Роспопа Т. - Творчість Лесі Українки в дослідженнях А. Музички (2014)
Стефанів М. - Василь Щурат про українську "простонародну" пісню (2014)
Сухарєва С. - Унійна польськомовна проза волинських культурних осередків XVII ст. (2014)
Федун Т. - Дослідження звукового символізму (за критеріями експерименту Кента−Розанова) (2014)
Черкашина Т. - Передісторія виникнення і формування української мемуарно-автобіографічної літератури (2014)
Ясинецька О. - Суперечливість образів новели Володимира Дрозда "Пори року" в оригіналі та перекладі (2014)
Вихованець З. С. - Сучасна технологічна реальність: проблематика самовираження та самореалізації особистості (2015)
Загорулько М. А. - Образ ідеального можновладця у "Феатроні" святителя Іоанна (Максимовича) (2015)
Киселиця С. В. - Український кордоцентризм як гуманізм (2015)
Ольховик М. В. - Феномен ресентименту в системі сучасних соціально-комунікаційних технологій (2015)
Хамiтов Н. В. - Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини (2015)
Букач М. М. - Курсова робота як інструмент активізації пізнавальної діяльності майбутніх соціальних працівників (2015)
Захаріна М. І. - Соціально-педагогічні пріоритети виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2015)
Mazur T. V. - Specification of personality socialization in the informative society, Shevchenko Yu. V. (2015)
Острянко Т. С. - Системно-орієнтована модель організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Skoryk T. V. - Isotherapy as a type of art therapeutic work with elderly people, Korogod T. O., Isayenko А. А. (2015)
Левицька Н. С. - Роль місцевих медіа в успішному розвитку громад, Стронська М. А. (2015)
Чабак Л. А. - Соціально-етичні аспекти діяльності представників органів державної влади й місцевого самоврядування (2015)
Ревко А. М. - Особливості ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в умовах пенітенціарної системи, Рожкова Ю. О. (2015)
Колотова О. О. - Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів (2015)
Личковах В. А. - Искусство и литература как художественная этнокультурография (2015)
Усікова Л. С. - Ісихазм у монастирській культурі Київської Русі і духовне відродження сучасної України (2015)
Файзулліна Г. С. - Етнокультурографія в українському постмодерністському філософському романі ("Музей покинутих секретів" Оксани Забужко) (2015)
Багратион-Мухранели И. - Концепт смерти в драматической поэме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" (2014)
Бортнік Ж. - Рецепція драматичного твору в процесі інсценізації монодрами (на прикладі хроніки В. Шекспіра "Річард ІІІ" та вистави "Річард після Річарда" режисера І. Волицької) (2014)
Брега Л. - Жіночий простір роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2014)
Власенко Л. - Творчість жінок-письменниць епохи романтизму в рецепції О. І. Білецького (2014)
Вовк О. - Філософські основи пізнання: мультипарадигмальність і гносеологічний плюралізм (2014)
Головій О. - Творчість Т. Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства (2014)
Довіна М. - Революційна картина світу в поезії панфутуристів (на матеріалі "Жовтневого збірника") (2014)
Ільків А. - Ольга Кобилянська в листах Остапа Луцького (2014)
Кицан О. - Межі сучасної поезії (2014)
Ковалець Л. - У пошуках Юрія Федьковича: маловідомі листи Михайла Драгоманова до Степана Смаль-Стоцького (2014)
Колошук Н. - Антитеза света и тьмы в лагерной поэзии ГУЛАГа (2014)
Констанкевич І. - Проблема вибору національно-культурної тожсамості в автобіографічній повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2014)
Кочерга С. - Паризький текст у творчості Лесі Українки (2014)
Лавринович Л. - Біографічний час митця в сучасній художній прозі ("Маски опадають повільно" С. Процюка, "Бути Босхом" А. Корольова (2014)
Левчук Ю. - Драматична поема Лесі Українки: психологічні фактори творення жанру (2014)
Моклиця А. - Мовна ієрархія науково-фантастичного тексту: романи С. Лема "Едем" і "Повернення з зірок" (2014)
Моклиця М. - Алегорична новелістика Ольги Кобилянської (2014)
Натяжко С. - Психоаналітичний метод у творчості Анни Ґавальди (на прикладі роману "Втішна партія гри в петанк") (2014)
Никольский Е. - Духовный реализм как творческий метод мистической дилогии Всеволода Соловьева (2014)
Оляндер Л. - Зміст і структура книги Миколи Руденка "Найбільше диво – життя": до проблеми новаторства автобіографічного жанру (2014)
Полєтуха І. - Мімезис та дієгезис у структурі художнього тексту (на матеріалі "Природного роману" Г. Господинова) (2014)
Соколова В. - Засоби сенсової конденсації в поетиці В. Свідзінського (2014)
Стародубцева Л. - Реалізація принципу комунікативної аґональності на матеріалі діалогу Лесі Українки "Три хвилини" (2014)
Стернічук В. - Жанрово-стильові особливості епістолярного діалогу Юрія Шевельова − Оксани Забужко (2014)
Супрун Л. - Часопис "Літературно-Науковий Вістник" ("Вістник"): періодизація й наукова рецепція (2014)
Ткаченко Т. - Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької (2014)
Удяк Г. - Художній образ як центральний компонент структури літературного твору (2014)
Цебенко О. - Писемні історичні джерела як засіб пізнання морального образу Яна Щасного Гербурта (2014)
Шарагіна О. - Художньо-семантичне осмислення концепту тиші/мовчання в поетичній палітрі Григорія Чубая (2014)
Шахова К. - "Реінкарнація" національного жанру в "Записках на зап’ястях" Лесі Воронюк (2014)
Шелкунова Т. - Код гри в романі Г. Гессе "Гра в бісер" (2014)
Chyrva Yu. - The problem of the absurdity of human life in Truman Capote’s creative work (2014)
Просалова В. - В оптиці – півстоліття української автобіографістики (рецензія) (2014)
Городецький В. В. - Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь iз псевдобесселевими операторами нескiнченного порядку, Мартинюк О. В. (2013)
Миронюк М. В. - Теорема Хейде на a-адических соленоидах (2013)
Олiяр Ю. I. - Абстрактнi крайовi оператори та деякi класи лiнiйних розширень лiнiйних вiдношень, Сторож О. Г. (2013)
Шарко В. В. - Топологическая классификация функций (2013)
Дейнека В. С. - Идентификация параметров задач массопереноса в нанопористых средах при известных суммарных распределениях массы (2013)
Ємець О. О. - Полiномiальний метод наближеного розв’язання комбiнаторної задачi знаходження максимального потоку в мережi, Ємець Є. М., Олексiйчук Ю. Ф. (2013)
Михайлюк В. О. - Наближення до оптимальних сублiнiйних алгоритмiв реоптимiзацiї обмежених задач про узагальнену виконуванiсть (2013)
Borysenko S. D. - Control of hyperbolic equations, Ciarletta M., Iovane G., Piccirillo A. M., Zampoli V. (2013)
Хорошун А. С. - Об абсолютной параметрической устойчивости сингулярно возмущенных систем (2013)
Чехов В. В. - Спiввiдношення тензорно-матричного вiсесиметричного розрахунку великих деформацiй методом скiнченних елементiв (2013)
Поп О. М. - Моделi еволюцiї множин радiоактивних нуклiдiв рядiв торiю 232, урану 235, урану 238 та їх застосування, Стець М. В. (2013)
Коновал В. П. - Триботехнiчнi властивостi електроiскрових покриттiв iз дибориду титану-хрому та композицiйних матерiалiв на його основi, Уманський О. П., Костенко А. Д., Мелах Л. М., Мосiна Т. В. (2013)
Арясова О. В. - Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов, Хазан Я. М. (2013)
Миненко П. А. - Фильтрационные методы устойчивого решения обратных задач для конечных разностей поля, Миненко Р. В. (2013)
Миронцов Н. Л. - Один возможный способ повышения точности решения обратной задачи электрометрии скважин (2013)
Осадчий В. И. - Теоретические основы вероятностно-статистического разделения величины показателей химического состава водных объектов на природную и антропогенную составляющие, Ковальчук Л. А. (2013)
Братичак М. М. - Новолачний фенолоформальдегiдний олiгомер, модифiкований глiцидилметакрилатом, Страп Г. М., Астахова О. Т. (2013)
Глоба Н. И. - Электролитические сплавы олово никель как анодные материалы литий-ионных аккумуляторов, Присяжный В. Д., Никитенко В. Н., Кублановский В. С. (2013)
Демченко В. Л. - Мiкрогетерогенна структура та термомеханiчнi властивостi потрiйних полiмер–металевих систем, Штомпель В. І., Рябов С. В., Кобилiнський С. М., Керча Ю. Ю. (2013)
Коротич О. І. - Магнiтнi гiдрогелi на основi акрилових мономерiв, Самченко Ю. М., Ульберг З. Р., Суходуб Л. Ф. (2013)
Тітов Ю. О. - Синтез та кристалiчна структура нiобатостанату та танталостанату барiю, Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2013)
Жук В. В. - Iндукцiя екзогенним пероксидом водню адаптивної вiдповiдi рослин пшеницi на високотемпературний стрес, Бацманова Л. М., Мусiєнко М. М. (2013)
Майстренко М. I. - Iдентифiкацiя вiрусу CyHV-3 методами електронної мiкроскопiї та полiмеразної ланцюгової реакцiї, Рудь Ю. П., Матвiєнко Н. М., Холодна Л. С., Бучацький Л. П. (2013)
Кот Ю. Г. - Торможение развития локального лучевого ожога объемной аутотрансплантацией фибробластов, Кот Е. В., Перский Е. Э., Поликарпова А. В., Алтухова Л. В. (2013)
Мельничук С. Д. - Показники окисного фосфорилювання мiтохондрiй кардiомiоцитiв щурiв за умов штучного гiпобiозу, Морозова В. С., Хижняк С. В., Войцiцький В. М. (2013)
Броварець О. О. - Вплив модифiкацiї урацилу на бар’єр таутомеризацiї змiщеної пари Gua · 5XUra у пару з вотсон–крикiвською геометрiєю Gua · 5XUra: квантово-хiмiчне дослiдження (2013)
Балакiна М. М. - Очищення стiчних вод вiд амонiйних сполук, Кучерук Д. Д., Шкавро З. М., Александров М. В., Гончарук В. В. (2013)
Borisov A. V. - Al/nanocrystalline CeOx/Si/Al structures for heterojunction photodetectors, Korolevych L. N., Maksimchuk N. V. (2014)
Диденко Ю. В. - СВЧ методы измерения параметров диэлектрических материалов на основе составного диэлектрического резонатора, Молчанов В. И., Пашков В. М., Татарчук Д. Д., Шмыгин Д. А. (2014)
Тимофеев В. И. - Анализ процессов релаксации импульса и энергии в гетеротранзисторах с системами квантовых точек, Фалеева Е. М. (2014)
Николов Н. А. - Действие пространственно-неоднородного постоянного и переменного магнитного поля на водные растворы NaCl и KCL по данным термолюминесценции кристаллов, Соляр А. Г. (2014)
Demchenko Yu. S. - Investigation of the Energy Characteristics of High Frequency Power Factor Correctors (2014)
Артеменко М. Ю. - Повна потужність трифазної системи живлення в несинусоїдному режимі та енергоефективність засобів паралельної активної фільтрації (2014)
Заграничний А. В. - Покращення спектрального складу ШІМ-напруги в пристроях для ядерного магнітного резонансу, Олефір О. О., Рогаль В. В. (2014)
Вербицький Є. В. - Розрахунок інтегральних показників модульованих сигналів на основі подвійного ряду Фур’є, Гонтарєв Д. О., Путілін М. В. (2014)
Bogdanova N. V. - Objective quality evaluation of speech band-limited signals, Prodeus A. М. (2014)
Зайцев Є. О. - Застосування метода Берга для аналізу вібросигналів отриманих за допомогою лазерних сенсорів, Лісогор М. В. (2014)
Zakharchenko T. L. - Adaptive hardware development (2014)
Zhukov M. A. - Optimal Bin Number Selection for Mutual Information Calculation Between EEG and Cardiorhythmogram Signals, Popov A. O., Kharytonov V. I., Chaikovsky I. A. (2014)
Карплюк Є. С. - Виявлення характерних акустичних ознак пацієнтів з ХОЗЛ на основі біспектрального аналізу звуків дихання, Макаренкова А. А., Макаренков А. П., Порєва Г. С. (2014)
Безугла Н. В. - Просторова потокова біометрія середовищ еліпсоїдальними рефлекторами, Безгулий М. О., Чмир Ю. В. (2014)
Коржик О. В. - Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 1), Петріщев О. М. (2014)
Романюк М. И. - Расчет передаточных характеристик пьезоэлектрического преобразователя в режиме приема ультразвуковых волн. Часть 1. Математическая модель процесса регистрации волн Лэмба электроакустическим преобразователем с дисковым элементом, Петрищев О. Н. (2014)
Волошин А. А. - Частотно-перестраиваемая цилиндрическая диэлектрическая резонансная антенна, возбуждаемая волноводом, Руда Н. А., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Бондаренко В. Н. - Выбор наилучшего маршрута вызова в VOIP сетях, Соловьев А. В. (2014)
Дєньгін А. П. - Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного нагляду, Кружилко О. Є., Радіонов М. О. (2014)
Цопа В. А. - Безпека праці та фінансова стабільність на виробництві через впровадження системи 5 S, Теличко В. К. (2014)
Здановський В. Г. - Загальні підходи до моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання, Глива В. А., Левченко Л. О. (2014)
Третьякова Л. Д. - Оцінка електростатичних ризиків засобів індивідуального захисту працівників, Подобєд І. М. (2014)
Глива В. А. - Дослідження електромагнітного навантаження на працівників аеропортів, виробниче середовище та головні напрями його зниження, Халмурадов Б. Д., Занько С. М., Подобєд І. М. (2014)
Левченко О. Г. - Дослідження залежностей концентрацій марганцю в зоні дихання зварника від параметрів місцевої вентиляції, Лук’яненко А. О. (2014)
Козодой Д. С. - До питання дослідження факторів, що обумовлюють рівень професійного ризику на залізничному транспорті, Сколота А. С. (2014)
Таірова Т. М. - Визначення впливу соціально-економічних показників на виробничий травматизм в Україні (2014)
Дєньгін А. П. - Комплексний аналіз та першочергові заходи з промислової та екологічної безпеки Домбровського калійного кар’єру, Спичак Ю. М. (2014)
Здановский В. Г. - Вероятностный анализ безопасности атомных электростанций (2014)
Майстренко В. В. - Особливості інтегральної оцінки показників наглядової діяльності інспекторів вугільних інспекцій (2014)
Лисюк М. О. - Безпека праці неповнолітніх (2014)
Єсипенко А. С. - Оцінювання рівня виробничого травматизму, Сліпачук О. А. (2014)
Цибульська О. В. - Визначення ймовірностей для травм, отриманих в результаті нещасного випадку на виробництві, Непогодьєв С. В. (2014)
Реферати (2014)
Vambol’ V. V. - The systematic approach to solving the problem of management of eclolgical safety during process of biowaste products utilization, Shmandij V. M., Vambol’ S. O., Kondratenko O. M. (2015)
Mironenko V. P. - Municipal solid waste is environmental hazard, Maslova V. S., Fesenko A. M., Ridniy R. V. (2015)
Korobeinykova Ia. S. - Regulatory mechanisms for ensuring ecological safety of tourist destination territories, Murava Iu. I. (2015)
Sheludchenko L. S. - The theoretical basis of the process of transport of contaminants in the prideaux-roznych landscapes in the presence of the dust belts, Voznyuk S. V., Nosko V. L. (2015)
Kokhan O. V. - Іdentification of location of animal-vehicle collision and principals of its mitigation on the roads (2015)
Shapar A. G. - Determination of bottom sediments intensity accumulation in samara gulf of dnieper reservoirs using geographic information systems (GIS), Skrypnyk O. O., Taranenko O. S., Dubovik D. D. (2015)
Kharytonov M. M. - Assessment of aerotechnogenic pollution of soils in area of industrial enterprises activty of Pavlograd city, Titarenko O. V., Khlopova V. M. (2015)
Korchemlyuk M. V. - Estimation of key pressures on Prut river basin in Ukraine, Arkhypova L. M. (2015)
Plyatsuk D. L. - Integrated express-assessment of air quality under condition of changing industry infrastructure of the region, Chernish E. Iu. (2015)
Kustov M. V. - Determination of the electromagnetic sediment initiation field during radioactive and chemical substances deposition from the atmosphere, Pospelov B. B. (2015)
Buller M. F. - Extraction of ecologically dangerous components of single-base powder under the water influence, Romanko T. V., Mezhevich G. V., Robotko V. A. (2015)
Malovanyy M. S. - Mathematical model of the process of synthesis of biogas from blue-green algae, Nykyforov V. V., Kharlamova O. V., Synelnikov O. D. (2015)
Криворучко Т. В. - Обгрунтування основних показників та критеріїв ефективності інноваційної діяльності в Україні та можливості її інтеграції у європейський дослідницький простір (2015)
Жуковська Г. Г. - Взаємовідносини органів влади та громадськості у протидії торгівлі людьми: концептуально-теоретичний аспект (2015)
Шевченко Ю. А. - АРТ-терапія як засіб впливу на особистість в кризових ситуаціях (2015)
Полторак Л. Ю. - Формування у майбутніх соціальних працівників практичних умінь використання методів АРТ-терапії в процесі професійної підготовки (2015)
Слятіна І. О. - Критерії та показники музично-естетичної вихованості учнів підліткового віку (2015)
Кочина В. - Освітньо-інформаційне середовище як педагогічна умова формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Сафонова І. Я. - Сучасний стан сформованості фізико-математичної компетентності старшокласників (2015)
Савенко І. В. - Перспективи впровадження досягнень системи освіти дизайнерів країн західної Європи в підготовку майбутніх вчителів дизайну і технологій (2015)
Ісаєва М. Є. - Визначення поняття "щастя": педагогічний аспект (2015)
Цина В. І. - Використання стратегії вивчення педагогічної практики у формуванні особистісно професійної зрілості майбутніх педагогів (2015)
Таможська І. В. - Теоретичні питання формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Лученцова І. С. - Суть педагогічної практики студентів педагогічного коледжу у процесі адаптації до професійної діяльності (2015)
Ткачов С. І. - Істориографічний аспект вирішення проблеми громадянського виховання в українській педагогічній науці в період розбудови незалежної державності (2015)
Щебликіна Т. А. - Апробація системи моніторингу навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Гончаров Д. О. - Забезпечення у студентів позитивної професійної мотивації як умова підготовки їх до виховної діяльності в процесі організації студентського самоврядування (2015)
Будянський Д. В. - Витоки ідеї розвитку риторичної культури педагога в історії педагогічної думки (2015)
Пижук В. В. - Волонтерство як вид громадської діяльності та його роль у формуванні громадянськості старшокласників (2015)
Бацуровська І. В. - Історія розвитку масових відкритих он-лайн курсів в освіті, Джаландінова А. М. (2015)
Шаповалова Н. П. - Розкриття особистісного потенціалу студентів економічного профілю як передумова їх професійного зростання (2015)
Самойленко О. М. - Впровадження технологій дистанційного навчання у підготовку фахівців математичних спеціальностей в університеті (2015)
Левченко Л. С. - Освітній менеджмент та маркетинг в навчальному закладі (2015)
Сай Д. В. - Потенціал волонтерської діяльності у сфері виховання моральних цінностей та розвитку професійних якостей майбутніх соціальних працівників (2015)
Данілова Л. В. - Історичні аспекти виникнення поняття милосердя (2015)
Брижак Н. Ю. - Роль компетентнісного підходу у підготовці вчителів початкової школи (2015)
Рощін І. Г. - Загальна фізична підготовка учнів до продуктивного життя як невід’ємна складова навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл (2015)
Степанов О. В. - Віктимогенні ситуації учасників дорожнього руху (2015)
Офіційно (2015)
Комісаров О. Г. - Інформаційний моніторинг як засіб удосконалення службово-бойових комунікацій (2015)
Лошицький М. В. - Актуальні питання удосконалення законодавства з оформлення органами внутрішніх справ матеріалів про адміністративні правопорушення, Мінка Т. П. (2015)
Братель С. Г. - Особливості організації правоохоронної сфери (2015)
Гаркуша В. В. - Актуальні проблеми реалізації повноважень міліції в районі проведення антитерористичної операції (2015)
Костроміна О. Г. - Система цивільного захисту в Україні: етапи реформування та сучасний стан (2015)
Юнін О. С. - Робота підрозділів поліції з населенням під час забезпечення охорони громадського порядку (2015)
Кузьменко В. В. - Актуальность дидактических основоположений Платона (2015)
Наливайко Л. Р. - Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України, Сеньків О. М. (2015)
Поповський А. М. - Українські прізвища, пов’язані з юриспруденцією (2015)
Боняк В. О. - Методи пізнання як основний елемент сучасної методології дослідження організації і функціонування органів охорони правопорядку України (2015)
Добробог Л. М. - Екологічна безпека: поняття і зміст (2015)
Рибалкін А. О. - Окремі питання нормотворчості органів внутрішніх справ: проблеми та шляхи вирішення, Криворучко Д. І. (2015)
Талдикін О. В. - Негативна євгеніка в політиці держави (2015)
Перчеклій І. - Проблеми визначення форм реалізації права власності українського народу на природні ресурси (2015)
Шевченко А. - Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року (2015)
Доровських А. В. - До питання правової охорони комп΄ютерних програм, Булат Є. А. (2015)
Мацюк А. Р. - Правові форми участі профспілок у реструктуризації підприємств засучасних умов ринкової економіки (2015)
Собакар А. О. - Гарантії прав працівників на безпечні умови праці (2015)
Кобзар В. В. - Актуальні питання правового регулювання спадкування за заповітом (2015)
Латишева В. В. - Законодавчі та правові основи Державного земельного кадастру в Україні (2015)
Лебедєва Т. М. - Правовий режим особливо цінних земель (2015)
Новосад А. С. - Способи захисту права власності громадян (2015)
Руфанова В. М. - Дискусійні питання реалізації довіреності на розпорядження автомобілем (2015)
Чумаченко І. М. - Соціально-партнерські відносини як один із засобів захисту профспілками інтересів працівників у сучасних умовах (2015)
Копитова О. С. - Особливості зміни та розірвання договору контокоренту (2015)
Миронюк Р. В. - Новітні підходи щодо встановлення дисциплінарної відповідальності в публічній службі (2015)
Уваров В. Г. - Апроксимація принципів адміністративного права України до європейського адміністративного простору (2015)
Гаєвський І. М. - Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз (2015)
Грицай І. О. - Актуальні питання правового регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2015)
Ковтун І. В. - Проблеми правового регулювання проведення мирних зібрань (2015)
Легеза Є. О. - Особливості діяльності центрів надання адміністративних послуг у м. Дніпропетровську (2015)
Самбор М. А. - Принципи права у нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення (2015)
Журавльова З. В. - Фонд соціального страхування України: погляд крізь призму фінансово-правового регулювання (2015)
Поптанич Ю. М. - Проведення лотерей в Україні в умовах заборони грального бізнесу (2015)
Роздайбіда А. А. - Щодо порядку виконання судових рішень про стягнення з платників податків податкового боргу (2015)
Тищенкова І. О. - Проблемні питання розвитку електронних послуг в Україні (2015)
Джужа О. М. - Порівняльна кримінологія та її місце і роль у вивченні та аналізі злочинності (2015)
Беніцький А. С. - Відмежування придбання, зберігання та збуту майна, одержаного злочинним шляхом, від суміжних складів злочинів (2015)
Кириченко О. В. - Кримінологічна характеристика незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями, Міщанинець О. М. (2015)
Лучко С. В. - Концептуальні засади розвитку пенітенціарної системи України (2015)
Стулов О. О. - Проблеми формування понятійного апарату кримінально-виконавчого права України (2015)
Хорошун О. В. - Соціально-демографічна характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі (2015)
Шаблистий В. В. - Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правового забезпечення безпеки людини (2015)
Букреєв О. І. - Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2015)
Івлєв М. М. - Військовозобов`язаний як суб`єкт військового злочину (2015)
Козак О. В. - Кримінально-правова оцінка суспільної небезпеки матеріальної шкоди за кримінальним правом України (2015)
Люлько С. П. - Напрями запобігання службовим злочинам, учинюваним прокурорами (2015)
Мороз В. П. - Щодо доцільності запровадження у кримінальне законодавство України правової охорони виконання рішень міжнародних судових установ (2015)
Назаренко В. В. - Суб'єкти забезпечення охорони виправних колоній (2015)
Басиста І. В. - Кримінальний процесуальний документ як обов'язковий атрибут процесуальної форми: ґенеза та сутнісні ознаки (2015)
Копотун І. М. - Поняття та зміст оперативної обстановки у виправних колоніях (2015)
Обушенко О. М. - Криміналістичне забезпечення проведення допиту неповнолітніх (2015)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання формування криміналістичної методики розслідування злочинів міжнародного характеру (2015)
Березняк В. С. - Проблемі питання, пов’язані із залученням перекладача під час видачі осіб (екстрадиції) (2015)
Курта Є. О. - Можливості укладання компромісу під час проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Плетенець В. М. - Організаційно-тактичне забезпечення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб (2015)
Тагієв С. Р. - Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Телійчук В. Г. - Оперативно-розшукове запобігання розбійним нападам (2015)
Христов О. Л. - Участь захисника у кримінальному провадженні на підставі угод, Макотченко Л. М. (2015)
Черняк Н. П. - Становлення та розвиток документів як джерел доказів у кримінальному процесі, Дубина А. І. (2015)
Шамара О. В. - Розвиток теоретико-прикладного осмислення контролю за вчиненням злочину, Комашко В. В. (2015)
Шинкаренко І. О. - Напрями формування психологічної готовності працівників міліції та бійців Національної гвардії до виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах (2015)
Шинкаренко І. Р. - Теоретико-правові передумови та закономірності формування парадигми оперативно-розшукової діяльності на різних етапах історичного розвитку Української держави (2015)
Юнацький О. В. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів (2015)
Кононенко Н. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масового заходу (2015)
Матвієнко С. А. - Щодо проблемних питань проведення судово-балістичної експертизи з ідентифікації мисливської нарізної зброї на стадії досудового розслідування (2015)
Мороз С. М. - Проблеми удосконалення правового регулювання використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами (2015)
Очеретяний В. А. - Тактичні прийоми проведення слідчого експерименту за участю підозрюваних (2015)
Рижов М.Г. - Відмінності матеріальних та формальних підстав здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми їх нормативного визначення (2015)
Самсонова В. В. - Об’єкт посягання та обстановка вчинення крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів (2015)
Сорока І. В. - Проблемні питання слідчого огляду за фактами крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми (2015)
Федотенко А. В. - Правові проблеми використання можливостей оперативно-технічних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії організованій злочинності (2015)
Абакумова В. І. - Впровадження інтернет-центрів у наукових бібліотеках як складова інформатизації суспільства (2012)
Алієва Е. Б. - Революційні події 1917-1919 рр. та долі жінок-революціонерок Донбасу (2012)
Атоян А. І. - Зародження громадського екологічного руху в незалежній Україні (2012)
Білик А. Ю. - Олександр Васильович Ліверовський (1867-1951) – життєвий і творчий шлях (2012)
Бородай І. С. - Становлення та розвиток вівчарства на українських землях (2012)
Гладченко І. О. - Діяльність сучасних військово-спортивних організацій на Луганщині у добу незалежності України ( 1991-2011 рр.), Михайлюк В. П. (2012)
Горбань А. В. - Розвиток мореплавства на Чорному морі за часів Київської Русі (2012)
Довжук І. В. - Благодійна діяльність підприємців на підтримку гімназій України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Дорош Т. О. - Формування соціально-історичного типу аграрної інтелігенції Радянської України 20-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2012)
Евдокимов Н. А. - Об исторической трактовке образа украинского гетмана в монографии Николая Костомарова "Мазепа": к 130-летию ее публикации в журнале "Русская беседа" (2012)
Євтушко К. С. - Деякі аспекти історіографії життя та діяльності Б. Хмельницького, Сергієнко Ю. Г. (2012)
Жулканич Н. М. - Сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури Закарпатської області (2012)
Касьянова М. М. - Критерії членства в Європейському Союзі: історичний аналіз, Ізмайлов Д. В. (2012)
Ковальська Л. А. - Кіноджерельний масив як аудіо-візуальне свідчення партизансько-підпільної боротьби (1941-1945 рр.) (2012)
Корольова Г. І. - Девіантна поведінка сільських маргіналів як відображення соціального життя України (друга половина 40-х – 50-і рр. ХХ ст.) (2012)
Крапівін О. В. - Еволюція інтересів зовнішніх сил в Азіатсько-Тихоoкеанському регіоні і питання регіональної безпеки (2012)
Кубанов Р. А. - Монгольська система влади й управління землями Південної Русі у XIII ст. (2012)
Ладига О. І. - Східноєвропейські національні формування СС у війні проти СРСР (1941-1945 рр.) (2012)
Мильніков М. Г. - Проблеми методології еволюції наукової думки про вивчення землі (2012)
Мігаль С. В. - Берлінський конгрес 1878 року і окупація кіпру Великобританією (2012)
Мірошниченко О. В. - Сторінки історії викладання геометрії в Київському університеті (2012)
Морозов Р. М. - Розвиток співробітництва Білорусі із зарубіжними країнами в повоєнний час, Самарська О. В. (2012)
Недошитко І. Р. - Кількісний та якісний склад української діаспори в США наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. (2012)
Рижева Н. О. - Пріоритети вітрильного суднобудування у провідному осередку України (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) (2012)
Сало Г. В. - Чорноморські протоки в європейській політиці Російської імперії ХІХ – поч. ХХ ст.: геополітичний аспект (2012)
Симоненко І. В. - Підготовка середніх технічних кадрів для промисловості півдня України у пореформений період (2012)
Стогнієва Ю. В. - Освіта селян України 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Тупальська О. А. - Дитяча безпритульність в Україні (1917-1930-ті рр.), Сапицька О. М. (2012)
Харитонова Т. О. - Перші професійні спілки в Луганську на початку XX ст. (2012)
Шашкова О. С. - Карл Гаскойн та початок діяльності Луганського ливарного заводу (2012)
Шуфрич Н. І. - Діяльність київського товариства сільського господарства у становленні та розвитку сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (2012)
Юрченко І. С. - Повсякденне життя українських робітників у 1945-1955 рр. (2012)
Балашова-Сукач Я.О. - Внесок М. М. Герсеванова у розвиток інженерної освіти (2012)
Бочаров С. В. - Входження Польщі до "Шенгенької зони" та його наслідки (2012)
Василенко В. Н. - Переход к металлическому и паровому судостроению в ХІХ ст. (2012)
Литвиненко Р. О. - Новобудовна археологія на сході України: основні віхи, результати і наслідки (2012)
Мезеря О. А. - Російська армія та населення України: аспекти повсякденного життя (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Михайлюк В. В. - Соціальні аспекти історії адаптації інвалідів Великої Вітчизняної війни на теренах Донбасу (1943-1945 рр.) (2012)
Пекарев И. М. - Мировое сообщество и интернационализация Югославского кризиса в 90-е годы ХХ века (2012)
Пекарчук В. М. - Розвиток державної виконавчої влади на місцях в Україні (1991-2011 рр.) (2012)
Крушинський В. Ю. - Рецензія на монографію: Бочарова С. В. Шлях польщі до Європейського союзу. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 271 с. (2012)
Зузук Ф. В. - Антропогенна трансформація рельєфу в межах Волинської та Рівненської областей, Залеський І. І. (2013)
Фесюк В. О. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання інтенсивності карстової денудації на водозборах Волинського Полісся, Федонюк М. А., Федонюк В. В. (2013)
Зузук Ф. В. - Природні умови ботанічного саду "Волинь" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Нетробчук І. М., Колошко Л. К. (2013)
Ковальчук І. П. - Картографічне моделювання структури землекористування в басейнах малих річок (за даними дистанційного зондування Землі), Швець О. І., Андрейчук Ю. М. (2013)
Полянський С. В. - Гідроморфні антропогенно-трансформовані ґрунти Волинської області (2013)
Гайдін А. М. - Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів, Дяків В. О., Погребенник В. Д., Пашук А. В. (2013)
Бейдик О. О. - Застосування таблиць Шульте під час вивчення ресурсно-рекреаційного потенціалу Індії, Грешнякова Т. В., Ільїна О. В. (2013)
Карпюк З. К. - Розвиток заповідної справи на Волинському Поліссі (2013)
Козлюк Л. М. - Cтан та перспективи розвитку природно-заповідних територій Волині (2013)
Конякін С. М. - Геоекологічна оцінка природно-заповідного фонду Чорнобаївщини в умовах формування регіональної екомережі Черкащини, Чемерис І. А. (2013)
Гоцкалюк Л. О. - Порівняльна характеристика стану лісових ресурсів Тернопільської та Волинської областей (2013)
Десятник В. В. - Палеогеографічна вивченість межиріччя Стохід - Горинь (2013)
Вєтрова О. В. - Гібриди Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. – перспективні продуценти білкових речовин, Демченко С. І., Жук Г. О. (2013)
Кузьмішина І. І. - Судинні рослини проектованого ландшафтного заказника місцевого значення "Фітеума" (Іваничівський район, Волинська область), Коцун Л. О., Войтюк В. П., Лісовська Т. П., Коцун Б. Б., Кузярін О. Т. (2013)
Іванців В. В. - Екологічні особливості поширення омели звичайної в біотопах м. Луцька, Іванців О. Я. (2013)
Бандурко В. В. - Метод реінтродукції як захід активного збереження видів роду Stipa L., Сафонов А. І. (2013)
Фіщук О. С. - Філогенія та морфологія квітки родини драценових (Dracenaceae Saligb.) (2013)
Машевська А. С. - Сезонні зміни активності ростових процесів у рослин, Єрмейчук Т. М. (2013)
Іванців В. В. - Дощові черв’яки (Lumbricidae) ґрунто-субстратів відвалів Бориславського озокеритового родовища, Кречківська Г. В., Бусленко Л. В. (2013)
Крон А. А. - Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес, Рошко В. Г., Власенко Р. П., Онищук І. П. (2013)
Євтушенко К. В. - Структура угруповань павуків (Aranei) приґрунтового ярусу чотирьох типових біотопів Шацького національного природного парку (2013)
Гордій Н. М. - Трофічні зв`язки булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) ксеротермних лучно-степових та чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (2013)
Теплюк В. С. - Роль мошок у гідробіоценозах Волинського Полісся (2013)
Сухомлін К. Б. - Особливості прояву статевого диморфізму в симуліїд (Diptera, Simuliidae), Зінченко О. П. (2013)
Шевченко П. Г. - Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер, Ситник Ю. М., Матейчик В. І., Новіцький Р. О. (2013)
Березюк М. В. - Особливості структурної організації мозочка водоплавних птахів (2013)
Наконечний І. В. - Структурно-видові особливості локальних угруповань гризунів зволожених і навколоводних біотопів Південно-Західного Причорномор’я (2013)
Беляев В. В. - Механизмы формирования сезонных вариаций содержания 137Cs в организме пресноводных рыб, Волкова Е. Н., Трапезников А. В., Трапезникова В. Н. (2013)
Шевчук М. Й. - Вплив ферментованого добрива на мікробіологічну активність дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся України, Бортнік Т. П., Гаврилюк В. А., Бортнік А. М. (2013)
Бецелюк В. В. - Динаміка основних нозологічних класів захворювань на території Волинської області впродовж 1999-2011 рр. (2013)
Карлін М. І. - "Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів" (рецензія на монографію Г. І. Рудька, О. В. Плотнікова, М. М. Курило, С. В. Родованова) (2013)
Шевчук М. Й. - "Осушені землі Волинської області та їх охорона" (рецензія на монографію Ф. В. Зузука, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк (2013)
Зуєнко М. - Структура міфопоетличного образу в фігурних віршах Джорджа Герберта (2015)
Коваленко К. - Фокуси нарації в повісті А. П. Чехова "Степь" (2015)
Конєва Т. - Художній світ М. Енде (2015)
Таран З. - Особливості жанрової структури роману "Жерміні Ласерте" Е. ІЖ. Гонкурів (2015)
Зубенко О. - Новаторство трагедії "Емілія Галотті" Г. Е. Лессінга (2015)
Палий Е. - Отражение истории и культуры армянского народа в сборнике В. Брюсова "Девятая камена" (2015)
Волошин М. - Одухотворение природы в поэтическом мире В. Малахиевой-Миронич (2015)
Павлова І. - Фразеологічні одиниці в малій прозі Олеся Гончара, Коновалова О. (2015)
Педченко С. - Морально-прагматичні параметри питальної партикули чи (2015)
Тупиця О. - Відтворення безеквівалентних лексичних одиниць у поетичному тексті при перекладі (2015)
Лук’яненко С. - Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники (2015)
Наталія Петрушова Н. - Код у структурі комунікативного акту (2015)
Капустян І. - Засоби характеротворення в романі "Голодні ігри" Сьюзен Коллінз (2015)
Кирильчук О. - Языковые ошибки как "Ляпсологическое" течение в культуре языка (2015)
Сухачова Н. - Англомовний макроконцепт management/менеджмент: модель концептуальної мережі (2015)
Воловик Л. - Особливості префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2015)
Литвин О. - Психолінгвістичний експеримент як метод дослідження категорії конверсії (2015)
Наєнко М. - Жанри канонічні і... постмодерні (2015)
Бернадська Н. - Постмодернізм і пам’ять жанру (2015)
Вечканова Е. - Жанрові стратегії Нортропа Фрая: pro et contra (2015)
Томбулатова І. - Літературний маніфест: діалог постмодернізму та футуризму (2015)
Манахов О. - Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернізму (2015)
Голуб Д. - "Формули" Джона Кавелті і детективний жанр (2015)
Заярна І. - Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерної поезії (2015)
Нарівська В. - Детективний жанр і "естетика актуальності (роман Юрія Дольд-Михайлика "І один у полі воїн" (2015)
Степанова А. - Художественное своеобразие трагикомического в драматургии М. Булгакова (к вопросу о генезисе постмодернистской эстетики) (2015)
Харитоненко О. - Функції жанрів мас-медіа в літературі постмодернізму (2015)
Вірченко Т. - Символічна драма Олени Клименко (2015)
Вертипорох О. - Універсальний постмодерністський авторефлексивний текст по-українськи (на матеріалі прози Євгена Пашковського (2015)
Дорошенко К. - Стратегія постмодерної гри у поетичних текстах Юрія Іздрика (2015)
Токарєва Л. - Онтологічний концепт "доля" у романі Давида Албахарі "Принада" (2015)
Єщенко М. - Абсурдистські фінали постмодерної новели: жанрові новації (2015)
Скакун І. - Механізми появи і побутування в авторському доробку рольової (драматизованої) лірики (на прикладі творчості поета-футуриста Михайля Семенка) (2015)
Тьопенко Ю. - Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів (2015)
Ібрагімов М. - Чи потрібна спортсмену та його тренеру філософія? (2015)
Андрійчук О. - Рекреаційні місця й території заповідників: пункти дотичності та взаємодоповнення (2015)
Гресь О. - Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна умова успішності його здоров’язберігальної діяльності (2015)
Гнітецький Л. - Cамовиховання та його роль у формуванні духовних цінностей студентів-гандболістів (2015)
Войнаровський А. - Історичні передумови педагогічного керівництва студентським спортом у вищих навчальних закладах України (2015)
Вако І. - Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки (2015)
Вольчинський А. - Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою, Ковальчук А. (2015)
Гончар Г. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складник фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Карабанова Н. - Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними вправами, Карабанов А., Савчук С. (2015)
Кашуба В. - Современные подходы, методики и технологии к формированию здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Дудко М. (2015)
Людовик Т. - Детермінація фракції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ спеціальності "Мікро- та наноелектроніка" як педагогічної системи (2015)
Романюк В. - Вплив фітнес-програм на функціональні можливості серцево-судинної системи студенток, Голубок І. (2015)
Юшковська О. - Аналіз стану здоров’я студентів Одеського регіону, Долгієр Є. (2015)
Яловик А. - Методика формування рухових навичок у студентів вищих навчальних закладів засобами легкої атлетики (2015)
Андрєєва О. - Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку, Головач І. (2015)
Валецька Р. - Навчання учнів методів самооцінки й контролю стану та рівня здоров’я протягом усіх років навчання (2015)
Галаманжук Л. - Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії (2015)
Єрмакова Т. - Формування культури здоров’я учнів як складова частина педагогічного процесу в школі (2015)
Przednowek K. - Poziom i tempo rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci w wieku 7–10 lat pochodzących z rodzin malo- i wielodzietnych, Przednowek K., Mytskan B. (2015)
Cieślicka M. - Jakościowe i ilościowe aspekty obciążeń treningowychmłodych pływaków, Żołnowski K. (2015)
Усиченко В. - Застосування технологій баз даних у фізичному вихованні чоловіків першого зрілого віку (2015)
Цюпак Ю. - Стан упровадження українських народних ігор у фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку, Маїло О., Олещук В. (2015)
Демчук С. - Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху, Випасняк І. (2015)
Попадюха Ю. - Основы программы физической реабилитации больных после реконструктивных операций на ротаторной манжете плеча (2015)
Цюпак Т. - Вплив індивідуального диференційованого підходу в заняттях спеціальними фізичними вправами на фізичну підготовленість дошкільнят із порушеннями зору, Цюпак Ю. (2015)
Валецький Ю. - Лікарсько-педагогічний контроль у процесі занять фізичною культурою й спортом (2015)
Мудрик Ж. - Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок, Добринський В., Смолюк В. (2015)
Мельник В. - Порівняльна характеристика показників тактичних дій у нападі гандболістів на різних етапах системи багаторічної підготовки, Пітин М. (2015)
Олешко В. - Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання (2015)
Ярмолинський Л. - Можливості й перспективи використання компʼютерних технологій у підготовці юних футболістів (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Александров В. Т. - Державні проблеми забезпечення якості неперервної освіти (2010)
Королюк Ю. Г. - Прикладний системний аналіз внутрішніх механізмів функціонування регіональної соціально-економічної системи (на прикладі чернівецької та івано-франківської областей) (2010)
Хмельков А. В. - Напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Романенко К. М. - Система державного маркетингу та її суб’єктна складова (2010)
Харченко Ю. П. - Особливості функціонування сімейних форм виховання в Україні (2010)
Романенко Є. О. - Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини (2010)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади демонополізації житдлово-комунального господарства (2010)
Хвесик Ю. М. - Організаційно-правове реформування продовольчого комплексу регіону (2010)
Гирик М. А. - Політизація громадянського суспільства та соціалізація держави в Україні як магістральний тренд сучасного державотворення (2010)
Васильєва Н. В. - Антикризове управління територіальним розвитком (2010)
Рудкевич І. В. - Вибір найбільш прийнятних способів та оптимальний характер втручання держави в діяльність соціальної сфери (2010)
Алейнікова О. В. - Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки (2010)
Ганєва О. М. - Механізми управління розвитком житлового господарства (2010)
Ветвицький Д. О. - Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави (2010)
Любімов В. І. - Позитивні важелі регулювання інвестиційної активності та орієнтири для побудови дієвої інвестиційної політики України (2010)
Бова Т. В. - Категорійний апарат дослідження інноваційної діяльності в галузі науки "державне управління" (2010)
Васюк Н. О. - Розвиток повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я (2010)
Григорович В. Р. - Удосконалення управлінських механізмів державної підтримки системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Застрожнікова І. В. - Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором (2010)
Новицька Т. А. - Глобалізаційні аспекти державного регулювання інвестиційного процесу в Україні (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики (2010)
Темиргалієв Р. І. - Моніторинг і оцінка регіональної депресивності (2010)
Терент'єва А. В. - Планування медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (2010)
Халецька А. А. - Контури соціальної політики держави: соціальна безпека (2010)
Дрига С. Г. - Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва (2010)
Чечель М. - Напрямки удосконалення економічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами (2010)
Шевченко Н. О. - Участь державних органів в регулюванні сільського господарства (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки ( на прикладі національної академії наук України ) (2010)
Сорока Р. Ю. - Промислова політика та кластеризація економіки (2010)
Ярошовець В. І. - Морально-гуманістичний аспект української філософії як основа трансформації національного соціуму (2013)
Ємець Н. А. - Сучасні філософські підходи до різновиявів буття та їх вплив на процес соціалізації людини (2013)
Ольховик М. В. - Трансформація поняття "професійно орієнтована особистість" в освітній діяльності за умов (пост)інформаційного суспільства (2013)
Шакун Н. В. - Філософія як методологія теорії і практики соціальної роботи (2013)
Юрис Т. А. - Труд в системе ценностных ориентаций личности, Юрис С. А. (2013)
Захаріна М. І. - Значення доробку В. В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Вербицька А. В. - Вчення C. Б. Кримського про софійність людського буття як методологічна основа соціальної роботи (2013)
Личковах В. А. - "Псевдо" в культурі: PR тіла як "нібитологія" людського буття (2013)
Андрійчук Т. В. - Амітологія П. Сорокіна як прикладна технологія альтруїзації суспільства в контексті сучасної соціальної роботи (2013)
Сичова К. В. - Роль естетичної антропології у становленні людського чинника сталого розвитку в Україні (2013)
Горелько А. В. - Соціальні проблеми у творчості Ліни Костенко (2013)
Дикуха Ю. О. - Українське писанкарство і сучасна естетотерапія (2013)
Духно Т. В. - Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка (2013)
Ricarda Rieger - Social dimensions of sustainable development (2013)
Акименко Ю. Ф. - Діяльність громадських організацій міст Чернігова і Славутича щодо формування гендерно збалансованого суспільства, Бречко Є. В. (2013)
Карчевская Е. Н. - Развитие социального туризма в экологически проблемном регионе (на примере Гомельской области) (2013)
Борисенко М. І. - Класифікація форм та методів профорієнтаційної роботи (2013)
Корольова Л. І. - Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями у світлі реалізації цілей сталого розвитку, Маюренко Г. І. (2013)
Ревко А. М. - Соціальні інновації як основний інструмент підвищення якості життя населення регіонів (2013)
Ерёмина Ю. В. - Проблемы больших городов в контексте устойчивого развития (2013)
Кривоконь Н. І. - Концепція соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг в Україні (2013)
Бевз Г. М. - Соціально-психологічні аспекти захищеності дитини та сім’ї в умовах замісного догляду: теоретичний аналіз (2013)
Дем’яненко Ю. О. - Застосування наративних методів у роботі соціального працівника (2013)
Крейдун Н. П. - Деформація соціального інтелекту як фактор девіантної поведінки у старшому підлітковому віці (2013)
Лавренко О. В. - Моральна регуляція економічної поведінки особистості (2013)
Мазур Т. В. - Соціально-психологічні аспекти самореалізації особистості в сучасних умовах (2013)
Мальцева Т. Є. - Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями (2013)
Міщенко О. О. - Образ "людини підприємливої" як чинник економічної культури особистості (2013)
Миронюк Є. В. - Роль соціального інтелекту в структурі професійної компетентності соціальних працівників (2013)
Філіпович В. М. - Причини та чинники девіантної поведінки: теоретичний аспект (2013)
Бондар Ю. С. - Особливості корекції адиктивної поведінки підлітків в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2013)
Літошенко Ю. В. - Психологічна підготовка та супровід особистого складу підрозділів спеціального призначення (2013)
Левицька Н. С. - Економічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Мульована Л. І. - Профілактика професійної деструкції соціальних працівників: управлінський аспект (2013)
Селезньова О. В. - Феномен переживання в контексті екологічної психології (2013)
Бойко Т. О. - Соціальний капітал громади у психологічному вимірі (2013)
Антонова И. В. - Индивидуальное здоровье как составляющая успешной интеграции индивидуума в социум (2013)
Федоренко В. М. - Універсальність науки як соціальний феномен у сучасних умовах розвитку суспільства (2013)
Євдокименко Р. І. - Роль державного управління у забезпеченні сталого розвитку України (2013)
Сталович Н. С. - Показатель гендерного равенства в современном обществе, Мамонтова Т. В., Минкова Т. В. (2013)
Тищенко Н. І. - Особливості проблематики спеціальних груп клієнтів в аспекті вітчизняної соціальної роботи, Піроцький Б. Ю. (2013)
Орешета Ю. В. - Особистість і соціокультурне середовище (2013)
Бирчак І. М. - Значення супервізії в менеджменті соціальної роботи (2013)
Казимир А. В. - До проблеми формування гендерної культури української молоді (2013)
Спиридович Е. Н. - Проблемы супружества и семьи в современном социальном учении Русской Православной Церкви (2013)
Букач М. М. - Освітній центр "Університет третього віку" Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (досвід створення і функціонування) (2013)
Зайченко І. В. - Про деякі правила ефективного використання робочого часу керівником (2013)
Бойко О. М. - Розвиток докторської програми (PhD) із соціальної роботи і соціальної політики в НаУКМА, Кабаченко Н. В. (2013)
Карпова І. Г. - Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах (2013)
Мижевич О. М. - О гендерном и семейном воспитании современной молодежи в условиях глобализации (2013)
Скорик Т В. - Методи музичної терапії у соціальній роботі (2013)
Суровцева И. Ю. - Компетенции социального работника: международный и отечественный опыт (2013)
Харченко А. А. - Методологические особенности опережающего профессионального образования работников социальной сферы (2013)
Бабакова В. М. - Формування професійної компетентності з питань безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців соціальної роботи (2013)
Волковницька Т. М. - Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі (2013)
Лещенко М. Є. - Моральне виховання: історичний аспект (Україна, друга половина ХХ століття) (2013)
Лєскова Л. Ф. - Значення особистісного підходу у процесi підготовки менеджерів із соціальної роботи (2013)
Мекшун А. Д. - Засади правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2013)
Васюта О. І. - Головні засади формування здоров’язберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2013)
Крупа В. В. - Значення знань теорії та практики валеології у підготовці фахівців з фізичної реабілітації (2013)
Лейчук Р. М. - Соціальна адаптація дітей молодшого шкільного віку в межах науково-технічної творчості позашкільної освіти (2013)
Адирхаєв С. Г. - Проблеми навчання руховим діям і оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання (2015)
Борисенко В. В. - Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми, Гагіна Н. В. (2015)
Вихор В. Г. - Сучасний стан підготовки студентів та вчителів до управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Горденко С. І. - Тенденції розвитку законодавства України з огляду інтеграції євросоюзу у сфері охорони праці (2015)
Горошко Ю. В. - Вивчення інформаційних моделей за допомогою СУБД LIBREOFFICE BASE (2015)
Грицик Н. В. - Технологія подкастинг у викладанні іноземної мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Каленський А. А. - Концепція розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей (2015)
Клак І. Є. - Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти (2015)
Люлька В. С. - Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання креслення, Симоненко М. Ю. (2015)
Настрадін В. П. - Педагогічна технологія формування наукових навичок у студентів магістратури (2015)
Пасацька І. М. - Розвиток вищої професійної освіти України в умовах європейського співробітництва (на прикладі підготовки фахівців з соціальної роботи) (2015)
Редько Т. М. - Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти (2015)
Спірічева О. В. - Основні передумови формування компетентнісної моделі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2015)
Торубара О. М. - Теоретико-методологічні аспекти системи контролю навчальних досягнень студентів у процесі професійної освіти, Рем О. М. (2015)
Шандиба О. В. - Вдосконалення системи цільової післядипломної підготовки кадрів вищої кваліфікації для інноваційної діяльності в промисловості України (2015)
Артюх М. С. - Працевлаштування працівників під час оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (2015)
Браташ С. В. - Система шкільної освіти в Україні та її складова фізична культура (2015)
Велігура О. О. - Зміст співацьких навичок учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх закладів (2015)
Євтух М. Б. - Проблема соціального здоров’я в Україні (2015)
Єрмоленко А. О. - Професіограма й професійний портрет сучасного вчителя історії (2015)
Івах С. М. - Основні засоби розвитку креативності дітей раннього віку, Левецька М. І. (2015)
Кужель І. Ю. - Інтернет-залежність як актуальна проблема сучасної школи, Нітченко Г. М. (2015)
Мащенко А. І. - Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної освіти (2015)
Миколаєнко А. Є. - Використання у змісті трудового навчання поняття "наступність" (2015)
Михайленко О. М. - "Диференціальні рівняння" для підготовки учнів 11 класу під час гурткової роботи при Малій Академії Наук (2015)
Носко Ю. М. - Загартовування та його вплив на організм учнів початкової школи (2015)
Пінчук М. В. - Роль педагога та школи у перевихованні важковиховуваних учнів (2015)
Шупило І. П. - Порівняльний аналіз рухового здоров’я, розвитку, підготовленості дівчат 16-18 років, які займаються аеробікою в позашкільних навчальних закладах (2015)
Архипов О. А. - Біокінематичний аналіз прямого нападаючого удару у волейболі, Носко М. О. (2015)
Багаліка Т. М. - Педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи професійної підготовки військовослужбовців (2015)
Бивалькевич Л. М. - Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Бикова О. В. - Вплив хореографічної культури на розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії (2015)
Васюта О. І. - Розвиток репродуктивної культури студентської молоді (2015)
Вдовенко І. С. - Стратегія розвитку професійної освіти та напрямки щодо її покращення (2015)
Вдовенко О. І. - Дидактичні умови розвитку творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2015)
Гречановська О. В. - Значення стилів поведінки у формуванні конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2015)
Джуринський П. Б. - Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчо-розвивальної діяльності у загальноосвітній школі (2015)
Завгородня О. Л. - Методика підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2015)
Зеленська О. П. - Використання іншомовних автентичних матеріалів у процесі культурологічної підготовки курсантів ВНЗ системи МВС України (2015)
Каменська І. С. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх інспекторів з охорони праці під час їх практичної підготовки, Великдан Ю. В. (2015)
Козерук Ю. В. - Самооцінка як фактор становлення особистості студента, Євсейчик Я. О. (2015)
Коляда А. М. - Педагогічні умови формування в майбутніх учителів технологій ціннісного ставлення до продуктивної праці під час роботи в навчальних майстернях, Царенко С. В. (2015)
Коньок М. М. - Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя технологій до використання міжпредметних зв’язків (2015)
Кудлай О. В. - Гурток як форма організації позаурочної роботи учнів професійно-технічних навчальних закладів, Носовець Н. М. (2015)
Максименко І. Г. - Порівняльний аналіз антропометричних, функціональних характеристик та показників фізичної підготовленості студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату (2015)
Мінько Н. П. - Методика технічної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Нищак І. Д. - Інженерно-графічна культура вчителя технологій як професійний феномен (2015)
Олексенко О. О. - Зміст підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації (2015)
Осадченко Т. М. - Структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи (2015)
Пермінова В. А. - Критерії, рівні, показники підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Пінчук Я. Ю. - Проблема формування потреби у професійній самореалізації у майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2015)
Пискун О. М. - Підготовка майбутніх учителів технологій до національного виховання учнів у процесі трудового навчання, Гапанович А. В. (2015)
Полетай О. М. - Ефективні форми роботи з технічно обдарованими дітьми (2015)
Пригодій А. В. - Методика навчання основам наукових досліджень майбутніх учителів технологій (2015)
Ребенок В. М. - Методологія технічного знання майбутніх учителів професійної підготовки на заняттях зі спеціальних дисциплін, Борщ М. В. (2015)
Самусь Т. В. - Вплив педагогічних умов на формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Семенова О. В. - Художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект (2015)
Солдатенко О. І. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання (2015)
Тополь О. В. - Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції (2015)
Фурс Т. І. - Місце перекладацької компетентності у процесі професійного становлення майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Ципіна Д. С. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів (2015)
Черниговская С. А. - Обоснование направления реформы вузовской дисциплины "Физическое воспитание" для студентов специальностей, отнесенных к инженерному типу, Неханевич О. Б. (2015)
Агалець І. О. - Соціалізація іміджу освітянина: історичні витоки проблеми періоду ХХ століття на теренах Радянського Союзу (2015)
Вільчковська А. Е. - Хореотерпія як метод психофізичного оздоровлення людини (2015)
Винничук Р. В. - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Дацків І. Є. - Професійна підготовка молоді Закарпаття як форма соціальної підтримки (2015)
Дереш В. С. - Зміни соціалізаційного впливу сім’ї на формування дитини в Україні другої половини ХХ століття (2015)
Кабанова О. О. - Внесок І. П. Соколянського у розвиток вітчизняної освіти на зламі 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Кащук М. Г. - Організаційно-педагогічні засади правового виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) (2015)
Кліх Л. В. - Кредитна система навчання – основа забезпечення мобільності студентів, Макодзей Л. І. (2015)
Максименко О. О. - Сучасна практика організації навчання іноземних мов у ланці повної середньої освіти Франції (2015)
Марко В. Ю. - Поняття діалогу в контексті католицької школи (2015)
Невмержицька О. В. - Аксіологічні засади радянської педагогічної думки (1919 – 1939) (2015)
Нікольська Н. В. - Двомовність у суспільному житті та освіті школярів України (2015)
Пригодій М. А. - Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки (2015)
Тарасюк Л. В. - Еволюція впровадження моніторингу навчальних досягнень старшокласників (2015)
Шеверун Н. В. - Якість навчання у вищій освіті – перспективи розвитку в ЄС (2015)
Юрженко В. В. - Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу (2015)
Василенко О. М. - Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державно-управлінських впливів (2010)
Слупський Б. В. - Особливості й причини формування енергетичних систем: обгрунтування державного регулюваня в сфері електроенергетики (2010)
Гурковський В. І. - Сутність і феноменологія глобалізації  в контексті формування глобального інформаційного суспільства (2010)
Кондрашов О. М. - Удосконалення методів організації виробництва в промисловості (2010)
Королюк Ю. Г. - Кластерний підхід як складова регіонального управління (2010)
Хвесик Ю. М. - Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Оцінка якості нормативно-правової бази в системі регіонального управління (2010)
Макаренко І. О. - Сучасні складові державної промислової політики України (2010)
Халецька А. А. - Неприбуткові організації та їх значення в реалізації соціальної політики держави (2010)
Шевченко С. О. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні у вимірі болонського процесу: здобутки та державно-управлінські проблеми (2005-2010 рр.) (2010)
Буханевич А. І. - Забезпечення принципів відкритості та прозорості при налагодження діалогу між владою та громадськістю (2010)
Карпенко Н. М. - Аналіз державного антимонопольного регулювання концентрації в Україні (2010)
Дацій О. І. - Інтеграція науково-технічної сфери в процеси економічного і соціального розвитку суспільства (2010)
Любімов В. І. - Оптимізація державного та ринкового регулювання інвестиційної діяльності (2010)
Бондарчук Н. В. - Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2010)
Кондрашов О. М. - Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості (2010)
Федько О. А. - Громадський контроль та управління процесами трансформації довкілля, що впливають на здоров’я населення країни (2010)
Харченко Ю. П. - Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків (2010)
Гурковський В. І. - Особливості застосування інформаційної зброїв умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Киричук Ю. Л. - Основні напрями реалізації механізму державного управління забезпеченням доступності житла в Україні (2010)
Сторчеус О. М. - Сутність регулювання промислового комплексу регіону (2010)
Петков В. З. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів як успадкована проблема науки державного управління (2010)
Купало Р. О. - Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні (2010)
Митрофанський С. В. - Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні (2010)
Мельтюхова Н. М. - Технологія державного управління як складова соціальних технологій (2010)
Гладка Т. І. - Інноваційний розвиток освіти як об’єкт державного управління (2010)
Сьоміч М. І. - Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави (2010)
Данильченко М. О. - Адаптація українського податкового законодавства до вимог єс (2010)
Федько О. А. - Основні принципи забезпечення здорового способу життя (2010)
Кондрашов О. М. - Формування державних програм управління реструктуризацією промислового виробництва (2010)
Любімов В. І. - Поняття та критерії інвестиційної безпеки (2010)
Бондарчук Н. В. - Пріоритети регіональної соціально-економічної політики держави (2010)
Дітковська М. Ю. - Аналіз інформаційної системи органу державного управління (2010)
Шевченко В. М. - Механізми реалізації державної політики у сфері вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України (2010)
Бодун Т. І. - Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище (2010)
Котова Н. О. - Інноваційні методи формування територіального бренду (2010)
Шевченко О. М. - Проблеми та можливості державного управління процесом трудової міграції з України (2010)
Содержание (2014)
Астайкин Д. В. - Смешанные законы распределениявероятностей случайныхпогрешностей навигационных измерений (2014)
Бобыр В. А. - Избыточность в системах динамического позиционирования, Мусаев М. А. (2014)
Богаченко Е. А. - Современные способы обучения и их перспективы в получении морского образования (2014)
Бондаренко А. В. - Методика расчета эффективности скоростных автопассажирских катамаранов при концептуальном проектировании, Буй Д. Т. (2014)
Вишневский Д. О. - Выделение перспективных направлений перевозок и оценка возможного объема транспортной работы для универсальных судов (2014)
Дворецкий В. А. - Характер и структура погрешностей радиолокационного пеленга РЛС (2014)
Дворецкий В. А. - Экспериментальное подтверждение точности навигационного параметра, Демиденко П. П. (2014)
Егоров Г. В. - Концепт танкера смешанного река-море плавания типа "Новая волгонефть, Тонюк В. И., Дурнев Е. Ю. (2014)
Калиниченко Е. В. - Расчет моментов времени начала и окончания поворота судна с учетом характеристик его поворотливости (2014)
Куриллова Е. В. - Субъекты судовладения в сфере морского бизнеса и в системе морских правоотношений, Шибаев А. Г. (2014)
Клименко Е. Н. - Система автоматизированного контроля грузовых операций балкера (2014)
Кошевой В. М. - Модернизация ЭКНИС для взаимодействия с системой УКВ радиосвязи, Шишкин А. В. (2014)
Мальцев А. С. - Использование информации о рельефе дна для обеспечения навигационной безопасности, Вильский Г. Б. (2014)
Марко Ноккала - Особенности эффективного использования метеорологической информации при плавании в экстремальных погодных условиях, Голиков В. В., Назаренко К. В. (2014)
Милетин А. В. - Расчёт периода качки контейнеровозов (2014)
Обертюр К. Л. - Разработка логистического алгоритма интеллектуальной экспертной системы поддержки принятия решений операторов при обеспечении ходкости судна в чрезвычайных ситуациях (2014)
Парменова Д. Г. - Анализ аварийных ситуаций с судами морского флота (2014)
Приходько Е. А. - Аспекты применения риск-менеджмента в условиях повышенной опасности (2014)
Соколенко В. И. - Содержательные алгоритмы планирования пути движения судна в стесненных водах, Ворохобин И. И. (2014)
Топалов В. П. - К оценке эффективности несения вахты на мостике судна, Торский В. Г., Торский В. В. (2014)
Тришин Н. В. - Интегрирование предиктивной модели движения судна в ЭКНИС, Сикирин В. Е. (2014)
Хомяков В. Ю. - Пошаговая загрузка навалочным грузом т/х "PLATO" (2014)
Рефераты (2014)
Мелешко М. І. - Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин (2010)
Тарасенко О. Л. - Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу (2010)
Білявська О. Б. - Концептуальні принципи управління ризиками в державному управлінні (2010)
Гасюк І. Л. - Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання статистичних досліджень оцінки якості товару (2010)
Матійко С. А. - Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України (2010)
Скопич О. Д. - Інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування (2010)
Дацій Н. В. - Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці (2010)
Приходько І. П. - Державна політика інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору (2010)
Скидан О. В. - Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: проблеми інституціоналізації (2010)
Шпачук В. В. - Криза банку та банківської системи: основні поняття,  суб’єкти державного управління (2010)
Ільченко Н. В. - Концепція участі та методи залучення населення до розвитку територіальної громади (2010)
Карамишев Д. В. - Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, Рогова О. Г. (2010)
Ясюкевич О. А. - Напрями удосконалення організаційного забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм (2010)
Міщенко Д. А. - Взаємоузгодженість дій держави у перебудові галузевої структури аграрного виробництва у відповідності до викликів глобалізації (2010)
Матійко С. А. - Складові елементи механізму державного регулювання зв'язків у транспортній системі (2010)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Беліченко О. П. - Викопні смоли світу (2012)
Пегловський В. В. - Дослідження трудомісткості полірування природного каміння. Частина 1. Основні абразивні матеріали для полірування каменю. Головні вимоги до оброблюваної поверхні, Сидорко В. І., Ляхов В. Н. (2012)
Гелета О. Л. - Статистичні дослідження і аналіз кризових явищ 2008-2010 років на ринку декоративного каміння на прикладі динаміки експортно-імпортних операцій в Україні (2012)
Гелета О. Л. - Використання віртуального еталона під час кваліметричної оцінки виробів з декоративного каміння, Сергієнко І. А. (2012)
Манохін O. Г. - Електронна митниця, Манохіна Л. В., Соловко Г. Ф., Максюта О. В. (2012)
Беліченко О. П. - Розробка методики діагностики дорогоцінного каміння методом ІЧ-Фур’є спектроскопії (2012)
Татарінцев В. I. - Дослідження діагностичних ознак штучних (синтетичних) алмазів, що знаходяться у вигляді огранованих вставок (2012)
Татарінцев В. I. - Розробка критеріїв діагностики й оцінки якості чорних діамантів з природним та штучно отриманим забарвленням (2012)
Липатова Л. H. - Славянские символы в ювелирных украшениях и их роль в формировании ментальности человека (2012)
Інформація (2012)
Дацій Н. В. - Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки (2010)
Матійко С. А. - Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2010)
Іванюта П. В. - Державне регулювання еколого-техногенною безпекою України (2010)
Пугач А. О. - Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні (2010)
Лисенко Л. В. - Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування (2010)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін "підприємство" — "мікроцивілізація" — "культурний лідер" (2010)
Міокова Н. В. - Удосконалення управлінських механізмів в державному секторі в контексті впровадження інвестиційних проектів (2010)
Маляренко Т. А. - Кластери негативного соціального розвитку та конфлікти в Україні (2010)
Медведєв І. А. - Університет як об'єкт державного управління (2010)
Зотов О. В. - Проект, управління проектом: основні поняття, суб’єкти державного управління (2010)
Латинін М. А. - Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України, Думенко О. В. (2010)
Тарнай В. А. - Особливості категоріального апарату аудиту адміністративної діяльності (2010)
Комашенко Т. А. - Особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: проблеми та подальші перспективи (2010)
Павлов О. В. - Перспективи та напрями державного регулювання соціально-економічної сфери в умовах криз (2010)
Комар Ю. М. - Роль підсистеми "місцеве самоврядування" в науковому забезпеченні системи державного управління (2010)
Антонов А. В. - Економічний розвиток сільських територій: міжнародний досвід кредитування (2010)
Дацій Н. В. - Механізми залучення іноземних інвестицій в Україні (2010)
Алейнікова О. В. - Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання (2010)
Бєлкін Л. М. - Актуальні питання реалізації прав громадян на юридичну допомогу в контексті державної політики щодо забезпечення прав і свобод громадян (2010)
Шевченко Л. В. - Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з фрн (2010)
Кудренко Б. В. - Основи та особливості взаємодії молодіжних організацій та об'єднань і органів державної влади (2010)
Баранова А. В. - Державна виховна політика як складова політичної діяльності держави (2010)
Козир С. М. - Приорітети державної політики України щодо аграрного сектору після вступу до сот (2010)
Кандагура К. С. - Неурядові аналітичні центри як елементи вираження думки громадськості у співпраці з суб’єктами державного управління (2010)
Пельтек Л. В. - Концептуальні підходи до формування регіональної промислової політики (2010)
Василенко О. М. - Філософські засади елітної особистості (2010)
Мироненко М. Ю. -  необхідність державного регулювання в умовах глобалізації  економіки (2010)
Хріпливець Д. Є. - Теоретичні засади моделей місцевого самоврядування (2010)
Лебедь Н. В. - Законотворча діяльність як правова категорія (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у забезпеченні медичних заходів окремих державних програм (на прикладі львівської області) (2010)
Соколова Т. А. - Підвищення ефективності державної служби – як важливий чинник інноваційно-інвестиційного розвитку України (2010)
Васільєва Л. М. - Функції державного регулювання аграрного сектора в умовах системної модернізації економіки (2010)
Вишиванюк М. В. - Формування екологічних механізмів стратегічного державного управління розвитком регіонів (2010)
Рибачук В. Л. - Проектування регіональної системи житлових субсидій та компенсацій з розробкою адміністративного регламенту державної послуги (2010)
Царьов Ю. О. - Сучасний стан та перспективи договірно-правового оформлення морських кордонів України (2011)
Бульба В. Г. - Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики, Меляков А. В. (2011)
Бортнік С. В. - Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2011)
Гіндес О. Г. - Екологічний фактор у функціонуванні суспільного виробництва для регулювання співвідношення попиту і пропозиції (2011)
Плеханов Д. О. - Методологічні основи державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Лелеченко А. П. - Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні (2011)
Тимцуник В. І. - Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі, Гайдай Ю. В. (2011)
Вишиванюк М. В. - Механізми державного управління сталим розвитком регіонів (2011)
Величко Л. А. - Специфіка формування системи пенсійного забезпечення в контексті реалізації державної соціальної політики (2011)
Ковалевська О. П. - Житлові умови в системі характеристик якості життя (2011)
Содержание (2015)
Астайкин Д. В. - Эффективность координат судна при смеси нормально распределенных погрешностей выборки (2015)
Вагущенко А. А. - Изобразительная модель ситуации для выбора момента изменения курса для расхождения с несколькими судами (2015)
Вагущенко Л. Л. - Расчет порождаемых "целью" ограничений на В-маневр собственного судна, Вагущенко А. Л. (2015)
Голиков В. В. - Гарантированное безопасное управление эргатической системой на водном транспорте (2015)
Ворохобин И. И. - Эквивалентность оценки вероятности безаварийного плавания судна в стесненном районе, Северин В. В., Казак Ю. В. (2015)
Гаврилюк Р. В. - Сгонно-нагонные колебания уровня в акваториях портов северо-западной части черного моря и их изменения в современный климатический период, Корнилов С. В. (2015)
Dabrowski J. - Economic and legal aspects of the structural transformation of Polish seaports (2015)
Деревянко А. А. - Особенности обеспечения манёвренными характеристиками судов VLCC (2015)
Квитковский Р. С. - Оценка ледопроходимости лоцманского катера на начальной стадии проектирования, Бондаренко А. В. (2015)
Князь И. А. - Поляризационная селекция эхо-сигналов морских объектов на фоне гидрометеорологических помех (2015)
Koshevyy V. - Analysis efficiency of processing compound multiphase and LFM signals, Pashenko O. (2015)
Koshevyy V. - Spatial processing based on the ship’s antenna array with minimum quantity of controlling elements, Shershnova A. (2015)
Лысый А. А. - Влияние факторов внешней среды на тип и главные размерения судов каравана при ледовых проводках в Азовском море (2015)
Милетин А. В. - Метод определения величины изгиба корпуса судна (2015)
Петров И. М. - Эвристический алгоритм поведения морского агента при разливе нефтепродуктов в рамках сервисной эргатической системы (2015)
Топалов В. П. - Обоснование решений по управлению эксплуатацией судна в условиях неопределенности, Торский В. Г., Торский В. В. (2015)
Ходарина К.В. - Комплексный подход к повышению экологической безопасностисудна (2015)
Шевченко В. А. - Анализ отказов и математическое моделирование ВРШ судов с системами динамического позиционирования, ПипченкоА. Д., Коваленко О. А. (2015)
Якушев А. О. - Имитационное моделирование процедуры выбора оптимальной формы судовой безопасной области (2015)
Дворецкий В. А. - Исследование влияния конструктивных преград судна на распространение волны в радиолокации (2015)
Костенко П. А. - Особенности всесезонной буксировки судов в водах Украины (2015)
Губский А. Г. - Особенности планирования перехода судна через пиратоопасные районы (2015)
Рефераты (2015)
Підмогильний О. О. - Проблемні питання шляхів впровадження електронних торгів як механізму забезпечення ефективності системи державних закупівель України (2011)
Ситник С. В. - Політична прохідність політико-управлінських рішень (2011)
Домбровська О. А. - Стратегія управління земельними ресурсами в місті алушта автономної республіки крим (2011)
Єгоров Ю. В. - Державно-управлінські механізми здійснення політики екологічної безпеки України (2011)
Жданова І. С. - Адаптація законодавства України про державну службу до вимог європейського союзу: стан, проблеми, перспективи (2011)
Мандрагеля В. А. - Тероризм та збройні конфлікти в контексті нового ідеологічного руху в мусульманському світі (2011)
Маслова Л. А. - Роль громадських організацій у формуванні антикорупційної моделі поведінки молоді, Савченко Т. Б. (2011)
Рейтерович І. В. - Російський досвід взаємовідносин держави та  великого капіталу: уроки для України (2011)
Шевченко С. О. - Упровадження державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти – невідкладний засіб реалізації державної освітньої політики в Україні (2011)
Лелеченко А. П. - Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування (2011)
Вишиванюк М. В. - Впровадження стратегічного державного smart-управління регіонами (2011)
Вилгін Є. А. - Підходи до реалізації регіональної інноваційної політики держави (2011)
Зубрицька Н. Б. - Основні чинники державного регулювання банківської діяльності України в умовах європейської інтеграції (2011)
Сторінка редактора (2015)
Домбровский Я. А. - Современные подходы к терапии осложненного пиелонефрита: применение защищенных цефалоспоринов, в частности комбинации цефтриаксон/сульбактам, Иванова М. Д. (2015)
Лук’яненко Н. С. - Природжені вади розвитку сечовидільної системи в дітей раннього віку та синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Кенс К. А., Петріца Н. А., Короляк О. Я. (2015)
Добрик О. О. - Приклад ренопротективної терапії в дитячій нефрології: клінічний випадок, Секунда М. О. (2015)
Мартынюк Лар. П. - Влияние растительного препарата Канефрон® H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования, Мартынюк Л. П., Ружицкая О. А., Мартынюк Е. С. (2015)
Корж А. Н. - Кардиоренальный синдром у больных хронической болезнью почек и ишемической болезнью сердца (2015)
Иванова М. Д. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевой системы у гинекологических больных, Домбровский Я. А. (2015)
Калантаренко Ю. В. - Диализная терапия. Преимущества перитонеального диализа в терапии хронической и острой почечной недостаточности, Томин Е. В., Соколова Л. К. (2015)
Іванов Д. Д. - Бліц-аналіз клінічного спостереження, Шкаровський В. В. (2015)
Коментар спеціаліста (2015)
Симпозіум № 189 "Профілактика нефрологічних ускладнень у вагітних" (2015)
Симпозіум № 190 "Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок" (2015)
Таран О. І. - Симпозіум № 187 "Пацієнти з порушеннями обміну калію в практиці нефролога" (2015)
Рекомендації для всіх: що дозволяє зберегти нирки здоровими (2015)
Всесвітній день нирки 2015. Науково-практична конференція "Здоров’я нирок для всіх" (2015)
Актуальні питання урології у фокусі VI Міжнародного медичного форуму (2015)
Радченко Л. - Конкурси мистецтв як складова частина програми олімпійських ігор сучасності (2014)
Седляр Ю. - Согласование движений в четырехударном аритмичном кроле и в четырехтактном аритмичном кроле со скрестным ударом ног (2014)
Валькевич О. - Комплесне використання фізичних вправ для студентів – бігунів на середні дистанції (2014)
Гуртова Т. - Аналіз динаміки змін функціональних показників організму студентів, хворих на ожиріння, під впливом занять за експериментальною програмою в спеціальних медичних групах ВНЗ (2014)
Остапова О. - Особливості змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Левків В. (2014)
Гайволя Р. - Педагогічні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів старших класів (2014)
Черкашин Р. - Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку за допомогою методу колового тренування, Кузнецов В. (2014)
Лазарева Е. - Средства физической реабилитации на стационарном этапе восстановления здоровья детей, оперированных по поводу врожденных пороков сердца, Витомский В. (2014)
Люгайло С. - Соматическая заболеваемость юных спортсменов: структура и взаимосвязь с факторами процесса підготовки (2014)
Щербина Д. - Практическое обоснование программы физической реабилитации футболистов после артроскопических вмешательств на коленном суставе (2014)
Вако І. - Техніка виконання прийому "Важіль кисті назовні" з нанесенням першого удару рукою співробітниками спеціальних підрозділів із досвідом роботи понад 10 років, Юхно Ю., Литвиненко Ю. (2014)
Іванюк О. - Особливості потужності тета-ритму ЕЕГ при розумовій діяльності в спортсменів ациклічних видів спорту (2014)
Ніколаєнко В. - Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Груба Г. І. - Ефективність дії сучасних механізмів державного регулювання регіонального розвитку (2011)
Радиш Я. Ф. - Державне управління системою кардіологічної допомоги в Україні (за матеріалами літературних джерел), Поживілова О. В., Дарчин Б. С. (2011)
Ситник С. В. - Мережева структура публічної політики та управління (2011)
Война Г. Г. - Аналіз відповідності законодавства України в галузях освіти і науки (2011)
Рейтерович І. В. - Особливості функціонування фінансово-політичних груп інтересів у системі публічної політики (2011)
Близнюк В. В. - Управління банківською системою  у сформульованих чинним законодавством вимогах (2011)
Кудрицька Ж. В. - Проблеми ефективності реалізації електронного документообігу (2011)
Замковий О. І. - Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях (2011)
Берюх О. В. - Екологічне маркування як інструмент державного управління (2011)
Онищенко О. Р. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної політики у сфері ресурсозбереження (2011)
Романець О. А. - Сутність та зміст державного регулювання аграрного сфери економіки (2011)
Тоцький С. В. - Реальні та потенційні чинники державного регулювання системи економічної безпеки (2011)
Груба Г. І. - Інституціональні та правові умови розвитку корпоративного сектора економіки (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинговий аналіз сутності сучасного соціально-політичного конфлікту в державі (2011)
Банчук М. В. - Створення єдиного медичного освітнього простору України в контексті загальноєвропейської стратегії (2011)
Лебедюк В. М. - Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій (2011)
Лисов І. В. - Структурна схема оптимальної структури житлового будівництва у державі (2011)
Лелеченко Н. В. - Загальна характеристика адміністративної юрисдикції як специфічної форми діяльності органів публічної влади (2011)
Наталія Фойгт - Державна підтримка медичного мікрострахування як механізм розширення доступу сільських територіальних громад до якісного медичного обслуговування (2011)
Стельмашенко О. О. - Методичні підходи до визначення інструментів прямого державного впливу на функціонування ринку пива в Україні (2011)
Круглов М. П. - Теоретичні підходи до визначення понятійного апарату механізмів державного управління на національному, регіональному та мікрорівнях (2011)
Майорова Т. В. - Формування інвестиційного капіталу в умовах глобальних викликів, Диба В. М. (2011)
Савелко С. О. - Державне управління інвестиційними ресурсами як привабливим інструментом на фінансовому ринку в Україні (2011)
Клименко К. В. - Основи функціонування інститутів спільного інвестування в посткризовий період (2011)
Чаргазія Т. З. - Аналіз підходів до оцінки рівня інвестиційної активності в економіці міста (2011)
Понеділко О. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2011)
Одотюк І. В. - Національне наукомістке виробництво і міжнародна економічна інтеграція: передумови та наслідки реалізації, Фащевська О. М., Ткачова О. А. (2011)
Савелко Т. В. - Банківська система як найважливіший інструмент мобілізації і перерозподілу внутрішніх фінансових ресурсів (2011)
Скулиш Ю. І. - Проблема розподілу фінансової відповідальності між суб'єктами соціального страхування (2011)
Юрчишина Л. І. - Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності (2011)
Скоробогач О. І. - Роль малих та середніх банків у регіональному розвитку України (2011)
Суховий Д. І. - Місцеві бюджети як джерело фінансування державних соціальних гарантій (на прикладі м. києва) (2011)
Чумак П. О. - Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект (2011)
Сергійчук І. І. - Методичний підхід до визначення масштабів діяльності підприємств енергетичного машинобудування (2011)
Соломіна Н. Ю. - Методичний підхід до оцінки управління оборотним капіталом підприємств залізничного машинобудування (2011)
Дунда С. П. - Стратегічні підходи до управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі (2011)
Дмитренко Г. В. - Реальний стан фінансово-господарської діяльності державних підприємств (на прикладі казенного заводу порошкової металургії) (2011)
Чернов С. І. - Чинники успіху в забезпеченні економічної безпеки регіонів та держави (2011)
Толуб'як В. С. - Актуарні розрахунки в системі пенсійного забезпечення: теоретико-оргагізаційний аспект (2011)
Ємельянов В. М. - Механізми взаємодії органів регіональної і місцевої влади щодо створення сприятливого бізнес-клімату (2011)
Кобець А. С. - Інститут освіти як провідний суспільний канал забезпечення й регуляції відтворення людського капіталу (2011)
Банчук М. В. - Державне управління процесами обігу лікарських засобів (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка інституційних моделей первинної медико-санітарної допомоги у контексті демографічного старіння (2011)
Волянський П. Б. - Мобільні медичні формування як механізм медичного захисту за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного харакетру (2011)
Михненко А. А. - Світовий досвід функціонування інституту президента: уроки для України (2011)
Лоза Р. Р. - Концепт "дієздатна громада" як предмет науково-теоретичного аналізу (2011)
Безбах Н. В. - Правові особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні (2011)
Міщенко Д. А. - Державне регулювання розвитку ринку земель в Україні (2011)
Алейнікова О. В. - Підсумки і аналіз стану державного регулювання розвитку агропродовольчої сфери (2011)
Васільєва Л. М. - Концепція стійкого розвитку аграрного сектора економки (2011)
Сагайдак І. В. - Становлення та розвиток бюджетної системи і міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Кемінь О. - Рекреаційно-оздоровчий потенціал скаутської системи всебічного розвитку (2014)
Радченко Л. - Олімпійська освіта в навчально-виховному процесі: педагогічна цінність та соціальна значущість (2014)
Альошина А. - Современные представления о комплексной физической реабилитации школьников с близорукостью (2014)
Катерина У. - Соціально-педагогічні передумови впровадження навчально-оздоровчих комплексів у процес фізичного виховання студентів, Андрєєва О. (2014)
Семанишин Т. - Готовність майбутнього інструктора фізичного виховання до валеологічної діяльності в дошкільних закладах освіти, Попель С. (2014)
Futornyi S. - Actual Issues of Improving the Process of Student`s Physical Education Through the Application of Modern Health-saving Technologies (2014)
Годлевський П. - Керування психологічним станом студентками спортивного навчального відділення із самозахисту (2014)
Магльований А. - Дискретність питань формування та інтеграції здоров’язберігальних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки, Козіброда Л. (2014)
Гайволя Р. - Розвиток рухових якостей учнів старших класів засобами фізичного виховання в позаурочний час (2014)
Czarny W. - Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego z dwóch ośrodków akademickich: Rzeszowa i Preszowa w oparciu o wybrane próby testu Eurofit, Drozd S., Czaja R., Nowosad-Sergeant E., Czarnota B., Drozd M., Mytskan T., Mytskan B. (2014)
Афанасьєв С. - Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху (2014)
Жарова І. - Вплив маси тіла на морфофункціональний стан нижніх кінцівок у підлітків із первинним ожирінням, Кравчук Л. (2014)
Кашуба В. - Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою деривацією, Насраллах З., Демчук С. (2014)
Котелевський В. - Якість життя як критерій ефективності впливу комплексної програми фізичної реабілітації на студентів із патологією хребта, Копитіна Я. (2014)
Лавринюк В. - Взаємозв’язок між станом товщини комплексу інтима-медіа-сонних артерій та рівнем фізичної працездатності (2014)
Лазарєва О. - Фізична активність і вроджені вади серця, Вітомський В. (2014)
Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад - Функциональное состояние миокарда у больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В., Ломаковский А. (2014)
Попадюха Ю. - Особенности восстановления спортсменов при повреждениях ротаторной манжеты плеча, Марайта Адель М. А., Алёшин А. (2014)
Алёшина А. - Физическое развитие ребенка, больного детским церебральным параличом (2014)
Алексеенко А. - Техническая подготовка самбистов на этапе начальной підготовки, Юхно Ю. (2014)
Валькевич О. - Розвиток швидкісно-силової підготовки у футболістів 13–14 років (2014)
Литвиненко Ю. - Кинематические особенности техники двигательных действий в сложных условиях статодинамической устойчивости тела спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, Гордеева М. (2014)
Петрович В. - Використання функціональних петель Rip 60 як одного із засобів розвитку фізичної підготовки футболістів, Дереповський С. (2014)
Терещук М. - Гольф у країнах СНД: розвиток та функціонування (2014)
Топол А. - Информативные показатели для оценки специальной подготовленности гимнасток в групповых упражнениях (2014)
Яковенко О. - Обґрунтування та розробка алгоритму формування екіпажів в академічному веслуванні (2014)
Корягін В. - Індивідуалізація багаторічної підготовки юних спортсменів у командних спортивних іграх (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Груба Г. І. - Методологічні підходи до контролю в сфері державного управління (2011)
Шубін С. П. - Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Овчаренко В. А. - Преактивное управление гомеостазом (2011)
Банчук М. В. - Державне управління підготовкою кадрових ресурсів сімейної медицини (2011)
Мужилко О. О. - Основні витоки ідеї сталого розвитку та шлях переходу України на принципи сталого розвитку (2011)
Чернов С. І. - Структурні елементи стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Кобець А. С. - Підготовка фахівців у системі динамічної адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного рівнів праці (2011)
Фойгт Н. А. - Проблеми і напрями державного управління системою надання тривалої медичної допомоги населенню похилого віку в Україні (2011)
Ємельянов В. М. - Ринкові відносини в Україні та надання регіональним органам влади і господарюючим суб’єктам повної самостійності (2011)
Лисов І. В. - Заходи держави по нормалізації житлово-будівельної діяльності в регіонах (2011)
Волянський П. Б. - Життєзабезпечення постраждалого населення в надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Холоднюк З. В. - Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном (2011)
Сторінка редактора (2015)
Лукович Ю. С. - Нейроендокринно-імунний супровід діуретичного ефекту бальнеотерапії на курорті Трускавець, Попович А. І., Ковбаснюк М. М., Королишин Т. А., Бариляк Л. Г., Попович І. Л. (2015)
Иванов Д. Д. - Минеральные воды Европы: фокус на Италию (2015)
Осипенко Е. Д. - Применение ксипамида при ведении пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с поражением почек, Домбровский Я. А. (2015)
Иванова М. Д. - Применение препаратов группы блокаторов рецепторов ангиотензина в комплексной терапии пациентов с гипертонической болезнью и сахарным диабетом, Скалий Н. Н., Иванов Д. Д. (2015)
Иванов Д. Д. - Применение препаратов группы статинов у пациентов с хронической болезнью почек, сочетанной с дислипидемией, Домбровский Я. А. (2015)
Мордовец Е. М. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевыводящих путей у пациентов детского и подросткового возраста (2015)
Таран О. І. - Клінічні та організаційні проблеми застосування перитонеального діалізу (2015)
Україна йде вперед у лікуванні хвороб нирок. Сотні лікарів ознайомилися з новими підходами на міжнародній конференції до Всесвітнього дня нирки (2015)
Каким приправам отдать предпочтение при заболеваниях почек (2015)
Федоренко В. Г. - Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, Пінчук Ю. Б. (2011)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування ефективності інвестиційного проекту з використанням життєвого циклу товару, Яремик Х. Я. (2011)
Стаканов Р. Д. - Прямі іноземні інвестиції в економіці німеччини: до- та посткризовий період, Ніколаєнко К. В. (2011)
Сіліна І. В. - Удосконалення класифікації інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Слободчикова О. А. - Інноваційна реструктуризація промислових підприємств: сутність та особливості реалізації (2011)
Череп А. В. - Аналіз показників економічної безпеки підприємств агропромислової галузі, Іванова Н. С. (2011)
Хлівний В. К. - Суперечлива сутність податків як джерело ризиків бюджетних втрат, Степура М. М. (2011)
Мусієць Т. В. - Вплив євро на перетворення національних валютних систем країн центральної та східної європи, Лавріненко О. В. (2011)
Миронова Л. Г. - Аналіз досвіду рейтингового оцінювання і управління в сучасній економіці (2011)
Харченко Н. В. - Оцінка ефективного управління власним капіталом акціонерного товариства (2011)
Дергалюк Б. В. - Особливості інституційного забезпечення державного регулювання лізингових відносин в України, Гречко А. В. (2011)
Вуйців М. М. - Європейська модель внутрішньогосподарського контролю: орієнтація на ефективність (2011)
Немиро А. С. - Тенденції на світовому ринку небанківських фінансових послуг внаслідок лібералізації міжнародної торгівлі послугами (2011)
Дмитренко Г. В. - Необхідність покращення фінансового стану державних підприємств (на прикладі казенного заводу порошкової металургії) (2011)
Новаченко Т. В. - Соцієтальна ідентичність як чинник становлення авторитета керівників органів державної влади (2011)
Кобець А. С. - Проблеми інтеграції освітнього середовища з науковими установами щодо впровадження інноваційних технологій (2011)
Овчаренко В. А. - Преактивное управление связностью (2011)
Ємельянов В. М. - Роль кластерів як полюсів перетину інтересів органів влади та суб'єктів бізнесу в системі регіональної економіки (2011)
Алейнікова О. В. - Теоретичні основи і передумови ефективного державного регулювання в аграрній сфері (2011)
Васільєва Л. М. - Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Міщенко Д. А. - Державне регулювання аграрного сектору економіки України в умовах світової організації торгівлі (2011)
Фойгт Н. А. - Концептуальні засади реформування системи первинної медичної допомоги в умовах демографічного старіння (2011)
Чернов С. І. - Модель використання регіональних компонентів економічної політики в умовах ринкової економіки (2011)
Мазур С. С. - Методологія державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (2011)
Максимюк Ю. О. - Методи управління персоналом державної прикордонної служби України (2011)
Весельська Л. А. - Міжнародний досвід державного регулювання соціальної безпеки в країнах з різними моделями соціального розвитку: застосування в Україні (2011)
Петросова О. В. - Особливості кадрової роботи органів управління у безпековому секторі держави (2011)
Левітан А. Л. - Аналіз міжнародних договорів з дотриманням прав людини у міграційній сфері (2011)
Совівський О. М. - Шляхи удосконалення механізмів державного управління у зовнішньополітичній сфері (2011)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение гомеоморфизмов в метрических пространствах (2013)
Вербинина К. В. - Формула Рисса–Данфорда для формальных степенных рядов класса Жевре, Гефтер С. Л. (2013)
Ломако Т. В. - Критерий компактности для классов решений уравнений Бельтрами (2013)
Рязанов В. И. - О некоторых вопросах сходимости и компактности пространственных гомеоморфизмов, Севостьянов Е. А. (2013)
Сердюк А. С. - Оцiнки колмогоровських поперечникiв класiв iнтегралiв Пуассона, Боденчук В. В. (2013)
Заяць В. М. - Клас нових функцiй для побудови дискретних моделей коливних систем з широким спектром динамiчних режимiв (2013)
Стоян Ю. Г. - Переход от одного локального минимума к другому в задаче упаковки неравных кругов в полосе минимальной длины, Яськов Г. Н. (2013)
Шевченко А. И. - Математическое моделирование одного класса сложных систем с применением нечеткой логики, Миненко А. С. (2013)
Бреславский И. Д. - Нерезонансное взаимодействие двух мод колебаний прямоугольных пластин при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2013)
Каминский А. А. - Влияние трения между берегами межфазной трещины на угол ее начального поворота при сдвиге, Дудик М. В., Кипнис Л. А. (2013)
Кистович А. В. - Интегральные модели нелинейных поверхностных волн в идеальной жидкости, Никишов В. И., Чашечкин Ю. Д. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Хiмiчний потенцiал неоднорiдної бiнарної системи (2013)
Стыров В. В. - Генерация хемо-ЭДС в наноразмерных структурах с p−n-переходами на основе SiC, Симченко С. В. (2013)
Тарелин А. А. - Электрофизические аспекты в теории создания и эксплуатации паровых турбин (2013)
Білецький В. С. - Водовугiльна суспензiя з позицiї теорiї агрегативної стiйкостi лiофобних дисперсних систем, Круть О. А., Сергєєв П. В. (2013)
Шевченко О. М. - Структурнi основи створення хромової карбiдосталi евтектичного типу з пiдвищеною зносостiйкiстю (2013)
Бойченко С. Г. - Индикаторная связь долгопериодных колебаний бериллия-10 и приземной температуры в последнем тысячелетии (2013)
Верховцев В. Г. - Аналiз вiдображення глибинної будови схiдної (в межах України) частини Азово-Чорноморського регiону в новiтнiх геоструктурах, Седлерова О. В., Волкова О. В. (2013)
Брей В. В. - Селективная конверсия смеси дигидроксиацетон этанол в этиллактат на амфотерном ZrO2−TiO2 катализаторе, Левицкая С. И., Шистка Д. В. (2013)
Варваренко С. М. - Синтез та поверхнево-активнi властивостi нових полiестерiв псевдополiамiнокислот на основi природних двохосновних α-амiнокислот, Фігурка Н. В., Самарик В. Я., Воронов А. С., Тарнавчик І. Т., Носова Н. Г., Дронь І. А., Тарас Р. С., Воронов С. А. (2013)
Лавриненко О. М. - Утворення феригiдриту бiогенного та хiмiчного походження i взаємодiя бiокомпозитiв на його основi з частинками золота, Волобаєв I. I., Прокопенко В. А. (2013)
Огар М. О. - Формування та властивостi декстрановмiсного покриття для контрольованої адсорбцiї альбумiну та вирощування клiтин, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марiнцова Н. Г., Журахiвська Л. Р., Федорова С. В., Штапенко О. В., Новiков В. П. (2013)
Теребіленко К. В. - Синтез Na3Eu(PO4)2 з молiбдатних розчинiв-розплавiв, Теребіленко А. В., Токменко I. I., Слободяник М. С. (2013)
Тітов Ю. О. - Кристалiчна структура шаруватих перовськiтiв La5Ti3BIIIO15, Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2013)
Максименко Л. А. - Серологическое родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (MCTV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum, Войчук С. И., Иваница Т. В. (2013)
Міщенко Л. Т. - Вплив умов космiчного польоту на продуктивнiсть рослин томатiв та їх стiйкiсть до вiрусiв, Остапченко Л. І., Дуніч А. А., Данiлова О. I. (2013)
Литвин Д. І. - Розвиток аутофагiї в клiтинах тютюну BY-2 супроводжується ацетилюванням α-тубулiну, Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2013)
Луцишин О. Г. - Адаптацiя деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопiв (на прикладi м. Київ), Тесленко І. К., Бєлошапка Т. В., Ткаченко І. В. (2013)
Титул, Зміст (2011)
Новак І. М. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників на зовнішньому ринку (2011)
Іванишин В. В. - Ефективність функціонування інфраструктури ринку техніки в Україні (2011)
Семак Б. Б. - Обгрунтування доцільності використання лляних волокон для формування вітчизняного ринку екотекстилю (2011)
Краєвський В. М. - Відповідність статистичних класифікацій як передумова побудови економічних рахунків сільського господарства (2011)
Макаренко А. П. - Специфічні закономірності інвестиційних процесів у регіонах України, Заволока Ю. М. (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічна ефективність вирощування і переробки льону олійного (2011)
Тимоць М. В. - Роль інноваційного потенціалу карпатського макрорегіону у відтворенні земельних ресурсів (2011)
Крамаренко А. О. - Проблеми і перспективи української економіки в контексті структурних перетворень (2011)
Пілявський В. І. - Теоретична концепція визначення сутності інтеграції та її системоутворювальних елементів (2011)
Франчук В. М. - Методологічні аспекти оцінки людського капіталу аграрних підприємств (2011)
Корсун С. Г. - Вміст біогенних елементів та важких металів у грунтовому субстраті західного узбережжя Антарктиди, Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Макковей Л. С. (2006)
Міщенко Ю. Г. - Вплив сидератів на структурно-агрегатний стан грунту, Давиденко Г. А., Шевченко І. П. (2006)
Мокрієнко В. А. - Особливості засвоєння поживних речовин гібридами кукурудзи, Усатий Г. Ю. (2006)
Каленська С. М. - Адаптивний потенціал тритикале залежно від комплексного застосування агрохімікатів, Єгупова Т. В. (2006)
Скотарь О. В. - Вплив технологічних факторів на продуктивність озимого тритикале, Романюк П. В. (2006)
Гордецька С. П. - Особливості формування агрофітоценозу ячменю ярого залежно від системи удобрення, Камінська В. В., Дудка О. Ф. (2006)
Свидинюк І. М. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних факторів у північному Лісостепу, Асанішвілі Н. М., Величко В. П. (2006)
Єрмакова Л. М. - Вплив позакореневого підживлення гібридів кукурудзи на їх продуктивність, Івановська Р. Т., Дем’янчук О. П. (2006)
Грищенко Р. Є. - Вплив мікроелементів на ріст, розвиток і якість зерна гречки, Вовкотруб М. О., Стопа С. П. (2006)
Драган М. І. - Продуктивність сортів проса за різних норм висіву на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, Пищолка П. І. (2006)
Джура Н. М. - Формування продуктивності рослин люпину вузьколистого в правобережному Лісостепу (2006)
Боговін А. В. - Формування господарсько-цінних рослинних угруповань при задернені перелогів, Пташнік М. М., Шморгун О. В. (2006)
Слюсар І. Т. - Продуктивність багаторічної травосумішки залежно від удобрення та способів обробітку неглибоких торфовищ, Сербенюк В. О. (2006)
Демидась Г. І. - Урожайність кормових культур у ланці озимі проміжні-післяукісні посіви, Іванівська Р. Т., Коваленко В. П. (2006)
Ковбасюк П. У. - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від способу сівби, складу травосумішок і удобрення, Каленская С. Н., Искра В. И. (2006)
Штакал М. І. - Продуктивність травосумішок залежно від способів залуження та удобрення на осушуваних торфових грунтах Лісостепу, Гордієнко Т. І., Іващенко С. Ф., Бойко А. Б. (2006)
Алвани А. - Структурно-лингвистический подход к оценке функциональных состояний организма у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления (2015)
Аль-Равашдех А.-Б. - Применение межпредметных связей и информационных технологий для развития двигательных умений и навыков в легкой атлетике школьниц старших классов, Козина Ж. Л., Крамской С. И., Базылюк Т. А. (2015)
Височіна Н. Л. - Індивідуалізація психологічної підготовки та її значущість на різних етапах багаторічного вдосконалення в тенісі, Макуц Т. Б. (2015)
Дейнеко А. Х. - Організаційно-педагогічна технологія формування культури рухової діяльності як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 5-х класів (2015)
Іващенко О. В. - Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14—15 років, Капкан О. О. (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров’я підлітків 13 років, Гриньова Т. І. (2015)
Потоп В. А. - Основы макрометодики обучения юных гимнасток спортивным упражнениям на видах гимнастического многоборья на этапе специализированной базовой подготовки (2015)
Cушко Р. О. - Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Черненко С. О. - Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання (2015)
Andrejeva J. - Fatigue and faulty posture connection among children, diagnosed with dysarthria, Mockiene A., Zukauskiene M. (2015)
Mehranpour A. B. - Effect of two tapering methods on interleukin-6, cortisol and performance in elite male wrestler, Supaporn S., Hasani S. H., Witid M. (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Требования к статьям (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Вірченко Н. О. - Парнi iнтегральнi рiвняння з узагальненими гiпергеометричними функцiями (2013)
Коломойцев Ю. С. - О достаточных условиях для мультипликаторов Фурье (2013)
Кузаконь В. М. - О структуре обобщенных главных расслоений, Шелехов А. М. (2013)
Скрипка В. I. - Задача Неймана для рiвняння Лапласа в зрiзаному порожнинному елiпсоїдi (2013)
Bojarski B. V. - The Dirichlet problem for a Beltrami equation of the second type, Gutlyanski˘ı V. Ya., Ryazanov V. I. (2013)
Белоусов А. А. - О дифференциальных играх с интегральными ограничениями и цилиндрическим терминальным множеством (2013)
Семенов В. В. - Об одной принципиальной схеме вычисления обобщенной проекции (2013)
Шевченко А. И. - Моделирование потенциально-вихревого течения со свободной границей с применением нечеткой логики, Миненко А. С. (2013)
Борисюк М. Д. - Стохастическая оценка плавности хода многоопорного транспортного средства, Александрова Т. Е., Мазманишвили А. С. (2013)
Мартынюк-Черниенко Ю. А. - О практической устойчивости движения при интервальных начальных условиях, Чернецкая Л. Н. (2013)
Хорошун Л. П. - Плоская задача о растяжении тела с трещиной для материала с нисходящей ветвью диаграммы деформирования, Левчук О. И. (2013)
Бродин О. М. - Броунiвський рух в анiзотропних рiдинах: механiзми аномальної дифузiї (2013)
Гнатовський О. В. - Iнтерферометричний метод передачi просторової фазової iнформацiї за наявностi нестацiонарних фазових завад, Держипольська Л. А., Медвiдь Н. В., Негрійко А. М. (2013)
Гринюк Б. Є. - Вузлова структура хвильових функцiй основного стану трикластерних ядер, Сименог І. В. (2013)
Шевченко М. О. - Термодинамiчнi властивостi сплавiв подвiйних систем Al−3d-метал, Судавцова В. С., Кудiн В. Г., Березуцький В. В., Іванов М. І. (2013)
Булат А. Ф. - Дослiдження магнiтної сприйнятливостi вугiльної речовини як показника енергетичного стану вугiлля, Войтович I. Д., Бурчак О. В., Недайвода І. В., Прiмiн М. А. (2013)
Иванов В. А. - Волны, течения и эволюция пассивной примеси, вызываемые прогностическим ветром в Азовском море, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2013)
Миненко П. А. - Методы устойчивого решения обратных задач гравиметрии и магнитометрии на основе статистических критериев оптимизации, Миненко Р. В. (2013)
Присяжнюк В. А. - "Зубастые” Vallonia Ri s s o, 1826 (Mollusca, Pulmonata) в антропогене г. Алма-Ата (Казахстан) (2013)
Дмитрiєва Т. В. - Особливостi впливу мiкроорганiзмiв на полiетилен, модифiкований бiодеградабельними домiшками, Бойко В. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Гончар М. В., Прокопiв Т. М., Керча Ю. Ю. (2013)
Затовський І. В. - - й УФ-iндукованi парамагнiтнi центри у вiдпаленому синтетичному гiдроксiапатитi, Ворона I. П., Малишенко А. І., Слободяник М. С., Іщенко С. С., Баран М. П., Носенко В. В. (2013)
Рубан А. Н. - Эмульсии полидиметилсилоксанов в концентрированных растворах САЧ, желатина и гиалуроновой кислоты, Казанец А. И., Крупская Т. В., Туров В. В. (2013)
Шевченко В. В. - Синтез сульфопроизводного гиперразветвленного олигоэфирполиола, Стрюцкий А. В., Шевчук А. В., Клименко Н. С. (2013)
Галатенко Н. А. - Новий полiмерний матерiал пролонгованої дiї для лiкування ран та опiкiв, Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Андрюшина О. С., Демченко І. Б. (2013)
Кочубей С. М. - Динамика изменений функциональной активности фотосинтетического аппарата растений гороха, вызываемых высокотемпературным стрессом, Шевченко В. В., Бондаренко О. Ю., Панас И. Д. (2013)
Єфременко Д. С. - Використання наночастинок CoFe2O4 для цiльової доставки метотрексату в клiтини остеосаркоми, Телегеєва П. Г., Яковенко А. В., Василенко I. В., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С. (2013)
Цимбалюк О. В. - Застосування рiвняння Вiганда–Снайдера до термодинамiчної iнтерпретацiї високоеластичної деформацiї гладеньких м’язiв шлунка, Костерін С. О. (2013)
Воробйова Г. М. - Анти-Hsp60 антитiла у клiнiчно здорових донорiв та новонароджених iз критичною вродженою вадою серця, яким переливали компоненти донорської кровi, Ткаченко Я. В., Яковенко Л. Ф., Капустян Л. М., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2013)
Титул, зміст (2011)
Осовська Г. В. - Інформаційне забезпечення бюджетування інтеграційних об'єднань в апк (2011)
Мельник Л. Ю. - Роль і місце малих ферм у сільському господарстві сша, Васильєв С. В., Сєдих А. А. (2011)
Прушківський В. Г. - Інструмeнти регулювання eкологічно сталого рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx (2011)
Ахромкін Є. М. - Зарубіжний досвід ефективного використання ресурсів (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Ефективність стратегії управління оборотним капіталом на підприємстві (2011)
Одінцов М. М. - Продовольча безпека в умовах трансформаційної економіки, Одінцов О. М. (2011)
Кірдіна О. Г. - Трансформаційні зміни в управлінні інноваційними та технологічними процесами залізничного транспорту (2011)
Василюк С. В. - Система управління соціально-економічним розвитком персоналу підприємств залізничного транспорту: сутність, суб'єкти, об'єкти, організаційно-економічна модель реалізації (2011)
ЧуК О. В. - Методика авс-аналізу виробничих запасів олійно-жирових підприємств (2011)
Труш Н. І. - Ресурсно-технічне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств у аграрній сфері регіону (2011)
Мельник І. В. - Фінансова політика підприємства як форма реалізації фінансової стратегії (2011)
Науково-практична конференція "Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні". Прес-реліз (2010)
Третяк В. В. - Економічна безпека: сутність та умови формування, Гордієнко Т. М. (2010)
Саліхова О. Б. - П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи, Крехівський О. В. (2010)
Драган І. В. - Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації (2010)
Кириченко О. А. - Формування механізму управління інвестиційною безпекою підпрємств, Харченко О. І., Кудрицький В. Д. (2010)
Олешко А. А. - Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати (2010)
Приймак В. І. - Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України, Ковалевич Н. М. (2010)
Селіверстова Л. С. - Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління (2010)
Тарасюк М. В. - Види контролінгу в управлінні торговельними мережами (2010)
Вертелєва О. В. - Електронний маркетинг туризму в контексті глобальних викликів (2010)
Карачина Н. П. - Композиційна модель розвитку машинобудування України (2010)
Кудря Я. В. - Планування у системі управління корпораціями в машинобудуванні (2010)
Меліхова Т. О. - Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах (2010)
Хромов М. І. - Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу (2010)
Шубалий О. М. - Методичні засади оцінки конкурентних позицій лісогосподарських підприємств регіону, Горохівський О. І. (2010)
Наєнко О. Ю. - Органи місцевого самоврядування та видатки соціального спрямування: проблеми та заходи з їх вирішення (2010)
Слободчикова Ю. В. - Законодавча база України у сфері конкуренції: правові інструменти регулювання (2010)
Тимошенко О. В. - Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності територіальних громад (2010)
Міненко В. Л. - Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення (2010)
Бражко О. В. - Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні (2010)
Балашов А. М. - Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - Проблеми тендерних закупівель у контексті фінансового контролю, в системі державного управління (2010)
Васюк Ю. М. - Про деякі практичні аспекти організації державного податкового контролю в Україні (2010)
Оболенський О. Ю. - Модель регіональної соціально-економічної системи як інструмент аналізу та управління регіональним розвитком, Королюк Ю. Г. (2010)
Олійченко І. М. - Аналіз управлінської інформації в системі виконавчої влади (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського