Осипенко А. І. - Поняття та зміст державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2013)
Пархоменко П. І. - Окремі питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами (2013)
Петрова І. Г. - Розвиток інституту адміністративної відповідальності юридичних осібна території України (2013)
Позняков С. П. - Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання розвитку концесійної діяльності у національній економіці України (2013)
Саєнко С. І. - Кодифікаційний аспект розвитку теорії норм адміністративного права: орієнтир на інтеграцію наукового досвіду (2013)
Сквірський І. О. - Окремі аспекти становлення та розвитку громадського контролю за радянським державним управлінням у 20-х рр. хх ст. (2013)
Степаненко К. В. - Адміністративно-правовий статус громадян України за кордоном (2013)
Стеценко В. Ю. - Якість медичної допомоги: адміністративно-правовий вимір (2013)
Стукаленко О. В. - Окремі питання щодо порівняння законодавства України та ЄС в сфері маркування будівельної продукції (2013)
Стрельченко О. Г. - Публічна адміністрація у сфері адміністративно-правового регулювання правил безпеки польотів, Тищенко Ю. Г. (2013)
Трофімова Л. В. - Проблемні питання правового регулювання фінансової політики (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус Центру надання адміністративних послуг (2013)
Хохуляк В. В. - Камералістика та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права ХІХ століття (2013)
Шевчук О. М. - Контрольні функції державних органів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2013)
Щавінський В. Р. - Судова влада у якості першооснови розуміння призначення адміністративної юстиції (2013)
Ярош А. О. - Освіта як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2013)
Бурило Ю. П. - Непрямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки (2013)
Вербіцька М. В. - Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження законом України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Гаценко О. О. - Удосконалення правового регулювання питань визначення обов’язкової частки у спадщині при спадкуванні авторських прав (2013)
Єжель О. Л. - Тлумачення поняття державних потреб у сфері державного замовлення (2013)
Іваненко М. А. - Співвідношення правових інститутів реституції та віндикації в цивільному праві України (2013)
Ільїна Ю. П. - Формування та розвиток інституту оскарження дій нотаріусів в Україні (2013)
Канева С. Ю. - Особенности персонифицированного учета прав застрахованных лиц в части религиозных и иных убеждений в сфере обязательного медицинского страхования (2013)
Кізлова О. С. - Використання дефініції "договірні зобов’язання" у сучасному законодавстві (2013)
Кірін Р. С. - Геологічні правопорушення: проблеми трансгалузевої кодифікації (2013)
Кожевникова В. О. - Принципи цивільного та сімейного права: порівняльно-правовий аспект (2013)
Короєд С. О. - Охорона прав та вирішення цивільних справ як самостійні завдання цивільного судочинства в аспекті підвищення його ефективності (2013)
Кравцов О. Л. - Генезис і розвиток корпоративного права на території України: від давньоруського права до законодавства початку ХХ століття (2013)
Кравцов С. О. - проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу (2013)
Курило М. П. - Судові рішення в різних галузях процесуального права: можливості уніфікації (2013)
Лукач І. В. - Поняття та види суб’єктів корпоративних правовідносин (2013)
Майкут Х. В. - До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав (2013)
Молчанова М. Є. - Проблема визначення юридичної природи оголошення про проведення торгів (2013)
Никитченко Н. В. - До питання розмежування природи контрольних правовідносин у сфері господарської діяльності (2013)
Потудінська О. В. - Правова природа комерційного посередництва (2013)
Рашківська В. В. - До питання класифікації іпотеки (2013)
Репешко П. І. - Механізми державного управління захисту авторських прав на твори у галузі науки (перешкоджання плагіату) (2013)
Рибак О. С. - Правова природа судового доручення у цивільному процесі (2013)
Сізінцова Ю. Ю. - Медичне право в системі правової підготовки керівників лікувально-профілактичних закладів України (2013)
Стадник К. О. - Сучасний стан концентрації суб’єктів господарювання в економіці України (2013)
Старчук В. М. - Процесуально-правова природа режиму окремого проживання подружжя в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти, Старчук О. В. (2013)
Запара С. І. - Роль національної служби посередництва і примирення у новій системі вирішення трудових спорів в Україні (2013)
Мирошниченко Н. В. - Дифференциация оснований и видов правовой ответственности за нарушение профессиональных функций (2013)
Прогонюк Л. Ю. - Правова природа пояснень порушника трудової дисципліни (2013)
Чанишева Г. І. - Захист права працівника на своєчасне одержання заробітної плати (2013)
Багай Н. О. - Кодифікація аграрного законодавства України: окремі питання (2013)
Кравець Н. В. - Щодо поняття та змісту принципу екологізації аграрного виробництва як принципу аграрного права (2013)
Макаренко Н. А. - Проблеми формування законодавства з питань екологічної безпеки при видобуванні нафти та газу в Україні (2013)
Макаренко О. Ю. - До питання загальної характеристики гірничого законодавства Австралії, Великобританії, США, Франції, Китаю (2013)
Піддубна Д. С. - Юридичний зміст повноважень суб’єктів щодо захисту органічної продукції – елемента екологічної безпеки України (2013)
Тюн В. М. - Співвідношення контролю і нагляду правоохоронних органів у сфері охорони природи (2013)
Березовська Н. Л. - Кара в теорії і практиці кримінального права (2013)
Забродська Т. А. - Напрями та зміст загальносоціального запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (2013)
Загодіренко П. О. - Провокація злочину: кримінально-правовий аналіз та удосконалення діючого законодавства (2013)
Мельник П. В. - Зміни і доповнення до розділу VIII особливої частини кримінального кодексу України: пеналізація чи депеналізація? (2013)
Михайлова І. М. - Окремі аспекти взаємодії правоохоронних органів та судів у запобіганні злочинам неповнолітніх (2013)
Чеботарьова Г. В. - Проблеми визначення обставин, що виключають злочинність діяння у сфері медичної діяльності (2013)
Чмут С. В. - Генезис вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (2013)
Шуляк Ю. Л. - Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство в Республіці Індія: зарубіжний досвід (2013)
Загурський О. Б. - Кримінальна процесуальна політика України у сфері кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2013)
Кєптене М. П. - Поняття та криміналістична класифікація серійних вбивств (2013)
Лешкович Т. А. - Форми використання поліграфа в кримінальному провадженні України (2013)
Якимчук Б. В. - Установление психологического контакта при проведении следственных (розыскных) действий с иностранцами (2013)
Яновська О. Г. - Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні (2013)
Dr. Pim Albers - Improving the quality of courts (2013)
Бем М. В. - Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна щодо кваліфікації окремих прикладів масових порушень прав людини як злочину "геноциду" (2013)
Гарбазей Д. О. - Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект (2013)
Діковська І. А. - Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватного договору (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий статус Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького: від полівасалітетної державності до втрати статусу державного утворення (2013)
Зубарєва А. Є. - Доповіді держав-учасниць міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. як елемент моніторингового механізму комітету ООН з прав людини (2013)
Келестин М. В. - Міжнародно-правове регулювання торгівлі цукром в період між Першою та Другою світовими війнами (2013)
Клак О. Г. - Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект (2013)
Лук’янов Д. В. - Поняття "правова сім’я" в порівняльно-правових дослідженнях: методологічне значення (2013)
Рабінович М. Л. - Європейські стандарти права особи на психічне здоров’я: до постановки проблеми (2013)
Сергеев Ю. В. - О новых международно-правовых стандартах в сфере труда моряков (2013)
Чернявський А. Л. - Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві (2013)
Лахижа М. І. - Цивілізаційні аспекти посткомуністичної трансформації (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Козуб В. П. - Зростання ролі реординаційних відносин у системі державного управління (2012)
Воронянський О. В. - Еволюція системи державної влади в сучасній Україні в контексті концепції патронально-клієнтарних відносин (2012)
Орлов М. М. - Вимоги до взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Орлов О. В. - Методичні підходи до визначення взаємовідносин предмета, об’єкта та методу науки державного управління (2012)
Приживара С. В. - Управління як специфічний вид діяльності (2012)
Мельников О. Ф. - Структура цілепокладання при ухваленні державно-управлінських рішень (2012)
Набока Л. В. - Підходи до визначення поняття "реалізація державно-управлінських відносин" (2012)
Наконечний В. В. - Управління великим містом: пріоритетні методологічні вектори осмислення (2012)
Латинін М. А. - Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Примоленна Л. М. (2012)
Дунаєв І. В. - Імпортозаміщення в контексті вибору механізмів державної зовнішньоторговельної політики України, Бабаєв В. Ю. (2012)
Івашова Л. М. - Удосконалення державних механізмів захисту економічної безпеки України в процесі здійснення ЗЕД (рос. мовою), Івашов М. Ф., Павленко Є. А. (2012)
Степаненко С. В. - Передумови та необхідність державного регулювання процесів економічного розвитку України (2012)
Янов В. В. - Використання комп’ютерної програми Project Expert для реалізації Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 – 2015 роки (2012)
Калюга О. О. - Гарантування інвестицій на фондовому ринку України (2012)
Олійник В. О. - Cучасний стан та механізм реалізації державної продовольчої політики України (2012)
Перебейнос Ю. В. - Концептуальні засади розвитку національної інноваційної системи: державно-управлінський аспект (2012)
Діуліна В. В. - Принципи багатовекторної неперервної освіти в галузі державного управління (2012)
Гвазава Н. Г. - Сучасні концепції місцевого економічного розвитку (2012)
Боковикова Ю. В. - Система управління якістю в органах державної влади як засіб узгодження інтересів учасників державно-управлінських відносин (2012)
Євдокимов В. О. - Компетенційно-орієнтований підхід у системі державної служби: класифікація компетенцій службовця за критеріями (частина 1), Конотопцева Ю. В. (2012)
Настечко О. Д. - Схильність осіб до корупційних проявів відповідно до особливості соціотипу (2012)
Коваль О. В. - Кадровий менеджмент централізованого типу як система підвищення кадрового потенціалу Збройних Сил України (2012)
Кочеткова Н. А. - Психодіагностичні технології покращення ефективності кадрового потенціалу в системі державної служби (2012)
Устименко О. В. - Удосконалення оцінки ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України (2012)
Міненко В. Л. - Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення у глобалізованому світі: стан та тенденції розвитку (2012)
Жадан О. В. - Феномен глобалізації як соціально-економічна проблема (2012)
Шамраєва В. М. - Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави (історіографія проблеми) (2012)
Махнюк А. В. - Окремі підходи щодо стратегічного аналізу ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці, Кириченко О. І. (2012)
Майстро С. В. - Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2012)
Юрченко В. Е. - Комунікативні технології як механізми взаємодії громадянського суспільства та державної влади (2012)
Стрельцов В. Ю. - Формування та розвиток моделей державного управління європейськими інтеграційними процесами (2012)
Попок А. А. - Стан, проблемні питання та напрями подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні, Решетніков Ю. Є. (2012)
Радченко О. В. - Роль пенсійного забезпечення в системі соціальної безпеки держави, Тамм А. Є. (2012)
Покотило Т. В. - Інвестування в людський капітал: проблеми і перспективи (2012)
Ревенко О. В. - , Ревенко Т. В. (2012)
Сичова В. В. - Правове регулювання соціальної роботи з дітьми та молоддю в клубах за місцем проживання: проблеми та напрямки удосконалення, Сичов В. А. (2012)
Тимчишена Н. Д. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління у сфері соціального захисту (2012)
Єлагін В. П. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку соціальної держави в умовах модернізації суспільних відносин в Україні (2012)
Шкіндюк І. Ю. - Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю населення України (2012)
Кузнецов А. О. - Підготовка магістрів державного управління: проблеми та перспективи, Приживара С. В., Красножон Г. О., Іванова Л. А. (2012)
Древаль Ю. Д. - Радянська модель політичного представництва (2012)
Степанов В. Ю. - Проблеми та перспективи інформаційного суспільства (2012)
Шаров Ю. П. - Підхід до вимірювання успішності досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Державної податкової служби України, Чикаренко О. О. (2012)
Д'яченко В. В. - Особливості розмежування політичного та адміністративного рівнів системи державного управління України (2012)
Єганов В. В. - Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні (2012)
Кернес Г. А. - Відносини центральних та регіональних еліт: соціологічний аналіз (2012)
Клімушин П. С. - Документознавство та інформаційна діяльність в державному управлінні (2012)
Орлов М. М. - Методичний апарат визначення показників діяльності регіонального органу виконавчої влади в системі взаємодії у сфері охорони правопорядку (2012)
Парубчак І. О. - Сучасний стан та проблеми державного регулювання політичної соціалізації в Україні (2012)
Солових В. П. - Суб'єкти державної політики брендингу територій в Україні, Інковська Ю. М. (2012)
Федорчак О. В. - Інноваційні інструменти управління цільовими програмами та проектами (2012)
Панасенко І. О. - Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні (2012)
Соляник К. М. - Зв'язки з громадськістю в контексті реалізації державної політики України (2012)
Стрельцов В. Ю. - Система керівних документів державної євроінтеграційної політики (2012)
Майстро С. В. - Ринок зерна в Україні: сучасний стан та напрямки державного регулювання, Хірамагомедов М. Г. (2012)
Мельниченко О. А. - Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення (2012)
Коновалов Л. С. Організаційно-правове забезпечення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні - (2012)
Бєлай С. В. - Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України (2012)
Гончаренко М. В. - Фінансове забезпечення розвитку територій: теоретичний аспект (2012)
Дрожжин Д. Ю. - Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні (2012)
Ковальчук В. Г. - Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку (2012)
Непомнящий О. М. - Системи інформаційної підтримки управління об'єднаною житловою системою (2012)
Пасемко Г. П. - Синергетично-інформаційні засади регулятивного впливу держави на аграрні відносини (2012)
Степаненко С. В. - Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання (2012)
Ульянченко Ю. О. - Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, Ульянченко Н. В. (2012)
Кутьков В. П. - Теоретичні аспекти концепції маркетингу як філософії управління регіоном (2012)
Соболь О. М. - Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, Приходько Р. В. (2012)
Наконечний В. В. - Типологізація міст: управлінський вимір (2012)
Гавкалова Н. Л. - Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств (2012)
Клименчукова Н. С. - Науково-теоретичні засади організації управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2012)
Гордієнко О. М. - Капітальні інвестиції: зміст, роль та місце у державній інвестиційній діяльності (2012)
Бондар Д. В. - Формування механізмів державного управління освітою у сфері якісної підготовки студентів управлінських спеціальностей (2012)
Євсюков О. П. - Реформування системи підготовки фахівців державної служби цивільного захисту відповідно до нових освітніх стандартів (2012)
Омаров А. Е. - Державне управління економічними процесами на регіональному рівні (2012)
Ільченко Н. М. - Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку єврорегіонів (2012)
Ландсман В.А. - Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства (2012)
Шпекторенко І. В. - Наукові підходи до визначення поняття "професійне середовище державної служби (державного органу)" (2012)
Щегорцова В. М. - Шляхи запобігання і протидії корупції в органах публічного управління України (2012)
Янов В. В. - Шляхи підвищення ефективності роботи та відкритості органів державної влади на прикладі конкурсу "Приязна адміністрація", Бур'ян В. В. (2012)
Поповичева Н. Е. - К вопросу об актуальности проблемы управления моногородами в РФ в современных условиях (2012)
Худоба О. В. - Голова місцевої державної адміністрації: особливості та роль посади в сучасному державному управлінні (2012)
Коваленко А. В. - Завдання та функції органів місцевого самоврядування у забезпеченні захисту прав споживачів (2012)
Гордєєв О. К. - Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові (2012)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Особливості та напрямки державного регулювання інноваційного розвитку економіки в різних країнах (2012)
Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю - (2012)
Ісаєв А. В. - Партнерство Російської Федерації, України та Європейського Союзу в енергетичній сфері: проблеми та перспективи (2012)
Толкованов В. В. - Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні (2012)
Тамм А. Є. - Деякі аспекти регіональної соціальної політики в трансформаційних умовах українського суспільства (2012)
Кононович В. Г. - Державне регулювання сфери фізкультурно-спортивних послуг (2012)
Пивоваров О. В. - Оцінка стану добровільного медичного страхування для удосконалення механізмів державного управління (2012)
Білосорочка С. І. - Людські відносини в державному управлінні (2012)
Дєгтяр О. А. - Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення (2012)
Ткаченко О. І. - Громадянське суспільство, соціальна ііолітика, проблеми інвалідності (2012)
Титул, зміст (2013)
Содержание (2013)
Content (2013)
Здоренко В. Г. - Контроль технологічних параметрів тканини за допомогою ультразвукового адаптивного пристрою, Барилко С. В. (2013)
Крижановський Є. М. - Автоматизація попусків каскаду водосховищ річки Південний Буг, Полудненко Т. В. (2013)
Семчук Ю. С. - Геостатистичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону, Ящолт А. Р. (2013)
Мокіна Ю. В. - Проблеми стратегічного менеджменту великого та середнього бізнесу в Україні, Кавуненко О. М. (2013)
Мороз Ю. В. - Iнвестиційний клімат в Україні та діяльність міжнародних фінансових організацій із його поліпшення (2013)
Бурденюк Т. Г. - До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання, Свірський В. С. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних cхем теплопостачання, Притула Н. О. (2013)
Щербань Г. І. - До питання про керування струмом серії алюмінієвих електролізерів (2013)
Левицький С. М. - Комп’ютерна модель системи автоматичного керування трансформаторами з інтелектуальним регулятором, Колмачов К. І. (2013)
Бондаренко Є. А. - Основні поняття та визначення теорії управління системою електробезпеки та аналізу ризику в електроустановках (2013)
Карплюк Л. Ф. - Моделювання частотно-керованого асинхронного електропривода тролейбуса, Панченко Б. Я., Нечай О. М., Дзьоба Т. Я. (2013)
Базалицький В. П. - Структура та характеристики лабораторного стенда для оцінки енергетичного потенціалу вітрових потоків, Мокін Б. І., Мокін О. Б., Горенюк В. В. (2013)
Сегеда М. С. - Техніко-економічні аспекти застосування асинхронізованих генераторів на ТЕС, Олексин В. П., Олексин А. В. (2013)
Савенко О. С. - Модель ботнет-мереж, Лисенко С. М., Крищук А. Ф. (2013)
Перевозніков С. І. - Штучні генерувальні структури діагностування цифрових пристроїв, Крупельницький Л. В., Озеранський В. С. (2013)
Ковалюк О. О. - Моделювання технологічних процесів в SCADA-системі Trace Mode (2013)
Левицька С. М. - Паралельна організація обчислень за методом Адамса для розв’язування задачі Коші, Кардаш А. І., Дудикевич А. Т. (2013)
Бендерук Ю. А. - Динамічна зміна коефіцієнтів соціалізації та персоналізації методу рою часток під час розв’язання задачі про розподіл економічного навантаження, Гранік М. О., Месюра В. І. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод автентифікації суб’єктів (об’єктів) взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Севостьянов І. В. - Динаміка коливальних процесів у середовищі вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного зневоднення (2013)
Філинюк М. А. - Ємнісний негасенсор з частотним виходом, Лазарєв О. О., Бондарюк Д. В. (2013)
Притула В. І. - Системне наставництво: управління корпоративними знаннями та навиками, Левченко З. М. (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Трегубенко О. М. - Батьківщинознавство у вітчизняній школі (початок ХХ століття) (2012)
Омельченко С. О. - Донбаський державний педагогічний університет як осередок літературно-краєзнавчого руху на Слов'янщині: дослідження життя і творчості М. М. Петренка (2012)
Барабанова О. А. - Вивчення творчої спадщини М. Петренка в школі та українська народно-пісенна традиція (2012)
Цвєткова Г. Г. - Ідеали самовдосконалення людини у творчій спадщині М. Петренка: педагогічний аспект (2012)
Бабенко О. А. - Краєзнавча діяльність як складова розвитку особистості учня (на матеріалі роботи кімнати пам'яті М. Петренка Слов'янського педагогічного ліцею) (2012)
Сорокіна Г. О. - Технології використання природних об'єктів Луганської області для розвитку регіонального туризму (2012)
Приходченко В. В. - Реалізація цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", Приходченко О. В. (2012)
Демінська Л. О. - Сучасний учитель фізичного виховання як об'єкт наукового дослідження (2012)
Бельмаз Я. М. - Інформаційні технології у професійному розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США (2012)
Чернишов Д. О. - Дослідно-педагогічна робота щодо перевірки моделі технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Сидоренко В. В. - Художньо-педагогічна творчість як визначальний компонент розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури (2012)
Чичук В. М. - Сучасні концепції підготовки вчителів початкових класів до використання мультимедійних технологій (2012)
Прач В. С. - Евристичні прийоми розумової діяльності у навчанні учнів гуманітарного профілю (2012)
Чернишов О. І. - Система післядипломної підготовки педагога: модель ХХІ століття (2012)
Волобуєва Т. Б. - Кластерний підхід як партнерство науки і практики (2012)
Приходченко К. І. - Організація позааудиторного навчально-виховного процесу в освітньому закладі (2012)
Самсонова О. О. - Управління науково-дослідною діяльністю студентів університету як предмет теоретичного аналізу й узагальнення (2012)
Алфімов В. М. - Професійне довголіття педагогів загальноосвітніх шкіл (2012)
Кучерявий О. Г. - Професійна орієнтація старшокласників як особистісно орієнтована педагогічна система (2012)
Данієлян А. Я. - Технологія виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці (2012)
Кожевникова І. І. - Акмеологія діяльності суб'єктів неперервного освітнього процесу (2012)
Кожевников В. М. - Основи педагогіки наступності (2012)
Лодатко Є. О. - Математична культура вчителя початкових класів в умовах упровадження нового стандарту загальної початкової освіти (2012)
Савченко О. П. - Розвиток вищої освіти у зарубіжних країнах: концептуальні засади (2012)
Грибан Г. П. - Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах (2012)
Бочарова О. А. - Етапи розвитку системи підтримки обдарованих дітей у Польщі (2012)
Біда А. П. - Проблема обдарованості у працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених (2012)
Інформація для авторів (2012)
Ткаченко Т. - Формування споживчої цінності туристичного продукту, Бойко М. (2012)
П’ятницька Г. - Розвиток ринку алкогольних напоїв в Україні , Ракша Н., Григоренко О. (2012)
Артамонова Г. - Реалії ринку фармацевтичної продукції в Україні (2012)
Швець О. - Перспективи розвитку ринку текстилю спеціального призначення в Україні (2012)
Міклашевська Ю. - Законодавче регулювання виробництва та обігу харчових продуктів для спортсменів, Хробатенко О. (2012)
Коломієць Т. - Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів, Мережко Н., Осієвська В. (2012)
Сидоренко О. - Методологія прогнозування змін якості рибних продуктів під час товароруху (2012)
Форостяна Н. - Ультразвукові дослідження набухання крохмалів у воді, Баглюк С., Лазаренко М. (2012)
Самойленко А. - Науково-практичні підходи до ідентифікації соків і нектарів, Метельська Н., Шаповалова М. (2012)
Дончевська Р. - Інноваційні заморожені заливні рибні продукти, Туніцька А. (2012)
Притульська Н. - Наукові підходи до розробки продуктів для людей із термічними травмами, Антюшко Д., Мотузка Ю. (2012)
Собко А. - Технології пудингів для харчування дітей дошкільного віку., Пересічна С. (2012)
Кравченко М. - Якість борошна з зерна пшениці, пророщеного в розчині морської харчової солі, Криворучко М., Поп Т. (2012)
Битютская О. - Использование моллюска в технологии диетических продуктов, Любчик В., Овсянникова Т. (2012)
Колтунов В. - Структурні складові плодів гарбуза, Булах М. (2012)
Дубініна А. - Особливості накопичення контамінантів овочевими культурами (2012)
Кузьменко І. - Харчова та біологічна цінність овочево-фруктових консервів, Гончарова І. (2012)
Орлова Н. - Фракційний склад білка швидкозаморожених напівфабрикатів із печериць, Нестеренко Н., Камєнєва Н. (2012)
Белінська С. - Органолептичні властивості купажованих швидкозаморожених соків із м’якоттю, Дьяков О., Романенко Р. (2012)
Федорова Д. - Мінеральний склад концентратів супів-пюре для військовослужбовців, Козачишена О. (2012)
Пересічний М. - Фізіологічні потреби у нутрієнтах людей розумової праці, Магалецька І. (2012)
Караваєв Т. - Естетичні властивості покриттів з водно-дисперсійних фарб, Свідерський В. (2012)
Глушкова Т. - Ідентифікаційна експертиза паперу при митному оформленні, Барабаш С. (2012)
Булах Ю. - Склад сплавів коштовностей скіфського та сарматського періодів (2012)
Домніченко Р. - Експлуатаційні властивості епоксидно-акрилових покриттів (2012)
Катрич В. - Безпечність взуття для дітей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Владика В. М. - Методика досліджень і тестові експерименти з вивчення петрофізичних властивостей слабоконсолідованих і сипучих порід, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2013)
Орлюк М. І. - Вивчення фізичних параметрів порід иосадового чохла північно-західної частини ДДЗ у зв'язку з її нафтогазоносністю, Друкаренко В. В. (2013)
Полухтович Б. М. - Нафтогазоносність палеоценових карбонатних утворень Південного нафтогазоносного регіону, Галко Т. М., Кришталь А. М., Якубенко Г. М. (2013)
Огородніков П. І. - Аналіз вібраційної міцності бурильної колони з використанням теорії випадкових коливань, Світлицький В. М., Гоголь В. І. (2013)
Лубан Ю. В. - Застосування безглинистих промивальних рідин в умовах високих пластових тисків і температур, Лубан С. В., Дудзич В. В., Бойко А. Г., Семенюк В. Г. (2013)
Воєвідко І. В. - Специфіка забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини (2013)
Дорошенко В. М. - Основні напрями вдосконалення систем розробки родовищ та потенціал нарощування видобутку нафти в Україні, Зарубін Ю. О., Гришаненко В. П., Прокопів В. Й., Швидкий О. А. (2013)
Лохман І. В. - Проект реконструкції української газотранспортної системи: надійність і ефективність транзиту газу до Європи (2013)
Братичак М. М. - Від газолінових заводів Прикарпаття до сучасної нафтопереробної промисловості України (2013)
Касянчук С. В. - Особливості розробки покладів нетрадиційного газу, Мельник Л. П., Кондрат О. Р. (2013)
Дригулич П. Г. - Проблеми урбанізованих територій під час розробки нафтогазових родовищ (на прикладі міста Борислава), Пукіш А. В. (2013)
Леженко Г. О. - Морфофункціональний стан міокарда лівого шлуночка у дітей раннього віку з кардитами, що перебігають на тлі цитомегаловірусної інфекції, Борисенко Т. В. (2011)
Каменщик А. В. - Oсобливості протиінфекційного та загального імунітету при вроджених клапанних вадах серця у дітей, Гиря О. М., Славкін Ю. Л. (2011)
Пашкова О. Є. - Дисфункція міокарда у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт (2011)
Іванова Л. А. - Реактивність дихальних шляхів у дітей з персистуючим перебігом бронхіальної астми пізнього початку (2011)
Подольський В. В. - Стан місцевого імунітету при фонових захворюваннях шийки матки у жінок репродуктивного віку, що проживають в регіоні з природним дефіцитом йоду, Штул І. А. (2011)
Подольський В. В. - Стан імунітету у жінок фертильного віку з наркотичною залежністю, Чернишов В. П., Касаткіна Т. О. (2011)
Маркін Л. Б. - Чинники ризику перинатальної патології при запізнілих пологах, Смуток С. Р. (2011)
Іванюта Л. І. - Вплив гормономодулюючої та імуностимулюючої терапії на оваріальну гемодинаміку у жінок з синдромом полікістозних яєчників, Іванюта С. О., Іванюта І. С. (2011)
Мілєвський О. В. - Психоемоційний стан у вагітних з безплідністю в анамнезі, які отримували рекомендований лікувальний комплекс (2011)
Венцковская И. Б. - Особенности течения HELLP-синдрома в акушерской практике, Белая В. В., Майданник Е. Ф., Костенко О. Ю., Никитина Ю. А. (2011)
Гінчицька Л. В. - Особливості клінічного перебігу постоваріоектомічного синдрому у жінок репродуктивного віку, Геник Н. І., Нейко О. В., Кишакевич І. Т., Остафійчук С. О. (2011)
Подольський В. В. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент від жінок з папіломавірусною інфекцією, Задорожна Т. Д., Єщенко О. І., Дербак А. В. (2011)
Подольський В. В. - Аналіз стану мікробіоценозу урогенітального тракту у ВІЛ-інфікованих жінок, в залежності від давності захворювання, Дронова В. Л., Луценко О. В. (2011)
Грищенко М. Г. - Профілактика ускладнень вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Весіч Т. Л., Антонян М. І. (2011)
Корнацька А. Г. - Cтан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз в динаміці лікування безплідності, Ракша І. І., Андрєєва В. М., Близнюк З. В., Полуянова О. М. (2011)
Вітовський Я. М. - Ретроспективний аналіз можливостей відновлення гемостазу породіль, що перенесли тяжку прееклампсію, Венкцівська І. Б., Загородня О. С. (2011)
Кузьміна О. О. - Патогенетичні особливості розвитку кіст яєчників, Грищенко В. І., Кузьміна І. Ю. (2011)
Жук С. І. - Нові патогенетичні аспекти дисменореї, Дзісь Н. П. (2011)
Тихоненко В. Г. - Вплив комплексної терапії папіломатозних вірусних уражень геніталій у вагітних на стан місцевого імунітету піхви, Лакатош В. П., Ткаліч В. О., Костенко О. Ю., Антонюк М. І., Прощенко О. М., Ткаліч В. В. (2011)
Козуб М. І. - Удосконалення ендоскопічних методів лікування і післяопераційної профілактики безпліддя у хворих з пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників, Гирман Л. І., Козуб М. М. (2011)
Жук С. І. - Показники гемостазу та гормонально-імунологічні взаємозв’язки у вагітних жінок з прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії, Лобастова Т. В., Чечуга С. Б. (2011)
Жабченко І. А. - Особливості гормонального забезпечення вагітності при доброякісних дисплазіях молочних залоз, Хомінська З. Б., Бондаренко О. М., Шевель Т. Г. (2011)
Бойчук А. В. - Застосування L-аргініну в комплексній терапії фетоплацентарної дисфункції, Франчук А. Ю., Нікітіна І. М., Грінкевич Т. М., Бегош Б. М., Хлібовська О. І., Шадріна В. С. (2011)
Бойчук А. В. - Сучасна профілактика пуерперальних кровотеч, Берегуляк О. О., Коптюх В. І., Сопель В. В., Сидорчук О. М., Шмайка І. Н. (2011)
Мазорчук Б. Ф. - Особливості менструальної функції у жінок фертильного віку, хворих на цукровий діабет І типу, Дністрянська А. П., Мартинишин О. Б. (2011)
Кіцера Н. І. - Перебіг вагітності та пологів у жінки з негоджкінською лімфомою, діагностованою під час вагітності (випадок з практики), Гельнер Н. В., Осадчук З. В. (2011)
Ротар О. М. - Принципи діагностики гнійно-запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку, Польова С. П., Польовий В. П. (2011)
Воронін К. В. - Взаємозв’язок показників системи гемостазу з маркерами перекисного окислення ліпідів у вагітних з прееклампсією, Лоскутова Т. О. (2011)
Терешкевич Г. Т. - Проблема постабортного синдрому в контексті персоналістичної біоетики (2011)
Євдокимова В. В. - Короткострокове перебування в стаціонарі та здійснення симультанних операцій у гінекологічних хворих з різноманітною хірургічною патологією на тлі адекватної антибіотикотерапії, Назаренко О. Я., Щербина Г. Б., Яцкова Л. М., Тещук В. Й. (2011)
Воронін К. В. - Стан тромбоцитарної ланки системи гемостазу у вагітних з синдромом втрати плода, Лоскутова Т. О., Давиденко Н. В. (2011)
Гудивок І. І. - Динаміка змін показників органного та плацентарного кровотоку у вагітних з гіпертонічною хворобою на фоні доповненого лікування, Михайлик-Пішак Л. В. (2011)
Шарашидзе К. З. - Клініко-імунологічні та біохімічні особливості комплексного лікування перинатальних ускладнень при синдромі затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Потапова Л. В., Горбатовська Е. В., Щедров А. О. (2011)
Кравчук І. В. - Вірусне навантаження папіломавірусної інфекції при патології шийки матки у жінок репродуктивного віку та його вплив на розвиток цервікальних неоплазій, Геник Н. І., Дрінь Т. М. (2011)
Євдокимова В. В. - Аналіз поліморфізму генів детоксикації на прикладі GSTM1, GSTT1 при ендометріозі (2011)
Самар А. С. - Розвиток гіперпролактинемії в експерименті із тривалим постійним освітленням і її корекція з використанням препарату "Кріоцел-кріокорд", Губіна-Вакулик Г. І., Кузьміна І. Ю. (2011)
Геник Н. І. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з хламідійно-вірусною інфекцією, Остафійчук С. О. (2011)
Овчар І. В. - Роль жирової тканини в розвитку метаболічних порушень у жінок з безплідністю на тлі ожиріння (2011)
Бородай І. С. - Доплерометричні зміни в системі "мати-плацента-плід" при звичному невиношуванні вагітності (2011)
Нікітін О. Д. - Ефективність і результати лікування екскреторно-токсичного безпліддя (2011)
Гаєвська Г. В. - Клініко-психологічні акценти перебігу вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку (2011)
Геник Н. І. - Оцінка ефективності терапії та наслідки перинатальних ускладнень у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією, Левицький І. В., Кінаш Н. М. (2011)
Медведєв М. В. - Предиктори рецидивування лейоміоми матки після емболізації маткових артерій, Потапов В. О., Рубан Н. К. (2011)
Тищенко А. Н. - Деякі аспекти прегравідарної підготовки жінок, які перенесли завмерлу вагітність (2011)
Корнацька А. Г. - Особливості мікробіоценозу репродуктивного тракту та виділень із молочних залоз у жінок з трубно-перитонеальною безплідністю та дисгормональними захворюваннями молочних залоз, Лисяна Т. О., Дубенко О. Д., Пономарьова І. В., Даниленко О. Г. (2011)
Куса О. М. - Оцінка інфікування парвовірусом в 19 у жінок з перинатальними втратами (2011)
Кузьмук Л. П. - Внутрішній ендометріоз: диференційна діагностика та патогенетична терапія з урахуванням збереження репродуктивної функції (2011)
Фартушок Т. В. - Вірус грипу та вагітність (2011)
Корандо Н. В. - Психологічна характеристика особливостей вагітних, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Мандзій І. М., Семеняк А. В. (2011)
Лісяна Т. О. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після хірургічного переривання вагітності, Понаморьова І. Г. (2011)
Кирильчук М. Є. - До питання знеболення пологів у вагітних з вродженими вадами серця, Савченко С. Є., Карпенко О. П., Мякота Н. А. (2011)
Крошкина Н. В. - Функциональное состояние клеток макрофагального ряда при невынашивании беременности, Сотникова Н. Ю., Малышкина А. И., Можаева Т. А. (2011)
Кудряшова А. В. - Внутриклеточная продукция цитокинов цитотоксическими Т-лимфоцитами и Т-хелперами при гестозе, Сотникова Н. Ю., Панова И. А., Лазарева Ю. Ю., Гасанова Д. Д. (2011)
Євдощук М. І. - Перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних досліджень, Галко Т. М., Седлерова О.В., Волкова О.В., Якубенко Г.М. (2013)
Малышкина А. И. - Использование иммунологических показателей для прогнозирования эффективности хирургического лечения бесплодия у женщин с наружным генитальным эндометриозом, Анциферова Ю. С., Сотникова Н. Ю., Красильникова А. К., Добрынина М. Л. (2011)
Огородніков П. І. - Деякі питання експлуатаційної надійності бурильної колони та її елементів у процесі будівництва свердловин, Світлицький В.М., Гоголь В. І. (2013)
Сотникова Н. Ю. - Роль хемокинов в развитии преждевременных родов, Борзова Н. Ю., Крошкина Н. В., Таланова И. Е. (2011)
Стрюков Є. Г. - Моделювання процесу намивання гравійної набивки фільтра у свердловині зі значним кутом відхилення від вертикалі або горизонталі (2013)
Волкова А. В. - Состояние фагоцитарной активности макрофагов у женщин с эндометриозом и хроническим сальпингитом. Новые пути коррекции нарушений, Ситникова О. Г., Красильникова А. К., Клычева М. М., Посисеева Л. В., Назарова А. О., Назаров С. Б., Агафонов А. В., Шиханова И. В., Алексеева О. В. (2011)
Копей В. Б. - Вплив мастила на характеристики редуктора верстата-гойдалки, Копей Б. В., Євчук О. В., Стефанишин О. І. (2013)
Кулида Л. В. - Цитологические и иммунологические особенности шейки матки при доношенной беременности, Посисеева Л. В., Сотникова Н. Ю., Мартенова А. А., Сытова Л. А. (2011)
Рудий С. М. - Взаємодія силікатних порід із глинокислотними розчинами в термобаричних умовах пласта. Ч.1. Вплив тиску на розчинність породи, Качмар Ю. Д., Рудий М. І. (2013)
Кулигина М. В. - Характеристика контрацептивного поведения женщин активного репродуктивного возраста, Комарова И. А., Карнеева Л. В., Цивилева А. Е. (2011)
Ніколаєв В. В. - Корозійно-механічні випробування трубної сталі для прогнозування ресурсу нафтопроводів (2013)
Панова И. А. - Нарушение апоптоза периферических и плацентарных лимфоцитов при гестозе, Кудряшова А. В., Мальгина Л. Ю. (2011)
Білявський М. Л. - Підвищення надійності роботи обертових машин, Флюнт О. Р. (2013)
Малышкина А. И. - Делеции генов глутатион-S-трансфераз и оксидативный стресс как факторы быстрого роста миомы матки, Фетисова И. Н., Дюжев Ж. А., Ситникова О. Г., Добрынина М. Л. (2011)
Shkilnyuk I. - Methodically organizatonal principles of biologial stability providing of aviation fuels, Boychenko S. (2013)
Павлов А. В. - Особенности внутриклеточной продукции IL-1β и IL-8 нейтрофилами периферической крови у женщин с угрозой прерывания беременности поздних сроков при наличии инфекционного фактора, Панова И. А., Крошкина Н. В., Кулида Л. В. (2011)
Мислюк М. А. - Деякі напрями удосконалення технологій спорудження свердловин на сланцевий газ, Хоминець З. Д., Салмжин Ю. М., Богославець В. В., Волошин Ю. Д. (2013)
Куликов С. А. - Состояние нитрэргических механизмов регуляции функции эндотелия у беременных с тяжелым гестозом, Посисеева Л. В., Назаров С. Б., Ситникова О. Г., Клычова М. М. (2011)
Павлюх Л. І. - Удосконалення технології сорбційного очищення нафтовмісних стоків (2013)
Попова И. Г. - Значение лабораторных показателей, характеризующих функцию эндотелия, при развитии перинатальных поражений ЦНС у новорожденных от матерей с гестозом, Назаров С. Б., Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Ситникова О. Г., Филькина Е. В. (2011)
Титул, зміст (2013)
Ісаєнко В. - Невтомні трудівниці галузі ветеринарної медицини (2013)
Кривошия П. Ю. - Епізоотологічний моніторинг інфекційних захворювань коней та шляхи підвищення його ефективності (2013)
Алиев А. С. - Роль цитокинов в регуляции иммунитета у птиц, Алиева А. К. (2013)
Яблонський В. А. - Інтенсивність антитілоутворення в організмі корів при субклінічному маститі, Желавський М. М. (2013)
Звенігородська Т. В. - Показники мінерального обміну в домашніх котів за патологічної резорбції зубів (2013)
Якубчак О. М. - Вплив ураження свиней ларвальним ехінококозом на жирнокислотний склад шпику, Збарська А. А., Таран Т. В. (2013)
Потоцький М. К. - Блутанг (febris catarrhalis), Тютюн А. І. (2013)
Немова Т. В. - Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику, Голопура С. І., Маринюк М. О., Цвіліховський М. І. (2013)
Корзуненко В. Д. - Визначення поглинальної ємності сорбентів щодо дезоксиніваленолу за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Чорний М. В. - Резистентність і інтенсивність росту поросят, вирощених у різних мікрокліматичних умовах при використанні селірану, Балим Ю. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Лясота В. П. (2013)
Гридько А. І. - Роль диких тварин у поширенні сказу (2013)
Махновець М. С. - Епізоотологічна ситуація щодо сказу в Коропському районі (2013)
Поліщук М. М. - Цікавий випадок з практики (2013)
Поліщук М. М. - Дивна пухлина в телиці (2013)
Поліщук М. М. - Лікування корів, хворих на серозний мастит (2013)
Кравченко М. В. - Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони, Заграй Я. М. (2012)
Хоружий П. Д. - Врахування зміни гідравлічних характеристик споруд при розрахунках подачі води із свердловин, Хомутецька Т. П. (2012)
Юрков Є. В. - Застосування недообпаленого доломіту для коригування pH води, Юрков О. Д. (2012)
Рубан О. В. - Дослідження та математичне моделювання процесів затримання заліза при фільтруванні води (2012)
Таварткіладзе І. М. - Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ, Замогильна О. В., Коваль О. А. (2012)
Таварткіладзе І. М. - Струминні аератори в установці "Імтех", Степанюк І. В., Нечипор О. М. (2012)
Василенко О. А. - Вплив на процес денітрифікації органічних речовин, Поліщук О. В., Молька І. В. (2012)
Моісеєва О. Ю. - Замкнені системи водного господарства на підприємствах АПК, Хоружий П. Д., Чарний Д. В. (2012)
Поляков В. Л. - Оцінка фільтраційних деформацій незв’язних ґрунтів на прикладі самовиливної свердловини (2012)
Поляков В. Л. - Розрахунок висоти шару завантаження в біореакторі-фільтрі (2012)
Симонов І. М. - Польова концепція нелокальної самоузгодженості водних систем (2012)
Епоян С. М. - Розрахунок гідродинамічних параметрів стратифікованної течії у водосховищі, Полоцкая Ю. В. (2012)
Криль С. І. - Про графічний метод визначення гідравлічної крупності твердих частинок., Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2012)
Петроченко В. І. - Вдосконалення конструкції розділового елемента при будівництві підземних гідротехнічних споруд способом "стіна в ґрунті" (2012)
Копаниця Ю. Д. - Комп'ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд - К123 (2012)
Телима С. В. - Чисельно-аналітичні розрахунки вертикального дренажу в неоднорідній водоносній товщі, Олійник Є. О. (2012)
Свінціцький А. С. - Механізми терапевтичної ефективності та побічної дії нестероїдних протизапальних препаратів (2012)
Голубовская О. А. - Пневмонии, связанные с гриппом и ОРВИ: особенности течения и рациональная терапия (2012)
Діагностика та лікування нового грипу А (H1/N1)-Каліфорнія у дорослих. Нозологічна форма. Протокол (2012)
Дземан М. І. - Саркоїдоз органів дихання (2012)
Выговская О. В. - Инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр вирусной этиологии у детей: вопросы этиологии, патогенеза, иммуногенеза, лечения, Крамарев С. А., Дорошенко В. О., Шпак И. В. (2012)
Палій І. Г. - Жовчнокам’яна хвороба – особливості розповсюдження та шляхи профілактики, Заїка С. В., Лал П. С., Артеменко А. О. (2012)
Губергріц Н. Б. - Перспективи застосування сучасного натурального гепатопротектора при неалкогольному стеатогепатиті в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2012)
Козловский В. А. - Проблема антибиотик-ассоциированной диареи: фокус на сорбенты, Шмалий В. И., Говоруха М. А. (2012)
Скрипник Н. В. - Патогенетичні основи неврологічних порушень у хворих на гіпотиреоз та їх корекція. Огляд літератури та особисті дані, Гриб В. А., Кубарич Н. І., Вацеба Т. С. (2012)
Катеренчук І. П. - Фібриляція передсердь: сучасні аспекти діагностики та лікування. Огляд, М’якінькова Л. О. (2012)
Клюсов О. М. - Цитологічна діагностика у виявленні фонових, передпухлинних захворювань і раку шийки матки при проведенні скринінгу в м. Києві, Вакуленко Г. О., Манжура О. П., Краснопольська В. М., Мілашевська І. О. (2012)
Степаненко В. І. - Генітальна папіломавірусна інфекція: етіопатогенез, розповсюдженість та клініко-діагностичні аспекти, Коновалова Т. С., Степаненко Р. Л. (2012)
Анонс медичних подій (2012)
Передплата (2012)
Галущинська А. В. - Діагностична цінність показників гіперсприйнятливості бронхів для виявлення типу запалення дихальних шляхів у школярів, хворих на бронхіальну астму (2011)
Римаренко Н. В. - Вплив препаратів "Триглобулін” і "Атоксил” на склад ендогенної мікрофлори кишечнику у дітей із тяжкими формами бактеріальних ангін (2011)
Филькина О. М. - Состояние здоровья детей раннего возраста с перинатальными поражениями центральной нервной системы, воспитыващихся в домах ребенка, Воробьева Е. А., Шанина Т. Г., Пыхтина Л. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2011)
Харламова Н. В. - Нарушения сердечно-сосудистой системы у новорожденых, перенесших внутриутробную гипоксию, Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2011)
Кузьміна І. Ю. - Плацентарні білки в оцінці ефективності терапії у вагітних із хронічною гіпоксією плода, Кузьміна О. А., Титаренко Л. Ю., Дьоміна Л. Г. (2011)
Макєєва Н. І. - Ренокардіальні взаємовідношення в дітей із хронічним захворюванням нирок, Іщенко Т. Б., Бойченко А. Д. (2011)
Безкаравайний Б. О. - Вегетативна адаптація серцево-судинної системи у передчасно народжених дітей, Соловйова Г. О., Репіна Г. І., Кунахова А. С. (2011)
Безкаравайний Б. О. - Нові підходи до діагностики гострих діарей у дітей раннього віку, Яковенко Н. О. (2011)
Безруков Л. О. - Оцінка ефективності дезобструктивної терапії нападу бронхіальної астми у школярів із різною тяжкістю захворювання, Гарас М. Н., Чепура О. Я., Бойко Х. І. (2011)
Богадельников І. В. - Значення герпесвірусної інфекції в організмі людини, Вяльцева Ю. В., Бобришева А. В., Крюгер О. О., Павленко К. Ю., Усеїнова Е. Б., Шуригін А. В. (2011)
Бутницький Ю. І. - Застосування блокаторів протонної помпи при лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей, Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Глинчак Л. В., Данильчук Л. Н., Драчинська Г. В., Кобилянський І. Я., Піскорська Н. О., Рудик Т. М., Семенова М. М. (2011)
Сергета І. В. - Особливості фізичного розвитку дітей різного віку та новонароджених м. Вінниці, Осадчук Н. І., Сергета Д. П. (2011)
Абатуров О. Є. - Особливості вигодовування дітей раннього віку, позбавлених батьківської опіки, з гострими респіраторними захворюваннями в умовах стаціонару, Токарєва Н. М., Височина І. Л. (2011)
Абатуров А. Е. - Эпидемиология сахарного диабета I типа у детей, Петренко Л. Л., Логвинов Д. В., Гребнева Н. А., Логвинов С. Д. (2011)
Височина І. Л. - Психоемоційна характеристика дітей шкільного віку з дитячих будинків, які часто хворіють на грві, із проявами астенії, Абатуров О. Є. (2011)
Траверсе Г. М. - Особливості імунного гомеостазу у дітей з рецидивними бронхолегеневими захворюваннями на фоні інфікування хламідіями, Цвіренко С. М., Жук Л. А., Фастовець М. М. (2011)
Крицький І. О. - Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом, Гощинський П. В., Воронова Т. О., Кінаш М. І., Кубей І. В., Синицька В. О., Горішній І. М., Крицька Г. А., Гощинська О. О. (2011)
Гєтта О. М. - Медико-соціальні проблеми сімей з прийомними дітьми на первинному етапі сімейного влаштування (2011)
Шилова Н. А. - Исследование сурфактантного протеина D у глубоко недоношенных новорожденных с дыхательными расстройствами, Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2011)
Сенаторова Г. С. - Функціональні можливості серцево-судинної системи в умовах фізичного навантаження у школярів Харківської області, Мацієвська Н. К., Макєєва Н. І. (2011)
Банадига Н. В. - Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою, Боярчук О. Р. (2011)
Гончарук Р. І. - Результати біохімічного дослідження конденсату повітря, яке видихують, у дітей дошкільного віку з фебрильними нападами бронхіальної астми, Хорошенюк І. І., Костюк В. І., Лакуста І. М. (2011)
Конюшевська А. А. - Клінічні особливості перебігу гострого гломерулонефриту у дітей з ознаками дисплазії сполучної тканини (2011)
Колоскова О. К. - Роль клінічно-параклінічних чинників несприятливого перебігу нападу бронхіальної астми у визначенні тактики лікування загострень у дітей раннього віку, Бєлашова О. В., Власова О. В., Липко О. Ю. (2011)
Іванова Л. А. - Діагностична роль показників неспецифічної реактивності бронхів у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей (2011)
Резніченко Ю. Г. - Роль соціальних, економічних та побутових факторів у розвитку дітей раннього віку в умовах значного антропогенного навантаження, Ярцева М. О. (2011)
Сенаторова Г. С. - Особливості перебігу хронічного захворювання нирок у дітей на фоні диcметаболічної нефропатії, Дриль І. С., Макєєва Н. І., Колібаєва Т. Ф. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль органічного ураження апарату зовнішнього дихання у формуванні та перебігу бронхолегеневої дисплазії доношених, Логвінова О. Л., Черненко Л. М., Холодова М. В., Костенко В. В. (2011)
Волянська Л. А. - Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Щербатюк Н. Ю., Гулевська А. П., Недошитко Г. І., Чубата О. Б. (2011)
Филькина О. М. - Состояние здоровья детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы к 1 году жизни и психологические особенности их родителей, Кочерова О. Ю., Курбанова Е. Н., Пыхтина Л. А., Долотова Н. В., Воробьева Е. А., Шанина Т. Г. (2011)
Кулида Л. В. - Сопоставление патоморфологических изменений в плаценте и тимусе новорожденных с экстремально низкой массой телa, Перетятко Л. П. (2011)
Воронцова Т. О. - Використання у спеціальних харчових продуктів лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику в дітей, Кубей І. В., Стеценко В. В., Шульгай Л. М., Нікитюк С. О., Сирник Г. Т., Наумович О. В., Начас О. М., Бойко В. Г, Козак Д. В. (2011)
Федорців О. Є. - Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини, Воронцова Т. О., Кабакова А. Б., Шульгай Л. М., Кінаш М. І., Левенець С. С., Косовська Т. М., Крицький І. О., Гощинський П. В. (2011)
Марусик У. І. - Чи здатен нуклеїнат в складі базисної терапії бронхіальної астми зменшити активність нейтрофільних гранулоцитів крові у школярів?, Донська Т. В., Липко О. Ю., Яниш М. О. (2011)
Синицька В. О. - Особливості синдрому рейно у дітей, Філюк А. П., Чубата О. Б., Юрик І. Е., Мороз І. М., Горішний І. М., Крицький І. О., Грех О. І., Пасічник М. С., Бендзар І. М. (2011)
Павлишин Г. А. - Роль персистуючої інфекції при перебігу гострих респіраторних захворювань у групі дітей, які часто і тривало хворіють (огляд літератури), Філюк А. П., Фурдела В. Б., Євтушенко С. В., Сахарова І. Є., Никитюк С. О., Горішна І. Л., Ковальчук Т. А., Лучишин Н. Ю. (2011)
Пасічник І. П. - Психосоціальні аспекти формування синдрому жорстокого ставлення до дитини на перинатальному етапі та їх профілактика, Сенаторова Г. С. (2011)
Крицький І. О. - Використання методу інфрачервоної коагуляції (апаратом СTL-3808) в комплексному лікуванні гемангіом у дітей, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2011)
Мизгіна Т. І. - Діти з великою масою тіла при народженні: особливості онтогенезу, фізичний розвиток та постнатальна адаптація, Калюжка О. О. (2011)
Корзун В. Н. - Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей, Воронцова Т. О., Болохнова Т. В., Деркач А. В. (2011)
Панчишин Н. Я. - Захворюваність дитячого населення України та чинники, які впливають на здоров’я дітей, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2011)
Федорців О. Є. - Вплив патології травної та кісткової систем на функціональний стан щитоподібної залози у дітей із дифузним ендемічним зобом І ступеня, Бугера О. П., Сапеляк О. Я. (2011)
Кінаш М. І. - Досвід застосування препарату "Енерлів” у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера, Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Крицький І. О., Шульгай Л. М., Шостак І. Й., Гощинський П. В., Сирник Г. Т. (2011)
Иванова И. Е. - Особенности хронической болезни почек у детей Чувашской Республики, Яковлева Т. В. (2011)
Бекетова Г. В. - Проблема безпліддя та способи її вирішення. особливості стану здоров’я дітей, яких народжено в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, Алексєєнко Н. В., Ган Р. З., Дика О. М., Ханієва Л. М. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль соціальних факторів у психофізичному розвитку дітей, хворих на бронхолегеневу дисплазію, Логвінова О. Л., Черненко Л. М., Муратов Г. Р., Крижанівська О. М. (2011)
Няньковський С. Л. - Особливості фізичного розвитку та деякі біохімічні показники у дітей раннього віку з ДЦП, Пакулова-Троцька Ю. В. (2011)
Лотоцька О. Є. - Порівняльна характеристика діагностичної цінності показників гіперчутливості та гіперреактивності бронхів до гістаміну при тяжкій бронхіальній аcтмі у школярів (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей Закарпатської області, Вайда В. М., Балацька Н. І., Деяк М. М. (2011)
Климнюк С. І. - Клініко-бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області, Винничук М. О., Романюк Л. Б., Бригідир Т. О., Базилевська Ж. Л., Федчишин Н. Є. (2011)
Подольський В. В. - Корекція імунного дисбалансу у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку, Луценко О. В. (2011)
Подольський В. В. - Стан імунітету та шляхи корекції його порушень у жінок з наркотичною залежністю, Чернишов В. П., Касаткіна Т. О. (2011)
Проценко Е. В. - Морфологические критерии дифференциальной диагностики вентрикуломегалии и гидроцефалии у плодов 22-27 недель гестации, Перетятко Л. П. (2011)
Кузьміна І. Ю. - Сучасні аспекти терапії хронічних урогенітальних інфекцій різноманітної етіології, Кузьміна О. О., Ткачьова О. В., Гришина О. О. (2011)
Щербина М. О. - Активність деяких ферментів сироватки крові у жінок з гіперплазією ендометрія у період перименопаузи, Кузьміна І. Ю., Курічова Н. Ю., Плахотна І. Ю. (2011)
Медведєв М. В. - Порівняння лапароскопічної та міні-лапаротомної міомектомії у жінок із симптомною лейоміомою матки (2011)
Венцківська І. Б. - Вплив психоемоційного навантаження на функцію вегетативної нервової системи у вагітних із загрозою передчасних пологів, Майданник О. Ф. (2011)
Нікітін О. Д. - Особливості патоспермії при інфертильності (2011)
Васильева Т. П. - Личный потенциал врача акушера-гинеколога как фактор улучшения качества акушерско-гинекологической помощи, Истратова Т. А., Филькина Е. В., Чумаков А. С., Халецкий И. Г., Черкашина Е. М., Сазанов В. В. (2011)
Кузнецов Р. А. - Патоморфология первичной плацентарной недостаточности при ранних спонтанных абортах, Рачкова О. В., Перетятко Л. П. (2011)
Бойко Е. Л. - Использование иммуноцитотерапии в комплексном лечении женщин с угрозой привычного раннего выкидыша и патологическим уровнем гликоделина в сперме мужа, Сотникова Н. Ю., Крошкина Н. В., Попова И. Г., Чухина С. И. (2011)
Голубева Е. К. - Особенности постнатального эритроцитарного системогенеза у крыс в условиях воздействия неблагоприятных факторов в период беременности и лактации, Назаров С. Б. (2011)
Козуб М. М. - Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування прогресуючої трубної вагітності, Козуб М. І. (2011)
Лукащук-Федик С. В. - Клінічна та бактеріологічна ефективність застосування препаратів "Грін-Віза” у лікуванні хронічних бактеріальних інфекцій у жінок репродуктивного періоду, Хлібовська О. І. (2011)
Орел Ю. М. - Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури), Боднар Я. Я., Павлишин Г. А., Головата Т. К., Фурдела М. Я. (2011)
Бойчук А. В. - Вагітність та пологи у жінок після лікування непліддя, Хлібовська О. І., Франчук А. Ю., Сопель В. В., Коптюх В. І., Шадріна В. С., Бегош Б. М. (2011)
Андрійчук О. В. - Визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону (2013)
Бибик М. С. - Составы тяжелого бетона и энергосбережение при его тепловлажностной обработке, Голшани М., Бабицкий В. В., Семенюк С. Д. (2013)
Борисенко О. Б. - Експериментальні дослідження температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів фасадних систем з штукатурним шаром, Качан Т. Ю., Геращенко О. О. (2013)
Герб П. И. - Отходы ГОК − это проблема или неисчерпаемый запас эффективных заполнителей для бетонов? (2013)
Гоц В. І. - Ефективність використання лужного шлакопортландцементу з добавкою сульфату кальцію, Ластівка О. В., Руденко І. І. (2013)
Дворкін Л. Й. - Шляхи підвищення міцності низькоклінкерного шлакопортландцементу, Мироненко А. В., Степасюк Ю. О., Більчук В. О. (2013)
Зайченко М. М. - Властивості бетонних сумішей з високим вмістом золи-винесення ТЕС, Сердюк О. І. (2013)
Золотов С. М. - Математическая модель долговечности акриловых клеев (2013)
Золотова Н. М. - Моделирование организационно-технологических решений по соединению старого и нового бетона путем их склеивания (2013)
Киценко Т. П. - Влияние микрокремнезема на свойства кремнеземистых огнеупорных бетонов (2013)
Коробко О. О. - Аналіз механізмів поетапної організації мікроструктури бетонів, Суханов В. Г., Вировой В. М., Пархоменко Р. В. (2013)
Котів Р. М. - Модифіковані штукатурні розчини на основі декоративних багатокомпонентних цементів (2013)
Кравченко С. А. - Модуль пружності конструкційно-теплоізоляційного керамзитобетону на багатокомпонентному в'яжучому, Постернак О. О., Костюк А. І., Столевич І. А. (2013)
Кропивницька Т. П. - Пластифіковані композиційні цементи з карбонатними наповнювачами, Саницький М. А., Гев`юк І. М. (2013)
Лахтарина С. В. - Влияние дополнительного количества воды затворения для восстановления подвижности бетонных смесей на среднюю плотность и прочность конструкционных легких бетонов, Зайченко Н. М. (2013)
Лащівський В. В. - Міцність модифікованих золошлакобетонів (2013)
Мишутин А. В. - Новые виды судостроительных бетонов, Богуцкий В. Л., Петричко С. Н. (2013)
Пушкар Н. В. - Технологическая повреждённость бетона, армированного полипропиленовым волокном, Хассейн Джухад Салман Аль-Амері, Сабір Юсіф Бакір. (2013)
Руденко І. І. - Пластифікація лужних дрібнозернистих бетонів комплексними добавками на основі багатоатомних спиртів, Гергало А. О., Скорик В. В. (2013)
Рунова Р. Ф. - Формування пластичної міцності шлаковміщуючих цементів, Ластівка О. В., Гергало М. О., Іваненко Б. І. (2013)
Стукалов А. А. - Вязкость состаренных битумов (2013)
Халюшев О. К. - Реологічні властивості бетонних сумішей на основі модифікованих мінеральних дисперсій, Губар В. М., Іл’єнко Д. С. (2013)
Чурсин С. И. - Влияние технологических факторов на свойства бетонных смесей и бетона в начальный период твердения, Вешневская В. Г. (2013)
Шаленний В. Т. - Оцінка ефективності робіт із влаштування залізобетонних перекриттів на основі встановлених норм часу та врахування виробника розбірно-переставних опалубок, Капшук О. А., Гризодуб В. В. (2013)
Азизов Т. Н. - Учет трения при расчете конструкций в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2013)
Алексієвець В. І. - Особливості роботи нагельних з'єднань дерев'яних конструкцій за дії малоциклових навантажень (2013)
Алексієвець І. І. - Особливості роботи позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами (2013)
Бабаев В. Н. - Влияние поперечных размеров скважин в бетоне в случае клеевой заделки в бетон арматурных стержней серповидного профиля класса А500С на напряженно-деформируемое состояние анкерного соединения, Золотов М. С., Шишкин Э. А., Скляров В. А., Гарбуз А. О. (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок нормальних перерізів залізобетонних балок з одиничним армуванням, Бабич В. Є., Савицький В. В., Гомон П. С. (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок несучої здатності похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів, підсилених вуглепластиковими матеріалами, з врахуванням впливу малоциклового навантаження, Мельник С. В. (2013)
Бова Я. О. - Дослідження усадки та повзучості бетону в плитах зі змішаним армуванням та пропозиції щодо їх розрахунку (2013)
Була С. С. - Порівняльний аналіз методів визначення розподілу температури у залізобетонній плиті при дії вогневого впливу, Бойко Р. О. (2013)
Валовой М. О. - Технологія виготовлення та аналіз тріщиностійкості дослідних зразків балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів (2013)
Голоднов А. И. - Несущая способность железобетонных плит при свободном опирании на систему стальных балок, Псюк В. В., Кондратюк Е. В. (2013)
Гомон С. С. - Критерій руйнування позацентровостиснутих та згинальних елементів з деревини з урахуванням пружнопластичної роботи матеріалу з обмеженою деформативністю (2013)
Горик О. В. - Визначальні рівняння моделі згину композитних брусів з обмеженими умовами деформування, Ковальчук С. Б. (2013)
Григорчук А. Б. - Практика використання віброізолюючих опор фундаментів житлових будинків в умовах впливу динамічного навантаження від руху поїздів підземного метро (2013)
Дмитренко А. О. - Чисельне дослідження напружено - деформованого стану вузлів з’єднання монолітного залізобетонного безбалкового перекриття за допомогою новітніх комп’ютерних технологій, Дмитренко Т. А. (2013)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень шпонкових з’єднань: характер тріщиноутворення, міцність бетонних і залізобетонних шпонок, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Дрозд А. А. - Защитные свойства особо плотного бетона по отношению к стальной арматуре железобетона, Гущин С. В., Бабицкий В. В., Семенюк С. Д. (2013)
Елькин А. В. - Поврежденность бетона в изделиях с различными коэффициентами формы, Выровой В. Н. (2013)
Кислюк Д. Я. - Розрахунок двошарнірної арки за СНИП 2.03.01-84* та за ДБН В.2.6-98:2009 і порівняння з експериментальними даними (2013)
Клименко Е. В. - К вопросу о напряженно-деформированном состоянии поврежденных железобетонных балок таврового сечения, Чернева Е. С., Арез Мохаммед Исмаел (2013)
Клюка О. М. - До визначення міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності та жорсткості залізобетонних статично-невизначених балок на основі деформаційної моделі (2013)
Масюк Г. Х. - Розрахунок міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами з застосуванням деформаційної моделі (2013)
Мельник О. В. - Чисельно-аналітичний метод визначення напружено-деформованого стану залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами (2013)
Микитенко С. М. - Оптимізація залізобетонних балок на основі критерію вартості (2013)
Михайловський Д. В. - Аналіз методик розрахунку гнутоклеєних рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2013)
Нілова Т. О. - До розрахунку на місцеву стійкість поясів двотаврових елементів з поперечно-гофрованою стінкою (2013)
Павліков А. М. - Перевірка міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів на основі дволінійних діаграм стану бетону й арматури, Гарькава О. В. (2013)
Павліков А. М. - Визначення форм стиснутої зони бетону залізобетонних балок таврового профілю, обумовлених косим деформуванням, Качан Т. Ю., Харченко М. О. (2013)
Павліков А. М. - Особливості розрахунку ширини розкриття нормальних тріщин у косозігнутих залізобетонних елементах на основі ДБН В.2.6-98:2009, Федоров Д. Ф. (2013)
Пічугін С. Ф. - Сучасний підхід до розрахунку на дію поперечних сил сталевих легких балок із подвійною профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Поляновська О. Є. - Використання математичної моделі для аналізу зчеплення арматури з бетоном (2013)
Романюк В. В. - Методика проведення експериментальних досліджень перфорованих прогонів в умовах косого згину, Василенко В. Б. (2013)
Романюк В. В. - Розрахунок перфорованих елементів в програмному комплексі "ЛІРА”, Василенко В. Б. (2013)
Ромашко В. М. - Тріщиноутворення в залізобетонних елементах та конструкціях за загальною моделлю їх деформування (2013)
Салійчук Л. В. - Вплив відігнутих анкерів на міцність і деформативність закладних деталей при зсуві та суміжній дії зсуваючої сили і згинального моменту (2013)
Семиног Н. Н. - Експериментальні дослідження міцності арматури і бетону колон при високотемпературних впливах, Отрош Ю. А., Голоднов А. И. (2013)
Скляров І. О. - Штучне регулювання зусиль в рамах змінної жорсткості з суцільною гнучкою стінкою (2013)
Смолянюк Н. В. - Дослідження роботи плит з зовнішнім армуванням при короткочасному навантаженні (2013)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження плит перекриття зі сталевим обрамленням у порівнянні зі звичайними залізобетонними плитами, Нижник О. В., Клестов О. В., Гапченко С. А., Горб О. О., Дячук О. Ф. (2013)
Фенко О. Г. - Вплив власних напружень на міцність матеріалів, Фенко Г. О. (2013)
Цапко Ю. В. - Визначення впливу модифікаторів деревини на вогнестійкість дерев’яних конструкцій (2013)
Шкурупій О. А. - Граничний напружено-деформований стан і міцність стиснутих залізобетонних елементів, Митрофанов П. Б. (2013)
Юрченко В. В. - Дослідження втрати місцевої стійкості та втрати стійкості форми перерізу тонкостінних стержнів відкритого профілю (2013)
Алексєєнко В. М. - Багатофакторний аналіз експлуатаційних характеристик несучої системи будівлі spa-центру, Жиленко О. Б. (2013)
Барашиков А. Я. - Збереження стародавніх архітектурних пам′яток сирії – першочергова задача всього прогресивного людства, Аліа Мохамад Гіяс (2013)
Білик А. С. - Дослідження вартості висотних офісних будівель зі сталевим та залізобетонним каркасом, Хмельницька A. В., Бут М. О., Курашов Р. В., Бурган Б. (2013)
Валовой О. І. - Розрахунок на сейсмостійкість несучих залізобетонних елементів промислової споруди з урахуванням фізичної нелінійності бетону та арматури, Романенко К. М., Сліпич О. О. (2013)
Галінська Т. А. - Удосконалення методики проектування природного освітлення приміщень будівель (2013)
Іленков Ю. А. - Сучасні енергоефективні тришарові конструкції стін: основні типи конструкцій та їх особливості (2013)
Єфіменко В. І. - Аналіз сучасного стану конструювання будівель зі сталезалізобетонними конструкціями, Паливода О. А. (2013)
Краснов С. М. - Дослідження розрахункових характеристик матеріалів пішохідного мосту нового типу, Краснова К. С., Борисенко М. А., Роменський В. Ю. (2013)
Літвицька О. І. - Планувальні схеми сучасних багатоповерхових та висотних будівель, Пахолюк О. А (2013)
Пашинський В. А. - Методика статистичного аналізу результатів внутрішньотрубної діагностики магістральних нафтопроводів, Бескровна Ж. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Техніко-економічне порівняння легких сталевих конструкцій покриття літньої естради, Гасенко А. В., Дмитренко А. Ю., Крамарь А. С (2013)
Семенюк М. П. - Про врахування нелінійності в рівняннях теорії анізотропних оболонок типу тимошенко, Трач В. М., Хоружий М. М., Власюк Д. С. (2013)
Семко В. О. - Експериментальні дослідження теплопровідності огороджувальних конструкцій із сталевих тонкостінних профілів, Лещенко М. В., Філіпович Л. М., Резніков А. А. (2013)
Стечишин С. М. - Експериментальні дослідження сумісної роботи моделей балок прольотних будов з ребристою накладною плитою (2013)
Суханов В. Г. - Характеристика структуры монолитных железобетонных конструкций каркасных зданий (2013)
Югов А. М. - Моделирование монтажа пространственных стержневых конструкций, Бондарев А. Б. (2013)
Винников Ю. Л. - Чисельне моделювання лоткових випробувань системи "стрічковий ростверк – набивні палі у пробитих свердловинах – основа", Марченко В. І., Мірошниченко І. В. (2013)
Грецький Д. В. - Дослідне визначення основних технологічних параметрів, що впливають на процес бетонування буронабивних паль (2013)
Ігнатов С. В. - Вплив обпресування на характеристики навколосвайного грунту і несучу здатність паль (2013)
Харченко М.О. - Моделювання трубопроводу на основі, здатної до набрякання, Зімін О.Л. (2013)
Харченко М. О. - Чисельні дослідження ґрунтоцементних основ методом скінченних елементів, Ларцева І. І., Марченко В. І., Пасюта А. С. (2013)
Болошенко Ю. Г. - Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, на основе трансформированных диаграмм деформирования бетона (2013)
Валовой О. І. - Оцінка типових дефектів при улаштуванні підсилення залізобетонних елементів нарощуванням, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з локальними пошкодженнями труби-оболонки, Гасенко А. В., Пархоменко І. О. (2013)
Гранько О. В. - Технічний стан надбудованих житлових будівель на фундаментах, які влаштовані з вийманням ґрунту (2013)
Жданюк І. І. - Технології, що впливають на економію ресурсів при ремонтах мостових споруд на автомобільних дорогах, Джалалов М. Н., Більченко А. В. (2013)
Иванов Б. В. - Особенности работы и расчета конструкций при их усилении под нагрузкой, Голоднов А. И. (2013)
Йовчик О. Д. - Вплив рівня діючого навантаження на жорсткість залізобетонних балок, підсилених системою ruredil x mesh gold, Країнський П. І., Вашкевич Р. В., Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2013)
Кваша В. Г. - Аварійний стан опори моста та її післяаварійне відновлення, Салійчук Л. В. (2013)
Кваша В. Г. - Підсилення опор при реконструкції мостів, Салійчук Л. В. (2013)
Лучко Й. Й. - Момент тріщиноутворення в балках, відновлених інєкційними методами, Гайда О. М. (2013)
Риблов В. В. - Техническое состояние шатровых плит перекрытий жилых домов серий 1-480А и 1-464А в городе Алчевске (2013)
Чеканович О. М. - Несуча здатність залізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою (2013)
Титул, зміст (2013)
Ісаєнко В. - "Бровафармі" – 20 років (2013)
Березовський А. В. - Ефективність препарату цефтіоклін при лікуванні свиней за респіраторних хвороб бактеріального походження, Ображей А. Ф., Карюхін О. С. (2013)
Ткаченко О. А. - Біологічні властивості дисоціативних l- та інших форм M. BOVIS, Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Шевченко А. М. - Паразитози великої рогатої худоби стійлового періоду та сучасний стан ринку інсектоакарицидних препаратів в Україні (2013)
Левицька В. А. - Діагностика енцефалітозоонозу кролів методом імуноферментного аналізу, Березовський А. В. (2013)
Сорока Н. М. - Клінічні прояви телязіозу у великої рогатої худоби, Овчарук В. М. (2013)
Щербатий А. Р. - Діагностика мікроелементозів кобил у західній біогеохімічній зоні України, Слівінська Л. Г. (2013)
Кошевой В .П. - Мамологічна диспансеризація корів з використанням інформаційно-діагностичних приладів, Пастернак А. М. (2013)
Котелевич В.А. - Порівняльний аналіз якості продуктів забою птиці, вирощеної в приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Бурківська Д.А. (2013)
Шуляк С. В. - Здатність колоїдного срібла до кумуляції органами і тканинами за повного циклу вирощування перепелів, Засєкін Д. А. (2013)
Качуровська В .М. - Проблему сказу потрібно вирішувати лише спільними зусиллями (2013)
Кириченко В. А. - Аналіз результатів дослідження молока на мастит у приватному та державному секторах (2013)
Мельник М. Я. - Випадок з ветеринарної практики (2013)
Перспективи розвитку кафедри акушерства та гінекології ФПО ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" (2012)
Шульгай О. М. - Застосування інфузійного препарату "реосорбілакт" у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей, Кабакова А. Б., Кінаш М. І., Лобода В. Ф., Шостак І. Й., Сахарова І. Є., Шульгай А.-М. А. (2012)
Боярчук О. Р. - Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей (2012)
Борак І. В. - Зміни ниркового кровоплину у дітей хворих на гломерулонефрит, Борак В. Т. (2012)
Романюк Л. Б. - Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникнені гострих респіраторних інфекцій у дітей (2012)
Аврелькіна Є. В. - Иммуногистохимическое исследование инсулиноподобного (IGF-1) и трансформирующего (TGF-В) факторов роста при гипоплазии легких у плодов и новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей, Перетятко Л. П. (2012)
Кочерова О. Ю. - Взаимосвязь состояния здоровья детей раннего возраста с перинатальными поражениями центральной нервной системы и психологических особенностей их родителей, Филькина О. М., Пыхтина Л. А., Долотова Н. В., Воробьева Е. А., Шанина Т. Г. (2012)
Долотова Н. В. - Инвалидизация детей, рожденных с массой тела менее 1 500 граммов и особенности их соматической патологии на первом году жизни, Филькина О. М., Андреюк О. Г., Воробьева Е.А ., Кудряшова И. Л., Пыхтина Л. А. (2012)
Бенис Н. А. - Особенности неврологических нарушений у глубоконедоношенных детей первого года жизни с церебральной ишемией II и III степеней, Самсонова Т. В., Смирнова И. В. (2012)
Проценко Е. В. - Сравнительная морфология герминативного матрикса при вентрикуломегалии и врожденной внутренней гидроцефалии у плодов и новорожденных 22-40 недель гестации, Васильева М. Е., Перетятко Л. П. (2012)
Котик А. О. - Особливості гормонального статусу та морфологічні зміни яєчників при лейоміомі матки, Франчук А. Ю., Франчук О. А., Бойчук Ю. Б. (2012)
Коптюх В. І. - Застосування антибіотиків в терапії післяопераційних ускладнень в акушерстві та гінекології, Бегош Б. М., Шадріна В. С. (2012)
Хлібовська О. І. - Дисфункція плаценти у вагітних після тривало лікованого непліддя, Сопель В. В., Дживак В. Г. (2012)
Геряк С. М. - Особливості морфогенезу плаценти у жінок з метаболічним синдромом, Куценко А. В., Орел Ю. М. (2012)
Маланчин І. М. - Профілактика та зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з прееклампсією за допомогою програми "Партнерські пологи” (2012)
Андрієць О. А. - Гормональні зміни у дівчат пубертатного віку з порушенням репродуктивної функції при супутній патології щитоподібної залози, Цисар Ю. В. (2012)
Іванюта С. О. - Дискусійні питання ендохірургії у жінок репродуктивного віку, Іванюта Л. І. (2012)
Андрієць О. А. - Ожиріння та синдром полікістозних яєчників з точки зору доказової медицини, Олексина Н. М., Боднарюк О. І., Андрієць А. В. (2012)
Запорожан В. М. - Профілактика інфекційних ускладнень при хірургічному лікуванні генітальних пролапсів з використанням синтетичних імплантів, Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Петровський Ю. Ю., Маричереда В. Г., Волянська А. Г. (2012)
Корнацька А. Г. - Психоемоційний стан жінок з втратами плода, Даниленко О. Г., Біль І. (2012)
Вакалюк Л. М. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних з рубцем на матці, Гудивок І. І., Стоцький С. С., Любінець В. О. (2012)
Маляр В. А. - Передумови формування гемодинамічних змін при вагітності, Качала Т. М., Бичко М. В., Маляр В. В. (2012)
Павлов А. В. - Плацентарные и иммунологические факторы угрозы невынашивания беременности поздних сроков, Кулида Л. В., Панова И. А., Сотникова Н. Ю., Крошкина Н. В. (2012)
Кінаш Н. М. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з аліментарно-конституційним та гестаційним ожирінням, Геник Н. І., Стефанко С. Л., Скрипник Н. В. (2012)
Гуменецький І. Є. - Прогностичне значення гістеросальпінгографії та лапароскопії в діагностиці неплідності (2012)
Геник Н. І. - Порівняльна характеристика вагінальної мікроекосистеми у практично здорових не вагітних жінок та під час другого триместру вагітності, Поліщук О. І., Поліщук І. П., Гудивок І. І. (2012)
Косілова С. Є. - Деякі аспекти невиношування вагітності (2012)
Адамовська Т. М. - Оцінка оваріального резерву шляхом визначення рівня секреції антимюлерівського гормону (2012)
Дубчак А. Є. - Влив хронічного тазового болю на психоемоційний стан у жінок з безплідністю, Мілєвський О. В., Мандзій І. О. (2012)
Булик Т. С. - Трофобластичний В1-глікопротеїн, як фактор гестаційної синтоксичної адаптації у жінок з ожирінням (2012)
Клічук Р. В. - Сучасні підходи до діагностики порушень репродуктивної функції у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Боюк А. П. (2012)
Яворський П. В. - Особливості розвитку та перебігу лейоміоми матки у жінок з ожирінням (2012)
Кузнецов Р. А. - Иммуногистохимические аспекты эндометриальной и первичной плацентарной недостаточности, Перетятко Л. П., Рачкова О. В., Круглова Л. В. (2012)
Ситникова О. Г. - Оцінка інформативності деяких лабораторних показників спермальной плазми чоловіків з нормо-і астенозооспермією при безплідді, Бойко Е. Л., Назаров С. Б., Попова І. Г., Кузьменко Г. Н., Кличева М. М. (2012)
Дубініна В. Г. - Біомаркери проліферації при доброякісних пухлинах молочної залози, Четверіков С. Г., Заволока О. В., Морозюк О. М., Сажиєнко В. В., Вододюк В. Ю. (2012)
Бойко Є. Л. - Порівняльна оцінка даних ультразвукового дослідження матки жінок із загрозою невиношувания вагітності ранніх термінів при використанні різних методів лікування, Полякова В. К., Чухіна С. І. (2012)
Линовицкая С. А. - Роль личного потенциала беременных женщин в охране репродуктивного здоровья, Водолажская Е. В., Васильева Т. П., Чумаков А. С., Филькина Е. В., Куксенко В. М. (2012)
Дубініна В. Г. - Переваги діагностичної лапароскопії при поширеному раку яєчників, Рибін А. І., Лук’янчук О. В. (2012)
Дубініна В. Г. - Порівняльна оцінка протоколів стимуляції суперовуляції у пацієнток з "бідною" відповіддю у програмах запліднення in vitro, Захаренко І. Л. (2012)
Євдокимова В. В. - Аналіз частоти генотипів GSTM1 0 та GSTM 1 при зовнішньому генітальному ендометріозі, підтвердженного гістологічним дослідженням, у жінок після оперативного лікування (2012)
Михайлик-Пішак Л. В. - Профілактика реологічних порушень крові у вагітних з гіпертонічною хворобою, Гудивок І. І., Стоцький С. С. (2012)
Запорожан В. М. - Поліморфізм гена, що кодує транспортер відновлених фолатів RFC1, та вроджені дефекти нервової трубки плоду, Марічереда В. Г., Куліш О. М. (2012)
Баранецька І. О. - Лікування жінок з трубно-перитонеальною безплідністю на тлі дисгормональних захворювань молочних залоз (2012)
Приймак С. Г. - Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень, Кошурба І. В., Ринжук В. Є., Формазюк Т. В. (2012)
Семеняк А. В. - Вплив хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів на функціональний стан яєчників, Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2012)
Гресько М. Д. - Оцінка ефективності комплексу лікувальних заходів при лікуванні надмірних маткових кровотеч у жінок пременопаузального віку, Юзько О. М., Андрієць О. А., Ринжук Л. В., Ходан А. Г. (2012)
Островська О. М. - Морфологічна характеристика плацент при невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, Бойчук О. Г., Кулинич Г. Б., Прокопенко Х. М., Римарчук М. І. (2012)
Рыбалка А. Н. - Профилактика осложнений и рецидивов опухолевидных образований яичников, Егорова Я. А., Заболотнов В. А., Румянцева З. С. (2012)
Венцківська І. Б. - Протизапальні препарати в лікуванні загрози передчасних пологів, Загородня О. С., Венцківський К. О. (2012)
Петрух Л. І. - Супозиторії флуренізиду в системі медичної стандартизації, Павленко О. В., Франчук А. Ю., Бойчук А. В. (2012)
Лимар Л. Є. - Особливості патогенезу та корекція дисфункціональних маткових кровотеч (ДМК) дітородного віку на тлі хронічних гепатитів (ХГ) (2012)
Данилюк О. І. - Порівняльна характеристика ефективності різних методів оперативного та консервативного лікування позаматкової вагітності, Іщак О. М., Бойчук Ю. Б., Курило О. Ю. (2012)
Вовк І. Б. - Сучасні підходи до діагностики та лікування папіломавірусної інфекції, Калюта А. О., Чубей Г. В., Задорожна Т. Д. Пустовалова О. І. (2012)
Дубініна В. Г. - Патологічні зміни молочних залоз після неефективних циклів запліднення in vitro та їх корекція, Лук’янчук О. В., Кошик Д. А., Вододюк О. В., Вододюк В. Ю., Заволока О. В. (2012)
Бойчук Л. Г. - Особливості перебігу багатоплідної вагітності у жінок з непліддям, лікованим із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, Макарчук О. М., Островська О. М., Юнгер В. І., Жукович С. Р. (2012)
Юнгер В. І. - Динаміка репаративних процесів ектоцервіксу при лікуванні фонових процесів шийки матки із використанням аргоноплазмової коагуляції, Макарчук О. М., Дрінь Т. М., Бойчук О. Г., Пономарьова Н. Ю. (2012)
Самойлова М. В. - Імунологічний профіль у жінок з ендометріозом яєчників (2012)
До 75-річчя Михайла Францовича Зіньковського (2012)
Коваль Е. А. - Юбилейный Европейский конгресс кардиологов: от молекулярных технологий к клиническому воплощению и новым практическим рекомендациям (2012)
Кнышов Г. В. - Причины ишемии миокарда при гипертрофической кардиомиопатии, Гогаева Е. К., Руденко К. В., Дзахоева Л. С., Руденко А. В., Паничкин Ю. В., Захарова В. П. (2012)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010 року щодо ведення дорослих із природженою вадою серця Частина ІІ, Січінава Д. Ш. (2012)
Урсуленко В. И. - "Ишемическая кардиомиопатия": непосредственные и отдаленные результаты хирургического и медикаментозного лечения, Якоб Л. В. (2012)
Воронков Л. Г. - Поліморфні варіанти Т(–786)С і G894T гена ендотеліальної NO-синтази та стан вазодилатаційної функції ендотелію у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Шкурат І. А., Мхітарян Л. С., Орлова Н. М. (2012)
Амосова Е. Н. - Сравнительная оценка влияния комбинации ивабрадина с метопрололом и монотерапии метопрололом на продольную систолическую и диастолическую функцию левого желудочкаи плазменный уровень NT-proANP у больных с острым инфарктом миокарда передней локализации и ранней систолической дисфункцией, Руденко Ю. В., Сюй Яо, Безродный А. Б., Прудкий И. В., Герула О. М. (2012)
Гудз І. М. - Роль кросектомії в рецидиві варикозної хвороби, Лавринець В. З., Гудз О. І., Дмитрів І. В., Багрій М. М. (2012)
Валуєва С. В. - Прихильність до лікування у хворих через рік після гострого інфаркту міокарда із зубцем Q, за даними українського реєстру STIMUL (2012)
Чижова В. П. - Возрастные особенности развития предиабетических нарушений углеводного обмена и их связь с функциональным состоянием эндотелия сосудов микроциркуляторного русла и показателями липидного спектра крови (2012)
Паничкин Ю. В. - Одномоментное устранение коарктации аорты, шаровидной аневризмы грудной части аорты и вторичного дефекта межпредсердной перегородки транскатетерным методом, Дитковский И. А., Черпак Б. В., Ящук Н. С. (2012)
Спирин Ю. С. - Редкий случай гипоплазии брюшной аорты в сочетании с ее атеросклеротической окклюзией, Арбузов И. В., Арбузов В. И., Ивашко Р. В., Ющук С. И., Боляновский И. И., Безрукова Е. Н. (2012)
Костилєв М. В. - Показники деформації та використання їх в ультразвуковій діагностиці порушень скорочувальної функції міокарда , Матящук А. С. (2012)
Мангилёва Т. А. - Система сосудистого эндотелиального фактора роста и артериальная гипертензия (2012)
Мишалов В. Г. - Генерики статинов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, Литвинова Н. Ю. (2012)
Жарінов О. Й. - Клінічні характеристики та лікування хворих із персистентною фібриляцією передсердь, Левчук Н. П. (2012)
Памяти профессора Владимира Фёдоровича Кубышкина (2012)
Боброва І. А. - До питання класифікації цитокініндукованих тиреопатій при хронічному гепатиті С (2012)
Огнєва О. В. - Взаємозв’язок фактора некрозу пухлин α й лептину та їхній вплив на функцію печінки у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2012)
Радченко Л. М. - Холестероз жовчного міхура в жінок: значення, частота та кореляційні зв’язки (2012)
Соловйова Г. А. - Морфологічні ознаки передракових змін шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Клочков А. Е - Клинико-диагностические особенности лекарственного панкреатита, развившегося при лечении туберкулеза легких , Губергриц Н. Б. (2012)
Гарник Т. П. - Особливості клінічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння, Мирзабаєва Н. А. (2012)
Мартинчук О. А. - Елімінаційна дієта у лікуванні ожиріння, зумовленого харчовою непереносимістю, Роттер М. М. (2012)
Бойко Т. Й. - Аналіз показників мікробіоценозу вмісту товстої кишки у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику та анемію, Сорочан О. В., Тропко Л. В., Стойкевич М. В., Толстикова Т. М. (2012)
Свінціцький А. С. - Особливості стану загальноадаптивних реакцій організму при захворюваннях печінки, Дземан М. І., Динник Н. В. (2012)
Губергриц Н. Б. - Возможности препарата "Октра" в купировании абдоминальной боли при хроническом панкреатите, Лукашевич Г. М., Беляева Н. В. (2012)
Харченко Н. В. - Оптимизация лечения больных функциональной диспепсией, Анохина Г. А., Коруля И. А., Кисла О. Н., Джанелидзе Д. Т. (2012)
Звягинцева Т. Д. - Дивертикулярная болезнь толстого кишечника: терапевтические возможности колонопротекции, Чернобай А. И. (2012)
Харченко Н. В. - Оптимизация парентерального питания больных в послеоперационный период, Анохина Г. А., Харченко В. В. (2012)
Маев И. В. - Эволюция представлений о диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori (по материалам консенсуса Маастрихт IV, Флоренция, 2010), Самсонов А. А., Андреев Д. Н., Кочетов С. А. (2012)
Степанов Ю. М. - Селен и заболевания печени, Белицкий В. В., Коссинская С. В. (2012)
Щербинина М. Б. - Качество жизни пациентов после холецистэктомии, Горач Н. В., Закревская Е. В. (2012)
Попович О. О. - Огляд та обговорення рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки щодо лікування хворих на хронічний гепатит В (2012), Мороз Л. В., Чабанов Ф. А., Куляс С. М. (2012)
Степанов Ю. М. - Асцит, ассоциированный с внутрибрюшинным разрывом мочевого пузыря и мочевым перитонитом, Кононов И. Н., Скороход Т. А., Волик О. Н., Можейко А. А., Можейко А. Н. (2012)
Нізова Н. М. - Партнерство України з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією як чинник зміцнення ролі держави у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні (2012)
Норейко Б. В. - Безаппаратная коллапсотерапия туберкулеза легких, Мозговой В. В., Норейко С. Б., Гришун Ю. А., Тлустова Т. В. (2012)
Цапенко Ю. П. - Вплив апіпродукту на імунологічні показники у хворих із уперше виявленим інфільтративним туберкульозом легень, Бойко М. Г., Гречка Г. М., Носик Н. І., Краєвська О. О. (2012)
Тодоріко Л. Д. - Деякі аспекти проблеми апоптозу та його місце у формуванні загального синдрому дизадаптації при інфільтративних захворюваннях легень, Мигайлюк Л. Д. (2012)
Кужко М. М. - Вплив цитокінів на модуляцію моноклональних антитіл крові у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Бутов Д. О., Степаненко Г. Л., Гринішина О. О., Максименко О. А. (2012)
Лаповець Н. Є. - Особливості змін рівнів IL-8, IL-10 та показників гуморального імунітету в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2012)
Жадан В. М. - Вивчення функціонального стану глутатіонозалежних ферментів еритроцитів у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2012)
Борисова Л. І. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області у період 1986–2000 років, Зайков С. В. (2012)
Миронюк І. С. - Результати оцінки ефективності заходів залучення трудових мігрантів — жителів Закарпатської області до визначення власного ВІЛ-статусу (2012)
Москалюк В. Д. - Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією, Меленко С. Р. (2012)
Богомолов А. Є. - Можливості використання шкірного тестування з умовно-патогенними грибами для оцінки функціонального стану клітинної ланки імунної системи у хворих на туберкульоз, Зайков С. В. (2012)
Пухлик Б. М. - Вітчизняні надбання в галузі специфічної імунотерапії алергенами хворих на бронхіальну астму, Зайков С. В., Гогунська І. В., Корицька І. В., Яковенко О. К., Булеза Б. Я. (2012)
Николаева О. Д. - Внелегочный туберкулез у ВИЧ-инфицированных (2012)
Ільїнська І. Ф. - Система гамма-інтерферону та її місце у патогенезі туберкульозу (2012)
Матвеева C. Л. - Нужен ли скрининг тиреоидного статуса при туберкулезе легких? Аналитический обзор литературы и результаты собственных наблюдений, Шевченко О. С., Черенько С. А., Сенчева Т. В., Филиппова О. Ю. (2012)
Гойдык В. С. - Случай транзиторной механической желтухи у ВИЧ-инфицированного пациента с туберкулезом лимфоузлов (2012)
Лепшина С. М. - Использование интерактивных методов обучения в самостоятельной аудиторной работе студентов медицинского университета, Миндрул М. А., Тищенко Е. В., Обухова Н. В. (2012)
Радиш Г. В. - Потенційний прорив у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу (2012)
Отзыв на журнал "Туберкульоз, легеневі хороби, ВІЛ-інфекція" (2012)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 108 "Про затвердження Змін до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз" Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (2012)
Содержание (2013)
Кульчицький О. К. - Вікові особливості змін акетивності вільно-радикального окиснення і складу ліпідного матриксу синаптичних мембран нейронів півкуль головного мозку щурів за дії гострої гіпобаричної гіпоксії, Потапенко Р. І., Новікова С. М. (2013)
Тарасова К. В. - Вікові особливості енергетичного забезпечення міокарда: вплив активаторів КАТФ-каналів, Французова С. Б. (2013)
Швец В. Н. - Фосфолипидная структура миокарда и ее модуляция у крыс разного возраста в условиях индуцированного перекисного окисления липидов (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Залежність адаптаційних здатностей організму літніх людей від стану мелатонінутворювальної функуції епіфізу (2013)
Резніченко Н. Ю. - Вікові зміни шарів шкіри та кровоплину в ній у чоловіків різного віку (2013)
Ена Л. М. - Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения в пожилом и старческом возрасте (обзор литературы), Лысенко Т. В. (2013)
Коляда О. К. - Асоціація поліморфізмів генів CYP1F1 та GSTM1 з ризиком розвитку хвороби Паркінсона в Українській популяції, Вайсерман О. М., Карабань І. М. (2013)
Дыкан И. Н. - Возрастные особенности изменений комплекса интима-медиа общих сонных артерий в период реабилитации после перенесенного ишемического инсульта, Глазовская И. И., Мазур С. Г., Андрущенко И. В. (2013)
Дыба И. А. - Влияние дыхательных тренировок на вентиляционную функцию легких у людей пожилого возраста с ускоренным старением дыхательной системы (2013)
Левада О. А. - Епідеміологічні аспекти судинної деменції: стан проблеми за останні 5 років (огляд літератури), Чабан О. С., Пінчук І .Я. (2013)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку (2013)
Новые книги (2013)
Content (2013)
Петренко В. І. - Сучасний погляд на проблему поєднаної потрійної інфекції: туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатитів В і С (2012)
Черенько С. О. - Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та наслідки їх лікування, Роєнко Г. М., Погребна М. В. (2012)
Варченко Ю. А. - Клінічна ефективність застосування ендогенного індуктора інтерферону у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2012)
Радиш Г. В. - Ефективність застосування геміфлоксацину для лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (2012)
Асмолов А. К. - Вторичный иммунодефицит: следствие или причина бронхо-легочных заболеваний? (2012)
Роєнко Г. М. - Терміни і причини розвитку рецидиву туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О. (2012)
Асмолов О. К. - Стан функції нирок у хворих на туберкульоз легень за даними генотипів GSTM1, GSTT1 та NAT2, Бєсєда Я. В. (2012)
Бойко М. Г. - Вплив глюкокортикостероїдів на динаміку клінічної симптоматики та системні значення про- та протизапальних цитокінів у хворих на саркоїдоз, Бойко Д. М. (2012)
Кужко М. М. - Можливості фармакотерапії туберкульозу легень, Клименко М. Т., Гульчук Н. М., Линник М. І., Аврамчук О. В., Процик Л. М. (2012)
Дужий І. Д. - До характеристики поєднаного хронічного плевриту і туберкульозу легень, Піддубна Г. П., Бондаренко Л. А., Глазунова Н. І., Ель-Асталь Р. З. (2012)
Бількевич Н. А. - Клінічні симптоми ендогенної інтоксикації: діагностичне значення для оцінки її виразності при негоспітальній пневмонії (2012)
Савула М. М. - Гіперурикемія при туберкульозі легень і його антимікобактеріальній терапії, Лопушанська Н. М., Похиляк С. М., Майовецька Н. С., Якимець І. С., Лазарчук О. В. (2012)
Баскаков И. Н. - Зависимость результатов гистологического исследования лимфатических узлов у больных с лимфаденопатией при ВИЧ-инфекции от исходного количества CD4+-лимфоцитов, Чхетиани Р. Б., Скачко О. Н., Линёв К. А. (2012)
Литвиненко Н. А. - Профіль медикаментозної резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МТБ залежно від випадку захворювання, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Барбова Г. І., Роєнко Г. М., Василенко С. П. (2012)
Кужко М. М. - Зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих з рецидивом туберкульозу легень на тлі стандартної протитуберкульозної хіміотерапії, Бутов Д. О., Кузнєцова І. М. (2012)
Онищенко О. В. - Штамова характеристика складу популяції вірусів грипу, виділених в Україні в сезон 2011–2012 рр., Голубка О. С., Міроненко А. П., Степанський Д. О. (2012)
Грищук Л. А. - Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи, П’ятночка І. Т., Савула М. М., Кравченко Н. С., Корнага С. І. (2012)
Постнов О. В. - Оцінка різних методів перетворення статистичних показників для узагальненої оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в регіонах України (2012)
Петренко В. І. - Зустріч експертів із питання поєднаної педіатричної патології туберкульоз / ВІЛ-інфекція (2012)
Радиш Г. В. - USAID розпочинає новий проект боротьби з туберкульозом в Україні (2012)
Олег Григорович Спесівцев (2012)
Ковальчук Н. - Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії (2013)
Овсянкіна Л. - Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти (2013)
Омельченко Ю. - Місце етики ненасилля в розвитку гуманістичних ідей філософії освіти (2013)
Купрій Т. - Метафоричне мислення як ознака креативності студента (2013)
Морщиньська У. - Методи сучасної філософії в дослідженнях питань міжкультурної освіти, Морщиньський В. (2013)
Саух П. - Модель реформування вітчизняної університетської освіти (2013)
Тригуб І. - Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації (2013)
Сисоєва С. - Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми (англ.) (2013)
Козак Л. - Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності (2013)
Максимова Л. - Педагогічні умови функціонування інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу економічного профілю (2013)
Задорожна Н. - Формування комунікативної компетентності у професійній підготовці економістів (2013)
Юсеф Ю. - Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу формування комунікативної культури майбутніх лікарів (2013)
Кульбашна Я. - Принцип безперервності освіти у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів (2013)
Логуш Л. - Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії (2013)
Кряжев П. - Модель реформування вищої освіти в Україні на межі ХХ-ХХІ століть (2013)
Пахолок Р. - Дидактичні особливості навчального процесу в чоловічих західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Батечко Н. - До проблеми модернізації вищої освіти Російської Федерації (2013)
Бінницька О. - Підготовка майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти у Великій Британії та Україні (2013)
Кристопчук Т. - Педагогічна освіта в Республіці Польща: структура та зміст (2013)
Біницька К. - Ретроспективний аналіз розвитку Криворізького державного педагогічного університету та Університету Казимира Великого (2013)
Яремчук Н. - Експериментальне дослідження психологічної підготовки молодої жінки до материнства (2013)
Чигирин Т. - Сучасні підходи до вивчення феномену самопрезентації (2013)
Кузьмічова Є. В. - Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовий аспект, Александренко O. В. (2013)
Прилуцький Р. Б. - Щодо проблеми визначення цивільного права як самостійної галузі приватного права (2013)
Дараганова Н. В. - Визнання страйку незаконним (2013)
Самбор М. А. - Методологічні питання щодо визначення змісту адміністративних правопорушень суб’єктами не законодавчої гілки влади (2013)
Юрченко О. М. - Функції міліції (поліції) у сучасних умовах, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Кастарнов Д. Б. - Вплив суб’єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження (2013)
Ковалевська Є. С. - Об’єкт умисного та необережного знищення або пошкодження військового майна (статті 411 та 412 Кримінального кодексу України) (2013)
Кульчинська Ю. О. - Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності (2013)
Матвійчук В. К. - Злочини проти основ національної безпеки: поняття та загальна характеристика (2013)
Карпенко М. І. - Погроза або насильство щодо начальника: методика розслідування цих злочинів (2013)
Війтєв Ю. М. - Впровадження в практичну діяльність вимог Кримінального процесуального кодексу України в прокуратурах з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (2013)
Рецензія на посібник Карпенка М. І. "Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання" (2013)
Привітання з нагоди Дня юриста (2013)
Антоненко К. В. - Клінічні прояви та наслідки ішемічних інсультів вертебрально-базилярного басейну (огляд) (2013)
Кадыков А. С. - Ведение постинсультных больных на амбулаторном этапе, Шахпаронова Н. В. (2013)
Мяловицька О. А. - Діагностика та лікування гострої невропатії променевого нерва, Заводнова З. І., Матюшко М. Г. (2013)
Мурашко Н. К. - Габапентин: почему в клинической практике спектр использования препарата вызывает так много дискуссий? (2013)
Сепиханова М. М. - Клинико-диагностические особенности рассеянного склероза в зависимости от сроков начала заболевания (2013)
Мяловицька О. А. - Узагальнена оцінка впливу захворювання на функціональний стан пацієнтів із діагнозом хвороби Паркінсона, Лобанова І. С. (2013)
Селюк М. Н. - Эффективная терапия дорсалгий, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2013)
Ковальчук В. В. - Влияние Фенотропила на функциональное состояние и качество жизни пациентов после инсульта, Скоромец А. А., Ковальчук И. В., Стоянова Е. Г., Высоцкая М. Л., Мелихова Е. В., Ильяйнен Е. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок аневризми середньої мозкової артерії, Мизак Я. В. (2013)
Гужевский И. В. - Некоторые аспекты патогенеза и терапии остеоартроза при спондилоэпифизарной дисплазии (2013)
Журавльова Л. В. - Дистиреоз у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Власенко М. В. - Значення інсулінової терапії в компенсації цукрового діабету (2013)
Малый В. П. - Индукторы эндогенного интерферона в терапии HCV-инфекции, Пеньков Д. Б., Чирюкина О. И. (2013)
Харченко Н. В. - Комплексные полифункциональные гепатопротекторы в лечении больных неалкогольной болезнью печени в сочетании с гипертонической болезнью, Анохина Г. А., Харченко В. В. (2013)
Катеренчук І. П. - Можливості сучасної фітотерапії в комплексному лікуванні й профілактиці захворювань нирок і сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря, Ткаченко Л. А., Ярмола Т. І. (2013)
Катеренчук І. П. - Клімадинон у комплексному лікуванні й профілактиці кардіологічних проблем клімактеричного синдрому, М’якінькова Л. О., Мохначов В. Я., Єрмалінський Ф. О. (2013)
Носова Е. В. - Вторичный поликистоз яичников: лечение (клинический случай) (2013)
Дземан М. І. - Напади бронхіальної астми (лекція) (2013)
Андрух В. С. - Засади післядипломної медичної освіти лікарів України в аспекті Бoлонського процесу, Слободян М. В. (2013)
Дземан М. І. - Терниста доля українських лікарів. Покоління втрачених можливостей: брати Юрій та Олександр Вороні (частина 1) (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Передплата (2013)
Мірошниченко Ю. Р. - Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя (2012)
Недюха М. П. - Правова ідеологія: класичні та модерні інтерпретації. (2012)
Шевченко А. Є. - Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 1), Ситник О. М. (2012)
Живицький В. А. - Морально-правові засади гуманізації відносин держави і платників податку (2012)
Прокопенко Б. О. - Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України (2012)
Янків О. Б. - Теорія управління та адміністративне право: проблеми методології (2012)
Губар В. В. - Проблеми становлення дистанційного навчання у системі вищої школи (2012)
Чернуха Н. М. - Професійна діяльність юриста: теоретичні засади, Рижиков В. С. (2012)
Якібчук М. І. - Сучасна освіта: виклики та ризики (2012)
Хеірабаді М. - Cтудентське самоврядування як засіб розвитку менеджерських якостей студентів (2012)
Бондаренко І. С. - Формування правової свідомості молоді як педагогічна проблема (2012)
Дорошенко С. І. - Особливості тлумачення юридичних норм у контексті забезпечення прав і свобод людини, Шашкова-Журавель І. О. (2012)
Крапив’янський А. В. - Судовий прецедент – джерело права країн англосаксонської правової сім’ї, Куртакова А. О. (2012)
Мутусханов А. А. - Становлення європейських стандартів прав людини, Костенко-Костейчук Г. А. (2012)
Посімбайло О. В. - Інститут помилування в Україні: сучасний стан (2012)
Тишковська Н. Л. - Податкова система в Україні: історико-правові аспекти становлення (2012)
Гулєвата Н. Г. - Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення (2012)
Ідзьо В. С. - Лев I Данилович – король Руси-України (1292–1301 рр.) (2012)
Зуй В. Д. - Містечко Орлівка на Убеді (продовження), Недюха М. П. (2012)
Устименко В. Є. - Господарі Жуклі. Хто вони? (продовження) (2012)
Забіяка І. М. - Трилогія Василя Устименка. Рецензія на наукові праці Устименка В.Є. "Жукля", "Зведи свій храм. З історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині", "Обов’язок. Звитяга. Честь. З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку а Служби дипло-матичних кур’єрів України" (2012)
Андрійчук Н. М. - Вимогим до науково-методичної підготовки вчителя народних шкілв учительських семінаріях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2006)
Антонова О. Є. - Підходи провідних діячівнового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей (2006)
Бадья Л. А. - Екстернат як альтернативна форма підготовки вчителів початкового навчання у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2006)
Балдинюк О. Д. - Формування культури художньо-педагогічного спілкування як мета підготовки майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії: пошук методологічних орієнтирів (2006)
Бондаренко Т. В. - Історичні аспекти розвитку краєзнавчої діяльності в Україні (2006)
Бондаренко О. М. - Комп'ютерні та мультемидійні освітні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя (2006)
Бріт Н. М. - Ірландський діалект англійської мови як фактор розвитку англомовної країни світу (2006)
Гембарук А. С. - До проблеми змісту навчання іноземної мови як дедактичної категорії (2006)
Гога О. М. - Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках математики (2006)
Горохівський П. І. - Роль навколишнього природно-історичного середовища у формуванні особистості вчителя історії (2006)
Грітченко Т. Я. - Особливості формування професфйно мовного стилю спілкування майбутньго вчителя початкової школи (2006)
Демченко І. І. - Гуманізація виховання як ключовий елемент нового педагогічного мислення (2006)
Денисенко В. А. - Динаміка Формування готовності майбутнього вчителя словесника до експедиційної народознавчої роботи з учнями загальноосвітньї школи (2006)
Екало С. П. - Виховний ідеал та деякі шляхи його досягнення у філософськиї поглядах основоположниківпедагогічної думки черкащини (зіставний аспект) (2006)
Квас В. М. - Структурно-логічний взаємозв'язок змісту дисциплін вищої і середньої освіти (2006)
Коваль В. О. - Лінгводидактичніоснови навчання діалогічного мовлення школярів (2006)
Коваль Л. В. - Шляхи підвищення якості методико-математичноїпідготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження болонської конвенції (2006)
Ковальчук Л. О. - Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини (2006)
Комар О. А. - Навчання і виховання через спілкування (2006)
Костікова І. І. - Використання методів педагогічного дослідження у процесі підготовки майбутнього вчителя (2006)
Кочубей Л. В. - Формирование культуры отношений младших школьников на кроках русского языка (2006)
Кравчук О. В. - Підготовка студентів педагогічних факультетів до впровадження сучасних інформаційних технологій навчання на уроках "Я і Україна" (2006)
Кучкренко І. А. - Формування стилістичної компетентності старшокласників (2006)
Мальцева О. І. - Робота загальноосвітньої школи України з батьками через посередництво дітей (друга половина 20-х Перша половина 30-хроків ХХ століття) (2006)
Мамчур Л. І. - Комунікативна компетентність особистості: її роль і значення в успішному спілкуванні (2006)
Мартін А. М. - Викладаня географії в школах росії (ХІХ - початок ХХ століття) (2006)
Мелешко В. В. - Сучасні тенденції розвитку системи освіти у сільській місцевості (2006)
Ободянська Н. П. - До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національноїосвіти (2006)
Печенко І. П. - Вплив засобів масової Інформачіїна процес соціалізації особистості дитини (2006)
Рацул А. Б. - Педагогіка співробітництва в роботі класного керівника з батьками молодших школярів (2006)
Рацул А. В. - Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у 80-90-рр. (2006)
Рацул О. А. - Вплив Олександра Потебні та МихайлаДрагоманова на формування світоглядута почуття громадянскості у студентів та прогресивної Української інтелигенції (2006)
Совгіра С. В. - Оперативна інформація про екологічну діяльність шкіл-лаболаторій (2006)
Ципко В. - Особливості навчання соціально-гуманітарним дисциплінам студентів ВНЗ (2006)
Шкваріна Т. М. - Зміст та структура програми "Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку" (2006)
Шоробура І. М. - Проблема пиріодизації процесу розвитку шкільної географічної освіти (2006)
Яковлева Л. В. - Деякі відомості про рівняння вищих степенів (2006)
Адаменко Н. - Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан (2013)
Гайналь Т. - Образ та рух у філософії кіно Ж. Дельоза (2013)
Добровольська О. - Естетичне виховання та самовиховання в системі підготовки майбутніх педагогів (2013)
Доній Н. - Проект життя в філософському доробку Хосе Ортегі-і-Гаммета (2013)
Дребницька К. - Аналітика сучасних мовних стратегій освіти України (2013)
Захаріна М. - Ціннісні пріоритети соціального виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2013)
Малишева А. - Полікультурність як принцип реалізації мовних стратегій в освіті (2013)
Морозов В. - Збільшення наукового потенціалу педагогічного процесу як соціальна потреба періоду інформаційної революції (2013)
Невмержицька Н. - Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення соціального ідеалу українського суспільства (2013)
Париш Н. - Практична спрямованість екологічного компоненту педагогічного процесу в інженерно-педагогічних закладах (2013)
Петінова О. - Філософське осмислення неолібералізму: чиказька та австрійська школи (2013)
Стеценко К. - Ліберальні реформи кінця XX століття у освітній системі Великобританії, як продовження традицій англійської філософської думки в парадигмі ідей сучасної педагогіки (2013)
Шевченко Г. - Поняття "відчуження" та "привласнення" в українському інтелектуальному дискурсі (2013)
Шелюк Л. - Модернізації та інновація освіти як теоретична і практична проблема (2013)
Ягубов Я. - Влияние религии на формирование национальной идентичности (2013)
Амиралиева И. - Формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и мышления, практики толерантного поведения (2013)
Бойченко Т. - Підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності як чинник розвитку творчого потенціалу керівних кадрів освіти (2013)
Бондар Л. - Дидаткичні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів у професійній підготовці (2013)
Бояринцев О. - Молодь і студенти у громадянському житті суспільства: участь та патріотичне виховання (2013)
Вачкова С. - Организационно-педагогические условия управления формированием уклада школы (2013)
Воронецкая Л. - Нормативное и интерпретативное понимание социальных компетентностей детей дошкольного возраста (2013)
Дзундза А. - Формування гуманістично орієнтованої інформаційної культури майбутніх фахівців, Лосєва Н. (2013)
Дудка Т. - Організаційні умови підготовки фахівців до раціонального природокористування в умовах вищої школи (2013)
Іваненко О. - Методика діагностування сформованості здатності дітей дошкільного віку до художньо-творчої самореалізації на музичних заняттях в школах мистецтв (2013)
Северіна Т. - Педагогічна практика в системі особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя (2013)
Хован І. - Організація роботи на уроках з фізики інтерактивними методами (2013)
Яременко Л. - Методологічна сутність розвитку обдарованих дітей у позашкільній освіті (2013)
Ярчук Ю. - Проблема формування "здорового способу життя" як соціальне завдання (2013)
Гальченко В. - Компоненти життєтворчого потенціалу особистості майбутнього педагога (2013)
Губеладзе І. - Формування почуття власності у дошкільників в процесі економічної соціалізації (2013)
Лисакова І. - Індивідуально-психологічні передумови підготовки менеджера соціокультурної діяльності (2013)
Сущинська Т. - Особливості образу "Я" дітей дошкільного віку (2013)
Лікарі-дерматовенерологи, нагороджені почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2012 році (2012)
21-й Конгресс Европейской академии дерматологии и венерологии (27—30 cентября 2012 года, Прага, Чехия) (2012)
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні" (3—4 жовтня 2012 року, Чернівці) (2012)
Степаненко В. І. - Телемедицина, теледерматологія: реалії та перспективи в Україні, Короленко В. В. (2012)
Соколова Т. В. - Чесотка. Состояние проблемы Часть 2. Диагностика, лечение, профилактика, Малярчук А. П. (2012)
Корольова Ж. В. - Алгоритм лікування неуточненої інфекції підшкірної жирової клітковини — бактеріального целюліту (2012)
Калюжна Л. Д. - Можливість застосування препаратів метронідазолу в лікуванні розацеа та періорального дерматиту, поєднаних з демодекозом, Бардова К. О. (2012)
Спрюанс С. Л. - Применение крема, содержащего пенцикловир, для лечения лабиального простого герпеса. Рандомизированное многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое исследование, Ри Т. Л., Томинг К., Такер Р., Сальцман Р., Бун Р. (2012)
Кочергин Н. Г. - Современный взгляд на проблему выбора лекарственной формы средств наружной терапии, Петрунин Д. Д. (2012)
Мавров Г. И. - Значение дерматоскопии в диагностике базально-клеточного рака кожи, Олейник И. А., Свистунов И. В., Куценко И. В., Сафанков В. И. (2012)
Прохоров Д. В. - Изменения показателей протеиназ-ингибиторной системы крови при меланоцитарных новообразованиях кожи (2012)
Проценко Т. В. - Опыт лечения контагиозного моллюска, Проценко О. А. (2012)
Калюжна Л. Д. - Досвід застосування синбіотика у комплексній терапії хворих на червоний плескатий лишай, Ошивалова О. О., Шармазан С. І. (2012)
Волкова Е. Н. - Инновация ведения больных с акне: предварительные результаты лечения, Есимбиева М. Л., Ландышева К. А., Лебедева С. В., Елистратова И. В. (2012)
Болотная Л. А. - Сухость кожи: средства лечебной косметики (2012)
Халдин А. А. - Клинико-этиологическая эффективность "Ламизил спрея 1 %" при лечении грибковых поражений крупных складок кожи, Цыкин А. А., Изюмова И. М. (2012)
Болотная Л. А. - Роль тербинафина в терапии грибковых поражений кожи (2012)
Шевченко О. П. - Терапія гострокінцевих кондилом, спричинених вірусом папіломи людини, із застосуванням методу радіохвильової хірургії (2012)
Ціпоренко С. Ю. - Субпопуляційний склад лейкоцитів сперми та його вплив на морфогенез сперматозоїдів у чоловіків з урогенітальною інфекцією залежно від фертильності, Лоскутова І. В. (2012)
Радионов В. Г. - Особенности течения СПИД-ассоциированных заболеваний кожи и слизистых оболочек, Когония Т. З., Загайнова Е. Г. (2012)
Федорич П. В. - Визначення деяких найпростіших у хворих з урогенітальними інфекціями методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Зелений С. Б., Зайцева Л. С., Мазій О. В. (2012)
Коляденко Е. В. - Реклама средств для лечения кожных болезней и ухода за кожей в дореволюционных изданиях (2012)
За матеріалами зарубіжних наукових видань (2012)
Бабак О. Я. - Взаємозв'язок між вмістом адипонектину, вісцерального жиру та поліморфним геном ADIPOR1 у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки , Колеснікова О. В., Шуть І. В. (2012)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу , Гальчінська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломєнцева Т. А., Гріднєв О. Є., Шапкін А. С. (2012)
Коркушко О. В. - Влияние возрастных изменений автономной регуляции на микроциркуляцию в слизистой оболочке желудка и кислотопродукцию при физиологическом старении и атрофическом гастрите , Шатило В. Б., Гавалко Ю. В., Гриб О. Н., Багрий А. С. (2012)
Клочков А. Е. - Тактика лечения лекарственного панкреатита, вызванного противотуберкулезными средствами , Губергриц Н. Б. (2012)
Бондаренко О. А. - Клинические аспекты эффективности лечения хронического панкреатита в сочетании с ожирением (2012)
Ткачишин В. С. - Залежність рівня загального білірубіну в крові від стажу роботи працівників локомотивних бригад , Алексійчук О. Ю., Ткачишина Н. Ю. (2012)
Осьодло Г. В. - Позастравохідні маски гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: патогенетичні та лікувальні аспекти (2012)
Дудар Л. В. - Новий спосіб діагностики скоротливої функції жовчного міхура в осіб молодого віку із застосуванням дозованого фізичного навантаження на велоергометрі , Гончаренко Л. І., Назарко Н. М. (2012)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Чинники ризику безсимптомного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при цукровому діабеті 2 типу (2012)
Степанов Ю. М. - Нові погляди на механізми розвитку синдрому подразненого кишечнику та реальність їх корекції , Будзак І. Я. (2012)
Абрагамович О. О. - Рак печінки: сучасні погляди на діагностику та лікування. Огляд літератури та опис клінічного випадку Частина 2 , Поспішіль Ю. О., Абрагамович М. О., Лисак Л. Ф., Абрагамович У. О., Кузик П. В., Смаль Б. О. (2012)
Щербинина М. Б. - Синдром верхней мезентериальной артерии , Гладун В. Н., Кожан С. И., Семашко А. В., Фещенко С. И. (2012)
Ткач С. М. - Современные подходы к оптимизации терапии инфекции Helicobacter pylori (2012)
Губергриц Н. Б. - Гепатогенные язвы: современные представления о патогенезе и лечении , Лукашевич Г. М. (2012)
Вдовиченко В. І. - Ефективність антигелікобактерної терапії ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони з використанням препаратів "Проксіум" та "Лаціум" , Меренцова О. О., Демидова А. Л. (2012)
Полевая Е. В. - Энтеросорбционные свойства псиллиума ("Мукофалька") и возможные механизмы его действия при кишечных инфекциях , Вахитов Т. Я., Ситкин С. И. (2012)
Маменко М. Е. - Применение ферментных препаратов в лечении детей с идиопатической антибиотикассоциированной диареей , Ерохина О. И., Гейвах В. С. (2012)
Бабак О. Я. - Роль пробиотических продуктов питания в профилактике и лечении функциональных запоров , Фадеенко Г. Д., Сытник К. А. (2012)
Нерешенные вопросы в области подходов к диагностике и лечению кислотозависимых заболеваний — в фокусе внимания ведущих гастроэнтерологов Украины и Европы (2012)
Валерій Митрофанович Фролов (2012)
Алексієвець Л. - На одній землі Разом: міжнародний контекст історії України (2012)
Алексієвець М. - Історія України – органічна частина всесвітньої історії, Алексієвець Л. (2012)
Бурдяк В. - Інтеграція Республіки Болгарія до Європейського Союзу (2012)
Окаринський В. - Формування українолюбного напрямку в середовищі нонконформістських течій в українсько-польському соціокультурному просторі (до кінця 1850-х рр.) (2012)
Ореховський В. - Діяльність Російського Червоного Хреста по організації медичної, харчової та санітарно-епідемічної допомоги пораненим військовим у роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2012)
Москалюк М. - Стаціонарна торгівля в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: становище, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Секо Я. - Витоки українського самвидаву (2012)
Бондаренко С. - Роль Народного Руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Григорук А. - Політико-економічні чинники формування сучасних відносин в системі міжнародної торгівлі, Тустанівський Б. (2012)
Чорна Н. - Еволюція польсько-українських відносин після вступу Польщі до Європейського Союзу (2012)
Наумчук В. - Євро – 2012: історія українського футболу в контексті європейського виміру (2012)
Гевко В. - Українсько-польське співробітництво в контексті спільного проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 (2012)
Бистрицька Е. - Встановлення дипломатичних відносин між Росією та Святим Престолом за понтифікату Лева ХІІІ (1878–1903 рр.): від конфронтації до діалогу (2012)
Валіон О. - Трансформація білоруської економічної моделі у 2001–2005 рр.: перехід до стійкого соціально-економічного зростання (2012)
Мітькіна О. - Алжирська криза та повернення до влади Шарля де Голля (2012)
Лахманюк Т. - Україна і Турецька Республіка: шляхи співробітництва (2012)
Білянський О. - Адміністративно-територіальна реформа в Республіці Польща: досвід для України (1998–1999 рр.) (2012)
Wawrynjuk А. - Matka Boska Chełmska w swym cudownym obliczu patronką ludu Polsko-Ukraińskiego pogranicza (2012)
Olejko А. - Galicyjski teatr działań wojennych w planach operacyjnych carskiej Rosji i Austro-Węgier u progu wielkiej wojny 1914 r. (2012)
Zielińska К. - Partia Populistyczna (People’s Party) i jej funkcjonowanie w czasie trzeciego i czwartego systemu partyjnego w USA (2012)
Макар Ю. - Історія України – понад усе. До 80-ліття Любомира Винара, Макар В. (2012)
Федорів І. - Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст. (2012)
Древніцький Ю. - Володимир Старосольський у боротьбі за український університет (2012)
Гловацький А. - Літературні та наукові взаємини Агатангела Кримського з видатними українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX століття (2012)
Штука С. - Митрополит Йосиф Сліпий в національно-духовному житті України (1892–1984 рр.) (2012)
Удод О. - Меморіалізація історичної та соціокультурної травми українського народу після польсько-литовського завоювання, Юрій М. (2012)
Киридон А. - Новітня польська візія дослідження історичного минулого, Троян С. (2012)
Алексієвець О. - Історія та сучасність політичної лінгвістики (2012)
Скакальська І. - Еліта: методологія дослідження (2012)
Ткаченко В. - Страсті по ідентичності: критика історичного досвіду (2012)
Марценюк А. - Суспільно-політичний рух Східної Галичини 1920–1939 рр. в західноукраїнській історіографії першої половини ХХ ст. (2012)
Терещенко В. - Західноукраїнський кооперативний рух 20–30-х рр. ХХ ст. в сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Старка В. - Рух Опору на території Східної Галичини в роки Другої світової війни: вибрані проблеми історіографії (2012)
Гуменюк Т. - Історіографія радянського періоду у розвитку української фольклористики другої половини ХХ ст. в західних областях УРСР (2012)
Васірук І. - Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект (2012)
Сулаберидзе Ю. - Украинская школа им. М. Грушевского в Тбилиси (2012)
Кліш А. - Українська Християнська Організація: структура, форми та методи діяльності (1925–1930 рр.) (2012)
Костюк Л. - Обряд народження дитини на Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Tereszczuk Н. - Proces dydaktyczny jako środowisko nowych spreczności i problemów w kontekście innowacyjnych zmian w szkole wyższej, Łuczko M. (2012)
Лень А. - Розвиток технічного прогресу у борошномельній промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Романишин Л. - Міжнародна діяльність українських жіночих організацій (ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Алексієвець М. - Україна та її європейський контекст: історія і сучасність, Алексієвець Л. (2012)
Алексієвець М. - Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упорядники Даниленко В. М., Кривець Н. В. – К.: "Смолоскип”, 2012. – 592 с., Боровська І. (2012)
Алексієвець Л. - Україна – Польща 1920–1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УСРР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. – К.: Дух і Літера, 2012. – 624 с., Секо Я. (2012)
Із книги Юрія Макара, Михайла Горного, Віталія Макара, Анатолія Салюка "Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том 1. Дослідження”. – Чернівці: БукРек, 2011. – 880 с. : іл. (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Ганаба С. - "Навчати мисленню": епістемологічний проект Метью Ліпмана (2013)
Загарницька І. - Потенціал дошкільної освіти у розвитку обдарованої дитини: проблеми реалізації (2013)
Кочубей Н. - Дитина в сучасній інформаційній культурі: проблеми добра і зла (2013)
Рибка Н. - Специфіка людської діяльності у глобальному інформаційному суспільстві (2013)
Ханжи В. - Детерминанты истории. Аттрактор смерти и оружие массового поражения (2013)
Шелюк Л. - Модернізація освіти як інноваційний процес (2013)
Андрющенко Т. - Педагогічний супровід процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2013)
Вачкова С. - Структура уклада образовательного учреждения и его виртуальная проекция (2013)
Дудка Т. - Краєзнавчо-туристичний захід як інструмент розвитку процесу мислення дітей старшого дошкільного віку (2013)
Журавель В. - Самостійна робота як складова професійної підготовки студента коледжу: теоретичний аспект (2013)
Загородня Л. - Підготовка вихователів до створення середовищного іміджу дошкільного навчального закладу (2013)
Зданевич Л. - Можливості соціально-педагогічного патронату в роботі з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Іваненко О. - Методика формування здатності до художньо-творчої самореалізації дітей 4-5 років у процесі музичних занять у школах мистецтв (за експериментальною програмою) (2013)
Княжева І. - Динаміка розвитку діяльнісно-організаційного компонента методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2013)
Коржук О. - Педагогічна практика як складова професійної підготовки компетентного вихователя (2013)
Левінець Н. - Храктеристика шляхів оптимізації рухової активності дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2013)
Львова А. - Профессиональная подготовка студентов к деловому общению в контексте педагогической коммуникации: психофизиологический аспект (2013)
Марєєва Т. - Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу (2013)
Мордоус И. - Содержательные линии профессиональной подготовки учителей иностранного языка для дошкольных учреждений (2013)
Новгородська Ю. - Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Полковникова Н. - Реализация гуманистических ценностей в воспитании детей дошкольного возраста: теоретический и практический аспекты (2013)
Стеффес Ю. - Организационно-содержательный аспект социализации одаренных детей в общеобразовательных школах Канады (2013)
Фасолько Т. - Теоретико-методологічні засади формування моральної компетенції дошкільника крізь призму загальнолюдських духовних цінностей (2013)
Хован І. - Самостійна робота учнів на уроках з фізики засобами інформаційних технологій (2013)
Шелестова Л. - До питання діагностики сформованості картини світу дітей старшого дошкільного віку (2013)
Шулигіна Р. - Формування комунікативної культури особистості: історія проблеми та перспективи її розвитку (2013)
Гнетецька О. - Пізнавальний інтерес як критерій розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку (2013)
Леганькова О. - Психологическое сопровождение дошкольников в контексте сохранения и укрепления их психологического здоровья (2013)
Островська К. - Особливості психологічної діагностики аутичних дітей у системі психологічного супроводу в умовах дошкільної установи, Качмарик Х. (2013)
Павлик Н. - Гармонізація психосоматичного компоненту характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Савенков А. - Феномен творчества в современной психологии: из истории изучения личности творца и феномена творчества (2013)
Рафальский В. В. - Рекомендации Маастрихт IV: выбор схемы эрадикации в эру роста антибиотикорезистентности H. pylori (2012)
Свінціцький А. С. - Морфологічна характеристика гастриту при неалкогольному стеатогепатиті , Курик О. Г., Долгая Н. Є. (2012)
Дорофеев А. Э. - Аспекты диагностики и лечения H. pylori-ассоциированных заболеваний: практический опыт восточного и западного регионов Украины , Агибалов А. Н., Ванханен Н. В., Руденко Н. Н., Сибилев А. В., Вдовиченко В. И., Бондаренко О. А. (2012)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі цукрового діабету 2 типу (2012)
Сокольник С. В. - Стан цитокінового профілю, проокcидантної та антиокcидантної систем у дітей з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно від цитотоксичності штамів Helicobacter pylori (2012)
Огнева Е. В. - Дисбаланс адипокинов, инсулинорезистентность и нарушение обмена липидов у больных с неалкогольной жировой болезнью печени и при ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2012)
Боброва І. А. - Ехографічна оцінка стану щитоподібної залози у хворих із цитокініндукованими порушеннями на тлі гепатиту C (2012)
Пархоменко Л. К. - Роль біохімічних маркерів у ранній діагностиці фіброзу печінки у дітей, хворих на ожиріння , Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2012)
Вдовиченко В. І. - Підготовка до ультразвукової діагностики хронічного панкреатиту , Демидова А. Л., Ступар Т. Г., Аксентійчук М. І. (2012)
Ярошевская Т. В. - Оптимизация панкреатической ферментной терапии у детей с проявлениями вторичной панкреатической недостаточности при хронических заболеваниях органов пищеварения , Сапа Н. Б., Недава О. А. (2012)
Сергиенко Е. И. - О риске развития колоректального рака у больных неспецифическим язвенным колитом по данным доказательной медицины (2012)
Чернобровий В. М. - Пептична стравохідно-шлунково-дуоденальна патологія: кислотоінгібувальна ефективність стандартної пероральної дози препарату "Золопент" (пантопразол) у динаміці спостереження за даними експрес-гастро-рН-моніторингу , Кізлова Н. М. (2012)
Чернявский В. В. - Практические вопросы лечения диспепсии: возможности растительных средств (2012)
Звягинцева Т. Д. - Патогенетическая коррекция билиарной боли при постхолецистэктомическом синдроме и дисфункции сфинктера Одди , Чернобай А. И. (2012)
Зайцев И. А. - Необратимая универсальная алопеция вследствие лечения вирусного гепатита С интерфероном-α2а и рибавирином , Потий В. В., Паниева Д. С. (2012)
Васюкова М. М. - Тактика лікаря щодо діагностики та лікування токсокарозу в дітей (клінічні спостереження) (2012)
Радченко О. М. - Сучасний стан клініки та діагностики кропив’янки (огляд літератури та власні спостереження) , Гуль І. В. (2012)
Вдовиченко В. І. - Запальні захворювання кишки (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт): поширеність, чинники ризику, клінічні форми , Нагурна Я. В. (2012)
ХХ Объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя (2012)
Научно-практическая конференция "Сложные вопросы гастроэнтерологии и перспективы их решения" (1—2 ноября 2012 года, Донецк) (2012)
Мироненко Т. В. - Транзиторная глобальная амнезия, Мироненко М. О., Смирнова М. П., Жукова И. Ю. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського