Нікіточкіна І. В. - Реалізація концепту "expensive" у газетному дискурсі (2012)
Нуждак Л. В. - Порушення правописно-стилістичних норм українського фірмонімікону посттоталітарної доби (2012)
Осідач Н. Б. - Біологічна термінологія та її відображення у великих тлумачних словниках, Кульчицький І. М., Ліхнякевич І. О. (2012)
Павлюк І. Б. - Провідні хїарактеристики фахових мов (2012)
Пальчевська О. С. - Проект порівняльного етнолінгвістичного словника (2012)
Плахотнюк Н. О. - До проблеми інтерпретації тексту: деконструкція в граматології Ж. Дерріда (2012)
Попова Н. М. - Питання визначення національно-маркованих концептів у мовній картині світу іспанців (2012)
Редковська Т. О. - Нормативна та жаргонна спортивна термінологія у сучасній іспанській мові (2012)
Рубан В. О. - Методологічні засади дослідження запозичених елементів у дискурсі (2012)
Седлерова А. І. - Листи Валер`яна Підмогильного до Ілька Борщака: перекладознавчий аспект (2012)
Серебрянська Т. М. - Методика дослідження семантики та прагматики простого односкладного речення в сучасній іспанській мові (2012)
Синдега Р. Є. - Роль терміна у фаховому дискурсі з проблем комп`ютерних наук та інформаційних технологій (2012)
Совтис Н. М. - Лексичні запозичення з української та російської мови у збірці Лбва Венглінського "Piesni od znoju iz boju" (2012)
Судорженко Г. П. - Структурні типи суміщення смислових відношень у простому реченні іспанської мови (2012)
Толстова О. Л. - Мотивація фразеологізмів іспанської мови з тваринними соматизмами (2012)
Фаль О. С. - Вживання топонімів у сучасних французьких ЗМІ (2012)
Черхава О. - Специфіка функціонування топосних маркерів у біблійному пророцтві (2012)
Чорна Н. В. - Лексичні засоби розгортання текстових концептів латиноамериканського постмодерного дискурсу (2012)
Штангрет Г. З. - Концепт WOMAN у сучасній англійській мові (понятійний компонент) (2012)
Габдукаєва О. - Психологізм повісті Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя "Портрет" (2007)
Гудзенко О. - Конфлікт "людина - стихія" і його літературне розв`язання (2007)
Жовтані Р. - Німецький експресіонізм в оцінці Юрія Клена (2007)
Ковалів Ю. - Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю (2007)
Лященко О. - Гоголівські інтертекстеми в романі "Без ґрунту" В. Домонтовича (2007)
Резніченко Н. - Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років ХХ століття (2007)
Усачова К. - Специфіка семантики приміток у творах Наталени Королеви (2007)
Шестак А. - Аналітикопсихологічна рецепція поеми "Сліпий" Т. Шевченка (2007)
Муратова Г. - Тлумачення поняття "інтерференція" в сучасних лінгвістичних дослідженнях (2007)
Ніка О. - Модальність у взаємозв`язках класичної логіки і лінгвістики (2007)
Теряєв Д. - Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) (2007)
Чмир О. - Концептуалізація права у старослов`янській та давньоруській мовах (2007)
Штельмах М. - Гносеологічний аспект лінгвістичного дослідження діалогізму в межах мас-медійного інтервʼю (2007)
Андрєєва Т. - Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки) (2007)
Клокун Т. - Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру (2007)
Собецька О. - Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв`язків (2007)
Церковняк О. - Соціологічна школа в контексті розвитку світової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма (2007)
Чорна М. - Козак Мамай як український культурний герой та першопредок міфічного часу (2007)
Титул, зміст (2015)
Засєкіна Т. М. - Обговорюємо проблеми сучасного підручника, Мороз П. В. (2015)
Стан і перспективи впровадження інформатизації освіти.(Інтерв’ю з Л. М. Калініною, головою науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти МОН України) (2015)
Руденко В. Д. - Зміст і методика вивчення основ інформаційної безпеки у 7 класі (2015)
Осіпа Л. В. - Інструментальне осучаснення навчання старшокласників алгоритмізації і програмування (2015)
Стрілецька Н. М. - Аналіз методичних підходів до викладання теми "Алгоритми та виконавці” у курсі "Сходинки до інформатики” (2015)
Кухаренко В. М. - Відкриті дистанційні курси (2015)
Дудка Т. М. - Діти та Інтернет: можливості й загрози (2015)
Балабан Р. А. - Фільтрація Інтернет-контенту (2015)
Шевчук Л. Д. - Освітній потенціал web-орієнтованих систем комп’ютерної математики (2015)
Тимчук Л. І. - Педагогічний наратив про дитинство і шкільні роки В. М. Глушкова — видатного вченого-кібернетика ХХ століття (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013–2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Лист IIТЗО від 29.12.2014 №14.1/10-4050 (2015)
Міністерство освіти і науки України розвантажить навчальні програми для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
МОН та компанією "Майкрософт Україна” підписано рамкову угоду щодо програмного забезпечення ВНЗ (2015)
Рябенко Р. Г. - Гармонізація цивільно-правового регулювання ф’ючерсних договірних відносин за законодавством України по права ЄС (2015)
Виноградова Г. В. - Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми (2015)
Баранецький Р. Ф. - Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади (2015)
Татарникова К. Г. - Окремі питання щодо вирішення низки наукових і практичних проблем, пов’язаних з кодифікацією інформаційного законодавства України (2015)
Лошицький М. В. - Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції) (2015)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика публічної адміністрації Японії, Юсіфлі Б. Т. (2015)
Багіров С. - Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки (2015)
Жмур Ю. - Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України (2015)
Зубець Ю. Г. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України (2015)
Матвійчук О. В. - Родовий об’єкт злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2015)
Мороз А. О. - Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Предмет злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Хряпінський П. В. - Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів" (2015)
Денисова Т. А. - Охоронні організації як суб’єкт запобігання злочинам в Україні (2015)
Ілляшенко О. В. - Взаємодія правоохоронних органів України та інших європейських країн з питань запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини (2015)
Лень В. В. - Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до співробітників та запобігання злочинності (2015)
Нікітін Ю. В. - Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу (2015)
Азаров Ю. І. - Колізійні питання процесуального статусу понятого (2015)
Карпенко М. І. - Проблемні питання військових злочинів потребують негайного розгляду і позитивного вирішення (2015)
Моргун Н. С. - Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Терещенко Ю. В. - Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування (2015)
Галущенко Г. В. - Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права (2015)
Конончук О. - Захист персональних даних в умовах соціалізації інтернет-сервісів (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: принципи нової галузі юридичної науки (2015)
Привітання з ювілеєм Прилуцького Романа Борисовича (2015)
Титул, содержание (2015)
Лимаренко А. Н. - Экологические последствия получения и использования геотермальной энергии в Украине, Тараненко О. А. (2015)
Клён А. Н. - Экономическая эффективность использования сетевых солнечных электростанций в частных домовладениях, Ефременко В. В. (2015)
Кулагін Д. О. - Особливості побудови тягових електроприводів рухомих електротехнічних комплексів, Чернецький Б. С. (2015)
Кирилаш Е. И. - Обеспечение теплового состояния оборудования турбокомпрессорного агрегата теплоизоляцией газотурбинного двигателя, Костюк В. Е. (2015)
Овчаров С. В. - Разработка методики энергетической оценки эксплуатационных режимов работы силового электрооборудования, Стребков А. А. (2015)
Бунько В. Я. - Аналіз методів та засобів підвищення надійності елементів релейного захисту (2015)
Шрам А. А. - Плазмотрон для ионно-плазменной обработки поверхности стекла при атмосферном давлении (2015)
Зайков В. П. - Влияние параметров материалов на показатели надежности двухкаскадных термоэлектрических устройств, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Бржезицький В. О. - Коригування характеристик високовольтного випробувального трансформатора, Гаран Я. О. (2015)
Мазур В. А. - Исследования напряженно-деформированного состояния деталей сложной формы после плазменного поверхностного упрочнения (2015)
Гордієнко В. І. - Розробка інтегрованої системи контролю топологічних елементів оптичних шкал та сіток, Качур Н. В., Маркіна О. М., Маслов В. П. (2015)
Носко С. В. - Реологические свойства и гидродинамика нестабилизированого потока неньютоновских сред в рабочих каналах формовочного оборудования (2015)
Васильєв А. В. - Розробка конструкції відрізного різця з дискової пили, Попов С. В., Даценко В. Д. (2015)
Рудницкая А. В. - Анализ перспективных методов защиты генеративных органов плодовых насаждений от весенних заморозков (2015)
Ковтун А. М. - Исследование способа построения кубического векторно-параметрического бисплайна с управляющими точками, инцидентными поверхности (2015)
Романов Б. С. - Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів, Кагляк О. Д., Лутай А. М., Головко Л. Ф. (2015)
Abstract and References (2015)
ІХ Всеукраїнський фестиваль науки (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (29 квітня 2015 р.) (2015)
Чехун В. Ф. - Стан та перспективи впровадження нанотехнологій у біології та медицині (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 року) (2015)
Лисиченко Г. В. - Проблеми хімічної та радіаційної безпеки України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 року) (2015)
Макарова О. В. - Житлові умови як ключовий аспект якості життя в Україні (2015)
Малюкін Ю. В. - Упорядкована адсорбція органічних молекул на неорганічних наночастинках, Єфімова С. Л., Ткачова Т. М., Григорова Г. В. (2015)
Наумко І. М. - Метан газовугільних родовищ – потужне додаткове джерело вуглеводнів в Україні, Павлюк М. І., Сворень Й. М., Зубик М. І. (2015)
Круть О. А. - Проблеми солоного вугілля України, Дунаєвська Н. І. (2015)
Бавол А. В. - Розробка біотехнології отримання рослин пшениці, стійких до стресових чинників (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Білоус М. В. - Інформаційна технологія аналізу просторової динаміки підземних вод у природно складних геологічних середовищах (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Горовий В. М. - Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів (2015)
Корсунь А. О. - Віковий рух географічного полюса Землі: пріоритет відкриття за астрономічними спостереженнями (до 135-річчя від дня народження академіка О. Я. Орлова) (2015)
Таньшина А. В. - Эндшпиль: Нильс Бор & Лев Ландау (к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Нильса Бора) (2015)
Шаталов М. М. - Творці тектоорогенії. Учитель і учень (до 110-річчя академіка В. Г. Бондарчука і 90-річчя академіка І. І. Чебаненка) (2015)
Сергієнко І. В. - Відданість науці (до 80-річчя академіка НАН України О. А. Летичевського) (2015)
Скопненко О. І. - Шлях і покликання (до 80-річчя академіка НАН України Г. П. Півторака) (2015)
Григорчук М. І. - Людина, далека від байдужості (до 70-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва), Понежа О. О. (2015)
90-річчя академіка НАН України Ю. М. Березанського (2015)
50-річчя академіка НАН України Б. М. Данилишина (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Кузнєцова (2015)
50-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Коця (2015)
Андрійченко Ю. В. - Мовні особливості вираження ґендерномаркованих лексичних одиниць в текстах художніх творів латиноамериканських авторів (2012)
Боцман А. В. - Розвиток аналітичних футуральних часових форм у германських мовах (2012)
Великодська О. О. - Адекватність перекладу та застосування трансформацій присудка під час перекладу (2012)
Горбач І. М. - Художній текст та його комунікативно- прагматичний аспект (2012)
Данилич В. С. - Кастильський діалект в ракурсі Іберо- Романської диглосії (2012)
Elena del Pozo Infante. - La pragmática en el discurso de e/le (2012)
Єсипович К. П. - Жанрова варіативність французького фольклорного дискурсу (2012)
Klimenko A. S. - Pronostics linguistiques et norme réelle (2012)
Korbozerova N. M. - Las etapas del desarollo del homo (2012)
Кромбет О. В. - Особливості фонографічної системи французької мови у добу відродження (на матеріалі новел М. Наваррської, Б. Деперьє, Ж. Флор, Н. дю Файля та Ф. Б. де Вервіля) (2012)
Кульчицький В. І. - Актуальне членування смислової структури складного слова (2012)
Ласка І. В. - Теоретичні засади і методологічні принципи дослідження історії перекладознавства (2012)
Михайленко В. М. - Проблеми композиції журналістського тексту (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера AFFATTO (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Реалізація концепту "фламенко” у мовній картині світу Іспанії (2012)
Сингаївська Г. В. - Національно-культурні традиції антропонімічної системи Іспанії (2012)
Ситдикова І. В. - Поняття "графостиль" в контексті функціонально-стильової варіативності мови (2012)
Судорженко Г. П. - Комунікативно-функціональне навантаження сполучників і сполучникових слів в організації складнопідрядного речення умови в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Когнітивна мотивація соматичних фразеологізмів іспанської мови (на матеріалі фразем з компонентом сara) (2012)
Філоненко Н. Г. - Синтаксичні та композиційні особливості структурування роману Алексіса Жені "L’art français de la guerre” (2012)
Чернишова Ю. О. - Принципи релігійного перекладу в інструкції Liturgiam authenticam (2012)
Чорна Н. В. - Постмодерний художній дискурс у комунікативній та лінгвокогнітивній парадигмах (2012)
Шелякіна А. В. - Мовна репрезентація успіху як базової цінності сучасної американської спільноти (2012)
Титул, зміст (2015)
Засідання Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти (2015)
Презентація науково-аналітичної доповіді НАПН України "Про зміст загальної середньої освіти” (2015)
Організаційне засідання Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (2015)
Литвинова С. Г. - Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні керівника (2015)
Руденко В. Д. - Вивчення операційних систем у 6-му класі (2015)
Пазич С. В. - Нестандартні уроки інформатики як засіб підвищення ефективності навчання (2015)
Ігнатченко Н. В. - Комплексний урок з основ робототехніки (2015)
Іващенко А. А. - Розв’язування задач з параметрами за допомогою комп’ютера (2015)
Надтока О. Ф. - Зміна ролі вчителя географії в медіасередовищі сучасного навчального заняття, Мартинюк Т. С. (2015)
Кобернік С. Г. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання географії в загальноосвітній школі (2015)
Ткачук Г. В. - Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013–2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Максименко М. М. - Особливості роботи з обдарованими учнями. Підготовка учнів до участі в олімпіаді з програмування (2015)
Глинський Ярослав Миколайович (до 60-річчя з дня народження) (2015)
Наказ МОН України від 20.02.2015 №192. Щодо окремих питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році (2015)
Звернення Голови НКЦПФР (2014)
Коротко про НКЦПФР (2014)
Обличчя регулятора: керівництво Комісії (2014)
Організаційна структура Комісії (2014)
Карта розміщення територіальних органів НКЦПФР (2014)
Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників України (2014)
Ринок акцій (2014)
Ринок облігацій (2014)
Ринок похідних (деривативів) (2014)
Ринок колективних інвестицій (2014)
Ринок інших фінансових інструментів (2014)
Основні показники облікової системи фондового ринку (2014)
Моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок України (2014)
Загальна характеристика діяльності акціонерних товариств у 2013 році (2014)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2014)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2014)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2014)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2014)
Розвиток нормотворчої діяльності про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2014)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2014)
Бухгалтерський облік та аудит на ринку цінних паперів (2014)
Об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (СРО) (2014)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2014)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (2014)
Регулювання депозитарної та клірингової діяльності (2014)
Регулювання діяльності інституційних інвесторів (2014)
Пруденційний нагляд на фондовому ринку (2014)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2014)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2014)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2014)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2014)
Участь Комісії у судових процесах (2014)
Система внутрішнього аудиту (2014)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2014)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2014)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2014)
Стан кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу (2014)
Діяльність територіальних органів Комісії (2014)
Перспективи на 2014 рік (2014)
Титул, зміст (2015)
Глинський Я. М. - Неперервність і наступність навчання інформатики в загальноосвітній і вищій школах, Ряжська В. А. (2015)
Бабійчук С. М. - Технологія застосування геоінформаційних систем у шкільній і позашкільній дослідницькій діяльності старшокласників (2015)
Горошко Ю. В. - Застосування вільно поширюваного програмного забезпечення до розв'язування задач лінійного програмування, Цибко Г. Ю. (2015)
Надтока О. Ф. - Краєзнавчі дослідження на заняттях фізичної географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Кушнаренко Н. Г. (2015)
Довбня П. І. - Створення інтерактивних тестів у системі динамічної математики GeoGebra (2015)
Франчук Н. П. - Інтернет-ресурси і комп'ютерний переклад (2015)
Скрипка Г. В. - Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу (2015)
Вашуленко О. В. - Мультимедійні презентації як засіб організації повторення в початковому навчанні (2015)
Кочубей Н. П. - Розробка комп'ютерної рольової гри для навчання англійського діалогічного мовлення учнів 1-х класів (2015)
Вовковінська Н. В. - Генезис тестових технологій від давніх часів до сучасності (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013-2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Потієнко В. О. - Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді: очний етап 2014-2015 навчального року, Гогерчак Г. І. (2015)
XXVIII Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2015)
IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (2015)
Титул, содержание (2015)
Черевко А. И. - Разработка ИК-сушилки с оптимальной формой камеры, Киптелая Л. В., Загорулько А. Н. (2015)
Петік П. Ф. - Науково-методологічні основи створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі, Федякіна З. П., Григорова Л. І., Тимченко В. К., Левчук І. В. (2015)
Бажай-Жежерун С. А. - Дослідження показників якості батончика на основі біологічно активованого зерна, Антонюк М. М. (2015)
Ткаченко О. Б. - Влияние агрометеорологических условий вегетационного периода на технологические свойства винограда, Тринкаль О. В., Пашковский О. И. (2015)
Арпуль О. В. - Використання рослинної сировини для збагачення свіжовичавлених соків біологічно активними речовинами, Усатюк О. М., Жукова Н. В. (2015)
Головко М. П. - Удосконалення виробництва та дослідження якості хлібобулочних виробів, збагачених на йод, Полупан В. В., Бакіров М. П., Колодій І. І. (2015)
Осадчук Е. А. - Разработка схем насосных и безнасосных абсорбционных водоаммиачных холодильных машин для работы в системах получения воды из атмосферного воздуха, Титлов А. С., Кузаконь В. М., Шлапак Г. В. (2015)
Никифоров Р. П. - Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки, Сабіров О. В. (2015)
Рамазанов С. К. - Моделювання динаміки теплопровідності в процесі двостороннього жарення м’яса на основі нелінійної оптимізації, Скрипник В. О., Молчанова Н. Ю. (2015)
Паска М. З. - Дослідження харчової цінності м'яса отриманого від бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження емульсій на основі білоквмісних функціональних харчових композицій, Страшинський І. М., Фурсік О. П. (2015)
Олішевський В. В. - Збагачення хлібобулочних виробів біогенними мінеральними речовинами (2015)
Мартосенко М. Г. - Сравнительное тестирование колготок женских, что реализуются на украинском рынке, Браилко А. С. (2015)
Abstract and References (2015)
Бєлова О. Б. - Умови запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2013)
Быкова Е. В. - Формирование умений самоконтроля в учебной деятельности у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (2013)
Гаврилова Н. С. - Система корекції порушень вимови голосної фонеми -е (2013)
Голуб А. В. - Історичний аспект проблеми дизартрії (хронологізація. Перший та другий періоди) (2013)
Голуб Н. М. - Системний підхід у вивченні психофізіологічних механізмів писемно-мовленнєвої діяльності за умов нормального і порушеного мовленнєвого розвитку (2013)
Зайцев И. С. - Социальные технологии в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (2013)
Зємба Б. А. - Сім'я як виховне середовище, що формує культуру мовної комунікації (2013)
Ласточкіна О. В. - Методика пізнавальних завдань як засіб активізації усного мовленнястарших дошкільників із ЗНМ (2013)
Николаева Е. А. - Развитие языковой личности младших школьников с общим недоразвитием речи (на материале орфографии) (2013)
Российская Е. Н. - Образовательный процесс в школе для детей с речевыми нарушениями в контексте методического обеспечения в условиях перехода на СФГОС, Гаранина Л. А. (2013)
Савінова Н. В. - Організація логопедичного заняття (2013)
Ткач О. М. - Механізми, що забезпечують формування семантичних полів слів у дітей з нормальним мовленнєвим розвитком (2013)
Хабарова С. П. - Психолого-педагогическое исследование особенностей формирования коммуникативных умений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательной интеграции, Вахобжонова З. Б. (2013)
Шацкая М. А. - Формирование семейно-родовой культуры у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях группы компенсирующей направленности (2013)
Шереметьева Е. В. - Система педагогического обследования фонематического восприятия в раннем возрасте (2013)
Kulesza E. M. - Positive assessment of cognitive development in preschool children with intellectual disability (2013)
Бойчук В. М. - Особистісно орієнтований підхід до дітей з вадами інтелекту на уроках історії України (2013)
Гаврилов О. В. - Особливості використання якісної оцінки математичних знань у розумово відсталих школярів, Утьосова О. І. (2013)
Галецька Ю. В. - Напрямки роботи з розвитку мовлення дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2013)
Данільченко Є. В. - Ігри та ігрові прийоми як основний метод навчання грамоти розумово відсталих першокласників, Тарасенко Н. В. (2013)
Зелінська К. О. - Розвиток комунікативних умінь молодших школярів з інтелектуальними вадами засобами арттерапії (2013)
Каменщук Т. Д. - Навчання дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності в контексті міжнародного досвіду (2013)
Коваленко В. Є. - Динаміка емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів, які перебувають в освітньому середовищі індивідуального навчання (2013)
Константинів О. В. - Щодо структури та змісту професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні 70-ті роки ХХ століття (2013)
Левицький В. Е. - Особливості реалізації превентивної роботи та корекції девіантної поведінки у підлітків з порушеннями інтелекту (2013)
Лисовская Т. В. - Презентация программного обеспечения процесса обучения детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями младших классов (2013)
Лук’янова А. С. - До проблеми духовного виховання учнів з вадами розумового розвитку (2013)
Омельченко М. С. - Організація роботи з корекції уяви розумово відсталих учнів на уроках у допоміжній школі (2013)
Прокопенко О. А. - Психокорекційнеподолання порушень емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії (2013)
Радкевич Т. Ю. - Проблема социально-бытовой подготовки учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2013)
Сечковская Л. Г. - Формирование предметной деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях семьи (2013)
Тищенко Л. А. - Організація корекційо-розвивальної роботи з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Товстоган В. С. - Загальнонавчальні компетенції як засіб формування професійно-трудової компетентності випускників допоміжних шкіл (2013)
Ясінко Н. І. - Корекційно-розвивальна робота з розумово відсталими дітьми в умовах літнього оздоровчого відпочинку (2013)
Вакуленко М. О. - Акустичні інваріанти українських приголосних (2010)
Терехова Д. І. - Голос народу – голос Божий (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулів НАРОД / НАРОД в українській та російській мовах) (2010)
Гусар М. В. - Семантична структура приватних газетних оголошень-оповіщень (2010)
Козирєва З. Г. - Деякі аспекти розвитку концепту ІНТЕЛІГЕНЦІЯ в сучасній українській мові (2010)
Малиновська Г. Р. - Міжмовні кореляції паремійного представлення концепту "ГРОШІ" в українській і англійській мовах (2010)
Ніколенко А. П. - Деякі особливості структурної організації англомовного газетного медіа-дискурсу (на матеріалі статті з проблем маркетингу) (2010)
Охріменко М. А. - Внутрішня форма фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах (2010)
Пашинська Л. М. - Походження фразеологічних неологізмів (на матеріалі сучасних українських ЗМІ) (2010)
Лиса Г. І. - Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах, Козирев Є. В. (2010)
Князев Н. М. - Мовна політика Латвійської Республіки (2010)
Зайцева О. М. - Деякі тенденції фонетичних, граматичних і словотворчих інновацій у мові сучасних українських телепередач (2010)
Bystrov Y. - Interpreting Fiction in the Context of Intercultural Communication (2010)
Ксьондзик Н. В. - До питання соцреалістичного канону в "Історії української літератури" 1950, 1956 і 1957/1959 рр. (2010)
Лащихіна В. П. - Основні етапи розвитку системи педагогічної освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2010)
Ставцева В. Ф. - Система освіти Нової Зеландії (загальна характеристика) (2010)
Чернявська Т. П. - Феномен агресивності в контексті успішності суб’єкта в бізнес-діяльності (2010)
Артемчук Т. О. - Проблеми стандартизації навчального предмета "Релігія" у ФРН (кінець 50-х – 70-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Товт І. С. - Особливості ведення документообігу в діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Вимоги до рукописів (2010)
Барна Р. А. - Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталі 20, Гущак Ж. М. (2015)
Богатирьов Д. В. - Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи, Сало В. М., Лещенко С. М., Мачок Ю. В. (2015)
Бондаренко А. І. - Обробка та аналіз результатів експериментальних досліджень гідрооб’ємно-механічних трансмісій (2015)
Гевко Б. М. - Визначення силових характеристик процесу вальцювання кульок направляючих, Крук В. В., Гудь В. З., Фурдей В. В., Яциків М. М., Клендій М. І. (2015)
Гунько Ю. Л. - Удосконалення конструкції роторного картоплекопача, Пасаман Б. Ф., Пасаман О. Б. (2015)
Гусєва Т. А. - Дослідження процесу сепарації паливних гранул на спіральному сепараторі, Дударєв І. М. (2015)
Дацюк Л. М. - Аналіз компонування колісних лісових харвестерів, Вржещ М. В. Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2015)
Дударєв І. М. - Визначення енергетичних параметрів сепаратора лляного вороху (2015)
Дьяконов В. К. Сирко З. С. - Влияние жесткости фланцев на поперечные колебания дисковой пилы (2015)
Кожушко А. П. - Особливості роботи колісних тракторів з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2015)
Козелко Ю. І. - Аналіз показників відхилення від заданої ширини міжрядь картоплевисаджувальних машин, Усенко М. В. (2015)
Костюник Р. Е. - Трибологические исследования адгезионного изнашивания на машине трения АСК–01 (2015)
Кісільов Р. В. - Математична модель динамічної системи силової взаємодії лопатей змішувача з монолітом суміші, Лузан П. Г., Шепілова Т. П., Мачок Ю. В. (2015)
Миневич И. Э. - Оценка соусов с льняной мукой профильным методом сенсорного анализа, Осипова Л. Л., Зубцов В. А. (2015)
Налобіна О. О. - Аналіз розвитку галузі картоплярства та огляд картоплезбиральної техніки, Шимко А. В. (2015)
Паладійчук Ю. Б. - Технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів сипких матеріалів, Тарасюк Ю. М., Гудь В. З., Шуст І. М., Кирик О. М. (2015)
Паливода Ю. Є. - Методи підвищення експлуатаційної надійності і довговічності дисків бурякозбиральних машин, Левкович М. Г., Гудь В. З., Гупка А. Б. (2015)
Панасюк С. Г. - Руйнування адгезійного з’єднання забруднень із поверхнею бульб картоплі, Дудко І. В. (2015)
Пономаренко Н. О. - Програма, методика та результати польових експериментальних досліджень відцентрових розкидачів мінеральних добрив (2015)
Попович П. В. - Ресурс роботи несучих систем причепів з урахуванням впливу експлуатаційних середовищ, Цьонь О. П., Попович Т. Л. (2015)
Федорусь Ю. В. - Енергія проростання та схожість насіння льону-довгунця після обробки плющильно-обчісувальним апаратом (2015)
Усенко М. В. - Дослідження роботи гнучкої борони з регулюваними зубами, Оніщук В. В. (2015)
Хлопецький Р. А. - Математичне моделювання руху матеріальної точки по поверхні спіралі Архімеда (2015)
Цизь І. Є. - Дослідження впливу на продуктивність цукрового буряка глибокого розпушування грунту міжрядь, Сичук В. М., Башук Ю. В. (2015)
Шевчук В. В. - Динамічна модель взаємодії вальцьового робочого органа з насінням олійних культур (2015)
Шимчук О. П. - Обґрунтування засобів для добування частково зневодненого озерного сапропелю та шляхи його використання (2015)
Шимчук С. П. - Прилад тертя для трибологічних досліджень пально-мастильних матеріалів, Зайчук Н. П., Шимчук Ю. П. (2015)
Бондарева О. - Міфопоетика як сучасна драматургічна жанротворча стратегія (2008)
Куца О. - Особливості інтерпретації жіночих образів у новелістиці Галини Тарасюк (на прикладі новел "Острів зимового мовчання", "Янгол з України") (2008)
Мацько В. - Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач (2008)
Міщенко О. - Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос (2008)
Олійник С. - Інтелектуальний роман Олеся Бердника "Вогнесміх" в інтертекстуальному полі міфології (2008)
Сліпушко О. - Образ автора-проповідника у києворуській книжності (2008)
Ткаченко О. - Символіка поеми І. Франка "Смерть Каїна" (2008)
Ткаченко Р. - Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив'яний перстень", Ткаченко Л. (2008)
Арібжанова І. - Опосередковані означення в сучасній українській мові (2008)
Вакуленко М. - Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем (2008)
Гапченко О. - Фразеологічні одиниці як фрагмент національної мовної картини світу (2008)
Гливінська Л. - Звукосимволізм: "за" і "проти" (2008)
Козленко І. - Тлумачний словник афіксальних морфем української мови: засади укладання (2008)
Костич Л. - Вториннa функція флексії (2008)
Непоп-Айдачич Л. - Польський мовний образ незабудки (колекції та комплекси) (2008)
Черниш Т. - Слов'янська лексика: витоки й еволюція (2008)
Голишкіна Л. - Досягнення культури в українських приказках та прислів'ях ХІХ століття (за збірником М. Номиса) (2008)
Салтовська Н. - Загадка як художній текст (2008)
Ярмоленко Н. - Опозиції "автор – виконавець" та "варіант – інваріант" в українському героїчному епосі (2008)
Вихідні дані (2008)
Андрійченко Ю. В. - Мова і реальність: особливості категорії граматичного роду іменників групи intrasex (2013)
Бокова П. М. - Символіка кольору в іспанській фразеології (перекладацький аспект) (2013)
Бурмістенко Т. В. - Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові (2013)
Вакуленко Т. О. - Займенникові незамкнуті емоційно-констатуючі питальні речення фразеологізованої структури –констативні мовленнєві акти (2013)
Волосенко I. В. - Комунікативні стратегії і тактики як одиниці опису регулятивності (2013)
Гарбузова Г. О. - Прийоми емфатизації та нейтралізації в англо-українському художньому перекладі (2013)
Гетьман З. О. - Функції звертання в іспанському розмовному мовленні (2013)
Данилич В. С. - Кастильський період іберо-романського мовного ареалу (2013)
Дмитрук О. В. - Модифікація іллокутивної сили висловлювань як засіб маніпулювання свідомістю (на матеріалі текстів англомовних ЗМІ) (2013)
Дьомкіна О. В. - Фахова мова у професійній судовій комунікації (на матеріалі слухань у верховному суді США) (2013)
Залєснова О. В. - Дейксис як категорія мовної комунікації (2013)
Каратєєва Г. М. - Просторова різнорідність уявних переміщень ле-клезіанських персонажів у дзеркалі категорії модальності (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Кеба О. М. - Артикуляційна композиція вібрантів сучасної іспанської мови (2013)
Коваленко Г. М. - Trademark names як джерело епонімів в англійській мові (2013)
Колодко С. А. - Семантико-стилістична парадигма прислівників ступеню в китайській мові (2013)
Korbozerova N. M. - Tipología de los marcadores españoles de causalidad y de tiempo (2013)
Котлярова Н. К. - Синкретизм творів Алессандро Барікко як визначальний чинник вибору стратегій перекладу (2013)
Крупко О. І. - Потреба слова як молитви (про логічні афоризми Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Характеристика і особливості семантичних категорій у словотворенні сучасної німецької мови (2013)
Кучерява Л. В. - Імена-фон та їх функції у творах французьких авторів (2013)
Левінська О. О. - Вплив латинської та арабської мов наформування складного речення в текстах іспанського романсу XV-XVI століть (2013)
Лобода Ю. А. - Лінгвориторична складова англійськомовного політичного дискурсу (2013)
Любчук Н. В. - Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії ЛесіУкраїнки "Лісова пісня" як проблема перекладу (2013)
Мариненко П. І. - Мовні контакти: особливості сучасної іспанської мови в Каталонії (2013)
Наваренко І. А. - Синтагматичне членування текстів іспанської народної казки: структурна характеристика (2013)
Настенко С. В. - Визначення поняття "концепт” у контексті аналізу семантичного змісту мегаконцепту в поетичному творі (2013)
Ніколенко А. Г. - Особливості знаків і синтаксису в дискурсі американського ігрового кіно (2013)
Орлова І. С. - Перекладацькі трансформації з огляду на відтворення ідіостилю автора художнього твору (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора infatti (на матеріалі італійської мови) (2013)
Павліченко Л. В. - Мовний репертуар учасників допиту(на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) (2013)
Падалка Ю. М. - Семантичні властивості логічної модальності (2013)
Пілик В. В. - Функції прямої та непрямої мови у сучасній турецькій газетній публіцистиці (2013)
Покровська І. Л. - Вербалізація концепту пекло в турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Трансформація оцінності національно-маркованого концепту "fe” у мовній картині світу Іспанії (2013)
Радочин К. В. - Фонетичні особливості пісень андалузького фламенко, Обручникова О. П. (2013)
Редковська Т. О. - Лінгвостилістичні параметри функціонування базових текстових концептів сучасної іспанської жіночої прози (2013)
Cавлук О. М. - Синтагматичний та парадигматичний аспект дієслівної перифрази (2013)
Сингаївська Г. В. - Агіоніми в ономастичному просторі іспанської мови (2013)
Ситдикова І. В. - Трансформації віртуального простору та інноваційні підходи до дослідження письмової комунікації (2013)
Скрипник А. В. - Концепт DIEU як одиниця знання у французькій мовній картині світу (2013)
Столярова А. А. - Лінгвостилістичні особливості текстів гарантій на побутові електроприлади (на матеріалі новогрецької мови), Леончик О. М. (2013)
Терехова С. І. - Структура мови у сучасній науці про мову: рівні мови і рівні лінгвістичного аналізу (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що репрезентують макроконцепт атмосферні явища у анатолійських діалектах (2013)
Толстова О. Л. - Семантичні особливості компаративних фразеологізмів сучасної іспанської мови з ономастичним компонентом (2013)
Чернишова Ю. О. - Італійські переклади творів ТарасаШевченка (2013)
Чорна Т. С. - Лінгвістичні особливості авторської позиції (2013)
Чорна Н. В. - Міжтекстові алюзії як стилістичний прийом реалізації прихованої цитати у постмодерному дискурсі ЛатинськоїАмерики (2013)
Яцинова О. В. - Музичне декодування роману Вісенте Бласко Ібаньєса "В апельсинових садах” (2013)
Титул, содержание (2015)
Черныш Е. Ю. - Адсорбционная иммобилизация сульфид-окисляющих бактерий в массе носителя, изготовленного из фосфогипса, Пляцук Л. Д. (2015)
Артемьев С. Р. - Существующие представления о нетрадиционных методах выращивания металлических нитевидных кристаллов. Вытягивание вискеров из растворов (2015)
Рижова О. П. - Безфтористі яскравозабарвлені склопокриття зі зниженою температурою випалу, Хохлов М. А., Кислична Р. І. (2015)
Рубан О. В. - Отримання кополімеру акрилової кислоти і 3-метакрилоксипропіл-триметоксисилану методом емульсійної кополімеризації, Кисельова-Логінова К. В., Попов Є. В. (2015)
Красильникова А. А. - Моделирование адиабатического мононитрования ароматических углеводородов слабой азотной кислотой, Кондратов С. А. (2015)
Швед О. М. - Порівняльний аналіз біотехнологій очищення стічних вод малих населених пунктів, Червецова В. Г., Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Флейшер Г. Ю. - Вплив гідрофобізуючих добавок на властивості цементів, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2015)
Булавин В. И. - Определение кинетических параметров реакции образования кристаллогидратов твердофазных адсорбентов, Блинков Н. А. (2015)
Артюх Т. М. - Формування споживних властивостей ювелірних сплавів на основі золота 585 проби з модифікуючими добавками, Григоренко І. В. (2015)
Сівецький В. І. - Методики визначення наявності, характеру та величини пристінних ефектів при течії полімерних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І. (2015)
Сергеева О. В. - Учет особенностей газоразрядной плазмы при проектировании плазмохимического реактора с жидким катодом, Пивоваров А. А. (2015)
Гликин М. А. - Исследование процесса деструктивной переработки углеводородов в неорганических расплавах. Влияние управляющих параметров, Тарасов В. Ю., Зубцов Е. И., Черноусов Е. Ю. (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження старіння мінеральних гідравлічних олив. І. Фракційний склад, Нетреба Ж. М. (2015)
Головко Д. А. - Влияние соединений марганца на синтез ферратов(VI), Головко И. Д. (2015)
Abstract and References (2015)
Генова А. А. - Оценка эффективности местного самоуправления в контексте ресурсного обеспечения (2014)
Чанглі В. С. - Шляхи реформування галузі ЖКГ регіону (2014)
Вольская Е. М. - Основы управления некоммерческими организациями (2014)
Васылева-Керян О. В. - Реформирование управления персоналом как один из основных аспектов успешного развития государственных и коммерческих структур (использование зарубежного опыта) (2014)
Прокопенко А. В. - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, Жеребьев Я. И. (2014)
Pichugin S. - Method for reliability estimation of the main pipeline steelwork structure, Zyma O. (2014)
Mushchanov V. - Fundamental approaches towards joints operation at reliability designs of suspension bar roofs, Priadko I. (2014)
Gorokhov Y. - The planning of effective delivery schemes of metal frame tower lattice supports with the help of motor transport as a part of production project works, Yugov A., Ignatenko R. (2014)
Перельмутер А. В. - Об одной характеристике надежности строительных объектов, Пичугин С. Ф. (2014)
Назим Я. В. - Методика механического расчета воздушных линий электропередачи высокого класса безотказности в составе единой системы (2014)
Вєдєнєєв В. Д. - Використання фітонцидних та психостимутюючих властивостей ефірних олій для оптимвації повітряного середовища навчальних приміщень, Омелъчук С. Т., Кузьмінська О. В., Гринзовсъкий А. М. (2015)
Ковальчук О. І. - Морфологічні зміни ппофізарно- адреналової системи щурів при термічній травмі, Черкасов В. Г., Дзевулъсъка І. В., Титаренко В. М., Маліков О. В. (2015)
Литвиненко М. І. - Обгрунтування еколого-пгієнічних заходів з охорони басейну річки сіверський донець в харківській області, Кривонос К. А., Щербань М. Г. (2015)
Хато О. Є. - Структурно-функціональна характеристика паренхіми і кровоносного русла передміхурової залози при хронічній гіпоксії (2015)
Школьнік Е. Я. - Вікові відмінності антропо- соматотипологічних показників між хворими на одно- і двобічний гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками (2015)
Антоненко О. В - Прояви синдрому "сухого ока" у хворих з поєднаною ендокринною патологією на фоні недостатності вітаміну d3, Жабоєдов Г. Д. (2015)
Барзилович В. Д. - Сучасні підходи до вигодовування у дітей з групи ризику реалізації алергічної захворюваності, Починок Т. В., Барзилович А. Д., Гудзій М. Ю. (2015)
Глушак А. А. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у хлопчиків та дівчаток із різною формою голови, Гунас І. В (2015)
Жуковцева О. І. - Перспективи біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію як нового матеріалу для імплантації у щелепно-лицевій хірургії, Маланчук В. О., Кисельов В. С., Алексеева Т. А., Чепурний Ю. В. (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів в піврічному періоді після імплантації кардіостимуляторів, Волков Д. Є., Лопин Д. О., Алексеева Т. А. (2015)
Кучерявченко М. 0. - Вплив лапроксиду л-303 на стан нейромедіаторів, рецепторний апарат і систему медіаторної регуляції внутріклітинного метаболізму (2015)
Мелліна В. Б. - Аналіз результатів впливу модифікованих мікропризм френеля на бінокулярні функції та стереоскопічний зір у дітей (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни коагуляціиного гемостазу у чоловіків та жінок на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента st, Пастушіна А. І., Ляхоцька А. В., Герула 0. М. (2015)
Неханевич О. Б. - Cтан кардіотемодинаміки під час фізичних навантажень у осіб з двостулковим клапаном аорти (2015)
Овдій M. O. - Aізична підготовленість і якість життя студентської молоді в залежності від маси тіла, Коршак В. М., Костюченко Є. В., Соломаха К. М., Перепелиця М. І. (2015)
Приступюк Л. О. - Uлікований гемоглобін в ощнщ ризику серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Stepanchenko M. S. - Contamination of the intact kidney in course of the acute unilateral kidney inflammation in rats: different time frames after nephrectomy on the affected side, Fedoruk O. S., Burdeniuk I. P, Blinder O. V., Burdeniuk V. I. (2015)
Чимпой К. А. - Oсобливості корекції порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Бобик М. В., Сирота К. А., Неміш І. Л., Павлюкович Н. Д. (2015)
Дегтярева А. Э. - Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии: факты и противоречия, Хайтович Н. В., Натрус Л. В. (2015)
Монашненко B. I. - Продні наномотори: медико-бюлогічний аспект, Горчакова H. O., Чекман I. C. (2015)
Нагорна Т. І. - Застосування психотропних засобів в поєднанні з наночастинками, Горчакова Н. 0., Лисенко О. С., Чекман І. С. (2015)
Умови публікації (2015)
Ліцензійні умови використання наукової статті в Українському науково-медичному молодіжному журналі (2015)
Титул, содержание (2015)
Косенко О. П. - Технологічний важіль як інструмент формування продуктово-технологічних платформ машинобудівних підприємств (2015)
Мельник О. Г. - Декомпозитивна модель альтернатив формування команд для IT-компаній, Шпак Ю. Н. (2015)
Смачило І. І. - Інформаційна підтримка механізму управління сталим розвитком підприємства (2015)
Добрянська В. В. - Розвиток лісогосподарської галузі та впровадження "зеленого" туризму в Україні на засадах екологічного маркетингу, Глущенко Т. С. (2015)
Дунська А. Р. - Підхід до оцінювання ефективності інноваційного механізму розвитку промислового підприємства (2015)
Левченко В. О. - Моделювання товарних потоків аптечних мереж із використанням засобів системної динаміки (2015)
Пазюк В. Л. - Візуальна атрибутика формування винного бренда (2015)
Пономаренко Т. В. - Вартісні параметри економічної стійкості гірничо-збагачувальних комбінатів України (2015)
Семенова В. Г. - Процессно-ориентированный подход в управлении интеллектуальной собственностью предприятий (2015)
Твердушка Т. Б. - Удосконалення організаційного механізму стимулювання персоналу до створення інновацій на підприємстві (2015)
Корж Н. В. - Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу (2015)
Вініченко І. І. - Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні, Маховський Д. В. (2015)
Захарченко Н. В. - Регулювання високотехнологічного ресурсу в інноваційному розвитку економіки України (2015)
Ерфан В. Й. - Тенденції розвитку аграрної сфери регіону (2015)
Штирхун Х. І. - Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції (2015)
Єлісєєва О. К. - Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації, Бєлозерцев В. С. (2015)
Пилипенко Д. Р. - Організація стратегічного управління потенціалом корпоративних логістичних систем на засадах маркетингу (2015)
Голубєв С. М. - Розробка методики діагностики соціальних резервів розвитку колективного трудового потенціалу (2015)
Лукин Д. А. - Насущные вопросы бизнес этики в банковской отрасли Украины, Мазыло Т. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Гудзенко В. - Експресіоністичні первини В. Стефаника у творчості В. Портяка (2010)
Довжок Т. - Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни" (2010)
Задорожна Л. - Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу (2010)
Задорожна С. - Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя (2010)
Костенко Н. - Про державні розміри в українській поезії (спроба коментаря до "Записів і виписок" акад. М. Гаспарова) (2010)
Мариненко Ю. - Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху (2010)
Олефір В. - Жанрова палітра українського роману 20–30-х років ХХ століття (2010)
Сквирська І. - Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" (2010)
Тетеріна О. - Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків (2010)
Ткаченко А. - Віршувальний універсум: етнічний пункт відліку (2010)
Ткаченко Р. - Літературно-критична рецепція роману П. Загребельного "Розгін" (2010)
Вакуленко М. - Проблема відображення часових моментів засобами української мови (2010)
Голубовська І. - Проблеми зіставно-конфронтативного вивчення національно-мовних картин світу (2010)
Даниленко Л. - Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови (2010)
Дарчук Н. - Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи (2010)
Дем'яненко Н. - Особливості семантичного співвідношення розуму і почуттів у польській фразеології (2010)
Лисюк Н. - Традиційний фольклор у культурному просторі ХХІ століття (2010)
Міленіна М. - Динаміка давньоскандинавського поховального обряду (на матеріалі "Старшої Едди") (2010)
Демченко В. Д. - Еволюція екранного образу тележурналіста: від "людини без властивостей" до особи-бренду (2013)
Блинова Н. М. - Архітектонічні особливості наукових електронних видань, Гартована К. В. (2013)
Бутиріна М. В. - До питання застосування архетипів у комунікаційній практиці (2013)
Бучарська І. С. - "Forbes" та "forbes woman": національні стратегії редакційної концепції, Венгеляускайте Х. О. (2013)
Губа Л. А. - Композиционные особенности информационно-новостных порталов, Коваленко В. Т. (2013)
Гудошник О. В. - Кінорецензія у спеціалізованих ЗМК США: функціональні зміни жанру, Безпала Е. О. (2013)
Гусева Е. А. - Русский очерк в системе модернизма (2013)
Дашко Н. С. - Жанрова своєрідність твору "Листя землі" В. Дрозда (2013)
Демченко С. В. - Телебачення як чинник встановлення суспільного "порядку денного" (2013)
Дудченко Л. М. - Друковані корпоративні газети Сумщини: сутність та соціокомунікативна функція (2013)
Жарко С. Ю. - Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара (2013)
Іванова Н. І. - Комунікативний потенціал концепту "донкіхотство" в кіноповісті О. Довженка "Мічурін" (2013)
Кирилова О. В. - "The guardian": від другорядної манчестерської газети до одного з найбільш цитованого медіа світу (2013)
Кит І. Г. - Концептуальні моделі образу автора громадсько-політичного ток-шоу (на прикладі програм Л. Кінга та С. Шустера) (2013)
Ковальова Т. В. - Трансформація жанрових форм українського журнального подорожнього нарису 1925 – початку 1930-х років (2013)
Ковтонюк О. В. - Національні особливості бразильських ЗМІ (2013)
Лобойко Т. В. - Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами (2013)
Лященко А. В. - Міф як інструмент рекламної комунікації (2013)
Мироненко В. В. - Парадигмальні ознаки організаційних комунікацій (2013)
Михайлова А. А. - Інтернет-видання для вчителiв української мови, Мілохіна А. О. (2013)
Подмогильная Н. В. - Поэтическое речетворчество как фактор коммуникации (2013)
Сипченко І. В. - Газети політвідділів МТС у системі галузевої преси Сумщини (2013)
Сухенко І. М. - Self-actualization of personality within contemporary information society: the European qualifications framework (2013)
Сухенко І. М. - Функціональні аспекти взаємодії соціальних медіа і державного уряду: до проблеми імплементації WEB 2.0, Тарнавська І. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Агєєва В. О. - Інтеграція архетипної і стереотипної символіки у семантичній структурі лексем fire і вогонь (2013)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження мовного сексизму в іспанські мові (2013)
Артемова Л. В. - Риторичне питання як композиційний експресивний елемент авторської публіцистики (на матеріалі жанру колонки газети "El País") (2013)
Берегова О. А. - Евфонічні прийоми декодування референта (2013)
Братель О. М. - Етноспецифічне підґрунтя аргентинських поетичних образів (2013)
Власенко М. С. - Специфіка прагматичних компонентів різних видів законодавчих документів (2013)
Волосенко І. В. - Симулятивні комунікативні стратегії і тактики у молодіжній німецькомовній блогосфері (2013)
Галицька Є. А. - Семантична спеціфіка назв парфумерно-косметичних товарів у ракурсі фіеймового аналізу (2013)
Гордієнко О. І. - Способи створення ефекту саспенсу в сучасному сентиментально-пригодницькому романі (на матеріалі творів Г. Мюссо) (2013)
Дмитрук О. В. - Стереотипи як основа для маніпуляцій свідомістю (2013)
Єсипович К. П. - Рольпропозиційних моделей у формуванні когнітивного простору фольклорного тексту (2013)
Киричок К. О. - Семантичні типи конструкцій з дієсловами каузації позитивного емоційного стану в німецькій, французькій, російській та українській мовах (2013)
Korbozerova N. M. - Peculiaridades fonéticas y morfológicas de los dialectos peninsulares del español antiguo (2013)
Костюк М. М. - Звукосимволізм у творчості французьких поетів кінця XIX століття (2013)
Курченко О. О. - Умови успішності перформативного мовленнєвого акту на прикладі подяки в іспанській мові (2013)
Махоніна-Лонгінова О. В. - Переклади французької масової літератури в Україні та Росії (2013)
Моренець І. М. - Продуктивність дієслівного словотворення в сучасній іспанській мові за допомогою суфіксів -е-(а), -iz-(a), -ec-(e)-, -ific-(a)- та -а- (за формальними критеріями) (2013)
Назаров Н. А. - Український фольклор і донаукові уявлення про слово як джерела уточнення сучасних процедур етимологізації (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора in effetti (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Епістемічна та деонтична модальність в іспанській мові (2013)
Пахолок З. О. - Види творчого наслідування у постмодернізмі (2013)
Переверзєв Д. І. - Ностратична глибина лексики поезії Тараса Шевченка (на матеріалі вірша "Тече вода з-під явора") (2013)
Пилипенко Р. Є. - Культурні трансформації постаті Тараса Шевченко в німецькомовному комунікативному просторі (2013)
Підгірна Н. М. - Функціональні особливості мовної економії у французькій мові (2013)
Попова Н. М. - Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація (2013)
Савлук О. М. - Розрізнення дієслівної перифрази та дієслівної фразеологічної єдності (2013)
Савчук Р. І. - Когнітивна наратологія в контексті нових дослідницьких орієнтирів сучасної лінгвістики тексту (2013)
Сингаївська Г. В. - Формально-структурні і прагматичні особливості іспанських прізвищ (2013)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічні особливості мовних засобів тексту іспаномовної Біблії (2013)
Спіцина В. Є. - Риторичні стратегії публічних промов першої леді США Мішель Обами (2013)
Столярова А. А. - Лексико-граматичні а структурні особливості текстів інструкцій із застосування лікарських засобів новогрецькою мовою (2013)
Толстова О. Л. - Лінгвокогнітивні особливості концептуалізації простору засобами іспанької соматичної фразеології (2013)
Тучкова О. О. - Методологічні підгрунтя дослідження структури образу авторки у французькому фіночому автобіографічному романі ХХ століття (2013)
Філоненко Н. Г. - Золотий перетин у структурній і смисловій організації роману Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2013)
Чернишова Ю. О. - Оригінал, адекватність, перекладність у контексті релігійного перекладу (2013)
Демченко В. Д. - Соціальна міфологія як домінанта інформаційного "порядку денного" в умовах комунікаційного суспільства (2014)
Блинова Н. М. - Сайти-присвяти письменникам як різновид самостійного літературознавчого онлайн-ресурсу, Мішенкова Д. В. (2014)
Бутиріна М. В. - Реклама як міфологізована комунікація: теоретичні та практично-прикладні аспекти, Зерницька А. О. (2014)
Гаркуша І. В. - Культура мовлення фахівця з рекламної діяльності (2014)
Губа Л. А. - Особенности функционирования сайтов книжных интернет-магазинов, Комина М. Г. (2014)
Гурчіані Х. Д. - Трансформація висвітлення соціальної сфери у процесі еволюції журналістики (2014)
Гусев А. В. - Роль СМИ в процессах коммерциализации современного профессионального спорта (2014)
Гусева Е. А. - Публицистическое начало в прозе И. Бунина (2014)
Демченко С. В. - Парадокси інформаційного суспільства: "дігітальна анонімність" як ознака громадсько-політичного дискурсу (2014)
Кирилова О. В. - "Таймс": нове обличчя, Докуніна К. О. (2014)
Kolesnichenko T. - Public speech: humour as a tool in image management, Shapkina A. (2014)
Куценко Л. В. - Жанри японської літератури на видавничому ринку України, Романовська О. І. (2014)
Мироненко В. В. - Зв’язок організаційних комунікацій із поступальним розвитком організацій (2014)
Підмогильна Н. В. - Архітектонічні особливості персональних сайтів, Юрченко П. І. (2014)
Полякова Т. О. - Кіно і телебачення: спільне та відмінне (2014)
Сухенко І. М. - Higher education strategy within contemporary new media development (2014)
Відомості про авторів (2014)
Безкровна Н. - Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності (2011)
Забіяка І. - Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) (2011)
Завірюхіна І. - Дидактизм в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Задорожна Л. - Професор В. Коптілов як історик літератури (2011)
Левицький В. - Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х – 1930-х років (2011)
Романенко О. - Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) (2011)
Сліпушко О. - Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба (2011)
Ткаченко О. - Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників (2011)
Філатова О. - "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі" (2011)
Гапченко О. - Мовна свідомість людини як об'єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Гриценко С. - Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." (2011)
Звонська Л. - Архаїзми, діалектизми та запозичення давньогрецької мови у Лексиконі Гесихія (2011)
Климентова О. - Українська біблійна критика та засоби вербальної сугестії (2011)
Шулінова Л. - Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця (2011)
Івановська О. - Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору (2011)
Рудакова Н. - Козацтво – об'єкт історичних і культурологічних досліджень (2011)
Янкова Н. - Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського (2011)
Вихідні дані (2011)
Пічугін С. Ф. - Наукова школа "Надійність будівельних конструкцій": досягнення і перспективи (2015)
Пічугін С. Ф. - Надійність лінійної частини підземних магістральних трубопроводів, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Пічугін С. Ф. - Визначення внеску в’язевих елементів у надійність каркасів виробничих будівель, Патенко Ю. Е. (2015)
Воскобійник О. П. - Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві, Семко О. В. (2015)
Мартынов Ю. С. - Вероятностное моделирование погрешности расчетных моделей сопротивления стальных элементов, Надольский В. В., Полещук А. Л., Сикора М. (2015)
Савицкий А. Н. - метод оценивания технического состояния эксплуатаруемых железобетонных конструкций на основе испытания нагружением без разрушения (2015)
Семко О. В. - Методика ймовірнісного розрахунку трубобетонних конструкцій з пошкодженнями труби-оболонки, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. (2015)
Тур В. В. - Проблемы определения частных коэффициентов для расчетных модеоей стальных конструкций в рамках концепции надежности, принятой в еврокодах, Надольский В. В. (2015)
Усаковский С. Б. - Оценка надежности конструкций с учетом неточности расчетного метода и неполноты исходной информации. Прикладные задачи на основе этой модели (2015)
Чичулін В. П. - Аналіз кореляційних зв’язків стохастичних характеристик будівельних конструкцій, Чичуліна К. В. (2015)
Шевченко Т. Ю. - Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами (2015)
Винников Ю. Л. - Імовірнісні методи в геотехніці, Харченко М. О. (2015)
Новохатній В.Г. - Топологічні аспекти надійності трубопровідних мереж (2015)
Savytskyi M. - Rationale design measures to ensure the reliadility of high-rise buildings in progressive collaose, Nikiforova T., Grosman S. (2015)
Malynsky S. - The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal, Nalivayko L. (2015)
Харченко Ю. А. - Оцінка надійності виробничих планів машинобудівних підприємств за умов невизначеності логістичних параметрів (2015)
Білик С. І. - Вплив початкових параметрів масштабності розрахункової моделі на напружено-деформований стан, на прикладі консольного колеса огляду, Бут М. О. (2015)
Бліхарський З. Я. - Надійність залізобетонних балок із комбінованим армуванням, армованих арматурою класу А1000 та А500С, Бобало Т. В., Крамарчук А. П., Ільницький Б. М. (2015)
Гамеляк І. П. - Математична модель втомної міцності неметалевої стержневої арматури, Коваль Т. І. (2015)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом Н80А та болтовими опорними анкерами при дії статичного й високорівневого малоциклового навантаження, Кондрюкова І. О. (2015)
Колчунов В. И. - Сопротивление плосконапряженных стен перекосу при наличии диагональной трещины с привлечением программного комплекса "Лира-PRO", Марьенков Н. Г., Тугай Т. В., Яковенко И. А. (2015)
Зоценко М. Л. - Визначення папаметрів вирви осідання моделі окремого фундаменту у лабораторному лотку, Біда С. В., Веденісов А. В. (2015)
Головко С. И. - Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний, Головко А. С., Горлач С. Н., Креймер Ю. Г., Ульянов В. Ю. (2015)
Головко А. С. - Натурные наблюдения и опыт усиления высотных сооружений с круглыми фундамертами обоймой из упрочненного грунта (2015)
Сєдін В. Л. - Особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметра в багатошарових глинистих грунтах, Мельник А. М., Бікус К. М., Шикотюк К. А. (2015)
Табачников С. В. - Экспериментальное исследование сил сопротивления по боковой поверхности моделей свай (2015)
Нестеренко М. П. - Оцінка конструктивно-технологічних параметрів та експлуатаційних якостей вібраційних машин для формування залізобетонних виробів, Білецький В. С., Семко О. В. (2015)
Нестеренко М. П. - Розроблення пружних опор вібраційних площадок для формування залізобетонних виробів, Воскобійник О. П., Павленко А. М. (2015)
Карюк А. М. - Статистичні характеристики температури повітря для розрахунків надійності будівельних конструкцій (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення нормативних площ даху для зовнішнього водоскиду з підвісними воронками для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Аршава Е. А. - Статистическая оценка параметров силикатного кирпича, Кичаева О. В., Пульная К. В. (2015)
Юрченко Є. Л. - Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", Коваль А. С., Савицький М. В., Коваль О. О. (2015)
Вітаємо ювіляра (2015)
Шелехов А. М. - О три-тканях, образованных семействами окружностей (2012)
Matsumoto K. - Conformally Flat Twisted Product Munifolds, Pripathi M. (2012)
Паньженский В. И. - Автоморфизмы пространственно-временного многообразия Римана-Картана (2012)
Сурина О.П. - Связности Бервальда и Картана в обобщенном лагранжевом пространстве со специальной метрикой (2012)
Киосак В. А. - Про кількість розв’язків однієї системи алгебраїчних рівнянь (2012)
Волков В. Э. - Геометрическая форма фронта пламени и неустойчивость горения в круглой трубе (2012)
Бондаренко А. М. - Відображення двовимірних многовидів на площину, Пришляк О. О. (2012)
Вятчанінова О. М. - Атоми та молекули функцій з ізольованими критичними точками на границі тривимірного тіла (2012)
Федченко Ю. С. - Про нескінченно малі конформні деформації мінімальних поверхонь зі збереженням середньої кривини (2012)
Florko T. A. - Quantum Geometry: New numerical approach to quantization of the quasistationary states of Dirac-Slater equation (2012)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: New approach to quantization of the quasistationary states of Dirac equation for super heavy ion and calculating hyper fine structure parameters (2012)
Кузаконь В. М. - Обобщенные структуры, связанные с деформацией группы Ли (2012)
Черевко Е. В. - Сохранение тензора энергии-импульса при конформных отображениях (2012)
Балакірева О. Б. - Канонічна група простору афінної зв’язності (2012)
Шугайло Е. А. - О цилиндричности аффинных подмногообразий (2012)
Журавель О. А. - Архівні документи військових судів як джерело з історії Другої світової війни, Нечаєва О. В. (2015)
Спільник С. І. - Слідчий як суб’єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти, Комарницька О. Б. (2015)
Василенко В. Д. - Поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз (2015)
Ганова Г. О. - Проблеми призначення покарання за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (2015)
Катеринчук К. В. - Теоретичні проблеми суб’єктів злочинів проти здоров’я особи (2015)
Прядко В. О. - Мета, завдання та суть прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва негласними слідчими (розшуковими) діями (2015)
Короєд С. О. - Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного права (2015)
Рогожина З. К. - Характеристика спадкового договору (2015)
Боєва О. С. - Відшкодування моральної шкоди за наявності професійного захворювання (2015)
Бонтлаб В. В. - Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект (2015)
Іванчулинець Д. В. - Обов’язкове та факультативне законне представництво в цивільному процесі (2015)
Фесик К. О. - Право апеляційного оскарження судових постанов у провадженні за позовами, що об’єднують вимоги значної кількості осіб (2015)
Водоп’ян Т. В. - Проблемні аспекти договороздатності фізичної особи, дієздатність якої обмежена (2015)
Кузнець О. М. - Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) (2015)
Бенч Н. В. - Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу (2015)
Паленик І. - Узагальнення судової практики розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми, за 2013 рік та перше півріччя 2014 року (продовження), Віхренко В. (2015)
Шебуєва В. А. - Аналіз причин скасування рішень та ухвал Апеляційного суду міста Києва в цивільних справах Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ за перше півріччя 2014 року (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Consistent combined approach treating of chaotic self-oscillations in backward-wave tube, Buyadzhi V. V., Ternovsliy V. B. (2013)
Базилевич Л. Є. - Метризовані функтори і К-ультраметрики, Зарічний М. М., Савченко О. Г. (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Quantization of quasistationary states of the Dirac-Kohn-Sham equation in heavy ion collision problem (2013)
Chernyakova Yu. G. - An advanced approach quantization of the quasistationary states of Dirac0Slater equation, Dubrovskaya Yu. V., Florko T. A., Romanova A. V., Vitavetskaya L. A. (2013)
Милка Д. А. - Жесткость замкнутых выпуклых полиэдров (2013)
Джукашев К. Р. - О три-тканях с эластичными координатними лупами (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Consistent combined approach to treating chaotic dynamics atmospheric pollutants and its forecasting, Bunyakova Yu. Ya., Zaichko P. A. (2013)
Кривко Я.П. - Особливості математичної частини тестів GRE, GMAT (2013)
Лукова - Чуйко Н. В. - Топологическая эквивалентность простых мс-пар на четырёхмерных многообразиях (2013)
Шугайло Е. А. - Об аффинных омбилических погружениях высокой коразмерности (2013)
Іванюк О. М. - Атоми степені 2 на поверхнях з краєм, Пришляк О. О. (2013)
Svinarenko А. А. - Quantum Geometry: Energy-amplitude approach to multiphoton resonances and above threshold ionization (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Advanced generalized multiconfiguration model of decay of the multipole giant resonances (2013)
Подоусова Т. Ю. - Повний геодезичний скрут та деформації мінімальної поверхні, Безкоровайна Л. Л. (2013)
Яременко Н. И. - Геометрическая структура совместно порожденная метрикой и кручением (2013)
Арсеньева О. Е. - $Q$-алгебры основных типов почти эрмитовых и почти контактных метрических многообразий, Кириченко В. Ф. (2013)
Пришляк О. О. - Топологія сім'ї векторних полів на поверхні, Іванюк І. М. (2013)
Білун С. В. - Деформації замкнених 1-форм Морса на замкнених поверхнях, Гагай А. О., Ворончук О. О., Лосєва M. В. (2013)
Котляр А. О. - Про поведінку неперервної функції та її ліній рівня в околі ізольованого локального екстремуму (2013)
Потапенко І. В. - Характеристичне рівняння в теорії інфінітезимальних деформацій з фіксованою варіацією символів Крістоффеля другого роду поверхонь обертання без омбілічних точок (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to treating chaotic atmosphere pollution dynamics, Kuzakon V. M., Sakun T.N. (2013)
Svinarenko А. А. - Quantum Geometry: An advanced energy-amplitude approach to multiphoton resonances in atomic spectra (2013)
Гегамян Г. Д. - О вложении шестимерной групповой три-ткани с тривиальной сердцевиной в три-ткань Муфанг (2013)
Лукова-Чуйко Н. В. - Геометрична еквівалентність функцій Морса-Смейла роду один на тривимірній сфері (2013)
Obikhod T. V. - Matter from Toric Geometry and its Search at the LHC (2013)
Михеева А. А. - О сердцевине некоторой четырехмерной три-ткани Бола, Толстихина Г. А. (2013)
Федченко Ю. С. - Про нескінченно малі поворотно-тангенціальні деформації поверхонь сталої гаусової кривини (2013)
Matsumoto К. - Submanifolds in localy Decomposable Riemanien Manifolds , Zerrin S. (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: New approach to quantization of quasi-stationary states of Dirac equation for relativistic many-boby system and calculating some spectral parameters (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos 1: Theoretical foundations of a consistent combined approach, Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A. (2013)
Берегова О. А. - Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки (2014)
Білик К. А. - Релігійна семантика в поетичній картині світу Р. М. Рільке (2014)
Білоус Н. П. - Національно-марковані лексичні повтори як засоби інтимізації українських казок про тварин (2014)
Бондар Л. О. - Історія розвитку іспанського музично-танцювального стилю фламенко (2014)
Бондаренко Е. С. - Німецька орфоепія й орфофонія: постановка проблеми та завдань дослідження (2014)
Братель О. М. - Художня реалізація архетипу земля в аргентинчькій поезії (2014)
Власенко М. С. - Семантична характеристика юридичних термінів (2014)
Галицька Є. А. - Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації (2014)
Губа Л. В. - Основні характеристики просторової організації малої прози Германа Гессе (2014)
Дмитрук О. В. - Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до воєнної лексики (2014)
Косович О. В. - Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокогнітивні можливості (2014)
Костюк М. М. - Синтаксичні прийоми у французькій поезії кінця XIX століття (2014)
Котенко В. Л. - Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі (2014)
Кремзикова С. Ю. - Дієслова деструктивної дії у вербалізованих батальних ситуаціях епічного дискурсу (2014)
Крушинська О. Г. - Відтворення особливостей дискурсу французького символізму у перекладі П. Тичини (2014)
Кульбіда Д. П. - Вплив англомовних запозичень на туристичний сектор іспанських публіцистичних видань (2014)
Курченко О. О. - Грані вербальної ввічливості: порівняння іспанської, італійської та португальської етноспецифіки вживання форм звертання t/v (2014)
Настенко С. В. - Лексичні засоби репрезентації концептів в іспанській поезії XII - XX століть (2014)
Негода М. М. - Аналіз мовної ситуації діалектів сучасної Італії (2014)
Ніколенко А. Г. - Реализация диегетической функции речевого ряда в дискурсе американского игрового кино (2014)
Новохатська Н. В. - Особливості застосування цитат з кінофільмів в художніх текстах (2014)
Охріменко В. І. - Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) (2014)
Падалка Ю. М. - Типи речень за модальністю (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Пилипенко Р. Є. - Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Попова Н. М. - Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картин світу (2014)
Савлук О. М. - Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови (2014)
Симоненко Т. О. - Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із топонімічним компонентом в іспанській мові (2014)
Сингаївська Г. В. - Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові (2014)
Смущинська І. В. - Орієнталізми у романських, германських та слов'янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов), Горчанюк О. С. (2014)
Скробот А. І. - Особливості символіки образної системи іспанської казки (2014)
Ткаченко Н. Д. - Лінгвокультуреми у казці Л. Керрола "Alice In Wonderland" (2014)
Трубенко І. А. - Метафтонімія як засіб вербалізації емоцій у прозі англійського модернізму (2014)
Цимбалістий І. Ю. - Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (2014)
Чорна Н. В. - Прояви постмодерністської поетики в латиноамериканському та українському художніх дискурсах (2014)
Шевченко Л. О. - Засоби акцентуації звукової організації постмодерного поетичного тексту (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Безкоровайна Л. Л. - Квазіареальна нескінченно мала деформація поверхні в $E_3$, Хомич Ю. С. (2014)
Федченко Ю.С. - Нескінченно малі конформні деформації деяких класів поверхонь (2014)
Курбатова И.Н. - О закономерностях канонических квази-геодезических отображений параболически келеровых пространств (2014)
Покась С. М. - Бесконечно малые конформные преобразования в римановом пространстве второго приближения (2014)
Yaremenko N.I. - The space generated by metric and torsion tensors, derivation of Einstein-Hilbert equation (2014)
Егоров В. Б. - Наукометрия как один из инструментов Евроинтеграции Украины (2014)
Volkov V. E. - Geometrical shape of the detonation front and instability of the detonation in a round tubek (2014)
Власенко И. Ю. - Изобилие классов топологической сопряженности для блуждающего множества внутренних отображений (2014)
Іванюк О. М. - Молекули m-функцій степені 2 на поверхнях з краєм, Пришляк О.О. (2014)
Подоусова Т. Ю. - О продолжении А-деформаций поверхностей положительной кривизны с краем, Вашпанова Н. В. (2014)
Lozinska O. - Hyperspaces and spaces of probability measures on $\mathbb R$-trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2014)
Юрчук І. А. - Про комбінаторний інваріант псевдогармонічних функцій, заданих на $k-$зв'язній замкненій області (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to forecasting evolution of low-attractor chaotic systems, Kuzakon V. M., Zaichko P. A. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Application of energy-amplitude approach to calculating parameters of multi-photon resonances for some complex atomic systems (2014)
Ternovsky V. B. - Geometry of a chaos: dynamics of non-linear processes in relativistic backward-wave tubes chain. new data (2014)
Glushkov A.V. - Modeling chaotic dynamics of complex systems with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks, Khetselius O. Yu., Brusentseva S. V., Duborez A. V. (2014)
Аристархова А. В. - О связи конформно плоских и псевдо-конформно-плоских некоторых классов почти контактных метрических многообразий (2014)
Bazylevych L. - Functionals, functors and ultrametric spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to treating chaotic dynamics in some nature systems, Buyadzhi V. V., Ponomarenko E. L. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: An advanced energy approach in scattering theory (2014)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Relativistic energy approach to cooperative electron-nuclear$\gamma$-transition spectrum (2014)
Коновенко Н. Г. - Конформные проективные инварианты в проблеме распознавания образов (2014)
Курбатова И. Н. - Канонические квази-геодезические отображения параболически келеровых пространств (2014)
Obikhod T. V. - The realization of higher-dimensional breaking mechanism (2014)
Астаф'єв О. - Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова (2012)
Гармата А. - Особливості динаміки образів у романі В. Наріжного "Бурсак" (2012)
Задорожна О. - Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ – початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму (2012)
Климентова О. - Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов) (2012)
Романенко О. - Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі (2012)
Ткаченко О. - "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" (2012)
Шаповал Г. - "Запорожець за Дунаєм" Остапа Вишні: пародіювання як конструктивний принцип драмопису (2012)
Якименко О. - Естетико-філософські координати творчості Наталі Романович-Ткаченко (2012)
Безпаленко А. - Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів (2012)
Наєнко Г. - Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія (2012)
Черненко Г. - Лінгвокультурологічна експертиза в діаді "філологія – соціум" (2012)
Бурлака Н. - Фольклорний концепт "доля" в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття (2012)
Грищенко І. - Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України (2012)
Івановська О. - Комунікативна природа фольклорного тексту (2012)
Рудакова Н. - Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі (2012)
Салтовська Н. - Велеризм як жанр української усної народної творчості (2012)
Астаф'єв О. - Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка (2013)
Бігун О. - Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка (2013)
Ленська С. - Стратегії розвитку жанрових структур в українській малій прозі 1920-х років (2013)
Приліпко І. - Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого (2013)
Ткаченко Р. - Наукові екскурси як художній засіб у романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2013)
Якименко О. - Засоби комічного в прозі Наталі Романович-Ткаченко (2013)
Наєнко Г. - Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського (2013)
Ніка О. - Мовний узус і "проста мова" (2013)
Парасін Н. - Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень (2013)
Письменна Ю. - Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження (2013)
Руда Н. - Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект) (2013)
Строкаль О. - Особливості афіксальної деривації оказіональних вербативів у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана (2013)
Грищенко И. - Когнітивний потенціал фольклорної прози (2013)
Копаниця Л. - Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту (2013)
Рудакова Н. - Козак-герой у народній прозі: функціональна парадигма й система естетичних засобів творення художнього образу (2013)
Вихідні дані (2013)
Бандура Н. Г. - Когнітивне бачення світу в публіцистиці (на матеріалі німецьких редакційних блогів) (2014)
Бокова П. М. - Прагматичні аспекти перекладу (2014)
Боцман А. В. - Взаємодія футурального презенса і аналітичного футурума у сучасних германських мовах, Моренець І. М., Галицька Є. А. (2014)
Васильєва Н. В. - Теорія полісистеми Ітамара Івен-Зогара на українському грунті періоду 1920-30-х рр. (2014)
Величко М. П. - Суфійські елементи в арабо-іспанській поезії. Реальні і містичні плани поезії Умара Ібн Фаріда та Ібн Аль-Арабі; пластичніть образів (2014)
Верьовкін В. В. - Відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов’янському і давньогерманському героїчному епосі (2014)
Ізотова Н. П. - Оповідні засоби реалізації принципу гри в романі Дж. М. Кутзее "In The Heart Of The Country” (2014)
Костюк М. М. - Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів (2014)
Крушинська О. Г. - Українські переклади поезій Стефана Малларме (2014)
Лазер Т. В. - Іронічні структури в романі "Іl fu Mattia Pascal” Луїджі Піранделло (2014)
Михайленко О. О. - Мова наукової статті: українсько-англійські паралелі (2014)
Падалка Ю. М. - Алетична модальність та засоби її вираження в іспанській мові (2014)
Пахолок З. О. - Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки (2014)
Радочин К. В. - Стилістичний синтаксис Карлоса Руіса Сафона (на матеріалі роману "Тінь вітру”) (2014)
Савлук О. М. - Роль допоміжного, напівдопоміжного та модального дієслова у складі дієслівних перифраз (2014)
Свириденко М. А. - Особливості соціолекту іспанських студентів (2014)
Сингаївська Г. В. - Експресивність антропонімічної лексики в іспаномовному газетно-публіцистичному дискурсі (2014)
Скробот А. І. - Національно-культурна специфіка іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2014)
Соболєва О. В. - Розмаїття стилістичних засобів у семантичному полі друкованих текстів (на матеріалі публіцистичних текстів французькою мовою) (2014)
Сотников А. В. - Просодична актуалізація інтенції спонукання до дії (2014)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії і тактики легітимації комунікативно-дискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Храбан Т. Є. - Роль інтернет-комунікації у пізнанні мовної картини світу (2014)
Цимбалиста О. А. - Лексико-семантичні варіанти відображення погляду в англійських художніх текстах (2014)
Чернова А. А. - Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі (2014)
Бойцун І. - Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень – місяць перемін" Раїси Іванченко (2015)
Бородіца С. - "Ментальне поле" і феномен "української душі" у романі "Гори говорять!" Уласа Самчука, Вашків Л. (2015)
Джигун Л. - Літературний портрет українських письменників в мемуарній прозі Докії Гуменної, Швець Т. (2015)
Короткова О. - Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського (2015)
Котяш І. - Інтерпретація постаті Т. Шевченка очима сучасників (2015)
Кураш Т. - Інтимна лірика Максима Рильського в річищі неокласицизму (2015)
Маховська С. - Фольклоризм роману Віталія Мацька "Катарсис", Козуленко В. (2015)
Мацько В. - Ісайя Камʼянчанин в історичній та художній правді за концептосферою М.Мачківського (2015)
Миронюк В. - Поетика кольору в поезіях Максима Рильського (2015)
Нікітова І. - Літературна епоха і людина в спогадах Олександра Смотрича (2015)
Пірошенко С. - Художньо-стильові включення євангельських сюжетів у побудову роману Федора Достоєвського "Брати Карамазови" (2015)
Сазонова О. - Семантична наповненість міфопоетичної картини світу поезій М. Рильського та Ладі Могилянської (2015)
Скуратко Т. - Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" (2015)
Слоневська І. - Інтертекстуальний діалог у дискурсі антиутопії ХХ ст.: О. Хакслі "О дивний новий світ" – М. Уельбек "Елементарні частки" (2015)
Теодорович Д. - Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка (2015)
Ткачук М. - Художній світ лірики Євгена Маланюка (2015)
Чобанюк В. - Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків (2015)
Школа В. - Фольклорні мотиви пʼєс Максима Рильського (2015)
Яблонська Н. - Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка (2015)
Ямчук П. - Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою (2015)
Гавдида Н. - Мовний концепт невербального доробку Якова Струхманчука, Назаревич Л. (2015)
Мельник Р. - Вербалізація концептосистеми FLEIß, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу (2015)
Олійник В. - Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка (2015)
Попович А. - Лексична заміна компонентів фразеологізму в мовотворчості Віталія Нечитайла (2015)
Філінюк В. - Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка (2015)
Шабат-Савка С. - Фігурально-риторичні конструкції як засоби вербалізації інтенцій естетичності в поетичному дискурсі Максима Рильського (2015)
Царалунга І. - Явище зміни e > o у мові українських грамот XIV ст. (2015)
Мінчак Г. Б. - Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (2011)
Васько Р. В. - Бінарність як фундаментальний принцип організації кінакемних ситем (2011)
Архангельська Т. О. - Маскуліноцентризм у слов’янських мовах: зіставний аспект (2011)
Баранська М. - Коллективно-региональные прозвища отражением российской и польской языковых картин мира (2011)
Гашимов Э. А. - Лингвосемиотическая оценка потребностного кода, Куровская А. Е. (2011)
Голі-Оглу Т. В. - Вербалізація і семантизація обрядів переходу різдвяного календарного циклу слов’ян (2011)
Дегтева И. В. - Сопоставление наименований одеяний священнослужителей в русском и французском языках (2011)
Денисенко Е. Н. - Репрезентация стереотипов "доминирующей маскулинности” в русском и английском языках (2011)
Денисова С. П. - Лінгвоепістеміологічна специфіка наукових досліджень з порівняльно-історичного і типологічного мовознавства (2011)
Кіреєнко К. В. - Солярна й люнарна символіка в любовних замовляннях (на матеріалі української та англійської мов) (2011)
Манаенкова М. П. - Предикативный признак в языковой картине мира (2011)
Межжеріна Г. В. - Конституенти "плата”, "ціна” ознакової парадигми східнослов’янської мовної картини світу ХІ–ХІІІ ст. (2011)
Михайленко В. В. - Типологія екзистенціонального гетеростереотипу (2011)
Огородник О. О. - Відображення національно-мовної картини світу в номінативній діяльності дитини (2011)
Пашкова Н. І. - Знаки матеріальної культури та їх мовна репрезентація (2011)
Прощенкова Н. В. - Лакуны и безэквивалентные единицы в языковой картине мира русского и украинского этносов (2011)
Птуха В. А. - Національно-культурний компонент значення в англійських та українських мовних одиницях на позначення одягу (2011)
Терехова Д. І. - Поняття "робота” і "кар’єра” у мовній свідомості східних слов’ян (2011)
Тюняев А. А. - Трёхмерная национально-языковая карта мира (2011)
Фурист Н. П. - Національна маркованість лексичних повторів в англійських та українських казках про тварин (2011)
Архангельська А. М. - Ономасіологічні засади міжмовного зіставлення (2011)
Басиров Ш. Р. - Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейсь-ких мовах та їх відповідники в неіндоєвропейському ареалі (2011)
Валігура О. Р. - Принципи експериментального вивчення фонетичної ін-терференції в англійському мовленні українських білінгвів (2011)
Валюх З. О. - Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях (2011)
Вольфовська О. О. - Синтагматична ритмізація українського та німецького мовлення (2011)
Едличко А. И. - Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике (опыт анализа политических интерлексем в русском и немецком языках) (2011)
Заваруева И. И. - Лексикологические особенности электронных словарей (2011)
Іваницька Н. Б. - Внутрішньомовна параметризація української та англійської дієслівних систем в аспекті контрастивістики (2011)
Ляхур Чеслав - Kategoria obserwatora а jezykowa orientacja w przestrzeni (2011)
Матвієнко Т. І. - Морфологічні та словотвірні рівні чеської мови в зіста-вленні з українською (2011)
Морозова И. Б. - Структурно-синтаксический прототип минимального сообщения в германских языках, Чумаков А. Н. (2011)
Скляренко О. М. - Різновиди ономастичного звукосимволізму: порівня-льно-типологічний аспект (2011)
Стериополо Е. И. - Вариативность гласных фонем немецкого и украинского языков в речи, Стериополо О. Е. (2011)
Толчеєва Т. С. - Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників (2011)
Фабіан М. П. - Застосування процедури формалізованого аналізу лексичної семантики в зіставних дослідженнях (2011)
Федунова Т. В. - Методический потенциал сопоставительных семасиологических исследований близкородственных языков (2011)
Хоменко Н. В. - До проблеми фоносимволізму в лінгвістиці (2011)
Анан’єва О. C. - Вербалізація квантифікатора невизначеності "little” англійської мови (2011)
Баган М. П. - Особливості метафоричного вираження заперечення в українській та англійській мовах (2011)
Бодрова Т. В. - Вторичные значения глаголов и эмотивная номинация (2011)
Волкова Л. М. - Службові слова в зіставному аспекті (2011)
Дідух Л. І. - Структурні характеристики англомовних однослівних пожежно-технічних термінів (2011)
Іваненко Н. В. - Внутрішня форма лексеми crisis / криза в англійській та українській мовах, Засанська Н. Д. (2011)
Липка С. І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові (2011)
Лиса Г. І. - Парні формули-матриці в історії української мови (2011)
Ніколаєва Н. М. - Лексико-семантичні класи лексеми червоний в німецькій, українській та російській мовах (2011)
Пащенко О. М. - Діахронічні моделі формування віддієслівних східнослов’янських фітонімів (2011)
Подєнєжна Т. О. - Метафоричні переноси з назв артефактів на назви людини за фізичною ознакою (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) (2011)
Проценко І. Ю. - Морфологічні способи словотвору нейтральних і конотативних іменників на позначення віку людини в іспанській та українській мовах (2011)
Сидорец В. С. - Русская типовая деривационная группа вербоидов с деривантом оказывать и её соответствия в украинском и белорусском языках (2011)
Ступак І. В. - Похідні каузативні дієслова в німецькій і українській мовах (2011)
Урядова В. Д. - Моделі афіксального словотворення в корейській, російській та англійській (2011)
Федурко О. М. - Українські та англійські прислівники на -о (-е) // -ly в номінативно-референтному аспекті (2011)
Шотропа Л. - Сопоставительный анализ словообразования прилагатель-ных в русском и португальском языках (2011)
Авдонина М. Ю. - Этапы ассимиляции заимствований из русского и украинского языков в английском, итальянском и французском языках (семантический аспект) (2011)
Горіна Ж. Д. - Специфіка семантизації асоціативних лакун, Копусь О. А. (2011)
Димитренко М. В. - Семантические роли продукта творчества в русской и чешской метапоэтиках XX в. (2011)
Задачина А. С. - Семантична класифікація дієслів деструкції в англійській мові (2011)
Ікалюк Л. М. - Внутрішня типологія порівняння давньоанглійської та сучасної англійської мови (2011)
Козирєва З. Г. - Історико-культурний аспект вивчення семантики слова (2011)
Малюга А. Ф. - Типи метафоричних переносів у розвитку семантики найменувань явищ природи (зіставне дослідження) (2011)
Материнська О. В. - Критерії визначення семантичних типів метонімії (2011)
Могила О. А. - Семантична еволюція праслов’янських назв в українських говорах (2011)
Стародуб К. А. - Типологічно протиставлені словотвірні типи категорії nomina loci (2011)
Цыпина И. М. - Сопоставительный анализ семантики дипломатических терминов "иммунитет”, "право”, "привилегии” и "неприкосновенность” в британской и российской качественной прессе (2011)
Чендей Н. В. - Семантизація метафоричної мережі war/війна в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2011)
Швачко С. О. - Семантична девіація денумеральних конструювань (2011)
Яненко І. В. - Семантичні типи посесивних флоронімів (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов) (2011)
Дівеєв Б. М. - Зменшення амплітуди коливань за допомогою комбінованих динамічних гасників коливань, Вікович І. А., Мартин В. Є., Дорош І. Р. (2014)
Куценко А. Г. - Про побудову чисельної схеми методу граничних елементів для стаціонарних коливань балок та пластин (2014)
Лавінський Д. В. - Нестаціонарне деформування елементів конструкцій під дією електромагнітного поля, Морачковський О. К. (2014)
Пасіка В. Р. - Вимушені коливання пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Романчук І. О. (2014)
Савченко О. В. - Оптимізація динамічних характеристик композитних багатошарових оболонок (2014)
Черниш О. М. - Аналіз автоколивального руху з енергетичної точки зору, Яременко В. В., Бондар М. М. (2014)
Борисюк Д. В. - Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения (2014)
Грінченко К. Є. - Моделювання випадкових коливань котла цистерни при русі напівпричепа по дорогам загального призначення, Ларін О. О. (2014)
Лисканич М. В. - Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадковому вібраційному навантаженні, Гриджук Я. С., Андрусяк А. В., Лисканич О. М. (2014)
Назаренко І. І. - Стабілізація режиму роботи вібромайданчика для формування малогабаритних виробів, Мартинюк І. Ю. (2014)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей беззиговых бандажных полок на результаты расчета собственных частот колебаний лопаточного венца, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П. (2014)
Сокіл Б. І. - Коливні процеси гусеничного ободу військових машин під дією короткотривалих збурень та їх стійкість, Верхола І. І., Петрученко О. С. (2014)
Шатохін В. М. - Вібраційна діагностика зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями, Гранько Б. Ф., Соболь В. М., Шатохіна Н. В. (2014)
Шпачук В. П. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на статичні і динамічні прогини рейкової колії в зоні стикової нерівності, Чупринін О. О., Супрун Т. О. (2014)
Булгаков В. М. - Теорія сферичного руху тіла коренеплоду у пружному середовищі при його вібраційному викопуванні, Головач І. В., Адамчук В. В. (2014)
Гавва О. М. - Деякі підходи до мінімізації енерговитрат у підіймально-опускному пристрої пакетоформувальної машини, Кохан О. О., Кривопляс-Володіна Л.О. (2014)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження масообміну в умовах періодичного віброекстрагування із рослинної сировини (частина перша), Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2014)
Надутый В. П. - Математическая модель подъема частицы из влажного дисперсного слоя по вертикальной стенке вибрирующей трубки, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Деревенько И. А. - Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое (2014)
Надутый В. П. - Оценка параметров колебаний вертикальной трубки при воздействии вибраций, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Ольшанский В. П. - Нестационарные колебания осциллятора переменной массы с учётом вязкого трения, Ольшанский С. В. (2014)
Струтинський С. В. - Динамічні характеристики вібраційного технологічного обладнання на основі просторової пружно -деформованої системи приводів (2014)
Улітін Г. М. - Моделювання динамічних процесів в бойках гіперболічної форми в механізмах ударної дії, Царенко С. М. (2014)
Хероїм О. О. - Моделювання руху керованої вібраційної машини з пневмодовантажувачем, Давиденко Ю. О., Черевко О. М. (2014)
Воробьев Ю. С. - Моделирование колебаний лопаток компрессоров гтд в нестационарном потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Тыртышников К. Д., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Горбатюк Р. М. - Автомат для віброабразивної обробки деталей, Килівник М. М., Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю. (2014)
Гордєєв О. А. - Дослідження динаміки вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих лунок, Кармаліта А. К., Гордєєв А. І. (2014)
Дивеев Б. М. - Демпфирующие и звукоизоляционные свойства слоистых панелей, Пелех Я. М., Тарасюк У. И., Николишин М. М. (2014)
Зиньковский А. П. - Влияние характеристик конечноэлементной модели лопаточного венца на результаты расчета его спектра собственных частот колебаний, Круглий Я. Д., Петришин Д. В. (2014)
Мойсишин В. М. - Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом, Левчук К. Г. (2014)
Сидоренко І. І. - Теоретичне визначення характеристики гідравличного релаксаційного амортизатора з розширеною механічною структурою (2014)
Шульженко Н. Г. - Вибродиагностирование роторных агрегатов автоматизированными стационарными и мобильными системами, Ефремов Ю. Г., Цыбулько В. И., Депарма А. В. (2014)
Яглінський В. П. - Головні частоти платформи верстата-гексапода, Обайді А. С., Фелько М. В., Беліков В. Т. (2014)
Берник І. М. - Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки, Луговський О. Ф. (2014)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель динамики зерна, не совпадающего с нулевым зерном и находящегося в нижнем слое, в контакте с рабочей поверхностью, Лукьяненко В. М. (2014)
Франчук В. П. - Использование вибрационного воздействия для повышения эффективности фильтрования глубоководных органо-минеральных осадков черного моря, Анциферов А. В., Шевченко А. Е. (2014)
Зиньковский А. П. - Пятая международная научно-техническая конференция "Проблемы динамики и прочности в турбомашиностроении" "ТУРБО-2014" (2015)
Епифанов С. В. - Совершенствование моделей для прогнозирования термонапряженного состояния в системе мониторинга ресурса рабочих лопаток турбин, Марценюк Е. В., Маравилла К. (2015)
Дубенець В. Г. - Нестаціонарні коливання конструкцій з електров’язкопружними дисипативними накладками, Савченко О. В., Деркач О. Л. (2015)
Кирпичёв В. А. - Использование образцов-свидетелей для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами напряжений, Сазанов В. П., Шадрин В. К. (2015)
Писаренко Г. Г. - Определение закономерностей повреждаемости стали х18н10т при циклических нагрузках r/s методом, Майло А. Н. (2015)
Трапезон А. Г. - Метод прогнозирования усталостной прочности материалов с упрочняющими покрытиями (2015)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава д16т при неоднородном напряженном состоянии (2015)
Червяков Н. О. - Оценка склонности к образованию трещин и анализ напряженно-деформированного состояния при сварке сплавов на основе никеля, Ющенко К. А., Савченко В. С., Звягинцева А. В. (2015)
Штырёв Н. А. - Деформирование и разрушение твердых тел при нестационарных нагрузках с позиций кинетической структурно-энергетической теории прочности (2015)
Ющенко К. А. - Структурные аспекты и аналитические оценки локального охрупчивания сварных швов никелевых сплавов, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Савченко В. С., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2015)
Беда А. И. - Исследование гидродинамических сил в щелевом уплотнении и анализ их влияния на динамику ротора центробежной машины, Беда И. Н., Симоновский В. И. (2015)
Белявин А. Ф. - Комплексный восстановительный ремонт как способ продления ресурса сопловых лопаток первой ступени двигателя д-30кп-2, Федотов Д. А., Куренкова В. В. (2015)
Гадяка В. Г. - О причинах разрушения рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Любченко К. Ю. (2015)
Дубенец В. Г. - Задачи оптимального проектирования многослойных пластин из электровязкоупругих материалов, Савченко Е. В. (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние типа контактного взаимодействия бандажных полок на характеристики статического напряженного состояния и спектр собственных частот колебаний лопаточных венцов турбин (2015)
Левашов В. А. - Определение опасных режимов работы центробежного компрессора, приводящих к разрушению рабочих колес, Любченко К. Ю., Сидорец А. И. (2015)
Савченко К. В. - Влияние условий сопряжения бандажных полок на спектр собственных частот колебаний лопаточного венца (2015)
Ющенко К. А. - Анализ разрушения и долговечности лопаток турбин с защитным покрытием, Малашенко И. С., Яровицын А. В., Кушнарева Т. Н., Гусев Ю. В., Петрик И. А. (2015)
Юдківська Г. - Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (2014)
Цюкало В. - Окремі аспекти діяльності Європейського суду з прав людини щодо формування європейської системи захисту прав людини (2014)
Шукліна Н. - Стратегічне планування діяльності установи як запорука її успішного розвитку, Шамрай О. (2014)
Ірхін Ю. - Психологічні засади професійного відбору суддів України (2014)
Прокопенко Б. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2014)
Савчин М. - Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції (2014)
Гетманцев Д. - Деякі питання адміністративного судочинства щодо розгляду податкових спорів (2014)
Бойко В. - Іпотека як спосіб забезпечення зобов’язань: теорія і практика, Шевченко В. (2014)
Стефанів Н. - Звіт про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: практика впровадження та досвід застосування в Івано-Франківській області (2014)
Кузьменко В. - Положення нового антикорупційного законодавства в дії, Руссков В. (2014)
Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 3-ої річниці діяльності Національної школи суддів України "Стандарти підготовки суддів:міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Програма міжнародної науково-практичної конференції "Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Оніщук М. - Роль Національної школи суддів України в підготовці кадрів для судової системи: реалії та перспективи (2014)
Майкл Вон Д. - Професійні якості судді: іжнародний досвід та його застосування (2014)
Сімоненко В. - Інноваційні методики у підготовці суддів (2014)
Валанчюс В. - Європейські стандарти та тенденції підготовки суддів (2014)
Городовенко В. - Періодичне навчання суддів та координаційні практики (2014)
Коннер М. І. - Безперервна професійна освіта для працівників судів. Continuing professional education for courts (2014)
Чіассон Д. - Освіта суддів – міжнародний досвід. ternational experience — judicial education (2014)
Верещинська Н. - Незалежність закладу суддівської освіти – аріжний принцип ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації суддів (2014)
Самсін І. - Професійна підготовка суддів в Україні (2014)
Кремень В. - Вітальне слово читачам збірника наукових праць "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи" (2009)
Ничкало Н. - Андрагогіка в системі педагогічних наук (2009)
Маслов В. - Інтелігентність педагога і науковця як проблема суспільства (2009)
Хомич Л. - Теоретичні засади виховання в сучасній родині (2009)
Отич О. - Особливості організації науково-дослідної роботи аспірантів і докторантів (2009)
Семеног О. - Навчальна та наукова складові магістерської підготовки (2009)
Костриця Н. - Ціннісні орієнтири у професійній підготовці фахівців аграрної галузі (2009)
Гончаренко С. - Дидактичні аспекти освіти дорослих (2009)
Лук'янова Л. - Провідні особливості навчання дорослих (2009)
Носаченко І. - Дистанційна освіта як складова системи безперервної освіти (2009)
Дорошенко Н. - Андрагогічна модель графічної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі: передумови та підходи реалізації (2009)
Волошина Т. - Педагогическое управление ассоциативно-образным мышлением студентов при изучении художественных дисциплин (2009)
Гресь Н. - Організаційна модель виробничої практики майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2009)
Кобилянський О. - Навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці: професійна компетентність (2009)
Сокол Т. - Поняттєво-категоріальний апарат спеціальних дисциплін професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії (2009)
Фастовець О. - Форми і методи курсової підготовки майбутніх менеджерів туризму (2009)
Шеховцева Е. - Инновации в системе высшего профессионального образования (2009)
Тархан Л. - Андрагогические особенности формирования профессиональной компетентности инженера-педагога (2009)
Зінченко С. - Психологічні особливості неформальної освіти дорослих (2009)
Архипова М. - Дослідницька діяльність майбутніх інженерів-педагогів (2009)
Кутова О. - Творчий розвиток вчителя в системі методичної роботи школи (2009)
Сейдаметова З. - Мультимедіа-технології у викладанні "основ прикладної антропології" (на прикладі підготовки інженерів-педагогів) (2009)
Аніщенко О. - Інновації у професійній підготовці робітничих кадрів у 20-х роках хх століття (2009)
Журавська Н. - Реформування підходів у відборі змісту аграрної вищої освіти країн європейського союзу: порівняльний аспект (2009)
Кисільова-Бєлая В. - Інтеграція східно-слов’янського і західно-європейського освітніх просторів: проблеми і перспективи, Садова В. (2009)
Щербак Д. - Становлення і розвиток музейної педагогіки в Україні (2009)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (2015)
Прискока В. А. - Контакт як спосіб передачі й поширення вірусу африканської чуми свиней, Загребельний В. О., Неволько О. М., Свідерський В. С., Каганець О. О. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Фактори, що сприяють розвитку сальмонели в курячих яйцях за їх екзогенної контамінації, Мех Н. Я., Мовчун О. М. (2015)
Paliuch T. A. - Progress of production performances in minks under effect of preparation minkovit and vitamin-mineral premix Pushnogold, Nemova T. V., Tsvilichovskiy M. I. (2015)
Деркач С. С. - Особливості отримання та оцінки якості сперми пса-репродуктора (2015)
Чорний М. В. - Гігієнічне обґрунтування використання антистресових препаратів при вирощуванні поросят з діарейним синдромом, Кущ Л. Л., Баско С. О. (2015)
Гончаров С. Л. - Поширення збудників гельмінтозів промислових риб природних водойм миколаївської області (2015)
Сологуб А. О. - Ветеринарна клініка "Лорд", Шаловінський Д. Ю. (2015)
Міжнародний семінар з особливо небезпечних хвороб свиней (2015)
Науково-практичний семінар "Система забезпечення епізоотичного благополуччя галузі тваринництва, сучасні методи діагностики та профілактики інфекційних хвороб" (2015)
Гуфрій Д. Ф. - Зустріч випускників ветеринарного факультету 1975 року, Коцюмбас І. Я., Величко В. О. (2015)
Корольов А. Г. - Реформатор ветеринарної освіти і науки (2015)
Анохіна Т. О. - Лінгвокогнітивні аспекти лакунарного позначення (2011)
Деменчук О. В. - Семантична деривація експерієнтивів: концепт ситуації "візуальне сприйняття” (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2011)
Красницька К. В. - Концепт сторони світу у структурі макроконцепту простір в англомовній картині світу (зіставлення наукової та наївної картини світу) (2011)
Любимова С. А. - Сущность концепта flapper в терминах теории знаков Ч. С. Пирса (2011)
Найдьонова О. С. - Структурно-семантичні особливості лексем на позначення об’єктів матеріального світу концепту РЕЛІГІЯ (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Наумова Н. Г. - Лінгвокогнітивні механізми взаємозбагачення номінативних систем у фаховому дискурсі (2011)
Нікіточкіна І. В. - Field structure of the microconcept expensive (2011)
Огуй О. Д. - Принципи медієвістичної когнітивно-квантитативної зіставної реконструкції (2011)
Тищенко О. В. - Зіставлення ментальних і фізичних предикатів стану в словнику та культурному тексті (2011)
Шопін П. Ю. - Metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle (2011)
Якимов П. А. - Концепт Бог в поэзии первой волны русской эмиграции (2011)
Байрамова Л. К. - "Аксиологический фразеологический словарь”: структура и содержание (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічні одиниці з античних джерел (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Галинська О. М. - Фразеологізми як знаки культурної інформації (2011)
Головіна Н. Б. - Топонім як національний виразник фразеологічної семантики побажань (на матеріалі німецької та української мов) (2011)
Даньків М. В. - Семантичні особливості фразеологізмів, які вербалізують емоційний концепт СТРАХ у перській і українській мовах (2011)
Мізін К. І. - Принципи зіставлення фразеологічних систем (2011)
Охріменко М. А. - Принципи класифікації фразеологічних одиниць фразеосемантичного поля "емоції людини” (на матеріалі сучасних перської і української мов) (2011)
Пашинська Л. М. - Неофразеологізми з розмовного й жаргонного мовлення в сучасному українському та російському мас-медійному дискурсі (2011)
Пирогов В. Л. - Японські асиметричні паремії: західноєвропейські паралелі (2011)
Серебряк М. В. - Проблеми словникової семантизації ареальних фразеологічних одиниць (2011)
Сикало Л. В. - Семантика та функції оцінних фразеологізмів у творах для дітей (2011)
Сотова Т. М. - Фразеологізми української і російської мов зі словом-компонентом золото: до проблеми мотивації цілісного значення (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського