Тарасенко М. О. - Формування ілюстративної традиції 17-ї глави Книги мертвих віньєтки папірусу Нахта (pLondon BM 10471) (2013)
Болгов Н. Н. - Фемистий и его наследие в контексте культурного континуитета (2013)
Гордієнко Д. С. - Етапи та основні напрямки русько-візантійських відносин у дослідженнях академіка Геннадія Григоровича Літаврина (2013)
Войтович Л. В. - Олег Віщий історіографічні легенди та реалії (2013)
Мицик Ю. А. - Ще один незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 року (2013)
Степанков В. С. - Документальні й епістолярні джерела дослідження Батозької битви (2013)
Верстюк В. В. - Формування М. Костомаровим джерельної бази монографії "Богдан Хмельницький і повернення Південної Русі до Росії" (2013)
Лиман С. І. - З історії "кадрового конфлікту" у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка (2013)
Копилов С. А. - Є. В. Гутнова і П. Ф. Лаптін: роки творчої співпраці (2013)
Гуцал В. А. - Вивчення І. С. Винокуром пам’яток рубежу та перших століть н.е. (2013)
Сухоліт Н. Г. - Російська історіографія "Мазепинської зради" та українсько-російських відносин доби Північної війни 1700-1721 рр. (2013)
Роменський О. О. - Час та обставини виникнення Руської Митрополії в контексті місіонерської діяльності візантійців у Східній Європі (2013)
Головко О. Б. - Коронація князя Данила Романовича в контексті ідеологічного життя і міжнародних відносин слов’янства Східної Європи (2013)
Юга О. А. - Політична боротьба в середовищі правлячої еліти Речі Посполитої з питання реалізації Білоцерківського договору та її наслідки (2013)
Постоловський Р. М. - Національно-демократичні основи проголошення Чехословаччини 28 жовтня 1918 року (2013)
Ачкіназі Б. О. - Світова війна і виникнення національного блоку у Франції (1918-1919) (2013)
Павко А. І. - Особливості зовнішньої політики Франції в період президентства В. Жіскар Д’естена (2013)
Олещук А. Р. - Перші кроки Польщі на шляху до НАТО (2013)
Балушок В. Г. - Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу) (2013)
Брехуненко В. А. - Чисельність християнських козацтв у XVI – першій половині XVII cт. (2013)
Філінюк А. Г. - Нові явища в господарському розвитку Правобережної України на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. (2013)
Майор Р. І. - Політика мадяризації та її вплив на розвиток українського національного руху в Закарпатті в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Трубчанінов С. В. - "Перший історико-географ Південної Росії" (Філіп Бруун) (2013)
Сербалюк Ю. В. - Соціально-економічні передумови зростання благодійної діяльності в Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Лозовий В. С. - Реакція селянства на земельну політику Центральної Ради після утворення Української Народної Республіки (2013)
Яблонський В. М. - Історичні передумови виникнення та діяльності екзильного уряду УНР (2013)
Завальнюк О. М. - Діяльность української влади із соціального захисту громадян УНР (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) (2013)
Рябченко О. Л. - "Колишні" стратегії і парадокси здобуття вищої освіти в УСРР у 1920-ті роки (2013)
Прилипко Р. Д. - Страхова медична допомога робітникам та службовцям у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Комарніцький О. Б. - Педагогічні навчальні заклади Черкащини у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу (2013)
Григоренко О. П. - Селянство Україні як об’єкт репресій радянської тоталітарної держави (2013)
Ісакова І. А. - Депортації як форма державного терору проти українського населення Кубані у 1930-1935 рр., Рибак І. В. (2013)
Сеньків М. В. - Депортаційна політика радянського та польського тоталітарних режимів щодо українського й польського населення (1944-1947 рр.) (2013)
Мадудяк В. С. - Конфесійні особливості СЦЄХБ (середина 1960-х – 1970-х років) (2013)
Адамовський В. І. - Законодавство України про реабілітацію жертв політичних репресій кінця 1980-х – початку 1990-х років (2013)
Баженов Л. В. - Педагоги – головна опора краєзнавчого руху та регіональних досліджень на Поділлі-Хмельниччині (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Сулятицька Т. В. - С. С. Гогоцький – філософ з міста Кам’янець-Подільський (2013)
Машталір А. І. - Відзначення роковин Т. Шевченка у Кам’янці-Подільському (1919 р.) (2013)
Суровий А. Ф. - Політика українізації в освіті Поділля у 1920-х роках (2013)
Хоптяр Ю. А. - Стан освіти в Кам’янець-Подільській окрузі у період німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) (2013)
Гончар М. І. - Церковна проповідь як явище соціокультурного життя подолян (за матеріалами "Подольскіх Єпархіальних Ведомостей") (2013)
Боровець І. І. - Депутатська діяльність І. С. Зеленюка (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) (2013)
Гуменюк А. О. - (Рецензія) Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне ПП.ДМ. – 2010. – 287 с. (2013)
Нечитайло В. В. - (Рецензія) Аграрна складова політичних програм українських партій (2013)
Глушковецький А. Л. - (Рецензія) Zanim przyszla "Pozoga": dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakyw na Podolu w latach 1905-1910 / Wstep, wybyr i opracowanie Roman Jurcowcki. – Olsztyn: Centrum Badan Europy Wschodniej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2011. – 776 s. (2013)
Дубінський В. А. - (Рецензія) Федьков О. М. "Селянству – владу і землю!". Всеросійський селянський союз в Україні (1905-1907 рр.): Монографія / О. М. Федьков, В. О. Магась. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 272 с. (2013)
Коротко про авторів (2013)
Бондаренко Я. О. - Комунікативно-прагматичні засоби регулювання когнітивної діяльності мовної особистості в професійному дискурсі (на матеріалі сучасних американських кінотекстів) (2012)
Галич О. Б. - Структурно-семантичні особливості відтворення "сакрального (sacred)” та "символічного (symbolic)” в англійському готичному романі (2012)
Гнезділова Я. В. - Фактор адресанта і адресата в англомовних емоційному й емотивному дискурсах (2012)
Гулідова І. С. - Комунікативний потенціал паремій американських поетичних текстів ХХ століття (2012)
Khabarova N. - Les phenomenes phraseologiques dans l’aspect de la theorie cjgnitive (2012)
Круківська О. В. - Дескриптив як когнітивний спосіб представлення поняттєвого змісту законодавчого концепту в легальній дефініції (на матеріалі французької мови), Круківський В. І. (2012)
Ніколенко А. П. - Явище кон’юнкції речень при реалізації граматичного суб’єкта в англомовному науковому тексті економічного профілю (2012)
Польова Е. В. - Запозичення в англомовному передвиборчому дискурсі (2012)
Романова Н. В. - Про семантику Gefühl як асоціативний вияв (2012)
Семененко Г. М. - Соціальні змінні в мові ранньоновоанглійського періоду (2012)
Синєгуб С. В. - Контекстуальна реалізація імплікованої семантики німецької дієслівної лексики (2012)
Сорокін С. В. - Функціонально-семантичне поле мети в сучасній турецькій мові (2012)
Стасюк Т. В. - Природа термина в когнитивно-антропологической парадигме языкознания (2012)
Файфер Н. В. - Основні напрями дослідження синтаксису (2012)
Фадєєва О. В. - Авторські номінації в науково-фантастичному дискурсі, Юр’єва Н. І. (2012)
Чрділелі Т. В. - Прецедентні феномени як проблема міжкультурної комунікації (2012)
Абдулгани Ахмед Али Ал-шавдхаби - К изучению акустических характеристик гортанного звука /?/ английского языка (2012)
Агавердиева К. - Фонотактические и дистрибутивные характеристики сонорных согласных в азербайджанском и английском языках (2012)
Бондар М. В. - Часові мовні ідентифікатори ХХI століття в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого” (2012)
Кендюшенко А. Г. - Прецедентные культурные знаки в русскоязычном газетном дискурсе (2012)
Мунтян А. А. - Функционирование лексем с семантикой "слабость” в русских письменных памятниках XVII – XVIII вв. (2012)
Насибов Валех Байрам оглу - К вопросу об идиоматизации внутриглагольных производных в русском и азербайджанском языках (2012)
Ємець Н. О. - Застосування теорії концептуальної метафори і блендингу до аналізу поетичного тексту: на матеріалі твору Деніз Левертов "In Mind” (2012)
Лихошерстова М. Ю. - Ядро мікрополя теперішнього часу в сучасних арабській і українській мовах (2012)
Ляпунова Н. В. - Методика семантичного та прагматичного аналізу мережевих словотвірних моделей іспанської мови (2012)
Скрябіна В. Б. - Невербальний компонент персуазивної комунікації (2012)
Субота С. В. - Довжина кореневої морфеми в середньоанглійській мові (2012)
Проскурина Л. Н. - Профессиональная метафорическая картина мира (на примере русской терминологии ремонта летательных аппаратов) (2012)
Єсипович К. П. - Витоки фольклорної традиції Франції: лінгвоісторичний нарис (2012)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману В. Набокова "Запрошення на страту” (2012)
Асланова Наиля Али гызы - Об особенностях художественных характеров в романтизме США и Азербайджана (2012)
Фараджова Элина Иса гызы - Эпос "Кёроглу" в русскоязычных источниках (2012)
Єрмоленко І. І. - Семантичні особливості заголовків детективних романів Даніеля Пеннака (2012)
Берестень О. Е. - Игра "Станции” на уроке иностранного языка (2012)
Чернігівська Н. С. - Ефективність організованої підготовки майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності (2012)
Шумейко Н. В. - Особливості формування професійної компетенції перекладача (2012)
Вимоги до рукописів (2012)
Адамчук В. В. - Диференціальне рівняння коливань робочого елемента нового відокремлювача гички, Борис А. М., Булгаков В. М. (2013)
Булгаков В. М. - Математична модель вібраційного викопування цукрових буряків (2013)
Бурдейна О. В. - Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями, Бурдейний В. М., Гель П В., Шевчук О. Ф. (2013)
Надутый В. П. - Эфект підйому вологих часток у вертикальній вібруючій трубі, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2013)
Ольшанский В. П. - Свободные вертикальные колебания осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Пилипака С. Ф. - Теоретичне дослідження руху матеріальної точки по лопатці циліндричної форми, Бабка В. М., Адамчук О. В. (2013)
Струтинській С. В. - Дослідження динаміки просторової системи приводів із врахуванням розподіленості її параметрів (2013)
Харченко Є. В. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень динаміки підіймального пристрою, Носов Ю. Є. (2013)
Надутый В. П. - Аппроксимация результатов экспериментальных исследований ударного взаимодействия горной массы с рабочими поверхностями виброма, Сухарев В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Ру6аненко О. Є.. Мисенко С. В. - Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів, Рубаненко О. О. (2013)
Чубик Р. В. - Тороїдальна вібромашина для обємної віброабразивної обробки деталей у автоматичному режимі, Ярошенко Л. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Исследование ударного воздействия гильзы с валками автоматического стана трубопрокатного агрегата, Тополов В. Л. (2013)
Панібрацький В. О. - Моделювання впливу коливань температури і концентрації на процес електронно-променевого рафінування кремнію, Солоненко В. І., Гель П. В., Солоненко І. В. (2013)
Нахайчук О. В. - Статистичні підходи до оцінки пластичності матеріалів труб великого діаметру, Музичук В. І. (2013)
Лисогор В. М. - Теорія експерименту дослідної електромеханічної установки для обробки деталей ремонтованої сільськогосподарської техніки, Горбатюк Р. М., Шуллє Ю. А. (2013)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень з визначення ступеня просипання сипких сільськогосподарських матеріалів в шайбових скребках на криволінійних вигнутих ділянках траси трубчатого транспортера-змішувача, Токарчук О. А. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Класифікаційні ознаки збуджувачів коливальних ефектів та пристроїв для їх реалізації при екстрагуванні, Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2013)
Паламарчук І. П. - Розробка конструктивно-технологічної схеми вібророторної дробарки, Янович В. П., Купчук І М., Соломко І. В. (2013)
Цуркан О. В. - Сучасні способи сушіння зернових матеріалів, Нечепоренко С. А., Близнюк М. Я. (2013)
Цуркан О. В. - Енергозберігаюча установка для сушіння зернових матеріалів, Онофрійчук В. В., Близнюк М. Я. (2013)
Черниш О. М. - Розрахункова модель коливального руху навісного очисника головок коренеплодів, Яременко В. В. (2013)
Степанков В. - Подвижник історичної науки (2014)
Кароєва Т. - Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях (на прикладі дослідження рівня письменності населення подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Кріль М. - Добромильський літопис 1648-1705 рр. як історико-культурна пам’ятка (2014)
Трубчанінов С. - Історико-географічне вивчення Наддніпрянської України науковцями Університету Св. Володимира (2014)
Верстюк В. - Українсько-московські відносини 1648-1657 рр. в оцінці М. Костомарова (2014)
Копилов С. - Cтиль життя і наукової творчості українських істориків у перші десятиріччя ХХ ст. (2014)
Олійник С. - Матеріали часопису "Вісник Союзу визволення України" про взаємини галицької інтелігенції з російською владою в воєнний період 1914-1916 років (2014)
Niemczyk K. - Zagrozenie moldawsko-tatrskie Rusi Koronnej na przelomie XV/XVI wieku i jej wplyw na polityke wewnetrzna Krolewstwa Poiskiego (2014)
Газін В. - Вільно-2: російсько-польські переговори 1658 р. та вплив українського чинника (2014)
Коваль М. - Практика використання споруд довготривалої фортифікації у військово-інженерній підготовці до війни (кінець ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Гуцал А. - Розкопки курганної групи в районі Гусикової гори на Хмельниччині та їх результати (2014)
Супрун Н. - Про церемонію поховання як елемент поховальної традиції Херсонесу – Херсону (2014)
Головко О. - Європейська політика Русі наприкінці 60-х – у 70-х роках ХІ ст. (2014)
Ђура Харди. - О смрти господара мачве кнеза Ростислава Михаилович (2014)
Степанков В. - Еволюція козацької старшини у протоеліту (кілька міркувань дискусійного характеру) (2014)
Кононенко В. - Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи (2014)
Філінюк А. - Православна церква в етнорелігійних трансформаціях у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2014)
Федьков О. - Становлення Української соціал-демократичної спілки (2014)
Скрипник А. - Участь населення Правобережної України в транспортуванні військових вантажів російської армії (1793-1860 рр.) (2014)
Щур С. - Революційне народництво Наддніпрянської України і проблема насилля напередодні та під час "ходіння в народ" (2014)
Дубінський В. - В. Доманицький у кооперативному русі Наддніпрянської України на початку ХХ століття, Комарова О. (2014)
Опря І. - Заповідь "Не убий": проблема поєднання релігійного та громадянського обов’язку віруючими пізньопротестантських громад Правобережної України в роки Першої світової війни (2014)
Опря А. - Православний єпископат України напередодні Лютневої революції 1917 р. (2014)
Лозовий В. - Відносини "місто-село" в контексті українського національно-визвольного руху у революційну добу (1917-1918 рр.) (2014)
Комарніцький О. - Формування студентського контингенту педвишів УСРР (1921-1926 рр.): нормативно-правова база (2014)
Яблонський В. - Державний центр УНР в роки другої світової війни (2014)
Сеньків М. - Повсякденне життя західноукраїнського селянства (1944-1952 рр.) (2014)
Адамовський В. - Політико-правові засади реабілітації громадян України середини 50-х – початку 60-х років ХХ ст. (2014)
Блажевич Ю. - Самобутність українського православ’я та його нищення в умовах інкорпорації Подільського краю до складу Російської імперії (кінець XVIII – середина 50-х років ХІХ ст.) (2014)
Майор Р. - Особливості менталітету українців Закарпаття (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Білецький П. - Участь іноземних підприємців у харчовій промисловості Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Завальнюк О. - Зусилля подільської інтелігенції із творення української загальноосвітньої школи за гетьманату (травень-грудень 1918 р.) (2014)
Прокопчук В. - Репресії в Дунаївцях в контексті провадження справи "Спілки визволення України" (2014)
Щодра О. - Войтович Л. В. Князь Лев Данилович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів: НАН України. Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 181 с. (2014)
Нечитайло В. - Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки / Ю. І. Магась-Демидас, О. М. Федьков. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 144 с. (2014)
Григоренко О. - Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.): (2014)
Коротко про авторів (2014)
Мусієнко В. П. - Суржик у студентському середовищі: функціонування та рефлексія (2013)
Абашина В. Н. - Интертекстуальные знаки в научной речи: Евгений Владимирович Кротевич (2013)
Golodov A. G. - Eхpressive Einschätzung in der Sprache der Politik (2013)
Кендюшенко А. Г. - Прецедентные феномены как способ изучения прагматического уровня языковой личности журналиста (2013)
Мунтян О. О. - Лексемы со значением "опухоль” в русском языке начального периода формирования русской нации (2013)
Samkovska A. S. - Certainty vs. uncertainty: analyzing prosodic features (2013)
Филюшин В. - Аксиологический аспект формирования языковой личности (2013)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Языковая личность современной иранской писательницы Симин Данешвар и проблемы перевода романа "Плач по Сиявушу” ("Сувашон”) на русский язык (2013)
Хамдамиан Али - Эпистемическая модальность в философском дискурсе (на материале журнала "Вопросы философии” № 12, 2011) (2013)
Бойко І. О. - Роль кличного відмінка в ідентифікації об’єктів номінації в сучасній українській мові (на матеріалі сучасної української прози) (2013)
Мізін К. І. - Міждисциплінарні витоки зіставної лінгвокультурології (2013)
Ковтун Т. В. - Ментально-вербальные характеристики русской языковой личности (2013)
Колесник О. С. - Емоції крізь призму лінгвосеміотики міфу (2013)
Козирєва З. Г. - Лексико-семантична група на позначення їжі зі злакових рослин в історії української мови (2013)
Лиса Г. І. - Іменники – позначення парних предметів у сучасній українській мові (2013)
Мележик К. А. - Морфосинтаксические и лексические особенности английского студенческого социолекта (2013)
Стасюк Т. В. - Короткий огляд положень теорії терміна Рити Теммерман (2013)
Файфер Н. В. - Граматична сполучуваність конверсійних віддієслівних іменників (2013)
Круківська О. В. - Номенклатура, статус та семантико-прагматичні особливості дієслівних лексичних одиниць-еквівалентів дієслова "бути” в метамові французької легальної дефініції (2013)
Исмаилова Ф. Е. - Межкультурные коммуникации и современные методологии исследования литературы (2013)
Джуанышбеков Н. - Языковая личность В. Муратовского в аспекте поэтики литературы (2013)
Лаушкина И. П. - Стилистические принципы построения образов персонажей в литературных портретах писателей и людей искусства А. М. Горького (2013)
Радчук О. - Корреляция понятий языковая личность, образ автора и модальность в художественном тексте (2013)
Тищенко І. Ю. - Універсалії в структурі концептосфери романістики Р. Андріяшика (2013)
Ніколаєнко С. В. - Сонетарій Едмунда Спенсера крізь призму критики нового історизму (2013)
Шумейко Н. В. - Відображення форм взаємодії культур та соціальної інакшості в деяких художніх творах та публіцистичних нарисах другої половини ХХ століття (2013)
Нечиталюк І. В. - Формально-змістові модифікації малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Эбрахими Шахрох - Книжная традиция в персидских паремиях (на материале персидских книжных паремий) (2013)
Кацімон О. А. - Переклад роману Л. М. Толстого "Відродження” як одна з перших перекладацьких спроб на Буковині (2013)
Федорів М. - Дослідження психосемантичних особливостей сприйняття емоційності у прозі Р. Андріяшика (2013)
Тарасова О. - Проблема формування творчої мовної особистості в системі цінностей людського розвитку (2013)
Бондар М. В. - До питання методики викладання теми "Дієприкметник, дієприслівник у російській мові” в турецькомовній аудиторії (2013)
Довгоп’ят О. О. - Формування лінгвокраїнознавчої та міжкультурної компетентності іноземних студентів на підготовчих факультетах України (2013)
Кульберг М. С. - Особливості розроблення системи вправ до автентичних текстів за фахом іноземною мовою для розвитку вмінь швидкого читання (2013)
Лисюченко Е. В. - Коммуникативная специфіка медицинского дискурса в процессе обучения русскому языку иностранных студентов (2013)
Ланова І. В. - Формування мовленнєвої компетентності студентів – актуальна проблема вищої школи (2013)
Мелкумова Т. В. - Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в іноземних студентів (2013)
Соловей Л. С. - Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівця сфери туризму в Україні (2013)
Свердлова Т. Г. - Трансформація ролі викладача японської мови на сучасному етапі (2013)
Добротвор О. - Методи оцінювання комунікативної компетентності (2013)
Довбенко Т. В. - До проблем української ментальності (2013)
Глущенко Л. М. - Любченко Т. В. Перехідність як тип валентності дієслова в новогрецькій мові : (могорафія) / Тетяна Вікторівна Любченко. – К. : Логос, 2012. – 153 с. (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Алієв Е. Б. - Теоретичне обґрунтування діапазону робочих конструктивно-технологічних параметрів плитно-валяльної машини, Івлєв В. В. (2013)
Забродський М. М. - Системне моделювання та параметрична оптимізація проектного розрахунку вібраційного грохота з круговими коливаннями (2013)
Косминський І. В. - Стабілізація режиму коливань привантажувача (2013)
Ловейкін В. С. - Моделювання руху механізму переміщення вантажопідйомної машини за оптимальним законом, Ромасевич Ю. О. (2013)
Полулях А. Д. - Физическая модель процесса обезвоживания угольного шлама на сите виброгрохота, Еремеев И. В. (2013)
Полулях А. Д. - Математическое описание процесса виброуплотнения угольного шлама на высокочастотном грохоте с разнонаклонными участками обезвоживающей поверхности, Полулях Д. А., Еремеев И. В. (2013)
Свідерський А. Т. - Дослідження динаміки вібраційної машини із урахуванням напружено-деформованого стану пружно-пластичного середовища (2013)
Сівко В. Й. - Дослідження напружено деформованого стану армоцементних конструкцій у результаті поверхневого віброформування, Кузьмінець М. П. (2013)
Дєдов О. П. - Методологічні аспекти статичних та динамічних випробувань машин технологічного призначення (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження взаємодії бетонної суміші з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження несталих режимів роботи вібромайданчика, Мартинюк І. Ю. (2013)
Назаренко І. І. - Енергетичні співвідношення у віброударних машинах для ущільнення бетонних сумішей, Ручинський М. М. (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження надійності карданних валів вібромашин будівельної індустрії, Свідерський А. Т., Делембовський М. М. (2013)
Поліщук Л. К. - Модальний аналіз суцільної багатопрогонової стріли відвалоутворювача, Харченко Є. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования и пути снижения динамических нагрузок в линии привода автоматического стана трубопрокатного агрегата с зазором в сочленениях, Лагутин Б. Н., Тополов В. Л., Байджанов С. М. (2013)
Франчук В. П. - Рационализация режимных и конструктивных параметров вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В. (2013)
Шепеленко И. В. - Образование антифрикционного покрытия финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработкой, Черкун В. В. (2013)
Яковенко В. Б. - Параметрическая оптимизация в проектных расчетах машин для производства строительных материалов (2013)
Берник І. М. - Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ (2013)
Назаренко І. І. - Аналіз конструкцій вібраційних щокових дробарок і тенденції їх удосконалення, Міщук Є. О. (2013)
Орищенко С. В. - Дослідження динаміки вібраційного грохота та оцінка його ефективності, Мацюк Б. В. (2013)
Пазюк В. М. - Ступінчаті режими сушіння рослинної сировини з антиоксидантними властивостями (2013)
Паламарчук І. П. - Дослідження амплітудно-частотних та енергетичних характеристик вібророторної дробарки для виробництва спирту, Янович В. П., Купчук І. М. (2013)
Валюх З. О. - Словотвірна парадигма як об’єкт зіставної типології (2013)
Терехова С. И. - Типы идентификации в лингвистике и переводоведении в свете национальной специфики языков (2013)
Алексенко С. Ф. - Зумовленість просодичної організації висловлень-вибачень їхньою соціокультурною варіативністю в англійському мовленні (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності кіноперсонажа в процесі інтроспекції (на матеріалі американського телесеріалу "Сприйняття") (2013)
Терехова Д. І. - Використання психолінгвістичних методів дослідження для міжмовних і міжкультурних зіставлень (2013)
Пашкова Н. І. - Етимологічний аналіз у концептуальних дослідженнях (2013)
Єсипович К. П. - Лінгво-історичний нарис становлення фольклорної традиції Франції (2013)
Круковський В. І. Круківська О. В. - Лінгвостилістичні та екстралінгвальні особливості аргументативної функції дескриптивну в законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) (2013)
Литвинов О. О. - Лексико-семантичні характеристики англомовних номінацій невербальних зорових знаків комунiкації (2013)
Лоикова-Насенко Т. Х. - К вопросу о безэквивалентной лексике (2013)
Слаба О. В. - Динамічні процеси у фаховій німецькій лексиці з економіки (2013)
Ніколенко А. Г. - Етнокультурна сутність мовної свідомості і культурні концепти як феномен лінгвокультури (2013)
Стасюк Т. В. - Ієрархія концептосфери "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (2013)
Семененко Г. М. - Вплив зовнішніх факторів на граматикалізацію форм тривалого аспекту в ранньоновоанглійській мові (2013)
Бойко І. О. - Семантичні типи вокативів як джерело характеристики мовної особистості (на матеріалі художнього дискурсу) (2013)
Дягілєва Ж. А. - Метафора в образному складнику концепту FREUNDSCHAFT / ДРУЖБА в німецькій мові (2013)
Рубанюк Э. В. - Образование имен собственных и специфика их употребления в немецких народных сказках (2013)
Бондар М. В. - Мова жестів: шляхи до взаєморозуміння (2013)
Черненко О. В. - Основні мовленнєві тактики реалізації стратегій комунікантів на завершальному етапі конфлікту (2013)
Коробка Г. А. - Язык и смех в етикетных ситуациях общения (2013)
Дерік І. М. - До проблеми лінгвостилістичного аналізу лімериків в аспекті перекладу (2013)
Субота С. В. - Симетрія фонемної структури кореневої морфеми в англійській мові (діахронічне дослідження на матеріалі лексикографічних джерел) (2013)
Бурка Н. А. - Встановлення інвентарю приголосних фонем давньоанглійського періоду (2013)
Коробова І. О. - Словотвірне освоєння новітніх запозичень сучасною українською мовою (2013)
Тимошенко О. В. - Явище телескопії як способ словотворення технічної лексики (2013)
Каліущенко Ю. В. - Англійські конструкції з ольфакторними дієсловами та їх еквіваленти в українській мові (2013)
Кисельова О. С. - Глаголы, обозначающие действие и его ошибочный характер (на материале английского и украинского языков) (2013)
Максименко Ю. В. - Роль невербальних засобів у вираженні емоції інтересу в англомовному художньому дискурсі (2013)
Чміленко О. М. - Поняття фікціонально маркованого контексту (на матеріалі літературних казок Р. Дала) (2013)
Козирєв Є. В. - Особливості перекладу православних богослужбових текстів японською мовою (2013)
Величко Н. В. - Языковая личность А. П. Чехова в эпистолярных текстах крымского периода (2013)
Овадюк О. В. - Запозичення як засіб збагачення англійської мови (2013)
Сизоненко Н. А. - Наративні стратегії в історичній романістиці британського постмодернізму (2013)
Ніженковська І. В. - Перспективні напрямки поліпшення якості навчання студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету, Глушаченко О. О., Головченко О. І., Попкова Ю. В. (2013)
Майєр Н. В. - Теоретичні засади розроблення концепції формування методичної компетентності в майбутніх викладачів французької мови (2013)
Бірецька Л. С. - Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2013)
Шумейко Н. В. - До питання полікультурної освіти студентської молоді в зарубіжній педагогіці (2013)
Мелешко І. В. - До питання пріоритетних напрямків та інноваційних методів викладання іноземних мов (2013)
Вороніна Г. Р. - Комп’ютерно орієнтовані технології у процесі вивчення іноземних мов (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Борисюк Д. В. - Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму, Яцковський В. І. (2013)
Виноградов Б. В. - Механический осциллятор с параллельными упругими связями, Христенко А. В. (2013)
Горошко А. В. - Розрахунок допустимих значень параметрів об’єктів у випадку полімодальності їх імовірнісних розподілів, Ройзман В. П. (2013)
Калетнік Г. М. - Математичне моделювання руху скиби ґрунту по площині косого клина, Пришляк В. М., Яропуд В. М., Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2013)
Ольшанский В. П. - О коэффициенте динамичности при мгновенном нагружении осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Савелов Д. В. - Реологические методы описания взаимодействия рабочих органов вибросилового оборудования с металлическими порошками (2013)
Бовсуновський А. П. - Втомне пошкодження валопроводу парової турбіни при несинхронному підключенні до мережі турбогенератора, Куєвда В. П., Куєвда Ю. В., Штефан Є. В. (2013)
Борисюк Д. В. - Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення, Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. (2013)
Кірієнко О. А. - Дослідження процесу віброударного проколу при безтраншейному прокладанні трубопроводів на основі хвильового уявлення (2013)
Литвиненко О. А. - Кавітаційна стійкість модифікованої кераміки, Кавун В. П., Некоз О. І., Риндюк Д. В. (2013)
Отений Я. Н. - Нанесение декоративного регулярного рельефа на наружные цилиндрические поверхности, Казак В. Ф., Ибатуллин И. Р. (2013)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности функционирования и пути модернизации привода рабочей клети стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Журавлев А. В. (2013)
Алієв Е. Б. - Теоретичне обґрунтування геометричних параметрів рифлів робочої поверхні плитно-валяльної машини, Івлєв В. В., Грицун А. В. (2013)
Бабичев А. П. - Виброволновая упрочняющая обработка режущих ножей сельскохозяйственных машин, Коваль Н. С., Романовский И. Н., Солоная Е. В. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Обґрунтування ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження, Любин В. С. (2013)
Ковалишин С. Й. - Дослідження процесу віброелектросепарування дрібнонасіннєвих сумішей на похилих гірках (2013)
Павленко В. С. - Компактна установка для сушіння зернових матеріалів, Цуркан О. В., Нечепоренко С. А., Онофрійчук В. В., Близнюк М. Я. (2013)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування технології та обладнання для попередньої обробки крохмалевмісної сировини при виробництві спирту, Янович В. П., Купчук І. М. (2013)
Полулях А. Д. - Особенности конструирования гидрогрохотов с комбинированной просеивающей поверхностью плоской формы, Полулях Д. А. (2013)
Сілін Р. І. - Вібраційні машини для зміни властивостей води, Гордєєв А. І. (2013)
Савченко І. - Проблема українського складоподілу (аналітичний огляд) (2012)
Яременко С. - Динаміка статусу української літературної мови в національно-культурному вимірі (2012)
Кумеда О. - Риси східнополіського вокалізму в мові першодруків творів П. О. Куліша (2012)
Барчук М. - Фонетико-правописні особливості вокалізму в літературній мові Галичини середини ХІХ ст. (2012)
Коновченко О. - Аналогія та "народна етимологія" як причини ускладнення основ іншомовних слів (2012)
Кочерга Г. - Лінгвістичний антропоцентризм і теорія мовної картини світу як основа дослідження історичної дериватології української мови (2012)
Гримашевич Г. - Система прислівника в житомирській актовій книзі 1635 року (відприкметникові та відіменникові прислівники) (2012)
Заскалета В. - Функціонування складнопідрядних означальних речень у пам’ятках української мови XVI–XVIII ст. (на матеріалі препозитивних речень зі сполучним що) (2012)
Кислюк Л. - Узуальне й оказіональне в авторських новотворах категорії назв особи (2012)
Таран А. - Способи формального адаптування запозичень у сучасній українській мові (2012)
Бойчук В. - Порівняльно-ономасіологічна характеристика десубстантивних іменників-назв осіб за професією в українській та англійській мовах (2012)
Романова О. - Запозичення в українській термінології швацької промисловості (2012)
Пушкар О. - Евфемістичний потенціал іншомовних слів, термінів, абревіатур (2012)
Юрченко О. - Ономасіологічна структура термінів-словосполучень ландшафтознавства (2012)
Мартинова Г. - Інфінітив у середньонаддніпрянських говірках (2012)
Руснак Н. - Категорія невизначеності в діалектному мовленні буковинців (2012)
Лєснова В. - Порівняння як засіб вираження оцінки в діалектному мовленні (2012)
Бігусяк М. - Колективно-територіальні прізвиська в говірках Івано-Франківщини (2012)
Доброльожа Г. - Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (2012)
Павликівська Н. - Псевдонім як засіб вторинної номінації особи (2012)
Мороз О. - Власне ім’я як одиниця презентації національної дійсності (2012)
Гаврилова Т. - Конотативно забарвлені географічні номени (на матеріалі "Словника мікротопонімії Черкащини"), Денисенко З. (2012)
Ярмоленко Г. - Літературно-художні антропоніми повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" (2012)
Кушлик О. - Дериваційне наповнення вербальної зони словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів в українській мові (2012)
Грещук Б. - Категоризація дійсності українськими деад’єктивами у зіставленні з англійськими (на матеріалі твірних прикметників на позначення смаку) (2012)
Стройкова С. - Партонімічний мотиватор у німецькій іхтіологічній номенклатурі (2012)
Ришкова А. - Мотиватори рівня кількості в складі сучасних німецьких композитних найменувань осіб (2012)
Степаненко М. - Симетрична та асиметрична локалізація: логіко-семантичний і формально-граматичний виміри (2012)
Леута О. - Структурно-семантична організація буттєвих речень в українській мові (2012)
Калько М. - Категорія аспектуальності: конфлікт між "індивідуалізмом” лексики і "всеосяжністю” граматики (2012)
Каленич В. - Функціонально-семантичні параметри одновалентних дієслів у публіцистичних текстах (2012)
Кульбабська О. - Функційний діапазон допустових синтаксем у простому неелементарному реченні (2012)
Христіанінова Р. - Семантико-синтаксичні різновиди складнопідрядних речень із присубстантивними підрядними частинами (2012)
Коваль Л. - Синтаксичний статус головного компонента односкладного речення в українській мові (2012)
Барчук В. - Реляції часу і виду в семантичній структурі дієслівної грамеми (2012)
Ясакова Н. - Семантика і функціонування займенника ми та дієслівних форм першої особи множини (2012)
Назаренко І. - Нові тенденції в родовій диференціації невідмінюваних іменників (2012)
Личук М. - Категорія синтаксичної зв’язаності на словосполученнєвому та реченнєвому рівнях (2012)
Орендарчук О. - Дослідження валентності українських та англійських дієслів у контрастивному аспекті (2012)
Селиванова Е. - Посессивность: вербализация и когниция (2012)
Калько В. - Вербальна репрезентація концепту діти в українських пареміях (2012)
Ганєчко В. - Рейтинг слів німецької та англійської мов: лінгвокультурологічний аспект (2012)
Бондаренко Т. - Веб-коментарі як маркер комунікативного портрета аудиторії інтернет-видання (2012)
Боть Л. - Пояснювальні конструкції в мовленні дітей (2012)
Руденко В. - Особливості віртуальної комунікації (мовний аспект) (2012)
Глущенко А. - Емоційність тексту та емоційна саморегуляція мовлення: лінгвопсихологічні аспекти (2012)
Боровик Я. - Синтагматичні властивості імені концепту "таємниця" в українській мовній картині світу (2012)
Шитик Л. - Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць (на матеріалі роману "Записки українського самашедшого” Ліни Костенко), Нестеренко О. (2012)
Красовська О. - Епістолярний дискурс (2012)
Литвин І. - Еквівалентність фразеологічних одиниць повісті В. Шукшина "Калина красная” та її українського перекладу (2012)
Цапок О. - Інтертекстуальність заголовків черкаських видань (2012)
Ніколаєнко І. - Функції суржикізмів у романі Сергія Жадана "Ворошиловград” (2012)
Багрійчук Н. - Семантика евфемізмів у художньому тексті (на матеріалі збірок творів О. Забужко "Сестро, сестро” та Г. Пагутяк "Захід сонця в Урожі”) (2012)
Вороніна Ю. - Ознака фемінності в порівняннях В. Слапчука (2012)
Перепічка І. - Особливості реалізації жанру "докір” у романах Марії Матіос "Солодка Даруся” та "Майже ніколи не навпаки” (2012)
Лонська Л. - Квантитативні дослідження лексики в "Словарику чужих і не дуже зрозумілих слів” Василя Доманицького (2012)
Онищенко Б. - Використання віртуальної клавіатури в процесі набору діалектних текстів, Щербина Т. (2012)
Бодрова Т. - Определение коэффициента ранговой корреляции частей речи в русских и чувашских газетных текстах, Тукмакова Н. (2012)
Іванець О. Б. - Інформаційні технології та імітаційне моделювання в закладах охорони здоров’я, Кучеренко В. Л., Архирей М. В., Булигіна О.В. (2015)
Сторчоус М. Д. - Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів (2015)
Ракитянська Г. Б. - Оптимізація сполучених нечітких баз знань на правилах і відношеннях (2015)
Азаров О. Д. - Швидкодіючий реверсивний фібоначчієвий лічильник, Черняк О. І., Муращенко О. Г. (2015)
Жуков И. А. - Метод экстраполяции в цифровых интегрирующих структурах, Ковалев Н. А. (2015)
Захарченко С. М. - Метод оперативного виявлення поодиноких відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення з ваговою надлишковістю, Росощук А. В., Зеленська Є. І., Гуменюк Р. С. (2015)
Роїк О. М. - Захист інформації від витоку акустичними каналами, Міронова Ю. В., Волкотруб О. П. (2015)
Порплиця Н. П. - Порівняльний аналіз ефективності генетичного та "бджолиного" алгоритмів у задачі структурної ідентифікації інтервального різницевого оператора (2015)
Матринюк Т. Б. - Дослідження ефективності кільцевої сортувальної мережі, Коже’яко А. В., Колівошко А. І., Крась О. В. (2015)
Білошицький В. В. - Можливості біохімічних біомаркерів як засобів прогнозування перебігу черепно-мозкової травми, Кобилецький О. Я. (2015)
Поліщук М. Є. - Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень), Данчин О. Г., Ісаєнко О. Л., Ткаченко О. А., Мельник Н. Ф., Данчин Г. О., Гончарук О. М., Волощук О. С., Цвигун Г. В., Бідзіля П. В. (2015)
Грязов А. Б. - Опыт применения стереотаксической радиохирургии и радиотерапии в комбинированном лечении аденом гипофиза, Чувашова О. Ю., Гук Н. А., Гук А. Н., Медведовская Ю. В., Андрийченко Е. Г., Закордонец В. А. (2015)
Дзяк Л. А. - Актуальні питання організації надання медичної допомоги, діагностики та лікування бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травми, Сальков М. М., Зорін М. О., Тітов Г. І. (2015)
Зінькевич Я. П. - Досвід використання стереотаксичної аспірації в лікуванні абсцесів головного мозку, Костюк К. Р., Главацький О. Я., Болюх А. С., Малишева Т. А., Ткачик І. П., Цимбалюк В. І. (2015)
Дудукіна С. О. - Безпосередні результати лікування хворих з приводу інтракраніальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм та їх прогнозування, Мацуга О. М. (2015)
Ольхов В. М. - Епідуральне введення анестетиків та кортикостероїдів при лікуванні хворих з приводу гострого корінцевого больового синдрому у поперековому відділі хребта в умовах нейрохірургічного відділення, Буянов О. О., Горбатюк К. І., Кудіна О. М., Венцківський Л. О., Бороденко О. Ю., Кириченко В. В., Венцківський І. Л., Чирка Ю. Л., Долгополова Р. А. (2015)
Мінов С. В. - Зміни вмісту церулоплазміну та малонового діальдегіду у хворих при порушенні кровообігу головного мозку, Міроненко О. В., Пархоменко О. В., Журахівський О. Ю. (2015)
Шевага В. М. - Інвазивний моніторинг артеріального тиску на етапах ендовазальної емболізації внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Сало В. М. (2015)
Орлов Ю. А. - Служба нейрохирургии детского возраста в Украине (2015)
Тарасенко О. М. - Роль променевої діагностики в оцінці наслідків травми грудного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2015)
Черний В. И. - Применение препарата Гекотон в остром периоде ишемического инсульта и при сочетанной травме, сопровождающейся тяжелым повреждением головного мозга, Колесников А. Н., Стасюк В. Н., Чернуцкий С. О. (2015)
Вере Михайловне Семеновой – 75 (2015)
Школьник В. М. - Когнітивні розлади у віддаленому періоді черепно-мозкової травми як причина обмеження життєдіяльності потерпілих, Фесенко Г. Д., Голик В. А., Погорєлова С. А., Пашковський В. І., Гук А. П. (2015)
Лисяный Н. И. - Использование лектинов для получения и изучения популяции клеток глиомы С6 со свойствами стволовых клеток, Гнедкова И. А., Станецкая Д. Н., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Шмелева А. А., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Гнедкова М. А. (2015)
Цимбалюк В. І. - Фенотипові зміни і проліферативний потенціал мезенхімальних стовбурових клітин з вартонових драглів пуповини людини в умовах культивування, Дерябіна О. Г., Шувалова Н. С., Маслова О. О., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шпильова С. П., Кирик В. М., Пічкур Л. Д., Касяненко Ю. А., Пічкур О. Л., Кордюм В. А. (2015)
Педаченко Е. Г. - Структурные особенности и диагностика аномалий развития осевого позвонка, дифференцированный выбор хирургической тактики, Слынько Е. И., Малышева Т. А., Робак О. П., Черненко О. Г. (2015)
Дзенис Ю. Л. - Использование транссильвиевого и паратранссильвиевого доступа при хирургическом вмешательстве по поводу нетравматических внутримозговых гематом полушарий большого мозга (микроанатомическое обоснование и клинические наблюдения) (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 1. Клінічні та структурно-функціональні особливості (2015)
Сірко А. Г. - Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 2. Хірургічне лікування (2015)
Цимбалюк В. І. - Ендоскопічна декомпресія серединного нерва у пацієнтів з синдромом каналу зап’ястка, Чирка Ю. Л. (2015)
Синайко В. В. - Применение препарата Цисплацел в комбинированном и комплексном лечении пациентов по поводу высокозлокачественных (Grade III–IV) глиальных опухолей головного мозга, Шанько Ю. Г., Короткевич Е. А., Бычковский П. М., Юркштович Т. Л., Грачев Ю. Н., Артемова Н. А. (2015)
Земскова О. В. - Роль радиохирургии в комбинированном лечении вестибулярных шванном больших размеров (2015)
Семенова В. М. - Клинико-морфологическая оценка эффективности лучевой терапии медуллобластом у взрослых пациентов, Лисяный А. Н. (2015)
Третьякова А. І. - Поетапне використання нейрофізіологічних методів в діагностиці вертеброгенної шийної мієло- та радикулопатії, Чеботарьова Л. Л. (2015)
Сальков Н. Н. - Опыт использования пневматической высокоскоростной дрели в хирургии позвоночно-спинномозговой травмы (2015)
Цимбалюк В. І. - Завжди в строю: до 90-річчя з дня народження професора Чепкого Леонарда Петровича (2015)
Пам’яті Ореста Андрійовича Цімейка (2015)
Валюх З. О. - Репрезентація модифікаційної семантики в словотвірній парадигматиці українського іменника (2014)
Гнезділова Я. В. - Спонукальний емоційно-забарвлений дискурс (2014)
Koziarevych L. V. - Pragmatic Force of flirting Fascination in the gender Discourse (2014)
Литвинов О. О. - Концептуальна метафора англомовних номінацій невербальних зорових знаків комунікації (2014)
Стасюк Т. В. - Концептуалізація термінопоняття "технологія” в діахронічній та синхронічній перспективі (2014)
Бобкова Т. В. - Проблеми періодизації корпусної лінгвістики у світовому та українському мовознавстві (2014)
Мейзерська І. В. - Корпусний підхід у сучасній лінгвістиці: перспективи і можливості застосування (2014)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний портрет перекладача (2014)
Лиса Г. І. - Деякі фонетико-орфографічні риси давньоруських списків Апостола ХІІ-ХІІІ ст. (2014)
Барменкова О. П. - Семантическое своеобразие донорской концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля (2014)
Ясакова Н. Ю. - Поняттєва основа семантичної категорії персональності (2014)
Дудка О. О. - Сучасний ергонімікон Харкова: особливості структури й семантики, Пономаренко В. Д. (2014)
Горобець С. В. - Формальне варіювання комп’ютерної лексики (2014)
Дюкар К. В. - Складні оказіоналізми в ідіолектах В. Голобородька та С. Сапеляка (структурно-семантичний і функціональний аспекти) (2014)
Дячук О. В. - Комунікативна ефективність англомовної соціальної реклами (2014)
Кравець О. С. - Концепт, науковий концепт та терміноконцепт у когнітивній лінгвістиці та соціокогнітивному термінознавстві (2014)
Кульбіда Д. П. - Іспано-англійський мовний контакт (сучасна ситуація англіцизмів у лексиці туризму) (2014)
Нестеренко А. К. - Структурно-семантичні особливості суфіксальних прикметників на позначення великого вияву ознаки (2014)
Новікова Є. Б. - Інноваційні прикметники-композити в лексичній системі сучасної української мови (2014)
Ткаченко Н. Д. - Категорія відношення як міжмовна універсалія (2014)
Норець М. В. - Шпигунський роман Джона ле Карре в літературно-культурологічному просторі періоду "холодної війни” (2014)
Гаджиева Натаван Хавар гызы - Стилевые особенности азербайджанской литературы периода независимости (метафоры) (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Франкомовне діалогічне мовлення як об’єкт аналізу (2014)
Свердлова Т. Г. - Рефлексивний аналіз японської мови як основа для вдосконалення методів її викладання (2014)
Максименко Л. О. - Психологічні й мовні особливості професійно спрямованого іншомовного діалогу менеджерів (2014)
Гришина О. А. - Створення комунікативно спрямованих тестових завдань для перевірки рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів (2014)
Дичка Н. І. - Реалізація експериментального навчання англомовного писемного мовлення студентів комп’ютерних спеціальностей та інтерпретація його результатів (2014)
Федько С. Л. - Современные тренды в мировой практике оказания психологической помощи: индигенизация и универсализация (2014)
Рева Т. Д. - Характеристика якості професійної підготовки майбутніх провізорів (2014)
Сліпчук В. Л. - Історико-педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю на початку ХХ століття (2014)
Чхало О. М. - Обґрунтування системності використання інформаційно-освітніх ресурсів у викладанні хімії в медичному університеті (2014)
Василенко Т. П. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу (2014)
Мейзерська Т. С. - Естетика великого стилю (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Алексенко С. Ф. - Вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії ідентифікації в англомовному політичному дискурсі (2014)
Бобкова Т. В. - Корпус текстів: основні аспекти визначення (2014)
Вакуленко Т. П. - Особливості функціонування лексем пахати та орати в українській і російській мовах початкового періоду формування цих мов (2014)
Галич О. Б. - Функціонально-типологічні аспекти текстоцентричної парадигми в лінгвістиці (2014)
Коваль Н. Є. - Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу (2014)
Коваль М. С. - Деякі аспекти вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2014)
Козирєва З. Г. - Українська концептосфера "їжа” як предмет лексикологічного дослідження (2014)
Круковський В. І. - Особливості прагматики, семантики й семіотики культурологічного концепту "ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ” в художньому дискурсі (на матеріалі французької мови), Круківська О. В. (2014)
Матвієнко Т. І. - Синтаксико-семантичний опис простого речення в чеській мові (у зіставленні з українською) (2014)
Нечитайло І. М. - Давньослов’янські локалізми як індикатори прамовних станів (2014)
Пілик В. В. - Теоретичні засади лінгвістичної характеристики газетної мови (2014)
Палатовская Е. В. - Дискурсивный анализ и теория риторической структуры (2014)
Пашкова Н. І. - Проблема походження балканізму колиба (2014)
Сіленко Н. В. - Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів стилістичної семасіології (на матеріалі турецьких рекламних текстів) (2014)
Слаба О. В. - Актуальні проблеми розвитку неологічної лексики в сучасній німецькій мові (2014)
Сорокін С. В. - Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові) (2014)
Свердлова Т. Г. - Сучасні тенденції до змін у використанні традиційних лексико-граматичних форм увічливості японської мови в родинному спілкуванні, Колесникова О. В. (2014)
Сотников А. В. - Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху (2014)
Чемелюх М. А. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція інтертекстуальності в концептосфері "кохання” античної епіграми (2014)
Гамалія В. В. - Варіювання голосних фонем німецької мови в озвученому рекламному тексті (2014)
Піддубцева О. І. - Науковий / професійний концепт та його функціонування у фахових концептосферах (2014)
Савош Л. М. - Вплив фоностилістичного фактора на модифікації наголошених голосних фонем у художньому тексті (2014)
Семак Л. А. - Репрезентація значень прикметникових синонімів у контексті сучасної жіночої прози (2014)
Чернiкова Н. В. - Комунікативне приєднання компонентів у вигляді членів пропозиції з імпліцитною предикацією (2014)
Казак С.П. - Оцінний компонент соматикону емоційного реагування персонажа (2014)
Висоцька Р. Р. - Новела "Вавилонська бібліотека” Хорхе Луїса Борхеса в контексті естетики літератури постмодернізму (2014)
Лук’янець Т. Г. - Ефект крупного плану як наративний засіб розгортання сюжету в англомовній психологічній прозі ХХ – ХХІ століть та її екранізаціях (2014)
Борщовецька В. Д. - Когнітивні основи навчання іншомовної фахової лексики (2014)
Майєр Н. В. - Типологія навчально-методичних задач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови (2014)
Яценко Л. М. - Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту, Дьячкова Я. О. (2014)
Заскалета В. - Брейн-ринг як одна з нетрадиційних форм навчання української мови (з досвіду викладання), Щур Н. (2014)
Сушко М. О. - Зміст граматичної компетентності китайською мовою (2014)
Фабрична Я. Г. - Критерії оцінювання якості письмових перекладів текстів з методики навчання іноземних мов (2014)
Першукова О. О. - Політичні, економічні та соціально-культурні рушії розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (2014)
Мейзерская Т. С. - Учебник нового формата (2014)
Кравченко Н. К. - Фасцинація в лінгвістичному вимірі Козяревич Л. В. Фасцинація в лінгвістичному вимірі. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – 2014. – 262 с. (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Данилич В. С. - Семантична трансформація концепту ПРАЦЮВАТИ в історії іспанської мови та суспільства (аспекти сучасного перекладу) (2015)
Кагановська О. М. - Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів (перекладознавча проблема) (2015)
Бобкова Т. В. - Концептуальні засади укладання корпусних словників (2015)
Бондар М. В. - Класифікація національно маркованих одиниць (2015)
Кудрявцева Н. С. - Концептуальна метафора як підґрунтя наукової теорії (2015)
Мейзерська І. В. - Принципи організації мікроструктури словникової статті в англійських навчальних тлумачних словниках (2015)
Охрименко Т. В. - Понятие денег в языке русской народной поэзии (по материалам Словаря В. И. Даля) (2015)
Рудківський О. П. - Специфіка диференційних ознак голосних фонем германських та слов’янських мов (2015)
Субота С. В. - Труднощі морфемної сегментації запозичень романського походження в сучасній англійській мові (2015)
Chugu S. D. - Text World Theory and Text Comprehension (2015)
Жданова О. Л. - М. М. Бахтін та становлення мовної особистості (2015)
Карпенко У. А. - К вопросу о возможности воссоздания языковой личности носителей праязыка (2015)
Филюшин В. А. - Дискретно-онтологическая функция языка в формировании языковой личности (2015)
Минина Н. С. - Актуализация частиц в лирике В. Павловой (2015)
Нагорна О. О. - Синкретизм вербальних і невербальних засобів у тексті ситуативної комедії (на прикладі комедійного серіалу "The Mindy Project” / "Проект Мінді”) (2015)
Павлова И. В. - Особенности актуализации языковой личности А. Р. Беляева на материале анализа цветообозначений в тексте фантастического произведения (2015)
Радчук О. В. - Лингвокультурные особенности репрезентации понятия ОТСУТСТВИЕ в паремиях (2015)
Сокур И. А. - Синтаксические конструкции и их коммуникативная роль в тексте монографии П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия” (2015)
Чаус С. В. - Можливості вияву мовної особистості в умовах ритуалізованого дискурсу (на матеріалі судового мовлення Нюрнберзького процесу) (2015)
Кущ Е. О. - Вербалізація ідеологічних макроструктур поляризації в упередженому дискурсі американських, британських і російських політиків (2015)
Семашко Т. Ф. - Зміна акцентів щодо розуміння стереотипу як феномена соціальної практики (2015)
Жихарєва О. О. - Словесна голографія в англомовному біблійному дискурсі (2015)
Худиева С. Ш. - Передача изобразительно-выразительных средств как проблема перевода (С. Рустамханлы "Книга жизни”) (2015)
Ushchyna V. - Creativity of Construing and Interpreting Identity in Discourse Situations of Risk (2015)
Кшановський Кшановський - Явище ізоляції та семантична координація головних членів речення в перській мові (2015)
Шутова М. О. - Реконструкція автостереотипів англійців та українців про їх національний характер (2015)
Бондарчук О. Ю. - Концептуальна метафора як інструмент дослідження лінгвокультурного типажу "AUSSTEIGER” (2015)
Вильчинская А. Г. - Метафорическая экспликация образа поэта в языковой картине мира М. И. Цветаевой (2015)
Воскрес А. А. - Структурні групи та семантичні розряди адвербіалій способу дії в давньоанглійській мові (2015)
Лук’янець Г. Г. - Колоронімічна апеляція до логосу в текстах інтернет-новин: дедуктивна схема аргументації (2015)
Лук’янець М. Г. - Класифікація респонсивних стратегій і тактик (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2015)
Овадюк О. В. - Лексичні та граматичні відмінності англійської та японської мов, особливості перекладу ідіом та англійські запозичення в японській мові (2015)
Прищепчук І. О. - Закономірності семантичних змін у рефлексах іє. * sƙāi-, skəi-, sƙī- та їх відображення в англійській та українській поезії XX – початку XXI ст. (2015)
Тучкова О. О. - Синтаксичні особливості як образотвірні елементи у французьких жіночих автобіографічних романах ХХ століття (2015)
Шкляревський В. Г. - Сучасні корпуси текстів: вимоги до метаданих (2015)
Швачко С. О. - Філологічні вкраплення в поезії Т. Г. Шевченка (2015)
Ковтун Т. В. - Мифопоэтическая организация повести И. С. Тургенева "Вешние воды” (2015)
Савчук Р. І. - Історія становлення наратології: від античної поетики до нових наративних практик студіювання художнього тексту (2015)
Скоробогатова Е. А. - Поэтическая морфология идиостилей: задачи и перспективы (2015)
Gladio S. V. - Cоgnitive Approach to Literary Text Interpretation (2015)
Суворова Т. М. - Властивості образної синергетичної системи художнього цілого (ендогенні параметри) (2015)
Лаушкина И. П. - Речевая характеристика в структуре образа (на материале мемуарных очерков А. М. Горького) (2015)
Бурда І. О. - Розвиток психотехніки в радянській психології в 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Огурцова О. Л. - Передумови використання комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови (2015)
Першукова О. О. - Лінгводидактичні засади багатомовної освіти школярів у країнах Європи (2015)
Довгоп’ят О. О. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки, Тарасова Т. В. (2015)
Тучина Н. В. - Формування вторинної мовної особистості вчителя англійської мови: психолого-педагогічна і професійно-методична компетентності, Каминін І. М. (2015)
Вороніна Г. Р. - Особливості навчання та контролю іноземного писемного мовлення студентів технічних спеціальностей (2015)
Мелешко І. В. - До питання добору матеріалу підручників з іноземної мови для студентів технічних спеціальностей (2015)
Тимошенко О. В. - Роль модульної контрольної роботи у вивченні англійської мови в технічному ВНЗ (2015)
Вимоги до оформлення рукописів у "Науковому віснику кафедри ЮНЕСКО КНЛУ Серія філологія · педагогіка · психологія (2015)
Bezusov A. T. - The investigation of enzymatic hydrolysis of glucosinolates by myrosinase of mustard seeds, Liato V. I. (2011)
Сторожук В. М. - Дослідження впливу технології виробництва бурякового соку на його якість, Галак О. В. (2011)
Хомич Г. П. - Дослідження впливу способу протирання на якісні показники пюре з чорниці, Капрельянц Л. В., Лозовська Т. С., Федоренко І. В. (2011)
Пилипенко Л. Н. - Установление, анализ и оценка рисков опасности растительного сырья и продуктов его переработки, Пилипенко И. B., Гайдукевич Д. К., Куличенко Д. П., Викуль С. И. (2011)
Осадчук І. В. - Забезпечення якості продукції – запорука конкурентоспроможності харчової промисловості України, Задорожний А. В. (2011)
Бочарова О. В. - Экспертиза и оценивание качества джемов в современных условиях международной торговли (2011)
Бельтюкова С. В. - Тест-визначення поліфенольних сполук в рослинній сировині, Бичкова Г. О. (2011)
Охременко С. И. - Влияние обработки высоким давлением и температурой на цвет продуктов и полуфабрикатов из пряных трав, Соколов С. А. (2011)
Силич М. В. - Определение летучих соединений в пряно-ароматическом сырье (2011)
Рослик В. Л. - Способы снижения содержания охратоксина А в пищевых продуктах, Еремич Т. Н. (2011)
Побережець І. І. - Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків, Романовська Т. І., Романовський І. Я. (2011)
Дубова Г. Є. - Дослідження шляхів відновлення ароматичних сполук (2011)
Никитенко А. Н. - Обоснование режимов сушки яблочных чипсов, Егорова З. Е., Слижук Д. С. (2011)
Токар А. Ю. - Удосконалення технології та розширення асортименту консервів із баклажанів, Миронюк С. С., Худік Л. М. (2011)
Тищенко В. Н. - Проблемы обеззараживания питьевой воды на предприятиях пищевой отрасли: реагенты, меры безопасности, Шалыгин А. В. (2011)
Коваленко О. О. - Розробка технологіїї водопідготовки для виробництва чайних напоїв, Безусов А. Т., Вєтров Д. І., Постол Н. (2011)
Дмитренко Н. В. - Вивчення впливу стану води в харчових рослинних матеріалах на теплоту випаровування, Дубовікова Н. С., Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А., Декуша Л. В., Воробйов Л. Й. (2011)
Грабовська О. В. - Дослідження стану води в крохмальних суспензіях та клейстерах, Парняков О. С., Михайлик В. А. (2011)
Коваленко О. О. - Визначення оптимальних технологічних режимів мембранного очищення стічних вод консервних виробництв, Патік Т. П. (2011)
Куц А. М. - Інноваційна анаеробно-аеробна технологія очистки стічних вод та відходів підприємств харчової промисловості, Шиян П. Л., Домарецький В. А., Мельник І. В. (2011)
Тюрікова І. С. - Визначення оптимальних термінів збирання перикарпу волоського горіха з максимальним вмістом біологічно активних речовин (2011)
Черевко А. И. - Научные основы формирования качества полидисперсных пищевых систем при замораживании, Одарченко А. Н. (2011)
Заморська І. Л. - Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці (2011)
Медведкова И. И. - Научные предпосылки хранения свежей тепличной продукции с использованием пленкообразующих композиций, Попова Н. А. (2011)
Колтунов В. А. - Ресурсний потенціал сортаменту груші літнього строку достигання районованих в україні та його конкурентоспроможність, Гіджеліцький В. М., Мазур В. А. (2011)
Перцевой Ф. В. - Вивчення втрат речовин при кислотній екстракції фенольних сполук з ядра соняшникового насіння, Бідюк Д. О. (2011)
Романовська Т. І. - Залежність вмісту пігментів ріпакової олії від способу її добування, Романовський І. Я. (2011)
Добробабіна Л. Б. - Аналіз стану і перспективи розвитку рибного господарства України, Кушніренко Н. М. (2011)
Маноли Т. А. - Новые направления использования сырья семейства кефалевых, Чибич Н. В. (2011)
Виннов А. С. - Использование анолитов для производства рыбных белковых масс, Маноли Т. А. (2011)
Манолі Т. А. - Дослідження зміни вологоутримувальної здатності м’язової тканини шпроту і смаку від масового вмісту хлориду калію у посольній суміші, Памбук С. А., Нікітчіна Т. І. (2011)
Богомолова В. В. - Использование растительных и микробных полисахаридов как студнеобразователей в производстве рыбных консервов, Виннов А. С., Никитчина Т. И. (2011)
Виннов А. С. - Использование эха систем для подготовки соленого полуфабриката в производстве рыбной продукции пониженной влажности, Охрименко Л. В., Безусов А.Т. (2011)
Николова Л. Н. - Убойные качества двулетнего карпа (Cyprinus carpio L.), выращеваемого в условиях автохтонной одновозрасной поликультуры, Дочин К. Т. (2011)
Николова Л. Н. - Убойные качества двулетнего белого амура (Ctenopharyngodon idella Val.), выращиваемого в условиях автохтонной одновозрастной поликультуры, Дочин К. Т. (2011)
Антонченко В. Я. - Свойства воды и вопросы консервации, Максимюк Л. Н. (2011)
Стрікаленко Т. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку та регламентації бутильованих питних вод, Ляпіна О. В., Зайцева Л. С. (2011)
Мардар М. Р. - Особенности украинского рынка продуктов функционального питания, Суханова Ю. П. (2011)
Воловик Т. Н. - Исследование устойчивости защитной формы пробиотиков в условиях желудочно-кишечного тракта in vitro, Капрельянц Л. В., Гоцуленко М. И. (2011)
Черно Н. К. - Иммобилизация трипсина в интерполиэлектролитный комплекс хитозан-пектин, Капустян А. И. (2011)
Безусов А. Т. - Научные основы биосинтеза полифруктанов из сахарозы с использованием ферментного препарата с инулинситетической активностью, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2011)
Величко Т. О. - Оптимізація поживних середовищ для культивування Pleurotus ostreatus, Зубарева І. М., Мітіна Н. Б., Ткаля О. І., Шаталін Д. Б. (2011)
Килименчук Е. А. - Глюкуроноксиланы нетрадиционных растительных отходов, Величко Т. А. (2011)
Озолина С. А. - Комплексная переработка растительного сырья с получением лизоцимсодержащих биополимерных комплексов, Тирон-Воробьева Н. Б. (2011)
Бурдо А. К. - Технологія виробництва екстрактів з рослинної сировини, Тележенко Л. М. (2011)
Страшнова І. В. - Пробіотичні властивості штамів лактобактерій після тривалого зберігання у ліофілізованому стані (2011)
Гавриш А. В. - Теоретичне обгрунтування технології жировмісного оздоблювального напівфабрикату, що містить гемове залізо, Євлаш В. В., Нєміріч О. В. (2011)
Кондратюк Н. В. - Наукове обґрунтування використання капсульних продуктів із пробіотичними властивостями у складі збивної десертної продукції (2011)
Пивоваров П. П. - Вивчення емульгувальних і стабілізуючих властивостей крохмальних дисперсій для створення десертів емульсійного типу, Гринченко О. О., Мостова Л. М. (2011)
Віннікова Л. Г. - Дослідження впливу комплексної добавки "Полімікс" на сировину з вадами PSE та DFD, Асауляк А. В., Стинга Л. М., Зюзько А. В. (2011)
Солецька А. Д. - Розробка рецептури м’ясних паштетів лікувально-профілактичного призначення, Асауляк А. В. (2011)
Віннікова Л. Г. - Зміни білків м'яса при заморожуванні, Шарпе Г. О., Янкова К. Д. (2011)
Янчева М. О. - Дослідження стану вологи у м’ясних заморожених посічених напівфабрикатах з використанням композиції "КріоЛакт", Яковлева Ю. В. (2011)
Савінок О. М. - Порівняльний аналіз антиоксидантних властивостей бутилгідрокситолуолу та поліфенольної добавки з виноградного насіння "Еноант", Літвінова І. О., Жовтан С. А., Огай Ю. О. (2011)
Kuzelov A. - Changes in the chemical composition of musculus longissimus dorsi of pigs kept at different temperatures, Savinok О., Angelkova T. (2011)
Рыжкова Т. Н. - Характеристика мицелл казеина козьего и коровьего молока, Бондаренко Т. А. (2011)
Патюков С. Д. - Снижение содержания фосфатов в колбасных изделиях (2011)
Холодова О. Ю. - Ідентифікація споживних властивостей ковбаси вареної з використанням зернобобової сировини нуту, Кійко В. В. (2011)
Молоканова Л. В. - Лактат натрію – бар’єр для безпечності варених ковбас, Квасніков А. А. (2011)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження якісних показників комбінованих м’ясо-рослинних фаршів, Гречана І. В. (2011)
Мурликіна Н. В. - Емульгувальні властивості добавок ацилгліцеринної природи в м’ясних системах, Янчева М. О., Упатова О. І. (2011)
Кишенько І. І. - Оцінка біотехнологічних показників білкового стабілізатора з колагенвмісної сировини, Донець О. В., Гащук О. І. (2011)
Скорченко Т. А. - Дослідження впливу глюкозно-фруктозних сиропів на кількість вільної та зв'язаної вологи у молоці згущеному термічно обробленому, Шпачук Л. В. (2011)
Буділович І. В. - Підвищення бактеріальної чистоти молока – сировини для виробництва твердого сиру (2011)
Кострицька О. О. - Дослідження мікробіологічних показників кисломолочного сиру з УВТ-молока (2011)
Дейниченко Г. В. - Дослідження харчової та біологічної цінності сухого молочно-білкового концентрату зі сколотин, Юдіна Т. І., Бесіда С. М. (2011)
Шурчкова Ю. О. - Вплив адіабатного закипання та кавітації на фізико-хімічні показники молока при його обробці за термовакуумною технологією, Целень Б. Я., Недбайло А. Є., Іваницький Г. К. (2011)
Шинкарик М. М. - Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки, Кравець О. І. (2011)
Николов В. С. - Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в летний период, Захариев Д. Л., Михайлова Г. С. (2011)
Николов В. С. - Зависимость физико-химических свойств и технологических качеств молока от породы коров при кормлении в зимний период, Захариев Д. Л., Михайлова Г. С. (2011)
Лисогор Т. А. - Дослідження впливу антиоксидантів фенольної природи на гальмування окислювальних процесів при зберіганні спредів, Могилянська Н. О., Дідух Н. А. (2011)
Верхивкер Я. Г. - Консервирование томатных соусов и кетчупов в полимерной таре типа "Дой-Пак", Мирошниченко Е. М. (2011)
Радионова О. В. - Криоконцентрирование столовых сухих виноградных виноматериалов как способ производства десертных винных напитков, Осипова Л. А. (2011)
Ємельчнова Н. О. - Зміни хімічного складу при ферментації ячмінного солоду, Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Безсмертна Л. О. (2011)
Дерій О. І. - Удосконалення технології приготування пива із застосуванням біологічного підкислення, Мелетьєв А. Є., Герасименко Н. В., Задорожній І. А. (2011)
Романова З. М. - Фізичні чинники як стимулятори біохімічних процесів, Зубченко В. С., Карпутіна М. В., Мельник І. В. (2011)
Шум С. С. - Исследование влияния агроклиматических и агротехнических факторов на качество шампанских виноматериалов, Тоня Е. Ю., Ткаченко О. Б., Ткаченко Д. П. (2011)
Луканин А. С. - Истощение дубовых бочек при выдержке коньячных спиртов и использование продуктов переработки древесины дуба, Байлук С. И., Панахов Т. М. (2011)
Луканин А. С. - Формирование качества коньячных спиртов при выдержке с продуктами переработки древесины дуба, Байлук С. И., Панахов Т. М. (2011)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентный маркер для определения подлинности виноградных вин, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2011)
Літовченко О. М. - Експрес-метод визначення вмісту етилового спирту і загального екстракту в продукції виноробства, Побережець В. І. (2011)
Стурза Р. А. - Мультиэлементный анализ для подтверждения географического наименования вин, Гаина Б. С. (2011)
Крусір Г. В. - Ідентифікація критичних контрольних точок процесу виробництва білого вина за системою НАССР, Шевченко Р. І., Захарчук В. Г., Севастьянова О. В., Соколова І. Ф. (2011)
Крусір Г. В. - Розробка методів визначення пріоритетності контрольних точок процессу виробництва білого вина за системою НАССР, Шевченко Р. І., Захарчук В. Г., Севастьянова О. В., Соколова І. Ф. (2011)
Боровікова Н. О. - Дослідження впливу магнітних полів на безпеку харчових продуктів, Фефелов О. О., Григоренко С. А. (2011)
Амбарцумянц Р. В. - Способ и устройство для предварительной очистки кальмаров от внутренностей, Горкавенко Е. А., Резник К. В. (2011)
Аванесьянц А. Г. - Динамическое исследование привода бутылочно-моечной машины (2011)
Нужин Е. В. - О прочности колбасных оболочек (2011)
Іваненко А. В. - Якість продукції як функція інтенсивності обробки сировини, Сологуб О. А., Уварова М. С., Тенюх К. М. (2011)
Іваненко А. В. - Система технологій, Тенюх К. М., Уварова М. С., Кушнір В. В. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Вибір режимів і обладнання для сушіння рослинної сировини, Шапар Р. О. (2011)
Турчина Т. Я. - Теоретичний аналіз тепловологопереносу при сушінні крапель структурованих рослинних систем (2011)
Авдєєва Л. Ю. - Методи підвищення ефективності технології отримання фосфоліпідних наноструктур (2011)
Буров А. А. - Обеспыливание транзитных и циркулирующих воздушных потоков, Вишнякова Н. В., Карамушко А. В. (2011)
Андріянов О. Д. - Вивчення способів захисту від корозії конструкційної сталі у морській воді, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2011)
Соколов О. Д. - Термонапружений стан напиляних покриттів: теорія та експеримент (2011)
Соколов О. Д. - Оцінка напруженого стану і руйнування гальванічних хромових покриттів поршневих кілець, Маннапова О. В. (2011)
Иванова Л. А. - Синтез композиционных материалов на основе стабилизированного кремнезема, Косицын Н. О. (2011)
Иванова Л. А. - Разработка технологии композиционного материала на основе пластмасс холодного отверждения и ферромагнитного наполнителя под действием магнитного поля, Гараев М. Б., Косицин Н. О. (2011)
Ліщенко Н. В. - Визначення температури шліфування при нагріванні і охолодженні шліфованої поверхні, Ларшин В. П. (2011)
Потапов В. О. - Удосконалена методика розрахунку тривалості заморожування, Семенюк Д. П. (2011)
Потапов В. А. - Использование сбросной теплоты холодильной установки для повышения эффективности систем термо-влажностной обработки пищевых продуктов, Мольский С. М. (2011)
Титлова О. А. - Технологический процесс производства искусственного холода в абсорбционных холодильных приборах и задачи повышения его энергетической эффективности средствами автоматического управления (2011)
Ощепков А. П. - Анализ обеспечения производственными запасами предприятий мясоперерабатывающей отрасли (2011)
Малых С. В. - Организационно-экономические подходы по капитализации интеллектуальной промышленной собственности для ускорения инновационного процесса в промышленности (2011)
Фостолович В. А. - Особливості функціонування системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Агеєва І. М. - Розробка стратегічних маркетингових альтернатив розвитку харчових підприємств, Мілєва М. Д. (2011)
Чернєй В. В. - Напрями нормативного врегулювання та практичного впровадження використання поліграфних технологій у правоохоронній сфері (2015)
Джужа О. М. - Віктимологічне значення психопрофілактичної роботи, Джужа А. О. (2015)
Тюріна О. В. - Перспективи розвитку порівняльного правознавства (2015)
Хоменко В. П. - Гуманізація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Авакян Т. А. - Суб’єкти й форми реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ (2015)
Ракул О. В. - Фіскальна політика держави: проблеми розуміння (2015)
Капустіна К. О. - Завдання кримінально-виконавчої інспекції України (2015)
Рудик М. М. - Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні (2015)
Василевич В. В. - Головні напрями розвитку сучасної кримінології, Джужа О. М. (2015)
Мотлях О. І. - Особливості обмеження "протипоказання" особи на участь у проходженні психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа (2015)
Вакуленко О. Ф. - Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх (2015)
Катеринчук К. В. - Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність) як ознака об’єктивної сторони злочинів проти здоров’я особи (2015)
Ємець О. М. - Юридичні проблеми здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні (2015)
Фаринник В. І. - Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом: проблеми теорії та практики (2015)
Сольонова О. О. - Процесуальний статус потерпілого: проблемні питання та шляхи вдосконалення (2015)
Беспаль О. Л. - Злочини, учинені у сфері сімейних відносин: особливості окремих понять (2015)
Татаров О. Ю. - Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України (2015)
Тагієв С. Р. - Правове регулювання застосування режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Габуда А. С. - Правове значення вжитого в ст. 342 кримінального кодексу України формулювання "під час виконання обов’язків" (2015)
Красюк Н. І. - Земельні відносини в Україні як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Якимець О. О. - Напрями аквакультури в національному законодавстві (2015)
Зубкова Л. А. - Визначення кола осіб, відповідальність яких застраховано за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за законодавством України (2015)
Чернявський С. С. - Аналіз діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах нового кримінального процесуального законодавства України, Василинчук В. І. (2015)
Колб О. Г. - Інформатизація навчального процесу під час викладання кримінально-правових дисциплін, Мазниченко Ю. О. (2015)
Хахановський В. Г. - Перспективи використання інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України під час розслідування кримінальних правопорушень, Дабіжа Д. В. (2015)
Прохоренко-Дученко О. Ф. - Формування мовно-комунікативної компетентності працівників ОВС: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Грибовський О. В. - Взаємодія оперативних і слідчих підрозділів під час виявлення, припинення та розслідування неправомірної вигоди (2015)
Горбенко Д. А. - Особливості психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ (2015)
Боднар В. Є. - Протидія корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Нежурбіда С. І. - Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII–ХІХ ст. (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі (2015)
Нєбитов А. А. - Еволюція форм сексуальної експлуатації жінок у стародавньому світі (2015)
Леонов Б. Д. - Новий погляд на етіологію злочину (2015)
Корнієнко М. В. - Геостратегія злочинності (2015)
До 30-річчя діяльності Г. Г. Півняка на посаді ректора Національного гірничого університету (2012)
Бешта О. С. - Національний гірничий університет: наука та інновації (2012)
Матюшкина О. П. - Генетические разновидности верхнеюрских мраморизованных известняков Крыма (2012)
Рузина М. В. - Вещественный состав и перспективы обогатимости золотосодержащих железистых кварцитов Северо-Белозерского месторождения, Терешкова О. А., Яцына Д. В., Жильцов С. Ю. (2012)
Додатко А. Д. - Сравнительный анализ кор выветривания щитов Восточно-Европейской и Сибирской платформ, Змиевская К. О. (2012)
Тимощук В. И. - Закономерности геофильтрации в зоне гравитационно нагруженных участков хвостохранилищ и отвалов горных пород, Шерстюк Е. А. (2012)
Калашник А. А. - Роль тектонического фактора при формировании экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в Бугско-Днепровской урановорудной области Украинского щита (2012)
Хоменко О. Е. - Энергетический метод исследования зональной дезинтеграции горных пород (2012)
Фомичёв В. В. - Предпосылки построения расчетных моделей рамно-анкерной крепи с учетом нелинейных характеристик поведения физических сред (2012)
Бондаренко А. А. - Закономерности определения границ всасывания пульпы в подводном забое, Запара Е. С. (2012)
Ширин Л. Н. - Методика определения энергетических затрат канатных транспортных средств, Денищенко А. В., Юрченко О. О., Михалев Д. В. (2012)
Пилюгин В. И. - Горно-графическое приложение к пакету Autocad, Мартовицкий А. В., Кочин А. Е., Романов А. Н. (2012)
Філоненко Н. Ю. - Вплив вмісту бору на тип твердого розчину в сплавах на залізній основі, Баскевич О. С., Соболєв В. В. (2012)
Проців В. В. - Переваги магніторейкового довантажувача над рейковим гальмом у шахтному локомотиві, Новицький О. В., Самойлов А. І. (2012)
Кузнецова Т. А. - Перспективы развития соединений вертикальных глубоководных труб больших диаметров (райзеров). 3. Байонетные соединения райзеров, Зиборов А. П., Чернуха Л. И., Скворцова Т.Г. (2012)
Заболотный К. С. - Полуэмпирический метод построения обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины, Рутковский М. А. (2012)
Долударева Я. С. - Влияние поверхностно-активных веществ в зоне разрушения горных пород на интенсивность их дробления при воздействии импульсных нагрузок, Козловская Т. Ф., Лемижанская В. Д., Комир А. И. (2012)
Бешта О. С. - Використання регульованого електропривода в задачах підвищення енергоефективності технологічних процесів (2012)
Дрешпак Н. С. - Результати аналізу режимів індукційного нагріву рознімних деталей машин (2012)
Хілов В. С. - Дослідження інформаційно-аналітичних властивостей електромеханічної системи при нелінійній корекції за завданням потужності (2012)
Півняк Г. Г. - Заходи з підвищення ефективності використання підземних вибухобезпечних трансформаторних підстанцій, Заїка В. Т., Луценко І. М. (2012)
Хованская Е. И. - Искробезопасность электрических цепей при откатке бесконтактными электровозами, Папаика Ю. А., Лысенко А. Г. (2012)
Пилипенко А. А. - Процесс образования огнетушащей концентрации порошка в призабойном пространстве при эжекционно-рециркуляционной схеме проветривания, Дикенштейн И. Ф., Алексеенко С. А. (2012)
Колесник В. Е. - Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт, Федотов В. В., Бучавый Ю. В. (2012)
Самуся В. І. - Теплонасосна утилізація скидного тепла шахтної води. Установка гарячого водопостачання, Оксень Ю. І., Коміссаров Ю. О., Радюк М. В. (2012)
Мокрицкая Т. П. - Некоторые возможности описания изменчивости свойств лессового массива в условиях слабой техногенной нарушенности (2013)
Ступник Н. И. - Влияние напряженно-деформированного состояния массива горных пород на технологию отбойки урановых руд, Калиниченко В. А., Федько М. Б., Мирченко Е. Г. (2013)
Литвинский Г. Г. - Теория расчета трубобетонных элементов крепи, Фесенко Э. В. (2013)
Рачковский В. П. - Математическая модель устойчивости вертикальной горной выработки (2013)
Хоменко О. Е. - Лабораторные исследования влияния размеров очистных камер на состояние отбиваемых слоев урановой руды, Мальцев Д. В. (2013)
Светкина Е. Ю. - Интенсификация процесса обогащения при виброударной активации минералов (2013)
Говоруха В. В. - Исследование нагруженности, устойчивости и безопасности движения шахтных вагонов со свободной и жесткой насадкой колес по рельсовому пути с неровностями (2013)
Naumenko M. O. - The emergency support made of thermoplastic polymer composite for safe operation of pneumatic-tired wheel of cargo vehicle (2013)
Кузьо І. В. - Синтез низькочастотних резонансних вібраційних машин з аероінерційним збуренням, Ланець О. В., Гурський В. М. (2013)
Шашенко А. Н. - Анализ математической модели модуляции полной фазы огибающей виброакустического зондирующего сигнала в задаче геолокации дисперсионных свойств неоднородного породного массива, Журавлев В. Н., Дубицкая М. С. (2013)
Кныш Л. И. - Оценка эффективности термофотопреобразования в комбинированных солнечных энергетических установках, Габринец В. А. (2013)
Левчук И. Л. - Разработка и идентификация уточненной математической модели процесса каталитического риформинга (2013)
Бабенко Т. В. - Дослідження ентропії мережевого трафіка як індикатора DDOS-атак (2013)
Rizun N. O. - Development of methods and models of inaccuracy minimization of the machine-to-human interaction in automated systems of professional readiness level diagnostics (2013)
Амоша А. И. - Перспективы инвестиционного финансирования технического развития промышленности с использованием лизинга, Шемякина Н. В., Пономаренко А. А. (2013)
Корогод Н. П. - Особливості законодавчого регулювання трансферу технологій, Воротнікова Д. О. (2013)
Викиданець І. В. - Концептуальний підхід до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємств (2013)
Ткач С. М. - Оцінювання рівня внутрішніх інвестиційних ризиків у регіоні (2013)
Прокопенко В. І. - Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів, Бондаренко Л. А. (2013)
Oleksiv I. B. - Theoretical and practical problems of enterprise management based on reconciliation of stakeholder interests (2013)
Шатілова О. В. - Механізм забезпечення стратегічної гнучкості підприємства (2013)
Никифорова Ю. В. - Планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у глобалізаційних процесах (2013)
Авескулов В. Д. - Використання часу відпочинку у трудових правовідносинах (2015)
Борисов І. В. - Правове регулювання ринків фінансових послуг (2015)
Гречин Є. Є. - Методичні основи формування міжнародних індексів корупції та підходів щодо протидії їй (2015)
Гришко Л. М. - Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу (2015)
Даньшин М. В. - Криміналістика як сучасна навчальна дисципліна та її функції (2015)
Дмитрик А. Б. - Залишення позовної заяви без руху у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Єрема М. Р. - Обставини, що перешкоджають здійсненню приватної нотаріальної діяльності: сучасність та перспективи розвитку (2015)
Завальна Ж. В. - Договір чи меморандум: бути чи здаватись? (2015)
Зозуля І. В. - Нові форми і методи діяльності органів внутрішніх справ: практика проголошення та запровадження (2015)
Івлєв М. М. - Про двооб’єктність військового насильницького злочину (2015)
Ільющенко Г. В. - Особливості банкрутства гірничих підприємств (2015)
Калініченко Ю. В. - Деякі питання суб’єкта завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (2015)
Камышанский М. М. - Влияние дела о фабрике в Хожуве (1928 г.) на становление принципа международно-правовой ответственности (2015)
Катеринчук К. В. - Вікові особливості суб’єкта злочинів проти здоров’я особи (2015)
Крук О. М. - Міжнародний досвід короткострокових виїздів засуджених за межі установ виконання покарань (2015)
Лисенко А. М. - Особливості виявлення осіб, причетних до підготовки або вчинення злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю, Вінцук В. В. (2015)
Люшняк А. І. - Проблеми існування фіктивного підприємництва (2015)
Мазур Л. Б. - Адміністративно-правове регулювання прав військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здоров’я (2015)
Міщук М. О. - Правовий статус суб’єктів соціального партнерства у трудовому праві України (2015)
Наумов І. В. - Деякі питання провадження із звернень громадян в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Оберемко Ю. О. - Основні кримінологічні риси осіб, що вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів (2015)
Орел О. В. - Відповідальність як критерій порушника інформаційної безпеки діяльності Національної гвардії України (2015)
Пусан К. Б. - Шляхи оптимізації та удосконалення адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2015)
Радчук О. П. - Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень (2015)
Рибалко В. О. - Наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду як одна з підстав застосування запобіжного заходу (2015)
Товмач А. С. - Питання етики державних службовців (2015)
Френдій Н. А. - Визнання права як спосіб його захисту: теоретичний аспект та проблеми правозастосування (2015)
Харченко В. Б. - Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за новою редакцією примітки до ст.364 КК України (2015)
Цюпа Ю. О. - Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів (2015)
Шапіро В. С. - Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика, Булах Т. В. (2015)
Шімон І. П. - Особливості державного режиму в Румунії в період Другої світової війни (1940–1944 рр.) (2015)
Шкребець Є. Ф. - Принципи адміністративно-правового забезпечення діяльності адвокатури України (2015)
Шульга А. О. - Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого (2015)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію В.В. Піцикевича "Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України" (2015)
Бурдо О. Г. - Проблемы моделирования процессов обезвоживания сырья, Терзиев С. Г., Яровой И. И., Борщ А. А. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження фазових переходів компонентів теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук, Михайлик В. А., Корінчевська Т. В. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Гідротермична обробка функціональної сировини, Петрова Ж. О., Пазюк В. М. (2012)
Сукманов В. А. - Исследование активности воды в свежих мягких сырах, Скляренко Е. В. (2012)
Дячок В. В. - Екстрагування лікарської рослинної сировини, Мальований М. С. (2012)
Зарецька Т. В. - Обґрунтування ефективності застосування кавітаційних пристроїв в процесах екстрагування з рослинної сировини, Вітенько Т. М. (2012)
Анисимов В. В. - Классификация способов создания кавитации, Ермаков П. П. (2012)
Ловкис З. В. - Повышение эффективности процесса смешивания зерновых материалов с жидкостью, Садовская А. В. (2012)
Калишук Д. Г. - Упрощенный вариант применения графоаналитического метода расчета конвективных сушилок, Саевич Н. П. (2012)
Ловкис З. В. - Влияние концентрация зерновых замесов на реологические свойства, Садовский А. А. (2012)
Чайка О. І. - Експериментальні дослідження екстрагування з рослинної сировини методом дискретно-імпульсного введення енергії, Малецька К. Д., Матюшкін М. В., Гоженко Л. П. (2012)
Білонога Ю. Л. - Дослідження поверхневої активності рослинних олій, Корнієнко О. Я., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю. (2012)
Авдеева Л. Ю. - Влияние белка как структурирующей добавки на кинетику сушки капель суспензии фосфолипидов, Жукотский Э. К., Турчина Т. Я., Костянец Л. А., Ткаченко А. В. (2012)
Гладкая А. Д. - Влияние параметров гидродинамического диспергатора на процесс сатурации напитков, Антропова Л. Н., Васильева Е. А., Датьков В. П. (2012)
Владіміров С. В. - Вплив повітря на точність дозування борошна (2012)
Переяславцева Е. А. - Экспериментальные исследования кинетических закономерностей обезвоживания бактериального препарата "Лактин-К" на системе "капля – высокотемпературная парогазовая среда" (2012)
Недбайло А. Е. - Воздействие гидродинамической кавитации на молочные белки (2012)
Турчина Т. Я. - Теплотехнічний аналіз розпилювальних сушарок для виробництва порошкової форми солодових екстрактів (2012)
Чалаєв Д. М. - Методика вибору оптимального адсорбенту для адсорбційної системи охолодження (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження дисперсних характеристик порошку яблучних вичавок при сушінні інфрачервоними променями, Малежик І. Ф., Веселовська Т. Є. (2012)
Гумницький Я. М. - Капсулювання дисперсних матеріалів та екстрагування цільових компонентів з капсульованих частинок, Нагурський О. А. (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження біологічно активних речовин при конвективному, кондуктивному і мікрохвильовому зневодненні сортів глоду, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2012)
Дубковецький І. В. - Дослідження антиаксидантних властивостей плодів глоду при конвективному сушінні, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2012)
Зав’ялов В. Л. - Дослідженння зовнішнього масообміну в умовах віброекстрагування із рослинної сировини, Малежик І. Ф. (2012)
Потапов В. А. - Исследование состояния "системной воды" методами диэлькометрии, Цуркан Н. М., Шевченко С. А. (2012)
Потапов В. О. - Вплив попереднього нагріву тепломасообміного модуля на процес сушіння, Якушенко Є. М. (2012)
Поперечний А. М. - Визначення впливу технологічних параметрів на кінетику конвективного сушіння напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Гніцевич В. А., Корнійчук В. Г., Кравченко Н. В., Калараш В. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння насіння гарбуза в сушарці псевдозрідженого шару, Корнійчук В. Г., Подзіраєв О. Г. (2012)
Берник М. П. - Сушка корней одуванчиков с использованием СВЧ в осцелирующем режиме, Лупашко А. С., Ротарь Е. Н., Цислинская Н. Я., Меленчук М. Г. (2012)
Петрушка І. М. - Дослідження зовнішнього та внутрішньодифузійного процесу адсорбції барвників з метою забезпечення екобезпеки водних об’єктів, Гумницький Я. М., Мальований М. С. (2012)
Склабінський В. І. - Експериментальне дослідження впливу температури та концентрації розчину на якість монодисперсних гранул, Артюхов А. Є., Скиданенко М. С. (2012)
Семенишин Є. М. - Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту та ріпаку в умовах рухомого шару, Троцький В. І., Маційовська М. І., Стадник Р. В. (2012)
Смирнов Г. Ф. - Обощение экспериментальных данных сушки амаранта, тепловая модель процесса сушки, Зыков А. В., Воскресенская Е. В. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Встановлення оптимальних режимів сушіння плодів абрикосу, Шапар Р. О. (2012)
Корнієнко Я. М. - Оцінка ефективності відновлення властивостей рулонованих мембранних модулів з використанням гідродинамічної кавітації, Гулієко С. В. (2012)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция пятиколонного агрегата производства спирта, Ставрова К. И. (2012)
Котов М. И. - Тепловой расчет бланширователя (2012)
Плевако В. П. - Верифікація методики профілювання відбивача, Костенко С. М., Саєнко С. Ю. (2012)
Ощипок І. М. - Дослідження динаміки маніпулятора заготівельного цеху ресторанного господарства на основі методу Лагранже-Ейлера (2012)
Янаков В. П. - Исследование процесса замеса теста в современных тестомесильных машинах (2012)
Нагорний О. В. - Обґрунтування способу генерування рециклу гранул процесу утворення органо-мінеральних композитів, Смілян І. О., Степанюк А. Р. (2012)
Шаркова Н. О. - Оптимізація умов отримання водорозчинного екстракту із колагенвмісної сировини, Жукотский Е. К., Авдеева Л. Ю., Козак Н. Н., Костянець Л. О. (2012)
Швед М. П. - Особливості і фізична модель процесів у завантажувально-пластикуючій зоні дискового екструдера, Резнік Р. Ю., Швед Д. М. (2012)
Радченко Н. Л. - Математична модель гідродинамічних та теплообмінних процесів в передматричній і матричній зонах екструдера при обробці рослинної сировини (2012)
Кюрчев С. В. - Чисельне моделювання процесу наповнення скляної тари харчовою рідиною, Змєєва І. М. (2012)
Грабов Л. Н. - Экспериментальное исследование процесса теплопередачи в трубчатых теплообменниках с дискретными турбулизаторами, Чалаев Д. М., Король И. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование теплофизических свойств теплоносителей, Кац А. К., Тимофеева И. С. (2012)
Кривда В. І. - Вплив ексергії-нетто на результати пінч-аналізу рекуперативного теплообміну установки ЕЛОУ-АВТ, Максимов М. В. (2012)
Корінчук Д. М. - Оптимізація параметрів процесу регенерації шару сорбенту адсорбційного теплоакумулятора, Чалаєв Д. М., Корінчевська Т. В., Дабіжа Н. О. (2012)
Поперечний А. М. - Сушіння насіння соняшнику у віброкиплячому шарі при радіаційному теплопідведенні, Жданов І. В., Шульга А. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Моделирование процессов жизнедеятельности микроорганизмов в микроволновом поле, Рыбина О. Б. (2012)
Осадчук П. І. - Динаміка очистки рослинних олій у центробіжному полі (2012)
Буйвол С. М. - Экстрагирование масел из растительного сырья с использованием микроволнового поля, Бурдо А. К., Светличный П. И. (2012)
Терзиев С. Г. - Электродиффузионная модель тепломассопереноса в термосифонных аппаратах, Кураков О. М. (2012)
Бандура В. М. - Дослідження процесу руйнування оболонки насіння ріпаку сорту "Особливий", Бережнюк Д. П. (2012)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження впливу паротермічної обробки паренхімних тканин яблук на кінетику сушіння та теплоту випаровування, Михайлик В. А., Дмитренко Н. В., Шапарь Р. А. (2012)
Бурдо О. Г. - Нові конструкції сушарок для виробництва екологічно безпечних зернопродуктів при зменшенні витрат енергії, Безбах І. В., Зиков О. В., Латанський Є. В. (2012)
Борисенко А. А. - О флаговой кривизне двумерных поверхностей трехмерных пространств Рандерса, Мирошниченко С. В. (2012)
Кодлюк Т. И. - Многоточечные краевые задачи с параметром в про- странствах Соболева, Михайлец В. А. (2012)
Музичук Ю. А. - Про метод граничних iнтегральних рiвнянь розв’язування крайових задач для систем елiптичних рiвнянь спецiального виду у частково необмежених областях, Хапко Р. С. (2012)
Тушев А. В. - О примитивных представлениях конечно порожденных линейных групп конечного ранга (2012)
Бодянський Є. В. - Виявлення змiн у потоцi вiдеоданих на основi аналiзу багатовимiрних часових рядiв, Машталiр С. В. (2012)
Лебедева Т. Т. - Исследование устойчивости векторных задач дискретной оптимизации с различными принципами оптимальности, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2012)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання дифузiйних потокiв у випадково неоднорiднiй шаруватiй смузi, Чернуха О. Ю., Давидок А. Є. (2012)
Александров А. И. - Решение задач о контакте упругих тел с использованием нелинейных интегральных уравнений (2012)
Гавриленко Г. Д. - Свободные колебания неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении, Мацнер В. И. (2012)
Кубенко В. Д. - Осесимметричная задача нестационарного вдавливания твердого тела в упругое полупространство (постоянная область контакта) (2012)
Пастернак Я. М. - Побудова iнтегральних рiвнянь магнiтоелектропружностi на основi формалiзму Стро (2012)
Булавiн Л. А. - Фiзичнi властивостi розплавiв евтектик NaF−LiF−LaF3 та NaF−LiF−NdF3, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Штаблавий I. I., Файдюк Н. В., Савчук Р. М. (2012)
Шовгенюк M. В. - Аналiтичний розв’язок рiвнянь автотипного синтезу зображення в колiрному просторi ICaS, Крик М. Р. (2012)
Дулина Н. А. - Оптическая нанокерамика (Lu0,95Eu0,05)2O3, полученная вакуумным спеканием нанопорошков, Пархоменко С. В., Пузиков В. М., Толмачев А. В., Явецкий Р. П. (2012)
Лавренко В. А. - Особенности электрохимического получения нанопокрытий и нанопорошков металлов, оксидов и нитридов методом электролиза ацетонитрила при высоких напряженностях электрического поля, Скороход В. В., Чеховский А. А. (2012)
Гордиенко В. В. - Новые определения теплового потока на склоне Воронежского кристаллического массива, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2012)
Коваленко В. А. - Миоценовые остракоды Восточного Приазовья (2012)
Ковальчук Л. А. - Оценивание состояния местного климата двумерным законом статистических распределений аномалий температуры воздуха и атмосферных осадков на примере Киева (2012)
Скрипалева Е. А. - Региональные особенности межгодовой изменчивости структуры поля температуры поверхности океана в районе Антарктического полуострова по данным ре-анализа NCEP (2012)
Бережницкая А. С. - Новые прекурсоры для получения наноматериалов на основе комплекса неодима, Савченко И. А., Трунова Е. К., Роговцов А. А., Иваха Н. Б. (2012)
Братичак М. М. - Хiмiчна модифiкацiя карбоксилвмiсного олiгомеру з перефiрними групами диглiцидiловим ефiром дифенiлолпропану, Башта Б. Б., Астахова О. Т., Дончак В. А. (2012)
Москвiна В. С. - Дослiдження продуктiв взаємодiї 2′-карбоксидезоксибензоїнiв та їх амiдiв з диметилацеталем диметилформамiду, Шабликiна О. В., Туров О. В., Iщенко В. В., Хиля В. П. (2012)
Бубряк О. А. - Вмiст ДНК в ядрах корiнцiв зародкiв насiння як молекулярний маркер праймування насiння цукрового буряку, Акiмкiна Т. В., Дмитрiєв О. П., Гродзинський Д. М., Бубряк I. I. (2012)
Колупаєв Ю. Є. - Участь супероксиддисмутази у клiтинному сигналiнгу при тепловому загартуваннi проросткiв пшеницi, Обозний О. I., Мусатенко Л. I. (2012)
Патика М. В. - Формування бiорiзноманiття та фiлотипової структури еубактерiального комплексу чорнозему типового при вирощуваннi пшеницi озимої, Танчик С. П., Колодяжний О. Ю., Iванюк М. Ф., Круглов Ю. В., Мельничук М. Д., Патика Т. I. (2012)
Царенко П. М. - Мiкроводоростi колекцiї IBASU-A ресурс бiомаси для отримання бiодизелю, Борисова О. В., Блюм Я. Б. (2012)
Степанова Л. I. - Цитохроми дихального ланцюга мiтохондрiй ентероцитiв тонкої кишки щурiв при дiї iонiзуючої радiацiї, Грубська Л. В., Хижняк С. В., Войцiцький В. М. (2012)
Циганкова В. А. - Генетичнi механiзми успадкування стiйкостi пшеницi та нуту до патогенних мiкромiцетiв роду Fusarium L. (2012)
Калiнiченко О. В. - Активнiсть цистеїнових катепсинiв у тканинi щитоподiбної залози хворих з еутиреоїдним вузловим зобом, Мишунiна Т. М., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2012)
Поликарпов Г. Г. - Концептуальная модель экстремального биогеоценоза восстановительной зоны Черного моря (2012)
Титул, содержание (2015)
Найдек В. Л. - Влияние газофлюсовой обработки расплава на жидкотекучесть алюминиевых сплавов, Наривский А. В., Федоров В. В., Пионтковская Н. С. (2015)
Каниболоцкий Д. С. - Взаимодействие меди, цинка, марганца и их сплавов с огнеупорными материалами, Верховлюк А. М., Железняк А. В. (2015)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние рафинировочных шлаков при ковшевой обработке стали, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С. (2015)
Смирнов А. Н. - Физическое моделирование процессов развития конвективных потоков и износа металоприемников в промежуточных ковшах многоручьевых МНЛЗ, Верзилов А. П., Ефимова В. Г., Гойда Д. И., Пильгаев Р. В. (2015)
Мамишев В. А. - Системное исследование реотермических процессов течения и теплообмена при кристаллизации сплавов (2015)
Дорошенко В. С. - Оптимизация гранулометрического состава формовочных смесей для фильтрационной формовки (2015)
Абдулов А. Р. - Моделирование процесса литья под давлением на примере изготовления отливки "Плашка", Приходько О. В., Лапченко А. В., Душеба А. К. (2015)
Бердова-Башура О. В. - Влияние химического состава на структуру и механические свойства сплавов системы Al-Mg-Si, Прач Е. Л., Трудоношин А. И., Михаленков К. В. (2015)
Цуркин В. Н. - Кондукционная электротоковая обработка расплава сплава А390 в комплексе с модификаторами, Иванов А. В., Федченко Н. А., Череповский С. С., Васянович Н. А., Фещук М. Л. (2015)
Долінський А. А. - Інтенсифікація тепломасообмінних процесів отримання біодизельного палива, Грабов Л. М., Шматок О. І. (2012)
Гура Д. В. - Исследование совместного процесса получения диоксида кремния и тепловой энергии из отходов рисового производства на математической модели, Сорока П. И., Гиренко А. А. (2012)
Товажнянский Л. Л. - Анализ эффективности процессов утилизации спиртовой барды, Капустенко П. А., Бухкало С. И., Арсеньева О. П. (2012)
Бурдо О. Г. - Энергетический анализ пищевых нанотехнологий, Терзиев С. Г., Ружицкая Н. В., Макиевская Т. Л. (2012)
Ульев Л. М. - Традиционный энергосберегающий пинч-потенциал процесса очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В., Мельниковская Л. А. (2012)
Целень Б. Я. - Енергозбереження в апаратах термовакуумної технології (2012)
Быканова В. В. - Фотокаталитические процессы как основа энерго- и ресурсосберегающих технологий, Козуб П. А., Булавин В. И., Козуб С. Н. (2012)
Бухкало С. І. - Комплексна ресурсозберігаюча та екологічно чиста утилізація полімерних відходів різного походження (2012)
Селихов Ю. А. - Оптимизация работы солнечной установки и ее влияние на окружающую среду, Коцаренко В. А., Лисовенко О. П. (2012)
Кошелева М. К. - Ресурсосберегающая технология процесса промывки текстильных материалов, Шацких С. Н. (2012)
Грабов Л. М. - Енергозбереження при термоконтактному плавленні жирів, Посунько Д. В., Степанова О. Є., Базєєв Р. Є. (2012)
Перетяка С. Н. - Исследование пеллет на основе кофейного шлама (2012)
Пересічний М. І. - Якість хлібобулочних виробів із використанням дієтичних добавок та начинок, Пересічна С. М., Собко А. Б. (2012)
Корзун В. Н. - Технологія запіканок із кисломолочного сиру підвищеної харчової цінності, Антонюк І. Ю. (2012)
Атаманюк В. М. - Тепломасообмін під час регенерації промислових адсорбентів, Ходорівський Р. В., Петрус Р. (2012)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільраційного сушіння кавового шламу, Гузьова І. О. (2012)
Атаманюк В. М. - Дослідження перспективи фільтраційного сушіння стебел соняшника для виробництва твердого біопалива, Кіндзера Д. П., Госовський Р. Р. (2012)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій, Барна І. Р. (2012)
Слюсаренко В. В. - Совершенствование процессов и оборудования для производства твердого биотоплива, Боеру И. Г. (2012)
Мусій Р. Й. - Сонячні повітряні теплові колектори на основі нового типу селективного покриття для застосування в харчовій галузі (2012)
Бандура В. М. - Кінетика екстрагування олії із сої та ріпаку, Коляновська Л. М. (2012)
Шведов В. В. - Исследование процесса полученя коптильных препаратов при подводе энергии микроволн, Саламаха В. И. (2012)
Бандура В. М. - Експериментальні дослідження кінетики сушіння ріпаку та сої в нерухомому шарі в інфрачервоному полі, Паламарчук В. І. (2012)
Заплетников И. Н. - Кинематическое исследование механизма подачи продукта, Пильненко А. К. (2012)
Хилько Е. Б. - Электротехнология в солодоращении, Литвинчук А. А., Грищук В. М. (2012)
Левданский Э. И. - Разработка и исследование зерноочистительной машины с воздушным сепаратором, Левданский А. Э., Чиркун Д. И., Опимах Е. В. (2012)
Литвяк В. В. - Установка для модификации крахмала окислителем в газовой среде (2012)
Котов М. И. - Бланширователь, Петюшев Н. Н., Литвяк В. В. (2012)
Куликов А. В. - Процесс обжаривания в оценке качества картофельных снеков, Петюшев Н. Н., Шабета М. П., Котов М. И. (2012)
Грабов Л. М. - Розробка технології та обладнання для одержання складних дисперсних систем з біоактивними комплексами, Грабова Т. Л., Шматок О. І. (2012)
Дубовкіна І. О. - Отримання водно-спиртових сумішей із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (2012)
Гиль З. П. - Фільтраційні та седиментаційні властивості шламу електрохімічного пом’якшення води, Князєва О. І., Михайленко В. Г. (2012)
Савченко-Перерва М. Ю. - Iнтенсифiкацiя процесу сушiння молочних продуктiв, Якуба О. Р. (2012)
Лебедєв І. М. - Дослідження віброакустичних характеристик пристрою для очищення риби, Єрьоменко Д. О. (2012)
Погребняк А. В. - Інтенсифікація процесу гідроабразивного різання замороженого м’яса, Пономаренко Е. В. (2012)
Дейниченко Г. В. - Одержання пектинових концентратів методом ультрафільтраційної обробки, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2012)
Быканов С. Н. - К вопросу комплексной тепловой интеграции процесса ректификации смеси этанол-вода, Перевертайленко А. Ю., Гарев А. О., Горбунов К. А., Рябова И. Б., Гапонова Е. А. (2012)
Арсеньева О. П. - Анализ работы пластинчатого подогревателя сахарного сока с учетом отложений, Бабак Т. Г., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2012)
Цуркан О. В. - Аналіз і класифікація існуючих та обгрунтування нового способу і обладнання для теплової обробки харчової сировини, Міщук Т. О. (2012)
Бурдо О. Г. - Экспериментальные исследования парообразования на профилированных поверхностях, Косой Б. В., Слободенюк М. И., Кондратенко А. А. (2012)
Бандура В. М. - Аналіз схем технологічних ліній для переробки насіння сої (2012)
Никитенко Н. И. - Математическое моделирование динамики тепломассопереноса и фазовых превращений в адсорбере термического трансформатора цилиндрической формы, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2012)
Гумницький Я. М. - Сорбційне вилучення амонію з рідкої фази, Сабадаш В. В. (2012)
Нагурський О. А. - Кінетика тепло та масообміну процесу капсулювання дисперсних матеріалів в стані псевдозрідження, Гумницький Я. М. (2012)
Черемисінова А. О. - Дослідження дисперсного складу технологічних мастил на основі полімерних фосфатів, Сорока П. Г., Стеба В. К. (2012)
Головко Д. А. - Усовершенствование технологии получения ферратов щелочных металлов, Беляновская Е. А., Головко И. Д. (2012)
Гевод В. С. - Повышение эффективности пузырьково-пленочной экстракции за счет применения пузырьков газа малого диаметра, Решетняк И. Л. (2012)
Подолянець В. А. - Аналіз силових параметрів, що діють в циклонних аппаратах, Смілян І. О., Степанюк А. Р. (2012)
Горин Д. А. - Задача теоретического исследования процесса технологического нагрева пантов северного оленя в ЭМП СВЧ (2012)
Ан Г. Ю. - Удосконалення процесу змішування компонентів суміші при віброекструзії фібробетону, Валуйскова С. С., Андреєв І. А. (2012)
Артюхов А. Є. - Вплив динаміки руху дисперсної фази на розміри грануляційних веж, Демченко А. М. (2012)
Артюхова Н. О. - Вплив організації руху сушильного агента на якість сушіння матеріалів у гравітаційних поличних аппаратах, Юхименко М. П., Шандиба О. Б. (2012)
Литвиненко А. В. - Пневматическая классификация зернистых материалов, Смирнов В. А., Юхименко Н. П. (2012)
Острога Р. А. - Органические и органо-минеральные удобрения, Якушко С. И. (2012)
Луценко І. В. - Обґрунтування вибору апарата та способу обпалу вапняку в технологічній схемі виробництва вапна, Богатир А. С., Троценко Л. М. (2012)
Титул, содержание (2015)
Захарченко Э. В. - Усовершенствование универсального метода термического экспресс-анализа жидких чугунов, основанного на распознавании формы кривых охлаждения, Жуков Л. Ф., Сиренко Е. А., Богдан А. В., Гончаров А. Л., Кравченко Е. В. (2015)
Белов Б. Ф. - Cтруктурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-титан-кислород. Анализ структурно-химического состояния дуплекс-системы титанаты-титаниды железа. Сообщение 1, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С. (2015)
Дмитришина Я. Ю. - Прогнозирование условий фазовых переходов II рода в жидкометаллической системе (2015)
Семенченко А. И. - Технология центробежного реолитья алюминиевых сплавов, Дука В. М., Хвостенко И. В., Шейгам В. Ю., Вернидуб А. Г., Шеневидько Л. К. (2015)
Ноговицын А. В. - Численное моделирование турбулентного течения расплава в двухвалковом кристаллизаторе с щелевым питателем, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2015)
Борисов А. Г. - Влияние тепловых параметров прямого термического метода реолитья на формирование и свойства бесприбыльных отливок из сплава АК7, Котлярский Ф. М., Вернидуб А. Г., Цир Т. Г., Шеневидько Л. К. (2015)
Новицкий В. Г. - Влияние марганца на износостойкость литой стали fe-Cr-C в условиях высоких скоростей скольжения, Гаврилюк В. П., Лахненко В. Л., Панасенко Д. Д., Хоружий В. Я., Кальчук Н. А. (2015)
Кондратюк С. Е. - Структура и свойства сталей при модифицировании дисперсно-структурированными модификаторами, Стоянова Е. Н., Щеглов В. М., Примак И. Н., Пархомчук Ж. В. (2015)
Скребцов А. М. - Термодиффузия элементов в металлах. Обобщение экспериментальных данных по тепловым эффектам процесса, Терзи В. В., Проценко Д. Н., Секачев А. О., Качиков А. С. (2015)
Борис Абрамович Кириевский (к 75-летию) (2015)
Валентин Борисович Бубликов (к 75-летию) (2015)
Алексей Николаевич Смирнов (к 60-летию) (2015)
Титул, содержание (2015)
Смирнов А. Н. - Моделирование условий образования следов качания на поверхности непрерывнолитого слитка, Куберский С. В., Головчанский А. В., Верзилов А. П. (2015)
Богушевский В. С. - Управление процессом смазывания пресс-формы в закрытом состоянии с помощью нечётких регуляторов, Самарай Р. В., Самарай В. П. (2015)
Иванова О. С. - О проблемах в управлении и автоматизации ЭШТП в области повышения качества металла и уменьшения энергозатрат плавки (2015)
Дубоделов В. И. - Структурообразование алюминиевого сплава с заперитектическим содержанием марганца и титана при воздействии постоянного магнитного поля на затвердевающий расплав, Середенко В. А., Затуловский А. С., Косинская А. В., Середенко Е. В. (2015)
Пригунова А. Г. - Термический анализ и структура заэвтектических силуминов при модифицировании расплавов электрическим током, Кошелев М. В., Петров С. С., Пригунов С. В. (2015)
Котлярский Ф. М. - О естественных механизмах формирования центров кристаллизации (2015)
Шалевская И. А. - Мониторинг и контроль параметров при изготовлении литейных пенополистироловых моделей, Богдан А. В., Шинский В. О. (2015)
Максюта И. И. - Выжигаемые ППС-модели как перспективный метод улучшения качества литых деталей ГТД, Квасницкая Ю. Г., Нейма А. В., Михнян Е. В., Тихонова О. А. (2015)
Затуловский А. С. - Упрочнение алюмоматричных композиционных материалов триботехнического назначения наноразмерными частицами циркония, молибдена, вольфрама, Щерецкий А. А., Щерецкий В. А. (2015)
Паренюк А. А. - Перспективы применения медных сплавов монотектических систем как материала для токосъёмных вставок на электротранспорте (2015)
Христенко В. В. - Оптимизация состава кондуктивных монотектических Cu-(Fe-Cr-C) сплавов, Омелько Л. Г., Руденко М. А. (2015)
Захарченко Э. В. - Термический анализ: нерекомендуемые термины и их заменители (2015)
Георгий Павлович Борисов (к 85-летию) (2015)
Дмитрий Павлович Чернега (Памяти) (2015)
Білявська Н. П. - Анатолій Олександрович Іванов (2010)
Моніторинг світового ринку зерна (2010)
Грищенко Ф. В. - Харчові продукти взагалі: порівняння розвитку міжнародних стандартів і національних стандартів України (2010)
Мардар М. Р. - Комплексна товарознавча оцінка якості нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності, Валевська Л. О. (2010)
Палвашова А. І. - Зміна хімічного складу зерна горошку при гідротермічній обробці, Рейад Шамхі Алі. (2010)
Кузнєцова І. В. - Розріджування крохмалю сировини у полі НВЧ (2010)
Урдзик Р. М. - Закордонний партнер групи компаній "Единство" - німецька компанія MIAVIT (2010)
Гапонюк О. І. - Сучасні сховища для фермерських господарств, Гросул Л. Г., Станкевич Г. М. (2010)
Левицький А. П. - Кормова цінність зерно-виноградних екструдатів, Чайка І. К., Ходаков І. В. (2010)
Родрігес І. - Мікотоксини: просте пояснення складного питання, Лохов В. (2010)
Марченков Ф. С. - Хелатні мікроелементи – важливий компонент комбікормів та преміксів, Сторожук Т. В. (2010)
Макаринська А. В. - Від виробництва стабільних препаратів біологічно активних речовин до виробництва стабільних преміксів (ч. 2), Єгоров Б. В. (2010)
Левицький А. П. - Шляхи удосконалення технології виробництва замінників цільного молока, Лапінська А. П. (2010)
Єгоров Б. В. - Дослідження ефективності процесу екструдування при виробництві комбікормів для золотих рибок, Кочетова А. О., Воєцька О. Є. (2010)
Гапонюк О. І. - Обгрунтування раціональних конструктивних і функціональних параметрів аспіраційних систем морських зернових терміналів, Мосієнко Г. А., Буценко І. М. (2010)
Остроухов В. В. - Основні загрози особистісній безпеці від деструктивних інформаційних впливів (вплив на людину деяких фізичних факторів інформаційного середовища). Частина I (2010)
Тіскіна О. О. - Вимоги до систем захисту інформації, Чередниченко В. С. (2010)
Козюра В. Д. - Политика информационной безопасности, базирующаяся на технологии виртуализации, Юрх Н. Г. (2010)
Волощенко А. С. - Концептуальні підходи впровадження новітніх технологій до побудови комплексів технічного захисту інформації (2010)
Климентов В. В. - "Виртуальный ключ" как средство защиты баз данных, Трощило А. С. (2010)
Kovtun V. - Software implementation of genus-2 hyperelliptic curve cryptosystems over prime fields, Kuznetsov А. (2010)
Казакова Н. Ф. - Частотное тестирование криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей, Щербина Ю. В. (2010)
Дудикевич В. Б. - Метод недвійкового рівновагового кодування, Кузнєцов О. О., Томашевський Б. П. (2010)
Шумейко А. А. - Использование полиномиального прогноза для внедрения в изображение цифровых водяных знаков, ТищенкоТ. Н., Пасько А. И. (2010)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження комбінації радіонепрозорих тканин Hl-H2-H3 з розташуванням волокон горизонтально-вертикально-горизонтально, Притула М. О., Головатюк О. В. (2010)
Софиенко И. И. - Использование композитных материалов для защиты информации от утечки по СВЧ каналам (2010)
Бєлоусова К. І. - Підхід щодо оцінки ефективності системи економічної безпеки, Єжова Л. Ф. (2010)
Єрмошин В. В. - Методика оцінки інформаційних ризиків системи управління інформаційною безпекою, Хорошко В. О., Капустян М. В. (2010)
Мерко Иван Тимофеевич (2010)
Білявська Н. П. - Жидко В.І., Котляр Л.І (2010)
Моніторинг зернового ринку України (2010)
Савенко І. І. - Вплив партнерських відносин на ефективність функціонування технологічних ланцюгів (2010)
Капрельянц Л. В. - Біологічно активні фіторечовини зернових (2010)
Крусір Г. В. - Прогнозування ефективних методів стабілізації рослинних біокоректорів (2010)
Станкевич Г. М. - Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці, Овсянникова Л. К., Черній В. О. (2010)
Капрельянц Л. В. - Зернові β-глюкани: одержання, структура, фізико-хімічні властивості, фізіологічні ефекти, Шунько А. С. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив двохстадійного замісу на реологічні властивості тіста та якість хліба, Павловський С. Н. (2010)
Лебеденко Т. Є. - Хмельові дріжджі – відродження забутих технологій хлібопекарства, Кананихіна О. М., Соколова Н. Ю. (2010)
Урдзик Р. М. - Новинки від групи компаній "Единство" для ефективної діяльності клієнтів (2010)
Єгоров Б. В. - Виробництву комбікормової продукції - нову нормативну базу (2010)
Макаринська А. В. - Стан виробництва та забезпечення населення України продуктами тваринництва (2010)
Труфанов О. В. - Контамінація зерна і комбікормів для птиці трихотеценовими мікотоксинами в Україні. Критична оцінка засобів профілактики мікотоксикозів птиці, Котик А. Н., Труфанова В. А. (2010)
Єсіпова В. В. - Збільшення приростів за рахунок стимуляції апетиту, Ястребов К. Ю., Кривенок М. Я. (2010)
Єгоров Б. В. - Порівняльний аналіз програм годівлі форелі, Фігурська Л. В. (2010)
Кочетова А. О. - Вплив екструдування на вуглеводний комплекс композиційних сумішей, Решта С. П., Макаринська А. В., Шарова А. І. (2010)
Осиченко В. - Обладнання для виробництва комбікормів (2010)
Пітер Сурай. - Рецензія на підручник професора Єгорова Б.В. "Технологія виробництва комбікормів" (2010)
Білявська Н.П. - Василь Якович Гіршсон (2010)
Грищенко Ф.В. - Загальні методи перевіряння та аналізування харчових продуктів: порівняння розвитку міжнародних нормативних документів і гармонізованих національних стандартів України (2010)
Селіванська І.А. - Функціональні продукти (між їжею та ліками) (2010)
Одарченко А.М. - Товарознавчі властивості булочних виробів при розморожуванні тістових заготовок в полі НВЧ, Одарченко Д.М., Балим В.Ю. (2010)
Моргун В.О. - Композиційні мучні суміші із різних зернових культур – цінна сировина для хлібопекарства, Волошенко О.С. (2010)
Биомин Биомин - Профілактика мікотоксикозів тварин. Препарати третього покоління (2010)
Ястребов К.Ю. - Захист корму від мікотоксинів, Кривенок М.Я. (2010)
Єгоров Б.В. - Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам, Макаринська А.В. (2010)
Станкевич Г.М. - Сучасний стан ринку зерносховищ (2010)
Урдзик Р.М. - Кожний клієнт для нас – єдиний! (2010)
Єгоров Б.В. - Використання некондиційних курячих яєць при виробництві кормових добавок і комбікормів, Ворона Н.В. (2010)
Колесніченко С.Л. - Поліпшення екологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою (2010)
Гапонюк О.І. - Експериментальне обґрунтування параметрів високопродуктивних круповідділювачів, Мосієнко Г.А., Гросул Л.Г. (2010)
Гапонюк О.І. - Теоретичне обґрунтування режимних, конструктивних параметрів лущильних комплексів, Шевченко П.І. (2010)
Грищенко Ф. В. - Новий український класифікатор: стан і тенденції нормативної бази у сфері захисту довкілля (2010)
Крусір Г. В. - Сучасні напрямки екологізації переробних виробництв, Шевченко Р. І. (2010)
Гулавський В. Т. - Сучасні методи оцінки функціональних продуктів харчування (2010)
Іоргачова К. Г. - Бісквітні напівфабрикати на основі борошна з продуктів переробки гречки, Макарова О. В., Котузаки О. М. (2010)
Левицький А. П. - Високоолеїновий соняшник – перспективна сировина для одержання цінної соняшникової олії "ОЛИВКА", Гулавський В. Т., Селиванська І. А., Вертикова Е. К. (2010)
Купченко А. В. - Визначення міцностних характеристик зерна, Ялпачик О. В., Шпиганович Т. А., Алексєєнко В. А. (2010)
Ястребов К. Ю. - Практичне використання органічних кислот у птахівництві, Кривенок М. Я. (2010)
Урдзик Р. М. - Співробітництво з групою компаній "Единство" - успіх і ріст вашого бізнесу! (2010)
Єсіпова В. В. - Збільшення приростів за рахунок стимуляції апетиту, Ястребов К. Ю., Кривенок М. Я. (2010)
Єгоров Б. В. - Удосконалення програм годівлі – основа виробництва високоякісних комбікормів для курей-несучок, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2010)
Лапінська А. П. - Аналіз різних варіантів підготовки компонентів при порційній технології виробництва комбікормової продукції (2010)
Макаринська А. В. - Сучасне виробництво комбікормів ("Комбікорми–2010") (2010)
Шапочкін В. В. - Сучасне комбікормове виробництво Росії та перспективи його розвитку (2010)
Нетребський О. А. - Перспективні напрями підвищення пожежо-вибухо-небезпечності процесу очищення поверхні зерна в технології виробництва муки, Фесенко О. О. (2010)
Білявська Н.П. - Миколай Іванович Озолін (2011)
Козак К.Б. - Трудовий потенціал персоналу як основа eфективної діяльності підприємства, Бусигіна Л., Осмініна О. (2011)
Бойко М.Ф. - Нормативні документи України у спиртогорілчаній галузі: стан і перспективи, Грищенко Ф.В. (2011)
Єгоров Б.В. - Роль знань та інформації при розробці нових видів харчових продуктів, Мардар М.Р. (2011)
Євдокимова Г.Й. - Хімічні зміни при зберіганні сухого та охолодженого голозерного вівса, Овсянникова Л.К., Буранова С.В. (2011)
Кудашев С.М. - Шляхи інтенсифікації процесів виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської сировини, Колесніченко С.Л. (2011)
Тележенко Л.М. - Застосування екструдування для попередньої обробки сочевиці, Атанасова В.В. (2011)
Калугіна І.М. - Дослідження дисперсної структури добавки ламінарії (2011)
Овсянникова Л.К. - Вплив термічної обробки олійних культур на якість їх олії, Євдокимова Г.Й., Соколовська О.Г. та ін. (2011)
Єгоров Б.В. - Перспективи розвитку ринку м’яса України, Макаринська А.В. (2011)
Левицький А.П. - Мука із виноградного листя - джерело вітаміна Р в комбікормах, Гулавський В.Т., Ходаков І.В. та ін. (2011)
Кочетова А.О. - Вплив підкислювачів на ефективність екструдування зернової сировини, Воєцька О.Є., Макаринська А.В. та ін. (2011)
Єгоров Б.В. - Перспективи використання малоцінної риби у кормовиробництві, Левицький А.П., Фігурська Л.В. (2011)
Білявська Н.П. - Григорій Вейнштейн – основник Одеської школи мукомелів (2011)
Крусир Г.В. - Екологічні аспекти сертифікації зернопереробних підприємств згідно ISO 14001:2004, Яшкіна В.В. (2011)
Грищенко Ф.В. - Міжнародні і національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2011)
Яценко В.Н. - Дослідження реологічних властивостей заварних кремів на основі сухих сумішей, Кобилинська Є.В., Ковалевська Є.І. (2011)
Колесніченко С.Л. - Вплив активованої води при проведенні воднотеплової обробки зерна, Батт А.В., Кузьміна Є.В. та ін. (2011)
Єгоров Б.В. - Нові напрямки удосконалення та розвитку комбікормових технологій (2011)
Левицький А.П. - Кормова цінність муки з виноградного листя, Селиванська І.А., Ходаков І.В. та ін. (2011)
Єгоров Б.В. - Аналіз технологічних способів виробництва комбікормів для свиней, Воєцька О.Є., Лапінська А.П. (2011)
Єгоров Б.В. - Дослідження біологічної ефективності та санітарної якості екструдованої кормової добавки для молодняка сільськогосподарської птиці в процесі зберігання, Ворона Н.В. (2011)
Єгоров Б.В. - Підвищення ефективності підготовки зернових компонентів у складі вологих комбікормів для котів, Бордун Т.В., Шарова А.І. (2011)
Єгоров Б.В. - Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України, Фігурська Л.В. (2011)
Гросул Л.Г. - Повітряно-гравітаційний сепаратор для попередньої обробки збіжжя, Гапонюк О.І., Мосієнко Г.А. (2011)
Остроухов В. В. - Основні загрози особистісній безпеці від деструктивних інформаційних впливів. Частина 2. Інформаційно-психологічний вплив (2010)
Браиловский Н. Н. - Оценка качества функционирования систем защиты информации, Орленко В. С., Хорошко В. А. (2010)
Берназ Н. М. - Особливості мобільних засобів захисту, Браіловський М. М. (2010)
Белецкий А. Я - Дифференциальные характеристики мини-версий симметричного RSВ-шифратора, Белецкий А. А., Аксентий Е. А. (2010)
Казакова Н. Ф. - Практическая реализация статистического теста Маурера для анализа криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей, Щербина Ю. В. (2010)
Чечельницкий В. Я. - Порождающий класс совершенных двоичных решеток размера 12х12 для защиты информации (2010)
Борисенко И. И. - Модели представления информационного контента и анализ состояния его защищенности (2010)
Опірський І. Р. - Ентропія ВОЛЗ при врахуванні завад в інформації, що передається (2010)
Гостєв В. І - Методика вибору параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв'язку при впливі навмисних завад, Кунах Н. І., Липський О. А. (2010)
Тискина Е. О. - Абсолютная устойчивость положения равновесия системы поддержки принятия решения в системе защиты информации, Хорошко В. А. (2010)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження можливостей реалізації оптимального по швидкодії управління шаговим двигуном приводу обертання CD-ROM, Труш О. В. (2010)
Кузнецов Г. В. - Матриця перехідних ймовірностей для моделі українського тексту, генерованого стаціонарним джерелом марковські залежних букв, Сушко С. О. (2010)
Пискун И. В. - Выбор критерия для оптимизации технической системы защиты информации (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського