Наконечний А. Б. - Землі під пам’ятками археології: актуальні проблеми законодавства та судової практики (2014)
Бурцев О. В. - Земельні межові спори: різновиди та їх особливості (2014)
Кім Г. А. - Актуальні питання права власності на об’єкти рослинного світу, занесені до Зеленої книги України (2014)
Блошенко Е. Є. - Розвиток науково-правових досліджень використання рослинного світу (2014)
Клок О. В. - Стан протидії адміністративним корупційним правопорушенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (2014)
Шандула О. О. - Деякі проблеми ефективності прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина (2014)
Нестеренко О. С. - Правовий статус керівника органу досудового розслідування (2014)
Перепелиця М. О. - Відповідальність держави за порушення норм фінансового законодавства (2014)
Дараган В. В. - Вплив процесу євроінтеграції на сферу державних закупівель в Україні (2014)
Оболенцев В. Ф. - Теоретичний методичний та практичний аспекти використання системного методу у вивченні злочинності (2014)
Білецька Г. О. - Деякі медико-біологічні причини пияцтва і алкоголізму та особливості їх судово-медичного встановлення (2014)
Костенко М. В. - Психологічні аспекти структури організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості (2014)
Безщасна Т. О. - Складні держави як суб’єкти міжнародних правовідносин (2014)
Барчан В. - Лідія Голомб: людина і вчений (2013)
Антофійчук В. - Християнський контекст поезії Бориса Олійника (2013)
Балла Е. - Синтез мистецтв у новелістиці Ніни Бічуї ("Портрет маленької дівчинки з черепахою") (2013)
Бунчук Б. - Віршування Лесі Українки 1900-1909 років. Силабічні форми (2013)
Васьків М. - Наративні особливості "Криничара” М. Дочинця: повчання через розповідь (2013)
Вигодованець Н. - Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного Лісу" (1993) – до "Конспекту свободи" (2012)) (2013)
Голембовська Т. - Профетичні мотиви в "Кобзарі" Тараса Шевченка та "Прапорах духа" Олени Теліги (2013)
Голод Р. - Мікростудія франкового оповідання "Поки рушить поїзд” у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва (2013)
Зелінська Л. - На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М.Гоголя "Ревізор” та її екранізація (2013)
Єржиківська Н. - Творчі горизонти Станіслава Шевченка (2013)
Ільницький М. - "Золота риза” і "Біла габа” природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) (2013)
Кирилюк С. - Антропологічні параметри тіні в прозі Михайла Коцюбинського (2013)
Ковалець Л. - Творчість як спосіб жити повним життям. Про Федьковичеву драматургію та один її самобутній пласт (2013)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2013)
Кордонець О. - Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого "Зірка” (2013)
Кузьма О. - Урбаністичні мотиви в ліриці С.Черкасенка (цикл "Усміх міста”) (2013)
Ліхтей Т. - Українські переклади словацької поезії (друга пол. ХХ ст.) (2013)
Лях Т. - Міфопоетика та жанрово-стильові особливості новели Марка Черемшини "Туга" (2013)
Мальцев В. - Зі спостережень над українськими віршами-ораціями ХVІІІ століття (версифікаційний аспект) (2013)
Марко В. - Лірика Ліни Костенко. Аналітичні етюди (2013)
Мейзерська Т. - Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше (2013)
Мельничук Б. - З поля польської шевченкіани (2013)
Мовчан Р. - Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років (2013)
Моклиця М. - Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки (2013)
Немченко Г. - Філософське осмислення світу дитинства у творчості О.Довженка ("Зачарована десна”) та У.Самчука ("Волинь”) (2013)
Немченко І. - Творча постать Миколи Чернявського у дослідженнях Лідії Голомб (2013)
Онуфрієнко О. - Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки (2013)
Поліщук Я. - "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму (2013)
Райбедюк Г. - Суб’єктна сфера лірики українських поетів-дисидентів (2013)
Сеник Л. - Oбраз долі у поезії Тараса Шевченка: філософський сенс у вимірі буття (2013)
Сенько І. - Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка (2013)
Талабірчук О. - Прийоми психологізму в новелі "Асфальтовий хлопець" Івана Яцканина (2013)
Тарнашинська Л. - Кордоцентричний код як основа художньо-естетичних пошуків українських шістдесятників (2013)
Тиховська О. - Морально-етична проблематика прози В.Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") (2013)
Ткачук М. - Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка (2013)
Турган О. - Код лікаря у творчості М. Левицького (2013)
Ференц Н. - Поетика пейзажної лірики Ю.Боршоша-Кум’ятського (2013)
Хававчак О. - "Історія русів" у світовому культурологічному аспекті (2013)
Хороб М. - Людина й природа у просторі малих епічних форм Євгена Гуцала (2013)
Хороб С. - Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п’єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") (2013)
Чернова І. - Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся (2013)
Чухонцева Н. - Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки (2013)
Шетеля В. - Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Ґренджі-Донського (2013)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2013)
Щербей О. - Ментальний портрет українців закарпаття у новелістиці Ф. Потушняка (2013)
Вегеш А. - Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії (2013)
Венжинович Н. - Стереотипний образ американців як фрагмент української мовної картини світу, Химинець М. (2013)
Папіш В. - Барволексеми М.Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Інтермеццо") (2013)
Полюжин М. - Неологічний вплив на розвиток української термінології видавничої справи та поліграфічного виробництва кінця XX – початку XXI століття, Медведь М. (2013)
Сабадош І. - Збагачення лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина orchidaceae) (2013)
Статєєва В. - Назви на позначення території України, українців, української мови в європейських джерелах ХІІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір іменників pluralia tantum в українських говорах Закарпаття (2013)
Шаркань В. - Терміни й номенклатура в українських шкільних підручниках 1857 – 1863 років (словотворення) (2013)
Бідзіля Ю. - Мас-медіа Закарпаття як чинник міжкультурної комунікації (2013)
Поліха Л. - Дизайн молодіжних та дитячих видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2013)
Тарасюк В. - Результативність якості та методології навчання журналістів крізь призму редакцій ЗМІ (на прикладі Закарпаття) (2013)
"Друзі в молоді роки потрібні, як повітря, як вода…” (2013)
Далека посестра (2013)
Поважна, статечна, мудра… (2013)
Кіраль С. - "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": з епістолярної спадщини Івана Чендея (2013)
Колонка головного редактора и шеф-редактора (2010)
Зміст журналу за 2000-2009 роки (2010)
Розенфельд Л. Г. - 50-річний досвід променевої діагностики і терапії, Колотілов М. М., Божко Г. Т., Дикан І. М., Терницька Ю. П., Скорохода А. О., Бондарчук Т. І. (2010)
Полищук Е. В. - Особенности метода дистанционной акустической пальпации в диагностике диффузных поражений печени, Тарасюк Б. А., Колотилов Н. Н., Марусенко А. И., Ханенко А. В., Красюк А. В., Глобенко Т. А., Коробко В. Ф., Луценко С. В. (2010)
Мирончук Л. В. - Переваги використання цифрової рентгенографії у хворих з ускладненнями травматичних ушкоджень ліктьового суглоба (2010)
Куликова Ф. И. - Особенности лучевой диагностики и оценки результатов медицинской реабилитации при коксартрозе, Шинкевич А. В., Харьковская С. В. (2010)
Тодуров Б. М. - Миокардиосцинтиграфия по технологии ОФЭКТ/КТ c ЭКГ-синхронизацией: диагностические возможности в оценке кровоснабжения и функции миокарда левого желудочка сердца, Кундин В. Ю. (2010)
Федьків С. В. - Вивчення анатомічних характеристик серця та визначення структурно-функціонального стану міокарду лівого шлуночка в нормі методом МСКТ-вентрикулографії (2010)
Раад Таммо - Врожденные сосудистые кольца, Ялынская Т. А., Рокицкая Н. В., Рокицкая Л. В., Ершова Е. Б., Куркевич А. К., Дыкан И. Н., Руденко Н. Н. (2010)
Ершова Е. Б. - МРТ головного мозга у новорожденных с транспозицией больших артерий на дооперационном этапе, Ялынская Т. А., Максименко А. В., Раад Таммо, Дыкан И. Н., Емец И. Н. (2010)
ТарасюкБ. А. - Ехографічні ознаки тирозінемії (опис двох спостережень), Лук'янова І. С., Муквич О. М., Шадрін О. Г., Дюкарева-Безденежних С. В. (2010)
Шкондін О. М. - Про інтравазацію при гістеросальпінгографії, Опанащук Н. А. (2010)
Орел В. Е. - Історія медичних фізиків: боротьба з раком (до 90-річчя Національного інституту раку) (2010)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2010)
Кунсткамера (2010)
Методологія пошуку технічних рішень (2010)
Розенфельду Леоніду Георгійовичу - 80 років (2010)
Колонка головного редактора (2009)
Колонка шеф-редактора (2009)
Тарасюк Б. А. - Діагностика портальної гіпертензії у дітей: інструментально патологічні паралелі, Задорожна Т. Д., Лук'янова І. С., Поліщук О. В., Гончаренко Н. І., Слєпов О. К. (2009)
Самохін А. В. - Дистанційна інфрачервона термографія у системі обстеження дрібних суглобів, Бур'янов О. А., Котюк В. В., Анікіна А. В., Котюк І. П., Петрощук О. М. (2009)
Хворостенко Ю. М. - Фактори індивідуального прогнозу після променевого і комбінованого лікування раку шлунка (2009)
Лурин И. А. - Сонография и рентгеновская компьютерная томография: сопровождение сонодинамической литотрипсии желчных конкрементов, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Цвигун Г. В., Иванов И. А. (2009)
Михальченко О. М. - Порівняння клінічних та рентгенкінематографічних результатів оцінки функціонування колінного суглоба після ендопротезування, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г., Дикан І. М., Юрченко В. Ф. (2009)
Огир А. С. - Ультразвуковая голографическая система визуализации, Колотилов Н. Н., Волик Н. К., Тарапата В. В. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О. В., Коробко В. Ф. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 2. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах на прикладі фантомів м'яких тканин in vitro, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О .В., Коробко В. Ф. (2009)
Бабкина Т. М. - Склерокистоз яичников, Дельва К. М., Черепанов В. В. (2009)
Губанов Д. М. - Лигатурные свищи - диагностика, лечение, роль лучевых методов визуализации (2009)
Чирков Ю. Э. - Значение ультразвукового исследования и чрескожной пункционной биопсии под ультразвуковым контролем при гломерулопатиях у детей (2009)
Планування науково-дослідних робіт: за межами відповідальності (2009)
Дисертаційні роботи (2009)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2009)
Кунсткамера (2009)
Реферативна інформація (2009)
Професор Юліан Тодосійович Кіношенко (професор кафедри променевої діагностики ХМАПО) до 80-річчя від дня народження (2009)
Симонова Зоя Миколаївна. До 90-річчя від дня народження (2009)
Лазар Дмитро Анатолійович (2009)
Титул, зміст (2014)
Мечев Д. С. - "Радіологічному віснику" — 10 років (2014)
Шармазанова О. П. - Українська радіологія у другому півріччі, Коваленко Ю. М. (2014)
Солодянникова О. І. - V-й з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2014)
Шаповалова В. В. - Секвестрация легких (обзор литературы), Шармазанова Е. П., Бортный Н. А., Чурилин Р. Ю., Спузяк Р. М. (2014)
Щербіна О. В. - Сучасні тенденції розвитку радіонуклідної діагностики в Україні, Кметюк Я. В. (2014)
Удатова Т. В. - Впровадження, підготовка та проведення високотехнологічної дистанційної променевої терапії при лікуванні онкологічних хворих у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Підлубна Т. Г., Мечев Д. С., Івчук В. П. (2014)
Макеєв С. С. - Сцинтиграфія паращитоподібних залоз, Церковняк В. І. (2014)
Рущак Л. В. - Організація медичної допомоги у випадках терактів на радіологічних об’єктах, Мурашко В. О. (2014)
Грабовецький С. А. - Грижі стравохідного розтвору діафрагми, Одінцьова І. І., Ткачук Т. Р., Харківська І. В. (2014)
Іщук Ю. В. - Біль та набряк лівого яєчка у 10-річного пацієнта (2014)
Фірсова М. М. - Світовий радіологічний досвід/Мировой радиологический опыт Огляд сучасних інноваційних технологій ядерної медицини за матеріалами Європейського конгресу в Гьотенбурзі (Швеція – 2014 р.) (2014)
Мечев Д. С. - Зміни в системі післядипломної освіти згідно із Законом України "Про вищу освіту" (частина перша), Ткаченко М. М. (2014)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика на 2015 рік (2014)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2015 рік (2014)
Ткаченко М. М. - Євген Фердинандович Вебер —фундатор київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2014)
Чумак В. В. - Рецензія на підручник "Радіаційна гігієна" (2014)
Тондий Л. Д. - Отзыв на книгу Ю.Т. Кіношенко "Дорогами моей жизни" (2014)
Мягков Александр Павлович (2014)
Правила оформлення статті (2014)
Kобозевa A. A. - Новый подход к проблеме устойчивости стеганографического алгоритма к атаке сжатием, Николаенко O. B., Tкач Д. В. (2012)
Попов А. А. - Инварианты групп отображений случайных сигналов (сообщений) в приложении к статическому анализу криптоалгоритмов (2012)
Борода А. В. - Принципы построения поточных шифрсистем и подходы к оценке их стойкости (2012)
Петров А. О. - Моделі та методи розпізнавання мови (2012)
Піскун С. Ж. - Метод ранжирування показників якості функціонування системи захисту інформаційного середовища, Хорошко В. О. (2012)
Грищук Р. В. - Диференціально-ігровий метод оцінювання ефективності систем захисту інформації (2012)
Шатило Я. Л. - Цифровые методы обработки информационных сигналов при радиомониторинге (2012)
Хорошко В. О. - Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації, Чернишев О. М. (2012)
Ильницкий Л. Я. - Использование поляризации для повышения скрытности передачи информации, Пепа Ю. В., Осама Тубари (2012)
Голубничий О. Г. - Аналіз конфіденційності передавання даних у широкосмугових каналах авіаційної рухомої супутникової служби AMSS, Антонов В. В. (2012)
Толюпа С. В. - Розпізнавання групових об'єктів у багатопозиційних системах оперативного супроводження, Дружинін В. А., Гордієвський О. Т. (2012)
Козловский В. В. - Двенадцатиполюсники на основе связанных нерегулярных линиях передачи (2012)
Андреєв О. В. - Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад (2012)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Нові регламенти, які регулюють перевезення домашніх тварин до Євросоюзу (2015)
Ісаєнко В. - Із 70-річчям Перемоги! (2015)
Риженко В. П. - Профілактичні засоби для захисту свиней від бактеріозів, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2015)
Лосєв О. А. - Бактеріальна геморагічна септицемія осетрових (acipenseridae) у господарствах з розведення та вирощування риби України , Лисенко В. М. (2015)
Плис В. М. - Диференційна діагностика гемофільозу курей (2015)
Темний М. В. - Препарат "Вермаль" у системі пасовищної хіміопрофілактики змішаних кишкових інвазій овець, Богач М. В., Парфілов М. І., Савченко С. О., Полещук Н. Г., Тельнов С. В., Лубенець М. В. (2015)
Kozlovska G. V. - Enterotoxigenic properties of the strains of Y. enterocolitica, isolated from animals and animal product, Solonin P. K. , Skybitskiy V. G., Belokon V. I. (2015)
Харенко М. І. - Основні причини розладів динаміки родових сил у корів молочних господарств за порами року та їх віком, Мусієнко Ю. В., Рисліна Л. В., Любецький В. Й. (2015)
Ігнатовська М. В. - Якість кролятини при застосуванні в раціоні вітаміну е у водорозчинній формі, Якубчак О. М., Білик Р. І., Олійник Л. В. (2015)
Захаренко М. О. - Стійлово-вигульна система утримання великої рогатої худоби та її особливості, Поляковський В. М., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2015)
Шевчук В. М. - Хутрові звірі, Шевчук М. В., Шевчук Т. В. (2015)
Собко А. Ю. - Вакцинація по-розумному (2015)
Моркляк М. І. - Фармакологічні аспекти використання пробіотиків, Брижчук А. А. (2015)
Кравець В. Г. - Як виростити здорових курчат (2015)
Овсянникова Л. К. - Дослідження інтенсивності дихання насіння ріпаку при його зберіганні, Соколовська О. Г. (2012)
Овсянникова Л. К. - Дослідження температури насіння сорго при зберіганні в металевих силосах, Соколовська О. Г., Шевчук О. М. (2012)
Яковенко А. І. - Змішувальна здатність партій зерна різних класів, Борта А. В., Артюшенко П. Н. (2012)
Сорочинский В. Ф. - Функционирование технологических систем сушки и охлаждения зерна (2012)
Жигунов Д. А. - Режимы влаготепловой обработки зерна пшеницы различных типов (2012)
Жигунов Д. А. - Влияние шелушения зерна на количественно-качественные показатели промежуточных продуктов на этапе крупообразования при сортовых помолах пшеницы, Ковалев М. А. (2012)
Чумаченко Ю. Д. - Влияние режимов подготовки зерна тритикале на процесс крупообразования, Батт А. В. (2012)
Соц С. М. - Крупа вівсяна плющена з голозерного вівса, Кустов І. О. (2012)
Шутенко Є. І. - Особливості лущення насіння нуту, Донець А. О., Москвіна Н. З., Литянська Г. С. (2012)
Донець Л. Я. - Виробництво нових безглютенових продуктів із зернової сировини, Донець А. О. (2012)
Попова Н. В. - Розроблення режимів екстрагування солоду зернової сировини при отриманні нових видів харчових продуктів, Мисюра Т. Г., Бурлака Т. В. (2012)
Сімахіна Г. О. - Використання ефектів механоактивування для підвищення біодоступності компонентів зерна вівса, Миколів Т. І. (2012)
Сухомуд О. Г. - Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого залежно від удобрення, Любич В. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Нові підходи у технології виробництва комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічні особливості виробництва мінеральних добавок для сільськогосподарської птиці, Турпурова Т. М. (2012)
Єгоров Б. В. - Біотехнологічні методи накопичення білкових сполук у зерновій сировині при виробництві комбікормів, Кананихіна О. М., Турпурова Т. М. (2012)
Єгоров Б. В. - Проектні рішення компонування обладнання та ефективність технологічних процесів виробництва комбікормів, Чайка І. К., Браженко В. Є. (2012)
Єгоров Б. В. - Обгрунтування доцільності використання ферментних препаратів у комбікормах для поросят, яких вирощують на тваринницьких комплексах, Макаринська А. В., Воєцька О. Є., Лапінська А. П. (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічні основи виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В., Шарова А. І. (2012)
Егоров Б. В. - Перспективы использования побочных продуктов переработки мидий в комбикормовом производстве, Бордун Т. В., Кузьменко Ю. Я. (2012)
Левицкий А. П. - Исследование эффективности обогащения комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы препаратами с пребиотическими свойствами, Чайка И. К., Воецкая Е. Е., Лапинская А. П. (2012)
Килименчук Е. А. - Энергосберегающая биотехнология получения кормовых дрожжей, Величко Т. А. (2012)
Афанасьев В. А. - Влияние параметров процесса экспандирования на биохимические и микробиологические показатели комбикормов, Богомолов И. С. (2012)
Свамбаев Ж. А. - Значение контроля и стандартизация кормовых фосфатов в рационах животных для получения полноценной безопасной продукции питания, Свамбаев Е. А., Тусупбекова С. Т., Султанбеков Г. А., Свамбаев А. (2012)
Страхова Т. В. - Дослідження кількісно-якісного складу автомобільного транспорту, що доставляє зерно на ДП "Куліндорівський КХП", Станкевич Г. М., Будюк Л. Ф. (2012)
Будюк Л. Ф. - Дослідження ефективності технологічного процесу елеватора Держкомрезерву України, Станкевич Г. М., Страхова Т. В., Кац А. К. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Регулирование качества бисквитных полуфабрикатов из нехлебопекарных видов муки, Макарова О. В., Котузаки Е. Н. (2012)
Солоницька І. В. - Використання технології відкладеного випікання у виробництві хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення, Пшенишнюк Г. Ф., Пісанецька О. Є. (2012)
Лебеденко Т. Є. - Інтенсифікація технології хлібобулочних виробів із пшеничного борошна шляхом використання лікарської та пряно-ароматичної сировини, Новічкова Т. П., Кожевнікова В. О. (2012)
Макарова О. В. - Вплив компонентів рецептури на зміни показників якості зернового хліба при зберіганні, Пшенишнюк Г. Ф., Іванова Г. С., Левицька А. І. (2012)
Ільдірова С. К. - Дослідження реологічних властивостей дріжджового напівфабрикату при додаванні рослинної сировини, Левіт І. Б., Афенченко Д. С., Попова С. Ю. (2012)
Кравченко М. Ф. - Якість та безпечність борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій, Демічковська М. П. (2012)
Гордієнко Т. В. - Білково-пшеничний хліб із гречаним борошном, Семенова А. Б., Михонік Л. А., Дробот В. І. (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення технології борошняно-зернових сумішей та хліба "Гармонія", Арсиненко Н. О. (2012)
Пересічний М. І. - Дослідження якості хліба функціонального призначення, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2012)
Штейнберг Т. С. - Влияние сушки на фотометрические характеристики зерна, муки и показатели качества хлеба, Сорочинский В. Ф., Мелешкина Е. П. (2012)
Луньова О. С. - Вивчення структурно-механічних властивостей модельних систем безбілкового тіста, Кучерук З. І. (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Вплив підвищеного тиску та підвищеного вмісту вуглекислого газу у середовищі бродіння на перебіг біохімічних процесів у тісті, Ященко В. С., Калініченко А. О., Конончук В. М. (2012)
Юрчак В. Г. - Дослідження реологічних властивостей заварок і хмельових заквасок, Рак В. П., Ковалевська Є. І., Яйко М. О. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Использование безамилозной муки в технологии сырцовых пряников, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Ильющенко М. Н. (2012)
Капліна Т. В. - Вплив концентрації композиційної борошняної суміші з гарбузового насіння та гречки на показники якості кексів, Столярчук В. М., Кудрик М. А. (2012)
Дорохович А. М. - Визначення впливу фруктози на технологічні властивості оздоблювальних напівфабрикатів типу "суфле" для бісквітних тортів та тістечок, Мурзін А. В., Паращина Н. А., Рубан І. В. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Исследование структурно-реологических свойств масс для нуги, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Влияние углеводного состава на гликемический индекс пастило-мармеладных изделий, Данилова Е. И., Аветисян К. В. (2012)
Левицький А. П. - Біологічний метод визначення пребіотичних властивостей продуктів функціонального харчування, Гулавський В. Т., Селіванська І. О. (2012)
Коркач А. В. - Структурно-механические свойства помадных конфет с синбиотической добавкой, Егорова А. В., Муратов В. Г., Киртока И. О. (2012)
Hadzhikinova M. V. - Comparative rheological characteristics of wafer fillings with sugar and fructose, Hadzhikinov D. G., Antonova M. A. (2012)
Дорохович В. В. - Дослідження структурно-механічних характеристик вафельного тіста на аглютеновому борошні, Тарасенко І. В. (2012)
Туз Н. Ф. - Дослідження показників якості желейного мармеладу з кріас-порошками рослинного походження під час зберігання, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2012)
Кондратова И. И. - Исследование физиологических эффектов зефира, обогащенного пребиотиками фруктанового типа, Томашевич С. Е., Кондрашова С. Б., Цыганков В. Г. (2012)
Дорохович А. М. - Надання маршмелоу статусу функціональний і дієтичний продукт за рахунок раціонального використання мальтитолу та фруктози, Бадрук В. В. (2012)
Калакура М. М. - Шляхи покращення властивостей фруктових начинок, Щирська О. В. (2012)
Ковбаса В. М. - Низькоглікемічні крохмаловмісні харчові продукти: стан і перспективи, Полумбрик М. О. (2012)
Кузнецова Л. Н. - Растительные жиры в кондитерской промышленности, как заменители какао-масла и молочного жира, Папченко В. Ю., Демидов И. Н., Петик П. Ф. (2012)
Шульга С. М. - Біологічні властивості лецитину з соняшнику, Глух І. С., Дроздов О. Л. (2012)
Куданович Л. А. - Использование микробного полисахарида для улучшения свойств муки при изготовлении кляра, Клюкина О. Н., Птичкина Н. М. (2012)
Юрчак В. Г. - Використання пектинів для поліпшення якості макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами, Карпик Г. В., Гордієнко Я. (2012)
Кизатова М. Ж. - Пророщенное зерно кукурузы – ценное сырье для биоприправы, Набиева Ж. С., Нурмат М. Н. (2012)
Стрикаленко Т. В. - Возможности бенчмаркинга для управления производством бутилированных вод, Ляпина Е. В., Базелева Н. А. (2012)
Батт А. В. - Исследование кинематических параметров вибрационного сепаратора, Чумаченко Ю. Д. (2012)
Петров В. Н. - Тенденции конструирования камнеотборников вибропневматического действия (2012)
Гросул Л. И. - Экспериментальное исследование шелушильно-шлифовальной машины, Шипко И. М., Украинцев И. С. (2012)
Гросул Л. И. - Результаты производственных испытаний шелушильно-шлифовальной машины, Шипко И. М., Украинцев И. С. (2012)
Гросул Л. Г. - Розрахункова ефективність ситового сепарування та визначення оптимальних схем і параметрів сит транспортно-технологічних комплексів, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Гончарук Г. А., Яцкова Т. Й. (2012)
Брусенцова М. Ю. - Дослідження використання вібротранспортерів, Арсиненко Н. О. (2012)
Яцук А. Л. - Перспективи використання пристроїв для безконтактного пресування макаронних виробів, Брильов Є. А. (2012)
Егоров В. Б. - Функциональная организация, альтернативные структуры и алгоритмы САУ процессом экструдирования биополимеров, Хобин В. А. (2012)
Жигайло О. М. - Розв'язання задачі адаптації регулятора при ідентифікації об'єкта управління в замкнутому контурі (2012)
Жуковский Э. И. - Управление совокупными потоками в логистической системе пищевых предприятий, Шевченко З. И., Чабаров В. А. (2012)
Лобода Ю. Г. - Розвиток та впровадження сучасних технологій у галузі високоефективних виробництв (2012)
Вольф Е. Ю. - Поиск оптимальных количественных показателей рецептур с помощью методики математического моделирования и планирования эксперимента, Птичкина Н. М., Евпатченко Ю. В. (2012)
Зайченко Ю. П. - Пряма та багатокритеріальна задачі оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності, Сидорук І. А. (2012)
Зайченко О. Ю. - Порівняння розрахунку вартості рекламної кампанії із використанням нечіткого методу групового урахування аргументів (НМГУА) та множинної регресії (МР), Мізерака М. Ю. (2012)
Овсянникова Л. К. - Аналіз конструкції металевих силосів на провідних підприємствах зернозберігаючої галузі, Соколовська О. Г., Орлова С. С. (2012)
Станкевич Г. Н. - Использование активных форм воздуха для улучшения санитарно-гигиенического состояния помещений ресторанов, кафе и сферы услуг, Титомир Л. А., Данилова Е. И., Бабков А. В. (2012)
Иванова Л. А. - Разработка технологии определения износостойкости антифрикционного композиционного материала, Гараев М. Б. (2012)
Дементьев А. А. - Определение скорости течения и давления газа при обтекании электроразрядных устройств, Сороко О. Л., Дук А. А. (2012)
Терзієв С. Г. - Кінетика та статика екстрагування олії з відходів харчових виробництв, Ружицька Н. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М. (2012)
Осадчук П. І. - Інтенсифікація процесу очистки соняшникової олії від воску, Кудашев С. М. (2012)
Усатюк C. I. - Перспективи використання софори японської як джерела антиоксидантів в олійно-жировій галузі харчової промисловості, Пелехова Л. С., Усатюк О. М. (2012)
Мольченко С. Н. - Поиск путей рационального использования отработанных адсорбентов производства растительных масел, Демидов И. Н., Савус А. А. (2012)
Хобин В. А. - Математическая модель нории как объекта управления с изменяющимися свойствами. Моделирование процесса заполнения ковшей, Кирьязов И. Н. (2012)
Хобин В. А. - Комплексы весового дозирования многокомпонентных смесей: технологические схемы, задачи и проблемы управления, критерии оптимизации, Дец Д. В. (2012)
Fedosova К. - Food consumption in Ukraine and its dynamics, Kaprelyants L. (2012)
Мардар М. Р. - Аналіз асортименту та маркетингові дослідження споживних мотивацій і переваг при виборі зернових хлібців, Значек Р. Р. (2012)
Данилова Е. И. - Ассортимент хлебобулочных и крупяных изделий, предлагаемых к завтраку в гостиницах Украины, Титомир Л. А., Решта С. П. (2012)
Иванова Л. А. - Выявление эффективных технических решений по технологии и оборудованию для сушки зерна, патентуемых в Украине, Котлик С. В. (2012)
Иванова Л. А. - Проблемы и возможности коммерциализации интеллектуальной промышленной собственности вузов, Малых С. В. (2012)
Крусір Г. В. - Визначення оксидів нітрогену у відпрацьованих газах хлібопекарського заводу, Кондратенко І. П., Добровольський В. В. (2012)
Водяник А. О. - Исследование производственного травматизма со смертельным исходом в пищевой промышленности Украины, Евтушенко О. В. (2012)
Иванова Л. А. - Перспективы организации научной школы "технический дизайн", Царенко Л. Г., Донченко Т. А. (2012)
Пономарьова К. - Засоби реалізації діяльнісної змістової лінії початкового курсу української мови (2013)
Вашуленко О. - Урок літературного читання в 2 класі за новим підручником, Омельченко І. (2013)
Онопрієнко О. - Методичний коментар до організації контрольно_оцінювальної діяльності на уроках математики (2013)
Листопад Н. - Логічний складник математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика та шляхи його формування (2013)
Оберемко О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики (2013)
Грущинська І. - Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Зима (2013)
Бойко Г. - Птахи України (Урок-подорож) (2013)
Буйніцька В. - Музичні ігри народів Європи (2013)
Чумарна М. - Прислухаємося до слова (2013)
Ястребов М. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій в комп’ютерно орієнтованому середовищі (2013)
Лаптєва Л. - Орієнтовні контрольні роботи з української мови для 3–4 класів (І семестр), Лунько Н. (2013)
Пархоменко Н. - Орієнтовні підсумкові контрольні роботи з математики для 3–4 класів (І семестр) (2013)
Гоголь О. - Орієнтовні контрольні роботи з курсу "Я і Україна” (Природознавство) для 3–4 класів (І семестр) за підручником Т.М.Байбари, Н.М.Бібік (2013)
Шиліна Н. - Організація самопідготовки у групі продовженого дня, Гудзь Т. (2013)
Гламбер Н. - Гра не тільки розважає, а й здоров’я додає! (2013)
Вознюк Л. - Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи (2013)
Склярова О. - Планування та облік роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (2013)
Мовчун А. - Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Остапенко М. - Читаю і думаю одночасно (2013)
Котуцька М. - Вінок Кобзареві (2013)
Чорна Н. - Ілюстрування казки (Урок у 3 класі) (2013)
Серго С. - Уроки серед природи за методикою К.Д.Ушинського (2013)
Назарко Н. - Все про тебе та про всіх, Скоропад С. (2013)
Бєляєва І. - Мужай, прекрасна наша мово!, Кочерга Г. (2013)
Подрезов Ю. М. - Властивості сплавів на основі інтерметаліду Ti3Sn в області температур мартенситного перетворення, Іванова О. М., Буланова М. В., Щерецький О. А. (2014)
Горбатенко В. П. - Вплив системи легування на формування структури високолегованих сталей при гартуванні (2014)
Зайцева Н. В. - Вплив структури перехідної зони легованого шару на властивості деталей з електроіскровим покриттям (2014)
Іванченко В. Г. - Конструювання гомогенних складно-легованих сплавів з твердорозчинним зміцненням на основі нікелю, Ошкадьоров С. П., Северина С. М. (2014)
Тихонович В. В. - Роль міді в формуванні поверхневих зносостійких шарів тертя високохромистих чавунів , Новицький В. Г. , Гаврилюк В. П., Тихонович В. І. (2014)
Зеленюк Ю. О. - Вплив легування сріблом на властивості магнієвого сплаву Мл-10, Шаломєєв В. А, Цивірко Е. І. (2014)
Гогаєв К. О. - Штампова сталь для гарячого деформування з регульованим аустенітним перетворенням, Сидорчук О. М., Радченко О. К. , Мамонова А. А. (2014)
Даніленко Т. П. - Аналіз понять величини і діаметра зерна в дослідженнях металевих структур (2014)
Конференція молодих учених "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2014)
Тематичний показчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2012 – 2013 роки (2014)
Зеленська Л. - На шляху впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти: перші успіхи й нові завдання, Шелест Н. (2013)
Мартиненко В. - Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів (2013)
Трунова В. - Види уроків позакласного читання в 3–4 класах і методика їх проведення (2013)
Колісник О. - Людина починається з добра. Б.Грінченко "Украла”. (Позакласне читання), Плигань О. (2013)
Майбородюк Н. - Уроки за особистісно орієнтованим навчанням з психологічною підтримкою з математики (2013)
Логачевська Т. - Індивідуалізація завдань для першокласників при розв’язуванні задач, Логачевська С. (2013)
Андрусенко І. - Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів (2013)
Петриченко В. - Інтегрований урок з курсу "Я і Україна” у 3 класі (2013)
Гречко Н. - Інтегрований урок у 4 класі (Читання, "Я і Україна”. Громадянська освіта, основи здоров’я) (2013)
Грущинська І. - Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Зима (2013)
Захарійчук М. - Орієнтовне календарне планування уроків української мови в 2 класі за підручником "Українська мова” (авт. Захарійчук М.Д.) (2013)
Вашуленко О. - Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 2 класі (за підручником Савченко О.Я.) (2013)
Науменко В. - Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником "Літературне читання” (авт. Віра Науменко) (2013)
Лактіонова Т. - Поради молодому вчителю (2013)
Ярова О. - Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку (2013)
Янович Н. - Свято Миколая (2013)
Бурдіна Г. - Новорічна святкова казка (2013)
Онопрієнко Ю. - Сто днів у школі, Трохимчук Н. (2013)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Грешта В. Л. - Перспективи використання листових феритних корозійностійких сталей в харчовій промисловості (2015)
Лютова О. В. - Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов (2015)
Парусов Є. В. - Влияние температуры аустенитизации на дисперсность перлита углеродистой стали, Парусов В. В., Сагура Л. В. (2015)
Середа Б. П. - Исследование физико-механических свойств интерметаллидных катализаторов, полученных в условиях СВС, Белоконь Ю. А., Белоконь К. В., Середа Д. Б. (2015)
Сухомлин Г. Д. - Дослідження поверхневої енергії міжфазних границь при дифузійному перетворенні, Лаухін Д. В., Бекетов О. В., Машковська А. В. (2015)
Сухомлин Г. Д. - Удосконалення методики визначення спектрального складу границь зерен в низьковуглецевих сталях, Щудро Р. Є., Щудро А. Є. (2015)
Шиян А. В. - Влияние характеристик прочности на закономерности изменения пластических свойств конструкционных титановых сплавов (2015)
Мазур В. І. - Особливості мікроскопічної кінетики перитектичного перетворення в Fe – C сплавах, Лобода П. І. (2014)
Шипицин С. Я. - Перерозподіл азоту та ванадію при аустенізації сталі з нітридним зміцненням для залізничних коліс, Степанова Т. В., Золотар Н. Я., Лев І. Є., Ісаєва Л. Є. (2014)
Яковенко Р. В. - Структуроутворення і зносокорозійностійкість карбідосталі конструкційного призначення, Маслюк В. А., Денисенко М. І., Опальчук А. С., Мамонова А. А. (2014)
Середенко О. В. - Структура і властивості силуміну з міддю, обробленого магнітним полем під час охолодження і тверднення (2014)
Іванченко В. Г. - Термофізичні властивості сплавів на основі системи нікель-хром для ортопедичної стоматології, Северина С. М. (2014)
Смокович І. Я. - Фізико-механічні властивості сплаву Ti – Al – Cr комплексним насиченням його поверхні алюмінієм та хромом, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Статкевич І. І. (2014)
Дубовий О. М. - Можливості стабілізації полігонізаційної субструктури сплаву Д16, Жданов О. О., Горбань О. В. (2014)
Ноговіцин О. В. - Реологічні властивості сталі при валковому розливанні-прокатуванні, Дядюра А. С., Баранов І. Р. (2014)
Мовчан О. В. - Фазові і структурні перетворення при кристалізації розплаву Fe – W – C, Бачурін А. П., Чорноіваненко К. О. (2014)
Кисла Г. П. - Спрощений метод визначення координат евтектик квазібінарних сплавів потрійних систем (2014)
Шипицин С. Я. - Формування дислокаційної структури Cr – Mn – N сталей при деформуванні тиском та кавітації, Бабаскін Ю. З., Степанова Т. В., Маркашова Л. І., Валевич М. Л. (2014)
Бобирь С В. - Фазово-структурні перетворення сталі 150Г7Т при охолодженні , Євсюков М. Ф., Сніжной Г. В. (2014)
Гольцова М. В. - Формозмінення пружно напруженої паладієвої пластини при її двосторонньому насиченні воднем, Котельва Р. В. (2014)
Сидоренко С. І. - Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г. (2014)
Дмитрієва Г. П. - Властивості ливарного сплаву на основі евтектики нікель-карбід ванадію, Черепова Т. С. (2014)
Середенко В. О - Мікровкраплення в структурі сплавів з областю незмішування рідких фаз в різних умовах охолодження, Середенко О. В., Паренюк О. А. (2014)
Куцова В. З. - Вплив термічної обробки деформованих зразків технічної міді на значення модуля Юнга, Котова Т. В., Плошенко Г. П. (2014)
Володимир Михайлович Щеглов. До 75-річчя від дня народження (2014)
Пашинський В. В. - Визначення показників пластичності та міцності інструментальних сплавів у мікрооб’ємах, Субботіна М. Г., Закієв В. І. (2014)
Пам’яті В.П. Гаврилюка (2014)
Міжнародна наукова конференція "Наука, техніка та іноваційні технології в епоху могутності і щастя" (2014)
Гапонюк І. І. - Особливості тепломасообміну нерухомого шару зерна товщиною 31 см (2009)
Доля М. М. - Основні шкідники зернопродукції та способи регулювання їх чисельності, Бондарева Л. М., Бортніцький О. В. (2009)
Швабюк О. В. - Вплив кавітаційної обробки зернових помелів на реологічні властивості сусла, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Гродзіцька О. С., Піх З. Г. (2009)
Глух І. С. - Нові склади комбікормів для сільськогосподарських тварин, птиці та риби, Школа О. І., Клочкова В. Є., Шульга С. М., Гаманухо В. І., Микитюк В. Ю. (2009)
Єгоров Б. В. - Вплив варіанта підготовки зернобобової сировини на ефективність процесу екструдування, Кочетова А. О., Воєцька О. Є., Решта С. П., Журбенко В. І. (2009)
Гаро В. Є. - Споживчі властивості насіння ріпаку, Данилова О. І., Карпюк Ю. М. (2009)
Крусір Г. В. - Іммобілізація біорегуляторів системи травлення як метод їх концентрування та одержання БАД, Кушнір Н. А., Русєва Я. П. (2009)
Крусір Г. В. - Виділення інгібітору трипсину з зерна амаранту з використанням афінної хроматографії, Севастьянова О. В. (2009)
Лебедев Д. П. - Кинетика сушки зерна в сползающем тонком слое в поле ламповых ИК-излучателей, Краусп В. Р. (2009)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин – кішок, Бордун Т. В. (2009)
Овсянникова Л. К. - Вплив режимів сушіння на якість насіння гірчиці, Євдокимова Г. Й., Черній В. О. (2009)
Єгоров Б. В. - Технологічні способи підготовки наповнювачів при виробництві комплексних преміксів, Макаринська А. В., Браженко В. Є. (2009)
Моргун В. О. - Розширення промислового виробництва продуктів функціонального харчування, Москвіна Н. З. (2009)
Моргун В. О. - Підвищення ефективності переробки зерна пшениці, Волошенко О. С. (2009)
Шутенко Є. І. - Особливості підготовки зерна голозерних круп'яних культур до переробки в зернові пластівці, Соц С. М., Колесніченко С. В. (2009)
Моргун В. О. - Дослідження взаємозв'язку режимів роботи крупоутворюючих систем і питомих енерговитрат на подрібнення, Шутенко Є. І., Давидов Р. С. (2009)
Жигунов Д. О. - Порівняльне дослідження первинного подрібнення зерна тритикале і пшениці, Давидов Р. С., Бузіян Н. Г. (2009)
Савенко І. І. - Аналіз регіональної мережі зберігання зерна Одеської області (2009)
Овсянникова Л. К. - Порівняльний аналіз дрібнонасіннєвих культур на основі статистичних характеристик їх розмірів, Орлова С. С., Соколовська О. Г. (2009)
Буранова С. В. - Обґрунтування раціональної схеми очищення зерна голозерного вівса, Дмитренко Л. Д., Євдокимова Г. Й., Урвачов О. В. (2009)
Воскресенська О. В. - Кінетика процесу сушіння зернових культур в термосифонно-механічному агрегаті (2009)
Панченко Г. І. - Дослідження діелектричних характеристик зернових культур, Бошкова І. Л., Волгушева Н. В. (2009)
Яковенко А. І. - Кореляційна залежність показників якості пророслого зерна пшениці при зберіганні, Борта А. В., Кац А. К. (2009)
Станкевич Г. М. - Обіг складських документів на зерно, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2009)
Станкевич Г. М. - Дослідження ефективності окремих схем ліній відпускання зерна на водний транспорт, Будюк Л. Ф., Страхова Т. В., Буценко І. М. (2009)
Станкевич Г. М. - Порівняльне дослідження ефективності роботи прийомних пристроїв із залізничного транспорту подовжнього типу, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф., Шпак В. М. (2009)
Буценко І. М. - Удосконалення технології розвантаження зерна з автотранспорту на ЗАТ "Укрелеваторпром", Станкевич Г. М., Будюк Л. Ф., Страхова Т. В., Шпак В. М. (2009)
Станкевич Г. М. - Дослідження формування шарів зернового насипу в металевих силосах великої ємності, Будюк Л. Ф., Шпак В. М. (2009)
Шаповаленко О. І. - Вплив підсушування продуктів розмелу на показники якості готової продукції, Ільчук В. Б., Харченко Є. І., Шаран А. В. (2009)
Кирпа М. Я. - Напрямки енергозбереження в технологіях виробництва і зберігання зерна (2009)
Дробот В. І. - Якість вітчизняних хлібопекарських дріжджів, Тесля О. Д. (2009)
Лисюк Г. М. - Нові технології хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів спеціального призначення, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Кучерук З. І. (2009)
Румянцева В. В. - Использование биомодифицированных продуктов при производстве кондитерских масс, Слукина И. А. (2009)
Сирохман І. В. - Мікробіологічна безпека і якість нових сухих сніданків, Гирка О. І. (2009)
Калакура М. М. - Вплив рецептурних компонентів бісквітного напівфабрикату на терміни його зберігання, Данкевич Л. А., Ніколіна В. В. (2009)
Васильченко А. Н. - Внедрение энергосберегающей техники и технологий – актуальная проблема для предприятий хлебопекарной отрасли Украины (2009)
Иоргачева Е. Г. - Структурно-реологические свойства диетического мармелада, Толстых В. Ю., Аветисян К. В. (2009)
Сафонова О. М. - Дослідження просторової організації клейковинних білків борошна, підданого озонуванню, Холодова О. А., Голота В. І., Шуліка О. Ю. (2009)
Коркач Г. В. - Вплив порошку топінамбура на якість хлібобулочних виробів, Лебеденко Т. Є., Соколова Н. Ю. (2009)
Лисюк Г. М. - Використання дієтичної добавки "Глюкорн-100" у прискореній технології хліба підвищеної харчової цінності, Олійник С. Г., Кравченко О. І., Карпенко П. О. (2009)
Румянцева В. В. - Применение продуктов ферментолиза зерна овса и ячменя при производстве затяжного печенья, Орехова Д. А. (2009)
Сирохман І. В. - Вплив нетрадиційних добавок на поліпшення жирнокислотного складу вафель, Лебединець В. Т. (2009)
Ільдірова С. К. - Використання інулін-хітозанового комплексу (ХІК) у виробництві виробів з дріжджового тіста, Стіборовський С. Е. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Збагачення хлібобулочних виробів добавками функціонального призначення, Донской Д. М., Ткаченко Т. З., Новічкова Т. П. (2009)
Орлович А. Е. - Система контроля параметров микроклимата в люлечных расстойных шкафах, Спорыш В. В. (2009)
Ковалевські Є. І. - Кріометричне визначення молекулярної маси поліолів лактитолу та ізомальту, Прилуцька Л. П., Яременко О. М., Дорохович В. В. (2009)
Луньова О. С. - Вплив структуроутворюючої добавки ксантану на реологічні показники та рухливість води в тісті для дієтичного безбілкового хліба, Кучерук З. І. (2009)
Машир Н. П. - Використання нетрадиційної сировини у виробництві кондитерських виробів лікувально-профілактичного призначення, Паламарек К. В. (2009)
Лозова Т. М. - Вплив добавок рослинного походження на збереження якості жирової основи кексів, Ковальчук Х. І. (2009)
Туз Н. Ф. - Залежність функціональних властивостей драглів агару від концентрації кріас-порошків, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2009)
Дорохович А. М. - Використання лактулози при виробництві кексів, Лиман Н. П. (2009)
Величко Т. О. - Зміни якісного та кількісного складу мікрофлори зернового хліба з включенням коренеплідних овочів від умов зберігання, Євдокимова Г. Й., Мардар М. Р., Кордзая Н. Р. (2009)
Дорохович А. М. - Встановлення впливу екстракту чорного та зеленого чаю на іноутворювальну здатність цукрової білково-збивної маси, Прилуцька Л. П., Бадрук В. В. (2009)
Оболкіна В. І. - Дослідження впливу борошна з пшеничного солоду на структурні властивості тіста для здобного печива, Ємельянова Н. О., Кияниця С. Г., Бондарчук О. В. (2009)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення композитної суміші для виробництва хліба підвищеної харчової цінності, Арсиненко Н. О. (2009)
Пшенишнюк Г. Ф. - Використання непродовольчого зерна пшениці в технології зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С., Костюченко І. В. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Вивчення впливу рослинних добавок на хід технологічного процесу та якість хлібобулочних виробів, Решта С. П., Ружицька Н. В. (2009)
Солоницька І. В. - Вивчення процесів заморожування і їх вплив на технологічний процес приготування тіста (2009)
Гордієнко Л. В. - Вплив вихрового шару феромагнітних часток на якісні показники жирової складової емульсії для пісочного тіста, Жидецька І. В. (2009)
Иоргачева Е. Г. - Влияние мучных композитных смесей на показатели качества бисквитных полуфабрикатов, Макарова О. В., Котузаки Е. Н., Кожокарь Н. Н. (2009)
Пшенишнюк Г. Ф. - Новий метод визначення водопоглинальної здатності хлібопекарського борошна, Павловський С. М. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Сучасні погляди щодо удосконалення технології приготування хліба, Кананихіна О. М., Соколова Н. Ю., Юрескул О. І. (2009)
Доценко В. Ф. - Збагачення хліба альбуміном, Іщенко Т. І., Шидловська О. Б., Ткачук Ю. М. (2009)
Фощан А. Л. - Регулювання реологічних та структурно-механічних властивостей желейних виробів та напівфабрикатів на основі комбінованих систем драглеутворювачів, Григоренко А. М. (2009)
Павленкова П. П. - Органолептичне оцінювання зразків круп’яної продукції, Тележенко Л. М., Гулавський В. Т. (2009)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі нових видів сухих сніданків, Валевська Л. О., Погонцева Е. І. (2009)
Контарь А. А. - Использование электромагнитной энергии СВЧ диапазона в технологиях обработки семян и зерна, Кухтина Н. Н. (2009)
Ляшук Н. І. - Обґрунтування прийомів управління шкідливими організмами при формуванні продукції технічних культур (2009)
Бабич М. Б. - Нове технологічне обладнання, Петров В. М. (2009)
Бабич М. Б. - Особливості гідротермічної обробки круп'яного зерна, Петров В. М. (2009)
Гросул Л. Г. - Обґрунтування параметрів повітряно-гравітаційного сепаратора для попередньої очистки вороху, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Гончарук А. А. (2009)
Маннапова О. В. - Підвищення зносостійкості трибосполучення "циліндр-кільце-поршень" форсованих двигунів електрофізичними методами зміцнення поверхні, Соколов О. Д. (2009)
Соколов О. Д. - Розробка технологій поверхневого зміцнення деталей харчового і зернопереробного обладнання (2009)
Жуковський Е. Й. - Математичне моделювання функціонування транспортно-складських комплексів, Чабаров В. О. (2009)
Волков В. Е. - Розрахунок довжини преддетонаційної ділянки (2009)
Хобін В. А. - Стабілізація метрологічних характеристик автоматичних вимірювань вологості зерна в потоці. Кібернетичний підхід, Гапонюк І. О. (2009)
Бурдо О. Г. - Кінетика сушіння пшениці в апаратах на базі термосифонів, Безбах І. В., Донкоглов В. І. (2009)
Бурдо О. Г. - Екстрагування олії з насіння амаранту та ріпака, Буйвол С., Бандура В. Н., Світличний П. І. (2009)
Шевченко Г. А. - Культура і психологія інженерної діяльності (2009)
Басс Д. Я. - Про функції сучасної держави (2015)
Губань Р. В. - Холмщина в контексті територіального устрою українських земель у 1917–1947 рр. (історико-правове дослідження) (2015)
Ключкей О. М. - Мораль у правовій концепції Герберта Гарта (2015)
Мищак І. М. - Основні напрямки наукової діяльності Комісії для виучування історії західноруського та українського права ВУАН (2015)
Онищук І. І. - Законопроект про реституцію майна церкви (релігійних організацій), націоналізованого радянським режимом – вимога часу чи шлях до відновлення історичної справедливості? (2015)
Головань І. В. - Європейська модель поваги і захисту гідності людини в Україні: теорія і практика, Кампо В. М. (2015)
Турчинов К. О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на виборчий процес (2015)
Михайлюк Г. О. - Цивільно-правові засади захисту прав на комерційні позначення (2015)
Коцюба Р. О. - Завдання розвитку законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії у світлі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Каменська Н. П. - Об’єкти звернень до публічної адміністрації: актуальні теоретичні питання (2015)
Которобай С. В. - Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб’єкта адміністративного процесу (2015)
Мойсей Л. О. - Проблемні аспекти взаємодії Житлового кодексу УРСР із Конституцією України (2015)
Олійник О. В. - Інформаційний суверенітет як важлива умова забезпечення інформаційної безпеки України (2015)
Пастушенко В. М. - Проблеми правового регулювання державного управління інформаційною сферою України (2015)
Піцикевич В. В. - Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Самбор М. А. - Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування (2015)
Журавський В. С. - Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари, Гацелюк В. О. (2015)
Дараган В. В. - Напрямки реалізації завдань антикорупційної стратегії щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель (2015)
Міронюк І. М. - Міжнародно-правові аспекти становлення та розвитку норм міжнародного права у сфері транзиту енергоносіїв трубопровідним транспортом (2015)
Муравйов В. І. - Правові інструменти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і законодавство України (2015)
Мушак Н. Б. - Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору (2015)
Тупчій А. В. - Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття (2015)
Ситар Л. Й. - Концептуальні основи модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону (на прикладі Львівської області), Скриньковський Р. М. (2015)
Волянський П. Б. - Алгоритмізація прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру (2015)
Глущенко Ю. А. - Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад (2015)
Древаль Ю. Д. - Безпека особистості як фактор сучасних державно-управлінських відносин (2015)
Ігнатенко О. П. - Перспективи державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів (2015)
Кіслов Д. В. - Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу (2015)
Мороз В. М. - Російська модель управління: особливості формування та суперечності змісту (2015)
Онищук С. В. - Огляд закордонного досвіду з метою конструювання законопроекту про державну політику у сфері державно-церковних відносин України (2015)
Порайко А. М. - Люстрація як демократична система захисту державного управління від бюрократизму та корупції (2015)
Утвенко В. В. - Формування державного апарату в Стародавньому Вавилоні (2015)
Шатило О. А. - Механізми врахування економічних та екологічних пріоритетів у процесі формування енергетичної політики ЄС (2015)
Головко О. М. - Рецензія на монографію Блажівської Оксани Євгеніївни "Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях", Гавриленко О. А. (2015)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олександра Павловича Коцюби (до 75-річчя від Дня народження) (2015)
Бондик О. В. - Правові засади становлення та розвитку зовнішньої політики незалежної України (1991–2000 роки) (2015)
Куровська І. А. - Важливість реалізації принципу верховенства права для розбудови сучасної правової держави в умовах євроінтеграції (2015)
Мищак І. М. - Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України (2015)
Середюк В. В. - Підходи до розумінняюридичної відповідальності в польській теорії права (2015)
Гончаров І. М. - Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах (2015)
Гуменюк І. О. - Проблеми оновлення понятійного апарату права соціального забезпечення України (2015)
Лаврухіна Н. О. - Шляхи вдосконалення державного управління системою пенсійного забезпечення (2015)
Буханевич О. М. - Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем переліку адміністративних послуг (2015)
Голуб В. О. - До питання про адміністративно-правовий вплив (2015)
Джуринський О. В. - Деякі питання забезпечення адміністративного позову (2015)
Самбор М. А. - Система законодавства про адміністративні правопорушення: проблеми та шляхи їх розв’язання (2015)
Барабаш Т. М. - Сучасні виклики реформування кримінального процесуального закону в Україні (2015)
Третьякова В. Г. - Міжнародно-правове регулювання біоетичних проблем в умовах глобалізації (2015)
Ференс О. Є. - Деякі аспекти міжнародного досвіду щодо професійної підготовки фахівців у сфері законотворчого процесу (2015)
Ладиченко К. І. - Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації (2015)
Нестеренко О. Д. - Сутнісна трактовка державного регулювання ринку агропродовольчої продукції країни (2015)
Цемашко Ю. С. - Багатофакторна модель оцінювання фундаментальної вартості підприємства (2015)
Андрієнко М. В. - Обґрунтування складових процесу формування та реалізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (2015)
Глущенко Ю. А. - Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації (2015)
Зелінський С. Е. - Практичні аспекти комплексного оцінювання державних службовців (2015)
Терент’єва А. В. - Прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій: можливості SWOT-аналізу (2015)
Дем’янова О. В. - Відгукуючись на потреби практики (2015)
Титул, зміст (2010)
Палієнко С. - Матеріали Cереднього Подніпров'я та Подесення як основа культурної диференціації пізнього палеоліту України (2010)
Євстратов В. - Відносини між Чернігово:Сіверщиною та половцями в ІІ половині ХІІ ст. (до походу князя Ігоря у 1185 році) (2010)
Половець В. - Половці і релігія (2010)
Петренко І. - Самовільні розлучення в системі шлюбно:сімейних відносин мирян XVIII століття (2010)
Саверська-Лихошва В. - Антифашистські повстання в роки тимчасової окупації України німецько:фашистськими загарбниками (1941:1943) та їх роль у визволенні Вітчизни . (2010)
Студьонова Л. - Смерть перетворила її життя на долю (До 85-річчя з дня народження О. Й. Білевич) (2010)
Новодід В. - Ми називаємо себе кімовцями (Спомини про пережите під час війни) (2010)
Кондратьєв І. - Радутьє – Радутовщина – Радуль (або скільки років Радулю) (2010)
Чухно В. - Село Очкине (2010)
Гедьо А. - Приватноправові акти XVIIІ:ХІХ ст. як інформаційне джерело з історії ніжинської грецької громади (2010)
Доценко А. - Новозбудовані храми Чернігова (2010)
Іваненко-Коленда С. - Родовід Київського митрополита Гавриїла Колен (2010)
Кривошея І. - Військове товариство Гетьманщини у XVIIІ ст (2010)
Курданов А. - Злети і падіння губернатора з Олишівки (2010)
Потій Н. - Напрямки підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів Чернігівським губернським земством (60:70 рр. ХІХ ст.) (2010)
Попов І. - Повстанський рух селян на Чернігівщині за доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) (2010)
Яценко О. - Діяльність кооперації Поділля під час білогвардійської навали (друге півріччя 1919 р.) (2010)
Ковальчук М. - Комуністичний режим та українське повстанство наприкінці 1919 – на початку 1920 рр (2010)
Дудко В. - Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса Шевченка? (2010)
Фомська С. - Становлення та діяльність чернігівської "Просвіти" (1906:1908 рр.) (2010)
Глушук В. - Діяльність військових комісаріатів в Україні на період 1991-2001 рр. з питань керівництва допризовною підготовкою та військово:патріотичним вихованням юнаків (2010)
Герасимчук О. - Міграції чернігівського селянства до початку столипінської аграрної реформи (1861:1906 рр.) (2010)
Самойленко О. - Суспільний розвиток Візантії у працях Є.О.Черноусова (2010)
Кузьменко Ю. - Динаміка соціопрофесійних характеристик партійно-радянської номенклатури Української РСР в умовах розгортання курсу на перебудову (квітень 1985 – січень 1987 рр.) (2010)
Бардаш О. - Листування Михайла Коцюбинського з відомими українськими діячами наприкінці ХІХ – на початку XX століть (2010)
Ковалевська О. - Стосунки представників старої наукової еліти в світлі листування І. Турцевича й І. Йонинаса (2010)
Демченко Т. - Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу” в Україні (1917 – 1953 рр.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 486 с. – бібліограф.: с. 458 – 478. (2010)
Колесник О. - Другі всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2010)
Титул, зміст (2010)
Чугаєва І. - Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання (2010)
Ситий Ю. - Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці (2010)
Пиріг П. - Перепис населення українських міст XVII ст. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 – 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Кравченко О. - Соціально-економічний розвиток слобожанських монастирів середини XVII – XVIII ст. Монастирське землеволодіння (2010)
Стаховський А. - З книги "Дзеркало від писання божественного", Чернігів 1705 р. (Підготовка до друку, переклад з польської та церковно-слов'янської, коментарі Валерія Шевчука) (2010)
Рахно О. - Чернігівський губернський земський гласний О. Ф. Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) (2010)
Колєватов О. - Фінансування Слобідсько-Українських військових поселень до їх реорганізації у 30-х рр. XIX ст. (2010)
Клименко В. - Зміни в партійно-державному курсі щодо розвитку промислової кооперації (кінець 1940-х рр.) (2010)
Дедович Д. - Проблеми освіти Чернігівщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. на сторінках часопису "Радянська освіта" (2010)
Шара Л. - Медичне обслуговування населення Чернігова (70 – 90-і роки ХІХ ст.) (2010)
Терлецький В. - Пошуки і знахідки на ниві ушинськознавства (З нагоди 140:річчя від дня смерті К.Д.Ушинського) (2010)
Демченко Т. - Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління (2010)
Спогади Михайла Жука про Київську школу Миколи Івановича Мурашка (Одеса, 1951-52 рр.) (Підготовка до друку, вступне слово, коментарі Ольги Єрмоленко, Наталії Суспи) (2010)
Старовойтенко І. - Чернігівщина на сторінках щоденної української газети "Рада” (1906–1914 роки) (2010)
Сергію Леп'явку – 50 (2010)
Половець В. - Буденний В. В серцях злинялий помаранч. Поезії (2005–2009 рр.). – Чернігів: "Чернігівські обереги”. – 2009. –88c. (2010)
Титул, зміст (2010)
Куриленко В. - Щільність заселення округи в кам'яному віці (2010)
Ситий І. - Князівська булла XI ст. (2010)
Скороход В. - Садибна забудова північної частини посаду городища Коровель у X - на початку XI ст. (2010)
Казіміров Д. - Менська сотня Чернігівського полку за переписними книгами 1666 р. (2010)
Гринь О. - Два нововиявлені описи Новгород-Сіверського намісництва (2010)
Непотенко І. - Бюджетні обстеження як джерело вивчення повсякденності жителів Чернігова 1920-х рр. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 - 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальньїе известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Тарасенко О. - З історії Чернігівської Іллінської друкарні: матеріали до видання "Собрания поучений на все воскресные и праздничные дни" 1778 р. (2010)
Дятлов В. - Від "свободи" до "порядку": соціальні гасла і міфи Реформації XVI ст. (2010)
Чухно В. - Заблоцькі-Десятовські - видатні уродженці Чернігівської губернії (2010)
Рахно О. - Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії (2010)
Мисюра О. - О. Кониський - засновник шевченкознавства (2010)
Ярославська Л. - Розвиток сільського господарства Правобережної України кінця XIX - початку XX ст.: історіографічний аспект (2010)
Олянич В. - Особливості кооперативної форми збуту продукції селянськими господарствами в УСРР у 20-х рр. XX ст. (2010)
Курок О. - Наукові гіпотези в ґрунтознавстві XIX ст. (2010)
Житніков О. - Формування центрів дослідження російськоїісторіїна теренах США у XX ст. (2010)
Ходарченко Н. - Історико-архітектурний потенціал як основа розвитку Чернігова (2010)
Нетудихаткін І. - Образ "фундатора" Івана Мазепи після 1709 р. крізь призму однієї судової справи (2010)
Щоденник бойових дій шведської королівської арміїна Сіверщині 1708 року (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад з німецької Володимира Дятлова) (2010)
Демченко Т. - Полонський М. Спогади священика / упорядники Є. Марховська, О. Тарасенко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 360 с.: іл. (2010)
Бойко М. - В. М. Шевченко. Земельний ринок України (1861-1917 рр.). Монографія. – Ніжин: Вид-во "АСПЕКТ-ПОЛІГРАФ", 2010. – 344 с. (2010)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади бюджетної політики на 2006 р. (2005)
Гасанов С. С. - Збільшення бюджетних доходів у короткостроковому періоді, Кудряшов В. П., Островецький В. І. (2005)
Слухай С. В. - Трансфертні відносини у контексті неоінституціональної економічної теорії (2005)
Копилов В. А. - Досвід застосування програмно-цільового методу фінансування державного та муніципальних бюджетів Російської Федерації (2005)
Корень Н. В. - Проблеми та напрями бюджетного регулювання економіки (2005)
Швед Ю. А. - Гармонізація прямого оподаткування у Європейському Союзі: сучасні тенденції (2005)
Озерчук О. В. - Податки як інструмент впливу на обсяги інвестиційних ресурсів, дохідність та ризик інвестицій (2005)
Вишня М. М. - Особливості державного субсидіювання економіки України на сучасному етапі (2005)
Зражевська Н. В. - Сучасна боргова політика України (2005)
Дацій Н. В. - Розвиток фінансового ринку в Україні (2005)
Мещеряков А. А. - Практичні аспекти теорії банківського маркетингу, Яновчик В. О. (2005)
Барецький В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку адміністративно-територіальних утворень у контексті Європейської хартії місцевого самоврядування (2005)
Сафронова О. М. - Необхідність та перспективні напрями вдосконалення державної корпоративно-дивідендної політики в Україні (2005)
Самофалов П. П. - Управління корпоративними правами держави в Україні: проблеми та перспективи, Терещенко Г. М. (2005)
Бобров Є. А. - Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів (2005)
Гура Н. О. - Методологія обліку дотацій, субсидій та відшкодування пільг у житлово-комунальному господарстві (2005)
Білоусова О. C. - Концептуальні засади складання фінансової звітності за сегментами (2005)
Ловінська Л. Г. - Інтеграція господарського обліку: стара проблема в новому ракурсі (2005)
Титул, зміст (2011)
Салтан О. - Урустай – "князь" менський (2011)
Половець В. - Половці: історіографія проблеми (2011)
Ситий І. - Виступ Івана Мазепи очима сучасників (2011)
Чухно В. - Садиба Судієнків в Очкиному (2011)
Рига Д. - Новгород-Сіверська єпархія та її роль у церковно-релігійному та освітньому житті Північного Лівобережжя останньої чверті XVІІІ ст. (2011)
Акименко С. - Перші старообрядницькі осередки на Чернігівщині (2011)
Демченко Т. - "Розстріляні ГПУ” (2011)
Фомська С. - Чернігівська "Просвіта" за часів Української Центральної Ради (2011)
Ясенчук О. - Підполковник армії УНР, сотник СС "Галичина", полковник УПА Іван Ремболович (2011)
Герасимчук О. - Ставлення чернігівського селянства до аграрної реформи Столипіна (2011)
Дорошок Н. - Чернігівська земська статистика на зламі XIX – XX століть (2011)
Колєватов О. - Соціальна структура Слобідсько-Українських військових поселень у першій третині ХІХ ст. (2011)
Єремєєв О. - Погляди І. Турцевича на революцію в контексті політичних ідей Е. Бьорка, Коростильов Т. (2011)
Срібняк І. - Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад (2011)
Листи П. М. Жолтовського зі згадками про Чернігівщину (підготовка до друку, коментар І. Тарасенко) (2011)
Легецька Л. - "Я думав, які теми були б цікаві…" Праці Григорія Кураса, спогади і матеріали про українського історика / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; упоряд.: В. М. Бойко, Т. П. Демченко, І. Я. Каганова. – Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2010. – 80 с.: іл. (2011)
Каранда М. - "Слов’янський сакрум" Володимира Личковаха, Колесник О., Пуліна В. (2011)
Володимиру Дятлову – 60! (2011)
Гриднева Т. В. - Исследование кинетики процессов получения кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А., Волкова С. А. (2010)
Корнієнко Я. М. - Умови стійкої кінетики процесу одержання багатошарових твердих композитів із заданими властивостями, Гатілов К. О., Науменко Д. О. (2010)
Корнієнко Я. М. - Методика експериментального дослідження теплообміну при кипінні рідин, Сидоренко С. В., Гулієнко С. В., Комиш Д. В. (2010)
Калишук Д. Г. - Применение метода Хорвата и Шуберта для расчетов ректификационных колонн получения этилового спирта высших категорий качества, Саевич Н. П. (2010)
Зайцев О. І. - Деякі питання процесу екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини, Бойко М. М. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Конвективная низкотемпературная сушка растительных материалов, Шапарь Р. А., Дабижа Н. А. (2010)
Малежик І. Ф. - Масоперенос неполярних рідин дисперсіями мінералів, Манк В. В., Точкова О. В. (2010)
Атаманюк В. М. - Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску, Кіндзера Д. П., Гузьова І. О. (2010)
Стадник Р. В. - Визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії при екстрагуванні олії з неподрібненого насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibrydus), Семенишин Є. М. (2010)
Поперечний А. М. - Визначення оптимального температурного режиму сушіння топінамбура у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В., Асманова Ю. В. (2010)
Поперечний А. М. - Кінетика конвективного сушіння дріжджів на інерті, Павлов В. І. (2010)
Козак Н. Н. - Особливості екстрагування біологічно активних речовин у складних дисперсних системах, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальні дослідження роботи лабораторного стенду для очищення водних розчинів зворотним осмосом, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне визначення залежностей селективності і проникненості від концентрації хлористого натрію і тиску в апараті зворотного осмосу, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Михальчук О. Д. - Дослідження процесу теплообміну в сховищі радіоактивних відходів, Степанюк А. Р. (2010)
Семенишин Є. М. - Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів, Стадник Р. В., Троцький В. І. (2010)
Тимо І. Я. - Сушіння солоду в умовах фільтрації теплоносія (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив гідродинамічних показників розчинів на інтенсивність екстрагування органопрепаратів, Драчук У. Р. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив природних поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики молока на межі стінка трубопроводу-потік, Максисько О. Р. (2010)
Симак Д. М. - Визначення рівноважної вологості сировинних матеріалів у виробництві цементу, Атаманюк В. М. (2010)
Воскресенская Е. В. - Особенности кинетики процесса сушки зерновых культур в термосифонно-механическом агрегате (2010)
Бурдо О. Г. - Выпаривание пищевых жидкостей в термомеханическом агрегате на базе вращающегося термосифона, Безбах И. В., Омар Саид Ахмед (2010)
Никитенко Н. И. - Математическое моделирование тепломассопереноса в процессах сорбции и десорбции в гранулированных сорбентах в адсорбере термотрансформатора, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2010)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2010)
Никитенко Н. И. - Иccледование температурных зависимостей параметров переноса на базе молекулярно-радиационной теории (2010)
Потапов В. А. - Исследование энергоэффективности процесса сушки в тепломассобменных модулях с внутренним нагревателем, Якушенко Е. Н. (2010)
Алтайулы С. - Методика математического моделирования процесса сушки фосфолипидной эмульсии в ротационно-пленочном аппарате, Посметьев В. В. (2010)
Опарин С. А. - Расчет технологических параметров процесса измельчения в мельнице ударно-отражательного действия, Лещенко Е. В., Сорока П. И. (2010)
Білецький Е. В. - Течія в'язкопластичної рідини в плоскому каналі, Потапов В. О., Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Черемисинова А. А. - Математическое моделирование процесса получения триметафосфата натрия путем дегидратации однозамещенного ортофосфата натрия, Сорока П. И., Волкова С. А., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2010)
Терзиев С. Г. - Математическое моделирование процессов переработки структурированных отходов в пищеконцентратном производстве (2010)
Ощипок І. М. - Енергозбереження в процесі конвективного сушіння фракцій харчових продуктів у вертикальних прямотокових камерах (2010)
Осадчук П. І. - Теоретичні основи технології очищення рослинних олій (2010)
Волочнюк В. П. - Математична модель процесу масопереносу в насадкових апаратах, Воронін Л. Г., Ракицький В. Л. (2010)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу одержання спученого перліту, Донець О. Є., Гріффен Ю. О., Малюга А. С. (2010)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу сушіння в блочній зерносушарці, Безбах І. В., Донкоглов В. І. (2010)
Мордынский В. П. - Исследование кинетики льдообразования при криоконцентрировании кофейного экстракта, Терзиев С. Г. (2010)
Калинин Л. Г. - Изменение давления в клеточных структурах при микроволновом подводе энергии (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О. (2010)
Шурчкова Ю. А. - Особенности состава микрофлоры молока при разных способах обработки, Ромоданова В. О., Ганзенко В. В., Недбайло А. Е. (2010)
Калинин Л. Г. - Применение метода регулярного режима для определения электро- и теплофизических характеристик дисперсных систем (2010)
Михайлова С. В. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки ДПРАС й обладнання з використанням НВЧ-нагріву і вакуумування, Єфремов Ю. І., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Авдєєва Л. Ю. - Підвищення ефективності тепломасообмінних процесів при утворенні фосфоліпідних наночастинок (2010)
Ганзенко В. В. - Технології, що забезпечують довгостроковий термін зберігання продуктів (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва амарантового масла (2010)
Бурдо О. Г. - Распределение температур в продукте при его обработке полем сверхвысокой частоты, Рыбина О. Б. (2010)
Бурдо О. Г. - Дослідження елементів завантаження апаратів для мікрохвильової обробки харчової сировини, Яровий І. І., Малашевіч С. А., Ружицька Н. В. (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії із шроту ріпака, Светлічний П. І., Саламаха В. І., Бандура В. М. (2010)
Бурдо О. Г. - Бародиффузионные технологии переработки растительного сырья (2010)
Чайка А. И. - Основные принципы новых безотходных технологий переработки ягодного сырья, Малецкая К. Д., Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2010)
Бандуренко Г. М. - Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок, Левківська Т. М., Безусов А. Т. (2010)
Шеманська Є. І. - Удосконалення технології екстрагування фосфатидних концентратів з використанням ліпідної добавки, Осейко М. І. (2010)
Терешкін О. Г. - Оцінка ефективності термічної обробки картоплі парою під час її очищення комбінованим способом, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Пищевой порошок функционального назначения, Петрова Ж. А. (2010)
Калинина Е. Д. - Сгущенный низколактозный продукт (2010)
Козлов Я. М. - Стільникові полікарбонатні пластики – основний конструктивний елемент полімерного сонячного колектора, Сухий М. П., Сухий К. М. (2010)
Корінчевська Т. В. - Перспективні методи акумулювання теплової енергії (2010)
Перетяка С. Н. - Перспективы биотоплива в Украине (2010)
Долінський А. А. - Одержання паливних сумішей з використанням біологічних компонентів, Грабов Л. М., Посунько Д. В. (2010)
Грабов Л. М. - Вдосконалення процесів одержання альтернативних палив з рослинних олій та спиртів, Шматок О. І., Базєєв Р. Є. (2010)
Бурдо О. Г. - Процеси переробки шламу в технологіях виробництва розчинної кави, Терзієв С. Г., Швєдов В. В., Ружицька Н. В. (2010)
Чалаєв Д. М. - Дослідження адсорбційного теплового насоса, що працює із застосуванням оборотних термохімічних реакцій, Шаврин В. С., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В., Осадча Л. С. (2010)
Дубовкина И. А. - Методы повышения энергетической эффективности сушильных установок распылительного типа, Чалаев Д. М. (2010)
Бандура В. М. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі (2010)
Ряшко Г. М. - Анализ энергоэффективных технологий на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса, Перетяка С. Н. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Использование теплового насоса для сушки зерновых культур, Пазюк В. М., Чалаев Д. М., Шаврин В. С. (2010)
Куц В. П. - Спосіб очистки газів від тонковолокнистого пилу, Балабан С. М., Чиж В. М., Ханик Я. М. (2010)
Плевако В. П. - Визначення форм рефлекторів теплотехнічних установок із двома випромінювачами, Костенко С. М., Педорич І. П. (2010)
Закалов О. - Енергозбереження при подрібненні м’яса у кутері, Мазяк З., Бортник А. (2010)
Вітенько Т. М. - Застосування кавітаційних пристроїв у процесах водоочистки на підприємствах молочної промисловості, Гащин О. Р. (2010)
Фалько О. Л. - Запобігання заклинюванню одиниць сипкої маси продукту в решеті вібраційної калібрувальної машини (2010)
Заплетніков І. М. - Визначення порівняльних шумових характеристик овочерізок, Кіріченко В. О., Севаторова І. С. (2010)
Заплетніков І. М. - Експериментальне дослідження впливу експлуатаційних параметрів картоплечисток на віброакустичні характеристики машин, Жидков Ю. В., Дахов О. Г., Булганов С. С. (2010)
Коробченко К. В. - Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными потоками, Артюхов А. Е., Ляпощенко А. А., Склабинский В. И. (2010)
Корнієнко Я. М. - Дослідження енергетичних параметрів шестеренного насосу для перекачування високов’язких рідин, Швед М. П., Домінова Г. В., Сафонов С. В., Швед Д. М. (2010)
Кузьміна В. О. - Дослідження продуктивності шестеренного насоса в лінії для виробництва рукавної плівки, Корнієнко Я. М., Швед М. П., Швед Д. М. (2010)
Владимиров В. Н. - Исследование процесса перемещения пельменей в мерной емкости дозатора, Владимиров С. В. (2010)
Грабова Т. Л. - Отримання гелевих систем методом гідродинамічної обробки (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне дослідження техніко-економічного критерія ефективності роботи блочного графітового теплообмінника, Вознюк Т. А., Волков Н. В. (2010)
Гордиенко А. В. - Влияние скорости перемещения высокоскоростной струи воды на эффективность процесса водорезания пищевых продуктов, Погребняк А. В., Куксин А. А. (2010)
Долінський А. А. - Технологія отримання замінника незбираного молока для відкорму сільськогосподарських тварин на основі екструдера, Шурчкова Ю. О., Ганзенко В. В., Радченко Н. Л. (2010)
Офатенко О. О. - Технология блочного вымораживания как шаг в будущее водоподготовки (2010)
Алтайулы С. - Сушка фосфатидных концентратов растительных масел в тонкопленочном слое на коническом роторно-пленочном выпарном аппарате (2010)
Луговський О. Ф. - Ультразвуковий кавітаційний екстрактор для рідинно-дисперсних середовищ, Берник І. М. (2010)
Титул, зміст (2011)
Келембет С. - Сіверські князі Наримунтовичі (2011)
Пиріг П. - Про політичне становище України за доби Руїни (2011)
Пилипенко В. - Ворог мого ворога - мій друг, або Ідея польсько-перської співпраці в середині XVI - середині XVII ст. (2011)
Циганок О. - На переломі: епітафії у поетиці "Fons саstalius" (Кастальське джерело) (1700 - 1701 р.) (2011)
Чугаєва І. - Давньоруське літописання в студіях М. І. Костомарова (2011)
Курач С. - До питання історичної реконструкції колекції Ґалаґанів (2011)
Радько П. - Образ козацького полковника періоду Хмельниччини як учасника державотворення в новітній українській історіографії (2011)
Царенок А. - Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко (2011)
Панченко В. - Іван Петрович Білоконський: біографія (1855-1931 рр.) (2011)
Морозов В. - Внесок дворянського роду Марковичів-Маркевичів у культурно-освітні процеси Лівобережної України другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Ігнатенко М. - Середньостатистичний стан здоров'я сучасного українського селянина (2011)
Нагорний В. - Охорона єдності Російської православної церкви за "Уставом Духовньїх Консисторий" від 27 березня 1841 року (2011)
Ачкїназі Б. - Рурська криза 1923-1924 років та її наслідки (постановка проблеми та історіографічний аспект) (2011)
Магурчак А. - Андрій Жук у внутрішньопартійній боротьбі УСДРП 1908- 1912 рр. (2011)
Нескорені (свідчення в'язня концтабору Дахау) (Підготовка до друку, передмова та коментарі А. Морозової) (2011)
Демченко Т. - Рахно О. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси) Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги”, 2009. – 352 с. (2011)
Дзюба С. - Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького: Роман. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 320 с. (2011)
Шуміло В. - Початок хрещення Русі за часів князя Оскольда (2011)
Титул, зміст (2011)
Кривошея І. - Неурядова старшина Чернігівського полку за при- сягами XVII - XVIII ст. (2011)
Ситий І. - Чернігівські стародруки в зібранні Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського (2011)
Пригоровська Л. - Питання освіти в діяльності Сосницької міської думи (2011)
Горобець С. - До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700 - 1702 рр.), Рябцев В. (2011)
Похід Пилипа Орлика в Україну 1711р. Кримсько-татарський та шведський аспекти (Публікація та коментарі О. Дубини, переклад О. Циганок) (2011)
Чухно В. - Історія Гамаліївського Харлампієва монастиря (2011)
Пилипенко О. - Експортно-імпортні операції в Чернігівській губернії на початку ХХ ст. (2011)
Блакитний М. - Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані у Чернігові (1900-1918 рр.) (2011)
Моціяка П. - Йосиф Леціус на чолі Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1913-1914 рр.) (2011)
Васильчук В. - Початок політичної діяльності Андрія Жука (1900-1907 рр.), Таравська Я. (2011)
Литвин К. - З історії формування етнографічної колекції виставки XIV археологічного з’їзду в Чернігові (2011)
Аскерова Л. - Реклама в Чернігові в ХІХ- на початку ХХ століття (2011)
Васильчук Г. - Ступак Ф. Благодійна та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII - початок ХХ ст.).- Київ: Видавництво Інституту історії України НАН України. 2009.–269 с. (2011)
Павленко С. - Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История "предательства”. М.: Издательство Центрполиграф, 2011. – 525 с. (2011)
Дзагалов А. - Українська діаспора Кабардино-Балкарії (2011)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Інформатизація суспільства в системі регулювання економіки, Плескач В. Л. (2005)
Козюк В. В. - Проблеми оптимізації фіскальної політики при вступі до ЄВС: аспекти виконання монетарних критеріїв євроконвергенції (2005)
Старостенко Н. В. - Фінансово-організаційні інструменти стимулювання економічного зростання в містах (2005)
Тарасюк М. В. - Перспективні напрями удосконалення бюджетування торговельних підприємств (2005)
Сафронова О. М. - Основні стратегії управління державними пакетами акцій в сучасних умовах України (2005)
Щербина І. Ф. - Особливості формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2005 р. (2005)
Гончаренко О. В. - Формування бюджетів самоврядування в контексті реформи міжбюджетних відносин (2005)
Морозов Д. М. - Особливості та завдання фінансового планування на газовидобувних підприємствах (2005)
Стефанюк І. Б. - Проблеми використання контролінгу в національній системі державного фінансового контролю (2005)
Білоусова О. С. - Методологічні та організаційні засади короткострокового фінансового планування (2005)
Гаврилюк О. В. - Стратегічні моделі функціонування провідних комерційних банків світу в умовах глобалізації, Кутовенко В. М. (2005)
Павлюк С. М. - Вдосконалення формування депозитних ресурсів комерційних банків (2005)
Кудряшов С. В. - Показники дохідності споживчого кредитування (2005)
Кривоног О. Л. - Банківське кредитування малих підприємств: необхідність та проблеми здійснення (2005)
Титул, зміст (2011)
Долженко Ю. - До питання про дискретні ознаки на людських черепах із Чернігова X–XIII ст. (2011)
Кривошея І. - Присяги російським царям XVII-XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Гетьманщини (2011)
Циганок О. - Особливості та шляхи рецепції леонінських віршів-епітафій в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст. (2011)
Пиріг П. - Стародуб у вирі визвольної боротьби українського народу середини – другої половини XVII століття (2011)
Рига Д. - Новгород-Сіверська духовна семінарія (1785-1797 рр.) – провідний релігійний навчальний заклад на Чернігівщині в останній чверті XVІІІ ст. (2011)
Тарасенко О. - З історії перекладу Святого Письма у Чернігівській єпархії в першій половині XIX ст.: віршоване Євангеліє протоієрея Матвія Данилевича (2011)
Чухно В. - Новгород-cіверський предводитель дворянства Олександр Михайлович Судієнко та його нащадки (2011)
Колєватов О. - Землекористування в Слобідсько-Українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. (2011)
Рахно К. - Горщик і горщиця: феноменологічний вияв метафізики статі (2011)
Чуткий А. - Архів Київського комерційного інституту як важливий корпус документів з історії України початку XX ст. (2011)
Терлецький В. - Уродженці Чернігівщини на сторінках "Основи" (з нагоди 150-річчя появи першого українського часопису) (2011)
Чухліб Т. - Народжений на берегах Десни (до 70-річчя письменника, журналіста та громадського діяча Василя Чухліба) (2011)
Дзюба С. - Лизанчук В., Рожик М. Історія російщення українців – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 412 с. (2011)
Мацаєнко А. М. - Антена базової станції з секторною діаграмою направленості в азимутальній площині (2013)
Гайворонская Г. С. - Сравнительная оценка жизненного цикла человека и телекоммуникационных технологий, Ганницкий И., Яцук П. (2013)
Сахарова С.В. - Возможный поход сокрытия путей и имен файлов в web – пространстве, Брицкий С.В., Гуржий Н.А. (2013)
Дружинін В.А. - Модифікований метод оцінки коефіцієнта безэховости камер СВЧ, Наконечний В.С., Толюпа С.В. (2013)
Манько О.О. - Захист вхідних кіл приймачів радіорелейних станцій мікрохвильового діапазону від потужних імпульсних завад (2013)
Домаскин О. М. - Оценка необходимого объёма измерений параметров телекоммуникационных сетей (2013)
Розоринов Г.Н. - Защита информации в оптоволоконных кабельных сетях, Фендри Мохаммед Аймен. (2013)
Зінченко Я.В. - Методи обчислення добутку багато розрядних чисел та їх оптимізація. Частина І (2013)
Ярцев В.П. - Принципы и методы построения системы экспертной оценки информационных моделей устройств отображения информации (2013)
Бурячок В.Л. - Можливість забезпечення захисту від інформаційно-психологічного впливу на основі універсального методу побудови онтологій, Шиян А.А. (2013)
Богданович В.Ю - Методологічний підхід до обґрунтування функціонування системи забезпечення кібернетичної безпеки України, Алексєєв М. (2013)
Саркісян А. О. - Розробка технології виноградного соку з високим вмістом фенольних сполук, Безусов А. Т. (2009)
Сапожнікова Н. Ю. - Розробка нового способу концентрування фруктових пюре, Лято В. І., Безусов А. Т. (2009)
Колесніченко С. Л. - Окислювально-відновний потенціал води й соків (2009)
Палвашова Г. І. - Про нові підходи до бланшування зеленого горошку, Алі Реайд Шамкі (2009)
Кобєлєва С. М. - Використання поверхнево-активних речовин у нових технологіях сушіння зелені, Труфкаті Л. В. (2009)
Тележенко Л. М. - Вплив швидкості і умов заморожування на динаміку фенольного комплексу десертів, Паскал Ю. Г. (2009)
Білоусова І. О. - Дослідження умов одержання драглеподібних продуктів з використанням ферментів рослинного походження, Безусов А. Т. (2009)
Калугіна І. М. - Добавки з ламінарії, збагачені кальцієм в технологіях драглеподібних страв (2009)
Мороз М. С. - Екологічна безпека овочевої продукції при використанні зоофагів у закритому ґрунті, Омельченко О. І. (2009)
Безусов А. Т. - Вивчення ферментативних систем топінамбуру для отримання інуліну та інуліноподібних речовин in vitro, Пилипенко І. В., Средницька З. Ю. (2009)
Доценко Н. В. - Дослідження змін природних полімерів при механодеструкції продуктів рослинного походження, Подорога В. І. (2009)
Малюк Л. П. - Закономірності впливу ароматичної сировини на біофлавоноїди плодово-ягідних соусів, Зіолковська А. В., Гурікова І. М. (2009)
Сирохман І. В. - Шляхи вдосконалення складу та технологій паст з гарбуза, Філь М. І. (2009)
Українець А. І. - Теоретичне обґрунтування параметрів фракційної розгонки ефірних олій, Фролова Н. Е. (2009)
Романовська Т. І. - Регенерація відбільної глини у виробництві олії, Романовський І. Я. (2009)
Капліна Т. В. - Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електромагнітного поля на показники якості соняшникової олії, Положишникова Л. О. (2009)
Д’яков О. Г. - Дослідження часу спін-спінової та спін-гратової релаксації драглів агару з добавками, Теймурова А. Т., Перцевой Ф. В., Сафонова О. М. (2009)
Радіонова О. В. - Розробка технології слабоалкогольних винно-овочевих напоїв з тривалим терміном зберігання, Осипова Л. А. (2009)
Мельник І. В. - Дослідження фізико-хімічних показників виноградних вин, оброблених білками злакових культур, Аветисян Е. В., Абрамова Т. Б. (2009)
Попова Е. М. - Вплив магнітної обробки на показники якості етанолу, Боровікова Н. О., Фефелов О. О. (2009)
Бабакіна Е. Л. - До питання про термостійкість дріжджів-шизосахароміцетів, Толстенко Д. П., Кишковська С. А., Толстенко Н. В. (2009)
Віннікова Л. Г. - Особливості виробництва балика з термічною активацією, Дубатовка Г. В., Асауляк А. В., Врем’я І. Б. (2009)
Віннікова Л. Г. - Встановлення строку зберігання напівкопчених ковбас зі зниженим умістом нітрита натрія, Асауляк А. В. (2009)
Патюков С. Д. - Вплив харчових волокон різних типів на якісні показники м’ясних консервів, Окунєва І. А., Златова М. І. (2009)
Савінок О. М. - Вивчення впливу продуктів бджільництва на фізико-хімічні властивості білків м’яса, Літвінова І. О. (2009)
Стинга Л. М. - Деякі аспекти проектування м’ясопродуктів, Семікоз Н. А. (2009)
Віннікова Л. Г. - Вплив внесення нетрадиційної сировини на тривалість зберігання м’ясопродуктів функціонального призначення, Агунова Л. В., Азарова Н. Г. (2009)
Віннікова Л. Г. - Характеристика біологічно активної добавки "Гемовін" на основі боїнської крові та виноградних вичавок, Шлапак Г. В., Луконіна І. М. (2009)
Віннікова Л. Г. - Структуростабілізуючі добавки для заморожених м'ясних напівфабрикатів на основі гідроколоїдів, Глушков О. А., Янкова К. Д. (2009)
Корзун В. Н. - Науково обґрунтована технологія паштетної продукції з БАД на основі водоростевої сировини, Свідло К. В. (2009)
Ткачова Д. Л. - Генетична активність неорганічної фракції зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2009)
Левчук Н. І. - Економічні аспекти виробництва м’яса птиці (2009)
Дідух Н. А. - Інноваційна технологія виробництва неферментованих молочних напоїв геродієтичного призначення, Дідух Г. В. (2009)
Дідух Н. А. - Симбіотичний комплекс для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів з підвищеними функціональними властивостями, Могилянська Н. О., Власенко О. В. (2009)
Могилянська Н. О. - Встановлення впливу компонентів антиоксидантного комплексу на показники якості сметани діабетичного призначення (2009)
Молокопой Л. О. - Обґрунтування параметрів оброблення сичужного згустку та сирного зерна при виробництві біфідовмісних твердих сичужних сирів, Дідух Н. А. (2009)
Величко Т. О. - Дослідження процесу ферментації молока, збагаченого зародками пшениці, Лисогор Т. А., Кручек О. А. (2009)
Варанкіна О. О. - Вплив мікроорганізмів (заквасок) на збереження бета-каротину у складі йогуртних продуктів, Кричковська Л. В. (2009)
Родак О. Я. - Поліпшення жирнокислотного складу спредів з використанням нетрадиційних олій (2009)
Цісарик О. Й. - Консистенція масла, виготовленого з молока корів, яким згодовували насіння ріпаку (2009)
Сабадош Г. О. - Оптимізація рецептурного складу молочних десертів з пінною структурою, Горальчук А. Б., Трощий Т. В. (2009)
Шпирко Т. В. - Отримання фосфоліпідних добавок з рослинної сировини, Капрельянц Л. В., Щапіна О. Ф., Шевченко О. В. (2009)
Килименчук О. О. - Особливості біотехнологічної переробки нетрадиційних відходів рослинної сировини, Величко Т. О. (2009)
Д’яконова А. К. - Дослідження процесу структуроутворення у білкових системах, Ткаченко О. С. (2009)
Штепа Є. П. - Перспективи використання в харчовій промисловості і медицині омагнічених рідинних середовищ, Дроздов О. І., Нурудінова К. А. (2009)
Глух И. С. - Аспекты применения подсолнечного лецитина в пищевой промышленности, Школа О. И., Клочкова В. Е., Шульга С. М., Гаманухо В. И. (2009)
Демидов І. М. - Одержання харчових ПАР з використанням реакції переетерифікації, Златкіна Г. І. (2009)
Бєлінська А. П. - Застосування β-каротину біотехнологічного походження у функціональних жирових продуктах, Кричковська Л. В. (2009)
Хомич Г. П. - Плоди дикорослої сировини – джерело біологічно активних речовин для харчових продуктів (2009)
Осадчук І. В. - Система ISO – керування якістю та безпекою продуктів харчування, Задорожний А. В. (2009)
Пивоваров Є. П. - Перспективи використання капсульних структурованих продуктів у харчуванні, Кондратюк Н. В. (2009)
Рябець О. Ю. - Закономірності дифузії іонів кальцію в середовищі натрію альгінату в технології капсульних продуктів, Пивоваров Є. П., Гринченко О. О. (2009)
Наконечна Ю. Г. - Дослідження оптимальних параметрів попередньої обробки грибів гливи звичайної при виробництві комбінованих продуктів харчування, Ястреба Ю. А. (2009)
Некрасов П. О. - Кінетика кристалізації жирів, збагачених діацилгліцеринами, Таратун Я. М., Плахотна Ю. М., Подлісна О. В. (2009)
Дубинець К. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності акулячого печінкового жиру, Федак Н. В. (2009)
Пилипенко Л. М. - Аналіз ризиків небезпечності харчових продуктів, Вікуль С. І., Гайдукевич Д. К., Клещева Н. С. (2009)
Плахотін В. Я. - Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення, Тюрікова І. С., Суткович Т. Ю. (2009)
Янушкевич Д. А. - Удосконалення національної системи стандартизації на продукти харчування, Чорна Т. О. (2009)
Бурдо О. Г. - Аналіз процесів демінералізації води, Офатенко О. О., Крутій Г. О. (2009)
Василів О. Б. - Програмно-апаратний комплекс для вимірювання й реєстрації температур в процесі опріснення води, Тюхай Д. С. (2009)
Шалигін О. В. - Захист від корозії трубопроводів при опрісненні технологічної води, Тіщенко В. М., Кашкано М. А. (2009)
Нужин Є. В. - Процес сортування томатів у воді під тиском, Гладушняк О. К., Олісієнко Ю. В. (2009)
Хобін В. А. - Концептуальна модель процесу екструдування рослинної сировини як об'єкта управління, Єгоров В. Б. (2009)
Хобін В. А. - Автоматизоване робоче місце для дослідження процесів управління АДХМ, Тітлова О. О. (2009)
Вендров І. Б. - Визначення поля швидкостей рідкого середовища при переміщенні його в турбулентному потоці по трубопроводу циліндричної форми (2009)
Іщенко І. М. - Моделювання і аналіз циклів абсорбційних водоаміачних холодильних машин, Тітлов О. С. (2009)
Кишкин А. А. - К постановке задачи об энерго-технической утилизации низкопотенциального тепла, Карасев В. П., Титлов А. С., Морозов Н. В. (2009)
Мелкозеров М. Г. - Центробежный фазоразделитель систем терморегулирования, Делков А. В. (2009)
Кишкин А. А. - Динамика турбулентного пространственного пограничного слоя с поперечным градиентом давления, Черненко Д. В., Титлов А. С., Смирнов П. Н. (2009)
Ліщенко Н. В. - Технологія ресурсовідновлювальної обробки в машинобудуванні (2009)
Некоз О. І. - Підвищення зносостійкості ножів кутера плазмово-детонаційним зміцненням, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2009)
Мирончук В. Г. - Фактор прискорення абсорбції діоксиду вуглецю лужними цукровими розчинами в крапельному режимі, Пономаренко В. В. (2009)
Сталімбовська А. С. - Забезпечення харчової безпеки і екологічно чистої технології виробництва коптильних препаратів (2009)
Білонога Ю. Л. - Використання поверхнево-активних речовин при виробництві органопрепаратів, Драчук У. Р. (2009)
Литвиненко О. А. - Кавітаційне диспергування багатокомпонентних харчових емульсій, Некоз О. І., Колногуз О. А. (2009)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива для людей з лактазною недостатністю, Лозова О. (2009)
Титул, зміст (2011)
Пономаренко О. - Ідеї патріотизму в українській політичній думці другої половини XV- початку XVII ст. (2011)
Половець В. - Половці: історичні джерела (2011)
Галь Б. - Міста-фортеці Лівобережної України на зламі XVIII-ХІХ ст. (2011)
Непотенко І. - Офіційні та неофіційні форми відпочинку у системі "правильних" практик дозвілля 1920-х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2011)
Дубина О. - Шведська реляція про Полтавську битву. Новий погляд. (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад зі старошведської Хокана Хенрікссона), Хенрікссон Х. (2011)
Подорван А. - Максаківський монастир — до історії заснування (2011)
Тарасенко О. - До історії Чернігівського відділення Російського біблійного товариства (1819 - 1822 рр.) (2011)
Горбунова Г. - Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української автокефальної православної церкви (за документами ЦДАЗУ) (2011)
Демченко Т. - З епістолярної спадщини Володимира Самійленка: віршоване послання до Олександра Кониського (2011)
Нестеренко Л. - Діяльність волосних правлінь Чернігівщини в першій пол. ХІХ ст. по організації рекрутської повинності (2011)
Сеніна Л. - Особливості витоків концепцій Східного питання в англомовній історіографії другої половини ХХ ст. (2011)
Субботіна І. - Методологія дослідження соціальних питань за програмами загальних переписів населення 1959 - 2001 рр. (2011)
Чухно В. - Письменник Микола Маркович Колмаков (2011)
Шпоть О. - Більське городище на Сумщині - столиця царя Орія (2011)
Пиріг П. - Микола Миклухо-Маклай: мандрівник, учений, гуманіст (до 65-річчя від дня народження) (2011)
Ткач М. - Музика мови і мова музики (2011)
Іваницька С. - Шрагівські читання: зб.статей і матеріалів / відп. ред. О. Коваленко. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. - Вип. 1. - 128 с. (2011)
Кондратьєв І. - "Смеялось время над людьми, Упорно люди храм взводили". Сборник материалов по истории украинско-русского рода XVI - ХХ вв. Составитель В. К. Шахбазова. - М. : "Древлехранилище", 2008. - 364 с. (2011)
Колесник О. - Треті всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2011)
Дубницький В. Ю. - Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій, Кобилін А. М., Шкодіна І. В. (2014)
Пасічник А. М. - Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда–Фалкерсона, Кутирєв В. В., Бугерко К. М. (2014)
Куземко В. А. - Резонанс третьего порядка в задаче о стабилизации движения космического аппарата с помощью внешних моментов, Костюшко И. А. (2014)
Мороз Б. І. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень у спортивному суддівстві, Вікторов В. В. (2014)
Кущенко Є. С. - Аналіз стану та перспектив розвитку системи контейнерних терміналів (2014)
Иванченко О. В. - Стохастическая модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Смоктий К. В., Харченко В. С., Блындюк И. В. (2014)
Кулаков Ю. О. - Спосіб розподілення каналів у мобільній мережі, Короненко А. М. (2014)
Халіпова Н. В. - Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску, Товт Ю. М. (2014)
Янушкевич Д. А. - Застосування вимог міжнародних стандартів ISO в системі управління ризиками в митній справі, Іванов Л. С. (2014)
Кузьменко А. І. - Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу (2014)
Таранець О. І. - Удосконалення методу оптимізації керованих відчепів у розрахунковій групі (2014)
Козаченко Д. М. - Дослідження коефіцієнтів зйому в умовах прискореного та швидкісного руху пасажирських поїздів, Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. (2014)
Мороз Б. І. - Використання онтологій в управлінні знаннями для покращання інформаційної сфери у суспільстві, Костенко Д. Є., Костенко В. В. (2014)
Пасічник А. М. - Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон, Клен О. М., Дравненков Д. І. (2014)
Россочинський В. М. - Прогнозування рядів динаміки за наявності коливань, Булгакова О. Ф. (2014)
Козаченко Д. М. - Транспортне забезпечення експорту українських товарів до Європейського Союзу, Окороков А. М., Гревцов С. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Келембет С. - Рюрик-Костянтин Ольгович - загадковий чернігівський князь XIII століття (2012)
Половець В. - Половці і монголо-татари (2012)
Пиріг П. - Петро Конашевич-Сагайдачний: історичні нариси життя та діяльності (2012)
Ситий Ю. - Топографія та структура укріплень давньоруського Чернігова в різні періоди його історії (2012)
Морозова А. - Чернігів і відомий, і невідомий (2012)
Хенрікссона Х. - Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція) (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар і примітки до нього Олександра Дубини), Циганок О., Дубини О. (2012)
Ситий І. - Чернігівське видання "Акафісты с каноны" 1785 р. (2012)
Ільїн О. - Білоруська соціал-демократична громада Чернігівщини (2012)
Тригуб О. - Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря (2012)
Гапоненко Д. - Ніжинський Благовіщенський монастир (XVIII - початок ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Цимбаленко І. - Василь Гордійович Андрієвський(1881 - 1930) (2012)
Тарасенко О. - Листи Чернігівського архієпископа Філарета(Гумілевського) до О. М. Бодянського (2012)
Блакитний М. - Генерал від інфантерії Віталій Миколайович Троцький (2012)
Гриценко І. - Життєвий шлях та військова діяльність генерал-хорунжого Володимира Савченка-Більського (2012)
Гаврик В. - Ісак Мазепа: перші кроки у великій політиці (2012)
Потапенко Я. - Історичні дослідження травматичного психосоматичного досвіду як соціокультурного наслідку Голодомору 1932-1933 рр. (2012)
Мітеров О. - Трудові ресурси селянського господарства Чернігівської губернії (1861 - 1917 рр.) (2012)
Заєць О. - Земська меліорація на Чернігівщині, або Чому на Лівобережному Поліссі так мало боліт (2012)
Ямполець П. - Система оплати праці міського населення України на початку 1920 рр. (2012)
Рахно О. - Красовський: віхи життя та громадсько-політичної діяльності, Казимир Ю. М. (2012)
Баламут А. - Формування місцевих органів влади Чернігівщини в роки незалежності України (1989-2004 рр.) (до визначення проблеми) (2012)
Циганок О. - Про єдиний взірець давньої української шкільної епічної епіцедії (2012)
Пархоменко В. - Розгадано місце розташування літописного міста Яришева? (2012)
Берест Д. - Загадки Велесової книги (2012)
Мисюра О. - Володимиру Половцю-75! (2012)
Сповнена творчих сил (2012)
Шакун Н. - Пам'яті Чернігівського любомудра (2012)
Іванова А.Є. - Бюджетна компетенція як елемент правового статусу органів державної влади (2014)
Кашульська К. О. - Контроль щодо правового статусу біженців, як чинник приватної безпеки (2014)
Малихіна А. О. - Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення роботи апарату суду (2014)
Задихайло Д. В. - Державне макроекономічне регулювання: питання систематизацї правового забезпечення (2014)
Денисова Р. О. - Питання захисту права на наукове відкриття (2014)
Шевердіна О. В. - Правовий механізм залучення іноземних інвестицій (2014)
Плавшуда К. В. - Інвестиційна політика держави в металургійній галузі: господарсько-правове забезпечення (2014)
Денисов А. І. - Технологічна безпека української держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2014)
Стадник К. О. - До проблеми юридичного визначення територіальних меж ринків в умовах економічної глобалізації (2014)
Усатий В. О. - Господарсько-правове забезпечення промислової політики держави (2014)
Бочкова І. І. - Питання організаційно-господарського впливу держави на обіг біотехнологій в Україні (2014)
Шимко А Р. - Удосконалення законодавчого механізму ліцензування діяльності у сфері обігу металобрухту (2014)
Цувіна Т. А. - Незалежність суду як елемент права на суд у цивільному судочинстві (2014)
Острівний І. М. - Заохочення як засіб правового стимулювання працівників (2014)
Мірошников І. Ю. - Деякі питання провадження в суді апеляційної інстанції (порядок, строки та межу перегляду судом апеляційної інстанції (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо визначення інформаційного права (2014)
Усатий В. О. - Невід`ємна частина судової системи - господарські суди, Суярко Т. Д. (2014)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2005)
Максюта А. А. - Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування (2005)
Чугунов І. Я. - Перспективне прогнозування і планування бюджетних показників України на 2007- 2009 роки, Книшенко І. Ф. (2005)
Кудряшов В. П. - Пріоритети бюджетної політики (2004-2005 роки) (2005)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до формування доходів бюджету розвитку (2005)
Зайчикова В. В. - Показники оцінки фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, Хомра І. О. (2005)
Марченко С. М. - Єврооблігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту (2005)
Цибок В. О. - Бюджетна підтримка розвитку АПК з використанням механізму здешевлення кредитів (2005)
Лук'яненко І. Г. - Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні (2005)
Затонацька Т. Г. - Побудова та використання економетричних моделей для прогнозування інфляції в Україні, Ставицький А. В. (2005)
Плескач В. Л. - Засоби вдосконалення інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Інтернеті (2005)
Карпенко Г. В. - Особливості функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації (2005)
Шерстюк Л. І. - Напрямки та форми трансформації коштів домогосподарств в інвестиції для потреб національної економіки (2005)
Рязанова Н. С. - Державне стимулювання інвестицій в оновлення техніки та технологій через механізм податкової амортизації (2005)
Гайдуцький А. П. - Інвестиційна привабливість нових форм господарювання (2005)
Ловінська Л. Г. - Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні (2005)
Квасовський О. Р. - Концепція реформування спеціальних режимів оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні (2005)
Дзюба Л. А. - Критичний аналіз методології обліку активів відповідно до вимог П(С)БО 27 "Діяльність, що припиняється" (2005)
Титул, зміст (2011)
Троцька В. - З історії дослідження випалювальних споруд Х-ХІІІ століть Лівобережної України (2011)
Пономаренко О. - Формування української національної ідеї в XVII ст.: історіографічний аспект (2011)
Кондратьєв І. - Скільки років Ріпкам? (2011)
Пиріг П. - Соціально-економічний розвиток Стародуба в другій половині ХVІІ століття (2011)
Блакитний М. - З історії села Костобобрів (2011)
Колесник О. - Благодійність православного духовенства у справі поширення жіночої освіти в Чернігівській губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть (2011)
Маслійчук В. - Дитина на Північному Лівобережжі у другій половині XVIII ст. (2011)
Костенко Л. - Магічні прийоми впливу на урожай у період оранки та сівби на Лівобережному Поліссі (2011)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929–32 роках (2011)
Герасименко О. - Переселенська політика на Лівобережжі під час столипінської аграрної реформи (2011)
Шевченко В. - Ринкова мобілізація земельної власності в роки столипінської аграрної реформи (на матеріалах України) (2011)
Казимір В. - Діяльність В. Дубровського на чолі харківської "Просвіти" (1941–1943 рр.) (2011)
Дорошок Н. - Діяльність земського статистичного відділення по опису та оцінках промислових підприємств Чернігівської губернії (2011)
Іваницька С. - Чернігівські кадети та влада в 1905–1914 роках: імперський та регіональний виміри (2011)
Боровик А. - Чи не настав той час? (2011)
Морозов В. - Дворянки Лівобережної України та література другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Студьонова Л. - Семейкина Н. Н. Две певицы – две судьбы: С. Ф. Селюк- Рознатовская и Г. С. Селюк-Лапина. – Харьков: Наше слово, 2011. — 166 с.: ил. (2011)
Титул, зміст (2012)
Ковбаса В. - Князь Дмитро Вишневецький і козацтво (2012)
Капустін К. - Археологічні пам’ятки Дніпровського Лівобережжя середини ХІІІ–XV ст. (за матеріалами розвідок 40-х – 70-х рр. ХХ ст.) (2012)
Половець В. - Половці: етнічна культура (2012)
Рига Д. - З історії монастирів Новгород-Сіверської єпархії (1785-1797 рр.) (2012)
Верещагіна Н. - Літургійні комплекси у вівтарних композиціях давніх храмів Києво-Чернігівського ареалу (2012)
Еткіна І. - Чернігівщина напередодні німецької окупації очима сільського вчителя (Дмитра Захаровича Браженка ) (2012)
Морозова А. - "…Чтоб общество сие могло узнать всех таковых трудолюбивых мужей…" (спроба розповсюдження діяльності Вільного економічного товариства у Чернігівській губернії) (2012)
Морозов В. - Участь дворянства Чернігівської губернії в редакційно-видавничій діяльності пореформеного періоду (2012)
Колєватов О. - Реформування Слобідсько-Українських військових поселень наприкінці 20-х рр. ХІХ ст. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: духовенство та іноземні піддані (2012)
Нестеренко Л. - Контроль волосних правлінь Чернігівської губернії в першій пол. ХІХ ст. за виконанням населенням натуральних повинностей (2012)
Герасимчук О. - Виступи селянства Чернігівської губернії проти столипинського землевпорядкування в роки Першої світової війни (серпень 1914 – червень 1917 р.) (2012)
Кривопішин О. - Поєднання верст та миль: шлях від Одесько-Балтської до Південно-Західних залізниць через Російське Товариство Пароплавства і Торгівлі (РОПіТ) (2012)
Гребенюк О. - Спроби розв’язання Радою Народних Міністрів Української Народної Республіки земельного питання у березні-квітні 1918 року (2012)
Демченко Т. - Софія Русова про революціонерів-народовольців (2012)
Коропатник М. - Еволюція політичних партій в незалежній Україні (1991 – 2011 рр.) (2012)
Єсипенко Д. - Повість Бориса Грінченка "Під тихими вербами":історія створення, перші публікації (2012)
Чухно В. - Основні етапи життя та наукової діяльностіІвана Івановича Пантюхова (2012)
Студьонова Л. - Нащадок слабинського сотника (2012)
Воронко О. - Особливості етномовних процесів у сучасній Україні: регіональний аспект проблеми (2012)
Міщанин В. - Опішнянський гончар Федір Задорожний (За матеріалами кримінальної справи) (2012)
Горбатюк О. - Потреби в електрифікації сільського господарства у повоєнне десятиріччя (1940-1950-і рр.) (2012)
Гагін В. - Народні топоніми Буринщини (2012)
Ячменіхін К. - Шендрикова С. П. Мастера сцены в истории театрального искусства Крыма ХІХ – ХХ веков. – Симф.:ДИАЙПИ, 2011. – 298 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кулаковський П. - Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті (2012)
Ситий Ю. - Етапи існування Любецького замку в ХIV – ХVIІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень Б. О. Рибакова), Кондратьєв І. (2012)
Адруг А. - Перша друкована книга в Чернігові та Лівобережній Україні (2012)
Нестеренко Л. - Іванківці в ХVІІ – поч. ХХ ст. (2012)
Пригоровська Л. - Змітнівське училище в Сосниці (2012)
Тарасенко О. - Девіантна поведінка парафіяльного духовенства (за матеріалами Чернігівської єпархії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.) (2012)
Полієнко Г. - Полієнко Г. Огляд джерельної бази до вивчення благодійництва та доброчинства Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) (2012)
Мицик Ю. - З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія, Тарасенко І. (2012)
Морозова А. - Документи Держархіву Чернігівської області про військовополонених Великої армії в Чернігівській губернії (2012)
Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального архіву м.Лунд (Швеція). Частина ІІ. (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, переклад з французької Євгена Мельника, коментар Олександра Дубини) (2012)
Демченко Т. - Документ часів боротьби за скасування утисків української мови (2012)
Дубина О. - Геополітичні підвалини утворення шведсько-українського союзу в середині XVII ст. (2012)
Прокаєва В. - Діяльність зі збереження пам’яток культури в системі функцій сучасної Української держави (2012)
Кір’янова О. - Проблема професійної діяльності українського учительства (1920-30-х рр.) в освітніх та культурних процесах УСРР в історіографії другої половини 50-80-х рр. ХХ ст.:аналітичні узагальнення (2012)
Рахно О. - Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Дедович Д. - Фінансова криза загальноосвітньої школи та спроби її подолання на Чернігівщині у 20-і рр. ХХ ст. (2012)
Половець В. - Михайло Васильович Красовський (1851 – 1911) (2012)
Ємельянов В. - Розвиток агрономії на Ніжинщині на початку XX століття, Коновальчук В. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: міщани (2012)
Подвербний А. - Громадське життя Чернігова на початку І Світової війни (за матеріалами преси) (2012)
Ващенко О. - Інвестиційна політика США як важлива складова співробітництва із Україною у 1992-2011 рр. (2012)
Хімей В. - УРСР у міжнародних відносинах періоду блокового протистояння (2012)
Самардак М. - Жанна д’Арк на тлі християнсько-католицьких та масово-психологічних реалій ХV століття (до 600-річчя від народження) (2012)
Савенок В. - Михасю Ткачу – 75! (2012)
Киричок Б. - Що в імені твоїм? (2012)
Саверська-Лихошва В. - Топоніми Варви (2012)
Орешко А. - Особливості діалекту с. Роїще Чернігівського району в історико-лінгвістичному контексті (2012)
Відійшов у вічність Станіслав Реп’ях (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічний спосіб підвищення кормової цінності зерна шляхом дріжджування та екструдування, Давиденко Т. М. (2010)
Макаринська А. В. - Аналіз ринку комбікормів та біологічно активних речовин для їх збагачення (2010)
Єгоров Б. В. - Композиційні суміші для поросят, Воєцька О. Є., Кочетова А. О., Макаринська А. В. (2010)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. (2010)
Егоров Б. В. - Совершенствование требований к рецептам комбикормов для кур-несушек в период выращивания, Ворона Н. В. (2010)
Лапінська А. П. - Біологічна та зоотехнічна оцінка – важливі показники для визначення ефективності комбікормової продукції (2010)
Браженко В. Є. - Особливості проектування комбікормових підприємств (2010)
Моргун В. А. - Композиционные смеси с мукой крупяных культур, Волошенко О. С. (2010)
Жигунов Д. О. - Вплив лущення зерна пшениці на процес, Ковальов М. О. (2010)
Моргун В. А. - Сравнительный анализ некоторых структур процесса крупообразования, Жигунов В. А. (2010)
Моргун В. О. - Вплив режимів підготовки зерна гречки на якість крупи, Соц С. М., Донець А. О. (2010)
Колесніченко С. Л. - Поліпшення мікробіологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою (2010)
Жигунов Д. О. - Поліпшення хлібопекарських властивостей муки при збагаченні її сухою клейковиною, Колесніченко І. М. (2010)
Овсянникова Л. К. - Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці різних сортів, Євдокимова Г. Й., Черній В. О. (2010)
Овсянникова Л. К. - Удосконалення технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих круп’яних культур, Кац А. К., Червінська Н. О. (2010)
Соколовська О. Г. - Визначення фізико-механічних та гігроскопічних властивостей маку – важливий фактор організації процесу його післязбиральної обробки та зберігання, Орлова С. С., Овсянникова Л. К. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського