Мотрук В. - Французькі географічні назви, мотивовані номенами сакрального походження (2013)
Новоставська О. - Терміни-словосполучення в системі філософської термінології Івана Франка (2013)
Петріца Н. - Ономастичні студії Й. Добровського (2013)
Пилаш М. - Отрицательные черты характера и привычки именуемого в зеркале старорусской антропонимии (2013)
Сугоняк В. - Особливості мови оповідань П. Міговка зі збірки "Малѣ люде” (1941) (2013)
Ур Л. - Специфіка діалектів угорського населення Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в прозе А. Чехова (2013)
Харьківська О. - Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття (2013)
Шманько А. - Именные формы действительных причастий в предикативной структуре текста Постниковского летописца (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Вивчення фоностильових явищ поетичного тексту методами експериментальної фонетики (2013)
Білокінь Н. - Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття (2013)
Клімачова В. - Рання проза Клима Поліщука (2013)
Ліхтей Т. - Словацька поезія ХІХ ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (2013)
Мальцев В. - Силабо-тонічні розміри в українському віршуванні 30-х років ХІХ століття (2013)
Нарівська В. - Модуси декадансу: перехідний зміст (2013)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д. Бузька (2013)
Сенько І. - Побутування народної прози в регіоні карпат (2013)
Царук А. - Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" (2013)
Шошура C. - Проблема эстетической природы образа центрального персонажа в романе Б.Л. Пастернака "Доктор живаго" (2013)
Бідзіля Ю. - Закарпатська періодика й проблеми формування національно-інформаційної ідентичності місцевих українців (2013)
Савчук О. - Концепт освіти на шпальтах часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) (2013)
Світлик Н. - Закарпатська проблематика на сторінках "Вестника для Русинов Австрийской державы” (2013)
Трифонов Р. - Метамовна рефлексія в авторських колонках Віталія Жежери (2013)
Шебештян Я. - Місце оніма в системі виражально-зображальних засобів друкованого медіамовлення (2013)
Барчан В. - Одержимий пошуком (2013)
Барчан В. - Мистецтво аналізу художнього твору, Кузьма О. (2013)
Колесник Н. - Монографія про еволюцію слов’янської антропонімії (2013)
Спанатій Л. - Посієш жито – то вродить… (2013)
Шумицька Г. - Cogito, ergo sum (Я мислю, отже, існую) (2013)
Вигодованець Н. - Збірник науково-популярних студій про будителів-просвітителів Закарпаття (2013)
Марко В. - Що окреслив бумеранг (2013)
Račáková A. - Geografi cké názvy ako prekladateľský problém (2013)
Сенько І. - І закарпатці згадують його (До 120-річчя від дня народження П. Г. Богатирьова) (2013)
Мельник Л. - Бібліограф Олена Дем’янівна Закривидорога (До 90-річчя від дня народження) (2013)
Содержание (2015)
Яков Соломонович Шифрин (2015)
К 95­летию со дня рождения Якова Соломоновича Шифрина (2015)
О творческом пути Якова Соломоновича Шифрина (2015)
Lekhovytskiy D. I. - Rapidly convergent "superresolving" direction­of­arrival estimation of noise radiation sources in adaptive arrays, Shifrin Ya. S. (2015)
Бердник С. Л. - Электродинамические характеристики щелевых сферических излучателей, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Быков В. Н. - Обнаружение малоразмерных наземных объектов матричными радиометрическими системами, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2015)
Волосюк В. К. - Статистическая теория сверхширокополосных пространственно­распределенных радиометрических систем высокого пространственного разрешения, Кравченко В. Ф., Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2015)
Горобец Н. Н. - Волновые процессы в прожекторном луче апертурных антенн, Овсянникова Е. Е. (2015)
Карташов В. М. - Пассивная локация пятна рассеянных сигналов при радиоакустическом зондировании атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2015)
Коноваленко А. А. - Моделирование секции активной фазированной антенной решетки радиотелескопа гурт, Токарский П. Л., Ерин С. Н. (2015)
Корниенко Л. Г. - Статистический анализ поля ретродирективной антенной решетки, Шифрин Я. С. (2015)
Лукин К.А. - Антенны с синтезированием диаграммы направленности, Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. (2015)
Лучанинов А. И. - Анализ нестационарного режима антенн и рассеивателей с распределенной нелинейностью, Гавва Д. С. (2015)
Петров В. А. - О корреляции уровня сигнала за горизонтом и численности термических неоднородностей в атмосфере, Олейников В.Н., Шиляева О. Л. (2015)
Седышев Ю. Н. - Информационные технологии создания пространственно­временных модемов многопозиционных активно­пассивных радиолокационных систем, Тютюнник В. А. (2015)
Сухаревский О. И. - Расчет характеристик радиолокационного рассеяния гидрометеоров методом интегральных уравнений, Залевский Г. С., Веселовская А. Б. (2015)
Персоналии (2015)
Копии дипломов научных наград (2015)
Копия сертификата Соросовского профессора (2015)
Копия сертификата действительного члена IEEE (2015)
Копия награды Европейской микроволновой ассоциации "За выдающуюся профессиональную деятельность" (2015)
Копии дипломов почетного профессора и почетного доктора (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Устименко П. М. - Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект), Дубина Д. В. (2015)
Небесний В. Б. - Оцінка техногенного забруднення м. Києва за спектральними відбивними характеристиками листків Tilia cordata (Tiliaceae), Гродзинська Г. А. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: суцвіття, квітка (2015)
Вантюх І. В. - Моніторинг ресурсів Arnica montana (Asteraceae) на території Українських Карпат (2015)
Тарєєв А. С. - Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України, Гелюта В. П. (2015)
Леонтьєв Д. В. - Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Myxogastrea) (2015)
Капець Н. В. - Нові для України та рідкісні види лишайників і ліхенофільних грибів, Плескач Л. Ю., Попова Л. П., Федоренко Н. М., Літовинська А. В., Шершова Н. В., Кондратюк С. Я. (2015)
Васюк В. А. - Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense, Веденичова Н. П., Косаківська І. В. (2015)
Козеко Л. Є. - Динаміка структурно-функціональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи, Овчаренко Ю. В. (2015)
Булавін І. В. - Анатомія та ультраструктура коренів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro під впливом кліностатування (2015)
Кондратюк С. Я. - Всесвітньо знаний ліхенолог (до 80-річчя відомого словацького ліхенолога доктора Івана Пішута) (2015)
Слюсаренко О. М. - Екологія грибів. Рецензія: Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчур, І.О. Дудка, Н.О. Бабич, Н.Є. Панас. Екологія грибів. – Львів, 2013. – 628 с. (2015)
Придюк М. П. - Гриби України. Рецензія: М.М. Сухомлин, В.В. Джаган / Гриби України: Атлас-довідник / За ред. В.П. Гелюти. – Київ: КМ Publishing, 2013. – 224 с.: іл. (2015)
Кучер О. О. - "Environmental & Socio-economic Studies" – новий польський англомовний журнал (2015)
Шиян Н. М. - Наукова конференція, присвячена французькому ботаніку Ж.Е. Жіліберу (25–26 вересня 2014 р., м. Варшава, Польща) (2015)
Кондратюк С. Я. - Центральноєвропейські лишайники – суміш біогеографічних елементів. Міжнародний ліхенологічний семінар (17 березня 2015 р., м. Братислава, Словаччина) (2015)
Титул, зміст (2013)
Іщенко О. - Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" (2013)
Коваленко В. - Чернігівська ділянка "Шляху Мономаха", Моця О., Скороход В. (2013)
Пилипенко В. - Передчуття війни: польська антитурецька публіцистика напередодні Хотинської війни 1621 р. З документації Максаківського Спасо - Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Ляшев О. - Деякі козацькі та селянські роди с. Роїще Роїської сотні Чернігівського полку (Кулики, Заболотні, Долинські, Лєдові, Католики) (2013)
Тарасенко О. - Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії (2013)
Гапоненко Д. - Джерела з історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (XVIII – початок ХХ ст.) (2013)
Шара Л. - Розширення та фінансування міським самоврядуванням Чернігова мережі навчальних закладів (1916 – початок 1917 рр.) (2013)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини на початку німецької окупації (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2013)
Лаєвський А. - Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" (2013)
Ходарченко К. - З історії вивчення читацьких інтересівна Чернігівщині (2013)
Домановська М. - М. О. Лавровський (1825-1859) про русько-візантійські угоди Х ст. (2013)
Мороз Н. - Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Заєць О. - Заліснення пісків Чернігівським земством (2013)
Блакитний М. - Участь мешканців Чернігівської губернії у бойових діях під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. (2013)
Баламут А. - До питання про діяльність первинних органів місцевого самоврядування у Чернігівській області (на прикладі Перемозької сільської ради народнихдепутатів у 1987-1998 рр.) (2013)
Міден Е. - Топонімічний словник Седнева (2013)
Половець В. - Бушин М.І., Гуржій О.І. Історія України. Проблемні лекції. – Черкаси, ЧДПГУ. – 2012.– 522 с. (2013)
Титул, зміст (2015)
Кіндзерський Ю. В. - Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблеми становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2015)
Каратнюк А. М. - Аналіз основних термінів у системі категоріально-поняттєвого апарату економічної науки (2015)
Макарова О. В. - Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів (2015)
Дружиніна В. В. - Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці (2015)
Єфремов В. В. - Проблема невизначеності в економічних теоріях (2015)
Філонова І. Б. - Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я (2015)
М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (2015)
Титул, зміст (2013)
Пилипенко В. - Гімназія справжньої доблесті: ідея лицарської школи у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2013)
Адруг А. - "Служебник" Лазаря Барановича (2013)
Попружна А. - Поховальна культура козацької старшини за матеріалами журналу "Киевская старина" (2013)
З листування польських королів у період великої Північної війни 1700 – 1721 рр. (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2013)
Федорович А. - Чернігівська земська фельдшерська школа (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історія розвитку (2013)
Гагін В. - Де розташований літописний Бирин? (2013)
Іваницька С. - Чернігівські ліберали та центральні структури партії народної свободи (жовтень 1905-лютий 1917 рр.): від взаємодії до конфлікту (2013)
Потій Н. - Народні будинки у проектах та діяльності земських установ Чернігівської губернії (початок ХХ ст.) (2013)
Чуткий А. - Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст. (2013)
Пиріг П. - Академік Борис Греков: праці та концепції (2013)
Музика Ю. - Д. Л. Мордовець: публіцистична діяльність (2013)
Кияшко К. - Реорганізація єпархіальних жіночих училищ згідно зі статутом 1868 року (2013)
Тоцька Ж. - Внесок "Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа" у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2013)
Половець В. - Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К., 2012. – 544 с. (2013)
Мицик Ю. о. - "Мазепіана" "Малоросійського приказу" РДАДА за найсучаснішим описом (2013)
Дубина О. - Що будував Мазепа: Російську імперію чи Україну? (Роздуми над українським перекладом книги про Мазепу) (2013)
Поперека Г. - Білі плями зими 1708 – 1709 рр. (2013)
Чугаєва І. - ХІІ Міжнародна студентська наукова археологічна конференція "Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи" (2013)
Балалаєва О. Ю. - Функціональна детермінованість і комплементарність як принципи розробки електронних посібників (2015)
Дегтяренко Т. М. - Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти (2015)
Ivanytska N. - Features of on-line learning in Austria, Kern M. (2015)
Маркова О. М. - Хмарні технології навчання: витоки, Семеріков С. О., Стрюк А. М. (2015)
Гаврілова Л. Г. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій (2015)
Гиря Н. П. - Ефективність застосування моделі змішаного навчання в курсі теорії функцій комплексної змінної (2015)
Павлишина Н. Б. - Аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Петков А. А. - Самообучаемость компьютерных программ контроля выполнения тестовых заданий расчетного типа (2015)
Саварин П. В. - Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій (2015)
Стрюк А. М. - Компетентність бакалавра інформатики з програмування, Семеріков С. О., Тарасов І. В. (2015)
Федонюк В. В. - Приклади використання Інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни "Заповідна справа", Іванців В. В., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. (2015)
Коновальчук І. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у сучасних моделях інноваційних освітніх процесів (2015)
Нетьосов С. І. - Інформаційно-комунікаційні технології – засіб соціалізації осіб із глибокими вадами зору (2015)
Cеменова А. В. - Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів — слухачів семінару "Педагогічна майстерність" на основі практичних навичок і ціннісного досвіду (2015)
Титул, зміст (2013)
Мицик Ю. о. - Унікальний портрет полковника Мартина Небаби, Березенко Б. (2013)
Ситий Ю. - Цегляні будівлі Чернігова за матеріалами описів останньої чверті ХVІІІ ст. (2013)
Ситий І. - До 390-річчя чернігівського самоврядування: перша печатка Чернігова (2013)
Тригуб О. - До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. (2013)
Гапоненко Д. - Особливості господарської діяльності Ніжинського Благовіщенського монастиря після секуляризації 1786 р. (2013)
Тарасенко О. - Святкування ювілеїв і визначних подій у Чернігівській єпархії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Матяш Н. - Фрагмент недрукованої частини "Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича" (1744 р.) (2013)
Пригоровський В. - До питання про Шевченкову "любу" з-під Ніжина (2013)
Герасько М. - Маловідомі будинки К. Г. Розумовського в Батурині (2013)
Реброва Н. - Будинок генерального судді В. Кочубея: історія пам’ятки (2013)
Білоус О. - До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років (2013)
Магурчак А. - Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни (2013)
Музика Ю. - Формування світогляду Д. Л. Мордовця (2013)
Дятлов В. - Ідея Нового Середньовіччя в історико-культурних пошуках ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Жбанова К. - Земельна політика Нестора Махна (1917 – 1921 рр.) (2013)
Нітченко А. - Щоденник Д. В. Країнського як джерело вивчення революційних подій 1917 р. на Чернігівщині (2013)
Морозова А. - Ігумен-ісахист Аліпій (Яковенко; 1881 – 1943) (2013)
Медовкіна Л. - Історичні долі відомих візантологів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. О. О. Дмитрієвського та І. І. Соколова. (2013)
Мідько А. - З історії розвитку музейної справи на Чернігівщині У ХІХ – ХХ ст. (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2013)
Павленко Д. - Містечко на трьох річках (2013)
Сидорук А. - Маринчик С. Сузір’я талантів. - Ніжин:Аспект-Поліграф, 2013 (2013)
Шевченко Віктор Миколайович (2013)
Грищенко Р. Є. - Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2015)
Димитров С. Г. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування (2015)
Іванченко Т. В. - Вплив кремнійауксинового біостимулятора Енергія-М на продуктивність і якість зернових культур в умовах сухостепової зони Нижнього Поволжя Росії, Резанова Г. І. (2015)
Каленська С. М. - Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення, Токар Б. Ю. (2015)
Карпук Л. М. - Динаміка наростання сирої біомаси гібридів буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення (2015)
Леонтюк І. Б. - Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої (2015)
Мандровська С. М. - Продуктивність проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від норми висіву та сортових особливостей, Балан В. М. (2015)
Марчук О. О. - Вміст розчинних вуглеводів у соку стебел сорго цукрового залежно від агротехніки вирощування (2015)
Полторецький С. П. - Врожайні властивості насіння проса сформовані під дією різних параметрів сівби (2015)
Сторожик Л. І. - Коренева система сорго цукрового та особливості її формування (2015)
Ткач О. В. - Вплив площі живлення на врожайність цикорію коренеплідного (2015)
Усов О. С. - Особливості формування врожайності сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника та основного обробітку ґрунту, Манько К. М. (2015)
Хоміна В. Я. - Вплив агротехнічних заходів на формування врожайності розторопші плямистої, Тарасюк В. А. (2015)
Яхтанігова Ж. М. - Вплив способів сівби на продуктивність озимої пшениці (2015)
Балагура О. В. - Вплив погодних умов на ріст, розвиток та продуктивність насінників цукрових буряків, Балан В. М. (2015)
Дубчак О. В. - Створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Корнєєва М. О. (2015)
Духіна Н. Г. - Вплив способів зрошення та біологічно активних речовин на продуктивність оздоровленного насіннєвого матеріалу картоплі, Мельник О. В., Муравйов В. О. (2015)
Корнєєва М. О. - Добір високоврожайних гібридних комбінацій цукрових буряків за участю компонентів, оцінених за діалельною та топкросною схемами, Ненька О. В., Ненька М. В. (2015)
Лайко І. М. - Перспективи переорієнтації селекції конопель для створення сортів медичного напряму використання, Міщенко С. В., Орлов М. М., Маринченко І. О., Шкурдода С. В., Пасічник В. В. (2015)
Миколайко В. П. - Новий сорт цикорію коренеплідного Софіївський 7, Моргун А. В. (2015)
Холод С. М. - Потенціал географічно віддалених зразків озимої пшениці розсадника 18TH FAWWON-SA в зоні південного Лісостепу України, Іллічов Ю. Г., Вискуб Р. С. (2015)
Чередничок О. І. - Анатомо-морфологічна характеристика складових насінини селекційних номерів цукрових буряків (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку та добрив на поживний режим торфового ґрунту при вирощуванні кукурудзи (2015)
Танчик С. П. - Вплив попередників та норм висіву насіння на актуальну забур’яненість і врожайність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Павлов О. С., Паламарчук О. М. (2015)
Валецька О. В. - Динаміка чисельності мікроорганізмів азотного циклу дерново-слабопідзолистого зв’язанопіщаного ґрунту під впливом удобрення, Гаврилюк В. А. (2015)
Повх О. В. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової (2015)
Куц О. В. - Мікробіологічна активність ґрунту за альтернативних систем удобрення капусти білоголової пізньостиглої, Терьохіна Л. А., Мозговський О. Ф. (2015)
Онищенко О. І. - Вплив субстрату на врожайність перцю солодкого в плівкових теплицях, Бойко І. В., Абросімова Г. Л., Череднік Ю. В. (2015)
Семибратська Т. В. - Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі ранньої в умовах східного Лісостепу України (2015)
Курдюкова О. М. - Ефективність хімічних та механічних заходів контролю чорнощиру нетреболистого в посівах соняшнику в Лівобережному Степу України, Жердєва К. О. (2015)
Половинчук О. Ю. - Вплив агротехнічний прийомів на рівень пошкодженості сходів цукрових буряків листогризучими шкідниками (2015)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря, Макаренко И. Б., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Кутас Р. И., Легостаева О. В. (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологический разрез земной коры по профилю ГСЗ—ОГТ "Суша — море" Калевала — Кемь — горло Белого моря, Слабунов А. И., Исанина Э.В., Крупнова Н. А., Рослов Ю. В., Щипцова Н. И. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской и Баренцево-Печорской платформ: трехмерная P-скоростная модель мантии под Волго-Уралией, Прикаспийской впадиной и Баренцево-Печорской платформой, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л.Н. (2010)
Цифра И. М. - Параболические системы типа "реакция — диффузия" при моделировании процессов генерации и распространения электромагнитной эмиссии литосферы и методы их анализа, Шуман В. Н. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры Днепро-Лабской зоны на территории Восточно-Европейской платформы по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований, Тарасов В. Н. (2010)
Рокитянский И. И. - Исследование электропроводности Луны (итоги и перспективы), Терешин А. В. (2010)
Райченко Л. В. - Воздействие солнечного корпускулярного излучения на атмосферу Земли: современное состояние проблемы (2010)
Максимчук В. Ю. - Наземна абсолютна магнітна зйомка на опорній мережі пунктів вікового ходу в Україні для епохи 2005 року, Орлюк М. І., Трегубенко В. І., Городиський Ю. М., Мясоєдов В. П., Накалов Є. Ф. (2010)
Анциферов А. В. - Применение сейсморазведки при решении проблемы добычи метана угленосных формаций, Анциферов В. А., Тиркель М. Г., Майборода А. А., Глухов А. А. (2010)
Лазаренко М. А. - Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн, Герасименко О. А. (2010)
Багрій І. Д. - Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів (Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа — структура Недільна) (2010)
Шаров Н. В. - Первый украинский учебник по "Сейсморазведке" для бакалавров (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Интеграция Института геофизики НАН Украины в мировую науку, Исиченко Е. П. (2010)
Шуман В. Н. - Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы (2010)
Ентин В. А. - Еще раз о природе Крымской гравитационной аномалии, Гинтов О. Б., Гуськов С. И. (2010)
Кутас Р. И. - Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамления (2010)
Белый Т. А. - Связь энтропии c эволюцией облачности и осадков, Пирнач А. М. (2010)
Зилитинкевич С. С. - Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев (2010)
Куприенко П. Я. - Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса, Макаренко И. Б., Старостенко В. И., Легостаева О. В., Савченко А. С. (2010)
Звольский С. Т. - Скважинные ядерно-геофизические исследования приповерхностных горных пород. 1, Кетов А. Ю., Кулик В. В., Бондаренко М. С., Дейнеко С. И., Иващенко С. А., Камилова О. В., Евстахевич З. Н. (2010)
Лукович В. В. - Про поляризаційний потенціал магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Дубовенко Ю. I. - Про розв'язання задачі Алексідзе (2010)
Страхов В. Н. - Автобиография академика РАН В. Н. Страхова (2010)
Глушак О. М. - Структура інформаційної культури бакалаврів з філології (2015)
Іванюк І. В. - Використання он-лайн інструментів для оцінювання цифрової компетентності вчителів і керівників навчальних закладів у Норвегії (2015)
Базурін В. М. - Методика навчання учнів розв’язування задач з опрацювання масивів у середовищі візуального програмування Delphi (2015)
Головко М. В. - Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах, Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. (2015)
Литвинова С. Г. - Технології навчання учнів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Бугаєць Н. О. - Моделювання анімаційних наочностей засобами графічного середовища програми Maxima (2015)
Вдовичин Т. Я. - Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних вищих навчальних закладах (2015)
Горда І. М. - Комп’ютерне моделювання процесу механічного руху тіла засобами MS EXCEL, Флегантов Л. О. (2015)
Діденко О. В. - Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу, Купрієнко Д. А. (2015)
Журавська К. О. - Актуальність створення електронних бібліотек вищих медичних навчальних закладів України (2015)
Кучаковська Г. А. - Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичним дисциплінам майбутніх вчителів початкової школи (2015)
Герасименко І. В. - Технології захисту даних у системі підтримки дистанційного навчання (2015)
Коваленко С. Г. - Конвертування бібліографічних записів з АІБС "MARC-SQL" у САБ "ІРБІС": проблеми і їх розв’язання (2015)
Щербина О. А. - Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Bashnyanyn G. I. - From the research of economic motivation and metrological behaviour of economic entities to the research of metrological systems in economics as a specific type of systems (2015)
Bondarchuk M. C. - Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association (2015)
Garasym P. - Concepts of firmness and balancing in marketing logistics, Gerasymenko O., Garasym M. (2015)
Heorhiady N. H. - Economic evaluation of the mechanisms of attracting corporatization- focused investments, Fedorchak О. Ye. (2015)
Zakharchyn H. M. - Application of modern methods of sociometric analysis for modelling personnel optimal behavior at the enterprise, Kosmyna Y. M. (2015)
Mnykh O. B. - Necessity of restructuring ukrainian airlines business and improving their value management in conditions of european integration and increased competition, Brytskyi R. M. (2015)
Pyrog O. V. - Strengthening micro-entrepreneurship for the disadvantaged youth in middle east and north Africa, Shevchenko N. V. (2015)
Podolchak N. Y. - Optimization of administrative management costs, Chepil B. (2015)
Chukhrai N. I. - Consulting support of the project management development in conditions of society informatization, Novakivsky I. I. (2015)
Титул, содержание (2011)
Лукин A. E. - Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины, Щукин H.B., Лукина О. И., Пригарина Т. М. (2011)
Сливинский А. П. - Возможность исследований геофизических колебательных процессов и возмущений по показаниям астрономических часов Федченко, Калюжный H. A., Бушуев Ф. И. (2011)
Курников Ю. А. - Магнитно-минералогическая характеристика, классификация и использование природных магнитных песков , Орлюк М.И. (2011)
Старостенко В. И. - Об автоматизированной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических объектов, Шарыпанов В. М., Савченко А. С., Легостаева О. В., Макаренко И. Б., Куприенко П. Я. (2011)
Заец Л. H. - Скоростные границы в мантии Юго-Восточной Азии и Южного Китая (2011)
Довбня Б. В. - Об эффектах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможнойприроде (2011)
Богданов Ю. А. - Экспериментальные исследования собственных колебаний Земли в Антарктиде и Украине в электромагнитных излучениях (2011)
Миронцов Н. Л. - Два новых подхода к реализации многозондового бокового каротажа (2011)
Усенко О. В. - Меденосность и алмазоносность северной части Волыно-Подольской плиты (2011)
Зейгельман М. С. - О природе магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н.В. (2011)
Кульчицкий В. Е. - Клеточно-автоматная энергетическая модель очага землетрясения (2011)
Дубовенко Ю. И. - Об определении погрешностей гравиметрических трансформаций (2011)
Небрат А. Г. - Опыт высокоразрешающей электроразведки, Сочельников В. В. (2011)
Старостенко В. И. - Институту геофизики НАН Украины — 50 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Цунамогенное землетрясение у побережья Северной Суматры (26 декабря 2004 г.), Кендзера А. В., Бугаенко И. В., Заец Л. Н., Цветкова Т. А. (2011)
Шуман В. Н. - Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления (2011)
Гинтов О. Б. - Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива, Мычак С. В. (2011)
Муровская А. В. - Напряженно-деформированное состояние Гераклейского вулкано-тектонического блока Горного Крыма (2011)
Спиртус В. Б. - Особенности динамики сейсмической активности в моделях типа Фитцхью—Нагумо (2011)
Роганов В. Ю. - Моделирование и использование полей обменных волн для определения азимутов трещиноватостей, Роганов Ю. В. (2011)
Попов С. А. - Моделирование нафтидогенеза Южного Ямала, Исаев В. И. (2011)
Sharma A. K. - Seismic Effects in F2 Region Related to Electron Temperature, Patil A. V., Bhonsle R. V., Vhatkar R. S., Subrahmanyam P. (2011)
Арясова О. В. - Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов (2011)
Ганієв О. З. - Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний, Петренко К. В., Шеремет Є. Є., Вакулович Д. В., Красний В. А. (2011)
Лубков М. В. - О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява (2011)
Дубовенко Ю. І. - Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння (2011)
Багрий И. Д. - Оценка газоносности каменнноугольных слоев и прогнозирование опасных явлений на шахтах Донбасса (на примере шахты им. А. Ф. Засядько) (2011)
Щербина С. В. - Цифровые сейсмические регистраторы и их калибровка (2011)
Дьяченко Т. В. - Исследование характеристик тепломассообменной поверхности насадочных колонн, перспективных для обогащения неоногелиевой смеси (2015)
Зимин А. В. - Особенности проектирования генераторов бинарного льда шнекового типа (2015)
Кухаренко В. Н. - О возможности создания новых газовых холодильных машин Стирлинга на основе существующих конструкций, Кузнецов В. В. (2015)
Лабай В. Й. - Вплив коефіцієнта трансформації холодильної машини на ексергетичний ККД системи кондиціювання повітря чистого приміщення, Гарасим Д. І. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые абсорбционные холодильные системы на основе тепломасообменных аппаратов пленочного типа, Антонова А. Р., Людницкий К. В. (2015)
Радченко А. М. - Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною, Остапенко О. В. (2015)
Атанасова В. В. - Заморожені напівфабрикати з бобових для закладів ресторанного господарства (2015)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета вязкости и теплопроводности хладагента R134а (2015)
Козонова Ю. О. - Функціональні овочеві салати з водоростями, Авдєєва А. А. (2015)
Стоянов П. Ф. - Анализ характеристик теплонасосных установок (2015)
Гнатовская А. А. - Надежностно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем, Вохменцева Т. Б., Коваленко Л. Б., Кузниченко С. Д. (2015)
Сурков С. С. - Авторизация автомобильного компьютера, не имеющего поддержки браузера, с мобильными устройствами посредством технологии Bluetooth, Мартынюк А. Н. (2015)
Бортник К. - Дон Жуан на балетній сцені та проблема культурної ідентичності (2014)
Ващенко М. - Традиція та новаторські риси у творчості Григорія Синиці (2014)
Громченко В. - Імпровізація як художня основа жанру музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Губ’як Д. - До проблеми інтерпретації творів для бандури В. Зубицького (2014)
Деркач Л. - Не звуком единым… (метаморфозы сценического воплощения в камерно-вокальном жанре) (2014)
Костенко Н. - Современная теория и практика домрового исполнительства в Украине (2014)
Ламонова О. - Агітвікна Самуїла Уманського (самума) 1941 — 1943 рр. (2014)
Приходько А. - Рецепція інтегративно-синтетичної природи музичного авангарду ХХ століття (2014)
Ружинская Д. - Воплощение постмодернистского концепта в режиссёрском театре (на примере оперных постановок Д. Чернякова) (2014)
Степанова Г. - Життя та творчість провінційного актора М. Іванова-Козельського (2014)
Хоменко К. - Традиція військового портрету Слобожанщини. Огляд провінційного військового портрету з зібрання харківського художнього музею (2014)
Шумакова С. - Харьковская школа циркового искусства: новое пространство эволюционных изменений (2014)
Юрченко О. - Переложение классических произведений для цимбал: опыт интерпретации (2014)
Яніна-Ледовська Є. - "Весна священна" І. Стравінського. Від етнографії до філософії буття (2014)
Давидич Т. - Культурные основания и композиционные особенности архитектуры в ранние периоды её развития (2014)
Юрик Я. - Меморіалізація пам’яті як важливий напрямок діяльності Юнеско (2014)
Габрель Т. - Показники та методи обґрунтування просторово-предметних співвідношень житлової забудови (2014)
Громнюк А. - Орнаментика як засіб формування етнокультурної ідентичності архітектури інтер’єру (2014)
Крамачёва Н. - Проблемы формирования и функционирования городских общественно-транспортных узлов в условиях плотной застройки в крупнейших и крупных промышленных городах, Рябова О. (2014)
Сидор М. - Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження (2014)
Єфімова М. - Проектування тактильних книг для дітей із вадами зору в Україні та за кордоном (2014)
Олексієнко А. - Визначення концептуальних рішень у проектуванні тематичних парків (на прикладі робіт студентів спеціалізації "інтер’єр і обладнання" ХДАДМ) (2014)
Наулік Н. - Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах (2015)
Кодинець А. - Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого (2015)
Отраднова О. - Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору (2015)
Штанько А. - Концепція права на захист як самостійного суб’єктивного цивільного права (2015)
Ігонін Р. - Проблема доктринального визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення" (2015)
Кагановська Т. - Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України (2015)
Кіселичник В. - Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща: передумови створення та адміністративно-правові основи діяльності (2015)
Загиней З. - Тлумачення кваліфікованого складу злочину, передбаченого у статті 365 Кримінального кодексу України (2015)
Леонов Б. - Покарання як засіб запобігання злочинності (2015)
Сарнавський О. - Криміналізація суспільно небезпечних діянь у військовій сфері (2015)
Туркот М. - Кримінологічна характеристика особистості суб’єкта військових злочинів (2015)
Калужна О. - Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні (2015)
Брагіна М. - Юрисдикція визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах в Європейському Союзі (2015)
Гончаров І. - Межі застосування вимоги про повернення безпідставно набутого майна (2015)
Лисенкова К. - Розвиток принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні (2015)
Навроцький Д. - Наказ у військовій сфері як обставина, що виключає злочинність діяння (2015)
Скомаров О. - Історичні аспекти діяльності правоохоронних органів з протидії корупції (2015)
Буймістер Л.В. - Державно-громадське управління освітою в умовах формування її інноваційного типу (2014)
Вербицька П.В. - Нові підходи до вдосконалення просвітницької діяльності музею (2014)
Герасимова І. Г. - Проблемне навчання як засіб формування професійної мобільності в межах контекстного підходу (2014)
Гоголь-Саврій М. В. - Гендерна компетентність класного керівника (2014)
Urszula Gruca-Miąsik - Poczucie sensu życia młodzieży stosującej środki psychoaktywne (2014)
Игошина Н. В. - Формирование готовности младшего школьника к саморазвивающей учебной деятельности как педагогическая проблема (2014)
Кендзьор П. І. - Становлення громадянської ідентичності особистості як стрижень полікультурного виховання (2014)
Клос Л.Є. - Індивідуальний план навчання дітей з гіперактивним розладом в загальноосвітніх школах сша, Фаласеніді Т. М. (2014)
Ковальчук Л. І. - Етнопедагогічні погляди вітчизняних педологів початку хх століття (2014)
Коцопей Г.В. - Омелян партицький про виховний ідеал української молоді (2014)
Кучинська І. О. - Мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку виховної діяльності в умовах сьогодення (2014)
Ментус І.Е. - Психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу на кафедрі військової підготовки в умовах сьогодення (2014)
Miąso Janusz - Оd psychotransgresjonizmu ku postawie twórczej aktywności – panaceum na medioholizmy (2014)
Олійник Н. Ю. - Сприйняття та розуміння у конфліктних ситуаціях педагогічного спілкування (2014)
Marek Paluch - Zjawiska patologii społecznej w opinii studentów kierunku praca socjalna (komunikat z badań) (2014)
Петров А.О. - Jсобливості професійної діяльності вчителя фізичної культури на сучасному етапі (2014)
Поліщук С.В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку і становлення вітчизняної педагогічної освіти в україні у хх столітті (2014)
Савшак Т. М. - Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл галичини середини хіх – поч. хх ст (2014)
Сгадова В.В. - Моделювання управління процесом розвитку творчих здібностей студентів (2014)
Чухно Л.А. - Збагачувальна стратегія організації навчання обдарованої студентської молоді німеччини (2014)
Аліксійчук О.С. - Просвітницька діяльність сестер старицьких в контексті культурно-освітнього процесу кінця хіх–початку хх століття, Федорчук В.В. (2014)
Галушко М. В. - Актуальні проблеми управління професійно-творчим розвитком майбутніх словесників у методичній спадщині Н.Й. Волошиної (2014)
Горох Г. В. - Збагачення особистості усною народною творчістю (2014)
Горячок І. В. - Загальнотеоретичні засади літературної освіти в педагогічній спадщині Ніли Волошиної, Зубчук М. (2014)
Градовський А.В. - Проблема сприймання художнього твору учнями у методичній спадщині Н.Й. Волошиної (2014)
Карпалюк В. С. - Елементи стилістико-словникової роботи в початкових класах (2014)
Коваленко Ю. В. - Ефективність застосування кейс-методу під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
Кучинська І. О. - Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2014)
Лаврусевич Н.О. - Творчість броніслава грищука на уроках літератури рідного краю: естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й. Волошиної (2014)
Лілік О. О. - Методичні засади вивчення імпресіоністичних творів студентами-філологами (на матеріалі "Блакитного роману"Гната Михайличенка) (2014)
Нежива Л. Л. - Стан сформованості знань старшокласників про літературні напрями (2014)
Никитюк С.І. - Провідні чинники виникнення системи заочної освіти вчителів іноземних мов у Великій Британії (2014)
Петрович О. Б. - Проблема організації позакласної роботи з української літератури в методичній концепції Н. Й. Волошиної (2014)
Саєнко Н.С. - Формування самоконтролю студентів у розвивальному навчанні іноземних мов (2014)
Сторчова Т.В. - Етапи становлення навчальної дисципліни "Латинська Мова": європейський та вітчизняний досвід (2014)
Ткачук Г. П. - Формування читацьких компетентностей в учнів початкових класів крізь методичну спадщину Ніли Волошиної (2014)
Торчинська З.К. - Формування національних цінностей засобами легенди (2014)
Тур О.М. - Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності майбутнього спеціаліста (2014)
Шуляр В.І. - Урок рефлексивно-корективного контролю знань, норм і цінностей із літератури: за імперативами Н. Волошиної (2014)
Яценко Т.О. - Напрями розвитку педагогічної теорії та її вплив на методику викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах другої половини хх – початку ххі століття (2014)
Алексєєв О. М. - Комп’ютерно-опосередковані комунікації під час змішаного навчання студентів інженерних спеціальностей (2014)
Левін П. Б. - Місце трудового навчання в засвоєнні основ економічних наук учнями основної школи (2014)
Мікрюков О. О. - Структурно-семантичні особливості комп’ютерних термінів словосполучень (2014)
Моцик Н.Д. - Розвиток пізнавальної активності під час вивчення математики в початкових класах (2014)
Моцик Р.В. - Вивчення пристроїв комп’ютера на уроках інформатики у початковій школі (2014)
Рева Т. Д. - Структурування курсу аналітичної хімії на основі міжпредметної інтеграції та професійної спрямованості (2014)
Шаран В. Л. - Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх учителів, Шаран О. В. (2014)
Борисова Т.В. - Педагогічне значення театральної діяльності школярів (2014)
Воєвідко Л. М. - Музично-виконавська традиція В. Пухальського у педагогічній творчості (на межі хіх-хх ст.) (2014)
Гречаник Н. І. - Синергетичний підхід методичної підготовки майбутнього вчителя музики до творчої самореалізації у процесі диригентсько- хорової діяльності (2014)
Заходякін О.В. - Формування фахової компетентності майбутніх педагогів- музикантів в процесі інструментальної підготовки (2014)
Карась Г. В. - Особливості загальної музичної освіти української діаспори хх століття (2014)
Карташова Ж. Ю. - Формування виконавської майстерності студента- інструменталіста (2014)
Лабунець В. М. - Підвищення кваліфікації вчителя музики як складова неперервної освіти (2014)
Маринін І. Г. - Професійна компетентність вчителя музики – керівника дитячого народно-інструментального колективу: проблема структури та змісту (2014)
Мозгальова Н. Г. - Творчо-професійний потенціал формування успішної особистості майбутніх учителів музики (2014)
Бабюк С. М. - Використання нетрадиційних технологій під час роботи з формування у молодших школярів інтересу до фізичної культури (2014)
Бабюк Т. Й. - Сучасний стан проблеми наступності у формуванні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (2014)
Муковіз О. П. - Вимоги до вчителя початкової школи у процесі дистанційного навчання (2014)
Ратушняк О. М. - Формування екологічної компетентності учнів початкової школи (2014)
Талаш І. О. - Інноваційні педагогічні технології в системі професійної підготовки вчителя початкової школи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Захарченко П. В. - Модель формування попиту на фінансові продукти в умовах трансформаційної економіки (2013)
Салига С. Я. - Теоретичне узагальнення функцій ринку цінних паперів у сучасній економічній системі, Болдуєва О. В. (2013)
Демешок О. О. - Формування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості у чотирьох вимірному просторі: реалізація дії її функціоналів, Микитенко В. В. (2013)
Бойко М. Г. - Методологічний базис сегментації споживачів туристичних підприємств (2013)
Маркова Н. С. - Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Україні (2013)
Костенко О. М. - Контролінг як інтегрована інформаційно-аналітична система управління (2013)
Банєва І. О. - Пріоритетні напрями розвитку аграрних підприємств на основі ефективного використання їх ресурсного потенціалу (2013)
Алтухова Н. В. - Структура зовнішньоторговельних показників підприємств рибної галузі України (2013)
Касьянова В. А. - Аналіз стану виробництва основних видів промислової продукції та перспективи його розвитку на одещині (2013)
Піюренко І. О. - Роль економічного моніторингу у попередженні кризових явищ на підприємстві (2013)
Ткаченко В. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України (2013)
Тхор С. О. - Перспективи розвитку транспортного комплексу України (2013)
Артеменко Л. П. - Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування, Клюквіна М. С. (2013)
Кам'янська О. В. - Визначення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, Шкіль Ю. М. (2013)
Говорущак А. М. - Оцінка іноземних інвестиційних вливань в економіку республіки польща та причини їх зросту (2013)
Євсюкова О. В. - Україна та Польща: спільні стратегічні пріоритети в процесі історичних реформацій (2013)
Шевчук І. В. - Аналіз правових та економічних засад екологічного моніторингу в Україні (2013)
Смолец В. В. - Роль морского транспорта в системе сбалансированного энергообеспечения (2013)
Гребець О. Б. - Взаємозв'язок системи контролінгу та організаційної структури підприємства (2013)
Турчин Л. Є. - Проблеми довіри до банківської системи у післякризовий період (2013)
Ільченко К. О. - Моделювання динаміки кредитного портфелю з метою групування комерційних банків, Чулюкова Н. С. (2013)
Смолянюк О. В. - Економічні аспекти розвитку інтернету: значення для України (2013)
Сусіденко О. В. - Загальна концепція реалізації міжнародних проектів просторового розвитку вінницької області (2013)
Фатизаде П. И. - Способы ограничения рисков при размещении денежных средств в условиях экономической интеграции (2013)
Петрушевська В. В. - Механізм формування і реалізації державної фінансової політики у процесі забезпечення безпеки економіки (2013)
Тищенко В. О. - Шляхи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Шойко В. А. - Проблеми підготовки кадрів сфери цивільного захисту (2013)
Рябцев Г. Л. - Державна політика розвитку ринків нафти і нафтопродуктів в Україні: проблема технічного регулювання (2013)
Коваль Г. В. - Основні аспекти формування та розвитку державної молодіжної політики (2013)
Матюшенко С. І. - Концептуальні засади формування механізмів ефективного фінансового моніторингу в Україні (2013)
Плешко В. К. - Сутність державного управління прикордонною безпекою як складової національної безпеки України (2013)
Кир'якова В. В. - Нормативно-правовий аспект державного регулювання реклами в інтернет-середовищі (2013)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1), Boyko P. I. (2014)
Корсун С. Г. - Особливості формування врожаю культур ланки зернопросапної сівоз-міни залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Буслаєва Н. Г., Камінська В. В., Клименко І. І. (2014)
Гера О. М. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення (2014)
Романюк П. В. - Кормова цінність зерна тритикале залежно від удобрення та захисту посівів, Єгупова Т. В. (2014)
Власюк О. С. - Вплив щільності посівів на ураження хворобами та продуктивність сортів ячменю ярого, Жук В. А. (2014)
Асанішвілі Н. М. - Реакція гібридів кукурудзи різних екотипів на технологічні заходи вирощування у північній частині Лісостепу (2014)
Патика М. В. - Моніторинг ростових процесів рослин в агрофітоценозах експрес-методом індукції флуоресценції хлорофілу, Груша В. В., Гордієнко Т. І. (2014)
Дворецька С. П. - Особливості формування елементів продуктивності рослин гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування культури, Рябокінь Т. М., Єфіменко Г. М., Тилиця Т. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Вплив способів сівби та мінеральних добрив на якість зерна гречки (2014)
Любчич О. Г. - Мінеральне живлення проса в технології вирощування, Грищенко Р. Є., Корсун С. Г. (2014)
Камінський В. Ф. - Площа листкового апарату та фотосинтетична продуктивність посівів проса за різних рівнів мінерального живлення, Глієва О. В. (2014)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування фотосинтетичного апарату та врожайність сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Мосьондз Н. П. - Вплив технологічних заходів на вміст сирого протеїну і жиру у насінні сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування в зоні західного Полісся, Яблонська В. В. (2014)
Поліщук С. В. - Особливості прояву бактеріальних хвороб на посівах сої (2014)
Патика М. В. - Продуктивність буряків цукрових за різних технологій вирощування, Москалевська Ю. П., Танчик С. П. (2014)
Привалов Ф. И. - Продуктивность капустных культур в зависимости от доз азотных удобрений в условиях Беларуси, Шлапунов В. Н., Долгова Е. Л. (2014)
Слюсар С. М. - Біологічна активність темно-сірого опідзоленого ґрунту за вирощування сорго суданського, Оксимець О. Л. (2014)
Сукайло М. В. - Продуктивність бобово-злакових травостоїв на сірих лісових грунтах Лісостепу, Волошин В. М. (2014)
Штакал М. І. - Лучне кормовиробництво на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу, Штакал В. М. (2014)
Панасюк С. С. - Роль низових трав у формуванні різностиглих злакових травостоїв (2014)
Яцишен О. Л. - Еволюційні мутації в селекції гречки на адаптивність, Тараненко Л. К. (2014)
Голик Л. М. - Оцінювання сортів і ліній пшениці ярої за господарськими та біологічними ознаками (2014)
Стариченко В. М. - Характеристика колекційних зразків сої за стійкістю до розтріскування бобів (2014)
Левченко Т. М. - Оцінювання колекційних зразків люпину білого за основними господарсько-цінними ознаками, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2014)
Вишнівський П. С. - Посівні якості і врожайні властивості насіння ріпаку озимого залежно від фракційного складу посівного матеріалу, Слісарчук М. В. (2014)
Горенський В. М. - Селекційно-генетична оцінка елементів кормової та насіннєвої продуктивності люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту (2014)
Ткачик С. О. - Підбір сортів агрусу (Grossularia reclinata l.) для створення еталонної колекції (2014)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2), Boyko P. I. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники родючості сірого лісового грунту, Проненко М. М., Боднар Ю. Д. (2014)
Слюсар І. Т. - Продуктивність старосіяних багаторічних травостоїв залежно від способу їхнього поліпшення на торфовищах лісостепу, Сербенюк В. О. (2014)
Гера О. М. - Забур’яненість посівів на осушуваних органогенних ґрунтах залежно від сівозміни та удобрення (2014)
Богатир Л. В. - Водно-фізичні властивості торфового ґрунту та урожайність кукурудзи залежно від способу обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Москалевська Ю. П. - Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків цукрових за різних технологій вирощування, Патика М. В. (2014)
Кононюк Л. М. - Врожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу, Корсун С. Г., Давидюк Г. В. (2014)
Юла В. М. - Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного землеробства, Дрозд М. О. (2014)
Камінська В. В. - Формування продуктивності вівса голозерного за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Підвищення продуктивності гречки в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Любчич О. Г. - Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у технології вирощування проса (2014)
Дударчук І. С. - Врожайність насіння ріпаку озимого в умовах Західного Полісся (2014)
Шляхтуров Д. С. - Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин квасолі (2014)
Поліщук К. В. - Вплив бактеріальних препаратів на врожайність і якість зерна кукурудзи і ячменю ярого в умовах Волинського Полісся (2014)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан (2014)
Каминский В. Ф. - Эффективность грибных полисахаридов в повышении устойчивости растений против болезней, Теслюк В. В., Григорюк И. П., Дубровин В. А. (2014)
Слюсар С. М. - Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення (2014)
Боговін А. В. - Вплив способів відновлення лукопасовищних травостоїв на їхню продуктивність і якість корму, Пташнік М. М., Оксимець О. Л. (2014)
Цимбал Я. С. - Ботанічний склад та особливості формування травостоїв зеленого конвеєра залежно від удобрення (2014)
Яцишен О. Л. - Фізіолого-генетичні механізми вдосконалення архітектоніки генотипів гречки методами селекції за індексними показниками, Тараненко Л. К. (2014)
Тимошенко О. В. - Селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої озимої (2014)
Вишнівський П. С. - Вплив фракційного складу посівного матеріалу на формування продуктивності насіннєвих посівів пшениці ярої, Шаповал А. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. (2014)
Корнійчук М. С. - Сортові особливості стійкості сої до основних хвороб, Поліщук С. В. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики гібридизації ріпаку озимого (2014)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного чинника на забур’яненість посівів ячменю ярого (2015)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу (2015)
Корсун С. Г. - Застосування відходів олійно-жирової та солодової промисловості на добриво, Шкарівська Л. І., Гірник В. В., Білий Р. М. (2015)
Колодяжний О. Ю. - Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства, Патика М. В., Танчик С. П. (2015)
Рожков А. О. - Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення, Гутянський Р. А. (2015)
Рябокінь Т. М. - Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів гороху (2015)
Грищенко Р. Є. - Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в Північному Лісостепу, Любчич О. Г., Мазуренко Т. В. (2015)
Камінський В. Ф. - Продуктивність та якість зерна проса за різних рівнів удобрення, Глієва О. В. (2015)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якість насіння сої в Правобережному Лісостепу (2015)
Ковальчук Н. В. - Вплив біологічного живлення на продуктивність сортів сої (2015)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від рівнів мінерального живлення (2015)
Пасацька В. С. - Найпоширеніші фітофаги пшениці озимої та заходи контролю їх чисельності в північній частині Лісостепу, Гаврилюк Н. М. (2015)
Слюсар С. М. - Хімічний склад біомаси сорго залежно від виду, добрив та укосу (2015)
Цимбал Я. С. - Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі (2015)
Повидало В. М. - Продуктивність вегетативної маси насінників багаторічних злакових трав залежно від удобрення, Ткаченко О. І. (2015)
Хоміна В.Я. - Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Тарасюк В. А. (2015)
Taranenko L. K. - Genetic grounding for improvement of Fagopyrum esculentum Moench breeding methods, Yatsyshen O. L. (2015)
Тимошенко О. В. - Кореляційний зв’язок висоти рослин із вмістом протеїну та їх мінливість у гібридних популяціях другого покоління пшениці озимої, Голик Л. М., Стариченко В. М., Заїка Є. В., Вітвіцька О. І. (2015)
Юрченко Т. В. - Мінливість ознак продуктивності гібридно-мутантних популяцій пшениці м’якої озимої, Волощук С. І. (2015)
Лутак І. А. - Насіннєва продуктивність пшениці ярої залежно від фракційного складу, сорту та рівнів удобрення, Шаповал А. В. (2015)
Катеринчук І. М. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та застосування рістрегулюючого фунгіциду Піктор, Вишнівський П. С. (2015)
Грищенко Ф. В. - Нормативні документи серії 10000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Соц С. М. - Показники якості голозерного вівса, Жигунов Д. О., Кустов І. О. (2013)
Мардар М. Р. - Аналіз структури асортименту зернових хлібців, що реалізуються у роздрібній торговельній мережі м. Одеси, Значек Р. Р., Лазуткіна А. В. та ін. (2013)
Шутенко Є. І. - Зміна мікробіоти крупи при зберіганні після воднотеплової обробки, Євдокимова Г. Й., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив рецептурних інгредієнтів на показники якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2013)
Крутовий Ж. А. - Проектування рецептури бісквіту, що забезпечує добові потреби в селені, Запаренко Г. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Вплив органічних кислот на засвоєння кальцію в годівлі сільськогосподарської птиці, Левицький А. П., Турпурова Т. М. (2013)
Лапінська А. П. - Перспективи підвищення продуктивної дії замінників незбираного молока (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення екструдованої кормової суміші для риб, Фігурська Л. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Сучасні проблеми на шляху виробництва високоякісних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2013)
Гончарук Г. А. - Обґрунтування доцільності дослідження оптимальних режимів експлуатації ежекторів для подачі сипких продуктів у аерозольтранспортні системи, Опришко О. В., Шалигін О. В. та ін. (2013)
Світий І. М. - Система підтримки прийняття рішень персоналу зерносховища по формуванню оптимальних партій зерна, що зберігаються, Андріященко Г. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Чугаєва І. - Літописні фрагменти про Святослава Ярославича: до проблеми інтерпретації (2014)
Діптан І. - Боротьба за "скарб" І. Мазепи як один із чинників з’яви "Конституції" П. Орлика (2014)
Ситий І. - З історії Слабинської сотні (2014)
Лист княгині Дольської до Карла ХІІ (вересень 1704 р.) (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2014)
Реброва Н. - Вшанування пам’яті Петра Івановича Прокоповича Батуринською спілкою пасічництва в 20-і роки ХХ ст. (2014)
Коваленко О. - Зі спогадів Марії Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Салтан О. - "Сделано мало, будет сделано больше" (Корюківська трагедія мовою вхідних шифротелеграм, отриманих Українським штабом партизанського руху з 9 лютого по 27 березня 1943 р.) (2014)
Тарасенко О. - Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802 – 1917 рр.) (2014)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини наприкінці 1941 р. (За щоденниками Дмитра Захаровича Браженка) (2014)
Шевченко М. - Без права на забуття... До історії одного спаленого українського села, Білоус О. (2014)
Саєнко Н. - Домогосподарства мешканців Батурина середини ХVІІІ ст.: історико-демографічні аспекти (2014)
Стецюк В. - Гарнізон Чернігова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Шара Л. - Таксація продуктів харчування у воєнний час (на прикладі роботи Чернігівської міської думи 1916 р.) (2014)
Студьонова Л. - Тарас Шевченко сам по собі й у свій час (До 200-річчя від дня народження великого поета і художника) (2014)
Коваленко В. - Археологія у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Ямполець П. - Рівень життя міського населення УСРР на початку непу (2014)
Лавріненко Л. - Форми й методи державного регулювання охорони народного здоров’я та їх прояви на Чернігівщині (1960 – 1980-і рр.) (2014)
Панченко В. Погляди І. П. - Білоконського на проблеми народної освіти (2014)
Пиріг П. - Великий вчений і реформатор Василь Каразін (До 240-річчя від дня народження) (2014)
Макаренко Т. - Представництво національних меншин в органах державної влади: історичний аспект (2014)
Мідько А. - Внесок нащадків В. В. Тарновського-молодшого у прогресивні перетворення життя українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2014)
Воїнов С. - Провозін Павло. Крізь віки: (Їх імена прославили наш край). – К., 2013. – 64 с. (2014)
Павленко С. - Циганок Ольга. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К" , 2014. (2014)
Чугаєва І. - "Треті Фльорівські читання": до 40-річчя відновлення історичного факультету / Інституту історії ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка (2014)
Володимир Єгорович Чухно (2014)
Нібулон і ОНАХТ: досвід професійного співробітництва (2013)
Верещинський О. П. - Інтенсифікація холодного методу водотеплової обробки та комплексне підвищення ефективності підготовки зерна при сортових хлібопекарських помелах пшениці, Музика М. С., Шевченко О. В. (2013)
Соц С. М. - Дослідження процесу водопоглинальної здатності зерна голозерного вівса, Кустов І. О. (2013)
Селіванська І. А. - Лізоцим – перспективний компонент продуктів функціонального харчування (2013)
Гулавський В. Т. - Виробничий потенціал зернових продуктів (2013)
Левицький А. П. - Антидисбіотична дія муки із соєвої соломи, Селіванська І. А., Січкарь В. І. та ін. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Підвищення якості хліба пшеничного шляхом використання лікарської рослинної сировини, Кожевнікова В. О., Васильєв С. В. (2013)
Карунський О. Й. - Технологія виробництва комбікормів підвищеної продуктивної дії, Браженко В. Є., Тілілюк О. О. (2013)
Лапінська А. П. - Формування мікробіоценозу сільськогосподарських тварин і птиці, проблеми та перспективи (2013)
Єгорова А. В. - Оцінка санітарної якості комбікормів для поросят, Воєцька О. Є., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва кормової добавки підвищеної біологічної цінності, Бордун Т. В., Кузьменко Ю. Я. та ін. (2013)
Браженко В. Є. - Особливості розташування обладнання та заходи безпечної роботи на комбікормових підприємствах, Фесенко О. Є. (2013)
Світий І. М. - Структура та функції дворівневої підтримки рішення персоналу зерноперевантажувального терміналу з оптимального розміщення партій зерна, Андріященко Г. В. (2013)
Грушевська Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації (2015)
Грицюта Н. - Етико-естетичні тенденції рекламних ТV-технологій на основі етнонаціональних джерел (промоційні ТV-кампанії українських алкобрендів) (2015)
Коцюмбас Н. - Теле- й радіожурналістика як об’єкт дослідження (на матеріалах збірника наукових праць "Теле-та радіожурналістика") (2015)
Кузнецова О. - Огляд листів як жанр партиципарної журналістики (2015)
Лизанчук В. - Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді (2015)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ у медіазнавчому дискурсі: визначення та історіографія питання (2015)
Набруско В. - Суспільне мовлення та виклики інформаційної доби (2015)
Павлів В. - Журналістський фейлетон і професійна етика (2015)
Путькалець Л. - Роль державних телерадіокомпаній у формуванні інформаційного простору регіону (2015)
Бабенко В. - Актуалізатори телевізійного соціоцентричного тексту (2015)
Бабенко О. - "Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ" (Іван Огієнко) (2015)
Білоус О. - Телебачення в контексті духовно-національного саморозвитку та самовдосконалення дітей, підлітків і юнацтва (2015)
Ващук І. - Мовленнєвий портрет ведучого ток-шоу (2015)
Гадьо Н. - Реалії католицького телемовлення в інтернеті: телебачення цінностей у віртуальній епосі (2015)
Ганущак О. - "Це повний фінал", або: не футболом єдиним жив чемпіонат світу в Бразилії (2015)
Грисюк В. - Виборні соціально-комунікаційні технології: від релігійної символіки до переодягання у народний авторитет (на прикладі телевізійних рекламних роликів) (2015)
Дацишин Х. - Концепт "свій" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалах газети "День") (2015)
Дмитровський Є. - Львівська пісня в музично-розважальних передачах Львівського радіо довоєнного періоду (2015)
Дмитровський О. - Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо (2015)
Дроздик Л. - Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Еляшевська Н. - Вразливість України до інформаційної війни (2015)
Кіца М. - Особливості реклами в українських інтернет-ЗМІ в умовах інформаційної війни (2015)
Климович І. - Дитячі телевізійні програми у телепросторі. Їх вплив на свідомість та формування культури підростаючого покоління (2015)
Крупський І. - Пропагандистсько-маніпуляційна діяльність російського телебачення як чинник розпалювання міждержавної ворожнечі (2015)
Лавриш Ю. - Соціально-політичний дискурс релігійної тематики в інтернеті (на прикладі українських нових медій) (2015)
Максимович М. - Медійні аспекти "путінської" аудіовізуальної пропаганди (2015)
Мордюк А. - "Інфотейнментизація" українських новин (на прикладі інформаційного мовлення телеканалу "Новий канал") (2015)
Мудра І. - Соціальні мережі в інтернеті як інструмент просування "зараженої" інформації (2015)
Нагорняк М. - Відеоскладник розмовних програм на українських мережевих радіостанціях: реалії та перспективи (2015)
Паславський І. - Тематична спрямованість і жанрова відповідність висвітлення ЗМІ надзвичайних ситуацій та катастроф (2015)
Пуцята І. - Синергетична сутність тележурналістики крізь призму метамови (2015)
Табінський Я. - Фотодокументалізм: функції, специфіка відображення, сучасні трансформації (2015)
Хоменко І. - Імовірнісні моделі реальності в радіомистецтві і кінематографі (2015)
Щербина Ю. - Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення (2015)
Ятчук О. - Традиції медіакомунікації на телебаченні (2015)
Яценко Г. - Росія VS Україна: конотації Iвана Франка в сучасних контекстах, Яценко А. (2015)
Бабенко В. - Адаптація терміна: трансформації та інтерпретації media в українській мові, Сербенська О. (2015)
Воронова К. - "Мова – то серце народу. Гине мова – гине народ" (Іван Огієнко) (2015)
Михайличенко Н. - Усне мовлення та мовна компетенція українських публічних осіб: естетичні засади (2015)
Сербенська О. - Комунікативна сила Шевченкового слова дума (2015)
Ткач Я. - Акустичні засоби невербаліки: комунікативний аспект (2015)
Правда − найголовніша морально-психологічна складова журналістського професіоналізму (2015)
Іванець М. - На чуже не зазіхаєм, але й свого не віддамо, Глаголюк В. (2015)
Рожик М. - Сила Шевченкової правди (2015)
Сербенська О. - Книга забутих, призабутих і приспаних слів (2015)
Фоменко В. - Оригінальна радіодрама (радіоп’єса): особливості жанру, Хоменко І. (2015)
Фоменко В. - Люстрація, Хоменко І. (2015)
Гривінський Р. - За – теледеколонізацію! (2015)
Ґолибард Є. - "Донбаський синдром" ставить вимоги суспільству (2015)
Загнітко А. - Очистимо мовою душу (2015)
Лубчак В. - В Україні дискредитовано вдумливу телевізійну журналістику (2015)
Лубчак В. - Про свої "Підсумки дня" (2015)
Пепа В. - Телебачення на війні (2015)
Cлабошпицький М. - "Обама наказав – Коломойський збив …" Росія як інформаційний продукт (2015)
Грищенко Ф. В. - Європейський комітет зі стандартизації. Порівняльний аналіз типів документів (2013)
Соц С. М. - Підготовка голозерного ячменю до переробки, Кустов І. О., Колесніченко С. В. (2013)
Кирпа Н. Я. - Наукові принципи і промислові технології зберігання зернових мас (2013)
Єгоров Б. В. - Класифікація сучасних мукомельних заводів і перспективи розвитку мукомельної промисловості України, Жигунов Д. О. (2013)
Іоргачьова К. Г. - Заварні пряники із використанням безамілозної муки, Макарова О. В., Хвостенко О. В. та ін. (2013)
Бачинська Я. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності кондитерських виробів та вдосконалення технології виробництва печива з використанням шротів, Непочатих Т. А., Бородай Д. В. (2013)
Левицький А. П. - Вміст Р-вітамінних речовин в вегетативних частинах сої, Макаренко О. А, Ходаков І. В. та ін. (2013)
Бордун Т. В. - Санітарна якість кормових добавок функціонального призначення для сільськогосподарських тварин і птиці, Єгорова А. В., Євдокімова Г. Й. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Ефективний спосіб підготовки компонентів комбікормів, Левицький А. П., Лапінська А. П. та ін. (2013)
Ситько О. М. - Гранулювання - запорука прибуткового тваринництва і птахівництва (2013)
Воєцька О. Є. - Ефективність використання екструдованого зерна і ферментів в комбікормах для поросят, Лапінська А. П., Макаринська А. В. та ін. (2013)
Левицький А. П. - Лікувально-профілактичні властивості муки із соєвої соломи, Селіванська І. А., Січкарь В. І. та ін. (2013)
Єгоров В. Б. - Аналіз технологічних ліній виробництва комбікормів як об’єктів управління (2013)
Білявська Н. П. - Невідоме про відоме: до 120-річчя з дня народження професора П. Г. Демідова (2013)
Білявська Н. П. - Остапчук Миколай Васильович. До 90–річчя з дня народження (2013)
Грищенко Ф. В. - Системи управління якістю. Огляд сучасних наукових робіт, Лісніченко Т. В. (2013)
Капрельянц Л. В. - Ензиматична екстракція фенольних антиоксидантів із вторинних продуктів переробки зерна, Журлова О. Д., Килименчук О. О. (2013)
Соц С. М. - Перспективні напрямки розвитку галузі круп’яних продуктів, Кустов І. О. (2013)
Іоргачьова К. Г. - Оптимізація виробництва бисквітних напівфабрикатів на основі борошнистих сумішей, Станкевич Г. М., Макарова О. В. та ін. (2013)
Патюков С. Д. - Використання насіння та олії льону для корекції технологічних властивостей м’ясної сировини з дефектами автолізу. Частина ІІ. Дефект PSE, Бужилов Н. Г. (2013)
Єгоров Б. В. - Перспективи використання побічних продуктів консервних виробництв, Малакі І. С. (2013)
Єгоров Б. В. - Вивчення впливу екструдування на якість кормової добавки, Ворона Н. В. (2013)
Левицький А. П. - Кормова цінність муки із виноградної вичавки, Ходаков І. В., Селиванська І. А. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Стабільність технологічних процесів – Аналіз., Кац І. С., Єгоров В. Б. (2013)
Гапонюк О. І. - Обґрунтування раціональних параметрів круповідділювача комплексної дії, Мосієнко Г. А. (2013)
Грищенко Ф. В. - Концептуальні засади створення Програми активізації участі національних технічних комітетів стандартизації у роботі технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації (2014)
Лукіна Г. Д. - Вплив озонування на основні біополімери зерна пшениці, Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2014)
Станкевич Г. М. - Інноваційний підхід до вивчення біологічної активності зернової маси, Бабков А. В. (2014)
Могилянська Н. О. - Сучасний стан і перспективи переробки олійних культур (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців, Соц С. М., Шутенко Є. І. та ін. (2014)
Черевата Т. М. - Товарознавча оцінка якості вермішелі довгої (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Якість питної води та її роль в системі годівлі сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2014)
Виробництво комбікормів крупними підприємствами в 2012/13, 2013/14 (2014)
Єгоров Б. В. - Фізичні властивості і санітарна якість томатних вичавок, Воєцька О. Є., Малакі І. С. (2014)
Жигайло О. М. - Особливості ефективного вирішення задачі адаптації регулятора в САУ прес-гранулятором (2014)
Гаженко І. - 現代日本語・ウクライナ語における言語の性差の比較 (2013)
Голованова О. - Сленг как компонент разговорной речи молодежи Японии (2013)
Закутіна М. - Особливості сучасної японської туристичної термінології (2013)
Заморська Ю. - Комунікативне мовчання в японській лінгвокультурі (2013)
Калашнікова О. - Метафори на позначення концепту "сором" (2013)
Киёсава С. - Проблемы исчезающих языков в Японии (сравнительный анализ языковых ситуаций на островах Рюкю и в республике Беларусь) (2013)
Кирик О. - Предметно-тематична класифікація культурно маркованої лексики в японських народних казках, Філонова В. (2013)
Кобелянська О. - Дослідження явища ономатопеї в японській лінгвістиці (2013)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2013)
Кравець К. - Мовні стратегії японських рекламних текстів (2013)
Мазур С. - Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі") (2013)
Озерська О. - Мовленнєвий етикет японських ділових нарад (2013)
Петриченко І. - Рекламна комунікація та час: японське бачення (2013)
Пирогов В. - Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців (2013)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: structure of the speaker and of the listener (2013)
Федотова Ю. - Формування чоловічої антропонімічної моделі у Японії протягом VIII-XVI ст. та її структурна організація (2013)
Чернова О. - Особливості мови соціальних мереж: японська мова (2013)
Дарміна К. - Проблема перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі перекладів роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови" японською мовою) (2013)
Рижков А. - Префиксация как один из способов создания терминов права в японском языке и их перевод на русский (2013)
Стрижак У. - Японская языковая картина мира в предпереводческой перспективе (2013)
Шітанда С. - 応用言語学における翻訳の理論と実践 (2013)
Білик О. - Методика "вивчення уроку” у японській школі та можливості її застосування в українській освітній системі (2013)
Горновська О. - До питання про організацію навчання майбутніх філологів японського діалогічного мовлення в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Локшина Ю. - Про викладання cпеціальної лексики студентам -міжнародникам (2013)
Малахова Ю. - Проблема міжкультурної комунікації при викладанні японської мови (2013)
Мідзумото Т. - 日本語教科書におけるジェンダー:教科書の日本女性像は現代社会の実態を伝えているか日本語教科書、日本の家族像、高齢者世帯、単独世帯、夫婦のみの世帯 (2013)
Омельченко Т. - Візуальні новели як один із засобів вивчення японської мови, Хоменко Ю. (2013)
Ояма Дайкі - 日本語学習の修正場面における「会話」の協働的達成――学習者のふるまいに関するエスノメソドロジー的研究―― (2013)
Присяжнюк А. - Проблема навчання лексичного матеріалу японської мови (2013)
Свердлова Т. - Рефлексивний аналіз процесу викладання японської мови як засіб підвищення його ефективності (2013)
Сердюк І. - Методичні основи укладання електронного словника з японської мови (2013)
Федянина В. - Стратегия проектирования структуры учебной дисциплины "История японского языка и введение в спецфилологию" (2013)
Хідаші Ю. - 異文化理解からマルチ文化環境へ向けて (2013)
Батюк І. - Соціолінгвістичний аспект аналізу творів Дадзай Осаму (2013)
Бедненко О. - Вплив китайського поета Бо Цзюй-І на творчість Суґавари Мічідзане (на прикладі поезії жанру нові юефу) (2013)
Бондар Ю. - Родина як дзеркало суспільних трансформацій (на прикладі роману Танідзакі Джюн'ічіро "Дрібний сніг") (2013)
Бондарєва А. - Японська тематика в прозі та драматургії Юдіт-Луїзи Ґот’є (2013)
Букрієнко А. - Особливості розвитку поезії футуризму в Японії (2013)
Букрієнко Д. - особливості імагінативного вираження ідеї героя у японських чарівних казках (на прикладі казок "Гірські груші" та "Іссуммбоші") (2013)
Вознюк Г. - Тема самогубства в побутових п'єсах Чікамацу Мондзаемона (2013)
Драчова М. - Діалог культур у поліфонічному просторі роману Кадзуо Ішіґуро "Коли ми були сиротами" (2013)
Костанда І. - Вплив китайської поезії доби тан на формування стилістичного прийому паралелізм у японській китайськомовній поезії кансі (2013)
Левицька О. - Літературно-критична діяльність Морі Оґай (2013)
Мурашевич К. - Мотиви та образи у китайській та японській пейзажній ліриці поч. ХХ ст. (на прикладі творчості Лю Дабая та Іідо Дакоцу) (2013)
Усенко О. - Проблема культурного та мовного реімпорту ранніх романів Кадзуо Ішіґуро в Японію (2013)
Shvets H. - Displaying the right to life standpoint in Japanese literature (on the pro-life issue of abortion) (2013)
Козловський С. - Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму "Аль - Ваквак" у повідомленнях арабських авторів ХІ–XIV ст. (2013)
Комарницька Т. - Україна у наукових працях сучасних японських дослідників (2013)
Пак О. - Політика Японії щодо створення рівних можливостей для чоловіків та жінок: загальний аналіз (2013)
Потульницький В. - Започаткування взаємовідносин гетьмана україни Павла Скоропадського з японською імперією як результат діяльності владного тандему з прем’єр-міністра барона Г.Танаки і міністра іноземних справ К.Шідехари (1927-1929 рр.) (2013)
Руднік Ю. - Сутність феномену "cool Japan"「"クールジャパン"」 як "м'якої сили" (2013)
Рябоволенко І. - основні фактори впливу на процес трансформації ставлення до шлюбу серед азіайських жінок на прикладі японського суспільства. шлях від おみあい до backlash-era (2013)
Ткач Ю. - Політична культура сучасного японського суспільства (2013)
Штевіна А. - Демократизація влади і громадянського суспільства післявоєнної Японії у концепціях зарубіжних науковців (2013)
Бєлікова К. - Аспекти взаємодії західної і японської культури на прикладі ескізів і костюмів Поля Пуаре (2013)
Добродум О. - Дзэн-буддизм в интернете (реальность и аллюзии) (2013)
Кузев В. - Компаративний аналіз інфернальної міфологфї (на матеріалах "популярних" форм японського буддизму та християнства) (2013)
Мурашкин М. - Японская культура как дзэнреализм в современной эстетике (2013)
Парамонова В. - Скульптура средневековой Японии: истоки, стили, основные тенденции развития (2013)
Руднєва В. - Гравюра Утагава Кунісади "Вірш Кі-но Томонорі" із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко (2013)
Сирица Н. - Бонсай – тайна и очарование страны восходящего солнца (2013)
Срібняк І. - Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії (2013)
Щербань Н. - Явище あいまい (аймай) "невизначеності" у японській культурі (2013)
Оніщук М. В. - Типологія референдної демократії: швейцарська, французька та американська моделі референдної демократії (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми (2010)
Сворак С. Д. - Князь в структурі державної влади Київської Русі (2010)
Сердюк О. В. - Соціологічні аспекти методології оцінювання якості функціонування правових інститутів (на прикладі суду) (2010)
Литвинов О. М. - Філософськоко-правова думка у США напередодні здобуття незалежності, або Про те, чи може бути корисним історичний досвід інших країн для сучасної України (2010)
Нестерович В. Ф. - Основні підходи до визначення поняття "лобіювання" (2010)
Дмитренко О. В. - Загальнотеоретичні аспекти розуміння державної влади як правового й соціального феномена (2010)
Кресін О. В. - Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Болдарь Г. Є. - Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску: аналіз складу злочину (2010)
Шамара О. В. - Щодо відшкодування потерпілому нанесеної злочином шкоди, як одне із завдань Кримінального кодексу України (2010)
Звіряка В. А. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2010)
Гумін О. М. - Особливості кримінологічного аналізу жертв насильницьких злочинів (2010)
Черков В. О. - Особи, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, як об’єкти оперативно-розшукової діяльності, Драчевський М. А. (2010)
Максимович Р. Л. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України (2010)
Горбаньов І. М. - Способи скоєння шахрайства у сфері обігу житла (2010)
Борзых Д. В. - Прокурорский надзор и судебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (2010)
Ханькевич А. М. - До поняття злочинності в сільській місцевості з урахуванням регіональних аспектів (2010)
Медведєв Д. К. - Процесуальний порядок застосування заходів відповідальності у сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом (2010)
Дехтярьов Є. В. - Класифікація способів заволодіння грошовими коштами під час вчинення шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань (2010)
Делія Ю. В. - Правотворча діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2010)
Саєнко С. І. - Система адміністративних стягнень для юридичних осіб: можливі варіанти законодавчого визначення (2010)
Ткаченко В. І. - Підвищення якості адміністративних послуг: питання теорії та практики (2010)
Беницький О. М. - Щодо вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за порушення обігу пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, Світличний Є. Г. (2010)
Гостєв В. В. - Поняття та використання адміністративно-правових режимів в сучасних умовах (2010)
Коломоєць О. Д. - Щодо проблеми визначення деяких термінів у сфері попередження насильства у сім’ї (2010)
Комарницький В. М. - Правове забезпечення функцій державного управління у сфері природокористування (2010)
Хохлова І. В. - Виникнення права надрокористування: порівняльний аналіз законодавства країн СНД, Шем’яков О. П. (2010)
Гвоздик П. О. - Окремі питання судової практики у контексті визначення джерел екологічного права (2010)
Березін Є. Є. - Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (2010)
Чорноус Ю. М. - Правова основа міжнародного співробітництва у розслідуванні злочинів (2010)
Маковій В. П. - Ретроспективний аспект формування набувальної давності (2010)
Ткалич Ю. В. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (2010)
Сабіров Р. Ф. - Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки України (2010)
Поролло Я. О. - Загальна характеристика економічної злочинності депресивного регіону в умовах економічної кризи (на прикладі Луганської області) (2010)
Москвич Л. М. - Професіоналізм суддів як передумова побудови ефективної судової системи (2010)
Пашков С. М. - Правові та організаційні проблеми забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2010)
Бабічев Д. О. - Правова природа рішень про проведення оперативно-розшукових заходів (2010)
Бондар В. С. - Правові засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності при розслідуванні злочинів (2010)
Деревягін О. О. - Вплив оперативної обстановки на курортах АР Крим на ефективність запобігання злочинам підрозділами карного розшуку (2010)
Лоскутов Т. О. - Ефективність слідчого кримінального переслідування на різних етапах його здійснення (2010)
Ласуков В. А. - Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о кражах металлосодержащих предметов (2010)
Петросян В. Г. - Проблеми створення єдиної інформаційної системи правоохоронних органів України (2010)
Розовский Б. Г. - Наказание!…Наказание? (2010)
Відсутність наукового обґрунтування — проблема законотворчого процесу в Україні (інтерв’ю з академіком НАН України Ю. С. Шемшученком) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (13 травня 2015 р.) (2015)
Геєць В. М. - "Інноваційна Україна — 2020": основні положення Національної доповіді (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.) (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-комунального господарства і промисловості (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.) (2015)
Дубина Д. В. - Пластичність онтогенезу судинних рослин: молекулярні, клітинні, популяційні та ценотичні аспекти, Кордюм Є. Л. (2015)
Чекман І. С. - Нанокарбон: фармакологічні та токсикологічні властивості, Горчакова Н. О., Раслін К. Б. (2015)
Горобець О. Ю. - Біомагнетизм і біогенні магнітні наночастинки (2015)
Руденко Л. Г. - Європейські інноваційні проекти в Україні, Маруняк Є. О., Голубцов О. Г., Лісовський С. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М. (2015)
Радченко А. І. - Наукова періодика: традиції та інновації (V Науково-практична конференція) (2015)
Пащенко В. М. - Термінологічні відмінності об’єктно-сутнісної та предметно-знаннєвої вербальних наукових субмов (2015)
Степовик Д. В. - Таємничий світ давньої української гравюри (рецензія на книгу "Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII—XIX століть у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського") (2015)
Таньшина А. В. - "Це у вас добрі новини" (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д.В. Волкова) (2015)
Кунцевич В. М. - Все наше життя — динамічна гра (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Чикрія), Кривонос Ю. Г. (2015)
Немає іншого місця, де б моя робота і моє хобі зустрілися і поєдналися так тісно… (до 60-річчя члена-кореспондента НАН України Т. І. Гундорової) (2015)
70-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Лисенка (2015)
Дані ДНК-досліджень висвітлюють таємниці бронзової доби (2015)
Грищенко Ф. В. - Порівняльний аналіз сучасних типів документів європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (Частина 1) (2014)
Кірпа М. Я. - Інтенсифікація та енергозбереження процесу сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках (2014)
Килименчук О. О. - Вплив масла амаранту на корисну мікрофлору людини, Євдокимова Г. Й., Щур О. В. та ін. (2014)
Мардар М. Р. - Біотестування в оцінюванні безпечності зернових пластівців, Крусир Г. В., Янівська А. І. (2014)
Селиванська І. А. - Сучасне харчування і функціональні продукти (2014)
Гулавський В. Т. - Наукові основи застосування різних видів ВТО при переробці зерна (2014)
Мардар М. Р. - Всесвітнє вивчення товару методом SWOT-аналізу на прикладі хліба на основі цільного зерна пшениці (2014)
Карунський О. Й. - Технологія виробництва комбікормової продукції для свиней, збагаченої лізоцимом, Браженко В. Є., Велесик Я. О. (2014)
Гапонюк О. І. - Оптимізація режиму охолодження гранульованих комбікормів, Алексашин О. В., Вільчик М. І. та ін. (2014)
Бурдо О. Г. - Дослідження процесу сушіння в рекуперативній зерносушарці, Безбах І. В., Зиков О. В. (2014)
Романовський О. О. - Характерні особливості підприємницьких ВНЗ світу (2011)
Новікова Н. Л. - Економічний інтерес держави при регулюванні відтворювальних процесів (2011)
Ткаченко І. В. - Проблеми функціонування дрібного приватного виробництва радянської економіки періоду нової економічної політики (1921—1928 рр.) (2011)
Омельчук В. О. - Дисфункції ринку доступного житла в Україні (2011)
Дмитров С. О. - Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку, Соколова М. Ю. (2011)
Єфетова К. Ф. - Державна політика в розвитку оборонно-промислового комплексу України, Барановська І. В. (2011)
Наумов Д. Ю. - Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості (2011)
Діденко Ю. Ю. - Cистема багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення, Шатравка О. О. (2011)
Казак О. О. - Інвестування пенсійних коштів недержавних пенсійних фондів у будівництво автосполучень в сучасних умовах (2011)
Федоренко В. Г. - Державна підтримка інвестиційної діяльності в Україні, Денисенко М. П., Воронкова Т. Є. (2011)
Бережна І. Ю. - Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів (2011)
Лагутіна З. В. - Альтернативні моделі забезпечення надійності державного інвестування будівельних проектів; від формалізації до програмних продуктів (2011)
Яценко Ю. О. - Теоретичні основи державної політики фінансового вирівнювання (2011)
Ковшова І. О. - Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві, Гриджук І. А. (2011)
Сабіна Н. Ю. - Державне регулювання малого підприємництва як один із напрямів економічної соціалізації в Україні (2011)
Савченко А. М. - Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу (2011)
Лендєл Г. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності податкового регулювання розвитку санаторно-курортних закладів (2011)
Макогін З. Я. - Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок (2011)
Поплавська М. В. - Особливості формування фондового ринку України (2011)
Петров А. А. - Инфраструктура и этапы реализации механизма ipo (2011)
Ядранська О. В. - Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління, Лисенко Ю. В., Радамовська І. В. (2011)
Топій І. І. - Механізм оцінювання рівня успішності антикризових дій (2011)
Юрик Н. Є. - Розроблення блок-схеми оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства (2011)
Ружицька Т. Д. - Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на діяльність промислових підприємств (2011)
Панченко О. В. - Методи оцінки ефективності маркетингових комунікацій (2011)
Криховецький І. З. - Стан туристичного маркетингу в Івано-Франківській області (2011)
Ребкало В. А. - Макрополітичні складові формування збалансованої публічної влади, Козаков В. М. (2011)
Філіпчук П. В. - Сучасний етап пенсійної реформи на регіональному рівні (2011)
Ляховченко Л. А. - Фінансування системи охорони здоров’я в Європі; досвід для України, Поживілова О. В., Радиш Я. Ф. (2011)
Дмитренко Г. В. - Необхідність фінансування програми навколишнього середовища (на прикладі Львівської області) (2011)
Стрельніков О. І. - Удосконалення організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку в Україні (2011)
Барило О. Г. - Підхід до вибору альтернативного рішення органами державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2011)
Іванюта П. В. - Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління (2011)
Соколова Т. А. - Організаційно-правові засади побудови кар’єри державних службовців в Україні (2011)
Аксьонова Г. Д. - Співробітництво органів місцевого самоврядування з підприємницькими структурами у розв’язанні екологічних проблем; термінологічне наповнення та зміст (2011)
Миговський М. Л. - Проблеми становлення інституту спільної власності територіальних громад (2011)
Онищенко Л. А. - Недоліки державного управління ринком страхових послуг на прикладі фактів дефолту та банкрутства (2011)
Авраменко Н. В. - Система державного регулювання охорони здоров’я (2011)
Фірсова О. Д. - Транскордонне медичне обслуговування в європейському союзі; досвід для України (2011)
Мусієнко І. І. - Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду (2011)
Маліков В. В. - Державна політика соціального захисту молоді в Україні (2011)
Дейнега Х. М. - Особливості підготовки державних службовців у республіці польща (2011)
Товстуха С. О. - Державно-управлінські механізми у сфері безпеки дорожнього руху; історія становлення та шляхи удосконалення (2011)
Чечель О. М. - Добробут населення як центральна категорія економічної політики держави (2011)
Білявська Н. П. - Роменський Миколай Васильович (2014)
Білявська Н. П. - Яковенко Валентин Арсентійович (2014)
Бочковський А. П. - "Людський фактор" та професійний ризик: випадковість чи закономірність (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингове дослідження споживацьких мотивацій та переваг при виборі каш швидкого приготування, Байбак Ю. П., Голодонюк О. М. (2014)
Іоргачова К. Г. - Біомодифікація альбуміна сухого для стабілізації піноутворюючої структури бісквітних напівфабрикатів, Гордієнко Л. В., Макарова О. В. (2014)
Єгоров Б. В. - Високопродуктивні кормові суміші з включенням кормових трав для великої рогатої худоби, Карунський О. Й., Хоренжий Н. В. (2014)
Левицький А. П. - Вплив муки із шкірки грейпфрута на стан пацюків при експериментальному дисбіозі та гепатиті, Селіванська І. А., Лапінська А. П. та ін. (2014)
Єгоров Б. В. - Особливості технології виробництва комбікормової продукції для молодняка сільськогосподарської птиці, Браженко В. Є., Єгорова А. В. та ін. (2014)
Карунський О. Й. - Треонін в раціонах свиней та його вплив на їх продуктивність, Браілко О. М., Кіосєва А. Ф. та ін. (2014)
Макаринська А. В. - Морські водорості як компонент комбікормової продукції (2014)
Виробництво комбікормів на підприємствах України в 2012-2015 МР (2014)
Кузьмін О. Є. - Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин, Бонецький О. О. (2011)
Полунєєв Ю. В. - Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн (2011)
Куценко В. І. - Стратегічні напрями підвищення якості підготовки кадрів, Гаращук О. В. (2011)
Романовський О. О. - Особливості підприємницьких університетів США (2011)
Іоненко К. В. - Управління фінансовою асиметрією регіонів як фактор стійкого економічного зростання України, Ходирєва А. Є. (2011)
Кириченко О. А. - Теоретичні засади інформаційної безпеки держави, Шикова О. М. (2011)
Онищенко А. М. - Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі (2011)
Мороз О. В. - Формування пріоритетного факторіального ландшафту економічної поведінки вітчизняних підприємств на основі експертних оцінок, Карачина Н. П., Грабовецький Б. Є. (2011)
Гринько Т. В. - Анализ подходов к оценке потребности во внедрении инноваций на промышленных предприятиях (2011)
Бутенко Н. В. - Впровадження концепції CRM на промисловому ринку (2011)
Бук Л. М. - Розвиток брендингу на українському ринку (2011)
Возьний К. З. - Діловий цикл і активність Сонця; класичні проблеми — нові рішення (2011)
Баклагов Ю. Б. - Сучасні проблеми фінансово-економічного підгрунтя місцевого самоврядування в Україні (2011)
Гавриш О. А. - Побудова інформаційної підсистеми інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства, Савченко С. М. (2011)
Опанасенко В. М. - Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина ХІХ ст. — початок ХХ ст.) (2011)
Марінцева К. В. - Методика розрахунку собівартості авіарейсу, Соколова О. Є. (2011)
Семак Б. Б. - Вітчизняний ринок екотекстилю; теорія і практика формування (2011)
Туманова О. А. - Роль страхування в управлінні соціальними ризиками (2011)
Костюкевич О. І. - Сучасний стан іпотечного ринку України та перспективи його розвитку (2011)
Степура М. М. - Оптимізація податкового навантаження України в умовах невизначеності та ризиків (2011)
Біломістна І. І. - Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні, Карасьова З. М., Борисенко Д. І. (2011)
Котіна Г. М. - Оцінка впливу факторів ризику в прогнозуванні податкових надходжень (2011)
Захарчук О. А. - Рентний характер платежів за ресурси (2011)
Биченко Л. А. - Управління соціально-економічним розвитком міських агломерацій (2011)
Андрущенко І. В. - Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів Державної податкової служби (2011)
Мехтієв Е. О. - Використання програмування для оптимізації прибутку банків в умовах державного регулювання (2011)
Савін С. Ю. - Оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу підприємства (2011)
Халковський О. М. - Досвід протидії корупції у зарубіжних країнах (2011)
Горіна Г. О. - Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу (2011)
Красовська Т. В. - Системний підхід у використанні аутсорсингу промислових підприємств (2011)
Темник I. О. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму; проведення "Євро-2012" (2011)
Тимцуник В. І. - Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття, Гаєвська Л. А. (2011)
Толуб’як В. С. - Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України (2011)
Горник В. Г. - Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах (2011)
Росенко М. І. - Інститут недоторканості; проблеми і переваги (2011)
Клименко І. В. - Електронне врядування у дзеркалі архетипіки (2011)
Авраменко Н. В. - Державна соціальна політика в галузі охорони здоров’я України (2011)
Ляховченко Л. А. - Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування системи охорони здоров’я (2011)
Мусієнко І. І. - Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти (2011)
Соколова Т. А. - Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар’єрного потенціалу державних службовців України (2011)
Барило О. Г. - Оцінювання обсягу корисної інформації органами державного управління у надзвичайних ситуаціях (2011)
Іванова Т. В. - Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування (2011)
Єремійчук О. Д. - Досвід регулювання процедур проходження цивільної служби в країнах європи як чинник вдосконалення державної служби в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Комплекс економічних і адміністративних важелів впливу державної політики на аграрний сектор економіки України (2011)
Шпак Ю. В. - Наукові основи розвитку системи управління АПК (2011)
Грищенко Ф. В. - Порівняльний аналіз сучасних типів документів європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (Частина 2) (2015)
Єгоров В. Б. - Наукометрія як аспект кар’єри вченого (2015)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення томатної кормової добавки для сільськогосподарської птиці, Малакі І. С. (2015)
Крусір Г. В. - Екологічне маркування органічних комбікормів, Кіріяк А. В., Чернишова О. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2015)
Гайдей О. С. - Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2014 рік, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М. та ін. (2015)
Атанасова В. В. - Дослідження процесів попередньої високотемпературної обробки сочевиці (2015)
Чумаченко Ю. Д. - Дослідження процесу крупоутворення при помелах тритикале, Жигунов Д. О. (2015)
Мардар М. Р. - Використання QFD–методології при розробці збагаченого харчового продукту з урахуванням вимог та очікувань споживачів (2015)
Дробот В. І. - Дослідження впливу шроту льону на якість хліба, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2015)
Агунова Л. В. - Використання пластівців пшеничного зародку у технології виробництва функціональних м’ясних продуктів (2015)
Бутко М. П. - Теоретичні засади кризових явищ в економіці, Маюренко C. O. (2011)
Барановська В. М. - Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю (2011)
Охріменко І. В. - Місце держави в регулюванні аграрного ринку України (2011)
Балануца О. О. - Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки (2011)
Кльоба Л. Г. - Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції (2011)
Бабець І. Г. - Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України (2011)
Кириченко О. А. - Домінанта оптимізації житлово-комунального комплексу України в контексті нового курсу реформ, Нотевський В. С. (2011)
Головня О. М. - Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України (2011)
Поспєлов О. В. - Теоретичні засади економічного розвитку регіону на основі оптимізації управління трудовим потенціалом, Радченко Н. А. (2011)
Сундук А. М. - Особливості трансформацій національного господарства в контексті процесів світового розвитку (2011)
Хромов М. І. - Підвищення кваліфікації персоналу; пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу (2011)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні зони; суть, типи та перспективи створення в Україні (2011)
Юхновський І. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України (2011)
Третяк Д. Д. - Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки (2011)
Моташко Т. П. - Грошові кошти населення та форми їх зберігання; світовий та вітчизняний аспекти (2011)
Мехтієв Е. О. - Механізм піднесення банківських процесів (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Страхування іпотеки як спосіб мінімізації фінансових ризиків (2011)
Бугаєнко А. В. - Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України (2011)
Львіцина С. А. - Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності (2011)
Олішевська А. М. - Забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств (2011)
Чех М. М. - Аналіз інструментів несуперечливого стимулювання внутрішнього ринку (2011)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики (2011)
Чернікова О. В. - Інвестиційна діяльність у транспортній системі України; ретроспективний аналіз (2011)
Радиш Я. Ф. - Міжнародна практика формування глобального бюджету; досвід для України, Поживілова О. В., Ляховченко Л. А. (2011)
Мандрагеля В. А. - Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки (2011)
Дмитренко Г. В. - Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю (2011)
Горник В. Г. - Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки (2011)
Мороз В. М. - Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення (2011)
Мєзєнцева Н. Б. - Право на охорону здоров’я в нормативно-правових актах міжнародного рівня (2011)
Кдирова І. О. - Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності (2011)
Ок Н. И. - Азербайджан; пути перехода от учебы в активную жизнь (2011)
Весельська Л. А. - Трудова міграція і соціальна безпекa; аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій (2011)
Базарна О. В. - Дослідження системи публічного управління житлово-комунальним господарством країни (2011)
Клименко О. В. - Адміністративне право й державне управління; спільне й особливе (2011)
Іванова Т. В. - Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах (2011)
Гасюк І. Л. - Програмно-цільовий підхід — наукова категорія теорії державного управління розвитком фізичної культури та спорту (2011)
Торбас О. М. - Державне регулювання розвитку ринкових механізмів у системі охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні (2011)
Крушельницька Т. А. - Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відосин (2011)
Гончаров Є. В. - Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія владних інститутів та громадянського суспільства; стан та перспективи (2011)
Яцук В. А. - Правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування; досвід зарубіжних країн (2011)
Бондарчук Н. В. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України (2011)
Якимчук В. Г. - Застосування спектральних індексів спектрограм листя дерев для оцінки екологічних умов їхнього росту в м. Києві, Ліщенко Л. П., Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю. (2015)
Верховцев В. Г. - Неотектоніка та її вплив на формування гідрогеохімічних умов зони активного водообміну (на прикладі Херсонської області), Лобасов О. П., Щербак О. В., Уварова Т. В. (2015)
Товстюк З. М. - Виділення нафтогазоперспективних об'єктів у межах південно-східної прирозломної зони Дніпровсько-Донецької западини, Титаренко О. В., Єфіменко Т. А., Лазаренко І. В. (2015)
Товстюк З. М. - Дніпровсько-Донецька западина. Успадкованість розвитку структур, розломних зон і зон розущільнення, Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2015)
Пазинич Н. В. - Використання матеріалів дистанційного зондування Землі при вирішенні завдань екологічної геоморфології в міських умлвах (на прикладі долини р. Либідь в м. Києві), Ліщенко Л. П., Мичак А. Г., Філіпович В. Є., Теременко О. М. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 3), Мовчан Д. М., Захарчук Ю. В., Артеменко І. Г. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Лабораторія, яка завжди з тобою (2015)
Жигунов Д. О. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. IV. Споживчі властивості муки (2015)
Рудакова Т. В. - Технологія виробів сиркових для дитячого харчування з використанням продуктів переробки зерна (2015)
Любич В. В. - Кулінарна оцінка каші з плющеної крупи спельти залежно від сорту, Возіян В. В. (2015)
Лебеденко Т. Є. - Сучасні уяви про харчову цінність хлібобулочних виробів. Основні направлення для їх корекції, Соколова Н. Ю., Кожевникова В. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Спосіб підготовки препаратів пробіотику та кормової добавки функціонального призначення для молодняка сільськогосподарської птиці, Браженко В. Є., Єгорова А. В. та ін. (2015)
Воєцька О. Є. - Контроль якості комбікормів для поросят, Макаринська А. В., Лапінська А. П. та ін. (2015)
Хоренжий Н. В. - Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах, Кучерук А. Г., Шарабаєва К. М. (2015)
Бучавая Р. Ю. - Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України (2015)
Гончарук А. А. - Ефективне знепилення пилоповітряних сумішей в циклофенах (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми" (2015)
Єгоров Б. В. - Україна, Великобританія та Росія. Об’єднання професіоналів комбікормового бізнесу в ім’я миру та процвітання, Пітер Сурай, Панін І. Г. (2014)
Бочковський А. П. - Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах (2014)
Ізтаєв А. І. - Вплив іоноозонової обробки на технологічні властивості та якість зерна пшениці, Станкевич Г. М., Асангалієва Ж. Р. (2014)
Шутенко Є. І. - Попереднє здрібнення на заводах малої продуктивності, Давидов Р. С. (2014)
Станкевич Г. М. - Вплив повітря, збагаченого озоном, на перетравність зерна пшениці, Бабков А. В., Пушкар Т. Д. (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Особливості технології виробництва високооднорідних кормових добавок, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2014)
Лапінська А. П. - Технологія виробництва екструдованих комбікормів для поросят із введенням топінамбуру (2014)
Єгоров В. Б. - Управління процесом помелу муки: аналіз змін показників якості готової продукції як випадкових процесів (2014)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві, Теребух А. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій (2013)
Соколова А. М. - Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку (2013)
Демешок О. О. - Побудова архітектури системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості та визначення щільності взаємозв´язків у її межах (2013)
Лелюк Ю. М. - Інтеграція інтернальних та екстернальних теорій циклу в контексті імпульсно-розповсюджувального підходу (2013)
Рейкін В. С. - Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки (2013)
Шевчук О. А. - Оцінка ефективності податкового контролю (2013)
Гудкова В. П. - Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів (2013)
Гнаткович О. Д. - Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель (2013)
Квасницька Р. С. - Аналіз моделей прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2013)
Кобржицький В. В. - Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект (2013)
Шульга Н. Д. - Підвищення якості освіти — стратегічний напрям економічного розвитку країни (2013)
Попов О. І. - Вплив логістики на скорочення об´ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості (2013)
Клепка П. С. - Створення нового спільного фондового індексу для країн брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн (2013)
Новик В. С. - Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод (2013)
Комолова К. Ю. - Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД; аспект державного регулювання (2013)
Головачова О. С. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК (2013)
Буснюк С. В. - Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці (2013)
Малецька О. О. - Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України (2013)
Мельников І. Ю. - Стратегія розвитку фінансового ринку України (2013)
Трофименко М. Ю. - Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні (2013)
Світлоока В. Ф. - Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні (2013)
Образцова Н. О. - Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризику (2013)
Гіндес О. Г. - Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування (2013)
Матійко С. А. - Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики (2013)
Рибачук В. Л. - Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам (2013)
Єрмолаєв Д. І. - Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України (2013)
Стовбира Т. А. - Сучасний стан реформування системи цивільного захисту України (2013)
Пінчук А. П. - Фінансовий омбудсмен як невід´ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг, Міокова Н. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Державне регулювання посередницької діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Вилгін Є. А. - Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості (2013)
Тоцький С. В. - Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону (2013)
Онищенко О. Р. - Забезпечення умов проведення модернізації економіки регіону (2013)
Зубрицька Н. Б. - Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції (2013)
Романець О. А. - Наукові підходи до формування державної аграрної політики (2013)
Батюк І. - Лінгво-культурологічні спостереження за вживанням діалектів у японських класичних текстах (2014)
Головко К. - Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця” (2014)
Горошкевич О. - Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології японської мови (2014)
Еґава Х. - ロシア語訳三島由紀夫『わが友ヒットラー』における男性語表現 (2014)
Кобелянська О. - Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII–XX ст. (2014)
Козирєв Є. - Особливості перекладу євангелія японською мовою (2014)
Кормуш О. - 親の子にたいする愛情表現の諸特性にかんする考察—日本とウクライナの比較をとおして— (2014)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові (2014)
Кравець К. - Актуалізація мовних одиниць фонетичного рівня в японському рекламному тексті у сфері косметології (2014)
Куліш О. - Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) (2014)
Лепендіна І. - Функціонування колористичної лексики в перекладах віршів Сергія Єсеніна англійською та японською мовами (2014)
Норенко О. - Національно-культурна специфіка емотивних лексичних одиниць в японській мові (2014)
Пирогов В. - Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії "ієрогліф – вимовне слово”: порівняльно-типологічний аспект (2014)
Подниколенко Ю. - Сравнительный анализ ономатопоэтической лексики (на примере японского и украинского языков) (2014)
Рижков А. - Суфіксація та переклад японських термінів-дериватів галузі кримінального права українською (2014)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: implicit vs. explicit predication (2014)
Федотова Ю. - Безіменна номінація жіночих персонажів у "Повісті про принца Ґенджі" Мурасакі Шікібу (2014)
Філонова В. - Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови (2014)
Заморська Ю. - Функціонально-семантична та прагмакомунікативна інтерпретація мовчання на матеріалі творів Я. Кавабата (2014)
Локшина Ю. - Використання вебінарів при викладанні японської мови (2014)
Медведів А. - Як краще вивчати ієрогліфи, які вживаються в японських науково – технічних текстах? (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського