Rybalkin V. S. - Governance in Traditional Arabic Grammar (2005)
Рыжих В. И. - Характеристика конечных флексий арабского слова (2005)
Шокало О. А. - Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті) (2005)
Рибалкін В. С. - Переклад з арабської та коментарі. Коран. Сура VI: Худоба. Мекканська, 165 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Даоська причинність і телеологія: Нідем, Гегель, Уайтхед і комбінаторна логіка (2005)
Бондаренко І. П. - Меметов А. Мусаев К. Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. – Симферополь, 2003. – 288 с., Букрієнко А. О. (2005)
Бондаренко І. П. - "Літературна Україна" Лауреат премії імені Миколи Лукаша за 2004 рік (2005)
Отрощенко І. В. - Науковий семінар "Бідія Дандарон (1914–1974) в контексті епохи” (2005)
Шкляр В. М. - Таємниця старого альбому (2005)
Безпека харчових продуктів – в надійних руках! (2012)
Гончарук А. Г. - Про ефективність діяльності зернопереробних підприємств України (2012)
Савенко І. І. - Рециклінг техніки та обладнання сільськогосподарського призначення в Україні (2012)
Седікова І. О. - Розвиток зернопродуктового підкомплексу і його інфраструктури (2012)
Павлов О. І. - Впровадження диверсифікації на класичних комбінатах хлібопродуктів, Шекера С. С. (2012)
Гончарук А. Г. - Про потенціал та перспективи ефективного розвитку підприємств макаронної промисловості (2012)
Мардар М. Р. - Гармонізація технічних регламентів України і митного союзу, Удовіченко О. П. (2012)
Грищенко Ф. В. - Система простежуваності у кормових і харчових ланцюгах: основні вимоги (2012)
Топораш І. Г. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. I. Фізичні та біохімічні показники якості зерна, Жигунов Д. О., Аксельруд Д. В. (2012)
Чумаченко Ю. Д. - Зниження енерговитрат процеса крупоутворення зерна тритікале (2012)
Лебеденко Т. Є. - Аналіз сучасних технологій хлібобулочних виробів із пшеничного борошна та перспективи їх удосконалення, Соколова Н. Ю. (2012)
Єгоров Б. В. - Підвищення якості комбікормів – основа виробництва безпечних продуктів харчування (2012)
Левицький А. П. - Лізоцим як кормова добавка, Селіванська І. А., Лапінська А. П. (2012)
Гапонюк О. І. - Енергоефективні системи пилоподавлення нового покоління, Коротнян А. (2012)
Гапонюк О. І. - Практичне використання систем пилоподавлення нового покоління, Коротнян А. (2012)
Хобін В. А. - Автоматизована система контролю температури зерна в силосних корпусах елеваторів, Левінський В. М., Степанов М. Т. (2012)
Гловюк І. В. - Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) (2015)
Грібов М. Л. - Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв (2015)
Задоя К. П. - Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав (2015)
Капліна О. В. - Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Керевич О. В. - Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного (2015)
Климчук М. П. - Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні (2015)
Ковальський В. С. - Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства (2015)
Костюченко О. Ю. - Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих (2015)
Кучинська О. П. - Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів у галузі прав людини (2015)
Литвинчук О. І. - Функціональна структура досудового розслідування (2015)
Лобойко Л. М. - Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування (2015)
Погорецький М. А. - Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання (2015)
Сергєєва Д. Б. - Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню (2015)
Смоков С. М. - Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування, Десятник А. А. (2015)
Татаров О. Ю. - Розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин та лікарських засобів: проблеми теорії та практики, Мірковець Д. М. (2015)
Топорецька З. М. - Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом (2015)
Фаринник В. І. - Заходи забезпечення кримінального провадження у новому кримінальному процесуальному законодавстві: сутність та класифікація (2015)
Чорноус Ю. М. - Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру (2015)
Шило О. Г. - Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні (2015)
Яновська О. Г. - Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення (2015)
Андрушко П. П. - Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування (2015)
Берзін П. С. - Корефей кримінального права. Історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка (2015)
Дудоров О. О. - Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права, Ризак Я. В. (2015)
Письменський Є. О. - Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства (2015)
Чабанюк В. Д. - Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України, Габро О. І. (2015)
Бишевець О. В. - Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях (2015)
Даньшин М. В. - Співвідношення кримінально-процесуального права та криміналістики (2015)
Чернявський С. С. - Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2015)
Бабічев Д. О. - Прокурорський нагляд за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності: запрошення до дискусії (2015)
Гриценко І. С. - Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії, Прилуцький С. В. (2015)
Хавронюк М. І. - Нотатки до реформи публічно-правових деліктів (2015)
Derevyanko M. - Content and features of the coercion in criminal process (2015)
Starenkyi O. - Features of the presumption of innocence in the concern of the European Court of Human Rights (2015)
Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Посилення ролі адвокатури – основний лейтмотив діяльності робочої групи з підготовки змін до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (2015)
3 Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (2015)
Погорецький М. А. - Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права, Кучинська О. П. (2015)
Дудоров О. О. - Нові здобутки в науці кримінального права, Старовойтова Ю. Г. (2015)
Нор В. Т. - Сучасний науково-практичний посібник "Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення" (2015)
Савінова Н. А. - Адвокатура України: новітнє навчальне видання, Коваль К. П. (2015)
Професійні новини. Одесской национальной академии пищевых технологий 110 лет! (2012)
Козак К. Б. - Особливості структури трудового потенціалу персоналу сучасних підприємств (2012)
Топораш І. Г. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. ІІ. Показники якості муки лабораторного помелу, Жигунов Д. О., Аксельруд Д. В. (2012)
Мардар М. Р. - Проектування зернових продуктів з поліпшеними споживними властивостями на основі евристичної експертизи (2012)
Капрельянц Л. В. - Біоактивні сполучення та харчові волокна в нових розроблених зернових продуктах, Волошенко O. С., Журлова О. Д. (2012)
Патюков С. Д. - Використання повножирових соєвих бобів в рублених м’ясних напівфабрикатах, Котвицький С. К. (2012)
Іоргачова К. Г. - Обгрунтування вибору груп борошняних кондитерських виробів для використання борошна з м´якозерної пшениці, Макарова О. В., Хвостенко К. В. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Роль кафедри технології комбікормів ОНАХТ в рішенні проблеми ресурсозаощадження технологій, Левицький А. П., Чайка І. К. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Сучасні тенденції розвитку виробництва комбікормів і підвищення їх якості (2012)
Кулаковська Т. А. - Аналіз українського ринку кормів для домашніх тварин: стан i проблеми розвитку (2012)
Лакіза О. В. - Продукти переробки насіння ріпаку у виробництві комбікормів, Єрмакова В. О., Чурсінов Ю. О. (2012)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва мінеральної добавки для сільськогосподарської птиці, Турпурова Т. М. (2012)
Буханцов К. Н. - Аналіз ефективності технологій сушіння зерна, в яких використовують електроактивоване повітря різного складу (огляд, частина 1) (2012)
Егоров Б. В. - Дорогие читатели! (2012)
Грищенко Ф. В. - Нормативні документи серії 10000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2012)
Козак К. Б. - Інновації в сфері управління персоналом на підприємстві (2012)
Крючкова Л. О. - Ураження пшениці грибком bipolaris sorokiniana та використання бактеріального антагонізму для боротьби із фітопатогеном, Марченкова Ю. Ф. (2012)
Жигунов Д. О. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. III. Розмелездатність зерна (2012)
Солоницька І. В. - Якість хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів за технологією відкладеного випікання, Пшенишнюк Г. Ф. (2012)
Дробот В. І. - Фруктоза – перспективний цукрозамінник в технології діабетичних хлібобулочних виробів, Місечко Н. О., Бондаренко Ю. В. та ін. (2012)
Шутенко Є. І. - Вплив воднотеплової обробки насіння нута на якість крупи при різних режимах зберігання, Євдокимова Г. Й., Москвіна Н. З. та ін. (2012)
Соц С. М. - Крупа вівсяна неподрібнена з голозерного вівса, Кустов І. О. (2012)
Бочарова О. В. - Оцінювання безпечності попкорну, Єгорова А. В., Герко А. (2012)
Єгоров Б. В. - Науково-практичні основи виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. Шарова А. І. (2012)
Левицький А. П. - Кормова цінність соєвої соломи, Січкарь В. І., Селиванська І. А. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Аналіз компонування обладнання та стабільності роботи комбікормових підприємств, Чайка І. К., Браженко В. Є. (2012)
Світий І. М. Андриященко Г. В. - Багатокритеріальний підхід до розміщення зерна на зберігання (2012)
Буханцов К. Н. - Аналіз ефективності технологій сушіння зерна, в яких використовують електроактивоване повітря різного складу (огляд, частина 2) (2012)
Шутенко Є. І. - Особливості переробки підготовленого зерна нуту в крупи, Москвіна Н. З. (2013)
Соц С. М. - Вплив воднотеплової обробки зерна на вихід і якість цілої крупи з голозерного вівса, Волошенко О. С., Кустов І. О. (2013)
Фоміна І. М. - Вивчення харчової цінності пластівців із пророщеного зерна пшениці, Івахненко О. О. (2013)
Афонасенко К. В. - Предварительное измельчение, как способ управления технологическим процессом размола зерна, Панкратов Г. Н. (2013)
Кошак Ж. В. - Физико-химические показатели качества твердой пшеницы, выращенной в условиях республики Беларусь, Минина Е. М., Кошак А. Э. (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва функціональних кормових добавок, Бордун Т. В., Шарова А. І., Михайлова В. П. (2013)
Єгоров Б. В. - Обґрунтування режимів технологічного процесу виробництва екструдованої кормової добавки, Ворона Н. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Дослідження фізичних властивостей і хімічного складу екструдованої кормової суміші, Фігурська Л. В. (2013)
Егоров Б. В. - Анализ эффективности использования различных кальцийсодержащих минеральных кормовых добавок в кормлении сельскохозяйственной птицы, Малаки И. С. (2013)
Турпурова Т. М. - Розробка технології виробництва вітамінно-мінеральної добавки для сільськогосподарської птиці (2013)
Егоров Б. В. - Проблемы замены антибиотиков в кормлении сельскохозяйственной птицы, Кузьменко Ю. Я. (2013)
Левицький А. П. - Обґрунтування доцільності використання вегетативних частин сої при виробництві комбікормів, Чайка І. К., Лапінська А. П., Цуркан Л. О. (2013)
Левицкий А. П. - Целесообразность использования топинамбура как регулятора кишечной микрофлоры сельскохозяйственных животных и птицы, Чайка И. К., Лапинская А. П., Воецкая Е. Е. (2013)
Воецкая Е. Е. - Биологичекая оценка еффективности комбикормов для поросят с вводом ферментного препарата, Лапинская А. П., Макаринская А. В. (2013)
Егоров Б. В. - Обоснование сырьевой базы для производства комбикормов для лошадей, Цюндык А. Г. (2013)
Данилова О. І. - Комплексна переробка відходів зернової промисловості за допомогою комплексу гідролаз дріжджів S. cerevisae, Решта С. П. (2013)
Бордун Т. В. - Класифікація і характеристика твердих альтернативних відновлюваних видів біологічного палива (2013)
Осадчук П. І. - Способи поліпшення характеристик біодизельного палива, Кудашев С. М. (2013)
Осадчук П. І. - Використання продуктів переробки рослинної олії як альтернативне паливо, Кудашев С. М. (2013)
Браженко В. Є. - Комплексне проектування підприємств зернопереробної галузі (2013)
Буценко І. М. - Дослідження пропускної здатності приймання зерна з автомобільного транспорту на ПрАТ "Укрелеваторпром", Станкевич Г. М., Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2013)
Овсянникова Л. К. - Хімічні та мікробіологічні показники свіжозібраного зерна проса, Євдокимова Г. Й., Калаянова В. В., Драч П. Л. (2013)
Иоргачова Е. Г. - Применение кизилового пюре в производстве лукума сбивного, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю., Аветисян К. В. (2013)
Коркач А. В. - Экспериментально–статистическое обоснование технологии зефира с синбиотическим комплексом, Пшенишнюк Г. Ф., Пальчук С. (2013)
Д’яконова А. К. - Розробка технології борошняних десертних виробів імуностимулювальної дії з використанням апіпродуктів, Вікуль C. І., Салавеліс А. Д., Коновал М. П. (2013)
Капрельянц Л. В. - Визначення β-глюканів методом БІЧ-спектроскопії, Шпирко Т. В., Шунько Г. С., Труфкаті Л. В., Щапіна О. Ф. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Використання нетрадиційної сировини та напівфабрикатів в технології житньо-пшеничного хліба, Чабан А. Б. (2013)
Солоницька І. В. - Дослідження змін якості хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Іваненко В. О. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Хмелеві екстракти як ефективний засіб підвищення мікробіологічної безпеки хлібобулочних виробів із пшеничного борошна, Кананихіна О. М., Соколова Н. Ю., Кожевнікова В. О. (2013)
Олійник С. Г. - Вплив продуктів переробки із зародків пшениці на споживні властивості хлібобулочних виробів, Лисюк Г. М., Кравченко О. І. (2013)
Шаніна О. М. - Поліпшення якості хлібобулочних подових виробів зі слабкого пшеничного борошна, Гавриш Т. В. (2013)
Шаніна О. М. - Вивчення впливу ферменту трансглютамінази на конфірмаційний стан білків борошняного тіста, Лобачова Н. Л. (2013)
Дугіна К. В. - Вирішення проблеми зниження ламкості борошняних формованих виробів, Шаніна О. М. (2013)
Миколенко С. Ю. - Вплив окремих інгредієнтів на якість хлібобулочних виробів, виготовлених із використанням плазмохімічноактивованої води (2013)
Пересічна С. М. - Фізико-хімічні та мікробіологічні показники хліба на хмельовій заквасці з пророслим зерном пшениці, Пахомська О. В. (2013)
Клюкина О. Н. - Исследование и разработка бисквитного теста с полисахаридами, Куданович Л. А., Путятина К. В., Птичкина Н. М. (2013)
Дорохович В. В. - Використання цукрозамінників нового покоління в технології бісквітів спеціального призначення, Абрамова А. Г. (2013)
Дорохович А. М. - Вплив поліолу ізомальтитолу та моносахариду фруктози на структурно-механічні властивості маршмелоу у процесі зберігання, Фоменко В. В., Малиновський В. В., Бадрук В. В. (2013)
Самохвалова О. В. - Підвищення якості та харчової цінності маффінів, Олійник С. Г., Касабова К. Р. (2013)
Лазоренко Н. П. - Визначення адгезійних властивостей тіста безглютенових маффінів, Омельянченко І. С. (2013)
Мирошник Ю. А. - Масляний напівфабрикат для борошняних кондитерських виробів, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2013)
Кулініч В. І. - Рисове борошно – перспективна сировина для безглютенових продуктів, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2013)
Кошак Ж. В. - Повышение пищевой ценности макаронных изделий с помощью порошков плодов и ягод, Покрашинская А. В. (2013)
Шаніна О. М. - Поліпшення кулінарних достоїнств макаронних виробів із застосуванням ферменту трансглютаміназа, Звєрєв В. О., Теймурова А. Т. (2013)
Бурдо О. Г. - Зневоднення харчової сировини в електромагнітному полі, Терзієв С. Г., Яровий І. І., Борщ А. А. (2013)
Петров В. Н. - Разработка вальцедекового станка, Бабич М. Б., Колосовский С. В. (2013)
Солдатенко Л. С. - Особенности конструкции и расчета электровибраторного привода рабочих органов технологических машин в поступательно-возвратное движение (2013)
Батт А. В. - Исследование влияния основных факторов на траекторию движения частицы по поверхности рабочего органа вибрационного сепаратора, Чумаченко Ю. Д. (2013)
Амбарцумянц Р. В. - Проектирование кривошипно-ползунного преобразователя импульсного редуктора привода зерноперерабатывающих машин, Аванесьянц Г. А. (2013)
Амбарцумянц Р. В. - Об одной конструкции скребкового конвейера с подвижным дном желоба, Орлова С. С. (2013)
Соколов О. Д. - Зносостійкість поршневих кілець з азотованим молібденовим покриттям, Маннапова О. В. (2013)
Соколов О. Д. - Досягнення екологічної безпеки процесу хромування (2013)
Лищенко Н. В. - Методология оптимизации технологических систем (2013)
Титлов А. С. - Разработка новых конструкций бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа, совмещающих функции холодильного хранения и тепловой обработки, Вольневич С. В., Козонова Ю. А. (2013)
Хобин В. А. - Математическая модель нории как объекта управления с изменяющимися свойствами. Моделирование процессов транспортирования и сил сопротивления движению ленты, Кирьязов И. Н. (2013)
Хобин В. А. - Управление поточно-траспортными линиями при экстремальных нагрузках в предаварийных режимах, Шестопалов С. В. (2013)
Свитый И. Н. - Управление запасами зерна: классификация предприятий, запасов, систем управления (2013)
Егоров В. Б. - Методы видеоконтроля в системах автоматического управления технологическими процессами (2013)
Лобода Ю. Г. - Використання криптографічних засобів захисту інформаційних ресурсів, Орлова О. Ю. (2013)
Плевако В. П. - Визначення профілів рефлекторів сушарок, які забезпечують рівномірне опромінювання продукту, Кіптела Л. В., Педорич І. П., Загорулько А. М. (2013)
Аль Раммахі Мустафа М. М. - Застосування сучасних високоефективних інерційно-фільтрувальних сепараторів у харчовій промисловості, Логвин А. В., Ляпощенко О. О., Склабінський В. І. (2013)
Кирилов В. Х. - Ламинарное течение тонкого слоя вязкой жидкости по наклонной поверхности в канале с газовым потоком, Худенко Н. П. (2013)
Бондаренко А. В. - Неустойчивость факельного горения, Волков В. Э., Максимов М. В. (2013)
Трач А. Р. - Анализ состояния и перспективы развития зерновой и масличной отраслей Украины, Тришин Ф. А. (2013)
Иванова Л. А. - К проблеме количественного оценивания уровня технического дизайна и эргономичности технологического оборудования, Малых С. В., Смирнова С. А. (2013)
Григорова Т. М. - Научно-технические и эстетические аспекты дизайна, Сагач Л. Н. (2013)
Гловюк І. В. - Проблемні аспекти участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод, Андрусенко С. В. (2015)
Гринюк В. О. - Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування (2015)
Керевич О. В. - Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) (2015)
Костюченко О. Ю. - Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення (2015)
Кучинська О. П. - Розумні строки кримінального провадження – одна із гарантій справедливого судочинства (2015)
Лобойко Л. М. - Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування (2015)
Лук’янчиков Є. Д. - Законодавче регулювання інституту понятих, Лук’янчиков Б. Є. (2015)
Подобний О. О. - Співвідношення документування й доказування (2015)
Сергєєва Д. Б. - Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Татаров О. Ю. - Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання, Чернявський С. С. (2015)
Фаринник В. І. - Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення (2015)
Чорноус Ю. М. - Міжнародна правова допомога: зміст та питання удосконалення реалізації (2015)
Шехавцов Р. М. - Функціональна модель кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів (2015)
Яновська О. Г. - Правова та соціальна природа адвокатської професії (2015)
Андрушко П. П. - Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування (2015)
Берзін П. С. - Корефей кримінального права. Історико-правовий нарис про Сергія Івановича Тихенка (2015)
Дорохіна Ю. М. - Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2015)
Задніченко С. І. - Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за законодавством Німеччини та України (2015)
Задоя К. П. - Особливі (спеціальні) форми вчинення злочину за кримінальним правом України: постановка проблеми (2015)
Каменський Д. В. - Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США (2015)
Кісілюк Е. М. - Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, Процюк О. В. (2015)
Рощина І. О. - Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна парадигма) (2015)
Смаглюк О. М. - Досягнення віку кримінальної відповідальності як ознака неповнолітнього суб’єкта злочину, Павловська А. А. (2015)
Бишевець О. В. - Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях (2015)
Грібов М. Л. - Поняття та зміст криміналістичної тактики в контексті законодавчих новацій у кримінальному процесі України (2015)
Топорецька З. М. - Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення в кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом (2015)
Бабічев Д. О. - Особливості прийняття рішень про попередження злочинів у дзеркалі змін до оперативно-розшукового законодавства України (2015)
Гриценко І. С. - Вплив громадянського суспільства на становлення судової влади в Україні, Прилуцький С. В. (2015)
Погорецький М. А. - Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права (2015)
Maluga R. - Evidence in criminal proceedings: defining the notion (2015)
Starenkyi O. - Parties of criminal proceedings as the subjects of criminal procedure proving (2015)
Науково-правовий висновок щодо питань відповідальності суддів у контексті відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади" від 16 вересня 2014 року № 1682-VII (2015)
Науково-консультативний висновок з питань, що містяться в ухвалі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України від 23 грудня 2014 року (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки" (2015)
Науково-практична конференція "Актуальні питання доказування у кримінальному процесі" (2015)
Городовенко В. В. - Актуальне навчальне видання з питань організації та функціонування судової системи України, Ткачук О. С. (2015)
Грібов М. Л. - Нове актуальне дослідження кримінально-процесуальних та криміналістичних засад початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою, Подобний О. О. (2015)
Берназ В. Д. - Сучасне теоретико-практичне видання присвячене процесуальним та криміналістичним засадам розслідування зайняття гральним бізнесом, Смоков С. М. (2015)
Бубенок О. Б. - Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України (2015)
Nguyen Manh Dung. - Economy for Independence: A Reappraisal on Economy of Resistance of the Democratic Republic of Vietnam in the Period 1945–1954 (2015)
Рибалка В. Г. - Образ єврейської держави в українській інтермедії XVIII століття (2015)
Кочубей Ю. М. - З історії французької орієнталістики: Жак Берк (1910–1995) (2015)
Тарасенко М. О. - Фрагмент саркофага Мутемуї з колекції Музею східних цивілізацій у Золочівському замку (2015)
Хаутала Р. - Папские послания о кумано-тевтонских столкновениях в начале XIII века (2015)
Bogomolov A. - If You Want to Be Just You Better Be Quick: Perceptions of a Just Retaliation in the Discourse of the Egyptian Arab Spring (2015)
Васьків М. С. - Рецепція творчості Маґтимґули Пираґи в Україні (2015)
Хамрай О. О. - Понятійний апарат давньоіндійської лінгвістичної традиції в контексті сучасної фонологічної термінології (2015)
Цолін Д. В. - Діахронічний аналіз біблійної давньоєврейської мови та історико-критичний метод у біблеїстиці (2015)
Туров И. В. - Роль учения о музыке и песнопениях в хасидской идеологии власти (2015)
Кіктенко В. О. - Теорія "мирного піднесення / розвитку Китаю” в політичному та науковому дискурсі (2015)
Сирінська О. А. - Громада турків-месхетинців в умовах збройного конфлікту на Cході України, Майоров М. В. (2015)
Капранов С. В. - Рецензія на: Шевцова Галина. Історія японської архітектури і мистецтва: Навчальний посібник. – К.: Грані-Т, 2011. – 232 с.: іл. (2015)
Василюк О. Д. - Міжнародна наукова конференція "XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського: До 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака” (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 17–18 жовтня 2014 р.) (2015)
Гобова Є. В. - VIII наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 14 листопада 2014 р.) (2015)
Дрига І. М. - Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі: можливості та перешкоди: Міжнародний експертний круглий стіл (Київ, 3 липня 2014 р.) (2015)
Дрига І. М. - Україна стала на захист кримськотатарської та інших мов, яким загрожує зникнення. Перша міжнародна конференція "Мови під загрозою: кримськотатарська та інші тюркські мови України” (Київ, 26–27 вересня 2014 р.), Сирінська О. А. (2015)
Дрига І. М. - "Before shooting stars vanish”. 1 Міжнародний симпозіум загрожуваних мов (Гарвардський університет – Турецьке лінгвістичне товариство – Асоціація університетів Кавказу, Ардаган, Туреччина, 13–16 жовтня 2014 р.) (2015)
Дрига І. М. - Пам’ять Ісмаїла Гаспринського вшанували в Києві: Міжнародна наукова конференція "Ісмаїл-бей Гаспринський – видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)” (2015)
Хоміцька О. Г. - Вшанування пам’яті Михаїла Нуайме у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 125-річчя від дня народження (2015)
Титул, зміст (2015)
Капустін К. - Давньоруські пам’ятки Дніпровського Лівобережжя (за матеріалами розвідки І. І. Ляпушкіна 1947 р.) (2015)
Келембет С. - Князі стародубські та рильські: середина XIV – початок XV століть (2015)
Еткіна І. - Хорольський район Полтавщини у 1942 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2015)
Власенко С. - Органи влади на території військової зони України в період нацистської окупації: організація, підбір кадрів, функціонування (1941–1943 рр.) (2015)
Науменко А. - Село Бреч та його округа (2015)
Рослий І. - До історії села Ведильці Чернігівського району (2015)
Салтан О. - Історичний, хронологічний та топонімічний аналіз походження міста Мени (2015)
Блакитний М. - Олександр Єфимов – церковний і громадський діяч, забутий історик Чернігівщини (за матеріалими церковної періодики Чернігівської єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2015)
Логунова О. - Про проект створення в Чернігівській єпархії в 10-х рр. ХХ ст. вищого жіночого педагогічного інституту (2015)
Мицик Ю. - З нововиявлених документів Івана Мазепи та міста Батурина (2015)
Дятлов В. - Античні образи і риторика у Лейпцизькому диспуті 1519 року (2015)
Токарєв С. - Греки у складі козацької старшини Ніжинського полку (2015)
Жбанова К. - Організовані переселення в південні області Української РСР у 1955–1967 рр. (2015)
Боровик М. - Процес формування структурних підрозділів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954 – 1998 рр.) (2015)
Лепявко С. - Ігорю Ситому – 60! (2015)
Студьонова Л. - Діяльність Степана Бандери, ОУН-УПА за оцінкою російських істориків у 1991–2014 роках (2015)
Гаврилов В. - Сеитова Э. Переселенческий билет: трудовая миграция в Крым, 1944–1976. – Сімферополь: Антиква, 2013 (2015)
Олександр Кузьмич Дубина (2015)
Богданов И. В. - Структура титулатуры в Египте Древнего царства: некоторые теоретические аспекты проблемы (2014)
Bogomolov О. V. - Bread, Dignity, Justice and… Retaliation: the concept of QISĀS and the values of the Egyptian revolution (2014)
Заплетнюк О. А. - Малий гімн Атону (2014)
Зуб (Руденко) Н. М. - Близькосхідні діаспори в Україні: студенти як чинник формування (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Коваленко Т. Б. - Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти” у сучасній турецькій мові (2014)
Пилипчук Я. В. - Кангли: питання етнополітичної історії (2014)
Сівков І. В. - Соматизми кістка та кров в арабській та українській мовах: етимологічно-дериваційний аналіз, структурне дослідження семантичних полів (2014)
Снітко О. С. - Наративні особливості роману Сауда ас-Сан’усі "Бамбукове стебло” (2014)
Стацюк Р. В. - Cтруктурно-семантична специфіка військової термінології в арабській мові (2014)
Усольцева М. М. - Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни інтелектуальної парадигми в Південній Індії 1880–1940-х рр. (2014)
Цолин Д. В. - Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке. На материале поэзии таргумов (2014)
Безносова О. В. - "Крымские братья", "Хлебоnреломители","Антиквитисты", батисты и "другие христианские исповедания" в Крыму (1862-1917 гг.) (2005)
Бобылева С. И. - Антиинемецкие кампании в России и судьбы немецкого населения в начальный период Первой мировой войны, Кадол А. Н. (2005)
Кавун М. Э. - Адам Гуммель и формирование садово-парковых комплексов Екатеринаслава (первая половина XIX в.) (2005)
Klippenstein Lawrence - Mennonite Pacifism in Tsarist Russia and the Soviet Union 1812-1936 (2005)
Осташева-Венгер Н. В. - Історiя успiху: розвиток борошномельної nромисловостi пiвдня України i менонiтське пiдприємництво (2005)
Безносов А. И. - Колонистское население и вооруженная борьба на юrе Украины (конец 1918 - осень 1920 гr.) (2005)
Бобылева С. И. - К вопросу о nричинах трагических событий в меннонитских колониях Юга Украины в годы гражданской войны (2005)
Клец В. К. - Эвакуация и репатриация немцев и меннонитов Украины в 1943-1945 гг. (2005)
Козирєва М. Е. - Особливостi здiйснення кадрової полiтики в нiмецьких нацiональних районах пiвдня Украї ни у 20-30-тi рр.ХХ ст. (2005)
Телъкинена Т. Э. - Французская историография ХХ ст. о проблемах внутриполитического развития Третьей республики на рубеже XIX-XX вв. (2005)
Фесько Ю. О. - Нiмецька професура Харкiвсъкоrо унiверсиrету першої половини XIX ст. в iсторичних та iсторико-наукових дослiдженнях (2005)
Черказьянова И. В. - Официальная историография о российских немцах XIX века: работы А. А Клауса (2005)
Блох Ю. М. - Нiмецько-анrлiйське зближення напередоднi Першої свiтової вiйни (2005)
Троян С. С. - Вплив колонiальннх завоювань Нiмеччини наприкiнцi XIX ст. на перехiд до "Свiтової полiтики" (2005)
Айсфельд А. - Национальная политика в СССР по отношению к немцам (2005)
Ачкiназi Б. О. - Французька безпека i Каппiвський путч 1920 року в Нiмеччинi (2005)
Бондарчук Т. С. - Релiгiйна та освiтянська мiсiя в полiтицi просвiтництва Британсъкої iмперії в Індiї в XIX ст., Толстих І. В. (2005)
Венгер Н. В. - Меннонитское предпринимательство в контексте социальной истории: к постановке проблемы (2006)
Безносова О. В. - О чем умолчал П. М. Фризен? Меннониты и православная церковь в царской России: 1860-1917 (2006)
Рудченко К. В. - Економiчннй аспект в iсторичному розвитку степового лiсорозведення (2006)
Перетокин А. Г. - Н. Ф. фон Дітмар: попытка персоноrрафии, Чекушина Ю. Н. (2006)
Бобылева С. И. - "Немецкий вопрос" в России времен Первой Mировой войны глазами царских сановников, Кадол А. И. (2006)
Малиновский Б. В. - Военная помощь Центральных держав Украине (переговоры в Бресте, февраль 1918 г.) (2006)
Яценко Є. І. - Радянсъко-нiмецъкi зовнiшнъополiтичнi вiдносини в 1918-1922 рр. та ix вплив на становище нiмецъкого населения України (2006)
Козирева М. Е. - Землевпорядна та переселенська полiтика радянської влади в нiмецъких нацiоналъних районах Пiвдня України за часiв непу (2006)
Клець В. К. - Нацiональна полiтика нацистiв на окупованих територiях та фолъксдойче (2006)
Нольте Х.Х. - Война на Востоке как война на уничтожение (2006)
Іванцiв А. В. - Вiдродження та розвиток Свято-Тихвiнського жiночого монастиря пiд час нiмецъкої окупацiї Днiпропетровська (2006)
Бобылева С. И. - Возвращаем забытое прошлое: из истории колонии Половицы (КRONSGARTEN), Толстых И. В. (2006)
Айсфельд А. - Право И бесправие: национальная политика в СССР по отношениЮ к немцам (2006)
Костюк М. П. - Волинськi нiмцi в нiмецъкiй icтopiorpaфiї першої половини хх ст. (2006)
Иларионова Т. С. - Российские немцы в зеркале прессы России и Германии (2006)
Дик Х. Л. - Размышления и вьводы об исследованиях в области истории российских и советских меннонитов Взгляд из университета г. Торонто, Стейплс Д. Р. (2006)
Дятлов В. А. - Реформаторы и проблема преобразования "больного" общества (идеи и оnыт реформационного движения в Германии 1517-1525 гг.) (2006)
Тарнопольська І. О. - Роялiзм та антироялiзм: класичний західноєвропейський i маргiнальнi варiанти (Московсыке царство, Рiч Пасполитай українсъкi землi) (2006)
Кузьма Т. М. - Держава Максимiлiана в Мексицi: внутрiшня та зовнiшья полiтика (2006)
Виноградов Г. М. - Принципи локалізації в Поднiпров'ї, Причорномор'ї та Приазов'ї готського "Оюму" та норманської "Великої Швеції" (2006)
Троян С. С. - Нiмецькi колонiалънi товаряства 80-х рр. XIX ст.:Нiмецъкий колонiалъний союз i його дiяльнiсть (2006)
Толстых И. В. - Роль и место А. Ф. Керенского в русской масонской организации (по материалам мемуарной эмиrрантской литературы), Рябенко И. В. (2006)
Титул, зміст (2014)
К 90-летию со дня рождения П.В. Харламова (2014)
Харламов М. П. - Разделение переменных в одном частном случае движения гиростата в двойном поле, Яхья Х.М. (2014)
Горр Г.В. Горр Г.В. - Полурегулярные прецессии тяжелого гиростата, несущего два ротора, Щетинина Е.К. Щетинина Е.К. (2014)
Мазнев А.В. - Один случай трех инвариантных соотношений в задаче о движении симметричного гиростата, Белоконь Т.В. (2014)
Синенко А.И. Синенко А.И. - Исследование решения Н.Е. Жуковского задачи о движении свободного гиростата (2014)
Лесина М.Е. Лесина М.Е. - Новое решение задачи о движении двух сферически симметричных тел, соединенных неголономным шарниром, Гоголева Н.Ф. Гоголева Н.Ф. (2014)
Котов Г. А. - Регулярные прецессии тяжелого гиростата, несущего два вращающихся гироскопа (2014)
Неспирный В.Н. - Продолжимость решений в задачах устойчивости систем обыкновенных дифференциальных уравнений (2014)
Пузырев В.Е. Пузырев В.Е. - Асимптотическая устойчивость положения равновесия двойного маятника с присоединенной массой, Савченко Н.В. Савченко Н.В. (2014)
Щербак В.Ф. Щербак В.Ф. - Нелинейный наблюдатель в задаче определения пространственных координат точки (2014)
Астахова Т.Н. - Об исследовании задачи стабилизации интегратора Брокетта с использованием нестационарной обратной связи (2014)
Вуколов Д.С. Вуколов Д.С. - Дифракционное рассеяние нормальных волн сдвига на внутреннем цилиндрическом ортотропном включении эллиптического сечения в ортотропном упругом слое с закрепленными гранями, Сторожев В.И. Сторожев В.И. (2014)
Глухов И.А. - Локализованные антисимметричные волны в структуре "трансверсально-изотропный слой между трансверсально-изотропными полупространствами, Сторожев В.И. Сторожев В.И. (2014)
Моисеенко И.А. Моисеенко И.А. - Волны кручения вдоль полого экспоненциально-неоднородного трансверсально-изотропного цилиндра с закрепленными границами (2014)
Пачева М.Н. - Отражение нормальных сдвиговых волн от наклонной торцевой поверхности полуслоя с закрепленной границей (2014)
Юбилейные даты. Александр Михайлович Ковалев (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Александр Алексеевич Илюхин (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Іваненко В. В. - Українсько-нiмецьке економiчне партнерство i влада в сучасних умовах (на прикладi Днiпропетровськоl областi), Бородiн Є. І. (2007)
Бобылева С. И. - Изучение проблем истории и культуры немецко-меннонитского населения в Институте украинско-немецких исследований Днепропетровского национальноrо университета (2007)
Айсфельд А. - Немецкое население в политической и общественной жизни Российской империи в период 1905-1917 гг. (2007)
Кавун М. Э. - Роль иностранного элемента в оптимизации процесса колонизации и урбанизации Новороссии в раннемодерновую эпоху (2007)
Staples J. - The Mennonite Commonwealth Paradigm and the Dnepropetrovsk School Ukrainian Mennonite Historiography (2007)
Чернова Т. Н. - Кавказская Одиссея немецких колонистов. Таврической губернии (2007)
Коновалова О. В. - Колонисты Юга России в конфликте с законом (1800-1818 гг.) (2007)
Дик Й. - Суть главных религиозных конфликтов в России во второй половине XIX века: взгляд изнутри (2007)
Вибе П. П. - Немецкие колонии Сибири в годы революционных потрясений и гражданской войны (2007)
Малиновский Б. В. - Немцы-землевладельцы в социальных конфликтах nериода Украинской Народной Республики и Украинской Державы гетмана П. П. Скоропадского (1918 r.), Малиновская Т. В. (2007)
Петров В. А. - Конфликты и противоречия в бывших немецких колониях юга Украины (Ландауский (Карл-Либкнехтовский) район) в nериод проведения аграрной политики большевиков в 20-е годы ХХ века (2007)
Кудряченко A. І. - Квiрiнг Еммануїл Йонович - суспiльнополiтична дiяльнiсть в Українi (2007)
Кlippenstein L. - The Selbstchutz: А Mennonite Army in Ukraine 1918-1919 (2007)
Омельчук Д. - Под nодозрением. Крымские немцы в ЗО-е- начале 40-х годов ХХ столетия (2007)
Савин А. И. - Формирование концепции немецкой "пятой колонны в СССР (середина 1920-х годов) (2007)
Калiнiчева Г. І. - Правовий статус та соцiально-економiчне становище етнiчних нiмцiв у Рейхскомiсарiатi "Україна" (2007)
Плесекая Э. Г. - К вопросу о причинах несостоятельности национальнокультурной политики Советской власти в 20-30-х гг. в условиях репрессий (на примере Одесского немецкого педагогического института) (2007)
Смирнова Т. Б. - Немецкие национальные районы в Сибири: история и роль в развитии этнической культуры (2007)
Черказьянова И. В. - Работы Г. Г. Писаревского о колонизации в контексте отечественной историографии конца XIX - начала ХХ века (2007)
Клец В. К. - Взаимоотношения нацистских оккупационных властей и фольксдойче в оценке современной отечественной историографии (2007)
Костюк М. П. - История волынских немцев в немецкой историографии второй половины ХХ-начала XXI вв. (2007)
Барвинекая П. И. - Проблемы взаимоотношений немцев-колонистов с представителями других национальностей, государственными структурами Российской империи и Советского Союза: взгляд немецкой историографии (2007)
Бекетава В. М. - Музейнi предмети нiмецькоrо походження в фондах Днiпроnетровського iсторичного музею (2007)
Бабкова В. Ю. - К вопросу о возможности формирования пертинентного комплекса архивных документов по истории северокавказских меннонитов: обзор фондов региональных архивов Южного округа Российской Федерации (2007)
Нойфельд Е. - Задачи музея истории и культуры российских немцев в Германии (2007)
Тарнопольская И. О. - Роль религиозной унификации в процессах государственной централизации и формирования абсолютизма: на примере монархии Дунайских Габсбургов XVI-XVII вв. (2007)
Дятлов В. А. - Андреас Карлштадт и его реформаторская деятельность в дискуссиях и исследованиях немецких историков начала ХХ века (2007)
Косяк С. М. - Пангерманський союз i колонiальне питания (1891-1900 рр.) (2007)
Сыч А. И. - Метаморфозы одного образа: Октябрь 1917-го. в современной отечественной историографии (2007)
Павлюк О. - Культурно-iсторичнi концепцiї Евразiйцiв початку ХХ ст. (2007)
Минчук О. А. - Политика геноцида еврейской нации - официальная политика IІI Рейха (2007)
Марков К. А. - Политическая элита и народ (2007)
Калашников В. М. - Права человека и гражданина в ФРГ и Украине: сравнительный анализ (2007)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Мельник В. О. - Інтенсивна технологія вирощування індиченят на м’ясо (2014)
Тесля М. О. - Ефективність режиму тривалого голодування курок у схемах примусової линьки батьківського поголів’я кросу "Домінант” (2014)
Ружицька В. - Тостована експандована повножирова соя – цінний компонент комбікормів для птиці (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ”: производство и продажа фасованных инновационных комбикормов, Кучеров В. А. (2014)
Мельник В. В. - Випуск магістрів, які навчались на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва НУБіП України (2014)
Vakulenko Y. - Parametrs microclimate in poultry house (2014)
Денисюк О. А. - Оцінка інкубаційних якостей яєць курей різного віку кросів "Хайсекс білий” та "Хайсекс коричневий” (2014)
Салганський О. О. - Дослідження українських вчених на антарктичній станції "Академік Вернадський” (2014)
Фесько Ю. А. - Особенности правительственной политики Российской империи первой половины XIX ст. в отношении немецкой профессуры в отечественных университетах (на примере Харьковского университета) (2008)
Бабкова В. Ю. - Участие представителей российских немцев в развитии системы народного образования Кавказского учебного округа в начале ХХ века (2008)
Черказьянова И. В. - Немцы - российские ученые в годы Первой мировой войны: эпизоды из истории Академии наук (2008)
Толстых И. В. - А. Г. Шлихтер (Schlichteг) (2008)
Козирева М. Е. - Голод 1921-1923 рокiв у нiмецьких поселениях Миколаївщини (2008)
Кудряченко А. І. - Голодомор в Українi 1932-1933 рокiв та його суспiльно-полiтичнi наслiдки за оцiнками тогочасних нiмецьких дипломатiв (2008)
Тесленко Д. Л. - Михайло Олександрович Мiллер - людина й учений в епоху гуманiтарних катастроф, Фанигiн Ю. Ю. (2008)
Жук В. Н. - Радянськi нiмцi - жертви тоталiтарного режиму 30-40-х рокiв ХХ ст. на Полтавщинi, Петренко І. М. (2008)
Шевчук Н. А. - Газета "Odessaer Rundschau" о проблемах немцев Юга Украины в 1918-1919 годах (2008)
Чирко Б. В. - Репресованi безвинно ... (Документальна розповiдь про "нацiональний Союз нiмцiв на Українi") (2008)
Абакунова Г. В. - Образ нiмцiв i євреїв nepioдy Галокосту у зарубiжнiй icтopioгpaфiї (2008)
Каковкина О. Н. - Идея славянского единства и Украина на страницах журнала "Славяне" (2008)
Барвiнська П. І. - Новий початок niсля 1945 року: з icтopiї iнституалiзацiї схiдноевропейських iсторичних дослiджень у Захiднiй Нiмеччинi у другiй половинi 40-х- 50-тi роки ХХ ст. (2008)
Стрелец М. В. - Современная российская историческая германистика: изыскания перспектинной молодежи, научная инфраструктура (2008)
Петрова Т. Л. - Духовная жизнь немецко-меннонитского населения Юга Украины конца XVIII-начала ХХ в. в современных исследованиях украинских ученых (2008)
Малiцька Ю. Г. - Особливостi геостратегiчної полiтики Pociйcької держави у XVIII ст. (2008)
Ткаченко О. Є. - Природно-географiчний фактор як привiд до переселения менонiтiв у Канаду в 70-х рр. XIX ст. (2008)
Атаманенко С. В. - Посилення реrулятивних елементiв в iммiграцiйнiй полiтицi США в останнiй чвертi XIX ст. (2008)
Телькiнена Т. Е. - Деякi аспекти проблеми реалiзацiї свободи слова у Францiї та Pociї кінця XIX - початку ХХ ст. (за матерiалами росiйської консервативної публiцистики) (2008)
Бобылева С. И. - Шведы Украины и государственная власть (2008)
Газiн В. П. - Проблема нiмецько-французького примирения пiсля Першої свiтової вiйни: iсторичний вимiр (2008)
Cipoyc Є. В. - Головнi аспекти iммiграцiйної полiтики Сполучених Штатiв Америки та дiяльнiсть американських громадських органiзацiй (кiнець XIX- початок ХХ ст.) (2008)
Содержание (2007)
Шаповал Л. І. - Нiмецькi переселенцi-колонiсти у Полтавi 1808-1867 рокiв: побут та устрiй життя (2007)
Wawzeпjuk Р. - Tradition and the Past: the Swedes of Alt-Schwederidorf 1782-1852 (2007)
Малицкая Ю. Г. - История шведских колонистов Юга Российской империи конца XVIII-XIX ст. в архивах Украины (2007)
Котлярчук А. - Немцы Украины в судьбе шведской колонии на Днепре, 1805-2007 (2007)
Капка С. М. - Зловживания мiсцевого чиновництва як одна з причин занепаду колонiй нiмецьких сукноробiв на українських землях у першiй половинi XIX ст. (2007)
Буланова Н. М. - Формування римо-католицьких громад в контекстi заселения Катеринославщини нiмецькими колонiстами та їхнiй подальший розвиток (остання чверть XVIII - 70-тi рр. XIX ст.) (2007)
Мешков Д. Ю. - Немецкие колонисты Причерномарья и их окружение во время и после Крымской войны (2007)
Безносова О. В. - Подводные течения: причины изменения отношения правительства к менноннтам (1871-1916) (2007)
Сiтарчук Р. А. - Нiмецький чинник в iсторії становления адвентизму на українських землях у складi Росiйської iмперії (2007)
Toews Р. - Mennonites and the search for military exemption: state concessions and conflicts in the 1870's (2007)
Мирончук В. Д. - Немецкие предприниматели и развитие железнодорожной сети Российской империи (60-90-е гr. XIX в.) (2007)
Венгер Н. В. - Казус "ликвидационного законодательства": факторы антиколонистской пропаганды и антиколонистского сознания в динамике межэтнических взаимоотношений в поздней Российской империи (на примере истории меннонитского предпринимательства) (2007)
Мащенко А. В. - Соцiодемоrрафiчна динамiка розвитку нiмецьких колонiй Пiвнiчного лiвобережжя України у кiнцi XVIII-ХIХст. (2007)
Свiтленко С. І. - Нiмцi Pociї будiвники й захисники iмпepii (XVIII - початок ХХ столiття) (2007)
Морозов О. В. - Єгор Францевич Канкрiн - реформатор митної системи Росiйської iмпepiї (2007)
Жванко Л. М. - Проблема перемiщених осiб великої вiйни: прибуття нiмцiв-колонiстiв до Харкова (сiчень - березень 1915 р.) (2007)
Безносов О. І. - Голод 1921-1922 рр. i боротьбаз ним у нiмецьких та менонiтських поселениях Пiвдня України (2007)
Кондратюк Г. Н. - Деятельность учебных заведений Биюк-Онларского и Тельманекого немецких национальных районов Крымской АССР в 1920-1930 гг. (2007)
Iгнатуша О. М. - Менонiти у тиловому ополченнi на Днiпробудi 1930-1931 рр. (2007)
Венгер А. Г. - Нiмецько-еврейськi вiдносини у Сталiндорфському еврейському нацiональному районi у 30-х рр. ХХ ст. (2007)
Козырева М. Э. - Немецкие районы Юга Украины как национальные административно-территориальные единицы 20-30-х гг. ХХ ст.: конфликт интересов советского государства и немецкого населения (2007)
Чирко Б. В. - Немецкая национальная группа в Украине в контексте государственной этнополитики 20-30-х гг. ХХ ст. (2007)
Шитюк Н. Н. - Нiмецьке населения Миколаївщини першої половини ХХ столiття (2007)
Холодницький В. Ф. - 3 icтopii: переселения чернiвецьких нiмцiв до Райху (2007)
Нiколаев І. Є. - Фабрикування органами НКВС справи проти членiв нiмецької "контрреволюцiйної органiзацiї" в селi Роштадт на Миколаївщинi (2007)
Gaunt D. - Swedes of Ukraina as "volksdeutsche" - the experience of World War ІІ (2007)
Перетокин А. Г. - История горного дела Германии на страницах отраслевой прессы Юга России начала ХХ в. (2007)
Петрова Т. Л. - Освещение социально-экономического развития Юга Украины конца XVIII - первой половины XIX в. на страницах сборника "Вопросы германской истории" (2007)
Стадник Є. В. А. - С.Зав'ялов - трансформацiя його наукових iнтересiв (2007)
Стьопченко Е. М. - I. М. Кулинич - дослiдник icтopії нiмцiв в Українi (2007)
Шрадер Т. А. - Итоги девяти конференций "Немцы в Санкт-Петербурге - биографический аспект" (2007)
Харви Л. Дик. - Увековечивание истории жизни меннонитов в царской России и в Советском Союзе (2007)
Конрад Э. - Сага о российских меннонитах через призму жизни одной семьи: выражаясь их словами "молчаливой красоты" (2007)
Чирук С. - Шлях iз варягiв ... у турки (2007)
Бобылева С. И. - Социальный вопрос во Франции 80-х- начала 90-х гг. XIX века на страницах "Вестника Евроnы" (2007)
Ачкинази Б. А. - Американо-немецкие контакты по вопросам перемирия и реакция на них в политических кругах Франции (октябрь-ноябрь 1918 г.) (2007)
Савчук В. С. - Сотрудничество физиков Советской Украины, Германии и Австрии: 20-30-е годы ХХ столетия (на примере Харькова и Днеnроnетровска) (2007)
Кабанов В. И. - Немцы на Днепрострое (к 75-летию Днепрогэса) (2007)
Маринченко А. А. - Германо-румынские отношения в военнополитической сфере в ходе вторжения в СССР (лето-осень1941 г.) (2007)
Тесленко Д. Л. - Дiяльнiсть зондерштабу прадавньої icтopiї оперативного штабу "Рейхсляйтер Розенберг" у генеральнiй окрузi "Днiпропетровськ" (1942-1943 рр.), Фанигiн Ю. Ю., Тесленко О. І. (2007)
Безусов А. Т. - Розробка та обгрунтування технології консервованих функціональних продуктів із заданим вмістом хлорофілу, Кузнецова К. Д. (2013)
Безусов А. Т. - Дослідження активності пектолітичного комплексу ферментів рослинної сировини в технології низькометоксильованого пектину, Сторожук В. М., Нікітчіна Т. І., Мілєва І. С. (2013)
Пахомова К. Ю. - Вплив гідродинамічної обробки на антиоксидантні властивості готового продукту, Верхівкер Я. Г., Дашковський Ю. О., Стоянова Л. Ю. (2013)
Безусов А. Т. - Разработка технологии получения ферментного препарата с пектинметилэстеразной активностью, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2013)
Осипова Л. А. - Микробиологическое обоснование консервирования плодово-ягодных сиропов осмотически деятельными пищевыми ингредиентами, Лозовская Т. С. (2013)
Хомич Г. П. - Фенольні сполуки ягід чорниці та їх зміни при різних способах переробки (2013)
Дубова Г. Е. - Особенности технологии ароматизированной пищевой соли, Безусов А. Т., Мельник О. И. (2013)
Кравчук Т. В. - Високовітамінні яблучно-цитрусові дрібнодисперсні кріопюре для закладів ресторанного господарства (2013)
Кравчук Т. В. - Натуральні вітамінізовані продукти швидкого приготування (2013)
Ильева Е. С. - Влияние различных методов предварительной обработки плодоягодного сырья на кинетику диффузии и выход сока (2013)
Ясінська І. Л. - Безалкогольні сокові напої антиоксидантної дії з фітоекстрактами, Іванова В. Д. (2013)
Димитров Н. - Физические свойства выжимок из плодов аронии (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), Колева А., Бозаджиев Б., Мерджанов П., Стоянова А. (2013)
Доценко Н. В. - Зміна властивостей крохмалю картоплі при кріообробці, Подорога В. І. (2013)
Ловкис З. В. - Исследование отделения жидкой фазы осахаренной водно-картофельной смеси путем фильтрования, Колоскова О. В., Шабета М. П. (2013)
Касьянов Г. И. - Совершенствование технологии переработки семян бахчевых культур, Франко Е. П. (2013)
Перифанова-Немска М. - Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов, Георгиева П., Бояджиев Д., Гандев С. (2013)
Маноли Т. А. - Влияние некоторых пищевых кислот на структурно-механические свойства и активную кислотность мышечной ткани пиленгаса и толстолобика, Чибич Н. В. (2013)
Селиванская И. А. - Какие продукты полезны? (2013)
Остриков А. Н. - Новое в технологии пюреобразных концентратов функционального назначения из поликомпонентных смесей (2013)
Черно Н. К. - Характеристика екстрактивних речовин Agaricus bisporus та Pleurotus ostreatus, Лисогор Т. А., Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2013)
Черно Н. К. - Отримання та характеристика біологічно активного гідролізату Lactobacillus acidophilus, Капустян А. І., Сейрик В. В. (2013)
Черно Н. К. - Дослідження комплексоутворення бромелайну з арабіногалактаном спектрофотометричними методами, Гураль Л. С., Ломака О. В. (2013)
Данилова О. І. - Використання комплексу гідролаз дріжджів S. cerevisae для отримання олігомерів, що мають антиоксидантні властивості, Решта С. П. (2013)
Д’яконова А. К. - Розробка технологій спеціалізованих продуктів харчування геродієтичної спрямованості, Железко О. М., Нестеренко В. В. (2013)
Свідло К. В. - Технологія збиваних десертних страв геродієтичного призначення, Липовий Д. В. (2013)
Пивоваров П. П. - Перспективи використання цитрусових плодів у складі гелеподібної десертної продукції на основі системи "Альгінат натрію – пробіотичні мікроорганізми", Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Степанова Т. М. (2013)
Осадчук І. В. - Підвищення біологічної цінності харчових продуктів методом біотехнологічної модифікації (2013)
Колесниченко С. Л. - Блюда молекулярной кухни профилактического назначения, Тележенко Л. Н. (2013)
Калугіна І. М. - Йодовмісна сировина у технологіях соусів (2013)
Головко М. П. - Технологія соусів емульсійного типу із використанням йодованої харчової добавки, Серік М. Л., Головко Т. М., Бакіров М. П. (2013)
Корзун В. Н. - Технологія соусів із використанням фукусу та насіння льону, Антонюк І. Ю., Шкіра О. І. (2013)
Лявинець Г. М. - Структурно-механічні властивості фітоолійного каротиновмісного напівфабрикату, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Арсеньєва Л. Ю., Гончарук О. В. (2013)
Сухенко Ю. Г. - Изучение витаминного и минерального состава семян льна как компонентов функциональных продуктов питания, Веретинская И. А. (2013)
Килименчук Е. А. - Арабиноглюкуроноксиланы стеблей и листьев клещевины, Величко Т. А. (2013)
Салавелис А. Д. - Анализ особенностей спортивного питания, Дьяконова А. К., Павловский С. Н. (2013)
Пчельникова А. В. - Салатные масла для здорового питания, Огурцова С. Э., Бабодей В. Н., Голубева В. С., Шавковская О. А. (2013)
Запорожский А. А. - Современные тенденции в области разработки продуктов питания с биокоррегирующими свойствами, Касьянов Г. И., Мишкевич Э. Ю. (2013)
Павлова О. В. - Биосинтетическая активность продуцента лимонной кислоты после обработки озоно-воздушной смесью, Троцкая Т. П. (2013)
Віннікова Л. Г. - Обґрунтування використання високого тиску для посолу м’яса птиці, Прокопенко І. О. (2013)
Савинок О. Н. - Математическая модель кинетики изменений технологических показателей и реологических характеристик говядины в процессе автолиза, Косой В. Д., Рыжов С. А., Пудов М. А. (2013)
Солецька А. Д. - Розробка захисного харчового плівкоутворювального покриття для м’ясних продуктів (2013)
Бондаренко Н. В. - Дослідження впливу температури обжарювання на функціонально-технологічні показники варено-копчених ковбас (2013)
Паска М. З. - Дослідження вмісту токсичних елементів в сочевиці і пряно-ароматичних рослинах та у вироблених напівкопчених ковбасах з їх додаванням, Маркович І. І. (2013)
Головко М. П. - Технологія м'ясних посічених виробів із викориcтанням напівфабрикату білково-мінерального, Серік М. Л., Головко Т. М., Полупан В. В. (2013)
Скрипник В. О. - Результати досліджень двостороннього жарення заморожених натуральних м’ясних напівфабрикатів, Фарісєєв А. Г. (2013)
Сухенко Ю. Г. - Исследование химического состава и биологической ценности мяса африканского страуса, Семенюк В. Н. (2013)
Штонда О. А. - Доцільність використання м'яса страусів у дитячому харчуванні, Камінська В. В. (2013)
Штонда О. А. - М’ясо птиці в дитячому харчуванні, Савчук Н. А. (2013)
Козак М. М. - Функціональний продукт iз вторинної сировини переробки птиці, Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О., Жукотський Е. К. (2013)
Авдеева Л. Ю. - Ресурсы и перспективы использования вторичного сырья переработки птицы, Губар А. В. (2013)
Kuzelov A. - Examination of some quantitative and quality characteristics of the meat from different kinds of pigs, Stojanovski M., Josevska E., Marenceva D. (2013)
Kuzelov A. - Average participation of the elementary tissues in the corpses of slaughtered chickens, Stojanovski M., Josevska E., Marenceva D. (2013)
Д’яконова А. К. - Розробка технології сирних десертів для людей із залізодефіцитною анемією, Єгорова А. В., Железко О. М. (2013)
Плеханова Е. А. - Десерт с пищевыми волокнами на основе творожной сыворотки, Банникова А. В., Птичкина Н. М. (2013)
Давыдова Е. А. - Влияние добавочных заквасочных культур рода Lactobacillus на формирование вкуса сыра, вырабатываемого при участии пропионовокислых бактерий, Заболоцкая Т. А. (2013)
Галух Б. І. - Зброджування вуглеводів та зміни фізико-хімічних показників бринзи, виготовленої з молока різних видів тварин (2013)
Шавковская О. А. - Разработка спредов повышенной пищевой ценности, Бабодей В. Н., Голубева В. С., Пчельникова А. В. (2013)
Боднарчук О. В. - Опрацювання умов підготовки посівного матеріалу для отримання бактеріального препарату для кисловершкового масла (2013)
Перифанова-Немска М. - Исследование влияния метода экстракции жира из молочно-жирных эмульсий на общее содержание жира и его жирнокислотный состав, Власева Р., Иванова М., Узунова Г., Стоянова М. (2013)
Шаркова Н. О. - Білкові гідролізати для харчування дітей раннього віку, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Декуша Г. В. (2013)
Винникова Л. Г. - Биотехнология варено-копченых колбас с использованием стартовых культур с антагонистическими свойствами, Поварова Н. Н., Кишеня А. В. (2013)
Осипова Л. А. - Микробиологическое обоснование параметров пастеризации виноградных вин и напитков, склонных к микробиальным помутнениям (2013)
Ткаченко О. Б. - Исследование технологических особенностей винограда высокоадаптивных сортов новой отечественной селекции как сырья для производства качественных белых столовых вин, Тринкаль О. В. (2013)
Ткаченко Д. О. - Спосіб підвищення активності ферментів сусла під час спиртового зброджування, Шиян П. Л., Ткаченко Л. В. (2013)
Остроухова Е. В. - Раса дрожжей как фактор формирования аромата натуральных сухих виноматериалов из винограда сорта Эким кара, Пескова И. В., Пробейголова П. А. (2013)
Митев П. - Исследование изменения физико-химических показателей красного вина после контакта с различными видами древесины и после выдержки в бутылке, Стоянов Н., Кемилев С., Чобанов Я., Мельник И. В. (2013)
Карпутіна Д. Д. - Цукрове сорго – перспективна сировина в індустрії напоїв, Фролова Н. Е, Мельник І. В. (2013)
Богза С. Л. - Проблеми національної законодавчої та нормативної бази, що регламентує якість та методи контролю якості тихих вин, Теплякова Г. В. (2013)
Бочарова О. В. - Аналіз заходів щодо гарантування безпечності харчових продуктів в Україні (2013)
Пилипенко Л. Н. - Остаточная микробиота продуктов длительного хранения как фактор их потенциальной токсичности, Пилипенко И. В., Панченко Н. Н. (2013)
Малинка Е. В. - Спектрофотометрический метод определения фальсификации безалкогольных напитков (2013)
Крусир Г. В. - Об экспертной оценке контрольных критических точек пищевых технологий, Кондратенко И. П. (2013)
Пономарев Е. Е. - Анализ спектральных параметров йодполисахаридных комплексов, Мамцев А. Н., Козлов В. Н., Пономарева Л. Ф., Дидух Г. В. (2013)
Кухтіна Н. М. - Товарознавчі аспекти дослідження ікри кабачкової як овочевої продукції для ринку країн–членів СОТ (2013)
Оносова І. А. - Гармонізація системи технічного регулювання як необхідна складова виробництва та обігу органічних продуктів в Україні, Шевчук Т. О. (2013)
Кунділовська Т. А. - Встановлення ґатунку чаю зеленого за критеріями ідентифікації, Брусенська Г. І. (2013)
Николова К. - Физическиe подходы для характеристики и идентификации нетрадиционных масел, Перифанова-Немска М., Евтимов Т., Войтек Б. (2013)
Кіров І. М. - Спецефічний товар – комунальна послуга як об’єкт товарознавства у ринкових умовах (2013)
Черевата Т. М. - Оцінка показників якості і безпечності шампунів (2013)
Бурдо О. Г. - Узагальнення експериментальних досліджень екстрагування шламу кави, Терзієв С. Г., Ружицька Н. В. (2013)
Ряшко Г. М. - Применение технологии низкотемпературного приготовления на предприятиях ресторанного хозяйства (2013)
Арпуль О. В. - Перспективи впровадження "Sous Vide" технології у закладах ресторанного господарства, Усатюк О. М., Удовицький В. В. (2013)
Амбарцумянц Р. В. - Проектирование мальтийских механизмов по условиям прочности и ограничения контактных напряжений (2013)
Амбарцумянц Р. В. - Силовое исследование рычажных механизмов с остановкой выходного звена, Чиж А. А. (2013)
Сухенько Ю. Г. - Інтенсифікація процесу очистки стічних вод переробних і харчових підприємств АПК методом озонування, Сухенько В. Ю., Василів В. П., Кудашев С. М., Бабков А. В., Пушкар Т. Д. (2013)
Сухенко Ю. Г. - Показники надійності обладнання харчових виробництв від зносо– та корозійної стійкості базових деталей, Сухенко В. Ю., Василів В. П., Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2013)
Кузнєцова І. О. - Одержання захисних покриттів на основі молібдену та вольфраму на металевих деталях, що використовуються у харчових виробництвах, Янченко К. А. (2013)
Кирилов В. Х. - Устойчивость пленочного течения по наклонной поверхности в контакте с газовым потоком, Худенко Н. П. (2013)
Rasheva V. D. - Thermodynamic diagram "enthalpy-hexane vapor content" for humid air-hexane vapor mixture, Taneva D. St., Valchev G. I., Prokopov Ts. V. (2013)
Михайлова С. В. - Мікрохвильове концентрування та сушіння суміші зелені пряних овочів (2013)
Чабаров В. А. - Анализ вариантов стратегии складирования запасов материалов, Максимчук А. А. (2013)
Грошева В. Н. - Маркетинговые исследования потребления кислородного коктейля функционального назначения, Неповинных Н. В., Птичкина Н. М. (2013)
Тітомир Л. А. - Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні та Одеській області (2013)
Taneva A. D. St. - Assessing the risk of noise-induced hearing loss of workers in the food industry, Prokopov Ts. V. (2013)
Содержание (2009)
Малиновская Т. В. - Паспортная система в колониях иностранцев на территории Российской империи (вторая половина ХVІІІ-первая половина XIX в.) (2009)
Шевчук Н. А. - Статус иностранца-колониста в Российской империи: право и реальность (вторая половина XVІII- первая половина XIX в.) (2009)
Kurs Ott. - DEUTSCHE AUF DER KRIM 1. 19. JAHRHUNDERTI (2009)
Венrер Н. В. - Менонiтське пiдприємництво в Мiллерово (Область Вiйська Донського) (1903-1920) (2009)
Черказьянова И. В. - Проблема немецкоязычного образования в России в годы Первой мировой войны (2009)
Бобылева С. И. - Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны, Петрова Т. Л. (2009)
Гейдебрехт Г. - Немецкий акцент в архитектуре Одессы (2009)
Ходченко О. Є. - Соцiально-економiчна адаптацiя менонiтiв у Пiвнiчнiй Америцi у 1874-1880 рр. (2009)
Айсфельд А. - Политическая и социальная жизнь причерноморских немцев в переходный nериод (1917-1920) (2009)
Безносов О. І. - Спроба втечi з "раю": емirрацiйний рух серед менонiтiв та нiмцiв-колонiстiв Пiвдня України наприкiнцi 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Krieger Victor. - Aktiver und passiver Widerstand der deutschen Bevolkerung in der Sowjetunion der Zwischenkriegszeit (2009)
Барвiнська П. І. - Схiдна nолiтика Нiмецької iмnepiї й орrанiзацiя схiдно-вроnейських iсторичних дослiджень на рубежi XIX-XX ст. (2009)
Тесленко Д. Л. - Сnогади Н. П. Григораж як джерело 3 icтopiї нацистської окупацiї м. Днiпропетровська (2009)
Ачкiназi Б. О. - Уряд Р. Пуанкаре i Рапалльська угода радянської Pociї з Нiмеччиною 1922 р. (2009)
Усатенко О. - Україна та республiка Македонiя: основнi напрямки двосторонньоrо спiвробiтництва (2009)
Cipoyc Є. В. - "Острiв слiз", або ще один крок до кращого майбутнього (2009)
Клець В. К. - Формування головних принципiв дiяльностi державної служби в США (2009)
Карась А. - Соціальний капітал як умова і міра громадянського поступу: європейські національні зразки й українські варіанти (2008)
Рижак Л. - Гуманізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу (2008)
Семенюк Е. - Людина у фокусі глобальних проблем сучасності (2008)
Скринник З. - Культурний феномен грошей у світлі комунікативної філософії (2008)
Сичивиця О. - Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори (2008)
Гапон Н. - Дослідження статі у другій половині XX сторіччя:корективи соціально-гуманітарного знання (2008)
Добропас І. - Проблема біологічного та соціального в людині:ґендерний аспект (2008)
Шевчук Л. - Ресакралізація символів людини як факторсоціально-економічного зростання (2008)
Семів Л. - Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань, Семів Р. (2008)
Жеребило І. - Меценатство як прагнення до суспільної користі в Україні (2008)
Яремчук Р. - Вплив конвергенційних процесів на розвиток соціокультурного середовища в Україні (2008)
Луцків О. - Інтелектуальна складова інноваційної моделі економічного зростання (2008)
Світа А. - Політичні потреби як першопричина політичної дії (2008)
Шведа Ю. - Референдуми як стратегії політичних партій (2008)
Михальчишин Г. - Соціально-психологічні особливості таємниць подружніх пар (2008)
Шамлян К. - Професійна ідентичність особистості (2008)
Захарко О. - Внутрішня мотивація як психологічний феномен (2008)
Рижак Л. - Людиновимірність науки і техніки в техногенному суспільстві (2008)
Кашуба М. - Національна ідентичність крізь наративи доби Романтизму (2008)
Содержание (2010)
Бобылева С. И. - Немецкие поселенцы: колонисты или колонизаторы, Толстых И. В. (2010)
Ходченко Е. Е. - Канадские приоритеты на рубеже веков и их реализация (2010)
Венгер Н. В. - Проблеми реформування iноземних колонiй та iдея єдностi росiйської нацiї М. Н. Каткова: бiля витокiв росiйського нацiоналiстичного дискурсу (1860-тi рр.) (2010)
Безносова О. В. - Причины возникновения антигерманской кампании в Российской империи накануне Первой мировой войны (на примере Екатеринославской губернии) (2010)
Черказьянова И. В. - Великий князь Константин Константинович и "Немецкий вопрос": эпизоды жизни времен Первой мировой войны (2010)
Kurs Ott. - Deutsche aufder Кrim 1.19. Jahrhundert1 (Teil2) (2010)
Сич О. І. - Щоденники В. I. Вернадського як джерело з вивчения нiмецько-австрiйської окупацiї Украiни в 1918 р. (2010)
Безносов О. І - Трансформацiя нiмецькоi нацiональноi освiти на Пiвднi Украiни в 20-тi ХХ ст. (2010)
Ачкiназi Б. О. - "Принцип нацiй" у зовнiшнiй cтpaтeгії Францiї у роки свiтовоi вiйни i повоенноrо врегулювання 1914-1920 (iсторiографiчний аспект та концетуальнi пiдходи) (2010)
Каковкiна О. М. - Гендерний аспект росiйської емiграцiї першої пiсляреволюцiйної хвилi на Балканн та особливостi її вiдображення у мемуарах, Лавренко В. С. (2010)
Черказьянова И. В. - Диссертационные исследования о немецком населении СССР (1920-1980-е гг.) (2010)
Венгер А. Г. - Образ окупанта 1941-1944 рр. у мешканців Фрiзендорфського району (2010)
Клець В. К. - Етнiчнi нiмцi у боротьбi проти нiмецько-фашистсъких загарбникiв на окупованiй територii (1941-1944 pp.) (2010)
Павлов І. М. - Методологія технічного проектування систем захисту інформації (2011)
Хорошко В. А. - Оптимизация защищенных систем передачи информации по совокупности технико-экономических показателей, Скоробогатько Е. А., Пискун И. В. (2011)
Дудикевич В. Б. - Інтегральна безпека інформації: концептуальна модель, автоматизована система оброблення даних з обмеженим доступом, Микитин Г. В., Гарасим Ю. Р. (2011)
Волосюк Ю. В. - Комбінована модель подання знань на основі предикатів, нечіткої логіки та семантичних мереж (2011)
Мартынова О. П. - Иерархическая и многопутевая многокритериальная маршрутизация в компьютерных сетях (2011)
Піскун С. Ж. - Взаємозв'язок збоїв передачі інформації зі швидкістю передачі та складністю систем (2011)
Бурячок В. Л. - Алгоритм організації і проведення кіберрозвідки (2011)
Шевченко А. С. - Модель угроз для информации ведомственных беспроводных информационно-коммуникационных систем в условиях информационной борьбы при влиянии статического набора атак нарушителя (2011)
Левченко Є. Г. - Неперервні марківські ланцюги у визначенні станів інформаційної безпеки, Рабчун А. О. (2011)
Лєнков С. В. Лантвойт О. Б. Артабаєв Ю. 3. - Задача системного дослідження впливу загроз в комплексному управлінні кордоном Держави, Винярський Я. Я. (2011)
Стрельницкий А. А. - Степень безопасности Wi-Fi каналов принято характеризовать вероятностью обнаружения, которая зависит от условий распространения радиоволн, Стрельницкий А. Е., Цопа А. И., Шокало В. М, Ягудина Е. В. (2011)
Сорока Л. С. - Исследование линейных свойств мини-версий блочно-симметричных шифров, Кузнецов А. А., Исаев С. А. (2011)
Белецкий А. Я. - Примитивные полиномы в криптографических приложениях, Белецкий А. А., Навроцкий Д. А., Кандыба Р. Ю. (2011)
Карпінець В. В. - Аналіз обчислювальної складності вбудовування цифрових водяних знаків у векторні зображення, Яремчук Ю. Є. (2011)
Грездов Г. Г. - Варианты стратегий построения эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных системах (2011)
Бессалов А. В. - Сравнительная оценка быстродействия канонических эллиптических кривых и кривых в форме Эдвардса над конечным полем, Дихтенко А. А., Третьяков Д. Б. (2011)
Кувшинов О. В. - Напрямки вдосконалення технології OFDM при впливі навмисних завад, Жук О. Г., Бортнік Л. Л., Толюпа С. В. (2011)
Голубничий О. Г. - Аналіз атак К-дії на фізичному рівні широкосмугової радіосистеми при можливості модифікації приймального пристрою (2011)
Дудикевич В. Б. - Методи моделювання систем захисту інформації для корпоративних мереж зв'язку, Гарасим Ю. Р., Нечипор В. В. (2011)
Павлов І. М. - Функціональна модель процесу автоматизованого супроводження технічного проектування систем захисту інформації (2011)
Скоробогатько Е. А. - Цели и задачи защиты информации в телекоммуникационных сетях (2011)
Гончаренко Ю. Ю. - Оценка дальности акустической регистрации речевой информации с открытых площадок (2011)
Бурячок В. Л. - Варіант механізму злому інформаційно-телекомунікаційних систем та їх захисту від стороннього кібернетичного впливу (2011)
Мельник Н. Д. - Використання технологій WMI для створення автоматизованого обліку носіїв електронної інформації, Кльок О. В., Паршуков С. С. (2011)
Хорошко В. О. - Задачі і проблеми підвищення кваліфікації постійного складу вищих навчальних закладів з інформаційної безпеки, Орєхова І. І. (2011)
Скачек Л. М. - Ефективність інформаційної безпеки на підприємстві (2011)
Кобаль М. В. - Особливості концепції Д. Белла про становлення суспільства знання (2013)
Сідельник Н. В. - Інтерактивні методи навчання майбутніх педагогів у вищій школі (2013)
Ахмад И. М. - Значущість рольових ігор у процесі навчання, Слезенко А. О. (2013)
Слезенко А. О. - Рольова гра як один з активних методів навчання, Касьянова Л. С. (2013)
Бабіна-Косенко О. І. - Алгоритм як метод навчання у сучасній вищій школі (2013)
Кудіна В. В. - Основні проблеми проведення практичних занять з іноземної мови у вищій школі та шляхи підвищення ефективності їх організації, Грежук Ю. В. (2013)
Довганець В. І. - Експлікація феномену "пізнавальна самостійність студентів" (2013)
Бучинський А. В. - Роль самостійної навчальної діяльності студентів у підвищенні якості сучасної вищої освіти (2013)
Щебликіна Т. А. - Організація моніторингу навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема (2013)
Радченко Ю. Л. - Зміст і сутність використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2013)
Ткачов А. С. - Особливості навчання обдарованих дітей підліткового віку (2013)
Нудьга М. О. - Роль учителя в організації роботи учнів над виконанням навчальних проектів (2013)
Демчук В. С. - Теоретичні засади виховної діяльності в університеті (2013)
Михайличенко О. В. - Теоретичні основи громадянського виховання (2013)
Чернишова М. В. - Психолого-педагогічні основи сучасного сімейного виховання (2013)
Гладченко М. М. - Вищий навчальний заклад як організаційний суб’єкт (2013)
Довбенко Т. В. - Огляд стану освіти в Україні на зламі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Олексін Ю. П. - Cтановлення ідеї диференціації навчання школярів у вітчизняній педагогіці (ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2013)
Кузнецова О. Ю. - Тенденції розвитку університетської освіти у Німеччині у другій половині ХХ століття (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Соціально-педагогічне підґрунтя реформування вищої освіти Австралії в контексті ринково орієнтованих освітніх реформ (2013)
Корченко М. О. - Періодизація розвитку університетської освіти в Королівстві Нідерланди у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2013)
Христенко І. О. - Досвід підготовки іноземних студентів у зарубіжних країнах (2013)
Славська Я. А. - Теоретико-методологічні засади еколого-естетичного виховання учнів у школах Великої Британії (2013)
Шумейко Н. В. - Соціально-педагогічні аспекти навчання студентів іноземним мовам в умовах полікультурного освітнього середовища (на матеріалі публікацій Прешовського університету в Прешові, Словаччина) (2013)
Ващенко О. О. - Англо-американська економічна лексика у складі чеського словника (2013)
Биконя О. П. - Методичні вимоги щодо використання електронного посібника у навчанні ділового англомовного говоріння та письма (2013)
Орловська Л. К. - Методичні рекомендації щодо формування усномовленнєвої граматичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної (2013)
Конотоп О. С. - Методичні рекомендації з навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів (2013)
Майєр Н. В. - Сучасний стан дослідження проблеми формування методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови вищих навчальних закладів (2013)
Шимко Г. О. - Вимоги до формування у майбутніх учителів компетенції у читанні на початковому ступені навчання другої іноземної мови (2013)
Гупал М. О. - Комунікативні бар’єри на початковому етапі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей та шляхи їх подолання (2013)
Кузло Н. М. - Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей (2013)
Зеленська О. М. - Засоби формування полікультурної компетентності курсантів на заняттях із вивчення іноземної мови (2013)
Несин Ю. М. - Експериментальне навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на матеріалі військових брифінгів (2013)
Кміта Є. В. - Комунікативна та іншомовна компетентності диспетчера управління повітряним рухом, їх сутність, складові та співвідношення (2013)
Михайличенко С. С. - Питання вивчення історії медицини та фармації у вищій школі України (2013)
Андрієвська В. П. - Провідні форми навчального процесу з дисципліни "Всесвітня історія" для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (2013)
Ципко В. В. - Гуманістичні виміри суспільствознавчої освіти в університетах технічного напряму (2013)
Поляничко З. О. - Інформатизація шкільної освіти в Україні: сучасний стан та проблеми впровадження (2013)
Меньковська Ю. А. - Види індивідуалізованого навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів (2013)
Кобаль В. І. - Особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів 5-8-их класів у процесі самостійної навчальної діяльності при вивчення історії України та рідного краю (2013)
Турянська О. Ф. - Ознаки особистісно орієнтованого навчання в сучасній освіті (2013)
Буткалюк Г. В. - Гендерний підхід у викладанні історії учням старших класів загальноосвітньої школи (2013)
Моцак С. І. - Формування просторової компетентності учнів засобами історії (2013)
Содержание (2011)
Малиновская Т. В. - Канцелярия опекунства иностранных колонистов (1763-1782 гг.) (2011)
Задерейчук А. А. - Пищевая промышленность Фальц-Фейнов (2011)
Бобылева С. И. - Социально-экономическое развитие населения шведского колонистского округа и проблемы идентичности шведов (2011)
Венгер Н. В. - "Нiмецьке питания" в оцiнцi І. С. Аксакова та Ю. Ф. Самарiна: дiалог з росiйським суспiльством у десятилiття "великих реформ" (1860-1870 роки) (2011)
Ходченко О. Є. - Народ, який шукав свiй шлях (2011)
Чернова Т. Н. - Немцы колонии Иоганнесдорф в Закавказье (к 160-летию переселения из Ставропольской губернии) (2011)
Костюк М. П. - Особенности системы общинного самоуправлния в среде немецких колонистов Волыни (XIX- начало ХХ века) (2011)
Безносова О. В. - Антигерманская кампания в Екатеринаславекой губернии. 1914-1917 гг. (2011)
Кадол А. Н. - "Немецкий вопрос" в России как проект концепции "политики населения". 1914-1917 гг. (2011)
Малиновский Б. В. - Донесение екатеринаславекого губернского старосты о действиях отряда Н. Махно (ноябрь 1918 г.) (2011)
Задерейчук I. П. - До питания використавня радiо в системi просвiти кримських нiмцiв (2011)
Деннингхаус В. - Сталина читать или песни петь? Центральное бюро немецких секций при ЦК ВЛКСМ и основные тенденции развития немецкой молодежной непереодической печати в 1920-е годы (2011)
Безносов О. I. - Нiмцi та менонiти Пiвдня України в контекстi радянськоi нацiональної полiтики (2011)
Кондратюк Г. Н. - Немцы крымской АССР в условиях политики коренизации: 1920-1929 годы (2011)
Кабанов В. І. - До 85-рiччя укладання радянсько-нiмецької торгово-економiчної угоди, Слiсаренко О. М. (2011)
Бiгун В. В. - Органiзацiя роботи навчальних закладiв Днiпродзержинська в перiод німецько-фашистської окупацiї 1941-1943 рокiв (2011)
Чирко Б. В. - Нiмецькi сiльськогосподарськi колонiї в Українi за умов радянської аграрної полiтики (2011)
Фаныгин Ю. Ю. - Проблема периодизации деятельности музеев регионов, вошедших в состав рейхекомиссариата "Украина", на nримере города Днепропетровска (2011)
Бобылева С. И. - Фридрих II Великий - штрихи к nортрету, Петрова Т. Л. (2011)
Атаманенко С. В. - Розвиток iммiграцiйної полiтики США в nepioд громадянської вiйни та в часи реконструкцiї (2011)
Каковкiна О. М. - Болгарська дiаспора України як чинник українсько-болгарських вiдносин у ХХ ст. (2011)
Венгер А. Г. - Нацiональнi меншини у мiжвоєннiй Польщi 1918-1939 рр. (De Jure & De Facto) (2011)
Лавренко В. С. - Сприйняття болгар та народiв Королiвства сербiв, хорватiв тa словенцiв росiйською та українською емiграцiєю nepшoї післяреволюційної хвилi (2011)
Маркдорф Н. М. - О культурно-nросветительской работе среди военнопленных и интернированных в Заnадной СИбири (1945- 1955) (2011)
Соловьёв В. В. - Румынский фронт Первой мировой войны Российская историография nроблемы (2011)
Ганкевич В. Ю. - Архивные дела АВПРИ об Ангальт-Кетенско-Российских дипломатических отношениях (2011)
Содержание (2012)
Кадол А. Н. - Международный фактор в антинемецкой кампании царизма времён Первой мировой войны, 1914-1917 гг. (2012)
Савчук В. С. - Професор Йоганн Сигiзмунд Готтфрiд Гут в унiверситетах Нiмеччини та Росiйської iмпepiї (2012)
Rock Kenneth W. - Germans from Russia in America: the first hundred years (2012)
Ходченко О. Є. - Полiтико-економiчна ситуацiя в США та Канадi напередоднi iммiграцiї менонiтiв (2012)
Венгер Н. В. - Идея о единой русской нации и "немецкий вопрос" в мировоззрении П. А. Столыпина: мечтая о Великой России (2012)
Соловьёв В. В. - Румынский фронт в начальный период своего существования (сентябрь-декабрь 1916 г.) (2012)
Деннинrхаус В. - "Активисты считают по пальцам": подбор и расстановка комсомольских кадров в немецкой деревне Украины в 1920-е гг. (2012)
Безносов А. И. - Голод 1932-1933 годов в немецких и меннонитских поселениях Юга Украины: характер и последствия (2012)
Чирко Б. В. - Специфiка дiяльностi та ставления органiв Радянської вдади до нiмецьких нацiональних кооперативних органiзацiй (2012)
Моiсеенко С. О. - Загальний стан военного мистецтва Нiмеччини доби Веймарської республiки (1919-1933 рр.) (2012)
Герман Ю. А. - Отражение политических взглядов Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера в частной переписке (2012)
Троян С. С. - Германская Миттельевропа конца XIX - начала ХХ века: историческая ретроспектива (2012)
Шмидт В. - Из истории развития европейских школ в колониальных владениях Германии в Восточной Африке перед началом Первой мировой войны (2012)
Венгер А. Г. - Польська україномовна преса як джерело з icтopiї голоду у Радянськiй Українi 1934 р. (2012)
Лавренко В. С. - Особливостi адаптацiї козачої студентської молодi до eмirpaцiї в Європi (1917-1939 рр.) (2012)
Кiнка С. М. - Нацiоналiстичнi акцiї протесту у Литвi та Латвiї влiтку 1987 року: порiвняльний аналiз преси (2012)
Клець В. К. - "Як хочеш шити, то перш вузлика зав'яжи": рецензiя на книгу І. Винниченка "Нiмцi в Українi" (2012)
Малиновский Л. В. - Рецензия профессора Л. В. Малиновского на монографию "Живи и помни ... История меннонитских колоний Екатеринославщины" (2012)
Кудрицька Т. Л. - Шведська спiльнота України у працях вiтчизняних та зарубiжних iсторикiв (2012)
Галушко В. В. - Вiкторiанська Англiя в оцiнках радянських iсторикiв (2012)
Bogomolov О. V. - The Concept of QISĀS (Retaliation) in the Islamic and Lay Political Discourses in the Context of the Egyptian Arab Spring (2014)
Бродяк Д. А. - Синтез традиционного и современного: традиционалистская трансформация правящей верхушки независимой Бирмы/Мьянмы (2014)
Василюк О. Д. - Побут й адатне право карачаївців та балкарців у дослідженнях Максима Ковалівського (2014)
Кобелянська О. І. - Комунікативний потенціал і критерії відбору японської ономатопоетичної лексики в лінгводидактичних цілях (2014)
Максимів О. Й. - Специфіка частотних словників публіцистичного стилю сучасних перської та української мов (2014)
Марков Д. Е. - Хранительница трона и страны: сакрально-политический аспект культа Таледжу в Непале (2014)
Отрощенко І. В. - На шляхах модернізації: мовна політика та культурне будівництво в Тувинській Народній Республіці (2014)
Радівілов Д. А. - Мусульмани України в політико-правових реаліях світської держави (2014)
Стацюк Р. В. - Проблеми перекладу військово-технічної термінології сучасної арабської літературної мови (2014)
Туранли Ф. Ґ. - Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства (2014)
Філь Ю. С. - Освітній проект християнських місій Північної Індії у ХІХ ст. (2014)
Содержание (2013)
Бобылева С. Й. - От основания до гибели: меннонитская колония Бабурка (2013)
Малиновский Б. В. - Основание колонии Рибенсдорф (1766 г.) (2013)
Чирук С. В. - Динамiка народжуваностi та смертності у Старошвсдськiй колонiї (кiнець XVIII-початок ХХ ст.) (2013)
Айсфельд О. В. - Из Поволжья в Новороссию: вехи жизненного пути Александра Августовича Клауса (1829-1887) (2013)
Ходченко Е. Е. - Колонии российских немцев в Северпой Америке в конце XIX-начале ХХ вв. (2013)
Венгер Н. В. - Психология и метаморфозы русского национализма в деятельности К. П. Победоносцева (2013)
Kenneth W. - Rock. Unsere leute: the germans from Russia in Colorado (2013)
Чирко Б. В. - Особливостi запровадження податкової політики в німецьких та меннонітських колоніях України в 20-30-тi роки ХХ століття (2013)
Пузейкина Л. Н. - Языковая ситуация в немецких колониях в Украине (конец XVIII в.- 1931 г.): история исследования (2013)
Айсфельд А. - Немцы Украины в первые месяцы войны: июнь- декабрь 1941 г. (2013)
Кабанов В. И. - "Неделя германской техники" и ее значение (2013)
Кудрицька Т. Л. - Українськi шведи в роки сталiнських репресій (1933-1937) (2013)
Любичев М. В. - Опыт реконструкции исторического процесса на территории лесостепи между Днепром и Северским Донцом в середине I - начале V вв.(по археологическим и письменным источникам) (2013)
Cлісаренко О. М. - Німецькі контингенти в apмiї Карла XII пiд час походу на Москву 1708-1709 рр. (2013)
Coкoлов А. П. - Германский генеральный штаб и кампания против Румъшии: стратегическая оценка и военное планирование (2013)
Шмидт В. - Об особенностях колонизации восточноафриканских колоний Германии перед Первой мировой войной (регион Килиманджаро-Меру) (2013)
Галушко В. В. - Парламентські реформи XIX ст. в Англії як пошук компромiсу правлячих полiтичних сил (2013)
Асташенкова А. А. - Сприйняття iнтелiгенцiєю США подiй початку Першої свiтової вiйни (на матерiалах видання "The New York Times") (2013)
Кретинин С. В. - Общественно-политические взгляды и деятельность Карла Георга Брунса (2013)
Венгер А. Г. - Полiтика Другої Речi Посполитої стосовно греко-католицької церкви та її пастви у 1920-х рр. (2013)
Лавренко В. С. - Лiтература молодшого поколiння росiйської eмirpaцiї першої пiсляреволюцiйної хвилi як iсторичне джерело (2013)
Айсфельд О. В. - "И слов не вырубит никто и топором ... ": рецензия на книгу И. Винниченко "Немцы в Украине" (2013)
Кадол О. М. - Аптинiмецька кампанiя в Pociї,1914-1917 рр.: iсторiографічний аналiз проблеми нацiоналiзму, етнополiтики та доктрина "п'ятої колонни" (2013)
Подольцев А. Д. - Мультифизические процессы в области включения в полиэтиленовой изоляции силового кабеля (трехмерное моделирование и эксперимент), Кучерявая И. Н. (2015)
Резинкина М. М. - Комбинированный расчет усиления электрического поля в окрестности вершин тонких проводящих стержней, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е., Сосина Е. В. (2015)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної та/або несинусоїдальної системи напруг мережі живлення, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2015)
Гусев О. О. - Порівняння імпедансних ланок для перетворювачів з джерелом напруги, Чуб А. І., Вінніков Д. В. (2015)
Кіселичник О. І. - Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням, Пересада С. М., Печеник М. В., Пушкар М. В. (2015)
Титко О. І. - Моделювання і розподіл електромагнітних сил, що діють на зубці та стержні обмотки статора турбогенератора, Мельник А. М. (2015)
Авраменко В. М. - Дослідження амплітудно-частотних спектрів активної потужності по лініях електропередачі для визначення рівня стійкості у перетині енергосистеми, Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. (2015)
Глухенький О. І. - Тривимірне моделювання системи "індукційна канальна піч−рідкометалевий насос" установки для виробництва металевих гранул, Гориславець Ю. М., Токаревський А. В. (2015)
Божко І. В. - Обробка імпульсним бар'єрним розрядом води в крапельному стані, Кобильчак В. В. (2015)
Неболюбов Е. Ю. - Электронные преобразователи для работы с емкостными датчиками (аналоговые и цифровые), Новик А. И. (2015)
Брагинец И. А. - Применение компенсационного метода измерения фазового сдвига в лазерных дальномерах, Зайцев Е. А., Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А. (2015)
Євтух П. С. - Підвищення достовірності діагностування напругою ізоляції емальованих проводів, Вакуленко О. О., Михайлов О. В. (2015)
Дo 80-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України В.Г.КУЗНЕЦОВА (2015)
85-РІЧНИЙ ювілей С.І.ПОТАШНИКА (2015)
ПАМ'ЯТИ члена-кореспондента НАН України С.Г.ТАРАНОВА (2015)
ВИМОГИ до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка" (2015)
Яремчук Ю. Е. - Метод автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Бондарчук А. П. - Самозахист як пріоритетний напрям розвитку інфокомунікацій (2013)
Довбня С. Я. - Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об’єктах інформаційної діяльності, Хлапонін Ю. І., Биков С. В., Четверіков І. О. (2013)
Толюпа С. В. - Підходи до проектування та оцінки ефективності системи захисту інформації в автоматизованих системах обробки та передачі даних, Іванова О. ., Демченко І. О. (2013)
Гордієнко С. Б. - Методи захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних потоків на ВОЛЗ, Манько О. О. (2013)
Беднарская Е. В. - Шумы как фактор увеличения пропускной способности стеганоканала, Кугушина Г. В., Розоринов Г. Н., Савченко Ю. Г. (2013)
Скубак О. М. - Поведінка оптичного кабелю мереж доступу під дією зовнішніх факторів (2013)
Дружинін В. А. - Алгоритм відновлення полів методом виявлення зображень об'єктів в системах радіобачення з багатопозиційним прийомом інформації (2013)
Жураковський Б. Ю. - Оцінка швидкодії алгоритмів каскадного стиснення інформації (2013)
Домарєв В. В. - Тенденції розвитку методологічних, технологічних та організаційних основ створення системи інформаційної безпеки, Климчук Р. В. (2013)
Чернушенко И. И. - Устойчивость гофрированных арок при внешнем давлении, Семенюк Н. П. (2013)
Козловский В. В. - Матрицы сопротивлений планарных прямоугольных цепей (2013)
Радзівілов Г. Д. - Суперечність між умовами мінімізації середньоквадратичної помилки і квадратичної інтегральної оцінки в системах з принципом управління по відхиленню модуля активної фазованої решітки, Бєляков Р. О. (2013)
Гайворонская Г. С. - Разработка методики проектирования сетей доступа, Бондаренко А. А. (2013)
Содержание (2014)
Сыч А. И. - Первая мировая война: цивилизационный аспект (2014)
Іваненко В. В. - Россійський фактор у ґенезису Першої світової війни: дипломатичний аспект, Мирончук В. Д. (2014)
Nachtigal R. - Military Heroization in the Epoch of WWI: The Russian Case of Field Marshal-Generalissimo Suvorov in a Comparative Perspective,1900–1917 (2014)
Троян С. С. - Німецька імперія на шляху до великої війни: А. фон Тірпіц і німецькі військово-морські плани рубежу ХІХ–ХХ ст. (2014)
Айсфельд А. - Немцы в Украины и Германский Рейх в годы Первой мировой войны (2014)
Фисанов В. П. - Рождение иного мира в годы мирового конфликта (по документальным и мемуарным источникам периода Первой мировой войны (2014)
Kuraev А. - World War I: The Crossroad in the Bolshevik Strategy of Academic Internationalism (2014)
Павленко С. С. - Російсько-японське зближення у роки Першої світової війни на сторінках періодичних видань (за матеріалами "Торгово-промышленной газеты") (2014)
Кондратьєва А. А. - Образ Німеччини на сторінках американської преси на початку Першої світової війни (на матеріалах видання "The New York Tribune") (2014)
Кадол О. М. - "Німецьке питання" в ідеології та практиці загальноросійських правих партій часів Першої світової війни (2014)
Яровий В. І. - Відновлення державності народів Центральної та Південно-Східної Європи в період Першої світової війни (2014)
Шкундин Г. Д. - Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х годов (2014)
Венгер Н. В. - Власть и война: монархия и Великая война 1914–1918 гг. в восприятии лояльного сегмента российского общества (2014)
Кравчук О. М. - Геополітичні наслідки Першої світової війни в поглядах Т. Г. Масарика (2014)
Piahanau А. - Hungarian projects of territorial changes in WWI (2014)
Ковальов Д. В. - Фінляндський Рух єгерів: між кайзером та царем (2014)
Дояр Л. В. - Первая мировая война как катализатор национально-культурного возрождения Украины: образовательный аспект (1917–1918 гг.) (2014)
Дённингхаус В. - "Отнимите немедленно землю от исконных наших врагов...". Действие Закона о ликвидации немецкого землевладения в период Первой мировой войны в Поволжья (2014)
Герман А. А. - "Великая война" и немцы Поволжья (1914 – 1917 гг.) (2014)
Бобылева С. Й. - Немецкие предприниматели в годы Первой мировой войны (По материалам Особого Комитета по борьбе с немецким засильем) (2014)
Малиновский Б. В. - Австро-Венгерские войска в Украине, 1918 г.: проблема корыстного использования (2014)
Чепурко А. А. - Деятельность военно-цензурных органов Екатеринославской губернии в начале Первой мировой войны (2014)
Костюк М. П. - Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915–1916 р. (2014)
Світленко С. І. - Діяльність громадських організацій на Катеринославщині періоду Першої світової війни, Мирончук В. Д. (2014)
Чернова-Дёке Т. Н. - Кавказский фронтир российской империи: к вопросу о реализации законов по ликвидации недвижимого имущества немецких поселенцев (1916–1917) (2014)
Бутко М. П. - Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів, Попело О. В. (2015)
Зайцева О. І. - Організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю (2015)
Шабатура Т. С. - Теоретичні засади визначення економічного потенціалу підприємства (2015)
Dubyna M. - The scientific approach to the identification of the essence of the category ,,infrastructure” (2015)
Zelenska O. - Modern methodological concept study on food security of Ukraine, Zelenskyi S., Alieshuhina N. (2015)
Ільчук В. П. - Організаційно-економічні засади реформування міського пасажирського транспорту, Базилюк А. В., Хоменко І. О. (2015)
Кичко І. І. - Удосконалення програмно-цільового методу регулювання вищої освіти (2015)
Андрієнко М. М. - Економічна сутність та особливості визначення якості сервісного обслуговування на залізничному транспорті (2015)
Атаманчук Ю. М. - Управління ресурсами переробних підприємств аграрного виробництва на засадах логістики (2015)
Гавриленко Н. I. - Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку, Кулич Я. В. (2015)
Гунчак Н. В. - Реалії та перспективи інтелектуального бізнесу в Україні (2015)
Митяй О. В. - Наукові підходи до конкурентоспроможності галузей АПК (2015)
Коновал В. В. - Аналіз стану легкої промисловості в умовах трансформаційної економіки України (2015)
Остапенко Т. В. - Пріоритети державного регулювання вітчизняного АПК у контексті стратегії економічної модернізації (2015)
Повна С. В. - Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін (2015)
Атрощенко Б. Ф. - Подійний туризм – важлива складова індустрії гостинності міста Чернігова (2015)
Забаштанський М. М. - Методичні аспекти оцінювання ефективності концесійної діяльності в Україні (2015)
Коваленко Ю. М. - Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки (2015)
Мельник П. І. - Інформаційне забезпечення фінансів підприємства (2015)
Прокопенко В. Ю. - Вітчизняна практика застосування приватизаційних інструментів у сфері нерухомості (2015)
Kravchuk H. - Motor insurance fraud and its impact on the insurer's financial security, Sokil L. (2015)
Никонович М. О. - Аудит операцій з оплати праці, Барабаш Н. С. (2015)
Лень В. С. - Бухгалтерські процедури: поняття, зміст та класифікація (2015)
Муравський В. В. - Канали облікових комунікацій та комп’ютерно-комунікаційні технології (2015)
Онищенко В. П. - Ліквідаційна вартість основних засобів: проблеми визначення (2015)
Муравський В. В. - Ризики автоматизації бухгалтерського обліку, Хома Н. Г. (2015)
Пашніна А. О. - Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку (2015)
Олійченко І. М. - Зв’язки з громадськістю в системі державного управління як фактор публічності влади, Дітковська М. Ю., Юрченко Ю. Д. (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до визначення ефективності інституціональних змін державного регулювання розвитку корпоративних структур (2015)
Харченко Ю. П. - Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства (2015)
Титаренко Т. Г. - Функціональна характеристика діяльності суб’єктів державного управління земельними відносинами (2015)
Титул, зміст (2010)
Колонка редактора (2010)
Перші курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології (2010)
Коваленко Ю. Н. - Радиология-2010: Москва от Украины дальше, чем Европа? (2010)
Медвєдєв В. Є. - Променева діагностика захворювань селезінки (лекція), Яцик В. І., Грабовецький С. А. (2010)
Крамний І. О. - Диференційний діагноз пневмоній у дітей та рентгенодіагностика ускладнень, Чурилін Р. Ю., Бортний М. О., Вороньжев І. О. (2010)
Дереш Н. В. - Принципи диференційної діагностики пухлинного ураження печінки за допомогою комп'ютерної томографії (2010)
Миронова Ю. А. - Комплексное рентген%ультразвуковое исследование при травматических повреждениях локтевого сустава у детей на этапе первичной диагностики (2010)
Ходжибеков М. Х. - Переносимость, токсичность, клинико-дозиметрические и радиофармакокинетические свойства самария-153 оксабифора препарата производства"Радиопрепарат" ИЯФ АН РУз — результаты клинических испытаний, Расулова Н. В., Солодянникова О. И., Любшин В. И., Сагдуллаев Ш. П., Пирназаров М. М., Нишонов Ш. Д. (2010)
Рогожин В. А. - Некоторые вопросы применения различных импульсных последовательностей в МР-томографии (2010)
Цвігун Б. Я. - Економічний ефект від проведення мамографій та ранньої діагностики раку молочної залози, Савицький А. М., Веселовська В. Г., Бузинський С. М. (2010)
Кіницька А. Я. - Случаи из клинической практики. Тубулярно-ворсинчата аденома низхідного відділу ободової кишки (2010)
Дьолог М. И. - Случаи из клинической практики. Остеохондрома правой подвздошной кости с озлокачествлением (2010)
Ковальський О. В. - Відгук на підручник "Променева діагностика” (2010)
Правила оформлення статті (2010)
Новини радіології (2010)
Супруновская Н. И. - Процессы перераспределения электрической энергии между параллельно соединенными конденсаторами, Щерба А. А. (2015)
Zagirnyak M. - Improved method for calculation of parameters of electromagnetic and power processes electric circuits with steel in saturation mode, Prus V., Miljavec D. (2015)
Бондаревский С. Л. - Моделирование динамики магнитных наночастиц при их сепарации, Кондратенко И. П., Толмачев С. Т. (2015)
Мисак Т. В. - Формування вхідного струму матричного перетворювача у ковзному режимі при несиметрії напруг живлення, Михальський В. М. (2015)
Oleschuk V. - Multiphase power conversion system with hybrid switching strategy of modulated inverters, Ermuratskii V. (2015)
Пересада С. М. - Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм, Ковбаса С. М., Димко С. С., Благодір В. О. (2015)
Ращепкін А. П. - Методика розрахунку по усередненому магнітному полю енергетичних показників дискового торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з некомпенсованою обмоткою, Карлов О. М., Крищук Р. С. (2015)
Жаркін А. Ф. - Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2015)
Павловський В. В. - Моделювання інерційного відгуку в ОЕС України в умовах значної частки електростанцій на відновлюваних джерелах енергії, Стелюк А. О., Леньга О. В., Захаров А. М. (2015)
Агамалов О. Н. - Вопросы построения интегрированной системы управления возбуждением синхронных машин в объединенной энергосистеме, Буткевич А. Ф. (2015)
Тохтибакиев К. К. - Контроль пропускной способности межсистемных связей Национальной энергетической системы Казахстана в реальном времени с использованием системы синхронизированных векторных измерений, Саухимов А. А. (2015)
Жемеров Г. Г. - Зависимость дополнительных потерь в трехфазных системах электроснабжения от реактивной мощности и пульсаций мгновенной активной мощности, Тугай Д. В. (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей за несиметричних режимів трифазних мереж із заземленою нейтраллю, Мельничук С. М. (2015)
Босий Д. О. - Інтелектуальні системи в керуванні режимами систем тягового електропостачання електрифікованих залізниць (2015)
Блінов І. В. - Врахування мережевих обмежень та мінімізації різниці цін між ринками електроенергії, Парус Є. В. (2015)
Зайцев Е. А. - Анализ погрешности дискретизации лазерных дальномеров на основе дискретного преобразования Гильберта (2015)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України І.П.Кондратенка (2015)
Інформація для передплатників (2015)
Содержание (2015)
Олієвський О. І. - Про деякі аспекти фронтового побуту російської армії під час "Великої війни" (1914–1918 рр.) (2015)
Суржикова Н. В. - Российский плен 1914–1917 гг.: к терминологической разметке исследовательского поля (2015)
Мотревич В. П. - Смертность военнопленных Первой мировой войны и современное состояние их захоронений на Урале (2015)
Жванко Л. М. - Інститут головуповноважених та уповноважених з улаштування біженців у Російській імперії: нормативно-правові аспекти та реалії життя 1915–1917 рр. (2015)
Задерейчук И. А. - Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. (2015)
Дяченко О. В. - Діяльність лікарень на Катеринославщині у період Першої світової війни, Тутік Л. С. (2015)
Бурмага В. П. - Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України), Світич К. С. (2015)
Савчук В. С. - Фармация Российской империи в Первой мировой войне: Екатеринославский йод (2015)
Нелипович С. Г. - Антинемецкая пропаганда в России в первые месяцы Первой мировой войны 1914–1918 гг. (2015)
Ходченко Е. Е. - Власть и меннониты в годы Первой мировой войны: Россия • США • Канада (2015)
Нам И. В. - Немецкие переселенцы в Сибири и власть в годы Первой мировой войны: неудавшийся опыт создания самоуправления (2015)
Дик И. - Перед разворотом в безмолвие:факторы идентичности меннонитов России и Первая мировая война (2015)
Werner Н. - An Array of Contradictions: Mennonite Expressions of Nationalism in Imperial Russia during World War I (2015)
Бойко О. В. - Реакция православного духовенства Екатеринославской епархии на начало Первой мировой войны, Снида Е. О. (2015)
Дятлов В. А. - Западноевропейские страны в церковной публицистике Российской империи накануне и во время Первой мировой войны. Региональный аспект, Кеда М. К. (2015)
Цымлякова Т. Н. - Реликвии Первой мировойвойны в собрании Днепропетровского национального исторического музея, Архипова Т. А. (2015)
Петренко О. Н. - Культура города Николаева в период австро-немецкого военного присутствия: 17.03.1918–14.03.1919 гг. (2015)
Наривская В. Д. - Тема Первой мировой войны в "Дневниках" В. Винниченко: осмысление и реализация травматического опыта (2015)
Голубь Д. А. - От войны до войны: лейтмотив Первой мировой войны в "штирлициане" Ю. Семенова (2015)
Герасимова И. Ф. - Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны (2015)
Гусева Е. А. - Первая мировая война в "Записках кавалериста" Николая Гумилёва (2015)
Газизова А. А. - Неизвестные солдаты в рассказах И. С. Шмелёва 1914–1918 гг. (2015)
Галкина Я. В. - Мотив судьбы в рассказах А. Грина о Первой мировой войне (2015)
Лавренко В. С. - Осмысление опыта Первой мировой войны на страницах военной периодики русской эмиграции (2015)
Венгер А. Г. - Чорне та біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" (2015)
Слісаренко О. М. - Вітчизняна історіографія військово-морських операцій у Першій світовій війні (2015)
Грищенко К. С. - Катеринославський родич генерала Брусилова (2015)
Козирєва М. Е. - Адміністративні та соціально-економічні наслідки Першої світової та громадянської воєн для Миколаївщини (2015)
Архірейський Д. В. - Економічне значення українсько-російського кордону 1918–початку 1919 рр. (2015)
Кабанов В. И. - Последствия Первой мировой войны для угольной промышленности Германии (2015)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Звернення вченої ради НМАПО ім. П.Л. Шупика (2014)
Коваленко О. С. - Про впровадження телемедицини та телерадіології в Україні (2014)
Іщук Ю. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології: Європейські школи з радіології-2014 (2014)
Григоренко В. М. - Нові підходи до диференційної діагностики раку та доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Щербіна О. В. (2014)
Епанчинцева О. А. - Чреспищеводная эхокардиография в диагностике четырехстворчатого аортального клапана (2014)
Мечев Д. С. - Перший досвід використання самарію-153 оксабіфору в комплексному лікуванні метастазів раку грудної залози в кістки, Полякова Н. І., Кащенко О. В., Мечев А. Д. (2014)
Соколовська М. В. - Хіміопроменеве лікування раку молочної залози І-ІІ стадій після шкірозберігаючої мастектомії з первинною реконструкцією, Івчук В. П., Терсенов Я. О. (2014)
Ищук Ю. - Этапы развития правосторонней нижнедолевой плевропневмонии (2014)
Устименко А. В. - Гранулематоз Вегенера (2014)
Лысенко Н. С. - Аневризмальная костная киста длинных костей кисти и стопы, Баев В. В. (2014)
Рогожин В. А. - К вопросу эффективности и качества радиологических исследований, Коваленко Ю. Н. (2014)
Перевод Мироновой Ю. А. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Позвоночник (2014)
Перевод Корчинской А. Г. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Злокачественные образования (2014)
Дьолог М. И. - Особенности работы рентген-лаборанта маммографического кабинета (2014)
Бортный Н. А. - Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук (2014)
Киношенко Ю. Т. - Светлой памяти ученика и друга (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Коваленко Ю. М. - ІІ Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (2014)
Арсенидзе Т. А. - Европейский радиологический конгресс ECR–2014 (2014)
Бортный Н. А. - Европейский конгресс радиологов ECR–2014: перспективы визуализации в кардиологии (2014)
Коваленко Ю. Н. - Применение компьютерной томографии для скрининга рака легких: обсуждение американского и европейского опыта, Корчинская А. Г., Миронова Ю. А. (2014)
Шармазанова Е. П. - Гетерогенные (гетеротопические) оссификации (обзор литературы), Дьолог М. И. (2014)
Карлова О. О. - Ультразвукова діагностика щитоподібної залози при експозиції свинцем (2014)
Мечев Д. С. - Радіонуклідні методи дослідження печінки та жовчовивідних проток. Динамічна сцинтиграфія печінки, Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2014)
Мурашко В. О. - Раціональне, лікувально-профілактичне та лікувальне харчування як засіб радіаційного захисту на сучасному етапі ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Рущак Л. В. (2014)
Дьолог М. И. - Подслизистая лейомиома желудка (2014)
Мечев Д. С. - Обговорення Концепції ядерної медицини в Україні (закінчення), Ткаченко М.М. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Скелетно-мышечная система, Арсенидзе Т. А., Мироновой Ю. А. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Травма, Арсенидзе Т. А., Мироновой Ю. А. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Акушерство и гинекология, Арсенидзе Т. А., Судакевич Ю. В. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Мочевыделительная и мужская половая системы, надпочечники, Бортный Н. А. (2014)
Дьолог М. И. - Лікарські помилки (2014)
К 80-летию со дня рождения профессора Шкондина А.Н. (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2010)
Євстратов В. - Похід новгород:сіверського князя Ігоря проти половців у 1185 році та його наслідки (2010)
Доманова Г. - Діяльність Чернігівського магістрату в сфері благоустрою міста (2010)
Акименко С. - Православна церква про старообрядців Чернігівської єпархії (друга половина XVІІ– початок XVIIІ століття) (2010)
Костенко Л. - Шевський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі (друга половина ХІХ – 60:і роки ХХ століття) (2010)
Ямполець П. - Рівень та склад харчування робітників державної промисловості України в 20:і роки ХХ століття: історичні аспектипроблеми (2010)
Гармаш Т. - Питання благоустрою Полтавської, Чернігівської губерній у діяльності першого малоросійського генерал:губернатора князя О.Б. Куракіна (2010)
Дорошок Н. - Маловідомі сторінки з історії Чернігівського земства (кінець 70:х – початок 80:х рр. ХІХ ст.) (2010)
Клименко О. - Грошові знаки командування вермахту для таборів військовополонених у роки Другої світової війни (2010)
Ємчук О. - До проблеми спадковості таланту: родина Сергія Івановича Маслова (2010)
Нітченко А. - Виконавчі комітети громадських організацій 1917 року: підсумки та перспективи вивчення (2010)
Олянич В. - Радянська історіографічна школа вивчення "непманської буржуазії" та "експлуататорських класів" (2010)
Зінченко О. - "Прогресивний блок" як чинник падіння російської монархії (2010)
Нестеренко Л. - Волості Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст. (2010)
Медовкіна Л. - Листування К. Харламповича з М. Бережковим (за матеріалами ІР НБУВ) (2010)
Гордієнко Д. - До біографії проф. І. Турцевича: одна зі студентських праць, Коростильов Т. (2010)
Нетудихаткін І. - Дослідження портрета Василя Дуніна: Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація (2010)
Мицик Ю. - Документ з архіву М. Чайковського (2010)
Застирець І. - Мазепинці в Туреччині (з паперів Садик:паші (Чайковського) (2010)
Легецька Л. - Демченко Т. П. "Батько Шраг”. – Чернігів: РВК "Деснянська правда”, 2008. (2010)
Бушин М. - Половець В.М. Історія України. Курс лекцій. – Чернігів: Просвіта, 2008. (2010)
Половець В. - Чепурний В. Ф. "Акурайку”. – Чернігів: ТОВ РВЦ "Сіверщина”. – 2009. (2010)
Долгіх А. - Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. – Чернигов: Сіверянська думка, 2006. (2010)
Павленко С. - Перші Філаретівські читання, Тарасенко О. (2010)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Коваленко Ю. М. - 8 листопада – Міжнародний день радіології (2014)
Шармазанова О. П. - Як працювали рентгенологи країни у першому півріччі, Коваленко Ю. М. (2014)
Носов А. А. - Цифровые рентгеновские технологии помогают спасать жизнь раненым бойцам, Мирошниченко С. И., Коваленко Ю. Н. (2014)
Бортный Н. А. - Новости абдоминальной радиологии (По материалам Европейского конгресса радиологов (ECR–2014)) (2014)
Миронова Ю. А. - Как готовят интернов в европейских странах (2014)
Жайворонок М. М. - Поліпшення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою підготовки поліетиленгліколем (Фортранс®), Динник О. Б., Кушнеров О. І. (2014)
Соколовська М. В. - Роль та місце застосування радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини, Чурикова О. С., Бублик В. С., Поліщук Ю. П., Живецька Л. Ф. (2014)
Мечев Д. С. - Статична сцинтиграфія печінки (гепатосцинтиграфія), Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2014)
Макеєв С. С. - Радіонуклідна анатомія і фізіологія головного мозку, Мечев Д. С. (2014)
Лошак М. Я. - Мієлоліпома наднирника (adrenal myelolipoma), Мигович В. В. (2014)
Дереш Н. В. - Трихобезоар шлунка і тонкої кишки. Рапунцель синдром. КТ-презентація клінічного випадку з практики (2014)
Ищук Ю. В. - Утопление в пресной воде (2014)
Рогожин В. А. - Объем знаний, навыков и компетентность радиолога в области гастроинтестинальной и абдоминальной радиологии согласно Европейской программе последипломного обучения в редакции 2013 года (2014)
Вітання з ювілеєм Шармазанової О.П (2014)
Вітання з ювілеєм Солодянникової О.І. (2014)
Вітання з ювілеєм Бабія Я.С. (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2007)
Чухно А. А. - Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики (2007)
Луніна І. О. - Ефективність оподаткування споживання в Україні, Фролова Н. Б. (2007)
Вишневський В. П. - Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ, Лук’яненко О. В. (2007)
Зайчикова В. В. - Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями (2007)
Крупка М. І. - Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні, Євтух Л. Б. (2007)
Бережнюк І. Г. - Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки (2007)
Никифоров А. Є. - Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств, Диба В. М. (2007)
Ватаманюк О. З. - Визначники особистих заощаджень в економіці України (2007)
Онищук Я. В. - Проблеми фінансування і шляхи зниження собівартості будівництва й утримання автошляхів (2007)
Неделько І. Г. - Фінансування розвитку сектору малого бізнесу (2007)
Загородній А. Г. - Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства, Чубай В. М. (2007)
Хотомлянський О. Л. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства, Знахуренко П. А. (2007)
Сльозко Т. М. - Види обліку: новітня інтерпретація (2007)
Стецюк П. А. - Економічна суть фінансових ресурсів (2007)
Огородник С. Я. - 100 років на ниві фінансової науки (2007)
Кухарець Л. В. - Василю Петровичу Козеруку – вісімдесят (2007)
"Напрями подальшого удосконалення міжбюджетних відносин”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації О. І. Демківим (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Титул, зміст (2007)
Кириленко О. П. - Удосконалення практики розроблення бюджетних резолюцій (2007)
Науменкова С. В. - Основні напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами (2007)
Столяров В. Ф. - Економічний механізм соціального страхування, Васечко Л. І. (2007)
Павлюк К. В. - Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу, Іголкін І. В. (2007)
Леонов Д. А. - Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні, Смаглюк Є. М. (2007)
Білоченко А. М. - Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща (2007)
Марцин В. С. - Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку (2007)
Карпенко Г. В. - Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи (2007)
Версаль Н. І. - Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000–2006 роках (2007)
Швець Н. Р. - Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні (2007)
Король В. А. - Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств (2007)
Мортіков В. В. - Інвестиції і зовнішні ефекти (2007)
Козюк В. В. - Валютні резерви в глобальних умовах (2007)
Скрипник А. В. - Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи, Ліхтенштейн Л. А. (2007)
"Збалансовані бюджети – запорука стабільного розвитку регіону”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Черкаської облдержадміністрації В. О. Кулешою (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Кудашев С. М. - Пробіотики вівса на основі β-глюкана, Лукіна Г. Д., Пушкар Т. Д. (2011)
Жигунов Д. О. - Дослідження етапу крупоутворення м’якої м’якозерної пшениці сорту "Оксана", Колесніченко І. Н. (2011)
Моргун В. О. - Підготовка зерна гречки до переробки з використанням НВЧ обробки, Соц С. М., Донець А. О. (2011)
Шутенко Є. І. - Вплив режимів систем драного процесу на питомі витрати енергії на подрібнення (2011)
Чумаченко Ю. Д. - Влияние теплового фактора на качество муки тритикале, Батт А. В. (2011)
Жигунов Д. О. - Покращення показників якості зерна пшениці шляхом попереднього лущення при його переробці, Петросьянц А. П., Ковальов М. О. (2011)
Моргун В. А. - Разработка композиционных смесей повышенной пищевой ценности, Волошенко О. С., Москвина Н. З. (2011)
Моргун В. А. - Ориентировочный выход круподунстовых продуктов и муки в драном процессе при различной структуре этапа крупообразования, Жигунов Д. А., Давыдов Р. С. (2011)
Топораш И. Г. - Генетически детерминированное влияние признаков пленчатости и структуры эндосперма ячменя на содержание β-глюканов, Аксельруд Д. В., Киселев Ю. В. (2011)
Овсянникова Л. К. - Дослідження зміни якості насіння маку при зберіганні, Євдокимова Г. Й., Соколовська О. Г. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Вплив режиму сушіння на якісні показники зерна насіннєвого призначення, Пазюк В. М., Петрова Ж. О. (2011)
Яковенко А. І. - Вплив підсортування пророслого зерна пшениці на якість суміші, Борта А. В. (2011)
Прибильський В. Л. - Дослідження білкового складу зернових екстрактів з тритикале, Бойко М. І. (2011)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу озоно-повітряної суміші на процес пророщення зерна пшениці, Холодова О. А., Бородіна А. В., Єпіхіна Т. А. (2011)
Погожих М. І. - Пористість швидковідновлювальної каші, отриманої з використанням сушіння змішаним теплопідводом, Пак А. О., Жеребкін М. В., Сафонова О. М., Холодова О. А., Бородіна А. В., Єпіхіна Т. А. (2011)
Батт А. В. - Функциональные зависимости процесса вибрационного сепарирования трудносыпучих продуктов, Чумаченко Ю. Д. (2011)
Гапонюк І. І. - Енергоощадний спосіб підвищення продуктивності і ефективності сепарування вологої зернової суміші (2011)
Шаповаленко О. І. - Дослідження ефективності сепарування "легких" гречаних зерен, Григірчак Н. М., Фурманова Ю. П., Корж Т. В., Гриценюк К. С., Прощенко О. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Аналіз способів і технологій виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Вплив теплової обробки на санітарну якість екструдованої кормової суміші з рибною сировиною, Фігурська Л. В., Труфкаті Л. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Сучасні тенденції виробництва комбікормів для свиней, Воєцька О. Є., Лапінська А. П. (2011)
Шаповаленко О. І. - Насіння льону як компонент для виробництва комбікормів, Янюк Т. І., Козюля І. В. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського