Потопахіна О. М. - Поняття та види трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2014)
Комаренко А. М. - Судовий прецедент як джерело трудового права України (2014)
Скоробагатько А. В. - Вплив єдності та уніфікації на врегулювання пенсійних відносин (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митні режими у суднобудуванні та їх адміністративно-правове регулювання (2014)
Данилова І. П. - Державна політика у науковій сфері України: загальна характеристика, особливості реалізації та шляхи оптимізації (2014)
Ільєва Н. В. - Принципи нотаріальної діяльності в Україні (2014)
Цихоня Д. Ю. - Історичні витоки касаційного провадження в цивільному процесі України (2014)
Вільданова І. В. - Правовий вплив і правове регулювання як категорії юридичної науки України та Росії (2014)
Стусенко М. Л. - Поняття та правова природа правових наслідків порушення договору в цивільному праві України, Російської Федерації та ФРН (2014)
Ткачук П. А. - Преступления, посягающие на культурные ценности, по уголовному законодательству Республики Беларусь и Украины (2014)
Миколенко А. И. - Административный процесс и административная процедура: проблема соотношения (2014)
Дришлюк І. А. - Кримінальне законодавство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шиманський Ф. В. - Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, Кочевой М. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Сібіковський О. В. - Актуальність проблеми будівництва багатоповерхових гаражів-стоянок (2014)
Семененко М. В. - Aналіз методологічних підходів щодо визначення концентрації шкідливих речовин в повітряному середовищі (2014)
Шаповал В. Г. - Вероятностный метод определения коэффициента устойчивости откосов и склонов, Причина Е. С., Булич И. Ю. (2014)
Шаповал В. Г. - К вопросу определения вынужденных колебаний гибкого плитного фундамента на упругом основании Винклера-Фусса с учетом расположенной на нем точечной массой, Прошин С. Л. (2014)
Титул, зміст (2014)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2014 році (2014)
Ейсмонт Ю. - Дискусійні аспекти вживання наукової термінології у вітчизняних реферативних виданнях НБУВ (2014)
Устіннікова О. - Поет на тлі доби (2014)
Кушерський А. - Особливості мережевих довідково-пошукових ресурсів Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта (2014)
Лога Т. - Колекція "Нотні видання" з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як інформаційно-освітній ресурс, Щочкіна І. (2014)
Ніколаєнко Н. - Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін (2014)
Асєєв Г. - Становлення й розвиток українського ринку систем управління підприємством (2014)
Кобєлєв О. - Інформаційна аналітика в організаційній структурі провідних бібліотек України (за матеріалами аналізу сайтів), Чжен Н. (2014)
Кулик Є. - Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2014)
Черняк І. - Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті—60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Руденко Г. - Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті—60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Курбан О. - Базові основи системного PR-планування (2014)
Біличенко О. - Інтеграційний погляд на місце художньої літератури в комунікаційній еволюції культури (2014)
Коханова І. - Методи наукового опрацювання першоджерел, суміжні з реферуванням (2014)
Бондар Ю. - Видавнича комунікація у парадигмі українсько-турецьких відносин (2014)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2014 рік (2014)
Бамбура А. Н. - Общий метод оценки напряженно-деформированного состояния и несущей способности предварительно напряженных железобетонных элементов круглого сечения по деформационной модели, Дорогова Е. В. (2014)
Yugov A. - Classification of buildings on height, Tymoshko A. (2014)
Пактер М. К. - Закономерности технологического старения нефтяных дорожных битумов и асфальтобетонных смесей, Братчун В. И., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Доля А. Г. (2014)
Petrakov O. - The influence of ground design models on stain-stress distribution of bearing structures on frame constructions with slab foundation, Yarkin V., Bryzhata K. (2014)
Кравченко П. А. - Осмислення історії: європейський і український дискурс, Мельник А. І. (2010)
Ревегук В. Я. - Трудові відносини в Україні в перші роки радянської влади (1917-1921) (2010)
Стрілець В. В. - Встановлення радянської влади в Полтавській губернії (грудень 1919 року - лютий 1920 року) (2010)
Чугуй Т. О. - Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Харківщини впродовж різних етапів їхнього історичного розвитку: порівнальна характеристика (2010)
Радько П. Г. - Становлення образу судді в українській історіографії (2010)
Киридон П. В. - Реакція населення Полтавщини на рішення Червневого (1957 року) пленуму ЦК КПРС про "Антипартійну групу" Маленкова, Кагановича, Молотова (2010)
Ніколаєнко В. О. - Церква адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області в умовах радянської діяльності (40 - 60-ті роки ХХ століття) (2010)
Гура О. А. - Юдейські громади в Україні після другої світової війни (друга половина 1940-их - початок 1950-их років) (2010)
Сітарчук Р. А. - Огляд джерел з історії пізднього протестантизму в українських землях у 20-30-ті роки ХХ століття (2010)
Лахно О. П. - Радянська історіографія проблеми походження племінних об'єднань поміж слов'ян східного типу (2010)
Год Б. В. - Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках, Єрмак О. П. (2010)
Чередник Л. А. - Слов'янські читання на ворсклі (2010)
Бабенко Л. Л. - Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми релігієзнавства" (2010)
Чухліб Т. В. - Діптан І. І., Кравченко П. А. Українське козацтво: соціально-історичний нарис (у 2-х частинах). Частина І. — Полтава: АСМІ, 2008. — 340 с. Частина ІІ. — Полтава: АСМІ, 2010. — 424 с. (2010)
Брехуненко В. А. - Радько П. Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика: монографія П. Г. Радько; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2010. — 348 с. (2010)
Ігнатуша О. М. - Степаненко М. І. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара: монографія / М. І. Степаненко. — Полтава: АСМІ, 2010. — 528 с. (2010)
Довідка про авторів (2010)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2010)
Гончаров Є. В. - Державне управління економічною безпекою регіонів в системі забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку (2010)
Іванова Т. В. - Теоретико-методологічні засади політики врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі (2010)
Туболець І. І. - Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні (2010)
Горник В. Г. - Оцінка ролі держави в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків (2010)
Іванюта С. М. - Особливості підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності, Іванюта В. Ф., Черчик О. М. (2010)
Подобєд Н. В. - Проблеми зайнятості молоді на ринку праці України (2010)
Гурковський В. І. - Розбудова інформаційного суспільства в Україні в умовах сьогодення: практичні аспекти (2010)
Козаков В. М. - Основні принципи державного управління в Україні: соціально-ціннісний аспект (2010)
Товстуха С. О. - Актуальні питання щодо удосконалення державно-управлінських механізмів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ахламов А. Г. - Імітаційна модель управління системою теплозабезпечення населення, Беляєв Л. В., Каменєв С. В. (2010)
Щукін О. І. - Сутність та особливості проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств (2010)
Корецький О. М. - Податковий контроль як складова державного фінансового контролю (2010)
Сімак С. В. - Вдосконалення аналізу стратегії розвитку інвестиційно-будівельного комплексу (2011)
Бай С. І. - Телеологічні засади гармонізації менеджменту підприємства, Тимцуник В. І. (2011)
Безугла Л. С. - Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2011)
Бондарчук Н. В. - Моделі управління інноваційним потенціалом регіонів (2011)
Мироненко М. Ю. - Організаційні аспекти управління економічним потенціалом регіону (2011)
Новаченко Т. В. - Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади (2011)
Дученко Г. В. - До питання запровадження в Україні податку на нерухомість (2011)
Гіндес О. Г. - Розвиток суспільного виробництва і підвищення ефективності заходів щодо раціонального використання охорони і відтворення природних ресурсів (2011)
Плеханов Д. О. - Визначення стратегічних напрямів розвитку агропромислового виробництва регіону (2011)
Чебикін А. - Рисунок — базова засада образотворчого мистецтва (2010)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Кафедра рисунка НАОМА: сьогодення та перспективи (2010)
Сухенко В. - Різновиди навчального рисунка, Засипкін О. (2010)
Магаляс В. - Теоретичні основи рисунка та практична реалізація їх (2010)
Чепрасова Т. - Сутність розуміння рисунка (2010)
Михайлицький О. - Викладання рисунка на І курсі НАОМА (2010)
Нестеренко П. - Рисунок у мистецтві екслібриса (2010)
Саенко Н. - Круглий стіл "До проблеми викладання академічного рисунка в НАОМА” (2010)
Федорук О. - Краківська академія мистецтв і україніка (2010)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунок у творчості викладачів та учнів Київської рисувальної школи М. Мурашка (До 135-річчя з дня заснування) (2010)
Білик Н. - Теоретичні основи рисунка в Баухаузі (2010)
Стратійчук О. - Силіграфія — сучасний прогресивний спосіб плоского друку (2010)
Іванов-Ахметов В. - Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорта, Секірін Є. (2010)
Кириченко І. - Методичні рекомендації до завдань з офорта для студентів-графіків І курсу НАОМА (2010)
Яланський А. - Предметна зображувальність як одне із завдань літньої практики (2010)
Данилюк І. - Струнка постава — запорука здоров’я, Томашевський В. (2010)
Прибєга Л. - З історії охорони та реставрації пам’яток архітектури Києва (2010)
Водзинський Є. - Аналіз видового розкриття пам’яток архітектури та його інструменти (2010)
Єгоров Ю. - Критерії архітектурно-ландшафтної організації та розвитку історичних міст України (2010)
Мойсеєнко З. - Архітектурний ансамбль у Голосієві — перлина зодчества (2010)
Шевченко Л. - Особливості формування палацово-паркового ансамблю Кочубеїв у Диканьці (2010)
Маланюк В. - Палацово-парковий ансамбль у Верхівні: історія створення та сучасний стан (2010)
Новосельчук Н. - Споруда Земельного банку в Харкові (До історії проектування та будівництва) (2010)
Ольховська О. - Містобудівні аспекти архітектури університетських центрів України (2010)
Пламеницька О. - До питання про розвиток мурованих фортифікацій Західної України в ІХ–ХІІІ ст. (2010)
Ширяєв Т. - Реконструкція київського готелю "Європейський” (2010)
Сердюк О. - Джерельна база та історіографія київськогожитлового інтер’єру другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2010)
Яременко Л. - Еволюція нормування елементів предметно-просторового середовища районів масової житлової забудови (2010)
Куцевич В. - Архітектура громадських будівель і споруд в Україні на початку XXI ст. (2010)
Одегова Л. - Мариністичні пейзажі у збірці Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна (2010)
Бушак С. - Творчі почерки давніх авторів народних картин типу "Козак Мамай” (2010)
Ковальчук О. - Фрагменти фрескового живопису 20-х років ХХ ст. у приміщенні НАОМА (2010)
Майданець-Баргилевич О. - Творчо-пошукова і збиральницька діяльність Олександра Саєнка (2010)
Щербак В. - Вірні лицарі української культури (Пам’яті братів Вадима і Данила Щербаківських) (2010)
Сьомкін В. - Проблеми формування асортименту промислових виробів і дизайн (2010)
Міхеєнко К. - Композиційні закономірності дзвіниці Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові (2010)
Рижова О. - Історія вивчення високих іконостасів Софії Київської (За бібліографічними джерелами) (2010)
Ревенок Н. - Реставрація скульптурної композиції "Діана і Ендіміон” з колекції Національного музею історії України (2010)
Петліна Д. - Нова атрибуція пам’ятки станкового живопису кінця XIX ст. "Вибрані святі” (2010)
Гончарова К. - Принципи архітектурної реставрації в Україні у 1960-х — середині 1970-х років (2010)
Єрещенко О. - Етапи розвитку закладів культури радянського періоду в Україні (2010)
Комаров К. - Сучасні принципи архітектурного вирішення шкіл для дітей з вадами зору (2010)
Смирний Д. - Експлуатаційний аспект мультимедій в музейному середовищі (2010)
Смірнова Д. - Пріоритетні напрямки розвитку міста: вітчизняний і світовий досвід (2010)
Комарова А. - Формування особистості архітектора в країнах Західної Європи (2010)
Мазніченко О. - Архітектурний спадок Наталії Борисівни Чмутіної (2010)
Магаляс В. - Рисунок у творчості архітектора (2010)
Яремчук О. - Шрифтовий екслібрис (2010)
Міляєва Людмила Семенівна (2010)
Авраменко Олена Іванівна (2010)
Острова Лідія Федорівна (2010)
Кривонос Олександр Артемович (2010)
Ковтонюк Іван Ананійович (2010)
Швецов Валерій Валентинович (2010)
Белянський Олександр Миколайович (2010)
Крижанівський Віктор Володимирович (2010)
Поправкін Юрій Миколайович (2010)
Сухенко Віктор Олексійович (2010)
Черватюк Володимир Олексійович (2010)
Пам’ятні дати (2010)
Соченко В. - Нова монографія з охорони та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України (2010)
Селівачов М. - Зразково ретельне дослідження (2010)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2010 року (2010)
Захист дисертації (2010)
Саенко Н. - Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих — 2010” (2010)
Саенко Н. - Урочиста академія (До 50-річчя факультету теорії та історії мистецтва) (2010)
Петренко Н. - Відійшов у засвіт видатний митець (Пам’яті академіка В. З. Бородая) (2010)
Федорук О. - Земля тобі пухом, Друже... (Пам’яті професора Ю. В. Белічка) (2010)
Нестеренко П. - Не стало одного з ветеранів НАОМА (Пам’яті професора В. І. Задорожнього) (2010)
Пам’яті Леоніда Давидовича Нейріса (2010)
Хіцінська І. - Дух Федора Кричевського у творах сучасників (2010)
Гончаренко Т. - Реалізм Сергія Григор’єва. Виставка майстра (2010)
Саенко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2010)
Левцов С. В. - Розмежування та використання земель публічної власності на місцевому рівні (2012)
Борисенко О. П. - Синегрія у контексті системного підхіду до проблем державної регуляторної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Жиденко Н. А. - Політика фінансування аграрного сектору Європейського Союзу (2012)
Критенко О. О. - Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель (2012)
Ужва Л. О. - Доцільність криміналізації пропозиції неправомірної вигоди чи хабара (2012)
Якименко Т. В. - Аналіз практики врахування параметрів людського розвитку при визначенні цілей вітчизняних суспільних реформ (2012)
Пантелейчук І. В. - Механізми формування та реалізації державної іміджевої стратегії (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Механізми вибору та формування інституціональної політики у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур (2012)
Чорнуцький С. П. - Підвалини реформування існуючої системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2012)
Щур Н. О. - Вплив корупції на соціальну політику України (2012)
Мокрецов С. Є. - Вплив участі жінок у суспільному виробництві на їх репродуктивну поведінку (2012)
Мещеряков В. В. - Містобудування як складова управління територіальним розвитком міста (2012)
Шкуропат О. В. - Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин (2012)
Васильєва О. І. - Ради як органи державної влади та органи місцевого самоврядування: термінологічне переосмислення марксистсько-ленінської концепції, Євсюкова О. В. (2012)
Комаров О. В. - Забезпечення митної безпеки на основі адміністрування ризиків як пріоритетний напрям гарантування державної безпеки (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Вплив інституціональної політики держави на розвиток корпоративного сектору промисловості: галузеві аспекти (2012)
Крушельницька Т. А. - Сутність стилю державно-управлінської діяльності в податковій системі України та чинники його формування (2012)
Добрівський Т. Г. - Соціальний проект як інструмент реалізації інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста (на прикладі міста Боярки Київської області) (2012)
Булковський Т. О. - Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України (2012)
Віленський А. Б. - Концепція державного регулювання медичного забезпечення дітей в Україні (2012)
Костенок І. В. - Громадянська активність на місцях як один з індикаторів інтенсивності муніципальних процесів: український вимір (2012)
Матюрін І. В. - Методичні підходи до інтегральної оцінки розвитку системи соціального захисту населення на основі кластерного аналізу (2012)
Халецький А. В. - Державна комунікативна політика як інструмент ефективної розбудови громадянського суспільства в умовах суспільно-економічних трансформацій (2012)
Покатаєв П. С. - Формування коштів місцевих бюджетів (2012)
Волобуєва Г. Д. - Державна політика розвитку соціальної сфери у взаємозв’язку з іншими сферами регулювання (2012)
Тихончук Л. Х. - Державна політика розвитку сільськогосподарського комплексу в аспекті біоенергетики (2012)
Якименко О. Г. - Механізми державного управління економічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України (2012)
Вайсман В. Я. - Теоретичні засади розвитку системи державного управління як чинника еволюції державно-приватного партнерства (2012)
Титул, зміст (2015)
Соколовська М. - Страсбурзький гамбіт (2015)
Звернення Верховної Ради України (2015)
Пасова Т. - Лєшек БАЛЬЦЕРОВИЧ: "Немає неризикованого варіанта реформ. Треба мудро обрати ризик" (2015)
Соколовська М. - Скільки нам треба для цілковитого економічного щастя (2015)
Цирфа Ю. - Скажи, хто твій друг… (2015)
Романюк Т. - Міжнародний трибунал: pro et contra. Компроміс? (2015)
Романюк Т. - "Антикорупційній армії" розширять повноваження (2015)
Голова Верховної Ради України Володимир ГРОЙСМАН: "Відповідально заявляю, що фінансова децентралізація нині відбулася!" (2015)
Романюк Т. - Прозорий, чесний, компромісний і непопулярний бюджет столиці (2015)
Депутати виявили громадянську мужність і зрілість, прийнявши бюджет, — так прокоментував цей факт голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. У чому ж виявилися мужність і зрілість, стає зрозуміло із зауважень депутатів до документа (2015)
Тримати марку королівського міста (2015)
Одеситам обіцяють соцзахист (2015)
Володимир Москаленко: "Децентралізація тільки тоді дасть ефект, коли найбільше повноважень отримає влада, яка найближча до людей" (2015)
Твердопаливні котли як противага газовій залежності (2015)
Малієнко О. - Вікно в Європу для "Володарки" (2015)
Філософія комфорту (2015)
Осучаснена медицина (2015)
25 кроків до щастя (2015)
Крилов С. - Витримати випробування війною й адаптуватися в цивільному житті (2015)
210 днів мобілізації (2015)
Костров В. - Суто російське вбивство (2015)
Пригорницький Ю. - Російський терор, або Чи є російські війська в Україні (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Соната для закіптюженого рояля, пробитого снайперами (2015)
Романюк Т. - Борімося - поборемо! (2015)
Нострадамус Служби безпеки України розкриває свої карти. Проте не всі... (2015)
Колюх В. - Депутатська недоторканність: зарубіжний досвід і українські проблеми (2015)
Романюк Т. - Ялта - 1945: 70 років по тому (2015)
Палій О. - Збереження заробітної плати за особами, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації (2015)
Порти зачекалися реформ (2015)
Тищук Є. - Одеса: робимо кіно, не ділимо майно! (2015)
Романюк Т. - Україна - разом! У серцях і вишивці (2015)
Петренко І. - Марія Матіос із "Нацією" на Луганщині (2015)
Роман Недзельський: "Коли держава повернеться обличчям до української культури?" (2015)
Музиканти не вмирають (2015)
Красовська О. - Мідний гетьман баталіста-романтика (2015)
Клейменова О. - Геніальні в усьому: від борщу до космосу (2015)
Кулеба-баринова В. - Музика кольорів (2015)
Клейменова О. - Штормове відчуття досконалості (2015)
Клейменова О. - Воскресіння розстріляних пензлів (2015)
Титул, зміст (2012)
Струтинська Н. А. - Підвищена чутливість мітохондріальної пори до Са2+ у серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Дорофеєва Н. О., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2012)
Сибірна Н. О. - Участь ензиму фосфатидилінозитол-3’-кінази у сприйнятті та передачі сигналів через галактозовмісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1-го типу, Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І. (2012)
Гавриленко Т. І. - Цитокіновий профіль мононуклеарів у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений серцевою недостатністю, Пархоменко О. М., Рижкова Н. О., Кожухов С. М., Якушко Л. В. (2012)
Рущак В. В. - Оптимізація моделі гіперглікемії для вивчення розвитку метаболічного синдрому у тварин, Коваленко В. М., Вороніна А. К., Кітам В. О., Максимчук О. В., Чащин М. О. (2012)
Федоров С. М. - Магнітолазерний вплив на систему оксиду азоту і скоротливу активність гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії, Базілюк О. В., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2012)
Грінченко О. А. - Роль оксиду азоту і таурину у регуляції секреторної функції шлунка собак, Янчук П. І. (2012)
Шиманська Т. В. - Вплив сірководню на реакції ізольованого серця щурів при навантаженні об’ємом і ішемії–реперфузії, Гошовська Ю. В., Cеменіхіна О. М., Сагач В. Ф. (2012)
Попова Л. Д. - Вміст тестостерону у плазмі крові та серотоніну в мозку агресивних і субмісивних щурів різних вікових груп, Васильєва І. М. (2012)
Федотова Ю. О. - Залучення деяких підтипів 5-НТ2-рецепторів до афективної поведінки самиць щурів, Ордян Н. Е., Фролова Г. О., Соболєв В. І. (2012)
Михейцева І. М. - Ефективність застосування корвітину при первинній глаукомі, Кашинцева Л. Т., Артемов О. В., Храменко Н. І. (2012)
Шепель О. А. - Регуляція відновлення мейозу в ооцитах ссавців, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Янчій Р. І. (2012)
ІІ конференція молодих учених "Фізіологія: від молекул до організму” 8–9 жовтня 2012 року, м. Київ (2012)
Сергій Олександрович Гуляр (до 70-річчя з дня народження) (2012)
Contents (2012)
Титул, зміст (2012)
Шаповал Л. М. - Вплив модуляції Na+, К +-АТФази нейронів довгастого мозку на гемодинамічні ефекти у щурів із генетично детермінованою гіпертензією, Дмитренко О. В., Вавілова Г. Л., Побігайло Л. С., Степаненко Л. Г., Радченко Н. В., Давидовська Т. Л., Сагач В. Ф. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну у хворих на атеросклероз з ішемічним інсультом, Матлай О. І., Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Обухова О.А., Атаман О.В. (2012)
Скляров О. Я. - Зміни активності No-синтаз та оксидативних процесів при активації 5-HT4-рецепторів у шлунку та товстій кишці за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Децик О. І. (2012)
Савосько С. І. - Особливості гістоструктурних змін кори головного мозку щурів в умовах моделювання геморагічного інсульту, Чайковський Ю. Б., Погорєла Н. Х., Макаренко О. М. (2012)
Чікіна Л. В. - Вплив уявної ротації об’єктів на стан психофізіологічних функцій жінок, Федорчук С. В., Трушина В. А., Янчук П. І., Макарчук М. Ю. (2012)
Довгань О. В. - Зміни експресії гена c-fos в ядрах мигдалеподібного тіла та частоти серцевих скорочень при реалізації їжодобувних стереотипних рухів у щурів, Власенко О. В., Бузика Т. В., Майський В. О., Пілявський О. І., Мазниченко А. В. (2012)
Портніченко В. І. - Тривала адаптація щурів до гіпобаричної гіпоксії попереджує стресорну гіперглікемію та оптимізує функціональний стан мітохондрій при гострій гіпоксії, Носар В. І., Сидоренко А. М., Портниченко А. Г., Маньковська І. М. (2012)
Кияк Ю. Г. - Профіль прозапальних цитокінів при цукровому діабеті 1-го типу, Фартушок Н. В., Онищук Ю. І., Федевич Ю. М., Башта Г. В. (2012)
Лисенко О. М. - Зміни фізіологічної реактивності серцево-судинної та дихальної системи на зрушення дихального гомеостазу при застосуванні комплексу засобів стимуляції працездатності (2012)
Ткаченко М. М. - Генетичні наслідки віддалених стохастичних ефектів іонізуючого випромінювання, Любарець Т. Ф. (2012)
Сукманський О. І. - Сучасні уявлення про вроджений імунітет, Сукманський І. О. (2012)
Інформація про роботу V симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі" (21– 22 травня 2012 р., м. Черкаси) (2012)
Мечислав Романович Гжегоцький (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Contents (2012)
Береза В. - Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасній політологічній літературі (2015)
Гриньків А. - Співвідношення конфлікту та діалогу в соціально-релігійному просторі (2015)
Загарницька І. - Насильство як загроза формування гідності дитини (2015)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як чинник розвитку суспільства (2015)
Костючков С. - Особливості трансформації та реформування освітньої системи відповідно до вимог сучасності (2015)
Опанасюк Ю. - Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2015)
Рибка Н. - Творчій характер дозвіллєвої діяльності у глобальному інформаційному суспільстві (2015)
Тополь О. - Демографічне старіння в контексті формування стратегій соціальної підтримки літніх людей (2015)
Дубогай О. - Освітньо-рухова методика навчання учнів молодших класів в системі здоров’язбереження (2015)
Куторжевська Л. - Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності в інтернатних закладах освіти (2015)
Лисакова І. - Досвід культурно-дозвіллєвої роботи за кордоном: районні культурні центри в Іспанії (2015)
Луценко І. - Морально-правова компонента вихованості дитини дошкільного віку (2015)
Марчук О. - Особливості навчальних матеріалів "української читанки" (1930) М. Левицького (2015)
Мордоус І. - Навчання дітей іноземної мови як засіб полегшення соціальної адаптації в полікультурному суспільстві (2015)
Нагорнова А. - Содержательные компоненты когнитивной технологии формирования готовности студентов педагогического вуза к коррекции психических состояний учащихся (2015)
Хубенко Т. - Художественное воспитание в контексте национального куррикулума (2015)
Шулигіна Р. - Формування потреби майбутнього педагога у творчій самореалізації в умовах університетської освіти (2015)
Armasu-Cantir L. - Reforms of the doctoral education in republic of moldova: issues and outlook (2015)
Kurlishchuk I. - Nature and contents of educational support of preschool age children socialization (2015)
Гренюк Л. - Види мотивів у навчальній діяльності студентів (2015)
Гахраманова Гызханум Низамеддин кызы - Методология исследований "гендерной системы" и "гендерного контракта" (2015)
Джаббаров Р. - Культурное регулирование личностного поведения, Мустафаев М., Гурбанова Н. (2015)
Котлова Л. - Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів (2015)
Помиткіна Л. - Особливості подолання підліткової кризи засобами танцювально-рухової терапії, Кісельова О. (2015)
Репетій С. - Духовний розвиток особистості майбутнього спеціаліста (2015)
Сірик І. - Особливості гендерної соціалізації дитини з неповної сім’ї (2015)
Тичина І. - Аналіз причин зміни професії як типоутворюючих маркерів суб’єктивної моделі саморозвитку випускників вишів (2015)
Цибуляк Н. - Вплив фахової підготовки на розвиток професійної спостережливості майбутніх вихователів ДНЗ (2015)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Доходи бюджету як складова системи бюджетного регулювання, Зварич О. В. (2007)
Павлюк К. В. - Роль бюджету у регулюванні соціально-економічних процесів у трансформаційний період в Україні (2007)
Кудряшов В. П. - Удосконалення державних гарантій за кредитними операціями, Башко В. Й. (2007)
Зайчикова В. В. - Особливості законодавства про суспільні фінанси у Словенії (2007)
Затонацька Т. Г. - Дослідження впливу інвестицій на економічне зростання в Україні за допомогою економетричного аналізу, Ставицький А. В. (2007)
Терещенко Г. М. - Вплив асиметричності інформації на розвиток ринку цінних паперів (2007)
Яцишина Л. К. - Методологічне забезпечення системи маркетингових досліджень в інноваційній діяльності, Виноградов О. А. (2007)
Вишня М. М. - Економіко-математичний аналіз впливу державних субсидій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції (2007)
Петрученко Л. Ю. - Фінансове забезпечення зайнятості населення України (2007)
Ларіна Т. В. - Застосування комплексних підходів у дослідженні соціально-економічного розвитку міст (2007)
Суріна О. В. - Перспективи розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Зелена О. В. - Фінансовий аспект стратегій формування та використання нематеріальних активів промислового підприємства (2007)
Барабаш Т. Г. - Теоретичні засади функціонування та розвитку комунальної власності в Україні (2007)
Обушний С. М. - Приватне фінансування політичних партій західноєвропейських країн з розвиненою економікою (2007)
Кисельова О. М. - Вдосконалення механізмів оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від операцій страхування (2007)
Кульпінський С. В. - Особливості залучення іноземного капіталу у банківську систему України (2007)
Свешнікова М. С. - Управління ризиком ліквідності банку на основі моделі GAP-ліквідності (2007)
Cавелко Т. В. - Використання платіжних карткових систем: порівняльний аналіз витрат та вигод (2007)
Субботович Ю. Л. - Страхування як один із методів управління ризиками при іпотечному кредитуванні, Марченко Г. Ю. (2007)
Поплавська В. В. - Технічні резерви та їх значення для дотримання належного рівня платоспроможності страхової організації (2007)
Титул, зміст (2013)
Струтинська Н. А. - Cірководень пригнічує кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Дорофеєва Н. О., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2013)
Струтинський Р. Б. - Вплив активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів флокаліном на функцію серцево-судинної системи, Ровенець Р. А., Струтинська Н. А., Нещерет О. П., Мойбенко О. О. (2013)
Опанасенко Г. В. - Стан і способи фармакологічної корекції киснезалежних процесів у тканинах пародонта при тривалому іммобілізаційному стресі, Братусь Л. В., Гавенаускас Б. Л., Гончар О. О., Маньковська І. М., Носар В. І., Французова С. Б. (2013)
Токарчук К. О. - Роль альдегідів у розвитку оксидативного стресу при рабдоміолізі у щурів, Капустяненко Л. Г., Шандренко С. Г. (2013)
Данилович Ю. В. - Тестування змін розмірів міоцитів матки за дії модуляторів її скоротливої активності методом фотонної кореляційної спектроскопії, Чуніхін О. Ю., Данилович Г.В. (2013)
Вовкун Т. В. - Вплив корвітину на секреторні процеси та кровотік у слизовій оболонці шлунка щура, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Барановський В. А. (2013)
Труш В. В. - Модуляція тестостероном ефектів дексаметазону у скелетному м’язі щурів, Соболєв В. І. (2013)
Хорєвін В. І. - Зв’язок між м’язовою активністю та кінематикою нижньої кінцівки в повільних руках присідання людини, Горковенко А. В., Верещака І. В. (2013)
Гуніна Л. М. - Ефективність застосування ω-3 поліненасичених жирних кислот за фізичних навантажень, Чекман І. С., Небесна Т. Ю., Горчакова Н.О. (2013)
Михейцева І. М. - Протекторна дія мелатоніну за експериментальної глаукоми у щурів (2013)
Компанець І. В. - Продукція інтерферону лімфоцитами селезінки й тимуса щурів за умов тривалої гіпоацидності, Короткий О. Г., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Пилипенко С. В. (2013)
Тіщенко Ю. О. - Динаміка морфогенезу і функціонального розвитку алотрансплантата оваріальної тканини щурів, Кірошка В. В. (2013)
Верещака В. В. - Зовнішні ознаки вікових змін лиця як маркер дегенеративних змін колагену (2013)
Бесчасний С. П. - Effect of chronic sensorineural hearing loss at several indicators of immune and endocrine systems of children 7–11 years (2013)
Шипшина М. С. - Pre- and postsynaptic expression mechanisms of long-term depression at rats glutamatergic primary afferent synapses on dorsal horn spinal cord neurons in co-culture, Веселовський М. С. (2013)
Радченко В. Г. - Нові підходи до корекції гіперактивності сечового міхура (2013)
VI Конгрес наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю "від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології" (Крим, Сімферополь – Місхор, 3–5 жовтня 2012 року) (2013)
VII Міжнародний симпозіум "Актуальні проблеми біофізичної медицини” (2013)
В.Я. Березовський (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
Громик Ю. - Шевченкознавчі студії представників волинської філологічної школи (2014)
Яблонська О. - Тарас Шевченко – духовний лідер нації (2014)
Хмелюк М. - Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції (2014)
Моклиця М. - Виражальні функції алегорії у поетиці Т. Г. Шевченка (2014)
Оляндер Л. - Художньо-філософський образ світу Тараса Шевченка в поезії та мистецтві (2014)
Левчук Т. - "Заповіт" Шевченка в контексті жанру (2014)
Романов С. - Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою (2014)
Даниленко І. - Пророцтво Єзекіїля у поетичній рецепції Т. Г. Шевченка (2014)
Семенюк Л. - Молитовний дискурс поезії Тараса Шевченка (2014)
Банера А. - Шевченкова віра (2014)
Данилюк-Терещук Т. - Жартівлива пісня в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Шалак О. - Фольклор Поділля – одне із джерел повісті Тараса Шевченка "Варнак": інтерпретація мотивів та образів (2014)
Маланій О. - Шевченко та родина Алчевських (2014)
Констанкевич І. - Т. Шевченко в системі культурних авторитетів Миколи Хвильового (2014)
Роспопа Т. - Шевченківський дискурс у журналі "Червоний шлях" (2014)
Яблонський М. - Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років (2014)
Колошук Н. - Шевченківські традиції у поетичній творчості Івана Гнатюка (2014)
Теребус О. - Тарас Шевченко в рецепції Дмитра Павличка (2014)
Кошелюк О. - Т. Шевченко як об’єкт психоаналітичних розвідок (2014)
Радько А. - Творчість Т. Г. Шевченка в дослідженнях Б. В. Якубського (2014)
Caban W. - Bronisław Zaleski i Taras Szewczenko, czyli O zesłańczej przyjaźni polskiego i ukraińskiego artysty (2014)
Васейко Ю. - Теорія перекладу Богдана Лепкого та її практична реалізація в інтерпретаціях польською мовою поезій Тараса Шевченка (2014)
Соколова В. - "Смерть поета" Р. М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) (2014)
Яручик В. - Польська шевченкіана у міжвоєнний період ХХ століття (2014)
Богдан С. - Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка (2014)
Данилюк Н. - Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка (2014)
Зінчук Р. - Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні (2014)
Костусяк Н. - Типологія речень із модальними синтаксемами (на матеріалі творів Т. Шевченка) (2014)
Масицька Т. - Семантико-синтаксична залежність суб’єкта процесу у поетичних творах Тараса Шевченка (2014)
Межов О. - Синтаксичні конструкції порівняльної модальності в поетичних творах Тараса Шевченка (2014)
Мельник І. - Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) (2014)
Павленко Л. - Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка (2014)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Теоретико-методологічні засади перспективного прогнозування доходів місцевих бюджетів, Макогон В. Д. (2007)
Запатріна І. В. - Видатки розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення (2007)
Дьяченко Я. Я. - Методологічні переваги програмно-цільового бюджетного планування, Корень Н. В., Колесник Л. М. (2007)
Легкоступ І. І. Легкоступ І. І. - Доходи місцевих бюджетів у сучасних соціально-економічних умовах (2007)
Зайчикова В. В. - Особливості законодавства про місцеві суспільні фінанси в Румунії (2007)
Затонацька Т. Г. - Теоретичні аспекти бюджетного інвестування (2007)
Карпенко Г. В. Карпенко Г. В. - Досвід пенсійних реформ у країнах СНД і Східної Європи та можливості його застосування в Україні (2007)
Башко В. Й. Башко В. Й. - Вплив дефіцитів бюджету на сукупний попит та пропозицію: кейнсіанський підхід у теорії та практиці (2007)
Гельнер І. Б. - Особливості механізмів трансферного ціноутворення у транснаціональних корпораціях (2007)
Рубан О. І. - Особливості формування акціонерного капіталу в Україні (2007)
Квітко Н. О. Квітко Н. О. - Фінансове забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні: стан та шляхи його удосконалення (2007)
Самофалов С. П. - Напрями удосконалення управління корпоративними правами держави (2007)
Бикова В. Г. Бикова В. Г. - Планування фінансово-економічного потенціалу на підприємствах загальнодержавного значення (2007)
Шишко О. В. - Удосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2007)
Скворцова С. Я. - Світовий та вітчизняний досвід застосування соціальних стандартів (2007)
Сукрушева Г. О. - Удосконалення методики розробки цільових програм у регіонах України (2007)
Баліцька В. В. Баліцька В. В. - Параметри податку на прибуток підприємств у бухгалтерському й податковому обліку (2007)
Версаль Н. І. - Принципи функціонування, сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи Європейського Союзу – TARGET (2007)
Жупанин В. В. Жупанин В. В. - Пайові інвестиційні фонди як інструмент залучення заощаджень населення в економіку України (2007)
Маруженко Д. С. - Концептуальні засади визначення перестрахування як специфічної фінансової послуги (2007)
Титул, зміст (2013)
Кузнецов К. І. - Електричні властивості гангліозних клітин сітківки ока щура при стрептозоциніндукованому діабеті, Веселовська Н. М., Маслов В. Ю., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2013)
Семенихіна О. М. - Вплив донора сірководню NaHS на функціональний стан дихального ланцюга мітохондій серця щурів, Струтинська Н. А., Будько А. Ю., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності функціональних і структурних порушень у міокарді щурів з гіпотиреозом, Павлович С. І., Михайлюк В. М. (2013)
Співак М. Я. - Профілактична дія пробіотичних штамів Bifidobacterium animalis VKL і VKB на стресіндуковані ураження в слизовій оболонці шлункa щурів, Лазаренко Л. М., Фалалєєва Т. М., Вірченко О. В., Непорада К. С. (2013)
Янчук П. І. - Вплив L-аргініну на показники кисневого балансу печінки та її жовчосекреторну функцію, Бондзик О. В., Решетнік Є. М., Веселовський С. П. (2013)
Асанов Е. О. - Особливості реакції симпатоадреналової системи на психоемоційне напруження при гіпоксії у людей похилого віку з фізіологічним і прискореним старінням дихальної системи, Осьмак Є. Д., Кузьмінська Л. А. (2013)
Березовський В. Я. - Вплив зміненого парціального тиску кисню на остеометричні показники кісткової тканини щурів, Заморська Т. М., Янко Р. В. (2013)
Гарманчук Л. В. - Мітокоректин стимулює ангіогенез in vіtro, Макаренко О. М., Храновська Н. М., Ніколаєнко Т. В., Нікуліна В. В., Непийвода Х. Д., Остапченко Л. І., Морозов С. Г., Косіцин М. С. (2013)
Кондро М. М. - Експресія інсулінового рецептора у субклітинних фракціях м’язової та жирової тканин як фактор розвитку тканинної інсулінорезистентності у щурів за умов висококалорійної дієти, Галенова Т. І., Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М. (2013)
Долайчук О. П. - Вплив компонентів натуральної та генетично модифікованої сої на показники імунної і репродуктивної систем у самиць щурів, Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2013)
Коряк Ю. А. - Изменение сократительных свойств трехглавой мышцы голени и электромеханической задержки под влиянием 120-суточной моделируемой микрогравитации с использованием физической тренировки (2013)
Сергеєва І. Є. - Патогенетична зумовленість призначення пептидаз при генералізованому пародонтиті (2013)
Підручна С. Р. - Динаміка вмісту відновленого глутатіону в різних тканинах при тяжкій та комбінованій травмі (2013)
Лаповець Н. Є. - Зміни показників гуморального імунітету при абдомінальному туберкульозі (2013)
Жуковська А. С. - Корекція порушень кардіодинаміки при експериментальному діабеті за допомогою ω-3 поліненасичених жирних кислот, Шиш А. М., Кузьменко М. О. (2013)
Петренко Н. С. - Десенситизація P2X3-рецепторів як альтернативний механізм анальгезії, Кришталь О. О. (2013)
Рибачук O. A. - Роль нейральних стовбурових клітин в регенерації центральної нервової системи, Півнева Т. А. (2013)
Катерина Олегівна Богомолець (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2007)
Зайчикова В. В. - Європейські засади забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та методологічні підходи до розрахунку її показників (2007)
Коваленко С. О. - Фінансовий механізм управління операціями з продажу основного капіталу (2007)
Пасічник В. А. - Фінансово-бюджетна політика як інструмент впливу на структурні зміни в економіці (2007)
Курносова К. В. - Напрями реформування дохідної бази місцевого самоврядування (2007)
Мусієнко М. В. - Можливість використання досвіду країн Європейського Союзу для підвищення ефективності фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні (2007)
Барабаш Т. Г. - Формування комунальної власності в європейських країнах та її вплив на місцеві фінанси (2007)
Шишко О. В. - Методологічні засади системи фінансового вирівнювання європейських країн (2007)
Чугунов О. І. - Аналіз виконання доходів місцевих бюджетів України (2007)
Адаменко І. П. - Запровадження європейських стандартів у галузі місцевих фінансів в Україні (2007)
Тимченко О. М. - Реалії та перспективи подолання податкового боргу у Закарпатті, Бадида М. П. (2007)
Демиденко Л. М. - Податкова політика Європейського Союзу (2007)
Зирянова О. Л. - Податкове регулювання трансфертного ціноутворення транснаціональних компаній (2007)
Кульпінський С. В. - Вплив концентрації банківського сектору України на його прибутковість (2007)
Любкіна О. В. - Іноземний капітал на ринку банківських послуг України, Батковський В. А. (2007)
Єдинак Т. С. - Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації, Єдинак В. Ю. (2010)
Кахович О. О. - Підвищення ефективності реалізації структурно-інвестиційної політики (2010)
Клименко О. М. - Управління інвестиційно-промисловою політикою (2010)
Позднякова Л. О. - Соціальні інвестиції держави у сферу вищої освіти, Нестерова Н. С. (2010)
Стечишин Т. Б. - Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України (2010)
Турченяк О. В. - Формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування: оцінка та тенденції (2010)
Васильєва Н. В. - Державна регіональна політика: особливості, проблеми, перспективи (2010)
Вертелєва О. В. - Інваріантні підходи до управління просуванням послуг туристичних підприємств м. києва (2010)
Степура М. М. - Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах, Малік Є. О. (2010)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції, Балик У. О., Загорецька О. Я. (2010)
Костюкевич О. І. - Механізм та методи іпотечного рефінансування (2010)
Мухіна О. В. - Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку (2010)
Поливана Т. М. - Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії (2010)
Кондратюк Т. В. - Зарубіжний досвід удосконалення системи державного управління та шляхи його використання в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - До проблем в системі державного управління тендерних закупівель в контексті фінансового контролю (2010)
Романенко Є. О. - Інструменти впровадження владних рішень: лагова сруктура і цільова визначеність (2010)
Марецький Р. А. - Конкурентні переваги суднобудівного комплексу України та механізми державного сприяння їх реалізації в сучасних умовах господарювання (2010)
Олійченко І. М. - Побудова системи оцінки якості інформації в органах державного управління (2010)
Шкуратова І. І. - Обумовленість державного управління аграрним сектором регіону (2010)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Еволюція розвитку соціальної складової державних фінансів, Максимчук Є. О. (2007)
Запатріна І. В. - Удосконалення програмно-цільового методу планування бюджету (2007)
Калитчук В. М. - Ризики державних боргових зобов’язань (2007)
Косаревич Н. Б. - Проблеми та перспективи реформування місцевих фінансів у контексті адміністративної реформи в Україні (2007)
Квітко Н. О. - Проблемні питання і пропозиції щодо удосконалення державної допомоги сім’ям з дітьми (2007)
Лаврентьєв М. М. - Державний бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіонів України (2007)
Легкоступ І. І. - Теоретичні та практичні аспекти розподілу дохідних повноважень та доходів між рівнями бюджетної системи (2007)
Макогон В. Д. Макогон В. Д. - Прогнозна оцінка дохідної частини місцевих бюджетів (2007)
Затонацька Т. Г. - Економетричне дослідження взаємозв’язку інвестицій та економічної безпеки країни, Ставицький А. В. (2007)
Левковська Л. В. - Адміністративно-територіальний устрій як основа формування бюджетної системи країни (2007)
Романків І. Я. - Особливості маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг (2007)
Терещенко Г. М. Терещенко Г. М. - Міжнародний та вітчизняний досвід правового режиму функціонування недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи для України, Смоляр Ю. А. Смоляр Ю. А. (2007)
Свистун А. О. - Основні напрямки державної політики щодо повернення населенню заощаджень і страхових внесків (2007)
Мусієнко М. В. Мусієнко М. В. - Екологічні податки як інструмент державної фіскальної політики (2007)
Бондаренко Т. О. Бондаренко Т. О. - Міжнародний досвід подолання негативних фіскальних наслідків лібералізації імпортного митного тарифу (2007)
Кульпінський С. В. - Інфляційні ризики 2007–2008 років у контексті розвитку банківської системи (2007)
Королько В. К. - Моделі зв’язків політичного режиму з громадськістю (2012)
Беззуб’як М. В. - Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму (2012)
Гордієнко М. Г. - Проблеми демократичної трансформації посттоталітарного режиму (2012)
Денисенко І. Д. - Політичний режим і суспільство: особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції (2012)
Древаль Ю. Д. - Розвиненість парламентаризму як фактор досягнення режиму консолідованої демократії (2012)
Литвин В. - Концепти "дефектної" та "вбудованої" демократій: дефініція та генералізація (2012)
Рудакевич О. М. - Демократія як чинник формування націй і національних держав (2012)
Меркотан К. - Політичні партії як уособлення політичного режиму (2012)
Митко А. М. - Ліберальне підґрунтя інформаційної демократії (2012)
Овчар І. В. - Технології легітимації влади: правові механізми та суспільні можливості (2012)
Перегуда Є. В. - Взаємодія загальнодержавних та місцевих органів виконавчої влади в контексті становлення сучасного політичного режиму (2012)
Яцура К. Г. - Відкритість суспільства: основні принципи та ознаки (2012)
Кармазіна М. С. - Непрозорість української державної влади: причини і наслідки (2012)
Кононенко С. - Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості (2012)
Мацієвський Ю. В. - Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) (2012)
Шевченко О. К. - Основні концептуальні метафори визначення політичного режиму в Україні (2012)
Куц Г. М. - Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору (2012)
Редькіна Г. М. - Особливості політичного режиму в Україні (2012)
Рябінін Є. В. - Типологічні характеристики політичного режиму в Україні (2012)
Рафальський І. О. - Український національний проект і його цивілізаційний контекст (2012)
Балабан Р. В. - Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей (2012)
Арабаджиєв Д. Ю. - Аналіз процесу формування органів влади в Україні як одного з базових елементів політичного режиму, Мяло П. І., Пашков В. В. (2012)
Гаврилюк Д. - Характер впливу діючого політичного режиму в Україні на політичну та електоральну неучасть (2012)
Дем’яненко В. М. - Патерналістські мотивації в електоральному виборі громадян України (2012)
Донченко К. - Нормативно-правові та політичні аспекти становлення регіонального режиму (на прикладі Полтавської області) (2012)
Євсєєв К. В. - Символічна політика в Україні (2012)
Зуйковська А. А. - Громадянська освіта як засіб впровадження цінностей суспільної солідарності: український досвід (2012)
Богомолова Н. - Роль политической элиты в становлении украинской государственности, Малеванный Н. (2012)
Савойська С. В. - Мовно-політична проблема у контексті передвиборчої політичної кризи: теоретичний аналіз основних тенденцій (2012)
Дем’яненко Б. Л. - Україна і світ у 2010 році: компаративний аналіз методами міжнародного ранжування (2012)
Кочубей Л. О. - Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України (2012)
Соколов В. Н. - Туркменистан: эволюция политической системы, Кольцов В. М. (2012)
Вдовичин І. Я. - Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політично думки міжвоєнного періоду) (2012)
Заремба О. В. - Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.), Федоренко О. А. (2012)
Медвідь Ф. М. - Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи, Баран В. В. (2012)
Яремчук В. Д. - Українська революція у Наддніпрянщині як консолідуючий фактор зміцнення партійної системи Західної України (2012)
Рєпіна Н. В. - Політична культура ХХІ століття: тренди і виклики (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Струтинський Р. Б. - Вплив флокаліну на розвиток апоптозу та некрозу при аноксії–реоксигенації ізольованих неонатальних кардіоміоцитів, Нагібін В. С., Струтинська Н. А., Янчій О. Р., Мойбенко О. О. (2013)
Малишева С. В. - Диференціювання у кардіоміоцити окремих клонів індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, Будаш Г. В., Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Баскаков М. Б. - Ионные механизмы действия монооксида углерода на сократительные свойства гладких мышц артериальных сосудов, Желудева А. С., Гусакова С. В., Смаглий Л. В., Алейник А. Н., Янчук П. И., Медведев М. А., Орлов С. Н. (2013)
Москалюк А. О. - Особливості динаміки кальцієвого сигналу, викликаного довготривалою високочастотною стимуляцією культивованих нейронів гіпокампа, Войтенко С. В., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2013)
Долга О. В. - Вплив похідних дифенілу на електрофоретичну рухомість Т-лімфоцитів селезінки миші, Погорєла Н. Х., Богорад-Кобельська О. С., Жолобак Н. М., Заноза С. О., Ляхов С. А., Магура І. С. (2013)
Пузиренко А. М. - Вплив амлодипіну та бісопрололу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Куфтирева Т. П., Горчакова Н. О. (2013)
Харчук І. В. - Механізми нефротоксичності нової протипухлинної сполуки – похідного малеіміду МІ-1, Андрухова О., Рибальченко В. К., Андрухов O. (2013)
Колєснікова Є. Е. - Корекція експериментальної мітохондріальної дисфункції нейронів стовбура мозку фармакологічними препаратами ритмокор і мілдронат, Носар В. І., Братусь Л. В. (2013)
Янко Р. В. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози молодих щурів за умов нормобаричної гіпоксїї (2013)
Березнякова А. І. - Здатність до деформації мембран еритроцитів у щурів різного віку при гіпоксії, Жемела О. Д. (2013)
Гороховський Є. Ю. - Функціональний стан клубової кишки, вміст катіонних білків і цинку в клітинах панета щурів при введенні лінкоміцину, індометацину та метотрексату, Єщенко Є. Ю., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2013)
Коробейнікова Л. Г. - Cприйняття та переробка зорової інформації і стресостійкість до психоемоційних навантажень у спортсменів різного віку, Макарчук М. Ю. (2013)
Ященко А. Г. - Особливості фазової структури серцевого циклу у дітей молодшого шкільного віку, Вдовиченко О. М. (2013)
Мамонтова Т. В. - Протизапальна дія фулерену С60 при ад’ювантному артриті у щурів, Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Л. О., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2013)
Динник О. Б. - Вікові зміни жорсткості тканин печінки білих щурів за допомогою методу ультразвукової еластографії, Березовський В. Я., Кобиляк Н. М., Літовка І. Г., Янко Р. В. Плотнікова Л. М. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив гепатомаксу на фертильність чоловіків (2013)
Лісяний М. І. - Мезенхімальні стовбурові клітини та їх імунні властивості (2013)
Рибальченко Т. В. Дзержинський М. Е. - Конденсаторна теорія збудження – провісниця мембранології (до 140-річчя Василя Юрійовича Чаговця), Опанасенко С. М., Рибальченко В. К. (2013)
Рецензія на підручник "Фізіологія" для студентів вищих медичних закладів за редакцією члена-кореспондента НАПН України професора В. Г. Шевчука (2013)
Віктор Григорович Шевчук (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Анатолій Іванович Гоженко (до 65-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
Бова Т. В. - Методологічна база досліджень державного регулювання інвестиційної діяльності (2010)
Понеділко О. В. - Державна політика щодо банківського фінансового інвестування (2010)
Антоненко І. Я. - Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України, Охріменко А. Г. (2010)
Маслак О. І. - Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в контексті перспективної інвестиційної політики (2010)
Мунтиян В. И. - Стратегическое планирование в инновационной сфере (2010)
Григор О. О. - Аналіз науково-технічного та інноваційного потенцалу України (2010)
Гаман Н. О. - Складові механізму державного регулювання зайнятості в умовах інноваційного розвитку (2010)
Вишневська В. О. - Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах сучасного економічного розвитку України (2010)
Бондаренко Н. В. - Аналіз сучасного стану реформування державного сектора економіки України (2010)
Красовська Т. В. - Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств (2010)
Майсюра О. М. - Особистість людини (працівника)— основа трудового потенціалу; суб'єкт-об'єкт управління (2010)
Криклій В. А. - Пенсійне забезпечення: закордонний досвід та етапи становлення (2010)
Олійченко І. М. - Розвиток інформаційної системи органу державного управління (2010)
Чечель О. М. - Історичний розвиток наукових поглядів про ринок праці (2010)
Кошева А. М. - Організаційно-економічні аспекти формування системи житлових будівельних заощаджень в Україні (2010)
Шпак Ю. В. - Особливості державного регулювання аграрного сектора економіки в країнах єс і сша (2010)
Юрченко В. І. - Проблеми державного регулювання міжрегіональних зв'язків у апк України (2010)
Сахаров О. В. - Цільові комплексні програми як засіб державного управління агропромисловим виробництвом (2010)
Микитенко Д. О. - Інтерпретація моделюючих рішень при модернізації системи державного управління розвитком акушерсько-гінекологічної служби (2010)
Соколов А. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління розвитком малого підприємництва (2010)
Безв Т. А. - Взаємодія опозиції, громадянського суспільства і влади у політичному полі України (2014)
Кармазіна М. С. - Громадянські ідентичності в Україні під впливом зовнішньополітичних чинників (2014)
Нагорна Л. П. - Від революційної екзальтації до соціальної деструкції: криза традиційних параметрів соціально-конфліктологічної діагностики (2014)
Суший О. В. - Державотворення чи держава, яка не склалася, - український контекст? (2014)
Рафальський І. О. - Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії (2014)
Рябчук М. Ю. - Ліберальний націоналізм: contradictio in adiecto? (2014)
Яковлэв О. В. - Суб’єкти маніпулятивного впливу в політиці: сутність та класифікація (2014)
Полянська В. Ю. - Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин (2014)
Михайлова О. Ю. - Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (2014)
Майборода О. М. - Етнічний фактор у започаткуванні державної самоорганізації людськими соціумами (2014)
Кулик В. М. - Роль української мови в національній ідентичності громадян пострадянської України (2014)
Кривицька О. В. - "Ми" / "Вони" кордони простору спільної ідентичності (2014)
Ярмоленко М. І. - Сучасний етап міжкультурної комунікації на Закарпатті (2014)
Поліщук Ю. М. - Українська і російська історіографія XVIII – середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців (2014)
Войналович В. А. - Етноконфесійні об’єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х – 1930-х рр.: наслідки для Донбасу (2014)
Набок С. В. - ІІ Світова війна: сенси, символи, контексти причинки дослідження процесу формування основних елементів політики пам’яті як складової державної політики в сучасній Україні (2014)
Ніколаєць Ю. О. - Демографічна динаміка населення Галичини другої половини 1940-х – 1950-х років (2014)
Калакура О. Я. - Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України (2014)
Макаренко Н. Ю. - Етнодемографічний чинник у формуванні регіональних систем розселення (на прикладі Галичини): історіографія питання (2014)
Ковач Л. Л. - Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії (2014)
Білошицький С. В. - Міграційні процеси у провідних кранах ЄС: соціокультурні трансформації та політичні наслідки (2014)
Бушанський В. В. - Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму (2014)
Кіш Є. Б. - Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини (2014)
Гайдай Д. Ю. - Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рачинський А. П. - Стратегічне управління персоналом: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Гаман М. В. - Сучасні принципи та підходи до управління інноваційним розвитком регіону (2012)
Халецька А. А. - Регулювання розвитку антикризового потенціалу регіонів (2012)
Сидорчук Т. В. - Концептуальні підходи щодо становлення методології державного управління (2012)
Балдинюк А. Г. - Аналіз концепції стратегічного розвитку м. Вінниця (2012)
Струк В. О. - Аналіз досліджень проблеми енергоефективності у наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених (2012)
Пугач А. О. - Взаємодія органів державного управління та неурядових організацій в Україні в системі інформаційно-аналітичної діяльності влади (2012)
Рибачук В. Л. - Житлово-комунальні послуги як об’єкт державного управління в умовах ринкової економіки (2012)
Сущенко Р. В. - Еволюція державного регулювання професійної підготовки управлінців залізничного транспорту (2012)
Новоселова Г. Г. - Природа аутопойезиса с точки зрения системно-эволюционной парадигмы (2012)
Олійник В. В. - Особливості формування системи післядипломної освіти як об’єкта державного управління (2012)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Оподаткування доходів громадян як складова фінансово-економічних відносин, Нікітішин А. О. (2008)
Полозенко Д. В. - Державні програми економічного і соціального розвитку та бюджетне планування в умовах трансформаційної економіки (2008)
Зайчикова В. В. - Удосконалення бюджетних процедур в органах місцевого самоврядування (2008)
Маркович Г. Б. - Організаційно-правові заходи реформування місцевих бюджетів у середньостроковій перспективі (2008)
Мельник М. М. - Механізми регулювання непрямих податків в Україні: переваги та недоліки (2008)
Шишко О. В. - Модель оцінки фінансової спроможності бюджетів місцевого самоврядування (2008)
Макогон В. Д. - Місцеві бюджети Української РСР у механізмі бюджетного регулювання СРСР (2008)
Вінграновський А. М. - Підвищення ролі бюджету розвитку місцевих бюджетів у реалізації державної політики регіонального розвитку (2008)
Панченко О. В. - Проблеми ефективності використання бюджетних коштів органами виконавчої влади в Україні (2008)
Затонацька Т. Г. - Бюджетні інвестиції в реальний та людський капітал як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни (2008)
Суржик В. Г. - Економічна природа холдингів як сучасної форми бізнесу (2008)
Сотнічук О. С. - Інноваційна складова економічного розвитку: світовий досвід та пріоритети (2008)
Романків І. Я. - Перспективи розвитку туристичної галузі в економіці Тернопільської області (2008)
Суріна О. В. - Інвестиційні інструменти недержавних пенсійних фондів (2008)
Савостьяненко М. В. - Інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій в Україні (2008)
Нічосова Т. В. - Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій (2008)
Артемчук Т. О. - Аналіз впливу основних чинників на фінансовий стан підприємств – суб’єктів природної монополії (2008)
Сорока О. - Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону (2012)
Ткачук О. - Лексичні процеси в мові хорватських та українських мас-медіа в контексті суспільно-політичних змін кінця ХХ – поч. ХХІ століття (2012)
Федонюк В. - Англійсько-чеські мовні контакти кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Катачина О. - Нове у чеській термінології позначень правопорушень (2012)
Вакуленко В. - Грецизми і латинізми на позначення рослин у текстах українського фольклору (на матеріалі українських балад про родинні стосунки) (2012)
Гайсенюк О. - Милозвучність української мови на тлі інших слов’янських мов, Скаб М. (2012)
Лєснова В. - Оцінні прикметники в українському діалектному мовленні (2012)
Окогріб І. - Словацькі іменники pluralia tantum на фоні української мови (2012)
Стрілець І. - Детермінація способів апеляції в українській і польській мовах (2012)
Огорілко О. - Особливості вираження категорії роду в предикативних та непредикативних словосполученнях у текстах сучасної польськомовної преси в Україні (2012)
Шевчик І. - Іменники singularia tantum у словниках польської та української мов (2012)
Новосад М. - Мовне вираження реалій навчального процесу в чеському молодіжному сленгу (2012)
Кудіна Н. - Морфологічні вираження просторових відношень в українській мові (на матеріалі "Казки про калинову сопілку” Оксани Забужко) (2012)
Крислова М. - До питання витоків лінгвістичної термінології слов’янських народів (2012)
Макович Х. - Писемна пам’ятка: між минулим і сучасним українських діалектів (2012)
Давидяк О. - Лексема буря в системі назв стихійних явищ в українській мові ХІV–ХVІІІ ст (2012)
Тимошенко А. - Граматичні особливості бойківських фразеологізмів (за матеріалами "Словника бойківських говірок” М. Й. Онишкевича) (2012)
Ходикіна І. - Особливості словозміни числівника у говірці північного Приазов"я (2012)
Сагата Ю. - Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом (2012)
Ніколайчук Х. - Роль корпусних досліджень у вивченні польської темпоральної фразеології (2012)
Денисюк В. - Народна основа фразеології українських інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст (2012)
Хороз Н. - Назви художніх творів у публіцистичних заголовках (на українському та хорватському матеріалі) (2012)
Лозинська О. - Інновації-регуляції польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій (2012)
Моторний О. - Уявлення лужицьких сербів про час та простір як про дві важливі категорії людської свідомості на матеріалі фразеології (2012)
Дерев’янко В. - Індивідуально-авторські фразеологічні новоутворення у ЗМІ (на матеріалі чеської мови) (2012)
Кобилецька Л. - Структурно-семантична характеристика чеських фразеологізмів на позначення просторових відношень (2012)
Гамулець Д. - Гендерний аспект у сербській фразеології (2012)
Вербич С. - Південнослов’янський топонімікон крізь призму праслов’янського лексичного фонду (2012)
Єфименко І. - Етимологічний етюд зі слов’янської суднобудівної термінології (2012)
Іліаді О. І. - Лексичні архаїзми буковинського діалекту (2012)
Іваненко О. - Слов’янські старожитності. Демонологія. IV (псл. *kukumora, *kykymora) (2012)
Колодзєй А. - Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень (2012)
Купчинська З. - Ойконімія України XVIII–ХХ ст. з родовим належності (2012)
Василик О. - Мотиваційні особливості мікротопонімів історичної Уманщини (2012)
Бицко Н. - Метафоричні утворення у мікрогідронімії Тернопільщини (2012)
Осташ Л. - Сучасна оронімія наддністрянського села Стриганці та його околиць (2012)
Колесник Н. - Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян) (2012)
Mytnik I. - Imiennictwo i sposoby identyfikacji polskich szlachcianek w województwie Wołyńskim w XVII–XVIII wieku (2012)
Лісова Л. - Сучасні прізвища Волині, похідні від назв одягу та взуття (2012)
Кравченко Л. - Патроніми в українських говірках (іменування синів) (2012)
Даніліна В. - Поняття про міфічний простір та його основні одиниці найменування персонажів (міфоніми) (2012)
Наливайко М. - Неофіційна антропонімія сучасного села (2012)
Марченко Т. - Специфіка творення онімного простору літературної казки для молодшого шкільного віку (на матеріалі повісті-казки Всеволода Нестайка "Незвичайні пригоди в лісовій школі”) (2012)
Редьква Я. - Теребовля етнічно-антропогенна VS. Теребовлі анропонімічної та "жертовної” (2012)
Нахлік Є. - Пророцтво у Шевченковій поезії (2014)
Задорожна С. - Шевченкове послання "живим і ненародженним (2014)
Сліпушко О. - Ідея Бога у творчій свідомості Тараса Шевченка (2014)
Гуляк А. - Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря" (2014)
Бігун О. - Суспільний ідеал Тараса Шевченка: парадигма заповіту (2014)
Шаповалова А. - Свобода як особистий вибір героя у творчості Тараса Шевченка (на прикладі повістей "Художник", "Музыкант", "Прогулка с удовольствием и не без морали") (2014)
Бугрим В. - Візії державності, соборності, козацтва України у творчості та діяльності Тараса Шевченка (2014)
Костенко Н. - Строфіка Тараса Шевченка як версифікаційний феномен романтичної творчості (2014)
Поліщук Я. - Феномен Шевченкової іронії (2014)
Мостова Л. - Художньо-стильова специфіка балад Тараса Шевченка, Порожнюк А. (2014)
Шупта-В'язовська О. - Тарас Шевченко: феномен художнього та проблема його повноти (2014)
Задорожна Л. - Аспекти трансценденталій у Тараса Шевченка: благо (bonum) (2014)
Яременко В. - Додаткові коментарі філософського спрямування до твору Тараса Шевченка "Заступила чорна хмара та білую хмару…" (2014)
Калинчук А. - До характеристики засланчої поезії Тараса Шевченка: вірш "Швачка" як жанровий варіант історичної пісні (2014)
Яковина О. - Особа поета як місце зустрічі онтичного рівня існування із внутрішньою безкінечністю людини: до питання семантики інтенцій поезії Тараса Шевченка "Чи то недоля та неволя…" (2014)
Боронь О. - "Музыкант" Тараса Шевченка в типологічних відношеннях із російськими повістями про музичне мистецтво 1830–1840-х рр (2014)
Гомирева О. - "Притча про блудного сина" в інтерпретації Тараса Шевченка (2014)
Марченко Н. - Філософська інтерпретація Т. Шевченком етноментальних рис українців у двох редакціях соціально-побутової поеми "Москалева криниця" (2014)
Харитоненко О. - Образ читача й мотиви читання в російський повістях Тараса Шевченка (2014)
Данильченко О. - Мотив гріха у творчості Тараса Шевченка: державницький аспект (2014)
Лебідь-Гребенюк Є. - Художня модифікація образу ворога у поетичній творчості Тараса Шевченка (2014)
Ланге А. - Образ матері в "Кобзарі" Тараса Шевченка (2014)
Соколюк Ю. - Категорія моральності в прозових творах Тараса Шевченка (2014)
Іщенко Є. - Сенсові картини світу у творчості Тараса Шевченка (2014)
Дружинець М. - Рукописи та першодруки Тараса Шевченка і його послідовників у процесі орфоепічної нормалізації української літературної мови (2014)
Парасін Н. - Тарас Шевченко: мистецькі координати перцептивної візії (2014)
Задорожна О. - Тарас Шевченко і сучасність (2014)
Ткаченко А. - Інтермедіальність і освітній канон (пізня лірика Тараса Шевченка) (2014)
Гальчук О. - Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв (2014)
Александрова Г. - Т. Шевченко і О. Пушкін: пункти зближення і лінії розмежування в літературознавстві кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст (2014)
Німилович О. - Місце музичної Шевченкіани в спадщині Йосипа Гошуляка, визначного українського діяча з Канади, Юрош О. (2014)
Гурбанська А. - Тарас Шевченко і Григорій Сковорода: перегук екзистенційних вимірів творчості (2014)
Коломієць Л. - Значуще з Кобзаря Тараса Шевченка в англомовній проекції Михайла Найдана 2014 року (2014)
Зимомря М. - Творчість Тараса Шевченка крізь призму німецькомовних інтерпретацій (2014)
Наєнко М. - Шевченків геній без кордонів (2014)
Модебадзе І. - "Как много общего у этого народа с нашим!" (Тарас Шевченко и Грузия) (2014)
Дроздовський Д. - Філософські та перекладацькі константи шевченківського дискурсу Віри Річ (2014)
Мчеделадзе І. - Рефлексії художніх образів Кавказу та Прометея в українській літературі (2014)
Наумова Н. - Франкомовна шевченкіана (2014)
Зарицька Т. - Сприйняття та висока оцінка творчості Тараса Шевченка як світового поета в англомовних країнах (2014)
Ратіані І. - Тарас Шевченко в грузинской литературной критике (2014)
Фудзія Ецуко - Моя зустріч з творами Тараса Шевченка (2014)
Алієва З. - Ідеї Тараса Шевченка як основа консолідації української еліти і "просвітянських" об'єднань України та Азербайджану (2014)
Покровська І. - Специфіка перекладів "Заповіту" Тараса Шевченка турецькою мовою (2014)
Набитович І. - Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина) (2014)
Бочко М. - Тарас Шевченко в інтерпретації Федора Коваля (2014)
Шевченко Г. - Рецептивна естетика в Шевченкознавчих працях О. І. Білецького (2014)
Жуковська Г. - Тарас Шевченко в поезії літературної групи "Бу-Ба-Бу" (2014)
Гаєвська Н. - Шевченківський дискурс Андрія Малишка в контексті української літератури ХХ століття, Гаєвська О. (2014)
Астаф'єв О. - Творчість Тараса Шевченка у рецепції Генрика Сенкевича (2014)
Чхатарашвілі С. - Грузинська тема у творчості Тараса Шевченка й українських шістдесятників (Л. Костенко, І. Драч) (2014)
Чуйко Т. - Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живописі й графіці 40-х років ХХ століття (2014)
Рябченко М. - Художня рецепція образу Тараса Шевченка у творах українських авангардистів на початку та в кінці ХХ століття (2014)
Черниш Т. - Мовна особистість і мовна біографія Тараса Шевченка у висвітленні Пшемислава Зволінського (2014)
Резніченко А. - Творчий доробок Тараса Шевченка у сфері літератури для дітей (2014)
Меленчук О. - Історія спорудження пам'ятника Т. Шевченку в Києві у публікаціях Сергія Єфремова (2014)
Савенко А. - Спільні художні мотиви в творчості Т. Шевченка та А. Кальвоса (2014)
Клименко Н. - Рецепція творів Тараса Шевченка в новогрецькій літературі (за перекладами Яніса Рицоса) (2014)
Перепльотчикова С. - Відтворення жанрових особливостей творів Т. Шевченка в новогрецьких перекладах (на матеріалі перекладів новогрецькою "І мертвим, і живим…" та "М. Костомарову") (2014)
Кожуховська Ю. - "Заповіт" Тараса Шевченка в світі множинності перекладів новогрецькою мовою (2014)
Круглій А. - Художня інтерпретація сп'яніння у творчості Тараса Шевченка (2014)
Яцько А. - Мотиви "Слова о полку Ігоревім" у творчості Т. Шевченка і П. Филиповича: компаративний аналіз (2014)
Черкас О. - Фемінне і маскулінне у поетичній картині світу Тараса Шевченка (2014)
Гузій О. - Поезія Тараса Шевченка у сучасній українській рок-музиці (2014)
Голянчук А. - Тарас Шевченко і Микола Гоголь: творчі паралелі та відмінні риси (2014)
Добоні М. - Павло Білецький-Носенко і Тарас Шевченко: точки перетину (2014)
Бурутіна А. - Біблійний образ Марії у "Повісті врем'яних літ" та поемі Тараса Шевченка "Марія": компаративний аналіз (2014)
Шкуратенко Ю. - Художня рецепція світоглядних імперативів Тараса Шевченка у творчості Павла Глазового (2014)
Слободянік М. - Сприйняття Шевченкового слова через візуальні образи (2014)
Мукан В. - Проблема національної ідентичності в українській літературі(за творами М.Куліша й Т.Шевченка) (2014)
Медведчук О. - Іронія і сатира у творчості Тараса Шевченка та Юрія Винничука: новаторство в межах традиції (2014)
Рибась О. - Шевченківські традиції у творчості Сильвестра Яричевського (2014)
Синьоок Т. - Від містифікації до псевдоніма: образи Кобзаря Дармограя й Порфирія Горотака (2014)
Бурлака Д. - Модель образу правителя у барокових літописах і поезії Тараса Шевченка: компаративний аналіз. (2014)
Челпан В. - Відтворення ідіостилю Тараса Шевченка в новогрецьких перекладах (за книжкою "Заповіт", Хіос, 2011) (2014)
Ярощук В. І. - Формування державної політики розвитку високоурбанізованих територій (2012)
Скибун О. Ж. - Порівняльний аналіз державної політики в сфері телекомунікацій країн СНД та України (2012)
Леось О. Ю. - Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління, Дегерменджи Д. О., Хазах А. О. (2012)
Волкова Ю. А. - Комунікативна політика в системі державного управління, Безкревна А. В., Пінчук С. Ю. (2012)
Римар Н. П. - Управлінське спілкування як основна комунікативна складова в управлінських відносинах (2012)
Шульга І. Л. - Інституційні зміни в діяльності місцевих державних адміністрацій в контексті проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сидорова К. Г. - Особливості формування психологічної культури державних службовців (2012)
Слобожан О. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування (2012)
Данильчук І. А. - Теоретичні засади державного управління системою охорони здоров’я Військово-морських сил України (2012)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Формування доходів місцевих бюджетів Української РСР у механізмі бюджетного регулювання СРСР, Макогон В. Д. (2008)
Карп Г. В. - Перспективи реформування місцевих бюджетів гірських районів України (2008)
Косаревич Н. Б. - Державна політика щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів (2008)
Скулиш Ю. І. - Моделі фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери (2008)
Назаренко І. Ф. - Фінансові ресурси охорони здоров’я в сучасних умовах ринкових трансформацій (2008)
Барабаш Т. Г. - Вплив інституту комунальної власності на формування місцевих бюджетів (2008)
Плескач В. Л. - Інтелектуальна власність як джерело капіталу підприємств (2008)
Ставицький А. В. - Визначення взаємозв’язку між грошово-кредитною політикою та економічною безпекою держави, Коноплястий А. В. (2008)
Цугунян А. М. - Розвиток системи засобів регулювання макроекономічними процесами (2008)
Мітал О. Г. - Сучасний стан інвестиційного процесу в Україні (2008)
Квасова О. П. - Вплив фінансових посередників на розвиток ринку цінних паперів в Україні (2008)
Хлопіна-Квіч О. І. - Фінансові аспекти інноваційної діяльності в галузі авіації (2008)
Світлий Д. О. - Використання фінансово-економічних показників у процесі ухвалення управлінських рішень на мікрорівні (2008)
Бенч Н. Я. - Податкове навантаження як окрема економічна категорія: теоретична сутність та спроби обрахунку (2008)
Мельник М. М. - Прямі податки як регулятор соціально-економічних процесів в Україні (2008)
Кошембар Л. О. - Методи податкового регулювання інвестиційної активності (2008)
Міщенко С. В. - Методологічні проблеми управління економічним капіталом банку (2008)
Сторінка редактора (2014)
Діалог із читачем (2014)
Кушніренко С. В. - Чи необхідна дієтотерапія для хворих на хронічну хворобу нирок в додіалізному періоді? (2014)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства сыворотки крови при подагрической нефропатии, Брыжатая Ю.О., Синяченко П.О. (2014)
Савустьяненко А. В. - Применение экстрактов золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea L.) для лечения заболеваний мочевыводящих путей (2014)
Іванов Д. Д. - Симпозіум № 172 "Інфекції сечових шляхів", Іванова М. Д., Домбровський Я. А. (2014)
Таран О. І. - Симпозіум № 179 "Гепаторенальний синдром" (2014)
Симпозіум № 180 "Інфекції сечових шляхів 2014: оновлення згідно з настановами Європейської асоціації урологів 2014" (2014)
Інгібітори HMG-CoA-редуктази (статини) для пацієнтів із хронічною хворобою нирок, які не потребують діалізу (2014)
Тестостерон и рак предстательной железы: правда и вымысел о простатической безопасности андрогенотерапии (2014)
Анализ всех руководств: дорожная карта для скрининга, диагностики и лечения сахарного диабета (2014)
Частота призначення еритропоезстимулюючих агентів при анемії у пацієнтів із кінцевою стадією захворювання нирок (2014)
Антимікробна профілактика у дітей із міхурово-сечовідним рефлюксом (2014)
Ефективність та безпечність дулаглутиду проти ситагліптину в лікуванні діабету 2-го типу протягом 52 тижнів: рандомізоване контрольоване дослідження (2014)
10 найпоширеніших помилок у лікуванні люпус-нефриту (2014)
Памятка пациенту: что надо знать о рисках, если у вас хроническая болезнь почек (2014)
Жилка К. І. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони здоро’я дітей в Україні на сучасному етапі реформування галузі, Кризина Н. П. (2012)
Демчак Р. Є. - Вдосконалення соціального захисту населення як об`єкту державного управління в Україні: методологічні підходи (2012)
Кондрашова М. В. - Мінімізація інвестиційних ризиків як умова забезпечення фінансової стійкості регіонів (2012)
Олійник Г. Ю. - Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту (2012)
Федорів Т. В. - Державний службовець в інституційному дискурсі: політичний та адміністративний виміри (2012)
Жук В. П. - Фінансова схема проектів державно – приватного партнерства (2012)
Мокрецов С. Є. - Обґрунтуваннядоцільності розробки та впровадження інноваційної моделі державного управління охорони репродуктивного здоров'я в Україні (2012)
Пахлова С. Є. - Європейські тенденції в культурній політиці України (2012)
Друк В. В. - Особливості політики держави у сфері гірського туризму (2012)
Бєлкін Л. М. - Ґенеза проблеми забезпечення законності в державному управлінні: до історії питання (2012)
Махиня Р. А. - Теорії-моделі вимірювання ефективності у галузі державного управління (2012)
Швець В. Я. - Критичний аналіз стану управління грошовими потоками в економіці України (2012)
Бондар В. Д. - Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення (2012)
Шпачук В. В. - "Базель ІІІ": етапи впровадження та методика оцінки (2012)
Рибачук В. Л. - Зарубіжний досвід формування та управління ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Даценко В. В. - Гарантування фінасової безпеки держави в умовах глобалізації, Шевченко Н. І. (2012)
Кузьмінський П. Й. - Державне управління системою підготовки медичних сестер в Україні: вступ до проблеми (2012)
Олійник В. В. - Зміст функцій та завдань системи післядипломної освіти як об’єкта державного управління (2012)
Паладій М. В. - Проблеми формування управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в світові співтовариства (2012)
Бортнікова О. Г. - Інституціональний підхід до вивчення систем безпеки в теорії державного управління (2012)
Мокрецов С. Є. - Актуальні питання державної політики мотивації репродуктивної поведінки населення (2012)
Надежденко А. О. - Діяльність України з проблеми забезпечення сталого екологічного розвитку (міжнародний аспект) (2012)
Гербеда С. В. - Форми реалізації соціального діалогу в Україні (2012)
Рибачук В. Л. - Принципи стійкого розвитку механізмів державного управління сферою житлово-комунальних послуг (2012)
Титул, зміст (2008)
Пашко П. В. - Митна політика України: хто має її визначати (2008)
Пасічник В. А. Пасічник В. А. - Вплив бюджетно-податкової політики на утворення та розподіл доходу основних секторів економіки (2008)
Косенчук С. Л. - Перспективи впровадження системи бюджетування в установах охорони здоров’я України (2008)
Башко В. Й. Башко В. Й. - Міжнародний досвід управління бюджетними касовими залишками (2008)
Мельничук Н. Ю. - Механізм управління формуванням та використанням фінансових ресурсів на місцевому рівні: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Максимчук Є. О. - Особливості реалізації соціальних гарантій в Україні (2008)
Мельничук Г. С. - Періодизація розвитку методики бюджетно-податкового захисту і підтримки виробництва у фінансовій науці (2008)
Чугунов О. І. - Розвиток системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2008)
Шишко О. В. Шишко О. В. - Методологія застосування індексів при розрахунку коефіцієнта вирівнювання (2008)
Затонацька Т. Г. - Інвестиційна складова економічної безпеки України, Ставицький А. В. (2008)
Виговська Н. Г. - Контрольні функції держави в умовах глобалізації економіки (2008)
Савостьяненко М. В. Савостьяненко М. В. - Механізми реструктуризації зовнішнього державного боргу: приклади для України (2008)
Корсун Т. В. Корсун Т. В. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання в галузі цивільного захисту (2008)
Нікітішин А. О. - Дослідження особливостей сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб (2008)
Очерет Л. А. Очерет Л. А. - Державний фінансовий аудит в умовах глобалізації та інформатизації суспільства (2008)
Кузів І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "заощадження” (2008)
Осипчук Д. Г. Осипчук Д. Г. - Проблеми грошово-кредитної політики в Україні та шляхи її вирішення (2008)
Кулінець А. П. Кулінець А. П. - Особливості міжнародного досвіду використання режимів таргетування валютного курсу (2008)
Москалець Н. В. - Досвід і проблеми реформування політичної системи в Україні на сучасному етапі (2012)
Сімкіна О. В. - Змістовний аспект поняття "соціальний захист" та основні засади його втілення на європейському просторі (2012)
Антонов А. В. - Напрями удосконалення форм державної підтримки розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Аналіз сучасних приватизаційних процесів в енергетиці України (2012)
Герасименко І. С. - Теоретичні засади державного управління інвестиційними процесами в комплексному розвитку регіонів (2012)
Ковалевська О. П. - Формування ринку житла в системі реалізації соціально-економічної політики (2012)
Чернюх Л. - Сучасні словацькі рекламні тексти: до проблеми культури мови (2012)
Мацурова Я. - Vduchu sy žikam, bude lip, або як ми приборкуємо чеську (2012)
Николів І. - Сфери функціонування хорватського сленгу (2012)
Нередкова С. - Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців (2012)
Ігнатьєва С. - Концептуальне поле часу в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Дмитриева Л. - Семантико-когнитивное описание концептов "улыбка / смех” в русской картине мира (2012)
Огієнко І. - Інститут етнології Академії наук Чеської Республіки в ХХІ столітті: тематика і проблематика досліждень (2012)
Зубченко В. - Українське мовознавство в Чехії в 20‑х−початку 30‑х років ХХ століття (2012)
Kredátusová J . - Študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra na Katedre ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity – tradície, súčasnosť a perspektívy rozvoja (2012)
Узунов С. - Болгарська унiверситетська українiстика в iнтернет-просторi (2012)
Найрулін А. - Культурно-історичний компонент в епістолярії М. Коцюбинського (теоретичні зауваження) (2012)
Micháliková J. - Matriční úřady a matriční dokumenty v České republice a na Ukrajině (2012)
Ševečková M. - Teoretické a praktické problémy překladu folklórních pohádek pro ředškolní děti (na materiálu českého a ukrajinského jazyka) (2012)
Осадца К. - Контамінація жанрів житія та рицарського роману у середньовічній сербській літературі (2012)
Vollmaier Lubej J. - Umetnik v literarnih delih izbranih sodobnih koroških avtorjev (2012)
Гук З. - Художня своєрідність структури роману М. Павича "Зоряна мантія” (2012)
Гогуля М. - Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша (2012)
Василишин М. - Стилістичні особливості творів сербських письменників-неореалістів (2012)
Кравець О. - Українські та хорватські казкові оповідання (2012)
Климець М. - Функціoнування фантастичного елементу в хорватській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Мазур М. - Особливості функціонування реалістичного та фантастичного компонентів у сучасній сербській прозі (М. Павич, Г. Петрович, З. Живкович) (2012)
Гамулець Д. - "Хоће ли, Фреде, преживети лаку ноћ?” (наративні стратегії оповідної прози Д. Михаїловича) (2012)
Гдичинська Н. - Художні втілення соціальних ролей жінок у романах "Манго” Любіци Арсич та "Магдалинки” Марини Гримич (2012)
Лука Т. - Особливості поезії дубровницьких петраркістів (2012)
Лукьяненко Д. - Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) (2012)
Сушкевич Т. - Цикли історичних романів в українській літературі другої половини ХХ ст (2012)
Тріфонова Ю. - Природа та розвиток ритмічної парадигми (на матеріалі "Блакитного роману” Гната Михайличенка) (2012)
Польова Ю. - Міф Праги у чеській постмодерній прозі (2012)
Григорчук Ю. - Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського (2012)
Сливинський О. - Рафал Воячек: поетичний досвід трансгресії (2012)
Пелех Н. - Осмилення минущості та вічності в поезії Віслави Шимборської і Ліни Костенко (2012)
Брилинська Н. - Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20‑их рр. ХХ ст.: крах ілюзій та повернення до основ (2012)
Стельмах Х. - Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського "Сніг” та "Чорна Пантера, Білий Ведмідь” Володимира Винниченка (2012)
Гуменна О. - Контрастивна лексикологія для перекладачів (русистів та україністів) (2012)
Ковалевська О. П. - Концепція формування і розвитку ринку житла в Україні (2012)
Грузинська І. В. - Культура спілкування керівника на державній службі як основний чинник ефективного управління колективом (2012)
Кульчій І. О. - Оптимізація функцій органів виконавчої влади в контексті реформування системи державного управління (2012)
Ляшенко Н. В. - Ринок автотранспортного страхування України: стан, проблеми розвитку та особливості регулювання в умовах глобалізації страхових відносин, Янушева Л. М. (2012)
Стельмашенко О. О. - Реклама як інструмент опосередкованого державного впливу на функціонування ринку пива в Україні (2012)
Лепьошкіна Т. Я. - Маркетинг як важлива складова політики органів місцевого самоврядування у сфері місцевого розвитку (2012)
Пугач А. О. - Оптимізація постановки цілей та вироблення завдань у системі інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління України (2012)
Крушельницька Т. А. - Матриця управлінських рішень як методична основа розвитку державно - управлінської діяльності податкових інституцій в Україні (2012)
Матюрін І. В. - Пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання сфери соціального захисту військовослужбовців в Україні (2012)
Узунов В. В. - Розвиток інноваційної інфраструктури регіонів України (2012)
Кротінов В. О. - Сутність та особливості контролю суду ЄС в системі європейського управління (2012)
Малеван О. Ю. - Напрями удосконалення сфери цивільного захисту держави, Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Механізми реалізації інституціональної політики держави у розвитку корпоративних структур промисловості (2012)
Юрченко В. І. - Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки (2012)
Рябцев Г. Л. - Система формування та реалізації державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2012)
Дармограй О. О. - Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства (2012)
Бережний Я. В. - Конкурентні передумови розвитку товарних ринків в Україні (2012)
Висоцька Т. Є. - Напрями вдосконалення державної політики забезпечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації (2012)
Фастунова В. О. - Методологічні засади аналізу фінансових потоків страхової компанії (2012)
Халецький А. В. - Зарубіжний досвід сприяння розвитку громадянського суспільства (2012)
Буреш І. В. - Аналіз міжнародних договорів у сфері протидії торгівлі людьми (2012)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал та особливості протікання регіонального інноваційного процесу (2012)
Машков А. О. - Стратегічні напрямки державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності України в умовах інноваційного розвитку (2012)
Камінський А. І. - Інфраструктурне забезпечення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи (2012)
Карташов Е. Г. - Напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної екологічної політики в Україні (2012)
Кравченко В. Я. - Спроби гетьмана Данила Апостола реформувати Україну (2011)
Місько В. - Судочинство другої Речі Посполитої у реалізації державної політики щодо ліворадикального руху в Західній Україні (2011)
Бабкова Н. В. - Клейноди українського козацтва у вітчизняному образотворчому мистецтві та кінематографі (2011)
Тітовська Ж. В. - Діяльність українських жіночих громадських об’єднань у роки першої світової війни (1914-1917 рр.) (2011)
Чорний Д. М. - Динаміка роздрібних цін та заробітної плати по губернських центрах на початку ХХ ст. (до питання про рівень життя міського населення) (2011)
Олянич В. В - Розвиток кустарно-ремісничої та кооперативної промисловості на Правобережній Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Процик І. В. - Боротьба української греко-католицької церкви за легалізацію в другій половині 80-х рр. ХХ ст. як фактор демократизації суспільно-політичного життя України (2011)
Жихарєва Т. Л. - Діяльність німецьких політичних фондів в Україні (1992-2007рр.) (2011)
Макєєв С. П. - Проблеми поглиблення прикордонних українсько-білоруських зв’язків (1991–2008 рр.) (2011)
Турков В. В. - Економічне становище господарств болгар-городників на території України в 20-их – на початку 30-их рр. ХХ ст. (2011)
Маслов М. П. - Розвиток в Україні кустарного торфовидобування у другій половині XIX - першої третини XX сторіччя (2011)
Хлобистова І. В. - Іпотека як вид забезпечення виконання зобов’язань – актуальна проблема української історії і сучасності (2011)
Литовченко С. Д. - Рим та велика Вірменія наприкінці І ст. до н. е. (2011)
Поставнича М. В. - Особливості розвитку міського господарства Західної Європи в умовах феодалізму в XI – XIII ст. (2011)
Соловйова В. В. - Встановлення дипломатичних контактів між Директорією УНР та Великобританією й США (2011)
Гончарова Н. О. - Особливості впровадження реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. у підросійській частині південної Бессарабії (2011)
Олійник О. М. - Порівняльний аналіз кодекса законів про працю 1922 р. УСРР та РСФРР (2011)
Чувпило О. О. - Конституційний розвиток Індії у колоніальний період (2011)
Кожухар О. І. - Трансформація партійних системи пострадянських країн центральної Азії (2011)
Чирва Ю. І. - Нагірно-Карабаський конфлікт: геополітичний вимір (2011)
Потій Н. М. - Система управління земськими початковими народними училищами Чернігівської губернії (1874-1889 рр.) (2011)
Сорочан Н. А. - Діяльність Харківського губернського земства в справі управління освітою і культурою за часів українських національних урядів (березень 1917 року – грудень 1918 року) (2011)
Яковенко Г. Г. - "Домашня освіта" як освітній та "домашній учитель" як кваліфікаційний рівень педагогів харківської губернії наприкінці XIX ст. (2011)
Литовський Д. В. - Діяльність всеукраїнської учительської спілки за перебування при владі радянських урядів у 1917-1921 роках (2011)
Головко О. В. - Контингент вихованців дошкільних закладів УСРР (20-і рр.) (2011)
Іванцова Н. І. - До питання сільськогосподарської освіти жінок в Україні у 20-х рр. XX ст. (2011)
Ленська В. В. - Шкільництво на Харківщині в добу великої вітчизняної війни (2011)
Бугрій В. С. - Краєзнавство у факультативних курсах з історії для загально-освітніх шкіл України (60-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Кочарян С. Г. - Національна школа Вірменської громади міста Харкова (1914-2010) (2011)
Грінченко О. І. - Науково-методичні засади конструювання навчального посібника "Харківщинознавство", Губіна С. Л., Дух Л. І. (2011)
Штельмах Г. Б. - Організація краєзнавчої роботи в школі засобами особистісно-зорієнтованого підходу (2011)
Католик А. В. - "Фельдшеризм" на Чернігівщині в другій половині XIX століття (2011)
Місостов Т. Ю. - Ніжинське історико-філологічне товариство як осередок історико-краєзнавчих досліджень на Чернігівщині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Селевич Ю. Л. - Стан і діяльність архіву харківської духовної консисторії (XIX – поч. XX ст.) (2011)
Олянич Л. В. - Особливості формування та діяльності осередків всеукраїнського товариства "друзі дітей" на Харківщині (2011)
Попов В. Ж. - Шляхи вирішення продовольчої проблеми у 1917-1920 рр. в Донбасі (2011)
Чернікова І. В. - Формування законодавчої бази пам’яткоохоронної справи на Харківщині на початку 1920-х років (2011)
Вороніна М. С. - Гендерний прояв ментальності Одещини в 20-30-ті роки ХХ століття (2011)
Москаленко В. Г. - Формування основ загального виборчого права в Дніпропетровській області (20-30-ті XX ст.) (2011)
Демиденко Т. П. - Роль інтелігенції Полтавщини у розвитку освіти й культури регіону (20-30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Дьякова О. В. - Створення мережі підпільних партійних організацій на Харківщині у 1941 році (2011)
Шендрікова С. П. - Сторінками історії становлення театрального мистецтва у кримських татар (2011)
Лисак С. В. - Наукова та культурно-просвітницька діяльність музеїв авіаційно-космічного профілю Вінниччини (2011)
Ганшина К. В. - Еволюція місцевої влади у харківському регіоні (2000-2008 р.) (2011)
Робак І. Ю. - Санітарне впорядження Харкова на початку ХХ ст. (2011)
Лабур О. В. - Інформаційний потенціал джерел з життя харків`янок 1920-х років (2011)
Бадєєва Л. І. - Плугатар Микола Дукин (2011)
Присяжнюк Ю. П. - На ділі, а не на словах…(реконструкція погляду селян Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на інновації) (2011)
Щербін Л. В. - Виникнення та походження назви села Старі Кривотули (2011)
Сєряков С. О. - Національне / космополітичне обличчя єзуїтських шкіл Речі Посполитої в польській історіографії 1850-80-х рр. (2011)
Нікольченко Ю. М. - Історіографічні студії українсько-російських взаємин у контексті Переяславських домовленостей січня 1645 року (2011)
Подгайко М. К. - Самоорганізація грецької громади північного Приазов’я (кінець ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.): історіографія питання (2011)
Вановська І. М. - Історіографія історії розвитку в Україні жіночого домашнього підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Свинаренко Н. О. - Загальна характеристика початкового етапу станов¬лення історіографії соціально – економічного розвитку повоєнної західної Німеччини у СРСР (2011)
Чумак А. І. - Формування кадрів сільськогосподарського виробництва України 1953-1964 рр.: історіографія питання за публікаціями "Українського селянина" (2011)
Зінченко О. В. - Сучасна історіографія державної ради Російської імперії 1906-1917 років (2011)
Чувпило О. О. - Рецензія на монографію М. П. Маслова "Традиції та новації українського кустарництва в умовах формування індустріального суспільства у другій половині XIX - першій третині XX сторіччя” (2011)
Плиско Л. М. - До 75-річчя Кучемка Миколи Мироновича (2011)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні, Суріна О. В. (2008)
Зайчикова В. В. - Принципи забезпечення ефективності та прозорості в органах місцевого самоврядування (2008)
Бабій Н. В. - Стан і проблеми міжбюджетних відносин в Україні (2008)
Грипіч О. В. - Бюджетний механізм фінансування видатків соціальної сфери з урахуванням змін у віковій структурі населення (2008)
Косаревич Н. Б. - Оцінка бюджетних показників територіальних громад в умовах їх укрупнення (2008)
Остріщенко Ю. В. - Підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів у контексті децентралізації державної влади (2008)
Шишко О. В. - Методологічні підходи вдосконалення прогнозування доходів місцевих бюджетів у формулі розподілу міжбюджетних трансфертів вирівнювання (2008)
Волковинська Т. В. - Економічна та фінансова криза 2008 р. – від кризи ліквідності до кризи моделі господарювання (2008)
Дегтяренко А. В. - Cтан і проблеми фінансування аграрних підприємств Сумської області (2008)
Ковтонюк О. В. - Особливості міжнародної торгівлі на сучасному етапі та рівень інтеграції України у світовий економічний простір (2008)
Максимчук Є. О. - Підвищення ефективності функціонування системи соціального страхування шляхом введення єдиного соціального внеску (2008)
Самошкіна О. А. - Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток (2008)
Поляков М. Й. - Проблеми інвестування у розвиток галузі зв’язку в Україні (2008)
Бріт О. В. Бріт О. В. - Методичні підходи до визначення обсягу підготовки фахівців з вищою освітою (2008)
Дишлева А. М. - Податки у фінансовому забезпеченні функцій держави в Україні (2008)
Кульпінський С. В. - Валютна політика у контексті макроекономічних ризиків (2008)
Олексійчук М. В. - Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (2008)
Шульга О. О. - Проблеми та перспективи застосування похідних фінансових інструментів на фондовому ринку України (2008)
Андреев А. Г. - Основные работы ученых ХПИ в области управления механическими системами, Назаренко С. А. (2014)
Божко А. Е. - Исследование мощности электромагнитных модуляторов вибраций, Иванов Е. М., Иванова З. А., Мягкохлеб К. Б. (2014)
Верещака С. М. - Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы с защитным слоем из дюралюминия и углепластика, Дейнека А. В. (2014)
Лавинский Д. В. - Анализ электромагнитных и механических полей в составных конструкциях (2014)
Ларін О. О. - Визначення циклів напружень елементів пневматичної шини з використанням процедури субмоделювання, Петрова Ю. А. (2014)
Львов Г. I. - Аналітичне дослідження контактної поведінки ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою, Мартиненко В. Г. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - Идентификация расчетной модели ротора газотурбинной установки в магнитных подшипниках по геометрическим и динамическим параметрам, Олейник А. В. (2014)
Ольшанский В. П. - Свободные колебания осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением, Ольшанский С. В. (2014)
Павлюк Я. В. - До розрахунку релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при нестаціонарному одновісному деформуванні (2014)
Погребицкая А. М. - Нахождение плотности потока тепла в пластине теплового радиатора с помощью асимптотического гибридного ВКБ-Галеркин подхода (2014)
Успенский Б. В. - Анализ свободных крутильных колебаний силовых передач методом нелинейных нормальных форм Шоу-Пьера, Аврамов К. В. (2014)
Шевченко Р. А. - Компьютерное моделирование некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках, Андреев А. Г. (2014)
Шупиков А. Н. - Теоретическое и экспериментальное исследование процесса распространения волн в сапфировых стержнях, Литвинов Л. А., Угримов С. В., Сотрихин С. Ю., Ярещенко В. Г. (2014)
Ярещенко В. Г. - Экспериментальное исследование реакции жесткой плиты на удар птицей (2014)
Красніков С. В. - Методика дослідження та прогнозування працездатності фундаментів парових турбін (2014)
Титул, зміст (2015)
Романюк Т. - За Надію! За Україну! За Мир! (2015)
Беккер І. - Законів на… 25 мільярдів доларів (2015)
Романюк Т. - Антикорупція: поки сонце зійде, роса очі виїсть? (2015)
Сищук О. - Що буде з банками і гривнею? (2015)
Марищенко Р. - Ошукані Мінськом (2015)
Резнікова О. - Оновлення Стратегії національної безпеки України у контексті нових викликів і загроз (2015)
Ющик О. - Конституційні митарства чи народна Конституція? (2015)
Колюх В. - Невідповідальність і недоторканність як принципи конституційного статусу глави держави (2015)
Кузнєцова Н. - Полілог громадянського суспільства, держави і юридичної науки в контексті діяльності Національної академії правових наук України, Оніщенко Н. (2015)
Красняков Є. - Роль позашкільної освіти в попередженні дитячої злочинності, бездоглядності й безпритульності (2015)
Клейменова О. - Київщина допомагає переселенцям (2015)
Кудряченко А. - Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену (2015)
Лисенко О. - Балатонська битва, Пилявець Р. (2015)
Романюк Т. - Аушвіц: пам’ятаємо (2015)
Романюк Т. - Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати (2015)
Пригорницький Ю. - Пророк на Майдані (2015)
"Молись за кіборгів" (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Костров В. - Рука Москви (2015)
Чекаленко Л. - Про поняття "гібридна війна" (2015)
Марчук Л. - "Вони стали героями тоді, коли обрали для себе шлях захисника своєї держави", — (2015)
Шпитяк Л. - Призовна кампанія як дзеркало багаторічної руйнації армії, Крилов С. (2015)
Скобельський В. - Поповнять лави захисників Батьківщини (2015)
Порядок надання статусу учасника бойових дій... (2015)
Палій О. - Захист права власності на нерухомість в АРК Крим (2015)
Пригорницький Ю. - Війна як жорстока вчителька (2015)
Рахновецький Є. - Реформу державного управління "активовано", Романюк Т. (2015)
Тищук Є. - Геннадій Труханов: "Назвався патріотом – підтверди справами!" (2015)
Марчук Л. - "Шувар" змінює свідомість і виробника, і покупця (2015)
Джип для захисників (2015)
Дубровін С. - Кубок Нації в ім'я миру й спорту (2015)
Малієнко О. - Обранець "Королеви" став чемпіоном України (2015)
Іваненко Н. - Демократія починається в архівах (2015)
Тищук Є. - Одеська кіностудія. Творчі майстерні (2015)
Клейменова О. - Дмитро Гнатюк: "Праця дарує мені позитивні імпульси!" (2015)
Бакуменко О. - Ліна Костенко: "Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу..." (2015)
Бакуменко О. - "Якщо маєш зробити людині щось добре, роби це негайно" (2015)
Голобородько Я. - Ліричний простір політика (2015)
Славинський М. - Всеволод Ткаченко: "Я завжди вибираю найкраще. Читаю оригінал і, якщо подобається текст, перекладаю" (2015)
Чегусова З. - Мистецтво, народжене вогнем (2015)
Parkhomenko А. - Complex requirements analysis for the high-level design of embedded systems, Gladkova О. (2014)
Tymoshchuk P. - Internet information retrieval, parallel sorting, and rank-order filtering based on dynamical neural circuits of maximal value signal identification among discrete-time signals (2014)
Livchak P. - High-field strength thе sources based on tilted pulse front pumping: operation principle and perspectives, Kosoboutskyy P. (2014)
Pasyeka M. - Designing the conceptual model of the management of higher education the basis of information and interperating web technologies, Yurchak I. (2014)
Nevlyudov I. - Program project development life cycle model, Evseev V., Milyutina S. (2014)
Kolesnyk K. - Automatic quadrilateral mesh generation for non-circular shaft profiles, Kretovych N., Ziaei M. (2014)
Andriychuk M. - Modeling the electromagnetic wave scattering by small impedance particle (2014)
Vysotska V. - Generative regular grammars application to modeling the semantics of sentences in natural language (2014)
Mazur V. - Improvement of city traffic network based on an analysis of its features (2014)
Marikutsa U. - Designing multi-sensory system for monitoring gas, Narushynska О. (2014)
Stekh Y. - Fuzzy model for recommender systems, Lobur M., Artsibasov V., Chystjak V. (2014)
Karkulovskyy B. - Simulation of mechanical components integrated accelerometers, Karkulovskyy V., Bolshevskyy R. (2014)
Waluś Konrad J. - Effect of impact velocity in the roadblock on the spatial arrangement of acceleration of the vehicle body, Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec Jarosław M. (2014)
Melnyk M. - Optimization of microelectric actuator design using golden section search to get the defined output characteristics, Kernyskyy A., Lobur M., Zajac P., Szermer M., Maj C., Zabierowski W. (2014)
Pukach A. - Development of model, based on petri nets, for the planning stage of robotic systems design system, Dupak B. (2014)
Tkachenko S. - Educational programs for calculating the parameters of mems using cloud computing, Kulpa R., Havryshko V. (2014)
Zayats A. - Creation of the annotated text corpus for automatic recognition of semantic relations within named entities, Romaniuk A. (2014)
Содержание (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського