крипт у слизовій оболонці за умов експериментального канцерогенезу товстої кишки у щурів, Якубцова І. В., Хілько Т. Д., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І., Чехун В. Ф. (2014)
Торянік Е. Л. - Особливості системи коагуляційного гемостазу у вагітних щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2014)
Маньковська І. М. - Мітохондрії як мішень інтервальної гіпоксії, Серебровська Т. В. (2014)
Олександр Григорович Резніков (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Микола Юхимович Макарчук (до 60-річчя з дня народження) (2014)
VІ пленум наукового товариства патофізіологів України (2014)
Contents (2014)
Contents (2013)
Tolstoy M. - On numerical petrophysicаl evaluation of granitoids of area near the South-Ukrainian nuclear power plant with the determination of the possibility of using its for the disposal of radioactive waste, Kostenko N., Shabatura O. (2013)
Sinitsyn V. - Identification of metasomatic families in geoblocks of Ukrainian Shield, Shunko V. (2013)
Grinchenko О. - Magnetite- and ilmenite-series of granitic rocks and their potential niobium and tantalum mineralization within the Ukrainian Shield, Bondarenko S., Ashirova I., Mironchuk T. (2013)
Prodayvoda G. - Calculation of sedimentary deposits elastic constants in triclinic approximation according to VSP data, Vyzhva S., Kuzmenko P., Vyzhva A. (2013)
Pіgulevskiy P. - On the role of potential methods to study the salt and reef structures in the Dnieper-Donets Basin, Nikitash L., Stovas A. (2013)
Menshov O. - Magnetic susceptibility and heavy metals soil accumulation in Ukranian urban areas (2013)
Petruniak V. - Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin, Ustenko I. (2013)
Malytskyy D. - Determining the focal mechanism of an earthquake in the Transcarpathian region of Ukraine, Muyla O., Pavlova A., Hrytsaj O. (2013)
Mykhailov V. - The Morphology and Composition of Liberia Placer Gold, Guliy V., Kovtun O., Sydorchuk V., Nakonechna Yu. (2013)
Yushkov Ye. - Economic efficiency of fast well drilling in Donbass, Zinchenko S., Khalimendikov Ye. (2013)
Hrestak T. - Stress and strain analysis during the Sleme tunnel excavation, Lazarevic A., Frgic L. (2013)
Udalov I. - Ecological and geological investigation of the mine industrial regions in Luhansk district in connection with coal-mining industry's restructuring, Chomko D. (2013)
Mokritskaya T. - Peculiarities of degradation in loess soils' deformation and strength properties on the example of Dnipropetrovsk city (2013)
Koshliakova T. - Potable Cenomanian-Callovian groundwater complex chemical composition changes dynamics in Kyiv as a result of long-term exploitation (2013)
Scherbak O. - Groundwater and its susceptibility to contamination in Kherson region (2013)
Pereira P. - Modelling soil water repellency in an abandoned agricultural field, Oliva M. (2013)
Lavrenyuk M. - Modelling of stress-strain state of crustAL systems in context of space problem during the granite formation (2013)
Плавич В. П. - Проблема обоснования юридических норм, Плавич С. В. (2014)
Притченко Р. С. - Сущностные характеристики судебной практики (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти мажоритарної виборчої системи (2014)
Білик П. П. - Право і управління: теоретичні питання взаємозв’язку та їх практичне значення (2014)
Стукаленко О. В. - Державний контроль у сфері будівництва: сучасні реалії (2014)
Труба В. И. - К вопросу о юридической природе алеаторных (рисковых) договоров (2014)
Смітюх А. В. - Поняття та ознаки рейдерства у контексті суміжних понять поглинання та загарбання (2014)
Степанова Т. В. - Щодо прогалин законодавчого регулювання правового статусу секретаря судового засідання у господарському процесі (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: засади правозастосування (2014)
Нігреєва О. О. - Судові рішення у системі джерел міжнародного права: зміна концепту (2014)
Чайковська В. В. - Про поняття "правовий режим" (на прикладі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності) (2014)
Стойловський Р. В. - Відносини взаємодопомоги в праві та їх кримінально-правове забезпечення (2014)
Назаревич І. І. - Основоположні принципи у сфері праці за проектом Трудового кодексу України (2014)
Миколенко О. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. — Одеса : Фенікс, 2014. — 342 с.", Степанова Т. В. (2014)
Найфлейш В. Д. - Особое мнение судьи в хозяйственном процессе (2014)
Інформація для авторів (2014)
Киселевич Л. - Особливості літолого-фаціального складу, умов залягання та поширення відкладів середнього альбу у межах рівнинного Криму (2014)
Загнітко В. - Геохімічні особливості газової складової газоносних сланцевих товщ України, Михайлов В. (2014)
Митрохин О. - Мінералого-петрографічні особливості долеритів Розанівського дайкового поля (Південна частина Інгульського мегаблоку Українського щита), Вишневська Є. (2014)
Герасимець І. - Синтез і властивості синтетичних аналогів біогенного магнетиту, Петренко О., Савченко Т., Карданець Ю., Гречанівський О., Дудченко Н. (2014)
Вижва С. - Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля, Онищук Д., Рева М., Онищук В. (2014)
Козловський Е. - Розрахунок та аналіз азимутальних коефіцієнтів qi та уточнення швидкісної моделі Закарпатського сейсмоактивного регіону, Малицький Д., Павлова А. (2014)
Скакальська Л. - Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом (2014)
Карпенко И. - Литолого-геофизические свойства сланцевых пород с повышенным содержанием керогена (2014)
Михайлов В. - Рівень дозрілості органічної речовини відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з перспективою відкриття родовищ нетрадиційного газу, Ємець О. (2014)
Азиз Амджади - Применение кластерного анализа для выделения участков грунтовых вод со сходным химическим составом в Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадинах Ирана, Чомко Д. (2014)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму в багатовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища, Федоренко К., Вижва А. (2014)
Дубовенко Ю. - Про однозначність обчислення наближень багатошарових густинних контактів (2014)
Азімов О. - Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями (2014)
Міненко Р. - Оберенені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку, Міненко П. (2014)
Добрянський І. - Стратегічні напрямки і завдання розвитку освіти у Польщі до 2020 року (2012)
ЧеркасоВ В. - Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва як засіб формування естетичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Радул О. - Міждисциплінарні зв’язки у вивченні виховання дітей давніх східних слов’ян (2012)
Кравцов В. - Теоретичні засади формування громадянської компетентності майбутнього соціального педагога, Кравцова Т. (2012)
Турчак А. - Формування особистісного ставлення майбутніх учителів до морально-етичних цінностей та перетворення їх в особистісно -моральні переконання в умовах полікультурного середовища, Таран І. (2012)
Бабенко Т. - Методика діагностики інформаційної культури майбутнього вчителя історії (2012)
Бондаренко Ю. - Ідеї природовідповідного виховання в німецькій педагогіці кінця XVIII століття (2012)
Бондарук Я. - Система підвищення кваліфікації: проблеми та перспективи розвитку в післядипломній освіті вчителів (2012)
Біла О. - Феномен інформаційно-комунікативної мобілізації майбутніх фахівців соціономічної сфери у межахпроектної діяльності (2012)
Вечірко М. - Дослідна діяльність як засіб формування професійного самовизначення студентів (2012)
Вишпінська Я. - Вимоги до професійного становлення вчителів музики в історії розвитку музичної освіти на Буковині в ХІХ столітті (2012)
Гора О. - Методика дослідження рівня сформованості національної ідентичності студентів (2012)
Горбенко О. - Критерії сформованості музично-інтерпретаційних умінь майбутнього вчителя музики (2012)
Гусєва Л. - Концептуальне мислення як художньо-педагогічна проблема (2012)
Гуцало Е. - Особливості педагогічного виміру навчальних досягнень студентів (2012)
Демченко Ю. - Особливості формування самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики (2012)
Дідич г. - Сутність процесу музичного сприймання, Гейченко М. (2012)
Єфіменко С. - Психологічні особливості студентського віку (2012)
Житомирська Т. - Своєрідність полікультурного виховання підлітків Подунав’я у ІІ половині ХХ століття (2012)
Захарова О. - Туризм – нова перспектива реалізації фізичного виховання у навчальному закладі (2012)
Кучай Т. - Професійна підготовка перекладачів у Великій Британії (2012)
Лісневська А. - Актуальні проблеми вищої професійної освіти телевізійних журналістів-репортеров (2012)
Лисенко Л. - Метод проекту як пріоритетний напрям розвитку творчого потенціалу учнів ЗНЗ (2012)
Мачинська Н. - Педагогічна освіта як складова становлення майбутнього фахівця в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2012)
Набока Б. - Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема (2012)
Найдьонова Г. - Методичні особливості та педагогічні можливості технології "рівний – рівному” в організації підвищення екологічної компетентності молоді (2012)
Назаренко М. - Аналіз хорового твору як засіб підготовки майбутнього вчителя музики до хормейстерської діяльності (2012)
Негребецька О. - Роль іноваційних технологій у сучасній музичній освіті (2012)
Непокрита О. - Педагогічна ситуація та завдання у процесі професійної підготовки вчителів (2012)
Нікітіна О. - Сучасні підходи до формування повноцінної навчальної діяльності в умовах компетенізації початкової освіти (2012)
Полтавська Н. - Підготовка майбутніх учителів до формування духовних цінностей старшокласників (2012)
Польщикова В. - Особливості навчання аналітичного читання студентів – філологів (2012)
Прокопенко Л. - Система навчання професійного монологічного мовлення фахівців фізичної культури і спорту (2012)
Притюпа О. - Значення педагогічних курсів для розвитку природничої освіти Єлисаветградщини початку ХХ ст. (2012)
Радул С. - Компетентнісний підхід в професійній освіті майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Рябовол Л. - Фактичний матеріал у шкільних курсах правознавства (2012)
Савченко Н. - Освітні аспекти вільного часу (2012)
Стрітьєвич Т. - Особливості художнього сприйняття на заняттях з образотворчого мистецтва (2012)
Стукаленко З. - Художньо-педагогічна проблема музично-виконавської майстерності (2012)
Тарапака Н. - Тестовий контроль як засіб виміру якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Мартін А. (2012)
Тимченко С. - Активні методи навчання у вивченні професійно орієнтованих дисциплін майбутніми диспетчерами управління повітряним рухом (2012)
Ткаченко О. - Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя (2012)
Торбенко І. - Фopмувaння пpoфесioнaлiзму мaйбутньoгo фaхiвця юридичної галузі (кoмпетентнiсний пiдхiд) (2012)
Уйсімбаєва Н. - До проблеми творчої діяльності майбутніх фахівців (2012)
Уличний І. - Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення школярів (2012)
Фурса О. - Тенденції cтворення компетентнісної моделі сучасного фахівця-дизайнера (2012)
Чемерис Є. - Підвищення інтелектуального рівня майбутніх спеціалістів – випускників (2012)
Шандрук С. - Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах (2012)
Шевченко А. - Формування полікультурної компетентності у майбутніх вчителів фізичної культури (2012)
Шинкаренко А. - Фінансування вищої школи в сучасних умовах (2012)
Шишкіна Т. - Педагогічні принципи навчання в конструюванні моделі дидактичних основ формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників (2012)
Шишко А. - Компетентнісний підхід до навчання перекладу з іноземної мови в економічних ВНЗ (2012)
Шишова І. - Корекція порушень поведінки дошкільників (2012)
Юрчак В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-теоретичного навчання учнів початкових класів (2012)
Язловецька О. - Фізкультурно-спортивна діяльність студентів в умовах вищого навчального закладу (2012)
Якібчук М. - Практичні питання використання системного підходу в педагогічному процесі формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Толстой М. - Передмова: Основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи (2014)
Короновский Н. - Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса, Демина Л. (2014)
Шевчук В. - Взаємозв'язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття, Василенко А. (2014)
Ляшкевич З. - Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії (2014)
Павлюк М. - Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої, Медведєв А. (2014)
Демина Л. Промыслова М. - Признаки импактогенеза в продуктах самостоятельных центров извержения Западного Приэльбрусья, Мышенкова М., Короновский Н. (2014)
Кутас Р. - Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба, Майцин Д. (2014)
Толстой М. - Сопоставление продуктов вулканизма различных структур зон Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам исследования их физических свойств, Шабатура А., Костенко Н., Гасанов Ю. (2014)
Elen S. - Bismuth Mineralization in Neogene Volcanites of Ukrainian Carpathians and Slovakia, Skakun L., Grinchenko O., Bondarenko S., Mikus T., Ztevkova T., Mironchuk T. (2014)
Іванік О. - Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі (2014)
Михайлов В. - Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні, Вижва С. (2014)
Меньшов А. - Геомагнитные исследования в Киевском Университете. История и перспективы развития, Сухорада А. (2014)
Карпенко О. - Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними, Башкіров Г., Карпенко І. (2014)
Тройніч К. - Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних, Вижва С. (2014)
Колісніченко В. - Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу, Кашуба Г., Солодкий Е. (2014)
Гадяцька К. - Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень (2014)
Грищук П. - Декани геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014)
Мадьяр А. - Дослідження сучасного розвитку поверхні Пакш-Дунакемледських лесових високих (надзаплавних) берегів, Фабіан С. , Ковач І. , Варга Г. , Радванські Б. , Ковач М. , Шобуcкі М. (2014)
Василенко А. - Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому (2014)
Андрієць Т. - Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу (2014)
Кириенко Е. - Минералого-петрографическая характеристика габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон Украинского щита), Митрохин А. (2014)
Вижва С. - Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур, Михайлов В. , Онищук Д. , Онищук І. (2014)
Ігнатишин В. - Динаміка сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому, Малицький Д. , Коваль Ю. (2014)
Михайлов В. - Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, Курило М. , Андрєєва О. (2014)
Герасимов М. - Геодинамическая эволюция Крымской задуговой рифтовой системы, Галко Т. , Евдощук Н. , Дрягина Т. (2014)
Вакарчук С. - Потенціал газу неконвенційного типу в Східному нафтогазоносному регіоні України, Довжок Т. , Харченко М. , Філюшкін К. (2014)
Бровко А. - Оцінка впливу коефіцієнтів фільтрації водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах на швидкість розчинення карбонатних порід на території Рівненської АЕС (2014)
Войтович С. - Часові зміни хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району (2014)
Вижва З. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням моделі Коші, Демидов В. , Вижва А. (2014)
Аксьом Н. - Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) (2014)
Титул, зміст (2015)
Смоленюк Р. П. - Фінансовий механізм конкурентоспроможного розвитку аграрної економіки в умовах трансформаційних змін (2015)
Корженко К. А. - Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності (2015)
Фігурка М. В. - Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України (2015)
Богач Д. С. - Аналіз і критика найбільш розповсюджених інвестиційних стратегій в Україні (2015)
Петраш О. П. - Дослідження та аналіз перспектив діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України (2015)
Стельмащук А. М. - Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій (2015)
Чернецька О. В. - Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2015)
Біломістний О. М. - Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства, Лічко К. Г. (2015)
Біломістна І. І. - Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства, Адаховська Л. В. (2015)
Жадан М. І. - Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства, Кахадзе Г. М. (2015)
Кошевець В. В. - Вплив позитивного екологічного іміджу на формування гудвілу підприємства (2015)
Швець А. П. - Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві (2015)
Станко Г. В. - Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2015)
Ценклер Н. І. - Регіон: поліаспектність змісту поняття (2015)
Черемісіна Т. В. - Співвідношення понять "регіональний менеджмент" та "регіональне управління" в системі регіонального розвитку (2015)
Антохов А. А. - Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку (2015)
Бондаревська К. В. - Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах, Фоменко А. О. (2015)
Ревко А. М. - Оцінка впливу витрат домогосподарств на якісний розвиток людського потенціалу регіону (2015)
Шніцер І. Р. - Вплив функціонування закладів сфери охорони здоров'я на демографічний стан та здоров’я населення регіону (2015)
Купалова Г. І. - Екологізація шкільної та вищої економічної освіти, Гацька Л. П. (2015)
Мельничук Л. С. - Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Неміш П. Д. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії (2015)
Степаненко В. В. - Бізнес-інкубування та інноваційні центри – перспективні форми підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Фесун А. С. - Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, Любезна І. В. (2015)
Пуцентейло П. Р. - Аналітичне забезпечення діяльності підприємства (2015)
Шеленко Д. І. - Особливості проведення інвентаризації на підприємстві (2015)
Візіренко С. В. - Удосконалення методики аудиту монетарних активів, Закорка Ю. А. (2015)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та передумови впровадження автоматизованих інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Замогильний П. В. - Роль і значення бюджетування при прийнятті управлінських рішень на авіаремонтному підприємстві (2015)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів, Сікорська Т. С. (2015)
Колесник Х. С. - Дослідження поведінки споживачів в залежності від рівня якості телекомунікаційних послуг (2015)
Левченко Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства, Скірко М. А. (2015)
Клокар О. О. - Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу (2015)
Східницька Г. В. - Фінансова політика сталого розвитку сільських територій (2015)
Буряк О. П. - Банківська система США (2015)
Очеретько Л. М. - Оподаткування прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами), Залісська К. Р. (2015)
Проскуряков К. І. - Методологічні підходи запобігання банкрутству банків, Бондаренко В. В. (2015)
Кеменяш І. Г. - Оподаткування військового збору в Україні (2015)
Крівцова Т. О. - Сутність і зміст організації внутрішнього контролю кредитних операцій банку (2015)
Ачкасова С. А. - Обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності кредитного ризику банку, Сербін М. Ю., Хурда О. О. (2015)
Кирик О. А. - Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
Симчера В. М. - О мнимых и реальных оценках экономического развития России (2015)
Автори номера (2015)
Семенюк О. - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність (2013)
Бех І. - Ідея життєтворчості особистості у виховному універсумі В. Сухомлинського (2013)
Савченко О. - Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Богуш А. - Мовленнєво-творчі прояви дітей в ігрових казкових ситуаціях у педагогічному вимірі В. Сухомлинського (2013)
Вашуленко М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського − першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2013)
Березівська Л. - В. О. Сухомлинський про індивідуальний підхід як чинник розвитку творчої особистості учня (2013)
Глузман Н. - Творче використання педагогічної спадщини в професійній підготовці вчителя (2013)
Дічек Н. - Природолюбна етика в.сухомлинського – складник його системи формування творчого начала особистості дитини (2013)
Добрянський І. - Школа починається з учителя, Наумець О. (2013)
Завгородня Т. - Розвиток науково-творчого потенціалу викладача ВНЗ в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (2013)
Золотухіна С. - Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя (2013)
Кайдарова А. - Народная педагогика в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского (2013)
Калиева С. - Педагогические идеи в.а.сухомлинского и современные идеи реформирования образования в республике Казахстан (2013)
Калініченко Н. - Вплив В. О. Сухомлинського на формування освітнього середовища (70-80-ті роки ХХ століття) (2013)
Кондрашова Л. - Використання ідей В. Сухомлинського щодо забезпечення емоційного фактору у процесі підвищення якості шкільної освіти (2013)
Кузьменко В. - Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня, Слюсаренко Н. (2013)
Мамчур Л. - Розвиток національно-мовної особистості у лінгво-методиці В. Сухомлинського і сучасній рідномовній освіті (2013)
Мельничук С. - Проблема удосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Петренко О. - Роль шкільного середовища павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського у розвитку креативності учнів (2013)
Пєхота О. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів: з досвіду роботи інституту педагогічної освіти миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Адаменко О. (2013)
Радул В. - Розвиток ідеї В. Сухомлинського щодо формування творчої особистості в умовах вищого навчального закладу (2013)
Растригіна А. - Духовна свобода – ціннісна константа виховної системи В. Сухомлинського, Яненко О. (2013)
Федяєва В. - Павлиська школа В. Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня (2013)
Хан Н. - Трансформация идей В. А. Сухомлинского об умственном воспитании в сфере высшей педагогической школы (2013)
Черкасов В. - Виховання гуманізму в процесі інтерпретації творів музичного мистецтва (2013)
Ящук І. - Моральні засади організації педагогічного спілкування у спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Антонець М. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпна скарбниця розвитку творчої особистості вчителя та учня (2013)
Балдинюк О. - Педагогічний потенціал мистецтва у процесі формування комунікативного досвіду дитини (2013)
Баранюк І. - Поетика творів художньої педагогіки В. Сухомлинського (2013)
Башинська Т. - Взаємодія початкової і дошкільної освіти у розвивальному середовищі В. Сухомлинського (2013)
Бєлан Г. - Психологічні основи розвитку творчої особистості учня у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Бондар Л. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Гавриленко Т. - В. О. Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра (2013)
Головко М. - Розвиток ідеї гуманітаризації шкільної фізичної освіти у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Грона Н. - Організаці проектної діяльності на уроках читання (на матеріалі творів В. О. Сухомлинського) (2013)
Довга Т. - Феномен "дитячої інтелігентності": першоелементи дорослішання (2013)
Дубінка М. - Особливості творчості педагога в контексті ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Жорова І. - Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2013)
Заліток Л. - Бібліометричне дослідження матеріалів про В. О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних "україніка наукова" (2013)
Іванко А. - В. О. Сухомлинський – послідовний борець проти тоталітарної та авторитарної педагогіки (2013)
Іванова Н. - "Серце віддаю дітям" у креативах філософського мислення (2013)
Ісаєва Г. - Творчість учителя як основа розвитку творчої особистості учня в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кочерга О. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки (2013)
Кравцов В. - Умови розвитку методологічної культури майбутнього вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кравцова Т. - Організація природовідповідповідного виховання учнів у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кузьменко Ю. - Педагоги-класики про проблему формування культури праці дітей (2013)
Куліш Р. - Чинники розвитку творчої особистості старшого дошкільника в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (2013)
Кучеренко І. - Витоки розвитку комунікативної компетеності учнів у лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кушнір В. - Досвід організації диференційованої виробничої праці у павлиській середній школі протягом 50-70 років ХХ століття (2013)
Ликов В. - Креативна педагогіка В. О. Сухомлинського в підготовці майбутніх учителів (2013)
Лопухівська А. - Розвиток культури спілкування учнів сільської школи у педагогічній системі В. Сухомлинського (2013)
Луцюк А. - Педагогічна майстерність: історичний аспект і внесок Василя Сухомлинського (2013)
Мацько Н. - Вплив системи формування творчої особистості Василя Сухомлинського на тенденції освіти в Україні (2013)
Мелешко В. - Розвиток особистості в сільській малочисельній школі у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Мельник Ю. - Формування наукового світогляду особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Міхно О. - Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня (2013)
Набока Б. - Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь (2013)
Наумов Б. - В. О. Сухомлинський та людиноцентристська педагогіка (2013)
Нор К. - Вивчення спадщини В. О. Сухомлинського у системі безперервної освіти (2013)
Пироженко Л. - Формування творчої особистості дитини в освітньому середовищі павлиської школи (2013)
Поніманська Т. - Вихователь і дитина у концепції гуманістичного виховання в.сухомлинського (2013)
Пономарьова К. - Розвиток мовленнєвотворчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Прибора Т. - Проблема індивідуалізації виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Примакова В. - Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело професійного розвитку вчителя початкових класів (2013)
Прокоф’єва М. - Підготовка вчителя початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу у контексті ідей В. Сухомлинського (2013)
Рацул А. - Мотивація навчальної діяльності учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Сараєва О. - Ідея формування творчої особистості в дитячому колективі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Середа І. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів (2013)
Сіданіч І. - Ідеї духовно-морального виховання дітей у поглядах сучасних учених на педагогіку В. О. Сухомлинського (2013)
Січко І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Скалько С. - За заповітами великого вчителя (2013)
Соколовська О. - Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Тарапака Н. - Погляди Сухомлинського на проблему взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини, Мартін А. (2013)
Тарасова С. - Батьківська педагогіка у спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Турчак А. - Методи переконання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та їх використання у професійній підготовці майбутнього вчителя, Токар Н. (2013)
Уйсімбаєва Н. - Ідеї В. О. Сухомлинського у світлі вирішення проблеми розвитку творчого потенціалу майбутньго педагога (2013)
Філімонова Т. - Педагогічна система в.сухомлинського: погляд у майбутнє (2013)
Філоненко О. - Саморозвиток вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Чернецька Т. - Творчість молодших школярів у контексті формування складових дослідницької позиції (на основі аналізу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) (2013)
Шевчук Л. - Пропедевтика самостійної творчої діяльності школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Шмалєй С. - Проблема педагогічної творчості в історичному контексті, Щербина Т. (2013)
Язловецька О. - Проблема зміцнення здоров'я школярів у педагогіці В. О. Сухомлинського (2013)
Яценко В. - Багатогранність педагогічної спадщини Василя Сухомлинського з проблем формування особистості школяра методами оцінювання (2013)
Бушуєв А. С. - Кінетика окиснення етилбензену та його оксигенвмісних похідних озоном в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Лагутенко М. А., Галстян Г. А. (2014)
Керемет М. А. - Дослідження каталітичної реакції озону з 4-амінотолуеном у рідкій фазі, Галстян А. Г. (2014)
Суворин А. В. - Кинетика экстракции Ni2+ И Ca2+ из отработанного трехкомпонентного катализатора в совмещенном хемосорбционно-экстракционном процессе (2014)
Фєдотов Р. М. - Інтенсифікація утворення нітратної кислоти кавітацією пероксида водню, Захаров І. І., Ліщишина Т. П. (2014)
Швец Д. И. - Сорбционная очистка технологических растворов нефтешламовых полигонов композиционными сорбентами, Шрамкова Т. Г., Щеголева А. А., Тарасов В. Ю. (2014)
Швец Д. И. - O влиянии биогумуса на процессы ведения органического земледелия на почвах, загрязненных экотоксикантами, Тарасов В. Ю. (2014)
Ал-Хаддад А. Дж. - Кинетика взаимодействия малеинового ангидрида с олеиновой кислотой в среде кислотного растворителя, Киселёва-Логинова Е. В. (2014)
Гликин М. А. - Деструктивная переработка углеводородного сырья в неорганических расплавах. Технико-экономическая оценка, Черноусов Е. Ю. (2014)
Гликина И. М. - Изучение влияния активности катализаторов на процесс каталитического крекинга вакуумного газойля (2014)
Казаков В. В. - Синтез азотной кислоты. Влияние добавки кислорода на селективность окисления аммиака (2014)
Кардашук В. С. - Керування технологічним процесом знешкодження відходів хлорогранічного синтезу в умовах невизначеності параметрів, Рязанцев О. І. (2014)
Корчуганова О. М. - Кінетика терморозкладання жовтого оксиду заліза, Абузарова К. Р. (2014)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро ІІІ. Исследование реакции прямого аминирования алкилбензолов в кислой среде, Исак А. Д., Шипидченко М. В. (2014)
Шумакова T. А. - Повышение производительности процесса изготовления абразивных гранул усовершенствованием конструкции формообразующих устройств (2014)
Алахмад Алмоу К. - Математична модель процесу каталітичного крекінгу аерозольним нанокаталізом (2014)
Леоненко С. В. - Переработка мазута в углеводороды по технологии аэрозольного нанокатализа, Кудрявцев С. А., Кутакова Д. А. (2014)
Медведев Е. Е. - Аэрозольный нанокатализ во вращающемся слое. Исследование элементов кинетики на примере тест-реакции окисления уксусной кислоты, Шершнев С. А., Гликин М. А. (2014)
Мохонько В. І. - Оценка и прогнозирование углекислотной агрессии карстовых вод в зонах влияния промышленных объектов (2014)
Назаренко О. С. - Дослідження по використанню шлаків тес для очищення стічних вод виробництв органічних напівпродуктів і барвників, Зайцева С. О. (2014)
Проказа О. І. - Дослідження точності систем контролю третього порядку методом квадратур (2014)
Рябіченко А. В. - Дослідження перехідних процесів інформаційно-вимірювальних систем високого порядку методом квадратур (2014)
Рязанцев О. І. - Використання веб-технологій в системах керування, Щербаков Є. В., Щербакова М. Є. (2014)
Самойлова Ж. Г. - Разработка экспериментально – статистических моделей для реактора синтеза уксусной кислоты в период пуска (2014)
Сафонова С. А. - Программно-аппаратный комплекс поддержки действий диспетчера химического предприятия в аварийных ситуациях. базы данных (2014)
Сердюкова М. Г. - Вивчення впливу механохімічної активації на процес окиснення SO2 до SO3, Кудрявцев С. О., Глікіна І. М. (2014)
Татарченко Г. О. - Электрохимические характеристики коррозии стали 12Х18Н10Т в процессах синтеза азолдикарбоновых кислот, Шаповалова И. Н., Бродский А. Л. (2014)
Щербаков Є. В. - Аналіз базових структур даних сучасних мов програмування, Щербакова М. Є. (2014)
Щербакова М. Є. - Функціональні особливості JavaScript-додатків, Щербаков Є. В. (2014)
Шаповалов Д. Д. - Розробка систем моніторингу для лабораторної установки фото-автокаталітичної конверсії метану у метанол, Усов М. І., Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2014)
Якимів М. М. - Адаптивна модель розподілу рідинних скупчень в газопроводі (2014)
Гринь О. Д. - Питання сучасного стану правосвідомості: особливості формування та проблеми вдосконалення, Донченко О. І. (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти пропорційної виборчої системи (2014)
Бондаренко К. В. - Набуття статусу фізичної особи-підприємця іноземним громадянином як форма реалізації конституційного права особи на здійснення підприємницької діяльності (2014)
Стукаленко О. В. - Загальні засади організації діяльності системи органів контролю в галузі будівництва (2014)
Труба В. І. - Аліментні правовідносини: види та правова природа (2014)
Косьмій М. М. - Рівні юридичного визначення авторських прав на об’єкти містобудівної та архітектурної діяльності (2014)
Мінченко Д. А. - Порядок визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2014)
Брильова О. В. - Основні функції організацій роботодавців, їх об’єднань (2014)
Дейнека В. М. - Поняття та види індивідуальних трудових спорів (2014)
Закерничний П. І. - Правове регулювання відносин у сфері зайнятості населення (2014)
Миколенко О. М. - Істотна шкода як критерій криміналізації діяння (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі протиправної поведінки повстанського руху у випадку створення ним нового уряду (2014)
Андрусенко Е. Н. - Права человека в сети Интернет: отдельные проблемы международно-правового регулирования (2014)
Миколенко А. И. - Рецензия на учебную лекцию "Введение в учебный курс "Административное право Украины" / Т. А. Коломоец, В. К. Колпаков. — К.: Изд-во "Ін Юре", 2014. — 240 с." (2014)
Беляневич О. А. - Рецензія на монографію О. В. Богомол "Судові витрати у господарському судочинстві України" (2014)
Інформація для авторів (2014)
Орловська Ю. В. - Енергоефективність житлового будівництва як резерв зростання його економічного потенціалу (2014)
Гончарук О. А. - Детермінанти структурних диспропорцій в економіці і управлінсько-інструментальний механізм їх урегулювання (2014)
Бібік Н. В. - Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України (2014)
Антонова А. О. - Ефективне використання ресурсів як умова сталого розвитку будівельної галузі (2014)
Rudenok H. - Formation of scientific and methodological tools of management of social motivation on the enterprises of housing and communal services (2014)
Bogachov S. - Function of social, engineering and economic interactions of entities in supply of investment attractiveness of territories, Golub N. (2014)
Rubek N. - Development of the calculation procedures of construction environmental risks, Shelikhova E., Gladkaya E. (2014)
Kyryliuk A. - Ways of improving the normative-legal mechanism of regional development (2014)
Tarkhanova N. - Social responsibility of business structures and local authorities in modern conditions, Norkina T. (2014)
Ivanov M. - Development of integration strategies of innovative investment activity in the regions of Ukraine in the conditions of development of the information and transport internetwork "east – west" (on the example of Donbas region) (2014)
Changl V. - Attraction of investment mechanism into restructuring of housing and communal facilities (2014)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро, керівники регіональних осередків УМТ (2013)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства в 2013 році (2013)
Олейник Г. С. - Влияние структурных и технологических факторов на развитие собирательной рекристализации при спекании керамических материалов (2013)
Сизоненко О. Н. - Влияние высоковольтного электрического разряда на дисперсность и фазовый состав порошка β-В, Габуния Д. Л., Цагарейшвили О. А., Тафтай Э. И., Торпаков А. С., Присташ Н. С., Жданов А. А., Микеладзе А. Г. (2013)
Унрод В. І. - Вплив постійного електричного поля на структуру та властивості полімерів та їхніх композитів, Демченко В. Л. (2013)
Зинченко В. Ф. - Кинетика твердофазных реакций и ионно-электронная проводимость а оксидных системах, Садковская Л. В., Менчук Е. М. (2013)
Устименко В. А. - Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства: экономико-правовой аспект, Нестеров Г. Г. (2014)
Сливинский В. И. - Применение комплексов метода конечных элементов для прогнозирования физико-механических характеристик углепластиковых сотовых заполнителей, Харченко М. Е., Санин А. Ф., Липовский В. И. (2013)
Богачов С. В. - Оцінка інноваційної складової економічного зростання комунальних підприємств: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Сігуа В. Т. (2014)
Лотоцкая В. А. - Механические свойства стеклопластика, модифицированного наноалмазами и углеродными нанотрубками, в интервале температур 77–373 К, Яковенко Л. Ф., Алексенко Е. Н., Желтов П. Н., Малый Н. А., Гавриленко А. М., Богатырева Г. П. (2013)
Kozlova L. - Strategic orientations for socio-economic development management of the city (2014)
Шалунов Е. П. - Порошковый композиционный материал на основе алюминия для работы в условиях трения и повышенных температур, Архипов И. В. (2013)
Suhina O. - International experience of modern organizational structures of construction enterprises, Veshnevskay A. (2014)
Давидчук Н. К. - Структурні особливості та властивості зміцненої алюмооксидної кераміки (2013)
Вольська О. М. - Складові державного управління конкурентоспроможним розвитком регіону, Чанглі В. С. (2014)
Маслов В. П. - Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття (2013)
Кара А. В. - Перспективи використання державно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві pегіону (2014)
Деревянко А. В. - Процессы, которые инициируются действием электрического тока (обзор), Истомина Т. И., Райченко А. И. (2013)
Овчаренко Р. В. - Право власності на засоби виробництва як стимул до творчої активності (2014)
Сизоненко О. Н. - Особенности электроразрядной обработки смесей на основе порошков Fe и Ti различного состава, Тафтай Э. И., Присташ Н. С., Зайченко А. Д., Торпаков А. С., Липян Е. В., Жданов А. А. (2013)
Лоскутова В. В. - Питання відтворення трудових ресурсів старопромислового регіону і його інноваційна та зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Донецького регіону) (2014)
Манжелеевский С. В. - Процессы и механизмы взаимодействия лазерного излучения с твердыми средами (Обзор), Санин А. Ф. (2013)
Усова Г. В. - Механізм планування виробничо-економічних показників на вугледобувних підприємствах, Шаповалова А. В. (2014)
Левина Д. А. - Вызовы современного материаловедения в Европе: развитие нанотехнологий и наноматериалов, Чернышев Л. И., Федорова Н. Е. (2013)
Курносова-Юркова О. О. - Оцінка якості логістичних послуг на основі збалансованої системи показників (2014)
Правила для печати в журнале "Вісник УМТ" (2013)
Петрушевський Ю. Л. - Формування концепції управління економічним розвитком житлово-комунального господарства України (2014)
Жван В. В. - Продовження терміну експлуатації промислових будівель за рахунок організаційних заходів та економії коштів на стадії будівництва (реконструкції) (2014)
Bachur B. S. - Law antagonality as a feature of civilized society (2014)
Pritchenko R. S. - Notion of judicial practice (2014)
Katayeva E. V. - Synergetic approach as a methodological basis for the simulation of judge professional competence development (2014)
Kanzafarova I. S. - To the United Nations Security Council Reform, Komarov K. I. (2014)
Nigreieva O. O. - International courts in the international lawmaking process (2014)
Streltsova E. J. - Unification of international private law: topical issues (2014)
Zykin A. S. - Genocide as an international crime and problems of its recognition, Egiazaryan A. A. (2014)
Plavich V. P. - Legal status of temporarily occupied territories in accordance with international law, Petrovska V. S. (2014)
Grin O. D. - Responsibility to protect in the context of opposition to violation of human rights, Tyron O. O. (2014)
Donchenko O. I. - To the problem of formation of international custom on prohibiting killing of whales, Voloshyna K. S. (2014)
Nagush O. N. - Public policy clause in private international law (2014)
Tsaritelli E. N. - To the issue of development and outlook of global information network "Wiponet" (2014)
Gnizdovskaya A. M. - Some issues of realization of contractual stability in ukrainian professional football (2014)
Svyatoshnyuk A. L. - Loss indemnity as a legal implication of contractual delinquency (2014)
Svyatoshnyuk S. S. - Legal nature of financial services agreement and its place in civil contracts’ system (2014)
Karmazina K. - Court protection guarantees of foreign citizens’ property rights, Bondarenko K. (2014)
Serbina A. V. - Procedure for providing medical assistance to convicts sentenced to imprisonment in Ukraine (2014)
Інформація для авторів (2014)
Garkusheva I. - Review and guidelines of city improvement by example of the city of Makiyivka (2014)
Савельєва Т. М. - Напрямки удосконалення управління капіталом підприємства (2014)
Скарбун З. О. - Аналіз ефективності діяльності та шляхи вирішення проблем ЖКГ міст Донецького регіону (на прикладі міста Mаріуполь), Нагорська Н. М. (2014)
Шелихова Е. В. - Направления совершенствования системы сметного ценообразования в современных условиях, Захарченко Д. А. (2014)
Вольская Е. М. - Теоретические взгляды на развитие науки управления: первый этап (2014)
Степаненко М. І. - Олесь Гончар - Іван Дзюба - Петро Шелест: щоденникова взаєморецепція (2010)
Кравченко П. А. - Роль гуманітарних знань у ході розбудови громадянського суспільства в Україні (2010)
Єрмак О. П. - Водопостачання Кременчука в період Великої відчизняної війни (1941-1945 роки) (2010)
Год Б. В. - Полтавський педінститут у роки Великої вітчизняної війни та післявоєнний період, Єрмак О. П. (2010)
Ревегук В. Я. - Соборність українських земель: теорія та практика місцевих більшовицьких організацій (квітень 1917 - квітень 1918 років) (2010)
Щербань О. В. - Елементи станкового малярства в Опішнянському гончарстві (1926-кінець 1930-х років) (2010)
Матвієнко Т. О. - Земства України в контексті процесу формування інституту комісарів тимчасового уряду в березні - травні 1917 року (2010)
Ніколаєнко В. О. - Ліквідація всесоюзної ради адвентистів сьомого дня: причини і наслідки (2010)
Сітарчук Р. А. - Матеріальне становище адвентистів у період їх винекнення в Україні (2010)
Воронянська Н. О. - Релігійна політика радянських владних структур у постсталінську епоху та перспективи об'єднання церкви адвентистів сьомого дня в Україні (2010)
Год Б. В. - Флорентійський провідник Джироламо Саванорола і гумоністичний рух у Європі ХV-XVI століть (2010)
Бесєдіна Н. В. - КНР на сучасному етапі розвитку: особливості "Конфуціанізації" суспільства (2010)
Тронько Т. В. - Шостий всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії у Полтаві (2010)
Клепко С. Ф. - Заклад, який навчає вчителів, Литвинюк Л. В. (2010)
Капелюшний В. П. - Год Б. В., Єрмак О. П., Киридон П. В. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: історія і сучасність. — Полтава: ПДПУ, 2009. — 194 с. (2010)
Панченко П. П. - Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі / Олександр Борисович Супруненко, В’ячеслав Вікторович Шерстюк, Юрій Олександрович Пуголовок. — К.: ПП Вид-во "Друкарня "Гротеск", 2010. — 94 с. (2010)
Гелей С. Д. - Оніпко Т. В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект) / Тетяна Володимирівна Оніпко. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. — 345 с. (2010)
Довідка про авторів (2010)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2010)
Богуславский М. - Полное издание произведения В. А. Сухомлинского "Сердце отдаю детям": перспективы нового прочтения (2013)
Аверін М. - В. О. Сухомлинський – провісник педагогіки самоорганізації особистості (2013)
Авраменко К. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення методичних дисциплін (за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського) (2013)
Акуленко І. - Цільовий блок компетентнісно орієнтованої моделі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Албул І. - Адміністративна діяльність керівника-новатора як умова розвитку творчої особистості вчителя та учня (2013)
Аллагулов А. - Традиции отечественной педагогики в воспитании школьников (на примере педагогического наследия В. А. Сухомлинского) (2013)
Аллагулова И. - Диверсификация математического образования в вузе в контексте педагогических идей В. А. Сухомлинского (2013)
Бабаян Ю. - Роль казки у розвитку творчої уяви молодших школярів (2013)
Байдак Н. - Особливості аналізу художніх творів на уроках літератури (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2013)
Батрун І. - Форми і методи розвитку творчої особистості школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Біда О. - Проблеми розвитку здібностей дитини в працях вітчизняних та зарубіжних учених (2013)
Білохвощенко С. - Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи, Кальчук М., Махиня С. (2013)
Борзих О. - Пошуково-дослідницька діяльність як компонент виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Бричок С. - Інтерактивні методи розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога (2013)
Гавриленко О. - Концептуальні основи інтерактивних методів навчання іноземних мов у технічному ВНЗ (2013)
Гекало Л. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Генсіцька-Антонюк Н. - Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Гергуль С. - Самоосвіта як джерело творчості вчителя-філолога у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Гончарук В. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя-філолога та українознавця (2013)
Горохова Л. - Впроваження педагогічної системи В. О. Сухомлинського у навчальний процес (2013)
Горпинюк В. - Соціалістичний гуманізм та соціальний прагматизм – основи профорієнтаційної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Дерев’янченко Т. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Дикий І. - В. О. Сухомлинський про роботу з обдарованими дітьми (2013)
Дорошенко Л. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Доценко О. - Освітнє середовище як умова формування компетентностей школярів (2013)
Елисеева Д. - Опыт формирования познавательных универсальных учебных действий младшего школьника в теории и практике В. А. Сухомлинского (2013)
Єсєналієва Т. - Розвиток творчих здібностей школярів як передумова формування компетентної особистості (2013)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з ідеями В. О. Сухомлинського під час навчання у ВНЗ (2013)
Заєць С. - Вплив сімейного середовища на формування особистості (2013)
Іванець Н. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Ірза В. - Дослідна робота вчителя та учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Казанжи І. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі (2013)
Калініна Л. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва (2013)
Калюжна О. - Роль педагога-музиканта в процесі розвитку обдарованості особистості (2013)
Карпенко М. - Підготовка вчителів до виконання здоров’ятворчої функції (з досвіду роботи В. О. Сухомлинського) (2013)
Карсканова С. - Психологічний супровід виховання творчих якостей молодших школярів у навчально-виховному процесі (2013)
Карявка О. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського при використанні індивідуального та диференційованого підходів у практиці роботи школи (2013)
Кизенко В. - Розширення сфери міжособистісного спілкування на факультативних заняттях як умова розвитку творчого потенціалу учнів (2013)
Коваленко О. - "...Незримі ниточки, що об’єднують серця" (В. Сухомлинський та С. Русова про розвиток творчої особистості) (2013)
Коляда Н. - "Піонерська романтика” у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Корецька Л. - Системний підхід до формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах інноваційного розвитку післядипломної освіти (2013)
Корольова І. - Аспекти методики естетичного виховання дітей у процесі культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Кравець Н. - Творчий розвиток розумово відсталих учнів на уроках літературного читання (2013)
Кравченко Ю. - Трансформація ідей розумового виховання В. О. Сухомлинського у педагогічній спадщині А. Б. Резніка (2013)
Краснощок І. - Особистість вчителя-вихователя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кривохижа І. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2013)
Кузьмінський А. - Гуманісти потрібні людству, Прокопенко Л. (2013)
Кузьо І. - Можливості навчального кіно у вихованні творчої особистості (на основі ідей В. О. Сухомлинського) (2013)
Кушнір В. - Основні риси вчителя-особистості, Рожкова Н. (2013)
Кущёва Т. - "Школа без искусств – мертвый дом". О принципах воспитания творческого начала учащихся в педагогической концепции А. М. Топорова, Топоров И. (2013)
Лукомец Н. - Воспитание человека-творца в контексте идей В. А. Сухомлинского (2013)
Маленко І. - Особистість підлітка та роль спілкування в умовах учнівського колективу за В. О. Сухомлинським (2013)
Мандрико Т. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні курсу "Психологія" майбутніми учителями початкових класів (2013)
Марусинець М. - Рефлексивні акценти в педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Гнаткович Т. (2013)
Мельник О. - Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів, Масоха Л. (2013)
Менлибекова Г. - К изучению проблем интеллектуального потенциала личности в наследии В. А. Сухомлинского (2013)
Миколайчук Н. - Духовне осягнення спадщини Василя Сухомлинського в контексті освітньої практики (2013)
Міцай Ю. - Здоров’язбережувальний аспект педагогіки В. О. Сухомлинського в контексті розвитку творчої особистості (2013)
Мудрий І. - Сучасники В. О. Сухомлинського (2013)
Найянь Ж. - Идея самовоспитания в педагогическом наследии В. Сухомлинского (2013)
Нікітіна О. - Формування творчої особистості молодшого школяра в контексті повноцінної навчальної діяльності (2013)
Новикова Н. - Образовательная область "Искусство" в школе как среда для раскрытия потенциальных возможностей учащихся (2013)
Огир Т. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Озерна Н. - Виховний потенціал літератури для дітей В. О. Сухомлинського (2013)
Окольнича Т. - Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Олексієнко Н. - Розвиток творчої особистості в умовах дитячого оздоровчого табору (2013)
Оспанова Я. - Направленность студенческого самоуправления на развитие творческого потенциала студентов (2013)
Пархета Л. - Система письмових робіт з української літератури в педагогічній практиці Василя Сухомлинського (2013)
Пахолівецька М. - Творча спадщина В. О. Сухомлинського як джерело розвитку професійної майстерності педагогів у системі методичної роботи (2013)
Петренко С. - Творча особистість майбутнього вчителя початкової школи: особливості її формування в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Прасол Н. - Індивідуалізація як основа професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Радул І. - Розвиток креативності в молодшому шкільному віці засобами фасилітаційного впливу (2013)
Радул О. - Елементи народної педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Радул С. - Ідеї В. О. Сухомлинського щодо розвитку міжкультурної компетентності вчителя іноземних мов (2013)
Савченко Н. - Василь Сухомлинський і Казимир Денек про утвердження системи світоглядно-естетичних цінностей як вищого сенсу освітньо-виховної діяльності учителя (2013)
Савченко О. - Сучасна університетська освіта в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Садовий М. - Діяльнісний та системний підхід у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Селуянова М. - Виховання організованості молодшого школяра як умова розвитку творчої особистості (2013)
Семез А - В. О. Сухомлинський про взаємодію школи та сім’ї у вихованні моральних цінностей школярів, Семез Л. (2013)
Сіренко М. - В. О. Сухомлинський про концепт материнства як провідної сфери людської життєдіяльності (2013)
Стадніченко С. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського про розвиток творчої особистості школярів (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Гуманістичні цінності мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Супрун М. - Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти, Мельниченко М. (2013)
Суховірська Л. - Основи ресурсно-диференційованого підходу в працях Василя Олександровича Сухомлинського (2013)
Тавстуха О. - Использование арт-технологий как средство организации творческой деятельности учащихся, Муратова А. (2013)
Тищенко Є. - Культуровідповідне виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Тоцька Т. - Вплив філософських ідей літературних творів В.О. Сухомлинського на становлення особистості педагога і дитини (з досвіду роботи ДНЗ "Ялинка" Броварської міської ради) (2013)
Третяк О. - Інноваційні форми і методи виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів на засадах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (2013)
Трифонова О. - Сучасна концепція всебічно-розвиненої особистості й В. О. Сухомлинський (2013)
Трубіна В. - Реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Хитра В. - Проблема відповідальності особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Худенко О. - Стимулювання особистісного й професійного саморозвитку вчителів у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Чеботарьова О. - Трудове виховання як провідний напрям особистісного розвитку дошкільників із розумовою відсталістю (2013)
Черній В. - Гігієнічне навчання й виховання учнів у досвіді роботі Павлиської середньої школи (50-70 рр. ХХ ст.) (2013)
Шахірєва Н. - Інтелектуально-моральний розвиток студентів засобами музейно-освітнього середовища (2013)
Шевченко А. - Зміст педагогічних компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2013)
Шевченко І. - Формування творчої особистості майбутнього педагога-музиканта, Бродський Г. (2013)
Шулешко Г. - Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра (2013)
Шульга О. - Духовна культура в розвитку творчої особистості (2013)
Щербина В. - Вплив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини (2013)
Юрченко Н. - Идеи В. А. Сухомлинского в профессионально-педагогической подготовке учителя начальных классов в условиях педагогического колледжа (2013)
Якименко С. - Розвиток творчої пізнавальної діяльності молодших школярів у освітньому просторі класу (2013)
Янченко Т. - Ідеї розвитку особистості у вітчизняній педології початку ХХ ст. (2013)
Титул, зміст (2013)
Головному редактору "Фізіологічного журналу” Сагачу Вадиму Федоровичу – 70 років (2013)
Сагач В. Ф. - Вплив стимуляції та блокади синтезу ендогенного сірководню на функцію серця в умовах ішемії–реперфузії, Шиманська Т. В., Гошовська Ю. В. (2013)
Струтинський Р. Б. - Дослідження біохімічних механізмів кардіопротекторної дії лікарської форми активатора аденозин-трифосфатчутливих калієвих каналів флокаліну за ішемії–реперфузії міокарда, Коцюруба А. В., Ровенець Р. А., Струтинська Н. А., Ягупольський Ю. Л., Сагач В. Ф., Мойбенко О. О. (2013)
Лунько О. В. - Вплив Са2+ на властивості катіонних каналів великої провідності ядерної мембрани нейронів мозочка, Федоренко О. А., Марченко С. М. (2013)
Войтенко В. В. - Механізми виникнення переддіабетичного стану за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації, Конопельнюк В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Любич Л. Д. - Порівняльна патоморфологічна оцінка клітинно-тканинних реакцій мозку мишей-реципієнтів на імплантацію сингенних та алогенних нейроклітин, Семенова В. М., Лісяний М. І. (2013)
Янчій Р. І. - Скоротливість міометрія миші в умовах зміни функціонального стану мітохондрій, Калейнікова О. М., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В., Бідзіля Ю. П. (2013)
Андрєєва О. Ю. - Функціональна морфологія ядерних еритроцитів в умовах гіпоксії (експерименти in vitro), Солдатов О. О. (2013)
Шухтін В. В. - Патогенез уражень шкіри у щурів з імунодефіцитним станом, Гоженко А. І., Левицький А. П. (2013)
Максимчук О. В. - Стресіндуковані зміни вмісту цитохрому Р450 2Е1 в печінці мишей при хронічному психоемоційному перенапруженні, Чащин М. О. (2013)
Хілько Т. Д. - Глікопротеїни шлункового і дуоденального слизу при ульцерогенезі та при введенні екстракту фенугреку, Якубцова І. В., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2013)
Пархоменко О. М. - Вплив порушення функції нирок на перебіг інфаркту міокарда, ускладненого серцевою недостатністю з збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця, Гур’єва О. С., Корнацький Ю. В., Кожухов С. М., Сопко О. О. (2013)
Веселовська Н. М. - Вплив умов професійної діяльності лікарів-мікрохірургів на ризик розвитку судинної патології органа зору, Веселовська З. Ф., Слободянюк І. М., Слободянюк М. І. (2013)
Мінченко Д. О. - Стрес ендоплазматичного ретикулума та ангіогенез, Кубайчук К. І., Губеня О. В., Кривдюк І. В., Хоменко Є. В., Герасименко Р. М., Сулік Р. В., Мурашко Н. К., Мінченко О. Г. (2013)
Зайчик А. М. (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Янчій Р. І. (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Єльський В. М. (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Яворський В. А. - Використання серійних тахограм для дослідження викликаної імпульсної активності ізольованих нейронів гіпокампа, Лук’янець О. О. (2013)
Калініченко О. В. - Зміни активності цистеїнових катепсинів у лізосомах папілярних карцином щитоподібної залози з різними біологічними характеристиками, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д. (2013)
Носенко Н. Д. - Особливості статевої поведінки самиць щурів при моделюванні гіперандрогенії в пубертатний та постпубертатний періоди, Лимарєва А. А. (2013)
Головченко І. В. - Церебральна гемодинаміка дітей від 8 до12 років з порушенням рухової активності центрального походження, Гайдай М. І. (2013)
Головко В. А. - Участие чувствительного к лидокаину и тетродотоксину тока в генерировании фазы быстрой деполяризации потенциалов действия с низкой ее скоростью у клеток синоаурикулярного узла мыши, Лебедева Е. А. (2013)
Моренко А. Г. - Кіркові активаційні процеси у чоловіків із високою та низькою вихідною індивідуальною частотою α-ритму під час сенсомоторної діяльності різної складності, Павлович О. С., Коцан І. Я. (2013)
Родинський О. Г. - Активність інтернейронних пулів спинного мозку за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Мозгунов О. В., Трушенко О. С. (2013)
Крученко Ж. О. - Вплив інтраназального введення дофаміну на когнітивні процеси та загальнорухову активність щурів при стресі, Пількевич Н. О. (2013)
Манько Б. О. - Вплив аденозиндифосфату на дихання мітохондрій in situ ацинарних клітин підшлункової залози щурів, Манько В. В. (2013)
Ходаківський О. А. - Характеристика протиішемічних та мнемотропних властивостей адемолу при модельному гострому порушенні мозкового кровообігу у щурів (2013)
Лесик Я. В. - Імунологічні показники крові кролів за умов додавання до раціону суспензії хлорели, сульфату натрію, цитрату і хлориду хрому, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2013)
Таланов С. А. - Роль NADPH-оксидази в паракринній та аутокринній регуляції функціональної активності тромбоцитів, Ляшенко Т. І., Паталах І. І. (2013)
Владимирова І. А. - Внесок академіка М.Ф. Шуби в розуміння механізмів синаптичної передачі в гладеньких м’язах, Філіппов І. Б. (2013)
Contents (2013)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2014)
Керівники регіональних осередків УМТ (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського