Папіш В. - Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея (2012)
Пискач О. - Структурно-семантичні та стилістичні особливості епітетів у поезії Петра Скунця (на матеріалі збірки "Один") (2012)
Семашко Т. - Лінгвостилістичний потенціал субстантивних фразеологічних одиниць у художніх текстах І. Чендея (2012)
Чижмар О. - Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея (2012)
Чикут В. - Стилістичне використання семантичних груп слів у поезії П. Скунця (2012)
Бідзіля Ю. - Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста, Надворна І. (2012)
Тарасюк В. - Аналітичні жанри в публіцистиці Петра Скунця (на основі текстів часопису "Срібна Земля") (2012)
Трещак М. - Думки Івана Чендея із листа до Миколи Жулинського про індивідуальність письменника (2012)
Сенько І. - Автографи Івана Чендея з коментарями Івана Коршинського (2012)
Скунць О. - Слово про Тараса Шевченка (2012)
Мартиновський В. В. - Дозвільна система як комплексний адміністративно-правовий режим (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо особливостей інформаційно-правових норм та джерел інформаційного права (2014)
Мех Ю. В. - Окремі питання інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в державному секторі: міжнародний досвід (2014)
Бєлікова М. І. - Захист персональних даних скаржника (2014)
Будецький Р. В. - Міністерство юстиції України: до проблеми визначення адміністративно-правового статусу (2014)
Мазур Л. Б. - Адміністративно-правове регулювання медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Чирик О. Ю. - Набуття та припинення громадянства України: адміністративно-правовий аспект (2014)
Трагнюк Р. Р. - Деякі проблеми роботи прокурора зі звернення громадян (2014)
Шандула О. О. - Прокурорський нагляд за законністю застосування до засуджених дисциплінарних заходів при відбуванні кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт (2014)
Сурженко М. О. - Загальна характеристика та класифікація повноважень керівника місцевої прокуратури (2014)
Семенова А. В. - Поняття і правова сутність категорій "здоров`я" та "охорона здоров`я" (2014)
Шабанова С. О. - Винагорода за працю в нафтогазовій промисловості (2014)
Мірошников І. Ю. - Окремі повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги (2014)
Сакара Н. Ю. - Про правову природу "розумного строку" судового розгляду (2014)
Фунікова О. В. - Показання осіб як джерело доказової інформації: особливості формування (2014)
Вихідні дані (2014)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційного права (2014)
Лемішко Ю. М. - Поняття та предмет порівняльного адміністративного права (2014)
Денисова Р. О. - Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій (2014)
Возна В. О. - Законодавча техніка внормування діяльності органів місцевого самоврядування в сфері господарювання (2014)
Говорун О. В. - Актуальні правові питання розвитку саморегулювання як механізму забезпечення ринкових відносин (2014)
Денисов А. І. - Основні загрози національній технологічній безпеці: питання законодавчих засобів реагування (2014)
Кононова О. В. - Система організаційно-господарських відносин у сфері телерадіомовлення (2014)
Машкіна Л. О. - Національний Банк України як суб`єкт організаційно-господарських повноважень (2014)
Харківська К. В. - Механізми забезпечення свободи комерційного господарювання (2014)
Харченко А. М. - Організаційно-господарські повноваження Національного банку України в сфері банківського кредитування (2014)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарський механізм державної підтримки промислових підприємств (2014)
Маринів Н. А. - Правові аспекти оподаткування адвокатів як самозайнятих осіб (2014)
Ночовкіна О. В. - Місце договору позички в системі цивільно-правових договорів (2014)
Орлова Н. Г. - До питання про правовий статус капітана судна (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність, зміст та механізм формування внутрішнього переконання як результату оцінки доказування (2014)
Кузьменко О. П. - Нагляд прокурора за законністю застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень (2014)
Лань О. Ю. - Предмет доказування захисника в кримінальному провадженні (2014)
Погорецький М. М. - Гарантії адвокатської таємниці при провадженні слідчих (розшукових) дій (2014)
Тлепова М. І. - Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні (2014)
Ткач О. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя (2014)
Шаповал О. В. - Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2014)
Білецька Г. А. - Проблеми донорства крові та її компонентів в Україні, Ковальова Я. О. (2014)
Вимоги до оформлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Хомич Г. П. - Вплив попередньої обробки ягід чорниці на вміст флавоноїдів у соку, Капрельянц Л. В. (2010)
Рогова Н. В. - Розробка технології виробництва напоїв на основі збродженого березового соку, Пилипенко Л. М. (2010)
Дроздов О. І. - Новий функціональний напій на основі березового соку, Шапкіна К. І. (2010)
Ильева Е. С. - Исследование параметров прессово-диффузионного метода получения плодово-ягодных соков, Мельник И. В. (2010)
Суткович Т. Ю. - Сучасні методи отримання соків і функціональних напоїв з високим вмістом БАР, Плахотін В. Я. (2010)
Тюрікова І. С. - Екстракт зеленого волоського горіха – перспективний компонент для створення напоїв з БАР (2010)
Туз Н. Ф. - Дослідження інтенсивності забарвлення розчинів кріас-порошку з чорноплідної горобини, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2010)
Черевко А. И. - Исследование основных колориметрических параметров водных экстрактов ягод, Одарченко А. Н., Мищенко Т. В., Звягинцева А. Л. (2010)
Жулінська О. В. - Використання водорозчинного каротину та борошна при створенні функціональних напоїв, Пересічний М. І., Кричковська Л. В. (2010)
Токар А. Ю. - Хіміко-технологічна оцінка плодів бузини чорної та розробка технології некріплених виноматеріалів з них (2010)
Бурдо А. К. - Отримання фруктових та овочевих концентратів для забарвлення SPA-напоїв, Тележенко Л. М., Михайлова К. А. (2010)
Белінська К. О. - Дослідження властивостей сировини з метою використання її для виробництва продуктів дитячого харчування, Фалендиш Н. О., Ковбаса В. М., Терлецька В. А. (2010)
Дубова Г. Е. - Ароматизация гомогенизированных пищевых продуктов (2010)
Нікітчіна Т. І. - Дослідження біохімічних процесів отримання пектинових речовин із свіжих яблучних вичавок (2010)
Павленкова П. П. - Дослідження можливості використання забарвлювального концентрату з буряку у виробництві жельованих виробів, Топор Г. А. (2010)
Павленкова П. П. - Мікробіологічна безпечність плодового желе із забарвлювальним буряковим концентратом, Труфкаті Л. В., Топор Г. А. (2010)
Кравченко М. Ф. - Композиційні суміші з зернопродуктів "ЄСО" у технологіях емульсійних харчових продуктів, Антоненко А. В. (2010)
Тележенко Л. М. - Властивості мінорних речовин пряно-ароматичного соусу і їх роль у харчуванні людини, Жмудь А. В. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія овочевих страв функціонального призначення для шкільного харчування, Хлібійчук В. О. (2010)
Остриков А. Н. - Новая технология концентрирования овощных пюре, Веретенников А. Н. (2010)
Калугіна І. М. - Дослідження впливу продуктів переробки ламінарії на органолептичні і фізико-хімічні властивості соусу червоного основного, Москвічова О. М. (2010)
Широкий Є. І. - Дослідження якості моркви при зберіганні після обробки елекрохімічно-активованою водою, Стоянова О. В., Короленко В. О., Куліш О. М. (2010)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение консерванта E-210 в соках и безалкогольных напитках, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2010)
Остриков А. Н. - Оценка качественных показателей поликомпонентных фруктовых концентратов, Синюков Д. А. (2010)
Гуліч М. П. - Інноваційна аквананотехнологія отримання цитрату цинку для використання в харчовій промисловості та опрацювання методів визначення їх складників, Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П., Харченко О. О., Моісеєнко І. Є., Ященко О. В. (2010)
Ермоленко В. П. - Современные аспекты контроля йода в пищевых продуктах. Cравнительный анализ методов, Харченко О. О., Моисеенко И. Е. (2010)
Пилипенко Ю. Д. - Нові термінологічні стандарти для переробної промисловості агропромислового комплексу України, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А., Крохальова А. А. (2010)
Мазуренко І. К. - Впровадження на підприємствах галузі державних нормативних документів на консервовані продукти дитячого та загального харчування (2010)
Чалая Е. В. - Актуальные вопросы технического регулирования рыбной продукции в условиях евроинтеграции Украины, Верхивкер Я. Г. (2010)
Маноли Т. А. - Определение рациональных параметров сухого посола шпрота черноморского с частичной заменой хлорида натрия, Памбук С. А., Дарчук Е. В. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Кріомеханоактивація як спосіб отримання наноструктурованих розчинних порошків із грибів печериці, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Барабаш А. Ю., Леухіна Л. В., Гураль Л. С. (2010)
Капрельянц Л. В. - Технология получения микробиологической трансглутаминазы, Шпырко Т. В., Зиновьев А. А. (2010)
Капрельянц Л. В. - Математичний аналіз загальних характеристик адсорбентів природного походження, Тіщенко В. М., Шалигін О. В., Гоцуленко М. І. (2010)
Безусов А. Т. - Анализ основных принципов промышленного получения олигосахаридов пребиотического действия и их физиологическая функция в организме человека, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2010)
Кобелева С. М. - Разработка технологии сушки моркови и зелени для конструирования БАД, Труфкати Л. В. (2010)
Величко Т. А. - Применение биостимуляторов при культивировании дрожжевой биомассы, Килименчук Е. А. (2010)
Пивоваров П. П. - Прогнозування умов досягнення конформаційної рівноваги і термодинамічної стійкості в системах "AlgNa–Ca2+", Оковитий С. І., Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Калашнікова К. І. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Деякі технологічні характеристики функціональних порошків, Петрова Ж. О., Гетманюк К. М., Самойленко О. П. (2010)
Бєлінська А. П. - Розробка технологічних режимів рафінації олійних розчинів β-каротину, Кричковська Л. В., Зекунова Т. І. (2010)
Долінський А. А. - Нові можливості використання лецитину, Шаркова Н. О., Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К. (2010)
Пирог Т. П. - Использование промышленных отходов с целью получения поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis ЕК-1, Морозова А. П., Кундеев М. Д. (2010)
Пивоваров Є. П. - Закономірності формування маси оболонок капсул, одержаних шляхом іонотропного гелеутворення, Нагорний О. Ю. (2010)
Корзун В. Н. - Функціональні продукти і їх роль у харчуванні людини, Тихоненко Ю. С. (2010)
Килименчук Е. А. - Гомопробиотики для кормящих матерей в домашних условиях, Дзема В. Г., Антонова Ю. Н., Македонская Т. И. (2010)
Рыжкова Т. Н. - Подбор комбинаций заквасок для производства творога "Особый", выработанного из козьего молока (2010)
Варанкіна О. О. - Розробка технології виробництва йогуртів із вмістом бета-каротину біотехнологічного походження, Кричковська Л. В. (2010)
Гуліч М. П. - Про безпеку та мікро- і макроелементний склад молока і молочних продуктів ринку України, Ємченко Н. Л., Верченко Т. В., Малижева Т. Д., Ольшевська О. Д., Ятченко О. О., Ященко О. В., Єрмоленко В. П., Моісеєнко І. Є. (2010)
Страшнова І. В. - Життєздатність і тіамінсинтезуюча активність пробіотичних штамів лактобактерій у складі ліофілізованих препаратів після тривалого зберігання (2010)
Голуб Б. О. - Вплив біфідофлори на амінокислотний склад ферментованих синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С. Г., Рудавська Г. Б. (2010)
Пересічний М. І. - Використання зерен вівса, проса та льону в технології приготування харчової композиції для смузі радіозахисної дії, Неіленко С. М. (2010)
Рудавська М. В. - Про доцільність виробництва масляно-фруктових коктейлів оздоровчого спрямування, Павлишин М. Л., Маланій О. І. (2010)
Шингарёва Т. И. - Исследование возможности использования восстановленного молока при производстве белковых продуктов способом термокислотной коагуляции, Скапцова Н. А. (2010)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами, Жабіна О. В., Ястреба Ю. А. (2010)
Д’яконова А. К. - Вплив природних гідроколоїдів на фізико-хімічні властивості швидкозаморожених м’ясних систем, Павленкова П. П. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія приготування фаршів з використанням мікронізованих зерен для харчування студентів, Кравченко І. В. (2010)
Калакура М. М. - Нове в технологіях овочевих кулінарних виробів, Щирська О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Товарознавча оцінка нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності, Валевська Л. О. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології функціональних тонізуючих напоїв та дресінгів з використанням молочної сироватки та наноструктурованого плодоовочевого пюре, Погарська В. В., Берестова А. А., Крячко Т. В., Лавриненко В. В. (2010)
Дидух Н. А. - Обоснование соотношения коровьего и козьего молока для производства кефира детского питания, Романченко С. В. (2010)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації знежиреного молока у біотехнології кисломолочного сиру дитячого харчування, Назаренко Ю. В. (2010)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива геродієтичного призначення, Шкарупета В. М. (2010)
Дідух Н. А. - Вплив параметрів теплового оброблення молока на біологічну цінність біфідовмісних м’яких сирів, Лисогор Т. А., Могилянська Н. О. (2010)
Ізбаш Є. О. - Розробка параметрів підготовки зернових добавок для виробництва молочно-рослиних продуктів, Моргун В. О., Марінєску Н. Г. (2010)
Могилянська Н. О. - Визначення рослинних жирів в вершковому маслі, Лисогор Т. А., Дідух Н. А. (2010)
Чабанова О. Б. - Дослідження процесу сушіння харчового казеїну, Недобійчук Т. В., Скрипніченко Д. О. (2010)
Ткаченко О. Б. - Исследование основных качественных характеристик винограда технических сортов клоновой селекции в условиях юга Украины, Гержикова В. Г., Погорелов Д. Ю., Владимирова Л. Г., Щербина В. А. (2010)
Орел О. В. - Характеристика якості виноматеріалів із ягід суниці (2010)
Кошова В. М. - Вплив генерації дріжджів на процес бродіння пивного сусла, Пилипенко С. А., Мацулевич Н. Є. (2010)
Луканін О. С. - Вплив агроекологічних умов вирощування яблуні у Київській області на хімічний склад плодів при їх використанні у виробництві сидру, Байлук С. І., Петреченко С. В., Плаксюк Л. Б., Комашенко М. М., Точона О. А. (2010)
Домарецкий В. А. - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий, Куц А. М., Билько М. В., Мельник И. В. (2010)
Кисиль М. Ф. - Экологические проблемы производства вин с наименованием по происхождению в Молдове, Кисиль С. М., Братко Д. Н. (2010)
Загоруйко В. А. - Европейский винный рынок (2010)
Гулиев Ш. Р. - Асинергетическое воздействие электромагнитного поля на компоненты диэлектрических сред, Демьянчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Осадчук П. І. - Інтенсифікація процесу гідратації при очищенні соняшникової олії з використанням ультразвуку, Кудашев С. М. (2010)
Шведов В. В. - Альтернативные процессы копчения пищевых продуктов и их совершенствование, Бурдо О. Г., Саламаха В. И. (2010)
Бурдо О. Г. - Вплив явища відторгнення солей при блочному виморожуванні розчину в осцилюючому режимі на показники опрісненої води, Офатенко О. О. (2010)
Бурдо О. Г. - Кінетика процесу екстрагування в електромагнітному полі, Буйвол С. М., Бандура В. М. (2010)
Ушан О. Є. - Дослідження кристалоутворення в умовах промислової кристалізації цукру у вакуум-апаратах, Савич А. Н. (2010)
Всеволодов А. Н. - Определение адгезионно-когезионного взаимодействия загрязненийи растительного сырья, Гладушняк А. К. (2010)
Михайлов В. М. - Электроконтактный нагрев в комбинированных тепловых процессах при производстве жареной и запеченной кулинарной продукции, Дьяков А. Г., Бабкина И. В., Шевченко А. А. (2010)
Антропова Л. Н. - Мойка овощей на предприятиях ресторанного хозяйства, Гладкая А. Д., Датьков В. П. (2010)
Иваненко А. В. - Исследование коаксиального пресса, Тенюх К. М., Кушнир В. В., Сологуб О. А. (2010)
Титлов А. С. - Расчет температурных режимов холодоснабжения ЗАО "Одесский завод шампанских вин" и разработка рекомендаций по снижению эксплуатационных энергозатрат, Васылив О. Б., Ткаченко Д. П. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Моделирование процессов тепломассообмена генераторных узлов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Титлов А. С. - К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы, Васылив О. Б., Горыкин С. Ф., Савинок О. Н. (2010)
Карасев В. П. - К расчету паровых турбин на низкокипящих рабочих телах, Черненко Д. В., Морозов Н. В., Жуйков Д. А., Титлов А. С. (2010)
Мелкозеров М. Г. - Паротурбинные установки на низкокипящем рабочем теле, Зуев А. А., Делков А. В., Ходенков А. А. (2010)
Ищенко И. Н. - Моделирование циклов насосных и безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов (2010)
Соколов О. Д. - Сучасні матеріали для упаковки харчових продуктів: властивості і екологія (2010)
Андріянов О. Д. - Розробка композиційних електролітичних покриттів для захисту металевої тари від корозії, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2010)
Иванова Л. А. - Пластмассы холодного отверждения и их использование в пищевой промышленности, Гараев М. Б. (2010)
Соколов О. Д. - Підвищення стійкості поверхні чавунних деталей проти корозії і фретингу, Маннапова О. В. (2010)
Андреянов А. Д. - Квантово-механическая оценка электрокаталитической активности тройных дисперсных сплавов при изменении содержания ванадия, Кузнецова И. А. (2010)
Амбарцумянц Р. В. - Синтез двухколесного зубчато-рычажного механизма по величине обратного хода выходного звена, Тутаев С. В. (2010)
Ліщенко Н. В. - Обробка експериментальних даних за допомогою Matlab при пошуку ефективних мастил (2010)
Котлик С. В. - Оценивание "ноу-хау" на примере пищевой промышленности, Малых Е. С. (2010)
Скопенко Н. С. - Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК та харчовій промисловості України (2010)
Осадчук І. В. - Сучасні тенденції якості вищої освіти, Задорожний А. В. (2010)
Волошина Т. Н. - Перспективы развития рынка детского питания в Украине, Дьяконова А. К., Свиноренко Е. Н. (2010)
Мадані М. М. - Особливості світового та національного законодавства щодо якості спредів, Плотнікова К. О. (2010)
Кунділовська Т. А. - Розробка ефективної методики сенсорної оцінки кави натуральної розчинної, Коцієвська К. В. (2010)
Bilyavskyj Yu. - Quality monitoring of edible macromycetes growing in an ecological conditions of Zhytomyr Polissia Region, Myslyva T. (2014)
Виноградська В. - Прогнозування забруднення сільськогосподарської продукції 137Cs з використанням моделі поведінки радіонукліду в системі "грунт – рослина" (2014)
Надточій П. - Енергетика органічної речовини ґрунту – основа стійкості його функціонування як відкритої екосистеми (2014)
Дідора В. - Агроекологічний потенціал продуктивності сої в Поліссі України, Ступніцька О., Дідора Л. (2014)
Іваненко О. - Вплив систем удобрення сої на вміст рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунті, Тогачинська О., Ничик О., Тимощук Т. (2014)
Іванова Т. - Модифікація методу виділення та очищення дволанцюгових РНК вірусів у плодових тіл печериці двоспорової (2014)
Ізюмова О. - Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунту (2014)
Качанова Т. - Енергетична ефективність вирощування зерна вівса в умовах Південного Степу України (2014)
Квасніцька Л. - Вплив попередників та систем удобрення на біологічну активність ґрунту у посівах пшениці озимої, Вовколуп Н., Бєлоцька Л. (2014)
Кирилюк В. - Формування бур’янового компоненту сівозміни під впливом тривалого застосування систем основного обробітку грунту (2014)
Лопушняк В. - Зміна енергоємності гумусу дерново-підзолистого грунту під впливом внесення осаду стічних вод, Грицуляк Г. (2014)
Тимощук Т. - Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся, Трембіцький В., Бачинська Н., Дереча І. (2014)
Центило Л. - Біологічна ефективність використання біодеструкторів, Сендецький В. (2014)
Гамаюнова В. - Формування поживного режиму грунту та врожайності картоплі літнього садіння, Іскакова О. (2014)
Дідора В. - Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Ступніцька О. (2014)
Мойсієнко В. - Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового в Україні, Панчишин В. (2014)
Захарчук Н. - Можливості клітинної селекції та сомаклональної варіабельності генотипів картоплі для створення сортів стійких до фузаріозу (2014)
Квасніцька Л. - Баланс вологи у сівозмінах з кукурудзою (2014)
Маційчук В. - Особливості проведення експертизи сортів картоплі (solanum tuberosum l.) на відмінність, однорідність та стабільність, Саюк О., Кропивницький Р., Шегеда А. (2014)
Мойсієнко В. - Густота стеблестою та вологозабезпеченість рослин льону олійного, Янішевський Л., Маційчук В. (2014)
Горальський Л. - Особливості морфології деяких органів нервової системи домашніх тварин, Сокульський І., Солімчук В., Колеснік Н., Демус Н. (2014)
Гуральська С. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники печінки домашніх тварин, Горальський Л., Горальська І. (2014)
Гаврилін П. - Особливості цитоархітектоніки білої пульпи селезінки плодів великої рогатої худоби, Лєщова М., Філіпова Ю. (2014)
Якубчак О. - Підходи до оцінки ризиків виникнення токсикоінфекцій, спричинених сальмонелами в Україні, Обштат С., Муковоз м., Карпуленко М. (2014)
Скидан О. - Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства, Швець Т., Булуй О. (2014)
Милостива Д. - Активність ферментів антиоксидантної системи у молодняка української м’ясної породи за впливу мікроелементів, Грибан В. (2014)
Шкурко Т. - Ріст і розвиток телят – ембріотрансплантатів голштинської породи, Іванов О. (2014)
Скидан О. - Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній основі, Самойленко К., Дубінченко С. (2014)
Асташева Н. - Подготовка специалистов в сфере производства безопасной пищевой продукции с использованием принципов НАССР, Перепелятников Г., Хрипкова А. (2014)
Кот І. - Особливості формування якості природних вод малих річок басейну р. Ірша (2014)
Корж О. - Залежність ростових процесів мисливського фазана від розмірів яєць та особливостей годування, Фролов Д. (2014)
Мартинчук М. - Правові аспекти регулювання охорони довкілля у сільському господарстві, Мартинчук І. (2014)
Мельник М. - Зміна видового складу пізньостиглих злаково-бобових травостоїв при пасовищному використанні (2014)
Пінчук С. - Вплив хлориду кобальту та "Гуміліду" на лейкоцитарний профіль крові поросят (2014)
Семен О. - Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня України (2014)
Сладковська Т. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість насіння грястиці збірної в умовах Полісся (2014)
Судак Г. - Програмування розвитку підприємництва у сільській місцевості (2014)
Тишковський В. - Вплив альтернативного удобрення льону-довгунцю на агроекологічний стан грунту в короткоротаційних сівозмінах (2014)
Бухало В. - Вплив стимуляторів росту на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу, Сухова Г. (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Недельська C. М. - Сучасні підходи до вибору базисної терапії легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей, Кузнєцова О. Д., Раскіна К. В. (2015)
Ортеменка Є. П. - Характер запалення дихальних шляхів за фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дітей шкільного віку (2015)
PakholchuK O. P. - Impact of genetically predisposed skin barrier function abnormalities on the onset and course of food allergyin children (2015)
Абатуров А. Е. - Патология сердечно-сосудистой системы у детей с синдромом Шерешевского — Тернера, Петренко Л. Л., Агафонова Е. А., Абатурова Н. И. (2015)
Колоскова О. К. - Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у шкільному віці, Білоус Т. М., Білик Г. А. (2015)
Овчаренко Л. С. - Иммунорегулирующий потенциал омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: использование для профилактики частой инфекционной заболеваемости у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Акулова О. Ю. - Вплив базисної фармакотерапії на стан мозкової гемодинаміки у хворих на бронхіальну астму дітей, Недельська С. М. (2015)
Сорокман Т. В. - Показники розвитку дітей шкільного віку, які проживають в умовах йодного дефіциту (2015)
Попова В. В. - Лейкоцитарний склад та імунофенотип лімфоцитів периферичної крові у ДААт-позитивних і ДААт-негативних щодо вмісту діабетасоційованих автоантитіл дітей та підлітків на доклінічній та ранній клінічній стадіях розвитку цукрового діабету 1-го типу (2015)
Радутна О. А. - Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей, Іванько О. Г., Кизима Н. В., Круть О. С. (2015)
Абатуров О. Є. - Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей, Герасименко О. М. (2015)
Попович С. В. - Вибуркол: биорегуляционный подход при заболеваниях в детском возрасте (2015)
Шумная Т. Е. - Основные аспекты изучения факторов риска развития заболеваний респираторного тракта у детей раннего и дошкольного возраста, Мазур В. И., Кляцкая Л. И., Соловьева С. В. (2015)
Охотникова Е. Н. - Насущные вопросы рациональной антибиотикотерапии воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей в детской практике, Поночевная Е. В., Шарикадзе Е. В., Усова Е. И. (2015)
Няньковський С. Л. - Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2015)
Лук’яненко Н. С. - Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патології дитячого віку (Огляд літератури), Петріца Н. А., Кенс К. А. (2015)
Каладзе Н. Н. - Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек (обзор литературы и собственные исследования), Слободян Е. И., Говдалюк А. Л. (2015)
Курочкин М. Ю. - Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Лятуринская О. В., Скалозубов М. А., Харитонов В. И., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А., Городкова Ю. В. (2015)
Веселый С. В. - Кольцевидная поджелудочная железа, ассоциированная с TORCH-инфекцией, Климанский Р. П., Латышов К. В. (2015)
Пам’яті вчителя (2015)
Шлімкевич І. В. - Професійні якості студентів в умовах кредитно-модульної системи й аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладанні предмета "педіатрія" (2015)
Абатуров А. Е. - Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (Часть 2), Волосовец А. П., Чернышова О. Е. (2015)
Жежкун А. М. - Соснові деревостани Східного Полісся: структура, стан, продуктивність (2014)
Кобець О. В. - Аналіз рубок формування та оздоровлення лісів, проведених у насадженнях Великоанадольського лісового масиву за період 1974–2013 рр. (2014)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного (Quercus robur L.) у протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Середнього Придніпров’я (2014)
Мигунова Е. С. - Н. М. Сибирцев и лесоводство (2014)
Михайліченко О. А. - Особливості росту соснових деревостанів, уражених кореневою губкою, в умовах Новгород-Сіверського Полісся, Усцький І. М., Ведмідь М. М., Лозицький В. Г. (2014)
Слиш О. А. - Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої сортиментно-ґатункової структури, Солодовник В. А., Букша М. І. (2014)
Ткач В. П. - Попереднє поновлення деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Лук’янець В. А., Румянцев М. Г. (2014)
Ткач В. П. - Вплив рубок догляду на таксаційні показники та якісні ознаки компонентів фітомаси стовбура штучних соснових деревостанів Ізюмського пристепового бору, Тарнопільська О. М., Ільченко C. В. (2014)
Усцький І. М. - Вплив змін рівнів ґрунтових вод на стан лісів у різних фізико-географічних зонах Рівненської області, Михайліченко О. А., Стовбуненко Д. В. (2014)
Wuehlisch G. von - Introduction and testing of poplar: proposal for an exchange and testing programme, Grigoriev A., Zhigunov A. (2014)
Белеля С. О. - Вплив регуляторів росту рослин на енергію проростання та схожість насіння Larix decidua Mill. (2014)
Висоцька Н. Ю. - Мікроклональне розмноження Cerasus avium (L.) Moench у культурі in vitro (2014)
Дишко В. А. - Внутрішньопопуляційна мінливість у культурах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за біохімічними ознаками хвої (2014)
Коршиков И. И. - Необходимость применения генетических маркеров в семеноводстве хвойных пород (2014)
Коханий С. Г. - Ріст кліматипів сосни звичайної в умовах Нижньодніпров’я, Терещенко Л. І., Назаренко С. В., Фомін В. І. (2014)
Лялін О. І. - Вплив складу субстрату на схожість та біометричні показники росту сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.) у контейнерах (2014)
Попович В. В. - Особливості взаємовпливу вітрового режиму, турбулентності, вологості субстрату та фітомеліоративних процесів на поверхні сміттєзвалища (2014)
Чорнявська І. Р. - Історія та сучасний стан захисного лісорозведення залізниць Лівобережного Лісостепу України, Гладун Г. Б. (2014)
Ворон В. П. - Швидкість деструкції фітодетриту як показник біокругообігу речовин соснових лісостанів у ланці "опад-підстилка" в зоні Зміївської ТЕС (2014)
Ворон В. П. - Лісівничо-екологічні особливості виникнення пожеж у лісах Рівненщини, Ткач О. М., Мельник Є. Є. (2014)
Гладунець І. В. - Пожежі в лісах НПП "Святі Гори", Пастернак В. П. (2014)
Проневич В. А. - Стан забруднення 137Сs лісових біоценозів Волинського Полісся у зоні аварійних викидів ЧАЕС (2014)
Тарасевич О. В. - Особливості розподілу вмісту 137Cs у недеревній продукції лісу в Житомирській області (2014)
Кукіна О. М. - Комахи-хвоєгризи Чигиринського бору (2014)
Полякова Л. В. - Анализ взаимосвязей между биохимическими, биометрическими параметрами и устойчивостью деревьев дуба черешчатого в культурах разного возраста, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2014)
Євтушевський М. Н. - Вплив диких копитних на лісову рослинність у ДП "Вовчанське ЛГ", Пієв С. М., Чернов Я. О. (2014)
Мигунова Е. С. - Создатель лесотипологической классификации и автор понятия "экосистема" (к 145-летию со дня рождения Артура Артуровича Крюденера) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Кизимчук О. П. - Властивості основов’язаних полотен технічного призначення, Алтусова К. І., Матюк В. О. (2015)
Жуковська І. І. - Дослідження ергономічності курток жіночих, Рихальська О. М. (2015)
Датуашвили М. В. - Исследование прочностных характеристик ниток из высокомодульных волокон при прошивке, Чарквиани И. Д. (2015)
Каркашадзе М. И. - Зависимость прочности клеевого крепления резин от типа и дозировки пластификатора, Ломтадзе Н. З. (2015)
Хімич С. М. - Дослідження процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки, Кулік Т. І. (2015)
Антоненко А. І. - Дослідження характеристик колекторного двигуна змінного струму з конденсатором у колі обмотки якоря, Бруско І. В. (2015)
Мельник Є. Г. - Дослідження параметрів автоматичних пральних машин з метою покращення якості відпирання та віджимання білизни, Павленко В. М. (2015)
Шумейко В. М. - Вдосконалення технологічного процесу миття посуду в посудомийних машинах, Біла Т. Я. (2015)
Гaльчинcький P. В. - Дocлiджeння тexнiчниx пapaмeтpiв кoмпpeciйниx xoлoдильникiв з мeтoю пoкpaщeння холодопродуктивності, Пaвленкo В. М. (2015)
Лемешко А. А. - Дослідження режимів роботи відцентрової соковижималки, Артеменко Л. Ф., Кулік Т. І. (2015)
Чупріна Н. В. - Значення об’єктів "HAUTE COUTURE" у формуванні споживацького попиту на продукти індустрії моди, Флисак Б.-М. П. (2015)
Гусак О. А. - Розвиток та витоки анімаційного фільму (2015)
Тінякова О. М. - Методика генерування ідей в графічному дизайні (2015)
Грачов П. О. - Вибір та використання кольору в фірмовому стилі (2015)
Петко А. К. - Особливості створення рекламного звернення у сучасному українському культурному просторі, Дубрівна А. П. (2015)
Горица О. А. - Современная география исламской моды (2015)
Химиченко Д. В. - Влияние цвета на восприятие человека и колористика логотипов успешных брендов (2015)
Діденко Є. О. - Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки (2015)
Голубєв Л. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку Інтернет-реклами в Україні (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Шевага В. М. - Чинники ризику розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм як критерії встановлення показань до хірургічного лікування, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Лозинський Р. М., Ковалик. М. В. (2015)
Кухарук В. Ф. - Ускладнення при емболізації мішкоподібних аневризм судин головного мозку, Бобрик І. С., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л. (2015)
Волошин О. М. - Оцінка результатів ендоваскулярної реканалізації здухвинних артерій у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, Матерухін А. М., Полковніков О. Ю., Вайло Ю. М. (2015)
Бобрик І. С. - Діагностика та лікування внутрішньочерепних пухлин із застосуванням інтервенційних нейрорадіологічних методик, Кухарук В. Ф., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л., Гнат Р. П. (2015)
Юдко О. О. - Модифікація поглиненої дози за допомогою магнітного поля для цілей променевої терапії (2015)
Рыков С. А. - Диагностическая роль современных методов исследования слезоотводящих путей у детей, Баринов Ю. В., Баринова А. А. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Выбор тактики лечения фибромускулярной дисплазии магистральных артерий головы, Мирошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Н. А. (2015)
Єлєйнік М. В. - Клініко-неврологічні прояви розривів артеріальних аневризм, ускладнених ліквородинамічними порушеннями, Литвак С. О., Глоба М. В., Орлов М. Ю. (2015)
Смоланка В. І. - Крововилив, спричинений супратенторіальними каверномами: оперувати чи ні?, Поліщук М. Є., Возняк О. М., Обливач А. А., Бортнік І. М., Смоланка А. В. (2015)
Гук М. О. - Особливості ранньої діагностики малосимптомних неактивних аденом гіпофіза (2015)
Плавский П. Н. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения новорожденных со спинальными дизрафиями, осложненными разрывом грыжевого мешка, или с угрозой его разрыва, Плавский Н. В., Волощук А. С., Марущенко Л. Л. (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Титул, зміст (2004)
Яцуба В. Г. - Інвестиційно-інноваційне зростання економіки індустріального регіону: проблеми та шляхи вирішення (2004)
Гайдуцький П. І. - Інвестиційний потенціал регіонів України: нові можливості та пер-спективи (2004)
Деркач М. І. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великих індустріальних регіонах та шляхи їх розв'язання (2004)
Єфименко Т. І. - Регіональна структура інвестиційної моделі економічного розвитку (2004)
Шумило І. А. - Розвиток банківських систем в умовах економічного зростання (2004)
Поляченко В. А. - Досвід реалізації інвестиційних програм ХК "Київміськбуд" (2004)
Півняк Г. Г. - Формування інноваційної політики розвитку вугільної промисловості Ук-раїни (2004)
Швець В. Я. - Проблеми залучення інвестицій в економіку міста (2004)
Куліченко І. І. - Інвестиційні перспективи міста Дніпропетровська (2004)
Бородін Є. І. - Інвестиційна діяльність та освіта Дніпропетровщини (2004)
Сугоняко М. В. - Вклади населення як джерело внутрішніх інвестицій та розвиток іпотечного кредитування (2004)
Шитря О. І. - Інвестиційне середовище в Україні: здобутки та перешкоди (2004)
Карташов Є. Г. - Інвестиційна привабливість Запоріжжя не викликає сумнівів (2004)
Дєєва Н. М. - Вдосконалення фінансових механізмів у контексті забезпечення соціально- економічного розвитку індустріального регіону (2004)
Шибко В. Я. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності в ядерно-паливному комплексі (2004)
Паливода К. В. - Досвід роботи банку щодо залучення та розміщення коштів населення в житловому будівництві (2004)
Рекомендації міжрегіональної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв'язання" (2004)
Енська О. Ю. - Драматургічна роль мотиву гри в операх Фроманталя Галеві (2014)
Бабій О. П. - Авторські концепції "опери порятунку" Людвіга ван Бетховена та Ріхарда Вагнера: драматургічна модель і типологія персонажів (2014)
Мізітова А. А. - Сюжет у сюжеті: "Аріадна на Наксосі" Ріхарда Штрауса на Зальцбурзькому фестивалі 2012 року (2014)
Криштофович В. І. - Особливості відтворення комедії Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі" в однойменній опері Бенджаміна Бріттена (2014)
Моцар О. В. - "Європери" як вершина інструментального театру Джона Кейджа (2014)
Матусевич О. П. - Московський оперний сезон 2013–2014: боротьба "музейного" с "інноваційним" (2014)
Золотарьова Н. С. - Принципи жанру grand opera в "Reminiscences des "Huguenots”" Ференца Листа (2014)
Лісова О. В. - Українська гілка білоруської вокальної школи (2014)
Рябов І. С. - Диференціації виконавців-піаністів (аналіз деяких концепцій ХХ ст.) (2014)
Кравченко А. В. - Культурницька діяльність житомирської "Просвіти" в перших десятиліттях ХХ століття (2014)
Гусарчук Т. В. - Постать Григорія Сковороди у світлі особистісних детермінант творчості (2014)
Луніна А. Є. - Євген Станкович: "Борис Лятошинський – унікальний український композитор" (2014)
Шамаєва К. І. - Таємниці минулого (2014)
Рожок О. В. - Хор, овіяний народною любов’ю (2014)
Скринченко В. А. - Свято муз у Київській філармонії (2014)
Сакало О. В. - Десять років діяльності оновленого студентського науково-творчого товариства (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Колесник І. О. - Філософсько-антропологічні основи педагогічних поглядів (друга половина хІх – початок хх ст.) (2014)
Долинський Є. В. - Географічна структура і освітні рівні фахової підготовки майбутніх перекладачів в університетах України (2014)
Тригуб І. І. - Освіта як об’єкт експертизи (2014)
Грищук Ю. В. - Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти (2014)
Сисоєва С. О. - Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів (2014)
Желанова В. В. - Динаміка середовищеутворення у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Курбан О. В. - Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку (2014)
Державець Д. О. - Аспекти екологізації у змісті економічних дисциплін для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі транспортних технологій, Солошич І. О. (2014)
Козак Л. В. - Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2014)
Брюханова Г. В. - Впровадження інформаційних технологій в освіту дизайнерів друкованої продукції (2014)
Чернуха Н. М. - Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності, Козир М. В. (2014)
Волярська О. С. - Підвищення професійної компетентності зареєстрованих безробітних засобами дистанційного навчання (2014)
Довмантович Н. Г. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2014)
Левкович У. О. - Формування професійних компетентностей маркетологів готельної діяльності (2014)
Гриневич Л. М. - Зарубіжний досвід оцінювання професійної діяльності вчителя засобами моніторингу (2014)
Мосьпан Н. В. - Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі (2014)
Тименко М. М. - Особливості роботи координаторів та консультантів з професійної орієнтації учнів у школах Великої Британії (2014)
Скиба К. М. - Професійна підготовка перекладачів у країнах-учасницях Болонського процесу (2014)
Філоненко М. М. - Методологія та методики комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика (2014)
Синявська Н. Я. - Особливості психоемоційного стану студентів-медиків під час вивчення дисципліни "Анатомія людини": організаційний аспект (2014)
Грімсолтанова Р. Е. - Особливості переживання міфологічних страхів у юнаків і дівчат у період студенства (2014)
Автори випуску (2014)
Пам’ятка автору (2014)
До відома читачів (2014)
Чайковський Владислав Феліксович (26 червня 1921 р. - 12 травня 1998 р.) (2011)
Байдак Ю. В. - Методика та пристрій енергетичного тестування компресійного холодильного приладу (2011)
Бондаренко В. Л. - Выбор стека–аппарата внутреннего теплообмена для термоакустического охладителя, Сурьянинова Н. Н. (2011)
Ильин В. М. - Фильтр очистки воздуха от диоксида углерода для средств заправки баллонных дроссельных микрокриогенных систем, Баранов Е. Д., Михалев А. В. (2011)
Кишкин А. А. - Рабочий процесс в дисковом насосе трения, Смирнов П. Н., Делков А. В., Ходенков А. А. (2011)
Лысенко Е. А. - Применение псевдопористых питателей для газостатического подвеса поршня компрессоров холодильной техники, Болштянский А. П., Щерба В. Е. (2011)
Ломейко О. П. - Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами, Кулінченко В. Р., Деменюк О. М. (2011)
Осокин В. В. - О зависимости теплоэнергетических характеристик бытового холодильника от дозы заправки его компрессорной системы хладогентом (изобутаном) и температуры окружающей среды, Дёмин М. В. (2011)
Подмазко И. А. - Использование аккумуляции холода для камер термообработки пищевых продуктов, Хмельнюк М. Г. (2011)
Радченко А. М. - Турбодетандерна система охолодження суднового електрогенератора та повітря на вході приводного дизеля (2011)
Радченко М. І. - Охолодження повітря на вході дизель-генератора турбодетандером, Коновалов А. В. (2011)
Радченко Р. Н. - Математическая модель процессов охлаждения воздуха на входе судового малооборотного дизеля теплоиспользующей эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Радченко Р. Н. - Оценка целесообразности охлаждения воздуха на входе главных дизелей транспортного судна эжекторной холодильной машиной, Охотин C. А., Казанцева В. Е. (2011)
Андреев А. А. - Оценка эффективности утилизации вторичной теплоты судовых ДВС теплонасосной паропроизводящей установкой, Калиниченко И. В. (2011)
Андрєєв А. А. - Основні положення математичної моделі теплообмінників тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повітря суднових малообертових дизелів, Коновалов Д. В., Радченко М. І. (2011)
Иванов А. В. - Экономические перспективы применения тепловых насосов в аквакультуре, Мнацаканян А. Г., Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Мелкозеров М. Г. - Математическая модель паротурбинной установки на низкокипящем рабочем теле, Ходенков А. А., Делков А. В., Кишкин А. А. (2011)
Малкін Е. С. - Розробка та дослідження комбінованого побутового холодильника з автономним блоком гарячого водопостачання, Красновський І. Н., Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е. (2011)
Суслов А. Э. - Термоподготовка воды тепловыми насосами на предприятиях аквакультуры, Фатыхов Ю. А., Бестужев А. С., Маковская А. И. (2011)
Плишко О. С. - Получение холода за счет вторичных энергоресурсов пищевых производств, Геллер В. З. (2011)
Радченко Н. И. - Региональные особенности применения теплоиспользующих систем охлаждения воздуха на входе электрогенерирующих газотурбинных установок в климатических условиях Ливии, Эльгерби Рами (2011)
Титлов А. С. - Оптимизация энергетических характеристик термосифонов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Тюхай Д. С., Дмитренко В. В. (2011)
Чебан Д. Н. - Использование керамических пористых многоканальных структур в области испарительного охлаждения, Дорошенко А. В. (2011)
Редунов Г. М. - Моделирование холодильной камеры абсорбционного холодильного прибора как объекта управления, Титлов А. С. (2011)
Краснопольский А. - Повышение коррозионной стойкости покрытий алюминиевых сплавов с использованием технологии микродугового оксидирования, Косенко А., Кузнецов Ю., Казански В., Титлов А. (2011)
Притула В. В. - Солнечные осушительно-испарительные охладители. Разработка и анализ возможностей, Дорошенко А. В., Жук К. Б. (2011)
Мартынюк А. О. - Разработка схемных и конструктивных решений абсорбционных холодильных приборов, способных обеспечить необходимые температурные режимы хранения при работе с альтернативными и возобновляемыми источниками тепловой энергии, Проць Р. Н., Титлов А. С. (2011)
Титлов А. С. - Методика расчета холодопроизводительности испарителя абсорбционного холодильного агрегата в составе абсорбционных холодильных приборов различного назначения, Ищенко И. Н., Титлова О. А., Хоменко Н. Ф. (2011)
Титлова О. А. - Анализ влияния тепловой мощности, подводимой в генераторе абсорбционного холодильного агрегата, на режимы работы и энергетическую эффективность абсорбционного холодильного прибора, Титлов А. С. (2011)
Грушко В. О. - Экспериментальное исследование теплопроводности и вязкости компрессорного масла ISO 9 с добавками наночастиц TiO2 и Cu, Зброжек В. О., Геллер В. З. (2011)
Бодарев Д. А. - Стратегия отбора бинарных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, Артеменко С. В., Хмельнюк М. Г., Мазур В. А. (2011)
Кутаров В. В. - Конденсация и испарение паров воды на нанопористых адсорбентах, Лапардин Н. И., Длубовский Р. М., Шевченко В. Н. (2011)
Лапардин Н. И. - Давление кипения и вязкость смеси смазочного масла ISO 68 и хладагента R410А (2011)
Осадчук Е. А. - Аналитические зависимости для расчета термодинамических параметров и теплофизических свойств водоаммиачного раствора, Титлов А. С. (2011)
Бестужев А. С. - Исследование массообменных процессов при комбинированном сухом посоле рыбы, Фатыхов Ю. А., Суслов А. Э., Балашов С. О. (2011)
Арестов А. Ю. - Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні, Ломейко О. П. (2011)
Жуковський Е. Й. - Розрахунок параметрів функціонування склада-холодильника на м’ясокомбінаті, Чабаров В. О., Шевченко З. І. (2011)
Іванюта П. В. - Внутрішньогосподарський облік якісних параметрів товару у системі раннього упередження кризових явищ (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу хлібопекарного підприємства, Шевченко Р. І., Мартинюк І. О. (2011)
Крусир Г. В. - Экологические аспекты сертификации зерноперерабатывающих предприятий по ISO 14001:2004, Яшкина В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Аналіз життєвого циклу консервного заводу, Шевченко Р. І., Осматескул О. Г. (2011)
Крусір Г. В. - Екологічний контроль харчових продуктів і виробництв, Русєва Я. П., Яшкіна В. В. (2011)
Крусір Г. В. - Ідентифікація ризиків продукції виноробного підприємства за системою НАССР, Захарчук В. Г., Соколова І. Ф. (2011)
Кудашев С. М. - Використання озонних технологій та штучного холоду у галузях АПК, Бабков А. В., Пушкар Т. Д., Новицька Н. С. (2011)
Лєвашов В. В. - Оптимізація параметрів процесу фільтрації пива в умовах AB "In Bev Україна", Мельник І. В. (2011)
Мадани Абделкадер - Моніторинг ринку виробництва та споживання замороженої плодоовочевої продукції в Україні та світі (2011)
Мадані Абделкадер - Законодавчо-нормативне регулювання якості та безпечності замороженої плодоовочевої продукції (2011)
Мельник С. И. - Анализ производственного процесса сахаро-рафинадного производства с использованием эксерготопологических моделей на графах (2011)
Мельник С. И. - Анализ стратегии восстановления (ремонтов) объектов пищевого производства при внезапных отказах (2011)
Могилянська Н. О. - Разработка режимов хранения неферментованных ацидофильных сывороточных напитков с экстрактами эхинацеи и соком, Волкова А. В. (2011)
Оносова І. А. - Низькі температури як частина стратегії зменшення небезпечних компонентів у м’ясопродуктах (2011)
Потапов С. Г. - Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену, Масліков М. М. (2011)
Тележенко Л. М. - Вплив виду гідроколоїду на характеристики соусу-дресингу при низькотемпературному зберіганні, Жмудь А. В. (2011)
Тележенко Л. М. - Дослідження якості пророщеного зерна сочевиці при холодильному зберіганні, Атанасова В. В. (2011)
Топольник В. Г. - Планування експериментального дослідження з пошуку оптимальних умов процесу шприцювання ковбасного фаршу, Мілохова Т. А., Кузьмін О. В. (2011)
Фатыхов Ю. А. - Экспериментальное исследование тонкого криоизмельчения гидробионтов, Суслов А. Э., Бестужев А. С. (2011)
Петушенко С. Н. - Экспериментальные исследования режимов низкотемпературной обработки зерна мелкосеменных культур (2011)
Радионова О. В. - Обобщение экспериментальных данных по массообмену при блочном вымораживании столовых сухих вин, Осипова Л. А., Бурдо О. Г. (2011)
Савінок О. М. - Аналіз впливу різних способів охолодження на показник рН м’яса, Титлов О. С., Рибак В. В., Кузелов А. (2011)
Лисогор Т. А. - Дослідження поліфенольних сполук в водних екстрактах чаю і кави, Могилянська Н. О., Кручек О. А. (2011)
Ищенко И. Н. - Анализ режимов холодильного хранения продуктов производства и переработки фермерских и крестьянских хозяйств Украины (2011)
Яцишин М. - Проблеми визначення поняття "пенітенціарна система" в сучасних умовах (2014)
Булавіна С. - Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії (2014)
Гламазда П. - Діяльність органів управління місцями ув’язнення на місцях в умовах реалізації тюремної реформи Павла Скоропадського (2014)
Кравчук М. - Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі (2014)
Крисюк Ю. - Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції (2014)
Куренда Л. - Дослідження сутності професійної правосвідомості юриста (2014)
Лаба О. - Механізм взаємодії правових систем Ради Європи та України (2014)
Берназюк Я. - Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1), Малюга А. (2014)
Кравчук В. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2014)
Кудрявцева О. - Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи (2014)
Микулець В. - Єдиний інформаційний простір: формування та застосування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Музичук К. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сербії (2014)
Нинюк М. - Стадії розвитку організації (2014)
Шишка Р. - Стадії створення юридичної особи (2014)
Яворська О. - Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі, Демчук А. (2014)
Качановський В. - Види та класифікація основних прав споживачів (2014)
Ковальчук В. - Підприємство як цілісний майновий комплекс: суб’єкт чи об’єкт прав? (2014)
Старчук О. - Поняття та види принципів-заборон у системі основоположних засад трудового права України (2014)
Dukhnevych I. - Nadzór nad działalnością SKOK w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dukhnevych А. (2014)
Кваша О. - Розгляд окремих корупційних злочинів крізь призму поняття необхідної співучасті (2014)
Щур Б. - Проблеми практичного застосування системи окремих криміналістичних методик (2014)
Саско О. - Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду (2014)
Цимбалюк В. - Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України (2014)
Чупринський Б. - Особливості застосування обставин, які пом’якшують покарання, не зазначених в частині першій ст. 66 Кримінального кодексу України (2014)
Иванников И. - Философско-правовое учение В. А. Савальского (2014)
Kmiecik Z. R. - A Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law (2014)
Niczyporuk J. - Evolution of participation forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding, Grzeszczuk M. (2014)
Niczyporuk J. - Realization of the Principle of Objective Truth in the General Administrative Procedure, Podleśny M. (2014)
Леміщак К. - Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв’язок категорій (2014)
Олексюк К. - Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування (2014)
Яцишин М. - Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи (2014)
Бедрій М. - Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти (2014)
Лаба О. - Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи (2014)
Наливайко Т. - Здійснення громадського контролю за процесом очищення влади в Україні (2014)
Юхимюк О. - Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах (2014)
Hoffman Y. - Educational Migration Processes from the Perspective of History, Law and Sociology, Hoffman Yul. (2014)
Савчин М. - Вихідні засади конституційної традиції в Україні (2014)
Федоренко В. - Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 2), Малюга А. (2014)
Гороть А. - Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України (2014)
Кравчук В. - Правові аcпекти діяльності іноземних адвокатів у країнах Європейського Союзу: на прикладі Німеччини (2014)
Шевчук І. - Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща (2014)
Гриняк А. - Окремі аспекти укладення шлюбного договору за цивільним та сімейним законодавством України (2014)
Вознюк Н. - До питання про поняття та види державних соціальних допомог (2014)
Савич С. - Розрізняльна здатність торговельної марки:до питання визначення поняття (2014)
Самчук-Колодяжна З. - Питання договору поставки в цивільному праві (2014)
Dukhnevych А. - Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe krajów członkowskich WTO (2014)
Власова А. - Порівняльна характеристика спрощеного судочинства у США та окремих європейських країн (2014)
Батюк О. - Дослідження спеціальних знань при проведенні допиту в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Денісова Г. - Кримінально-процесуальні гарантії, їх види та місце інституту відводу, самовідводу у їх структурі (2014)
Журавська З. - Вчинення злочинів персоналом виправних колоній як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених (2014)
Старко О. - Особливий психофізичний стан жінки як підстава пом’якшення відповідальності за ст. 117 Кримінального кодексу України (2014)
Фідря Ю. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (2014)
Цимбалюк В. - Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи: напрямки реформування законодавства (2014)
Karpinska N. - Features of Legal Status of Juvenile Females Sentenced to Imprisonment: International Standards (2014)
Шиновски P. - Вооруженные Силы Республики Польша в нормативной системе (2014)
Grzeszczuk M. - Notion of a Social Organisation in Polish General Administrative Proceedings. Chosen Aspects (2014)
Podleśny M. - Ban on Interrogation of Priest about Facts Subject to the Seal of Confession in Polish General Administrative Proceedings (2014)
Дудко Є. - Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Колб C. - Про деякі перспективи впровадження міжнародно-правових актів у діяльність правоохоронних органів України з питань протидії організованій злочинності (2014)
Охман О. - Сучасна політика України у сфері виконання покарань у контексті застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї (2014)
Яворська O. - Про детермінанти, що породжують та обумовлюють посягання на безпечні умови відбування покарання у виховних колоніях (2014)
Титул, содержание (2008)
Невлюдов И. Ш. - Обзор методов интерполяции геометрических контуров в составе автоматизированного проектирования сложных обрабатываемых профилей, Великодный С. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модели развития пространственно-распределенной компьютерной сети организации, Овчаренко В. Е., Шевченко М. В., Щеголь В. А. (2008)
Баулин С. А. - Системный анализ общегосударственной космической программы Украины для формирования подходов к оценке ее эффективности (2008)
Невлюдов И. Ш. - Минимизация потерь в оптических соединительных устройствах, построенных на микролинзах, Аллахверанов Р. Ю., Хатнюк И. С. (2008)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора программного обеспечения офиса по управлению проектами, Овчаренко В. Е., Петренко Ю. А., Плугина Т. В., Щеголь В. А. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Сетевые модели и проектирование технологии сборочных процессов, Цымбал А. М., Милютина С. С. (2008)
Нефедов Л. И. - Модель выбора гибридной автоматической трансмиссии, Осьмачко А. А., Овчаренко В. Е. (2008)
Омаров М. А. - Распределение мощности электромагнитного поля в медицинских установках СВЧ-гипертермии, Цехмистро Р. И. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Структурно-параметрическое описание литьевой формы для производства деталей из пластмассы, Второв Е. П., Сотник С. В. (2008)
Бережная М. А. - Однородные вычислительные сети с реконфигурируемой структурой, Королева Я. Ю. (2008)
Титул, содержание (2010)
Гинтов О. Б. - Тектонофизический анализ и геодинамическая интерпретация трехмерной геофизической модели Украинского щита, Пашкевич И. К. (2010)
Шуман В. Н. - Электродинамика геосреды и методы геоэлектрики (2010)
Гордиенко В. В. - О природе аномалий скорости распространения продольных сейсмических волн в верхней мантии (2010)
Андрущенко Ю. А. - Природа сейсмических событий, зарегистрированных на западе Украинского щита в 2005—2007 гг., Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д., Гордиенко Ю. А., Калитова И. А. (2010)
Пустовитенко Б. Г. - Инструментальные и макросейсмические данные о процессах в очаговой зоне Криворожского землетрясения 25 декабря 2007 г, Кульчицкий В. Е., Пустовитенко А. А., Скляр А. М. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры западной части Украинского щита по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований (2010)
Бондаренко М. С. - Определение пористости глинистых пород в обсаженных нефтегазовых скважинах с помощью радиоактивного и акустического каротажа, Кармазенко В. В., Кашуба Г. А., Кулик В. В. (2010)
Сливинская Г. В. - Магнитостратиграфия осадочных отложений позднего неогена Керченского полуострова, Третяк А. Н. (2010)
Якимчик А. И. - О пересмотре ограничений на получение первичного материала с целью развития гравиметрии и магнитометрии в Украине (2010)
Баленко В. Г. - Эффект топографии по результатам земноприливных наблюдений на станции "Березовая Рудка", Кутный А.М., Бабич Т.Н. (2010)
Довбнич М. М. - Разломно-блоковая модель и приливный триггерный механизм сейсмического процесса (на примере сейсмичности Крыма), Солдатенко В. П. (2010)
Старостенко В. И. - Важные шаги в изучении тектоносферы Украины (2010)
Академику Шнюкову Евгению Федоровичу — 80 лет! (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). 1, Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Макивчук О. Ф., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2010)
Кравчук Н. В. - Еще раз о характере взрыва 4-го блока ЧАЭС (2010)
Дядюра В. А. - Автоматизированная система сейсмологических наблюдений, Михайлик И. Ю., Ганиев А. З. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской платформы: трехмерная Р-скоростная модель мантии под Фенноскандией. Ч. II, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2010)
Орлюк М. И. - Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины, Друкаренко В. В. (2010)
Савенко Б. Я. - Петромагнитная характеристика магнитоактивного слоя земной коры Антарктического побережья района станции "Академик Вернадский", Корчин В. А., Буртный П. А., Карнаухова Е. Е., Чулков С. С. (2010)
Тяпкин Ю. К. - Аппроксимации нулевого и первого порядков при оптимизированной оценке сейсмического сигнала, осложненного регулярными и нерегулярными помехами сложной структуры, Силинская Е. А. (2010)
Уткин В. И. - Поведение радона при подготовке геодинамических процессов, Юрков А. К. (2010)
Спиртус В. Б. - Возможности биофизических моделей типа Фитцхью—Нагумо в отображении двумерной миграции сейсмичности (2010)
Бурахович Т. К. - Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока, Кулик С. Н., Кушнир А. Н., Зайцев Г. Н. (2010)
Гончар В. В. - Критерий относительной мощности и изгибно-прочностной подход в интерпретации складчатости одиночного слоя (2010)
Лукович В. В. - Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Балюнов О. О. - Дослідження магнітопружного стану циліндричної панелі залежно від радіуса (2015)
Болотов М. Г. - Дослідження механічних властивостей та структурної неоднорідності цегли, Ганєєв Т. Р., Прибитько І. О. (2015)
Пасов Г. В. - Анімаційне моделювання кульково-гвинтових передач для створення прямолінійного поступального руху, Венжега В. І. (2015)
Бондарь Е. С. - Ингибирующее действие сока Aloe Vera и композиций на его основе при коррозии малоуглеродистой стали, Курмакова И. Н., Макей А. П. (2015)
Горбенко П. К. - Термолюминесценция облученных рентгенлучами кристаллов KCL и KCL:LICL, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2015)
Комаха В. О. - Енергетичнийстан поверхні модифікованих карбонатних наповнювачів, Свідерський В. А. (2015)
Войтенко В. П. - Визначення серцевої активності вбудованим датчиком тиску апарата для гемодіалізу, Рудаков С. О. (2015)
Міщенко А. В. - Питання інформаційної безпеки в аспекті підвищення цільової ефективності авіатранспортного комплексу (2015)
Нежурин В. И. - Совершенствование печей ресурсосберегающихтехнологийв условиях машиностроительного производства, Абрамов С. А. (2015)
Рудик А. В. - Продуктивність високоефективного поздовжнього глибинного шліфування поверхонь обертання периферією та торцем орієнтованого абразивного інструменту, Венжега В. І., Рудик В. А. (2015)
Деркач О. Л. - Розрахунок нестаціонарних коливань транспортного засобу з п’єзоелектричними активними накладками при випадковому кінематичному збудженні (2015)
Лаврова Е. В. - Разработка универсальной кинематической схемы устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2015)
Казимир В. В. - Управляючі веб-портали та їх властивості, Харченко М. В. (2015)
Литвинов В. В. - Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения, Богдан И. В. (2015)
Двоєглазова М. В. - Дослідження процесу функціонування інтегрованої інформаційної системи підприємства та проекту (2015)
Зарiцький О. В. - Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами, Судік В. В. (2015)
Крячок С. Д. - Зрівноваження полігонометричних мереж, побудованих зустрічними ходами (2015)
Нестеренко С. О. - Алгоритм зшивання полігональних сіток (2015)
Соломаха В. В. - Дослідження алгоритмів симетричних криптосистем, Верьовко М. В., Соломаха І. В. (2015)
Kazymyr V. - Functional security in an android mobile architecture, Karpachev I. (2015)
Lytvynov V. - Methods of fuzzy logic for minimize the risks of IT-projects, Skakalina О. (2015)
Гусев О. О. - Модель трирівневого квазі-імпедансного інвертора для малого сигналу (2015)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги при врахуванні втрат у ключових елементах, Сапегін А. П., Остапчук Ю. Ю., Куник Ю. І. (2015)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шістнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю., Ніколаєва К. А. (2015)
Приступа А. Л. - Оцінювання діючих методикрозрахунку технологічних витрат електричної енергії в розподільних електричних мережах, Галюга А. В. (2015)
Ревко А. С. - Стабілізатори струму на основі квазірезонансних перетворювачів, Грозов С. Ю. (2015)
Кулик Б. І. - Алгоритм управління засобами штучної компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження змін фізико-хімічних показників якості продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Кучинська А. М. (2015)
Гуменюк О. Л. - Розроблення рецептури хліба з використанням лляного шроту, Ксенюк М. П., Журок І. М., Дорожинська М. В. (2015)
Купчик Е. Ю. - Определение тяжелых металлов в чае методом инверсионной вольтамперометрии, Буяльская Н. П. (2015)
Квашук Ю. В. - Рослинні екстракти у протикорозійному захисті систем водопостачання, Сиза О. І., Савченко О. М. (2015)
Крупко В. А. - Моніторинг стану земельних ресурсів для організації їх ефективного використання, Клінцов Л. М. (2015)
Zatserkovnyi V. - Use of geoinformation technologies for monitoring of hunting sector conditions (2015)
Бурдо О. Г. - Особенности инновационных проектов в условиях газовых обязательств Украины (2011)
Никитенко Н. И. - Математическая модель и метод расчета динамики непрерывной сушки, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2011)
Никитенко Н. И. - Метод определения коэффициента диффузии в пористых средах на основе решения обратной задачи массопереноса, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. , Кольчик Ю. Н. (2011)
Погожих Н. И. - Определение напряженности СВЧ-поля по темпу нагрева модельного тела, Потапов В. А., Цуркан Н. М., Гриценко О. Ю. (2011)
Берник М. П. - Теоретическое обоснование импульсного подвода внутреннего источника тепла в процессах сушки влажных материаллов, Лупашко А. С., Иванов Л. Д., Цислинская Н. Я., Шаповаленко О. И. (2011)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2011)
Товажнянский Л. Л. - К расчету пластинчатого теплообменника, Арсеньева О. П., Капустенко П. А., Хавин Г. Л. (2011)
Бурдо О. Г. - Особенности моделирования процессов сушки при электромагнитном подводе энергии, Бандура В. Н., Яровой И. И. (2011)
Шандиба Н. О. - Методика рекурентного розрахунку гравітаційної поличної сушарки, Юхименко М. П. (2011)
Кузьменко І. М. - Моделювання роботи контактних тепломасообмінних апаратів широкого призначення (2011)
Дейнеко А. І. - Локальний теплообмін при конденсації R22, R406A та R407C всередині гладкої горизонтальної труби (2011)
Смілян І. О. - Аналіз прямоточних циклонних очисних апаратів, Степанюк А. Р. (2011)
Артюхов А. Є. - Розробка методики інженерного розрахунку енергоефективних абсорберів з масообмінно-сепараційними контактними ступенями, Ляпощенко О. О., Коробченко К. В., Смілянська О. Ю. (2011)
Турчина Т. Я. - Уточнений розрахунок габаритів дискових розпилювальних сушарок для адгезійних матеріалів (2011)
Смирнов Г. Ф. - О приближенной модели сушки зернового слоя, Воскресенская Е. В. (2011)
Ульєв Л. М. - ПІНЧ-проектування і зниження кількості шкідливих викидів установки первинної переробки нафти АВТ А12/2 в режимі роботи без вакуумного блоку, Мельниковська Л. О. (2011)
Гумницький Я. М. - Сорбційне вилучення фосфатів з рідкої фази, Сабадаш В. В. Тижбір Г. А. (2011)
Черемисинова А. А. - Получение и опытно-промышленные испытания фосфатных смазок для процессов горячей обработки металлов давлением, Сорока П. И., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Фізичне моделювання процесу зворотного осмосу, Заграй Я. М., Гулієнко С. В. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес диспергуваання азотно-кальцієво-гумінововмісних добрив, Донець О. Є., Косянчук В. О. (2011)
Корнієнко Я. М. - Процес гранулоутворення азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив, Гатілов К. О., Науменко Д. О., Магазій П. М. (2011)
Кучерук Д. Д. - Очищення лужних розчинів від прямих барвників нанофільтраційною керамічною мембраною, Дульнева Т. Ю., Красуленко І. С. (2011)
Артюхов А. Є. - Вдосконалення конструкції вихрових масообмінно-сепараційних секцій колонних апаратів, Коробченко К. В. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження процесу кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Кучеренко І. В., Карпенко О. П. (2011)
Степанюк А. Р. - Дослідження структури мікрошару при кристалізації аморфних та водорозчинних гумінових компонентів, Карпенко О. П., Кучеренко І. В. (2011)
Марчевський В. М. - Кінетика сушіння кристалічного бішофіту, Улітько Р. М., Галстян А. С. (2011)
Безушко Н. А. - Дослідження гідродинаміки та теплообміну в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при зміні агрегатного стану рідини, Зубрій О. Г. (2011)
Заплетніков І. М. - Залежності шумових характеристик обладнання ресторанного господарства від його основних параметрів, Севаторова І. С., Жидков Ю. В. (2011)
Поперечний А. М. - Моделювання процесу сушіння картоплі та моркви у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В. (2011)
Дячок В. В. - Дослідження механізму процесу екстрагування із твердих тіл клітинної будови, Мальований М. С. (2011)
Куц В. П. - Порівняльна оцінка роботи пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Особливості теплотехнології переробки плодоовочевої сировини на сушену продукцію, Шапар Р. О., Воспітанніков Г. К. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Снєжкін Ю. Ф., Степанюк А. Р. (2011)
Товажнянський Л. Л. - Покращення теплової інтеграції процесу концентрування квасного сусла, Перевертайленко О. Ю., Гарєв А. О., Горбунов К. О., Биканов С. М., Толста Н. О. (2011)
Арсеньева О. П. - Модернизация системы последовательно установленных подогревателей сахарного сока, Бабак Т. Г., Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Малецкая К. Д. - Энергоэффективное получение пищевых продуктов на основе ягодного сырья по методу ДИВЭ, Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2011)
Семенишин Є. М. - Вплив дисперсності насіння амаранту на механізм екстрагування олії, Стадник Р. В. Троцький В. І., Федорчук-Мороз В. І. (2011)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії в електромагнітному полі, Светлічний П. І., Малашевич С. А. (2011)
Терзиев С. Г. - Исследование процесса сушки кофейного шлама под действием инфракрасного излучения, Ружицкая Н. В., Саламаха В. И., Малашевич С. А. (2011)
Вітенько Т. М. - Обґрунтування ефективності застосування кавітаційних пристроїв у технології виробництва кислотного казеїну, Гащин О. Р. (2011)
Шаркова Н. А. - Повышение эффективности экстракции биологически активных веществ из коллагенсодержащегося сырья, Авдеева Л. Ю., Жукотский Э. К., Козак Н. Н. (2011)
Паляничка Н. О. - Експериментальне обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока, Гвоздєв О. В. (2011)
Ощипок І. М. - Визначення міцності шкур при плоскому напруженому навантаженні (2011)
Бандура В. М. - Інтенсифікація екстрагування рослинних олій електромагнітним полем, Коляновська Л. М. (2011)
Янаков В. П. - Энергоэффективность процессов тестоприготовления (2011)
Фалько О. Л. - Розміри циліндричних сит сепаратора, при схемі роботи від великого до дрібного, Шеїна А. В. (2011)
Голубок Д. С. - Дослідження розпилювальної сушки термолабільних речовин, Зубрій О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Кинетика процесса экстрагирования в микроволновом поле, Макиевская Т. Л. (2011)
Друкований М. Ф. - Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку біоенергетики України, Мазур І. В., Паламарчук В. І. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Застосування акумулювання теплової енергії в системах сонячного сушіння, Чалаєв Д. М., Михайлик В. А., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В. (2011)
Календерьян В. А. - К оценке эффективности сушки зерновых культур в неподвижном слое при различных режимах подводах энергии, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В., Дементьева Т. Ю. (2011)
Гура Д. В. - Моделирование процесса получения аморфного диоксида кремния и тепловой энергии из отходов рисового производства, Сорока П. И. (2011)
Гриднева Т. В. - Определение технологических параметров процессов получения кремнийсодержащих соединений из отходов рисового производства, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А. Смирнова Е. С. (2011)
Бурдо О. Г. - Минимизация энергетических затрат в аппаратах блочного вымораживания, Мордынский В. П., Харенко Д. А. (2011)
Білонога Ю. Л. - Екстагування ронідази розчинами екстрагентів із поверхнево-активними речовинами у відцентрових екстракторах, Драчук У. Р. (2011)
Бандура В. М. - Енергоефективні технологічні процеси переробки олійних культур (2011)
Яровой И. И. - Микроволновая сушка растительного сырья – ближайшие перспективы (2011)
Целень Б. Я. - Оптимизация работы аппарата термовакуумной обработки с точки зрения энергосбережения, Иваницкий Г. К. (2011)
Новохат О. А. - Застосування інфрачервоного випромінювання в процесі сушіння паперу (2011)
Султанов А. А. - Энергоэффективные технологии при предварительной обработки масличных семян, Комилов М. З., Ходжиев Ш. М., Мажидов К. Х. (2011)
Джураев У. Х. - Энергоэффективная технология при производстве пищевых модифицированных жиров, Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Махмудов К. Ю. - Производство масложировой продукции энергосберегающими и экологически чистыми технологиями, Бозоров Д. Х., Абдувалиев Ж. С., Мажидова Н. К., Мажидов К. Х. (2011)
Рахимов А. М. - Энергоэффективные технологии при производстве моющих средств, Саидвалиев С. С., Мажидов К. Х., Рахимов М. Н. (2011)
Гусалов М. Р. - Улучшение работы котельного оборудования за счет каталитической вставки, Чайка Т. Г. (2011)
Кулик К. В. - Использование внутренней рециркуляции дымовых газов для улучшения эколого-технических параметров котла, Дуняк О. В. (2011)
Демченко В. Г. - Повышение эффективности работы топочных камер (2011)
Рыбина О. Б. - Влияние микроволнового электромагнитного поля на рост микроорганизмов, Бурдо О. Г. (2011)
Бурдо О. Г. - Экспериментальные исследования влияния электромагнитного поля на кефирный гриб Cordyceps chinensis, Рыбина О. Б., Терземан Е. Ф. (2011)
Гаращенко В. І. - Енергоефективна технологія магнітного очищення водних систем від дисперсних феромагнітних забруднень, Гаращенко О. В., Лук’янчук О. П. (2011)
Бурдо О. Г. - Повышение эффективности использования энергии и сырьевых ресурсов при производстве растворимого кофе, Терзиев С. Г., Светличный П. И., Макиевская Т. Л. (2011)
Осадчук П. І. - Використання фізичних полів для очищення рослинних олій (2011)
Снежкин Ю. Ф. - Возможности повышения энергоэффективности теплотехнологий (2011)
Потапов В. А. - Повышение эффективности работы холодильной системы с переменной нагрузкой при помощи аккумулятора холода, Мольский С. М. (2011)
Поперечний А. М. - Енергоефективність конвективного сушіння грибів, Гніцевич В. А., Корнійчук В. Г., Слащева А. В., Чехова Н. С. (2011)
Берник М. П. - Зависимость электрофизических характеристик некоторых маслосодержащих продуктов от режимных параметров сушки (2011)
Петрова Ж. О. - Визначення кількісного вмісту пектинових речовин в рослинній сировині, розробка методики, Снєжкін Ю. Ф. (2011)
Сімороз Д. О. - Дослідження процесу сушки суміші овочів в конвективній сушарці, Петрова Ж. О., Степанюк А. Р. (2011)
Слюсаренко В. В. - Совершенствование процессов и оборудования для производства растительных масел и биотоплив, Контиевский Ю. В. (2011)
Комилов О. С. - Исследование биогазовой установки с системой солнечного обогрева, Астанов С. Х., Шарипов М. З., Сафаров Дж. Дж. (2011)
Бурдо О. Г. - Параметрический ряд тепломассоутилизаторов для АПК, Терзиев С. Г., Кураков О. М. (2011)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти експлуатації біоенергетичних установок, Бойко О. В., Бойко Т. Ю. (2011)
Дубовкина И. А. - Рекуперация теплоты в конвективных сушильных установках с применением теплонасосных технологий, Чалаев Д. М. (2011)
Чалаев Д. М. - Перспективные рабочие вещества для адсорбционных тепловых насосов (2011)
Дабижа Н. А. - Энергоэффективная технология сушки термолабильных материалов с использованием тепловых насосов (2011)
Перетяка С. Н. - Исследование энергетических характеристик кофейного шлама (2011)
Коротнян А. Н. - Энегетический мониторинг цеха розлива, Бурдо О. Г. (2011)
Терзиев С. Г. - Теплоэнергетический аудит пищеконцентратного производства, Борщ А. А., Малашевич С. А. (2011)
Зыков А. В. - Моделирование процесса сушки амаранта, Воскресенская Е. В. (2011)
Шаркова Н. О. - Дослідження кінетики сушіння крапель білково-мінерального екстракту, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Турчина Т. Я., Козак М. М., Костянець Л. О., Ткаченко О. В. (2011)
Борділовська О. - "Харшачаріта" Бани: джерелознавчий портрет (1998)
Бубенок О. - Східні джерела про країну асів на Волзі (1998)
Бушаков В. - Кадилики і каймакамства в Кримському ханстві (XVIII ст.) (1998)
Величко В. - До питання про традиційні політичні та соціально-економічні основи відносин центру з регіонами у Китаї (1998)
Дроздов О. - Історико-психологічна реконструкція особистості середньовічного самурая (з досвіду застосування методу герменевтики в історичній психології) (1998)
Отрощенко І. - Секуляризація в монгольському суспільстві у 1921–1924 рр. (за матеріалами Російського державного архіву соціально-політичної історії) (1998)
Павленко Ю. - Формування етномовної структури індійської цивілізації (1998)
Пустовалов С. - Давньосхідні корені у походженні катакомбної спільності (інгульська культура останньої чверті III тис. - першої чверті ІІ тис. до н.е.) (1998)
Рибалкін В. - Ідеологічні та лексико-граматичні рифи у перекладах Святого Письма мусульман (1998)
Рубель В. - Хто і як почав Велику селянську війну 874-884 рр. в Китаї (Несподіваний аспект проблеми) (1998)
Усеїнов Т. - Класичний період в історії кримськотатарської літератури... (1998)
Матвєєва Л. - Юліан Кулаковський: сюжети з класичного світу (80-ті роки XIX ст.) (1998)
Циганкова Е. - Комісія для дослідів з історії Близького Сходу ВУАН (1930–1933) (1998)
Галенко О. - Тудун (1998)
Рафалюк В. - Хроніка та інформація, Ловягін А. (1998)
Полотнюк Я. - Рецензії (1998)
Демкович А. Є. - Основні патогенетичні підходи до профілактики та лікування запальних захворювань пародонта, Бондаренко Ю. І. (2015)
Олещук О. М. - Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті, Іванків Я. І. (2015)
Беш О. М. - Моніторинг побутових тригерних чинників бронхіальної астми, Павліченко В. І., Радченко О. М., Бандрівська А. З. (2015)
Вадзюк С. Н. - Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у здорових міських юнаків і дівчат, Цвинтарний А. В. (2015)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки різних вікових групп, Волошин О. І. (2015)
Губіна Н. В. - Можливість прогнозу розвитку серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію з різними варіантами ремоделювання серця (2015)
Балабан А. І. - Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах, Ярема Н. І., Коцюба О. І. (2015)
Марабян Р. В - Діагностика та прогнозування порушень трофологічного статусу в дітей раннього віку з паралітичними синдромами, які виховуються в умовах будинку дитини, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2015)
Фурдела В. Б. - Клінічні та фенотипічні патерни у школярів із надлишковою масою тіла та ожирінням (2015)
Поворознюк В. В. - Біологічний вік жінок у постменопаузальному періоді з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини і вертебральним больовим синдромом, Орлик Т. В. (2015)
Васюта В. А. - Аналіз доступності до кваліфікованої медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Процайло М. Д. - "Хвороба босих ніг” – правець, Галич М. М., Процайло О. М. (2015)
Поляцко К. Г. - Поліорганна дисфункція у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки з синдромом ентеральної недостатності в стадії декомпенсації (2015)
Виноградова О. М. - Реологічні властивості слини та її мінералізуючий потенціал у пацієнтів із запально-деструктивними захворюваннями тканин пародонта на фоні уражень шлунково-кишкового тракту (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості перебігу післяопераційного періоду в пацієнтів після лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань при лікуванні об’ємних утворень у нирках, каменів проксимального відділу сечоводу (2015)
Бідованець Б. Ю. - Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції, Головата Т. К. (2015)
Самиева Г. У. - Состояние респираторного тракта у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом (2015)
Гасюк Н. В. - Патогенетичні механізми цитологічної перебудови слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Галайчук І. Й. - Неінвазивні методи діагностики меланоми шкіри, Гоцко О. С., Жулкевич І. В. (2015)
Школьнік Е. Я. - Розбіжності комп’ютерно-томографічних параметрів верхньощелепних пазух між здоровими і хворими на гнійний гайморит юнаками або чоловіками Поділля, Гунас І. В., Кириченко Ю. В. (2015)
Якимець М. М. - Взаємозв’язок між карієсом зубів та формуванням шкідливих звичок у дітей (2015)
Глушак А. А. - Моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелеп та сагітальних характеристик зубної дуги у хлопчиків та дівчаток із різним типом обличчя (2015)
Матлубов М. М. - Состояние гемодинамики у беременных с ожирением, Семенихин А. А., Рузибаев С. А., Закирова Н. И., Ким О. В. (2015)
Вовк І. Б. - Сучасний підхід до лікувальної тактики загрозливого викидня ранніх термінів гестації, Горовенко Н. Г., Трохимович О. В., Россоха З. І. (2015)
Котик А. О. - Морфофункціональна характеристика яєчників при лейоміомі матки (2015)
Гоженко А. І. - Структурні та метаболічні особливості репаративного процесу в кістці щура при введенні плазми, збагаченої тромбоцитами, Павленко К. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Сорока І. О. - Морфофункціональний стан нейроцитів соматосенсорної зони кори великого мозку за умов хронічної ендотоксемії та її сорбційної корекції, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2015)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у нирках на першу добу в умовах політравми (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив ретаболілу, речовини LES-2222, тестостерону пропіонату на масу тіла та внутрішніх органів щурів при харчовій депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лимар Л. Є. - Зміни деяких показників імунітету в самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту та їх вплив на репродуктивну функцію (2015)
Гнатюк М. С. - Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Пасічник М. А. - Порушення процесів вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту в печінці при експериментальному алергічному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Тупол Л. Д. - Структурні та морфометричні зміни печінки при експериментальній термічній травмі (2015)
Литвинюк С. О. - Морфометричні зміни нейроцитів Cа1 поля гіпокампа в динаміці після термічної травми (2015)
Михайлюк І. А. - Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання, Гудима А. А., Михайлюк В. М. (2015)
Мачоган В. Р. - Особливості структурної характеристики пародонта щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Магльона В. В. - Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі, Гантімуров А. В., Герасимюк І. Є. (2015)
Романюк А. М. - Особливості масометричних показників та морфологічних змін головного мозку статевозрілих щурів в умовах впливу на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2015)
Кулянда О. О. - Морфологічні зміни печінки при політравмі (2015)
Гудима А. А. - Сучасний алгоритм проведення медичного сортування, Ляхович Р. М., Джус М. Я., Цибік О. Т. (2015)
Титул, содержание (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологическая характеристика земной коры юго-восточной части Фенноскандинавского щита (Россия), Куликов В. С., Куликова В. В., Исанина Э. В., Крупнова Н. А. (2010)
Шуман В. Н. - Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения (2010)
Верховцев В. Г. - Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий (2010)
Кожан Е. А. - Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви, Сугак В. Г., Сугак А. В. (2010)
Ааданивский Б. Т. - Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов104—105 с, Семенов В. Ю., Логвинов И. М. (2010)
Даниленко В. А. - Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури, Микуляк С. В. (2010)
Усенко О. В. - Глубинные процессы и магматизм Волыно-Подольской плиты (2010)
Цифра И. М. - Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде (2010)
Скриник О. Я. - Дослідження формування плямистості забруднення місцевості потужним висотним фінітним джерелом на основі простих аналітичних моделей атмосферної дифузії (2010)
Причепий Т. И. - Скалярные импедансы как функции линейной поляризации магнитного поля (2010)
Оровецкий Ю. П. - К проблеме генетического основания древней Восточно-Европейской платформы (2010)
Якимчик А. И. - Технология оцифровки карт фактического материала на основе программного обеспечения MapInfo Professional и CorelDRAW (2010)
Федченко Т. А. - Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов, Петровский А. П. (2010)
Ляшкевич 3. М. - Некоторые минералогические данные о генезисе магм Карпатского региона (2010)
Кутний А. М. - Підвищення точності визначення резонансного впливу рідкого ядра Землі на земні припливи, Бабич Т. М. (2010)
Коллеге — 80 (2010)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Володимировича Гошовського! (2010)
Wannier M. - Концерн "Shell" — Институт геофизики НАН Украины: рабочий семинар, Vityk M., Старостенко В. И., Кутас Р. И., Коболев В. П., Егорова Т. П. (2010)
Титул, зміст (2013)
Ситий І. - Кирило Транквіліон-Ставровецький — чернігівський першодрукар (2013)
Гірко В. - Наш славетний земляк Лазар Баранович (2013)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Нестеренко Л. - Село Іванківці у ХІХ – на поч. ХХ ст. (2013)
Ільїн О. - Єпиcкоп Анатолій (Станкевич) та виникнення білоруської національної ідеї (2013)
Тарасенко О. - Емеритальна і погребальна каса духовенства Чернігівської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Музика Ю. - Данило Лукич Мордовець. 1830 – 1905 рр.(до постановки проблеми) (2013)
Тоцька Ж. - М. А. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI – XVIII ст. у краєзнавчому аспекті (2013)
Ланько О. - Державна влада і кооперація. 1861 – 1917 (до постановки проблеми) (2013)
Демуз І. - Сільськогосподарські товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: досвід історіографічних напрацювань сучасної вітчизняної науки (2013)
Гаврилов В. - Соціальне становище колективізованого селянства України у перші повоєнні десятиріччя: до історіографії проблеми (2013)
Коропатник М. - Особливості соціалістичного та соціал-демократичного руху в Україні: історична ретроспектива (2013)
Рахно О. - До біографії Ю. О. Русова (2013)
Студьонова Л. - Прояви бандитизму та антирадянські акції в Чернігівській області (1943–поч.1950-х рр.) (2013)
Заліський А. - Освітній округ – шлях до якісної освіти (2013)
Половець В. - Олександр Федорович Кістяківський (1833 – 1885) (2013)
Строгий В. І. - Оцінка наявних можливостей багатонаціональних об’єднаних оперативно-тактичних сил за умов підвищення ефективності забезпечення державної безпеки України (2014)
Завгородній В. А. - Правові стандарти Європейського Суду з прав людини та їх співвідношення з прецедентами (2014)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "тлумачення норм права" (2014)
Фоміна С. В. - Особливості конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Азії (2014)
Грибан В. Г. - Нормативно-правове забезпечення охорони праці як основа її безпеки та високої продуктивності, Байрачна В. В. (2014)
Булах С. М. - Спеціальні принципи правового регулювання переведення і переміщення працівників в умовах переходу до ринкової економіки (2014)
Коваленко А. В. - Особливості режиму робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2014)
Чабаненко М. М. - Окремі проблеми правового регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в Україні (2014)
Комісаров О. Г. - Інформаційне забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку: сучасний стан проблеми, Богуславський В. В. (2014)
Лошицький М. В. - Організаційно-правові засади поліцейської діяльності служби охорони громадського порядку в Україні (2014)
Миронюк Р. В. - Проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в органах публічної влади як спосіб запобігання корупції (2014)
Журавель О. Є. - Суб’єкти протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2014)
Кацуба Р. М. - До питання про зміст предмета спортивного права України (2014)
Костроміна О. Г. - Фактори небезпек у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Легеза Є. О. - Правова основа адміністративно-правого статусу Національної гвардії України як складового суб’єкта Міністерства внутрішніх справ (2014)
Мацюк В. В. - Сутність взаємодії Служби безпеки України з Національною гвардією України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект, Бєлай С. В. (2014)
Самбор М. А. - Інші та подібні дії як елемент складу адміністративного правопорушення та його вплив на кваліфікацію діяння як адміністративного проступку, Самбор А. М. (2014)
Задаля Д. К. - Правові підстави забезпечення охорони громадського порядку у сфері освіти (2014)
Ляшко О. Б. - Види адміністративних послуг у сфері містобудування в Україні (2014)
Мироненко Є. О. - Принципи адміністративного судочинства: теоретико-правова характеристика (2014)
Чаплинський К. О. - Освідування як об'єкт криміналістичного дослідження (2014)
Горбачевський В. Я. - Особливі форми взаємодії слідчих та працівників органу внутрішніх справ у реагуванні на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення (2014)
Бабанін С. В. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони порушення чинних на транспорті правил (2014)
Веприцький Р. С. - Вплив злочинності на суспільні процеси (2014)
Гриневич Л. М. - Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Братко М. В. - Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект (2015)
Сисоєва С. О. - Culturological approach to the organization of the educational process, Галицька М. М. (2015)
Семенова А. В. - Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне (2015)
Мельничук Т. Ф. - Творча активність як компонент духовного розвитку особистості (2015)
Волкова Н. І. - Полікультурна освіта у професійній підготовці майбутніх економістів (2015)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади (2015)
Іванюк Г. І. - Розвиток варіативних моделей профільних шкіл у сільській місцевості: соціально-педагогічні аспекти (2015)
Вовк Л. М. - Вплив гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі, Глазова В. В. (2015)
Осіпцов А. В. - Психолого-педагогічні та соціальні аспекти формування загальнолюдських цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Бєлєнька Г. В. - Формування відповідальності у дошкільників (2015)
Видайчук Т. Л. - Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога (2015)
Русаченко Н. П. - Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади (2015)
Трішкіна Н. І. - Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Літвінова-Головань О. П. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до анімаційної діяльності, Безкоровайна Л. В. (2015)
Ogurtsova O. - Teaching business english in the new digital age (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль навчально-польової практики із зоології безхребетних у підготовці майбутніх учителів біології (2015)
Брюханова Г. В. - Засоби дизайнерської освіти в україні: аналітичний огляд (2015)
Дьячкова Я. О. - Практичне впровадження короткострокового веб-квесту в процес навчання англомовного говоріння (2015)
Мартиненко С. М. - Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи, Новик І. М. (2015)
Синекоп О. С. - Зміст дослідницько-стратегічної компетентності майбутніх докторів філософії (phd) , Коломієць С. С. (2015)
Масімова Л. Г. - Формування професійних компетентностей фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа (2015)
Бабійчук С. М. - Модель формування геоінформаційної компетенції старшокласників (2015)
Линьова І. О. - Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід (2015)
Заяць Л. І. - Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці (2015)
Литвин Л. В. - Погляди Х. Шрадер-Брейман на освіту виховательок для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2015)
Тригуб І. І. - Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти (2015)
Грищук Ю. В. - Історико-педагогічний аналіз розвитку освіти в Польщі (2015)
Редько С. І. - До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Рибачук В. М. - Особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Карпенко З. С. - Суб’єктні механізми аксіогенезу особистості, Карпенко Є. В. (2015)
Радчук Г. К. - Культурно-психологічний підхід як методологічна основа становлення особистості в освітньому середовищі (2015)
Таран О. П. - Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку, Мішина Ю. С. (2015)
Старинська Н. В. - Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальна дистанція як показники міжетнічної толерантності студентів (2015)
Редько С. І. - Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу, Панченко А. Г. (2015)
Підлипна Л. В. - Факторна структура соціально-психологічних чинників інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив (2015)
Петрунько О. В. - Творчість і обдарованість: проблеми діагностики й інтерпретації, Хахановська Т. А. (2015)
Донець А. А. - Концептуальна модель психологічної свободи особистості (2015)
Ніздрань О. А. - Методичні засади дослідження зв’язку психологічного здоров’я і соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом (2015)
Петрунько О. В. - Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації (2015)
Кочубейник О. М. - Замкнені простори: симптоми недіалогічності дискурсу (2015)
Ліщинська О. А. - Психологічна концепція соціальної залежності (2015)
Курлюк М. В. - Програма дослідження внутрішньогрупової взаємодії як соціально-психологічного чинника інтернет-залежності підлітків (2015)
Варягіна А. А. - Особливості громадської участі молоді в соціальних інтернет-мережах (2015)
Рафіков О. Р. - Соціальний оптимізм у дослідженнях соціологів та соціальних психологів (2015)
Циганчук Т. В. - Особливості уявлення про сім’ю в ментальності українців, Дацюк Н. О. (2015)
Склярук А. В. - Сімейна соціалізація як соціально-психологічний феномен (2015)
Нероба М. В. - Материнство як психологічний феномен (2015)
Ляльчук Г. Д. - Батьківсько-дитячі стосунки та їх відновлення в сім’ях трудових мігрантів (2015)
Даценко Т. О. - Спільне опрацювання як новий вид "взаємодії" зі страхами у старшому дошкільному віці (2015)
Голубенко О. І. - Чорнобильська катастрофа як чинник трансформацій в системі ціннісних орієнтацій ліквідаторів (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Содержание (2015)
Беляев В. Л. - Исследование несинусоидальных искажений сетевого тока электроприводов с преобразователями частоты на основе широтноимпульсной модуляции, Радимов С. Н. (2015)
Герасимяк Р. П. - Нагрузки в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы в режиме торможения, Найденко Е. В. (2015)
Бушер В. В. - Оптимизация управления электроприводами контейнерного перегружателя при совместной работе механизмов, Мельникова Л. В., Шестака А. И. (2015)
Камалов Т. С. - Аналитическое исследование электропривода турбомеханизмов горно-металлургической промышленности, Ишназаров О. Х. (2015)
Пирковский С. Н. - Проектный синтез однофазного коллекторного двигателя на основе комбинированного алгоритма оптимизации (2015)
Лебедев В. А. - Мехатронные и другие основные электротехнические системы механизированного оборудования для подводной сварки мокрым способом (2015)
Fiser J. - Representation of System Level Self-Diagnosis in Python Programming Language, Mashkov V., Lytvynenko V. (2015)
Борсук С. П. - Інформаційне забезпечення інтелектуального модуля підтримки рішень інструктора диспетчерського тренажера за людським чинником (2015)
Сугак А. С. - Построение поведенческих тестов для не детерминированной временной автоматной модели, Мартынюк А. Н. (2015)
Филипский Ю. К. - Синтез цифровых полосовых гауссовых фильтров, Фонар Л. С., Агаджанян А. Р. (2015)
Абакумов В. Г. - Способ улучшения качества видеоконтента по критерию качества результирующего изображения, Попович П. В. (2015)
Бобриков С. А. - Оптимальная настройка цифрового регулятора для системы управления с астатизмом второго порядка, Пичугин Е. Д., Бабийчук О. Б. (2015)
Савич В. С. - Автоматизированный вычислительный комплекс для реализации имитационного моделирования гетерогенных систем (2015)
Антощук C. Г. - Автоматическое аннотирование видео на основе онтологий, Коваленко Н. В., Годовиченко Н. А. (2015)
Болтенков В. А. - Анализ алгоритмов скелетизации бинарных изображений, Нгуен Гуи Кионг, Малявин Д. В. (2015)
Кудерметов Р. К. - Многопоточная реализация четырехточечного блочного одношагового метода решения дифференциальных уравнений (2015)
Якімець А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – сучасний засіб підготовки та захисту дипломного проекту, Шпакович Г. В., Коваленко Н. М. (2015)
Касьянова Н. В. - Процесна модель управління розвитком підприємства (2013)
Васильківський Д. М. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства (2013)
Сидоренко-мельник Г. М. - Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства (2013)
Овчаренко Ю. А. - Методичний підхід до оцінки економічної стійкості підприємства (2013)
Решміділова С. Л. - Аналіз й перспективи розвитку сучасних методів соціального управління торговельними підприємствами (2013)
Світлична В. А. - Розробка моделей для системи підтримки прийняття рішень при фінансовій реструктуризації промислового підприємства, Шумаєва О. О., Андрієвська Н. К. (2013)
Причепа І. В. - Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств, Кравець Н. В. (2013)
Дикань В. В. - Координаційна роль промислово-логістичних центрів в процесах забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2013)
Грабовецький Б. Є. - Стратегічне планування: сутність прогнозно-аналітичне забезпечення, Пітик О. В. (2013)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження управління корпоративною соціальною відповідальністю ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2013)
Антонюк Д. А. - Бізнес-асоціації в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні, Єнгоян Н. Х. (2013)
Безуглий О. Ю. - Аналіз підходів до оцінювання економічної ефективності діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2013)
Чернецька С. А. - Значущість аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та наслідки нехтування вказаним аналізом на прикладі Державного підприємства Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський" (2013)
Дружиніна В. В. - Вплив міграції робочої сили на демографічну ситуацію держави, Скоробрух К. І. (2013)
Нісфоян С. С. - Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств (2013)
Романенко С. В. - Внутрішній контроль операцій за міжнародними розрахунками підприємств: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О. (2013)
Шумейко О. Ю. - Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг), Залізняк Ю. В. (2013)
Бичкова О. В. - Системний підхід до формування та відображення в обліку екологічної складової діяльності вуглевидобувного підприємства (2013)
Сідорська О. З. - Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків, Кміть В. М. (2013)
Лось А. Ф. - Адаптація оподаткування суб'єктів господарювання України до податкових систем в розвинутих країнах світу (2013)
Цимбалюк І. О. - Оцінка рівня податкового навантаження в регіоні (на прикладі Волинської області) (2013)
Бутник Д. В. - Управление инвестиционными рисками при реализации энергосберегающих проектов в строительной отрасли (2013)
Стефаненко-шупик А. П. - Домінанти та технології управління розвитком інноваційного потенціалу промислових підприємств (2013)
Моргачов І. В. - Зв'язок науково-технічних систем з підприємствами, що переробляють сільськогосподарську продукцію (2013)
Волощук К. Б. - Концептуальні основи формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємств аграрного сектору в умовах розвитку нової економіки (2013)
Гладчук О. М. - Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки, Кучерівська С. С. (2013)
Шевчук А. А. - Аналіз впливу на фінансові ресурси місцевих бюджетів зменшення кількості податків (2013)
Шутєєва О. Ю. - Особливості оцінки рівня фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в україні (2013)
Костюк О. М. - Аналіз особливостей національної системи корпоративного управління при оцінюванні ефективності корпоративного управління в банку, Бричко М. М. (2013)
Койбічук В. В. - Формування ознакового простору моделі конкурентоспроможності банку (2013)
Задорожня Л. А. - Фінансові інструменти реалізації реформи обов'язкового медичного страхування в україні (2013)
Крекотень І. М. - Трансформація монетарного режиму в Україні: передумови та наслідки (2013)
Гоголь І. А. - Напрями формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств (2013)
Чепурний О. В. - Моніторингові дослідження тенденцій соціального розвитку Полтавського регіону у контексті забезпечення соціальної безпеки (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз стану технічного забезпечення галузі рослинництва в Запорізькій області (2013)
Данильченко В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі АР Крим як курортного регіону (2013)
Зварич І. Т. - Вплив економічних реформ у сфері дерегуляції підприємницької діяльності на її стан у Івано-Франківській області, Зварич О. І. (2013)
Хорольський В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор стійкого розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону, Бурлакова Ю. М. (2013)
Вишневська М. К. - Формування програми інноваційного розвитку регіону (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Фют А. А. - Сучасний економічний стан та перспективи розвитку легкої промисловості (2013)
Яневич Н. Я. - Методичні засади формування системи моніторингу ефективності соціальних інвестицій (2013)
Катроша Л. В. - Теоретичні положення та практичне застосування моніторингу в сфері державних закупівель (2013)
Компанієць В. В. - Сутність корпоративної соціальної відповідальності: базові підходи західної наукової думки (2013)
Величко В. В. - Макдональдизація як один з проявів глобалізації (2013)
Приварникова І. Ю. - Переробка та використання відходів як шлях до ресурсозбереження, Литвиненко Ю. І. (2013)
Лопес Родрігес Мануель Умберто - Вплив блокади США на кубинську цивільну авіацію (2013)
Когатько Ю. Л. - Кризи неекономічного і неекологічного характеру в українському соціумі в кінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття, їх передумови і прояви (2013)
Титул, содержание (2012)
Омаров М. А. - К вопросу о моделировании колебаний деформированной контактной прямоугольной пластины в устройствах автоматической коммутации электрического тока, Селевко С. Н., Цехмистро И. И. (2012)
Нефёдов Л. И. - Оценка достоверности тестирования в системе менеджмента качества по многим критериям, Маркозов Д. А., Беспалый В. А. (2012)
Сотник С. В. - Метод оценки уровня качества полимерных деталей (2012)
Нефёдов Л. И. - Технология управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автомобильных дорогах, Филь Н. Ю., Юссеф Нассереддине (2012)
Биньковская А. Б. - Методы проектирования преобразователей кодов дробных чисел по методу накопления эквивалентов, Королева Я. Ю., Мирошник М. А., Замирец О. Н. (2012)
Замирец О. О. - Геостатистическое исследование структуры пространственных данных цифровых моделей рельефа, Андреев С. М. (2012)
Сотник С. В. - Анализ процесса создания 3D модели детали стандартными инструментами SolidWorks, Малафеев Д. А. (2012)
Коваль О. А. - Визначення інформативності та мінімальної кількості діагностичних параметрів основних вузлів автогрейдера, Вікторова О. В. (2012)
Грецких Д. В. - Области применения и современные тенденции развития наноректенн, Гомозов А. В., Цикаловский Н. М., Аль-Самарай Ш. Ф. А. (2012)
Фещенко Ю. І. - Фізична активність хворих на бронхіальну астму залежно від контрольованості перебігу захворювання, Примушко Н. А., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П. (2015)
Гуменюк М. І. - Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Перцева Т. А. - Хронические заболевания дыхательной системы при беременности: подходы к диагностике и лечению, Киреева Т. В., Кравченко Н. К., Кравченко Ю. Ф. (2015)
Фещенко Ю. І. - Можливості імпульсної осцилометрії в комплексній оцінці функції зовнішнього дихання при бронхообструктивних захворюваннях, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Москаленко С. М., Опімах С. Г. (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості алергічного риніту у дітей та молоді Вінницької області (результати 2-го етапуклініко-епідеміологічного дослідження), Корицька І. В. (2015)
Лемко О. І. - Імунореабілітація реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній із супутнім бронхообструктивним синдромом, Вантюх Н. В., Решетар Д. В. (2015)
Іванова Л. А. - Поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази Т1, М1 та неспецифічна гіперсприйнятливість бронхів при еозинофільній бронхіальній астмі у дітей (2015)
Ярощук Л. Б. - Можливості прогнозування та фактори ризику тяжкого перебігу бронхіальної астми у дітей (2015)
Мостовой Ю. М. - Макроліди та алергія, Демчук А. В. (2015)
Бандрівська А. З. - Профілактика і лікування алергічних ринітів: нові перспективи якості життя (2015)
Гармаш Н. С. - Використання препарату Флутіксон у лікуванні бронхіальної астми (2015)
Ciebiada M. - Применение препарата монтелукаст в сочетании с дезлоратадином или левоцетиризином для лечения персистирующего аллергического ринита, Go’rska-Ciebiada M., DuBuske L. M., Go’rski P. (2015)
Професору Борису Михайловичу Пухлику – 70 років! (2015)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Статєєва В. - Праці Федора Потушняка з історії літературної мови на Закарпатті (2012)
Бекасова Е. - О морфонологической обусловленности образования отглагольных существительных в истории русского языка (2012)
Брандис О. - Семантична еволюція похідних праслов’янського кореня *-vold- у словацькій та українській мовах (2012)
Вегеш А. - Дещо про імена ужгородських студентів (2012)
Виноградов А. - Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков (2012)
Кухта М. - Іншомовна комунікативна культура сучасних студентів у педагогічному процесі вищої школи, Чейпеш І. (2012)
Кучман І. - Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій (2012)
Негер О. - До питання про термінологічно-поняттєвий апарат урбаноніміки (2012)
Стеріополо О. - Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) (2012)
Фанта О. - Творення відсубстантивних іменників жіночого роду в українських говорах Закарпаття (2012)
Шманько А. - Краткие действительные причастия в Пискарёвском летописце: структура и функции (2012)
Голомб Л. - Іван Франко і проблема музики у слові (2012)
Бикова О. - Жанрово-стильові особливості репортажів Б. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") (2012)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (2012)
Клімачова В. - Проблема моралі у новелі Клима Поліщука "Рідний наш Ісус": загальноєвропейський контекст (2012)
Кордонець О. - "Зломані крила" Богдана Лепкого як зразок модерної повісті (2012)
Кузьма О. - Ліричний цикл у творчості С. Черкасенка (цикли "Біла Панна”, "Зелені руна”) (2012)
Левчик Н. - Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка (2012)
Лепьохін Є. - Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альбера Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер’яна Підмогильного (2012)
Мелих Б. - Проповідь Кирила Ставровецького на Благовіщення (2012)
Остапюк О. - Українська танечна пісня у часі й просторі (2012)
Рева Л. - Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара (2012)
Сабадош Г. - Герой у контексті свого часу в романі "Чайка” Д.Бузька (2012)
Семак О. - Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів (2012)
Ур Л. - Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті, Маляр Л. (2012)
Шимоняк К. - Збірка Івана Ірлявського "Голос Срібної Землі" у світлі психобіографізму (2012)
Шинкар І. - Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі": актуальність проблематики (2012)
Щербей О. - Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтош", "Вітряник", "Закон") (2012)
Шошура С. - Традиции Н. В. Гоголя в творчестве М. А. Булгакова (2012)
Бідзіля Ю. - Філософія комунікації постмодернізму в "Записках українського самашедшего" Ліни Костенко (2012)
Гридчина В. - Аксіоматика візуальної валентності теорії мовного знака (2012)
Литвиненко В. - Особливості вживання запозиченої лексики в корейській періодиці (на прикладі англо-американізмів) (2012)
Міщанин В. - Втручання цензури в діяльність редакцій газет, бібліотек та книготоргівлі на Закарпатті в 1944–1950 pp. (2012)
Світлик Н. - Історія Закарпаття на сторінках "Зорі Галицкої” (2012)
Сидорчук Н. - Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860–1900 рр. (2012)
Симоніна Н. - Класифікація сучасного телевізійного інтерв’ю (2012)
Шумицька Г. - Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського), Путрашик В. (2012)
Балла Е. - Модернізм у персоналіях (2012)
Андрійцьо В. - Як народжуються і чому не вмирають книжки (2012)
Ліхтей Т. - Скринька з мудрим, добрим, вічним (2012)
Хававчак О. - Нове слово в українській фольклористиці (2012)
Ліхтей Т. - Словацька проза в перекладі Івана Яцканина (2012)
Федака С. - Свобода у пошуку вічної правди (2012)
Федака Д. - Найновіші книжкові видання ювілярів та про них (2012)
Шошура С. - Востребованная книга (2012)
Ариповский В. - Книга Иштвана Феньвеши о русско-венгерских культурных связях (2012)
Маляр Л. - Штрихи до портрета науковця і педагога І. М. Сенька з нагоди його 75-річчя, Демчик М. (2012)
Трещак М. - Микола Жулинський – Іван Чендей: спроба інтерв’ю (2012)
Спанатій Л. - Ще 6 листів Й. Дзендзелівського (2012)
Ігнатович О. - Дарчі написи на книгах із бібліотеки Гната Ігнатовича (2012)
Волосовець О. П. - Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей, Досенко В. Є., Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О. (2015)
Безруков Л. О. - Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів, Колоскова O. K., Білоус Т. М., Богуцька Н. К. (2015)
Lembryk I. S. - Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis (2015)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності, Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Мелліна К. В., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Українська Т. Л., Підгірна Н. В., Шестакова О. С., Зарудна О. Ф., Грищенко О. М. (2015)
Марусик У. І. - Особливості гуморальної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму (2015)
Приступюк Л. О. - Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет (2015)
Дудник В. М. - Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Больбот Ю. К. - Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В. (2015)
Зимницкая Т. В. - Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты (2015)
Сорокман Т. В. - Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням, Сокольник С. В., Шлик О. Г. (2015)
Опарін О. А. - Особливості перебігу моторно-секреторних порушень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку із супутнім ожирінням, Корнієнко Д. О. (2015)
Карпушенко Ю. В. - Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией, Клименко В. А., Яворская В. Н., Адарюкова Л. М. (2015)
Кирсанова Т. А. - Иммунный статус детей, больных кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами, на фоне инфицирования H.pylori (2015)
Ризничук М. О. - Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму, Пішак В. П. (2015)
Леженко Г. О. - Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому, Пашкова О. Є. (2015)
Чайченко Т. В. - Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения (2015)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку (2015)
Лимаренко М. П. - Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей (2015)
Турчина С. І. - Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плєхова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В., Костенко Т. П., Банніков Б. В. (2015)
Крючко Т. О. - Лістеріоз у дітей (2015)
Снісарь В. І. - Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані (2015)
Ортеменка Є. П. - Особливості перебігу раннього періоду адаптації новонароджених, хворих на гіпоксично-ішемічну енцефалопатію, залежно від маси тіла при народженні (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1), Волосовец А. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киндзерский Ю. В. - Государственный заказ в мире и особенности его применения в политике развития: уроки для Украины (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблемы становления сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в Украине (2015)
Каратнюк А. Н. - Анализ основных терминов в системе категориально-понятийного аппарата экономической науки (2015)
Макарова Е. В. - Измерение человеческого развития в регионах Украины: методологические аспекты и оценка результатов (2015)
Дружинина В. В. - Методология оценки и обеспечения сбалансированности городского рынка труда (2015)
Ефремов В. В. - Проблема неопределенности в экономических теориях (2015)
Филонова И. Б. - Новые подходы к финансированию отечественной сферы здравоохранения (2015)
М. И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственности (2015)
Содержание (2014)
Хлопов Г. И. - Коэффициент усиления зеркальной антенны в условиях выпадения осадков, Войтович О. А. (2014)
Руженцев Н. В. - Особенности пространственной и сезонной изменчивости вертикального ослабления миллиметровых волн в облачном покрове Украины (2014)
Седышев С. Ю. - Обнаружение целей в LPI РЛС на фоне ответных и несинхронных импульсных помех, Горшков С. А., Воронцов М. Н. (2014)
Лещенко С. П. - Повышение точности азимутальных измерений аэродинамических целей обзорными радиолокационными станциями, Лукин К. А., Выплавин П. Л. (2014)
Буйлов Е. Н. - Искажающие факторы дискретных частотно­манипулированных сигналов с ЛЧМ дискретами и способы их адаптивной компенсации в активных антенных решетках, Горшков С. А., Седышев С. Ю. (2014)
Клюй М. І. - Рекомбінаційні властивості модифікованих кремнієвих шарів, отриманих методом газодетонаційного осадження, Макаров А. В., Темченко В. П., Семененко М. О., Авксєнтьєва Л. В., Скришевський В. А., Душейко М. Г. (2014)
Безносенко И. В. - Вынужденное комбинационное рассеяние в приложении источников полуторамикронного излучения, Мачехин Ю. П. (2014)
Рассохина Ю. В. - Эффекты взаимной связи между прямоугольными щелевыми резонаторами в заземляющем слое микрополосковой линии передачи, Крыжановский В. Г. (2014)
Шило Г. Н. - Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением, Арешкин Е. К., Гапоненко Н. П. (2014)
Сницаренко П. Н. - Особенности построения радиолокационной станции для измерения параметров ветрового потока, Тимошенко Р. Р. (2014)
Kagramanyan A. G. - Metrical Evaluation of Spatial Content for Segmentation­Based Image Retrieval, Mashtalir V. P., Shlyakhov V. V. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование динамических потерь на IGBT транзисторах при работе силовых каскадов на индукционную нагрузку, Писаренко В. М., Умяров К. Т., Хансаа А. Гази (2014)
Награда Европейской Микроволновой Ассоциации (ЕвМА 2014) академику АН ПРЭ Шифрину Якову Соломоновичу за выдающуюся профессиональную деятельность (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, содержание (2015)
Вся жизнь – на алтарь науки (2015)
Геец В. М. - К вопросу применения подходов "плана Маршалла” для Украины (2015)
Шаров А. Н. - Уроки и перспективы "плана Маршалла” для Украины (2015)
Кистерский Л. Л. - Формирование современной Европы: сдерживание и развитие (2015)
Даниленко А. И. - Усиление государственных рычагов эффективного использования финансовых ресурсов (2015)
Богдан Т. П. - Основные принципы формирования и направления международной финансовой помощи для Украины (2015)
Никифорук Е. И. - Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи, Чмырева Л. Ю., Федяй Н. А. (2015)
Дячук А. А. - Политика энергоэффективности в Украине: Veritas Momentum, Подолец Р. З., Серебренников Б. С., Чепелев М. Г. (2015)
Дейнеко Л. В. - Ключевые аспекты "плана Маршалла” для Украины впромышленной сфере, Якубовский Н. Н., Шовкун И. А., Завгородняя М. Ю., Гахович Н. Г. (2015)
Молдаван Л. В. - Инвестиционные приоритеты в сфере развития агропромышленного производства Украины и механизмы их реализации, Шубравская Е. В. (2015)
Бородина Е. Н. - Преодоление структурных деформаций в аграрном секторе Украины: институциализация и модернизация малотоварного сельскохозяйственного производства, Прокопа И. В. (2015)
Ткаченко Ф. П. - Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым), Маслов И. И. (2015)
Panah B. A. - Biodegradation ability and physiological responses of cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25 under naphthalene treatment, Najafi F., Soltani N., Nejad R. A. Kh., Babaei S. (2015)
Шкундина Ф. Б. - Многолетняя динамика автотрофного планктона на примере участка р. Белой (Республика Башкортостан, Россия), Сахабутдинова Д. И. (2015)
Снигирева А. А. - Bacillariophyta песчаных кос северо-западной части Черного моря (Украина), Ковалева Г. В. (2015)
Комиссаров А. Б. - Характеристика фитопланктона реки Тверцы (Иваньковское водохранилище, Россия), Корнева Л. Г. (2015)
Митрофанова Е. Ю. - Видовой состав Bacillariophyta на рдесте пронзеннолистном в литорали Телецкого озера (Горный Алтай, Россия), Генкал С. И. (2015)
Bukhtiyarova L. N. - Classification of uniserial striae in Bacillariophyta with bipolar frustule (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського